Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)371372373374375376377378379380(+10)В кінець >>
374001
  Макарчук М. "Дзеркала" в мозку. Дзеркальні нейрони в нашому мозку допомагають розуміти одне одного // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Зав. кафедри фізіології людини і тварин Інституту біології, проф. Микола Макарчук розповідає про наукові дослідження в галузі нервових клітин, які вчені називають "дзеркальними нейронами", вивчаючи такі питання, як, наприклад: як пояснити те, що ми ...
374002
  Ковалів Ю. "Дзеркало, скажи мені..." // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 445-451. – ISBN 978-966-00-1462-6
374003
   "Дзэйцхар Мигчжан" - памятник тибетской медицины. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд., 1985. – 88 с.
374004
  Боса Л. "Дзяды" в культурній пам"яті білорусів // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 5 (363), вересень - жовтень. – С. 112-114. – ISSN 0130-6936
374005
  Норо А. "Диагноз времени" как третий жанр социологической теории // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 2. – С.3-12. – ISSN 0132-1625
374006
  Машталер Г.А. "Диалектика природы" Фридриха Энгельса и современные проблемы биологии / Г.А. Машталер. – Москва, 1970. – 68с.
374007
   [Дзяк Георгій Вікторович] // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; голов. ред. Г.В. Дзяк ; редкол.: Е.М. Білецька, О.О. Гудар"ян, К.Д. Дука [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 20, № 1. – С. 140-142. – ISSN 2307-0404


  "...20 березня 2015 року виповнюється 70 років від Дня народження видатного вченого, провідного кардіолога України, академіка НАМН України, доктора медичних наук, професора, ректора Державного закладу "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" ...
374008
  Коленська Любов Дзеркала = The mirrors / Коленська Любов. – Hью Йорк- Джерсі Ситі : Свобода, 1981. – 224с.
374009
  Голота Л.В. Дзеркала : лірика / Л.В. Голота. – Київ : Дніпро, 1989. – 158 с.
374010
  Яковенко Н. Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI - початку XVIII століття = Mirrors of identity. Studies in the history of concepts and ideas in Ukraine (16th through the early 18th century) / Наталя Яковенко. – Київ : Laurus, 2012. – 470, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. 2012 р. - Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 431-471. – Бібліогр.: с. 427-430 та в підрядк. прим. – (Серія "Золоті ворота" ; вип. 2). – ISBN 978-966-2449-20-4


  До нової книжки чільного українського історика, професора Києво-Могилянської академії Наталі Яковенко ввійшли вибрані статті про формування ідентичностей, особливості світосприйняття, концепції «правильної» влади і шляхетського обов"язку в ...
374011
  Осадчий В.М. Дзеркала Осені / В.М. Осадчий. – К, 1983. – 96с.
374012
  Калчев К. Дзеркало / К. Калчев. – Київ, 1980. – 248с.
374013
   Дзеркало : драматична поема Лесі Українки "Оргія" і роман Володимира Винниченка "Хочу!". – Київ : Факт, 2002. – 320 с. – (Літературний проект " Текст + контекст " ; Знакові літературні доробки та навколо них). – ISBN 966-664-058-9
374014
  Кугут Ю. Дзеркало дитячого світу в романі Т.Г. Вайта "Меч у камені" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 100-104
374015
   Дзеркало душі народної = Mirror of the national soul : спогади та враження відвідувачів виставки про Голодомор 1932 - 1933 років в Україні "Розсекречена пам"ять" / Служба безпеки України ; Галузевий державний архів ; [ упорядник В. Даниленко ; ред. кол. : С. Богунов, В. Даниленко, О. Іщук та ін. ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 767 с. : іл. – ISBN 978-966-518-493-5
374016
  Таран Л. Дзеркало Єдинорога : роман / Людмила Таран. – Львів : Піраміда, 2009. – 172, [3] с.


  В пр. №1711842 напис: Дорогому "Літагентові" - підпис. 15.ІХ.09
374017
   Дзеркало життя // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 5-27. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
374018
   Дзеркало тижня. – Київ, 2000
374019
   Дзеркало тижня. – Київ
22_28 декабря (№51). – 2000
374020
   Дзеркало тижня. – Київ
№ 1. – 2001
374021
   Дзеркало тижня. – Київ
№ 2. – 2001
374022
   Дзеркало тижня. – Київ
№ 3. – 2001
374023
   Дзеркало тижня. – Київ
№ 4. – 2001
374024
   Дзеркало тижня. – Київ
№ 5. – 2001
374025
   Дзеркало тижня. – Київ
№ 6. – 2001
374026
   Дзеркало тижня. – Київ
№ 7. – 2001
374027
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
10-16 жовтня (№ 38-39). – 2009. – с.
374028
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
1лютого - 8 лютого (№ 4). – 2013. – 16 с.
374029
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
1-7 червня (№ 19). – 2013. – 16 с.
374030
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
2-6 березня (№ 8). – 2013. – 16 с.
374031
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
2-8 листопада (№ 40). – 2013. – 16 с.
374032
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
5-11 жовтня (№ 36). – 2013. – 16 с.
374033
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
6-12 липня (№ 25). – 2013. – 16 с.
374034
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
6-12 квітня (№ 13). – 2013. – 16 с.
374035
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
7-15 березня (№ 9). – 2013. – 16 с.
374036
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
7-13 вересня (№ 32). – 2013. – 16 с.
374037
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
7-13 грудня (№ 46). – 2013. – 16 с.
374038
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
8-14 червня (№ 20). – 2013. – 16 с.
374039
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
9 лютого - 15 лютого (№ 5). – 2013. – 16 с.
374040
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
9-15 листопада (№ 41). – 2013. – 16 с.
374041
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
10 серпня (№ 28). – 2013. – 16 с.
374042
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12-18 січня (№ 1). – 2013. – 16 с.
374043
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12-18 жовтня (№ 37). – 2013. – 16 с.
374044
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
13 липня (№ 26). – 2013. – 16 с.
374045
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 вересня (№ 33). – 2013. – 16 с.
374046
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 грудня (№ 47). – 2013. – 16 с.
374047
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
15-21 червня (№ 21). – 2013. – 16 с.
374048
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
16 лютого - 22 лютого (№ 6). – 2013. – 16 с.
374049
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
16-22 березня (№106/107). – 2013. – 16 с.
374050
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
16-22 листопада (№ 42). – 2013. – 16 с.
374051
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
17-23 серпня (№ 29). – 2013. – 16 с.
374052
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
18 - 24 травня (№ 17). – 2013. – 20 с.
374053
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19-25 січня (№ 2). – 2013. – 16 с.
374054
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19/25 (жовтня (№ 38). – 2013. – 16 с.
374055
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20-26 грудня (№ 48/49). – 2013. – 16 с.
374056
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20 липня - 10 серпня (№ 27). – 2013. – 16 с.
374057
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20-26 квітня (№ 15). – 2013. – 16 с.
374058
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
21-27 вересня (№ 34). – 2013. – 16 с.
374059
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
21-27 грудня (№ 48). – 2013. – 16 с.
374060
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22-23 червня (№ 22/23). – 2013. – 16 с.
374061
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23лютого - 1 березня (№ 7). – 2013. – 16 с.
374062
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23-29 березня (№ 11). – 2013. – 16 с.
374063
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23-29 листопада (№ 43/44). – 2013. – 16 с.
374064
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23-30 серпня (№ 30). – 2013. – 16 с.
374065
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
25-31 травня (№ 18). – 2013. – 16 с.
374066
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
26 січня-1 лютого (№ 3). – 2013. – 16 с.
374067
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
26 жовтня - 1 листопада (№ 39). – 2013. – 16 с.
374068
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
27 квітня - 17 травня (№ 16). – 2013. – 20 с.
374069
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
27 червня (№ 24). – 2013. – 16 с.
374070
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 грудня (№ 49). – 2013. – 16 с.
374071
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
30 березня - 5 квітня (№ 12). – 2013. – 16 с.
374072
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
30 листопада - 6 грудня (№ 45). – 2013. – 16 с.
374073
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
31 вересня - 6 вересня (№ 31). – 2013. – 16 с.
374074
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
1-7 лютого (№ 3). – 2014. – 16 с.
374075
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
1-6 березня (№ 7). – 2014. – 16 с.
374076
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
1-7 листопада (№ 40). – 2014. – 16 с.
374077
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
4-10 жовтня (№ 35). – 2014. – 16 с.
374078
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
5 -11 квітня (№ 12). – 2014. – 16 с.
374079
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
5-11 липня (№ 24). – 2014. – 16 с.
374080
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
6-12 вересня (№ 31). – 2014. – 16 с.
374081
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
7-13 червня (№ 20). – 2014. – 16 с.
374082
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
7-14 березня (№ 8). – 2014. – 16 с.
374083
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
8-14 лютого (№ 4). – 2014. – 16 с.
374084
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
8-14 листопада (№ 41). – 2014. – 16 с.
374085
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
9-13 серпня (№ 27). – 2014. – 16 с.
374086
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
11-17 жовтня (№ 36/37). – 2014. – 16 с.
374087
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12-18 липня (№ 25). – 2014. – 16 с.
374088
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12 -18 квітня (№ 13). – 2014. – 16 с.
374089
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
13-19 вересня (№ 32). – 2014. – 16 с.
374090
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
13-19 грудня (№ 47). – 2014. – 16 с.
374091
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 червня (№ 21). – 2014. – 16 с.
374092
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
15-21 лютого (№ 5). – 2014. – 16 с.
374093
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
15-21 березня (№ 9). – 2014. – 16 с.
374094
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
17 - 23 травня (№ 16/17). – 2014. – 16 с.
374095
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
18-24 січня (№ 1). – 2014. – 16 с.
374096
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
18-24 жовтня (№ 38). – 2014. – 16 с.
374097
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19 липня - 8 серпня (№ 26). – 2014. – 16 с.
374098
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19-25 квітня (№ 14). – 2014. – 16 с.
374099
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20-26 вересня (№ 33). – 2014. – 16 с.
374100
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20-26 грудня (№ 48/49). – 2014. – 16 с.
374101
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
21-27 червня (№ 22). – 2014. – 16 с.
374102
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22-28 березня (№ 10). – 2014. – 16 с.
374103
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22-28 лютого (№ 6). – 2014. – 16 с.
374104
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22-29 серпня (№ 29). – 2014. – 16 с.
374105
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22-28 листопада (№ 44). – 2014. – 16 с.
374106
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23-30 травня (№ 18). – 2014. – 16 с.
374107
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24-31 січня (№ 2). – 2014. – 16 с.
374108
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24-31 жовтня (№ 39). – 2014. – 16 с.
374109
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
26 квітня - 16 травня (№ 15). – 2014. – 16 с.
374110
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
27 вересня - 3 жовтня (№ 34). – 2014. – 16 с.
374111
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 червня-3 липня (№ 23). – 2014. – 16 с.
374112
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
29 березня (№ 11). – 2014. – 16 с.
374113
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
29 листопада - 5 грудня (№ 45). – 2014. – 16 с.
374114
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
30 серпня - 5 вересня (№ 30). – 2014. – 16 с.
374115
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
31 травня - 6 червня (№ 19). – 2014. – 16 с.
374116
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
3-9 жовтня (№ 36/37). – 2015. – 16 с.
374117
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
4-10 липня (№ 24). – 2015. – 16 с.
374118
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
4-10 квітня (№ 12). – 2015. – 16 с.
374119
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
5 -11 вересня (№ 32). – 2015. – 16 с.
374120
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
5-11 грудня (№ 47). – 2015. – 16 с.
374121
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
6-12 червня (№ 20). – 2015. – 16 с.
374122
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
7-13 листопада (№ 42). – 2015. – 16 с.
374123
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
7-13 лютого (№ 4). – 2015. – 16 с.
374124
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
10-14 жовтня (№ 38). – 2015. – 16 с.
374125
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
11-17 липня (№ 25). – 2015. – 16 с.
374126
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
11-17 квітня (№ 13). – 2015. – 16 с.
374127
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12-18 вересня (№ 33). – 2015. – 16 с.
374128
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12 - 18 грудня (№ 48). – 2015. – 16 с.
374129
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
13-19 червня (№ 21). – 2015. – 16 с.
374130
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 листопада (№ 43). – 2015. – 16 с.
374131
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 березня (№ 9). – 2015. – 16 с.
374132
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 лютого (№ 5). – 2015. – 16 с.
374133
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
15 серпня (№ 28/29). – 2015. – 16 с.
374134
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
16-22 травня (№ 16/17). – 2015. – 16 с.
374135
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
17-23 жовтня (№ 39). – 2015. – 16 с.
374136
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
17-23 січня (№ 1). – 2015. – 16 с.
374137
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
18 - 24 квітня (№ 14). – 2015. – 16 с.
374138
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
18-24 липня (№ 26). – 2015. – 16 с.
374139
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19-25 вересня (№ 34). – 2015. – 16 с.
374140
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19 - 28 грудня (№ 49). – 2015. – 16 с.
374141
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20-26 червня (№ 22). – 2015. – 16 с.
374142
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
21-27 березня (№ 10). – 2015. – 16 с.
374143
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
21-27 лютого (№ 6). – 2015. – 16 с.
374144
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22-28 серпня (№ 30). – 2015. – 16 с.
374145
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23-29 травня (№ 18). – 2015. – 16 с.
374146
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24-30 жовтня (№ 40). – 2015. – 16 с.
374147
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24-27 листопада (№ 44/45). – 2015. – 16 с.
374148
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24-30 січня (№ 2). – 2015. – 16 с.
374149
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
25 квітня-16 травня (№ 15). – 2015. – 20 с.
374150
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
25 липня - 14 серпня (№ 27). – 2015. – 16 с.
374151
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
26 вересня - 2 жовтня (№ 35). – 2015. – 16 с.
374152
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
27 червня - 3 липня (№ 23). – 2015. – 16 с.
374153
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 листопада - 4 грудня (№ 46). – 2015. – 16 с.
374154
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 березня - 3 квітня (№ 11). – 2015. – 16 с.
374155
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 лютого - 6 березня (№ 7). – 2015. – 16 с.
374156
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
29 грудня (№ 50). – 2015. – 16 с.
374157
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
29 серпня - 4 вересня (№ 31). – 2015. – 16 с.
374158
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
30 травня - 6 червня (№ 19). – 2015. – 16 с.
374159
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
31 жовтня - 6 листопада (№ 41). – 2015. – 16 с.
374160
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
31 січня - 6 лютого (№ 3). – 2015. – 16 с.
374161
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
1-7 жовтня (№ 35). – 2016. – 16 с.
374162
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
2-8 липня (№ 24). – 2016. – 16 с.
374163
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
2-8 квітня (№ 12). – 2016. – 16 с.
374164
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
3 - 9 вересня (№ 31). – 2016. – 16 с.
374165
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
3-9 грудня (№ 46). – 2016. – 16 с.
374166
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
4-10 червня (№ 20). – 2016. – 16 с.
374167
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
4-11 березня (№ 8). – 2016. – 16 с.
374168
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
5 - 11 листопада (№ 41). – 2016. – 16 с.
374169
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
6-12 лютого (№ 4). – 2016. – 16 с.
374170
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
6-12 серпня (№ 27). – 2016. – 16 с.
374171
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
8-14 жовтня (№ 36). – 2016. – 16 с.
374172
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
9-15 липня (№ 25). – 2016. – 16 с.
374173
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
9-15 квітня (№ 13). – 2016. – 16 с.
374174
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
10 - 16 вересня (№ 32). – 2016. – 16 с.
374175
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
10-16 грудня (№ 47). – 2016. – 16 с.
374176
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
11-16 червня (№ 21). – 2016. – 16 с.
374177
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12-18 березня (№ 9). – 2016. – 16 с.
374178
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12-18 листопада (№ 42). – 2016. – 16 с.
374179
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
13-19 лютого (№ 5). – 2016. – 16 с.
374180
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
13-19 серпня (№ 28). – 2016. – 16 с.
374181
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 травня (№ 17). – 2016. – 16 с.
374182
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
15-21 жовтня (№ 37). – 2016. – 16 с.
374183
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
16-22 квітня (№ 14). – 2016. – 16 с.
374184
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
16-22 січня (№ 1). – 2016. – 16 с.
374185
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
17-23 червня (№ 22). – 2016. – 16 с.
374186
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
17 - 23 вересня (№ 33). – 2016. – 16 с.
374187
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
17-23 грудня (№ 48). – 2016. – 16 с.
374188
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19-25 листопада (№ 43/44). – 2016. – 16 с.
374189
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19-25 березня (№ 10). – 2016. – 16 с.
374190
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20-26 лютого (№ 6). – 2016. – 16 с.
374191
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20-26 серпня (№ 29). – 2016. – 16 с.
374192
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
21-27 травня (№ 18). – 2016. – 16 с.
374193
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22-28 жовтня (№ 38/39). – 2016. – 16 с.
374194
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23-28 квітня (№ 15). – 2016. – 16 с.
374195
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23-29 січня (№ 2). – 2016. – 16 с.
374196
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24 червня - 1 липня (№ 23). – 2016. – 16 с.
374197
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24-30 вересня (№ 34). – 2016. – 16 с.
374198
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24-28 грудня (№ 49). – 2016. – 16 с.
374199
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
26 листопада - 3 грудня (№ 45). – 2016. – 16 с.
374200
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
26 березня - 1 квітня (№ 11). – 2016. – 16 с.
374201
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
27 лютого - 4 березня (№ 7). – 2016. – 16 с.
374202
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
27 серпня - 2 вересня (№ 30). – 2016. – 16 с.
