Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)371372373374375376377378379380(+10)В кінець >>
375001
  Ним Е.Г. "Гламур" и "антигламур" на телевидении : опыт риторической деконструкции медиадискурса : Традиционная и современная культура // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 89-94. – ISSN 2073-9702


  В статье описывается методология риторической деконструкции социальных проблем, разработанная в социологии. Показаны возможности ее применения к анализу телевизионных передач на примере выпуска ток-шоу "Гордон Кихот", посвященного феномену гламура
375002
  Пасічник М. "Глибинна глина" : рубаї (поезія) // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 4 (906), квітень. – С. 91-95. – ISSN 08-68-4790-1
375003
  Сенченко М. "Глибинна держава" Туреччини від Ататюрка до наших днів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (293), грудень. – С. 18-23. – ISSN 2076-9326
375004
  Якутович С. "Глибинне самоусвідомлення" // "Гармонія крізь тугу дисонансів..." : [літопис долі Л. Костенко] / І.М. Дзюба, Л.В. Костенко, Є О. Пахльовська. – Київ : Либідь, 2016. – С. 501-502. – ISBN 978-966-06-0713-2


  Творчість Ліни Костенко.
375005
  Сенченко М. "Глибинні держави" - реальність чи утопія? // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (288), липень. – С. 38-43. – ISSN 2076-9326
375006
  Гранин Юрий Дмитриевич "Глобализация" или "вестернизация"? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 3-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
375007
  Исмаилов Э.Э. "Глобалистический" подход в обучении иностранным языкам // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 6. – С.40-44. – ISSN 1726-667Х
375008
  Барабаш Ю.Г. "Глобалізаційний" виклик парламентаризму: конституційно-правовий аналіз // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 40-46. – (Право. Економіка. Управління)
375009
  Сащук Г.М. "Глобальна комп"ютопія" Й.Масуди як футурологічний різновид доктрин постіндустріального суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 6-17


  Характеризується теоретичний доробок Й. Масуди як одного з найбільш відомих фахівців з теорії інформаційного суспільства. Ключові слова: інформаційне суспільство, постіндустріальне суспільство, глобальна комп"ютопія, футурологія, ...
375010
  Кончин В.І. "Глобальна фінансова криза" та економічна криза в Україні: пошук взаємозв"язку та шляхи подолання внутрішніх і зовнішніх шоків для української економіки // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2008. – Вип. 2 (9). – С.3-11
375011
  Гальчинський А. "Глобальная перспектива - не багатополярний, а аполярний світ" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 лютого (№ 4). – С. 1, 6


  "Від прискорення системних трансформацій сучасного світу, які і так відбуваються з катастрофічною швидкістю, часом виникає відчуття, що земля йде з-під ніг. І це зовсім не дивно, якщо зважити на те, як швидко руйнуються і давно усталені, і такі, що ще ...
375012
  Шишкина Г.В. Глазурованная керамика Согда / Г.В. Шишкина. – Москва, 1979. – 278 с.
375013
  Брусенко Л.Г. Глазурованная керамика Чача IX-XII веков / Л.Г. Брусенко. – Ташкент, 1986. – 89с.
375014
   Глазырин Ф.В.. – 1966. – М. – 12с.
375015
  Будяк В.В. Гламур в дизайні костюма кінця ХІХ - початку ХХI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства :17.00.07 / Будяк Вікторія Валеріївна ; М-во освіти і науки України ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
375016
  Безугла Р.І. Гламур у європейській художній культурі: історична диманіка та форми : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Безугла Руслана Іванівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 42 назви
375017
  Семко Я.С. Гламур як соціально-філософський феномен українського суспільства : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Семко Яна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. заклад "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
375018
  Безугла Р.І. Гламур: етимологія терміна та специфіка його використання // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 17-23. – ISSN 2225-7586
375019
  Безугла Р.І. Гламур: осмислення феномена тілесності // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 63-67


  У статті розкривається актуальність проблеми усвідомлення "гламурної тілесності" як соціального і культурного феномена; розглядаються існуючі в науковій літературі підходи вітчизняних і зарубіжних мислителів до аналізу людської тілесності.
375020
  Ляпунова Анастасия Гламурная семейка // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 6 (2945). – С. 100-104 : фото
375021
  Секацкий А.К. Гламурная цивилизация и ее авангард // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 10. – С. 20-29. – ISSN 0235-1188
375022
  Крилова С.А. Гламурність як порушення цілісності людини та суспільства // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 227-236. – ISSN 2077-8309
375023
  Иванов Д. Гламурный капитализм: логика "сверхновой" экономики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 44-61. – ISSN 0042-8736
375024
  Чазов Г.Г. Гланый критерий -- действенность / Г.Г. Чазов. – М., 1980. – 61с.
375025
  Гегешидзе Г. Глас вопиющего : роман / Г. Гегешидзе; пер. с груз. А.Лохвицкого. – Тбилиси : Мерани, 1987. – 348 с.
375026
  Кастелов Б. Глас и съвест на народа: Парламентарната дейност на Георги Димитров през 1913-1923 година / Б. Кастелов. – София, 1982. – 212с.
375027
  Сергійчук В. Глас кремля з галицького П"єнмонту. Як Марта Гавришко повчає міністра освіти і науки України = Що не так із повчанням науковиці міністра освіти і науки щодо Голодомору-геноциду // Україна молода. – Київ, 2023. – 3 травня (№ 18). – С. 6-7


  У сучасному суспільному житті України сталося щось небувале: новопризначений міністр освіти і науки Оксен Лісовий звернувся до широкої громадськості з проханням бути послідовними насамперед у «розслідуванні й покаранні всієї вертикалі злочинців, своїх ...
375028
  Гофман Ханс Глас народа - глас божий. Завет отцов = [Vox populi - vox dei] : Посмертный рассказ ; Посмертная сказка / Ганс Гофман ; Пер. с нем. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. "Хронос", 1911. – 32 с.


  Содержание Т. 1: Т. Гофман. Фантастические очерки и рассказы в манере Калло (сборник, перевод М. Бекетовой) Т. Гофман. Ночные рассказы (сборник, перевод М. Бекетовой)
375029
   Гласник Етнографског музеjа. – Beograd. – ISSN 03500322


  1997. N 1/2
375030
  Гусєв В.І. Гласність / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 74. – ISBN 966-642-073-2
375031
  Зубенко Г.В. Гласність в роботі загальнонаціональних та регіональних контрольно-рахункових органів // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 40-45. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
375032
  Тацій Л.В. Гласність і відкритість адміністративного процесу у світлі Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 123. – С. 88-94. – ISSN 2224-9281
375033
  Челомбитько Л.В. Гласність роботи місцевих рад: нормативне закріплення та практика реалізації // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 60-66. – ISSN 0201-7245
375034
  Стефанюк В.С. Гласність судового процесу та його повна фіксація // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
375035
  Поповченко О. Гласність судового процесу та нотаріальна таємниця // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 130-133.
375036
  Колісник Ю.Ю. Гласність судового процесу як ціннісний орієнтир правосуддя // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 299-301. – ISBN 978-617-7096-97-8
375037
  Єрема М. Гласність та відкритість в адміністративному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 91-93. – ISBN 978-617-7069-15-6
375038
  Скрипченко В. Гласність та відкритість судового процесу у системі принципів адміністративного судочинства // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 121-125. – ISSN 2524-0129
375039
  Завадяк В. Гласність та перебудова на сторінках закарпатської преси // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 89-95


  Досліджується розвиток районної преси Закарпаття в часи перебудови. Розглядаються суспільно-політичні й соціально-економічні процеси, що відбувалися на Закарпатті, те, як вони впливали на розвиток преси. Аналізується тематичне наповнення закарпатських ...
375040
  Снідевич О.С. Гласність у виконавчому процесі // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 158-161. – ISBN 978-966-8830-75-4
375041
  Гурский А.С. Гласность-надёжный помощник / А.С. Гурский. – Алма-Ата, 1989. – 61с.
375042
  Шушанашвили А.А. Гласность в советском уголовном процессе. / А.А. Шушанашвили. – Тбилиси, 1969. – 106с.
375043
  Мартинович И.И. Гласность в советском уголовном судопроизводстве / И.И. Мартинович. – Минск, 1968. – 76с.
375044
   Гласность народного контроля. – М., 1984. – 270с.
375045
  Белов Г.Г. Гласность народного контроля / Г.Г. Белов. – Москва : Советская Россия, 1988. – 62, [2] с. – (Б-чка нар. контролера)
375046
  Безуглов А.А. Гласность работы Советов / А.А. Безуглов, В.А. Кряжков. – Москва : Юридическая литература, 1988. – 141 с. – Библиогр.: с. 133-142
375047
  Смолянский В.Г. Гласность ради человека / В.Г. Смолянский. – Москва : Московский рабочий, 1990. – 342 с.
375048
   Гласность судебной деятельности по угловным делам. – К., 1993. – 185с.
375049
  Макарова З.В. Гласность угоовного процесса (концепция и проблемы развития) : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.09 / Макарова З. В.;. – Екатеринбург, 1996. – 44л.
375050
  Каджая В.Г. Гласность, сравнимость, эффект / В.Г. Каджая. – М., 1976. – 126с.
375051
   Гласность: Мнения. Поиски. Политика. – Москва, 1989. – 366с.
375052
   Гласность: Насущные вопр. и необходимые ответы. – Москва, 1989. – 430с.
375053
   Гласность: опыт, проблемы, суждения. – Владимир, 1989. – 180с.
375054
  Васильев Л.Л. Гласные в слоге под ударением в момент возникновения аканья в Обоянском говоре / Л.Л. Васильев. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии наук, 1904. – 22 с.
375055
  Абдуллаева Гызылгюль Агали кызы Гласные в фонетико-орфографической системе азербайджанского литературного языка XVII века // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 8 (162). – C. 118-127
375056
  Ципцюра Л.Ф. Гласные и согласные изолированного говора с.Красиловки Киевской области УССР : Дис... канд. филолог.наук: / Ципцюра Л.Ф.; КГУ. Каф. русского яз. – Киев, 1969. – 362л. – Бібліогр.:л.322-359
375057
  Ципцюра Л.Ф. Гласные и согласные изолированного русского говора с Красиловки Киевской области УССР (Экоискание перим.-фонет. исследование) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 660 / Ципцюра Л. Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 18 с.
375058
  Грузов Л.П. Гласные и согласные марийского языка (луговой диалект) в свете экспериментальных данных : Автореф... канд. филол.наук: / Грузов Л.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1957. – 17л.
375059
  Джунисбеков А. Гласные казахского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 665 / Джунисбеков А. ; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1969. – 29 с.
375060
  Фролова С.В. Гласные старославянского языка в сравнительно-историческом освещении: уч. пособие. / С.В. Фролова. – Куйбышев, 1977. – 36с.
375061
  Махмудов А. Гласные узбекского языка / А. Махмудов. – Ташкент, 1968. – 60с.
375062
  Тоцкая Н.И. Гласные фонемы украинского литературного языка. (Эксперим.-фонет. исследование) : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.02 / Тоцкая Н.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 45 с. – Бібліогр.:с.43-45
375063
  Соколова В.С. Гласные французского языка на стыке слов в позиции зияния. (Спектральный анализ) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Соколова В.С. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1965. – 21с.
375064
  Козловский П.Е. Гласный : малорусська пьеса в одному акти Павла Егоровича Козловского. – Киев : Изд. книгопpодавца С.И. Гомолинскаго ; Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1888. – 60 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії
375065
   Гласове : избрани разкази. – София : Народна младеж, 1961. – 199 с.
375066
  Талев Д. Гласовете ви чувам. Роман. / Д. Талев. – София, 1966. – 488с.
375067
  Ціпко А. Гласом моїм ко господу воззвах (до 195-річчя від дня смерті Артемія Веделя) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 175-177. – ISBN 966-530-115-2
375068
  Озимко М. Гласс Дейвід В. // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 106-107. – ISBN 978-966-418-286-4
375069
  Глинка К.Д. Глауконит, его происхождение, химический состав и характер выветривания / Н.Д. Глинка // Симметрия и вывод всех ее кристаллографических видов / Г.В. Вульф. – Варшава, 1897. – [2], 128, [1] с., 2 л. табл. : табл. – Библиогр.: "Литература" (с. 3-6)
375070
  Асеева Л.П. Глафира / Л.П. Асеева. – Москва : Советская Россия, 1984. – 176 с.
375071
  Багандов Г.Б. Глашатай : стихотворения и поэмы / Газим-Бег Багандов ; перевод с даргин. А. Каныкина. – Москва : Современник, 1982. – 79 с.


  Содерж.: Стихотворения; Поэмы: Невеста; Глашатай
375072
  Сергійчук В.І. Глашатай вільної історичної думки (до 45-річчя виходу першого числа "Українського історика") // Соборна пам"ять України : календар-альманах, 2008 рік / В. Сергійчук. – Київ : ПП Сергійчук М.І., 2007. – С. 268-270. – ISBN 978-966-2911-15-2
375073
  Цьох Й.Т. Глашатай возз"єднання / Й.Т. Цьох. – Львів, 1973. – 159с.
375074
  Вульфсон Г.Н. Глашатай свободы / Г.Н. Вульфсон. – Казань, 1984. – 143с.
375075
  Мочалов Л.В. Глеб Александрович Савинов / Л.В. Мочалов. – Л, 1961. – 39с.
375076
  Леонова Н.Г. Глеб Александрович Савинов / Н.Г. Леонова. – Л, 1988. – 174с.
375077
  Банк Н.Б. Глеб Горбовский / Н.Б. Банк. – Л : Советский писатель, 1987. – 237 с.
375078
  Аржакова В.Н. Глеб Иванович Успенский - писатель-публицист : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Аржакова В.Н. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1966. – 16 с.
375079
  Окрейц С.С. Глеб Иванович Успенский : (посвящается Отечеств. За пискам, Вестнику Европы и Делу) : [крит. ст. о соч. г. Успенского: Повести и рассказы Г. Успенского. III т. Изд. Базунова] / [С. С. Ок.-ц] // Библиография : [об романе Софьи Ивановны Смирновой "Соль земли" (Отечеств. Зап. №№ 1, 2, 3, 4, 5, и 6)] / С.С. Окрейц. – [Санкт-Петербург : б. и. – 26 с.
375080
  Лисин Л.Ф. Глеб Иванович Успенский. (Концепция человека и народа в его творчестве) : Автореф... д-ра филол.наук: / Лисин Л.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 57л.
375081
  Глаголев Н.А. Глеб Иванович Успенский. Из курса лекций по истории русской литературы XIX в. / Н.А. Глаголев. – Москва, 1953. – 43с.
375082
   Глеб Максимилианович Кржижановский : Жизнь и деятельность : сборник. – Москва : Наука, 1974. – 296 с. : ил., портр.
375083
  Круглов А.А. Глеб Максимилианович Кржижановский / А.А. Круглов. – М, 1978. – 110с.
375084
  Флаксерман Ю.Н. Глеб Максимилианович Кржижановский (1872-1959) / Ю.Н. Флаксерман ; Акад. наук СССР. Науч.-биогр. серия. – Москва : Наука, 1964. – 248 с. : ил., карт., черт.
375085
   Глеб Максимилианович Кржижановский в Самаре. : Краткий рекоменд. указ. лит. – Куйбышев : [б.и.], 1968. – 5 с.
375086
  Епифанова А.П. Глеб Максимилианович Кржижановский. / А.П. Епифанова. – М., 1953. – 103с.
375087
  Стеклов В.Ю. Глеб Максимилианович Кржижановский. / В.Ю. Стеклов. – М., 1972. – 79с.
375088
   Глеб Максимилианович Кржижановский: жизнь и деятельность в фотографиях и документах : альбом. – Москва, 1986. – 88с.
375089
  Дунина С.Т. Глеб Павлович Глебов / С.Т. Дунина. – М.-Л., 1949. – 60с.
375090
  Протопопов М. Глеб Успенский, 1890. – [24] , [21] , [25] с. – Отдельные оттиски из : Русская мысль, кн. 8, кн. 9, кн. 10, 1890 г.
375091
  Кубиков И.Н. Глеб Успенский / И.Н. Кубиков. – М, 1925. – 120с.
375092
   Глеб Успенский. – М-Л, 1938. – 744с.
375093
  Онуфриев Н.М. Глеб Успенский / Н.М. Онуфриев. – Москва, 1948. – 23с.
375094
  Пруцков Н.И. Глеб Успенский / Н.И. Пруцков. – М., 1952. – 40с.
375095
  Рябов И. Глеб Успенский : Критико-биографический очерк / И. Рябов. – Москва : Художественная литература, 1954. – 111, [1] с.
375096
  Пруцков Н.И. Глеб Успенский / Н.И. Пруцков. – Л., 1971. – 128с.
375097
  Смирнов Виталий Борисович Глеб Успенский в "Отечественных записках" : Автореф... кандидата филол.наук: / Смирнов Виталий Борисович; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1965. – 25л.
375098
  Глинка-Волжский Глеб Успенский в жизни / Глинка-Волжский. – М.-Л., 1935. – 628с.
375099
  Михайлова С.Б. Глеб Успенский в Петербурге / С.Б. Михайлова. – Л, 1987. – 252с.
375100
  Пруцков Н.И. Глеб Успенский в шестидесятые годы / Н.И. Пруцков. – Тула, 1952. – 144с.
375101
  Бельчиков Ю.А. Глеб Успенский и "деревенский очерк" середины XX в. (К 170-летию со дня рождения Г.И. Успенского) // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 132-139. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
375102
  Баканидзе О.А. Глеб Успенский и Грузия : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Баканидзе О.А. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилисси, 1958. – 17 с.
375103
  Барабохин Д.А. Глеб Успенский и русская журналистика (1862-1892) / Д.А. Барабохин ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : ЛГУ, 1983. – 159 с.
375104
  Смирнов В.Б. Глеб Успенский и Салтыков-Щедрин. / В.Б. Смирнов. – Саратов, 1964. – 139с.
375105
  Пруцков Н.И. Глеб Успенский семидесятых - начала восьмидесятых годов / Н.И. Пруцков. – Харьков, 1955. – 219с.
375106
  Бушканец Е.Г. Глеб Успенской и "Волжский вестник" / Е.Г. Бушканец. – Казань, 1957. – 16с.
375107
  Афанасьеу Я.Н. Глебавыя раёны БССР / Афанасьеу Я.Н. ; Беларус. акад. наук., Ін-т глебазнауства. – Менск : [б. и.], 1931. – 62 с., [2] вкл. карты
375108
  Ручка А. Глебова Наталя Іванівна // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 88-90. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4


  Глебова Наталя Іванівна (1979) - доцент, доктор соціологічних наук, гарант освітньо-професійної програми “Соціологія” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
375109
   Глебовка - первый "дачный отель" Украины : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 42-43 : Фото
375110
  Василенко С. Глебушка : поэзия : стихотворения // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 5/6. – С. 131-140. – ISSN 0131-8136
375111
  Дерев"янко В.М. Гледичія звичайна: перспективи оптимізації використання в культурі / В.М. Дерев"янко, Ф.М. Левон // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 61-62. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  На основі багаторічних спостережень за ростом Gleditsia triacanthos L. висвітлюються біоекологічні особливості, які мають сприяти більш широкому використанню її в лісорозведенні та в озелененні міст і промислових підприємств у Південному степу України.
375112
   Глеевые процессы и физико-химические свойства почв юга Дальнего Востока. – Владивосток, 1980. – 152 с.
375113
  Чак Д. Глемба / Д. Чак. – М., 1983. – 312с.
375114
  Макдермотт А. Гленн Миллер: прерванный полет // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 1. – С. 150-163. – ISSN 1726-6084
375115
  Стуруа М.Г. Гленн Тарнер Заячья Губа / М.Г. Стуруа. – Москва : Политиздат, 1976. – 62с. – (Владыки капиталистического мира)
375116
  Ончул Л. Глиатилин: современный взгляд на проблему холинергической терапии в лечении ишемического инсульта // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2015. – № 7 (70). – С. 53-55. – ISSN 2224-0586
375117
  Поженян Г.М. Глибина / Г.М. Поженян. – Київ, 1976. – 131 с.
375118
  Лис В.М. Глибина / В.М. Лис. – К., 1979. – 114с.
375119
  Філь Г. Глибина прози Василя Земляка // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 13 червня (№ 106). – С. 6
375120
  Цілик І. Глибина різкості : [поезії] / Ірина Цілик ; [іл.: Д.Красний, К. Горностай]. – Чернівці : Meridian Czernowitz ; Книги-XXI, 2016. – 108, [4] с. : іл. – Вид. здійснено на замовлення Міжнар. літ. корпорації Meridian Czernowitz. – ISBN 978-617-614-129-7


  В пр. №1704955 напис: Для наукової бібліотеки ім. Максимовича від авторк! Цілик весна 2016.
375121
  Кінах А. Глибина соціальних негараздів не дає відчути темпи зростання : екс-прем"єр-міністр аналізує підсумки роботи дев"ятого за роки незалежності укр. уряду // Галицькі контракти, 2002. – 9-15 грудня (№ 50)
375122
  Падалка І.А. Глибини / І.А. Падалка. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 184 с.
375123
  Марченко Н. Глибини народної мудрості в життєдіяльності та творчості Тараса Шевченка: взаємовплив "автор-реципієнт" // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 2 (366), березень - квітень. – С. 12-21. – ISSN 0130-6936
375124
  Прощаков В.О. Глибини океану дружби / В.О. Прощаков. – К., 1982. – 136с.
375125
  Тарасенко О. Глибини серця // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 4. – С.118-120 : 1,2,3,4 с. – ISSN 0585-8365


