Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)371372373374375376377378379380(+10)В кінець >>
371001
   "Геохимия и физ.-хим. петрология магматизма" семинар. – М, 1988. – 304с.
371002
  Ферсман А.Е. Геохимия / А.Е. Ферсман. – Ленинград : Госхимтехиздат
Т. 1. – 1933. – 328 с.
371003
  Ферсман А.Е. Геохимия / А.Е. Ферсман. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Госхимтехиздат
Т. 1. – 1934. – 324 с.
371004
  Ферсман А.Е. Геохимия / А.Е. Ферсман. – Ленинград : Химтеорет
Т. 2. – 1934. – 254 с.
371005
  Ферсман А.Е. Геохимия / А.Е. Ферсман. – Ленинград : Химтеорет
Т. 3. – 1937. – 504 с.
371006
  Ферсман А.Е. Геохимия / А.Е. Ферсман. – Ленинград : Госхимиздат
Т.4. – 1939. – 356с.
371007
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1956
371008
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1956
371009
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1956
371010
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1956
371011
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1956
371012
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1956
371013
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1956
371014
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1956
371015
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1957
371016
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1957
371017
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1957
371018
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1957
371019
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1957
371020
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1957
371021
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1957
371022
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1957
371023
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1958
371024
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1958
371025
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1958
371026
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1958
371027
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1958
371028
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1958
371029
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1958
371030
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1958
371031
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1959
371032
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1959
371033
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1959
371034
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1959
371035
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1959
371036
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1959
371037
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1959
371038
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1959
371039
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1960
371040
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1960
371041
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1960
371042
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1960
371043
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1960
371044
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1960
371045
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1960
371046
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1960
371047
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1961
371048
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1961
371049
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1961
371050
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1961
371051
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1961
371052
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1961
371053
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1961
371054
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1961
371055
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1961
371056
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1961
371057
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1961
371058
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1961
371059
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1962
371060
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1962
371061
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1962
371062
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1962
371063
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1962
371064
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1962
371065
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1962
371066
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1962
371067
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1962
371068
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1962
371069
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1962
371070
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1962
371071
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1963
371072
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1963
371073
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1963
371074
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1963
371075
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1963
371076
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1963
371077
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1963
371078
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1963
371079
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1963
371080
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1963
371081
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1963
371082
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1963
371083
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1964
371084
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1964
371085
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1964
371086
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1964
371087
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1964
371088
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1964
371089
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1964
371090
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1964
371091
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1964
371092
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1964
371093
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1964
371094
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1964
371095
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1965
371096
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1965
371097
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1965
371098
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1965
371099
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1965
371100
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1965
371101
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1965
371102
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1965
371103
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1965
371104
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1965
371105
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1965
371106
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1965
371107
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1966
371108
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1966
371109
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1966
371110
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1966
371111
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1966
371112
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1966
371113
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1966
371114
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1966
371115
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1966
371116
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1966
371117
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1966
371118
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1966
371119
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1967
371120
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1967
371121
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1967
371122
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1967
371123
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1967
371124
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1967
371125
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1967
371126
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1967
371127
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1967
371128
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1967
371129
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1967
371130
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1967
371131
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1968
371132
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1968
371133
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1968
371134
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1968
371135
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1968
371136
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1968
371137
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1968
371138
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1968
371139
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1968
371140
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1968
371141
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1968
371142
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1968
371143
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1969
371144
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1969
371145
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1969
371146
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1969
371147
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1969
371148
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1969
371149
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1969
371150
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1969
371151
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1969
371152
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1969
371153
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1969
371154
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1969
371155
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1970
371156
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1970
371157
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1970
371158
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1970
371159
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1970
371160
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1970
371161
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1970
371162
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1970
371163
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1970
371164
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1970
371165
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1970
371166
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1970
371167
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1971
371168
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1971
371169
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1971
371170
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1971
371171
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1971
371172
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1971
371173
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1971
371174
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1971
371175
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1971
371176
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1971
371177
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1971
371178
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1971
371179
   Геохимия : Доклады советских геологов. Проблема 10. – Москва : Наука, 1972. – 163с.
371180
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1972
371181
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1972
371182
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1972
371183
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1972
371184
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1972
371185
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1972
371186
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1972
371187
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1972
371188
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1972
371189
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1972
371190
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1972
371191
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1972
371192
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1973
371193
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1973
371194
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1973
371195
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1973
371196
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1973
371197
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1973
371198
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1973
371199
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1973
371200
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1973
371201
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1973
371202
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1973
371203
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1973
371204
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1974
371205
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1974
371206
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1974
371207
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1974
371208
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1974
371209
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1974
371210
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1974
371211
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1974
371212
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1974
371213
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1974
371214
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1974
371215
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1974
371216
  Сауков А.А. Геохимия / А.А. Сауков. – Москва : Наука, 1975. – 480 с.
371217
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1975
371218
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1975
371219
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1975
371220
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1975
371221
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1975
371222
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1975
371223
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1975
371224
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1975
371225
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1975
371226
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1975
371227
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1975
371228
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1975
371229
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1976
371230
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1976
371231
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1976
371232
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1976
371233
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1976
371234
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1976
371235
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1976
371236
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1976
371237
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1976
371238
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1976
371239
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1976
371240
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1976
371241
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1977
371242
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1977
371243
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1977
371244
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1977
371245
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1977
371246
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1977
371247
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1977
371248
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1977
371249
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1977
371250
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1977
371251
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1977
371252
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1977
371253
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1978
371254
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1978
371255
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1978
371256
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1978
371257
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1978
371258
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1978
371259
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1978
371260
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1978
371261
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1978
371262
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1978
371263
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1978
371264
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1978
371265
  Перельман А.И. Геохимия / А.И. Перельман. – Москва : Высшая школа, 1979. – 423с.
371266
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1979
371267
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1979
371268
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1979
371269
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1979
371270
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1979
371271
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1979
371272
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1979
371273
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1979
371274
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1979
371275
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1979
371276
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1979
371277
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1979
371278
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1980
371279
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1980
371280
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1980
371281
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1980
371282
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1980
371283
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1980
371284
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1980
371285
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1980
371286
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1980
371287
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1980
371288
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1980
371289
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1980
371290
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1981
371291
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1981
371292
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1981
371293
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1981
371294
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1981
371295
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1981
371296
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1981
371297
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1981
371298
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1981
371299
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1981
371300
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1981
371301
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1981
371302
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1982
371303
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1982
371304
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1982
371305
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1982
371306
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1982
371307
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1982
371308
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1982
371309
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1982
371310
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1982
371311
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1982
371312
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1982
371313
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1982
371314
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1983
371315
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1983
371316
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1983
371317
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1983
371318
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1983
371319
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1983
371320
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1983
371321
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1983
371322
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1983
371323
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1983
371324
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1983
371325
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1983
371326
  Браунлоу А.Х. Геохимия / А. Х. Браунлоу ; пер. с англ. Е.Н. Беляковой и др. ; под ред. Д.А. Минеева. – Пер.с англ. – Москва : Недра, 1984. – 463 с. – Библиогр. в конце глав
371327
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1984
371328
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1984
371329
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1984
371330
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1984
371331
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1984
371332
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1984
371333
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1984
371334
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1984
371335
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1984
371336
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1984
371337
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1984
371338
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1984
371339
  Зарицкий П.В. Геохимия / П.В. Зарицкий. – Харьков, 1985. – 55с.
371340
  Барабанов В.Ф. Геохимия : учебник для студ. геол. спец. вузов / В.Ф. Барабанов. – Ленинград : Недра, 1985. – 423 с.
371341
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1985
371342
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1985
371343
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1985
371344
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1985
371345
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1985
371346
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1985
371347
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1985
371348
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1985
371349
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1985
371350
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1985
371351
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1985
371352
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1985
371353
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1986
371354
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1986
371355
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1986
371356
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1986
371357
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1986
371358
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1986
371359
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1986
371360
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1986
371361
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1986
371362
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1986
371363
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1986
371364
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1986
371365
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1987
371366
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1987
371367
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1987
371368
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1987
371369
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1987
371370
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1987
371371
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1987
371372
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1987
371373
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1987
371374
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1987
371375
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1987
371376
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1987
371377
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1987
371378
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1988
371379
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1988
371380
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1988
371381
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1988
371382
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1988
371383
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1988
371384
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1988
371385
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1988
371386
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1988
371387
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1988
371388
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1988
371389
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1988
371390
  Перельман А.И. Геохимия : Учеб. для геол. / А.И. Перельман. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1989. – 527с. – ISBN 5-06-000472-4
371391
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1989
371392
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1989
371393
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1989
371394
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1989
371395
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1989
371396
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1989
371397
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1989
371398
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1989
371399
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1989
371400
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1989
371401
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1989
371402
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1989
371403
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1990
371404
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1990
371405
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1990
371406
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1990
371407
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1990
371408
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1990
371409
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1990
371410
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1990
371411
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1990
371412
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1990
371413
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1990
371414
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1990
371415
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1991
371416
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1991
371417
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1991
371418
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1991
371419
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1991
371420
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1991
371421
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1991
371422
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1991
371423
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1991
371424
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1991
371425
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1991
371426
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1991
371427
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1992
371428
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1992
371429
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1992
371430
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1992
371431
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1992
371432
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1992
371433
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1992
371434
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1992
371435
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1992
371436
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1992
371437
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1992
371438
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1992
371439
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1993
371440
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1993
371441
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1993
371442
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1993
371443
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1993
371444
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1993
371445
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1993
371446
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1993
371447
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1993
371448
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1993
371449
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1993
371450
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1993
371451
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1995
371452
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1995
371453
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1995
371454
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1995
371455
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1995
371456
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1995
371457
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1995
371458
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1995
371459
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 1995
371460
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1995
371461
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 1995
371462
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 1995
371463
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1996
371464
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1996
371465
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1996
371466
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1996
371467
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1996
371468
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1996
371469
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1996
371470
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 1996
371471
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 1996
371472
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 1997
371473
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 1997
371474
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 1997
371475
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 1997
371476
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 1997
371477
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 1997
371478
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 1997
371479
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 2003
371480
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 2003
371481
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 2003
371482
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 2003
371483
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 2003
371484
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 2003
371485
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 2003
371486
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 2003
371487
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 2003
371488
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 2003
371489
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 2003
371490
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 2003
371491
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 2006
371492
   Геохимия. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 2006
371493
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 2008
371494
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 2008
371495
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 2008
371496
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 2008
371497
  Чертко Н.К. Геохимия : учебное пособие для студ. высш. учеб. завед. по геол. спец. / Н.К. Чертко. – Минск : БГУ, 2009. – 183 с. – ISBN 978-985-518-031-0
371498
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 2009
371499
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 2009
371500
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 2009
371501
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 2009
371502
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 2009
371503
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 2010
371504
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 2010
371505
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 2010
371506
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 2010
371507
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 2010
371508
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 2010
371509
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 2010
371510
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 2010
371511
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 2010
371512
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 2011
371513
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 2011
371514
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 2011
371515
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 2011
371516
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 2011
371517
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 2011
371518
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 2011
371519
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 2011
371520
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 2011
371521
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 2011
371522
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 2011
371523
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 2012
371524
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 2012
371525
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 2012
371526
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 2012
371527
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 2012
371528
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 2012
371529
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 2012
371530
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 2012
371531
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 2012
371532
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 2012
371533
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 1. – 2013
371534
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 2013
371535
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 2013
371536
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 4. – 2013
371537
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 2013
371538
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 2013
371539
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 2013
371540
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 2013
371541
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 2013
371542
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 2013
371543
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 2013
371544
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 2013
371545
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 2014
371546
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 3. – 2014
371547
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 2014
371548
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 2014
371549
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 2014
371550
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 2014
371551
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 2. – 2015
371552
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 5. – 2015
371553
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 6. – 2015
371554
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 7. – 2015
371555
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 8. – 2015
371556
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 9. – 2015
371557
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 10. – 2015
371558
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 11. – 2015
371559
   Геохимия / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0016-7525
№ 12. – 2015
371560
   Геохимия , минералогия и генетические типы месторождений редких элементов. – М, 1964. – 632с.
