Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>
369001
  Зубрицька М. "Гуманітарії можуть і повинні допомогти суспільству" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19-20 квітня (№ 72/73). – С. 3


  Розмова з проректором Львівського національного університету ім. І. Франка М. Зубрицькою після обрання її до Всесвітньої академії мистецтв і науки (WAAS).
369002
  Мирний М. "Гуманітарна місія": як в Україні шукатимуть людей, зниклих безвісти під час війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 вересня (№ 34). – С. 11


  "В Україні створять міжвідомчу координаційну комісію, яка шукатиме людей, зниклих безвісти під час війни, і працюватиме над соціальною допомогою їхнім рідним. Створити таку комісію зобов"язав ухвалений парламентом у липні закон "Про правовий статус ...
369003
  Кириленко В. "Гуманітарна політика - це також захист України" / розмову вели Роман Гривінський, Тетяна Поліщук, Марія Прокопенко, Валентин Торба, Ганна Шеремет // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 21-22 жовтня (№ 190/191). – С. 14-15


  Віце-прем"єр-міністр В. Кириленко - про реформи у культурі, науці, видавничій справі та... головах громадян.
369004
  Яремчук О. "Гуманітарна" првокація. Кому вигідно? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 листопада (№ 199/200). – С. 7


  Звинувачення Івана Франка в антисемітизмі та заклики демонтувати пам"ятну дошку на стінах Віденського університету.
369005
  Печенев В.А. "Гуманный" социализм против реального гуманизма / В.А. Печенев. – М., 1974. – 127с.
369006
  Андреев А.Ю. "Гумбольдтовский миф" и дискуссии о модели классического университета в современной зарубежной историографии // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 31-49. – ISBN 966-544-344-5
369007
  Романова О. "Гумки" (Les Gommes) Алана Роб-Гріє як зразок французького "нового роману" // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : наукові записки кафедри української літератури та компаративістики / МОНУ; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 4. – С. 117-124. – ISBN 966-8645-19-7
369008
  Кіндратенко А. "Гунські" імена, які мають українське чи германське походження // Походження українців та деяких інших індоєвропейських народів і мов / А.М. Кіндратенко. – Харків : Майдан, 2019. – С. 186-215. – ISBN 978-966-372-737-0
369009
  Поліщук Т. "Гурман у всьому..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 31 липня (№ 135). – С. 7


  Пам"яті українського режисера Андрія Крітенка.
369010
  Штейнбук Ф.М. "Гуси-лебеді летять..." Михайла Стельмаха в контексті тілесно-міметичного методу аналізу художніх творів // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 274-279. – (Філологічні науки ; № 1)
369011
  Каторгин В. "Гутен таг" : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 53-81. – ISSN 0321-1878
369012
  Дутка В. "Гуцульський імпресіонізм" Леона Вичулковського // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 341-352. – ISSN 0236-4832
369013
  Глушко М. "Гуцульщина" Володимира Шухевича - віддзеркалення загального стану українського народознавства наприкінці XIX - на початку XX ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1330-1335. – ISSN 1028-5091


  "Йдеться про історичні передумови виникнення головного авторського проекту Володимира Шухевича - дослідження «Гуцульщина», закономірність його публікування у виданні «Материяли до українсько-руської етнольогії», наукову цінність праці з погляду її ...
369014
  Долгушин Ю.А. "ГЧ" / Ю.А. Долгушин. – Москва, 1959. – 424с.
369015
  Долгушин Ю.А. "ГЧ" / Ю.А. Долгушин. – Москва, 1960. – 496с.
369016
  Кузьменко В.І. Гуманістична критика веберо-тейлорівської концепції управління // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 15-20. – ISBN 966-614-021-7
369017
  Ладиченко В.В. Гуманістична парадигма системного підходу до організації державної влади // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 7-13. – ISSN 1563-3349
369018
  Гетьман В.І. Гуманістична цінність заповідних ландшафтів національної та регіональних екомереж України // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2006. – Формування національної екологічної мережі України. – С. 5-10. – (Охорона навколишнього середовища ; № 12). – ISBN 966-8670-38-8
369019
  Юхименко Наталія Федорівна Гуманістичні параметри самореалізації особистості: потреби, інтереси, цінності : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Юхименко Н.Ф.; МОіНУ. Переяслав-Хмельницький держ. педагог. ун-тет ім. Г.Сковороди. – Київ, 2003. – 173с. – Бібліогр.: л.159 - 173
369020
  Норкіна О.Ф. Гуманістично-зорієнтовані технології навчання у загальноосвтній школі України (кінець 20 - початок 21 століття) : Монографія / КНУТШ; Норкіна О.Ф. – Київ : Київський університет, 2006. – 164с. – ISBN 966-594-855-5
369021
  Москаленко Н.М. Гуманітаризація вищої культурологічної освіти в Україні XX - XXI ст. : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Москаленко Н.М. ; М-во культури і туризму України ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
369022
  Антонова В.Ф. Гуманітаризація вищої технічної освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 4-5
369023
  Сащак Н. Гуманітаризація вищої технічної освіти в Україні у контексті Болонського процесу / Н. Сащак, Н. Соломчак // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 56-58. – ISSN 0131-6788
369024
  Козьма В. Гуманітаризація вищої школи та роль викладача в процесі формування політичної культури молоді // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 4 (60), липень - серпень. – С. 135-140
369025
  Григор"єв В.Й. Гуманітаризація здорового способу життя : пошуки альтернатив // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С.76-83
369026
  Канак Ф.М. Гуманітаризація інженерної освіти: реалії і проблеми // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
369027
  Синєокий А. Гуманітаризація навчання природничих дисциплін засобами вивчення іноземної мови // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 214-215
369028
  Кир"ян Т.І. Гуманітаризація освіти і структура медичних ВНЗ України кінця XX- початку XXI століть // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 77-84. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
369029
  Первий Г. Гуманітаризація освіти у НТУ "Дніпровська політехніка" / Г. Первий, Д. Колісник // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (178). – С. 39-47. – ISSN 1682-2366
369030
  Овчаренко В.М. Гуманітаризація освіти як умова формування фахівців нової генерації // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 31-32
369031
  Воронка Г.С. Гуманітаризація післядипломної економічної освтіи в університетах великобританіх : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Воронка Г. С.; Ін-т педагог. і психол. проф. освіти ак-мії пед. наук Укр. – К., 1996. – 245л. – Бібліогр.:л.198-245
369032
  Воронка Галина СТепанівна Гуманітаризація післядипломної кеономічної освіти в університетах Великобританії : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Воронка Галина СТепанівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
369033
  Пестушко В. Гуманітаризація як засіб удосконалення методики навчання географії // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.15-17. – ISSN 0131-6788
369034
  Ченбай А Н. Гуманітаризація як чинник модернізації освіти в сучасному технічному університеті // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 131-133. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
369035
  Гирич І. Гуманітаристика Київського університету і Українська академія наук (до 175 річчя з дня заснування Університету Св. Володимира) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 10 (98). – С. 29-31.
369036
   Гуманітарії про проблеми освіти : Збірка науково-методичних праць. – Запоріжжя, 1995. – 53 с.
369037
  Костенко Л. Гуманітарна аура або дефект головного дзеркала // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 15-22 березня (№ 16/17). – С. 1. 8-9
369038
  Стуканов С. Гуманітарна аура нації та відновлення головного дзеркала // "Гармонія крізь тугу дисонансів..." : [літопис долі Л. Костенко] / І.М. Дзюба, Л.В. Костенко, Є О. Пахльовська. – Київ : Либідь, 2016. – С. 470-471. – ISBN 978-966-06-0713-2


  У Донецьку пройшли "Дні творчості Ліни Костенко".
369039
  Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або дефект головного дзеркала / Ліна Костенко // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 1 (59). – С. 6-15. – ISSN 1810-2131
369040
  Костенко Л. Гуманітарна аура нації, або Дефект головного дзеркала // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 40-48. – ISBN 966-7576-12-4
369041
  Костенко Л.В. Гуманітарна Аура нації, або дефект головного дзеркала / Л.В. Костенко. – Київ : Вид.дім "КМ Аkademia", 1999. – 32с. – ISBN 966-518-126-2
369042
  Вєдєнєєв Д. Гуманітарна безпека України та "історичний чинник" конфліктогенності в українсько-польських відносинах // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 10-19. – ISBN 978-966-600-651-9
369043
  Олійник Я.Б. Гуманітарна географія як наука / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 3-19
369044
  Гнатовський М. Гуманітарна дипломатія – найпрозоріше вікно в Європу / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 3


  Богдан Токарський, випускник КНУ імені Тараса Шевченка став співорганізатором міждисциплінарної конференції "Україна та виклики міжнародного права: анексія, агресія та кібервійна". Центр українських студій провів її наприкінці року в Кембриджському ...
369045
   Гуманітарна дипломатія // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 2


  Б.Токарський навчався на відділенні міжнародного права ІМВ, має ступінь магістра міжнародного права КНУ та магістра філології Кембриджу.
369046
  Кравченко А. Гуманітарна дипломатія від мальтійського Ордена // Київський університет. – Київ, 2016. – Квітень (№ 4). – С. 6


  На початку квітня університет став місцем проведення Міжнародної конференції «Мальтійський Орден і Україна: історія, сьогодення, перспективи», що пройшла в рамках першого робочого візиту до України Прем’єр-міністра (Великого канцлера) Мальтійського ...
369047
  Дужич Л. Гуманітарна дипломатія Мальтійського ордену та її роль у сучасному міжнародному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 6 (244). – С. 197-200
369048
  Ціватий В. Гуманітарна дипломатія: інституційні та міжнародно-політичні аспекти захисту прав людини у XXI сторіччі // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 52-53. – (Політичні науки)


  Рецензія на монографію: Белова-Ганева Г. Актуални тенденции в защитата правата на човека / Габриела Белова-Ганева- София: КЛАСИК ДИЗАЙН ЕООД, 2013. - 268 с. ISBN 978-954-91109-8-2 (мова видання - болгарська). Монографія професора Габріели ...
369049
  Артеменко Л. Гуманітарна діяльність американської адміністрації допомоги на території // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 46-51
369050
  Артеменко Л. Гуманітарна діяльність Американської адміністрації допомоги на території УСРР у 1922 - 1923 рр. // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 62-76
369051
  Завальнюк О.М. Гуманітарна діяльність Івана Огієнка в Кам"янці-Подільському: основні напрямки, масштаби і результативність (1918-1920 рр.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 54-62. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
369052
  Ткач Т.Я. Гуманітарна діяльність ООН з подолання наслідків стихійних лих : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Ткач Тетяна Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – 248 арк. – Бібліогр.: арк. 200-248
369053
  Ткач Т.Я. Гуманітарна діяльність ООН з подолання наслідків стихійних лих : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Ткач Тетяна Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
369054
  Ткач Т.Я. Гуманітарна діяльність ООН з подолання наслідків цунамі в Індійському океані 2004 року // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 488-492. – ISSN 2076-1554
369055
  Балдинюк Олександр Васильович Гуманітарна діяльність ООН у контексті врегулювання збройних конфліктів /1990-2000 рр./. : Автореф... кандид. політнаук: 23.00.04 / Балдинюк Олександр Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 2000. – 18л.
369056
  Балдинюк О.В. Гуманітарна діяльність ООН у контексті врегулювання збройних конфліктів /1990-2000рр./ : 23.00.04:Дис....канд. політичн. наук. / Балдинюк О.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 222л. – Бібліогр.: C.185-222
369057
  Аракелова І.О. Гуманітарна допомога міжнародних організацій-донорів постраждалим від воєнного конфлікту в Україні // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління. – Маріуполь, 2016. – № 1 (70). – C. 18-26. – (Серія "Державне управління"). – ISBN 978-966-430-134-0. – ISSN 2308-104X
369058
  Коваль О.А. Гуманітарна експертиза у просторі освіти інформаційного суспільства / О.А. Коваль, І.О. Макарчук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 24-28. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (29))
369059
  Гриценко В.С. Гуманітарна ерудиція у фахових компетенціях культуролога // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (3). – С. 58-61. – ISSN 2616-9967


  "Стаття присвячена дослідженню гуманітарної освіченості як ознаки фаховості культуролога. Окрему увагу приділено актуалізації культурології як науки, здатної впливати на сучасні процеси розвитку культури, розглянуто необхідність врахування даного ...
369060
  Олексишин О.О. Гуманітарна інтелігенція Прикарпаття в період сталінізму (1944-1953 рр.) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 328-334
369061
  Мельник О.В. Гуманітарна інтелігенція Радянської України 1920-х років: історіографія поняття // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 36. – С.135-146. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
369062
  Мотиль В.І. Гуманітарна інтервенція в міжнародному праві : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11- міжнародне право / Мотиль В.І.; Львівський Національний ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2005. – 226 л. – Бібліогр.: л. 195-226
369063
  Мотиль В.І. Гуманітарна інтервенція в міжнародному праві : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: Спец. 12.00.11 / Володимир Ігорович Мотиль; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
369064
  Мотиль В.І. Гуманітарна інтервенція та міжнародне право : теорія і практика : монографія / В.І. Мотиль ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 301, [1] с. – Бібліогр.: с. 278-301 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-807-4
369065
  Мойсеєнко А. Гуманітарна інтервенція: поняття та роль в міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 117-121


  В даній статті автор досліджує проблему одностороннього застосування сили з гуманітарних мотивів у сучасних міжнародних відносинах. Зокрема, обґрунтовується необхідність рішучого застосування міжнародним співтовариством мирних засобів впливу на певні ...
369066
  Куйбіда В. Гуманітарна катастрофа в контексті ідей "рускава міра" / В. Куйбіда, І. Розпутенко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 9 червня (№ 22). – С. 5
369067
  Олексієнко Р.В. Гуманітарна культура студентів в умовах інформатизації університетської освіти в Норвегії (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Олексієнко Роман Вікторович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
369068
  Костриця Н.М. Гуманітарна культурологічна підготовка студентів-аграрників // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 221-224
369069
  Новохатський К. Гуманітарна місія архівів та реформування архівної справи в Україні // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2007. – № 1/3. – С. 79-85. – ISSN 0320-9466
369070
  Коваленко О.М. Гуманітарна наука і освіта як чинники постіндустріального розвитку України // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецрв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 20-26
369071
  Михайловський В. Гуманітарна наука та її вартість // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 35 (563), 31.08-6.09.2018. – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  "Чи можуть українські гуманітарії отримувати гідні гроші на свої дослідження та в які двері вони мають стукати".
369072
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-31-0
Вип. 1 : 70-річчю НАУ присвячується. – 2002
369073
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-28-0
Вип. 2. – 2002
369074
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-48-5
Вип. 3. – 2002
369075
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-50-7
Вип. 4. – 2002
369076
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-61-2
Вип. 7. – 2003
369077
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 8. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
369078
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 9. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
369079
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 10. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
369080
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 11. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
369081
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 12. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
369082
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 13. – 2006. – резюме - укр., англ. мовами
369083
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 14. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
369084
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 15. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
369085
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ : ДП: "Інформ.-аналіт. агенство". – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 16. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
369086
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ : ДП: "Інформ.-аналіт. агенство". – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 17. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
369087
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ : ДП: "Інформ.-аналіт. агенство". – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 18. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
369088
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 27. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369089
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 28. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369090
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 29. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369091
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ
Вип. 30. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369092
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ
Вип. 31. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369093
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISSN 2413-3094
Вип. 33. – 2016. – 275 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369094
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISSN 2413-3094
Вип. 34. – 2016. – 266 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369095
   Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2002-. – ISSN 2413-3094
Вип. 35. – 2017. – 115 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369096
  Чернілевський Д. Гуманітарна освіта в умовах глобалізаціі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 177-179
369097
  Горячковська Г.М. Гуманітарна освіта в умовах технократії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 105-112. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 54). – ISSN 2306-6687
369098
  Романюк О.В. Гуманітарна освіта періоду протоетапу в епонімах // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (3). – С. 150-154


  Досліджено ключеві епоніми періоду розвитку гуманітарної освіти людини, що дало можливість аналізувати індивідуально-авторську інноваційну діяльність, яка складає фундамент науки і освіти, зокрема гуманітарної.
369099
   Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – 175, [1] с. : табл. – 100-річчю заснування Кам"янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка присвяч. - Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
369100
   Гуманітарна освіта України на межі століть : збірник наукових праць. – Дрогобич. – ISBN 966-538-124-5
№ 4 : Науковий семінар 2-3 жовтня 2000 року. – 2001
369101
   Гуманітарна освіта: досвід і проблеми : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. "Трансформація гуманітарної освіти" (Ужгород, 25-27 трав. 1998 р.). – Ужгород : Гражда, 1999. – 603, [9] с. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 966-7112-16-0
369102
  Грицаєнко П.М. Гуманітарна освіта: сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Грицаєнко П.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 206л. – Бібліогр. : л.186-206
369103
  Грицаєнко П.М. Гуманітарна освіта: сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз) : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Грицаєнко П. М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
369104
  Завальнюк О. Гуманітарна парадигма розвитку спортивної діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 121-130
369105
   Гуманітарна педагогічна парадигма вищої освіти : монографія / Г. Онкович, В. Андрущенко, В. Луговий, М. Михальченко, В. та ін. Ткаченко; Г. Онкович, В. Андрущенко, В. Луговий, М. Михальченко, В. Ткаченко та ін. ; Академія педагогічних наук України ; Ін-т вищої освіти, відділ теорії і методології гуманітаної освіти ; редкол. : В. Кремень та ін. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – 333с. – ISBN 978-966-644-065-8
369106
  Войдило Я. Гуманітарна підготовка інженерних кадрів: потреба та суперечності реалізації // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 341-345. – ISSN 2076-1554
369107
  Білоус Л.В. Гуманітарна підготовка фахівців нафтогазового профілю у процесі вивчення політології / Л.В. Білоус, Я.І. Мандрик // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 154-166. – (Думка). – ISSN 2304-7410
369108
  Зотова-Садило Гуманітарна підготовка як науково-педагогічне явище // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 7 (109). – С. 70-77. – ISSN 1682-2366
369109
  Дзоз В.О. Гуманітарна політика держави у сфері релігії // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – С. 7-10. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (16))
369110
   Гуманітарна політика української держави в новітній період : Монографія. – Київ : НІСД, 2006. – 403с. – ISBN 966-554-097-1
369111
  Біла О. Гуманітарна політика уряду Отто фон Бісмарка в польському питанні (1871 - 1890 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 6-8
369112
  Іваненко Н. Гуманітарна політика як дзеркало духовного нездоров"я держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 21 (282). – С. 7-10
369113
   Гуманітарна політика як фактор сталого громадського розвитку : матеріали круглого столу, 10 лип. 2012 р. / Харк. облдержадмін., Рада ректорів вищ. навч. закладів Харк. регіону, Харк. обл. громад. гуманіт. рада, Харк. гуманіт. ун-т "Нар. укр. акад." ; [редкол.: В.І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Вид-во НУА, 2012. – 77, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
369114
  Стояцька Г.М. Гуманітарна складова вищої освіти у стратегії євроінтеграції // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7 (123), липень. – C. 118-123. – ISSN 2077-1800
369115
  Гогоша О. Гуманітарна складова миротворчих операцій ООН // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 104-108. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
369116
  Розумний Олег Гуманітарна складова міжнародної миротворчої діяльності Збройних Сил України (історіографія) // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2. – С. 69-77. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматриваются вопросы историографии гуманитарной составляющей международной миротворческой деятельности Вооруженных Сил Украины.
369117
  Житар Б.О. Гуманітарна складова підготовки інженерів залізничного транспорту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 6. – С. 26-27 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
369118
  Кротюк В.А. Гуманітарна складова підготовки майбутніх офіцерів у контексті модернізаційних перетворень вищої військової освіти // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 105-107