374203
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 травня - 3 червня ( № 19). – 2016. – 16 с.
374204
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
29 квітня - 14 травня (№ 16). – 2016. – 16 с.
374205
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
29 жовтня - 4 листопада (№ 40). – 2016. – 16 с.
374206
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
29 грудня (№ 50). – 2016. – 16 с.
374207
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
30 січня - 5 лютого (№ 3). – 2016. – 16 с.
374208
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
1-7 квітня (№ 12). – 2017. – 16 с.
374209
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
1-7 липня (№ 25). – 2017. – 16 с.
374210
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
2-8 вересня (№ 32). – 2017. – 16 с.
374211
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
2-8 грудня (№ 46). – 2017. – 16 с.
374212
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
3-9 червня (№ 21). – 2017. – 16 с.
374213
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
4-10 листопада (№ 41). – 2017. – 16 с.
374214
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
4-10 лютого (№ 4). – 2017. – 16 с.
374215
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
4-10 березня (№ 8). – 2017. – 16 с.
374216
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
7-13 жовтня (№ 37). – 2017. – 16 с.
374217
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
8-14 квітня (№ 13). – 2017. – 16 с.
374218
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
8-14 липня (№ 26). – 2017. – 16 с.
374219
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
9-15 вересня (№ 33). – 2017. – 16 с.
374220
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
9-15 грудня (№ 47). – 2017. – 16 с.
374221
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
10-16 червня (№ 22). – 2017. – 16 с.
374222
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
11-17 листопада (№ 42). – 2017. – 16 с.
374223
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
11-17 березня (№ 9). – 2017. – 16 с.
374224
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
11-17 лютого (№ 5). – 2017. – 16 с.
374225
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12-18 серпня (№ 29). – 2017. – 16 с.
374226
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
13-19 травня (№ 17). – 2017. – 16 с.
374227
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 жовтня (№ 38). – 2017. – 16 с.
374228
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 січня (№ 1). – 2017. – 16 с.
374229
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
15-21 квітня (№ 14). – 2017. – 16 с.
374230
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
15-21 липня (№ 27). – 2017. – 16 с.
374231
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
16-22 вересня (№ 34). – 2017. – 16 с.
374232
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
16-27 грудня (№ 48). – 2017. – 16 с.
374233
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
17-23 червня (№ 23). – 2017. – 16 с.
374234
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
18-24 листопада (№ 43/44). – 2017. – 16 с.
374235
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
18- 24 лютого (№ 6). – 2017. – 16 с.
374236
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
18-24 березня (№ 10). – 2017. – 16 с.
374237
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19 серпня (№ 30/31). – 2017. – 16 с.
374238
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20-26 травня (№ 18/19). – 2017. – 16 с.
374239
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
21-27 жовтня (№ 39). – 2017. – 16 с.
374240
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
21-27 січня (№ 2). – 2017. – 16 с.
374241
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22-27 квітня (№ 15). – 2017. – 16 с.
374242
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22 липня - 11 серпня (№ 28). – 2017. – 16 с.
374243
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22-28декабря (№ 51). – 2017. – 16 с.
374244
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23-29 вересня (№ 35). – 2017. – 16 с.
374245
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24-30 червня (№ 24). – 2017. – 16 с.
374246
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
25 листопада - 1 грудня (№ 45). – 2017. – 16 с.
374247
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
25-31 березня (№ 11). – 2017. – 16 с.
374248
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
25 лютого (№ 7). – 2017. – 16 с.
374249
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
27 травня - 2 червня (№ 20). – 2017. – 16 с.
374250
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 квітня - 12 травня (№ 16). – 2017. – 16 с.
374251
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 жовтня - 3 листопада (№ 40). – 2017. – 16 с.
374252
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 січня - 3 лютого (№ 3). – 2017. – 16 с.
374253
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 грудня -12 січня (№ 49/50). – 2017. – 20 с.
374254
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
30 вересня - 6 жовтня (№ 36). – 2017. – 16 с.
374255
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
2-8 червня (№ 21). – 2018. – 16 с.
374256
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
3-9 лютого (№ 4). – 2018. – 16 с.
374257
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
3-16 березня (№ 8/9). – 2018. – 20 с.
374258
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
7-13 квітня (№ 13). – 2018. – 16 с.
374259
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
9-15 червня (№ 22). – 2018. – 16 с.
374260
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
10-16 лютого (№ 5). – 2018. – 16 с.
374261
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12-18 травня (№ 17). – 2018. – 16 с.
374262
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
13-19 січня (№ 1). – 2018. – 16 с.
374263
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 квітня (№ 14). – 2018. – 16 с.
374264
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
16-22 червня (№ 23). – 2018. – 16 с.
374265
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
17-23 лютого (№ 6). – 2018. – 16 с.
374266
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
17-23 березня (№ 10). – 2018. – 16 с.
374267
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19-25 травня (№ 18/19). – 2018. – 16 с.
374268
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20-26 січня (№ 2). – 2018. – 16 с.
374269
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
21-27 квітня (№ 15). – 2018. – 16 с.
374270
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23-30 червня (№ 24/25). – 2018. – 20 с.
374271
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24-30 березня (№ 11). – 2018. – 20 с.
374272
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24 лютого - 2 березня (№ 7). – 2018. – 16 с.
374273
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
26 травня - 1 червня (№ 20). – 2018. – 16 с.
374274
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
27 січня - 2 лютого (№ 3). – 2018. – 16 с.
374275
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 квітня -11 травня (№ 16). – 2018. – 16 с.
374276
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
31 березня - 6 квітня (№ 12). – 2018. – 16 с.
374277
  Міняйло В.О. Дзеркальний короп : гумористичні оповідання / В.О. Міняйло. – Київ : Дніпро, 1968. – 296 с.
374278
  Попова Г. Дзеркальність як структуроутворюючий принцип "Замогильних нотаток" Ф.-Р. де Шатобріана // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 66-73. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто питання структурної організації мемуарної оповіді, проаналізовано співвідношення в "Замогильних нотатках" Шатобріана голосів авт. й героя. Діалогічність відносин між ними зумовлена особливою темпоральною структурою автодієгетичного наративу, ...
374279
  Малолеткин Г.Н. Дзета-функции параболических форм на группе аделей полной линейной группы : Автореф... кадн. физ.-мат.наук: 004 / Малолеткин Г.Н.; АН СССР. Матем. ин-т. Ленингр. отд. – Л., 1972. – 8л.
374280
  Андрианов А.Н. Дзета-функции простых алгебр : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 004 / Андрианов А.Н. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1969. – 9 с.
374281
  Титчмарш Э.Ч. Дзета-функция Римана / Э.Ч. Титчмарш; Е.К. Тичмарш ; пер. с англ. Ю.А. Шрейдера. – Москва : Гос. изд. иностр. лит., 1947. – 155 с. – Перед загл.: Е.К. Тичмарш
374282
  Рошаль Л.М. Дзига Вертов / Л.М. Рошаль. – М, 1982. – 266с.
374283
   Дзига Вертов и воспоминания современников. – М., 1976. – 279с.
374284
  Абрамов Н.П. Дзига Вертов. [1896-1954] / Н.П. Абрамов ; Акад. наук СССР, Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1962. – 167 с., [1] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 158-163
374285
  Шевчук В.О. Дзигар одвічний : повість / В.О. Шевчук. – Київ, 1990. – 262 с.
374286
  Караткевіч У. Дзікае палявання караля Стаха = Дикая охота короля Стаха=Дике полювання короля Стаха=King Stakh"s wild hunt : аповесць : [ на беларускай, рускай, украінскай, англійскай мовах] / Уладзімір Караткевіч ; [арг. калегія выд.: У. Гілеп і ін. ; уклад. У. Гілепа, С. Расолькі ; прадмова і сл. да чытача П. Латушкі, А. Бутэвіча ]. – Мінск : Беларускі фонд культуры, 2010. – 757, [3] с. : іл. – Выданне прысвячана 80-годдзю з дня нараджэння У.С. Караткевіча. – ISBN 978-985-6523-23-9
374287
  Гуща М.А. Дзогчен: истоки, основные положения учения и особенности духовной практики // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2007. – № 2. – С. 77-87.
374288
  Вартан В.Н. Дзорагетские рассказы / В.Н. Вартан. – Ереван, 1977. – 76с.
374289
  Галшоян М. Дзори Миро : повесть / М. Галшоян; пер. с арм. С.Каспарова. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 142 с.
374290
  Дубровская Динара Дзуары Дигорского ущелья : Традиции / Дубровская Динара, Кудрявцева Ольга // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 156-165 : Фото, карта
374291
  Кавицкий М. Дзэнцудзи. Номер 75 в списке из 88 // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 10. – С. 20-23
374292
  Эссинк Х. Дзю-до / Х. Эссинк. – М., 1974. – 120с.
374293
   Дзю-до. – М., 1977. – 103с.
374294
   Дзю-до. – 2-е изд. – М., 1980. – 117с.
374295
  Стеблина-Рудякова Дзюба-Погребняк Олена Іванівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 212-213. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1987) слов"янського відділення філологічного факультету Київського університету ім.Т.Г. Шевченка. З 1995 р. - асистент, з 2000 р. - доцент кафедри слов"янської філології КНУТШ. Перекладач
374296
  Стеблина Л.М. Дзюба-Погребняк Олена Іванівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 193-194. – ISSN 2075-437X
374297
  Боряк О.О. Дзюба О. Приватне життя козацької старшини XVIII століття (на матеріалах епістолярної спадщини) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 188-196. – ISSN 0130-5247
374298
  Корогодський Р. Дзюба триває. Видатному літератору і громадському діячеві виповнюється 70 // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 7. – С.1. – ISSN 0868-9644
374299
  Івченко В.М. Дзюбенко Микола Іванович (29.10.1933 - 9.11.2004) / В.М. Івченко, Ю.І. Булава, В.М. Єфіменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 104-105 : Фото. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817
374300
  Дука М.В. Дзюбко Ілля Семенович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 195. – ISBN 96966-8060-04-0
374301
   Дзюдо : спортивные термины на пяти языках. – Москва : Русский язык, 1979. – 94 с.
374302
  Вахун М. Дзюдо / М. Вахун. – Минск, 1983. – 127с.
374303
  Ожешко Э. Дзюрдзи / Э. Ожешко. – М., 1956. – 164с.
374304
  Міцкевич А. Дзяди : Поема; Пер.з пол.В.Гуменюк / А. Міцкевич. – Сімферополь
Ч.ІІ,IV,І. – 1999. – 80с.
374305
  Куліш П.О Дзьвін : староруські думи й сьпіви / Куліш Олелькович Панько. – Женева : Українська друкарня, 1893. – 239, IV с.
374306
  Арендарюк Е.Н. Ди-/ -сульфофенил/- тиокарбогидразид как реагент для фотометрического и титриметрического определений некоторых тяжелых металлов. : Дис... канд. хим.наук: 02.00.02 / Арендарюк Е.Н.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1987. – 212л. – Бібліогр.:л.156-159
374307
  Колесниченко Т.П. Ди сейдер нахт (Перевертень) : п"єса на 6 дій (з єврейського) / Т.П. Колесниченко. – [Київ] : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1912. – 32 с
374308
  Видоески Б. Диjалектите на македонскиот jазик = The dialects of the Macedonian language / Божидар Видоески ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопje : [МАНУ]. – ISBN 9989-649-50-2
Т. 1. – 1998. – 365, [ 1 ] c., [ 60 ] арк. к., 1 к., склад. навпіл. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
374309
  Видоески Б. Диjалектите на македонскиот jазик = The dialects of the Macedonian language / Божидар Видоески ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ. – ISBN 9989-649-55-3
Т. 2. – 1999. – 250 с., 8 арк. карт. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
374310
  Видоески Б. Диjалектите на македонскиот jазик = The dialects of the Macedonian language / Божидар Видоески ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ. – ISBN 9989-649-63-4
Т. 3. – 1999. – 5, 263 с., 55 арк. карт. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
374311
  Букин А.С. Диа- и парамагнтиная релаксация против сорбированной воды : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.17 / Букин А.С.; МГУ, Физ. фак. – М., 1975. – 22л.
374312
  Коровниченко Г.М. Диабаз с.Исачек Полтавской области : Дис... канд. геолг.наук: / Коровниченко Г.М.;. – Киев, 1933. – 192л.
374313
  Горьковой О.П. Диабазовые дайки Кураминских гор : Автореф... канд. геол.минер.наук: / Горьковой О. П.; Ин-т геол. АН УзССР, Среденазиат.НИИ геол. и минер. сырья, управл. геол. и охраны недр при ,СМ УзССР. – Ташкент, 1960. – 24л.
374314
  Горьковой О.Н. Диабазовые дайки Кураминских гор / О.Н. Горьковой. – Ташкент, 1964. – 132с.
374315
   Диабет. – М., 1964. – 603с.
374316
  Гордон Н.Ф. Диабет и двигательная активность / Н.Ф. Гордон. – Київ : Олимпийская литература, 1999. – 144c. – (Физическая реабилитация). – ISBN 966-7133-25-7
374317
  Жуковский М.А. Диабет: профилактика / М.А. Жуковский. – Москва : Знание, 1979. – 96с. – (Народный университет ; Факультет здоровья №4, 1979 г.)
374318
   Диагенез и катагенез осадочных образований. – Москва : Мир, 1971. – 464с. – (Науки о Земле)
374319
  Ярош Петр Яковлевич Диагенез и метаморфизм колчеданных руд на Урале : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 133 / Ярош Петр Яковлевич; АН СССР. Уральский филиал. Ин-т геологии и геохимии. – Свердловск, 1970. – 31л. – Бібліогр.:с.29-31
374320
  Ярош П.Я. Диагенез и метаморфизм колчеданных руд на Урале / П.Я. Ярош. – М, 1973. – 239с.
374321
  Вебер В.В. Диагенетическая стадия образования нефти и газа / В.В. Вебер. – Москва, 1978. – 143с.
374322
  Саидходжаев Ш.Г. Диагенетические и катагенетические предпосылки формирования нефтегазоматеринских свит / Ш.Г. Саидходжаев. – Ташкент, 1979. – 152с.
374323
  Саидходжаев Ш.Г. Диагенетические и катагнтические предпосылки формирования нефтегазоматеринских свит. / Ш.Г. Саидходжаев. – Ташкент, 1979. – 152с.
374324
  Костяев А.Г. Диагенетические клиновидные и складчатые деформации в четвертичных отложениях и их палеогеографическое значение : Автореф... канд. геогр.наук: / Костяев А. Г.; МГУ, Геогр. фак. – М., 1966. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
374325
  Кузьбожев Э.Н. Диагиостический анализ при разработке АСУЦ / Э.Н. Кузьбожев. – Пермь, 1982. – 77с.
374326
  Шостак Б.А. Диагнгостирование аналоговых модулей радиоэлектронных систем / Б.А. Шостак, В.А. Письменецький, С.И. Теслюк // Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; глав. ред. Н.В. Замирец. – Харьков, 2017. – № 1. – С. 16-19
374327
  Крижановский К.П. Диагноз-империя. Статьи. Письма / Коммир Петрович Крижановский ; [ред., корректор Крижановская С.Г.]. – Киев : К.І.С., 2014. – 733, [3] с., [12] л. фот. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-684-087-9
374328
  Паевский Алексей Диагноз - Z72.0? Лечитесь сами! // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 110-116 : фото
374329
  Самойленко А.П. Диагноз / А.П. Самойленко. – Алма-Ата, 1989. – 239с.
374330
  Манхейм К. Диагноз нашего времени / К. Манхейм. – М.., 1994. – 700с.
374331
  Манхейм К. Диагноз нашего времени / К. Манхейм. – Москва : Юрист, 1994. – 700с. – (Лики культуры). – ISBN 5-7357-0046
374332
  Павлов Б.В. Диагностика "болезней" машин / Б.В. Павлов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Колос, 1978. – 144 с.
374333
   Диагностика автотракторных двигателей. – изд. 2-е, перераб. и дополн. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1977. – 264 с.
374334
  Летучий Александр Николаевич Диагностика атомов водорода в плазме на стеллараторе "Ураган-2" методом лазерной резонансной спектроскопии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Летучий Александр Николаевич; МВ и ССО УССР, Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1986. – 14л.
374335
  Мальгина Елена Флорентьевна Диагностика болезней клубней картофеля с использованием хемилюминесценции : Автореф... кадн. биол.наук: 06.01.11 / Мальгина Елена Флорентьевна; Укр. с.хоз. акад. – К., 1984. – 21л.
374336
  Журавлев И.И. Диагностика болезней леса / И.И. Журавлев. – Москва, 1962. – 194с.
374337
  Трененков Е.М. Диагностика в антикризисном управлении / Е.М. Трененков, С.А. Дведенидова // Антикризисное и внешнее управление : Информационно-аналитический журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 29-46.
374338
  Чугунов В.В. Диагностика в психотерапии и психотерапевтический диагноз : [ учебное пособие ] / В.В. Чугунов. – Харьков : Наука, 2010. – 304с. – (Психо[терапевт]ическая библиотека). – ISBN 966-526-104-5
374339
  Гуляев В.А. Диагностика вычислительных машин / В.А. Гуляев. – К., 1981. – 167с.
374340
   Диагностика гидроморфизма в почвах автономных позиций Северо-Сосьвинской возвышенности (Западная Сибирь) / Н.А. Аветов, Е.О. Сопова, Ю.А. Головлева, А.В. Кирюшин, П.В. Красильников // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 1283-1292 : рис., табл. – Библиогр.: 36 назв. – ISSN 0032-180Х
374341
  Ботезату Г.А. Диагностика давности смерти в судебной медицине / Г.А. Ботезату. – Кишинев, 1987. – 134с.