  Про Валерія Арутюновича Гегамяна (1925-2000), художник.У 1964 році став деканом художньо- графічного факультету Одеського державного педагогічного інституту. "за потугою, емоцій- ностю, духовною енергією живопис Гегамяна близький до розписів ...
375126
  Єременко О. Глибини художнього образу крізь виміри синкретизму // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 25-31
375127
  Эременко О. Глибини художнього образу крізь виміри синкретизму // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 41. – С. 25-30
375128
  Братунь Р. Глибини часу не міліють : вибране / Ростислав Братунь ; [упоряд. Н. Колісніченко-Братунь]. – Львів : Світ, 2012. – 279, [1] с. : іл., фотогр. – ISBN 978-966-603-730-8
375129
  Бурахович Т.К. Глибинна будова Iнгульського мегаблока за даними геоелектричних дослiджень / Т.К. Бурахович, А.М. Кушнір, Б.І. Ширков // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
375130
  Хоменко В.І. Глибинна будова Закарпатського прогину / В.І. Хоменко. – Київ : Наукова думка, 1971. – 232с.
375131
   Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України = Deep structure of the lithosphere and seismic hazard in Ukraine / [О.В. Кендзера, В.Д. Омельченко, Д.В. Лисинчук та ін. ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна]. – Київ : Наукова думка, 2019. – 197, [3] с., [16] арк. іл. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 183-194. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1718-4
375132
  Гук В.І. Глибинна будова Нагольного кряжа за геофізичними даними // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 8-14 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – (Геології ; № 11)
375133
  Козленко Ю.В. Глибинна будова північно-східної частини Чорного моря за результатами сейсмогравітаційного моделювання // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 6
375134
  Муровська Г.В. Глибинна будова та альпійська геодинаміка Карпатського та Кримсько-Чорноморського регіонів України : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.22, 103 / Муровська Ганна Валеріївна ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2019. – 35 с. – Бібліогр.: 19 назв
375135
  Болюбах К.А. Глибинна будова центральних районів Українського щита : (за геофізичними даними) / К.А. Болюбах ; АН УРСР, Ін-т геофізики. – Київ : Наукова думка, 1972. – 95 с. : схем., 2 л. карт. – Бібліогр.: с. 90-94 (84 назв.)
375136
  Шутов О.І. Глибинна обводненість Гірсько-Кримської карстової області // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 4 : Карст України. – С. 92-103 : Рис., табл. – Бібліогр.: 22 назви
375137
  Полешко А. Глибинна праця з української кримінології // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 142-143. – ISSN 0132-1331
375138
  Камінська А.М. Глибинна психокорекція як засіб оптимізації взаємин у сім"ї // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (23). – С. 69-73
375139
  Костенко М.М. Глибинна структура і склад земної кори Волинського мегаблока вздовж геотраверсу II / М.М. Костенко, В.І. Трегубенко, С.Г. Слоницька // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 56-71 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
375140
  Литвин В.В. Глибинне навчання : навч. посібник / В.В. Литвин, Р.М. Пелещак, В.А. Висоцька ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 263, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-941-664-3
375141
  Татьянченко Н.Ф. Глибинний зміст речення у функціонально-когнітивному текстотворенні висловлювання // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 45-51
375142
  Кочевський В.В. Глибинний передзвін / В.В. Кочевський. – Київ, 1982. – 287с.
375143
  Гросевич Т. Глибинний плин народного життя // Наш Дімаров. Статті, інтерв"ю, спогади, листи, присвяти / [упоряд. Є. Дімарова ; ред. Т. Щегельська]. – 2-ге вид., випр. – Київ : Фенікс, 2016. – С. 67-74. – ISBN 978-966-136-357-0


  Про творчість укр. письменника А. Дімарова.
375144
  Трублаїні М.П. Глибинний шлях : Роман / М.П. Трублаїні. – Харків : Харків. книж.-газет. вид-во, 1948. – 340 с.
375145
  Трублаїні М.П. Глибинний шлях : науково-фантастичний роман / Микола Трублаїні. – Київ : Молодь, 1956. – 399 с. – (Бібліотека пригод та наукової фантастики)
375146
  Трублаїні М.П. Глибинний шлях : Для середн. шк. віку / М.П. Трублаїні. – Київ : Веселка, 1966. – 500 с.
375147
  Трублаїні М.П. Глибинний шлях : роман / Микола Трублаїні. – Київ : Молодь, 1970. – 327 с.
375148
  Трублаїні М.П. Глибинний шлях : роман та оповідання ; для середн. шк. віку / Микола Трублаїні. – Київ : Веселка, 1988. – 329 с.
375149
  Трублаїні М. Глибинний шлях : наук.-фантаст. роман / Микола Трублаїні. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 339, [1] с. – ISBN 978-611-01-1456-1
375150
   Глибинні геоелектричні дослідження Троянківського та Тарасівського метабазитових масивів Голованівської шовної зони / А.М. Кушнір, Т.К. Бурахович, В.А. Ільєнко, Б.І. Ширков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 6. – С. 56-72 : рис. – Бібліогр.: с. 69-70. – ISSN 0203-3100
375151
  Тузов А. Глибинні детермінанти маніакальних злочинів / А. Тузов, Д. Тузов // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 96-102. – ISSN 0132-1331
375152
  Тузов А. Глибинні детермінанти маніакальних злочинів / А. Тузов, Д. Тузов // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 96-102. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
375153
  Чікарькова М. Глибинні джерела плюралізму в українській культурі: полемічна література XV - XVII століть // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 74-77
375154
  Ільницька Л. Глибинні і поверхневі структури НЛП комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 115-120
375155
  Гулій В.М. Глибинні потоки "молодих вуглеводнів" як природні і рукотворні об"єкти наукового дослідження та геотуризму / В.М. Гулій, О.В. Костюк, Я.Д. Куземко // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2019. – № 1/2. – С. 115-122 : фото, рис. – Бібліогр.; 7 назв. – ISSN 1682-3591
375156
  Гордієнко В.В. Глибинні процеси, швидкісна, теплова та щільнісна моделі верхньої мантії Східної Камчатки / В.В. Гордієнко, Л.І. Гонтова, І.В. Низкоус // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 1. – С. 34-50 : рис. – Бібліогр.: с.48-49. – ISSN 0203-3100
375157
  Суший О.В. Глибинні рифи українського націєтворення: архетипна програма конфлікту // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 103-121. – ISSN 2411-1449
375158
  Віхров М. Глибинні течії. Про головні політичні тренди епохи незалежності // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 33/34 (717/718), 20.08 - 02.09.2021. – С. 19-21. – ISSN 1996-1561
375159
  Віноградський В.М. Глибинні щляхи / В.М. Віноградський. – Ужгород, 1966. – 96 с.
375160
  Стаська О.Г. Глибинно-психологічна сутність феномена умовних цінностей / О.Г. Стаська, С.В. Зольникова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 110-115. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 52). – ISSN 2072-4772
375161
  Гірняк Андрій Глибинно-психологічне підгрунтя суїциду // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.151-158. – ISSN 1810-2131
375162
  Купчина О.А. Глибинно-психологічний аспект розуміння феномена експектацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 108-110. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено глибинно-психологічні передумови та функціональні особливості феномена експектацій. Їх дослідження ґрунтується на розробленому Т.С. Яценко методі активного соціально-психологічного навчання, що належить до групових форм психокорекційної ...
375163
  Войтович Г.В. Глибинно-психологічні детермінанти ресурсності особистості в континуумі її психологічного здоров"я : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Войтович Ганна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
375164
  Матвіїшин А.М. Глибинно-психологічні джерела деструктивної політичної поведінки особистості // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 161-169
375165
  Печенівський Г.М. Глибінь у висотах : поезії / Г.М. Печенівський. – Львів, 1979. – 64 с.
375166
   Глибовець Вікторія Леонідівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 50 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
375167
   Глибовець Вікторія Леонідівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 81. – ISBN 978-966-439-757-2
375168
   Глибовець Вікторія Леонідівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 50-51. – ISBN 978-966-439-961-3
375169
   Глибовець Микола Миколайович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 93. – ISBN 978-966-439-754-1
375170
   Глибовець Микола Миколайович (1957) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 103. – ISBN 978-966-933-054-3
375171
  Мацевич А.Ф. Глибока борозна : докум. повість / А.Ф. Мацевич. – Київ : Дніпро, 1974. – 111 с.
375172
  Реп"ях С.О. Глибока борозна / С.О. Реп"ях. – К., 1980. – 112с.
375173
  Гроха Л.П. Глибока борозна : одноактні п"єси, сценки / Л.П. Гроха. – Київ : Мистецтво, 1981. – 144 с.
375174
  Шевченко В.С. Глибока долина / В.С. Шевченко. – Київ, 1984. – 200 с.
375175
  Голод Б. Глибока дорога : проза: новела // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 11/12 (805/806). – С. 30-46. – ISSN 0868-4790
375176
  Струцюк Й.Г. Глибока живиця: поезії / Й.Г. Струцюк. – Львів, 1989. – 117с.
375177
  Суярко В.О. Глибока криза віри / В.О. Суярко. – Київ, 1966. – 48с.
375178
  Гижа О.Р. Глибока межа : повість, роман / О.Р. Гижа. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 342 с.
375179
  Харченко О.В. Глибока модернізація та переозброєння авіації Збройних Сил України – вимога часу / О.В. Харченко, С.В. Пащенко // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 40-47
375180
  Крон О.О. Глибока розвідка / О.О. Крон. – К, 1958. – 143с.
375181
  Оровецький П.А. Глибока розвідка : роман / П.А. Оровецький. – Київ : Молодь, 1963. – 492 с.
375182
  Клименко М.Д. Глибока струна : поезії / М.Д. Клименко. – Київ : Молодь, 1981. – 87 с.
375183
  Шамякін І.П. Глибока течія / Иван Шамякін;. – Київ, 1954. – 290 с.
375184
  Гайнічеру О. Глибоке дослідження про основоположника сучасного румунського роману // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (703), липень. – С. 111-115. – ISSN 0236-1477
375185
  Котляров В.І. Глибоке коріння непорушної дружби. / В.І. Котляров. – Х, 1972. – 205с.
375186
  Таран Л.В. Глибоке листя. / Л.В. Таран. – Київ, 1982. – 64с.
375187
  Птуха Т.П. Глибоке охолодження / Т.П. Птуха. – Київ : Знання України, 1966. – 80с.
375188
  Петрова О. Глибокий і неординарний філософ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 2-3 жовтня (№ 186/187). – С. 24


  Виставка живопису знаного львівського художника Миколи Шимчука.
375189
  Михайлов В.Д. Глибокий мінус / В.Д. Михайлов. – К, 1969. – 207с.
375190
  Бікчурін Ш.М. Глибокий пласт : роман / Шаміль Бікчурін ; пер. з татар. В. Ковтун. – Київ : Дніпро, 1989. – 317, [1] с.
375191
  Талалай Л.М. Глибокий сад : поезії / Л.М. Талалай. – Київ, 1983. – 111 с.
375192
  Махлай С.М. Глибокий символізм та тлумачення змісту ікони в православ"ї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-56. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
375193
  Полевой Б.Н. Глибокий тил / Б.Н. Полевой. – Київ, 1960. – 528 с.
375194
  Будько Євген Глибокий туризм з усмішкою : профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 36-38
375195
  Карпенко В.П. Глибокий фарватер / В.П. Карпенко. – Київ, 1986. – 124 с.
375196
  Шевченко М.В. Глибокий шлях : поезії / М.В. Шевченко. – Київ : Молодь, 1984. – 127с.
375197
  Большак В.Г. Глибокий яр : повість : [біогр. довідка: с. 279] / В.Г. Большак. – Київ : Молодь, 1964. – 279 с. : іл., 1 л. іл.
375198
  Готше О. Глибокі борозни / О. Готше. – К, 1956. – 351с.
375199
  Тужанський Д. Глибокі заморозки. Наскільки серйозний конфлікт між Україною та Угорщиною // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 15 (699), 16.04- 22.04.2021. – С. 25-27. – ISSN 1996-1561
375200
  Ємельянов В.О. Глибоководні пелоїди Чорного моря - речовинний склад, властивості та перспективні ресурси / В.О. Ємельянов, А.О. Нікітіна // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 258-268. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
375201
  Меламуд Х.Г. Глибочок : роман / Хаим Меламуд ;. – Киев : Радянський письменник, 1962. – 403 с.
375202
  Дуцяк І. Глибше розуміти наше минуле: [про дослідження науковця А. Данилюка відомої пам"ятки давньої української літератури "Слово про похід Ігорів"] // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 10 (876). – С. 163-165. – ISSN 0868-4790
375203
  Верба І.В. Гливенко Михайло Васильович (- архівівст) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 666. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
375204
  Дятлов И.П. Глиеж-портландцемент для сооружений Токтогульской ГЭС. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.17.11 / Дятлов И.П.; АН УзССР. – Ташкент, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.23
375205
  Зхус И.Д. Гликистые минералы и их палеогеографическое значение / И.Д. Зхус. – М., 1966. – 280с.
375206
  Эркес Г.Л. Гликоген и молочная кислота мышц после наложения и снятия кровоостанавливающего жгута : Автореф. дис. ... канд.биол. наук / Эркес Г.Л. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1964. – 15 с.
375207
  Пашаева Р.А. Гликогомеостатическая реакция организма при изменении функционального состояния щитовидной железы. : Автореф... Канд.биол.наук: 102 / Пашаева Р.А.; АН АзССР.Отдел.биол.наук. – Баку, 1969. – 19л.
375208
  Климов Е.М. Гликозилирование и некоторые другие реакции нуклеофильного замещения с участием трет.-бутиловых эфиров. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Климов Е.М.; АН СССР. Ин-тут орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М,, 1978. – 26л. – Бібліогр.:с.26
375209
   Гликозилированные протеины. – Новосибирск : Наука, 1989. – 258 с. : табл., ил. – Библиогр.: 796 назв. – ISBN 5-02-028708-3
375210
  Бабаев Т.А. Гликопротеиды / Бабаев Т.А. ; АН УзССР, Ин-т зоолгии и паразтологии, Ин-т краевой медицины. – Ташкент : Фан, 1966. – 156 с.
375211
   Гликопротеины. – М
1. – 1969. – 304с.
375212
   Гликопротеины. – Москва : Мир
Т. 2. – 1969. – 300 с.
375213
  Хьюз Р. Гликопротеины / Р. Хьюз. – Москва, 1985. – 140с.
375214
   Глина в руках человека. – Краснодар, 1989. – 91с.
375215
  Дубинянская Я. Глина господина Родена // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 3 (31). – С. 46-67. – ISSN 1819-6268


  Франсуа Огюст Рене Роден (1840-1917) - франц. скульптор, один из основоположников импрессионизма в скульптуре
375216
  Григулис А. Глина и фарфор / А. Григулис. – Москва : Искусство, 1948. – 110 с.
375217
  Метка Л. Глина та вироби з неї у народній ветеринарії українців у другій половині ХІХ – на початку ХХІ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 49-54


  У статті на основі польових матеріалів розглядається питання використання глини та застосування глиняних виробів у народній ветеринарії українців у другій половині ХІХ - на початку ХХІ століття. В статье на основе собственных полевых материалов ...
375218
  Лисін Б.С. Глини і глиняна промисловість на Україні : Цегла, чеpепиця, звончак для шляхів, тpуби, фаpфоp, фаянс, цемент, шкло / Б.С. Лисін. – Київ : Пpаця ; [Дpук. Акц[іонеp.] Т-ва "П. Баpський"], 1918. – 160 с.: табл. – Додаток 1: Постанови з"їзду по кеpамичній пpомисловости від 19 тpавня 1918 p.: с. 151-156. - Додаток 2: Ручна (кустаpна) пpомисловість в Чігіpинському повіті: с. 156-159.


  Додаток 1: Постанови з"їзду по кеpамичній пpомисловости від 19 тpавня 1918 p.: С. 151-156. – Додаток 2: Ручна (кустаpна) пpомисловість в Чігіpинському повіті: С. 156-159.
375219
  Ващенко З.М. Глини Української РСР / З.М. Ващенко. – Київ, 1963. – 199с.
375220
   Глинисные минералы терригенных отложений. – М, 1977. – 115с.
375221
   Глинисные покрышки залежей нефти и газа мезозойских и палеогеновых отложений Ферганской впадины. – Ташкент, 1977. – 183с.
375222
  Шевченко В.І. Глинисті мінерали на Бахтинському родовищі плавикового шпату : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 23-26 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Досліджено глинисті новоутворення в метасоматитах Бахтинського родовища плавикового шпату в Придністрров"ї. В навколоруднозмінених породах визначений гідротермальний дикіт на відміну від каолініту гутигенного походження в пісковиках, що не зазнали ...
375223
  Курганський В. Глинистість порід картамишської світи Кобзівського ГКР та її вплив на колекторські властивості / В. Курганський, В. Колісніченко, В. Маляр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 29-33. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  На основі лабораторних досліджень керна та геофізичних досліджень свердловин вивчається вплив глинистості на фільтраційно-ємнісні та промислові властивості порід картамишської світи Кобзівського ГКР. Описані моделі типу "Керн-ГДС" для встановлення ...
375224
  Шишов Е.Л. Глинистые и смешанные растворы для тампонажа трещиноватых водоносных пород при проходке стволов шахт : Автореф... кандид. технич.наук: / Шишов Е.Л.; МВО СССР. Харьковский горный ин-т. – Харьков, 1951. – 12 с.
375225
  Клубова Т.Т. Глинистые коллекторы нефти и газа / Т.Т. Клубова. – Москва : Недра, 1988. – 155с.
375226
  Коссовская А.Г. Глинистые минералы - индикаторы глубинного изменения терригенных пород / А.Г. Коссовская. – 130с.
375227
   Глинистые минералы в литогенезе. – М, 1986. – 134с.
375228
   Глинистые минералы в осадочных породах Сибири. – Новосибирск, 1986. – 128с.
375229
  Соколова Т.А. Глинистые минералы в почвах гумидных областей СССР / Т.А. Соколова. – Новосибирск, 1985. – 250с.
375230
  Волкова Светлана Андреевна Глинистые минералы валдайской серии северо-востока Русской Платформы : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.20 / Волкова Светлана Андреевна; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1980. – 22л.
375231
  Клубова Т.Т. Глинистые минералы и их роль в генезисе, миграции и аккумуляции нефти / Т.Т. Клубова. – М., 1973. – 255с.
375232
  Карпова Г.В. Глинистые минералы и их эволюция в терригенных отложениях / Г.В. Карпова. – Москва : Недра, 1972. – 175с.
375233
  Саркисян С.Г. Глинистые минералы и проблемы нефтегазовой геологии / С.Г. Саркисян, Д.Д. Котельников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1980. – 232с.
375234
  Глушко Валентин Васильевич Глинистые минералы мел-палеогенового флиша Бориславско-Покутской зоны Предкарпатского прогиба (в связи с прогнозом коллекторов и флюидоупоров) : Автореф... канд. геолого-минералогическихнаук: 04.00.20 / Глушко Валентин Васильевич; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1986. – 20л.
375235
  Влодарская В.Р. Глинистые минералы меловых и палеоген-неогеновых отложений южной части Азово-Кубанской впадины в связи с битумообразованием : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Влодарская В.Р.; Всесоюз. науч.-исслед. геол.-развед. нефт. ин-т. – М., 1965. – 25л.
375236
  Котельников Д.Д. Глинистые минералы осадочных пород / Д.Д. Котельников, А.И. Конюхов. – Москва : Недра, 1986. – 246с.
375237
  Бергер М.Г. Глинистые минералы полтавской серии, их происхождение и значение для стратиграфии. (Юго-вост. часть Днепровско-Донецкой впадины и сев.-зап. окраина Донбасса) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Бергер М.Г.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1969. – 22л. – Бібліогр.:с.18-22
375238
  Хлыбов В.В. Глинистые минералы триасовых отложениий / В.В. Хлыбов. – Л, 1989. – 101с.
375239
  Жеру М.И. Глинистые образования Молдавии / М.И. Жеру. – Кишинев, 1978. – 231с.
375240
  Курносов В.Б. Глинистые осадки структурных элементов окраин Тихого океана. / В.Б. Курносов. – М., 1982. – 224с.
375241
  Авдусин Д.А. Глинистые осадочные породы. / Д.А. Авдусин. – Москва : АН СССР, 1953. – 92с.
375242
  Ткаченко-Тульчинская Глинистые отложения верхнего миоцена и плиоцена междуречья Днестр - Ингулец : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : 120 / Ткаченко-Тульчинская Г.А. ; ОГУ. – Одесса, 1969. – 23 с.
375243
  Стадников Г.Л. Глинистые породы / Г.Л. Стадников. – М., 1957. – 376с.
375244
  Петросов И.Х. Глинистые породы Армянской ССР / И.Х. Петросов. – Ереван, 1983. – 332с.
375245
  Савко А.Д. Глинистые породы верхнего протерозоя и фанерозоя Воронежской антеклизы. / А.Д. Савко. – Воронеж, 1988. – 192с.
375246
  Мизенс Г.А. Глинистые породы молассовой формации южноуральского сегмента Предуральского прогиба: литогеохимия, состав пород источников сноса и палеотектонические реконструкции / Г.А. Мизенс, А.В. Маслов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 1025-1042 : рис., табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0016-7525
375247
  Лысенко М.П. Глинистые породы Русской платформы. / М.П. Лысенко. – Москва, 1986. – 252с.
375248
   Глинистые породы Украины. – К, 1982. – 248с.
375249
  Уткин И.А. Глинистые растворы и глинизация при разведочном бурении / И.А. Уткин. – Ленинград-Москва, 1932. – 43с.
375250
   Глинистые суспензии в нефтебурении Грузии. – Тбилиси, 1961. – 156с.
375251
   Глинистые, хемо- и биохемогенные породы. – Новосибирск, 1992. – 56с.
375252
  Слетов П. Глинка / П. Слетов. – Москва, 1935. – 288 с.
375253
  Каринцев Н.А. Глинка : картины из жизни / Н.А. Каринцев. – Москва : Музгиз, 1936. – 105 с.
375254
  Асафьев Б.В. Глинка / Б.В. Асафьев. – Москва : Музгиз, 1947. – 308 с.
375255
  Асафьев Б.В. Глинка / Асафьев Б.В. – Москва : Музгиз, 1950. – 308 с.
375256
  Вадецкий Б.А. Глинка / Б.А. Вадецкий. – Смоленск
1. – 1950. – 224с.
375257
  Вадецкий Б.А. Глинка / Б.А. Вадецкий. – Смоленск
2. – 1954. – 228с.
375258
  Ливанова Т.Н. Глинка : творческий путь / Т.Н. Ливанова, В.В. Протопопов. – Москва : Музгиз
Т. 1. – 1955. – 404 с.
375259
  Ливанова Т.Н. Глинка : творческий путь / Т.Н. Ливанова, В.В. Протопопов. – Москва : Музгиз
Т. 2. – 1955. – 380 с.
375260
  Вадецкий Б.А. Глинка / Б.А. Вадецкий. – Москва, 1968. – 544с.
375261
  Вадецкий Б.А. Глинка : Роман / Б.А. Вадецкий. – Москва : Советский писатель, 1983. – 464с.
375262
  Вадецкий Б.А. Глинка / Б.А. Вадецкий. – Москва, 1983. – 464с.
375263
  Вадецкий Б. Глинка : Роман / Б. Вадецкий. – Москва : Советский писатель, 1984. – 464с.
375264
   Глинка в воспоминаниях современников. – Москва : Музгиз, 1955. – 432 с.
375265
  Орлова А.А. Глинка в Петербурге / А.А. Орлова. – Ленинград : Лениздат, 1970. – 264 с.
375266
  Сальников Г.И. Глинка в Смоленске / Г.И. Сальников. – Москва : Московский рабочий, 1983. – 96 с.
375267
  Кузнецов К.А. Глинка и его современники / К.А. Кузнецов. – М., 1926. – 71с.
375268
  Шлифштейн С.И. Глинка и Пушкин / С.И. Шлифштейн. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1950. – 96 с.
375269
  Поляновский Г.А. Глинка и Пушкин / Г.А. Поляновский. – Москва : Знание, 1957. – 32 с.
375270
  Стрельников Н. Глинка. Опыт характеристики. / Н. Стрельников. – М., 1923. – 43с.
375271
  Балахнин М.В. Глино-зольный аглопорит из каменных углей Кузбасса : Автореф... кандидата техн.наук: / Балахнин М.В.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Новосибирск, 1961. – 18л.
375272
  Белавенец М.И. Глиноведение : сочинение № 24 : библиографический указатель по глиноведению и в частности по технике черепично-кирпично-гончарного производства и огнестойкого сельского строительства / М.И. Белавенец. – Санкт-Петербург : [б. и.], 1912. – 24 с. – Из. книжн. склада "Глиноведение"
375273
  Циглер Б.С. Глиногипсы и их использование в строительстве. / Б.С. Циглер. – Ростов -на-Дону, 1949. – 88с.
375274
  Ипатьев В.Н. Глинозем, как катализатор в органической химии / В.Н. Ипатьев, Н.А. Орлов, А.Д. Петров. – Ленинград : Научное хим.-тех. изд.
вып. 1. – 1927. – 68 с.
375275
  Певзнер Р.Л. Глиноземистый цемент. / Р.Л. Певзнер. – М-Л, 1943. – 12с.
375276
  Иоанн Глинская пустынь / Иоанн, (Маслов) схиархимандрит. – Москва, 1992. – 153 с.
375277
  Жестев М. Глинские пороги / М. Жестев. – Ленинград : Советский писатель, 1967. – 131 с.
375278
  Войтович І. Глинські та династична боротьба за владу після смерті Василя III // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 6-7
375279
  Исмайлова М.А. Глины Азербайджана / М.А. Исмайлова. – Баку, 1957. – 320с.
375280
  Петров В.П. Глины в природе, технике, искусстве / В.П. Петров. – М., 1990. – 45с.
375281
  Чаркин А.Ф. Глины Днепровско-Донецкой впадины в пределах УССР как кирпичное и черепичное сырье. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Чаркин А.Ф.; Мин. культуры ССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1954. – 14л.
375282
   Глины и глинистые минералы и их применение при бурении глубоких скважин в осложненных условиях Узбекистана. – Ташкент, 1978. – 80с.
375283
  Лебедева Г.В. Глины и глинистые минералы нижне- и среднеюрских отложений Прикарпатской впадины в связи с их нефтеносностью : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Лебедева Г. В.; Всес. неф. науч. иссл. геологоразве. ин-т. – Л., 1967. – 22л.
375284
  Потапенко С.В. Глины и каолины / С.В. Потапенко, А.А. Вейхер. – М., 1962. – 1-96с.
375285
  Уоррел У. Глины и керамическое сырье / У. Уоррел. – М, 1978. – 237с.
375286
  Шиндяпин П.А. Глины Нижнего Поволжья как керамическое сырье. / П.А. Шиндяпин. – Саратов, 1964. – 120с.
375287
  Зайцева Н.В. Глины среднего олигоцена-плиоцена Белоруссии / Н.В. Зайцева. – Минск, 1987. – 239с.
375288
  Земятченский П.А. Глины СССР / П.А. Земятченский. – Москва-Ленинград, 1935. – 359с.
375289
  Эгамбердыев М. Глины Узбекистана и их применение в промышыленности. / М. Эгамбердыев. – Ташкент, 1969. – 20с.
375290
   Глины, глинисные минералы и их использование в народном хозяйстве. – Алма-Ата, 1985. – 208с.
375291
  Райс Г.С. Глины: их залегание, свойства и применение / Г.С. Райс. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1932. – 528 с.
375292
  Бэнулеску Штефан Глиняная деревушка / Бэнулеску Штефан, 1965. – 48с.
375293
  Шудрака Глиняная повозка / Шудрака. – Л, 1956. – 263с.
375294
  Галелюка Оксана Глиняни. Дивовижні історії церков // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 1 (15). – С. 2-5. – ISSN 1819-7329
375295
  Щербань Олена Глиняний посуд - атрибут весільного обряду Полтавщини (ХІХ - ХХ ст.) // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 2 (65). – С. 16-23
375296
  Щербань О. Глиняний посуд в українській селянській трапезі: від народного до псевдоелітарного (остання чверть XIX - початок XXI століття) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 1 (103), січень - лютий. – С. 59-61. – ISSN 1028-5091
375297
  Мотиль Р. Глиняний посуд епохи неоліту на теренах України // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 629-634. – ISSN 1028-5091
375298
  Щербань О. Глиняний посуд Наддніпрянщини як складова традиційної культури харчування українців // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 389-397. – ISSN 1028-5091
375299
  Щербань О. Глиняний посуд у "Конотопській відьмі" Григорія Квітки-Основ"яненка // Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 2010. – № 4. – С. 27-28. – ISSN 1814-5078
375300
  Щербань О.В. Глиняний посуд у народній культурі харчування українців Центральної та Східної України ХІХ-ХХ ст. як об"єкт музеологічних студій: соціально-комунікативний аспект // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 61-67. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333