371561
  Мырлян Н.Ф. Геохимия агроландшафтов Молдавии / Н.Ф. Мырлян. – Кишинев, 1989. – 76с.
371562
  Петриченко О.И. Геохимия акцессорных рассеянных щелочных элементов в процессе галогенеза : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Петриченко О.И.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1966. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
371563
  Кузнецов В.А. Геохимия аллювиального литогенеза / В.А. Кузнецов. – Минск, 1973. – 279с.
371564
  Дроздова Т.В. Геохимия аминокислот / Т.В. Дроздова. – Москва : Наука, 1977. – 199 с.
371565
  Минеев Д.А. Геохимия апогранитов и редкометальных метасоматитов Северо-Западного Тарбагатая / Д.А. Минеев. – М., 1968. – 185с.
371566
  Пушкарев Ю.Д. Геохимия аргона в связи с проблемой интерпретации К--Ar датировок магматических и метаморфических пород докембрия. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: 121 / Пушкарев Ю.Д.; АН СССР.Ин-т геохимии и аналит.химии. – М, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.21
371567
   Геохимия архея. – М, 1987. – 314с.
371568
  Емельянов Е.М. Геохимия Атлантического океана / Е.М. Емельянов, Е.А. Романкевич. – Москва : Наука, 1979. – 220 с.
371569
  Голубев А.И. Геохимия бальтов платформенного вулканизма Карелии / А.И. Голубев, Светов, .П. – Петрозаводск, 1983. – 191с.
371570
  Беус А.А. Геохимия бериллия в процессах эндогенного минералообразования : (на основе гидротермального эксперимента) / А.А. Беус, Ю.П. Диков. – Москва : Недра, 1967. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 155-158
371571
  Беус А.А. Геохимия бериллия и генетические типы бериллиевых месторождений / А.А. Беус ; Ин-т минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов. – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – 330 с. + вкл. л. схем.
371572
   Геохимия биомаркеров и катагенез органического вещества меловых и кайнозойских отложений Индигиро-Зырянского прогиба : (Северо-Восточная Якутия) / В.А. Каширцев, В.В. Гайдук, О.Н. Чалая, И.Н. Зуева // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 8. – С. 1027-1039 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1038-1039. – ISSN 0016-7886
371573
  Перельман А.И. Геохимия биосферы / А.И. Перельман. – Москва : Наука, 1973. – 167с.
371574
  Озима М. Геохимия благородных газов / М. Озима, Ф. Подосек. – Ленинград : Недра, 1987. – 342с.
371575
  Рожков А.М. Геохимия благородных газов высокотемпературных гидротерм / А.М. Рожков, А.Б. Верховский. – М, 1990. – 133с.
371576
  Горбов А.Ф. Геохимия бора / А.Ф. Горбов. – Ленинград : Недра, 1976. – 207с.
371577
  Александров С.М. Геохимия бора и олова в месторождениях магнезиально-скарновой формации / С.М. Александров ; АН СССР, Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И. Вернадского. – Москва : Наука, 1982. – 272 с., ил.
371578
  Билонижка П.М. Геохимия бора, брома и иода в калийных отложениях Прикарпатья : Автореф... канд. геол.-минерал. наук / Билонижка П.М. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1972. – 23 с.
371579
  Хардер Герман. Геохимия бора. / Герман. Хардер. – М., 1965. – 136с.
371580
  Розен Б.Я. Геохимия брома и йода. / Б.Я. Розен. – М, 1970. – 144с.
371581
   Геохимия в локальном металлогеническом анализе. – Новосибирск
1. – 1986. – 235с.
371582
   Геохимия в локальном металлогеническом анализе. – Новосибирск
1. – 1986. – 232с.
371583
   Геохимия в локальном металлогеническом анализе. – Новосибирск
3. – 1986. – 243с.
371584
  Гаврилин Р.Д. Геохимия варисских интрузивных комплексов Северного Тянь-Шаня / Р.Д. Гаврилин. – М., 1966. – с.
371585
  Махнач А.С. Геохимия венда Белоруссии / А.С. Махнач. – Минск, 1982. – 149с.
371586
  Брызгалин О.В. Геохимия вольфрама в гидротермальном процессе / О.В. Брызгалин ; АН СССР, Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И. Вернадского. – Москва : Наука, 1976. – 72 с. : граф. – Библиогр.: с. 66-71
371587
   Геохимия Восточно-Сихотэ-Алинского и Охотского вулканических поясов. – М, 1981. – 187с.
371588
  Емельянова Т.А. Геохимия вулканитов подводного хребта Витязя на Тихоокеанском склоне Курильской островной дуги / Т.А. Емельянова, Ю.А. Костицын, Е.П. Леликов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 316-332 : рис., табл. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7525
371589
   Геохимия вулканитов различных геодинамических обстановок. – Новосибирск, 1986. – 183с.
371590
   Геохимия вулканических зон Дальнего Востока. – Владивосток, 1978. – 152с.
371591
   Геохимия вулкано-плутонических ассоциаций э эндогенные месторождения Дальнего Востока. – Владивосток, 1977. – 108с.
371592
  Назаров А.Г. Геохимия высокогорных ландшафтов / А.Г. Назаров; АН СССР. Ин-т агрохимии и почвоведения. – Москва : Наука, 1974. – 198с. : 1 карта. – Библиогр.: с.162-167
371593
  Егоров О.С. Геохимия габброидов складчатых областей / О.С. Егоров. – Киев : Наукова думка, 1977. – 180с.
371594
  Соколов В.А. Геохимия газов земной коры и атмосферы. Геохимия природных газов. / В.А. Соколов. – М., 1966. – 302с.
371595
  Лукин А.Е. Геохимия газов Куюмбинского нефтегазоконденсатного месторождения (Восточная Сибирь) и общие закономерности формирования зон интенсивного газонакопления / А.Е. Лукин, В.В. Донцов // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 7-17 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0367-4290
371596
  Зорькин Л.М. Геохимия газов пластовых пород нефтегазоносных бассейнов / Л.М. Зорькин. – Москва, 1973. – 224с.
371597
  Борисенок Л.А. Геохимия галлия / Л.А. Борисенок. – Москва : Издательство Московского университета, 1971. – 231 с. – Библиогр.: с. 214-228
371598
   Геохимия галогенеза. – М, 1989. – 194с.
371599
  Шишкина О.В. Геохимия галогенов в морских и океанских осадках и иловых водах / О.В. Шишкина, Г.А. Павлова, В.С. Быкова; АН СССР. Ин-т океанологии. – Москва : Наука, 1969. – 117с.
371600
  Таран Ю.А. Геохимия геотермальных газов. / Ю.А. Таран. – М., 1988. – 168с.
371601
   Геохимия гидротермального рудообразования. – М, 1971. – 228с.
371602
   Геохимия гидротермальных рудных месторождений. – М, 1970. – 544с.
371603
   Геохимия гидротермальных рудных месторождений. – Москва : Мир. – (Науки о Земле)
Т.27. – 1970. – 544 с.
371604
  Барнс Х.Л. Геохимия гидротермальных рудных месторождений / ред. Х.Л. Барнс. – Москва : Мир. – (Науки о Земле)
Т. 83. – 1982. – 622 с.
371605
  Пампура В.Д. Геохимия гидротермальных систем облестей современного вулканизма / В.Д. Пампура. – Новосибирск, 1985. – 152с.
371606
  Сутурин А.Н. Геохимия гипербазитов Восточного Саяна / А.Н. Сутурин. – Новосибирск, 1978. – 141с.
371607
  Абдуллаев З.Б. Геохимия гипербазитов Малого Кавказа (Азербайджан) / З.Б. Абдуллаев, С.Ф. Гусейнова; АН АзССР, Ин-т неорган. и физ. химии. – Баку : Элм, 1987. – 170 с. : ил. – Библиогр.: с. 132-145
371608
  Фомин А.Б. Геохимия гипербазитов Украинского щита / А.Б. Фомин. – К, 1984. – 232с.
371609
  Иванов А.М. Геохимия гипергенного бора и поисковые признаки на бораты / А.М. Иванов. – Саратов, 1973. – 418с.
371610
  Бородин Л.С. Геохимия главных серий изверженных пород / Л.С. Бородин. – Москва : Недра, 1981. – 195 с. : ил. – Библиогр.: с. 188-194 (163 назв.)
371611
  Макагон В.М. Геохимия главных формаций гранитных пегматитов / В.М. Макагон, Б.М. Шмакин. – Новосибирск, 1988. – 210с.
371612
  Борисенко Е.Н. Геохимия глеевого катагенеза в породах красноцветной формации / Е.Н. Борисенко ; АН СССР, Ин-т геологии руд. месторождений, петрографии, минералогии и геохимии. – Москва : Наука, 1980. – 164 с. : ил. – Библиогр.: с. 154-163 (202 назв.)
371613
   Геохимия глубинных вулканических пород и ксенолитов. – М, 1980. – 332с.
371614
  Кременецкий А.А. Геохимия глубинных пород / А.А. Кременецкий, Л.Н. Овчинников. – Москва : Наука, 1986. – 261с.
371615
  Тугаринов Геохимия гранитоидов Нигерии. / Тугаринов, В.И. Коваленко. – М., 1973. – 107с.
371616
  Леликов Е.П. Геохимия гранитоидов фундамента Курильской островодужной системы / Е.П. Леликов, Т.А. Емельянова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 675-688 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 0016-7525
371617
  Ляхович В.В. Геохимия гранитоидов. Вопросы терминологии : теория и методика прикладных геохимических исследований // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 46-54. – Бібліогр.: 23 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 12). – ISSN 0203-7319
371618
   Геохимия диагенеза осадков Индийского океана. – Москва, 1985. – 125с.
371619
   Геохимия диагенеза осадков Тихого океана. – М, 1980. – 287с.
371620
  Нестеренко Г.В. Геохимия дифференцированных траппов (Сибирская платформа) / Г.В. Нестеренко, А.И. Альмухамедов. – Москва : Наука, 1973. – 198с.
371621
   Геохимия докембрийских и палеозойских отложений Сибири. – Новосибирск, 1973. – 175с.
371622
  Тарновский А.А. Геохимия донных отложений современных озер : На примере озер Карельского перешейка / А.А. Тарновский. – Ленинград, 1980. – 172с.
371623
  Власов Д.В. Геохимия дорожной пыли (Восточный округ Москвы) / Д.В. Власов, Н.С. Касимов, Н.Е. Кошелева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 23-33 : рис., табл. – Библиогр.: с. 31-33. – (География ; № 1). – ISSN 0201-7385
371624
  Билонижка П.М. Геохимия елементов главных подгрупп 1-Ш группы периодической системы Менделеева : учебное пособие / П.М. Билонижка, О.И. Матковский ; МВ и ССО УССР, Львов. гос. ун-т им. И. Франка. – Львов : ЛГУ, 1984. – 79 с.
