Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)371372373374375376377378379380(+10)В кінець >>
373001
  Болдирев О. "Дні науки" - двічі по сім" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 10 (121). – С. 27-29


  "Дні науки" в Інституті фізіології імені О.О. Богомольца.
373002
   "Дніпро" відсвяткував 170-річчя / Мололдіжний Центр культурно-естетичного виховання // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 13). – С. 4


  Про святкування ювілею одного з найстаріших хорових університетських колективів України - народної хорової капели "Дніпро". Згадується, що саме капела "Дніпро" виконала пісню "Щедрик" в обробці М. Леонтовича, дирегував сам автор. У концерті взяв ...
373003
   "Дніпро" на "Хоровій асамблеї української духовної музики" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  На Асамблеї з нагоди 170-річчя від дня народження Миколи Лисенка та 130-річчя від дня народження Кирила Стеценка наша хорова капела виконала твори Лисенка. За словами керівника капели "Дніпро" Ірини Душейко, капела отримала Диплом за участь у заході ...
373004
   "Дніпро" святкує 170-річчя / молодіжний центр культурно-екстетичного виховання // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 8


  На честь ювілею капели у Нац. філармонії України відбувся концерт з нагоди 170-річчя створення одного із найстаріших хорових університетських колективів в Україні. В концерті взяли участь народний ансамбль української музики "Роксоланія" та ...
373005
  Плисюк Юлія "Дніпром" до Байкалу. Зі щоденника моноекспедиції / Плисюк Юлія, Буяк Петро // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 108-113 : фото
373006
  Дзік О. "До дівочих ніжних серць ми знаємо всі дороги" / О. Дзік, Д. Мандзюк // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ " Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2012. – № 8 (111). – С. 52-55


  В "Ордені Залізної Остроги" в січових стрільців церемоніями керували "обрядник" та "окличник".
373007
   [До 165-річчя заснування Музею мистецтв і старожитностей при Київському університеті] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 59. – ISBN 966-7060-92-6
373008
   [До 180-річчя написання збірки М. Максимовича "Малороссийские песни" ] : Часопис-датівник // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 59. – ISBN 966-7060-92-6
373009
   [До 180-річчя спорудження будівлі Університету Св. Володимира] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 59. – ISBN 966-7060-92-6
373010
   [До 50-річчя журналу "Кибернетика и системный анализ"] // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал. – Киев, 2015. – Т. 51, № 1. – С. 3-6. – ISSN 0023-1274


  Журнал засновано в 1965 році видатним українським вченим Віктором Михайловичем Глушковим. У статті згадується про його наукову школу з теорії автоматів та алгоритмів.
373011
   [до 75-річчя Миколи Самійловича Вашуленко] // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Липень - серпень (№ 4). – С. 8


  Вашуленко Микола Самійлович – головний науковий співробітник лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки АПН України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент, дійсний член АПН України, заслужений діяч науки і техніки України.
373012
   [до 80-річчя Георгія Балла] // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Липень - серпень (№ 4). – С. 8


  Член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор, завідувач лабораторії методології і теорії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
373013
   Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет
Ч. 9. – 2016. – 279, [1] с. – На обкл.: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки філософського факультету - 2016". - Ст. укр., рос. та англ. мовами. – Бібліогр. в тексті
373014
  Кетлінська В.К. Дні нашого життя / В.К. Кетлінська. – К., 1958. – 771с.
373015
  Гюльназарян Х.М. Дні нашого життя / Х.М. Гюльназарян. – К., 1962. – 247с.
373016
  Жукровський В. Дні поразки / В. Жукровський. – К., 1960. – 352с.
373017
  Самійленко Степан Дні слави = Days of glory : (Спогади полковника української армії) / Самійленко Степан; Літ. ред.: Л.Дражевська. – Нью Йорк : Укр. вільна академія наук у США, 1958. – 131,[3]с.
373018
  Палій Л. Дні смутку : старі і нові поезії / Ліда Палій ; [вступне сл.: В. Вовк]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 61, [3] с. : іл. – ISBN 978-617-605-005-6
373019
  Максимович М.О. Дні та місяці українського селянина / Михайло Максимович ; [упоряд., пер. з рос., вступ. стаття та примітки. В. Гнатюка]. – Київ : Обереги, 2002. – 189 с. – ISBN 966-513-090-0
373020
  Білоусова Н. Дні України в Лондоні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 22 жовтня (№ 191). – С. 7


  Дні України у Великобританії, організовані Firtash Foundation.
373021
  Корзаченко Василь Дні України як стимул для в"їзного туризму : від першої особи // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 24-25 : Фото. – ISSN 1998-8044
373022
  Волошин І. Дні художника : оповідання, нариси / І. Волошин. – Київ, 1958. – 200 с.
373023
  Гуріненко П.В. Днів твоїх небагато / П.В. Гуріненко. – Київ, 1979. – 208 с.
373024
  Гуріненко П.В. Днів твоїх небагато / П.В. Гуріненко. – Київ, 1979. – 208 с.
373025
  Гуріненко П.В. Днів твоїх небагато / П.В. Гуріненко. – Київ, 1980. – 438 с.
373026
  Гуріненко П.В. Днів твоїх небагато / П.В. Гуріненко. – Київ, 1984. – 447 с.
373027
  Коломенський Д.В. Дніпрельстан / Д.В. Коломенський, В.Г. Александров. – Х., 1930. – 52с.
373028
  Сосюра В. Дніпрельстан : Зб. поезій / В. Сосюра. – Харків : Український робітник, 1930. – 32с. – (Дешева б-ка красного письменства)
373029
  Єлісеєв О. Дніпрельстан : Нариси / О. Єлісеєв, В. Куліченко. – Харків : Радянська школа, 1932. – 119 с.
373030
   Дніпрельстан : [щодекадний журнал "Шляхи індустріялізації"]. – Харків : Вид. "Шляхи індустріялізації", 1932. – 108 с.
373031
  Синявский А. Дніпрельстан і сільське господарство на території, що буде затоплено / А. Синявский. – К, 1927. – 21с.
373032
  Телегін Д.Я. Дніпро-донецька культура / Д.Я. Телегін. – К., 1968. – 258с.
373033
  Гримайло Я.В. Дніпро-струм : оповідання / Я.В. Гримайло. – Харків, 1932. – 85 с.
373034
  Рижков В. Дніпро - Олександру Красносельському! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13 липня (№119). – С. 11


  До 140-річчя відомого архітектора міська влада зобов"язалася відновити йому пам"ятник.
373035
  Рибак Н.С. Дніпро : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ, 1937. – 295с.
373036
  Рибак Н.С. Дніпро : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ
Кн.2. – 1938. – 207с.
373037
  Рибак Н.С. Дніпро : Роман / Н.С. Рибак. – 2-е вид. – Одеса : Держлітвидав України, 1948. – 510с.
373038
  Рибак Н.С. Дніпро : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 312с.
373039
  Рибак Н.С. Дніпро : Роман / Н.С. Рибак. – Вид. випр. і доп. – Київ : ДЛВ, 1955. – 364с. – (Б-ка укр. романа та повісті)
373040
   Дніпро : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал. – Київ, 1964
373041
   Дніпро. – Київ
№ 3. – 1975
373042
  Рибак Н.С. Дніпро : Роман-трилогія / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 471с.
373043
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 1. – 1995
373044
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал; спецвипуск. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 2/4. – 1995
373045
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 1995
373046
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 1995
373047
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 1995
373048
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 1996
373049
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 1996
373050
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 1996
373051
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 1996
373052
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 1996
373053
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 11/12. – 1996
373054
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 1997
373055
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 1997
373056
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 1997
373057
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 1997
373058
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 1997
373059
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 1. – 1998
373060
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 2. – 1998
373061
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 3. – 1998
373062
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 4. – 1998
373063
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 5. – 1998
373064
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 6. – 1998
373065
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 7. – 1998
373066
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 8. – 1998
373067
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 9. – 1998
373068
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 10. – 1998
373069
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 11. – 1998
373070
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 12. – 1998
373071
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 1999
373072
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 1999
373073
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 1999
373074
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 1999
373075
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 1999
373076
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 2000
373077
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 2000
373078
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 2000
373079
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 2000
373080
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 2000
373081
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ. – ISSN 0130-321Х
№ 11/12. – 2000
373082
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 2001
373083
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 2001
373084
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 2001
373085
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 2001
373086
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 2001
373087
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 11/12. – 2001
373088
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 2002
373089
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 2002
373090
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 2002
373091
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 2002
373092
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 2002
373093
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний ж-л. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 11/12. – 2002
373094
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 2003
373095
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 2003
373096
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 2003
373097
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 2003
373098
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 2003
373099
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 11/12. – 2003
373100
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 2004
373101
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 2004
373102
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 2004
373103
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 2004
373104
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 2004
373105
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 11/12. – 2004
373106
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№1/2. – 2005
373107
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 2005
373108
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 2005
373109
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 2005
373110
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 2005
373111
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 11/12. – 2005
373112
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 2006
373113
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 2006
373114
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 2006
373115
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 2006
373116
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 2006
373117
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 11/12. – 2006
373118
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 2007
373119
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 2007
373120
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 2007
373121
   Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 2007
373122
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 2007
373123
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 11/12. – 2007
373124
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1/2. – 2008
373125
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3/4. – 2008
373126
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 2008
373127
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7/8. – 2008
373128
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9/10. – 2008
373129
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 11/12. – 2008
373130
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1. – 2009
373131
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 2. – 2009
373132
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3. – 2009
373133
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 4. – 2009
373134
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5. – 2009
373135
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 6. – 2009
373136
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7. – 2009
373137
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 8. – 2009
373138
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9. – 2009
373139
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 10. – 2009
373140
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 11. – 2009
373141
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 12. – 2009
373142
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1. – 2010
373143
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 2. – 2010
373144
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3. – 2010
373145
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 4. – 2010
373146
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5. – 2010
373147
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 6/8. – 2010
373148
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9. – 2010
373149
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 10/11. – 2010
373150
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 12. – 2010
373151
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1. – 2011
373152
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 2. – 2011
373153
   Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3. – 2011
373154
   Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 4. – 2011
373155
   Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5/6. – 2011
373156
   Дніпро : читацький літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7. – 2011
373157
   Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 8. – 2011
373158
   Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9. – 2011
373159
   Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 10. – 2011
373160
   Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 11. – 2011
373161
   Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 12. – 2011
373162
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1. – 2012
373163
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 2. – 2012
373164
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3. – 2012
373165
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 4. – 2012
373166
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5. – 2012
373167
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 6. – 2012
373168
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7. – 2012
373169
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 8. – 2012
373170
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9. – 2012
373171
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 10. – 2012
373172
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 11. – 2012
373173
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 12. – 2012
373174
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1/3. – 2013
373175
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 4/6. – 2013
373176
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7/9. – 2013
373177
   Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 10. – 2013
373178
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 11. – 2013
373179
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 12. – 2013
373180
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1. – 2014
373181
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 2. – 2014
373182
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3. – 2014
373183
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 4. – 2014
373184
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5. – 2014
373185
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 6. – 2014
373186
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7. – 2014
373187
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 8. – 2014
373188
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 9/12. – 2014
373189
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1/3. – 2015
373190
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 4/6. – 2015
373191
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 6. – 2015
373192
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 7/9. – 2015
373193
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 10/12. – 2015
373194
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 1. – 2016. – 174 с.
373195
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 2. – 2016. – 214 с.
373196
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 3. – 2016. – 195 с.
373197
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 4. – 2016. – 186 с.
373198
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 5. – 2016. – 194 с.
373199
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 6/7. – 2016. – 194 с.
373200
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 8/9. – 2016. – 178 с.
373201
   Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; шеф-ред. Є. Юхниця. – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
№ 10 /12. – 2016. – 1 68 с.
373202
  Вишневський В.І. Дніпро біля Києва / В.І. Вишневський. – Київ : Інтерпрес ЛТД; Ніка-Центр, 2005. – 92с. – ISBN 966-501-044-1; 966-521-323-7
373203
  Бедзик Д. Дніпро горить : Роман / Д. Бедзик. – Київ : Держлітвидав, 1951. – 252с.
373204
  Бедзик Д. Дніпро горить / Д. Бедзик. – Київ : ДЛВ, 1958. – 571с.
373205
  Тямін М.Ю. Дніпро з островами в межах Києва // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 92-110. – ISBN 966-531-142-5
373206
  Мовчан В.А. Дніпро і його заплавні водойми / В.А. Мовчан, 1950. – 7с.
373207
  Кочугур Леонід Дніпро підказує пісні / Кочугур Леонід. – Київ : Радянський письменник, 1963. – 64 с.
373208
  Белінг Д. Дніпро та його життя / Д. Белінг. – К., 1931. – 96с.
373209
  Белінг Д.О. Дніпро та його рибні багатства / Д.О. Белінг. – Київ : Вид-во Всеукраїнської АН, 1935. – 164с.
373210
  Минко Василь Дніпро тече в комунізм. Нарис. / Минко Василь. – К., 1962. – 57с.
373211
  Вишневський Віктор Дніпро у працях стародавніх учених // Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 2009. – № 3. – С. 2-5. – ISSN 1814-5078
373212
  Ющук І. Дніпро, Дністер, Дунай // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 2 (695). – С. 43. – ISSN 0130-5263


  Назви Дніпро і Дністер зафіксовані греками та латинянами ще в античні часи у формі Данапріс і Данастріс. Тому більшість мовознавців первісне значення цих слів виводять, виділяючи в них насамперед елемент дан-, дана-, і таким чином роблять висновок, що ...
373213
   Дніпрова хвиля : хрестоматія нововведенних творів до шкільних програм. – Київ : Радянська школа, 1989. – 750,1с. – ISBN 5-330-01299-6
373214
   Дніпрова хвиля : хрестоматія нововведенних творів до шкільних програм. – Київ : Радянська школа, 1990. – 751с. – ISBN 5-330-01693-2
373215
   Дніпрова хвиля. – К., 1991. – 864с.
373216
   Дніпрова хвиля. – К., 1992. – 846с.
373217
   Дніпрова Чайка. – К, 1919. – 126 с.
373218
  Килимник О.В. Дніпрова Чайка / О.В. Килимник. – К, 1958. – 156с.
373219
  Шумило Н. Дніпрова Чайка: "Будуйте будинок нового життя" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 2 (683). – С. 48-51. – ISSN 0130-5263


  Розглянуто оригінальні поезії у прозі Дніпрової Чайки.
373220
  Пінчук В.Г. Дніпрова Чайка: життя і творчість / В.Г. Пінчук. – К., 1984. – 118 с.
373221
  Гончарук З.В. Дніпрові думи : поезії / З.В. Гончарук. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 82 с.
373222
  Баш Я. Дніпрові зорі : Героїчна драма на 4 дії / Я. Баш. – Київ : Мистецтво, 1953. – 116с.
373223
   Дніпрові зорі.. – Дніпропетровськ, 1986. – 143с.
373224
  Яворницький Д.І. Дніпрові пороги / Д.І. Яворницький. – Х., 1928. – 76с.
373225
  Яворницький Д.І. Дніпрові пороги : Географічно-історичний нарис / Д.І. Яворницький. – Дніпропетровськ : Промінь, 1989. – 142с. – ISBN 5-7775-0081-1
373226
  Івченко Андрій Дніпрові пороги // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 55
373227
  Біднов В. Дніпрові пороги. Топографічні відомості. / В. Біднов. – Екатеринослав, 1919. – 77с.
373228
   Дніпрові райдуги.. – К., 1978. – 607с.
373229
  Пригара М.А. Дніпрові сусіди / М.А. Пригара. – Київ, 1961. – 29 с.
373230
   Дніпрові хвилі. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Друкарня К. Андрущенка
№1 [1912 р.]. – 1912. – 18, [2] с.
373231
   Дніпрові хвилі. №2 [1912 р.] // Дніпрові хвилі. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Друкарня К. Андрущенка, 1912. – №1 [1912 р.]. – с. 21-36
373232
   Дніпрові хвилі. №3 [1912 р.] // Дніпрові хвилі. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Друкарня К. Андрущенка, 1912. – №1 [1912 р.]. – с. 37-52
373233
   Дніпрові хвилі. №4 [1912 р.] // Дніпрові хвилі. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Друкарня К. Андрущенка, 1912. – №1 [1912 р.]. – с. 53-68
373234
   Дніпрові хвилі. №5 [1912 р.] // Дніпрові хвилі. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Друкарня К. Андрущенка, 1912. – №1 [1912 р.]. – с. 69-84
373235
   Дніпрові хвилі. №6 [1912 р.] // Дніпрові хвилі. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Друкарня К. Андрущенка, 1912. – №1 [1912 р.]. – с. 85-100
373236
   Дніпрові хвилі. №7 [1912 р.] // Дніпрові хвилі. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Друкарня К. Андрущенка, 1912. – №1 [1912 р.]. – с. 101-116
373237
   Дніпрові хвилі. №8 [1912 р.] // Дніпрові хвилі. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Друкарня К. Андрущенка, 1912. – №1 [1912 р.]. – с. 117-132
373238
   Дніпрові хвилі. №9 [1912 р.] // Дніпрові хвилі. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Друкарня К. Андрущенка, 1912. – №1 [1912 р.]. – с. 133-148
373239
   Дніпрові хвилі. №10 [1912 р.] // Дніпрові хвилі. – Катеринослав (Дніпропетровськ) : Друкарня К. Андрущенка, 1912. – №1 [1912 р.]. – с. 149-164
373240
  Белінг Д. Дніпровська Біологічна Станція ті її науково-дослідча діяльність / Д. Белінг. – Київ. – 24с. – Окремий відбиток
373241
   Дніпровська ділянка Поясу бойової слави. Жуків острів : До 60-річчя визволення України. – Київ : Книга Пам"яті України, 2004. – 26 с. – ISBN 5-88500-141-3
373242
  Бугай К.С. Дніпровська чехоня. / К.С. Бугай. – К., 1959. – 128с.
373243
  Сухобоков О.В. Дніпровське лісостепове Лівобережжя у 8-13 ст. / О.В. Сухобоков. – К, 1992. – 216с.
373244
   Дніпровське: минуле та сьогодення : збірник статей та матеріалів / Ін-т історії, етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського Чернігівського нац. пед. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка ; Чернігів. обл. орг. Нац. Спілки краєзнавців Укр. ; [редкол. : Коваленко О.Б. (відп. ред.), Коваленко В.П., Курданов А.Л.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2011. – 752 с., [20] с. іл. : іл., фото. – Бібліогр. в прим. – ISBN 978-966-2482-76-8
373245
  Левицький Л. Дніпровський алюміній / Л. Левицький. – Харків : ДВОУ Технічне видавництво, 1931. – 127 с.
373246
  Наєнко М.К. Дніпровський Іван // Енциклопедія сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 42-43. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
373247
  Кучеренко В.С. Дніпровський кластер водного туризму // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 64-81. – ISBN 978-966-598-999-8
373248
  Журахович С.М. Дніпровський ранок : оповідання / С.М. Журахович. – Київ, 1960. – 84 с.
373249
   Дніпровські лоцмани.. – К., 1929. – 130с.
373250
  Дрок К.Л. Дніпровські мелодії : поезії / К.Л. Дрок. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 116 с.
373251
  Виноградов Г.М. Дніпровські пороги як символічний південний кордон Русі часів Володимирового хрещення // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 134-146. – ISSN 2409-4137


