Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>
368001
   "Диалог" человек - ЭВМ", всесоюзная конф., 3-я. Протвино (Моск. обл.) 1983. – Серпухов, 1984. – 301с.
368002
   "Диалог" человек - ЭВМ", всесоюзная конф., 4-я. Киев. 1985. – К., 1985. – 147с.
368003
   "Диалог" человек - ЭВМ", всесоюзная конф., 4-я. Киев. 1985. – К.
ч. 2. – 1985. – 170с.
368004
  Полторакин В.В. "Диана" в Сибири : Повести / В.В. Полторакин. – Новосибирск, 1978. – 272с.
368005
  Садыглы П. "Диван Лугат ат-Турк" Махмуда Кашгари как источник изучения материальной культуры тюркских народов // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (347), січень - лютий. – С. 87-90. – ISSN 0130-6936
368006
  Гайдук С. "Дивись, як полечу, бо я сова": до символіки образу сови в поезії Тараса Шевченка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 70-73
368007
  Пономаренко О. "Дивіться: це пожежа світу, буря первнів : Межовий час у поезії Б.-І. Антонича // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / МОНУ ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 7/8 (107). – С. 105-113
368008
  Божко Н. "Дивлюсь у дзеркало"; Армія для ні(кожного); Вони // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 15-18
368009
  Петренко О. "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 вересня (№ 164/165). – С. 8


  Поет-романтик Михайло Петренко. Дві історії длнієї пісні.
368010
  Янішевський О. "Дивна книжка" Вацлава Гонсьоровського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. ін-т літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. Міжн. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 392-396. – ISBN 966-95452-9-3
368011
  Пустиннікова І. "Дивна річ, що та машина завжди падає на воду" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 28 (381), 20 липня 2017. – С. 47-50


  З історії польотів на повітряній кулі в Україні.
368012
  Березинський В.П. "Дивний аттрактор" як архетипна структура політичної самоорганізації громад // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 394-401
368013
  Кордун В. "Диво Віктора Кордуна" (розмова з поетом) : інтерв"ю з поетом; вірші / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 193-194. – ISBN 966-7379-16-7
368014
  Райхель Ю. "Диво на Віслі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 4-5 вересня (№ 159/160). – С. 11


  Серпневими днями 1920 року Польща захистила Європу від більшовизму.
368015
  Бережнюк О. "Дивовижне" повернення... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11-12 липня (№ 125/126). – С. 10


  Екс-ректора НМУ ім. Богомольця В. Москаленка, проти якого відкрито два кримінальні провадження за фактом службових зловживань, за рішенням Печерського суду поновлено на своїй посаді. МОЗ і університет вже подали апеляційні скарги, а тим часом вступна ...
368016
  Шапіро О. "Дивовижний світ" Марії Приймаченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 27-28 червня (№ 116/117). – С. 24
368017
  Насєдкіна М. "Дивовижні": ремонт свідомості на власному прикладі / вела бесіду А. Котляр // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-28 квітня (№ 15). – С. 10


  Пофарбовані лавки, розпис на стінах у лікарні, облагороджені ліфти і під"їзди, прибрані ділянки лісу, двори, юридичні консультації для мешканців будинків та організація соціальних корпоративів — усе це тільки інструменти тепер уже громадської ...
368018
  Наконечный Роман Андреевич Диалектическая взаимосвязь интернационалистско-патриотического и атеистического воспитания трудящихся в условиях развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Наконечный Роман Андреевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 239л.
368019
  Ершов Иван Максимович Диалектическая взаимосвязь научно-атеистической убежденности и социальной активности личности в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Ершов Иван Максимович; КГУ. – К., 1978. – 24л.
368020
  Ершов Иван Максимович Диалектическая взаимосвязь научно-атеистической убежденности и социальной активности личности в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Ершов Иван Максимович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 24 с.
368021
  Логвиненко И.Ф. Диалектическая взаимосвязь социалистического образа жизни и социально-политической активности масс : Дис... Канд. философ наук: / Логвиненко И.Ф.; АН УССР. – Киев, 1980. – 191л.
368022
  Приймак О.Г. Диалектическая взаимосвязь структур и функций в развитии живых организмов : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.627 / Приймак О.Г. ; АН УССР, Объед. совет ин-та философии и ин-та гос. и права. – Киев, 1969. – 27 с.
368023
  Есаиашвили Л.И. Диалектическая закономерность развития производства : Автореф... канд. филос.наук: / Есаиашвили Л.И.; Тбилисский гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1958. – 20л.
368024
  Павлов В.Т. Диалектическая и современная формальная логика // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1978. – Вып. 44
368025
  Фурман А.Е. Диалектическая концепция развития в современной биологии. Уч. пособие. / А.Е. Фурман. – М., 1974. – 272с.
368026
  Шугайлин А.В. Диалектическая логика и современная физика. / А.В. Шугайлин. – К., 1966. – 115с.
368027
  Пущаев Ю.В. Диалектическая логика и философия Мераба Мамардашвили // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 12. – С. 39-64. – ISSN 0042-8744
368028
  Баянова Л.Ф. Диалектическая психология М. М. Рубинштейна // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 6. – С.103-109. – ISSN 0205-9592
368029
  Нгуен Куок Зунг Диалектическая сущность категории практики : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Нгуен Куок Зунг; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1987. – 14л.
368030
  Попов Н.В. Диалектические категории "внутреннее-внешнее" и их методологическая роль в молекулярной биологии. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Попов Н.В.; КГУ. – К., 1968. – 18л.
368031
  Осипкина Н.П. Диалектические подходы к восприятию мультикультурализма в Британии // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 5. – С. 65-68. – ISSN 2073-9702


  В статье представлены диалектические подходы к восприятию мультикультурализма Британии. По данной проблеме рассмотрены позиции авторов Пола Кингснорса и Рон Уэйр. Приведен обзор контрастных мнений по отношению к сущности мультикультурализма в ...
368032
  Столяров В.В. Диалектические противоречия и движущие силы социализма / В.В. Столяров. – М., 1979. – 63с.
368033
   Диалектический и исторический материализм - философская основа коммунистического мировоззрения: сб. статей. – Киев : Наукова думка, 1977. – 347с.
368034
  Войтко В.И. Диалектический и исторический материализм / В.И. Войтко. – Київ, 1962. – 390с.
368035
   Диалектический и исторический материализм. – М., 1968
368036
  Богомолов А.С. Диалектический логос: Становление антич. диалектики / А.С. Богомолов. – М., 1982. – 263с.
368037
  Вдовиченко Г.Г. Диалектический материализм - методологическая мировозренческая основа современной науки / Г.Г. Вдовиченко. – Київ, 1966. – 66с.
368038
  Векуа Г.Е. Диалектический материализм - философская основа мичуринской биологии : Автореф... канд. филос.наук: / Векуа Г.Е.; Тбил.гос. ун-т. – Тбилиси, 1955. – 19л.
368039
   Диалектический материализм - философская основа современной науки. Материалы межвузовской научной конференции - январь 1961г. : Киевский университет, 1962. – 174с.
368040
  Шептулин А.П. Диалектический материализм / А.П. Шептулин. – М, 1959. – 217с.
368041
  Гропп Р. Диалектический материализм : краткий очерк / Р.О. Гропп ; перевод с нем. В.Н. Фокина. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 123 с.
368042
  Шептулин А.П. Диалектический материализм / А.П. Шептулин. – М, 1965. – 305с.
368043
  Шишкина В.И. Диалектический материализм / В.И. Шишкина. – М, 1973. – 80с.
368044
  Алексеев Диалектический материализм / Алексеев, А.В. Панин. – Москва, 1987. – 336с.
368045
  Шишкина В.И. Диалектический материализм / В.И. Шишкина. – Москва, 1989. – 80 с.
368046
   Диалектический материализм и естественно-научная картина мира. – Киев : Наукова думка, 1976. – 391с.
368047
  Аскинадзе Я.Ф. Диалектический материализм и естествознание / Я.Ф. Аскинадзе. – Саратов, 1959. – 32с.
368048
  Вербовский В.В. Диалектический материализм и концепция вечного круговорота. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Вербовский В.В.; АН УССР. – Киев, 1974. – 37л.
368049
  Царегородцев Г.И. Диалектический материализм и медицина / Г.И. Царегородцев, В.Д. Жирнов. – Москва, 1965. – 63с.
368050
  Царегородцев Г.И. Диалектический материализм и медицина / Г.И. Царегородцев. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1966. – 451 с.
368051
  Царегородцев Г.И. Диалектический материализм и медицина. / Г.И. Царегородцев. – М, 1963. – 432с.
368052
  Царегородцев Г.И. Диалектический материализм и медицина. / Г.И. Царегородцев, В.Г. Ерохин. – М, 1986. – 288с.
368053
  Мостепаненко М.В. Диалектический материализм и некоторые вопросы методологии в современной атомной физике : Автореф... канд. филос.наук: / Мостепаненко М.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра философии. – Ленинград, 1950. – 8 с.
368054
  Мамедов А.Б. Диалектический материализм и проблема пространства-времени в современной физике : Автореф... канд. филос.наук: / Мамедов А.Б.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1967. – 29л.
368055
  Худяшев В.М. Диалектический материализм как методологическая основа астрономической науки (на материалах развития астрономии в СССР) : Автореф... канд. философ.наук: / Худяшев В.М.; Моск. обл. пед. ин-т. Кафедра философии. Отд. философские проблемы естествознания. – М., 1966. – 16л.
368056
  Акулов В.Л. Диалектический материализм как система / В.Л. Акулов. – Минск, 1986. – 318с.
368057
  Гайдуков Ю.Г. Диалектический материализм о роли практики в процессе познания : Автореф... д-ра филос.наук: / Гайдуков Ю.Г.; Акад. наук СССР. Ин-т философии. – М., 1954. – 27л.
368058
  Леви С. Диалектический материализм об объективной истине : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Леви С. – Ленинград, 1953. – 17 с.
368059
  Хайруллаев М.М. Диалектический материализм об объективном характере законов логики. : Автореф... Канд.филос.наук: / Хайруллаев М.М.; Узбек.гос.ун-т. – Самарканд, 1955. – 20л.
368060
  Романова В.Р. Диалектический метод в турдах Н. Г, Чернышевского и его отличие от метода Маркса и Энгельса : Автореф... канд. филос.наук: / Романова В. Р.; ИПКП марск. лен. при МГУ. – М., 1953. – 14л.
368061
  Бабаева Д.В. Диалектический метод Гегеля // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 64-65
368062
  Ватин И.В. Диалектический метод и социальная реальность / И.В. Ватин, В.П. Кохановский. – Ростов-на-Дону, 1990. – 175с.
368063
  Шептулин А.П. Диалектический метод познания / А.П. Шептулин. – М, 1983. – 320с.
368064
  Шептулин А.П. Диалектический метод познания / А.П. Шептулин. – М, 1984. – 64с.
368065
  Флоренский П.А. Диалектический метод. Из лекций 1918 г. // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 6. – С. 98-100. – ISSN 0235-1188
368066
  Сычев Н.И. Диалектический путь познания объективной реальности. / Н.И. Сычев. – М., 1975. – 48с.
368067
  Чупин П.П. Диалектический характер критерия практики : Автореф... канд. филос.наук: / Чупин П.П.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1962. – 16л.
368068
  Ермаков В.М. Диалектический характер формирования самосознания человека // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 64 : XXVII съезд КПСС об ускорении научно-технического и социально-экономического прогресса
368069
  Гуцаленко Л.А. Диалектический характер эстетического идеала. : Автореф. дис... канд. филос. наук: / Гуцаленко Л.А.; АН БССР. – Минск, 1970. – 24с.
368070
  Радвилавичюс В. Диалектическое понимание закономерности процессов действительности и его методологическое значение. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Радвилавичюс В.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1969. – 17л.
368071
  Бродович О.И. Диалектная вариативность английского языка : аспекты теории / О.И. Бродович. – Л, 1988. – 193с.
368072
   Диалектная и литературная разговорная речь: : Социолингвист. исслед. на краевед. материале Ниж. Поволжья. – Волгоград, 1974. – 263с.
368073
  Бабурко Н.В. Диалектная лексика в белорусской советской художественной прозе : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Бабурко Н.В.; БГУ. – Минск, 1971. – 18л.
368074
   Диалектная лексика в русских говорах Забайкалья. – Улан-Удэ, 1985. – 97с.
368075
  Кийндок А. Диалектная лексика в творчестве Эд. Вильде : Автореф... канд. филол.наук: / Кийндок А.; М-во высш. образования ССР. Тартус. гос. ун-т. Каф-ра эстон. яз. – Тарту, 1954. – 18л.
368076
  Доспанов У. Диалектная лексика каракалпацкого языка / У. Доспанов. – Нукус, 1980. – 202с.
368077
  Брейдак А. Диалектная лексика латгальских говоров верхнелатышского диалекта и ее исторические связи : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Брейдак А.; АН Латв. ССР. Ин-т яз. и литературы. – Рига, 1969. – 23л.
368078
  Шульгач В.П. Диалектная лексика с преформантами БА-, БО-, БУ- в севернорусских и среднеуральских говорах // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 250-255. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
368079
  Чижик-Полейко Диалектная лексика сказов П.П.Бажова "Малахитовая шкатулка" : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чижик-Полейко А.И. ; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 13 с.
368080
  Курносова И.М. Диалектная лексика языка писателей как объект авторской лексикографии: к истории и теории вопроса // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С.105 -111. – ISSN 0130-9730
368081
   Диалектная лексика. 1969. – Л., 1971. – 259с.
368082
   Диалектная лексика. 1973. – Ленинград, 1974. – 206с.
368083
  Козырев В.А. Диалектная лексикология на современном этапе / В.А. Козырев. – Л, 1986. – 85с.
368084
  Раков Г.А. Диалектная лексическая синонимия и проблемы идеографии / Г.А. Раков. – Томск, 1988. – 271с.
368085
  Захаров Б.Ф. Диалектная фразеология говора села Саитовка Починковского района Горьковской области : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Захаров Б.Ф.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1973. – 21л.
368086
  Кокорин А.А. Диалектно-материалистический анализ и деятельность военных кадров / А.А. Кокорин. – Саратов, 1985. – 226с.
368087
  Кокорин А.А. Диалектно-материалистический анализ как методологическое средство / А.А. Кокорин. – 2-е изд. – М, 1986. – 366с.
368088
   Диалектное слово в лексико-системном аспекте: межвуз. сб. науч. тр.. – Л., 1989. – 159с.
368089
   Диалектное слово в лексикографическом аспекте: межвуз. сб. науч. тр.. – Л., 1986. – 163с.
368090
   Диалектное словообразование: очерки и материалы. – Томск, 1979. – 201с.
368091
  Ляшев В.А. Диалектное членение древнекоми языка / В.А. Ляшев. – Сыктывкар, 1980. – 24с.
368092
  Удлер Р.Я. Диалектное членение молдавского языка / Р.Я. Удлер. – Кишинев
ч. 1. – 1976. – 158с.
368093
  Удлер Р.Я. Диалектное членение молдавского языка / Р.Я. Удлер. – Кишинев
ч. 2. – 1976. – 176с.
368094
  Захарова К.Ф. Диалектное членение русского языка. / К.Ф. Захарова, В.Г. Орлова. – М., 1970. – 166с.
368095
  Марканова Ф.А. Диалектные и просторечно-разговорные элементы в языке художественных произведения И.С.Тургенева : Автореф... канд. филологич.наук: / Марканова Ф.А.; Ин-т языка и лит-ры им. А.С.Пушкина АН УзССР. – Ташкент, 1955. – 24л.
368096
   Диалектография русского языка : сб. статей. – М., 1985. – 198с.
368097
   Диалектологическая практика. Методические указания и программа для студентов филологического факультета. – Киев : КГУ, 1982. – 67с.
368098
  Лыткин В.И. Диалектологическая хрестоматия по пермским языкам / В.И. Лыткин. – М.
1. – 1955. – 128с.
368099
  Филин В.П. Диалектологический атлас русского языка / В.П. Филин, 1940. – [8 с.]
368100
   Диалектологический атлас русского языка. Проспект сводного атласа. – М., 1969. – 67с.
368101
   Диалектологический атлас русского языка: Центр европ. части СССР. – в. 1. – М., 1986. – 214с.
368102
  Браславец Константин Макарович Диалектологический очерк Камчатки (фонетика и формы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Браславец Константин Макарович; М-во просвещения РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1973. – 45л.
368103
   Диалектологический сборник. Материалы IV диалектол. конф. по изуч. говоров и языковых контактов в Прибалтике. окт. 1972. – Вильнюс, 1974. – 182с.
368104
  Романова А.В. Диалектологический словарь эвенкийского языка / А.В. Романова, А.Н. Мыреева. – Л., 1968. – 216с.
368105
  Афанасьев П.С. Диалектологический словарь якутского языка / П.С. Афанасьев. – Москва, 1976. – 392с.
368106
   Диалектология и лингвогеография русского языка. – М., 1981. – 155с.
368107
  Махароблишвили Этери Георгиевна Диалектология и топонимико-ономастика Кварельского района : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Махароблишвили Этери Георгиевна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
368108
  Филичева Н.И. Диалектология современного немецкого языка / Н.И. Филичева. – Москва, 1983. – 192с.
368109
  Огнева Е.В. Диалектческое единство философско-этического и правового аспекта свободы совести в СССР : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Огнева Е.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 26 с.
368110
  Завьялова О.И. Диалекты Ганьсу / О.И. Завьялова. – М., 1979. – 119с.
368111
  Чернышев В.А. Диалекты и литературный хинди / В.А. Чернышев. – М., 1969. – 144с.
368112
  Астрахан Е.Б. Диалекты и национальный язык в Китае / Е.Б. Астрахан. – Москва, 1985. – 366с.
368113
  Собинникова В.И. Диалекты и просторечие в составе национального языка. / В.И. Собинникова. – Воронеж, 1992. – 108с.
368114
   Диалекты и топонимия Поволжья : Материалы и сообщ. – в. 2. – Чебоксары, 1973. – 117с.
368115
   Диалекты и топонимы Поволжья. материалы и сообщения. – в. 1. – Чебоксары, 1972. – 105с.
368116
  Шелепова Л.И. Диалекты как источник этимологии / Л.И. Шелепова. – Томск, 1977. – 84с.
368117
  Юань Ц.Х. Диалекты китайского языка / Ц.Х. Юань. – М, 1965. – 56с.
368118
  Судник Т.М. Диалекты литовско-славянского пограничья / Т.М. Судник. – Москва, 1975. – 231с.
368119
  Тумашева Д.Г. Диалекты сибирских татар. : Опыт сравнительного исследования / Д.Г. Тумашева. – Казань : Казанский университет, 1977. – 294(1)с. + 1 карта
368120
  Клименченко Светлана Дмитриевна Диалетика национального и общечеловеческого в литературе (на материале украинской и русской прозы 1941-1945 годов) : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Клименченко Светлана Дмитриевна; Киевский гос. пед. ин-т иностр. языков. – К, 1991. – 183л. – Бібліогр.:л.170-183
368121
  Олейникова Г.А. Диализ водных экстрактов горных пород как способ изучения подвижных форм химических элементов / Г.А. Олейникова, Е.Г. Панова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 764-768 : рис., табл. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 0016-7525
368122
  Синявская Э.И. Диалкилфосфатные комплексы редкоземельных элементов и тория. : Автореф... Канд.хим.наук: / Синявская Э.И.; АН УССР.Ин-т общей и неорган.химии. – К, 1966. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
368123
  Дмитриев Е.В. Диалкктика содержания и формы в информационных процессах. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.620 / Дмитриев Е.В.; АН БССР. – Минск, 1971. – 19л.
368124
  Гусев Валентин Иванович Диалктика как метод построения теоретического знания : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гусев Валентин Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1978. – 163л.
368125
  Турбин Н.В. Диаллельный анализ в селекции растений / Н.В. Турбин, Л.В. Хотылева, Л.А. Тарутина. – Ленинград : Наука и техника, 1974. – 184с.
368126
   Диалог-ОД. – Москва
№ 1. – 1995. – до 1990 г. назв. "Политическое образование"
368127
   Диалог-ОД. – Москва
№ 2. – 1995. – до 1990 г. назв. "Политическое образование"
368128
   Диалог-ОД. – Москва
№ 3. – 1995. – до 1990 г. назв. "Политическое образование"
368129
   Диалог-ОД. – Москва
№ 4. – 1995. – до 1990 г. назв. "Политическое образование"
368130
   Диалог-ОД. – Москва
№ 5/6. – 1995. – до 1990 г. назв. "Политическое образование"
368131
   Диалог-ОД. – Москва
№ 7. – 1995. – до 1990 г. назв. "Политическое образование"
368132
   Диалог-ОД. – Москва
№ 8. – 1995. – до 1990 г. назв. "Политическое образование"
368133
   Диалог-ОД. – Москва
№ 9. – 1995. – до 1990 г. назв. "Политическое образование"
368134
   Диалог-ОД. – Москва
№ 10. – 1995. – до 1990 г. назв. "Политическое образование"
368135
   Диалог - ОД. – Москва
№ 1. – 1997
368136
   Диалог - ОД. – Москва
№ 2. – 1997
368137
   Диалог - ОД. – Москва
№ 3. – 1997
368138
   Диалог - ОД. – Москва
№ 4. – 1997
368139
   Диалог - ОД. – Москва
№ 5. – 1997
368140
   Диалог - ОД. – Москва
№ 6. – 1997
368141
  Андросовва М.П. Диалог - основа становления личностных ценностей: историко-философский аспект // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 2 (41). – С. 66-70. – ISSN 1811-0916
368142
  Гордон И.Б. Диалог / И.Б. Гордон. – Одесса, 1968. – 84с.
368143
  Ольшанская Е. Диалог / Е. Ольшанская. – Киев, 1970. – 88с.
368144
  Бабаджан Р. Диалог / Р. Бабаджан. – Москва, 1974. – 32 с.
368145
  Девкин В.Д. Диалог / В.Д. Девкин. – Москва, 1981. – 160с.
368146
  Белов В.И. Диалог / В.И. Белов. – Петрозаводск, 1982. – 174с.
368147
  Туркин В.П. Диалог / В.П. Туркин. – М., 1983. – 95с.
368148
  Спаре В. Диалог : роман / В. Спаре; Перев. с латышск. В. Ругайс. – Москва : Советский писатель, 1985. – 246 с.
368149
  Новиков Владимир Диалог / Новиков Владимир. – М. : Современник, 1986. – 270 с.
368150
  Аль Д. Диалог / Д. Аль. – Ленинград, 1987. – 406с.
368151
  Аль Д.Н. Диалог : пьесы / Д.Н. Аль. – Ленинград : Советский писатель, 1987. – 407 с.
368152
  Лосото Е.Л. Диалог / Е.Л. Лосото. – М, 1988. – 254с.
368153
  Куклин Л.В. Диалог / Л.В. Куклин. – Л, 1988. – 318с.
368154
  Гиргинов Г. Диалог / Г. Гиргинов. – М., 1989. – 62с.
368155
   Диалог. – Москва
№ 1. – 1996
368156
   Диалог. – Москва
№ 2. – 1996
368157
   Диалог. – Москва
№ 3. – 1996
368158
   Диалог. – Москва
№ 4. – 1996
368159
   Диалог. – Москва
№ 5/6. – 1996
368160
   Диалог. – Москва
№ 7. – 1996
368161
   Диалог. – Москва
№ 8. – 1996
368162
   Диалог. – Москва
№ 9. – 1996
368163
   Диалог. – Москва
№ 10. – 1996
368164
   Диалог. – Москва
№ 11. – 1996
368165
   Диалог. – Москва
№ 12. – 1996
368166
  Кочетов Э.Г. Диалог = Dialogue : диалогистика как наука о судьбах человека и мира в контексте глобальных перемен : научная монография / Эрнест Кочетов ; Региональная общественная организация "Общественная академия наук геоэкономики и глобалистики". – Москва : Экономика, 2011. – 733 с. : илл. – Паралел. тит. л. на англ. языке. – Библиогр.: с. 617-644. – ISBN 978-5-282-03162-1
368167
  Прокопенко В.В. Диалог "Менон" и его место в образовательной программе Платона // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1039. – С. 5-12. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 47). – ISSN 2226-0994
368168
  Ганцян Р.Ю. Диалог "Мир - Запад" в освещении британских либеральных историков // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2013. – № 6 (69). – С. 27-30. – ISSN 1684-2618
368169
  Шагланова О.А. Диалог "своих" и "чужих" в этнографическом поле // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 3. – С. 21-31. – ISSN 0869-5415
368170
  Фокина С. Диалог авторского сознания и текста - контекста - интертекста в стихотворении А. Ширяева "Ты начинаешься из темноты..." // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (13). – С. 161-170. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332


