Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>
367001
  Русаков Е.М. "...Держа в руках большую дубинку" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 3 (644). – С. 25-33. – ISSN 0321-5075


  Претензии Пекина на статус "знаменосца" внешнеполитической стратегии "мягкой силы".
367002
  Рудницька А. "Дерево життя" в українському фольклорному тексті // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 36 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 239-244


  У статті йдеться про образ Дерева життя, як уособлення космогонічних знань про будову Всесвіту, в різних фольклорних текстах - в усній народнопоетичній творчості та в екстралінгвістичних текстах. Про функції Дерева Життя у народному розумінні, ...
367003
  Коцарев О. "Дерево з обрубаною верхівкою" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 23


  Василь Овсієнко представив книжку спогадів про Василя Стуса.
367004
  Слісаренко І. "Держава-нянька" та засоби масової інформації в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 43-47. – (Журналістика ; Вип. 5)
367005
  Пивовар С.Ф. "Держава загального благоденства" / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 95-96. – ISBN 966-642-073-2
367006
  Ханін З. "Держава Ізраїль узяла на себе елементи традиції як частину мейнстриму" / спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 31 (403), 7-13.08.2015 р. – С. 40-42. – ISSN 1996-1561


  Розмова з політологом ізраїльського університету Бар - Ілана Зеєвом Ханіним.
367007
  Амвросій "Держава має прислухатися до голосу церкви" : [інтерв"ю з єпископом Чернігівським і Ніжинським Амвросієм] / Амвросій, (єпископ), Бушанський Валентин; підгот. В. Бушанський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-34


  Відносини між державою та Церквою - це проблема, від теоретичного осмислення якої можна отримати вивих мозку, а від безпосереднього переживання - вивих міокарда. Можливо, тому ці два царства й живуть своїми життями. Коли ж вони стаються, виникають ...
367008
  Амвросій "Держава має прислухатися до голосу церкви" : [інтерв"ю з єпископом Чернігівським і Ніжинським Амвросієм] / Амвросій, (єпископ), Бушанський Валентин; підгот. В. Бушанський // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-34


  Відносини між державою та Церквою - це проблема, від теоретичного осмислення якої можна отримати вивих мозку, а від безпосереднього переживання - вивих міокарда. Можливо, тому ці два царства й живуть своїми життями. Коли ж вони стаються, виникають ...
367009
  Алєксандрова О.В. "Держава" ("Політія", або "Про справедливість") // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 101-102. – ISBN 966-316-069-1
367010
  Яцків Я. "Держава, у якій влада не прислухається до думки науковців...не має майбутнього" / інтерв"ю взяли Лариса Івшина, Марія Семенченко, Ольга Харченко, Оксана Миколюк, Вадим Лубчак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 3 квітня (№ 60). – С. 9


  Академік НАН України, директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України, учений у галузі астрономії, космічної геодинаміки і космічних досліджень, видавець та активний громадський діяч Ярослав Яцків - про комунікаційну прірву між наукою та ...
367011
  Маргаров Г. "Держави, у вишах яких не готують фахівців із інформаційної безпеки, роблять величезну помилку" / розмову вела Алла Дубровик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27 лютого (№ 36). – С. 6


  Розмова із завідувачем кафедри Інформаційної безпеки і програмного забезпечення Державного інженерного університету Вірменії Георгом Маргаровим.
367012
  Перепелиця Г. "Держави, які не спираються на єдність нації. - тимчасові" : інтерв"ю / Григорій Перепелиця ; [інтерв"ю взяв] Ярослав Іваночко // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 5/6 (211/212). – С. 13-14
367013
  Елітіс О. [Дерево світла та чотирнадцята краса / Одисей Елітіс. – 5-е вид. – Афіни : Ікарос, 1991. – 67 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
367014
  Олійник Ю.М. Дерева ростуть до зірок / Ю.М. Олійник. – К., 1987. – 302с.
367015
  Рубцов Л.І. Дерева та кущі в ландшафтній архітектурі. / Л.І. Рубцов. – К., 1965. – 119с.
367016
  Антоненко О. Дереваційна характеристика NOMINA AGENTIS у чеській та українській мовах: зіставний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 18--21. – Bibliogr.: Літ.: С. 20-21; 13 назв. – ISBN 966-7825-79-5
367017
  Уичерли У. Деревенская жена / У. Уичерли. – М., 1981. – 153с.
367018
  Сафонов Э.И. Деревенская история / Э.И. Сафонов. – М., 1971. – 328с.
367019
  Коничев К.И. Деревенская повесть / К.И. Коничев. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 246 с.
367020
  Коничев К.И. Деревенская повесть / К.И. Коничев. – Вологда, 1957. – 504с.
367021
  Соболева Елена Деревенская столица Европы : город // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 7 (148). – С. 138-147 : Фото. – ISSN 1029-5828
367022
   Деревенская частушка 20 века. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет, 2006. – 536с. – ISBN 5-288-03999-2
367023
  Карим М. Деревенские адвокаты : повести / пер. с башк. И.Каримова. – Москва : Современник, 1989. – 526 с.
367024
  Смирнова М.П. Деревенские вечера / М.П. Смирнова. – Пенза, 1960. – 48с.
367025
  Конорев Л.Ф. Деревенские вечера. / Л.Ф. Конорев. – Москва, 1972. – 63с.
367026
  Никульшин И.Е. Деревенские вечера. / И.Е. Никульшин. – Куйбышев, 1979. – 62с.
367027
  Цинь Деревенские записки. / Цинь, Чжао-Ян. – Хабаровск, 1955. – 80с.
367028
  Лижбетинова М. Деревенские имена-прозвища и их место в антропонимии // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 158-162. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
367029
  Леднев Ю.М. Деревенские куранты / Ю.М. Леднев. – Архангельск, 1979. – 110с.
367030
   Деревенские летописи. – М., 1990. – 590с.
367031
  Ракитный М Деревенские новеллы / М Ракитный, ; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1972. – 327 с.
367032
  Голубков М.Д. Деревенские новости. / М.Д. Голубков. – Пермь, 1969. – 80с.
367033
  Мэн Генри Деревенские общины на Востоке и Западе : Шесть лекций Генри Сомнера Мэна, с прил. ст. Джона Стюарта Милля / Пер. с англ. под ред. Н.С. Кутейникова. – Санкт-Петербург : Изд. Рус. кн. торговля ; Тип. П.П. Меркульева, 1874. – [8], 152 с.


  Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-XLIII Глава первая. Законы о церковных имуществах Общие основы юридической охраны церковной собственности в римско- византийской истории. Частнейшие собственники в ...
367034
  Сушинов А.И. Деревенские окна. / А.И. Сушинов. – Архангельск, 1966. – 104с.
367035
  Жестев М. Деревенские очерки / М. Жестев. – Л, 1947. – 95с.
367036
  Санд Ж. Деревенские повести / Ж. Санд; Жорж Занд. – Москва ; Ленинград : Академия, 1931. – 573 с. – (Классики мировой литературы)
367037
  Антонов С.П. Деревенские повести / С.П. Антонов. – Москва : Советская Россия, 1957. – 392с.
367038
  Балабин С.П. Деревенские повести / С.П. Балабин. – Владивосток, 1985. – 400с.
367039
  Лупсяков Н.Р. Деревенские предания : рассказы / Н.Р. Лупсяков; пер. с белорус. С.Родова. – Москва : Советский писатель, 1968. – 240 с.
367040
  Подъячев С.П. Деревенские разговоры / С.П. Подъячев. – М, 1975. – 336с.
367041
  Поленц-фон В. Деревенские рассказы / В. Поленц-фон. – Москва. – 82с.
367042
  Мирбо Октав Деревенские рассказы / О. Мирбо ; Пер. с фр. Анастасии Чеботаревской. – [Санкт-Петербург] : Изд. С. Скирмунта, 1905. – [4], 119 с.


  Содерж.: Мой деревенский домик; Смерть дядюшки Дюгюэ; Мировой суд; Исповедь Жибор; Горе дядюшки Пито; Эй, дядюшка Николай!; Смерть собаки; Агрономия; Перед похоронами; Священная птица; Ребенок; Человек в амбаре; История моей лампы; Осенние силуэты
367043
  Аникин С.В. Деревенские рассказы / Степан Аникин. – Петербург : М.В. Аверьянов, 1911. – 293, [3] с.
367044
  Мопассан Ги де Деревенские рассказы / Мопассан Ги де. – М., 1936. – 84с.
367045
  Мопассан Ги де Деревенские рассказы / Мопассан Ги де. – Л., 1937. – 72с.
367046
  Касаткин И.М. Деревенские рассказы / И.М. Касаткин. – Москва, 1967. – 128с.
367047
  Ауэрбах Б. Деревенские рассказы / Б. Ауэрбах. – Москва, 1967. – 439с.
367048
  Кубышкин М.П. Деревенские рассказы. / М.П. Кубышкин. – Новосибирск, 1978. – 319с.
367049
  Кубышкин М.П. Деревенские рассказы. / М.П. Кубышкин. – Новосибирск, 1983. – 319с.
367050
  Сванидзе А.А. Деревенские ремесла в средневековой Европе / А.А. Сванидзе. – М, 1985. – 176с.
367051
  Астырев Н.М. Деревенские типы и картинки : очерки и рассказы. – Москва : Высоч. утв. скороп. А.А. Левенсон, 1891. – [4], 261, [2] с.
367052
  Шапко В.М. Деревенский городок / В.М. Шапко. – М., 1991. – 461с.
367053
  Липатов В.В. Деревенский детектив / В.В. Липатов. – М., 1968. – 112с.
367054
  Липатов В.В. Деревенский детектив / В.В. Липатов. – Красноярск, 1974. – 83с.
367055
  Липатов В.В. Деревенский детектив / В.В. Липатов. – М., 1975. – 671с.
367056
  Липатов В.В. Деревенский детектив / В.В. Липатов. – Томск, 1987. – 301с.
367057
  Дорош Е Деревенский дневник / Е Дорош. – М, 1958. – 382с.
367058
  Дорош Е.Я. Деревенский дневник / Е.Я. Дорош. – М, 1963. – 493с.
367059
   Деревенский дневник. – М., 1984. – 704с.
367060
  Швецов А.С. Деревенский дневник. / А.С. Швецов. – Архангельск, 1982. – 64с.
367061
  Кудинов И.П. Деревенский дом. / И.П. Кудинов. – Барнаул, 1978. – 456с.
367062
  Златовратский Н.Н. Деревенский король Лир / Н.Н. Златовратский. – Москва, 1988. – 684с.
367063
  Вдовина Л.Р. Деревенский очерк Мордовии 50-60-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Вдовина Л.Р.; МГУ. – М, 1968. – 20л.
367064
  Будылин И. Деревенский Пушкин : Пушкинские места Псковского края / И. Будылин. – Москва : Профиздат, 2002. – 384с. – ISBN 5-255-01364-1
367065
  Миронихина Л.Ф. Деревенский роман / Л.Ф. Миронихина. – М., 1988. – 270с.
367066
  Герасимов П.С. Деревенский характер / П.С. Герасимов. – Воронеж, 1976. – 56с.
367067
  Харазов В.Л. Деревенский экстрасенс : [сборник] / В. Харазов ; [худож. В.Б. Мартусевич]. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 206, [2] с. – Содерж.: Докум. повести: Андреевна; Ведьма; Деревенский экстрасенс: Повесть; Альбина, Юозас и... богородица
367068
  Пискаев Н.А. Деревенское утро / Н.А. Пискаев. – Кемерово, 1980. – 78с.
367069
  Милн Александр Деревенское чествование // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 264-266. – ISSN 1130-6545
367070
  Гелприн М. Деревенщина : проза: фантастический рассказ // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 57-60. – ISSN 1727-5903
367071
  Рябов Б.А. Деревенька / Б.А. Рябов. – М., 1985. – 238с.
367072
  Белов В.И. Деревенька моя лесная / В.И. Белов. – Вологда, 1961. – 72с.
367073
  Попова Л. Деревина Taxodiaceae з альбських відкладів Канівщини / Л. Попова, А. Мороз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 9-13. – (Геологія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.В. Шевчуком) Нова знахідка викопної деревини з річними кільцями з альбських відкладів околиць Канева дозволяє припустити посилену дію на рослини кліматичного фактора за ...
367074
  Тютюнник Г.М. Деревій : повість та оповідання / Г.М. Тютюнник. – Київ : Молодь, 1968. – 180 с.
367075
  Похотін П.П. Деревна рослинність правобережного Полісся та її вплив на грунти / П.П. Похотін. – К., 1959. – 88с.
367076
  Дойко Н.М. Деревні ліани в озелененні міста Біла Церква // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-21. – (Біологія ; Вип. 30)


