Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)371372373374375376377378379380(+10)В кінець >>
375001
  Ковбасенко Ю. "...голосна та правдива, як господа слово..." Творчість Тараса Шевченка і європейський літературний канон // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 5 (133), травень. – С. 15-20
375002
  Приліпко І. "Голос" тексту повісті Ольги Кобилянської "У неділю рано зілля копала" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 185-192
375003
  Шувалова І. "Голоси війни на Донбасі" / спілкувалася Юлія Стахівська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26-27 липня (№ 132/133). – С. 30-31


  Поетка й дослідниця, аспірантка Кембриджського університету Ірина Шувалова - про "своїх" і "чужіх" у піснях українців із різних боків лінії фронту.
375004
  Щепна І. "Голоси", видіння і відлуння постмеморі в поезії Ігоря Римарука // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 4 (676), квітень. – С. 90-97. – ISSN 0236-1477
375005
  Наєнко М. "Голосіївська осінь..." // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 21 вересня (№ 37). – С. 13


  Поетичний фестифаль, який традиційно відбувається в першу суботу вересня кожно гороку в Київському музеї Максима Рильського. Спогади про поета.
375006
  Наєнко М. "Голосіївська осінь..." // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 21-23. – ISBN 978-617-7625-59-8
375007
  Щукіна І. "Голосні струни" Леся Українки: музика в рядках і між ними // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 12 (672). – С. 10-17. – ISSN 0236-1477
375008
  Голобородько Я. "Голосова" епіка Світлани Алєксієвич // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (464), червень 2020. – С. 4-12
375009
  Голобородько Я. "Голосова" епіка Світлани Алєксієвич. Есей про Нобелівську лауреатку 2015 року // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (462), квітень 2020. – С. 4-11


  "У перших сценах фільму Елєма Клімова «Иди и смотри» (1985, сценарій Алєся Адамовича, Елєма Клімова), коли двоє підлітків, боязко озираючись, відбігають від свого села, щоб на території, де велися бої, відшукати в землі зброю («Давай-давай, без пушки в ...
375010
  Голобородько Я. "Голосова" епіка Світлани Алєксієвич. Есей про Нобелівську лауреатку 2015 року // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, О. Бушакова, В. Глібовець [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (463), травень 2020. – С. 4-11
375011
  Маляренко О. "Голосом прозорим акварелі" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 8 (910), серпень. – С. 146-152. – ISSN 08-68-4790-1


  Вміст: Карантин; "Застиглий світ в свічаді пише зиму..."; Щезник; Мурахи; Переїзд; Геополітика; Героїка; Полив"яне життя; Камю; У пошуках прощі; Приреченість; "Знаєте, про що хочеться говорити найбільше?.."; Літописи несамовитих самовидців; Вічність; ...
375012
  Калитин Н.И. "Голосует сердце..." / Н.И. Калитин. – М : Художественная литература, 1965. – 151с.
375013
  Калитин Н.И. "Голосует сердце..." / Н.И. Калитин. – М : Художественная литература, 1968. – 127 с.
375014
  Кротова Д.В. "Голубая книга" М.М. Зощенко как симфония // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С.121-134. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
375015
  Стрыгин В. "Голубой мальчик" за миллион долларов // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 104-107. – ISSN 1812-867Х
375016
  Гатилов Г. "Голубые каски" ООН на службе мира // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 9. – С. 33-42. – ISSN 0130-9625
375017
  Беляев "Голубь" спущен / И. Беляев, Т. Колесниченко, Е. Примаков. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 160 с. : ил.
375018
  Павліченко Н. "Гомер Гуцульщики" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29-30 листопада (№ 220/221). – С. 24


  "Проект "Параска Плитка-Горицвіт. Подолання Гравітації" в "Мистецькому Арсеналі".
375019
  Тетеріна О.Б. "Гомер новосвіту" у поступі української літератури (шекспірознавчі погляди П. Куліша) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті проаналізовано Кулішеву літературознавчу рецепцію творчості В. Шекспіра. Осмислено значення шекспіріани у концепції національного літературного розвитку українського письменника. Кулішеві міркування, що обґрунтовують загальнолітературну роль ...
375020
  Скорина Л.В. "Гомін і відгомін": дискурс інтертекстуальності в українській літературі 1920-х років : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01, 10.01.05 / Скорина Людмила Вікторівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 39 назв
375021
  Стринаглюк Л. "Гомонить з явориною лис" : поезія : вірші // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 7/8. – С. 53-54. – ISSN 0130-1608
375022
  Яремчук Х. "Гомоніла пісня усіма світами..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 травня (№ 18). – С. 7


  Образ генерала Шухевича в українському музичному фольклорі.
375023
  Устинова Е. «Голубая карта»: проблемы высококвалифицированной трудовой иммиграции в Евросоюз // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 10. – С. 44-50. – ISSN 2074-6040


  Конкуренция за квалифицированную рабочую силу на мировом рынке труда продолжает обостряться. В последнее время и Европейский союз сталкивается с проблемой нехватки высококвалифицированных ресурсов. Для того чтобы сделать Европу привлекательной для ...
375024
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 жовтня (№ 182). – 2013. – 16 с.
375025
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 жовтня (№ 183). – 2013. – 12 с.
375026
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 липня (№ 119). – 2013. – 24 с.
375027
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 серпня (№ 142). – 2013. – 16 с.
375028
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 серпня (№ 143). – 2013. – 16 с.
375029
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 липня (№ 120). – 2013. – 16 с.
375030
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 вересня (№ 162). – 2013. – 16 с.
375031
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 грудня (№ 228). – 2013. – 16 с.
375032
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 вересня (№ 163). – 2013. – 16 с.
375033
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 липня (№ 121). – 2013. – 24 с.
375034
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 вересня (№ 164). – 2013. – 16 с.
375035
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 грудня (№ 230). – 2013. – 24 с.
375036
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 липня (№ 122). – 2013. – 16 с.
375037
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 червня (№ 103). – 2013. – 15 с.
375038
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 липня (№ 123). – 2013. – 24 с.
375039
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 грудня (№ 231). – 2013. – 16 с.
375040
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 листопада (№ 208). – 2013. – 16 с.
375041
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 вересня (№ 165). – 2013. – 12 с.
375042
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 вересня (№ 166). – 2013. – 12 с.
375043
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 листопада (№ 209). – 2013. – 24 с.
375044
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 грудня (№ 232/233). – 2013. – 32 с.
375045
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 грудня (№ 234). – 2013. – 16 с.
375046
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 вересня (№ 167). – 2013. – 12 с.
375047
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 липня (№ 125). – 2013. – 16 с.
375048
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 липня (№ 126). – 2013. – 24 с.
375049
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 вересня (№ 168). – 2013. – 12 с.
375050
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 вересня (№ 169). – 2013. – 12 с.
375051
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 вересня (№ 170). – 2013. – 12 с.
375052
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 вересня (№ 171). – 2013. – 12 с.
375053
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 червня (№ 110). – 2013. – 16 с.
375054
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 листопада (№ 215). – 2013. – 16 с.
375055
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 листопада (№ 216). – 2013. – 16 с.
375056
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 серпня (№ 152). – 2013. – 8 с.
375057
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 грудня (№ 239). – 2013. – 16 с.
375058
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 вересня (№ 172). – 2013. – 16 с.
375059
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 вересня (№ 173). – 2013. – 16 с.
375060
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 вересня (№ 174). – 2013. – 16 с.
375061
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 листопада (№ 217). – 2013. – 16 с.
375062
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 червня (№ 113). – 2013. – 24 с.
375063
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 листопада (№ 218). – 2013. – 16 с.
375064
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 вересня (№ 175). – 2013. – 12 с.
375065
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 серпня (№ 154). – 2013. – 8 с.
375066
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 серпня (№ 155). – 2013. – 12 с.
375067
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 вересня (№ 176). – 2013. – 24 с.
375068
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 листопада (№ 220). – 2013. – 16 с.
375069
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 червня (№ 116). – 2013. – 24 с.
375070
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 серпня (№ 157). – 2013. – 16 с.
375071
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 грудня (№ 244). – 2013. – 16 с.
375072
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 вересня (№ 177). – 2013. – 16 с.
375073
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 вересня (№ 178). – 2013. – 16 с.
375074
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 грудня (№ 245). – 2013. – 16 с.
375075
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 вересня (№ 179). – 2013. – 16 с.
375076
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 вересня (№ 180). – 2013. – 12 с.
375077
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 червня (№ 118). – 2013. – 24 с.
375078
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 серпня (№ 158). – 2013. – 12 с.
375079
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 вересня (№ 181). – 2013. – 12 с.
375080
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 листопада (№ 224/225). – 2013. – 24 с.
375081
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 серпня (№ 159). – 2013. – 16 с.
375082
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 серпня (№ 160). – 2013. – 12 с.
375083
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
31 серпня (№ 161). – 2013. – 12 с.
375084
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 січня (№ 2). – 2014. – 24 с.
375085
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 січня (№ 3). – 2014. – 16 с.
375086
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 січня (№ 5). – 2014. – 16 с.
375087
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 січня (№ 6). – 2014. – 16 с.
375088
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 січня (№ 7). – 2014. – 24 с.
375089
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 листопада (№ 204). – 2015. – 16 с.
375090
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 грудня (№ 232). – 2015. – 20 с.
375091
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 листопада (№ 213). – 2015. – 16 с.
375092
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 листопада (№ 216/217). – 2015. – 24 с.
375093
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 листопада (№ 218). – 2015. – 12 с.
375094
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 грудня (№ 248). – 2015. – 20 с.
375095
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 вересня (№ 180). – 2015. – 16 с.
375096
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 вересня (№ 181). – 2015. – 16 с.
375097
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 червня (№ 100). – 2016. – 16 с.
375098
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 вересня (№ 166). – 2016. – 12 с.
375099
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 грудня (№ 230). – 2016. – 12 с.
375100
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
4 жовтня (№ 188). – 2016. – 16 с.
375101
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 квітня (№ 63). – 2016. – 23 с.
375102
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 серпня (№ 149). – 2016. – 12 с.
375103
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 лютого (№ 24). – 2016. – 12 с.
375104
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 червня (№ 108). – 2016. – 16 с.
375105
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 листопада (№ 215). – 2016. – 16 с.
375106
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 квітня (№ 69). – 2016. – 16 с.
375107
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 лютого (№ 28). – 2016. – 16 с.
375108
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 листопада (№ 219). – 2016. – 24 с.
375109
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 листопада (№ 221). – 2016. – 16 с.
375110
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 вересня (№ 178). – 2016. – 14 с.
375111
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
22 листопада (№ 222). – 2016. – 16 с.
375112
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
23 вересня (№ 181). – 2016. – 12 с.
375113
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 травня (№ 95). – 2016. – 16 с.
375114
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 серпня (№ 160). – 2016. – 20 с.
375115
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 вересня (№ 184). – 2016. – 16 с.
375116
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 вересня (№ 185). – 2016. – 24 с.
375117
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 січня (№ 16). – 2016. – 16 с.
375118
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
1 грудня (№ 225). – 2017. – 12 с.
375119
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
2 вересня (№ 161). – 2017. – 16 с.
375120
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
3 березня (№ 41). – 2017. – 12 с.
375121
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 вересня (№ 162). – 2017. – 12 с.
375122
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 жовтня (№ 185). – 2017. – 16 с.
375123
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
5 липня (№ 121). – 2017. – 12 с.
375124
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 травня (№ 82). – 2017. – 12 с.
375125
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
6 грудня (№ 228). – 2017. – 16 с.
375126
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
7 липня (№ 123). – 2017. – 12 с.
375127
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 липня (№ 124). – 2017. – 12 с.
375128
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
8 листопада (№ 207). – 2017. – 16 с.
375129
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 серпня (№ 146). – 2017. – 12 с.
375130
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 листопада (№ 208). – 2017. – 16 с.
375131
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 грудня (№ 231). – 2017. – 24 с.
375132
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
9 вересня (№ 166). – 2017. – 12 с.
375133
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 жовтня (№ 188). – 2017. – 16 с.
375134
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 березня (№ 44). – 2017. – 20 с.
375135
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
10 листопада (№ 209). – 2017. – 12 с.
375136
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
11 липня (№ 125). – 2017. – 16 с.
375137
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 липня (№ 126). – 2017. – 12 с.
375138
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
12 квітня (№ 67). – 2017. – 12 с.
375139
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
13 вересня (№ 168). – 2017. – 12 с.
375140
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 січня (№ 7). – 2017. – 12 с.
375141
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 вересня (№ 170). – 2017. – 12 с.
375142
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 листопада (№ 212). – 2017. – 16 с.
375143
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 червня (№ 109). – 2017. – 12 с.
375144
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 лютого (№ 30). – 2017. – 20 с.
375145
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 червня (№ 110). – 2017. – 16 с.
375146
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 травня (№ 87). – 2017. – 12 с.
375147
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
17 листопада (№ 214). – 2017. – 12 с.
375148
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
18 жовтня (№ 192). – 2017. – 16 с.
375149
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 липня (№131). – 2017. – 20 с.
375150
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 січня (№ 10). – 2017. – 20 с.
375151
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 жовтня (№ 194). – 2017. – 12 с.
375152
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 червня (№ 112). – 2017. – 16 с.
375153
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 березня (№ 51). – 2017. – 12 с.
375154
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
21 квітня (№ 73). – 2017. – 12 с.
375155
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 листопада (№ 220). – 2017. – 12 с.
375156
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
26 липня (№ 136). – 2017. – 20 с.
375157
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
27 травня (№ 95). – 2017. – 12 с.
375158
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 січня (№ 17). – 2017. – 11 с.
375159
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
28 лютого (№ 38). – 2017. – 16 с.
375160
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
29 квітня (№ 79). – 2017. – 12 с.
375161
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
30 листопада (№ 224). – 2017. – 16 с.
375162
   Голос урагана : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 9. – С. 26. – ISSN 1029-5828
375163
  Гармаш-Литвин Голос утопленого села : легенди та оповіді / Антоніна Гармаш-Литвин. – Київ : Книга, 2008. – 223, [1] с. : іл. – Малюнки автора. – ISBN 978-966-8314-58-2


  Рідному філологічному факультету із вдячністю за все, що він дав мені! З честю несу звання філолога, вчителя української мови! 29.03.2011 р. Підпис.
375164
  Айвазян С.Б. Голос ущелий : рассказы и повести : переводы / С.Б. Айвазян ; ил.: А.В. Гаспарян. – Ереван : Айастан, 1974. – 198 с. : ил.
375165
  Кривцов Эдуард Голос Фаустины // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 10. – С. 45-55


  Фаустіна Бордоні-Хассе - одна з найкращих співачок XVIII ст.
375166
  Филипович Л. Голос Церкви: аксіологічні виміри релігійної риторики на Майдані 2013–2014 років / Л. Филипович, О. Горкуша // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 4 : Дискурс Революції Гідності. – C. 87-103. – ISSN 0235-7941


  Ясна І., Бекешкіна І., Верстюк В., Єрмоленко А., Жаботинська С., Кебуладзе В., Попович М., Пролеєв С., Сігов О., Скуратівський В., Трач Н.
375167
  Кларк А. Голос через океан / А. Кларк. – Москва, 1964. – 236 с.
375168
  Рыбас Т.М. Голос чистых родников / Т.М. Рыбас. – К., 1977. – 336с.
375169
  Ковин А.М. Голос чувств: Об анализе поэтической интонации // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 7. – С.49-52
375170
  Іскорко-Гнатенко Голос Шевченка над світом // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 75. – ISBN 978-617-7442-69-0
375171
  Щербина В.Р. Голос эпохи / В.Р. Щербина. – Москва, 1974. – 416с.
375172
  Глотов А.Л. Голос эпохи // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 18-24. – Бібліогр. в кінці ст.
375173
  Глотов А.Л. Голос эпохи // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 18-24. – Бібліогр. в кінці ст.
375174
   Голос Эрина: слово об Ирландии. – М., 1986. – 253с.
375175
   Голос Южного Азербайджана. – Баку, 1945. – 136с.
375176
   Голос юности. – Саранск, 1964. – 64с.
375177
   Голос юности мира. – М., 1962. – 312с.
375178
   Голос юности. Навстречу 50-летию Ленинского комсомола. – Ярославль, 1968. – 56с.
375179
  Сербенська О. Голос як важливий компонент мовленого слова // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 305-320. – ISSN 2078-1911
375180
   Голос яшмовой флейты. – М., 1988. – 422с.
375181
  Волков-Ланнит Голос, сохраненный на века / Волков-Ланнит. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1966. – 64с.
375182
   Голос, що об"єднував континенти і народи / Т. Поліщук, О. Гурець, А. Терещенко, В. Рожок, К. Фесенко, С. Солов"яненко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22-23 вересня (№ 168/169). – С. 22-23


  Анатолій Солов"яненко.
375183
  Любарська Л.В. Голос, який долає кордони // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (296), березень - квітень. – C. 178-186. – ISSN 0320-9466