  У сучасних умовах гуманітарний розвиток, духовно-моральне виховання майбутніх офіцерів є найважливішим імперативом модернізації системи вищої військової освіти.
369119
  Бєсов Л.М. Гуманітарна складова підготовки спеціалістів у вищому технічному закладі (з досвіду Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут") // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 3-13. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 25). – ISSN 2313-8823
369120
  Баюк М.І. Гуманітарна складова політики державної безпеки: поняття, принципи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – Вип. 1 (65). – C. 186-199. – ISSN 2078-9165
369121
  Бондаренко В.В. Гуманітарна складова поліфункціональної підготовки конкурентоспроможного інженера-педагога // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 16-23


  У статті досліджується місце, роль та основні гуманітарні складові процесу підготовки інженерів-педагогів за напрямом підготовки 0101 «Педагогічна освіта» за спеціальністю «Професійне навчання» з урахуванням поліфункціональності кінцевого результату.
369122
  Панченко Л.М. Гуманітарна складова сучасної освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 189-198. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
369123
  Терновий П. Гуманітарна спадщина у збройній боротьбі як фактор консолідації українства в умовах гібридної війни // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 181-184


  "На основі соціально-філософської методології єдності історичного та логічного проаналізовано причини та актуальну необхідність консолідації всіх соціальних сил в сучасній Україні. Доведено, що «розбрат» всередині соціуму загострюється під час збройних ...
369124
  Калантаєвська Г.П. Гуманітарна сфера життя українського суспільства у "Щоденниках" Сергія Єфремова // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 3. – С. 101-111. – ISSN 2077-804X


  У статті розглядається ставлення С. Єфремова до процесів, які відбувались у гуманітарній сфері і свідчили про руйнівний вплив більшовицької ідеології на середню й вищу освіту, науку, виховання, літературне життя, театр, видавничу справу тощо, від яких ...
369125
   Гуманітарна сфера України. Стан. Розвиток. Перспективи : збірник довідково-інформаційних матеріалів / Всеукраїнський форум інтелігенції ; [ відп. за вип.Саган О.Н., Пилипенко Т.І. ]. – Київ, 2008. – 132 с.
369126
  Турчин В.В. Гуманітарна фахова комунікація: лінгвокогнітивно-онтологічні аспекти : [монографія] / В.В. Турчин. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2011. – 600 с. – Бібліогр.: с. 456-592. – ISBN 978-966-640-297-7
369127
  Баркит Б. Гуманітарна філософія техніки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 94-103. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
369128
   Гуманітарне знання в сучасному філософському просторі / Л.В. Губерський, І.В. Бойченко, М.Ю. Зелінський, А.О. Приятельчук, Л.О. Шашкова // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 56-90. – ISBN 966-594-988-8
369129
   Гуманітарне знання на порозі XXI століття. – Київ : Стилос, 2002. – 184 с. – (Бібліотека журналу "Генеза"). – ISBN 966-8009-26-6
369130
  Літвінчук Л.Й. Гуманітарне знання та технології культури доби Просвітництва // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 88-89
369131
  Романчишин В.Г. Гуманітарне знання як чинник становлення ціннісно-смислових концептів української культурологічної думки 70-90-х років XX століття : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Романчишин Василь Григорович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
369132
  Шашкова Л.О. Гуманітарне значення у проектах некласичної епістемології // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 26-52. – ISBN 978-966-439-469-4
369133
  Шашкова Л.О. Гуманітарне пізнання: нові виклики епістемології // Вісник Національного авіаційного університету : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – С. 57-62. – (Філософія. Культурологія ; № 1). – ISBN 966-598-198-6
369134
  Грицаєнко П.М. Гуманітарне пізнання: сутність та особливість поняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 121-124. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто специфічність розвитку поглядів стосовно визначення поняття гуманітарного пізнання. Здійснюється соціально-філософський аналіз сутності та особливостей розвитку гуманітарного пізнання. This article is consideration specificity of ...
369135
  Куйбіда В. Гуманітарне роззброєння? Інформаційний простір як об"єкт зовнішньої і внутрішньої політико-ідеологічної агресії проти України / В. Куйбіда, І. Розпутенко // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 25 лютого - 2 березня (№ 8). – С. 1-2
369136
  Бугар А. Гуманітарне співробітництво СНД: вимір молодіжної політики // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 117-118
369137
  ЧекаленкоЛ Гуманітарне співробітництво України та Росії / ЧекаленкоЛ, М. Васильєва // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4. – С. 30-35. – (Історичні науки)
369138
  Баскакова А.С. Гуманітарний аспект "кримської проблеми" в українсько–російських відносинах // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 122-126. – ISSN 2076-1554
369139
  Васильєва О. Гуманітарний аспект політики України щодо Придністров"я // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 52-53
369140
  Чекаленко Л. Гуманітарний вимір відносин України та Росії / Л. Чекаленко, В. Ціватий // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 8 (364). – С. 23-27
369141
  Сакун А.В. Гуманітарний вимір освіти: модус майбутнього // Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 21. – С. 39-42. – ISBN 966-7943-03-8


  Досліджується проблема гуманізації освіти, що означає перехід від авторитарного, монологічного навчання до діалогічного; зазначається необхідність переходу від концепту "людина-засіб" до концепту "людини-мети", що повинно зробити освіту майбутнього ...
369142
  Пилинський Я. Гуманітарний вимір розвитку освіти в США та України // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 1 (11), січень - березень. – С. 43-48
369143
   Гуманітарний вісник : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр.; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Київ ; Горлівка : ГДПІІМ
Вип. 1. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
369144
   Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-02-2
Вип. 26 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369145
   Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-09-1
Вип. 27 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369146
   Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-13-8
Вип. 28, т. 1 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369147
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-20-6
Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2013. – 632 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369148
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2014. – 305 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369149
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2014. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369150
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 34 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2014. – 302 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369151
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 35 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2014. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369152
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 36 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – 2015. – 293 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369153
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 37 : Психологія. – 2015. – 169 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369154
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 37 : Педагогіка. – 2015. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369155
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 37 : Філософія. – 2015. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369156
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 38 : Педагогіка. – 2016. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369157
   Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Булах І.С., Василькевич Я.З., Калмикова Л.О. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
Вип. 38 : Психологія. – 2016. – 169 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369158
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 8. – 2002
369159
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 9. – 2002
369160
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 10. – 2002
369161
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 11. – 2002
369162
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 13. – 2003
369163
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 14. – 2003
369164
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя. – ISBN 966-7101-37-1
№ 15. – 2003
369165
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя
№ 17. – 2004
369166
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя
№ 18 : Філософія. – 2004
369167
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА
№ 19. – 2004
369168
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 20. – 2005
369169
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 21. – 2005
369170
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 22. – 2005
369171
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 23. – 2005. – резюме укр. або рос. мовою
369172
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 24. – 2006. – резюме укр. або рос. мовою
369173
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 25. – 2006. – резюме укр. або рос. мовою
369174
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 26. – 2006. – резюме укр. або рос. мовою
369175
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : Збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 27. – 2006. – резюме укр. або рос. мовою
369176
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія; Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 28. – 2007. – резюме укр. або рос. мовою
369177
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія; Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 29. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
369178
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія; Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 30. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
369179
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія; Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
№ 31. – 2007. – резюме укр., англ. мовами
369180
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
Вип. № 32. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
369181
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
Вип. № 33. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
369182
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
Вип. № 34. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
369183
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
Вип. № 35. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
369184
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-
Вип. № 36. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
369185
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 37. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
369186
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 38. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
369187
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 39. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
369188
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 40. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
369189
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 41. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
369190
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 42. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
369191
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 43. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
369192
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 44. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
369193
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 45. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
369194
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 46. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
369195
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 47. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
369196
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 48. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
369197
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 49. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369198
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 50. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369199
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 51. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369200
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 53. – 2013. – 284 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369201
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 54. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369202
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 55. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369203
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 56. – 2014. – 292 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369204
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 57. – 2014. – 283 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369205
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 58. – 2014. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369206
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 59. – 2014. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369207
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 60. – 2015. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369208
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 61. – 2015. – 289 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369209
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 62. – 2015. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369210
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 63. – 2015. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369211
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 64. – 2016. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369212
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 65. – 2016. – 291 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369213
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 66. – 2016. – 291 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369214
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 67. – 2016. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369215
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: В. Банах, В. Воронкова, І. Рижова [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 68. – 2017. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369216
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, В. Білогур [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 69 (1). – 2017. – 212 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369217
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, В. Білогур [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. № 70. – 2017. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369218
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, В. Білогур [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 71. – 2017. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369219
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, В. Білогур [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 72 : Філософія. – 2018. – 230 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369220
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, В. Білогур [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 73 : Філософія. – 2018. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369221
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, В. Білогур [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 74 : Філософія. – 2018. – 225 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369222
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, Л. Горбунова [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 75 : Філософія. – 2018. – 238 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369223
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, Л. Горбунова [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 76 : Філософія. – 2019. – 257 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369224
   Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії = Humanities bulletin of Zaporizhzhe state engineering academy = Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии : збірник наукових праць / голов. ред. В. Воронкова ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бех, Л. Горбунова [та ін.]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2000-. – ISSN 2072-1692
Вип. 77 : Філософія. – 2019. – 251 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369225
   Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 966-7053-09-1
Спец. вип. № 3 : Психологія. Педагогіка. – 2003
369226
   Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 966-8550-03-Х
Спец. вип. : Педагогіка. – 2004
369227
   Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль : Астон, 2000-. – ISBN 966-7053-09-1
Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – 2006
369228
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
Число 20. – 2014. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 4, ч. 2)
369229
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
Число 21. – 2014. – 217 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 5, ч. 1)
369230
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
Число 21. – 2014. – 251 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 5, ч. 2)
369231
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Черкаси : ЧДТУ
Число 22. – 2015. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 6)
369232
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бушин М.І., Лазуренко В.М., Стадник І.Ю. [та ін]. – Черкаси : ЧДТУ
Число 25. – 2016. – 179 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 9)
369233
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бушин М.І., Лазуренко В.М., Стадник І.Ю. [та ін]. – Черкаси : ЧДТУ
Число 26. – 2017. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 10)
369234
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бушин М.І., Лазуренко В.М., Стадник І.Ю. [та ін]. – Черкаси : ЧДТУ
Число 27. – 2017. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія : Історичні науки ; вип. 11)
369235
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бушин М.І., Лазуренко В.М., Стадник І.Ю. [та ін]. – Черкаси : ЧДТУ
Число 28. – 2018. – 213 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
369236
   Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бушин М.І., Лазуренко В.М., Стадник І.Ю. [та ін]. – Черкаси : ЧДТУ
Число 29. – 2018. – 141, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія: Історичні науки ; вип. 13)
369237
  Пасова Т. Гуманітарний Давос у Києві // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  Днями в університеті відбулася зустріч інтелектуалів України та Туреччини. У головній залі зібралися українські вчені, письменники, громадські діячі й навіть священнослужителі, а також група професорів із турецьких університетів, щоб обговорити ...
369238
  Козловець М.А. Гуманітарний дискурс як фактор національного самоусвідомлення українців // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (55). – С. 28-35
369239
   Гуманітарний дискурс: політика, управління, влада : колект. монографія / [Д.Ю. Арабаджиєв та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т прав. політології та соціології. – Одеса : Гельветика, 2015. – 467, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Глави укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-916-008-9
369240
  Пролеєв С.В. Гуманітарний жypнaл versus збірка наукових праць? / С.В. Пролеєв, О.І. Хома // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 15-21. – ISBN 978-966-360-321-6 (вип. 13) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
369241
   Гуманітарний журнал. – Дніпропетровськ, 1999-
№ 2. – 1999
369242
  Сазоненко Ганна Стефанівна Гуманітарний ліцей періоду становлення національної системи освіти : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сазоненко Ганна Стефанівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 188л. – Бібліогр.:л.155-165
369243
  Сазоненко Ганна Стефанівна Гуманітарний ліцей періоду становлення національної системи освіти : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Сазоненко Ганна Стефанівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 22л.
369244
  Остапчук О. Гуманітарний ресурс модернізації педагогічних систем // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 4 (58). – С. 14-17.
369245
   Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ : НТУ, 2014-
Вип. 2 : Соціально-гуманітарні науки. – 2015. – 51 с. – До 50-річчя від дня заснування факультету економіки, менеджменту і права. Резюме укр. англ. мовою
369246
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 1 (42). – 2015. – 147, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369247
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 2 (43). – 2015. – 142, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369248
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 3/4 (44). – 2015. – 135, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369249
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 1. – 2016. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369250
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 2. – 2016. – 134, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369251
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 3. – 2016. – 129, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369252
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 1. – 2017. – 151, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
369253
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 2. – 2017. – 128, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
369254
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Проценко О.П., Чернієнко В.О. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 3/4. – 2017. – 151, [1] с. – Резюме укр., рос. мовами
369255
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Чернієнко В.О., Братерська-Дронь М.Т. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 1. – 2018. – 151, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369256
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Чернієнко В.О., Братерська-Дронь М.Т. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 2. – 2018. – 143, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369257
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 3. – 2018. – 119, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369258
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 4. – 2018. – 103, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
369259
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 1. – 2019. – 132, [1] с.
369260
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : ХАІ, 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 2. – 2019. – 99, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
369261
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : Національний аерокосмічний уніерситет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 3. – 2019. – 115, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
369262
   Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків : Національний аерокосмічний уніерситет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2004-. – ISSN 2073-803X
№ 4. – 2019. – 157 с. – Резюме укр., англ. мовами
369263
  Завітневич Н.Г. Гуманітарний чинник в українсько-польських міждержавних відносинах : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Завітневич Н.Г. ; КНУТШ ; Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2008. – 240л. – Бібліогр. : л.205-240
369264
  Завітневич Н.Г. Гуманітарний чинник в українсько-польських міждержавних відносинах : Автореф. дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Завітневич Н.Г.; КНУТШ. Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009. – 23с. – Бібліогр.: 5 назв
369265
  Анджапарідзе А. Гуманітарний чинник українсько-грузинського стратегічного партнерства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 46-55


  The article spotlights humanitarian background of the strategic partnership between Ukraine and Georgia, special attention is paid to analysis of civilization s identity and Ukrainian-Georgian cultural cooperation. У статті висвітлюються гуманітарні ...
369266
  Чупрій Л.В. Гуманітарні аспекти ідеології сучасних політичних партій // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 3 (59), травень - червень. – С. 266-179
369267
  Демків Уляна Гуманітарні аспекти інтервенціонізму в міжнародних відносинах XIX - початку XX ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 57-62. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
369268
   Гуманітарні аспекти наукових досліджень у вищому педагогічному навчальному закладі : Тези доповідей та повідомлень на конф. з підсумків наукової роботи кафедр за 1993 р. – Горлівка, 1994. – 256с.
369269
  Фесенко О. Гуманітарні аспекти підвищення комунікативної безпеки на уроках української мови, літератури та в позаурочній діяльності в умовах Київського військового ліцею імені Івана Богуна // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – С. 292-296. – ISBN 978-617-640-323-4


  "Творчі праці юних дослідників про стійкість у боротьбі за ідеали та повернення до філософських першоджерел представників руху шістдесятників були зачитані на Церемонії вручення премії імені Ірини Калинець 2015 року, яку проводив Міжнародний освітній ...
369270
  Крисенко Д.С. Гуманітарні аспекти режиму антиіракських санкцій (1991-2003 рр.) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 119-123. – ISBN 966-614-021-7
369271
  Кривонос Р.А. Гуманітарні аспекти світової політики як предметне поле наукового дослідження // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 78-91.
369272
  Кобута С. Гуманітарні аспекти сучасних українсько-грузинських відносин / С. Кобута, А. Яворський // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 68-76. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
369273
  Богачевська І.В. Гуманітарні важелі розвитку Української держави та гуманітарна освіта // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 22-24


  Аналізується державна політика у сфері гуманітарної освіти.
369274
  Деревінський В. Гуманітарні виклики для освіти й міністерства // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 5 (377), 6-12.02.2015 р. – С. 14-17. – ISSN 1996-1561


  Сьогодні Україна потребує комплексної стратегії гуманітарної політики в усіх сферах. Стратегічним пріоритетом політики нацбезпеки має бути утвердження національної ідентичності громадян української держави.
369275
   Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України : матеріали Круглого столу : м. Київ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 22 верес. 2015 р. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [голов. ред. Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2015. – 275, [1] с., [2] арк. кольор. іл. : іл. – Назва обкл.: Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України", 22 вересня 2015 р. – ISBN 978-966-02-7789-2
369276
   Гуманітарні візії = Humanitarian vision : науковий журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; редкол.: І. Карівець, Я. Турчин, О. Паньків [та ін.]. – Львів : Національний ун-т "Львівська політехніка", 2015-. – ISSN 2411-8060
Vol. 3, № 1 (5). – 2017. – 89 с. – Резюме укр., англ. мовами
369277
  Панасюк К. Гуманітарні дисципліни як чинник формування духовності майбутніх офіцерів-військовиків // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (149). – С. 64-73. – ISSN 1682-2366
369278
  Язикова А.М. Гуманітарні зв"язки Росії та України // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 87-88
369279
  Накорчевський А.А. Гуманітарні знання й освіта в Японії XVII-XXI ст. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; редкол.: Отрощенко І.В., Байкара Т., Блесинг У. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 62-87. – ISSN 1608-0599
369280
  Корнієнко В.В. Гуманітарні комунікативні системи як чинники європейської інтеграції. Україна та Франція: кроскультурний діалог : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Корнієнко Владислав Вікторович ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – 39 с. – Бібліогр.: 40 назв
369281
  Мудраков В.В. Гуманітарні модуси філософії політики // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 2 (11). – С. 71-74


  "Стаття присвячена осмисленню філософії політики як галузі гуманітарного знання. Автор визначає аспекти вияву і дослідження політичного у контексті опису проблем міри гуманітарності і її способу реалізації філософією політики. Пропонуються наступні ...
369282
   Гуманітарні науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2001
369283
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2001
369284
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2002
369285
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2002
369286
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2003
369287
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2003
369288
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2004
369289
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2004
369290
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2005
369291
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2006
369292
   Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2006
369293
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 1. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
369294
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
369295
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 1. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
369296
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
369297
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 1 (17). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
369298
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2 (18). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
369299
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 1 (19). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
369300
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2 (20). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
369301
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2 (22). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
369302
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 1 (23). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
369303
   Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2000-
№ 2 (24). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
369304
  Лозовий В. Гуманітарні науки в контексті модернізації освітньої системи в Україні та їх вплив на національно-патріотичне виховання молоді. // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 33-40
369305
  Абрамович С.Д. Гуманітарні науки в сучасному вищі в можливій перспективі Болонського процесу // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 2 (91), березень - квітень. – С. 25-32
369306
  Афанасьєв О.І. Гуманітарні науки і гуманітаристика. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 9/2. – C. 9-14. – (Серія "Філософія. Соціологія. Політологія" ; вип. 24 (2)). – ISSN 2312-2714


  У гуманітарному знанні треба розрізняти гуманітарні науки, які сприйняли класичні ідеали науковості, і гуманітаристику, яка ігнорує їх. Одна частина гуманітаристики орієнтована на суб"єктивне, одиничне, унікальне, позараціональне, є позанауковою. ...
369307
   Гуманітарні науки і сучасність : Збірник наукових праць. – Київ : КНТЕУ, 2001. – 336с. – ISBN 966-7376-64-8
369308
  Федічев В.М. Гуманітарні проблеми воєнної безпеки держави та стан їх вирішення у Збройних Силах України // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 39-44
369309
  Демчук Р.В. Гуманітарні стратегії "донбасизації" України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 191 : Теорія та історія культури. – C. 18-25. – ISSN 1996-5931
369310
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 1. – 2007. – 190 с.