  Теоретико-методологічно, історично та лінгвістично обгрунтовано гіпотезу про свідоме творче використовування давньоруськими книжниками подій повалення язичницьких ідолів за наказом князя Володимира після хрещення останнього та подальшого публічного ...
373252
   Дніпровсько-Бузький лиман. – Киев : Наукова думка, 1971. – 500 с.
373253
  Чекунов А.В. Дніпровсько-Донецька западина як результат тангенціального розтягнення земної кори / А.В. Чекунов. – Київ, 1966. – С. 15-31. – Окр. відбиток
373254
  Юрезанський В.Т. Дніпрогес / В.Т. Юрезанський. – Дніпропетровськ, 1970. – 182с.
373255
  Олексієнко І.Є. Дніпрогес імені В.І.Леніна / І.Є. Олексієнко. – Київ, 1980. – 88с.
373256
  Ковальова І.Ф. Дніпрогесівська археологічна експедиція // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 113-115. – ISSN 2227-4952
373257
  Нагнибіда М.Л. Дніпроград / М.Л. Нагнибіда. – Київ : ДЛВ, 1937. – 75с.
373258
   Дніпродзержинск : фотоальбом. – Москва : Мистецтво, 1981. – 128 с.
373259
  Бочарова С.С. Дніпродзержинськ. : путівник-довідник / С.С. Бочарова, Т.І. Харибіна. – Дніпропетровськ : Промінь, 1974. – 79с.
373260
   Дніпродзержинськ. 250 років. – Дніпропетровськ, 2000. – 116с.
373261
   Дніпропетровськ = Днепропетровск : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1976. – 206, [2] с. : фотоіл. – Кн. укр. та рос. мовами. - Парал. тит. арк. рос. мовою
373262
   Дніпропетровська медична академія. 100 років = Dnipropetrovsk medical academy. 100 year / [авт.-упоряд.: Т.О. Перцева, Л.Ю. Науменко ; редкол.: Г.В. Дзяк (голова) та ін. ; фотоматеріали.: В. Сулаєв та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2016. – 269, [5] с. : фотоіл. – Текст парал. укр., англ. – ISBN 978-966-383-720-8
373263
  Лапко М.В. Дніпропетровська область : Геогр. нарис / М.В. Лапко. – Київ : Радянська школа, 1957. – 104с. – (Області Української РСР)
373264
  Лапко М.В. Дніпропетровська область. Географічний нарис / М.В. Лапко. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Радянська школа, 1967. – 156с. : Карти. – (Області Української РСР)
373265
  Литвинова Д. Дніпропетровська община Слов"янська Православна Віра: діяльність та ключові ідеологічні позиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-39. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті було проаналізовано діяльність та основні ідеологічні мотиви неоязичницької общини міста Дніпропетровська Слов"янська Православна Віра. The article presents analysis of the activity and the basic ideological reasons of a neopagan community ...
373266
  Іванов О.В. Дніпропетровська промислова агломерація в умовах адміністративно-територіальної реформи // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 81-83
373267
  Демченко В.Д. Дніпропетровська школа журналістикознавства та комунікативістики в контексті підготовки фахівців з масової комунікації (концептуальні та методологічні засади) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті розкрито основні засади Дніпропетровської школи журналістикознавства та комунікативстики. Подано історію становлення школи. The article deals with the basic principles of Dnipropetrovsk school of journalism and communication studies. It ...
373268
  Свіренко Д.О. Дніпропетровське водосховище. / Д.О. Свіренко. – 300с.
373269
   Дніпропетровський державний університет. – Дніпропетровськ, 1993. – 47с.
373270
   Дніпропетровський державний художній музей російського та українського мистецтва.. – Дніпропетровськ, 1957. – 139с.
373271
   Дніпропетровський історичний музей ім. Д.І.Яворницького.. – Дніпропетровськ, 1971. – 120с.
373272
   Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2001. – 18с.
373273
   Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 2003. – 148с. – ISBN 966-551-128-9
373274
   Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара = Oles Honcar Dnipropetrovsk national university / [ упорядники: М.В. Поляков, М.М., Дронь ; ред. кол.: М.В. Поляков, М.М. Дронь, О.О. Кочубей та ін. ]. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – 240с. – 90-річчю ДНУ присвячується. – ISBN 978-966-551-263-9
373275
   Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 1993-. – ISSN 9125-0912
Т. 22, № 10/1. – 2014. – 239 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2))
373276
   Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 1993-. – ISSN 2312-6779
Т. 22, № 10/1. – 2014. – 179 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3))
373277
   Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Серія "Біологія, медицина" : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Дніпропетровськ : Ліра
  вип. 6 (1). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
373278
   Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 2312-2919
Т. 23, № 11. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (2))
373279
   Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Дніпропетровськ, 1993-. – ISSN 2312-2919
Т. 23, № 11. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (3))
373280
   Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара = Visnik Dnipropetrovs"kogo universitetu = Visnyk of Dnipropetrovsk university : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Дніпропетровськ : Ліра, 1993-. – ISSN 2310-0842
Т. 23 (1). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Біологія, екологія")
373281
  Медяник В.Ю. Дніпропетровський університет у науково-педагогічній діяльності Д.Ф. Красицького / В.Ю. Медяник, В.Д. Мирончук // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 11. – С. 261-266. – ISBN 978-966-551-327-8


  До 95-річчя заснування ДНУ імені Олеся Гончара. Проаналізовано "університетський" сюжет у науково-педагогічній діяльності праонука Т.Г. Шевченка - Д.Ф. Красницького, визначено його внесок у становлення історичного факультету ДДУ та підготовку перших ...
373282
  Райхель Ю. Дніпропетровський феномен // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 13 травня (№ 84). – С. 5


  Сепаратизм зупинився на кордонах області.
373283
   Дніпропетровський художній музей.. – К., 1967. – 20с.
373284
   Дніпропетровський художній музей.. – Київ, 1981. – 74 с.
373285
   Дніпропетровські архіви, музеї та бібліотеки в роки Другої світової війни : Анотований перелік документів і матеріалів. – Київ, 2000. – 76с. – (Доля культ. скарбів Укр. під час ДСВ: архіви, бібл., музеї. ; Вип. 3)
373286
  Галацька В. Дніпропетровські обрії Павла Загребельного // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 30 жовтня (№ 42). – С. 1, 14


  Конференція , присвячена 90-річчю від дня народження Павла Архиповича Загребельного, відбулася у Дніпропетровському університеті в якому навчався письменник (1946-1951). Була відкрита іменна аудиторія, де експонуються меморіальні речі письменника.
373287
  Рижков В. Дніпропетровські студенти вже готові до голодування // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4 липня (№ 114). – С. 2


  Радикальні настрої посилюються в міру того, як влада ухиляється від прямих відповідей. Студенти та викладачі Дніпропетровського державного аграрного університету оголосили про проведення безстрокових акцій протесту. Їхня мета - скасувати рішення про ...
373288
  Рижков В. Дніпропетровці пропонують встановити меморіальний знак у селі Василівка -на - Дніпрі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 червня (№ 104). – С. 11


  Дніпропетровці вважають, що Кобзар заповідав поховати його саме там.
373289
  Рижков В. Дніпропетровці просять не чіпати козацьких святинь // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 24 жовтня (№ 193). – С. 9


  Представники громадськості написали відкритий лист проти передавання пам"яток XVII століття з Нікопольського краєзнавчого музею до Свято-Преображенського кафедрального собору УПЦ МП.
373290
   Дніпропетровщина в цифрах.. – Дніпропетровськ, 1927. – 224с.
373291
  Іваненко В. Дніпропетровщина і "великий перелом" на селі кінця 1920 - початку 30-х років : монографія / Валентин Іваненко, Наталя Романець. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2009. – 256 с. – (Реабілітовані історією). – ISBN 978-966-348-199-9
373292
  Казьмирчук Г.Д. Дніпропетровщина і декабрист О.С. Гангеблов // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 208-209. – ISBN 978-966-171-565-2
373293
  Білан Г.І. Дніпропетровщина трудова і промислова (1946-1960) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 26-30. – ISSN 2077-1800
373294
  Суходський А.Н. Дніпропетроський річноковий порт. / А.Н. Суходський, Е.І. Шведер. – Х-Дніпропетровськ, 1932. – 96с.
373295
  Буряк Юрій Дніпрополь : поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 1/2. – С. 15-29. – ISSN 0130-1608
373296
  Хільчевський В.К. Дністер // Енциклопедія сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 88-89. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
373297
  Підмогильна С. Дністер. Подорожі каньйоном : Туристичний путівник / С. Підмогильна, С. Підмогильний; Світлана і Сергій Підмогильні. – Київ : Українська Видавнича Спілка, 2007. – 64с. : іл. – (Ріки України ; Т. 1). – ISBN 966-410-000-5 (т.1)
373298
  Петраш П.А. Дністра течія / П.А. Петраш. – Ужгород, 1988. – 286с.
373299
  Гетьман В. Дністровський каньйон у національному природному парку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 23-29. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  У статті піднімаються питання збереження природних та історико-культурних цінностей території національного природного парку "Дністровський каньйон", висвітлюються історичні передумови його становлення. Ландшафтно-естетичний та рекреаційний ресурс ...
373300
  Гетьман В. Дністровські плавні // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 17-22 травня (№ 20). – С. 12-13


  Нижньодністровський національний природний парк — природоохоронна територія, національний природний парк в Україні в пониззі р. Дністер.
373301
  Чайковський М.П. Дністроський каньйон / М.П. Чайковський. – Львів, 1981. – 60с.
373302
  Оберемок В.В. ДНК-маркери у вивченні взаємовідносин між вірусом ядерного поліедрозу та його хазяїном непарним шовкопрядом : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.06 / Оберемок В.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський національний ун-т ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – 121 л. – Бібліогр.: л. 112-121
373303
  Оберемок В.В. ДНК-маркери у вивченні взаємовідносин між вірусом ядерного поліедрозу та його хазяїном непарним шовкопрядом : автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.06 / Оберемок В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
373304
  Спектер Майкл ДНК-революция. Скальпель для генов / Спектер Майкл, Жирард Грег // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 155, август. – С. 84-107 : фото
373305
  Вербицкая Т.Г. ДНК-технологии в селекции растений: от кинетики реассоциации до генной инженерии // Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення / Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Одеса, 2015. – Вип. 25 (65). – С. 9-18. – ISSN 2409-5524
373306
  Перч В. ДНК - аналіз у судово - медичній практиці // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.93-95
373307
  Наливайко С. ДНК - генеалогія у сучасних етнологічних концепціях про походження українців // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 118-122
373308
  Мотрич К. ДНК варвара // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 лютого (№ 6). – С. 10-11


  "Войовничі агресивні народи - чи не найбільша печаль людства".
373309
  Мотрич К. ДНК варвара // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 лютого (№ 7). – С. 10
373310
  Чихачев А.С. ДНК и Дезоксирибонуклеазы мозга крыс при гипербарооксигенации и защитном действии мочевины. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Чихачев А.С.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов, 1974. – 20л.
373311
   ДНК мастера = Подлинность картин Сальвадора Дали определят генетики : GEOскоп. Генная экспертиза // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 264 : Фото. – ISSN 1029-5828
373312
  Тищенко К. ДНК: фальш старту - з аріями Гітлера // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 46 (263). – С. 58-59. – ISSN 1996-1561


  У презентованому на телеканалі "Україна" документальному фільмі про походження українців думки експертів вмонтовано у ненауковий контекст.
373313
  Хейзен Б. Дно Атлантического океана. / Б. Хейзен. – М.
1. – 1962. – 147с.
373314
  Фаріон І. Дно мови у верхах влади і низах суспільства // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 3-9 вересня (№ 35). – С. 5-6
373315
  Леонтьев О.К. Дно океана / О.К. Леонтьев. – Москва : Мысль, 1968. – 320с.
373316
  Зейболд Е. Дно океана = Введение в морскую геологию / Е. Зейболд, В. Бергер. – Москва : Мир, 1984. – 320с.
373317
  Матишов Г.Г. Дно океана в ледниковый период / Г.Г. Матишов; Отв. ред. Ю.А.Лаврушин. – Ленинград : Наука, 1984. – 176с. : карты
373318
  Емельянов В. Дно Черного моря - перспективный источник углеводородов для энергетического обеспечения Украины // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 92-97. – ISBN 978-966-02-4324-8
373319
  Ефимов Ф.А. Дням настоящим / Ф.А. Ефимов. – Минск, 1972. – 110с.
373320
  Назаренко В. До "будинку над кручею" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 листопада (№ 216). – С. 2


  Прах видатного українського поета, перекладача, радіожурналіста, літературо- і мовознавця, останнього неокласика українс ької літератури Ігоря Качуровського поховали на його малій батьківщині - в селі Крути Ніжинського району Чернігівщини. Таким був ...
373321
  Граб У. До "історії намірів" українського еміграційного музикознавства // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 27-37
373322
  Русина О. До "неможливих джерел" вітчизняної історії": "Рукопис Войнича" в українському контексті // Harvard Ukrainian studies / Harvard univ., Comm. on Ukrainian studies, Ukrainian research inst. – Cambridge, 2015. – Vol. 32/33, pt. 2 (за 2011-2014) : Жнива: essays presented in honor of George G. Grabowicz on his seventieth birthday / ed.: R. Koropeckyj [et al.]. – С. 611-618. – ISSN 0363-5570
373323
  Нетудихаткін І.А. До "портрета" архієпископа Київського і Галицького Рафаїла Заборовського (побутові аспекти життя архіпастиря в 1730-ті рр.) // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2015. – № 23 : Ювілейний збірник. Київські духовні школи. 400 років (1615 - 2015). – С. 264-281
373324
  Томенко М. До "темників" слід підходити творчо : Про методи виживання в країні утисків свободи і брудних політ. технологій // Україна молода, 2003. – 18 лютого
373325
  Бойченко А. До "Українське агенство з авторських та суміжних прав": результати роботи // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 3. – С. 12-17 : рис. – ISSN 1608-6422
373326
  Комаров М. До "Української драматургії" : збірка библіографічного знадібку до історії української драми і театра за 1906-1912 рік : з додатками та поправками до "Української драматургії" до 1906 року / Зібрав і впорядкував [з передм.] М. Комаров. – Одесса : Друк. Є. Фесенка, 1912. – 107 с. – (Видавництво "Сніп" ; № 3)
373327
   До "широкої Європи" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 30 січня (№ 3). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У Лондоні відбувся Світовий освітній форум. У форумі взяла участь і міністр освіти і науки України Лілія Гриневич. Ключовими питаннями, які порушувалися на форумі були забезпечення якості вищої освіти, її відповідальністьпевним стандартам у різних ...
373328
  Поліщук О. До 10-ліття відділу компаративістики // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 11 (623). – С. 120-123. – ISSN 0236-1477


  В Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України в рамках роботи літературно-критичного клубу "Академічні бесіди" відбулося чергове зібрання, приурочене до 10-ліття створення відділу компаративістики, що його очолює докт.філол. наук, акад. НАН ...
373329
  Гаманкова О. До 10-річчя кафедри страхування Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана / О. Гаманкова, С. Осадець // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 4-7 : табл. – ISSN 1810-7923
373330
   До 10-річчя Центру менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 71. – ISSN 1561-4980
373331
   До 100- річчя від дня народження академіка Миколи Миколайовича Боголюбова / В.І. Герасименко, М.Ф. Городній, А.Г. Загородній, І.О. Парасюк, М.О. Перестюк, А.М. Самойленко, В.Г. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 57-59. – (Математика. Механіка ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817
373332
  Тупілко В. До 100-ї річниці Олекси Гірника // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 53)
373333
  Великожон В. До 100-літнього ювілею з дня народження О. Ольжича "Dulse et decorum est pro patria mori!" ("Солодко і почесно вмерти за Батьківщину!") // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 35-38
373334
  Денисова Т. До 100-ліття передачі Андреєм Шептицьким Національного музею у Львові в дар українському народові // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (68). – С. 12-13. – ISSN 1811-542X
373335
  Супруненко О.Б. До 100-річчя вивчення Більського городища / О.Б. Супруненко, С.А. Скорий, В.В. Приймак // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 2. – С. 110-113. – ISSN 0235-3490
373336
  Руденко Л.Г. До 100-річчя від дня народження А.П.Золовського // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 3 (91). – С. 70 : фото. – ISSN 1561-4980
373337
   До 100-річчя від дня народження А.С. Харченка // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2008. – Вип. 13 : Випуск присвячений 175-річчю Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – С. 230-232. – ISBN 978-966-455-058-8
373338
  Руденко Л.Г. До 100-річчя від дня народження А.С.Харченка : Пам"ятні дати / Л.Г. Руденко, Г.О. Пархоменко, В.П. Разов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 57 : Фото. – ISSN 1561-4980
373339
  Круцан Г.М. До 100-річчя від дня народження академіка Г.В. Карпенка // Фізико- хімічна механіка матеріалів : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2010. – Т. 46, № 4. – С. 122-125. – ISSN 0430-6252
373340
  Бублик С. До 100-річчя від дня народження академіка НАН України В.С. Будника // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2013. – Т. 19, № 5 (84). – С. 70-72. – ISSN 1561-8889
373341
  Матковський О. До 100-річчя від дня народження академіка Олександра Сергійовича Поваренних // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 187-189. – ISSN 2078-6220
373342
  Козаченко Т.І. До 100-річчя від дня народження І.Ф.Мукомеля // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 74-76 : Фото. – ISSN 1561-4980
373343
  Буйських С.Б. До 100-річчя від дня народження Миколи Івановича Сокольського // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2016. – № 3. – С. 144-145. – ISSN 0235-3490
373344
  Олійник Я.Б. До 100-річчя від дня народження О.Т.Діброви : До 100-річчя О.Т. Діброви / Я.Б. Олійник, С.І. Іщук, М.Д. Пістун // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 68-69. – ISSN 1561-4980
373345
  Палієнко В.П. До 100-річчя від дня народження П.К. Заморія / В.П. Палієнко, Е.Т. Палієнко, С.Ю. Бортник // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 73-74 : Фото. – ISSN 1561-4980
373346
   До 100-річчя від дня народження почесного члена УМТ академіка АН України О.С. Поварених // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2015. – Т. 12. – С. 149-150. – ISSN 2218-7472


  20-го травня 2015 р. в Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України відбулися Наукові читання, присвячені 100-річчю від дня народженя видатного українського мінералога Олександра Сергійовича Поваренних. З доповіддю ...
373347
  Головатюк В.Д. До 100-річчя від дня народження Юзефа Буршти // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 183-192. – ISBN 966-02-2984-4
373348
  Дрбал А. До 100-річчя з дня народження А.В.Буткевича (1914-1983) / А. Дрбал, І.С. Тревого // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (91). – С. 48-52 : фото. – Бібліогр.: 43 назв. – ISSN 2311-9780
373349
  Самойленко А.М. До 100-річчя з дня народження академіка О.Ю. Ішлінського / А.М. Самойленко, І.О. Луковський, В.О. Стороженко // Збірник праць Інституту математики НАН України / Ін-т математики Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – Т. 10, № 3 : Проблеми динаміки та стійкості багатовимірних систем. – С. 297-307. – ISSN 1815-2910
373350
  Петренко О.М. До 100-річчя з дня народження В.І.Галицького // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 2 (78). – С. 70 : фото. – ISSN 1561-4980
373351
   До 100-річчя з дня народження Володимира Ілліча Леніна.. – К., 1970. – 151с.
373352
   До 100-річчя з дня народження Володимира Ілліча Леніна.. – К., 1970. – 56с.
373353
  Кисіль В.І. До 100-річчя з дня народження Генадія Костянтиновича Матвєєва // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43-45.
373354
   До 100-річчя з дня народження Головного арбітра Державного арбітражу при Раді Міністрів УРСР Івана Івановича Корчака // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 147-152
373355
  Михайленков В.С. До 100-річчя з дня народження Іллі Яковича Дехтяра / В.С. Михайленков, М.М. Нищенко // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2012. – Т. 34, № 5. – С. 713-720. – ISSN 1024-1809
373356
   До 100-річчя з дня народження лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки професора І,Б. Мізецької // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника : сборник научных трудов / НАН Украины, Ін-т физики и полупроводников им. В.Е Лашкарева. – Киев, 2011. – Вып. 46. – С. 140-141. – ISSN 0233-7577


