Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>
364001
  Федорук О. "Гамбурзький рахунок" Віктора Дудка // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 13-21. – ISBN 978-966-2449-92-1


  "Це і спогад, і огляд творчости, і формулювання тих проблем, через які стан нашої гуманітаристики є ані задовільним, ані нормальним. Проблема школи (зазначу, що в КНУ україністам роками не читали ані текстології, ані джерелознавства, ані ...
364002
  Добин Е.С. "Гамлет" -- фильм Козинцева / Е.С. Добин. – Ленинград; Москва, 1967. – 163с.
364003
   "Гамлет" в русских переводах : [статья], 1891. – С. 224-235. – Отд. оттиск из журн.: Книжки недели, прилож. к газете "Неделя", 1891, т. 1, № 11
364004
  Василик-Фурман "Гамлет" В. Шекспира в перекладі М. Рудницького в контексті перекладацької множинності // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 194-200. – ISSN 2078-340X
364005
  Муратов Н. "Гамлет" как он есть" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 1/2. – С. 106-112. – ISSN 0131-8136


  Поэзия.
364006
  Гулямова Д. "Гамлет" на узбекском языке // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1975. – № 10 : 1974. – С. 321-332
364007
  Піговська І. "Гамлет" наш і польський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (664). – С. 80-86. – ISSN 0236-1477
364008
  Верцман И.Е. "Гамлет" Шекспира / И.Е. Верцман. – Москва, 1964. – 143с.
364009
  Семейкина Н.Н. "Гамлет" Шекспира в пародийном дискурсе интерпретаций // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 38-44. – ISSN 2522-493X


  Самое загадочное произведение Шекспира «Гамлет» постоянно является объектом театральных и кино интерпретаций, адаптаций, а также литературных пародий. В эпоху модернизма и постмодернизма объем научных теорий, нередко тенденциозных, и ученых дискуссий, ...
364010
  Белинский В.Г. "Гамлет", драма Шекспира. : Мочалов в роли Гамлета / В.Г. Белинский ; послесл. и примеч. М.С. Кургинян. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 120 с.
364011
  Митро П. "Ганг встречается с морем", и др. рассказы / П. Митро. – М., 1957. – 146с.
364012
  Иванов Д.И. "Гангут" идет в шторм. / Д.И. Иванов. – 2-е изд., доп. – Львов, 1979. – 248с.
364013
  Самокиш І. "Ганді" із М"янми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3 липня (№ 112)


  Правозахисниця, лауреат Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чі здійснила перше європейське турне після 15-річного домашнього арешту.
364014
  Мелкевик Б. "Ганьба американської юридичної освіти": у світлі прочитання Алана Уотсона // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 3 (42). – С. 45-70. – (Серія: Філософія). – ISSN 2075-7190
364015
  Ермаков Дмитрий "ГАО Москва" готовится к форуму : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 20 : Фото
364016
  Довнар-Запольский "Гапон" - повесть в стихах на белорусском языке В. Дунина-Марцинкевича : очерк из истории белорусской письменности / М. Запольский // Значение этнографичческого изучения Гродненской губернии / Довнар-Запольский. – Гродна (Гродно) : Тип. Губернкого управления, 1893. – 40 с.
364017
  Стуканова М. "Гарант вітчизняної пісні" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 лютого (№ 27-28)


  Михайло Поплавський відродив музичну премію "Українська пісня року".
364018
  Білоозерянська Ч. "Гарбузи" : Віланела-жарт. // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 96. – С. 102
364019
  Лиховид І. "Гарвард" по-українськи // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 7-8 травня (№ 81/82). – С. 18


  Які позитиви та ризики несе для української вищої освіти поява філій іноземних університетів.
364020
  Прокопенко І. "Гаргулья " // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 53-63


  "По світові. Тиша". Твори літстудійців 3-го курсу. Оповідання.
364021
  Вокальчук Г. "Гардвард": Коралове Сонце : проза: вітраж // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 21-48. – ISSN 2075-1222
364022
  Біскуб В. "Гармонійний букет із історичних нарисів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 16-17


  Студентка КНУ імені Тараса Шевченка про "секрет" популярності новинки "Дня" "Корона, або Спадщина Королівства Руського".
364023
  Дзюба І.М. "Гармонія крізь тугу дисонансів..." : [літопис долі Л. Костенко] / Іван Дзюба, Ліна Костенко, Оксана Пахльовська ; [упоряд., прим., передм. О. Пахльовської ; голов. ред.: С. Головко ; фото: С. Марченко та ін.]. – Київ : Либідь, 2016. – 582, [2] с. : іл. – У змісті розд.: Є поети для епох / І. Дзюба; "У майбутнього слух абсолютний": розмови О. Пахльовської з Л. Костенко; "За вашу і нашу свободу": інтерв"ю і виступи Л. Костенко; "Наша драма опору": голоси друзів і колег; Мама Ліна і ми. – Бібліогр.: с. 576-578 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0713-2
364024
  Пилипів Г.М. "Гармонія" Піатія Потія в полемічному дискурсі на межі XVI-XVIIст. // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 491-495. – (Бібліотека Інституту філології)


  Аналізується текст Іпатія Потія "Гармонія" на основі дискурсивних практик XVI-XVII ст., за допомогою яких здійснюється мовленнєвий вплив
364025
  Лиховид І. "Гарна освіта коштує недешево" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 22 серпня (№ 150). – С. 10


  Чи готові навчальні заклади та уряд втілювати концепцію "Нової української школи".
364026
  Москвітіна Д. "Гаррі Потер" як дзеркало британського життя // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 123-128
364027
  Астрахан Н. "Гаррі Поттер" Дж. К. Ролінг: розвивальний потенціал дидактичної інтерпретації // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 4 (181). – С. 31-40. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
364028
   "Гарт" (1927-1932) : хронол. та сист. покажчики змісту журналу / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: М.І. Костенко]. – Київ : [б. в.], 2022. – 186, [1] с.
364029
  Прокоф"єв І. "Гарячі вітри історії" Петра Перебийноса // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 177-179. – ISSN 0208-0710
364030
  Кульчицька О.І. [Ганс Фаллада. Домашня інтерлюдія] = Hans Fallada. Hausliches Zwischenspiel : [кн. для читання нім. мовою] / [Кульчицька О.І., Лисенко О.М.]. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 114, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - На тит. арк. та обкл.: Hans Fallada. Hausliches Zwischenspiel. - Бібліогр. опис складено за макетом каталож. карт. – (Серія для читання німецькою мовою "Lies mit!"). – ISBN 978-966-382-033-0
364031
   [Гарник Тетяна Петрівна] // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т" ; голов. ред. Гарник Т.П. – Київ, 2018. – № 1. – С. 69-70


  До 70-річчя від дня народження - Гарник Тетяни Петрівни, доктора медичних наук, професора, академіка Академії наук Вищої школи України.
364032
  Орлов В.Н. Гамаюн: Жизнь А.Блока / В.Н. Орлов. – М., 1981. – 719с.
364033
  Орлов В.Н. Гамаюн: Жизнь Александра Блока / В.Н. Орлов. – Ленинград : Советский писатель, 1980. – 726 с.
364034
  Орлов В.Н. Гамаюн: Жизнь Александра Блока / В.Н. Орлов. – Киев : Мистецтво, 1989. – 626с. – ISBN 5-7715-0197-2
364035
  Стаут Р. Гамбит / Р. Стаут. – М, 1991. – 108с.
364036
  Ильин Е.И. Гамбит Пегаса : Сборник / Е.И. Ильин. – Москва, 1981. – 111с.
364037
  Коровиков В.И. Гамбия / В.И. Коровиков. – Москва : Мысль, 1971. – 56с. – (У карты мира)
364038
   Гамбия. Коста-Барселога: удивительное рядом // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 7 (2934). – С. 38-39 : фото
364039
  Рейснер Л.М. Гамбург на барикадах / Л.М. Рейснер. – Харьков, 1926. – 109с.
364040
  Давидович Д.С. Гамбург на баррикадах / Д.С. Давидович. – Москва, 1985. – 172 с.
364041
  Бегишева Алия Гамбург. Прыжок через Эльбу / Бегишева Алия, Дресслер Хауке // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 80-91 : фото. – ISSN 1029-5828
364042
  Кізлова О. Гамбург: культурний пласт // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3-9 грудня (№ 46). – С. 16


  "У Гамбургу - сотні місць, де варто побувати туристові. Це друге за величиною місто Німеччини. І для багатьох його жителів та шанувальників - перше за красою. У гирлі Ельби мешкають два мільйони не тільки німців, а й мігрантів з усіх куточків ...
364043
  Леонов Сергей Гамбургер : мировая вещь / Леонов Сергей, Гребер Райан // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 32 : Фото
364044
  Лессинг Г.Э. Гамбургская драматургия / Г.Э. Лессинг ; Пер. с нем. И.П. Рассадин ; С предисл. [переводчика], прим. разных комментаторов и алф. указ. – Москва : Изд. Н.Т. Солдатенкова ; Тип. В.Ф. Рихтера, 1883. – [2], 504, XVII, [2] с. – Экз. в разных тип. переплетах
364045
  Лессинг Г. Гамбургская драматургия / Г. Лессинг. – Москва : Академия, 1935
364046
  Лессинг Г.Э. Гамбургская драматургия / Г.Э. Лессинг. – Москва-Л., 1936. – 455с.
364047
  Имерманис А. Гамбургский оракул : роман / Анатоль Имерманис ; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1975. – 295 с.
364048
  Имерманис А. Гамбургский оракул : романы-памфлеты / Анатоль Имерманис ; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1980. – 415 с.
364049
  Шкловский В.Б. Гамбургский счет / В.Б. Шкловский. – Москва, 1990. – 544с.
364050
  Сизоненко А. Гамбургский счет / Александр Сизоненко. – Киев : АДЕФ-Украина, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-187-009-2
364051
  Германская Гамбургский съезд Германской коммунистической партии. 2-4 ноября 1973 г. / Германская, партия. Съезд. Гамбург. 1973 коммунистическая. – Москва : Политиздат, 1975. – 311 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
364052
  Эмар Г. Гамбусино / Г. Эмар. – Мурманск, 1986. – 189с.
364053
  Шут Н. Гамельнский дудочник. / Н. Шут. – Л, 1976. – 167с.
364054
  Чешихин В Гамерлинг : характеристика / Всеволод Чешихин. – Рига : гл. скл. у авт., Печ. (Санкт-Петербург), 1904. – [2], IV, 348, V-XIII с. – Кн. деф.: отсутствует обл.
364055
   Гаметная и зиготная селекция растений : материалы Республиканской конференции 23 июня 1986 г. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 206 с.
364056
  Широкова М.Я. Гаметогенез и структура нерестовой популяции Балтийского трески. (Gadus morhua callarias) : Автореф... канд. биол.наук: 03.100 / Широкова М.Я.; Калининградский технический ин-т рыбной промышленности и хозяйства. – Калининград, 1971. – 24л.
364057
  Кошелев Б.В. Гаметогенез, половые циклы и биология размножения рыб : Автореф... д-ра биол.наук: 097 / Кошелев Б.В.; АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.М.Северцова. – М., 1971. – 64л. – Бібліогр.:с.60-63
364058
  Капиева Н.В. Гамзат Цадаса : Критико-биографический очерк / Н.В. Капиева. – Москва : Советский писатель, 1952. – 144с. – Библиогр.: с. 142-143
364059
  Корабельников Г.М. Гамзат Цадаса. / Г.М. Корабельников. – Москва, 1976. – 87 с.
364060
   Гамзат Цадаса. Воспоминания современников.. – Махачкала, 1968. – 318 с.
364061
  Тестина Р.И. Гамзат Цадаса. К 90-летию со дня рождения : Рекомендательный указатель литературы / Р.И. Тестина. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1967. – 40 с.
364062
  Печатнов В.О. Гамильтон и Джефферсон / В.О. Печатнов. – М., 1984. – 335с.
364063
  Тахтаджян Л.А. Гамильтонов подход в теории солитонов / Л.А. Тахтаджян, Л.Д. Фаддеев. – Москва : Наука, 1986. – 527с.
364064
  Зуб С.С. Гамильтонов формализм для магнитного взаимодействия свободных тел // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (102). – С. 49-62. – (Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Предложен гамильтонов формализм на основе пуассоновых структур (ПС), описывающий магнитное взаимодействие осесимметричных тел (постоянные/сверхпроводящие магниты и их различные комбинации). Магнитная потенциальная энергия для таких смешанных систем ...
364065
  Зуб С.С. Гамильтонова динамика симметричного волчка во внешних аксиально-симметричных полях. Магнитное удержание твердого тела // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космич. исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2018. – № 4, июль - август. – С. 10-28. – ISSN 0572-2691
364066
  Кривенко В.М. Гамильтоновы и дуально-гамильтоновы полугруппы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кривенко В.М.; АН МолдССР. Ин-тут матем. с вычисл. центром. – Кишинев, 1979. – 10л.
364067
  Андриянов В.И. Гамильтоновы кольца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Андриянов В.И.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
364068
  Брежнев В.С. Гамильтоновы методы в теории тяготения : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Брежнев В.С.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра теорет. физики. – М., 1966. – 7л.
364069
  Павленко Ю.Г. Гамильтоновы методы в электродинамике и в квантовой механике / Ю.Г. Павленко. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 337 с.
364070
  Трубенко А.І. Гамільтон (Hamilton) Вільям // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 583. – ISBN 966-316-069-1
364071
  Лімборська О.М. Гамлет - вічний образ світової культури : урок-дослідження. 9 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 45-47.
364072
  Чушкин Н.Н. Гамлет - Качалов / Н.Н. Чушкин. – М, 1966. – 362с.
364073
  Шекспір В. Гамлет / В. Шекспір. – Київ. – 192с.
364074
  Шекспир В. Гамлет : трагедия в 5 д. / сочинение В. Шекспира ; пер. с англ. М. В. – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : В тип. медицинского департамента Министерства внутренних дел, 1828. – 205, 207, 142 с. – На корінці напис: Театр. 8. - Зміст конволюту: Димитрий Самозванец / Нарежной В. (Москва, 1830) ; Борис Годунов / Пушкин А. (СПб., 1831)
364075
  Шекспир Уильям Гамлет : трагедия ; с биографией В. Шекспира и изъяснениями лит. знач. трагедии "Гамлет" / В. Шекспир ; Пер. с англ. А.И. Кронеберга. – Одесса : Книгоиздат "Школа", 1915. – 160 с.
364076
  Шекспир В. Гамлет / В. Шекспир. – Москва, 1964. – 255с.
364077
  Шекспир В. Гамлет / В. Шекспир. – Москва, 1982. – 190с.
364078
  Шекспир У. Гамлет : трагедия в пяти актах // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 8. – С. 121-137. – ISSN 0130-7673


  Новий переклад Олексія Цвєткова
364079
  Шекспір В. Гамлет : трагічна історія Гамлета - принца Данського : трагедія на 5 дій / Вільям Шекспір ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Факультет культури і мистецтв, Кафедра театрознавства та акторської майстерності ; переклад з англійської М. Рудницького. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 192 с., [ 4 ] с. илл. – ISBN 978-966-613-609-4
364080
  Тургенев Иван Сергеевич Гамлет и дон-Кихот. Речь, произнесеннная на публичном чтении. – Санкт-Петербург, 1885. – 24с.
364081
  Кейс В. Гамлет і Фауст: параболи модерної людини // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 14/15. – С. 111-143
364082
  Кантор Владимир Карлович Гамлет как "христианский воин" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 32-46. – Бібліогр.: с. 32, 34-40, 42-46. – ISSN 0042-8744
364083
  Кантор В. Гамлет как христианин // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 5 (408). – С. 30-34
364084
  Лисаковский И.Н. Гамлет не пришел на свидание / И.Н. Лисаковский. – Одесса, 1972. – 175с.
364085
  Власова Л.В. Гамлет ХХ століття : вивчення поезії Б. Пастернака. 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 38-40
364086
  Даниленко А. Гамлет, Гемлет чи Гамлєт: Кулішів Шекспір у критиці галицьких мовотворців // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 59-77. – ISSN 1682-3540
364087
  Деблин А. Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу : роман / А. Деблин; Альфред Дёблин ; пер. с нем. Л. Черной. – Москва : Художественная литература, 1983. – 574 с. : іл. – (Зарубежный роман XX века)
364088
  Шекспір В. Гамлет, принц Данський // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.130-208
364089
  Шекспір В. Гамлет, принц Данський = Hamlet, prince of Denmark / В. Шекспір; З англ. переклав Л. Гребінка. – Київ : Основи, 2003. – 193с. – (Зарубіжна література). – ISBN 966-500-064-0
364090
  Шекспір В. Гамлет, принц Данський = Hamlet, Prince of Denmark / Вільям Шекспір ; з англ. переклав Ю. Андрухович. – [Вид. 2-ге]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2009. – 240 с. : іл. – ISBN 978-966-7047-79-5
364091
  Шекспір В. Гамлет, принц Данський. Король Лір / Вільям Шекспір. – Харків : Фоліо, 2008. – 304 с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 978-966-03-4174-6
364092
  Шекспир Уильям Гамлет, принц Датский : трагедия в 5 д. Виллиама Шекспира / пер. с англ. Н.А. Полевого. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1889. – XL, 136, 10 с. – (Дешевая библиотека ; [№ 39])
364093
  Шекспир Уильям Гамлет, принц Датский : трагедия в 5 д. Вильяма Шекспира / пер. с англ. Н.А. Полевого. – Киев ; Харьков : Южно-русское изд. Ф.А. Иогансонf, 1896. – [2], II, 120 с. – (Всеобщая библиотека ; № 2)
364094
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М.-Л., 1947. – 190с.
364095
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1956. – 190с.
364096
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1964. – 202 с.
364097
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – 2-е. – Москва, 1965. – 202с.
364098
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1965. – 221с.
364099
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1969. – 366с.
364100
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1971. – 270 с.
364101
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Минск, 1972. – 352с.
364102
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский : Король Лир / В. Шекспир. – Минск : Народная асвета, 1974. – 352с.
364103
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М., 1975. – 207с.
364104
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1976. – 180с.
364105
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1977. – 261с.
364106
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1980. – 263с.
364107
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский : трагедия / В. Шекспир; Пер. с англ. Б. Пастернака. – Москва : Правда, 1980. – 180 с.
364108
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Новосибирск, 1980. – 176 с.
364109
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1982. – 328с.
364110
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1983. – 511с.
364111
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Владивосток, 1984. – 182 с.
364112
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Челябинск, 1984. – 132 с.
364113
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1989. – 525с.
364114
  Шекспир У. Гамлет, принц Датский. Король Лир : Для 9-го класса / У. Шекспир. – Москва : Искусство, 1972. – 269с. – (Школьная библиотека)
364115
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский. Король Лир : пьесы : для 9-го класса / В. Шекспир. – Москва : Искусство, 1986. – 510 с. – В изд. также : Гроза. Бесприданница / А.Н. Островский ; Три сестры. Вишневый сад / А.П. Чехов. – (Школьная библиотека)
364116
  Шекспир В. Гамлет. Избранные переводы : [сб.] / Уильям Шекспир ; [сост. А.Н. Горбунов]. – Москва : Радуга, 1985. – 640 с.
364117
  Шекспир У. Гамлет. Ричард II. / У. Шекспир; Пер. с англ. /Худож.-оформ. Л.Д.Киркач. – Москва. Хаоьков : АСТ. Фолио, 2001. – 236с. – (Мастера. Классика.). – ISBN 5-17-006527-2; 966-03-1201-6
364118
  Шекспир В. Гамлет; / В. Шекспир. – Москва, 1980. – 367с.
364119
  Шекспир В. Гамлет; / В. Шекспир. – Москва, 1984. – 304с.
364120
  Опря О. Гамлетизм і донкіхотство в європейському контексті XIX-XX століть // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 34-38. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Досліджено проблему творчого сприйняття образів Гамлета й Дон Кіхота у рамках головних літературних течій. Гамлетизм і донкіхотство розглянуто не тільки як складні соціокультурні феномени, але й загальнолюдські моделі поведінки, що призводить до ...
364121
  Дучимінська Г.Ю. Гамлетизм як основа для моделювання художньої дійсності у творчості А. Григор"єва / Г.Ю. Дучимінська, Р.Й. Вишнівський // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 26-29. – ISSN 2304-5809
364122
  Торкут Н.М. Гамлетівський концепт у світлі перекладознавчої компаративістики // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 273-285. – ISBN 966-8474-40-6
364123
  Кириллов-Угрюмов Гамма-астрономия / Кириллов-Угрюмов, А.М. Гальпер, Б.И. Лучков. – Москва : Знание, 1978. – 64с.
364124
  Степанян А.М. Гамма-астрономия сверхвысоких энергий и космические лучи / А.М. Степанян. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
364125
  Хилльер Р. Гамма-астрономия. : пер. с англ. / Р. Хилльер. – Москва : Мир, 1987. – 214с.
364126
  Гнатик Б. Гамма-випромінювання постадіябатичних залишків наднових / Б. Гнатик, І. Тєлєжинський // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ,Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2007. – Т. 11, ч. 3. – С. 343-349. – ISSN 1027-4642
364127
  Гнатик Р. Гамма-випромінювання ТеВного діапазону від залишку наднової Вітрила / Р. Гнатик, К. Винокурова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 44-48. – (Астрономія ; вип. 2 (58)). – ISSN 1728-3817