  Охарактеризовано основні наукові праці, у яких висвітлено окремі аспекти використання глиняного посуду в народній культурі харчування мешканців Центральної та Східної України в ХІХ–ХХ ст. Звернено увагу на недостатню вивченість ...
375301
  Щербань О. Глиняний посуд у традиційній культурі харчування українців через призму наукового дослідження Варвари Щелоковської // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (351), вересень - жовтень. – С. 28-34. – ISSN 0130-6936
375302
  Щербань О. Глиняний посуд через призму наукових студій Миколи Федоровича Сумцова // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий
375303
  Щербань О. Глиняний посуд. Один із головних предметів оформлення столу для народної трапези // Наша Берегиня : народознавчий науково-методичний часопис / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 3. – С. 48-51
375304
  Метка Л. Глиняні вироби в народній медицині: лікування "соняшниці" // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 534-543. – ISSN 1028-5091
375305
  Стрельник М.О. Глиняні диски-листи для випічки (ІІ тис. до н. е. - І тис. н.е.) / М.О. Стрельник, М.А. Хомчик // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 2. – С. 26-31. – ISSN 0235-3490


  Нац. музей історії України
375306
  Кузмин М. Глинянные голубки : Третья книга стихов. – Санкт-Петербург : Изд. М.И.Семенова, 1914. – 194, [4] с.
375307
  Липин Л. Глиняные книги / Л. Липин, А. Белов. – Москва; Ленинград, 1952. – 300 с.
375308
  Липин Л.А. Глиняные книги. / Л.А. Липин, А.М. Белов. – 2-е изд., доп. и испр. – Л., 1956. – 350с.
375309
  Чандар К. Глиняные фигурки / К. Чандар. – М, 1979. – 144с.
375310
  Кубе А. Глиняные черепки, найденные на южном берегу Крыма в имении Ласпи : (Из раскопок М.И. Ростовцева в 1916 г.) / А. Кубе, 1926. – С. 247-263
375311
  Днепров А.П. Глиняный бог. / А.П. Днепров. – М., 1969. – 485с.
375312
  Рубинштейн Р.И. Глиняный конверт / Р.И. Рубинштейн. – М., 1962. – 112с.
375313
  Рубинштейн Р.И. Глиняный конверт / Р.И. Рубинштейн. – М., 1963. – 112с.
375314
  Широв Акмурат Глиняный мальчик / Широв Акмурат. – Ленинград, 1984. – 232с.
375315
  Гор Г.С. Глиняный папуас / Г.С. Гор. – М., 1966. – 344с.
375316
   Глиоксилатный цикл растений. – Воронеж, 1986. – 146с.
375317
  Кирш Майке Глиссеры пустыни : Традиции // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 2. – С. 64-76 : Фото. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1029-5828
375318
  Чорногуз О. Глистяна інвазія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (892), лютий. – С. 128-132. – ISSN 0868-4790


  Критика кандидата у президенти Зеленського Володимира.
375319
  Салтиков-Щедрін Глитаї / Салтиков-Щедрін. – Київ : Художественная литература, 1953. – 44 с.
375320
  Кропивницький М. Глитай / М. Кропивницький. – Харків, 1925. – 54с.
375321
  Кропивницький М. Глитай / М. Кропивницький. – Київ, 1937. – 95с.
375322
  Кропивницький М. Глитай / М. Кропивницький. – Київ, 1950. – 71с.
375323
  Кропивницький М. Глитай / М. Кропивницький. – Київ, 1961. – 80с.
375324
  Дейтэ-Келльнер Глицерин / Дейтэ-Келльнер. – Москва-Ленинград : Гостехиздат, 1927. – 236 с.
375325
  Лоури Д. Глицерин и гликоли. Производство, свойства, анализ / Д. Лоури. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1933. – 396 с.
375326
  Каблуков И.А. Глицерины, или трехатомные спирты и их производные / Ив. Каблуков, прив.-доц. Моск. ун-та // Действие смеси цинка и монохлор-уксусного эфира на кетоны и альдегиды / С.Н. Реформатский. – Варшава, 1890. – [8], 157, [4] с.


  На тит. л. дарств. надпись Сергею Николаевичу Реформатскому от автора
375327
  Шаинская Алла Моисеевна Глицилглицин-дипептидаза нервной ткани животных : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Шаинская Алла Моисеевна; АН УССР. Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. – К., 1981. – 22л.
375328
  Гайдуков Л.Ф. Гліб Миколайович Цвєтков-людина з велекої літери // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 3-5


  Г.М. Цвєтков, видатний дипломат і науковець відноситься до тих небагатьох людей, про яких слова великої пошани і відданості можна говорити не лише після того, коли людина відійшла у інший світ, але й за його життя.
375329
  Гайдуков Л.Ф. Гліб Миколайович Цвєтков // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 247-248. – ISBN 966-7419-44-4
375330
  Радченко В. Гліб Радченко (1914 - 1991) // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 502, грудень : грудень. – С. 22-23
375331
  Мірошниченко С.В. Гліб Таранов / С.В. Мірошниченко. – Київ : Музична Україна, 1976. – 64 с.
375332
   Глібко Мефодій Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 51. – ISBN 978-966-439-696-4
375333
   Глібко Мефодій Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 51-52. – ISBN 978-966-439-961-3
375334
   Глібовські читання, присвячені 160-річчю з дня народження поета. – Ніжин, 1987. – 92с.
375335
  Шкіль М.І. Глід : Автобіографічна повість / Микола Шкіль. – Київ : Національний педагогічний ун-т імені М.П. Драгоманова, 2005. – 48с. – ISBN 966-660-239-3
375336
  Курас І. Глієр Рейнгольд Моріцевич // Провідники духовності в Україні : Довідник / За ред. І.Ф. Кураса;. – Київ : Вища школа, 2003. – С. 638-639. – ISBN 966-642-207-7
375337
   Гліко-і фосфоліпіди мембран листків гречки посівної в умовах дефіциту фосфора / Н.Б. Свєтлова, В.З. Улинець, О.І. Серга, Н.Ю. Таран // Физиология и биохимия культурных растений : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2012. – Т. 44, № 4 (258). – С. 331-335. – ISSN 0522-9310
375338
  Виноградова Р.П. Глікоген (- солодкий і ... ген - тваринний крохмаль) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 671-672. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
375339
  Варбанець Л.Д. Глікозидази мікроорганізмів і методи їх дослідження / Л.Д. Варбанець, Н.В. Борзова ; НАНУ, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. – Київ : Наукова думка, 2010. – 439 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0988-7
375340
  Каринцев М.О. Глінка : картини з життя / М.О. Каринцев. – Київ : Музична Україна, 1969. – 86 с.
375341
  Стахевич О.Г. Глінка і bel canto у творчості Б. Р. Гмирі // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 232-238. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
375342
   Глінка і Україна. – Харків, 1958. – 32 с.
375343
  Шаріна А.В. Глісандо на клавіатурі як розширена фортепіанна техніка (на прикладі "AQUA SONARE" А. Корсун) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 247-253. – ISSN 2312-4679
375344
  Анахов П.В. Гліссандо затухаючих сейш // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (48). – С. 67-73. – ISSN 2306-5680
375345
  Гудкова О.О. Гліцін: "дрібниці" життя // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (137). – С. 18-20. – ISSN 2518-7104


  Формулювання поняття "життя" через важливість такої складової живого організму як білок.
375346
  Кузнецова А.К. Глобализации и образовние / А.К. Кузнецова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 99-105.. – (Педагогическое образование ; № 2)
375347
  Трофимова Т.И. Глобализационные аспекты поляризации общества // Известия Иркутской государственной экономической академии : Научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2005. – № 1. – С. 13-19. – ISSN 1993-3541
375348
  Дядечко Л.П. Глобализационные и антиглобализационные процессы в языке (на материале крылатых выражений восточнославянских языков) // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 66-71. – (Бібліотека Інституту філології)
375349
  Бевзенко Л. Глобализационные процессы в свете самоорганизационного подхода // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.16-21
375350
  Дикань В.Л. Глобализационные процессы в экономике Украины / В.Л. Дикань, А.В. Кузуб // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Дейнека О.Г., Дикань В.В., Зайцева І.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58, спецвип. – С. 9-18. – ISSN 2075-4892
375351
  Алешковский И.А. Глобализационные процессы и проблемы регулирования международной миграции населения // Вестник Московского университета. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 3-17. – (Глобалистика и геополитика ; № 1/2). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматривается история формирования нормативно-правовой базы регулирования международной миграции на глобальном уровне. Проанализирован феномен двойственного характера миграционной политики на глобальном, региональном и национальном уровнях, ...
375352
  Колесникова Ирина Сергеевна Глобализация - рискогенный фактор для здоровья человека? // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 171-178. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
375353
   Глобализация : учебник / [Абрамова О.Д. и др.] ; под общ. ред. В.А. Михайлова, В.С. Буянова ; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – Москва : РАГС, 2008. – 544 с. – Библиогр. в конце глав. – (Учебники Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации / науч.-ред. совет: Медведев Д.А. (председатель), Егоров В.К. и др.). – ISBN 978-5-7729-0291-2
375354
  Алексеев А.С. Глобализация : возможны ли новые империи? // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 3
375355
  Железнова Н.А. Глобализация : индийский ответ на мировой вызов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С.54-66. – ISSN 0042-8744
375356
  Карелова Л.Б. Глобализация : японские интерпретации социокультурных процессов / Л.Б. Карелова, С.В. Чугров // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С.44-53. – ISSN 0042-8744
375357
  Пономарева Е. Глобализация versus балканизация // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 7. – С. 31-44. – ISSN 0869-44435


  Балкани в світлі сучасної світової політики
375358
  Коновалов Вячеслав Глобализация авиакомпаний по-украински : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 16-18 : Фото. – ISSN 1998-8044
375359
  Утюж И.Г. Глобализация в системе высшего образования // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 51-65. – ISSN 2072-1692
375360
  Билык Т.П. Глобализация в современном обществе // Философия и социальная теория : сборник научых трудов / Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Философский фак., Каф. философии гуманитарных ф-тов. – Москва, 2006. – Вып. 5. – С. 447-466. – ISBN 5-93999-207-2 (978-5-93999-207-7)
375361
  Дилигенский Г. Глобализация в человеческом измерении // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. – № 7. – С.4-15. – ISSN 0131-2227
375362
  Фролов А.В. Глобализация высшего образования. Противоречия и новации // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 8 (сентябрь). – С. 61-66. – ISSN 0321-0383


  В статье исследуются современные вопросы глобализации высшего образования (ВПО). Показано влияние глобализации на трансформацию ВПО. Рассмотрены противоречия глобализации, основные тенденции и новые формы развития отечественного ВПО, а также глобальных ...
375363
  Закут С. Глобализация и "Большой Ближний Восток" // Діалог цивілізацій: роль і місце латентних структур в управлінні світом : громад.-наук. проект : матеріали Третьої Всесвіт. конф., Київ, 28 трав. 2004 р. / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; Міжнар. кадрова акад. ; [відп. ред.: В.М. Чирков]. – Київ : МАУП, 2005. – С. 45-50. – ISBN 966-608-439-2
375364
  Иванов Н. Глобализация и бедность / Н. Иванов, Н. Гоффе, Г. Монусова // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 9. – С. 29-42. – ISSN 0131-2227
375365
   Глобализация и безопасность развития : Монография. – Київ : КНЕУ, 2002. – 789с. – ISBN 966-574-350-3


  Для научных работников, специалистов в области глобализации. Мировой экономики, политологии и международных отношений
375366
  Кудокоцев Н.С. Глобализация и безопасность развития Украины в ХХ1 веке // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 2 (8). – С.225-233. – ISBN 966-7695-78-6
375367
  Урбанаева И.С. Глобализация и буддизм // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.134-141
375368
  Франциско Лапорто Глобализация и верховенство права. Некоторые сомнения Вестфальца // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 34-49. – ISSN 1818-992Х
375369
  Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций / Ю.В. Яковец ; Междунар. ин-т Питирима Сорокина - Николая Кондратьева. – Изд 2-е., доп. и перераб. – Москва : Экономика, 2003. – 410, [5] с. : табл. – Библиогр. в конце глав. – (Российская социально-экономическая мысль). – ISBN 5-282-02237-0
375370
  Невская А. Глобализация и высшее образование в малых странах: пример Нидерландов // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 9. – С. 46-56. – ISSN 0131-2227


  В статье анализируется место малых стран Западной Европы в мировой системе высшего образования. Делается вывод о том, что размер и местоположение страны не играют определяющей роли в выборе стратегии приспособления в условиях глобализации. На примере ...
375371
  Сильвестров С. Глобализация и глобальное регулирование: новейшие тенденции и вызовы для российской экономической политики // Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 2016. – № 3. – С. 62-91. – ISSN 0130-9757
375372
  Перская В.В. Глобализация и государство / В.В. Перская ; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – Москва : РАГС, 2005. – 207, [1] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-7729-0244-X
375373
  Пузановский А.Г. Глобализация и государство // Вопросы экономических наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 6 ( 51 ). – С. 82-95. – ISSN 1728-8878
375374
  Осадчая И. Глобализация и государство: новое в регулировании экономики развитых стран // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. – № 11. – С.3-14. – ISSN 0131-2227
375375
  Якунин В. Глобализация и диалог цивилизаций // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 3 (1610). – С. 85-96. – ISSN 0869-44435
375376
  Солкина П.А. Глобализация и духовно-нравственное развитие общества // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 4 (29). – С. 242-246. – ISSN 1811-0916
375377
  Егорова М.А. Глобализация и евроинтеграция как вызовы этничности // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 9 (63). – С. 49-62. – ISSN 1812-8696
375378
  Паращевин М. Глобализация и ее влияние на личность // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.65-68
375379
  Пугачёв А.В. Глобализация и ее влияние на процесс взаимодействия образования и права // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 60-70. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматриваются понятие глобализации и ее влияние на российский социум, а также на процесс взаимодействия социальных институтов образования и права. В ходе исследования автор делает вывод о том, что глобализация как объективный процесс ...
375380
  Чибриков Г.Г. Глобализация и ее формы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 44-58. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385
375381
  Гнаповская Л. Глобализация и инновации в образовании: аргументы "за" и "проти / Л. Гнаповская, В. Карпова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 202-210. – (Серія: педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382
375382
  Клинова М. Глобализация и инфраструктура: новые тенденции во взаимоотношениях государства и бизнеса // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 78-90. – Бібліогр.: с. 78-90. – ISSN 0042-8736
375383
  Мацуура Коитиро Глобализация и ключевые проблемы высшего образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 6-8. – ISSN 1726-667Х


  В июне 2008 года, как уже сообщалось в нашем журнале, состоялся визит генерального директора ЮНЕСКО Коитиро Мацууры в Россию. Во время пребывания в стране он посетил Российский университет дружбы народов, где встречался с преподавателями и ...
375384
  Мацуура Коитиро . Глобализация и ключевые проблемы высшего образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 6-9. – ISSN 1726-667Х


  Визит ген. директора ЮНЕСКО Коитиро Мацуурі в Россию, он посетил Российский ун-т дружбы народо.в
375385
  Шамрай Ю. Глобализация и конкурентоспособность национальной экономики: проблемы взаимовлияния // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 7. – С. 23-29. – ISSN 2074-6040


  В статье дана авторская трактовка основных направлений влияния глобализации на конкурентоспособность российской экономики. This paper presents the author"s interpretation of the main directions of the impact of globalization on the competitiveness of ...
375386
  ЧумаковА.Н Глобализация и космополитизм в контексте современности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С.32-39. – ISSN 0042-8744
375387
  Кессиди Ф.К. Глобализация и культурная идентичность // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 1. – С.76-80. – ISSN 0042-8744
375388
  Новикова А.А. Глобализация и медиаобразование // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 11. – С. 52-55. – ISSN 0321-0383
375389
  Лукин В.Н. Глобализация и международный терроризм: политический анализ рисков и стратегий обеспечения безопасности / В.Н. Лукин ; [науч. ред.: Т.В. Мусиенко]. – Санкт-Петербург : Наука, 2006. – 489, [1] с. : ил., табл. – Загл. обл.: Глобализация и международный терроризм. – Библиогр.: 274-326 и в подстроч. прим. – ISBN 5-02-025118-6
375390
  Макбрайд У. Глобализация и межкультурный диалог // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 1. – С.80-88. – ISSN 0042-8744
375391
  Кузьмин Д.В. Глобализация и мировая валютная система // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 11. – С. 13-27. – ISSN 2074-6040
375392
  Гезалов А.А. Глобализация и мировоззрение // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 167-169. – ISSN 0042-8744
375393
  Агалар Нариман оглы Аббасбейли Глобализация и национальное государство // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 101-105
375394
  Марусенко М.А. Глобализация и национальные языки // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – C. 3-25. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385


