Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>
366001
   "Джинсова" свобода. Роль медіа у парламентській виборчій кампанії - 2006 / Упор.: Отар Довженко, Наталя Лигачова. – Київ : Вістка, 2006. – 224с. – ISBN 966-8875-07-9
366002
   "Джоконда" Леонардо да Винчи // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 5 ( сентябрь-октябрь). – С. 2 обкл. – ISSN 0236-2007


  Репродукция картины Леонардо да Винчи "Джоконда"
366003
  Трофимова К.П. "Джунгалье Якха": поверья о "дурном" глазе в традициях отдельных цыганских сообществ на Балканах // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (53). – С. 43-54
366004
  Чайка С. "Джури" вибирають поета-мариніста // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 1-8 травня (№ 18/19). – С. 1, 5


  У Національному музеї Тараса Шевченка 23 квітня відбулася церемонія вручення літературно-мистецької премії "Джури", заснованої 2013 року лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка Володимиром Рутківським. Цьогорічним лауреатом став ...
366005
  Шпитко Ф. "Дзвін" на хвилі оновлення // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 25 вересня (№ 36). – С. 12
366006
  Сорока П. "Дзвін": високий дух україноцентризму, або Боротьба за душу читача // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 листопада (№ 45). – С. 3
366007
  Бабич І. "Дзеньки-бреньки" як пародія на замкнутість української літератури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 6 (582). – С. 99-101. – ISSN 0236-1477
366008
  Гандзій О. "Дзержинський казав, що ви ночуєте в Толстих. Навіщо людям докучати зайвий раз?" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 3 (256), 22 січня 2015. – С. 48-50


  У Михайла Туган-Барановського вдома Ленін познайомився з Крупською.
366009
  Макарчук М. "Дзеркала" в мозку. Дзеркальні нейрони в нашому мозку допомагають розуміти одне одного // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Лютий (№ 2/3)


  Зав. кафедри фізіології людини і тварин Інституту біології, проф. Микола Макарчук розповідає про наукові дослідження в галузі нервових клітин, які вчені називають "дзеркальними нейронами", вивчаючи такі питання, як, наприклад: як пояснити те, що ми ...
366010
  Ковалів Ю. "Дзеркало, скажи мені..." // Українська літературна критика XX століття : антологія : у 2 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка] ; наук. ред. Віталій Дончик. – Київ : Наукова думка, 2016. – Т. 2 : Літературні дискуcії другої половини XX століття, [кн.1] / [упоряд. та авт. прим. і комент.: Т.П. Головань, Н.О. Єржиківська ; відп. ред.: Т.П. Головань]. – С. 445-451. – ISBN 978-966-00-1462-6
366011
   "Дзэйцхар Мигчжан" - памятник тибетской медицины. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд., 1985. – 88 с.
366012
  Боса Л. "Дзяды" в культурній пам"яті білорусів // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 5 (363), вересень - жовтень. – С. 112-114. – ISSN 0130-6936
366013
  Норо А. "Диагноз времени" как третий жанр социологической теории // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 2. – С.3-12. – ISSN 0132-1625
366014
   [Дзяк Георгій Вікторович] // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; голов. ред. Г.В. Дзяк ; редкол.: Е.М. Білецька, О.О. Гудар"ян, К.Д. Дука [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 20, № 1. – С. 140-142. – ISSN 2307-0404


  "...20 березня 2015 року виповнюється 70 років від Дня народження видатного вченого, провідного кардіолога України, академіка НАМН України, доктора медичних наук, професора, ректора Державного закладу "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" ...
366015
  Рябініна І.М. Джерелознавство в історіографії українського та російського мовознавства 19 ст.- 30-х рр. 20 ст. // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 22-27. – ISBN 978-966-8847-84-4
366016
  Варшавчик М.А. Джерелознавство історичне / М. Варшавчик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 103-105. – ISBN 966-642-073-2
366017
  Стрельський В.І. Джерелознавство історії СРСР. Перід імперіалізму / В.І. Стрельський. – Київ, 1958. – 480 с.
366018
  Корольов Б.І. Джерелознавча критика / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 105-106. – ISBN 966-642-073-2
366019
  Калакура Я.С. Джерелознавчі аспекти сучасного українознавства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 24-32. – (Українознавство ; Вип. 2)


  Обґрунтовується важливість джерельної бази для становлення і розвитку українознавства як комплексної наукової системи знань для утвердження національної ідеї - консолідуючої основи українознавства.
366020
  Черняков Б. Джерелознавчі особливості дослідження становлення зображальної журналістики // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Вип. 3 (28). – С. 5-23.
366021
  Шипко Л. Джерелознавчі студії Михайла Бережкова з середньовічної історії російсько-кримських відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 141-144. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми історії дипломатичних відносин Московської держави та Кримського ханства з 1474 р. до початку XVI ст. Присвячено джерелознавчим дослідженням Михайла Бережкова з історії середньовічних російсько-кримських відносин, а також з"ясуванню ...
366022
  Гаврилюк Х. Джерелоцентризм польськомовного перекладу поеми "Енеїда" Івана Котляревського // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 7. – С. 160-166. – ISSN 2308-4855
366023
  Костюченко В. Джерелу добронравності бути чи не бути? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 14, 15


  Про перспективи видавництва "Веселка"
366024
  Поздрань Ю. Джерельна база "Російсько-українського словника" за редакцією А.Ю. Кримського та С.О. Єфремова в контексті лінгвістичного джерелознавства // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2016. – № 3 (59). – C. 79-89. – ISSN 1682-3540
366025
  Гонюкова Л.В. Джерельна база вивчення громадсько-політичної та педагогічної діяльності С. Русової // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 41-43. – (Історія ; Вип. 41)


  Розкривається джерельна база вивчення діяльності Софії Русової. Дається загальна характеристика документів та матеріалів, які зберігаються в архівних фондах та бібліотеках Києва.
366026
  Войцехівська І.Н. Джерельна база вивчення життя та діяльності академіка В.С. Іконникова // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2001. – № 4 : Студії на пошану Руслана Пирога. – С. 358-379
366027
  Жук В. Джерельна база вивчення історії вітчизняної книги та бібліотечної справи студентами університету // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 42-44. – ISSN 2076-9326
366028
  Войцехівська І. Джерельна база дослідження життя та творчості професора Володимира Замлинського // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 43-58. – ISBN 966-02-2067-7
366029
  Ріжняк Р.Я. Джерельна база дослідження з історії розвитку інформатики у вишах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 9/1 (125), вересень : Історія. – С. 132-138. – ISSN 2077-1800


  В статті проаналізовано особливості використання джерельної бази з точки зору детальної її структури та змісту при проведенні наукового дослідження щодо вивчення історії становлення та розвитку інформатики і її впровадження у вищу школу України ...
366030
  Карпусь Д.О. Джерельна база дослідження київської школи економічної історії М.В. Довнар-Запольського // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 174-178. – ISSN 2076-1554
366031
  Моряк-Протопопова Джерельна база дослідження намісництва та інших інститутів місцевого управління Галичини у складі Австрії та Австро-Угорщини (середина XIX - початок XX століть) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 47-53. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
366032
  Мартинюк Я.М. Джерельна база дослідження становлення та діяльності інституту місцевого самоврядування на Волині у міжвоєнний період // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 369-379. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
366033
  Журавльова С. Джерельна база дослідження торгово-економічних зв"язків УСРР з зарубіжними країнами (1921-1924) // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.155-164. – ISBN 966-625-033-0
366034
  Ляхоцький В. Джерельна база огієнкознавчих досліджень // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.222-237. – ISBN 966-625-033-0
366035
  Зуєв К.О. Джерельна база питання поширення ислама в Східній Україні в 20 столітті // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 2. – С.164-169. – ISSN 1728-3671
366036
  Галатир В.В. Джерельна база питання формування та функціонування місцевих органів державної влади в Правобережній Україні у період Гетьманату П. Скоропадського // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 33-40. – (Історичні науки ; Вип. 5)
366037
  Лиханова І. Джерельна база ретроспективного покажчика "Книга в Україні. 1861-1917: матеріали до репертуару української книги" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 19-26. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано друковані та електронні бібліографічні джерела, за якими здійснюється науково-бібліографічна редакція та доповнення картотеки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського виданнями, що вийшли друком українською і російською ...
366038
  Краснодемська І.Й. Джерельна база розвитку українознавчих студій у Європі (1920-1960-ті роки) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 114-131


  Джерельну базу з розвитку українознавства за кордоном умовно можна поділити на архівні документи й матеріали та цілу низку опублікованих джерел. Всі ці матеріали розширюють уявлення про визначних учених, які залишили помітний слід в українознавчій ...
366039
  Бака В. Джерельна база та історіографія досліджень процесу розпаду Чехословацької федерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-7. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні групи історичних джерел та наукових праць, які стосуються розпаду Чехословаччини, розкрито їх особливості та значення. В статье анализируются основные группы исторических источников и научных работ, которые касаются ...
366040
  Яременко В.М. Джерельна база та історіографія проблеми спалених українських сіл (1941-1944 рр.) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 268-299. – ISBN 978-966-8809-48-4
366041
  Чорний О.О. Джерельна база та її роль в зародженні і розвитку філософської думки на землях сучасної України до Київської Русі // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 129-134
366042
  Фень К.С. Джерельна база та сфери застосування дефініції "економічна безпека підприємства" // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 231-238. – (Економічні науки ; вип. 24, ч. 3). – ISSN 2410-1125
366043
  Горовенко М.М. Джерельна основа дослідження інституту парламентаризму в Україні та інших країнах // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 50-56.


  Розглянуто питання становлення бази джерел конституційного права, а саме джерельна основа становлення парламентаризму в Україні. Наведено приблизний перелік джерел та матеріалів, які раніше не розглядалися. There was the analysis of the formation of ...
366044
  Верстюк В. Джерельна основа монографії М. Костомарова "Богдан Хмельницький" // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 7-8
366045
  Багаліка Ю. Джерельна спадщина Лесі Українки // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий науковий збірник / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2000. – № 2. – С. 214-220. – ISBN 966-625-009-8
366046
  Гупан Н. Джерельнабаза історії педагогіки: пошук підходів до систематизації // Рідна школа : щомісячній науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8/9 (1004/1005). – С. 67-70. – ISSN 0131-6788
366047
  Якобчук Н. Джерельне значення архівознавчих та археографічних досліджень Івана Каманіна // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 72-77
366048
  Якобчук С. Джерельне значення публіцистичних праць Ф.П. Матушевського в газеті "Рада" (1906-1914 рр.) // Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.". – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 189-204. – ISBN 978-966-2410-26-6


  Федір Павлович Матушевський - громадський і політичний діяч, публіцист, журналіст, письменник, редактор та дипломат.
366049
  Багаліка Ю.О. Джерельне значення творчої спадщини Лесі Українки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 17-19. – (Історія ; Вип. 41)


  Висвітлено роль і місце літературно-художньої, публіцистичної та епістолярної спадщини Леся Українки в джерельній базі історичної науки; М. Драгоманов. - С. 19.
366050
  Павленко С. Джерельне значення фотодокументів для вивчення пам"яток церковної архітектури Києва ХІ-ХVІІІ ст. // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.164-171. – ISBN 966-625-033-0
366051
  Калакура Я. Джерельний потенціал новітнього українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 37-43
366052
  Севернюк Т.А. Джерельні веретена / Т.А. Севернюк. – К., 1991. – 115с.
366053
  Туранли Ф.Г. Джерельні матеріали тюркського походження про козацько-кримськотатарський політичний союз першої половини XVII ст. // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 370-380. – ISBN 978-966-02-6446-5
366054
  Грабовська І. Джерельні підвалини дослідження паритетної (гендерної) демократії: український і світовий контекст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-50. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан розробленості проблеми "паритетна демократія" ("гендерна демократія") як у світовій сучасній гуманітаристиці, так і в українській. This article is devoted to analyzing of investigational foundations of Parties Democracy (Gender ...
366055
  Калакура Я. Джерельні свідчення нищення української культури // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 285-288. – ISSN 2222-5250
366056
  Слободян Л. Джерельні свідчення штучного характеру Голодомору в Україні 1932-1933 років // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 41-51
366057
  Качурець Ч.І. Джерельно-документальна база дослідження впливу міграційних проблем на зовнішню політику України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 275-287
366058
  Косенко О.В. Джерельно-інформаційний потенціал особових архівних фондів : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Косенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 211л. + Додатки : л.169-182. – Бібліогр. : л.183-211
366059
  Косенко О.В. Джерельно-інформаційний потенціал особових архівних фондів : автореф. дис. канд. ... історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Косенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
366060
   Джерельце.. – К, 1987. – 192с.
366061
  Титов В.Д. Джереми Бентам о предмете логики // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 54-56
366062
  Сейтлиев К. Джерен : поэма / К. Сейтлиев. – Ашхабад : Туркменгиз, 1958. – 16 с.
366063
  Маценко І.А. Джерерло під Пристін-горою / І.А. Маценко. – Х., 1982. – 119с.
366064
  Демехин А.П. Джермук / А.П. Демехин. – Ереван, 1947. – 88с.
366065
  Эртель Д. Джером Клапка Джером: О себе, но не только // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 6 (70). – С. 84-105. – ISSN 1819-6268
366066
  Лондон Д. Джерри-островитянин / Д. Лондон. – Красноярск, 1958. – 170с.
366067
  Меркурьева Е.К. Джерсейский скот и его помеси в СССР / Е.К. Меркурьева. – М., 1961. – 256с.
366068
   Джерсейский скот.. – М, 1957. – 128с.
366069
  Кузик Володимир Джерсі. Острів - раритет : Вояж-колекція / Кузик Володимир, Кузик Андрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-107 : Фото
366070
  Шарыгин И.С. Джерфишерит в ксенолитах деформированных передотитов трубки Удачная-Восточная (Якутия): проблемы происхождения и связь с кимберлитовым магматизмом / И.С. Шарыгин и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 3. – С. 321-340 : рис., табл. – Библиогр.: с. 337-340. – ISSN 0016-7886
366071
   Джет-пот : Art of Flight // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 40-43 : Фото
366072
  Білик Андрій Джет-сет в країну індпошиву : модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 116-119 : Фото
366073
  Сагындыков К.С. Джетымский железорудный бассейн Тянь-Шаня: Геология, рудоносность, перспективы / К.С. Сагындыков, А.А. Судоргин. – Фрунзе, 1984. – 214с.
366074
   Джетысу. (Семиречье) : естественно-историческое описание края. – Ташкент, 1925. – 235 с.
366075
  Гончар Б.М. Джефферсон Томас // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 345. – ISBN 966-316-039-X
366076
  Падовер С. Джефферсон, третий президент США / С. Падовер; Пер. с англ. В.Гессен. – Нью-Йорк : Телекс, 1991. – 309с. – ISBN 6-938181-19-Х
366077
  Согрин В.В. Джефферсон. Человек, мыслитель, политик / В.В. Согрин; АН СССР; Отв. ред.Н.Н.Болховитинов. – Москва : Наука, 1989. – 280 с. – ISBN 5-02-008990-7
366078
  Кашкин И.А. Джеффри Чосер / И.А. Кашкин. – М., 1946. – 28с.
366079
   Джеффрі Р. Пайєтт зустрівся зі студентами // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 2