  Залишки наднових вважаються одними із основних джерел галактичних космічних променів (КП) з енергіями до 1017 еВ. Експериментальним підтвердженням присутності ядерного компонента КП у залишках є їхнє гаммавипромінювання дуже високих енергій (понад 100 ...
364128
  Красноперов В.А. Гамма-гамма-каротаж с фотонными низкоэнергетическими радионуклидами (20-150 кэВ) для расчленения геологических разрезов / В.А. Красноперов. – Алма-Ата, 1989. – 159с.
364129
  Гулин Ю.А. Гамма-гамма-метод исследования нефтяных скважин / Ю.А. Гулин. – Москва, 1975. – 160с.
364130
  Джрбашян В.А. Гамма-гамма угловая корреляция при мезоатомных переходах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Джрбашян В.А.; Акад.наук Арс.ССР. – М-Ереван, 1957. – 7л.
364131
   Гамма-глутамінтранспептидазна активність в трансформованних клітинах за впливу на рецептор епідермального фактора росту / О. Сторожук, О. Руденко, А. Білюк, Л.В. Гарманчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 14-16. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено гамма-глутамінтранспептидазну активність (ГГТ активність) клітин ліній HeLa (рак шийки матки людини) та HepG2 (гепатокарцинома людини) за умов впливу на рецептор епідермального фактора росту мітогеном (EGF) та моноклональними антитілами до ...
364132
  Чубинский-Надеждин Гамма-годоскоп-спектрометр для изучения жестких v-лучей малой интенсивности. Исследование жесткого v-излучения Na24, As76, Ag110 : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чубинский-Надеждин О.В. ; ЛГУ. – Ленинград, 1959. – 7 с.
364133
  Лейпунский О.И. Гамма-излучение атомного взрыва / О.И. Лейпунский. – Москва, 1959. – 154 с.
364134
  Лашук А.И. Гамма-излучение при неупругом рассеянии нейтринов на некоторых ядрах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лашук А. И.;. – Обнинск, 1963. – 20л.
364135
  Лашук А.И. Гамма-излучение при неуругом рассеянии нейтронов на некоторых ядрах. : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Лашук А. И.; Физ. энерг. ин-т. – Обнинск, 1963. – 20л.
364136
  Хамьянов Л.П. Гамма-излучение при резонансном захвате нейтронов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хамьянов Л.П.; Физ-энерг.ин-т. – Обнинск, 1965. – 20л. – Бібліогр.:с.20
364137
  Израэль Ю.А. Гамма-излучение радио-активных выпадений / Ю.А. Израэль, Е.Д. Стукин. – М., 1967. – 224с.
364138
   Гамма-излучение радиоактивных изотопов и продуктов деления. – Москва, 1958. – 208 с.
364139
  Горшков Г.В. Гамма-излучение радиоактивных тел / Г.В. Горшков. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1956. – 139 с.
364140
  Горшков Г.В. Гамма-излучение радиоактивных тел и элементы расчета защиты от излучения / Г.В. Горшков. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1959. – 292 с.
364141
  Меднис И.В. Гамма-излучение радионуклидов, применяемых в нейтронно-активационном анализе / И.В. Меднис. – Рига, 1987. – 212с.
364142
  Оганесян Ю.Ц. Гамма-излучение ядер с высоким спином в реакциях с тяжелыми ионами : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Оганесян Ю. Ц.; МВССО РСФСР, МГУ, НИИ яд. физ. – Дубна, 1962. – 13л.
364143
  Федотов С.П. Гамма-излучение. / С.П. Федотов. – Новосибирск, 1968. – 67с.
364144
  Джелепов Б.С. Гамма-кванты изотопов, применяемых в нейтронноактивационном анализе. / Б.С. Джелепов, С.Ф. Кокшарова. – Москва : Атомиздат, 1974. – 73с.
364145
  Высоцкий В.И. Гамма-лазеры / В.И. Высоцкий, Р.Н. Кузьмин. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 174 с.
364146
  Кузьмин Р.Н. Гамма-лазеры: новые идеи / Р.Н. Кузьмин. – Москва, 1978. – 64 с.
364147
   Гамма-лучи. – АН СССР. Физико-технический институт. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1961. – 720 с.
364148
   Гамма-методы в рудной геологии. – Ленинград : Недра, 1976. – 407с.
364149
  Звольский С.Т. Гамма-методы измерения объемной массы дисперсных грунтов и донных отложений. / С.Т. Звольский. – М, 1980. – 112с.
364150
  Худавердян А.Г. Гамма-переходы в нечетных ядрах со средним атомным весом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Худавердян А.Г.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1964. – 16л.
364151
  Кириллова Л.М. Гамма-пиперидолы в синтезах замещенных пиридинов, бензо [g] изохинолинов и 2-азафлуоренов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кириллова Л.М.; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. – М., 1969. – 18л.
364152
  Воробьев В.А. Гамма-плотнометрия / В.А. Воробьев. – Москва, 1989. – 136с.
364153
  Суздалев И.П. Гамма-резонансная спектроскопия белков и модельных соединений / И.П. Суздалев. – Москва : Наука, 1988. – 261с.
364154
  Балтрунас Гамма-резонансные исследования сурьмы и теллура в некоторых полупроводниковых соединениях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Балтрунас Далис-Антанас Йоно.; АН СССР. – Москва, 1973. – 18л.
364155
  Гольданский В.И. Гамма-резонансные методы и приборы для фазового анализа минерального сырья / В.И. Гольданский, А.В. Доленко, Б.Г. и др. Егиазаров. – Москва, 1975. – 144с.
364156
  Данилова Н.Н. Гамма-ритм в условиях различения временных интервалов / Н.Н. Данилова, А А. Ханкевич // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.51-64. – Библиогр.: 24. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
364157
  Хольнов Ю.В. Гамма-спектрометр по электронам отдачи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Хольнов Ю.В.; Радиев. ин-т им. В.Г. Хлопина АН СССР. Ленингр. гос. орд. Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 4 с.
364158
  Сурков Ю.А. Гамма-спектрометрия в космических исследованиях / Ю.А. Сурков. – Москва : Атомиздат, 1977. – 239 с.
364159
   Гамма-спектрометрия скважин при поисках и разведке нефти и твердых полезных ископаемых. – Москва, 1987. – 112 с.
364160
  Дидоренко А В. Гамма-спектроскопические исследования ядер Аg и Cd с нечетной массой из распада изотопов Cd, Pd Iп, Ag. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Дидоренко В.А,; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1974. – 19л.
364161
  Бегжанов Р.Б. Гамма-спектроскопия атомных ядер / Бегжанов Р.Б., Беленький В.М. ; АН УзССР. – Ташкент : Фан, 1980. – 471 с. – Библиогр.: с. 14-16
364162
   Гамма-установки для радиобиологических исследований (конструкции и результаты экспериментальных исследований). – Москва : Энергоиздат, 1981. – 60 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 58-59
364163
  Южный О.В. Гамма-электронный метод экспресс-анализа вещества : Автореф... канд. техн.наук: 05.300 / Южный О.В.; МВ и ССО БССР. Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1972. – 20л.
364164
   Гамма - гамма-метод в рудничной геологии. – Москва, 1971. – 102с.
364165
  Сикорский В.В. Гамма / В.В. Сикорский. – М., 1988. – 239с.
364166
  Шацов А.Н. Гаммаметрия морского дна при поисках полезных ископаемых. / А.Н. Шацов. – М., 1977. – 167с.
364167
  Емельянова Людмила Владимировна Гаммариды литорали днепровских водохронилищ : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Емельянова Людмила Владимировна; АН УССР. Ин-т гидробиологии. – К., 1988. – 18л.
364168
  Гаряев В.П. Гаммариды озера Байкала / [соч.] В.П Гаряева // Юбилейный сборник : Фауна Байкала : (результаты Зоол. экспедиции 1900-1901 г., снаряженной под руководством проф. Ун-та Св. Владимира А.А. Коротнева) / под ред. А. Коротнева. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1901. – Вып. 1. – С. 57-64. – (Пятидесятилетие Восточно-Сибирского отдела имп. Русского географического общества. 1851-1901)
364169
  Соколова Галина Алексеевна Гаммарус и личинки семейства Tendipedidae подводных зарослей некоторых озер восточного склона Среднего Урала : Автореф... кандидата биол.наук: / Соколова Галина Алексеевна; Уральский филиал АН СССР. Ин-т биологии. – Свердловск, 1964. – 21л.
364170
  Бруз В.С. Гаммаршольд Даг (- шведський політичний діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 365. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
364171
  Зубовский Г.А. Гаммасцинтиграфия / Г.А. Зубовский. – Москва, 1978. – 251с.
364172
  Частикова В.А. Гаммы. / В.А. Частикова. – Горький : Волго-Вятское кн.изд., 1982. – 63 с.
364173
  Рябченко С.М. Гамота Джорж (фізик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 16-17. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
364174
  Мушкудіані О.Н. Гамсахурдіа Константіне Симонович (грузинський письменник і літературознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С.17-18. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
364175
  Доценко Р. Гамсун, голод і колаборанство // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 5. – С. 123-133. – ISSN 0869-3595
364176
  Циховська Е. Гамсунівські відлуння в ідилії "На узліссі" Максима Рильського // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 1 (79), спецвипуск : Презентуємо науковий доробок Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету. – С. 56-57
364177
   Гамченко Сергій Свиридович // Історія Національної Академії наук України 1929-1933: док. і матеріали / Сохань П.С. – К., 1998
364178
  Костриця М. Гамченко Сергій Свиридович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2009. – Вип. 16. – С. 70-73. – ISBN 978-966-02-5172-4(Вип. 16); 966-02-2344-7
364179
  Таран О. Гамченко Сергій Спиридонович [Свиридович] // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 289-290. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2


  Протягом 1876-1880 навчався на фіз.-мат. та іст.-філ. ф-тах Ун-ту Св. Володимира.
364180
  Плетнев В.Н. Гамэр Алмасзаде / В.Н. Плетнев. – Баку, 1985. – 131с.
364181
  Озадовський А.А. Гана / А.А. Озадовський. – Київ, 1960. – 47с.
364182
  Николов Е. Гана / Е. Николов. – София, 1962. – 50 с.
364183
  Александровская Л.И. Гана / Л.И. Александровская. – Москва : Мысль, 1965. – 149 с. : ил., карт.
364184
  Абрамов В.В. Гана / В.В. Абрамов. – Москва : Мысль, 1976. – 64 с. : ил. – (У карты мира)
364185
  Каменир Т.Е. Гана Квапилова / Т.Е. Каменир. – Л., 1978. – 182с.
364186
  Потехин И.И. Гана сегодня : Дневник, 1957 г. / И.И. Потехин. – Москва, 1959. – 158с.
364187
  Савицкий Ю.В. Гана сегодня / Ю.В. Савицкий. – Москва, 1988. – 218с.
364188
  Черников Д.А. Гана строит и борется / Д.А. Черников. – М., 1964. – 32с.
364189
  Немченко В.П. Гана. Президентские выборы - 2008-2009 // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5 (622). – С. 37-39. – ISSN 0321-5075
364190
  Буайон Ж. Гана. Рождение африканского государства / Ж. Буайон ; пер. с франц. П.С. Гурова ; ред. О.К. Парчевский. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 353 с. : черт. и карт. – Библиогр.: с. 348-351
364191
  Куприянов П. Гана: 50-летие независимости // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 6. – С. 41-44. – ISSN 0321-5075
364192
  Абрамов В.В. Гана: поиск путей развития / В.В. Абрамов, А.М. Михайлов. – Москва : Знание, 1981. – 64 с. – Библиогр. в конце текста. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 5 ; У политической карты мира)
364193
  Ципе К.А. Ганатрированная денежная оплата труда колхозникова в колхозах Латв. ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Ципе К. А.; От-ние обществ. наук АН Латв.ССР. – Рига, 1961. – 31л.
364194
  Мацковик Г. Ганацкий ячмень на своей родине. / Г. Мацковик. – К. – 28с.
364195
  Гомбоджаб Ганга-йин урусхал / Гомбоджаб. – М., 1960. – 43,66с.
364196
  Туманова С.Ю. Ганглиозиды головного мозга : Автореф... канд. биол.наук: / Туманова С.Ю.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 20л.
364197
  Голуб Д.М. Ганглиопексия и реиннервация органов. / Д.М. Голуб. – Минск, 1986. – 109с.
364198
  Азиз Ганготри : оповідання / Ахмед Азиз уд Дин ; пер.з індійск. мови (гиндусани), вступ. ст. О.П. Баранникова. – Київ : Слово, 1926. – 78 с.
364199
  Никифоров А.С. Гангстеризм в США / А.С. Никифоров. – М, 1991. – 162с.
364200
  Емельянов Т.Ф. Гангстеры без кольтов / Т.Ф. Емельянов. – М., 1984. – 96с.
364201
  Новиков Н.В. Гангут / Н.В. Новиков. – М., 1944. – 95с.
364202
   Гангут. 1941. – Л., 1974. – 399с.
364203
  Рыкачев Я.С. Гангутская победа / Я.С. Рыкачев. – Москва, 1951. – 52с.
364204
  Эппель А. Гангутский рубль : проза : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 9. – С. 53-64. – ISSN 0012-6756
364205
  Рудний В.А. Гангутці. / В.А. Рудний. – К., 1959. – 520с.
364206
  Рудный В.А. Гангутцы. / В.А. Рудный. – Москва, 1952. – 583с.
364207
  Рудный В.А. Гангутцы. / В.А. Рудный. – Москва, 1953. – 712с.
364208
  Рудный В.А. Гангутцы. / В.А. Рудный. – Москва, 1956. – 644с.
364209
  Рудный В.А. Гангутцы. / В.А. Рудный. – Москва, 1957. – 640с.
364210
  Рудный В.А. Гангутцы. / В.А. Рудный. – 7-е изд., доп. – Москва, 1970. – 720с.
364211
  Рудный В.А. Гангутцы: Роман. / В.А. Рудный. – Москва, 1981. – 605с.
364212
  Рудный В.А. Гангутцы: Роман. / В.А. Рудный. – Москва, 1989. – 556с.
364213
  Ордін Л. Гандбол / Л. Ордін. – Х., 1933. – 60с.
364214
  Латишкевич Л.А. Гандбол / Л.А. Латишкевич, Л.Р. Маневич. – К, 1974. – 96с.
364215
   Гандбол. – М., 1983. – 62с.
364216
  Латышевич Л.А. Гандбол / Л.А. Латышевич. – К, 1988. – 199с.
364217
   Гандбол. – К., 1989. – 127с.
364218
  Габорець В.С. Гандбольна зірка із Закарпаття : документальна повість / Василь Габорець. – Ужгород : КП "Ужгородська міська друкарня", 2009. – 256 с., [64] с. іл. – Бібліогр.: с. 249-253. – ISBN 978-966-2921-53-3
364219
  Шергин Б.В. Гандвик - студеное море / Б.В. Шергин. – Архангельск, 1971. – 207с.
364220
  Шергин Б.В. Гандвик - студеное море / Б.В. Шергин. – Архангельск, 1977. – 160с.
364221
  Шергин Б.В. Гандвик - студеное море / Б.В. Шергин. – Пермь, 1987. – 384с.
364222
   Гандзюра Володимир Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 87. – ISBN 978-966-439-754-1
364223
   Гандзюра Володимир Петрович (1957) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 97. – ISBN 978-966-933-054-3
364224
  Рославцев У. Гандизм / У. Рославцев. – М.-Л., 1931. – 112с.
364225
  Пивовар С.Ф. Гандизм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 67. – ISBN 966-642-073-2
364226
  Борділовська О. Гандизм у зовнішній політиці Індії // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 41-45. – ISSN 0868-8273
364227
  Борділовська Олена Гандизм у зовнішній політиці Індії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 120-126
364228
  Ставицький О. Гандикапізм в системі споріднених понять // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 98-102
364229
  Ставицький О.О. Гандикапізм та ксенофобії: спільне і відмінне у поняттях // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 164-172. – ISBN 978-966-8063-99-45
364230
  Гош Мрідула Ганді на пропускному пункті // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 40 (568), 5-11.10.2018. – С. 7. – ISSN 1996-1561
364231
  Савків Б. Ганебна метаморфоза початкуючого шістдесятника // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 7 квітня (№ 7). – С. 4


  Про В. Коротича — українського радянського поета, прозаїка, публіциста.
364232
  Скрипник А.Ю. Ганебна поразка чи «піррова перемога»? (До історії російсько-турецької війни 1828–1829 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 4 (535), липень - серпень. – С. 38-46. – ISSN 0130-5247
364233
   Ганебний демонтаж національної пам"яті // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 жовтня (№ 38). – С. 1


  25 вересня депутати Харківської міської ради на пленарному засіданні скасували рішення топонімічної комісії про встановлення у Харкові пам"яної дошки видатному вченому, мовознавцеві-славісту, літературознавцю, культурному діячеві, лауреату ...
364234
  Сирота Н.Й. Ганебний шлях українських буржуазних націоналістів / Н.Й. Сирота. – Київ, 1959. – 32 с.
364235
  Стоянов І.А. Ганєв Ангел Ніколов (- болгарський дипломат) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 370. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
364236
  Руднев К. Ганза и витальеры // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 27. – С. 8-9


  Усилившийся разбой на сухопутных и морских путях заставил купцов Северо-Западной Европы объединиться для защиты своих общих интересов и безопасности торговли. С этой целью весной 1241 года в зале любекской ратуши в присутствии всех членов городского ...
364237
  Перхавко В. Ганзейское пространство // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 60-81. – ISSN 1812-867Х


  Ганза (союз) — військово-торговий союз купецьких гільдій, який встановив і підтримував торгову монополію на Балтійському морі, частково на Північному морі і в більшій частині Північної Європи в період між XIII і XVII століттями. Також називають ...
364238
  Михайлова Наталія Ганзейський Євросоюз // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 5 (157), жовтень - грудень. – С. 54-59 : фото
364239
  Ткачук Б.П. Ганзейський Союз: генеза становлення та розвитку // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 4 (76). – С. 30-37
364240
  ПодалякН.Г Ганзейсько-новгородський мир 1392 р. і любекський дипломат Йохан Нібур // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 372-385. – ISBN 966-7196-06-2
364241
  Гулямов М. Гани Арифханович Мавлянов. / М. Гулямов. – Ташкент, 1970. – 32с.
364242
  Завальнюк О.М. Ганицький Іван Михайлович // Історія Кам"янець-Подільського державного українського університету в іменах (1918-1921 рр.) / О.М. Завальнюк. – Кам"янець-Подільський : Абетка - НОВА, 2006. – С. 92-97. – ISBN 966-363-074-4
364243
  Карплюк М.А. Ганка : роман / М.А. Карплюк. – Днепропетровск : Промінь, 1974. – 383 с.
364244
  Карплюк М.А. Ганка : роман / М.А. Карплюк. – Київ, 1987. – 374 с.
364245
  Костомаров М.І. Ганна-козачка / М. Костомаров. – [Харків] : Книгоспілка, 1929. – 24 с. – (Бібліотека школяра : Невеличкі дешеві книжечки-оповідання)
364246
  Косач О.А. Ганна : поэма-былыця Е. Ластивкы. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1881. – 24 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
364247
  Ковальська М. Ганна : роман / Марія Ковальська. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1957. – 127 с.
364248
  Бочин Н.Д. Ганна : повесть / Н.Д. Бочин. – Москва : Знание, 1964. – 119 с. : ил. – (Прочти, товарищ!)
364249
  Бражник С. Ганна : проза: повість // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 88-122. – ISSN 0131-2561
364250
  Ротач П. Ганна Барвінок // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 213-215
364251
   Ганна Барвінок : Збірник до 170-річчя від дня народження. – Київ : Рада, 2001. – 556 с. – ISBN 966-7087-20-4
364252
  Сікиринський О.В. Ганна Барвінок (Кулішева) в її листах 1902-1911 / О.В. Сікиринський. – Одеса, 1928. – 64 с.