  До збірника ввійшли конкурсні наукові роботи студентів, матеріали "Перших російсько-українських філософських читань", результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для ...
369311
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 2. – 2007. – 199 с.


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
369312
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: В.А. Бугров, Т.Г. Горбаченко, Ф.М. Кирилюк [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет"
Вип. 5/6. – 2009. – 383, [1] с.


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
369313
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 7. – 2010. – 204 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
369314
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 8. – 2010. – 203 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
369315
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 12. – 2012. – 204 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
369316
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 13. – 2012. – 216 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
369317
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 14. – 2012. – 247 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
369318
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 15. – 2012. – 283 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
369319
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 16. – 2012. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
369320
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 17. – 2013. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
369321
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 18. – 2013. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
369322
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 19. – 2013. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
369323
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 20. – 2013. – 263 с. – Резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
369324
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 21. – 2014. – 171 с. – резюме укр., рос.. англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
369325
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 22. – 2014. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
369326
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 23. – 2014. – 129 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
369327
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ
Вип. 24. – 2014. – 135 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
369328
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Вип. 25. – 2015. – 278 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
369329
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Вип. 26. – 2015. – 235 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
369330
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Вип. 27. – 2016. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
369331
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Вип. 28. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
369332
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Вип. 29. – 2017. – 197 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
369333
   Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Бугров, І.С. Добронравова [та ін.]. – Київ : Київський університет
Вип. 31. – 2018. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами


  До збірника ввійшли результати наукових досліджень молодих учених, аспірантів та студентів різних гуманітарних факультетів ВНЗ України та країн СНД. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться філософією та ...
369334
   Гуманітарні та соціальні науки = Humanities and social sciences : матеріали III Міжнар. конф. молодих вчених HSS-2010, 25-27 листоп., 2010 Україна, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [відп. за вип. О.Л. Березко]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2010. – 325, [3] с. : іл., табл. – На тит. арк. також: 2ий міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus" .- Парал. тит. арк. англ. - На обкл. дані англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-607-004-7
369335
   Гуманітарні та соціальні науки = Humanities and social sciences : матеріали III Міжнар. конф. молодих вчених HSS-2011, 24-26 листоп., 2011 Україна, Львів / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [відп. за вип. О.Л. Березко]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. – 325, [3] с. : іл., табл. – На тит. арк. також: 3ій міжнародний молодіжний фестиваль науки "Litteris et Artibus" .- Парал. тит. арк. англ. - На обкл. дані англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-607-154-9
369336
   Гуманітарні технології : Конспект лекцій. – Київ : КМ Аcademia, 1994. – 60с.


  Конспект лекцій сприятиме підвищенню рівня загально методологічної й теоретичної підготовки учителів, викладачів гуманітарного профілю.
369337
  Іщенко Ю.А. Гуманітарні технології: витоки та спрямування // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 161-169
369338
  Купрійчук В.М. Гуманітарні чинники в розвитку українського державотворення (1917-1920 рр.) : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.01 / Купрійчук Василь Михайлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 48 назв
369339
  Мокій А.І. Гуманітарно-інституціональні імперативи безпеки розвитку України: теоретико-методологічний аспект / А.І. Мокій, О.І. Дацко // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 66-69
369340
   Гуманітарно-наукове знання: комунікативні засади : матеріали міжнар. наук. конф., 6-7 жовт. 2017 р., м. Чернівці : [збірник] / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: Марчук М.Г. та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний ун-т, 2017. – 463, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
369341
  Соловйов Е. Гуманітарно-правова проблематика у філософській публіцистиці В.С. Соловйова // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 494-511. – ISSN 2227-7153
369342
  Діденко Л.В. Гуманітарно-соціальні виміри концепту "нормність" // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 147-149
369343
  Ховрич С.М. Гуманітраний аспект підготовки інженерних кадрів - особливість української системи вищої технічної освіти // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 246-257


  Висвітлено основні проблеми навчально-виховного процесу стосовно викладання у вищих технічних навчальних закладах дисципліни "Історія України". Аргументовано доведено, що гуманітарні дисципліни посідають чільне місце у процесі формування громадянського ...
369344
  Хохлов А.Н. Гуманная акция России в отношении населения Китая и Монголии в 1912 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 83-92. – ISSN 0042-8779


  Акція по порятунку більше 600 китайських підданих, що стали заручниками в Західній Монголії в ході Синьхайської революції 1911-1912 рр. в Китаї
369345
  Титов А.Л. Гуманность -жэнь в философской системе Сюнь-цзы // Вестник Московского университета. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 38-54. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
369346
  Штальберг В. Гуманность в истории человечества / [Соч.] В. Штальберга ; Пер. с нем. Н. Леонтьевой. – Санкт-Петербург : Ред. журн. "Образование", 1897. – VIII, 294 с.
369347
  Зиньковская Е.М. Гуманность как нравственный идеал личности социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Зиньковская Е.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 25 с. – Бібліогр.:с.25
369348
  Волченко Л.Б. Гуманность, деликатность, вежливость и этикет. / Л.Б. Волченко. – Москва, 1992. – 117,2с.
369349
  Заболотский П. Гуманные мотивы поэзии Н.А. Некрасова / П. Заболотский. – 35-72с.
369350
  Морозов П.И. Гуманные требования войны // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 252-283. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
369351
  Шалыганова А. Гуманный деятель общественного просвещения : [к 180-летию со дня рождения Филонова Б.Г.] / Алла Шалыганова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 66-71. – ISSN 1811-377X


  Статья к 180-летию со дня рождения Бориса Григорьевича Филонова, председателя правления Харьковской общественной библиотеки.
369352
  Ткаченко М. Гуманщина в XVI-XVII в / М. Ткаченко. – К, 1927. – 32с.
369353
  Петросян Д.С. Гуматистическая экономика и социальная справедливость // Общественные науки и современность. ОНС : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 18-27. – ISSN 0869-0499
369354
  Массон М.Е. Гумбез Манаса / М.Е. Массон, Г.А. Пугаченкова. – Москва, 1950. – 144 с.
369355
  Шмид Томас Гумбольдт : Александр фонд Гумбольдт. Биография // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 215-230 : Фото, карти, схеми. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
369356
  Прокопов Д.Є. Гумбольдт (Humboldt) Вільгельм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 421-423. – ISBN 966-316-069-1
369357
  Кешелава В.В. Гуминизм действительный и мнимый / В.В. Кешелава. – Москва : Политиздат, 1973. – 208 с.
369358
   Гуминовые и полимерные препараты в сельском хозяйстве. – Ташкент, 1961. – 180с.
369359
   Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения. – Киев
2. – 652 с.
369360
   Гуминовые удобрения. Теория и практика их применения. – Харьков, 1957. – 376 с.
369361
   Гумифицированные виды сырья. – Рига, 1976. – 168с.
369362
  Аляєв Г.Є. Гумільов Лев Миколайович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1013-1014. – ISBN 966-316-069-1
369363
  Гандзій О. Гумільов стрілявся з Волошиним. Це була остання дуель у Російській імперії // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 22 (375), № 23 (376), 15 червня 2017. – С. 62-66
369364
  Линник Р. Гумінові кислоти, адсорбовані на поверхні силікагеля, модифікованого четвертинною амонійною сіллю, для вилучення цинку з природних вод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 23-27. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сорбцію гумінових кислот силікагелем, модифікованим тетрадециламоній нітратом. На підставі отриманих результатів запропоновано методику нековалентної іммобілізації гумінових кислот на поверхні модифікованого кремнезему. Вивчено стійкість ...
369365
  Короткий В.А. Гуммерус Герман (1877-1948) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 412. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
369366
  Ельяшевич А. Гумно. Картина А.Г.Веницианова. / А. Ельяшевич. – Л., 1949. – 13с.
369367
  Боровський О. Гумовий "Брекзит". Розлучення Британії з ЄС знову розтягується на роки // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 21 березня (№ 32). – С. 5
369368
  Кучеренко А. Гумор в арабських ЗМІ як явище постфольклору // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – C. 262-271


  У статті розглянуто одну з форм масової культури – постфольклор. Приділено увагу поняттю гумор та його літературному й психоаналітичному тлумаченню. Детально проаналізовано сучасні вияви арабського масового гумору, зокрема анекдоти, жарти, дотепи. ...
369369
  Підгрушна О.Г. Гумор в аспекті перекладності (на матеріалі англомовних художніх творів) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 386-392


  У статті досліджено відтворення гумору в художньому перекладі та межі його перекладності. Розглянуто причини нерозуміння гумору з іншої культури. Проаналізовано втрати, які виникають при відтворенні гумору іншою мовою. В статье исследованы принципы и ...
369370
  Підгрушна О. Гумор в оповіданнях Марка Твена: своєрідність та відтворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 26-30. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто мовно-стилістичні риси коротких оповідань М. Твена, їх кореляцію з національним американським гумором та специфіку їх перекладу українською мовою. Особливу увагу приділено специфіці національного американського гумору (сформованій, у т. ч., ...
369371
  Юдкін-Ріпун Гумор і гротеск в українській культурі // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2012. – Ч. 2 (38) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 7-19. – ISSN 1728-6875
369372
  Олійник С.І. Гумор і сатира / С.І. Олійник. – Одеса : Облвидав, 1951. – 80 с.
369373
  Олійник С.І. Гумор і сатира / С.І. Олійник. – Київ : ДЛВ, 1954. – 263 с.
369374
  Брежньов Г.І. Гумор і сатира / Г.І. Брежньов. – Київ, 1959. – 62 с.
369375
  Івакін Ю.О. Гумор і сатира / Ю.О. Івакін. – Київ, 1979. – 288 с.
369376
  Воскрекасенко С.І. Гумор і сатира / С.І. Воскрекасенко. – Київ : Дніпро, 1984. – 229 с.
369377
  Сліпчук П.О. Гумор і сатира / П.О. Сліпчук. – Київ : Дніпро, 1984. – 223 с.
369378
  Яровий М.П. Гумор і сатира / М.П. Яровий. – Київ : Дніпро, 1985. – 118 с.
369379
  Молякевич Д.О. Гумор і сатира : вірші / Д.О. Молякевич. – Київ, 1986. – 215 с.
369380
  Івакін Ю.О. Гумор і сатира / Ю.О. Івакін. – Київ, 1986. – 421 с.
369381
  Сочивець І.Й. Гумор і сатира / І.Й. Сочивець. – Київ, 1987. – 561 с.
369382
  Нестер З.М. Гумор і сатира в творчості С.Васильченка / З.М. Нестер. – Київ, 1962. – 152с.
369383
  Березовський О.О. Гумор і сатира в Україні / Олександр Березовський. – Вид. 3-тє випр. і доповн. – Черкаси : Вертикаль, 2011. – 115, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-2256-68-0


  Бібліотеці Київського Національного університету ім. Т. Шевченка, Від автора, Підпис 19.01.2014 р.
369384
  Сивкова І. Гумор і сатира у повісті Івана Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки" // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 24-36. – (Філологічні науки)
369385
  Сивкова І. Гумор і сатира у повісті Івана Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки" // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України ; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2013. – № 3. – С. 279-302. – ISBN 978-966-493-818-8


  Стаття присвячена дослідженню своєрідності гумору і сатири у повісті Івана Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки". Іван Семенович називав себе "літописцем життя народного". Для цього були всі підстави, однак вважати повістяра тільки ...
369386
  Янковський С. Гумор лікує, а сатира б"є по ребрах // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 20-26 лютого (№ 8). – С. 13


  Книжка-альбом "І сміх, і гріх" Орія Гори.
369387
  Гірник Г.А. Гумор та політика: соціологічний аналіз образу політика у "Вечірньому кварталі" // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 234-235
369388
  Кругляк Ю.М. Гумор та сатира / Ю.М. Кругляк. – Київ : Дніпро, 1985. – 134 с.
369389
  Івко М.В. Гумор як захисний механізм // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 173-177
369390
  Пшеничних А.М. Гумор як стратегія реперспективізації предметної ситуації у діалогічному дискурсі (на матеріалі мультимедійних ігрових кінотворів) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 99-105. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
369391
  Лагода В. Гумор, сатира, лірика / В.К. Лагода. – Київ, 1983. – 295 с.
369392
  Серебряков Л. Гумор. Сатира : Чому лопнув меридіан / Л. Серебряков. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 66с.
369393
  Винницкий И.М. Гуморальная имунно-биологическая реактивность экспериментальных животных, в перитониальную полость которых введены живые аскариды / И.М. Винницкий, 1945. – 452-459с.
369394
   Гуморальная регуляция эритропоэза. – Красноярск, 1982. – 94с.
369395
  Бочкарьова О.В. Гуморальні фактори мукозального природного та набутого імунітету слизової оболонки піхви дівчат пубертатного періоду, хворих на вульвовагініт / О.В. Бочкарьова, О.А. Андрієць, О.І. Боднарюк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 79-84. – ISSN 2226-1230
369396
   Гуморально-гормональные механизмы регуляции функций при спортивной деятельнсти. – М., 1978. – 304с.
369397
  Закиров Д.З. Гуморально-ромональные механизмы адапатции в горах / Д.З. Закиров. – Фрунзе, 1983. – 111с.
369398
  Варшин Г. Гуморески / Г. Варшин. – Харків, 1929. – 126с.
369399
  Майоров М.К. Гуморески / М.К. Майоров. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 96 с.
369400
  Ковінька О.І. Гуморески / О.І. Ковінька. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 232 с.
369401
  Безорудько В. Гуморески / В. Безорудько. – Київ : Молодь, 1961. – 67 с.
369402
  Вухналь Ю. Гуморески / Ю. Вухналь. – Київ, 1964. – 142 с.
369403
  Воропай А. Гуморески / А. Воропай. – Харків : Прапор, 1964. – 48 с.
369404
   Гуморески. – К., 1968. – 155с.
369405
  Чемерис В. Гуморески / В. Чемерис. – К, 1971. – 134с.
369406
  Возіянов М. Гуморески // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 11/12. – С. 184-187. – ISSN 0130-1608
369407
  Карпов М.Г. Гуморески та байки Миколи Карпова. / М.Г. Карпов. – К., 1966. – 55с.
369408
  Добрянський А. Гуморист Микола Савчук : Штрихи до літературного портрета / А. Добрянський, Г. Стовп"юк. – Коломия : Вік, 1999. – 64с. – ISBN 966-550-110-0
369409
   Гуморист чи мученик? / за матеріалами інтернет-видань підготував Олег Пустовгар // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 28 листопада - 4 грудня (№ 48). – С. 11


  До 130-річчя з дня народження Остапа Вишні.
369410
  Рудько О.В. Гумористична модальність сучасної дитячої літератури (на матеріалі української, англійської, французької дитячої літератури кінця XX - початку XXI століть) // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 202-208


  Стаття присвячена дослідженню гумористичної модальності творів дитячої літератури на матеріалі української, англійської, французької дитячої літератури кінця ХХ – початку ХХІ століть. Проаналізовано прозові твори, видані з 1980 по 2013 р.р., і ...
369411
  Немирович І.О. Гумористичне та ліричне / І.О. Немирович. – Київ, 1988. – 138 с.
369412
  Ненько О.Є. Гумористичний дискурс політики як репрезентація соціально-політичного простору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 165-177. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
369413
  Ненько О.Є. Гумористичний дискурс як смислове поле конструювання політичної ідентичності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 76-84. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  Здійснено концептуалізацію гумористичного дискурсу політики як особливого смислового поля конструювання політичних ідентичностей. З цього ракурсу розглянуто характеристики гумористичного дискурсу, його функціонування на різних рівнях ...
369414
  Возіянов М.К. Гумористичний задачник (для інтелектуалів) / Микола Возіянов. – Харків : Майдан, 2003. – 97, [1] с. – ISBN 966-7903-71-0


  Підпис.
369415
  Коробка Г.О. Гумористичний інтрадискурс мовної картини світу окупованого Криму // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 69-80. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 1). – ISSN 2311-0821
369416
  Караванський С. Гумористичний самвидав = Humorous self-publishing : гуморист.-сатир. вірші / Святослав Караванський ; мал. Юрія Гури. – Філядельфія : Київ, 1982. – 176 с. : іл. – Парал. тит. арк. англ.
369417
  Стороженко О. Гумористичні оповідання. – Киев : Дpук. І. Васильченко. – (Видавництво "Народна книжка" ; Ч.3)
1. Вуси; 2. Голка. – 1919. – 32с.
369418
  Стороженко О. Гумористичні оповідання : Не в добрий час. – Київ : Дpук. І. Васильченко, 1919. – 16с. – (Видавництво "Народна книжка" ; Ч.4)
369419
  Златогорська Р.Л. Гумористичні оповідання / Р.Л. Златогорська. – К., 1963. – 72с.
369420
  Чехов А.П. Гумористичні оповідання / А.П. Чехов. – К, 1963. – 116с.
369421
  Гаврись В.І. Гумористичні оповідання / В.І. Гаврись. – Київ, 1967. – 187с.
369422
  Світличний К.К. Гумористичні оповідання / К.К. Світличний. – Донецьк : Донбас, 1973. – 207 с.
369423
  Мірошниченко О.А. Гумористичні оповідання та повісті / О.А. Мірошниченко. – Київ : Дніпро, 1986. – 365 с.
369424
  Безорудько В.Г. Гумористичні повісті / В.Г. Безорудько. – Київ : Дніпро, 1973. – 415 с.
369425
  Бриняк О. Гумористичні та застільно-бесідні мотиви хрестинної поезіїї українців // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 357-367


