Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>
363001
  Левкович Н. "Годованець" в народній демонологічній традиції бойків // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 84-94
363002
  Сулейманов А.А. "Годы странствования Вильгельма Мейстера" Гете и немецкий роман первой трети 19 века : Автореф... канд. филолог.наук: 644 / Сулейманов А.А.; Москов. гос. пед.ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 22л.
363003
  Димовська А. "Голгофа" Леся Гомона в контексті антирелігійного / атеїстичного кітчу української літератури 1920–1930-х років // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2 (14). – С. 139-151. – ISSN 2415-8828
363004
  Швець В.В. "Голландець, гідний пензля Рембрандта, чи філософ цинічної школи"? : урок за повістю Бальзака "Гобсек" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 11-15. – Бібліогр. в кінці ст.
363005
  Караваев В. "Голландская болезнь": юлеск и нищета природно-ресурсного изобилия // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 3. – С. 116-125. – ISSN 0131-2227
363006
  Міщенко В. "Голландська хвороба"на українському грунті (до економічної оцінки мінерально-сировинної бази) : виклики часу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 8-10 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
363007
  Жлуктенко Н.Ю. "Голландський текст" роману Трейсі Шевальє "Дівчина з перлиною": аспекти історизації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 133-138


  Об"єктом аналізу в даній розвідці обрано роман молодої письменниці, дебют якої на межі ХХІ ст. став помітною подією в англомовній культурі. До якого сегменту цієї культури віднести доробок Т. Шевальє, визначити важко: у відгуках на її твори вона ...
363008
  Панченко В. "Голлівуд" на березі Чорного моря. Одеські сторінки біографії письменника Юрія Яновського // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 37 (617), 13 - 19.09.2019. – С. 50-53. – ISSN 1996-1561
363009
  Кулик Н. "Головбог" педагогічного олімпу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 23 серпня (№ 32/33). – С. 1, 14-15. – ISSN 2219-5793
363010
  Мельник М. "Головна ідея - забезпечення належного рівня фізичного виховання у вишах" / спілкувався М. Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14 грудня (№ 50). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Про перипетії довкола питання викладання фізичного виховання у вищих навчальних закладах, моделі такої роботи, а також про важливість студентського спорту розповідає голова Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України М. Мельник.
363011
  Скіпальський О. "Головна проблема СБУ - "дах", який протікає" / спілкувався Богдан Буткевич // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 37 (357), 12-18 вересня. – С. 22-24. – ISSN 1996-1561
363012
  Матяш І. "Головна справа життя" // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 419-444. – ISBN 966-7522-07-5


  З листування українських дипломатів Євгена Деслава і Михайла Єреміїва.
363013
  Коцан І. "Головне - академічна мобільність" // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (54). – С. 3-7. – ISSN 1819-7329


  Про пріоритетні завдання Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки (м. Луцьк), конкретні напрями спільної роботи в рамках академічного консорціуму, проблем якісної освіти.
363014
  Глазко В.І. "Головне - відрізняти істотне від неістотного. Продовження. Початок №6, 2006 // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 27-30 : фото
363015
  Малаков Д. "Головне було вижити" / Д. Малаков, С. Дунь; інтерв"ю підготувала Наталія Дробкова // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (106). – С. 152-157. – ISSN 2222-5250


  Спогади Дмитра Малакова про нацистську окупацію Києва.
363016
  Ляхевич В. "Головне в моїх творах - мисленнєве спрямування" / Спілкувався Станіслав Стасенко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 33). – С. 10
363017
  Фінкельштейн Б. "Головне для керівника - приносити реальну користь" / спілкувався Стніслав Бондаренко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 13 лютого (№ 7). – С. 10, 11


  Розмова з головою Кримської республіканської письменницької організації про сучасне організації та про долю і творчість її голови
363018
  Шаповал Ю. "Головне, щоб ми, українці, самостійно подолали ту межу, яка відділить нас від неправедного й темного минулого" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 30 липня (№ 132). – С. 5


  Розмова з українським істориком, доктором історичних наук, завідувачем відділу етнополітології Інституту політичних і етнополітичних досліджень Національної акалемії наук України Юрієм Шаповалом.
363019
  Мірер О.І. "Головний полудень" / О.І. Мірер. – Київ, 1977. – 184с.
363020
  Триліс В. "Головним у моєму житті була пісня, я вже це можу стверджувати..." // Янголи Небесної Чоти / Г.І. Дацюк. – Чернівці : Букрек, 2016. – С. 256-264. – ISBN 978-966-399-815-2


  Розповідає Василь Триліс, Художній керівник чоловічого хору "Чумаки" та жіночого фольклорного гурту "Рідна пісня".
363021
  Федорів У. "Головні герої" соцреалістичних текстів: герой-партієць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 28-31. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
363022
  Млиновецький Р. "Голод в Україні" (1921-22 рр.) // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Торонто, 1983. – Рік 19, ч. 1 (68), січень-квітень. – С. 67-72
363023
   [Головатий Сергій Петрович] // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: C. Шевчук, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 8-10. – ISSN 2310-6158
363024
   [Головацький Андрій Степанович] // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 21, № 1 (81). – C. 257-260. – ISSN 1684-7903


  "...21 листопада 2016 року виповнилося 80 років від дня народження та 56 років ьрудової, лікарської, наукової, педагогічної та громадської діяльності завідувачу кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету Ужгородського національного ...
363025
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 1: Геология = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 90. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
363026
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2: Ботаника. / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Биологически факултет. – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  Т. 89. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
363027
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 3 = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Факултет по математика и информатика. – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски"
  Т. 88. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
363028
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 1:Математика и механика Книга 2: Приложна математика и информатика = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Факултет по математика и информатика. – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски"
  Т. 91. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
363029
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 1:Математика Книга 2:Механика = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Факултет по математика и информатика. – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски"
  Т. 87. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
363030
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Специалност археология = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Исторически факултет. – София : Университетско издателство"Св.Климент Охридски"
  Т.1. – 1999
363031
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 1:Езикознание = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 88. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
363032
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2: Литературознание = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 87. – 1999
363033
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Официален дял. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 0205-3527
Том 2. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
363034
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Богословски факултет. – София : Университетско издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 1310-0319
Т. 3. – 1999. – (Нова серия)
363035
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Исторически факултет. – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0204-4005
Т. 84/85. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
363036
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Център по културознание. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 0861-8542
Т. 87. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
363037
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Химически факултет. – София : Университетско издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 1310-0319
Т. 89. – 1999


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
363038
   Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Книга 2 - География = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kl. Ohridski / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Геолого-географски факултет. – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски"
  Т. 90. – 2000. – На обкл.: 2000
363039
   Годишник на Софийския Университет "Св. Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St. Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Стопански факултет. – София : Университетско изд-во Св. Климент Охридски. – ISSN 1311-8420
T. 2. – 2003
363040
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2:Ботаника. = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София
  Т. 88. – 1995


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
363041
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: География = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 88. – 1997
363042
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 4 = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София : Университетско издателство "Св.Кл.Охридски"
  Т. 88. – 1997. – На обкл.: 1998 р.
363043
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1:Зоология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София
  т. 92. – 2000
363044
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Богословски факултет. – София : Университетско издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 1310-0319
Т. 4. – 2000. – (Нова серия)
363045
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Исторически факултет. – София : Университеско издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0204-4005
Т. 89/90. – 2000
363046
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1: Геология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 95. – 2002
363047
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 3 - Биохимия, биофизика, молекулярна биология и генетика, микробиология и физиология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  т. 92/94. – 2002
363048
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 4 / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София : Университетско изд-во "Св. Климент Охридски"
  Т.94. – 2002
363049
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: География = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kl.Ohridski / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т.94. – 2002
363050
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: География = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kl.Ohridski / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т.93. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
363051
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 1 - Зоология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Биологически факултет. – София
  Т.93/94. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
363052
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: География = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kl.Ohridski / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т.92. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
363053
   Годишник на Софийския университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: География = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kl.Ohridski / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Геолого- географски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т.95. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
363054
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Юридически факултет. – София : Университетско Издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 00811866
Т. 85. – 1992


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
363055
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Философия / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университетско Издателство"Св.Климент Охридски"
  Т. 86. – 1993


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
363056
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга 2:Механика / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по математика и информатика. – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски"
  Т. 88. – 1994


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
363057
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по педагогика. – София, 1996. – ISSN 08618291


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
363058
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга Психология / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София
  Т. 84. – 1996


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
363059
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Проблемна научно-изследователска лаборатория за политическо поведение / Софийски уиверситет, Философски факултет. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 86. – 1996


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
363060
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: Литературознание / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 86. – 1996
363061
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга 1:Езикознание = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски"
  т. 87. – 1996. – На обкл.: 1999 р.
363062
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св. Климент Охридски". Физически факултет. – София. – ISSN 0584-0279
Т. 89. – 1997


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
363063
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга 1:Математика и механика Книга 2: Приложна математика и информатика = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по математика и информатика. – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски"
  Т. 89. – 1998
363064
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски", 1998. – ISSN 0861-8216


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
363065
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Социология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университетско Издателство"Св.Климент Охридски"
  Т. 87. – 2000. – На обкл.: 1999 р.
363066
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга 2: Литературознание = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 88. – 2000


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
363067
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга 1:Математика и механика Книга 2: Приложна математика и информатика = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по математика и информатика. – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски"
  Т. 92. – 2000
363068
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга 2 = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Химически факултет. – София : Университетско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т. 88. – 2000
363069
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Официален дял. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 0205-3527
Том 3. – 2000
363070
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по журналистика и масова комуникация. – София : Университетско изд-во Св.Климент Охридски. – ISSN 1311-4883
Т. 7. – 2000
363071
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски".Факултет по класически и нови филологии. – София. – ISSN 0204-9600
Т. 86, кн. 1/2. – 2000
363072
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по педагогика. – София. – ISSN 0861-8291
T. 89. – 2000
363073
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Социология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университетско Издателство"Св.Климент Охридски"
  Т.92. – 2001. – На обкл.: 2001 р.
363074
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга Психология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София
  Т.90. – 2001
363075
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга Психология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т.91. – 2002
363076
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга Психология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т.89. – 2003
363077
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски". Книга Психология = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Философски факултет. – София : Университеско издателство "Св.Климент Охридски"
  Т.94/95. – 2003
363078
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l"Universite de Sofia "St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по журналистика и масова комуникация. – София : Университетско изд-во Св.Климент Охридски. – ISSN 1311-4883
Т. 9 (за 2002). – 2003
363079
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" : Книга 2 / Софийски университет "Св.Климент Охридски".Факултет по класически и нови филологии. – София : Университеско Издателство "Св. Климент Охридски". – ISSN 0204-9600
Том 79. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
363080
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски". – ISSN 1310-8220
Т.92. – 2003
363081
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по педагогика. – София. – ISSN 0861-8291
T.93. – 2003


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
363082
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски", 1995-. – ISSN 0861-8216
T.93/94. – 2003
363083
   Годишник на Софийския Университет "Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Факултет по начална и предучилищна педагогика. – София : Университеско Издателство "Св.Климент Охридски", 1995-. – ISSN 0861-8216
T.95. – 2003
363084
   Годишник на Софийския Университет"Св.Климент Охридски" = Annuaire de l""Universite de Sofia ""St.Kliment Ohridski"" / Софийски университет "Св.Климент Охридски". Физически факултет. – София. – ISSN 0584-0279
Т. 96. – 2004


  1967. Т. 24. М. Гуцуляк. Укра нець - співтворець кордонів Канади й Аляски
363085
  Семенюк І. Годі ! / І. Семенюк. – Київ : Політична література, 1950. – 45 с.
363086
  Друженко Т. Годі гратися в Че Гевару! // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 жовтня (№ 37). – С. 11