  Наводяться короткі відомості про біологію. екологію. використання восьми видів деревних ліан із семи родів та п"яти родин, які застосовуються для озеленення Білої Церкви.
367077
  Барановський Андрій Владиславович Деревні матеріали на основі лужного алюмосилікатного адгезиву : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.05 / Барановський Андрій Владиславович ; Київ. держ. техн. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 1997. – 17 л.
367078
   Деревні рослини Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. – Київ, 2003. – 84с.
367079
  Бунин И.А. Деревня : [повесть] / Ив. Бунин. – Москва : Моск. книгоиздат ; [Типо-лит. И.М. Машистова], 1910. – 220, [20] с.
367080
  Габрилович Е.И. Деревня / Е.И. Габрилович, 1935. – 144с.
367081
  Бедкин Ф.П. Деревня / Ф.П. Бедкин; Федор Белкин. – Минск : Советский писатель, 1958. – 130 с.
367082
  Кратохвил Я. Деревня / Я. Кратохвил. – М., 1961. – 207с.
367083
  Бунин И.А. Деревня / И.А. Бунин. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1977. – 164 с.
367084
  Бунин И.А. Деревня / И.А. Бунин. – Волгоград, 1977. – 176 с.
367085
  Бунин И.А. Деревня : Повести и рассказы / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература, 1981. – 319 с.
367086
  Бунин И.А. Деревня : Повести и рассказы / И.А. Бунин. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1985. – 287с.
367087
  Бунин И.А. Деревня : Повесть / Иван Бунин. – Москва : Современник, 1988. – 110 с. – ISBN 5-270-00158-6
367088
  Бунин И.А. Деревня : Повести и рассказы / И.А. Бунин. – Москва : Художественная литература, 1990. – 319 с. – ISBN 5-280-01860-0
367089
  Большаков А.М. Деревня 1917-1927 / А.М. Большаков ; с пред. М.И. Калинина и акад. С.Ф. Ольденбурга. – Москва : Работник просвещения, 1927. – VIII, 472 с., 1 л. карт.
367090
  Промет Л.А. Деревня без мущин : роман / Л.А. Промет; пер. с эст. Г.Муравина. – Москва : Советский писатель, 1963. – 412 с.
367091
  Тянь Цзюнь Деревня в августе / Тянь Цзюнь. – Л, 1939. – 192с.
367092
  Староверов В.И. Деревня в условиях интеграции / В.И. Староверов. – М., 1979. – 272с.
367093
   Деревня Востока от социальной напряженности к политической борьбе. – М., 1987. – 287с.
367094
  Летнев А.В. Деревня Западного Мали / А.В. Летнев. – М., 1964. – 184с.
367095
  Чистов А.А. Деревня и город / А.А. Чистов. – М., 1961. – 75с.
367096
  Каждан А.П. Деревня и город в Византии IX-X вв. / А.П. Каждан. – Москва, 1960. – 432 с.
367097
  Майер В.Е. Деревня и город Германии в ХІV - XVI вв. / В.Е. Майер. – Л, 1979. – 168с.
367098
   Деревня и город Урала в эпоху феодализма: проблема взаимодействия. – Свердловск, 1986. – 143с.
367099
  Фрейденберг М.М. Деревня и городская жизнь в Далмации 13-15 вв. / М.М. Фрейденберг. – Калинин, 1972. – 251с.
367100
  Тяпкина Н.И. Деревня и крестьянство в социально-политической системе Китая (вторая половина ХІХ- нач Х в) / Н.И. Тяпкина. – М, 1984. – 223с.
367101
  Шумилов И.Л. Деревня Ивановка / И.Л. Шумилов. – Барнаул, 1978. – 174с.
367102
  Бумахди А. Деревня лилий / А. Бумахди. – М., 1974. – 315с.
367103
  Полин Н.В. Деревня Мордовии в годы первой мировой войны (июль 1914 - март 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Полин Н.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1971. – 21л.
367104
  Гундарев В. Деревня моя деревянная / В. Гундарев. – Алма-Ата, 1973. – 47с.
367105
   Деревня на Жиздре. – М, 1982. – 63с.
367106
  Авижюс Й.К. Деревня на перепутье : роман / Йонас Авижюс ; пер. с литов. В. Чепайтиса ; ил. В.Ю. Калинаускас. – Москва : Советский писатель, 1966. – 498 с. : ил. – (Роман-газета)
367107
  Авижюс Й Деревня на перепутье / Й Авижюс. – Москва : Известия, 1969. – 464 с.
367108
  Ниедре Я.Я. Деревня Пушканы : трилогия / Я.Я. Ниедре; пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Советский писатель, 1988. – 536 с.
367109
  Тимошенкова З.А. Деревня северо-запада России XVI -- начала XVII в. (по матер. Шатонской пятины) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Тимошенкова З. А.; Ин-т ист. СССР АН СССР, Лен. отд. – Л., 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.27
367110
  Космарская Н.П. Деревня тропической Африки: Особенности эволюции традиционных форм хозяйства. / Н.П. Космарская. – М., 1983. – 156с.
367111
   Деревня ХVIII-ХХ вв. в русской художественной литературе. Художственные страницы по истории русской культуры. – Москва ; Ленинград
Т. 2. – 1925. – 358 с.
367112
  Иванова Н.Г. Деревня Ясная Поляна / Н.Г. Иванова. – Тула, 1971. – 72с.
367113
  Пьержан А. Деревня, в которой не было детей / А. Пьержан. – М., 1983. – 64с.
367114
   Дерево-до-небес. – Москва, 1989. – 230с.
367115
  Марчук А. Дерево - современник динозавров : Путешествия. Приключения. Открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 4-5 : Іл.
367116
  Метелкин Николай Дерево - убийца : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 2 : Іл.
367117
  Карпухин Э. Дерево / Э. Карпухин. – Душанбе, 1963. – 72с.
367118
   Дерево в архитектуре и скульптуре славян. – Москва, 1987. – 271с.
367119
  Балтрушайтис Ю. Дерево в огне / Ю. Балтрушайтис. – 2-е изд. – Вильнюс, 1983. – 319 с.
367120
  Балтрушайтис Ю. Дерево в огне / Ю. Балтрушайтис. – Вильнюс, 1983. – 539 с.
367121
  Содомора А. Дерево в поемі Вергілія "Георгіки": відлуння через віки // Парадигма : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2011. – Вип. 6. – С. 5-14. – ISBN 978-966-02-6024-5
367122
  Каримова Л.М. Дерево в степи / Л.М. Каримова. – М, 1986. – 92с.
367123
   Дерево в строительстве.. – М., 1936. – 172с.
367124
  Проханов А.А. Дерево в центре Кабула / А.А. Проханов. – М., 1982. – 240с.
367125
  Проханов О.А. Дерево в центрі Кабула / О.А. Проханов. – Київ, 1982. – 221с.
367126
  Исхаков В.Э. Дерево в чужом саду / В.Э. Исхаков. – Свердловск, 1990. – 317 с.
367127
  Голуй Т. Дерево дает плоды. / Т. Голуй. – М., 1966. – 207с.
367128
  Голуй Т. Дерево дает плоды. / Т. Голуй. – М., 1975. – 782с.
367129
  Искандер Фазиль Дерево детства / Искандер Фазиль. – Москва, 1970. – 367 с.
367130
  Искандер Фазиль Дерево детства : Рассказы и повесть / Искандер Фазиль. – Москва : Советский писатель, 1970. – 368с.
367131
  Искандер Фазиль Дерево детства : Рассказы и повесть / Искандер Фазиль. – Москва : Советский писатель, 1974. – 368с.
367132
  Дудин М.А. Дерево для аиста / М.А. Дудин. – М., 1980. – 351с.
367133
  Дудин М.А. Дерево для аиста / М.А. Дудин. – Л., 1982. – 383с.
367134
  Богушевич Ю.К. Дерево дружбы / Ю.К. Богушевич. – Минск, 1959. – 279с.
367135
  Богушевич Ю.К. Дерево дружбы / Ю.К. Богушевич. – Минск, 1961. – 279с.
367136
  Пахомов Ю.Н. Дерево духов / Ю.Н. Пахомов. – М., 1988. – 267с.
367137
  Задереев С.К. Дерево единое / С.К. Задереев. – Красноярск, 1980. – 149с.
367138
  Буков Е.Н. Дерево жизни : стихи / Е.Н. Буков; пер. с молд. – Кишинев : Картя молдавеняскэ, 1974. – 223 с.
367139
  Кожевников В.М. Дерево жизни / В.М. Кожевников. – Москва, 1977. – 783с.
367140
  Анненков Ю.Л. Дерево жизни / Ю.Л. Анненков. – Москва, 1978. – 271с.
367141
  Кожевников В.М. Дерево жизни : роман / В.М. Кожевников. – Москва : Советский писатель, 1979. – 750с.
367142
  Александров Ю.А. Дерево жизни : стихи / Александров Ю.А. – Москва : Советский писатель, 1988. – 176 с.
367143
  Кругвых Н.П. Дерево жизни / Н.П. Кругвых. – Минск, 1991. – 284с.
367144
   Дерево життя. – Київ : Фенікс. – 224 с. – ISBN 978-966-2082-12-8
367145
  Голубець М. Дерево життя / Михайло Голубець, Богдан Смоляк. – Львів : Камула, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-433-015-9
367146
  Кешеля Д.М. Дерево зеленого дощу / Д.М. Кешеля. – Ужгород : Карпати, 1978. – 93 с.
367147
  Косиер Б. Дерево и когти орла. / Б. Косиер. – М., 1969. – 198с.
367148
  Рожков А.С. Дерево и насекомое / А.С. Рожков. – Новосибирск, 1981. – 177с.
367149
  Година Н.И. Дерево любви / Н.И. Година. – Челябинск, 1970. – 79с.
367150
  Забашта Л.В. Дерево моих надежд : стихи / Л.В. Забашта. – Москва : Советский писатель, 1968. – 175 с.
367151
  Исхаков В.И. Дерево мудрости и здоровья: Питание в истории культуры народов Востока / В.И. Исхаков, Н Т. Исхакова, . – Ташкент, 1991. – 143с.
367152
  Гази А. Дерево на вершине : стихи и поэмы / А. Гази; пер. с дарг. Л.Дубаева. – Москва : Современник, 1972. – 96 с.
367153
  Газин А. Дерево на вершине / А. Газин. – М., 1975. – 95с.
367154
  Хакимов О. Дерево на земле : стихи и поэма / О. Хакимов. – Москва : Советский писатель, 1986. – 94 с.
367155
  Мороз В.Л. Дерево на обрії : поезії / В.Л. Мороз. – Одеса : Маяк, 1969. – 94 с.
367156
  Солоухин В.А. Дерево над водой / В.А. Солоухин. – М, 1979. – 368с.
367157
  Есиненку Н. Дерево нашей жизни : повести. рассказы / Н. Есиненку. – Москва, 1989. – 572 с.
367158
   Дерево пам"яті : книга українського історичного оповідання : у чотирьох випусках. – Київ : Веселка. – ISBN 5-301-00741-6
Вип. 1 : Від найдавніших часів до 1648 року. – 1990. – 607 с.
367159
   Дерево пам"яті. – Київ. – ISBN 5-301-01086-7
Вып. 3 : Світова історія. – 1991. – 512 с.
367160
   Дерево пам"яті. – К., 1992. – с.
367161
  Сумманен Т.К. Дерево песен : стихотворения, баллады, поэмы / Тойото Сумманен; пер. с фин. – Москва : Современник, 1988. – 287 с.
367162
  Макаров В.А. Дерево под окном / В.А. Макаров. – Омск, 1981. – 78с.
367163
  Фарзади Р.Х. Дерево радости и печали / Р.Х. Фарзади. – М, 1990. – 176с.
367164
  Жилин В.М. Дерево разговора / В.М. Жилин. – М, 1983. – 87с.
367165
  Елкин В.Н. Дерево рассказывает сказки. / В.Н. Елкин. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1978. – 111с.
367166
  Голуй Т. Дерево родить плід. / Т. Голуй. – К., 1971. – 192с.
367167
  Осипчук В.С. Дерево роду : вірші / В.С. Осипчук. – Київ : Молодь, 1990. – 40 с.
367168
  Ткач М.М. Дерево роду / Микола Ткач. – Київ : Анфас, 1995. – 111, [1] с. – ISBN 5-7707-7194-1
367169
  Бежански М. Дерево с двумя вершинами / М. Бежански. – М, 1983. – 128с.
367170
   Дерево свободы. – Л., 1962. – 124с.
367171
   Дерево свободы. – 2-е изд.. доп. – Л., 1976. – 160с.
367172
  Кацнельсон А.И. Дерево свободы. / А.И. Кацнельсон. – М, 1960. – 91с.
367173
  Шагинян Ш.М. Дерево сильно корнями / Ш.М. Шагинян. – Ростов -на-Дону, 1973. – 41с.
367174
  Грабовський В.Н. Дерево слова / В.Н. Грабовський. – Київ, 1987. – 91 с.
367175
  Міщенко А. Дерево у весняному календарному циклі українців // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 49-50
367176
  Павлов Ю.Н. Дерево у дороги / Ю.Н. Павлов. – Кишинев, 1980. – 96с.
367177
  Конкка А.П. Дерево у могилы. На кладбищах Северо-восточной Карелии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 209-216. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323


  Археологія Карелії
367178
  Уайт П. Дерево человеческое / П. Уайт. – Москва, 1976. – 555с.
367179
  Уайт П Дерево человеческое / П Уайт, . – М, 1979. – 554с.
367180
  Луньова Т.В. Дерево як метакогнітивний концепт в есе Джона Фаулза "The Tree" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – C. 173-185
367181
  Бээкман В. Дерево, которого нет / В. Бээкман. – Таллинн : Ээсти раамат, 1976. – 64 с.
367182
  Биккол Ш. Дерево, посаженное мною... : стихи и поэма / Ш. Биккол. – Уфа, 1972. – 63 с.
367183
  Козурак М. Дерево, яке єднає: народні мотиви у творчості майстрів художнього дерева смт Великого Бичкова та смт Вишкова // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1496-1502. – ISSN 1028-5091