  В статье рассматриваются языковые аспекты глобализации и ее влияния на статус и функционирование национальных языков, дается анализ языковой политики европейских государств в новой социолингвистической ситуации, а также распространения английского ...
375395
  Аитова Г.Ш. Глобализация и новые споры о социальной справедливости / Г.Ш. Аитова, В.Н. Шевченко // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН України. – Москва, 2010. – Т.12 , вып. 3 (57/58). – С. 100-110. – ISSN 1606-951Х
375396
  Иванов Николай Петрович Глобализация и общество: проблемы управления // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 4. – С. 3-15. – Бібліогр.: с. 3-14. – ISSN 0131-2227
375397
  Иванов Н. Глобализация и общество: проблемы управления // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 4. – С. 3-15. – ISSN 0131-2227
375398
  Ланда Р.Г. Глобализация и политический ислам // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 2. – С. 24-31. – ISSN 0130-3864
375399
  Красин Юрий Глобализация и политическое развитие России / Красин Юрий, Галкин Александр, Вебер Александр // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 2 (1597). – С. 169-182. – ISSN 0869-44435
375400
  Дергачев М. Глобализация и права человека // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 40-41
375401
  Панибратцев А.В. Глобализация и проблемы высшего образования в России // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд-во Дом "Просвещение". – Москва, 2013. – № 11. – С. 18-25. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются проблемы глобализации высшего образования, дается определение глобализации. Показано, что глобализация образования - это концепция, ориентирующая учащегося на выроботку планетарного сознания.
375402
   Глобализация и проблемы идентичности в многообразном мире = Globalization and problems of identity in the diverse world. – Москва : Огни ТД, 2005. – 271, [1] с. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серийное издание "Вызовы XXI века"). – ISBN 5-9722-0017-1
375403
  Рогожина Н. Глобализация и развивающиеся страны: экологический аспект // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 4. – С. 16-25. – ISSN 0131-2227
375404
  Эльянов А. Глобализация и развитие // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 11. – С. 3-15. – ISSN 0131-2227
375405
  Кондрашов П. Глобализация и развитие индивида. По поводу одного фрагмента из рукописей К.Маркса // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 10 (1617). – С. 193-206. – ISSN 0869-44435
375406
   Глобализация и регионализация мира / А.Н. Асаул [и др.] ; [под ред. А.Н. Асаула] ; М-во образования и науки РФ ; Санкт-Петербургский гос. архитектурно-строительный ун-т. – Санкт-Петербург : [СПбГАСУ], 2010. – 104 с. – ISBN 978-5-9227-0238-6
375407
   Глобализация и регионализм = Globalization and regionalism : Черноморский регион. Балканы. – Москва : ИНТЕРДИАЛЕКТ +, 2001. – 404c. – ISBN 5-89520-050-8
375408
  Марусенко М.А. Глобализация и реформа в образовании США // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 5 (557). – С. 64-73. – ISSN 0321-2068
375409
   Глобализация и социальная политика развитых стран : сб. обзоров / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информации по обществ. наукам ; [отв. ред. и сост.: С.Я. Веселовский]. – Москва : ИНИОН РАН, 2008. – 279, [1] с. : табл. – Резюме парал. рос., англ. – Библиогр. в конце обзоров и в подстроч. примеч. – (Серия "Социально-экономические проблемы глобализации"). – ISBN 978-5-248-00459-1
375410
  Тарасенко В. Глобализация и социология // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.8-10
375411
  Седельник В.В. Глобализация и судебное правотворчество: сравнительно-правовой аспект // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 19-20.
375412
  Макогон Ю.В. Глобализация и Украина в мировой экономике : Учебник для студ. высш. учеб. завед., которые обуч. по спец-ти "Международная экономика" / Ю.В. Макогон, Т.В. Орехова; Мин-во образования и науки Украины; ДонНУ. – Донецк, 2004. – 478с. – ISBN 966-639-195-3
375413
  Кальвез Ж.- Глобализация и церковь // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 61- 67. – ISSN 0321-2017
375414
  Кальвез Глобализация и Церковь / Кальвез, Жан-Ив // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 61-67. – ISSN 0321-2017
375415
  Зипунникова Н.Н. Глобализация как взаимодействие: опыт и перспективы международного сотрудничества в сфере подготовки юристов // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 243-246.
375416
  Чернышков Д. Глобализация как неолиберальный миф // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 6 (1613). – С. 27-40. – ISSN 0869-44435
375417
  Федосеева Н.Н. Глобализация как общенаучный феномен: проблемы определения // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 1 (46). – С. 2-5. – ISSN 1812-3910
375418
  Подзигун И.М. Глобализация как реальность и проблема // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 1. – С.5-17
375419
  Логвиненко С.М. Глобализация как социально-экономическая реальность // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (36). – С. 19-21. – ISSN 1728-8878
375420
  Камашев С.В. Глобализация как социальный феномен: анализ происхождения и функции // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 37-44. – ISSN 1811-0916
375421
  Максаковский В.П. Глобализация как стержневая проблема мирового развития : Колонка редактора // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 4. – С. 8-15, 25 : Схеми. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0016-7207
375422
  Лановая Г.М. Глобализация как тенденция развития современного права: миф или реальность? // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 11. – С. 15-17. – ISSN 1812-3805
375423
  Варжанский И.В. Глобализация как угроза духовно-нравственному воспитанию молодежи в Украине и за ее пределами : [научное сообщение] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 61-63
375424
  Ашилова М.С. Глобализация как условие сближения западнойи восточной систем образования / М.С. Ашилова, Н.В. Наливайко // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 22-27. – ISSN 1811-0916


  Глобализация – это многофакторный процесс в современном мире, характеризующий трансформацию связей всех общественных отношений, в том числе и в сфере образования. В последние годы процесс глобализации активно исследуется учеными Запада и Востока. ...
375425
  Святославский А.В. Глобализация как фактор изменений национальных культур // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 6. – С. 76-81. – ISSN 2073-9702
375426
  Бойко Н. Глобализация как фактор изменения социально-контрольного ареала личности // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.57-60
375427
  Черныш Н.И. Глобализация как фактор усложнения неопределенности социологии // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 89-97. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
375428
  Харченко С.П. Глобализация международных отношений (Теоретический аспект) // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 1 (7). – С.278-284. – ISBN 966-7695-75-1
375429
   Глобализация мирового хозяйства и место России. – Москва : ТЕИС, 2000. – 230с. – ISBN 5-7218-0311-8
375430
   Глобализация мирового хозяйства и эволюция экономической роли государства : Материалы "круглого стола", прошедшего на экономическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : ТЕИС, 2001. – 143с. – ISBN 5-7218-0376-2
375431
  Аксенова Л.А. Глобализация мирового хозяйства: предпосылки, причины, инструменты, последствия : География. Мировое хозяйство // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 24-33 : Табл. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 0016-7207
375432
  Новикова И.В. Глобализация мировой экономики в контексте эволюции рыночных систем: основной тренд и перспективы для стран бывшего Союза // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 13-20. – ISSN 2074-6040


  В статье раскрывается сущность глобализации как феномена и продукта эволюции государственно оформленных рыночных систем. Показывается основной тренд развития глобализации – формирование геоэкономики и возможные пути участия в этих процессах стран, ...
375433
  Лазарос Р. Глобализация мировой экономики и экономические системы национальных государств (проблемы взаимодействия) : Дис... канд. эконом.наук: / Лазарос Р.; МО Укр., КУ им. Т. Шевченко. – К., 1995. – 164л. – Бібліогр.:л.118-126
375434
  Нгуен В.П. Глобализация мировых финансово-валютных рынков : 08.05.01:Дисс.....канд. эконом. наук. / Нгуен В. П.; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 2000. – 210л. – Библиогр.: С.175-188
375435
  Гербер Род Глобализация образования и преподавания географии: в будущее вместе : Методика и опыт. Приподавание географии за рубежом // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 73-75. – Бібліогр.: 4 назви
375436
   Глобализация образования: компетенции и системы кредитов / А.А. Егоров, О.А. Ильченко, В.А. Леднев, Е.А. Лещенко, А.П. и др. Медведев; [А.А. Егоров, О.А. Ильченко, В.А. Леднев, Е.А. Лещенко, А.П. Медведев и др.]; под общей ред. Ю.Б. Рубина. – Москва : Market DS, 2005. – 496c. – (Академическая серия). – ISBN 5-7958-0046-5
375437
  Балута Т. Глобализация общества и институт образования: проблемы адаптации // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 2 (210). – С. 205-214
375438
  Валуйский А.А. Глобализация современного мира: сущность, плюсы и минусы (методологический аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 24-25. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
375439
  Юревич А. Глобализация современной российской науки / А. Юревич, И. Цапенко // Логос : Философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2005. – № 6. – С. 135-149. – ISSN 0869-5377
375440
  Рамзес В. Глобализация стучится в дверь // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 5. – С.2-9. – ISSN 0321-5075
375441
  Морозенская Е. Глобализация теневой экономики и Африка // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно- политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 2. – С.40-42. – ISSN 0321-5075
375442
  Горбунов Ю.С. Глобализация терроризма // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 19. – С. 5-9. – ISSN 1812-3805
375443
  Патру М. Глобализация школьного образования. Роль ИКТ и Международного сотрудничества в обеспечении доступности и качества общего образования // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2010. – № 2. – С. 103-107. – ISSN 0234-0453
375444
  Шишков Ю.В. Глобализация экономики - продукт индустриализации и информатизации социума // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 2. – С.146-160. – ISSN 0869-0499
375445
   Глобализация экономики и занятость населения : Учебное пособие / Р.П. Колосова, М.В. Артамонова, Т.Н. Василюк, М.В. Луданик, Т.О. Разумова; Мин-во труда и соц. развития РФ. МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : ТЕИС, 2000. – 106с. – ISBN 5-7218-0271-5
375446
  Паньков В. Глобализация экономики: qualis es et quo vadis? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 1. – С. 16-24. – ISSN 0131-2227
375447
  Долгов С.И. Глобализация экономики: новое слово или новое явление / С.И. Долгов. – Москва : Экономика, 1998. – 215 c. – (Экономические проблемы на рубеже веков). – ISBN 5-282-01926-4
375448
  Карпов С. Глобализация экономики: промежуточные итоги дискуссии // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 7. – С. 5-10. – ISSN 2074-6040


  В статье нашли отражение промежуточные результаты обсуждения весьма актуальной проблематики глобализации экономики, ведущегося с середины 2009 г. на страницах журнала "Международная экономика", первоначально под рубрикой "Глобализация и глобальные ...
375449
  Паньков В.С. Глобализация экономики: сущность, реалии, виды на будущее // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 6. – С. 4-23
375450
  Евзрезов Д.В. Глобализация, информационное общество и отечественное образование / Д.В. Евзрезов, Б.О. Майер // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2008. – № 2. – С. 194-201.. – ISSN 1811-0916
375451
  Тульчинский Г.Л. Глобализация, постчеловечность и проблема цивилизационного выбора России // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 11. – С. 17-35. – ISSN 0235-1188
375452
  Симония Н.А. Глобализация, структурный кризис и мировое лидерство (мифы и реальность) / Н.А. Симония, А.В. Торкунов ; [ред. по вып. И.Н. Знатнова ; лит. ред.: О.Н. Ивлиева, Н.В. Карпычева, Л.А. Подчашинская]. – Москва : Международная жизнь, 2013. – 88 с. : табл. – Библиогр.: с. 85-88. – (Библиотека "Международной жизни")
375453
  Пороховский А.А. Глобализация, экономический цикл и будущее капитализации // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 3 (507). – С. 3-18. – ISSN 0321-2068
375454
   Глобализация. Конфликт или диалог цивилизаций? : (вызовы - версии - перспективы). – Москва : НОВЫЙ ВЕК, 2002. – 363, [1] с. : табл. – Аннот., содерж. парал. рос., англ. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 5-8235-0098-X
375455
  Астахова Е.В. Глобализация. Образование. Вызовы времени. Поиск оптимального сочетания. // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2006. – Том 12. – С. 27-39.
375456
  Шестопал С.С. Глобализация: новые риски для образования // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 305-307. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
375457
  Глушаченко С.Б. Глобализация: новые теории демократии, федерализма и парламентаризма / С.Б. Глушаченко, В.А. Золин // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 15. – С. 29-32. – ISSN 1812-3805
375458
  Голубчик М.М. Глобализация: новый этап географии мира : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С. 3-15 : Схема, карти. – Бібліогр.: 10 назв
375459
  Красиков Сергей Анатольевич Глобализация: политические риски открытости // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 2. – С. 162-170. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
375460
  Удовик С.Л. Глобализация: семиотические подходы / С.Л. Удовик. – Москва-Киев : "Рефл-бук"; " Ваклер", 2002. – 480с. – (Образовательная литература : Образовательная библиотека / Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-110-8; 966-543-074-2
375461
   Глобализация: сущность, проблемы, перспективы : (материалы "круглого стола") : [18 июня 2003 г.]. – Москва : Книга и бизнес, 2003. – 318, [1] с. – На авантит. также: Журн. "Безопасность Евразии", Ин-т стратег. исслед. междунар. обществ. фонда "Фонд нац. и междунар. безопасности". Прил. к журналу "Безопасность Евразии". – Библиогр.: с. 313-314. – (Серия научной и учебной литературы "За нашу и вашу безопасность"). – ISBN 5-212-00937-5
375462
  Хонин В.Н. Глобализация: этноцентризм и динамика международных этногенных взаимодействий // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 49-59. – ISBN 978-966-136-196-5
375463
  Кантор К.М. Глобализация? - Да! Но какая? // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С. 25-37. – ISSN 0042-8744
375464
  Задорожный Г.В. Глобализирующееся знаниеемное хозяйство: проблемы ренты и квазиренты / Задорожный Г.В., Кацуба А.В. – Харьков : Точка, 2013. – 232, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 217-230. – ISBN 978-617-669-114-3
375465
  Барановский В. Глобализирующийся мир: российское восприятие // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 3. – С. 120-126. – ISSN 0131-2227
375466
  Нокербекова К.Б. Глобализм и антиглобализм - новое противоречие в мировой економике // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 313-315. – ISBN 978-617-7069-02-6
375467
  Дубинский В.П. Глобализм и новые архитектурные стили / В.П. Дубинский, А.В. Весна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 44-55. – ISSN 2077-3455
375468
  Зевин Л. Глобализм и регионализм в контексте экономического роста // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 6. – С. 43-53. – ISSN 0131-2227
375469
  Шепелев М.А. Глобалистика : Учебное пособие для студентов вузов / М.А. Шепелев. – Днепропетровск : ДНУ
Ч.1. – 2001. – 144с.
375470
  Шепелев М.А. Глобалистика : Учебное пособие для студентов вузов / М.А. Шепелев. – Днепропетровск : ДНУ
Ч.2. – 2001. – 122 с.
375471
  Дергачев В.А. Глобалистика : Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. экон. и управления(060600), "Политология"(020200) и "Межд. отношения"(350200) / В.А. Дергачев; Ред. Н.Д. Эриашвили. – Москва : Юнити, 2005. – 303с. – ISBN 5-238-00957-7
375472
  Лукашевич В.М. Глобалистика : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.М. Лукашевич. – 3-е изд., перераб. и доп. – Львов : Новий Світ-2000, 2006. – 540с. – На обл.: Высшее образование в Украине. – ISBN 966-7827-46-1
375473
  Прыкин Б.В. Глобалистика : учебник для студ. вузов обуч. по спец. экономики и управления, "Политилогия" и "Международные отношения" / Б.В. Прыкин. – Москва : ЮНИТИ, 2007. – 464 с. – ISBN 978-5-238-01161-5
375474
  Чумаков А.Н. Глобалистика в системе современного научного знания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 3-16. – ISSN 0042-8744
375475
  Ильин И.В. Глобалистика и глобальные исследования / И.В. Ильин, Т.Л. Шестова // Вестник Московского университета. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 66-76. – (Глобалистика и геополитика ; № 1/2). – ISSN 0201-7385


  Определяется место глобальных исследований в системе научного знания.
375476
  Кочетов Эрнест Глобалистика как геоэкономика, как реальность, как мироздание : Новый ренессанс-истоки и принципы его построения,фундаментальные опоры,теоретический и методологический каркас:Научная монография / Кочетов Эрнест. – Москва : Прогресс, 2001. – 704с. – (Серия "За Нашу и Вашу безопасность"-Приложение к журналу "Безопасность Евразии"). – ISBN 5-01-004718-7
375477
  Чешков М.А. Глобалистика как научное знание = Globality as science : Очерки теории и категориального аппарата / М.А. Чешков; Ин-т мировой экономики и международных отношений РАН. – Москва, 2005. – 224с. – (Региональная библиотека международника). – ISBN 5-901981-13-8
375478
  Оленьев В.В. Глобалистика на пороге ХХІ века / В.В. Оленьев, А.П. Федотов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 4. – С.18-31. – ISSN 0042-8744
375479
  Губанов Н.И. Глобалистский менталитет как условие предотвращения межцивилизационных конфликтов / Н.И. Губанов, Н.Н. Губанов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 4 (324 ). – С. 51-57. – ISSN 0132-1625
375480
  Горяна Л. Глобалізаційн тенденції підготовки педагогічних працівників до управління впровадженням здоров"язбережувальних технологій в закладах післядипломної педагогічної освіти України // Вища освіта України в умовах глобалізації суспільства : монографія / Г.О. Вайганг, Н.М. Вдовенко, Л.Г. Горяна, Т.Д. Іщенко, Л.Л. та ін. Ляхоцька. – Київ : Агроосвіта, 2016. – С. 54-79. – ISBN 978-617-7283-08-8
375481
  Лук"янов В. Глобалізаційна абсорбція національних банківських систем у сучасних умовах // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 5 (113). – С. 28-37 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
375482
  Миценко І. Глобалізаційна ідентичність і управління національною економікою України в посткризовий період: цілі, ресурси, перспективи / І. Миценко, Н. Стежко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 304-313. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Досліджено пріоритетні напрямки виходу з кризового стану розвинених країн. Означено шляхи розвитку національної економіки в посткризовий період під вплливом глобалізаційних процесів.
375483
  Карп Д.І. Глобалізаційна парадигма та етнонаціональна ідентичність в конституційному механізмі забезпечення прав людини // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 119-122. – ISSN 2617-5967
375484
  Кивлюк О.П. Глобалізаційна спрямованість освітніх трансформацій // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 263-267. – ISSN 2076-1554
375485
  Циганов С.А. Глобалізаційна трансформація інноваційної складової в системі пріоритетів економічного розвитку / С.А. Циганов, В.О. Сизоненко // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Бутенко А.І., Вєжбєнєць В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 64. – С. 320-326. – ISSN 2524-003X
375486
  Руденко Б. Глобалізаційний аспект у дослідженні сучасних правових систем // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 13-17.
375487
  Лаута О.Д. Глобалізаційний варіант інтеграції людства: аналіз соціокультурного досвіду // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 1. – С. 180-185
375488
  Штань М.В. Глобалізаційний вимір економічної політики держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, січень. – С. 95-99. – ISSN 2306-6814
375489
  Власов В. Глобалізаційний вплив - стратегічна основа розвитку міжнародної торгівлі // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 63-72. – ISSN 0131-775Х
375490
  Власов В. Глобалізаційний вплив - стратегічна основа розвитку міжнародної торгівлі // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 63-72. – Бібліогр.: с. 64-70. – ISSN 0131-775Х


  Розглянуто питання формування ринкової економіки в процесі розвитку внутрішньої та зовнішньої форм торгівлі. Запропоновано нову теорію глобалізаційного впливу.
375491
  Пітенко Ю.О. Глобалізаційний вплив на впровадження пенсійної реформи в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 289-290. – ISBN 978-966-188-219-4
375492
  Дашевська О.В. Глобалізаційний вплив на розвиток економічної системи країни // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С.90-96. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 1)
375493
  Вишневська О.М. Глобалізаційний вплив у формуванні критеріїв оцінки середовища держави / О.М. Вишневська, Т.П. Лісковецька // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 3 (86). – С. 21-32 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
375494
  Сизоненко В.О. Глобалізаційний контекст інноваційної компоненти конкурентоспроможного розвитку України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 100-106


  Визначено компонентну структуризацію інтеграції економіки України у світовий простір. Обгрунтовано стратегічні напрямки формування інноваційної компоненти конкурентоспроможного розвитку національної економіки в умовах глобалізації. In the article the ...
375495
  Жилінська О. Глобалізаційні аспекти комерціалізації сфери вищої освіти / О. Жилінська, В. Волошина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 44-51. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду сучасних тенденцій розвитку вищої освіти у контексті її комерціалізації під впливом глобалізаційних процесів. У статті проаналізовано динаміку світового ринку освітніх послуг, виявлено фактори, що впливають на вибір ...
375496
  Булда А.А. Глобалізаційні аспекти методичної підготовки майбутніх педагогів в системі вищої педагогічної освіти / А.А. Булда, А.С. Корецька // Правничо-політологічні та історичні студії проблем українського державотворення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16 січня 2019 р. : з нагоди 60-річчя д-ра іст. наук, проф. засл. діяча науки і техніки України, акад. Укр. акад. іст. наук, АН Вищої шкоди України та Укр. акад. політ. наук Богдана Івановича Андрусишина / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України [та ін. ; редкол.: В.П. Андрущенко та ін.]. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. – С. 271-278
375497
  Жилінська О.І. Глобалізаційні аспекти сучасного науково-технічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 58-60. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – (Економіка ; вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто форми прояву та особливості інтернаціоналізації, інтеграції та глобалізації у сфері досліджень і розробок. The article describes the form of display and peculiarity of internationalism, integration and globalisation in the sphere of ...
375498
  Лазебник Л. Глобалізаційні аспекти формування вартості робочої сили в країнах з економікою емерджентного типу / Л. Лазебник, Л. Гацька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-8. – (Економіка ; Вип. 143). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано процеси формування вартості робочої сили з позицій світосистемного аналізу. Досліджено вплив транснаціоналізації, міжнародної міграції робочої сили та інших аспектів глобалізації на формування вартості робочої сили в економіках ...
375499
  Джура О. Глобалізаційні виклики життєвотворчій функції освіти // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С.216-225. – ISSN 2075-1443
375500
  Джура О. Глобалізаційні виклики життєвотворчій функції освіти // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С. 216-225. – ISSN 2075-1443


  Модернізація освіти.
375501
  Попик В. Глобалізаційні виклики і національний суверенітет (Круглий стіл " Національний суверенітет України в умовах глобалізації") // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 24-33. – ISSN 0372-6436
375502
  Тимошенко О.І. Глобалізаційні виклики розвитку освіти XXI століття // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 264-270
375503
  Буяк Б.Б. Глобалізаційні виклики сучасній університетській освіті // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 3-11. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382


  Проаналізовано один із викликів сучасній цивілізації, зокрема, виклик її здатності протистояти руйнівним тенденціям і підтримати тенденції творчі, прогресивні в контексті розвитку освітньої сфери. Досліджено вплив процесів глобалізації на систему ...
375504
   Глобалізаційні виклики сучасності : підручник / [Л.Г. Комаха та ін.] ; за заг. ред. Л.Г. Комахи ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2022. – 349, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит арк. – Бібліогр.: с. 345-349. – ISBN 978-966-933-024-6
375505
  Матвєєв С.В. Глобалізаційні виклики Україні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (70). – C. 4-15. – ISSN 2222-5374
375506
  Зубок М.І. Глобалізаційні виклики фінансовій безпеці // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. заклад КНЕУ ім. Вадима Гетьмана. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 81-90
375507
  Хронюк І.Ю. Глобалізаційні впливи: роль і місце знання в сучасному інформаційному просторі // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 71-75


  Вплив глобалізаційних процесів на свідомість людини в епоху масового споживання інформації. In the article the guestion is about influence of globalizatsiynikh processes on consciousness of man in the epoch of mass consumption of information.
375508
  Злупко С. Глобалізаційні детермінанти розвитку економічної науки і освіти в Україні у ХХІ столітті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 3-9. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
375509
  Гражевська Н.І. Глобалізаційні детермінанти системної трансформації посткомуністичних економік // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 180-187


  Статтю присвячено дослідженню глобалізаційних чинників трансформації посткомуністичних економік в контексті розмежування об"єктивних основ сучасного світогосподарського розвитку та конкретних соціально-економічних форм його реалізації.
375510
  Уманців Ю. Глобалізаційні домінанти розвитку банківської системи України // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 2. – С. 46-50
375511
  Дубас Р.О. Глобалізаційні драйвери сучасної видавничої галузі // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – C. 50-52. – ISSN 1729-7036
375512
  Григор О. Глобалізаційні зміни сучасного світу // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 339-342. – ISSN 2076-1554
375513
  Михайльова К.Г. Глобалізаційні зміни у сучасному суспільстві: вигоди і ризики для вітчизняної освіти // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. Ювілейний випуск / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2008. – С. 19-24. – (Соціологічні науки ; Т. 11, № 1). – ISSN 1562-9961
375514
  Бабкін В.О. Глобалізаційні культурні процеси та їх вплив на функціональне призначення національної культури // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 55-62. – ISSN 2226-2180
375515
  Зубок М.І. Глобалізаційні особливості сучасного економічного розвитку // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 2 (22). – С. 39-50
375516
  Довгань О.Д. Глобалізаційні процеси в інформаційній сфері та їх вплив на інформаційну безпеки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 114-118. – ISSN 2219-5521
375517
  Жукова В.П. Глобалізаційні процеси в інформаційно-бібліотечній діяльності // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 248-254


