Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>
367001
  Богдан С. "...Гроші душу холодять" (Регулятив "гроші" в епістолярній поведінці Тараса Шевченка) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 7/8 (670/671). – С. 46-50. – ISSN 0130-5263
367002
  Стріха М. "Грона гніву" українською: про переклад і його контекст // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 31 серпня (№ 31/32). – С. 9


  Роман "Грона гніву", що у 2018 р. побачив світ у "КМ-БУКС" у перекладі Ольги Смольницької.
367003
   "Гроші ходять за вчителем" : як діяти за новими правилами / підготувала Світлана Галата // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 3 лютого (№ 5). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793
367004
  Николайшвили Е.Г. "Грузинская грамматика" Гайоза Ректора : Автореф... канд. филол.наук: / Николайшвили Е. Г.; АН ГССР, Ин-т языкознан. – Тбилиси, 1966. – 18л.
367005
  Сербіна Р.Г. "Групи зустрічей" для батьків проблемних учнів : З досвіду проведення шкільним психологом групових занять для батьків підлітків з девіантною поведінкою // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 1. – С.22-25
367006
  Зачевский Е.А. "Группа 47" и становление западногерманской литературы / Е.А. Зачевский. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1989. – 148 с.
367007
  Лилеин Юрий Игоревич "Группа восьми" и глобальные политические тенденции в сфере международной безопасности: социологический анализ // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 164-166. – Бібліогр.: с. 164-165. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
367008
  Мартынов Б. "Групповой портрет" стран быстрого развития // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2008. – Т. 6, № 1. – С. 41-51. – ISSN 1728-2756
367009
  Яновський С. ...гроші для вишів позичатимуть за межами країни // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 13 лютого (№ 28)
367010
  Окладников А.П. Громатухинская культура / А.П.Окладников, А.П. Деревянко ; Отв. ред. д-р ист. наук Р.С. Васильевский ; [АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии]. – Новосибирск : Наука, 1977. – 285 с. : ил.
367011
  Твен М. Громи / М. Твен. – Львів, 1926. – 94с.
367012
  Дереч Д.Г. Громи і відлуння : роман, оповідання / Д.Г. Дереч. – Київ : Дніпро, 1976. – 397 с.
367013
  Вільний В.М. Громи над Прутом : документальна повість / В.М. Вільний. – Київ, 1959. – 132 с.
367014
  Чехун В.М. Громи над Славутичем : роман / Василь Чехун. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 266 с.
367015
  Усольцев А.Х. Громкая тишина / А.Х. Усольцев. – М., 1974. – 237с.
367016
  Данилов Н. Громкая тишина / Н. Данилов. – Москва : ДОСААФ, 1981. – 111 с.
367017
   Громкая тишина. – М, 1989. – 749с.
367018
  Кондрашов Василий Громкий народ / Кондрашов Василий. – Саратов, 1991. – 479с.
367019
  Дольник А.Г. Громкоговорители / А.Г. Дольник. – М, 1953. – 48с.
367020
  Дольник А.Г. Громкоговорители / А.Г. Дольник. – 2-е изд. – М, 1958. – 64с.
367021
  Дольник А.Г. Громкоговорители / А.Г. Дольник. – 3-е изд. – Москва
Вып. 401. – 1961. – 88 с.
367022
  Болотников И.М. Громкоговорители / И.М. Болотников. – Москва, 1971. – 271 с.
367023
  Эфрусси М.М. Громкоговорители и их применение / М.М. Эфрусси. – Москва : Энергия, 1971. – 96 с.
367024
  Эфрусси М.М. Громкоговорители и их применение / М.М. Эфрусси. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1976. – 144 с.
367025
  Борин А.Б. Громкое дело / А.Б. Борин. – М., 1982. – 407с.
367026
  Верстюк И. Громкое наглое убийство / И. Верстюк, К. Бердинских, Г. Корба // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 26 (107), 22 июля 2016. – С. 16-19. – ISSN 2305-3364


  За убийством журналиста Павла Шеремета в центре Киева могут стоять как фигуранты расследований Украинской правды, так и российские власти.
367027
  Летюк Є.М. Громова криниця : лірика / Є.М. Летюк. – Донецьк, 1971. – 136 с.
367028
  Шульц Роланд Громовая гора. Рай под слоем пепла / Шульц Роланд, Ломанн Упла // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 1 (166). – С. 88-105 : фото. – ISSN 1029-5828
367029
  Лубківський Р.М. Громове дерево : поезії / Р.М. Лубківський. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 94 с.
367030
  Лубківський Р.М. Громове дерево : Вибрані твори / Роман Лубківський; Вступ. ст. Д. Павличка. – Київ : Український письменник, 2006. – 528с. – (доп карт жур). – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-579-204-0
367031
  Шморгун Є. Громове дерево : роман-дослідження (скорочено) // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1 (891), січень. – С. 123-167. – ISSN 08-68-4790-1


  До чергової річниці УНР.
367032
  Петухов Ю.Д. Громовержец. Битва Титанов : роман / Юрий Петухов. – Москва : Метагалактика, 2004. – 431, [1] с. : ил. – Авт. указан на обл. - Журн. "История", 6. – (Good as Gold). – ISBN 5-85141-063-9
367033
  Степанов В.О. Громовержці. / В.О. Степанов. – Київ, 1987. – 316 с.
367034
  Степанов В.А. Громовержцы / В.А. Степанов. – Москва, 1984. – 350 с.
367035
  Стешенко О.Г. Громовий острів / О.Г. Стешенко. – Дніпропетровськ, 1972. – 59с.
367036
  Грабовецький В. Громовий топір Олекси Довбуша та його історична доля : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 3-тє вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 28 с. – До 310-річчя уродин. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 8)
367037
  Гуменюк Б.А. Громовиці над Шепетівкою / Б.А. Гуменюк. – К., 1977. – 92с.
367038
  Стрілець О.О. Громовиця : поезії / О.О. Стрілець. – Ужгород : Карпати, 1972. – 189 с.
367039
  Чобіт Д.В. Громовідвід, або "Справа Лазаренка" / Дмитро Чобіт. – Вид. 2-ге, скороч. – Київ : Планета, 2002. – 48 с. – ISBN 966-96097-0-4
367040
  Чобіт Д.В. Громовідвід, або "Справа Лазаренка" / Дмитро Чобіт. – Вид. 3-тє. випр. і допов. – Броди : Просвіта, 2003. – 207 с. – ISBN 966-7544-16-8
367041
  Михайлов О. Громовой пролети струей : Роман / О. Михайлов. – Москва : Армада, 1998. – 394с. – (Великие писатели). – ISBN 5763207300
367042
  Лохвицкий М.Ю. Громовый гул / М.Ю. Лохвицкий. – Тбилиси, 1977. – 167с.
367043
  Левчев Л. Громоотводы / Л. Левчев. – М, 1974. – 142с.
367044
  Поліщук В.Л. Громохкий слід : поезії / В.Л. Поліщук. – Харків, 1925. – 304 с.
367045
  Семичев Е. Громыхает Божья битва... : поэзия: стихотворения // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 1. – С. 30-33. – ISSN 0027-8238
367046
  Табідзе Галактіон Васильович Грона життя : Вибране / Табідзе Галактіон Васильович; [Передмова: Гурам Асабіані "Народний поет Грузії" ] ; З груз. упорядкував та переклав Рауль Чілачава ; Іл. А.Ю. Львов. – Київ : Дніпро, 1976. – 143с. : іл. – (Скарбниця братніх літератур)
367047
  Пашко А.Є. Грона калини : вірші / А.Є. Пашко. – Харків : Прапор, 1979. – 95 с.
367048
  Красуцький М. Грона калини червоної : повість: уривок // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 330-345. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
367049
  Стрілько-Тютюн Грона українських повстань : антибільшовицький спротив на Бориспільщині в 1917-1932 роках / Валентина Стрілько-Тютюн. – Дніпро : Правда Ярославичів, 2017. – 783, [1] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр.: с. 772-776. – ISBN 978-966-494-053-2
367050
  Цюпа І.А. Грона червоного глоду : Про життя і боротьбу славного червоного козака Д. Самуся / І.А. Цюпа. – Київ : Молодь, 1967. – 164 с. – (Герої, роки, звершення)
367051
  Ісаєв Ф.Г. Грона щедрої осені : поезії / Ф.Г. Ісаєв. – Дніпропетровськ, 1981. – 78 с.
367052
   Гроно : літературно-мистецький збірник, складений Літературно-Мистецькою групою "Гроно" у Київі / Ілюстрації та віньєтки художників: Г. Нарбута, [В.] Левандовського, М. Кірнарського та С. Пожарського. – Київ : [8-а Рад. друк. (бувш. М. Кушнірьова)], 1920. – 96 с. : мал. – Бібліогр.: с. 91-95


  Авт. поет. та прозових творів, розвідок з мистецтвознавства: В.Л. Поліщук, М. Стасенко, В.О. Черняхівська, М.І. Терещенко, П.П. Филипович (Зорев), Д.Ю. Загул, М. Любченко [К. Котко], Василій Сонцвіт [В.Л. Поліщук], Гео (Юрій) Шкурупій, Г.М. Косинка, ...
367053
  Сорока О.М. Гроно : поезії / О.М. Сорока. – Київ : Держлітвидав, 1941. – 146 с.
367054
  Сингаївський М.Ф. Гроно : поезії / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Молодь, 1962. – 100 с.
367055
  Масло М.К. Гроно : вибрані поезії / М.К. Масло. – Київ : Дніпро, 1977. – 174 с.
367056
  Перебийніс П.М. Гроно вогню : поезії / П.М. Перебийніс. – Київ, 1977. – 128 с.
367057
   Гроно нездоланих співців. – К., 1997. – 284с.
367058
   Гроно спогадів ветеранів-фронтовиків : до 67-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років / [Арсенюк А. та ін.] ; КНУТШ, Студентський парламент ун-ту (за сприяння Ін-ту журналістики та Ради ветеранів війни і праці ун-ту). – Київ : Київський університет, 2012. – 79 с. : фотоіл.
367059
  Яворівський В.О. Гроно стиглого винограду : новели / В.О. Яворівський. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 112 с.
367060
  Ткач М. Гроно талантів з сім"ї Кістяківських // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2008. – № 2 (26). – С. 32-34.
367061
  Лейтес А. Гросс як художник / А. Лейтес. – К., 1926. – 9-20с.
367062
  Суэтин А.С. Гроссмейстер Болеславский / А.С. Суэтин. – М., 1981. – 255с.
367063
  Кин Р. Гроссмейстер Нимцович / Р. Кин. – М, 1986. – 283с.
367064
   Гроссмейстер Флор. – Москва : Физкультура и спорт, 1985. – 255, [1] с. : ил., портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Выдающиеся шахматисты мира)
367065
  Линдер В.И. Гроссмейстерами не рождаются = Гросмайстори не се рождат : книга для чтения с комментариями на болгарсокм языке ; Начальный этап обучения ; [Для говорящих на болгарском языке] / В.И. Линдер. – Москва : Русский язык, 1977. – 149 с.


  1. Русский язык - Хрестоматия для нерусских. 2. Шахматы в СССР - Хрестоматия для нерусских
367066
  Арчаков В.М. Гроссмейстерские композиции / В.М. Арчаков. – Київ, 1985. – 191с.
367067
  Штемлер И.П. Гроссмейстерский бал / И.П. Штемлер. – М - Л, 1966. – 331с.
367068
  Штемлер И.П. Гроссмейстерский балл / И.П. Штемлер. – Л, 1983. – 432с.
367069
  Мисько П.А. Грот афалины : повесть / Павел Мисько ; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Минск : Юнацтва, 1988. – 426 с.
367070
  Місько П.А. Грот Афаліни : Повість / П.А. Місько. – Київ : Молодь, 1989. – 376с. – (Компас)
367071
  Бонч-Осмоловский Грот Киик-Коба / Г. А. Бонч-Осмоловский ; АН СССР, Комис. по изучению четвертичного периода. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1940. – 226 с. – Часть текста на франц. яз.; резюме на франц. яз. – Библиогр.: с. 170-175. – (Палеолит Крыма ; Вып. 1)
367072
  Трубенко А.І. Грот Микола Якович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1013. – ISBN 966-316-069-1
367073
  Марцинковская Т.Д. Грот Николай Яковлевич (1852-1899) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 47-50. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
367074
  Короткий В.А. Грот Яків Карлович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 154. – ISBN 966-06-0393-2
367075
  Невярович Н. Гротеск в метафизической реальности сказок Юрия Мамлеева // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 110-116
367076
  Невярович Н. Гротеск в пространстве смеховой культуры // Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2006. – Вип. 34. – С. 48-51.
367077
  Николаенко О. Гротеск в романтическом, реалистическом и модернистском дискурсе (Э.Т.А. Гофман, Н.В. Гоголь, М.А. Булгаков) // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 10. – С. 3-20. – ISSN 2075-1486
367078
  Мукан В.С. Гротеск і парадокс у драматургії Ігоря Костецького (на матеріалі п"єси "Спокуси несвятого Антона") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 82-89


  Стаття присвячена розгляду характерних особливостей складного та неординарного жанрового явища літератури ХХ сторіччя під назвою "театр абсурду" у п"єсі Ігоря Костецького "Спокуси несвятого Антона". Статья посвящена рассмотрению характерных ...
367079
  Шалудько И.А. Гротеск как средство создания сатирического дискурса Кеведо // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 93-98. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
367080
  Слепцова С.Л. Гротеск Курта Воннегута. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Слепцова С.Л.; Туркменский гос.ун-т. – Ашхабад, 1981. – 24л.
367081
  По Э.А. Гротески и арабески : Рассказы:Пер. с англ.; Сост. и общ. ред. С.И.Бэлзы / Э.А. По. – Москва, Харьков : АСТ, Фолио, 2001. – 304с. – ISBN 5-17-001027-3; 966-03-0708-Х
367082
  Синявська Л.І. Гротескна умовність авангардної п"єси Л. Улагая-Красовського "Вій" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 238-242
367083
  Невярович Н. Гротескные модели универсума в фантасмагорической притче В. Пелевина "Затворник и Шестипалый" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 36. – С. 53-60.
367084
  Разуменко Т. Гротескные образы Булгакова // Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.49-52
367085
  Разуменко Т. Гротескные образы Булгакова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 4 : Шедевр Михайла Булгакова - роман "Майстер і Маргарита" До 120-річчя від дня народження письменника. – С. 28-31
367086
  Невярович Н. Гротескный "Канон" М.Е. Салтыкова-Щедрина в современном ремейке // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 85-91
367087
  Медицька М. Гротесковий театр Станіслава-Ігнація Віткевича: реальність і парадокс // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 4. – С. 61-64.
367088
  Медицька М. Гротесково-парадоксальний і трансцендентний театр Станіслава-Ігнація Віткевича: драматургія "катастрофізму і глуму" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 152-157. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
367089
  Кочевих Олег Грохоля - наша людина! // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 110. – ISSN 0130-5212
367090
  Сластін М.Ф. Гроши : Дpаматычни [драматичні] малюнки у 5 діях / Соч[инение] М.Ф. Сластина. – Харьков : Тип. "Печ. Дело" кн[язя] К.H. Гагаpина, 1905. – 96 с. – Hа тит. аpк.: Пpысвячую "батькови малоpуського театpу" М.Л. Кpопивницкому. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  На парал. тит. стор екслібріс бібліотека "Рух"
367091
   Гроші - добро чи зло? / Макарчук, , Галина, , Павлова, , Наталія // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 42-43. – Бібліогр. в кінці ст.
367092
  Гончаров В. Гроші в контексті аксіологічного аналізу // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 34-37


  Зроблена спроба використання аксіологічного підходу до аналізу грошей як цінності, як наміченої тенденції в дослідженні феномена грошей.
367093
  Белчев І. Гроші в політиці і політика заради грошей / І. Белчев. – К., 1988. – 206с.
367094
  Кваснюк Б. Гроші в реальному вимірі : запрошуємо до дискусії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 4. – С. 34-42 : Табл., рис.
367095
  Ловінська Л. Гроші в сучасній системі бухгалтерського обліку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 12-21 : табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 0131-775Х
367096
  Підлісний Є. Гроші ваші - земля наша // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 10. – С.16-19. – ISSN 1726-3077


  Право власності на землю
367097
  Кірк Г. Гроші диявола / Г. Кірк. – Київ, 1955. – 312с.
367098
  Моісеєва Т. Гроші для освітян поза зоною досяжності // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 28 серпня (№ 154). – С. 5
367099
  Марищенко Л. Гроші для реформ // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 26. – ISSN 2313-559X
367100
  Смовженко Т. Гроші з позиції сучасної економічної теорії / Т. Смовженко, Г. Стеблій // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 28-32. – Бібліогр.: 18 пунктів
367101
  Колодізєв М О. Гроші і кредит : підручник / О.М. Колодізєв, В.Ф. Колесніченко. – Київ : Знання, 2010. – 613, [3] с. : іл. – Харківському національному економічному університету 80 років. – Бібліогр.: с. 581-586. – ISBN 978-966-346-788-7
367102
  Мазур І.М. Гроші і кредит : [навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів] / І.М. Мазур, Т.Л. Гречук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. ун-т права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – 319, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 317-319. – Бібліогр.: с. 316. – ISBN 978-617-7009-64-0
367103
  Черкашина К.Ф. Гроші і кредит : навч. посібник / К.Ф. Черкашина, Л.Ю. Сисоєва. – Київ : Компринт, 2013. – 213, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 212-213. – ISBN 978-966-2719-54-3
367104
   Гроші і кредит : навч. посібник / [Л.Л. Калініченко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2016. – 250, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. та звороті тит. арк. - Термінол. словник: с. 230-237. – Бібліогр.: с. 242-245. – ISBN 978-617-654-041-0
367105
  Папуша А. Гроші і люди: війна чи мир? : фінанси, бізнес, соціум // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 22-23
367106
  Веттеберг Карл Антон Гроші і праця [Гроши а праця] : повесть сус. Дядка Адама [псевд.] ; (з швед.) ; в 2 ч. і 3 т. – У Львові (Львів) : Hакладом pед. "Діла" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського. – (Литературний додаток "Діла" : Бібліотека найзнаменитших повістей / Під pед. В. Баpвіньского ; Т. 9)
Т. 1. – 1882. – 512 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії
367107
  Троян В.М. Гроші і ціни в ринковій економіці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 163-166


  В статті розглядається проблема взаємозв"язку грошової системи з системою ціноутворення. Розглядаються проблеми збалансування ринку грошей на макрорівні і роль ціни в цьому процесі. Відзначаються пріоритети і переваги формування саме ефективної, ...
367108
  Голубовська І.О. Гроші й багатство у національно-мовних картинах світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 79-82
367109
   Гроші й кредит. – К
1. – 1933. – 268с.
367110
  Самойлов Юрій Гроші мігрантів допоможуть туризму // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 56-59 : фото. – ISSN 1998-8044
367111
  Базик М. Гроші на лікарства // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 14
367112
   Гроші на науку отримають лише найкращі виші // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 1 лютого (№ 2). – С. 9
367113
  Суржик Л. Гроші на науку чи на вітер? Від Асоціації дослідників до системи індивідуальної фінансової підтримки дослідників / Л. Суржик, П. Усатенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 грудня (№ 47). – С. 1, 12


  "Уряд "технократів" рішуче замахнувся на реформу наукової сфери. "Протягом двох місяців ми маємо сформувати політику реформування наукової сфери" - заявив прем"єр-міністр. О. Гончарук на засіданні Національної ради України з питань розвитку науки і ...
367114
  Ільницький В. Гроші проти...депресії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 15 липня (№ 123). – С. 8


  Про основи кардинальних соціальних перетворень в угорському містечку Кішварда.
367115
  Сургай О. Гроші розповідають історію // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-25. – ISSN 1814-5078
367116
  Олійник Володимир Гроші Святого Письма // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 137-138. – ISSN 0869-3595
367117
  Костіна Н.І. Гроші та грошова політика : Навчальний посібник для вищих закл.освіти / Н.І. Костіна. – Київ : НІОС, 2001. – 224с. – ISBN 966-95321-4-0
367118
  Демківський А.В. Гроші та грошовий обіг : Навчально-методичний посібник для студ. усіх форм навчання / А.В. Демківський; Мін-во освіти України; Академія муніципального управління. – Київ : ГРОТ, 1998. – 216с. – ISBN 966-95530-4-0
367119
  Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг : Навч. посібник / В.Д. Лагутін. – 2-ге вид., перероб. й доп. – Київ : Знання, 1999. – 181с. – ISBN 966-620-000-7
367120
  Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг : Навч. посібник / В.Д. Лагутін. – 3-е вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2001. – 181с. – ISBN 966-620-067-8
367121
  Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг : Навч. посібник / В.Д. Лагутін. – 4-те вид., перерб. пероб. і доп. – Київ : Знання, 2002. – 199с. – 336 Лагу Шифр дубл. – ISBN 966-620-133-Х
367122
  Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг. / В.Д. Лагутін. – К, 1998. – 168с.
367123
  Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика : Hавч. посіб. / О. Гриценко. – Київ : Основи, 1996. – 180с.
367124
  Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика : Навч. посібник / О. Гриценко. – Київ : Основи, 1997. – 180с. – ISBN 966-500-135-3
367125
  Дем"янчук Д.О. Гроші та заощадження у кейнсіанській моделі антикризового управління (сутність та необхідність використання в умовах сучасної світової фінансово-економічної кризи) // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 3. – С. 27-31. – ISSN 1729-7036
367126
  Атлас З.В. Гроші та кредит : (за капіталізму і в СРСР) :у 2-х ч. / З. В. Атлас ; пер. В. В. Потіенка. – Харків : Партвидав Пролетарій
Ч. 1 : Теорія грошей, грошові системи капітализму, грошова система СРСР ; Ч. 2. Теорія кредиту і банків, банкові системи капіталізму, банкова система СРСР. – 1932. – 623 с.
367127
  Сорочинський Б.В. Гроші та кредит / Б.В. Сорочинський. – Одеса, 1970. – 36с.
367128
   Гроші та кредит : Підручник. – Київ : Либідь, 1992. – 330с.
367129
   Гроші та кредит : Підручник / Б.С. Івасів, М.І. Савлук, В.А. Ющенко, Н.І. Гребеник, Б.Л. Дзюблюк; За ред. Б.С.Івасіва. – Київ, 1999. – 404с. – ISBN 966-574-042-3
367130
   Гроші та кредит : Навчально-методичний посібник. – Київ, 1999. – 76с. – ISBN 966-574-107-1
367131
   Гроші та кредит : Підручник / Б.С. Івасів, М.І. Савлук, В.А. Ющенко, Н.І. Гребеник, О.В. Дзюблюк, Б.Л. Луців, Б.Г. Сенів, І.Б. Івасів; НБУ; МОНУ, Тернопільська академія народного господарства; За ред.Б.С.Івасіва. – Тернопіль : Карт-бланш, 2000. – 510с. – ISBN 966-583-308-5
367132
   Гроші та кредит : Підручник. – Київ : КНЕУ, 2001. – 602с. – Шифр дубл. – ISBN 966-574-199-3


