Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>
366001
  Сергеев Е.Ю. "Дипломатическая революция" 1907 г. в отношениях России и Великобритании // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – С. 80-93. – ISSN 0869-1908


  Підписання Конвенції між Великобританією і Росією 31 серпня 1907 р.
366002
  Матяш І. "Дипломатична історія України" Євгена Слабчека / І. Матяш, І. Константюк // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 54-59. – (Історичні науки)
366003
  Матяш І. "Дипломатична історія України" Євгена Слабченка / І. Матяш, І. Константюк // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 32-36. – (Історичні науки)
366004
  Матяш І. "Дипломатична історія України" Євгена Слабченка: "... хай тепер українське суспільство зробить зусилля, щоби її видавити" / І. Матяш, І. Константюк // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 41-45. – (Історичні науки)
366005
  Матяш І. "Дипломатична історія України" Євгена Слабченка: "... хай тепер українське суспільство зробить зусилля, щоби її видати" / І. Матяш, І. Константюк // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 52-57. – (Політичні науки)
366006
   "Дипломатичний скандал" / М. Сірук, Йонг, де Сейбрен, , О. Богомолов // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 43). – С. 3


  Експерти "Дня" - про причини і наслідки конфлікту між Туреччиною та Нідерландами.
366007
  Самуйлов С.М. "Дипломатия преобразований" Кондолизы Райс и реформирование госдепартамента // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 1. – С. 17-33. – ISSN 0321-2068
366008
  Краснов К. "Дипломатия справедливости" во внешней политике Ирана // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 12 (234). – С. 112-120. – ISSN 1998-1813
366009
  Железняк М. "Дипломатія сучасної України" - перша спроба енциклопедичного довідника // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 1088-1092. – ISBN 966-7522-07-5
366010
  Вооглайд Ю. "Дипломи є в багатьох, але освічених - мало" / підготовила Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 25 квітня (№ 16). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  Зустріч з Юло Вооглайдом, естонським філософом та політиком В Києво-Могилянській академії відбудеться відкрита зустріч із естонським філософом, професором Юло Вооглайдом. Говорили про моральні права, освіту та самовдосконалення.
366011
  Кондрашова Т. "Директ-костінг" у системі управлінського обліку й аналізу вищих навчальних закладів державної форми власності // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 5. – С. 28-31. – ISSN 1728-9343
366012
  Радогуз С.А. "Директорські" виступи та загальнонаукові роботи В.Л. Кірпічова. Їхнє значення в історії науки і техніки // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 172-175


  В.Л. Кірпічов - заслужений професор, один з найвидатніших учених-механіків, педагог, організатор вищої технічної освіти та відомий громадський діяч, засновник і перший директор Харківського технологічного інституту (1885–1898), засновник і перший ...
366013
  Олійник Л. "Диригент - це все знати, все чути, все вміти. А вже потім... "розмахувати руками" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 грудня (№ 224/225). – С. 21


  Присвячено пам"яті видатного маестро XX століття Стефана Турчака.
366014
  Донских С.В. "Дискурс побежденных" : глобализация как проблема русской философской мысли рубежа ХХ - ХХІ вв. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С.15-18. – ISSN 1728-3671
366015
  Севостьянов Г.Н. Дипломатиченская история войны на Тихом океане. / Г.Н. Севостьянов. – М, 1969. – 648с.
366016
  Меламедов Г.А. Дипломатическая битва за Иерусалим : закулисная история / Г.А. Маламедов , А.Д. Эпштейн ; Моск. гос. ун-т имени М.В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки, Ин-т Ближнего Востока, Ассоц. "Гишрей Тарбут". – Иерусалим ; Москва : Гешарим ; Мосты культуры, 2008. – 414, [2] с., [8] л. фот : фот., табл. – На обл.: Израилю 60 лет. – Библиогр.: с. 413 и в порстроч. примеч. – ISBN 978-5-93273-277-6
366017
  Нотович Ф.И. Дипломатическая борьба в годы первой мировой войны / Ф.И. Нотович. – Москва-Ленинград
Том 1. – 1947. – 448с.
366018
  Тартарашвили В.Г. Дипломатическая борьба между Россией и Турцией вокруг Кючук-Кайнарджийского мирного договора в 1774-1779 годах : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.571 / Тартарашвили В.Г. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 18 с.
366019
  Сиполс В.Я. Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны / В.Я. Сиполс. – М., 1979. – 320с.
366020
  Сиполс В.Я. Дипломатическая борьба накануне второй мировой войны / В.Я. Сиполс. – 2-е изд., дораб. и доп. – Москва, 1989. – 335 с.
366021
  Кузнецов А.Б. Дипломатическая борьба России за безопасность южных границ (первая половина XVI в.) / А.Б. Кузнецов. – Минск, 1986. – 135с.
366022
  Солонцов З.М. Дипломатическая борьба США за превосходство на море (По матер. Женев. морской конференции 1927 г. и Лондонской - 1930 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Солонцов З.М. ; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1959. – 19 с.
366023
  Карпова Р.Ф. Дипломатическая деятельность Л.Б. Красина : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Карпова Р. Ф. ; ЛГУ , Каф. новой и новейшей истории. – Ленинград, 1962. – 20 с.
366024
  Муньков Н.П. Дипломатическая деятельность М.И.Кутузова (1792-1813 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Муньков Н.П.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. Кафедра истории СССР. – Казань, 1959. – 17л.
366025
  Левищенко А.М. Дипломатическая деятельность США в ООН по вопросу политики апартеида ЮАР (1969-1980 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Левищенко А. М.; МВССО УССР, КГУ. – Киев, 1984. – 25л.
366026
  Левищенко А.М. Дипломатическая деятельность США в ООН по вопросу политики апартеида Южно-Африканской Республики : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Левищенко А. М.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1984. – 193л.
366027
  Карягин В.В. Дипломатическая жизнь за кулисами и на сцене / В.В. Карягин. – М., 1994. – 320с.
366028
  Дундулис Б.И. Дипломатическая и вооруженная борьба Латвии против Тевтонского ордена и ее союз с гуситами в 1410-1422 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Дундулис Б.И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1955. – 15л.
366029
  Розенталь Э.М. Дипломатическая история / Э.М. Розенталь. – Москва, 1960. – 231 с.
366030
  Исраэлян В.Л. Дипломатическая история Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. / В.Л. Исраэлян. – М., 1959. – 367с.
366031
  Земсков И.Н. Дипломатическая история второго фронта в Европе / И.Н. Земсков. – М., 1982. – 319с.
366032
  Дебидур А. Дипломатическая история Европы / А. Дебидур. – Москва
1. – 1947. – 482 с.
366033
  Дебидур А. Дипломатическая история Европы 1814-1878 : Священный союз от Венского до Берлинского конгреса / А. Дебидур. – Ростов-на-Дону : Феникс. – ISBN 5-85880-088-2
Т.1. – 1995. – 510с.
366034
  Дебидур А. Дипломатическая история Европы 1814-1878 / А. Дебидур. – Ростов-на-Дону : Феникс. – ISBN 5-85880-089-0
Т.2. – 1995. – 606с.
366035
  Дебидур А. Дипломатическая история Европы. / А. Дебидур. – Москва
2. – 1947. – 544 с.
366036
  Нерсесов Г.А. Дипломатическая история египетского кризиса, 1881-1882 гг.: (В свете рус. арх. материалов). / Г.А. Нерсесов. – М., 1979. – 320с.
366037
  Голобуцкий В.А. Дипломатическая история освободительной войны украинского народа 1648-1654 гг.. / В.А. Голобуцкий. – Киев, 1962. – 360с.
366038
  Балаян Б.П. Дипломатическая история русско-иранских войн и присоединения Восточной Армении к России. / Б.П. Балаян. – Ереван, 1988. – 279с.
366039
  Табохаси К. Дипломатическая история японо-китайской войні. (1894-1895 гг.) / К. Табохаси. – М., 1956. – 608с.
366040
  Комкова Е. Дипломатическая культура во взаимоотношения США - Канада // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 7. – С. 98-106. – ISSN 0131-2227
366041
  Слипченко А.С. Дипломатическая кухня : [худож.-док. изд.] / Александр Слипченко. – Киев : Генеральная дирекция по обслуживанию иностранных представительств, 2015. – 488, [5] с. : ил. – ISBN 966-518-338-9
366042
  Сорокин А.Г. Дипломатическая подготовка Австро-Прусской войны 1866 г. и позиция Наполеона III : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Сорокин А.Г. ; ЛГУ. – Ленинград, 1975. – 21 с.
366043
  Войонмаа В. Дипломатическая почта / В. Войонмаа. – Москва, 1984. – 284с.
366044
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2006
366045
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 2. – 2006
366046
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 3. – 2006
366047
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 4. – 2006
366048
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 5. – 2006
366049
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 6. – 2006
366050
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 7. – 2006
366051
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 8. – 2006
366052
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 9. – 2006
366053
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 10. – 2006
366054
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 11. – 2006
366055
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : Научно-практический журнал. – Москва, -2005
№ 12. – 2006
366056
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2007
366057
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2007
366058
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2007
366059
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2007
366060
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5/6. – 2007
366061
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2008
366062
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2008
366063
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2008
366064
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2008
366065
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2009
366066
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2009
366067
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2009
366068
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2010
366069
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2011
366070
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2011
366071
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2012
366072
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2012
366073
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2012
366074
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2012
366075
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 7. – 2012
366076
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 8. – 2012
366077
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 9. – 2012
366078
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2013
366079
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2014
366080
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2014
366081
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2014
366082
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2014
366083
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2014
366084
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2014
366085
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 1. – 2015
366086
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 2. – 2015
366087
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 3. – 2015
366088
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 4. – 2015
366089
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 5. – 2015
366090
   Дипломатическая служба = Diplomatic servise : научно-практический журнал. – Москва, 2005-
№ 6. – 2015
366091
  Муса Ф. Дипломатическая служба арабских государств / Ф. Муса. – М., 1962. – 176с.
366092
  Богучарский Е. Дипломатическая служба арабских государств // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 12 (617). – С. 54-56. – ISSN 0321-5075
366093
  Матвеев В.М. Дипломатическая служба США / В.М. Матвеев. – М., 1987. – 189с.
366094
  Заллет Р. Дипломатическая служба. Ее история и организация во Франции, Великобритании и Соединенных Штатах / Р. Заллет. – Мю, 1956. – 382с.
366095
  Никулин Л.В. Дипломатическая тайна. / Л.В. Никулин. – М, 1968. – 107-254с.
366096
  Трофімкіна О.І. Дипломатическая терминология сербского языка / О.І. Трофімкіна, Є.М. Фаріна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 142-151. – ISSN 2075-437X


  У даній статті розглядається дипломатична термінологія сербської мови. Метою статті є семантичний аналіз дипломатичної лексики сербської мови періоду другої половини ХХ століття та початку ХХІ і побудова типових словникових дефініцій для її ...
366097
  Леонтьев К.Н. Дипломатические донесения, письма, записки, отчеты 1865-1872 / Константин Николаевич Леонтьев ; М-во иностр. дел Рос. Федерации, Моск. гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т). – Москва : РОССПЭН, 2003. – 526, [2] с. : портр. – (Серия "Дипломатическая история"). – ISBN 5-8243-0376-2
366098
  Федоренко Н.Т. Дипломатические записи / Н.Т. Федоренко. – М., 1972. – 399с.
366099
  Исии Кикудзиро Дипломатические комментарии. / Исии Кикудзиро. – М, 1942. – 236с.
366100
  Селянинов О.П. Дипломатические отношения государств : принципы, формы и методы : учеб. пособие / О.П. Селянинов ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, Каф. дипломатии. – Москва : МГИМО-Университет, 2004. – 311, [2] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-9228-0153-8
366101
  Закиров С. Дипломатические отношения Золотой Орды с Египтом / С. Закиров. – М, 1966. – 160с.
366102
  Рцхиладзе М.С. Дипломатические отношения Каролингов с государствами Европы и Ближнего Востока со времени Карла Великого до Верденского договора. : Автореф... канд. ист.наук: / Рцхиладзе М.С.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1961. – 11л.
366103
  Попов В.И. Дипломатические отношения между СССР и Англией. / В.И. Попов. – М, 1965. – 516с.
366104
   Дипломатические последствия обеда Б. Муссолини у советского полпреда в Италии К.К. Юренева // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2011. – № 6. – С. 48-63. – ISSN 0869-6322


  Документы РГАСПИ 1924 г.
366105
  Семенов Ю.С. Дипломатический агент. / Ю.С. Семенов. – М., 1959. – 222с.
366106
   Дипломатический вестник. – Москва
за 1982. – 1983
366107
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 1. – 1995
366108
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 1. – 1996
366109
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 1. – 1997
366110
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 2. – 1997
366111
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 3. – 1997
366112
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 4. – 1997
366113
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 5. – 1997
366114
   Дипломатический вестник. – Москва
№ 6. – 1997
366115
  Левин Д.Б. Дипломатический иммунитет / Д.Б. Левин. – Москва-Ленинград, 1949. – 416с.
366116
  Бакланов А. Дипломатический конфликт вокруг иранской ядерной программы 2006 - 2010. Причины несостоятельности санкций // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 7-8
366117
   Дипломатический корпус СССР. – М., 1990. – 142с.
366118
  Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в России / А.Ф. Борунков. – Москва : Международные отношения, 1999. – 240с. – ISBN 5-7133-0973-8
366119
  Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в России / А.Ф. Борунков. – Москва : Международные отношения, 2000. – 240с. – ISBN 5-7133-1049-3
366120
  Борунков А.Ф. Дипломатический протокол в России / А.Ф. Борунков. – 2-е изд., доп. – Москва : Международные отношения, 2001. – 256с. – ISBN 5-7133-1049-3
366121
  Никифоров Д.С. Дипломатический протокол в СССР / Д.С. Никифоров, А.Ф. Борунков. – М., 1985. – 301с.
366122
  Никифоров Д.С. Дипломатический протокол в СССР / Д.С. Никифоров, А.Ф. Борунков. – 2-е, доп. – Москва : Международные отношения, 1988. – 331с.
366123
  Молочков Ф.Ф. Дипломатический протокол и дипломатическая практика / Ф.Ф. Молочков. – Москва, 1977. – 248с.
366124
  Молочков Ф.Ф. Дипломатический протокол и дипломатическая практика : Учебник / Ф.Ф. Молочков. – 2-е изд., доп. – Москва : Международные отношения, 1979. – 253с.
366125
  Серре Ж.-П. Дипломатический протокол. / Ж.-П. Серре. – М, 1961. – 112с.
366126
  Кинцанс В.П. Дипломатический протокол: Учебный материал. / В.П. Кинцанс. – Рига, 1992. – 91с.
366127
   Дипломатический словарь : В 2-х т. – М.
т. 1. – 1948. – 855с.
366128
   Дипломатический словарь : В 2-х т. – М.
т. 2. – 1950. – 996с.
366129
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – М.
т. 1. – 1960. – 580с.
366130
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – М.
т. 2. – 1961. – 415с.
366131
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – М.
т. 3. – 1964. – 559с.
366132
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – М.
т. 1. – 1971. – 612с.
366133
   Дипломатический словарь : В 2-х т. – М.
т. 2. – 1971. – 591с.
366134
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – М.
т. 3. – 1973. – 719с.
366135
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – Изд. 4-е перераб. и доп. – М. : Наука
Т.1. – 1984. – 422с.
366136
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – 4-е изд. перераб. и доп. – М. : Наука
Т.2. – 1985. – 502с.
366137
   Дипломатический словарь : В 3-х т. – 4-е изд. перераб. и доп. – М.
3. – 1986. – 749с.
366138
  Вуд Дж.Р. Дипломатический церемониал и протокол / Дж.Р. Вуд, Серре, Жан-Шарль. – Москва, 1974. – 445с.
366139
  Вуд Джон Дипломатический церемониал и протокол / Вуд Джон, Серре Жак. – Москва, 1976. – 395с.
366140
  Вуд Дж. Дипломатический церемониал и протокол / Пер. с англ. Ю.П.Клюкина, В.В.Пастоева, Г.И.Фомина; Дж.Вуд, Ж.Серре. – 2-е изд. – Москва : Международные отношения, 2003. – 416с. – ISBN 5-7133-1050-7
366141
  Машев Димитър Дипломатическо право / Машев Димитър. – София : Софи-Р, 1992. – 400с.
366142
  Бессмертных А.А. Дипломатическое ведомство США. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.716 / Бессмертных А.А.; МИМО. – М, 1970. – 24л.
366143
  Буриан А.Д. Дипломатическое и консульское право / Александр Буриан ; Ин-т истории, государства и права АН Молдовы ; Европейский ун-т Молдовы ; Ассоциация международного права Республики Молдова. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Кишинев : [ Б. и. ], 2008. – 432 с. – (Alma mater). – ISBN 978-9975-70-770-1
366144
  Никольсон Г. Дипломатическое искусство. / Г. Никольсон. – М, 1962. – 118с.
366145
  Блищенко И.П. Дипломатическое право / И.П. Блищенко. – Москва, 1972. – 240с.
366146
  Сандровский К.К. Дипломатическое право / К.К. Сандровский. – Киев, 1981. – 240с.
366147
  Блищенко И.П. Дипломатическое право : Учеб. пособие / И.П. Блищенко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1990. – 287с. – ISBN 5-06-001656-0
366148
  Ганюшкин Б.В. Дипломатическое право международных организаций / Б.В. Ганюшкин. – М, 1972. – 191с.
366149
  Демин О.А. Дипломатической службе Украины - 90 лет // Diplomat : журнал об иностранцах для русских / ГлавУпДК при МИД России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 44-45
366150
  Гуменюк Б. Дипломатична академія України: історія та перспективи розвитку // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 202-214. – ISSN 0869-3595


  28 грудня 1995 р.- перший етап становлення навчальної структури в системі держ. органів зовнішніх відносин України
366151
  Гахраманова Шахла Шахі Дипломатична боротьба в ООН щодо незалежності Косово (1990-2010) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 269-274. – (Історія ; Вип. 25)
366152
  Машевський О.П. Дипломатична боротьба між країнами Антанти за "Османську спадщину" в 1914-1916 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-38. – (Історія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано вплив суперечностей між Великою Британією, Францією та Росією стосовно розподілу території Османської імперії на протистояння між Антантою та центральними державами. The article analyzes the impact of contradictions between ...
366153
  Галицька-Дідух Дипломатична боротьба навколо проблеми українського представництва на мирній конференції в Ризі (вересень-березень 1921 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 6. – С.86-109. – ISSN 0130-5247
366154
  Магурчак А. Дипломатична діяльність Андрія Жука // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 37-43


  У статті висвітлюється участь А.Жука у дипломатичних конференціях 1919 р. Проаналізовані пропозиції відомого політика щодо вирішення найважливіших питань тогочасної української дипломатії. Розглядається його концепція створення Галицько-Волинської ...
366155
  Островська Л. Дипломатична діяльність Богдана Хмельницького // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 1999. – Вип. 8. – С. 151-154. – ISBN 966-95758-1-8
366156
  Макар В.Ю. Дипломатична діяльність Конгресу українців Канади // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 434-438. – ISBN 966-7196-06-2
366157
  Очеретяний В. Дипломатична діяльність М. А. Славинського у 1920-1923 рр. // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 39-45