374342
  Пашкин Е.М. Диагностика деформации памятников архитектуры / Е.М. Пашкин, Г.Б. Бессонов. – М., 1984. – 151с.
374343
  Волкова А.Г. Диагностика душевного страдания: психолого-лингвистический анализ письменного текста в судебной экспертизе // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 203-210. – ISSN 2309-1797
374344
  Гладкий И. Диагностика знаний студентов в условиях кредитно-модульной технологии обучения / И. Гладкий, В. Мощенок, И Дощечкина // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 4. – С. 49-53. – ISSN 1562-529Х
374345
   Диагностика и диагностические свойства минералов. – М., 1981. – 246с.
374346
   Диагностика и идентификация. – Рига, 1974. – 175с.
374347
  Вершков В.А. Диагностика и исследование динамики примесей в установках токамак. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08. / Вершков В.А.; Ин-т атом. энергии. – М., 1980. – 18л.
374348
  Зембицкая З.С. Диагностика и консервативное лечение женского бесплодия воспалительной этиологии : Автореф... д-ра мед.наук: / Зембицкая З.С.; Киевск. госуд. ин-т усовершенств. врачей. – К., 1967. – 44л.
374349
  Данилин Н.С. Диагностика и контроль качества изделий цифровой микроэлектроники / Н.С. Данилин, Ю.Л. Нуров. – Москва, 1991. – 175 с.
374350
  Шебанова Виталия Игоревна Диагностика и коррекция агрессивного поведения младших школьников с нарушениями психического развития : Дис...канд.психолог.наук:19.00.04 / Шебанова Виталия Игоревна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 215л. + Приложение: л.213-215. – Библиогр.: л.198-212
374351
  Елфимова Н.В. Диагностика и коррекция мотивации учения у дошкольников и младших школьников: уч.-метод. пособие / Н.В. Елфимова. – М., 1991. – 108с.
374352
  Никулин В.С. Диагностика и коррекция ошибок в полупроводиковых запоминающих устройствах. / В.С. Никулин. – Кишинев, 1987. – 137с.
374353
   Диагностика и лечение больных острой лучевой болезнью : Совместный научный проект JSP-3:Заключительный отчет. – Люксембург, 1996. – 120с. – ISBN 9282752054
374354
   Диагностика и лечение острых лучевых поражений. – Женева, 1960. – 443с.
374355
  Карюгина Л.И. Диагностика и лечение туберкулеза половых органов у женцин : Автореф... канд.меднаук: / Карюгина Л. И.; Льв. гос. мед. ин-т. – Львов, 1970. – 18л.
374356
  Ларская Е.С. Диагностика и методы изучения нефтегазоматеринских толщ / Е.С. Ларская. – М, 1983. – 196с.
374357
   Диагностика и моделирование ионосферных возмущений. – Москва : Наука, 1978. – 235с.
374358
  Григорьян Б.Р. Диагностика и номенклатура песчаных аллювиальных почв в четырех классификационных системах на примере почв островов Куйбышевского водохранилища / Б.Р. Григорьян, В.И. Кулагина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 677-684 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0032-180Х
374359
  Остапенко Ю.Н. Диагностика и особенности лечения острых отравлений на догоспитальном этапе / Ю.Н. Остапенко. – М., 1989. – 29с.
374360
  Голубев Н.К. Диагностика и прогнозирование воспитательного процесса / Н.К. Голубев. – Л., 1988. – 85с.
374361
  Доильницына Л.П. Диагностика и прогнозирование состояний сложных объектов в условиях неполноты и нечеткости информации. : Автореф... канд.техн.наук: 05.13,01 / Доильницына Л.П.; Харьк.ин-т.радиоэлектр. – Харьков, 1982. – 23л.
374362
   Диагностика и прогнозирование функционального состояния мозга человека. – М., 1988. – 208с.
374363
  Жуков Ю.М. Диагностика и развитие компетентности в общении : Спецпрактикум по социальной психологии / Ю.М. Жуков. – Москва, 1990. – 104 с.
374364
  Карр Дж. Диагностика и ремонт аппаратуры радиосвязи и радиовещания / Дж. Карр. – Москва : Мир, 1991. – 400 с.
374365
  Собчик Л.Н. Диагностика индивидуально-типологических свойств и межличностных отношений : практ. руководство / Собчик Л.Н. – Санкт-Петербург : Речь, 2002. – 96 с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Практикум по психодиагностике). – ISBN 5-9268-0074-9
374366
  Зелинский А.Б. Диагностика индивидуальных особенностей музыкальной памяти : Автореф... канд. психологич.наук: 19.00.01 / Зелинский А.Б.; Минпрос УССР, НИИ психологии УССР. – К., 1986. – 16л.
374367
  Иванов И.И. Диагностика ионосферной плазмы методом трансионосферного зондирования : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Иванов Игорь Иванович ; АН СССР ; Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – Москва, 1982. – 14 с. – Библиогр.: 11 назв.
374368
  Кротков Е.А. Диагностика как универсальная форма научного познания (эпистемологический анализ) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 85-94. – ISSN 0042-8744
374369
  Братута Э.Г. Диагностика капельных потоков при внешних воздействиях / Э.Г. Братута. – Харьков, 1987. – 144с.
374370
  Лазарев С.Н. Диагностика кармы / С.Н. Лазарев. – Москва
Кн.1 : Система полевой саморегуляции. – 1994. – 161с.
374371
  Лазарев С.Н. Диагностика кармы / С.H. Лазарев. – Санкт-Петербург : Лениздат. – (Диагностика кармы). – ISBN 5-900694-06-2
Кн. 7 : Преодоление чувственного счастья. – 2001. – 251, [5] с. – На обл. назв. серии.


  Содержание: 1. Вступление ; 2. Прием ; 3. День приема ; 4. Американская красота ; 5. Танго с временем ; 6. Семинар ; 7. День приема ; 8. Работа над собой ; 9. Время ; 10.Заключение.
374372
  Лазарев С.Н. Диагностика кармы / С.H. Лазарев. – Санкт-Петербург : Лениздат. – (Диагностика кармы). – ISBN 978-5-9000694-04-7
Кн. 5 : Ответы на вопросы. – 2010. – 280, [4] с. – На обл. назв. серии.
374373
  Косенков Р.А. Диагностика качества экономического роста и развития предприятий: : учеб. пособие / Р.А. Косенков. – Волгоград, 1988. – 112 с.
374374
  Кузнецова О. Диагностика компонентов пассионарности: презентация методики / О. Кузнецова, Я. Иванова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 78-82. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  В статье представлены этапы разработки и результаты апробации психодиагностической методики, предназначенной для изучения компонентов пассионарности. Пассионарность рассматривается как склонность личности к преобразованию действительности (изменению ...
374375
  Нури Абделбассет Диагностика короткозамкнутых роторов асинхронных электроприводов электротехнических комплексов : Автореф... кандидата техн.наук: 05.09.03 / Нури Абделбассет; Мин-во образов. Украины. Донецкий госуд. техн. ун-тет. – Донецк, 1997. – 19л.
374376
  Фекличков В.Г. Диагностика минералов / В.Г. Фекличков. – М., 1975. – 350с.
374377
  Фекличев В.Г. Диагностика минералов : Теория, методика, автомаматизация / В.Г. Фекличев. – Москва : Наука, 1989. – 478с.
374378
  Геворкьян С.В. Диагностика минералов марганца / С.В. Геворкьян, В.С. Ляшенко, Э.А. Янчук. – Киев : Наукова думка, 1991. – 204с.
374379
  Ложкин В.В. Диагностика минералов россыпей : (практ. руководство) / В.В. Ложкин. – Москва : Госгеолтехиздат, 1962. – 243 с. – Библиогр.: с. 237-240
374380
  Буланов В.А. Диагностика минералов. / В.А. Буланов, А.И. Сизых. – Иркутск, 1991. – 249с.
374381
  Гузенюк Збигнев Диагностика многозначных однородных структур : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.13 / Гузенюк Збигнев; Ленингр. ин-т точной механики и оптики. – Л., 1979. – 20л.
374382
  Кон Е.Л. Диагностика многотактных телемеханических систем / Е.Л. Кон. – Л, 1972. – 118с.
374383
  Рекун Г.П. Диагностика навчальної мотивацї студентів ВНЗ / Г.П. Рекун, Ю.І. Прус // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 386-394. – ISSN 1993-6788
374384
   Диагностика наносистем. Многоуровневые фрактальные наноструктуры / А.П. Шпак, В.В. Шилов, О.А. Шилова, Ю.А. Куницкий; Ин-т металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАНУ; Ин-т химии высокомолекулярных соединений НАНУ. – Киев. – ISBN 966-8002-80-6
Ч.2. – 2004. – 112с.
374385
  Усенко Л.В. Диагностика нарушений деятельности центральной нервной системы в анестезиологии и интенсивной терапии с помощью определения когнитивной дисфункции / Л.В. Усенко, А.А. Криштафор, Г.С. Канюка // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 100-104. – ISSN 2224-0586
374386
  Бирюков В.В. Диагностика неисправностей ЭЦВМ / В.В. Бирюков, Н.А. Коротаев. – Минск, 1972. – 102с.
374387
  Трухачева Валентина Александровна Диагностика неоднородной плазмы по самообращенным контурам : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Трухачева Валентина Александровна ; МВ и ССО РСФСР, ЛГУ. – Ленинград, 1979. – 12 с.
374388
  Животов В.К. Диагностика неравновесной химически активной плазмы / В.К. Животов. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 216 с.
374389
   Диагностика неравновесных состояний в молекулярных лазерах / О.В. Ачасов, Н.Н. Кудрявцев, С.С. Новиков, Р.И. Солоухин, Н.А. Фомин. – Минск : Наука и техника, 1985. – 208 с.
374390
   Диагностика низкотемпературной плазмы. – Москва : Наука, 1979. – 192 с.
374391
  Гиппиус А.А. Диагностика низкотемпературной плазмы по спектрам ее собственного излучения в СВЧ и субмиллиметровом диапазонах / А.А. Гиппиус. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 134 с.
374392
  Мушинский А.А. Диагностика низкотемпературной частично ионизованной плазмы методом рассеяния света. : Автореф... канд.техн.наук: 01.04.14 / Мушинский А.А.; Гос.науч-исслед.энерг.ин-т. – М, 1976. – л.
374393
  Курилова Татьяна Николаевна Диагностика нравственной воспитанности учащихся средних специальных учебных заведений : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Курилова Татьяна Николаевна; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1981. – 18л.
374394
  Тельдеши Ю. Диагностика окружающей среды радиоаналитическими методами / Ю. Тельдеши. – М., 1985. – 193с.
374395
  Кабикин В.Е. Диагностика оперативного мышления. / В.Е. Кабикин. – Киев, 1977. – 109с.
374396
  Гордеева Т.О. Диагностика оптимизма как стиля объяснения успехов и неудач (опрсник стоун) / Т.О. Гордеева, Осин, В.Ю. Шевяхова // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 9 (138). – С. 29-41
374397
   Диагностика органических веществ в горных породах и минералах магматического и гидротермального происхождения. – М., 1968. – 252с.
374398
  Чжен Г.Я. Диагностика отказов цифровых вычислительных систем / Г.Я. Чжен. – М., 1972. – 232с.
374399
  Панфилов В.Н. Диагностика питания растений. Современные методы определения потребности растений в удобрениях. / В.Н. Панфилов, А.В. Соколов. – Москва, 1944. – 64с.
374400
  Церлинг В.В. Диагностика питания сельскохозяйственных культур / В.В. Церлинг. – Москва, 1990. – 235с.
374401
   Диагностика плазмы. – Москва, 1963. – 303 с.
374402
   Диагностика плазмы : Пер.с англ. – Москва : Мир, 1967. – 516 с.
374403
   Диагностика плазмы : сб. статей. – Москва : Атомиздат
Вып. 3. – 1973. – 560 с.
374404
   Диагностика плазмы. – Москва : Энергоатомиздат
вып. 4 (1). – 1981. – 236 с.
374405
   Диагностика плазмы. – Москва : Энергоатомиздат
вып. 4 (2). – 1981. – 192 с.
374406
  Фолмкин Игорь Петрович Диагностика плазмы методом резонансной флуоресценции на установке токами ФТ-1 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Фолмкин Игорь Петрович; АН СССР. Физ.-техн. ин-т. – Ленинград, 1981. – 20л.
374407
   Диагностика плазмы по контурам спектральных линий (оптика неоднородных сред) : межвуз. сб. – Петрозаводск : Издательство Петрозаводского университета, 1977. – 204 с.
374408
  Москалев И.Н. Диагностика плазмы с помощью открытых цилиндрических резонаторов / И.Н. Москалев, А.М. Стефановский. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 145 с.
374409
  Семенов В.В. Диагностика плотной низкотемпературной плазмы методом коллективного рассеяния лазерного излучения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.08 / Семенов В.В.; АН СССР.Физ-техн.ин-т. – Л, 1975. – 18л.
374410
   Диагностика плотной плазмы. – Москва : Наука, 1989. – 367 с.
374411
   Диагностика поверхности : тезисы оригинальн. докладов / Всесоюзная конференция (1986, Каунас). – Черноголовка : ИФТТ АН СССР, 1986. – 198 с.
374412
   Диагностика поверхности ионными пучками : тезисы докладов / Всесоюзное совещание-семинар. – Донецк : Издательство Донецкого университета, 1980. – 312 с.
374413
  Петров Н.Н. Диагностика поверхности с помощью ионных пучков / Н.Н. Петров, И.А. Аброян. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1977. – 160 с.
374414
  Коллакот Р.А. Диагностика повреждений / Р.А. Коллакот. – М., 1989. – 516с.
374415
   Диагностика познавательных способностей. – Ярославль, 1986. – 150с.
374416
  Стасюк В.И. Диагностика поливов молодых насаждений яблони в условиях дерново-слабоподзолистых песчаных почв северной части лесостепи УССР : Автореф. дис. ... канд. с-х. наук : 536 / Стасюк В.И. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 26 с.
374417
   Диагностика потоков разреженного газа. – Новосибирск, 1979. – 253с.
374418
  Бурков В.Н. Диагностика потребности липы мелколистной в азоте, фосфоре и калии в условимях питомников Среднего Зауралья : Автореф... канд. биол.наук: / Бурков В. Н.; АН СССР, Урал. филиал Ин-т биологии. – Свердловск, 1966. – 25л.
374419
  Нехорошева И.В. Диагностика предрасположенности молодежи к девиантному поведению // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 5. – С.28-39. – ISSN 0042-8841
374420
  Бутаков Е.А. Диагностика программируемых логических матриц / Е.А. Бутаков. – М., 1991. – 157с.
374421
  Матяш Н.В. Диагностика профессиональной компетентности педагога-психолога. / Н.В. Матяш, Е.М. Фещенко // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 2. – С. 80-91
374422
  Котиленков Н.К. Диагностика профессиональной направленности учащихся : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Котиленков Н.К.; Мин-во просвещ. БССР. Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1979. – 17л.
374423
   Диагностика пучков заряженных частиц в ускорителях : сб. науч. трудов. – Москва : РИАН СССР, 1984. – 137 с.
374424
  Кобелев А.Н. Диагностика работы библиотек: информационно-аналитический компонент // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 4. – С. 18 - 27. – ISSN 0130-9765
374425
  Скворцов Н.Н. Диагностика резервов производства / Н.Н. Скворцов, Л.Н. Омельченко. – К., 1988. – 133с.
374426
  Голобородько А.А. Диагностика реконструкции поверхности золота методами многоугловой эллипсометрии / А.А. Голобородько, А.В. Крылов, Л.И. Робур // Журнал нано- та електронної фізики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т. – Суми, 2015. – Т. 7, № 1. – С. 01025-1-01025-6. – ISSN 2077-6772


  В работе рассматриваются изменения структуры и оптических свойств пленок золота. Экспериментально показано, что изменения структуры поверхности достоверно фиксируются методами многоугловой Мюллер-поляриметрии. Проанализировано влияние поверхности ...
374427
  Екатеринославский Ю. Диагностика рисковой "температуры" фирмы // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2008. – № 6. – С. 2-6.
374428
  Кухарська Н. Диагностика рынка услуг Украины и его региональные предприятия : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 3 (281). – С. 51-54 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
374429
  Наумов Л.Б. Диагностика силикоза и силикотуберкулеза / Л.Б. Наумов. – Ташкент, 1975. – 153с.
374430
  Куприянов П.Г. Диагностика систем семянного размножения в популяциях цветковых растений / П.Г. Куприянов; Под ред. Н.А. Шишкинской. – Саратов, 1989. – 160с.
374431
  Богомолов А.М. Диагностика сложных систем / А.М. Богомолов, В.А. Твердохлебов. – Киев : Наукова думка, 1974. – 128с.
374432
  Берзина И.Г. Диагностика слюд по фигурам травления на следах от осколков деления . Атлас / И.Г. Берзина, Д.П. Попенко. – М, 1970. – 92с.
374433
  Любимова И.Н. Диагностика солонцового процесса в целинных и агрогенно-измененных почвах разных регионов / И.Н. Любимова, В.В. Хан, И.А. Салпагарова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 1046-1055 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0032-180Х
374434
   Диагностика состояния газового потока по результатам лидарных изменений с использованием фрактальной размерности / Г.Н. Доля, В.И. Карпенко, В.Н. Ващенко, Р.Э. Пащенко, В.П. Дзебань, А.В. Шаповалов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 439-449. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для диагностики параметров движения газовых потоков используются лидарные методы и средства. Анализ частотного спектра выходного сигнала фотоприемника для диагностики потока газа не позволяет измерить его параметры при малых значениях отношения ...