371625
  Батурин Г.Н. Геохимия железомарганцевых конкреций океана / Г.Н. Батурин ; отв. ред. И.И. Волков, АН СССР, Ин-т океанологии им. П.П. Ширшова. – Москва : Наука, 1986. – 327, [1] с., [8] л. ил. : ил., карт. – Библиогр.: с. 295-326
371626
  Виноградов А.П. Геохимия живого вещества / А.П. Виноградов. – Ленинград : АН СССР, 1932. – 67с.
371627
  Звягинцев О.Е. Геохимия золота / О.Е. Звягинцев. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1941. – 114 с.
371628
   Геохимия золота. – Владивосток, 1974. – 180с.
371629
   Геохимия золота. – Владивосток, 1978. – 136с.
371630
  Разин В Л. Рожков Геохимия золота в коре выветривания и биосфее золоторудных месторождений куранахского типа / В Л. Рожков Разин. – М, 1966. – 255с.
371631
  Ясырев А.П. Геохимия золота в осадочных процессах : (на примере Русской платформы) / А.П. Ясырев, Н.М. Никитин. – Тула, 1972. – 78с.
371632
  Ясырев А.П. Геохимия золота в осадочных процессах / А.П. Ясырев. – М, 1972. – 190с.
371633
  Ясырев А.П. Геохимия золота в осадочных процессах / А.П. Ясырев. – М, 1972. – 190с.
371634
   Геохимия золота, редких и радиоактивных элементов : Сборник научных трудов. – Новосибирск, 1981. – 149с.
371635
  Лукашев К.И. Геохимия зоны гипергенеза / К.И. Лукашев, В.К. Лукашев. – Минск, 1975. – 424с.
371636
  Сущик Ю.Я. Геохимия зоны гипергенеза Украинских Карпат / Ю.Я. Сущик. – Киев : Наукова думка, 1978. – 210с.
371637
  Кульская О.А. Геохимия и аналитическая химия редкоземельных элементов / О.А. Кульская, Г.Д. Елисеева, Г.Я. Горный. – Киев : Наукова думка
2 : Методы анализа редкоземельных элементов иттриевой подгруппы в породах и минералах Украинского щита. – 1969. – 93с.
371638
  Тюленев А.Е. Геохимия и вещественный состав кор выветривания Юго-Восточного Зауралья (на примере Джетыгаринского массива) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 07.212 / Тюленев А.Е.; ЛГУ. – Л., 1970. – 18л.
371639
  Тюленев А.Е. Геохимия и вещественный состав кор выветривания Юго-Восточного Зауралья (на примере Джетыгаринского массива) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.121 / Тюленев А.Е.; ЛГУ. – Л., 1971. – 20л.
371640
   Геохимия и возраст пород комплекса щелочных метасоматитов и карбонатитов массива Гремяха-Вырмес, Кольский полуостров / Н.В. Сорохтина, Л.Н. Когарко, А.К. Шпаченко, М.В. Грознова, Ю.А. Костицын, И.А. Рощина, И.В. Гредина // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 1083-1097 : табл., рис. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0016-7525
371641
  Туркина О.М. Геохимия и вопросы генезиса метабазитов из гранулито-гнейсового комплекса Ангаро-Канского блока (юго-запад Сибирского кратона) / О.М. Туркина, А.Д. Ножкин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 892-906 : рис., табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0016-7525
371642
  Глазунов О.М. Геохимия и вопросы рудоносности гипербазитов и габриодов континентальных областей. : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: 04.00.02 / Глазунов О.М.; АН СССР. – Иркутск, 1977. – 53л. – Бібліогр.:с.49-53
371643
   Геохимия и генезис рассолов Иркутского амфитеатра. – М, 1965. – 160с.
371644
   Геохимия и геология базальтов и осадков рифта Таджура. – М, 1989. – 255с.
371645
   Геохимия и геология некоторых рудных месторождений. – Москва : Наука, 1970. – 200с.
371646
  Хант Джон Геохимия и геология нефти и газа. / Хант Джон. – М., 1982. – 704с.
371647
   Геохимия и геология фосфоритоносных и меденосных отложений Татарии : [сборник статей]. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1970. – 66 с. – Библиогр. в конце статей
371648
   Геохимия и гидрохимия природных вод Восточной Сибири. – Иркутск
-. – 1973. – 217с.
371649
  Дудкин О.Б. Геохимия и закономерности концентрации фосфора в щелочных массивах Кольского полуострова / О.Б. Дудкин. – Ленинград : Наука, 1977. – 204с.
371650
  Щипанский А.А. Геохимия и изотопный возраст эклогитов Беломорского пояса (Кольский полуостров): свидетельства о субдуцировавшей архейской океанической коре / А.А. Щипанский и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 3. – С. 341-364 : рис., табл. – Библиогр.: с. 361-364. – ISSN 0016-7886
371651
  Пампура В.Д. Геохимия и изотопный состав стронция в гидротермальных системах / В.Д. Пампура, Г.П. Сандимирова. – Новосибирск, 1991. – 119с.
371652
  Войткевич Г.В. Геохимия и космохимия изотопов / Г.В. Войткевич. – Москва, 1983. – 101с.
371653
  Шуколюков Геохимия и космохимия изотопов благородных газов / Шуколюков, Л.К. Левский. – М, 1972. – 336с.
371654
  Перельман А.И. Геохимия и ландшафты. / А.И. Перельман. – Москва : Знание, 1961. – 48с.
371655
  Бордон В.Е. Геохимия и металлоносность осадочного чехла Белоруссии / В.Е. Бордон ; АН БССР, Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и Техника, 1977. – 216 с. : ил., 1 отд. л. ил. – Библиогр.: с. 207-215 (185 назв.)
371656
  Павленко В.С. Геохимия и металлоносность палингенных гранитных пород складчатых областей / В.С. Павленко. – М., 1985. – 191с.
371657
  Ахмедов А.М. Геохимия и металлоностность метаморфизованных осадочных пород среднепротерозойского печенгского комплекса : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Ахмедов А.М.; Лнингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.19
371658
   Геохимия и методы анализа геологических объектов в Забайкалье. – Улан-Удэ, 1987. – 220с.
371659
  Дунин-Барковская Геохимия и минералогия висмута (Чаткало-Кураминские горы) / Дунин-Барковская. – Ташкент : Фан, 1978. – 271с.
371660
  Моисеенко В.Г. Геохимия и минералогия золота рудных районов Дальнего Востока. / В.Г. Моисеенко. – М, 1977. – 304с.
371661
   Геохимия и минералогия колчеданных месторождений южного склона Большого Кавказа. – Баку, 1979. – 208с.
371662
   Геохимия и минералогия первичных и вторичных ореолов. – Свердловск, 1986. – 136с.
371663
   Геохимия и минералогия почв сухих степей Казахстана. – Алма-Ата : Наука, 1978. – 168 с.
371664
   Геохимия и минералогия пустынно-естественных почв Казахстана. – Алма-Ата, 1975. – 157 с.
371665
   Геохимия и минералогия радиоактивных элементов Сибири. – Новосибирск, 1970. – 164с.
371666
   Геохимия и минералогия радиоактивных элементов Сибири. – Новосибрск : Наука, 1970. – 164 с.
371667
   Геохимия и минералогия рудных формаций Норильского региона. – Л, 1988. – 126с.
371668
  Юшко-Захарова Геохимия и минералогия селена и теллура в медно-никелевых месторождениях. / Юшко-Захарова. – М., 1964. – 112с.
371669
   Геохимия и минералогия среды. – Москва : Наука, 1972. – 295с.
371670
  Верштейн В.Е. Геохимия и нефтепоисковое значение изотопов кислорода и водорода природных вод. : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 04.00.13 / Верштейн В.Е.; ВНИИЯГГ. – Москва, 1985. – 50л.
371671
  Бургеля Н.К. Геохимия и окружающая среда / Н.К. Бургеля, Н.Ф. Мырлян. – Кишинев, 1985. – 106с.
371672
  Курганская Е.В. Геохимия и петрогенезис надсубдукционных вулканических комплексов Чарской сдвиговой зоны (Восточный Казахстан) / Е.В. Курганская, И.Ю. Сафонова, В.А. Симонов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 1. – С. 75-93 : рис., табл. – Библиогр.: с. 90-93. – ISSN 0016-7886
371673
  Глазунов О.М. Геохимия и петрология габро-пироксенитовой формации Восточного Саяна / О.М. Глазунов. – Новосибирск, 1975. – 202с.
371674
  Дмитриев Л.В. Геохимия и петрология коренных пород срединных океанических хребтов. : Автореф... Доктора.геол-минерал.наук: 04.00.02 / Дмитриев Л.В.; АН СССР. – М, 1973. – 45л.
371675
   Геохимия и петрология метасоматоза. – Новосибирск : Наука, 1975. – 179с.
371676
  Трошин Ю.П. Геохимия и петрология редкометальных плюмазитовых гранитов / Ю.П. Трошин, В.И. Гребенщикова, С.М. Бойко. – Новосибирск, 1983. – 182с.
371677
   Геохимия и петрология рудных районов Красноярского края. – Новосибирск, 1985. – 117с.
371678
   Геохимия и петрохимия осадочных комплексов Дальнего Востока. – Владивосток, 1980. – 143с.
371679
  Юдович Я.Э. Геохимия и рудогенез бария, фосфора и марганца в черных сланцах / Я.Э. Юдович, М.П. Кетрис, А.В. Мерц. – Сыктывкар, 1990. – .
371680
  Юдович Я.Э. Геохимия и рудогенез ванадия в черных сланцах / Я.Э. Юдович. – Сыктывкар, 1990. – 51с.
371681
  Юдович Я.Э. Геохимия и рудогенез золота в черных сланцах / Я.Э. Юдович, М.П. Кетрис, А.В. Мерц. – Сыктывкар, 1990. – .
371682
  Юдович Я.Э. Геохимия и рудогенез меди, цинка и свинца в черных сланцах / Я.Э. Юдович. – Сыктывкар, 1990. – 94с.
371683
  Олейников Б.В. Геохимия и рудогенез платформенных базитов / Б.В. Олейников. – Новосибирск : Наука, 1979. – 264с.
371684
  Юдович Я.Э. Геохимия и рудогенез токсичных элементов-прмесей в черных сланцах / Я.Э. Юдович, М.П. Кетрис. – Сыктывкар, 1990. – 82с.
371685
  Глазунов О.М. Геохимия и рудоносность габброидов и гипербазитов / О.М. Глазунов. – Новосибирск : Наука, 1981. – 192с.
371686
  Плющев Е.В. Геохимия и рудоносность гидротермально-метасоматических образований / Е.В. Плющев, В.В. Шатов. – Ленинград : Недра, 1985. – 247с.
371687
  Козлов В.Д. Геохимия и рудоносность гранитоидов редкометальных провинций / В.Д. Козлов. – М., 1985. – 304с.
371688
  Стульчиков В.А. Геохимия и рудоносность докембрия Верховцевской синклинали / В.А. Стульчиков. – К, 1985. – 153с.
371689
  Мехоношин А.С. Геохимия и рудоносность метагабброидов Восточного Саяна / А.С. Мехоношин. – Новосибирск, 1986. – 100с.
371690
  Калиненко В.В. Геохимия и рудоносность морских отложений раннего миоцена Северного Кавказа / В.В. Калиненко. – Москва : Наука, 1990. – 238с.
371691
  Хрусталев В.К. Геохимия и рудоносность палеозойских гранитоидов Витимского плоскогорья / В.К. Хрусталев; АН СССР; Сиб. отд.; Бурят. геолог. ин-т / отв. ред.В.Д.Козлов. – Новосибрск : Наука, 1990. – 136с.