  Максим Славинський був державним діячем й ученим, дипломатом
366158
  Осадчук С. Дипломатична діяльність М. Лозинського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.169-173. – Бібліогр.: 7 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
366159
  Барвінська П. Дипломатична діяльність Миколи Порша // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 47-58. – (Серія "Історія" ; вип. 36). – ISSN 2312-2595
366160
  Романюк І. Дипломатична діяльність Святослава Ігоревича (964-972 рр.) / І. Романюк, І. Кушко // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 564-575. – ISBN 966-7522-07-5
366161
   Дипломатична енциклопедія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 24 лютого (№ 8). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  На засіданні колегії Міністерства закордонних справ України презентували "Українську дипломатичну енциклопедію" у 5 томах. Ректор КНУ імені Тараса Шевченка і член редколегії видання Леонід Губерський наголосив, що праця присвячується 180-річчю від дня ...
366162
  Панов А.В. Дипломатична і консульська служба : навч. посібник / Ален Панов. – Ужгород : Ліра, 2010. – 111, [1] с. – ISBN 978-966-2195-80-4
366163
  Панов А.В. Дипломатична і консульська служба : підручник / Ален Панов. – Ужгород : АУТДОР-ШАРК, 2015. – 270, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 9. – ISBN 978-617-7132-30-0
366164
  Головченко В. Дипломатична історія Галицько-Волинської держави: Королівський період // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2008. – Вип. 9 : за 2008 рік. – С. 79-110. – ISBN 966-7522-07-5
366165
  Головченко В. Дипломатична історія Галицько-Волинської держави: об"єднавчий період // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2006. – Вип. 7 : за 2006 рік. – С. 336-362. – ISBN 966-7522-07-5
366166
  Головченко В.І. Дипломатична історія листопадової 1928 р. національно-демократичної революції на Буковині // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 3-10


  У статті розкриваються міжнародно-дипломатичні обставини національно-демократичної революції 1918 р. на західноукраїнських землях; особливої уваги надано українсько--румунським відносинам у контексті боротьби за владу на Буковині.
366167
  Головченко В. Дипломатична історія України : підручник для студ. вищих навч. закладів / Володимир Головченко, Віктор Матвієнко; КНУТШ. – 2-е вид., перероб. – Київ : Київський університет, 2007. – 464с. – ISBN 966-594-917-9
366168
  Слабченко Є. Дипломатична історія України / Євген Слабченко ; упоряд. Ірина Матяш. – Київ : Кліо, 2016. – 493, [3] с. : іл. – До 100-річчя Укр. революції 1917-1921 років. - Покажч. імен.: с. 483-493. – Бібліогр.: с. 478-482 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-45-5


  «Дипломатична історія України» – праця, створена у 1965 році українським дипломатом, громадським діячем в еміграції, кінорежисером, колекціонером Євгеном Слабченком (псевдонім Ежен Деслав). Хронологічно книга охоплює період 907–1918 рр: від першої ...
366169
  Головченко В.І. Дипломатична історія України (1923-1993) : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.] / Володимир Головченко, Віктор Матвієнко ; [за ред. Л.В. Губерського] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 239, [1] с. – Бібліогр.: с. 233-239 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-467-0
366170
  Войцехівська І. Дипломатична мемуаристика як об"єкт джерелознавства // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2002. – Вип. 2 : за 2001 рік. – С. 502-518. – ISBN 966-7522-12-1
366171
  Губерський Л.В. Дипломатична місія // Урядовий кур"єр, 1999. – 16 жовтня


  Інституту міжнародних відносин - 55 років
366172
   Дипломатична нота від Лейпцігської опери // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 100. – ISSN 0130-5212
366173
  Юсковець Ю. Дипломатична роль Богдана Хмельницького у міждержавних відносинах Гетьманщини // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 51
366174
  Биркович Т.І. Дипломатична служба гетьмана Богдана Хмельницького 1648-1657рр. // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 1. – С. 76-82.
366175
  Горобець І. Дипломатична служба Європейського Союзу / І. Горобець, А. Мартинов // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 19-21
366176
  Вєдєнєєв Д.В. Дипломатична служба Української держави 1917-1923 роки / Д.В. Вєдєнєєв; НАСБУ. – Київ : Наук.-вид. відділ НА СБ України, 2007. – 260с.
366177
  Гуменюк Б.І. Дипломатична служба: правове регулювання : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Б.І. Гуменюк. – Київ : Либідь, 2007. – 224с. – Шифр дубл.9.4 Гуме.Доп. карт. м.в. – ISBN 978-966-06-0442-1


  Розглядаються основні нормативно-правові акти універсального та національного характеру, що формують базові принципи та механізм діяльності дипломатичної служби. Аналізується структура та правова сутність головних компонентів дипломатичної служби: ...
366178
  Матвієнко В.М. Дипломатичне забезпечення розбудови української державності : 90-років на захисті національних інтересів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 6-10.
366179
  Репецький В. Дипломатичне і консульське право : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. Репецький. – Львів : Бібльос, 2002. – 352с. – ISBN 966-613-162-5
366180
  Репецький В.М. Дипломатичне і консульське право : підручник / В.М. Репецький ; МОНУ ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнародних відносин. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 376 с. – ISBN 966-346-204-3
366181
  Білоусов М.М. Дипломатичне представництво України у Великій Британії: перші кроки (1992-1994 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 47-54. – ISBN 966-7196-06-2
366182
  Попенко Я.В. Дипломатичне представництво УНР в Бельгії: основні напрями діяльності у 1918-1921 рр. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві" : 29 квіт. 2015 р., м. Берегово (Закарпат. обл.) / "Політика: теорія та практика в сучасному суспільстві", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ : Інновація, 2015. – С. 44-48. – ISBN 978-966-8676-80-2
366183
  Сардачук П.Д. Дипломатичне представництво: організація і форми работи : Навчальний посібник / П.Д. Сардачук, О.П. Кулик. – Київ : Україна, 2001. – 176с. – ISBN 966-524-101-Х
366184
  Сагайдак О.П. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи : навчальний посібник / О.П. Сагайдак, П.Д. Сардачук. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 296с. – ISBN 978-966-346-406-0


  .Всебічно розкрито місце і рольдипломатичного представництва в реалізації зовнішньополітичного курсу незалежної України
366185
  Дацків Ігор Дипломатичне співробітництво ЗУНР із УНР в добу української революції // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1 (27). – С. 61-70
366186
  Пилипів В.І. Дипломатичне співробітництво УНР і ЗУНР у період Паризької мирної конференції:джерелознавчий аспект // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 124-128. – ISBN 966-614-021-7
366187
  Лук"янець І. Дипломатичне стажування в Угорщині // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 5


  Група студентів Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т.Г. Шевченка взяла участь у другій програмі дипломатичного стажування Єврошколи «Угорщина: досвід країн Вишеградської групи в ЄС», організованій за сприяння Посольства Угорщини в Україні та ...
366188
  Сергійчук В. Дипломатичний геній // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 55-58. – ISSN 0869-3595
366189
  Харченко О. Дипломатичний етикет гетьманського Батурина за Івана Самойловича // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 90-96. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
366190
  Кондик О.П. Дипломатичний імунітет: конституційні та міжнародно-правові засади // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 292-297. – ISBN 978-966-7166-35-9
366191
   Дипломатичний корпус. – Київ, 1999. – 200с.
366192
   Дипломатичний корпус. – Київ : [б. в.], 2000. – 216 с. : іл.
366193
   Дипломатичний корпус : [довідник]. – Київ : Управління державного протоколу, 2001. – 228, [8] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Текст укр., англ.
366194
   Дипломатичний корпус. – Київ : Амадей; Книга, 2003. – 248с. : іл. – ISBN 966-7689-21-2
366195
   Дипломатичний корпус. – Київ : Управління державного протоколу, 2006. – 264с. : 4 арк. іл.
366196
   Дипломатичний корпус. – Київ : Управління державного протоколу, 2007. – 264 с. : іл.
366197
   Дипломатичний подіум // Київський університет. – Київ, 2017. – Березень (№ 3). – С. 6


  "Весну в ІМВ зустрічали різнобарвними костюмами. У ролі моделей – студенти Інституту міжнародних відносин КНУ, у ролі модельєрів – посли 21 держави світу, акредитовані в Україні. Так розподілилися учасники показу національних костюмів народів світу, ...
366198
  Ткач Д.І. Дипломатичний протокол в Угорській Республіці: загальне та особливе // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 226-230. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
366199
  Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет : Навч. посібник / О.П. Сагайдак. – Київ : Знання, 2005. – 259с. – ISBN 966-8148-99-1
366200
  Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет : Навч. посіб. / О.П. Сагайдак; ЛНУ ім. І. Франка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 380с. – ISBN 966-346-103-9
366201
  Шинкаренко Т.І. Дипломатичний протокол та етикет : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Т.І. Шинкаренко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 296 с. – ISBN 966-959-570-3
366202
   Дипломатичний протокол та етикет : навчальна програма для студ. спеціальності "політологія" фіолософського факультету : денна форма навчання / укладач: Т.І. Шинкаренко ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин, Каф-ра міжнар. організацій і дипломат. служби, Філософський факультет. – Київ, 2009. – 16 с.
366203
  Шинкаренко Т.І. Дипломатичний протокол та етикет : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Т.І. Шинкаренко ; КНУТШ. – 2-е вид., допов. – Київ : Київський університет, 2009. – 296 с. : іл. + Додатки: с. 272-288. – Бібліогр.: с. 289-292. – ISBN 978-966-439-221-8
366204
  Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет : підручник / О.П. Сагайдак. – Київ : Знання, 2010. – 398 с. – (Факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка - 20 років). – ISBN 978-966-346-680-4
366205
   Дипломатичний успіх України / М. Сірук, Д. Гербст, А. Каратницький, А. Гетьманчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22 червня (№ 106). – С. 3


  "Як тепер втілити домовленості президентів Порошенка і Трампа у конкретні досягнення".
366206
  Головченко В. Дипломатичний хист Василя Дрозденка // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 712-713. – ISBN 966-7522-07-5
366207
  Гогоша О.І. Дипломатичні аспекти миротворчої діяльності України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 88-94.
366208
  Пономарьов О. Дипломатичні взаємини між Росією і Туреччиною щодо встановлення кордону згідно рішень бухарестського миру 1812 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 53-57. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі аспекти зовнішньої політики Росії, зокрема, спроби делімітації кордону у Нижньому Подунав"ї після російсько-турецької війни 1806-1812 рр. Is was considered some aspects of foreign politics of Russia, just attempt of boundary ...
366209
  Сас П. Дипломатичні відвідини запорозькими козаками Москви 1620 року // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 21-26. – ISSN 0130-7037
366210
  Брель О. Дипломатичні відносини Війська Запорозького з Московським царством за часів Богдана Хмельницького // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 310-317. – ISSN 2078-0850
366211
  Гаврилов О. Дипломатичні відносини Ганзи і держав Північної Європи на початковому етапі Кальмарської унії (1397-1398 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 13-14. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Реконструйовано дипломатичні відносини Ганзи та країн Північної Європи в період політичного об"єднання Данії, Швеції і Норвегії у XIV ст. In article diplomatic relations of Hansa and the countries of Northern Europe during political association of ...
366212
  Буткевич О. Дипломатичні відносини Директорії України (1918-1921) : Зовнішньополітичний курс Директорії: проблеми визнання та реалізації // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1995. – № 1. – С. 85-125


  Програма укладена доктором юридичних наук, професором В.Г. Буткевичем, є навчальною для студентів відділення міжнародного права Українського інституту міжнародних відносин. Програму затверджено кафедрою міжнародного права, а також Вченною радою ...
366213
  Самарський О. Дипломатичні відносини з Росією: міжнародна практика vs українська стратегія // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 квітня - 14 травня (№ 16). – С. 1, 6


  Дискусії довкола питання припинення дипломатичних відносин України з Росією тривають уже трохи більше двох років, періодично то спалахуючи, то затухаючи. Чи не найголовнішим у дискусіях є питання: а що конкретно Україна отримає/втратить від ...
366214
  Дацків І.Б. Дипломатичні відносини між країнами Антанти та представниками Української держави гетьмана Павла Скоропадського у працях українських дослідників // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 159-165
366215
  Ремі Й. Дипломатичні відносини між Україною і Фінляндією в 1918-1921 роках / Й. Ремі, В. Пилипенко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 24. – С. 146-157.
366216
  Судинович С. Дипломатичні відносини Росії під час Тридцятилітньої війни (1618 - 1648 рр.): історіографія проблеми // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 376-379. – ISBN 978-966-171-783-0
366217
   Дипломатичні відносини України з країнами світу : збірник наукових праць. – Київ : LAT&K, 2012. – 214, [2] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2944-78-5
366218
  Мукомела О. Дипломатичні візії Євгена Касьяненка // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2003. – Вип. 3 : за 2002 рік. – С. 670-678. – ISBN 966-7522-07-5
366219
  Сергійчук В. Дипломатичні зносини Богдана Хмельницького // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2000. – Вип. 1 : за 2000 рік. – С. 200-282. – ISBN 966-7522-03-2
366220
   Дипломатичні місії християнських ченців // Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – С. 115-127. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9
366221
  Головченко В. Дипломатичні обставини договірного оформлення українсько-польського кордону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-15. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (41)). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлюються суперечливі міжнародно-політичні чинники й обставини договірного оформлення української ділянки державного кордону між СРСР і Польщею на завершальному етапі Другої світової війни, а також з"ясовується їхній вплив на національну ...
366222
  Дацків Ігор Дипломатичні орієнтири Укаїнської Центральної Ради на Антанту: досягнення і втрати // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (384). – С. 38-48. – ISSN 0869-3595
366223
  Ціватий В.Г. Дипломатичні перегони та інституціоналізація міжнародних союзів останньої третини XIX - першої чверті XX століття: режим і статус Чорноморських протоків // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 347-349. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
366224
  Хайм Вольф Дітріх Дипломатичні поради : Інтерв"ю / Вольф Дітріх Хайм ; [інтерв"ю взяли] Дмитро Губенко, Олександр Крамар // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 6 (223). – С. 32-34. – ISSN 1996-1561


  Надзвичайний і Повноважний Посол Австрійської Республіки в Україні Вольф Дітріх Хайм про охолодження відносин між ЄС та Києвом, перспективи австрійських банків в Україні та майбутнє єврозони.
366225
  Буткевич О.В. Дипломатичні привілеї та імунітети в середньовічному міжнародному праві // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 204-210. – ISBN 966-7196-06-2
366226
  Дацків І.Б. Дипломатичні стосунки Директорії УНР із радянськими урядами Росії та України // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 108-122. – ISSN 0130-5247
366227
  Двойних К.Є. Дипломатичні технології на межі зіткнення суперетносів // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 160-178. – ISBN 966-7196-06-2
366228
  Никольсон Г. Дипломатия / Г. Никольсон; Пер. с англ. под ред. и с предисл. А.А.Трояновского. – Киев : Омега Принт. – 184с. – Видання в Україні здійснене при підтримці директора Ин-тумеждунар. відносин КНУТШ член-кор. НАН України проф. Л.В.Губерського. – (Внешняя политика и дипломатия). – ISBN 966-95634-4-5
366229
  Киссинджер Г. Дипломатия / Генри Киссинджер ; [науч. ред. А.А. Сидоров ; пер. с англ. В.В. Львова ; послесл. Г.А. Арбатова]. – Москва : Ладомир, 1997. – 847, [2] с. : ил. – Имен. указ.: с. 811-817. - Предм.-темат. указ.: с. 818-821. – Библиогр. в примеч.: с. 764-809. – ISBN 5-86218-260-8
366230
  Киссинджер Г. Дипломатия / Г. Киссинджер. – Москва : Ладомир. – ISBN 5-86218-260-8
Ч.1. – 1997. – 847с. От 1 до 378. – Ксерокопія видання
366231
  Киссинджер Г. Дипломатия / Г. Киссинджер. – Москва : Ладомир. – ISBN 5-86218-260-8
Ч.2. – 1997. – 847с. От 380 до 847. – Ксерокопія видання
366232
  Иванов Р.Ф. Дипломатия Авраама Линкольна / Р.Ф. Иванов. – М, 1987. – 301с.
366233
  Исраэлян В.Л. Дипломатия агрессоров. / В.Л. Исраэлян, Л.Н. Кутаков. – М., 1967. – 436с.
366234
  Сушан Г. Дипломатия Александра Невского // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 7. – С. 21-23. – ISSN 0130-7045
366235
  Марьина В.В. Дипломатия Бенеша после Мюнхенского соглашения. 1939-1945 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 4. – С. 59-84. – ISSN 0130-3864
366236
  Исраэлян Виктор Левонович Дипломатия в годы войны (1941-1945) / Исраэлян Виктор Левонович. – М., 1985. – 477с.
366237
  Адамов Е.А. Дипломатия Ватикана в начальную эпоху империализма. 1887-1900 / Е.А. Адамов. – М.-Л., 1931. – 142с.
366238
  Якушев Михаил Дипломатия во внешней политике османов до начала XIX века // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 8 (1603). – С. 179-190. – ISSN 0869-44435
366239
  Кеннан Дж. Дипломатия Второй мировой войны : Глазами американкого посла в СССР Джорджа Кеннана / Джордж Кеннан; Пер. с англ. Л.А. Игоревского, Ю.Д. Чупрова. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 479с. – ISBN 5-9524-0018-3
366240
  Уткин А.И. Дипломатия Вудро Вильсона / А.И. Уткин. – М., 1989. – 319с.
366241
  Жогов П.В. Дипломатия Германии и Австро-Венгрии и первая балканская война 1912-1913 гг. / П.В. Жогов. – Москва, 1969. – 396с.
366242
  Петров В.И. Дипломатия Даунинг-стрита / В.И. Петров. – М., 1964. – 280с.
366243
  Грищенко К. Дипломатия должна содействовать экономическому подъему Украины / К. Грищенко, А. Громницкая, М. Старожицкая // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 14 (132). – С. 18-21
366244
  Ниринг Скотт Дипломатия доллара. / Ниринг Скотт, Фримен Джозеф. – Л., 1926. – 226с.
366245
  Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси: (Зарождение древнерус. дипломатии). / А.Н. Сахаров. – М., 1987. – 126с.
366246
  Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси: 9 - первая половина 10 в. / А.Н. Сахаров. – М., 1980. – 358с.
366247
  Галкин И.С. Дипломатия европейских держав в связи с освободительным движением народов Европейской Турции в 1905-1912 гг. / И.С. Галкин. – М., 1960. – 267с.
366248
  Лупанова М.Е. Дипломатия Екатерины II и война за баварское наследство // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 139-143. – ISSN 0042-8779
366249
  Богучарский Е.М. Дипломатия и внешняя политика независимого Алжира : эволюция главных направлений и приоритетов // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 2. – С. 123-136. – ISSN 0869-1908
366250
  Широкорад А.Б. Дипломатия и войны русских князей : От Рюрика до Ивана Грозного / А.Б. Широкорад. – Москва : Вече, 2006. – 352с. – (Военные тайны России). – ISBN 5-9533-1083-8
366251
  Покровский М.Н. Дипломатия и войны царской России в XIX столетии / М.Н. Покровский. – V/, 1991. – 391с.
366252
  Смоленский П. Дипломатия и границы / П. Смоленский. – М., 1965. – 85с.
366253
   Дипломатия и индустриализация.. – Москва : Международные отношения, 1967. – 280 с.
366254
   Дипломатия и кадры. Внешняя политика и проблемы подгатовки нац. кадров развивающихся стран.. – М., 1968. – 216с.
366255
   Дипломатия и мировое хозяйство.. – М., 1966. – 230с.
366256
  Уткин А.И. Дипломатия и оружие / А.И. Уткин, В.В. Хвостов. – М., 1987. – 185с.
366257
  Зленко А. Дипломатия и политика : Украина в процессе динамичных геополитических перемен / Анатолий Зленко. – Харьков : Фолио, 2004. – 559с. – ISBN 966-03-2691-2
366258
  Субботин А. Дипломатия или разбой / А. Субботин. – М.-Л., 1927. – 93с.
366259
  Мартенс К. Дипломатия или руководство к познанию внешних государственных сношений, 1828
366260
   Дипломатия империализма в международных экономических организациях. – М., 1989. – 228с.
366261
  Богоявленский Б.Л. Дипломатия Клеменса Меттерниха в решении польско-саксонского вопроса на Венском конгрессе 1814-1815 годов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 84-88. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
366262
  Борисов Ю.В. Дипломатия Людовика XIV / Ю.В. Борисов. – М, 1991. – 380с.
366263
  Максимычев И.Ф. Дипломатия мира против дипломатии войны / И.Ф. Максимычев. – М., 1981. – 288с.
366264
  Михайлов В.В. Дипломатия на Балканах накануне Первой мировой войны // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (49). – С. 31-35
366265
  Петров М.А. Дипломатия на нищете / М.А. Петров. – Москва, 1967. – 200с.
366266
  Брыкин В.А. Дипломатия новой Африки / В.А. Брыкин. – Москва, 1970. – 264с.
366267
  Боратынский С. Дипломатия периода второй мировой войны / С. Боратынский. – М., 1959. – 356с.
366268
  Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Великого / Н.Н. Молчанов. – 3-е изд. – М., 1990. – 448с.
366269
  Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Первого / Н.Н. Молчанов. – М., 1984. – 438с.
366270
  Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра Первого / Н.Н. Молчанов. – 2-е изд. – М., 1986. – 445с.
366271
   Дипломатия развивающихся государств.. – М., 1976. – 320с.
366272
  Нихамин В.П. Дипломатия развивающихся стран / В.П. Нихамин. – Москва, 1967. – 48с.
366273
  Милюкова В.И. Дипломатия реванша. / В.И. Милюкова. – М, 1966. – 300с.
366274
  Сахаров А.Н. Дипломатия Святослава / А.Н. Сахаров. – М., 1982. – 239с.
366275
  Сахаров А.Н. Дипломатия Святослава / А.Н. Сахаров. – 2-е изд., доп. – М., 1991. – 240с.
366276
  Глинкин А.Н. Дипломатия Симона Боливара / А.Н. Глинкин. – М, 1991. – 350с.
366277
   Дипломатия современного империализма. Люди, проблемы, методы.. – М., 1969. – 416с.
366278
   Дипломатия социализма.. – М., 1973. – 318с.
366279
   Дипломатия стран социализма. – Москва, 1980. – 431с.
366280
  Потехин А.В. Дипломатия США в Восточной Европе, 1945-1950 гг. / А.В. Потехин. – К., 1991. – 138с.
366281
  Костин А.А. Дипломатия США и борьба за власть в Югославии в 1945 году // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 5. – С. 29-38. – ISSN 0132-1366
366282
  Алхименков М.А. Дипломатия США и украинский кризис // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 9 (549). – С. 37-52. – ISSN 0321-2068
366283
  Уткин А.И. Дипломатия Франклина Рузвельта / А.И. Уткин. – Свердловск, 1990. – 543с.
366284
  Стегарь С.А. Дипломатия Франции перед второй мировой войной. / С.А. Стегарь. – М., 1980. – 280с.
366285
   Дипломатия, вдохновленная Октябрем. – Киев
Ч.1. – 1973. – 147с.
366286
  Швец А.В. Дипломатия, вдохновленная Октябрем / А.В. Швец, В.И. Лященко. – Киев
Ч.2. – 1973. – 131с.
366287
  Левин Д.Б. Дипломатия. Ее сущность, методы и формы. / Д.Б. Левин. – М., 1962. – 175с.
366288
  Губерський Л.В. Дипломатів готують викладачі і … дипломати // Голос України, 1995. – 18 листопада
366289
  Губерський Л. Дипломатія - це завжди актуально. Інститут міжнародних відносин [КНУТШ] // Нариси історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 1934 - 2004 / В.В. Різун, М.С. Тимошик, А.Є. [та ін.] Конверський. – Київ : Наша культура і наука, 2004. – С. 145-160. – ISBN 966-7821-24-2
366290
  Слюсаренко Ю.А. Дипломатія / Ю. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 109. – ISBN 966-642-073-2
366291
  Макух В.В. Дипломатія Алжиру: північноамериканський та французький напрямки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.94-100
366292
  Меліш О.О. Дипломатія Болгарії у вирішенні "македонського питання" напередодні Першої світової війни // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 145-149. – ISSN 2077-1800