374435
   Диагностика способностей и личностных черт учащихся в учебной деятельности. – Саратов, 1989. – 218 с.
374436
  Рождественская Н.А. Диагностика способов межличностного познания подростков : апробация методики / Н.А. Рождественская, А.В. Сорин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.67-77. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
374437
  Баженова К.А. Диагностика сформированности организационно-управленческой компетентности педагогов - руководителей исследовательской деятельностью школьников // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 35-41. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385
374438
  Батаршев А.В. Диагностика темперамента и характера / А.В. Батаршев. – 2-е изд., перераб. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2007. – 368 с. : илл., табл. – (Практическая психология). – ISBN 978-5-91180-484-8
374439
   Диагностика термоядерной плазмы. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 165 с.
374440
  Рухман Е.Л. Диагностика технических средств автоматизированных систем управления : учеб. пособ. / Е.Л. Рухман, Б.Я. Советов, О.И. Шеховцов. – Ленинград, 1977. – 104 с.
374441
  Стукас В.А. Диагностика типа личности // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 9 (129), сентябрь. – С. 7-20. – ISSN 2226-7549
374442
  Бессонов А.С. Диагностика трихинеллеза / А.С. Бессонов. – Вильнюс : Минтис
2. – 1975. – 383с.
374443
  Волков Я.Ф. Диагностика турбулентной плазмы / Я.Ф. Волков. – Киев : Наукова думка, 1983. – 141 с.
374444
  Рапопорт В.Ш. Диагностика управления: практический опыт и рекомендации. / В.Ш. Рапопорт. – М, 1988. – 125с.
374445
  Маркова В.Н. Диагностика управленческих навыков библиотечных менеджеров / В.Н. Маркова, Е.А. Чернышева // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 8. – С. 66-72. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены основные аспекты стратегического управления библиотекой и результаты опроса библиотечных менеджеров НТБ Белгородского государственного технологического университета, проведенного в октябре 2004 г.
374446
  Шевчук Л.И. Диагностика уровней усвоения : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Шевчук Л.И. ; МГУ, Фак. психол., Каф. педагог. и пед. психол. – Москва, 1973. – 25 с.
374447
  Юрик И.В. Диагностика уровня вовлеченности персонала библиотеки // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 1. – С. 84-86
374448
   Диагностика условий распространения УКВ в тропосфере : монография / НАНУ, Ин-т радиофизики и электроники им. А.Я. Усикова ; под ред. Г.И. Хлопова. – Киев : Наукова думка, 2010. – 264 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0954-2
374449
  Василенко В.А. Диагностика устойчивого развития предприятий : Монография / В.А. Василенко; Таврический Национальный ун-т им. В.И. Вернадского. – Киев : Центр навчальної літератури, 2005. – 142с. – ISBN 966-364-184-3
374450
  Долгов И А. Диагностика устройств, функционирующих в системе остаточных классов / И А. Долгов. – М, 1982. – 64с.
374451
  Нгуен Тонг Там Диагностика фазового состояния тропосферных облаков по спутниковым данным : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 25.00.30 / Нгуен Тонг Там. – Санкт-Петербург, 2017. – 22 с. – Библиогр.: 9 назв.
374452
  Новохатько В.Н. Диагностика физического состояния как основа эффективного педагогического руководства двигательным развитием детей 5-7 лет. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Новохатько В.Н.; Киев. гос. ин-т физ. культуры. – К., 1984. – 24л.
374453
  Бабаева З.Ш. Диагностика финансового кризиса на предприятии // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 6 (56). – C. 26-27. – ISSN 1680-2721
374454
  Петросянц К.В. Диагностика финансового состояния и санация предприятия // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.195-200
374455
  Середа В.И. Диагностика функционирования контролируемых восстанавливаемых стохастических систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Середа В.И.; МВ и ССО Украины, КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 16 с.
374456
  Середа Владимир Иванович Диагностика функционирования контролируемых восстанавливаемых стохастических схем : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Середа Владимир Иванович; КГУ. – К., 1991. – 129л. – Бібліогр.:л.115-118
374457
  Попов Алексей Юрьевич Диагностика целостной активности субъекта жизнедеятельности: методологические, статистические и психометрические аспекты / Попов Алексей Юрьевич, Волочков Андрей Александрович // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 46-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
374458
  Попов Алексей Юрьевич Диагностика целостной активности субъекта жизнедеятельности: методологические, статистические и психометрические аспекты / Попов Алексей Юрьевич, Волочков Андрей Александрович // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 46-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
374459
  Артюшина М.Н. Диагностика ценностных отношений // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 65-70. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3). – ISSN 1995-0047
374460
  Герасимов А.М. Диагностика чешуекрылых, имеюцих хозяйственное значение / А.М. Герасимов. – Л, 1939. – 33с.
374461
   Диагностика электроэнергетического оборудования с использованием микропроцессорных средств. – Киев
Ч. 2. – 1990. – 178 с.
374462
  Ротарь С.Л. Диагностика ЭЦВМ, организация и эксплуатация вычислительных центров / С.Л. Ротарь. – Кишинев, 1978. – 87с.
374463
   Диагностика, лечение и профилактика хронического гепатита c в условиях первичного звена медицинской помощи (обзор литературы) / С.Х. Лапасов, Л.Р. Хакимова, М.Х. Аблакулова, Ёрмухамедова, Д.Х. Абдухамидова // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МЩЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. – Тернопіль, 2017. – № 2 (30). – C. 13-21. – ISSN 1811-2471
374464
  Салаев Диагностика. классификация почв Азербайджана / Салаев, Мамед-Эмин Мамед-Али оглу. – Баку, 1991. – 237с.
374465
  Латишенко В.А. Диагностики жесткости и прочности материалов / В.А. Латишенко. – Рига, 1968. – 320с.
374466
  Семаго М.М. Диагностико-консультативная деятельность психолога образования : Методическое пособие / Под общ. ре.: М.М.Семаго. – Москва : Айрис-пресс, 2004. – 288с. – (Библиотека психолога образования). – ISBN 5-8112-0963-0
374467
  Доценко Б.И. Диагностирование динамических систем / Б.И. Доценко. – К, 1983. – 159с.
374468
  Харазов А.М. Диагностирование и эффективность эксплуатации автомобилей / А.М. Харазов. – Москва, 1986. – 64с.
374469
  Сазонов Сергей Николаевич Диагностирование интегральных схем по параметрам нелинейности характеристик энергопотребления : Автореф... канд. технич.наук: 05.13.05 / Сазонов Сергей Николаевич; КПИ. – К., 1993. – 17л.
374470
  Иоффе М.И. Диагностирование логических схем / М.И. Иоффе. – М, 1989. – 157с.
374471
   Диагностирование машин-автоматов и промышленных роботов. – М., 1988. – 152с.
374472
   Диагностирование приборов для радиационных измерений. – М., 1991. – 200с.
374473
  Гуляев В.А. Диагностирование программного обеспечения микропроцессорных систем / В.А. Гуляев, Ю.М. Коростиль. – Киев : Тэхника, 1991. – 140с.
374474
  Улитовский Б.А. Диагностирование сельскохозяйственной техники / Б.А. Улитовский. – М., 1985. – 63с.
374475
  Таран В.П. Диагностирование электрооборудования / В.П. Таран. – Киев : Техніка, 1983. – 200 с.
374476
   Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога. – М., 1987. – 178с.
374477
  Ерина Т.М. Диагностическая основа профилизации образования // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2010. – № 4 (73). – С. 9-14. – ISSN 1998-1740


  В статье раскрываются основы педагогической диагностики при введении профильного обучения. В числе компонентов диагностики рассматриваются собственно педагогические предпосылки к созданию профилей обучения, а также социальные. Особое внимание уделено ...
374478
  Буинов А.Н. Диагностические алгоритмы. / А.Н. Буинов. – Улан-Удэ, 1976. – 130с.
374479
  Лебедева И.И. Диагностические горизонты в классификации почв России / И.И. Лебедева, М.И. Герасимова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 923-934 : табл. – Библиогр.: 59 назв. – ISSN 0032-180Х
374480
  Фрадкин В.А. Диагностические и лечебные аллергены / В.А. Фрадкин. – М., 1990. – 255с.
374481
  Фекличев В.Г. Диагностические контрасты минералов : Справочник / В.Г. Фекличев. – Москва : Недра, 1989. – 478с.
374482
  Коновалова А.С. Диагностические показатели окультуренных почв подзолистого типа : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Коновалова А.С.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Почв. ин-т им. В.В.Докучаева. – М., 1965. – 29л.
374483
   Диагностические применения лазеров и волоконной оптики. – Саратов
Ч. 1. – 1989. – 104 с.
374484
   Диагностические применения лазеров и волоконной оптики. – Саратов
Ч. 2. – 1989. – 72 с.
374485
  Островская О.А. Диагностические продукты с элементами инноваций в мониторинге финансовой отчетности / О.А. Островская, О.Б. Соколова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 289-296 : рис. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
374486
  Оганесян Л.А. Диагностические расчеты штормовых нагонов / Л.А. Оганесян, С.В. Сивашинский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 120с.
374487
  Бобрик М.И. Диагностические решения клинической задачи "Оценка состояния костной ткани" / М.И. Бобрик, В.М. Резниченко, И.В. Сидорова // Міжнародний ендокринологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Заславський О.Ю. ; голов. ред. В.І. Паньків ; редкол.: Авраменко Т.В., Бобирьова Л.Є., Боднар П.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 13, № 8. – С. 67-71. – ISSN 2224-0721
374488
   Диагностические свойства рудных минералов. – Москва : Недра, 1975. – 285с.
374489
  Фекличев В.Г. Диагностические спектры минералов / В.Г. Фекличев. – Amsterdam : Недра, 1977. – 288с.
374490
  Соколовский Мирон Наумович Диагностические эксперименты с автоматами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Соколовский Мирон Наумович; АН СССР. Сибирск. отделение. Ин-т математики. – Новосибирск, 1979. – 10л.
374491
  Страхова Л.П. Диагностический анализ системы и процесса управления / Л.П. Страхова. – М, 1979. – 64с.
374492
   Диагностический метод ранговых эталонов и возможности его применения в геологии : (методические указания). – Ленинград, 1972. – 17с.
374493
  Белова Н.А. Диагностический потенциал методической мастерской при формировании профессиональной компетенции будущего учителя / Н.А. Белова, Е.А. Кашкарева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 4. – С. 28-32. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается дидактический потенциал методической мастерской как одной из интенсивных образовательных технологий при формировании профессиональной компетенции будущего учителя-филолога. This article is dedicated to diagnostic opportunity of ...
374494
  Зуев И.А. Диагностический тест структуры интересов и склонностей (СИС-190) // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 7. – С.24-29
374495
  Султанов В.К. Диагностическое значение изменений показателей протеинкиназных активностей при хронических заболеваниях желудка и толстой кишки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.05 / Султанов Валерий Кавказович ; Военно-мед. акад. им. С.М. Кирова. – Ленинград, 1984. – 25 с. – Библиогр.: 5 назв.
374496
  Ботезату И.Ф. Диагностическое значение некоторых биохимических и серологических методов исследования при вирусном гепатите : Автореф... канд. мед.наук: 759 / Ботезату И.Ф.; Кишиневский гос. мед. ин-т. – Кишинев, 1970. – 24л.
374497
  Коханова-Еллинская Диагностическое значение определения фосфатазы крови при рахите : Автореф... канд. мед.наук / Коханова-Еллинская М.Б. – Казань, 1952. – 10 с.
374498
   Диагностическое и лечебное применение радиоактивных изотопов. – Киев, 1976. – 343с.
374499
  Сагунов В.И. Диагностическое обеспечение в Сапр. / В.И. Сагунов. – Горький, 1988. – 52с.
374500
  Любовников О.М. Диагонали любви. / О.М. Любовников. – Киров, 1963. – 85с.
374501
  Лукач И.. Диагональные операторы на сфере и уравнение Шредингера для задач, обладающих симметрией трехмерных вращений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Лукач И..; НИИ ядерной физики. – М., 1969. – 21л.
374502
  Лифшиц Г.М. Диаграмма плавкости четвертой взаимной сингулярной системы с раслоением из хлоридов, бромидов, нитратов калия и серебра. : Автореф... Канд.хим.наук: / Лифшиц Г.М.; Воронеж.гос.мед.ин-т. – Воронеж, 1949. – 11 с.
374503
  Беруль С.И. Диаграмма состояне взаимной системы и нитратов и нитритов натрия и калия. : Автореф... Канд.хим.наук: / Беруль С.И.; Ин-т.общей и неорганической химии. – Москва, 1952. – 16 с.
374504
  Рыжков Н.А. Диаграмма состояний железоуглеродистых сплавов / Н.А. Рыжков, В.М. Заблудовский. – Тольятти, 1971. – 47с.
374505
  Шелимова Л.Е. Диаграмма состояния в полупроводниковом материаловедении / Л.Е. Шелимова. – М., 1991. – 367с.
374506
  Карнацевич Л.В. Диаграмма состояния и избыточные термодинамические функции растворов водород-дейтерий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.09 / Карнацевич Л.В. ; АН УССР , Физ.-техн. ин-т низк. температур. – Харьков, 1976. – 17 с. – Бібліогр.:с.16
374507
  Серебрянский В.Т. Диаграмма состояния системы бор-алюминий. : Автореф... канд. хим.наук: / Серебрянский В.Т.; Гос. ком. Сов. Мин. СССР по химии НИИ физ.-хим. им. Л.Я.Карпова. – М., 1962. – 14л.
374508
  Пан В.М. Диаграмма фазовых равновесий системы хром - никель - ниобий. : Автореф... канд. техн.наук: / Пан В.М.; МВ и ССО УССР. Киев. политехн. ин-т. – К., 1961. – 18л.
374509
  Шаров А.С. Диаграмма цвет -- светимость звезд в окрестностях Солнца. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Шаров А.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1955. – 8л. – Бібліогр.:с.6-7
374510
  Юшин Ю.Я. Диаграммная техника в квантовой электродинамике мягких фотонов и электромагнитные процессы при низких и высоких энергиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 68-40 / Юшин Ю.Я.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.13
374511
  Касан-Оглы Диаграммная техника для спиновых операторов и ее применение к проблемам ферромагнетизма : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Касан-Оглы Ф.А.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1971. – 14л.
374512
  Письмак Юрий Михайлович Диаграммные представления функциональных преобразований Лежандра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Письмак Юрий Михайлович; ЛГУ. – Л., 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.12
374513
  Тыслер И. Диаграммы / И. Тыслер. – М.-Л., 1932. – 84с.
374514
  Уокенбах Дж. Диаграммы в Excel / Джон Уокенбах; Пер. с англ. А.Г. Сысонюка. – Москва : Диалектика, 2003. – 448с. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0474-9


  Книга будет полезна как для начинающих так и для опытных пользователей. Для ее понимания требуется знание элементарных основ работы в Excel.
374515
  Кузичев А.С. Диаграммы Венна. История и применение / А.С. Кузичев. – Москва, 1968. – 252с.
374516
  Кузнецов С.И. Диаграммы и таблицы течения диссоцирующего воздуха около клина, конуса и выпуклой поверхности / С.И. Кузнецов. – Москва, 1962. – 212с.
374517
   Диаграммы изотермического распада раствора в алюминиевых сплавах. – М., 1973. – 152с.
374518
  Коршунов Б.Г. Диаграммы плавкости галогенидных систем / Б.Г. Коршунов. – Л., 1972. – 384с.
374519
  Сафонов В.В. Диаграммы плавкости галогенидных систем / В.В. Сафонов, М.П. Коженова. – М., 1978. – 96с.
374520
  Коршунов Б.Г. Диаграммы плавкости галогенидных систем переходных элементов / Б.Г. Коршунов. – М., 1977. – 248с.
374521
   Диаграммы плавкости солевых систем. – Москва : Химия, 1977. – 326 с.
374522
   Диаграммы плавкости солевых систем. – Москва : Металлургия
Ч. 2. – 1977. – 304 с.
374523
   Диаграммы плавкости солевых систем. – М.
5. – 1977. – 392с.
374524
   Диаграммы плавкости солевых систем. – М.
3. – 1979. – 207с.
374525
  Словинская В.М. Диаграммы равновесий взаимно-четверной системы из иодидов и хлоридов калия и натрия в водных растворах при 0,25,50 С. : Автореф... канд.хим.наук: / Словинская В.М.; Акад.наук Узбек.ССР.ин-т химии. – Ташкент, 1956. – 19л.
374526
  Федорова М.Ф. Диаграммы состояния бинарных систем из конденсированных газов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федорова М.Ф.; МВО СССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1949. – 12 с.
374527
   Диаграммы состояния в материаловедении. – Киев, 1984. – 241с.
374528
   Диаграммы состояния в материаловедении. – К., 1991. – 160с.
374529
   Диаграммы состояния двойных и многокомпонентных систем на основе жидкого железа. – М., 1986. – 439с.
374530
  Захаров А.М. Диаграммы состояния двойных и тройных систем / А.М. Захаров. – Москва, 1964. – 300с.
374531
  Захаров А.М. Диаграммы состояния двойных и тройных систем / А.М. Захаров. – изд. 2-е перераб. и доп. – Москва, 1978. – 293 с.