  Інститут міжнародних відносин відвідав посол США в Україні Джеффрі Р. Пайєтт. Метою візиту, за словами дипломата, було передати українцям меседж американського народу. За ініціативи Джеффрі Р. Пайєтта зустріч відбулася в форматі діалогу: студенти ...
366080
  Гончар Б.М. Джея місія // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 345. – ISBN 966-316-039-X
366081
  Хеерманн Х. Джи-мены из ФБР: их темные дела : Пер. с нем. / Х. Хеерманн. – Москва : Политиздат, 1979. – 295с. : илл.
366082
  Хеерманн Х. Джи-мены из ФБР: их темные дела. / Х. Хеерманн. – М., 1979. – 295с.
366083
  Лугин А. Джиадэ или трагические похождения индивидуалиста / А. Лугин. – М., 1928. – 255с.
366084
   Джибути // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 76-80 : фото
366085
  Ільїн В.В. Джива // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 48-49. – ISBN 966-316-069-1
366086
  Борбугулов М. Джигит из глухого аила : роман / М. Борбугулов; пер. с кирг. Л.Лебедевой. – Москва : Советский писатель
1. – 1967. – 261 с.
366087
  Утепов Ш.Г. Джигит из Таучилика. / Ш.Г. Утепов, Х.Ш. Абдрашитов. – Алма-Ата, 1980. – 264с.
366088
  Зингер М.Э. Джигит морских глубин / М.Э. Зингер. – Махачкала, 1949. – 227с.
366089
  Аширов Чары Джигиты / Аширов Чары. – Москва, 1982. – 159 с.
366090
  Марьяновский В.А. Джигиты Кантемировы / В.А. Марьяновский. – М., 1973. – 55с.
366091
  Кропивницький М.Л. Джигун : комедія в 3-х діях з співами / М.Л. Кропивницький. – Полтава : Електрич. друкарня Г.І. Маркевича, 1913. – 96 с.


  На тит. арк. помилка друкарні, рік видання написан - 1193
366092
   Джидинский рудный район.. – Новосибрск : Наука, 1984. – 197с.
366093
  Нельсон К. Джим Райан -- рекордсмен из Уичито / К. Нельсон. – М., 1974. – 192с.
366094
  Куртад П. Джимми : роман / П. Куртад; Пер. с франц. М. Богословской. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 300 с.
366095
  Синклер Э. Джимми Хиггинс / Э. Синклер. – М.-Л., 1930. – 365с.
366096
  Синклер Э. Джимми Хиггинс / Э. Синклер. – М., 1957. – 296с.
366097
  Муазі Д. Джиммі Картер Обама // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 вересня (№ 172). – С. 3


  Для обох президентів спільним є фундаментальна нерішучість у підході до світових справ.
366098
  Горпожакс Гривадий Джин Грин-неприкасаемый / Горпожакс Гривадий. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 687 с.
366099
  Горпожакс Г. Джин Грин-неприкасаемый / Г. Горпожакс. – М., 1990. – 686с.
366100
  Уолперт Стенли Джинна - творец Пакистана = Jinnah of Pakistan / Уолперт Стенли; Пер. с англ. В. Скороденко и др. – Москва : Рудомино, 1997. – 480с. – ISBN 5-7380-0051-Х
366101
  Котюжинська Т. Джинса як відповідь на навколишнє середовище // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 9. – С. 12-15.
366102
   Джинсове покоління : пострадянська література Закарпаття. – Мукачево : Карпатська вежа, 2007. – 348 с. – ISBN 966-8269-13-6
366103
  Погодин Н.Ф. Джиоконда / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1939. – 56с.
366104
  Жданов Н.Г. Джиоконда / Н.Г. Жданов. – М, 1963. – 175с.
366105
  Жданов Н.Г. Джиоконда / Н.Г. Жданов. – М, 1966. – 488с.
366106
  Соломин Г.К. Джиотто Бибондоне / Г.К. Соломин. – С.-Пб. – 176с.
366107
  Потапов Владимир Джип - это свобода : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 248-249 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
366108
  Араслы Э.Г. Джирджи Зейдан и арабский исторический роман / Э.Г. Араслы. – Москва, 1967. – 80с.
366109
  Гутер Р.С. Джироламо Кардано / Р.С. Гутер, Ю.Л. Полунов. – М., 1980. – 192с.
366110
  Гутер Р.С. Джироламо Кардано / Р.С. Гутер, Ю.Л. Полунов. – Москва : Знание, 1980. – 192с.
366111
  Виллари Пасквале Джироламо Савонарола и его время : [В 2-х т.] / Пасквале Виллари ; Пер. с итал. Н. Бережкова; Ред. и [авт. предисл.] А.Л. Волынский. – [Санкт-Петербург] : Изд. Грядущий день
Т. 1. – 1913. – [2], V, 389 с. : ил., портр.
366112
  Виллари Пасквале Джироламо Савонарола и его время : [В 2-х т.] / Пасквале Виллари ; Пер. с итал. Н. Бережкова; Ред. и [авт. предисл.] А.Л. Волынский. – [Санкт-Петербург] : Изд. Грядущий день
Т. 2. – 1913. – [2], VI, 487 с. : ил.
366113
  Заблудовский П.Е. Джироламо Фракасторо / П.Е. Заблудовский. – Москва, 1954. – 6с. – Отд. оттиск
366114
  Соболь С.Л. Джироламо Фракасторо и изобретение оптических инструментов / С.Л. Соболь. – Москва, 1954. – 249 с.
366115
  Ахметшин Энвер Джихад- прилагай усилие! : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 146 : Іл.
366116
  Заболотна Н.А. Джихад як концепт ісламської віри // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11


  Стаття присвячена аналізу поняття "джихад", як важливої концептуальної час- тини ісламу. Статья посвящена анализу понятия "джихад", как важной концептуальной части ислама. The article is devoted the analysis of concept "dzhikhad", as important ...
366117
  Абу Алруб Емад Мустафа Джихад як складова концептів війни і миру в ісламі : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Абу Алруб Емад Мустафа.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
366118
  Абу Алруб Емад Мустафа Джихад як складова релігійних концептів війни і миру в ісламі : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Абу Алруб Емад Мустафа ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 178л. – Бібліогр. : 153-178
366119
  Демченко А.В. Джихадистские организации, поддерживающие "Аль-Каиду": новые игроки в Палестине // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 135-152. – (Международные отношения и мировая политика ; № 3). – ISSN 0201-7385,2076
366120
  Яшлавская А. Джихадисты из Европы на Ближнем Востоке: скрытая и явная угроза // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – № 10. – С. 18-29. – ISSN 0131-2227


  Проблема “иностранных бойцов” из стран Европы, отправляющихся воевать на стороне радикально-джихадистских группировок в страны Ближнего Востока (прежде всего, Сирию и Ирак) приобретает все большую актуальность в свете обеспокоенности той опасностью, ...
366121
  Сінклер У. Джіммі Гіггінз : вистава на 5 дій за У. Сінклером / У. Сінклер; текст інсценування Леся Курбаса ; текст записав і потр. поясн. додав лаборант постан. В. Василько-Миляїв. – Харків : Головполітосвіта, вид. "Шлях освіти" при Наркомосвіти УСРГ, 1924. – 100 с. – Прим. дефектний, без обкл.
366122
  Сінклер Е. Джіммі Гіггінз / Е. Сінклер. – Х-К., 1933. – 400с.
366123
  Ділов Л. Джіммі з того світу / Л. Ділов. – Київ, 1962. – 267с.
366124
  Родарі Д. Джіп в телевізорі: оповідання. / Д. Родарі. – К., 1981. – 46с.
366125
   джлакапдбо
366126
  Васильев Г.В. Джнни едет в Миссисипи / Г.В. Васильев. – Москва, 1968. – 112с.
366127
  Пишнограева Л. Джо Дассен: недопетая песня // Секретные материалы ХХ века : Київ, 2001
366128
  Синявер Л.С. Джоаккино Россини : жизнь и творчество / Л.С. Синявер. – Москва : Музыка, 1964. – 191 с.
366129
   Джоаккино Россини. – Ленинград : Музыка, 1968. – 232 с.
366130
  Винниченко Т. Джоаккино Россини: немного мастерства, немного сердца // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 11(87). – С. 106-123. – ISSN 1819-6268
366131
   Джоан Кетлінг Ролінг // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 4. – С. 3 обкл.
366132
  Слепузин Ю.Г. Джоанна Аларика : повесть / Ю.Г. Слепузин. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 310с.
366133
  Дьяков Л.А. Джовани-Баттиста Пиранези / Л.А. Дьяков. – М, 1980. – 118с.
366134
   Джовани Баттиста Пиранези. 1720-1778. Каталог выставки офортов.. – Л., 1959. – 40с.
366135
  Шаховский Б.М. Джованни / Б.М. Шаховский. – М, 1983. – 119с.
366136
   Джованни Боккаччо. Библиографический указатель.. – М., 1961. – 74с.
366137
   Джованни Верга. – М., 1966. – 80с.
366138
  Кирхенштебне А. Джованни Верга и литература Италии. К 125-летию со дня рождения. / А. Кирхенштебне. – Рига, 1965. – 70 с.
366139
  Белардинелли С. Джованни Джентиле и христианство // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 5. – С.94-102. – ISSN 0042-8744
366140
  Зорівчак Р. Джованні Броджі-Беркофф - Doctor Honoris Causa Університету // Каменяр : інформаційно-аналітичний часопис Львів.нац.ун-ту. імені Івана Франка. – Львів, 2013. – № 9


  Присвоєння високого наукового ступеня почесного доктора Львівського національного університету імені Івана Франка - Doctor Honoris Causa - вшановання професора Міланського університету Джіованні Броджі Беркофф - однієї з найвидатніших європейських ...
366141
  Иржак Л.И. Джозеф Баркрофт, 1872 - 1947 / Л.И. Иржак. – М, 1983. – 151с.
366142
  Цверава Г.К. Джозеф Генри. 1797-1878 / Г.К. Цверава. – Ленинград : Наука, 1983. – 184с.
366143
  Миронова В.М. Джозеф Джефферсон / В.М. Миронова. – Л., 1982. – 134с.
366144
  Харпер Ф. Джозеф Каппер / Ф. Харпер. – Москва, 1966. – 199 с.
366145
  Урнов Д.М. Джозеф Конрад / Д.М. Урнов. – Москва, 1977. – 127с.
366146
  Скавронський Павло Джозеф Конрад про географію та географічні дослідження (До 150-річчя з дня народження видатного англійського письменника, мореплавця) : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 44-48 : Фото. – Бібліогр. 10 назв
366147
   Джозеф Мэллорд Тернер. Выставка призведений к 200-летию со дня рождения. – Ленинград, 1975. – 55с.
366148
  Кіктенко В.О. Джозеф Нідем про філософію раннього конфуціанства // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 54-60. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
366149
  Худокормов А. Джозеф Стиглиц - лидер "информационной экономики" и "нового кейсианства" // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2008. – № 3/4. – С. 45-67. – ISSN 0130-9757
366150
  Кертман Л.Е. Джозеф Чемберлен и сыновья / Л.Е. Кертман. – Москва : Мысль, 1990. – 541с. – ISBN 5-244-00417-4
366151
  Іванюта О.М. Джозефсонівська генерація НВЧ у ланцюжку високотемпературних джозефсонівських контактів / О.М. Іванюта, В.М. Ракша, О.В. Святченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 331-334. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута можливість використання ланцюжка джозефсонівських контактів, створених за допомогою бікристалічної границі та інтегрованих у РПХ, для отримання джозефсонівської генерації у восьмиміліметровому діапазоні довжин хвиль. Отримане джозефсонівське ...
366152
  Винниченко Т. Джой Адамсон: Львиная доля // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2017. – № 3 (103). – С. 44-63. – ISSN 1819-6268