  До 90-річчя Дмитра Гнатюка.
375184
  Зотов А.П. Голоса / А.П. Зотов. – Саратов, 1965. – 72с.
375185
  Бааль Вольдемар Голоса : рассказы / Бааль В.И. – Рига : Лиесма, 1968. – 125 с.
375186
  Ковальджи К.В. Голоса / К.В. Ковальджи. – М, 1972. – 96с.
375187
  Горина Г.И. Голоса / Г.И. Горина. – Волгоград, 1973. – 23с.
375188
  Житинский А.Н. Голоса / А.Н. Житинский. – Л., 1977. – 328с.
375189
  Николаевская Е.М. Голоса / Е.М. Николаевская. – М, 1983. – 224с.
375190
  Коротич В.А. Голоса : стихотворения поэма ; пер. с укр. / Виталий Коротич. – Москва : Советский писатель, 1984. – 126 с.
375191
   Голоса. – М., 1987. – 445с.
375192
   Голоса Америки. – М., 1976. – 366с.
375193
   Голоса африканских поэтов. – М., 1968. – 319с.
375194
  Джаббаров Д. Голоса в горах : стихи и поэма / Д. Джаббаров. – Москва : Советский писатель, 1966. – 107 с.
375195
  Протасов В.Р. Голоса в мире безмолвия. / В.Р. Протасов, И.Д. Никольский. – Москва, 1969. – 144с.
375196
  Лутасс Лотта Голоса в пространстве : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 5-97. – ISSN 1130-6545
375197
  Лихоносов В.И. Голоса в тишине / В.И. Лихоносов. – М, 1967. – 334с.
375198
  Лихоносов В.И. Голоса в тишине : Повести, рассказы, эссе / В.И. Лихоносов. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 605с.
375199
  Пильник Б.Е. Голоса вдоль дороги / Б.Е. Пильник. – М, 1981. – 94с.
375200
   Голоса вершин. – М., 1975. – 299с.
375201
   Голоса весны. – Новосибирск, 1960. – 50с.
375202
   Голоса вещей. – М., 1988. – 255с.
375203
  Хмельницкая Т.Ю. Голоса времени / Т.Ю. Хмельницкая. – М-Л, 1963. – 415с.
375204
  Сурков А.А. Голоса времени / А.А. Сурков. – Москва, 1965. – 494с.
375205
   Голоса времени. – Воронеж, 1974. – 223 с.
375206
  Железняк В.С. Голоса времени / В.С. Железняк. – Вологда, 1976. – 183с.
375207
  Яновский Н. Голоса времени. / Н. Яновский. – Новосибирск, 1971. – 359с.
375208
   Голоса Ганы. – Ташкент, 1960. – 150с.
375209
   Голоса Дагестана. – Махачкала, 1973. – 241с.
375210
   Голоса доброй надежды. – Москва, 1975. – 191с.
375211
  Осинин В.С. Голоса дождей / В.С. Осинин. – Москва, 1974. – 127с.
375212
   Голоса друзей. – М., 1960. – 307с.
375213
   Голоса друзей. – Махачкала, 1962. – 200с.
375214
   Голоса друзей. – Алма-Ата, 1980. – 766с.
375215
   Голоса друзей. – Свердловск, 1980. – 94с.
375216
  Ильичев В.Д. Голоса животных / В.Д. Ильичев. – Москва : Просвещение, 1977. – 95с.
375217
  Рябов И.А. Голоса жизни / И.А. Рябов. – М., 1960. – 624с.
375218
  Маграчев Л.Е. Голоса жизни / Л.Е. Маграчев. – Лениздат, 1962. – 254с.
375219
  Ибрагимов М. Голоса жизни / М. Ибрагимов. – М., 1985. – 318с.
375220
  Глазов Г.С. Голоса за стеной / Г.С. Глазов. – Львов, 1984. – 216с.
375221
  Мурзаков В.Н. Голоса за стеной / В.Н. Мурзаков. – Омск, 1990. – 366с.
375222
  Атрян В.О. Голоса земли : роман / В.О. Атрян ; пер. с арм. А. Гюль-Назарянца. – Москва : Советский писатель, 1958. – 370 с.
375223
  Данилов С.П. Голоса земли : стихи / С.П. Данилов; пер. с якут. И.Фонякова. – Москва : Правда, 1977. – 32 с.
375224
  Абрамов А.М. Голоса Земли Алексея Кольцова : поэзия и современность / А.М. Абрамов. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1964. – 152 с. – Библиогр.: с. 144-151
375225
  Шестинский О.Н. Голоса из блокады / О.Н. Шестинский. – Москва, 1989. – 364с.
375226
  Чжан Синьсинь Голоса из Китая / Чжан Синьсинь, Е Сан. – М., 1989. – 182с.
375227
  Юсифов А. Голоса из окопов : повести и рассказы / Абиль Юсифов ; авториз. пер. с азерб. Я.Садовского. – Москва : Воениздат, 1974. – 143 с.
375228
  Грачева Ю.В. Голоса из прошлого: актуальтность правовых идей. Необходимиая оборона: первое специальное исследование / Ю.В. Грачева, А.И. Чучаев // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 1. – С. 19-24. – ISSN 1812-3805


  К 150-летию выхода в свет монографии А.Ф. Кони.
375229
   Голоса из России : [в 9 кн.]. – London : Trubner & Co
Кн. 7 : [К.П. Победоносцев, граф В.Н. Панин. Министр юстиции]. – 1859. – 142 с.


  сборники статей, издававшиеся А. И. Герценом и Н. П. Огарёвым в Лондоне, в Вольной русской типографии, в 1856—1860 гг.
375230
   Голоса из России : сборники А. И. Герцена и Н. П. Огарева : кн. I-IX : 1856-1860 : Лондон : В 3 вып. : Коммент и указ. - 4 вып. : коммент и указ. - 4 вып. – Факс. изд. – Москва : Наука
Вып. 1, кн. 1-3 : 1856-1857. – 1974. – 151, 229, 164 с.


  Ред.: Нечкина, Милица Васильевна (1901-1985)
375231
   Голоса из России : сборники А. И. Герцена и Н. П. Огарева : кн. I-IX : 1856-1860 : Лондон : В 3 вып. : Коммент и указ. - 4 вып. : коммент и указ. - 4 вып. – Факс. изд. – Москва : Наука
Вып. 2, кн. 4-6 : 1857-1859. – 1975. – 175, 166, 140, 3 с.


  Ред.: Нечкина, Милица Васильевна (1901-1985)
375232
   Голоса из России : сборники А. И. Герцена и Н. П. Огарева : кн. I-IX : 1856-1860 : Лондон : В 3 вып. : Коммент и указ. - 4 вып. : коммент и указ. - 4 вып. – Факс. изд. – Москва : Наука
Вып. 4, кн. 10 : Комментарии и указатели. – 1975. – 373 с.


  Ред.: Нечкина, Милица Васильевна (1901-1985)
375233
   Голоса из России : сборники А. И. Герцена и Н. П. Огарева : кн. I-IX : 1856-1860 : Лондон : В 3 вып. : Коммент и указ. - 4 вып. : коммент и указ. - 4 вып. – Факс. изд. – Москва : Наука
Вып. 3, кн.7-9 : 1859-1860. – 1976. – 142, 187, 204 с.


  Ред.: Нечкина, Милица Васильевна (1901-1985)
375234
  Мраморнов О. Голоса из русской Вандеи // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 7. – С. 130-155. – ISSN 0130-7673


  Весна 1918 року в Усть-Медведицькому окрузі за місцевими джерелами. Події на Дону під Новочеркаськом у віршах і спогадах донських поетів і письменників.
375235
  Вацек Й. Голоса изгнанников : периодическая печать эмиграции из советской России (1918-1945) / Авт.: Йиржи Вацек и Лукаш Бабка ; рус. пер.: Игорь Золотарев и Анна Хлебина. – Прага : Нац. б-ка ЧР ; Гражд. об-ние "Рус. традиция" ; Фонд "Рус. мир", 2011. – 125, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 125-126. – ISBN 978-80-7050-560-1
375236
   Голоса индийских друзей. – М., 1970. – 31с.
375237
  Ремез О.Я. Голоса Любимовки / О.Я. Ремез. – М, 1980. – 117с.
375238
   Голоса молодых. Стихи. – Белгород, 1962. – 107с.
375239
   Голоса молодых. Стихи. – Рига, 1963. – 68с.
375240
   Голоса молодых. Стихи. – Йошкар-Ола, 1973. – 91с.
375241
   Голоса молодых: поэзия и проза. – М., 1988. – 492с.
375242
  Азаров В.Б. Голоса моря : стихи / В.Б. Азаров. – Москва : Военгиз, 1959. – 144 с.
375243
  Лахно В.А. Голоса на дороге / В.А. Лахно. – Л, 1986. – 62с.
375244
  Уйгун Голоса на рассвете : стихи и поэма / Уйгун ; пер. с узб. С.Северцева. – Москва : Советский писатель, 1975. – 222 с.
375245
   Голоса на рассвете. – М., 1981. – 206с.
375246
   Голоса на рассвете. Стихи афр. поэтов. – Алма-Ата, 1972. – 175с.
375247
  Порчхидзе Ш. Голоса ночных птиц : стихи / Ш. Порчхидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1981. – 170 с.
375248
   Голоса поэтов : стихи зарубежных поэтов в переводе Анны Ахматовой. – Москва : Прогресс, 1965. – 174 с.
375249
  Осетров Е.И. Голоса поэтов / Е.И. Осетров. – Москва : Советский писатель, 1990. – 334 с.
375250
  Каганович С. Голоса поэтов Востока в творчестве Аделины Адалис // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1977. – № 11 : 1976. – С. 404-444
375251
   Голоса пяти городов. – Воронеж, 1969. – 160с.
375252
  Гиляжев Х. Голоса разных лет / Х. Гиляжев. – Уфа, 1988. – 285с.
375253
  Буравкин Г.Н. Голоса расстояний : стихи / Г.Н. Буравкин. – Москва, 1964. – 79 с.
375254
  Беляев Н.Н. Голоса расстояний : лирика / Н.Н. Беляев. – Казань : Татарское книжное изд-во, 1967. – 52 с.
375255
   Голоса ровесников твоих. – Баку, 1975. – 184с.
375256
  Колосов Л.С. Голоса с чужого берега / Л.С. Колосов. – М., 1979. – 96с.
375257
  Кирога О. Голоса сельвы / О. Кирога. – М., 1967. – 296с.
375258
  Кирога О. Голоса сельвы : пер. с испан. / Орасио Кирога ; [перд. С. Мамонтова]. – Москва : Художественная литература, 1971. – 207 с. – (Народная библиотека)
375259
  Каноатов Мумин Голоса Сталинграда : стихи и поэмы / Каноатов Мумин; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1973. – 103 с.
375260
  Каноатов Мумин Голоса Сталинграда : поэмы / Каноатов Мумин; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1979. – 78 с.
375261
  Ефремов П.А. Голоса тайги / П.А. Ефремов. – Воронеж, 1974. – 120с.
375262
  Мироглов В.Ф. Голоса тишины : Историко-географическая повесть / В.Ф. Мироглов. – Москва : Мысль, 1975. – 128с.
375263
  Кэпот Т. Голоса травы / Т. Кэпот. – Москва, 1971. – 208с.
375264
  Халзанов Б. Голоса травы : Стихи / Б. Халзанов. – Москва, 1974. – 54с.
375265
  Пименова Э.Е. Голоса травы / Э.Е. Пименова. – Воронеж, 1981. – 50с.
375266
   Голоса трех тысяч островов. – М., 1963. – 319с.
375267
   Голоса уйгурских поэтов. – Алма-Ата, 1968. – 136с.
375268
  Владимиров В Е. Голоса участия дружбы. / В Е. Владимиров. – Чебоксары, 1992. – 206с.
375269
  Липкин С.И. Голоса шести столетий. / С.И. Липкин. – Ташкент, 1960. – 391с.
375270
   Голоса Южной Африки. – Ташкент, 1968. – 248с.
375271
  Шилов Л.А. Голоса, зазвучавшие вновь / Л.А. Шилов. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 156с.
375272
  Шилов Л.А. Голоса, зазвучавшие вновь. / Л.А. Шилов. – М., 1977. – 128с.
375273
  Кац З.М. Голоса. / З.М. Кац. – Харьков, 1968. – 91с.
375274
  Маканин В.С. Голоса. / В.С. Маканин. – М, 1982. – 382с.
375275
  Кудинов И.П. Голоса. / И.П. Кудинов. – Барнаул, 1985. – 305с.
375276
  Пилипчук С. Голоси "одшедших" поколінь у новелі Василя Стефаника "Давнина" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 125-130. – ISSN 0130-528Х
375277
  Пантюк С. Голоси "трагічних поколінь" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 січня (№ 1). – С. 6
375278
   Голоси братів. – Київ : Державне видавництво дитячої літератури, 1960. – 184 с.
375279
  Кононенко П.П. Голоси в пустелі : Вірші, поеми, драматичні твори / Петро Кононенко; Передм. Л. Любарської. – Київ : Веселка, 2006. – 414с. – ISBN 966-01-0396-4
375280
  Стельмашевська О. Голоси Вишиваного // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 8-9 жовтня (№ 127/128)


  В Україні вперше за часи незалежності створено оперу на фактичному історичному матеріалі, названу на честь конкретної історичної постаті й реалізовану на сцені державного академічного театру приватною ініціативою.
375281
  Лук""янова В.П. Голоси демократичної Німеччини / В.П. Лук""янова. – К, 1973. – 160с.
375282
  Шухардт Е. Голоси дітей Чорнобиля. : Історія тихої революції / Е. Шухардт, Л. Копелев. – Київ : Либідь, 1996. – 133с.
375283
  Поліщук Я. Голоси епохи у творчості Світлани Алексієвич // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10 (14), жовтень. – С. 62-67
375284
   Голоси життя. – Київ : Художня література, 1960. – 471 с.
375285
  Пухонська О. Голоси й відлуння сучасної української поезії // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8 (12), серпень. – С. 41-43
375286
  Перерва А.А. Голоси криниць : поезії / А.А. Перерва. – Харків : Прапор, 1981. – 52 с.
375287
  Присталенко Н. Голоси минулого / Н. Присталенко, В. Рубан // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1990. – Вип. 24. – С. 302-313. – ISSN 0206-8001


  Художниця Антоніна Миколаївна Іванова
375288
  Павличко Д.В. Голоси мого життя : статті, виступи, інтерв"ю, документи / Дмитро Павличко. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-341-0
[Кн. 1] : [1955-2012 рр.]. – 2013. – 743, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  У пр. № 1734890 напис: Київському Університетові ім. Т. Шевченка. Д. Павличко.
375289
  Павличко Д.В. Голоси мого життя : статті, виступи, інтерв"ю, документи / Дмитро Павличко. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-346-5
Кн. 2. – 2013. – 477, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  У пр. №1697769 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
375290
   Голоси молодих. – Ужгород, 1961. – 76с.
375291
   Голоси молодих. – Харків, 1969. – 168 с.
375292
   Голоси наклепів і провокацій. – Київ, 1979. – 48с.
375293
   Голоси Стародавньої Індії. – Київ, 1982. – 351с.
375294
  Мейс Дж. Голоси страдників. Щоб відкрити завісу над минулим, треба зібрати й проаналізувати всі можливі джерела // Україна молода. – Київ, 2021. – 23-24 листопада (№ 123/124). – С. 6


  " «Я довго розшукувала цю статтю. Вона була опублікована уже далекого 1993 року в малотиражному журналі «Український світ» і якось загубилася, - коментує журналістка і письменниця Наталія Дзюбенко-Мейс. - А вона вкрай важлива, бо в ній у конденсованій ...
375295
  Мохончук Б.С. Голоси, кандидати та мандати як кількісні операнди виборчої системи // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – С. 165-176. – ISSN 1993-0909
375296
  Рильський М.Т. Голосіївська осінь : поезії / М.Т. Рильський. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 61 с.
375297
   Голосіївський парк у Києві. – К., 1979. – 23с.
375298
  Мележик О.О. Голосіївській обсерваторії — 75 (спільне засідання Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України і вченої ради Головної астрономічної обсерваторії НАН України) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 8. – C. 67-72. – ISSN 1027-3239
375299
  Рильський М.Т. Голосіїівська осінь / М.Т. Рильський. – Київ, 1959. – 32 с.
375300
  Баева А.А. Голосники России : стихи и поэмы / А.А. Баева. – Москва, 1984. – 174с.
375301
  Тоцька Н.І. Голосні фонеми української літературної мови / Н.І. Тоцька. – Київ : Київський університет, 1973. – 192с.
375302
  Тоцька Н.І. Голосні фонеми української літературної мови. (Експериментально-фонетичне дослідження) : Дис... доктор філолог.наук: 10.02.02 / Тоцька Н.І.; МВ і ССО УРСР. КДУ. – К., 1975. – 422л. – Бібліогр.:л.397-422
375303
  Карамзіна Л.А. Голосніше!!! Тихіше!!! А як треба? // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10 (145). – С. 35-38. – ISSN 2518-7104


  Комунікативний простір.
375304
  Вольский В.И. Голосование в малых группах: процедуры и методы сравнительного анализа / В.И. Вольский, З.М. Лезина. – Москва, 1991. – 191с.
375305
   Голосове керування віддаленими пристроями через мережу інтернет / О.А. Мясіщев, І.В. Муляр, В.М. Лоза, С.В. Козак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 62-71. – ISSN 2524-0056
375306
  Дем"яненко Б. Голосоведення у партесному восьмиголоссі як статистично стійка властивість індивідуального композиторського стилю // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 196-221


