Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>
364001
  Бертольд Вернер "...голодать и повиноваться" / Бертольд Вернер. – Москва, 1964. – 296 с.
364002
  Семенюк Г. "...Голос звідти, з далекого..." // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 7-11. – ISSN 2520-6346


  "На небосхилі світової культури серед славетної когорти великих митців зірка Олеся Гончара світить яскраво. Бо й він "належить до тих славних діячів людства, які в міру свого віддалення від наступних поколінь стають все величнішими і привабливішими". ...
364003
  Федорів У. "Головні герої" соцреалістичних текстів: герой-партієць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 28-31. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
364004
  Млиновецький Р. "Голод в Україні" (1921-22 рр.) // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Торонто, 1983. – Рік 19, ч. 1 (68), січень-квітень. – С. 67-72
364005
  Головій О. "Голод став моєю мукою...": роман "Голод" Кнута Гамсуна як експресіоністський текст // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 174-181. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Заперечується утверджений в українському літературознавстві стереотип про К. Гамсуна як послідовного імпресіоніста. Зроблено припущення, що норвезький письменник за психологічним типом був експресіоністом (людиною емоційного психологічного типу), ...
364006
  Мелешко В. "Голодна воля" Панаса Мирного: образ головного персонажа // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 14. – C. 45-53. – ISSN 2075-1486
364007
  Срібняк І. "Голодна маса стає чим раз більше апатичною, байдужою до всього…": життя та повсякдення полонених вояків-українців у таборі Фрайштадт, Австро-Угорщина (зима-літо 1917 р.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 4 (28), жовтень - грудень. – С. 56-70. – ISSN 1998-4634
364008
  Сергійчук В. "Голодні, босі і роздіті..." Українські діти в 1932 1933 роках // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 23 листопада (№ 225). – С. 6
364009
  Голланд А. "Голодомор - це жахливий обрив лінії життя України..., можливо, лише зараз він зникає" / розмову вів Дмитро Десятерик // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 грудня (№ 223). – С. 6


  У прокат вийшла нова картина Агнешки Голланд "Ціна правди".
364010
  В"ятрович В. "Голодомор 1932 - 1933 років - це спроба остаточно зламати українців..." / спілкувався С. Зятьєв // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 15-21 листопада (№ 46). – С. 2-3
364011
  Лук"янчук Г. "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 23 листопада - 6 грудня (№ 45/46). – С. 1, 5


  12 листопада 2018 р. Меморіал жертв Голодомору презентував англомовну версію збірника Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" у Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС ...
364012
  Чечель Л. "Голодомор": про трагічне минуле мовою мистецтва // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 7 грудня (№ 49). – С. 5. – ISSN 2519-4429


  Відкритя виставки "ГолодоМор" і представлення мистецької панорами народного художника України Валерія Франчука.
364013
  Любивий В.А. "Голодомори в Україні та роль їх осмислення в процесі виховання молодого покоління" // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 424-428
364014
  Туранли Ф.Г. "Голос Азербайджану" (друкований орган азербайджанців України) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 94. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
364015
  Коміна В. "Голос друга" : оповідання, поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 6 (8). – С. 121-125


  Опубліковано: "Голос друга", "Чорний птах", "На все свій час", "Чаклунство"; поезія.
364016
   "Голос КНУ" // Київський університет. – Київ, 2014. – Лютий (№ 2/3). – С. 8
364017
  Саражин Л. "Голос Криму. Культура": проєкт набирає обертів // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 25 вересня (№ 18). – С. 8. – ISSN 2519-4429
364018
   [Голомб Лідія Григорівна] // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 52. – ISSN 0236-1477
364019
  Давыдов Ю. Головнин / Ю. Давыдов. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 208с.
364020
   Головні акценти виставки "Історії з війни" Національного музею історії України / А. Богдалов, О. Лук"янов, І. Пуля, А. Романік, М. Срібна // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2016. – № 1/2 (94/95). – С. 221-227. – ISSN 2222-5250


  Виставка про війну на Сході України, метою якої є виховання дітей та молоді в дусі поваги до Українського Війська на прикладах історій конкретних людей та вшанування українських бійців героїв, волонтерів, які ціною свого здоров"я та життя боронять ...
364021
  Васильєва І.В. Головні аспекти взаємозв"язку культури, релігії та синергетики // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 153-157. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття присвячена методологічним аспектам культури, релігії, синергетики, їх взаємозв"язку.
364022
  Крекотень В.І. Головні аспекти вивчення української барокової поезії // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991


  Окреслено головні аспекти вивчення української барокової поезії, зокрема завдання наукового осмислення віршової частини літератури кінця XVI - перших двох третин XVIII століття. Дається узагальнений аналіз без аналітичної конкретизації окремих проблем.
364023
  Андрушкевич Фабіан Головні аспекти впливу глобалізації на розвиток освітніх процесів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 64-69. – ISSN 2078-1016
364024
  Шульга В. Головні аспекти договорів у сфері маркетингу, реклами, медіа // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 7). – С. 14-15
364025
  Мателешко Ю.П. Головні аспекти і проблеми дослідження Карпатського єврорегіону в українській науці (1993-2013) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 177-183. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))


  Проблеми дослідження укр. науковцями міжрегіональної асоціації "Карпатський єврорегіон".
364026
  Сіроус Є.В. Головні аспекти імміграційної політики Сполучених Штатів Америки та діяльність американських громадських організацій (кінець XIX - початок XX ст.) // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2008. – [Вып. 34]. – С. 278-285
364027
  Степко О.М. Головні аспекти інформаційного забезпечення миротворчої діяльності ООН // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – С. 433-436. – ISSN 2076-1554
364028
  Іванік О. Головні аспекти комплексної оцінки стану геологічного середовища для функціонування природно-техногенних трубопровідно-транспортних систем Західного Сибіру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 41-44. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано функціональні блоки геологічного середовища з метою комплексної оцінки його впливу на функціону-вання природно-техногенних трубопровідно-транспортних систем. Наведено загальну характеристику компонентів гео-логічного середовища в межах ...
364029
  Лівшиц В.Я. Головні аспекти маркетингу на ринку комерційної нерухомості України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 63-65
364030
  Погасій В.А. Головні аспекти осучаснення релігії та церкви у вченні К. Ранера // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – C. 109-112. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (6))
364031
  Агейчева А.О. Головні аспекти реформування дистанційного навчання та етапи розвитку системи вищої освіти Швеції // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 4/2 (173). – С. 47-50. – ISSN 2221-6316


  Присвячується дослідженню концептуальних ідей дистанційного навчання в Європейському просторі вищої освіти та визначенню подальших перспектив розвитку вітчизняної практики впровадження дистанційного навчання у систему вищої освіти України. ...
364032
  Саяпін О.С. Головні аспекти розвитку транспортної інфраструктури в умовах євроінтеграції держави // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 54, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика", (2-4 червня 2016 р., м. Харків). – С. 75-76. – ISSN 2075-4892
364033
  Грущинська Н. Головні аспекти транскордонного співробітництва між Україною та Словаччиною // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 2. – С.9-11. – ISBN 966-7825-54-Х
364034
  Мехед П.М. Головні аспекти участі Російської Федерації в міжнародних миротворчих операціях на початку XXI століття // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 22. – С. 162-167
364035
  Гай-Нижник Головні банкіри незалежної України. 1917-1921 рр. (До історії створення Українського Державного банку) // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2005. – № 5. – С. 146-158. – Бібліогр.: на 42 пункти. – ISSN 0869-3595
364036
  Карлаш Т. Головні вектори науки після пандемії // Світ. – Київ, 2021. – Лютий (№ 7/8)


  У режимі онлайн відбулися Академічні читання пам"яті професора В.І. Стріхи (1931-1999). Відкрив їх президент Академії наук вищої школи України О.Г. Наконечний. "Академік АН вищої школи України М.В. Стріха (КНУ імені Тараса Шевченка, Інститут фізики ...
364037
  Корсунський С. Головні вибори Ердогана // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 квітня -11 травня (№ 16). – С. 5


  "Прийдешні вибори - найголовніші в житті Ердогана. І на відміну від багатьох попередніх виборів, на цей раз у нього з"явився сильний суперник. У наші неспокійні часи важко знайти демократичну країну, в якій політична партія та її лідер виграли б усі ...
364038
  Силадій І. Головні виклики європейського вектору розвитку української освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 320-323. – ISSN 2076-1554
364039
  Скороход О.М. Головні виклики перед молодими вченими та Національною академією наук України // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 54-56. – ISSN 1027-3239
364040
  Осадча Феррейра Головні герої та дійові особи передмов до "Кокін вака шю": до історії створення першого поетичного канону в Японії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 58. – С. 169-179


  У статті розглядається історія створення та головні учасники процесу укладання першої поетичної антології японських пісень вака - "Кокін вака шю". В центрі уваги знаходиться історія досліджень "Кокін вака шю" та біографії чотирьох укладачів, а також ...
364041
  Фокіна А.А. Головні дестинації сафарі-туризму в Кенії / А.А. Фокіна, І.Г. Смирнов // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 56-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв.
364042
  Гіжицька Головні домові гриби та боротьба з ними / Гіжицька, , Берегова. – Київ, 1934. – 44с.
364043
   Головні економічні події в Україні : січень 2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 4-5. – ISSN 1810-3944
364044
   Головні економічні події в Україні : червень 2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 4-6. – ISSN 1810-3944
364045
   Головні економічні події в Україні : вересень 2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 4-5. – ISSN 1810-3944
364046
   Головні економічні події в Україні: березень 2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 4-5. – ISSN 1810-3944
364047
   Головні економічні події в Україні: жовтень 2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 4-5. – ISSN 1810-3944
364048
   Головні економічні події в Україні: квітень 2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 4-5. – ISSN 1810-3944
364049
   Головні економічні події в Україні: липень 2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 4-5. – ISSN 1810-3944
364050
   Головні економічні події в Україні: лютий 2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-5. – ISSN 1810-3944
364051
   Головні економічні події в Україні: травень 2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 4-5. – ISSN 1810-3944
364052
  Мудрієвська І.і. Головні етапи політичного співробітництва України з Республікою Польща (1991-2013 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 191-195. – ISSN 2076-8982
364053
  Галкін С.І. Головні етапи розбудови дендропарку "Олександрія" НАН України // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2012. – № 4. – С. 76-82. – ISSN 1605-6574


  Уперше з 1917 р. наведено достовірні дані щодо часу створення парку "Олександрія" в Білій Церкві. Проаналізовано стилістичні особливості, структуру та символіку паркових композицій. Установлено головні етапи розбудови парку.
364054
  Клименко Т.А. Головні етапи становлення і розвитку Державного архіву Черкаської області // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 75-83. – ISSN 0320-9466
364055
  Віднянський С. Головні етапи та особливості розвитку української історичної славістики нового часу / С. Віднянський, С. Копилов // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 92-110. – ISBN 978-966-02-4860-1
364056
  Шпильова О.В. Головні етапи українсько-болгарських літературних зв"язків ХІХ - ХХ ст. / О.В. Шпильова. – К., 1963. – 39с.
364057
  Григорець Т. Головні завдання співробітництва між Україною та ЄС у галузі стандартизації // Євроатлантикінформ : науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 71-72
364058
  Тихоненко Д.Г. Головні закономірності розвитку агрогенних грунтів України // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 5-9. – Бібліогр.: с. 9. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
364059
  Нелін М.В. Головні засади європейської політики С. Берлусконі у 2000-х роках // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (3). – С. 226-232
364060
  Тищенко Алла Головні засоби спілкування епохи пандемії // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 14 : фото
364061
   Головні збудники перинатальних інфекцій / В.Ф. Мислицький, С.С. Ткачук, О.В. Ткачук, І.П. Бурденюк // Клінічна та експериментальна патологія : український науково-медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковинс. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Т.М. Бойчук ; редкол.: Булик Р.Є., Власик Л.І., Денисенко О.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 15, № 1 (55). – C. 83-87. – ISSN 1727-4338
364062
  Шульгін М.Г. Головні здобутки Ейлера у геометрії та імпровізації з даної теми // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 50-51
364063
  Чирков О. Головні здобутки і втрати українства за час від початку 1989 р. до кінця 2001 р. (за результатами переписів населення) // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 164-165
364064
  Черненко М.В. Головні зовнішні чинники формування дисидентського руху в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С, 68-74
364065
  Рязанцева Олександра Головні компетенції викладача в системі дистанційної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 9 (63). – C. 150-161. – ISSN 2312-5993
364066
  Скалевська Г.О. Головні концепти сучасного художнього перекладу англомовної експериментальної поезії // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 316-320


  У статті розглянуто проблему перекладу як одного з головних концептів міжмовної та інтертекстуальної комунікації та досліджено специфіку впливу лінгвістичних та екстралінгвістичних чинників на рівень перекладності англомовної експериментальної ...
364067
  Чирвінський В.Н. Головні корисні копальніУкраїни в зв"язку з її геологічною минувщиною / В.Н. Чирвінський. – К., 1919. – 63с.
364068
   Головні критерії - професіоналізм та самовідданість служіння Закону // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.3-5


  Засідання колегії генеральної пркуратури
364069
  Іванік О.М. Головні критерії дослідження біопродуктивності в межах південного океану (геоморфологічний аспект) : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 50-52. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Проаналізовано основні критерії дослідження біопродуктивності в межах східноантарктичних морів Південного океану. Підтверджено, що геоморфологічні особливості дна є одним з головних факторів поширення зон підвищеної біопродуктивності. Вони визначають ...
364070
  Брага М.А. Головні мої жнива / М.А. Брага. – Сімферополь, 1982. – 60с.
364071
  Ясинський М.І. Головні моменти з історії української бібліографії / М.І. Ясинський ; Всенародня Бібліотека України при Український Академії наук. – Київ : З друк П.-З. з. ім. Леніна, 1927. – 29 с.


  На тит. арк. дарчий надпис: Миколі Андрійовичу. Автор
364072
  Пономаренко О. Головні морфологічні типи кристалів циркону з двопольовошпатових гранітоїдів Середньопридніпровського мегаблока Українського щита / О. Пономаренко, С. Курило, О. Коваленко // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 1. – С. 80-89 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2078-6220
364073
  Пилипенко В. Головні мотиви і сюжети польської антитурецької літератури середини XVI - середини XVII ст.: образ ворога // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 5 (401). – С. 33-43. – ISSN 0869-3595


  Стаття присвячена польській антитурецькій літературі середини XVI - середини XVII ст. Проаналізовано мотиви і сюжети, що найчастіше повторюються в текстах політичної публіцистики та оказіональної поезії зазначеного періоду.
364074
  Кот О.В. Головні мотиви та тенденції міжнародного співробітництва в галузі еколого-економічної реабілітації радіаційно-забруднних територій // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2001. – № 4. – С.75-79. – ISSN 0374-3896
364075
  Михальченко О.М. Головні напрями вдосконалення кримінально-правової протидії корупції в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 203-209. – ISSN 2072-8670
364076
  Молдован Я. Головні напрями громадсько-політичної діяльності Андрія Жука під час його перебування на еміграції у Відні (1914-1939 рр.) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 445-456. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-62-1
364077
  Фуртес О.О. Головні напрями досліджень Армії УНР у наукових праціях української еміграції / О.О. Фуртес, О.О. Потоцький // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 203-218. – ISSN 2313-5603
364078
  Антонюк В. Головні напрями зміцнення соціально-економічних основ формування людського капіталу в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 39-47. – Бібліогр.: на 21 пункт
364079
  Дацків І. Головні напрями зовнішнього політичного курсу ЗУНР // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (9). – С. 39-53
364080
  Духаніна Т.І. Головні напрями модернізаційно-інноваційного розвитку української державної влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-37. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються головні напрями модернізаційно-інноваційного розвитку державної влади в Україні; основу цього процесу автор бачить у поглибленні демократії, довіри народу до влади, оптимізації розподілу повноважень між гілками влади, впровадження ...
364081
  Горшков В.П. Головні напрями науково-дослідницької роботи колективу кафедри історії КПРС / В.П. Горшков, В.Т. Позняк // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 15-25. – (Історичні науки ; вип. 26). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье освещаются основные направления, формы и методы организации научно-исследовательской работы коллектива кафедры истории КПСС исторического факультета Киевского университета.
364082
  Василевич В.В. Головні напрями розвитку сучасної кримінології / В.В. Василевич, О.М. Джужа // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 71-81. – ISSN 2410-3594
364083
   Головні напрями та результати модернізації стратиграфічних схем кембрію, ордовику, силуру і девону України(1993-2013 рр.) / Л.І. Константиненко, О.І. Берченко, О.Ю. Котляр, В.І. Полєтаєв, В.І. Єфіменко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 1. – С. 64-71 : рис. – Бібліогр.: с. 71. – ISSN 0367-4290
364084
  Крутько С. Головні напрямки британської зовнішньої політики за часів прем"єрства Н. Чемберлена // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 26
364085
  Назаренко Є.В. Головні напрямки діяльності Радянської соціалістичної держави на сучасному етапі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 59-64. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 1)


  Статья в свете доклада тов. Н. С. Хрущева на XXI съезде КПСС "О контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 годы" и тезисов доклада исследует развитие внутренних и внешних функций Советского государства в период развернутого ...
364086
  Мазур І.В. Головні напрямки діяльності Словацької національної партії в 90-х роках XIX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 54-57. – (Історія ; вип. 37)
364087
  Ребезюк В. Головні напрямки запобіганню і протидії корупції в державних органах України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 229-230
364088
  Котлубай О.М. Головні напрямки морської політики України на сучасному етапі / О.М. Котлубай, С.І. Дебель // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 8-19. – ISSN 2524-003X
364089
  Ващенко Н. Головні наративи сучасної російської пропаганди в умовах консцієнтальної війни Росії проти України // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2020. – Т. 1 (76). – С. 180-202. – ISSN 2522-1272
364090
  Семчук К.М. Головні нариси сучасної політичної філософії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 60-62
364091
  Каніщенко Л.О. Головні наслідки шестирічного плану розвитку важкої промисловості Польщі, як плану соціалістичної індустріалізації країни // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 79-87. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  В статье освещается путь социалистического строительства народно-демократической Польши. Одним из главных условий строительства основ социализма в Польше в период 6-летнего плана является социалистическая индустриализация страны. В результате ...
364092
  Руденко Л.Г. Головні наукові досягнення інституту географії НАН України та оцінка їхньої готовності до впровадження у практичну діяльність суспільства // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 5-8. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
364093
  Іванік О. Головні особливості взаємозалежностей факторів формування селевих потоків у межах басейну р. Абранка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 14-16. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Визначено та проаналізовано фактори формування селевих потоків у межах басейну річки Абранка Воловецького району Закарпатської області, визначено головні параметри селевого процесу та критичні значення їх силового впливу на інженерні споруди. ...
364094
  Комісаров К.Ю. Головні особливості емоційно-оцінної концептуалізації дійсності на словотвірному рівні японської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 110-117