  "Подаються нові дослідницькі матеріали про різьбярів Закарпаття, зібрані в експедиціях 2016-2017 рр., в ході яких були зафіксовані маловідомі, або й зовсім незнані імена народних майстрів. Зокрема, розглянута творчість низки майстрів-різьбярів у ...
367184
  Семернин В.Н. Дерево. / В.Н. Семернин. – М., 1967. – 107с.
367185
  Сиониль Х. Дерево; Мой брат, мой палач / Х. Сиониль. – М., 1983. – 448с.
367186
  Вийрес А. Деревообделочное ремесло в эстонской деревне /X-XX вв./. : Автореф... канд. ист.наук: / Вийрес А.; Тартут. гос. ун-т. – Тарту, 1955. – 20л.
367187
  Тумшевиц В.Ф. Деревообрабатывающая промышленность Латвийской ССР, ее размещение и перспективы развития : Автореф... канд. эконом.наук: / Тумшевиц В.Ф.; АН Латвийской ССР. Ин-т экономики. – Рига, 1953. – 25л.
367188
  Клапчук В. Деревообробні промисли та ремесла населення Гуцульщини другої половини ХІХ - першої третини ХХ ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 3 (81). – С. 18-26
367189
  Головащук Н.С. Деревоподібні зображення боксів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У цій роботі розвивається формалізм, необхідний для описання боксів, які характеризують точні категорії, породжені каменями в категорії зображень сагайдака. Ключові слова: бокс, категорія зображень, деревоподібні зображення. In this paper we develop ...
367190
  Любарский Л.В. Дереворазрушающие грибы Дальнего Востока / Л.В. Любарский, Л.Н. Васильева. – Новосибирск, 1975. – 165с.
367191
  Довгий О.П. Дереворити : поезії / О.П. Довгий. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 126 с.
367192
  Стасенко В.В. Дереворізи кириличних книг Галичини 17 ст. та відображення в них образів Христа і Богородиці : Автореф. ... канд. мистецтвознавства / Стасенко В.В.; МОНУ. Львів. акад. мистецтв. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: с.17
367193
  Довгий О.П. Деревороти : поезії / О.П. Довгий. – Київ : Дніпро, 1980. – 310 с.
367194
  Фолкнер У. Деревушка / У. Фолкнер. – М, 1964. – 391с.
367195
   Деревце-Вселенная. – М., 1990. – 192с.
367196
  Журахович С.М. Деревце під вікном : повісті / С.М. Журахович. – Київ, 1965. – 286 с.
367197
  Береснева Р.Я. Деревцо : Стихи / Р.Я. Береснева. – Харьков : Прапор, 1973. – 52с.
367198
  Мильчик М.И. Деревянная архитектура русского Севера / М.И. Мильчик, Ю.С. Ушаков. – Ленинград, 1980. – 128 с.
367199
   Деревянная архитектура Томска. – Томск, 1963. – 76 с.
367200
   Деревянная архитектура Томска. – Москва, 1975. – 181с.
367201
   Деревянная архитектура Томска. – Москва, 1987. – 151с.
367202
  Губин О. Деревянная версия Стоунхенджа // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 12 (1002). – С. 28-29. – ISSN 0130-1640
367203
  Гечко Ф. Деревянная деревня. / Ф. Гечко. – М., 1957. – 442с.
367204
  Шим Э.Ю. Деревянная книга / Э.Ю. Шим. – 3-е изд. – Ленинград, 1973. – 160 с.
367205
  Дорохов А.В. Деревянная лошадка / А.В. Дорохов. – М., 1990. – 173с.
367206
  Хворостов С А. Деревянная мозаика / С А. Хворостов, . – М, 1973. – 86с.
367207
  Хьюз Р. Деревянная пастушка / Р. Хьюз. – М, 1979. – 333с.
367208
  Есиненку Н. Деревянная пушка : повести и рассказы / Н. Есиненку. – Москва : Советский писатель, 1987. – 445 с.
367209
  Шайхтдинова Н.Х. Деревянная резьба Тюмени / Н.Х. Шайхтдинова. – Свердловск, 1984. – 159с.
367210
  Шибаков Н.И. Деревянная скульптура мордвы / Н.И. Шибаков. – Саранск, 1980. – 93с.
367211
  Ковальчук Н.А. Деревянное зодчество / Н.А. Ковальчук. – Москва, 1955. – 27с.
367212
  Мехтиев А.М. Деревянное зодчество Азебайджана / А.М. Мехтиев. – Баку, 1987. – 109 с.
367213
  Орфинский В.П. Деревянное зодчество Карелии / В.П. Орфинский. – Ленинград, 1972. – 119 с.
367214
  Александрова Л.А. Деревянное зодчество Руси : [для сред. школьного возраста] / Лариса Александрова ; рисунки автора. – Москва : Белый город, 2004. – 48 с. : ил. – (История России). – ISBN 57793-0711-3
367215
  Ополовников А.В. Деревянное зодчество Якутии / А.В. Ополовников, Е.А. Ополовникова. – Якутск, 1983. – 124 с.
367216
  Булавин Е.А. Деревянное кружево Костромы. / Е.А. Булавин. – Ярославль, 1975. – 63с.
367217
  Платонов А.П. Деревянное растение / А.П. Платонов. – М., 1990. – 46с.
367218
  Зиновьев Н.П. Деревянное рукоделие / Н.П. Зиновьев. – Новосибирск, 1989. – 26с.
367219
  Ключарева Наталья Деревянное солнце : рассказы // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 5 (1009). – С. 87-92. – ISSN 0130-7673
367220
  Леонов В.Н. Деревянное солнышко / В.Н. Леонов. – М, 1985. – 320с.
367221
  Данько Е.Я. Деревянные актеры / Е.Я. Данько. – 3-е изд. – Красноярск, 1957. – 188с.
367222
  Мопассан Ги де Деревянные башмаки / Мопассан Ги де. – М., 1926. – 64с.
367223
  Сая К. Деревянные башмаки / К. Сая. – М., 1968. – 176с.
367224
  Чертова Н.В. Деревянные башмаки / Н.В. Чертова. – М., 1981. – 238с.
367225
  Сая К. Деревянные башмаки : рассказы / К. Сая; пер. с литов. Е.Мальцаса. – Москва : Детская литература, 1985. – 158 с.
367226
  Воронецкий М.Г. Деревянные города / М.Г. Воронецкий. – Тула, 1966. – 52с.
367227
  Сиротин Б.З. Деревянные дома / Б.З. Сиротин. – М, 1989. – 159с.
367228
  Орлов С.Н. Деревянные изделия Старой Ладоги 7-10 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: / Орлов С.Н.; Моск.ордена Ленана гос.ун-т. – М, 1954. – 15л.
367229
  Абрамов Ф.А. Деревянные кони : повести и рассказы / Ф.А. Абрамов ; [ил.: Ф.Ф. Мельников]. – Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1972. – 248 с. : ил.
367230
  Абрамов Ф.А. Деревянные кони : повести и рассказы / Ф.А. Абрамов ; [худож. Е. Капустин]. – Москва : Современник, 1978. – 431 с., [1] л. портр. : портр.
367231
  Абрамов Ф.А. Деревянные кони. Пелагея. Алька. Вокруг да около. Безотцовщина. Мамониха. Жила-была Семужка : [повести] / Федор Абрамов ; худож. Л. Кабачек. – Ленинград : Советский писатель, Ленинградское отделение, 1989. – 334, [2] с. : цв. ил. – ISBN 5-265-00512-9
367232
  Доржелес Р. Деревянные кресты / Р. Доржелес. – Москва ; Ленинград, 1925. – 182 с.
367233
  Неменова Л.М. Деревянные кружева: Непридум. повесть. / Л.М. Неменова. – М., 1977. – 80с.
367234
  Марцинкявичюс Ю. Деревянные мосты : стихи / Ю. Марцинкявичюс. – Москва : Советский писатель, 1970. – 128 с.
367235
  Хойт Алекс Деревянные небоскребы. Все на дерево! // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – декабрь, № 111. – С. 86 : фото
367236
  Воронин С.А. Деревянные пятачки / С.А. Воронин. – Ленинград, 1978. – 656с.
367237
  Конакова А.К. Деревянные человечки на просторах сети / Александра Константиновна Конакова // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 2 (32). – С. 18-23. – ISSN 2072-3849


  Форум безопасности Интернета (ФБИ) - главная российская конференция, посвященная проблемам безопасности детей и взрослых в глобальной информационной сети. Вопросы безопасности в разных аспектах стали предметом разговора на третьем ежегодном Форуме ...
367238
  Роллечек Н. Деревянные четки / Н. Роллечек. – Л, 1956. – 280с.
367239
  Роллечек Н. Деревянные четки / Н. Роллечек. – Ленинград, 1978. – 256 с.
367240
  Борута К. Деревянные чудеса : повести / К. Борута; пер. с литов. Э.Кактынь, Е.Борисовой-Ветровой. – Вильнюс : Vaga, 1988. – 392 с.
367241
  Пашкова Анна Деревянный замок на Белом море : Архитектура // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 40-47 : Фото. – ISSN 1029-5828
367242
  Тельпугов В.П. Деревянный кораблик / В.П. Тельпугов. – М., 1968. – 384с.
367243
  Хенни Я. Деревянный корабль // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2003. – № 9. – С. 129-141. – ISSN 1130-6545
367244
  Воробьев Л.И. Деревянный край / Л.И. Воробьев. – Ярославль, 1964. – 176с.
367245
  Каленова Т.А. Деревянный маузер / Т.А. Каленова. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн. изд-во, 1974. – 136 с.
367246
  Масс А.В. Деревянный тюлень. / А.В. Масс. – М., 1972. – 238с.
367247
  Алексис Ж.С. Деревья-музыканты : роман / Ж.С. Алексис ; пер. с фр. М. Ваксмахера, О. Моисеенко ; предисл. С. Емельяникова ; ил.: Ф. Терлецкий, Ю. Владимиров. – Москва : Художественная литература, 1964. – 312 с. : ил. – (Зарубежный роман XX в.)
367248
  Влэстару Б. Деревья - стражи : рассказы / Б. Влэстару; пер. с молдав. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1962. – 25 с.
367249
  Матевосян Деревья : повести. рассказы / Матевосян, ГИ. – Москва : Известия, 1983. – 478 с.
367250
  Стуруа Лия Деревья в городе : стихи / Лия Стуруа; авториз. пер. с груз. А.Глезера. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 64 с.
367251
  Заика Анатолий Деревья в городе или город среди деревьев : Человек и природа // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 16-29 : Іл.
367252
  Красиков М.М. Деревья детства : Чистая лирика / М.М. Красиков. – Харьков : Крок, 2001. – 104с. – ISBN 966-7093-90-5
367253
  Лиснянская Инна Деревья думали иначе : вірші // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 1. – С. 80-81. – ISSN 0012-6756
367254
  Коверга А.С. Деревья и кустаники для озеленения Северо-Крымского канала. водоемов, населеных пунктов и курортов Крыма / А.С. Коверга, А.И. Анисимова. – Симферополь, 1951. – 220с.
367255
  Славкина Т.И. Деревья и кустариники европейско-кавказской части дендропарка Ботанического сада АН УзССР. / Т.И. Славкина. – Ташкент, 1968. – 96с.
367256
   Деревья и кустарники Алма-Атинского ботанического сада. – Алма-Ата, 1959. – 278с.
367257
  Левицкая А.М. Деревья и кустарники ботанического сада Днепропетровского государственного университета / А.М. Левицкая. – Днепропетровск, 1955. – 20с.
367258
  Рубцов Л.И. Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре : справочник / Л.И. Рубцов. – Киев, 1977. – 272 с.
367259
  Рубцов Л.И. Деревья и кустарники в ландшафтной архитектуре : Справочник / Л.И. Рубцов. – Киев : Наук. думка, 1977. – 271с.
367260
  Рубцов А.Ф. Деревья и кустарники в озеленении Донбасса : Автореф... канд. с.-х.наук: 563 / Рубцов А.Ф.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1971. – 24л.
367261
  Мушегян А.М. Деревья и кустарники Восточного Казахстана / А.М. Мушегян. – Алма-Ата, 1958. – 132с.
367262
   Деревья и кустарники декоративных городских насаждений Полесья и лесостепи УССР. – Киев : Наукова думка, 1980. – 236 с. : ил. 67, табл. 2, библиогр. 18 назв.
367263
  Мисник Г.Е. Деревья и кустарники дендропарка "Тростянец" / Г.Е. Мисник. – К., 1962. – 179с.
367264
  Ткаченко В.И. Деревья и кустарники дикорастущей флоры Киргизии и их интродукция. / В.И. Ткаченко. – Фрунзе, 1972. – 348с.
367265
  Альбенский А.В. Деревья и кустарники для защитного лесоразведения / А.В. Альбенский, А.Е. Дяченко. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 144 с.
367266
  Потапов Г.М. Деревья и кустарники для защитного лесоразведения в северной половине Карагандинской области Казахской ССР (полупустыне Центр. Казахстана). : Автореф... канд. биол.наук: / Потапов Г.М.; АН КазССР. Караганд. Ботан. сад. – Алма-Ата, 1951. – 8 с.
367267
  Аксенова Н.А. Деревья и кустарники для любительского садоводства и озеленения / Н.А. Аксенова, Л.А. Фролова. – Москва : Изд-во Московского университета, 1989. – 160 с.
367268
  Бродович Т.М. Деревья и кустарники Запада УССР. Атлас. / Т.М. Бродович, М М. Бродович, . – Львов : Вища школа, 1979. – 250с.
367269
  Рычин Ю.В. Деревья и кустарники зимой / Ю.В. Рычин. – М., 1952. – 128с.
367270
  Ефимова М.А. Деревья и кустарники зимой / М.А. Ефимова. – Л, 1954. – 88с.
367271
  Мушегян А.М. Деревья и кустарники Казахстана / А.М. Мушегян. – Алма-Ата
2. – 1966. – 344с.
367272
  Бойченко Е.П. Деревья и кустарники как элементы зеленого строительства : Эколого-биологические и декоративные особенности / Е.П. Бойченко. – Харьков : Издательство харьковского университета, 1952. – 95 с.
367273
   Деревья и кустарники Киргизии. – Фрунзе, 1959. – 117с.
367274
   Деревья и кустарники Киргизии. – Фрунзе, 1961. – 215с.
367275
   Деревья и кустарники культивируемые в Украинской ССР. Голосеменные. – К., 1985. – 200с.
367276
   Деревья и кустарники культивируемые в Украинской ССР. Покрытосеменные. – К., 1986. – 719с.
367277
  Рычин Ю.В. Деревья и кустарники лесов, парков, садов и полезащитных лесонааждений средней полосы Европейской части СССР : Определитель / Ю.В. Рычин. – Москва : Учпедгиз, 1950. – 188с.
367278
  Вехов Н.К. Деревья и кустарники лесостепной селекционной опытной станции : По состоянию на 1 июля 1953 г. / Н.К. Вехов. – Москва, 1953. – 51с.
367279
  Андреев В.Н. Деревья и кустарники Молдавии / В.Н. Андреев. – Москва
1. – 1957. – 208с.
367280
  Боровиков В.М. Деревья и кустарники Сочинского дендрария / В.М. Боровиков, А.Л. Коркешко. – Сочи, 1954. – 168с.
367281
  Усманов А.У. Деревья и кустарники Средней Азии, интродуцированные Ботаническим садом АН УзССР. / А.У. Усманов, Г.С. Костелова. – Ташкент, 1974. – 151с.
367282
   Деревья и кустарники СССР. – М.-Л.
7. – 1965. – 266с.
367283
  Бородина Н.А. Деревья и кустарники СССР / Н.А. Бородина. – М., 1966. – 637с.
367284
   Деревья и кустарники СССР. – Москва, 1966. – 637с.
367285
   Деревья и кустарники СССР. Дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции. 1. Голосеменные. – М.-Л., 1949. – 464с.
367286
   Деревья и кустарники СССР. Дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции. 1. Голосеменные : Т.2. – М.-Л., 1951. – 612с.
367287
   Деревья и кустарники СССР. Дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции. 1. Голосеменные. – М.-Л., 1954. – 872с.
367288
   Деревья и кустарники СССР. Дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции. 1. Голосеменные. – М.-Л.
4. – 1958. – 975с.
367289
   Деревья и кустарники СССР. Дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции. 5. Покрытосеменные семейства логаниевые-сложноцветные : Т.6. – М.-Л., 1962. – 380с.
367290
   Деревья и кустарники СССР. Дикорастущие, культивируемые и перспективные для интродукции. 5. Покрытосеменные семейства миртове-маслиновые. – М.-Л., 1960. – 544с.
367291
  Башинджакели Н.Д. Деревья и кустарники Тбилисского ботанического сада / Н.Д. Башинджакели, В.Я. Герменяк. – Тбилиси, 1971. – 170с.
367292
   Деревья и кустарники, розы и сирень : краткие итоги интродукции. – Минск : Наука и техника, 1968. – 384 с.
367293
  Качалов А.А. Деревья и кустарники. / А.А. Качалов. – М, 1970. – 407с.
367294
   Деревья и кустарники. Голосеменные. – К., 1971. – 156с.
367295
   Деревья и кустарники. Краткие иготи интродукции в Главном Ботаническом саду Академии наук СССР. – Москва, 1959. – 192с.
367296
   Деревья и кустарники. Покрытосеменные : справочник. – Киев : Наукова думка, 1974. – 590 с.
367297
  Чивилихин В.А. Деревья и люди / В.А. Чивилихин. – М., 1976. – 88с.
367298
  Некрасов В.И. Деревья меняют адреса / В.И. Некрасов. – М., 1965. – 104с.
367299
  Граши А.Б. Деревья меняют листву : лирика / А.Б. Граши. – Москва : Художественная литература, 1965. – 327 с.
367300
  Ашинов Х. Деревья на ветру : короткие повести и рассказы / Х. Ашинов; пер. с адыг. – Москва : Советский писатель, 1966. – 344 с.
367301
  Палванова З. Деревья не копят обид / З. Палванова. – М, 1986. – 110с.
367302
  Векшегонова И.В. Деревья не умирают / И.В. Векшегонова. – Москва, 1991. – 125с.
367303
  Зиборов Е.А. Деревья остаются большими / Е.А. Зиборов. – Тула, 1966. – 131с.
367304
  Зиборов Е.А. Деревья остаются большими / Е.А. Зиборов. – Калининград, 1976. – 127с.
367305
  Фомченко О. Деревья остаются зелеными / О. Фомченко. – Минск, 1968. – 144с.
367306
  Гёрделер Карл Деревья против селей : Ответ природы // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 54-55 : фото. – ISSN 1029-5828
367307
  Овчинников Н.И. Деревья стали большими / Н.И. Овчинников. – Куйбышев, 1966. – 40с.
367308
  Корнеев А.А. Деревья Сталинграда: Стих. и поэмы. / А.А. Корнеев. – М., 1983. – 239с.
367309
  Касона А. Деревья умирают стоя / А. Касона. – Л.-М., 1959. – 66с.
367310
  Гроздова Н.Б. Деревья, кустарники и лианы : справочное пособие / Н.Б. Гроздова, В.И. Некрасов, Глоба-Михайленко; под ред. Некрасова В.И. – Москва : Лесная промышленность, 1986. – 349 с.
367311
  Головач А.Г. Деревья, кустарники и лианы Ботанического сада БИН АН СССР / А.Г. Головач. – Л., 1980. – 188с.
367312
  Усенко Н.В. Деревья, кустарники и лианы Дальнего Востока / Н.В. Усенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Хабаровск, 1984. – 266с.
367313
  Завальнюк Л.А. Деревья, птицы, облака : Стихи / Л.А. Завальнюк. – Москва : Советский писатель, 1989. – 128с.
367314
  Муниф Деревья.... и убийство Марзука / Муниф, , Абдель Рахман. – М., 1980. – 237с.
367315
  Викулов С.В. Деревьям снятся листья / С.В. Викулов. – Вологда, 1962. – 224с.
367316
  Кураташвілі А.А. Дерегулювання в системі управління економікою // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 179-182
367317
  Варналій З.С. Дерегулювання економіки як чинник зміцнення економічної безпеки України / З.С. Варналій, О.В. Панасюк // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2015. – № 1/2 (72). – С. 32-37
367318
  Варналій З.С. Дерегулювання підприємницької діяльності як протидіючий чинник тіньової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 331-335
367319
  Маркович Данило Дерегуляция, информатизация и виртуализация образования // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 9. – С. 4-12. – ISSN 1561-2465
367320
  Коваленко Т. Дерегуляція земельних правовідносин: позитивні та негативні аспекти // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 88-93. – ISSN 2409-4544
367321
  Савка С. Дерегуляція підприємницької діяльності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 139-141
367322
  Шимко А.Р. Дерегуляція ринку металобрухту: господарсько-правовий аспект // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 106-115. – ISSN 2224-9281
367323
  Лозано-Вівас Дерегуляція та індивідуалізація продукції у банківському секторі / Лозано-Вівас, А. Моралес // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 4. – С. 35-45. – ISSN 1998-6068
367324
  Верховский Вячеслав Дереза и бронепойтова : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 2. – С. 3-12. – ISSN 0131-8136
367325
  Висоцька Н. Дереконструкція опозиції "Природа - цивілізація" в романі Тоні Моррісон "Милість" // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 189-198. – ISBN 978-966-1516-14-3
367326
  Мурадян Г.Б. Дереник Демирчан / Г.Б. Мурадян. – Ереван, 1956. – 133с.
367327
  Мурадян Грайр Бениаминович Дереник Демирчян. (Жизнь и творчество) : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Мурадян Грайр Бениаминович ; Акад. наук Арм. ССР, Ин-т литературы им. М. Абегяна. – Ереван, 1963. – 66 с.
367328
  Толмачев А.И. Дересья, кустарники и деревянистые лианы острова Сахалина / А.И. Толмачев. – М-Л, 1956. – 172с.
367329
   Держ. музей книги і друкарства Української РСР: Фотопутівник. – К., 1981. – 127с.
367330
  Сухоруков К. Держа руку на пульсе // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 1. – С. 6-9. – ISSN 0869-4915