  У статті дається короткий огляд міждародної обстановки напередодні Першої світової війни, аналіз зовнішньої політики та дипломатії Болгарії відносоно вирішення "македонсбкого питання".
366293
   Дипломатія в ім"я довіри: 20 років разом // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 2


  20 років тому генеральний секретар НАТО Хав"єр Солана і директор ІМВ Леонід Губерський відкрили Центр інформації та документації НАТО в Україні, який розташувався в приміщенні Інституту міжнародних відносин КНУ. 19 травня 2017 року в ІМВ відбувся захід ...
366294
  Бурмака Є.В. Дипломатія в контексті глобалізації економічної співпраці держав // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 81-83.
366295
  Полівода К. Дипломатія в умовах європейської інтеграції // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 195-196
366296
  Губерський Л. Дипломатія вдосконалює обличчя землі // Трибуна, 1996. – № 5/6
366297
  Дерев"янко І. Дипломатія великих держав під час Кримської війни // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 56-59. – (Політичні науки)
366298
  Опанасенко А. Дипломатія двадцять першого століття: нові перспективи та виклики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 104, ч. 1. – С. 92-93
366299
  Машевський О. Дипломатія держав Антанти у "Східному питанні" 1917 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-32. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано боротьбу Росії, Великої Британії, Франції та США за "османську спадщину" в період діяльності російського Тимчасового уряду. The article analyzes the struggle of Russia, Great Britain, France and the U.S. over "Ottoman heritage" ...
366300
  Гуменюк Борис Дипломатія доби глобалізації: нові виклики та завдання // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 9-13
366301
  Гуменюк Борис Дипломатія доби глобалізації: нові виклики та завдання // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 1 (15). – С. 23-33. – ISSN 1819-7329
366302
  Гуменюк Борис Дипломатія доби глобалізації: нові виклики та завдання // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 22-27
366303
  Гончар Б.М. Дипломатія долара // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 373. – ISBN 966-316-039-X
366304
  Ціватий В. Дипломатія європейських держав раннього нового часу (ХVІ-ХVІІІ ст.): інституціональний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 62-65. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується зовнішня політика і дипломатія європейських держав доби раннього Нового часу (XVIXVIII ст.). Особливу увагу приділено інституціональному розвиткові дипломатичних служб і моделям дипломатії провідних держав Європи. Визначено ...
366305
  Дацків Ігор Богданович Дипломатія ЗУНР на Паризькій мирній конференції 1919 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 121-137. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Ідеться про дипломатичні заходи Західноукраїнської Народної Республіки в обороні державності на Паризькій мирній конференції. Перший вихід дипломатії ЗУНР на міжнародну арену й активна участь української делегації в роботі конференції поряд із ...
366306
  Дацків І.Б. Дипломатія ЗУНР на Паризькій мирній конференції 1919 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 121-136. – ISSN 0130-5247
366307
  Передерієв Є.П. Дипломатія і міжнародна торгівля в сучасних умовах // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 88-90.
366308
  Ціватий В.Г. Дипломатія і підготовка дипломата XXI століття: традиції, інновації, моделі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.1 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 11-31. – ISBN 966-7196-06-2
366309
  Козлов В. Дипломатія Католицької церкви, Святого Престолу чи Ватикану? // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 38-41
366310
  Троян С. Дипломатія колоніалізму: Гельголанд-Занзібарська угода 1890 р. та ії наслідки // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – С. 53-57. – (Історичні науки)
366311
  Ткач Д. Дипломатія конкретних справ // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 58-61. – (Історичні науки)
366312
   Дипломатія Мухаммеда // Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – С. 92-114. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9
366313
  Машевський О.П. Дипломатія Німеччини під час боснійської кризи 1908 - 1909 років // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2012. – № 18/19. – С. 144-152. – ISSN 2227-183Х


  У статті проаналізовано німецьку політику стосовно балканського питання та проблеми Чорноморських проток в період боснійської кризи. Показано причини та наслідки успішних дій Німеччини та Австро-Угорщини в цей період і дипломатичної невдачі Росії та ...
366314
  Лаїді Закі Дипломатія Обами: досягнення і розчарування // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 жовтня (№ 196)
366315
  Діптан І. Дипломатія Пилипа Орлика: витоки, сутність, уроки для сьогодення // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 181-197. – ISSN 2075-1222


  У статті з2ясовуються засади, сутність, причини невдач і прорахунків зовнішньополітичної діяльності гетьмана Пилипа Орлика
366316
  Козлов В.А. Дипломатія Святого Престолу в постбіполярній системі міжнародних відносин за часів понтифікату Іоанна Павла 2 : монографія / В.А. Козлов. – Вінниця : Книга-Вега, 2008. – 192 с. : іл. – ISBN 978-966-621-411-2
366317
  Козлов В.А. Дипломатія святого престолу у сучасній системі міжнародних відносин : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Козлов В.А.; КНУТШ; ІМВ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 3 назв.
366318
  Козлов В.А. Дипломатія Святого Престолу у сучасній системі міжнародних відносин : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.04 - політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Козлов В.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 213л. + Додатки: л.189-213. – Бібліогр.: л.154-188
366319
  Козлов В. Дипломатія Святого Престолу: духовне і світське у сучасних міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 121-128


  Статтю присвячено аналізу ролі, основних напрямів, форм, методів і змісту дипломатії Святого Престолу в сучасній системі міжнародних відносин.
366320
  Козлов В. Дипломатія Святого Престолу: духовне та світське в сучасних міжнародних відносинах // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 35-39
366321
   Дипломатія сучасної України : Енциклопедичний довідник. – Київ, 1997. – 86с.
366322
  Ціватий В. Дипломатія та дипломатична служба Китайської Народної Республіки в умовах глобалізаційного простору: інституційний аспект // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 9. – С. 48-53
366323
  Ціватий В. Дипломатія та Європейська служба зовнішньої діяльності (ЄСЗД): політико-інституційний аспект / В. Ціватий, О. Шаповалова // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. підприємство "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2013. – № 4. – С. 26-30
366324
  Ціватий В. Дипломатія та Європейська служба зовнішньої діяльності (ЄСЗД): політико-інституційний аспект / В. Ціватий, О. Шаповалова // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 42-45
366325
  Пиріг Р. Дипломатія та зовнішня політика в "Артхашастрі" // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 7. – С. 52-55


  "Артхашастра" - це древній індійський трактат про державність і політику, який був вірогідно написаний Пандітом Чанакья (бл.350-283 до н. е.), радником імператора Чандраупта Маурья.
366326
  Вєдєнєєв Д. Дипломатія Української держави доби Центральної Ради // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 46-51
366327
  Ковальчук М. Дипломатія Української держави у контексті завершення Першої світової війни // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2008. – Вип. 9 : за 2008 рік. – С. 197-230. – ISBN 966-7522-07-5
366328
  Дацків І.Б. Дипломатія Української Народної Республіки в обороні державності у період Директорії // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 346-355
366329
  Кучик О.С. Дипломатія УНР-ЗУНР в період українсько-польської війни 1918-1919 років // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 18-21.
366330
  Чорномирдін Віктор Дипломатія Чорномирдіна : [інтерв"ю з Надзвичайним і Повноважним послом Росії в Україні В. Чорномирдіним] / Чорномирдін Віктор, Юрченко Ігор; розмовляв І. Юрченко // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 14-17. – ISSN 0130-5212
366331
  Кулініч М. Дипломатія як мистецтво // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 28-29
366332
  Порошенко Петро Дипломатія як мистецтво неможливе робити реальним // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 10/11. – С. 6-9
366333
  Мошкола Я.М. Дипломатія як складова зовнішньої політики держави у контексті вітчизняних політологічних досліджень // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 297-303. – ISSN 2226-3209
366334
  Пономаренко О. Дипломатія, трипломатія, твіпломатія: новітній канон дипломатичного дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-33. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (46)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлені останні зміни,що відбуваються в дипломатичному дискурсі, а також результати дослідження Твіпломатії як нової форми віртуальної інституційної комунікації у дипломатії.
366335
  Ціватий В. Дипломатія: майстерність слова, мистецтво дій, мовленнєва комунікація // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 30-33
366336
  Передерієв Є. Дипломатія: політика та економіка // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 143-146.
366337
  Чекаленко Л.Д. Дипломатія: Україна в системі міжнародних відносин : словник-довідник : навчальний посібник / Л.Д. Чекаленко ; Межрегіональна Академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2007. – 176 с. – ISBN 978-966-608-731-0
366338
  Дангулов С.А. Дипломаты / С.А. Дангулов. – М, 1967. – 495с.
366339
  Дангулов С.А. Дипломаты / С.А. Дангулов. – М, 1988. – 554с.
366340
  Шпанов Н. Дипломаты "Плаща и кинжала" / Н. Шпанов. – М., 1952. – 85с.
366341
  Могилевский С.А. Дипломаты ленинской школы / С.А. Могилевский. – Л., 1969. – 30с.
366342
  Чубарьян А.О. Дипломаты ленинской школы / А.О. Чубарьян. – М, 1982. – 64с.
366343
  Исраэлян В.Л. Дипломаты лицом к лицу / В.Л. Исраэлян. – Москва : Международные отношения, 1990. – 352с. – ISBN 5-7133-0184-2
366344
  Жуковский Н. Дипломаты нового мира / Н. Жуковский. – М., 1982. – 302с.
366345
  Жуковский Н.П. Дипломаты нового мира / Н.П. Жуковский. – 2-е , доп. – Москва : Политиздат, 1986. – 349с.
366346
  Цыбизов В.Д. Дипломаты. / В.Д. Цыбизов. – Смоленск, 1952. – 179с.
366347
  Стателова Е. Дипломацията на княжество България 1879 - 1886 / Е. Стателова. – София, 1979. – 249 с.
366348
  Ковальчук С. Дипломи є. Попереду життєві випробування // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 6 липня (№ 123). – С. 9


  В Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка відсвяткували випускний. Довгоочікувані дипломи вручили бакалаврам, спеціалістам та магістрам. На фото Володимир Різун - директор Інституту журналістики. На фото ...
366349
  Асанов Н.А. Дипломированная невеста / Н.А. Асанов. – Москва, 1974. – 48с.
366350
  Готлиб Е.А. Дипломированный электросварщик / Е.А. Готлиб. – М, 1975. – 160с.
366351
  Жук Н.Й. Дипломна робота з української літератури / Н.Й. Жук. – Київ, 1983. – 125с.
366352
  Аршанский В.С. Дипломная практика / В.С. Аршанский. – Воронеж, 1984. – 191с.
366353
  Юдкевич Л.Г. Дипломная работа по литературе. / Л.Г. Юдкевич. – Казань, 1975. – 32с.
366354
   Дипломное и курсовое проектирование по машинной обработке экономической информации. – М., 1985. – 239с.
366355
  Теличкин Ф.Н. Дипломное проектирование / Ф.Н. Теличкин, В.Н. Приколотин. – Донецк, 1971. – 147с.
366356
  Концевой П.Я. Дипломное проектирование и производственная практика. / П.Я. Концевой. – Воронеж, 1973. – 68с.
366357
   Дипломное проектирование на экономических факультетах сельскохозяйственных вузов. – Москва, 1977. – 176с.
366358
  Старченко Ю.М. Дипломное проектирование по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве / Ю.М. Старченко. – М, 1984. – 128с.
366359
  Старченко Ю.М. Дипломное проектирование по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве / Ю.М. Старченко. – М, 1990. – 127с.
366360
  Колкова Н.И. Дипломное проектирование технологов автоматизированных информационных ресурсов: синтез достижений теории и потребностей практики / Н.И. Колкова, И.Л. Скипор // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2012. – № 3. – С. 27-35. – ISSN 1815-3186


  Описаны этапы становления и развития дипломирования технологов автоматизированных информационных ресурсов (АИР) в Кемеровском государственном университете культуры и искусств (КемГУКИ) с 1980 по 2011 г. Рассмотрены концептуальные и организационные ...
366361
   Дипломное проектирование.. – Киев, 1973. – 343с.
366362
  Марков Е.С. Дипломное проетирование по сельскохозяйственным гидротехническим мелиорациям / Е.С. Марков, Н.Г. Раевская. – М, 1991. – 88с.
366363
  Кирилюк З.В. Дипломное сочинение по русской литературе. / З.В. Кирилюк. – Киев, 1977. – 78с.
366364
  Сорокин Н.А. Дипломные работы в педагогических вузах / Н.А. Сорокин. – Москва, 1986. – 125с.
366365
  Мараш Я.Н. Дипломные работы по истории СССР и истории БССР : метод. пособие / Я.Н. Мараш, И.П. Крень. – Минск, 1988. – 96с.
366366
  Коноплева М.С. Дипломные работы по черчению. Для студ.-заоч. худ.-граф. фак-тов пед. ин-тов / М.С. Коноплева. – М., 1965. – 20с.
366367
  Згуровський М.З. Дипломована псевдоосвіта, або суперечності перехідного періоду у сфері вищої освіти // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 67-76. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
366368
  Шахмагонов Н.Ф. Дипломы выдала война / Н.Ф. Шахмагонов. – М, 1986. – 159с.
366369
  Донец С. Дипломы донецьких вузов не годятся даже для Донецка / С. Донец, В. Зайцев // Сегодня. – Киев, 2016. – 8 сентября (№ 168). – С. 6


  В оккупированном Донбассе университеты едва набирают студентов. За парты садятся боевики.
366370
   Дипломы лауреатов : ХІІ Международная ежегодная премия // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 82-87
366371
  Шестоперова В. Дипломы получим по скайпу // Сегодня. – Киев, 2013. – 18 мая (№ 104). – С. 4


  Новшество от Минюста: школы, ПТУ и вузы смогут учить по интернету, выдавая госаттестаты.
366372
  Розман Г.А. Диполоны в щелочно-галоидных кристаллах : Автореф. дис. ... докт. физ.- мат. наук : 01.04.07 / Розман Г. А. ; Лен. политехн. ин-т. – Ленинград, 1981. – 20 с.
366373
  Поперенко Л.В. Дипольна модель пробою міжелектродного проміжку / Л.В. Поперенко, З.П. Корольова, О.М. Борбат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 28-30. – (Фізика ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Пробій міжелектродного проміжку відбувається в результаті електромагнітного вибуху з викидом речовини катода у вигляді асиметричних диполів з домінуванням електронного заряду.
366374
  Солдатов Б.И. Дипольная поляризация в переохлажденных органических жидкостях и их свойства : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Солдатов Б.И. ; ОГУ. – Одесса, 1968. – 19 с.
366375
  Мышьякова И.М. Дипольная релаксация в олигомерах со спицифическим межмолекулярным взаимодействием в каучуколигомерных композициях на их основе. : Автореф... канд.хим.наук: 01.04.19 / Мышьякова И.М.; Ан УССР.Ин-т химии высоко-молекул.соедин. – Киев, 1990. – 15л.
366376
  Гуревич Ю.М. Дипольная электрическая корреляция на рудных месторождениях / Ю.М. Гуревич. – Свердловск, 1972. – 76с.
366377
  Грабовська Дипольні радіаційні силові функції гамма-розпаду та фотопоглинання : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.16 / Грабовська (Куліч) Є.В. ; НАН України ; Ін-т ядер. досліджень. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
366378
  Гайович Ігор Юрійович Дипольні т обінні спінові хвилі в анізотропних неоднорідних епітаксіальних феритових плівках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Гайович Ігор Юрійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 21л.
366379
  Нижник В.В. Дипольно-сегментальна релаксація в кополімерах - роль зовнішніх факторів / В.В. Нижник, Л.С. Тонкопієва, Л.П. Лінець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-58. – (Хімія ; Вип. 36)