  "...Розглядається проблема виявлення статистично стійких особливостей індивідуальних композиторських стилів у партесній музиці. Основна увага приділена аналізу напрямків голосоведення на межі двох тризвуків у розділах tutti восьмиголосих партесних ...
375307
  Ігонін В. Голосові зв"язки акціонерів / В. Ігонін, А. Пашинський // Юридична газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 16). – С. 24-25


  Про нові можливості корпоративного договору.
375308
  Фирсов Л.А. Голосовое поведение антропоидов / Л.А. Фирсов, В.Ю. Плотников. – Л., 1981. – 71с.
375309
  Хонта Світлана Голосом вовків : розповідь // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2010. – № 4. – С. 37-44. – ISSN 0585-8364
375310
  Романюк В.С. Голосом зернини : поезії / В.С. Романюк. – Львів : Каменяр, 1987. – 109 с.
375311
  Ластовецький А.О. Голосом любові : поезії / А.О. Ластовецький. – Одеса : Маяк, 1981. – 64 с.
375312
  Карапетян Б.К. Голосом сердца : стихи / Бабкен Карапетян; авториз. пер. с арм. – Москва : Молодая гвардия, 1952. – 128 с.
375313
  Озерный Б.Ф. Голосом сердца / Б.Ф. Озерный. – Саратов, 1962. – 160с.
375314
  Кравченко В. Голосом степу про любов // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 6/7. – С. 50-53
375315
  Бондар М. Голосування "проти всіх" як російський соціально-політичний феномен і його конституційні оцінки / М. Бондар, А. Джагарян // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С. 19-29.
375316
  Омельченко Г. Голосування з вірусом // Україна молода. – Київ, 2020. – 7 липня (№ 59). – С. 6-7


  Вибори президента Польщі: хто переможе у "надзичайному" другому турі 12 липня - Путін чи Польща?!
375317
  Рымашевский В.В. Голосует сердце / В.В. Рымашевский. – Ярославль, 1968. – 168 с.
375318
   Голосует сердце. – М., 1972. – 271с.
375319
   Голосует сердце.... – М., 1987. – 173с.
375320
  Туманов Б. Голосуй или проиграешь! Как это делается в Африке // Деловые люди / ООО "Изд-во "ПРЕСС-КОНТАКТ". – Москва, 2007. – № 193. – С. 96-99. – ISSN 0868-9504


  Вибори в Нігерії
375321
  Шарова Т.Н. Голосую за лирику / Т.Н. Шарова. – К., 1970. – 67с.
375322
  Олуїч Г. Голосую за любов / Г. Олуїч. – К., 1968. – 166с.
375323
   Голосую за любовь. – Москва : Радуга, 1990. – 479с.
375324
  Винниченко В. Голота : Повість / В. Винниченко. – Київ : Всеукраїнське держвидав, 1920. – 192с. – (Універсальна бібліотека ; №9)
375325
  Винниченко В.К. Голота : П"єса на 5 одмін / В.К. Винниченко. – Київ : Плуг, 1923. – 80с. – (Народна театральна б-ка)
375326
  Винниченко В.К. Голота / В.К. Винниченко. – Харків; Київ : Книгоспілка, 1930. – 145с. – (Б-ка для всіх)
375327
  Винниченко В.К. Голота / В.К. Винниченко. – Харків; Київ : Література і мистецтво, 1932. – 10с. – (Романи і повісті)
375328
  Баранова З.И. Голотурии дальневосточных морей СССР / З.И. Баранова. – Ленинград : Зоологический ин-т АН СССР, 1962. – 8 с.
375329
  Шлапак Я. Голохвастов... І не тільки... 8 листопада - 90 років від дня народження Олега (Альберта) Івановича Борисова (1929-1994), українського і російського актора // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 8 листопада (№ 44/45). – С. 10


  "Олег Борисов народився 8 листопада 1929 року в Приволжську Івановської області. Здавалося, доля грає з ним від народження. Спочатку в пологовому будинку переплутали дітей і віддали батькам Борисова замість хлопчика дівчинку. Вдома це виявилося: матері ...
375330
  Морозов Г.В. Голоцен (голоценова епоха) / Г.В. Морозов, В.М. Шовкопляс // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 105-106. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
375331
  Хотинский Н.А. Голоцен Северной Евразии / Н.А. Хотинский. – Москва, 1977. – 199с.
375332
   Голоцен. К VIII Конгрессу INGUA Париж, 1969. – М., 1969. – 232с.
375333
   Голоценовая карбонатная гажа Нечерноземья. – Пермь, 1987. – 142с.
375334
  Кошечкин Борис Иванович Голоценовая тектоника восточной части Балтийского щита / Кошечкин Борис Иванович. – Л., 1979. – 160с.
375335
  Межлумян С.К. Голоценовая фауна млекопитающих Армении / С.К. Межлумян. – Ереван : АН Армянской ССР, 1988. – 184 с.
375336
  Бендукидзе О.Г. Голоценовая фауна позвоночных Грузии / О.Г. Бендукидзе ; АН ГССР, Ин-т палеобиологии. – Тбилиси : Мецниереба, 1979. – 108 с., [8] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 93-101
375337
  Чеботарьова Л.Ю. Голоценовий етап розвитку структур лівобережжя середнього Дніпра // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 61-67 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв
375338
  Палиенко В.П. Голоценовые движения земной коры в предкарпатском краевом прогибе и формирование аллювия. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 120 / Палиенко В.П.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1970. – 22л.
375339
  Никонов А.А. Голоценовые и современные движения земной коры = Геолого-геоморфологические и сейсмотектонические вопросы / А.А. Никонов. – М, 1977. – 240с.
375340
  Журенко Ю.Е. Голоценовые и современные тектонические движения Западной Башкирии : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Журенко Ю. Е.; Башк. филиал АН СССР. – Уфа, 1963. – 19л.
375341
  Резников Сергей Алексеевич Голоценовые осадки Аральского моря и условия их образования : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.10 / Резников Сергей Алексеевич; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1976. – 20л.
375342
  Даниланс И.Я. Голоценовые пресноводные известковые отложения Латвии / И.Я. Даниланс. – Рига, 1957. – 152с.
375343
  Воропанова М.И. Голсуорси и русская литература : Автореф... канд. филол.наук: / Воропанова М.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 16 с.
375344
  Зюскінд П. Голуб : оповідання // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 9/10. – С. 61-84. – ISSN 0320 - 8370
375345
   Голуб Андрій Матвійович. – Київ : Київський університет, 1998. – 118 с. – ISBN 966-594-107-0
375346
   Голуб Андрій Матвійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 401-402. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
375347
   Голуб Андрій Матвійович (1918-1977) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 97-98. – ISBN 978-966-439-754-1
375348
   Голуб Андрій Матвійович (1918-1977) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 108. – ISBN 978-966-933-054-3
375349
  Стрельський Г. Голуб Володимир Йосипович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 50-51. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
375350
   Голуб Володимир Йосипович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 98. – ISBN 978-966-439-754-1
375351
   Голуб Володимир Йосипович (1927) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 108. – ISBN 978-966-933-054-3
375352
   Голуб Олександр Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 98. – ISBN 978-966-439-754-1
375353
   Голуб Олександр Андрійович (1951) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 108. – ISBN 978-966-933-054-3
375354
  Зуєвський Олег Голуб серед ательє = A pigeon in the middle of the studio : Поезії / Зуєвський Олег; Обклад. та ілюстрації Ю. Соловія. – Едмонтон : Об"єд. укр. письменників "Слово", 1991. – 94,[3]с. : іл.
375355
  Колесников М.П. Голуба заметіль : повість / М.П. Колесников. – Київ, 1977. – 220 с.
375356
  Самсонова М.Б. Голуба зона : повість / М.Б. Самсонова. – Київ : Молодь, 1963. – 342 с.
375357
  Снєгірьов І.Т. Голуба краля / І.Т. Снєгірьов. – Х., 1950. – 179 с.
375358
  Снєгірьов Г.І. Голуба краля / Г.І. Снєгірьов. – 2-е вид. – Київ, 1955. – 180 с.
375359
  Снєгірьов Г.І. Голуба краля / Г.І. Снєгірьов. – Київ, 1960. – 448 с.
375360
  Вітович І. Голуба кров // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 20 квітня (№ 49). – С. 10-11