  "9 жовтня 1967 р. розстріляли легендарного латиноамериканського бунтаря. Образ кумира повсюдно зустрічається на футболках, значках і парканах, але, смію припустити, мало хто прочитає напам"ять вірші команданте або згадає основні ідеї його творів."
363087
  Дехтяренко В. Годі громаді чекати на "доброго дядечка" або Як вижити в умовах липня 2021 року, коли Закон № 711-IX вступає в силу // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 16-19
363088
  Богза Д. Годі сопротивления / Д. Богза. – Бухарест, 1957. – 355с.
363089
  Мадер Ю. Годі таємниць! / Ю. Мадер. – Київ, 1970. – 167 с.
363090
  Лі Чан Сун Годі так жити / Лі Чан Сун, Цой Ген. – К., 1959. – 124с.
363091
  Пчілка Олена Годі, діточки, вам спать / Пчілка Олена. – Київ : Веселка, 1991. – 333 с. – ISBN 5-301-00921-4
363092
  Томме М.Ф. Годівля сільськогосподарських тварин. / М.Ф. Томме. – Х., 1935. – 282с.
363093
  Бутило Р.І. Годівля як ключовий організаційно-економічний елемент в технології виробництва молока // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 141-145. – ISSN 2309-1533
363094
  Титли А. Годо приходит : трагикомедия в двух действиях // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 126-167. – ISSN 1130-6545
363095
  Білкун М.В. Годованці Сонця : повість / М.В. Білкун. – Київ : Веселка, 1968. – 215 с.
363096
  Мушенко В.Г. Годовая динамика зообентоса пойменного озера Доно-Аксайского займища : Автореф... Канд.биол.наук: / Мушенко В.Г.;, 1950. – 14 с.
363097
  Слуцкий Б.А. Годовая стрелка / Б.А. Слуцкий. – М., 1971. – 167с.
363098
  Обуховский В.М. Годовое планирование производства в сельско-хозяйственных предприятиях и межхозяйственных объединениях / В.М. Обуховский. – М., 1979. – с.
363099
   Годовой доклад за 2010 год / UNFPA. – Нью-Йорк : Фонд ООН в области народонаселения, 2011. – 36 с. : ил. – ISBN 978-0-89714-967-7
363100
  Бутрос-Гали Бутрос Годовой доклад о работе Организации посвященный 50-й годовщине. 1996 : Доклад о работе Организации за период с пятидесятой по пятьдесят первую сессию Генеральной Ассамблеи / Бутрос-Гали Бутрос. – Нью-Йорк : ООН, 1996. – 494с.
363101
  Россомахин М.В. Годовой и максимальный сток водотоков севеной части Центральной Азии : Автореф... канд. геогр.наук: 11696 / Россомахин М.В.; ЛГУ. – Л., 1971. – 23л.
363102
  Маазик Э.А. Годовой круг : повести, рассказы / Эйнар Маазик ; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1983. – 431 с.
363103
   Годовой обзор минеральных ресурсов СССР за 1925/26 г.. – Ленинград : Издание Геологического комитета
т.1. – 1927. – 804 с.
363104
   Годовой обзор минеральных ресурсов СССР за 1926/27 г.. – Ленинград : Издание Геологического комитета
т,2. – 1928. – 1098 с.
363105
   Годовой отчет 2007 : глобальная экономика - на общее благо / Международный Валютный Фонд; МВФ, Департамент внешних связей. – Washington : International Monetary Fund, 2007. – 72 с. : ил. + 1 СD-ROM. – ISBN 978-3-58906-682-3
363106
   Годовой отчет 2010 : содействие сбалансированному мировому подъёму / Международный Валютный Фонд. – Washington : IMF, 2010. – 80 с. : ил., табл.
363107
   Годовой отчет 2011 : обеспечение справедливого и сбалансированного роста / Международный Валютный Фонд. – Washington : МВФ, 2011. – 82 с. : ил., табл.
363108
   Годовой отчет 2014 : от стабилизации к устойчивому росту / Международный Валютный Фонд. – Washington : МВФ, 2014. – 92 с. : ил., таб. – ISBN 978-1-61635-766-5
363109
   Годовой отчет библиотеки Петрозаводского университета за 1963 г.. – Петрозаводск, 1964. – 49с.
363110
   Годовой отчет Всемирного банка - 1996. – Вашингтон : Всемирный банк, 1996. – 220с. – ISBN 0-8213-3261-9
363111
   Годовой отчет за 1923 год.. – М, 1924. – 160с.
363112
   Годовой отчет за 1924-1925 год.. – Л, 1926. – 45с.
363113
   Годовой отчет за 1924 год к ІІІ съезду Советов СССР. – Москва : Мосполиграф 10-я тип. "Заря Коммунизма", 1925. – 116 с.
363114
   Годовой отчет Комиссариата по атомной энергии Франции за 1968 г., 1968. – 40с.
363115
   Годовой отчет Комиссариата по атомной энергии Франции за 1969 г.. – Москва, 1971. – 52с.
363116
   Годовой отчет Комиссариата по атомной энергии Франции за 1970 г.. – Москва, 1973. – 48с.
363117
   Годовой отчет Комиссариата по атомной энергии Франции за1967 г.. – Москва, 1969. – 44с.
363118
  Фрумин И.М. Годовой отчет массовой библиотеки. / И.М. Фрумин. – М., 1956. – 33с.
363119
   Годовой отчет МВФ 2016 : совместный поиск решений / [Международный Валютный Фонд]. – Washington : МВФ, 2016. – II, 125, [2] p. : ил., таб. – ISBN 978-1-49835-084-6
363120
   Годовой отчет о работе Окрисполкома за 1924-25 год.. – Челябинск, 1926. – 175с.
363121
   Годовой отчет Общества вспомоществования студентам Университета Св. Владимира : с 1-го ноября 1895 по 1-е ноября 1896 г. – Киев : Тип. С.В. Кузьменко
(год пятнадцатый). – 1896. – 28 с.
363122
   Годовой отчет Общества вспомоществования студентам Университета Св. Владимира : за 1907 год. – Киев : Лито-типогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, Киевское отд.
год двадцать шестой. – 1908. – 52 с.
363123
   Годовой отчет общества вспомоществования студентам Университета Св. Владимира за 1899 год. – Киев : Типография С.В. Кульженко, 1900. – 41, [1] с.
363124
   Годовой отчет обьединения "Атомик энерджи оф Канада" за 1967-1968 год., 1969. – 36с.
363125
  Гетьман В.Г. Годовой отчет сельскохозяйственного предприятия. / В.Г. Гетьман. – М., 1984. – 175с.
363126
  Фрумин И.М. Годовой отчет технической библиотеки. / И.М. Фрумин. – М., 1940. – 24с.
363127
   Годовой отчет Училища св. Анны по случаю торжественного акта. – Санкт-Петербург, 1878. – [121] с., 1 табл.
363128
   Годовой сток и его внутригодовое распределение (на территории горных стран Кордильер и Аппалачей) : Автореф... канд. геогр.наук: / Бусаров В. Н,; Бусаров В. Н,; МГУ. – М., 1974. – 20л.
363129
  Естафьев Г.А. Годовой сток рек Северо-Востока Европейской части СССР / Г.А. Естафьев. – Ленинград : Наука, 1975. – 100 с.
363130
  Броунов П.И. Годовой ход отклонения температуры от нормальной в европейских циклонах : (с рис.) / [соч.] П.И. Броунова. – Санкт-Петербург : [Тип. Имп. Акад. наук], 1884. – [2], 27 с., 1 л. черт. – Приложение к 49 т. Записки Имп. Академии наук, № 3
363131
  Хрущева Н. Годовщина XX съезда КПСС в США. // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2006. – Т. 4, № 2. – С. 94-97. – ISSN 1728-2756
363132
  Кобзев Н.В. Годовщина весны / Н.В. Кобзев. – Донецк, 1969. – 31с.
363133
  Данилевская Е.В. Годовщина разгрома немцев под Москвой / Е.В. Данилевская, С.В. Панова. – М, 1942. – 19с.
363134
   Годовщина Социальной Революции в Саратове.. – Саратов, 1918. – 105с.
363135
  Заславский Р.З. Годовщины / Р.З. Заславский. – К., 1984. – 189с.
363136
  Липкес И. Годовые бюджеты киевских рабочих. 1925-1926. / И. Липкес. – К., 1926. – 111с.
363137
  Песков Б. Годовые кольца / Б. Песков. – Воронеж, 1955. – 276с.
363138
  Солнцев Р.Х. Годовые кольца / Р.Х. Солнцев. – Красноярск, 1965. – 76с.
363139
  Лайне Н.Г. Годовые кольца : стихи и поэма / Н.Г. Лайне; перевод. – Петрозаводск : Карел. кн.изд-во, 1968. – 240 с.
363140
  Серебряков Г.В. Годовые кольца / Г.В. Серебряков. – М, 1971. – 126 с.
363141
  Умывакина Г.М. Годовые кольца / Г.М. Умывакина. – Воронеж, 1976. – 32с.
363142
  Смольников А.С. Годовые кольца / А.С. Смольников. – Москва : Советская Россия, 1977. – 155 с.
363143
  Огнев В.Ф. Годовые кольца / В.Ф. Огнев. – М. : Современник, 1983. – 335 с.
363144
  Волохов Ф.С. Годовые кольца / Ф.С. Волохов. – Воронеж, 1988. – 316с.
363145
  Костин В.М. Годовые кольца : проза : [повести и рассказы] / Владимир Костин. – Томск : Красное Знамя, 2008. – 440 с. – Кн. посвящается памяти С. Завьялова. – ISBN 978-5-9528-0061-8
363146
  Якушев Н.М. Годовые кольца. / Н.М. Якушев. – Ярославль, 1964. – 112с.
363147
  Кузнецов В.И. Годовые кольца. Стихи / В.И. Кузнецов. – Москва, 1970. – 136с.
363148
   Годовые, 11-летние и апериодические вариации вектора индукции на 8 обсерваториях сети Intermagnet / В.И. Бабак, И.И. Рокитянский, Е.Ю. Соколова, А.В. Терешин // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 1. – С. 97-110 : рис. – Библиогр.: с. 108-110. – ISSN 0203-3100
363149
  Цхакая А.Д. Годограф -Р по наблюдениям Тбилиской сейсмографической станции. / А.Д. Цхакая. – с.
363150
  Тимошин Ю.В. Годографы отраженных волн при дипольном сканировании приемной апертуры // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 16-22. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геология ; № 5)
363151
  Чиладзе О. Годори : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2004. – № 3. – С. 6-96. – ISSN 0012-6756
363152
  Монич Е.А. Годоскопические ФЭУ и их применение в детекторах частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Монич Е.А.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
363153
  Фомичев Н.А. Годы -- не птица / Н.А. Фомичев. – Челябинск, 1967. – 75с.
363154
  Снегин Д.Ф. Годы / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата, 1944. – 40с.
363155
  Луконин М.К. Годы / М.К. Луконин. – М., 1958. – 182с.
363156
  Ахунова Э. Годы : книга стихов / Ахунова Э. ; пер. с узб. Р. Казакова. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1973. – 95 с.
363157
  Кузнецов Е.С. Годы / Е.С. Кузнецов. – Донецк, 1974. – 62с.
363158
  Безымянный Г.Б. Годы : стихи / Г.Б. Безымянный. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1979. – 48 с.
363159
  Грачев Н.Г. Годы / Н.Г. Грачев. – Ярославль, 1980. – 143с.
363160
  Кузнецов Е.С. Годы / Е.С. Кузнецов. – Донецк, 1982. – 64с.
363161
  Ботвинник С.В. Годы : стихи / С.В. Ботвинник. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 208 с.
363162
  Цвелев В.А. Годы : Стихи и поэма / В.А. Цвелев. – Москва : Советский писатель, 1984. – 79с.
363163
  Левитанский Ю.Д. Годы / Ю.Д. Левитанский. – М., 1987. – 348с.
363164
   Годы 2005-й - 2006-й. События, факты, судьбы : NEW! 10лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 6. – С. 42-43 : Фото
363165
  Чжан Мэн-лян Годы бедствий / Чжан Мэн-лян. – М., 1959. – 300с.
363166
  Ананьев А.А. Годы без войны : [роман] / Анатолий Ананьев. – Москва : Художественная литература. – (Роман-газета .. ; № 16 (806))
Кн. 1. – 1976. – 128 с.
363167
  Ананьев А.А. Годы без войны / А.А. Ананьев. – Москва
1. – 1976. – 128с.
363168
  Ананьев А.А. Годы без войны : роман / А.А. Ананьев. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1977. – 320с.
363169
  Ананьев А.А. Годы без войны / А.А. Ананьев. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1979. – 367 с.
363170
  Ананьев А.А. Годы без войны : роман / А.А. Ананьев. – Москва : Советский писатель
Кн. 3. – 1981. – 368 с.
363171
  Ананьев А.А. Годы без войны / А.А. Ананьев. – Москва
1. – 1982. – 492с.
363172
  Ананьев А.А. Годы без войны : роман / Ананьев А.А. – Москва : художественная литература. – (Роман-газета .. ; № 5 (939))
Кн. 3 : [Окончание]. – 1982. – 64 с.
363173
  Ананьев А.А. Годы без войны : роман / Анатолий Ананьев. – Москва : Совецкий писатель
Кн. 3. – 1982. – 368 с.
363174
  Ананьев А.А. Годы без войны : роман / А.А. Ананьев. – Москва : Советский писатель
Кн. 4. – 1985. – 336с.
363175
  Ананьев А.А. Годы без войны : роман в 4-х кн., в 2-х томах / А.А. Ананьев. – Москва : Советский писатель
Т. 1, кн. 1-2. – 1986. – 512с.
363176
  Ананьев А.А. Годы без войны : роман : в 4-х кн. : в 2-х т. / Анатолий Ананьев. – Москва : Советский писатель
Т. 2, кн. 3-4. – 1986. – 558, [2] с.
363177
  Ананьев А.А. Годы без войны : роман : в 4-х кн. : в 2-х т. / Анатолий Ананьев ; [ил. А.К. Яцкевича]. – Москва : Молодая гвардия. – ISBN 5-235-00166-4
Т. 1, кн. 1-2. – 1987. – 699, [2] с.
363178
  Ананьев А.А. Годы без войны : роман : в 4 кн. : в 2 т. / Анатолий Ананьев ; [ил. А.К. Яцкевича]. – Москва : Правда
Т. 2, кн. 3-4. – 1987. – 764, [2] с.
363179
  Ананьев А.А. Годы без войны : роман в 4 кн. : в 3 т. / Анатолий Ананьев ; [худож. К. Авдеев]. – Москва : Молодая гвардия
Т. 1, кн. 1-2. – 1988. – 653, [2] с.
363180
  Ананьев А.А. Годы без войны : роман в 4 кн. ; в 3 т. / Анатолий Ананьев ; [худ. К. Авдеев]. – Москва : Молодая гвардия. – ISBN 5-235-00167-2
Т. 2, кн. 3. – 1988. – 367, [1] c.
363181
  Ананьев А.А. Годы без войны : роман : в 4 кн. ; в 3 т. / Анатолий Ананьев ; [худож. К. Авдеев]. – Москва : Молодая гвардия. – ISBN 5-235-00168-0
Т. 3, кн. 4. – 1988. – 367, [2] с.
363182
  Ананьев А.А. Годы без войны : роман : в 4 кн. : в 2 т. / Анатолий Ананьев. – Москва : Современник. – (Сельская библиотека Нечерноземья)
Т. 1, кн.1-2. – 1989. – 638, [2] с.
363183
  Ананьев А.А. Годы без войны : роман : в 4 кн. : в 2 т. / Анатолий Ананьев. – Москва : Современник. – (Сельская библиотека Нечерноземья)
Т. 2, кн. 3-4. – 1989. – 702, [2] с.
363184
  Помозов Ю.Ф. Годы близкие, годы далекие / Ю.Ф. Помозов. – Л., 1976. – 480с.
363185
  Суслова А.П. Годы близости с Достоевским : Дневник - Повесть - Письма / А.П. Суслова ; Вступ. ст. и примеч. А.С. Долинина. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых, 1928. – 194, [2], [2] л. вклад.л. портр. – (Записки прошлого. Воспоминания и письма / Под ред. С.В. Бахрушина и М.А. Цявловского)
363186
  Безыменский А.И. Годы большевистской юности / А.И. Безыменский. – М, 1970. – 48с.
363187
  Горбатов Б.Л. Годы борьбы / Б.Л. Горбатов. – Москва, 1955. – 520с.
363188
   Годы борьбы и побед. – Рига, 1968. – 124с.
363189
   Годы борьбы и побед.. – Симферополь, 1967. – 558с.
363190
   Годы борьбы и побед.. – Киев, 1983. – 215с.
363191
   Годы борьбы и свершений. – Ленинград, 1988. – 302с.
363192
  Черепахин Г.В. Годы борьбы. / Г.В. Черепахин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1956. – 112с.
363193
   Годы братской дружбы и сотрудничества СССР и ПНР.. – К, 1974. – 168с.
363194
  Примаков Е.М. Годы в большой политике / Евгений Примаков. – Москва : Коллекция "Совершенно секретно", 1999. – 445, [7] с., [40] л. ил. : ил. – ISBN 5-89048-066-9
363195
  Драгунский Д.А. Годы в броне. / Д.А. Драгунский. – 3-е изд., доп. – Москва, 1983. – 383с.
363196
  Менцель Г.В. Годы в Вольфенбюттеле / Г.В. Менцель. – М., 1986. – 343с.
363197
  Гроссман М.С. Годы в огне / М.С. Гроссман. – 2-е изд., испр. и доп. – Челябинск, 1987. – 494с.
363198
  Бочкарев П.П. Годы в огненном небе. / П.П. Бочкарев, Н.И. Парыгин. – М., 1991. – 319,1с.
363199
  Мулдагалиев Д. Годы в песнях : стихи и поэмы / Джубан Мулдагалиев ;. – Алма-Ата : Жазушы, 1967. – 380 с.
363200
  Лященко Н.Г. Годы в шинели / Н.Г. Лященко. – Фрунзе, 1974. – 232с.
363201
  Шухрат Годы в шинелях. / Шухрат. – Ташкент, 1959. – 420с.
363202
  Шухрат Годы в шинелях. / Шухрат. – М, 1960. – 421с.
363203
  Шухрат Годы в шинелях. / Шухрат. – М, 1966. – 420с.
363204
  Бляхин П.А. Годы великих испытаний / П.А. Бляхин. – М, 1966. – 119с.
363205
   Годы великих свершений. – Москва, 1964. – 184 с.
363206
   Годы великой битвы.. – М, 1958. – 803с.
363207
  Афанасьев О.Л. Годы взрастания : повесть / Афанасьев О.Л. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 151 с. – (Компас)
363208
  Еременко А.И. Годы возмездия, 1943-1945 / А.И. Еременко. – 2-е изд. – М., 1985. – 424с.
363209
  Еременко А.И. Годы возмездия, 1943-1945 / А.И. Еременко. – Киев : Политиздат Украины, 1986. – 526с.
363210
  Еременко А.И. Годы возмездия. 1943-1945 / А.И. Еременко. – Москва, 1969. – 598с.
363211
  Байрамов А.А. Годы возмужания : роман / А.А. Байрамов ; пер. с башк. Г.Свиридова. – Москва : Современник, 1979. – 288 с. – (Новинки "Современника")
363212
  Помилуйко В.П. Годы возмужания / В.П. Помилуйко. – Ленинград, 1985. – 190с.
363213
  Байрамов А. Годы возмужания : роман / А.А. Байрамов ; авториз. пер. с башк. Г. Свиридова, О. Саракташ. – Москва : Современник, 1987. – 318, [2] с., [1] л. портр.
363214
  Гроссман В.С. Годы войны / В.С. Гроссман. – Москва : ОГИЗ, 1947. – 504 с.
363215
  Богаткин В. Годы войны : альбом / В. Богаткин; вступ. ст.: С. Смирнов; ред.: Н. Смирнов. – Москва : Искусство, 1971. – 140 с.
363216
  Кукрыниксы Годы войны / Кукрыниксы. – Москва, 1985. – 319с.
363217
  Гроссман В.С. Годы войны / В.С. Гроссман. – Москва, 1989. – 460с.
363218
  Гречко А.А. Годы войны, 1941-1943 / А.А. Гречко. – Москва, 1976. – 574 с.
363219
   Годы героического труда.. – Сталино, 1961. – 148с.
363220
  Шевченко А.И. Годы гнева / А.И. Шевченко. – Куйбышев, 1964. – 355с.
363221
  Арский П.А. Годы грозовые : стихи / Арский П.А. – Москва : Советский писатель, 1958. – 112 с. : ил.
363222
  Арский П.А. Годы грозовые / П.А. Арский. – Москва : Советский писатель, 1962. – 116 с.
363223
  Чехов В.Г. Годы грозовые / В.Г. Чехов. – Волгоград, 1967. – 303с.
363224
   Годы грозовые. – Ярославль : Верхне-Волжское книжное издательство, 1977. – 221 с.
363225
  Чисятков А.М. Годы далекие, годы близки. / А.М. Чисятков. – Чебоксары, 1980. – 159с.
363226
  Михайлов Н.А. Годы далекие, годы близкие / Н.А. Михайлов. – Краснодар, 1968. – 152с.
363227
  Ген Т.Г. Годы далекие, годы близкие. : повести и рассказы / Т.Г. Ген; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1967. – 336 с.
363228
  Глазов Г.С. Годы дальнего следования / Г.С. Глазов. – М, 1973. – 336с.
363229
  Бережков В.М. Годы дипломатической службы / В.М. Бережков. – М, 1972. – 367с.
363230
  Исбах А.А. Годы жизни / А.А. Исбах. – Ленинград, 1948. – 179с.
363231
  Яшин А.Я. Годы жизни / А.Я. Яшин. – Москва, 1961. – 432с.
363232
  Софронов А.В. Годы жизни / А.В. Софронов. – Ростов-на-Дону, 1966. – 351с.
363233
  Миловидов А.С. Годы жизни и годы труда / А.С. Миловидов. – Москва, 1983. – 119 с.
363234
  Ронкин М Годы и версты / М Ронкин. – Фрунзе, 1982. – 112с.
363235
  Горбатов А.В. Годы и войны / А.В. Горбатов. – Москва, 1965. – 382 с.
363236
  Горбатов А.В. Годы и войны / А.В. Горбатов. – 2-е изд. – М., 1989. – 365с.
363237
  Карасаев Н.П. Годы и встречи / Н.П. Карасаев. – 2-е изд. – Л, 1986. – 166с.
363238
  Боголюбов К.В. Годы и встречи. Воспоминания / К.В. Боголюбов. – Свердловск, 1975. – 127с.
363239
  Отаров К.С. Годы и горы / К.С. Отаров. – Москва : Советский писатель, 1966. – 148 с.
363240
  Казаков Н.Ф. Годы и десятилетия / Н.Ф. Казаков. – М, 1982. – 270с.
363241
  Шапошникова Л.В. Годы и дни Мадраса / Л.В. Шапошникова. – М., 1971. – 384с.
363242
  Александрова Т.А. Годы и заботы / Т.А. Александрова. – Москва : Политиздат, 1990. – 204 с. : ил. – (Библиотечка семейного чтения)
363243
  Бабошин Н.П. Годы и камни : повесть [о скульпторе И.Я. Иткинде] и рассказы / Н.П. Бабошин. – Алма-Ата : Жазушы, 1968. – 92 с. : ил.
363244
  Чернов Е.И. Годы и конфликты / Е.И. Чернов. – Саранск, 1981. – 150с.
363245
  Кривич Г.Д. Годы и люди / Г.Д. Кривич. – Ленинград, 1934. – 55с.
363246
  Кальницкий Я.И. Годы и люди / Я.И. Кальницкий. – Х., 1935. – 168с.
363247
  Киш Э. Годы и люди : избранные рассказы и очерки / Эгон Эрвин Киш ; Сост. М. Живов, Пер. с нем. А. Ариан, В. Гурвич, и др. ; Вступ. ст. М. Живова. – Москва : Госиздат Худож. лит-ры, 1936. – 286 с. – Статья: Мастер художественного репортажа / М.С. Живов
363248
  Рябов И.А. Годы и люди / И.А. Рябов. – М., 1949. – 280с.
363249
  Соколов-Скаля Годы и люди / П.П. Соколов-Скаля. – Москва : Искусство, 1959. – 9, [70] с.
363250
  Кутатели А.Н. Годы и люди : рассказы и повести / А.Н. Кутатели. – Тбилиси : Заря Востока, 1962. – 258 с.
363251
  Адаров А.О. Годы и люди / Адаров А.О. – Горно-Алтайск : Горно-Алтайск. кн. изд., 1962. – 100 с.
363252
  Кулаков К. Годы и люди / К. Кулаков. – Минск, 1977. – 158с.
363253
  Меликянц Г.Г. Годы и люди / Г.Г. Меликянц. – М, 1984. – 144с.
363254
  Вольф Ф. Годы и люди / Ф. Вольф. – Москва, 1988. – 374 с.
363255
  Шутов И.Н. Годы и люди. / И.Н. Шутов. – К, 1955. – 335с.
363256
   Годы и люди.. – Чита, 1960. – 415с.
363257
   Годы и люди.. – Саратов, 1983. – 143с.
363258
   Годы и люди.. – Саратов
Вып. 4. – 1989. – 230с.
363259
  Шрайбман И.И. Годы и мгновения : роман, рассказы, миниатюры / Ихиль Шрайбман; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1981. – 464 с.
363260
  Шефнер В.С. Годы и миги / В.С. Шефнер. – М., 1983. – 327с.
363261
  Шефнер В.С. Годы и миги / В.С. Шефнер. – М., 1986. – 304с.
363262
  Долматовский Е.А. Годы и песни / Е.А. Долматовский. – Москва, 1963. – 142с.
363263
   Годы и события.. – Пенза, 1963. – 128с.
363264
  Микоша В.В. Годы и страны / В.В. Микоша. – Москва : Искусство, 1967. – 568 с.
363265
   Годы и фильмы.. – М, 1970. – 120с.
363266
   Годы и фильмы.. – М, 1980. – 368с.
363267
   Годы идут : роман / Касумов, , Имран Ашум оглы, Сеидбейли, , Гасан Мехти оглы; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1973. – 287 с.
363268
  Мурзаев Э.М. Годы исканий в Азии / Э.М. Мурзаев. – Москва : Мысль, 1973. – 398с. – (XX век: Путешествия. Открытия. Исследования)
363269
  Гончаренко Геннадий Годы испытаний / Гончаренко Геннадий. – Москва : Молодая гвардия
книга первая. – 1961. – 392 с.
363270
  Гончаренко Г.И. Годы испытаний / Г.И. Гончаренко. – Петрозаводск
1. – 1964. – 439с.
363271
  Шик Э. Годы испытаний / Э. Шик. – М., 1969. – 600с.
363272
  Кузнецов Н.Ф. Годы испытаний / Н.Ф. Кузнецов. – Л., 1987. – 318с.
363273
  Пухов Н.П. Годы испытаний. / Н.П. Пухов. – М., 1959. – 87с.
363274
  Аристов И.Д. Годы испытаний. Записки офицера : о героизме сов. народа в годы ВОВ / И.Д. Аристов ; ил. Деревянко А.П. – Изд. 2-е. – Днепропетровск : Промінь, 1973. – 463 с.
363275
  Милионис Х. Годы испытаний: Сб. / Х. Милионис. – М., 1986. – 262с.
363276
  Назимзаде Годы их жизней / Назимзаде. – М., 1968. – 358с.
363277
   Годы как реки.. – Минск, 1988. – 189с.
363278
   Годы комсомольские. – Минск, 1988. – 235с.
363279
  Пономарев А.Н. Годы космической эры / А.Н. Пономарев. – М., 1974. – 291с.
363280
  Кортунов А.К. Годы крутого подъема / А.К. Кортунов. – М., 1961. – 52с.
363281
  Юров А.Ф. Годы крутого подъема. / А.Ф. Юров. – Белгород, 1959. – 83с.
363282
   Годы лейтенантские.. – М, 1975. – 79с.
363283
  Сорокин Л.Л. Годы любви / Л.Л. Сорокин. – Свердловск, 1981. – 126с.
363284
  Глогинский Б. Годы любви и смерти / Б. Глогинский. – София, 1975. – 151с.
363285
  Горячева Е.С. Годы моей юности / Е.С. Горячева. – М, 1968. – 102с.
363286
  Горячева Е.С. Годы моей юности / Е.С. Горячева. – М, 1968. – 102с.
363287
  Сагиян А. Годы мои : стихи / Амо Сагиян ; переводы. – Ереван : Айастан, 1971. – 151 с.
363288
  Куприна-Иорданская Годы молодости / Куприна-Иорданская. – М, 1960. – 239 с.
363289
  Ковалев А Ю. Годы молодые / А Ю. Ковалев. – Ташкент, 1966. – 176с.
363290
  Квитко Л.М. Годы молодые : роман в стихах / Л.М. Квитко; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1968. – 192 с.
363291
  Меламуд Х.Г. Годы молодые : роман / Хаим Меламуд ;. – Москва : Советский писатель, 1970. – 350 с.
363292
  Дьяков Б.А. Годы молодые... / Б.А. Дьяков. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1970. – 224 с.
363293
  Асадов Э.А. Годы мужества и любви : стихи, поэмы / Э.А. Асадов. – Москва : Воениздат, 1978. – 326 с.
363294
  Белозеров А. Годы мятежные / А. Белозеров. – Горький, 1960. – 344с.
363295
  Родионова М.Я. Годы напряженного труда / М.Я. Родионова. – М., 1963. – 208с.
363296
  Ломиа К. Годы начинаются весной : стихотворения и поэмы / К. Ломиа; пер. с абхаз. – Сухуми : Алашара, 1985. – 207 с.
363297
  Галин Б.А. Годы нашей жизни / Б.А. Галин. – М., 1956. – 670с.
363298
  Тельман И.Г. Годы нашей жизни : докум. повести, хроники, очерки / И. Тельман ; [худож. И. Гусева]. – Москва : Советский писатель, 1983. – 367с.
363299
  Никулин Л.В. Годы нашей жизни. / Л.В. Никулин. – М, 1966. – 512с.
363300
  Киселев М.В. Годы огневые / М.В. Киселев. – М, 1958. – 125с.
363301
  Кожевников Годы огневые / Кожевников, ВМ. – Москва, 1972. – 541с.
363302
  Рябов В.С. Годы огневые / В.С. Рябов. – Москва : Московский рабочий, 1977. – 264 с.
363303
   Годы огневые, годы трудовые.. – Куйбышев, 1959. – 447с.
363304
  Корчев М.С. Годы огневые. / М.С. Корчев. – К., 1979. – 327с.
363305
  Корчев М.С. Годы огневые. / М.С. Корчев. – К., 1989. – 300с.
363306
  Федоренко Ф.И. Годы партизанские, 1941-1944 / Ф.И. Федоренко. – Симферополь, 1990. – 285с.
363307
  Богданович А.И. Годы перелома. 1895-1906 : сборник критических статей со вступительными статьями Короленко, Куприна и Неведомского / А.И. Богданович. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Мир Божий", 1908. – [4], XXXVI, 458 с., 1 л. портр.