  Висвітлено головні особливості відображення емоційно-оцінної концептуалізації дійсності на словотвірному рівні японської мови. Вказано на роль аксіологічного чинника у механізмі концептуалізації дійсності. Проведено класифікацію цікавих з погляду ...
364095
  Кубіцький Ю.С. Головні особливості концепції сталого розвитку у сфері соціально-економічного розвитку сільських територій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 163-167
364096
  Власенко М.С. Головні особливості побудови юридичних та адміністративних документів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. – Київ, 2017. – № 32. – С. 25-30. – ISSN 2413-5593
364097
  Іванік О. Головні особливості формування та активізації структурних осувів в басейні річки Латориця (Східні Карпати) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 13-18. – (Геологія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто геологічну будову та характер прояву сучасних гравітаційних та водно-гравітаційних процесів району с. Задільське (Закарпаття) із застосуванням даних детальних польових досліджень та крупномасштабного геологічного картування. Охарактеризовано ...
364098
  Рябенко В. Головні питання боротьби з корупцією // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 17-20.
364099
  Індиченко П.Д. Головні питання колгоспногоправа в світлі рішень партії та уряду про сільське господарство : матеріали на допомогу лекторові / П.Д. Індиченко ; Т-во для пошир. політ. і наук. знань УРСР. – Київ, 1955. – 39 с.
364100
  Чирков О.А. Головні підсумки Всеукраїнської науково-практичної конференції "Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення" // Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. праць] / Гай-Нижник, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – Київ : МП Леся, 2018. – С. 355-369. – ISBN 978-617-7638-08-6
364101
   Головні підсумки роботи Уряду УРСР. – Х., 1929. – 104с.
364102
   Головні підсумки роботи Уряду УСРР за 1929 і 1930 роки. – Х., 1931. – 112с.
364103
  Голубкіна Г. Головні повітряни ворота України // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 30 серпня (№ 34/35). – С. 6. – ISSN 2519-4429


  До історії проєктування аеропорту "Бориспіль" (за документами ЦДНТА України).
364104
  Колб О.Г. Головні показники визначення кримінологічної обстановки в місцях позбавлення волі / О.Г. Колб, Н.О. Чечель // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 242-247. – (Право. Економіка. Управління)
364105
  Гензель Ю М. Головні помилки студентів при вивченні німецької мови після освоєння англійської // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 204-205
364106
  Журба Я.О. Головні поняття та терміни блюзової музики // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 223-227. – ISSN 2312-4679
364107
  Жупанський Я.І. Головні початкові етапи розвитку Української економічної географії // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 122-126. – ISBN 0201-8683
364108
  Усик Світлана Головні правила безпечного пікніка / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 35 : фото
364109
  Гречанінов В. Головні принципи НАТО // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 12-13.
364110
  Сидоров В М. Головні принципи та можливості дистанційної освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 139-141. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Сформульовано головні принципи організації курсів, базованих на технології "дистанційної освіти". Надано рекомендації для створення мультимедійних посібників та проведення курсів. Розглянуто головні ідеї, важливість, вимоги та методи проведення дискусій.
364111
  Бондаренко Е.Л. Головні принципи формування змісту регіонального еколого-географічного атласу адміністративної області // Регіон - 2018: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8-9 листоп. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова), М.О. Барановський, П. Беднар та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 63-66. – ISBN 978-966-285-535-7
364112
  Грєбцова І.С. Головні пріоритети діяльності попечителів Одеського навчального округу першої половини XIX ст. в контексті персональної історії // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 117-127. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
364113
  Салманов А.Ф. Головні пріоритети зовнішньої політики Азербайджану постсоціалістичної доби // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 263-274. – ISSN 1563-3349
364114
  Бошицький Ю.Л. Головні пріоритети Київського університету права Національної академії наук України у 2017/2018 навчальному році: інтеграція освіти, науки та виховання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 4-8. – ISSN 2219-5521


  Початок нового навчального року - завжди подія для кожного навчального закладу. Це нові плани, нові виклики, нові очікування для колективів вишів. Уже традиційно на старті нового 2017/2018 навчального року Київський університет права НАН України ...
364115
  Колісник В.П. Головні пріоритети Конституції України і проблема визначення місця проживання особи // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 45-52. – ISSN 0201-7245
364116
  Комісаров К. Головні проблеми синтаксису сучасної японської мови: лінгвопрагматичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  На сьогодні в японській лінгвісиці наявні істотні проблеми термінології, особливо якщо йдеться про галузь синтаксису. З іншого боку, не розробленого оптимального підходу до дослідження синтаксичних явищ сучасної японської мови, який ураховував ...
364117
  Вервес Г.Д. Головні проблеми українсько-польських літературних взаємин ХІХ ст. / Г.Д. Вервес; Акад. наук Української РСР, Укр. комітет славістів. – Київ : Вид-во Акад. наук Української РСР, 1958. – 47 с.
364118
  Залєвський А.Д. Головні революційні сили сучасності / А.Д. Залєвський. – Київ, 1970. – 48с.
364119
  Галик В. Головні редактори діаспорного часопису у США "Свобода" - кореспонденти Івана Франка // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна ; редкол.: Л. Зашкільняк, К. Кондратюк, С. Макарчук [та ін.]. – Дрогобич, 2013. – С. 151-162. – (Серія "Історія" ; вип. 32). – ISSN 2312-2595
364120
  Яценко Б.П. Головні риси державно-монополістичного регіонального прогнозування в Японії (до економічної кризи 1974-1975 рр.) / Б.П. Яценко, С.О. Дебабов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 61-67 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 21)
364121
  Горяга О.В. Головні риси державно-правової моделі Гетьманщини XVII - XVIII ст. // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 416-419. – ISBN 978-966-438-135-9
364122
  Пріц В. Головні риси космологічної картини світу / В. Пріц, В. Кузнєцов // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Є. Бистрицький, М. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 : Рецепція в історії філософії. – С. 86-101. – ISSN 2522-9338
364123
  Бондаренко Е.Л. Головні риси регіональних геоекологічних ГІС // Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 16-19. – ISBN 978-966-285-259-2
364124
  Грубрін Ю.Л. Головні риси структурної основи рельєфу південно-східної частини середнього Придністров"я / Ю.Л. Грубрін, М.І. Куницький // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 18-28 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Географії ; Вип. 16)
364125
  Комісаров К. Головні семантико-функціональні особливості прикметників у сучасній японській мові


  З"ясовано сутність прикметника як частини мови з огляду на те, що актуальність вивчення прикметника у сучасному мовознавстві обумовлюється насамперед тим, що головні положення семасіології, дериватології, синтаксису були виведені передусім на матеріалі ...
364126
  Цвих В.Ф. Головні складові системи соціального партнерства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-61. – (Філософія. Політологія ; вип. 46)


  У статті йдеться про поняття, принципи та структуру системи соціального партнерства.
364127
  Комісаров К.Ю. Головні стильові особливості сучасних японських науково-технічних текстів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 224-233


  Розглянуто шляхи мовної реалізації характерних екстралінгвістичних ознак наукової інформації, а саме: логічної зв"язності, узагальненості, стислості, точності, беземоційності. Детально проаналізовано та проілюстровано прикладами головні особливості ...
364128
  Рижков М.М. Головні стратегії США у міжнародних відносинах: європейський вимір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 223-228.
364129
  Філіпенко В.І. Головні тенденції в сучасній міжнародній міграційній політиці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 95-99
364130
  Мехед П.М. Головні тенденції воєнної політики КНР та перспективи реформування національно-визвольної армії Китаю // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 163-168


  У статті проаналізовано основні етапи реформування Національно-визвольної армії Китаю, окреслені головні тенденції воєнної політики Китайської Народної Республіки В статье сделан анализ основных этапов реформирования Национально-освободительной армии ...
364131
  Білий Д. Головні тенденції розвитку політичної думки серед української кубанської еміграції в 20-30 рр. XX століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 137-140. – ISSN 1728-9572
364132
  Ігнатенко М.Г. Головні тенденції розвитку промислового виробництва західних районів УРСР у перспективі і місце в ньому хімічної промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 111-118 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
364133
  Таранюк О.В. Головні тенденції формування осадового чохла та рельєфу Канівського Придніпров"я протягом пізнього кайнозою / О.В. Таранюк, Н.М. Іванченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-39. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 20)


  На підгрунті палеогеоморфологічних реконструкцій висвітлюються головні тенденції формування осадового чохла та рельєфів Канівського Придніпров"я. Указано на головну направленість розвитку морфолітогенезу протягом пізнього кайнозою.
364134
  Гришко-Богменко Головні типи рослинності СРСР та УРСР / Гришко-Богменко, Н.В. Барановська. – Київ, 1989. – 88с.
364135
  Наливайко О. Головні тренди медіа-індустрії // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 7. – С. 44-46


  28-й Конгрес Міжнародної федерації журналістів у Дубліні, в якому взяла участь делегація НСЖУ, і 65-го Всесвітнього газетного конгресу WAN- IFRA , на якому теж побували представники України, зокрема, президент медіа-компанії UMH Group ( ця ...
364136
  Щибря В. Головні убори та зачіски населення Черкаського району Черкаської області кінця XIX - середини XX століття: традиції, локальні особливості (за матеріалами польових досліджень) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 5 (363), вересень - жовтень. – С. 96-101. – ISSN 0130-6936
364137
  Хромець В.Л. Головні умови виникнення релігієзнавства // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
364138
  Ковчун В.В. Головні фактори сувернізації України наприкінці 20 століття // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.60-64
364139
  Залізняк М. Головні федерації сучасного світа. – У Львові, 1914. – 144с.


  З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка
364140
  Лебідь В.П. Головні формалізовані моделі пасток у базогенному комплексі Дніпровсько-Донецького розсуву // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 4. – С. 95-106. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1682-3591
364141
  Степко О. Головні форми та методи діяльності Бібліотеки ООН ім. Дага Хаммаршельда // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 357-362


  В статті розглядається інформаційна діяльність Бібліотеки ООН ім. Дага Хаммаршельда. Проаналізовано головні форми та методи діяльності Бібліотеки, розглянуто її основні інформаційно-довідкові механізми. Запропоновано деякі шляхи для покращення ...
364142
  Боян С. Головні християнські свята календарного обрядового комплексу бойків // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 492-500. – ISBN 978-966-02-5080-2
364143
  Контурова С.М. Головні чинники і наслідки розвитку економіки України в умовах глобалізації // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 91-97.
364144
  Іванік О. Головні чинники формувння та активізації гравітаційних процесів у межах Київського Придніпров"я / О. Іванік, Л. Тустановська, К. Гадяцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020


  Інтегрована оцінка та аналіз впливу гравітаційних геологічних процесів на техногенні об"єкти здійснюється на основі системного підходу до аналізу стану геологічного середовища; створення геологічних, математичних і просторових моделей і розробки ...
364145
  Іванов С.П. Головні шкідники й хвороби цукрових буряків і боротьба з ними. / С.П. Іванов, Г.Ф. Борисевич. – К, 1935. – 96с.
364146
  Шмиговський К.А. Головні шкідники поля, городу, саду / К.А. Шмиговський. – Х., 1935. – 204с.
364147
   Головні шкідники та хвороби в сільському господарстві на Україні : інструкція для кореспондентів Ц. СТАЗРО Н.К.З.С. – вид. 2-е. – Харків : Радянський селянин, 1928. – 119 с.
364148
  Короткий В.А. Головнін Олександр Васильович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 172. – ISBN 966-06-0393-2
364149
   Головніші наслідки діяльності Укрмету за 1925 р. (попередній звіт) - 1. Короткий огляд погоди на Україні за 1925 р. - 2. Огля впливу на польові культури.... – Київ : Укрмет, 1926. – 48 с.
364150
  Лавітська З.Г. Головніші паразитні гриби району Канівського біогеографічного заповідника / З.Г. Лавітська. – К., 1949. – 27-45с.
364151
  Бондарович М.Я. Головніші шкідники городних культур в 1925 році / М.Я. Бондарович. – Охтирка
3. – 1926. – 14с.
364152
  Звірезомб-Зубовський Головніші шкідники зернових запасів та боротьба з ними. / Звірезомб-Зубовський. – Х., 1925. – 36с.
364153
  Щоголів І. Головніші шкідники наших садків / І. Щоголів. – Київ, 1919. – 16 с.
364154
  Булушев М П. Головной дозор / М П. Булушев, . – Ленинград, 1983. – 63с.
364155
   Головной мозг и регуляция функций. – К., 1963. – 364с.
364156
   Головной мозг парнокопытных. – Минск, 1970. – 150с.
364157
   Головному редактору збірника, кандидату технічних наук, професору Осетріну Миколі Миколайовичу – 80! // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 75. – С. 4-14. – ISSN 2076-815X
364158
   Головному редактору нашого журналу Сергію Івановичу Ляшку цього року виповнюється 60 років // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 1-2. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Привітання з ювілеєм Сергія Івановича Ляшка - завідувача кафедри обчислювальної математики факультету кібернетики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
364159
  Степаненко А. Головному управлінню НБУ по м. Києву і Київській області - 10 років : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С. 23-26. – ISSN 1605-2005
364160
  Марчук О.І. Головноуповноважений уряду УНР Іван Огієнко і формування 4-ої стрілецької бригади українського війська на Поділлі (лютий-квітень 1920 р.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 38-39
364161
   Головные боли при неврозах (Некоторые вопросы клиники, эитпатогенеза, патофизиологии и терапии : Автореф... канд. мед.наук: / Караванский Б. Д,; Караванский Б. Д,; Лен. гос. ин-т усоверш. врачей. – Л, 1960. – 16л.
364162
  Карелин Л.В. Головокружение : повести / Л.В. Карелин. – Москва : Советский писатель, 1974. – 231с.
364163
  Шишков А. Головокружение без успехов // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7. – С. 71-73. – ISSN 0235-7089


  История России нетрадиционной ориентации от профессора Зубова.
364164
  Маркин С.П. Головокружение: стратегия преодоления / С.П. Маркин, В.А. Маркина // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 2. – C. 35-40
364165
  Мочалов Л.П. Головоломки / Л.П. Мочалов. – Москва : Наука, 1980. – 128 с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 6)
364166
  Гершензон М.А. Головоломки профессора Головоломки / М.А. Гершензон. – Москва, 1989. – 141с.
364167
  Мікульонок І.О. Головоломний кубик // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (125). – С. 26-27. – ISSN 2518-7104


  Ерньо Рубік і його механічна головоломка "Кубик Рубика".
364168
  Акимушкин И.И. Головоногие моллюски морей СССР / Акимушкин И.И. – Москва, 1963. – 326 с.
364169
  Зуев Г.В. Головоногие моллюски северо-западной части Индийского океана / Г.В. Зуев. – К., 1971. – 223с.
364170
  Киселев Г.Н. Головоногие моллюски силура и нижнего девона севера Урала : монография / Г.Н. Киселев. – Ленинград : Ленинградский университет, 1984. – 144с.
364171
  Парышев А.В. Головоногие моллюски юры Украины : Палеонтологический справочник / А.В. Парышев, И.И. Никитин; Отв. ред. Ямниченко И.М. – Киев : Наукова думка, 1981. – 142с.
364172
  Курчаб-Редліх К Головою в мур Кремля / Кристина Курчаб-Редліх. – Київ : Темпора, 2010. – 439, [1] с. – Бібліогр. в прим.: с. 418-429. – ISBN 978-966-8201-97-4


  Це книжка про останні дні СРСР та сучасну Росію. Авторка аналізує найрезонансніші події у політичному житті Росії, наводячи маловідомі факти. Текст містить розлогі цитати з кореспонденції авторки для різних польських видань. Видання розраховане на ...
364173
  Вітович І. Головою в мур тиранії. Олександр Лукашенко розбудував кругову систему захисту від гніву власного народу // Україна молода. – Київ, 2020. – 12 серпня (№ 74). – С. 5


  "Центрвиборчком Білорусі обіцяє оприлюднити остаточні результати президентських виборів, які відбулися в цій країні минулої неділі, 14 серпня. І при цьому в понеділок подає попередні результати, за якими на виборах перемагає з 80,23% підтримки чинний ...
364174
  Вишня Остап Головполітосвіта та інші оповідання / Вишня Остап. – Київ : ДВУ, 1928. – 24с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
364175
  Халаджи В.В. Головування Іспанії в Європейській Раді - перше випробування "перехідного періоду" після набуття чинності Лісабонським договором // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 123-129