  Розглянуто процеси глобалізації інформаційно-бібліотечної діяльності в напрямі мобілізації бібліотечних об"єднань, участі в міжнародних проектах та використання глобальної мережі Інтернет.
375518
  Ареф’єва А.Ю. Глобалізаційні процеси в культурі сучасності // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 185-189. – ISSN 2076-1554
375519
  Журавель Г. Глобалізаційні процеси в освіті: проблеми інтеграції / Г. Журавель, М. Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 94-101. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240
375520
  Дунаева Л.М. Глобалізаційні процеси в політичному просторі пострадянських країн: огляд наукової літератури // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 609-615. – ISSN 1563-3349
375521
  Геращук В.М. Глобалізаційні процеси в Україні: проблемні питання // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 36. – С. 36-47. – ISSN 1993-0941
375522
  Батрименко В.В. Глобалізаційні процеси в умовах становлення ноосферно-космічної цивілізації / В.В. Батрименко, Н.М. Ігнатченко // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 117-120
375523
  Конотоп Л. Глобалізаційні процеси і релігійність в Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 52-55


  Стаття присвячена аналізу певних релігійних процесів в Україні, які пов"язані з глобалізацією.
375524
  Дзісяк Я.І. Глобалізаційні процеси і соціо-культурна толерантність // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 120-125. – ISBN 978-966-668-405-2
375525
  Боярчук А.І. Глобалізаційні процеси міжнародного бізнес-середовища в сучасних реаліях // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Бутенко А.І., Вєжбєнєць В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 64. – С. 32-36. – ISSN 2524-003X
375526
  Пилявець Л.С. Глобалізаційні процеси сучасності: культурологічний вимір : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Пилявець Людмила Степанівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
375527
  Сопко В. Глобалізаційні процеси та їх вплив на бухгалтерський облік // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 10. – С. 2-11
375528
  Сурвілайтє Д.В. Глобалізаційні процеси та їх вплив на формування молодіжної політики // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2012. – Спецвипуск. – С. 52-60
375529
  Чупрій Л.В. Глобалізаційні процеси та проблеми соціальної політики в національних державах // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 297-305. – ISBN 978-966-668-405-2
375530
  Шуканов П.В. Глобалізаційні процеси та розвиток постіндустріального суспільства / П.В. Шуканов, М.М. Логвин // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 192-198. – Бібліогр.: 12 назв.
375531
  Сковронський Д. Глобалізаційні процеси та розвиток соціальної держави // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 238-244. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
375532
  Гринів Л.С. Глобалізаційні процеси та стратегічні пріоритети розвитку економіки в Україні // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 2. – С. 101-110. – ISSN 1811-9824


  Досліджуються теоретичні та прикладні проблеми національної економіки, особливо потенційні загрози її економічному суверенітету. Пропонуються стратегічні пріоритети розвитку економіки України, що базуються на макроекономічній політиці національної ...
375533
  Дзюблюк О. Глобалізаційні процеси та участь іноземного капіталу у розвитку вітчизняної банківської системи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 2. – С. 37-45. – ISSN 1605-2005
375534
  Сюсько А.М. Глобалізаційні процеси у вищій освіті // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXVI Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород, 2013. – Вип. 7 (26). – С. 310-314. – ISSN 2218-5348
375535
  Джаним К.С. Глобалізаційні процеси як головний чинник впливу на розвиток сучасних національних держав // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 93-99. – ISBN 978-966-668-405-2
375536
  Сюта Богдан Глобалізаційні процеси як чинник периферизації музичної культури слов"янських країн // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 700-728. – ISBN 978-966-02-4860-1
375537
  Сюта Богдан Глобалізаційні процеси як чинник периферизації музичної культури слов"янських народів // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 155-164
375538
  Кучеренко К.В. Глобалізаційні тенденції розвитку міжнародного туризму // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 2. – С. 59-61. – ISBN 78-966-1555-47-09
375539
  Сітнер Т. Глобалізаційні тенденції розвитку світового інвестиційного ринку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 302-305. – ISSN 1993-0259
375540
  Побоченко Л.М. Глобалізаційні тенденції розвитку світового ринку послуг / Л.М. Побоченко, І.К. Федорова // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 113-118. – ISSN 1729-7036
375541
  Козюк В.В. Глобалізаційні фактори фінансової доларизації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 12 (181). – С. 44-57
375542
  Привалова О. Глобалізаційні чинники розвитку конкуренції на ринку страхування життя // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2011. – № 3 (42). – С. 33-37
375543
  Мних О.Б. Глобалізаційно-інтеграційні процеси і проблеми зростання ринкової капіталізації національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 137-145
375544
  Кравченко П.А. Глобалізаціні та антиглобалізаційні процеси в європейському соціально-філософському дискурсі / П.А. Кравченко, А.І. Мельник // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 37. – С. 78-99. – ISSN 2075-1443
375545
  Молнар О.С. Глобалізація - важливий фактор сучасних міжнародних економічних відносин / О.С. Молнар, І.О. Попович, М.М. Токар // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 20-24
375546
  Румянцев А.П. Глобалізація - закономірність розвитку міжнародної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 158-159. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Досліджено суттєві риси та механізм дії процесу глобалізації міжнародної економіки.
375547
  Гегедюш А.А. Глобалізація - основна тенденція світового ринку праці / А.А. Гегедюш, Ю.С. Грицак // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 235-239. – Бібліогр.: 4 назв.
375548
  Герасименко В.С. Глобалізація — головна рушійна сила сучасного світового розвитку // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2007. – № 2. – С. 15-19. – (Економічні науки)
375549
   Глобалізація = Focus globalization : навчальний посібник / М. Вотс, В. Босхардт, Д. Хамелс, Б. Мезарош, С. та ін. Одоржинскі; [ Майкл Вотс, Вільям Босхардт, Девід Хамелс, Бонні Мезарош, Сандра Одоржинскі та ін. ]; пер. з англ. В. Алексашина; адаптація науковий колектив під керівництвом Н. Гражевської. – Київ : Амадей, 2007. – 480с. – ISBN 978-966-7689-70-4
375550
  Ованесян А. Глобалізація // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 206-214. – ISSN 0320 - 8370
375551
   Глобалізація / європеїзація і розвиток національних слов"янських культур : матеріали Міжнар. наук. конф. до Дня слов"янської писемності і культури (Київ, 24 трав. 2016 р.) / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т укр. мови, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін.]. – Київ : НБУВ, 2016. – 415, [1] с. : іл. – Текст укр, рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7914-8
375552
  Кормич Б.А. Глобалізація адміністративного права та митне законодавство // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 5 (7). – С. 17-29. – ISSN 2524-101X
375553
  Козьменко С.М. Глобалізація банківської діяльності й регіональні інтереси / С.М. Козьменко, С.О. Горіна, О.М. Андронов // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 141-148. – Бібліогр.: 5 назв
375554
  Калініченко Л.Л. Глобалізація банківської діяльності та ії вплив на банківську систему України // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Якименко Н.В., Горелов Д.О. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 43, спецвип. – С. 77-83. – ISSN 2075-4892
375555
  Партин Г.О. Глобалізація банківської діяльності: основні причини та наслідки / Г.О. Партин, О.С. Гирик // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 3. – С. 145-149. – ISSN 1562-0905
375556
  Любаренко Т.І. Глобалізація брендів на світових товарних ринках // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 11. – С. 6-10
375557
  Волович О. Глобалізація в арабському світі: виклики, втрати і надбання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 101-109. – (Серія філологічна ; Вип. 53). – ISSN 2078-5534
375558
  Луцишин З.О. Глобалізація в індустрії фінансових послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 20-24
375559
  Мельник В.В. Глобалізація в культурній сфері: теоретико-методологічний аналіз // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 90-97. – ISSN 2072-1692
375560
  Хомерікі О.А. Глобалізація в сфері вищої освіти в фокусі макроаналізу: тенденції і проблеми


  В статті розглядається глобалізація в сфері вищої освіти. Навколо вищої освіти групується багато ключових питань глобалізації: стратегія інтернаціоналізації; транснаціональна освіта; забезпечення міжнародної якості; підприємницькі підходи до ...
375561
  Шаров О. Глобалізація валютної системи // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Т. 6, № 4. – С. 432-454. – ISSN 1684-906Х
375562
  Шаров Олександр Глобалізація валютної системи // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (2). – С. 76-93. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1684-906Х


  Розглянуто процес подальшого розвитку міжнародної валютної системи в умовах сучасної глобалізації. Автор стверджує, що глобалізація має об"єктивний характер, а отже, міжнародна валютна система продовжує свій логічний розвиток від єдиного грошового ...
375563
  Шаров Олександр Глобалізація валютної системи // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (1). – С. 76-93. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1684-906Х


  Розглянуто процес подальшого розвитку міжнародної валютної системи в умовах сучасної глобалізації. Автор стверджує, що глобалізація має об"єктивний характер, а отже, міжнародна валютна система продовжує свій логічний розвиток від єдиного грошового ...
375564
  Гуцол А.А. Глобалізація Версус регіоналізації в Азійсько-Тихоокеанському регіоні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 69-71. – Бібліогр.: 2 назви
375565
  Олдермен Джеффрі. Глобалізація вищої освіти : вільний ринок і національний інтерес. // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 6. – С.113-118. – ISSN 1682-2366
375566
  Джі Йон Бе Глобалізація вищої освіти в Республіці Корея: стратегічні напрямки розвитку / Джі Йон Бе // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2019. – Вип. 3 (116). – С. 46-50. – ISSN 1995-0519
375567
  Балута Т.П. Глобалізація вищої освіти в сучасному соціально-культурному аспекті: проблеми і перспективи // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – C. 244-247. – ISSN 2076-1554
375568
  Бурачек І.В. Глобалізація вищої освіти та ії наслідки для України / І.В. Бурачек, К.М. Кравчук // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2017. – С. 50-53. – (Серія : Економічні науки ; вип. 3 (81)). – ISSN 1728-4236


  "Робота присвячена вивченню процесу становлення вищої освіти України, яка в сучасних умовах, як і інші сфери діяльності, усе гостріше відчуває тиск з боку країн-сусідів".
375569
  Проніков О. Глобалізація вищої освіти: тенденції та інновації // Вища освіта України в умовах глобалізації суспільства : монографія / Г.О. Вайганг, Н.М. Вдовенко, Л.Г. Горяна, Т.Д. Іщенко, Л.Л. та ін. Ляхоцька. – Київ : Агроосвіта, 2016. – С. 105-127. – ISBN 978-617-7283-08-8
375570
  Дудар Є. Глобалізація глухості і стабілізація підлості // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 24-30 липня (№ 29). – С. 10-11


  Спроба маленької дискусії, або ж думки політологів хутора "Мозамбік" - Вані Молдавана, Віті Царапкіна та Ізі Чачкеса, викликані одкровеннями відомого політолога США Збігнєва Бжезінського.
375571
  Загородній А. та інш. Глобалізація грошових відносин і проблеми валютної політики України // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 1. – С.144-148. – ISBN 966-654-102-5
375572
  Хохлов М. Глобалізація економіки в ракурсі еволюції відносин власності // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 65-72. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
375573
  Гвоздь В.С. Глобалізація економіки і посилення впливу кон"юнктури зовнішніх ринків на економіку окремих країн // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 58-63
375574
  Афендікова Н.О. Глобалізація економіки і ринок праці в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 15-18. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
375575
  Тищенко О.В. Глобалізація економіки та економічна безпека України як складова національної безпеки // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 53-56. – ISBN 966-614-021-7
375576
  Кучер Г.В. Глобалізація економіки та її вплив на розвиток національної фінансової системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 251-254.
375577
  Коваленко І.Ф. Глобалізація економіки та її вплив на формування нової моделі соціально-економічного розвитку / І.Ф. Коваленко, Т.Г. Кицак // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 1 (3). – С. 117-123
375578
  Сідоров В.І. Глобалізація економіки та транснаціональна організована злочинність / В.І. Сідоров, С.Ф. Здоровко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 58-70. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
375579
  Полозенко Д.В. Глобалізація економіки та фінансова стабільність в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 5 (235), травень. – С. 5-11. – ISSN 2221-1055
375580
  Ліпіч Л.М. Глобалізація економіки як фактор соціальних змін // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 117-122. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
375581
  Бакалюк О. Глобалізація економіки, інформаційна революція у системі освіти та психічне здоров"я молоді / О. Бакалюк, Я. Русенко, Н. Олійник // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 3 (41). – С. 140-149. – ISSN 1810-2131
375582
  Сіденко С.В. Глобалізація економіки: соціальні наслідки і проблеми // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 32-38. – ISBN 966-614-021-7
375583
  Власов В.І. Глобалізація економічного розвитку // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 51- 53
375584
  Королько С.В. Глобалізація економічного розвитку Індії // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 172-175
375585
  Гайдуцький П.І. Глобалізація економічної рецесії та фінансової нестабільності / П.І. Гайдуцький, К.В. Паливода // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-32


  Ідеться про процеси глобалізації світової економіки, які особливо активні через міжнародну торгівлю базовими ресурсами економіки. Наголошується на масштабах глобалізації у фінансовій сфері та відзначається посилення взаємозалежності національних ...
375586
  Гайдуцький П.І. Глобалізація економічної рецесії та фінансової нестабільності / П.І. Гайдуцький, К.В. Паливода // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-32.
375587
  Резнікова Н. Глобалізація залежності, або Вперед у минуле // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-атлантичного співробітництва. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 103-111
375588
  Патрікац Л. Глобалізація і банки: проблеми, перспективи : макроекономіка / Л. Патрікац, М. Бойчук // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 46-49 : Табл.
375589
   Глобалізація і безпека розвитку : Монографія. – Київ : КНЕУ, 2001. – 733с. – ISBN 966-574-228-0
375590
  Єрмоленко В.А. Глобалізація і безпека розвитку : навчальний посібник / В.А. Єрмоленко. – Черкаси : Вертикаль, 2012. – 336 с. – Бібліогр.: с. 326-335. – ISBN 978-966-2256-75-8
375591
  Квієк Марек Глобалізація і вища освіта. // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 4/5. – С.107-118. – ISSN 1682-2366
375592
  Ткаленко С.І. Глобалізація і відкрита економіка України: європейський інтеграційний вектор // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 43-49
375593
  Зінченко В.В. Глобалізація і глобалістика : навч. посібник / В.В. Зінченко. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 427, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 410-427 та в кінці розд. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-267-3
375594
  Власов В.І. Глобалізація і глобалістика: історія, теорія, практика, персоналії : монографія : у 3 т. / В.І. Власов ; ННЦ "Ін-т аграр. економіки" ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. аграр. наук України. – Київ : Інститут аграрної економіки. – ISBN 978-966-669-359-7
Т. 1 : Історичні аспекти науки глобалістики. – 2011. – 526, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 469-479. – Бібліогр.: с. 480 та в підрядк. прим.
375595
  Звєряков М.І. Глобалізація і деіндустріалізація: зміст, суперечності та способи їх розв"язання // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 11 (672). – С. 3-16 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2522-9303
375596
  Звєряков М.І. Глобалізація і деіндустріалізація: зміст, суперечності та способи їх розв"язування // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 12 (673). – С. 3-12. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2522-9303
375597
  Горбань В.І. Глобалізація і демократія: етнічний аспект / В.І. Горбань, О.В. Горбань // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 97-114. – ("Право" ; вип. 24). – ISSN 2312-1661
375598
  Мяловицька Н.А. Глобалізація і деякі актуальні проблеми державного будівництва // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 31-36.
375599
  Мяловицька Н.А. Глобалізація і деякі актуальні проблеми державного будівництва // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 31-36.
375600
  Буравльов Є.П. Глобалізація і досвід ЄС з огляду на природно-техногенну безпеку / Є.П. Буравльов, О.Б. Копаниця // Екологія і ресурси : збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 32-44.
375601
  Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України / С.І. Соколенко. – Київ : Логос, 1999. – 568с. – ISBN 966-581-130-4
375602
  Спвіак В.М. Глобалізація і злочинність // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 95-107
375603
   Глобалізація і культурна ідентичність: український вимір / [О.В. Білий та ін. ; відп. ред. О.В. Білий] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2018. – 276, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд та у підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1628-6
375604
  Дзюба Іван Глобалізація і майбутнє культури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9 (573). – С. 23-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті простежуються історичні витоки нинішніх глобалізаційних процесів. З"ясовано культурний вимір інтеграційних тенденцій у минулому й у сучасності: досвід античності, середньовіччя, Нового часу, комуністичний проект інтернаціоналізації культури. ...
375605
  Дзюба Іван Глобалізація і майбутнє культури // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 27-33
375606
  Марков І. Глобалізація і міграції: теоретичні та методологічні аспекти дослідження соціодинаміки // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2015. – № 6 (126), листопад - грудень. – С. 1320-1330. – ISSN 1028-5091
375607
  Пашковська Л.І. Глобалізація і міжнародне адміністративне право // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 144-146.
375608
  Рокоча В. Глобалізація і міжнародний економічний порядок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-22. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему створення інститутів для упорядкування світогосподарських зв"язків в умовах глобалізації. Встановлено зв"язок між оптимізацією функціонування таких інститутів та розвитком економічного глобапізму. The article examines the problem ...
375609
  Жангожа Р. Глобалізація і мінливі когнітивні конструкції // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 50 : Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору. – С. 11-22. – ISSN 2224-9516
375610
  Макаренко Н.Г. Глобалізація і можливість конфліктів (до питання про вплив примордіадістських феноменів на постмодерністську картину світу) // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 28. – С. 31-42.
375611
  Іванова О.С. Глобалізація і науковий прогрес // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 44-47. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896
375612
  Заграва Ернест Глобалізація і нації / Заграва Ернест. – Київ : Фенікс, 2002. – 64с. – 33Загр Шифр дубл. – ISBN 966-651-049-9
375613
  Применко О. Глобалізація і націоналізм: інтеграційні та деференційні процеси у сучасній цивілізації // Молода нація : альманах: спецвипуск / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2011. – № 52 : Україна і Світ на перетині епох. Матеріали круглих столів "Україна у пошуках ідентичності : проблеми і перспективи"; "Постпомеранчева Україна: ідеології, технології, утопії". – С. 167-183. – ISBN 966-7332-13-6
375614
  Білорус О.Г. Глобалізація і національна стратегія України / О.Г. Білорус. – Броди : Просвіта, 2001. – 300 с. – ISBN 966-7544-05-2
375615
  Фліссак К.А. Глобалізація і нові виклики економічній дипломатії // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 8-11. – ISSN 1728-6220


  Відзначено основні виклики, пов"язані із фінансовою кризою 2008-2012 рр. Визначено сучасний стан забезпечення української економічної дипломатії, наведено порівняння із досвідом провідних країн світу.
375616
  Радчук В.Д. Глобалізація і переклад // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 119-135. – ISBN 966-581-295-6
375617
  Колодко Г.В. Глобалізація і перспективи розвитку постсоціалістичних країн / Г.В. Колодко; Гжегож В. – Київ : Основні цінності, 2002. – 248с. – (Сучасна думка ; Кн. 17). – ISBN 966-7856-18-6
375618
  Ониськів М. Глобалізація і правотворення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.10-14. – ISSN 0132-1331
375619
  Абдульдін Бассам Саід Глобалізація і проблема відсталості у постбіполярному світі : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Абдульдін Б. С.; НАНУ ін-тут світ. економ. і міжн. відносин. – Київ, 2001. – 16 с.
375620
  Кварацхелія М.С. Глобалізація і проблеми економічної безпеки Грузії // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 164-169. – ISSN 2306-546X
375621
  Вітер І.І. Глобалізація і проблеми європейської економічної інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 61-65. – Бібліогр.: на 10 пунктів
375622
  Вітер І.І. Глобалізація і проблеми європейської економічної інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 156-160.
375623
  Селігей П.О. Глобалізація і проблеми збереження мовного розмаїття // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4. – С. 3-21. – ISSN 0027-2803
375624
  Березюк Р. та інш. Глобалізація і проблеми трудової еміграції // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 1. – С.174-178. – ISBN 966-654-102-5
375625
  Шергін С.О. Глобалізація і регіоналізація як фактори впливу на зовнішню політику та дипломатію // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 17-19. – ISSN 0868-8117
375626
  Михасюк І.Р. Глобалізація і регіоналізація: місце України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 7-13. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто питання глобалізації та регіоналізації, як протидії глобалізації, і в той же час її прискорення через формування і об"єднання регіонів, місце і роль України у цих процесах.
375627
  Возняк Г.В. Глобалізація і регіоналізація: пошук оптимальних моделей економічної взаємодії // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 14-21. – (Економіка ; Вип. 32)
375628
  Лукінов І. Глобалізація і розвиток економіки України // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 1. – С.6-10. – ISBN 966-654-102-5
375629
  Павлова В. Глобалізація і розвиток підприємств: можливі ризики та переваги // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 52-58. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
375630
  Писаренко С. Глобалізація і світовий розвиток // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.187-190. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 5)
375631
  Білорус О. Глобалізація і соціальна доля людини в ХХІ столітті // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 1. – С.26-34. – ISSN 0869-3595
375632
  Клочко В.П. Глобалізація і співробітництво країни з міжнародними фінансовими організаціями // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 11-16
375633
  Таланова Ж. Глобалізація і стандартизація державного управління // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.3-15
375634
  Бойко І. Глобалізація і сучасні геополітичні цінності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – C. 5-8. – (Філософія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються сутнісні характеристики, вияви глобалізації як визначального закону світового розвитку, планетарної тенденції до інтеграції людства. З"ясовується взаємозв"язок глобалізації з геополітичними цінностями та процесами. Наголошується, що ...
375635
  Чемеркін С.Г. Глобалізація і сучасні лінгвістичні процеси // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 59-65. – ISSN 0027-2833


  У статті проаналізовано вплив глобалізації на сучасні лінгвістичні процеси. Зазначено, що укр. лінгвістика потребує змін відповідно до соціальних запитів сьогодення. Акцентовано увагу на тому, що лінгвоукраїністика постала перед проблемою зміни ...
375636
  Городня Н. Глобалізація і США // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 9-21