  Королеві Великої Британії Єлизаветі - 90 років.
375361
  Рішаві О.І. Голуба мандрівка / О.І. Рішаві. – Ужгород, 1979. – 155с.
375362
  Потанін В.Ф. Голуба перлина / В.Ф. Потанін. – К., 1990. – 214с.
375363
  Вовк П.С. Голуба цілина / П.С. Вовк, . – Київ, 1971. – 32с.
375364
  Облаков А.Р. Голубака косынка. Записки работника милиции. / А.Р. Облаков. – Саранск, 1964. – 110с.
375365
  Балябин В.И. Голубая Аргунь / В.И. Балябин. – Иркутск, 1951. – 308с.
375366
  Балябин В.И. Голубая Аргунь / В.И. Балябин. – Чита, 1952. – 300с.
375367
  Балябин В.И. Голубая Аргунь : роман / В.И. Балябин. – Москва : Советский писатель, 1957. – 427 с.
375368
  Балябин В.И. Голубая Аргунь / В.И. Балябин. – Иркутск, 1980. – 398с.
375369
  Антошкин Е.А. Голубая береста : стихи / Антошкин Е.А. ; [илл.: В. Нагаев]. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 80 с., 1 л. протр. : ил.
375370
  Родионов М.А. Голубая бусина на медной ладони / М.А. Родионов. – Ленинград, 1988. – 142 с.
375371
  Лебедев А.Г. Голубая ваза / А.Г. Лебедев. – М., 1961. – 89с.
375372
  Митрошенков В.А. Голубая вертикаль / В.А. Митрошенков. – М., 1976. – 48с.
375373
  Елков А.К. Голубая волторна / А.К. Елков. – Алма-Ата, 1968. – 68с.
375374
  Столярова Голубая вьюга / Столярова, ф. – Киров, 1978. – 79с.
375375
  Степанов В.А. Голубая Галактика / В.А. Степанов. – Москва, 1986. – 491с.
375376
  Селезнев М.С. Голубая глубина. / М.С. Селезнев. – К, 1974. – 78с.
375377
  Юдалевич М.И. Голубая дама / М.И. Юдалевич. – Барнаул, 1981. – 311с.
375378
  Алиева Ф.Г. Голубая дорога : стихи : пер. с авар. / Фазу Алиева. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 79 с.
375379
  Пухначев В.М. Голубая дорога. / В.М. Пухначев. – Новосибирск, 1951. – 58с.
375380
  Коробейников И.Т. Голубая Елань / И.Т. Коробейников. – КУрган, 1956. – 366с.
375381
  Коробейников И.Т. Голубая Елань / И.Т. Коробейников. – 2-е изд. – Курган, 1961. – 366с.
375382
  Коробейников И.Т. Голубая Елань / И.Т. Коробейников. – 2-е изд. – Челябинск, 1964. – 510с.
375383
  Коробейников И.Т. Голубая Елань / И.Т. Коробейников. – Челябинск, 1969. – 616с.
375384
  Коробейников И.Т. Голубая Елань / И.Т. Коробейников. – Свердловск, 1974. – 463с.
375385
   Голубая жемчужина. – Челябинск, 1958. – 99 с.
375386
  Потанин В.Ф. Голубая жемчужина: Повести, рассказы, дневники / В.Ф. Потанин. – М., 1989. – 479с.
375387
  Беляев В.А. Голубая звезда : пьеса в 4-х д., 9-ти карт., с прологом : [по мотивам китайских нар. сказок] / В.А. Беляев, Т. Лиознова. – Москва : Искусство, 1954. – 88 с.
375388
  Ермолинский Л.Д. Голубая звезда / Л.Д. Ермолинский. – Иркутск, 1981. – 191с.
375389
  Ермолинский Л.Д. Голубая звезда / Л.Д. Ермолинский. – Иркутск, 1987. – 364с.
375390
  Зайцев Б.К. Голубая звезда / Б.К. Зайцев. – Москва, 1989. – 575с.
375391
  Зайцев Б.К. Голубая звезда / Б.К. Зайцев. – Тула, 1989. – 365с.
375392
  Вальцева А.В. Голубая земля / А.В. Вальцева. – Москва, 1966. – 447с.
375393
  Бондарев Б.Г. Голубая зорька / Б.Г. Бондарев. – Смоленск, 1963. – 115с.
375394
  Зощенко М.М. Голубая книга / М.М. Зощенко. – К, 1988. – 431с.
375395
   Голубая книга. Положение геев и лесбиянок в Украине. – Київ : Нора-Принт, 2000. – 126с. – ISBN 966-7010-88-0
375396
  Зощенко М.М. Голубая книга. Рассказы / М.М. Зощенко. – Москва : Правда, 1989. – 624 с.
375397
  Зощенко М.М. Голубая книга. Рассказы / М.М. Зощенко. – Душанбе : Дониш, 1989. – 320с. – ISBN 5-8366-0111-9
375398
  Заломкина Г.В. Голубая книжка, трехпалубный роман и библиотека Минервы : (массовое готическое чтение в Британии на рубеже ХVIII-XIX веков) // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 1. – С. 94 - 98. – ISSN 0869-608Х
375399
  Тарази Аким Голубая колыбель : роман / Аким Тарази ;. – Москва : Советский писатель, 1988. – 496 с.
375400
  Снегирев И.Т. Голубая красавица / И.Т. Снегирев. – Харьков, 1952. – 168 с.
375401
  Белоголовцев Никита Голубая кровь : Мозаика // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
375402
  Шир Луна Голубая кровь мечехвоста // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – август (№ 95). – С. 48-49 : фото
375403
  Лясковский В.Г. Голубая лента / В.Г. Лясковский. – Одесса, 1956. – 165с.
375404
  Келлерман Б. Голубая лента / Б. Келлерман. – М, 1968. – 311с.
375405
  Келлерман Б. Голубая лента / Б. Келлерман. – Калининград, 1989. – 431с.
375406
  Белкин С.И. Голубая лента Атлантики / С.И. Белкин. – 3-е изд. – Ленинград : Судостроение, 1975. – 295 с., XXXII с. ил. : ил.
375407
  Игнатов П.К. Голубая линия / П.К. Игнатов. – Краснодар, 1983. – 175с.
375408
  Игнатов П.К. Голубая линия / П.К. Игнатов. – Краснодар, 1985. – 176с.
375409
  Кривенко Л.А. Голубая лодка. Рассказы / Л.А. Кривенко. – Тула, 1967. – 115с.
375410
  Мустафин Я.М. Голубая лошадь / Я.М. Мустафин. – М., 1971. – 127с.
375411
  Наумов А.И. Голубая мечта / А.И. Наумов. – Донецк, 1986. – 166с.
375412
  Наумов А.И. Голубая мечта / А.И. Наумов. – Донецк, 1988. – 311с.
375413
   Голубая Мещера. – М., 1988. – 446,1с.
375414
  Баковиков А.В. Голубая молния : рассказы / А.В. Баковиков. – Москва : Военмориздат НКВМФ СССР, 1942. – 40 с. – (Фронтовая б-ка краснофлотца)
375415
  Титов Герман Степанович Голубая моя планета / Титов Герман Степанович. – Москва : Воениздат, 1973. – 240с.
375416
  Титов Герман Степанович Голубая моя планета / Титов Герман Степанович. – Москва : Воениздат, 1977. – 288 с.
375417
  Титов Герман Степанович Голубая моя планета / Титов Герман Степанович. – М. : Воениздат, 1982. – 320с.
375418
  Титов Герман Степанович Голубая моя планета / Титов Герман Степанович. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1988. – 301с.
375419
  Ротов В.С. Голубая нива / В.С. Ротов. – М., 1986. – 214с.
375420
  Чаплина В.С. Голубая ниточка на карте / В.С. Чаплина. – Чебоксары, 1991. – 253с.
375421
  Кауль Ф.К. Голубая папка : пер. с нем. / Фридрих Карл Кауль ; Под ред. Ю.А. Яхонтова. – Москва : Военное издательство, 1960. – 216 с.
375422
  Сейранян Б.М. Голубая песня / Б.М. Сейранян. – Москва, 1984. – 368 с.
375423
  Хусни Ф. Голубая песня : лирич. повести / Фатых Хусни; пер. с татар. – Казань : Татар. кн. изд-во, 1984. – 320 с.
375424
  Зверев М. Голубая пещера / М. Зверев, О. Мацкевич. – Алма-Ата, 1952. – 48с.
375425
  Никитин С.К. Голубая планета / С.К. Никитин. – Владимир, 1962. – 330с.
375426
  Криволуцкий А.Е. Голубая планета: Земля среди планет / А.Е. Криволуцкий. – Москва : Мысль, 1985. – 335с.
375427
  Розанов С.К. Голубая полынь / С.К. Розанов. – Саратов, 1965. – 152с.
375428
   Голубая птица счастья.. – М., 1992. – 61,1с.
375429
  Шиваза Я.Д. Голубая река : стихотворения и поэмы / Ясыр Шиваза; пер. с дунган. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 159 с.
375430
  Краснов А.М. Голубая Россия / А.М. Краснов. – Калининград, 1961. – 78с.
375431
  Сургутская Е.Ф. Голубая сорока / Е.Ф. Сургутская. – К., 1968. – 314с.
375432
  Ди Чаула Голубая спецовка / Ди Чаула. – М., 1984. – 167с.
375433
  Сорокин А.Н. Голубая спираль / А.Н. Сорокин. – Л., 1977. – 79с.
375434
  Ермаков И.М. Голубая стрекозка / И.М. Ермаков. – Москва : Советская Россия, 1962. – 51с.
375435
  Черноруцкий М.В. Голубая стрела / М.В. Черноруцкий. – М, 1956. – 112с.
375436
  Черноруцкий М.В. Голубая стрела / М.В. Черноруцкий. – М, 1956. – 112с.
375437
  Юхма М. Голубая стрела : роман, повесть / Михаил Юхма ; пер. с чуваш. – Москва : Известия, 1989. – 329 с.
375438
  Агеев Н.Е. Голубая стремнина : стихи / Н.Е. Агеев. – Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 1964. – 123 с.
375439
  Ванеев А.Е. Голубая тайга : стихи / А.Е. Ванеев; пер. с коми. – Москва : Современник, 1972. – 111 с.
375440
  Домбровский А.И. Голубая тень белого камня / А.И. Домбровский. – М., 1970. – 64с.
375441
  Мишин О. Голубая улица. / О. Мишин. – Петрозаводск, 1963. – 91с.
375442
   Голубая целина Донбасса.. – М., 1965. – 31с.
375443
  Гайдар А.П. Голубая чашка / А.П. Гайдар. – Москва, 1946. – 63с.
375444
  Гайдар А.П. Голубая чашка / А.П. Гайдар. – Тула, 1955. – 36с.
375445
  Тинчурин Карим Голубая шаль : Мелодрама : в 5 д. / Карим Тинчурин ; [пер. с татар. А. Бадюгиной]. – Казань : Татар.кн. изд.-во, 1987. – 189 с. – Миниатюрное издание
375446
  Марков С.Н. Голубая ящерица : Рассказы / С.Н. Марков. – Москва : Советский писатель, 1973. – 367с.
375447
  Клочан Д.Ф. Голубе золото. / Д.Ф. Клочан. – Х., 1965. – 153с.
375448
  Йовенко С.А. Голубе полум"я : поезії / С.А. Йовенко. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 55 с.
375449
  Романов В.А. Голубеводство / В.А. Романов, О.К. Разбесов. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 207с.
375450
   Голубенко Ігор Вікторович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 231 : фото
375451
  Губицький Л.В. Голубєв Степан Тимофійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 178. – ISBN 96966-8060-04-0
375452
  Федорова Л. Голубєв Степан Тимофійович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 136-140. – ISBN 966-02-3529-1
375453
   Голубєв Степан Тимофійович (1848-1920) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 98-99. – ISBN 978-966-439-754-1
375454
   Голубєв Степан Тимофійович (1848-1920) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 109. – ISBN 978-966-933-054-3
375455
   Голубєва Наталія Георгіївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 231 : фото
375456
  Онкович Д.Ю. Голуби / Д.Ю. Онкович. – Киев, 1966. – 94 с.
375457
  Ферианц О. Голуби / О. Ферианц. – Алма-Ата, 1985. – 188с.
375458
  Слезкин Ю. Голуби : повесть // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2008. – № 2. – С. 80-95. – ISSN 0132-2036
375459
  Кеппен В. Голуби в траве / В. Кеппен. – М, 1972. – 506с.
375460
  Кеппен В. Голуби в траве / В. Кеппен. – М, 1980. – 507с.
375461
  Кеппен В. Голуби в траве. Теплица. Смерть в Риме : Романы / В. Кеппен. – Москва : Прогресс, 1990. – 503 с. – (Политический роман)
375462
  Конецкий Ю. Голуби в цехе. / Ю. Конецкий. – Свердловск, 1971. – 47с.
375463
  Пискунов В.М. Голуби в чемодане / В.М. Пискунов. – Ростов -на-Дону, 1990. – 301с.
375464
  Різник Л.Й. Голуби до сонця : повісті / Л.Й. Різник. – Київ : Молодь, 1976. – 84 с.
375465
  Татаї Ш. Голуби і зброя / Ш. Татаї. – К., 1964. – 127с.
375466
  Стефурак Н.В. Голуби і леви : поезії / Н.В. Стефурак. – Київ, 1985. – 103 с.
375467
  Чумак Р.М. Голуби над калиною : поезії / Р.М. Чумак. – Київ : Молодь, 1960. – 132 с.
375468
  Швець П.Л. Голуби над Києвом. / П.Л. Швець. – К, 1975. – 55с.
375469
  Греков А.Т. Голуби над крышами. -- (Матроска). / А.Т. Греков. – Волгоград, 1966. – 104с.
375470
  Пастушенко Л.Т. Голуби над райкомом : повість / Л.Т. Пастушенко. – Одеса : Маяк, 1976. – 150 с.
375471
  Телеукэ В.Г. Голуби под дождем : стихи / Виктор Телеукэ ;. – Москва : Советский писатель, 1987. – 156 с.
375472
  Чередниченко Д.С. Голуби прилітають до хати / Д.С. Чередниченко. – Київ : Молодь, 1965. – 56 с.
375473
  Самсонов С.А. Голуби с пути не сбиваются : роман / Семен Самсонов ; пер. с удм. В.Чубатого. – Ижевск : Удмуртия, 1981. – 480 с.
375474
  Самсонов С.А. Голуби с пути не сбиваются : роман / Семен Самсонов ; пер. с удм. В.Чубатого. – Москва : Советская Россия, 1987. – 400 с.
375475
  Мэккин У. Голуби улетели / У. Мэккин. – М., 1982. – 64с.
375476
  Перовский Н.М. Голуби, голуби... / Н.М. Перовский. – Белгород, 1964. – 87 с.
375477
   Голуби.. – Харків, 1960. – с.
375478
  Головченко І.Х. Голубий берег : Роман / І.Х. Головченко, О.Г. Мусієнко. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 520с.
375479
  Легкий З.М. Голубий вогонь : новели / З.М. Легкий. – Львів : Каменяр, 1982. – 128 с.
375480
  Гончар О.Т. Голубий дунай / О.Т. Гончар. – Київ : Радянська Україна, 1948. – 115с.
375481
  Шумило М.М. Голубий зеніт : оповідання та нариси / М.М. Шумило. – Київ, 1948. – 200 с.
375482
  Шумило М.М. Голубий зеніт : оповідання та нариси / М.М. Шумило. – Київ, 1955. – 318 с.
375483
  Шумило М.М. Голубий зеніт : оповідання, повість, кіноводевілі, есе / М.М. Шумило. – Київ : Дніпро, 1983. – 423 с.
375484
  Стецюк Я.Н. Голубий іній : оповідання / Я.Н. Стецюк. – Київ : Молодь, 1959. – 288 с.
375485
  Шепель І.Г. Голубий крейсер : повість / І.Г. Шепель. – Київ, 1965. – 204 с.
375486
  Майданович Т.В. Голубий кришталь : поезії / Т.В. Майданович. – Київ : Молодь, 1980. – 54 с.
375487
  Брянцев Г. Голубий пакет / Г. Брянцев. – К., 1958. – 215с.
375488
  Давидов А.І. Голубий патруль / А.І. Давидов. – Київ, 1983. – 216с.
375489
  Юрген А. Голубий Птах / А. Юрген. – К, 1959. – 188с.
375490
  Ковальчук А. Голубий світанок : поезії / Анатоль Ковальчук. – Львів : Логос, 1995. – 121, [8] с., включ. обкл. : портр. – В змісті розділи: Весняних ритмів благовіст ; Купальські ватри ; Ремінесценції ; Відлуння сутіні ; Молитва жайвора. – ISBN 5-7707-7695-1
375491
  Янчук Б.В. Голубий стапель / Б.В. Янчук. – Одеса : Маяк, 1985. – 199 с.
375492
  Ятко М.М. Голубий шлях. : повісті / М.М. Ятко. – Київ, 1987. – 326 с.
375493
  Юницкая М.С. Голубика, моя, голубика / М.С. Юницкая. – Тула, 1975. – 78с.
375494
  Кравченко В.М. Голубими маршрутами / В.М. Кравченко. – Одеса, 1973. – 36с.
375495
  Гончаров В. Голубиная балка / В. Гончаров. – М., 1977. – 256с.
375496
  Акопов В.Ф. Голубиная книга : лирика : С приложением книги стихов Серенького, зятя Бакалавра, и его внука Усатика / Валерий Акопов ; [рис. О. Акоповой]. – Киев : ДИА, 2008. – 215, [1] с. : ил. – Книга описана по обл. - Назв. на тит. л.: К. С. Бакалавр. Голубиная книга: Лирика. С приложением книги стихов Серенького, зятя Бакалавра, и его внука Усатика. Составитель Валерий Акопов
375497
  Гилевич С Н. Голубиная криница : стихи / С Н. Гилевич, . – Ленинград : Советский писатель, 1969. – 138 с.
375498
  Воронов Н.П. Голубиная охота / Н.П. Воронов. – Москва, 1977. – 176с.
375499
  Воронов Н.П. Голубиная охота / Н.П. Воронов. – Москва : Детская литература, 1980. – 176 с.
375500
  Фаликов И.З. Голубиная падь : лирика / И.З. Фаликов; Ихил Фаликман ; пер. с евр. – Москва : Современник, 1980. – 110 с.
375501
  Жданов И.Н. Голубиная почта / И.Н. Жданов. – М, 1971. – 135с.
375502
  Жданов И.Н. Голубиная почта / И.Н. Жданов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 176с.
375503
  Зверев О.Е. Голубиная почта / О.Е. Зверев. – М., 1986. – 79с.
375504
  Иоселиани О. Голубиная почта / О. Иоселиани. – Москва, 1991. – 270с.
375505
  Бабаков С. Голубиная улица : повесть / Бабаков С. ; пер. с болгар. Л.П. Бачурского. – Москва : Профиздат, 1965. – 223 с.
375506
  Гончарук З.В. Голубиний ранок : поезії / З.В. Гончарук. – Київ : Молодь, 1957. – 60 с.
375507
  Аляєв Г.Є. Голубинський Федір Олександрович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1012-1013. – ISBN 966-316-069-1
375508
  Молнар М. Голубинські бувальщини / М. Молнар. – Свалява : Сольво-Прес, 1997. – 110с.
375509
  Рутько А.И. Голубиные годы / А.И. Рутько. – М, 1958. – 147с.
375510
  Науменко Я И. Голубиный взлет : рассказы / Иван Науменко ; авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Москва : Советский писатель, 1961. – 344 с.
375511
   Голубиный охотник : практический сборник : необходимая настольная книга с многими рисунками в тексте / составил из записок, заметок и сообщений охотников-любителей и по другим источникам голубиного спорта охотник-любитель В.М. Пальцев. – 3-е изд. значительно исправленное и доп. – Санкт-Петербург : Типография В.В. Комарова. Невский, № 136, 1900. – 197с. – Ксерокс с изд. 1990 г.