  В статье описывается роль Российской книжной палаты в информационно-библиографическом и статистическом учете издательской продукции, а также в расспределении и доставке федеральных обязательных экземпляров (ОЭ) в ведущие библиотечные и информационные ...
367331
  Филюк Г.М. Держава-бізнес-суспільство: взаємодія у забезпеченні конкурентоспроможності економіки України / Г.М. Филюк, М.О. Табахарнюк // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Л. Семака. – Киев, 2017. – № 6 : № 6. – C. 2-7. – ISSN 2076-4561
367332
  Капсамун І. Держава-пірат // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5 липня (№ 116). – С. 4


  Кремль систематично порушує безпеку в Азовському морі. Що має протиставити Україна?
367333
  Шиприкевич О.О. Держава - засіб вільного культурного розвитку народу в трактуванні Юліана Бачинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-76. – (Філософія. Політологія ; Вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Розповідається про трактування Юліаном Бачинським держави як засобу вільного культурного розвитку народу, розгляд дослідником впливу економічно-політичної ситуації ...
367334
  Гаєвська О.Б. Держава - основний інструмент самоуправління суспільства (до питання про українські реалії) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 15-24. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Пропонується соціально-системне бачення управлінської ролі держави в Україні, що повинна виявляти себе не у посиленні суто владних функцій, не у збільшенні поля панування, а у все більшому переході державних структур на професійне обслуговування ...
367335
  Фролов Ю. Держава - основний організаційно-правовий гарант забезпечення реалізації, охорони та захисту економічних прав і свобод людини та громадянина в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 57-60.
367336
  Суторміна В.М. Держава - податки - бізнес / В.М. Суторміна. – К., 1992. – 328с.
367337
  Малярчук В.А. Держава - ТНК - національний товаровиробник: становлення правовідносин в Україні // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 46. – С.179-184. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
367338
   Держава - це ми. – Київ, 1979. – 24с.
367339
  Платон Держава : Уривок // Невичерпність демократії : Видатні діячи минулого і сучасності про вільне демократичне суспільство і права людини / Упор. О.І. Терех та ін. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 9-13.
367340
  Платон Держава / Платон. – Київ : Основи, 2000. – 355c. – ISBN 966-500-022-5
367341
  Бойченко М.І. Держава / М. Бойченко, В. Багінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 94-95. – ISBN 966-642-073-2
367342
  Платон Держава / Платон; Переклад з давньогрецької та коментарі Дзвінки Коваль. – Київ : Основи, 2005. – 355c. – ISBN 966-500-022-5
367343
  Платон Держава // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 13-89. – ISBN 978-966-8865-81-7
367344
  Яковенко К. Держава "здорового глузду" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6 квітня (№ 69). – С. 5


  На референдумі було винесено питання: скільки має бути тижнів відпустки - чотири або шість? Народ вибрав чотири. І це багато значить для розуміння Швейцарії.
367345
  Длугопольський О.В. Держава (загального) добробуту в Китаї: етапи становлення і проблеми побудови // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 7 (632). – С. 69-81. – ISSN 0131-775Х
367346
  Запорожченко Р.О. Держава vs імперія: влада та її реалізація в контексті глобалізації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 33-40. – (Серія "Питання політології" ; вип. 31). – ISSN 2220-8089
367347
  Кучерук О. Держава без армiї (до 100-рiччя народного комiсара оборони УРСР Василя Герасименка) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2001. – Число 1. – С. 68-71
367348
  Кучерук Олександр Держава без армії. Як це було... // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 18-20. – ISSN 0130-7037


  До 100-річчя народного комісара оборони УРСР Василя Герасименка.
367349
  Карпенко В. Держава без ідеології - як судно без лоції
367350
  Гром В. Держава Богдана Хмельницького в українській міжвоєнній історіографії // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 135-139
367351
  Грінберг Р. Держава в економіці знань // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 28-39. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано мінливу роль держави в контексті становлення економіки знань. Запропоновано оригінальну концепцію ("економічна соціодинаміка"), з якої випливає нове розуміння змішаної економіки. Запроваджено (за межами постулату методологічного ...
367352
  Смолина К.П. Держава в контексте конкретно-исторических языковых изменений // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 94-100. – ISSN 0130-9730
367353
  Кушніренко В. Держава в політичній історії ісламу: проблема осучаснення традиційної моделі / Володимир Кушніренко ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : Аграр Медіа Груп, 2011. – 158, [2] с. – Предм. покажч.: с. 155-158. – Бібліогр.: с. 141-154. – ISBN 978-617-646-024-4
367354
  Шевченко О.О. Держава в політичній організації радянського суспільства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 52-58. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Досліджується політична організація радянського суспільства, місце в ній СРСР та союзних республік, сучасні тенденції розвитку союзної держави.
367355
  Меркулова Т. Держава в ринковій економіці // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 90-104 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1811-3141
367356
  Коструба А.В. Держава в системі суб"єктів цивільного права України // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 4 (91). – С. 67-77. – ISSN 1993-0909
367357
  Олещук К. Держава в соціологічній спадщині Станіслава Дністрянського // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 2 (3). – С. 11-17. – ISSN 2306-3974
367358
  Волкова О.М. Держава в суспільстві та в його господарській сфері: некласичний підхід // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 2 (62). – С. 5-9. – ISSN 1683-1942
367359
  Похилюк В.В. Держава в транзитивній економіці : регулювання економіки, аналіз та стан економічної безпеки : монографія / В.В. Похилюк ; МОНУ ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 406 с. – ISBN 978-966-184-019-4
367360
  Вергелес Т. Держава в трансформаційній економіці: теорії та реалії // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (18). – С. 7-14. – ISSN 1818-5754
367361
  Колесник Р. Держава відповість // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 3. – С.12-14. – ISSN 1726-3077


  Про проект Адміністративно- процесуального кодексу України
367362
  Плахонін А. Держава Володимира та Ярослава // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 102-104. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
367363
  Бойченко О.І. Держава заради держави: зародження філософії легізму // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 21-25. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (31))
367364
  Чечелюк П. Держава знає. Як помножити на нуль результати господарської діяльності лісової галузі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 вересня (№ 34). – С. 9


  "Як відомо, 3 липня Верховна Рада України в другому читанні 234 голосами підтримала законопроект №5495 "Про внесення змін до деяких законів України щодо збереження українських лісів та запобігання незаконному вивезенню необроблених лісоматеріалів". ...
367365
  Бережнюк О. Держава знову "замовила" собі фахівців // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12 червня (№ 105). – С. 2


  Попит на бакалаврів зменшився, а на магістрів та спеціалістів - зріс.
367366
  Колот А.М. Держава і бізнес: новітні тенденції взаємодії та забезпечення стійкого розвитку / А.М. Колот, О.М. Поплавська // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голова редкол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 2 (12). – C. 8-30. – ISSN 2410-4752
367367
  Кравчук Л.М. Держава і влада: досвід адміністративної реформи в Україні / Л.М. Кравчук. – Київ : Інтелект, 2001. – 192с. – ISBN 966-646-022-Х
367368
   Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук концепції співпраці : аналіт. доповідь / [Балабан Р.В. та ін. ; за ред. О.М. Майборода] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 371, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 370-371. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-02-7119-7
367369
  Дубінін В.В. Держава і громадянське суспільство як суб"єкти саморегуляції інтересів народу України // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 88. – С. 81-91
367370
  Матвійчук А.В. Держава і громадянське суспільство: діалектика взаємодії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
367371
  Літкевич В. Держава і громадянське суспільство: противники чи партнери? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-28 квітня (№ 15). – С. 13


  26 лютого 2016 р. президент України своїм указом затвердив Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016–2020 роки. Надзвичайна самоорганізація і самопожертва українського суспільства під час подій на Євромайдані, ...
367372
  Медведчук В. Держава і громадянське суспільство: український вибір // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 375-384. – ISSN 1026-9932
367373
  Штань О. Держава і державна мова // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 18-24 квітня (№ 16). – С. 4
367374
  Бутирська Т.О. Держава і економіка : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 6. – С. 50-54 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв
367375
  Михасюк І.М. Держава і економічна безпека країни в умовах глобалізації // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.27-32. – ISBN 5-7763-2435-1
367376
  Радзієвська С.О. Держава і конкурентні позиції України на світогосподарському ринковому просторі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 20-26
367377
  Гладкий С. Держава і кооперація в Україні в контексті становлення громадянського суспільства (історико - правовий аспект) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 22-28.
367378
  Антонюк О. Держава і наука: гроші за любов? / О. Антонюк, О. Скороход, Ю. Безвершенко // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 9-13 серпня (№ 27). – С. 12


  "Українським вченим часто закидають, що результати їхніх досліджень не затребувані, не націлені на задоволення конкретних потреб держави та суспільства". Такими словами починається стаття С. Захаріна "Наука і держава: любов за гроші?" (DT.UA, № 18, ...
367379
  Тумакова С. Держава і організація ринку робочої сили // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.118-125. – ISBN 966-73-53-51-Х
367380
  Бєляєв О.О. Держава і перехідна економіка: механізм взаємодії : Монографія / О.О. Бєляєв, А.С. Бебело, О.М. Комяков; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 190с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-565-4
367381
  Шаукенов А. Держава і платник податків: перспективи розвитку механізмів урегулювання податкових спорів у нових економічних умовах у Республіці Казахстан // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 215-220. – ISSN 1026-9932
367382
  Ключкович А.Ю. Держава і політичні партії в федеративній республіці Німеччині (проблеми спговідношення та взаємодії) // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 69-72. – ISBN 966-660-151-6
367383
   Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць. – Київ. – ISSN 1563-3349
Вип. 9. – 2001
367384
   Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць. – Київ. – ISSN 1563-3349
Вип. 10. – 2001
367385
   Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць. – Київ. – ISSN 1563-3349
Вип. 11. – 2001
367386
   Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць. – Київ. – ISSN 1563-3349
Вип. 12. – 2001
367387
   Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць. – Київ. – ISSN 1563-3349
Вип. 13. – 2001
367388
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні наукит. – Київ. – ISSN 1563-3349
Вип. 27. – 2005
367389
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні наукит. – Київ. – ISSN 1563-3349
Вип. 28. – 2005
367390
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Київ. – ISSN 1563-3349
Вип. 29. – 2005
367391
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 30. – 2005
367392
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 31. – 2006
367393
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 32. – 2006
367394
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 33. – 2006
367395
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 34. – 2006
367396
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 35. – 2007
367397
   Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 36. – 2007
367398
   Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 37. – 2007
367399
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 38. – 2007
367400
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 39. – 2008
367401
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 40. – 2008
367402
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 41. – 2008
367403
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 42. – 2008
367404
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 43. – 2009
367405
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 44. – 2009
367406
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 45. – 2009
367407
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 46. – 2009
367408
   Держава і право : бібліографічні посібники : анотований каталог / НАНУ ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [уклад. : В.Ю. Радченко, В.А. Шкаріна ; наук. ред. і авт. передм. Т.В. Добко]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2010. – 292 с. – ISBN 978-966-02-5116-8
367409
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 47. – 2010
367410
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 48. – 2010. – мова резюме англ., укр., рос.
367411
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 49. – 2010. – мова резюме англ., укр., рос.
367412
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 50. – 2010. – мова резюме англ., укр., рос.
367413
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 51. – 2011. – мова резюме англ., укр., рос.
367414
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 52. – 2011. – мова резюме англ., укр., рос.
367415
   Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 53. – 2011. – мова резюме англ., укр., рос.
367416
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 54. – 2011. – мова резюме англ., укр., рос.
367417
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 55. – 2012. – мова резюме англ., укр., рос.
367418
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 56. – 2012. – мова резюме англ., укр., рос.
367419
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 57. – 2012. – мова резюме англ., укр., рос.
367420
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 58. – 2012. – мова резюме англ., укр., рос.
367421
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 59. – 2013. – Резюме англ., укр., рос.
367422
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 60. – 2013. – Резюме англ., укр., рос. мовами
367423
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 61. – 2013. – Резюме англ., укр., рос. мовами
367424
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 62. – 2013. – Резюме англ., укр., рос. мовами
367425
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 63. – 2014. – Резюме англ., укр., рос. мовами
367426
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 64. – 2014. – Резюме англ., укр., рос. мовами
367427
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 65. – 2014. – Резюме англ., укр., рос. мовами
367428
   Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
Вип. 66. – 2014. – Резюме англ., укр., рос. мовами
367429
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
  вип. 67. – 2015. – 470 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
367430
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка
  вип. 70. – 2015. – 339 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367431
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
  вип. 70. – 2015. – 470 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
367432
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка
  вип. 69. – 2015. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367433
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка
  вип. 67. – 2015. – 207 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367434
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка
  вип. 68. – 2015. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367435
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
  вип. 68. – 2015. – 390 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
367436
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
  вип. 69. – 2015. – 470 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
367437
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
  вип. 71. – 2016. – 476 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
367438
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
  вип. 72. – 2016. – 512 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
367439
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка
  вип. 71. – 2016. – 269 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367440
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 74. – 2016. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367441
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ
  вип. 74. – 2016. – 470 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
367442
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
  вип. 73. – 2016. – 513 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
367443
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка
  вип. 72. – 2016. – 248 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367444
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юридична думка
  вип. 73. – 2016. – 212 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367445
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 76. – 2017. – 222 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
367446
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 75. – 2017. – 414 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
367447
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 75. – 2017. – 155 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367448
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 76. – 2017. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367449
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 77. – 2017. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367450
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 78. – 2017. – 338 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
367451
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 77. – 2017. – 375 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
367452
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 78. – 2017. – 258 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367453
   Держава і право. Серія "Політичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 79. – 2018. – 214 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367454
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 81. – 2018. – 340 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
367455
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 80. – 2018. – 214 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
367456
   Держава і право. Серія "Юридичні науки" : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ : Юридична думка
  вип. 79. – 2018. – 284 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
367457
  Тимошенко В.І. Держава і право в неокантіанстві // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.64-67. – ISBN 966-568-656-9
367458
  Шевченко О.О. Держава і право в сучасній ідеологічній боротьбі / О.О. Шевченко. – Київ, 1983. – 32 с.
367459
  Заруба В.М. Держава і право Київської та Галицько-Волинської Русі (кінець 8 ст. - початок 14 ст.) : навч. посібник / В.М. Заруба ; Дніпропетровський держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Істина, 2007. – 128 с. – ISBN 966-7613-95-X
367460
  Катрич В.М. Держава і право Стародавнього Рима / В.М. Катрич. – Київ, 1972. – 113с.
367461
  Копиленко О.Л. Держава і право України. 1917-1920 : Навчальний посібник / О.Л. Копиленко, М.Л. Копиленко. – Київ : Либідь, 1997. – 208 с. – ISBN 5-325-00017-9
367462
  Єрмоленко І.Я. Держава і право як різні модуси єдиної субстанції у науково-теоретичній спадщині Б.О. Кістяківського // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 57-63