  Досліджено вплив відпалення в умовах дії постійного електричного поля на діелектричні параметри дипольно-сегментльної релаксації плівок кополімерів ВХВД та САН. В результаті накладання теплового та електричного полів відбувається зміна міжмолекулярної ...
366380
  Захаров В.Х. Дипольное индуктивное профилирование с амплитудно-фазовыми измерениями при поисках и разведке сульфидных руд / В.Х. Захаров. – Л., 1967. – 156с.
366381
   Дипольное электромагнитное профилирование : Методическое руководство. – Ленинград : Недра, 1978. – 136с.
366382
  Блох И.М. Дипольное электропрофилирование / И.М. Блох. – Москва, 1957. – 191с.
366383
  Блох И.М. Дипольное электропрофилирование : ( Руководство при геологическом картировании, поисках и разведке полезных ископаемых) / И.М. Блох. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 191с.
366384
  Гайович Игьрь Юриевич Дипольные и обменные спиновые волны в анизотропных неоднородных эпитаксиальных ферритовых пленках : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Гайович Игьрь Юриевич; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1995. – 210л. – Бібліогр.:л.197-210
366385
  Ладынин А.В. Дипольные источники главного геомагнитного поля // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 4. – С. 634-649 : рис., табл. – Библиогр.: с. 647-649. – ISSN 0016-7886
366386
  Демин В.В. Дипольные модификаторы мембран : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Демин В. В.; Дёмин В. В.; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1973. – 27с.
366387
  Минкин В.И. и др. Дипольные моменты в органической химии. / В.И. и др. Минкин. – Л., 1968. – 247с.
366388
   Дипольные моменты в химиии комплексных соединений / Ростовский-на Дону Трудового Красного знамени госуд. ун-тет; О.А.Осипов, А.Д.Гарновский, В.И.Минкин и др. – Ростов -на-Дону : Ростовский университет, 1976. – 224с.
366389
  Шепель А.В. Дипольные моменты и строение некоторых геретоциклических соединений (оксодиазолов, оксазолов, пиразоолв) : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Шепель А. В.; Хар. политехн. ин-т. – Х., 1968. – 19л.
366390
  Кочергина Л.А. Дипольные моменты и строение некоторых замещенных нафталина : Автореф... канд. хим.наук: / Кочергина Л.А.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Х., 1960. – 12л.
366391
  Шавша Т.Г. Дипольные моменты и структура эфиров некоторых неорганических кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Шавша Т.Г.; Казанск. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. Научно-исслед. хим. ин-т им. А.М.Бутлерова. – Казань, 1950. – 12л.
366392
   Дипольные частотные зондирования двухслойной среды : Методические рекомендации. – Новосибирск
Ч.1. – 1980. – 124с.
366393
  Маломуж Н.П. Дипольный момент димера воды / Н.П. Маломуж, В.Н. Махлайчук, С.В. Храпатый // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – Т. 88, № 7/8. – С. 1251-1256. – ISSN 0044-4537
366394
  Колесников М.С. Дипонегоро / М.С. Колесников. – Москва, 1962. – 208с.
366395
  Юркевич Є. Диптих пам"яті // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  У Меморіальному комплексі "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни" було відкрито художньо-документальний виставковий диптих "У спільній боротьбі проти фашизму", присвячений 70-річчю партизанського руху в Україні в період Великої ...
366396
  Панченко В.П. Диптих про втрачену свободу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 55-63. – ISSN 1996-5931


  Автор досліджує процес девальвації творчості Павла Тичини і Юрія Яновського в атмосфері тоталітарного тиску на особистість. The author researches the process of the devaluation of Pavlo Tychyna’s and Yuriy Yanovsky’s work in the atmosphere of ...
366397
  Халтрин-Халтурина Диптих С.Т. Кольриджа "Кристабель" и милтоновские традиции // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – С. 24-37. – (Серия литературы и языка ; Т. 67, № 6). – ISSN 0321-1711
366398
  Шевельов Ю. Диптрих про книжки з подвійним дном // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 201-205. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
366399
  Шилова М. Директ-маркетинг в системе продаж компании // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2010. – № 9 (169). – С. 61-70
366400
  Калашник В. Директ-маркетинг в Украине: перспективы развития отрасли // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2009. – № 1 (149). – С. 43-45
366401
  Карасев Д. Директ-маркетинг, или Заставьте потребителя поверить // Менеджмент і менеджер / ЧП "Компания "Менеджмент- 21". – Киев, 2005. – № 10. – С. 52-60
366402
  Бабире О.В. Директив та квеситив як носії прагматичної спрямованості банерної реклами (на матеріалі сучасної англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 73-77


  У статті подається аналіз банерної реклами з точки зору прагмалінгвістики, особлива увага приділяється найхарактернішим типам мовленнєвих актів для цього виду реклами – директиву та квеситиву. В статье подается анализ баннерной реклами с точки зрения ...
366403
  Комзюк Л.Т. Директива 2012/28/ЕС в контексте осуществления Цифровой повестки дня для Европы // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2014. – № 1 (33). – С. 14-18. – ISSN 2072-4322
366404
  Озеран А. Директива 2013 /34/ ЄС щодо річної фінансової звітності: дискусійні питання та напрями її імплементації в нормативну базу України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 5. – С. 2-10 : табл. – Бібліогр.: 24 назв.
366405
  Феліцина С. Директива Європейського Союзу про захист прав інтелектуальної власності / С. Феліцина, І. Антіпіна // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 46-53. – ISSN 1608-6422
366406
  Мацкевич О. Директива про аудіовізуальні медіа-послуги та законодавство України про авторське право // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 4 (90). – С.43-50. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2308-0361
366407
  Кушерець Д.В. Директива про поглинання: організаційно-правові засади регулювання процесів поглинань в ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 164-167. – ISSN 2220-1394
366408
  Дмитренко О.Л. Директиви в категоріальній системі комунікативних одиниць // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 123-133. – Бібліогр.: 36 назв.
366409
  Боть Л.П. Директиви в усному мовленні дітей молодшого шкільного віку : дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.01 / Боть Л.П. ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; Навчально-науковий ін-т української філології та соціальних комунікацій. – Черкаси, 2011. – 407 л. + Додаток: л. 221-407. – Бібліогр.: л. 189-220
366410
  Боть Л.П. Директиви в усному мовленні дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.01 / Боть Л.П. ; КНУТШ. Ін-т філології. – Київ, 2011. – 20 с. + Додаток. – Бібліогр.: 16 назв
366411
   Директиви делегації України на проведення переговорів у форматі Україна - США - ЄС - РФ // Майдан про Росію : [аналіт. матеріали та коментарі] / Благодійний фонд "Майдан закордонних справ". – Луцьк : Християнське життя, 2014. – С. 31-33. – ISBN 978-966-8495-47-2
366412
  Виговський О.І. Директиви ЄС як інструмент правового регулювання випуску та розміщення цінних паперів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 96-102
366413
  Ковінька О.І. Директиви і корективи : гуморески / О.І. Ковінька. – Львів : Каменяр, 1965. – 80 с.
366414
   Директиви про бібліотечну справу : Збірка офіційнх документів. – Київ : УНІК, 1935. – 360 с.
366415
   Директиви щодо застосування Збройних Сил України // Майдан про Росію : [аналіт. матеріали та коментарі] / Благодійний фонд "Майдан закордонних справ". – Луцьк : Християнське життя, 2014. – С. 35-39. – ISBN 978-966-8495-47-2
366416
  Чумак В. Директивні висловлення в епістолярії Лесі Українки / В. Чумак, С. Шевель // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 246-252. – ISSN 2413-0923


  У статті проаналізовано основні прагмасемантичні типи директивних висловлень в епістолярії Лесі Українки, зокрема виділені висловлення із семантикою прохання, некатегоричної вимоги, поради, заборони та побажання; систематизовано граматичні засоби ...
366417
  Дмитренко О.Л. Директивні мовленнєві акти в публіцистичному дискурсі : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Дмитренко О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 223л. – Бібліогр. : л.213-223
366418
  Дмитренко О.Л. Директивні мовленнєві акти в публіцистичному дискурсі : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Дмитренко О.Л. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
366419
   Директивный материал по проведению смотров работы Дворцов, Домов культуры, клубов, библиотек и IX республиканского смотра художественной самодеятельности Чечено-Ингушской АССР.. – Грозный, 1971. – 41с.
366420
   Директивы XIX съезда партии по пятому пятилетнему плану развития СССР на 1951-1955 годы.. – М., 1952. – 32с.
366421
   Директивы XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1966-1970 годы.. – М., 1966. – 80с.
366422
   Директивы XXIV з"їзду КПРС п"ятирічному плану розвитку народного господарства СРСР на 1971-1975 роки.. – К., 1971. – 80с.
366423
  Косыгин А.Н. Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971-1975 годы. / А.Н. Косыгин. – М., 1971. – 80с.
366424
  Савельев М. Директивы ВКП (б) в области хозяйственной политики за десять лет (1917-27) / М. Савельев. – М.Л., 1927. – 469с.
366425
  Болдырев Н.И. Директивы ВКП и постановления Советского Правительства о народном образовании. / Н.И. Болдырев. – М, 1947. – 320с.
366426
   Директивы ВКП(б) по вопросам просвещения. Вопросы народного просвещения основных директивах съездов, конференций, совещаний Центрального Комитета и Центральной контрольной комиссии Всесоюзной Коммун. – М.-Л., 1931. – 496с.
366427
   Директивы ВКП(б) по хозяйственным вопросам.. – М.-Л., 1931. – 878с.
366428
   Директивы Главного командования Красной Армии (1917-1920).. – М., 1969. – 884с.
366429
   Директивы и стимулы в механизме управления экономикой.. – М., 1969. – 176с.
366430
   Директивы ІХ съезда Социалистической единой партии Германии по пятилетнему плану развития народного хозяйства ГДР на 1976-1980 годы.. – Берлин, 1976. – 260с.
366431
   Директивы командования фронтов Красной Армии. (1917-192 гг.). – М.
1. – 1971. – 787с.
366432
   Директивы командования фронтов Красной Армии. (1917-192 гг.). – М.
2. – 1972. – 804с.
366433
   Директивы командования фронтов Красной Армии. (1917-192 гг.). – М.
3. – 1974. – 767с.
366434
   Директивы командования фронтов Красной Армии. (1917-1922 гг.). – М.
3. – 1974. – 767с.
366435
   Директивы командования фронтов Красной Армии. (1917-1922 гг.). – М.
4. – 1978. – 728с.
366436
   Директивы КПСС и Советского Правительства по хозяйственным вопросам. – М.
Т. 2. – 1957. – 888с.
366437
   Директивы КПСС и Советского Правительства по хозяйственным вопросам.. – М.
3. – 1958. – 704с.
366438
   Директивы КПСС и Советского Правительства по хозяйственным вопросам. 1917-1957. – М.
Т. 1. – 1957. – с.
366439
   Директивы КПСС и Советского Правительства по хозяйственным вопросам. 1917-1957 гг.. – М.
4. – 1958. – 864с.
366440
   Директивы по шестому пятилетнему плану социально-экономического развития Народной Республики Болгарии на 1971-1975 годы.. – София, 1971. – 52с.
366441
   Директивы ХХIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971-1975 годы. – Москва, 1971. – 80 с.
366442
   Директивы ЦК ПОРП к VI съезду партии, принятые на заседании пленума 4 сентября 1971.. – Варшава, 1971. – 119с.
366443
   Директор-организатор учебно-воспиательного процесса в профессионально-техническом училище.. – М., 1969. – 46с.
366444
  Жабинец И.М. Директор-профтехучилища-организатор и руководитель учебно-воспитательного процесса / И.М. Жабинец. – Москва, 1984. – 79 с.
366445
  Караковский В.А. Директор - учитель - ученик / В.А. Караковский. – Москва, 1982. – 96 с.
366446
  Алешин С.И. Директор / С.И. Алешин. – Москва, 1951. – 112с.
366447
  Сергеева Елена Директор "Октябрьской" Виталий Бабушкин : Главная проблема - стереотипность мышления. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 8. – С. 10-11 : Фото
366448
  Лозко А. Директор "у законі" // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 12). – С. 11
366449
  Каневский М З. Директор Арктики. / М З. Каневский. – Москва : Политиздат, 1977. – 62с.
366450
  Дудар Є.М. Директор без портфеля : гумор і сатира / Є.М. Дудар. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 229 с.
366451
  Люм С. Директор большого завода / С. Люм. – Свердловск, 1942. – 88с.
366452
   Директор в on-line // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Січень (№ 1)


  Студенти Інституту журналістики під час сесії ставлять питання своєму директорові Володимиру Володимировичу Різуну.
366453
  Лафтер Д. Директор департамента / Д. Лафтер. – М, 1985. – 184с.
366454
  Лафтер Д. Директор департамента / Д. Лафтер. – М, 1988. – 276с.
366455
  Аунапу Ф.Ф. Директор завода, его основные функции и методы работы / Ф.Ф. Аунапу. – Москва, 1967. – 48с.
366456
  Бездольний Б. Директор заводу / Б. Бездольний. – К, 1966. – 71с.
366457
  Адеишвили А.Н. Директор занят / А.Н. Адеишвили. – Москва, 1986. – 46с.
366458
  Чуднов В.И. Директор и закон / В.И. Чуднов. – М, 1980. – 190с.
366459
  Дубов В.А. Директор и общественные организации профтехучилища / В.А. Дубов. – М, 1986. – 62с.
366460
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 4. – 2003
366461
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 5. – 2003
366462
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 6. – 2003. – Додаток: CSO-Тематический выпуск по информационной безопасности. Лето 2003
366463
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 7-8. – 2003
366464
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 9. – 2003
366465
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 10. – 2003
366466
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 11. – 2003
366467
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 12. – 2003
366468
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 1. – 2004
366469
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 2. – 2004
366470
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 3. – 2004
366471
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 4. – 2004
366472
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 5. – 2004
366473
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 6. – 2004
366474
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 7. – 2004
366475
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 8. – 2004
366476
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 9. – 2004
366477
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 10. – 2004
366478
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 11. – 2004
366479
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 12. – 2004
366480
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6797
№ 1. – 2005
366481
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 2. – 2005
366482
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 3. – 2005
366483
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 4. – 2005
366484
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 5. – 2005
366485
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 6. – 2005
366486
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 7. – 2005
366487
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 8. – 2005
366488
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 9. – 2005
366489
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 10. – 2005
366490
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 11. – 2005
366491
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-6794
№ 12. – 2005
366492
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 1. – 2006
366493
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 2. – 2006
366494
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 3. – 2006
366495
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 4. – 2006
366496
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 5. – 2006
366497
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 6. – 2006
366498
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 7. – 2006
366499
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 8. – 2006
366500
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 9. – 2006
366501
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 10. – 2006. – + Вкл.: it Проспект о технолог. и продуктах Sun Microsystems. Осень 2006
366502
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 11. – 2006
366503
   Директор информационной службы ( CIO. RU) : Настольный журнал ИТ- руководителя. – Москва, 2001-. – ISSN 1680-8177
№ 12. – 2006
366504
  Різун В. Директор Інституту журналістики КНУ ім Тараса Шевченка Володимир Різун: "Наївно вважати, що країна має суспільні проблеми через погану школу" / розмову вела Катерина Мацегора // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 24 травня (№ 91). – С. 6


  Проблеми сучасної української журналістики.
366505
  Семенюк Г. Директор Інституту філології КНУ ім. Т. Шевченка Григорій Семенюк:"Філологи - це подвижники" / інтерв"ю взяв О. Яровий // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 8-14 июня (№ 23)


  Директор Ін-ту філології Григорій Семенюк про студентів-філологів.
366506
  Замайч Л. Директор Казрагс / Л. Замайч. – Л., 1936. – 526с.
366507
  Хоцяновский О.И. Директор КПИ М.И. Коновалов (к 150-летию со дня рождения) / О.И. Хоцяновский. – Киев : Випол, 2008. – 164с. – (Славные имена Киевского политехнического института). – ISBN 978-966-646-093-9
366508
  Кондаков А.И. Директор народных училищ И.Н. Ульянов / А.И. Кондаков. – М, 1948. – 220с.
366509
  Кондаков А.И. Директор народных училищ И.Н. Ульянов / А.И. Кондаков. – М, 1964. – 318с.
366510
   Директор ННДІУВІ // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 4 (41). – С. 30-31


  Структурні підрозділи Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ). Петро Петрович Кононенко - директор ННДІУВІ.
366511
   Директор освітніх програм Британської Ради в КНУ / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 6