  У статті проаналізовано специфіку гумористичних і застільно-бесідних мотивів українських хрестинних пісень. З’ясовано їх семантику та функціональність. Визначено символічне навантаження ключових образів у мотивах. Виокреслено світоглядні константи ...
369426
  Горбонос О.В. Гумористично-сатиричний дискурс літературних казок П. Білецького-Носенка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 59-63. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  Автор статті досліджує основні параметри жанрової природи літературних віршованих казок П. Білецького-Носенка - генезис, проблематику, особливості змістоформи. Метою даного дослідження є виділення ролі і місця гумористично-викривальних концептів ...
369427
   Гумосовий стан та азотний потенціал лучно-чорноземних грунтів Правобережжя України за різних систем удобрення / В.В. Дегтярьов, Р.Ю. Усата, О.Л. Козлова, Я.О. Свіщова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 23-32 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 32. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
369428
  Чимитдоржиева Г.Д. Гумус в криогенных трещинах мерзлотных лугово-черноземных почв Западного Забайкалья / Г.Д. Чимитдоржиева, Ю.Б. Цыбинов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 177-183 : табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0032-180Х
369429
  Рябуха Е.В. Гумус и азот в почвах разных типов леса центрального Полесья УССР : Автореф... канд. с. х.наук: / Рябуха Е. В.; Хар. с. х. ин-т. – Х., 1964. – 22л.
369430
  Завьялова Н.Е. Гумус и азот дерново-подзолистой почвы различных сельскохозяйственных угодий Пермского края // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 11. – С. 1347-1354 : табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0032-180Х
369431
  Пономарева В.В. Гумус и почвообразование / В.В. Пономарева, Т.А. Плотникова. – Л., 1980. – 221с.
369432
  Дмитраков Л.М. Гумус луговых почв лесостепи. : Автореф... канд.биол.наук: 06.01.03 / Дмитраков Л.М.; МГУ. – М, 1974. – 30л.
369433
  Кленов Б.М. Гумус некоторых типов почв Западной Сибири. / Б.М. Кленов. – Новосибирск, 1976. – 157с.
369434
   Гумус почв Волжско-Камской лесостепи и его роль в плодородии. – Казань, 1972. – 132 с.
369435
  Ганенко В.П. Гумус почв Молдовы и его трансформация под влиянием удобрений / В.П. Ганенко; Синкевич З.А. – Кишинёв : Штиинца, 1991. – 132 с.
369436
  Ваксман Сельман Гумус. Происхождение, химический состав и значение его в природе / Ваксман Сельман; Под ред. Антипова-Каратаева И.Н. – Москва : Сельхозгиз, 1937. – 472с.
369437
  Лозовіцький П. Гумусний стан грунтів Інгулецької зрошувальної системи / П. Лозовіцький, А. Молочко, А. Ткаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 22-25. – (Географія ; вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання впливу типу водного режиму та мінералізованих зрошувальних вод на пошарову (кожні 20 см) зміну запасів гумусу протягом 50-річного періоду досліджень. The results of influence of water regime type and mineralizer irrigation water in ...
369438
   Гумусний стан грунтів Київської області / С.А. Романова, О.М. Грищенко, М.О. Венглінський, Є.В. Ярмоленко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 3. – С. 34-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
369439
   Гумусний стан та емісія діоксиду вуглецю в агроекосистемах / В.В. Снітинський, А.Й. Габриєль, Ю.М. Оліфір, О.М. Германович // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 53-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
369440
  Колоскова А.В. и др. Гумусное состояние почв Волжско-Камской лесостепи / А.В. и др. Колоскова. – Казань, 1985. – 137с.
369441
  Підвальна Г.С. Гумусовий стан автоморфних грунтів Пасмового Побужжя / Г.С. Підвальна, С.П. Позняк; МОНУ; Львівськ. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 192 с. – ISBN 966-613-327-Х
369442
  Хижняк І.М. Гумусовий стан алювіального лучного грунту різного фітоценотичного використання (на прикладі заплави р. Сіверський Донець) // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 68-73 : табл. – Бібліогр.: с. 73. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
369443
  Кочик Г.М. Гумусовий стан дерново-підзолистого грунту за різних систем основного обробітку і удобрення // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 47-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
369444
  Усата Р.Ю. Гумусовий стан лучно-чорноземного грунту Правобережної частини лісостепу України за різних систем удобрення // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 209-216 : табл. – Бібліогр.: с. 216. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
369445
  Семащук Р. Гумусовий стан слаборозвинутих рендзин Західного Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 40-44 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
369446
  Крохін С.В. Гумусовий стан чорноземів та його екологічні функції в природних і агрогенних екосистемах // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 73-82 : табл. – Бібліогр.: с. 82. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
369447
   Гумусовий стан чорнозему типового глибокого важкосуглинкового за різного агрогенного та постагрогенного використання в умовах Лівобережної частини Лісостепу України / К.Б. Новосад, О.В. Товстокорий, Ю.О. Сотников, Д.В. Гавва // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 69-78 : рис. – Бібліогр.: с. 76-78. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
369448
  Линник П.М. Гумусові речовини та їх роль у процесах комплексоутворення й детоксикації у водосховищах Дніпра / П.М. Линник, Т.О. Васильчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 399-408 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10. – ISBN 966-521-129-3
369449
  Тищенко С.А. Гумусовое состояние почв локально переувлажненных ланшафтов Нижнего Дона / С.А. Тищенко, О.С. Безуглова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 156-165 : табл., рис. – Библиогр.: с. 164-165. – ISSN 0032-180Х
369450
  Недбаев В.Н. Гумусовое состояние почв Центрального Черноземья и пути его оптимизации / В.Н. Недбаев, В.В. Дегтярев, О.С. Жерновая // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 29-36 : табл. – Библиогр.: с. 35-36. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
369451
  Орлов Д.С. Гумусовые кислоты почв / Д.С. Орлов. – М., 1974. – 333с.
369452
  Орлов Д.М. Гумусовые кислоты почв и общая теория гумификации / Д.М. Орлов. – М, 1990. – 324с.
369453
  Орлов Д.С. Гумусовые кислоты почв. : Автореф... Доктора биол.наук: 06.01.03 / Орлов Д.С.; Моск.ун-т.Фак-т.почвоведения. – М, 1973. – 48л.
369454
  Прокашев А.М. Гумусовые педореликты в дерново-карбонатных почвах Вятско-Камского Предуралья // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 1148-1159 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0032-180Х
369455
  Гришина Л.А. Гумусообразование и гумусное состояние почв / Л.А. Гришина. – М., 1986. – 243с.
369456
  Гришина Л.А. Гумусообразование и гумусное состояние почв / Л.А. Гришина. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 244 с.
369457
  Кокоревич Б.А. Гунар Целинский / Б.А. Кокоревич. – М, 1978. – 112с.
369458
  Мушкетик Л.Г. Гунгаризми в українських родинно-побутових піснях Закарпаття // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 186-192. – ISSN 2522-493X


  У статті на фольклорному матеріалі Закарпаття проаналізовано питання українсько-угорської мовної інтерференції, зокрема розглянуто гунгаризми в українських родинно-побутових піснях Закарпаття, їх функціонування і модифікації в іншій мовній системі. ...
369459
  Степаненко М.І. Гундорова Тамара Іванівна // Літературознавча Полтавщина : довідник / М.І. Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2015. – С. 69-71. – ISBN 978-617-7016-11-2
369460
  Пивовар С.Ф. Гуни / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 80. – ISBN 966-642-073-2
369461
  Ільїн В.В. Гуни // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 43. – ISBN 966-316-069-1
369462
  Павленко Ю.В. Гуни напередодні їх вторгнення в Європу / Ю.В. Павленко, Є.А. Смагулов // Археологія : науковий журнал / Акад. наук України, Ін-т археології ; редкол.: П.П. Толочко, В.Д. Баран, В.Ф. Генінг [та ін.]. – Київ, 1993. – № 1. – С. 34-45. – ISSN 0235-3490
369463
   Гунниус Александра Федоровна. Выставка произведений. Ленинград. 1974.. – Л., 1974. – с.
369464
  Піоро І.С. Гуннська навала і Крим // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 92-102. – (Серія історії ; № 18)
369465
  Джафаров Р Ю.М. Гунны и Азербайджан. / Р Ю.М. Джафаров. – Баку, 1985. – 124с.
369466
  Дамбаев Гунсэма : повести / Дамбаев, Гарма-Доди; авториз. пер. с бурят. Е.Имбовц. – Москва : Советская Россия, 1983. – 96 с.
369467
  Синиця Є. Гунська навала // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 76-80. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
369468
  Грива Г.К. Гунта Грива: альбом репродукций / Г.К. Грива. – М., 1978. – 55с.
369469
  Коломійчук Богдан Гунфу Заходу і Сходу : розвідка боєм // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 54-56 : Фото
369470
  Шевченко Т. Гупалівщина // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 612-613. – ISBN 978-966-500-300-7
369471
  Власов В. Гупан Н.:"Нові підходи до відбору і структурування змісту підручника з історії України " // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 3-4.


  інтерв"ю
369472
   Гупи-кенгуру.. – М.-Л., 1968. – 47с.
369473
  Щербинин А. Гуппи : проза: сценарий // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 2. – С. 123-149. – ISSN 0130-6405
369474
   Гура Костянтин Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 33. – ISBN 966-8352-11-4
369475
  Гура Ю.-Б. Гура. Малярство і Скульптура = Hura. Paintings and sculptures : [альбом] / [упоряд.: М. Ставнича Точі, Ю. Гура ; літ. ред.: М. Ставнича Точі, І. Цісик Дубіль ; пер. англ.: М. Ставнича Точі]. – Київ : [Родовід], 2012. – 447, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 446. – (Скрижалі духу: творчість українських митців поза межами Батьківщини = Testimonies of spirit: the creative work of Ukrainian artists outside Ukraine / Образотворче Мистецтво Гура Галерея). – ISBN 978-966-2260-25-0
369476
  Петруничева З.Н. Гуразада Аппарао: писатель-просветитель народа андхра / З.Н. Петруничева. – М., 1985. – 160с.
369477
  Тищенко Микола Гуральне право на право шинкувати горілкою в Лівобережній Україні до кінця 18 в. : До історії фінансового права Лівобережної Україні / Тищенко Микола. – Київ, 1927. – 53с.
369478
  Дроздовський Д.І. Гурбенське Берестечко // Меридіан розуміння / Д.І. Дроздовський. – Київ : Пульсари, 2011. – С. 80-88. – ISBN 978-966-2171-97-6
369479
   Гурген Ген. – Ереван, 1957. – 24 с.
369480
  Агабекян К.Б. Гурген Маари. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.642 / Агабекян К.Б.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 21л.
369481
   Гурген Серобович Саакян. – Ереван, 1988. – 68 с.
369482
   Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси. – ISBN 966-2980-20-2
Вип. 5. – 2012. – Резюме укр., англ. мовами
369483
   Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси. – ISBN 978-966-493-676-4
Вип. 6. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
369484
   Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси. – ISBN 978-966-493-834-8
Вип. 7. – 2014. – 391 с. – Резюме укр., англ. мовами
369485
   Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси. – ISBN 978-966-493-962-8
Вип. 8/9. – 2014. – 233 с. – Резюме укр., англ. мовами
369486
   Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси. – ISBN 978-966-920-016-7
Вип. 10 : До 100-річчя з дня народження академіка Івана Олександровича Гуржія. – 2015. – 233 с. – Резюме укр., англ. мовами
369487
   Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А. – ISBN 978-966-920-241-3
Вип. 11. – 2017. – 164 с. – Резюме укр., англ. мовами
369488
   Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси : ФОП Гордієнко Є.І. – ISBN 978-966-353-452-7
Вип. 12. – 2017. – 186 с. – Резюме укр., англ. мовами
369489
   Гуржій Олександр Іванович : доктор історичних наук, професор ; біобліографічний покажчик / Черкаський нац. ун-т ім. Боглана Хмельницького, Наук. б-ка ; [наук. ред. В.В. Масненко ; уклад.: Л.І. Синявська, О.З. Силка]. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2010. – 64 с. – (Бібліографія вчених України ; Вип. 1)
369490
  Кирилов И.А. Гурзуф : Краєзнавчий нарис / И.А. Кирилов. – Симферополь : КРИМВИДАВ, 1957. – 140 с.
369491
  Кондрашенко Л.И. Гурзуф : Путеводитель / Л.И. Кондрашенко. – 2-е изд. – Симферополь : Таврія, 1979. – 78с.
369492
  Мочалов Л.В. Гурий Захаров / Л.В. Мочалов. – Ленинград, 1975. – 110 с.
369493
  Немировская М.А. Гурий Захаров: Графика / М.А. Немировская. – Москва, 1985. – 183 с.
369494
   Гурий Иванович Марчук. – М., 1985. – 136с.
369495
  Брюсова В.Г. Гурий Никитин / В.Г. Брюсова. – М., 1982. – 271с.
369496
  Сабашвили Н.Л. Гурийская диалективная лексика в грузинской прозе : Автореф... канд. филол.наук: / Сабашвили Н. Л.; АН ГССР, Ин-т языкознан. – Тбилиси, 1954. – 18л.
369497
  Жгенти С.Д. Гурийский говор грузинского языка / С.Д. Жгенти. – Тбилиси, 1936. – 279с.
369498
  Семененко В.Н. Гурийский этап развития Азово-Черноморского бассейна // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 7-22 : рис. – Библиогр.: 46 назв. – ISSN 0367-4290
369499
  Чхатарайшвили К.А. Гурийское княжество. Очерк полит. и соц.-экон. истории : Автореф... канд. ист.наук: / Чхатарайшвили К.А.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1964. – 37л.
369500
  Тринус А. Гурін Василій Іванович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 11 : Василь Гурін. – С. 3-15.
369501
  Кашин В Гуркхи - лучшая пехота // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 12 (629). – С. 30-33. – ISSN 0321-5075
369502
   Гурман - розваги : Подорож на подію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-21 : Фото
369503
   Гурманьи Бега // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 5. – С. 28-32 : фото
369504
   Гуров Олександр Іванович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 72-73. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист РФ.
369505
  Поліщук Н. Гурт "Рефлекторний взаємозв"язок" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 235-242. – ISSN 0868-4790-8


  «Рефлекторний взаємозв’язок» презентували у Хмельницькому обласному художньому музеї. У місті відкрилася живописна виставка під назвою «Рефлекторний взаємозв’язок». До гурту під такою ж назвою входить п’ять молодих мисткинь. Власне, саме їхні роботи ...
369506
  Авдєєв В.Ф. Гурти на дорогах : повісті / В.Ф. Авдєєв. – Київ : Держлітвидав. – 71с.
369507
   Гуртки відвідує майже половина школярів // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 5


  "Указом Президента України нинішній рік визнано Роком дитячої творчості".
369508
   Гуртки хімічного факультету // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 2


  На комсомольських зборах обговорювали питання про гуртки, студенти критикували роботу гуртка аналітичної хімії (II курс), в якому над темами працює лише два студенти.
369509
  Парубець В. Гурткова робота - неодмінна складова системи освіти і виховання підростаючого покоління
369510
  Потапенко О.І. Гурткова робота з української мови в 4-8 класах / О.І. Потапенко. – Київ, 1989. – 109 с.
369511
  Исаев В.Н. Гуртогоны / В.Н. Исаев. – Москва : Современник, 1984. – 205 с.
369512
  Бадовська С. Гуртожиток № 5 в епіцентрі футбольної ейфорії // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Розповідь про те, як студенти-активісти юридичного факультету, яким було поставлено завдання підготувати гуртожиток та прийняти там іноземних гостей Євро-2012, справилися з цим завданням.
369513
  Гаврилів О. Гуртожиток для абітурієнта. Перший похід / Орест Гаврилів ; [ред. Сарабай І.М.]. – Львів : Сорока Т.Б., 2014. – 47, [1] с. – ISBN 978-966-2598-36-0
369514
   Гурток "Основи спелеотуризму". З досвіду роботи / Л.М. Пазюк, М.М. Пазюк, В.А. Журавльова, О.М. Бурлака // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 4 (194). – С. 34-39 : фото. – Бібліогр.: 8 назв.
369515
  Введенський А.О. Гурток арабської мови і культури // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 22 жовтня (№ 31). – С. 2


  Кафедра історії СРСР організувала гурток по вивченю арабської мови і культури під керівництвом відомого арабіста професора Т.Г.Кезма.
369516
  Рубльов С. Гурток есперанто / С. Рубльов. – Х., 1931. – 120с.
369517
  Гордієнко Д. Гурток шанувальників класичної філології при Історико-філологічному інститті князя Безбородька в Ніжині // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – Вип. 19 (22). – С. 105-126. – (Серія "Ніжинознавчі студії" ; № 12). – ISSN 2078-063X


  Висвітлюється діяльність гуртка класичної філології при Інституті князя Безбородка в Ніжині протягом 1910-1913 рр. Представлено біографічні відомості керівника гуртка В. Петра та його учасників, насамперед - у майбутньому відомих науковців Г. Іваниці ...
369518
  Самойлов Юрій Гуртом і галузь легше представляти // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 6, листопад - грудень. – С. 44-48 : фото. – ISSN 1998-8044
369519
   Гуртом проти біди : Корисні поради, адреси, довідкові та інформ. матеріали для фахівців і батьків міста Києва, які опікують дітей та молодь з особливими потребами. – 2-е вид., перероб. и доп. – Київ, 2003. – 196с. – ISBN 966-646-053-Х
369520
  Авдеев В.Ф. Гурты на дорогах : [повесть] / В.Ф. Авдеев. – Иркутск : Иркут. обл. изд-во: 12-я типолитогр. треста "Полиграфкнига", 1948. – 72 с.
369521
  Авдеев В.Ф. Гурты на дорогах : повести и рассказы / Виктор Авдеев. – Москва : Советский писатель, 1948. – 260 с. – (Библиотека "Огонек" ; N 5)
369522
  Хажински А. Гуру менеджмента : Дорога к успеху / Анджей Хажински. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 480с. – (Теория и практика менеджмента). – ISBN 5-318-00158-0
369523
   Гуру Нанак. – М., 1972. – 199с.
369524
   Гуругли. – Душанбе, 1983. – 158с.
369525
   Гуругли. – М., 1987. – 702с.
369526
   Гурьевский сервиз, 1976. – 8с.
369527
  Гильфердинг А.Ф. Гус. Его отношение к православной церкви / Соч. А. Гильфердинга. – Санкт-Петербург : Тип. Майкова, 1871. – [2], 79 с.
369528
  Гильфердинг А. Гус. Его отношение к православной церкви / А. Гильфердинг. – изд. 2-е. – С.-Петербург : Типография А. Катанского, 1893. – XVI, 119 с.
369529
   Гусак Андрій Михайлович : біобібліографічний покажчик. – Черкаси : ЧНУ ім.Б.Хмельницького, 2006. – 40 с. – Шифр. дубл. 012(Гусак) Гуса. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; 3)
369530
  Гунько В.Т. Гусак в гнізді : байки / В.Т. Гунько. – Харків : Прапор, 1965. – 27 с.
369531
  Герич М.С. Гусак Дмитро Васильович - до 80-ти річчя від дня народження // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 7-10. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (30))


  Провідний науковий співробітник Інституту математики НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор. У 1965-1969 рр. за сумісництвом працював у КДУ ім. Т. Шевченка. Читав курс з математичного аналізу на вечірньому відділенні ...
369532
  Большак В.Г. Гусак на Бродвее : повесть и рассказы / В.Г. Большак. – Москва : Советский писатель, 1971. – 431 с.
369533
  Большак В.Г. Гусак на Бродвеї / В.Г. Большак. – Київ, 1967. – 180 с.
369534
  Большак В.Г. Гусак на Бродвеї : немов сатирична, але трохи й лірична бувальщина / В.Г. Большак. – Київ : Дніпро, 1970. – 333 с.
369535
  Атаян Р. Гусан Аваси / Р. Атаян. – Москва : Советский композитор, 1962. – 56 с.
369536
  Бестужева-Лада Гусар-девица // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 10. – С. 115-125


  Кавалерист-дівиця, гусар-дівиця, Надія Дурова, вона ж Олександр Соколов, вона ж Олександр Александров почала військову службу ще до того, як Наполеон послав війська на Росію. Кавалерист-девица, гусар-девица, Надежда Дурова, она же Александр Соколов, ...
369537
  Сапон В. Гусар із козацького гніздов"я // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 23 травня (№ 10). – С. 18


  Шевченко Т.Г. і рід остерських Солонин.
369538
   Гусар, или Короткие правила для легких войск / С французского на российский язык перевел лейбгвардии Преображенского полка каптенармус Николай Хлопов. – [Москва] : Печатано при Императорском Московском университете, 1764. – [12], 96с. : карта. – На корешке: Гусаръ