  На тит. стор. № 105612 дарчий надпис автора
364253
  Старовойтенко Інна Ганна Барвінок та її лист до Євгена Чикаленка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 48-51. – Бібліогр.: с. 48-50. – ISSN 0130-5263


  Як і більшість тогочасних літераторів-сучасників, Ганна Барвінок залишила по собі не тільки літературні твори, а й значний масив листування, бо в часи, коли їй випало жити, листування відігравало ролю основного засобу комунікації. Її кореспонденція, ...
364254
  Старовойтенко І. Ганна Барвінок та її лист до Євгена Чикаленко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 48-52. – ISSN 0130-5263
364255
  Жежера В. Ганна Барвінок: "Для мене найкращим концертом був шелест його книжок" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 25 (78). – С. 54-57
364256
   Ганна Вінтоняк. – К., 1983. – 88с.
364257
   Ганна Володимирівна Онкович : Біобібліографія. – Київ : Видавничій Дім Дмитра Бураго, 2004. – 36с. – До 60-річчя від дня народження. – ISBN 966-7825-77-9
364258
   Ганна Гопко прочитала лекції студентам // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 19 квітня (№ 76). – С. 2


  Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко прочитала відкриті лекції студентам Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
364259
  Сіренко М. Ганна Горенко і Комарове : до 125-річчя Анни Ахматової // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 26 вересня (№ 19). – С. 17
364260
  Сіренко М. Ганна Горенко і Комарове : до 125-річчя Анни Ахматової // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 21серпня (№ 31). – С. 10, 11
364261
  Сіренко М. Ганна Горенко і Комарове : до 125-річчя А.А. Ахматової // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 10 жовтня (№ 20). – С.16, 17
364262
  Мадієвський С. Ганна і її редактор // Критика. – Київ, 2007. – Травень, (число 5). – С. 15-16


  100-річчя від дня народження Ганни Арендт - одного з найвідоміших політичних мислителів минулого мстоліття. "Від початку 1950-х років Ганна Арендт писала англійською, отож у Німеччині її книжки виходили у перекладах. Видавало їх поважне мюнхенське ...
364263
  Рябець Л.В. Ганна Іванівна Мартинова - дослідниця середньонаддніпрянського діалекту / Л.В. Рябець, Т.В. Щербина // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (74). – С. 117-122. – ISSN 1682-3540


  У сучасному полімовному світі одним із основних завдань є збереження народної мови, представлення цілісної інформації про первинне мовне утворення стосовно його літературного варіанта. Для української національної мови таким першодже релом став ...
364264
   Ганна Іванівна Погребняк : [некролог] // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 39
364265
  Роман М. Ганна Коцур та її поезія // Українська література Словаччини очима рецензента / М. Роман. – Presov : A-Print, 2016. – С. 341-346. – ISBN 978-80-89721-16-0
364266
   Ганна Кулага // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.64
364267
  Ярославцев Б. Ганна Ладані / Б. Ярославцев. – К, 1960. – 44с.
364268
  Ревуцький В. Ганна Малієва-Тагаїва // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 106, листопад : листопад. – С. 29


  Малієва-Тагаєва Ганна — українська драматична акторка, співачка. З 1918 року працювала в трупі режисера Сабініна Лева. З 1923-го — у державних театрах рідного міста (Червонозаводський, Музкомедії (з 1931), оперному). Емігрувала до Німеччини, відтак ...
364269
  Шатилов М. Ганна Музика, яка стала панею славою = Спомини : проза : публіцистика (фрагмент) // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 7/8. – С. 135-141. – ISSN 0130-1608
364270
   Ганна Новосад - міністр освіти і науки України // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 2 вересня (№ 35). – С. 2. – ISSN 2219-5793
364271
  Ольбрахт И. Ганна пролетарка / И. Ольбрахт. – Харків; Київ, 1930. – 289с.
364272
  Мєстєчкин Г.А. Ганна Собачко. / Г.А. Мєстєчкин. – К., 1965. – 48с.
364273
  Белемець Н. Ганна Терентіївна Гревцова (з нагоди 50-річчя трудової діяльності у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна) / Н. Белемець, Н. Карпенко, В. Капустян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 6-7. – (Біологія ; вип. 2 (78)). – ISSN 1728-3817


  У липні 2019 року виповнюється 50 років трудової діяльності у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка відомого вченого-ботаніка, доктора біологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і ...
364274
  Толстанова Г. Ганна Толстанова: "Завжди можна знайти портал можливостей" / розпитувала Лариса Остролуцька // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Липень (№ 25/26). – С. 6-7
364275
  Матяш І. Ганна Чикаленко-Келлер: перша українська жінка-дипломат - учасниця міжнародного форуму // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи", ТОВ "Наукові журнали" ; голов. ред. Т.В. Сидорук ; редкол.: В. Власенко, Н. Комілова, О. Патапас [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 31, № 5. – С. 74-81. – ISSN 2663-2675


  Ганна Євгенівна Чикаленко-Келлер (1884–1964) - українська журналістка, жіноча діячка, перекладачка, бібліографка, публіцистка, фейлетоністка, перекладачка. Дочка Є. Чикаленка, дружина німецького лінгвіста Келлера.
364276
   Ганна Чубач - поетеса Божою милістю : [публіцист. нарис : поезії]. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 190, [1] с., [16] арк. іл. – Загол. обкл.: Ганна Чубач - поет Божою милістю. – (Перша українська книга третього тисячоліття. Знані люди України ) ( Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-54-1
364277
   Ганна Чубач // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13 лютого - 26 лютого (№ 7/8)


  Пам"яті Ганни Чубач.
364278
   Ганна Чубач лишила нам слово... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 28 лютого - 6 березня (№ 9)
364279
  Іскорко-Гнатенко Ганненко (Ганенко) Є.А. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 70. – ISBN 978-617-7442-69-0
364280
  Линдсей Д. Ганнибал / Д. Линдсей; Пер. с англ. М. Ермашева. – М., 1962. – 334с.
364281
  Кораблев И.Ш. Ганнибал / И.Ш. Кораблев. – Москва : Наука, 1976. – 400 с.
364282
  Кораблев И.Ш. Ганнибал / И.Ш. Кораблев. – Москва : Наука, 1981. – 400 с.
364283
  Линдсей Д. Ганнибал / Д. Линдсей. – Москва, 1989. – 751с.
364284
  Линдсей Д. Ганнибал : Роман / Джек Линдсей; Пер. с англ. М.Ермашевой. – Харьков : Фолио, 2005. – 319с. – (Время и судьбы). – ISBN 966-03-1666-6
364285
  Смирнов С. Ганнибал и Пушкины в Вильнюсе // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 6. – С. 92-95. – ISSN 0028-1263
364286
  Гулиа Г.Д. Ганнибал, сын Гамилькара : роман / Георгий Гулиа. – Москва : Советский писатель, 1984. – 176 с.
364287
  Ганнибал А. Ганнибалы : Новые данные для их биогр. / А. Ганнибал. – Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук
1. – 1913. – [2], 44 с. – Отт. из изд. "Пушкин и его современники". Вып. 17-18
364288
  Лядава Григір Ганнуся : Опеpка ув одноі діі / Hаписав Гpиг. Лядава [псевд.]. – Херсон : : [В тип. Хеpсон. губеpн. пpавл.], 1870. – 64 с.
364289
  Тарасенко І. Ганнуся : Ливобережна поэма Ивана Таpасенка (А.А. Савич). – Золотоноша : Тип. П. Лепскаго и И. Вуpмана, 1891. – 148, [2] с. – Hа тит. аpк. та обкл. епігpаф з віpша Т.Г. Шевченка. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. дефектний, відсутні с. 145-148, [2] с.
364290
  Суходольський В. Ганнуся / В. Суходольський. – Київ : Мистецтво, 1955. – 39 с.
364291
  Юренко О.С. Ганнуся / О.С. Юренко. – Харків, 1965. – 155 с.
364292
  Горбатюк В. Ганнуська : проза: повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 148-169. – ISSN 0208-0710
364293
   Ганс-Христиан Андерсен [1805-1875] : [биографический очерк]. – Москва : Тип. "Общ-ва распростр. полезных книг", 1904. – 71 с. – (Из детской и школьной жизни ; № 2)
364294
   Ганс Айзенк (Hans Jurden Eysenck) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 207-223. – ISBN 978-966-518-287-0
364295
   Ганс Арп // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 97 : Дадаизм. – С. 10-24
364296
  Пиріг Р. Ганс Берхем - радник посольства, тимчасово повірений у справах Німеччини в України (березень 1918 - лютий 1919 рр.) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 34-38. – (Політичні науки)
364297
   Ганс Вернер Лиссман: страницы биографии = Подробности для любознательных // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11. – Бібліогр. 8 назв
364298
  Бездрабко В.В. Ганс Гайнріх Боомс і теорія експертизи цінності документів // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми, 2019. – № 32. – С. 5-11. – ISSN 2227-183Х
364299
  Могилевский А. Ганс Гольбейн младший / А. Могилевский. – М, 1923. – 9с.
364300
  Сидоров А.А. Ганс Гольбейн младший / А.А. Сидоров. – Москва, 1933. – 68с.
364301
  Біленчук П.Д. Ганс Гросс - засновник та інноватор світової криміналістики / П.Д. Біленчук, С.Я. Лихова, М.І. Малій // Наукові читання пам"яті Ганса Гросса : зб. тез міжнар. наук.-практ конф. (м. Чернівці, 9 груд. 2021 р.) / Chernivtsi Law School ; Тренінг. центр прокурорів України ; Varna free Univ. ; [редкол.: В.А. Вдовічен та ін.]. – Чернівці : Технодрук : Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2021. – С. 24-28. – (Chernivtsi Law School). – ISBN 978-617-8034-25-2
364302
  Скулиш Є. Ганс Гросс й університет Франца Йозефа в Чернівцях / Є. Скулиш, С. Нежурбіда // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-31 липня (№ 29). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
364303
  Грундиг Г. Ганс Грундиг. Леа Грундиг. Каталог : каталог / Г. Грундиг, Л. Грундиг. – Ленинград-Москва : Советский художник, 1959. – 24 с.
364304
  Грундиг Г. Ганс Грундиг: (Альбом репрод.) / Г. Грундиг. – М., 1982. – 29с.
364305
  Либман М.Я. Ганс Грундинг / М.Я. Либман. – Москва, 1974. – 104с.
364306
  Твердохлеб А. Ганс и Долли : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8. – С. 96-106. – ISSN 0131-8136
364307
  Ковтонюк А.М. Ганс Кельзен і його чиста теорія права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 28-32. – (Право. Економіка. Управління)
364308
  Юнусова Е.Н. Ганс Кюнг о парадигмальном развитии христианства (обзор) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.104-111. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
364309
  Заграйчук Ю. Ганс Майєр - почесний доктор Київського університету // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Почесним доктором ун-ту став проф. Мюнхен. ун-ту Ганс Майєр, відомий як впливовий громадський і політичний діяч, авторитетний теоретик німецького християнсько-демократ. руху.
364310
  Опимах И. Ганс Мемлинг "Страшный суд" // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 12. – С. 66-77
364311
  Давлєтов О. Ганс Франк - від партійного юриста до генерал-губернатора Польщі // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 73-82. – ISBN 978-966-02-7255-2
364312
  Важдаев В.М. Ганс Христиан Андерсен : очерк жизни и творчества / В.М. Важдаев. – Москва : Гос. изд-во детской литературы Мин-ва Просвещения РСФСР, 1957. – 117 с.
364313
  Давлєтов О. Ганс Шемм і діяльність Націонал-соціалістичної ліги вчителів: із веймарської доби у Третій рейх (1929 - 1935 рр.) // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 41-49. – ISBN 978-966-02-7255-2
364314
  Назарова В.Т. Ганс Эйслер - Бертольт Брехт / В.Т. Назарова. – Ленинград : Советский композитор, 1980. – 104 с.
364315
  Нестьев И.В. Ганс Эйслер и его песенное творчество / И.В. Нестьев. – Минск : Академия Наук СССР, 1962. – 167 с.
364316
  Сапего И.Г. Ганс Эрни / И.Г. Сапего. – Москва : Искусство, 1970. – 103 с.
364317
   Ганская новелла. – Москва, 1987. – 156 с.
364318
  Каменською Т. Гансова Емма Августівна // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 75-77. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4


  Гансова Емма Августівна (1939) - соціолог. Д-р філос. н. (1989). Закін. Одес. ун-т (1962). Працювала в Одес. ін-ті інж. мор. флоту (1962–87); від 1990 – в Ін-ті соц. наук Одес. ун-ту: від 1995 – проф. каф. соціології; водночас – проф. каф. філос. та ...
364319
  Весловуцкий Ц.В. Гантели и резина в вашей квартире / Ц.В. Весловуцкий. – Киев, 1989. – 149с.
364320
  Пустовойт Б.Г. Гантельная гимнастика / Б.Г. Пустовойт. – М., 1956. – 40с.
364321
  Пустовойт Б.Г. Гантельная гимнастика / Б.Г. Пустовойт. – Москва : Физкультура и спорт, 1962. – 48 с.
364322
  Пустовойт Б.Г. Гантельная гимнастика / Б.Г. Пустовойт. – Москва : Физкультура и спорт, 1965. – 46 с.
364323
  Демченко В. Гантман Мойсей Файбович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 6 : Мойсей Гантман. – С. 3-31.
364324
  Садиг-Бек Ганун ос-совар /трактат о живописи/. / Садиг-Бек. – Баку, 1963. – 100с.
364325
  Цегельська О. Гануська йде до міста / О. Цегельська. – Львів, 1938. – 184 с.
364326
  Гинзбург Л.С. Гануш Виган и Чешский квартет : [к 100-летию со дня рождения Г. Вигана] / Л.С. Гинзбург. – Москва : Музгиз, 1955. – 56 с. : 3 л. портр. : ил.
364327
  Іскорко-Гнатенко Ганцов В.М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 70-71. – ISBN 978-617-7442-69-0
364328
  Процик М. Ганцов Всеволод Михайлович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2006. – Вип. 13. – С. 94-95. – ISBN 978-966-02-3912-2(Вип. 13); 966-02-2344-7
364329
   Ганчарне виробництво, його шкідливість та шляхи оздоровлення. – Полтава, 1929. – 117с.
364330
  Спаська Е. Ганчарські кахлі Чернігівщини ХVIII-ХIХ ст. / Е. Спаська. – К, 1928. – 32с.
364331
  Перга Т. Ганчір"я - непотріб або цінний ресурс? Утилізація відходів в Українській СРР у 1920-х - на початку 1930-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 57-63. – (Історія ; вип. 3 (150)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вторинне використання відходів в УСРР у 1920-х - на початку 1930-х рр. на прикладі ганчір"я. Дослідження зумовлено нерозкритістю цієї наукової проблеми у вітчизняних і закордонних розвідках. На основі порівняльного аналізу утилізації ...
364332
  Гинчев Ц. Ганчо-Секач / Ц. Гинчев. – София, 1963. – 175с.
364333
  Кудінова А. Ганчурники в українській ярмарковій та повсякденній культурі Полтавщини середини XX ст.: традиції і трансформації // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 135-138. – ISBN 978-966-171-90295
364334
  Поздняков И.Ф. Ганя. / И.Ф. Поздняков. – Волгоград, 1966. – 255с.
364335
   Гань бей олімпійцям! : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 164-165 : Фото
364336
   Ганьба на всю планету. Законопроєкт геноциду вітчизняних ЗМІ та Укрпошти - дві біди на всю медійну голову // Україна молода. – Київ, 2020. – 11 лютого (№ 15). – С. 4


  "Законопроєкт про дезінформацію не сходить з уст експертів усіх рівнів і серйозно стурбував медіаринок та західних партнерів України: Freedom House (дім свободи), ООН, Раду Європи, Європейську федерацію журналістів, посольства провідних країн. Вони ...
364337
  Поліщук В.Т. Ганьбимо себе, або як відзначаються шевченківські дні в Черкасах... // Шевченківські студії / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2015. – С. 253-255. – ISBN 978-966-920-043-3
364338
  Оуян Ш. Гао Гань-да. -- Светлый путь / Ш. Оуян. – М., 1961. – 27с.
364339
  Вадейша Марина Гапа, Бана, Гапа, Ангалия! // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 126-133 : фото
364340
  Черкасова Н.В. Гапар Айтиевич Айтиев / Н.В. Черкасова. – М, 1961. – 67с.
364341
  Кочан І.Г. Гаплички / І.Г. Кочан. – Київ, 1984. – 88 с.
364342
   Гаплоидия и селекция.. – Москва : Наука, 1976. – 222с.
364343
  Модилевский Я.С. Гаплоидия у покрытосемянных растений. / Я.С. Модилевский, 1942. – 129-153с. – Отд. оттиск
364344
  Ницше В. Гаплоиды в селекции растений / В. Ницше, Г. Венцель. – Москва, 1980. – 128с.
364345
  Пасько І. Гапон Георгій Аполлонович // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 291-292. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
364346
  Бонч-Бруєвич Гапон і гапонівщина / В.Д. Бонч-Бруєвич. – Київ : Держполітвидав, 1957. – 39 с.
364347
  Сверчков Д. Гапоновщина и 9 Января 1905 года / Д. Сверчков. – Л.-М., 1925. – 50с.
364348
  Зайченко В. Гаптовані ікони XVIII - XIX ст. // Родовід : наукові записки до історії культури України / Редкол. : В. Борисенко, О. Федорук, Л. Лихач [та ін.]. – Київ, 1999. – Число 1 (17). – С. 41-53
364349
  Головко О.Ф. Гаптовані рушники : поезії / О.Ф. Головко. – Київ, 1990. – 122 с.
364350
  Ведзижев А. Гапур из Сунжа-Юрта : повесть / А. Ведзижев; пер. с ингуш. – Москва : Советская Россия, 1983. – 205 с.
364351
  Стоєцький Валентин Гараж - зона підвищеної небезпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 20 : фото
364352
  Чернова Т. Гараж идей. Ректор. МГУ открыл новый учебный корпус в День знаний. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 7 сентября (№ 36)


  Ректор В. Садовничий пригласил всех на открытие нового учебного корпуса, получившего название в честь основателя университета - Ломоносовский, где ему торжественно вручили ключ от нового здания. И он повел гостей на экскурсию. “В корпусе будут в ...
364353
  Быковский Егор Гараж на сто миллионов : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 64-65
364354
  Шрайєр В. Гараж пана Якобса / В. Шрайєр. – К., 1962. – 255с.
364355
  Панушкин Г.П. Гаральд Иванович Крумин. / Г.П. Панушкин. – М., 1975. – 80с.
364356
  Чйон Г. Гаральд Суворий - звитяжець, який одружився з руською князівною // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 127-141. – ISBN 978-966-432-087-7
364357
  Андрощук Ф. Гаральд Суворий повертається до Києва / розмову вела Олена Борисенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 грудня (№ 235/236)


  Генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук - про книгу, присвячену легендарному норвезькому королю, а також про скандинавські контакти Національного музею історії України.
364358
  Скляренко В.М. Гарант американської демократії // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 16/18 (440/442), червень 2016. – С. 18-21
364359
  Казмірчук Ігор Гарант Конституції обіцянок не давав // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 10-12. – ISSN 0130-5212
364360
  Король І. Гарант миру і безпеки : (до 60-річчя утворення Організації Об"єднаних Націй) / Іван Король ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Ліра, 2005. – 206, [6] с. : іл. – Бібліогр.: с. 201-206. – ISBN 966-8266-33-1
364361
  Гончар Б.М. Гарант міжнародного миру і стабільності : (до 60-ти річчя Організації Об"єднаних Націй) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 140-144. – ISBN 966-7060-76-4
364362
  Онопрієнко В.І. Гарант наукової істини та життєвої правди. До 95-річчя академіка Бориса Євгеновича Патона // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (81). – С. 5-17. – ISSN 0374-3896
364363
  Кравченко Л.В. Гарант оновлення суспільства. / Л.В. Кравченко, Б.И. Мороз. – К., 1989. – 190с.
364364
  Дорошко М. Гарант чи колаборант? // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 5/6 (199/200). – С. 10-11


  Віктор Янукович.
364365
  Міровська М. Гаранти і ризики здобуття сучасним студентом вищої освіти в Україні та Польщі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 6 (80). – C. 36-45. – ISSN 2312-5993
364366
  Різникова Я. Гаранти свободи. Про день українського політв"язня // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 20-26 січня (№ 2)
364367
  Вейтлинг В. Гарантии гармонии и свободы / В. Вейтлинг. – Москва; Ленинград : Наука, 1962. – 584 с.
364368
  Ярматов А.Я. Гарантии депутатской деятельности / А.Я. Ярматов. – М., 1978. – 53с.
364369
  Просвирнин Ю.Г. Гарантии депутатской деятельности в развитом социалистическом обществе. / Ю.Г. Просвирнин. – Воронеж, 1982. – 144 с.
364370
  Повар А.И. Гарантии жилищных прав граждан при административном выселении : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Повар А.И.; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1972. – 22л.
364371
  Прокопченко И.П. Гарантии жилищных прав граждан. / И.П. Прокопченко, Н.И. Соловяненко. – М, 1987. – 92с.
364372
  Сауляк О.П. Гарантии законности и правопорядка-реальность или миф? // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 73-82. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
364373
  Гараджаев Д. Гарантии защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина при обеспечении национальной безопасности государства // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 4. – С. 115-123. – ISSN 1561-4999
364374
  Кучма М.И. Гарантии и компенсации / М.И. Кучма, Е.А. Хлыстова. – М., 1978. – 223с.
364375
  Кучма М.И. Гарантии и компенсации / М.И. Кучма, Е.А. Хлыстова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1982. – 192с.
364376
  Молодцов М.В. Гарантии и компенсации рабочим и служащим / М.В. Молодцов. – М., 1973. – 72с.
364377
  Вискулова В.В. Гарантии избирательных прав граждан как нормативное понятие в исторической ретроспективе // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 19. – С. 24-27. – ISSN 1812-3805
364378
  Бирюкова М. Гарантии качества образования в приватных высших учебных заведениях Украины: возможности, проблемы, перспективы / М. Бирюкова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2005. – № 6. – С. 43-46. – ISSN 1562-529Х