  У статті розглядається проблема гармонії між державою і правом. У даному відношенні аналізується концепція Б.А. Кістяківського, де держава представлена у якості правового інституту, який створюється і регулюється правовими нормами. Таким чином, держава ...
367463
  Тесленко М. Держава і правова охорона конституції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 2. – С. 89-91. – ISSN 0132-1331
367464
  Пащенко В.О. Держава і православ"я в Україні: 20-20-ті роки ХХ ст. / В.О. Пащенко. – К., 1993. – 179с.
367465
  Приступенко Т. Держава і преса - шляхи порозуміння // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 15-25. – (Журналістика ; Вип. 4)
367466
  Єщенко П.С. Держава і приватна власність в сучасній економіці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 6-12


  У статті піддається критиці теорія та практика тотальної приватизації в Україні, яка не враховує національних реалій та глобальних тенденцій економічного розвитку, розкрита роль державного сектору економіки. Theory and the practice of total ...
367467
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1934. – 116с.
367468
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1939. – 103с.
367469
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1945. – 90с.
367470
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1946. – 90с.
367471
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 131с.
367472
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1950. – 104с.
367473
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1953. – 111с.
367474
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1957. – 297с.
367475
  Мостовой Я.С. Держава і революція / Я.С. Мостовой. – Київ, 1958. – 32с.
367476
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1975. – 274с.
367477
  Ленін В.І. Держава і революція / В.І. Ленін. – Київ, 1982. – 268с.
367478
  Дементьєв В. Держава і регіони: чому немає згоди? (інституційний аспект) // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 1. – С. 39-48. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1811-3141
367479
  Малий І.Й. Держава і ринок послуг в трансформаційній економіці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 56-66. – ISBN 966-7958-13-2
367480
  Ткач А.А. Держава і ринок: еволюція механізмів взаємодії у розбудові інфраструктури // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 9-12. – Бібліогр.: на 6 пунктів
367481
  Малий І.Й. Держава і ринок: порівняльний аналіз реформування економіки України та Китаю // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 3-11. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISSN 1811-3141
367482
  Симоненко В. Держава і ринок: шляхи партнерства : Наукові дискусії // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 71-77. – Бібл.12 назв. – ISSN 0131-775Х
367483
  Каращук В.В. Держава і свобода: рівні дослідження проблеми // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 96-100. – ISSN 1563-3349
367484
  Ляхевич С.Б. Держава і суспільство в поглядах М. Драгоманова в контексті соціального і національного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 113-116. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Проблема національної державності, її витоків, передумов існування, завдань, місця і ролі в системі суспільнополітичних відносин є провідною в українській політичній думці. Вона була та залишається актуальною, дозволяє розглянути процес становлення і ...
367485
  Год Б.В. Держава і суспільство в політичній концепції італійського мислителя Ніколо Макіавеллі // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2009. – № 1. – С. 18-26. – ISSN 2075-1451
367486
  Кульчицький С. Держава і суспільство в радянському комуносоціалізмі / С. Кульчицький, М. Міщенко // Україна на порозі об"єднаної Європи / С. Кульчицький, М. Міщенко. – Київ : Центр Разумкова, 2018. – С. 7-20. – ISBN 978-966-2050-13-4
367487
   Держава і суспільство в Україні: історія та сучасність / [Балабан Р.В. та ін. ; редкол.: Левенець Ю.А. та ін] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 181, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 176-181. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7186-9
367488
  Даниленко В. Держава і суспільство в умовах електронної демократії (на прикладі країн Євросоюзу) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 69-76


  У статті аналізується взаємодія між державою і суспільством в умовах електронної демократії у країнах Європейського Союзу. Класифікуються послуги, які надає держава громадянам, бізнесу, системі охорони здоров’я. В статье анализируется взаимодействие ...
367489
  Слатенькова М.О. Держава і транснаціональна корпорація: перспективи розвитку в глобалізаційних умовах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1068. – С. 77-81. – (Економічна ; вип. 86). – ISSN 2311-2379
367490
  Михайлина Д. Держава і транснаціональні корпорації в умовах корпоративного глобалізму // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 46-50
367491
  Семчик О.О. Держава і фінанси: правовий зв"язок : монографія / О.О. Семчик ; НАНУ; Ін-тут держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2010. – 204 с. – ISBN 978-966-8602-82-5
367492
   Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – 434, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-182-372-2
367493
  Рощина Л.О. Держава і церква в умовах формування громадянського суспільства в Україні // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 64-69. – ISSN 1728-3671
367494
  Палінчак М.М. Держава і церква у Чехословаччині в 40-50-х роках XX століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 146-150. – (Історія ; Вип. 24)
367495
  Запорожець В.А. Держава і церква: взаємовідносини в Україні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 107-109
367496
  Горєлов М.І. Держава і цивілізація в історії України / М.І. Горєлов, О.П. Моця, О.О. Рафальський ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса, Ін-т археології. – Київ : Еко-Продакшн, 2009. – 880 с. – ISBN 978-966-1622-03-5
367497
  Ганусець О.І. Держава Ізраїль - агресор / О.І. Ганусець. – Київ : Т-во"Знання" УРСР, 1967. – 47с. ; Сер.3№9


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
367498
  Шиян О.І. Держава кадрова політика в системі вищої освіти гендерний аспект (на прикладі Львівсько області) / О.І. Шиян, О.В. Худоба, Д.Д. Заяць // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 3 (90). – С. 112-118. – (Серія "Державне управління" ; № 3). – ISSN 2310-2837
367499
   Держава Карпатська Україна // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1999. – 1999. – С. 45-57. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 82)
367500
  Черевичний Г.С. Держава конфедеративна / Г. Черевичний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 96. – ISBN 966-642-073-2
367501
  Граб Віктор Держава має забезпечити місцеве самоврядування в повному обсязі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 2-3.


  Керівник Управління по зв"язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування апарату Верховної Ради України Віктор Граб найбільшою проблемою місцевого самоврядування вважає недосконале законодавство, що не цілком забезпечує ...
367502
  Седляр Ю.О. Держава на міжнародній арені на початку ХХІ ст. (до проблеми ерозії Вестфальської політичної структури світу) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 45-54


  У статті розглядається проблема місця та ролі держави на міжнародній арені на початку XXI ст. Особлива увага звернена на висвітленні головних напрямів наукових досліджень, що розкривають та пояснюють причини зміни ролі держави у контексті ерозії ...
367503
  Багінський В.В. Держава правова / В. Багінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 96-97. – ISBN 966-642-073-2
367504
  Чечелюк П. Держава проти лісу? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 - 8 червня (№ 21)


  "Наприкінці травня на базі ДП "Іванківське лісове господарство" Київської області відбулася науково-практична конференція Державного агентства лісових ресурсів України (ДАЛР) та Товариства лісівників України, організатором і модератором якої виступив ...
367505
  Петонов В.К. Держава ранних жаворонков : стихи / В.К. Петонов; пер. с бурят. Н.Горохова. – Москва : Современник, 1984. – 79 с.
367506
  Липкин С.И. Держава ранних жаворонов. Повесть по мативам бурят. эпоса. / С.И. Липкин. – М., 1968. – 160с.
367507
  Копейчиков В.В. Держава розвинутого соціалізму. / В.В. Копейчиков. – Київ, 1975. – 48 с.
367508
  Головко О. Держава Романа Мстиславича та його нащадків у політичному житті Східної Європи // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 4. – С. 3-15