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, папір, корінець з тисненн. та куточки зі шкіри На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. ...
369539
   Гусаров Сергій Миколайович : біобібліогр. покажчик до 60-річчя з дня народження / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2013. – 32 с. – На обкл. назва: Сергій Миколайович Гусаров. – ISBN 978-966-610-206-8


  Вельмишановному Леоніду Васильовичу на добру згадку з найкращими побажаннями і повагою. Підпис, 27.03.2013 р.
369540
  Лясковский В.Г. Гусарская баллада / В.Г. Лясковский. – Одесса, 1964. – 179с.
369541
  Калінцев Ю.О. Гусев Віктор Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 187. – ISBN 96966-8060-04-0
369542
  Калінцев Ю.О. Гусев Віктор Іванович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 131-132. – ISBN 978-617-7107-52-0
369543
   Гусева Тамара Петровна. Выставка произведений. Москва. 1981. – М, 1981. – 13с.
369544
  Цюпа И.А. Гусевод-новатор Павел Ткачук / И.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 88с. – (Знатные люди Советской Украины)
369545
   Гусеву Николаю Александровичу - 85 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 12. – С. 53-54 : фото. – ISSN 0016-7126
369546
  Джафаров М.Д. Гусейн Джавид и романтизм в азербайджанской литературе 1905-1917 гг. : Автореф... докт. филол.наук: / Джафаров М. Д.; АН Аз.ССР, Ин-т лит. и языка. – Баку, 1961. – 61л.
369547
  Джафар М. Гусейн Джавид. / М. Джафар. – Баку, 1982. – 196с.
369548
  Касимов К.А. Гусейн Кули Сарабский: Жизнь и творчество / К.А. Касимов. – Баку, 1980. – 93с.
369549
  Сахаров Н.Л. Гусеница, в степях Talis quercella schiff. Царевского уезда Астраханской губ. / Н. Сахаров. – Саратов : Тип. О-ва Книгопечатников, 1915. – 12 с., 2 л. ил. : ил. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Сельско-хозяйственный вестник Юго-Востока. 1915 № 4
369550
  Герасимов А.М. Гусеницы / А.М. Герасимов. – 67с.
369551
  Герасимов А.М. Гусеницы / А.М. Герасимов. – М.-Л, 1952. – 388с.
369552
  Герасимов А.М. Гусеницы и куколки огневок / А.М. Герасимов. – Петербург, 1949. – 369с.
369553
  Герасимов А.М. Гусеницы и куколки огневок (Pyralididae Lepidoptera) / А.М. Герасимов, 1947. – С. 165-181
369554
  Мержеевская О.И. Гусеницы совок (Noctuidae), их биология и морфология (определитель). / О.И. Мержеевская. – Минск, 1967. – 452с.
369555
  Дубовик А.Д. Гусеобразные средней части бассейна реки Оби, их хозяйственное использование и охрана : Автореф... канд. биол.наук: / Дубовик А.Д.; Объедин. совет по биол. наукам при Томском гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1967. – 22л.
369556
  Вахтель А.І. Гусерлева концепція інтенційності і трансцендентний світ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 17-21. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (120)). – ISSN 1728-3817


  Метою цієї статті є дослідження відношення між інтенційним об"єктом і об"єктом як трансценденцією. Автор прагне показати, що, незважаючи на неабияку теоретичну вагу Гусерлевої аналізи інтенційної предметності, деякі суттєві аспекти свідомого досвіду ...
369557
  Якуша П.О. Гусерлева концепція свідомості: від інтерсуб"єктивності до життєсвіту // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 54-56


  ".. Проголошений в "Картезіанських медитаціях" принцип інтерсуб"єктивності дає змогу зрозуміти, що "завдяки систематичному розгортанню трансцендентально-феноменологічного тлумачення аподиктичного ego нам повинен розкритись трансцендентальний смисл ...
369558
  Якуша П.О. Гусерлева феноменологія як теорія предмета // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Губерський Л.В., Андрущенко В.П., Єрмоленко А.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 24. – С. 97-101. – ISBN 966-7943-03-8
369559
   Гусєв Олександр Петрович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 104. – ISBN 978-966-2726-03-9
369560
  Воробьев К.Д. Гуси-лебеди / К.Д. Воробьев. – Москва, 1960. – 157с.
369561
  Неверов А.С. Гуси-лебеди / А.С. Неверов. – Москва, 1973. – 544с.
369562
   Гуси-лебеди. – М, 1990. – 607с.
369563
   Гуси-лебеди // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 32 : фото
369564
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят / М.А. Стельмах. – Москва, 1965. – 191 с.
369565
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят / М.А. Стельмах. – Москва, 1966. – 143 с.
369566
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят / М.А. Стельмах. – Москва, 1967. – 176с.
369567
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят / М.А. Стельмах. – Москва, 1972. – 304с.
369568
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят / М.А. Стельмах. – Москва, 1980. – 447с.
369569
  Стельмах М.П. Гуси-лебеди летят / М.П. Стельмах. – Киев : Дніпро, 1984. – 310 с.
369570
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят. Щедрый вечер : повести / М.А. Стельмах; Автор. перевод с укр. И. Чеховской. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 351 с.
369571
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят. Щедрый вечер : повести / М.А. Стельмах. – Киев : Радянська школа, 1984. – 273 с. – (Педагогическая библиотека ; Мир в образах)
369572
  Стельмах М.А. Гуси-лебеди летят. Щедрый вечер : повести / Михайло Стельмах. – Ленинград : Лениздат, 1988. – 284 с. – (Библиотека молодого рабочего)
369573
  Попов Г.Л. Гуси-лебеди. / Г.Л. Попов. – Минск, 1968. – 248с.
369574
  Тряпкин Н.И. Гуси-лебеди. / Н.И. Тряпкин. – М., 1971. – 308с.
369575
  Стельмах М.П. Гуси-лебеді летять / М.П. Стельмах. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 213 с.
369576
  Стельмах М.П. Гуси-лебеді летять / М.П. Стельмах. – Київ : Веселка, 1966. – 159 с.
369577
  Стельмах М.П. Гуси-лебеді летять : Щедрий вечір. Повісті / М.П. Стельмах. – Київ : Веселка, 1971. – 324с.
369578
  Стельмах М.П. Гуси-лебеді летять / М.П. Стельмах. – Київ : Веселка, 1975. – 256 с.
369579
  Стельмах М.П. Гуси-лебеді летять / М.П. Стельмах. – Київ, 1979. – 147с.
369580
  Фролова М.Ф. Гуси - красные лапки... / М.Ф. Фролова. – М., 1970. – 95с.
369581
  Фролова М.Ф. Гуси - красные лапки... / М.Ф. Фролова. – 3-е изд. – М., 1983. – 110с.
369582
   Гуси в СССР. – Тарту, 1972. – 180с.
369583
  Федотюк П.К. Гуси з далекого берега : оповідання / П.К. Федотюк. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 111 с.
369584
  Рябчук Анастасія Гуси і революція // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 45-47. – ISSN 0868-9644
369585
  Клещенко А.Д. Гуси летят на Север. / А.Д. Клещенко. – Л, 1957. – 162с.
369586
  Маврина Т.А. Гуси, лебеди да журавли... / Т.А. Маврина. – М., 1983. – 142с.
369587
  Раннет Э. Гуси. -- Чаша и змея. -- Кроваво-красная роза : пьесы / Э. Раннет; пер. с эст. Е.Позняковой. – Таллин : Ээстираамат, 1967. – 200 с.
369588
  Ксензенко М.І. Гусинка / М.І. Ксензенко. – К., 1967. – [10] с.
369589
  Лунгин С.Л. Гусиное перо / С.Л. Лунгин, И.И. Нусинов. – М., 1966. – 94с.
369590
  Лунгин С.Л. Гусиное перо / С.Л. Лунгин, И.И. Нусинов. – М., 1984. – 312с.
369591
  Бабаевский С.П. Гусиный остров / С.П. Бабаевский. – Москва, 1946. – 47с.
369592
  Синклер Э. Гусиный шаг / Э. Синклер. – Москва, 1924. – 210с.
369593
  Лаврентий Гуситская хроника / Лаврентий, из Бржезовой. – М., 1962. – 331с.
369594
  Рубцов Б.Т. Гуситские войны. (Великая крестьянская война XV века в Чехии). / Б.Т. Рубцов. – Москва, 1955. – 324 с.
369595
  Урбанек Р. Гуситское военное искусство и Европа / Р. Урбанек. – Прага, 1946. – 20с.
369596
  Руколь Б.М. Гуситское движение / Б.М. Руколь. – М., 1964. – 64с.
369597
  Галямичев А.Н. Гуситское движение в освещении либеральной немецкой медиевистики второй половины XIX века / А.Н. Галямичев. – Саратов, 1988. – 84с.
369598
  Лаптева Л.П. Гуситское движение в Чехии XV века: Учеб.-метод. пособие для студентов ист. фак. гос. ун-тов. / Л.П. Лаптева. – М., 1990. – 95с.
369599
  Никитина В.Н. Гуситское движение за пределами Чехии : Автореф... канд. ист.наук: / Никитина В. Н.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1954. – 15л.
369600
  Мацек Й. Гуситское революционное движение / Й. Мацек. – Москва, 1954. – 229 с.
369601
  Альберт Я. Гуситство и европейское общество / Я. Альберт. – Прага, 1946. – 20с.
369602
  Страшенко О.І. Гуска з намистечком на шиї : оповідання, билиці та казки для дітей дошк. та молод. шк. віку / Ольга Страшенко ; [відп. ред. С. Лучканин]. – Київ : Науковий світ, 2009. – 73, [1] с. – Ім"я авт. також: Лучканина О.І. – ISBN 978-966-675-606-3


  У пр. № 1702784 напис: Науковій бібліотеці Шевченківського університету даруємо книгу з оповіданням "Тарас Шевченко на Приорці" (с. 67). Автор. Підпис. Науковий редактор. Підпис. Київ, жовтень 2015 р.
369603
  Романов В.В. Гуслей звонкая струна / В.В. Романов. – М., 1985. – 80с.
369604
  Гилев В.К. Гусли / В.К. Гилев. – Челябинск, 1968. – 48с.
369605
  Юксерн В.С. Гусли : роман / Василий Юксерн ; авториз. пер. с марийск. В.Муравйов. – Москва : Советский писатель, 1980. – 239 с.
369606
  Панов Н.А. Гусли звончаты : Песни, были и разные стихотворения Н.А. Панова. – Санкт-Петербург : Тип. инж. Г.А. Бернштейна, 1896. – XVI, 416, 6 с. : портр.
369607
  Майн М. Гусли поют о счастье : стихи / Макс Майн ; авториз. пер. с марийск. – Москва : Советский писатель, 1952. – 107 с.
369608
   Гуслистий Костянтин Григорович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 136-139. – ISBN 966-02-0537-6
369609
  Стрельська Л.І. Гуслистий Кость Григорович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 188. – ISBN 96966-8060-04-0
369610
   Гусляр : сборник стихов. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1902. – 153, III с. – На тит. л.: № 185. - Экз. деф. без обл.


  Байрон, Гр. Голенищев-Кутузов, Жемчужников, Жуковский, Н. Иванов. Козлов, Кольцов, К.Р., Лермонтов, Майков, Некрасов, Никитин, А. Плещеев, Полежаев, Пушкин, М. Стахович, Теннисон, Гр. А. Толстой, Хомяков, Шевченко, Языков
369611
  Исаков А.М. Гусляр / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1965. – 80с.
369612
  Купала Я. Гусляр : избранная лирика / Я. Купала. – Москва : Художественная литература, 1972. – 270, [2] с.
369613
  Купала Я. Гусляр : избр. лирика / Я. Купала; пер. с белорус. – Москва : Художественная литература, 1973. – 271 с.
369614
  Жаворонков Б.И. Гусляр Евпатия Коловрата / Б.И. Жаворонков. – Москва, 1985. – 176с.
369615
  Булычев Кир Гуслярские истории : ("Недостойный богатырь") / Кир Булычев // О, марсиане! / Шах Георгий. – Москва : Мир, 1990. – С. – (По страницам "Мира приключений"). – ISBN 5-03-002477-8
369616
  Кобзев И.И. Гусляры / И.И. Кобзев. – Москва, 1971. – 112с.
369617
  Крупняков А.С. Гусляры / А.С. Крупняков. – Йошкар-Ола
Кн. 2 : Вольные города. – 1977. – 272 с.
369618
  Алеман М. Гусман де Альфараче : роман : в 2 ч. / Матео Алеман ; пер. с исп. Е. Лысенко ; предисл., коммент. Л. Пинского ; ил. М. Клячко. – Москва : Гослитиздат
Ч. 1. – 1963. – 479 с. : ил.
369619
  Алеман М. Гусман де Альфараче : роман : в 2 ч. / Матео Алеман ; пер. с исп. Е. Лысенко ; предисл., коммент. Л. Пинского ; ил. М. Клячко. – Москва : Гослитиздат
Ч. 2 : Жизнеописание Гусмана де Альфараче, наблюдателя жизни человеческой. – 1963. – 567 с. : ил.
369620
   Гуссерль (Husserl) Едмунд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 721-723. – ISBN 966-316-069-1
369621
  Исаков А.Н. Гуссерль и Хайдеггер: две версии философии времени // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 41-46. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
369622
  Берсенєв В. Густа кров киян, ніжки Буша, йога при остеохондрозі, відкриття, подібне до періодичної системи Менделеєва, або Володимир Берсенєв, його справа і його книжки // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 липня (№ 28). – С. 9
369623
  Ивонин Ю.Е. Густав II Адольф / Ю.Е. Ивонин, А.А. Ходин // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 52-69. – ISSN 0042-8779
369624
  Долгіх Марина Густав Вільгельмович Нейгауз - музикант, педагог, просвітитель : етапи творчого шляху // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 4 (24) : Театр. Музика. Кіно. – С. 47-56. – ISSN 1728-6875
369625
  Марьина В.В. Густав Гусак и дело "словацких буржуазных националистов" // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 5. – С. 166-183. – ISSN 0130-3864


  В очерке анализируется политическая жизнь Густава Гусака от процесса над ним по делу "словацких буржуазных националистов" до поста генерального секретаря ЦК КПЧ и президента ЧССР.
369626
  Кеппен Ф. Густав иванович Радде / Ф. Кеппен. – 128с.
369627
  Шекет Ю. Густав Климт: мир как автопортрет // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 2 (102). – С. 37-57. – ISSN 1819-6268
369628
  Огинская Л.Ю. Густав Клуцис / Л.Ю. Огинская. – Москва, 1981. – 199с.
369629
  Гумилевский Л.И. Густав Лаваль / Л.И. Гумилевский. – Москва, 1936. – 256с.
369630
  Бережанська Ю.В. Густав Майрінк та Михайло Булгаков: тематично-стильова спорідненість у малій прозі // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 102-111. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
369631
  Розеншильд К.К. Густав Малер / К.К. Розеншильд. – Москва : Музыка, 1975. – 208 с.
369632
  Раджабова И.С. Густав Флобер / И.С. Раджабова. – Душанбе, 1962. – 28с.
369633
  Марцинковская Т.Д. Густав Шпет - сын своего времени и наш современник // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 3. – С.65-71. – ISSN 0042-8841