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
367133
   Гроші та кредит : Підручник. – 3-те вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002. – 602с. – ISBN 966-574-369-4


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
367134
  Демківський А.В. Гроші та кредит : Навчальний посібник / А.В. Демківський. – Київ : Дакор, ВИРА-Р, 2003. – 528с. – ISBN 966-95845-6-6


  Навчальний посібник висвітлює актуальні проблеми теорії та практики, що викладені у шістнадцяти темах навчальної дисципліни "Гроші та кредит". Для студентів-економистів усіх форм навчання, слухачів системи перекваліфікації
367135
   Гроші та кредит : Навчальний посібник. – Львів : Національний університет "Львівська політехника", 2004. – 168с. – ISBN 966-553-342-8
367136
  Івасів Б.С. Гроші та кредит : Підручник / Б. С. Івасів; Нац. банк України; МОНУ; Тернопільська академія народного господарства. – 2-е вид., змін. й доп. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – 528с. – ISBN 966-7952-37-1


  Підручник підготовлено відповідно до типової навчальної дисципліни "Гроші та кредит". Значна увага приділяється аналізу практики грошового облігу та операцій установ кредитної системи
367137
  Демківський А.В. Гроші та кредит : Навч. посібник / А.В. Демківський. – Київ : Дакор, 2005. – 528с. – ISBN 966-95845-6-6
367138
  Артус М.М. Гроші та кредит : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.М. Артус ; Європейський ун-т. – Вид.2-ге, переробл. і доп. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2005. – 166 с. – ISBN 966-301-076-2
367139
  Михайловська І.М. Гроші та кредит : навчальний посібник / Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 432 с. – ISBN 966-7827-99-2
367140
  Щетинін А.І. Гроші та кредит : підручник для студентів вищих навчальних закладів / А.І. Щетинін ; МОНУ. – Вид. 2-ге, переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 432с. – ISBN 966-364-157-6
367141
  Михайленко В.С. Гроші та кредит : навч. посібник для дистанц. навчання / В.С. Михайленко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2006. – 371, [5] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 351-354. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-031-7
367142
   Гроші та кредит : підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, І.М. Лазепко, М.Ф. Пуховкіна, І.В. та ін. Шамова; М.І. Савлук, А.М. Мороз, І.М. Лазепко, М.Ф. Пуховкіна, І.В. Шамова та ін.; МОНУ; Київський нац. економічний ун-т ім. В. Гетьмана; за заг. ред. М.І. Савлука. – 4-те вид., переробл. і доп. – Київ : КНЕУ, 2006. – 742с. – ISBN 966-574-896-3
367143
   Гроші та кредит : (практикум): навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І.П. Булєєв, С.Т. Пілецька, Т.Ю. Коритько, А.В. Гаврікова; І.П. Булєєв., С.Т. Пілецька., Т.Ю. Коритько, А.В. Гаврікова; МОНУ; Донбаська держ. машинобуд. академія. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 120с. – ISBN 978-966-364-429-5
367144
  Демківський А.В. Гроші та кредит : навчальний посібник / Демківський А.В. – Київ : Дакор, 2007. – 528с. – ISBN 966-95845-6-6
367145
   Гроші та кредит : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.Б. Ільіна, В.П. Шило, В.І. Кисла, Н.І. Шрамкова; Ільіна С.Б., Шило В.П., Кисла В.І., Шрамкова Н.І. ; МОН України. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2007. – 368 с. – ISBN 978-966-370-072-4
367146
   Гроші та кредит : підручник / Савлук М.І. [ та ін. ] ; за заг. ред. М.І. Савлука ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад " Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – 5-тє вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2008. – 744 с. – ISBN 966-574-896-3
367147
  Івасів Б.С. Гроші та кредит : підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Б.С. Івасів ; Національний банк України ; МОНУ ; Тернопільський нац. економічний ун-т. – Вид. 3-тє, змінене й доп. – Київ ;Тернопіль : Кондор ; Карт-бланш, 2008. – 528 с. – ISBN 966-7952-37-1


  Підручник підготовлено відповідно до типової навчальної дисципліни "Гроші та кредит". Значна увага приділяється аналізу практики грошового облігу та операцій установ кредитної системи
367148
  Щетинін А.І. Гроші та кредит : підручник для студ. вищ. навч. закладів / А.І. Щетинін. – 3-тє вид., перер. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 432с. – Шифр дубл.336 Щети. – ISBN 978-966-364-663-3
367149
  Алєксєєв І.В. Гроші та кредит : навч. посібник / І.В. Алєксєєв, М.К. Колісник. – Київ : Знання, 2009. – 253 с. – ISBN 978-966-346-595-1
367150
  Коваленко Д.І. Гроші та кредит : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Д.І. Коваленко ; МОНУ ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 320 с. – Бібліогр.: с. 311-315. – ISBN 978-966-364-912-2
367151
   Гроші та кредит : підручник для студентів вищих навч. закладів / І.О. Лютий, Н.І. Версаль, О.В. Любкіна, О.Д. Рожко ; [за заг. ред. І.О. Лютого] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 559 с. – Бібліогр.: с. 550-554. – ISBN 978-966-439-293-5
367152
   Гроші та кредит = Money and credit : навчальний посібник / [М.І. Крупка та ін. ; за заг. ред. М.І. Крупки] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 408 с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ.- Авт. зазнач. на с. 6.- Предм. покажч.: с. 396-400. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-613-773-2
367153
  Щетинін А.І. Гроші та кредит : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.І. Щетинін. – 4-е вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 439, [1] с. – Бібліогр.: c. 436-437. – ISBN 978-611-01-0128-8
367154
  Круш П.В. Гроші та кредит : навч. посібник для студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації / П.В. Круш, В.Б. Алексєєв ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 215, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт.: П.В. Круш, О.В. Клименко. – Бібліогр.: с. 212-213. – ISBN 978-611-01-0026-7
367155
   Гроші та кредит : підручник / Савлук М.І. [та ін.] ; за наук. ред. М.І. Савлука ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – 6-те вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2011. – 590, [2] с. : іл., табл. – На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. економ. ун-ту ім. В. Гетьмана. – ISBN 978-966-483-511-1
367156
   Гроші та кредит : підручник / С.К. Реверчук [та ін.] ; за ред. С.К. Реверчука. – Київ : Знання, 2011. – 382 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-957-7
367157
   Гроші та кредит = Money and credit : підручник / [М.І. Крупка та ін. ; за заг. ред. М.І. Крупки] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 419, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ.- Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 410-414. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-613-881-4
367158
  Колотуха С.М. Гроші та кредит : навчальний посібник / С.М. Колотуха, С.А. Власюк. – Київ : Знання, 2012. – 495 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 487-495. – ISBN 978-966-346-949-2
367159
  Коваленко Д.І. Гроші та кредит : теорія і практика : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] / Д.І. Коваленко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 4-те вид., випр. і допов. – Київ : Каравела, 2012. – 360 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 257-359 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2229-29-5
367160
  Вовчак О.Д. Гроші та кредит : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Д. Вовчак, І.Є. Бучко, З.Р. Костак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вищий навч. заклад Укоопспілки ; Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 423, [3] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0319-0
367161
  Вовчак О.Д. Гроші та кредит : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.Д. Вовчак, І.Є. Бучко, З.Р. Костак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки, Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 423, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 393-400 та в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0319-0
367162
  Коренюк П.І. Гроші та кредит : навч. посібник / П.І. Коренюк, Л.В. Коренюк, О.Т. Левандівський ; М-во освіти і науки України, Дніпр. держ. техн. ун-т, Дніпр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. Лазаряна, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Кам"янське : ДДТУ, 2019. – 401, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 398-401. – Бібліогр.: с. 392-397. – ISBN 978-966-175-189-6
367163
  Михайловська І.М. Гроші та кредит : навч. посібник / Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 431, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 428-431. – (Вища освіта в Україні)
367164
  Михайловська І.М. Гроші та кредит : практикум : навч. посібник / Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 310, [2] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 305-310 та в кінці тем. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-99-2
367165
  Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Денисенко. – Київ : Алерта, 2004. – 478с. – ISBN 966-8533-04-6
367166
  Семко Т.В. Гроші та кредит у схемах і таблицях : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т.В. Семко, М.В. Руденко; МОНУ; Кременчуцький держ. полытехн. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 158с. – ISBN 966-364-214-9
367167
  Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Д.І. Коваленко ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 3-тє вид., допов. та перероб. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 352 с. : табл. – Бібліогр.: с. 346-348. – ISBN 978-966-364-912-2
367168
  Пролеєв С.В. Гроші та насильство // Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 21. – С. 18-23. – ISBN 966-7943-03-8


  Досліджується проблема грошей як змістовного символу цивілізаційного розвитку. Показано їх соціокуль-турний контекст у вимірах "блага" та "насильства". Исследуется проблема денег как содержательного символа развития цивилизации. Показан их ...
367169
  Шумка М. Гроші та політика / М. Шумка, С. Янковий // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 80-85


  Проводиться цілісний аналіз проблеми грошей на сучасному етапі розвитку економіки та політичної ситуації в країні.
367170
  Макаренко М.І. Гроші та ціни в кількісній теорії / М.І. Макаренко; Нац. банк України; Укр. акад. банк. справи. Кафедра економ. теорії. – Суми : Ініціатива, 2001. – 64с. – ISBN 966-566-179-5
367171
  Боровський Н. Гроші таки пахнуть. У Франції взяли під арешт екс-президента Саркозі // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 21 березня (№ 32). – С. 5


  "Поліція Франції затримала колишнього президента країни Ніколя Саркозі, повідомляє агенція «Рейтер» iз посиланням на джерела в судовій владі. За даними агенції, Саркозі затримали на 48 годин, щоб допитати у зв’язку з розслідуванням фінансування його ...
367172
  Лосєв Володимир Гроші туриста // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 166 : фото
367173
  Швайка М.А. Гроші України: труднощі з їх запровадженням і функціонуванням / М.А. Швайка. – Київ : Міжнародний університет, 2005. – 128с.
367174
  Соловйов В. Гроші чи інтелект? Чому важливий баланс заробітних плат в адміністративній і науковій сферах // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 19-25 жовтня (№ 39). – С. 11


  "Коли хочуть відзначити високий соціяльний статус науки, часто посилаються на Рональда Рейгана, який начебто казав: "Ми багато коштів вкладаємо в науку не тому, що заможні, а, навпаки, ми заможні саме тому, що вкладаємо багато коштів у науку". Я ...
367175
  Рябініна Л.М. Гроші як атрибут державності країни // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. економічний ун-т. – Одеса, 2013. – № 2 (49), ч. 2. – С. 68-73
367176
  Шинкар А.М. Гроші як елемент регулювання макроекономічних пропорцій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.7-11
367177
  Гай-Нижник Гроші як засіб і прихована зброя у політиці поглинання та гібридної війни Росії проти України (1917-1922 рр.) // Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / Гай-Нижник, Л.Л. Залізняк, І.Й. Краснодемська, Ю.С. та ін Фігурний. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 131-165. – ISBN 978-966-97599-0-0
367178
  Карнаух Т. Гроші як об"єкт права притримання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 46-51.
367179
  Дмитрів І. Гроші як показник деформації суспільних відносин в Україні / І. Дмитрів, В. Дмитрів // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 45-49


  У статті актуалізується соціально-політичний аспект грошей, які виступають як показник розподільчих відносин у суспільстві.
367180
  Євтух О. Гроші як соціально-економічне явище // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 1. – С. 64-74. – ISSN 1605-2005
367181
  Ліпін М.В. Гроші як універсальний знак влади // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 162-169
367182
  Томахів В. Гроші як чинник глобалізації // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 67-70
367183
   Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях : Навчальний посібник для студ.економ.спец.вищих навч.закладів. – Київ., Львів : Львівський банківський коледж, 1999. – 156с. – Для учбов.фонду шифр:336/Грош. – ISBN 966-7330-24-9, 5-7763-1685-5
367184
   Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях : Навчальний посібник для студ.економ.спец.вищих навч.закладів. – Тернопіль : Карт-бланш, 2000. – 225с. – ISBN 966-583-206-6
367185
   Гроші, банки та кредити: у схемах і коментарях : Навчальний посібник для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : Карт-бланш, 2004. – 219с. – ISBN 966-7952-32-0


  У навчальному посібнику висвітлюється суть, функції та роль грошей, закономірності їх обігу та механізм використання в ринкових умовах господарювання
367186
  Кравченко В. Гроші, кадри й вибір стратегії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 липня (№ 26). – С. 3


  Для поліпшення іміджу України в Києві створюють "Український інститут".
367187
  Глущенко С.В. Гроші. Кредит. Кредитний ринок : навч. посібник для студентів ВНЗ / Глущенко С.В. – Київ : НаУКМА, 2015. – 203, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 202-203. – ISBN 978-966-2410-63-1
367188
  Гриценко А. Гроші. Пропозиція грошей і грошові агрегати // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 4. – С. 90-111 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1811-3141
367189
  Александрова М.М. Гроші. Фінанси. Кредит : Навчально-методичний посібник / М.М. Александрова, С.О. Маслова. – 2-ге вид.. перероблене і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 336с. – ISBN 966-7938-69-7
367190
  Ющенко В.А. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні / В.А. Ющенко, І В. Лисицький. – Київ : Скарби, 1998. – 288с. – (Добробут нації). – ISBN 966-95038-1-7
367191
  Ющенко Віктор Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні / Ющенко Віктор, Лисицький Віктор. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Київ : Скарби, 2000. – 336с. – (Добробут нації). – ISBN 966-95038-7-6
367192
  Карпішина А.О. Грошова-кредитна політика та зростання економіки України / А.О. Карпішина, Т.Г. Бондарук // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 110-113. – ISBN 978-617-571-143-9
367193
  Гай-Нижник Грошова (емісійна) політика уряду Української держави 1918 року // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 136-145.
367194
  Ємельянов І. Грошова допомога постраждалим та внутрішньо переміщеним особам // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (120), січень. – С. 24-25
367195
  Супрун Л. Грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки у разі звільнення працівника // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 135-136.
367196
   Грошова компенсація за невикористану щорічну відпустку // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 листопада (№ 45). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  На запитання відповідають фахівці юридичного відділу Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України.
367197
  Степаненко В.О. Грошова криза імперіалізму / В.О. Степаненко. – К., 1974. – 184с.
367198
  Семенова Ю. Грошова маса в інфляційному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 169-172
367199
  Романенко І.Н. Грошова оплата праці в колгоспах / І.Н. Романенко, М.І. Нижній. – Київ, 1959. – 83 с.
367200
   Грошова оплата праці і господарський розрахунок у колгоспах. – Львів, 1959. – 60с.
367201
  Кузнецова Д.С. Грошова оцінка земель на вугленосних територіях з урахуванням шкідливого впливу підземних гірничих робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Кузнецова Д.С. ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 10 назв.
367202
  Лях Ю. Грошова оцінка земель населених пунктів. Як зробити її основою розвитку сільських територій? / Ю. Лях, Ю. Міняйло // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 12. – С. 16-19
367203
  Торчук В. Грошова оцінка як складова організаційно-економічного механізму формування ринку земель сільськогосподарського призначення // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 4. – С. 24-29
367204
  Гай-Нижник Грошова політика уряду Центральної ради і діяльність Х. Барановського на посаді генеральнго секретаря фінансів (15 червня - 12 серпня 1917 р.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 12. – С. 301-318.
367205
  Антоненко В. Грошова реформа 1922-1924 років: сучасна історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-8. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються російські та українські історико-економічні дослідження початку ХХІ ст. з історії грошової реформи 1922-1924 рр., визначаються основні тенденції сучасної історіографії проблеми. В статье анализируются российские и украинские ...
367206
  Сало І.В. Грошова реформа 1996 р. - введення національної валюти України - гривні // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2013. – № 1 (34). – С. 24-31. – ISSN 2077-6330
367207
  Гальчинський А. Грошова реформа 1996 року: непрочитані сторінки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 вересня (№ 31). – С. 6