  Авт. предисл.: Короленко, Владимир Галактионович (1853-1921); Куприн, Александр Иванович (1870-1938) ; Неведомский, Михаил Петрович (1866-1943)
363308
  Соколова Е. Годы пионерский / Е. Соколова. – М., 1955. – 96с.
363309
  Гроссман В.С. Годы подполья / В.С. Гроссман. – Москва-Л., 1940. – 175с.
363310
  Плохоцкий М. Годы подполья в Польше / М. Плохоцкий. – Москва, 1933. – 164 с.
363311
  Лескова Л.И. Годы подъема. / Л.И. Лескова. – Челябинск, 1958. – 68с.
363312
  Поллит Годы политического ученичества / Поллит, , Гарри. – М., 1960. – 721с.
363313
  Мальро Андре Годы презрения / Мальро Андре. – Москва, 1935. – 100 с.
363314
  Али Сабри Годы преобразований и оценка первого пятилетнего плана ОАР / Али Сабри ; общ. ред. и вступ. ст. В.П. Румянцева. – Москва : Прогресс, 1970. – 165, [2] с.
363315
  Крехов Б.П. Годы проходят, а память живет / Б.П. Крехов. – М., 1991. – 126с.
363316
  Нуршаихов А. Годы радости и любви : роман, повести / А. Нуршаихов. – Алма-Ата : Жазушы, 1973. – 424 с.
363317
  Капица П.И. Годы разлук / П.И. Капица. – Л., 1966. – 464с.
363318
  Ленин В.И. Годы реакции / В.И. Ленин. – Москва, 1935. – 288с.
363319
  Ленин В.И. Годы реакции и под"ема / В.И. Ленин. – Ленинград : Прибой, 1925. – 252 с.
363320
  Орлов В.И. Годы реакции. 1908-1910 / Орлов В.И. – Москва
Ч. 1. – 1925. – 280 с.
363321
  Владимов М.В. Годы рождения / М.В. Владимов. – Москва, 1984. – 95с.
363322
  Ивинская О. Годы с Пастернаком и без него / О.Ивинская, И.Емельянова. – Москва : Вагриус, 2007. – 528с. – ISBN 978-5-98264-026-0
363323
  Саянов В.М. Годы славы / В.М. Саянов. – М., 1946. – 22с.
363324
  Яцимирский К.Б. Годы совместной работы / [воспоминания] // Г.С. Писаренко : Ученый, педагог и организатор науки / НАНУ;Институт проблем прочности им. Г.С.Писаренко; Отв. ред. В.Т.Трощенко. – Киев : Академпериодика, 2005. – С. 108-109. – ISBN 966-360-019-5
363325
  Бакинский В.С. Годы сомнений и страстей : роман : [о Л.Н. Толстом] / Виктор Бакинский. – Ленинград : Советский писатель, 1977. – 278 с.
363326
  Кадыров А.Н. Годы становления / А.Н. Кадыров. – Алма-Ата, 1978. – 96с.
363327
  Иерусалимский В.П. Годы становления и борьбы / В.П. Иерусалимский. – М, 1970. – 280с.
363328
  Чулков Г. Годы странствий / Г. Чулков. – М, 1930. – 400с.
363329
  Арбузов А.Н. Годы странствий / А.Н. Арбузов. – Москва, 1954. – 100с.
363330
  Дынникова И. Годы странствий // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 10, спец. вып. – С. 73-77. – ISSN 0235-7089