  К 130-летию со дня рождения Г. Г. Шпета.
369634
  Ананьева Е.М. Густав Шпет и его наследие. У русских истоков структурализма и семиотики : (обзор международной конференции) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 173-177. – ISSN 0042-8744
369635
  Егорова Л. Густав Шпет и шекспировский круг // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 36-55. – ISSN 0042-8795
369636
  Бичко І.В. Густав Шпет як історик філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 6-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена осмисленню ролі Г. Шпета як історика філософії. The artіcle іs dedіcated to the analysіs of G. Shpet and hіs contrіbutіon to the hіstory of phіlosophy.
369637
  Оноприенко В.И. Густав Шпет: вклад в философию, этнопсихологию, методологию гуманитаристики // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – C. 20-26. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (22)). – ISSN 2411-5606
369638
  Вахтер А.М. Густав Эрнесакс / А.М. Вахтер. – Москва : Советский композитор, 1961. – 115 с.
369639
  Штейнфельд А.Л. Густера (Blicca bjoerkna (l.)) средней Волги и ее значение в рыбном промысле : Автореф... канд. биол.наук: / Штейнфельд А.Л.; ВНИИ озерного и речного рыбного хоз. Татарское отд. – Казань, 1949. – 8 с.
369640
  Кутузов А.М. Густера верхней части Куйбышевского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Кутузов А.М.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1976. – 29л.
369641
  Михеїв К.Є. Густим мазком : гумор, сатира / К.Є. Михеїв. – Донецьк : Донбас, 1980. – 70 с.
369642
  Горкавенко В.М. Густина вакуумної енергії, індукована непроникним магнитним вихором скінченного поперечного розміру / В.М. Горкавенко, Ю.О. Ситенко, О.Б. Степанов // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 234-239. – (Фізика ; Вип. 30)
369643
  Булавін Л.А. Густина рідини у обмеженому об"ємі на критичній ізохорі / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 247-250. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  На основі одержаного диференційного рівняння відносно густини розв"язана задача по знаходженню профілю густини рідини у обмеженому об"ємі на критичній ізохорі.
369644
  Булавін Л.А. Густина рідини у обмеженому об"ємі на критичній ізохорі / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв // Вісник КУ. Сер. ф-м. наук, 1995. – №8
369645
  Шабатура О. Густина термодинамічно зрівноважених мінеральних асоціацій гранітів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 19-22. – (Геологія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. С.А. Вижвою) Визначено залежності між густиною і термодинамічними параметрами в зрівноважених - альбіт-анортит-ортоклаз - асоціаціях гранітів. Відмічається стабільність положення точок ...
369646
   Густинський літопис [Електронний ресурс] : (уривок)
369647
  Дрозденко В. Густинський монастир (до 385-річчя від дня заснування) // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 6. – С.137-140
369648
   Густосология : собр. соч. в 10 т. : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Ин-т инновац. технологий и содержания образования. – Изд. 2-е, доп. – Харьков : Коллегиум. – ISBN 978-966-8604-47-8
Т. 2 : Эстетические вкусы: их истоки и формирование / Н.Г. Калашник. – 2012. – 249, [1] с., [1] л. ил. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
369649
   Густосология : собр. сочинений в 10 т. : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Ин-т инновац. технологий и содерж. образования. – Изд. 2-е, доп. – Харьков : Коллегиум. – ISBN 978-966-8604-53-9
Т. 4 : Теория и практика формирования эстетических вкусов / Н.Г. Калашник. – 2012. – 327, [1] с., [1] л. ил. : табл. – Библиогр.: с. 288-293
369650
  Калашник Н.Г. Густосологія : Теорія і практика формування естетичних смаків: Навч. посіб. для загальноосвітніх навч. закл. України / Н.Г. Калашник; МОНУ. МВСУ. Запоріжський юрид. ін-т. – Запоріжжя : Поліграф, 2004. – 220с. – ISBN 966-8268-92-Х
369651
  Калашник Н.Г. Густосологія : Теорія і практика формування естетичних смаків: Підручник для вищ. навч. закл. / Н.Г. Калашник; МОНУ. КНУТШ. МВСУ. Запоріжський юрид. ін-т. – Запоріжжя : Поліграф, 2004. – 267с. – ISBN 966-8268-94-6
369652
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-48-5
Т. 1 : Естетичні смаки: їх витоки і формування / Н.Г. Калашник. – 2009. – 226, [2] с., [1] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 170-174
369653
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-47-8
Т. 2 : Эстетические вкусы: их истоки и формирование / Н.Г. Калашник. – 2009. – 250, [2] с., [1] л. іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
369654
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-53-9
Т. 4 : Теорія і практика формування естетичних смаків : курс лекцій / Н.Г. Калашник. – 2009. – 313, [3] с., [1] арк. іл. : табл. – Бібліогр.: с. 307-313 та в підрядк. прим.
369655
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-50-8
Т. 5 : Естетичні смаки і формування особистості: психологічні акценти / Н.Г.Калашник, О.А. Гнатенко. – 2009. – 230, [2] с., [1] арк. іл. : табл. – Бібліогр.: с. 220-230
369656
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-46-1
Т. 7 : Самостійна робота - потужний засіб сучасної освіти і виховання / Н.Г. Калашник, В.Л. Вертегел. – 2009. – 318, [2] с., [1] арк. іл. – Бібліогр.: с. 288-298
369657
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти ; [за заг. ред.: Н.Г. Калашник]. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-52-2
Т. 8 : Густосологія - невід"ємний компонент теорії, практики перекладу та риторики : вступ до спеціальності / Н.Г. Калашник, Н.О. Гетьман. – 2009. – 217, [3] с., [1] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-164, 209-217
369658
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технолологій і змісту освіти ; [за заг. ред. Н.Г. Калашник]. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-55-3
Т. 9 : Формування фахово-спрямованого естетичного смаку майбутніх правоохоронців / Н.Г. Калашник, Ю.В. Орел-Халік. – 2009. – 269, [3] с., [1] арк. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 252-269 та в підрядк. прим.
369659
   Густосологія : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-54-6
Т. 10 : Соціалізація особистості засобами естетичного виховання та фізичної культури / Н.Г. Калашник, В.В. Феуєрман. – 2009. – 266, [2] с., [1] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 244-261 та в підрядк. прим.
369660
  Блинов А.М. Густота и способы посева кукурузы на силос в Ивановской области при условии применение гербицидов. : Автореф... Канд.сельскохоз.наук: / Блинов А.М.; Иванов.сельскохоз.ин-т. – Иваново, 1967. – 36л.
369661
  Пестушко Валерій Густота населення України : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 7
369662
  Диковский А Густота синтаксических деревьев вывода в грамматике : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Диковский А,Я.; АН СССР. – Ленинград, 1972. – 12л.
369663
  Роготченко А.П. Густые гроздья винограда: лит.-критич. очерки. / А.П. Роготченко. – К., 1980. – 168с.
369664
  Васильев А.А. Гусударственный идеал славянофилов // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 8 (62). – С. 64-76. – ISSN 1812-8696
369665
  Синклер Э. Гусята / Э. Синклер. – Ленинград, 1924. – 182 с.
369666
  Коротовский М.П. Гусь-спаситель / М.П. Коротовский. – Алма-Ата, 1965. – 31с.
369667
  Гиляревский П.В. Гусь-Хрустальный / П.В. Гиляревский. – Владимир, 1956. – 87с.
369668
  Гиляревский П.В. Гусь-Хрустальный / П.В. Гиляревский. – Ярославль, 1967. – 63с.
369669
  Казакова Л.В. Гусь-Хрустальный / Л.В. Казакова. – Москва, 1973. – 216с.
369670
  Руденко С.А. Гусь из Понырей. / С.А. Руденко. – М., 1970. – 191с.
369671
  Димент М.А. Гусь с яблоками / М.А. Димент. – Фрунзе, 1967. – 80с.
369672
  Нечаев Е.Е. Гутари / Е.Е. Нечаев. – М., 1947. – 175с.
369673
  Лубченко І. Гутенбергівська епоха: переформатування. Чи готова українська журналістика до приходу нових технологій у медіа ? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 9. – С. 2-4
369674
  Модзалевский В. Гути на Чернігівщині / В. Модзалевский. – Київ, 1926. – 194 с. – (Збірник Історично-філологічного відділу УАН / Археологічний комітет, Відділ мистецтва ; Ч. 39)
369675
   Гутиря Іван Іванович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 105. – ISBN 978-966-2726-03-9
369676
  Курдина Ю. Гутництво на західноукраїнських землях у контексті розвитку європейського склярства // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 188-194. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
369677
   Гутное стекло и расписной текстиль. – М., 1986. – 37с.
369678
  Григорович Д.В. Гуттаперчевый мальчик / Д.В. Григорович. – Иркутск, 1956. – 30с.
369679
  Григорович Д.В. Гуттаперчевый мальчик / Д.В. Григорович. – М, 1961. – 47с.
369680
  Григорович Д.В. Гуттаперчевый мальчик / Д.В. Григорович. – Л, 1980. – 32с.
369681
  Григорович Д.В. Гуттаперчевый мальчик : роман, повести / Дмитрий Васильевич Григорович. – Москва : Эксмо, 2008. – 637, [2] с. : ил. – Содерж.: Деревня ; Антон-горемыка ; Рыбаки ; Гуттаперчивый мальчик. – (Русская классика). – ISBN 978-5-699-18785-0
369682
   Гуттузо Ренато. Выставка произведений. Москва. 1972. – Москва, 1972. – 62с.
369683
   Гуттузо Ренато. Выставка рисунков. Москва - Ленинград. 1978. – Москва, 1977. – 10с.
369684
  Мамедалиев Г.А. Гутыря Виктор Степанович - выдающийся ученый-нефтехимик, академик АН Азербайджана и Украины (1910-1983 гг.) // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2016. – Т. 38, № 3. – С. 182-184. – ISSN 1818-1724
369685
   Гутянська Олена Веніамінівна // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 106. – ISBN 978-966-2726-03-9
369686
  Чичкина Светлана ГУУ - вуз с традициями : Выпускник вуза должен быть "универсальным солдатом". Спецвыпуск - образование // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 42 : Фото
369687
  Дегоев В. ГУУАМ как пост- советская реальность: к вопросу о целях сообщества // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 7. – С.76-79
369688
  Тарасюк Б. ГУУАМ: витоки і перспективи // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 7. – С.79-80
369689
  Цэрану А. ГУУАМ: некоторые аспекты Республики Молдова // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 7. – С.72-76
369690
   Гуца-Венелін і слов"янський світ. – Ужгород, 1992. – 100с.
369691
   Гуцал Віктор Андрійович (1953-2003) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 36. – ISBN 966-95774-3-5
369692
   Гуцал Віктор Олександрович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 35
369693
   Гуцал Віктор Олександрович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 86. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
369694
   Гуцал Віктор Олександрович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 63 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
369695
  Кундзич А. Гуцул / А. Кундзич. – М., 1949. – 64с.
369696
  Ільченко Володимир Гуцули всіх країн єдналися в Яремчі // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 40-46 : фото
369697
  Мельник О.П. Гуцули сходять з гір : повість / О.П. Мельник. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 68 с.
369698
  Лаврук Марія Гуцули Українських Карпат (етногеографічне дослідження) : Монографія / Марія Лаврук; Відп. ред. А. Данилюк; МОН України; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 288с. : іл. + 1 карта. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-613-371-7
369699
   Гуцули, бойки, лемки - традиція і сучасність : матеріали наук. конф. Станіслав Вінценз - в бік діалогу : вибрані листи і фотографії / [Центральний осередок гірського туризму ПТТК ; ред.: Юстина Чонстка-Клапита]. – Краків : [б. в.], 2008. – 191 с. : іл. – (Biblioteka Gorska Centralnego Osrodka Turystyki Gorskiej PTTK w Krakowie ; tom 5). – ISBN 978-83-89819-71-0
369700
  Будько Євген Гуцули. Українці, тільки трошки дикі? : Екзотичні українці / Будько Євген, Влад Марія // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 3. – С. 94-99 : Іл.
369701
  Колисник Г. Гуцулия : Роман и повесть / Г. Колисник. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 511с. – (Молодые писатели)
369702
  Пилатюк М.В. Гуцулові птиці / М.В. Пилатюк. – Ужгород, 1972. – 31с.
369703
  Ворон А. Гуцулска помста / А. Ворон. – Унгвар - Ужгород : Вид. Подкарпатского о-ва наук, 1944. – 86 с. – (Народна библиотека ; Ч. 31)
369704
  Звиняцковская З. Гуцулы в Гималаях // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2019. – № 43 (645), 25.10.2019. – С. 54-57. – ISSN 2075-7093
369705
  Грищенко А. Гуцульская легенда / А. Грищенко. – Львов, 1951. – 175с.
369706
  Антонов Алексей Гуцульская рапсодия : Роза ветров // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 4(2787). – С. 148-160 : Іл., карта
369707
  Грещук В. Гуцульська діалектна лексика в повісті Марії Остромири "Над бистрим Черемошем" / В. Грещук, В. Грещук // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 64-80. – ISSN 2411-4758
369708
  Грещук В. Гуцульська діалектна лексика в романі С. Скляренка "Карпати" // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (68). – С. 101-111. – ISSN 1682-3540
369709
  Тешаєва Міла Гуцульська коляда : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 14-15 : Фото
369710
  Юсікова О.В. Гуцульська лексика на позначення виробничих процесів у говірці села Богдан Рахівського району Закарпатської області // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 126-131. – ISSN 2522-493X


  Стаття присвячена деяким особливостям лексичної системи гуцульської говірки села Богдан Рахівського району Закарпатської області, зокрема лексиці на позначення виробничих процесів. Актуальність нашого дослідження зумовлена тим, що досліджувана група ...
369711
  Грещцук Василь Гуцульська мовна автентика в мові роману М. Козоріса "Чорногора говорить" / Грещцук Василь, Грещук Валентина // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 52-63. – ISBN 978-966-2248-36-4
369712
  Вавренчук І. Гуцульська музична сецесія та "стиль" закопянський // Львівсько-Ряшівські наукові зошити / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв ; Ряшівський ун-т, Ф-т педагогіки і мистецтва. – Львів ; Ряшів, 2013. – № 1. – С. 225-232


  Сецесія як мистецький стиль кінця 19 – поч. 20 ст., незважаючи на свій полінаціональний характер у кожній країні, мала своє національне відображення. Це проявилося не лише у різних назвах цього стилю, але й у широкому охопленні різних видів мистецтв із ...
369713
  Кобилецький М.М. Гуцульська республіка // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 193-196. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
369714
  Ринажевський Б. Гуцульська республіка 1918-1919рр. і її правовий статус // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.128-136. – (Серія юридична ; Вип. 38)
369715
  Кравченко Я. Гуцульська сецесія Казимира Сіхульського // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19-20 липня (№ 125/126). – С. 17. 24
369716
  Рихло П. Гуцульська тема в творчості німецькомовних письменників Буковини // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 153-166. – ISBN 978-966-1516-14-3


  Стаття розглядає тематичні аспекти гуцульської проблематики у творчості таких німецькомовних письменників Буковини, як Л.П. Смігінович_Штауфе, Е.Р. Нойбауер, К.Е. Форанцоз, Г. Дроздовський, Г. фон Реццорі, Й. Брукер. Через зображення картин історичного ...
369717
  Данилець В.В. Гуцульська тематика і фольклор у творчості Миколи Колесси // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 375-381. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна дослідження підкреслює формотворчу роль музично-семантичних елементів гуцульського фольклору в музичній мові Колесси, особливо в симфонічних та фортепіанних творах. Окреслено основоположну роль жанрових та структурних елементів ...
369718
  Зеленчук Ярослав Гуцульське весілля на Верховинщині // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 268-270. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті наводиться аналіз визначальних обрядів сучасного гуцульського весілля на Верховинщині.
369719
  Лосюк В. Гуцульське ліжникарство: традиції, сучасний стан і перспективи // Традиційна культура України як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 2 листоп. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культурних досліджень ; [упоряд. З.О. Босик ; редкол.: Ю.О. Федів (голов. ред.) та ін. ; відп. ред. В.В. Телеуця). – Київ : УЦКД, 2017. – С. 53-57. – ISBN 978-966-452-250-8
369720
  Соолмченко О.Г. Гуцульське народне мистецтво та його майстри / О.Г. Соолмченко. – К., 1959. – 60с.
369721
  Тимчук В.Ю. Гуцульське повстаннє : поема / Володимир Тимчук. – Львів ; Ужгород ; Ясіня : Астролябія, 2014. – 22, [2] с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-664-033-2


  У пр. №3095BR напис: Дарунок НБ ім. М. Максимовича та читачам. Підпис, 10.9.2015
369722
  Грещук В. Гуцульський говір у повісті Гната Хоткевича "Довбуш" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 137-148. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 2)
369723
  Шлемко Ольга Гуцульський говір як засіб самоідентифікації акторів гуцульського театру Гната Хоткевича // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 239-244
369724
  Грещук В. Гуцульський діалект у мові художньої прози Михайла Павлика / В. Грещук, В. Грещук // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 16-25. – (Філологія ; Вип. 23/24)
369725
  Пагіря О. Гуцульський зрив // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 46 (159). – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  92 роки тому закарпатські гуцули створили власний представницький орган, який оголосив про прагнення приєднатися до України. Однак цього не сталося через короткозорість керівництва ЗУНР.
369726
   Гуцульський календар : [спецвипуск журналу "Гуцульщина"] / Всеукраїнське об-не т-во "Гуцульщина" ; Н.-д. центр "Гуцульщина " від. освіти Верховин. РДА ; в. о. ред. і упоряд. Р. Клим. – Селиче Верховина : Гуцульщина
Спецвип. 24, 2019. – 2019. – 120 с.
369727
  Олексюк-Тихоліз Гуцульський одяг кінця XIX - початку XXI століття. Культурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Олексюк-Тихоліз Ярослава Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
369728
  Кухта В. Гуцульський Париж : поезії / Василь Кухта. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2007. – 232с. – ISBN 978-966-2921-22-9
369729
  Мамчак Мирослав Гуцульський полк морської піхоти // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 3 (105). – С. 33-35
369730
  Шлемко О.Д. Гуцульський театр Гната Хоткевича у контексті загальноєвропейського театрального процесу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 268-276
369731
  Салій О. Гуцульський текст у прозі Гната Хоткевича: ейдоси й топоси // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 206-222
369732
  Легкий М. Гуцульський триптих Франкової прози: специфіка моделювання художнього світу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 3-13. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
369733
  Грещук Василь Гуцульські лексичні діалектизми в художній мові Василя Шкургана / Грещук Василь, Грещук Валентина // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 306-318. – ISBN 978-966-2763-81-2
369734
  Осташ Н.Л. Гуцульські прізвища: запозичення і псевдозапозичення / Н.Л. Осташ, Р.І. Осташ // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 55-61. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
369735
  Зеленчук Я. Гуцульшина в роки Першої світової війни // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 250-258
369736
  Гоберман Д.Н. Гуцульщина-край искусства / Д.Н. Гоберман. – М.-Л., 1966. – 90с.
369737
  Шухевич В.О. Гуцульщина. Ч. 4 / написав проф. Володимир Шухевич // Материяли українсько-руської етнольогії [Матеріали українсько-руської етнології] / Наукове Товариство ім. Шевченка у Львові ; Виданнє етнографічної комісиї за ред. Хв. Вовка. – Львів : З друкарні Науковго товариства ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1904. – Т. 7, ч. 4 : Гуцульщина / написав проф. Володимир Шухевич. – С. 1-272
369738
  Шухевич В. Гуцульщина / написав Володимир Шухевич. – У Львові : З "Загальної друкарні"
пята часть. – 1908. – 300 с.
369739
  Шухевич В. Гуцульщина : Репринтне відання 1899 року / В. Шухевич; передне слово Дмитра Ватаманюка. Вступна стаття Петра Арсенича. – Верховина : Гуцульщина, 1997. – 352 с. – Вихід. дан. оріг.:Львів:Hакладом Hаукового товариства ім.Шевченка,1899
369740
  Грабовецький В.В. Гуцульщина XIII-XIX ст / В.В. Грабовецький. – Львів, 1982. – 150с.
369741
  Молинь В. Гуцульщина в акварелях Геннадія Малявського / В. Молинь, Н. Молинь // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 353-362. – ISSN 0236-4832
369742
  Грабовецький В.В. Гуцульщина в історії України : Виступ на Конгресі гуцулів / В.В. Грабовецький. – Коломия : Світ, 1993. – 32с.
369743
  Васильчук М. Гуцульщина в поемі Олександра Олеся "На зелених горах": від міфу - до життя // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 169-177. – (Філологія ; Вип. 23/24)
369744
  Микитин І. Гуцульщина Каєтана Абгаровича і Юрія Федьковича: зустріч з "іншим" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 278-283. – (Філологія ; Вип. 23/24)
369745
  Васильчук М. Гуцульщина у поезії Христі Алчевської // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 154-163. – ISSN 2223-1196


  У творчості української письменниці Христі Алчевської Гуцульщина не посідає провідного місця. Однак поїздка 1906 року із теренів підросійської України відіграла певну роль у формуванні її світогляду, залишила слід у творчості
369746
  Григорчук Ю.М. Гуцульщина у прозі Івана Франка та Віри Вовк // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 112-127. – ISSN 2520-6346
369747
  Арсенич П. Гуцульщина у творчості Гната Хоткевича / П. Арсенич; Івано-Франківська обласна рада. Науково-ред. відділ при управл. культури. – Івано-Франківськ : Нова зоря, 2000. – 94с. – ISBN 966-7363-27-9
369748
  Микитин І. Гуцульщина у творчості Каєтана Абгаровича та Юрія Федьковича // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 457-470. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
369749
  Салій О. Гуцульщина як locus amoenus. Засновки до вивчення гуцульського тексту // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 83. – С. 65-75. – ISSN 0130-528Х
369750
   Гуцульщина: Іст.-етногр. дослідження. – К., 1987. – 470с.
369751
   Гуцульщина: Лінгв. етюди. – К., 1991. – 305с.
369752
  Кречет Аліса Гучні справи Луцького мера // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-21. – ISSN 0130-5212
369753
   Гущин Александр Павлович. Выставка произведений. Москва. 1979. – М., 1978. – 33с.
369754
  Ортис А. Гуюнго / А. Ортис. – Москва, 1988. – 253с.
369755
   ГХ/ПІД визначення ряду парабенів після дериватизації оцтовим та пропіоновим ангідридами та дисперсійної мікроекстракції / А.В. Нікіфорова, О. Руденко, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 64
369756
   Гъбите в България = Грибы в Болгарии : Определител на най-разпространените ядливи и отровни гъби / Д. Йорданов, С.Г. Ванев, В.И. Факирова, ; Д.Йорданов, С.Г.Ванев, В.И.Факирова; Българска акад. на науките, Институт по ботаника. – София : Издателство на Българската академия на науките, 1978. – 248с. : ил.
369757
  Факирова В.И. Гъбите в България / В.И. Факирова. – София
1. – 1991. – 154с.
369758
  Шафранская С.Ф. Гыркова Н. Пропаганда в современной идеологической войне // Идеология и пропаганда : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Науч. совет по проблемам зарубежных идеологических течений ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1978. – Вып. 1. – С. 59-71. – (Идеологическая борьба, теория и практика пропаганды за рубежом)
369759
  Гарт Ф.Б. Гэбриел Конрой / Ф.Б. Гарт. – Москва, 1988. – 814 с.
369760
  Гарт Б. Гэбриел Конрой / Брет Гарт ; пер. с англ. – Москва : Художественная литература, 1989. – 464 с. – В изд. также: Рассказы / О. Генри. – (Библиотека литературы США)
369761
  Гарт Ф.Б. Гэбриель Конрой / Ф.Б. Гарт. – Москва, 1991. – 462 с.
369762
  Гарт Брет Гэбриэль Конрой : роман : пер. с англ. / Брет Гарт. – Москва : Художественная литература, 1965. – 479 с. : іл.
369763
  Малашенко И.Е. Гэри Харт - представитель неолибералов / И.Е. Малашенко, А.И. Никитин, А.Б. Панкин // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 5 (43) : Ход предвыборной кампании и настроения избирателей. Об общественных силах в США, выступающих за нормализацию отношений с СССР. Подходы американских специалистов к ограничениям в сфере противолодочной войны... – С. 135-146
369764
  Бородина М О. Гэс Холл : Библиогр. указ. / М О. Бородина, . – Москва, 1981. – 126с.
369765
   Гэсэр. Бурят. героич. эпос. – М., 1968. – 278с.
369766
   Гэсэр. Бурятский героический эпос. – М.
Кн. 1. – 1988. – 397с.
369767
  Бурчина Д.А. Гэсэриада западных бурят / Д.А. Бурчина. – Новосибирск, 1990. – 446с.
369768
   Гюббенет Християн Якович (1822-1873) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 478-479. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
369769
  Дьяков Л.А. Гюбер Робер / Л.А. Дьяков. – М, 1971. – 32с.
369770
  Муравьева Н.И. Гюго / Н.И. Муравьева. – М., 1961. – 383с.
369771
  Пресс А.Г. Гюи де Мопассан : с портр. Мопасана, рассказом "Бабушкин совет" и описанием Алжира из путешествия по Африке. – Санкт-Петербург : Тип. бр. Пантелевіх, 1902. – 48 с. фронт. (портр.). – (Собрание литературных портретов в характеристиках Аркадия Пресса)
369772
  Арнольд В.И. Гюйгенс и Борроу, Ньютон и Гук : Первые шаги мат. анализа и теории катастроф, от эвольвент до квазикристаллов / В.И. Арнольд. – Москва : Наука, 1989. – 93, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 84-94. – (Современная математика для студентов ; Вып. 1). – ISBN 5-02-013935-1
369773
  Якубович М. Гюлен проти Ердогана: гібридний конфлікт? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 9 (485), 3-9.03.2017 р. – С. 34-36. – ISSN 1996-1561


  Які релігійно-філософські ідеї живлять сучасну політику Туреччини.
369774
  Арагвиспирели Ш. Гюли : рассказы : пер. с груз. / Шио Арагвиспирели. – Тбилиси : Заря Востока, 1936. – 184 с.
369775
   Гюлистан : альманах. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова
[Т.] 1. – 1916. – [4], 165 с.