  "Дуже важливо, щоб ми були коректними в своїх оцінках, перш за все на офіційному рівні, уроків попередніх етапів становлення нашої незалежності, уникали їх необґрунтованої політизації, яка завжди є деструктивною. Ми не зможемо розраховувати на ...
367208
  Поліщук Віктор Іванович Грошова реформа в Україні в роки непу : Дис... канд. економ.наук: 08.01.04 / Поліщук Віктор Іванович; КУ. – Київ, 1996. – 163 л. – Бібліогр.: л. 146-163
367209
  Поліщук Віктор Іванович Грошова реформа в Україні в роки НЕПу : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.01.04 / Поліщук Віктор Іванович; КУ ім. араса Шевченка. – Київ, 1996. – 17 с.
367210
  Хайцер П. Грошова систама СРСР часів відбудви та реконструкції / П. Хайцер. – Х., 1930. – 128с.
367211
  Ідзьо Віктор Грошова система України-Руси у X - XI ст. // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – C. 258-260
367212
  Дзюблюк О. Грошова система України: глобалізаційні фактори впливу : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 14-22 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
367213
  Завальна Ж.В. Грошова система як ознака державності // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 15. – С. 103-107. – ISBN 966-8958-02-0
367214
   Грошова форма оплати праці в колгоспах. – Дніпропетровськ, 1959. – 15с.
367215
  Автушенко І. Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України (1991-2011 рр.): історичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 4-9. – (Історія ; вип. 2 (129)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України, яке є основною складовою їх матеріального забезпечення. Грошове утримання військовослужбовців упродовж 1991-2011 рр. поступово збільшувалось, але воно все рівно було в ...
367216
  Сопронюк О. Грошове стягнення як кримінально-процесуальна санкція за неприбуття за викликом на досудовому розслідуванні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 205–215. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
367217
  Оліфірова Ю.О. Грошовий бюджет у системі управління фінансовими потоками підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 71-73. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядається регулювання зовнішнього фінансування за допомогою вексельної форми розрахунків, банківського кредиту, організації емісії цінних паперів та отримання відстрочки платежів за отримані товари (послуги).
367218
  Чайковський Я. Грошовий обіг в Україні: сучасний стан, проблеми та напрями удосконалення організації // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2 (55). – С. 108-122 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1818-5754
367219
  Огуй О. Грошовий обіг західноукраїнських земель (Галичини та Буковини) періоду наполеонівських воєн (1792-1815) // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 9-19. – ISSN 1811-542X
367220
  Алісов Є.О. Грошовий обіг і екстраординарні фінансові правовідносини // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.84-87. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
367221
  Нечитайло В.В. Грошовий обіг на території Гетьманщини (1648-1764 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.06 / Нечитайло Валерій Володимирович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2019. – 15 с. – Бібліогр: 17 назв
367222
  Котляр М.Ф. Грошовий обіг на території України доби феодалізму / М.Ф. Котляр. – Київ, 1971. – 176с.
367223
  Михальський Ю.А. Грошовий обіг та його зв"язок із ціновою політикою: правові питання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 148-155. – ISSN 2306-9082
367224
  Єрмошенко М.М. Грошовий обіг та оплата праці в інформаційно-енергетичній теорії вартості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 22-26 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
367225
  Яценко В.М. Грошовий обіг у відкритій економіці : грошово-кредитна політика // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 92-98 : Рис.
367226
  Яськів Б.А. Грошовий обіг у системі фінансового права // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (22). – C. 25-31
367227
  Кулицький С.П. Грошовий обіг як комунікативний процес : теорія грошей // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 3-12 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
367228
  Кот О. Грошовий обіг як об"єкт аналізу і контролю в управлінні банками // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 69-75. – ISSN 1605-2005
367229
  Джус Ю.М. Грошовий ринок у сучасних економіках // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 176-180. – ISBN 5-7763-2435-1
367230
  Савченко Т.Г. Грошовий ринок: сутність, структура та інструменти // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 257-266
367231
  Савлук М.І. Грошові аспекти фінансової стабілізації // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут, економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2013. – [2013 рік]. – С. 47-50
367232
  Денисова Т. Грошові документи ОУН 1951-1992 рр. з колекції Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 29-31. – ISSN 1811-542X
367233
  Моташко Т.П. Грошові доходи населення як джерело внутрішніх державних запозичень в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Моташко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 242 л. – Додатки: :л. 202-222. – Бібліогр.: л. 223-242
367234
  Моташко Т.П. Грошові доходи населення як джерело внутрішніх державних запозичень в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Моташко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
367235
  Моторина І. Грошові заощадження домашніх господарств як інвестиційний ресурс для національної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 25-27. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується роль заощаджень домогосподарств, як важливого джерела стабільності національної економіки. Заощадження домогосподарств розглядаються з позиції інвестиційних ресурсів для української економіки. The article introduces the ...
367236
  Олексієнко М.Д. та ін. Грошові заощадження населення / М.Д. та ін. Олексієнко. – К., 1991. – 64с.
367237
  Кузьмович О.В. Грошові заощадження як джерело інвестиційних ресурсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто грошові заощадження як джерело інвестиційних ресурсів.
367238
  Клименко Олег Грошові знаки та їхня імітація як засіб пропаганди й психологічної боротьби у роки Другої світової війни // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / Вища атестаційна коміс. України і трудовий кол. ред. – Київ, 2011. – № 9/10 (158/159). – С. 19-23 : фото
367239
  Десятніков Іван Грошові знаки Центрального комітету Національного фронту визволення Південного В"єтнаму // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2005. – № 4 (36). – С. 45-48. – ISSN 1811-542Х
367240
  Кравчук В. Грошові зобов" язання учасників господарських відносин як інститут господарського права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 7-13.
367241
  Кушнір Ю. Грошові зобов"язання // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 6. – С.58-59
367242
  Опадчий І.М. Грошові зобов"язання у приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Опадчий Ігор Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр. : 6 назв.
367243
  Опадчий І.М. Грошові зобов"язання у приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Опадчий Ігор Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 225 л. – Бібліогр.: л. 208-225
367244
  Боднар Т.В. Грошові зобов"язання: проблеми забезпечення виконання та відповідальності за несвоєчасне виконання / Т.В. Боднар, В.С. Щербина // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 4 (48). – С. 62-69. – (0). – ISSN 2078-9165
367245
  Моташко Т.П. Грошові кошти населення та форми їх зберігання: світовий та вітчизняний аспекти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 56-58
367246
  Остафійчук С.М. Грошові кошти та їх еквіваленти як об"єкти бухгалтерського обліку // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 86-90. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 2)
367247
  Олексієнко М.М. Грошові нагромадження промисловості і резерви їх зростання / М.М. Олексієнко. – Львів, 1972. – 191с.
367248
  Козубовський А Г. Грошові одиниці з "Уривків Бенешевича з історії руської церкви XIV ст." // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 126-141. – ISSN 0130-5247
367249
  Онишко С. Куценко Грошові перекази в структурі дохлдів домогосподарств України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 5 (307). – С. 12-15 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
367250
  Пелех О.Б. Грошові перекази мігрантів у структурі валового внутрішнього продукту України / О.Б. Пелех, Б.М. Юськів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 10-18. – ISSN 2306-6814
367251
  Ластовецька Р.О. Грошові перекази мігрантів як компенсаційний механізм в періоди економічних спадів // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 295-297. – ISBN 978-617-7069-02-6
367252
  Кислицина О.В. Грошові перекази міжнародних трудових мігрантів: засади та сучасні тенденції // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 42 : Экономические науки. – С. 70-75
367253
  Пірог Д.В. Грошові потоки банку як самостійний об"єкт стратегічного обліку і аналізу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 86-89
367254
  Яструбецька Л.С. Грошові потоки в оцінці інвестиційного проекту підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.101-109 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
367255
  Білик М.Д. Грошові потоки підприємств у мікро- та макроекономічному аспекті / М.Д. Білик, С.І. Надточій // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 133-147.
367256
  Олійник О.О. Грошові потоки підприємства: інформаційна функція, об"єкт управління / О.О. Олійник, Т.І. Олійник // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 106-110. – (Економічні науки)
367257
  Спільник І. Грошові потоки підприємства: комплексний аналіз за даними фінансової звітності // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1/2. – С. 67-85. – ISSN 2410-0706
367258
  Кот О. Грошові потоки як відображення фінансової стабільності банків : нагляд, аудит, контроль // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 1 (167). – С. 48-51 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
367259
  Білоусова С.В. Грошові припливи і відпливи як складова фінансової звітності у вищих навчальних закладах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 10-12. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
367260
  Паливода К.В. Грошові ресурси та фінансові механізми капітального інвестування у житлове будівництво : дис. ...д-ра екон. наук : 08.00.08 / Паливода К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 405,[4] л. – Бібліогр.: л. 380-405
367261
  Паливода К.В. Грошові ресурси та фінансові механізми капітального інвестування у житлове будівництво : автореф. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Паливода К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 38 с. – Бібліогр.: 42 назви
367262
  Роєнко В. Грошові реформи Росії кінця XIX - початку XX ст. та їх роль у формуванні стійкої валюти / В. Роєнко, Л. Добрик // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 109-112. – ISSN 1993-0259
367263
  Чухно А.А. Грошові реформи у постсоціалістичних країнах: зміст і наслідки // Фінанси України, 1997. – №5
367264
  Скоморович І.Г. Грошові системи на українських землях: історія і теорія : монографія / І.Г. Скоморович ; [ред. О. Кузик] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 243, [1] с. – Бібліогр.: с. 221-243. – ISBN 978-966-613-844-9
367265
  Біттер О. Грошові та сукупні доходи сільських домогосподарств Карпатського регіону : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 58-64 : Табл. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 0131-775Х
367266
  Шушпанов П. Грошові трансфери трудових міграцій в Україні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 103-109
367267
  Гайдуцький А.П. Грошові трансферти мігрантів у системі міжнародного ринку капіталу : автореф. д-ра екон. наук : 08.00.02 / Гайдуцький А.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 43 назв.
367268
  Гайдуцький А.П. Грошові трансферти мігрантів у системі міжнародного ринку капіталу : дис. ... д-ра економ. наук : 08.00.02 / Гайдуцький А.П.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 438с. + Додатки : л.426-438. – Бібліогр. : л.336-425
367269
  Осокіна В. Грошові трансферти трудових мігрантів в контексті інвестицій в економіку / В. Осокіна, Н. Руденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 67-72. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вплив грошових трансфертів трудових мігрантів як важливого альтернативного джерела інвестицій на розвиток економіки України та зростання доходів населення. Проанализировано влияние денежных трансфертов трудовых мигрантов как важного ...
367270
  Дячек С.М. Грошово-кредитна безпека України: загрози, оцінки / С.М. Дячек, О.О. Панасюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 227-234. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-4236
367271
  Авраменко О.О. Грошово-кредитна державна політика:загрози та виклики економічній безпеці України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 46-52. – ISSN 2306-5664


  Проаналізовано стан реалізації державної грошово-кредитної політики в Україні, із застосуванням методів стратегічного планування визначено реальні та потенційні загрози економічній безпеці України з боку грошово-кредитної політики на сучасному етапі.
367272
  Денисенко М.П. Грошово-кредитна діяльність банків : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Денисенко; Європейський університет. – Київ : Європейський університет, 2004. – 339с. – ISBN 966-301-023-1


  Розкривається роль грошей в економіці держави, сутність і значення кредиту в ринкових умовах. Для студентів, викладачів, працівників банків, широкого кола ділових людей
367273
  Осецький В. Грошово-кредитна політика - детермінанта інвестиційних змін : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 1. – С. 22-26. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1605-2005
367274
  Богданов О.М. Грошово-кредитна політика в історії економічної думки - сновні етапи // Економіка розвитку : Науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2005. – № 4. – С. 132-134. – ISSN 1683-1942
367275
  Дзюблюк О. Грошово-кредитна політика в період кризових явищ на світових фінансових ринках // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 5 (159). – С. 20-30
367276
  Буковинський С.А. Грошово-кредитна політика в сучасних умовах // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 6 (631). – С. 23-36. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
367277
   Грошово-кредитна політика в України : Монографія / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, Н.І. Гребеник, В.І. Міщенко; За ред. Міщенка В.І. – Київ : Знання, 2000. – 305с. – ("Бібліотечка банкіра"). – ISBN 966-620-058-9
367278
   Грошово-кредитна політика в Україні / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, Н.І. Гребеник, В.І. Міщенко; За ред.: В.І.Міщенка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2003. – 421c. – ISBN 966-620-171-2


  Аналізуються основні засади формування та розвитку грошово-кредитної політики України як незалежної держави. Для банковських працівників, економістів, аспірантів, студентів
367279
  Островська Н.С. Грошово-кредитна політика в Україні у контексті світового досвіду : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 107-110. – Бібліогр.: 5 назв
367280
  Єпіфанов А.О. Грошово-кредитна політика в Україні: тенденції та перспективи : грошово-кредитна політика / А.О. Єпіфанов, В.І. Міщенко, Н.І. Гребеник // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 11-18 : Табл.
367281
  Шелудько Н.М. Грошово-кредитна політика в умовах глобальної нестабільності: висновки для України // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (70). – С. 46-58. – ISSN 1681-116Х
367282
  Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки : Монографія / І.О. Лютий. – Київ : Атіка, 1999. – 240с. – ISBN 966-7714-07-01
367283
  Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки : Монографія / І.О. Лютий. – Київ : Атіка, 2000. – 240с. – ISBN 966-7714-07-01
367284
  Дорошенко Ігор Вікторович Грошово-кредитна політика економічного зростання у трансформаційній економіці : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Дорошенко І.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
367285
  Дорошенко Ігор Вікторович Грошово-кредитна політика економічного зростання у трансформаційній економіці : Дис...канд.економ.наук:08.01.01 / Дорошенко Ігор Вікторович; КНТЕУ. – Київ, 2001. – 283л. + Додатки:л.238-283. – Бібліогр.:л.218-237
367286
  Врабець Ю.Ю. Грошово-кредитна політика НБУ в умовах виходу з кризи // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 175-176. – ISBN 978-966-188-219-4
367287
  Калітінська Ю.О. Грошово-кредитна політика НБУ під час світової кризи та на етапі посткризового відновлення // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 92-97
367288
  Продан Т. Грошово-кредитна політика нбу та її вплив на інфляцію та стабільність споживчих цін в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 33-36. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються методи та інструменти впливу НБУ на рівень інфляції в Україні. Methods and instruments of influence of NBU on the level of inflation in Ukraine are examined in the article.
367289
  Головнін М. Грошово-кредитна політика Росії в умовах відкритості національної економіки // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4 (581). – С. 56-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0131-775Х
367290
  Гуменюк Д.О. Грошово-кредитна політика сприяння інноваційному розвитку / Д.О. Гуменюк, О.Б. Яфінович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 52-55. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Визначено методи та інструменти впливу грошово-кредитної політики на інноваційний розвиток України. Methods and instruments influence of monetary policy on the innovative development of Ukraine.
367291
  Борщ Л.М. Грошово-кредитна політика та її вплив на інвестиційний процес : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 16-23 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
367292
  Лютий І.О. Грошово-кредитна політика та механізм її реалізації в Україні : 08.01.01:Дис.... доктора економ. наук. / Лютий І.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 410л. – Бібліогр.: С.374-410
367293
  Лютий І.О. Грошово-кредитна політика та механізм її реалізації в Україні : Дис... докт. екон.наук: 08.01.01 / Лютий І. О.; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 410л. – Бібліогр.:л.374-410
367294
  Лютий І.О. Грошово-кредитна політика та механізм її реалізації в Україні. : Автореф... доктор екон.наук: 08.01.01 / Лютий І.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 40л.
367295
  Лютий І.О. Грошово-кредитна політика та особливості її реалізації в Україні : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 20-24. – Бібліогр.: 1 назва
367296
  Адаменко І.П. Грошово-кредитна політика у системі державного регулювання // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 125-130. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
367297
  Череп А. Грошово-кредитна політика України в умовах фінансової кризи / А. Череп, Д. Носенко // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (4). – С. 438-445. – ISSN 1684-906Х
367298
  Загарій В.П. Грошово-кредитна політика України у посткризовий період та її відповідність завданням досягнення фінансової безпеки держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 7, квітень. – С. 121-124. – ISSN 2306-6814
367299
  Безнощенко М.В. Грошово-кредитна політика Швеції і особливості її формування в сучасних умовах // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С.173-179
367300
  Стецько Л.І. Грошово-кредитна політика як засіб подолання фінансово-економічної кризи // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.12. – С. 256-260. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
367301
  Дзюблюк О. Грошово-кредитна політика як ключовий інструмент подолання фінансової кризи у розвинутих країнах / О. Дзюблюк, Т. Запаранюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 6 (114). – С. 3-17 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
367302
  Лютий І.О. Грошово-кредитна політика як фактор макроекономічної стабілізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 21-23. – (Економіка ; Вип. 46)


  Представлено теоретичне обгрунтування та підходи до практичної реалізації основних засад грошово-кредитної політики в умовах соціально-економічних перетворень в Україні.
367303
  Дзюблюк О. Грошово-кредитна політика як фактор макроекономічної стабілізації і подолання наслідків кризових явищ // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 7-19. – ISSN 1818-5754


  У статті аналізуються умови й ефективність застосування основних інструментів грошово-кредитного регулювання Національного банку України у контексті реалізації завдань із подолання наслідків світової фінансової кризи. Особлива увага приділена ...
367304
  Орлюк О.П. Грошово-кредитна політика як функція центрального банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-30. – (Юридичні науки ; вип. 40)


  Розкривається поняття грошово-кредитної політики, яку здійснюють центральні банки. Визначаються та характеризуються основні складові елементи грошово-кредитної політики, її інструменти. Проводиться порівняльний аналіз чинного законодавства України із ...
367305
  Горник В.Г. Грошово-кредитна політика як чинник впливу на конкурентоспроможність національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 93-95
367306
  Коваль Г. Грошово-кредитна система Європейського Союзу в період кризи / Г. Коваль, К. Антоняк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 128-135. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 9 (258)). – ISSN 1729-360Х
367307
  Дзюблюк О. Грошово-кредитна система України у контексті глобалізаційних процесів // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 7-20. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
367308
  Ковальчук Н. Грошово-кредитна сфера та її монетарне регулювання в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11/12 (119). – С. 60-65. – Бібліогр. : 6 назв. – ISSN 1605-2005
367309
  Ковальчук А. Грошово-кредитна сфера як об"єкт правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.64-67
367310
  Васенко В. Грошово-кредитне регулювання у вільній економічній зоні : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 2. – С. 71-75. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
367311
  Михальський В.В. Грошово-кредитний потенціал золота в умовах обмеженості ресурсів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 64-72.
367312
  Осташ С.В. Грошово-кредитний ринок та банки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 33-34. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто роль банків на грошово-кредитному ринку.
367313
  Задоя А. Грошово-кредитні важелі активізації інвестиційної діяльності : аналізують науковці / А. Задоя, О. Завгородня // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 11-12. – Бібліогр.: 5 назв
367314
  Шелудько Н.М. Грошово-кредитні важелі стимулювання інвестиційних процесів в Україні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 179-185. – ISSN 1993-6788
367315
  Ковальчук А. Грошово-кредитні відносини у правовому вимірі : банківська система і право // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 3. – С. 29-42. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-2005
367316
   Грошово-кредитні засоби регулювання економіки : монографія / за заг. ред. Л.В. Кривенко. – Суми : УАБС НБУ, 2010. – 210 с. – ISBN 978-966-8958-57-1
367317
  Калач А.Н. Грошово-кредитні механізми структурної перебудови економіки України // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 165-169. – Бібліогр.: на 6 пунктів
367318
  Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : Навчальний посібник / І.В. Шамова; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 196с. – ISBN 966-574-297-3
367319
  Малік М.Й. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : Навчально-методичні матеріали для студентів економічних спеціальностей денної та очно-заочної форми навчання / М.Й. Малік; КНУТШ; Економічний факультет. – Київ, 2001. – 120с.
367320
  Іванов В.М. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : Курс лекцій / В.М. Іванов, І.Я. Софіщенко; Міжрегіональна Академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2001. – 232с. – ISBN 966-608-076-1
367321
  Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : для спеціальності "Банківська справа" : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / І.В. Шамова ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад " Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2007. – 160 с. – ISBN 978-966-483-013-0
367322
  Ніколаєнко Ю.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навч. посібник / Ніколаєнко Ю.В. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2015. – 187, [1] с. : табл. – Слов. термінів: с. 176-179. – Бібліогр.: с. 180 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2188-59-2
367323
  Кодацький В.П. Грошово-кредитні системи країн Азії / В.П. Кодацький, Ю.В. Яковлєва // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 23-25. – Бібліогр. в кінці ст.
367324
  Кодацький В.П. Грошово-кредитні системи країн Європейського Союзу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 9. – С. 11-14
367325
  Русак Д.М. Грошово-кредитні системи країн ЦСЄ в контексті забезпечення конкурентоспроможності національних економік // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 212-217
367326
  Ващук Т.Р. Грошово-фінансові аспекти економічної безпеки малого та середнього бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 394-396
367327
  Тищук Д. Грошову допомогу строковикам виплачуватимуть військкомати // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9 (116). – С. 38
367328
  Котра Г Грубая сила / Г Котра. – М., 1989. – 303с.
367329
  Туренко В.Э. Грубое в дискурсе любви: философско-эстетический аспект вопроса // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 119-121
367330
   Грубрін Юрій Львович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 34-35
367331
   Грубрін Юрій Львович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 62 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
367332
   Грубрін Юрій Львович (1928-1990) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 35. – ISBN 966-95774-3-5
367333
  Соболев Владимир Михайлович Грубые модели фермент-субстратных комплексов активация молекулы субстрата : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Соболев Владимир Михайлович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т катализа. – Новосибирск, 1975. – 16л.
367334
  Зозуля Е.Д. Грубые рассказы / Е.Д. Зозуля. – К., 1919. – 48с.
367335
  Эшмурадов К. Грубые системы трех дифференциальных уравнений без замкнутых траекторий. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Эшмурадов К.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1968. – 83л.
367336
  Могучий Н. Грудка вугілля і поліно дров / Н. Могучий. – Х-К, 1932. – 128с.
367337
  Братунь Р.А. Грудка землі : поезії / Р.А. Братунь. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1962. – 116 с.
367338
  Василевская Г.И. Грудная конечность черноморских дельфинов : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.08 / Василевская Г.И.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К, 1975. – 32л.
367339
  Сперанська Н. Грудневе повстання в Донбасі 1905 року / Н. Сперанська, 1932. – 34с.
367340
  Василенко В. Грудневий референдум як найвища форма легітимізації української державної незалежності // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 417-432. – ISBN 978-966-397-158-5
367341
  Косачевская Е.М. Грудью на огонь / Е.М. Косачевская, В.А. Фалеева. – Л., 1975. – 95с.
367342
  Аксельруд Л.М. Груз / Аксельруд Л.М. – Фрунзе : Кыргызстан, 1974. – 104 с.
367343
  Ячейкин Ю.Д. Груз для горилл : повести и рассказы / Юрий Ячейкин ; пер. с укр. Арсения Струка. – Москва : Советский писатель, 1983. – 288 с.
367344
  Петракки Д. Груз наследия // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 4. – С. 138-140. – ISSN 0235-7089


  Дипломатические отношения Италии и России (1861-1922).
367345
  Козельская Н. Груз номер пятьдесят // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 5. – С. 158-162. – ISSN 1728-8568
367346
  Возовикова Т. Груз перезагрузки. Российские студенты осилили азы самоуправления / беседу вела Н. Волчкова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 6 декабря (№ 49). – С. 6


  Развитие студенческого самоуправления (ССУ) - одно из приоритетных направлений деятельности совета и профильных органов, занятых в настоящий момент подготовкой Стратегии развития государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года. ...
367347
  Надеин В.Д. Груздь вопроса / В.Д. Надеин. – Москва, 1978. – 239с.
367348
   Грузии сыны. – М., 1961. – 615с.
367349
  Черник П.П. Грузиисько-російська війна 2008 року - геополітичний реванш Росії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 640-646. – ISSN 1563-3349
367350
  Розсоха Л. Грузини в Україні. Шляхами Давида Гурамішвілі : Монографічне дослідження. В двох книгах / Людмила Розсоха; Полтавська обл. держ. адміністрація. Миргородська міська рада; Миргородський краєзнавчий музей. – Миргород : Миргород, 2005. – 488с. – На авантитулі: Рік Грузії в Україні; 300 років від дня народження Давида Гурамішвілі. – ISBN 966-96557-3-0
367351
  Миколюк О. Грузини чекають, коли прозріють "мрійники" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 листопада - 1 грудня (№ 219/220)