  Помітне місце у науковому дискурсі про глобалізацію займає концепція "американського проекту", що реалізується в інтересах США для поширення в світі американських впливів і встановлення (чи збереження) їхнього світового домінування. Проте негативний ...
375637
  Юськів Б.М. Глобалізація і трудова міграція в Європі / Богдан Юськів. – Рівне : О.М. Зень, 2009. – 478, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 442-478. – ISBN 978-966-2096-86-6
375638
  Довгенко І.О. Глобалізація і Україна // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 276-278
375639
  Руденко М. Глобалізація і Україна. Не загубити ліхтарики. На шляху до Світової Монади. // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 75-86. – ISSN 0130-321Х
375640
   Глобалізація і якість освіти / Є.В. Кузьмінський, О.М. Швед, К.О. Щурська, О.В. Швед, В.П. Новіков // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 52-60. – ISSN 0372-6436
375641
   Глобалізація інвестиційних процесів та фінансова безпека України : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 27 червня 2001 р.). – Київ, 2001. – 144с. – ISBN 966-7521-19-2
375642
  Мунтіян В. Глобалізація інвестиційних прцесів та економічна безпека України // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2005. – № 11. – С. 3-7
375643
  Андрощук Г. Глобалізація інновацій в 2020 р., всупереч пандемії COVID-19 // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 4-7
375644
  Кричевська Т. Глобалізація й еволюція макроекономічної складової довіри державі // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 80-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
375645
  Гаврилюк О.В. Глобалізація й суверенітет: економічні критерії та засоби забезпечення : економічна безпека держави // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 3 (184). – С. 111-126. – Бібліогр.: 7 назв
375646
  Гаврилюк О.В. Глобалізація й суверенітет: економічні критерії та засоби забезпечення : економічна безпека держави // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 4 (185). – С. 107-119. – Бібліогр.: 6 назв
375647
  Лильо Тарас Ярослав Глобалізація комунікаційного простору і процеси національної ідентифікації у посткомуністичному світі : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук:10.01.08 / Лильо Т.Я:КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
375648
  Лильо Тарас Ярославович Глобалізація комунікаційного простору і процеси національної ідентифікації у посткомуністичному світі : Дис...канд.філолог.наук:10.01.08 / Лильо Тарас Ярославович; МОіНУ.Львівськ.нац.ун-тет ім.І.Франка. – Львів, 2001. – 186л. + Додатки:л.180-186. – Бібліогр.:л.161-179
375649
  Тарнавська Н. Глобалізація конкурентного середовища: перспективи для України / Н. Тарнавська, Р. Сивак // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 274-289. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Досліджено стан конкурентного середовища в Україні, обгрунтовано доцільність формування наддержавного регулювання конкурентного середовища.
375650
  Трач Ю.В. Глобалізація культури в інформаційному вимірі : культурологія // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 92-97
375651
  Черства А.О. Глобалізація культури та збереження фольклорних традицій // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 59-61
375652
  Ареф’єва А.Ю. Глобалізація культури як предмет філософського аналізу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 271-276. – ISSN 2076-1554
375653
  Данильян О.Г. Глобалізація культури: протиріччя та тенденції розвитку / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 29-41. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
375654
  Гнидка К.О. Глобалізація культури: український погляд // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 82-84
375655
  Балагура О. Глобалізація морально-духовних цінностей в освітньому просторі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8 (110). – С. 89-94. – ISSN 1682-2366
375656
  Крилова Н. Глобалізація на основні неолібералізму: єдиний можливий шлях до успіху? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-13. – (Економіка ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена обмеженості методів неоліберальної економічної політики для реалізації цілей успішної інтеграції країн з трансформаційною економікою в глобальну економічну систему. Спростовуються два основні сучасні міфи, які супроводжують процес ...
375657
  Шиманська Е. Глобалізація на ринку свинини // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 114-120 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-3627
375658
  Лук"янов В.С. Глобалізація національних фінансових систем: базові імперативи та антикризові механізми // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 9 (214). – С. 60-67 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
375659
  Кириленко І.Г. Глобалізація Ноосфери & Перспективи України : монографія / Іван Кириленко. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 460, [1] с. : іл., табл. – Кн. в суперобкл. – Бібліогр.: с. 451-460. – ISBN 978-617-7121-57-1
375660
  Кириленко І.Г. Глобалізація ноосфери: проблеми, виклики, перспективи // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 6. – C. 86-92. – ISSN 1027-3239
375661
  Піч Марта Глобалізація освіти в Іспанії:від ізоляції через інтернаціоналізацію до глобалізації // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 2/3. – С.93-101. – ISSN 1682-2366
375662
  Кондур О. Глобалізація освіти в контексті проблем та перспектив суспільного розвитку // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 2 (69). – С. 42-47. – ISSN 2078-1016
375663
  Слабоус-Лушенко Глобалізація прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 111-112


  This article constitutes itself the research of the human rights problem in the face of globalization. Author gives the definition to this problem and the main concepts of it modern understanding.
375664
  Алексєєва Єлизавета Глобалізація правового режиму у сфері оцінки впливу на довкілля // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 39-40. – Бібліогр.: 4 назв.
375665
  Яремко Л. Глобалізація прикордонних регіонів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 9 (275). – С. 12-14. – ISSN 1810-3944
375666
  Мазіна О.І. Глобалізація принципів управлінського обліку // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (81). – С. 95-100 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2519-1853
375667
  Реверчук Сергій Корнійович Глобалізація регіоналізується : [рецензія] // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 286-287. – ISSN 1562-0905
375668
  Рубан А.Г. Глобалізація ресурсозабезпечення енергетики Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 18-22. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Розглянуто сучасні проблеми і тенденції глобалізації ресурсозабезпечення паливно-енергетичного господарства країн Європи. Висвітлено особливості прояву глобальних процесів у галузі, їх характерні риси та вплив на країни Західної й Центрально-Східної ...
375669
  Швиданенко О.А. Глобалізація ринковоії системи: детермінанти розвитку та регулювання // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2015. – № 14 (IV). – С. 46-53. – ISSN 2306-0050
375670
  Пилипенко Глобалізація ринку праці та правове забезпечення повної, продуктивної і вільно обраної зайнятості // Правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики зайнятості : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 22 груд. 2015 р. / Укр. центр соц.-прав. дослідж., Каф. труд., аграр. та екол. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Український центр соціально-правових досліджень, 2016. – С. 3-7
375671
  Семенченко Н.В. Глобалізація світових економічних процесів та її вплив на економічну безпеку підприємств України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 3 (154). – С. 13-18
375672
  Рогач О.І. Глобалізація світових фінансів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 39-43. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Охарактеризовано основні причини фінансової глобалізації, інтернаціоналізацію виробництва та капіталу, інформаційну революцію, лібералізацію фінансових ринків. Надано аналіз глобальних фінансових потоків та взаємозалежності світових фінансових ...
375673
  Нгуєн Ван Пхунг Глобалізація світових фінансово-валютних ринків : Автореф... кандид. економ.наук: 08.05.01 / Нгуєн Ван Пхунг; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 16л.
375674
  Ігнатович Н.І. Глобалізація світового господарства і деякі проблеми зовнішньоекономічної стратегії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-21. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто важливі риси глобалізації та її суперечливий характер, зокрема, порушення рівноваги між інтересами транснаціональних корпорацій та бізнес-еліти розвинених країн і соціально-економічними інтересами світової спільноти. Досліджено вплив ...
375675
  Карасьова Н.А. Глобалізація світового господарства та її сучасні характеристики // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 28-32. – ISSN 2309-1533
375676
   Глобалізація світового господарства: геопросторовий вимір : монографія / Любіцева О.О. [ та ін. ] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 160с. – ISBN 978-966-439-261-1
375677
  Сіріньок-Долгарьова Глобалізація світового новинного дискурсу (на прикладі англомовних інтернет-медіа США, Великобританії, Індії та Австралії) : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Сіріньок-Долгарьова К.Г. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 259 л. + Додаток: л. 209-259. – Бібліогр.: л. 183-208
375678
  Сіріньок-Долгарьова Глобалізація світового новинного дискурсу (на прикладі англомовних інтернет-медіа США, Великобританії, Індії та Австралії) : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Сіріньок-Долгарьова К.Г. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
375679
  Вірван Л. Глобалізація світового розвитку і слов"янські держави на початку XXI століття : запрошуємо до дискусії // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 5. – С. 76-79. – ISSN 1605-2005
375680
  Мисака Г. Глобалізація світової економіки в активізації процесів гармонізації та стандартизації облікових систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 97-100. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується взаємозв"язок між розвитком глобалізаційних процесів в світовій економіці та стандартизацією і гармонізацією облікових систем. В статье исследуются взаимосвязи между развитием процессов глобализации в мировой экономике и ...
375681
  Роціос Лазарос Глобалізація світової економіки та економічні системи національних держав : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.03 / Роціос Лазарос; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 22 с.
375682
  Харкова Л.О. Глобалізація світової економіки та її вплив на міжнародний рух капіталу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 95-100. – Бібліогр.: 16 назв.


  The article deals with the problems of world ecomoiny globalization and its main phases. Core problems of financial system development are identified. Main issues of Ukraine fianncial system development are analyzed.
375683
  Касабова І.А. Глобалізація світової економіки та її вплив на національний соціально-економічний розвиток : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01. / Касабова І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
375684
  Касабова І.А. Глобалізація світової економіки та її вплив на національний соціально-економічний розвиток : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Касабова І.А. ; КНУТШ, Економ. фак-т, Каф-ра економ. теорії. – Київ, 2010. – 236 л. + Додптки: л.199-236. – Бібліогр. л.177-198
375685
  Васильченко Г.В. Глобалізація світової економіки та локалізація економічного розвитку / Г.В. Васильченко, С.М. Васильченко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 45-50. – (Економічні науки ; вип. 3 (51)). – ISBN 966-7577-69-4
375686
  Безрукова Н.В. Глобалізація світової економіки: передумови, рушійні сили та наслідки // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2007. – № 2. – С. 11-15. – (Економічні науки)
375687
  Дятлова В.В. Глобалізація світової економіки: сучасні тенденції та протиріччя процесу / В.В. Дятлова, Н.В. Бородаєнко, К.В. Положенцева // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління. – Маріуполь, 2016. – № 2 (71). – C. 16-23. – (Серія "Економіка"). – ISBN 978-966-430-134-0. – ISSN 2308-104X
375688
  Городецька І. Глобалізація сфери масової комунікації: позитивне і негативне // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 8-9


  У статті здійснено аналіз та узагальнення існуючих глобалізаційних тенденцій у сфері масової комунікації. The article provides the reader with analysis and generalization of existing global tendencies in the sphere of mass communication.
375689
  Фостик М.В. Глобалізація та антиглобалізм у домінантах зрушень сучасних міжнародних економічних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.209-212
375690
  Пазізін С. Глобалізація та відродження етнокультурної ідентичності греків України // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 49. – С. 104-113
375691
  Зінчук Т. Глобалізація та глобальні структурні зміни в аграрній політиці ЄС та України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 150-157. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Визначені головні ознаки реформ Спільної аграрної політики ЄС (САП ЄС). Виявлено проблеми та напрями адаптації вітчизняної аграрної політики дл вимог і норм САП ЄС.
375692
  Білоусов Є.М. Глобалізація та економічна безпека держави (теоретико-правові аспекти) // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – № 3 (7). – С. 77-82
375693
  Кіщак І.Т. Глобалізація та економічна безпека: сучасний аспект / І.Т. Кіщак, А.В. Слюсаренко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 9-14. – ISSN 2071-4653
375694
  Глуха Г.Я. Глобалізація та економічне зростання // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (40). – С. 17-23. – ISSN 2074-5354
375695
  Касабова І.А. Глобалізація та зростання ролі інтелектуального капіталу в її умовах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 44-48.
375696
  Стігліц Дж.Е. Глобалізація та ії тягар = Joseph E. Stiglitz / Пер. з англ. Андрія Іщенка; Джозеф Стігліц. – Київ : Академія, 2003. – 252с. – (Актуальні світові дискусії). – ISBN 966-518-217-Х
375697
  Єдамова А.М. Глобалізація та інвестиційна політика різних країн світу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 160-164


  У статті мова йде про особливості здійснення інвестиційної політики керівництвом окремих держав світу в умовах процесів глобалізації, що активно розвиваються. Автор аналізує переваги та недоліки політичної інтеграції у світове співтовариство для країн ...
375698
  Мариняк Я. Глобалізація та інноваційна діяльність в Україні та їх вплив на розвиток туристичного бізнесу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 116-123 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
375699
  Зянько В. Глобалізація та інноваційний процес:їхній взаємовплив : Cільськогосподарські зв"язи:тенденції розвитку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 84-89. – Бібл. 20 назв. – ISSN 0131-775Х
375700
   Глобалізація та інтеграція освіти України як індикатори її оптимізації і розвитку / В. Бодак, Т. Пантюк, М. Пантюк, І. Гамерська // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 11/12 (197/198), листопад - грудень. – С. 6-11. – ISSN 2308-4634
375701
  Жуков С.А. Глобалізація та інтернаціоналізація як умови трансформації маркетингового управління підприємством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 64-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
375702
  Кивлюк О.П. Глобалізація та інформатизація освіти в предметному полі філософії освіти // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 57. – С. 192-200. – ISSN 2072-1692


  Серед вітчизняних філософів освіти називають: В. Андрущенка, Л. Губерського, В. Кременя, В. Лутая та ін.
375703
  Пашков С.О. Глобалізація та її вплив на галузеву структуру світової економіки // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 34-39
375704
  Турута О.В. Глобалізація та її вплив на класифікацію сучасних правових систем світу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 254-261
375705
  Пермітіна С.С. Глобалізація та її вплив на країни з трансформаційною економікою // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 34. – С. 164-168. – ISSN 2079-4762
375706
  Слухай С.В. Глобалізація та її вплив на міжурядові фінансові стосунки в постсоціалістичному світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43-45. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано взаємозв"язок між глобалізацією світової економіки та розвитком суспільних фінансів. Головний висновок полягає в тому, що глобалізація стимулює регіоналізацію економіки країни; це, у свою чергу, призводить до посилення вимог щодо ...
375707
  Співак В.М. Глобалізація та її вплив на політичну систему суспільства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 740-748. – ISSN 1563-3349
375708
  Муковський І.Т. Глобалізація та її вплив на простір світової безпеки / І.Т. Муковський, С.В. Тищенко // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 129-132. – ISBN 978-966-02-7953-7
375709
  Маляр Д.В. Глобалізація та її вплив на розвиток корпоративного управління // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія, митної служби України. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 81-91. – (Серія "Економіка" ; № 2 (50)). – ISSN 2310-0672
375710
  Слабоус-Лущенко Глобалізація та її вплив на суверенітет // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 13-14
375711
  Сергєєва Г.А. Глобалізація та лінгвістичні проблеми взаємодії національно-правових мовних картин світу (на матеріалі англомовних запозичень в українській правничій термінології) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 68-72. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
375712
  Козюк В. Глобалізація та макроструктурні імперфекції припливу капіталів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 22-36. – ISSN 1605-2005
375713
  Кремень В. Глобалізація та методологія модернізації національної освіти. Доповідь Василя Кременя на загальних зборах НАПН України // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – листопад (№ 11). – С. 1-3
375714
  Старостіна А.О. Глобалізація та міжнародна економіка / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко // Міжнародна економіка : практикум / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, М.І. Дідківський, В.В. Журило, О.В. та ін. Комендант. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – C. 23-37. – ISBN 978-617-696-407-0
375715
  Шевченко В.Ю. Глобалізація та міжнародна фінансова незбалансованість: наслідки для трансформаційних економік // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 177-180. – Бібліогр.: на 5 пунктів
375716
  Козюк В. Глобалізація та міжчасові обмеження фіскальних стимулів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 81-90 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1818-5754
375717
  Літовченко Б. Глобалізація та моральна відповідальність менеджменту / Б. Літовченко, В. Куриляк // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 2). – C. 109-127. – ISSN 1684-906Х
375718
  Коршак Н. Глобалізація та мультилінгвізм - сутнісні властивості сучасного освітнього поступу // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 38. – С. 70-79. – ISSN 2075-1443
375719
  Столярчук О.С. Глобалізація та осмислення минулого і передбачення майбутнього // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 87-96
375720
  Клочко В. Глобалізація та особливості сучасної економічної кризи : управління економікою: теорія і практика // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 9 (598). – С. 27-37. – Бібліогр.: 22 назви. – ISSN 0131-775Х
375721
  Стеценко С.Г. Глобалізація та право: національний вимір : [монографія] / Стеценко С.Г., Васечко Л.О. – Київ : Атіка, 2012. – 132 с. – Бібліогр.: с. 120-131. – ISBN 978-966-326-419-6
375722
  Ковальчук С.С. Глобалізація та проблеми захисту національних економічних інтересів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 53-55. – (Економіка ; Вип. 63)


  Показано переваги та недоліки глобалізаційного процесу і необхідність їх врахування в зовнішній економічній діяльності.
375723
  Жаліло Я. Глобалізація та проблеми збереження економічного суверенітету України // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 1. – С.11-18. – ISBN 966-654-102-5
375724
  Савчук В. Глобалізація та проблеми інтеграції у цей процес постсоціапістичних країн // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 22-27. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
375725
  Козюк В.В. Глобалізація та проблеми провалу фіскальної дисципліни // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 1 (206). – С. 58-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
375726
  Леуська А.В. Глобалізація та регіоналізація як вектор розвитку фондових бірж // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 164-166
375727
   Глобалізація та регіоналізація як вектори розвитку міжнародних економічних відносин : колект. монографія / [А.П. Голіков, Гончаренко В.В., Гончаренко Н.І. та ін.] ; за ред. О.А. Довгаль, Н.А. Казакової ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – 468, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-285-526-5
375728
   Глобалізація та розвиток економік геополітичних регіонів світу / В.В. Комірна, С.О. Федулова, Д.В. Чорна, О.В. Овчаренко // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : загальнодержавне видання з питань економіки і бізнесу / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпро, 2016. – № 2 (4). – С. 28-32. – ISSN 0321-4095
375729
  Стукало Н.В. Глобалізація та розвиток фінансової системи України : теорія фінансів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.29-35 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
375730
  Слющинський Богдан Глобалізація та субкультури. Теоретичні засади соціологічного аналізу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 24. – С. 15-17. – Бібліогр. в кінці ст.


  Останнім часом термін "глобалізація" (globalization) наполегливо вводиться в науковий обіг. Його використовують для характеристики сучасних соціальних, економічних, політичних, фінансових, міграційних, інформаційних, комунікаційних та інших процесів. ...
375731
  Мазур І.І. Глобалізація та тіньовий капітал // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 85-89. – Бібліогр.: на 11 пунктів
375732
   Глобалізація та управління суспільними процесами : навч. посібник / [С.О. Кравченко, В.В. Карлова, О.А. Корнієвський та ін.] ; М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – 155, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 153-155 та в кінці розд. – ISBN 978-617-7107-38-4
375733
  Книш М.М. Глобалізація терористичної діяльності / М.М. Книш, Л.І. Котик // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 145-155 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв.
375734
  Абакуменко О.В. Глобалізація технологій інформаційно-фінансових послуг // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 7. – С. 29-30
375735
  Блудова Т. Глобалізація транспортної системи та поняття "транзитний потенціал України" // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 73-78. – ISSN 0131-775Х
375736
  Сакун А.В. Глобалізація у вимірах свободи: раціональний та ірраціональний аспект // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 81-89. – ISSN 2075-1443
375737
  Воробйова Л.С. Глобалізація у культурологічному діскурсі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 115-118. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
375738
  Співак В.М. Глобалізація у людському вимірі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 626-635. – ISSN 1563-3349
375739
  Волкотруб Л.В. Глобалізація у міжнародно-правовому вимірі // Вісник університету "Україна" : теоретичне та науково-методичне видання / Університет "Україна". – Київ, 2010. – С. 137-141. – (Право ; № 1). – ISBN 978-966-388-252-9
375740
  Горська С. Глобалізація університетської освіти. Як уникнути диспропорцій? // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18-25 листопада (№ 45/46). – С. 4


  19-20 листопада на базі кафедри міжнародної економіки та маркетингу економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка відбулася IV Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні виклики розвитку світової економіки".
375741
  Кшивецька Н. Глобалізація фінансових ринків та її вплив на капіталізацію банківської системи України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 214-245. – ISSN 2078-5860
375742
  Левківський В. Глобалізація фінансових ринків та її вплив на міжнародні потоки капіталу // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 3. – С.128-130
375743
  Сурсаєва А.О. Глобалізація фінансових ринків. Вплив на світову ринкову рівновагу // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 184-185
375744
  Поливана Т.М. Глобалізація фінансових систем країн Центральної та Східної Європи : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Поливана Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 202 л. – Додатки: л. 195-202. – Бібліогр.: л. 175-194
375745
  Поливана Т.М. Глобалізація фінансових систем країн Центральної та Східної Європи : автореф. дис. .. канд. екон. наук : 08.00.02 / Поливана Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв.
375746
  Молодиченко В. Глобалізація цінностей у контексті освітніх практик // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 78-82
375747
  Джахангіра А. Глобалізація чи національне: як розв"язати дилему? Про ключеві напрями сучасної азербайджанської прози // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2014. – № 11/12 (1031/1032) : Спеціальний азербайджанський номер. – С. 276-284. – ISSN 0320 - 8370
375748
  Чернова К.О. Глобалізація як вимір сучасності: соціокультурний аспект // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 16-20. – ISBN 978-966-171-498-3
375749
  Арсеєнко А. Глобалізація як вона є на порозі XXI століття // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 4 жовтень - грудень. – С. 114-137. – ISSN 1563-3713
375750
  Поденко В.П. Глобалізація як історико-соціальний феномен, фактор впливу на національну ідентичність культурної політики // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 40-42. – ISSN 2076-1554
375751
  Касьян В.В. Глобалізація як один із рівнів динамічного розвитку суспільства у трактуванні О. Тоффлера // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 36-41. – ISSN 2226-3209
375752
  Дергачова В. Глобалізація як основна тенденція розвитку світової економіки та її напрямки // Наука молода : Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 3 : Економічні науки. – С. 40-45. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – ISBN 966-654-147-5
375753
  Кльонова А.О. Глобалізація як основна тенденція розвитку сучасної цивілізації // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
375754
  Бабієва А.Г. Глобалізація як передумова виникнення та поширення сучасного політичного насилля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 86-87. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
375755
  Кондур О.С. Глобалізація як передумова і контекст комплексного впливу на розвиток освіти // Освітній дискурс : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. Кивлюк О.П. ; редкол.: Андрушкевич Ф., Андрюкайтене Р., Базалук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – C. 25-36. – (Гуманітарні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-9699
375756
  Макаренко Е.М. Глобалізація як потенційна загроза соціальній безпеці нації // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 67. – С. 176-187
375757
  Стародуб С.А. Глобалізація як простір для формування нового суспільства // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті йдеться про зміни, що відбуваються в інформаційній, політичній, суспільній сферах під тиском глобалізаційних процесів. Розглянуто сучасні переваги таких змін, окреслено перспективи розвитку су-спільства The today"s society is in the state of ...
375758
  Малюк А. Глобалізація як процес виникнення інформаційного суспільства // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2015. – № 4, жовтень - грудень. – С. 20-39. – ISSN 1563-3713
375759
  Лазебник Л.Л. Глобалізація як середовище формування політики економічного розвитку країни : світова економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 94-100. – Бібліогр.: 11 назв
375760
  Камінська Л.Ф. Глобалізація як соціологічна парадигма // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 205-211
375761
  Білоус А.В. Глобалізація як суспільно-географічний процес // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 94-97. – ISBN 978-966-455-002-1
375762
  Холод Б.І. Глобалізація як фактор впливу на процеси логістичного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств / Б.І. Холод, О.М. Зборовська // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 261-270. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
375763
  Грипич С. Глобалізація як фактор розвитку інформаційної та "віртуальної" культури // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 7 (168). – С. 37 - 40. – ISSN 2076-9326
375764
  Рижков М.М. Глобалізація як фактор розвитку сучасних суспільно-економічних процесів / М.М. Рижков, Р. Коружинець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 61, ч. 2. – С. 11-15.
375765
  Єсінова Н.І. Глобалізація як фактор саморозвитку студентів / Н.І. Єсінова, К.В. Кладкевич, О.В. Нікітіна // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23)