  Видатний український вчений в галузі хімії напівпровідників, випускниця хімічного фак-ту КДУ.
373357
  Мушкетик Л. До 100-річчя з дня народження Петра Лінтура (1909-2009) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 91-92. – ISSN 0130-6936
373358
   До 100-річчя з дня смерті Тараса Григоровича Шевченка.. – Суми, 1961. – 56с.
373359
  Сверстюк Є. До 100-річчя Івана Багряного // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 69.
373360
  Головаха Є. До 100-річчя Івана Петровича Головахи як одного з фундаторів Інституту // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 137-139. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
373361
   До 100-річчя Київського Національного економічного університету імені Вадима Гетьмана // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 107. – ISSN 1811-3141
373362
  Черніков І. До 100-річчя Молодотурецької революції 1908 р. // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2008. – Вип. 9 : за 2008 рік. – С. 111-123. – ISBN 966-7522-07-5
373363
  Кадомська М. До 100-річчя особняка Ковалевського в Києві / М. Кадомська, О. Мокроусова // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 11 (195). – С. 2-13. – ISSN 0131-2685
373364
  Лопата П. До 100-річчя смерті Василя Доманицького // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2010. – Рік 81, 4 листопада (число 43). – С. 14
373365
  Абашина Н.С. До 100 - річчя Євгенії Володимирівни Махно / Н.С. Абашина, Г.О. Станиціна // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 3. – С. 108-115. – ISSN 0235-3490


  Махно Євгенія Володимирівна - український археолог, науковець та дослідник зарубинецької, черняхівської і синхронних культур.
373366
   До 100 - річчя з дня народження Золовського Андрія Петровича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 101. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817
373367
  Стрижак А. До 11-ї річниці утворення Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 49-54.
373368
   До 110-річчя від дня народження академіка АН України Л.Г. Ткачука, почесного члена УМТ // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2012. – Т. 9. – С. 148-149. – ISSN 2218-7472
373369
  Стех Я. До 110-річчя від дня народження визначної письменниці Ірини Вільде (Макогін) // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 19 лютого (№ 8). – С. 9. – ISSN 0027-8254
373370
  Шевчук П.М. До 110-річчя від дня народження Г.Є.Левадного // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (88). – С. 50-52 : фото. – ISSN 2311-9780
373371
   До 110-річчя від дня народження почесного члена УМТ академіка АН УРСР М.П. Семененка // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2015. – Т. 12. – С. 147-148. – ISSN 2218-7472
373372
  Кононенко В. До 110-річчя від дня народження Ф. Максименка // Бібліотечна планета : Науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 20-22.
373373
   До 110-річчя з дня народження Заморія Петра Костьовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 83. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  25 червня виповнилось 110 років від дня народження відомого геолога, геоморфолога, професора, доктора геолого-мінералогічних наук Петра Костьовича Заморія.
373374
   До 110-річчя з дня народження Мукомеля Ізраїля Феліксовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 88-89. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  19 квітня виповнилось 110 років від дня народження відомого економіко-географа, професора, доктора географічних наук Мукомеля Ізраїля Феліксовича.
373375
  Селіверстова С. До 115-річчя Володимира Сосюри // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3 (627). – С. 121-122. – ISSN 0236-1477


  Літературно-мистецький вечір з нагоди 115-ої річниці Володимира Сосюри відбувся в Київському міському будинку вчителя
373376
   До 115-річчя з дня народження Арсенія Петровича Хоменка (1891-1939) // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 111-112
373377
  Козловский Борислав До 115 и не старше // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 44 : фото. – ISSN 1029-5828
373378
  Ковальчук О. До 120-річчя від дня народження Георгія Нарбута, корифея української графічної школи // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2006. – № 2. – С.16-21. – ISSN 0130-1799
373379
  Мага І.М. До 120-річчя від дня народження корифея української архівістики Віктора Олександровича Романовського (1890–1971) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 178-192. – ISSN 0320-9466


  У статті здійснено реконструкцію життєвого і творчого шляху В. О. Романовського, розкрито внесок історика-архівіста у розвиток національної архівознавчої думки та архівної справи, процес становлення централізованої системи архівних установ України. У ...
373380
   До 120-річчя від дня народження М. Булгакова. Київські сторінки життя письменника // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 5 (367). – С. 4 обкл.
373381
   До 120-річчя вченого-гідролога А.В. Огієвського (деякі архівні дослідження) / В.К. Хільчевський, В.В. Соколов, А.В. Куций, С.А. Куций // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 2 (33). – С. 104-113. – ISSN 2306-5680
373382
  Погрібний Анатолій До 125-річчя від дня народження Григорія Ващенка // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 118-131
373383
  Корнус А.О. До 125-річчя від дня народження М.І.Дмитрієва : Пам"ятні дати // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 65-66. – ISSN 1561-4980
373384
  Ковалів Ю. До 125-річчя від дня народження Миколи Вороного (Розмова про письменника з професором, лауреатом премії імені Тараса Шевченка Юрієм Ковалівим) // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 126-141. – ISBN 966-7379-16-7
373385
  Паламарчук О.Л. До 125-річчя з дня народження академіка Леоніда Арсенійовича Булаховського / О.Л. Паламарчук, Л Н. Білuк // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 259-260. – ISSN 2075-437X


  2013 рік без перебільшення можна назвати роком пам"яті академіка Леоніда Арсенійовича Булаховського - відбулися престижні наукові зібрання, опубліковано низку наукових статей, присвячених дослідженню спадщини видатного українського вченого-мовознавця, ...
373386
   До 125-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка (1814-1861). – Дніпропетровськ, 1939. – 54с.
373387
  Фраєр Д.І. До 125-річчя з дня нарродження Т.Г.Шевченка (1814-1939) / Д.І. Фраєр. – Київ, 1938. – 46 с.
373388
  Стоянова Е. До 130-річчя з дня смерті першого болгарського просвітника Неофіта Рильського // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (348). – С. 98-105. – ISSN 0869-3595
373389
  Панченко О. До 130-річчя письменника Миколи Лазорського // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2014. – Листопад (№ 11). – С. 16, 20
373390
  Лазарєва О. До 135-річчя від дня народження Степана Сірополка / О. Лазарєва, Л. Ніколенко // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-36
373391
  Лазарєва О. До 135-річчя від дня народження Степана Сірополка / О. Лазарєва, Л. Ніколенко // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 35-36
373392
  Гордійчук М. До 140-річчя "Малорусских народных преданий и рассказов" Михайла Драгоманова: внесок у збірник етнографа Володимира Менчиця // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 6 (364), листопад - грудень. – С. 84-91. – ISSN 0130-6936


  У статті проаналізовано внесок видатного фольклориста В. Менчиця в збірник М. Драгоманова "Малорусские народные предания и рассказы"; подано інформацію про збирання етнографічних матеріалів В. Менчицем та їх передачу до Південно-Західного відділу ...
373393
  Нешатаєв Б.М. До 140-річчя від дня народження академіка Г.М. Висоцького / Б.М. Нешатаєв, А.О. Корнус // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 67-68. – ISSN 1561-4980
373394
   До 140-річчя з дня народження Костянтина Григорович Воблого // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 88. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  27 травня виповнилось 140 років від дня народження відомого економіко-географа, економіста, академіка АН УРСР, професора, доктора політекономії і статистики, заслуженого діяча науки УРСР Костянтина Григоровича Воблого.
373395
  Савчук К. До 145-річчя з дня народження Володимира Грабаря // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 26-30.
373396
   До 15-ліття нашого часопису : (зміст журналу за час від вересня 1993 до червня 2008 р.) // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 143-152
373397
   До 15-ліття нашого часопису : (зміст журналу за час від вересня 1993 до червня 2008 р.) // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 190-222
373398
   До 150-річчя від дня народження академіка В.І.Вернадського // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 3-6. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1561-4980
373399
  Гамалія В.М. До 150-річчя від дня народження М.Ф. Гамалії (1859-1949) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАНУ; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2009. – № 2 (64). – С. 66-75. – ISSN 0374-3896
373400
   До 150-річчя з дня народження Антіна Степановича Синявського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 82. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  12 липня виповнилось 150 років від дня народження відомого економіко-географа, історика, економіста, політичний діяча, професора, доктора географічних наук Антіна Степановича Синявського.
373401
   До 150-річчя з дня народження Богдана Івановича Ханенка, мецената, колекціонера, фундатора музею : Матеріали науково-практичної конференції. – Київ : Кий, 1999. – 86с.
373402
  Кириленко І.Г. До 150-річчя з дня народження В.І. Вернадського // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 3 (221), березень. – С. 111-119. – ISSN 2221-1055
373403
  Мельничук І.В. До 150-річчя з дня народження К.М. Феофілактова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51. – (Географія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817
373404
   До 150-річчя з дня народження Овксентія Васильвича Корчак-Чепурківського // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 112-113
373405
  Асланов С.К. До 150-річчя кафедри теоретичної механіки Одеського університету та 40-річчю спеціальності "механіка" / С.К. Асланов, М.Б. Косой // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 159-177. – ISBN 978-617-689-150-5
373406
  Козловський І. До 150-річчя Михайла Грушевського відзначають у Польщі // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 28 вересня (№ 184). – С. 6
373407
  Пахолок З. До 150 - річчя від дня народження М.В. Крушевського // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 3. – С.132-137 : Фото. – ISSN 0869-3595
373408
  Толстых А.В. До 16-ти и старше... / А.В. Толстых. – М., 1988. – 63с.
373409
  Стех Я. До 160-річчя від дня народження поета о. Богдара Кирчева // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 18 грудня (N 51). – С. 9. – ISSN 0027-8254
373410
  Морозова Г. До 165-річчя з дня народження О.Ф. Кістяківського // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 2. – С. 65-67
373411
   До 165-річчя університету // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Жовтень (№ 8)


  Для відзначення ювілею створено Організаційний комітет, який очолив ректор В.В. Скопенко, заступник - перший проректор О. Третяк. Організаційною групою керує В Ярошовець. Інформація про те, що гутується до ювілею.
373412
  Кушнерець В. До 170-річчя від дня народження науковця і громадського діяча Івана Пулюя // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2015. – 3 лютого (№ 15). – С. 10
373413
  Опанасенко В. До 170-річчя з дня смерті І.С. Орлая // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 1. – С. 95-98
373414
  Лук"янчук Г. До 170-річчя написання "Розритої могили" // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 17/23 жовтня (№ 41). – С. 2


  Минає 170 років відтоді, як 9 жовтня 29-тирічний Тарас Шевченко написав поезію "Розрита могила" - один зі своїх найвідоміших творів.
373415
  Ковальчук А. До 170-річчя переяславського періоду творчості Тараса Шевченка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 23 грудня 2015 - 5 січня 2016 (№ 51/52). – С. 10
373416
  Ковальчук А. До 172-ї річниці поезії "Розрита могила" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 29 жовтня - 4 листопада (№ 43). – С. 10
373417
   До 2-ї п"ятирічки УСРР : Матеріали по доповідях на Всеукраїнській конференції електрифікації 2-5 липня 1931 р. – Полтава : Господарство України, 1931. – 54 с.
373418
  Патон Б.Є. До 20-річчя незалежності України. Наука в незалежній Україні // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 33/34 (700/701). – С. 6-9
373419
  Шемякін О. До 20-річчя прийняття Конвенції Організації об"єднаних Націй з морського права 1982 р. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.147-150. – ISSN 0132-1331
373420
  Амоша О.І. До 20-річчя створення Академії економічних наук України: ретроспектива та перспективи / О.І. Амоша, Ф.Ю. Поклонський, В.І. Ляшенко // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2013. – № 1 (23). – С. 227-246. – ISSN 1729-7206
373421
  Радько Г. До 200-ліття від дня народження письменника, педагога, видавця Євгена Павловича Гребінки // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 270-272. – ISSN 2075-1222


  2-3 лютого 2012 р. у Полтавському національному педагогічному університеті ім. В.Г. Короленка відбулася Міжнародна наукова конференція "Євген Гребінка в крайовому, українському та світовому літературно-мистецькому контексті". На конференції ...
373422
  Козирєва Т. До 200-річчя - меморіальна дошка. У "Львівській політехніці" масштабно відзначають ювілей // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 8 грудня (№ 224). – С. 2


  "...в головному корпусі "ЛП" <...> урочисто встановили пам"ятну таблицю, на якій викарбувано дату створення, відповідно до цісарського рішення Франца І, Реальної школи, і був то 1816 рік. Зазначену Реальну школу віднедавна вважають провісницею ...
373423
  Коновал О. До 200-річчя Абрагама Лінкольна // Свобода, 2009. – Рік 115, 17 квітня (число 16). – С. 17
373424
   До 200-річчя з дня народження Адама Міцкевича. – Київ, 1998. – 49, [3] с. – (Бюлетень : спеціальний випуск / Державний комітет України у справах національностей та міграції ; [редкол.: С.А. Давиденко (відп. за вип.) та ін.] ; Грудень, 1998)
373425
  Гарачковський О. До 200-річчя першого біографа Тараса Шевченка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 29 вересня (№ 37). – С. 6
373426
  Денисенко І.М. До 200-річчя Харківського університету // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 156-159
373427
   До 200 річчя від дня народження Миколи Гоголя // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 115. – ISBN 978-966-2374-12-4


  Портрет М. Гоголя (графіка)
373428
  Вовк О.І. До 210-річчя Харківського університету. Особистість В.Н. Каразіна: спроба психобіографічного дослідження // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1 (3). – С. 131-139. – ISSN 2312-5675
373429
  Мельничук Є. До 25-ліття Фундації ім. Олега Оьжича // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2013. – Рік 83, 7 листопада (число 43). – С. 11,15
373430
   До 25-річного ювілею професійної соціологічної освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 5. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817
373431
   До 25-річчя від дня заснування Державної установи "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України" / В.І. Лялько, М.О. Попов, О.Д. Федоровський, В.Є. Філіпович, С.М. Єсипович, О.В. Седлерова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 1. – С. 101-108 : фото. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0367-4290
373432
  Граціанська Л.М. До 250-річчя "Арифметики" Магницького / Л.М. Граціанська, 1954. – [16] с.
373433
  Васильєв О.Д. До 30-річчя Лабораторії електронно-зондового аналізу Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Національної Академії наук України / О.Д. Васильєв, С.О. Фірстов // Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины / Институт, материаловедения им. Францевича И.Н. НАН Украины проблем. – Киев, 2013. – С. 3-7. – (Серия " Физическое материаловедение, структура и свойства материалов" ; вып. 19)


  Надано нарис створення та розвитку Лабораторії електронно-зондового аналізу Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича Національної Академії наук України та стислий перелік творчих досягнень колективу Лабораторії.
373434
  Богуш П. До 400-річчя від дня народження Гійома Левассера де Боплана. Нікопольщина. Г. Боплан Б. Хмельницький. О. Довженко // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 233-238. – ISBN 966-650-037-X
373435
  Покотильська І. До 440-річчя Острозької академії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 14 квітня (№ 66). – С. 2


  Розпочався міжнародний інтелектуальний марафон мудрих висловів.
373436
  Білокінь І.П. До 50-piччя закону Заленського / І.П. Білокінь. – Київ : АH УРСР, 1954. – 14с. – Окр.відбиток: Ботанічний журнал, Т.11, №4
373437
  Вавилова І.Б. До 50-ї річниці польоту у космос першого космонавта-українця Павла Романовича Поповича / І.Б. Вавилова, С.С. Вавілов // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2012. – Т. 18, № 6. – С. 81-85. – ISSN 1561-8889
373438
   До 50-літнього ювілею професора Олега Шпотюка // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2008. – Т. 12, № 2. – С. 2998-1. – ISSN 1027-4642


  Олег Йосипович Шпотюк - відомий український учений у галузі фізики твердого невпорядкованого стану речовини. Сьогодні проф. О.Й. Шпотюк очолює колектив науковців Львівського НДІ матеріалів.
373439
   До 50-річчя В.П.Руденка : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 67. – ISSN 1561-4980
373440
   До 50-річчя Василя Степановича Кравціва / редколегія журналу "Регіональна економіка" // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 230-231. – ISSN 1562-0905
373441
  Білокінь І.П. До 50-річчя закону Заленського / І.П. Білокінь. – К., 1954. – С. 85-98. – Окр. відбиток
373442
  Руденко Л.Г. До 50-річчя заснування Інституту географії НАН України / Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 3 (86). – С. 3-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
373443
   До 50-річчя Карпенко Зіновії Степанівни // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 1 (35). – С.176-177. – ISSN 1810-2131
373444
   До 50-річчя М.Д.Гродзинського : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 70. – ISSN 1561-4980
373445
   До 50-річчя обрання академіка Б.Є. Патона президентом Національної академії наук України // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 5-7. – ISSN 0372-6436
373446
   До 50-річчя Р.І.Сосси : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 68. – ISSN 1561-4980
373447
   До 50-річчя реорганізації Інституту електротехніки АН УРСР в Інститут електродинаміки АН УРСР / Підготував К. Липківський // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України ; Відділення фізико-технічних проблем енергетики. – Київ, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 7-8. – ISSN 1607-7970 ; 2218-1903
373448
   До 50-річчя С.А. Лісовського : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 72 : Фото. – ISSN 1561-4980
373449
   До 50-річчя Стрихи Максима Віталійовича // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – Т. 2 (8), № 3. – С. 110-111. – ISSN 1815-7459
373450
   До 60-літнього ювілею Івана Олександровича Вакарчука : Біографія // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ,Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2007. – Т. 11, ч. 1. – С. 1-2. – ISSN 1027-4642
373451
   До 60-річчя А.І.Кривульченка : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 69. – ISSN 1561-4980
373452
   До 60-річчя Андрія Головка. – Львів, 1957. – с. 113-118. – Окр. відб. з Радянського літературознавства № 6
373453
  Гаврилюк Н.О. До 60-річчя Андрія Юрійовича Алексєєва // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 3. – С. 145. – ISSN 0235-3490
373454
   До 60-річчя Бориса Олександровича Вахрушева : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 68. – ISSN 1561-4980
373455
   До 60-річчя Бурлачука Леоніда Фокича // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – № 2. – С. 128. – ISSN 1810-2131
373456
   До 60-річчя В.М. Петліна : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 71 : Фото. – ISSN 1561-4980
373457
   До 60-річчя В.М.Пащенка : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 71 : Фото. – ISSN 1561-4980
373458
   До 60-річчя В.П. Руденка // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 4 (96). – С. 67 : фото. – ISSN 1561-4980
373459
   До 60-річчя В.С.Давидчука : Ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 78 : Фото. – ISSN 1561-4980
373460
  Отрощенко В.В. До 60-річчя Валентини Олексіївни Петрашенко // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 1. – С. 133-138. – ISSN 0235-3490


  Український археолог.
373461
   До 60-річчя від дня народження Ігоря Остаповича Парасюка / В. Самойленко, М. Перестюк, М. Городній, О. Бойчук, О. Станжицький, О. Капустян, В. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 58-59. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817


  "...18 січня 2013 року виповнилось 60 років від дня народження доктора фізико-математичних наук, професора кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь Ігоря Остаповича Парасюка. <...> На кафедрі інтегральних та диференціальних рівнянь Київського ...
373462
   До 60-річчя від дня народження Миколи Валениновича Карташова / В. Королюк, М. Городній, О. Борисенко, О. Василик, В. Голомозий, Ю. Козаченко, Р. Майборода, Ю. Мішура, М. Моклячук, І. Парасюк, О. Пономаренко, К. Ральченко, Л. Сахно, Г. Шевченко, Р. Ямненко, Т. Яневич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 59-60. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817