  Директорка освітніх програм Британської Ради Хелен Сільвестер, яка відвідала КНУ імені Тараса Шевченка, зустрілася з проректором із наук.-педаг. роботи (міжнар. зв"язки) П. Бехом та представниками відділу міжнародного співробітництва.
366512
  Илич С. Директор социалистического предприятия / С. Илич. – Новосибирск, 1991. – 82с.
366513
  Шакуров Р.Х. Директор сучасної школи / Р.Х. Шакуров. – К, 1971. – 46с.
366514
  Первенцев А.А. Директор Томилин / А.А. Первенцев. – М, 1979. – 445с.
366515
  Кухарев Н.В. Директор учится...: Обрат. связь в пед. системе. / Н.В. Кухарев. – Минск, 1989. – 157с.
366516
   Директор школи, ліцею, гімназії : науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 4. – 2001
366517
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 3. – 2002
366518
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 1. – 2003
366519
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 2. – 2003
366520
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 3. – 2003
366521
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 4. – 2003
366522
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 5/6. – 2003
366523
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 1. – 2004
366524
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. Спецвип. – Київ, 1999-
№ 2/3 : Освіта Донеччини: сучасні досягнення. – 2004
366525
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 4. – 2004
366526
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 5. – 2004
366527
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 6. – 2004
366528
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 1. – 2005
366529
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 2. – 2005
366530
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 3. – 2005
366531
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 4. – 2005
366532
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. Спецвипуск. – Київ, 1999-
№ 5/6 : Освіта Дніпропетровщини. – 2005
366533
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 1. – 2006
366534
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 2. – 2006
366535
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 3. – 2006
366536
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 4. – 2006
366537
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 5. – 2006
366538
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 6. – 2006
366539
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 1/2. – 2007
366540
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 3. – 2007
366541
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 4. – 2007
366542
   Директор школи, ліцею, гімназії : Науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 5. – 2007
366543
   Директор школи, ліцею, гімназії : науково-практичний журнал для керівників закладів освіти. – Київ, 1999-
№ 6. – 2007
366544
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал.Фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 1. – 2008
366545
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал.Фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 2. – 2008
366546
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал.Фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 3. – 2008
366547
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал.Фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 4. – 2008
366548
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал.Фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 5. – 2008
366549
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал.Фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 6. – 2008
366550
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 1. – 2009
366551
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 2. – 2009
366552
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 3. – 2009
366553
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журна : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 4. – 2009
366554
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук. Спецвипуск / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 5 : Досвід шкільництва міста-ювеляра: Житомиру-1125 років. – 2009
366555
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 6. – 2009
366556
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 1. – 2010
366557
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 2. – 2010
366558
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України ; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 3. – 2010
366559
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України ; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 4. – 2010
366560
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук. Спецвип. / Міністерство освіти і науки України ; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 5 : Інноваційна освіта Шевченківського району столиці. – 2010
366561
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук. Спецвип. / Міністерство освіти і науки України ; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова та ін. – Київ, 1999-
№ 6. – 2010
366562
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 2. – 2011
366563
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук. Спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 3 : Сільська школа : переможці конкурсу "Первоцвіт". – 2011
366564
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 4. – 2011
366565
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 5. – 2011
366566
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 6. – 2011
366567
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 1. – 2012
366568
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук :спецвипуск / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 2 : "Позашкілля" вирішуємо разом спільні завдання. – 2012
366569
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 3. – 2012
366570
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 4. – 2012
366571
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 5. – 2012
366572
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 6. – 2012
366573
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 1. – 2013
366574
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України , Нац. акад. пед. наук України, Нац. пед. ун-т. М.П.Драгоманова [та ін.]. – Київ, 1999-
№ 2. – 2013
366575
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-
№ 3. – 2013
366576
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-. – ISSN 2309-7744
№ 4. – 2013
366577
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-. – ISSN 2309-7744
№ 5. – 2013. – Резюме укр.,рос.,англ.мовами
366578
   Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-. – ISSN 2309-7744
№ 6. – 2013. – Резюме укр.,рос.,англ. мовами
366579
  Терешенков Е.Я. Директор школі / Е.Я. Терешенков. – Владивосток, 1962. – 167с.
366580
  Сухомлинский В.А. Директор школы - руководитель учебно-воспитательной работы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Сухомлинский В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1955. – 16 с.
366581
  Хозе С.Е. Директор школы / С.Е. Хозе. – М., 1979. – 215с.
366582
  Дроздова Е.А. Директор школы в борьбе за качество знаний. / Е.А. Дроздова. – М., 1951. – 31с.
366583
   Директор школы в системе повышения квалификации.. – М., 1983. – 91с.
366584
  Шакуров Р.Х. Директор школы и микроклимат учительского коллектива / Р.Х. Шакуров. – М, 1979. – 48с.
366585
  Шакуров Р.Х. Директор школы и педагогический коллектив / Р.Х. Шакуров. – К, 1975. – 144с.
366586
  Максимова Е.К. Директор школы и педагогический коллектив: уч. пособие / Е.К. Максимова, Н.А. Максимов. – Калинин, 1979. – 76с.
366587
  Березняк Е.С. Директор школы и реформа / Е.С. Березняк. – Киев : [О-во "Знание" УССР], 1988. – 45, [3] с. – (Сер. 7 "Педагогическая" ; № 1)
366588
  Кабуш В.Т. Директор школы и ученическое самоуправление. / В.Т. Кабуш. – Минск, 1984. – 96с.
366589
  Нагибин Ю.М. Директор. / Ю.М. Нагибин. – М., 1970. – 111с.
366590
   Директора по логистике взяли курс на прибыль // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 4. – С. 8-11 : фото
366591
  Баранов-Мохорт Директори - студенти / бесіду вів Ю.Зущик // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 11 червня (№ 24)


  Навіщо людині,успішній в бізнесі чи державному управлінні,ще одна вища освіта? Відповідає народній депутат С. Баранов-Мохорт.
366592
  Сосновська Т.О. Директори Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка. Штрихи до портретів / Т.О. Сосновська, В.О. Ярошик // Збірник наукових праць / Харківська, наукова бібліотека ім. Короленка В.Г. державна. – Харків, 2012. – Вип. 6. – С. 65-88


  Маючи потужні документно-інформаційні ресурси, Бібліотека відіграє важливу роль у забезпеченні потреб суспільства в інформації. Найяскравішими постатями в історії ХДНБ ім. В.Г. Короленка, на погляд авторів, були директори М.І. Румницька, Г.А. ...
366593
  Сосновська Т. Директори Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка: штрихи до портретів / Тетяна Сосновська, Валентина Ярошик // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 2 (32). – С. 43-52. – ISSN 1811-377X


  Із нагоди 125-річчя однієї з найбільших книгозбірень на Сході України - Державного закладу "Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка" продовжується публікація розвідок з історії її діяльності.
366594
  Папенко Н.С. Директорія / Н. Папенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 109-110. – ISBN 966-642-073-2
366595
  Пітик Г.А. Директорія Української Народної Республіки і селянство (грудень 1918-лютий 1919) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 138-146. – ISBN 966-614-021-7
366596
  Рум"янцев В. Директорія Української Народної Республіки та пошуки стратегії державотворення // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 143-151. – ISSN 1993-0909
366597
  Яневський Д. Директорія УНР як міф // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 221-233. – ISBN 966-02-0276-8
366598
  Подковенко Т.О. Директорія УНР: формування засад української державності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 35-40.
366599
  Яблонський Василь Миколайович Директорія УНР: формування засад української державності в 1918-1920 рр. : Дис... кандид. історичнихнаук: 07.00.01 / Яблонський Василь Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 184л. – Бібліогр.:л.166-184
366600
  Яблонський Василь Миколайович Директорія УНР: Формування засад Української державності в 1918-1920 рр. : Автореф... кандид. істор.наук: 07.00.01 / Яблонський Василь Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 20л.
366601
   Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918-1920 : Документи і матеріали: У 2-х томах, 3-х частинах. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги. – (Джерела до вивчення історії Української революції / Ред.кол.: В.Смолій, Г.Боряк, В.Верстюк та ін.). – ISBN 966-7601-78-1(Т.1)
Т. 1. – 2006. – 689с. – Пар. тит. арк. англ. мовою
366602
   Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної Республіки 1918-1920 : Документи і матеріали: У 2-х томах, 3-х частинах. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги. – (Джерела до вивчення історії Української революції / Ред.кол.: В.Смолій, Г.Боряк, В.Верстюк та ін.). – ISBN 966-7601-79-X (Т.2)
Т.2. – 2006. – 744с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
366603
  Кулагин Г.А. Директорские будни. / Г.А. Кулагин. – М., 1984. – 224с.
366604
  Калинин И.М. Директорские университеты / И.М. Калинин. – Москва, 1988. – 128 с.
366605
  Абчук В.А. Директорский "хлеб" : занимательно об управлении / Абчук В.А. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 205. [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 208
366606
  Исмаилов Бурхан Директоры школы -Хабиба Каримова. / Исмаилов Бурхан. – Душанбе, 1968. – 24с.
366607
  Четаев Д.Н. Дирекционный анализ магитотеллургических наблюдений / Д.Н. Четаев. – М, 1985. – 228с.
366608
  Ферендович М. Диригент Омелян Плешкевич у хоровому русі Львова тридцятих років XX століття // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 4 (22). – С. 54-59. – ISSN 2224-0926
366609
  Забужко О.С. Диригент останньої свічки : Поезії / О.С. Забужко. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 138с.
366610
  Петрик С.В. Диригентська техника як важливий компонент мистецтва диригування // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 260-268
366611
  Лошков Ю.І. Диригентське виконавство та кріпацькі капели в Україні (до ХІХ ст.) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 186-196. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
366612
  Лошков Ю.І. Диригентське оркестрове виконавство в контексті української культури 18-19 ст. : Автореф. дис. ... доктора мистецтвознавства: 26.00.01 / Лошков Ю.І.; Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – 37с. – Бібліогр.: 29 назв
366613
  Драган О.В. Диригентський архетип у виконавсько-інтерпретаційному процесі: експлікація філософських знань у сферу музичної освіти // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4. – С. 22-28. – ISSN 2413-5402
366614
   Диригентський порадник. – Львів : Український видавничий інститут. – 240 с.
366615
  Мартинюк Анатолій Кирилович Диригентсько-хорова освіта в музичній культурі України другої половини 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Мартинюк А.К.; Харківськ. держ. акад. культури. – Харків, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
366616
  Карась Г.В. Диригентсько-хорова школа Олександра Кошиця як соціокультурний феномен // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 70-84
366617
  Мороз Леся Василівна Диригентсько-хорове мистецтво Галичини другої половини 19 - першої третини 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Мороз Л.В.; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
366618
  Арие М.Я. Дирижабли / М.Я. Арие. – Киев, 1986. – 262с.
366619
  Ассберг Ф.Ф. Дирижабль в Арктике / Ф.Ф. Ассберг, Э.Т. Кренкель. – Москва; Ленинград, 1933. – 88с.
366620
  Арие М.Я. Дирижабль нового поколения / М.Я. Арие, А.Г. Полякор. – Киев, 1983. – 173с.
366621
  Пазовский А.М. Дирижер и певец / А.М. Пазовский. – М., 1959. – 159с.
366622
  Каюков В.А. Дирижерская деятельность : условия успеха : социально-культурная деятельность // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 5. – С. 113-118. – ISSN 2073-9702


  В статье дана попытка осмысления феномена успешной дирижерской деятельности. Разбирается природа дирижерского жеста. Анализируется сущность и специфика дирижирования в театре, на концертных площадках. Рассматривается эволюция профессии дирижера, а ...
366623
  Безбородова Л.А. Дирижирование / Л.А. Безбородова. – Москва, 1985. – 176с.
366624
  Пинегин Б.В. Дисбактеориозы кишечника / Б.В. Пинегин. – М, 1934. – 1447с.
366625
  Викторенков Р.Д. Дисбаланс рынка трудовых ресурсов // Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств : VII Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : тези доп. : 25 берез. 2016 р. / "Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 39-40. – ISBN 978-966-434-364-7
366626
  Литвицький В. Дисбаланс, або платіжний дефіцит : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 7 (161). – С. 9-13 : Рис.
366627
  Береславська О. Дисбаланси валютного ринку України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 3 (205). – С. 3-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
366628
  Крючкова І.В. Дисбаланси доходів і витрат в інституційних секторах економіки України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 21-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
366629
  Василевська Г. Дисбаланси розвитку конкурентоспроможної вітчизняної податкової системи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 88-99. – ISSN 1818-5754
366630
  Корнєєв М.В. Дисбаланси руху фінансових ресурсів в економіці: особливості виникнення та накопичення // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 57-62. – ISSN 2306-6814
366631
  Шинкоренко Т.П. Дисбаланси сукупного попиту в економіці України / Т.П. Шинкоренко, Т.М. Макушенко // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 1. – С. 7-23 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
366632
  Китык В.И. Дисгармоничные складки осадочных толщ : Опыт морфологической типизации / В.И. Китык. – Киев : Наукова думка, 1979. – 127с.
366633
  Суржик Л. Дисергейт // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24 червня - 1 липня (№ 23). – С. 1, 12


  Намагаючись виправдати дружину віце-прем"єра, звинувачену в плагіаті і псевдонауці, Міністерство освіти і науки загнало себе в глухий кут. Чи зможуть очільники МОН знайти з нього вихід без втрат для репутації? Мабуть, жоден дисертаційний скандал (а їх ...
366634
   Дисертации с българска тематика защитени от чуждестрании учени. 1878-1978.. – София, 1981. – 317с.
366635
  Суржик Л. Дисертації - "взять и отменить"? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 24-30 вересня (№ 34). – С. 12


  Гучний скандал навколо докторської дисертації дружини віце-прем"єра В"ячеслава Кириленка — Катерини Кириленко спровокував ланцюгову реакцію багатьох інших плагіатних справ. Після того, як у них засвітилися імена обраних до Національного агентства із ...
366636
  Осіння Н.В. Дисертації вчених-геологів та гірників України XIX - початку XX ст. (історико-книгознавчий та бібліографічний аналіз) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 209-212. – ISBN 978-966-02-7337-5


  В Київському університеті Св. Володимира на окрему увагу заслуговують дисертаційні праці К.М. Феофілактова, П.Я. Армашевського, В.Ю. Тарасенка, А.С. Роговича, П.А. Тутковського, В.І. Лучицького, В.М. Чирвинського. Еволюцію й трансформацію дисертацій ...
366637
  Андрєєва Н.А. Дисертації які захищені у Львівському політехнічному інституті в 1960-1966 рр / Н.А. Андрєєва, А.М. Гаврилюк. – Львів, 1967. – 70с.
366638
   Дисертації, захищені під керівництвом А.П. Коцура / матеріал підготувала Віта Коцур // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 265-266


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
366639
   Дисертації, які захищені у Львівському політехничному інституті в 1946-4960 рр. : Бібліографічний покажчик. – Львів, 1961. – 95с.
366640
  Стріха М. Дисертаційна паніка: що після неї? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 листопада (№ 42/43)


  Серед науковців - чергова паніка. Причиною став наказ МОНМС №1112 від 17 жовтня 2012 р. "Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук", який після реєстрації в Мін"юсті набув сили ...
366641
   Дисертаційний збірник (література, археологія).. – К., 1958. – 103с.
366642
  Головін М.І. Дисертаційний прорахунок / М.І. Головін. – Київ, 1985. – 160 с.
366643
  Глазунова Л.В. Дисертаційні дослідження як індикатор розвитку бібліографічної науки в Україні на сучасному етапі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 86-99


  Наведено результати дослідження масиву дисертацій у галузі бібліографознавства, захищених в Україні на сучасному етапі (1991-2008 рр.), як одного із провідних показників тенденцій розвитку науки.
366644
  Глазунова Л.В. Дисертаційні дослідження як індикатор розвитку бібліографічної науки в Україні на сучасному етапі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – C. 86-99
366645
  Зосимов А.М. Дисертаційні помилки : [монографія] / А.М. Зосимов, В.П. Голік. – 3-те вид., доп. і виправл. – Харків : ІНЖЕК, 2005. – 216 с. – ISBN 966-392-000-9


  Книга призначена для дисертантів, керівників і консультантів дисертаційних робіт, рецензентів, опонентів та експертів ВАКу.
366646
   Дисертаційні роботи з мовознавства (тематика досліджень) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 103-104. – ISSN 0027-2833
366647
   Дисертаційні роботи з мовознавства (тематика досліджень) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 103-104. – ISSN 0027-2833
366648
  Дудар Є.М. Дисертація : репертуарний збірник / Є.М. Дудар. – Київ : Мистецтво, 1976. – 102 с.
366649
  Козубцов І.М. Дисертація PhD - фрагмент формування фрактальної динамічної наукової картини світу знань // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 11 (103), листопад. – С. 102-105. – ISSN 2077-1800


  Досліджено структуру дисертаційної роботи майбутнього доктора філософії.
366650
  Ковальова О. Дисертація з клоунадою. На яку наукову діяльність ідуть гроші? // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 17 жовтня (№ 151). – С. 10
366651
  Савичев Г.О. Дисертація лейтенанта Шпильового / Г.О. Савичев. – Київ, 1965. – 93с.
366652
  Гусєв В.І. Дисидент / В. Гусєв // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 110-111. – ISBN 966-642-073-2
366653
  Ніколаєць Ю. Дисидентство в Україні в роки хрущовської відлиги у працях вітчизняних науковців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 36-39. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу історичних праць вітчизняних науковців, у яких висвітлюється дисидентський рух 1960-х рр. This article is devoted to the historical publications authors of Ukraine of dicidents rule during 1960"s
366654
  Коцарев О. Дисидентська "Дружба народів" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 15 травня (№ 20). – С. 7


  Українські дисиденти у спогадах іноземців.
366655
  Ніколаєць К.М. Дисидентський рух в УРСР у другій половині 60-х - першій половині 80-х років XX ст.: історіографія // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 1 (48). – С. 89-104. – ISBN 966-614-021-7
366656
  Галицька-Дідух Дисидентський рух на Прикарпатті наприкінці 50-х - середині 80-х рр. XX ст. // Історія України. – Київ, 2012. – березень (№ 9/10)
366657
  Циба В"ячеслав Дисиміляція аналітичної філософії, або Як філософи винаходять традицію // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 2 : Україна : вибір моделі суспільного розвитку. – С.145-153. – ISSN 0235-7941
366658
  Когутич І.І. Дисимуляції - невербальні негативні обставини. Їх сутність та використання в розслідуванні злочинів // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 1 (32). – С. 118-126. – ISSN 2310-9769
366659
  Беспалько С.А. Дисипативне нагрівання рідини в замкнутій гідравлічній системі з гідродинамічним теплогенератором : автореф. дис. ... канд. теехн. наук: спец.: 05.14.06 - техн. теплофізика та пром. теплоенергетика / Беспалько С.А. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
366660
  Грищенко О.Ю. Дисипативність двокрокових симетризованих алгоритмів для гіперболічних рівнянь переносу / О.Ю. Грищенко, В.В. Оноцький // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 173-181. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті досліджено двокрокові симетризовані схеми для задач дu/дt = -k (x,t) дu/дx [подано формулу] та дu/дt = - д/дx (k (x,t) u) [подано формулу] на відрізку х є [0,1] при +>0, u (x,0)=ф(х) [подано формулу], u (x,0)=ф(t) [подано формулу] при k>0 або ...
366661
  Кінаш А.В. Дисипативність неавтономних систем з марковськими переключеннями : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Кінаш Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 124 арк. – Бібліогр.: арк. 114-123
366662
  Кінаш А.В. Дисипативність неавтономних систем з марковськими переключеннями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Кінаш Анастасія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
366663
  Глобіна Л.В. Дисипація енергії та вертикальний обмін за рахунок обвалень інерційно-гравітаційних внутрішніх хвиль : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Глобіна Любов Вікторівна ; НАН України, Мор. гідрофіз. ін-т. – Севастополь, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
366664
  Коваленков А.А. Диск / А.А. Коваленков. – М, 1972. – 79с.
366665
  Менюк Ж. Диск : повесть, рассказы, стихи, эссе, пьесы / Ж. Менюк; пер. с молд. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1987. – 407 с.
366666
   Диск із живим голосом Василя Симоненка / інформ. Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 43
366667
  Менюк Ж. Диск. Элегия / Ж. Менюк; пер. с молдав. Л.Мищенко. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1970. – 88 с.
366668
  Середа О. Дискваліфікація директора як правовий інститут корпоративного законодавства Великої Британії // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 9 (87). – С. 36-39
366669
  Владимиров В.И. Дисклинации в кристаллах / В.И. Владимиров, А.Е. Романов. – Ленинград : Наука, 1986. – 222 с.
366670
   Дисклинации и ротационная деформация твердых тел : сб. науч. трудов. – Ленинград : ФТИ, 1988. – 227 с.
366671
   Дисклинации и ротационная деформация твердых тел : сб. науч. трудов. – Ленинград : ФТИ, 1990. – 226 с.
366672
   Дисклинации. Экспериментальное исследование и теоретическое описание. – Ленинград : ФТИ, 1982. – 149 с.
366673
  Стрельцов М.И. Дисклокации южной части Курильской островной дуги / М.И. Стрельцов. – М,, 1976. – 132с.
366674
  Синєокий О. Диско-комунікація як особливе масове явище // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 2 (52). – С. 64-75. – ISSN 1810-2131
366675
   Дисковая голографическая память для документальной информации.. – Минск, 1991. – 86с.
366676
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ. – М.
Т. 4. – 1973. – 289с.
366677
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ. – М.
Т. 4. – 1973. – 40с.
366678
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ. – М.
Т. 6, кн. 1. – 1974. – 249с.
366679
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ. – М.
Т. 6, кн. 4. – 1974. – 228с.
366680
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ. – М.
Т. 6, кн.5. – 1974. – 266с.
366681
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
1. – 1973. – 127с.
366682
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
Кн.2. – 1973. – 59с.
366683
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
Кн.3. – 1973. – 59с.
366684
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
Кн.3. – 1973. – 67с.
366685
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
3. – 1973. – 18с.
366686
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
Кн.4. – 1973. – 36с.
366687
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
5. – 1973. – 102с.
366688
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
5. – 1973. – 19с.
366689
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
5 Кн.7. – 1973. – 19с.
366690
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
5. – 1973. – 164с.
366691
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
6 Кн.6. – 1973. – 57с.
366692
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
6 Кн.2. – 1973. – 144с.
366693
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
2. – 1974. – 100с.
366694
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
5 Кн.6,7. – 1974. – 47с.
366695
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
6 Кн.3. – 1974. – 177с.
366696
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
7 Кн.3,4. – 1974. – 217с.
366697
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
7 Кн.5. – 1974. – 207с.
366698
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
7 Кн.6,7. – 1974. – 235с.
366699
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
10. – 1974. – 67с.
366700
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
12 Кн.3. – 1974. – 132с.
366701
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
13 Кн.3. – 1974. – 140с.
366702
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
16 Кн.2. – 1974. – 221с.
366703
   Дисковая операционная система ДОС АСВТ.. – М.
16 Кн.3. – 1974. – 104с.
366704
  Праченко В.Д. Дисковая операционная система коллективного пользования для СМ ЭВМ. / В.Д. Праченко. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 206с.
366705
  Толчин В.Г. Дисковая система голографической памяти буквенно-цифровой информации большой емкости : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.03, 05.13.13 / Толчин В.Г. ; Лен. политехн. ин-т. – Ленинград, 1981. – 22 с.
366706
  Лобач Г.А. Дисковый микроэлектрод: теория и применение в электрохимических измерениях. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.05 / Лобач Г.А.; Днептропетр.хим-технол.ин-т. – Днепропетровск, 1982. – 16л.
366707
  Фшварцман С.Р. Дискомицеты. / С.Р. Фшварцман, Н.Т. Кажиева. – Алма-Ата, 1976. – 1-304с.
366708
  Зикова М. Дискоміцети національного природного парку "Голосіївський" / М. Зикова, В. Джаган // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 9-12. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Представлено дані досліджень видового складу дискоміцетів Національного природного парку "Голосіївський". На території парку відмічено 75 видів, що належать до 44 родів 19 родин 6 порядків класів Leotiomycetes, Pezizomycetes та Orbiliomycetes. ...
366709
  Бартов О. Дискомфортне читання: відповідь моїм критикам // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 326-348. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)