  Методологічні питання.
367509
  Рерих Н. Держава света. Священный дозор / Н. Рерих. – Рига : Виеда, 1992. – 285с. – ISBN 5-85745-042-Х
367510
  Орест М. Держава слова : Вірші та переклади / М. Орест; Упоряд. та авт. передм. С.Павличко. – Київ : Основи, 1995. – 526с. – ISBN 5-308-01188-5
367511
  Копштейн А.Й. Держава сонця : поезії / А.Й. Копштейн. – Київ, 1938. – 75 с.
367512
  Кравчук М.В. Держава та армія УНР в період Тимчасового уряду та їх правове закріплення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 69-75. – ISSN 1563-3349
367513
  Данилов В. Держава та бізнес: у пошуках синергії // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 вересня (№ 39). – С. 28-29
367514
  Дашо Т. Держава та громадянське суспільство: правова взаємодія // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 113-122. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
367515
  Гриценко О.М. Держава та інформаційне суспільство // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КУ ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики; Центр вільної преси. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 58-70. – ISBN 966-7181-44-8
367516
  Гончарова К.В. Держава та її органи як суб"єкти трудового права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гончарова Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 211 л. – Бібліогр.: л. 185-211
367517
  Гончарова К.В. Держава та її органи як суб"єкти трудового права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гончарова Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 10 назв
367518
  Онопко М.О. Держава та її сектор в умовах глобалізації // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 90-91. – ISBN 978-966-188-219-4
367519
  Тищенко О.П. Держава та її функції в економіці: ретроспективний аналіз наукових теорій докейсіанського періоду // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 49-60. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1993-6788
367520
  Бабіченко В. Держава та корпорації: діалектична концепція відносин та можливості уніфікації інтересів // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 73-77. – Бібліогр.: 8 назв
367521
  Федулова В.В. Держава та особистість у філософсько-історичних концепціях теїстів в Україні в XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 105-106. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
367522
  Шнипко О.С. Держава та підприємництво: партнерство в інноваційній діяльності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 130-138. – Бібліогр.: на 10 пунктів
367523
  Панчишин А.В. Держава та політична система суспільства: деякі аспекти співвідношення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 73-79. – ISSN 1563-3349
367524
   Держава та право : юридичний реферативний журнал. – Одеса, 2003-
№ 2. – 2004
367525
   Держава та право : Юридичний реферативний журнал. – Одеса, 2003-
№ 3. – 2004
367526
   Держава та право очима молодих дослідників : Збірник наук. праць Міжнародної наукової конференції (29-30 листопада 2001 року). – Київ : Київський університет, 2003. – 512с.
367527
  Оніщенко Н.М. Держава та право: єдність, відмінності та протиріччя // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 16. – ISSN 1563-3349
367528
  Карпенко О.Д. Держава та промислова власність: організаційно-правові питання / О.Д. Карпенко; НАНУ; Ін-тут держави і права ім.В.М.Корецького НАНУ. – Київ : Ін Юре, 1999. – 155с. – ISBN 966-02-1070-1
367529
   Держава та регіони. Право : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2003
367530
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2003
367531
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 4. – 2003
367532
   Держава та регіони. Право : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 2. – 2003
367533
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 2. – 2003
367534
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2004
367535
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 2. – 2004
367536
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 3. – 2004
367537
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2004
367538
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 4. – 2004
367539
   Держава та регіони. Право : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 2. – 2004
367540
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 2. – 2004
367541
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 6. – 2004
367542
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2004
367543
   Держава та регіони. Право : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2004
367544
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  №5. – 2004
367545
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 5. – 2005
367546
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2005
367547
   Держава та регіони. Право : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2005
367548
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 6. – 2005
367549
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 2. – 2005
367550
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2005
367551
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 2. – 2005
367552
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 3. – 2005
367553
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 4. – 2005
367554
   Держава та регіони. Право : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 2. – 2005
367555
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2006
367556
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 6. – 2006
367557
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 5. – 2006
367558
   Держава та регіони. Право : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2006
367559
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
367560
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2006
367561
   Держава та регіони. Право : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 2. – 2006
367562
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
367563
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
367564
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
367565
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2006
367566
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2006
367567
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2006
367568
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2006
367569
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2006
367570
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2006
367571
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2007
367572
   Держава та регіони. Державне управління : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2007
367573
   Держава та регіони. Право : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 1. – 2007
367574
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
367575
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
367576
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 5. – 2007. – резюме укр. та англ. мовами
367577
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
367578
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2007
367579
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 6. – 2007
367580
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
367581
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 3. – 2007
367582
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя
  № 4. – 2007
367583
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2007
367584
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2007
367585
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : Науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2007
367586
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2007
367587
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал. – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2007
367588
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2008
367589
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2008
367590
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2008
367591
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2008
367592
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 1. – 2008
367593
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 4. – 2008
367594
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2008. – резюме рос., англ. та укр. мовами
367595
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
367596
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 3. – 2008
367597
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2008
367598
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2008
367599
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2008. – мова рез. укр.та англ.
367600
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 6. – 2008. – резюме укр. та англ. мовами
367601
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
367602
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 2. – 2008
367603
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2008. – мова рез. укр.та англ.
367604
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
367605
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 5. – 2008
367606
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2009
367607
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 1. – 2009
367608
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 2. – 2009
367609
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2009. – мова резюме укр. та англ
367610
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2009
367611
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2009
367612
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2009
367613
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 5. – 2009
367614
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 3. – 2009
367615
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2009
367616
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2009
367617
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3/4. – 2009. – резюме рос., англ. мовами
367618
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2009
367619
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1/2. – 2009. – резюме рос., англ. мовами
367620
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 6. – 2009
367621
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 7. – 2009
367622
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 4. – 2009
367623
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2010
367624
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2010
367625
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 1. – 2010. – мова резюме укр., рос., англ.
367626
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2010
367627
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 1. – 2010
367628
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 2. – 2010. – мова резюме англ.,укр., рос.
367629
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 3. – 2010. – мова резюме англ., та рос.
367630
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2010
367631
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 2. – 2010. – мова резюме укр., рос., англ.
367632
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 2. – 2010. – мова резюме укр. та англ.
367633
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2010
367634
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1/2. – 2010. – резюме - рос., англ. мовами
367635
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 3. – 2010. – резюме - рос., англ., укр. мовами
367636
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 5. – 2010
367637
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 4. – 2010. – мова резюме укр., рос., англ.
367638
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 4. – 2010. – мова резюме укр., рос. та англ.
367639
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 4. – 2010. – мова резюме укр., рос., англ.
367640
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 6. – 2010. – мова резюме укр., англ., рос.
367641
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 3. – 2010. – мова резюме укр. та англ.
367642
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 4. – 2010. – резюме - рос., англ., укр. мовами
367643
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 1. – 2011. – мова резюме укр., рос., англ.
367644
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
367645
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
367646
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т державного та муніципального упр.". – Запоріжжя
  № 2. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
367647
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
367648
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 1. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
367649
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
367650
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
367651
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
367652
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
367653
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніципального упр.". – Запоріжжя
  № 4. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
367654
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 5. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
367655
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т державного та муніципального упр.". – Запоріжжя
  № 3. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
367656
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 2. – 2011. – мова резюме укр., рос., англ.
367657
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
367658
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
367659
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 6. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
367660
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
367661
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 3. – 2011. – ммова резюме укр., рос., англ.
367662
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя
  № 4. – 2011. – ммова резюме укр., рос., англ.
367663
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ"
  № 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
367664
   Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341X
367665
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 1. – 2011
367666
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
367667
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (66). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
367668
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (36). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
367669
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (67). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
367670
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
367671
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (65). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
367672
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (38). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
367673
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 5 (68). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
367674
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (37). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
367675
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (39). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
367676
   Держава та регіони. Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя
  № 3. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
367677
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (38). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
367678
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (40). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
367679
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4. – 2012. – ммова резюме укр., рос., англ.
367680
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 6 (69). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
367681
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (41). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
367682
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1. – 2012. – ммова резюме укр., рос., англ.
367683
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2. – 2012. – ммова резюме укр., рос., англ.
367684
   Держава та регіони. Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3. – 2012. – ммова резюме укр., рос., англ.
367685
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (64). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
367686
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1(37). – 2012. – резюме укр., англ. мовами
367687
   Держава та регіони. Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1(35). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
367688
   Держава та регіони. Серія "Державне управління" : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (42). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367689
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (72). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367690
   Держава та регіони. Серия: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (39). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367691
   Держава та регіони. Серія "Право" : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (40). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367692
   Держава та регіони. Серія "Соціальні комунікації" : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367693
   Держава та регіони. Серія "Соціальні комунікації" : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367694
   Держава та регіони. Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (41). – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
367695
   Держава та регіони. Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (70). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367696
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (42). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367697
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 6 (75). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367698
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (44). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367699
   Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3/4 (15-16). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367700
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (43). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367701
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (32). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367702
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (72). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367703
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2/3 (33/34). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367704
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (41). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367705
   Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (73). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367706
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 5 (74). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367707
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (35). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367708
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (43). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367709
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (46). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367710
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (77). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367711
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (78). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367712
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (44). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367713
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (46). – 2014. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367714
   Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 6 (81). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367715
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (39). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367716
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (38). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367717
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (20). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367718
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (45). – 2014. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367719
   Держава та регіони. Серія "Соціальні комунікації" : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1/2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367720
   Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 5 (80). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367721
   Держава та регіони. Серія "Соціальні комунікації" : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (19). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367722
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (47). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367723
   Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (79). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367724
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (76). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367725
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (45). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367726
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (48). – 2014. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367727
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1/2 (36/37). – 2014. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367728
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (49). – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367729
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (47). – 2015. – 87 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367730
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (48). – 2015. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367731
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (41). – 2015. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367732
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (84). – 2015. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367733
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (85). – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367734
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (49). – 2015. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367735
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (40). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367736
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (82). – 2015. – 201 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367737
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (83). – 2015. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367738
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (21). – 2015. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367739
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (22). – 2015. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367740
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (23). – 2015. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367741
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3/4 (42/43). – 2015. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367742
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (50). – 2015. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367743
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (24). – 2015. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367744
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 6 (87). – 2015. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367745
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (88). – 2016. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367746
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (52). – 2016. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367747
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (25). – 2016. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367748
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (26). – 2016. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367749
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (89). – 2016. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367750
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (53). – 2016. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367751
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (51). – 2016. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367752
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (54). – 2016. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367753
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (90). – 2016. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367754
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; редкол.: В.А. Ільяшенко [та ін.]. – Запоріжжя
  № 3 (55). – 2016. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367755
   Держава та регіони. Серія: Державне управління : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; В.А. Ільяшенко [та ін.]. – Запоріжжя
  № 4 (56). – 2016. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367756
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; голов. ред. Н.М. Торкун ; редкол.: З.В. Партико [та ін.]. – Запоріжжя
  № 3/4 (46/47). – 2016. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367757
   Держава та регіони. Серія: Право : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. В.Г. Лукашевич. – Запоріжжя
  № 3/4 (54). – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367758
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (27). – 2016. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367759
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя
  № 4 (28). – 2016. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367760
   Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; голов. ред. Н.М. Торкун ; редкол.: З.В. Партико [та ін.]. – Запоріжжя
  № 1/2 (44/45). – 2016. – 62 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367761
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4/5 (91/92 ). – 2016. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367762
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; редкол.: В.М. Порохня [та ін.]. – Запоріжжя
  № 6 (93). – 2016. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367763
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя
  № 1 (94). – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367764
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя
  № 1 (29). – 2017. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367765
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя
  № 4/5 (97/98). – 2017. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367766
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя
  № 2 (30). – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367767
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя
  № 3 (31). – 2017. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367768
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя
  № 2 (95). – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367769
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя
  № 4 (32). – 2017. – 256 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367770
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя
  № 3 (96). – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367771
   Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя
  № 6 (99). – 2017. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367772
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя
  № 1 (33). – 2018. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367773
   Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя
  № 2 (34). – 2018. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
367774
   Держава та регіони: від патерналізму до партнерства : аналітична доповідь / Біла С.О. [та ін.] ; [за ред. С.О. Білої] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2010. – 64 с. – ISBN 978-966-554-119-6
367775
  Горбач Т. Держава Тевтонського Ордену в Пруссії: її політична та соціально-економічна організація в XIII - на поч. XIV ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 153-155
367776
  Радчук В. Держава тлумачів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 205-214


  Спеціальності "переклад" у вищій освіті України вже понад 40 років. У вересні 2002 року дві провідні у своїй галузі кафедри теорії і практики перекладу університету ім. Т. Шевченка, відповідно - з германських і романських мов, відсвяткували з цим ...
367777
  Головінов О.М. Держава у контексті інституційного підприємництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 19-23.
367778
  Шептицька Т. Держава у творенні та реформуванні українського культурного простору // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 47-50


  У статті розглядаються проблеми взаємозв"язку та взаємозалежності культури і держави. Аналізуються досвід реформування культурного простору в країнах-сусідах та наявне в Україні законодавство у галузі культури. Визначаються пріоритетні напрямки ...
367779
   Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – 542, [2] с. – Загол. обкл.: Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави. Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю "Держава у теорії і практиці українського націоналізму". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-428-404-9
367780
  Оболенцев В.Ф. Держава Україна як система: системний підхід до запобігання корупції // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 161-168. – ISSN 2224-9281
367781
  Багінський В.В. Держава унітарна / В. Багінський // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 97. – ISBN 966-642-073-2
367782
  Черевичний Г.С. Держава федеративна / Г. Черевичний // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 97. – ISBN 966-642-073-2
367783
  Печеніна Наталія Держава Чингізхана та Русь в 10-20-х роках XIII ст.: деякі питання військової історії / Печеніна Наталія, Журавель Микола // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 6-11
367784
  Ткач О.І. Держава як важливий компонент нових концепцій розвитку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 76-78. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
367785
  Бурлачук В. Держава як витвір мистецтва // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3, липень - вересень. – С. 104-116. – ISSN 1563-3713
367786
  Щавінський В.Р. Держава як відповідач в адміністративному процес // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 137-143. – ISSN 2306-9082
367787
  Кабанець Н.І. Держава як гарант прав та свобод громадян у демократичному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 15-18. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  На основі розробок ліберально-індивідуалістичного напряму природничої школи права вводиться поняття ідеального суб"єктивного державно-політичного права індивіда, що реалізується шляхом укладення суспільного договору про створення держави та належну ...
367788
  Юсов А.В. Держава як головний інститут політичної системи сучасного суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 78-82.
367789
  Семчик О. Держава як деліктоздатний суб"єкт фінансового права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 81-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
367790
  Унтмоале Ю.В. Держава як ініціатор формування конкурентного порядку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 90-95 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6806
367791
  Кузьменко В.В. Держава як інститут економічної безпеки // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 69. – С. 136-142. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
367792
  Сергієнко Л.В. Держава як інститут забезпечення реалізації положень циркулярної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – C. 117-125. – ISSN 2306-6814
367793
  Вдовичин І. Держава як інструмент реалізації свободи особи (концептуальні рішення правової української політичної думки міжвоєнного періоду) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – СА. 389-404
367794
  Лаговський А.С. Держава як легітимний інститут політичного насильства // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 38-39
367795
  Бєлоусов А.В. Держава як основний суб"єкт забезпечення природно-техногенної безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 9-13. – (Серія: Державне управління ; № 4 (48)). – ISSN 1813-3401
367796
  Червінська Л.М. Держава як політичний інститут в сучасних міграційних процесах // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 52-53
367797
  Сліпачук Т. Держава як приватна особа: участь держав у міжнародному комерційному арбітражі // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 76-84
367798
  Шевченко О. Держава як провідник нової економічної політики в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 7-9. – (Економіка ; Вип. 41)


  Розглянуто роль держави у перехідній економіці України. На основі порівняльного аналізу частки ВВП, що перерозподіляється через державний бюджет, показано, що мінімізація ролі держави в економічному процесі призводить до погіршення стану країни. ...
367799
  Безпрозванна Т.А. Держава як соціальний інститут, що гармонізує суспільні взаємини // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 16-18
367800
  Гетманцев Д.О. Держава як сторона фінансово-правового зобов"язання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 130-135. – ISSN 0132-1331


  У статті аналізується категорія фінансово-правового зобов"язання, висвітлюються особливості правового статусу держави як суб"єкта відносин фінансово-правового зобов"язання. Особливості вказаних відносин аналізується на прикладі конкретних практичних ...
367801
  Щавінський В.Р. Держава як суб"єкт адміністративного процесу: теоретична конструкція та практична реалізація // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 93-96. – ISSN 2219-5521
367802
  Черкасова О.В. Держава як суб"єкт господарської діяльності: дещо з теорії питання // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 140-148. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
367803
  Гапоненко В.А. Держава як суб"єкт забезпечення духовної свободи особи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 47-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  В статті узагальнюються аргументи щодо провідного значення державних заходів у напрямку формуавння та зміцнення почуття духовної свободи громадян, що є основою для розбудови демократії та її наповнення реальним змістом. In article it is generalized ...
367804
  Захаренко К. Держава як суб"єкт інформаційної безпеки суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 86-96
367805
  Назаренко О.А. Держава як суб"єкт політики // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич, 2012. – № 2/3. – С. 96-98
367806
  Воронюк О.О. Держава як суб"єкт права - юридична особа // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 47-53. – (Право. Економіка. Управління)
367807
  Кучерук М.М. Держава як суб"єкт реалізації принципу протидії тероризму в міжнародному праві // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 109-114. – ISSN 2220-1394
367808
  Балюк Г.І. Держава як суб"єкт регулювання еколого-правових відносин в Україні // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 202-205. – ISBN 978-966-7957-20-9
367809
  Кузьменко А. Держава як суб"єкт розвідувальної діяльності // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 66-87.
367810
  Трунова Г. Держава як суб"єкт соціального партнерства // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 27-30.
367811
  Семчик О.О. Держава як суб"єкт фінансових правовідносин / О.О. Семчик; За ред. Л.К. Воронової. – Київ : Юридична думка, 2006. – 116с. – ISBN 966-8602-37-4
367812
  Чернадчук Т. Держава як суб"єкт фінансових правовідносин // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 112-115. – ISSN 0132-1331
367813
  Гладких Д. Держава як суб"єкт цінового регулювання : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 4. – С. 53-59 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
367814
  Власов М.О. Держава як суспільний інститут в ідеології іспанських фалангістів // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 21-23
367815
  Дзера Ю.М. Держава як учасник цивільних правовідносин : дис. ... канд. юридичних наук : 12.00.03 / Дзера Ю.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 223 л. + Додаток: л. 200-201. – Бібліогр.: л. 201-223
367816
  Дзера Ю.М. Держава як учасник цивільних правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дзера Ю.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 7 назв
367817
  Отраднова О.О. Держава як учасник цивільно-правових деліктних правовідносин // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (14). – С. 135-142. – ISSN 2227-796X


  The article is devoted to the analysis of states participation in civil relations of noncontractual damage compensation (torts). The author explores problematic questions of states characteristic as a victim in torts and a possibility to use articles ...
367818
   Держава, влада та громадянське суспільство у документах політичних партій України (кінець 1980-х - перша половина 2011 рр.) / [кер. проекту М.С. Кармазіна ; упоряд.: Т.А. Бевз (координатор проекту), Д.В. Вєдєнєєв, П.П. Гай-Нижник та ін.] ; НАН України, Ін-т політичних і етнонаціональних дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 807, [1] с. – ISBN 978-966-02-6136-5
367819
  Булдакова О. Держава, влада та право в політичних концепціях Августина Блаженного та Фоми Аквінського: еволюція ідей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-7. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються дві значимі політичні концепції Середньовіччя, які були сформульовані Августином Блаженним (354-430) та Фомою Аквінським (1225-1274). На основі їх аналізу робиться спроба встановити зв"язок між змістовним наповненням вчень та ...
367820
  Шаповал В. Держава, влада, народ як категорії конституціоналізму // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 151-174. – ISSN 1026-9932
367821
  Оніщенко Н.М. Держава, громадянське суспільство та громадське життя: деякі аспекти розгляду // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 92-97. – ISSN 0869-2491
367822
  Томенко М. Держава, де убивають журналістів // Сільські вісті, 2002. – 10 грудня