  Содерж.: О значении голубиной охоты в воспитательном отношении, как с экономической, так с физической и нравственной стороны; Голубиная охота в России в 17 столетии; О породах, кружастых чистых и других голубей и др.
375512
  Алиханов С.И. Голубиный шум : стихи / С.И. Алиханов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 87 с. : портр.
375513
   Голубі диліжанси : Листування ваплітян. – Нью-Йорк, 1955. – 47 с.
375514
  Померанцев Ю.М. Голубі доріжки / Ю.М. Померанцев. – К., 1983. – 88с.
375515
  Невінчана В.Д. Голубі дороги : лірика / В.Д. Невінчана. – Сімферополь : Крим, 1967. – 112 с.
375516
  Панч П. Голубі ешелони : Зб. повістей / П. Панч. – 2-е вид. – Харків : ДВУ, 1929. – 338 с.
375517
  Панч П. Голубі ешелони : Повість / П. Панч. – Харків : ДВУ, 1929. – 148 с.
375518
  Панч П. Голубі ешелони : Повість / П. Панч. – Харків : Молодий більшовик, 1930. – 224 с. – (Художня б-ка мол. робітника)
375519
  Панч П. Голубі ешелони : Повість / П. Панч. – Київ; Харків : Укрдержвидав, 1944. – 208 с.
375520
  Панч П. Голубі ешелони : Повість / П. Панч. – Київ : ДЛВ, 1957. – 100 с.
375521
  Панч П. Голубі ешелони : Повість; Облога ночі: Роман / П. Панч. – Київ : Дніпро, 1966. – 368 с. – (Бібліотека української радянської прози)
375522
  Панч П. Голубі ешелони : Роман. Повісті / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 456с.
375523
  Панч П. Голубі ешелони : Повісті та оповіданя / П. Панч. – Київ : Радянська школа, 1985. – 368с.
375524
  Коломієць О.Ф. Голубі олені : п"єса / О.Ф. Коломієць. – Київ, 1974. – 72 с.
375525
  Коломієць О.Ф. Голубі олені. Кравцов : ліричні драми / О.Ф. Коломієць. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 143 с.
375526
  Муранов О.П. Голубі очі планети / О.П. Муранов. – Київ : Веселка, 1980. – 271с.
375527
  Швець Г.І. Голубі перлини України / Г.І. Швець. – Київ : Радянська школа, 1969. – 176с.
375528
  Трохліб В.В. Голубі покоси : поезії / В.В. Трохліб. – Одеса : Маяк, 1975. – 40 с.
375529
  Булах М.П. Голубінь / М.П. Булах. – Київ, 1969. – 49 с.
375530
  Приставкин А.И. Голубка / А.И. Приставкин. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 416с.
375531
  Миксат К. Голубка в клетке. / К. Миксат. – Москва, 1962. – 183с.
375532
  Приставкин А.И. Голубка. / А.И. Приставкин. – М., 1981. – 368с.
375533
  Зюскинд П. Голубка. Три истории и одно наблюдение : [ повесть, рассказы ] / Патрик Зюскинд ; [ перевод с нем. Э. Венгеровой ]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 160 с. – ISBN 978-5-91181-505-9
375534
  Добровольский О.М. Голубкина / О.М. Добровольский. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 348 с. – (Жизнь замечательных людей)
375535
   Голубовська Ірина Олександрівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 99. – ISBN 978-966-439-754-1
375536
   Голубовська Ірина Олександрівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 83-84. – ISBN 978-966-439-757-2
375537
   Голубовська Ірина Олександрівна (1957) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 109. – ISBN 978-966-933-054-3
375538
  Губицький Л.В. Голубовський Петро Васильович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 179. – ISBN 96966-8060-04-0
375539
   Голубовський Петро Васильович (1857-1907) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 99-100. – ISBN 978-966-439-754-1
375540
   Голубовський Петро Васильович (1857-1907) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 109. – ISBN 978-966-933-054-3
375541
   Голубое богатство. – М., 1991. – 248,2с.
375542
  Леонтьев В. Голубое волокно / В. Леонтьев. – Псков, 1947. – 64с.
375543
  Истомина Э.Г. Голубое диво / Э.Г. Истомина, З.М. Яковлев. – Ленинград : Лениздат, 1989. – 221,1с.
375544
  Казаков Ю.П. Голубое и зеленое / Ю.П. Казаков. – Москва, 1963. – 319 с.
375545
  Нариньяни С.Д. Голубое и розовое / С.Д. Нариньяни. – Москва, 1957. – 63 с.
375546
  Дементьев В.В. Голубое иго. Поэзия Александра Прокофьева / В.В. Дементьев. – Москва : Художественная литература, 1964. – 159 с.
375547
  Магауин М.М. Голубое марево : роман, повести, рассказы / Мухтар Магауин ; пер. с каз. – Москва : Известия, 1985. – 558 с.
375548
  Камп Лайана Голубое небо над ранчо : Роман / Камп Лайана. – Москва, 1996. – 400с. – ISBN 5-7024-0465-3
375549
  Давыдов В.Д. Голубое ожерелье Донбасса / В.Д. Давыдов. – Донецк, 1980. – 100с.
375550
  Ефремов Ю.В. Голубое ожерелье Кавказа / Ю.В. Ефремов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 158 с.
375551
  Панков Е.П. Голубое озеро. / Е.П. Панков. – Куйбышев, 1973. – 168с.
375552
  Панков Е.П. Голубое озеро. / Е.П. Панков. – Куйбышев, 1977. – 230с.
375553
  Четверикова Т.Г. Голубое окно / Т.Г. Четверикова. – Омск, 1982. – 80с.
375554
  Нечаев В. Голубое пекло. (Мученики гуты) / В. Нечаев. – Москва-Л., 1928. – 155с.
375555
  Боксерман Ю. Голубое пламя / Ю. Боксерман. – Якутск, 1964. – 242с.
375556
  Соболенко Р.К. Голубое сияние : повести и рассказы / Роман Соболенко; авториз. пер. с белорус. М.Гобачева. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 208 с.
375557
  Зорин В.Н. Голубое утро / В.Н. Зорин. – Краснодар, 1959. – 112с.
375558
  Холендро Д.М. Голубое чудо / Д.М. Холендро. – М., 1974. – 512с.
375559
  Сулейманова С.Г. Голубое эхо : стихи, поэма / Сажида Сулейманова ;. – Казань : Татарское книжное издательство, 1973. – 110 с.
375560
  Пашек М. Голубой "Леопард" / М. Пашек. – М., 1965. – 159с.
375561
  Шишкин И.А. Голубой автобус / И.А. Шишкин. – М, 1969. – 56с.
375562
  Проуз Ф. Голубой ангел : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2002. – № 11. – С.144-228. – ISSN 1130-6545
375563
  Башмаков С.К. Голубой апрель / С.К. Башмаков. – Куйбышев, 1957. – 47с.
375564
  Марченко В.И. Голубой вымпел / В.И. Марченко. – М, 1964. – 111с.
375565
  Сенатович О. Голубой голос. / О. Сенатович. – К., 1984. – 96с.
375566
  Захаров Г.Я. Голубой горизонт / Г.Я. Захаров. – Одесса, 1961. – 72с.
375567
  Крупаткин Б.Л. Голубой Дунай / Б.Л. Крупаткин. – М, 1966. – 95с.
375568
  Семенов Г.В. Голубой дым / Г.В. Семенов. – Москва, 1979. – 382с.
375569
  Семенов Г.В. Голубой дым / Г.В. Семенов. – Москва, 1983. – 333с.
375570
  Степаненко В.И. Голубой дымок вигвама / В.И. Степаненко. – Воронеж, 1989. – 111с.
375571
  Казакова М.Н. Голубой журавль / М.Н. Казакова. – Москва : Детская литература, 1989. – 111 с.
375572
  Валид Б. Голубой Ирендык : стихи / Б. Валид; пер. с башк. – Уфа : Башкнигоиздат, 1970. – 128 с.
375573
  Никитин Ю.М. Голубой карантин / Ю.М. Никитин. – М, 1990. – 350с.
375574
  Новикова Е. Голубой квадратик неба // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 2. – С. 113-127. – ISSN 0321-1878
375575
  Гольдберг А.А. Голубой ковер / А.А. Гольдберг, Л. Лесная. – Таллин, 1946. – 39с.
375576
   Голубой ковер.. – М., 1970. – 96с.
375577
  Хахалин Л.А. Голубой конверт / Л.А. Хахалин. – М, 1961. – 48с.
375578
  Богданов В.А. Голубой костер / В.А. Богданов. – Челябинск, 1968. – 98с.
375579
   Голубой лес : современные молдавские повести : перевод с молдавского. – Москва : Художественная литература, 1978. – 472с.
375580
  Сабиров С. Голубой меридиан : повести и рассказы / Сафа Сабиров ; авториз. пер. с татар. И.Законова. – Чебоксары : Чувашкнигоиздат, 1971. – 222 с.
375581
  Гуськов С.И. Голубой монстр / С.И. Гуськов. – М., 1986. – 222с.
375582
  Рудый Ю.Л. Голубой мост / Ю.Л. Рудый. – Владивосток, 1963. – 39с.
375583
   Голубой мост.. – Л., 1984. – 518с.
375584
  Мехакян А.А. Голубой Мотылёк : повести / Алексан Мехакян ; пер. с арм. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 192 с.
375585
  Круглов Г.Е. Голубой огонь / Г.Е. Круглов. – Минск, 1979. – 63с.
375586
  Холодова К.Ф. Голубой олень / К.Ф. Холодова. – Волгоград, 1967. – 26с.
375587
  Пинаев Е.И. Голубой омар / Е.И. Пинаев. – Свердловск, 1989. – 399с.
375588
  Ким А.А. Голубой остров / А.А. Ким. – М., 1976. – 334с.
375589
  Брянцев Г.М. Голубой пакет / Г.М. Брянцев. – Ташкент, 1961. – 215с.
375590
  Брянцев Г.М. Голубой пакет / Г.М. Брянцев. – Ташкент, 1964. – 543с.
375591
  Барышев М.И. Голубой песец : [Пан-озеро. - Тетка Устинья] : рассказы для детей / М.И. Барышев ; [ил. А.П. Суровцев]. – Москва : Советская Россия, 1960. – 68 с.
375592
  Боровиков Г.Ф. Голубой плес / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1947. – 100с.
375593
  Швец И.А. Голубой Поворот. / И.А. Швец. – М, 1975. – 94с.
375594
  Борисов Н.В. Голубой простор / Н.В. Борисов. – Куйбышев, 1952. – 132с.
375595
  Керимов И.А. Голубой родник : рассказы / И.А. Керимов. – Москва, 1973. – 120 с.
375596
  Третьяков И.П. Голубой цвет надежды / И.П. Третьяков. – Баку, 1973. – 240с.
375597
  Коробейников В.С. Голубой чародей.Телевидение и социальная система / В.С. Коробейников. – М, 1975. – 174с.
375598
  Задорнов Н.П. Голубой час / Н.П. Задорнов. – Москва, 1968. – 184с.
375599
  Лагин Л.И. Голубой человек : Роман / Л.И. Лагин. – Москва : Советский писатель, 1972. – 319с.
375600
  Лагин Л.И. Голубой человек. / Л.И. Лагин. – М, 1967. – 320с.
375601
  Лагин Л.И. Голубой человек. / Л.И. Лагин. – М, 1969. – 319с.
375602
  Лагин Л.И. Голубой человек. / Л.И. Лагин. – М, 1977. – 320с.
375603
  Айзенрайх Х. Голубой чертополох романтизма : [рассказы] / Х. Айзенрайх ; [предисл. Ю. Архипова]. – Москва : Прогресс, 1982. – 311 с. : ил.
375604
  Мизин Н.И. Голубой шакал / Н.И. Мизин. – Сталинград, 1957. – 48с.
375605
  Янбаев Ш.М. Голубой шатер. : роман / Шакир Янбаев ;. – Москва : Современник, 1977. – 320 с.
375606
  Полторак Д.И. Голубой экран в классе. Об учеб. телевидении в школе. / Д.И. Полторак. – М., 1963. – 32с.
375607
  Світличний К.К. Голубоока Сергіївка. (Розповіді про колгоспне село) : оповідання / К.К. Світличний. – Київ : Дніпро, 1977. – 167 с.
375608
  Федотова В.Е. Голубушка иволистная (Saussurea salicifolia) как противолямблиозное средство. : Автореф... канд. биол.наук: / Федотова В.Е.; Томский гос. мед. ин-т. – Новосибирск, 1964. – 19л.
375609
   Голубцов Олександр Григорович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 51-52 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
375610
   Голубцов Олександр Григорович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 53-54. – ISBN 978-966-439-961-3
375611
  Заборский М.А. Голубые "разговоры" / М.А. Заборский. – Москва, 1979. – 168с.
375612
  Абдуллаев Ч. Голубые ангелы. Охота на человека : романы / Чингиз Абдуллаев. – Ростов-на-Дону ; Харьков : Проф-Пресс ; Грампус Эйт, 1996. – 472 с. – (Перехват). – ISBN 5-88475-190-7
375613
  Аквилев А.А. Голубые березы : стихи и поэма ["Идущая по красным лепесткаи"] / А.А. Аквилев ; [ил.: И. Урусов]. – Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1969. – 80 с. : ил.
375614
  Аскеров Л.М. Голубые версты : очерки / Л.М. Аскеров. – Баку : Гянджлик, 1973. – 98 с.
375615
  Арсанукаев Ш.А. Голубые вершины : стихи : пер. с чечен. / Шайхи Арсанукаев. – Москва : Современник, 1981. – 63 с. – (Новинки "Современника")
375616
  Маринат А.Р. Голубые ветры : романы, повести, рассказы / Алексей Маринат ;. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1985. – 512 с.
375617
  Лесневский С.С. Голубые врата / С.С. Лесневский. – М., 1990. – 46с.
375618
  Борискин Н.М. Голубые высоты / Н.М. Борискин. – Ташкент, 1963. – 103с.
375619
  Свинцова И.М. Голубые глаза России (урок по теме "Внутренние воды и водные ресурсы России") : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 4. – С. 66-70 : Табл., схема. – ISSN 0016-7207
375620
  Толстой А.Н. Голубые города : Повести, рассказы. Аэлита: Роман / А.Н. Толстой. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 350с. – (Тебе в дорогу, романтик!)
375621
  Толстой А.Н. Голубые города / А.Н. Толстой. – Москва, 1988. – 91с.
375622
  Санги В.М. Голубые горы / Владимир Санги ;. – Ю-Сахалинск, 1962. – 48 с.
375623
   Голубые горы.. – Л., 1985. – 431с.
375624
  Орманов Г. Голубые дали : стихи / Г. Орманов; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 170 с.
375625
  Орманов Г. Голубые дали : стихи / Г. Орманов; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1970. – 88 с.
375626
  Зотов М.М. Голубые дали / М.М. Зотов. – М., 1983. – 144с.
375627
  Дегутите Я. Голубые дельты : стихи / Янина Дегутите; пер. с литов. Н.Матвеевой и И.Киуру. – Москва : Советский писатель, 1971. – 152 с.
375628
  Соколов-Микитов Голубые дни / Соколов-Микитов. – Москва, 1959. – 304с.
375629
  Соколов-Микитов Голубые дни / Соколов-Микитов. – Л., 1977. – 191с.
375630
  Бирюков В Голубые дороги / В Бирюков. – М., 1973. – 256с.
375631
  Митрошенков В.А. Голубые дороги / В.А. Митрошенков. – М., 1976. – 271с.
375632
   Голубые дороги : выставка произведений московских художников-маринистов. Живопись. Графика. Скульптура. Декоративно-прикладное искусство. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1983. – [64] с.
375633
  Никитин А.Л. Голубые дороги веков / А.Л. Никитин. – Москва, 1968. – 191с.
375634
   Голубые дороги Родины : Всесоюзная художественная выставка. Живопись. Графика. Скульптура. Декоративно-прикладное искусство. Каталог. – испр. и доп. – Москва : Советский художник, 1979. – 144 с.
375635
   Голубые дороги Родины : Всесоюзная художественная выставка. Живопись. Графика. Скульптура. Декоративно-прикладное искусство. Каталог. – Москва : Советский художник, 1979. – 80 с.
375636
  Обойщиков К.А. Голубые дороги. / К.А. Обойщиков. – М., 1965. – 104с.
375637
  Баранов А.Н. Голубые дьяволы : хроникально-художественная повесть / А.Н. Баранов. – Орджоникидзе : "ИР", 1980. – 256 с., [1] портр.
375638
   Голубые ели.. – М., 1959. – 48с.
375639
  Буренин В. Голубые звуки и белые / гр. Алексис Жасминов [псевд.]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1896. – 298 с. – Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов... / И.Ф. Масанов, М., 1956, т. 1, с. 301
375640
  Вагнер Н. Голубые земли / Н. Вагнер. – Москва-Ленинград, 1963. – 479с.
375641
  Казаков В.Б. Голубые капитаны / В.Б. Казаков. – Саратов : Приволжское книжное издателство, 1984. – 448 с.
375642
  Левин Б.М. Голубые конверты. Рассказы. / Б.М. Левин. – Москва, 1935. – 239с.
375643
  Гвоздев А.А. Голубые корабли / А.А. Гвоздев. – Киев, 1963. – 161с.
375644
  Бражнин И.Я. Голубые листки / И.Я. Бражнин. – Л., 1957. – 399с.
375645
  Мелентьев В.Г. Голубые люди розовой земли / В.Г. Мелентьев. – М, 1966. – 256с.
375646
  Беленкович К.З. Голубые мили : [очерки] / Беленкович К.З. – Одесса : Маяк, 1968. – 116 с.
375647
  Козырин В.А. Голубые молнии / В.А. Козырин. – Ростов -на-Дону, 1967. – 85с.
375648
  Кулешов А.П. Голубые молнии : Роман / А.П. Кулешов. – Москва : Воениздат, 1973. – 335с.
375649
  Кулешов А.П. Голубые молнии / А.П. Кулешов. – М., 1976. – 255с.
375650
  Гусев А.П. Голубые молнии / А.П. Гусев. – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1980. – 111 с.
375651
  Карабанов В.И. Голубые молнии / В.И. Карабанов. – Ростов -на-Дону, 1981. – 127с.
375652
  Кулешов А. Голубые молнии / А. Кулешов. – М., 1984. – 303с.
375653
  Самсонов Никвлад Голубые наличники : повести и рассказы / Никвлад Самсонов ; пер. с удм. А. Верещагиной. – Москва : Советский писатель, 1989. – 285 с. – Перед вып. дан. авт.: Никвлад Самсонов (Владимир Яковлевич Самсонов). – ISBN 5-265-00901-9
375654
  Рыбалко В.Я. Голубые нивы Причерноморья / В.Я. Рыбалко. – Одесса, 1977. – 66с.
375655
  Корнеев А.Н. Голубые ночи. / А.Н. Корнеев. – Тула, 1971. – 143с.
375656
  Гуцало Е. Голубые овцы / Е. Гуцало. – М., 1973. – 287с.
375657
  Молостнов Г.М. Голубые огни / Г.М. Молостнов. – Кемерово, 1962. – 504 с.
375658
  Максимов М.Д. Голубые огни. Стихи и поэма / М.Д. Максимов. – Москва, 1965. – 122с.
375659
  Свиридов М. Голубые огоньки. / М. Свиридов. – М., 1968. – 34с.
375660
  Довидайтис Й. Голубые озера : роман / Й. Довидайтис; пер. с литов. – Вильнюс : Vaga, 1973. – 279 с.
375661
  Логунов А.А. Голубые острова / А.А. Логунов. – Тула, 1966. – 48с.
375662
  Остроумова А.Ф. Голубые параллели / А.Ф. Остроумова. – Киев, 1974. – 67с.
375663
  Кириллов Н.И. Голубые параллели. / Н.И. Кириллов. – Симферополь, 1959. – 82с.
375664
  Сорокин В.В. Голубые перевалы / В.В. Сорокин. – Москва, 1970. – 144с.
375665
  Рытхэу Ю. Голубые песцы : повести и рассказы / Юрий Рытхэу ;. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 222 с.
375666
  Рытхэу Ю. Голубые песцы : роман и повесть / Юрий Рытхэу ;. – Москва : Советская Россия, 1976. – 317 с.
375667
  Росин В.Е. Голубые петлицы / В.Е. Росин. – К., 1987. – 254с.
375668
  Кутузов Е.В. Голубые поезда / Е.В. Кутузов. – Л., 1986. – 463с.
375669
  Макаров И.И. Голубые поля / И.И. Макаров. – М., 1959. – 393с.
375670
  Решетников Л.В. Голубые пристани. / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1966. – 80с.
375671
   Голубые просторы России : к 60-летию морского флота СССР посвящается Республиканская художественная выставка. Живопись. Графика. Скульптура. Декоративно-прикладное народное искусство. – Москва : Министерство культуры СССР, 1984. – 40, [40] с.
375672
  Бугорков С.С. Голубые расстояния / С.С. Бугорков. – Донецк, 1970. – 83с.
375673
  Марысаев Е.К. Голубые рельсы / Е.К. Марысаев. – М., 1976. – 192с.
375674
  Моложавенко В.С. Голубые родники. (От истоков до устья Дона) / В.С. Моложавенко. – Москва : Мысль, 1971. – 207с. – (Путешествия. Приключения. Поиск)
375675
  Радевич Б.Л. Голубые склаы / Б.Л. Радевич. – Сталино, 1961. – 52с.
375676
  Винтман П.И. Голубые следы / П.И. Винтман. – Киев, 1977. – 134с.
375677
  Винтман П.И. Голубые следы / П.И. Винтман. – Киев, 1990. – 262с.
375678
  Никонов Н.Н. Голубые следы. / Н.Н. Никонов. – Ростов н/Д, 1980. – 30с.
375679
  Лапцуй Л.В. Голубые снега : стихи / Леонид Лапцуй; перевод. – Москва : Советская Россия, 1970. – 96 с.
375680
  Сульянов А.К. Голубые снега / А.К. Сульянов. – Минск
1. – 1990. – 380с.
375681
  Игнатов П.К. Голубые солдаты / П.К. Игнатов. – Краснодар, 1971. – 230с.
375682
  Игнатов П.К. Голубые солдаты / П.К. Игнатов. – Москва, 1976. – 239с.
375683
  Балданжабон Ж.Б. Голубые сопки : роман / Жамьян Балданжабон; пер. с бурят. В.А.Сергеева ; ил.: Э.А. Рейх. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1964. – 240 с. : ил.
375684
  Шкерин М. Голубые сугробы / М. Шкерин. – Москва, 1964. – 336 c.
375685
  Шкерин М.Р. Голубые сугробы / М.Р. Шкерин. – М, 1969. – 67с.
375686
  Панч П. Голубые эшелоны : Рассказы / П. Панч; Пер. с укр. Н.А. Хоменко, Н.М. Рудина. – Москва : Федерация, 1929. – 410 с.
375687
  Панч П. Голубые эшелоны : Повести / П. Панч. – Москва : Советский писатель, 1962. – 503 с.
375688
  Панч П. Голубые эшелоны : Повести / П. Панч. – Москва : Художественная литература, 1979. – 366 с.
375689
  Шапков Ю.Т. Голубыми дорогами к золотым медалям / Ю.Т. Шапков, Ю.Н. Суслин. – Л., 1963. – 39с.
375690
  Крапивин В.П. Голубятня на жёлтой поляне / В.П. Крапивин. – М., 1988. – 448с.
375691
  Пестушко Валерий Голубь мира - жертва гурманов : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 51
375692
  Черепанов Сергей Голубь мира нашего двора : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 3. – С. 27-39. – ISSN 0131-8136
375693
  Васильев С.А. Голубь моего детства / С.А. Васильев. – Москва, 1938. – 31с.
375694
  Васильев С.А. Голубь моего детства / Сергей Васильев. – Челябинск : Южно-Урал. кн. изд-во, 1978. – 94 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
375695
   Голубь под дождем. – М., 1991. – 476,1с.
375696
  Розанов В.А. Голубь пропадает в тумане / В.А. Розанов. – М, 1970. – 152с.
375697
  Быкадоров М. Голубь сизокрылый / М. Быкадоров. – Ташкент, 1962. – 88с.
375698
  Сэнгээ Д. Голубь. / Д. Сэнгээ. – М., 1961. – 96с.
375699
  Іскорко-Гнатенко Голуненко С.О. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 76. – ISBN 978-617-7442-69-0
375700
  Скоу-Хансен Голые деревья / Скоу-Хансен. – М., 1965. – 271с.
375701
  Жуков Борис Голые короли и королевы : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 98-104
375702
  Никулин Л.В. Голые короли. / Л.В. Никулин. – Харьков. – 273с.
375703
  Вавилов Н.И. Голые слизни (улитки), повреждающие поля и огороды в Московской губернии : Отчет об исследованиях проиведенных по поручению Моск.губ. земск. управы осенью 1909 года / Н. Вавилов ; Изд. Моск. губернского земства. – Москва : Изд. Моск. губернского земстваТ-во "Печатня С.П. Яковлева", 1910. – 55 с., 4 вкл. л. рис. и карт. : ил., карт.
375704
  Апиц Б. Голые среди волков : роман / Бруно Апиц ; пер. с ним. Д. Горфинкеля. – Москва : Прогрес, 1976. – 352 с. – (Библиотека Победы)
375705
  Пильняк Б.А. Голый год. Повесть непогашенной луны. Рассказы : роман, [повесть, рассказы] / Борис Пильняк. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 411, [2] с. – В кн. также рассказы: Целая жизнь ; Смертельное манит ; Человеческий ветер ; Старый дом ; Без названья ; Снега ; Грэго-Тримунтан. - На обл. название первого произвед. – ISBN 978-5-17-059548-8