  Знищення євреїв в Галичині під час Другої світової війни.
366710
  Поздняков Сергей Дисконтная карта для привлечения туристов : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 66 : Фото
366711
  Меньшиков В.О. Дискообразна тріщина в площині поділу пружних матеріалів при дії хвилі зсуву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 85-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Рішення просторової задачі теорії пружності для біматеріального тіла із круговий міжфазною тріщиною при навантаженні хвилею зсуву зведено до розв"язання системи граничних інтегральних рівнянь. Задача вирішена за допомогою методу граничних елементів. ...
366712
  Портная В.Л. Дискоциклиниды эоценовых отложений Крыма и их биостратиграфическое значение : монография / В.Л. Портная; Отв. ред. Немков Г.И. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1974. – 175с.
366713
  Маркюс Ж. Дискретизация и квантование / Ж. Маркюс. – М, 1969. – 144с.
366714
  Молчанов А.А. Дискретизация информационных сигналов / А.А. Молчанов, А.М. Шарадкин. – К., 1991. – 157с.
366715
  Коломийцева Ольга Андреевна Дискретизация отвлеченных существительных в английском языке (на материале производных на -ance/-ence) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Коломийцева Ольга Андреевна; КПИИЯ. – К., 1986. – 24л.
366716
  Марченко І.Ф. Дискретна апроксимація за критерієм найменшого граничного відхилення. : Автореф... канд. техн.наук: 05.01.01. / Марченко І.Ф.; МО України. Київ. нац. ун-т будівництва і архіт. – К., 1999. – 17л.
366717
  Воронін А. Дискретна динамічна модель для розрахунку програми залучення депозитів / А. Воронін, І. Волошин // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 91-98. – ISSN 1605-2005
366718
  Спірінцев Д.В. Дискретна інтерполяція на основі варіативного формування різницевих схем кутових параметрів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Спірінцев Д.В. ; М-во аграр. політики України ; Таврійський держ. агротехнолог. ун-т. – Мелітополь, 2010. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
366719
  Оленко А.Я. Дискретна математика : Навч. посібник для студ. мех.-мат. ф-ту / А.Я. Оленко, М.Й. Ядренко; КУ. – Київ : Київський університет, 1997. – 81 с. – ISBN 966-594-044-9
366720
  Бардачов Ю.М. Дискретна математика : Підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів / Ю.М. Бардачов, Н.А. Соколова, В.Є. Ходаков; За редакцією В.Є. Ходакова. – Київ : Вища школа, 2002. – 287с. – ISBN 966-642-090-2
366721
  Міхайленко В.М. Дискретна математика : Підручник / В.М. Міхайленко, Н.Д. Федоренко, В.В. Демченко; МОіНУ; Європейський ун-т. – Київ : Європейський університет, 2003. – 319с. – ISBN 966-7942-99-6
366722
  Ядренко М.Й. Дискретна математика : Навчальний посібник / М.Й. Ядренко. – Київ : Експрес, 2003. – 244с. – ISBN 966-7652-13-0
366723
  Ядренко М.Й. Дискретна математика : Навчальний посібник / М.Й. Ядренко. – Київ : ТВІМС, МП, 2004. – 245с. – ISBN 966-95255-6-X
366724
  Спекторський І.Я. Дискретна математика : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.Я. Спекторський; МОіНУ; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – 2-ге вид., виправл. і доп. – Київ : Політехника. Періодика, 2004. – 220с. – ISBN 966-622-136-5
366725
  Нікольський Ю.В. Дискретна математика : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина. – Львів : Магнолія плюс, 2006. – 608с. – ISBN 966-83-40-50-7
366726
  Бардачов Ю.М. Дискретна математика : підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів / Ю.М. Бардачов, Н.А. Соколова, В.Є Ходаков; за ред. В.Є. Ходакова. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 2007. – 384с. – ISBN 978-966-642-343-9


  Викладено основні поняття і наукові результати теорій множин, математичної логіки, відношень, формальних систем, алгоритмів, комбінаторики, графів.
366727
  Кривий С.Л. Дискретна математика : вибрані питання : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / С.Л. Кривий ; МОНУ ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ ; Хмельницький національний ун-т. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 572с. – ISBN 978-966-518-432-4


  Викладено основні поняття і наукові результати теорій множин, математичної логіки, відношень, формальних систем, алгоритмів, комбінаторики, графів.
366728
  Нікольський Ю.В. Дискретна математика : підручник для студ. вищих навчальних закладів / Ю.В. Нікольський, В.В. Пасічник, Ю.М. Щербина. – Київ : BHV, 2007. – 368 с. – (Інформатика / за заг. ред. М.З. Згуровського). – ISBN 966-552-201-9
366729
  Бардачов Ю.М. Дискретна математика : [підручник для студентів вищих технічних навчальних закладів] / Ю.М. Бардачов, Н.А. Соколова, В.Є. Ходаков ; за ред. В.Є. Ходакова. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Вища школа, 2008. – 382, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-642-384-2
366730
  Трохимчук Р.М. Дискретна математика : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Р.М. Трохимчук ; Міжрегіональна акад. управління персоналом. – Київ : Персонал, 2010. – 525, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 504-506. – ISBN 978-966-608-863-8


  Викладено основи дискретної (комп"ютерної) математики, складової теоретичної (математичної) кібернетики - науки, що займається розробкою та дослідженням комп"ютерних і програмних систем
366731
  Ямненко Р.Є. Дискретна математика : навч.-метод. посібник / [Р.Є. Ямненко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Четверта хвиля, 2010. – 104 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в макеті кат. картки. – Бібліогр.: с. 104. – ISBN 978-966-529-232-6
366732
  Кривий С.Л. Дискретна математика : підруч. для студ. ВНЗ / С.Л. Кривий ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хмельн. нац. ун-т. – Чернівці ; Київ : Букрек, 2014. – 567, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 564-567. – Бібліогр.: с. 559-563. – ISBN 978-966-399-550-2
366733
  Гвоздьова Є.В. Дискретна математика : навч. посіб. для студентів напрямів підгот. "Комп"ютерні науки" та "Економічна кібернетика" / Гвоздьова Є.М., Гірник М.О. ; Укоопспілка, Львів. комерційна акад. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. – 123, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 121-122. – Бібліогр.: с. 123. – ISBN 978-617-602-151-3
366734
  Базилевич Л.Є. Дискретна математика у прикладах і задачах : підручник / Л.Є. Базилевич. – Львів : І.Е. Чижиков, 2013. – 486, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр.: с. 480. – (Серія "Математичний практикум" ; т. 3). – ISBN 978-966-2645-09-5
366735
  Матвієнко М.П. Дискретна математика. ХХІ століття : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / М.П. Матвієнко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2013. – 347, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 342-344. – ISBN 978-966-2609-32-5
366736
  Іванов Є.О. Дискретна математика: робочий зошит з українсько-англійським тематичним словником. Множини / Іванов Є.О., Ченцов О.І., Шевченко В.П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2012. – 78 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці модулів
366737
  Каменева Н.В. Дискретна модель оптимізації стратегії екологічного інвестування на промислових підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 348-360. – ISSN 1993-6788


  У статті представлено дискретну математичну модель цільового програмування, яка дозволяє забезпечує багатокритеріальну оптимізацію фінансово-господарської та екологічної діяльності промислового підприємства. Запропоновано методи розрахунку екологічного ...
366738
  Кузин Л.Т. Дискретная математика / Л.Т. Кузин. – М., 1975. – 30с.
366739
   Дискретная математика : учеб. пособ. – М., 1988. – 88с.
366740
  Донской В.И. Дискретная математика : Учебное пособие / В.И. Донской. – Симферополь : Сонат, 2000. – 360с. – ISBN 966-7347-42-7
366741
  Иванов Б.Н. Дискретная математика : Алгоритмы и программы. Полный курс / Б.Н. Иванов. – Москва : Физматлит, 2007. – 408 с. – (Математика и прикладная математика). – ISBN 978-5-9221-0787-7
366742
  Спирина М.С. Дискретная математика : учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования / М.С. Спирина, П.А. Спирин. – 4-е изд., исправл. – Москва : Академия, 2007. – 368с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-7695-4562-7


  Углубленный междисциплинарный курс и содержит теоретический материал по традиционным темам дискретной математики и некоторые вопросы классической логики
366743
  Асеев Г.Г. Дискретная математика : учебник / Асеев Г.Г., Абрамов О.М., Ситников Д.Э. – Киев : Кондор, 2008. – 162с. – ISBN 978-966-351-127-6
366744
   Дискретная математика / РАН. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 26, вып. 2. – 2014
366745
   Дискретная математика / РАН. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 26, вып. 3. – 2014
366746
   Дискретная математика / РАН. – Москва, 1989-. – ISSN 0234-0860
Т. 26, вып. 4. – 2014
366747
  Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера / О.П. Кузнецов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2004. – 400 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0570-7
366748
  Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженеров / О.П. Кузнецов, Адельсон-Вельский. – М., 1980. – 342с.
366749
  Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов / Ф.А. Новиков. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 304с. – ISBN 5-272-00183-4
366750
  Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов / Ф.А. Новиков. – Санкт-Петербург; Москва : Питер, 2002. – 304с. – ISBN 5-272-00183-4
366751
  Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов : Учебное пособие для вузов, обуч. по направл. подготовки дипломированных спец. "Информатика и вычисл. техн." / Ф.А. Новиков. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 304с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-355-X
366752
  Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению подгот. дипломир. специалистов "Информатика и вычисл. техника" / Ф.А. Новиков. – 2-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2006. – 363, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 351-363. – Библиогр.: с. 349-350. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-741-5
366753
  Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов : учеб. пособ. для студ. вузов / Ф.А. Новиков. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 364 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-741-5
366754
  Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов : учеб пособие для студ. вузов, обучающихся по напр. подгот. дипломированных спец. "Информатика и вычислит. техника" / Ф.А. Новиков. – 3-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2009. – 383, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 370-383. – Библиогр.: с. 368-369. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-91180-759-7
366755
  Хаггарти Р. Дискретная математика для программистов : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. "Прикладная математика" / Р. Хаггарти ; пер. с англ. под ред. С.А. Кулешова с доп. А.А. Ковалева, В.А. Головешкина, М.В. Ульянова. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Техносфера, 2014. – 399, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 397-399. – Библиогр.: с. 395-396. – (Мир программирования). – ISBN 978-5-94836-303-5
366756
  Триумфгородских М.В. Дискретная математика и математическая логика для информатиков, экономистов и менеджеров : учеб. пособ. для студ вузов / М.В. Триумфгородских. – Москва : Диалог-МИФИ, 2011. – 180 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-5-86404-238-0
366757
   Дискретная математика и математические вопросы кибернетики. – Москва : Наука
Т. 1. – 1974. – 311с.
366758
   Дискретная математика и математическое обеспечение ЭВМ. – Баку, 1986. – 80с.
366759
  Иванов Б.Н. Дискретная математика. Алгоритмы и программы / Б.Н. Иванов. – Москва : Лаборатория Базовых Знаний, 2002. – 288с. – (Технический университет). – ISBN 5-93208-093-0
366760
  Москинова Г.И. Дискретная математика. Математика для менеджера в примерах и упражнениях : учебное пособие для студентов высших учеб. заведений / Г.И. Москинова. – Москва : Логос ; Университетская книга, 2007. – 240 с. – (Новая студенческая библиотека). – ISBN 978-5-98704-234-8
366761
  Ильинская И.П. Дискретная математика. Сборник задач : комбинаторика, графы, вероятность : учебно-методическое пособие / И.П. Ильинская, А.И. Ильинский ; МОНУ ; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2008. – 104 с.
366762
  Асанов М.О. Дискретная математика: графы, матроиды, алгоритмы : учебное пособие / М.О. Асанов, В.А. Баранский, В.В. Расин. – Изд 2-е, исправл. и доп. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2010. – 368 с. : илл. – Библиогр.: с. 351-353. – (Серия " Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-1068-2
366763
  Акимов О.Е. Дискретная математика: логика, группы, графы / О.Е. Акимов. – 2-е изд., дополн. – Москва : Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 376с. – (Технический университет). – ISBN 5-93208-025-6
366764
   Дискретная математика: Учеб. пособие.. – К., 1977. – 58с.
366765
  Московская М.Ф. Дискретная неоднородность поверхности палладиевых катализаторов дегидрирования циклогексена : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Московская М.Ф.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра физ. и коллоидной химии. – М., 1971. – 20л.
366766
   Дискретная обработка речевых сигналов.. – М., 1978. – 132с.
366767
  Ковалев М.М. Дискретная оптимизация / М.М. Ковалев. – Минск, 1977. – 191с.
366768
   Дискретная оптимизация и анализ сложных систем: Сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1989. – 162с.
366769
  Каганович Б.М. Дискретная оптимизация тепловых сетей / Б.М. Каганович. – Новосибирск, 1978. – 86с.
366770
  Скобелев Дискретная оптимизация. / Скобелев, В.В. Христиановский. – К., 1988. – 63с.
366771
   Дискретная система для измерений многомерных распределений вероятностей. – Киев : Наукова думка, 1969. – 171с.
366772
  Пугачов Євген Валентинович Дискретне геометричне моделювання скалярних і векторних полів стосовно будівельної світлотехніки : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.01.01 / Пугачов Є.В; МОіНУ. КНУ будівництва і архітектури. – Київ, 2001. – 36 с. – Бібліогр.: 65 назв
366773
  Ботвіновська Світлана Іванівна Дискретне моделювання обрисів магістральних перехрещень за керуючими чинниками параметрів натуральних рівнянь : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Ботвіновська С.І.; МОіНУ; КНУБіА. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
366774
  Ковальов Д. Дискретний аналіз форм управління трансакцією як інструмент зниження трансакційних витрат компанії в умовах виходу на зовнішні ринки // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 280-285. – ISSN 1993-0259
366775
  Пічкур В.В. Дискретний варіант методу динамічного програмування в задачі структурно-параметричної оптимізації / В.В. Пічкур, Є.М. Страхов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (102). – С. 103-110. – (Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В роботi обгрунтовано принцип оптимальностi Белмана для задачi структурно–параметричної оптимiзацiї дискретної динамiчної системи з фiксованими моментами перемикання. Для цiєї задачi одержано дискретне рiвняння Белмана. Створено чисельний метод для ...
366776
  Кириченко В.В. Дискретні етапи становлення особистісної ідентичності працівників у процесі професійної адаптації // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 394-401
366777
  Пономаренко О.І. Дискретні зображення випадкових функцій другого порядку І // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – № 86. – С. 163-171. – ISSN 0868-6904