  Життя у країні ділять на до та після парламентських виборів 2012 року.
367352
  Арвеладзе Бондо Валерьянович Грузино-армянские литературные взаимосвязи в XIX - XX веках : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Арвеладзе Бондо Валерьянович; АН Груз.ССР. Ин-т ист. груз. лит.-ры. – Тбилиси, 1979. – 50л.
367353
  Кекелидзе С.А. Грузино-белорусские литературные взаимосвязи / С.А. Кекелидзе. – Тбилиси, 1979. – 139с.
367354
  Гвахария А.А. Грузино-иранские культурно-исторические связи / А.А. Гвахария, Д.В. Кацитадзе. – Тбилиси, 1978. – 23,6с.
367355
  Ломоури Н.Ю. Грузино-римские взаимоотношения / Н.Ю. Ломоури. – Тбилиси, 1981. – 327с.
367356
  Накашидзе Н.Т. Грузино-русские политические отношения в первой половине 17 века / Н.Т. Накашидзе. – Тбилиси, 1968. – 291с.
367357
  Джагоднишвили Т.И. Грузино-русские фольклористические взаимоотношения в19 веке. / Т.И. Джагоднишвили. – Тбилиси, 1989. – 239с.
367358
   Грузино-северокавказские взаимоотношения. – Тбилиси, 1981. – 175с.
367359
  Беридзе В.В. Грузинская архитектура"раннехристианского" времени (IV-VII вв.) / В.В. Беридзе. – Тбилиси, 1974. – 39 с.
367360
  Майсурадзе М Грузинская версия "Мученичества св. Дорси"(Из ист. гурзино-сирийск. литер. отношений) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Майсурадзе М Д.; АН ГССР, Ин-т груз. лит. – Тбилиси, 1980. – 31л.
367361
   Грузинская весна. – М., 1958. – 176с.
367362
  Тихонов Николай Семенович Грузинская весна. Стихи 1948 года / Тихонов Николай Семенович. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 72с.
367363
  Кавтария Михаил Ноевич Грузинская гимнография XVII-XVIII веков. (Тексты и разыскания) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Кавтария Михаил Ноевич; АН Гр.ССР. Ин-т истории грузинской литературы. – Тбилиси, 1980. – 60л.
367364
  Кавтария Михаил Ноевыч Грузинская гимнография XVII-XVIII веков. (Тексты и разыскания) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Кавтария Михаил Ноевыч; АН Гр.ССР. Ин-т истории грузинской литературы. – Тбилиси, 1980. – 60л.
367365
  Гордезиани Б. Грузинская графика / Б. Гордезиани. – Тбилиси, 1963. – 123с.
367366
  Габлишвили Нодар Александрович Грузинская деревня в 30-х начале 60-х годов XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Габлишвили Нодар Александрович; Тбилисский гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1978. – 25л.
367367
  Кокашвили К.Г. Грузинская детская литература и журнал "Джеджили"("Нива"). : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Кокашвили К.Г.; Тбил.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.22
367368
  Боцвадзе Зураб Вахтангович Грузинская детская литературная критика в периодической печати II половины XIX века : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Боцвадзе Зураб Вахтангович; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
367369
  Имедадзе Н.Е. Грузинская драматургия 80-х годов ХІХ века (1875-1885 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Имедадзе Н.Е.; ТГУ. – Тбилиси, 1980. – 25л.
367370
  Гачечиладзе М.А. Грузинская драматургия конца XIX и начала XX веков (1890-1917 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Гачечиладзе М.А.; Ин-т истории грузинской литературы АН Грузинской ССР. – Тбилиси, 1971. – 24л.
367371
  Гватуа Н.А. Грузинская женская одежда XIX и начала XX вв. (По этногр. материалам Картли и Кахети) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Гватуа Н.А. ; АН Груз.ССР , Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1968. – 29 с.
367372
  Коридзе Д.Е. Грузинская женщина в памятниках устной словестности и исторической письменности : Автореф... канд. филол.наук: / Коридзе Д.Е.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 20л.
367373
  Джишкариани Н.Ш. Грузинская и зарубежная персоязычная одическая поэзия : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Джишкариани Н. Ш.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. – Тбилиси, 1980. – 28л.
367374
   Грузинская и русская средневековые литературы. – Тбилиси, 1992. – 387с.
367375
   Грузинская классическая поэзия в переводах Н.Заболоцкого. – Тбилиси
1. – 1958. – 516с.
367376
   Грузинская классическая поэзия в переводах Н.Заболоцкого. – Тбилиси
2. – 1958. – 556с.
367377
  Гургенидзе В.М. Грузинская книга / В.М. Гургенидзе. – Тбилиси, 1958. – 68с.
367378
  Драбкина Е.Я. Грузинская контр-революция / Е.Я. Драбкина. – Л, 1928. – 179с.
367379
  Шадури Т.Н. Грузинская лексика в русской литературе первой половины XIX века : Автореф... канд. филол.наук: / Шадури Т.Н.; Тбил. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1953. – 22 с.
367380
  Голетиани Г.Г. Грузинская лексика в русском языке. / Г.Г. Голетиани. – Тбилиси, 1972. – 256с.
367381
   Грузинская лира. – Тбилиси, 1978. – 52с.
367382
  Барамидзе А.Г. Грузинская литература / А.Г. Барамидзе, Д.М. Гамезардашвили. – Тбилиси, 1968. – 78с.
367383
  Аккерман Н.Г. Грузинская литература : Дооктябрьский период : Рек. библиогр. указ. / Аккерман Н.Г., Сапатова Т.С. – Москва : Книга, 1986. – 174 с.
367384
  Квливидзе Ж.Н. Грузинская литература 19-го века в кинодраматургии / Ж.Н. Квливидзе. – Тбилиси, 1989. – 61с.
367385
  Байрамян Грачик Смбатович Грузинская литература в армянской досоветской критике /1846-1916/ : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03. / Байрамян Грачик Смбатович; АН ГССР. – Тбилисси, 1974. – 40л.
367386
  Ахтян Эмма Саркисовна Грузинская литература в армянсой советской периодике Грузии (1920-1970) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Ахтян Эмма Саркисовна; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.23
367387
  Авалиани Г.А. Грузинская литература и воевое содружество народов Советского Союза в Великой Отечественной войне : автореф. ... д-ра филол. наук : 10.01.02 / Авалиани Г.А. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 42 с.
367388
  Кекелидзе К. Грузинская литература ранней феодальдной эпохи / К. Кекелидзе. – Тифлис, 1935. – 186с.
367389
  Квачантирадзе Манана Филипповна Грузинская литературная критика и процесс формирования "нового человека" в поэзии 20-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / квачантирадзе Манана Филипповна; АН ГрССР. Ин-т истории грузинской литературы. – Тбилиси, 1980. – 27л.
367390
  Карапетян Т.А. Грузинская литературная мысль об Армении и армянах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Карапетян Т.А. ; АН Арм. ССР, Ин-т лит. – Ереван, 1962. – 24 с.
367391
  Гоголадзе Т.А. Грузинская любовная мифология и фольклорные образы любви // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 225-230. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
367392
  Гагулашвили И.Ш. Грузинская магическая поэзия / И.Ш. Гагулашвили. – Тбилиси, 1983. – 154с.
367393
  Гагулашвили Илья Шалвович Грузинская магческая поэзия (заговоры) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Гагулашвили Илья Шалвович; АН Гр.ССР. Ин-т истории грузинской литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1980. – 25л.
367394
  Амиранашвили Ш.Я. Грузинская миниатюра / Ш.Я. Амиранашвили. – Москва : Искусство, 1966. – 73 с., [65] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 54-55. – (Памятники древнего искусства)
367395
  Каландадзе Г.В. Грузинская народная баллада / Г.В. Каландадзе. – Тбилиси, 1965. – 104 с.
367396
  Шетекаури Г.Е. Грузинская народная бытовая лирика : Автореф... канд. филолог.наук: / Шетекаури Г.Е.; АН ГрузССР. Ин-т истории груз. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1968. – 27л.
367397
  Шилакадзе М.И. Грузинская народная инструментальная музыка : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Шилакадзе М.И.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1967. – 23л.
367398
  Мшвелидзе А.С. Грузинская народная музыка / А.С. Мшвелидзе. – Москва, 1969. – 80с.
367399
  Капанадзе Д.Г. Грузинская нумизматика / Д.Г. Капанадзе. – М., 1955. – 186с.
367400
  Мегрелишвили Г.И. Грузинская общественно-экономическая мысль второй половины XIX века и начала ХХ века / Г.И. Мегрелишвили. – Тбилиси, 1960. – 538с.
367401
  Шаманадзе Н.Ш. Грузинская пастушеская поэзия : Автореф... Канд.филол.наук: / Шаманадзе Н.Ш.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 27л.
367402
  Абрамишвили А.З. Грузинская периодика : аннот. каталог грузин. периодики (1819-1917), хранящейся в ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина / А.З. Абрамишвили; Тбилис. гос. ун-т, Каф. журналистики. – Тбилиси : [б. и.], 1968. – 254 с.
367403
  Заболоцкий Н.А. Грузинская поэзия / Н.А. Заболоцкий. – Тбилиси, 1948. – 128с.
367404
   Грузинская проза. – М.
1. – 1955. – 464с.
367405
   Грузинская проза. – М.
2. – 1955. – 696с.
367406
   Грузинская проза. – М.
3. – 1955. – 692с.
367407
  Асатиани Леван Грузинская рабочая революционная поэзия в нелегальной и легальной большевистской прессе 1901 - 1907 гг. / Леван Асатиани. – Тбилиси : Заря Востока, 1951. – 55 с.


  Стихи, помещенные в большевистской прессе ...
367408
   Грузинская Республиканская научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава Грузинского политехнического института имени В.И.Ленина и работников производства, 19-я : Тезисы докл. – Тбилиси
Ч. 1. – 1975. – 340с.
367409
   Грузинская Республиканская научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава Грузинского политехнического института имени В.И.Ленина и работников производства, 19-я : Тезисы докл. – Тбилиси
Ч. 2. – 1975. – 292с.
367410
  Мишвеладзе Р.А. Грузинская сатирическая журналистика (1905-1908 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Мишвеладзе Р.А. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 16 с.
367411
  Харадзе Русудан Грузинская семейная община. / Харадзе Русудан. – Тбилиси
1. – 1960. – 190с.
367412
  Харадзе Русудан Грузинская семейная община. / Харадзе Русудан. – Тбилиси
2. – 1961. – 163с.
367413
  Габидзашвили Э.П. Грузинская синаксарная агиография (древний слой XI-XIV вв.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Габидзашвили Э.П. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 20 с.
367414
  Джаши Н.У. Грузинская советская архитектура / Н.У. Джаши. – Тбилиси, 1956. – 150с.
367415
   Грузинская советская драматургия. – Тбилиси, 1954. – 374с.
367416
   Грузинская советская драматургия. – М., 1958. – 564с.
367417
  Лобжанидзе В.А. Грузинская советская интеллигенция в период Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Лобжанидзе В.А.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии. – Тбилиси, 1966. – 23л.
367418
   Грузинская советская портретная скульптура (1921-1941 гг.) : Автореф... канд. искусствнаук: / Церетели А. И,; Церетели А. И,; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1958. – 20л.
367419
   Грузинская советская поэзия. – Тбилиси, 1954. – 431с.
367420
  Аланиян Н.В. Грузинская советская поэма : Автореф... канд. филол.наук: / Аланиян Н.В.; Акад. наук Груз. ССР. Ин-т истории груз. литературы им. Руставели. – Тбилиси, 1954. – 16л.
367421
  Кикнадзе Г.А. Грузинская средневековая металлическая посуда (XVI-XVII вв.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.575 / Кикнадзе Г.А.; Тбилис. госю ун-т. – Тбилиси, 1972. – 24л.
367422
  Ильюшин Н. Грузинская ССР : [Соц. строительство. 1921-1936] / Н. Ильюшин. – Москва : Изд. "Плановое хозяйство" ; [7 ф-ка нац. книги треста "Полиграфкнига"], 1936. – 135, [4] с., 4 вкл. л. карт. : ил., карт.
367423
  Никольский И.В. Грузинская ССР / И.В. Никольский. – Москва, 1955. – 43с.
367424
  Гвелесиани Г.Г. Грузинская ССР / Г.Г. Гвелесиани, Б.А. Клопотовский. – М., 1955. – 190с.
367425
   Грузинская ССР. – М., 1956. – 350с.
367426
   Грузинская ССР. – М., 1957. – 159с.
367427
   Грузинская ССР. – М., 1957. – 159с.
367428
  Бегиджанов А.Г. Грузинская ССР / А.Г. Бегиджанов, Г.З. Чхиквадзе. – М, 1957. – 145с.
367429
   Грузинская ССР. – М., 1958. – 77с.
367430
   Грузинская ССР : Экономико-географическая характеристика. – изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва : Географгиз, 1958. – 400 с.
367431
   Грузинская ССР. – Тбилиси, 1971. – 232с.
367432
   Грузинская ССР в 1968 году. – Тбилиси, 1969. – 250с.
367433
  Стуруа Н.И. Грузинская ССР в послевоенный период. : Автореф... Канд.ист.наук: / Стуруа Н.И.; Ин-т истории партии пир ЦК КП Грузии -- филиал Ин-ат марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1965. – 90л.
367434
  Начкебиа Н.В. Грузинская ССР. / Н.В. Начкебиа. – Тбилиси, 1968. – 52с.
367435
   Грузинская ССР. Адм.-террит. деление на 01.0177. – 4-е изд. – Тбилиси, 1977. – 307с.
367436
  Гуния А.Л. Грузинская ССР. Индустрия. / А.Л. Гуния. – Тбилиси, 1971. – 152с.
367437
   Грузинская ССР. Культура. – Тбилиси, 1971. – 208с.
367438
   Грузинская ССР. Туристская схема. – М., 1968. – 12с.
367439
  Мамукелашвили З.Э. Грузинская фронтовая пресса (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мамукелашвили З.Э.; АН Гр.ССР. Ин-т ист., археологии и этнографии. – Тбилиси, 1970. – 21л.
367440
  Грицык Людмила Васильевна Грузинская художественная проза в современных украинских переводах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.08 / Грицык Людмила Васильевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 24 с.
367441
   Грузинская шекспириана. – Тбилиси
4. – 1975. – 391с.
367442
  Какулия Р.Ш. Грузинская экономическая мысль о развитии денежно-кредитных отношений (1900-1917 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Какулия Р.Ш.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 27л.
367443
  Бакркдзе А.К. Грузинская эпиграфика как источник для изучения истории Грузии /V-XIII вв./. : Автореф... кандидата ист.наук: / Бакркдзе А.К.; Груз гос ун-т. – Тбилисси, 1955. – 16л.
367444
  Челидзе О.С. Грузинские баллады : стихи и поэмы / Отар Челидзе; авториз. пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1957. – 113 с.
367445
  Дзидзигури Ш. Грузинские варианты нартского эпоса / Ш. Дзидзигури. – Тбилиси, 1971. – 106 с.
367446
   Грузинские документы IX-XV вв. в собрании Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР. – М., 1982. – 273с.
367447
  Мачарадзе В.Г. Грузинские документы из истории русско-грузинско-египетско-эфиопских отношений 80-х годов XVIII века. / В.Г. Мачарадзе. – Тбилиси, 1967. – 72с.
367448
  Жабко Ш.С. Грузинские дореволюционные газеты в фондах Российской национальной библиотеки // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 3. – С. 39-42
367449
  Чихладзе Н.Р. Грузинские женщины - деятельницы национальной культуры / Н.Р. Чихладзе. – Тбилиси, 1987. – 196с.
367450
   Грузинские живописцы: Каталог выставки. – М., 1982. – 46с.
367451
  Датипшвили Л.Я. Грузинские и греческие редакции "Абукуры" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Датипшвили Л.Я. ; АН Груз. ССР , Ин-т истории груз. лит-ры. – Тбилиси, 1969. – 35 с.
367452
  Берадзе П.А. Грузинские истоки греческого дактилического гексаметра : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Берадзе П.А. – Тбилиси, 1949. – 20 с.
367453
  Кикодзе Г. Грузинские классики / Г. Кикодзе. – Тбилиси, 1942. – 61с.
367454
  Силогава В.И. Грузинские лапидарные надписи Западной Грузии Х-XVIII вв. как исторический источник. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Силогава В.И.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1973. – 18л.
367455
  Отхмезури Г.К. Грузинские лапидарные надписи рубежа 12-13 вв как исторический источник. : Автореф... канд.ист.наук: / Отхмезури Г.К.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1981. – 22л.
367456
  Пастернак Б. Грузинские лирики / Б. Пастернак, 1935
367457
  Пастернак Б.Л. Грузинские лирики. / Б.Л. Пастернак, 1937. – 76с.
367458
  Силагадзе В.Г. Грузинские мамлюки в Ираке. (Дауд-паша) : Автореф... канд. ист.наук: / Силагадзе В.Г.; АН ГрузССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1968. – 30л.
367459
  Глонти А. Грузинские народные новеллы / А. Глонти. – Тбилиси, 1970. – 360с.
367460
   Грузинские народные новеллы. – Тбилиси : Мерани, 1974. – 447 с.
367461
   Грузинские народные новеллы. – Тбилиси, 1984. – 376с.
367462
   Грузинские народные предания и легенды. – М., 1973. – 368с.
367463
   Грузинские народные сказки. – Тбилиси : Заря Востока, 1954. – 432 с.
367464
   Грузинские народные сказки. – Тбилиси, 1956. – 432с.
367465
   Грузинские народные сказки. – Москва : Детская литература, 1970. – 191 с.
367466
   Грузинские народные сказки. – Тбилиси, 1971. – 327с.
367467
   Грузинские народные сказки. – М., 1985. – 159с.
367468
   Грузинские народные сказки. – Москва
Кн. 1. – 1988. – 366 с.
367469
   Грузинские народные сказки. – Москва
Кн. 2. – 1988. – 335 с.
367470
  Джавришвили Д. Грузинские народные танцы. / Д. Джавришвили. – Тбилиси, 1958. – 280с.
367471
  Абжандадзе Д.К. Грузинские народные ткани 15-18 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.09 / Абжандадзе Д.К.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1978. – 24л.
367472
  Сихарулидзе Н.А. Грузинские печатные книжные каталоги и перспективы их развития. : Автореф... Канд.пед.наук: 736 / Сихарулидзе Н.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 14л.
367473
  Джавахишвили Г.Н. Грузинские писатели-народники и фольклор : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Джавахишвили Г. Н.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. – Тбилиси, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
367474
  Гольцев В.В. Грузинские писатели девятнадцатого века. / Виктор Гольцев. – Москва : Гослитиздат : (6-я тип. треста "Полиграфкнига"), 1948. – 168 с.
367475
   Грузинские повести 19-го века. – Тбилиси, 1964. – 575с.
367476
   Грузинские повести и рассказы. – Москва : Советский писатель, 1951. – 461, [1] с.
367477
   Грузинские повести и рассказы. – Тбилиси, 1954. – 440с.
367478
  Зандукели П.З. Грузинские пословицы : Автореф... канд. филол.наук: / Зандукели П.З.; Тбилис. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1962. – 20л.
367479
  Цомая-Иосава Грузинские пословицы и поговорки. / Цомая-Иосава. – Тбилиси, 1964. – 96с.
367480
  Пастернак Б. Грузинские поэты / Б. Пастернак, 1947
367481
   Грузинские поэты в переводах Бориса Пастернака. – Москва, 1946. – 126 с.
367482
  Кубанейшвили С.И. Грузинские поэты на Украине в 18-м в. : Автореф... доктор филолог.наук: / Кубанейшвили С.И.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1962. – 35л.
367483
  Пастернак Б.Л. Грузинские поэты. / Б.Л. Пастернак. – Тбилиси, 1947. – 144с.
367484
   Грузинские рассказы. – М., 1958. – 562с.
367485
  Дзоценидзе Л.Г. Грузинские редакции русской "Апофтегматы". : Автореф... Канд.филол.наук: / Дзоценидзе Л.Г.; Акад.наук Груз.ССР. – Тбилиси, 1960. – 17л.
367486
   Грузинские романтики. – Ленинград : Советский писатель, 1940. – 248 с.
367487
   Грузинские романтики. – Л., 1978. – 335с.
367488
   Грузинские романтики. – Л., 1980. – 431с.
367489
   Грузинские романтики. – Москва : Художественная литература, 1989. – 286с. – ISBN 5-280-00617-3
367490
  Орбели Р.Р. Грузинские рукописи Института народов Академии наук СССР : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Орбели Р.Р. ; Ленингр. ордена Ленана гос. ун-т. – Ленинград, 1963. – 21 с.
367491
  Чохели Софья Гаврииловна Грузинские свадебные обряды и поэтический фольклор : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Чохели Софья Гаврииловна; Ин-т истории грузинской лит-ры им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1979. – 25л.
367492
  Маргиани Р. Грузинские стихи / Реваз Маргиани ;. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 126 с.
367493
   Грузинские стихи и песни о Сталине. – Тбилиси : Заря Востока, 1937. – VI, 183 с., 1 л. портр.
367494
   Грузинские страницы Ленинианы. – Тбилиси, 1970. – 607с.
367495
  Долаберидзе Р.М. Грузинские украшения 11-13-го вв. : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Долаберидзе Р.М.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 29л.
367496
  Огнев В.Ф. Грузинские этюды / В.Ф. Огнев. – Тбилиси, 1976. – 174с.
367497
  Битов А. Грузинский альбом / А. Битов. – Тбилиси, 1985. – 224с.
367498
  Бенешевич Грузинский великий номоканон по спискам Тифлисского церковного музея / [В.Н. Бенешевич]. – [Петроград] : Тип. Акад. наук, 1917. – С. 349-377. – Без тит. л. и обл.. - Авт. указан в конце текста. - Отд. оттиск: Христианский Восток, 1914., т. 2, вып. 3


  На обр. стор. тит. стр. надпись: фамилия кому пренадлежала книга
367499
  Бенешевич Грузинский великий номоканон по спискам Тифлисского церковного музея / [В.Н. Бенешевич]. – [Петроград] : Тип. Акад. наук, 1917. – С. 112-127. – Без тит. л. и обл.. - Авт. указан в конце текста. - Отд. оттиск: Христианский Восток, 1917 г ., т. V, вып. II


  На обр. стор. тит. стр. надпись: фамилия кому пренадлежала книга
367500
  Джорбенадзе Б.А. Грузинский глагол: вопросы формального и семантического анализа / Б.А. Джорбенадзе. – Тбилиси, 1986. – 166с.
367501
  Сомхишвили В.В. Грузинский говор населения Ксанского ущелья. (Структура, лексика, топонимика, ономастика). : Автореф... канд. филолог.наук: 661 / Сомхишвили В.В.; Тбилис. гос. пед.ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1970. – 30л.
367502
  Гальцев В.С. Грузинский и китайский отряды в борьбе за Советскую Власть на Тереке / В.С. Гальцев. – Орджоникидзе, 1957. – 14 с.
367503
  Гацерелиа А.К. Грузинский классический стих. Ударение, Ритм, Рифма и Строфа (VII-XVIII вв.) : Автореф... докт. филол.наук: / Гацерелиа А.К.; АН Груз. ССР. Ин-т истории грузинской литературы имени Ш.Руставели. – Тбилиси, 1953. – 29 с.
367504
  Жабко Ш.С. Грузинский книжный фонд Российской национальной библиотеки: коллекция царевича Иоанна // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 39-42