  Саме на долю Іспанії випало перше Головування в Європейській Раді (січень - липень 2010 року) після вступу в дію Лісабонського Договору, документу, який окреслює чіткі підстави виникнення міжнародної правосуб"єктності ЄС та передбачає низку ...
364176
  Гранат Я. Головування Польщі в Раді ЄС: виклики часу / Я. Гранат, О.В. Новіков // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 117. – С. 195-201. – ISSN 2224-9281
364177
  Титарчук О.Г. Головування України в ОБСЄ: результати та перспективи на майбутнє // Зовнішня політика України - 2013 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / С.В. Андрущенко, П. Байор, В.М. Мовчан, Г.М. Перепелиця, О.В. [та ін.] Потєхін. – Київ : Стилос, 2014. – С. 129-139. – ISBN 978-966-193-094-9
364178
   Головування України в Раді Безпеки ООН : Збірник документів. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 632с. – ISBN 966-7784-89-4
364179
  Рафа Л. Головування України в Раді Безпеки ООН (березень 2001 р.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 59-60
364180
  Божко С.О. Головування Швеції в ЄС і європейська політика безпеки і оборони // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 83-86
364181
  Гончаренко Б.А. Головую другий рік : оповідання / Б.А. Гончаренко. – Київ, 1976. – 183 с.
364182
   Головцин Василь Миколайович (1905-1968) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 97. – ISBN 978-966-439-754-1
364183
   Головцин Василь Миколайович (1905-1968) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 107. – ISBN 978-966-933-054-3
364184
  Довнар Г.С. Головченки : роман / Г.С. Довнар. – Донецьк, 1975. – 174 с.
364185
  Довнар Г.С. Головченки. Дорога без кінця : романи / Г.С. Довнар. – Київ, 1985. – 471 с.
364186
   Головченко Володимир Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 97. – ISBN 978-966-439-754-1
364187
   Головченко Володимир Іванович (1962-2017) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 107-108. – ISBN 978-966-933-054-3
364188
  Солдатенко В.Ф. Головченко Володимир Іванович (політолог, історик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 71. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
364189
  Мифтахутдинов А.В. Головы моих друзей. Рассказы / А.В. Мифтахутдинов. – Магадан, 1969. – 176с.
364190
  Дамдинсурэн Ц. Гологдсон / Ц. Дамдинсурэн, 1961. – 48 с.
364191
  Дроздовський Д. Голограма свідомості в містерії "Бран" Олекси Різникова
364192
  Никитин Ю.А. Голограмма / Ю.А. Никитин. – М, 1986. – 318с.
364193
  Сидорович В.П. Голографическая визуализация излучения дифракции и рассеяния электромагнитных полей СВЧ диапазона. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Сидорович В.П.; БГУ. – Минск, 1977. – 16л.
364194
  Зейликович И.С. Голографическая диагностика прозрачных сред / И.С. Зейликович, Н.М. Спорник. – Минск : Университетское, 1988. – 207 с.
364195
  Джоунс Р. Голографическая и спекл-интерферометрия : пер. с англ. / Р. Джоунс, К. Уайкс. – Москва : Мир, 1986. – 327 с.
364196
  Богомолов А.С. Голографическая интерферометрия / А.С. Богомолов, Л.В. Тарасов. – М., 1974. – 103с.
364197
  Островский Ю.И. Голографическая интерферометрия : Монография / Ю.И. Островский, М.М. Бутусов, Г.В. Островская. – Москва : Наука, 1977. – 336 с.
364198
  Вест Ч. Голографическая интерферометрия : пер. с англ. / Ч. Вест. – Москва : Мир, 1982. – 504 с.
364199
  Морозов Николай Викторович Голографическая интерферометрия движущихся объектов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Морозов Николай Викторович; Белорусск. ун-т. – Минск, 1985. – 16л.
364200
  Коноплев Ю.Г. Голографическая интерферометрия и фототехника / Ю.Г. Коноплев, А.К. Шалабанов. – Казань : Издательство Казанского университета, 1990. – 98 с.
364201
   Голографическая интерферометрия фазовых объектов. – Ленинград : Наука, 1979. – 232 с.
364202
  Островский Ю.И. Голографическая интерферометрия физичесаих процессов : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.05 / Островский Ю.И.; АН СССР.Физ-техн.ин-т. – Ленинград, 1973. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
364203
  Ракин В.И. и др. Голографические и теневые методы в исследовании процессов роста кристаллов / В.И. и др. Ракин. – Сыктывкар : АН СССР, 1983. – 31с.
364204
  Гинзбург В.М. Голографические измерения / В.М. Гинзбург, Б.М. Степанов. – Москва : Радио и связь, 1981. – 296 с.
364205
   Голографические измерительные системы. – Новосибирск, 1976. – 108 с.
364206
   Голографические измерительные системы. – вып. 2. – Новосибирск, 1978. – 158с.
364207
   Голографические измерительные системы. – Новосибирск, 1980. – 127 с.
364208
  Островский Ю.И. Голографические интерференционные методы измерения деформаций / Ю.И. Островский. – Москва : Наука, 1988. – 248 с. – ISBN 5-02-013803-7
364209
  Зубарев В.Е. Голографические интерферометры : учеб. пособие / В.Е. Зубарев, В.Б. Немтинов. – Москва : МВТУ им. Н. Баумана, 1988. – 52 с.
364210
   Голографические методы в науке и технике : темат. сборник. – Ленинград : ФТИ, 1985. – 224 с.
364211
   Голографические методы в науке и технике : сб. науч. трудов. – Ленинград : ФТИ, 1990. – 235 с.
364212
   Голографические методы и аппаратура, применяемая в физических исследованиях. – Москва, 1974. – 138с.
364213
   Голографические методы и аппаратура, применяемые в физических исследованиях : сб. науч. трудов. – Москва : ВНИИФТРИ, 1982. – 91 с.
364214
   Голографические методы и аппаратура, применяемые в физических исследованиях : сб. науч. трудов. – Москва : ВНИИФТРИ, 1987. – 120 с.
364215
  Козачок А.Г. Голографические методы исследования в экспериментальной механике / А.Г. Козачок. – Москва, 1984. – 175 с.
364216
  Кузнецова Е.А. Голографические методы исследования и системы с широким полем зрения для изучения параметров нестационарных физических процессов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Кузнецова Елена Анатольевна ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т оптико-физ. измерений. – Москва, 1978. – 17, [1] с. – Библиогр.: 13 назв
364217
  Славинская В.Н. Голографические методы получения изображений с высоким пространством разрешением по большому полю. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Славинская В.Н.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18
364218
  Ероховец В.К. Голографические память и дисплеи / В.К. Ероховец. – Минск, 1991. – 222с.
364219
  Василенко Г.И. Голографические распознающие устройства / Г.И. Василенко, Л.М. Цибулькин. – Москва : Радио и связь, 1985. – 310 с.
364220
  Мокринская Е.В. Голографические регистрирующие среды на основе арилтииранов / Е.В. Мокринская, Н.Г. Чуприна, Л.С. Тонкопиева // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Арион, А.Г. Белоус [и др.]. – Киев, 2018. – Т. 84, № 5/6, май - июнь. – С. 110-114. – ISSN 0041-6045
364221
   Голографические системы информационного обеспечения. – Минск, 1976. – 65с.
364222
  Магомедов А.А. Голографический метод исследования статистических характеристик светорассеивабщих сред и его применения : Автореф... канл. физ. мат.наук: 01.04.05 / Магомедов А. А.; ВНИИ оптико-физ. измер. – М, 1979. – 15л.
364223
  Гнатовский Александр Владимирович Голографический метод коррекции волнового фронта излучения оптических квантовых генераторов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.043 / Гнатовский Александр Владимирович ; АН УССР. Ин-т физ. – Киев, 1974. – 22 с.
364224
  Поданчук Дмитрий Васильевич Голографическое восстановление векторных характеристик оптического поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Поданчук Дмитрий Васильевич; КГУ. – Киев. – 17л.
364225
  Поданчук Дмитрий Васильевич Голографическое восстановление векторных характеристик оптического поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Поданчук Дмитрий Васильевич; КГУ. – Киев. – 17л.
364226
  Малов С.Н. Голографическое вычитание изображений / С.Н. Малов. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1990. – 132 с.
364227
  Шапиро Л.Л. Голографическое исследование плазмы оптического пробоя в воздухе, водороде и гелии в условиях действия гидродинамического механизма нагрева и ионизации газа : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 044 / Шапиро Л.Л. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1971. – 18 с.
364228
  Храмцов М.А. Голографическое описание топологических дефектов и термализация сильновзаимодействующих квантовых систем : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Храмцов Михаил Александрович ; Федеральное гос. бюджет. учреждение науки, Матем. ин-т им. В.А. Стеклова Рос. акад. наук. – Москва, 2019. – 31 с. – Библиогр.: 46 назв.
364229
  Василенко Г.И. Голографическое опознавание образов / Г.И. Василенко. – Москва : Советское радио, 1977. – 327 с.
364230
  Микаэлян А.Л. Голография / А.Л. Микаэлян. – Москва, 1968. – 48 с.
364231
  Островский Ю.И. Голография / Ю.И. Островский. – Ленинград : Наука, 1970. – 124с.
364232
  Де Велис Голография : (теория и приложения) : пер.с англ. / Де Велис, Дж. Рейнольдс. – Москва : Воениздат, 1970. – 248 с.
364233
  Франсон М. Голография : Пер.с фр. / М. Франсон. – Москва : Мир, 1972. – 246с.
364234
  Милер М. Голография : (Теория, эксперимент, применение) : пер. с чеш. / М. Милер. – Ленинград : Машиностроение, 1979. – 208 с.
364235
  Бахрах Л.Д. Голография / Л.Д. Бахрах, Г.А. Гаврилов. – Москва : Знание, 1979. – 64 с.
364236
  Федоров Б.Ф. Голография / Б.Ф. Федоров, Л.М. Цибулькин. – Москва : Радио и связь, 1989. – 138с.
364237
  Гинзбург В.М. Голография в измерительной технике. / В.М. Гинзбург, Н.Г. Власов. – Москва, 1974. – 44с.
364238
  Бахрах Л.Д. Голография в микроволновой технике / Л.Д. Бахрах, А.П. Курочкин. – Москва : Советское радио, 1979. – 320 с.
364239
  Кудрин А.Б. Голография и деформация металлов. / А.Б. Кудрин. – М., 1982. – 151с.
364240
  Островский Ю.И. Голография и ее применение / Ю.И. Островский. – Ленинград : Наука, 1973. – 179с.
364241
  Батерс Д. Голография и ее применение : Пер.с англ. / Дж. Батерс ; пер. с англ. А.С. Тюфлина. – Москва : Энергия, 1977. – 223 с. : ил.
364242
   Голография и обработка информации. – Ленинград : Наука, 1976. – 195 с.
364243
   Голография и оптическая обработка информации в геологии. – Л., 1980. – 181 с.
364244
   Голография и оптическая обработка информации в геологии и геофизике. – Л., 1979. – 195с.
364245
   Голография и оптическая обработка информации: методы и аппаратура. – Ленинград : ВНИИФТРИ, 1980. – 236с.
364246
  Левитан Л.Л. Голография пароводяных потоков / Л.Л. Левитан, Л.Я. Боревский. – Москва, 1989. – 152с.
364247
  Клименко И.С. Голография сфокусированных изображений и спекл-интерферометрия. / И.С. Клименко. – Москва : Наука, 1985. – 224 с.
364248
   Голография. Методы и аппаратура. – Москва : Советское радио, 1974. – 376 с.
364249
   Голография: теоретические и прикладные вопросы : сб. науч. трудов. – Ленинград : ФТИ, 1988. – 223 с.
364250
  Григорук В.І. Голографічна інтерферометрія рідин при міліметровому опромінюванні / В.І. Григорук, Г.В. Понежа, С.Г. Понежа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 284-290. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою диференціального голографічного інтерферометра досліджено зміни оптичного показника заломлення низки органічних рідин, води та деяких біологічних водних розчинів при дії на них електромагнітним випромінюванням у діапазоні частот 37,5-78 ...
364251
  Григорук В.І. Голографічний елемент для введення випромінювання в волоконний інтерферометр // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 285-286. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Досліджений голографічний елемент забезпечує високоефективний зв"язок джерела випромінювання з волоконними світловодами. Одночасно він компенсує фазові спотворення, які виникають при поширенні випромінювання в багатомодових оптичних волокнах.
364252
  Радутний О.Е. Голографічний захисний елемент як предмет злочинів, що посягають на окремі елементи інформаційних відносин та мають схожі форми діяння // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 106-111
364253
  Поданчук Д.В. Голографічний сенсор хвильового фронту / Д.В. Поданчук, В.П. Данько, М.М. Котов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 355-361. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті запропоновано принцип побудови голографічного сенсора хвильового фронту, в матриці гололінз якого записана попередня інформація про неспотворений хвильовий фронт. Така методика дозволяє вимірювати малі просторові відхилення фази оптичної хвилі ...
364254
   Голографічні реєструючі середовища на основі олігомерів і коолігомерів з домішкою органічного барвника з внутрішньомолекулярним переносом заряду / А.Г. Кушнір, О.В. Мокринська, Ю.П. Гетьманчук, М.Г. Чуприна, М.О. Давиденко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 194
364255
   Голографічні реєструючі середовища на основі плівок електронодонорних олігомерів та коолігомерів / О.В. Мокринська, С.Л. Студзинський, М.Г. Чуприна, Л.С. Тонкопієва // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 1/2, январь - февраль. – С. 114-119. – ISSN 0041-6045
364256
  Горбань І.С. Голографія і її можливості / І.С. Горбань. – К., 1971. – 20с.
364257
   Голографія та голограмна техніка : метод. вказівки до лаб. робіт. – Чернівці : Рута, 1996. – 15 с.
364258
  Ракин В.И. Голографометрия кристаллообразующих сред / В.И. Ракин. – Ленинград : Наука, 1990. – 90с.
364259
   Голод-геноцид 1932-1933 років в Україні = The famine-genocide of 1932-1933 in Ukraine. – Київ : Kashtan press, 2005. – 5,336 c. : іл. – ISBN 1-896354-38-6
364260
  Євсєєва Т. Голод-геноцид 1932-1933 років в Україні як чинник трансформації культурно-історичного феномена українства // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 304-305. – ISBN 978-966-439-357-4


  Матеріали Круглого столу "Український визвольний рух, політичні репресії та проблеми націєтворення".
364261
   Голод-геноцид 1933 року в Україні: історико-політичний аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків : Міжнар.наук.-теор. конф. Київ, 28 лист.1998 р.: Матер. – Київ; Нью-Йорк : М.П. Коць, 2000. – 536с. – ISBN 966-581-207-6
364262
  Винниченко В.К. Голод / В. Винниченко. – [Харків] : Український робітник. – 32 с. – Безплатний додаток до журналу "Службовець"
364263
  Винниченко В.К. Голод / В.К. Винниченко. – Київ : Держвидав. – 126с.
364264
  Гамсун Кнут Голод : роман / Кнут Гамсун. – У Львові (Львів) : Hакл. Укp.-руської "Видавн. Спілки" ; З дpук. наpодова Ст. Манєцкого і сп[ілки], 1899. – 192 с. – (Бібліотека видавничої спілки ; № 7)
364265
  Гамсун Кнут Голод / Кнут Гамсун; Пеpеложив М. Катpенко [М.С. Постолока]. – Київ : Стеpно ; Дpук. "Союзбанку", 1919. – 173 с.
364266
  Винниченко В.К. Голод / В.К. Винниченко. – Павлоград : Держвидав, 1925. – 115с.
364267
  Винниченко В.К. Голод / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 16с.
364268
  Гамсун Кнут Голод : пролог / Кнут Гамсун ; Пер. с норв. Ю. Балтрушайтиса и С.А. Полякова. – Москва Ленинград : Госиздат ; [1-ая Образц. тип. в Москве], 1928. – 244 с. – (Универсальная библиотека ; № 484-487)
364269
  Кучер В.С. Голод : роман / В.С. Кучер. – Київ, 1947. – 359 с.
364270
  Бхаттачария Б. Голод / Б. Бхаттачария. – М, 1949. – 228с.
364271
  Кучер В.С. Голод / В.С. Кучер. – Киев, 1961. – 465 с.
364272
  Кучер В.С. Голод / В.С. Кучер. – Киев, 1963. – 398 с.
364273
  Кучер В. Голод : роман / В. Кучер. – Киев : Дніпро, 1974. – 360 с.
364274
  Кучер В.С. Голод : роман / В.С. Кучер. – Симферополь, 1982. – 365 с.
364275
  Кучер В.С. Голод : роман / В.С. Кучер. – Київ, 1988. – 348 с.
364276
  Кучер В.С. Голод : роман / В.С. Кучер. – Одеса, 1990. – 356 с.
364277
  Безсонов О.І. Голод 1921-1922 рр. і боротьба з ним у німецьких та менонітських поселеннях Півдня України // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т, Ин-т укр.-немецких исследов. – Дніпропетровськ, 2007. – [Вып. 33]. – С. 155-168. – ISBN 978-966-525-872-8
364278
  Сербин Р. Голод 1921-1923 і українська преса в Канаді / Р. Сербин. – Київ, Торонто, 1992. – 704с. – ISBN 5-7702-0421-4
364279
  Драмарецький Б. Голод 1921-1923 років в німецьких сільськогосподарських колоніях України / Б. Драмарецький, Б. Чирко // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київ. славістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (50). – С. 80-89
364280
   Голод 1921-1923 років в Україні : Збірник докуметів і матеріалів. – Київ : Наукова думка, 1993. – 215 с. – ISBN 5-12-003872-7
364281
  Драмарецький Борис Болеславович Голод 1921-1923 років в Україні : Автореф... кандид. історичнихнаук: 07.00.01 / Драмарецький Борис Болеславович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 23л.
364282
  Драмарецький Борис Болеславович Голод 1921-1923 років в Україні : Дис... канд. історичнихнаук: 07.00.01 / Драмарецький Борис Болеславович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 123л. – Бібліогр.:л.115-123
364283
  Козирева М.Е. Голод 1921-1923 років у німецьких поселеннях Миколаївщини // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2008. – [Вып. 34]. – С. 45-56
364284
   Голод 1921 - 1923 і українська преса в Канаді. – Торонто : Українсько-канадський-дослідчо-документаційний центр, 1995. – 700с. : іл. – (Документи історіі української діяспори). – ISBN 0-969301-0-7
364285
  Сахно М. Голод 1921 - 1923 років як передумова наступу на православну церкву // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 101-105
364286
  Урядова А.В. Голод 1921 года и русская эмиграция в славянских странах // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 1. – С. 3-13. – ISSN 0132-1366
364287
  Акунін О. Голод 1928-1929 рр. в Південному регіоні України: злам стереотипів // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2009. – № 1/4 (4), січень - грудень. – С. 58-68. – ISSN 1998-4634
364288
  Осколков Е.Н. Голод 1932-1933 гг: хлебозаготовки и голод 1932/1933 г. в Сев.-Кавк. крае / Е.Н. Осколков. – Ростов н/Д, 1991. – 91с.
364289
   Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки. – Київ : Наукова думка, 2003. – 888с. – ISBN 966-00-0117-7


  Досліджується історія голодомору 1932-1933 рр. В Україні: розкриваються його витоки, аналізується механізм творення терору голодом, простежуються руйнівні наслідки голодного лихоліття для українського етносу
364290
  Скибіцька І. Голод 1932-1933 років на Кубані за архівними документами та матеріалами періодичної преси // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (376), листопад - грудень. – С. 54-69. – ISSN 0130-6936
364291
  Боряк Т. Голод 1932-1933 рр. в історичній пам"яті: Україна vs Росія (роздуми над усноісторичними джерелами) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (554), вересень - жовтень. – С. 176-190. – ISSN 0130-5247


  Метою статті є аналіз стану в інформаційному просторі (йдеться про усноісторичні дослідницькі центри та мережу Інтернет) свідчень очевидців голоду 1932–1933 рр. на території Росії для з’ясування присутності чи відсутності його в історичній пам’яті.
364292
  Наумова І. Голод 1932-1933 рр. в національній пам"яті: сучасний вітчизняний історіографічний дискурс // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 185-186. – ISSN 2076-1554
364293
  Кульчицький С.В. Голод 1932-1933 рр. в Україні як геноцид = Голод 1932-1933 гг. в Украине как геноцид / С.В. Кульчицький; НАНУ, Ін-т історії України. – Київ, 2005. – 220с. – ISBN 966-02-3846-0
364294
  Кульчицький С. Голод 1932-1933 рр. в Україні як геноцид // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 107-130
364295
  Виходець А. Голод 1932-1933 рр. в Україні як геноцид українського народу: історико-правовий аспект // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України : 17 трав. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: Каракасіді О.Ф. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 407-412. – ISBN 978-617-7768-00-4
364296
  Кульчицький С.В. Голод 1932-1933 рр. в Україні як геноцид: мовою документів, очима свідків / Станіслав Кульчицький. – Київ : Наш Час, 2008. – 237, [3] с. – Імен. покажчик: 234-238. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1530-19-4
364297
  Гудзь В. Голод 1932-1933 рр. у Білорусії: історіографічні парадокси, історична пам"ять та політика пам"яті / В. Гудзь, О. Боряк // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (555), листопад - грудень. – С. 21-35. – ISSN 0130-5247


  Мета дослідження - проаналізувати, виявити особливості й узагальнити результати досліджень білоруськими науковцями історії організованого голоду 1932-1933 рр. на територіях радянських України та Білорусії. Методологія ґрунтується на принципах ...
364298
  Берковський В. Голод 1932-1933 рр. У прикордонній смузі УРСР: характерні риси // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 69-76
364299
  Хлюр Ю. Голод 1932–1933 років на Роменщині за свідченнями очевидців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 24-33