371692
   Геохимия и рудообразование. – Киев
№ 6. – 1977
371693
   Геохимия и рудообразование. – Киев
№ 7. – 1978
371694
   Геохимия и рудообразование. – Киев
№ 8. – 1980
371695
   Геохимия и рудообразование. – Киев
№ 9. – 1981
371696
   Геохимия и рудообразование. – Киев
Вып. 10. – 1982
371697
   Геохимия и термобарометрия эндогенных флюидов. – К, 1988. – 151с.
371698
  Черепнин В.К. Геохимия и типы месторождений урана. / В.К. Черепнин. – Томск, 1966. – 314с.
371699
  Черепнин В.К. Геохимия и типы месторождений урана. / В.К. Черепнин. – 2-е изд., испр. и доп. – Томск, 1972. – 360с.
371700
  Ломоносов И.С. Геохимия и формироваие современных гидротерм Байкальской рифтовой зоны / И.С. Ломоносов. – Новосибирск, 1974. – 166с.
371701
   Геохимия и формирование состава соленых озер Западной Монголии / С.Л. Шварцев, М.Н. Колпакова, В.П. Исупов, А.Г. Владимиров, С. Ариунбилэг // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 432-449 : рис., табл. – Библиогр.: 47 назв. – ISSN 0016-7525
371702
  Гриненко В.А. Геохимия изотопов серы / В.А. Гриненко, Л.Н. Гриненко. – Москва : Наука, 1974. – 274с.
371703
  Панкина Р.Г. Геохимия изотопов серы нефтей и органического вещества. / Р.Г. Панкина. – М., 1978. – 247с.
371704
  Герасимовский В.И. Геохимия Илимауссакского щелочного массива = (Юго-Западная Гренландия) / В.И. Герасимовский. – Москва : Наука, 1969. – 175с.
371705
  Юдович Я.Э. Геохимия ископаемых углей / Я.Э. Юдович. – Л, 1978. – 264с.
371706
  Танатар И.И. Геохимия как основа учения о полезных ископаемых / И.И. Танатар. – Москва-Ленинград : Госгоргеолиздат, 1932. – 32 с.
371707
  Самойлов В.С. Геохимия карбонатитов / В.С. Самойлов. – Москва : Наука, 1984. – 191с.
371708
  Шраменко И.Ф. и др. Геохимия карбонатитов Украинского Щита / И.Ф. и др. Шраменко. – К., 1992. – 210с.
371709
   Геохимия карбонатных отложений системы Камско-Кинельских прогибов. – М, 1975. – 146с.
371710
   Геохимия каустобиолитов и их месторождений. – М, 1962. – 198с.
371711
  Илупин И.П. Геохимия кимберлитов / И.П. Илупин. – М., 1978. – 352с.
371712
  Векилова И Ф. Геохимия кобальта / И Ф. Векилова, . – Баку, 1966. – 188с.
371713
  Пачаджанов Д.Н. Геохимия красноцветных меловых отложений Таджикской депрессии / Д.Н. Пачаджанов. – М., 1981. – 244с.
371714
   Геохимия кремнезема. – М, 1966. – 424с.
371715
  Перельман А.И. Геохимия ландшафта / А.И. Перельман. – Москва : Географиз, 1961. – 495с.
371716
   Геохимия ландшафта. – Москва : Наука, 1967. – 166с
371717
   Геохимия ландшафта : материалы Московского филиала Географического общества СССР. – Москва
Вып. 3. – 1969. – 24с.
371718
  Перельман А.И. Геохимия ландшафта : Учебное пособие / А.И. Перельман. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1975. – 341с.
371719
  Чертко Н.К. Геохимия ландшафта / Н.К. Чертко. – Минск : БГУ, 1981. – 256с. : іл.
371720
  Алексеенко В.А. Геохимия ландшафта и окружающей среды / В.А. Алексеенко. – Москва : Недра, 1990. – 141с.
371721
  Перельман А.И. Геохимия ландшафта. / А.И. Перельман. – Москва : Высшая школа, 1966. – 392с.
371722
  Лукашев К.И. Геохимия ландшафтов / К.И. Лукашев, В.К. Лукашев. – Минск : Вышэйшая школа, 1972. – 358с.
371723
   Геохимия ландшафтов древних массивов. – Москва, 1976. – 48с.
371724
  Касимов Н.С. Геохимия ландшафтов зон разломов : (На примере Казахстана) / Н.С. Касимов. – Москва : Московский университет, 1980. – 119с.
371725
   Геохимия ландшафтов и борьба с загрязнениями природной среды. – Москва, 1977. – 35с.
371726
   Геохимия ландшафтов и география почв. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1982. – 259с.
371727
   Геохимия ландшафтов и поиски полезных ископаемых на Южном Урале. – Москва : Московский университет, 1961. – 183с.
371728
   Геохимия ландшафтов и процессы гипергенеза. – Москва : Наука, 1973. – 160с
371729
  Аржанова В.С. Геохимия ландшафтов и техногенез / В.С. Аржанова, П.В. Елпатьевский ; отв. ред. А.М. Короткий, А.Н. Качур ; АН СССР, Дальневост. отд., Тихоокеан. ин-т географии. – Москва : Наука, 1990. – 194 с. – Библиогр.: с. 187-195
371730
   Геохимия ландшафтов при поисках месторождений полезных ископаемых и охране окружающей среды. – Ростов -на-Дону, 1982. – 274с.
371731
   Геохимия ландшафтов рудных провинций. – Москва : Наука, 1982. – 262с.
371732
   Геохимия лепидолитовых гранитоидов проявления Мунгутийн Цагаан Дурулж : (Центральная Монголия) / Л.Г. Кузнецова, А.М. Спиридонов, С.И. Дриль, З.И. Куликова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 10. – С. 1401-1416 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1415-1416. – ISSN 0016-7886
371733
  Трошин Ю.П. Геохимия летучих компонентов в магматических породах, ореолах и рудах Восточного Забайкалья / Ю.П. Трошин. – Новосибирск, 1978. – 173с.
371734
  Морозов Н.П. Геохимия лития и рубидия в море : Автореф... канд. геол.-минер.наук: / Морозов Н.П.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1969. – 30л.
371735
  Солодов Н.А. и др. Геохимия лития, рубидия и цезия / Н.А. и др. Солодов. – Москва : Недра, 1980. – 233с.
371736
  Ставров О.Д. Геохимия лития, рубидия, цезия в магматическом процессе. / О.Д. Ставров. – М., 1978. – 214с.
371737
   Геохимия литогенеза. – М, 1963. – 460с.
371738
  Беус А.А. Геохимия литосферы / А.А. Беус. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1981. – 335с.
371739
  Сотникова С.И. Геохимия луговых и болотных ландшафтов зоны сухих степей (на прим. Южных Мугоджар). : Автореф... канд. географ.наук: 11.690 / Сотникова С.И.; МГУ. – М., 1972. – 32л.
371740
   Геохимия магматических пород океана и зон сочленения океан-континент. – Новосибрск : Наука, 1984. – 184с.
371741
   Геохимия магматических пород современных и древних активных зон. – Новосибирск, 1987. – 159с.
371742
  Кузьмин М.И. Геохимия магматических пород фанерозойских подвижных поясов / М.И. Кузьмин. – Новосибирск, 1985. – 199с.
371743
   Геохимия магнетизма. – Москва : Наука, 1982. – 224с.
371744
  Елисеева П М. Геохимия малых элементов в минерализованных водах и рассолах Днепровского артезианского бассейна : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Елисеева М.П. ; Ин-т геол. наук АН СССР. – Киев, 1967. – 19 с.
371745
  Школьник С.И. Геохимия марганцевых руд южного складчатого обрамления Сибирской платформы / С.И. Школьник, Е.Ф. Летникова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 551-560 : рис., табл. – Библиогр.: с. 559-560. – ISSN 0016-7525
371746
   Геохимия мезозойских латитов Забайкалья. – Новосибирск, 1984. – 215с.
371747
  Бордон В.Е. Геохимия мезозойских отложений Белоруссии / В.Е. Бордон, Е.Т. Ольховик ; Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Вышэйшая школа, 1974. – 176 с. : черт., и карт, 8 отд. л. черт. + карты. – Библиогр.: с. 165-175
371748
  Берг Г. Геохимия месторождений полезных ископаемых / Г. Берг ; пер. с немец.: Е.В. Казариновой, Н.Н. Граве ; под ред. Е.М. Янишевского. – Москва-Ленинград-Новосибирск : Горно-геолого-нефтяное изд., 1933. – 352 с.
371749
  Берг Г. Геохимия месторождений полезных ископаемых / Г. Берг ; пер. с немец. Н.А. Навашиной ; под ред. В.А. Зильбермин. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, 1937. – 427 с.
371750
   Геохимия метаморфических пород Курайского блока (Горный Алтай) / Я.В. Куйбида, Н.Н. Крук, Н.И. Гусев, В.Г. Владимиров, Е.И. Демонтерова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 4. – С. 527-548 : рис., табл. – Библиогр.: с. 545-548. – ISSN 0016-7886
371751
  Лукашин В.Н. Геохимия микроэлементов в процессах осадкообразования в Индийском океане. / В.Н. Лукашин. – М., 1981. – 184с.
371752
  Зауташвили Б.З. Геохимия микроэлементов глубоких подземных вод Грузии. / Б.З. Зауташвили. – Тбилиси, 1978. – 164с.
371753
  Махнач А.С. Геохимия микроэлементов группы железа в живетских и франских отложениях Белоруссии. / А.С. Махнач. – Минск, 1974. – 190с.
371754
  Шоу Д.М. Геохимия микроэлементов кристаллических пород / Д.М. Шоу; Под ред. Ю.К. Буркова и др. – Ленинград : Недра, 1969. – 208с.
371755
  Абдуазизов А.А. Геохимия микроэлементов мезозойских и кайнозойских отложений / А.А. Абдуазизов. – Ташкент : ФАН, 1978. – 132 с. : ил. – В надзаг.: Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. - Библиогр.: с. 127-131
371756
  Бабинец А.Е. Геохимия минерализованных вод Предкарпатья / А.Е. Бабинец, Р.В. Мальская ; АН УСССР, Ин-т геол. наук. – Киев : Наукова думка, 1975. – 191 с. – Список лит.: 188-190 (85 назв.)
371757
  Ляхович В.В. Геохимия минералов - основа поисковой минералогии // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1991. – С. 14-29. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  Рассмотрены возможности использования в поисковой минералогии такого важного признака, как состав минерала, четко наследующий геохимические особенности среды минералообразования.
371758
  Рехарский Вл.И. Геохимия молибдена в эндогенных процессах. / Вл.И. Рехарский. – М., 1973. – 268с.
371759
  Шишкина О.В. Геохимия морских и океанических иловых вод : Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук / Шишкина О.В. ; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И. Вернадского. – Москва, 1968. – 31с. – Бібліогр.:с.30-31
371760
  Шишкина О.В. Геохимия морских и океанических иловых вод / О.В. Шишкина. – Москва : Наука, 1972. – 228 с.
371761
   Геохимия нафтидов из локализованных на суше гидротермальных источников и вопросы их генезиса (Узон, Йеллоустон, Новая Зеландия) / Е.А. Фурсенко, В.А. Каширцев, А.Э. Конторович, А.Н. Фомин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 5/6. – С. 918-930 : рис., табл. – Библиогр.: с. 929-930. – ISSN 0016-7886
371762
   Геохимия неогенового литогенеза. – Минск, 1978. – 253с.
371763
  Дубина А.В. Геохимия нефелиновых и щелочных сиенитов Украинского щита (по данным ICP MS) / А.В. Дубина, С.Г. Кривдик, В.В. Шарыгин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 907-923 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0016-7525
371764
  Лапуть В.А. Геохимия нефтегазоносных отложений Белорусии. / В.А. Лапуть. – Минск, 1983. – 214с.