  Із доповіді голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації на парламентських слуханнях "Суспільство, засоби масової інформації, влада: свобода слова і цензура в Україні"
367823
  Терюханова І. Держава, роботодавці, особи з інвалідністю: шляхи співпраці : соціальне партнерство / І. Терюханова, Н. Стульпінас, О. Терещук // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 47-51 : Рис.
367824
  Давиденко В.В. Держава, як суб"єкт економічних відносин: від давніх часів до сьогодення // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 50-52. – ISBN 966-660-151-6
367825
  Бабенко В.О. Державана політика підтримки експорту та економічна безпека // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 3-6
367826
  Лисик В.М. Держави-покровительки та їх роль в імплементації міжнародного гуманітарного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 303-306


  Стаття присвячена дослідженню правового статусу держав-покровительок та їх ролі в механізмі імплементації норм міжнародного гуманітарного права.
367827
  Зубець М. Держави міцніють прихильністю до науки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С. 15-21. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
367828
  Дорошко М.С. Держави пострадянського простору у світовій політиці / М.С. Дорошко, Н.В. Шпакова. – Київ : Знання, 2010. – 66, [2] с. – Бібліогр.: с. 65. – (Бібліотечка товариства "Знання" ; № 4-2010 ; Серія "Міжнародна"). – ISBN 978-966-346-843-3
367829
  Благой Д.Д. Державин / Д.Д. Благой. – М. : Художественная литература, 1944. – 95 с.
367830
  Западов А.В. Державин / А.В. Западов. – М : Молодая гвардия, 1958. – 236 с.
367831
  Серман И.З. Державин / И.З. Серман. – Л. : Просвещение, 1967. – 119 с.
367832
  Михайлов О.Н. Державин / О.Н. Михайлов. – М. : Молодая гвардия, 1977. – 335 с.
367833
  Ходасевич В.Ф. Державин / В.Ф. Ходасевич. – Москва : Книга, 1988. – 328 с. – ISBN 5-212-00076-9
367834
  Ходасевич В.Ф. Державин / В.Ф. Ходасевич. – Москва : Мысль, 1988. – 285 с. – ISBN 5-244-00346-1
367835
  Ходасевич В.Ф. Державин / В.Ф. Ходасевич. – Москва : Книга, 1988. – 384 с. – ISBN 5-212-00073-4
367836
  Глинка Н.И. Державин в Петербурге / Н.И. Глинка. – Л : Лениздат, 1985. – 232 с.
367837
  Дальний Б.Д. Державин в Тамбове / Б.Д. Дальний, Д. Богданов. – Тамбов, 1947. – 47с.
367838
  Коровин В.Л. Державин и 1812 год: о смысле и композиции "Гимна лироэпического на прогнание французов из отечества" // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 42-52. – (Серия литературы и языка ; Т. 71, № 6). – ISSN 0321-1711


  В статье анализируется композиция и система образов державинского "Гимна лироэпического на прогнание французов из отечества", впервые опубликованного в янв. 1813 г. Автор уточняет происхождение и функцию некоторых образов и мотивов этого произведения.
367839
   Державин и Карамзин в литературном движении XVIII-начала XIX века = XVIII век. Сборник 8. – Ленинград : Наука, 1969. – 354, [1] с.
367840
  Ионин Г.Н. Державин и русская поэзия 1800-х1810-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: 10640 / Ионин Г.Н.; ЛГУ. – Л., 1971. – 19л.
367841
  Державина М.А. Державина Маргарита Алексеевна и др. Выставка произведений / М.А. Державина. – Москва, 1980. – 30с.
367842
  Гаркуша В.В. Державна автомобільна інспекція в структурі МВС України: напрямки та перспективи реформування // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 90-95. – ISSN 2306-9082
367843
  Дідик Н.І. Державна автомобільна інспекція як суб"єкт, уповноважений розглядати справи про адміністративні правопорушення у сфері дорожнього руху // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 40-44
367844
  Кульчій І.М. Державна аграрна політика України у сфері сталого розвитку сільських територій: правовий аспект // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 136. – C. 116-125. – ISSN 2224-9281
367845
  Лега В.В. Державна аграрна політика як ключовий фактор розвитку сільських територій в Україні / В.В. Лега, О.М. Шор // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 126-130. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
367846
  Багай Н.О. Державна аграрна політика: сучасні законодавчі засади // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 70-73. – ISBN 978-966-419-269-6
367847
  Крупка О.В. Державна адміністрація та суд на Волині у кінці XV - середині XVI ст.: уряд старости // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 152-156. – ISSN 2077-1800
367848
  Білинська М.М. Державна акредетація закладів охорони здоров"я в Україні: аналіз сучасного стану законодавчого забезпечення / М.М. Білинська, М.В. Рудий, В.І. Семенюк // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 76-80. – Бібліогр.: 13 назв
367849
  Чорнойван Я.В. Державна акредитація вищих духовних навчальних закладів в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 217-222. – ISSN 2076-1554
367850
  Дешко Л. Державна акредитація закладів охорони здоров"я // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 31-37
367851
  Лелюк Ю.М. Державна антициклічна політика як інститут зниження рівня невизначенності в складних економічних системах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 51-53. – Бібліогр.: 7 назв
367852
  Давидова О. Державна безпека як об"єкт адміністративно-правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України. – Київ, 2009. – № 8 (164). – С. 74-77
367853
  Корж І.Ф. Державна безпека: методологічні підходи до системи складових поняття / І.Ф. Корж, // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 4 (36). – С. 72-78
367854
   Державна бібліографія на Україні (1922-1962).. – Х., 1962. – с.
367855
   Державна бібліографія на Україні (1922-1962).. – Х., 1967. – с.
367856
   Державна бібліографія на Україні (1922-1962).. – Х., 1972. – с.
367857
  Тимощук О. Державна варта української держави (історико-юридичний аналіз) / Олександр Тимощук; НАНУ, Вища школа права при Ін-ті держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ, Мін-во внутр. справ України, Ун-т внутр. справ. – Харків, 1998. – 72с. – ISBN 5-8238-0610-8
367858
  Тужик В.В. Державна виконавча влада в Україні: поняття та сутність // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 66-70. – ISSN 1563-3349
367859
  Стаднік Г.В. Державна виконавча служба України як суб"єкт публічної фінансової діяльності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 10 (96). – С. 24-32
367860
  Салашний П. Державна виконавча служба: ефект присутності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 64-66.
367861
  Салшний П. Державна виконавча служба: ефект присутності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 22-25.
367862
  Скомороха Л.В. Державна виконавча служба: історія і сучасність / Л.В. Скомороха, Л. Скомороха // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.94-99. – ISSN 0132-1331
367863
  Скрипнюк В.М. Державна влада в контексті теорії системного аналізу політики Девіда істона // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.14-19. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
367864
  Крусян А. Державна влада в системі сучасного українського конституціоналізму // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 4. – С. 13-21. – ISSN 1561-4999
367865
  Скрипнюк В. Державна влада в Україні: проблеми взаємодії політики і управління // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.14-21. – ISSN 0132-1331
367866
  Євтушенко Г.Н. Державна влада і місцеве самоврядування в політичній системі України: теоретичний аспект // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 320-328
367867
  Коваль М. Державна влада та адвокатура в світлі забезпечення справедливого судочинства в Україні // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 45-54
367868
  Кириченко В. Державна влада та акціонерні земельні банки під час першої світової війни (досвід взаємодії) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 133-142. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті розглянено відносини, що склалися між приватними іпотечними банками та владними інституціями в специфічних умовах правового регулювання зумовлених Великою війною. Розглянуто механізм взаємодії уряду та фінансових кіл щодо узгодження ...
367869
  Магдич О. Державна влада та католицька церква за правління Владислава І Германа (1079-1102) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 4–12. – ISSN 2309-9356
367870
  Вітер Д. Державна влада у світлі громадянської думки // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 69-73.
367871
  Жаровська І. Державна влада як детермінант соціального публічно-правового конфлікту // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 196-203. – ISSN 0132-1331
367872
  Селіванов В. Державна влада як елемент державно упорядженого суспільства в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 10-17. – ISSN 0132-1331
367873
  Чехович Тетяна Валеріївна Державна влада як інститут конституційного права України : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Чехович Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 4 назв.
367874
  Чехович Тетяна Валеріївна Державна влада як інститут конституційного права України : Дис. ... канд. юрид.наук: 12.00.02 / КНУТШ; Чехович Т.В. – Київ, 2005. – 218л. – Бібліогр.: л.199-218
367875
  Ковальська В.В. Державна влада: поняття, риси, співвідношення з механізмом держави // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 1
367876
  Круш П.В. Державна власність і державне регулювання в трансформаційній економіці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 76-82.


  Розглядаються методологічні аспекти реформування державної власності в трансформаційній економіці. Доводиться необхідність посилення функції державного регулювання процесів системного перетворення державної власності як необхідної умови нарощування ...
367877
  Мочерний С.В. Державна власність на службі приватного капіталу / С.В. Мочерний. – К, 1984. – 155с.
367878
  Залєвська-Шишак Державна власність у трансформаційній економіці : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Залєвська-Шишак А.Д.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 217л. + Додатки: л.208-217. – Бібліогр.: л.188-207
367879
  Залєвська-Шишак Державна власність у трансформаційній економіці : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. економічн. наук : спец. 08.00.01. - Економічна теорія та історія економічної думки / Залєвська-Шишак А.Д. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
367880
  Кравчук О.О. Державна власність як матеріальна основа діяльності держави в сучасних умовах: деякі питання ефективності управління // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 220-227. – ISSN 1563-3349
367881
  Кравчук О.О. Державна власність як форма власності в Україні (аксіологічний аспект) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 104-109. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2 (14))
367882
  Головінов О.М. Державна власність: аналіз з погляду її суперечностей // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 2. – С. 77-80. – ISSN 1729-7206
367883
  Шкільняк М.М. Державна власність: методи ефективного управління // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 254-259. – (Економічні науки ; Вип. 4 (46)). – ISSN 1728-4236
367884
  Яценко С.С. Державна гарантія як можлива підстава націоналізації // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 192-194. – ISBN 978-617-7605-90-3
367885
  Карпінський Ю.О. Державна геодезична мережа України 1 класу: геоінформаційний аналіз квадратів : геоінформатика і кадастр / Ю.О. Карпінський, Ю.А. Стопхай // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 24-29 : Карти, мал. – Бібліогр.: 7 назв
367886
  Лиман С. Державна діяльність іспанського короля Філіпа II у творчості істориків українських земель Російської імперії (XIX – початок XX ст.) // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства ; редкол.: Чучко М.К., Боднарюк Б.М., Баженов Л.В. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 2 (44). – C. 290-310
367887
  Шкабко С. Державна діяльність Леоніда Кучми на посту прем’єр–міністра України (1992–1993 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
367888
  Теличко А. Державна діяльність М. Бажана в 1943-1949 роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 112-114. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу проаналізувати державну діяльність М. Бажана під час його перебування на посаді заступника Голови РНК УРСР в 1943-1949 рр. In the article we try to analyse statal activity of Mykola Bazhan during his co-heading of the Govermant of ...
367889
  Лебедєва О. Державна діяльність С. Єфремова // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 165-171.


  У статті простежується роль відомого українського суспільного діяча С. Єфремова у державному житті українського народу в 1917 р.
367890
  Кучер М. Державна діяльність Сильвестра і Олексія Адашева // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 20-21
367891
  Громико І. Державна домінантність визначення інформаційної безпеки України в умовах протидії загрозам / І. Громико, Т. Саханчук // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 130-134. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
367892
   Державна доповідь про становище дітей в Україні за підсумками 2002 року. – Київ, 2003. – 232с. – ISBN 966-7902-42-0
367893
  Булана О.О. Державна допомога вітчизняним суб"єктам господарювання та її трансформація в рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 1 (662). – С. 18-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
367894
  Гогоц Т.Р. Державна допомога малозабепеченим сім"ям в США по наданню житла // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 27-33.
367895
   Державна допомога сім"ям з дітьми. – Київ, 1994. – 73 с.
367896
  Позняк О.В. Державна допомога як джерело фінансування неприбуткових організацій // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 346-352. – (Право. Економіка. Управління)
367897
  Стюарт Ю. Державна допомого в окремих "чутливих" галузях економіки України / Ю. Стюарт, С. Цемнолонскіс // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 11 (648). – С. 32-44. – ISSN 0131-775Х
367898
  Лазор О. Державна екологічна інспекція: організаційно-правовий аналіз та шляхи підвищення ефективності контролю // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.165-172. – ISBN 966-73-53-51-Х
367899
  Бобровська Н.В. Державна екологічна політика - ефективне природокористування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 98-100 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
367900
  Ільченко Ю.Б. Державна екологічна політика України: генезис та шляхи подальшого її розвитку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 18-24. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
367901
  Лосієвський І.Я. Державна експертиза культурних цінностей: актуальні проблеми регламентування та практики // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 25. – С. 26-31


  Розглядаються стан і перспективи регламентування експертизи культурних цінностей в Україні, актуальні питання експертної практики.
367902
  Базилюк Я.Б. Державна експортна зернова стратегія України в контексті розвитку світової продовольчої кризи / Я.Б. Базилюк, І.В. Дергалюк, С.В. Давиденко // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 104-112. – Бібліогр. в кінці ст.


  Присвячена аналізу ключових перешкод розвитку національного зернового експортного потенціалу України та обгрунтуванню організаційно-економічного механізму його розвитку. Наведено ряд пропозицій щодо вирішення відповідної проблематики, зокрема ...
367903
  Кирилич В.П. Державна етнополітика Польщі та питання збереження самобутності української меншини. 1989-1998 рр. // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 87-96. – ISBN 966-7196-06-2
367904
  Андріяш В.І. Державна етнополітика України в умовах глобалізації : монографія / В.І. Андріяш ; М-во освіти і науки України, Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 324, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 283-324. – ISBN 978-966-336-281-6
367905
  Воротін В. Державна європейська інтеграційна політика розвитку України // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.33 - 43
367906
  Більовський О.А. Державна житлова політика України: проблема соціально-економічної ефективності : аналіт. доповідь / О.А. Більовський ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 131, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-289-6
367907
  Лисенко Б. Державна житлова політика України: проблеми та шляхи їх подолання // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3-4/7-12 (23-24). – С. 133-139.
367908
  Іщенко І.А. Державна забезпеченість правового регулювання у контексті розвитку системи соціального регулювання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 66-73. – ISSN 1563-3349
367909
  Ященко Л.І. Державна заслужена капела бандуристів Української РСР / Л.І. Ященко. – К., 1970. – 84с.
367910
  Іванов П. Державна заслужена капела бандуристів УРСР та її зарубіжні гастролі // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 251-255
367911
  Сафонов І. Державна застава закупівля зерна-важливий захід підтримки аграрних товаровиробників // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 77-81. – ISSN 0132-1331
367912
  Настечко К.О. Державна земельна погоджувальна служба: absque omni exceptione // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 202-206
367913
   Державна земельна політика в Україні: стан і стратегія розвитку // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 3 (107). – С. 2-31
367914
  Ковальчук Т.Г. Державна земельна політика як гарантія правопорядку у сфері земельних відносин // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 100-103. – ISBN 978-966-7957-18-6
367915
  Лапіка Р. Державна зрада: Десять п"єс американця про Україну. / Р. Лапіка. – К., 1995. – 512с.
367916
  Маркін В. Державна зрада: окремі проблеми кримінально-правової кваліфікації // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 2. – С. 155-158
367917
  Ідрісов Д.І. Державна ідеологія в дисертаціних роботах з історії та відгуках на них за радянської доби // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 130 : Історичні науки
367918
  Середа А.М. Державна ідеологія та її основні ознаки в імперську добу (кінець XVIII – початок XX ст.): історико-правовий вимір // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 13-20. – (Юридичні науки ; № 4)
367919
  Оліфіренко Л.Д. Державна інвестиційна політика залучення капіталу на фондовому ринку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 141-146. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
367920
  Єдамова А.М. Державна інвестиційна політика та інвестиційний процес в умовах посткризового періоду // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 131-132
367921
  Костромський М.В. Державна інвестиційна політика та її вплив на економічний розвиток України // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 152-155.
367922
  Ілляшенко С.М. Державна інвестиційна політика України в посткризовий період // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 36. – С. 357-365
367923
  Андрущенко І. Державна інвестиційна політика як регулятор активізації ринку цінних паперів в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 10. – С.71-73
367924
  Поєдинок В. Державна інвестиційна політика: поняття, об"єкт, цілі, принципи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 34-37. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються загальні питання державної інвестиційної політики як напряму державної економічної політики. Державна інвестиційна політика повинна бути спрямована на створення загального ефективного правового механізму руху капіталів та захист ...
367925
  Гоцуляк Л. Державна інвестиційна політика: цілі та завдання в умовах формування інноваційної економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 8 (358), серпень. – С. 33-36. – ISSN 1810-3944
367926
  Дзюбенко О.М. Державна інвестиційно-інноваційна політика розвитку лісового сектора: еколого-економічні аспекти та механізми реалізаці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 159-165. – ISSN 2222-4459
367927
  Черваньов Д.М. Державна інноваційна політика / Д.М. Черваньов, З.С. Варналій // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 3-17. – (Економіка ; [Вип.] 1)