  Русские староверы в Бразилии.
363331
  Корнилов А.А. Годы странствий Михаила Бакунина / А.А. Корнилов. – Ленинград ; Москва : Государственное издательство, 1925. – 590 с.
363332
  Курганов О.И. Годы странствий. / О.И. Курганов. – Москва, 1974. – 344с.
363333
  Житенев В.А. Годы студенеские / В.А. Житенев. – Москва, 1972. – 47с.
363334
  Ольховский Е.С. Годы студенческие... / Е.С. Ольховский. – Ленинград, 1977. – 166с.
363335
  Зайцев В.П. Годы суровых испытаний / Зайцев В.П. – Ростов -на-Дону, 1967. – 128 с.
363336
  Галицкий К.Н. Годы суровых испытаний. 1941-1944 / К.Н. Галицкий. – Москва, 1973. – 600с.
363337
  Кулешов Л.В. Годы творческих поисков / Л.В. Кулешов. – М., 1969. – 54с.
363338
  Стариков В.А. Годы тревог и свершений / В.А. Стариков. – Москва : Современник, 1981. – 335 с.
363339
  Уманский Л.А. Годы труда и побед, 1917-1987 : Популярный справочник / Л.А. Уманский, С.С. Шаболдин. – Москва : Политиздат, 1987. – 367с.
363340
  Змеев В.А. Годы учебы М.В. Ломоносова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 80-95. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье предпринята попытка анализа 20-летнего периода жизни и творчества М.В. Ломоносова, связанного с получением начального, специального, высшего и дополнительного образования. Показаны основные эпизоды его обучения и воспитания в семье, а также в ...
363341
  Мияковский В.В. Годы учения А.Н.Радищева / В.В. Мияковский, 1914. – [42] с. – Отд. оттиск: Голос Минувшего (Москва), 1914, № 3, с. 5—42 и № 5, с. 83—104