  Борис Пильняк - один из самых необычных русских писателей первой трети XX века, человек неоднозначной и трагической судьбы. Писательская слава пришла к нему рано, однако его творческий и жизненный путь оказался недолгим (писатель был расстрелян в 1938 ...
375706
  Кайко Т. Голый король / Т. Кайко. – М., 1966. – 214с.
375707
  Яцко Б.А. Голый король и другие : сборник статей / Б.А. Яцко. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 144с. – ISBN 966-8387-80-7
375708
  Шварц Е.Л. Голый король. / Е.Л. Шварц. – Москва, 1991. – 78с.
375709
  Ковалев Л.Р. Голый остров / Л.Р. Ковалев. – Куйбышев, 1964. – 162с.
375710
  Ковалев Л.Р. Голый остров / Л.Р. Ковалев. – М, 1967. – 170с.
375711
  Семенов С. Голый человек. / С. Семенов. – Л.Москва, 1924. – 199с.
375712
  Добревски Д. Голямата Сметка / Д. Добревски. – София, 1960. – 272 с.
375713
  Вежинов П. Голямата стъпка / П. Вежинов. – София, 1974. – 138с.
375714
  Кононенко Т.П. Гольбах Поль // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 333. – ISBN 966-316-069-1
375715
   Гольбейн. – Л., 1935. – 20с.
375716
   Гольбейн. – М., 1955. – 8с.
375717
   Гольданский Виталий Иосифович. – М., 1985. – 159с.
375718
  Ланков А.В. Гольденберг А.И. // К истории развития передовых идей / А.В. Ланков. – М, 1951. – С. 51-53
375719
  Курылюк Эва Гольди = Апология звероватости : Фрагмент книги // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 10. – С. 116-124. – ISSN 0321-1878
375720
  Войтович Л.В. Гольмгард: де правили руські кнізі Святослав Ігоревич, Володимир Святославович та Ярослав Володимирович? // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 37-55. – ISSN 0130-5247
375721
   Гольф за полярным кругом : детский мир // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 9 (150). – С. 43. – Библиогр.: Фото. – ISSN 1029-5828
375722
   Гольф і спа по-Kempinski : Мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 44-47 : Фото
375723
  Гершензон М.О. Гольфстрем / М.О. Гершензон. – М., 1922. – 155с.
375724
  Гэскелл Т.Ф. Гольфстрим / Т.Ф. Гэскелл; Под ред. А.М.Гусева. – Пер. с англ. – Москва : Мир, 1974. – 212с.
375725
  Хаткевич Василий Гольфстрим замерзает? : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 3-4 : Іл.
375726
  Миндилин Э.Л. Гольфстром и фиоды / Э.Л. Миндилин. – Москва-Л., 1930. – 151с.
375727
  Сассаитова К.А. Гольцы Камчатки -- род Salvelinus : Автореф... канд. биол.наук: / Сассаитова К. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1962. – 16л.
375728
  Доржиев Ж.Д. Гомбожаб Цыбиков / Ж.Д. Доржиев, А.М. Кондратов. – Иркутск, 1990. – 234 с.
375729
  Дяченко І.О. Гомбожав Доржіїн ( монгольский поет, перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 127. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
375730
  Бянько М. Гомель и Севастополь - постколониальные антиподы // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2010. – № 1/2. – С. 20-33. – ISSN 1822-5136
375731
   Гомельская стрелковая. – Минск, 1989. – 157с.
375732
  Зеленский В.А. Гомельский рубеж, год 1941 / В.А. Зеленский. – Минск, 1991. – 173,2с.
375733
  Кононенко Т.П. Гомеомерії // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 99. – ISBN 966-316-069-1
375734
  Попова Т.Д. Гомеопатическая терапия / Т.Д. Попова, Т.Я. Зеликман. – Киев : Здоровья, 1990. – 271 с. – ISBN 5-311-00406-1
375735
   Гомеопатический домашний лечебник. – 2-е изд. – Санкт-Петербург-Москва, 1993. – с.
375736
  Барановская Н.Д. Гомеопатический калейдоскоп "малых" препаратов : (мудрые подходы к лечению: малоизученные и редко используемые гомеопатические лекарственные средства) / Н.Д. Барановская ; [науч. ред. А. Иванив]. – Одесса : Астропринт, 2017. – 206, [2] с. – Библиогр.: с. 199-204. – ISBN 978-966-927-300-0
375737
  Єршов В. Гомеопатичні листи Густава Олізара та Кароля Качковського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 412-420. – ISBN 978-966-3888-379-3
375738
  Келер Г. Гомеопатия / Г. Келер. – М, 1989. – 592с.
375739
   Гомеопатия. – Ростов-на-Дону, 1991. – 132с.
375740
  Великов В.А. Гомеопатия в вашем доме: двенадцать главных гомеопатических средств, их свойства и применение / В.А. Великов. – Ростов-на Дону, 1990. – 56с.
375741
  Коган Д.А. Гомеопатия и современная медицина / Д.А. Коган. – Москва, 1964. – 219с.
375742
  Мощич О.П. Гомеопатія в Україні: головні сторінки історії. (Лекція) // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Укр. асоц. народної медицини" ; голов. ред. Гарник Т.П. ; редкол.: Білай І.М., Бойчук Т.М., Ветютнєва Н.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 17-36


  Згадується Ф.Г. Яновський та А.Х. Каковський.
375743
  Гродзинський Д.М. Гомеостаз (стояння, нерухомість) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 130. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
375744
  Оберемок В.І. Гомеостаз артефактів корпоравної системи управління проектами // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 147-148
375745
   Гомеостаз и регуляция физиологических систем организма. – Новосибирск : Наука, 1992. – 249 с. : табл., ил. – Бібліогр.: с. 243-248. – ISBN 5-02-030086-1
375746
   Гомеостаз на различных уровнях организации биосистем. – Новосибирск : Наука, 1991. – 232 с. – Бібліогр.: с. 223-231. – ISBN 5-02-029560-4
375747
  Харди Ричард Гомеостаз. / Харди Ричард. – М., 1986. – 77с.
375748
  Логинов А.А. Гомеостаз: философские и общебиологические аспекты / А.А. Логинов. – Минск : Вышэйшая школа, 1979. – 176с.
375749
   Гомеостатика живых, технических, социальных и экологических систем. – Новосибирск : Наука, 1990. – 346 с. – ISBN 5-02-029911-1
375750
  Алибаев Б.Н. Гомеостатическая функция лимфатической системы у низших позвоночных : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Алибаев Б. Н.; АН КазССР, Ин-т физиологии. – Алма-Ата, 1981. – 21л.
375751
  Одрехівський М.В. Гомеостатичний підхід до управління рекреаційними інноваційними підприємствами / М.В. Одрехівський, Пшик-Ковальська // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (111). – С. 3-15. – ISSN 1560-4926


  Мета статті - дослідити можливості застосування гомеостатичного підходу до управління рекреаційними інноваційними підприємствами (РІП) та побудувати модель гомеостатичних РІП в умовах Четвертої промислової революції (Промисловості 4.0). Методологічну ...
375752
  Лосев А.Ф. Гомер / А.Ф. Лосев. – Москва : "BGW", 1960. – 350 с.
375753
  Егунов А.Н. Гомер в русских переводах XVIII-XIX веков / А.Н. Егунов. – Москва ; Ленинград : Наука, 1964. – 440 с.
375754
  Лаптева М.Ю. Гомер и "темные века" Ионии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 93-99. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
375755
  Асатиани В.Р. Гомер и античная мифология в древне-грузинской литературе : Автореф. дис. ... наук: 10.02.14 / Асатиани В.Р. ; ТГУ. – Тбилиси, 1979. – 23 с.
375756
  Григорян Р.А. Гомер и армянская литература : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Григорян Р.А. ; Акад. наук. АрмССР , Ин-т литературы. – Ереван, 1963. – 21 с.
375757
  Тренчени-Вельдапфель Гомер и Гесиод / Тренчени-Вельдапфель; Авдиева В.И. – Москва, 1956. – 122с.
375758
  Маркиш С.П. Гомер и его поэмы / С.П. Маркиш. – Москва : Художественная литература, 1962. – 126 с.
375759
  Кралюк П. Гомер і предфілософія Північного Причорномор"я // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 46-53. – ISBN 978-966-2254-74-7
375760
  Кралюк П.М. Гомер і предфілософія Північного Причорномор"я // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 46-48. – ISBN 978-966-373-777-5


  Філософія, як уже говорилося, не з"являється на порожньому місці. Її становленню передують тривалі культурні процеси, з"являються твори, де спостерігається намагання осмислити світ не лише з міфологічних, а й раціоналістичних позицій. Ці твори часто ...
375761
  Кралюк П. Гомер походив з українських земель? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 30-31 грудня (№ 246/247). – С. 21


  У зв"язку з 200-літтям грецької революції та війни за незалежність 2021 рік і в Греції, й Росії відзначається як "рік перехресної історії".
375762
  Макклоски Р. Гомер Прайс : книга для чтения на анг. яз. в 7 классе школ с преподаванием ряда предметов на анг. яз. / Р. Макклоски. – Москва : Просвещение, 1977. – 112с.
375763
  Цимбал Я. Гомер Революції і "прикрий сахарин": 120 років Валер"яну Поліщуку // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 6 грудня (№ 48)
375764
  Туренко В.Е. Гомер та Гесіод: до питання про конотації любові в давньогрецьких епосах // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 63-69. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X
375765
  Хопта С. Гомер української літератури ХХ століття // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 2. – С. 131-133. – ISSN 0130-321Х
375766
  Худицький В. Гомер української пісні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 1лютого - 8 лютого (№ 4). – С. 10


  Якби Григорій Нудьга видав лише одну монографію "Українська дума і пісня в світі", цього б уже було досить, аби його ім"я увійшло в історію. Але ж є ще близько 300 різних праць у галузі фольклору та літератури. Найкоротше про долю вченого сказав колись ...
375767
  Деревицкий А.Н. Гомерические гимны : анализ памятника в связи с историей его изучения : ист.-лит. этюд / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Харків. міське т-во греків "Геліос" ; [вступ. ст. О.В. Сучалкина]. – Репр. воспр. изд. 1889 г. – Харків : Майдан, 2016. – Х, 174, [4] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-372-640-3
375768
  Гловацька К. Гомерова "Іліада" / К. Гловацька. – К, 1969. – 136с.
375769
  Гловацька К.І. Гомерова "Іліада" : прозовий переказ: Для серед. та ст. шк. віку / К.І. Гловацька. – Київ : Веселка, 1974. – 183с.
375770
  Гловацька К.І. Гомерова "Іліада" : прозовий переказ: Для серед. та ст. шк. віку / К.І. Гловацька. – Київ : Веселка, 1981. – 215 с.
375771
  Гловацька К.І. Гомерова "Іліада" / Переказала Катерина Гловацька; Худож. Р. Масаутов. – 3-тє вид. – Київ : Веселка; Просвіта, 2005. – 200с. – Шифр дубл.8ут Глов.Доп.карт всем каб. – ISBN 966-01-0310-7
375772
  Гловацька К.І. Гомерова "Одіссея" : Для середнього шкільного віку / К.І. Гловацька. – Київ : Веселка, 1980. – 166с.
375773
  Гловацька К.І. Гомерова "Одіссея" / Переказала Катерина Гловацька; Худож. Р. Масаутов. – 3-є вид. – Київ : Веселка; Просвіта, 2005. – 151с. – Шифр дубл.8ут Глов.Доп. карт.всем каб. – ISBN 966-01-0313-1
375774
  Гомер Гомерова Ілїяда // Гомерова Ілїяда : переклав Петро Байда [П.І. Hіщинський] / Гомер. – Львів : [Hакладом Укp.-Русько[Hакладом Укp.-Руської Вид. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpя, 1903. – Рапсодія Г. – 70 с. – (Літературно-Hаукова Бібліотека ; Ч. 53)
375775
  Гомер Гомерова Ілїяда // Гомерова Ілїяда : переклав Петро Байда [П.І. Hіщинський] / Гомер. – Львів : [Hакладом Укp.-Русько[Hакладом Укp.-Руської Вид. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpя, 1903. – Рапсодія Г. – 59, [2] с. – (Літературно-Hаукова Бібліотека ; Ч. 53)
375776
  Гомер Гомерова Ілїяда : переклав Петро Байда [П.І. Hіщинський]. – Львів : [Hакладом Укp.-Русько[Hакладом Укp.-Руської Вид. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpя. – (Літературно-Hаукова Бібліотека / відповідає за pед. Володимир Гнатюк ; Ч. 53)
Рапсодія Г. – 1903. – 36, [4] с. – Пояснення: с. [1] ; Конволют. Перепл. з : Рапсодія В, Львів, 1902 ; Рапсодія А, Львів. 1902 ; Рапсодія Д, Е, З, Львів. 1904
375777
  Гомер Гомерова Ілїяда // Гомерова Ілїяда : переклав Петро Байда [П.І. Hіщинський] / Гомер. – Львів : [Hакладом Укp.-Русько[Hакладом Укp.-Руської Вид. Спілки] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpя, 1903. – Рапсодія Г. – 148, [4] с. – (Літературно-Hаукова Бібліотека ; Ч. 53)
375778
  Гомер Гомерова Одиссея / гексаметром на мову українську перевіршовав Петро Байда [П.І. Hіщинський]. – Львів : Накл. редакції "Правда" ; З друк. тов. імені Шевченка
[Ч. 1]. – 1889. – XVI, 4-161, 157 с. – Конволют. Перепл. з : Гомерова Одиссея, ч. 2. - УЛьвові, 1892. - Тит. арк. (с.1-2) першої част. відсутній


  Присвячено переклад памяті Миколи Івановича Костомарова
375779
  Гомер Гомерова Одиссея / гексаметром на мову українську перевіршовав Петро Байда [П.І. Hіщинський]. – Львів : Накл. редакції "Правда" ; З друк. тов. імені Шевченка
[Ч. 1]. – 1889. – XVI, 4-161, 157 с.


  Присвячено переклад памяті Миколи Івановича Костомарова
375780
  Гомер Гомерова Одиссея / гексаметром на мову українсько-руську перевіршував Петро Байда [П.І. Hіщинський] // Гомерова Одиссея / Гомер. – Львів : Накл. редакції "Правда" ; З друк. тов. імені Шевченка, 1889. – [Ч. 1]. – [4], 157 с.
375781
  Гомер Гомерова Одиссея / гексаметром на мову українську перевіршовав Петро Байда [П.І. Hіщинський]. – У Львові (Львів) : Накл. редакції "Правда" ; З друк. тов. імені Шевченка
[Ч. 1]. – 1892. – [4], 157 с.