374532
  Захаров А.М. Диаграммы состояния двойных и тройных систем / А.М. Захаров. – Москва, 1990. – 239 с.
374533
   Диаграммы состояния двойных и тройных систем титана / Корнилов, И, , П.Б. Будберг. – Москва, 1961. – 176с.
374534
   Диаграммы состояния двойных металлических систем : Справочник в 3-х томах. – Москва : Машиностроение. – ISBN 5-217-02688-Х;5-217-02688-1
Т.1./ Под общ. ред. Н.П. Лякишева. – 1996. – 992с.
374535
   Диаграммы состояния двойных металлических систем : Справочник в 3-х т. – Москва : Машиностроение. – ISBN 5-217-01567-5;5-217-01569-1
Т.2./ Под общ. ред. Н.П. Лякишева. – 1997. – 1024с.
374536
   Диаграммы состояния двойных металлических систем : Справочник в 3-х т. – Москва : Машиностроение. – ISBN 5-217-02687-1;5-217-02932-3
Т.3. Кн.2./ Под общ. ред. Н.П. Лякишева. – 2001. – 448с.
374537
   Диаграммы состояния двойных металлических систем : Справочник в 3-х томах. – Москва : Машиностроение. – ISBN 5-217-02687-2;5-217-02687-1
Т.3. Кн.1./ Пол общ. ред. Н.П. Лякишева. – 2001. – 872с.
374538
  Кубашевски О. Диаграммы состояния двойных систем на основе железа / О. Кубашевски. – М, 1985. – 183с.
374539
  Шейнина А.А. Диаграммы состояния жидкость-твердая фаза растовров водород-дейтерий и изотопов водорода с примесями легких элементов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.09 / Шейнина А. А.; АН УССР, Физ. техн. ин-т низк. темп. – Х., 1986. – 15л.
374540
   Диаграммы состояния и термодинамика фаз в бинарных системах редкоземельных металлов с кремнием : справочник / М.В. Буланова [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем материаловедения им. И.Н. Францевича. – Киев : Наукова думка, 2013. – 204, [4] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 162-197, с. 206. – ISBN 978-966-00-1321-6
374541
   Диаграммы состояния и фазовые превращения сплавов Урана. – М., 1972. – 252с.
374542
   Диаграммы состояния металлических систем : обзор исследований. – Москва : Наука, 1968. – 323 с.
374543
   Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные .... – Москва
16. – 1972. – 308 с.
374544
   Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1955 г.. – М.
1. – 1959. – 136с.
374545
   Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1956 г.. – М.
2. – 1959. – 102с.
374546
   Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1957 г.. – М.
3. – 1960. – 272с.
374547
   Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1958 г.. – М.
4. – 1961. – 404с.
374548
   Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1959 г.. – М.
5. – 1962. – 165с.
374549
   Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1960 г.. – М.
6. – 1962. – 178с.
374550
   Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1961 г.. – М.
7. – 1963. – 264с.
374551
   Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1962 г.. – М.
8. – 1964. – 232с.
374552
   Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1963 г.. – М.
9. – 1966. – 277с.
374553
   Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1964 г. – Москва
10. – 1966. – 241 с.
374554
   Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1965 г. – Москва
11. – 1968. – 270 с.
374555
   Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1966 г. – Москва
12. – 1968. – 272 с.
374556
   Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1967 г.. – Москва
13. – 1970. – 278 с.
374557
   Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1968 г. – Москва
14. – 1970. – 272 с.
374558
  Алисова С.П. Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1973 году / С.П. Алисова, П.Б. Будберг. – Москва, 1976. – 268с.
374559
  Левинский Ю.В. Диаграммы состояния металлов с газами / Ю.В. Левинский. – М., 1975. – 295с.
374560
  Мохосоев М.В. Диаграммы состояния молибдатных и вольфраматных систем / М.В. Мохосоев. – Новосибирск, 1978. – 319с.
374561
   Диаграммы состояния силикатных систем. – М.-Л.
1. – 1965. – 547с.
374562
   Диаграммы состояния силикатных систем. – Изд. 2-е, доп. – Л.
1. – 1969. – 823с.
374563
   Диаграммы состояния силикатных систем. – Л.
3. – 1972. – 448с.
374564
   Диаграммы состояния силикатных систем. – Л.
4. – 1974. – 514с.
374565
   Диаграммы состояния систем на основе алюминия и магния. – Москва, 1977. – 228 с.
374566
  Томашик В.Н. Диаграммы состояния систем на основе полупроводниковых соединений . / В.Н. Томашик, В.И. Грыцив. – К., 1982. – 167с.
374567
   Диаграммы состояния систем тугоплавких оксидов. – Л.
Вып. 5, ч. 1. – 1985. – 384с.
374568
   Диаграммы состояния систем тугоплавких оксидов. – Л.
5. – 1986. – 358с.
374569
   Диаграммы состояния систем тугоплавких оксидов. – Ленинград : Наука
Вып. 5, ч. 3. – 1987. – 284 с.
374570
   Диаграммы состояния систем тугоплавких оксидов. – Ленинград : Наука
вып. 5, ч. 4. – 1988. – 348 с.
374571
   Диаграммы состояния систем тугоплавких оксидов. – Ленинград : Наука
Вып. 5, ч. 5. – 1991. – 415 с.
374572
   Диаграммы состояния систем тугоплавких оксидов : Справочник. – Санкт-Петербург : Наука. – ISBN 5020247529
Вып.6 : Системы керамических высокотемпературных сверхпроводников. – 1997. – 334с.
374573
  Копылов Н.И. Диаграммы состояния сульфидно-натриевых систем : Автореф... кандидата хим.наук: / Копылов Н.И.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1964. – 12л.
374574
   Диаграммы состояния тройных металлических систем. – Москва, 1972. – 190 с.
374575
   Диаграммы фаз в сплавах : пер. с англ. – Москва : Мир, 1986. – 272 с.
374576
  Магаршак Ю.Б. Диаграмные методы решения задач ферментотивной кинетики : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Магаршак Ю. Б.; ЛГУ. – Л., 1971. – 16л.
374577
  Ефимов Б.А. Диадические бикомпакты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ефимов Б.А.; АН СССР. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1965. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
374578
  Свентославский В. Диазо- и азосоединения. Термохимическое исследование / В. Свентославский, 1910. – С. 806-837. – Отд. оттиск из: Журнал русскогохимческого общества, Т. 42, 1910 г.


  "Временник" Общества содействия успехам опытных наук и их практическое применение им. Х. С. Леденцова, соcтоящего при Императорском Московском университете и Императорском Московском техническом училище. Год 7-й [Текст] = Annales de la societe ...
374579
  Стабровская Л.А. Диазоалканы в реакциях циклоприсоединения к фосфорорганическим соединениям с углерод-углеродными и углерод-кислородными кратными связями. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Стабровская Л.А.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1974. – 22л.
374580
  Сергунин Е.Г. Диазосоединения и возможности применения их в картографии и репродукционной технике / Е.Г. Сергунин, В.Д. Лукин, Р.Е. Федорова. – Москва : Недра, 1973. – 148с.
374581
  Хэпп Х. Диакоптика и электрические цепи / Х. Хэпп. – Москва : Мир, 1974. – 343 с.
374582
  Ахатов Г.Х. Диалект западносибирских татар / Г.Х. Ахатов. – Уфа, 1963. – 196с.
374583
  Ахатов Габдулхай Хурамович Диалект западносибирских татар : Автореф... канд. филол.наук: / Ахатов Габдулхай Хурамович; АН СССР. И-т языознания. – М., 1964. – 35л.
374584
  Алексахин А.Н. Диалект хакка (китайский язык) / А.Н. Алексахин ; [АН СССР, Ин-т востоковедения]. – Москва : Наука, 1987. – 88 с. – Библиогр.: с. 82-83 (51 назв.). – (Языки народов Азии и Африки / Сер. осн. Г. П. Сердюченко)
374585
  Скобликова Е.С. Диалектальные особенности в падежных формах личных местоимений. : Автореф... Канд.филол.наук: / Скобликова Е.С.; Куйбышев.гос.пед.инг-т. – Куйбышев, 1950. – 16 с.
374586
  Чейшвили Л.С. Диалектизмы в речи учащихся V-VIII классов и средства их устранения. : Автореф... канд. пед..наук: / Чейшвили Л.С.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1959. – 18л.
374587
  Прохорова В.Н. Диалектизмы в языке художественной литературы / В.Н. Прохорова. – М., 1957. – 80с.
374588
  Ваулина О.В. Диалектика "единичного", "особенного" и "всеобщего" в марксистско-ленинской методологии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ваулина О.В.; КГУ. – Киев, 1985. – 21л.
374589
  Ваулина О.В. Диалектика "единичного", "особенного" и "всеобщего" в марксистско-ленинской методологии обществознания : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ваулина О. В.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1985. – 169л. – Бібліогр.:л.148-169
374590
  Абдильдин Ж.М. Диалектика активности субъекта в научном познании / Ж.М. Абдильдин, А.С. Балгимбаев ; АН КазССР, Ин-т философии и права. – Алма-Ата : Наука, 1977. – 304 с.
374591
  Молодцов Б.И. Диалектика актуальной и безусловной бесконечности бытия как основание онтологической состоятельности сознания // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 30-35. – ISSN 2077-1800
374592
  Бабосов Е.М. Диалектика анализа и синтеза в научном познании / Е.М. Бабосов. – Минск, 1963. – 350с.
374593
  Луканин Р.К. Диалектика аристотелевской "Топики". : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Луканин Р.К.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
374594
  Джохадзе Д.В. Диалектика Аристотеля / Д.В. Джохадзе. – Москва, 1971. – 264 с.
374595
  Ефремов Валентин Петрович Диалектика базиса и надстройки : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ефремов Валентин Петрович; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1986. – 36л.
374596
  Бачешкина Т.И. Диалектика базиса и надстройки в условиях развитого социалистического общества / Т.И. Бачешкина. – М, 1985. – 40с.
374597
  Мартыненко Г.М. Диалектика биологической автономии в эволюционном процессе / Г.М. Мартыненко. – Минск, 1983. – 200с.
374598
   Диалектика в науках о неживой природе. – Москва, 1964. – 599 с.
374599
   Диалектика в науках о природе и человеке : Тр. III Всесоюз. совещ. по филос. вопр. соврем. естествознания [22-24 апр. 1981 г. : в 4 кн.]. – Москва : Наука
[Кн. 1] : Диалектика - мировоззрение и методология современного естествознания / [редкол.: В.В. Казютинский (отв. ред.) и др.]. – 1983. – 494 с.
374600
   Диалектика в науках о природе и человеке : Тр. III Всесоюз. совещ. по филос. вопр. соврем. естествознания [22-24 апр. 1981 г. : в 4 кн.]. – Москва : Наука
[Кн. 2] : Эволюция материи и ее структурные уровни / [редкол.: Л.Б. Баженов, Р.С. Карпинская (отв. редакторы) и др.]. – 1983. – 413 с.
374601
   Диалектика в науках о природе и человеке : Тр. III Всесоюз. совещ. по филос. вопр. соврем. естествознания [22-24 апр. 1981 г. : в 4 кн.]. – Москва : Наука
[Кн. 3] : Единство и многообразие мира, дифференциация и интеграция научного знания / [редкол.: А.Д. Урсул (отв. ред.) и др.]. – 1983. – 399 с.
374602
   Диалектика в науках о природе и человеке : Тр. III Всесоюз. совещ. по филос. вопр. соврем. естествознания [22-24 апр. 1981 г. : в 4 кн.]. – Москва : Наука
[Кн. 4] : Человек, общество и природа в век НТР / [редкол.: Е.Т. Фадеев (отв. ред.) и др.]. – 1983. – 431с.
374603
  Тимирязев А К. Диалектика в науке : Две речи, произнесен. на годичн. заседании Совета Тимирязевского ин-та в октябре 1927 г. / А К. Тимирязев, Е.С. Смирнов. – М. : Тимирязевский ин-т, 1929. – 32 с.
374604
   Диалектика в природе. – Вологда, 1928. – 335с.
374605
   Диалектика в природе. Механика новейшего подхода на диалектический материализм. – М., 1929. – 104с.
374606
   Диалектика в природе: сборник по марксисткой методологии естествознания : сборник по марксисткой методологии естествознания. – Вологда : Северный печатник. – (Государственный Тимирязевский научно-исследовательский институт изучения и пропаганды естественно-научных основ диалектического материализма ; Серия 4 ; Сборник № 2 : Диалектика в природе)
№ 2. – 1926. – VIII, 304, [6] с.
374607
  Кулакова В.И. Диалектика в учении Дени Дидро о природе : Автореф... канд. филос.наук: / Кулакова В.И.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1968. – 26л.
374608
   Диалектика взаимодействий природы, общества и техники. – Владивосток, 1985. – 175с.
374609
  Одинаев К.К. Диалектика взаимодействия математики и математизируемой дисциплины: (на материале биологии) / К.К. Одинаев. – Душанбе, 1982. – 134с.
374610
  Бубыренко Н.Ф. Диалектика взаимодействия непосредственного и опосредствованного знания в научном познании. : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бубыренко Н.Ф.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1990. – 149л. – Бібліогр.:л.142-149
374611
  Гирусов Э.В. Диалектика взаимодействия общества и природы в период развитого социализма / Э.В. Гирусов. – М., 1978. – 64с.
374612
  Мамедов К.О. Диалектика взаимодействия объективных условий и субъективного фактора в формировании нового человека : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Мамедов К.О.; АН АзССР. Отд. общ. наук. Ин-т философии и права. – Баку, 1970. – 32л.
374613
   Диалектика взаимодействия природы и общества: Актуальные проблемы науки и практики. – Л., 1976. – 204с.
374614
  Данчинова И.А. Диалектика взаимодействия топонимической номинации языка как части и целого / И.А. Данчинова, Н.К. Итченко. – Элиста, 1983. – 59 с.
374615
  Салосин В.Т. Диалектика взаимопроникновения естественных наук. / В.Т. Салосин. – Волгоград, 1972. – 255с.
374616
  Гирусов Э.В. Диалектика взаимосвязи живой и неживой природы / Э.В. Гирусов. – М., 1969. – 47с.
374617
   Диалектика взаимосвязи личного и социального в условиях развитого социализма. – Л., 1980. – 120с.
374618
  Литвиненко А.Ф. Диалектика взаимосвязи общественного и индивидуального в сознании личности. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Литвиненко А.Ф.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1990. – 23л.
374619
  Рокачук В.Н. Диалектика взаимосвязи общечеолвеческих и классовых интересов : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рокачук В. Н.; Льв.ГУ. – Львов, 1990. – 16л.
374620
  Щербакова Г.А. Диалектика внутреннего и внешнего в живой природе в свете системно-структурного подхода. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Щербакова Г.А.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1970. – 17л.
374621
  Логин В.Т. Диалектика военно-исторического исследования / В.Т. Логин. – М., 1979. – 221с.
374622
  Кроссер П. Диалектика военной техники и ее последствия / П. Кроссер. – М, 1975. – 199с.
374623
  Кирильчук В.Т. Диалектика возможности и действительности в социальном провидении : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Кирильчук В.Т.; КГУ. – К, 1979. – 154л. – Бібліогр.:л.155-169
374624
  Гуцаленко Л.А. Диалектика воплощения прекрасного / Л.А. Гуцаленко. – Минск, 1973. – 182с.
374625
  Андреев В.И. Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности / В.И. Андреев. – Казань, 1988. – 236с.
374626
  Касенов Б.К. Диалектика всеобщего, особенного и единичного в экономических трудах К. Маркса и В.И. Ленина / Б.К. Касенов. – Алма-Ата, 1971. – 264с.
374627
  Завьялова О.И. Диалектика Ганьсу : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.10 / Завьялова О.И.;. – М, 1974. – 17л.
374628
  Завьялова О.И. Диалектика Ганьсу : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.10 / Завьялова О.И.;. – М, 1974. – 17л.
374629
  Челидзе М.И. Диалектика Гегеля и основные особенности ее критики в буржуазной философии. : Автореф... доктор филос.наук: 662 / Челидзе М.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 46л.
374630
  Дынник М.А. Диалектика Гераклита Эфесского / М.А. Дынник. – Москва : РАНИОН, 1929. – 205с.
374631
  Чухно А.А. Диалектика государственности и самоуправления. Ч.1 // Демократ. хоз. жизни и актив. человеч. фактора
374632
   Диалектика действия. – М., 1970. – 559с.
374633
  Дианов В.С. Диалектика действия / В.С. Дианов. – М., 1989. – 60с.
374634
  Ковач М. Диалектика демократии и диктатуры в условиях строительства социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Ковач М.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1970. – 24л.
374635
   Диалектика духовной сферы развитого социализма. – Таллин, 1985. – 232с.
374636
   Диалектика единичного, особенного и всеобщего в науке о языке. – М., 1980. – 222с.
374637
  Шептулин А.П. Диалектика единичного, особенного и общего / А.П. Шептулин. – М, 1963. – 131с.
374638
  Шептулин А.П. Диалектика единичного, особенного и общего / А.П. Шептулин. – М, 1973. – 271с.
374639
  Шкепу М.А. Диалектика естествознания как фактор формирования научного мировоззрения // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во при Киев. ун-те, 1990. – Вып. 72
374640
   Диалектика живой природы. – М., 1984. – 360с.
374641
  Корицкая Нина Ивановна Диалектика зрелости общества и личности при социализме : Дис... канд философ.наук: / Корицкая Нина Ивановна; Винницкий политех. ин-т. – Винница, 1979. – 182л.