  Джой Адамсон (нім. Joy Adamson; уродженка Фрідеріке Вікторія Геснер; Friederike Victoria Gessner; 1910, Опава — †1980) — австрійська письменниця, натуралістка, художниця.
366153
  Корнуэлл Нил Джойс и Россия = James Joyce and the russians / Корнуэлл Нил; Пер. с англ. О.Н. Сажиной; Ред.А.А.Аствацатуров. – Санкт-Петербург : Академический проект, 1998. – 192с. – (Современная западная русистика). – ISBN 5-7331-0124-5
366154
  Габор В. Джойсоніана Дарії Віконської. // Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 159-174
366155
  Гужва В. Джокер : проза: роман / закінчення. Початок у № 2, 2012 // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 37-63. – ISSN 0208-0710
366156
  Жабинская А. Джолли и её друзья / А. Жабинская. – Москва, 1968. – 80 с.
366157
  Ілліна Ю.В. Джоломія / Ю.В. Ілліна. – К., 1987. – 91с.
366158
  Кротков Ю. Джон - солдат мира / Ю. Кротков. – М, 1952. – 99с.
366159
  Лондон Д. Джон - Ячменное зерно / Д. Лондон. – Иркутск, 1987. – 249с.
366160
  Лондон Д. Джон - Ячменное зерно: [Повесть]; Смирительная рубашка: [Роман]; Алая чума [Повесть] / Джек Лондон. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1988. – 493 [2] с. : илл. – ISBN 5-7644-0194
366161
  Слісаренко І. Джон (Іван) Дем"янюк. In memoriam. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 березня (№ 51/52)
366162
  Апдайк Д. Джон Апдайк. Филип Рот / Д. Апдайк, Ф. Рот. – Москва, 1991. – 447с.
366163
  Приходько Д. Джон Апдайк: Изображая себя // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 10 (86). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268
366164
  Киреева Н. Джон Барт и Томас Пинчон: культовый автор и/или классик? // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 2. – С. 255-285. – ISSN 0042-8795
366165
  Павлова Т.А. Джон Беллерс и английская социально-экономическая мысль второй половины XVII в. / Т.А. Павлова. – М., 1979. – 246с.
366166
  Эрлих Л. Джон Браун / Л. Эрлих. – М, 1940. – 333с.
366167
  Дюбуа Б У.Э. Джон Браун / Б У.Э. Дюбуа. – М, 1960. – 495с.
366168
  Кальма Н. Джон Броун / Н. Кальма. – Москва : Молодая гвардия, 1940. – 238 с.
366169
  Фельдман Г.Э. Джон Бэрдон Сандерсон Холдейн. 1892-1964 / Г.Э. Фельдман. – Москва : Наука, 1976. – 215 с.
366170
  Никонова Т.Ф. Джон Валлис как создатель первого курса "Алгебры" (1685 года) на историко-генетичеаких началах и применение историко-генетического метода в современном преподавании математики в школе : Автореф... канд. пед.наук: / Никонова Т. Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 17л.
366171
  Ибсен Г. Джон Габриэль Боркман / Г. Ибсен. – Москва. – 94 с.
366172
  Чобанюк М.М. Джон Гарднер: нравственная литература и критика // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 483-487. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
366173
  Шиманська О. Джон Гелбрейт - видатний теоретик нового індумтріального суспільства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 170-177. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
366174
  Дьяконова Н.Я. Джон Голсуорси / Н.Я. Дьяконова. – М-Л, 1960. – 132с.
366175
  Воропанова М.И. Джон Голсуорси / М.И. Воропанова. – Красноярск, 1968. – 551с.
366176
  Тугушева М.П. Джон Голсуорси : жизнь и творчество / М.П. Тугушева. – Москва : Наука, 1973. – 176 с.
366177
  Дюпре К. Джон Голсуорси / К. Дюпре. – М., 1986. – 310,2с.
366178
   Джон Голсуорси.. – Москва, 1957. – 11с.
366179
   Джон Голсуорси.. – Москва, 1958. – 60с.
366180
  Макдермотт А. Джон Голсуорси: Скандал в благородном семействе // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 6. – С. 150-164. – ISSN 1726-6084
366181
  Старцев А.И. Джон Дос Пассос. / А.И. Старцев. – М., 1934. – 152с.
366182
  Решетов В.Г. Джон Драйден и становление английской литературной критики XVI-XXVII веков / В.Г. Решетов. – Иркутск, 1989. – 245 с.
366183
  Григоренко О.Г. Джон Кейдж і музична культура США ХХ століття : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Григоренко О.Г. ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
366184
  Клюев О. Джон Кейдж: Исследуя тишину // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 12. – С. 41-49


  Джон Кейдж (1912-1992) - американський композитор і теоретик музики, що зробив колосальний вплив на розвиток музичної культури 20-го ст., пов"язане з використанням "випадкових" елементів (алеаторика).
366185
  Сергунин А.А. Джон Кеннеди и спецслужбы США // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 12 (620). – С. 35-40. – ISSN 0321-0626
366186
  Галаджій О. Джон Керрі про політику США у Східній Азії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 389-392. – ISBN 978-966-171-793-9
366187
   Джон Китс.. – М., 1971. – 28с.
366188
  Шкаруба Л.М. Джон Кітс: співець поезії землі / Л.М. Шкаруба, І.О. Ткач // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 9. – С. 47-54
366189
  Шкаруба Л.М. Джон Кітс: співець поезії землі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 12 (179). – С. 2-9
366190
  Орлова М.А. Джон Констебль. 1776-1837 / М.А. Орлова. – М-Л, 1946. – 32с.
366191
   Джон Куфуор // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.25. – ISSN 0234-1670
366192
  Каменюк Михайло Джон Леннон і Альошкін // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 80. – ISSN 0130-5212
366193
  Дубинянская Я. Джон Леннон: All you need! // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 12 (64). – С. 6-25. – ISSN 1819-6268
366194
  Горн Э. Джон Ло : Опыт исследования по истории финансов : с портр. Джона Ло / Горн ; Пер. с нем. И. Шипова, с предисл. Н.Х. Бунге. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1895. – XXX, 371 с., 1 л. портр.
366195
  Рахман Д. Джон Локк / Д. Рахман, 1924. – 182с.
366196
  Заиченко Г.А. Джон Локк / Г.А. Заиченко. – Москва : Мысль, 1973. – 206с. – (Мыслители прошлого)
366197
  Заиченко Г.А. Джон Локк / Г.А. Заиченко. – 2-е изд., дораб. – М., 1988. – 207с.
366198
  Чамеев А.А. Джон Мильтон и его поэма "Потерянный рай" / А.А. Чамеев. – Л, 1986. – 126с.
366199
  Легка О. Джон Мільтон та Іван Франко: генії на роздоріжжі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 298-303. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто особистісні і творчі паралелі британського та українського літературних геніїв, Джона Мільтона та Івана Франка
366200
  Гутер Р.С. Джон Непер / Р.С. Гутер. – Москва, 1976. – 63с.
366201
  Гутер Р.С. Джон Непер, 1550-1617 / Р.С. Гутер, Ю.Л. Полунов. – М., 1980. – 224с.
366202
  Дубинянский М. Джон Пирпонт Морган: властелин денег // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 7 (71). – С. 66-85. – ISSN 1819-6268
366203
  Ховит Т. Джон Рид -- очевидец революции / Т. Ховит. – Москва, 1977. – 160 с.
366204
  Федорова Н.Н. Джон Рид - читатель. / Н.Н. Федорова. – М., 1983. – 24с.
366205
  Иващенко А.Ф. Джон Рид / А.Ф. Иващенко. – Москва, 1958. – 32с.
366206
  Гладков Т.К. Джон Рид / Т.К. Гладков. – 2-е изд. испр. и доп. – М., 1962. – 288с.
366207
  Крамов И.Н. Джон Рид / И.Н. Крамов. – М., 1962. – 131с.
366208
  Гладков Т.К. Джон Рид / Т.К. Гладков. – 2-е изд. испр. и доп. – М., 1966. – 240с.
366209
   Джон Рид. – М., 1970. – 22с.
366210
   Джон Рид : Библиогр. указ. – Москва : Книга, 1978. – 91с.
366211
  Ажгибкова Т.Н. Джон Рид / Т.Н. Ажгибкова, Н.Н. Федорова. – Москва, 1981. – 199с.
366212
   Джон Рид : К 100-летию со дня рождения: Рекоменд. указ. лит. – Москва, 1987. – 24с.
366213
  Краснов И.М. Джон Рид / И.М. Краснов. – М., 1987. – 302с.
366214
  Гиленсон Б.А. Джон Рид у истоков социалистического реализма в литературе США / Б.А. Гиленсон. – М., 1987. – 111с.
366215
  Панкова Л.Г. Джон Рід. / Л.Г. Панкова. – К., 1977. – 108с.
366216
  Артемьев Максим Джон Рокфеллер. Второе рождение Рокфеллеров // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 104-109 : фото
366217
  Краевский А. Джон Рокфеллер: акула капитализма // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 4 (32). – С. 6-24. – ISSN 1819-6268
366218
  Краевский А. Джон Рокфеллер: акула капитализма // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 6 (82). – С. 106-123. – ISSN 1819-6268
366219
  Шекет Ю. Джон Рональд Руэл Толкин: живой миф // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 3 (79). – С. 32-47. – ISSN 1819-6268
366220
  Кривуц Ю.Н. Джон С. Миль и его теория интернациональных стоимостей, или международной ценности // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 30-35. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 3 ; т. 1 : Економічні науки). – ISSN 2310-9513
366221
  Белянин М.Н. Джон Серл и "трудная проблема сознания" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 38-51. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
366222
  Карелин В Джон Серл.Человек, который продолжает мечтать // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2008. – № 3. – С. 44-49. – ISSN 1818-2968
366223
  Глотов О.Л. Джон Стейбек в оцінці російського пострадянського літературознавства / О.Л. Глотов, Н.П. Колесникова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 2 : Нобелівські лауреати. – С. 16-18
366224
  Федоров А.А. Джон Стейнбек / А.А. Федоров. – М., 1965. – 87с.
366225
  Батурин С.С. Джон Стейнбек и традиции американской литературы / С.С. Батурин. – М, 1984. – 351с.
366226
  Малаков Д. Джон Стейнбек у Києві 1947 року // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 22-28 жовтня (№ 42). – С. 12-13
366227
  Панич О. Джон Стюарт Міл і традиція аналітичної філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 3 : Аналітична філософія: метод, традиція, проблематика. – С. 28-46. – ISSN 0235-7941
366228
  Мееровский Б.В. Джон Толанд / Б.В. Мееровский. – Москва : Мысль, 1979. – 190 с. – (Мыслители прошлого)
366229
  Николаев А.А. Джон Фильд (1782-1837) / А.А. Николаев. – Москва : Музгиз, 1960. – 184 с.
366230
  Данилов Ю.А. Джон фон Нейман / Ю.А. Данилов. – М, 1981. – 62с.
366231
  Данилов Ю.А. Джон фон Нейман / Ю.А. Данилов. – 2-е изд., доп. – М, 1990. – 44с.
366232
  Усачев И.Г. Джон Фостер Даллес / И.Г. Усачев. – Москва, 1990. – 302с.
366233
  Давыдов Ю.В. Джон Франклин / Ю.В. Давыдов. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1974. – 61с. – (Замечательные географы-путешественники)
366234
  Белов К.П. Джон Хасбрук Ван Флек // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 131-133. – ISBN 5-12-000444-X
366235
  Богданова Т.Г. Джон Хей та американо-англійські відносини в Китаї (1897-1900) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Богданова Т.Г. ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 4 назви
366236
  Цалюк Е.В. Джонатан Свифт -- обличитель господствующих классов Англии : Автореф... канд. филол.наук: / Цалюк Е. В.; КГУ. – Киев, 1952. – 16л.
366237
  Муравьев В.С. Джонатан Свифт / В.С. Муравьев. – М., 1968. – 304с.
366238
  Ингер А. Джонатан Свифт. "Путешествия Гулливера" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 9 (411). – С. 42-45
366239
   Джонатан Свифт. 1667-1745.. – М., 1970. – 32с.
366240
  Нерсесова М.А. Джонатан Свифт. К трехсотлетию со дня рождения. / М.А. Нерсесова. – М., 1967. – 32с.
366241
  Петухова О. Джонатан Свифт: достойнейший из мизантропов // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 8 (84). – С. 106-122. – ISSN 1819-6268
366242
  Боронь О.В. Джонатан Свіфт у художньому світі Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 99-104


  У статті йдеться про вірогідність обізнаності Тараса Шевченка із "Мандрами Гуллівера" Джонатана Свіфта, окреслено кілька типологічних паралелей між згаданим романом і повістями Шевченка "Музыкант", "Несчастный", "Близнецы", "Прогулка с удовольствием и ...
366243
  Кропотова Н.В. Джонки и меджума в тюркской культуре: литература или фольклор // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 1. – С. 43-47. – ISSN 1608-0599
366244
  Зенкбейль Г. Джонни Бахман возвращается домой / Г. Зенкбейль. – М., 1980. – 318с.
366245
  Трамбо Д. Джонни получил винтовку. / Д. Трамбо. – М, 1989. – 268с.
366246
  Форбс Э. Джонни Тремейн / Э. Форбс. – М, 1961. – 270с.
366247
  Трамбо Д. Джонні отримав гвинтівку / Д. Трамбо. – К, 1987. – 150с.
366248
  Пасынков Л. Джоомарт Боконбаев. / Л. Пасынков. – Л., 1947. – 3-8с.
366249
  Тэппер Т. Джоргенсен. / Т. Тэппер. – Л, 1927. – 164с.
366250
  Михайлюта О. Джордано Бруно - Микола Руденко: історичні аналогії протесту // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 77-80. – ISSN 1819-7329
366251
  Штекли А.Э. Джордано Бруно / А.Э. Штекли. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 384 с. – (ЖЗЛ)
366252
  Окулевич О. Джордано Бруно / О. Окулевич. – Л.М., 1965. – 84с.
366253
  Горфункель А.Х. Джордано Бруно / А.Х. Горфункель. – Москва, 1965. – 206с.
366254
  Горфункель А.Х. Джордано Бруно / А.Х. Горфункель. – Москва : Мысль, 1973. – 175с. – (Мыслители прошлого)
366255
  Кузнецов Б.Г. Джордано Бруно и генезис классической науки / Б.Г. Кузнецов. – Москва, 1970. – 212с.
366256
  Щеглов В.П. Джордано Бруно и его космология. / В.П. Щеглов. – Ташкент, 1956. – 32с.
366257
  Пузий В. Джордано Бруно: неугомонный и непокорный // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 5 (45). – С. 31-50. – ISSN 1819-6268
366258
  Кургинян М.С. Джордж Байрон / М.С. Кургинян. – М., 1958. – 216с.
366259
  Мельник О.В. Джордж Байрон у творчій рецепції Миколи Маркевича // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 313-319. – ISBN 978-966-188-008-4
366260
  Беседин А.П. Джордж Беркли как философ Просвещения // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 5. – С. 24-34. – ISSN 0235-1188
366261
  Ромм А.С. Джордж Бернард Шоу. 1856-1950 / А.С. Ромм. – Л.М., 1965. – 250с.
366262
  Войтко А. Джордж Богдан Кістяковський і проект "Манхеттен" / А. Войтко, З. Стахів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 15 серпня (№ 28/29). – С. 10


  70 років тому світ зробив перший крок у незвідане й небезпечне... Наступний сезон телесеріалу "Манхеттен" ось-ось вийде на екрани США. Це - художня розповідь про життя вчених та їхніх родин, яких у 40-ві рр. 20 ст. зібрали в лабораторії містечка ...
366263
  Караганова И.О. Джордж Буш: политическая биография // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1989. – № 1 (69) : Проработка крупных внешнеполитических решений. Американские специалисты о перспективах переговоров по ограничению вооружений. Смена администрации в США. Итоги парламентских выборов в Канаде. Советский фактор в американо-западногерманских отношениях.. – С. 97-106
366264
   Джордж Вашингтон // Історія України. – Київ, 2012. – лютий (№ 7) : Всесвітня історія (№ 2)