  Межд. науч. практ. семинар лидеров приватного образования, 14-17 сент. 2005 г., г. Симферополь
364379
   Гарантии конституционных прав личности при осуществлении правосудия. – Пермь, 1980. – 126с.
364380
  Прокопченко И.П. Гарантии контитуционных прав граждан СССР на жилище. / И.П. Прокопченко. – М, 1983. – 40с.
364381
  Бондарева М.В. Гарантии нотариальной (процессуальной) деятельности // Цивилистическая процессуальная мысль : сборник науч. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Каф. нотариал., исполнит. процесса и адвокатуры, Центр правовых исслед. Фурсы ; под общ. ред. С.Я. Фурсы. – Киев : ЦУЛ, 2013. – Вып. 2 : Нотариальный процесс. – С. 50-58. – ISBN 978-611-01-0484-5
364382
  Хапугин С.И. Гарантии обеспечения независимости судей в свете изменения компетенции органов местного самоуправления // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 156-161. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
364383
  Князь Ю.Ю. Гарантии обеспечения прав законных интересов участников уголовного процесса // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 127-128
364384
  Цадыкова Э.А. Гарантии охраны и защиты персональных данных человека и гражданина // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 8. – С. 92-103. – ISSN 0132-0831
364385
  Лысенков С.Л. Гарантии прав и свобод личности в советском обществе : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.02 / Лысенков С.Л.; АН УССР. Ин-т гос. и права. – Киев, 1976. – 23л.
364386
  Похлебенина Ю.Л. Гарантии прав и свобод человека и гражданина в сфере правосудия: теоретический и сравнительно-правовой анализ // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 9. – С. 12-14. – ISSN 1812-3805
364387
  Куцова Э.Ф. Гарантии прав личности в советском уголовном процессе / Э.Ф. Куцова. – Москва, 1972. – 114с.
364388
  Куцова Э.Ф. Гарантии прав личности в советском уголовном процессе / Э.Ф. Куцова. – Москва, 1973. – 199 с.
364389
   Гарантии прав личности в социалистическом уголовном праве и процессе. – Ярославль, 1979
364390
   Гарантии прав личности в социалистическом уголовном праве и процессе. – Ярославль, 1981. – 145с.
364391
   Гарантии прав личности в уголовном процессе Польской Народной Республики. – Ярославль, 1976. – 90с.
364392
   Гарантии прав личности и проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального закогодательства. – Ярославль, 1989. – 190с.
364393
  Лукашевич В.З. Гарантии прав обвиняемого в советском уголовном процессе. : Автореф... канд. юридич.наук: / Лукашевич В.З.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 20л.
364394
  Лукашевич В.З. Гарантии прав обвиняемого в советском уголовном процессе. / В.З. Лукашевич. – Ленинград, 1959. – 166с.
364395
  Лукашевич В.З. Гарантии прав обвиняемого в стадии передания суду. / В.З. Лукашевич. – Л.., 1966. – 147с.
364396
  Мартынчик Е.Г. Гарантии прав обвиняемого в суде первой инстанции. / Е.Г. Мартынчик. – Кишинев, 1975. – 219с.
364397
  Калашникова Н.Я. Гарантии прав свидетеля, эксперта, переводчика и понятого в сов. уголовного процессе / Н.Я. Калашникова. – Москва, 1966. – 40с.
364398
  Уржинский К.П. Гарантии права на труд / К.П. Уржинский. – М., 1984. – 199с.
364399
  Голованова Е.А. Гарантии рабочим и служащим при увольнении / Е.А. Голованова. – Москва, 1975. – 112с.
364400
  Боброва Н.А. Гарантии реализации государственно-правовых норм / Н.А. Боброва. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1984. – 163 с. – Библиогр.: с. 141-162
364401
  Карпенко Д.А. Гарантии трудовых прав / Д.А. Карпенко. – К., 1987. – 85с.
364402
  Коротков В.С. Гарантийные выплаты, доплаты / В.С. Коротков. – Москва, 1967. – 192с.
364403
  Гореватый Л.Н. Гарантийные и компенсационные выплаты рабочим и служащим / Л.Н. Гореватый. – М, 1964. – 91с.
364404
  Володин Игорь Николаевич Гарантийные процедуры статистического вывода (определение объема выборки) : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.05 / Володин Игорь Николаевич; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1980. – 34л.
364405
  Петров И.Н. Гарантийные сроки при поставках / И.Н. Петров. – Москва, 1971. – 120с.
364406
  Бухарцев Д. Гарантийный договор / Дм. Бухарцев. – Москва ; Ленинград : Плановое хозяйство, 1926. – 78 с.
364407
  Лисин А.М. Гарантированная денежная оплата труда в льноводных колхозах. (На примере колхозов Иван. обл.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лисин А.М. ; Горьк. с.-х. ин-т. – Иваново, 1965. – 22 с.
364408
  Борисова В.Д. Гарантированная оплата и ее влияние на рост производства в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Борисова В.Д.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 15л.
364409
  Коцюба Т.Я. Гарантированная оплата и закон распределения по труду в колхозах / Т.Я. Коцюба. – Москва : Экономика, 1969. – 184 с.
364410
   Гарантированная оплата труда в колхозах. – М, 1971. – 240с.
364411
   Гарантированная точность решения систем линейных уравнений в эвклидовых пространствах. – Новосибирск : Наука, 1988. – 456 с.
364412
  Наконечный А.Г. Гарантированные оценки нестационарных параметров разностных управлений в условиях неопределенности / А.Г. Наконечный, П.Н. Зинько, Ю.М. Шевчук // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космич. исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: Т.А. Алиев, В.М. Белов, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2018. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 41-54. – ISSN 0572-2691
364413
  Наконечный А.Г. Гарантированные оценки параметров линейных алгебраических уравнений при нестационарных наблюдениях / А.Г. Наконечный, С.В. Демиденко // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2014. – № 1, январь - февраль. – С. 23-31. – ISSN 0572-2691
364414
   Гарантированные прогнозные оценки решений систем дифференциальных уравнений с динамикой Гомперца принаблюдениях в дискретные моменты времени / А.Г. Наконечный, П.Н. Зинько, Т.П. Зинько, Ю.М. Шевчук // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космических исследований ; редкол.: В.М. Кунцевич, Н.В. Туроверова, А.А. Чикрий [и др.]. – Киев, 2019. – № 3, май - июнь. – С. 72-84. – ISSN 0572-2691
364415
   Гарантированные среднеквадратические оценки линейных преобразований матриц в условиях статистической неопределенности / А.Г. Наконечный, Г.И. Кудин, П.Н. Зинько, Т.П. Зинько // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космических исследований ; редкол.: А.А. Чикрий, В.Ф. Губарев, Ю.П. Кондратенко [и др.]. – Киев, 2021. – № 2, март - апрель. – С. 24-37. – ISSN 0572-2691
364416
  Чикрий А.А. Гарантированный результат в игровых задачах группового сближения управляемых объектов / А.А. Чикрий, И.С. Раппопорт // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космических исследований ; гл. ред. А.А. Чикрий ; редкол.: Т. Башар, В.М. Белов, Л.А. Власенко [и др.]. – Киев, 2021. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 57-71. – ISSN 1028-0979
364417
  Соболева Н. Гарантируем юридический ликбез // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 55-58. – ISSN 0869-4915


  Статья о свободном доступе к официальным документам.
364418
  Юрченко В.Е. Гарантия прав потерпевшего в судебном разбирательстве / В.Е. Юрченко. – Томск, 1977. – 137 с.
364419
  Калашникова Н.Я. Гарантия права обвиняемого на защиту при изменении обвинения и наказания / Н.Я. Калашникова. – М., 1975. – 144с.
364420
  Митник О.В. Гарантії адвокатської діяльності в аспекті дотримання міжнародних стандартів // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 11 (85). – С. 54-61
364421
  Семененко О.О. Гарантії адвокатської діяльності в контексте прецедентного права Європейського суду з прав людини // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 257-260. – ISBN 978-617-673-442-0
364422
  Деркач В.В. Гарантії адвокатської діяльності та їх захист // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Юрій Ладиславович Бошицький [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 38-42. – ISBN 978-617-7363-14-8
364423
  Горбань Н.С. Гарантії адвокатської діяльності: поняття, генеза, значення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 284-289. – ISSN 2219-5521
364424
  Іванюк Б.О. Гарантії адвокатської таємниці у практиці Європейського суду з прав людини // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 324-326. – ISBN 978-617-7096-97-8
364425
   Гарантії безпеки для України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 грудня (№ 48/49). – С. 4. – ISSN 1992-9277


  У Києві представники ЄС та Міноборони визначили 9 пріоритетів довгострокових гарантій безпеки для України.
364426
  Селівон М.Ф. Гарантії депутатської діяльності / М.Ф. Селівон. – Київ, 1982. – 72 с.
364427
  Сич М.А. Гарантії депутатської діяльності: історико-компаративний аспект // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 47-49. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  Конституційним законодавством зарубіжних країн, як правило, передбачаються певні механізми, які б гарантували державу і суспільство від марнотратства з боку парламентарів при вирішенні питань матеріально-фінансового забезпечення своєї діяльності. ...
364428
  Джабраілов Р.А. Гарантії держави та органів місцевого самоврядування за зобов"язаннями суб"єктів господарювання як засіб державного регулювання та стимулювання господарської діяльності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 78-88
364429
  Компанець К.В. Гарантії державного ладу та інші суміжні категорії: питання співвідношення // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 71-77. – ISSN 2078-3566
364430
  Наливайко Л.Р. Гарантії державного ладу України: поняття та види / Л.Р. Наливайко, О.Р. Мала // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 97-99. – ISBN 966-660-151-6
364431
  Чернецька О. Гарантії діяльності депутатів місцевих рад як структурний елемент правового статусу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.87-90
364432
  Совгиря О. Гарантії діяльності Кабінету Міністрів України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 91-92
364433
  Нестерчук Л.П. Гарантії діяльності та етика нотаріусів України // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 113-116. – ISBN 978-617-673-442-0
364434
  Зозуля О.І. Гарантії діяльності тимчасової слідчої комісії як складова ефективності парламентського розслідування // Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей : [(присвяч. 25-ій річниці Конституції України)] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22 черв.. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. ф-т, Каф. конституц. права [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 199-205. – (Науково-пізнавальна серія "Право на всякі потреби"). – ISBN 978-617-8046-00-2
364435
  Куксін С.Ю. Гарантії для працівників, обраних на виборні посади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Куксін Станіслав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
364436
  Захарова О.С. Гарантії доступності правової допомоги в цивільному процесі України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2014. – № 2 (17). – С. 100-104. – ISSN 2310-6166
364437
  Борякіна В.В. Гарантії доступу до адміністративного судочинства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 70-77. – (Серія "Право" ; вип. 30). – ISSN 2075-1834
364438
  Погорецький М.М. Гарантії забезпечення додержання адвокатської таємниці у кримінальному провадженні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 3 (72). – С. 282-287. – ISSN 2078-3566
364439
  Фрапнцуз Гарантії забезпечення конституційно - правового статусу особи: Україна на шляху реалізації ідеалу правової демократичної держави / Фрапнцуз, Яковець Т.А. - // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 97-108
364440
  Трофименко В.М. Гарантії забезпечення конституційного права на свободу та особисту недоторканність при затриманні підозрюваного, обвинуваченого // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 281-285. – (Право. Економіка. Управління)
364441
  Медведько О. Гарантії забезпечення незалежності Генерального прокурора України при виконанні його обов"язків // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 231-238. – ISSN 0132-1331
364442
  Мінченко С.І. Гарантії забезпечення прав людини і громадянина при проведенні окремих слідчих дій / С.І. Мінченко, О.Є. Омельченко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 71-79
364443
  Саченко О.С. Гарантії забезпечення права на життя в міжнародному співтоваристві у разі засудження особи до страти // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 674-677. – ISBN 966-660-151-6
364444
  Побережник А.О. Гарантії забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Побережник Альона Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 272 арк. – Додатки: арк. 250-272. – Бібліогр.: арк. 217-249
364445
  Побережник А.О. Гарантії забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Побережник Альона Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
364446
  Федоренко Г. Гарантії забезпечення права народу України на державну ідентичність в умовах нових історичних реалій // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 33-36.
364447
  Удовенко Ж.В. Гарантії забезпечення права особи на невтручання в її особисте і сімейне життя у кримінальному провадженні України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Удовенко Жанна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 53 назви
364448
  Василько І.В. Гарантії забезпечення трудових прав працівників, які працюють у роботодавців - фізичних осіб // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 59-64. – ISSN 2222-5374
364449
  Палагицька Г.С. Гарантії загального виборчого права в Україні // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 137-144. – ISSN 2617-5967
364450
  Віхляєв В.В. Гарантії застосування муніципальних виборчих систем в Україні на конституційно-правових засадах міжнародних стандартів місцевого самоврядування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 97-101
364451
  Озерський І.В. Гарантії захисту конституційних прав обвинуваченого в кримінальному судочинстві / І.В. Озерський, І.В. Шовкопляс, М.А. Баракі // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 25-29.
364452
  Куценко Р. Гарантії захисту персональних даних працівників в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 55-58. – ISSN 2307-8049
364453
  Нагнибіда В. Гарантії захисту прав в арбітражі у практиці Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 169-176. – ISSN 1026-9932
364454
  Хрімлі К.О. Гарантії захисту прав іноземних інвесторів: порівняльний аналіз деяких європейських країн та України / К.О. Хрімлі, О.Ю. Гостєва // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (187). – С. 18-25. – ISSN 2308-9636
364455
  Чечило М.В. Гарантії захисту прав людини та громадянина в Україні та світі // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 85. – С. 28-31.
364456
  Повзик Є. Гарантії захисту прав малолітньої та неповнолітньої особи під час їх допиту на досудовому розслідуванні // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (36). – С. 98-103. – ISSN 2311-4894
364457
  Бурденюк С. Гарантії захисту права власності відповідно до ст. 1 Першого Протоколу Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 19-23. – ISSN 2307-8049
364458
  Новіков Д.В. Гарантії захисту права власності у практиці Європейського суду з прав людини // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 92-98
364459
  Григоренко А.. Гарантії здійснення повноважень народним депутатом України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.116-121. – ISSN 0132-1331
364460
  Маковецька В. Гарантії здійснення права дитини на належне батьківське виховання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 35-39. – ISSN 2663-5313
364461
  Дьомкін А.С. Гарантії іноземних інвестицій / А.С. Дьомкін, М.Г. Максіменцев, В.С. Морозов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 143-148. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
364462
  Михєєнко М.М. Гарантії конституційних прав громадян у законодавстві про судоустрій і кримінальне судочинство / М.М. Михєєнко, Ю.О. Фролов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 76-82. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье рассматриваются некоторые аспекты усиления и развития гарантий конституционных прав и свобод советских граждан в новом союзном и республиканском законодательстве о судоустройстве и уголовном судопроизводстве.
364463
  Кулініч О.О. Гарантії конституційного права на освіту: поняття та ознаки // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 78-84. – ISSN 2078-3566


  Висвітлено загальні засади гарантій права на освіту. Розглянуто основні підходи до визначення терміна "гарантії", що дозволило надати всебічну характеристику гарантій прав і свобод людини та громадянина, в тому числі гарантій права на освіту. Розкрито ...
364464
  Соколенко Ю. Гарантії культурних прав і свобод громадян України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.34-38. – ISSN 0132-1331
364465
  Аношина Гарантії міжнародного правопорядку моделі Віденського конгресу 1814-1815 рр / Аношина, Н.-Т.Ю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 610-613. – ISSN 1563-3349
364466
  Самодін А.В. Гарантії невтручання у приватне життя особи у кримінальному провадженні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6. – С. 144-151. – ISSN 2222-5374
364467
  Тертишник В.М. Гарантії недоторканності сфери приватного життя людини // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 6. – С.25-32. – Бібліогр.: 4 н.
364468
  Хорольський Р. Гарантії незалежності та недоторканності суддів - міф чи реальність? Щодо захисту суддів // Юридична газета. – Київ, 2013. – 15 січня (№ 1/2). – С. 43-44
364469
  Долинська М. Гарантії нотаріального процесу як складові гарантій нотаріальної діяльності в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 68-74. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
364470
  Годун О.В. Гарантії постачання послуг з ЯПЦ та ядерного палива як фактор енергетичної безпеки / О.В. Годун, В.Я. Шендерович // Ядерна енергетика та довкілля : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" Міненерговугілля України ; Укр. ядерне т-во ; редкол.: Васильченко В.М., Масько О.М., Пуртов О.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 11-15. – ISSN 2311-8253


  "На підставі огляду світових досліджень представлено аналіз гарантій постачання послуг ЯПЦ та ядерного палива як фактору забезпечення енергетичної безпеки країн-користувачів АЕС. З урахуванням чисельних індикаторів Євратом проведено порівняльну оцінку ...
364471
  Фисун Ю.Ю. Гарантії прав етноконфесійних меншин в міжнародному праві та законодавстві України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 113-119
364472
  Полковенко І.С. Гарантії прав і свобод людини під час порядку отримання порівняльних зразків для проведення судової почеркознавчої експертизи // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 213-215
364473
  Чеботарьова Ю.А. Гарантії прав і свобод людини та громадянина в умовах позбавлення волі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 18-26. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
364474
  Дерев"янко М.І. Гарантії прав і свобод особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Дерев"янко Марина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
364475
  Дерев"янко М.І. Гарантії прав і свобод особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Дерев"янко Марина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 253 арк. – Додатки: арк. 217-253. – Бібліогр.: арк. 187-216
364476
  Герасимчук О.П. Гарантії прав особи, потерпілої від злочину, на стадії порушення кримінальної справи // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 448-453. – ISSN 1563-3349
364477
  Гурджі Ю.О. Гарантії прав особи: функціональна характеристика // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 440-448. – ISSN 1563-3349
364478
  Занфірова Т.А. Гарантії прав працівників працівників на охорону праці / Т.А. Занфірова, А.В. Садова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 68-73. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
364479
  Гуренко М. Гарантії прав та законних інтересів сторін інвестиційного договору за участю органів державної влади та органів місцевого самоврядування // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 372-373
364480
  Толкачова Г.В. Гарантії прав та свобод дитини: поняття, правова природа та їх класифікація // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 65-68. – ISSN 2219-5521
364481
  Рябовол Л. Гарантії прав та свобод людини і громадянина в Україні та зарубіжних країнах // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – Вип. 1 (33). – С. 114-119. – ISSN 2524-0129
364482
  Цилюрик І.І. Гарантії прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження під час проведення слідчих (розшукових) дій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Цилюрик Інна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка. – Львів, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
364483
  Вівчаренко О.А. Гарантії права власності на землю в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Вівчаренко Олег Антонович ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
364484
  Вівчаренко О.А. Гарантії права власності на землю в Україні : монографія / О.А. Вівчаренко ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Юрид. ін-т. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2006. – 195, [1] с. – Бібліогр.: с. 173-194. – ISBN 966-640-168-1
364485
  Осауленко С. Гарантії права громадян на свободу об"єднання у політичні партії // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (99). – С. 34-42. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
364486
  Юськов Г.М. Гарантії права звернення громадян до державних органів влади в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 117-120. – ISSN 2306-6814
364487
  Головін А. Гарантії права людини і громадянина на соціальний захист: деякі питання законодавчого регулювання та здійснення конституційного судочинства / А. Головін, В. Годованець // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 84-92.
364488
  Головін А. Гарантії права людини і громадянина на соціальний захист: деякі питання питання закондавчого регулювання та здійснення конституційного судочинства (продовження) / А. Головін, В. Годованець // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 78-85.
364489
  Навроцька В. Гарантії права на недоторканність приватного життя при накладенні арешту на кореспонденцію та зняття інформації з каналів зв"язку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 189-196. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Констатовано, що однією зі слідчих дій, пов"язаних з обмеженням права на недоторканність приватного життя, є накладення арешту на кореспонденцію та зняття інформації з каналів зв"язку. Однак проведення цієї слідчої дії належно не забезпечує такого ...
364490
  Процевський О.І. Гарантії права на працю в судовій практиці // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 9
364491
  Храбатин О.В. Гарантії права на працю та охорони здоров"я працівників // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 8 (236). – С. 36-42. – ISSN 2308-9636
364492
  Волкотруб С.Г. Гарантії права особи на свободу від самовикриття в кримінальному судочинстві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 225-229. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
364493
  Захарова О.С. Гарантії правосуддя у цивільному процесі України // Міжнародна науково-практична конференція "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом" : 26 верес. 2014 р. : присвяч. 10-річчю прийняття ЦПК України / "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2014. – С. 133-137. – ISBN 978-617-7020-48-5
364494
  Стефанчук М. Гарантії прокурорів при припиненні трудового договору: правова визначеність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 90-96. – (Юридичні науки ; вип. 5 (124)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено проблемні аспекти практичної реалізації положень законодавства , які регламентують гарантії праці - вників при припиненні трудового договору , в аспекті його застосування до прокурорів під час кадрового перезаван - таження органів ...
364495
  Остафійчук Г.В. Гарантії процесуальних повноважень органу досудового розслідування // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 94-98
364496
  Охріменко С.С. Гарантії процесуальної самостійності та незалежності слідчого // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 205-211.
364497
  Нікітенко Л. Гарантії реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 37-43
364498
  Греца Я.В. Гарантії реалізації прав суб"єктів податкових правовідносин: поняття та види // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 112-118. – (Правознавство ; Вип. 253)
364499
  Краснова М.В. Гарантії реалізації права громадян на екологічну інформацію : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.06 / Краснова М.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 16л.
364500
  Краснова М.В. Гарантії реалізації права громадян на екологічну інформацію. : 12.00.06. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Краснова М.В.; КНУТШ. – Київ, 1997. – 17 с.
364501
  Краснова М.В. Гарантії реалізації права громадян на екологічну інформацію. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Краснова М.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1997. – 199л. – Бібліогр.:л.175-199
364502
  Костяшкін І.О. Гарантії реалізації права загального землекористування громадян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-26. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано питання поняття та змісту гарантій реалізації права загального землекористування громадян. Внесено пропозиції з удосконалення чинного законодавства. That article is about sense and definition of the guarantee of realization common ...
364503
  Процишен М. Гарантії реалізації права на страйк та можливості їх удосконалення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 26-31
364504
  Ульяновська О.В. Гарантії реалізації права на судовий захист в Україні : адміністративно-правові засади : монографія / О.В. Ульяновська. – Харків : У справі, 2017. – 299, [1] с. – Бібліогр.: с. 256-299. – ISBN 978-617-7474-62-2
364505
  Дзюба О.С. Гарантії реалізації принципу верховенства права в нотаріальному процесі // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2018. – № 1. – С. 74-77


  У статті розглянуто особливість реалізаціі? конституціи?ного принципу верховенства права у нотаріальному процесі. В статье рассмотрены особенности реализации конституционного принципа верховен- ства права в нотариальном процес се The article deals ...
364506
  Коваленко Т.О. Гарантії реалізації принципу законності у регулюванні земельних відносин в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 226-233. – ISSN 2227-796X