  Голос Минувшего (Москва), 1914, № 3, с. 5—42 і № 5, с. 83—104
363342
  Гете И.В. Годы учения Вильгельма Майстера : роман ; [пер. с нем.] / Гете. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1959. – 547 с.
363343
  Неезе Э.Н. Годы учения Н.И. Пирогова. В Москве, в Дерпте и в Германии / Э.Н. Неезе. – Киев : Типография Т-ва Просвещение, 1907. – 27 с.
363344
  Федоренко Б.В. Годы учения Н.И.Лобачевского и его первые геометрические исследования. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Федоренко Б.В.; АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. – М., 1958. – 13л.
363345
  Рахтанов И.А. Годы учения. / И.А. Рахтанов. – М., 1958. – 235с.
363346
  Кочетов В. Годы фронтовые : повести, рассказы, очерки / В. Кочетов. – Москва : Военниздат МО СССР, 1964. – 488 с.
363347
   Годы фронтовые.. – Киев, 1988. – 236с.
363348
  Гайдаенко И.П. Годы штормовые / И.П. Гайдаенко. – Москва, 1975. – 262 с.
363349
  Саулит Б.Р. Годы юности : повесть / Бруно Саулит ;. – Москва : Детгиз, 1957. – 112 с.
363350
  Ергалиев Х. Годы, годы... : поэма и стихи / Хамид Ергалиев; пер. с каз. В.Бернадского. – Алма-Ата : Жазушы, 1971. – 104 с.
363351
  Дорохов А.А. Годы, которых не забыть / А.А. Дорохов. – Москва, 1971. – 112с.
363352
  Дашкевич Б.Н. Годы, на подвиг зовущие / Б.Н. Дашкевич. – Ужгород, 1979. – 80с.
363353
   Годы, отлитые в строки.. – М, 1973. – 239с.
363354
  Иваненко В.И. Годы, равные векам / В.И. Иваненко. – М., 1981. – 160с.
363355
  Увачан В.Н. Годы, равные векам / В.Н. Увачан. – М, 1984. – 357с.
363356
  Щербаков Ф.В. Годы, расскажите о себе : стихи, песни, поэмы / Ф.В. Щербаков; пер. с коми Н.Малышев. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1977. – 199 с.
363357
  Яшен К. Годы, события, книги : статьи, очерки, выступления / Камиль Яшен ; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1980. – 215 с.
363358
  Волчецкий Л.П. Годы, спекталки, роли... / Л.П. Волчецкий. – Минск, 1974. – 159с.
363359
  Яшен К. Годы, судьбы, книги / К. Яшен. – Ташкент, 1973. – 406с.
363360
  Правдухин В. Годы, тропы, ружье. Очерки. / В. Правдухин. – М., 1968. – 336с.
363361
  Ливанов А.К. Годы. / А.К. Ливанов. – М., 1970. – 39с.
363362
  Ковалев Д.М. Годы. / Д.М. Ковалев. – М, 1971. – 224с.
363363
  Яшен К. Годы. Судьбы. Книги / К. Яшен. – М., 1976. – 334с.
363364
  Островой С.Г. Годы...Новая лирика / С.Г. Островой. – Москва, 1981. – 223с.
363365
  Решетников Л.В. Годы: Стихи. Переводы. Заметки о поэзии. / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1980. – 673с.
363366
  Беус А.А. Гоехимия бериллия в процессах эндогенного минералообразования / А.А. Беус, Ю.П. Диков. – М., 1967. – 160с.
363367
  Беус А.А. Гоехимия литосферы : ( Породообразующие элементы) / А.А. Беус. – Москва : Недра, 1972. – 296с.
363368
   Гоехронологическая шкала докембрия Украинского щита. – К, 1989. – 140с.
363369
   Гоехронологическая шкала докембрия Украинского щита. – К, 1989. – 144с.
363370
   Гоехронологические и изотопно-геохимические исследования в Прибалтике и Белоруссии. – Вильнюс, 1989. – 98с.
363371
   Гоехронология Восточно-Европейской платформы и сочленения Кавказско-Карпатской систебы. – М, 1978. – 320с.
363372
   Гоехронология Восточно-Европейской платформы и сочленения Кавказско-Карпатской системы. – М, 1978. – 320с.
363373
   Гоехронология Восточной Сибири и Дальнего Востока. – М, 1980. – 222с.
363374
   Гоехронология гранитоидов монголо-охотского паяса. – М, 1980. – 190с.
363375
  Іскорко-Гнатенко Гожалчинський (Gorzalczynski) А. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 87. – ISBN 978-617-7442-69-0
363376
   Гожик Петро Феодосійович (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 107-108 : фото. – ISSN 0367-4290
363377
   Гознак за 150 лет.. – Москва, 1969. – 108с.
363378
  Кадніков Олександр Гозо. Острів Радості, або Як відчувати себе Одісеєм // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 34-36 : фото
363379
  Гаврилів О. Гой / Орест Гаврилів. – Львів, 2007. – 172 с.
363380
   Гой еси вы, добры молодцы.. – М., 1979. – 399с.
363381
  Левина И.М. Гойа / И.М. Левина. – Л, 1945. – 42с.
363382
  Левина И.М. Гойа и испанская революция / И.М. Левина. – Л, 1950. – 115с.
363383
  Шахнович М.И. Гойа против папства и инквизиции / М.И. Шахнович. – М - Л, 1955. – 400с.
363384
  Бродский В.Я. Гойа. Офорты / В.Я. Бродский. – Ленинград : Всероссийская Академия Художеств, 1937. – 76 с.
363385
  Кравцов І. Гойдалки адміністративного судочинства / І. Кравцов, П. Новаковський // Юридична газета. – Київ, 2017. – 25 квітня (№ 17). – С. 16-17
363386
  Давиденко В. Гойднеться фіранка на вікні... // Київ : журнал письменників України / Київська міська рада ; Нац. спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 1/2. – С. 181-186. – ISSN 0208-0710


  Тетяна та Сергій Колечки – відомі київські художники-емальєри, члени Національної спілки художників України.
363387
   Гойса Сергій Миколайович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 228-229 : фото
363388
  Левина И.М. Гойя / И.М. Левина. – Ленинград, 1958. – 350с.
363389
  Селлеши Е. Гойя / Е. Селлеши. – Будапешт, 1962. – 41с.
363390
  Левина И.М. Гойя и испанские революции начала 19 века : Автореф... канд. искусствов.наук: / Левина И. М.; Гос. Эрмит. – Ленинград, 1953. – 20л.
363391
  Фейхтвангер Л. Гойя, або тяжкий шлях пізнання / Л. Фейхтвангер. – Київ, 1957. – 576с.
363392
  Фейхтвангер Л. Гойя, или тяжкий путь познания / Л. Фейхтвангер. – Таллин, 1968. – 600с.
363393
  Фейхтвангер Л. Гойя, или тяжкий путь познания / Л. Фейхтвангер. – К., 1979. – 573с.
363394
  Фейхтвангер Л. Гойя, или тяжкий путь познания / Л. Фейхтвангер. – Москва, 1980. – 575с.
363395
  Фейхтвангер Л. Гойя, или тяжкий путь познания / Л. Фейхтвангер. – Москва : Правда, 1982. – 561 с.
363396
  Фейхтвангер Л. Гойя, или Тяжкий путь познания / Л. Фейхтвангер. – К., 1955. – 568с.
363397
  Фейхтвангер Л. Гойя, или Тяжкий путь познания / Л. Фейхтвангер. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 567с.
363398
  Фейхтвангер Л. Гойя, или Тяжкий путь познания / Л. Фейхтвангер. – К., 1980. – 573с.
363399
  Фейхтвангер Л. Гойя, или Тяжкий путь познания / Л. Фейхтвангер. – К., 1984. – 573с.
363400
  Фейхтвангер Л. Гойя, или Тяжкий путь познания / Л. Фейхтвангер. – Минск, 1985. – 540 с.
363401
  Фейхтвангер Л. Гойя, или Тяжкий путь познания : роман / Л. Фейхтвангер. – Москва : Правда, 1991. – 624 с.
363402
  Фейхтвангер Л. Гойя, или Тяжкий путь познания / Л. Фейхтвангер. – Тула : Приорское книжное издательство, 1994. – 528 с. – ISBN 5-7639-0599-7
363403
  Фейхтвангер Л. Гойя: Мудрость чудака / Л. Фейхтвангер. – Кишинев, 1982. – 704с.
363404
  Донченко В.С. Гок-пари просторів та загальне перетворення Гоку / В.С. Донченко, В.М. Шпак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 192-200. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі описано загальний підхід до перетворення Гоку на основі запропонованих так званих Гок-пар просторів. Розглянута задача оцінювання на основі перетворення Гоку. Приведені приклади використання загальної схеми до спеціального випадку дискретних ...
363405
  Іщенко Н. Гол у ворота правди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 листопада (№ 200/201). – С. 25, 28