  We consider representations of scalar and vector random functions on a set T in the form of infinite or finite sums with terms, which are scalar functions on T with random coefficients, under rather general assumptions on the set T and properties of ...
366778
  Діблік Дискретні системи зі слабким запізненням / Діблік, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 172-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються дискретні системи з запізненням, характеристичне рівняння яких співпадає з характеристичним рівнянням матриці при поточній координаті. Системи такого типу названі системами зі слабким запізненням. Одержано умови слабкого запізнення для ...
366779
  Можаровський А.Г. Дискретні стабілізатори напруги змінного струму з двотрансформаторними виконавчими структурами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.09.12 - напівпровідникові перетворювачі електроенергії / Можаровський А.Г.; Мажаровський А.Г.; НАНУ. Ін-т електродинаміки. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 15 назв
366780
  Шарко Ю.В. Дискретні умови стійкості за Ляпуновим та імпульсні системи : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Шарко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 121 л. – Бібліогр.: л. 116-121
366781
  Шарко Ю.В. Дискретні умови стійкості за Ляпуновим та імпульсні системи : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Шарко Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 8 назв.
366782
  Зайцев В.Ф. Дискретно-групповой анализ обыкновенных дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Зайцев В.Ф.;. – Москва, 1992. – 23 с.
366783
  Перес Лопес Амадо Дискретно-групповой анализ обыкновенных дифференциальных уравнений третьего порядка с биномиальной правой частью : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.01.02 / Перес Лопес Амадо; Мин-во образования БССР, БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1991. – 14л.
366784
  Терентьев С.В. Дискретно-динамическая модель крупномасштабного военного конфликта / С.В. Терентьев. – М., 1991. – 44с.
366785
  Винокуров В.И. Дискретно-кодированные последовательности / В.И. Винокуров, В.Е. Гантмахер. – Ростов-на-Дону : Ростов-на-Дону университет, 1990. – 288с.
366786
  Шуміліна Наталія Володимирівна Дискретно-континуальні моделі задач ідентифікації включень з використанням потенціального поля : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Шуміліна Н.В.; Держ. ком. зв"язку та інформ. України. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв.
366787
  Илиев К.Н. Дискретно-континуальный метод исследования напряженно-деформированного состояния армированных брусьев с учетом ползучести : Автореф... канд. техн.наук: / Илиев К.Н.; Киевский автомоб.-дорожн. ин-т. – К., 1969. – 27л.
366788
   Дискретно-непрерывные автоматические системы.. – М., 1980. – 143с.
366789
  Згуровский М.З. Дискретно-непрерывные системы с управляемой структурой : Теория. Моделирование. Применение / М.З. Згуровский, В.А. Денисенко; НАНУ; МОУ. – Киев : Наукова думка, 1998. – 352c. – ISBN 966-00-0171-1
366790
  Верещага В.М. Дискретно-параметричний метод геометричного моделювання кривих ліній та поверхонь. : Автореф... д-ра техн.наук: 05.01.01 / Верещага В.М.; Київ. держ. техн. ун-т будівництва і архітектури. – К., 1996. – 32л.
366791
  Обрусник В.П. Дискретно-управляемые ферромагнитные элементы для преобразования параметров электроэнергии. / В.П. Обрусник. – М., 1979. – 192с.
366792
  Долотов В.Г. Дискретное отображение непрерывных сигналов / В.Г. Долотов. – М, 1976. – 84с.
366793
  Гельман М.М. Дискретное преобразование и кодирование широкополосных сигналов / М.М. Гельман. – Москва : Радио и связь, 1989. – 160 с.
366794
  Червак Н.К. Дискретное программирование, конечные алгоритмы метода отсечений для задач с недискретноопределенными целевыми функциями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Червак Н.К.; АН УССР. Ин-т матем. – К., 1974. – 10л.
366795
  Корбут А.А. Дискретное программирование. / А.А. Корбут, Ю.Ю. Финкельштейн. – Москва : Наука, 1969. – 368 с.
366796
  Вяльцев А.Н. Дискретное пространство-время / А.Н. Вяльцев. – Изд. 3-е, стереотип. – Москва : КомКнига, 2007. – 400с. – ISBN 978-5-484-00866-7
366797
   Дискретное управление электрогидравлическим приводом.. – М., 1975. – 89с.
366798
  Лихтенштейн В.Е. Дискретность и случайность в экономико-математических задачах / В.Е. Лихтенштейн. – Москва, 1973. – 375с.
366799
  Шатова И.Н. Дискретность изображения и "духовная реальность" в творчестве змоционалистов // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 29-37. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
366800
  Анпилогов А.П. Дискретность разреза нефтеносных толщ девона Припятской впадины / А.П. Анпилогов. – Минск, 1983. – 44с.
366801
  Филатова Е.В. Дискретность устной и письменной речи: синтагма и текст как предельные её единицы // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; КНУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – № 4 (46). – С. 12-17
366802
  Чечурин С.Л. Дискретные автоматические системы / С.Л. Чечурин. – Л, 1978. – 81с.
366803
   Дискретные автоматы и сети связи.. – М., 1970. – 190с.
366804
  Сапожников В.В. Дискретные автоматы с обнаружением отказов / В.В. Сапожников, В.В. Сапожников. – Л., 1984. – 111с.
366805
   Дискретные вычислительные устройства на параметронах.. – М., 1964. – 32с.
366806
  Апанасов Б.Н. Дискретные группы преобразований и структуры многообразий / Б.Н. Апанасов. – Новосибирск, 1983. – 242с.
366807
  Винберг З.Т. Дискретные группы, порожденные отражениями. : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 004 / Винберг З.Т.; МГУ. – М., 1970. – 15л.
366808
  Шварц К. Дискретные задачи оптимизации в экономике и методы их решения : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 607 / Шварц К. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1972. – 11с.
366809
  Бахтин А.Е. Дискретные задачи производственно-транспортного типа / А.Е. Бахтин. – Новосибирск, 1978. – 159с.
366810
  Рухлин Б.И. Дискретные задачи, сводящиеся к задаче Римана, и интегральные уравнения типа свертки в пространствах обобщенных функций : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 003 / Рухлин Б.И. ; ОГУ. – Одесса, 1969. – 9 с. – Бібліогр. : с. 7-9
366811
  Милованов Михаил Васильевич Дискретные и арифметические подгруппы разрешимых групп Ли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Милованов Михаил Васильевич; АН БССР. Отд-ние мех.-мат. наук. – Минск, 1973. – 12л.
366812
  Аткинсон Ф.В. Дискретные и непрерывные граничные задачи / Ф.В. Аткинсон. – Москва, 1968. – 750с.
366813
   Дискретные и непрерывные динамические системы. – Владивосток, 1981. – 213 с.
366814
  Шондин Ю.Г. Дискретные и непрерывные разложения по неприводимым представлениям группы Лоренца в квантовой теории поля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Шондин Ю.Г.; АН СССР. Матем. ин-т. – М., 1979. – 14л.
366815
   Дискретные и распределенные системы: Дифференц. и интегр. уравнения и их прил.. – Иркутск, 1981. – 228с.
366816
   Дискретные и эргатические системы управления. – Киев, 1983. – 120с.
366817
  Евсеев Е.А. Дискретные игры поиска Мрковского типа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Евсеев Е.А.; Санкт-Петербургский гос.ун-т. – Санкт-Петербург, 1991. – 13л.
366818
  Гребенки В.Н. Дискретные игры поиска на графах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Гребенки В.Н. ; ОГУ. – Одесса, 1974. – 10 с.
366819
  Виноградов В.И. Дискретные информационные системы в научных исследованиях / В.И. Виноградов. – Москва, 1976. – 280с.
366820
  Виноградов В.И. Дискретные информационные системы в научных исследованиях / В.И. Виноградов. – Москва, 1981. – 205с.
366821
  Решодько Леонид Васильевич Дискретные математические модели гладких мышц : Автореф... доктора биол.наук: 03.00.02 / Решодько Леонид Васильевич; Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. – К., 1985. – 32л.
366822
  Робертс Ф.С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, биологическим и экологическим задачам. / Ф.С. Робертс. – М., 1986. – 494с.
366823
  Бурдюк В.Я. Дискретные метрические пространства / В.Я. Бурдюк. – Днепропетровск, 1982. – 100с.
366824
  Овчинников В.Н. Дискретные многоканальные системы ввода информации в цифровые вычислительные машины / В.Н. Овчинников. – М., 1968. – 70с.
366825
  Крот А.М. Дискретные модели динамических систем на основе полиномиальной алгбры / А.М. Крот. – Минск, 1990. – 311с.
366826
   Дискретные модели продолжения потенциальных полей / И.В. Бойков, А.И. Бойкова, В.И. Крючко, А.В. Филиппов // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 4. – С. 77-92 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0203-3100
366827
  Султангазин У.М. Дискретные нелинейные модели управления Больцмана / У.М. Султангазин. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 190с.
366828
   Дискретные нелинейные системы.. – М., 1982. – 312с.
366829
  Гордеев Ю.С. Дискретные неупругие потери энергии при столкновениях тяжелых атомных частиц : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Гордеев Ю. С.; АН СССР, Физ.-техн. ин-т. – Л., 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
366830
  Рагунатан М. Дискретные подгруппы групп Ли / М. Рагунатан. – Москва : Мир, 1977. – 313 с.
366831
  Костанян А.А. Дискретные представления и синтез систем цифровой фильтрации двухмерных оптических изображений : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.16 / Костанян А. А.; ВНИИ оптико-физ. измерен. – М., 1980. – 20л.
366832
  Шатров А.Д. Дискретные представления полей в открытых волноводах. : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 042 / Шатров А.Д. ; Моск. физ-техн. ин-т. – Москва, 1970. – 24 с.
366833
  Гельман М.М. Дискретные преобразования моноимпульсивных электрических сигналов / М.М. Гельман, Б.М. Степанов, В.Н. Филинов. – Москва : Атомиздат, 1975. – 174с.
366834
  Куликов С.В. Дискретные преобразователи сигналов на транзисторах / С.В. Куликов, Б.В. Чистяков. – М., 1972. – 288с.
366835
  Ларионов М.Г. Дискретные радиоисточники и фоновое излучение в сантиметровом диапазоне длин. волн : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.03.03 / Ларионов М. Г.; Гос. астр. ин-т. – М., 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.14
366836
   Дискретные свойства геофизической среды : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1989. – 172с. – ISBN 5-02-000671-8
366837
  Якубайтис Э.А. Дискретные сети с интегральным сервисом / Э.А. Якубайтис. – Рига, 1988. – 36с.
366838
  Вавилов А.А. Дискретные системы автоматического управления / А.А. Вавилов. – Ленинград, 1978. – 102с.
366839
   Дискретные системы управления. – К., 1973. – 111с.
366840
   Дискретные системы управления. – К., 1974. – 94с.
366841
   Дискретные системы управления. – К., 1975. – 72с.
366842
  Артемьев В.Н. Дискретные системы управления со случайным периодом квантования / В.Н. Артемьев, А.В. Артемьев. – Москва, 1986. – 95с.
366843
   Дискретные системы управления.. – Киев, 1976. – 97с.
366844
   Дискретные системы управления.. – Киев, 1978. – 87с.
366845
   Дискретные системы управления.. – Киев, 1980. – 69с.
366846
   Дискретные системы управления.. – Киев, 1988. – 87с.
366847
   Дискретные системы, формальные языки и сложность алгоритмов.. – Киев, 1977. – 84с.
366848
   Дискретные системы, формальные языки и сложность алгоритмов.. – Киев, 1978. – 95с.
366849
  Миловзоров В.П. Дискретные стабилизаторы и формирователи напряжения. / В.П. Миловзоров, К А. Мусолин. – М, 1986. – 246с.
366850
  Херманис Э.Х. Дискретные стробоскопические преобразователи / Э.Х. Херманис. – Рига, 1977. – 162с.
366851
   Дискретные структуры и их приложения: Сб. науч. тр.. – Элиста, 1988. – 120с.
366852
  Трачик В. Дискретные устройства автоматики / В. Трачик. – М., 1978. – 455с.
366853
  Кассандров В.В. Дискретные характеристики частиц в нелинейных классических теориях поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кассандров В.В.; Ун-т дружбы народов. – М, 1977. – 10л.
366854
  Романовский В.И. Дискретные цепи Маркова / В.И. Романовский. – Москва-Ленинград, 1949. – 436 с.
366855
   Дискретные, самонастраивающиеся и обучающиеся системы.. – М., 1971. – 444с.
366856
  Шарапов А.Д. Дискретный анализ / А.Д. Шарапов. – Киев, 1976. – 96с.
366857
  Козлов В.Н. Дискретный подход к моделированию в естествознании и модели в биологии : спецкурс / В.Н. Козлов. – Москва : Московский университет, 1990. – 70 с.
366858
  Фан Л.-ц. Дискретный прицип максимума. / Л.-ц. Фан, Ч-с. Вань. – Москва : Мир, 1967. – 180 с.
366859
  Кисель Дискретный синтез корректирующих цепей : Автореф... канд. техн.наук: / Кисель в.А.; Одес. электротехн. ин-т связи. – Одесса, 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
366860
  Вдовиченко А. Дискреційна складова фіскальної політики в Україні // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 2), червень. – С. 165-177. – ISSN 1684-906Х
366861
  Задорожня Г. Дискреційні повноваження глави держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 77-80. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті сформульовано поняття дискреційних повноважень глави держави, визначені їх ознаки, досліджено види та підстави (умови) їх реалізації. Зроблено висновок, що дискреційні повноваження глави держави є невід"ємною частиною системи стримувань і ...
366862
  Смокович М. Дискреційні повноваження органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в аспекті обрання способу захисту порушеного права особи // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 3-14
366863
  Логвиненко М.І. Дискреційні повноваження суддів як корупційний ризик у судовій владі / М.І. Логвиненко, А.О. Дігтяр // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 43-49. – ISSN 2413-1342
366864
  Крижова О.Г. Дискреційні повноваження суду в контексті дотримання принципу верховенства права // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 159-162. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
366865
  Резанов С.А. Дискреційні повноваження як корупційні ризики в діяльності органів державного управління // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (54). – С. 88-91. – ISSN 1727-1584
366866
  Лагода О. Дискреційні повноваження як спосіб зменшення регулятивного впливу в системі адміністративно-процесуальних відносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 40-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
366867
  Лагода О. Дискреційні повноваження як спосіб зменшення регулятивного впливу в системі адміністративно-процесуальних відносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 40-45. – ISSN 0132-1331
366868
  Ботнаренко О.М. Дискреція та деякі особливості злочинів у сфері земельних відносин // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 9 (96). – С. 33-35
366869
  Ботнаренко О. Дискреція та її види в діяльності правоохоронних органів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 103-106.
366870
  Ботнаренко О.М. Дискреція та оціночні поняття в кримінальному судочинстві // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 4 (103). – С. 18-20
366871
  Грінь А.А. Дискреція як особливий елемент повноважень органів виконавчої влади // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 97-100. – ISSN 2219-5521
366872
  Суслов Г.К. Дискриминантные поверхности уравнений третьей и четвертой степени / Г.К. Суслов. – 11с. – Отд. оттиск
366873
  Коршунова Е.Н. Дискриминация граждан в капиталистических странах / Е.Н. Коршунова. – М., 1973. – 214с.
366874
  Горохов Б.А. Дискриминация молодёжи на рынке труда капиталистических стран / Б.А. Горохов. – М., 1979. – 78с.
366875
  Погонцева Д.В. Дискриминация по внешнему облику в представлениях молодежи // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 88-94. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
366876
  Осипов А. Дискриминация по признаку гражданства // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 7 (49). – С. 60-74. – ISSN 1812-8696
366877
  Деменева Н.А. Дискриминация при трудоустройстве: социально-правовой аспект // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 8. – С. 113-122. – ISSN 0132-0831
366878
  Гриценко Л.Л. Дискримінантна модель діагностики банкрутства малих підприємств : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / Л.Л. Гриценко, І.М. Боярко, А.А. Губар // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 256-262 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
366879
  Гребенікова О.В. Дискримінантна модель діагностики неплатоспроможності українських підприємств машинобудівної галузі : фінанси підприємств / О.В. Гребенікова, Соломянова-Кирильчук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 129-137 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
366880
  Юхименко П.І. Дискримінантна модель інтегральної оцінки ризику неплатоспроможності сільськогосподарських підприємств / П.І. Юхименко, О.М. Загурський, С.С. Волков // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С. 114-120. – ISSN 2221-1055
366881
  Терещенко О. Дискримінантна модель інтегральної оцінки фінансового стану підприємства // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 8. – С. 38-44. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0131-775Х
366882
  Коломицева А. Дискримінантний аналіз в управлінні виробничо-збутовою системою підприємства // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 4. – С.30-32. – ISSN 1728-9343
366883
  Штепа О. Дискримінантний аналіз компетентності у психологічному контексті // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 108-111
366884
  Котляр О.І. Дискримінації як найбільш важке порушення прав людини // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 60. – С. 7-10.
366885
  Легких К.В. Дискримінаційна складова "заочного" взяття під варту за КПК України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 1 (32). – С. 105-110. – ISSN 2310-9769
366886
  Захарченко П.П. Дискримінаційний характер земельного законодавства Російської імперії на Правобережній Україні у 1860-1880 роках // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 247-254.
366887
  Саніахметова Н. Дискримінаційні зловживання монопольним ( домінуючим) становищем суб"єкта господарювання на ринку / Н. Саніахметова, С. Мельник // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.3-6
366888
  Герилів Д.Ю. Дискримінація праці: теоретико-прикладні аспекти / Д.Ю. Герилів, В.М. Адам // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 103-111. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
366889
  Гуменюк О. Дискримінація у сфері праці // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-10.
366890
  Шкарбан В. Дискримінація як феномен правової дійсності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 269-275. – ISSN 0132-1331
366891
  Старик А.М. Дискриційна влада в сучасному світі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 108-113


  У статтірозглядається розвиток плюралістичної та корпоративної концепцій політичної системи суспільства на прикладі досліджень, здійснених професором Саутгемптонського університету (Великобританія) Д. Дж. Гелігеном, порівняння з політичною теорією М. ...
366892
   Дискурс // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 744. – ISBN 966-316-069-1
366893
  Кавун Л.І. Дискурс "загірної комуни" у художній прозі Миколи Хвильового // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 130-133. – ISBN 966-7825-78-7
366894
  Зубрицька М. Дискурс "кінця" в історії інтелектуальних ідей ХХ століття: спроба рецепційного аналізу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.169-178. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
366895
  Біла А. Дискурс "народного сюрреалізму" в українській ліриці 1960-70-х рр. // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 28-31. – ISSN 0236-1477
366896
  Усов Д.В. Дискурс "суспільної угоди": до джерел сучасного контрактуалізму // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 75-80
366897
  Галич В.М. Дискурс авторського редагування публіцистичного твору: творча лабораторія Олеся Гончара : монографія / В.М. Галич, О.С. Куцевська ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. – 271, [3] с., [1] арк. епіграф : іл. – Бібліогр.: с. 245-269. – ISBN 978-966-617-335-8


  Читачам бібліотеки Інституту журналістики з побажанням наукових успіхів. Нехай пристрасне слово Олеся Гончара надихає Вас на сподвижництво в ім"я України!
366898
  Максимчук Н.М. Дискурс англомовних брифінгів: структурний і лексичний аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 296-301


  У статті розглянуто структуру дискурсу англомовних брифінгів. Конкретизовано лексичні та інші засоби мови, за допомогою яких реалізується дискурс англомовного брифінгу в комунікативному просторі. Відзначено характерні риси термінів, які функціонують у ...
366899
  Максимчук Н.М. Дискурс англомовного брифінгу в лінгвопрагматичному аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 456-463


  У статті проаналізовано існуючі підходи до дослідження різних типів дискурсу, зокрема дискурсу англомовного брифінгу, який розглядається як окремий тип дискурсу. Розкрито специфічну природу дискурсу англомовного брифінгу, який інтегрує ознаки ...
366900
  Юрковська М.М. Дискурс англомовної анімаційної комедії : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Юрковська Майя Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
366901
  Юрковська М.М. Дискурс англомовної анімаційної комедії : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.04 / Юрковська М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 233 л. + Додаток: л. 222-233. – Бібліогр.: л. 185-218
366902
  Зборовська Н. Дискурс бажання у "чоловічому письмі" порубіжжя : (за романом О. Ульяненка "Дофін Сатани") // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2004. – Вип. 57. – С. 50-57. – (Філологічні науки)
366903
  Бондаревська І. Дискурс без засад: нові умови формування суб"єкта // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.68-83. – ISBN 966-7653-02-8
366904
  Шапошникова О.О. Дискурс божевілля у романах І. Багряного // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 217-223. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
366905
  Меновщиков Виктор Юрьевич Дискурс в дистантном консультировании и психотерапии // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 101-108. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Рассматривается проблема изучения и становления новых видов дистантной психологической помощи на основе текстовой коммуникации: психотерапии онлайн, Интернет-консультирования, кибертерапии и telehealth. Эти виды психологической помощи отличаются от ...
366906
  Клюев Ю.В. Дискурс в массовой коммуникации (междисциплинарные характеристики, концепции, подходы) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 207-217. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921
366907
  Шемякин Я.Г. Дискурс взаимодействия и взаимодействие дискурсов: Россия - Латинская Америка - Запад // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3. – С. 79-96. – ISSN 0869-0499
366908
  Карпенко С.Р. Дискурс влади як предмет філософського дослідження: між дискурсивними практиками та лінгвістичним дискурс -аналізом // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 9 (113), вересень. – С. 12-17. – ISSN 2077-1800
366909
  Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса. Проблемы речевого воздействия : учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по направлению 540300 - филологическое образование / В.Е. Чернявская. – Москва : Флинта ; Наука, 2006. – 136с. – ISBN 5-89349-987-5
366910
  Єршов В.О. Дискурс Волині у мемуаристиці та публіцистиці Ю.І. Крашевського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 272-281