  До 280-річчя з дня народження.
366265
  Юзефович И.С. Джордж Вашингтон и борьба за независимость Америки / И.С. Юзефович. – Москва : Учпедгиз, 1941. – 138 с.
366266
  Дубинянский М. Джордж Вашингтон: первый среди равных // Личности. – Киев, 2010. – № 2 (24). – С. 4-25. – ISSN 1819-6268
366267
  Григорьев Л. Джордж Гершвин / Л. Григорьев, Я. Платек. – Москва : Музгиз, 1956. – 44 с.
366268
  Юэн Дейвид Джордж Гершвин / Юэн Дейвид. – Москва : Музыка, 1989. – 285 с.
366269
  Волынский Э.И. Джордж Гершвин (1898-1937) / Э.И. Волынский. – Изд.2-е. – Ленинград : Музыка, 1988. – 79 с.
366270
  Дубашинский И.А. Джордж Гордон Байрон : книга для учащихся / И.А. Дубашинский. – Москва : Просвещение, 1985. – 144 с.
366271
  Дубинянская Я. Джордж Гордон Байрон: в гарольдовом плаще // Личности. – Киев, 2010. – № 3 (25). – С. 69-89. – ISSN 1819-6268
366272
  Пасецкий В.М. Джордж де-Лонг / В.М. Пасецкий. – М., 1957. – 45с.
366273
  Бугров В.А. Джордж Едвард Мур і аналітична філософія XX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 8-9. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Розглядається взаємозв"язок філософії Дж.Е. Мура з сучасною аналітичною філософією.
366274
   Джордж Истман. Человек, научивший мир фотографировать // Hi -Tech PRO : Украина: компьютеры и коммуникации / ООО Издательский дом Софт-Пресс. – Киев, 2007. – № 10. – С. 123-125. – ISSN 1810-6625
366275
   Джордж Келлі (George Ale[ander Kelly) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 190-206. – ISBN 978-966-518-287-0
366276
  Меламед Е.И. Джордж Кеннан против царизма / Е.И. Меламед. – М, 1981. – 127с.
366277
  Серова В.Н. Джордж Липпард и американский романтизм. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Серова В.Н.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1975. – 19л.
366278
  Суслопарова Е.А. Джордж Лэнсбери (1859-1940). Страницы политической биографии лидера британских лейбористов // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 2. – С. 179-197. – ISSN 0130-3864
366279
  Підлуцький О. Джордж Маршалл - реставратор Європи : постаті XX століття // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 19-25 січня (№ 2). – С. 11


  Джордж Кетлет Маршалл-молодший (1880-1959) - американський політичний та військовий діяч, генерал армії США (1944), начальник штабу Армії США (1939–1945), державний секретар (1947–1949) і міністр оборони США (1950–1951), ініціатор плану Маршалла, ...
366280
  Підлуцький О. Джордж Маршалл: реставратор Європи // Лідери : монографія / О.Г. Підлуцький. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 43-59. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня. Україна"). – ISBN 978-966-622-651-1
366281
  Кроль А.Е. Джордж Морланд / А.Е. Кроль. – Л, 1963. – 19с.
366282
  Ромм А.С. Джордж Ноэл Гордон Байрон. 1788-1824 / А.С. Ромм. – Л.М., 1961. – 139с.
366283
  Чекотовський Е.В. Джордж Одні Юл: життя та внесок у розвиток статистичної науки / Е.В. Чекотовський, М.Ю. Потапова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 78-82. – Бібліогр.: 18 назв
366284
  Дубинянский М. Джордж Оруэлл: битва со старшим братом // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 12 (40). – С. 46-63. – ISSN 1819-6268
366285
  Ковальчук В. Джордж Стіглер як економіст-проповідник / В. Ковальчук, М. Фаріон // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 118-122. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
366286
  Оборський О.П. Джордж Уокер Буш:аналіз політичного стилю чинного президента США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 240-246
366287
  Вулф В. Джордж Элиот // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 4. – С. 228-243. – ISSN 0042-8795
366288
  Бутакова Е. Джордж Элиот: жить в радости // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 5 (57). – С. 86-101. – ISSN 1819-6268
366289
  Ямпольский И.М. Джордже Энеску / И.М. Ямпольский. – Москва : Музгиз, 1956. – 40 с.
366290
   Джордже Энеску. – Бухарест, 1961. – 106 с.
366291
  Котляров Б.Я. Джордже Энеску / Б.Я. Котляров. – Москва : Музыка, 1965. – 132 с.
366292
  Уэй М. Джорджия и магнат = Georgia and the tycoon : роман / Маргарет Уэй ; пер. с англ. [Е. Прусаковой]. – Москва : Радуга, 1998. – 187, [2] с. – Диплом XI ММКЯ "Самая читаемая серия 1998". – (Harlequin ) ( Любовный роман ; 240). – ISBN 5-05-004718-8
366293
   Джорджо де Кирико // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 107 : Джорджо Де Кирико. – С. 3-31.
366294
   Джорджо де Кирико // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 106 : Сюрреализм. – С. 8-16.
366295
  Фомичева Т.Д. Джорджоне-Юдифь / Т.Д. Фомичева. – Л, 1959. – 15с.
366296
  Белоусова Н.А. Джорджоне : очерки о творчестве / Н.А. Белоусова. – М, 1982. – 207с.
366297
   Джорджоне. Спящая Венера. – Москва, 1955. – 8с.
366298
  Быховский Б.Э. Джорж Беркли / Б.Э. Быховский. – Москва : Мысль, 1970. – 220 с. – (Мыслители прошлого)
366299
  Сорос Джордж Джорж Сорос про глобалізацію = On globalization / Сорос Джордж; Пер. з англ. А.Фролкін. – Київ : Основи, 2002. – 173с. – ISBN 966-500-222-8
366300
  Голсуорси Д. Джослин. Патриций : романы : рассказы / Джон Голсуорси. – Москва : Политиздат, 1991. – 446, [2]с. – ISBN 5-250-01779-7
366301
  Мелентьева Е.А. Джотто-флорентинец / Е.А. Мелентьева. – Л, 1973. – 240с.
366302
  Вегвари Л. Джотто / Л. Вегвари. – Будапешт, 1962. – 43с.
366303
  Опимах И. Джотто и Франциск Ассизский // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 6. – С. 65-74
366304
  Рибалкін С.В. Джоха, арабський прототип Ходжі Насреддіна // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 473-478


  У статті подано аналіз витоків сюжетів про Насреддіна - відомого на Близькому Сході персонажа, історії про якого поширилися і до інших країн світу. Висунуто тезу, що прообразом для відомого за турецькими перекладами українському читачеві Ходжі ...
366305
  Денисова Т.А. Джохорская историография: традиции, задачи и методы их решения // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 154-165. – ISSN 0042-8779
366306
  Кроль А.Е. Джошуа Рейнольдс / А.Е. Кроль. – Л, 1959. – 16с.
366307
  Токарский Н.М. Джрвеж. 2. Вохджаберд : результаты работ Джрвежской арх. экспедиции 1958-1962 гг. / Токарский Н.М. // Археологические раскопки в Армении : результаты работ Джрвежской археологической экспедиции 1958-1962 гг. / Токарский Н.М. ; АН АрмССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1964. – № 11 : Джрвеж. 2. Вохджаберд. – С. 1-114
366308
   Джуварлы Ч.М. (энергетик) : Библиография. – Баку : Элм, 1985. – 114с.
366309
  Прошин С.М. Джугара / С.М. Прошин. – Минск, 1964. – 149с.
366310
  Ахматов П. Джуги : проза: сценарий // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2011. – № 2. – С. 91-122. – ISSN 0130-6405
366311
  Гарди Т. Джуд Незаметный / Т. Гарди. – Москва : Художественная литература, 1973. – 416 с.
366312
  Федоров Геннадій Джузеппе Беллі. Хто він? // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 150-151. – ISSN 0320-8370
366313
  Соловцова Л.А. Джузеппе Верди / Л.А. Соловцова. – М.-Л., 1950. – 128с.
366314
  Соловцова Л.А. Джузеппе Верди / Л.А. Соловцова. – М., 1954. – 40с.
366315
  Соловцова Л.А. Джузеппе Верди / Л.А. Соловцова. – М., 1957. – 375с.
366316
  Соловцова Л.А. Джузеппе Верди / Л.А. Соловцова. – М., 1963. – 207с.
366317
   Джузеппе Верди. – М., 1963. – 23с.
366318
  Соловцова Л.А. Джузеппе Верди / Л.А. Соловцова. – 2-е изд., расшир. и пересмотр. – М., 1966. – 675с.
366319
  Соловцова Л.А. Джузеппе Верди / Л.А. Соловцова. – Москва : Музыка, 1969. – 212 с.
366320
  Нюрнберг М.В. Джузеппе Верди. 1813-1901 : краткий очерк жизни и творчества / М.В. Нюрнберг. – Ленинград : Музгиз, 1960. – 126 с.
366321
  Нюрнберг М. Джузеппе Верди. 1813-1901 : краткий очерк жизни и творчества / М. Нюрнберг. – 2е изд. – Ленинград : Музыка, 1968. – 133 с.
366322
  Долганова И. Джузеппе Верди: сила судьбы // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 12 (40). – С. 65-77. – ISSN 1819-6268


  Джузеппе Фортунино Франческо Верди (1813-1901) - выдающийся итал. композитор, творчество которого является одним из крупнейших достижений мирового оперного искусства и кульминацией развития итальянской оперы XIX в.
366323
  Невлер В.Е. Джузеппе Гарибальди / В.Е. Невлер. – Москва, 1937. – 148с.
366324
  Шапировский З. Джузеппе Гарибальди / З. Шапировский. – М., 1938. – 112с.
366325
  Лурье А.Я. Джузеппе Гарибальди. / А.Я. Лурье. – М., 1939. – 104с.
366326
  Невлер В.Е. Джузеппе Гарибальди. / В.Е. Невлер. – М., 1957. – 87с.
366327
  Невлер В.Е. Джузеппе Гарибальди. / В.Е. Невлер. – 2-е изд., доп. – М., 1961. – 126с.
366328
  Дмитренко В. Джузеппе Гарибальди: жизнь ради цели // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 1 (77). – С. 84-101. – ISSN 1819-6268
366329
  Юровський Ю. Джузеппе Гарібальді. / Ю. Юровський. – К., 1919. – 32с.
366330
  Кацев И. Джузеппе Де Сантис. / И. Кацев. – М., 1965. – 256с.
366331
  Ди Витторио Анита Джузеппе ди Витторио, каким я его знала / Ди Витторио Анита. – М., 1967. – 319с.
366332
  Шевлякова Д.А. Джузеппе Мадзини о Данте (К вопросу о национально-прецедентних именах) // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 4. – С. 27-36. – ISSN 0130-9730
366333
  Варварцев М.М. Джузеппе Мадзіні, мадзінізм і Україна : Монографія / Микола Варварцев; Італійський ін-т культури в Україні; НАНУ; Ін-т історії України. – Київ : Пульсари, 2005. – 304с. : іл. – Парал. тит. арк., анот., зміст італ. мовою. – ISBN 966-8767-29-2
366334
  Либман М.Я. Джузеппе Мария Креспи / М.Я. Либман. – М., 1967. – 53с.
366335
  Гинзбург Л.С. Джузеппе Тартини / Л.С. Гинзбург. – Москва : Музика, 1969. – 232 с. : 9 л. ил. : ил., нот. ил.
366336
  Огнєва О.Д. Джузеппе Туччі - італійський кореспондент Федора Щербатського // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 167-171. – ISSN 1608-0599
366337
  Амичис Э. де Джулио / Э. де Амичис. – Свердловск, 1957. – 62 с.
366338
  Чепалов Олександр Джулія Теймор : у театрі виникає ілюзія, що життя створює людина // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (82). – С. 30-32. – ISSN 1562-3238
366339
  Барановская Е.К. Джульетты 2000 года / Е.К. Барановская. – Л., 1975. – 87с.
366340
  Засєда І.І. Джульєтта з другого поверху / І.І. Засєда. – К, 1966. – 107с.
366341
  Прытков Л.А. Джумабай Уметов / Л.А. Прытков. – Фрунзе, 1976. – 29с.
366342
  Орозалиев С. Джумгальский район Тянь-Шаньской области Киргизской ССР в сельско-хозяйственном отношении. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Орозалиев С.; Моск.гор.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 8 с.
366343
  Орловский Э. Джун ... / Э. Орловский. – Ташкент, 1963. – 72с.
366344
  Бенюх О. Джун и Мервин / О. Бенюх. – М, 1980. – 253с.
366345
  Кузник Б.И. Джуна, Кашпировский и другие / Б.И. Кузник. – Иркутск, 1991. – 347с.
366346
  Чепрунов Б.В. Джунаидхан / Б.В. Чепрунов. – Ташкент, 1936. – 377с.
366347
  Чепрунов Б.В. Джунаидхан / Б.В. Чепрунов. – Ташкент, 1936. – 377с.
366348
  Чепрунов Б.В. Джунаидхан / Б.В. Чепрунов. – М, 1965. – 377с.
366349
  Моисеев В.А. Джунгарское ханство и казаки / В.А. Моисеев. – Алма-Ата, 1991. – 236с.
366350
  Хаткевич Василий Джунгли - не для туристов : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 7. – С. 4-5 : Іл.
366351
  Киплинг Р. Джунгли : в 2 кн. / Редьард Киплинг; Пер. Н. Гиляровской. – Москва : Изд. И.Н. Кнебель ; [Тип. "Земля"]
Кн. 2. – 1915. – 245 с.
366352
  Синклер Э Джунгли / Э Синклер. – Екатеринбург, 1924. – 288 с.
366353
  Синклер Э Джунгли / Э Синклер. – М., 1956. – 352с.
366354
  Аракчеев Ю.С. Джунгли во дворе. / Ю.С. Аракчеев. – Москва, 1981. – 159с.
366355
  Немировский Е.Л. Джунгли книжной Америки / Е.Л. Немировский. – М., 1959. – 87с.
366356
  Кіплінг Р. Джунглі / Р. Кіплінг, 1929. – 203 с.
366357
  Некрасов Андрій Джунглі кам"яні та справжні : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 36-44 : Фото
366358
  Гусева Н.А. Джунковка : путеводитель / Н.А. Гусева. – Донецк : Донбас, 1980. – 64 с.
366359
  Тушкан Г.П. Джура / Г.П. Тушкан. – М., 1948. – 352с.
366360
  Тушкан Г.П. Джура / Г.П. Тушкан, 1949. – 352с.
366361
  Тушкан Г.П. Джура / Г.П. Тушкан. – Москва : Детская литература, 1966. – 615с. – (Библиотека приключений)
366362
  Тушкан Г.П. Джура / Г.П. Тушкан. – Київ : Веселка, 1973. – 550с.
366363
  Тушкан Г.П. Джура / Г.П. Тушкан. – Л., 1990. – 541с.
366364
  Король Н.Э. Джут и освоение его культуры в СССР / Н.Э. Король. – М, 1940. – 64с.
366365
  Коваленко Ю. Джучидські монети та сіверські наслідування з літописного Глухова і його округи // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 128-134. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
366366
  Свиридов Г.И. Джэксон остается в России. Повесть. / Г.И. Свиридов. – М., 1963. – 292с.
366367
  Свиридов Г.И. Джэксон остается в России. Повесть. / Г.И. Свиридов. – М., 1964. – 292с.
366368
  Свиридов Г.И. Джэксон остается в России: романы. / Г.И. Свиридов. – М., 1966. – 559с.
366369
   Джяукштас Сильвестрас. Выставка произведений. Москва. 1983. – Москва, 1983. – 24 с.
366370
  Важа Пшавела Дзаглика Химикаури : Поэма / Важа Пшавела; Пер. с груз. В Серебрякова. – Тбилиси : Заря Востока, 1943. – 21с. – Наст. имя: Разикашвили Лука Павлович. – (Библиотечка грузинской художественной литературы ; Вып. 13)
366371
  Дарсалия В В. Дзадз Дарсалиа. / В В. Дарсалия, . – Сухуми, 1988. – 88с.
366372
  Немирович І.О. Дзвени, бандуро : лірика, гумор, сатира / І.О. Немирович. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 78 с.
366373
  Кабалюк-Тисянська Дзвеніть, співаночки. / Кабалюк-Тисянська. – Ужгород, 1973. – 46с.
366374
  Поліщук В.П. Дзвенять струмочки : нариси і оповідання / В.П. Поліщук. – Ужгород : Закарпатське обласне видавництво, 1958. – 120 с.
366375
   Дзвін. – Київ : Дзвін
1. – 1907. – 272с.