  Рада Європи легалізує російську пропаганду.
363406
  Дробиз Г. Гол, забитый нечестно / Г. Дробиз. – Свердловск, 1969. – 68с.
363407
  Загребельний П.А. Гола душа : повість : (Сповідь перед диктофоном) / Павло Загребельний. – Київ : Преса України, 1992. – 159с. – (Бібліотечка "Молоді України"). – ISBN 5-8292-0010-4
363408
  Загребельний П. Гола душа : Повість / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2003. – 253с. – (Література). – ISBN 966-03-2011-6
363409
  Орсан А.О. Голанские высоты / А.О. Орсан. – М., 1985. – 127с.
363410
  Каваленка В.А. Голас челавечнасці. / В.А. Каваленка. – Мінськ, 1970. – 164с.
363411
  Гармаш-Роффе Голая королева : [роман] / Татьяна Гармаш-Роффе. – Москва : Эксмо, 2007. – 351, [1] с. – Сер. осн. в 2007 р. – (Детектив высшего качества). – ISBN 978-5-699-20458-8
363412
  Миллер А. Голая правда : Рассказ // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С.75-92. – ISSN 1130-6545
363413
  Салимон В. Голая правда : поэзия: стихи // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 12 (1040). – С. 28-31. – ISSN 0130-7673
363414
  Баранец А.В. Голая Пристань - Скадовск / А.В. Баранец. – Херсон, 1961. – 115с.
363415
  Хайтов Н. Голая совесть : Киносценарии / Николай Хайтов ; пер. с болг. М. Тарасовой, Т. Рузской. – Москва : Искусство, 1972. – 88 с. – В книгу вошли два киносценеария: "Голая совесть" Н. Хайтова и "Происшествие с Пенлеве" П.Незнакомова. – (Библиотека кинодраматургии)
363416
  Соловей Дмитро Голгота України : Московсько-большевицький окупаційний терор в УРСР між першою і другою світовою війною / Соловей Дмитро. – Репринтне вид. – Дрогобич : Відродження. – ISBN 5-7707-4785-4
Ч.1. – 1993. – 288с.
363417
  Гомін Л. Голгофа : роман / Л. Гомін. – Київ, 1959. – 344 с.
363418
  Гомин Л. Голгофа : роман / Л. Гомин. – Кишинев, 1962. – 363 с.
363419
  Гомин Л. Голгофа : роман / Л. Гомин. – Кишинев, 1964. – 379 с.
363420
  Гомін Л. Голгофа : роман / Л. Гомін. – Київ, 1970. – 344 с.
363421
  Гомин Л. Голгофа : роман / Л. Гомин. – Кишинев, 1972. – 360 с.
363422
  Гомін Л. Голгофа : роман / Л. Гомін. – Київ, 1975. – 551 с.
363423
  Лиханов А.А. Голгофа : повесть / А.А. Лиханов. – М., 1981. – 166с.
363424
  Гомін Л. Голгофа : роман / Л. Гомін. – Київ : Дніпро, 1982. – 309 с.
363425
  Гомін Л. Голгофа / Л. Гомін. – Київ : Дніпро, 1990. – 318 с.
363426
  Мейгеш Ю.В. Голгофа : роман / Ю.В. Мейгеш. – Ужгород : Карпати, 1990. – 399 с.
363427
  Столяров К.А. Голгофа / К.А. Столяров. – М., 1991. – 125с.
363428
  Тимошик М.С. Голгофа Iвана Огiєнка : Укpаїнозн. пpобл. в деpжавотвоp., науков., pедактоp. та видав. дiяльн. / М.С. Тимошик. – Київ : Заповiт, 1997. – 231 с. : іл. – ISBN 5-7707-1045-4
363429
  Олійник В. Голгофа Артемія Веделя // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-27 квітня (№ 15). – С. 15


  "У сузір"ї визначних діячів української музичної культури одне з чільних місць належить композитору, хоровому диригенту, співаку, скрипалю-віртуозу Артемію Лук"яновичу Веделю (1767-1808). На Олімпі національних геніїв його ім"я заслужено стоїть поруч з ...
363430
  Вчорашня А. Голгофа Валерія Марченка у боротьбі за Україну та її волю... // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 24 жовтня (№ 22). – С. 10
363431
  Шепелюк В.М. Голгофа Григорія Майфета // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 214-218. – ISSN 0320-9466
363432
  Михальчук С.Л. Голгофа Данила Братковського // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 189-192
363433
   Голгофа Івана Сподаренка : Спогади. Документи. Літературні твори / Нац. спілка журналістів України ; [авт.-упоряд.: В.В. Біленко ; ред. рада: В.В. Біленко та ін.]. – Київ : Експрес-об"ява, 2016. – 391, [1] с., [16] арк. кольор. фот. : іл. – Сер. засн. 2011 р. – (Золоті імена української журналістики ; вип. 7). – ISBN 978-617-7389-01-8


  В книзі йдеться про визначного українського журналіста, письменника та громадського діяча Сподаренка Івана Васильовича.
363434
  Ткаченко Г. Голгофа козацьких нащадків. Терновий вінок : роман / Ганна Ткаченко ; [передм. І. Михайлина]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 317, [2] с. – ISBN 978-966-14-9111-2
363435
  Носань С.Л. Голгофа любові : роман / С.Л. Носань. – Київ, 1989. – 166 с.
363436
  Холодний М.К. Голгофа Михайла Осадчого / М.К. Холодний. – К., 1996. – 115с.
363437
   Голгофа мільйонів : Документальні свідчення. – Київ : Стилос, 2002. – 101с. – ISBN 966-8009-19-3
363438
   Голгофа мільйонів : Документальні свідчення. – Київ : Стилос. – ISBN 966-8009-47-9
Вип.2. – 2005. – 134с.
363439
   Голгофа мільйонів : документальні свідчення / Л.А. Бондарюк, Р.В. Куд, О.М. Мельник, Т.М. Різниченко; Бондарюк Л.А., Куд Р.В., Мельник О.М., Різниченко Т.М.; [відповід. за вип. К.С. Малєєв]. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-8009-66-2
Вип.4 : Дівочі мрії за гратами. – 2007. – 84с.
363440
   Голгофа мільйонів : документальні свідчення / [ Кондрацький А.А. та ін. ; відп. за вип. К.С. Малєєв ]. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-8009-87-7
Вип.5 : Сповідь перед майбутнім. – 2009. – 94с.
363441
  Стрішенець Н. Голгофа Ольги Басараб // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 30 жовтня - 5 листопада (№ 44). – С. 13


  Ольга Басараб, уроджена Левицька — українська громадська і політична діячка.
363442
  Стрілько В. Голгофа священика // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 31 січня - 6 лютого (№ 5). – С. 9


  Репресований церковний діяч Максим Желевський.
363443
  Клювак В.В. Голгофа українського народу : ( До 70-річчя голодомору в Україні 1932-33 років за матеріалами Державного архіву Львівської області ) / В.В. Клювак, В.І. Куцинда. – Львів, 2003. – 24с.
363444
  Клювак В.В. Голгофа українського народу : до 75-ї річниці Голодомору в Україні 1932-1933 років: за матеріалами Державного архіву Львівської області / В.В. Клювак, В.І. Куцинда. – 2-е вид., доп. – Львів, 2008. – 264 с.
363445
  Чемерис В. Голгофа українського православ"я / Валентин Чемерис. – Київ : Поліграфіка, 1998. – 504 с.
363446
  Цеслів-Рішко Голгофа Франкового захисника // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 5/6 (787/788). – С. 90-93. – ISSN 0868-4790
363447
  Баркетт Е. Голда = Golda : [перша жінка - прем"єр-міністр Близького Сходу] / Еліонор Баркетт ; [пер. з англ. Р. Сторожук]. – Харків : Vivat, 2020. – 511 с. – Пер. за вид.: Golda / Elinor Burkett. New York: Harper Perennial, 2009. – (Серія "Біографії та мемуари"). – ISBN 978-966-982-093-8
363448
  Іскорко-Гнатенко Голда Д.М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 75. – ISBN 978-617-7442-69-0
363449
  Бердишев Г.Д. Голда Данило Мусійович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 29. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
363450
  Шелест В. Голда Меир: "золото Израиля" // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 9 (73). – С. 6-26. – ISSN 1819-6268
363451
  Підлуцький О. Голда Меїр: киянка, яка стала міфом = Постаті 20 століття // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 14-20 вересня (№ 33). – С. 10


  Прем"єр-міністр крихітної близькосхідної держави стала уособленням "іншості", альтернативи, котра, як, здавалося, переконливо доводив увесь досвід 60 років радянського життя, була фантастичною, просто неможливою. На той час для радянської пропаганди ...
363452
  Підлуцький О. Голда Меїр: киянка, яка стала міфом // Лідери : монографія / О.Г. Підлуцький. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 61-77. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня. Україна"). – ISBN 978-966-622-651-1
363453
  Ільченко Володимир Голдашівка. На перетині трьох областей / Ільченко Володимир, Біленко Василь // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 24-27 : фото
363454
  Гейм С. Голдсборо / С. Гейм. – Москва, 1955. – 504с.
363455
  Речич Л.Л. Голе життя і політика вулиць // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 122-124
363456
  Мейринк Г. Голем / Г. Мейринк. – М., 1991. – 287с.
363457
  Лем С. Голем 14 = Stanislav Lem/ Golem 14 / Cтаніслав Лем. – Львів : Літопис, 2001. – 144с. – ISBN 966-7007-57-4
363458
  Мургоски З. Голем англиско-македонски речник = English-Macedonian dictionary / Зозе Мургоски. – 4-то изд. – Скопjе : Автор, 2008. – 21, 1635 с. – На обкл.: Ново издание. Macedonia"s most trusted dictionaries. – ISBN 9989-651-08-7
363459
  Мургоски З. Голем македонско-англиски речник = Macedonian - English dictionary / Зозе Мургоски. – 3то изд. – Скопjе : COBISS, 2006. – 13, [ 1 ], 1023 с. – На обкл. : Преводни еквиваленти 200.000. Ново издание. – ISBN 9989-651-00-0
363460
  Левкин А.В. Голем, русская версия : роман, рассказы, повесть / Андрей Левкин. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 320с. – (Оригинал). – ISBN 5-224-03349-7
363461
  Костов С.Л. Големанов / С.Л. Костов. – София, 1965. – 76с.
363462
  Чинго Ж. Големата вода / Ж. Чинго. – Скопіе, 1971. – 155с.
363463
   Големата песна на Ацо Караманов = The great poem by Aco Karamanov : (1927-1944). – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уместностите, 2006. – 498 с. : фотогр. – Бібліогр.: с . 489- 498. – ISBN 9989-101-67-1
363464
   Големиот скок: избор од македонскиот расказ и од наjновата македонска лирика. – Скопjе : Феникс, 2003. – 156, [ 2 ] с. – (Библиотека Врвови). – ISBN 9989-33-075-1
363465
  Федин Константин Александрович Големият Огън : Роман / Федин Константин Александрович. – София : Народна кульура, 1975. – 688с.
363466
  Апіц Б. Голий серед вовків : роман : пер. з нім. / Апіц Б. – Київ : ДЛВ, 1960. – 446 с.
363467
  Апіц Б. Голий серед вовків : Роман / Б. Апіц; Пер. з німецької. – 2-ге вид. – Київ : Дніпро, 1966. – 430с.
363468
  Апіц Б. Голий серед вовків : роман / Бруно Апіц ; з нім. пер. Н. Гордієнко-Андріянова ; післямова Н. Мазутової ; худож. Г.С. Ковпаненко. – 3-тє вид. – Київ : Дніпро, 1981. – 381 с. : іл. – (Сер. "Дружба")
363469
   Голик Олександр Захарович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 317. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
363470
   Голик Олександр Захарович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 242-253. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
363471
  Адаменко І.І. Голик Олександр Захарович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 35. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
363472
   Голик Олександр Захарович (1906-1991) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 96. – ISBN 978-966-439-754-1
363473
   Голик Олександр Захарович (1906-1991) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 106. – ISBN 978-966-933-054-3
363474
  Гайдар Т.А. Голиков Аркадий из Арзамаса / Т.А. Гайдар. – М., 1988. – 316с.
363475
   Голиков Иван Иванович. – М, 1988. – 36 с.
363476
   Голиценские чтения 1981 : Проблемы современной сейсмологии. – Москва : Наука, 1985
363477
  Стрельський Г.В. Голицинський Євген Миколайович (громадсько-політичний діяч, дипломат) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 38-39. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
363478
   Голиш Григорій Михайлович : кандидат історичних наук, доцент : біобібліографічний покажчик / Черкаський нац. ун-т ім. Боглана Хмельницького, Наук. б-ка ; [наук. ред. Н.А. Тарасенкова ; уклад.: Л.І. Синявська]. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2009. – 60 с. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; 14)
363479
  Позіховський О.Л. Голишів і проблема періодизації енеоліту Західної Волині // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 2. – С. 5-18. – ISSN 0235-3490
363480
  Пацюк М.К. Голі амеби фауни Рівненської області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 154-157 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2227-3220
363481
  Скоу-Хансен Голі дерева / Скоу-Хансен. – К., 1966. – 239с.
363482
  Папалександрату-Лімберопулу Голі з руками в кишенях : Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 3-84. – ISSN 0320 - 8370
363483
  Мірошниченко О.А. Голі робінзони : гумористичні повісті / О.А. Мірошниченко. – Київ : Молодь, 1970. – 160 с.
363484
   Голік Юрій Володимирович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 63-64. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, академік Академії педагогічних і соціальних наук, член-кореспондент Академії Російської словесності.
363485
   Голінка-Безшийко Лариса Олександрівна // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 82. – ISBN 978-966-439-757-2
363486
  Цехмістро І.З. Голістична філософія науки : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І.З. Цехмістро; За літературною ред. Л.В. Ушкалова. – Харків : Акта, 2003. – 288с. – На обкл.: Університетські лекції з філософії. – (Б-ка державного фонду фундаментальних досліджень ; Університетські лекції). – ISBN 966-7021-65-3
363487
  Легкова Н.Ф. Голландия / Н.Ф. Легкова ; Ист. комис. О.Р.Т.З. – Москва : Изд. и печ. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1914. – 37 с. – Без тит. л. – (Война и культура ; 6)
363488
  Сегалл Я.Е. Голландия : Нидерланды / Я.Е. Сегалл. – Москва, 1940. – 76с.
363489
   Голландия // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 18. – С. 1 : Карта
363490
   Голландия : Черно-белый путеводитель // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 18. – С. 97-104 : Карта
363491
  Степенцев Вячеслав Голландия. Ставка на тюльпаны / Степенцев Вячеслав, Овчинников Кирилл // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 5 (2860). – С. 68-75 : фото
363492
   Голландія - це не тільки тюльпани... / М. Сірук, О. Горін, О. Цвєтков, О. Лимар, Сейбрен, де Йонг // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17-18 лютого (№ 28/29). – С. 16-17