  Присвячено переклад памяті Миколи Івановича Костомарова
375782
   Гомеровский эпос. – Ашхабад, 1987. – 35с.
375783
  Яшенькина Р.Ф. Гомеровский эпос в эстетике Гегеля / Р.Ф. Яшенькина. – Пермь, 1975. – 40с.
375784
  Сахарный Н.Л. Гомеровский эпос. / Н.Л. Сахарный. – М., 1976. – 399с.
375785
  Шталь И.В. Гомеровский эпос. Опыт текстологического анализа "Илиады" : учебное пособие / И.В. Шталь. – Москва : Высшая школа, 1975. – 246 с.
375786
  Писарев Александр Андреевич Гомильдон и аграрно-крестьянский вопрос (1927-1937) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Писарев Александр Андреевич; Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1980. – 21л.
375787
  Мамаева Н.Л. Гоминьдан в национально-революционном движении Китая (1923-1927) / Н.Л. Мамаева. – М., 1991. – 208с.
375788
  Писарев А.А. Гоминьдан и аграрно-крестьянский вопрос в Китае в 20-30 годы XX в. / А.А. Писарев ; МГУ им. М,В, Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточн. лит-ры, 1986. – 225 с.
375789
  Мушкудіані О.М. Гоміашвілі Олександр Костянтинович (- грузинський поет) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 69. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
375790
  Лучук Т. Гомілетика й герменевтика: Арістотель у давній українській літературі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 41-53. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
375791
  Царенок А.В. Гомілетика Феофана Прокоповича в контексті " постбаровокої" естетики // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С. 144-147. – (Філософські науки)
375792
  Баран О. Гомілетичні "Бесіди" Михайла Лучкая з 1830 р. : The Homiletics of Michael Luchkay in 1830 / Олександер Баран. – Вінніпег : Українська вільна АН, 1977. – 85 с. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами. – (Slavistica / Українська вільна академія наук ; Ч. 76)
375793
  Кагамлик С.Р. Гомілетичні твори українських православних ієрархів XVII–XVIII ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 11-15. – ISSN 2076-1554
375794
  Денисюк В.В. Гомілійний текст XVII ст.: фразеологічний аспект вивчення // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 164-170
375795
  Щербина Н. Гомін буднів : поезії / Н. Щербина. – Харків, 1930. – 54 с.
375796
  Гриценко І.С. Гомін віків : навчальний посібник з історії України для 5 класу / І. В. Гриценко, Михайло Михайлович Карабанов, Антін Левович Лотоцький. – Київ : Проза, 1994. – 194 с.
375797
  Крушельницький А. Гомін Галицької землі / А. Крушельницький. – Х., 1930. – 517с.
375798
  Цюпа І.А. Гомін Дніпровського косогору : Повість, оповідання, етюди / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 295с.
375799
  Рудь М.Д. Гомін до схід сонця : нариси та оповідання / М.Д. Рудь. – Київ : Держлітвидав України, 1959. – 163 с.
375800
  Кривда Г.Ф. Гомін землі : лірика / Г.Ф. Кривда. – Сталіно, 1961. – 145 с.
375801
  Донець Г.П. Гомін землі : поезії / Г.П. Донець. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 179 с.
375802
  Вакуленко В.Д. Гомін землі : повісті та оповідання / В.Д. Вакуленко. – Київ, 1969. – 205 с.
375803
  Цинковський І.І. Гомін землі і серця : поезії / І.І. Цинковський. – Київ : Дніпро, 1964. – 194 с.
375804
  Рильський М.Т. Гомін і відгомін / М.Т. Рильський. – Київ, 1929. – 84с.
375805
   Гомін Красного поля. – Ужгород : TIMPANI. – ISBN 978-617-7372-41-6
Ч. 2 : Збірник свідчень, матеріалів та статей про Карпатську Україну / [упоряд.: О.Гаврош, Ю. Зейкан, В. Туряниця]. – 2019. – 223, [1] с. : іл., ноти, портр., карти
375806
  Шеремет М.С. Гомін Лісограда : поезїі / М.С. Шеремет. – Київ, 1971. – 175 с.
375807
  Сєвєров П. Гомін моря / П. Сєвєров. – Київ. – 255с.
375808
  Дуркало О.І. Гомін ночі / О.І. Дуркало. – К., 1988. – 134с.
375809
  Хміль І. Гомін Полісся = Echo of Polisia : Поезії / І. Хміль. – Вінніпег, 1960. – 243 с. – (Бібліотека літопису Волині ; Ч. 5)
375810
  Греба В.М. Гомін ранку / В.М. Греба. – Ужгород, 1977. – 123с.
375811
  Товстуха Є.С. Гомін сердець / Є.С. Товстуха. – Київ : Молодь, 1964. – 132 с.
375812
  Козак І.Ю. Гомін срібної землі : драматичні твори / Іван Козак. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2009. – 235, [5] с. : іл. – ISBN 978-966-2921-57-1
375813
  Безпалий В.Г. Гомін степів / В.Г. Безпалий ; за літ. ред. М. Чебанівського. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 239 с.
375814
  Безпалий В.Г. Гомін степів : роман : біогр. довідка / В.Г. Безпалий ; за літ. ред. М. Чебанівського. – Київ : Дніпро, 1972. – 224 с.
375815
  Маркуш О.І. Гомін Тиси : оповідання, повісті / О.І. Маркуш. – Київ : Дніпро, 1991. – 410 с.
375816
   Гомін України. – Торонто
Рік 59, 3 вересня (№ 33). – 2007. – 12 с.
375817
   Гомін України. – Торонто
Рік 59, (№ 17). – 2007. – 12 с. – Додаток "Гомону України" у 60-ліття Акції "Вісла"
375818
   Гомін України. – Торонто
Рік 59, 16 квітня (№ 15). – 2007. – 12 с.+[2 с.]. – Має вкл. "Ukrainian echo", 16 April, (vol. 19, n. 4), - 2 p.
375819
   Гомін України. – Торонто
Рік 59, 8 жовтня (№ 38) : Спеціяльне видання. – 2007. – 24 с.
375820
   Гомін України. – Торонто
Рік 60, 28 жовтня (№ 41). – 2008. – 12 с.
375821
   Гомін України. – Торонто
Рік 61, 24 листопада (№ 44). – 2009. – 12 с.
375822
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 22 червня (№ 24). – 2010. – 12 с.
375823
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 18 травня (№ 19). – 2010. – 12 с.
375824
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 13 квітня (№ 14). – 2010. – 12 с.
375825
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 19 жовтня (№ 39). – 2010. – 12 с.
375826
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 6 квітня (№ 13). – 2010. – 12 с.
375827
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 16 лютого (№ 7). – 2010. – 12 с.
375828
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 9 листопада (№ 42). – 2010. – 12 с.
375829
   Гомін України. – Торонто
Рік 62, 7 вересня (№ 33). – 2010. – 12 с.+[2 с.]. – Має вкл. "Ukrainian echo", 7 September (vol. 23, n. 9), - 2 p.
375830
   Гомін України. – Торонто
Рік 63, 8 лютого (№ 6). – 2011. – 12 с.+[2 с.]. – Має вкл. "Ukrainian echo", 8 February (vol. 24, n. 2), - 2 p.
375831
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 11 вересня (№ 34). – 2012. – 12 с.
375832
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 15 травня (№ 19). – 2012. – 12 с.
375833
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 21 серпня (№ 31). – 2012. – 12 с.
375834
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 5 червня (№ 22). – 2012. – 12 с.
375835
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 25 грудня (№ 46). – 2012. – 20 с.
375836
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 20 листопада (№ 44). – 2012. – 12 с.
375837
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 13 листопада (№ 43). – 2012. – 12 с.
375838
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 25 вересня (№ 36). – 2012. – 12 с.
375839
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 18 вересня (№ 35). – 2012. – 12 с.
375840
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 20 березня (№ 12). – 2012. – 12 с.
375841
   Гомін України. – Торонто
Рік 64, 4 вересня (№ 33). – 2012. – 12 с.+[2 с.]. – Має вкл. "Ukrainian echo", 4 September (vol. 26, n. 9), - 2 p.
375842
   Гомін України. – Торонто
Рік 65, 7 січня (№ 1). – 2013. – 24 с.
375843
   Гомін України. – Торонто
Рік 65, 5 лютого (№ 6). – 2013. – 12 с.+[2 с.]. – Має вкл. "Ukrainian echo", 7 February (vol. 27, n. 2), - 2 p.
375844
  Голобуцький В. Гомін, гомін по діброві / В. Голобуцький. – Київ, 1963. – 175с.
375845
  Голобуцький В.О. Гомін, гомін по діброві / В.О. Голобуцький. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ, 1968. – 224 с.
375846
   Гоммоз хлопчатника. – Тифлис, 1935. – 168с.
375847
   Гомо- та гетерометалічні комплекси Мангану з основами шиффа, похідними саліцилового альдегіду / В.М. Синиця, О.М. Стецюк, С.Р. Петрусенко, В.М. Кокозей // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 78
375848
  Чернов А.А. Гомо акватикус / А.А. Чернов. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 304с. – (Эврика)
375849
  Зиновьев А.А. Гомо советикус. Мой дом - моя чужбина / А.А. Зиновьев. – М, 1991. – 320с.
375850
  Зиновьев А.А. Гомо советикус. Пара беллум / А.А. Зиновьев. – М, 1991. – 412с.
375851
   Гомогенізована база даних довгих рядів середньої місячної температури повітря / В.І. Осадчий, О.А. Скриник, В.П. Сіденко, Д.О. Бойчук, Д.О. Ошурок, О.Я. Скриник // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65), січень - березень. – C. 54-68. – ISSN 1684-2189
375852
  Семенюченко В.В. Гомогенне гідрування флавоноїдів та електронодефіцитних алкенів з використанням комплексів іридію : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03. / Семенюченко В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
375853
  Семенюченко В.В. Гомогенне гідрування флавоноїдів та електронодефіцитних алкенів з використанням комплексів іридію : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Семенюченко В.В. ; КНУТШ, Хім. ф-т, Каф. орган. хімії. – Київ, 2010. – 413 л. + Додатки : л. 304-413. – Бібліогр.: л. 230-303
375854
  Дісковський О.А. Гомогенні математичні моделі процесів деформування і оптимізація параметрів функціонально-градієнтних структур : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Дісковський Олександр Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2016. – 38 с. – Бібліогр.: 47 назв
375855
  Кобзєв О.В. Гомогенно-гетерогенне окислення NO у виробництві азотної кислоти : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.15 / О.В.Кобзєв; Нац. техн. ун-т "Харьк. політех. ін-т". – Харків, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
375856
  Мудрий С.О. Гомогенно-каталітичне окиснення циклогексану в присутності кисневмісних органічних сполук : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Мудрий Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв.
375857
  Джеймс Б. Гомогенное гидрирование / Б. Джеймс. – Москва : Мир, 1976. – 571 с.
375858
  Макквиллин Ф.Дж. Гомогенное гидрирование в органической химии / Ф.Дж. Макквиллин. – Москва : Химия, 1980. – 160 с.
375859
  Ихсанов Ж.А. Гомогенное каталитическое восстановление неорганических соединений водородом и окисью углерода в растворах. : Автореф... канд. хим.наук: / Ихсанов Ж.А.; Каз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. Хим. ф-тет. – Алма-Ата, 1967. – 25л.
375860
  Рожновская Л.Н. Гомогенное химическое равновесие N2O4-2NO2 в разбавленных расторах в двуокиси углерода вблизи ее критической точки : Автореф... канд. хим.наук: / Рожновская Л. Н.; ГНИПИ азот. пром. и прод. орган. син. – М., 1965. – 22л.
375861
  Комарь Н.П. Гомогенные ионные равновесия / Н.П. Комарь. – Харьков : Вища школа, 1984. – 208 с.
375862
   Гомогенный катализ. – Фрунзе : Илим, 1970. – 282 с.
375863
  Кубасов А.А. Гомогенный катализ / А.А. Кубасов, Л.Е. Китаев; МГУ им.М.В.Ломоносова. – Москва : Московский университет, 1994. – 80с. – ISBN 5211-03242-Х
375864
  Пудель М.Е. Гомогенный катализ жидкофазного окисления стирола и нонена-1 соединениями рутения : Автореф. дис... канд. хим. наук: 02.00.15 / Пудель М.Е.; АН АрмССР, Ин-т хим. физики. – Ереван, 1977. – 16с.
375865
  Мастерс К. Гомогенный катализ переходными металлами / К. Мастерс. – Москва : Мир, 1983. – 300 с.
375866
  Сычев А.Я. Гомогенный катализ соединениями железа / А.Я. Сычев, В.Г. Исак. – Кишинев, 1988. – 216с.
375867
  Широков І.Б. Гомодинні методи та засоби вимірювання амплітудних і фазових характеристик каналів зв"язку радіотехнічних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.17 / Широков Ігор Борисович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 37 с. – Бібліогр.: 117 назв
375868
  Залукаев Л.П. Гомолизация органических молекул / Л.П. Залукаев. – Воронеж, 1968. – 224с.
375869
  Терентьев А.Б. Гомолитические перегруппировки с миграцией алкил-, арилтилгруппы : Автореф... канд. хим.наук: / Терентьев А. Б.; АН СССР, Ин-т элементоорган. соед. – М., 1963. – 9л. – Бібліогр.:с.9
375870
  Круглая О.А. Гомолитические реакции некоторых элементорганических соединений IV группы, имеющие связь металл - металл. : Автореф... канд. хим.наук: / Круглая О.А.; АН СССР. Ин-тут элементоорганич. соединений. – М., 1964. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
375871
  Левин Я.А. Гомолитические реакции форсфорорганических соединений (кинетики и механика) : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.08 / Левин Я. А.; Казан.ГУ. – Казань, 1980. – 38л.
375872
  Галиуллина Р.Ф. Гомолитические реакции цинкорганических соединений в растворах : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Галиуллина Р.Ф.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 17л.
375873
  Симонов М.А. Гомолитическое жидкофазное окисление 2-гептилциклогексана и циклогексана. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Симонов М.А.; АН УССР. Ин-т физ.-орган. химии и углехимии. – Донецк, 1981. – 20л.
375874
  Федорова Л.В. Гомологи моновинилацетилена. Реакции присоединения к углеводородам с соседними двойной и тройной связями. : Автореф... канд. хим.наук: / Федорова Л.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 15 с.
375875
  Головин В.Д. Гомологии аналитических пучков и теоремы двойственности / В.Д. Головин. – Москва : Наука, 1986. – 191 с.
375876
  Бениаминов Е.М. Гомологии Деевеля метрических компактов с коэффициентами в копредпучках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Бениаминов Е.М.; Моск. гос. ун-т. Мех.-мат. фак. Кафедра высш. геометрии и топологии. – М., 1970. – 8л.
375877
  Мирюк В.Г. Гомологии и комологии множеств и их окрестностей и когомологическая размерность : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Мирюк В.Г.; МГУ. – М., 1974. – 8л.
375878
  Полякова Л.Ю. Гомологии моноидов : дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.01.06 / Полякова Л. Ю.; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2009. – 121 л. – Библиогр.: л. 114-121
375879
  Катан А. Гомологическая алгебра / А. Катан, С. Эйленберг. – Москва, 1960. – 510 с.
375880
  Кузнецов А.Г. Гомологическая проективная двойственность : Автореф. дисс. ... доктора физико-математических наук: 01.01.06 / Кузнецов А.Г.; Российская академия наук; Математический ин-т им. В.А. Стеклова. – Москва, 2008. – 20с. – Библиогр.: 10 назв.
375881
  Бобылев И.В. Гомологическая размерность модулей над кольцами эндоморфизмов : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.03 / Бобылев И. В.; МГУ. – М., 1974. – 10л.
375882
  Гисин В.Б. Гомологические методы в неабелевых аддитивных категориях : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.01.06 / Гисин В.Б. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1979. – 10 с.
375883
  Вязанкин Н.С. Гомологические реакции элементоорганических соединений IV группы : Автореф... д-ра хим.наук: / Вязанкин Н.С.; АН СССР. Ин-т элементоорганич. соединений. – Москва, 1964. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
375884
  Шадыро О.И. Гомологические ряды изменчивости в биологии и химии / О.И. Шадыро. – Минск, 1987. – 70с.
375885
  Андреев В.Н. Гомологические ряды форм некоторых дубов : Отдельный оттиск из "Трудов" по Прикладной Ботанике, Генетике и Селекции, 1927-28 г., т. 18, віп. 2 / Андреев В.Н. – Ленинград : [б. и.], 1928. – С. 371-453. – Російською та латинською мовами
375886
  Роганов Ю.В. Гомологические свойства алгебр, представленных образующими и соотношениями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Роганов Ю. В.; КГУ. – К., 1978. – 10л. – Бібліогр.:с.10
375887
  Роганов Юрий Вячеславович Гомологические свойства алгебр, представленных образующими и соотношениями : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.06 / Роганов Юрий Вячеславович; КГУ. – К, 1978. – 91л. – Бібліогр.:л.89-91
375888
  Бурученко Н.А. Гомологические трубки вокруг поверхностей в комплексном многообразии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01. / Бурученко Н. А.;. – Красноярск, 1996. – 18л.
375889
  Маклейн С. Гомология / С. Маклейн. – Москва : Мир, 1966. – 543 с.
375890
  Хелемский А.Я. Гомология в банаховых и топологических алгебрах / А.Я. Хелемский. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 287 с.
375891
  Жданов Ю.А. Гомология в органической химии / Ю.А. Жданов. – М, 1950. – 92с.
375892
  Хуа Р. Гомология и фейнмановские интегралы : Пер. с англ. / Р. Хуа, В. Теплиц. – Москва : Мир, 1969. – 224с.
375893
  Михеев В.И. Гомология кристалов / В.И. Михеев. – Ленинград, 1961. – 207с.
375894
  Полякова Л.Ю. Гомології моноїдів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Полякова Л.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр. : 8 назв.
375895
   Гомоморфизмы. – Л., 1988. – 159 с.
375896
  Гастев Ю.А. Гомоморфизмы и модели: Логико-алгебраич. аспекты моделирования. / Ю.А. Гастев. – Москва, 1975. – 150с.
375897
  Игошин Владимир Александрович Гомоморфизмы квазигеодезических потоков и двуслоения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Игошин Владимир Александрович; Казанский гос. университет. – Казань, 1980. – 14л.
375898
  Лейбензон З.Л. Гомоморфизмы колец рядов Фурье, абсолютно сходящихся с весами : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Лейбензон З.Л.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 11л.
375899
  Беспалый В. Гомон степей. / В. Беспалый. – М., 1969. – 280с.
375900
  Хоменко О.Б. Гомони, вітре : оповідання / О.Б. Хоменко. – Київ : Молодь, 1971. – 224 с.
375901
  Панч П. Гомоніла Україна : роман / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 464 с.
375902
  Панч П. Гомоніла Україна : роман / П. Панч. – Київ : ДЛВ, 1957. – 580 с. – (Б-ка укр. романа й повісті)
375903
  Панч П. Гомоніла Україна : роман / П. Панч. – Київ : ДЛВ, 1959. – 515 с.
375904
  Панч П. Гомоніла Україна : роман / П. Панч. – Київ : Дніпро, 1970. – 582 с.
375905
  Панч П. Гомоніла Україна : роман / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 538 с.
375906
  Панч П. Гомоніла Україна : роман / П. Панч. – Київ : Дніпро, 1991. – 522 с. – ISBN 5-308-01085-4
375907
  Шаповал П.З. Гомоню з тобою : поезії / П.З. Шаповал. – Дніпропетровськ : Промінь, 1985. – 38 с.
375908
  Деревянко И.М. Гомосексуализм / И.М. Деревянко. – Москва, 1991. – 61с.
375909
  Фукс И.Б. Гомосексуализм как преступление : Юридич. и угол.-политич. очерк / И.Б. Фукс. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1914. – 94 с.
375910
  Дроздовський Д. Гомосексуальна літературність // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 108-120. – ISBN 978-966-8201-83-7
375911
  Черноіваненко В.В. Гомосексуальність і юдаїзм: ХХ – початок ХХІ ст. // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 83-87. – ISSN 1996-9872
375912
  Кочарян А.С. Гомосексуальность: анализ случая // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 7, Т. 1. – С. 84-93. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 2410-1249
375913
  Егорова Л.И. Гомотетические преобразования в финслеровых пространствах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Егорова Л.И.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1978. – 8л.
375914
  Ле Х.З. Гомотопическая классификация эллиптических по Дуглису-Ниренбергу систем на плоскости : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01. / Ле Х. З.; МВСССО БССР, БГУ. – Минск, 1979. – 12л.
375915
   Гомотопическая теория дифференциальных форм. – Москва, 1981. – 191 с.
375916
  Фукс Д.Б. Гомотопическая топология / Д.Б. Фукс. – Москва, 1969. – 460 с.
375917
  Фукс Д.Б. Гомотопическая топология по лекциям Д.Б. Фукса / Д.Б. Фукс. – Москва, 1967. – 158 с.
375918
  Пришляк А.О. Гомотопическая эквивалентность m-функций без внутренних критических точек н трехмерных телах / А.О. Пришляк, Е.Н. Вятчанинова // Таврический вестник информатики и математики : международное научно-теоретическое издание / Крымский научный центр НАН Украины; Мин. обр. и науки Украины; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2012. – № 2 (21). – С. 84-91. – ISSN 1729-3901
375919
  Бордман Дж Гомотопически инвариантные алгебраические структуры на топологических пространствах / Бордман Дж. – Москва : Мир, 1977. – 408 с.
375920
  Мищенко А.С. Гомотопические инварианты неодносвязных многообразий : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.04 / Мищенко А.С. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1973. – 9 с.
375921
  Карчяускас К.К. Гомотопические свойства комплексных алгебраических множеств : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Карчяускас К.К. ; АН СССР , Сиб. от-ние ин-та математики. – Новосибирск, 1979. – 10 с.
375922
  Семенов П.В. Гомотопические свойства некоторых групп операторов. : Автореф... Канд.физ-маит.наук: 01.01.04 / Семенов П.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1980. – 12л.
375923
  Иванов Н.В. Гомотопические свойства пространств автоморфизмов некоторых трехмерных многообразий. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Иванов Н.В.; АН СССР. Матем. ин-тут. – М., 1980. – 10л.
375924
  Вятчанінова О.Н. Гомотопічна класифікація некритичних m-функцій на тривимірному диску / О.Н. Вятчанінова, О.О. Пришляк, К.О. Пришляк // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (111). – С. 87-93. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
375925
  Хохлюк О.О. Гомотопічні типи просторів диференційовних відображень : дис. ... д-ра філософії : 111 / Хохлюк Олександра Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 121 арк. – Додаток: арк. 119-121. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 105-118
375926
  Мостяєв О. Гомофобія як психологічна і соціальна проблема // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 145-160. – ISBN 978-966-8428-52-4
375927
  Папенко Н.С. Гомруль / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 74. – ISBN 966-642-073-2
375928
  Котенко И.П. Гомсельмаш. / И.П. Котенко. – Минск, 1966. – 262с.
375929
  Плавильщиков Н.Н. Гомункулус / Н.Н. Плавильщиков. – Москва, 1958. – 432с.
375930
  Плавильщиков Н.Н. Гомункулус : Очерки из истории биологии / Н.Н. Плавильщиков. – Москва, 1971. – 432с.
375931
  Фокин В.Г. Гон / В.Г. Фокин. – Киров, 1981. – 31 с.
375932
  Бармичева В.П. Гон : рассказы / Валентина Бармичева ; [худож. П. Караченцов]. – Москва : Советский писатель, 1981. – 256 с. : ил.