  Зміст: С. Черкасенко Дзвін, вірші. В. Вінниченко. Щаблі життя, п"єса на 4 розділи. С. Черкасенко. Монолог, вірші М. Коцюбинський. В дорозі, оповід. В. Левинський. Національне питання в Австрії і соціял.- демокр. В. Ст. Українська політика. Д. ...
366376
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 1. – 1995
366377
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 1995
366378
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 3. – 1995
366379
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 4. – 1995
366380
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 5. – 1995
366381
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 6. – 1995
366382
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 1995
366383
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 8. – 1995
366384
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 9. – 1995
366385
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 10. – 1995
366386
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 11. – 1995
366387
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 12. – 1995
366388
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 1. – 1996
366389
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 1996
366390
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 3. – 1996
366391
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 4. – 1996
366392
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 5/6. – 1996
366393
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 1996
366394
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 8. – 1996
366395
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 9. – 1996
366396
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 10/12. – 1996
366397
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 1. – 1997
366398
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 1997
366399
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 3. – 1997
366400
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 4. – 1997
366401
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 5. – 1997
366402
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 6. – 1997
366403
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 1997
366404
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 8. – 1997
366405
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 9. – 1997
366406
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 10. – 1997
366407
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 11. – 1997
366408
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 12. – 1997
366409
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 1. – 1998
366410
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 1998
366411
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 3. – 1998
366412
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 4. – 1998
366413
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 5. – 1998
366414
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 6. – 1998
366415
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 1998
366416
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 8. – 1998
366417
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 9. – 1998
366418
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 10. – 1998
366419
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 11. – 1998
366420
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 12. – 1998
366421
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 1. – 1999
366422
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 1999
366423
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 3/4. – 1999
366424
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 5/6. – 1999
366425
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 1999
366426
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 8/9. – 1999
366427
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 10/12. – 1999
366428
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 1. – 2000
366429
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 2000
366430
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 3. – 2000
366431
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 4. – 2000
366432
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 5/6. – 2000
366433
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 2000
366434
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 8. – 2000
366435
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 9. – 2000
366436
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 10. – 2000
366437
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 11/12. – 2000
366438
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів. – ISSN 0868-4790
№ 1. – 2001
366439
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 2001
366440
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3. – 2001
366441
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4. – 2001
366442
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5/6. – 2001
366443
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 2001
366444
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8. – 2001
366445
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9. – 2001
366446
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10. – 2001
366447
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11/12. – 2001
366448
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 1. – 2002
366449
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 2002
366450
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3. – 2002
366451
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4. – 2002
366452
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5/6. – 2002
366453
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 2002
366454
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8. – 2002
366455
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9. – 2002
366456
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10. – 2002
366457
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11/12. – 2002
366458
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 1. – 2003
366459
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 2003
366460
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3. – 2003
366461
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4. – 2003
366462
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5/6. – 2003
366463
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 2003
366464
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8. – 2003
366465
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9. – 2003
366466
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10. – 2003
366467
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11/12. – 2003
366468
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 1. – 2004
366469
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 2004
366470
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3. – 2004
366471
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4. – 2004
366472
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5/6. – 2004
366473
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 2004
366474
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8. – 2004
366475
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9. – 2004
366476
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10. – 2004
366477
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11/12. – 2004
366478
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 1. – 2005
366479
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 2005
366480
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3. – 2005
366481
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4. – 2005
366482
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5/6. – 2005
366483
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 2005
366484
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8. – 2005
366485
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9. – 2005
366486
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10. – 2005
366487
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11. – 2005
366488
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 12. – 2005
366489
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 1. – 2006
366490
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 2006
366491
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3. – 2006
366492
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4. – 2006
366493
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5/6. – 2006
366494
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 2006
366495
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8. – 2006
366496
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9. – 2006
366497
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10. – 2006
366498
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11/12. – 2006
366499
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 1. – 2007
366500
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 2007
366501
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3. – 2007
366502
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4. – 2007
366503
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5/6. – 2007
366504
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 2007
366505
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8. – 2007
366506
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9. – 2007
366507
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10. – 2007
366508
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11/12. – 2007
366509
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 1. – 2008
366510
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2. – 2008
366511
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3. – 2008
366512
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4. – 2008
366513
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5/6. – 2008
366514
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7. – 2008
366515
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8. – 2008
366516
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9. – 2008
366517
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10. – 2008
366518
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11/12. – 2008
366519
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 1 (771). – 2009
366520
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2 (772). – 2009
366521
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3/4 (773/774). – 2009
366522
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5/6 (775/776). – 2009
366523
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7 (777). – 2009
366524
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8 (778). – 2009
366525
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9/10 (779/780). – 2009
366526
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11/12 (781/782). – 2009
366527
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 1/783/. – 2010
366528
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2 /784/. – 2010
366529
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3 (785). – 2010
366530
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4/786/. – 2010
366531
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5/6 (787/788). – 2010
366532
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7 (789). – 2010
366533
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8 (790). – 2010
366534
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9 (791). – 2010
366535
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10 (792). – 2010
366536
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11 (793). – 2010
366537
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 12 (794). – 2010
366538
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2 (796). – 2011
366539
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3 (797). – 2011
366540
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4 (798). – 2011
366541
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5/6 (799/800). – 2011
366542
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7 (801). – 2011
366543
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8 (802). – 2011
366544
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9 (803). – 2011
366545
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10 (804). – 2011
366546
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11/12 (805/806). – 2011
366547
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 1 (807). – 2012
366548
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2 (808). – 2012
366549
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3 (809). – 2012
366550
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4 (810). – 2012
366551
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5/6 (811/812). – 2012
366552
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7 (813). – 2012
366553
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8 (814). – 2012
366554
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9 (815). – 2012
366555
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10 (816). – 2012
366556
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11/12 (817/818). – 2012
366557
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 1 (819). – 2013
366558
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2 (820). – 2013
366559
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3 (821). – 2013
366560
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4 (822). – 2013
366561
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5/6 (823/824). – 2013
366562
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7 (837). – 2013
366563
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8 (838). – 2013
366564
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9 (839). – 2013
366565
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10 (840). – 2013
366566
   Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11/12 (841/842). – 2013
366567
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2 (844), лютий. – 2014
366568
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3 (845), березень. – 2014
366569
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4 (846), квітень. – 2014
366570
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9 (839), вересень. – 2014
366571
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10 (840), жовтень. – 2014
366572
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11/12 (841/842), листопад - грудень. – 2014
366573
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 1 (843). – 2015
366574
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2/3 (844/845). – 2015
366575
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4/5 (846/847). – 2015
366576
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 6 (848), червень. – 2015
366577
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7 (849), липень. – 2015
366578
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8 (849), серпень. – 2015
366579
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9 (851), вересень. – 2015
366580
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10 (852). – 2015
366581
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11 (853). – 2015. – 192 с.
366582
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 12 (854). – 2015. – 192 с.
366583
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 1 (855). – 2016. – 256 с.
366584
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2 (856). – 2016. – 256 с.
366585
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3 (857). – 2016. – 240 с.
366586
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4 (858). – 2016. – 240 с.
366587
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5 (859). – 2016. – 240 с.
366588
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 6 (860). – 2016. – 240 с.
366589
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7 (861). – 2016. – 240 с.
366590
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8 (862). – 2016. – 238 с.
366591
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9/10 (863/864). – 2016. – 328 с.
366592
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред.: Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 11/12 (865/866). – 2016. – 326 с.
366593
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; вид. Ю. Николишин ; голов. ред.: Ю. Коваль [та ін.]. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 1 (867). – 2017. – 320 с.
366594
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; вид. Ю. Николишин ; голов. ред.: Ю. Коваль [та ін.]. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 2 (868). – 2017. – 248 с.
366595
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; вид. Ю. Николишин ; голов. ред.: Ю. Коваль [та ін.]. – Львів, 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 3 (869). – 2017. – 254 с.
366596
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; вид. Ю. Николишин ; голов. ред.: Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів : ТОВ"Література та мистецтво", 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 4 (870). – 2017. – 248 с.
366597
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; вид. Ю. Николишин ; голов. ред.: Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів : ТОВ"Література та мистецтво", 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 5 (871). – 2017. – 248 с.
366598
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів : ТОВ"Література та мистецтво", 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 6 (872), червень 2017. – 2017. – 248 с.
366599
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів : ТОВ"Література та мистецтво", 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 7 (873). – 2017. – 248 с.
366600
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів : ТОВ"Література та мистецтво", 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 8 (874). – 2017. – 248 с.
366601
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів : ТОВ"Література та мистецтво", 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 9 (875). – 2017. – 248 с.
366602
   Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів : ТОВ"Література та мистецтво", 1940-. – ISSN 0868-4790
№ 10 (876). – 2017. – 248 с.
366603
  Яновська Л.О. Дзвін до церкви скликає, та сам у їй не буває : (Лісова квітка) : Комедія на 4 дії / Л. Яновська. – Вид. 2-ге. – Київ : Друкарня 1-ої Київськ. друк. спілки, 1914. – 95 с.
366604
  Яновська Л.О. Дзвін до церкви скликає, та сам у їй не буває : (Лісова квітка) : Комедія на 4 дії / Л. Яновська. – Вид. 4-те. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Т-ва "Кpиниця"], 1918. – 88 VII с. – З прим. № 106353 вилучені с. I- VII
366605
  Прокоф"єв І. Дзвін насіння - голос вічності, або грані поетики Петра Перебийноса // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2015. – № 5/6. – С. 181-186. – ISSN 0208-0710
366606
  Корпанюк М. Дзвін предківської слави : ("Слово про Ігорів похід" в опрацюванні Михайла Максимовича") / М. Корпанюк. – Київ, 2003. – 160 с.
366607
   Дзвін Севастополя. – Севастополь
№ 1-2. – 2001
366608
  Казанцев О.П. Дзвін сонця / Казанцев О.П. – Київ : Веселка, 1988. – 260 с.
366609
  Денисенко Людмила Дзвін, що нагадує про вічне й велике // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 2 (127). – С. 20-22 : Фото
366610
  Січинський В. Дзвіниці і церкви Галицької України XVI - XIX ст. / В. Січинський. – Львів, 1925. – 52 с.
366611
  Бундзяк Дзвінка далина : поезії / Бундзяк, ЮВ. – Ужгород, 1966. – 56 с.
366612
  Голобородько Я. Дзвінка Матіяш & конструкт текстового лото // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6 (606). – С. 82-86. – ISSN 0236-1477
366613
  Чубач Ганна Дзвінка ріка. Лірика / Чубач Ганна. – Київ : Пульсари, 2001. – 224с. – ISBN 966-7671-18-6
366614
  Діденко В.І. Дзвінка фонетика / В.І. Діденко. – Київ, 1984. – 110с.
366615
  Новицька Лариса Дзвінке багатоголосся етнофестивалю : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 61
366616
   Дзвінке джерело: творчість молодих. – Ужгород, 1983. – 184с.
366617
  Фідик І. Дзвінке серце : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 4 (798). – С. 20-23. – ISSN 0868-4790
366618
  Богуцький М.К. Дзвінке слово поета (До 50-річчя з дня народження А.Малишка) / М.К. Богуцький. – Київ, 1962. – 40с.
366619
  Свєтла К. Дзвінкова королева / К. Свєтла. – Львов, 1955. – 172 с.
366620
  Оваденко В.А. Дзвінник : книга долі : (вірші, поеми літа 2003-го) / Віталій Оваденко. – Київ : Слов"янський град ; Київська гуманітарна академія "Український літературний інститут", 2006. – 496 с. – ISBN 966-8525-01-9
366621
  Захарченко В.І. Дзвінок на світанні / В.І. Захарченко. – Дніпропетровськ, 1981. – 240 с.
366622
  Стаут Р. Дзвінок у двері / Р. Стаут. – Київ : Молодь, 1983. – 351с. – В изд. также : Кожному своє / Л. Шаша ; На кого вкаже палець / А. Крісті. – (Зарубіжний детектив)
366623
   Дзвінок. Чтець-декламатор. – К., 1959. – 332с.
366624
   Дзвінок. Чтець-декламатор. – К., 1966. – 354с.
366625
  Лозова Н.Є. Дзвона чи дзвону? або -а (- я) чи -у (- ю) в родовому відмінку : словник-довідник / Н.Є. Лозова, В.Б. Фридрак. – Київ : Наукова думка, 2007. – 168 с. – ISBN 978-966-00-0637-9
366626
  Кіндратюк Б. Дзвонарство на сторінках "Історії української літератури" Михайла Грушевського // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2016. – Число 3 (21). – С. 5-17. – ISSN 2224-0926
366627
  Кіндратюк Б.Д. Дзвонарська культура України : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Кіндратюк Богдан Дмитрович ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – 46 с. – Бібліогр.: 103 назви
366628
   Дзвонарь, 1897
366629
   Дзвони = Campanae : Тримісячник украінськоі християнської літературної творчості. – Рим
Ч. 2 (109). – 1979. – іл. – На обкл.: Дзвони: Літературно-науковий журнал
366630
  Самійленко М.О. Дзвони : поема / М.О. Самійленко. – Київ : Дніпро, 1994. – 30 с.
366631
  Кіндратюк Б. Дзвони в церковному обряді Галицько-Волинської держави // Княжа доба. Історія і культура / НАНУ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича; [відп. ред. Я.Д. Ісаєвич]. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАНУ, 2007. – Вип. 1. – С. 199-210. – ISBN 966-02-3935-1(серія); 966-02-3935-Х(Вип.1)
366632
  Федоряченко І. Дзвони Великої лаврської дзвіниці XVII - XX ст. // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 6 (176). – С. 76-79. – ISSN 0131-2685
366633
  Шовтута О.М. Дзвони врятованого сонця : вибрані вірші / Олександр Шовтута ; [упоряд.: Г. Манів, С.Цушко, А. Диба та ін. ; передм. Диба А.]. – Київ : Задруга, 2010. – 196, [4] с. : іл. – ISBN 978-966-432-077-8