  The principle of legality in the legal regulation of land relations is provided by different guarantees. In the Ukrainian legal science the legality guarantees are defined as a system of objective and subjective conditions of social life, ...
364507
  Муза О.В. Гарантії розвитку адміністративної юстиції в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 294-299. – ISSN 1563-3349
364508
  Томіленко С. Гарантії свободи і безпеки преси в Україні: світові стандарти / С. Томіленко, Л. Кущ // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 772-776. – ISBN 978-617-7631-10-0
364509
  Вороновський Л. Гарантії своєчасного визнання потерпілими під час досудового розслідування близьких родичів загиблого від злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 67-75.
364510
  Костенко В.Г. Гарантії соціального забезпечення суддів в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Костенко Владислав Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 194 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 171-191 арк.
364511
  Костенко В.Г. Гарантії соціального забезпечення суддів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Костенко Владислав Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
364512
  Олійник К. Гарантії стягнення за шлюбним договором з іноземним елементом в законодавстві України // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 198-199. – ISBN 978-966-8830-75-4
364513
  Григораш О.І. Гарантії суб"єктивних прав та законні інтереси: структурні елементи адміністративно-правового статусу особи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 95-101. – (Правознавство ; Вип.311)
364514
  Рябошапко Г. Гарантії суверенітету: поняття та системи // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 122-126. – ISBN 978-966-397-158-5
364515
  Погорецький М.А. Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності : монографія / М.А. Погорецький, О.Л. Польовий, О.Г. Яновська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дакор, 2014. – 257, [1] с. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-49-2
364516
  Польовий О.Л. Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Польовий Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
364517
  Польовий О.Л. Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Польовий Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 226 л. – Додатки: л. 221-226. – Бібліогр.: л. 195-220
364518
  Басалаєва А.В. Гарантії судового захисту виборчих прав громадян України / А.В. Басалаєва, М.І. Смокович // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (215). – С. 69-70. – ISSN 2308-9636
364519
  Бєлкін Л. Гарантії США безпеці України: погляд у минуле - близьке і далеке // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 лютого (№ 8). – С. 28-30
364520
  Солодаренко М.А. Гарантії та засоби забезпечення законності у державному управлінні: зміст і співвідношення понять // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 141-148
364521
  Потопахіна О.М. Гарантії та пільги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сфері освіти // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 118-127


  У науковій статті аналізуються теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сфері освіти. Досліджуються гарантії та пільги, встановлен і для дітей-сиріт та ...
364522
  Стек Д. Гарантії тендерного забезпечення // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (130), листопад. – С. 12-15
364523
  Шумило М. Гарантії трудових прав осіб, призваних до лав Збройних Сил України під час війни // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6 : Право в умовах воєнного стану: соціальне право, право довкілля і міжнародне публічне право. – С. 26-39. – ISSN 1026-9932
364524
  Коцюба Р. Гарантії ядерної безпеки як складова забезпечення національних інтересів держави // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 274-280. – ISBN 978-617-7638-06-2
364525
  Абасов Г.Г. Гарантій прав місцевого самоврядування в Україні: поняття та специфічні ознаки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 81-86
364526
  Ткаченко І.О. Гарантійний сертифікат відповідності майнових прав продукту інтелектуальної власності Конгресу міжнародної кооперації "СВіТ Винахідників і Творців" // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 147-150. – ISBN 978-617-696-925-9
364527
  Островерх А.М. Гарантійні виплати: теорія і практика // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 399-404. – ISSN 1563-3349
364528
  Хащівська Надія Гарантійні строки у договорах про передання майна у тимчасове користування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 53-56
364529
  Парінов А.Б. Гарантійні та компенсаційні виплати у трудовому праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Парінов Андрій Борисович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 203 арк. – Додатки: арк. 202-203. – Бібліогр.: арк. 10-11, 184-201 та в додатках: арк. 202-203
364530
  Парінов А.Б. Гарантійні та компенсаційні виплати у трудовому праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Парінов Андрій Борисович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
364531
  Шпег Н. Гарантія захисту права ЕПЛ на екологічну інформацію органами прокуратури та судом // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 9/10 (49/50). – С. 21-28
364532
  Єсипова Л.О. Гарантія як інститут українського цивільного права // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 5. – С. 53-58
364533
  Паракуда О.В. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов"язання : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Паракуда Олег Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 232 л. – Додатки: л. 227-231. – Бібліогр.: л. 197-226
364534
  Паракуда О.В. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов"язання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Паракуда Олег Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
364535
  Коновалов С. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов"язань // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 6. – С.28-30
364536
  Гайворонська В. Гарантована державою якісна професійна правнича допомога: виключно адвокат чи юрист? / В. Гайворонська, В. Гордейчук // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 3 (61), березень. – С. 10-15
364537
   Гарантована оплата праці в колгоспах. – К, 1967. – 110с.
364538
   Гарантована оплата праці в колгоспах. – К, 1969. – 215с.
364539
  Михайлевський А.Ф. Гарантована пісня : поезії / А.Ф. Михайлевський. – Одеса : Маяк, 1977. – 80 с.
364540
  Пришляк В.О. Гарантоване оцінювання розв"язків крайових задач для рівняння Гельмгольца в умовах невизначеності : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Пришляк В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 128 л. – Бібліогр.: л. 122-128
364541
  Пришляк В.О. Гарантоване оцінювання розв"язків крайових задач для рівняння Гельмгольца в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02. / Пришляк В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 22с. – Бібліогр.: 7 назв
364542
  Наконечний О.Г. Гарантоване оцінювання розв"язків лінійних диференціальних рівнянь при загальних крайових умовах // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 170-171
364543
  Жук С.М. Гарантоване оцінювання у лінійних дескрипторних різнецевих рівняннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 102-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  У статті описано метод побудови гарантованих оцінок лінійних функцій визначених на множині розв"язків лінійного різницевого рівняння, права частина якого початкова умова є деякими, наперед невідомими елементами заданих множин. Спостереження за станом ...
364544
  Верес М.М. Гарантовані оцінки в просторі лінійних неперервних операторів // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 70-72. – ISBN 978-966-8725-10-4
364545
  Наконечний О. Гарантовані оцінки періодичних середніх значень випадкових стаціонарних процесів / О. Наконечний, С. Демиденко // XXVI international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : August 24-28, 2015 : abstracts : Odessa, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 118-119. – ISBN 978-966-8725-10-4
364546
  Наконечний О.Г. Гарантовані оцінки розв"язків лінійних рівнянь в гільбертовому просторі з випадковими параметрами / О.Г. Наконечний, Б.В. Стащук, М.М. Верес // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1 (104). – С. 85-96. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В роботi дослiджуються задачi оцiнювання функцiоналiв вiд розв"язкiв операторних рiвнянь в гiльбертових просторах за додатковими данними. Показано, що у випадку лiнiйних операторiв, що залежать вiд випадкового параметру та випадкових похибок у ...
364547
  Наконечний О.Г. Гарантовані оцінки розв"язків лінійних рівнянь в гільбертовому просторі з випадковими параметрами / О.Г. Наконечний, Б.В. Стащук, М.М. Верес // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3 (106). – С. 85-96. – (Cерія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Досліджено задачі оцінювання функціоналів від розв"язків операторних рівнянь в гільбертових просторах за додатковими данними. Показано, що у випадку лінійних операторів, що залежать від випадкового параметра та випадкових похибок у додаткових даних, ...
364548
  Демиденко С.В. Гарантовані оцінки розв"язків різницевих рівнянь з крайовими умовами / С.В. Демиденко, Ю.В. Шушарін // XXV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : May 11-15, 2015 : abstracts : Skhidnytsia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 85-86. – ISBN 978-966-8725-10-4
364549
  Наконечний О. Гарантовані оцінки розв"язників лінійних рівнянь з параметром / О. Наконечний, С. Демиденко // XIX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)" : April 23-27, 2012 : abstracts : Mukachevo / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 176
364550
   Гарантовані середньоквадратичні оцінки спостережень із невідомими матрицями / О.Г. Наконечний, Г.І. Кудін, П.М. Зінько, Т.П. Зінько // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: С.А. Алдашев, І.Є. Андрущак, А.В. Анікушин [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2. – С. 98-115. – ISSN 2706-9680
364551
  Наконечний О.Г. Гарантові оцінки середнього значення нестаціонарних випадкових процесів / О.Г. Наконечний, С.В. Демиденко // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 137-138. – ISBN 978-966-8725-10-4
364552
  Муранова Н. Гарантом якості професійного навчання мають стати державні стандарти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (971). – С. 41-44. – ISSN 0131-6788
364553
  Матвєєв В. Гарантування безпеки праці під ча підготовки фахівців у системі вищої освіти в контексті вимог глобалізації суспільства // Вища освіта України в умовах глобалізації суспільства : монографія / Г.О. Вайганг, Н.М. Вдовенко, Л.Г. Горяна, Т.Д. Іщенко, Л.Л. та ін. Ляхоцька. – Київ : Агроосвіта, 2016. – С. 207-247. – ISBN 978-617-7283-08-8
364554
  Соколова О.Б. Гарантування вкладів та його вплив на фінансову стійкість комерційних банків // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 53-56.
364555
  Сипчук С. Гарантування гідного рівня життя особи у сфері соціального забезпечення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 234-242. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
364556
  Бондар М. Гарантування дотримання прав людини при здійсненні правосуддя // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 грудня (№ 48/49). – С. 9. – ISSN 1992-9277


  Застосування практики ЄСПЛ та її вплив на українське судочинство.
364557
  Сбітнєв А. Гарантування завершеності спеціального програмного забезпечення за допомогою "Методу тестування" / А. Сбітнєв, О. Грищак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 83-86. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Наведено опис "методу тестування" як засобу підвищення завершеності спеціального програмного забезпечення. This article presents the description of a testing-method as a tool, which provides special software maturity assurance.
364558
  Гультай М. Гарантування Конституційним Судом України окремих особистих прав і свобод людини / М. Гультай, І. Кияниця // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 82-92
364559
  Чехович Т.В. Гарантування конституційного принципу рівного виборчого права - основа розвитку демократичної виборчої системи // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 313-318. – ISBN 978-617-7069-57-6
364560
  Слінько Т. Гарантування конституційної національної ідентичності органами конституційного контролю / Т. Слінько, Є. Ткаченко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 7 : Процедура добору суддів Конституційного Суду України на шляху формування конституційної юриспруденції у світлі європейських традицій та цінностей. – С. 70-84. – ISSN 1026-9932
364561
  Драган І.В. Гарантування національних інтересів у процесі залучення іноземних інвестицій в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 16-18
364562
  Ковальчук А.Ю. Гарантування права дітей на працю // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 64-69
364563
  Терещенко Ю.В. Гарантування права на захист на початковому етапі розслідування // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 88-96. – ISSN 2524-0323
364564
  Кіріяк О. Гарантування речових прав на об"єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Волошин Ю.О., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4 (40/41). – С. 38-46. – ISSN 2707-6849
364565
  Сбітнєв А. Гарантування стійкості функціонування спеціального програмного забезпечення за допомогою "Методу тестових інтерфейсів" / А. Сбітнєв, О. Грищак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-23. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Наведено опис "методу тестових інтерфейсів" як засобу підвищення стійкості функціонування та здатності до відновлення спеціального програмного забезпечення. This article presents the description of a "method of test interfaces" as a tool, which ...
364566
  Зельницький А.М. Гарантування якості вищої військової освіти в контексті національної безпеки України // Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія національної безпеки. – Київ, 2018. – № 2 (18). – C. 52-68. – ISSN 2523-4927


  "У статті представлено концептуальні засади гарантування якості вищої військової освіти - складної, цілеспрямованої, динамічної системи теоретичних знань про педагогічний феномен поняття "гарантування" його органічному зв"язку з поняттям "забезпечення"."
364567
  Литвин В. Гарантувати чесні президентські вибори: Виступ Голови Верховної Ради України на відкритті шостої сесії Верховної Ради України 7 верес. 2004 р. // Сільські вісті, 2004. – 9 вересня
364568
   Гарас Георгій. – К, 1974. – 9с.
364569
  Качкан В. Гарасимчук Василь Іванович // Українська журналістика в іменах : Матеріали до енциклопедичного словника / За ред. М.М. Романюка. НАНУ, Львівська наук. біб-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 1998. – Вип.V. – С. 54-56. – ISBN 966-02-0457-4
364570
   Гаращенко Федір Георгійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 75-76. – ISBN 978-966-439-757-2
364571
   Гаращенко Федір Георгійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 69. – ISBN 978-617-7530-19-9
364572
  Кириченко М.Ф. Гаращенко Федір Георгійович (- математик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 394. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
364573
   Гаращенко Федір Георгійович (1947) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 97. – ISBN 978-966-933-054-3
364574
   Гарболинский Веслав. Выставка произведений. Москва. 1978. – М, 1978. – 12с.
364575
   Гарбологія : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: У.В. Легета, С.С. Руденко, Г.Г. Москалик, М.М. Федоряк. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 126-135. – ISBN 978-966-423-526-3
364576
  Кохан В.І. Гарбуз від муз / В.І. Кохан. – Ужгород : Карпати, 1971. – 47 с.
364577
  Усик Світлана Гарбузова насолода / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 2 : фото
364578
  Усик Світлана Гарбузова насолода / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 3 : фото
364579
  Слісаренко О. Гарвард іде у відрив: динаміка і стратегії розвитку топ-закладів вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 10 (123). – С. 40-62. – ISSN 1682-2366


  Досліджено динаміку та стратегіїї розвитку топ-закладів вищої освіти, яки займали 1-30-те місця за рейтингом "Шанхайський" у 2003-2013 роках.
364580
   Гарвард читає українською // Світ. – Київ, 2021. – Липень (№ 27/28)


  Про колекцію української літератури Гарвардського університету, США.
364581
  Шруба М. Гарвардский эпизод биографии Д.И. Чижевского (по переписке с М.М. Карповичем) // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 57-64. – ISSN 0132-1366
364582
  Левченко Ю. Гарвардсьий стиль: основне // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 4 (30). – С. 46-48. – ISSN 2518-7341
364583
  Антонович М. Гарвардська невдала концепція шевченкознавства : (аналіз праці проф. Джорджа Грабовича "Шевченко як міфотворець". - Кембрідж, 1982. - 212 с.) / Марко Антонович // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 314-323. – ISBN 966-02-2554-7
364584
  Гумницька Н. Гарвардський центр українознавства: модель відродження національної ідентичності // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1. – С. 272-276
364585
  Рабле Ф. Гаргантюа / Ф. Рабле. – Х, 1929. – 119с.
364586
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Ленинград, 1938. – 495с.
364587
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль : роман / Франсуа Рабле ; пер. с фр. В.А. Пяста. – Киев : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 464 с.
364588
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Москва : Художественная литература, 1961. – 726с.
364589
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Л., 1972. – 254с.
364590
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – М. : Художественная литература, 1973. – 783с.
364591
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Франсуа Рабле ; Перевод с фр. [Н. Любимова ; вступ. статья А. Дживелегова (с. 5-26) ; примеч. С. Артамонова и С. Маркиша ; ил.: Г. Доре]. – Москва : Художественная литература, 1973. – 783с. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 35 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
364592
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль : [роман] / Франсуа Рабле ; пер. с фр. Н. Любимова. – Москва : Правда, 1981. – 560 с.
364593
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Л., 1985. – 191с.
364594
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Владивосток, 1988. – 718с.
364595
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Москва, 1990. – 269с.
364596
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Архангельс ; Вологда, 1990. – 206с.
364597
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Москва, 1991. – 765с.
364598
  Рабле Франсуа Гаргантюа и Пантагрюэль. Приключения барона Мюнхгаузена. Путешествия Лемюэля Гулливера : Романы / Рабле Франсуа, Распэ Рудольф Эрик, Свифт Джонатан. – М., 1984. – 686с.
364599
  Рабле Ф. Гаргантюа і Пантагрюель : роман : для серед. та ст. шк. віку / Ф. Рабле; Скорч. пер. з франц. та прим. Ірини Сидоренко. Післямова Вадима Пащенка. – Київ : Веселка, 1990. – 240 с.
364600
  Рабле Ф. Гаргантюа та Пантагрюель / Ф. Рабле; Переклад зі старофранцузької Анатоля Перепаді. – Львів : Кальварія. – ISBN 966-663-129-6; 966-663-130-Х(Том 1)
Том 1; Кн.1-3. – 2004. – 584с.
364601
  Рабле Ф. Гаргантюа та Пантагрюель / Ф. Рабле; Переклад зі старофранцузької Анатоля Перепаді. – Львів : Кальварія. – ISBN 966-663-129-6; 966-663-131-8(Том 2)
Том 2; Кн.4-5. – 2004. – 416с.
364602
  Рабле Ф. Гаргантюа та Пантагрюель / Франсуа Рабле ; [пер. зі старофр. та прим. А. Перепаді] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2011. – 633, [3] с., [1] арк. портр. : іл. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба [та ін.] ; Французька література). – ISBN 978-966-03-5287-2
364603
  Чйон Г. Гардарике та Скандинавія // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 81-82. – ISBN 978-966-432-087-7
364604
   Гардаріка : матеріали Всеукр. конкурсу наук.-попул. ст. / Наук. т-во "Атенеум", Наук. т-во студентів та аспірантів іст. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.В. Постольник та ін.]. – Харків : Права людини, 2015. – 249, [2] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-458-803-1
364605
  Нагибин Ю.М. Гардемарины!. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1992. – 222с.
364606
  Соротокина Н.М. Гардемарины, вперед! / Н.М. Соротокина. – Ростов-на-Дону, 1992. – 352с.
364607
  Соротокина Н.М. Гардемарины, вперед! / Н.М. Соротокина. – Тула, 1992. – 555с.
364608
  Соротокина Н.М. Гардемарины, вперед! / Н.М. Соротокина. – Харьков
1. – 1992. – 367 с.
364609
  Соротокина Н.М. Гардемарины, вперед! / Н.М. Соротокина. – Харьков
2. – 1992. – 319 с.
364610
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М
Т. 1. – 1933. – 541с.
364611
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М
Т. 2. – 1933. – 477с.
364612
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М, 1954. – 616с.
364613
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М, 1960. – 627с.
364614
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М, 1980. – 614с.
364615
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М, 1985. – 558с.
364616
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М, 1987. – 365с.
364617
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М, 1988. – 556с.
364618
  Прудивус С. Гардероб як соціальний код (на матеріалах опису майна кошового отамана Петра Калнишевського) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 39-44
364619
   Гарди з "родзинкою", що формує екосвідомість // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 2. – С. 70 : фото
364620
  Бабкіна О. Гардінг Воррен Гамаліел // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 221-227. – ISBN 978-617-751-922-4
364621
  Гайворон І.Й. Гардовий шлях : поезії / Іван Гайворон. – Київ : Задруга, 2008. – 263, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : іл. – Справжнє ім"я авт.: Іван Йосипович Герун. - Зміст включ. розд.: Нескорений полин ; Пелюстки сакури ; Нуртуюча глибінь ; Пісенні тексти. – ISBN 788-966-432-035-8
364622
  Галстян Тереза Овсеповна Гарегин Левонян и его журнал "Гехарвест" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Галстян Тереза Овсеповна; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 24л.
364623
  Раффи Ш. Гарем / Ш. Раффи. – Москва, 1966. – 287 с.
364624
  Теньков С.А. Гарем Снежной Королевы "…и звездное небо впридачу" : посвящ. женщинам, без которых эта книга не была бы написана / Сергей Теньков. – Киев : Юринком Интер, 2013. – 155, [2] с. : ил. – Название обл.: Гарем Снежной Королеві. – ISBN 978-966-667-555-5
364625
  Клименко Владимир Гарем торопится в Калугу // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 1 (49). – С. 76-91. – ISSN 1812-867Х
364626
  Кльосова О. Гарет Джонс наодинці з великою брехнею // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30-31 серпня (№ 156/157). – С. 20
364627
  Марочко В. Гарет Джоунз: подорож у пекло Голодомору // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25 листопада - 1 грудня (№ 45). – С. 1, 15


  "... Десять днів перебування Г.Джоунза серед голодних селян Харківщини у березні 1933 р. перевернули його духовний світ і виявилися доленосними для сміливого валлійця. Випускник Кембриджського університету, поліглот, радник з міжнародних питань ...
364628
  Тимченко Л. Гари, Гари, моя звезда! // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 29/1. – С. 1, 12-13


  "Точно известно лишь то, как он умер: надел в парижской квартире красную купальную шапочку и выстрелил себе в рот из револьвера. А на его гражданской панихиде после "Марсельезы" спели на русском языке песню Вертинского про притоны Сан-Франциско и ...
364629
  Лурье А.Я. Гарибальди. / А.Я. Лурье. – М., 1938. – 320с.
364630
  Лурье А.Я. Гарибальди. / А.Я. Лурье. – М., 1957. – 287с.
364631
  Грицай О. Гарибальді // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 335-351
364632
  Галяшин А.А. Гарин-Михайловский в Самарской губернии / А.А. Галяшин. – Куйбышев, 1979. – 120с.
364633
  Морська Л.М. Гарлемський ренесанс // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 163-167
364634
  Шимчишин М М. Гарлемський ренесанс (історія, теорія, поетика та афро-американська самість) / Марія Шимчишин. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 319, [1] с. : іл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 285-311. – ISBN 978-966-07-1923-1
364635
  Шимчишин М. Гарлемський ренесанс як етап творення нової афро-американської ідентичності // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 6 (618). – С. 77-85. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто культурно-мистецький рух Гарлемський ренесанс - знаковий період в історії словесності США. Коротко проаналізовано передумови його виникнення, охарактеризовано тогочасні дискусії про завдання негритянського митця, а також ...
364636
   Гарманчук Людмила Василівна (1959) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 98. – ISBN 978-966-933-054-3
364637
  Мальченко О. Гармати європейського виробництва на озброєнні Києва останньої чверті XVII століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 1-16. – ISSN 0869-3595
364638
  Мальченко О. Гармати європейського виробництва на озброєнні Києва останньої чверті XVII століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 38-61. – ISSN 0869-3595
364639
  Рибак Н.С. Гармати жерлами на схід : Роман / Н.С. Рибак. – Одеса : Молодий більшовик, 1934. – 189с.
364640
  Сокирко О. Гарматне м"ясо для імперії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 40 (153). – С. 46-49. – ISSN 1996-1561