371765
  Абдуазизов А.А. Геохимия нефтегазоносных отложений Узбекистана и сопредельных территорий по данным изотопии углерода / А.А. Абдуазизов, Е.Д. Сынгаевский, С.Р. Рамазанов. – Ташкент : Фан, 1980. – 194 с. : ил. – Библиогр.: с. 176-194
371766
  Гончаров И.В. Геохимия нефтей Западной Сибири / Гончаров И.В. – Москва : Недра, 1987. – 179, [2] с.
371767
  Багир-Заде Геохимия нефтей и газов Апшеронско-Прибалханского порога / Ф.М. Багир-Заде, Л.А. Буряковский, Ф.Р. Бабаев ; М-во высш. и средн. спец. образования АзССР, Азерб. гос. ун-т. – Москва : Недра, 1974. – 285 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 277-283 (108 назв.)
371768
  Старобинец И.С. Геохимия нефтей и газов Средней Азии / И.С. Старобинец. – М., 1966. – 292с.
371769
  Старобинец И.С. Геохимия нефтей и газов Средней Азии. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: / Старобинец И.С.; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1966. – 40л. – Бібліогр.:с.38-40
371770
  Старобинец И.С. Геохимия нефтей и газов ферганской депрессии / И.С. Старобинец, Ф.З. Сагидова. – Ташкент, 1963. – 156с.
371771
  Курбский Г.П. Геохимия нефтей Татарии. / Г.П. Курбский. – М., 1987. – 166с.
371772
   Геохимия нефтей, конденсатов и природных газов рифей-вендсикх и кембрийских отложений Сибирской платформы. – Москва, 1988. – 240с.
371773
  Добрянский А.Ф. Геохимия нефти / А.Ф. Добрянский. – Ленинград ; Москва, 1948. – 476 с.
371774
   Геохимия нефти и нефтяных месторождений. – М, 1962. – 208с.
371775
  Ботнева Т.А. Геохимия нефтяных попутных газов : (по материалам Волго-Уральской области, Кавказа и и Южно-Уральской области) / под общ. ред. В.А. Соколова ; Т.А. Ботнева, Р.Г. Панкина, В.А. Соколов. – Москва : Недра, 1966. – 202 с. : ил. – Библиогр.: с. 195-200
371776
  Жуховицкая А.Л. Геохимия озер Белоруссии / А.Л. Жуховицкая, В.А. Генералова. – Минск, 1991. – 202с.
371777
   Геохимия озерно-болотного лиогенеза. – Минск, 1971. – 279с.
371778
  Лутц Б.Г. Геохимия океанического и континентального магнетизма / Б.Г. Лутц. – Москва : Недра, 1980. – 247с.
371779
  Беус А.А. Геохимия окружающей среды / А.А. Беус, Л.И. Грабовская, Н.В. Тихонова. – Москва : Недра, 1976. – 248 с.
371780
  Фортескью К Д.А. Геохимия окружающей среды / К Д.А. Фортескью. – Москва : Прогресс, 1985. – 360с.
371781
   Геохимия окружающей среды. – Москва : Недра, 1990. – 333с.
371782
  Зарицкий П.В. Геохимия окружающей среды : Учебное пособие для студ. экологическ. специальностей высш. учебн. зав. / П.В. Зарицкий; Мин-во образования и науки Украины; Харьковск. нац. ун-тет им. В.Н.Каразина. – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2002. – 153 с. – ISBN 966-623-109-3
371783
  Некрасов И.Я. Геохимия олова и редких элементов Верхояно-Чукотской складчатой области / И.Я. Некрасов. – Москва, 1966. – 380с.
371784
  Манская С.М. Геохимия органического вещества / С.М. Манская, Т.В. Дроздова. – М., 1964. – 316с.
371785
  Романкевич Е.А. Геохимия органического вещества в океане / Е.А. Романкевич. – Москва : Наука, 1977. – 256с. : Ил. – Библиогр.: с.235-253
371786
  Юдович Я.Э. Геохимия органического вещества в палеозойских отложениях Печорского Урала в связи с прогнозом нефтегазоносности / Я.Э. Юдович. – Сыктывкар, 1975. – 43с.
371787
  Гилинская Л.Г. Геохимия органического вещества в природных апатитах фосфоритов по спектрам ЭПР свободных радикалов / Л.Г. Гилинская, Ю.Н. Занин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 1119-1139 : табл., рис. – Библиогр.: 52 назв. – ISSN 0016-7525
371788
  Аранбаев М.П. Геохимия органического вещества древнеоазисных почв аридной зоны / М.П. Аранбаев ; АН Туркмен. ССР, Ин-т пустынь, Лаб. биогеохимии пустынь. – Ашхабад : Ылым
Ч. 1, кн. 1 : Органическое вещество древнеоазисных почв дельты Мургаба / под ред. чл.-кор. АН СССР д-ра геол.-минерал. наук проф. В.А. Ковды и д-ра биол. наук проф. Д.С. Орлова. – 1978. – 199 с. – Библиогр.: с. 182-196
371789
  Родионова К.Ф. Геохимия органического вещества и нефтематеринские породы фанерозоя / К.Ф. Родионова, С.П. Максимов. – Москва, 1981. – 367с.
371790
   Геохимия органического вещества нефтогазоносных отложений Западной Якутии. – Новосибирск, 1984. – 113с.
371791
  Лисицын А.П. Геохимия осадков Атлантического океана -- Geochemisty of the sediments of the Atlantic ocean: Карбонаты и кремнезем. / А.П. Лисицын. – М., 1977. – 256с.
371792
  Тарновский А.А. Геохимия осадков субаквальных ландшафтов Карельского перешейка : Автореф... канд. геогр.наук: 11.690 / Тарновский А.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 16л.
371793
  Семененко Н.П. Геохимия осадочно-вулканогенных формаций Украинского щита : (Центральная часть) / Н.П. Семененко; АН УССР. Ин-т геохимии и физики минералов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 143с.
371794
  Дегенс Э.Т. Геохимия осадочных образований / Э.Т. Дегенс. – Москва : Мир, 1967. – 299с.
371795
   Геохимия осадочных пород и руд : (Материалы 7 Всесоюзной литологической конференции 1965 г.). – Москва : Наука, 1968. – 443 с.
371796
  Мейнард Дж. Геохимия осадочных рудных месторождений / Дж. Мейнард. – Москва : Мир, 1985. – 358с.
371797
   Геохимия осадчного процесса в Балтийском море. – М, 1986. – 228с.
371798
   Геохимия осадчных пород и прогноз полезных ископаемых. – К, 1976. – 162с.
371799
   Геохимия осадчных пород и прогноз полезных ископаемых. – Киев : Наукова думка, 1978. – 248с.
371800
   Геохимия осадчных формаций Урала. – Свердловск, 1987. – 127с.
371801
  Гребнев Р.А. Геохимия основных пород платиноносного массива Вурэчуайвенч (Мончегорский комплекс, Кольский регион) / Р.А. Гребнев, Т.В. Рундквист, П.В. Припачкин // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 791-806 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0016-7525
371802
   Геохимия отложений джезказганской толщи. – Алма-Ата, 1968. – 49с.
371803
  Козлов В.Д. Геохимия палеозойских гранитоидов Ундино-Газимурского района. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Козлов В.Д.; АН СССР. – Иркутск, 1966. – 21л.
371804
  Предовский А.А. Геохимия печенгского комплекса. / А.А. Предовский. – Л., 1974. – 139с.
371805
  Звягинцев О.Е. Геохимия платины / О.Е. Звягинцев. – Ленинград : ОНТИ, 1936. – 96 с.
371806
   Геохимия платформенных и геосинклинальных осадочных пород и руд. – Москва : Наука, 1983. – 262с.
371807
   Геохимия поджемных вод некоторых районов Туркмении и Узбекистана. – М, 1963. – 99с.
371808
  Суярко В.Г. Геохимия подземных вод восточной части Днепровско-Донецкого авлакогена. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: 04.00.02, 04.00.06 / Суярко В.Г.; НАН Украины, ин-т геохимии, минералогии и рудообразования. – К., 1995. – 29л.
371809
  Матусевич В.М. Геохимия подземных вод Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна. / В.М. Матусевич. – М., 1976. – 158с.
371810
  Крайнов С.Р. Геохимия подземных вод хозяйственно-питьевого назначения / С.Р. Крайнов, В.М. Швец. – Москва : Недра, 1987. – 235с.
371811
   Геохимия позднекайнозойсих осадков Черного моря. – М, 1982. – 242с.
371812
  Тагеева Н.В. Геохимия поровых вод при диагенезе морских осадков. / Н.В. Тагеева, М.М. Тихомирова. – М., 1962. – 246с.
371813
  Шумлянский Л.В. Геохимия пород Осницко-Микашевичского вулкано-плутонического пояса Украинского щита // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 972-985 : рис., табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0016-7525
371814
  Серебренникова О.В. Геохимия порфиринов / О.В. Серебренникова, Т.В. Белоконь. – Новосибирск, 1984. – 87с.
371815
  Краюшкин В.А. Геохимия порфиринов и генезис нефти / В.А. Краюшкин, Э.Е. Гусева, Р.М. Морозова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 26-38 : рис., табл. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 0367-4290
371816
  Сапрыкин Ф.Я. Геохимия почв и охрана природы / Ф.Я. Сапрыкин. – Ленинград, 1984. – 232 с.
371817
  Базилевич Н.И. Геохимия почв содового засоления / Н.И. Базилевич ; Почв. ин-т им. В.В. Докучаева. – Москва : Наука, 1965. – 352 с. – Библиогр.: с. 328-350
371818
   Геохимия природных вод : Труды Второго междунар. симпозиума Ростов-на Дону, 17-22 мая 1982 г. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 616с.
371819
  Дривер Д. Геохимия природных вод / Д. Дривер. – М., 1985. – 440с.
371820
  Зауташвили Б.З. Геохимия природных вод рудных месторождений Локского кристаллического массива и ее применение в поисковых работах : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Зауташвили Б.З.; Груз. ССР. Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1962. – 25л.
371821
  Перельман А.И. Геохимия природных вод. / А.И. Перельман. – М., 1982. – 152с.
371822
  Соколов В.А. Геохимия природных газов / В.А. Соколов. – Москва : Недра, 1971. – 335с.
371823
  Буачидзе Г.И. Геохимия природных газов района верхнего течения р. Куры : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Буачидзе Г. И.; Груз. политехн. ин-т им. Ленина. – Тбилиси, 1965. – 29л.
371824
  Глазовская М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов СССР : учебное пособие / М.А. Глазовская. – Москва : Высшая школа, 1988. – 327 с.
371825
  Чахмахчев В.А. Геохимия процесса миграции углеводородных систем / В.А. Чахмахчев. – Москва : Недра, 1983. – 231с.
371826
   Геохимия процессов миграции рудных элементов. – Москва : Наука, 1977. – 278с.
371827
  Осетров О.А. Геохимия процессов минералообразования / О.А. Осетров. – М, 1978. – 80с.
371828
   Геохимия процессов нефтегазообразования и нефтегазонакопления в мезозойских отложениях Западной Сибири : [сб. ст.]. – Тюмень : ЗапсибНИГНИ, 1986. – 156, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
371829
   Геохимия процессов рудообразования. – М, 1982. – 270с.