  В статье представлено изучение поэтической идентичности современного поэта Андрея Ширяева. Осмыслен диалог авторского сознания поэта с контекстными и интертекстуальными модусами поэтического текста. Проведен поливалентный анализ стихотворения «Ты ...
368171
  Дубинина О. Диалог архитектора с заказчиком. Принцип сотворчества при проектировании и оформлении библиотечного пространства / Ольга Дубинина // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ-Планета". – Санкт-Петербург, 2011. – № 22 (160). – С. 10-11. – ISSN 1727-4893


  О совместном творчестве архитекторов-дизайнеров и библиотечных специалистов при оформлении библиотечного здания.
368172
  Секирина В. Диалог Булгакова и Достоевского о духовных ценностях // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 7/8 (379). – С. 77-81
368173
   Диалог в Брайтоне: человек в настоящем и будущем. – М., 1989. – 60с.
368174
  Горшкова В.В. Диалог в деятельности современного учителя // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 2. – С. 68-76. – ISSN 0869-561Х
368175
  Зоненашвили Д.С. Диалог в драме и диалог в прозе (английский язык) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Зоненашвили Д.С.; Моск. гос. пед. ин-тут ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1980. – л.
368176
  Красникова Л.Г. Диалог в испанском языке / Л.Г. Красникова. – Москва, 1979. – 111с.
368177
  Федоренко Н.Т. Диалог в Каракасе / Н.Т. Федоренко. – Москва, 1979. – 48 с.
368178
  Машбиц Е.И. Диалог в обучающей системе: уч. пособие / Е.И. Машбиц. – К., 1989. – 182с.
368179
  Флоренская Т.А. Диалог в практической психологии : наука о душе / Т.А. Флоренская. – Москва : ВЛАДОС, 2001. – 206, [2] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Психология для всех). – ISBN 5-691-00535-9
368180
  Колпакова М.Ю. Диалог в работе психолога с детьми // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 4. – С. 111-118. – ISSN 0042-8841
368181
  Ройтберг Н.В. Диалог в рок-культуре как проявление трансгрессии // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С. 112-120. – ISBN 966-72-77-79-8
368182
  Федоров В.В. Диалог в романе. Структура и функции. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.08 / Федоров В.В.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.20
368183
  Легова Е.С. Диалог в творчестве Ф.М. Достоевского как проблема философии М.М. Бахтина // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 140-150. – ISSN 0042-8744
368184
  Пашкурова А. Диалог в художественном мире романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 94-101
368185
  Бессчетнова Е.В. Диалог Вл. Соловьева и К. Леонтьева о ходе мировой истории и призвании России // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 7. – С. 96-104. – ISSN 0235-1188
368186
  Жанбатыров К.К. Диалог во внешней политике Казахстана // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 51-52.
368187
  Шаталин С.С. Диалог за Кремлевской стеной / С.С. Шаталин, Е.И. Борисов. – Тверь, 1991. – 48с.
368188
  Шаталин С.С. Диалог за Кремлевской стеной / С.С. Шаталин, Е.И. Борисов. – Тверь, 1991. – 47с.
368189
  Рябцева С.Л. Диалог за партой / С.Л. Рябцева. – М., 1989. – 94с.
368190
  Киселева М.В. Диалог и двойничество в романах Федора Достоевского и Роберта Музиля // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 115-121. – ISSN 0042-8744
368191
  Столович Л.Н. Диалог и диалектика. Постановка проблемы М.М. Бахтиным // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.174-183. – ISSN 0042-8744
368192
  Кучинский Г.М. Диалог и мышление / Г.М. Кучинский. – Минск, 1983. – 192с.
368193
  Векшин С.Б. Диалог и проблемное макропрограммирование в дисковой операционной системе ЕС ЭВМ / С.Б. Векшин. – Москва, 1981. – 160с.
368194
  Гюлен Ф. Диалог и толерантность / Фетхуллах Гюлен ; [пер. с англ.: коллектив переводчиков ; отв. за вып.: Ю. Ийисон ; ред.: Т. Гуртуева, А. Сергеев]. – Стамбул ; Москва : Новый свет, 2010. – 359 с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-98359-045-8
368195
  Винник Н.Ф. Диалог и функции авторских ремарок в пьесах "Дачники", "Дети солнца", "Варвары" / Н.Ф. Винник. – Днепропетровск, 1958. – 27с.
368196
  Шешма М.В. Диалог или конфронтация / М.В. Шешма. – М., 1989. – 32с.
368197
  Толочко П.П. Диалог или монолог культур и цивилизаций? // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 58-61. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
368198
  Вохрышева М.Г. Диалог как культурная форма представления библиографической науки // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С. 41-49. – ISSN 0869-6020


  В статье анализируется научный диалог как форма общения, выработанная культурой общества. Он исследуется в коммуникативном аспекте по трём направлениям: коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика, коммуникативное взаимодействие. Приводятся ...
368199
  Мартынова Н.Э. Диалог как логико-информационная структура образовательного процесса // Качество образования: от оценки к управлению / Т.В. Третьякова, 2010. – С.64-85
368200
  Грибунина Н.Г. Диалог как один из принципов взаимодействия художественных элементов христианского культового действа. Западная Европа, XI век // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 7. – С. 48-53. – ISSN 2073-9702
368201
  Ольхов П.А. Диалог как путь в историю (о книге В.Л. Махлина "Второе сознание: подступы к гуманитарной эпистемологии") // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 8. – С. 58-66. – ISSN 0042-8744
368202
  Зубков В. Диалог как путь к стратегическому партнерству // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 2. – С. 109-112. – ISSN 0131-2227
368203
  Межуев В.М. Диалог как способ межкультурного общения в современном мире // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 9. – С. 65-73. – ISSN 0042-8744
368204
  Кораблева М.Д. Диалог культур в русском хоровом искусстве XI–XVIII вв. // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 11. – С. 25-30. – ISSN 2073-9702


  Рассматривается процесс развития рус. хорового искусства с XI по XVIII в. как результат диалога культур, выявляются предпосылки для возникновения диалога на разных исторических этапах
368205
   Диалог культур и перспективы социокультурной глобализации в современном обществе : Сборник научных статей. – Минск : БГУ, 2005. – 205 с. – ISBN 985-485-168-0
368206
   Диалог культур: проблемы интеграции в крымском сообществе (Круглый стол). – Симферополь : Таврия, 2002. – 190с. – ISBN 966-572-315-4
368207
  Митрохин Л.Н. Диалог марксистов с христианами / Л.Н. Митрохин. – М., 1974. – 64с.
368208
  Бестужев-Лада Диалог между религиями: возможен ли? Нужен ли? // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.60-66. – ISSN 0042-8744
368209
  Александров В.А. Диалог Москва-Вашингтон и Европа / В.А. Александров, Б.Д. Пядышев. – Москва, 1974. – 126с.
368210
  Рубинский Ю. Диалог Москва - Париж продолжается // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 12. – С. 106-118. – ISSN 0130-9625


  Перемога Ніколя Саркозі на президентських виборах у Франції
368211
  Кетков Ю.Л. Диалог на языке бейсик для мини- и микроЭВМ / Ю.Л. Кетков. – Москва : Наука, 1988. – 368с.
368212
  Фомин В.П. Диалог о боевых искусствах Востока / В.П. Фомин, И.Б. Линдер. – М., 1990. – 368с.
368213
  Писманик М.Г. Диалог о вере / М.Г. Писманик. – Пермь, 1989. – 220с.
368214
  Галилей Г. Диалог о двух главнейших системах мира Птоломеевой и Коперниковой : перевод / Г. Галилей. – Москва, Ленинград : ОГИЗ, 1948. – 380 с.
368215
  Перлина Н. Диалог о диалоге: Бахтин - Виноградов (1924-1965) // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 155-170. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13
368216
  Петров А.П. Диалог о киномузыке / А.П. Петров, Н.А. Колесникова. – М., 1982. – 175с.
368217
  Иконникова Г.И. Диалог о культуре / Г.И. Иконникова. – Л., 1987. – 203с.
368218
  Эльштейн Н.В. Диалог о медицине / Н.В. Эльштейн. – 4-е изд., доп. и перераб. – Таллин : Валгус, 1984. – 225с.
368219
  Шварц С.С. Диалог о природе. / С.С. Шварц. – Свердловск, 1977. – 216с.
368220
  Луначарский А.В. Диалог об искусстве / А.В. Луначарский. – М, 1918. – 36с.
368221
  Сергійчук В. Диалог обществ, культур и содружеств // Материалы Бакинского международного гуманитарного форума : 4-5 окт. 2012 года / Бакинский международный гуманитарный форум. – Баку : [б. и.], 2012. – С. 250-251
368222
   Диалог поколений : (воспоминания ветеранов, записанные студентами Харьк. гуманитар. ун-та "Народная укр. акад.") / [ред. Е.В. Астахова]. – Харьков : Изд-во НУА, 2011. – 119, [1] с. : фот. – Глоссарий: с. 118-119. – ISBN 978-966-2298-08-6