  В статті на основі польових матеріалів, зібраних автором, досліджується голодомор 1932 - 1933 р. в Роменському районі Сумської області. Показано становище селян краю в цей період, а також дії влади стосовно голодуючих. Особливу увагу приділено ...
364300
  Куромія Гіроакі Голод 1932 - 1933 років в Україні та європейська політика // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 6 (17) : Безмежне село... – С. 113-130. – ISSN 2078-659X
364301
   Голод 1932 - 1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – К., 1990. – 603с.
364302
  Берковський В. Голод 1932 - 1933 рр. у прикордонній смузі УРСР: характерні риси // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 111-126
364303
   Голод 1933 року в Україні : Свідчення про винищування Москвою українського селянства. – 2-ге допов. вид. – Дніпропетровськ; Мюнхен, 1993. – 224 с. – ISBN 5770741570
364304
   Голод 1946-1947 років в Україні: причини і наслідки : Матеріали. – Київ ; Hью-Йорк : М.П.Коць, 1998. – 208 с. – ISBN 966581091Х
364305
   Голод 1946-1947 років на Миколаївщині : мовою архів. документів / К.Є. Горбуров [та ін.] ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В.О. Сухомлинського, Ін-т історії та права ; Держ. архів Миколаїв. обл. – Миколаїв : Шамрай П.М., 2010. – 299, [1] с. : табл. – ISBN 976-966-8442-66-7
364306
   Голод 1946-1947 років на Полтавщині (до п"ятидесятиріччя трагедії) : Матеріали і документи. – Полтава, 1996. – 139с.
364307
  Воронов І.О. Голод 1946-1947 рр. / І.О. Воронов. – Київ, 1991. – 46с.
364308
  Кульчицький С. Голод 1946-1947 рр. на Донбасі // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 244-257. – ISSN 2518-7791
364309
  Андрухів І. Голод 1946-1947 рр. у західних областях УРСР (на матеріалах Станіславської області) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 161-168
364310
  Мартинов А. Голод 1946-1947 рр. як фактор зміни уявлень про СРСР в Європі // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 298-306. – ISSN 2518-7791
364311
  Швидкий В.П. Голод 1946-1947 рр. як чинник сплеску девіантних явищ в Україні // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 142-164. – ISSN 0130-5247
364312
  Горбуров К. Голод 1946 - 1947 рр. у вітчизняній та зарубіжній історіографії // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.І. Білокінь, В.М. Даниленко, О.В. Добржанський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 338-346
364313
  Романова И. Голод в БССР // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 545-556
364314
  Романова І. Голод в БССР // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 272-277
364315
   Голод в Молдове (1946 - 1947). – Кишинев, 1993. – 768с.
364316
  Ярмусь Степан Голод в Україні (1932-33): чому? = Famine in Ukraine (1932-33): why? An attempt to reflect on the tragedy theologically/S.Jarmus : Спроба Богословського насвітленняя цієї трагедії / С. Ярмусь [Jarmus Stephan]. – Вінніпег : Консисторія УГПЦеркви в Канаді, 1983. – 37 с.
364317
   Голод в Україні 1946 -1947 роки: документи і матеріали. – К.-Нью-Йорк, 1996. – 373с.
364318
  Шаповал Ю. Голод в Україні очима іноземних дипломатів // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 902-917. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
364319
  Лакомкин А.И. Голод и жажда / А.И. Лакомкин, И.Ф. Мягков. – Воронеж, 1975. – 216с.
364320
  Терлецька І.В. Голод і депортації як форми державного терору // Сучасна українська та російська історіографія сталінізму : монографія / І.В. Терлецька. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2013. – С. 255-312. – ISBN 978-966-629-624-8
364321
  Сергійчук В. Голод на Кубані й у Північному Казахстані як свідчення геноциду українства в 1932 - 1933 роках // Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – С. 146-156. – ISBN 978-966-397-111-2
364322
   Голод на Поділлі : книга свідчень. – Кам"янець-Подільський : [Б.в.], 1993. – 97,[5] с.
364323
  Герасимович І. Голод на Україні : з 39 образками й діяграмами / Іван Герасимович. – [Перевид. 1922 р.]. – [Б. м.] : Говерля, 1973. – 296 с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим.
364324
  Герасимович І. Голод на Україні : [у 20-х роках ХХ століття] / Іван Герасимович. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 295, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1819-4
364325
  Шииран Ж. Голод наступает // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 4-9. – ISSN 0130-9625
364326
  Блинов Ю. Голод не тетка, пожар не угар : проза: повести // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 10 (657). – С. 63-78. – ISSN 0132-2036
364327
  Самсонов Денис Голод предков : Нравы эпохи // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 62-67 : Фото


  Сеул
364328
  Краевский Л. Голод сердца / Л. Краевский. – 136с.
364329
  Семенов С. Голод. / С. Семенов. – Л., 1927. – 181с.
364330
  Дудчак А. Голод. Голодомор. Геноцид. Кто виноват в трагедии народов? // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 84-93. – ISSN 0869-3595
364331
  Гамсун Кнут Голод. Пан. Викторія / Гамсун Кнут, 1928. – 480с.
364332
   Голод: бедствие, вызванное деятельностью человека?. – М., 1990. – 159с.
364333
  Маняк В. Голод: чому і як? // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2013. – Т. 35 : Лікарський збірник. Медицина і біологія. – С. 15-22. – (Нова серія ; т. 23). – ISSN 1563-3950


  Про Книжку-Меморіал "33-й: голод". Це перша спроба в українській книговидавничій практиці зібрати свідчення тисяч людей, що вціліли, вижили в навальному голодоморі.
364334
  Гамсун Кнут Голод; Мистерии; Пан; Виктория : романы / Гамсун Кнут. – Минск : Мастацкая літаратура, 1989. – 526с. – ISBN 5-340-00282-6
364335
  Броквей А.Ф. Голодна Англія / А.Ф. Броквей. – Харків, 1934. – 143 с.
364336
  Кирій І.І. Голодна весна : автобіографічна повість / І.І. Кирій. – Київ, 1993. – 252 с.
364337
  Мирний П. Голодна воля : Лихо давнє й сьогочасне / П. Мирний. – Київ : ДЛВ, 1950. – 128с.
364338
  Мирный П. Голодная воля : Повесть / П. Мирный. – Львов : Книж.-журн. изд-во, 1952. – 84 с.
364339
   Голодная зима. Рассказ Чарльза Робертса из жизни лабрадорского рыбака и другие необычайные рассказы из жизни тружениц разных стран и народов. – Москва, 1923. – 79с.
364340
  Нелсон Т. Голодная миля / Т. Нелсон. – М., 1960. – 112с.
364341
  Фоули Джонатан Голодная планета. Пять шагов: путь к новой диете / Фоули Джонатан, Стайнмиц Джордж, Ричардсон Джим // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Май, № 128. – С. 62-81 : фото
364342
  Гулям Х. Голодная степь : роман / Х. Гулям. – Ташкент : Изд-во "Ташкент", 1965. – 247 с.
364343
  Гулям Х. Голодная степь : роман / Х. Гулям. – Москва : Советский писатель, 1969. – 295 с.
364344
  Уксусов И.И. Голодная степь : роман / И.И. Уксусов. – Ленинград : Советский писатель, 1979. – 334с.
364345
   Голодная степь 1867 - 1917: История края в документах. – М., 1981. – 236с.
364346
  Караваев В.Ф. Голодная степь в ее прошлом и настоящем : Статистико-экономический очерк (по исследованию 1914 г.) / В.Ф. Караваев. – Петроград, 1914. – 253с.
364347
  Скворцов Ю.А. Голодная степь. / Ю.А. Скворцов, Л.Н. Бабушкин. – Ташкент, 1957. – 56с.
364348
  Уксусов И.И. Голодная степь. / И.И. Уксусов. – Л., 1977. – 336с.
364349
  Гриневич В. Голодне дежа вю // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 28 (245). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Напередодні німецько-радянської війни пам"ять українців про лихо 1933 року визначала їхнє ставлення до сталінського режиму.
364350
  Смут О. Голодне Різдво 1948 року на Вармії і Мазурках / записав Орест Лопата // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 7 січня (№ 1). – С. 2. – ISSN 0027-8254


  Спогад Ольги Смут про святкування першого після виселення в рамках Акції "Вісла" Різдва.
364351
  Дем"ян Л.В. Голодний похід / Л.В. Дем"ян. – Ужгород, 1977. – 219с.
364352
  Тримбач С. Голодний ренесанс, його ікони і лицарі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4-5 грудня (№ 230/231). – С. 17


  "Феноменальний витвір феноменального автора Дмитра Горбачова." Книга "Лицарі голодного ренесансу".
364353
  Кошевський Кость Голодні хуторі / Кошевський Кость. – К., 1930. – 82с.
364354
   Голодному на хлеб : Альбом автографов писателей, художников, артистов и общественных деятелей / Издание редакции газеты "Русская жизнь" в пользу голодающих ; четырнадцатая тысяча. – Санкт-Петербург : Тип. Исидора Гольдберга, 1892. – 32 с.
364355
  Строгинов К. Голодные бунты терзают Азию и Африку : местные бедняки не в состоянии выдержать резкого повышения цен // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 15. – С. 60-62
364356
  Колчанов А.П. Голодные мужики. / А.П. Колчанов. – Пермь, 1959. – 96с.
364357
  Сологуб Ф.К. Голодный блеск : избранная проза / Ф.К. Сологуб; Федор Сроргуб. – Киев : Дніпро, 1991. – 511 с. : 1 л. портр. – ISBN 5-308-00941-4
364358
  Климова С. Голодный демон : Роман / С. Климова. – Москва : АСТ, 2000. – 400с. – (Пантера). – ISBN 5-237-06075-7
364359
  Вакулишин С.М. Голодова катастрофа в Києві / Сергій Вакулишин; Всеукраїнське тов-во "Меморіал" ім. В. Стуса. – Київ : Геопринт, 2005. – 80с. – На тит. арк.: Присвячується жертвам репресій та голодоморів в Україні. – ISBN 966-7863-54-9
364360
  Мукерджи Ш. Голодовка / Ш. Мукерджи. – М., 1977. – 225с.
364361
  Максимов С.В. Голодовка и зимовка на Новой Земле : рассказ / С.В. Максимов. – С.-Петербург : Типография П.П. Сойкина, 1895. – 31 с.
364362
  Пименова Э. Голодовка у Северного полюса / Э. Пименова. – 4-е изд. – Москва, 1922. – 107с.
364363
   Голодовка: 1932-1933 роки на Переяславщині : Свідчення. – Переяслав-Хмельницький; К.; Нью-Йорк : Вид-во М.П. Коць, 2000. – 445с. – ISBN 966-581-189-4
364364
  Дживелегов А.К. Голодовки в средние века / А. Дживелегов. – Москва : Труд и воля, 1906. – 29 с.
364365
  Ясиневич Я. Голодом вбивали нашу свободу. Адже Україна найбільше протестувала проти політики Сталіна / розмову вела Валерія Радзієвська // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 46 (299), 26 листопада 2015. – С. 48-50
364366
  Гандзій О. Голодом змушували селян підкоритися // Газета по-українськи. – Київ, 2019. – 19 листопада (№ 90). – С. 17


  "Голодомор 1932-1933 років в Україні - це геноцид, який заперечувався Заходом. Це була перша масштабна операція, в якій Радянський Союз застосував методи великої брехні. Їх започаткував Адольф Гітлер для здійснення впливу на громадську думку за ...
364367
  Махінчук Микола Голодомор-33 : скорботний біль і пам"ятка живим // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 90-99. – ISSN 0869-3595
364368
  Марочко В.І. Голодомор-геноцид 1932-1933 років в Україні: політичний дискурс // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 53-62. – ISSN 2075-1451
364369
  Сергійчук В.І. Голодомор-геноцид українців розпочинався з Кубані // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2007 р. / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2006. – С. 228-233. – ISBN 978-966-2911-10-7


  До 75-річчя занечення на "чорні дошки" кубанських станиць.
364370
  Кульчицкий С. Голодомор - 1933: міфи і реальність // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 лютого (№ 6). – С. 15


  "Яка ситуація складається нині з оцінкою жертв Голодомору? 26 листопада 2016 р. президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ продовжувати роботу для визнання Голодомору геноцидом іноземними державами та міжнародними ...
364371
  Сергійчук В. Голодомор - геноцид // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 2-9 грудня (№ 46/49). – С. 4-5
364372
  Кузеванов В. Голодомор - геноцид народа Украины: методологические особенности историографического дискурса // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 533-543. – ISBN 966-7379-70-1
364373
  Юхновський Ігор Голодомор - геноцид українського народу / Юхновський Ігор, Верстюк Владислав // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 37-50. – ISSN 0869-3595
364374
  Сергійчук В. Голодомор - геноцид українського народу в 1932 - 1933 роках // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Січень (№ 1)


  Автор статті стверджує, що найбільших утрат внаслідок голодомору зазнало саме українство. І не тільки власне в Україні, а й на етнічних розселеннях поза межами УСРР.
364375
  Сергійчик В. Голодомор - геноцид української нації : 80-ті роковини Голодомору 1932-1933 рр. в Україні // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 6
364376
  Марочко В. Голодомор - геноцид: заперечення пулітцерівськими лауреатами // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 18


  "Американський журналіст угорського походження Джозеф Пулітцер 1904 року пожертвував два мільйони доларів Колумбійському університету Нью-Йорка для створення Школи журналістики і заснування премії за найкращий твір. Започаткувати їх особисто не встиг - ...
364377
   Голодомор - геноцид: термінологія / [В. Марочко та ін. ; наук. ред.: С. Старовойт, В. Брехуненко, О. Стасюк] ; Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідж. Голодомору. – Київ : Майстер книг, 2019. – 61, [3] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-617-7652-29-7
364378
  Лозинський А. Голодомор - кількість жертв і визнання геноцидом // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 202-205
364379
  Лозинський А.С. Голодомор - кількість жертв і визнання геноцидом // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 397-405


  Згадується праця професора КНУТШ Володимира Сергійчука. (стор. 401)
364380
  Пісний Б. Голодомор - це геноцид // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 38
364381
  Бурдега Т. Голодомор - це і український Голокост, або "Геть від Москви", допоки та геноциднонебезпечна // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 1/2 (207/208). – С. 38--43


  Полемічні нюанси в статтях С. Кульчицького про Голодомор.
364382
  Лозинський А. Голодомор - число жертв і визнання геноцидом // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 9-22 травня (№ 19/20). – С. 10-11


  "В українському науковому світі в Україні та у діаспорі розвинулася нова і незрозуміла дискусія щодо числа жертв Голодомору не так для встановлення історичної істини, а у політичній площині - що перебільшення числа жертв вплине на визнання Голодомору ...
364383
   Голодомор = Holodomor (death by enforced starvation) : дві п"єси : до 75-ї річниці геноциду мільйонів жертв України, 1933-2008 / упоряд. і авт. передмови Л. Залеська Онишкевич. – Київ : Смолоскип, 2008. – 112 с. – Зміст: Тисяча дев"ятсот тридцять третій рік /С. Кокот-Ледянський. Голод / Б. Бойчук. - Паралел. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 978-966-1676-10-6
364384
  Щур О. Голодомор // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 9. – С. 118-125
364385
  Щербатюк В. Голодомор / В. Щербатюк, О. Беззубець // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 71-73


  Голод 1932-1933 pp.- трагедія, масштаби й наслідки якої неможливо осягнути донині, трагедія, що залишила назавжди невиліковні рани на тілі українського народу. Та найважливішим є те, що цю трагедію було штучно створено та стимульовано в Україні ...
364386
  Захарченко П. Голодомор 1921-1922 pp. в українському селі: до питання юридичної відповідальності організаторів // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 133-138. – ISBN 978-966-306-020-4
364387
  Захарченко П. Голодомор 1921-1922 рр. в українському селі: до питання юридичної відповідальності організаторів // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 48-49
364388
  Василенко В. Голодомор 1932-1933 годов в Украине как преступление геноцида : Правовая оценка / Владимир Василенко ; Украинский ин-т национальной памяти. – Киев : Видавництво ім. Олени Теліги, 2009. – 48с. – ISBN 978-966-355-030-5
364389
  Сергийчук В.И. Голодомор 1932-1933 годов как геноцид украинства / Владимир Сергийчук. – Вышгород : Сергийчук М.И., 2018. – 431 с. : ил. – Имен. указатель: с. 418-429. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2911-92-3
364390
   Голодомор 1932-1933 років в Україні : документи і матеріали. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 1128с. – До 75-річчя голодомору в Україні. – (Більше не таємно ; Том 2). – ISBN 978-966-518-419-5
364391
   Голодомор 1932-1933 років в Україні : навч. посібник / [С.А. Кость та ін.] ; за ред. С.А. Костя ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 374, [2] с. – Авт. зазнач. наприкінці кн. на обкл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-971-2
364392
  Антонович М. Голодомор 1932-1933 років в Україні в контексті радянського геноциду проти української нації // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / М. Антонович, К. Бондар, В. Василенко, М. Герасименко, Г. та ін. Журбелюк. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 74-94. – ISBN 978-966-518-655-7
364393
  Аула Л. Голодомор 1932-1933 років в Україні за документами ГДА СБУ = The 1932-1933 famine-genocide in Ukraine in the documents of the sectoral state archives of the security service of Ukraine : анотований довідник / Людмила Аулова, Василь Даниленко [(відп. упоряд.)], Валентин Лавренюк ; [відп. ред. Василь Марочко] ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського та ін.]. – Львів : Добрий друк, 2010. – 468, [2] с. – Другий тит. арк. англ. - На тит. арк. упорядники зазнач. як автори. - Імен. покажч.: с. 421-449. - Геогр. покажч.: с. 450-468. – Бібліогр.: с. 419-420. – ISBN 978-966-1594-17-2
364394
  Крахмальова К. Голодомор 1932-1933 років в Україні та питання відповідальності іноземних компаній // Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом / М. Антонович, К. Бондар, В. Василенко, М. Герасименко, Г. та ін. Журбелюк. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – С. 188-204. – ISBN 978-966-518-655-7
364395
  Антонович М. Голодомор 1932-1933 років в Україні як геноцид української нації: суб"єктивна сторона злочину // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 4-7
364396
  Василенко В. Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду : правова оцінка / Василенко Володимир Український ін-т національної пам"яті. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2009. – 48с. – ISBN 978-966-355-027-5
364397
   Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом = The Holodomor of 1932-1933 in Ukraine as a crime of Genocide under international law / [Антонович М. та ін. ; наук. ред.: В. Василенко, М. Антонович]. – Київ : НаУКМА, 2013. – 357, [3] с. – Текст укр., англ. - Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на с. 357-358. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-610-6
364398
   Голодомор 1932-1933 років в Україні як злочин геноциду згідно з міжнародним правом = The Holodomqr of 1932-1933 in Ukraine as a crime of genocide under international law / [М. Антонович, К. Бондар, В. Василенко та ін.]. – Вид. 3-тє, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2014. – 363, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на с. 362ю - Ст. укр, англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-655-7
364399
  Яценко А. Голодомор 1932-1933 років в Україні як проблема "Le Matin", "L"ordre", "Le Petit Marseillois" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.307-310. – (Серія журналістика ; Вип. 21)
364400
   Голодомор 1932-1933 років в Україні: каральні органи більшовицького режиму : матеріали 5 Міжнародної наукової конференції м.Київ, МАУП, 24 листопада 2006 р. – Київ : МАУП, 2007. – 212 с. – ISBN 978-966-608-838-6
364401
  Василенко Володимир Голодомор 1932-1933 років в Україні: правова оцінка // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 36-46. – ISSN 0130-7037
364402
  Василенко В. Голодомор 1932-1933 років в Україні: правова оцінка // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 18-27. – ISSN 0130-7037
364403
   Голодомор 1932-1933 років в Україні: причини, демографічні наслідки, правова оцінка : матеріали міжнародної наукової конференції : Київ, 25-26 вересня 2008 року / Український ін-т національної пам"яті ; [ відп. ред. І.Р. Юхновський ]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 448 с. – ISBN 978-966-518-530-7
364404
  Копитько Ірина Голодомор 1932-1933 років в Україні: про що свідчать архівні документи / матеріал підгот. І. Копитько // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 34-36. – Бібліогр. в кінці ст.
364405
  Марочко В. Голодомор 1932-1933 років в Україні: хроніка / Василь Марочко, Ольга Мовчан. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 294с. – ISBN 978-966-518-477-5
364406
   Голодомор 1932-1933 років на Миколаївщині : свідчать архівні документи / Держ. архів Миколаїв. обл. – Миколаїв : Іліон. – ISBN 978-966-2056-82-2
Т. 1 : Реєстр документів меморіального характеру з фондів Державного архіву, які свідчать про причини, перебіг та наслідки Голодомору 1932-1933 років у Миколаїв. області / [уклад.: С. Чернова та ін. ; редкол.: Л. Левченко (відп. ред.) та ін.]. – 2008. – 385, [1] с. : іл., табл.
364407
  Скоряк А. Голодомор 1932-1933 років на Полтавщині // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2010. – Ч. 3 (66). – С. 3-9