  У безславній обороні Севастополя (Кримська війна) поклали голови тисячі українців.
364641
   Гармиш - Партенкирхен. В плену Баварских Альп // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 4. – С. 58-59 : фото
364642
  Опільський Юліян Гарміоне : Нарис із життя Чорноморя під кінець V віку до Хр[иста] / Написав Юліян Опільський. – Львів : Накладом Видавн. Спілки ; З друк. Ставропиг. Ін-та під упр. Ю. Сидорака, 1921. – 50 с. – Прим. № 103604 дефектний, без обкл.
364643
  Наумова Е. Гармонизация авторско-правового регулирования и охраны смежных прав в Европейском Союзе // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 10. – С. 57-66. – ISSN 0201-7059
364644
  Рынкевич Н.С. Гармонизация бизнес-стратегии предприятия с организационной культурой // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 28-30. – Библиогр.: 13 назв
364645
  Саенко А.А. Гармонизация взаимодействия общества и природы как социальный фактор совершенствования развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Саенко А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 160л. – Бібліогр.:л.148-160
364646
  Саенко Анатолий Александрович Гармонизация взаимодействия общества и природы как социальный фактор совершенствования развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Саенко Анатолий Александрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 24л.
364647
   Гармонизация законодательства Украины и международная интеграция: внешнеэкономический аспект : сборник научных трудов. – Донецк : Юго-Восток, 2006. – 234 с. – ISBN 966-374-100-7
364648
  Шугуров М. Гармонизация защиты смежных прав вещательных организаций в Европейском Союзе // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2014. – № 3. – С. 64-72. – ISSN 0201-7059
364649
  Заветный С.А. Гармонизация и гуманизация видов управления как средство единства их разнообразия // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 177-186. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 59). – ISSN 2226-0994
364650
  Шевчук А.Ю. Гармонизация измерения инфляции в условиях интеграции стран ЕВРАЗЭС // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 90-97. – (Серія: Економіка ; вип. 4). – ISSN 2226-2822
364651
  Филиппова Валентина Ивановна Гармонизация как специфический способ всестороннего развития личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Филиппова Валентина Ивановна; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 19л.
364652
  Васильев В.С. Гармонизация отношений стран BRICS / В.С. Васильев, В.П. Пономарев // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 2. – С. 5-23. – ISSN 0044-748Х
364653
  Клетченкова М.М. Гармонизация правового регулирования отношений с участием потребителей в странах СНГ // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 4. – С. 41-43. – ISSN 1812-3910
364654
  Клетченкова М.М. Гармонизация правовогорегулирования отношений с участием потребителей в странах ЕС // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 3. – С. 55-58. – ISSN 1812-3910
364655
  Тепляшин П.В. Гармонизация уголовно-исполнительного законодательства России в контексте соотношения международного и внутригосударственного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 5. – С. 35-37. – ISSN 1812-3910
364656
  Вайман С.Т. Гармонии таинственная власть / С.Т. Вайман. – Москва, 1989. – 365 с.
364657
  Капаев И. Гармонистка : повести, рассказ / И. Капаев; пер. с ногайск. – Москва : Современник, 1985. – 319 с.
364658
  Федосеев А.Г. Гармонические и полигармонические неавтономные режимы автогенераторов с твердотельными элементами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Федосеев А.Г. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1974. – 13 с.
364659
  Гринченко В.Т. Гармонические колебания и волны в упругих телах / В.Т. Гринченко, В.В. Мелешко. – Киев : Наукова думка, 1981. – 283 с.
364660
  Штейнград З.А. Гармонические координаты и хронометрические инварианты. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.031 / Штейнград З.А. ; МГУ. Гос. астроном. ин-т. – Москва, 1972. – 14 с.
364661
  Олейник С.Г. Гармонические множества и многообразия в теории многочастотных колебаний / С.Г. Олейник ; НАН Украины ; Ин-т электродинамики. – Киев : Наукова думка, 2012. – 252, [3] с. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 245-250. – ISBN 978-966-00-1080-2
364662
  Морозевич А.Н. Гармонические сигналы в цифровых системах контроля и испытаний / А.Н. Морозевич. – Минск, 1990. – 181с.
364663
  Аверин С.В. Гармонические смесители на диодах с барьером Шоттки / С.В. Аверин , В.А. Попов ; АН СССР, Ин-т радиотехники и электроники. – Москва : [б. и.], 1978. – 41с.
364664
  Яшников В.П. Гармонические функции связанные с конечными алгебрами фон Неймана : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Яшников В.П. ; МГУ. Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1973. – 11с.
364665
  Серебренников М.Г. Гармонический анализ / М.Г. Серебренников. – Москва ; Ленинград : Гостехиздат, 1948. – 504 с., [4] л. схем. – Библиогр. в подстроч. примеч.
364666
  Березанский Ю.М. Гармонический анализ в гиперкомплексных системах / Ю.М. Березанский, А.А. Калюжный ; АН Украины, Ин-т математики. – Киев : Наукова думка, 1992. – 352 с.
364667
   Гармонический анализ и развитие аппроксимационных методов. – К., 1989. – 122 с.
364668
  Баскаков А.Г. Гармонический анализ линейных операторов : учеб. пособие / А.Г. Баскаков. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1987. – 164, [1] с. – Библиогр.: с. 163-164 (21 назв.)
364669
   Гармонический анализ на группах в абстрактной теории систем. – Москва, 1976. – 155 с.
364670
  Желобенко Д.П. Гармонический анализ на полупростых комплексных группах Ли / Д.П. Желобенко. – М, 1974. – 240с.
364671
  Семенов-Тян-Шанский Гармонический анализ на римановых симметрических пространствах некомпактного типа и теория рассеяния. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Семенов-Тян-Шанский М.А.; АН СССР.Мат.ин-т. – Л, 1975. – 11л. – Бібліогр.:с.11
364672
  Секефальви-Надь Гармонический анализ операторов в гильбертовом пространстве / Б. Секефальви-Надь, Ч. Фояш. – М., 1970. – 432 с.
364673
  Хуа Гармонический анализ функций многих комплексных переменных в классических областях / Хуа Ло-Кен. – М., 1959. – 163 с.
364674
  Желобенко Д.П. Гармонический анализ функций на группе Лоренца и некоторые вопросы теории линейных представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Желобенко Д. П. ; МГУ. – Москва, 1961. – 6 с.
364675
  Гольдман С. Гармонический анализ, модуляция и шумы / С. Гольдман. – Москва, 1951. – 408 с.
364676
  Мошинский М. Гармонический осциллятор в современной физике : от атомов до кварков : Пер. с англ. / М. Мошинский. – Москва : Мир, 1972. – 149с.
364677
  Заездный А.М. Гармонический синтез в радиотехнике и электросвязи / А.М. Заездный. – Л., 1957. – 184 с.
364678
  Заездный А.М. Гармонический синтез в радиотехнике и электросвязи / А.М. Заездный. – Москва ; Ленинград, 1961. – 536 с.
364679
  Заездный А.М. Гармонический синтез в радиотехнике и электросвязи / А.М. Заездный. – изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград, 1972. – 527 с.
364680
   Гармонический человек. – М., 1965. – 322с.
364681
  Матусевич Н.И. Гармоническое варьирование в сольных обработках народных песен украинских композиторов : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 821 / Матусевич Н.И.; Киев. гос. консерватория им. П.И.Чайковского. Кафедра теории музыки. – Киев, 1971. – 29л.
364682
  Щербак Ю.Н. Гармоническое вдохновение : повесть, рассказы / Ю.Н. Щербак. – Киев : Молодь, 1987. – 247 с.
364683
  Лукин Ю.А. Гармоническое развитие личности - гармоническое развитие художественной культуры / Ю.А. Лукин. – Москва, 1974. – 46с.
364684
  Френкин А.А. Гармоническое развитие личности и единство эстетического вспитания с физическим : Автореф... канд. филос.наук: / Френкин А.А.; Ин-т философии Акад. наук СССР. – М., 1961. – 16л.
364685
  Кузьмин Н.Н. Гармоническое развитие человека / Н.Н. Кузьмин. – Москва : Физкультура и спорт, 1963. – 68 с.
364686
  Костаки Г. Гармоничная взаимосвязь государства и права - важное условие для построения правового государства // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 10 (228). – С. 4-8. – ISSN 1810-3081
364687
  Брюсова Н. Гармония / Н. Брюсова. – Москва : Крестьянская газета, 1938. – 52 с. – (Библиотека журнала "Народное творчество")
364688
  Рудольф Л. Гармония : практический курс / Л. Рудольф. – Баку : Азернешр, 1938. – 184 с.
364689
  Шестаков В.П. Гармония / В.П. Шестаков. – М, 1973. – 256с.
364690
  Савельев И.К. Гармония / И.К. Савельев. – Москва, 1983. – 141с.
364691
  Белоусов В.А. Гармония : противоречие, связь / В.А. Белоусов, А.В. Демичев. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного ун-та, 1991. – 192 с.
364692
  Швидковский О.А. Гармония взаимодействия / О.А. Швидковский. – Москва, 1984. – 280 с.
364693
  Шаповал Н.В. Гармония властного и подвластного начал как всеобщий закон природы по Аристотелю // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 24-30. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 55). – ISSN 2226-0994
364694
  Азизов Эльбрус Ислам оглы Гармония гласных в диалектах и говорах азербайджанского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Азизов Эльбрус Ислам оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Баку, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.24
364695
  Берков В.О. Гармония Глинки / В.О. Берков. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1948. – 254 с. : 1 табл.
364696
  Дурова Н. Гармония доброты : [ повести, рассказы, эссе ] / Наталья Дурова. – Москва : АСТ; Зебра Е, 2007. – 576с. – (Актерская книга). – ISBN 978-5-17-046001-4
364697
  Урываев Ю.В. Гармония живой регуляции / Ю.В. Урываев. – Москва, 1975. – 222 с.
364698
  Де-Метц Г.Г. Гармония жизни и школы : [Очерк] / Г.Г. Де-Метц, проф. – Киев : Тип. Универ. Св. Владимира. Акц. Общ.печат.и изд.дела Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1919. – 103 с. – Оттиск из Университет.Известий за 1918 г.
364699
  Теряев Д.А. Гармония звучания в структуре материи речи (экспериментально-фонетическое исследование) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 74-81. – (Бібліотека Інституту філології)


  В статье рассматривается акустическое структурирование материи звучащей речи по критериям гармонии: симметрия, золотое сечение, числа Фибоначчи, ритм.
364700
  Зернецкая О.В. Гармония звучит в природе и во мне : лирика / Ольга Зернецкая. – Киев : Зодиак-ЭКО, 2003. – 181, [3] с. : ил. – Укр., рос. та англ. мовами. – ISBN 966-7090-30-2
364701
   Гармония здоровья (режим труда и отдыха). – Москва, 1987. – 80 с.
364702
  Голицын Г.А. Гармония и алгебра живого / Г.А. Голицын, В.М. Петров. – Москва : Знание, 1990. – 125 с.
364703
  Мещеряков В.Т. Гармония и гармоническое развитие / В.Т. Мещеряков. – Ленинград, 1976. – 120с.
364704
  Жила В.В. Гармония и дисгармония интимной жизни / В.В. Жила, Ю.И. Кушнирук. – К, 1990. – 79с.
364705
  Милтс А.А. Гармония и дисгармония личности / А.А. Милтс. – М., 1990. – 221с.
364706
  Харитонов А.С. Гармония и хаос в равновесной макромолекуле / А.С. Харитонов. – Москва : Знание, 1991. – 32 с.
364707
  Демьяненко А.В. Гармония игр / А.В. Демьяненко. – К., 1989. – 149с.
364708
  Демьяненко А.В. Гармония игры / А.В. Демьяненко. – Киев : Молодь, 1989. – 149с. – (Знаменосцы спорта)
364709
  Шицкова А.П. Гармония или трагедия? / А.П. Шицкова. – М, 1989. – 270с.
364710
  Шафрановский И.И. Гармония мира минералов: симметрия и статистика. / И.И. Шафрановский, Г.И. Шафрановский. – СПб., 1992. – 77с.
364711
  Зинар М.А. Гармония пешечного этюда : кн. для учащихся / Михаил Афанасьевич Зинар, Владимир Михайлович Арчаков. – Киев : Радянська школа, 1990. – 143, [1] с. : ил. – (Когда сделаны уроки). – ISBN 5-330-00853-0
364712
  Подолько Е. Гармония превыше Мамоны // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 21/22. – С. 61-63


  Китайська модель розвитку
364713
  Большаков И.Г. Гармония предметного мира / И.Г. Большаков ; О-во "Знание" РСФСР, Техн. эстетика. – Москва, 1968. – 30 с. : ил.
364714
   Гармония противоположностей: Аспекты теории и истории сонета. – Тбилиси, 1985. – 198с.
364715
  Владин В.З. Гармония семейных отношений / В.З. Владин, Д.З. Капустин. – Минск, 1988. – 333с.
364716
  Дворниченко О.И. Гармония фильма / О. Дворниченко. – Москва : Искусство, 1982. – 200 с. – Библиогр.: с. 196-199
364717
  Лебедев Ю.С. Гармония форм в живой природе и архитектуре / Ю.С. Лебедев. – Москва, 1976. – 48 с.
364718
  Клима Д. Гармония. Гармоническая личность / Д. Клима. – Кишинев, 1990. – 149с.
364719
  Комзюк Л. Гармонізаційний потенціал проекту кодексу європейського авторського права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 44-46. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі аспекти кодифікації європейського авторського права, зокрема проект Європейського кодексу авторського права. Обгрунтовано, що проект кодексу є феноменальним явищем у розвитку і гармонізації авторського права ЄС. В статье ...
364720
  Струк Н. Гармонізація бухгалтерського і статистичного обліку та її вплив на облікову систему ділового партнерства підприємств // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 235-241. – ISSN 2078-5860


  Доведено актуальність потреби гармонізації бухгалтерського і статистичного обліку для якісного формування єдиного інформаційного простору прийняття різнопланових управлінських рішень. Надано рекомендації щодо усунення проблем інтерпретації даних ...
364721
  Нишенко Л. Гармонізація бухгалтерського обліку і калькування собівартості продукції // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 9. – С. 6-9
364722
  Моторин Р.М. Гармонізація бухгалтерського обліку й національного рахівництва : методологія бухгалтерського обліку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 3 (172). – С. 101-109. – Бібліогр.: 6 назв
364723
  Нишенко Л.П. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Нишенко Л. П. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
364724
  Нишенко Л.П. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Нишенко Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 290с. + Додатки: л.236-290. – Бібліогр.: л.211-235
364725
  Ковальчук О.В. Гармонізація бухгалтерської та податкової методики обліку оподатковуваного прибутку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 42-43. – Бібліогр.: 4 назв
364726
  Печуляк В. Гармонізація відносин контролюючих відносин у сфері оподаткування та платників податків як один із напрямів податкової політики України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.130-135
364727
  Гулак О. Гармонізація вітчизняного законодавства з міжнародними правовими актами в контексті оптимізації функціонування кримінально-виконавчих установ // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 56-62.
364728
  Муравйов В.І. Гармонізація внутрішнього права асоційованих країн з правом Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 272-277. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено особливості гармонізації внутрішнього права асоційованих країн з правом Європейського Союзу. Спеціальна увага приділена аналізу форм та способів гармонізації в рамках третіх країн з ЄС. The article is devoted to the elucidation of the ...
364729
  Муравйов В. Гармонізація внутрішнього права асоційованих країн із правом Європейського Союзу / В. Муравйов, Н. Мушак // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 17 (350). – С. 12-18
364730
  Танська Л.В. Гармонізація глобалізаційних процесів як соціокультурний проект : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Танська Людмила Вацлавівна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. музична акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2023. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
364731
  Булгакова І.В. Гармонізація господарського законодавства України із законодавством Європейського Союзу // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 26-33. – ISSN 2310-9769
364732
  Безлюбченко О.С. Гармонізація громадських просторів житлових районів / О.С. Безлюбченко, Т.М. Апатенко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 140-148 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
364733
  Костюк О.Д. Гармонізація державної політики забезпечення якості та безпеки продукції до світових вимог // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 141. – С. 188-193
364734
  Терещенко О.О. Гармонізація державної політики фінансової підтримки підприємств із законодавством Європейського Союзу // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 108-117
364735
  Прудиус Л.В. Гармонізація державної служби України з міжнародними стандартами та нормами ЄС // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2016. – № 6/7 (32/33). – С. 66-76. – ISSN 2311-6420
364736
  Руденко Л.В. Гармонізація динамічних змін бізнес-моделей транснаціональних корпорацій як запорука формування їх певного соціального іміджу / Л.В. Руденко, М. Руденко // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 25-31. – ISSN 1729-7036
364737
  Скороход І.С. Гармонізація екологічних стандартів України та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С.52-53
364738
  Копиця Є.М. Гармонізація екологічної політики України зі стандартами ЄС у сфері нормування атмосферного повітря // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 126. – С. 116-123. – ISSN 2224-9281
364739
  Кириленко О.М. Гармонізація економіко-правових засад функціонування транспортної системи України з європейським транспортним законодавством // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 55. – С. 17-24. – ISSN 2075-4892
364740
  Бобро Н.С. Гармонізація економічних інтересів аграрних підприємств та держави : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бобро Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Приват. ВНЗ "Європ. ун-т". – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
364741
  Шеренговський Д. Гармонізація елементів системи безпеки та оборони України стосовно співробітництва та конвергенції України у сфері зовнішньої політики та політики безпеки з Європейським Союзом // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 107-113. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333
364742
  Віленчук О. Гармонізація єдиного еколого-економічного простору України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (568). – С. 80-87. – ISSN 0131-775Х
364743
  Муравйов В. Гармонізація законодавства і європейська інтеграція // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2013. – № 6. – С. 12-50. – ISSN 1026-9932


  Стаття висвітлює теоретичні і практичні питання гармонізації законодавства у зв"язку зі здійсненням європейської інтеграції у рамках Європейського Союзу. На конкретних прикладах розглядаються положення установчих договорів про Європейський Союз та про ...
364744
  Павленко Ж.О. Гармонізація законодавства крізь призму інформаційної моделі правової доктрини // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 94-102. – ISSN 0201-7245
364745
  Андрощук Г. Гармонізація законодавства про припинення недобросовісної конкуренції в ЄС // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 6. – С. 20-29. – ISSN 1608-6422
364746
  Гулак О.В. Гармонізація законодавства України до законодавства Європейського Союзу: теоретико-правовий вимір / О.В. Гулак, Г.В. Савенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС" : 8 червня 2018 р. / "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельватика, 2018. – С. 36-38. – ISBN 978-966-916-562-6
364747
  Кривцун Д. Гармонізація законодавства України з європейським правом у сфері цифрової трансформації судів // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Волошин Ю.О., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 3 (44). – С. 46-52. – ISSN 2707-6849
364748
  Кулинич П.Ф. Гармонізація законодавства України з законодавством ЄС у сфері земельних відносин: етапи, проблеми, перспективи // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 256-263. – ISSN 0869-2491
364749
  Євлаш С.О. Гармонізація законодавства України з правом держав - членів Європейського Союзу // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 248-252. – ISBN 978-966-190-861-0
364750
   Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу : зб. тез доп. III Всеукр. наук. конф., присвяч. 60-річчю Хмельниц. нац. ун-ту : 17 квіт. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т, Держ. податк. ун-т, Громад. орг. "Подільська правова ліга" ; [редкол.: Когут О.В., Лагойда Т.В., Лучковська С.І.]. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – 271, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-330-409-0
364751
  Муравйов В. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / В. Муравйов, Н. Мушак // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 8 (341). – С. 12-18
364752
  Бортник Н. Гармонізація законодавства України і Європейського союзу про адміністративну відповідальність у сфері трудової міграції / Н. Бортник, С. Єсімов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 232-240. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
364753
  Ковальчук А.Ю. Гармонізація законодавства України із законодавством Європейського Союзу з питань фінансового контролю // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 108-112. – (Правознавство ; Вип. 253)
364754
  Ордулі Е.Є. Гармонізація законодавства України про інтелектуальну власність згідно з вимогами Угоди ТРІПС : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 ; (081) / Ордулі Евеліна Євгеніївна ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелектуальної власності. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
364755
  Саленко О.В. Гармонізація законодавства України про судоустій і статус суддів із міжнародними стандартами = Гармонизация законодательства Украины о судоустройстве и статусе судей с международными стандартами : монографія / О.В. Саленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2016. – 274, [2] с. – Дод. тит. арк. рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-400-1
364756
  Саленко О.В. Гармонізація законодавства України про судоустрій і статус суддів із міжнародними стандартами : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Саленко Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 235 л. – Додатки: л. 229-235. – Бібліогр.: л. 199-228
364757
  Саленко О.В. Гармонізація законодавства України про судоустрій і статус суддів із міжнародними стандартами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Саленко Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
364758
  Нелін О.І. Гармонізація законодавства України про туризм з нормами Європейського Союзу: необхідність назріла // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7 (235). – С. 43-50. – ISSN 2308-9636
364759
  Майданик Р.А. Гармонізація законодавства України про умовне депонування (ескроу) із законодавством країн ЄС // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 138-149. – ISBN 978-966-316-449-6
364760
  Ментух Н.Ф. Гармонізація законодавства України про фінансові послуги з правом європейського союзу в рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Н.Ф. Ментух, О.Р. Шевчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 68-72
364761
  Макода В.Є. Гармонізація законодавства України у сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 502-509. – ISBN 978-966-316-449-6
364762
  Березовська І. Гармонізація законодавства України щодо технічних стандартів з правом Євросоюзу в контексті Угоди про асоціацію // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 184-200. – ISSN 1026-9932
364763
  Мельник С.В. Гармонізація законодавства щодо ПДВ в Україні в частині зовнішньої торгівлі з міжнародною та європейською практикою // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2016. – Т. 17, вип. 299 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 167-179. – (Серія "Економіка")
364764
  Гура Н.О. Гармонізація і стандартизація бухгалтерського обліку в житлово-комунальному господарстві // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5(60). – С. 111-116. – Бібліогр.: на 9 пунктів
364765
  Соколюк С.Ю. Гармонізація інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору в умовах інституційних змін : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Соколюк Сергій Юрійович ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європ. ун-т". – Київ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 45 назв
364766
  Притика Ю.Д. Гармонізація інституту колективного позову в цивільному позові ЄС // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 557-563. – ISBN 978-966-316-449-6
364767
  Білик Р.Р. Гармонізація інтересів держави та платників податків в умовах реформування податкової системи України / Р.Р. Білик, С.М. Ревич, Т.О. Люта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 55-57. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена ефективному поєднанню інтересів держави та платників податків в прцесі реформування податкової системи України. Розглядаються ознаки кризового стану податкових відносин, можливості та способи його подолання. The article is dedicated ...
364768
  Єфименко Т. Гармонізація інформаційного середовища стресостійкості корпоративного сектору економіки // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2023. – № 6 (739). – С. 3-22 : Табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2522-9303
364769
  Хім"як Ю. Гармонізація КК України та практики Європейського суду з прав людини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 65-71
364770
  Леонов С. Гармонізація ключових параметрів ресурсної бази інститутів спільного інвестування / С. Леонов, Т. Васильєва, Д. Циганюк // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 8 (198). – С. 10-16 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
364771
  Діковська І.А. Гармонізація колізійного регулювання спадкових відносин в Україні з правом ЄС // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 67-72. – ISBN 978-966-316-449-6
364772
  Новицький В. Гармонізація мегарегіональних суперечностей : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 141-143. – ISSN 0131-775Х
364773
  Бортніков Г.П. Гармонізація механізму управління ризиками банків із міжнародними стандартами / Г.П. Бортніков, О.О. Любіч // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (256). – С. 70-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
364774
  Лаба О.В. Гармонізація міграційної політики України до європейських стандартів // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 47-50. – ISBN 978-966-940-085-7
364775
  Горник А.В. Гармонізація міжбюджетних стосунків в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 57-60.
364776
  Войчук М.В. Гармонізація міжнародних та національних стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 137-138
364777
  Павліха Н.В. Гармонізація міжнародних та національних стандартів і сертифікації продукції / Н.В. Павліха, М.В. Войчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 120-124. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Проаналізовано розвиток національної й міжнародної, зокрема європейської та країн СНД, систем стандартизації й сертифікації.
364778
  Бренько В. Гармонізація міжрегіональних взаємовідносин як передумова формування громадянського суспільства в Україні // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 21-22.
364779
  Ягодзінський С.М. Гармонізація науки й вищої освіти як ознака сучасного наукового дискурсу // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – С. 144-149. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (6))