  Дарунок від Народної української академії
368223
  Блок А.А. Диалог поэтов о России и революции / А.А. Блок, А. Белый. – М, 1990. – 686с.
368224
  Медова А.А. Диалог Рикера с Августином о времени в контексте учения о модусах // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 8. – С. 66-80. – ISSN 0235-1188
368225
  Горшков М.К. Диалог российской социологии с обществоим и властью ( опыт прошлогоЮ перспективы будущего) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 4. – С. 13-25. – ISSN 0235-1188
368226
   Диалог с "зеленым другом". – М., 1979. – 48с.
368227
  Абалкин Н.А. Диалог с актером / Н.А. Абалкин. – Москва : Всероссийское театральное общество, 1982. – 311 с. : ил.
368228
  Кузин Н.Г. Диалог с временем / Н.Г. Кузин. – Свердловск, 1983. – 221с.
368229
  Гьорова С. Диалог с времето / С. Гьорова. – София, 1982. – 224с.
368230
  Абалкин Н.А. Диалог с драматургом / Н.А. Абалкин. – Москва, 1976. – 287с.
368231
  Арне Зайферт Диалог с исламским миром как элемент евростратегии // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 1 (39). – С. 77-82
368232
   Диалог с камнем : от природы к культуре / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ин-т мировой культуры ; [сост.: М.В. Завьялова, Т.В. Цивьян ; редкол.: М.В. Завьялова и др.]. – Москва : Институт мировой культуры МГУ, 2016. – 335, [1] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. и в конце ст. – ISBN 978-5-4465-1351-2
368233
  Рошаль Г.Л. Диалог с кинорежиссером / Г.Л. Рошаль. – М, 1968. – 104с.
368234
  Мережинская А.Ю. Диалог с классикой: интерпретация наследия А.П.Чехова и авторецепция в русской драматургии 1990 - 2000-х годов // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2010. – Вып. 14. – С. 4-34. – ISBN 978-966-171-280-4
368235
  Журавлев А.П. Диалог с компьютером / А.П. Журавлев. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 205 с.
368236
  Обухова Л.А. Диалог с лунным человеком / Л.А. Обухова. – Калининград, 1977. – 160с.
368237
   Диалог с молодежью: вопросы и ответы. – в. 2. – Минск, 1988. – 208с.
368238
  Петрянов И.В. Диалог с природой. / И.В. Петрянов, В.И. Андреев. – Москва : Наука, 1986. – 77с.
368239
  Швейцер В.З. Диалог с прошлым. / В.З. Швейцер. – М., 1966. – 166с.
368240
  Швейцер В.З. Диалог с прошлым. / В.З. Швейцер. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1976. – 175с.
368241
  Мальковский М.Г. Диалог с системой искусственного интеллекта / М.Г. Мальковский. – Москва, 1985. – 213с.
368242
  Гвоздева А. Диалог с совестью : Статьи / А. Гвоздева. – Москва, 1980. – 48с.
368243
  Богат Е.М. Диалог с судьбой / Е.М. Богат. – М, 1974. – 72с.
368244
  Матлина Слава Диалог с читателями : "Вы делаете умный и честный журнал..." // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 11. – С. 14-16. – ISSN 1727-4893


  Может показаться странным, что за пять лет существования журнала "Библиотечное Дело" его публичная презентация состоялась впервые - и не в Санкт-Петербурге или Москве, но в Судаке, на 15-й юбилейной Крымской, самой престижной и представительной в ...
368245
  Фурунжиев Р.И. Диалог с ЭВМ / Р.И. Фурунжиев. – Минск : Вышэйшая школа, 1986. – 161 с.
368246
  Кулаичев А.П. Диалог с ЭВМ и программирование в биологических исследованиях / А.П. Кулаичев. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 115 с.
368247
  Каминская Н. Диалог текстов: Вяч. Иванов и К. Вагинов // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 166-169
368248
  Малинина Н.Л. Диалог теоретиков реализма и модернизма о художественном образе // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 5 (49). – С. 37-42. – ISSN 1684-2618
368249
  Безбородкина Диалог учителя и ученика в формате анекдота // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 5. – С. 175-182. – ISSN 0236-2007
368250
  Кравченко Валерий Диалог Франция - НАТО по проблемам безопасности // Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичной співпраці ДонНУ / Донецький національний університет. Центр міжнародної безпеки. – Донецьк, 2007. – № 3 (7). – С. 36-44
368251
  Кэррол Д. Диалог цивилизаций / Джилл Кэррол. – Алматы : Кекжиек-Б, 2009. – 184 с. – ISBN 9965-809-51-8
368252
  Якунин В.И. Диалог цивилизаций для построения мирных и инклюзивных обществ // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2012. – № 5 (131). – С. 8-16. – ISSN 0321-2017
368253
  Следзевский И.В. Диалог цивилизаций как смысловое поле мировой политики // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 141-157. – ISSN 0869-0499
368254
  Хафизова К.Ш. Диалог цивилизаций между династией Чжоу и Западным краем // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 9-14. – ISSN 1608-0599
368255
  Колос Г.Д. Диалог через рампу / Г.Д. Колос. – Минск, 1967. – 252с.
368256
  Боровой Л. Диалог, или "Размена чувств и мыслей" / Л. Боровой. – М, 1969. – 268с.
368257
  Муратов С.А. Диалог. / С.А. Муратов. – М., 1983. – 159 с.
368258
  Муратов С.А. Диалог. / С.А. Муратов. – М., 1983. – 159с.
368259
  Бруно Джордано Диалоги / Бруно Джордано; Пер. с итал. – Москва : Политиздат, 1949. – 551с.
368260
  Гаврилов Л.Н. Диалоги / Л.Н. Гаврилов. – Л., 1975. – 191с.
368261
   Диалоги : по страницам журн. "Смена", 1975-1977 гг. : [сборник]. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 223 с. : ил.
368262
  Валеев Д.Н. Диалоги / Д.Н. Валеев. – Москва, 1982. – 440с.
368263
  Платон Диалоги / Платон. – Москва : Мысль, 1986. – 608с. – (Философское наследие)
368264
  Свенцицкий В. Диалоги / В. Свенцицкий. – К, 1994. – 213с.
368265
  Платон Диалоги / Платон. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 504с. – (Выдающиеся мыслители). – ISBN 5-222-00261-6
368266
  Платон Диалоги / Платон; Сост.,ред.изд.и авт.вступ.статьи А.Ф.Лосев. – Москва : Мысль, 1998. – 607с. – (Класическая философская мысль). – ISBN 5-244-00891-9
368267
  Платон Диалоги / Платон; Пер.с древнегреческого. – Харьков : Фолио, 1999. – 383с. – (Философия. Мастера). – ISBN 966-03-0604-0
368268
  Платон Диалоги / Платон. – Москва : Мысль, 2000. – 607с. – (Классическая философская мысль). – ISBN 5-244-00891-9
368269
  Платон Диалоги = Plato / Платон ; пер с древнегреч. – Москва ; Харьков : АСТ ; Фолио, 2001. – 384с. – (Философия. Мастера). – ISBN 5-17-005977-9
368270
  Платон Диалоги / Платон; Пер с древнегреч. – Москва. Харьков : АСТ.Фолио, 2003. – 384с. – (Мировая классика). – ISBN 5-17-017368-7
368271
  Платон Диалоги / Платон; [пер. с древнегреч.]. – Москва; Харьков : АСТ; Фолио, 2005. – 384 с. – (Мировая классика). – ISBN 5-17-017368-7
368272
  Баталов А.В. Диалоги в антракте / А.В. Баталов, М.Г. Кваснецкая. – Москва : Искусство, 1975. – 191 с.
368273
  Лукиан. Диалоги гетер. Перевод с греч. / Лукиан. – М., 1918. – 72с.
368274
  Чайковская О.Г. Диалоги гласности / О.Г. Чайковская. – М., 1989. – 173с.
368275
  Леопарди Д. Диалоги и мысли / Гр. Джиакомо Леопарди; Пер. Н.М. Соколова. – Санкт-Петербург : Ясная Поляна ; [Тип. К.А. Четверикова], 1908. – 271 с. , 1 фронт. (портр.)
368276
  Овчаренко А.И. Диалоги на балконе / А.И. Овчаренко. – Москва, 1970. – 48с.
368277
  Целковнева М.И. Диалоги на испанском языке / М.И. Целковнева. – М., 1973. – 93с.
368278
   Диалоги о воспитании. – К., 1985. – 152с.
368279
   Диалоги о воспитании. Книга для родителей. Ваш ребенок. Педагогика семейных отношений. Когда наступает зрелость. – 2-е изд. – М., 1982. – 328с.
368280
   Диалоги о воспитании: кн. для родителей. – 3-е изд. – М., 1985. – 288с.
368281
   Диалоги о воспитании: книга для родителей. Ваш ребенок. Педагогика семейных отношений. Когда наступает зрелость. – М., 1979. – 320с.
368282
  Лихачев Д.С. Диалоги о вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем / Д.С. Лихачев, Н.Г. Самвелян. – М., 1988. – 142с.
368283
  Менделеев Г А. Диалоги о демократии / Г А. Менделеев, Д.В. Казутин. – М., 1988. – 238с.
368284
  Юм Д. Диалоги о естественной религии с приложением статей о самоубийстве и о бессмертии души / Д. Юм. – Москва : Мысль, 1908. – 193с.
368285
  Реньи А. Диалоги о математике / А. Реньи. – Москва : Мир, 1969. – 96с.
368286
  Мащенко Н.П. Диалоги о многосерийном телефильме. / Н.П. Мащенко, Ю.З. Морозов. – К., 1986. – 130с.
368287
  Марова Н.Д. Диалоги о перспективе текста / Н.Д. Марова. – Алма-Ата, 1989. – 84с.
368288
   Диалоги о Сибири: разговор о проблемах экологии, нравственности, экономики, социальной жизни сибиряков. – Иркутск, 1988. – 205с.
368289
  Свободин А.П. Диалоги о современном театре / А.П. Свободин. – Москва, 1979. – 54 с.
368290
  Глущенко В.Г. Диалоги о телевидении / В.Г. Глущенко. – М., 1974. – 161с.
368291
  Касвинов С.Г. Диалоги о физике / С.Г. Касвинов, М.В. Кубель. – Харьков : Основа, 1990. – 31 с.
368292
  Бондарев Ю.В. Диалоги о формулах и красоте / Ю.В. Бондарев. – М, 1990. – 222с.
368293
   Диалоги продолжаются: полем. ст. о возмож. последствиях развития современ. науки. – М., 1989. – 318с.
368294
  Коваленко Л.А. Диалоги с сыном / Л.А. Коваленко. – М, 1991. – 204с.
368295
   Диалоги с Теслей. Теория Несилового Мира / Н.Ю. Егорченкова [и др.]. – Черкассы : Маклаут, 2015. – 242, [2] с. : ил. – Авт. на обл. не указ. – ISBN 978-966-2200-30-0
368296
  Стравинский И.Ф. Диалоги. Воспоминания. Размышления. Комментарии. / И.Ф. Стравинский. – Л., 1971. – 414с.
368297
  Цицерон Диалоги. О государстве. О законах = Dialogi. De re publica. De legibus / Цицерон; Изд. подгот. И.Н. Веселовский, В.О. Горенштейн, С.Л. Утченко. – Москва : Наука, 1966. – 224 с. : ил. – Парал. тит. л. на латинском языке. – (Литературніе памятники / АН СССР)
368298
  Ульрих Диалоги. Публицистика. Письма. / Ульрих, фон. – М., 1959. – 522с.
368299
   Диалоги: полем. статья о возмож. последствиях развития соврем. науки. – М., 1979. – 397с.
368300
  Ярмоленко Г.Г. Диалогизированные формы внутренней речи в художественном прозаическом тексте // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 333-336. – ISSN 2219-4290
368301
  Будник Е. Диалогизм современного нравственного императива // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 94-95. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
368302
  Буш Г. Диалогика и творчество / Г. Буш. – Рига : Авотс, 1985. – 318с.
368303
   Диалогисм духовный, си ест Двоесловие, в нем же беседует любитель с любовию о иереех добрых и злых, и о Тайне Евхаристиистой и о плодах ея / За бл[а]гословением ос[вя]щеннаго Собора Варлаамом Голенковским тоеяжде с[вя]тыя Лаври наместником трудолюбиво издадеся. – Київ : Киево-Печерской чудотворной Лаври, 1714. – [8], 257, 43 арк. – Аркуш №257 у виданні пронумеровано як 157


  Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал.XVIII ст.- дошкі у шкірi, корінець з тисненн.
368304
  Хазраткулов А. Диалогическая речь в современном узбекском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Хазраткулов А. ; Самарканд. гос. ун-т. – Самарканд, 1966. – 25 с.
368305
  Даренский В.Ю. Диалогические аспекты правовых отношений // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.1. – С.78-88
368306
  Пенькова Галина Алексеевна Диалогические единства в современном французском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.03.05 / Пенькова Галина Алексеевна; М-во просвещения РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 25л.
368307
  Максимов В.Д. Диалогические единства отрицательно-побудительного типа в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Максимов В. Д.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1978. – 16л.
368308
  Дьяконов Г.В. Диалогические особенности психологии личности в школьном возрасте // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 6 (123). – С.13-18
368309
  Ковалева К.Л. Диалогические отношения в романе Б. Акунина "Алмазная колесница" / К.Л. Ковалева, В.Ю. Шишкина // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : [научно-методический журнал] / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2016. – С. 32-37. – (Русская филология ; № 4 (59) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
368310
  Минюрова С.А. Диалогический подход к анализу смыслового переживания материнства // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 4. – С.63-75. – ISSN 0042-8841
368311
  Субботский Евгений Васильевич Диалогическое общение в образовании: мифы и реальность / Субботский Евгений Васильевич, Чеснокова Ольга Борисовна // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 151-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Анализируются российские и американские психолого-педагогические программы, ключевым элементом которых является организация диалогического общения взрослых с детьми дошкольного и младшего школьного возраста в процессе обучения. Использование модели ...
368312
  Колинько К.П. Диалогическое прочтение сказок А. Пушкина // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2009. – № 3. – С. 11-19
368313
  Хуторской Андрей Викторович Диалогичность как проблема современного образования (философско-методологический аспект) / Хуторской Андрей Викторович, Король Андрей Дмитриевич // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 4. – С. 109-115. – Бібліогр.: с. 111-114. – ISSN 0042-8744
368314
  Кузьменко М.В. Диалогичность философской лирики Леонида Вышеславского : Дисс. ... канд. филологических наук. Спец. 10.01.02 - русская литература / Кузьменко М.В.; КНУТШ. – Киев, 2007. – 191л. – Библиогр.: л.172-191
368315
  Кондрашев А.В. Диалоговая вычислительная система АПЛ/ВЦАН / А.В. Кондрашев. – М, 1985. – 65с.
368316
   Диалоговая графическая система цифровой обработки сигналов "Сигнал-1". – М., 1984. – 33с.
368317
  Клюзнер Э.Б. Диалоговая информационная система телеобработки КАМА-ДИАЛОГ / Э.Б. Клюзнер. – М., 1984. – 136с.
368318
  Овсянкин.Б.П Диалоговая информация системы "Кадры" / Овсянкин.Б.П. – М, 1979. – 19с.
368319
   Диалоговая многотерминальная система для СМ ЭВМ. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 159с.
368320
  Силаев В.Н. Диалоговая связь в телеавтоматических системах массового обслуживания / В.Н. Силаев. – М., 1977. – 112с.
368321
  Рогов Ю.П. Диалоговая система "ДИП". / Ю.П. Рогов. – М., 1988. – 26с.
368322
  Власовец А.М. Диалоговая система JEC / А.М. Власовец. – Ленинград, 1990. – 60с.
368323
  Дюков Е.В. Диалоговая система анализа и распознавания образов (ДИСАРО) / Е.В. Дюков. – М, 1988. – 42с.
368324
   Диалоговая система анализа многокритериальных задач ДИСАМЗ. – М., 1988. – 52с.
368325
  Кокорева Л.П. Диалоговая система в управлении научными исследованиями и разработками / Л.П. Кокорева, И.И. Малашинин. – М, 1988. – 216с.
368326
  Микулич Л.И. Диалоговая система диспут: лингвистический и прагматический процессоры (предварительная публикация). / Л.И. Микулич, А.Я. Черновенкис. – М., 1980. – 14с.
368327
  Распопов В.Б. Диалоговая система для решения задач безусловной оптимизации и аппроксимации. / В.Б. Распопов. – К., 1978. – 35с.
368328
  Донадзе М.В. Диалоговая система оптимального проектирования электронных схем / М.В. Донадзе, Н. Джибладзе, И.Ш. Дидманидзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 136-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  В статье рассмотрена архитектура программного обеспечения оптимального проектирования электронных схем, которая выработана на основе общесистемных npuнцunов создания систем автоматизированного проектирования. Выше указанная диалоговая система ...
368329
  Кушниров В.А. Диалоговая система отладки программ и данных / В.А. Кушниров. – Киев : Вища школа, 1985. – 143 с.
368330
  Гривиньш У.Я. Диалоговая система ПДО: метод. разраб. / У.Я. Гривиньш. – Рига, 1988. – 50с.
368331
   Диалоговая система перспективного отраслевого планирования. – М., 1984. – 56с.
368332
   Диалоговая система программирования ДИСП. – М., 1981. – 240с.
368333
  Торопов Н.Р. Диалоговая система программирования ЛЭС / Н.Р. Торопов. – Минск, 1985. – 263с.
368334
   Диалоговая система синтеза программ многошаговой оптимизации (МОДА-7920). – Минск, 1986. – 92с.
368335
   Диалоговая система сопровождения и эксплуатации базы данных: материалы по мат. обеспечению ЭВМ. – Минск, 1990. – 48с.
368336
  Барсук Вячеслав Иванович Диалоговая система экстремального математического моделирования многосвязных процессов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Барсук Вячеслав Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 16л.
368337
  Барсук В.И. Диалоговая система экстремального математического моделирования многосвязных процессов. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.16 / Барсук В.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1990. – 206л. – Бібліогр.:л.144-154
368338
   Диалоговое взаимодействие и представление знаний. – Новосибирск, 1985. – 189с.
368339
  Мельцер М.И. Диалоговое управление производством / М.И. Мельцер. – М., 1983. – 240с.
368340
  Голубенцев А.Ф. Диалоговые алгоритмические языки бэйсик и фокал / А.Ф. Голубенцев, В.М. Аникин. – Саратов
1. – 1983. – 155с.
368341
  Голубенцев А.Ф. Диалоговые алгоритмические языки БЭЙСИК и ФОКАЛ / А.Ф. Голубенцев, В.М. Аникин. – Саратов
2. – 1983. – 156 с.
368342
  Ахмаметьев М.А. Диалоговые вычислительные комплексы на основе микроЭВМ : учебное пособие для слушателей спецфакультета на основе микроэвм / М.А. Ахмаметьев, Г.А. Кабардин ; МВ и ССО РСФСР,,. Новосибирский ин-т инженеров геодезии, аэрофотосъемки и карторафии. – Новсибирск : НИИГАиК, 1989. – 83 с.
368343
  Ахмаметьев М.А. Диалоговые вычислительные комплексы на основе микроЭВМ / М.А. Ахмаметьев. – Новосибирск, 1989. – 127с.
368344
   Диалоговые и обучающие системы (докл. на семинаре "Подготовка пользователей ЭЦВМ". сен. 1972 г. Симферополль.). – К., 1973. – 132с.
368345
  Китова О.В. Диалоговые методы оптимизации плановых решений в процессе создания новой техники / О.В. Китова. – М., 1990. – 42с.
368346
   Диалоговые микрокомпьютерные системы. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 148 с.
368347
  Бостан Г.А. Диалоговые многоязыковые транслирующие системы / Г.А. Бостан. – Кишинев, 1977. – 132с.
368348
  Ляшко И.И. Диалоговые процедуры многокритериальной оптимизации / И.И. Ляшко, В.И. Тюптя, В.Р. Кигель ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 76 с.
368349
  Перевозчикова О.Л. Диалоговые системы / О.Л. Перевозчикова, Е.Л. Ющенко; АН УССР; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Київ : Наукова думка, 1990. – 184с. – ISBN 5-12-001334-1
368350
  Денинг В. Диалоговые системы "Человек-ЭВМ" / В. Денинг. – Москва : Мир, 1984. – 112 с.
368351
   Диалоговые системы автоматизации исследований: сб. науч. тр.. – Рига, 1984. – 98с.
368352
   Диалоговые системы в АСУ. – М., 1983. – 206с.
368353
  Любарский Ю.Я. Диалоговые системы в диспетчерском управлении энергообъединениями / Ю.Я. Любарский, В.Г. Орнов. – Москва, 1987. – 152 с.
368354
   Диалоговые системы в задачах управления: межвуз. сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1987. – 165с.
368355
   Диалоговые системы в задачах управления: межвуз. сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1988. – 128с.
368356
   Диалоговые системы в задачах управления: межвуз. сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1989. – 117с.
368357
   Диалоговые системы в задачах управления: межвуз. сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1990. – 103с.
368358
  Андреев С. Диалоговые системы для решения задач идентификации / С. Андреев. – Москва, 1989. – 26с.
368359
   Диалоговые системы и обработка графической информации в АСУ-нефтегазразведка. – Л., 1982. – 122с.
368360
  Кокорева Л.В. Диалоговые системы и представление знаний / Л.В. Кокорева. – К, 1993. – 445с.
368361
   Диалоговые системы исследования терминальных комплексов. – Рига, 1981. – 252с.
368362
   Диалоговые системы моделирования. – Рига, 1977. – 176с.
368363
   Диалоговые системы обработки информации на мини-машинах. – Рига, 1976. – 136с.
368364
  Живоглядов В.П. Диалоговые системы принятия решений и управления / В.П. Живоглядов, Е.П. Кебец. – Фрунзе, 1908. – 138 с.
368365
  Борисов А.Н. Диалоговые системы принятия решений на базе мини-ЭВМ / А.Н. Борисов. – Рига, 1986. – 195с.
368366
   Диалоговые системы схемотехнического проектирования. – Москва : Радио и связь, 1988. – 288 с.
368367
   Диалоговые системы. Диалог. системы автоматизации исследований. – в. 1. – Рига, 1977. – 170с.
368368
   Диалоговые системы. Современное состояние и перспективы развития. – Киев : Наукова думка, 1987. – 245с.
368369
  Костырко В.С. Диалоговые средства обоснования программ : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.10 / Костырко В. С.; АН УССР, Ин-т киберн. – К., 1980. – 22л.
368370
  Кребс А.Р. Диалоговые средства обработки экспериментальной информации / А.Р. Кребс, В.Н. Серегин. – М., 1988. – 80с.
368371
  Распопов Виктор Борисович Диалоговые средства оптимизации и направленного моделирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.10 / Распопов Виктор Борисович; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1979. – 21л.
368372
   Диалоговые устройства отображения информации на электронно-лучевых трубках. – М., 1977. – 184с.
368373
  Гуляев А.В. Диалоговый комплекс программ краб / А.В. Гуляев. – Москва : Наука, 1985. – 95с.
368374
  Костикова Л.П. Диалоговый подход к культуре и межкультурному образованию // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 6. – С. 28-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
368375
   Диалоговый редактор исходных текстов. Язык команд. – Минск, 1983. – 149с.
368376
   Диалоговый режим в планировании : сб. науч. трудов. – К., 1982. – 103с.
368377
  Шаньгин В.Ф. Диалоговый язык "Бейсик" / В.Ф. Шаньгин, А.Я. Пьянзин // Программное обеспечение микроЭВМ : в 11 кн. / под ред. В.Ф. Шаньгина. – Москва : Высшая школа, 1987. – Кн. 5 : Диалоговый язык "Бейсик"/ В.Ф. Шаньгин, А.Я. Пьянзин. – С. 1-35
368378
  Абрамов В.А. Диалоговый язык "Фокал" // Программное обеспечение микроЭВМ : [учеб. пособие для ПТУ] : в 11 кн. / под ред. В.Ф. Шаньгина. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1991. – Кн. 4 : Диалоговый язык фокал / В.А. Абрамов, А.В. Стрижков, А.Р. Федоров. – С. 1-77. – ISBN 5-06-001785-0
368379
  Куликов А.В. Диалози за преустройството. / А.В. Куликов. – К., 1990. – 200с.
368380
  Дорфман Я.Г. Диамагнетизм и химическая связь / Я.Г. Дорфман. – М, 1961. – 231с.
368381
  Каплиенко А.И. Диамагнитная восприимчивость / А.И. Каплиенко, К.А. Чишко. – Харьков, 1984. – 23с.
368382
  Алексева Л.М. Диамагнитная неутойчивость плазмы низкого давления в условиях магнитосферы Земли : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Алексева Л.М. ; МГУ НИИ яд. физ. – Москва, 1967. – 9 с.
368383
  Божаткин М.И. Диана со шрамом / М.И. Божаткин. – Одесса, 1964. – 123с.
368384
  Эрлихман Вадим Диана, охотница на королей : Люди и судьбы // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 5 (2788). – С. 106-112 : Іл.
368385
  Хаббард Л.Р. Дианетика 55! : исчерпывающее руководство по общению / Л. Рон Хаббард. – Los Angeles : Bridge: A Hubbard publ., 2007. – [7],327с. : ил. – ISBN 978-1-4031-4608-3
368386
  Хаббард Л.Р. Дианетика: первоначальные тезисы / Л. Рон Хаббард. – Los Angeles : Bridge: A Hubbard publ., 2007. – 9,277 с. : ил. – ISBN 978-1-4031-4775-2
368387
  Хаббард Л.Р. Дианетика: современная наука о разуме / Л. Рон Хаббард. – Los Angeles : Bridge: A Hubbard publ., 2007. – [20], 664 с., 1 табл. : ил. – ISBN 978-1-4031-4699-1
368388
  Хаббард Л.Р. Дианетика: эволюция науки / Л. Рон Хаббард. – Los Angeles : Bridge: A Hubbard publ., 2007. – [7],197 с. : ил. – ISBN 978-1-4051-4481-2
368389
  Трофимов Ф.А. Диановы горы: повесть. / Ф.А. Трофимов. – Петрозаводск, 1990. – 187с.
368390
   Диантипирилпропилметан. – М., 1970. – 14с.
368391
  Лепин-Дмитрюков Диаологовая отладка программ на языке ПЛ/1 / Лепин-Дмитрюков. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 239 с.
368392
  Менделевич Б.М. Диаологовые системы проектирования и отладки программ ОС ЕС ЭВМ / Б.М. Менделевич, Г.С. Финин. – Киев : Тэхника, 1990. – 166 с.
368393
  Сабашникова Е.С. Диапазон / Е.С. Сабашникова. – М, 1987. – 207с.
368394
  Курбанов Ч.Г. Диапазон лексических вариантов во фразеологии (на материале современного немецкого и азербайджанского языков) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04.,10.02.06. / Курбанов Ч. Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1980. – 24л.
368395
  Леонидова Б.Л. Диапазон прекрасного / Б.Л. Леонидова. – М, 1978. – 63с.
368396
  Лук Л.Н. Диапазонная рупорная антенна с коаксиальным входом : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Лук Л.Н. ; БГУ им. В.И. Ленина. – Минск, 1967. – 13 с. – Бібліогр.: с. 12-13
368397
  Галин А.С. Диапазонно-кварцевая стабилизация СВЧ / А.С. Галин. – Москва, 1976. – 255 с.
368398
  Народицкий А.И. Диапазонные антенные фильтры / А.И. Народицкий. – Москва, 1978. – 100 с.
368399
  Семенов А.А. Диапазонные свойства излучающих и энергопроводящих систем. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Семенов А.А.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1950. – 10л.
368400
  Алексеев В.Р. Диапауза ракообразных : эколого-физиологические аспекты / В.Р. Алексеев. – Москва, 1990. – 142с.
368401
  Виноградова Е.Б. Диапауза у кровососущих комаров и её регуляция / Е.Б. Виноградова. – Ленинград, 1969. – 148с.
368402
  Макаров В.Ф. Диапозитивные фильмы и их использование в лекционной пропаганде / В.Ф. Макаров. – М., 1962. – 38с.
368403
  Чиркова К.В. Диапозитивы и диафильмы в преподавании истории / К.В. Чиркова. – М., 1962. – 80с.
368404
   Диапозитивы. Каталог. – М., 1940. – 64с.
368405
  Ершова Т.В. Диарил- и алкиларилтриазены и их внутрикомплексные соединения : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Ершова Т.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1968. – 11л.
368406
  Воеводин В.Г. Диарсенид кадмия-олова / В.Г. Воеводин, О.В. Воеводина. – Томск, 1988. – 161 с.
368407
  Дедюлина М.А. Диаспора и глобализация // Человек и общество: на рубеже тысячелетий : международный сборник научных трудов. – Воронеж, 2001. – № 9/10. – С. 29-31. – ISBN 5-88512-242-1
368408
  Рязанцев С. Диаспора курдов в России: расселение и проблемы интеграции в общество // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 48-51.
368409
  Рафалюк С.Ю. Диаспора: к вопросу об эволюции понятия // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 71-77. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
368410
  Зайка К. Диаспорические и иммигрантские сообщества // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2009. – № 2 (36). – С. 260-268. – ISSN 1607-7334
368411
  Зайка К. Диаспорические и иммигрантские сообщества // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 10. – С. 74-80. – ISSN 0131-2227
368412
  Мамедова К. Диаспорская деятельность Гуламрзы Себри Тебризи // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 248-256. – ISSN 2076-1554
368413
   Диаспоры : Независимый научный журнал. – Москва, 1999-. – ISSN 1810-228Х
№ 1. – 2003
368414
   Диаспоры : Независимый научный журнал. – Москва, 1999-. – ISSN 1810-228Х
№ 2. – 2003
368415
   Диаспоры : Независимый научный журнал. – Москва, 1999-. – ISSN 1810-228Х
№ 3. – 2003
368416
   Диаспоры : Независимый научный журнал. – Москва, 1999-. – ISSN 1810-228Х
№ 4. – 2003
368417
   Диаспоры : Независимый научный журнал. – Москва, 1999-. – ISSN 1810-228Х
№ 1. – 2004
368418
   Диаспоры : Независимый научный журнал. – Москва, 1999-. – ISSN 1810-228Х
№ 2. – 2004
368419
   Диаспоры : Независимый научный журнал. – Москва, 1999-. – ISSN 1810-228Х
№ 3. – 2004
368420
   Диаспоры : Независимый научный журнал. – Москва, 1999-. – ISSN 1810-228Х
№ 4. – 2004
368421
   Диаспоры : Независимый научный журнал. – Москва, 1999-. – ISSN 1810-228Х
№ 1. – 2005
368422
   Диаспоры : Независимый научный журнал. – Москва, 1999-. – ISSN 1810-228Х
№ 2. – 2005
368423
   Диаспоры : Независимый научный журнал. – Москва, 1999-. – ISSN 1810-228Х
№ 3. – 2005
368424
   Диаспоры : Независимый научный журнал. – Москва, 1999-. – ISSN 1810-228Х
№ 4. – 2005
368425
   Диаспоры : Независимый научный журнал. – Москва, 1999-. – ISSN 1810-228Х
№ 1. – 2006
368426
   Диаспоры : Независимый научный журнал. – Москва, 1999-. – ISSN 1810-228Х
№ 2. – 2006
368427
   Диаспоры : Независимый научный журнал. – Москва, 1999-. – ISSN 1810-228Х
№ 3. – 2006
368428
   Диаспоры : Независимый научный журнал. – Москва, 1999-. – ISSN 1810-228Х
№ 4. – 2006
368429
   Диаспоры : независимый научный журнал. – Москва, 1999-. – ISSN 1810-228Х
№ 1/2. – 2007
368430
   Диаспоры : независимый научный журнал. – Москва, 1999-. – ISSN 1810-228Х
№ 3. – 2007
368431
   Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 1999-. – ISSN 1810-228Х
№ 1. – 2008
368432
   Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 1999-. – ISSN 1810-228Х
№ 2. – 2008
368433
   Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 1999-. – ISSN 1810-228Х
№ 1. – 2009
368434
   Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 1999-. – ISSN 1810-228Х
№ 2. – 2009
368435
   Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 1999-. – ISSN 1810-228Х
№ 2. – 2010
368436
   Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 1999-. – ISSN 1810-228Х
№ 1. – 2011
368437
   Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 1999-. – ISSN 1810-228Х
№ 2. – 2011
368438
   Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 1999-. – ISSN 1810-228Х
№ 1. – 2012
368439
   Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 1999-. – ISSN 1810-228Х
№ 2. – 2012
368440
   Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 1999-. – ISSN 1810-228Х
№ 1. – 2013
368441
  Аврамов Г.Г. Диатеза и предельность, их взаимодействие в современном французком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Аврамов Г.Г. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 19 с.
368442
  Аврамов Г.Г. Диатеза и предельность, их взаимодействие в современном французском языке : Дис... канд. филол. наук: 10.02.05 / Аврамов Г.Г. ; Пятигорский гос. пед. ин-т иностранн. языков. – Пятигорск, 1988. – 149 л. – Библиогр.: л. 135-149
368443
   Диатезы и залоги: тезисы конф.. – Л., 1975. – 71с.
368444
   Диатом и репел.. – М.-Л., 1931. – 12с.
368445
  Стрельникова Н.И. Диатомеи позднего мела (Западная Сибирь) / Н.И. Стрельникова; Отв. ред.: Жузе А.П., Глезер З.И. – Москва : Наука, 1974. – 203с. – (Научный совет по проблеме "Пути и закономерности исторического развития животных и растительных организмов")
368446
  Григорович М.Б. Диатомит, трепел, опока. / М.Б. Григорович. – 2-е изд. – М, 1962. – с.
368447
  Авакян Т.А. Диатомиты Сисианского месторождения Армянской ССР : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 04.134 / Авакян Т.А. ; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 24 с.
368448
  Черемисинова Е.А. Диатомовая флора неогеновых отложений Прибайкалья : Тункинская котловина / Е.А. Черемисинова; Отв. ред. Жузе А.П. – Новосибирск : Наука, 1973. – 69с.
368449
  Давыдова Н.Н. Диатомовые водоросли-индикаторы природных условий водоемов в голоцене : монография / Н.Н. Давыдова; Отв. ред. Трифонова И.С. – Ленинград : Наука, 1985. – 244с.
368450
  Порк М. Диатомовые водоросли (Bscillariophyta) озер Эстонской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Порк М.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 28л.
368451
  Прошкина-Лавренко Диатомовые водоросли бентоса Черного моря / Прошкина-Лавренко; Відп.В.П.Савич. – М-Л, 1963. – 243с.
368452
  Макарова И.В. Диатомовые водоросли из морских миоценовых отложений юга Европейской части СССР и их значение для стратиграфии / И.В. Макарова, Т.Ф. Козыренко; Отв. ред. Голлербах М.М. – Москва; Ленинград : Наука, 1966. – 70с.
368453
  Козлова О.Г. Диатомовые водоросли Индийского и Тихого океанского секторов Антакрктики / О.Г. Козлова. – М., 1964. – 170с.
368454
  Макарова И.В. Диатомовые водоросли морей СССР: род Thalassiosira Cl. / И.В. Макарова. – Л., 1988. – 115с.
368455
  Гусляков Н.Е. Диатомовые водоросли обрастаний Одесского побережья Черного моря. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.05 / Гусляков Н.Е.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1978. – 22л.
368456
  Прошкина-Лавриненко Диатомовые водоросли планктона Азовского моря / Прошкина-Лавриненко. – М.-Л., 1963. – 191с.
368457
  Прошкин-Лавренко Диатомовые водоросли планктона Черного моря / Прошкин-Лавренко. – Москва; Ленинград, 1955. – 223 с.
368458
   Диатомовые водоросли СССР. – Л.
2. – 1988. – 114с.
368459
   Диатомовые водоросли СССР. Ископаемые и современные. – Л.
Т. 1. – 1974. – 403с.
368460
  Лак Г.Ц. Диатомовые четвертичных отложений Западной Карелии / Г.Ц. Лак; Карело-Финский филиал. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1954. – 13с.
368461
   Диатомовый анализ. Общая и палеоботаническая характеристика диатомовых водорослей. – Л.
кн. 1. – 1949. – 240с.
368462
   Диатомовый анализ. Определитель ископаемых и современнх диатомовых водорослей.. – Л.
кн. 3. – 1950. – 401с.
368463
   Диатомовый анализ. Определитель ископаемых и современных диатомовых водорослей.. – Л.
кн.. 2. – 1949. – 241с.
368464
  Котляревский И.А. Диатоника и хроматика как категории музыкального мышления : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 17,821 / Котляревский И.А.; Киевская гос. консерватория им. П.И.Чайковского. Каф.-ра теории музыки. – К., 1970. – 30л.
368465
  Мороз Р.Ф. Диафильм на уроке / Р.Ф. Мороз. – М., 1965. – 184с.
368466
  Семаков В.С. Диафильмы как дидактическое средство обучения математике в средней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.731 / Семаков В.С.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1972. – 20л.
368467
   Диафильмы, диапозитивы, кинофильмы, диапроекторы: каталог на 1989 г.. – Свердловск, 1989. – 48с.
368468
   Диафрагмированные волны : справочник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1991. – 280 с.
368469
  Стендер В.В. Диафрагмы для элетролиза водных растворов. / В.В. Стендер. – М.Л., 1948. – 144с.
368470
  Быстрицкий Н.Д. Диафрагмы паровых турбин / Н.Д. Быстрицкий. – К.-М, 1958. – 164с.
368471
  Комаров А.Н. Диафториты и натриевые метасоматиты Волынского блока / А.Н. Комаров, Ф.Я. Прытков. – Киев : Наукова думка, 1980. – 139с.
368472
   Диахроническая контрастивность германских языков: сб. науч. тр.. – Тверь, 1991. – 126с.
368473
  Домброван Т.И. Диахроническая лингвосинергетика - новое направление в изучении истории языка // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (33). – С. 24-32. – ISSN 2307-4604
368474
  Попов Б. Диахроническая модель языкового табу при образовании индоевропейских зоонимов // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 2, март. – С. 74-85. – ISSN 2310-4287
368475
  Журавлев В.К. Диахроническая морфология / В.К. Журавлев. – М., 1991. – 207с.
368476
  Афанасьева Н.С. Диахроническая обусловленность фонолгической структуры неаффиксальных ойконимов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Афанасьева Н.С. ; Институт языковедения им. А.А. Потебни АН УССР. – Киев, 1977. – 24 с.
368477
  Журавлев В.К. Диахроническая фонология / В.К. Журавлев. – М., 1986. – 231с.
368478
  Климов В.В. Диахронические и ареальные аспекты рефлексивации в современном немецком языке / В.В. Климов. – Калинин, 1986. – 83с.
368479
   Диахронические исследования германских языков: межвуз. темат. сборник. – Калинин, 1982. – 156с.
368480
  Заярная И.С. Диахронические связи в литературе: о методологии изучения проекции барокко в последующем литературном движении // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2006. – Вып. 8. – С. 70-85. – ISBN 966-581-691-8
368481
  Никитина Ф.А. Диахронические структурные изменения в лексике и словообразовании / Ф.А. Никитина. – Киев, 1974. – 72с.
368482
  Жук В.А. Диахронический анализ английских залоговых форм // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 117-129. – ISBN 978-617-7132-02-07
368483
  Новиков Д.П. Диахронический анализ неинфинитивных объектнопредикативных сочетаний. (на матер. англ. яз. VIII-XV веков). : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Новиков Д.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 21л.
368484
  Феоктистова Н.В. Диахронический контектсологический анализ глаголов положения в английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Феоктистова Н.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 19л.
368485
   Диахрония языковых систем: сб. науч. тр.. – Тверь, 1992. – 122с.
368486
  Клейнер Ю.А. Диахрония: хронология и типология // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.18. – С. 168-178
368487
  Полюжин М.М. Диахронно-семантический аспект префиксального словообразования в английском языке / М.М. Полюжин; РАH, Ин-т языкознания. – Москва, 1992. – 266с.
368488
  Полюжин Михаил Михайлович Диахронно-семантический аспект префиксального словообразования в английском языке : Автореф... доктора филологическихнаук: 10.02.04 / Полюжин Михаил Михайлович; РАН. Ин-т языкознания. – М., 1992. – 42л.
368489
  Хо Рим Кил Диахронные и синхронные мексиканизмы в лексике испанского языка Испании и других национальных вариантах испанского языка Латинской Америки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 286-290. – ISBN 978-966-581-885-4
368490
  Смольская А.К. Диахронные константы славянского именного словопроизводства и феминные суффиксы в сербохорватском литературном языке // "Людиною бути - це мистецтво". Збірник пам"яті доктора філологічних наук, професора Аделаїди Костянтинівни Смольської / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; [редкол.: Н.П. Тропініна.та ін. ; відп. ред.: Є.М. Черноіваненко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 189-198. – ISBN 978-617-689-100-0
368491
  Демина М.М. Диацетиленовые -гликоли : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Демина М. М.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.22
368492
  Казаков М. Дибинецьке цехове братство (1742–1909 рр. ) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 85-91. – ISSN 2309-9356