  "...18 жовтня 2012 р. виповнилося 60 років талановитому українському вченому в галузі теорії ймовірностей і математичної статистики Миколі Валентиновичу Карташову. <...>Закінчивши аспірантуру, Микола Валентинович починає працювати на кафедрі теорії ...
373463
   До 60-річчя від Дня народження Петра Андрійовича М’ясоїда // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 11. – ISSN 1810-2131
373464
   До 60-річчя від дня народження члена-кореспондента Національної академії правових наук України В.П. Нагребельного // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 719-720. – ISSN 1563-3349
373465
   До 60-річчя Віктора Омеляновича Мандибура // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 110. – ISSN 1811-3141
373466
  Бунятян К.П. До 60-річчя Віталія Васильовича Отрощенка [Вчений-археолог] // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2005. – № 3. – С. 111-112. – ISSN 0235-3490
373467
  Бунятян К. До 60-річчя Віталія Михайловича Зубаря // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 2. – С. 131-143. – ISSN 0235-3490
373468
   До 60-річчя Володимира Васильовича Стецюка : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 67. – ISSN 1561-4980
373469
   До 60-річчя Володимира Дмитровича Косянчука // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (81). – С. 50
373470
   До 60-річчя Г.В.Балабанова : Ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 77 : Фото. – ISSN 1561-4980
373471
   До 60-річчя Г.І. Денисика // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 70. – ISSN 1561-4980
373472
  Отрощенко В.В. До 60-річчя Геннадія Миколайовича Тощева // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 1. – С. 126-127. – ISSN 0235-3490


  Г.М. Тощев - український археолог.
373473
  Грінченко В.Ф. До 60-річчя геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Місце його в підготовці фахівців геологічних спеціальностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 8-9. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817
373474
  Бойко О.Д. До 60-річчя доктора історичних наук професора В.Ф. Верстюка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 230-232. – ISSN 0130-5247
373475
  Литвин М.Р. До 60-річчя доктора історичних наук професора Л. В. Войтовича // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 230-231. – ISSN 0130-5247
373476
  Швидкий В.П. До 60-річчя доктора історичних наук С.І. Білоконя // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 233-234. – ISSN 0130-5247
373477
  Реєнт О.П. До 60-річчя доктора історичних наук, пофесора О. М. Лебеденка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 232-234. – ISSN 0130-5247
373478
  Матях В.М. До 60-річчя доктора історичних наук, професора В. С. Степанкова // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 3. – С. 236-238. – ISSN 0130-5247


  Професор Валерій Степанович Степанков
373479
  Віднянський С.В. До 60-річчя доктора історичних наук, професора Л.О. Зашкільняка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 232-234. – ISSN 0130-5247
373480
  Тронько П.Т. До 60-річчя доктора історичних наук, професора О.В. Кузьминця // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 234-237. – ISSN 0130-5247
373481
  Реєнт О.П. До 60-річчя доктора історичних наук, професора О.І. Гуржія // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (520), січень - лютий 2015. – C. 232-235. – ISSN 0130-5247


  У двох однойменних і знакових статтях-доповідях (1980 та 1990 рр.) видатного українського історика, сходознавця, першого директора Українського наукового інституту Гарвардського університету О. Пріцака висвітлюються найважливіші проблеми ...
373482
  Брехуненко В.А. До 60-річчя доктора історичних наук, професора Ю. А. Мицика // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 230-231. – ISSN 0130-5247
373483
   До 60-річчя з дня народження Володимира Ярошовця // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 8 : Фото. – ISSN 1810-2131
373484
   До 60-річчя з дня народження вченого-економіста В.Д. Лагутіна // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 118-119. – ISSN 1811-3141
373485
   До 60-річчя з дня народження Кузьминської Олени Костянтинівни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 81. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  9 вересня 2014 р. виповнилося 60 років від дня народження економіко-географа, доцента, кандидата географічних наук Кузьмінської Олени Костянтинівни.
373486
   До 60-річчя з дня народження Малишевої Людмили Леонідівни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 81. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Восени цього року виповнилося 60 років від дня народження знаного фізико-географа, ландшафтознавця, доктора географічних наук, професора Малишевої Людмили Леонідівни.
373487
   До 60-річчя І.П. Ковальчука : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 71 : Фото. – ISSN 1561-4980
373488
  Кентій А.В. До 60-річчя історика-архівіста В.С. Лозицького // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 209-210. – ISSN 0130-5247
373489
  Кентій А.В. До 60-річчя історика-архівіста В.С. Лозицького // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 209-212. – ISSN 0130-5247
373490
   До 60-річчя Любомира Павловича Михайлини // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 335-336. – ISSN 2078-1849
373491
   До 60-річчя Максименка Юрія Борисовича // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 1 (35). – С.178-179. – ISSN 1810-2131
373492
   До 60-річчя О.О. Косовця : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 72 : Фото. – ISSN 1561-4980
373493
   До 60-річчя Олексія Яковича Чебикіна // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 2 (36). – С.179-182. – ISSN 1810-2131
373494
  Сусло Д.С. До 60-річчя органів радянського правосуддя на Україні // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 68-74. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье изложены основные вопросы организации и деятельности органов правосудия на Украине за 60 лет Советской власти; освещены роль В.И. Ленина и опыт судебного строительства РСФСР в организации и деятельности органов правосудия УССР.
373495
  Герасимчук В. До 60-річчя Петра Сороки. Літописець доби // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 1 (855). – С. 202-206. – ISSN 0868-4790
373496
   До 60-річчя професора О.А. Галича / колектив кафедри української літератури Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 25-26
373497
  Кривошеїн В.В. До 60-річчя професора Олексія Борисовича Шляхова / В.В. Кривошеїн, Ковальська-Павелко // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 165-166. – ISSN 2077-1800


  Шляхов Олексій Борисович, доктор історичних наук, професор Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
373498
  Лях С.Р. До 60-річчя професора Федора Григоровича Турченка // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 229-235. – ISSN 0130-5247
373499
  Степанков В.С. До 60-річчя ректора Кам"янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка О.М. Завальнюка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (501). – С. 226-230. – ISSN 0130-5247
373500
  Мартинчук І.І. До 60-річчя ректора Рівненського державного гуманітарного університету Р.М. Постоловського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 228-230. – ISSN 0130-5247
373501
   До 60-річчя Рибалки Валентина Васильовича // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – № 2. – С. 129. – ISSN 1810-2131
373502
   До 60-річчя Самойлова Олександра Єжеєвича // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 1 (35). – С.180. – ISSN 1810-2131
373503
  Буйських С.Б. До 60-річчя Сергія Борисовича Охотнікова // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 120-121. – ISSN 0235-3490


  Відомий укр. вчений, археолог-антикознавець, канд. іст. н.
373504
  Кук В. До 60-річчя утворення УПА // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19-20 жовтня (№ 189/190)


  Українська повстанська армія та її коріння.
373505
  Кук В. До 60-річчя утворення УПА // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 26 жовтня (№ 194/195)


  Українська повстанська армія та її коріння.
373506
  Удод О.А. До 60-річчя члена-кореспондента НАН України Г.В. Боряка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (531), листопад - грудень. – С. 229-233. – ISSN 0130-5247


  Згадуються історики: О. Оглоблин, М. Грушевський, М. Слабченко, М. Яворський та ін.
373507
   До 60-річчя члена-кореспондента НАН України Р.М. Кушніра / Г.С. Кіт, В.О. Пелих, В.С. Попович, Б.Й. Пташник // Математичні методи та фізико-механічні поля : науковий журнал / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я С. Підстригача. – Львів, 2014. – Т. 57, № 4. – С. 186-191. – ISSN 0130-9420
373508
  Швидкий В.П. До 60-річчя члена-кореспондента НАН України, професора В.М. Даниленка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 6 (489). – С. 227-229. – ISSN 0130-5247
373509
  Лисенко О.Є. До 60-річчя члена-кореспондента НАНУ О.П. Реєнта // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 230-234. – ISSN 0130-5247
373510
   До 60-річчя Я.Б. Олійника // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – №4 (80). – С. 72 : фото. – ISSN 1561-4980
373511
  Заболотна Т. До 65-річчя Великої Перемоги // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  Університет готується урочисто відзначити 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні. На фак-тах та в ін-ах читатимуть лекції про захисників Вітчизни, ветеранів ун-ту й трудівників тилу; побачать світ спеціальні випуски інститутських і ...
373512
   До 65-річчя від дня народження Віталія Івановича Сущанського / О.О. Безущак, М.Ф. Городній, Ю.А. Дрозд, В.В. Кириченко, Я.В. Лавренюк, А.С. Олійник, М.О. Перестюк, А.П. Петравчук, В.Г. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 57. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817
373513
   До 65-річчя від дня народження Володимира Васильовича Кириченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 112-113. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817
373514
   До 65-річчя від дня народження Дмитра Івановича Мартинюка / А.М. Самойленко, О.І. Парасюк, М.О. Перестюк, В.В. Кириченко, Я.В. Данилов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 110-111 : Фото. – (Математика. Механіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817
373515
   До 65-річчя від дня народження Миколи Олексійовича Перестюка / А.М. Самойленко, В.А. Вишенський, В.В. Кириченко, Ю.В. Козаченко, Г.Л. Кулініч, В.Н. Нагорний, В.В. Плахотник, І.О. Шевчук, І.О. Парасюк, О.В. Капустян, М.Ф. Городній, В.В. Мелешко, О.М. Станжицький, В.Г. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 61-62. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817
373516
  Шевченко В.П. До 65-річчя доктора історичних наук, професора П.В. Доброва // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 234-236. – ISSN 0130-5247
373517
   До 65-річчя з дня народження Володимира Миколайовича Селіванова - відомого теоретика права, державного діяча, доктора юридичних наук, члена-кореспондента НАПрН України, заслуженого юриста України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 130-131
373518
  Лисенко О. До 65-річчя з дня народження голови Національної спілки краєзнавців України, головного редактора журналу "Краєзнавство" Олександра Петровича Реєнта // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 5-14. – ISSN 2222-5250
373519
   До 65-річчя з дня народження Шевченка Віктора Олексійовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 80. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  19 вересня 2014 року виповнилося 65 років від дня народження відомого географа-картографа, доктора географічних наук, професора Шевченка Віктора Олексійовича.
373520
   До 70-літнього ювілею видатного вченого-економіста В.М. Гейця // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2015. – № 1. – С. 117-118. – ISSN 1811-3141
373521
  Пустовалов С.Ж. До 70-річного ювілею Георгія Івановича Шаповалова // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 3. – С. 141-144. – ISSN 0235-3490
373522
   До 70-річчя А.Б.Богуцького : Ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 59 : Фото. – ISSN 1561-4980
373523
   До 70-річчя Академіка Леоніда Булавіна // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Відділення фізики і астрономії. – Київ, 2015. – Т. 60, № 8. – С. 685-686. – ISSN 0372-400Х
373524
   До 70-річчя академіка НАН України О.М. Івасишина // Успехи физики металлов : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2016. – Т. 17, № 4, жовтень - грудень. – С. 401-405. – ISSN 1608-1021


  Протягом багатьох років був професором кафедри фізики металів фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
373525
   До 70-річчя академіка Ю.С.Шемшученка // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 231-234
373526
   До 70-річчя Б.П. Яценка : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 4 (76). – С. 69 : Фото. – ISSN 1561-4980
373527
   До 70-річчя В.О. Бокова : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 66 : Фото. – ISSN 1561-4980
373528
   До 70-річчя В.П.Разова : Ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 60 : Фото. – ISSN 1561-4980
373529
   До 70-річчя В.Ю.Некоса : Ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 76 : Фото. – ISSN 1561-4980
373530
   До 70-річчя від дня народження Анатолія Михайловича Самойленка // Український математичний вісник : науковий журнал / Ін-т математики НАН України; Ін-т прикладної математики і механіки НАНУ; Українське математичне тов-во. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 1
373531
   До 70-річчя від дня народження Анатолія Михайловича Самойленка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 110-111. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817
373532
   До 70-річчя від дня народження В"ячеслава Івановича Розумнюка / М.Ф. Городній, М.О. Перестюк, А.Ф. Улітко, О.В. Зайцев, О.В. Хорошилов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 59. – (Математика. Механіка ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817
373533
  Станжицький О.М. До 70-річчя від дня народження Григорія Логвиновича Кулініча / О.М. Станжицький, В.В. Плахотник, О.В. Перегуда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 56. – (Математика. Механіка ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817
373534
   До 70-річчя від дня народження Козаченка Юрія Васильовича / М.Ф. Городній, М.О. Перестюк, Ю.С. Мішура, В.В. Мелешко, М.П. Моклячук, В.Г. Самойленко, М.В. Карташов, Р.Є. Майборода, Р.Є. Ямненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 63. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817
373535
  Палієнко В.П. До 70-річчя від дня народження М.Г.Волкова : До 70-річчя М.Г. Волкова / В.П. Палієнко, Л.Ю. Чеботарьова // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 84. – ISSN 1561-4980
373536
   До 70-річчя від дня народження Миколи Олексійовича Перестюка / А.М. Самойленко, М.Ф. Городній, Я.О. Жук, О.В. Капустян, В.В. Кириченко, Ю.В. Козаченко, Г.Л. Кулініч, О.С. Лимарченко, Ю.С. Мішура, М.П. Моклячук, І.О. Парасюк, А.П. Петравчук, В.В. Плахотник, В.Г. Самойленко, О.М. Станжицький, І.О. Шевчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 63-64. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  1 січня 2016 року виповнилося 70 років видатному українському науковцю і педагогу, доктору фізико-математичних наук, професору, академіку НАН України та АН вищої школи України, завідувачу кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь ...
373537
  Кононенко П. До 70-річчя від дня народження професора Ярослава Калакури // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 25-28
373538
  Кононенко Петро До 70-річчя від дня народження професора Ярослава Калакури // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 25-28
373539
  Пиріг Р.Я. До 70-річчя від дня народження професора Ярослава Степановича Калакури // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 5. – С. 227-233. – ISSN 0130-5247
373540
   До 70-річчя від дня народження та 45-річчя професійної діяльності Ігоря Миколайовича Смілки // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (90). – С. 45 : фото. – ISSN 2311-9780
373541
   До 70-річчя від дня народження та 50-річчя професійної діяльності Олександра Людомировича Дорожинського : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 1. – С. 50-51 : Фото
373542
   До 70-річчя Володимира Миколайовича Павловича // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: І.М. Вишневський, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 17, № 3. – С. 324-325. – ISSN 1818-331Х
373543
  Верстюк В.Ф. До 70-річчя доктора історичних наук професора Р. Я. Пирога // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 224-229. – ISSN 0130-5247
373544
  Іваненко В.В. До 70-річчя доктора історичних наук, професора А.Г. Болебруха // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 5 (494). – С. 229-231. – ISSN 0130-5247
373545
  Офіцинський Р.А. До 70-річчя доктора історичних наук, професора В. Є. Задорожного // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 232-233. – ISSN 0130-5247
373546
  Каністратенко М.М. До 70-річчя доктора історичних наук, професора В.М. Шейка / М.М. Каністратенко, Н.М. Кушнаренко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 228-231. – ISSN 0130-5247
373547
  Віднянський С.В. До 70-річчя доктора історичних наук, професора М.М. Алексієвця // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 234-236. – ISSN 0130-5247
373548
  Удод О.А. До 70-річчя доктора історичних наук, професора С.В. Кульчицького // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 223-225. – ISSN 0130-5247
373549
  Гомотюк О. До 70-річчя доктора історичних наук, професора Ярослава Калакури / О. Гомотюк, Є. Паньків // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 4. – С. 84-85.
373550
   До 70-річчя з дня народження Романа Чайки (1943-2005) // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 337-338. – ISSN 2078-1849
373551
   До 70-річчя з дня народження члена-кореспондента НАН України В.Б. Молодкіна // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 561-567. – ISSN 1024-1809
373552
  Чундак С.Ю. До 70-річчя з дня народження Шманька Павла Івановича, кандидата хімічних наук, доцента // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 5-6. – (Серія "Хімія" ; вип. 2 (36)). – ISSN 2414-0260
373553
  Голда Д.М. До 70-річчя кафедри генетики / Д.М. Голда, Т.В. Мариненко, С.В. Демидов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-8. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Восени 2004 р. виповнюється 70 років з дня заснування кафедри генетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наведено історичний огляд розвитку кафедри й сучасний стан наукової та викладацької роботи. The Department of Genetics ...
373554
   До 70-річчя Л.Г. Руденка : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 67-68 : Фото. – ISSN 1561-4980
373555
   До 70-річчя М.В.Багрова : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 67-68. – ISSN 1561-4980
373556
   До 70-річчя Миколи Івановича Фащевського : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 65. – ISSN 1561-4980
373557
  Максименко С.Д. До 70-річчя наукової діяльності Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / С.Д. Максименко, Л.М. Карамушка // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 157-161. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 45). – ISSN 2072-4772


  У жовтні 2015 р. виповнилось 70 років наукової діяльності Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України.
373558
   До 70-річчя О.Г. Топчієва // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 66. – ISSN 1561-4980
373559
   До 70-річчя Оксани Омелянівни Франко // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 3. – С. 119-121. – ISSN 0235-3490
373560
  Макарчук С. До 70-річчя Оксани Омелянівни Франко // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 784-785. – ISSN 1028-5091
373561
   До 70-річчя П.Г.Шищенка : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 67-68. – ISSN 1561-4980
373562
   До 70-річчя Петра Феодосійовича Гожика : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 64. – ISSN 1561-4980
373563
   До 70-річчя професора О.І.Шаблія // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 69. – ISSN 1561-4980
373564
   До 70-річчя професора О.М. Адаменка // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 70. – ISSN 1561-4980
373565
   До 70-річчя С.П.Позняка // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 2 (82). – С. 73 : фото. – ISSN 1561-4980
373566
   До 70-річчя члена-кореспондента НАН України Володимира Юрійовича Розова // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 2015. – № 6. – С. 90-91. – ISSN 1607-7970
373567
   До 70-річчя Ярослава Софроновича Кравчука : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 66. – ISSN 1561-4980
373568
  Грабовський С. До 70-х роковин операції "Вісла" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 26 квітня (№73). – С. 5


  Чи була в минулому Польща надійним союзником України й українців?
373569
   До 70 - річчя С.І.Іщука : Ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 87. – ISSN 1561-4980
373570
  Преловська І. До 75-ої річниці Першого "надзвичайного" Церковного Собору (січень 1930 р.) // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2005. – № 1/2. – С. 47-48. – ISSN 0203-5863
373571
   До 75-річчя А.Г. Шапара : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 69 : Фото. – ISSN 1561-4980
373572
   До 75-річчя академіка НАН України Стогнія Бориса Сергійовича // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техн. проблем енергетики. – Київ, 2011. – № 2. – С. 80. – ISSN 1607-7970
373573
   До 75-річчя Аркадія Олександровича Козловського // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 152-153. – ISSN 0235-3490
373574
   До 75-річчя Бориса Мозолевського // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 2. – С. 141-142. – ISSN 0235-3490
373575
   До 75-річчя В.І. Нудельмана // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 70. – ISSN 1561-4980
373576
   До 75-річчя В.М.Котлякова : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 66. – ISSN 1561-4980
373577
   До 75-річчя В.Т.Гриневецького : Ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 76 : Фото. – ISSN 1561-4980
373578
  Буйськиих С.Б. До 75-річчя Валентини Миколаївни Корпусової // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 4. – С. 142-143. – ISSN 0235-3490


  В.М. Корпусова - відомий український вчений-антикознавець. Закінчила історичний факультет КДУ ім. Т.Г. Шевченка. Належала до славної когорти учнів видатного вітчизняного вченого професора Л.М. Славіна.
373579
   До 75-річчя від дня народження Анатолія Михайловича Самойленка / М. Городній, І. Парасюк, М. Перестюк, В. Самойленко, О. Станжицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 56-58. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817


  "...2 січня 2013 року виповнилось 75 років видатному українському математику, академіку Національної академії наук України Анатолію Михайловичу Самойленку. <...> У період з 1974 по 1987 рік А.М. Самойленко очолює кафедру інтегральних та ...
373580
   До 75-річчя від дня народження Георгієвського Віктора Петровича // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2012. – Т. 7, № 3/4. – С. 158-159. – ISSN 1991-0290