  Розглянуто актуальну проблему впливу глобалізації на українське студенство.
375766
  Прушківська Е.В. Глобалізація як фактор формування секторальної структури економіки України // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 2. – С. 287-294. – ISSN 1811-9824


  У статті аналізуються глобалізаційні аспекти економічного розвитку в посткризовий період. Виокремлено глобалізацію як зовнішній фактор формування секторальної структури національної економіки. Досліджено вплив глобалізації на секторальну структуру ...
375767
  Клочко В.П. Глобалізація як фактор формування сучасного культурного простору в Україні // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 23-29. – ISSN 2226-0285
375768
  Николенко В. Глобалізація як феномен сучасного світу // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 28 черв. 2022 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 119-122. – ISBN 978-617-8034-37-5
375769
  Ліманський А. та інш. Глобалізація як форма кооперації підприємств // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.202-208. – ISSN 1562-0905
375770
  Козловець М.А. Глобалізація як чинник деструкції ідентичності // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 210-218.
375771
  Запорожець О.Ю. Глобалізація як чинник ідеологічного впливу у сучасному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 43-49


  В статті проаналізовано існуючі на сьогодні підходи щодо визначення сутності глобалізації і глобалізму та показано, що глобалізм по суті є ідеологією лібералізму, розповсюдження якої в світі зумовлено привабливістю цінностей-прав і свобод індивіда, ...
375772
  Антипенко І.В. Глобалізація як чинник ризикогенезу: проблема концептуалізації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 63-67. – ISSN 2306-6814
375773
  Крамаренко Р.М. Глобалізація як чинник розвитку мегаполісів: переваги та загрози // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 7-8 (146-147). – С. 114-120
375774
  Скороход Т. Глобалізація як чинник розвитку туризму у XXI столітті // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 63-64
375775
  Старіш О. Глобалізація як чинник руйнування держави-нації // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 56-67. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 6). – ISSN 2307-1664
375776
  Вербинська К.О. Глобалізація як чинник трансформації національних/ої держав/и // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 19-21
375777
  Карась А.Г. Глобалізація як чинник трансформації права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 82-88. – ISSN 1563-3349
375778
  Василенко О.В. Глобалізація, академічна мобільність та інтернаціоналізація вищої освіти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 24, грудень. – С. 106-109. – ISSN 2306-6814
375779
  Співак В.М. Глобалізація, глобалізм, сталий розвиток: політичні проблеми взаємоузгодженості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
375780
  Рудніченко Є.М. Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави: взаємовплив і взаємозалежність / Є.М. Рудніченко, Н.І. Гавловська, В.І. Гавловська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 26-32. – ISSN 2222-4459
375781
  Филюк В. Глобалізація, конкуренція і економічна концентрація: діалектика взаємозв"язку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 45-49. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні підходи до визначення поняття глобалізація та охарактеризовано її наслідки для економічного розвитку різних країн. Проаналізовано особливості впливу глобалізації на конкуренцію та концентрацію на національних та міжнародних товарних ...
375782
  Юлек М. Глобалізація, кризи та економічні реформи: досвід Туреччини / М. Юлек, О. Яценко // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2 (23). – С. 77-109. – ISSN 1811-9824
375783
  Семикрас О.В. Глобалізація, регіоналізація й інтеграція: фактори взаємозалежності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 169-171. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
375784
  Якубіна В.Л. Глобалізація,орієнтована на людину: масовість та ідентичність // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 100-102
375785
  Бауман З. Глобалізація. Наслідки для людини і суспільства = Globalization. The Human Consequences / Зигмунт Бауман; пер. з англ. І. Андрущенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 112с. – (Актуальні світові дискусії). – ISBN 978-966-518-456-0
375786
   Глобалізація. Програма курсу для учнів 11(11-12) класів загальноосвітніх та профільних навчальних закладів : Програми і підручники // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 5-9. – Бібліогр. 11 назв
375787
   Глобалізація. Регіоналізація. Регіональна політика : Хрестоматія з сучасної зарубіжної соціології регіонів. – Луганськ : Альма матер;Знання, 2002. – 664с. – ISBN 966-617-106-6
375788
  Гелд Д. Глобалізація/антиглобалізація / Дейвід Гелд, Ентоні Мак-Грю; Пер. з англ. І. Андрущенко. – Київ : К.І.С., 2004. – 180с. – ISBN 966-8039-41-6
375789
  Зиновьєв А.Ю. Глобалізація: визначення аргументів «за» і «проти» // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.209-216. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
375790
  Мунтіян В. Глобалізація: витоки і перспективи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 2. – С. 28-35. – ISSN 1818-5754
375791
  Козловець М.А. Глобалізація: витоки, сутність та характерні риси // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.160-170
375792
  Шкурат І.В. Глобалізація: вплив на суспільство, державу, людину // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 124-131. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
375793
  Смаль Валентина Глобалізація: головні фактори та наслідки розвитку / Смаль Валентина, Смаль Ігор // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 37-43 : Картосхема. – Бібліогр. 11 назв
375794
  Грицик Л. Глобалізація: діалог літератур чи уніфікація? // Українська компаративістика : концептуальні проекції / Л.В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – С. 30-35. – ISBN 978-966-374-533-6
375795
  Гаврилюк О.В. Глобалізація: ідентифікація геополітичних та економічних загроз // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 2 (71). – С. 5-16


  Окреслено внутрішні та зовнішні ризики, що постають перед Україною. Значна увага приділена ризику невходження до ЄС, що може завдати нищівного удару політико-економічній системі України.
375796
  Підвисоцький Р. Глобалізація: нестандартні рішення для подолання нових викликів : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 36-39
375797
  Левченюк Є. Глобалізація: особливості соціально-філософського аналізу змісту поняття // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – Вип. 309/310 : Філософія. – С. 110-114. – (Філософія)
375798
  Губар Н.П. Глобалізація: плюси та мінуси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 39-42. – (Міжнародні відносини ; Вип. 18)


  Глобалізація стала однією із найбільш впливових сил, які визначають подальший хід розвитку нашої планети, зачіпає всі сфери громадського життя, включаючи економіку, політику, соціальну сферу, культуру, екологію, безпеку тощо. Безперечно, глобалізація ...
375799
  Бабічева О.С. Глобалізація: політико-економічний та соціологічний аналіз культур / О.С. Бабічева, К.Ю. Богомаз // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 6-11. – ISSN 2077-1800
375800
  Буравльов Є.П. Глобалізація: проблеми безпеки / Є.П. Буравльов; Рада націон. безпеки і оборони України, Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2007. – 160с. – ISBN 966-8440-67-6
375801
  Тур М.Г. Глобалізація: соціальні метаморфози і загрози // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 75-82
375802
  Ватченко Б.С. Глобалізація: сутність та її вплив на розвиток регіонів України // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 62-70. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
375803
  Карлова Ірина Олександрівна Глобалізація: сутність, наслідки та вплив на соціально-економічний розвиток України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 41-52. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено основні глобалізаційні тенденції, досліджено сутність глобалізації в процесі концептуалізації суспільних змін, розглянуто кроки України в напрямку світового співтовариства та з"ясовано позитивний і негативний вплив глобалізаційних ...
375804
  Примуш М.В. Глобалізація: тенденції і проблеми // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 1/2/3/4. – С. 18-20. – ISSN 0868-8117
375805
  Грицик Л. Глобалізація: український літературознавчий дискурс // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті простежується "вернісаж" глобалізаційних рефлексій і розвиток на цьому тлі українського літературно-критичного дискурсу. The article deals with variety of thoughts about the globalization positions and the development of the Ukrainian ...
375806
  Шевель І.П. Глобалізацйні процеси через призму розбіжностей, які виникають в дійсності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 172-178. – (Серія соціологічна ; вип. 10). – ISSN 2078-144X
375807
  Левченюк Є.В. Глобалізм - антиглобалізм: особливості прояву // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 72-76
375808
  Марчишак А.Р. Глобалізм - виклик для релігії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 80-81. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
375809
  Левченюк Є.В. Глобалізм - становлення ідеології сучасності // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 32-36. – ISBN 966-7943-03-8


  В статті робиться спроба розглянути глобалізм як ідеологічну концепцію, фромування якої потребує сучасний етап розвитку світового співтовариства.
375810
  Нерсесян Г.А. Глобалізм і нація: пошуки контурів соціального // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 44-49. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (30))
375811
  Левченюк С.В. Глобалізм як ідеологічний орієнтир розвитку сучасного світу // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 38-39
375812
  Єрмоленко В.А. Глобалізм як модернізований неототалітаризм // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 126-135


  У дискусійній формі розглядаються тенденції неототалітаризму як прояву природофобії в глобалізаційних спрямованостях і роль фінансового чинника в цих керованих процесах та явищах.
375813
  Москаленко К.Ю. Глобалізм як чинник впливу на медійний контент // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 356-363
375814
  Федоренко В.М. Глобалізований світ вчора, сьогодні, завтра: дійсність і сподівання // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 75-87
375815
  Лукашевич В.М. Глобалістика : навчальний посібник / В.М. Лукашевич. – 2-ге вид., доп. та випр. – Львів : Новий Світ-2000, 2007. – 440 с. – (Вища освіта в Україн). – ISBN 966-7827-74-7
375816
  Суліма Є.М. Глобалістика : [підручник] / Є.М. Суліма, М.А. Шепєлєв. – Київ : Вища школа, 2010. – 544 с. – Бібліогр.: с. 539-540. – ISBN 978-966-642-442-9


  Підручник містить комплексний аналіз предметного поля політичної філософії як окремої сфери наукового пізнання та її основних складових політичної антології, політичної гносеології, політичної антропології, політичної етики.
375817
  Лукашевич В.М. Глобалістика : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.М. Лукашевич. – 2-ге вид., допов. та випр. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 438, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 437-438. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-74-7
375818
  Скаленко О.К. Глобалістика всесвітньо-історичного процесу в системі "Людина, екосфера та інформатизація світу" // Наукові засади об"єктивності і суб"єктивності громадянського суспільства : зб. тез і матеріалів доп. Міжнар. наук. конф., (24-25 квіт. 2017 р.) в рамках "Днів науки філософського факультету - 2017" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології, Міжнар. центр громадянської політології ; [голов. ред.: Ф.М. Кирилюк]. – Київ : Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 67-72
375819
  Гужва О. Глобалістика і футурологія: концептуалізація понять // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 20 (305). – С. 16-18
375820
  Решетняк Б.К. Глобалні проблеми сучасності і шляхи їх вирішення. / Б.К. Решетняк, Ю.М. Розенфельд. – К., 1988. – 48с.
375821
  Райнова Л.Б. Глобальна база даних про податкові витрати: вимоги та стан надання країнами звітності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9 (322). – С. 22-38 : Табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2305-7645
375822
  Симоненко Т. Глобальна бібліометрика: концептуальна модель // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 6 (239). – С. 12-14. – ISSN 2076-9326
375823
  Жданов В. Глобальна будова Всесвіту стає зрозумілішою // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 5


  Про міжнародні проекти вчених нашого університету, де тема космомікрофізики становить важливу частину роботи відділу астрофізики Астрономічної обсерваторії, кафедр квантової теорії поля та астрономії й фізики космосу фізичного факультету.
375824
  Лукашенко С Глобальна валютна система в контексті трансформації глобальної фінансової архітектури // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 8-11. – ISSN 1728-6220
375825
  Гаврилюк О. Глобальна валютно-фінансова нестабільність та перспективи розвитку валютного ринку України // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 19-21. – ISBN 978-617-696-385-1
375826
  Денисенко М.П. Глобальна Велика депресія - криза неоліберальної системи господарювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 6-8


  Досліджено сучасний стан світової економіки в умовах глобальної Великої депресії, визначено місце України в світогосподарських зв"язках.
375827
  Рибчук А.В. Глобальна виробнича інфраструктура світового господарства: теорія і практика : монографія / Рибчук Анатолій Васильович ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич : Вимір, 2009. – 434 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 381-408 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8260-82-7
375828
  Рибчук А.В. Глобальна виробнича інфраструктура як об"єкт економічної безпеки світового співтовариства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 1 (91). – С. 49-58. – ISSN 1993-6788


  Визначено роль елементів глобальної виробничої інфраструктури в досягненні економічної безпеки сучасної цивілізації.
375829
  Рибчук А.В. Глобальна виробнича інфраструктура як результат розширення інтернаціоналізації господарського життя // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 92-96. – Бібліогр.: на 12 пунктів
375830
  Саліхова О.Б. Глобальна високотехнологічна сфера: нові індикатори конкурентних переваг // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 1 (60). – С. 75-80
375831
  Ожеван М.А. Глобальна війна гранд-наративів у сучасну добу // Стратегічні комунікації : підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навч. за спец. "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" / В.В. Копійка, В.М. Бебик, С.І. Даниленко, Є.А. Макаренко, І.О. та ін. Мінгазутдінов. – Київ : Вадекс, 2019. – С. 60-96. – ISBN 978-966-9725-55-4
375832
  Рижик Л. Глобальна віртуалізація освіти: виклики національній ідентичності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 42-49. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
375833
  Ткачук Л. Глобальна геополітична нестабільність як чинник розвитку міжнародного туризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 29-34. – (Географія ; вип. 2 (71)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено механізми впливу глобальної геополітичної нестабільності на міжнародний туризм. Зокрема, схарактеризовано складові глобальної геополітичної нестабільності, розглянуто індекси, що відображають рівень безпеки та загроз у різних країнах світу. ...
375834
  Кучмій О.П. Глобальна гуманітарна криза: проблеми і рішення // Глобальні тренди міжнародних відносин : монографія / О.І. Брусиловська, С.І. Даниленко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.А. та ін. Коппель. – Київ : Вадекс, 2020. – С. 437-459. – ISBN 978-966-9725-65-3
375835
  Голіков А.П. Глобальна демографічна проблема сучасності: стан та перспективи // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 8-12. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
375836
  Черцова О.В. Глобальна демократизаційна ініціатива президента США Б. Клінтона // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 188-197


  У статті досліджується проблема розповсюдження неоліберальної демократії адміністрацією президента США Б. Клінтона після розпаду біполярної міжнародної системи. Проаналізовано основні виклики міжнародній безпеці. В цьому контексті доведено, що країни ...
375837
  Шокрута В. Глобальна деофшоризація та її вплив на ЗЕД // Юридична газета. – Київ, 2018. – 20 березня (№ 11). – С. 24-25
375838
  Войтович Р.В. Глобальна держава як альтернатива національної держави в сучасних умовах суспільного розвитку // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 86-91. – Бібліогр.: 10 назв
375839
  Бойченко К.В. Глобальна децентралізація як чинник управадження управлінських змін у нідерландських закладах освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 328-331. – ISBN 978-966-698-191-5
375840
  Перга Т.Ю. Глобальна екологічна політика та Україна : монографія / Т.Ю. Перга ; [наук. ред. О.Г. Білоус]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 250-275. – ISBN 978-617-640-147-6
375841
  Загорський В. Глобальна екологічна проблема в системі національної безпеки / В. Загорський, А. Ліпенцев, Є. Борщук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 78-86
375842
  Бочан І.О. Глобальна економіка : підручник / І.О. Бочан, І.Р. Михасюк. – Київ : Знання, 2007. – 408с. – ISBN 966-346-246-9
375843
  Радзієвська С.О. Глобальна економіка : конспект лекцій : для студентів екон. напрямів підгот. усіх форм навчання / С.О. Радзієвська ; М-во освіти і науки України, Держ. екон.-технол. ун-т транспорту, Каф. "Економічна теорія". – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2015. – 343, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці лекцій. – ISBN 978-617-7092-51-2


  У пр. № 1729926 напис: Вельмишановному Віктору Дмитровичу з глибокою повагою 17.09.2015 р. Підпис
375844
   Глобальна економіка : навч. посібник / Довгаль О.В., Андрусів У.Я., Ткаліч О.В., Павленко О.С. ; М-во освіти та науки України. – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2019. – 261, [3] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 239-241. – Бібліогр.: с. 242-261 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7468-32-4
375845
   Глобальна економіка : навч. посібник / І.І. Вініченко, О.В. Гончаренко, С.В. Васильєв, К.М. Дідур. – Київ : ДКС центр, 2019. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-222. – ISBN 978-617-7300-43-3
375846
   Глобальна економіка : навч. посібник для студентів ВНЗ / Мазурок П.П., Одягайло Б.М., Кулішов В.В., Сазонец О.М. ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 205, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 192-199. – Бібліогр.: с. 200-205. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-77-4
375847
  Губар Н.П. Глобальна економіка та стратегічна діяльність транснаціональних корпорацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 134-137. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  На сучасному етапі розвитку жвавий інтерес у читачів як економічної, так і ділової літератури викликає зростаюча інтернаціоналізація економічних систем. Як правило, саме транснаціональні корпорації вважаються агентами, які несуть найбільшу ...
375848
  Григор"єв О.Ю. Глобальна економіка та Україна / О.Ю. Григор"єв, В.В. Бояр, І.В. Малахова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 776 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 364-369. – ISSN 0321-0499
375849
  Геєць В. Глобальна економіка як майбутній окремий предмет у внз України : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 92-93. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
375850
  Рокоча В.В. Глобальна економіка: парадигми та парадокси розвитку : монографія / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов ; ВНЗ "Університет економіки та права"КРОК". – Київ : КРОК, 2017. – 312, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-170-018-4
375851
  Куцик П.О. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку : монографія / Куцик П.О., Ковтун О.І., Башнянин Г.І. ; Львів. комерційна акад. – Львів : Видавництво ЛКА, 2015. – 583, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 570-583. – ISBN 978-617-602-123-0
375852
  Резнікова Н.В. Глобальна економічна взаємозалежність: сучасна парадигма та детермінанти модифікації : монографія / Наталія Резнікова. – Київ : Вістка, 2013. – 455, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 415-455 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7157-03-7
375853
   Глобальна економічна динаміка як фактор напруги соцально-політичних процесів: цикли, криза і конфлікти = he global economic dynamics as a stress factor of socio-political processes : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23-30 жовт. 2014 / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України (Київ) ; Євро-Середземномор. Акад. мистецтв і наук (Афіни) ; [голов. ред. В.В. Олійник]. – Київ ; Афіни : Університет менеджменту освіти ; Євро-Середземноморська Академія мистецтв і наук, 2014. – 297, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2339-80-2
375854
  Ешметов О. Глобальна економічна криза як передумова утворення нового міжнародного економічного порядку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 29-30
375855
  Лютий І.О. Глобальна економічна криза: загрози та ризики в функціонуванні системи державних фінансів України / І.О. Лютий, М.В. Кравченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 24-27. – ISSN 2306-6806
375856
  Фесенко М. Глобальна економічна криза: причини та наслідки / М. Фесенко, М. Ялі // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 31-34
375857
  Борщук Є.М. Глобальна енергетична проблема і концепція стійкого розвитку : економіка та екологія // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 218-225 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
375858
  Січень І. Глобальна енергетична система і її вплив на геополітичні процеси // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Л. Семенюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (12). – С. 42-49
375859
  Чуприна Ю.В. Глобальна етика: перспектива чи утопія? // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 48-49
375860
  Суліма Є.М. Глобальна етика: сутність і призначення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 55-64. – ISSN 2077-1800
375861
  Дідовець Ю.С. Глобальна зміна клімату: антропогенний чи природний вплив? // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 223-228 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
375862
  Зінченко В.В. Глобальна імперія як форма сучасного капіталізму в концепції "суспільної демократичної множини" // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 42. – С. 43-49. – ISSN 2072-1692
375863
  Позняк М.А. Глобальна ініціатива "4 PER 1000" та можливості її реалізації в Україні / М.А. Позняк, М.А. Гнатишин // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 2 (114). – С. 11-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1561-4980
375864
  Терещенко Г.М. Глобальна інноваційна гіперконкуренція та її вплив на діяльність вітчизняних страхових компаній / Г.М. Терещенко, Н.П. Лис // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 2 (79). – С. 88-96. – ISSN 2414-3499


  "Розглянуто основні ознаки глобальної інноваційної гіперконкуренції, проведено аналіз її впливу на розвиток компаній вітчизняного страхового ринку. Відкритість національних економік, глобалізація господарських зв’язків, трансферт технологій надали ...
375865
  Рилач Н.М. Глобальна інноваційна система: структура та генезис // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 221-223
375866
  Шолом А.С. Глобальна інституціоналізація в межах СОТ як чинник зростання зовнішньої торгівлі України / А.С. Шолом, Н.А. Казакова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 48-54. – ISSN 2222-4459
375867
  Шолом А.С. Глобальна інституціоналізація системи міжнародної торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Шолом Аліна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 22, [1] с. – Бібліогр.: 22 назви
375868
  Білорус О.Г. Глобальна інтеграція і тенденції кризової еволюції світу // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 3-13. – ISSN 1728-6220
375869
   Глобальна інформаційна інфраструктура інфокомунікаційних мереж та систем : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: Ю.Ю. Ушенко, А.Л. Негрич, О.В. Галочкін. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 223. – ISBN 978-966-423-640-6
375870
  Філяніна Л.А. Глобальна інформаційна система Інтерполу "I - 24/7": історія створення та розвитку // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 143-145. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
375871
  Ковальчук Т.Т. Глобальна інформаційно-мережева економіка: цивілізаційні перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 12 (150). – С. 15-23. – ISSN 1993-6788
375872
  Гаврилюк О.В. Глобальна інфраструктура: політика versus економіка // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (263). – С. 63-85 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2305-7645
375873
  Макаренко Є.А. Глобальна інфформаційна безпека: нові виклики і нові стратегії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С. 222-248
375874
  Колесник І. Глобальна історія як квест для українських істориків // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (560), вересень - жовтень. – С. 143-164. – ISSN 0130-5247
375875
  Киридон А. Глобальна історія як напрям історичних досліджень ХХІ століття // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. С.В. Толстов. – Київ, 2020. – № 4. – С. 20-23. – ISSN 2663-2675
375876
  Колесник І. Глобальна історія як новітній напрям соціогуманітаристики // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (374), липень - серпень. – С. 15-22. – ISSN 0130-6936
375877
  Сєренко Н.С. Глобальна кіберзагроза // Наукові читання пам"яті Ганса Гросса : зб. тез міжнар. наук.-практ конф. (м. Чернівці, 9 груд. 2021 р.) / Chernivtsi Law School ; Тренінг. центр прокурорів України ; Varna free Univ. ; [редкол.: В.А. Вдовічен та ін.]. – Чернівці : Технодрук : Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2021. – С. 211-216. – (Chernivtsi Law School). – ISBN 978-617-8034-25-2
375878
  Личак Д.П. Глобальна класифікація функцій з простими особливостями на поверхнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 28-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Отримано глобальну гладку класифікацію функцій з простими особливостями на гладких замкнених двовимірних многовидах. Побудовано граф, що задає функцію з простими особливостями з точністю до гладкої еквівалентності. Ключові слова: глобальна ...
375879
  Пестушко Валерій Глобальна кліматична катастрофа - міф? : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 10
375880
  Зернецька О.В. Глобальна комунікація / О.В. Зернецька ; НАН України, Ін-т всесвіт. історії. – Київ : Наукова думка, 2017. – 348, [2] с. : табл. – Імен. покажч.: с. 345-349. - Резюме також англ. мовою. – Бібліогр. в кінці розд. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1592-0
375881
  Білорус О.Г. Глобальна конвергенція ринків та реекспортні геофінанси світових АПК / О.Г. Білорус, В.І. Власова, Г.О. П"ятаченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 8 (249). – С. 24-37. – ISSN 2305-7645
375882
  Яремко Л.Л. Глобальна конкурентоспроможність регіону: джерела конкурентних переваг // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 1. – С. 51-58. – ISSN 1562-0905
375883
  Гаврилюк О.В. Глобальна конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість України: еволюція та домінанти // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 91-99
375884
  Шашло Н.В. Глобальна конкурентоспроможність України крізь призму міжнародних рейтингів / Н.В. Шашло, М.М. Шевченко // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2011. – 100-річчю Калошина М.О. присвячується. – С. 79-85. – (Економічні науки ; Вип. 21). – ISBN 966-604-012-3
375885
  Бондарець М.В. Глобальна конкурентоспроможність України у світовому рейтингу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 31-36.
375886
  Носирєв О.О. Глобальна конкурентоспроможність України: тенденції та перспективи // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2014. – № 2 (53). – С. 113-118. – ISSN 2313-4569
375887
  Сацик В. Глобальна конкурентоспроможність університетів: ключові фактори і стратегії (міжнародний та український досвід) // Освіта й наука та їхня роль у соціальному та індустріальному розвитку суспільства : [зб. наук. пр.] / AvH club Ukraine, Alexander von Humboldt Foundation ; [відп. ред. О.В. Антонюк ; пер. з англ. та наук. ред. А.О. Луценко]. – Київ : Логос ; Гумбольдт клуб України, 2015. – С. 123-132. – ISBN 978-966-171-947-6