  Содерж.: Гон; Узнаю завтра утром; Как чистить окуней; Грачи прилетели; Звезды над валом; Вечерком; Томка; Зинкино воскресенье; Плыла утица; Ивушка; Последнее лето; Пктем всея земли; Сам себе на радость ... .
375933
   Гон Олександр Мойсейович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 85. – ISBN 978-966-439-757-2
375934
   Гон спозаранку. – Москва, 1975. – 286с.
375935
   Гонадостимулин - препарат для борьбы с бесплодием сельскохозяйственных животных. – М., 1963. – с.
375936
  Малаков Д. Гонведи в окупованому Києві // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 3 (89) : Україна - Угорщина Ч.2. – С. 277-281. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
375937
  Олейник Б.И. Гонг : Стихи / Б.И. Олейник. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 102с.
375938
  Белаш Б.Ф. Гонг : стихи / Б.Ф. Белаш. – Донецк : Донбас, 1973. – 71 с.
375939
  Вернер Р. Гонг торговца фарфором / Р. Вернер. – Москва, 1981. – 334с.
375940
   Гондвана. – М., 1964. – 140с.
375941
  Донжашвили Т. Гонджаура : роман / Т. Донжашвили. – Москва : Советский писатель, 1990. – 270 с.
375942
  Литвинцев Данил Гондольеры Ивановской области : репортаж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 3. – С. 114-125 : Фото. – ISSN 1029-5828
375943
  Сапожников К.Н. Гондурас - невидимая страна // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 63-80. – ISSN 044-748Х
375944
  Телевной Игорь Гондурас Destination. Беспокоит меня этот Гондурас // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 1. – С. 16-21 : фото
375945
  Рикардо Мартинес Гондурас снова беспокоит // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 9. – С. 66-69. – ISSN 044-748Х


  В статье говорится о том, как США, преследуя свои геостратегические интересы, используют Гондурас в военном, транспортном и экономическом отношениях, оказывая давление на местные власти.
375946
  Морозов Д.В. Гондурас: итоги антинаркотической стратеги правительства Хуана Эрнандеса // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 3. – С. 32-38. – ISSN 0044-748Х
375947
   Гондюл Валерій Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 33. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
375948
   Гондюл Валерій Петрович (1949-2007) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 100. – ISBN 978-966-439-754-1
375949
   Гондюл Валерій Петрович (1949-2007) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 109-110. – ISBN 978-966-933-054-3
375950
  Яковлев Ю.Я. Гонение на рыжих / Ю.Я. Яковлев. – Москва, 1967. – 223с.
375951
  Толстой Л.Н. Гонение на христиан в России. Письмо к редактору английской газеты и послесловие Л.Н. Толстого / Л.Н. Толстой. – перепечатывается с издания М.К. Элпидина в Женеве. – Санкт-Петербург : Изд. редакции журн. "Всемирный Вестник", 1906. – 32 с. – Отд. оттиск: Всемирный вестник, № 8 август
375952
  Ярушевич Б. Гонение на христиан императора Декия (249-251) : Страница из истории первых веков христианства / В. Ярушевич. – Харьков, 1914. – 25 с,. – Инициал - В. нап. на кн. в место Б.) Ярушевич
375953
  Балашов Э.В. Гонец : стихи / Э.В. Балашов ; ил.: Е. Колычев. – Москва : Сов. писатель, 1972. – 94 с. : ил.
375954
  Алимжанов А. Гонец / А. Алимжанов. – Алма-Ата, 1974. – 224с.
375955
  Алимжанов А. Гонец : роман / Ануар Алимжанов ; худож. И.Б. Урманче. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 237 с. : ил. – (Стрела)
375956
  Бажан М.П. Гонець : 300 років возз"єднання України з Росією / М. П. Бажан. – Київ : Молодь, 1954. – 24 с.
375957
  Якуша В. Гонець не той, та й вість погана. Плутанина з доповідачами за президентськими ініціативами ставить під сумнів конституційність // Закон і бізнес. – Київ, 2022. – 12-18 лютого (№ 6). – С. 12


  "На початку роботи комітету народний депутат Сергій Власенко попросив поставити на голосування питання щодо включення до порядку денного проекту рішення про затвердження роз’яснення профільного комітету з питань щодо особливостей взаємодії Президента з ...
375958
  Кулеба Г.І. Гони : поезії / Г.І. Кулеба. – Київ : Молодь, 1971. – 71 с.
375959
  Корпачев Э.М. Гони свой поезд, мальчик! / Э.М. Корпачев. – М., 1977. – 96с.
375960
  Кашин В.Л. Гонимые во мраке : роман / В.Л. Кашин. – Москва, 1976. – 456 с.
375961
  Нефедова Е Гониометрический анализ морфологических типов кристаллов циркона : Автореф... канд .геол. минер. наук: / Нефедова Е В.; Лен. горн. ин-т. – Л., 1971. – 14л.
375962
  Стасюк А. Гонитва // Альманах перекладацької майстерні. – Дрогобич : Коло, 2002. – Т.1 : Художні переклади
375963
  Хорунжий Ю.М. Гонитва до мосту : повість ; для сер. і ст. шкіл. віку / Ю.М. Хорунжий, В.Ф. Жмир; Юрій Хоружний. – Київ : Веселка, 1983. – 135 с.
375964
  Ставінський Єжи Гонитва за Адамом / Ставінський Єжи. – Київ, 1970. – 244с.
375965
  Мельник Л. Гонитва за грішми чи комплекс меншовартості? (Роздуми над оповіданням Федора Заревича "Хлопович Жорж Мотозо") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 194-199. – ISSN 0130-528Х


  Подано розмірковування над проблематикою оповідання Ф. Заревича "Хлопович Жорж Мотозо", показано згубний вплив грошей на свідомість людини, а відтак - втрату моральних якостей
375966
  Ярмолюк М. Гонитва за маревом : Повість // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 58-78. – ISSN 0208-0710
375967
  Ярмолюк М. Гонитва за маревом : Повість // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 58-86. – ISSN 0208-0710
375968
  Львов-Рогачевский В.Л. Гонители еврейского народа в России : Исторический очерк / В. Львов-Рогачевский ; Московский совет рабочих депутатов. – Москва : Отд. изд. книжного склада, 1917. – 110 с. – (Московский совет рабочих депутатов : Отдел издательства и книжных складов ; № 16)
375969
  Козлюк С. Гоніння і вигнання // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 11 (487), 17-23.03.2017 р. – С. 18-19. – ISSN 1996-1561


  Кримські татри від початку окупації Криму очікували примусової депортації з півострова, як у сталінські часи. Натомість вони зіткнулися з політикою "прихованого витіснення" зі своїх земель.
375970
   Гоніння на мусульман в росії: чому вчення Саїда Нурсі лякає російську владу? // Ідеаліст. – Київ, 2017. – № 19, 10 жовтня 2017 року
375971
  Макаренко О.В. Гоніополяриметрія неоднорідних поверхневих шарів середовищ з різними типами провідності : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Макаренко Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 34 с. – Бібліогр.: 39 назв
375972
  Макаренко В О. Гоніополяриметрія неоднорідних поверхневих шарів середовищ з різними типами провідності : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Макаренко Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 268 арк. – Додатки: арк. 263-268. – Бібліогр.: арк. 240-262
375973
  Бээкман Эмэ Гонка : роман / Эмэ Бээкман ; пер. с эст. Е.Поздняковой. – Москва : Советский писатель, 1986. – 385 с.
375974
  Зеленский Святослав Гонка ведьм, кулачные бои и еще 7 новогодних традиций. Гуляй народ! 9 рождественских фестивалей // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 1 (2928). – С. 38-45 : фото
375975
   Гонка вооружений в странах НАТО. – Москва, 1988. – 188с.
375976
  Морозов Василий Александрович Гонка вооружений и возможные последствия разоружения для развития капиталистического рынка : Автореф... канд. экон.наук: / Морозов Василий Александрович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1962. – 18л.
375977
  Фарамазян Р.А. Гонка вооружений и конверсия военной экономики. / Р.А. Фарамазян. – М, 1985. – 80с.
375978
  Нухович Э.С. Гонка вооружений и освободившиеся страны / Э.С. Нухович; Отв. ред . Ю.Н. Панков. – М. : Наука, 1983. – 208с.
375979
  Гневушев Н.А. Гонка вооружений и проблемы развития освободившихся стран / Н.А. Гневушев. – М, 1985. – 200с.
375980
  Шифрин Михаил Гонка вооружений, или Война с микромиром : Медпрактикум // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 10 (2793). – С. 172-180 : Іл.
375981
   Гонка вооружений: причины тенденции, пути прекращения. – М., 1986. – 302с.
375982
  Александер Кэролайн Гонка на выживание. Южный полюс: Амундсен против Скотта // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – сентябрь (№ 96). – С. 118-131 : фото
375983
  Газін В. Гонка озброєнь: дорога до пекла // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 13-19 січня (№ 1). – С. 15


  "...З 1939 року світ перебуває в стані перманентної напруженості, точніше війни: гарячої (1939–1945), холодної (1945–1991) і, нарешті, після невеликої паузи осмислення краху комунізму й пошуків проектів нового світового співтовариства в демократичній ...
375984
  Грунин Михаил Гонка преступных IT- вооружений : безопасность // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 22-23
375985
   Гонки в музее под открытым небом : автомоб // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 10 (151). – С. 150-152 : Фото. – ISSN 1029-5828
375986
  Тублин В.С. Гонки в сентябре. / В.С. Тублин. – Л., 1978. – 191с.
375987
  Железняк Н. Гонки на лафетах : проза: роман / окончание. Начало в № 7, 8, 9, 10, 11, 2012 // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 12 (683). – С. 66-80. – ISSN 0132-2036
375988
  Коста Г. Гонки на треке / Г. Коста. – М., 1966. – 134с.
375989
  Бахалов В.А. Гонки преследования и групповые / В.А. Бахалов, А.А. Красников; Бахвалов В.А., Красников А.А. – Москва : Физкультура и спорт, 1960. – 143 с. : ил.
375990
  Комов Ю.А. Гонки с тенью: (О буржуаз. пропаганде среди молодежи США. Для ст. возраста). / Ю.А. Комов. – М., 1985. – 127с.
375991
  Сырцова Е.А. Гонконг - опорный пункт британского империализма на Дальнем Востоке (1929-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Сырцова Е.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1972. – 18л.
375992
  Задорнов Н.П. Гонконг : Роман / Н.П. Задорнов. – Москва : Советский писатель, 1982. – 368с.
375993
  Задорнов Н.П. Гонконг / Н.П. Задорнов. – Москва, 1983. – 367 с.
375994
  Потапов Владимир Гонконг = Доброе утро, Гонконг! : Город // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 12. – С. 24-26 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
375995
  Иванов П.М. Гонконг в переходный период / П.М. Иванов, А.А. Максимов. – М, 1990. – 61с.
375996
  Куколевский А.Г. Гонконг в системе мировых экономических связей / А.Г. Куколевский. – Москва : Международные отношения, 1972. – 136 с.
375997
  Куколевский А.Г. Гонконг в системе мировых экономических связей. : Автореф... канд.экон.наук: 605 / Куколевский А.Г.; Моск.гос.ин-т.междунар.отношений. – М, 1970. – 23л.
375998
  Прокопенко А. Гонконг деловой и спортивный // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 8. – С. 32-34. – ISSN 0234-1670


  Як в Китаї готуються до Олімпіади
375999
  Савенков Михаил Гонконг зовет : Вопрос-ответ // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 195 : Іл.
376000
  Мохов Н.В. Гонконг на пути к политическому плюрализму // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 28-31. – ISSN 0321-5075
<< На початок(–10)371372373374375376377378379380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,