  На основі аналізу мемуаристичних та публіцистичних текстів Ю.І. Крашевського досліджуються рецепції правобережного кресо-пограничного простору у контексті житомирського періоду життя письменника. На основании анализа мемуаристических и ...
366911
  Шапошникова О.О. Дискурс героїзму в романах Івана Багряного // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 204-209. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
366912
  Меберашвили М.Г. Дискурс гражданского общесства в социальной теории Дж. Алесандера // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 4 (75/76). – С. 213-218. – ISSN 1606-951Х
366913
  Ткаченко Р. Дискурс гуманізму в прозі Г. Майфета // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 422-426
366914
  Малес Л. Дискурс декомунізації в Києві // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 2 (9). – С. 16-21. – ISSN 2306-3974
366915
  Штурнак О. Дискурс дитячих телепередач в Україні // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С. 152-158
366916
  Сенько І. Дискурс добра і зла в поемі "Хатка та млинок" Федора Потушняка // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 156-161. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
366917
  Короденко М. Дискурс довкола бюджету // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 вересня (№ 38). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  На черговому засіданні Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України розглянули питаня у сфері освітньої та наукової діяльності. Найактуальнішим стало питання видатків на освіту в проекті бюджету 2017 року.
366918
  Рябчук М. Дискурс домінування: до проблеми українсько-російських "асиметричних" відносин // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 66-73. – ISSN 2075-1222
366919
  Ротар Н.Ю. Дискурс Донбасу в медіа-просторі політичної еліти Російської Федерації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 3 (77), травень - червень. – C. 198-219
366920
  Рудніченко Н.М. Дискурс електронних засобів масової комунікації в інформаційному суспільстві : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец.: 10.02.15 - загальне мовознавство / Рудніченко Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
366921
  Рудніченко Н.М. Дискурс електронних засобів масової комунікації в інформаційному суспільстві : дис. ... канд. філологічних наук. Спец. : 10.02.15 - загальне мовознавство / Рудніченко Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 227л. + Додатки : л.221-227. – Бібліогр. : л.183-220
366922
  Девдюк І. Дискурс ескейпізму в англійській літературі перших десятиліть XX ст. // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 73-79. – ISSN 2078-340X


  Розглянуто особливості ескейпічного дискурсу в англ. літературі перших десятиліть 20 ст. Аналіз здійснено на матеріалі романів Д. Г. Лоуренса “Коханець леді Чатерлей” та Р. Олдінгтона “Смерть героя”. У результаті дослідження виокремлено три текстові ...
366923
  Носова Б.М. Дискурс європейської України у системі соціальних комунікацій як сегмент ідеології // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 185-186
366924
  Волков А. Дискурс женщины: от Сартра к Кристевой // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 46-52. – ISBN 978-966-8428-52-4
366925
  Мамалига А.І. Дискурс життя і творчості К.С. Серажим // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 147-149


  У статті йдеться про наукову і творчу діяльність доктора філологічних наук, професора кафедри видавничої справи та редагування Інституту журналістики Катерини Степанівни Серажим. The article is about scientific and art activity of Kateryna Serazhym, ...
366926
  Янішевський О. Дискурс жінки в повістях Вацлава Гонсьоровського "Нігілісти" та Софії Ковалевської "Нігілістка" // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 140-144. – ISSN 0203-9494
366927
  Максимчук-Макаренко Дискурс жіночого характеротворення у кіноповісті О. Довженка "Зачарована Десна" (До 120-річчя від дня народження Олександра Довженка) // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 19-24. – ISSN 2077-804X
366928
  Мазуркевич А.О. Дискурс жорстокості в естетиці нового Голівуду / А.О. Мазуркевич, Л.В. Терехова // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 113-116
366929
  Кавун Л. Дискурс журналів ВАПЛІТЕ // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 38-43.
366930
  Андрійчук М.Т. Дискурс з національного питання на сторінках часописів "Праця", "Слово" та "Дзвін" // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – № 2 (52). – С. 36-50. – ISSN 0554-4866
366931
  Родчин З.Я. Дискурс західноукраїнської комедії 20-х - 30-х років XX століття (на матеріалі п"єс Григора Лужницького // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 249-254. – (Слово). – ISSN 2304-7402
366932
  Родчин З. Дискурс західноукраїнської мелодрами 20-х - 30-х років XX століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 224-228


  Об"єктом статті постає мелодраматичний твір західноукраїнського драматурга початку XX століття. У центр дослідницької уваги потрапили знакові атрибути мелодрами, особливості поетики п"єси. Крім того, до розгляду взято модифікацію жанрового підвиду ...
366933
  Мельничук Н.Ю. Дискурс злочину та покарання в контексті гуманістичної концепції людського буття доби Ренесансу // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 174-178. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті осмислюється специфіка трактування філософами Відродження "злочину" та "покарання" в контексті проблематики змістовного наповнення вказаних категорій.
366934
  Карпов А.О. Дискурс и смысл // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 5. – С. 130-136. – ISSN 0236-2007
366935
  Шевченко И.С. Дискурс и стиль: проблемы эвристики // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 313-315. – ISSN 2219-4290
366936
  Апель К.-О. Дискурс і відповідальність: проблема переходу до постконвенціональної моралі = Diskurs und Verantwortung: Das Problem des Ubergangs zur postkonventionellen Moral : посібник з філософських дисциплін / Карл-Отто Апель ; пер. з німецької В.М. Купліна. – Київ : Дух і Літера, 2009. – 430 с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека. Видавнича серія Української школи політичних студій / ред. кол. : О.В. Білий та ін.). – ISBN 978-966-378-118-1
366937
  Свєтлова А. Дискурс і комунікативне мовлення / А. Свєтлова, А. Підлієна // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 99-101
366938
  Дем"яненко Н. Дискурс і практики університетської автономії від початку ХІХ ст. до сьогодення // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 65. – C. 83-94. – ISSN 2075-1478


  Розкрито феномен "університетської автономії" у наукових і політичних дискусіях початку ХІХ - ХХ ст. (М.І. Костомаров, В.І. Ленін, М.І. Пирогов, М.В. Сперанський, С.М. Трубецькой та ін.), змісті загальних статутів імператорських університетів (1804, ...
366939
  Бурбело В.Б. Дискурс і смисл // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-7. – (Іноземна філологія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню формування смислу у параметрах комунікативної актуалізації та дискурсивної валоризації. Розглядаються оператори трьох рівнів, які організують відповідні смислотвірні перспективи, та їх маніфестація у комунікативних ...
366940
  Шестопалова Т. Дискурс ідейної еміграції в приватному листуванні Юрія Шереха та Юрія Лавріненка 1945-1949 рр. // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 760-772. – ISBN 978-966-2763-27-0
366941
  Недайнова І.В. Дискурс ідеологій "глобалізм/антиглобалізм" як відображення сучасних світових процесів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 124-130


  У статті розглянуто явище глобалізму та антиглобалізму у протистоянні один одному як відображення сучасних світових процесів через призму дискурсу їхніх ідеологій. У ході дослідження дискурсивних інтеракцій виявляється динаміка конструювання цих ...
366942
   Дискурс іноземномовної комунікації. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 495с. – ISBN 966-613-214-1
366943
  Соколова І. Дискурс інтернет-реклами: проблеми та перспективи дослідження // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2014. – Вип. 5. – С. 52-60
366944
  Коломієць Н.В. Дискурс інтернету як різновид дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 93-97. – ISBN 966-581-295-5
366945
  Тимейчук І.М. Дискурс іншого в романі-дистопії М. Етвуд "Історія служниці" // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2013. – Вип. 8, ч. 3. – С. 143-150
366946
  Коржик А. Дискурс їжі в українському фольклорі: структурно-семіотичний аналіз // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2015. – № 1/2 (18). – С. 54-58. – ISSN 2225-5095
366947
  Шелюх Л.П. Дискурс как концепт металингвистического проекта М. Бахтина // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 33. – С. 233-241
366948
  Московая Е.А. Дискурс как объект многомерного анализа // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 28-30
366949
  Веремейко Е.В. Дискурс как форма презентации социально-гуманитарного знания // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 1. – С. 65-68. – ISSN 1997-0803


  В статье проанализированы и обобщены основные взгляды на определения понятия "дискурс". Сделан вывод о важности предложенной проблематики в сфере социально-гуманитарных наук, выражаемой в сложности восприятия и интерпретации социокультурной ...
366950
  Харлан О.Д. Дискурс катастрофізму в українській та польській прозі (1918-1939) : монографія / Ольга Харлан ; [наук. ред. Астаф"єв О.Г.]. – Київ : Освіта України, 2008. – 306, [1] с. – Алфавіт. покажч. імен: с. 295-305. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-8847-85-1
366951
  Лазебник Л.Л. Дискурс кейнсіанських та неокейнсіанських теорій економічного зростання: адаптація під потреби України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 8-12
366952
  Брацка Марія Валентинівна Дискурс козацтва в поезії "української школи" польського романтизму : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.05 / Брацка М. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 212л. + Додатки: л.203-212. – Бібліогр.: л.175-202
366953
  Брацка Марія Валентинівна Дискурс козацтва в поезії "української школи" польського романтизму : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.05 / Брацка М. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. + Додатки: л.203-212. – Бібліогр.: 7 назв
366954
  Груша Я.А. Дискурс колективної пам"яті в романі У. Еко "Загадкове полум"я королеви Лоани" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 98-101
366955
  Підскальна О.М. Дискурс лібералізму та комунітаризму як підґрунтя мультикультуралізму // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 99-102
366956
  Зушман М. Дискурс малої прози Богдана Лепкого та західноукраїнська малоформатна новелістика кінця XIX - початку XX століття / Михайло Зушман ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 118, [2] с., [4] арк. фот. – Бібліогр.: с. 104-118
366957
  Стодолінська Ю.В. Дискурс маркетингу американських компаній дитячого одягу: структура та характерні риси // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 402-406


  Статтю присвячено розкриттю інституційної природи дискурсу маркетингу американьких компаній дитячого одягу. Особлива увага приділяється визначенню сутності поняття маркетинг, основних складників дискурсу маркетингу американських компаній дитячого ...
366958
  Путій О.С. Дискурс масової літератури у фокусі лінгвістичної рефлексії // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 74-76
366959
  Зінченко В.В. Дискурс мови в психосоціальних парадоксах виміру людського буття і суспільної практики // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 45-58
366960
  Кобрин Д.І. Дискурс мови у філософії XX століття // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 32-40
366961
  Пастушко Н. Дискурс мовчання у драматичній поемі Лесі Українки "Адвокат Мартіан" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 120-126. – ISSN 1728-9572
366962
  Жорнова О. Дискурс модернізації освіти: чи впізнана освітня реальність / О. Жорнова, О. Жорнова // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 32-42. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1682-2366
366963
  Павличко С.Д. Дискурс модернізму в українській літературі / Соломія Павличко ; [гол. ред. С. Головко ; ред. О. Вербило]. – Київ : Либідь, 1997. – 357, [3] с. – Бібліогр.: с. 342-346 та в кінці розділів. – ISBN 5-325-00833-1
366964
  Павличко Соломія Дискурс модернізму в українській літературі / Павличко Соломія. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Либідь, 1999. – 447с. – ISBN 966-06-0120-4
366965
  Неєнко М. Дискурс модерного літературознавства // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 11. – С.3-8. – ISSN 0130-5263
366966
  Косенко Н.Є. Дискурс монологу у французькій класицистичній трагедії XVII століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 113-117
366967
  Бехта І.А. Дискурс наратора в англомовній прозі : монографія / Іван Бехта. – Київ : Грамота, 2004. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 276-303. – ISBN 966-8066-63-4
366968
  Максименко Г.А. Дискурс наратора в наративній стратегії текстів історичних романів В. Малика // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 188-195


  Автором подається осмислення наративної стратегії історичних романів В. Малика. У дискурсивному просторі романів визначено сутність всезнаючого та всюдисущого наратора, яка дозволяє проектувати модель природного саморозвитку наративної ...
366969
  Куликов А.Ю. Дискурс насилия // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 47-48
366970
  Проценко О. Дискурс насильства і жорстокості в романі Євгена Пашковського "Щоденний жезл" (деяки зауваги до проблеми) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – С. 52-58. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 49)
366971
  Грицевич Н. Дискурс насильства у творі Романа Андріяшика "Люди зі страху" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 7 (664). – С. 58-60. – ISSN 0130-5263


  У статті аналізується тема насильства, яка в Радянському Союзі була під забороною. Розкривається суть цієї проблеми у творі одного із творців мілітарної літератури Р. Андріяшика "Люди зі страху"
366972
  Хауер-Тюкаркина Дискурс национального в современном немецком обществе // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз" ; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 2013. – № 4 (71). – С. 67-78. – ISSN 2078-5089
366973
  Борець А. Дискурс нації в публіцистичній та епістолярній спадщині Петра Стебницького // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 147-161


  У статті досліджено дискурс нації в публіцистичних та епістолярних текстах діяча українського руху початку ХХ ст. П. Стебницького. Визначено його ставлення до гібридних культурних явищ та ідентичностей. Доведено, що публіцист дотримувався етнічної ...
366974
  Горлова В.М. Дискурс націоналізму і національна ідентичність сучасної України: особливості, роль і місце в суспільних процесах // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 118-120. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
366975
  Іванишин М.В. Дискурс національної ідентичності в українському постколоніальному літературознавстві: підстави до експлікації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 249-253
366976
  Лаврісюк Ю.А. Дискурс неореалістичної прози Олекси Слісаренка (жанрово-стильові модифікації) : Автореф. дис. ... канд.філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Лаврісюк Ю.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
366977
  Лаврісюк Ю.А. Дискурс неореалістичної прози Олекси Слісаренка (жанрово-стильові модифікації) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Лаврісюк Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 206л. – Бібліогр.: л.183-206
366978
  Єрмакова Н. Дискурс німецької культури у театрі Леся Курбаса // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 269-272. – ISBN 978-966-2374-12-4
366979
  Баліна К.Н. Дискурс німецькомовної гуманітарної культури в есеїстиці Ю. Андруховича // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 6. – С. 55-57
366980
  Ткачук М. Дискурс новелістичної повісті "Boa constrictor" І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 292-309. – ISBN 966-594-298-0
366981
  Ильин А.Н. Дискурс новостей и его мифотворчество // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 12 (320). – С. 115-126. – ISSN 0132-1625
366982
  Езова С.А. Дискурс о библиотечном пространстве // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 9. – С. 5-10. – ISSN 0130-9765


  Представлены характеристики библиотечного пространства как библиотечно-культурного, социобиблиотечного и библиотечно-коммуникационного.
366983
  Казьмина О.Е. Дискурс о прозелитизме в современной России // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 54-67. – ISSN 0869-5415
366984
  Рассоха М.Н. Дискурс о языке в свете лингвокультурной идентичности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 103-113. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
366985
  Кабка Г.М. Дискурс особових текстів діячів вокальної культури у мистецькому середовищі України 1950-1970-х років : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Кабка Геннадій Миколайович ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
366986
  Гурбанська А. Дискурс повістей М. Вінграновського та О. Довженка: жанрово-типологічні особливості, художня самобутність // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 91-98.
366987
  Ткачук М. Дискурс повісті "Тарас Бульба" Миколи Гоголя // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 307-320


  У статті здійснюється дискурсивний аналіз повісті «Тарас Бульба» Миколи Гоголя, яка написана в річищі романтичної поетики. У ній поетизуються незвичайні обставини та виняткові характери. Досліджується наративна стратегія твору, особливості ...
366988
  Скиперских А.В. Дискурс политической власти в сказочном тексте: приглашение к медленному чтению. Герменевтические этюды / А.В. Скиперских. – Елец : Типография, 2011. – 211 с. – Библиогр.: с. 201-207. – ISBN 978-5-94947-113-5
366989
  Климончук В.Й. Дискурс політичних свобод у сучасній вітчизняній політичній науці // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 302-306. – ISSN 2076-1554


  Здійснено аналіз дискурсу політичних свобод у сучасній вітчизняній політичній науці. Констатовано, що після суперечливого історичного шляху державотворення в методологічних концептах сформована найважливіша форма власної ідентифікації в сенсі ...
366990
  Вонсович Г.Б. Дискурс політичної ідеології // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 3. – С. 60-71
366991
  Ставицька Л. Дискурс помаранчевої хвилі // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-45. – ISSN 0130-5263
366992
  Таможська І. Дискурс поняття "педагогічна технологія" в контексті формування сучасної парадигми освіти // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 18. – C. 217-222. – ISSN 2309-9127
366993
  Дулин П.Г. Дискурс православного аскетизма / П.Г. Дулин, В.В. Ковалевич // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.В. Губерський ; редкол.: Р.Б. Абсаттаров, В.П. Андрущенко, А.О. Баумейстер [та ін.]. – Київ, 2016. – № 25. – С. 26-30. – ISBN 966-7943-03-8
366994
  Пасічник Г.П. Дискурс природи та англійський історичний роман // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 245-248. – ISBN 966-7825-78-7
366995
  Левицький В.С. Дискурс про секуляризацію. Симптом завершення модерну? // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2016. – № 1 (5). – С. 18-23
366996
  Бурбело В.Б. Дискурс проекту як інтегративний тип дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-54. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Присвячено дослідженню сучасного типу дискурсу, яким є дискурс проекту. Дискурс проекту розглянуто як інтегративний тип дискурсу, визначено його основні характеристики, складові, структуру, семантику та функції.
366997
  Цоколов Сергей Дискурс радикального конструктивизма : Традиции скептицизма в современной философии и теории познания / Цоколов Сергей. – Munchen : Verlag Munchen, 2000. – 332стр. – (С переводами оригинальных работ П. Ватцлавика, Э. фон Глазерсфельда, Х. фон Ферстера, У.Матураны, Ф.Варелы и Г.Рота). – ISBN 3-9805074-2-4
366998
  Гринишина М.О. Дискурс реалізму в українській театральній культурі кінця 19 - початку 20 століття : Автореф. дис. ... доктора мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - Теорія та історія культури / Гринишина М.О. ; Національна музична академія України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2009. – 40с. – Бібліогр.: 27 назв
366999
  Гринишина М. Дискурс реалізму як визначальний шлях поступу українського театру початку ХХ століття // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 263-269. – ISBN 978-966-2374-12-4
367000
   Дискурс Революції Гідності: зміст, структура, методологія дослідження // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 4 : Дискурс Революції Гідності. – С. 6-56. – ISSN 0235-7941


  Ясна І., Бекешкіна І., Верстюк В., Єрмоленко А., Жаботинська С., Кебуладзе В., Попович М., Пролеєв С., Сігов О., Скуратівський В., Трач Н.
<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,