  23 червня 2012 року виповнилось 75 років видатному діячу фармацевтичної галузі України Георгієвському Віктору Петровичу, члену-кореспонденту НАН України, доктору фармацевтичних наук, професору, заслуженому діячу науки та техніки України.
373581
   До 75-річчя від дня народження Кулініча Григорія Логвиновича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 62-64. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  9 грудня 2013 року виповнилося 75 рокув відомому українському вченому, доктору фізико-математичних наук, заслуженому професору КНУ ім.Т. Шевченка, академіку Академії наук вищої школи України Кулінічу Григорію Логвиновичу.
373582
   До 75-річчя від дня народження Михайла Йосиповича Ядренка / А.В. Скороход, В.С. Кородлюк, М.О. Перестюк, О.І. Парасюк, Ю.С. Мішура, Ю.В. Козаченко, О.І. Пономаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 108-109 : Фото. – (Математика. Механіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817
373583
   До 75-річчя від дня народження Юрківського Віктора Миновича // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 162. – ISBN 966-95774-3-8
373584
  Гирич І.Б. До 75-річчя доктора історичних наук О.А. Купчинського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 234-236. – ISSN 0130-5247
373585
  Гуржій О.І. До 75-річчя доктора історичних наук, професора М.І. Бушина / О.І. Гуржій, В.М. Лазуренко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 232-234. – ISSN 0130-5247
373586
  Боряк Г.В. До 75-річчя доктора історичних наук, професора Р.Я. Пирога / Г.В. Боряк, І.Б. Матяш // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 4 (529 ), липень-серпень. – С. 231-236. – ISSN 0130-5247


  Особисті дослідницькі інтереси Р.Я. Пирога як історика сконцентрувалися на вивчення життя й діяльності М.С. Грушевського
373587
  Шаповал Ю.І. До 75-річчя доктора історичних наук, професора С.В. Кульчицького // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 234-235. – ISSN 0130-5247
373588
   До 75-річчя Е.Т.Палієнка : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 67. – ISSN 1561-4980
373589
   До 75-річчя з дня народження Горєва Леоніда Миколайовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 79. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  3 серпня 2014 року виповнилося 75 років від дня народження гідрохіміка, гідроеколога, гідрогеолога, доктора географічних наук, професора Горєва Леоніда Миколайовича.
373590
   До 75-річчя з дня народження Кобзистого Павла Івановича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 79. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  1 вересня 2014 року виповнилося 75 років від дня народження географа-кліматолога, доцента, кандидата географічних наук Кобзистого Павла Івановича.
373591
   До 75-річчя з дня народження О.О.Фадєєева.. – К., 1976. – 16с.
373592
   До 75-річчя з дня народження Патиченко Галини Олександрівни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 80. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  6 травня 2014 року виповнилося 75 років від дня народження географа-картографа, фотограмметриста, кандидата технічних наук, доцента Патиченко Галини Олександрівни.
373593
   До 75-річчя І.Г. Черваньова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 2 (78). – С. 71 : фото. – ISSN 1561-4980
373594
   До 75-річчя І.Ю.Левицького : Ювілеї // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 66. – ISSN 1561-4980
373595
   До 75-річчя Івана Івановича Мовчана // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 148-149. – ISSN 0235-3490
373596
  Охотников С.Б. До 75-річчя Івана Тихоновича Чернякова / С.Б. Охотников, А.С. Островерхов, Л.В. Субботін // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 4. – С. 139-141. – ISSN 0235-3490
373597
   До 75-річчя корифея фармації професора Парновського Бориса Людомировича // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т ; Голов. ред.: В.В. Трохимчук [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 3-4. – ISSN 0367-3057


  "6 жовтня 2016 р. відзначив свій ювілейний день народження корифей фармації, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Борис Людомирович Парновський, ...
373598
  Дзиговський О.М. До 75-річчя Леоніда Васильовича Субботіна / О.М. Дзиговський, А.С. Островерхов, С.Б. Охотников // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 2. – С. 139-141. – ISSN 0235-3490
373599
  Макар Ю.І. До 75-річчя Любомира Романа Винара / Ю.І. Макар, А.Є. Атаманенко // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 225-229. – ISSN 0130-5247


  Аналізуються місце М.І. Костомарова в суспільно-політичних та наукових процесах другої половини 19 ст.
373600
   До 75-річчя М.Д.Пістуна : Ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 75 : Фото. – ISSN 1561-4980
373601
   До 75-річчя О.І.Шаблія : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 65-66. – ISSN 1561-4980
373602
   До 75-річчя Олександра Семеновича Біляєва // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2015. – № 1. – С. 150-152. – ISSN 0235-3490
373603
   До 75-річчя П.Г. Шищенка : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 69 : Фото. – ISSN 1561-4980
373604
   До 75-річчя профессора П.В. Зарицького [геолог, Харьк. нац. ун-т] // Мінералогічний збірник : Збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – № 53, вип. 1/2. – С. 182-183
373605
  Бічуя Н. До 75-річчя Романа Кудлика // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 5 (859). – С. 190-198. – ISSN 0868-4790
373606
   До 75-річчя С.М.Злупка. Шлях ученого і патріота // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 108-109. – ISSN 1811-3141
373607
  Климович Н.М. До 75-річчя українського політичного діяча, Героя України В"ячеслава Чорновола // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 137-140. – ISSN 0320-9466
373608
   До 75-річчя члена-кореспондента НАН України В.Б. Молодкіна // Успехи физики металлов : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2016. – Т. 17, № 2, квітень - травень. – С. 201-208. – ISSN 1608-1021
373609
   До 75-річчя члена-кореспондента НАН України Стрижала Володимира Олександровича // Проблемы прочности : междунар. науч.-техн. журн. – Киев, 2015. – № 4. – С. 168-170. – ISSN 0556-171Х
373610
   До 75-річчя Ю.С. Шемшученка // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 4-5
373611
  Овсянникова О. До 77-річчя академіка АЕНУ Михайла Швайки. Михайло Швайко - активний подобрник кредитної грошової системи // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 193-201. – ISSN 1729-7206
373612
  Мигашко М.Д. До 78 річниці Верховного Суду України // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 2. – С.56


  Буздалін С.Ф. - перший голова Верховного Суду України
373613
  Зінченко В.П. До 80-ліття Харківської психологічної школи // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 1 (3). – С. 171-191. – ISSN 2226-4078
373614
  Вахніна Л. До 80-річного ювілею професора Єжи Ковальчика // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 4 (32) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 151-152. – ISSN 1728-6875


  Відомий польський иистецтвознавець, доктор архітектури, професор Єжи Ковальчик (1930 р.)
373615
   До 80-річчя А.І. Доценка // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 1 (97). – С. 72 : фото. – ISSN 1561-4980
373616
  Бакуменко І. До 80-річчя академіка Миколи Володимировича Соболєва / І. Бакуменко, О. Матковський, П. Білоніжка // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 1. – С. 185-188. – ISSN 2078-6220
373617
   До 80-річчя академіка НАН України Анатолія Андрійовича Чухна // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 111-112. – ISSN 1811-3141
373618
   До 80-річчя В.П. Дмитренка : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 70 : Фото. – ISSN 1561-4980
373619
   До 80-річчя від дня народження академіка НАН України В.І. Лялька // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2011. – Т. 17, № 4. – С. 92-93. – ISSN 1561-8889
373620
   До 80-річчя від дня народження М.Г. Находкіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 259-260. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9
373621
  Матвіїшина Ж.М. До 80-річчя від дня народження М.Ф. Веклича / Ж.М. Матвіїшина, В.І. Передерій, В.М. Нагірний // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 69-70. – ISSN 1561-4980
373622
  Пащенко В.М. До 80-річчя від дня народження професора І.М. Рослого // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 69. – ISSN 1561-4980
373623
   До 80-річчя від дня народження Чекмана Івана Сергійовича // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2016. – № 4. – С. 85-88


  Відомий український вчений, фундатор досліджень з біохімічної та загальної фармакології, засновник напрямків фізико-хімічної, квантової та нанофармакології в Україні, член-кореспондент НАН України, НАМН України, академік Нью-Йоркської академії наук, ...
373624
   До 80-річчя відділу фізіології рослин (фітогормонології) Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України / І.В. Косаківська, Н.П. Веденичова, В.А. Негрецький, О.А. Шейко // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 5. – С. 626-630. – ISSN 0372-4123
373625
  Черніков І.Ф. До 80-річчя Всеукраїнської наукової асоціації сходознавства - 10 січня 1926 р. // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 21-24. – ISSN 1608-0599


  Згадуються вчені Київського ун-ту : Зуммер В.М., Кримський А. Ю. та інш.
373626
  Циганкова Е.Г. До 80-річчя ВУНАС // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 3. – С. 86-95. – ISSN 1608-0599


  Всеукраїнська наукова асоціація Сходознавства.
373627
  Кудлай О.Б. До 80-річчя доктора історичних наук А.П. Гриценко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 234-235. – ISSN 0130-5247
373628
  Савойська С.В. До 80-річчя доктора історичних наук, професора В.Ф. Панібудьласки // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 4 (487). – С. 234-236. – ISSN 0130-5247
373629
  Ковальчук О О. До 80-річчя доктора історичних наук, професора І.Ф. Чернікова // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 232-233. – ISSN 0130-5247
373630
  Гура В.К. До 80-річчя доктора історичних наук, професора Л.О. Лещенка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 228-231. – ISSN 0130-5247
373631
  Падалка С.С. До 80-річчя доктора історичних наук, професора М. Р. Плюща // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 230-232. – ISSN 0130-5247
373632
  Іваненко О.А. До 80-річчя доктора історичних наук, професора М.М. Варварцева // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 229-230. – ISSN 0130-5247
373633
  Юркова О.В. До 80-річчя доктора історичних наук, професора С.В. Кульчицького // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 1 (532 ), січень - лютий. – С. 231-233. – ISSN 0130-5247
373634
   До 80-річчя з дня народження Анатолія Григоровича Григоренка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 89. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  18 червня виповнилось 80 років від дня народження відомого геодезиста, професора, доктора технічних наук Анатолія Григоровича Григоренка.
373635
   До 80-річчя з дня народження Антона Юрійовича Лучки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 114-115. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817
373636
  Зубар Віталій Михайлович До 80-річчя з дня народження І.А. Антонової - невтомної дослідниці Херсонеса / Зубар Віталій Михайлович, Сорочан Сергій Борисович // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 109-111. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490
373637
  Поперенко Л.В. До 80-річчя з дня народження почесного професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, чл.-кор. НАН України Білого Михайла Уляновича : проф. М.У. Білий - засновник наукової школи "Спектроскопія невпорядкованих та домішкових конденсованих систем" / Л.В. Поперенко, Б.А. Охріменко, Г.І. Гайдідей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 5-10. – (Фізика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Огляд основних наукових результатів проф. М.У. Білого та його школи.
373638
   До 80-річчя І.Г. Черваньова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 2 (98). – С. 69 : фото. – ISSN 1561-4980
373639
  Кадурін В. До 80-річчя Іполита Васильовича Носирєва (згадка про Вчителя і друга) / В. Кадурін, О. Чепіжко // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 63, вип. 2. – С. 120-126. – ISSN 2078-6220


  Двадцять шостого вересня 2013 року виповнилося 80 років доктору геолого-мінералогічних наук, професору Іполіту Васильовичу Носирєву.
373640
   До 80-річчя К.М. Мисевича : ювілеї // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 65 : Фото. – ISSN 1561-4980
373641
   До 80-річчя М.Є.Барщевського // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 66 : фото. – ISSN 1561-4980
373642
   До 80-річчя Національної академії наук України : Фотоальбом. – Київ : АртЕк, 1998. – 142 с. – ISBN 966-505-235-7
373643
   До 80-річчя О.М. Адаменка // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 4 (92). – С. 65-66 : фото. – ISSN 1561-4980
373644
  Вергунов В. До 80-річчя професора В"ячеслава Вировця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 13


  Усі площі з технічними коноплями в Україні засіяні сортами, створеними за участю цього видатного ученого.
373645
   До 80-річчя професора В.І. Пелешенка // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 216
373646
  Атаманенко А.Є. До 80-річчя професора Любомира Романа Винара / А.Є. Атаманенко, А.А. Хеленюк // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (503). – С. 231-233. – ISSN 0130-5247


  Любомир Винар - визначний дослідник української історії та історіографії.
373647
   До 80-річчя Ф.Д. Заставного // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 65. – ISSN 1561-4980
373648
   До 80-річчя члена-кореспондента НАН України Володимира Йосиповича Сугакова / В.І. Слісенко, О.Я. Дзюблик, І.І. Фіщук, І.Ю. Голіней // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: І.М. Вишневський, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 17, № 3. – С. 322-323. – ISSN 1818-331Х
373649
   До 80-річчя члена-кореспондента НАН України Литовченка Володимира Григоровича // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / Одеський нац. ун.ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – Т. 2 (8), № 3. – С. 108-109. – ISSN 1815-7459
373650
  Плахонін А.Г. До 80-річчя члена-кореспондента НАН України М.Ф. Котляра // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 5 (506). – С. 227-230. – ISSN 0130-5247
373651
   До 80–річчя з дня народження Осауленко Лариси Єфремівни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 77. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  30 січня 2014 року виповнилося 80 років від дня народження картографа, кандидата географічних наук, доцента Осауленко Лариси Єфремівни.
373652
   До 80–річчя з дня народження Тютюнника Дмитра Андрійовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 78. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  30 квітня 2014 року виповнилося 80 років від дня народження фізико-географа, кандидата сільськогосподарських наук, доцента Тютюнника Дмитра Андрійовича.
373653
   До 80–річчя з дня народження Цара Василя Васильовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 78. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  5 жовтня 2014 року виповнилося 80 років від дня народження фізико-географа, грунтознавця, кандидата географічних наук, доцента Царя Василя Васильовича.
373654
   До 80 - річчя від дня народження В.М. Юрківського // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 322-325
373655
  Огієнко В. До 83-х роковин... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 25-26 листопада (№ 215-216). – С. 20-21


  Історії, які підтверджують: Голодомор одночасно створив радянську систему та людину, але й почав її руйнувати.
373656
  Ковальчук А. До 845-их роковин погрому Києва московитами // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 9-15 квітня (№ 15). – С. 14
373657
  Єрмоленко В.М. До 85-річного ювілею академіка В.І. Семчика // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 570-572. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
373658
  Каракаш І.І. До 85-річного ювілею Віталія Івановича Семчика - талоновитого вченого і мудрої людини // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 583-586. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
373659
   До 85-річчя академіка НАН України Матвєєва Валентина Володимировича // Проблемы прочности : междунар. науч.-техн. журн. / НАН Украины, Ин-т проблем прочности им. Г.С. Писаренко. – Киев, 2014. – № 6. – С. 159-161. – ISSN 0556-171Х
373660
   До 85-річчя академіка НАН України Счастлівого Геннадія Григоровича // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 2015. – № 1. – С. 95-96. – ISSN 1607-7970


  5 січня 2015 року виповнюється 85 років з дня народження академіка НАНУ, професора, лауреата Державної премії в галузі науки і техніки 1985, 1999 рр., лауреата премії АН УССР ім. Г.Ф. Проскури, заслуженого діяча науки і техніки НАНУ Счастлівого ...
373661
   До 85-річчя від дня народження Андрія Арсеновича Глущенка / М.Ф. Городній, О.О. Горошко, В.Я. Данілов, С.І. Ляшко, В.Г. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 62. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817
373662
   До 85-річчя від дня народження Володимира Семеновича Королюка / А.М. Самойленко, І.М. Коваленко, М.О. Перестюк, О.К. Закусило, М.В. Карташов, Ю.В. Козаченко, Р.Є. Майборода, Ю.С. Мішура, М.П. Моклячук, Д.В. Гусак, І.В. Самойленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 59-60. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817
373663
   До 85-річчя від дня народження Михайла Ілліча Щербаня // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817
373664
  Перестюк М.О. До 85-річчя від дня народження Олега Олександровича Горошка / М.О. Перестюк, В.В. Мелешко, О.С. Лимарченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 58. – (Математика. Механіка ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817
373665
   До 85-річчя від дня народження Петра Івановича Колісника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817
373666
   До 85-річчя відомого правника академіка В.І. Семчика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 416-417
373667
  Брилинська Н. До 85-річчя Володимира Андрійовича Моторного // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 63. – С. 245-246. – ISSN 0203-9494
373668
  Єгоршина О. До 85-річчя доктора історичних наук, проофесора В.Я. Білоцерківського // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С, 211. – (Історія та географія ; вип. 48)
373669
   До 85-річчя з дня народження Опанаса Андроновича Підопригори (13.07.1926 - 01.01.2005) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 118
373670
   До 85-річчя з дня народження Федора Глібовпча Бурчака - видатного вченого-правознавця, академіка - засновника Академії правових наук України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 132-134.
373671
   До 85-річчя Ісаака Бенціоновича Клеймана // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 122. – ISSN 0235-3490


  Археолог Одеси, відомий дослідник Тіри
373672
  Кулинич П.Ф. До 85-річчя Семчика Віталія Івановича // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 587-589. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
373673
   До 85-річчя члена-кореспондента НАН України Литовченка Володимира Григоровича // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [ та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 13, № 4. – С. 93-94. – ISSN 1815-7459
373674
  Віднянський С.В. До 85-річчя члена-кореспондента НАН України П.С. Соханя / С.В. Віднянський, В.В. Павленко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 5 (500). – С. 220-227. – ISSN 0130-5247
373675
   До 85–річчя з дня народження Козинцевої Лариси Максимівни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 77. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  1 березня 2014 року виповнилося 85 років від дня народження гідролога, кандидата географічних наук, доцента Козінцевої Лариси Максимівни.
373676
  Півоваров О.А. До 85 річниці з дня заснування Українського державного хіміко-технологічного університету // Вопросы химии и химической технологии : общегосударственный научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Укр. гос. химико-технол. ун-т". – Днепропетровск, 2015. – № 2 (100). – С. 4-6. – ISSN 0321-4095
373677
   До 85 річчя Галини Павлівни Курдіної // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (81). – С. 49
373678
  Соболь В. До 90-ліття від дня народження професора Ярослава Розумного (1925 - 2013), українського літературознавця, громадського діяча // Український голос. – Вінніпег, 2015. – 16 листопада (ч. 21/22)


  Ярослав Григорович Розумний — український мовознавець і літературознавець, доктор філософії з 1968, доктор славістики (1968), дійсний член НТШ з 1987, почесний професор Національного університету "Києво-Могилянська академія" з 1996 р.
373679
   До 90-річного ювілею доктора економічних наук, професора Леоніда Михайловича Фільштейна // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2016. – С. 9-11. – (Економічні науки ; вип. 29). – ISSN 2413-340X


  "Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки" виходить в дні ювілею доктора економічних наук, професора, академіка Академії економічних наук України, заслуженого працівника та відмінника народної освіти ...
373680
   До 90-річчя The Ukrainian Biochemical Journal (Historical excursus, 1926-2016) // The Ukrainian Biochemical Journal : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine, Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2016. – Vol. 88, N 5, september - october. – С. 8-11. – ISSN 2409-4943
373681
   До 90-річчя академіка НАН України Гриневича Феодосія Борисовича // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац.акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 2012. – № 5. – С. 87-88. – ISSN 1607-7970
373682
  Гнатюк І. До 90-річчя від дні народження Л.С. Паламарчука, визначного лексиколога і лексикографа // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – № 4. – С. 134-142. – ISSN 1682-3540
373683
  Руденко Л.Г. До 90-річчя від дня народження А.П. Золовського // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 67-68. – ISSN 1561-4980
373684
  Руденко Л.Г. До 90-річчя від дня народження академіка М.М.Паламарчука // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 71-73 : Фото. – ISSN 1561-4980
373685
  Коваленко Т. До 90-річчя від Дня народження Василя Зіновійовича Янчука // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 100-101