  Чому в цій країні спотворено сприйняття України?
363493
   Голландія по-українськи: на Київщині вітає гостей "Добропарк" - оаза квітів, краси та затишку // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. Т.В. Сидорук. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 56-57. – ISSN 2663-2675
363494
  Жуклис Л Голландская болезнь ильмовых пород в Литовской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Жуклис Л, П.; МВО СССР, Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1958. – 21л.
363495
  Паппе А.М. Голландская бытовая живопись. Городской быт. / А.М. Паппе. – Л., 1927. – 36с.
363496
   Голландская жанровая живопись XVIII века. – Москва : Изобразительное искусство, 1979. – 262 с.
363497
  Кузнецов Ю.И. Голландская живопись 17-18 веков в Эрмитаже / Ю.И. Кузнецов. – Л., 1979. – 134с.
363498
  Кузнецов Ю.И. Голландская живопись 17-18 веков в Эрмитаже / Ю.И. Кузнецов. – 2-е изд. – Л., 1984. – 240с.
363499
  Кузнецов Ю.И. Голландская живопись 17-18 веков в Эрмитаже / Ю.И. Кузнецов. – 3-е изд., испр. и доп. – Л., 1988. – 230с.
363500
   Голландская живопись 17 века в музеях СССР.. – М, 1959. – 108с.
363501
  Линник И.В. Голландская живопись 17 века и проблемы атрибуции картин / И.В. Линник. – Л., 1980. – 243с.
363502
   Голландская живопись в музеях Советского Союза. – Ленинград, 1984. – 519с.
363503
   Голландская и фламандская живопись 16-17 веков из музеев Антверена.. – Л, 1988. – 40с.
363504
  Кесоян Светлана Голландская селедка : национальное достояние // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 79-80 : Фото
363505
  Корнилов В. Голландские выборы под звуки "турецкого марша" // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 17-23 марта (№ 11)


  "Если одной фразой охарактеризовать предвыборную борьбу в Нидерландах, то достаточно сказать следующее: лидер партии-фаворита вынужден был выступать в бронежилете на теледебатах с премьер-министром. Одно только это свидетельствует о нешуточном накале ...
363506
   Голландские пейзажи.. – Будапешт, 1967. – 25с.
363507
  Изотова О.В. Голландские фольклорные праздники в новом социокультурном контексте // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 162-173. – ISBN 966-02-2984-4
363508
  Щербачева М.И. Голландский натюрморт / М.И. Щербачева. – Ленинград, 1926. – 58с.
363509
  Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт XVI века. / Е.Ю. Фехнер. – М, 1981. – 176с.
363510
  Фехнер Е.Ю. Голландский натюрморт XVI века: Государственный Эрмитаж: собрание Живописи. / Е.Ю. Фехнер. – Изд. 2-е. – М, 1990. – 176с.
363511
  Тарасов Ю.А. Голландский пейзаэ XVII века. / Ю.А. Тарасов. – М., 1983. – 319с.
363512
  Паппе А.М. Голландский портрет XVII века. / А.М. Паппе. – Л., 1926. – 36с.
363513
   Голландский рисунок XVII века : из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина. – Москва : Изобразительное искусство, 1974. – 296 с.
363514
  Братусь И.Б. Голландский язык / И.Б. Братусь. – Л., 1981. – 160с.
363515
  Тер-Акопов Голландско-английсоке соперничество и политическая борьба в Голландии в связи с английской революцией (1640-1660 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Тер-Акопов Н. Б.; Ин-т ист. АН СССР. – М., 1953. – 15л.
363516
   Голландско-русский словарь : Около 44 000 слов. С приложнием краткого граммат. очерка голландского языка. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1954. – 1059 с.
363517
   Голландско-русский словарь : Около 45 000 слов. С приложнием краткого граммат. очерка голландского языка. – Москва : Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1958. – 1193 с.
363518
   Голландское искусство 17 века. – Ленинград, 1959
363519
   Голландское серебро в собрании Государственной оружейной палаты.. – М, 1990. – 197с.
363520
  Фехнер О.Ю. Голландський живопис 17 ст. / О.Ю. Фехнер. – Київ, 1972. – 73с.
363521
  Савченко В. Голландські висоти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 квітня (№ 15). – С. 15


  "Проживши в Голландії три роки, здобуваєш більш-менш об"єктивне уявлення про життя в цій чудовій країні. Захоплений погляд туриста поступово змінюється на тверезий погляд емігранта-реаліста. Коли вже є не тільки позитивний, а й негативний досвід, коли ...
363522
  Артюх Анжелика Голливуд : новое начало // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 8. – С. 106-116


  Покоління, режисери, фільми : зміна цінностей і пріоритетів
363523
  Комов Ю.А. Голливуд без маски. / Ю.А. Комов. – М., 1982. – 208с.
363524
  Жук Олег Голливуд раскошелится на рекламу // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 40-42 : фото
363525
  Соболев Р.П. Голливуд. 60-е годы / Р.П. Соболев. – М, 1975. – 239с.
363526
  Карцева Е.Н. Голливуд: контрасты 70-х: Кинематограф и обществ. жизнь США / Е.Н. Карцева. – М., 1987. – 316с.
363527
  Коллинз Д. Голливудские жены / Д. Коллинз. – К., 1996. – 560с.
363528
  Коллинз Д. Голливудские мужья / Д. Коллинз. – К., 1996. – 544с.
363529
  Кулида С. Голливудский Лев. Наш соотечественник Луис Майер основал одну из крупнейших кинокомпаний мира // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 38. – С. 3


  Майер Луис Барт (Louis Burt Mayer, 1884-1957) - американский кинопродюсер, известный как руководитель и один из основателей голливудской киностудии Metro-Goldwyn-Mayer и американской Академии кинематографических искусств и наук, ежегодно вручающей ...
363530
  Наумова Н.Н. Голлизм в оппозиции / Н.Н. Наумова. – М, 1991. – 185с.
363531
  Новиков Г.Н. Голлизм после де Голля : Идейная и социал.-полит. эволюция 1969-1981 гг. / Г.Н. Новиков. – М., 1984. – 302с.
363532
  Клод А. Голлилзм и крупный капитал / А. Клод. – Москва, 1961. – 175с.
363533
  Никонов Н.Г. Голобая озимь. / Н.Г. Никонов. – Свердловск, 1961. – 184с.
363534
  Сухов Ф.Г. Голобая улица. / Ф.Г. Сухов. – Сталинград, 1961. – 96с.
363535
  Пасюк І.М. Голоби : історико-краєзнавчий нарис / І.М. Пасюк, В.П. Марчук. – Луцьк : Надстир"я, 2007. – 128с. : іл. – На обкл. назва: Голоби. 1545. – (Старожитності Волині). – ISBN 978-966-517-575-2
363536
   Голобородько Андрій Олександрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 229 : фото
363537
   Голобородько Наталія Сергіївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 229 : фото
363538
  Манн Голова / Манн. – М., 1937. – 564с.
363539
  Жуков А.Н. Голова в облаках / А.Н. Жуков. – Москва, 1985. – 430с.
363540
   Голова ВАКу України Віктор Скопенко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 23 жовтня (№ 43). – С. 5. – ISSN 2219-5793
363541
   Голова Верховної Ради України Володимир Литвин ... // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 18 (327). – С. 2-14


  Голова Верховної Ради України Володимир Литвин 30 липня направив Президенту України Віктору Януковичу листа, у якому виклав свою позицію щодо Закону України про засади державної мовної політики та пропозиції щодо попередження можливих негативних ...
363542
  Литвин В. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин: Вітчизняному самоврядуванню - чітку стратегію // Голос України, 2005. – 11 травня
363543
  Об"як Д. Голова Верховної Ради України І.С. Плющ // Нові дні : українськи універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 506, квітень : квітень. – С. 8-9
363544
  Литвин В. Голова Верховної Ради України привітав Президента України Віктора Ющенка з днем народження // Голос України, 2005. – 24 лютого
363545
  Литвин В. Голова Верховної Ради України. Законотворча діяльність Верховної Ради України та стан законодавства в Україні: Звіт про роботу Верховної Ради України у 2004 році // Голос України, 2005. – 1 лютого
363546
  Маляренко А.В. Голова Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Леонід Фесенко взяв участь у святкових заходах з нагоди річниці створення Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 1 (4). – С. 81-89