  Спогади очевидців (на прикладі опитування жителів села Дрижина Гребля Кобеляцького району Полтавської області).
364408
   Голодомор 1932-1933 років на території Запорізької області: свідчення очевидців / [упоряд. : Ф.Г. Турченко, І.М. Шугальова, О.О. Стадніченко, В.Г. та ін.]. – Запоріжжя : Дике Поле, 2010. – 352 с. – Бібліогр.: с. 348-350. – ISBN 978-966-2994-58-2
364409
   Голодомор 1932-1933 років на Уманщині : очима свідків, мовою документів : збірник документів і матеріалів / Уманська районна рада ; Уманська районна державна адміністрація ; Уманський держ. педагогічний ун-т ім. П. Тичини ; [ редколегія : Усик С.О., Тригубенко О.С., Кузнець Т.В. та ін. ]. – Умань, 2008. – 480с., [ 80 ] с. іл. – ISBN 978-966-439-110-5
364410
  Косаківський В.А. Голодомор 1932-1933 років у містечку Чечельник на Поділлі: свідчення очевидців // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 26. – С. 109-133. – ISSN 2312-6825
364411
  Борисенко В. Голодомор 1932-1933 років у місті Києві та передмісті // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 25. – С. 5-14.
364412
  Розумна Н. Голодомор 1932-1933 років у свідченнях жителів Широківського району Дніпропетровської області // Roxolania historica : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Ю.А. Святець, С.І. Світленко, Г.С. Антипенко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 2 (17). – С. 181-187. – ISSN 2664-9993
364413
  Кульчицький С. Голодомор 1932-1933 років у світлі останніх досліджень // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 5 (43). – С. 70-79. – ISSN 1819-7329
364414
   Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Київ, 15 листопада 2002 р. – Київ : МАУП, 2003. – 280с. – ISBN 966-608-260-8
364415
  Сергійчук В.І. Голодомор 1932-1933 років як геноцид українства / Володимир Сергійчук. – Вид. 2-ге, допов. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2015. – 135, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2911-69-5
364416
  Сергійчук В.І. Голодомор 1932-1933 років як геноцид українства / Володимир Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2016. – 319, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 309-318. - Текст укр., частк. рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2911-78-7
364417
  Сергійчук В.І. Голодомор 1932-1933 років як геноцид українства / Володимир Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2018. – 431, [1] с. : іл. – Імен. покажчик: с. 415-427. – Бібліогр.: с. 430-432 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2911-91-6
364418
  Слободян Л. Голодомор 1932-1933 років як спосіб морально-психологічного та духовного нищення українського села // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 26-32
364419
   Голодомор 1932-1933 років. Геноцид українського народу / Український ін-т національної пам"яті ; автори виставки : Д. Гетьман, І. Юхновський ; над створенням працювали : В. Верстюк, О. Іванків, М. Клименко та ін. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – 48с.
364420
  Сергійчук В. Голодомор 1932-1933 років: геноцидом уже визнають, необхідно вшанувати пам"ять усіх невинно убієнних // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 283-293
364421
   Голодомор 1932-1933 років: злочин влади - трагедія народу : документи і матеріали / Держ. ком. архівів України ; Центральний держ. архів громад. об"єднань України ; [редкол.: О.А. Удод (голова), С.В. Кульчицький, В.С. Лозицький та ін. ; упоряд.: В.С. Лозицький (кер.), О.В. Бажан, С.І. Власенко та ін.]. – Київ : Генеза, 2008. – 504 с. : іл. – На обкладинці кн. інша назва: Голодомор 1932-1933 років в Україні: злочин влади - трагедія народу. – Бібліогр.: с. 482-498. – ISBN 978-966-504-876-3
364422
  Танцюра В.І. Голодомор 1932-1933 років: свідома політика геноциду чи проста помилка? / В.І. Танцюра, С.М. Куліш // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 767. – С. 163-166. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 9). – ISSN 0453-8048
364423
  Марочко В. Голодомор 1932-1933 рр. / Василь Марочко. – Київ, 2007. – 64с. – (Голодомори). – ISBN 978-966-02-4436-8
364424
   Голодомор 1932-1933 рр. в Україні: (До 70-річчя) : Бібліографічний покажчик. – 2-ге вид. доп. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2006. – 176с. – ISBN 966-2921-09-5
364425
  Яценко А. Голодомор 1932-1933 рр. в усній народній творчості // Пам"ять століть відтворена у слові / Ред. кол.: А.В.Денисенко, М.П.Присяжний, В.П.Прокопенко та ін. – Київ : ІВЦ "Планета", 2004. – С. 308-313. – ISBN 966-7522-02-4
364426
  Марусик Т. Голодомор 1932-1933 рр. в УСРР і українська діаспора Канади в історичній ретроспективі / Т. Марусик, О. Ковальчук // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року, Чернівці / Міжнародна конференція з Канадознавства. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – С. 74-79
364427
  Бородін Є.І. Голодомор 1932-1933 рр. на Дніпропетровщині: регіональний досвід увічнення пам"яті // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць.Спецвипуск / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 5 : Присвячений 75-річчю трагедії Голодомору 1932-1933 р.р. в Україні. – С. 17-26. – ISBN 966-551-159-9
364428
   Голодомор 1932-1933 рр. на теренах Чернігівського району / Чернігівська районна державна адміністрація ; [ упоряд.: Горобець С.М. ]. – Чернігів, 2008. – 196 с.
364429
   Голодомор 1932-1933 рр. на Україні (До 70-річчя) : Бібліографічний покажчик. – Ужгород, 2004. – 148с. – ISBN 966-8110-07-2
364430
  Вовчук Л. Голодомор 1932-1933 рр. очима іноземних дипломатів / Л. Вовчук, С. Корновенко // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 4 (28), жовтень - грудень. – С. 71-82. – ISSN 1998-4634
364431
  Ісакова Н.П. Голодомор 1932-1933 рр. очима істориків: до 80-х роковин голодомору в Україні / Н.П. Ісакова, А.М. Селезньов // Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 70-80


  У статті комплексно досліджено явища голодомору в Україні 1932-1933 рр. В 2008 р. в журналі "Персонал" опубліковані доповіді істориків, професорів КНУ імені Тараса Шевченка: Дорошка М.С., Я. Калакури, з якими вони виступили на VI Міжнародній ...
364432
  Іваненко В.В. Голодомор 1932-1933 рр. у загальноукраїнському і регіональному вимірах: історігорафічні та методологічні сюжети // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць.Спецвипуск / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 5 : Присвячений 75-річчю трагедії Голодомору 1932-1933 р.р. в Україні. – С. 7-16. – ISBN 966-551-159-9
364433
  Карбан А. Голодомор 1932-1933 рр. у народній прозі українців: комунікативний аспект // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 163-169
364434
  Павловський Є. Голодомор 1932-1933 рр. у світлі опублікованих джерел // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 222-233. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 14). – ISSN 2415-7910
364435
  Горошко С.І. Голодомор 1932-1933 рр. Українська гуманітарна катастрофа XX століття / Горошко С.І., Червінський В.І. – Київ : Україна, 2016. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-524-437-0
364436
  Кульчицький С.В. Голодомор 1932-1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення / Станіслав Кульчицький. – Київ : Наш час, 2007. – 424с. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-8174-88-9
364437
  Махорін Г. Голодомор 1932-1933 рр.: внутрішня війна в умовах загрози зовнішньої / Геннадій Махорін Управління культури і туризму, Житомир. облдержадмін. – Житомир : Волинь, 2007. – 44с. – ISBN 978-966-8162-06-0
364438
  Кульчицький С.В. Голодомор 1932-1933 рр.: механізми сталінського терору // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 4-26. – ISSN 0130-5247
364439
  Богатчук С.С. Голодомор 1932-1933 рр.: сторінки історії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 36-40. – ISSN 2076-1554
364440
  Іванов Володимир Голодомор 1932-1933 рр.: Україна пам"ятає / Іванов Володимир, Іванов Микола // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 56-59. – Бібліогр. в кінці ст.
364441
  Шкварчук В Голодомор 1932-33 годов на Черниговщине / В Шкварчук. – Чернигов, 1999. – 100с.
364442
  Іванущенко Г.М. Голодомор 1932-33 років: очима свідків, мовою документів : Северинівська сільрада Сумського району / Геннадій Іванущенко. – Київ : Українська видавнича спілка, 2003. – 59с. – ISBN 966-7060-58-4
364443
  Головченко В. Голодомор 1932-33 рр. в Україні як геноцид: проблема міжнародного визнання / В. Головченко, М Дорошко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 5-11. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (46)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується місце Голодомору 1932-33 рр. в Україні в історичній і національній пам"яті, як усередині Української держави, так і в діаспорі; з"ясовується значення рівня національної свідомості й патріотизму для успішної розбудови й розвитку модерної ...
364444
  Музиченко Я. Голодомор 1932–1933: втрати від скандалів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 36). – С. 15


  "Упродовж двох останніх років в Україні помітно загострилася дивна внутрішня боротьба… за жертви Голодомору. На очах широкого наукового загалу дослідники Голодомору змушені були "відстрілюватися" від "важкої артилерії" кількох істориків та політиків, ...
364445
  Махун С. Голодомор 1932–1933: Як "горіло життя" українських селян // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 26 листопада - 3 грудня (№ 45). – С. 15


  "Спротив більшовицькому режиму після поразки національно-визвольних змагань українців в 1917–1921 рр. і навіть на самому початку 1930-х рр. під час насильницької колективізації на селі, був наймасовіший в СРСР. Він становив велику проблему для Йосипа ...
364446
  Лук"янчук Г. Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 листопада (№ 47). – С. 4. – ISSN 2519-4429


  "Меморіал жертв Голодомору" презентував англомовну версію збірника Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" у Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС для представників ...
364447
  Іваненко В.В. Голодомор 1932 - 1933 рр. і Дніпропетровщина: деякі аспекти історії, методології та історіографії // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 167-176. – ISBN 966-551-159-9
364448
  Присяжнюк Ю. Голодомор 1932 - 1933 рр. і проблема його "кадрового забезпечення" (на матеріалах опублікованих спогадів) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 156-161. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
364449
  Курінний О. Голодомор 1932 - 1933 рр. на Північному Кавказі як геноцид української спільноти регіону та засіб ліквідації суб"єкта колективних прав людини // Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – С. 376-388. – ISBN 978-966-397-111-2
364450
  Курінний О. Голодомор 1932 - 1933 рр. на Північному Кавказі як геноцид українців // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 73-85. – ISBN 978-617-7122-39-4
364451
  Ігнатуша О.М. Голодомор 1932 - 1933 рр. на території Запорізького краю // Придніпров`я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 177-186. – ISBN 966-551-159-9
364452
  Кульчицький С.В. Голодомор 1932 - 1933 рр. як геноцид: труднощі усвідомлення / Станіслав Кульчицький. – Київ : Наш час, 2008. – 424 с. : іл. – На обкл.: Українська історія 20 століття. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-8174-88-9
364453
   Голодомор 1933 [Електронний ресурс. Відеозапис] : просмотр фильма. – [Б. м. : б. в.]. – 1 CD. – Загл. с обл. контейнера
364454
  Кульчицький С. Голодомор 1933 року очима Енн Епплбом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 грудня (№ 217/218). – С. 20
364455
  Кульчицький С. Голодомор 1933 року очима Енн Епплбом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 листопада (№ 212/213). – С. 20
364456
  Мілош В.М. Голодомор 30-х років: джерела інформації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 111-115


  У статті аналізується стан дослідження голодомору на сьогодні, наводяться різні кількісні втрати від голоду у 30-ті роки, подається інформація з історичних доповідей, статей, навчальної літератури, мовиться про основні розбіжності між науковцями. In ...
364457
  Стасюк О. Голодомор був актом геноциду: рецензія українських істориків на книжку Енн Епплбом // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 19 вересня (№ 102). – С. 8-9


  "Минулого року друком вийшла англомовна книга відомої авторки, лауреатки Пулітцерівської премії, редакторки The Economist і членкині видавничої ради The Washington Post польсько-американської письменниці і журналістки Енн Епплбом, «Червоний голод. ...
364458
  Левчук Н. Голодомор був помстою за свободолюбність українців / розмову вела Оксана Прітченко // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 45 (398), 23 листопада 2017. – С. 3-5


  Статистичні дані київських архівів того періоду спалили.
364459
  Блєднов С.Ф. Голодомор в Донбасі (1932-1933 рр.) : авторський роздум, свідчення, документи / Станіслав Блєднов. – Донецьк : Донбас, 2008. – 304 с. – ISBN 978-966-1615-00-6
364460
   Голодомор в Україні 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина = Holodomor in Ukraine 1932-1933 in the documents of the political archive of the Federal foreign office of Germany / Національний ін-т стратегічних досліджень ; упоряд. Кудряченко А.І. ; [ передмова Рубан Ю.Г. ]. – Київ : НІСД, 2008. – 336с. – ISBN 966-554-135-8
364461
  Кудряченко А.І. Голодомор в Україні 1932-1933 років та його суспільно-політичні наслідки за оцінками тогочасних німецьких дипломатів // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2008. – [Вып. 34]. – С. 57-70
364462
   Голодомор в Україні 1932-1933 рр. = The genocide by famine in Ukraine 1932-1933 : бібліографічний покажчик / Одеська державна наукова б-ка ім. М. Горького; Ін-т історії України НАНУ; упоряд.: Л.М. Бур"ян, І.Е. Рікун. – Одеса : Студія"Негоціант". – ISBN 978-966-691-244-8
Вип.2. – 2008. – 576с.
364463
  Кудряченко А. Голодомор в Україні 1932-1933 рр.:свідчення німецьких дипломатів
364464
  Солодуха О. Голодомор в Україні 1932 - 1933 рр. і пробеми свободи преси // Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – С. 199-206. – ISBN 978-966-397-111-2
364465
  Ярмоленко Н. Голодомор в українській усній неказковій прозі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 231-242
364466
  Верстюк В. Голодомор геноцид украинского народа, 1932 - 1933 : геноцид украинского народа, 1932 - 1933 / Владислав Верстюк, Владимир Тылищак, Игорь Юхновский; Укр. ин-т национальной памяти. – Киев : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – 25с. : илл.
364467
  Верстюк В. Голодомор геноцид українського народу, 1932 - 1933 : геноцид українського народу, 1932 - 1933 / Владислав Верстюк, Володимир Тиліщак, Ігор Юхновський; Укр. ін-т національної пам"яті. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – 25 с.
364468
  Служинська З. Голодомор і демографія // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2013. – Т. 35 : Лікарський збірник. Медицина і біологія. – С. 55-62. – (Нова серія ; т. 23). – ISSN 1563-3950
364469
  Гавриленко А. Голодомор і діти // Праці Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2013. – Т. 35 : Лікарський збірник. Медицина і біологія. – С. 63-69. – (Нова серія ; т. 23). – ISSN 1563-3950
364470
  Грабович Г. Голодомор і пам"ять // Критика. – Київ, 2003. – Грудень, (число 12). – С. 10-13
364471
  Шаповал Ю. Голодомор і репресії в Україні // Критика. – Київ, 2008. – Грудень, (число 12). – С. 8-10
364472
  Махорін Г. Голодомор і селянська війна проти влади в Україні: 1930-1932 роки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 листопада (№ 214/215)
364473
  Даревич Д. Голодомор із перспективи мистецтва // Критика. – Київ, 2008. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 31-33
364474
  Блєднов С. Голодомор на Донбасі: як це було / інтерв"ю взяв Володимир Воловненко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 3 квітня (№ 60). – С. 5


  Дослідник станіслав Блєднов стверджує, що страшна біда не обійшла стороною "всеукраїнську кочегарку".
364475
   Голодомор на Житомирщині. 1930-1934 роки : документи і спогади: збірник. – Житомир : Житомирський вісник, 1993. – 84с.
364476
  Бабенко О. Голодомор на Зінов"євщині: передумови виникнення, причини та наслідки // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 52-57
364477
   Голодомор на Луганщині 1932-1933 рр. : [документи, аналіз, коментарі] / Міжнар. благодійний Фонд "Україна 3000" ; Держ. архів Луган. обл. ; Упр. СБУ в Луганcькій області ; [авт.-упоряд.: Старовойтов М.М., Михайличенко В.В. ; під заг. ред. М. Старовойтова]. – Київ : Стилос, 2008. – 286, [1] с., [8] арк. фотоіл. : табл., іл. – На обкл. та на корінці авт.-упоряд. зазнач. як авт. - Імен. покажч.: с. 257-264. - Геогр. покажч.: с. 265-269. – ISBN 978-966-8518-88-1
364478
   Голодомор не зламав (1932-1933). – Київ : [б. в. – 32, [1] с., включ. обкл. : іл. – Без тит. арк.
364479
  Байкєніч Г. Голодомор не зламав. Пам"яті жертв геноциду Українського народу / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Збірка методичних рекомендацій : до відзначення пам"ятних дат у загальноосвітніх навч. закл. / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [розроб. і упоряд.: Г. Байкєніч]. – Дніпро : Ліра, 2017. – С. 90-107. – ISBN 978-966-383-893-9
364480
   Голодомор не лише організували, а й намагались приховати // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С. 32-35
364481
  Чорнієвич М. Голодомор спровокував війну проти радянської влади. // Газета по-українськи. – Київ, 2019. – 19 листопада (№ 90). – С. 17


  "Пам"ять жертв Голодомору вшановуватимуть 23 листопада. Цього дня пройдуть скорботні заходи біля меморіальних знаків і місць масових поховань. О 16:00 люди запалять свічки на підвіконнях - у пам"ять про трагедію. - У Радянському Союзі правду про ...
364482
  Білий Д. Голодомор та політика деукраїнізації на Кубані у 1929 - 1933 роках // Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – С. 364-375. – ISBN 978-966-397-111-2
364483
  Прилипко О. Голодомор у дзеркалі системної кризи моралі та пам"яті // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22-23 листопада (№ 215/216). – С. 21
364484
  Топчій В. Голодомор у доктрині кримінального права // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 328-332
364485
  Топчій В. Голодомор у доктрині кримінального права // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 639-649
364486
   Голодомор у першій столиці / уклад.: В. Шуйський, В.А. Полянецький ; [передмова І.В. Шуйського]. – Харків : Шанс, 2008. – 288 с. – Бібліогр.: с. 285-287. – ISBN 978-966-2202-02-1
364487
  Зінченко О. Голодомор у Харкові: коло життя, коло смерті, чорні нитки історії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 22-28 листопада (№ 44). – С. 15
364488
  Антонович М. Голодомор як геноцид // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 15 (180). – С. 42-43. – ISSN 1996-1561