  "...90-річчя від Дня народження видатного українського вченого-юриста, педагога, фундатора вітчизняної школи колгоспного та аграрного права, професора, академіка Академії правових наук України Василя Зіновійовича Янчука. Із 1952 по 1985 рр. В.З. Янчук ...
373686
   До 90-річчя від дня народження дорогого вчителя - Марка Веніаміновича Цвіка // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 477-478. – ISSN 2227-7153
373687
  Палієнко В.П. До 90-річчя від дня народження І.Л.Соколовського : Пам"ятні дати // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 73-74 : Фото. – ISSN 1561-4980
373688
   До 90-річчя від дня народження Н.О. Сіренко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – №4 (80). – С. 70-71 : фото. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
373689
   До 90-річчя від дня народження Юрія Олексійовича Митропольського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 106-107 : Фото. – (Математика. Механіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817
373690
   До 90-річчя Г.Х. Рябошапко. Життєва шляхетність і ворчий злет вченого // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 417
373691
  Великочий В.С. До 90-річчя доктора історичних наук, професора О. Ю. Карпенка / В.С. Великочий, М.В. Кугутяк, І.Я. Райківський // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 221-223. – ISSN 0130-5247
373692
  Товажнянський Л.Л. До 90-річчя електротехнічного факультету Харківського технологічного інституту. Відкриття пам"ятника професору Копняєву П.П. / Л.Л. Товажнянський, В.Б. Клепіков, О.Є. Тверитнікова // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техн. проблем енергетики. – Київ, 2011. – № 5. – С. 74-82. – ISSN 1607-7970


  Стаття присвячена 90-річчю створення електротехнічного факультету в Харківському технологічному інституті і відкриттю пам2ятника засновнику факультету Заслуженому професору Павлу Петровичу Копняєву (1867-1932), якому належить важлива роль у створенні ...
373693
  Брижик Л.С. До 90-річчя з дня народження Давидова Олександра Сергійовича (26.12.1912 - 19.02.1993) // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 2. – С. 110-112. – ISSN 1023-2427
373694
   До 90-річчя з дня народження Л.А. Пономаренко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (77). – С. 46-47 : фото
373695
  Лук"янчук Г. До 90-річчя з дня смерти Миколи Міхновського // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 7-13 травня (№ 19). – С. 12
373696
   До 90-річчя Національної академії наук України // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 5 (13). – С. 1. – ISSN 1819-7329


  Історія академії. Є фото В.І. Вернадського, П.П. Скоропадського.
373697
  Мхитарян Н.І. До 90-річчя українсько-турецького Договору про дружбу і братерство від 2 січня 1922 року // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 148-163. – ISSN 1682-671Х
373698
  Подкур Р.Ю. До 95-річчя академіка НАН України П.Т. Тронька // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (493). – С. 232-234. – ISSN 0130-5247
373699
   До 95-річчя з дня народження академіка Володимира Івановича Моссаковського (27.08.1919-13.07.2006) // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 22. – С. 291-293. – ISSN 2079-1836
373700
   До 95-річчя Національної академії наук України // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України ; Відділення фізико-технічних проблем енергетики. – Київ, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 3-6. – ISSN 1607-7970 ; 2218-1903
373701
  Олійник Я.Б. До 95-річчя О.Т.Діброви / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун, Ю.І. Пітюренко // Український географічний журнал. – №1(25)
373702
   До 95-річчя С.М. Стойка // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 65 : фото. – ISSN 1561-4980
373703
   До 95 - річчя з дня народження Маринича Олександра Мефодійовича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 101. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817
373704
  Рудюк Д. До 950-ліття від дня народження преподобного Нестора-Літописця // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 48-51. – ISSN 0203-5863
373705
   До IV-го окружного з"їзду профспілок Ніженщини.. – Ніжен, 1929. – 15с.
373706
   До IX річниці грабіжницького захоплення Бесарабії.. – Харків, 1927. – 8с.
373707
  Багмут А.Й. До iстоpiї культуpно-наукових зв`язкiв з Чехословаччиною / А.Й. Багмут. – Київ, 1958. – 28с. – (Товариство для поширення політичних і наукових знань УРСР)
373708
  Бойчак М. До iсторiї Київського вiйськового шпиталю у XVIII ст. / М. Бойчак, Р. Лякіна // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2001. – Число 1. – С. 34-47
373709
  Лондон Д. До Адама / Джэк Лондон ; пер. с англ. Э. Пименовой. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 186 с. – (Всеобщая библиотека ; № 74)
373710
  Лондон Д. До Адама. Белый клык. Джерии-островитянин : [пер. с англ.] / Д. Лондон; [Послесл. Н. Банникова]. – Москва : Правда, 1990. – 479 с.
373711
   До актуальних проблем українського політичного життя. – Hью Йорк : Видавнича Секція Президії Ради Гетьманського Руху, 1967. – 46с.
373712
  Філевська Т.В. До актуальності проблеми визначення статусу естетичних категорій // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 113-115
373713
  Кисельова О.О. До аналізу ерозійного розчленування північної окраїни Донбасу // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 77-80 : Табл.
373714
  Іщенко Є. До аналізу концепту смерті в українській літературі 20 ст // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 120-122


  У статті йдеться про необхідність виокремлення аналізу концепту смерті в українській літературі в самостійну проблему для дослідження науковцями. The article deals with the need to highlight the analysis of the concept of death in Ukrainian ...
373715
  Сергеєва Л.Н. До аналізу міжнародного досвіду оцінювання розвитку інформаційного суспільства / Л.Н. Сергеєва, М.О. Дворнік // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 44-47. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
373716
  Юшко С.В. До аналізу наслідків пенсійної реформи 2004 року // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 9 (190). – С. 59-69 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв
373717
  Терентьєва Л.М. До аналізу структури фізичного закону // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
373718
  Ніколко В.М. До аналізу структури філософських проблем сучасної фізики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 29
373719
  Коровай До аналізу тексту на протилежне слово / Коровай. – с.
373720
  Волобой П.В. До аналізу функціональної структури господарства економічного району / П.В. Волобой, В.А. Поповкін // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 34-44 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
373721
  Мойсєєва М.Н. До анатомічної будови стебла кленів в зв"язку з їх філогенією / М.Н. Мойсєєва, 1939. – С. 13-17
373722
  Мойсєєва М.Н. До анатомічної будови хвоїнки і деревени української сосни. / М.Н. Мойсєєва, 1938. – 241-278с.
373723
  Носов А.Н. До антропології болгарів / А.Н. Носов, 1930. – 51с.
373724
  Носов А.Н. До антропології болгарів / А.Н. Носов. – Київ, 1931. – 75 с.
373725
  Трублаїні М. До Арктики через тропіки / М. Трублаїні. – Харків; Київ : Більшовик, 1931. – 455с.
373726
  Мельник-Антонович До археологічної статистики степової Полтавщини / Мельник-Антонович. – 57-60с.
373727
  Відибіда К. До архівів Шевченка - лише один "клік" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 3-9 липня (№ 27). – С. 11


  Завершився проект "Віртуальний архів Тараса Шевченка".
373728
  Вовк П. До атласу української літературної вимови : доповідь на конференції "7 славістичні читання, присвячені пам"яті акад. Л.А. Булаховського", 27 квітня 2007 року / Поліна Вовк ; Ін-т української мови НАНУ ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16 с. : іл.
373729
  Вовк П. До атласу української літературної вимови : доповідь на конференції "7 славістичні читання, присвячені пам"яті акад. Л.А. Булаховського", 27 квітня 2007 року / Поліна Вовк ; Ін-т української мови НАНУ ; КНУТШ. – Київ
Вип. 2. – 2007. – 16 с. : іл.
373730
  Вовк П. До атласу української літературної вимови / Поліна Вовк ; КНУТШ ; Лабораторія експериментальної фонетики кафедри сучасної української мови ; Кафедра загального мовознавства. – Київ
Вип. 3. – 2007. – 22 с. : іл.
373731
  Погребняк П.С. До балансу азоту в природних геосистемах / П.С. Погребняк, Л.М. Шевченко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 33-35 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
373732
  Мороз О. До балансу і гармонії всіх гілок влади // Україна - НАТО : інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 3-7.


  Про проблеми конституційної реформи
373733
  Стрелкова И.И. До берега доплыть... / И.И. Стрелкова. – Москва, 1984. – 416с.
373734
  Ступка М. До берегів Атлантійського океану : Спогади. / М. Ступка. – Асторія-Нью-Йорк
2. – 1985. – 357с.
373735
  Сеїтов С. До берегів Дніпра / С. Сеїтов. – К, 1985. – 158с.
373736
  Полевой Б.Н. До Берлина - 896 километров / Б.Н. Полевой. – Москва, 1973. – 285с.
373737
  Полевой Б.Н. До Берлина - 896 километров / Борис Полевой. – Москва : Воениздат, 1978. – 296 с.
373738
  Никулин С.П. До Берлина было далеко / С.П. Никулин. – М, 1984. – 240с.
373739
  Стебницький П. До біографіії проф. Хв. К. Вовка (Волкова) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 17-20. – ISSN 2227-4952
373740
  Ковбаса В. До біографії Байди-Вишневецького: поїздка до Туреччини 1553 року // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (400). – С. 3-24. – ISSN 0869-3595
373741
  Яременко М.В. До біографії Василя Івановича Лучицького // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 26-31. – ISSN 1996-9872
373742
  Щурат В.Г. До біографії і писань Івана з Вишні / В. Щурат. – 16 с. – Окр.відбиток
373743
  Титаренко Г. До біографії І.М. Стешенка // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 241-246. – ISBN 978-966-2410-25-9


  Іван Матвійович Стешенко стояв біля витоків української національної освіти і був першим міністром освіти незалежної України в Уряді Центральної Ради.
373744
  Граховецький Д. До біографії І.П. Котляревського // Записки кол. Історичної Секції Українського Наукового Товариства в Київі. – Київ, 1928. – Т. 25, кн. 2 : За сто літ. Матеріяли з громадського й літературного життя України 19 і початків 20 століття. – С. 10-11
373745
  Петровський М.Н. До біографії Івана Богуна / М.Н. Петровський. – Ніжин, 1930. – 47-58с.
373746
  Франко І.Я. До біографії Івана Вагилевича / І.Я. Франко. – 45с. – З "Записок Наук. т-ва ім. Шевченка" № 29-й
373747
  Непомнящий А. До біографії Миколи Ернста: нові документи з архівів Санкт-Петербурга та Києва // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 118-126.


  До наукового обігу вводиться невідоме раніше листування відомого кримознавця, археолога Миколи Ернста до його брата - визначного діяча музеєзнавства, організатора пам"яткоохоронної справи Федора Ернста. 1911 року, відразу після закінчення ...
373748
  Сергієнко Б.П. До біографії О.Ф. Трембачова. Деякі факти та роздуми / Б.П. Сергієнко, В.В. Соколов, В.О. Шевченко // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 192-202


  Маловідомі факти з біографії одного з видатних викладачів кафедри геодезії та картографії географічного факультету Київського національного университету імені Тараса Шевченка за всю історію її існування – Олександра Федоровича Трембачова ...
373749
  Новікова О.О. До біографії професора В.К. Піскорського: текст вступної лекції перед студентами у вересні 1905 р. // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 271-273. – ISSN 0320-9466
373750
  Мицик Ю.А. До біографії Яна Оришовського / Ю.А. Мицик, І.Ю. Тарасенко // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 75-82. – ISBN 5-7702-0775-2


  Ян Оришевський — козацький старшина, козацький гетьман 1581 р., 1585 р. (за інш. даними — 1590 р.), один з організаторів реєстрового козацтва (РК). Походив зі спольщеної української шляхти. Засновник міста Гайсина.
373751
  Рева Л.Г. До біографічних джерел і творчості Ватрослава Ягича // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 333-340. – ISSN 2075-437X


  У статті висвітлюються знакові віхи життя й творчості видатного хорватського науковця Ватрослава Ягича. В статье освещаются знаковые вехи жизни и творчества выдающегося хорватського ученого Ватрослава Ягича. In article sign marks of life and ...
373752
  Підоплічка І.Г. До біології хом"яка (Cricetus Cricetus L.) / І.Г. Підоплічка, 1927. – С. 23-36. – Окр. відбиток
373753
  Парамонов А.Я. До біології червиці в"ідливої - Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera) / А.Я. Парамонов, 1936. – С. 79-96
373754
   До біологічної характеристики водойм середньої течії Дніпра : З лабораторії Дніпрянської біологічної станції ВУ АН. (Передова до праць Д.Белінга та М.Коротуна), 1932. – [1] с. – Окремий відб.
373755
  Охрименко Іван Павлович До біохімії молочної залози : Дис... кандид. біологічн.наук: / Охрименко Іван Павлович; Інститут біохімії АН УРСР. Кафедра тваринництва Житомирського сільгосп. ін-ту. – Житомир, 1948. – 154л. – Бібліогр.:л.150-152
373756
  Кухар Р.В. До блакитних вершин : перша Українська Академічна Гімназія у Львові в історичні перспективі / Д-р Роман В. Кухар. – Лондон : Об"єднання абсольвентів Української Академічної Гімназії у Львові [та ін.], 1981. – 146 с. : іл., портр. – Резюме англ. та нім. – Бібліогр. в підрядк. прим.
373757
  Вірченко В.М. До бріофлори Древлянського природного заповідника / В.М. Вірченко, О.О. Орлов // Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. С.В. Гапон ; члени редкол.: О.М. Байрак, С.М. Білаш, Д.В. Дубина [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 2, № 1. – C. 7-14. – ISSN 2414-9810
373758
  Меньков А.Т. До будущего лета... / А.Т. Меньков. – М., 1988. – 256с.
373759
  Астафьев В. До будущей весны / В. Астафьев. – Молотов, 1953. – 152с.
373760
  Потанин В.Ф. До будущей осени / В.Ф. Потанин. – Челябинск, 1974. – 302с.
373761
  Мороз О.О. До булави треба голови : Так було. Так є. Як буде? / Олександр Мороз. – Вінниця : Парламентське видавництво, 2016. – 591, [1] с., [8] арк. фот. – ISBN 978-966-922-048-6
373762
  Олефіренко В.А. До вас прийшов лектор / В.А. Олефіренко. – К., 1962. – 27с.
373763
  Будяк Ю. До великої брами : повісті / Ю. Будяк. – Харків, 1929. – 116 с.
373764
  Опанасюк Ю.А. До верифікації релятивістичних теорій тяжіння при великих швидкостях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 92-96. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Матеріали конференції пам"яті Манджоса А.В. та Петрова О.З., що відбулася на АО КНУ 22-24.05.2002 року. Обговорюється проблема верифікації релятивістичних теорій тяжіння. Показано, що можливі відхилення від метричності є практично неспостережуваними ...
373765
  Юсупов Е.Ю. До вершин духовного прогресу / Е.Ю. Юсупов, Т.М. Махмудов. – К, 1981. – 230с.
373766
  Подолинний А.М. До вершин Кобзаревого генія // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 26-35
373767
  Захожай В. До вершин освітянського вдосконалення // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2009. – № 1. – С. 68-76. – ISSN 0868-8893


  Про плани МАУП розповідає ректор Валерий Борисович Захожай.
373768
  Федоренко В. До вершин професіоналізму // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 2 : Література постмодернізму.Ч. 2. – С. 37-40
373769
  Орначук Л. До вершини - з "людським" обличчям. Акмеологічні підходи до формування світоглядної позиції учнів у процесі вивчення СЛ // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів світової літератури. – Київ, 2012. – № 12, червень
373770
  Кулиниченко П. До весняної сівби / П. Кулиниченко. – К., 1930. – 20с.
373771
  Крупин В.Н. До вечерней звезды / В.Н. Крупин. – М, 1977. – 302с.
373772
  Маньковська Т. До взаємин Івана Франка та Ватраслава Ягича // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 104-108. – ISBN 966-7653-03-5
373773
  Верба І. До взаємин Олександра Оглоблина з Михайлом Грушевським (1920-ті р.р.) // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія наук.-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 1999. – № 1/2. – С. 233-259.
373774
  Скржинська М.В. До взаємин скіфів із греками в Північному Причорномор"ї // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 13-23. – ISSN 0235-3490
373775
   До виборів Верховної Ради СРСР.. – К., 1937. – 159с.
373776
   До виборів у Верховну Раду СРСР.. – К., 1954. – 33с.
373777
  Чумак П.Я. До вивчення Arachnida, що мешкають в оранжереях ботанічних садів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 47-48. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Наведено 30 видів Arachnida, що мешкають в оранжереях Ботанічних садів України.
373778
  Синицький М.М. До вивчення біології бурякової нематоди Heterodera schachtii Schm. / М.М. Синицький. – Київ, 1930. – 7 с.
373779
  Белінг Д. До вивчення біоценозів каміння / Д. Белінг. – Київ, 1940. – 104 с. – Окремий відб.:КДУ Т.4. 1940,- Праці науково-дослідного інституту біології- VOL. IV. 1940
373780
  Белінг Д. До вивчення біоценозів каміння і штучних кам"яних споруд р.Дніпрі / Д. Белінг. – Київ, 1939. – 7-47с. – Окремий відб.: КДУ - Праці науково-дослідного Інституту Біології- VOL. ІІ. 1939
373781
  Цимбрикевич Й.С. До вивчення впливу біологічних факторів на активність відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
373782
  Моця О.П. До вивчення джерельної бази "Повісті временних літ" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 144-149. – ISSN 0130-5247


  У статті наводяться приклади, які ілюструють твердження, що при підготовці "Повісті временних літ" широко використовувалися цитати й цілі сюжети не лише з Біблії, а й з багатьох творів візантійських авторів.
373783
  Котлярова В.С. До вивчення економіки та техніки зернових бобових культур. / В.С. Котлярова. – К, 1931. – 43с.
373784
  Кришталь О.П. До вивчення ентомофауни дикої бобової рослинності / О.П. Кришталь, О.Й. Петруха, 1937. – 40 с.
373785
  Крицевий О.Т. До вивчення життя і творчості Юрія Федьковича : Дис... канд. филол.наук: / Крицевий О. Т.; Чернівецький держ. ун-т. – 146л.
373786
  Крицевий О.Т. До вивчення життя і творчості Юрія Федьковича (Федькович і Шевченко) : Дис... канд. филол.наук: / Крицевий О. Т.; Чернівецький держ. ун-т. – 174л. – Бібліогр.:л.166-174
373787
   До вивчення історії.. – К., 1938. – 44с.
373788
   До вивчення історії.. – К., 1939. – 36с.
373789
  Вакуленко Н.І. До вивчення локалізації ефірних масел і дії каталази у листків різного віку ментольної м"яти / Н.І. Вакуленко. – С. 171-192. – Окр. відбиток
373790
  Страуман Ф.І. До вивчення орнітофауни Східних Карпат. - До поширення карпатського білоспинного дятла Dryobates leucotos Carpathicus Buturlin / Ф.І. Страуман. – Львів, 1948. – 53-61с.
373791
  Страутман Ф.І. До вивчення орнітофауні східних Карпат. Птахи, характерні для полонин східних Карпат / Ф.І. Страутман, 1948. – 27-40с.
373792
  Мазепа І.І. До вивчення п"ядунів-шкідників лісу долини середньої течії Дніпра / І.І. Мазепа, 1964. – С. 147-150
373793
  Поривкіна О.В. До вивчення перетворених ландшафтів УРСР / О.В. Поривкіна, Н.П. Сирота, П.Г. Шищенко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 11-17. – Бібліогр.: 11 назв
373794
  Буйських А.В. До вивчення планування структури житлового будинку в VII кварталі Херсонеса // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 4. – С. 38-46. – ISSN 0235-3490
373795
  Клодницький І.І. До вивчення попелиць України / І.І. Клодницький. – К., 1921. – 15с.
373796
  Помогайбин О.В. До вивчення роду Juglans у Ботанічному саду Самарського держуніверситету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 48. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Приводятся морфометрические показатели плодов некоторых интродуцированных видов орехов, их зимостойкость и засухоустойчивость. Дается характеристика района интродукции ~ лесостепи Среднего Поволжья. The morphological fruit parameters of some Juglans ...
373797
  Крашенінніков С.М. До вивчення солодководої малакофауни околиць Києва / С.М. Крашенінніков, 1929. – 421-429с.
373798
  Паламар С. До вивчення сонетів М. Рильського за програмою спецкурсу "Сонет в історії української та світової літератури" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 36-37
373799
  Грунський М.К. До вивчення старослов"янських пам""яток : Київські глаголичні листки / М.К. Грунський. – С. 23-31. – Окр. відбиток
373800
  Юрченко Т.І. До вивчення сучасного пилкового опаду у степовій зоні України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 224-228 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939
373801
  Прожогіна І. До вивчення телевізійного тексту як семіотичного об"єкта: символіка кольору в телегрі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 257-260
373802
  Іщук А.О. До вивчення української літератури кінця XIX і початку XX ст. / А.О. Іщук. – [Київ]. – [8] с. – Окр. відб.: Научные записки КДУ т. 6, в. 1, 51-59
373803
  Сахно І.І. До вивчення фауни звірів і птахів полезахисних смуг Одеської і Миколаївської областей і впливу фауни на прилеглі поля / І.І. Сахно, 1938. – С. 97-138. – Окремий відбиток
373804
  Сінгаєвський Є. До вивчення фауни павуків (ARACHNIDA, ARANEI) вологих вільшаників заплави р. Стугна (Київська область) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 23-26. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено видовий склад та відносну чисельність герпетобіонтних павуків вільшаників у долині р. Стугна, виявлено 52 види павуків із 12 родин, виділено домінуючі види. Встановлено, що за кількістю видів переважає родина Linyphiidae - 16 (28,8%), а за ...
373805
  Дорохіна Ю.А. До визначення "універсального" поняття юридичної особи в правовій системі України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 14-18. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
373806
  Ромась М.І. До визначення антропогенних складових іонного стоку р. Південний Буг / М.І. Ромась, О.В. Чунарьов, І.О. Шевчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 118-123.
373807
  Холоденко В.С. До визначення екологічного допустимого рівня відбору води з річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 138-144. – Бібліогр.: 14 назв
373808
  Бень Т. До визначення економічної ефективності інвестицій // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 12-19. – ISSN 0131-775Х
373809
  Вихрист С. До визначення екстрадиції // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 57-60