374642
  Корицкая Нина Ивановна Диалектика зрелости общества и личности при социализме : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Корицкая Нина Ивановна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 27 с.
374643
  Якушевский И.Т. Диалектика и "советология". / И.Т. Якушевский. – Л., 1975. – 207с.
374644
   Диалектика и анализ научного занания. – Ташкент, 1984. – 125с.
374645
  Крупнов С.И. Диалектика и военная наука / С.И. Крупнов. – М, 1963. – 203с.
374646
  Деборин А. Диалектика и естествознание. / А. Деборин. – М.-Л., 1929. – 355с.
374647
  Булатов М.А. Диалектика и культура / М.А. Булатов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 216 с.
374648
   Диалектика и логика научного познания. – М., 1966. – 430с.
374649
   Диалектика и методологические проблемы развития науки. – Баку, 1976. – 256с.
374650
   Диалектика и методы управления. – Калинин, 1981. – 168с.
374651
   Диалектика и научное мышление. – Москва, 1988. – 207с.
374652
   Диалектика и научное познание. – Ташкент, 1979. – 243с.
374653
  Позднева С.П. Диалектика и общенаучные понятия. / С.П. Позднева. – Саратов, 1987. – 229 с.
374654
   Диалектика и практика. – М., 1984. – 336с.
374655
  Исаев И.Т. Диалектика и проблема развития / И.Т. Исаев. – М, 1979. – 181с.
374656
  Горбачев Н.А. Диалектика и проблемы атеизма. Критика религиозных концепций развития / Н.А. Горбачев. – Саратов, 1972. – 278с.
374657
  Евменов Л.Ф. Диалектика и революция / Л.Ф. Евменов. – Минск, 1969. – 243с.
374658
  Водолазов Г.Г. Диалектика и революция / Г.Г. Водолазов. – Москва, 1975. – 230с.
374659
   Диалектика и системный анализ. – М., 1986. – 335с.
374660
  Грудинин И.А. Диалектика и современное военное дело / И.А. Грудинин. – М., 1971. – 319с.
374661
   Диалектика и современное естествознание. – М., 1970. – 456с.
374662
   Диалектика и современный стиль мышления. – Севастополь, 1983. – 256с.
374663
  Минасян А.М. Диалектика и софистика / А.М. Минасян. – Ростов -на-Дону, 1985. – 310с.
374664
  Долгов К.М. Диалектика и схоластика / К.М. Долгов. – М, 1983. – 158с.
374665
  Корольков А.А. Диалектика и теория медицины / А.А. Корольков. – Л, 1979. – 100с.
374666
   Диалектика и теория творчества. – М., 1987. – 198с.
374667
   Диалектика и частные науки. – Ленинград-Брянск, 1972. – 341с.
374668
   Диалектика и этика. – Алма-Ата, 1983. – 304с.
374669
  Макарец А Диалектика идеологического и социально-психологического уровней сознания в образовании коммунистического убеждения студенческой молодежи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Макарец А Ф.; Льв.ГУ. – Львов, 1983. – 24л.
374670
  Николаев К. Диалектика избирателя // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 23/24. – С. 14-16


  Вибори депутатів Держ. думи РФ повинні відбутися 2 грудня 2007 р.
374671
  Володин П.В. Диалектика индивида и общества в процессе формирования личности : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Володин П. В.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1988. – 148л. – Бібліогр.:л.134-148
374672
  Суходув Т.Д. Диалектика индивидуального и всеобщего в формировании духовного мира личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Суходув Т.Д. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 22 с.
374673
  Суходуб Т.Д. Диалектика индивидуального и всеобщего в формировании духовного мира личности. : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Суходуб Т.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 22 с.
374674
  Вагимов Э.К. Диалектика индивидуального и исторического в биологическом познании. : Дис... канд. филос.наук: 09.00.08 / Вагимов Э. К.; Кзыл-Ордынский пед. ин-т. – Кзыл-Орда, 1978. – 196л.
374675
  Бодрук О.С. Диалектика интернационального и национального в войназ в защиту социалистического Отечества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Бодрук О. С.; Ин-т филос. АН УССР. – К., 1984. – 19л.
374676
   Диалектика интернационального и национального в развитии общественной мысли. – Кишинев, 1984. – 231с.
374677
  Тадевосян Э.В. Диалектика интернационального и национального в советской государственности. / Э.В. Тадевосян. – М., 1979. – 64с.
374678
   Диалектика интернационального и национального в социалистической культуре. – Л., 1985. – 174с.
374679
   Диалектика интернационального и национального в социалистическом обществе. – М., 1981. – 366с.
374680
  Абрамова М.А. Диалектика интернационального и национального и российская система образования // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 5 (68). – С. 59-68. – ISSN 1811-0916
374681
  Вевюрко И.С. Диалектика истории институтов власти в Ветхом Завете // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 94-109. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
374682
   Диалектика исторического процесса. – Ташкент, 1989. – 193с.
374683
  Вазюлин В.А. Диалектика исторического процесса и методология его исследования / В.А. Вазюлин. – Москва, 1978. – 64с.
374684
   Диалектика исторического процесса: противоположность материалистического и идеалистического подходов. – Саратов, 1986. – 100с.
374685
  Глушко Н.М. Диалектика исторического развития классового и общечеловеческого в нравственном сознании и их соотношение в коммунистической морали : Автореф... канд. филос.наук: 09.624 / Глушко Н.М.; АН УССР..... – К., 1970. – 30л.
374686
  Копнин П.В. Диалектика как логика / П.В. Копнин. – Киев, 1961. – 448с.
374687
  Копнин П.В. Диалектика как логика и теория познания / П.В. Копнин. – Москва, 1973. – 324с.
374688
   Диалектика как методология научного познания. – Уфа, 1976. – 158с.
374689
   Диалектика как методология научного познания. – М., 1978. – 288с.
374690
   Диалектика как методология научного познания. – Иваново, 1988. – 139с.
374691
   Диалектика как методология современного научного познания. – Ташкент, 1980. – 138с.
374692
  Кабыка И.С. Диалектика как наука о всеобщей связи и развитии. / И.С. Кабыка. – К., 1974. – 24с.
374693
  Босенко В.А. Диалектика как теория развития / В.А. Босенко. – Киев : Киевского университета, 1966. – 247с.


  В монографии рассматривается ряд проблем системы категорий диалектической теории развития. Среди них - место единства в диалектике борьбы противоположностей; категориальная суть поступательности; движение - всегда развитие; особая роль человеческой ...
374694
   Диалектика как учение о всеобщей всязи и развитии. – Рига, 1990. – 28с.
374695
  Довганюк И.К. Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии / И.К. Довганюк. – Киев, 1968. – 43с.
374696
  Злотина М.Л. Диалектика как учение о всеобщей связи и развитии / М.Л. Злотина. – Киев, 1969. – 33с.
374697
  Джумадурдыев С. Диалектика как учение о развитии научно-теоретического знания. / С. Джумадурдыев. – Ашхабад, 1984. – 164с.
374698
  Асмус В.Ф. Диалектика Канта / В.Ф. Асмус. – Москва : Издательство коммунистической академии, 1929. – 162 с.
374699
  Асмус В.Ф. Диалектика Канта / В.Ф. Асмус. – 2-е изд. – Москва, 1930. – 170с.
374700
  Абдильдин Ж.М. Диалектика Канта / Ж.М. Абдильдин. – Алма-Ата : Казахстан, 1974. – 158 с.
374701
  Касенов Б. Диалектика категорий единичного, особенного и всеобщего в "Капитале" Маркса : Автореф... канд. филос.наук: / Касенов Б.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1962. – 16л.
374702
  Абдуллаев С. Диалектика качества и количества в научном познании : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Абдуллаев С. ; МВ и ССО Казах. ССР. – Алма-Ата, 1980. – 22 с.
374703
  Прохорова Л.П. Диалектика классового и общечеловеческого в морали. : Автореф... канд. филос.наук: / Прохорова Л.П.; Ростов. гос. ун-т. Экон.-филос. ф-тет. – Ростов -на-Дону, 1968. – 20л.
374704
  Молочко В.А. Диалектика классового и общечеловеческого в становлении коммунистического морального сознания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Молочко В.А.; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1980. – 18л.
374705
  Гак Г.М. Диалектика коллективности и индивидуальности / Г.М. Гак. – Москва, 1967. – 168с.
374706
  Черкашин Д.С. Диалектика коммунистического общественного идеала и действительности (некоторые вопросы методологии и теории) : Дис... д-ра филос.наук: / Черкашин Д.С.; МВ и ССО УССР. Харьковский инж.-строит. ин-т. Каф. ист. КПСС, философии и науч. коммунизма. – Х., 1977. – 354л.
374707
  Хасанов И.А. Диалектика конечного и бесконечного и проблема бесконечности вселенной. : Автореф... Канд.филос.наук: / Хасанов И.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 14л.
374708
  Квашина Инесса Михайловна Диалектика критического и позитивного в атеистическом воспитании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.06 / Квашина Инесса Михайловна; Белорусск. гос. ун-т. Кафедра истории философии, логики и научного атеизма. – Минск, 1972. – 20л.
374709
   Диалектика культуры. – Куйбышев, 1982. – 133с.
374710
  Просалова Вера Андреевна Диалектика лирического и эпического в украинской советской поэзии 60-80 х годов : Дис... канд. филол.наук: 10.01.02 / Просалова Вера Андреевна; КГУ. – Киев, 1989. – 214л. – Бібліогр.:л.195-214
374711
  Мареев С.Н. Диалектика логического и исторического : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Мареев С.Н.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1973. – 34л.
374712
  Мареев С.Н. Диалектика логического и исторического и конкретный историзм К.Маркса. / С.Н. Мареев. – М., 1984. – 158с.
374713
  Сиземская И.Н. Диалектика материального и духовного производства / И.Н. Сиземская. – Москва, 1978. – 64 с.
374714
   Диалектика материального мира: Онтологическая функция материалистической диалектики. – Л., 1985. – 302с.
374715
   Диалектика материальной и духовной жизни общества в период строительства коммунизма. – М., 1966. – 272с.
374716
   Диалектика материальной и духовной жизни социалистического общества. – Свердловск, 1984. – 128с.
374717
   Диалектика материальной и духовной сфер социализма в процессе ускорения социально-экономического развития общества. – Днепропетровск, 1987. – 131с.
374718
  Садовский Г.И. Диалектика мысли: Логика понятий как теория отражения сущности развития / Г.И. Садовский. – Минск, 1982. – 310с.
374719
  Садовский Г.И. Диалектика мысли: Логика понятий как теория отражения сущности развития. / Г.И. Садовский. – Минск, 1982. – 310с.
374720
  Кисьов Т. Диалектика на всекидневното съзнание / Т. Кисьов. – София, 1979. – 175с.
374721
  Нейман Р.Э. Диалектика науки о коллодах / Р.Э. Нейман. – Воронеж, 1989. – 150с.
374722
   Диалектика научного познания и общественная практика. – Казань, 1987. – 178с.
374723
   Диалектика научного познания. Очерк диалектической логики. – М., 1978. – 480с.
374724
   Диалектика научного поиска. – Свердловск, 1984. – 143с.
374725
  Саакян Р.Б. Диалектика национально-государственнвх и интернациональных интересов в мировой системе социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Саакян Р. Б.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1974. – 31л.
374726
  Степанян Ц.А. Диалектика национального и интернационального в защите мировой системы социализма / Ц.А. Степанян, В.Г. Баженов. – М., 1974. – 39с.
374727
  Акопджанян Е.С. Диалектика национального и интернационального в искусстве / Акопджанян Е.С. – Ереван : Издательство АН Арм ССР, 1980. – 103 с.
374728
  Гизатов К.Т. Диалектика национального и интернационального в советском искусстве / К.Т. Гизатов. – М., 1982. – 59с.
374729
  Гидзатов К.Т. Диалектика национального и интернационального в советском искусстве. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.04 / Гидзатов К.Т.; МГУ. – М, 1977. – 56л.
374730
  Клименченко С.Д. Диалектика национального и общечеловеческого в литературе (на матер. укр. и русс. прозы 1941-1945). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Клименченко С.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 17л.
374731
  Клименченко С.Д. Диалектика национального и общечеловеческого в литературе. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Клименченко С.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 17л.
374732
  Капустин М.П. Диалектика национального и общечеловеческого в художественной культуре Советского Востока / М.П. Капустин. – Ташкент, 1978. – 267с.
374733
  Копаница Владимир Михайлович Диалектика необходимости и свободы в возникновении и развитии новой исторической общности - советского народа : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Копаница Владимир Михайлович; МВ и ССО УССР, Харьковский госуниверситет им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 24л.
374734
  Митичкин Ф.Е. Диалектика необходимости и свободы в развитии социалистического общества : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Митичкин Ф.Е.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Философ. фак. – Л., 1969. – 20л.
374735
  Высоцкий А.А. Диалектика необходимости и свободы в социалистическом обществе / А.А. Высоцкий. – Москва, 1978. – 64с.
374736
  Гайдаров М. Диалектика необходимости и случайности : Автореф... канд. филос.наук: / Гайдаров М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра диалектич. и ист. материализма. – М., 1957. – 16л.
374737
  Пилипенко Н.В. Диалектика необходимости и случайности / Н.В. Пилипенко. – М., 1980. – 263с.
374738
  Сабитов М.С. Диалектика необходимости и случайности в квантовой механике / М.С. Сабитов. – Алма-Ата, 1974. – 151с.
374739
  Широканов Д.И. Диалектика необходимости и случайности. / Д.И. Широканов. – Минск, 1960. – 251с.
374740
   Диалектика нравственно-эстетических ценностей и жизненных ориентаций личности. – Ташкент, 1987. – 162,2с.
374741
  Бачинин В.А. Диалектика нравственных противоречий / В.А. Бачинин. – Воронеж, 1988. – 132с.
374742
   Диалектика общего и особенного в историческом процессе. – М., 1978. – 215с.
374743
  Иванов В.Н. Диалектика общего и особенного в развитии социализма / В.Н. Иванов. – М., 1974. – 63с.
374744
  Мисабишвили Ш.В. Диалектика общего и особенного в социального развитии / Ш.В. Мисабишвили. – Сухуми, 1971. – 248с.
374745
  Преображенская Ю.В. Диалектика общего и специфического в познании живого : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Преображенская Ю.В. ; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1973. – 19 с.
374746
  Землянухина С.Г. Диалектика общего и специфического в процесе развития системы производственных отношений / С.Г. Землянухина. – Саратов, 1990. – 158,2с.
374747
   Диалектика общего, особенного и единичного - принцип исследования экономики / А.А. Чухно, Л.И. Абалкин, А.К. Покрытан, А.И. Юдкин // Методология проблем общественных наук
374748
   Диалектика общего, особенного и единичного в развитии производственных отношений / А.А. Чухно, И.И. Лукинов, Ю.Н. Пахомов, В.К. Черняк // Экономические проблемы разв. социализма
374749
  Коваленко В.И. Диалектика общего, особенного и единичного в строительстве развитого социализма / В.И. Коваленко. – М, 1977. – 64с.
374750
  Чухно А.А. Диалектика общего, особенного и единственного- методологический принцип анализа экономики социализма // Экон. науки, 1976. – №1
374751
  Чухно А.А. Диалектика общества и особенного и ее место в методе политической экономии // Основ. черты метода полит.экономии
374752
  Ахундов Акиф Багадурович Диалектика общественно-политической активности и социалистического общественного сознания : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Ахундов Акиф Багадурович; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1988. – 23л.
374753
  Тоцкий И.Н. Диалектика общественного и индивидуального сознания в период строительства коммунизма. : Дис... канд. философ.наук: / Тоцкий И.Н.; Ин-т повыш. квалиф. препод. обществ. наук КГУ. – К., 1966. – 295, XIXл. – Бібліогр.:л.І-ХІХ
374754
  Глухов Петр Сергеевич Диалектика общественного и индивидуального сознания в условиях социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Глухов Петр Сергеевич; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1975. – 23л.
374755
   Диалектика общественного развития. – Днепропетровск, 1969. – 295с.
374756
   Диалектика общественного развития. – Пятигорск, 1972. – 327с.
374757
   Диалектика общественного развития. – Л., 1988. – 260,2с.
374758
  Бутенко А.П. Диалектика общественного развития / А.П. Бутенко, А.А. Шкреба. – Киев, 1990. – 317с.
374759
   Диалектика общественного развития в условиях научно-технической революции. – Л., 1983. – 194с.
374760
   Диалектика общественного развития в условиях перестройки. – М., 1989. – 167,1с.
374761
  Федоркина А.П. Диалектика общественного, коллективного и индивидуального сознания при социализме / А.П. Федоркина. – М., 1989. – 102с.
374762
  Барлыбаев Х.А. Диалектика общественной формы труда при социализме / Х.А. Барлыбаев. – М., 1988. – 119с.
374763
  Уварова Е.Л. Диалектика общественных и личных интересов в производственном коллективе : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Уварова Е.Л.; Харьковский гос. ун-т. им. А.М. Горького. – Харьков, 1968. – 25л.
374764
  Егоров В.С. Диалектика общественных отношений / В.С. Егоров. – К, 1987. – 206с.
374765
  Кривуля А.М. Диалектика общественных отношений и человеческой деятельности / А.М. Кривуля. – Харьков, 1988. – 164с.
374766
  Мамедов Мамед Вахид оглы Диалектика объективно-субъективных отношений в социальном познании и научное управление обществом : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мамедов Мамед Вахид оглы; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1982. – 26л.