  Зміст: "Я поєднався з сонячним вогнем..." / А. Диба ; Промінний птах ; Ноти снів ; Невидивлене вікно ; У човнику мовчання ; У безвість антисвіту ; В обіймах злив ; Неротрачена вись. У пр. №1707791 напис: Викладачам і студентам ...
366634
  Мінач В. Дзвони звістують день / В. Мінач. – Київ, 1964. – 350с.
366635
   Дзвони зеленої Галактики. – К., 1988. – 317с.
366636
   Дзвони зимою = Dzwony w zimie : Антологія польської поезії. – Київ : Основи, 2000. – 470 с. – Парал. тит. арк. пол. мовою. – ISBN 966-500-510-3
366637
  Кіндратюк Богдан Дзвони і дзвоніння в церковному богослужінні // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії. – Івано-Франківськ, 2007. – № 1 : Теологія. Збірник наукових праць. – С. 238-248
366638
  Гудима А.Д. Дзвони над Россю : поема / А.Д. Гудима. – Київ, 1988. – 91 с.
366639
  Басараб В.С. Дзвони над снігами. Поетична ностальгія / Василь Басараб. – Ужгород : Карпати, 2012. – 166, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-671-336-3
366640
   Дзвони пам"яті : книга про трагедію сіл Київщини, знищ. фашистами у роки війни. – К., 1985. – 206с.
366641
   Дзвони пам"яті: кн. про трагедію міст і сіл Полтавщини, Харківщини, Ворошиловоградщини та Донеччини, сплюндрованих фашистами у роки війни. – К., 1988. – 250с.
366642
   Дзвони пам"яті: Кн. про трагедію сіл Сумщини та Чернігівщини, знищ. фашистами у роки війни. – К., 1986. – 279с.
366643
   Дзвони пам"яті: Кн. про трагедію сіл, знищ. фашистами у роки війни на території Вінниц., Терноп., Хмельниц. обл.. – К., 1990. – 204с.
366644
   Дзвони пам"яті: Книга про трагедію сіл Волині, Житомирщини та Ровенщини, знищених фашистами у роки війни. – К., 1987. – 230с.
366645
  Ткач М.М. Дзвони скляної гори : поезії / М.М. Ткач. – Київ : Український письменник, 1992. – 134 с.
366646
  Кіндратюк Б.Д. Дзвони та дзвіниці у творчості Тараса Шевченка / Богдан Кіндратюк. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2013. – 44 с. : іл. – До 200-річчя народження Тараса Шевченка. – Бібліогр.: с. 34-37 та в підрядк. прим. – (Серія "Дзвонарська культура України" / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Центр дослідж. дзвонарства ; вип. 3 : Дослідження)
366647
  Нагнибіда М.Л. Дзвони Хатині : Поема / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Дніпро, 1979. – 71с. – Рос. та білорус. мовами
366648
  Мозгова Т. Дзвони Чорнобиля : інтегрований урок. 11 клас / Т. Мозгова, Л. Кисленко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 46-49
366649
  Цюпа І.А. Дзвони янтарного літа : роман / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 432 с.
366650
  Грінченко Б.Д. Дзвоник : оповідання / Б. Грінченко. – 3-є вид. – [Харків] : Книоспілка. – 16 с.
366651
  Грінченко Б.Д. Дзвоник : оповідання / Б.Д. Грінченко. – Київ, 1969. – 163 с.
366652
  Хорунжий Ю.М. Дзвонити тричі : оповідання та повість / Ю.М. Хорунжий. – Київ : Молодь, 1971. – 80 с.
366653
  Кондратюк Л.С. Дзвонова духовна музика як особливий вид української культури // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 124-130
366654
  Діденко В.І. Дзвонять конвалії / В.І. Діденко. – Київ, 1972. – 96 с.
366655
  Лисенко Валентина Дзеверін Ігор Олександрович // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 90. – ISSN 0236-1477
366656
  Муха Галина Дзеленці мріють про газ і дороги // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 29-30


  Дзеленецьку сільську раду утворено в листопаді 2003 року. До її складу входить лише одне село - Дзеленці, де мешкають 460 осіб, із них 68 - діти дошкільного та шкільного віку, 103 - молодь, 178 - пенсіонери.
366657
   Дзелень-Бом! : Збірник віршів, пісень і приказок для діточок дошкільного віку, Слухачками - Українками Київського Фребелевського Педагогічного Інститута. – з передмовою С.Ф. Русової. – Київ, 1916. – 128с.
366658
  Бондаренко І. Дзен-буддизм і японська поезія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 42-46. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Автор статті досліджує вплив дзен-буддизму на японську культуру в цілому і на японську класичну поезію зокрема. Особлива увага в статті приділена поетичним жанрам танка і хайку, які, на думку автора, найяскравіше віддзеркалюють філософсько-естетичну ...
366659
   Дзера О.В. // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – C. 227-228. – ISSN 1993-0909


  Виповнилося 70 років від дня народження видатного вченого в галузі цивільного та сімейного права, доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, заслуженого юриста України, лауреата Премії імені ...
366660
   Дзера Олександр Васильович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 48-49. – ISBN 966-7024-23-1
366661
  Короткий В.А. Дзера Олександр Васильович / В.А. Короткий, Р.О. Коротка // Енциклопедія сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 542. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
366662
  Албек Л. Дзерасса : повесть / Л. Албек. – Сталинир : Госиздат Юго-Осетии, 1959. – 176 с.
366663
  Дементьев Г.П. Дзерен джейран сайга / Г.П. Дементьев. – Москва-Ленинград : Коопиздат, 1935. – 44с.
366664
  Леонов Сергей Дзержинский - Троцкий: кто кого? // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 33-38. – ISSN 0235-7089
366665
  Тишков А.В. Дзержинский / А.В. Тишков. – 4-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 384 с.
366666
  Тишков А.В. Дзержинский / А.В. Тишков. – 4-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 384 с.
366667
   Дзержинський Микола Едуардович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 36. – ISBN 966-8352-11-4
366668
  Кузьмин Н.П. Дзержинцы / Н.П. Кузьмин. – Л, 1968. – 232с.
366669
   Дзержинцы: о выпускн. Высш. погран. командн. училища им. Ф.Э. Дзержинского. – Алма-Ата, 1975. – 174с.
366670
  Валаханович А.И. Дзержинщина: прошлое и настоящее / А.И. Валаханович, Н А. Кулагин. – Минск : Наука и техника, 1986. – 199 с.
366671
  Коленська Любов Дзеркала = The mirrors / Коленська Любов. – Hью Йорк- Джерсі Ситі : Свобода, 1981. – 224с.
366672
  Голота Л.В. Дзеркала : лірика / Л.В. Голота. – Київ : Дніпро, 1989. – 158 с.
366673
  Яковенко Н. Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI - початку XVIII століття = Mirrors of identity. Studies in the history of concepts and ideas in Ukraine (16th through the early 18th century) / Наталя Яковенко. – Київ : Laurus, 2012. – 470, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. 2012 р. - Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 431-471. – Бібліогр.: с. 427-430 та в підрядк. прим. – (Серія "Золоті ворота" ; вип. 2). – ISBN 978-966-2449-20-4


  До нової книжки чільного українського історика, професора Києво-Могилянської академії Наталі Яковенко ввійшли вибрані статті про формування ідентичностей, особливості світосприйняття, концепції «правильної» влади і шляхетського обов"язку в ...
366674
  Осадчий В.М. Дзеркала Осені / В.М. Осадчий. – К, 1983. – 96с.
366675
  Калчев К. Дзеркало / К. Калчев. – Київ, 1980. – 248с.
366676
   Дзеркало : драматична поема Лесі Українки "Оргія" і роман Володимира Винниченка "Хочу!". – Київ : Факт, 2002. – 320 с. – (Літературний проект " Текст + контекст " ; Знакові літературні доробки та навколо них). – ISBN 966-664-058-9
366677
  Кугут Ю. Дзеркало дитячого світу в романі Т.Г. Вайта "Меч у камені" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119. – С. 100-104
366678
   Дзеркало душі народної = Mirror of the national soul : спогади та враження відвідувачів виставки про Голодомор 1932 - 1933 років в Україні "Розсекречена пам"ять" / Служба безпеки України ; Галузевий державний архів ; [ упорядник В. Даниленко ; ред. кол. : С. Богунов, В. Даниленко, О. Іщук та ін. ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 767 с. : іл. – ISBN 978-966-518-493-5
366679
  Таран Л. Дзеркало Єдинорога : роман / Людмила Таран. – Львів : Піраміда, 2009. – 172, [3] с.