  У статті реконструйовано історію цехового братства в с. Дибинці, одному з центрів гончарства на Київщині. Встановлено дату заснування братства. Проаналізовано основні етапи розвитку братства, визначено причини його розквіту та занепаду. В статье ...
368493
  Зубкова А. Дива // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 3. – С. 84-99


  Творческий путь величайшей оперной певицы 20 в. Марии Каллас.
368494
  Щукіна Н. Дива жовтого карлика. Вчені всього світу б"ються над загадкою: що то за "дрова", які дозволяють нашому Сонцю нести своє тепло на неймовірні відстані / розмову вів Володимир Колодяжний // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 29 травня (№ 76). – С. 8-9


  Розмова з чл.-кор. НАН України, д-р фіз.-мат. н. Н. Щукіной, яка працює у відділі Сонця й щойно повернулася з закордонного відрядження на Канарські острови, де працювала в інституті астрофізики.
368495
  Кульбак Л.А. Дива кольорові : поезії / Л.А. Кульбак. – Київ : Молодь, 1983. – 96 с.
368496
   Дива печер Лаврських. – Київ : Видавничий дім "КМ Academia", 1997. – 158с. – ISBN 966-518-060-6
368497
  Кіт Л. Дива створює графіт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  У науково-дослідній лабораторії "Фізика металів та кераміки" яку очолює професор С.Л. Рево досліджують властивості графіту і шукають нові галузі його застосування.
368498
  Мєрнік Р. Дивак / Р. Мєрнік. – К., 1966. – 116с.
368499
  Даниленко В. Дивакуваті закохані та їхні ірраціональні вчинки : Про оповідання Сергія Демчука "Прокоп і Тося" // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 9. – С. 132-133. – ISSN 0130-321Х
368500
  Навои А. Диван / А. Навои; пер. с узб. – Москва, 1964. – 41 с.
368501
  Михри Х. Диван / Х. Михри. – М., 1967. – 104,306с.
368502
  Гафіз Ширазі Диван : Вибране / Гафіз Ширазі; Переклав з фарсі українськ. мовою М.В.Попов. – Київ, 2003. – 139с. – ISBN 5-88730-038-8
368503
  Герасимчук В. Диван : проза: есе // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 128-134


  Ввійшли два есе: "Диван" і "Поради початкуючій відьмі"
368504
  Махмуд Кашгарский Диван лугат-ат-турк / Махмуд Кашгарский ; пер. и подгот. к печати Салих Муталлибов. – Тошкент : Изд-во АН УзССР
Т.1. – 1960. – 500с. – На узбек. яз.
368505
  Рудь М.Д. Дивень : повісті, оповідання, фрески / М.Д. Рудь. – Київ : Молодь, 1973. – 272 с.
368506
  Бурлаков С.Р. Дивень : поезії / С.Р. Бурлаков. – Дніпропетровськ : Промінь, 1974. – 135 с.
368507
  Рудь М.Д. Дивень : повісті, оповідання / М.Д. Рудь. – Київ, 1987. – 531 с.
368508
  Карпік М.І. Дивергентна лексика в мові австрійської гастрономії (на матеріалах газети "Der Standard") // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 63-67. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821
368509
  Сапужак Я.С. Дивергентная электроразведка / Я.С. Сапужак. – Киев : Наукова думка, 1977. – 180с.
368510
  Карпік І М. Дивергентний розвиток мови Німеччини та Австрії // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 230-237
368511
  Боцман А.В. Дивергентно-ротаційна модель розвитку германського футурума / А.В. Боцман, І.М. Моренець, Є.А. Галицька // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 51-66
368512
  Ивасюк О. Дивергентное словообразовательное гнездо как объект исследования функциональной дериватологии // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2013. – Вип. 18. – С. 32-34
368513
  Семенец О.Е. Дивергентные процессе в английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Семенец О.Е. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 23 с.
368514
  Осень В. Дивергенция : [повесть в стихах и прозе] / Валентин Осень. – Одесса : Фаворит ; Печатный дом, 2012. – 124 с. : ил. – ISBN 978-966-389-337-2


  НБ им. М. Максимовича в дар от автора 27.02.2013 р. Подпись, печать
368515
  Гезенцвей А.Н. Дивергенция дрейфовых потоков и перенос тепла течениями в северной части Тихого океана и северной Атлантике : Автореф... канд. географ.наук: / Гезенцвей А.Н.; Ин-т океанографии АН СССР. – Москва, 1953. – 8 с.
368516
  Кравчук Н.Я. Дивергенція глобального розвитку = Global development divergence : сучасна парадигма формування геофінансового простору / Наталія Кравчук. – Київ : Знання, 2012. – 782, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 2012 р. – Бібліогр.: с. 752-780 та в підрядк. прим. – (Сучасна наука). – ISBN 978-617-07-0107-7
368517
   Дивергенція і конвергенція у регіональному розвитку Словаччини / К. Борсекова, С. Чапкова, Ф. Флашка, С. Колошта, К. Віталішова // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 1). – С. 57-91. – ISSN 1684-906Х
368518
  Ілляхова М.В. Дивергенція постнекласичної освіти // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 20-23
368519
  Кріцберг Роман Якович Дивергенція та конвергенція регіональних варіантів англійської мови : Автореф. дис. ... д-ра філолог. наук:10.02.04 / Кріцберг Р.Я.; Київський держ. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2001. – 32 с.
368520
  Литвицький В. Дивергенція трендів // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 10-13
368521
  Кузьмінов С.В. Дивергенція форм власності в Україні // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 10-15.
368522
  Цвід А. Диверсант зі смітника // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 18-19 грудня (№ 232/233). – С. 30


  Головний герой нового роману Олександра Бакуменка Король ринкової вулиці. Соціальниц роман" - це образ сучасного політика, який прийшов у бізнес через кримінал.
368523
  Азольский А. Диверсант: Назидательный роман для юношей и девушек // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2002. – № 4. – С.12-88. – ISSN 0130-7673
368524
  Громов Д. Диверсанты правды // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 28 (465). – С. 46-49


  Огромный репрессивный аппарат, тюрьмы и специализированные психиатрические лечебницы - такими методами советская власть два десятка лет боролась с инакомыслящими.
368525
  Бусленко Н.И. Диверсанты с микрофонами / Н.И. Бусленко. – Ростов -на-Дону, 1987. – 189с.
368526
  Накаряков В.Н. Диверсиии против Польши / В.Н. Накаряков. – М., 1985. – 111с.
368527
  Кундиус В. Диверсификация аграрного сектора и развитие экономики сельских территорий / В. Кундиус, Н. Пецух // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / М-во сельского хоз-ва Росс. Федерации ; Росс. акад. с.-х. наук ; Всеросс. н.-и. ин-т экономики сельского хоз-ва. – Москва, 2012. – № 5. – С. 72-78. – ISSN 0235-2443
368528
  Гордиенко А. Диверсификация бизнеса - один из важнейших инструментов развития компании // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоц. акад. наук. – Москва, 2011. – № 11/12. – С. 148-156. – ISSN 0207-3676
368529
  Халед Салута Диверсификация внешнеторговых связей Сирии в условиях региональной нестабильности : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.02 / Салута Халед ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2014. – 242 л. – Библиогр.: л. 226-242
368530
  Рожанская Е. Диверсификация внешнеэкономических связей как основа построения современной экономической модели Чешской Республики // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 7. – С. 44-51. – ISSN 2074-6040


  По мнению автора, новый вариант диверсификации экономических отношений позволит Чехии уверенно развиваться и снизит зависимость от экономических колебаний в странах-партнерах. According to the author of a new phase of diversification of the economic ...
368531
  Серова Е. Диверсификация источников дохода сельских домохозяйств и альтернативная занятость: результаты обследования / Е. Серова, Ц. Лерман, Д. Звягинцев // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 84-97. – ISSN 0042-8736
368532
  Серова Е. Диверсификация источников дохода сельских домохозяйств и альтернативная занятость: результаты обследования / Е. Серова, Ц. Лерман, Д. Звягинцев // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 84-97. – ISSN 0042-8736
368533
  Андропова Е.В. Диверсификация программ профессиональной подготовки в международных образовательных стандартах в области информационных технологий / Е.В. Андропова, В.А. Сухомлин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 73-86. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Целью работы являются анализ и систематизация методов диверсификации учебных программ, применяемых для формирования профилей, треков, специализаций професональной подготовки в международных образовательных стандартах (куррикулумах) дисциплины ...
368534
   Диверсификация промышленности Беларуси за четверть века суверенитета / И.Н. Шарухо, А.В. Шадраков, В.Г. Хомяков, М.А. Погоцкий // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 138-142. – ISSN 2075-1893