374767
  Хвостов В.Н. Диалектика объективного и субъективного в интуитивном познании : Автореф. дис. ... канд. филос .наук : 09.00.01 / Хвостов В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 22 с.
374768
  Хвостов Валентин Николаевич Диалектика объективного и субъективного в инуитивном познании. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Хвостов Валентин Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 162л. – Бібліогр.:л.147-162
374769
   Диалектика объективного и субъективного в историческом процессе и социальном познании. – Л., 1986. – 212,2с.
374770
  Каримов Б.Р. Диалектика объективного и субъективного в методе восхождения от абстрактного к конкретному / Б.Р. Каримов. – Ташкент, 1988. – 148с.
374771
  Петровский Петр Михайлович Диалектика объективного и субъективного в основаниях целеполагающей деятельности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Петровский Петр Михайлович; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1982. – 24л.
374772
   Диалектика объективного и субъективного в развитии социалистического общества. – М., 1970. – 318с.
374773
   Диалектика объективного и субъективного в свободном действии при социализме. – Тула, 1968. – 46с.
374774
   Диалектика объективного и субъективного в социальном творчестве. – Свердловск, 1990. – 87с.
374775
  Скворцов Л.В. Диалектика объективного и субъективного в философии истории / Л.В. Скворцов. – М., 1975. – 64с.
374776
  Джунь В.В. Диалектика объективного и субъективного в формировании разумных потребностей личности при социализме. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Джунь В.В.; Львовск.гос.ун-т. – Львов, 1987. – 17л.
374777
  Немченко Тамара Борисовна Диалектика объективного и субъективного в формировании социальной ответственности колхозного крестьянства в условиях развитого социализма : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.02 / Немченко Тамара Борисовна; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1985. – 20л.
374778
  Рогачев С.В. Диалектика объективного и субъективного в экономике развитого социализма: политэкон. аспект / С.В. Рогачев. – М., 1979. – 279с.
374779
  Носко Геннадий Викторович Диалектика объективного и субъективного уровней взаимосвязей философского и конкретнонаучного познания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Носко Геннадий Викторович; МВ и ССО УССР, Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1981. – 25л.
374780
  Ящук Т.И. Диалектика объективного у субъективного в общественном развитии / Т.И. Ящук. – К., 1989. – 191с.
374781
  Губарь О.М. диалектика объективных и субъективных условий реализации социального прогноза в практике // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
374782
  Снежко Л.М. Диалектика объективных условий и субъективного фактора в процессе социализации личности : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.620 / Снежко Л.М. ; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1971. – 22 с.
374783
  Марти Ариас Арнальдо Алехо Диалектика объективных условий и субъективного фактора в социальной революции на Кубе : Дис... канд.филос.наук: 09.00.01 / Марти Ариас Арнальдо Алехо; КУГ им.Т.Шевченко. – К., 1987. – 182л. – Бібліогр.:л.162-182
374784
  Эргашев А. Диалектика объективных условий и субъективных факторов в развитии научно-технической революции в условиях развитого социализма. : Автореф... Доктора филос.наук: 09.00.01 / Эргашев А.; Ан УзбССр.Ин-т философ.и права. – Ташкент, 1981. – 41л.
374785
  Огородник И.В. Диалектика онтологического и гносеологического оснований философской категории "система" / И.В. Огородник, В.Н. Песков // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 64 : XXVII съезд КПСС об ускорении научно-технического и социально-экономического прогресса
374786
  Ермаков Валерий Иванович Диалектика опосредствования противоположностей в научном познании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ермаков Валерий Иванович; Урал. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1978. – 19л.
374787
  Визир П.И. Диалектика определенности и неопределенности / П.И. Визир. – Кишинев, 1976. – 124с.
374788
  Мартынюк А.Г. Диалектика открытия и изобретения в современной науке и технике // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 71 : Философские проблемы технических наук
374789
  Смирнов С.Н. Диалектика отражения и взаимодействия в эволюции материи / С.Н. Смирнов. – Москва : Наука, 1974. – 379с.
374790
  Воробей Ю.Д. Диалектика отражения и творчества в искусстве / Ю.Д. Воробей. – Москва, 1980. – 64с.
374791
   Диалектика отрицания отрицания.. – М., 1983. – 342с.
374792
  Дудник С.И. Диалектика отрицательности в неомарксизме // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 3-9. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 3). – ISSN 1995-0055
374793
  Лыу Ван Киен Диалектика перерастания национаьной народно-демократической революции в социалистическую во Вьетнаме : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лыу Ван Киен; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1987. – 184л. – Бібліогр.:л.164-184
374794
   Диалектика перерастания развитого социалистического общества в коммунистическое.. – М., 1980. – 366с.
374795
  Украинцев Б.С. Диалектика перерастания социализма в коммунизм. / Б.С. Украинцев. – М., 1963. – 328с.
374796
  Дудель С.П. Диалектика переростания социализма в коммунизм / С.П. Дудель. – М, 1960. – 32с.
374797
   Диалектика перестройки материальной и духовной жизни социалистического общества.. – Днепропетровск, 1989. – 136с.
374798
  Козловский В.Е. Диалектика перехода от капитализма к социализму / В.Е. Козловский. – М., 1972. – 165с.
374799
  Безбородов Виктор Петрович Диалектика переходных процессов в общественном развитии : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Безбородов Виктор Петрович; АН СССР. Сибирское отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск, 1981. – 19л.
374800
   Диалектика познания. – Ленинград, 1983. – 168с.
374801
   Диалектика познания и активность сознания.. – Иваново, 1985. – 149,2с.
374802
  Широканов Д.И. Диалектика познания и категория субстанции. / Д.И. Широканов. – Минск, 1974. – 208с.
374803
  Аманов С.А. Диалектика познания и общения / С.А. Аманов. – Фрунзе, 1986. – 138с.
374804
   Диалектика познания и современная наука.. – М., 1973. – 247с.
374805
   Диалектика познания и творчества. – Ярославль, 1988. – 107,1с.
374806
   Диалектика познания сложных систем. – М., 1988. – 316,1с.
374807
   Диалектика познания, понимания, общения.. – Фрунзе, 1985. – 114с.
374808
   Диалектика познания.. – Л., 1988. – 304с.
374809
  Бандура О.А. Диалектика полезности и истинности технического знания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 71 : Философские проблемы технических наук
374810
  Рябов С.Г. Диалектика политических общественных отношений и политической деятельности (методолог. аспект) : Автореф... канд. филос. наук: 09.00.01 / Рябов С. Г.; КГУ. – К., 1988. – 16с.
374811
  Дудин А.П. Диалектика правоотношения / А.П. Дудин. – Саратов, 1983. – 121с.
374812
  Абдуллаев Н.Д. Диалектика правотворчества / Н.Д. Абдуллаев. – Баку : Азернешр, 1972. – 142 с.
374813
  Климов А.Я. Диалектика практики и познания / А.Я. Климов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 143 с. – ISBN 5-06-001990-X
374814
   Диалектика превращения необходимости в свободу при социализме.. – Тула, 1968. – 39с.
374815
   Диалектика превращения труда в первую жизненную потребность.. – К., 1987. – 317,3с.
374816
  Абдурахманов А.А. Диалектика преемственности в развитии духовной культуры социалистических наций / А. А. Абдурахманов ; под ред. М.М. Хайруллаева ; Наманг. гос. пед. ин-т им. Хамзы. – Ташкент : Фан, 1990. – 156, [2] с.
374817
  Коваленко Н.Д. Диалектика преемственности и развития революционных традиций и их социальная роль : Дис... канд.философ.наук: / Коваленко Н.Д.; Ин-т повышения квалификации преподават. обществ. наук при КГУ. – К, 1970. – 194л. – Бібліогр.:л.182-194
374818
  Казеннов Александр Сергеевич Диалектика преемственности поколений в научно-техническом прогрессе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Казеннов Александр Сергеевич; ЛГУ им. А.А.Жданова. Филос. фак. – Л., 1978. – 18л.
374819
  Косанбаев К. Диалектика преобразования культуры быта кочевых и полукочевых народов СССР, в процессе социалистического строительства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Косанбаев К. ; Ташкент. ГУ. – Ташкент, 1978. – 18 c.
374820
  Сахыдов А.Ф. оглы Диалектика преодоления пережитков в сфере сознания и развития социальной активнсости масс в условиях зрелого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09. 00. 02 / Сахыдов А. Ф. оглы; АН АзССР, Ин-т филос. и права. – Баку, 1980. – 21л.
374821
  Смоляков Л.Я. Диалектика преодоления социальных различий между рабочим классом и инженерно-технической интеллигенцией в процессе коммунистического строительства в СССР : Автореф... канд. филос.наук: / Смоляков Л.Я.; ВПШ при ЦК КПСС. Кафедра научного коммунизма. – М., 1971. – 30л.
374822
  Готт В.С. Диалектика прерывности и непрерывности в физической науке / В.С. Готт , Ф.В. Недзельский. – Москва : Мысль ; [Главн. ред. соц.-эконом. лит-ры], 1975. – 207 с. – На обл.: Философия и естествознание
374823
   Диалектика принципов и законов в структуре научной теории.. – Ташкент, 1979. – 144с.
374824
  Афонин В.Е. Диалектика природы / В.Е. Афонин. – Москва, 1991. – 477с.
374825
  Машталер Г.А. Диалектика природы в трудах классиков марксизма. (Библиография.) / Г.А. Машталер. – Одесса, 1936. – 47с.
374826
  Свечников Г.А. Диалектика причинной связи / Г.А. Свечников. – М., 1967. – 30с.
374827
  Петропавловский Ростислав Васильевич Диалектика прогресса и ее проявление в нравственности : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Петропавловский Ростислав Васильевич; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1973. – 19л.
374828
  Гончаренко Н.В. Диалектика прогресса культуры / Н.В. Гончаренко. – Киев, 1987. – 396с.
374829
  Баллер Э.А. Диалектика прогресса, диалектика жизни / Э.А. Баллер. – М, 1983. – 64с.
374830
   Диалектика прогрессивного развития.. – Свердловск, 1976. – 108с.
374831
  Крапивин С.Н. Диалектика производительных сил в производственных отношениях в период подготовки и проведения Октябрьской социалистической революции : Автореф... канд. философ.наук: / Крапивин С.Н.; МГУ им. М.В.Ломоноова. Ин-т повыш. квалиф. преподава. марксизма-ленинизма. – М., 1955. – 14л.
374832
  Бажов Н.М. Диалектика производства и потребления духовных ценностей : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 090001 / Бажов Н.М. ; Свердловск. ГУ. – Свердловск, 1979. – 18 с.
374833
  Куделин Е.Г. Диалектика производства и потребностей / Е.Г. Куделин. – Москва, 1977. – 175с.
374834
  Глухов П.И. Диалектика производства и потребность при социализме : Автореф... канд. философ.наук: 621 / Глухов П.И.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1971. – 22л.
374835
  Белоусова А.П. Диалектика производственных отношений социализма / А.П. Белоусова. – Москва, 1970. – 78с.
374836
  Синютин В.И. Диалектика пролетарского оптимизма / В.И. Синютин. – Л., 1983. – 174с.
374837
  Жарков В.И. Диалектика пространства и времени / В.И. Жарков. – Томск, 1984. – 247с.
374838
  Карамышев Г.В. Диалектика против эклектики / Г.В. Карамышев. – М., 1985. – 160с.
374839
  Карапетян Р.О. Диалектика процесса познания / Р.О. Карапетян. – М, 1958. – 35с.
374840
  Зыков П.Г. Диалектика процесса познания / П.Г. Зыков. – М., 1959. – 52с.
374841
  Барсук И.Я. Диалектика процесса познания / И.Я. Барсук, С.И. Черкасова. – К., 1960. – 48с.
374842
  Гайдуков Ю.Г. Диалектика процесса познания / Ю.Г. Гайдуков. – М., 1960. – 47с.
374843
  Барсук И.Я. Диалектика процесса познания / И.Я. Барсук, С.И. Черкасова. – К., 1965. – 44с.
374844
  Мызин Д.Г. Диалектика процесса познания (лекция) / Д.Г. Мызин. – Новосибирск, 1966. – 38с.
374845
  Куражковская Е.А. Диалектика процесса познания. / Е.А. Куражковская. – М., 1960. – 44с.
374846
  Юшко А. Диалектика процесса познания. / А. Юшко. – Х., 1960. – 47с.
374847
   Диалектика развития в природе и научном познании.. – М., 1978. – 246с.
374848
  Каракеев Т.Д. Диалектика развития духовного потенциала советского общества / Т.Д. Каракеев. – Фрунзе : Илим, 1984. – 201с.
374849
  Дудель С.П. Диалектика развития зрелого социализма / С.П. Дудель. – М, 1983. – 64с.
374850
  Шановский В.К. Диалектика развития и основные критерии исторической зрелости сущностных сил человека. : Дис... доктор филос.наук: 09.00.01 / Шановский В.К.;. – Винница, 1986. – 325л. – Бібліогр.:л.307-325
374851
   Диалектика развития и теория познания в геологии. – Киев : Наукова думка, 1970. – 124с.
374852
  Калугин В.С. Диалектика развития культурной революции в СССР : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Калугин В.С.; Моск. гос. ин-т культуры. Кафедра марксистско-ленинской философии. – М., 1968. – 31л.
374853
  Квасов Г.Г. Диалектика развития личности в социалистическом обществе. / Г.Г. Квасов. – М., 1985. – 231с.
374854
  Барабашев А.Г. Диалектика развития математического знания / А.Г. Барабашев. – М, 1983. – 166с.
374855
  Хрусталев Ю.М. Диалектика развития общественного в сознании личности / Ю.М. Хрусталев. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 63 с.
374856
  Дронов В.Т. Диалектика развития общественной кооперации. / В.Т. Дронов. – Л., 1989. – 143с.
374857
  Солодилова Р.А. Диалектика развития общественных начал в хозяйственно-организаторской деятельности Советского государства (на матер. Казахстана). : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Солодилова Р.А.; Казах. гос. ун-т. Каф. философии. – Алма-Ата, 1967. – 27л.
374858
  Готт В.С. Диалектика развития понятной формы мышления : анализ становления различных понятийных форм / В.С. Готт, Ф.М. Землянский. – Москва : Высшая школа, 1981. – 319 с.
374859
  Стамболишвили М.И. Диалектика развития производительных сил и производственных отношений в социалистическом обществе : Автореф. дис. ... д-ра филос. наук / Стамболишвили М.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 40 с.
374860
  Ким Ф.П. Диалектика развития противоречий государственно-монополистического капитализма : Автореф... канд. философ.наук: / Ким Ф.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Каф-ра философии. – М., 1965. – 16л.
374861
  Лебедев А.С. Диалектика развития социалистического государства / А.С. Лебедев. – Л., 1980. – 16с.
374862
   Диалектика развития социалистического общества.. – М., 1961. – 280с.
374863
   Диалектика развития социалистического общества.. – М., 1980. – 276с.
374864
  Коваленко Е.М. Диалектика развития социалистической государственности : Дис... канд. филос.наук: / Коваленко Е.М.; КГУ, кафедра научного коммунизма. – К, 1969. – 211л. – Бібліогр.:л.1-25
374865
  Михалик М. Диалектика развития социалистической морали / М. Михалик. – М., 1978. – 288с.
374866
  Белозерцев В.И. Диалектика развития техники / В.И. Белозерцев. – М, 1974. – 54с.
374867
  Кузнецов В.И. Диалектика развития химии. От истории к теории развития химии / В.И. Кузнецов. – М., 1973. – 327с.
374868
  Кислицина А.К. Диалектика рационального и эмоционального в поэзии Максима Богдановича : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.03 / Кислицина А.К. ; АН БССР , Ин-т литературы им. Янки Купалы. – Минск, 1975. – 21 с.
374869
  Красин Ю.А. Диалектика революционного процесса / Ю.А. Красин. – М., 1972. – 296с.
374870
  Баталов Э.Я. Диалектика революционного процесса и борьба за мир / Э.Я. Баталов. – Москва, 1968. – 61с.
374871
   Диалектика рефлексивной деятельности и научное познание. – Ростов н/Д, 1983. – 240с.
374872
  Щерба С.П. Диалектика решения демократических и социалистических задач пролетариата. / С.П. Щерба. – Киев, 1983. – 152с.
374873
  Новиков М.И. Диалектика русских революционных демократов и ее место в истории домарксисткой диалектики. / М.И. Новиков. – М., 1973. – 248с.
374874
  Лучников С. Диалектика свободы : поэзия: стихи // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 3 (41). – С. 166-171


  Самобытная поэзия космиста и философа с Алтая Сергея Анатольевича Лучникова.
374875
  Решетняк Светлана Александровна Диалектика свободы воли и деятельности субъекта : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.01 / Решетняк Светлана Александровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 23 с.
374876
  Редетняк Светлана Александровна Диалектика свободы воли и деяьельности субъекта : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Редетняк Светлана Александровна; КГУ. – Киев, 1985. – 150л. – Бібліогр.:л.137-150
374877
  Паркин В.Ф. Диалектика свободы и необходимости при социализме / В.Ф. Паркин. – М., 1973. – 144с.
374878
   Диалектика свободы как творчества.. – Алма-Ата, 1989. – 229,2с.
374879
  Пеньков Е.М. Диалектика свободы, ответственности и активности личности. / Е.М. Пеньков. – М, 1984. – 39с.
374880
  Носовский Эдуард Иванович Диалектика связи производства и личного потребления в развитом социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Носовский Эдуард Иванович; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – К., 1982. – 22л.