  В пр. №1711842 напис: Дорогому "Літагентові" - підпис. 15.ІХ.09
366680
   Дзеркало життя // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 5-27. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
366681
   Дзеркало тижня. – Київ, 2000
366682
   Дзеркало тижня. – Київ
22_28 декабря (№51). – 2000
366683
   Дзеркало тижня. – Київ
№ 1. – 2001
366684
   Дзеркало тижня. – Київ
№ 2. – 2001
366685
   Дзеркало тижня. – Київ
№ 3. – 2001
366686
   Дзеркало тижня. – Київ
№ 4. – 2001
366687
   Дзеркало тижня. – Київ
№ 5. – 2001
366688
   Дзеркало тижня. – Київ
№ 6. – 2001
366689
   Дзеркало тижня. – Київ
№ 7. – 2001
366690
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
10-16 жовтня (№ 38-39). – 2009. – с.
366691
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
1лютого - 8 лютого (№ 4). – 2013. – 16 с.
366692
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
1-7 червня (№ 19). – 2013. – 16 с.
366693
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
2-6 березня (№ 8). – 2013. – 16 с.
366694
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
2-8 листопада (№ 40). – 2013. – 16 с.
366695
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
5-11 жовтня (№ 36). – 2013. – 16 с.
366696
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
6-12 квітня (№ 13). – 2013. – 16 с.
366697
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
6-12 липня (№ 25). – 2013. – 16 с.
366698
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
7-13 грудня (№ 46). – 2013. – 16 с.
366699
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
7-15 березня (№ 9). – 2013. – 16 с.
366700
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
7-13 вересня (№ 32). – 2013. – 16 с.
366701
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
8-14 червня (№ 20). – 2013. – 16 с.
366702
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
9-15 листопада (№ 41). – 2013. – 16 с.
366703
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
9 лютого - 15 лютого (№ 5). – 2013. – 16 с.
366704
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
10 серпня (№ 28). – 2013. – 16 с.
366705
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12-18 січня (№ 1). – 2013. – 16 с.
366706
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12-18 жовтня (№ 37). – 2013. – 16 с.
366707
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
13 липня (№ 26). – 2013. – 16 с.
366708
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 вересня (№ 33). – 2013. – 16 с.
366709
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 грудня (№ 47). – 2013. – 16 с.
366710
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
15-21 червня (№ 21). – 2013. – 16 с.
366711
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
16-22 листопада (№ 42). – 2013. – 16 с.
366712
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
16 лютого - 22 лютого (№ 6). – 2013. – 16 с.
366713
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
16-22 березня (№106/107). – 2013. – 16 с.
366714
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
17-23 серпня (№ 29). – 2013. – 16 с.
366715
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
18 - 24 травня (№ 17). – 2013. – 20 с.
366716
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19-25 січня (№ 2). – 2013. – 16 с.
366717
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19/25 (жовтня (№ 38). – 2013. – 16 с.
366718
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20-26 квітня (№ 15). – 2013. – 16 с.
366719
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20 липня - 10 серпня (№ 27). – 2013. – 16 с.
366720
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20-26 грудня (№ 48/49). – 2013. – 16 с.
366721
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
21-27 грудня (№ 48). – 2013. – 16 с.
366722
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
21-27 вересня (№ 34). – 2013. – 16 с.
366723
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22-23 червня (№ 22/23). – 2013. – 16 с.
366724
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23-30 серпня (№ 30). – 2013. – 16 с.
366725
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23-29 листопада (№ 43/44). – 2013. – 16 с.
366726
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23-29 березня (№ 11). – 2013. – 16 с.
366727
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23лютого - 1 березня (№ 7). – 2013. – 16 с.
366728
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
25-31 травня (№ 18). – 2013. – 16 с.
366729
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
26 жовтня - 1 листопада (№ 39). – 2013. – 16 с.
366730
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
26 січня-1 лютого (№ 3). – 2013. – 16 с.
366731
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
27 червня (№ 24). – 2013. – 16 с.
366732
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
27 квітня - 17 травня (№ 16). – 2013. – 20 с.
366733
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 грудня (№ 49). – 2013. – 16 с.
366734
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
30 березня - 5 квітня (№ 12). – 2013. – 16 с.
366735
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
30 листопада - 6 грудня (№ 45). – 2013. – 16 с.
366736
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
31 вересня - 6 вересня (№ 31). – 2013. – 16 с.
366737
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
1-6 березня (№ 7). – 2014. – 16 с.
366738
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
1-7 лютого (№ 3). – 2014. – 16 с.
366739
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
1-7 листопада (№ 40). – 2014. – 16 с.
366740
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
4-10 жовтня (№ 35). – 2014. – 16 с.
366741
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
5-11 липня (№ 24). – 2014. – 16 с.
366742
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
5 -11 квітня (№ 12). – 2014. – 16 с.
366743
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
6-12 вересня (№ 31). – 2014. – 16 с.
366744
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
7-14 березня (№ 8). – 2014. – 16 с.
366745
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
7-13 червня (№ 20). – 2014. – 16 с.
366746
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
8-14 лютого (№ 4). – 2014. – 16 с.
366747
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
8-14 листопада (№ 41). – 2014. – 16 с.
366748
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
9-13 серпня (№ 27). – 2014. – 16 с.
366749
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
11-17 жовтня (№ 36/37). – 2014. – 16 с.
366750
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12-18 липня (№ 25). – 2014. – 16 с.
366751
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12 -18 квітня (№ 13). – 2014. – 16 с.
366752
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
13-19 вересня (№ 32). – 2014. – 16 с.
366753
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
13-19 грудня (№ 47). – 2014. – 16 с.
366754
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 червня (№ 21). – 2014. – 16 с.
366755
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
15-21 лютого (№ 5). – 2014. – 16 с.
366756
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
15-21 березня (№ 9). – 2014. – 16 с.
366757
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
17 - 23 травня (№ 16/17). – 2014. – 16 с.
366758
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
18-24 січня (№ 1). – 2014. – 16 с.
366759
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
18-24 жовтня (№ 38). – 2014. – 16 с.
366760
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19 липня - 8 серпня (№ 26). – 2014. – 16 с.
366761
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19-25 квітня (№ 14). – 2014. – 16 с.
366762
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20-26 вересня (№ 33). – 2014. – 16 с.
366763
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20-26 грудня (№ 48/49). – 2014. – 16 с.
366764
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
21-27 червня (№ 22). – 2014. – 16 с.
366765
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22-28 березня (№ 10). – 2014. – 16 с.
366766
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22-28 лютого (№ 6). – 2014. – 16 с.
366767
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22-29 серпня (№ 29). – 2014. – 16 с.
366768
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22-28 листопада (№ 44). – 2014. – 16 с.
366769
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23-30 травня (№ 18). – 2014. – 16 с.
366770
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24-31 січня (№ 2). – 2014. – 16 с.
366771
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24-31 жовтня (№ 39). – 2014. – 16 с.
366772
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
26 квітня - 16 травня (№ 15). – 2014. – 16 с.
366773
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
27 вересня - 3 жовтня (№ 34). – 2014. – 16 с.
366774
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 червня-3 липня (№ 23). – 2014. – 16 с.
366775
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
29 березня (№ 11). – 2014. – 16 с.
366776
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
29 листопада - 5 грудня (№ 45). – 2014. – 16 с.
366777
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
30 серпня - 5 вересня (№ 30). – 2014. – 16 с.
366778
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
31 травня - 6 червня (№ 19). – 2014. – 16 с.
366779
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
3-9 жовтня (№ 36/37). – 2015. – 16 с.
366780
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
4-10 липня (№ 24). – 2015. – 16 с.
366781
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
4-10 квітня (№ 12). – 2015. – 16 с.
366782
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
5-11 грудня (№ 47). – 2015. – 16 с.
366783
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
5 -11 вересня (№ 32). – 2015. – 16 с.
366784
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
6-12 червня (№ 20). – 2015. – 16 с.
366785
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
7-13 листопада (№ 42). – 2015. – 16 с.
366786
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
7-13 лютого (№ 4). – 2015. – 16 с.
366787
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
10-14 жовтня (№ 38). – 2015. – 16 с.
366788
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
11-17 липня (№ 25). – 2015. – 16 с.
366789
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
11-17 квітня (№ 13). – 2015. – 16 с.
366790
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12-18 вересня (№ 33). – 2015. – 16 с.
366791
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12 - 18 грудня (№ 48). – 2015. – 16 с.
366792
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
13-19 червня (№ 21). – 2015. – 16 с.
366793
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 березня (№ 9). – 2015. – 16 с.
366794
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 лютого (№ 5). – 2015. – 16 с.
366795
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 листопада (№ 43). – 2015. – 16 с.
366796
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
15 серпня (№ 28/29). – 2015. – 16 с.
366797
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
16-22 травня (№ 16/17). – 2015. – 16 с.
366798
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
17-23 січня (№ 1). – 2015. – 16 с.
366799
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
17-23 жовтня (№ 39). – 2015. – 16 с.
366800
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
18 - 24 квітня (№ 14). – 2015. – 16 с.
366801
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
18-24 липня (№ 26). – 2015. – 16 с.
366802
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19-25 вересня (№ 34). – 2015. – 16 с.
366803
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19 - 28 грудня (№ 49). – 2015. – 16 с.
366804
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20-26 червня (№ 22). – 2015. – 16 с.
366805
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
21-27 лютого (№ 6). – 2015. – 16 с.
366806
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
21-27 березня (№ 10). – 2015. – 16 с.
366807
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22-28 серпня (№ 30). – 2015. – 16 с.
366808
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23-29 травня (№ 18). – 2015. – 16 с.
366809
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24-27 листопада (№ 44/45). – 2015. – 16 с.
366810
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24-30 жовтня (№ 40). – 2015. – 16 с.
366811
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24-30 січня (№ 2). – 2015. – 16 с.
366812
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
25 квітня-16 травня (№ 15). – 2015. – 20 с.
366813
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
25 липня - 14 серпня (№ 27). – 2015. – 16 с.
366814
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
26 вересня - 2 жовтня (№ 35). – 2015. – 16 с.
366815
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
27 червня - 3 липня (№ 23). – 2015. – 16 с.
366816
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 лютого - 6 березня (№ 7). – 2015. – 16 с.
366817
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 листопада - 4 грудня (№ 46). – 2015. – 16 с.
366818
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 березня - 3 квітня (№ 11). – 2015. – 16 с.
366819
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
29 грудня (№ 50). – 2015. – 16 с.
366820
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
29 серпня - 4 вересня (№ 31). – 2015. – 16 с.
366821
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
30 травня - 6 червня (№ 19). – 2015. – 16 с.
366822
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
31 жовтня - 6 листопада (№ 41). – 2015. – 16 с.
366823
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
31 січня - 6 лютого (№ 3). – 2015. – 16 с.
366824
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
1-7 жовтня (№ 35). – 2016. – 16 с.
366825
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
2-8 квітня (№ 12). – 2016. – 16 с.
366826
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
2-8 липня (№ 24). – 2016. – 16 с.
366827
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
3 - 9 вересня (№ 31). – 2016. – 16 с.
366828
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
3-9 грудня (№ 46). – 2016. – 16 с.
366829
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
4-10 червня (№ 20). – 2016. – 16 с.
366830
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
4-11 березня (№ 8). – 2016. – 16 с.
366831
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
5 - 11 листопада (№ 41). – 2016. – 16 с.
366832
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
6-12 лютого (№ 4). – 2016. – 16 с.
366833
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
6-12 серпня (№ 27). – 2016. – 16 с.
366834
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
8-14 жовтня (№ 36). – 2016. – 16 с.
366835
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
9-15 квітня (№ 13). – 2016. – 16 с.
366836
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
9-15 липня (№ 25). – 2016. – 16 с.
366837
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
10 - 16 вересня (№ 32). – 2016. – 16 с.
366838
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
10-16 грудня (№ 47). – 2016. – 16 с.
366839
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
11-16 червня (№ 21). – 2016. – 16 с.
366840
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12-18 листопада (№ 42). – 2016. – 16 с.
366841
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12-18 березня (№ 9). – 2016. – 16 с.
366842
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
13-19 серпня (№ 28). – 2016. – 16 с.
366843
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
13-19 лютого (№ 5). – 2016. – 16 с.
366844
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 травня (№ 17). – 2016. – 16 с.
366845
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
15-21 жовтня (№ 37). – 2016. – 16 с.
366846
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
16-22 квітня (№ 14). – 2016. – 16 с.
366847
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
16-22 січня (№ 1). – 2016. – 16 с.
366848
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
17 - 23 вересня (№ 33). – 2016. – 16 с.
366849
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
17-23 грудня (№ 48). – 2016. – 16 с.
366850
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
17-23 червня (№ 22). – 2016. – 16 с.
366851
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19-25 листопада (№ 43/44). – 2016. – 16 с.
366852
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19-25 березня (№ 10). – 2016. – 16 с.
366853
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20-26 лютого (№ 6). – 2016. – 16 с.
366854
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20-26 серпня (№ 29). – 2016. – 16 с.
366855
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
21-27 травня (№ 18). – 2016. – 16 с.
366856
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22-28 жовтня (№ 38/39). – 2016. – 16 с.
366857
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23-29 січня (№ 2). – 2016. – 16 с.
366858
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23-28 квітня (№ 15). – 2016. – 16 с.
366859
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24 червня - 1 липня (№ 23). – 2016. – 16 с.
366860
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24-30 вересня (№ 34). – 2016. – 16 с.
366861
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24-28 грудня (№ 49). – 2016. – 16 с.
366862
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
26 березня - 1 квітня (№ 11). – 2016. – 16 с.
366863
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
26 листопада - 3 грудня (№ 45). – 2016. – 16 с.
366864
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
27 серпня - 2 вересня (№ 30). – 2016. – 16 с.
366865
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
27 лютого - 4 березня (№ 7). – 2016. – 16 с.
366866
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 травня - 3 червня ( № 19). – 2016. – 16 с.
366867
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
29 квітня - 14 травня (№ 16). – 2016. – 16 с.
366868
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
29 жовтня - 4 листопада (№ 40). – 2016. – 16 с.
366869
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
29 грудня (№ 50). – 2016. – 16 с.
366870