  Розглянуто ключові фактори глобальної конкурентоспроможності університетів та виділено критично важливу роль держави для їхнього продуктивного розвитку. Проведений статистичний аналіз на основі 50 країн світу.
375888
  Пахомов С.Ю. Глобальна конкуренція : нові явища, тенденції та чинники розвитку : монографія / С.Ю. Пахомов ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-483-143-4
375889
  Бабій Л.В. Глобальна конкуренція: нова реальність світового економічного простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.82-76
375890
  Сардак С.Е. Глобальна координація розвитку людських ресурсів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 4-7 : рис. – Бібліогр.: 17 назв
375891
  Киян Є.М. Глобальна координація та офіційна допомога з метою розвитку задля досягнення цілей сталого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 126-130 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6806
375892
   Глобальна корпоративна система = Глобальная корпоративная система = Global corporative system : колектив. моногр. / [О.Г. Білорус (кер.) та ін.] ; Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України, Міжнар. ін-т глобалістики. – Київ : КНЕУ, 2011. – 408, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Передмова парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 395-408. – ISBN 978-966-483-577-7
375893
  Сидоренко Вікторія Глобальна краса // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 116-117 : фото
375894
  Шевчук А. Глобальна криза "фінансового комунізму" // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 371-372
375895
  Грабовський Сергій Глобальна криза і цикли економічного розвитку // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 2 : Україна : вибір моделі суспільного розвитку. – С.88-96. – ISSN 0235-7941
375896
  Кураташвілі А.А. Глобальна криза початку XXI ст. і проблеми захисту прав та соціально-економічних інтересів людини // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 169-172
375897
  Судаков В.І. Глобальна криза сучасних трудових практик як джерело відтворення міжкультурних конфліктів, соціального ризику та соціальної напруженості // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 6-10. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 41). – ISSN 2227-6521
375898
  Толстоухов А.В. Глобальна криза цивілізації як криза управління індустріальним суспільством // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 61-67. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто проблеми кризи управління сучасним суспільством та їх вплив на екологічну ситуацію.
375899
  Прокопенко І. Глобальна криза як виклик та стимул розвитку сучасної освіти // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 3 (52). – С. 13-16. – ISSN 1562-529Х
375900
  Гриценко А. Глобальна криза як форма сучасної фінансово-економічної динаміки // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4 (581). – С. 37-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
375901
  Радзієвська С. Глобальна криза, фінансіалізація і технологічний розвиток // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Д. Лук"яненко. – Київ, 2016. – № 1 (24). – C. 126-157. – ISSN 1811-9824
375902
  Шаров О. Глобальна криптовалюта як перспектива світової валютної системи // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Т. 17, № 1 (64), січень - березень. – С. 126-138. – ISSN 1684-906Х


  "Вказано, що криптовалюта - явище сучасної платіжної системи, але досі не зрозуміло, чи вона є новим типом валюти взагалі. Зазначено, що багато експертів стверджують, що це всього лише фінансова піраміда, але таке твердження не пояснює природу ...
375903
  Довгань О.Д. Глобальна культура кібербезпеки в системі запобігання кіберзлочинності в Україні / О.Д. Довгань, А.В. Тарасюк // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського НАН України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (26). – С. 94-103. – ISSN 2616-6798
375904
  Смирнов І.Г. Глобальна логістична система корпорації (на прикладі Nokia) // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 175-181.
375905
  Довгич Віталій Глобальна медіалогія : Конспект базових лекцій авторського курсу з основ міжнародної журналістики / Довгич Віталій; Рівненський ін-т слов"янознавства; Ін-т масової інформації. – Рівне, 2001. – 120с. – ISSN 0869-2750
375906
  Кивлюк О. Глобальна мережа інтернет - нове комунікативне середовище // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Видавництво "Освіта України" за сприяння МОН України. – Київ, 2010. – № 4 (28). – С. 78-84
375907
  Верещака І.М. Глобальна мережа Інтернет як ефективне джерело безмежних ресурсів для освітян // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 2. – C. 207-219. – ISSN 2518-7600
375908
  Шевченко В. Глобальна мобільність капіталу та трансформаційні економіки : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 2. – С. 51-59 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
375909
  Вітер І.І. Глобальна модернізація і неоіндустріалізація розвитку Європейського Союзу // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 71-78. – ISBN 978-966-02-7953-7
375910
  Співак І.В. Глобальна монетарна економіка та геополітичні інтереси держав: валютні механізми : монографія / І.В. Співак ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ) ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : УБС НБУ, 2013. – 395, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 340-371 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-484-183-9
375911
  Бусарєв Д.В. Глобальна монополізація світового ринку енергетичних ресурсів // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 16, № 1. – С. 39-47. – ISSN 1993-0259
375912
  Шкодіна І.В. Глобальна невизначеність як ознака трансформації соціально-економічної системи / І.В. Шкодіна, І.В. Карпова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 8-12. – ISSN 2222-4459
375913
  Вишневський В.П. Глобальна неоіндустріалізація та її уроки для України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 8 (657). – С. 26-43 : рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 0131-775Х
375914
  Білоус О. Глобальна неоконвергенція транзитивних трансформаційних і авангардних соціально-економічних систем // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 3. – С. 56-64. – ISSN 1811-3141
375915
  Предборський В.А. Глобальна нестабільність і національна економічна безпека // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 26-29. – Бібліогр.: на 9 пунктів
375916
  Корсак К. Глобальна ноореволюція у сфері гуманітарних наук у контексті української вищої освіти / К. Корсак, Ю. Корсак, Н. Кочубей // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бобрицька, Н. Дем"яненко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (86). – С. 30-39. – ISSN 2078-1016
375917
  Вейчжень Гао Глобальна освіта : системний та інституціональний виміри : монографія / Гао Вейчжень. – Київ ; Пекин : Каравела, 2019. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 202-215 та в кінці розд. – ISBN 978-966-2229-71-1
375918
  Ліщитович Л.І. Глобальна освіта на шляху до ноосфери // Ноосфера / Л.І. Ліщитович. – Київ : Ліра-К, 2020. – С. 181-216. – (Серія "Реванш історії: креативна революція"). – ISBN 978-617-7748-19-8
375919
  Гао Вейчжень Глобальна освіта як предмет соціально-філософського аналізу // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Бех, Ю.В. Бех, І.В. Григоренко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 131 : Філософія. Соціологія. – C. 45-57
375920
  Гаврилюк О.В. Глобальна пандемія: модифікація пріоритетів споживачів та електронної комерції у форс-мажорних обставинах / О.В. Гаврилюк, Т.В. Божидарнік // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Романчук Л.Д., Раманаускас Ю., Горальський Л.П. [та ін.]. – Житомир, 2020. – № 4 (89). – С. 7-14. – ISSN 2663-2144
375921
  Студінський В.А. Глобальна переорієнтація світового економічного простору в сучасному вимірі на фоні російсько-української війни 2014-2022 рр. // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2022. – Вип. 52. – С. 78-84. – ISSN 2306-546X
375922
   Глобальна периферія в XXI ст.: засади, закономірності та умови цивілізаційного ренесансу : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: Гура В.К. та ін.]. – Київ : LAT&K, 2014. – 393, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7061-05-1
375923
   Глобальна першість // Київський університет. – Київ, 2016. – Червень (№ 6). – С. 6


  Команда студентів економічного факультету КНУ (Даніїл Керечанін, Євген Самофал та Вадим Барановський) стала найкращою серед 2500 команд зі всього світу та здобула перемогу у фіналі бізнес-гри престижного європейського кейсового чемпіонату BNP Paribas ...
375924
  Горук А. Глобальна політика США за президентства В.Дж. Клінтона: близькосхідний вимір // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – Вип. 19 : Спеціальність "Історія". – С. 78-112
375925
  Корома Н. Глобальна політична географія // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 192-193. – ISBN 978-617-7069-38-5
375926
  Кудінова А. Глобальна політична економія з позиції марксистської методології // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 152-158. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
375927
  Посельський В. Глобальна політична криза в Європі напередодні Другої світової війни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 148-153
375928
  Погорська І.І. Глобальна потужність США: потенцал трансформації влади у практичну дію // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 322-331
375929
  Захаренко К. Глобальна природа інформаційної безпеки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 181-189
375930
  Пархомчук О. Глобальна проблема демілітаризації і конверсії як чинник посилення взаємозалежності світу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 20 (281). – С. 27-29
375931
  Сичевський М.П. Глобальна продовольча безпека та місце України в її досягненні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (291). – С. 6-17. – ISSN 2221-1055
375932
  Карп І.М. Глобальна продовольча безпека та особливості функціонування ринку продовольства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 37-43. – ISSN 2309-1533
375933
  Чужиков В.І. Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія : монографія / В.І. Чужиков ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 272 с. – ISBN 978-966-483-123-6
375934
  Кравців Василь Степанович Глобальна регіоналістика: історія та сучасна методологія : [рецензія] / Кравців Василь Степанович, Мікула Надія Анатоліївна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 221-223. – ISSN 1562-0905
375935
  Сардак С.Е. Глобальна регуляторна система розвитку людських ресурсів : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Сардак Сергій Едуардович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – 34 с. – Бібліогр.: 86 назв
375936
  Арбітман А. Глобальна реісламізація: її причини, типи, прояви // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 253-255
375937
  Кібенко Р О. Глобальна реформа корпоративного права ЄС // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.62-71. – ISSN 0201-7245
375938
  Журавльов В.М. Глобальна розмірність горенштейнових SPSD-кілець з ненульовим радикалом Джекобсона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 16-21. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі доводиться, що глобальна розмірність первинного нетерового справа напівдосконалого напівдистрибутпивного горенштейнового кільця з ненульовим радикалом Джекобсона дорівнює або один або нескінченність. Ключові слова: SPSD-кільце, горенштейновий ...
375939
  Броницька Н.А. Глобальна розмірність напівдосконалих кілець : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Броницька Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 125л. – Бібліогр. : л.117-125
375940
  Броницька Н.А. Глобальна розмірність напівдосконалих кілець : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.06 / Броницька Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
375941
  Кириченко В.В. Глобальна розмірність напівпервинних нетерових SPSD-кілець / В.В. Кириченко, Н.А. Броницька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 24-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Кільце А називається SPSD-кільцем, якщо А є напівдосконалим та напівдистрибутивним кільцем. Первинне нетерове справа SPSD-кільце А з ненульовим радикалом Джекобсона називається черепичним порядком. Черепичний порядок А має класичне кільце часток Mn(D). ...
375942
  Продайвода Г.Т. Глобальна самоорганізація Землі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-8. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 19)


  Розглядається глобальна самоорганізація природних процесів і вплив на неї техногенної діяльності людини. Сформульовано принципи запобігання екологічних катастроф.
375943
  Мороз В.І. Глобальна світова криза і стан вищої професійної освіти в Україні / В.І. Мороз, Л.В. Гриженко // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 219-223. – ISBN 978-966-383-522-8
375944
  Петрик А.О. Глобальна світова фінансова криза та її вплив на розвиток економіки України // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : зб. тез доповідей : III наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених приурочена до Дня банківського працівника, 24 травня 2013 р. / Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ) ; [редкол.: Кузнєцов А.Я. та ін.]. – Київ : УБС НБУ, 2013. – С. 63-65
375945
  Кубі Г. Глобальна сексуальна революція : руйнування свободи в ім"я свободи / Габріела Кубі ; передм. проф. д-ра Роберта Шпемана ; пер. із нім. Олександри Коцюби. – Тернопіль : Мандрівець, 2018. – 327, [1] с. – Пер. вид.: Die globale sexuelle Revolution - Zerstorung der Freiheit im Namen der freiheit / Gabriele Kuby. Kissleg: Fe-Medienverlag, 2017. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-944-037-2
375946
  Скаленко О.К. Глобальна синергетична концепція розбудови сучасного університету // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 27-28
375947
  Гофманн-Велленгоф Глобальна система визначення місцеположення (GPS) : Теорія і практика / Гофманн-Велленгоф, Г. Ліхтенеггер, Д. Коллінз; за ред. Я.С. Яцківа. – Київ : Наукова думка, 1996. – 380 с. – ISBN 5-12-004818-8; 3-211-82591-6
375948
  Дікон Боб Глобальна соціальна політика = Global Social policy : Міжнародні організації й майбутнє соціального добробуту / Дікон Боб, Халс Мішель, Стабс Пол; Пер. з англ. Анатолій Олійник, Василь Триліс, Володимир Паламарчук. – Київ : Основи, 1999. – 346с. – ISBN 966-500-156-6
375949
  Агарков А О. Глобальна соціальна політика: проблеми і тенденції розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 380-390


  Проаналізовано роль світових наднаціональних політичних і економічних організацій у формуванні моделі глобальної соціальної політики і перспективи України в світовому глобальному середовищі. Ключові слова: глобалізація, соціальна політика, глобальна ...
375950
  Долгіх Г. Глобальна соціокультурна трансформація : концептуальний вектор дослідження // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С.129-134. – ISSN 1728-9343
375951
  Кірюхін Д.І. Глобальна справедливість як теоретичний концепт // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 147-152
375952
  Гергун А.В. Глобальна справедливість: контроверза універсалізму та партикуляризму / А.В. Гергун ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2016. – 212, [3] с. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 197-211. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1539-5
375953
  Солодова О.С. Глобальна стратегія позиціонування виноробної продукції України / О.С. Солодова, О.О. Голубьонкова // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 2. – С. 60-67 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2312-847X
375954
  Калінчук С.М. Глобальна стратифікація країн - вплив на міжнародний бізнес // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 10-13
375955
  Білорус О.Г. Глобальна структура криза та трансформації фінансової світ-системи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 4 (221). – С. 32-45. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
375956
  Саблук П.Т. Глобальна та національна проблеми в аграрній економіці України // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 10-14. – (Економічні науки ; № 34/46). – ISBN 966-8310-09-8
375957
  Каплун Ю.І. Глобальна теорема про неявну функцію для n х m -вимірного випадку / Ю.І. Каплун, В.Г. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 86-88. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Розглядається рівняння виду g (t, х) = 0, що неявним чином задають деяку функцію. Сформульовано теореми про існування розв"язків на маусимальній множині. Знайдено умови існування періодичних розв"язків.
375958
  Мусіна Л.А. Глобальна технологічна трансформація початку XXI століття та перспективи науково-технологічного розвитку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 58-65


  Надано рекомендації щодо пріоритетів стратегічного планування розвитку індустрії високих технолоігй в Україні
375959
   Глобальна торгова система: розвиток інститутів, правил, інструментів СОТ : Монографія. – Київ : КНЕУ, 2003. – 660с. – ISBN 966-574-491-7


  Досліджено передумови, стан та перспективи розвитку інститутів, правил та інструментів Світової організації торгівлі
375960
  Столярчук Я.М. Глобальна транснаціоналізація бізнес-діяльності: тенденції, формати, конфлікт інтересів // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 86-94. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
375961
  Іваницька О.М. Глобальна фінансова інфраструктура та її інституції в системі національного державного управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 78-83. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
375962
  Богдан Т.П. Глобальна фінансова криза та виклики для економічної політики в посткризовий період // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 6 (175). – С. 3-14
375963
  Кухтій Л.П. Глобальна фінансова криза та її вплив на діяльність банківської системи України // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1(32). – С. 43-47. – ISSN 2074-5354
375964
  Мазуренко В.І. Глобальна фінансова криза та шляхи її подолання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 95-107.
375965
  Кьоніг А. Глобальна фінансова криза: психологічний вимір / А. Кьоніг, О. Мартинов // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т.10 (№ 2). – С. 149-170. – ISSN 1684-906Х
375966
  Бураковський І.В. Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України / Ігор Бураковський, Олексій Плотніков. – Харків : Фоліо, 2009. – 304 с. : іл. – ISBN 978-966-03-4825-7


  У книзі розглядаються причини, механізм розгортання й основні характерні риси сучасної глобальної фінансової кризи та її вплину на Україну. Аналізуються наслідки кризи та зумовлені нею зміни традиційних уявлень про функціонування сучасної економіки в ...
375967
  Матвійчук Ю. Глобальна фінансова невизначеність: що попереду? // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 11 (213). – С. 50-52
375968
  Буковинський С.А. Глобальна фінансова нестабільність: інституційні ризики для грошово-кредитної політики України / С.А. Буковинський, О.Л. Яременко // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 2. – С. 52-61. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1811-3141
375969
  Шевченко В. Глобальна фінансова нестабільність: причини та впливи : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 1. – С. 3-16. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
375970
  Шевченко В.Ю. Глобальна фінансова нестабільність: причини та можливості регулювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 78-81
375971
  Вітренко Ю.Ю. Глобальна фінансова система транснаціональних корпорацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-52. – (Міжнародні відносини ; Вип. 16)


  Розглянуто тенденції до глобалізації світової економіки та її вплив на національні економіки. Trends toward globalization of the world economy caused a significant interest of the academic community to the activities of multinational corporations ...
375972
  Новицький В. Глобальна фінансово-економічна криза: сутність, системність проявів та перспективи подолання // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 3-4. – ISSN 1728-6220
375973
  Зварич І. Глобальна циркулярна економіка як засіб побудови нового екологічно стійкого суспільства // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 148-155 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1818-5754
375974
  Гапченко О.І. Глобальна цифрова нерівність та її виміри // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 185-191 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
375975
  Эльшан Зохраб оглы Оруджов Глобальная волатильность и финансовая стабильность // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – C. 77-81. – ISSN 2306-6806
375976
   Глобальная география почв и факторы почвообразования : Сборник статей. – Москва, 1991. – 323 с.
375977
   Глобальная демографическая ситуация и перспективы ее развития. – М, 1991. – 62с.
375978
  Тольц Марк Глобальная демография постсоветской еврейской диаспоры // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2011. – № 2. – С. 6-39. – ISSN 1810-228Х
375979
   Глобальная и Риманова геометрия. – Л., 1983. – 128 с.
375980
  Коробкина Т. Глобальная информационная община : о народных, массовых и публичных библиотеках / Татьяна Коробкина // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 7 (97). – С. 21-26. – ISSN 1727-4893
375981
  Москалева О.В. Глобальная конкурентоспособность // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – апрель. – С. 26-31. – ISSN 1726-6726


  Что мы получаем при вхождении в мировые рейтинги? Что такое глобальная конкурентоспособность? Означает это только войти в рейтинги, или мы стремимся достичь каких-то иных результатов? В таком случае, каких? Какими должны быть сегодня вузы в России и ...
375982
  Белорус О.Г. Глобальная неоконвергенция транзитивных и трансформационных социально-экономических систем // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 11/12 (1). – С. 3-6. – ISSN 1728-6220
375983
  Делягин М.Г. Глобальная неустойчивость // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 1 (7). – С.19-85. – ISBN 966-7695-75-1
375984
  Жилинскас А.Г. Глобальная оптимизация / А.Г. Жилинскас. – Вильнюс, 1986. – 165 с.
375985
  Дубовский С.В. Глобальная пирамида как результат исторического развития характеристик социума и состояния среды // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.173-183. – ISSN 0869-0499
375986
  Пантин В.И. Глобальная политическая история и современность // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 5. – С.156-168. – ISSN 0869-0499
375987
  Кулакова В.К. Глобальная роль ФРС США // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 6 (546). – С. 35-46. – ISSN 0321-2068


  Усиление ФРС внутри США в результате финансовой реформы. Место США в глобальной системе финансового регулирования. Экстерриториальное применение американского финансового законодательства.
375988
   Глобальная сеть РЛС для метеорных исследований. – М, 1981. – 76с.
375989
  Красный Л.И. Глобальная система геоблоков / Л.И. Красный. – Москва : Недра, 1984. – 224с.
375990
   Глобальная система метеорных наблюдений. – Москва : Издательство АН СССР, 1988. – 62 с.
375991
   Глобальная система метеорных наблюдений. Комплексная тема 9 Национальной программы участия СССР в исследованиях по проекту ГЛОМБЕТ. Картографирование синоптических процессов в метеорной зоне : информ.-метод. материалы. – Москва : Издательство АН СССР, 1987. – 66 с.
375992
  Вдовиченко Л.Н. Глобальная социология перед новыми вызовами // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 7 (375). – С. 25-29. – ISSN 0132-1625


  В статье рассматриваются новые вызовы современного мира. Особое внимание обращено на неравенство в мире, пронизывающая мировые процессы, международные отношения, общественные отношения внутри стран. Раскрываются подходы к исследованию неравенства в ...
375993
   Глобальная стратегия международных монополий США. – М, 1988. – 332с.
375994
   Глобальная стратегия США в условиях научно-технической революции. – М, 1979. – 452с.
375995
  Митчелл Ж А.Г. Глобальная тектоническая позиция минеральных месторождений / Ж А.Г. Митчелл, М.С. Гарсон. – М., 1984. – 496с.
375996
   Глобальная экологическая перспектива 3 : Прошлое, настоящее и перспективы на будущее. – Москва : ИнтерДиалект+. – 504с.
375997
   Глобальная экологическая проблема. – Москва : Мысль, 1988. – 204с.
375998
  Кумачев А.И. Глобальная экология и химия / А.И. Кумачев, Н.М. Кузьменок. – Минск, 1991. – 182с.
375999
  Прыкин Б.В. Глобальная экономика - ключ к самосохранению : Деятельность эколого-экономических систем / Б.В. Прыкин. – Москва : ЮНИТИ, 2003. – 335с. – ISBN 5-238-00397-8
376000
   Глобальная энергетическая проблема. – М, 1985. – 239с.
<< На початок(–10)371372373374375376377378379380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,