  Статтю присвячено розробці визначення поняття "екстрадиція". В ній проаналізовано складові частини поняття, міститься порівняння різних підходів і запропоновано свій погляд на визначення. Автор пропонує наступну дефініцію: видача - це процес, який ...
373810
  Погорільчук Н.М. До визначення елементарної одиниці при морфолітосистемних дослідженнях (огляд стану проблеми) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 31-32. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 44)


  Як один із можливих варіантів вирішення проблеми елементарної одиниці дослідження запропоновано досвід структурного аналізу басейнових палеогеоморфологічних морфолітосистем, виділення та обґрунтування морфолітокомплексів як структурних елементів ...
373811
  Пархаменко Н.М. До визначення змісту загальних (філософських) методів теорії держави і права / Н.М. Пархаменко, С.М. Легуша // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 26-32.
373812
  Пархоменко Н.М. До визначення змісту окремих методів теорії держави і міжнародного права / Н.М. Пархоменко, С.М. Легуша // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 144-149. – ISBN 966-7196-06-2
373813
  Даренська Т. До визначення змісту поняття "національний образ світу" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-9. – (Українознавство ; Вип. 5)


  Аналізується поняття "національний образ світу". Розглядається сучасний рівень філософського обгунтування категорій "світ" і "образ світу". Визначається специфіка національних образів світу й актуальність дослідження українського образу світу в ...
373814
  Приходько Х. До визначення історичних і змістовно-пізнавальних коренів формалізації конституційного процесу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 7 (115). – С. 16-23
373815
  Крисань Т. До визначення категорії "правова гарантія" у цивільному праві // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 1. – С. 95-99. – ISSN 1561-4999
373816
   До визначення кінетичних параметрів каталітичного окиснення сажі / В.Я. Зубуга, Г.Г. Цапюк, В.Є. Діюк, А.В. Яцимирський // Катализ и нефтехимия / Нац. акад.наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 2008. – № 16. – С. 95-99


  У роботі зроблено спробу обчислити рівняння Арреніуса - константи швидкості каталітичного окиснення сажі на основі уявлення про паралельний перебіг каталітичного і некаталітичного процесів, а також оцінки частки каталітичного процесу з урахуванням ...
373817
  Бондаренко І. До визначення конституційно-правового статусу спільної власності територіальних громад // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 4. – С. 36-42. – ISSN 1561-4999
373818
  Пархоменко Н.М. До визначення методів дослідження джерел права // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 10-16. – ISSN 1563-3349
373819
  Андрухович Д. До визначення міжнародних соціальних стандартів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 299-301. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
373820
  Гаращенко Л.П. До визначення напрямів удосконалення законодавства України про порядок вирішення колективних трудових спорів / Л.П. Гаращенко, О.М. Боднарук // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 120-123
373821
  Петров С.Г. До визначення національних інтересів України у банківській сфері // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 2 (30). – С. 288-297. – ISSN 1609-0462
373822
  Петренко С. До визначення об"єкта права інтелектуальної власності-програма для комп"ютера // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 37-44
373823
  Котенко В.М. До визначення поняття "адміністративний процес": історичний досвід та сучасне трактування // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 2, ч.1. – С. 85-91
373824
  Савойська С.Н. До визначення поняття "антиукраїнська діяльність" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1132. – С. 105-109. – (Серія "Питання політології" ; вип. 27). – ISSN 2220-8089
373825
  Соколова О. До визначення поняття "вчинок" і до розв"язання проблеми "внутрішнє - зовнішнє" у роботах В.А. Роменця та О.М. Леонтьєва // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 130-142. – ISSN 1810-2131
373826
  Косович В. До визначення поняття "Нормативно-правовий акт": практична необхідність і теоретична можливість уточнення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 274-280. – ISSN 1026-9932
373827
  Погорецький М. До визначення поняття "оперативно-розшукова діяльність" // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.82-90


  про закон України "Про податок з доходів фізичних осіб"
373828
  Качур В.О. До визначення поняття "правосубєктність" у теорії права // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 24-30. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
373829
  Осипчук А.Д. До визначення поняття "практика" в сучасній соціологічній теорії // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 161 : Соціологічні науки. – С. 10-16. – ISSN 1996-5931
373830
  Новосад М. До визначення поняття "учасники бюджетного процесу" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 181-185. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
373831
  Плавич С.В. До визначення поняття правотворчості // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 45-52.
373832
  Крячок С.Д. До визначення постійної поправки електронних віддалемірів // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (95). – С. 4-7 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2311-9780
373833
  Романчук С.П. До визначення природної еталонності ландшафтів України // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 23-29. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 40)


  Обгрунтована необхідність визначення природної еталонності ландшафтів України і надання відповідного природоохоронного статусу ландшафтам з властивостями природної еталонності. Запропоновані критерії та методологічні підходи до визначення еталонності ...
373834
  Ірза В. До визначення сутності поняття "дослідно-експериментальна робота" // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 62, ч. 2. – С. 46-52. – ISSN 2077-1827


  У статті представлено різні теоретико-методологічні підходи науковців до визначення сутності поняття "дослідно-експериментальна робота". Досліджено зміст даного поняття, виділено та проаналізовано основні його складові.
373835
  Пархоменко Н.М. До визначення сутності права та його джерел в контексті філософсько-правових концепцій стародавнього світу // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 103-107. – ISBN 966-660-151-6
373836
  Корнєв М.Н. До визначення сутності предмету соціальної психології // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2004. – Вип. 2 : До 170-річчя заснування Киівського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та юбілею створення каф. соціальної психології. – С. 6-12.
373837
  Анісімов І.О. До визначення та інтерпретації швидкості біжучого фронту: (на прикладі хвилі запалювання) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 167-169. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  На основі нелінійного кінетичного рівняння з дифузією, що описує бістабіпьне середовище, отримано ряд формул для швидкості стаціонарної хвилі (біжучого фронту) в такому середовищі, що є узагальненням відомої в літературі формули. Одна з формул цього ...
373838
  Руднєв В.В. До викладання історії Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу і післявоєнного будівництва. : методичний посібник для викладачів школи / В.В. Руднєв. – Київ : Радянська школа, 1950. – 124 с.
373839
  Аріон О.В. До використання ландшафтно-геохімічних досліджень для екологічного аналізу заповідних та прилеглих територій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 91-99 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 42)


  Розглядаються основні положення ландшафтно-геохімічного аналізу та його місце у ландшафтно-екологічних дослідженнях заповідних територій на прикладі Державного історико-культурного заповідника "Качанівка" та прилеглих земель.
373840
  Ушакова А.М. До використання методу товстошарових фотопластинок для дослідження деяких розсіяних елементів в гірських породах // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 25-28
373841
  Багратіон-Мухранська До використання морально-етичних категорій "добро" та "зло" в українських народних приказках та шотландських баладах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 9-12
373842
  Калюга К.В. До використання нетрадиційних методів дактилоскопії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 64-68. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
373843
  Романчук С.П. До використання природних ресурсів Придніпров"я в епоху Київської Русі // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 27-34 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
373844
  Клочко В.П. До виміру глибини глобалізаційних змін в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 27-34. – ISSN 1993-6788
373845
  Загірняк М. До вирішення проблеми підготовки з іноземної мови для професійного спілкування майбутніх інженерів / М. Загірняк, М. Гордієнко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 107-112.
373846
  Патон Б.Є. До висот науки / Б.Є. Патон. – Киев, 1977. – 136с.
373847
  Кізач Олена До витоків // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 67 : фото
373848
  Шульченко М.В. До витоків "русского мира" або деякі аспекти соціокультурної пропаганди Російської імперії на сторінках Полтавської губернської преси: початок Першої світової війни // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 2. – С. 64-69. – ISSN 2226-0285
373849
  Попович М. До витоків "Червоного століття": погляд крізь оптику сьогодення // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 4. – С. 6-11. – ISSN 0235-7941


  Книга М. Поповича "Червоне століття". Ця книга
373850
  Панасюк Л. До витоків білінгвізму в Україні: мовна асиміляція населення українських міст в межах Речі Посполитої та Російської імперії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 2 (46) березень - квітень. – С. 258-273
373851
  Панасюк Л.В. До витоків білінгвізму в Україні: освіта в Україні 1920 - 1944 рр. (історико-політологічний аналіз) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 65-68. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості формування двомовного середовища в Україні, освітня політика держав, до складу яких належали українські етнічні землі. Визначаються основні тенденції освітньої політики в Україні в 1920–1944 рр., що вплинули на розвиток ...
373852
  Панасюк Л.В. До витоків білінгвізму в Україні: освіта в Україні 1944-1989 рр. (історико-політологічний аналіз) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 125-130


  Розглядаються особливості формування двомовного середовища в Україні, освітня політика держав, до складу яких належали українські етнічні землі. Визначаються основні тенденції освітньої політики в Україні в 1944-1989 рр., що вплинули на розвиток ...
373853
  Подоляка Н. До витоків видавничої справи на Сумщині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 35-38. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто розвиток книгописання, книговидання й друкарства на Сумщині від часів Київської Русі і до початку ХХ ст. The development of book-writing, book-publishing and printing in Sumy region from the times of Kievan Rus and up to the beginning of ...
373854
  Васюта О.П. До витоків вокального та вокально-хорового мистецтва Чернігівщини (XVII – XVIII ст.) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 96-99
373855
  Резніченко В.І. До витоків дипломатичного протоколу. Деякі історичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 101-109. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Норми дипломатичного протоколу - це не винахід певної країни чи групи дипломатів, а підсумок багатовікового спілкування держави. Протокол - категорія історична. З незапам"ятних часів людський досвід накопичував і відбирав із нескінченних правил ...
373856
  Ченчик Д. До витоків європейської інтеграції: Гаазький конгрес 1948 року й утворення Ради Європи // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 728. – С. 186-195. – (Історія ; Вип. 38). – ISSN 0453-8048
373857
  Панькова С. До витоків роду Олександра Григоровича Черняхівського // Матеріали III - V наукових семінарів "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.", наук. семінар. – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 75-92. – ISBN 978-966-2410-25-9


  Олександр Григорович Черняхівський — український громадський діяч, лікар-гістолог, активний творець української медичної термінології. Михайло Грушевський і Олександр Черняхівський були братами не лише по духу, але і по крові (брати в ...
373858
  Мазуренко О. До витоків Ужа
373859
  Мазуренко О. До витоків Ужа // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 15-18 : фото
373860
  Краснопольський О.В. До витоків української географії / О.В. Краснопольський, Н.В. Краснопольська // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 27-32


  Проаналізовано перші наукові географічні дослідження в Україні у 18 ст. Дано оцінку засновника української географії, голову Південно-Західного відділу РГТ - Володимира Боніфатійовича Антоновича
373861
  Краснопольська Н.В. До витоків української географії / Н.В. Краснопольська, С.О. Пугач, І.О. Маржан // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2005. – № 3. – С. 161-164. – ISSN 1729-360Х
373862
  Трачук Т.А. До витоків української науки про журналістику // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 82-89


  Простежено шлях розвитку українського журналістикознавства на його початковому етапі, виокремлено найсуттєвіше з наукового доробку перших дослідників вітчизняної преси О.Маковея, І.Франка, М.Возняка, М.Грушевського, Б.Грінченка, І.Кревецького, ...
373863
  Гуменюк Б.І. До витоків формування взаємодії колишніх колоніальних країн по подоланню відсталості / Б.І. Гуменюк, В.І. Резніченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 80-85. – (Міжнародні відносини ; Вип. 2)
373864
  Богданова І.Є. До витоків формування української художньої мови: поетична спадщина М. Костомарова // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 6 (226). – С. 7-9
373865
  Луняк Є. До витоків французького шевченкознавства: перші спроби аналізу поетичної творчості Кобзаря у французькій літературі другої половини XIX століття // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 85-89. – ISBN 978-966-95419-8-7
373866
  Жадько В.О. До витоків: педагогічний шлях драгоманівців // Обрані педагогікою : худож.-докум. нариси : у 2 кн. : до 180-річчя від дня заснування Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2014. – С. 5-14 : фото. – ISBN 978-966-2530-76-6
373867
   До виходу "Шевченківської енциклопедії": погляд зсередини і ззовні / М. Жулинський, М. Бондар, С. Росовецький, Ю. Барабаш, Н. Костенко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 22 вересня (№ 36). – С. 4, 11


  Унікальні шість томів нині вже йдуть до читача.
373868
  Заблоцький Ф.Д. До виходу в світ англійсько-українського геодезичного словника : загальні питання / Ф.Д. Заблоцький, О.Ф. Заблоцька // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 7-8. – Бібліогр.: 13 назв
373869
  Політова О. До виходу в світ науково-допоміжного бібліографічного покажчика "Українське бібліотекознавство (1991-2008)" // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 2 (52). – С. 36-38


  У статті також згадуються періодичні видання, редакторами яких були викладачі та науковці Університету Святого Володимира: "Современная медицина" (1860-1880); "Журнал элементарной математики (1883-1886), з 1886 до 1916 року виходив під назвою "Вестник ...
373870
   До виходу Національного атласу України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-4. – ISSN 1561-4980
373871
   До вищлі мети.. – Львів, 1984. – 136с.
373872
  Співаковський О. До вищої освіти якісно нового рівня // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 20 вересня (№ 178). – С. 4


  Щодо відкиття Національного агенства з забезпечення якості вищої освіти.
373873
  Божок А.П. До відбору показників для карт природних умов використання сільскогосподарських машин // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 63-66. – Бібліогр.: 12 назв
373874
  Зайцева С.Л. До відношення "енергія-сутність" у догматиці православ"я // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М., Кирилюк Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 23. – С. 71-75. – ISBN 966-7943-03-8
373875
  Сластьон О. До відродження українського архітектурного стилю // Народне мистецтво : квартальник / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2010. – № 3/4 (51/52), квартальник, 3 частина : До 360-річчя утворення козацької держави. – С. 10-16


  Сластіон (Сластьон) Опанас Георгійович (1855 - 1933) - маляр і графік романтично-народницького напряму, етнограф і педагог
373876
  Будзиновський В. До віри батьків : історичне оповідання / В. Будзиновський. – Львів, 1924. – 66 с.
373877
  Майданська С. До вічності // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 166. – С. 129
373878
  Талвир А.Ф. До войны, на войне, после войны : повести / А.Ф. Талвир. – Москва : Советский писатель, 1978. – 431 с.
373879
  Лаврентьева Н.Я. До востребования / Н.Я. Лаврентьева. – Изд. 2-е. – Волгоград, 1963. – 92с.
373880
  Дудин М.А. До востребования / М.А. Дудин. – Л., 1963. – 259с.
373881
  Чернобильська До впливу деяких біологічно. / Чернобильська. – М., 1948
373882
   До впровадження екологічного моніторінгу на об"єкті військового призначення / А.І. Сбітнєв, І.С. Романченко, С.Г. Бутенко, Н.В. Коновалова, В.М. Шмиголь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 21-25. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається використання екологічного менеджменту і аудиту як одного із загальновизнаних в світі напрямку практичного вирішення екологічних проблем та формування промислової екологічної культури і екологічної культури українських підприємств ...
373883
   До всего есть дело.. – М., 1980. – 320с.
373884
  Серіщев Я. До всіх викладачів, співробітників, аспірантів та студентів КДУ / Я. Серіщев, В. Мордвінцев // Київський університет, 1991. – 22 березня


  [заклик до написання історії КДУ]
373885
   До всіх осередків КП(б)У колгоспів, МТС, радгоспів і сіл; до всіх райпарткомів, начполітвідділів МТС і радгоспів Дніпропетровськоїобласти : Лист секретаря Дніпропетровського Обкому КП(б)У тов. М. Хатаєвича. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський Обком КП(б)У, 1933. – 16 с.
373886
   До всіх робітниць і трудящих селянок Харківщини.. – Х., 1929. – 14с.
373887
  Балюк Г.І. До встановлення причинного зв"язку між ядерним інцидентом та ядерною шкодою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 46-51. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Досліджуються проблеми встановлення причинного зв"язку між ядерним інцидентом та ядерною шкодою. The paper deals with the existing foreign experience in determining the casual relationship between a nuclear incident and nuclear damage, for the purpose ...
373888
  Квливидзе М.Г. До встребования : стихи / М.Г. Квливидзе; пер. с груз. – Тбилиси : Литература и искусство, 1964. – 124 с.
373889
  Стародуб А.Э. До встречи в Москве / А.Э. Стародуб. – М., 1978. – 170с.
373890
  Крімова С. До встречи на платформе? Интересам государства, науки и бизнеса пора пересечься // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 12 октября (№ 41)


  Предметом особого рассмотрения участников конференции стали технологические платформы (ТП). Технологические платформы - на сегодня их тридцать - стали одним из важнейших инструментов содействия инновационному развитию. Государство поддерживает их в ...
373891
  Романов Р.Г. До встречи, Земля / Р.Г. Романов. – М., 1961. – 82с.
373892
  Дічек Н. До втілення ідей К.Д.Ушинського про педагогічну психологію: експериментальні дослідження І.О.Сікорського // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 35-40.
373893
  Лыков В.М. До вызова "Скорой" / В.М. Лыков. – М., 1986. – 48с.
373894
  Наконечний О.Г. До гарантованих оцінок розв"язків лінійних алгебраїчних рівнянь в умовах невизначеності / О.Г. Наконечний, С.В. Демиденко, М.В. Лосєва // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (120). – С. 39-49. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  In the paper estimation problem for solution of linear algebraic equations with unknown right-sides part represented by determined or stochastic vector is considered. The realization of random vector linearly connected to these solutions is observed. ...
373895
  Колобков В.В. До гармонії праці. Шляхи подолання істотних відмінностей між фіз. і розумовою працею / В.В. Колобков. – Київ, 1968. – 48с.
373896
  Булах Г. До генеалогії роду Шпаковичів (Шпаківських) гербу одинець // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2004. – № 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – С. 100-104