  В статье рассматриваются процессы сдвигов в размещении и диверсификации предприятий, отраслей промышленности Беларуси, происшедшие за четверть века суверенитета (1990-2010 гг.). Даётся анализ созданных в годы государственной независимости новых ...
368535
  Фальцман В. Диверсификация российской экономики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 5. – С.48-62. – ISSN 0042-8736
368536
  Загашвили В. Диверсификация российской экономики в условиях санкций // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 6. – С. 52-60. – ISSN 0131-2227
368537
  Попов Е.А. Диверсификация социогуманитарного знания: смыслы социального и апология суперсоциального // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 11 (343). – С. 3-9. – ISSN 0132-1625
368538
  Князев Е.А. Диверсификация финансирования вузовской науки / Е.А. Князев, Н.В. Дрантусова. – Москва : Университетская книга ; Логос, 2007. – 176 с. – ISBN 5-98704-179-1
368539
  Вітковський О.С. Диверсифікаційні процеси на підприємствах кондитерського ринку України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Вітковський Олег Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 199 л. – Додатки: л. 168-178. – Бібліогр.: л. 179-199
368540
  Вітковський О.С. Диверсифікаційні процеси на підприємствах кондитерського ринку України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Вітковський Олег Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
368541
  Войченко Т.О. Диверсифікаційні процеси як напрям розвитку діяльності морських торгових портів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 28-30.
368542
  Соляник О.М. та ін. Диверсифікація АПК шляхом залучення інвестицій до виробництва та використання біоенергетичних ресурсів // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2014. – С. 5-11. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
368543
  Крикун В.А. Диверсифікація брендів банківських установ в умовах асиметрії світогосподарських процесів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Крикун Вікторія Андріївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 250 л. – Додатки: л. 219-250. – Бібліогр.: л. 200-218
368544
  Крикун В.А. Диверсифікація брендів банківських установ в умовах асиметрії світогосподарських процесів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Крикун Вікторія Андріївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
368545
  Корінько М.Д. Диверсифікація в історії економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2003. – № 1. – С.2-5
368546
  Бурачек Н.В. Диверсифікація виробництва в світлі глобалізаційних тенденцій // Вісник Київського славістичного університету : збірник наукових праць / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – С. 68-71. – (Економіка ; Вип. 30). – ISBN 966-7486-32-X
368547
  Вітковський О.С. Диверсифікація виробництва як спосіб підвищення ефективності діяльності підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 343-347


  Стаття присвячена висвітленню питання диверсифікації діяльності підприємства та впливу диверсифікації на ефективність діяльності підприємства. В статті розглянуті деякі підходи до визначення ефективності диверсифікації. Також розглянуті економічні та ...
368548
  Поволоцька О.Л. Диверсифікація виробництва як чинник ефективного розвитку промислового підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 242-246. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
368549
  Белевят О.А. Диверсифікація виробничо-господарської діяльності підприємств сільських територій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 10-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
368550
  Матвієць М.В. Диверсифікація грошових потоків підприємства в контексті його фінансової політики // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – Вип. 18.10. – С. 232-237. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
368551
  Чімишенко С. Диверсифікація джерел житлового забезпечення військовослужбовців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 64-67. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  У статті проведений аналіз діючого механізму забезпечення військовослужбовців житлом та висвітлено нові погляди на можливі шляхи його удосконалення через урізноманітнення відповідних інструментів і методів в контексті так званої "монетизації" деяких ...
368552
  Цалько Ю. Диверсифікація джерел фінансування вищої освіти у державах Східної та Центральної Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 64-67. – (Економіка ; Вип. 127). – ISSN 1728-3817


  У статті визначається необхідність запровадження ефективної системи фінансового планування у вищих навчальних закладах України. Досліджується досвід зарубіжних країн щодо використання різних джерел фінансового забезпечення діяльності закладів вищої ...
368553
  Каленюк І.С. Диверсифікація джерел фінансування освіти // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 11. – С. 72-78. – Бібліогр.: 6 назв
368554
   Диверсифікація динаміки розвитку втоми ішемізованого м"яза / Д. Заводовський, Д. Ноздренко, В. Сорока, О. Хома, О. Мотузюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 8-17. – (Серія: Біологічні науки ; № 13 (290)). – ISSN 1729-360X
368555
  Павленчик Н. Диверсифікація діяльності оптового ринку сільськогосподарської продукції // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 108-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
368556
  Кавун О.О. Диверсифікація діяльності підприємницьких мереж у торгівлі: сутність, форми, мотиви та ризики здійснення // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 243-248. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2222-0712
368557
  Ільчук М.М. Диверсифікація діяльності підприємницьких структур аграрної сфери / М.М. Ільчук, С.О. Нікітченко, Є.Ф. Перегуда // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 4 (258). – С. 13-20. – ISSN 2221-1055
368558
  Горбась І. Диверсифікація діяльності підприємств на вітчизняному ринку керамічної плитки: організаційно-управлінські аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 63-65. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено досвід реалізації організаційно-управлінських нововведень на вітчизняних підприємствах; висвітлено напрями і форми співпраці учасників ринку будівельних матеріалів у межах диверсифікованих груп й об"єднань. В статье представлен ...
368559
  Дацків Р.М. Диверсифікація експорту послуг - передумова зовнішньоекономічної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 8-10
368560
  Степанова А. Диверсифікація енергетичної залежності України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 69-73. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено питання енергетичної диверсифікації України, яка стосується джерел постачання та напрямів використання енергоресурсів. Розглянуто вплив енергетичної залежності на національну безпеку країни. Доведено значущість диверсифікації та міжнародної ...
368561
  Опімах Р.Є. Диверсифікація енергопостачання в програмних підходах різних країн світу та її вплив на інтегральний показник енергетичної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 122-132


  У цій статті йде мова про диверсифікацію зовнішніх джерел постачання енергоносіїв як важливий інструмент зміцнення енергетичної безпеки держави, посилення її політичної та економічної незалежності
368562
  Колесник О. Диверсифікація зовнішньоекономічної діяльності України в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 1. – С. 120-122


  У 1997 р. ЮНІСЕФ відкрив постійне представництво в Україні
368563
  Фліссак К.А. Диверсифікація зовнішньоекономічної діяльності України: потенціал азійського вектора / К.А. Фліссак, А.О. Рожко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 120, (ч. 2). – С. 141-150. – ISSN 2308-6912


  Оптимізація стану зовнішньоекономічної діяльності держави та боротьба за підвищення її ефективності є одним із головних завдань в умовах гострої конкуренції як для органів влади, так і для приватного бізнесу. Особливого значення воно набуває в ситуації ...
368564
  Головень В.П. Диверсифікація зовнішньої торгівлі в Україні // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004. – Вип. 14 : Економічні студії. – С. 64-71.
368565
  Халед Салута Диверсифікація зовнішньоторговельних зв"язків Сирії в умовах регіональної нестабільності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Халед Салута ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
368566
  Бутко М.П. Диверсифікація і інновації як апріорні чинники адаптації харчової промисловості до вимог СОТ : економічна наука / М.П. Бутко, О.О. Зеленська, А.Г. Ясько // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 22-25 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
368567
  Шерстюк Р.В. Диверсифікація імпорту нафти як складова енергетичної безпеки України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 143-146. – Бібліогр.: на 10 пунктів
368568
  Васіна А.Ю. Диверсифікація інвестиційно-інноваційного забезпечення реалізації структурної політики // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5. – С. 6-13. – ISSN 2409-1944
368569
  Дяченко С. Диверсифікація інструментарію місцевих позик в Україні в контексті зарубіжного досвіду // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 158-166
368570
  Шендерівська Л.П. Диверсифікація каналів збуту поліграфічних матеріалів як ринковий механізм : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 61-66 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
368571
  Іщук Н.М. Диверсифікація мережевих ЗМІ в умовах інформаційного суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 125-128. – ISSN 2076-1554
368572
  Зарицька Н.С. Диверсифікація науково-технічного співробітництва України та США // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 45-51. – ISSN 2222-4459
368573
  Бокань А.А. Диверсифікація підприємства: передумови види та форми // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 21-24. – ISSN 1729-7206
368574
  Бокань О. Диверсифікація підприємства: передумови, види та форми // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 4 (104). – С. 7-11. – ISSN 1728-9343
368575
  Стуконог Я. Диверсифікація постачання газу в європейських країнах // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 62-63
368576
  Стирський М. Диверсифікація ризику міжнародного фінансово-інвестиційного портфеля: стратегічний аналіз // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 201-208. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
368577
  Щербата І. Диверсифікація сільськогосподарських підприємств: прийняття рішення // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2017. – С. 12-17. – (Економіка АПК ; № 24 (1)). – ISSN 2524-0862
368578
  Богуславський Є.І. Диверсифікація сільськогосподарського виробництва / Є.І. Богуславський, О.В. Горяник // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 40-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
368579
  Бурачек Н.В. Диверсифікація та її роль в розвитку підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства": До 170-річчя Київсбкого нац. ун-ту імені тараса Шевченка; До 60-річчя економічного фак-ту / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 17-20
368580
  Важинський Ф.А. Диверсифікація та кооперація розвитку сільських територій регіону / Ф.А. Важинський, А.В. Колодійчук, О.С. Молнар // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 125-128. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 3)
368581
  Сігайов А.О. Диверсифікація теоретичних підходів до монетарного трансмісійного механізму // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.3-7
368582
  Карп В.С. Диверсифікація торгівлі міжнародними туристичними послугами в умовах глобалізації (на прикладі країн ЦСЄ) : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Карп В.С.; КНУТШ. Інститут міжнародних відносин. – Київ, 2007. – 211л. – Бібліогр. л. 199 - 211
368583
  Карп В.С. Диверсифікація торгівлі міжнародними туристичними послугами в умовах глобалізації (на прикладі країн ЦСЄ) : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.02 / Карп В.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
368584
  Федчук А.П. Диверсифікація туристичної діяльності в Антарктиці // Український антарктичний журнал : наукове видання / Держ. науково-виробниче підприємство "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 2014. – № 13. – С. 288-296. – ISSN 1727-7485
368585
  Корінько Микола Данилович Диверсифікація у життєвому циклі підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 82-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено сутність диверсифікації та її місце у життєвому циклі підприємства.
368586
  Корінько М.Д. Диверсифікація у життєвому циклі підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 82-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено сутність диверсифікації та її місце у життєвому циклі підприємства.
368587
  Богуславський Є.І. Диверсифікація у фінансових установах / Є.І. Богуславський, Л.Г. Макарова // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 79-83
368588
  Михайлова К.Г. Диверсифікація університетів: світова практика і вітчизняний досвід // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 304-309. – ISSN 2073-9591
368589
  Черевко Г. Диверсифікація шляхів і форм кредитування сільськогосподарських виробників України у формуванні ними матеріально-технічної бази / Г. Черевко, А. Іванов, С. Крупич // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 26-33. – Бібліогр.: 18 назв.
368590
  Корінько М.Д. Диверсифікація як економічний процес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 48-53. – ISSN 1993-6788
368591
  Шишкін В.О. Диверсифікація як елемент розвитку підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 358-361. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
368592
  Скрипник Н.А. Диверсифікація як елемент управління підприємством / Н.А. Скрипник, М.І. Скалозуб // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 48-50. – ISSN 2409-1944
368593
  Язлюк Б. Диверсифікація як запорука інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 417-420. – ISSN 1993-0259
368594
  Богуславський Є.І. Диверсифікація як основа глобалізаційних процесів (на прикладі великих компаній) // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2013. – № 4. – С. 8-13. – ISSN 2222-0712
368595
  Моторина І. Диверсифікація як спосіб зниження ризику можливих збитків вкладів фізичних осіб в умовах фінансової кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 52-55. – (Економіка ; Вип. 116). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано роль і місце фізичних осіб в структурі суб"єктів інвестиційної діяльності та з"ясовано значення диверсифікації як механізму мінімізації їх ризиків в умовах фінансової кризи. Розглянуто ситуацію на ринку фінансових послуг України ...
368596
  Корінько М.Д. Диверсифікація як стратегія розвитку // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 12-17. – Бібліогр.: 14 пунктів
368597
  Семенов Г.А. Диверсифікація як фактор стабілізації стійкого розвитку діяльності підприємства / Г.А. Семенов, Ю.Р. Кременчутська // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 215-220. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161
368598
  Луцька Т.В. Диверсифікація: особливості розвитку підприємств / Т.В. Луцька, Р.В. Кушнір // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 16, серпень. – С. 74-78. – ISSN 2306-6814
368599
  Левковська Л.В. Диверсифікованість діяльності господарських систем у конкурентному середовищі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 118-120. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
368600
  Белов А.В. Диверсия без динамита / А.В. Белов, А.Д. Шилкин. – М., 1972. – 175с.
368601
  Белов А.В. Диверсия без динамита / А.В. Белов, А.Д. Шилкин. – М., 1973. – 175с.
368602
  Белов А.В. Диверсия без динамита / А.В. Белов, А.Д. Шилкин. – Изд. 2-е перераб. и доп. – М., 1976. – 184с.
368603
   Диверсия в эфире. – М., 1980. – 248с.
368604
   Диверсия неокрестоносцев. – София, 1983. – 186с.
368605
  Поляков А.А. Диверсия под флагом помощи: повесть-хроника / А.А. Поляков. – М., 1985. – 237с.
368606
  Левченко О.С. Диверсія без динаміту / О.С. Левченко. – Львів, 1981. – 88 с.
368607
  Державин В. Диверсія Ів. Багряного проти "ВАПЛІТЕ" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 286-289. – ISSN 0130-528Х
368608
   Диверсія Ів. Багрянолго проти "ВАПЛІТЕ" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 271-273. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
368609
  Чжан Диверсія у гавані Фейюньган / Чжан, Чжі-Мін. – Київ, 1961. – 165 с.
368610
   Дивертикул Меккеля: Библиографический указатель. – Донецк, 1979. – 128с.
368611
  Кортасар Х. Дивертисмент. Экзамен : Романы / Пер. с исп.; Хулио Кортасар. – Санкт-Петербург : Амфора, 2000. – 397 с. – (Millenium). – ISBN 5-8301-0014-2; 5-8301-0179-3
368612
  Гаевский В.М. Дивертисмент: судьбы классического балета / В.М. Гаевский. – Москва, 1981. – 378с.
368613
  Диего Элисео Дивертисменты / Диего Элисео. – Москва, 1986. – 160 с.
368614
  Брылева Е.А. Диверция в российском и немецком уголовном праве // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2015. – Вып. 1 (27). – С. 105-110. – (Юридические науки ; вып. 1 (27)). – ISSN 1995-4190
368615
  Ковалев В.В. Дивиденды и прибыль: логика взаимосвязи // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 110-123. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
368616
   Дивизион, которого не было. – Калининград, 1972. – 176с.
368617
  Мискарян К. Дивизионизм/неоимпрессионизм: Аркадия и Анархия // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2007. – № 3. – С. 16-17.
368618
  Алексеев М.Н. Дивизионка : новеллы / М.Н. Алексеев. – Москва : Военное издательство, 1960. – 118 с.
368619
  Алексеев Г.В. Дивизионка : документальные новеллы / Г.В. Алексеев. – Москва : Советская Россия, 1960. – 111 с.
368620
  Алексеев М.Н. Дивизионка. Новеллы / М.Н. Алексеев. – Москва, 1962. – 118с.
368621
   Дивизия первого салюта. – М., 1984. – 191с.
368622
  Эскович Н.Л. Дивинец / Н.Л. Эскович. – М, 1971. – 128с.
368623
  Ким Д.Г. Дивинилкетоны и гетероциклы на их основе / Д.Г. Ким. – Алма-Ата, 1993. – 232с.
368624
  Трофимов Б.А. Дивинилсульфид и его производные / Б.А. Трофимов, С.В. Амосова. – Новосибирск, 1983. – 264с.
368625
  Коломієць В. Дивинна Лада // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 79-85. – ISSN 0208-0710
368626
  Маковецький П.В. Дивися в корінь! : пер. з рос. / П.В. Маковецький. – Київ : Техніка, 1969. – 240 с.
368627
  Дроздовський Д. Дивися і пізнавай ілюзію // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7 вересня (№ 157). – С. 9