371830
  Когарко Л.Н. Геохимия радиоактивных элементов в породах Гулинского массива (Полярная Сибирь) // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 803-810 : табл., рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7525
371831
  Жмодик С.М. Геохимия радиоактивных элементов в процессе выветривания карбонатитов, кислых и щелочных пород / С.М. Жмодик. – Новосибирск, 1984. – 145с.
371832
   Геохимия радиогенных и радиоактивных изотопов. – Л, 1974. – 256с.
371833
   Геохимия радиогенных изотопов на ранних стадиях эволюции Земли. – Москва : Наука, 1983. – 271с.
371834
   Геохимия радиоцезия в почвах Полесских ландщафтов / Б.Ф. Мицкевич, А.И. Самчук, Ю.Я. Сущик, Л.М. Бережная // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1991. – С. 30-40 : Табл. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  Излагаются результаты изучения ландшафтно-геохимических закономерностей распределения радиоцезия на территории, прилегающей тридцатикилометровой зоне Чернобыльской АЭС. Приводятся экспериментальные данные по миграции радиоцезия на основе изучения его ...
371835
  Антипин В.С. Геохимия раннепалеозойских гранитоидов Прибайкалья и их геодинамическая интерпретация (хр. Хамар-Дабан, о.Ольхон) / В.С. Антипин, Н.В. Горлачева, В.А. Макрыгина // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 2. – С. 228-243 : рис., табл. – Библиогр.: с. 242-243. – ISSN 0016-7886
371836
  Мележик В.А. Геохимия раннепротерозойского литоганеза / В.А. Мележик, А А. Предовский, . – Ленинград, 1982. – 208 с.
371837
   Геохимия расплавных включений в цирконе из Азовского Zr-REE месторождения (Украинский щит) / Е.В. Левашова, Д.К. Возняк, С.Г. Скублов, Т.В. Каулина, А.А. Кульчицкая // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 2. – С. 45-61 : рис., табл. – Библиогр.: 39 назв. – ISSN 2519-2396
371838
  Иванов В.В. Геохимия рассеянных элементов в гидротермальных месторождениях / В.В. Иванов. – Москва : Недра, 1966. – 391с.
371839
  Петров Б.В. Геохимия регионального метаморфизма и ультраметаморфизма / Б.В. Петров, В.А. Макрыгина. – Новосибирск : Наука, 1975. – 342с.
371840
  Макрыгина В.А. Геохимия регионального метаморфизма и ультраметаморфизма умеренных и низких давлений / В.А. Макрыгина. – Новосибирск, 1981. – 200 с.
371841
  Виноградов А.П. Геохимия редких и рассеяных химических элементов в почвах / А.П. Виноградов. – Москва : АН СССР, 1950. – 279 с.
371842
  Виноградов А.П. Геохимия редких и рассяных химических элементов в почвах / А.П. Виноградов. – 2-е изд. – Москва, 1957. – 237с.
371843
  Юдович Я.Э. Геохимия редких щелочей / Я.Э. Юдович. – Сыктывкар, 1993. – 76с.
371844
  Щербина В.В. Геохимия редких элементов / В.В. Щербина. – Москва-Ленинград : Госгеолиздат
Ч. 1. – 1946. – 88 с.
371845
   Геохимия редких элементов : Сборник статей. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 534 с.
371846
   Геохимия редких элементов. – Баку, 1966. – 124с.
371847
  Таусон Л.В. Геохимия редких элементов в гранитоидах / Л.В. Таусон. – М., 1961. – 230с.
371848
   Геохимия редких элементов в магматических комплексах Восточной Сибири. – Москва : Наука, 1972. – 299с.
371849
  Крайнов С.Р. Геохимия редких элементов в подземных водах (в связи с геохимическими поисками месторождений) / С.Р. Крайнов. – Москва : Недра, 1973. – 295с.
371850
  Балакишиева Геохимия редких элементов в полиметаллических месторождениях Азербайджана. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Балакишиева БА.; АН АзССР. – Баку, 1965. – 20л.
371851
  Бабаева З.Э. Геохимия редких элементов в полиметаллических месторождениях Малого Кавказа : Автореф. ди. ... канд. геол.-минер. наук / Бабаева З.Э. ; Азербайджан. гос. ун-т. – Баку, 1969. – 26 с.
371852
  Бабаева З. Геохимия редких элементов в полиметаллических месторождениях Малого Кавказа : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук : 121 / Бабаева З.; Азербайджан. гос. ун-т. – Баку, 1970. – 24 с.
371853
  Трошин Ю.П. Геохимия редких элементов в полиметаллических рудах Забайкалья : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Трошин Ю.П.; Моск. гос. ун-т. Геол. фак. Ин-т геохимии Сиб. отд-ния АН СССР. – Иркутск, 1965. – 27л.
371854
   Геохимия редких элементов в связи с проблемой петрогенезиса : Труды геохимическог симпозиума (20-24 декабря 1957 г.). – Москва, 1959. – 167с.
371855
   Геохимия редких элементов в ультраосновных и основных комплесах Восточной Сибири. – М, 1973. – 154с.
371856
   Геохимия редких элементов в ультраосновных породах и колчеданных месторождениях Азербайджана. – Баку, 1984. – 128с.
371857
  Могаровский В.В. Геохимия редких элементов интрузивных пород Таджикистана / В.В. Могаровский. – Душанбе, 1987. – 295с.
371858
  Новрузов Н.А. Геохимия редких элементов колчеданно-полиметаллических месторождений южного склона Большого Кавказа. (На прим. Филизчайского месторождения). : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Новрузов Н.А.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1968. – 21л.
371859
  Балашов Ю.А. Геохимия редкоземельных элементов / Ю.А. Балашов ; АН СССР, Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И. Вернадского. – Москва : Наука, 1976. – 267 с. – Библиогр.: с. 234-266
371860
   Геохимия редкоземельных элементов базитах и гипербазитах. – Новосибирск, 1985. – 108с.
371861
  Надарейшвили Д.Г. Геохимия редкоземельных элементов в интрузивах Аджаро-Триалетии. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 121 / Надарейшвили Д.Г.; АН ГССР.Геол.ин-т. – Тбилиси, 1969. – 27л.
371862
  Балашов Юрий Андреевич Геохимия редкоземельных элементов в магматических и осадочных процессах : Автореф. дис. ... д-ра геол.-минерал. наук : 04.00.02 / Балашов Юрий Андреевич ; АН СССР. – Москва, 1974. – 50 с.
371863
   Геохимия редкоземельных элементов в эндогенных процессах. – Новосибирск : Наука, 1982. – 209с.
371864
  Иванов В.В. Геохимия рения / В.В. Иванов, Е.М. Поплавко, В.Н. Горохова. – Москва : Наука, 1969. – 160 с.
371865
  Мамедов З.М. Геохимия рения, селена и теллура в рудах медно-молибденовой формации нахичеванской АССР (Ордубадский район) : Автореф... канд. геол.наук: 04.127 / Мамедов З.М.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1972. – 25л.
371866
  Кузнецов В.А. Геохимия речных долин : (науч. и прикл. аспекты исслед.) / Кузнецов В.А. ; АН БССР, Ин-т геохимии и геофизики. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 302, [1] с. – Библиогр.: с. 283-301
371867
  Ферсман А.Е. Геохимия России / А.Е. Ферсман. – Л.
вып. 1. – 1922. – 214с.
371868
  Баев В.Г. Геохимия ртути в природных водах : Автореф... канд. геолого-минер. наук: 04121 / Баев В.Г. ; Рост. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1970. – 22 с.
371869
  Говоров И.Н. Геохимия рудных районов Приморья / И.Н. Говоров. – М, 1977. – 251с.
371870
   Геохимия рудных элементов в процессах выветривания, осадконакопления и катагенеза : Сборник научных трудов. – Новосибирск, 1979. – 161с.
371871
  Бурмин Ю.А. Геохимия рудоносных кор выветривания / Ю.А. Бурмин. – Москва : Недра, 1987. – 226с.
371872
   Геохимия рудообразующих систем и металлогенический анализ : Сборник научных трудов. – Новосибирск : Наука, 1989. – 218с.
371873
   Геохимия рудообразующих элементов основных и ультраосновных пород. – Москва : Наука, 1976. – 215с.
371874
  Бухникашвили Ш.А. Геохимия свинца, цинка, молибдена и олова в гранитоидах Келасурского интрузива и вопросы его потенциальной рудоносности. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: 04.00.02 / Бухникашвили Ш.А.; АН ГССР. – Тбилиси, 1975. – 20с.
371875
   Геохимия сейсмоактивных региональных разломов (Байкальская рифтовая зона, Восточная Сибирь) / Н.В. Вилор, Л.Д. Адрулайтис, О.В. Зарубина, Б.С. Данилов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 64-82 : рис., табл. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 0016-7525
371876
  Медведев А.Я. Геохимия серебра в пермотриасовых траппах Сибирской платформы / А.Я. Медведев, А.И. Альмухамедов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 7. – С. 876-882 : рис. – Библиогр.: с. 881-882. – ISSN 0016-7886
371877
   Геохимия серебра сульфидных месторождений Центрального Казахстана и Рудного Алтая - Geochemictry of silver the sulphide deposits of Central Kazakhstan and Rudni Altai. – Алма-Ата, 1975. – 295с.
371878
  Анисимов Л.А. Геохимия сероводорода и формирование залежей высокосернистых газов / Л.А. Анисимов. – Москва : Недра, 1976. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 151-159
371879
  Кузнецова С.Я. Геохимия серы в дифференцированных щелочных массивах / С.Я. Кузнецова. – М, 1986. – 168с.
371880
  Волков И.И. Геохимия серы в осадках океана / И.И. Волков; Отв. ред. Остроумов Э.А. – Москва : Наука, 1984. – 272с.
371881
  Александров С.М. Геохимия скарно- и рудообразования в доломитах / С.М. Александров ; отв. ред. А.А. Маракушев ; АН СССР, Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И. Вернадского. – Москва : Наука, 1990. – 343 с., ил.
371882
   Геохимия сложнопостроенных месорождений нефти и газа. – Тюмень, 1988. – 148с.
371883
  Лукашев К.И. Геохимия служит человеку / К.И. Лукашев. – Минск, 1961. – 48с.
371884
   Геохимия современных и ископаемых осадков териалы VIII Междунар. конгр. по орган. геохимии. – Москва, 1982. – 290 с.
371885
   Геохимия современных поствулканических процессов : Сборник статей. – Москва : Мир, 1965. – 175с.
371886
  Загорский В.Е. Геохимия сподуменовых пегматитов и щелочно-редкометалльных метасоматитов / В.Е. Загорский, Л.Г. Кузнецова. – Новосибирск : Наука, 1990. – 137с.
371887
  Емельянов Е.М. Геохимия Средиземного моря / Е.М. Емельянов; Лисицын А.П. – Киев : Наукова думка, 1979. – 131с.
371888
  Хефс Й. Геохимия стабильных изотопов / Й. Хефс. – Москва, 1983. – 198с.
371889
   Геохимия стабильных изотопов кислорода и водорода корундоносных пород и минералов северной Карелии как индикатор необычных условий формирования / С.В. Высоцкий, А.В. Игнатьев, В.И. Левицкий, В.П. Нечаев, Т.А. Веливецкая, В.В. Яковенко // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 843-853 : рис., табл. – Библиогр.: 53 назв. – ISSN 0016-7525
371890
  Галимов Э.М. Геохимия стабильных изотопов углерода / Э.М. Галимов. – М., 1968. – 224с.
371891
  Галимов Эрик Михайлович Геохимия стабильных изотопов углерода : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 121 / Галимов Эрик Михайлович; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1970. – 51л. – Бібліогр.:с.45-51
371892
  Касимов Н.С. Геохимия степных и пустынных ландшафтов / Н.С. Касимов. – Москва : Московський университет, 1988. – 253с.