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
30 січня - 5 лютого (№ 3). – 2016. – 16 с.
366871
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
1-7 квітня (№ 12). – 2017. – 16 с.
366872
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
1-7 липня (№ 25). – 2017. – 16 с.
366873
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
2-8 грудня (№ 46). – 2017. – 16 с.
366874
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
2-8 вересня (№ 32). – 2017. – 16 с.
366875
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
3-9 червня (№ 21). – 2017. – 16 с.
366876
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
4-10 лютого (№ 4). – 2017. – 16 с.
366877
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
4-10 березня (№ 8). – 2017. – 16 с.
366878
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
4-10 листопада (№ 41). – 2017. – 16 с.
366879
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
7-13 жовтня (№ 37). – 2017. – 16 с.
366880
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
8-14 липня (№ 26). – 2017. – 16 с.
366881
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
8-14 квітня (№ 13). – 2017. – 16 с.
366882
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
9-15 вересня (№ 33). – 2017. – 16 с.
366883
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
9-15 грудня (№ 47). – 2017. – 16 с.
366884
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
10-16 червня (№ 22). – 2017. – 16 с.
366885
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
11-17 листопада (№ 42). – 2017. – 16 с.
366886
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
11-17 березня (№ 9). – 2017. – 16 с.
366887
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
11-17 лютого (№ 5). – 2017. – 16 с.
366888
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
12-18 серпня (№ 29). – 2017. – 16 с.
366889
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
13-19 травня (№ 17). – 2017. – 16 с.
366890
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 жовтня (№ 38). – 2017. – 16 с.
366891
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
14-20 січня (№ 1). – 2017. – 16 с.
366892
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
15-21 липня (№ 27). – 2017. – 16 с.
366893
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
15-21 квітня (№ 14). – 2017. – 16 с.
366894
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
16-27 грудня (№ 48). – 2017. – 16 с.
366895
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
16-22 вересня (№ 34). – 2017. – 16 с.
366896
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
17-23 червня (№ 23). – 2017. – 16 с.
366897
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
18-24 березня (№ 10). – 2017. – 16 с.
366898
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
18- 24 лютого (№ 6). – 2017. – 16 с.
366899
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
18-24 листопада (№ 43/44). – 2017. – 16 с.
366900
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
19 серпня (№ 30/31). – 2017. – 16 с.
366901
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20-26 травня (№ 18/19). – 2017. – 16 с.
366902
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
21-27 жовтня (№ 39). – 2017. – 16 с.
366903
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
21-27 січня (№ 2). – 2017. – 16 с.
366904
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22-27 квітня (№ 15). – 2017. – 16 с.
366905
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22-28декабря (№ 51). – 2017. – 16 с.
366906
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
22 липня - 11 серпня (№ 28). – 2017. – 16 с.
366907
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
23-29 вересня (№ 35). – 2017. – 16 с.
366908
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
24-30 червня (№ 24). – 2017. – 16 с.
366909
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
25-31 березня (№ 11). – 2017. – 16 с.
366910
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
25 лютого (№ 7). – 2017. – 16 с.
366911
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
25 листопада - 1 грудня (№ 45). – 2017. – 16 с.
366912
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
27 травня - 2 червня (№ 20). – 2017. – 16 с.
366913
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 січня - 3 лютого (№ 3). – 2017. – 16 с.
366914
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 жовтня - 3 листопада (№ 40). – 2017. – 16 с.
366915
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 грудня -12 січня (№ 49/50). – 2017. – 20 с.
366916
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
28 квітня - 12 травня (№ 16). – 2017. – 16 с.
366917
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
30 вересня - 6 жовтня (№ 36). – 2017. – 16 с.
366918
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
13-19 січня (№ 1). – 2018. – 16 с.
366919
   Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ
20-26 січня (№ 2). – 2018. – 16 с.
366920
  Міняйло В.О. Дзеркальний короп : гумористичні оповідання / В.О. Міняйло. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 296 с.
366921
  Попова Г. Дзеркальність як структуроутворюючий принцип "Замогильних нотаток" Ф.-Р. де Шатобріана // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 66-73. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто питання структурної організації мемуарної оповіді, проаналізовано співвідношення в "Замогильних нотатках" Шатобріана голосів авт. й героя. Діалогічність відносин між ними зумовлена особливою темпоральною структурою автодієгетичного наративу, ...
366922
  Малолеткин Г.Н. Дзета-функции параболических форм на группе аделей полной линейной группы : Автореф... кадн. физ.-мат.наук: 004 / Малолеткин Г.Н.; АН СССР. Матем. ин-т. Ленингр. отд. – Л., 1972. – 8л.
366923
  Андрианов А.Н. Дзета-функции простых алгебр : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 004 / Андрианов А.Н. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1969. – 9 с.
366924
  Титчмарш Э.Ч. Дзета-функция Римана / Э.Ч. Титчмарш; Е.К. Тичмарш ; пер. с англ. Ю.А. Шрейдера. – Москва : Гос. изд. иностр. лит., 1947. – 155 с. – Перед загл.: Е.К. Тичмарш
366925
  Рошаль Л.М. Дзига Вертов / Л.М. Рошаль. – М, 1982. – 266с.
366926
   Дзига Вертов и воспоминания современников. – М., 1976. – 279с.
366927
  Абрамов Н.П. Дзига Вертов. [1896-1954] / Н.П. Абрамов ; Акад. наук СССР, Ин-т истории искусств М-ва культуры СССР. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1962. – 167 с., [1] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 158-163
366928
  Шевчук В.О. Дзигар одвічний : повість / В.О. Шевчук. – Київ, 1990. – 262 с.
366929
  Караткевіч У. Дзікае палявання караля Стаха = Дикая охота короля Стаха=Дике полювання короля Стаха=King Stakh"s wild hunt : аповесць : [ на беларускай, рускай, украінскай, англійскай мовах] / Уладзімір Караткевіч ; [арг. калегія выд.: У. Гілеп і ін. ; уклад. У. Гілепа, С. Расолькі ; прадмова і сл. да чытача П. Латушкі, А. Бутэвіча ]. – Мінск : Беларускі фонд культуры, 2010. – 757, [3] с. : іл. – Выданне прысвячана 80-годдзю з дня нараджэння У.С. Караткевіча. – ISBN 978-985-6523-23-9
366930
  Гуща М.А. Дзогчен: истоки, основные положения учения и особенности духовной практики // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2007. – № 2. – С. 77-87.
366931
  Вартан В.Н. Дзорагетские рассказы / В.Н. Вартан. – Ереван, 1977. – 76с.
366932
  Галшоян М. Дзори Миро : повесть / М. Галшоян; пер. с арм. С.Каспарова. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 142 с.
366933
  Дубровская Динара Дзуары Дигорского ущелья : Традиции / Дубровская Динара, Кудрявцева Ольга // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 156-165 : Фото, карта
366934
  Кавицкий М. Дзэнцудзи. Номер 75 в списке из 88 // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 10. – С. 20-23
366935
  Эссинк Х. Дзю-до / Х. Эссинк. – М., 1974. – 120с.
366936
   Дзю-до. – М., 1977. – 103с.
366937
   Дзю-до. – 2-е изд. – М., 1980. – 117с.
366938
  Стеблина-Рудякова Дзюба-Погребняк Олена Іванівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 212-213. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1987) слов"янського відділення філологічного факультету Київського університету ім.Т.Г. Шевченка. З 1995 р. - асистент, з 2000 р. - доцент кафедри слов"янської філології КНУТШ. Перекладач
366939
  Боряк О.О. Дзюба О. Приватне життя козацької старшини XVIII століття (на матеріалах епістолярної спадщини) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 188-196. – ISSN 0130-5247
366940
  Корогодський Р. Дзюба триває. Видатному літератору і громадському діячеві виповнюється 70 // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 7. – С.1. – ISSN 0868-9644
366941
  Івченко В.М. Дзюбенко Микола Іванович (29.10.1933 - 9.11.2004) / В.М. Івченко, Ю.І. Булава, В.М. Єфіменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 104-105 : Фото. – (Астрономія ; Вип. 41/42). – ISSN 1728-3817
366942
  Дука М.В. Дзюбко Ілля Семенович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 195. – ISBN 96966-8060-04-0
366943
   Дзюдо. – М., 1979. – 94с.
366944
  Вахун М. Дзюдо / М. Вахун. – Минск, 1983. – 127с.
366945
  Ожешко Э. Дзюрдзи / Э. Ожешко. – М., 1956. – 164с.
366946
  Міцкевич А. Дзяди : Поема; Пер.з пол.В.Гуменюк / А. Міцкевич. – Сімферополь
Ч.ІІ,IV,І. – 1999. – 80с.
366947
  Куліш П.О Дзьвін : староруські думи й сьпіви / Куліш Олелькович Панько. – Женева : Українська друкарня, 1893. – 239, IV с.
366948
  Арендарюк Е.Н. Ди-/ -сульфофенил/- тиокарбогидразид как реагент для фотометрического и титриметрического определений некоторых тяжелых металлов. : Дис... канд. хим.наук: 02.00.02 / Арендарюк Е.Н.; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1987. – 212л. – Бібліогр.:л.156-159
366949
  Колесниченко Т.П. Ди сейдер нахт (Перевертень) : п"єса на 6 дій (з єврейського) / Т.П. Колесниченко. – [Київ] : Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки, 1912. – 32 с
366950
  Видоески Б. Диjалектите на македонскиот jазик = The dialects of the Macedonian language / Божидар Видоески ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопje : [МАНУ]. – ISBN 9989-649-50-2
Т. 1. – 1998. – 365, [ 1 ] c., [ 60 ] арк. к., 1 к., склад. навпіл. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
366951
  Видоески Б. Диjалектите на македонскиот jазик = The dialects of the Macedonian language / Божидар Видоески ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ. – ISBN 9989-649-55-3
Т. 2. – 1999. – 250 с., 8 арк. карт. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
366952
  Видоески Б. Диjалектите на македонскиот jазик = The dialects of the Macedonian language / Божидар Видоески ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ. – ISBN 9989-649-63-4
Т. 3. – 1999. – 5, 263 с., 55 арк. карт. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
366953
  Букин А.С. Диа- и парамагнтиная релаксация против сорбированной воды : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.17 / Букин А.С.; МГУ, Физ. фак. – М., 1975. – 22л.
366954
  Коровниченко Г.М. Диабаз с.Исачек Полтавской области : Дис... канд. геолг.наук: / Коровниченко Г.М.;. – Киев, 1933. – 192л.
366955
  Горьковой О.П. Диабазовые дайки Кураминских гор : Автореф... канд. геол.минер.наук: / Горьковой О. П.; Ин-т геол. АН УзССР, Среденазиат.НИИ геол. и минер. сырья, управл. геол. и охраны недр при ,СМ УзССР. – Ташкент, 1960. – 24л.
366956
  Горьковой О.Н. Диабазовые дайки Кураминских гор / О.Н. Горьковой. – Ташкент, 1964. – 132с.
366957
   Диабет. – М., 1964. – 603с.
366958
  Гордон Н.Ф. Диабет и двигательная активность / Н.Ф. Гордон. – Київ : Олимпийская литература, 1999. – 144c. – (Физическая реабилитация). – ISBN 966-7133-25-7
366959
  Жуковский М.А. Диабет: профилактика / М.А. Жуковский. – Москва : Знание, 1979. – 96с. – (Народный университет ; Факультет здоровья №4, 1979 г.)
366960
   Диагенез и катагенез осадочных образований. – Москва : Мир, 1971. – 464с. – (Науки о Земле)
366961
  Ярош Петр Яковлевич Диагенез и метаморфизм колчеданных руд на Урале : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 133 / Ярош Петр Яковлевич; АН СССР. Уральский филиал. Ин-т геологии и геохимии. – Свердловск, 1970. – 31л. – Бібліогр.:с.29-31
366962
  Ярош П.Я. Диагенез и метаморфизм колчеданных руд на Урале / П.Я. Ярош. – М, 1973. – 239с.
366963
  Вебер В.В. Диагенетическая стадия образования нефти и газа / В.В. Вебер. – Москва, 1978. – 143с.
366964
  Саидходжаев Ш.Г. Диагенетические и катагенетические предпосылки формирования нефтегазоматеринских свит / Ш.Г. Саидходжаев. – Ташкент, 1979. – 152с.
366965
  Саидходжаев Ш.Г. Диагенетические и катагнтические предпосылки формирования нефтегазоматеринских свит. / Ш.Г. Саидходжаев. – Ташкент, 1979. – 152с.
366966
  Костяев А.Г. Диагенетические клиновидные и складчатые деформации в четвертичных отложениях и их палеогеографическое значение : Автореф... канд. геогр.наук: / Костяев А. Г.; МГУ, Геогр. фак. – М., 1966. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
366967
  Кузьбожев Э.Н. Диагиостический анализ при разработке АСУЦ / Э.Н. Кузьбожев. – Пермь, 1982. – 77с.
366968
  Шостак Б.А. Диагнгостирование аналоговых модулей радиоэлектронных систем / Б.А. Шостак, В.А. Письменецький, С.И. Теслюк // Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; глав. ред. Н.В. Замирец. – Харьков, 2017. – № 1. – С. 16-19
366969
  Крижановский К.П. Диагноз-империя. Статьи. Письма / Коммир Петрович Крижановский ; [ред., корректор Крижановская С.Г.]. – Киев : К.І.С., 2014. – 733, [3] с., [12] л. фот. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-684-087-9
366970
  Паевский Алексей Диагноз - Z72.0? Лечитесь сами! // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 110-116 : фото
366971
  Самойленко А.П. Диагноз / А.П. Самойленко. – Алма-Ата, 1989. – 239с.
366972
  Манхейм К. Диагноз нашего времени / К. Манхейм. – М.., 1994. – 700с.
366973
  Манхейм К. Диагноз нашего времени / К. Манхейм. – Москва : Юрист, 1994. – 700с. – (Лики культуры). – ISBN 5-7357-0046
366974
   Диагностика автотракторных двигателей. – изд. 2-е, перераб. и дополн. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1977. – 264 с.
366975
  Гуляев В.А. Диагностика вычислительных машин / В.А. Гуляев. – К., 1981. – 167с.
366976
   Диагностика гидроморфизма в почвах автономных позиций Северо-Сосьвинской возвышенности (Западная Сибирь) / Н.А. Аветов, Е.О. Сопова, Ю.А. Головлева, А.В. Кирюшин, П.В. Красильников // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 11. – С. 1283-1292 : рис., табл. – Библиогр.: 36 назв. – ISSN 0032-180Х
366977
  Волкова А.Г. Диагностика душевного страдания: психолого-лингвистический анализ письменного текста в судебной экспертизе // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 203-210. – ISSN 2309-1797
366978
   Диагностика и диагностические свойства минералов. – М., 1981. – 246с.
366979
   Диагностика и идентификация. – Рига, 1974. – 175с.
366980
   Диагностика и лечение острых лучевых поражений. – Женева, 1960. – 443с.
366981
   Диагностика и моделирование ионосферных возмущений. – Москва : Наука, 1978. – 235с.
366982
  Григорьян Б.Р. Диагностика и номенклатура песчаных аллювиальных почв в четырех классификационных системах на примере почв островов Куйбышевского водохранилища / Б.Р. Григорьян, В.И. Кулагина // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 677-684 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0032-180Х
366983
   Диагностика и прогнозирование функционального состояния мозга человека. – М., 1988. – 208с.
366984
  Лазарев С.Н. Диагностика кармы / С.Н. Лазарев. – Москва
Кн.1 : Система полевой саморегуляции. – 1994. – 161с.
366985
  Кузнецова О. Диагностика компонентов пассионарности: презентация методики / О. Кузнецова, Я. Иванова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 78-82. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  В статье представлены этапы разработки и результаты апробации психодиагностической методики, предназначенной для изучения компонентов пассионарности. Пассионарность рассматривается как склонность личности к преобразованию действительности (изменению ...
366986
  Геворкьян С.В. Диагностика минералов марганца / С.В. Геворкьян, В.С. Ляшенко, Э.А. Янчук. – Киев : Наукова думка, 1991. – 204с.
366987
  Усенко Л.В. Диагностика нарушений деятельности центральной нервной системы в анестезиологии и интенсивной терапии с помощью определения когнитивной дисфункции / Л.В. Усенко, А.А. Криштафор, Г.С. Канюка // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 100-104. – ISSN 2224-0586
366988
  Бирюков В.В. Диагностика неисправностей ЭЦВМ / В.В. Бирюков, Н.А. Коротаев. – Минск, 1972. – 102с.
366989
   Диагностика неравновесных состояний в молекулярных лазерах / О.В. Ачасов, Н.Н. Кудрявцев, С.С. Новиков, Р.И. Солоухин, Н.А. Фомин. – Минск : Наука и техника, 1985. – 208 с.
366990
   Диагностика низкотемпературной плазмы. – Москва : Наука, 1979. – 192 с.
366991
   Диагностика органических веществ в горных породах и минералах магматического и гидротермального происхождения. – М., 1968. – 252с.
366992
   Диагностика плазмы : сб. статей. – Москва : Атомиздат
Вып. 3. – 1973. – 560 с.
366993
   Диагностика плазмы. – Москва : Энергоатомиздат
вып. 4 (1). – 1981. – 236 с.
366994
   Диагностика плазмы. – Москва : Энергоатомиздат
вып. 4 (2). – 1981. – 192 с.
366995
   Диагностика плотной плазмы. – Москва : Наука, 1989. – 367 с.
366996
  Берзина И.Г. Диагностика слюд по фигурам травления на следах от осколков деления . Атлас / И.Г. Берзина, Д.П. Попенко. – М, 1970. – 92с.
366997
  Стукас В.А. Диагностика типа личности // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 9 (129), сентябрь. – С. 7-20. – ISSN 2226-7549
366998
  Бессонов А.С. Диагностика трихинеллеза / А.С. Бессонов. – Вильнюс : Минтис
2. – 1975. – 383с.
366999
  Маркова В.Н. Диагностика управленческих навыков библиотечных менеджеров / В.Н. Маркова, Е.А. Чернышева // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 8. – С. 66-72. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены основные аспекты стратегического управления библиотекой и результаты опроса библиотечных менеджеров НТБ Белгородского государственного технологического университета, проведенного в октябре 2004 г.
367000
  Нгуен Тонг Там Диагностика фазового состояния тропосферных облаков по спутниковым данным : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 25.00.30 / Нгуен Тонг Там. – Санкт-Петербург, 2017. – 22 с. – Библиогр.: 9 назв.
<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,