  Видавництво "Богдан" надруковало один із найвизначніших романів Ред"ярда Кіплінга "Кім".
368628
  Личутин В.В. Дивись-гора / В.В. Личутин. – М., 1986. – 283с.
368629
   Дивитись, щоб учитись : рухоме і нерухоме зображення у викладанні іноземних мов. – Київ : Поліграфічний центр Київського університету ім. Тараса Шевченка, 1999. – 81, [1] с. : іл., табл. – Статті укр., англ. - Рез. англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
368630
  Максимейко Олекса Дивишся з фото на мене : Лірика / Максимейко Олекса. – Київ : Просвіта, 2000. – 288с. – ISBN 966-7115-28-3
368631
  Пантелійчук Л. Дивіденди 2006: особливості обліку та оподаткування / Л. Пантелійчук, Т. Буданова // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 1. – С. 35-41 : табл.
368632
  Делик Н.О. Дивідендна політика акціонерних товариств в корпоративному секторі України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства": До 170-річчя Київсбкого нац. ун-ту імені тараса Шевченка; До 60-річчя економічного фак-ту / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 26-30
368633
  Авраменко А.В. Дивідендна політика акціонерних товариств в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 84-85
368634
  Короленко М.В. Дивідендна політика акціонерного товариства : фінансовий ринок // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 2. – С. 58-63. – Бібліогр.: 5 назв
368635
  Кужій Любов Михайлівна Дивідендна політика банків // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 125-130. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто дивідендну політику, яку проводили банківські установи України в 2006 р. Проаналізовано залежність між кількістю акціонерів (юридичних і фізичних осіб), які сконцентрували у своїх руках переважну частку в статутному фонді банку, та ...
368636
  Кужій Л.М. Дивідендна політика банків // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 125-130. – ISSN 1562-0905
368637
  Невмержицький Я.І. Дивідендна політика як складова моделі фінансування підприємства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 108-111
368638
  Топчак М.В. Дивідендна політика як стратегія акціонерного товариства у сфері розподілу прибутку / М.В. Топчак, І.А. Маринич // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 355-358. – ISBN 5-7763-2435-1
368639
  Безверхий К. Дивіденти державних підприємств: обліково-звітний аспект // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 7. – С. 13-22 : табл. – Бібліогр.: 23 назв.
368640
  Прасолов І. Дивідентна політика акціонерного товариства: дискусійні питання теорії // Ринок цінних паперів України : вісник Держ. комісії з цінних паперів та фондового ринку. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 3-9
368641
  Невмержицький Я.І. Дивідентна політика як складова корпоративного управління // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 11. – С.46-49
368642
  Логуш М.О. Дивізія "Галичина" = Galicia division : бої під Бродами липень 1944 : розділ з книги Galicia Divizion / Михайло О. Логуш ; ред. Р. Колісник ; пер. з англ. І. Федика, Р . Колісника. – [ Б. м. ] : Накладом Братства кол. вояків 1-ої Укр. Дивізії УНА, 1998. – 144 с., [ 1 склад. арк. карта ]
368643
  Боляновський А. Дивізія "Галичина". Історія / А. Боляновський. – Луцьк, 2000. – 528с.
368644
  Кот С. Дивізія "Галичина": звинувачення відкинуто // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 10-16 липня (№ 28). – С. 7, 12
368645
  Закусило О. Дивіться, генії комп"ютерні ростуть // Освіта, 1999


  [Про факультет кібернетики]
368646
  Онищенко О. Дивіться, хто іде... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 лютого (№ 4). – С. 12


  "... хто буде міністром освіти, якщо раптом С. Квіта вирішать замінити? ".
368647
  Нехода І.І. Дивлюсь на карту України / І.І. Нехода. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 100с.
368648
  Ковалко М.П. Дивлюсь на світ безмежний : Поезії / Михайло Ковалко. – Київ : Криниця, 2001. – 96с. – (Поетичні сторінки). – ISBN 966-7575-31-4
368649
  Скоробогатько В.Я. Дивлюсь на світ як математик. / В.Я. Скоробогатько. – Львів, 1994. – 72с.
368650
  Іванченко Р. Дивлюсь у "Світ", як в дзеркало // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 6. – С.22-25


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
368651
  Цофнас А. Дивлячися на пейзаж, намальований чаєм // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 5. – С.137-150
368652
  Кухалейшвілі Г. Дивна війна в Криму: виклик міжнародній безпеці // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 28-31. – (Історичні науки)
368653
  Шушурін Д. Дивна війна призводить до дивного миру // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24-25 жовтня (№ 199/200). – С. 4


  Україна стає не зовсім Україною, сепаратисти - не зовсім сепаратистами, а Росія - не зовсім агресором.
368654
  Чорнолуцька Тетяна Дивна доля "Місяцехода" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 144. – ISSN 0130-5212
368655
   Дивна любов. – К., 1984. – 231с.
368656
  Паламаренко А. Дивна магія слова : інтерв"ю // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 110-114. – ISSN 0130-321Х
368657
   Дивна сопілка. – Київ : Веселка, 1972. – 247 с.
368658
   Дивна сопілка. – 2-е вид. – Львів, 1989. – 278с.
368659
  Мтварадзе С.В. Дивна тварина : повість / С.В. Мтварадзе. – Київ, 1960. – 87 с.
368660
  Агеєва Н.Є. Дивний Варнек // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (125). – С. 45-47. – ISSN 2518-7104


  У зібранні Національного музею "Київська картинна галерея" зберігається одна з кращих робіт О.Г. Варнека "Трубадур. Портрет Василя Венедиктовича Баранова".
368661
  Хорунжий А.М. Дивний камінь : Оповідання, повість / А.М. Хорунжий. – Москва : Радянський письменник, 1976. – 160с.
368662
  Хорунжий Ю.М. Дивний камінь : оповідання, поість / Ю.М. Хорунжий; Юрій Хоружний. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 159 с.
368663
  Гримайло Я.В. Дивний криголам. (Перша піонерська експедиція за полярне коло) : нариси / Я.В. Гримайло. – Харків ; Одеса, 1935. – 100 с.
368664
  Дудкін Іван Дивний лелека марабу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 68-72 : фото
368665
  Купрін О.І. Дивний лікар / О.І. Купрін. – Х, 1929. – 22с.
368666
  Яцканин І. Дивний персонаж // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 3. – С. 79-82. – ISSN 0868-4790
368667
  Титаренко О. Дивний художник із чудовим прізвищем Недайборщ // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (80). – С. 40-41. – ISSN 0130-1799


  Недайборщ Володимир Володимирович: (н. 1956) працює в області живопису, монументального мистецтва. Основні твори: мозаіка "Історія пошти", м. Чернобиль (1986), вітраж "Флора і фауна", Інститут кібернетики, Київ (1988), "Четвертий путь" (1995), ...
368668
  Міксат К. Дивний шлюб / К. Міксат. – Київ, 1972. – 334с.
368669
  Міксат К. Дивний шлюб. / К. Міксат. – К., 1955. – 328с.
368670
  Бердник О.П. Дивні Грицеві пригоди : оповідання / О.П. Бердник. – Київ, 1989. – 13 с.
368671
  Нечипоренко В.П. Дивні люди : гумористичні та сатиричні твори / В.П. Нечипоренко. – Київ : Молодь, 1989. – 180 с.
368672
  Доде А. Дивні пpигоди Таpтаpена з Таpаскона : Комедія на одну дію / Альфонс Доде ; Пеpеклав Вадим Щеpбаківський. – Львів : Виданнє Т-ва пpихильників укp. літ., науки і штуки ; [Київ: Дpук. Київ. 2-ої Аpтілі], 1913. – 104 с.
368673
  Крушинська Олена Дивні пам"ятки Кам"янця-Подільського : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 106-107 : Фото
368674
  Крушинська Олена Дивні пам"ятки України = Прикарпатський Гобітон. Піраміди на Полтавщині. Похмурі обеліски на Тернопіллі. : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 2. – С. 110-111 : Фото
368675
  Крушинська Олена Дивні пам"ятки України : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 138-139 : Фото
368676
  Крушинська Олена Дивні пам"ятки України : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 134-135
368677
  Крушинська Олена Дивні пам"ятки України : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 120-121
368678
  Крушинська Олена Дивні пам"ятки України : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 6 (90 ). – С. 120-121 : Фото
368679
  Крушинська Олена Дивні пам"ятки України. Знову Язловець. Хитромудрий міст // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 127 : фото
368680
  Крушинська Олена Дивні пам"ятки України. Печера. Маленький шедевр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 126 : фото
368681
  Крушинська Олена Дивні пам"ятки України. Язловець. Брама в нікуди // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 1(97), лютий- березень. – С. 127 : фото
368682
  Крушинська Олена Дивні пам"ятки України: Ісус у Сатанові : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 118-119 : Фото
368683
  Крушинська Олена Дивні пам"ятки України: Мошни, Межиріч : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 110-111 : Фото
368684
  Крушинська Олена Дивні пам"ятки України: Підлісний Мукарів: французьке дежа-вю : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 118-119 : Фото
368685
  Крушинська Олена Дивні пам"ятки України: Розлуч: небо на стелі : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 118-119 : Фото
368686
  Крушинська Олена Дивні пам"ятки України: сюрреалізм у Закарпатті : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 134 : Фото
368687
  Крушинська Олена Дивні пам"ятки України: Черкаси: Гіперболоїд інженера Шухова : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 135 : Фото
368688
  Крушинська Олена Дивні пам"ятки України: Чернівці: п"яна церква : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 135 : Фото
368689
  Крушинська Олена Дивні пам"ятки: Київ: сонячний годинник : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 95 : Фото
368690
   Дивні пам"ятки: Монастирок, Комарне, Кошилівці : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 120-121 : Фото
368691
  Крушинська Олена Дивні пам"ятки: Остер: Юрієва божниця : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 95 : Фото
368692
  Крушинська Олена Дивні пам"ятки: Панівці. Недобудований міст-велетень : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 97 : Фото
368693
  Крушинська Олена Дивні пам"ятки: Поділля: під владою каменя : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 94 : Фото
368694
  Крушинська Олена Дивні пам"ятки: Полтава. Церква у футлярі : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 89 : Фото
368695
  Крушинська Олена Дивні пам"ятки: Рівненщина. Пагорб-форт : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 88 : Фото
368696
  Крушинська Олена Дивні пам"ятки: Хмельниччина. Турецькі стовпи : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 89 : Фото
368697
  Крушинська Олена Дивні пам"ятки: Чорногора. Білий слон на Чорній горі : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 96 : Фото
368698
  Крушинська Олена Дивні пам"ятки: Ямпіль. Аріанська веже Тихомлі : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 97 : Фото
368699
  Шаміссо А. Дивні пригоди Петера Шлеміля / А. Шаміссо. – Київ, 1966. – 138 с.
368700
  Гирський Д. Дивні способи виправдування антидержавної політики : (Відгук на фальсифікації соціялістів з табору УНР) / Д. Гирський. – Торонто : "Батьківщина", 1973. – 184 с.
368701
  Белкин В.Н. Дивногория / В.Н. Белкин. – Красноярск, 1971. – 86с.
368702
  Зыков В.П. Дивногорск / В.П. Зыков. – 2-е изд., испр. и доп. – Красноярск, 1987. – 221с.
368703
  Плетнев А.Н. Дивное дело / А.Н. Плетнев. – Омск, 1983. – 368с.
368704
  Плетнев А.Н. Дивное дело / А.Н. Плетнев. – Л., 1987. – 366с.
368705
  Сакони Карой Дивное лето / Сакони Карой. – М., 1982. – 191с.
368706
  Алфимов Е.П. Дивное поле / Е.П. Алфимов. – Москва, 1986. – 224с.
368707
  Дубровин Е.П. Дивные пещеры / Е.П. Дубровин. – М, 1980. – 382с.
368708
  Лисянский М.С. Дивный город / М.С. Лисянский. – М, 1965. – 143с.
368709
  Юхимович В.Л. Дивный сад / В.Л. Юхимович. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 64 с.
368710
  Щербина В. Диво-Буковель // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 5). – С. 4


  Про відпочинок студентів нашого університету у Буковелі.
368711
  Тарсенко Л. Диво-жінки і суперчоловіки / Л. Тарсенко, Д. Кайгородов // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 листопада (№ 197/198). – С. 22


  Прима-балерина Яна Саленко разом із світовими зірками хореографії представили в Києві град-концерт.
368712
   Диво - не пиво, а Слово : триста прислів"їв і приказок / записав Станіслав Зінчук від Галини Романюк-Люльки. – Київ : Щек, 2009. – 32 с. – ISBN 978-966-2031-12-5
368713
  Лысцов И.В. Диво / И.В. Лысцов. – Воронеж, 1967. – 64с.
368714
  Загребельний П.А. Диво / П.А. Загребельний. – Київ, 1968. – 701с.
368715
  Загребельний П.А. Диво / П.А. Загребельний. – Київ, 1971. – 672с.
368716
  Загребельний П. Диво / П. Загребельний. – Київ : Дніпро, 1971. – 672с.
368717
  Загребельний П. Диво : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 701с.
368718
  Загребельний П.А. Диво : Роман / П.А. Загребельний. – Київ : Дніпро, 1971. – 672с.
368719
  Загребельный П.А. Диво : Роман / Павло Загребельный. – Москва : Советский писатель, 1973. – 687с.
368720
  Загребельний П.А. Диво : роман / П.А. Загребельний. – Київ : Дніпро, 1982. – 624с.
368721
  Загребельный П. Диво : Роман / П. Загребельный; Павло Зогребельный; Авториз. пер. с укр. И.Ф. Карабутенко. – Москва : Воениздат, 1982. – 560с.
368722
  Загребельний П.А. Диво : Роман / П.А. Загребельний. – Харків : Фоліо, 2005. – 638с. – (Література). – ISBN 966-03-2607-6
368723
   Диво "1990": Чудеса, рекорды, достижения. – М., 1991. – 208с.
368724
  Бедный Д. Диво дивное : Сказки / Д. Бедный. – Москва : ГИЗ, 1921. – 35с.
368725
   Диво дивное. – М., 1988. – 494с.
368726
   Диво дивное, чудо чудное. – М., 1988. – 480с.
368727
  Корбут А. Диво закінчилося? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 36 (460), 9-15.09.2016 р. – С. 20-21. – ISSN 1996-1561


  Куди рухається економіка Польщі після років стійкого зростання.
368728
  Ульяновський В.І. Диво й дива київського Володимирського собору / Василь Ульяновський ; [голов. ред.: С. Головко]. – Київ : Либідь, 2016. – 429, [3] с. : іл. – 120-річчю освячення київського Володимирського собору присвяч. – Бібліогр.: с. 401-422. – ISBN 978-966-06-0730-9


  Книга є першою фундаментальною презентацією пам"ятки історії, мистецтва і духовного життя. Осягнувши розпорошені документальні матеріали, автор відкриває безліч невідомих сторінок з багатовимірної історії собору, несподівано, на рівні відкриття являє ...
368729
  Гетьман Володимир Диво Кара-Дагу: Сонце впало на Землю! // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 1 (126). – С. 18-20 : Фото
368730
  Єременко О. Диво Павла Загребельного : на шляху пізнання особистості в історії й сторії в особистості // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 25-30
368731
  Дарницький Володимир Диво природи може зникнути // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 10 (135). – С. 32
368732
  Маслюков О. Диво у Володимирському соборі // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 5/6. – С. 168-174. – ISSN 0208-0710
368733
  Федорів Віктор Диво, що відгукується натхненням // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 190-192. – ISSN 0208-0710


  Юна художниця Юлія Демченко
368734
  Яковенко Г. Диво. / Г. Яковенко. – Х., 1929. – 30с.
368735
  Левчук В.І. Дивовид / В.І. Левчук. – К, 1979. – 83с.
368736
  Тєшаєва М. Дивовид // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 3 (168). – С. 62-65. – ISSN 1996-1561


  Венеція.
368737
  Уейд Р. Дивовижна історія Мері Стенз / Р. Уейд. – К., 1966. – 184с.
368738
  Уейд Р. Дивовижна історія Мері Стенз / Р. Уейд. – К., 1970. – 172с.
368739
  Суслов В.О. Дивовижна одісея Феді Кудряша. / В.О. Суслов, В.Ю. Росін. – К, 1969. – 319с.
368740
  Бушак Станіслав Дивовижне життя українського магната-мецената - володаря Качанівки ( 185- років з часу посідання Тарновськими маєтку Качанівка ) // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 139-146. – ISBN 978-966-439-138-9
368741
  Станюкович К.М. Дивовижний матросик / К.М. Станюкович. – К., 1956. – 28с.
368742
  Гюлер М. Дивовижний мозаїчний вітраж зі скла / М. Гюлер, С. Менгюш // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 179-184