  У статті досліджуються принципи і механізми взаємозв"язку науки й вищої освіти.
364780
  Кравчук І.В. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС / Мін-во юстиції України. Центр європейського та порівняльного права; Авт. Кравчук І.В., Парапан М.В. – Київ : Слово, 2004. – 320с. – ISBN 966-8407-44-X
364781
  Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку : Монографія / О.М.Петрук; МОН України; Житомирський держ.технол. унів. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 420с. – ISBN 966-683-076-0
364782
  Олейнікова С.С. Гармонізація національних систем стандартизації на європейському рівні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 117-120. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
364783
  Балюк С.А. Гармонізація національних стандартів з європейськими в аграрній сфері // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2007. – № 3. – С. 5-10.
364784
  Ящищак О.Р. Гармонізація національного законодавства в сфері надання фінансових послуг у відповідності з нормами та принципами Світової Організації Торгівлі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 226-229. – (Право. Економіка. Управління)
364785
  Стягун Ю.С. Гармонізація національного законодавства України крізь призму історичних епох на прикладі спадкового права / Ю.С. Стягун, О.П. Бичківський // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 196-199.
364786
  Забігайло В. Гармонізація національного права як передумова інтеграції України до Європейського Союзу // Матеріали міжнародної наукової конференції "Ялта-2000. Роль Європи в ХХI столітті" 7-9 травня 2000 року / Ялта-2000. Роль Європи в ХХІ столітті. – Ялта, 2000. – С. 260-267
364787
  Греськів Т.С. Гармонізація національної форми звіту про фінансові результати до міжнародних стандартів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 125-130. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
364788
  Мних Є.В. Гармонізація облікового інформаційного потоку в системі сучасного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 17-18. – (Економіка ; Вип. 51)


  Розглянуто питання гармонізації облікового інформаційного потоку для задоволення потреб зовнішніх і внутрішніх користувачів.
364789
  Моссаковський В. Гармонізація обліку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 4. – С. 24-32 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
364790
  Лищенко О.Г. Гармонізація обліку доходів за національними та міжнародними стандартами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 48-52. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4/5 (97/98)). – ISSN 1814-1161
364791
  Семенов Гармонізація обліку та фінансової звітності промислового підприємства щодо міжнародних стандартів / Семенов, Панченко, Л.А. Птицина // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 195-200. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
364792
  Крисоватий А.І. Гармонізація оподаткування у парадигмі загальнодержавних інтересів : податки / А.І. Крисоватий, Т.В. Кощук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 109-117. – Бібліогр.: 7 назв
364793
  Комзюк Л.Т. Гармонізація охорони прав на "осиротілі твори" в ЄС як фактор розвитку медіа-права в інформаційному суспільстві // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 50-59
364794
  Комзюк Л. Гармонізація охорони прав на бази даних у процесі європейської інтеграції: досвід для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 60-63. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано необхідність і оптимальні шляхи адаптації законодавства України про бази даних до законодавства ЄС. Проаналізовано відповідний досвід постсоціалістичних європейських країн, зокрема Польщі, Словаччини і Чехії. Обосновано необходимость и ...
364795
  Комзюк Л. Гармонізація охорони прав на бази даних у процесі європейської інтеграції: досвід для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-16. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано необхідність і оптимальні шляхи адаптації законодавства України про бази даних до законодавства ЄС. Проаналізовано відповідний досвід постсоціалістичних європейських країн, зокрема Польщі, Словаччини і Чехії. Обосновано необходимость и ...
364796
  Волинець І. Гармонізація патентного законодавства України щодо лікарських засобів відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 321-322
364797
   Гармонізація податкового законодавства: українські реалії : монографія / [Білецька Г.М. та ін. ; за заг. ред. В.Ф. Дейнеки] ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фін. права. – Київ : Алерта, 2011. – 220, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 210-220 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-171-0
364798
   Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств в Україні = Harmonization of fiscal and financial accounting of corporate income tax in Ukraine : монографія / [І.І. Огороднікова та ін. ] ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фін. права. – Київ : Алерта, 2013. – 365, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 282-300 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-270-4
364799
  Поліщук Л.С. Гармонізація податкової політики Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 77-81. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто коло проблем у сфері податкового регулювання ЄС. Проаналізовано правову базу податкового процесу ЄС; узагальнено основні напрями гармонізації податків з оцінкою їх впливу на формування єдиного європейського економічного простору. The author ...
364800
  Будка Р.В. Гармонізація права інтелектуальної власності Чеської Республіки із законодавством Європейського Союзу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 163-167. – ISSN 2219-5521
364801
  Дроб"язко Р. Гармонізація права на відтворення творів України з європейськими нормами // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.12-17. – ISSN 1608-6422
364802
  Паєнтко Т.В. Гармонізація прибуткового оподаткування : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 37-43. – Бібліогр.: 8 назв
364803
   Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – 599, [1] с. – Окремі ст. рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-316-449-6
364804
  Задніпряна М.Ю. Гармонізація принципів юридичної відповідальності України та Європейського Союзу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Задніпряна Мар"яна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 203 л. – Бібліогр.: л. 179-203
364805
  Задніпряна М.Ю. Гармонізація принципів юридичної відповідальності України та Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Задніпряна Мар"яна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
364806
  Гладун О.М. Гармонізація програм вибіркових обстежень населення: проблеми та шляхи вирішення // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 8-13 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
364807
  Ігнатенко В.Ю. Гармонізація процесу формування бюджетного потенціалу регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 185-189 : рис. – Бібліогр.: Бібілогр: 10 назв. – ISSN 1993-6788
364808
  Романовська Д.Д. Гармонізація психічного здоров"я, розвиток життєстійкості, стресостійкості учасників освітнього процесу : метод. комплекс для подолання наслідків пандемії COVID-19 працівниками психол. служби в закладі освіти / Романовська Д.Д., Швачій Р.А. ; Наук.-метод. центр практ. психології та соц. роботи ін-ту післядиплом. пед. освіти Чернівец. обл. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 111, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 81-85. – ISBN 978-617-7611-96-6
364809
  Павлик Н.В. Гармонізація психологічного здоров"я педагога нової української школи : монографія / Н.В. Павлик ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна. – Київ : Паливода А.В., 2023. – 169, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-437-724-6
364810
  Павлик Н. Гармонізація психологічного здоров’я особистості в умовах психічного напруження та епідемічної загрози в суспільстві // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 270-276. – ISBN 978-617-8016-45-6
364811
  Чолану Л.В. Гармонізація роботи навчальних закладів і громадських організацій - засіб активізації відродження української культури в Молдові // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 479-488
364812
  Лір В.Е. Гармонізація систем технічного регулювання як умова зростання товарообігу між Україною та ЄС / В.Е. Лір, О.С. Биконя // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 71-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
364813
  Жукова Л. Гармонізація системи державного управління як умоа забезечення безпеки життєдіяльності людини // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 70-76. – бібліогр. на 26 пунктів
364814
  Єгоров І.Ю. Гармонізація системи показників науково-технічного та інноваційного розвитку України із стандартами ОЕСР / І.Ю. Єгоров, С.М. Черненко // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2014. – № 11/12 (167/168). – С. 2-7


  Розглянуто основні міжнародні документи, що визначають стандарти у галузі статистики науки та інновацій у країнах ОЕСР. Спеціальну увагу приділено проблемам, що виникають при застосуванні певних означень показників, які містяться у цих документах. ...
364815
  Литвинчук А.О. Гармонізація системи ресурсно-екологічних податків України з нормами ЄС та їх роль у розвитку економіки // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 4 (73). – С. 120-128. – ISSN 2414-3499
364816
  Царук О.В. Гармонізація системи статистики державних фінансів з міжнародними стандартами: статистика державного боргу та дефіциту бюджету // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 21-25 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
364817
  Луцишин З.О. Гармонізація системи технічного регулювання в Україні до вимог ЄС як складова конкурентоспроможності економіки / З.О. Луцишин, Н.Я. Крачук, Т.О. Фролова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, лютий. – С. 5-16. – ISSN 2306-6814
364818
  Молдован О.О. Гармонізація системи фіскальних стимулів із правилами ЄС як чинник підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 2 (219). – С. 115-125 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2305-7645
364819
  Заблоцький К. Гармонізація стандартів процесу злиття та поглинання в Україні у зв"язку з підписанням асоціації з ЄС // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 237-239
364820
  Капіца Ю. Гармонізація та дегармонізація авторського права і суміжних прав у Європейському Союзі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 114-122. – ISSN 1026-9932
364821
  Травінська С. Гармонізація та стандартизація обліку і звітності зобов"язань відповідно до МСФЗ та МСБО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 46-48. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено необхідність гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку зобов"язань, досліджено тлумачення та зміни до МСФЗ, що набувають чинності у поточному році, а також розглянуто переваги складання фінансової звітності відповідно до ...
364822
  Сметана В.В. Гармонізація тенденцій децентралізації та централізації як чинник розвитку унітаризму в сучасній Україні: докринальний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 101-105. – ISSN 2219-5521
364823
  Булана О.О. Гармонізація трансфертного ціноутворнення та митної оцінки товарів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 4 (221). – С. 83-93. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
364824
  Назаров Д. Гармонізація трудового законодавства з питань оплати праці молоді // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 59-62.
364825
  Шевчук В. Гармонізація українського законодавства відповідно до норм Європейського прецедентного права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 9. – С. 123-128. – ISSN 0132-1331
364826
  Бессараб Н. Гармонізація українського законодавства про державну допомогу в транспорті з нормами права Європейського Союзу // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 5-7
364827
  Семененко Т.І. Гармонізація українського законодавства як умова ефективного функціонування правової системи України // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 35-38. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
364828
  Борисов С.В. Гармонізація українського нормативного забезпечення транскордонного злиття та поглинання як фактор підвищення конкурентноздатності національних компаній // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 97-98
364829
  Кюнцлі Р.В. Гармонізація унікально-універсальних співвідношень у культурно-мистецькому просторі архітектури українського села : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Кюнцлі Романа Василівна ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назви
364830
  Зеліско І.М. Гармонізація фінансових відносин аграрно-промислових компаній // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – С. 3-7 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
364831
  Зеліско І.М. Гармонізація фінансового механізму інтеграційних аграрних формувань // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 121-123. – ISSN 2221-1055
364832
  Зеліско І.М. Гармонізація фінансового управління інтеграційних аграрних формувань // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 1. – С. 160-167. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
364833
  Позняковська Н.М. Гармонізація фінансової звітності суб"єктів бюджетної сфери України з Міжнародними стандартами фінансової звітності // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 363-368. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
364834
  Кулинич М. Гармонізація фінансової звітності: польський досвід і українська практика / М. Кулинич, О. Прокопчук // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 91-95. – ISSN 2306-028X
364835
  Рябенко Р.Г. Гармонізація цивільно-правового регулювання ф"ючерсних договірних відносин за законодавством України до права до ЄС // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 7-14. – ISSN 2222-5374
364836
  Ізарова І. Гармонізація цивільного процесу України та ЄС в умовах підписання Угоди про Асоціацію // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 457-459. – ISBN 978-617-7069-28-6
364837
  Ізарова І.О. Гармонізація цивільного процесуального права в європейських країнах: напрями та основні здобутки // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 149-159. – ISSN 1563-3349


  Досліджено одну з найбільш актуальних проблем сучасного цивільного проце- суального права, а саме тенденції розвитку цивільного процесуального права в європейських країнах - гармонізації цивільного процесуального права та її шляхів, а також аналізу ...
364838
  Нескороджена Л. Гармонізація цивільного та цивільного процесуального законодавства // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 6 (89). – С. 42-51. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
364839
  Свинчук А.А. Гармонізація цілей діяльності соціального підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 195-200. – ISSN 2222-4459
364840
  Дорофєєв О.В. Гармонізація як принцип трансформації управління // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 29-34. – ISSN 2071-4653
364841
  Новосельська І. Гармонізація як спосіб адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 9-12
364842
  Саленко О.В. Гармонізація як універсальний інструмент приведення законодавства України про судоустрій і статус суддів у відповідність із європейськими стандартами // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС" : 8 червня 2018 р. / "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельватика, 2018. – С. 165-167. – ISBN 978-966-916-562-6
364843
  Андрейцев В.І. Гармонізація як форма оптимізації українського законодавства: проблеми методології (еколого-правовий аналіз) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-14. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Розкриваються методологічні засади та особливості гармонізації як форми оптимізації українського законодавства, висвітлюються критерії та передумови зближення національного права та міжнародно-правового регулювання. The article deals with ...
364844
  Блінов І.В. Гармонізована рольова модель європейського ринку електроенергії / І.В. Блінов, В.І. Попович // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 2011. – № 3 (26). – С. 3-4. – ISSN 1562-8965
364845
  Капіца Ю. Гармонізоване та негармонізоване законодавство держав - членів ЄС у сфері інтелектуальної власності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 98-102. – ISSN 2308-9636
364846
  Антонов В.М. Гармонійна Акме-Особистість : монографія / В.М. Антонов ; Укр. акад. акмеології, Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : Аграр Медіа Груп, 2014. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 252-263. – ISBN 978-617-646-269-9
364847
  Рябий В. Гармонійна завершеність кола // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 30 вересня (№ 17). – С. 4


  Життя і творчість Юрія Андруховича.
364848
   Гармонійна особистість. До 150-річчя від дня народження М.М. Аркаса // Знаменні дати. Календар : календар / Державне спеціалізоване вид-во "Україна". – Київ, 2003. – на 2003 рік. – С. 11-14
364849
  Горчаківська Г.В. Гармонійне підприємство і дія принципу "золотого перетину" в економічних системах : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 4-8 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
364850
  Кузьмін О.Є. Гармонійний розвиток вищих навчальних закладів як концепція державного регулювання їх діяльності / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Я М. Яструбський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 3-8. – ISSN 2071-4653
364851
  Кобзєва І. Гармонійні аспекти калокагатії: історико-філософський аналіз // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, С. Караман, М. Камінська [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2018. – № 7. – C. 22-28. – ISSN 2226-3012
364852
  Дарморіз О. Гармонійність як естетична основа українського національного світогляду // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 138-150. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
364853
  Лошков Ю.І. Гармоніка в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 238-247
364854
  Шемет Л.В. Гармоніки в американській музичній культурі першої половини ХХ ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 147-156. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
364855
  Улітко І.А. Гармонічна хвиля Релея на вільній поверхні пружнього півпростору, який перебуває в обертовому русі / І.А. Улітко, В.М. Баженов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 96-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Встановлюються умови існування гармонічної хвилі Релея, локалізованої поблизу поверхні ізотропного пружного тіла, яке обертається рівномірно. Досліджуються кінематичні закономірності такого хвильового мікроруху у випадку малих кутових швидкостей ...
364856
  Затула В.І. Гармонічний аналіз сезонних коливань деяких метеорологічних величин на території України / В.І. Затула, Н.І. Затула // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 2 (33). – С. 98-103. – ISSN 2306-5680
364857
  Улітко І.А. Гармонічні коливання пружного півпростору, який перебуває в обертовому русі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 63-71. – (Математика. Механіка ; Вип. 2)


  Характеристики поширення гармонічних хвиль у пружному півпросторі, який перебуває в рівномірному обертовому русі, розглядаються як наслідок та доповнення до раніше виконаних автором досліджень у аналогічно сформульованій задачі для необмеженого тіла. ...
364858
  Борисейко О.В. Гармонічні хвилі зсуву в пружному шарі, який рівномірно обертається / О.В. Борисейко, А.М. Малик, І.А. Улітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 105-110. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Побудовано розв"язки для стаціонарних переміщень і напружень у пружному шарі, що рівномірно обертається і навантажується однорідними розподіленими дотичними напруженнями. Отримано та проаналізовано явища поляризації гармонічних хвиль зсуву та модуляції ...
364859
  Коваль Ю.А. Гармонія : новели / Ю.А. Коваль. – Київ, 1969. – 171 с.
364860
  Косинка Г.М. Гармонія : оповідання / Г.М. Косинка. – Львів : Каменяр, 1971. – 128 с.
364861
  Косинка Г.М. Гармонія : новели / Г.М. Косинка; Упоряд. Т. Мороз-Стрілець. – Київ : Дніпро, 1981. – 223 с.
364862
  Скирда Л.М. Гармонія : поезії / Л.М. Скирда. – Київ : Молодь, 1988. – 136 с.
364863
  Лупій О. Гармонія : Лірика. Публіцистична поезія / Олесь Лупій. – Київ : Просвіта, 2003. – 124 с. – ISBN 966-7551-56-3
364864
   Гармонія Sani // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 80-83 : фото
364865
  Подолян М. Гармонія бачення, відчуття, осмислення // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 5. – С. 23-26


  Стаття викладача Інституту журналістики КНУТШ, члена спілок письменників і журналістів, лауреата Шевченківської та інш. премій, Подоляна М.П. про випускника КНУТШ, журналіста, головного редактора всеукраїнської "Робітничої газети", Шибика М.О.
364866
  Комісаренко С.В. Гармонія в науці і житті. До 80-річчя члена-кореспондента НАН України Е.В. Луговського. // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 11. – C. 110-114. – ISSN 1027-3239
364867
  Безклубий І.А. Гармонія взаємин учасників університетської спільноти в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 119-123. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
364868
  Мудрий М. Гармонія духовної єдності живопису, графіки та поезії Миколи Мудрого / М. Мудрий. – [Б. м. : б. в. ]. – 88, [1] с. : іл. – До 200-річчя генія людства Тараса Шевченка
364869
  Мамалига А. Гармонія душі, поезії, праці (про Ніну Вернигору) / А. Мамалига, Д. Данильчук // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 351-355
364870
  Якубін Л.Я. Гармонія емоціонального і раціонального у формуванні особистості / Л.Я. Якубін. – Київ, 1984. – 48 с.
364871
   Гармонія життєвих сил Дніпра : (еколого-духовні нариси) / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський, В.М. Навроцький, О.О. Мазуркевич; [В.Я. Шевчук та ін.] ; НАН України, Міжнар. фонд Дніпра, Укр. ін-т досліджень навколиш. середовища і ресурсів. – Київ : Геопринт, 2002. – 159, [1] с. : іл. – Предисл. англ. - Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 157-159. – ISBN 966-7863-18-2
364872
  Павлишин Л.Г. Гармонія з собою та світом як запорука духовності у філософії В. Винниченка та Г. Сковороди // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 13-17
364873
  Теряєв Д. Гармонія звучання поезії Тараса Шевченка (експериментально-фонетичне дослідження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 50-55. – Бібліогр.: с. 55,. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  На основі результатів експериментально-фонетичного дослідження акустичної природи Тараса Шевченка встановлюється ритм віршування за законами золотого перетину, рядами Фібоначчі.
364874
  Постовий В. Гармонія і дисгармонія стосунків батьків та дітей у сучасній родині. // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 7. – С.33-36. – ISSN 0131-6788
364875
  Махно В. Гармонія коренів і крони / розмову вела Людмила Таран // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 грудня (№ 225/226). – С. 30-31