  Розглядається суть, основні методи та значення інноваційної політики держави. Висвітлюються основи формування системи управління державною інноваційною політикою. Розкривається суть, організація та державна підтримка малого інноваційного бізнесу.
367928
  Алексеева К.А. Державна інноваційна політика та економічний розвиток // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 243-249
367929
  Гайдук Л.А. Державна інноваційна політика як рушійна сила ефективного розвитку економіки України // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. 4 (65). – С. 10-17
367930
  Петровська І.П. Державна інноваційна політика як складова економічного розвитку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 105-108
367931
  Атаманова Ю. Державна інноваційна політика: проблеми правового визначення та законодавчого закріплення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 49-59.
367932
  Ванін О. Державна інспекція сільського господарства: повноваження та особливості проведення перевірок / О. Ванін, В. Кашпоров // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 35)
367933
  Дараганова Н.В. Державна інспекція України з питань праці як один із основних елементів системи державного управління питаннями охорони праці // Юридична наука : науковий юридичний журнал / "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1. – С. 40-46. – ISSN 2222-5374
367934
  Гончарова К.В. Державна інспекція ядерного регулювання України як суб"єкт трудового права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 310-314. – ISSN 1563-3349
367935
  Чорноус А. Державна інформаційна інфраструктура як правова та організаційна платформа діяльності публічної адміністрації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 332-334
367936
  Дрешпак В. Державна інформаційна політика в період реформ:до питання про ретроспективний аналіз // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.36-43. – ISBN 966-7800-16-4
367937
  Василюк І.П. Державна інформаційна політика в Україні: стан і перспективи // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 218-220
367938
  Потапенко О.К. Державна інформаційна політика та безпека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються головні напрямки та завдання державної інформаційної політики сьогодні, сучасний стан ЗМІ, та актуально-проблемні питання щодо забезпечення інформаційної безпеки держави. В статье рассматриваются главные направления и задания ...
367939
  Олійник О. Державна інформаційна політика та інформаційна безпека України: політико-правові аспекти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 5. – С. 108-110. – ISSN 0132-1331
367940
  Кост І. Державна інформаційна політика у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-37. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Стратегія європейської інтеграції та транзитивний стан політичної системи України впливає на політичні та економічні пріоритети і програми співробітництва держави з європейськими інституціями у сфері інформації і комунікації, зокрема, на розвиток ...
367941
  Мороз Н.С. Державна інформаційна політика України у сфері інформатизації діяльності органів державної влади // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 42-47. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
367942
  Еделєва М.А. Державна інформаційна політика України: аналіз вітчизняного та закордонного досвіду // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 272-274. – (Серія: Соціологія ; № 3 (30)). – ISSN 2075-7190
367943
  Рябоконь О. Державна інформаційна політика формування інформаційного суспільства: зарубіжний досвід // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 97-114. – ISSN 2224-9516


  Розкрито роль державних інститутів розвинутих країн у процесі формування інформаційного суспільства. Розглянуто головні правові процеси та специфіку державної політики із забезпечення впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій до економічної та ...
367944
  Чічановський А.А. Державна інформаційна політика, інформаційний простір, свобода слова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 44-45. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Розглядаються питання взаємовпливу і взаємозалежності таких важливих аспектів інформаційного процесу, як інформаційна політика, інформаційний простір і свобода преси.
367945
  Степанов В.Ю. Державна інформаційна політика: концептуальні напрями розвитку на сучасному етапі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 114-118. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
367946
  Степанов В.Ю. Державна інформаційна політика: концепція інформаційної безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 86-91. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
367947
  Степанов В.Ю. Державна інформаційна політика: мета та теоретичні засади реалізації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т державного та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 60-63. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
367948
  Турченко Ю.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти здійснення // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 248
367949
  Арістова І.В. Державна інформаційна політика: правова інформатизація органів внутрішніх справ України // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 9. – С.3-10. – Бібліогр.: 7 н.
367950
   Державна інформаційна система "Ліси України" - основа інформатизації лісової галузі України / В.В. Богомолов, А.В. Полупан, Т.А. Кочнева, Л.В. Алексєєв, О.В. Остапчик // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 6-9 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2075-1893
367951
   Державна історична бібліотека України : нові надходження за 2007 рік // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 274-312. – ISSN 0869-3595


  До анотованого бібліографічного списку відібрано видання, що надійшли до Державної історичної бібліотеки України у другій половині 2006 року та відповідають тематиці історії, історичних та суміжних дисциплін.
367952
   Державна історична бібліотека України (1939-2009) : бібліографічний покажчик / Мін-во культури і туризму України ; Держ. заклад "Державна іст. б-ка України" ; [ укладачі: В.П. Кисельова, Т.С. Кудласевич, О.В. Михайлова ; ред. С.І. Смілянець ; відп. за вип. А.В. Скорохватова ]. – Київ : Арістей, 2009. – 132 с. – ISBN 978-966-381-016-4
367953
   Державна історична бібліотека України 1939-2009 [Електронний документ] : путівник до 70-річчя / М-во культури і туризму України. – Київ : ВАРТО ; Ніка Гейм, 2009. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Windows XP/Vista ; розподільча здатність екрану: 1024х768 ; Привод CD-ROM. - Назва з етикетки диску
367954
  Олуйко Віталій Миколайович Державна кадрова політика в регіоні України: формування і реалізація. : 25.00.04. Автореф. дис. ... канд. наук з державного управління / Олуйко Віталій Миколайович; УАДУ при Президентові України. – Київ, 2001. – 20 с.
367955
  Стасів О. Державна кадрова політика України в сфері державної служби // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 48-50
367956
  Варакіна Н.О. Державна кадрова політика України у сфері державної служби: реалії сьгодення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 64-67. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
367957
  Загородній В. Державна кадрова політика щодо удосконалення діяльності органів прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 35-40
367958
  Тищенко О.П. Державна кластерна політика в контексті формування інноваційної моделі розвитку національної економіки / О.П. Тищенко, С Заніздра // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 34-39. – ISSN 2222-4459
367959
  Буткевич С.А. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України як суб"єкт державного фінансового моніторингу // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 4 (14). – С. 35-39
367960
  Баровська А.В. Державна комунікативна політика Норвегії // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 122-128. – ISSN 2220-1394
367961
  Коваль В.В. Державна конкурентна політика в механізмі забезпечення національної економічної безпеки // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 215-222. – ISSN 2524-003X
367962
  Кіндзерський Ю. Державна контрактна система в моделі держави - підприємця: засади формування в Україні : виклики часу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 8-13. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1810-3944
367963
  Коваленко А.А. Державна контрольно-ревізійна служба як суб’єкт контролю місцевих фінансів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 77-83. – (Правознавство ; Вип. 435)
367964
  Захарчук А.С. Державна концепція в програмах політичних партій України початку 20 століття // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 16-28
367965
  Бойко В.І. Державна культурна політика в системі соціально-економічних суперечностей українського суспільства / В.І. Бойко, І.В. Шкарлат // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Л. Мармуль, В. Бойко, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 15-21
367966
  Леонова А. Державна культурна політика України: нормативно - правовий аспект // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.300-306. – ISBN 966-73-53-51-Х
367967
  Кирилюк Г.В. Державна людина. / Г.В. Кирилюк. – Ужгород, 1966. – 78с.
367968
  Шаркань М.П. Державна медична політика підвищення рівня якості медичної допомоги в Україні / М.П. Шаркань, Я.П. Шаркань, В.В. Чемирисов // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорноморськ. держ. ун-т ім. Петра Могили ; Харківська мед. акад. післядипломної освіти ; Херсонський держ. ун-т. – Миколаїв, 2016. – № 1 (1). – С. 103-106. – ISSN 2415-3060
367969
  Дук Н.М. Державна митна служба України як об"єкт картографування: структура, функции, зразки : картографія, геоінформатика // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 52-57 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
367970
  Риндзак О.Т. Державна міграційна політика в контексті пріоритетів національної безпеки України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (661). – С. 72-81 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
367971
  Бублій М.П. Державна міграційна політика захисту прав трудових мігранті на пострадянському просторі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 9-13. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
367972
  Максименко С.В. Державна міграційна політика концептуально-правовий аналіз її генези та становлення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 128-135. – ISSN 1563-3349
367973
  Загородній А.Ф. Державна міграційна служба України як суб"єкт наглядової діяльності у сфері адміністративно-реєстраційної системи // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 124-132. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено з"ясуванню організаційно-правових проблем адміністративно- наглядової діяльності Державної міграційної служби України та визначенню можливих шляхів їх вирішення. The article identifies and analyses the organizational and legal ...
367974
  Філіпчук Г. Державна мова - чинник консолідації й безпеки // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 11-17 грудня (№ 49). – С. 1
367975
  Курінний О.В. Державна мова в системі освіти як засіб інтеграції мовних меншин до українського суспільства // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – Вип. 37 : Мовознавчі студії. – С.54-63. – Бібліогр.: С. 54-63;
367976
  Наєнко М. Державна мова в українських університетах // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 7 червня (№ 23). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Доповідь декана філологічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, яка прозвучала на пленарному засіданні конференції "Державність української мови і мовний досвід світу".
367977
  Наєнко М. Державна мова в українських університетах // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 14 червня (№ 24). – С. 4. – ISSN 2219-5793
367978
  Стуканов С. Державна мова і нові медіа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 7 лютого (№ 22). – С. 9


  Нові медіа трансформують життєвий світ українців, і ці трансформації грають на користь української мови.
367979
  Півторак Г.П. Державна мова у Великому князівстві Литовському і проблема розмежування українських та білоруських писемних пам"яток // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.,; кр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 80-84. – Бібліогр. у прим. (9 поз.). – ISSN 0027-2833
367980
   Державна мова у Великому князівстві Литовському і проблема розмежування українських та білоруських писемних пам"яток // Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Г.П. Півторак. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 329-333. – ISBN 978-966-00-1476-3
367981
  Чемес В.Ф. Державна мова у студентському середовищі столиці (часово-динамічний аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 70-73. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 8)


  Проаналізовано результати двох сесій соціолінгвістичного опитування (1995-1996 і 1997-1998) студентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка з метою з"ясування інтенсивності і відповідних ситуацій їх спілкування українською мовою. ...
367982
  Ткач В. Державна мова: годинник і нота // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18- 24 лютого (№ 6). – С. 11


  "... державну мову можна порівняти з годинником, точним часом, календарем. Вона, державна мова, як і хронометри, синхронізує соціум. Заберіть у людей точний час і календар, і суспільство розпадеться, стане неспроможним формувати солідарні дії, ...
367983
  Гірняк А.Н. Державна мовна політика - нині як 200 літ тому / А.Н. Гірняк, І.В. Панькевич // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 23-26. – ISSN 1810-2131
367984
  Лопушинський І.П. Державна мовна політика в Україні : (освітянський аспект) : (модульний курс) : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.П. Лопушинський ; МОНУ ; Херсонский нац. техн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2010. – 478 с. + CD. – (Бібліотека магістра державної служби). – ISBN 978-966-2393-03-3
367985
  Поповський А.М. Державна мовна політика з погляду мовознавця // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків, 2012. – № 6 (298). – С. 34-35
367986
  Стеценко С. Державна мовна політика країн Прибалтики та Ірландії : (порівняльно-правовий аспект) / С. Стеценко, Л. Клименко // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 23-27
367987
  Ткаченко О.Г. Державна мовна політика на сторінках тижневика "Українське слово" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглядається роль тижневика "Українське cлово" у вирішенні однієї з найбільш гострих про блем українського суспільства - мовної. The article defines the role of the weekly newspaper "Ukrainske slovo"/"Українське слово" in solving of the ...
367988
  ГрицякД.І Державна мовна політика Сполучених Штатів Америки: особливості формування та сучасний стан // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 678-684. – ISSN 1563-3349
367989
  Першукова О.О. Державна мовна політика США з навчання іноземних мов у контексті формування світогляду школярів // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (72). – С. 102-112
367990
  Лопушинський І. Державна мовна політика України та право національних меншин на освіту // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 401-407. – Бібліогр.: с. 407 (10 назв).
367991
  Клименко Л.С. Державна мовна політика як об"єкт теоретико-правового дослідження // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 112-116. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (7))
367992
  Ткаченко І.В. Державна мовна політика як фактор зміцнення національного суверенітету України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 92-96. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена висвітленню місця і ролі ефективної мовної політики держави в умовах сучасних глобалізаційних і інтеграційних процесів як одного з факторів збереження й утвердження національного суверенітету України. Статья посвящена выяснению места ...
367993
  Омельчук В. Державна молодіжна житлова політика в Україні: пошук стратегії оптимального розвитку // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.312-316
367994
  Руденко Т.П. Державна молодіжна політика в період фінансово-економічної кризи в Україні як складова державного управління // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 135-137
367995
  Гайдаєнко І. Державна молодіжна політика в Україні (друга половина 90-х років ХХ ст.) // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 241-250. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
367996
  Перепелиця М.П. Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект) / М.П. Перепелиця; Українськ.ін-тут соціальн.досліджень; УЦПМ;. – Київ, 2001. – 242с. – ISBN 966-7902-08-0
367997
  Коцур В. Державна молодіжна політика в Україні та механізми її реалізації на початку 90-х років XX ст. // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 240-251. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
367998
  Лук"янова Наталія Державна молодіжна політика в Україні: світовий і національний досвід формування та реалізації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 22 (259). – С. 15-16
367999
  Коваль Г.В. Державна молодіжна політика з питань профілактики СНІДу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 115-117. – Бібліогр.: 14 назв
368000
  Барановська В.М. Державна монополія зовнішньої торгівлі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 21-27
<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,