  Людина з притаманним Сходові мистецьким талантом може перетворювати різноманітні речі на художні шедеври. Мистецтво роботи зі склом дійшло до наших днів у різних формах та проявах. Вітражне мистецтво, основою для якого є такий твердий матеріал, як ...
368743
  Олдрідж Д. Дивовижний монгол / Д. Олдрідж. – Київ, 1980. – 104с.
368744
  Хрущова Н. Дивовижний новий світ Трампа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 18-19 листопада (№ 210/211). – С. 7


  Америка може опинпитися у світі Орвела. Це має руйнівні наслідки.
368745
   Дивовижний світ давнього гірництва : Науково-популярний нарис. – Алчевськ : ДонДТУ, 2005. – 130с. – ISBN 966-310-078-8
368746
   Дивовижний світ Ель Греко // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 3


  На кафедру елліністики Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка завітав носій та викладач новогрецької мови пан Тасос Зорбас, прикріплений до кафедри класичної філології ЛНУ імені Івана Франка, з якою кафедра елліністики розвиває плідне ...
368747
  Меркулов О.П. Дивовижний світ магніту / О.П. Меркулов. – Київ : Техніка, 1978. – 224 с.
368748
  Круглицький М.М. Дивовижний світ хімії / М.М. Круглицький. – К, 1984. – 119с.
368749
  Мазурок О.О. Дивовижний скарб математики / О.О. Мазурок, М.В. Шмигевський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2012. – № 9/10 (91). – С. 6-9
368750
  Мікульонок І.О. Дивовижні візерунки нашого дитинства // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 1/2 (115). – С. 19-23
368751
  Клименко Володимир Дивовижні нано-капсули // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 9 (146). – С. 7 : Фото


  Розмова з ректором Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, доктором філологічних наук, професором Григорієм Клочеком
368752
  Тищенко Ю.П. Дивовижні рослини : з малюнками / Ю.П. Тищенко; Юp. Сіpий [псевд. Ю.П. Тищенка]. – 2-е вид. – Київ : Укpаїнська школа, 1918. – 14 с. = Книжка до колєктивного читання ; № 12
368753
  Шостак О.Д. Дивовижні старовинні карти міст Франса Гогенберга // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 3/4 (116). – С. 52-56
368754
  Діденко В.І. Дивокрай / В.І. Діденко. – Київ, 1987. – 147с.
368755
   Дивоовид. Антологія української поезії XX ст. : [хрестоматія : 111 поетів представлені 909 творами]. – Тернопіль : Навчальна книга ; Богдан, 2007. – 783, [1] с. : іл. – Сер. засн. у 2007 р. – Бібліогр.: с. 731-758. – (Серія поетичних антологій "Дивоовид"). – ISBN 978-966-408-281-2
368756
  Личковах В.А. Дивосад культури : вибрані статті з естетики, культурології, філософії мистецтва / Володимир Личковах. – Чернігів : РВК "Деснянська правда", 2006. – 160 с. – ISBN 966-502-304-7
368757
  Горлач Л.Н. Дивосвіт : лірика / Л.Н. Горлач. – Київ, 1970. – 95 с.
368758
  Міщенко М.О. Дивосвіт / М.О. Міщенко. – К., 1990. – 206с.
368759
   Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ, 1993-
№ 1. – 2003
368760
   Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ, 1993-
№ 2. – 2003
368761
   Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ, 1993-
№ 3. – 2003
368762
   Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ, 1993-
№ 4. – 2003
368763
   Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ, 1993-
№ 1. – 2004
368764
   Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ, 1993-
№ 2. – 2004
368765
   Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ, 1993-
№ 3. – 2004
368766
   Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ, 1993-
№ 4. – 2004
368767
   Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ, 1993-
№ 1. – 2005
368768
   Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ, 1993-
№ 2. – 2005
368769
   Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ, 1993-
№ 3. – 2005
368770
   Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ, 1993-
№ 4. – 2005
368771
   Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ, 1993-
№ 1. – 2006
368772
   Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ, 1993-
№ 2. – 2006
368773
   Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ, 1993-
№ 3. – 2006
368774
   Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ, 1993-
№ 4. – 2006
368775
   Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ, 1993-
№ 1. – 2007
368776
   Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ, 1993-
№ 2. – 2007
368777
   Дивосвіт : Всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ, 1993-
№ 3. – 2007
368778
   Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал. – Київ, 1993-
№ 4. – 2007
368779
   Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
№ 1 (25). – 2008
368780
   Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
№ 1 (29). – 2008
368781
   Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
№ 2 (26). – 2008
368782
   Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
№ 3 (27). – 2008
368783
   Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
№ 4 (28). – 2008
368784
   Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
№ 1 (29). – 2009
368785
   Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
№ 2 (30). – 2009
368786
   Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
№ 3 (31). – 2009
368787
   Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
№ 4 (32). – 2009
368788
   Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
№ 1 (33). – 2010
368789
   Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
№ 2 (34). – 2010
368790
   Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
№ 3 (35). – 2010
368791
   Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
№ 4 (36). – 2010
368792
   Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
№ 1 (37). – 2011
368793
   Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
№ 2 (38). – 2011
368794
   Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
№ 3 (39). – 2011
368795
   Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
№ 4 (40). – 2011
368796
   Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
№ 1 (41). – 2012
368797
   Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
№ 2 (42). – 2012
368798
   Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
№ 3 (43). – 2012
368799
   Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
№ 4 (44). – 2012
368800
   Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
№ 1 (45). – 2013
368801
   Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
№ 2 (46). – 2013
368802
   Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
№ 3 (47). – 2013
368803
   Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 1993-
№ 4 (48). – 2013
368804
  Шевченко В.О. Дивосвіт геозображень / В.О. Шевченко. – Київ : Ніка-Центр, 2007. – 252 с. : іл. – ISBN 978-966-521-442-7
368805
   Дивосвіт Гната Хоткевича : Аспекти творчої спадщини: [матеріали науково-практичної конференції]. – Харків : Форт, 1998. – 160с. – ISBN 966-7097-00-5
368806
  Василашко В. Дивосвіт Дмитра Білоуса // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2008. – № 3. – С. 84-96. – ISBN 978-966-96923-6-8
368807
  Славинський Микола Дивосвіт Євгена Товстухи // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 3 (152). – С. 24 : Фото
368808
  Крижанівська Ніка Дивосвіт її життя : (до ювілею Галини Гнатюк) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 54-57
368809
   Дивосвіт казки. – К., 1993. – 423с.
368810
   Дивосвіт Карпат у вишивці Ольги Писарчук = Enchanted world of the Carpathians in embroideries by Olga Pysaruk / [авт. тексту: Уляна Міскевич ; ред.: Наталія Михалків ; пер. Вікторія Губко]. – Львів : Гриф Фонд, 2010. – 96 с. – (Скарби Карпатського краю). – ISBN 978-966-8485-16-9
368811
  Третяк Наталія Дивосвіт клаптевого шиття // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 26-27. – ISSN 0868-9644
368812
  Бабак В. Дивосвіт Марії Приймаченко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 6 (663). – С. 18-21. – ISSN 0130-5263
368813
  Кондратюк С.Є. Дивосвіт металів / С.Є. Кондратюк, О.Л. Геллер ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. – Київ : Академперіодика, 2015. – 200, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 202. – (Наука для всіх). – ISBN 978-966-360-303-2
368814
  Купчик М. Дивосвіт Миколи Скуби // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 53-55
368815
  Купчик М. Дивосвіт Миколи Скуби // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 53-55.
368816
   Дивосвіт Остапа Пасіки : Мозаїка слави і болю нашого народу або історія України в особистостях. – Київ : Просвіта, 2000. – 146с. – ISBN 966-7551-29-6
368817
  Іванченко М.М. Дивосвіт прадавніх слов"ян / М.М. Іванченко. – К, 1991. – 169с.
368818
  Ющенко О.К. Дивосвіт природи. / О.К. Ющенко. – Київ, 1979. – 72с.
368819
   Дивосвіт рідної природи : Рек. бібліогр. покажч. для дітей учнів 5-6-х кл.:[Анотований]. – Київ : Веселка, 1989. – 45с.
368820
  Аврменко О. Дивосвіт тайської літератури // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1/2 (1009-1010). – С. 207-210. – ISSN 0320-8370
368821
  Качкан В.А. Дивосвіти / В.А. Качкан. – К., 1986. – 254с.
368822
  Діденко В.І. Дивосвіти любові / В.І. Діденко. – Київ, 1969. – 78с.
368823
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5263
№ 2. – 1995. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368824
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5263
№ 3. – 1995. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368825
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5263
№ 4. – 1995. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368826
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5263
№ 5/6. – 1995. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368827
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5263
№ 7. – 1995. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368828
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5263
№ 8. – 1995. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368829
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5263
№ 9. – 1995. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368830
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5263
№ 10/11. – 1995. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368831
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5263
№ 12. – 1995. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368832
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5263
№ 2. – 1996. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368833
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5263
№ 3. – 1996. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368834
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5263
№ 4. – 1996. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368835
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5263
№ 5. – 1996. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368836
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5263
№ 6. – 1996. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368837
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5263
№ 7. – 1996. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368838
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5263
№ 8. – 1996. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368839
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5263
№ 9. – 1996. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368840
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5263
№ 10. – 1996. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368841
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5263
№ 11. – 1996. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368842
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5263
№ 12. – 1996. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368843
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5263
№ 2. – 1999. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368844
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5263
№ 3. – 1999. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368845
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5263
№ 4. – 1999. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368846
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5263
№ 5. – 1999. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368847
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5263
№ 6. – 1999. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368848
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5263
№ 7. – 1999. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368849
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5263
№ 8. – 1999. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368850
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5263
№ 9. – 1999. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368851
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5263
№ 10. – 1999. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368852
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5263
№ 11. – 1999. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368853
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ. – ISSN 0130-5263
№ 12. – 1999. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368854
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 1. – 2000. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368855
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 2. – 2000. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368856
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 3. – 2000. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368857
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 4. – 2000. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368858
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 5. – 2000. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368859
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 6. – 2000. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368860
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 7. – 2000. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368861
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 8. – 2000. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368862
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 9. – 2000. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368863
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 10. – 2000. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368864
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 11. – 2000. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368865
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 12. – 2000. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368866
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 5. – 2001. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368867
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 9 (535). – 2001. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368868
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 10. – 2001. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368869
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 11. – 2001. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368870
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 12. – 2001. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368871
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 1. – 2002. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368872
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 2. – 2002. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368873
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 3. – 2002. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368874
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 4. – 2002. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368875
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 5. – 2002. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368876
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 6. – 2002. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368877
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 7. – 2002. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368878
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 8. – 2002. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368879
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 9. – 2002. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368880
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 10. – 2002. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368881
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 11. – 2002. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368882
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 12. – 2002. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368883
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 1. – 2003. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368884
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 2. – 2003. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368885
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 3. – 2003. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368886
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 4. – 2003. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368887
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 5. – 2003. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368888
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 6. – 2003. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368889
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 7. – 2003. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368890
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 8. – 2003. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368891
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 10. – 2003. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368892
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 11. – 2003. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368893
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 12. – 2003. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368894
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 2. – 2004. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368895
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 3. – 2004. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368896
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 4. – 2004. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368897
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 5. – 2004. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368898
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 6. – 2004. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368899
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 7. – 2004. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368900
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 8. – 2004. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368901
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 9. – 2004. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368902
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 10. – 2004. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368903
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 11. – 2004. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368904
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 12. – 2004. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368905
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 1. – 2005. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368906
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 2. – 2005. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368907
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 3. – 2005. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368908
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 4. – 2005. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368909
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 5. – 2005. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368910
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 6. – 2005. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368911
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 7. – 2005. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368912
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 8. – 2005. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368913
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 9. – 2005. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368914
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 10. – 2005. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368915
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 11. – 2005. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368916
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 12. – 2005. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368917
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 3. – 2006. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368918
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 4. – 2006. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368919
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 9. – 2006. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368920
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 10. – 2006. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368921
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 11. – 2006. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368922
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 3. – 2007. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368923
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 4. – 2007. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368924
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 6. – 2007. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368925
   Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 10. – 2007. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368926
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 1. – 2008. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368927
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 2. – 2008. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368928
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 3. – 2008. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368929
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 4. – 2008. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368930
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 5. – 2008. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368931
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 6. – 2008. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368932
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 7. – 2008. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368933
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 8. – 2008. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368934
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 9. – 2008. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368935
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 10. – 2008. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368936
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 11. – 2008. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368937
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 12. – 2008. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368938
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 1 (622). – 2009. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368939
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 2 (623). – 2009. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368940
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 3 (624). – 2009. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368941
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 4 (625). – 2009. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368942
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 5 (626). – 2009. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368943
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 6 (627). – 2009. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368944
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 7/8 (628/629). – 2009. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368945
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 9 (630). – 2009. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368946
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 10 (631). – 2009. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368947
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 11 (632). – 2009. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368948
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 12 (632). – 2009. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368949
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 1 (634). – 2010. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368950
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 2 (635). – 2010. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368951
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 3 (636). – 2010. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368952
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 4 (637). – 2010. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368953
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 5 (638). – 2010. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368954
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 6 (639). – 2010. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368955
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 7 (640). – 2010. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368956
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 8 (641). – 2010. – 64 с. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368957
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 9 (642). – 2010. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368958
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 10 (643). – 2010. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368959
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 11 (644). – 2010. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368960
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 12 (645). – 2010. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368961
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 1 (646). – 2011. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368962
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 2 (647). – 2011. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368963
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 4 (649). – 2011. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368964
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / МОНУ ; ТОВ "Редакція журналу "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 7 (652). – 2011. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368965
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / МОНУ ; ТОВ "Редакція журналу "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 8 (653). – 2011. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368966
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / МОНУ ; ТОВ "Редакція журналу "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 10 (655). – 2011. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368967
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 3 (660). – 2012. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368968
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 5 (662). – 2012. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368969
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 7 (664). – 2012. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368970
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 8 (665). – 2012. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368971
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 11 (668). – 2012. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368972
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 12 (669). – 2012. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368973
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 2 (671), лютий. – 2013. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368974
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 4 (673), квітень. – 2013. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі
368975
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 5 (674), травень. – 2013. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі"
368976
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 6 (675), червень. – 2013. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі"
368977
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 7/8 (676/677), липень - серпень. – 2013. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі"
368978
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 11 (680), листопад. – 2013. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі"
368979
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 12 (681), грудень. – 2013. – Попередня назва: "Українська мова та література в школі"
368980
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 1 (682). – 2014. – Попередня назва: Українська мова та література в школі
368981
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 3 (684). – 2014. – Попередня назва журн. "Українська мова та література в школі"
368982
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 4 (685). – 2014. – Попередня назва журн. "Українська мова та література в школі"
368983
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 6 (687). – 2014. – Попередня назва журн. "Українська мова та література в школі"
368984
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 7/8 (688/689). – 2014. – Попередня назва журн. "Українська мова та література в школі"
368985
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 9 (690). – 2014. – Попередня назва журн. "Українська мова та література в школі"
368986
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 5 (698). – 2015. – Попередня назва журн. "Українська мова та література в школі"
368987
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 7/8 (670/671). – 2015. – Попередня назва журн. "Українська мова та література в школі"
368988
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 10 (703). – 2015. – Попередня назва журн. "Українська мова та література в школі"
368989
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 4 (709). – 2016. – 64 с. – Попередня назва: Українська мова та література в школі
368990
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 5 (710). – 2016. – 64 с. – Попередня назва: Українська мова та література в школі
368991
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 6 (711). – 2016. – 64 с. – Попередня назва: Українська мова та література в школі
368992
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 7/8 (712/713). – 2016. – 64 с. – Попередня назва: Українська мова та література в школі
368993
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 9 (714). – 2016. – 64 с. – Попередня назва: Українська мова та література в школі
368994
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 11 (716). – 2016. – 64 с. – Попередня назва: Українська мова та література в школі
368995
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 12 (717). – 2016. – 64 с. – Попередня назва: Українська мова та література в школі
368996
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голв. ред.: К. Рибалко ; редкол.: В. Агаєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 1 (718), січень. – 2017. – 64 с. – Попередня назва: Українська мова та література в школі
368997
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голв. ред.: К. Рибалко ; редкол.: В. Агаєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 2 (719), лютий. – 2017. – 64 с. – Попередня назва: Українська мова та література в школі
368998
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред.: К. Рибалко. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 4 (721), квітень. – 2017. – 64 с. – Попередня назва: Українська мова та література в школі
368999
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 5 (722), травень. – 2017. – 64 с. – Попередня назва: Українська мова та література в школі
369000
   Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
№ 7/8 (724/725), липень - серпень. – 2017. – 112 с. – Попередня назва: Українська мова та література в школі
<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,