  Авторы: Вячеслав Иванов, Валерий Брюсов, Андрей Глоба, Борис Шманкевич, Федор Сологуб, Сергей Петяев, Юрий Ульянов, Всеволод Шманкевич, Сергей Молдавский, Тихон Чурилин
369776
   Гюлистан : альманах. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова
Т. 2. – 1916. – 159 с.


  Авторы: Вячеслав Иванов, К. Бальмонт, Ю. Балтрушайтис, Борис Шманкевич, Андрей Глоба, Тихон Чурилин, С.И. Петяев, Ю. Ульянов, Всеволод Шманкевич, Сергей Молдавский, Владимир Немцев, Валерий Брюсов
369777
  Большак В.Г. Гюлістан. / В.Г. Большак. – Киев, 1971. – 131с.
369778
  Досвітній О. Гюлле : повість / О. Досвітній. – 2-е вид. – Одеса, 1929. – 120 с.
369779
  Досвітній О. Гюлле : повість, новели / О. Досвітній. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 263 с.
369780
  Ибрагимов Г.Х. оглы Гюльзар : рассказы / Гусейн Ибрагимов ; пер. с азерб. Г.Далакяна. – Баку : Азернешр, 1958. – 95 с.
369781
  Джабарлы Д. Гюльзар : рассказы / Джафар Джабарлы; перевод. – Баку : Гянджлик, 1972. – 57 с.
369782
  Курбанов Арап Гюльнар : повесть и рассказы / Курбанов Арап. – Ашхабад : Туркменистан, 1966. – 76 с.
369783
  Курбанов Араб Гюльнар : повести и рассказы / Курбанов Араб. – Москва : Советский писатель, 1986. – 348 с.
369784
  Богданова Светлана Гюльчатай, открой личико... : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 10-11
369785
  Шабустари М. Гюльшан-и раз / М. Шабустари. – Баку, 1977. – 116с.
369786
  Шарговська О. Гюнтер Грасс - незручний інтелектуал // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 2. – С. 150-152. – ISSN 0130-321Х
369787
  Бернштейн Б.М. Гюнтер Рейндорф / Б.М. Бернштейн. – Москва, 1981. – 10с.
369788
  Ширяева Г.Д. Гюрги-Дюрги-Дюк / Г.Д. Ширяева. – Саратов, 1970. – 127с.
369789
  Маленко А. Гюста Доре: баловень судьбы // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 11 (51). – С. 24-43. – ISSN 1819-6268
369790
  Гартлауб Гюстав Доре / Гартлауб. – Ленинград, 1935. – 151 с.
369791
  Дьяков Л.А. Гюстав Доре / Л.А. Дьяков. – Москва : Искусство, 1983. – 135 с.
369792
   Гюстав Доре // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2006. – № 9 : Сміх і світова література Ч. 1. – С.1
369793
  Варшавский Л.Р. Гюстав Дюре / Л.Р. Варшавский. – Москва : Искусство, 1966. – 79 с.
369794
  Тихомиров Александр Нилович Гюстав Курбе / Тихомиров Александр Нилович. – М.-Л. : Искусство, 1948. – 44с.
369795
  Тихомиров Александр Нилович Гюстав Курбе / Тихомиров Александр Нилович. – М. : Искусство, 1965. – 190с.
369796
  Калитина Н.Н. Гюстав Курбе / Н.Н. Калитина. – М, 1981. – 183с.
369797
  Мак Г Гюстав Курбе. / Г Мак. – М, 1986. – 268с.
369798
  Иващенко А.Ф. Гюстав Флобер : из истории реализма во Франции / А.Ф, Иващенко ; АН СССР, Ин-т мир. лит. – Москва : Издательство АН СССР, 1955. – 491 с. : 1 л. портр.
369799
  Смирнова В.А. Гюстав Флуранс / В.А. Смирнова. – М., 1972. – 222с.
369800
  Лебедев А. Гюстав Эйфель: полет на высоте триста метров // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 46/47. – С. 40-41. – ISSN 0234-1670
369801
  Шамба С.М. Гюэнос-1 / С.М. Шамба. – Тбилиси, 1988. – 133с.
369802
  Шамба С.М. Гюэнос-1 / С.М. Шамба. – Тбилиси, 1988. – 133с.
369803
  Насирли Хадиджа Маман кызы Гянджа : Архитектурно-планировочное развитие / Насирли Хадиджа Маман кызы. – Баку, 1990. – 125 с.
369804
  Короткий В.А. Гьобель Карл Іммануель Еберхард Ріттер / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 285. – ISBN 966-06-0393-2
369805
   Гьосле (Hosle) Вітторіо // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 723. – ISBN 966-316-069-1
369806
  Гълъбов К. Гьоте / К. Гълъбов. – София : Наука и изкуство, 1961. – 443 с.
369807
  Кононенко Т.П. Д"Аламбер Жан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 334. – ISBN 966-316-069-1
369808
  Бушков А А. Д"Артаньян - гвардеец кардинала : Провициал, о которм заговорил Париж; Роман-эхо / А А. Бушков. – Красноярск; Москва; Санк-Петербург : БОНУС.ОЛМА-ПРЕСС.НЕВА. – ISBN 5-7867-0033-X; 5-224-02477-3; 5-224-03783-2
Кн.1. – 2002. – 446с.
369809
  Бушков А.А. Д"Артаньян - гвардеец кардинала : Тень над короной Франции; Роман-эхо / А.А. Бушков. – Красноярск; Москва; Санк-Петербург : БОНУС.ОЛМА-ПРЕСС.НЕВА. – ISBN 5-7867-0033-X; 5-224-02477-3; 5-224-03783-2
Кн.2. – 2002. – 446с.
369810
  Эрлихман Вадим Д"Артаньян о трех головах : Люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 11 (2794). – С. 156-164 : Іл.
369811
  Троскот І. Д"горі, до Франка! // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 61-62. – ISSN 0130-5263
369812
  Близнаков А. Д"мбени и революционерното минато во костурско / А. Близнаков. – Скопjе : Мисла, 1982. – 250 с.
369813
  Городецкая Н.Д. Д. А. Фурманов / Н.Д. Городецкая. – М., 1955. – 43с.
369814
  Тихонов А.А. Д. Боккаччио : Его жизнь и литературная деятельность ; биографический очерк А.А. Тихонова ; с портр. Боккаччо, гравированным в С.-Петербурге Константином Адтом. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1891. – 80 с., 1 л. портр. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
369815
  Рожицын В.С. Д. Бруно и инквизиция / В.С. Рожицын. – М, 1955. – 384 с.
369816
   Д. Гетманцеву присвоено звание профессора // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2014. – 2 декабря (№ 48). – С. 8. – ISSN 1563-6755


  Почетному президенту ЮК Jurimex Данилу Гетманцеву присвоено звание профессора кафедры финансового права юридического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.
369817
  Слиозберг Г.Б. Д. Говард, его жизнь и общественно-филантр[опическая] деятельность : : Биографический очерк Г.Б. Слиозберга ; портр. Говарда, грав. в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Обществ. польза, 1891. – 71 с. – Экз. дефектный, л. фронт. (портр.) отсутсвует. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Флорентия Павленкова ; [41])
369818
  Юлина Н.С. Д. Деннет: самость как "центр нарративной гравитации" или почему возможны самостные компьютеры // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 2. – С.104-121. – ISSN 0042-8744
369819
  Потницева Т.Н. Д. Дидро и Б. Франклин: граждане республики разума // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 140-147. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Исследуется проблема связей и взаимоотношений двух выдающихся мыслителей эпохи Просвещения - Д. Дидро и Б. Франклина в контексте влияния просветительских идей на американскую культуру и восприятия европейским культурным сознанием американских принципов ...
369820
  Проданюк Ф.М. Д. Дорошенко - ідеолог даржавницького руху формування етнонаціональної політики України початку XX ст. // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – С. 448-461. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
369821
  Олійник С.В. Д. Дорошенко про галицьку інтелігенцію в умовах зовнішньої політики російського царизму періоду Першої світової війни // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 126-135. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
369822
  Горчаков Р.С. Д. И. Меднделеев о промышленном развити Урала : Автореф... канд. экон.наук: / Горчаков Р. С.; ЛГУ. – Л., 1965. – 16л.
369823
  Козьмин Б.П. Д. И. Писарев и социализм / Б.П. Козьмин. – с.
369824
  Богдашина О.М. Д. І. Багалій у сучасній українській історіографії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 98-107. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 25). – ISSN 2227-6505
369825
  Бережна С.В. Д. І. Яворницький і Харківщина: проблема формування світогляду / С.В. Бережна, М.В. Луценко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 5-11. – ISSN 2312-2587
369826
  Грошева Е.А. Д. Кабалевский / Е.А. Грошева. – Москва : Музыкальный фонд СССР, 1956. – 71 с.
369827
  Абрамовский Г.К. Д. Кабалевский. / Г.К. Абрамовский. – Москва : Советский композитор, 1960. – 42 с., [3] л. ил. – (В помощь слушателям нар. ун-тов культуры. Беседы о музыке)
369828
   Д. М. Карбышев в Самаре. – Куйбышев, 1969. – 3с.
369829
  Кауфман Р.С. Д. Моор / Р.С. Кауфман. – Москва, 1937. – 99с.
369830
  Китайник М.Г. Д. Н. Мамин-Сибиряк и народное творчество / М.Г. Китайник. – Свердловск, 1955. – 168 с.
369831
  Налбандян Д.А. Д. Налбандян / Д.А. Налбандян. – Москва, 1982. – 315 с.
369832
  Свищо В.Ю. Д. Овсянико-Куликовський: психологічне трактування філософії мови // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 33-42
369833
  Свищо В.Ю. Д. Овсянико-Куликовський: філософський контекст "Рігведи" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 35-37
369834
  Лі Жуйтін Д. Озборн про значення стратегії у реорганізації системи державного управління // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 96-99
369835
  Бронин В. Д. Ойстрах / В. Бронин. – Москва : Музгиз, 1954. – 48 с.
369836
  Себровкина К.В. Д. П. Журавский и земская статистика : Автореф... канд. экон.наук: / Себровкина К. В.; Моск. экон. стат. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
369837
  Білокінь І.П. та ін. Д. П. Проценко (до 60-річчя з дня народження) / І.П. та ін. Білокінь, 1959. – С. 101-103
369838
  Борисов П. Д. Пеленс: "Я - українець і цим горжуся! Я більше не буду терпіти образ!" // Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 62-67.


  Відомий американський кіноактор українського походження Джек Пеленс
369839
  Бронфин Е.Ф. Д. Россини / Е.Ф. Бронфин. – Москва : Советский композитор, 1973. – 189 с.
369840
  Бронфин Е.Ф. Д. Россини. 1792-1868 / Е.Ф. Бронфин. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1966. – 114 с.
369841
  Прибатень Ю.А. Д. Свіфт і Салтиков-Щедрін: сатирична реконструкція "асиметрії мозку" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 359-364
369842
  Струков Д.М. Д. Струков. Альбом рисунков, 1864-1867 = D.Strukov. Album of drawings, 1864-1867 / Д. Струков ; [редкол.: Т.В. Белова (гл. ред.) и др. ; авт. коммент.: М.Н. Бавтович и др. ; пер. на англ.: И.Е. Гайдук и др.]. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броукі, 2011. – 305, [2] с. : ил. – Текст рос., англ. – (Энциклопедия раритетов). – ISBN 978-985-11-0577-5
369843
  Войцехівська І.Н. Д. Тоїчкін. Козацька шабля ХVІІ - ХVІІІ ст.: Історико-зброєзнавче дослідження . - К.: ВД "Стилос", 2007. - 367 с., іл., карти : [рецензія] / І.Н. Войцехівська, В.М. Даниленко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 180-183. – ISSN 0130-5247
369844
  Кислашко О. Д. Туптало, І. Максимович, Є. Прокопович про духовно-моральне виховання
369845
  Олійников В. Д. Туптало. Святе життя автора "Житія святих" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 116-120. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
369846
  Надъярных Н. Д. Чижевский "О "Шинели" Гоголя" (К проблеме "медленного чтения") // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 38-47.
369847
  Бистрова О.О. Д. Чижевський про мову поетичну і мову "писану" // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 217-221. – ISBN 978-966-171-217-0
369848
  Погорілий А.О. Д. Чижевський про розвиток російської філософії на зламі століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 146-150. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню одного з найцікавіших періодів розвитку російської філософської традиції - кінець ХІХ-початок ХХст., в інтерпретації Дмитра Чижевського. This article is devoted to the one of the most interesting periods research in ...
369849
  Гумецька А. Д. Чижевський як викладач поезії // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 65-66
369850
   Д. Шостакович о времени и о себе. – Москва : Советский композитор, 1980. – 375 с.
369851
  Порус В.Н. Д. Юм и философия культуры // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 92-103. – ISSN 0042-8744
369852
  Богуш П. Д. Яворницький на археологічних розкопках у 1905 році // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 61-63
369853
   Д.А. Дубинский. – Москва : Советский художник, 1965. – 8 с.
369854
   Д.А. Медведев о задачах в сфере образования // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3
369855
   Д.А. Медведев: России нужна программа развития сети научно-образовательных центров // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 2-3. – ISSN 1726-667Х