  Статья об истории приобретения Императорской библиотекой уникального собрания царевича Иоанна, находящегося сейчас в грузинском фонде Российской национальной библиотеки.
367505
  Мамулиа Г. Грузинский легион в борьбе за свободу и независимость Грузии в годы Второй мировой войны / Георгий Мамулиа. – Тбилиси, 2003. – 188с. : илл. – ISBN 99940-766-3-9
367506
  Хачапуридзе Г. Грузинский народ в борьбе за свою независимость / Г. Хачапуридзе; Тбилисский гос.университет имени Сталина. – Тбилиси : Тбилисский гос. университет им. Сталина, 1942. – 72с.
367507
  Курдованидзе Т.Д. Грузинский народный романтический эпос "Этериани" : Автореф... канд. филол.наук: / Курдованидзе Т.Д.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 16л.
367508
  Кубанеишвили С. Грузинский народный эпос / С. Кубанеишвили. – Тбилиси, 1940. – 80с.
367509
   Грузинский научно-исследовательский институт энергетики и гидротехнических сооружений. – Тбилиси, 1978. – 92с.
367510
  Топурия В. Грузинский орфографический словарь / В. Топурия, И. Гигинейшвили. – Тбилиси, 1941. – 207с.
367511
  Вирсаладзе Е.Б. Грузинский охотничий миф и поэзия / Е.Б. Вирсаладзе. – Москва, 1976. – 360 с.
367512
  Вирсаладзе Е.Б. Грузинский охотничий эпос : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Вирсаладзе Е.Б. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 37 с.
367513
   Грузинский политехнический институт : Тезисы докл. – Тбилиси
Ч. 1. – 1974. – 238с.
367514
   Грузинский Политехнический Институт, 1973. – 104с.
367515
  Висрамиани Грузинский роман 12-го века и персидская поэма 11-го века "Вис и Рамин" / Висрамиани; в изложении и переводах Б.Т.Руденко и М.М.Дьяконова. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1938. – 187 с.
367516
  Гачечиладзе Г. Грузинский стих в сопоставительном плане // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1970. – № 7 : 1970. – С. 361-385
367517
  Гварамадзе Е.Л. Грузинский танцевальный фольклор. (Становление и развитие) : Автореф... д-ра искусствоведениянаук: / Гварамадзе Е.Л.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 24л.
367518
  Джанелидзе Д.С. Грузинский театр / Д.С. Джанелидзе. – Тбилиси, 1959. – 26с.
367519
  Каджая Э.Г. Грузинский театр в Абхазии 1885-1940 г. : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 820 / Каджая Э.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.24
367520
  Бухникашвили Г. Грузинский театр за сто лет : (краткий обзор) / Г. Бухникашвили. – Тбилиси : Изд. "Заря Востока", 1950. – 104 с. – Библиогр.: с. 101-102
367521
  Хуцишвили М.Н. Грузинский экзархат на службе колониальной политики царизма (1811-1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Хуцишвили М.Н.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1972. – 22л.
367522
  Марр Н.Я. Грузинский язык / Н.Я. Марр. – Сталинград, 1949. – 68с.
367523
  Чикобава А.С. Грузинский язык / А.С. Чикобава. – Тбилиси, 1971. – 36с.
367524
  Чикобава А.С. Грузинско-аварская надпись Х1У в. из Дагестана / А.С. Чикобава, 1940. – 321-327с.
367525
  Сургуладзе М.А. Грузинско-английские культуры взаимоотношения дореволюционной эпохи. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.02 / Сургуладзе М.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 26л.
367526
  Горгиджанидзе П. Грузинско-арабско-персидский словарь / П. Горгиджанидзе. – Тбилиси, 1941. – 68с.
367527
  Рапава М.А. Грузинско-армянские версии "Диалектики" Иоанна Дамаскина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рапава М.А. ; Ин-т языкознания АН ГрузССР. – Тбилиси, 1966. – 16 с.
367528
  Адамия Н.Л. Грузинско-немецкий словарь и принципы его составления : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Адамия Н.Л. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1967. – 26 с.
367529
  Челидзе Ш Д. Грузинско-польские литературные взаимосвязи в XIX веке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Челидзе Д.Ш..; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит. им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1975. – 21л.
367530
  Амирэджиби Н. Грузинско-украинские исторические и культурные связи в эпоху средневековья / Н. Амирэджиби, Н. Наскидашвили // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 9-12
367531
  Табагуа И.М. Грузинско-французские отношения во второй половине XVII в. и в первой четверти XVIII в. : Автореф... д-ра ист.наук: / Табагуа И.М.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1966. – 66л.
367532
  Гараканидзе М.К. Грузинское деревянное зодчество / М.К. Гараканидзе. – Тбилиси, 1959. – 169с.
367533
  Эбаноидзе Игорь Грузинское застольное многоголосие : национальное достояние // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 24-26 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
367534
  Амиранашвили Ш.Я. Грузинское искусство / Ш.Я. Амиранашвили. – Тбилиси : Издательство Тбилиского университета, 1968. – 44 с. : ил.
367535
  Рондели Л.Д. Грузинское кино / Л.Д. Рондели. – Москва, 1970. – 24с.
367536
  Тиканадзе Р. Грузинское кино / Р. Тиканадзе. – Тбилиси : Хеловнеба, 1978. – 351 с.
367537
  Канделаки Николоз Грузинское классическое красноречие : Автореф... д-ра филол.наук: / Канделаки Николоз И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1962. – 40л.
367538
  Цхведиани Ш.В. Грузинское книгоиздательство в 1921-1937 гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Цхведиани Ш. В.; Моск. полиг. ин-т. – М., 1967. – 18л.
367539
   Грузинское народное поэтическое творчество. – Тбилиси, 1972. – 551с.
367540
  Багаш Н.В. Грузинское население Абхазии : география. Регионы зарубежного мира // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 14-17. – ISSN 0016-7207
367541
  Левит А.И. Грузинское острословие / А.И. Левит. – Тбилиси, 1979. – 96с.
367542
  Гаприндашвили М.М. Грузинское просветительство / М.М. Гаприндашвили. – Тбилисси, 1977. – 255с.
367543
  Церетели А.А. Грузинское счет-числение и особенности его преподавания : Автореф... канд пед.наук: 732 / Церетели А. А.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 30л.
367544
  Мкртумян Г.Г. Грузинское феодальное княжество Кахети / Г.Г. Мкртумян. – Ереван, 1983. – 166с.
367545
  Купчик О. Грузинська Демократична Республіка і УСРР - кроки співпраці на початку 20-х років минулого сторіччя // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. О. Таукач. – Київ, 2019. – № 4/5. – С. 30-32. – ISSN 2663-2675
367546
  Дзоценідзе Г.С. Грузинська Радянська Соціалістична Республіка / Г.С. Дзоценідзе. – Київ, 1972. – 99с.
367547
  Іщенко Н. Грузинська стратегія мирної деокупації: шанс для України повернути Крим та Донбас без війни чи пуста трата часу та сил? / Н. Іщенко, Г. Перепелиця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2 березня (№ 37)
367548
  Грицик Л. Грузинська україністика: інтелектуальний світ Отара Баканідзе // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1. – С. 48-50
367549
  Грицик Л.В. Грузинська художня проза в сучасних українських перекладах : Дис... наук: / Грицик Л.В.;. – К., 1973. – л.
367550
  Бондирев І.В. Грузинська школа ландшафтознавства і сучасний його стан : Природничо-географічні дослідження / І.В. Бондирев, З.Х. Сепертеладзе // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 5-8 : Рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1561-4980
367551
   Грузинське радянське оповідання. – К., 1986. – 303с.
367552
  Чілачава Р. Грузинський Борхес, родом із Гурі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 квітня (№ 17). – С. 9


  Георгій Кекелідзе- грузинський поет, есеїст, телеведучий, лауреат премії "Саба", премії "Золоте крило", а також лауреат Міжнародної премії ім. М. Мушвіга, засновник електронної бібліотеки lib.ge, редактор цього сайту. 2012 р. Генеральний директор ...
367553
  Чілічава Р. Грузинський гамбіт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29 жовтня (№ 196). – С. 8


  Президентські вибори в Грузії. Георгій Маргвелашвілі - новий президент.
367554
  Наєнко М. Грузинський десант // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 12 квітня (№ 14). – С. 13


  Олександові Мушкудіані - 80. Працював в Київ. ун-ті 1974–2004 (за сумісн.) на каф. теорії літератури та компаративістики. "Це був справжній десант: на хвилі т. зв. хрущовської відлиги рубежу 50-60-х років XX ст. між українськими та грузинськими ...
367555
  Каладзе К.Р. Грузинські вежі / К.Р. Каладзе. – К., 1978. – 143с.
367556
  Воєводіна І. Грузинські компанії та банківські рахунки для міжнародного бізнесу / І. Воєводіна, В. Руссєва // Юридична газета. – Київ, 2018. – 20 березня (№ 11). – С. 12
367557
   Грузинські народні казки. – К., 1987. – 229с.
367558
   Грузинські народні пісні. – К., 1977. – 216с.
367559
   Грузинські прислів"я та приказки. – К., 1975. – 143с.
367560
  Баканідзе О.А. Грузинсько-українські літературно-мистецькі взаємини / О.А. Баканідзе ; [прим. О.Н. Мушкудіані ; реценз. М.П. Бажан]. – Київ : Дніпро, 1984. – 221 с. : Бібліогр. в підрядк. приміт.
367561
  Цамцишвили А.И. Грузины -- деятели искусств в Еропе (Ист. очерк) : Автореф... канд. ист.наук: / Цамцишвили А. И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.21
367562
   Грузины // Анатомия кроваво-красного коммуно-фашизма или Краткий курс истории ВКП (б) с основами антиутопии, контридеологии и антишовинизма : докторская диссертация / Нестеренко-Гоптивский. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. – С. 347. – ISBN 978-611-533-004-1
367563
  Татишвили В.И. Грузины в Москве / В.И. Татишвили. – Тбилиси, 1950. – 144с.
367564
  Татишвили В.И. Грузины в Москве / В.И. Татишвили. – Тбилиси, 1959. – 231с.
367565
  Горгидзе М.Ф. Грузины в Петербурге. Страницы летописи культурных связей / М.Ф. Горгидзе. – Тбилиси, 1976. – 408с.
367566
   Грузины. II половина XIX - начало XX вв.. – Л., 1963. – 52с.
367567
   Грузины. Конец XIX - начало XX вв.. – Л., 1982. – 40с.
367568
  Хуцишвили Г.И. Грузия / Г.И. Хуцишвили. – Тбилиси, 1966. – 188с.
367569
  Махарадзе Ф.Е. Грузия в 19 столетии / Ф.Е. Махарадзе, 1933. – 104с.
367570
  Иоселиани А.П. Грузия в Великой Отечественной войне Советского Союза (1941-1945 гг.) : Автореф... доктор ист.наук: / Иоселиани А.П.; Тбилис. гос. ун-тет им. Сталина. – Тбилиси, 1960. – 101л.
367571
   Грузия в датах. Хроника важнейших политических, экономических и культурных событий. – Тбилиси, 1961. – 47с.
367572
  Перельман Элеонора Яковлевна Грузия в жизни и творчестве Дмитрия Фурманова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Перельман Элеонора Яковлевна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 23л.
367573
  Алания В.А. Грузия в жизни и творчестве П.А.Павленко. (На русском языке.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.642 / Алания В.А.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 27л.
367574
  Орловская Н.К. Грузия в литературах Западной Европы ХУП-ХУШ вв. / Н.К. Орловская. – Тбилиси, 1965. – 316с.
367575
  Мгалоблищвили Мзия Александровна Грузия в описании французского путешественника XVII века Жана Шардена : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Мгалоблищвили Мзия Александровна; АН ГССР. Ин-т ист., арх. и этногр. – Тбилиси, 1978. – 24л.
367576
  Ахаладзе Валентина Яковлевна Грузия в поэзии Николая Тихонова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Ахаладзе Валентина Яковлевна ; АН ГрузССР , Ин-т истории груз. литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1975. – 21 с.
367577
  Богомолов И.С. Грузия в поэзии Павла Антокольского / И.С. Богомолов. – Тбилиси, 1976. – 92 с.
367578
  Мегрелидзе И.В. Грузия в русско-турецкой войне / И.В. Мегрелидзе. – Батуми, 1955. – 122с.
367579
  Кортуа Н.М. Грузия в русско-турецкой войне 1806-1812 гг. (Из ист. боевого содружества русского и грузинского народов) : Автореф... докт. ист.наук: / Кортуа Н. М.; АН ГССР, Ин-т ист., этногр. и археол. – Тбилиси, 1965. – 70л.
367580
   Грузия в русской советской поэзии. – Тбилиси : Мерани, 1977. – 336 с.
367581
   Грузия и Армения. – С.-Петербург : В тип. III отдел. собств. Е.И.В. канцелярии
Ч. 1. – 1848. – X, 393, [2] с.
367582
   Грузия и Армения. – С.-Петербург : В тип. III отдел. собств. Е.И.В. канцелярии
Ч. 2. – 1848. – 331, [2] с.
367583
  Кутелия Т.С. Грузия и Сефевидский Иран / Т.С. Кутелия. – Тбилиси, 1979. – 122с.
367584
  Джапаридзе С.С. Грузия на выставках народного хозяйства в XIX в. / С.С. Джапаридзе. – Тбилиси, 1985. – 132с.
367585
  Пачкория Тенгиз Грузия перед выбором // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 11 (1082). – С. 2-6. – ISSN 0234-1670
367586
  Гвазава Г. Грузия с точки зрения международного права / Г. Гвазава. – Тифлис : Тип. В. Киладзе, 1917. – 32 с.
367587
   Грузия туристическая // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 50-53 : фото
367588
  Панова Марина Грузия. Гостем будешь // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 1 (2940). – С. 46-47 : фото
367589
  Телевной Игорь Грузия. Гости с акцентом // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 5. – С. 34-37 : фото
367590
  Нацвлишвили Михаил Грузия. Мир, вино, май! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 2. – С. 29-33 : фото
367591
  Мазур Владимир Грузия. Мое не первое знакомство с Тбилиси // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 2. – С. 20-24 : фото
367592
  Нацвлишвили Михаил Грузия. Сванетия, или "В поисках затерянного мира" // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 1. – С. 20-25 : фото
367593
  Исакин Максим Грузия. Страна картвельского народа / Исакин Максим, Скорина Артем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 4. – С. 44-48 : фото
367594
  Князева Елена Грузия. Узелок на память / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 10 (2937). – С. 66-68 : фото
367595
  Коновалов Вячеслав Грузия: новые возможности туроператоров : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 56-58 : Фото
367596
   Грузия: страна неисчерпаемого гостеприимства // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 43 : фото
367597
  Самойлов Юрий Грузия: туризм как локомотив экономики // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 5. – С. 56-61 : фото. – ISSN 1998-8044
367598
  Мчеделадзе І. Грузія – Україна. Проблеми сприйняття у 20–30-ті роки ХХ століття // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглядається найскладніший період формування комуністичної тоталітарної ідеології (20-30-ті рр. ХХ ст.); грузинсько-український культурний діалог і подвійна парадигма цієї епохи - тоталітарний/антитоталітарний контекст. The most difficult ...
367599
   Грузія : Хіти сезону // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 66-67 : Іл.
367600
   Грузія : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 20-23 : фото
367601
  Базан В. Грузія в епізодах: відродження норвливої птахи Фенікс // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 4. – С. 21-27
367602
  Дученко А. Грузія зблизька // Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2015. – № 3 (62). – C. 58-61
367603
  Натрошвілі Р.Н. Грузія і Міжнародний валютний фонд: проблеми співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 185-189
367604
  Кошобіна Олеся Грузія у міжсезоння: невисока вартість, море задоволення // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 42-46 : фото. – ISSN 1998-8044
367605
  Натрошвілі Р.Н. Грузія у системі сучасної пострадянської економічної інтеграції // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 44-47. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
367606
   Грузія як нагорода // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 16-17 : фото
367607
  Гордійчук І. Грузія! Поцілунок Бога... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 вересня (№ 159/160). – С. 21
367608
   Грузія. Батумі. Дельфіни та ностальгія // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 122-123 : Фото
367609
  Оболенська Наталя Грузія. Душевна подорож : вояж-колекція / Оболенська Наталя, Зеленко Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 92-95 : Фото
367610
  Бельскіте Христина Грузія. Країна з характером // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 5 (149), жовтень - листопад. – С. 60-64 : фото
367611
  Космолінська Наталя Грузія. Країна святого Георгія : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 56-61 : Іл.
367612
  Іващенко Микола Грузія. Ночівля над світом // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 80-85 : фото
367613
  Іващенко Микола Грузія. Повернення до себе // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 128-132 : фото
367614
  Іващенко Микола Грузія. Повернення до себе // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 146-153 : фото
367615
  Стаховський Дмитро Грузія. Ріки вина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 58-62 : фото
367616
  Герасимов Володимир Грузія. Романтика снігу та води // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 42-45 : фото
367617
  Завірюхіна Марія Грузія. СакартВело : троянда вітрів / Завірюхіна Марія, Любенко Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 140-145
367618
  Будько Євген Грузія. Смак, блиск і дух // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 74-79 : фото
367619
  Стаховський Дмитро Грузія. Старий Тбілісі з настроєм белісимо / Стаховський Дмитро, Тешаєва Людмила // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 102-107
367620
   Грузія. Тбілісі для дам // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 36-37 : фото
367621
  Горобець Іван Грузія. Тепло і велич / Горобець Іван, Горобець Анна, Будько Євген // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 3 (129), червень - липень. – С. 60-70 : фото
367622
  Шевельов Андрій Грузія. У гості до братів : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 32-35 : Фото
367623
  Велика Валерія Грузія. Що таке джомардоба // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 58-60 : фото
367624
  Іващенко Микола Грузія. Як ми каталися на лижах із Михайлом Саакашвілі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 62-66 : фото
367625
  Кононенко Петро Грузія: "Лиш боротись - значить жить!" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 156-161
367626
  Птахів Семен Грузія: морська альтернатива? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 76-77 : фото. – ISSN 1998-8044
367627
   Грузія: система вступу до ВНЗ // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 1/2. – С. 21-29


  У статті розкривається комплексне оцінювання навчальних досягнень, рейтинговий відбір студентів в Грузії.
367628
  Неправська Наталія Грузія: сталий розвиток перспективного напрямку // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 34-37 : фото. – ISSN 1998-8044
367629
  Самойлов Юрій Грузія: турпотік наситився // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 6. – С. 46-51 : фото. – ISSN 1998-8044
367630
  Бериташвілі Д. Грузія: Уроки війни - 2008 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9 серпня (№ 140). – С. 10-11
367631
  Смирнов В.Т. Грузовые перевозки в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении. / В.Т. Смирнов. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 113 с.
367632
  Александров-Дольник Грузовые перевозки разными видами транспорта (правовые вопросы) / Александров-Дольник, Ф.М. Лучанский; М.К. Александро-Дольник, Ф.Д. Лучанский. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 311 с.
367633
  Яснопольский Л.Н. Грузооборот г. Киева за десятилетие 1904-1913 г.г. / Л. Яснопольский, проф. – Киев : Типо-литогр. наследн. Круглянского, 1917. – 114, [4] с. – (Материалы Киевского Городского Временного статистико-экономического бюро ; Вып. II)


  На тит. л. № 403480 дарств. надпись: Глубокоуважаемой Александру Михайловичу Волкову от автора
367634
  Гинзбург-Шик Грузоподъемные маханизмы и такелажные работы при монтаже оборудования тепловых электростанций / Гинзбург-Шик. – Москва, 1983. – 272 с.
367635
  Схипперс Й. Грузчики дядюшки Ари / Й. Схипперс. – М., 1964. – 157с.
367636
  Фролов Л.Г. Грузчики. / Л.Г. Фролов. – Мурманск, 1982. – 280с.
367637
  Румянцева М.А. Грузчица. стихи / М.А. Румянцева. – Липецк, 1962. – 41с.
367638
  Щурат В.Г. Грунвальдська пісня : (Bogurodzicza dzewicza) : Пам"ятка западно-руської лїтератури XIV в. / В. Щурат. – Жовква : З печатні оо. Василиян, 1906. – 52 с. + 1 арк. фотокоп. рукоп. тексту
367639
  Цейтлин Р.М. Грунский Николай Кузьмич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 136-137
367640
   Грунський Микола Кузьмич // Енциклопедія Сумщини : (матеріали) / М-во освіти України, Сумський держ. ун-т ; за ред. В.Б. Звагельського. – Суми : [б. в.], 1999. – Вип. 3 : Діячи науки. – С. 17-18. – ISBN 966-566-120-5
367641
  Шкварук М.М. Грунт-дивовижний витвір природи / М.М. Шкварук, С.О. Тупчієнко. – Київ : Радянська школа, 1987. – 108 с.
367642
  Позняк Степан Грунт - феномен природи // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 46-49
367643
  Вишеславський Л.М. Грунт / Л.М. Вишеславський. – Київ : Молодь, 1973. – 151 с.
367644
  Лосєв І. Грунт для Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11 грудня (№ 233). – С. 5


  Ставлення до "інородців" - це те, що об"єднує російського алкоголіка з-під пивного ларка з російським професором із університету.
367645
   Грунт из материкового района Луны. – Москва : Наука, 1979. – 708с.
367646
  Черкасов И.И. Грунт Луны / И.И. Черкасов, В.В. Шварев. – Москва : Наука, 1975. – 144 с.
367647
  Мороз О. Грунт, на якому росте нація. З історії свята рідної мови // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 29 листопада - 6 грудня (№ 55/56). – С. 2