  Трагедія українського селянства лягає в канву західних оцінок явища геноциду.
364489
  Рожак Л. Голодомор як геноцид української нації // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 267-271
364490
  Рожак Л.Р. Голодомор як геноцид української нації // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 534-545
364491
  Палій О. Голодомор як масове вбивство за етнічною ознакою // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 11. – С. 18-20 : Табл. – ISSN 1810-3944
364492
  Степанець Н. Голодомор як метод знищення носіїв української світоглядної позиції // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 385-387. – ISBN 978-617-7196-23-4
364493
  Кіріяк О.В. Голодомор як форма дискримінації українського народу у працях іноземних дослідників // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 26-29. – ISBN 978-617-7090-41-9
364494
   Голодомор. Геноцид українського народу = Holodomor: Genocidio del pueblo ucranio (1932-1933) : "Dia de la memoria de las Victimas del Holodmr" el cuarto sabado del mes de noviember de cada ano : 26 de noviembre de 2011 / [coord.: Avruj Claudio ; trad. por: Jorge Danylyszyn y Vladimiro F. Danylyszyn]. – Buenos Aires : Gobierno de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, 2011. – 61, [1] p. : ill. – Текст ісп. – ISBN 978-987-637-016-7
364495
  Грабовський С. Голодомор: "злочин" чи вже геноцид? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 31 жовтня (№ 199). – С. 4-5


  "Коли зникає різниця між російськими і західними лібералами, з одного боку, і речниками режиму Путіна та його західними холуями."
364496
  Мельник А. Голодомор: випробування правдою / розмову вели Іван Капсамун, Аліса Поліщук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 8-9 травня (№ 85/86). – С. 4-5


  В якому стані німецька історична наука і суспільна думка та чи наважиться Бундестаг визнати масовий злочин сталінського режиму геноцидом?
364497
  Левинський А. Голодомор: помста за свободу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 30 листопада (№ 47). – С. 6
364498
  Коломиєць І. Голодомор: спогади однієї родини / Іван Коломиєць. – 2-ге вид. – Київ : Віпол, 2003. – 67, [1] с. : іл. – Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 966-95993-5-0
364499
  Лук"яненко Л. Голодомори - планова антиукраїнська політика Москви // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 209-213
364500
  Лук"яненко Л. Голодомори - планова антиукраїнська політика Москви // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 411-419
364501
  Веселова О. Голодомори 1930-х і 1940-х рр. в Україні: схожість і відмінність // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 188-194. – ISSN 0869-2556
364502
  Галайко Б. Голодомори XX століття як радикальна військова дія московсько-більшовицького окупаційного режиму супроти українців // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 210-215
364503
   Голодомори в підрадянській Україні : Праці членів Асоціації дослідників голодоморів в Україні. – Київ - Львів - Нью-Йорк : Видавництво М.П.Коць, 2003. – 724с. – ISBN 966-95640-4-2
364504
  Баковецька Ольга Голодомори в Україні 1921-1923 та 1932-1933 рр. ( за матеріалами Баштанського району Миколаївської області) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 7 (78). – С. 40-44
364505
   Голодомори в Україні 1932-1933 рр. Бібліографічний покажчик. – 2-ге вид., доп. – Одеса-Львів : М.П. Коць, 2001. – 656с. – ISBN 966-7891-03-8
364506
  Любивий В. Голодомори в Україні та роль їх осмислення в процесі виховання молодого покоління // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 215-217
364507
  Неживий О.І. Голодомори в Україні у 20 столітті : Навчальна програма / Неживий О.І.; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 42с.
364508
   Голодомори в Україні у 20 столітті : Навчальна програма для студ. вищ. навч. закл. / МАУП; Ін-т культурологічних та етнополітичних досліджень ім. Іларіона Київського при МАУП; Авт.-уклад. О.І. Неживий; Редкол.: Ю.В. Бондар, М.Ф. Головатий, В.А. Довгич, В.І. Улянич. – Київ : МАУП, 2005. – 58с. – ISBN 966-608-455-4
364509
  Неживий О.І. Голодомори в Україні у XX столітті : навч. посібник / Олександр Неживий ; Міжрегіон. Акад. упр. персоналом. – Київ : МАУП, 2007. – 327, [1] с. – Бібліогр.: с. 314-321 та в підрядк. прим. – ISBN 966-608-717-0
364510
  Веселова О.М. Голодомори в Україні, 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 : Злочини проти народу / О.М. Веселова, В.І. Марочко, О.М. Мовчан; Асоціація дослідників голодоморів в Україні; Ін-т історії України НАНУ. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2000. – 265с. – ISBN 966-02-1550-9
364511
  Веселова О.М. Голодомори в Україні, 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 : Злочини проти народу / О.М. Веселова, В.І. Марочко, О.М. Мовчан; Асоціація дослідників голодоморів в Україні; Ін-т історії України НАНУ. – 2-е вид., доп. – Київ; Нью-Йорк : М.П. Коць, 2000. – 274с. – ISBN 966-581-201-7
364512
   Голодомори в Україні, 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 : матеріали до бібліографії документальних публікацій. – Київ : [Держ. комітет архівів України], 2005. – 56 с. – ISBN 966-625-026-8
364513
  Костюк С. Голодомори в Україні: фонди Тернопільського обласного краєзнавчого музею // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 170-171
364514
  Костюк С. Голодомори в Україні: Фонди Тернопільського обласного краєзнавчого музею // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 333-334
364515
  Нікілєв О. Голодомори ХХ ст. в Україні: до витоків трагедії // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 314-323. – ISSN 2518-7791
364516
  Галайко Б. Голодомори ХХ століття як радикальна військова дія московсько-більшовицького окупаційного режиму супроти українців // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 114-117
364517
  Коломійчук О.І. Голодоморні 1932 - 1933 рр. у Кам"янському районі (за спогадами очевидців) // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 10. – С. 73-86. – ISBN 978-966-551-328-5
364518
  Бабенко І. Голодомором влада хотіла вирішити українське питання // Газета по-українськи. – Київ, 2017. – 24 листопада (№ 94). – С. 1, 10


  25 листопада в Україні відзначають День пам"яті жертв Голодомору. Цього року він проходить під гаслом "Голодомор — помста за свободу, помста за революцію". Жалобні акції відбуваються у 32 країнах.
364519
  Сорока Микола Голодранець із Парижа : Сторінки біографічного роману // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 4 (153). – С. 11-12 : Фото
364520
  Матросова Е. Голодування припинили... Але не всі / Е. Матросова, М. Ковальчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19 липня (№ 124)


  Стаття студентки КНУТШ проте, як "День" поспілкувався із лікарем-волонтером, що чергувала біля Українського дому.
364521
   Голокоз Петро Петрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 230-231 : фото
364522
  Романцов Р. Голокост в історичній політиці Литви та України 1991–2017 // Проблеми історії Голокосту: український вимір : реферований щорічний журнал / Український ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; голов. ред. І. Щупак ; відп. ред. А. Медведовська. – Дніпро, 2018. – Вип. 10. – C. 12-41. – ISSN 2617-9113
364523
  Снєгирьов В. Голокост в Одесі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 18-19 грудня (№ 232/233). – С. 13


  Про масові вбивства єврейського населення у 1941 - 1942 роках.
364524
  Щупак І.Я. Голокост в Україні : пошуки відповідей на питання історії : навч. посібник для ст. класів загальноосвіт. навч. закл. / І.Я. Щупак. – [4-те вид., змін. і допов.]. – Дніпро : Ліра ЛТД, 2018. – 147, [1] с. : іл., портр., карти. – Бібліогр.: с. 144-145. – (Українська бібліотека Голокосту). – ISBN 978-966-981-116-5
364525
  Стрільчук М.В. Голокост в Україні: історіографічний аспект // Universum historiae et archeologiae / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: С.І. Світленко, Ю.А. Святець, Д.В. Архірейський [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 1 (26), вип. 1/2. – С. 128-136. – ISBN 978-966-981-185-1
364526
   Голокост в Україні: історія, психологія, етика : матеріали до навч. курсу : (для ВНЗ [бакалавр. рівень навчання] та 10-11 кл. серед. школи). – Київ : Стилос, 2000. – 74, [1] с. – Бібліогр. в тексті
364527
  Литвин В. Голокост і Бабин Яр: уроки, наукові студії і феномени історичної пам"яті // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 7 жовтня (№ 191). – С. 4
364528
  Грицак Я. Голокост і Голодомор: виклики колективній пам"яті // Критика. – Київ, 2011. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 14-16
364529
   Голокост і сучасність : Науково-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту. – Київ
№ 1. – 2003
364530
   Голокост і сучасність : Науково-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту. – Київ
№ 2. – 2003
364531
   Голокост і сучасність : Науково-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту. – Київ
№ 3. – 2003
364532
   Голокост і сучасність : Науково-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту. – Київ
№ 4. – 2003
364533
   Голокост і сучасність : Науково-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту. – Київ
№ 5. – 2003
364534
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : Науковой часопис. – Київ
№ 1 : Студії в Україні і світі. – 2005
364535
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі : науковой часопис. – Київ
№ 1 (2) : Студії в Україні і світі. – 2007
364536
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine the world : науковой часопис / Український центр вивчення історії голокосту; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – Київ, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (3). – 2008
364537
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine the world : науковой часопис / Український центр вивчення історії голокосту; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України. – Київ, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 2 (4). – 2008
364538
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту; Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Іванова, Ж. Ковба, О. Лисенко [та ін.]. – Київ : Зовнішторгвидав України, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (5). – 2009. – 195, [2] с.
364539
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту; Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Іванова, Ж. Ковба, О. Лисенко [та ін.]. – Київ : Зовнішторгвидав України, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 2 (6). – 2009. – 252, [2] c.
364540
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту ; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Курбаса НАН України. – Київ, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (7). – 2010
364541
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту; Ін-т політ. і етнонаціон. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Іванова, Ж. Ковба, В. Нахманович [та ін.]. – Київ : Зовнішторгвидав України, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 2 (8). – 2010. – 243, [2] c.
364542
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту ; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Курбаса НАН України. – Київ, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (9). – 2011
364543
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту ; Ін-т політичних і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 2 (10). – 2011
364544
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту. – Київ, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (11). – 2012
364545
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивчення історії Голокосту. – Київ, 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (12). – 2014. – 171 с.
364546
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; редкол.: М. Гон, О. Іванова, Ж. Ковба [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (13). – 2015. – 192, [2] c.
364547
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; редкол.: М. Гон, О. Іванова, Ж. Ковба [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (14). – 2016. – 166, [2] c.
364548
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; редкол.: М. Гон, О. Іванова, Ж. Ковба [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (15). – 2017. – 185, [2] c.
364549
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; редкол.: М. Гон, О. Іванова, Ж. Ковба [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (16). – 2018. – 163, [2] c.
364550
   Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі = Holocaust and modernity. Studies in Ukraine and the world : науковой часопис / Укр. центр вивч. історії Голокосту ; редкол.: М. Гон, О. Іванова, Н. Лазар [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 1998-3883
№ 1 (17). – 2019. – 191, [2] c.
364551
  Трофимович В.В. Голокост на окупованій Волині / В.В. Трофимович, С.С. Іванов // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 74-101. – ISSN 2313-5603
364552
  Грабовський С. Голокост на теренах радянської України... // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 2-3 квітня (№ 58/59). – С. 7


  Нацисти тільки продовжили узвичаєну практику боротьби з "неправильними" націями та етносами, жертвами якої за більшовицького режиму стали сотні тисяч людей. "Практично одночасно з виступом Івана Дзюби, про який ішлося в попередній статті, вийшов у світ ...
364553
  Гончаренко О.М. Голокост на теренах Райхскомісаріату "Україна" у вітчизняному історіографічному дискурсі (1941-2016 рр.) / О.М. Гончаренко. – Дніпро ; Переяслав-Хмельницький : Український інститут вивчення Голокосту "Ткума", 2017. – 257, [1] с. – Бібліогр. в прим.: с. 145-198 та с. 199-255. – (Українська бібліотека Голокосту). – ISBN 978-966-383-952-3
364554
  Зілінський В.Т. Голокост на території дистрикту "Галичина": джерелознавчий аналіз проблеми : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Зілінський Володимир Тарасович ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
364555
  Медвідь В. Голокост на Тернопільщині в роки Другої світової війни на прикладі Кременецького гетто // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 99-101
364556
  Хоптяр А. Голокост у Кам"янець-Подільській області: хронологія, механізми, методи винищення єврейського населення (липень 1941 - січень 1943 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (552), травень - червень. – С. 90-102. – ISSN 0130-5247
364557
  Бежан О. Голокост у постмодерному світобаченні: роман Джонатана Сафрана Фоера „Все ясно” // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 365-374. – ISBN 978-966-359-360-9
364558
  Бердз Дж. Голокост у Рівному: масове вбивство в Сосонках, листопад 1941 р. / Джеффрі Бердз, Північ.-східний ун-т (Бостон, США) ; за підтримки YIVO (Ін-т єврейських дослідж., Нью-Йорк, США) ; [пер. з англ. Д. Аладька]. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – 157, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажчик: с. 152-157. – Бібліогр. в посиланнях: с. 121-127 та с. 128-149. – ISBN 978-966-416-523-2
364559
  Шляхтич Р. Голокост у сільській місцевості Дніпропетровської області (за матеріалами свідчень очевидців з архіву Yahad-In Unum) // Roxolania historica : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Ю.А. Святець, С.І. Світленко, Г.С. Антипенко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 2 (17). – С. 188-198. – ISSN 2664-9993
364560
  Рубан В.В. Голокост як засіб нетрадиційного врегулювання утопій соціальної політики радянської держави в Подільському регіоні наприкінці 1920-х – на початку 1930-х рр. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 145-151. – ISBN 978-966-353-452-7
364561
  Левітас Ф. Голокост: пам"ять, факти, документи // Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко, В. Бушанський, А. [та ін.] Киридон. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – С. 167-181. – ISBN 978-966-02-6839-5
364562
  Крамаренко К. Голокост: трагедія єврейського народу через призму рядянської державної політики // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 202-204
364563
  Нахманович В. Голокост: у пошуках парадигми пам"яті // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 46 (366). – С. 24-27. – ISSN 1996-1561


  Щоб увійти до європейської історії, Україна має навчитися пізнавати власну історію та пам"ятати про неї.
364564
   Голокост: художні виміри української прози / [Н.В. Горбач, Н.В. Козленко, В.М. Ніколаєнко та ін. ; за заг. ред. І. Павленка] ; Укр. ін-т вивчення Голокосту "Ткума", Запоріз. нац. ун-т. – Дніпро : Ліра, 2019. – 159, [1] с. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Українська бібліотека Голокосту). – ISBN 978-966-981-235-3
364565
  Драневич Е.П. Гололед и изморозь : Условия образования, прогноз и гололедное районирование Северо-Запада Европейской территории СССР / Е.П. Драневич. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 228 с.
364566
   Гололед и изморозь на территории Белорусской ССР. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 264 с.
364567
  Руднева А.В. Гололед и обледенение проводов на территории СССР. / А.В. Руднева. – Л., 1961. – 176с.
364568
  Селезнев П.И. Гололед. / П.И. Селезнев. – Волгоград, 1983. – 287с.
364569
  Каугвер Р.А. Гололедица : пьесы / Р.А. Каугвер; пер. с эст. – Москва : Искусство, 1965. – 20 с.
364570
  Яковлевал В. Гололедно- изморозевые явления на территории Белоруссии : Автореф... кандидата географич.наук: / Яковлевал В.; Мин-во высш. и средн. спец. образования. Белорусск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1964. – 22л.
364571
  Блохина В.И. Гололедно-изморозевые явления и облденение проводов на территории Северного Сахалина. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.09 / Блохина В.И.; Одесский гидрометеорологический ин-т. – Владивосток, 1985. – 17л.
364572
  Леухина Г.Н. Гололедно-изморозевые явления и обледенение проводов в Средней Азии : Автореф... канд. географ.наук: 11.698 / Леухина Г.Н.; Глав. упр. гидромет. службы при Совете Министров СССР. Глав. геофизич. обсерватория. – Ленинград-Ташкент, 1970. – 20л.
364573
  Муретов Н.С. Гололедные образования на воздушных линиях связи и электропередачи / Н.С. Муретов. – М., 1945. – 104с.
364574
  Іскорко-Гнатенко Голомбйовський Й.М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 75. – ISBN 978-617-7442-69-0
364575
  Милнор Дж. Голоморфная динамика [Электронный ресурс] : вводные лекции / Дж. Милнор ; пер. с англ. В.П. Голубятникова, И.В. Голубятникова. – Ижевск : Удмуртский гос. ун-т, 2000. – 320 с.
364576
  Синюков Н.С. Голоморфно-проективные отображения келеровых пространств / Н.С. Синюков. – Одесса : ОГУ, 1985. – 70 с.
364577
  Талапин Владимир Сергеевич Голоморфно проективные преобразования связности на многообразиях со структурой представления коммутативных алгебр и некоторые их геометрические приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Талапин Владимир Сергеевич; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1980. – 14л.
364578
  Панков А.А. Голоморфные банаховые расслоения и линейные операторы с параметром. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Панков А.А.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 12л.
364579
  Беккер И.Х. Голоморфы абелевых групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Беккер И.Х.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. мех.-мат. фак. – Томск, 1966. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
364580
  Колісніченко О.М. Голонасінні релікти Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна : довідник / О.М. Колісніченко, Л.П. Гордзієвська, І.Ю. Іванова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 128 c, [8] арк. іл. : іл., табл. – Покажчики: с. 124-125. – Бібліогр.: с. 120-123. – ISBN 978-966-439-733-6
364581
  Игнатьев М.Б. Голономные автоматические системы / М.Б. Игнатьев. – М..-Л., 1963. – 204с.
364582
  Сато М. Голономные квантовые поля : сб. статей / пер. с англ. / М. Сато, М. Дзимбо, Т. Мива. – Москва : Мир, 1983. – 304с.
364583
  Новоселов В.С. Голономные системы в лагранжевых координатах. Лекции / В.С. Новоселов. – Ленинград, 1967. – 39с.
364584
  Сигрианский А.М. Голоня сельскохозяйственных растений / А.М. Сигрианский. – М-Л, 1929. – 120с.
364585
  Рябченко С.М. Голоняк Нік (Микола Миколайович) (американський фізик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 93. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
364586
  Окара Г. Голос / Г. Окара. – М., 1967. – 88с.
364587
  Винокуров Е.М. Голос / Е.М. Винокуров. – Москва, 1967. – 32с.
364588
  Бояршинова Э.И. Голос / Э.И. Бояршинова. – Свердловск, 1968. – 70с.
364589
  Глазов Г.С. Голос / Г.С. Глазов. – М, 1968. – 126с.
364590
  Кузовлева Т.В. Голос / Т.В. Кузовлева. – Алма-Ата, 1970. – 96с.
364591
  Лупій О.В. Голос : поезії / О.В. Лупій. – Київ : Молодь, 1970. – 77 с.
364592
  Мекшен С.В. Голос / С.В. Мекшен. – Воронеж, 1976. – 70с.
364593
  Межелайтис Э. Голос : стихи в пер. Л.Мартынова / Эдуардас Межелайтис ;. – Вильнюс : Vaga, 1977. – 150 с.
364594
  Кушнер А.С. Голос / А.С. Кушнер. – Л., 1978. – 127с.
364595
  Мовчан П.М. Голос : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1982. – 174 с.
364596
  Берггольц О.Ф. Голос : избранные стихотворения и поэмы / Ольга Берггольц ; [вступ. ст. М.А. Дудина ; сост., примеч. Н.Б. Банк ; фот. и макет О. Смирнова]. – Москва : Книга, 1985. – 318 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
364597
  Ласкин С.Б. Голос / С.Б. Ласкин. – Л, 1990. – 351с.
364598
  Сильвен Д. Голос : Роман / Доминик Сильвен; Пер. с французского Е. Богатыренко. – Москва : Иностранка, 2004. – 335с. – (Лекарство от скуки). – ISBN 5-94145-213-6
364599
  Лютий Г. Голос : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 2-10. – ISSN 0208-0710
364600
  Дзюба С. Голос : проза : детектив // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 9. – С. 28-41. – ISSN 0130-321Х
364601
  Довлатов С.Д. Голос : [рассказы] / Сергей Довлатов. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 379, [3] с. – В содерж.: Ищу человека ; Юбилейный мальчик ; В гору ; Чья-то смерть ; Лишний ; Дорога в новую квартиру ; Представление ; На что жалуетесь, сержант? ; Голос ; Марш одиноких ; Иностранец ; По прямой ; Дядя Леопольд ; Мой старший брат. – ISBN 978-5-389-01538-8