  Укр. шляхетський рід Шпаківських
373897
  Пастух Х. До генези "Марка Проклятого" Олекси Стороженка (деякі українські матеріали, Біблія, англійська готика // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 349-358. – ISSN 0130-528Х


  Опубліковано анонімну поему з кінця VIII ст. "Пекельний Марко", яка є поясненням прислів"я "товчеться як Марко по пеклу", а також легенди про покарання грішника носінням тягару і безсмертям, що їх можна розглядати як часткові джерела образу Марка ...
373898
  Дужий П. До генези відновлення української державності в 1941 році // Національно-визвольна боротьба 20-50-х років XX ст. в Україні : зб. матеріалів Першої міжнар. наук. конф., Львів, 25-26 черв. 1991 р. / Ін-т укр. археографії АН України ; Укр. центр документації нац.-визвол. боротьби (УЦЕДОК) ; [редкол.: Я. Дашкевич, П. Дужий, М. Панчук]. – Київ ; Львів : Інститут археографії АН України, 1993. – С. 20-29. – ISBN 5-7702-0432-X
373899
  Шухова О.О. До генези та сутності синтаксичного поняття інверсії // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 70-78. – ISSN 0027-2833
373900
  Калініна П.Ф. До географічного аналізу ерозійних процесів у степовій зоні України (на прикладі Дніпропетровської області) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 55-59. – Бібліогр.: 2 назви
373901
  Усенко І.С. До геології острова Зміїного / І.С. Усенко, 1947. – 20с.
373902
  Красівський Л. До геології Придністрянщини / Л. Красівський. – К., 1928. – 16с.
373903
  Сліпченко В.А. До геології та умов утворення дайкових порід Західного Приазовья / В.А. Сліпченко. – Київ : КДУ, 1959. – С. 189-199
373904
  Радзівілл А. До геологічних проблем і можливостей енергозабезпечення України // Геолог України / "Спілка геологів України". – Київ, 2005. – № 2. – С. 26-32. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – ISSN 1727-835Х
373905
  Добрянський Ю.Є. До геологічного обгрунтування водопостачання м. Києва за рахунок Байоського горизонту // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 45-48. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 10)
373906
  Гура К.О. До геологічної будови Молдавської РСР та суміжних областей УРСР за даними геофізичних методів розвідки // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 45-48
373907
  Пігулевський П. До геологічної природи південно-західної частини Томаківського гравітаційного максимуму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-29. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Виконано аналіз результатів декількох варіантів інтерпретації природи аномалії регіонального Томаківського гравітаційного максимуму. За результатами комплексних геофізичних досліджень у структурі земної кори південно-західної частини максимуму ...
373908
  Тадеєв П.О. До геометрії векторного поля n-вимірного афінного простору / П.О. Тадеєв, О.А. Кравчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 61-69. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті побудовано основи диференціальної геометрії векторного поля п-вимірного афінного простору. Записано основну систему диференціального рівняння векторного поля, побудовано серію тензорів, квазітензорів та інваріантів, які визначаються через ...
373909
  Лапчик Т.Ю. До геоморфології долини р.Інгульця частині між х.Білоусовим і с.Івано-Левуцьким (Іванівкою). / Т.Ю. Лапчик. – 85-105с.
373910
  Рослий І.М. До геоморфології правого берега долини Нижнього Дніпра (в межах Н. Воронцовка - гирло річки Інгульця) // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 30-32
373911
  Шищенко П.Г. До геоморфологічного районування Лівобережного Полісся України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 134-141 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв
373912
  Легкий З.М. До гераклових стовпів / З.М. Легкий. – Львів : Каменяр, 1987. – 173 с.
373913
  Лукас Е. До гібридної війни ми не готові // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 5 (377), 6-12.02.2015 р. – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  "Витівки Путіна усе ще дивують світову спільноту, однак не зустрічають жорсткої відсічі."
373914
  Солдак А.Г. До гідрології району Нижнього Дніпра // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 48-50
373915
  Шпет Г.Й. До гістологічної картини росту комах / Г.Й. Шпет. – 49-65с.
373916
  Дончик В.Г. До глибин життя / В.Г. Дончик. – Київ, 1970. – 48 с.
373917
  Кононенко П. До глибин і висот українознавства. Ad Fontes! // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 22-29


  Від філологічного факультету Київського державного університету ім. Т. Шевченка до Українського національного гуманітарного ліцею, Міжнародної асоціації "Інститут українознавства (з 2000 р. "Україна і світове українство"), наукового Інституту ...
373918
  Чмихов М. До глибин історії // Знання та праця : щомісячний науково-популярний журнал ЦК ЛКСМ України для юнацтва. – Київ, 1984. – № 7. – С. 7. – ISSN 0130-1632
373919
  Вассиян Ю. До головних засад націоналізму // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 89-95. – ISBN 978-966-1513-01-2
373920
   До голубих Уральських гір. – Дніпропетровськ, 1974. – 367с.
373921
   До голубых Уральских гор.. – Саратов, 1975. – 327с.
373922
  Власенко В. До громадсько-політичної діяльності Василя Филоновича у Болгарії у 1921-1922 рр. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (346). – С. 97-115. – ISSN 0869-3595
373923
  Шугаевський В. До грошового обігу Чернигівщини XVII в. / В. Шугаевський. – К. – 319-324с.
373924
   До дальших успіхів громадського твариництва в колгоспах.. – К., 1939. – 195с.
373925
   До двадцятиріччя Великої Жовтневої соціалістичної революції : Список літератури. – Київ : Жовтень, 1937. – 35с.
373926
  Алексієнко Л. До двадцятиріччя лабораторії комп"ютерної лінгвістики / Л. Алексієнко, Н. Дарчук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 3-10. – ISSN 0320-3077
373927
  Лоссовський І. До двадцятої річниці Будапештського меморандуму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 25 листопада (№ 221). – С. 8


  Які уроки має засвоїти світ і Україна після того, як "безпекові заповнення" з боку ядерних держав виявилися простим папірцем.
373928
  Смирнов О. До десятиріччя проходження археологічної практики студентів МНУ імені В.О. Сухомлинського на о. Березань / О. Смирнов, К. Волкова // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2015. – № 3 (11), (липень - вересень). – С. 46-53. – ISSN 1998-4634
373929
  Осташова В.О. До дефініції правового самовиховання молоді // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 89-94. – ISSN 1563-3349
373930
  Куцина М. До деяких аспектів розуміння терміну "imputare" / М. Куцина, І. Безклубий // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 45
373931
  Харченко Д. До деяких питань зонування та районування земель як функцій державного регулювання земельних відносин в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 323-324. – ISBN 978-617-7069-17-0
373932
  Сталін Й.В. До деяких питань мовознавства. / Й.В. Сталін. – К., 1950. – 11с.
373933
  Сталін До деяких питань мовознавства. Віфдповідь товаришці Е.Крашенінніковій / Сталін. – К. : Держполітвидав УРСР, 1950. – 11 с.
373934
  Кашпур О.Ф. До деяких питань поліноміальної інтерполяції в евклідових просторах / О.Ф. Кашпур, В.В. Хлобистов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 10. – С. 10-14. – ISSN 1025-6415
373935
  Драч І.Ф. До джерел : вірші, поеми, переклади / І.Ф. Драч. – Київ : Дніпро, 1972. – 298 с.
373936
   До джерел = Ad fontes. Studia in honorem Oleh Kupchyns"kyi septuagenario dedicata : Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. – Київ-Львів. – ISBN 966-02-32-33-0 (Т.1)
Т.1. – 2004. – 850с.
373937
   До джерел = AD fontes. Studia in honorem Oleh Kupchyns"kyi septuagenario dedicata : Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. – Київ-Львів. – ISBN 966-02-32-34-9 (Т.2)
Т.2. – 2004. – 656с.
373938
  Ошуркевич О. До джерел : народознавчі статті, розвідки, тексти / Олекса Ошуркевич. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2008. – 352 с. – ISBN 978-966-361-297-3
373939
  Дем"яненко Н. До джерел вищої педагогічної освіти в Україні: дати, події, аналітичний коментар (до 175-річчя Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11 (959). – С. 60-65. – ISSN 0131-6788


  Обгрунтовано перший період розвитку вітчизняної вищої педагогічної освіти (1804-1867 рр.), визначено місце і роль педагогічного інституту Університету Св. Володимира (1834 р.) в історії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
373940
  Кухар Р.В. До джерел драматургії Лесі Українки : [монографія] / Роман В. Кухар.; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : Вікторія, 2000. – 267 с. – (Література української діаспори ; Вип. 24). – ISBN 966-7391-16-7
373941
  Трегуб М. До джерел національної біографістики // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника. – Львів, 2002. – Вип. 9/10. – С. 328-336. – ISBN 966-02-1903-2
373942
  Сташенко Н. До джерел поеми Леоніда Мосендза "Волинський рік" (за рядками листів і спогадами) // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 123-129. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
373943
  Соболь В. До джерел поетики Остапа Лапського // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 175-182. – ISSN 1728-9572
373944
  Розумний Ярослав До джерел проблем української діаспори в Канаді // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 343-347
373945
  Кравченко О.В. До джерел семантики слів на позначення володіння сакральним знанням
373946
  Кравченко О.В. До джерел семантики слів на позначення володіння сакральним знанням // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 133. – С. 101-109. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))


  Стаття присвячена питанням семантичних особливостей номінації в группі слов на позначення осіб-носіїв сакральних знань з урахуванням походження цих лексем. У статті виділено групи лексичних одиниць з відповідним значенням; вказано семантичні ...
373947
  Павленко Лариса До джерел словесних скарбів : Навчальний посібник з історії української мови / Павленко Лариса; Мін-во освіти України. – Київ : МОУ, 1997. – 192с. – ISBN 5-7763-9173
373948
  Кривонос І.В. До джерел української етнопсихології // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 119-125.
373949
  Колупаєва А. До джерел української церковно-обрядової кераміки // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 635-655. – ISSN 1028-5091
373950
  Рустемов О.Д. До джерел формування юридичної термінології кримськотатарської мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 48-52. – (Східні мови та літератури ; Вип. 4)


  Розглядаються основні періоди формування правничих документів та становлення юридичної терміносистеми кримськотатарської мови.
373951
  Гарасим Я. До джерел. // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С.162-164. – ISSN 0868-4790
373952
  Підгайко О. До джерела Остапа Вишні! // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 1 (153), січень. – С. 47-52
373953
  Михайлюта В. До дискусії про перспективи суспільного (громадського) телебачення та радіомовлення в Україні // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 72-79


  У статті простежується хід дискусії про створення суспільного (громадського) телерадіомоапення в медійнаму просторі України, яка відбувалася в березні 2005 р. на сторінках інтернет-видання "Телекритика", наводяться кілька версій суспільного мовлення ...
373954
  Будзієвський М.Ю. До дискусії про поняття електронного документа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 167-170. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
373955
  Воронова Л. До дискусійних питань щодо предмета і методу фінансового права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.313-324
373956
  Павлов Т. До діалектичної єдності дарвінізму і генетики / Т. Павлов. – Київ, 1969. – 46с.
373957
  Макарчук О. До діяльності газети русько-української радикальної партії "Хлібороб" (1891-1895 рр.) (На матеріалах листування Михайла Павлика та Михайла Драгоманова) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 75-90. – ISSN 1561-6224


  Розглянуто процес зародження і становлення органу Русько-української радикальної партії - газети "Хлібороб", відображений у листуванні видатного українського громадського діяча Михайла Драгоманова та редактора, видавця Михайла Павлика.
373958
  Сопронюк О. До Дмитра Прилюка... Через 35 листопадів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 19 травня (№ 10). – С. 20


  "Дмитро Прилюк: таким його пам"ятають випускники факультету журналістики 1980-х років".
373959
  Руденко Н.М. До дня народження відомого фізика Йозефа Стефана // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 186-189
373960
   До дня народження відомого хіміка // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2017. – № 1 (793), січень. – С. 6-11


  Дмитро Іванович Менделєєв (1834-1907) - відомий вчений у галузі хімії, фізики, геології, економіки та метерології.
373961
  Реброва Н. До дня народження гетьмана Кирила Розумовського : Відродження / Н. Реброва, Т. Місечко // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С. 10-11


  Палац останнього гетьмана України К. Г. Розумовського (архітектор Чарльз Камерон) в Батурині
373962
  Улановський О. До дня народження гривні // Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 17-21.
373963
   До Дня пам"яті і примирення 8 травня 2015 р. : конкурс на кращий переклад на укр. відомої поеми канад. військового Джона МкКре "В полях Фландрії". – Київ : [б. в.], 2015. – 42 с. – Без тит. арк. – (1939-1945. Пам"ятаємо, перемагаємо)
373964
  Солонська Н.Г. До Дня слов"янської писемності і культури (міжнародні наукові конференції "Слов"янський світ у культурному просторі XXI століття" і "Тарас Григорович Шевченко в слов"янському світі") / Н.Г. Солонська, М.А. Філіпович // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 9. – С. 72-76. – ISSN 0372-6436


  20 травня 2014 р. в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського відбулися заходи, присвячені Дню слов"янської писемності і культури - Міжнародні наукові конференції "Слов"янський світ у культурному просторі XXI століття" і "Тарас ...
373965
   До драми Шевченкового життя : з нагоди 51-ої річниці смерти / передруковано з книги Симона Петлюри "Статті" // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 3 (80) : травень - червень. – С. 7-14
373966
  Дрозд Володимир До дружини Іраїди Володимирівни Жиленко, дочки Ірини Володимирівни Жиленко, та сина Павла Володимировича Дрозда // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10 (586). – С. 10-13. – ISSN 0236-1477
373967
  Лесич Антоніна До Дубая за покупками : шопінг / Лесич Антоніна, Пендраковська Олександра // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 30-33 : Фото
373968
  Горська С. До духовних джерел // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 1 - 8 лютого (№ 5)


  V з"ъзд Національної спілки краєзнавців України, серед учасників голова Київської обласної організації спілки краєзнавців України, професор КНУТШ Григорій Савченко.
373969
  Тарасевич В.М. До еволюції інституційної теорії: класичний, новий і неоінституціоналізм // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 8 (201). – С. 52-56. – Бібліогр.: 13 назв
373970
  Мазепа І.І. До екології деяких масових видів п"ядунів (Geometridae) в умовах листяного та мішаного лісу долини середнього Дніпра / І.І. Мазепа, 1968. – С. 156-161
373971
  Сажинець С. До економічного аналізу промислової власності підприємств / С. Сажинець, М. Лищишин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 151-153
373972
  Пустовійт Р. До економічної теорії війни // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 51-68. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1811-3141
373973
  Худаш М.Л. До етимології дівочого прізвища Олени Теліги - Шовгенова // Дослідження з ономастики : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: Д.Г. Бучко, І.М. Желєзняк (відп. ред.), О.П. Карпенко та ін.]. – Київ : Пульсари, 2008. – С. 126-130. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-2171-19-8
373974
  Наливайко Сергій До етимології етноніма "кравенці", або п"ять племен "Велесової книги" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 264-269
373975
  Задорожний В.Б. До етимології слів обрій і вирій // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 44-52. – ISSN 0027-2833
373976
  Задорожний В. До етимології слова "дев"яносто": кілька міркувань // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 1/2 (16). – С. 68-82. – ISSN 2225-5095
373977
  Стрижак О.С. До етногенезу та етномовної історії кубанців-чорноморців // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 1. – С.93-106. – ISSN 0130-5247
373978
  Стрижак О.С. До етногенезу та етномовної історії кубанців-чорноморців // Український історичний журнал : Науковий ж-л / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2002. – № 2. – С.37-50. – Бібліогр.: 94 назви. – ISSN 0130-5247
373979
  Гаврилишин Б. До ефективних суспільств : доповідь Римському Клубові / Богдан Гаврилишин. – 3-тє укр. доп. вид. – Київ : Пульсари, 2009. – 248 с. – ISBN 978-966-2171-40-2


  Методика аналізу суспільних устроїв, викладена автором у книзі, дозволяє порівнювати різні нації-держави й давати досить точні прогнози їхнього подальшого розвитку. У спеціальному додатку до третього українського видання "Україна: 20 минулих і 20 ...
373980
  Гаврилишин Б. До ефективних суспільств : дороговкази в майбутнє : доп. Римському Клубові / Богдан Гаврилишин ; [упоряд. В. Рубцов]. – 4-те укр. вид., без змін. – Київ : Пульсари, 2013. – 246, [2] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-615-025-1
373981
  Ращенко А. До Європи ближчаємо // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 11 квітня - 18 квітня (№ 17/18)


  В Інституті філології КНУТШ відбулася презентація книжок перекладів з Павла Тичини " Де тополя росте" та "Скорбна мати" й книги-білінгви Станіслава Бондаренка " Нічна розмова з Європою. А nocturnal conversation with Europe".
373982
  Птахів Семен До Єгипта самостійно? Мерщій до консульства // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 48-50 : фото. – ISSN 1998-8044
373983
  Ткаченко А. До жанрової природи п"єс В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 243-247. – ISBN 966-594-246-8
373984
  Тершаковець М. До житєписи Маркіяна Шашкевича : [текст документів нім., латин., пол., укр.] / Михайло Тершаковець. – Перемишль : Наклад Руського Ін-та для дівчат ; Львів: [З друк. Ставропіг. Ін-та під зарядом М. Рефця], 1914. – [81] с. – Окр. відб.:Записки НТШ / під ред. Михайла Грушевського. – Львів, 1911, т. 105, кн. V. – с. 92–115 ; т. 106, кн. VI. – с. 77(с. 77 відсутня)–134. - Текст документів нім., латин., пол., укр. мовами


  1. Записки Наукового Товариства імени Шевченка: Наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяцї під редакцією Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. ...
373985
  Енгельс Ф. До житлового питання / Ф. Енгельс. – Київ, 1952. – 96с.
373986
  Енгельс Ф. До житлового питання. / Ф. Енгельс, 1932. – 95с.
373987
  Слабченко Т. До життєпису В. Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 182-183. – ISBN 966-7272-00-1
373988
  Кониський О.Я. До життєпису М.О. Дикарева // Творы О.Я. Конисского-Переберди [Твори О.Я. Кониського-Перебенді] / Я О. Кониський. – Одесса : Тип. Е.И. Фесенко, 1903. – Т. 4 : Оповидання. – 36 c.
373989
  Ткачук М.Л. До життєпису Петра Кудрявцева: із матеріалів слідчої справи 1938-1939 років / М.Л. Ткачук, Л.А. Пастушенко // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 47 : Історико-філософські студії. – С. 68-100
373990
  Пазяк Н. До життєпису Тадея Рильського // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 150-156. – ISBN 5-7707-1062-4
373991
   До життєпису Франка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 7/8. – С. 69-74. – ISSN 0042-9422
373992
  Пархоменко До з"ясування окремих аспектів природи юридичних джерел права / Пархоменко, НМ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 9-14.
373993
  Солдатенко В. До з"ясування причин Волинської трагедії 1943 - 1944 рр.: сучасний український історичний дискурс / В. Солдатенко, Я. Антонюк // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 887-903. – ISBN 966-7522-07-5
373994
  Піскунов Володимир До з`ясування чинників сучасної кризи демореальності в Україні / Піскунов Володимир; НАНУ. Ін-т економіки. – Київ, 1999. – 100с. – ISBN 966-02-1308-5
373995
   До завтра!. – М., 1967. – 198с.
373996
  Яган И.П. ДО завтра, Глаша! / И.П. Яган. – Новосибирск, 1975. – 118с.
373997
  Тьягу М. До завтра, товариші. / М. Тьягу. – К, 1990. – 300с.
373998
  Тиагу М. До завтра, товарищи / М. Тиагу. – Москва : Мол. гвардия, 1977. – 319 с.
373999
  Тиагу М. До завтра, товарищи / М. Тиагу. – Москва : Художественная литература, 1978. – 128 с.
374000
  Михеев В.А. До завтра, Юрка! / В.А. Михеев. – Мурманск, 1962. – 48с.
<< На початок(–10)371372373374375376377378379380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,