  Подано відомості про українську мову та діяльність видатного мовознавця Івана Огієнко, щодо її відродження.
367648
  Кучинський П.О. Грунти : природні умови та ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 25-29
367649
  Позняк С. Грунти в сучасному мінливому світі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 275-279. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
367650
  Дедов О.В. Грунти в умовах кліматичних змін: адаптація, реадаптація, преадаптація? / О.В. Дедов, В.І. Пасічник, М.І. Нагрибецький // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 100-105 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
367651
  Годлін М.М. Грунти Державного Лісо-Степового Заповідника ім.Шевченка : попередній нарис / М.М. Годлін. – Харків, 1928. – 101-114 с. – окремий відбиток
367652
  Наконечний Юрій Грунти долини верхів"я ріки Західний Буг // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 42-50 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
367653
   Грунти Донецької області : очерк. – Донецьк : Донбас, 1969. – 56 с. – складено на основі узагальнених даних обслідування грунтів у 1957-1966 рр.
367654
  Дібров Б.І. Грунти Житомирської області / Б.І. Дібров; за ред. Вернандер Н.Б. – Київ : Урожай, 1969. – 60 с.
367655
  Галян В.Г. Грунти Закарпатської області / В.Г. Галян; Андрущенко Г.А. – Ужгород : Карпати, 1969. – 72 с. – Складено на основі узагальнення даних обслідувань грунтів 1957-1969 років
367656
  Миронівський І.С. Грунти і система удобрення в колгоспах Смілянської МТС Київської області УРСР / І.С. Миронівський. – К.-Хю, 1936. – 111с.
367657
  Гамкало М. Грунти Карпатського регіону України як об"єкти наукового туризму / М. Гамкало, П. Романів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 80-87. – (Серія географічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6441
367658
  Засульська Т.М. Грунти Київської області. / Т.М. Засульська, І.Г. Захарченко. – К., 1969. – 60с.
367659
  Ільченко І.П. Грунти Кіровоградської області. Складено на основі узагальнених даних обслідування грунтів у 1957-1966 рр. / І.П. Ільченко, М.Х. Галюк. – Дніпропетровськ, 1969. – 78с.
367660
  Канівець І.І. Грунти Мало-Загорівської сільськогосподарської дослідної станції / І.І. Канівець. – Київ, 1930. – 48с.
367661
  Хохрякова А.І. Грунти міст: особливості генезису, класифікації та діагностики // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – С. 110-125. – Бібліогр.: 46 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
367662
  Махов Г.Г. Грунти нижнедніпрянських піскових масивів та лесового степу, що з ними межуе. / Г.Г. Махов. – Х., 1926. – 120с.
367663
  Куліджанов Г.В. Грунти Одеської
367664
  Куліджанов Г.В. Грунти Одеської області, придатні для вирощування винограду // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 38-45 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 45. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
367665
  Глібко М.І. Грунти Полісся та їх удобрення / М.І. Глібко. – Київ; Харків, 1937. – 59с. – Окремий відбиток
367666
  Глібко М.І. Грунти Полісся УРСР / М.І. Глібко. – Київ : Київський університет, 1955. – с.213-258. – Окремий відбиток
367667
  Глібко М.І. Грунти Полісся УРСР / М.І. Глібко. – Київ, 1956. – 213-258с. – Окремий відбиток
367668
  Боловахно І. Грунти району Дніпровського льодовикового язика / І. Боловахно. – Київ, 1930. – 58с.
367669
   Грунти Тернопільської області : Складено на основі узагальнення даних обслідування грунтів 1957-1961 років. – Львів : Каменяр, 1969. – 52с.
367670
   Грунти України та їх агровиробнича характеристика. – Київ : Урожай, 1964. – 162 с.
367671
  Махов Г.Г. Грунти України. Нарис грунтів, методика дослідження, визначник грунтів, короткий нарис геології та рослинности України. / Г.Г. Махов. – Харків : Рад. селянин, 1930. – 330с.
367672
  Калачиков О.Т. Грунти Української РСР та заходи піднесення їх родючості : Стенограма двох публічних лекцій / О.Т. Калачиков. – Київ, 1955. – 76с.
367673
  Кузьмичов В.П. Грунти Харківщини і підвищення їх родючості / В.П. Кузьмичов. – Х, 1965. – 100с.
367674
  Іжевська Н.М. Грунти Хмельницької області / Н.М. Іжевська. – Львів, 1968. – 72с.
367675
  Годлін М.М. Грунти Чарторійської Сільсько-Господарської Дослідної Странції / М.М. Годлін. – Чарторійськ, 1930. – 27 с.
367676
  Мудрак Т А. Грунти Черкаської обл. / Т А. Мудрак. – Дніпропетровськ, 1969. – 111с.
367677
  Короткий В.П. Грунти Чернівецької області / В.П. Короткий. – Львів, 1969. – 64с.
367678
  Дмитрієва В.І. Грунти Чернігіської області / В.І. Дмитрієва; за ред. Скорини С.О. – Київ : Урожай, 1969. – 64 с.
367679
  Родік О.О. Грунти як об"єкт правової охорони за Конституцією України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 104-112. – ISSN 2224-9281
367680
  Гавриш Н.С. Грунти як самостійний об"єкт у правовому полі Конституції України // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 91-94. – ISBN 978-966-7957-18-6
367681
  Ремезов Н.П. Грунти, їх вл астивості і поширення : Посібник для вчителів природознавства і географії середньої школи / Н.П. Ремезов; Перекл. і видання Учпедгізу, переробл. і доп. автором. – Київ : Радянська школа, 1956. – 274 с.
367682
  Вернандер Н.Б. Грунти, їх походження та заходи до поліпшення / Н.Б. Вернандер. – Київ : АН УРСР, 1951. – 32 с.
367683
  Вернандер Н.Б. Грунти, їх похождення та заходи до поліпшення / Н.Б. Вернандер. – Київ, 1951. – 32с.
367684
   Грунтова карта території Нижньодністровського національного природного парку / Я.М. Біланчин, К.М. Усачова, Є.Б. Газєтов, В.І. Медінець // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 69-76 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
367685
  Іутинська Г.О. Грунтова мікробіологія : навч. посібник для студ. біол. спеціальностей вищ. навч. закл. / Іутинська Г.О. ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. – Київ : Арістей, 2006. – 284 с. – ISBN 966-8458-95-8
367686
  Кулік А.Ф. Грунтове дихання як показник біологічної активності грунтів лісових біогеоценозів Присамар"я // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 33-37 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2073-8331
367687
  Лисенко Т.Д. Грунтове живлення рослин - корінне питання науки землеробства. / Т.Д. Лисенко. – К., 1963. – 208с.
367688
  Приклонский В.А. Грунтоведение / В.А. Приклонский. – М
1. – 1949. – 411с.
367689
  Приклонский В.А. Грунтоведение / В.А. Приклонский. – Москва : Госгеолиздат
Ч. 2. – 1952. – 302с.
367690
   Грунтоведение. – М.
3. – 1953. – 175с.
367691
  Приклонский В.А. Грунтоведение / В.А. Приклонский. – 3-е изд.. перераб. и доп. – Москва : Госгеолтехиздат
Ч. 1. – 1955. – 302с.
367692
  Сергеев Е.М. Грунтоведение / Е.М. Сергеев. – Изд. 2-е, переработ. – Москва : МГУ, 1959. – 334с.
367693
   Грунтоведение / Сергеев Е.М. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1971. – 595с.
367694
   Грунтоведение / Сергеев Е.М. – 4-е изд., перераб. – Москва : Московский университет, 1973. – 387с.
367695
   Грунтоведение / Под ред. Е.М. Сергеева. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : МГУ, 1983. – 389с.
367696
   Грунтоведение : Учебник для студ. высш. учеб. зевед., обучающихся по геологическим специальностям / В.Т. Трофимов, В.А. Королев, Е.А. Вознесенский, Г.А. Голодковская, Ю.К. и др. Васильчук; В.Т. Трофимов, В.А. Королев, Е.А. Вознесенский, Г.А. Голодковская, Ю.К. Васильчук и др.; МГУ им. М.В. Ломоносова; Под ред. В.Т. Трофимова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во МГУ; Наука, 2005. – 1024с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-211-04848-2
367697
   Грунтоведение и инженерная геология. – Л., 1964. – 168с.
367698
   Грунтоведение и инженерная геология. – Ленинград : Ленинградский ун-т
Т. 1. – 1976. – 136с.
367699
   Грунтоведение и инженерная геология. – Ленинград : Наука
2. – 1980. – 136с.
367700
  Стасовская К.А. Грунтоведение и механика грунтов / К.А. Стасовская. – К, 1977. – 128с.
367701
  Черкасов И.И. Грунтоведение Луны / И.И. Черкасов, В.В. Шварев. – Москва : Наука, 1979. – 232 с.
367702
   Грунтовий покрив військових аеродромів України та їх можлива екологічна санація (на прикладі аеродрому в м. Прилуки) / О. Меньшов, А. Сухорада, О. Круглов, Р. Хоменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-38. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні характеристики ґрунтового покриву колишнього військового аеродрому Прилук та навколишніх природних ландшафтів. Проаналізовано можливі шляхи та перспективи екологічного очищення досліджуваних ґрунтів. Наведено перші результати ...
367703
  Тихоненко Д.Г. Грунтовий покрив дослідного поля "Роганського стаціонару" Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва / Д.Г. Тихоненко, Ю.В. Дегтярьов // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 5-13 : рис. – Бібліогр.: с. 13. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
367704
   Грунтовий покрив Рівненського району Рівненської області і стан його еродованості / В.М. Фурман, В.С. Троцюк, Т.М. Солодка, В. Яцкова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 36-43 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 43. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
367705
  Бортник С.Ю. Грунтовий покрив території Києва: сучасний стан і закономірності просторової організації / С.Ю. Бортник, Т.М. Лаврук, Л.М. Тимуляк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (84). – С. 44-49. – ISSN 0868-6939


  У статті висвітлено закономірності просторової організації природного ґрунтового покриву території Києва та особливості його сучасного стану. Показано важливе значення дослідження і картографування ґрунтів, що дозволяє розшифровувати інформацію не ...
367706
  Величко Володимир Андрійович Грунтовий покрив українського Полісся як зонально обумовленній природній комплекс, його діагностика та кваліфікація. : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.01.03. / Величко Володимир Андрійович; Ін-т грунтознавства та агрохіміі. – Харків, 1999. – 20л.
367707
  Гаврилюк В.С. Грунтовий покрив як елемент географічних ландшафтів Західного Полісся УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 79-87. – Бібліогр.: 14 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 1)
367708
  Андріюк К.І. Грунтові актиноміцети та вищі рослини / Андріюк К.І. ; АН УРСР, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. – Київ : Наукова думка, 1972. – 144 с., [6] л. іл. – Список літ.: с. 111-138
367709
  Холодний М.Г. Грунтові бактерії, значення їх у природі та сільскому господарстві / М.Г. Холодний. – К., 1931. – 42с.
367710
  Романенко Петро Олександрович Грунтові водорості лісів українських Карпат : Дис.... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Романенко Петро Олександрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 252 л. + Додаток: л.218-250. – Бібліогр.: л.:188-218
367711
  Романенко П.О. Грунтові водорості лісів українських Карпат : Автореф. дис... канд. біологічних наук: 03.00.05. / Романенко П.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17
367712
  Бойко В.Р. Грунтові водорості при взаємодії із вірусами вищих рослин: реакція культур та структурно-функціональні зміни в клітинах : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.05 - ботаніка / Бойко В.Р.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 149л. – Бібліогр.: л.135-149
367713
  Бойко В.Р. Грунтові водорості при взаємодії із вірусами вищих рослин: реакція культур та структурно-функціональні зміни в клітинах : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.05 / Бойко В.Р.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
367714
  Костіков Ігор Юрійович Грунтові водорості України : Автореф. дис. ... д-ра біолог. наук: 03.00.05 / Костіков І.Ю.; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 36 с.
367715
  Костіков Ігор Юрійович Грунтові водорості України : Дис....доктора біологічних наук:03.00.05 / Костіков Ігор Юрійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 715л. + Додатки:л.373-715. – Бібліогр.:л.316-373
367716
  Шеховцева О.Г. Грунтові водорості урбоекосистем міста Маріуполя // Грунтознавство : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2014. – Vol.15 no.1-2 (24). – С. 63-69 : табл. – Бібліогр.: с.69. – ISSN 1684-9094
367717
  Рибальченко В.М. Грунтові гіфоміцети як патогени кровосисних комарів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 49-51. – (Біологія ; Вип. 27)


  У результаті досліджень установлено видовий склад грунтових грибів, серед них виявлено види, що паразитують на кровосисних комарах.
367718
  Копилов Є.П. Грунтові гриби як біотичний чинник впливу на рослини / Є.П. Копилов, О.В. Надкернична // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 163-175. – Бібліогр.: 48 назв. – ISSN 2077-4893
367719
  Онишко О.Б. Грунтові книги як засіб забезпечення речових прав у західних воєводствах Польщі (1918-1939 рр.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 29-39. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
367720
  Віннікова Ольга Іванівна Грунтові мікроміцети і водорості лісових насаджень у південній частині східного лісостепу України : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.05 / Віннікова О.І.; МОіНУ; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – 208л. + Додатки: л.185-208. – Бібліогр.: л.157-184
367721
  Віннікова Ольга Іванівна Грунтові мікроміцети і водорості лісових насаджень у південній частині східного лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Віннікова О.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв.
367722
  Мамедов Емін Вагіфогли Грунтові поховання античного Мінгечевіра (Самуніса) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Робота присвячена аналізу археологічних розкопок, виявлених у Мінгечевірі, за результатами досліджень грунтових могил різного типу, які належать до античного періоду, проведених у сер. ХХ ст. Датування цих поховань охоплюють значний історичний період: ...
367723
  Паньків Зіновій Грунтові ресурси Львівської області та екологічні проблеми грунтокористування // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (110), липень - серпень. – С. 21-23 : табл. – Бібліогр.: 11 назв.
367724
  Позняк С.П. Грунтові ресурси України: сучасний стан, перспективи використання, відтворення й охорони / С.П. Позняк, Н.С. Гавриш // Природничі проблеми національної безпеки України у викликах новітньої історії : монографія / Г.І. Рудько, В.В. Стецюк, В.І. Біланюк, Е.Л. Бондаренко, С.Ю. та ін. Бортник. – Київ ; Львів ; Гейдельберг ; Малага ; Чернівці : Букрек, 2019. – С. 135-162. – ISBN 978-617-7770-24-3
367725
  Паньків З.П. Грунтові ресурси: значення та функції // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (25). – С. 84-95. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
367726
  Коломоєць Т. Грунтовне дослідження адміністративно-правових засад управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 161-163. – ISSN 0132-1331
367727
  Шевченко Я. Грунтовне дослідження кодифікційних процесів у сфері міжнародного приватного права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 97-100
367728
  Короєд С.О. Грунтовне дослідження міжнародного співробітництва в кримінальному провадженнні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (55). – С. 140-142. – ISSN 2413-1342
367729
  Михеєнко М.М. Грунтовне дослідження одного з основних принципів радянського кримінального процесу // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 20. – С. 152-156
367730
  Білоусенко П.І. Грунтовне дослідження розвитку лексикону української мови // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 149-154. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
367731
  Мироненко Н. Грунтовне дослідження розвитку та функціонування одного з найважливіших інститутів держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 365-366. – ISSN 0132-1331
367732
  Комзюк Л.Т. Грунтовне дослідження словацького медіа-права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 174-176. – ISSN 2227-796X
367733
  Кисіль В. Грунтовне дослідження у сфері цивільного права // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 57-58
367734
  Панков Г. Грунтовне дослідження, проведене на основі численних першоджерел : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 21-22
367735
  Панков Г. Грунтовне дослідження, проведене на основі численних першоджерел : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 21-22
367736
  Шумило І. Грунтовні економічні дослідження як фундамент для прийняття виважених рішень // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 40-43
367737
   Грунтово-географічне районування Українського Полісся / І.Я. Папіш, С.П. Позняк, Г. . Іванюк, Т.С. Ямелинець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 31-42. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
367738
  Папіш І.Я. Грунтово-географічне районування: становлення, нові підходи / І.Я. Папіш, С.П. Позняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 2 (78). – С. 18-22. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
367739
  Тригуб В.І. Грунтово-географічні дослідження в Імператорському Новоросійському університеті / В.І. Тригуб, Н.О. Попельницька // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 2 (21). – С. 166-174. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
367740
  Позняк С.П. Грунтово-географічні дослідження. / С.П. Позняк, Є.Н. Красєха. – Львів-Одеса, 1999. – 96с.
367741
  Стрельченко В.П. Грунтово-екологічні основи системи землеробства Полісся України : Автореф. ... дис. д-ра сільгосп. наук : 06.01.03 / Стрельченко В.П.;. – Київ, 1994. – 48 с.
367742
  Тригуб В.І. Грунтово-екологічні особливості міських грунтів (на прикладі м. Одеси) / В.І. Тригуб, С.В. Бочевар, А.М. Купчик // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – С. 98-109 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
367743
  Красєха Є. Грунтово-картографічні матеріали як основа при розробці землеробсько-меліоративних заходів на масивах зрошення та їхнє оцінювання / Є. Красєха, О. Цуркан // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 167-178. – (Серія географічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6441
367744
  Воротинцева Л.І. Грунтово-меліоративні аспекти відновлення зрошення на півдні України // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 12-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0587-2596
367745
  Воротинцева Л.І. Грунтово-меліоративні показники чорнозему звичайного за краплинного зрошення // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 62-68 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
367746
  Товстокорий О.В. Грунтово-мікробіологічна індикація різного агрогенного використання чорноземів типових глибоких // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 51-58 : рис. – Бібліогр.: с. 58. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
367747
  Пришляк В.М. Грунтово-регіональні особливості сівби та розробка стенду сівалки // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 183-190 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2410-1125
367748
   Грунтово-рослинний компонент природного середовища у проблемі усихання Куяльницького лиману / Я.М. Біланчин, А.О. Буяновський, М.Й. Тортик, П.І. Жанталай, М.В. Адобовська // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – С. 56-77 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
367749
  Алєксєєва Т.М. Грунтово-рослинний покрив як показник забруднення атмосферного повітря важкими металами // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 16-22 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
367750
  Каштанов С.Г. Грунтовые воды г.Казани. / С.Г. Каштанов. – Казань, 1959. – 164с.
367751
  Комарова М.В. Грунтовые воды Западного Причерноморья : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: / Комарова М.В.; АН УССР. Ин-т геологич. наук. – К., 1967. – 20л.
367752
  Смирнова А.Я. Грунтовые воды и их естественная защита от загрязнения на территории Воронежской области / А.Я. Смирнова. – Воронеж, 1986. – 108с.
367753
  Ретхати Л. Грунтовые воды и строительство / Л. Ретхати; ПОД ред. В.А. Кирюхина. – Москва : Стройиздат, 1989. – 432 с.
367754
  Исрафилов Г.Ю. Грунтовые воды Кура-Аркаксинской низменности. / Г.Ю. Исрафилов. – Баку, 1972. – 206с.
367755
  Взнуздаев С.Т. Грунтовые воды Нижнего Приднестровья / С.Т. Взнуздаев. – Москва : АН СССР, 1959. – 164с.
367756
  Грицюс А. Грунтовые грибы (polyporaceae s.1.) Литовской ССР и их хозяйственное значение : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Грицюс А. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 25 с.
367757
  Биянов Г.Ф. Грунтовые плотины на вечной мерзлоте / Г.Ф. Биянов. – Якутск, 1989. – 153с.
367758
   Грунтовые толщи Западно-Сибирской плиты. – Москва : МГУ, 1988. – 127с.
367759
  Олійник В.С. Грунтозахисна роль лісів Горган і її зміни під впливом лісоексплуатації / В.С. Олійник, А.Ю. Рак // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 103-110. – ISSN 0459-1216
367760
  Олійник В.С. Грунтозахисна роль лісу на водозборах Карпат / В.С. Олійник, Р.М. Вітер // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – С. 27-32 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 31. – ISSN 1991-606X
367761
  Щербак І.Є. Грунтозахисне землеробство у степовій зоні України / І.Є. Щербак. – Київ, 1985. – 47с.
367762
  Бураков В.І. Грунтозахисний моніторінг для формування і здійснення агроландшафтної державної земельної політики : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 3-10. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
367763
  Стецюк О.П. Грунтозахистна технологія обробітку при вирощуванні картоплі на дерново-підзолистому грунті полісся України. : Автореф... Канд.с-г.наук: 06.00.01 / Стецюк О.П.; Ін-т землеробства та ін. – К, 1995. – 23л.
367764
  Вільямс В.Р. Грунтознавство / В.Р. Вільямс. – Вид. 5-е. – Київ; Харків, 1948. – 444с.
367765
  Вільямс В.Р. Грунтознавство : Землеробство з основами грунтознавства / В.Р. Вільямс. – Вид. 6-е. – Київ, 1953. – 600с.
367766
  Гаркуша І.Ф. Грунтознавство / І.Ф. Гаркуша. – вид. 2-е, переробл. и допопн. – Київ : Держсільгоспвидав, 1954. – 400 с.
367767
   Грунтознавство. – Київ : Держсільгоспвидав, 1960. – 424 с.
367768
  Назаренко І.І. Грунтознавство : Hавчальний посібник / І.І. Назаренко. – Чернівці : Рута, 1998. – 76с.
367769
  Назаренко І.І. Грунтознавство : Підручник для студ. природничих спец. / І.І. Назаренко, С.М. Польчина, В.А. Нікорич; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2004. – 400с. – ISBN 966-8029-45-3
367770
  Назаренко І.І. Грунтознавство : підручник для студ. природ. спец. вищ. навч. закладів / І.І. Назаренко, С.М. Польчина., В.А. Нікорич. – Вид. 3-тє. – Чернівці : Книги - 21, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-2147-29-2
367771
  Лозовіцький П.С. Грунтознавство : підручник для екологів / П.С. Лозовіцький. – Київ : ЛоПаС, 2013. – 458 с. : іл., табл. – На обкл. та тит. арк. упоряд. зазнач. як авт. - Покажчики: с. 437-450. – Бібліогр.: с. 436
367772
   Грунтознавство = Gruntoznavstvo=Soil science : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2001-. – ISSN 1684-9094
Vol.15 no.1-2 (24). – 2014. – Резюме англ., рос., укр. мовами
367773
   Грунтознавство = Gruntoznavstvo=Soil science : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2001-. – ISSN 1684-9094
Vol.16, no.1/2. – 2015. – Резюме англ., рос., укр. мовами
367774
   Грунтознавство = Gruntoznavstvo=Soil science : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2001-. – ISSN 1684-9094
Vol. 16, no. 3/4. – 2015. – 96 p. – Резюме англ., рос., укр. мовами
367775
   Грунтознавство = Gruntoznavstvo=Soil science : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2001-. – ISSN 1684-9094
Vol.17, no.1/2. – 2016. – 93 с. – Резюме англ., рос., укр. мовами
367776
   Грунтознавство = Gruntoznavstvo=Soil science : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ : ТОВ "Агенство"Телепресшнформ", 2001-. – ISSN 1684-9094
Vol.17, no. 3/4. – 2016. – 117 с. – Резюме англ., рос., укр. мовами
367777
   Грунтознавство : навч. посібник для студентів спец. "Землевпорядкування і кадастр" / Бережняк М.Ф., Якубенко Б.Є., Чурілов А.М., Сендзюк Р.В. ; за ред. д-ра біол. наук, проф. Б.Є. Якубенка ; Нац. ун-т біоресурчів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2018. – 610, [2] с. : іл., табл. – Слов. грунтознавчих термінів: с. 535-554. – Бібліогр.: с. 532-534. – ISBN 978-617-7507-96-2
367778
  Позняк С. Грунтознавство в Одеському університеті: від зародження до сьогодення // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 358-368. – (Серія географічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6441
367779
  Аріон О.В. Грунтознавство з основами географії грунтів : метод. вказівки до вивчення курсу (для студ. заочного відділення) / О.В. Аріон; КНУТШ ; Геогр. ф-т; Каф. географії України. – Київ : Обрії, 2004. – 32 с.
367780
   Грунтознавство з основами геології : навчальний посібник для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навч. закладах освіти 2-4 рівнів акредитації з напрямку 1301 "Агрономія" / О.Ф. Гнатенко, М.В. Капштик, Л.Р. Петренко, С.В. Вітвицький; О.Ф. Гнатенко, М.В. Капштик, Л.Р. Петренко, С.В. Вітвицький; Кабінет Міністрів України; Нац. аграрний ун-т. – Київ : Оранта, 2005. – 648с. – ISBN 966-8754-08-5
367781
   Грунтознавство з основами геології : підручник для студентів ВНЗ / І.І. Назаренко, С.М. Польчина, Ю.М. Дмитрук, І.С. Смага, В.А. Нікорич; І.І. Назаренко, С.М. Польчина, Ю.М. Дмитрук [та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2006. – 503, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: с. 494-495. – Бібліогр.: с. 496-497. – ISBN 966-8653-48-3
367782
  Позняк С.П. Грунтознавство і географія грунтів : підручник [для студ. вищих навч. закладів] : у двох частинах / С.П. Позняк ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-769-5(Ч.1)
Ч. 1. – 2010. – 270 с. : фотоіл., табл. – Бібліогр. в кінці кожного розділу
367783
  Позняк С.П. Грунтознавство і географія грунтів : підручник [для студ. вищих навч. закладів] : у двох частинах / С.П. Позняк ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-795-4(Ч.2)
Ч. 2. – 2010. – 286 с., [36] с. іл. : табл. – Бібліогр. в кінці кожного розділу
367784
  Соколовський О. Грунтознавство на Україні / О. Соколовський. – Х., 1927. – 6с.
367785
  Махов Г.Г. Грунтознавство. Ухвалено, як підручник для сіль-госп. ін-тів і технікумів. / Г.Г. Махов. – Х., 1925. – 160с.
367786
  Глуховский Виктор Дмитриевич Грунтосиликаты, их свойства, технология изготовления и область применения : Автореф... доктора техн.наук: / Глуховский Виктор Дмитриевич; Киевский инж.-строит. ин-т. Науч.-исслед. лаборатория грунтосиликатов. – Киев, 1965. – 44л. – Бібліогр.:с.43-44
367787
  Крокос В.І. Грунтотворчі породи Проскурівської округи / В.І. Крокос. – С. 11-20. – Окр.відбиток
367788
  Иванов П.Л. Грунты и основания гидротехнических сооружений / П.Л. Иванов. – Москва : Высшая школа, 1985. – 352с.
367789
  Иванов П.Л. Грунты и основания гидротехнических сооружений / П.Л. Иванов. – М, 1991. – 447с.
367790
  Молодых И.И. Грунты подов и степных блюдец субаэрального покрова Украины / И.И. Молодых. – К., 1982. – 159с.
367791
  Лукашев К.И. Грунты СССР / К.И. Лукашев. – Л., 1939. – 364с.
367792
  Демченко М.В. Група "Визволення праці" і перший соціал-демократичний гурток у Києві : (до 100-річчя групи "Визволення праці") // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 17-24. – (Історичні науки ; вип. 25). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье на основе значительного фактического материала, в том числе и неопубликованных источников, показана деятельность первой марксистской организации России - группы "Освобождение труда" и первого социал-демократического кружка в Киеве - по ...
367793
  Куюн С. Група "Приват": житимемо по-новому? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 вересня (№ 33). – С. 11