  Сергей Довлатов - один из наиболее популярных и читаемых русских писателей конца XX - начала XXI века. В 1989 году он отобрал пятнадцать своих лучших рассказов для юбилейного сборника - через год писателю должно было исполниться пятьдесят лет. Жизнь ...
364602
  Радовський В.С. Голос "Малої Москви" / В.С. Радовський. – Львів : Каменяр, 1974. – 88 с.
364603
  Кроп Т. Голос "ніжного й тривожного" поета // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 31січня (№ 5). – С. 13


  З нагоди 115-ої річниці від дня народження одного з найбільших українських поетів ХХ сторіччя Володимира Сосюри 22 січня у столичному Будинку вчителя відбувся літературно-мистецький вечір
364604
  Суворов Е.А. Голос : Повести, рассказы. / Е.А. Суворов. – М., 1985. – 271с.
364605
  Турсун-заде М. Голос Азии : поэмы / М. Турсун-заде. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 54 с.
364606
  Турсун-заде М. Голос Азии : стихотворения и поэмы / Мирзо Турсун-заде; пер. с тадж.В.Державина и С.Липкина. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 150 с.
364607
  Турсун-заде М. Голос Азії : вірші та поеми / Мірзо Турсун-заде; пер. с тадж. – Київ, 1962. – 167 с.
364608
  Лавренев Б.А. Голос Америки / Б.А. Лавренев. – Москва, 1950. – 128с.
364609
  Пайетт Джеффри Голос Америки / беседу вели Виталий Сыч, Ольга Духнич // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 24 (105), 8 июля 2016. – С. 44-47. – ISSN 2305-3364


  Посол США Джеффри Пайетт - о том, что именно ему сложно объяснять об украинцах в Вашингтоне и об американцах в Киеве.
364610
   Голос Америки, душа - України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 березня (№ 9). – С. 9


  Квітка Цісик - відома американська співачка українського походження.
364611
  Грассо М. Голос античного моря. / М. Грассо. – К., 1989. – 174с.
364612
  Лучканин С.М. Голос античності sub specie aeternitatis у творах Юрія Мушкетика: повісті "Смерть Сократа", "Літній птах на зимовому березі", "Суд над Сенекою", оповідання "Селена" // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 88-111. – ISBN 978-966-171-249-1
364613
  Лучканин С. Голос античності у творах Юрія Мушкетика // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 175-184. – ISSN 0208-0710
364614
  Байер Алексей Голос без разума // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 130-141 : фото
364615
  Блаватская Е.П. Голос безмолвия.Семь врат.Два пути, 1908
364616
  Пестушко Валерий Голос большого взрыва : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 51 : Іл.
364617
  Генри О. Голос большого города / О. Генри. – Ижевск, 1980. – 384 с.
364618
  Неверман Г. Голос буйвола. / Г. Неверман. – М., 1961. – 311с.
364619
  Кубанов Д. Голос в горах : роман / Д. Кубанов; пер. с карачаев. А.Дугинца. – Ставрополь, 1971. – 240 с.
364620
  Кубанов Д. Голос в горах : роман / Д. Кубанов; пер. с карачаев. А.Дугинца. – Черкесск : Ставропольское кн. изд-во, 1978. – 336 с.
364621
  Павленко Ю. Голос в мовчанні, щирість в брехні: "Балакун" Луї-Рене Дефоре в контексті письма про Себе героя французького роману // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 124-129. – ISSN 2307-2261
364622
  Голубев Г.Н. Голос в ночи / Г.Н. Голубев. – Москва : Детская литература, 1972. – 256 с.
364623
  Голубев Г.Н. Голос в ночи. Переселение душ. Лунатики / Г.Н. Голубев. – Москва : Детская литература, 1980. – 254 с.
364624
  Павленко П.А. Голос в пути / П.А. Павленко. – Москва, 1952. – 432 с.
364625
  Шестопал М. Голос великого народу / М. Шестопал. – Київ : Київський університет, 1960. – 152 с.
364626
  Луомала Голос ветра / Луомала, , Катарина. – М., 1976. – 237с.
364627
  Лысцов И.В. Голос ветра / И.В. Лысцов. – Москва, 1981. – 63 с.
364628
  Хаджеты Т. Голос ветра : стихотворения / Т. Хаджеты; Таймураз Хажеты; пер. с осет. Д.Ушакова. – Москва : Современник, 1987. – 79 с.
364629
  Куранов Ю.Н. Голос ветра. / Ю.Н. Куранов. – М., 1976. – 160с.
364630
   Голос вищої освіти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 17 грудня (№ 49). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  В Українсько-американському університеті "Конкордія" відбулася конференція Академії наук вищої школи України - громадської наукової організації, яка об"єднує сьогодні майже 400 провідних учених, котрі працюють у вітчизняних вишах, представляючи всі ...
364631
  Рябинин Н. Голос во ржи / Н. Рябинин. – Саратов, 1977. – 110с.
364632
  Маланюк Є. Голос вопіющого... // Вісниківство: літературна традиція та ідеї : науковий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. 2. – С. 388-393. – ISBN 978-966-2248-94-4
364633
  Чивилихин А.Т. Голос времени / А.Т. Чивилихин. – 179. – Л., 1964. – 179с.
364634
  Гордеев С. Голос времени / С. Гордеев. – К, 1987. – 390с.
364635
  Илюшина И. Голос Гаваны // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2005. – № 43. – С. 73.


  Омара Портцондо
364636
  Щурат В.Г. Голос галичан : Автограф першої друкованої поезиї Маркіяна Шашкевича / Василь Щурат. – Перемишль : Наклад Руського Ін-та для дівчат ; Львів: [З друк. Ставропіг. Ін-та під зарядом М. Рефця], 1911. – 8 с., 2 с. факс. – На тит. арк. та обкл.: Памятка з сотих роковин уродженя поета. - В кн. також варіанти тексту вірша М.С. Шашкевича "Голос галичан" та факс. його рукопису
364637
  Кочубей Ю. Голос гніву і боротьби : (сучасна арабська поезія) / Ю. Кочубей. – Київ : Знання, 1971. – 48 с.
364638
   Голос горного Алтая. – М., 1962. – 128с.
364639
   Голос горной реки. Стихи молодых поэтов Кабарды. – М., 1957. – 71с.
364640
  Рождественский Р.И. Голос города / Р.И. Рождественский. – Москва, 1977. – 88с.
364641
  Рождественский Р.И. Голос города. Двести десять шагов : стихи и поэма / Р.И. Рождественский. – Москва : Советский писатель, 1982. – 175 с.
364642
  Цакунов О.А. Голос гранита. / О.А. Цакунов. – Л., 1973. – 119с.
364643
  Лучканин С.М. Голос Давньго Риму sub specie aeternitatis (за "Історією римської літератури" І.П. Мегели і творами Юрія Мушкетика "Літній птах на зимовому березі", "Суд над Сенекою") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 15-25


  У статті, що певною мірою є рецензією на книгу-підручник І. П. Мегели «Історія римської літератури. Монографія» (Миколаїв: Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 320 с.), із залученням історичних повістей Юрія Мушкетика «Літній птах на зимовому ...
364644
   Голос далекого острова. – М., 1988. – 236с.
364645
  Резников П.Е. Голос дальних дорог / П.Е. Резников. – Москва, 1961. – 92 с.
364646
  Світличний Іван Голос доби / Світличний Іван; Упор.Л.Світлична. – Київ : Сфера. – ISBN 966-7841-20-0; 966-7841-17-0 Кн. 1
Кн.1 : Листи з "Парнасу". – 2001. – 544с.
364647
  Думбадзе Н. Голос добрый : рассказы, повесть, публицистика / Н. Думбадзе; пер. с груз. З.Ахвледиани, А.Златкина. – Москва : Правда, 1984. – 220 с.
364648
  Панаев И.А. Голос долга : Мысли о воспитании человека / [Соч.] Ипполита Панаева. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1885. – VIII, 162, 33 с. – К рациональному мировоззрению
364649
  Регистан Г.Г. Голос долга : Стихи, песни, поэмы / Г.Г. Регистан. – Москва : Воениздат, 1972. – 230с.
364650
  Короненко С.А. Голос дощу : поезії / С.А. Короненко. – Київ, 1988. – 96 с.
364651
  Евгеньев Б.С. Голос друга / Б.С. Евгеньев. – Москва, 1960. – 62с.
364652
  Евгеньев Б.С. Голос друга / Б.С. Евгеньев. – Москва, 1978. – 138с.
364653
  Коцюбинська М. Голос духу // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 242/243. – С. 349-352
364654
  Березкин Ю.Е. Голос дьявола среди снегов и джунглей / Ю.Е. Березкин. – Л, 1987. – 170с.
364655
  Белоусов В.А. Голос жизни / В.А. Белоусов. – Сталино, 1952. – 351с.
364656
  Белоусов В.А. Голос жизни / В.А. Белоусов. – Киев, 1955. – 403с.
364657
  Горбунов В.В. Голос жизни / В.В. Горбунов. – Саранск, 1963. – 60с.
364658
  Павлов С.Е. Голос жизни / С.Е. Павлов. – Ярославль, 1970. – 63с.
364659
  Абу Шаар Айман Голос жизни : стихи : пер. с араб. / Абу Шаар Айман. – Москва, 1985. – 31 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 23)
364660
  Латанський Сергій Голос з глибини віків // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 42. – ISSN 0868-9644
364661
  Возовиков В.С. Голос земли / В.С. Возовиков. – Москва, 1974. – 95с.
364662
  Яковченко В.И. Голос Земли / В.И. Яковченко. – Москва, 1981. – 112с.
364663
  Гордієнко К.О. Голос землі : оповідання і нариси / К.О. Гордієнко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1964. – 217 с.
364664
   Голос землі. – К., 1966. – 226с.
364665
  Бэл Алберт Артурович Голос зовущего : романы / Бэл Алберт Артурович; пер. с латыш. – Москва : Известия, 1979. – 428 с.
364666
  Шкраб"юк П.В. Голос зозулі / П.В. Шкраб"юк. – Львів, 1990. – 135с.
364667
  Демурова Н. Голос и скрипка (К переводу эксцентрических сказок Льюиса Кэрролла) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1970. – № 7 : 1970. – С. 150-185
364668
  Руднева Л.С. Голос из глубин : роман / Л.С. Руднева. – Москва : Советский писатель, 1990. – 480с.
364669
  Руднева Л.С. Голос из глубин: Роман. / Л.С. Руднева. – М., 1983. – 479с.
364670
  Мамлеев Ю.В. Голос из ничто / Ю.В. Мамлеев. – М., 1991. – 143с.
364671
  Галкина Н.В. Голос из хора / Н.В. Галкина. – Ленинград, 1989. – 140,3с.
364672
  Гогоцкий С.С. Голос из Юго-Западной Руси. – Киев : Тип. И. и А. Давиденко, 1860. – 22 с.
364673
  Тримбач С. Голос і душа народу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 12-13 жовтня (№ 185/186). – С. 19


  Пам"яті відомої актриси Ніли Валеріївни Крюкової.
364674
  Лесняк Ю. Голос і поетика афекту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 29-33. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (28)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості репрезентації афективних станів у художній літературі, позаяк саме афектами найчастіше зумовлені мотиви вчинків персонажів, ті чи інші сюжетні ходи тощо. Встановлено, що прозова творчість М. Хвильового з цього ракурсу постає ...
364675
  Мацевко-Бекерська Голос і точка зору в просторі тексту для дітей
364676
  Бродяга-Бродецький Голос із колиски слов"ян : Поезії / Бродяга-Бродецький. – Запоріжжя : Полиграф, 2001. – 76с. – ISBN 966-7836-32-0
364677
  Ковальова О. Голос із народних джерел // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 1 грудня (№ 24)


  Життя і творчість Василя Мисика.
364678
  Сорока П. Голос із притвору : [денники-нічники 2003 р.] / Петро Сорока. – Тернопіль : Джура, 2004. – 148, [1] с., включ. обкл. : іл. – На авантит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – ISBN 966-8017-83-8


  У пр. № 1725978 напис: Шановному п. Дмитрові Міщенку з любов"ю. Петро Сорока. Знаю, Ви чуєте янгольські голоси! 4.07.2004 р.
364679
  Марусик В. Голос його душі // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 27 серпня - 2 вересня (№ 35). – С. 11


  Пам"яті протоієрея, диктора Українського радіо Петра Бойка.
364680
  Бадави Голос камня : книга стихов / Бадави. – Москва : Советская Россия, 1970. – 127 с.
364681
  Криванчиков Н.Г. Голос корабельного гудка. Стихи / Н.Г. Криванчиков. – Симферополь, 1973. – 111с.
364682
  Плотниек Я.А. Голос корабля : стихи / Я.А. Плотниек , пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1974. – 126 с.
364683
  Хакимов Р.Г. Голос космоса и колосьев / Р.Г. Хакимов. – Уфа, 1969. – 104с.
364684
  Поклад Н.І. Голос криці : вибрані поезії / Наталка Поклад ; [передм.: В. Герасимчука]. – Київ : Віпол, 2011. – 195, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-646-107-3


  Науковій бібліотеці університету - із завмиранням серця: колись я теж тут черпала цілющу воду знань. Хай щастить! Н. Поклад. 23. Х.13
364685
  Кльосова О. Голос крізь віки / О. Кльосова, О. Скільська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 25 липня (№ 127). – С. 6-7


  "Літньошколярі "Дня" відвідали Батурин - землю, яка приховує ще багато таємниць".
364686
  Генсірук С. Голос Крушельницької, як ліра поета // Універсум : Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2007. – № 1/2. – С. 33-36.
364687
  Горбачук В. Голос кубанського українця: із листування В.М. Орла (до 25-річчя з дня його смерті) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 204-242. – ISSN 1728-9572
364688
  Рубашкин А.И. Голос Ленинграда. / А.И. Рубашкин. – Л, 1975. – 183с.
364689
  Рубашкин А.И. Голос Ленинграда. / А.И. Рубашкин. – Л, 1980. – 215с.
364690
  Шикина Л.В. Голос лета / Л.В. Шикина. – М., 1986. – 173с.
364691
  Мулдагалиев Д. Голос любви : стихи и поэмы / Джубан Мулдагалиев ;. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 239 с.
364692
  Маркарян М. Голос матери : сборник стихов / М. Маркарян. – Москва : Советский писатель, 1952. – 120 с.
364693
  Мелконян О. Голос матери : повести и рассказы / Оганес Мелконян ; пер. с арм. – Ереван : Советакан грох, 1985. – 325 с.
364694
  Яровой В.І. Голос миру в "спільному домі": Західноєвропейська громадськість у русі за мир / В.І. Яровой. – К., 1990. – 48с.
364695
  Саянов В.М. Голос молодости / В.М. Саянов. – М., 1957. – 111с.
364696
   Голос молодых. – Орджоникидзе, 1954. – 104с.
364697
   Голос моря : научно-фантастические повести. – Москва : Трудрезервиздат, 1952. – 152 с.
364698
  Фомин В.Н. Голос моря / В.Н. Фомин. – Ашхабад, 1973. – 31с.
364699
  Тендюк Л.М. Голос моря і степу : поезії / Л.М. Тендюк. – Київ, 1981. – 168 с.
364700
   Голос мужества : военная лирика : [сборник / вступление А. Суркова ; сост. и. Лепин ; худож. М. Тарасова]. – Пермь : Кн. изд-во, 1970. – 295 с. : ил. – Миниатюрное издание в футляре
364701
   Голос муравьиного царя. – Владикавказ, 1991. – 270с.
364702
  Даль М.Т. Голос над миром / М.Т. Даль. – Москва : Искусство, 1966. – 379 с.
364703
  Біль-Білоцерковський Голос надр / Біль-Білоцерковський. – Х., 1930. – 68с.
364704
  Васильев И. Голос народа / И. Васильев. – Москва, 1951. – 32с.
364705
  Бейшналиев Ш. Голос наследников / Ш. Бейшналиев. – Москва, 1973. – 247 с.
364706
  Бейшеналиев Ш. Голос наследников : роман / Ш. Бейшеналиев; авториз. пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1973. – 248 с.
364707
  Бендрупе М. Голос немолкнущий : книга стихов / М. Бендрупе; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1972. – 136 с.
364708
   Голос ніжності і правди. Спогади про В. Сосюру. – Київ : Дніпро, 1968. – 419 с.
364709
  Николаев К.Б. Голос новой Чукотки / К.Б. Николаев. – Магадан, 1980. – 222 с.
364710
  Бортняк А.А. Голос обов"язку : поезії / А.А. Бортняк. – Київ : Молодь, 1978. – 127 с.
364711
  Антеос П. Голос оливы : стихи и поэмы / П. Антеос ; пер. с греч. Ю. Левитанского и Д. Самойлова. – Москва : Советский писатель, 1966. – 120 с. : ил.