374881
   Диалектика связи философского и конкретно-научного знания.. – Иркутск, 1979. – 178с.
374882
   Диалектика связи философского и конкретно-научного знания.. – Иркутск, 1980. – 170с.
374883
  Иоанн Дамаскин Диалектика Святого Иоанна Дамаскина. – Москва : В тип. Александра Семена,, 1862. – 111 с.
374884
  Данков Е.В. Диалектика симметрии и асимметрии глобальной тектонической организации Земли / Е.В. Данков, Е.Н. Гличенко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 64 : XXVII съезд КПСС об ускорении научно-технического и социально-экономического прогресса
374885
  Стрельченко В.И. Диалектика снятия в органической эволюции / В.И. Стрельченко. – Л., 1980. – 188с.
374886
  Афанасьев В.Н. Диалектика собственности: логика экономической формы / В.Н. Афанасьев. – Ленинград, 1991. – 244с.
374887
  Варчук В.В. Диалектика совершенствования демократии в условиях развитого социалистического общества / В.В. Варчук. – Москва, 1984. – 40с.
374888
  Бабаева Лейла Насиб казы Диалектика совершенствования социально-нравственных отношений в семье : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бабаева Лейла Насиб казы; МВ и ССО Аз ССрАз гос ун-т им С.М.Кирова. – Баку, 1985. – 21л.
374889
  Игнатов В.И. Диалектика советского капитала, или Как и куда идти советскому обществу / В.И. Игнатов. – М., 1991. – 187с.
374890
  Овчинников В.С. Диалектика современного общественного развития / В.С. Овчинников. – Л., 1975. – 36с.
374891
   Диалектика современного общественного развития.. – М., 1966. – 339с.
374892
   Диалектика современного общественного развития.. – М., 1985. – 64с.
374893
  Калошин Ф. Диалектика содержания и формы : Автореф... канд. филос.наук: / Калошин Ф.; Высшая парт. школа при ЦК ВКП(б). – М., 1952. – 22л.
374894
  Дмитриев Е.В. Диалектика содержания и формы в информационных процессах / Е.В. Дмитриев. – Минск, 1973. – 222с.
374895
  Карпович В.Н. Диалектика содержания и формы в процессе математизации науки / В.Н. Карпович, Т.М. Бондаренко. – Новосибирск, 1990. – 172с.
374896
  Вишневский Михаил Иванович Диалектика содержания и формы в развитии современного естественнонаучного знания (на материале физики микропроцессов) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вишневский Михаил Иванович; МВ и ССО БССР. Белоруск. гос. ун-т. – Минск, 1974. – 24л.
374897
  Герасимов Е.Н. Диалектика содержания и характера труда в условиях развитого социализма / Е.Н. Герасимов. – Киев, 1981. – 120с.
374898
  Кураев В.И. Диалектика содержательного и формального в научном познании : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Кураев В.И.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1970. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
374899
  Кураев В.И. Диалектика содержательного и формального в научном познании / В.И. Кураев. – Москва, 1977. – 160с.
374900
  Бондаренко Татьяна Михайловна Диалектика содержательного и формального в развитии математики и процессе математизации знаний : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бондаренко Татьяна Михайловна; МВ и ССО РСФСР. Новосиб. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Новосибирск, 1987. – 16л.
374901
  Прохоров М.М. Диалектика созерцания / М.М. Прохоров. – Красноярск, 1990. – 197с.
374902
   Диалектика сознания и бессознательного. – Л., 1988. – 159с.
374903
  Газарян П.И. Диалектика сознательного и подсознательного в художественном творчестве : Автореф... наук: 09.0623 / Газарян П.И.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 22л.
374904
  Мамедалиев Закир Гурбан оглы Диалектика соотношений понятий пространства-времени и материи в современном физическом познании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Мамедалиев Закир Гурбан оглы; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1987. – 20л.
374905
  Расулева Г.Х. Диалектика соотношения биологической и химической форм движения материи / Г.Х. Расулева. – Ташкент, 1984. – 105с.
374906
  Мохоря Е.П. Диалектика сохранения и изменения / Е.П. Мохоря. – Кишинев, 1986. – 162с.
374907
   Диалектика социализма и современная идеологическая борьба.. – Гродно, 1988. – 252с.
374908
   Диалектика социализма.. – Ростов н/Д, 1971. – 240с.
374909
  Дмитриев Н.И. Диалектика социалистического интернационализма и патриотизма в вооруженной защите завоеваний социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Дмитриев Н.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 23 с.
374910
  Васин С.А. Диалектика социалистического обмена деятельностью: вызревание непосредственно общественных отношений / С.А. Васин, В.Г. Лиходей // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 64 : XXVII съезд КПСС об ускорении научно-технического и социально-экономического прогресса
374911
  Тургуналиев Топчубек Диалектика социалистического содержания и национальной формы советского искусства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Тургуналиев Топчубек ; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1975. – 22 с.
374912
  Маноха Александр Евгеньевич Диалектика социалистической культуры как социального творчества трудящися (методологический аспект) : Дис... доктора философскихнаук: 09.00.02 / Маноха Александр Евгеньевич; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1979. – 372л. – Бібліогр.:л.322-372
374913
  Абалкин Л.И. Диалектика социалистической экономики / Л.И. Абалкин. – Москва : Мысль, 1981. – 351 с.
374914
  Кукурудза И.И. Диалектика социально-экономических предпосылок социалистической революции в условиях современного ГМК : Автореф. дис. ... д-ра эконом. наук / Кукурудза И.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 46 с.
374915
  Гасанбекова С.Д. Диалектика социально-этнического процесса. (Некоторые филос. проблемы генезиса нации) : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Гасанбекова С.Д.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1972. – 28л.
374916
  Оконская Н.Б. Диалектика социального и биологического в историческом процессе : Отв. ред. А. А. Корчагин / Н.Б. Оконская. – Пермь, 1975. – 198 с.
374917
  Тышковская Ирина Григорьевна Диалектика социального и биологического в построении общей теории физической культуры : Автореф... канд. философскихнаук: 09.00.01 / Тышковская Ирина Григорьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 15л.
374918
  Тышковская Ирина Григорьевна Диалектика социального и биологического в построении общей теории физической культуры : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Тышковская Ирина Григорьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 15л.
374919
  Харин Ю.А. Диалектика социального отрицания. / Ю.А. Харин. – Минск, 1972. – 277с.
374920
  Коршунов А.М. Диалектика социального познания / А.М. Коршунов, В.В. Мантатов. – М., 1988. – 383с.
374921
   Диалектика социального познания и революционного действия.. – М., 1981. – 318с.
374922
   Диалектика социального познания.. – М., 1979. – 126с.
374923
   Диалектика социального развития.. – М., 1974. – 296с.
374924
  Козиков И.А. Диалектика социальной и научно-технической революции / И.А. Козиков. – М., 1987. – 188с.
374925
   Диалектика социальной инициативы. – Минск, 1986. – 110,2с.
374926
  Ушаков Валерий Павлович Диалектика социальной среды и социальной активности личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Ушаков Валерий Павлович; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 19л.
374927
  Лебединец Г.М. Диалектика социальных корней религии / Г.М. Лебединец. – Львов, 1975. – 239с.
374928
  Жеребин В.С. Диалектика социальных противоречий при социализме и право / В.С. Жеребин. – М, 1986. – 143с.
374929
   Диалектика социальных процессов.. – Минск, 1988. – 236с.
374930
   Диалектика социальных явлений.. – М., 1968. – 200с.
374931
  Слемнев М.А. Диалектика спора / М.А. Слемнев, В.Н. Васильков. – Минск, 1990. – 224с.
374932
  Ковалев А.М. Диалектика способа производства общественной жизни / А.М. Ковалев. – Москва : Мысль, 1982. – 253, [3] с.
374933
  Суименко Е.И. Диалектика становления и развития отношений коллективизма / Е.И. Суименко. – К., 1988. – 244с.
374934
  Серый И.М. Диалектика становления и развития производительных сил коммунистической формации. / И.М. Серый. – К, 1973. – 189с.
374935
  Бусыгин А.Е. Диалектика становления интенсивного типа воспроизводства / А.Е. Бусыгин. – Казань, 1985. – 168с.
374936
  Бостанджян К.М. Диалектика становления коммунистического способа производства / К.М. Бостанджян. – М., 1967. – 301с.
374937
   Диалектика становления коммунистического труда. – Киев, 1978. – 303с.
374938
  Степанян Ц.А. Диалектика становления коммунистической формации / Ц.А. Степанян. – М., 1985. – 408с.
374939
  Баллер Э.А. Диалектика становления культуры коммунизма / Э.А. Баллер. – М, 1977. – 57с.
374940
  Ерахтин А.В. Диалектика становления мышления и сознания / А.В. Ерахтин. – Свердловск, 1989. – 150с.
374941
  Алимурзаев Г.Н. Диалектика становления экономической системы социализма в СССР / Г.Н. Алимурзаев. – Ростов-на-Дону, 1989. – 98с.
374942
   Диалектика стихийного и сознательного в управлении природными и социальными процессами.. – Иркутск, 1991. – 192,2с.
374943
  Бугреев А.Н. Диалектика стихийности и сознательности в общественном развитии / А.Н. Бугреев. – Москва, 1982. – 200с.
374944
  Макарова Н.М. Диалектика субъекта и объекта : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Макарова Н. М.; МВССО Казах.ССР, КазахГУ. – Алма-Ата, 1980. – 19л.
374945
   Диалектика субъекта и объекта в научном познании.. – Ташкент, 1987. – 172с.
374946
   Диалектика субъективного и объективного в человеческой деятельности.. – Краснодар, 1989. – 141,1с.
374947
   Диалектика субъектно-объективных отношений в научном и художественном творчестве.. – Воронеж, 1990. – 188с.
374948
  Шановский В.К. Диалектика сущностных сил человека / В.К. Шановский. – Киев, 1985. – 171с.
374949
  Барулин В.С. Диалектика сфер общественной жизни / В.С. Барулин. – М., 1982. – 230с.
374950
   Диалектика творческой деятельности : межвуз. сб. науч. тр. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1989. – 140,[2] с. – ISBN 5-7455-0088-3
374951
  Блок В.Б. Диалектика театра / В.Б. Блок. – М, 1983. – 294с.
374952
  Чухно А.А. Диалектика теории и практики хозяйствования // Актуальные вопросы экономической теории
374953
  Эсаулов А.Ф. Диалектика технической мысли / А.Ф. Эсаулов. – Красноярск, 1989. – 161с.
374954
  Герасимов Е.Н. Диалектика труда и совершенствование социализма / Е.Н. Герасимов. – Киев, 1987. – 133с.
374955
  Алексеев Н.И. Диалектика труда при социолизме / Н.И. Алексеев. – Москва, 1979. – 151с.
374956
  Яхшиликов Ж. Диалектика ускорения социально-экономического и духовного прогресса при социализме / Ж. Яхшиликов. – Москва : Высшая школа, 1989. – 142 с.
374957
  Апрышкин С.И. Диалектика устойчивости и изменчивости : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Апрышкин С.И. ; Алма-Атинск. ГУ. – Алма-Ата, 1974. – 26 с.
374958
   Диалектика форм и уровней общественного сознания: межвуз. сб.. – Барнаул, 1988. – 133с.
374959
  Алексеев М.Н. Диалектика форм мышления / М.Н. Алексеев. – Москва, 1959. – 282с.
374960
  Устьянцев В.Б. Диалектика форм становления общественно-экономической формации. / В.Б. Устьянцев. – Саратов, 1983. – 145с.
374961
  Дубровский Ю.В. Диалектика формирования биоценоза // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
374962
  Котельников Г.А. Диалектика формирования духовного единства советского общества / Г.А. Котельников. – К, 1986. – 131с.
374963
  Меренков А.В. Диалектика формирования духовных потребностей и интересов личности при социализме. : Автореф... Канд.филсо.наук: 09.00.01 / Меренков А.В.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1975. – 20л.
374964
  Гандилов Бахруз Сейфаддин оглы Диалектика формирования жизненной позиции и развития общественно-политической деятельности личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гандилов Бахруз Сейфаддин оглы; МВ и ССО АзССР. Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1985. – 20л.
374965
  Успенский В.Н. Диалектика формирования индивидуального сознания. (Философ.-социол. анализ) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Успенский В.Н. ; Моск. гос. ун-т, Философ. фак., Каф. ист. материализма. – Москва, 1968. – 19 с.
374966
  Блецкан И М. Диалектика формирования научных абстракций / И М. Блецкан, . – Львов, 1989. – 180 с.
374967
  Ширчингийн Содном Диалектика формирования социалистического отношения к труду: (в условиях Монгольской народной республики) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Ширчингийн Содном; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 26 с.
374968
  Спасибенко С.Г. Диалектика формирования способностей и потребностей личности в условиях развитого социализма / С.Г. Спасибенко. – М, 1983. – 64с.
374969
  Биджиева Р.У. Диалектика формирования экологического сознания в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Биджиева Р.У.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1981. – 16л.
374970
  Бадялов В.Е. Диалектика формы и содержания созднания. / В.Е. Бадялов. – Л., 1970. – 29с.
374971
   Диалектика фундаментального и прикладного. – М., 1989. – 333с.
374972
  Манн Ю.В. Диалектика художественного образа / Ю.В. Манн. – Москва : Советский писатель, 1987. – 317 с.
374973
  Бицадзе И.И. Диалектика художественного познания / И.И. Бицадзе. – Тбилиси, 1985. – 132с.
374974
  Воробей Ю.Д. Диалектика художественного творчества / Ю.Д. Воробей. – Москва, 1984. – 175с.
374975
  Шабалина Е.Н. Диалектика художественного творчества и художественного воспитания: уч. пособие / Е.Н. Шабалина. – Днепропетровск, 1985. – 71с.
374976
   Диалектика художественной культуры: межвуз. сб.. – Куйбышев, 1984. – 166с.
374977
  Лосев А.Ф. Диалектика художественной формы / А.Ф. Лосев. – Москва : Б. и., 1927. – 250 с.
374978
  Пулатов И.Х. Диалектика цели и средств социалистического самоуправления народа / И.Х. Пулатов. – М, 1988. – 154с.
374979
  Абульханова-Славская Диалектика человеческой жизни : (соотношение филос., методол. и конкретно-науч. подходов к проблеме индивида) / К.А. Абульханова-Славская. – Москва : Мысль, 1977. – 224 с.
374980
  Дикая Елена Ивановна Диалектика человеческой чувственной деятельности : Дис... канд. философскихнаук: / Дикая Елена Ивановна; КУ им. Тараса Шевченко. – К., 1997. – 150л. – Бібліогр.:л.140-150
374981
  Лосев А.Ф. Диалектика числа у Плотина : (перевод и комментарий трактата Плотина "О числах") / А.Ф. Лосев. – Москва : Тип. Иванова в Сергиевом, 1928. – 194 с.
374982
  Хорольская Таврида Ананьевна Диалектика чувственно-эмоционального и рационального в становлении и функционировании общественного сознания : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Хорольская Таврида Ананьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 209л. – Бібліогр.:л.180-209
374983
  Хорольская Таврида Ананьевна Диалектика чувственно-эмоционального и рационального в становлении и функционировании общественного сознания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Хорольская Таврида Ананьевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 24 с.
374984
  Вершинин М.С. Диалектика экономики и политики / М.С. Вершинин, А.Е. Хренов. – Ленинград, 1990. – 15с.
374985
  Джохадзе Д.В. Диалектика эллинистического периода / Д.В. Джохадзе. – М., 1979. – 127с.
374986
  Гулуа В.Л. Диалектика эмоционального и рационального в морали / В.Л. Гулуа. – Тбилиси, 1981. – 291с.
374987
  Карнилович Г.А. Диалектика эмоционального и рационального в формировании коммунитического мировоззрения рабочей молодежи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Карнилович Г. А.; БГУ. – Минск, 1980. – 19л.
374988
  Малышев И.В. Диалектика эстетического / И.В. Малышев. – Москва : Пробел-2000, 2006. – 304с. – ISBN 5-98604-048-1
374989
  Канарский Анатолий Станиславович Диалектика эстетического процесса : Автореф... д-ра филос.наук: 09.00.04 / Канарский Анатолий Станиславович; АН УССР. Ин-т философии. – К., 1982. – 48л.
374990
  Канарский А.С. Диалектика эстетического процесса. / А.С. Канарский. – К, 1979. – 215с.
374991
  Канарский А.С. Диалектика эстетического процесса: Генезис чувственной культуры / А.С. Канарский. – Киев, 1982. – 192с.
374992
  Горулько А.В. Диалектика языка и мышления: две традиции в немецкой философии // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 15-17
374993
   Диалектика, логика и методология науки. – Свердловск, 1977. – 140с.
374994
   Диалектика, логика и методология науки. – Свердловск, 1978. – 160с.
374995
  Копнин П.В. Диалектика, логика, наука / П.В. Копнин. – Москва, 1973. – 464с.
374996
   Диалектика, познание, общественное развитие. – М., 1986. – 185с.
374997
   Диалектика. Логика. Теория познания. – Тбилиси, 1979. – 199с.
374998
   Диалектика. Познание. Наука. – М., 1988. – 285с.
374999
   Диалектика. Творчество. Гуманизм. – Л., 1991. – 165с.
375000
  Морозов В.Д. Диалектика: системы и развитие / В.Д. Морозов, В.В. Морозов. – Минск, 1978. – 223с.
<< На початок(–10)371372373374375376377378379380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,