371893
  Алексеенко В.А. Геохимия стратифицированых свинцово-цинковых месторождений / В.А. Алексеенко. – Ростов, 1981. – 265с.
371894
  Юдович Я.Э. Геохимия стронция в карбонатных отложениях. / Я.Э. Юдович. – Л, 1980. – 152с.
371895
  Скиба Н.С. Геохимия стронция и бария / Н.С. Скиба. – Фрунзе, 1970. – 238 с.
371896
  Семененко Н.П. Геохимия сфер Земли / Н.П. Семененко. – Киев : Наукова думка, 1983. – 143с.
371897
  Семененко Н.П. Геохимия сфер Земли / Н.П. Семененко. – 2-е изд., доп. и перераб. – Киев : Наукова думка, 1987. – 158с.
371898
  Тайсаев Т.Т. Геохимия таежно-мерзлотных ландшафтов и поиски рудных месторождений / Т.Т. Тайсаев. – Новосибирск, 1981. – 137с.
371899
  Кузьменко М.В. Геохимия тантала и генезис эндогенных танталовых месторождений / М.В. Кузьменко. – Москва : Наука, 1978. – 214с.
371900
  Щербаков А.В. Геохимия термальных вод / А.В. Щербаков. – М., 1968. – 236с.
371901
   Геохимия техногенеза. – Новосибирск, 1986. – 144с.
371902
  Соботович Э.В. Геохимия техногенеза / Э.В. Соботович, С.П. Ольштынский. – Киев : Наукова думка, 1991. – 226с.
371903
   Геохимия техногенного преобразования ландшафтов. – Москва, 1978. – 80с.
371904
   Геохимия техногенного процессов. – М, 1990. – 174с.
371905
   Геохимия техногенных процессов. – Москва : Наука, 1990. – 176 с.
371906
   Геохимия техногенных радионуклидов / НАНУ; Ин-тут геохимии окружающей среды; Отв. ред.: Э.В.Соботович, Г.Н.Бондаренко. – Киев : Наукова думка, 2002. – 332 с. – ISBN 966-00-0766-3
371907
  Поляков А.И. Геохимия тория в щелочных породах Кольского полуострова / А.И. Поляков. – Москва : Наука, 1970. – 167с.
371908
   Геохимия торфяных месторождений. – Калинин, 1979. – 100с.
371909
  Безель В.С. Геохимия травянистых биогеоценозов: биогенные циклы химических элементов при загрязнении природной среды тяжелыми металлами / В.С. Безель, Т.В. Жуйкова, В.А. Гордеева // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 252-263 : рис., табл. – Библиогр.: с. 263. – ISSN 0016-7525
371910
  Жовинский Э.Я. Геохимия тяжелых металлов в почвах Украины / Э.Я. Жовинский, И.В. Кураева; НАНУ. Ин-тут геохимии, минералогии и рудообраз. – Киев : Наукова думка, 2002. – 214с. – ISBN 966-00-0761-2
371911
   Геохимия тяжелых металлов в природных и техногенных ландшафтах. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1983. – 195с.
371912
  Азимов А. Геохимия углеводородных флюидов Мангышлак - Устюртской области в связи с вопросами нефтегазоносности : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 121 / Азимов А.; Ин-т геологии и разведки нефт. и газвоых месторождений. – Ташкент, 1970. – 29л.
371913
  Сиражидинов Д. Геохимия углеводородных флюидов мезо-кайнозойских отложений Узбекистана / Д. Сиражидинов; М-во геол. СССР; Ин-т геол. и разведки нефтяных и газовых месторождений. – Ташкент : Фан, 1982. – 148с. : Ил. – Библиогр.: с.139-147
371914
   Геохимия углекислых вод природного комплекса Чойган (северо- восток Тувы) / Ю.Г. Копылова, Н.В. Гусева, К.Д. Аракчаа, А.А. Хващевская // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 11. – С. 1635-1648 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1646-1648. – ISSN 0016-7886
371915
  Диденко А.В. Геохимия углеродосодержащих соединений ртутных месторождений Украины / А.В. Диденко. – К., 1985. – 122с.
371916
  Юдович Я.Э. Геохимия угольных включений в осадочных породах / Я.Э. Юдович. – Ленинград : Наука, 1972. – 84с.
371917
  Фомин А.Б. Геохимия ультрабазитов юго-западной части Украинского щита / А.Б. Фомин. – Киев, 1979. – 226с.
371918
  Никитина И.Б. Геохимия ультрапресных вод мерзлотных ландшафтов / И.Б. Никитина. – Москва, 1977. – 146с.
371919
  Никитина И.Б. Геохимия ультрапресных вод мерзлотных ландшафтов / И.Б. Никитина. – Москва : Наука, 1977. – 146 с.
371920
  Евсеева Л.С. Геохимия урана в зоне гипергенеза / Л.С. Евсеева, А.И. Перельман. – Москва : Госатомиздат, 1962. – 239 с.
371921
  Евсеева Л.С. Геохимия урана в зоне гипергенеза / Л.С. Евсеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1974. – 280с.
371922
  Леонова Л.Л. Геохимия урана и тория в вулканическом процессе на примере Курило-Камчатской зоны / Л.Л. Леонова, Н.И. Удальцова. – Новосибирск : Наука, 1974. – 102с.
371923
  Сиражидинов Д. Геохимия флюидов (нефтей, газов, кондендсатов и вод) Муберекского района Бахаро-Хивинскиой области и прилегающих территорий. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Сиражидинов Д.; Ин-т гелогии и разведки нефтяных и газовых месторождений. – Ташкент, 1966. – 25л.
371924
  Жовинский Э.Я. Геохимия фтора / Э.Я. Жовинский, И.В. Кураева. – Киев : Наукова думка, 1987. – 156с.
371925
  Филимонова Л.Г. Геохимия фтора в зоне гипергенеза областей многолетней мерзлоты / Л.Г. Филимонова. – М, 1977. – 152с.
371926
  Жовинский Э.Я. Геохимия фтора в осадочных формациях юго-запада Восточно-Европейской платформы / Э.Я. Жовинский. – К, 1979. – 199с.
371927
  Костецкая Е.В. Геохимия хлора в щелочных породах Ловозерского массива : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Костецкая Е. В.; МГУ, Геол. факт. – М, 1962. – 15л.
371928
   Геохимия цирконов и монацитов из аллювиальных и ледниковых отложений Украины (Восточно-европейская платформа) и Антарктического полуострова (Западная Антарктида): сопоставление и возможная интерпретация / С.П. Савенок, С.Е. Шнюков, А.В. Андреев, В.Р. Морозенко // Український антарктичний журнал : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2005. – № 3. – С. 57-66. – ISSN 1727-7485
371929
  Митропольский А.Ю. Геохимия Черного моря / А.Ю. Митропольский, А.А. Безбородов, Е.И. Овсяный. – Киев : Наукова думка, 1982. – 144с.
371930
  Голубев А.И. Геохимия черносланцевых комплексов нижнего протерозоя Карело-Кольского региона / А.И. Голубев. – Л., 1984. – 192с.
371931
  Юдович Я.Э. Геохимия черных сланцев / Я.Э. Юдович, М.П. Кетрис. – Ленинград : Наука, 1988. – 270с.
371932
  Лукашев В.К. Геохимия четвертичного литогенеза / В.К. Лукашев. – Минск : Наука и Техника, 1970. – 296с.
371933
  Тугаринов Геохимия щелочного метасоматоза. / Тугаринов, Павленко, И.В. Александров. – М., 1963. – 204с.
371934
  Ковалев С.Г. Геохимия эклогитов максютовского комплекса (Южный Урал) и генетическая природа их протолитов / С.Г. Ковалев, Е.А. Тимофеева, Е.О. Пиндюрина // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 299-327 : рис., табл. – Библиогр.: с. 326-327. – ISSN 0016-7525
371935
  Ковальский В.В. Геохимия экология / В.В. Ковальский. – М, 1973. – 64с.
371936
  Корж В.Д. Геохимия элементного состава гидросферы / В.Д. Корж. – Москва : Наука, 1991. – 244 с. – ISBN 5-02-001566-0
371937
   Геохимия элементов-гидролизатов. – Москва, 1980. – 239с.
371938
  Латыш И.К. Геохимия элементов-примесей Скелеватского магнетитового месторождения / И.К. Латыш, В.А. Шапошников. – К, 1974. – 63с.
371939
  Перельман А.И. Геохимия элементов в зоне гипергенеза. / А.И. Перельман. – Москва : Недра, 1972. – 288с.
371940
   Геохимия элементов группы железа в эндогенном процессе. – Новосибирск : Наука, 1985. – 200с.
371941
   Геохимия элементов и соединений в почвах : сборник статей. – Ашхабад : Ылым. – (Итоги завершенных работ молодых ученых, аспирантов и стажёров лаборатории ; 1)
т. 5 : труды лаборатории биохимии пустынь. – 1977. – 72 с.
371942
  Абдуллаев З.Б. Геохимия элементов семейства железа в ультраосовных породах Малого Кавказа. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Абдуллаев З.Б.; Аз.гос.ун-т. – Баку, 1967. – 22л.
371943
  Александров С.М. Геохимия эндогенного бора / С.М. Александров, В.Л. Барсуков, В.В. Жербина ; АН СССР, Ин-т геохимии и аналетической химии. – Москва : Наука, 1968. – 184 с. – Библиогр.: С. 173-183
371944
  Рипп Г.С. Геохимия эндогенного оруднения и критерии прогноза в складчатых областях / Г.С. Рипп. – Новосибирск, 1984. – 190с.
371945
   Геохимия эндогенных процессов. – Иркутск, 1977. – 227с.
371946
   Геохимия эндогенных процессов = Geochemistry of endogenic processes. – Иркутск, 1979. – 210с.
371947
  Перельман А.И. Геохимия эпигенетических процессов : (зона гипергенеза) / А.И. Перельман. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1965. – 272с.
371948
  Перельман А.И. Геохимия эпигенетических процессов : (зона гипергенеза) / А.И. Перельман. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1968. – 332с.
371949
  Лебедев Б.А. Геохимия эпигенетичесских процессов у осадочных бассейнах / Б.А. Лебедев. – Л., 1992. – 239с.
371950
  Болотов В.И. Геохимия, метаморфизм и некоторые вопросы генезиса амфиболитов северо-восточной части Кольского полуострова (Зона Колмозеро-Воронья) : Автореф... канд. геол. минерал.наук: / Болотов В. И.; ЛГУ. – Л., 1972. – 22л.
371951
  Кравченко С.М. Геохимия, минералогия и генезис апатитоносных массивов : (Маймеча-Котуйс. карбонатитовая провинция) / С.М. Кравченко, Ю.А. Багдасаров ; отв. ред. Е.И. Семенов ; Ин-т минерологии, геохимии и кристаллохимии редких элементов. – Москва : Наука, 1987. – 127, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 127-128 (51 назв.)
371952
   Геохимия, минералогия и генетические типы месторождений редких элементов. – Москва : Наука
2. – 1964. – 831 с.
371953
   Геохимия, минералогия и генетические типы месторождений редких элементов. – М
3. – 1966. – 860с.
371954
   Геохимия, минералогия и литология черных сланцев. – Сыктывкар, 1987. – 134с.
371955
   Геохимия, минералогия и месторождения бериллия : сборник переводов. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 190 с. – (Редкие металлы)
371956
   Геохимия, минералогия и методы определения элементов группы платины. – Москва : Недра, 1970. – 200с.