  Содерж.: Цыклы: Сопротивление теплу. - Голоса тишины. -Страна восходящего человека. - Северная Одиссея. Поэма.
364712
   Голос Ольга Іванівна // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 253-254
364713
  Мацько О. Голос оратора // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (747), червень. – С. 33-36. – ISSN 0130-5263
364714
  Погрібний А. Голос освітянської честі // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 22-29 березня (№ 18). – С. 4


  До ювілею газети "Освіта".
364715
  Воловець Л. Голос отчого краю : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 133-137. – ISSN 0868-4790
364716
  Мороз-Стрілець Голос пам"яті : Спаогади / Мороз-Стрілець. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 196с.
364717
  Дейч А.И. Голос памяти : театр и впечатления / А.И. Дейч. – Москва, 1966. – 375 с.
364718
  Орлов С.С. Голос первой любви / С.С. Орлов. – Л., 1958. – 66с.
364719
  Горська С. Голос перспективних // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 28 березня - 4 квітня (№ 16)


  Відбувся 1 Міжнародний форум лідерів студентських і молодіжних організацій "Досвід студентського самоврядування". З 30 березня до 1 квітня 2012 року активну молодь з різних міст України, Росії, Казахстану, Польщі, Молдови приймав у своїх стінах ...
364720
  Еренбург І. Голос письменника / І. Еренбург. – К, 1951. – 78с.
364721
  Бочко М.Г. Голос пісні народної. / М.Г. Бочко. – К., 1983. – 48с.
364722
  Дроздовський Д. Голос правди: Перекладачка Віра Річ святкує 70-річчний ювілей у Києві : Інтерв"ю // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.207-211. – ISSN 0320 - 8370
364723
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (125), березень. – 2004. – 8 с.
364724
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (126), березень. – 2004. – 8 с.
364725
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (132), червень. – 2004. – 8 с.
364726
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (134), липень. – 2004. – 8 с.
364727
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (135), серпень. – 2004. – 8 с.
364728
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (138), вересень. – 2004. – 8 с.
364729
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (139), жовтень. – 2004. – 8 с.
364730
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (140), жовтень. – 2004. – 8 с.
364731
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (142), листопад. – 2004. – 8 с.
364732
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (143), грудень. – 2004. – 8 с.
364733
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (144), грудень. – 2004. – 8 с.
364734
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (145), січень. – 2005. – 8 с.
364735
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (146), січень. – 2005. – 8 с.
364736
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (147), лютий. – 2005. – 8 с.
364737
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (148), лютий. – 2005. – 8 с.
364738
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (149), березень. – 2005. – 8 с.
364739
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (150), березень. – 2005. – 8 с.
364740
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (151), квітень. – 2005. – 8 с.
364741
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (152), квітень. – 2005. – 8 с.
364742
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (153), травень. – 2005. – 8 с.
364743
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (154), травень. – 2005. – 8 с.
364744
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (155), червень. – 2005. – 8 с.
364745
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (156), червень. – 2005. – 8 с.
364746
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (157), липень. – 2005. – 8 с.
364747
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (158), липень. – 2005. – 8 с.
364748
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (159), серпень. – 2005. – 8 с.
364749
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (160), серпень. – 2005. – 8 с.
364750
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (161), вересень. – 2005. – 8 с.
364751
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (162), вересень. – 2005. – 8 с.
364752
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (163), жовтень. – 2005. – 8 с.
364753
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (164), жовтень. – 2005. – 8 с.
364754
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (165), листопад. – 2005. – 8 с.
364755
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (166), листопад. – 2005. – 8 с.
364756
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (167), грудень. – 2005. – 8 с.
364757
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (168), грудень. – 2005. – 8 с.
364758
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (169), січень. – 2006. – 8 с.
364759
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (170), січень. – 2006. – 8 с.
364760
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (171), лютий. – 2006. – 8 с.
364761
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (172), лютий. – 2006. – 8 с.
364762
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (173), березень. – 2006. – 8 с.
364763
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (174), березень. – 2006. – 8 с.
364764
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (175), квітень. – 2006. – 8 с.
364765
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (176), квітень. – 2006. – 8 с.
364766
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (177), травень. – 2006. – 8 с.
364767
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (178), травень. – 2006. – 8 с.
364768
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (179), червень. – 2006. – 8 с.
364769
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (180), червень. – 2006. – 8 с.
364770
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (181), червень. – 2006. – 8 с.
364771
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (182), липень. – 2006. – 8 с.
364772
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (183), серпень. – 2006. – 8 с.
364773
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (184), серпень. – 2006. – 8 с.
364774
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (185), вересень. – 2006. – 8 с.
364775
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (186), вересень. – 2006. – 8 с.
364776
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (187), жовтень. – 2006. – 8 с.
364777
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (188), жовтень. – 2006. – 8 с.
364778
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (189), листопад. – 2006. – 8 с.
364779
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (190), листопад. – 2006. – 8 с.
364780
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (191), грудень. – 2006. – 8 с.
364781
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (192), грудень. – 2006. – 8 с.
364782
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (193), січень. – 2007. – 8 с.
364783
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (194), січень. – 2007. – 8 с.
364784
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (195), лютий. – 2007. – 8 с.
364785
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (196), лютий. – 2007. – 8 с.
364786
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (197), березень. – 2007. – 8 с.
364787
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (198), березень. – 2007. – 8 с.
364788
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (199), квітень. – 2007. – 8 с.
364789
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (200), квітень. – 2007. – 8 с.
364790
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (201), травень. – 2007. – 8 с.
364791
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (202), травень. – 2007. – 8 с.
364792
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (203), червень. – 2007. – 8 с.
364793
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (204), червень. – 2007. – 8 с.
364794
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (205), липень. – 2007. – 8 с.
364795
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (206), липень. – 2007. – 8 с.
364796
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (207), серпень. – 2007. – 8 с.
364797
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (208), серпень. – 2007. – 8 с.
364798
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (209), вересень. – 2007. – 8 с.
364799
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (210), вересень. – 2007. – 8 с.
364800
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (211), жовтень. – 2007. – 8 с.
364801
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (212), жовтень. – 2007. – 8 с.
364802
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (213), листопад. – 2007. – 8 с.
364803
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (214), листопад. – 2007. – 8 с.
364804
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (215), грудень. – 2007. – 8 с.
364805
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (216), грудень. – 2007. – 8 с.
364806
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (217), січень. – 2008. – 8 с.
364807
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (218), січень. – 2008. – 8 с.
364808
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (219), лютий. – 2008. – 8 с.
364809
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (220), лютий. – 2008. – 8 с.
364810
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (221), березень. – 2008. – 8 с.
364811
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (222), березень. – 2008. – 8 с.
364812
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (223), квітень. – 2008. – 8 с.
364813
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (224), квітень. – 2008. – 8 с.
364814
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (225), травень. – 2008. – 8 с.
364815
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (226), травень. – 2008. – 8 с.
364816
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (227), червень. – 2008. – 8 с.
364817
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (228), червень. – 2008. – 8 с.
364818
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (229), липень. – 2008. – 8 с.
364819
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (231), серпень. – 2008. – 8 с.
364820
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (232), серпень. – 2008. – 8 с.
364821
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (233), вересень. – 2008. – 8 с.
364822
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (234), вересень. – 2008. – 8 с.
364823
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (235), жовтень. – 2008. – 8 с.
364824
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (236), жовтень. – 2008. – 8 с.
364825
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (237), листопад. – 2008. – 8 с.
364826
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (238), листопад. – 2008. – 8 с.
364827
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (239), грудень. – 2008. – 8 с.
364828
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (240), грудень. – 2008. – 8 с.
364829
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (241), січень. – 2009. – 8 с.
364830
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (242), січень. – 2009. – 8 с.
364831
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (243), лютий. – 2009. – 8 с.
364832
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (244), лютий. – 2009. – 8 с.
364833
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (245), березень. – 2009. – 8 с.
364834
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (246), березень. – 2009. – 8 с.
364835
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (247), квітень. – 2009. – 8 с.
364836
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (248), квітень. – 2009. – 8 с.
364837
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (249), травень. – 2009. – 8 с.
364838
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (250), травень. – 2009. – 8 с.
364839
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (251), червень. – 2009. – 8 с.
364840
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (252), червень. – 2009. – 8 с.
364841
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (253), липень. – 2009. – 8 с.
364842
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (254), липень. – 2009. – 8 с.
364843
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (255), серпень. – 2009. – 8 с.
364844
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (256), серпень. – 2009. – 8 с.
364845
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (257), вересень. – 2009. – 8 с.
364846
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (258), вересень. – 2009. – 8 с.
364847
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (259), жовтень. – 2009. – 8 с.
364848
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (260), жовтень. – 2009. – 8 с.
364849
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (261), листопад. – 2009. – 8 с.
364850
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (262), листопад. – 2009. – 8 с.
364851
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (263), грудень. – 2009. – 8 с.
364852
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (264), грудень. – 2009. – 8 с.
364853
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (265), січень. – 2010. – 8 с.
364854
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (266), січень. – 2010. – 8 с.
364855
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (267), лютий. – 2010. – 8 с.
364856
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (268), лютий. – 2010. – 8 с.
364857
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (269), березень. – 2010. – 8 с.
364858
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (270), березень. – 2010. – 8 с.
364859
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (271), квітень. – 2010. – 8 с.
364860
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (272), квітень. – 2010. – 8 с.
364861
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (273), травень. – 2010. – 8 с.
364862
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (274), травень. – 2010. – 8 с.
364863
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (275), червень. – 2010. – 8 с.
364864
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (276), червень. – 2010. – 8 с.
364865
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (277), липень. – 2010. – 8 с.
364866
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (278), липень. – 2010. – 8 с.
364867
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (279), серпень. – 2010. – 8 с.
364868
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (280), серпень. – 2010. – 8 с.
364869
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (281), вересень. – 2010. – 8 с.
364870
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (282), вересень. – 2010. – 8 с.
364871
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (283), жовтень. – 2010. – 8 с.
364872
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (284), жовтень. – 2010. – 8 с.
364873
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (285), листопад. – 2010. – 8 с.
364874
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (286), листопад. – 2010. – 8 с.
364875
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (287), грудень. – 2010. – 8 с.
364876
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (288), грудень. – 2010. – 8 с.
364877
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (289), січень. – 2011. – 8 с.
364878
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (290), січень. – 2011. – 8 с.
364879
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (291), лютий. – 2011. – 8 с.
364880
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (292), лютий. – 2011. – 8 с.
364881
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (293), березень. – 2011. – 8 с.
364882
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (294), березень. – 2011. – 8 с.
364883
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (295), квітень. – 2011. – 8 с.
364884
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (296), квітень. – 2011. – 8 с.
364885
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (297), травень. – 2011. – 8 с.
364886
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (298), травень. – 2011. – 8 с.
364887
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (299), червень. – 2011. – 8 с.
364888
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (300), червень. – 2011. – 8 с.
364889
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (301), липень. – 2011. – 8 с.
364890
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (302), липень. – 2011. – 8 с.
364891
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (303), серпень. – 2011. – 8 с.
364892
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (304), серпень. – 2011. – 8 с.
364893
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (305), вересень. – 2011. – 8 с.
364894
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (306), вересень. – 2011. – 8 с.
364895
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (308), жовтень. – 2011. – 8 с.
364896
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (309), листопад. – 2011. – 8 с.
364897
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (310), листопад. – 2011. – 8 с.
364898
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (311), грудень. – 2011. – 8 с.
364899
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (312), грудень. – 2011. – 8 с.
364900
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (313), січень. – 2012. – 8 с.
364901
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (314), січень. – 2012. – 8 с.
364902
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (315), лютий. – 2012. – 8 с.
364903
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (316), лютий. – 2012. – 8 с.
364904
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (317), березень. – 2012. – 8 с.
364905
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (318), березень. – 2012. – 8 с.
364906
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (319), квітень. – 2012. – 8 с.
364907
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (320), квітень. – 2012. – 8 с.
364908
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (321), травень. – 2012. – 8 с.
364909
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (322), травень. – 2012. – 8 с.
364910
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (323), червень. – 2012. – 8 с.
364911
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (324), червень. – 2012. – 8 с.
364912
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (325), липень. – 2012. – 8 с.
364913
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (326), липень. – 2012. – 8 с.
364914
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (327), серпень. – 2012. – 8 с.
364915
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (328), серпень. – 2012. – 8 с.
364916
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (329), вересень. – 2012. – 8 с.
364917
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (330), вересень. – 2012. – 8 с.
364918
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (331), жовтень. – 2012. – 8 с.
364919
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (332), жовтень. – 2012. – 8 с.
364920
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (334), листопад. – 2012. – 8 с.
364921
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (335), грудень. – 2012. – 8 с.
364922
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (336), грудень. – 2012. – 8 с.
364923
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 01 (337), січень. – 2013. – 8 с.
364924
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 02 (338), січень. – 2013. – 8 с.
364925
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 03 (339), лютий. – 2013. – 8 с.
364926
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 04 (340), лютий. – 2013. – 8 с.
364927
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 05 (341), березень. – 2013. – 8 с.
364928
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 06 (342), березень. – 2013. – 8 с.
364929
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 07 (343), квітень. – 2013. – 8 с.
364930
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 08 (344), квітень. – 2013. – 8 с.
364931
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 09 (345), травень. – 2013. – 8 с.
364932
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 10 (346), травень. – 2013. – 8 с.
364933
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 11 (347), червень. – 2013. – 8 с.
364934
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 12 (348), червень. – 2013. – 8 с.
364935
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 13 (349), липень. – 2013. – 8 с.
364936
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 14 (350), липень. – 2013. – 8 с.
364937
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 15 (351), серпень. – 2013. – 8 с.
364938
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 16 (352), серпень. – 2013. – 8 с.
364939
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 17 (353), вересень. – 2013. – 8 с.
364940
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 18 (354), вересень. – 2013. – 8 с.
364941
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 19 (355), жовтень. – 2013. – 8 с.
364942
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 20 (356), жовтень. – 2013. – 8 с.
364943
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 21 (357), листопад. – 2013. – 8 с.
364944
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 22 (358), листопад. – 2013. – 8 с.
364945
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 23 (359), грудень. – 2013. – 8 с.
364946
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ
№ 24 (360), грудень. – 2013. – 8 с.
364947
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 01 (361), січень. – 2014. – 8 с.
364948
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 02 (362), січень. – 2014. – 8 с.
364949
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 03 (363), лютий. – 2014. – 8 с.
364950
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 04 (364), лютий. – 2014. – 8 с.
364951
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 06 (366), березень. – 2014. – 8 с.
364952
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 07 (367), квітень. – 2014. – 8 с.
364953
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 08 (368), квітень. – 2014. – 8 с.
364954
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 09 (369), травень. – 2014. – 8 с.
364955
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 10 (370), травень. – 2014. – 8 с.
364956
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 11 (371), червень. – 2014. – 8 с.
364957
   Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 1998-
№ 12 (372), червень. – 2014. – 8 с.
364958
  Мартынов Л.Н. Голос природы / Л.Н. Мартынов. – М, 1966. – 166с.
364959
  Качурівський Р.М. Голос провесни / Р.М. Качурівський. – Львів, 1984. – 83с.
364960
   Голос прошлого. – М., 1991. – 135с.
364961
  Байрамов Н. Голос пустыни : стихотворения, поэмы : пер. с туркм. / Нуры Байрамов. – Москва : Художественная литература, 1982. – 191 с. : ил.
364962
  Голяков С.М. Голос Рамзая. / С.М. Голяков. – М., 1976. – 359с.
364963
  Захарина В.Ф. Голос революционной России / В.Ф. Захарина. – Москва, 1971. – 238с.
364964
   Голос революції - живий!. – Львів, 1987. – 280с.
364965
  Сушинський Б.І. Голос ріки безіменної / Б.І. Сушинський. – Одеса : Маяк, 1985. – 198 с.
364966
  Митаров М. Голос Рубаса : стихи и поэмы / Митаровпер. Муталиб ; с табасаран. – Москва : Советская Россия, 1972. – 126 с.
364967
  Алатырцев В.И. Голос сердца : стихи / В.И. Алатырцев. – Алатырь : Чувашгосиздат, 1946. – 73 с.
364968
  Виленчик Ю. Голос сердца / Ю. Виленчик. – Сталинир, 1955. – 64с.
364969
  Макарочкина Н.А. Голос сердца / Н.А. Макарочкина. – Нальчик, 1956. – 80с.
364970
  Шукухи А. Голос сердца : стихи / А. Шукухи; пер. с тадж. – Сталинабад : Таджикгосиздат, 1957. – 75 с.
364971
  Любаев П.К. Голос сердца / П.К. Любаев; пер. с мордов.-эрзя В.Юшкин. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1961. – 8 с.
364972
  Меркурьев В.М. Голос сердца / В.М. Меркурьев. – К., 1976. – 63с.
364973
  Девитт В В. Голос сердца / В В. Девитт, . – Баку, 1987. – 157 с.
364974
  Манжора Б.Г. Голос сердца / Б.Г. Манжора. – Саратов, 1989. – 133 с.
364975
  Стил Д. Голос сердца / Д. Стил. – Москва, 1995. – 384с.
364976
  Омельченко В.І. Голос серця / В.І. Омельченко. – Київ, 1952. – 107 с.
364977
  Чертова Н.В. Голос сквозь метель / Н.В. Чертова. – Москва, 1974. – 238с.
364978
  Укачин Б.У. Голос снега : стихи / Борис Укачин; авториз. пер. с алт. – Москва : Советский писатель, 1978. – 150 с.
364979
  Маликов К. Голос со скалы : поэма / Кубанычбек Маликов ;. – Фрунзе : Кыргызстан, 1967. – 84 с.
364980
  Маликов К. Голос со скалы / К. Маликов. – Москва, 1973. – 71 с.
364981
  Мешко К. Голос Собору // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 1, 11


  Роман Олеся Гончара "Собор".
364982
  Даненбург В.И. Голос солдата / В.И. Даненбург. – М, 1980. – 360с.
364983
  Даненбург В.И. Голос солдата / В.И. Даненбург. – М, 1982. – 344с.
364984
  Даненбург В.И. Голос солдата / В.И. Даненбург. – М, 1986. – 267с.
364985
  Тростянский М.И. Голос старого педагога по вопросам обновляемой русской школы / Дир. Пирятин. муж. гимназии М.И. Тростянского. – Киев : Тип. "С.В. Кульженко", 1915. – 56 с.
364986
  Романович-Славатинский А.В. Голос старого профессора по поводу университетских вопросов / А.В. Романович-Славатинский. – Киев : Тип. Императ. Унив. Св. Владимира, Акц. общ. Н.Т. Корчак-Новицкаго, 1901
364987
  Романович-Славатинский А.В. Голос старого профессора по поводу университетских вопросов / А.В. Романович-Славатинский. – Киев : Тип. Императ. Унив. Св. Владимира, Акц. общ. Н.Т. Корчак-Новицкаго
Вып. 2. – 1903. – 42 с.


  На тит стр. Надпис.(обрезана наполовину при переплете) Алексию Алексеевичу Короткевичу от автор.
364988
  Беляев В.П. Голос Тараса / В.П. Беляев. – Львов, 1950. – 75с.
364989
  Киуру И.С. Голос твой / И.С. Киуру. – М., 1990. – 159с.
364990
  Дідишин М. Голос трембіти / Михайло Дідишин. – Київ : Бібліотека українця, 2000. – 64с. – (Бібліотека Українця). – ISBN 966-7419-28-2
364991
  Легкий М. Голос у діалозі генерацій (Михайло Возняк в оцінці Івана Франка) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 202-208. – ISSN 0130-528Х
364992
  Бандера С. Голос украинского национализма / интервью взял Хоппе // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2019. – № 1 (225), 17 января 2019. – С. 60-63


  Выдержки из интервью С. Бандеры в 1954 г. немецкому радиожурналисту Хоппе.
364993
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
14 лютого (№ 30). – 2019. – 16 с.
364994
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
15 лютого (№ 31). – 2019. – 12 с.
364995
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
16 лютого (№ 32). – 2019. – 16 с.
364996
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
19 лютого (№ 33). – 2019. – 16 с.
364997
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
20 лютого (№ 34). – 2019. – 12 с.
364998
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
24 січня (№ 15). – 2019. – 20 с.
364999
   Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 1994-
25 січня (№ 16). – 2019. – 20 с.
365000
  Сидоренко Н.М. Голос української молоді у Великій Британії: періодичні видання 50 - 90-х років XX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 40-46. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Дана публікація є частиною ширшого дослідження про українську періодику у Великій Британії (1919-1997). Автор висловлює вдячність лондонській фундації "Другий етап", правлінню Союзу українців у Великій Британії, викладачеві Школи слов"янських і ...
<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,