  "Подальші трансформації групи "Приват" будуть найкращим маркером змін у країні. Нова влада активно набуває прав, країна знову збирається жити по-новому. Задекларовано основні цілі, окреслено ворогів і союзників. Напевно, найпотужнішим моралізатором ...
367794
  Качуровський І. Група "Світання" та її місце в українському письменстві // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 10. – С. 140-142. – ISSN 0868-4790
367795
  Кудрявцева Г.М. Група автоморфізмів деформованої інверсної симетричної напівгрупи / Г.М. Кудрявцева, Г.Ю. Цяпута // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 101-105. – (Математика. Механіка ; вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  У термінах стандартних теоретико-групових конструкцій описано будову групи автоморфізмів деформованої скінченної інверсної симетричної напівгрупи IS[нижній індекс n]. The structure of the automorphism group of the sandwich semigroup IS[lower index n] ...
367796
  Шевцов А.І. Група БРІКС та нова парадигма міжнародних відносин / А.І. Шевцов, Г.І. Мерніков // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Горбулін В.П., Власюк О.С., Ляшенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 17-26
367797
  Юричко А.В. Група впливу - секретна зброя інформаційного впливу геополітичних ігор // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Журналістика" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2007. – Вип. 1 (6). – С. 138-143


  За мету ставилося класифікувати країни за рівнем їх інформаційного маніпулятивного впливу на Україну. В досліджені проаналізовані періодичні друковані видання в 68 країнах світу, оброблено 4266 інформаційних повідомлень та аналітичних статей за період ...
367798
  Коржанський М.Й. Група осіб як суб"єкт злочину // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 53-57.
367799
   Група самозахисту. – К., 1953. – 223с.
367800
  Харчук О.О. Група Світового банку в системі міжнародних валютно-кредитних інституцій / О.О. Харчук, О.О. Білий // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 362-366. – ISSN 2219-5521
367801
  Бановик-Марковска Групен портрет : културолошки и литературно-теориски есеи / Ангелина Бановик-Марковска. – Скопjе : МАГОР, 2007. – 147 с. – (Современа мисла). – ISBN 978-9989-183-19-5
367802
  Стахів Людмила Леонідівна Групи Брауера полів раціональних функцій над псевдоглобальними полями та еліптичних кривих над псевдолокальними полями : Дис... канд. фізико-математ.наук: 01.01.06 / Стахів Людмила Леонідівна; Львів. держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1999. – 119л. – Бібліогр.:л.109-119
367803
  Мельник О. Групи галактик: ідентифікація та фізичні властивості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 40-49. – (Астрономія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглянуто напбільш поширені методи відбору галактик у групи та наведено головні результати з вивчення фізичних властивостей груп галактик. The work deals with the most widely used methods of galaxy groups selection and presents the main ...
367804
  Лавренюк Я.В. Групи гомеоморфізмів канторових просторів : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра та теорія чисел / Лавренюк Я.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 280л. – Бібліогр. : л.262-280
367805
  Лавренюк Я.В. Групи гомеоморфізмів канторових просторів : автореф. ... д-ра. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Лавренюк Я.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 25 с. – Бібліогр.: 20 назв
367806
  Кучменко Світлана Миколаївна Групи з великими системами підгруп, близьких до нормальних : Дис. ... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Кучменко С.М.; Нац. акад. державної податкової служби України. – Ірпінь, 2005. – 122 л. – Бібліогр.: л.115-122
367807
  Кучменко Світлана Миколаївна Групи з великими системами підгруп, близьких до нормальних : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Кучменко С.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
367808
  Требенко Д.Я. Групи з деякими обмеженнями для неінваріантних підгруп. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Требенко Д.Я.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 13л.
367809
  Требенко Дмитро Якович Групи з деякими обмеженнями для системи неінваріантних підгруп. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Требенко Дмитро Якович; АН України, ін-т математики. – К., 1993. – 96л. – Бібліогр.:л.90-96
367810
  Левіщенко С.С. Групи з деякими системами дисперсивних підгруп : Автореф. дис. ... д-ра фіз.- мат. наук : 01.01.06 / Левіщенко С. С.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 32 с.
367811
  Лиман Федір Миколайович Групи з заданими системами нормальних підгруп та з обмеженнями на нормалізатори деяких систем підгруп : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.01.06 / Лиман Федір Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 29л.
367812
  Лиман Ф.М. Групи з заданими системами нормальних підгрупп та з обмеженнями на нормалізатори деяких систем підгруп. : Дис... Доктора фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Лиман Ф.М.; Сумський держ. педагог. ін-т ім. А.С.Макаренка. – Суми, 1996. – 212л. – Бібліогр.:л.198-212
367813
  Мазурок О.О. Групи з невеликими комутантами : Дис... канд.фіз.-мат.наук: 01.0106 / Мазурок О.О.; Ін-т математики НАН України. – К., 1998. – 121л. – Бібліогр.:л.114-121
367814
  Мазурок О.О. Групи з невеликими комутантами : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.01.06 / Мазурок О. О.; КУ. – К., 1998. – 15л.
367815
  Мазурок О.О. Групи з невеликими комутантами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Мазурок О. О.; КУ. – К., 2000. – 16л.
367816
  Мазурок О.О. Групи з невеликими комутантами : 01.01.06:Дис. ... канд. фіз.-мат. наук / Мазурок О. О.; Ін-т математики НАН України. – Київ, 2000. – 125л. – Бібліогр.: С. 118-125
367817
  Немчанінова Т.М. Групи з нескінченним центральним нециклічним метациклічним комунтантом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 21-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Охарактеризовано групи G з центральним нескінченним нециклічним метациклічним комутантом G". Ключові слова: комутант, центральна підгрупа, метациклічна підгрупа. The groups G with the central infinite metacyclic noncyclic commutant G" are ...
367818
  Коваленко Володимир Іванович Групи з нормальними неметациклічними підгрупами : Дис....канд.фізико-математ.наук:01.01.06 / Коваленко Володимир Іванович; Нац.пед.ун-тет ім.М.П.Драгоманова. – Київ, 2000. – 109л. – Бібл.:л.103-109
367819
  Коваленко В.І. Групи з нормальними неметациклічними підгрупами : Автореф. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Коваленко В.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 13 с. – Бібліогр.: 11 с.
367820
  Мельник Т.І. Групи з нормальними нормалізаторами підгруп і циклічним комутантом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-75. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються групи, у яких нормалізатор кожної підгрупи є нормальна підгрупа.
367821
  Калашнікова Наталія Вікторівна Групи з обмеженням для деяких фактор-груп : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Калашнікова Наталія Вікторівна; Мін-во освіти України. Дніпропетровський держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1998. – 111л. – Бібліогр.:л.106-111
367822
  Друшляк М.Г. Групи з обмеженням на норми заданих систем підгруп : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Друшляк Марина Григорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
367823
  Калашнікова Наталія Вікторівна Групи з обмеженнями для деяких фактор-груп : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук : 01.01.06 / Калашнікова Наталія Вікторівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
367824
  Немчанінова Т.М. Групи з обмеженнями на комутант : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Немчанінова Т.М.; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2008. – 123л. – Бібліогр.: л.116-123
367825
  Немчанінова Т.М. Групи з обмеженнями на комутант : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06. - Алгебра і теорія чисел / Немчанінова Тетяна Миколаївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
367826
  Лукашова Т.Д. Групи з обмеженнями на нормалізатори заданих систем підгруп : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Лукашова Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16с. – Бібліогр.:16с.
367827
  Лукашова Тетяна Дмитрівна Групи з обмеженнями на нормалізатори заданих систем підгрупи : Дис.... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Лукашова Тетяна Дмитрівна; Сумський держ. педагог. ун-тет ім.А.С.Макаренка. – Київ, 2001. – 119 л. – Бібліогр.: л.114-119
367828
  Друшляк М.Г. Групи з обмеженнями на норми заданих систем підгруп : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Друшляк Марина Григорівна ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2011. – 124 л. – Бібліогр.: л. 110-124
367829
  Ярова О.А. Групи з обмеженнями на підгрупи, що не є нормальними : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Ярова О.А. ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2009. – 106 л. – Бібліогр.: л. 100-106
367830
  Ярова О.А. Групи з обмеженнями на підгрупи, що не є нормальними : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06. / Ярова О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 15с. – Бібліогр.: 7 назв
367831
  Одінцова О.О. Групи з сепаруючими підгрупами відносно системи нециклічних підгруп // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 57-63. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Подано опис періодичних локально ступінчастих груп G, в яких нормальними є нециклічні підгрупи, коли вони не належіать деякій підгрупі з групи G. It"s described the periodic local graded groups G in which non-cyclic subgroups are normal when they ...
367832
  Черненко І.Є. Групи з трьома інволюціями і квазіцентральним комутантом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 86-90. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі описані всі 2-групи G з трьома інволюціями, що є розширеннями своєї квазіцентральної підгрупи D за допомогою групи кватерніонів порядку 8.
367833
  Верпатова Н.Ю. Групи з узагальнено доповнюваними підгрупами : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Верпатова Н. Ю.; Верпатоа Н. Ю.; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1998. – 158л. – Бібліогр.:л.150-158
367834
  Верпатова Н.Ю. Групи з узагальнено доповнюваними підгрупами. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Верпатова Н.Ю.; КУ. – К., 1998. – 16с.
367835
  Кузенний М.Ф. Групи з умовами транзитивності нормальності для набелевих підгруп. : Автореф. дис. ... канд.фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Кузенний М.Ф.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1995. – 21 с.
367836
  Коваль Тетяна Валеріївна Групи з умовами щільності нормальності для нециклічних підгруп : Дис...канд.фіз.мат.наук:01.01.06 / Коваль Тетяна Валеріївна; АДПСУ. – Ірпінь, 2001. – 116 л. – Бібліогр.:л.104-116
367837
  Коваль Т.В. Групи з умовами щільності нормальності для нециклічних підгруп : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Коваль; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17с. – Бібліогр.:с.14-15
367838
  Семко М.М. Групи з умовами щільності нормальності та її узагальнень для деяких систем підгруп : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.01.06 / Семко М.М.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 33 с. – Бібліогр.: 24 назв.
367839
  Семко Микола Миколайович Групи з умовами щільності нормальності та її узагальнень для деяких систем підгруп : Дис. ...доктора фізико-математ.наук:01.01.06 / Семко Микола Миколайович; Академія держ.податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – 301л. – Бібліогр.:л.286-301
367840
  Артемович О.Д. Групи з умовою максимальності для негіперцентральних підгруп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В роботі охарактеризовані групи, які не є скінченно породженими і задовольняють умову максимальності для негіперцентральних (відповідно ненільпотентних) підгруп.
367841
  Одінцова Оксана Олександрівна Групи з умовою сепараторної нормальності для деяких систем нециклічних підгруп : Дис.канд.фізико-математ.наук: 01.01.06 / Одінцова Оксана Олександрівна; КУ ім.Т.шевченка. – Київ, 2001. – 116л. – Бібл.:л.:112-116
367842
  Одінцова О.О. Групи з умовою сепараторної нормальності для деяких системних нециклічних підгруп / Одінцова О.О.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 17с. – Бібліогр.:с.15
367843
  Мазурок О.О. Групи з циклічним комутантом порядку р2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-37. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлюється опис груп з назви роботи у вигляді добутку G = CD з повністю описаною нормальною підгрупою С і підгрупою D, що має певний стандартизований опис.
367844
  Лавренюк Я.В. Групи зберігаючих міру гомеоморфімів множини Кантора / Я.В. Лавренюк, В.В. Некрашевич // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 6
367845
  Олійник Б.М. Групи ізометрій і алгебраїчно-комбінаторні властивості метричних просторів з умовами скінченності : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Олійник Богдана Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 413 л. – Бібліогр.: л. 272-285
367846
  Олійник Б.В. Групи ізометрій і алгебраїчно-комбінаторні властивості метричних просторів з умовами скінченності : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Олійник Богдана Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 32 с. – Бібліогр.: 54 назви
367847
  Биковець В.І. Групи інтересів в процесі взаємодії громадянського суспільства і держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-48. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено вивченню політичної діяльності груп інтересів в контексті взаємодії громадянського суспільства та держави, на основі аналізу її основних концепцій та теорій, і стану такої взаємодії в сучасній Україні. Проаналізовано можливі шляхи ...
367848
  Тупиця О.Л. Групи інтересів сучасного суспільства та профспілки: аспекти політичної співпраці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 13-20. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 1 (29)). – ISSN 2312-2714
367849
  Тимченко М.М. Групи інтересів та їх роль у процесах партійної комунікації // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 197-199
367850
  Шаян О.Л. Групи інтересів як суб"єкти політичних рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
367851
  Цвих В. Групи інтересів, їх інститути та організації в громадянському суспільстві // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.33-46. – ISSN 1609-5499
367852
  Цвих В.Ф. Групи інтересів/тиску: визначення, класифікація, межі функціонування та розрізнення / В.Ф. Цвих ; Бібліотека Київської міської організації НДП. – Київ, 2002. – 18с.
367853
   Групи країн за часткою у світовому ВВП, експорті товарів та послуг і населенні, 2006 / джерело: World Economic Outlook, October 2007 (IMF) // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (2). – С. 123-125. – ISSN 1684-906Х
367854
   Групи країн за часткою у світовому ВВП, експорті товарів та послуг і населенні, 2006 / джерело: World Economic Outlook, October 2007 (IMF) // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (1). – С. 123-125. – ISSN 1684-906Х
367855
  Бабич В.М. Групи Пуанкаре деякого класу біомодульних задач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-11. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  За допомогою техніки групоїдів досліджуються групи Пуанкаре деякого класу бімодульних задач над кільцем степеневих рядів від однієї змінної над полем. Using gropuoid technique we investigate Poincare groups of some class of bimodule problems over the ...
367856
  Казимір П. Групи реформ суспільного страхування в Польщі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-39. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817
367857
  Брезвін А. Групи ризику і податкова застава // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 11/12. – С.34-37
367858
  Болгов Р.О. Групи смерті - кіберзлочинність нового рівня // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 196-199. – ISSN 2219-5521
367859
  Артемович О.Д. Групи, близькі до нерозкладних, і пов"язані з ними задачі теорії кілець : Автореф. дис. на здобуття д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.06. / Артемович О.Д.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 33с.
367860
  Беркович Є.Л. Групи, породжені скінченними автоматами спеціальних типів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Беркович Євген Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Одеса, 2012. – 108 л. – Бібліогр.: л. 104-108
367861
  Беркович Є.Л. Групи, породжені скінченними автоматами спеціальних типів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Беркович Євген Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
367862
  Озирный В.Г. Групкомсорг / В.Г. Озирный. – Москва, 1975. – 127с.
367863
  Мекуш О.Г. Групова верифікація цифрових підписів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 281-285. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто алгоритми групової верифікації модулярного експоненціювання та їх застосування до групової верифікації цифрового підпису DSS. Пропонується загальний тест "малих експонент" для прискорення групової верифікації цифрового підпису ...
367864
  Мартинюк Ю.П. Групова вправа - панацея у формуванні професійної компетенції з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С.33-38 : фото
367865
  Лісневська А.О. Групова дискусія як інструмент конструювання у студентів уявлень про медіаосвіту // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 323-330
367866
  Паокась Лілія Групова діяльність учнів на нестандартних уроках з фізичної географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 37-39. – Бібліогр. 5 назв
367867
  Горностай П.П. Групова ідентичність як предмет психології малих груп // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 105-112. – ISBN 978-966-8063-90-11
367868
  Магда О. Групова класифікація класу квазілінійних рівнянь гіперболічного типу відносно алгебр Лі невисокої розмірності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 33-39. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Розв"язано задачу групової класифікації класу квазілінійних рівнянь гіперболічного типу з двома незалежними змінними відносно три-, чотири- та п"ятивимірних алгебр Лі. We solve the problem of description of a class of quasilinear equations of ...
367869
  Засадко Т.М. Групова класифікація рівнянь Шродінгера зі змінною масою / Т.М. Засадко, А.Г. Нікітін // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут, математики Національної, академії наук України. – Київ, 2014. – Т. 11, № 1 : Актуальні проблеми математичної фізики та її застосування. – С. 228-240. – ISSN 1815-2910
367870
  Засадко Т.М. Групова класифікація рівнянь Шрьодінгера зі змінною масою для двовимірного випадку // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5
367871
  Манжос Оксана Групова робота на уроках української мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 2-3. – ISSN 0130-5263
367872
  Довгорук Л.П. Групова форма навчання іноземній мові майбутніх спеціалістів у вищих навчальних закладах // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2017. – № 1 (17). – С. 41-46
367873
   Групове експертне оцінювання та компетентність експертів / Величко О.М. [та ін.] ; за заг. ред. О.М. Величка ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса : Бондаренко М.О., 2015. – 284, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-221. – ISBN 978-617-7261-28-4
367874
  Хандшке Є. Групове страхування життя з капіталізаційним фондом в польській системі пенсійного страхуваннчя / Є. Хандшке, К. Лискава // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-25. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблеми виникнення і подолання пенсійного ризику в сучасних системах пенсійного страхування на прикладі Республіки Польща. Одним зі способів вирішення цієї проблеми автори вважають розширення групового страхування життя з ...
367875
  Гуленко А. Груповий коучинг як технологія формування цілісної особистості студента // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 36-42. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається актуальне питання психологічних особливостей формування цілісної особистості в умовах сучасного мультикультурального суспільства, подано результати аналізу літературних джерел з даної проблематики; особлива увага приділена ...
367876
  Федченко В. Груповий метод розслідування кримінальних справ: деякі питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.55-58. – ISSN 0132-1331
367877
  Чмих В.О. Груповий позов та етапи його становлення у цивільному процесі // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 327-329. – ISBN 978-617-7096-97-8
367878
  Майстренко Л. Груповий позов у Швеції: загальна характеристика за законом // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 38-43. – ISSN 1026-9932
367879
  Бринзила А.А. Груповий позов як засіб судового захисту прав споживачів // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 296-299. – ISBN 978-617-7096-97-8
367880
  Бойченко Олександр Груповий портрет з Марадоною // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 104-105. – ISSN 0130-5212
367881
   Груповий психоаналіз : Навчальний посібник для психіатрів, психотерапевтів, психологів. – Львів : Класика психотерапії, 2004. – 192с. – ISBN 966-7493-88-1
367882
  Маршалковска-Кшесь Груповий судовий позов як одна з форм правової охорони, що надається більшій кількості суб"єктів // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2012. – N 3. – С. 261-269. – ISSN 2082-4939
367883
  Регіцці Г. Групові позови в Італії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 18-27. – ISSN 1026-9932
367884
  Губська А.В. Групові позови в цивільному процесі : монографія / Губська Алла Володимирівна, Київець Олена Валеріївна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2015. – 179, [1] с. – Бібліогр.: с. 162-179. – ISBN 978-617-7220-53-3
367885
  Татулич І.Ю. Групові позови у цивільному судочинстві // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 158-161. – ISBN 978-617-7096-97-8
367886
  Погребняк М. Групові позови як гарантії захисту прав та інтересів громадян в умовах державотворення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 426-428. – ISBN 978-617-7069-17-0
367887
  Козакова Л.В. Групові та парні методи роботи на уроках української мови та літератури (практичний аспект) // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 16/18 (272/274). – С. 17-23
367888
  Дмитрук О. Групові туристські вправи як інноваційний метод практичної підготовки фахівців географів / О. Дмитрук, С. Дмитрук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 7-10. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовується використання групових туристських вправ як інноваційного методу практичної підготовки фахівців географів. The exploration of the group tourist exercises as an innovation method for the practical prepare of the specialists of geography ...
367889
  Галацин К. Групові форми організації пізнавальної діяльності студентів майбутніх інженерів на заняттях з англійської мови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 42-45. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (302)). – ISSN 1729-360Х
367890
  Каленський А.А. Групові цифрові підписи. Методи безпечного видалення члена з групи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 97-110. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається один з важливих криптографічних засобів захисту інформації в групах - цифровий підпис. Проводиться огляд схем побудови групових цифрових підписів з можливістю безпечного видалення члена з групи. One of important cryptographic facilities ...
367891
  Каленський А.А. Групові цифрові підписи. Методи досягнення константної довжини групового ключа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 130-143. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається один з важливих криптографічних засобів захисту інформації в групах - цифровий підпис. Проводиться огляд розвитку схем побудови групових цифрових підписів з константною довжиною групового ключа. Акцентується увага на проблемах пов"язаних ...
367892
  Борозняк А.И. Группа "Белая роза": германские антинацисты и их представления о России // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 2. – С. 144-163. – ISSN 0130-3864
367893
  Зюлковский Е. Группа "Михаил" радирует / Е. Зюлковский. – М., 1976. – 192с.
367894
   Группа "Освобождение труда" : (Из архивов Г.В. Плеханова, В.И. Засулич и Л.Г. Дейча). – Москва : Госиздат
Сб. № 1. – 310 с.
367895
   Группа "Освобождение труда" : (Из архивов Г. В. Плеханова, В. И. Засулич и Л. Г. Дейча). – Москва-Л. : Госиздат
Сб. № 4. – 1926. – 420 с.
367896
   Группа "Освобождение труда" : (Из архивов Г.В. Плеханова, В.И. Засулич и Л.Г. Дейча). – Москва-Л. : Госиздат
Сб. № 5. – 1926. – 334 с.
367897
   Группа "Освобождение труда" : (Из архивов Г.В. Плеханова, В.И. Засулич и Л.Г. Дейча). – Москва-Л. : Госиздат
Сб. № 6. – 1928. – 341 с.
367898
   Группа "Освобождение труда". – Москва, 1934. – 114с.
367899
  Жуйков Г.С. Группа "Освобождение труда" / Г.С. Жуйков. – Москва, 1962. – 166с.
367900
  Паукова В.А. Группа "Освобождение труда" и международное социалистическое движение (80-90-е годы XIX века) / В.А. Паукова. – Кишинев, 1963. – 67с.
367901
   Группа "Освобождение труда" и общественно-политическая борьба в России. – Москва, 1984. – 270с.
367902
   Группа "Освобождение труда" и распространение марксизма в России. – Пермь, 1986. – 171с.
367903
  Сутягина М.В. Группа "Сумитомо" / М.В. Сутягина. – М., 1979. – 160с.
367904
  Обминский Э.Е. Группа 77: Многосторон. экон. дипломатия развивающихся стран. / Э.Е. Обминский. – М., 1981. – 253с.
367905
  Иванов А.А. Группа №13 / А.А. Иванов, Е. Карелов. – Москва, 1969. – 119с.
367906
  Овсянникова С.А. Группа Благоева. Из истории распространения марксизма в России / Овсянникова С.А. – Москва, 1959. – 96 с.
367907
  Коваленко Н.В. Группа глаголов движения во французском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 664 / Коваленко Н.В.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1972. – 16л.
367908
  Кругляк С.А. Группа Гротендика и целочисленные матричные кольца второго порядка. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кругляк С.А.; АН УССР. Ин-тут матем. – К., 1966. – 10л. – Бібліогр.:с.8-10
367909
  Черепанов А. Группа докладчиков райкома партии. / А. Черепанов. – Красноярск, 1954. – 36с.
367910
  Данилов В.И. Группа классов дивизоров локального кольца : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 004 / Данилов В.И.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 12с. – Бібліогр.:с.10-12
367911
  Зуб С.С. Группа Ли как конфигурационное пространство для простой механической системы // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 84-94. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
367912
  Федоров Ф.И. Группа Лоренца / Ф.И. Федоров. – Москва : Наука, 1979. – 384с.
367913
  Винтерниц П. Группа Лоренца и релятивисткие симметрии в теории элементарных частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 2680 / Винтерниц П.; Объединен. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1966. – 11л. – Бібліогр.:с.9-10
367914
  Шефтель М.Б. Группа Лоренца, гармонический анализ и релятивистские амплитуды. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Шефтель М.Б.; ОИЯИ. Лабор. теоретич. физики. – Дубна, 1969. – 17л.
367915
  Шепелев Г.И. Группа Лоренца: обобщенные матричные элементы и метод С-системы координат : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Шепелев Г.И. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1974. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
367916
  Демушкин С.П. Группа максимального р-расширения локального поля : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Демушкин С. П.; АН СССР, Метем. ин-т. – М., 1959. – 4л.
367917
   Группа народного контроля на промышленном предприятии. – М., 1976. – 111с.
367918
  Савин А.П. Группа обобщенных разбиений совершенно нормальных пространств : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Савин А. П.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1962. – 5л.
367919
  Мечетный Б.Т. Группа особого назначения / Б.Т. Мечетный. – Москва, 1987. – 175 с.
367920
  Султанова Р.Г. Группа предлогов, выражающих причинные отношения в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Султанова Р.Г.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1968. – 25л.
367921
  Довгун А.И. Группа продленного дня / А.И. Довгун, Г.М. Мельникова. – Челябинск, 1962. – 71с.
367922
  Менский М.Б. Группа путей: измерение, поля, частицы / М.Б. Менский. – Москва : Наука, 1983. – 319 с.
367923
  Богданов Е.Н. Группа риска / Е.Н. Богданов. – М, 1991. – 238с.
367924
  Литвинова Е.И. Группа русских говоров с явлениями редукции гласных на территории Удмуртской АССР : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Литвинова Е.И. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 23 с.
367925
  Горчаков Ю.М. Группа с конечными классами сопряжённых элементов / Ю.М. Горчаков. – Москва, 1978. – 119 с.
367926
   Группа самозащиты : Учебное пособие. – Москва : Военное издательство, 1950. – 180 с.
367927
   Группа семи: Пейзажная живопись Канады из канадской коллекции Мак-Майкл : Каталог выставки. – Москва, 1977. – 77с.
367928
  Уринов А. Группа симметричных глаголов. (К проблеме инвариантности глаголов в соврем. франц. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Уринов А.; Моск. гос. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1971. – 31л.
367929
  Грудинин О.Г. Группа специального назначения / О.Г. Грудинин. – Москва, 1964. – 176с.
367930
  Дворкина М.Я. Группа специальностей "Документальная информация" в Номенклатуре специальностей научных работников должна быть сохранена // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 1. – С. 34-36. – ISSN 0869-608Х