  24 июля в Московском инженерно-физическом институте состоялось совещание, посвященное перспективам развития образования и науки. Центральное место на нем было отведено созданию научно-образовательных центров нового типа, призванных стать опорными ...
369856
  Лапунова Н.Ф. Д.А. Налбандян / Н.Ф. Лапунова. – Москва, 1968. – 153с.
369857
   Д.А. Сабинин и его творческое наследие : По воспоминаниям современников. – Новосибирск : Наука, 1981. – 240с.
369858
  Горбунов Г.И. Д.А. Фурманов / Г.И. Горбунов; Зелинский К. – Иваново, 1946. – 94с.
369859
   Д.А. Фурманов. – Иваново, 1951. – 10с.
369860
  Озеров В.М. Д.А. Фурманов / В.М. Озеров. – Москва, 1953. – 144с.
369861
  Чегодаев А.Д. Д.А. Шмаринов / А.Д. Чегодаев. – Москва : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, 1949. – 66 с.
369862
  Халаминский Ю.Я. Д.А. Шмаринов / Ю.Я. Халаминский. – Москва : Советский художник, 1959. – 246 с.
369863
  Гольдфарб С.И. Д.А.Клеменц -- революционер, ученый, публицист. / С.И. Гольдфарб. – Иркутск, 1986. – 172с.
369864
  Наумов Е.И. Д.А.Фурманов / Е.И. Наумов. – Москва, 1951. – 180с.
369865
  Наумов Е.И. Д.А.Фурманов / Е.И. Наумов. – М, 1954. – 183с.
369866
  Бережной А.Ф. Д.А.Фурманов журналист : Автореф... канд. филолог.наук: / Бережной А.Ф.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 16 с.
369867
  Пожидаев Г.А. Д.Б. Кабалевский / Г.А. Пожидаев. – Москва : Музыка, 1970. – 75 с.
369868
  Пожидаев Г.А. Д.Б. Кабалевский / Г.А. Пожидаев. – Москва : Музыка, 1987. – 75с.
369869
  Компанеец М.Т. Д.Бедный в борьбе за поэзию социалистического реализма : Автореф... канд. филол.наук: 01.01.02 / Компанеец М.Т.; МП РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1975. – 30л.
369870
  Керт Г.М. Д.В. Бубрих / Г.М. Керт. – Л., 1975. – 104с.
369871
  Фелонин А.В. Д.В. Веневитинов : Критико-биографический очерк : / А.В. Фелонин. – Санкт-Петербург : Тип. Э.Л. Пороховщиковой, 1902. – 52 с. – Экз. без ориг. обл.
369872
  Тартаковская Л. Д.В. Веневитинов. Личность. Мировоззрение. Творчество : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Тартаковская Л. ; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1966. – 32 с.
369873
   Д.В. Вєдєнєєв : бібліографічний покажчик праць. – Київ, 2007. – 20с.
369874
  Мещеряков В.П. Д.В. Григорович - писатель и искусствовед / В.П. Мещеряков. – Л : Наука, 1985. – 170 с.
369875
  Павлишин С.С. Д.В. Січинський : Нарис про життя і творчість / С.С. Павлишин. – Київ, 1956. – 36 с.
369876
  Виноградов С.П. Д.В. Ульянинский / С.П. Виноградов. – Москва, 1927. – с.
369877
  Молева Н.М. Д.Г. Левицкий / Н.М. Молева. – М., 1980. – 232с.
369878
   Д.Г.Левицкий. – Л., 1985. – 4с.
369879
   Д.Г.Левицкий. – Л., 1987. – 112с.
369880
   Д.Г.Левицкий. – Л, 1987. – 142с.
369881
   Д.Г.Левицкий. – Ленинград, 1989. – 5с.
369882
  Асатиани Д.Г. Д.Г.Эристави - публицист, журналист и писатель. : Автореф... наук: 10.01.10 / Асатиани Д.Г.;. – Тбилиси, 1976. – 23л.
369883
  Мартынов И.И. Д.Д. Шостакович / И.И. Мартынов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 48 с.
369884
  Хентова С.М. Д.Д. Шостакович в годы Великой Отечественной войны. / С.М. Хентова. – Л., 1979. – 280с.
369885
  Садовников Е. Д.Д.Шостакович : Нотографический справочник / Е. Садовников. – Москва : Советский композитор, 1961. – 66 с.
369886
  Садовников Е. Д.Д.Шостакович / Е. Садовников. – 2-е изд., доп. и расширен. – М., 1965. – 280с.
369887
  Зимин И.И. Д.Димов -- романист : Автореф... канд. филол.наук: / Зимин И.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1958. – 17л.
369888
  Павлов П.А. Д.Жилинский / П.А. Павлов. – Л, 1974. – 67с.
369889
  Шашкина М.В. Д.Жилинский. / М.В. Шашкина. – М., 1989. – 143с.
369890
  Суярко Л.А. Д.З. Мануильский: революционер, дипломат, ученый / Л.А. Суярко. – К., 1983. – 167с.
369891
  Агафонова Н.А. Д.И. Архангельский : к 75-летию со дня рождения / Н.А. Агафонова; вступ. статья Н.А. Агафоновой ; Ульян. обл. упр. культуры ; Худож. музей. – Ульяновск, 1960. – 48 с.
369892
   Д.И. Архангельский. – Ульяновск, 1960. – 48с.
369893
  Агафонова Н.А. Д.И. Архангельский / Н.А. Агафонова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1970. – 80 с.
369894
  Кравченко В.В. Д.И. Багалей / В.В. Кравченко. – Харьков, 1990. – 175 с.
369895
  Безбородов М. Д.И. Виноградов создатель русского фарфора / М. Безбородов. – М. - Л., 1950. – 512 с.
369896
  Безбородов М. Д.И. Виноградов, выдающийся керамик ХУІІІ века / М. Безбородов. – М, 1953. – 88с.
369897
  Окатов А.П. Д.И. Менделеев - великий русский ученый / А.П. Окатов. – М., 1953. – 40с.
369898
  Кондратович Р.А. Д.И. Менделеев / Р.А. Кондратович. – Л, 1932. – 64с.
369899
  Кондратович Р.А. Д.И. Менделеев / Р.А. Кондратович. – Л, 1934. – 732с.
369900
  Архангельский А. Д.И. Менделеев его научная и общественная деятельность / А. Архангельский. – Брянск : Издание Ф. Федорова, 1907. – [2], 44 с., [1] л. фронт. портр.
369901
  Макареня А.А. Д.И. Менделеев и физико-химические науки. Опыт научной биографии Д.И. Менделеева / А.А. Макареня. – Москва : Атомиздат, 1972. – 256 с.
369902
  Кузмин М. Д.И. Митрохин / М. Кузмин, В. Воинов. – М., 1922. – 132с.
369903
  Митрохин Д.И. Д.И. Митрохин : [альбом] / сосот. и статья В.С. Липатова. – Москва : Книга, 1980. – 93 с. : 27 ил. – Миниатюрное издание. – (Книжные знаки мастеров графики)
369904
  Воробьев В.Ф. Д.И. Писарев - выдающийся русский критик-демократ / В.Ф. Воробьев. – Харків, 1953. – 99 с.
369905
  Казанович Е.П. Д.И. Писарев / Е.П. Казанович. – Птгр., 1922. – 201 с.
369906
  Бухштаб Б.Я. Д.И. Писарев / Б.Я. Бухштаб. – Л., 1940. – 20с.
369907
  Беленкова Л.П. Д.И. Писарев как историк философской и общественной мысли / Л.П. Беленкова. – Москва, 1983. – 126с.
369908
  Абжанов Т.И. Д.И. Писарев о факторах общественного развития : дис... канд. филос. наук / Абжанов Т.И. ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, Каф. истории философии. – Киев, 1969. – 253 л., I-XII. – Бібліогр.: л. І-XII
369909
  Абжанов Т.И. Д.И. Писарев о факторах общестенного развития : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 622 / Абжанов Т.И. ; КГУ им.Т.Г. Шевченка. – Киев, 1970. – 23 с.
369910
  Беляев М.Ф. Д.И. Писарев об интересе / М.Ф. Беляев. – Иркутск, 1950. – 134с.
369911
  Исаева Т.Б. Д.И. Писарев против террора // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 23. – С. 28-30. – ISSN 1812-3805
369912
  Соловьев Е.А. Д.И. Писарев, его жизнь и литературная деятельность : биографический очерк Евгения Соловьева : С портр. Писарева, грав. в Лейпциге Геданом. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1899. – 160 с., 1 л. фронт. (портр.). – (Жихнь замечательных людей : Биографическая библиотека Флорентия Павленкова)
369913
  Чикин С.Я. Д.И. Ульянов / С.Я. Чикин. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1974. – 112с.
369914
  Малинин В. Д.И. Фон-Визин, как автор комедий : Речь, читанная в Обществе Нестора Летописца, 1 декабря минувшего1892 года, по случаю чествования Фон-Визина в столетнюю годовщину со дня смерти, 1893. – [54] с.
369915
  Моряков В.И. Д.И. Фонвизин о Франции последней трети XVIII в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 52-68. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
369916
  Олейник М.М. Д.И. Яворницький. Жизнь, фольклористически-этнографическая деятельность : Автореф... канд филол.наук: / Олейник М. М.; АН УССР, Ин-т искусствовед. фолькл. и эетнораф. – К., 1970. – 24л.
369917
  Белецкая Е.А. Д.И.Жилярди / Е.А. Белецкая, З.К. Покровская. – Москва, 1980. – 168 с.
369918
  Матухин Г.Р. Д.И.Ивановский. К столетию со дня рождения. / Г.Р. Матухин. – Ростов-на-Дону, 1964. – 48с.
369919
  Шамов Г.И. Д.И.Кочерин - основоположник учения о речном стоке / Г.И. Шамов. – Ленинград, 1950. – 36с.
369920
   Д.И.Менделеев - великий русский химик. – М., 1949. – 152с.
369921
   Д.И.Менделеев - основоположник современной метрологии. – М., 1978. – 239с.
369922
   Д.И.Менделеев 1834-1907. – М.-Л., 1934. – 233с.
369923
   Д.И.Менделеев в воспоминаниях современников. – М., 1969. – 224 с.
369924
   Д.И.Менделеев в воспоминаниях современников. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1973. – 271с.
369925
  Копылов В.Е. Д.И.Менделеев и Зауралье. / В.Е. Копылов. – Тюмень, 1986. – 119с.
369926
  Зелинский Н.Д. Д.И.Менделеев и контактные явления / Н.Д. Зелинский. – Л., 1934. – 14с.
369927
  Кароль Б.П. Д.И.Менделеев и метеорология / Б.П. Кароль. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1950. – 36с.
369928
  Шостьин Н.А. Д.И.Менделеев и проблемы измерения / Н.А. Шостьин. – Москва, 1947. – 200с.
369929
  Кириченко В.П. Д.И.Менделеев и развитие в России нефтяной промышленности во второй половине XIX столетия : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук: / Кириченко В.П.; АН СССР. Ин-т экономики. – Москва, 1953. – 16 с.
369930
  Пархоменко В.Е. Д.И.Менделеев и русское нефтяное дело. / В.Е. Пархоменко. – М., 1957. – 268с.
369931
  Стариков В.И. Д.И.Менделеев. / В.И. Стариков. – Свердловск, 1984. – 253с.
369932
   Д.И.Менделеев. 150 лет со дня рожд.. – М., 1986. – 244с.
369933
   Д.И.Менделеев. Литературное наследство. – Л.
1. – 1938. – 132с.
369934
  Кирпотин В.Я. Д.И.Писарев - выдающийся русский критик и публицист / В.Я. Кирпотин. – Москва, 1948. – 23 с.
369935
  Плоткин Л.А. Д.И.Писарев / Л.А. Плоткин. – Л. : Художественная литература, 1940. – 183 с.
369936
  Плоткин Л.А. Д.И.Писарев / Л.А. Плоткин. – Москва-Ленинград : Художественная литература, 1962. – 232 с.
369937
  Прозоров В.В. Д.И.Писарев / В.В. Прозоров. – М. : Просвещение, 1984. – 112 с.
369938
  Маслин А.Н. Д.И.Писарев в борьбе за материализм и социальный прогресс / А.Н. Маслин. – Москва, 1968. – 168с.
369939
  Искра Л.М. Д.И.Писарев и его роль в истории русской общественно-политической мысли. / Л.М. Искра. – Воронеж, 1988. – 150с.
369940
  Шварцман А.Л. Д.И.Писарев и русское естествознание. / А.Л. Шварцман. – М., 1955. – 32с.
369941
  Писарев Д.И. Д.И.Писарев об атеизме, религии и церкви: Сб. / Д.И. Писарев. – М., 1984. – 416с.
369942
   Д.И.Писарев.. – М., 1929. – 416 с.
369943
  Чикин С.Я. Д.И.Ульянов / С.Я. Чикин. – М., 1970. – 120с.
369944
  Чикин С.Я. Д.И.Ульянов / С.Я. Чикин. – 3-е изд., переработ. и доп. – М., 1986. – 175с.
369945
  Штейн А. Д.И.Фонвизин / А. Штейн. – М., 1945. – 31с.
369946
  Благой Д.Д. Д.И.Фонвизин / Д.Д. Благой. – М., 1945. – 25с.
369947
  Казьмирчук Г.Д. Д.І. Багалій // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 93-102. – ISBN 978-617-7107-36-0
369948
  Воронов В.І. Д.І. Багалій versus / de О.М. Лазаревський: "поле дискусій" в українській історіографії доби класичного позитивізму // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – C. 168-178. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 23). – ISSN 9125-0912


  "Максимович зібрав цеглини для історії України, Антонович, як і його школа, обробляли її окремі сторінки, особливо по Правобічній Україні, Лазаревський дав історичний опис частини території Лівобічної України". (стр. 172)
369949
  Пиріг П. Д.І. Багалій як дослідник історії Слобожанщини // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 193-201
369950
  Мельничук О.П. Д.І. Дорошенко в українській історіографії 90-х pp. XX ст.: здобутки та перспективи дослідження персоналії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 26-28. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядається доробок українських істориків за останнє десятиліття у вивчені біографії Д. Дорошенка, окреслюються окремі перспективні напрями дослідження персоналії.
369951
  Бурім Д. Д.І. Дорошенко про історичні праці В.Б. Антоновича // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 191-202. – ISBN 5-7702-0821-X
369952
  Андрєєв В.М. Д.І. Дорошенко та його роль у формуванні української історіографії як окремої історичної дисципліни // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 62-73
369953
  Хотинський Є.С. Д.І. Менделеєв - основоположник російської класичної хімії / Є.С. Хотинський. – Харків : Харківське книжково-газетне вид-во, 1946. – 40 с.
369954
  Голуб А.М. Д.І. Менделєєв і Україна / А.М. Голуб, 1954. – 74с.
369955
  П"ятаков І.С. Д.І. Писарєв і Україна / І.С. П"ятаков. – Київ, 1965. – 30 с.
369956
  Абросимова С.В. Д.І. Яворницький в соціальному контексті Наддніпрянщини кінця XIX початку XX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 20-31
369957
  Стороженко І.С. Д.І. Яворницький і битва на Жовтих Водах 1648 р. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 112-125. – ISBN 978-966-551-327-8


  Розглядається питання визначення територіальної локалізації битви на Жовтих Водах 1648 р. Автором статті здійснено науковий прорив щодо пиання де і як відбулася битва. Визначено й археологічно підтверджено місце перебування польського війська в облозі ...
369958
  Лучка Л.М. Д.І. Яворницький і бібліотечний простір України та Росії другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С.57-63. – ISBN 978-966-551-327-8


  Лосліджено співпрацю Д.І. Яворницького з бібліотеками України та Росії, висвітлено місце та роль бібліотечних- осередків у житті та діяльності історика, створено образ українського вченого через його тісні стосунки з бібліотечними працівниками та ...
369959
  Світленко С.І. Д.І. Яворницький і вивчення архівної спадщини // Спадщина : зб. наук. ст. / Дніпропетр. облдержадмін., Держ. архів Дніпропетр. обл. – Дніпропетровськ : Герда, 2012. – Вип. 3 : / [упоряд. Н.Л. Юзбашева ; ред. Н.В. Киструська, Н.Л. Юзбашева]. – С. 14-19. – ISBN 978-966-8856-58-7
369960
  Мороз В.С. Д.І. Яворницький і кобзарі // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 82-89. – ISBN 978-966-551-327-8


  Висвітлюється роль Д.І. Яворницького в популяризації і пропаганді кобзарського мистецтва, поліпшенні репертуару та техніки виконання, відродженні цього старовинного і самобутнього виду епічної народної творчості
369961
  Буланова Н.М. Д.І. Яворницький і місцева інтелігенція (на прикладі стосунків з О.В. Коваленком) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 72-82. – ISBN 978-966-551-327-8


  На основі спогадів та епістолярної спадщини висвітлено творчі та дружні стосунки Д.І. Яворницького з місцевим краєзнавцем і діячем культури О.В. Коваленком, що тривали упродовж 1903-1938 рр.
369962
  Товстоляк Н.М. Д.І. Яворницький і родина Тарновських // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 103-113
369963
  Лучка Л.М. Д.І. Яворницький і розвиток бібліотечної справи Катеринослава початку XX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 69-83
369964
  Світленко С.І. Д.І. Яворницький і українська національна ідентичність // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 5-19
369965
  Каковкіна О.М. Д.І. Яворницький та Катеринославський археологічний з"їзд у баченні П.С. Уварової // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 263-276
369966
  Митрофаненко Ю.С. Д.І. Яворницький та отамани Ю. Божко і Н. Махно // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 113-118
369967
  Чернієнко Д.А. Д.І. Яворницький у Казанському університеті (до 110-річчя захисту магістерської дисертації) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 48-57. – ISBN 978-966-551-327-8


  Показані обставини й деякі подробиці захисту дисертації на здобуття наукового ступеня магістра російської історії Д.І. Яворницьким у 1901 р. на історико-філософському факультеті Казанського університету. Як джерела використано документи Національного ...
369968
  Шубравська М.М. Д.І. Яворницький. Життя, фольклористично-етнографічна діяльність / М.М. Шубравська. – Киев : Наукова думка, 1972. – 253, [1] с.
369969
  Кордіані Б.Ф. Д.І.Козачковський. Народний артист УРСР. / Б.Ф. Кордіані. – Львів, 1956. – 64с.
369970
  Голуб А.М. Д.І.Менделєєв і хімія в Київському університеті в 60-90-х роках XIX ст. / А.М. Голуб, П.А. Проценко
1. – 1960. – 120с.
369971
  Мушкало І.Ю. Д.К. Заболотний (150 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (94). – С. 120. – ISSN 0374-3896
369972
  Білокінь І. Д.К. Заболотний у Київському університеті // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 372-378. – ISBN 5-7707-1061-6
369973
  Гиммельфарб Я.К. Д.К. Заболотный / Я.К. Гиммельфарб, К.М. Гродский. – Москва, 1958. – 224 с. : ил., порт.
369974
  Дудка І.О. Д.К. Зеров - учений, вчитель, людина // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72, № 6. – С. 621-624. – ISSN 0372-4123
369975
   Д.К. Моторному - 90 // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 131 : фото. – ISSN 2077-4893
369976
  Мельникова И.А. Д.К. Чернов : Библиографический указатель / И.А. Мельникова. – Ленинград, 1951. – 56 с.
369977
   Д.К.Заболотний і сучасна мікробіологія та епідеміологія.. – Киев : Наукова думка, 1968. – 219 с.
369978
  Васильев К.Г. Д.К.Заболотный (1866-1929) / К.Г. Васильев. – Москва : Медицина, 1986. – 104с. – (Научно-популярная медицинская литература : Выдающиеся деятели отечественной медицины и здравоохранения)
369979
   Д.К.Свешников - член-корреспондент Академии художеств СССР. Каталог выставки произведений. – М., 1962. – 25с.
369980
  Виноградов К.Б. Д.Л. Джордж / К.Б. Виноградов. – Москва, 1970. – 412 с.
369981
  Бархатов В.П. Д.Л. Иванов - первый русский исследователь геологии Памира / В.П. Бархатов, Н.И. Бархатова. – вып. 1, 1957. – 159-164с.
369982
  Чукін І. Д.Левицький / І. Чукін. – К, 1930. – 33с.
369983
  Мельничук О.П. Д.М. Бантиш-Каменський та його "Исторія Малой Россіи" в історіографічній спадщині Д.І. Дорошенка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-43. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  На основі виявлених архівних матеріалів висвітлюються невідомі сторінки історіографічної творчості вченого. On the basis of the revealed archives materials the unknown pages in historiography creative work of the scientist are elucidated.
369984
   Д.М. Гусейнов : библиография. – Баку : Элм, 1974. – 104 с. – (Деятели науки и культуры Азербайджана)
369985
  Гарбар Л.В. Д.М. Йофанов - літературознавець, педагог, завідуючий відділом рукописів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 73-84. – ISSN 2222-4203
369986
  Водяний О.М. Д.М. Лєвєнсон та дослідження з питань шкільної гігієни // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 43-46. – ISSN 2076-1554
369987
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев / А.А. Макареня, Ю.В. Рысев. – 2-е изд. – М, 1983. – 128с.
369988
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев / А.А. Макареня, Ю.В. Рысев. – М, 1988. – 126с.
369989
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев в Петербурге / А.А. Макареня, А.И. Нутрихин. – Л, 1982. – 288с.
369990
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев и Петербургский Университет / А.А. Макареня, И.Н. Филимонова. – Л, 1969. – 111с.
369991
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев и физико-химические науки / А.А. Макареня. – 2-е изд. – М, 1982. – 256с.
369992
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев о радиоактивности и сложности элементов / А.А. Макареня. – М, 1963. – 67с.
369993
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев о радиоактивности и сложности элементов / А.А. Макареня. – 2-е изд. – М, 1965. – 104с.
369994
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев о радиоактивности сложности элементов / А.А. Макареня. – 3-е изд. – М, 1975. – 112с.
369995
  Загурська Е.В. Д.М. Овсянико-Куликовський як один із фундаторів психології обдарованості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Київ ; Житомир, 2016. – С. 272-279. – (Психологія обдарованості ; т. 6, вип. 12). – ISSN 2072-4772
369996
   Д.М. Синцов (150 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (98). – С. 135-136. – ISSN 0374-3896
369997
  Данилевич А.П. Д.М. Щербаківський - відомий дослідник у галузі українознавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-55. – (Історія ; вип. 55)


  З"ясовано здобутки ученого Д.М. Щербаківського в галузі етнографії та інших українознавчих наук.
369998
  Познанский В.С. Д.М.Карбышев. / В.С. Познанский. – Новосибирск, 1985. – 286с.
369999
  Познанский В.С. Д.М.Карбышев. / В.С. Познанский. – Новосибирск, 1990. – 331с.
370000
  Соколова А.М. Д.М.Петрушевский и освещение им восстания английского народа в 1381 году : Автореф... канд. истор.наук: / Соколова А.М.; Московск. гос. пед. ин-т. – М., 1966. – 16л.
<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,