371957
   Геохимия, минералогия и петрология = Geochemistry, mineralogy and petrology. – София, 1997. – ISSN 0324-1718


  1997. N 1/2
371958
   Геохимия, минералогия и петрология = Geochemistry, mineralogy and petrology. – София. – ISSN 0324-1718
Кн. 33. – 1998


  1997. N 1/2
371959
   Геохимия, минералогия и петрология = Geochemistry, mineralogy and petrology. – София : Проф.Марин Дринов. – ISSN 0324-1718
Кн. 34. – 1998
371960
   Геохимия, минералогия и петрология = Geochemistry, mineralogy and petrology. – София : Проф.Марин Дринов. – ISSN 0324-1718
Кн. 35. – 1998
371961
   Геохимия, минералогия и петрология = Geochemistry, mineralogy and petrology. – София. – ISSN 0324-1718
N 36. – 1999


  1997. N 1/2
371962
   Геохимия, минералогия и петрология = Geochemistry, mineralogy and petrology. – София. – ISSN 0324-1718
N 37. – 2000
371963
   Геохимия, минералогия и петрология = Geochemistry, mineralogy and petrology. – София. – ISSN 0324-1718
N 38. – 2001


  1997. N 1/2
371964
   Геохимия, минералогия и петрология = Geochemistry, mineralogy and petrology. – София. – ISSN 0324-1718
N 39. – 2002
371965
   Геохимия, минералогия, петрография. 1962 г.. – Москва, 1964. – 236 с.
371966
   Геохимия, минерология и генетические типы месторождений редких элементов. – М, 1964. – 688с.
371967
   Геохимия, петрография и минералогия осадочных образований. – Москва : Из-во АН СССР, 1963. – 459с.
371968
   Геохимия, петрография и минеральные месторождения Сибири. – Томск : Из-во Томского университета, 1984. – 151с.
371969
   Геохимия, петрология и минералогия щелочных пород. – Москва : Наука, 1971. – 208с.
371970
   Геохимия, петрофизика и вопросы генезиса новейших вулканитов Советских Карпат. – Киев : Вища школа, 1976. – 192 с.
371971
  Кудельский А.В. Геохимия, формирование и распространение йодо-бромных вод. / А.В. Кудельский, М.Ф. Козлов. – Минск : Наука и Техника, 1970. – 144с.
371972
   Геохимия. Минералогия. – Москва, 1980. – 231с.
371973
   Геохимия. Минералогия : Международный геологический конгресс. 26 сессия. Доклады советских ученых. – Москва : Наука, 1980. – 232 с.
371974
   Геохимия. Минералогия. Петрология : Международный геологический конгресс. 25 сессия. Доклады советских геологов. – Москва : Наука, 1976. – 463с.
371975
  Мак-Леннан Скотт М. Геохимия: разделы, процессы, явления // Энциклопедия систем жизнеобеспечения : Знания об устойчивом развитии / Ред. С.Б. Созинов. – Москва : Магистр-Пресс, 2005. – Т. 1. – С. 145-159. – ISBN 5-89317-203-5
371976
   Геохімічна діяльність мікроорганізмів та її прикладні аспекти : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / І.П. Козлова, О.С. Радченко, Л.Г. Степура, Т.О. Кондратюк, А.І. Піляшенко-Новохатний; НАНУ, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. – Київ : Наукова думка, 2008. – 528 с., 12л. іл. : іл. – ISBN 978-966-00-0739-0
371977
  Остафійчук І.М. Геохімічна кореляція інтрузивних масивів криккудукського і боровського комплексів Північного Казахстану (за допомогою варіаційно-статистичного аналізу) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 26-38 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геології ; № 13)
371978
  Яковенко Мирослава Геохімічна спеціалізація торф"яних областей (районів) Львівщини / Яковенко Мирослава, Хоха Юрій // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 115-117 : табл. – ISSN 0869-0774
371979
  Рога І.В. Геохімічна структура ландшафтів природного заповідника "Медобори" та прилеглих сільськогосподарських територій : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 247-256 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0868-6939
371980
  Толстой М.І. Геохімічна типізація гранітоїдних комплексів Українського кристалічного щита й особливості умов їх формування / М.І. Толстой, Н.В. Костенко, А.П. Гожик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 18-24. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  На підставі визначення геохімічної спеціалізації гранітоїдних комплексів УЩ проведено їхню загальну геохімічну типізацію. Побудовано схему геохімічної кореляції комплексів. Установлено характерні ознаки геохімічних типів гранітоїдів. Аргументовано ...
371981
  Толстой М.І. Геохімічна типізація гранітоїдних комплексів Українського щита й особливості їх умов формування / М.І. Толстой, Н.В. Костенко, А.П. Гожик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 106-112 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  На підставі визначення геохімічної спеціалізації гранітоїдних комплексів УЩ проведено їх загальну геохімічну типізацію. Побудовано схему геохімічної кореляції комплексів. Встановлено характерні ознаки геохімічних типів гранітоїдів. Аргументовано ...
371982
  Буц Ю.В. Геохімічна трансформація міграційних властивостей важких металів під впливом техногенного навантаження пірогенного походження / Ю.В. Буц, О.В. Крайнюк // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 2 (24). – С. 95-100 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2073-5057
371983
   Геохімічне дослідження грунтів природоохоронних об"єктів східної частини Південного берега Криму / І. Кураєва, Е. Локтіонова, В. Манічев, Е. Гущина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 60-63. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані про закономірність розподілу хімічних елементів в грунтотворних породах, грунтах та рослинності територій заповідних зон східної частини Південного берега Криму. Data of the regularity distribution of the chemical elements in the ...
371984
   Геохімічне моделювання магматичної системи вулканічного острова Десепшен (Західна Антарктида): принципи та задачі / С. Шнюков, І. Лазарєва, О. Хлонь, О. Митрохин, Ю. Гасанов, В. Морозенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 29-33. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Сформовано новий об"єднаний банк аналітичних даних (n=204), що репрезентує головні породні різновиди до- та пост-кальдерного етапів розвитку вулканічного комплексу острова Десепшен (Західна Антарктида). Розроблено та попередньо апробовано принципову ...
371985
  Шевченко Л.М. Геохімічний аспект проблем природокористування у гірничопромислових ландшафтах України // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 19-23 : табл. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 1561-4980
371986
  Прилепа Д. Геохімічний фактор локалізації маршалітів кори вивітрювання магнетитових кварцитів Криворізького бассейну / Д. Прилепа, В. Євтєхов, Е. Часова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 40-44. – (Геологія ; вип. 4 (75)). – ISSN 1728-3817


  Маршаліти мають значне поширення в корі вивітрювання залізорудної товщі Криворізького басейну: їх кількість локально досягає 20% від загального об"єму гематитових кварцитів - продуктів вивітрювання первинних магнетитових кварцитів. Необхідність ...
371987
   Геохімічні критерії кількісної оцінки інтенсивності оґлеєння лесових ґрунтів Північно-Західного Причорномор"я України / С.В. Корнєєнко, Д.Ф. Чомко, С.Є. Шнюков, Ф.В. Чомко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 147-152. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
371988
  Міцкевич Б.Ф. Геохімічні ландшафти Українського щита / Б.Ф. Міцкевич; АН УРСР; Інститут геохімії та фізики мінералів. – Київ : Наукова думка, 1971. – 174с.
371989
  Міцкевич Б.Ф. Геохімічні методи розшуків та умови їх застосування на Україні і в Молдавії. / Б.Ф. Міцкевич. – Київ : Наукова думка, 1965. – 128с.
371990
  Костенко Н.В. Геохімічні особливості гранітоїдів різних етапів докембрійської тектоно-магматичної активізації на українському щиті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 62-65. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  За геохімічними особливостями гранітоїдів визначено комплекси УЩ, які безпосередньо сформувалися внаслідок прояву процесів тектоно-магматичної активізації (ТМА) або зазнали їхнього впливу. Виділено чотири етапи докембрійської ТМА гранітоїдного типу на ...
371991
  Мацібора О.В. Геохімічні особливості заплавних грунтів окремих хроноінтервалів суббореального періоду голоцену в басйні Південного Бугу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 308-316 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв.
371992
  Суярко В.Г. Геохімічні особливості ореольних вод основних типів гідротермального зруденіння Донецької складчастої споруди / В.Г. Суярко, Л.В. Іщенко, О.О. Сердюкова // Пошукова та екологічна геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України ; голов. ред. Е.Я. Жовинський ; редкол.: Г.В. Артеменко, Р.Я. Бєлєвцев, Г.М. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (18). – С. 44-50. – ISSN 2079-956X
371993
   Геохімічні особливості поверхневих вод басейну р. Дністер у межах України / Р. Паньків, М. Кость, В. Гарасимчук, О. Майкут, О. Мандзя, І. Сахнюк, Р. Козак, О. Пальчикова // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 135-144. – ISSN 0869-0774
371994
  Компанець Г.С. Геохімічні особливості розподілу і концентрації міді в породах різного літологічного типу та фаціальної належності нижньодевонської червоноколірно-теригенної формації Львівського палеозойського прогину / Г.С. Компанець, О.Ю. Шестаков, М.С. Ковальчук // Пошукова та екологічна геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України ; голов. ред. Е.Я. Жовинський ; редкол.: Г.В. Артеменко, Р.Я. Бєлєвцев, Г.М. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (18). – С. 32-43. – ISSN 2079-956X
371995
   Геохімічні особливості рудних літохімічних аномалій Українських Карпат / Н.О. Крюченко, Е.Я. Жовинський, П.С. Папарига, О.А. Жук, Е.В. Панаіт, К.Е. Дмитренко // Пошукова та екологічна геохімія : щорічник / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України ; голов. ред. Е.Я. Жовинський ; редкол.: Г.В. Артеменко, Р.Я. Бєлєвцев, Г.М. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (18). – С. 51-56. – ISSN 2079-956X


  "Визначено фонові та аномальні значення вмісту валового та рухомих форм As, Pb, Cd, Ni, Ag, Cu, Zn, Au, Co у буроземних ґрунтах саулякського рудного поля (Рахівський рудний район). Встановлено, що висококонтрастні аномалії над рудним тілом (коефіцієнт ...
371996
  Галецький Л.С. Геохімічні особливості рудоконцентруючих мегазон активізації України / Л.С. Галецький, А.С. Войновський, У.З. Науменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 53-58. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  На території України виділяється регіональна геодинамічна система з трьох наскрізних широтних мегазон активізації. В її межах концентрується більшість рудних родовищ, для яких характерна комплексність, поліхронність і зв"язок з різновіковими ...
371997
  Ільїна О.В. Геохімічні особливості та біотичний склад донних відкладів озера Гривенське / О.В. Ільїна, М.П. Пасічник // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 68-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2227-3220
371998
  Гоголев К.І. Геохімічні особливості та вік метаосадових порід зеленокам"яних структур Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.02 / Гоголев Костянтин Ігорович ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
371999
  Келеберда В.С. Геохімічні пошуки нафти і газу. Історичний аспект / В.С. Келеберда; Український науково-дослідний інститут природних газів УкрНДІгаз. – Харків, 2001. – 48с.
372000
   Геохімічні характеристики грунтових утворень районів захоронення побутових відходів за результатами екологічних досліджень / О.М. Трофимчук, І.В. Кураєва, О.Т. Азімов, С.П. Кармазиненко, К.С. Злобіна // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 3 (35), липень - вересень 2020 р. – С. 5-21. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2411-4049
<< На початок(–10)371372373374375376377378379380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,