  В статье выражается несогласие с тем, что Ю. Н. Столяров относит библиотековедение, библиографоведение и книговедение к социологии. Обосновано отнесение названных наук к документально-информационным наукам.
367931
  Столяров Ю.Н. Группа специальностей "Документальная информация" на грани исключения из номенклатуры специальностей научных работников // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 4. – С. 22-27. – ISSN 0869-608Х


  О необходимости установить место научной специальности "Библиотековедение, библиографоведение и книговедение", а также смежных с нею дисциплин в Номенклатуре специальностей научных работников говорится в статье. Рассматриваются варианты их отнесения в ...
367932
  Мазо В.Д. Группа существительного в бирманском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Мазо В. Д.; ЛГУ. – Л., 1970. – 17л.
367933
  Мазо В.Д. Группа существительного в бирмансом языке / В.Д. Мазо. – М, 1978. – 230с.
367934
  Петкявичус В. Группа товарищей : роман / В. Петкявичус; пер. с лит. Н. Шифоренко. – Москва : Советский писатель, 1984. – 245 с.
367935
  Комкова Е.Г. Группа химических астероидов / Е.Г. Комкова. – М., 1984. – 174с.
367936
  Степановский Ю.П. Группа шестимерных вращений и ее применение к описанию поляризованных частиц с различными спинами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Степановский Ю.П. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1969. – 14 с.
367937
  Заворотов В.А. Группа, где всем интересно. / В.А. Заворотов. – М., 1989. – 188с.
367938
  Озирный В.Г. Группа: собрание, бюро, сектор, председатель / В.Г. Озирный. – Москва : Советская Россия, 1979. – 56 с.
367939
  Жуков Н.Н. Группирование геологических объектов по комплексу показателей информационно-логической системой "Фильтр" / Н.Н. Жуков, К.А. Лобанов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 18-21 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 13). – ISSN 0203-7319
367940
  Гурьянов А. Группирование организационных структур по функциональному и рыночному признаку / А. Гурьянов, О. Гетьман // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 61-62. – Библиогр.: 1 назв. – ISSN 1810-3944
367941
  Мартынюк В.Е. Группирование ошибок, вызываемых импульсными помехами в каналах передачи данных. : Автореф... канд. техн.наук: 291 / Мартынюк В.Е.; Киев. ин-т инж. граждан. авиации. – К., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22
367942
  Карп Б.Я. Группирование пневматических источников при сейсморазведке при акваториях. / Б.Я. Карп, Г.И. Букина. – М., 1988. – 78с.
367943
  Бодин Н.А. Группированные выборки и теория ошибок округления : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бодин Н. А.; АН СССР, Матем. ин-т, Ленингр. отд-ние. – Л., 1967. – 11л.
367944
  Плошко Б.Г. Группировка и системы статистических показателей / Плошко Б.Г. – Москва : Статистика, 1971. – 176 с. – Библиогр.: с. 175
367945
   Группировка учащихся в индустриальной школе. – М.-Л., 1930. – 31с.
367946
  Елисеева И.И. Группировка, корреляция, распознавание образов. / И.И. Елисеева. – Москва : Статистика, 1977. – 143с.
367947
  Миркин Б.Г. Группировки в социально-экономических исследованиях / Б.Г. Миркин. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 223 с.
367948
  Григорьянц М.Г. Группировки и их значение в анализе численности и состава населения : Автореф... канд. экон.наук: / Григорьянц М.Г.; Рост. гос. ун-т. Объедин. учен. совет по обществ. наукам. – Ростов -на-Дону, 1964. – 20л.
367949
  Корнилова Т.В. Группировки мотивационно-личностных свойств как регулятивные системы принятия решений / Т.В. Корнилова, С.Д. Смирнов // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 6. – С.73-84. – ISSN 0042-8841
367950
  Групповая Групповая выставка московских художников: А.Бродская, А.Журов, Л.Ратнер, Т.Рейн, Е.Родионова. Акварель.Рисунок. Эстамп. Кат. выст. / Групповая, московских художников. Москва. выставка, 1983. – М., 1983. – 47с.
367951
  Групповая Групповая выставка московских художников: Л.Рябов, М.Сидоров, В.Фукс. Каталог выставки / Групповая, московских художников. Москва. выставка, 1982. – М., 1982. – 15с.
367952
  Групповая Групповая выставка произведений графиков Азербайджанской ССР. Каталог / Групповая, произведений графиков АзССР Москва. выставка, 1978. – М., 1978. – 20с.
367953
  Групповая Групповая выставка произведений молодых художников Казахстана: (Каталог) / Групповая, выставка произведений молодых художников Казахстана. – М., 1976. – 31с.
367954
   Групповая выставка произведений московских живописцев: Живопись. Каталог : Групповая выставка произведений московских живописцев. Москва. 1978. – Москва, 1978. – 51с.
367955
  Групповая Групповая выставка произведений московских художников. Живопись, скульптура, графика. Каталог / Групповая, выставка произведений московских художников. – Москва, 1976. – с.
367956
  Групповая Групповая выставка произведений московских художников. Живопись. Скульптура. Каталог выставки / Групповая, произведений московских художников. Москва. выставка, 1977. – М., 1977. – 48с.
367957
  Групповая Групповая выставка произведений московских художников: А.Демко, Т.Ковригина, В.Прокофьев, Г.Свирин, В.Щербинин. Графика, живопись. Каталог / Групповая, выставка произведений московских художников. – М., 1982. – 48с.
367958
   Групповая выставка произведений московских художников: Б.Берендгоф, И.Блюмень, И.Васнецова и др. (Каталог) : Групповая выставка произведений московских художников. Москва. 1979. – Москва, 1979. – 57с.
367959
   Групповая выставка произведений московских художников: Живопись, графика. скульптура, декор.-прикл. искусство. Каталог : Групповая выставка произведений московских художников. Москва. 1982. – Москва, 1982. – 63с.
367960
   Групповая выставка произведений московских художников: Скульптура, керамика, гобелен, живопись, графика. Каталог выставки : Групповая выставка произведений московских художников. Москва. 1979. – Москва, 1979. – 47с.
367961
   Групповая выставка произведений художников - бывших воспитанников Горьковского специального детского дома музыкально-художественного воспитания: ( : живопись : графика : монум. искусство : архит. проекты. – Москва, 1983. – 47 с.
367962
  Групповая Групповая выставка произведений художников Казахстана: Графика. Скульптура. Каталог / Групповая, произведений художников Казахстана. Москва. 1980 выставка. – М., 1980. – 43с.
367963
  Групповая Групповая выставка произведений художников Киргизии: Графика. Скульптура: Каталог / Групповая, выставка произведений художников Киргизии. – М., 1978. – 51с.
367964
  Групповая Групповая выставка произведений художников монументалистов: А.Вязов, В.Глазков, А.Дронов, В.Зубарев, О.Осин, Г.Павлов, А.Ухлин. Живопись: Каталог / Групповая, произведений художников монументалистов. Москва. выставка, 1978. – М., 1978. – 40с.
367965
  Групповая Групповая выставка произведений художников Туркмении: Живопись. Скульптура. Эскизы кинодекораций. Каталог / Групповая, произведений художников Туркмении. Москва. 1979 выставка. – М., 1979. – 26с.
367966
   Групповая выставка четырнадцати московских художников: Живопись: станковая, монументальная. Графика: плакат, станковая графика, кн. ил. Скульптура: станковая, малых форм. (Каталог). – Москва, 1990. – 192с.
367967
  Вайнер Анна Владимировна Групповая готовность к риску как социально-психологический фактор эффективности управленческих команд // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 45-54. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Представлен анализ классических и современных подходов и исследований готовности к риску. Предлагается типология явлений риска на основе категорий, разработанных Ф.Е. Василюком. Приводятся результаты проведенного на управленческих командах исследования ...
367968
  Козубовский В.М. Групповая готовность операторов к сложным видам совместной деятельности : Автореф... д-ра психол. наук: 19.00.03 / Козубовский В.М.; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 41с.
367969
  Козубовский В.М. Групповая готовность операторов к сложным видам совместной деятельности : Дис... д-ра психол. наук: 09.00.03 / Козубовский В.М.; Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище ПВО. – Минск, 1990. – 386л. – Бібліогр.:л.372-386
367970
  Плющ А.М. Групповая дискуссия как элемент технологий формирования представлений о модернизационных процессах в обществе // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 262-277
367971
  Семенова Н.К. Групповая консультация по литературе в старших классах заочной школы. / Н.К. Семенова. – М., 1963. – 55с.
367972
   Групповая межсекционная выставка произведений московских художников. Живопись, скульптура, графика: (Каталог выставки) : Групповая межсекционная выставка произведений московских художников. – Москва, 1977. – 66с.
367973
   Групповая межсекционная выставка произведений московских художников. Живопись. Скульптура. Графика. Каталог. : Групповая межсекционная выставка произведений московских художников. Москва. 1978. – Москва, 1978. – 55с.
367974
  Кашпировский А.М. Групповая неспецифическая психотерапия / А.М. Кашпировский ; Междунар. центр психотерапии, Фонд исслед. феномена Кашпировского. – Москва : [б. и.], 1993. – 232 с.
367975
   Групповая обработка произведений печати.. – М., 1958. – 95с.
367976
  Прозументов Л.М. Групповая преступность несовершеннолетних и ее предупреждение / Л.М. Прозументов. – Томск, 1993. – 142с.
367977
  Рудестам К. Групповая психология : Психокоррекционные группы, теория и практика / К. Рудестам. – Москва, 1993. – 368 с.
367978
  Рудестам К. Групповая психология: Психокоррекционные группы: теория и практика. / К. Рудестам. – М., 1990. – 368с.
367979
  Рудестам К. Групповая психотерапия : Психокоррекционные группы, теория и практика / К. Рудестам. – 2 - е изд. – Москва : Прогресс, 1993. – 368с. – ISBN 5-01-004123-5
367980
  Маркова Н.А. Групповая работа в подготовке студентов высшей школы / Н.А. Маркова, Д.А. Марков // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 8, август. – C. 41-46. – ISSN 1026-955X


  Проведен сравнительный анализ индивидуальных и групповых методов в процессе обучения в высшем учебном заведении. Соответствующая работа проведена в контрольной и экспериментальной группах. Авторами осуществлялась проверка эффективности проведенной ...
367981
  Лийметс Х.Й. Групповая работа на уроке / Х.Й. Лийметс. – Москва : Знание, 1975. – 64 с. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Педагогика и психология" ; 7)
367982
  Журавлев А.Л. Групповая рефлексивность: основные подходы и перспективы исследований / А.Л. Журавлев, Т.А. Нестик // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 4. – С. 27-37. – ISSN 0205-9592
367983
  Трифонов Е.Д. Группово-теоретический метод в теории парамагнитного резонанса в F- центрах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Трифонов Е.Д. ; МВ и ССО СССР. Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1961. – 8 с.
367984
   Групповое поведение животных. – М., 1976. – 452с.
367985
   Групповое поведение животных. – М., 1977. – 452с.
367986
   Групповое поведение животных. – Куйбышев, 1987. – 139с.
367987
  Ушаков А.В. Групповое преступление и смежные с ним формы преступной деятельности: уч. пособие. / А.В. Ушаков. – Калинин, 1978. – 66с.
367988
  Меланченко А.Г. Групповое применение БПЛА в современном мире / А.Г. Меланченко, К.М. Чупахин // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 51
367989
   Групповое укрытие лимона. – Тбилиси, 1961. – 15 с.
367990
  Кузнецов Г.И. Групповой анализ амплитуд и состояний в теории ядра и квантовой теории поля : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.02 / Кузнецов Г.И.; Ин-т.атомной энергии. – М, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
367991
  Овсянников Л.В. Групповой анализ дифференциальных уравнений / Л.В. Овсянников. – М, 1978. – 399с.
367992
  Лапко Б.В. Групповой анализ конфермо-инвариантных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Лапко Б. В.; АН СССР, Сиб. от-ние. Выч. центр. – Новосибирск, 1981. – 8л.
367993
  Конышева В А. Групповой метод обучения // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 139-146. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается проблема формирования навыков иноязычного общения у специалистов неязыкового профиля посредством группового метода обучения. Групповые формы работы включают в себя такие приемы, при которых выполнение учебных коммуникативных ...
367994
  Белль Г. Групповой портрет с дамой : роман / Г. Белль. – Кишинев
Кн. 2. – 1987. – 448 с.
367995
  Медведев Сергей Групповой портрет сексота // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 124-126. – ISSN 0235-7089


  Агенты Московского охранного отделения среди рабочих в начале XX века.
367996
  Булгакова Н. Групповой приговор. Вузам указали их места. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 30 ноября (№ 48)


  Мониторинг вузов и филиалов, который провело Минобрнауки, вызвал море эмоций и шквал критики. Признавая, что сама по себе эта мера назрела и что министр Дмитрий Ливанов “сделал мужественный и правильный шаг”, приступив к мониторингу вузов (мнение ...
367997
   Групповой указатель заявок по классам ОТК. – М., 1967. – 71с.
367998
  Купрейченко А.Б. Групповые и личностные характеристики доверия/недоверия другим людям // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 9 (150). – С. 6-20
367999
  Лебедев А.Н. Групповые кольца с ненулевой сердцевиной : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Лебедев А. Н.; МГУ. – М., 1980. – 12л.
368000
  Волчкова Н. Групповые упражнения. Институты РАН борются за рейтинг. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 13 апреля (№ 15)


  Выяснилось, что бодания с властью по поводу статуса Российской академии наук, точнее - ее полномочий, до сих пор не закончены. Минэкономразвития сомневается в праве РАН создавать, ликвидировать и реорганизовывать подведомственные учреждения. По мнению ...
<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,