  Василь Махно про магію письма та вічний час.
364876
  Гетьман В.І. Гармонія культурного ландшафту у красі заповідної природи // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (135). – С. 43-45
364877
  Вірста С. Гармонія людини і природи - одна з головних проблем твору Ясунарі Кавабати "Тисяча журавлів" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, квітень 2021. – С. 18-22
364878
  Петлін В.М. Гармонія організованості природних територіальних систем = Harmony of the organization of natural territorial systems : монографія / Валерій Петлін ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Простір-М, 2019. – 514, [1] с. : іл., фотоіл. – Додатковий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 488-514. – ISBN 978-617-7746-14-9


  У пр. № 1740338 напис: Ярославу Богдановичу Олійнику з найкращими побажаннями від автора. 24.10.2019 р. Підпис.
364879
  Волошин І. Гармонія під прицелом. Підвищення цін на колсатингові послуги: як не втратити клієнтів // Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 27-29.
364880
  Кривуляк О. Гармонія поєднання традиційних і модерністських прийомів у поетиці М. Чернявського та І. Липи // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 122-125
364881
  Тельнюк Г. Гармонія сестер, що йде від батька / розмову вів Станіслав Бондаренко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 4 лютого (№ 4). – С. 1, 7


  Розмова з відомою співачкою Галиною Тельнюк.
364882
  Корнійчук В. Гармонія та грація в епіцентрі потрясінь // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 31 серпня - 6 вересня (№ 35)


  У часи всесвітніх катаклізмів, зокрема нинішньої російсько-української війни, мистецтво відстоює право на існування. Тож і Київська муніципальна академія танцю імені Сержа Лифаря, незважаючи на війну, соціально-економічні й культурологічні виклики та ...
364883
  Теряєв Д. Гармонія українського віршування в аспекті рекурентних рядів фібоначчі : експерементально-фонетичне дослідження // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Ч. 1. – С. 35-40.
364884
   Гармонія чуттів "Elements" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 34-37 : фото
364885
   Гармонія чуттів... : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 8-9 : Фото
364886
  Кропивко І.В. Гармонія як основа художності в новелах О. Гончара // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 238-246
364887
  Косинка Г.М. Гармонія. Спогоди про Григорія Косинку : оповідання, публіцистика / Г.М. Косинка. – Київ : Дніпро, 1988. – 605 с. – ISBN 5-308-00085-9
364888
  Тайнчуков А.П. Гармонь-солдатка / А.П. Тайнчуков. – Орджоникидзе, 1957. – 114с.
364889
  Жаров А.А. Гармонь / А.А. Жаров. – Москва, 1960. – 40с.
364890
  Жаров А.А. Гармонь / А.А. Жаров. – Москва, 1978. – 30с.
364891
  Жаров А. Гармонь : Поэма / А. Жаров. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 32с.
364892
  Крайнов Н.Е. Гармонь в лотерею / Н.Е. Крайнов. – Саратов, 1987. – 366 с.
364893
  Виридарский М. Гармонь и сердце / М. Виридарский. – Владимир, 1959. – 32с.
364894
  Мазаев А.И. Гармошка на том берегу / А.И. Мазаев. – Кемерово, 1969. – 25с.
364895
  Мороз Л. Гармрнізуючи земне життя : Українська драматургія "перехідного тридцятиріччя" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 74-81.
364896
  Храмов А.А. Гармская область Таджикской Советской Социалистической Республики. (Экономико-географ. монография) : Дис... канд. географ.наук: / Храмов А.А.;. – Киев, 1948. – 168л. – Бібліогр.:л.162-167
364897
  Губин И.Е. Гармское землетрясение 1941 года / И.Е. Губин. – Сталинабад, 1943. – 131с.
364898
  Влад Мария Гарна пані у Джублику : Камо-грядеши? / Влад Мария, Чийпеша Атанасий // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 80-83 : Фото
364899
  Кіслова Вікторія Гарна усмішка - у ваших руках (Інтерв"ю з лікарем-стоматологом П.О.Ніколаєвим) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 2, лютий. – С. 31-32 : фото
364900
  Кутова І. Гарне місце порожнім не буває // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 4. – С.16-17. – ISSN 1726-3077


  Договір найму будівлі або капітальної споруди за чинним законодавством України
364901
  Саинян А.А. Гарни и Гегард / А.А. Саинян. – Москва, 1958. – 19 с.
364902
  Аракелян Б.Н. Гарни. 1 : результаты работ Гарнийской арх. экспедиции Ин-та АН АрмССР 1949-1950 гг. / Аракелян Б.Н. // Археологические раскопки в Армении : результаты работ Археологической экспедиции Ин-та истории АН АрмССР 1949-1950 гг. / Б. Аракелян ; АН АрмССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1951. – № 3 : Гарни. 1. – С. 1-90
364903
  Аракелян Б.Н. Гарни. 2 : результаты работ Гарнийской арх. экспедиции 1951-1955 гг. / Аракелян Б.Н. // Археологические раскопки в Армении : результаты работ Гарнийской археологической экспедиции 1951-1955 гг. : Античный период / Б.Н. Аракелян ; АН АрмССР, Ин-т истории. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1957. – № 7 : Гарни. II. – С. 1-95
364904
  Белый А.Т. Гарнизон : повесть и рассказы / Аркадий Белый. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981. – 189 с.
364905
  Каганов Э.С. Гарнизон № 17 / Э.С. Каганов. – К : Веселка, 1980. – 80 с.
364906
  Шмаков А.А. Гарнизон в Тайге / А.А. Шмаков. – Челябинск, 1959. – 344с.
364907
  Комяков В.А. Гарнизон Н / В.А. Комяков. – Владивосток, 1959. – 340с.
364908
   Гарнизон несет вахту. – М., 1971. – 80с.
364909
  Плескачевский Л.Ю. Гарнизон острова Свободы : повесть [о Махмуде Хатите] / Л.Ю. Плескачевский. – Майкоп : Адыг. кн. изд-во, 1961. – 339 с.
364910
  Петров В.Н. Гарнизоны первых сирен / В.Н. Петров. – Москва, 1977. – 343с.
364911
   Гарнич-Гарницький Федір Минович (1834-1908) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 88. – ISBN 978-966-439-754-1
364912
  Панч П.Й. Гарні хлопці / П.Й. Панч. – Київ : Дитвидав, 1959. – 184 с.
364913
  Христозов Н. Гарнізонне стрільбище / Н. Христозов. – К, 1987. – 176с.
364914
   Гарніч-Гарницький Минович (1959) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 98. – ISBN 978-966-933-054-3
364915
  Івченко В.М. Гарної нам космічної погоди! / записала Л. Кіт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  Указом Президента України № 1121 від1.12.08 Державну премію України в галузі науки і техніки 2008 року за роботу "Космічні системи, прилади та методи діагностики електромагнітних полів у геокосмосі" отримав завідувач кафедри астрономії та фізики ...
364916
  Мартынчик Е.Г. Гарнтии прав осужденного в надзорном производстве / Е.Г. Мартынчик. – Кишинев, 1985. – 159с.
364917
  Милль Пьер Гарпагоны в беде. / Милль Пьер. – Петроград ; Москва, 1923. – 144 с.
364918
  Портянко В.В. Гарпактикоїдні копеподи контактних зон північно-західної частини Чорного моря : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.17 / Портянко Валентин Валентинович ; НАН України, Ін-т мор. біології. – Одеса, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
364919
  Окунева Г.Л. Гарпактициды озера Байкал / Г.Л. Окунева. – Иркутск, 1989. – 150с.
364920
  Донцова Д.А. Гарпия с пропеллером : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2005. – 348, [4] с. – Сериал "Любительница частного cыска Даша Васильева". – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-10255-8
364921
  Самарин Н Гарри Гоулдер -- сеятель ненависти / Н Самарин. – М., 1963. – 48с.
364922
  Ливанова М. Гарри Гудини: искусство свободы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 1 (77). – С. 62-83. – ISSN 1819-6268


  Гаррі Гудіні — американський фокусник, ілюзіоніст, знаменитий "ескейпіст" (від англ. escape "звільнятися") — майстер неймовірних звільнень від найнадійніших пут і замків.
364923
  Дейч А.И. Гарри из Дюссельдорфа / А.И. Дейч. – М, 1957. – 320с.
364924
  Дейч А. Гарри из Дюссельдорфа / А. Дейч. – Москва : Детская литература, 1959. – 295 с.
364925
   Гарри Каспаров. – М., 1988. – 47с.
364926
  Курган В.П. Гарри Олегович Рокчинский / В.П. Курган. – Элиста, 1984. – 17с.
364927
   Гарри Поллит : Библиогр. указ. – Москва, 1982. – 124с.
364928
  Ролинг Дж.К. Гарри Поттер и Кубок огня / Дж. К. Ролинг; Пер. с англ. под редакцией М.Д. Литвиновой. – 9-е вид. – Київ : Росмэн-Пресс, 2005. – 667с. – ISBN 5-353-00579-1
364929
  Торн Дж. Гарри Поттер и Проклятое дитя : ч. 1 и 2 : [для сред. шк. возраста] : по мотивам новой оригинальной истории от Дж. К. Роулинг, Джона Тиффани и Джека Торна : новая пьеса Джека Торна : cпец. репетиционное изд. сценария / Дж. Торн; [пер. с англ. М. Спивак]. – [Б. м. : б. и. – 327, [1] с. : ил. – На корешке авт.: Дж. К. Роулинг, Дж. Тиффани, Дж. Торн. - Восьмая история. Девятнадцать лет спустя. - Кн. опиc. по обл. - Некоторые сведения установлены с помощью интернета. – ISBN 5-353-00309-8
364930
  Ролинг Дж.К. Гарри Поттер и философский камень / Дж. К.Ролинг ; пер. с англ. И.В. Оранского. – Москва : Росмэн, 2002. – 400 с. – ISBN 5-353-00308-X
364931
  Иорш Г.С. Гарри Соломонович Иорш : мастера советской карикатуры / Г.С. Иорш; ред.: А.А. Купецян. – Москва : Советский художник, 1983. – [38] с.
364932
  Дубинянский М. Гарри Трумэн: Фишка дальше не идет // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 10 (86). – С. 78-101. – ISSN 1819-6268
364933
  Орлова Р.Д. Гарриет Бичер-Стоу [1811-1896] : очерк жизни и творчества / Р. Орлова. – Москва : Просвещение, 1971. – 127 с. – (Библиотека словесника)
364934
  Заклекта О. Гаррі Беккер - дослідник-новатор соціальних аспектів економіки / О. Заклекта, Заклекта-Берестовенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 144-149. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
364935
  Ролінг Дж.К. Гаррі Поттер і в"язень Азкабану / Дж. К. Ролінг; Пер. с англ. В. Морозов; ред.: І. Малкович. – 7-е вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005. – 384с. – ISBN 966-7047-36-9
364936
  Ролінг Дж.К. Гаррі Поттер і напівкровний принц / Дж.К. Ролінг; З англійської переклав В. Морозов; За ред.: О. Негребецького, І. Малковича. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005. – 576с. – ISBN 966-7047-29-6
364937
  Ролінг Дж.К. Гаррі Поттер і Орден Фенікса / Дж. К. Ролінг; Пер. с англ. В. Морозов. Літ. редакція: І. Малкович, О. Негребецький. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005. – 816с. – Обкладинка: В. Єрко. – ISBN 966-7047-42-3
364938
  Ролінг Дж.К. Гаррі Поттер і Таємна кімната / Дж. К. Ролінг; З англ. переклав В. Морозов за ред. П. Таращука та І. Малковича. – 8-е вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005. – 352с. – Обкладинка: В. Єрко, В. Бариба. – ISBN 966-7047-34-2
364939
  Ролінг Дж.К. Гаррі Поттер і філософський камінь / Дж. К. Ролінг; Пер. с англ.: В. Морозова за ред. І. Малковича та П. Таращука. – 9-е вид. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005. – 320с. – Обкладинка: В. Єрко, В. Бариба. – ISBN 966-7047-39-3
364940
  Морозов В. Гаррі Поттер та ідея повної українізації // Київська Русь : Літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавничий Дім "Факт". – Київ, 2007. – Кн. 10 : Казки. – С. 193-210.
364941
  Підлуцький О. Гаррі Трумен: головнокомандувач холодної війни // Лідери : монографія / О.Г. Підлуцький. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 24-41. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня. Україна"). – ISBN 978-966-622-651-1
364942
  Підлуцький О. Гаррі Трумен: головнокомандувач холодної війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 15-21 лютого (№ 5). – С. 11


  Історики постійно протиставляють президента США Франкліна Рузвельта його наступникові на цій посаді - Гаррі Трумену. Якщо Рузвельта, який у союзі зі Сталіним та Черчиллем виграв Другу світову війну, визнають "визначним", а то й "великим державним ...
364943
  Погорєлова І. Гаррісон Бенджамін // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 178-186. – ISBN 978-617-751-922-4
364944
  Тишкун Ю. Гаррісон Вільям Генрі // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 72-80. – ISBN 978-617-751-922-4
364945
  Осповат Л.С. Гарсиа Лорка / Л. Осповат. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 430 с. – (Жизнь замечательніх людей = Серия биографий ; Вып. 16 ; (410))
364946
  Осповат Л. Гарсиа Лорка // Сервантес / Б. Франк. – Москва : Книга, 1982. – 149-365с.
364947
  Марцинковская Т.Д. Гартли Давид (Hartley D.) (1705-1757) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 38-40. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
364948
  Кононенко Т.П. Гартлі Девід // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 326. – ISBN 966-316-069-1
364949
  Решетник М.Д. Гартман (Hartmann) Едуард фон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 583-584. – ISBN 966-316-069-1
364950
   Гартман (Hartmann) Ніколай // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 714-715. – ISBN 966-316-069-1
364951
  Мельникова І.М. Гартована в боротьбі / І.М. Мельникова, Б.І. Співак. – Київ, 1971. – 48с.
364952
  Костюченко В.А. Гартоване слово / В.А. Костюченко. – Київ, 1968. – 141 с.
364953
   Гартований театр : статті, матеріали, п"єси). – Харків : Держвидав України
Зб. 1. – 1925. – 87 с.
364954
   Гартований театр : (самодіяльні п"єси). – Харків : Держвидав України
Зб. 2. – 1925. – 145 с.
364955
   Гартований у боях і праці : Анотований рек. бібліогр. покажч. – Київ, 1988. – 51с. – ISBN 5-319-0146-0
364956
  Муратов А.С. Гартовані бронею : Нариси з минулого і сучасності Львівського ремонтно-механічного заводу / А.С. Муратов, А.В. Фільов. – Львів : Добра справа, 2004. – 358с. – ISBN 966-7964-17-5
364957
  Шульга-Шульженко Гартовані леза : поезії / Михайло Шульга-Шульженко. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 126с.
364958
  Клюєнко Д.М. Гартовані партією / Д.М. Клюєнко. – Київ, 1973. – 104с.
364959
  Мосейченок І. Гартування молодих рятувальників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 10-11
364960
   Гартуємось в праці й навчанні : Матеріали першого республіканського зльоту студ.-активістів. – Київ : Київський університет, 1970. – 144с.
364961
   Гартуй м"язи. – К., 1960. – 48с.
364962
  Погорєлов М.Я. Гартуй м"язи / М.Я. Погорєлов. – Київ, 1960. – 58с.
364963
   Гартуй м"язи. – К., 1962. – 48с.
364964
   Гартуйся, як сталь : пісенник / [упорядник Борис Чіп]. – Київ : Молодь, 1979. – 217 с. : іл. ; 10х7 см. – Текст укр. та рос. мовами. - Мініатюрне видання
364965
  Малюта Іван Гартюк не без химерії? : із циклу "Невизнані слова" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 39. – ISSN 0868-9644
364966
  Исрапилов А. Гарун Саидов / Исрапилов А. – Махачкала, 1964. – 52 с.
364967
  Евтушенко В.Я. Гарусеновский летописец / В.Я. Евтушенко. – М, 1981. – 400с.
364968
  Евтущенко В.Я. Гарусеновский летописец / В.Я. Евтущенко. – М, 1985. – 128с.
364969
  Зверев А.В. Гарусный платок / А.В. Зверев. – М., 1976. – 175с.
364970
  Стогова О. Гарфілд Джеймс Абрам // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 155-163. – ISBN 978-617-751-922-4
364971
  Гетьман В. Гарцювала воля козацька у степу широкім (український степовий природний заповідник) // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 10 (147). – С. 24-27
364972
  Яців Р. Гарцюючий кінь Олі Окуневської // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 29 серпня (№ 153). – С. 10-11


  Українка серед еліти світового мистецького поступу початку XX ст.
364973
  Даскалов С.Ц. Гарчо. / С.Ц. Даскалов. – М-Л, 1953. – 176с.
364974
  Порудоминский В.И. Гаршин / В.И. Порудоминский. – М., 1962. – 304с.
364975
  Волжский Гаршин, как религиозный тип. / Волжский [псевд.]. – Москва : [Тип. А.П. Поплавского], 1906. – 56 с. – (Религиозно-общественная библиотека ; Серия 1, № 8)
364976
  Ишмехемматев Г. Гарэп теле. На татарском яз. / Г. Ишмехемматев. – Казань, 1961. – 230с.
364977
  Лагода В.К. Гаряча завивка : поезії / В.К. Лагода. – Київ, 1968. – 95 с.
364978
  Іващенко Галина Гаряча зима в Туреччині / Іващенко Галина, Іващенко Микола // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 1 (115), лютий - березень. – С. 142-147 : фото
364979
  Сухомлинський В.О. Гаряча квітка. : оповідання та казки / В.О. Сухомлинський. – Київ : Веселка, 1978. – 104 с.
364980
  Боженко А.І. Гаряча круговерть : повість-усмішка / Анатолій Боженко ; [худож. Л.В. Пархоменко]. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 213 с. : іл.
364981
  Сидоренко Вікторія Гаряча мода. "Жарааааа..." 2008 : Себе показати // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 160-161 : Фото
364982
  Соловей О. Гаряча музика холодної води // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 16 вересня (№ 18). – С. 18-19


  Творчість Сергія Жадана. Збірка поезій "Вогнепальні й ножові".
364983
  Ребро П.П. Гаряча прокатка : гумор та сатира / П.П. Ребро. – Дніпропетровськ : Промінь, 1979. – 88 с.
364984
  Бібіков В.М. Гаряче небо Іспанії : повість / В.М. Бібіков ; [літ. запис М. Гілелаха ; іл. В.О. Петров]. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 199 с. : іл.
364985
  Пархомчук Т. Гаряче небо над Єрусалимом: за три дні по Ізраїлю випущено понад чотири тисячі ракет // Україна молода. – Київ, 2023. – 11 жовтня (№ 41)


  На Близькому Сході стрімко почалася справжня війна. Бойовики із Сектора Гази прорвалися на територію Ізраїлю. В перші години там тривали жорстокі бойові зіткнення. Чимало цивільних потрапили у заручники. Також Ізраїль опинився під масованим ракетним ...
364986
  Островський О.М. Гаряче серце. Комедія / О.М. Островський. – К., 1953. – 127с.
364987
  Быховский А.В. Гарячие аэрозольные частицы при техническом использовании атомной энергии / А.В. Быховский, О.М. Зараев. – М, 1974. – 253с.
364988
  Луняк Є. Гарячий Куліш // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (206), жовтень 2018. – С. 40-43


  До 200-річчя видатного письменника.
364989
  Офіцинський Р. Гарячий листопад у долі Закарпаття / інтерв"ю взяв Василь Ільницький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 21-22 грудня (№ 234/235)


  Розмова з Романом Офіцинським — доктором історичних наук, професором Ужгородського національного університету. 8 листопада 1918 року на теренах сучасного Закарпаття утворилася Гуцульська Республіка з центром у селі Ясіня, яка проіснувала ще майже ...
364990
  Овчинников В.В. Гарячий пепел / В.В. Овчинников. – Москва, 1986. – 493с.
364991
  Павленко Г. Гарячий подих життя. Творча лабораторія Данила Лідера // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (134). – С. 36-38. – ISSN 1562-3238
364992
  Карапиш Б.Т. Гарячий рік : роман / Б.Т. Карапиш. – Дніпропетровськ : Промінь, 1980. – 207 с.
364993
  Цинковський І.І. Гарячий серпень : поезії / І.І. Цинковський. – Київ, 1961. – 84 с.
364994
  Вернигора Л.М. Гарячий серпень : повісті та оповідання / Л.М. Вернигора. – Харків : Прапор, 1978. – 144 с.
364995
  Бондарєв Ю.В. Гарячий сніг : роман / Ю.В. Бондарєв ; з рос. пер. Олександр Бандура. – Київ : Молодь, 1973. – 336 с.
364996
  Підсуха О.М. Гарячий цвіт осені / О.М. Підсуха. – Київ, 1985. – 224 с.
364997
  Малєй Антоніна Гарячі ванни з Ледніце : Чехія/Годонін/Ледніце/Заїн / Малєй Антоніна, Антонюк Ігор // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 1(48), березень. – С. 42-47 : Фото
364998
  Крушинський В. Гарячі дні "холодної війни" : несуб"єктивні нотатки / Вадим Крушинський. – Київ : Академвидав, 2019. – 205, [3] с. – ISBN 978-617-572-107-0
364999
  Баш Я. Гарячі почуття : Твори / Я. Баш. – Київ : Радянська школа, 1984. – 320 с.
365000
  Баш Я.В. Гарячі почутя : Роман / Я.В. Баш. – Київ : Дніпро, 1970. – 286 с.
<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,