  У листопаді минулого року Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" (далі - Університет) приймав поважних гостей. Нагодою для урочистостей стала 207-ма річниця функціонування цього закладу. На засіданні були присутні ...
363547
  Панова І.Ю. Голова державного центру УНР в екзилі: політично-правовий статус // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 73-79. – ISSN 1563-3349
363548
  Литвин Сергій Голова Директорії УНР і головний отаман Симон Петлюра // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2009. – № 6 (30) 2009/№ 1 (30) 2010. – С. 40-45
363549
  Семенов М.Г. Голова дракона / М.Г. Семенов. – М., 1982. – 252с.
363550
  Тендюк Л.М. Голова Дракона : повість / Л.М. Тендюк. – Київ, 1985. – 237 с.
363551
  Бривко М. Голова Київської міської ради Мітулінський Тарас Спиридонович - жертва сталінських репресій // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 298-305. – ISBN 978-617-7034-13-0
363552
  Орлов С.В. Голова кометы и новая классификация кометных форм / С.В. Орлов. – Москва : Советская наука, 1945. – 91 с.
363553
  Поєдинок О. Голова комітету НААУ з питань юридичної освіти Ольга Поєдинок: "Доброчесність, і не лише академічна, - це те, до чого слід привчати із самого дитинства" / розмову вела В. Якуша // Закон і бізнес. – Київ, 2020. – 18-24 липня (№ 29). – С. 1,14
363554
  Чеишвили Резо Голова коровы в тумане : рассказы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 3. – С. 115-142. – ISSN 0012-6756
363555
  Ваннус С. Голова мамлюка Джабера и другие пьесы. / С. Ваннус. – Москва, 1984. – 208с.
363556
  Пономарева В.И. Голова Медузы Горгоны / В.И. Пономарева, В.В. Пономарев. – Ставрополь : Ставропольское кн. изд-во, 1973. – 236 с.
363557
  Кременской А.А. Голова Медузы. / А.А. Кременской. – М., 1963. – 340с.
363558
  Новак Н. Голова НАЗК Наталія Новак. "Про виродків і людей" / бесіду вела І. Ведернікова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 грудня (№ 48). – С. 1, 4


  "Гучне створення європейських інститутів НАБУ, ДБР, САП, НАЗК... і - 127-ме місце серед 180 країн у світовому рейтингу сприйняття корупції. 32 бали зі ста можливих - результат боротьби з корупцією попереднього президента Порошенка. Хазяїн дна. ...
363559
  Зоська Я.В. Голова об"єднаної територіальної громади, як представник органу місцевого самоврядування на селі / Я.В. Зоська, Л.С. Катаєв // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2019. – Vol. 2, iss. 2. – C. 49-56. – ISSN 2618-1274
363560
  Волиняк П. Голова проводу ОУН у Канаді // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1967. – Рік 18, ч. 207, квітень : квітень. – С. 22-23


  Голова Проводу ОУН Олег Штуль (Жданович) зустрівся з редакторами української преси в Торонто.
363561
   Голова пророка. Рас Мохаммед, Египет : источник бесконечного вдохновения // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 4. – С. 81 : фото
363562
  Беляев А.Р. Голова профессора Доуэля / А.Р. Беляев. – Минск, 1984. – 384с.
363563
  Беляев А.Р. Голова профессора Доуэля / А.Р. Беляев. – Волгоград, 1984. – 142с.
363564
  Беляев А.Р. Голова профессора Доуэля / А.Р. Беляев. – Москва, 1986. – 461с.
363565
  Беляев А.Р. Голова профессора Доуэля / А.Р. Беляев. – Москва, 1987. – 464с.
363566
  Беляев А.Р. Голова профессора Доуэля / А.Р. Беляев. – Чебоксары, 1991. – 460с.
363567
  Беляев А.Р. Голова профессора Доуэля. Остров погибших кораблей / А.Р. Беляев. – Москва, 1987. – 588с.
363568
  Беляев А.Р. Голова профессора Доуэля. Человек-амфибия. / А.Р. Беляев. – Челябинск, 1988. – 302с.
363569
   Голова сахара: серб. классич. сатира и юмор. – М., 1985. – 495с.
363570
  Кіт Х. Голова суду як суб"єкт владних повноважень // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 173-179. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
363571
  Рябцев А.А. Голова тигра / А.А. Рябцев. – Уфа, 1989. – 180 с.
363572
   Голова уряду виступив перед студентами // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Вересень (№ 12)


  День знань в університеті розпочався з відвідин Прем"єр-міністра України Миколи Азарова. Ректор Леонід Губерський подякував Миколі Яновичу за можливість разом із студентами відзначити цей святковий день.
363573
  Литвин В. Головам місцевих рад // Голос України, 2004. – 21 жовтня


  Звернення Голови Верховної Ради України, Голови Тимчас. спец. комісії з питань моніторингу реалізації законодавства про вибори Президента України у зв"язку з ситуацією, що виникла через неготовність частини дільничих виборчих комісій виконувати ...
363574
   Головатий Сергій Петрович (1954) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 106. – ISBN 978-966-933-054-3
363575
   Головач Григорій Петрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 229-230 : фото
363576
   Головей Михайло Іванович // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 5-6. – (Серія "Хімія" ; вип. 2 (34)). – ISSN 2414-0260
363577
  Лук"янчук Г. Голови не гнув. До 80-річчя від дня народження Василя Стуса. // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 січня (№ 1/2). – С. 1, 6


  Згадується член правління ВГО "Меморіал" ім. Василя Стуса В. Сергійчук - проф. КНУ імені Тараса Шевченка.
363578
   Голови Ради ректорів за 50 років діяльності Ради ректорів Київського вузівського центру // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 345-346. – ISBN 978-966-622-885-0
363579
  Гофман И.М. Головин-портретист / И.М. Гофман. – Л., 1981. – 163с.
363580
  Гофман И.М. Головин -- портретист : Автореф... канд. искусстовоед.наук: 17.00.04 / Гофман И. М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 26л.
363581
  Коган Д.З. Головин / Д.З. Коган. – М., 1960. – 72с.
363582
  Онуфриева С.А. Головин / С.А. Онуфриева. – Ленинград, 1977. – 135 с.
363583
  Альмединген Б.А. Головин и Шаляпин / Б.А. Альмединген. – Ленинград, 1958. – 48с.
363584
  Альмединген Б.А. Головин и Шаляпин / Б.А. Альмединген. – 2-е. – Ленинград, 1975. – 31с.
363585
   Головинська Людмила Степанівна // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 40-41
363586
   Головинський Гнат Петрович (1807-1855) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 96. – ISBN 978-966-439-754-1
363587
   Головинський Гнат Петрович (1807-1855) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 107. – ISBN 978-966-933-054-3
363588
  Пушик С.Г. Головиця : поезії / С.Г. Пушик. – Ужгород : Карпати, 1985. – 142 с.
363589
   Голові державного агенства земельних ресурсів України С.М.Тимченку / І.С. Тревого, Р.І. Сосса, П.Г. Шищенко, Ю.О. Карпінський // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (81). – С. 3-5
363590
   Головко Анатолій Миколайович : біобібліографічний покажчик наукових праць за 1986 - 2011 роки : до 50-річчя від дня народження / Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. наук. сільськогосподарська б-ка та ін. ; [уклад. : В.А. Вергунов, О.П. Анікіна, В.О. Ушкалов та ін. ; наук. ред. В.А. Вергунов ; авт. вступ. ст. М.В. Присяжнюк ; переклад Л.В. Ташути]. – Київ : Аграрна наука, 2011. – 128 с., [32] c. іл. : портр. – (Біобібліографічна серія "Академіки Національної академії аграрних наук України")
363591
   Головко Борис Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 96-97. – ISBN 978-966-439-754-1
363592
   Головко Борис Андрійович (1946) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 107. – ISBN 978-966-933-054-3
363593
  Загородній А.Г. Головко Мирослав Федорович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 65-66. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
363594
   Головко Ярослав Дмитрович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 230 : фото
363595
  Онищенко О. Головна академічна бібліотека України (Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського) в контексті 20 ст. / О. Онищенко, Л. Дубровіна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 15 : Бібліотеки Нац. ак. наук України: історія і сучасність. – С. 11-47.
363596
   Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України: від ідеї створення до міжнародного визнання = The main astronomical observatory of the NAS of Ukraine: fromthe idea of the foundation to the recognition / [НАН України, Голов. астроном. обсерваторія ; упоряд.: А.О. Корсунь, І.П. Крячко ; за ред. Я.С. Яцківа]. – Київ : Наукова думка, 2018. – 374, [2] с. : іл., фотоіл., портр. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажчик: с. 365-373. – Бібліогр.: с. 327-348, 355-361 та у підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" projekt). – ISBN 978-966-00-1627-9
363597
   Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України: від ідеї створення до міжнародного визнання = The main astronomical observatory of the NAS of Ukraine: from the idea of the foundation to the recognition / [НАН України, Голов. астроном. обсерваторія ; упоряд.: А.О. Корсунь, І.П. Крячко ; за ред. Я.С. Яцківа]. – Вид. 2-ге, допов. та доопрац. – Київ : Наукова думка, 2019. – 413, [2] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажчик: 399-411. – Бібліогр.: с. 361-384 та в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1713-9
363598
  Нікітенко М.М. Головна брама Києво-Печерської лаври в контексті ідейної програми забудови Давнього Києва // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради М.Е. Громова ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 24 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 100-112
363599
  Жук О.К. Головна будівля Львівської політехніки / Олександр Жук ; МОН України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – 2-е вид., зі змінами і доп. – Київ : Львівська політехніка, 2008. – 76 с. – ISBN 978-966-553-806-6
363600
  Губерський Л.В. Головна вимога - професіоналізм : [інтерв"ю] // Київський вісник, 1999. – № 101
363601
   Головна відзнака відвертість // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 6-13 грудня (№ 50). – С. 2


  Міністр освіти і науки України Дмитро Табачник обговорив з представниками студентського самоврядування КНУ імені Тараса Шевченка низку питань, зокрема, щодо забезпечення конституційних прав на висловлювання студентами власної позиції під час мирних ...
363602
  Лизанчук В. Головна гуманітарна зброя // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 листопада (№ 45). – С. 5


  "Україноцентризм - це політико-ідеологічна, соціально-економічна, морально-духовна концепція розбудови відновленої незалежності Української Держави, це - філософська національно-психологічна, світоглядна позиція журналіста, як і кожного громадянина ...
363603
   Головна електрона база науковий робіт // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 вересня (№ 35). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Національний репозитарій академічних текстів матиме адресу nrat.gov.ua та даватиме користувачам відкритий доступ до електронних версій наукових робіт та пов"язаних з ними даних.
363604
  Сніцаренко П.М. Головна закономірність збройної боротьби та базові умови досягнення перемоги // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 18-24
363605
  Головащук А. Головна її любов - книги // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (283), лютий. – С. 48-52. – ISSN 2076-9326
363606
  Ковальчук Г. Головна Книжна Палата в м. Києві // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (271), лютий. – С. 5-11. – ISSN 2076-9326
363607
  Мусіяка В. Головна мета суспільства і держави // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С. 30-34.
363608
  Тісецька А. Головна постать процедури оздоровлення чи банкрутства суб"єкта господарювання // Юридична газета. – Київ, 2012. – 7 лютого (№ 6)


  "... Правовий статус та діяльність головної діючої особи у процедурі банкрутства - арбітражного керуючого ".
363609
  Кривенко Тетяна Головна Пригода літа : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 142-144 : Іл.
363610
  Кисіль А.С. Головна риса сучасності / А.С. Кисіль. – К., 1961. – 67с.
363611
  Самолевська О. Головна роль Марії Капніст // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23 грудня (№ 241). – С. 11


  Минає 100 років від дня народження заслуженої артистки України, доля якої складалася в неймовірних випробуваннях.
363612
  Півненко В. Головна складова теоретичних основ правозахисного потенціалу органів прокуратури // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 65-70.
363613
  Рижков М.М. Головна стратегія США на початку XXI ст. за президентства Дж. Буша-мл. // Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження : монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, І.І. Погорська, Н.О. Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 92-118. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-58-6
363614
   Головна течія - гетерогенність - канон в сучасній американській літературі : Матеріали 3 Міжнародної конференції з американської літератури, Київ, Україна, 3-5 жовтня 2005 р. – Київ : Факт, 2006. – 608с. – Текст та титул. аркуші паралельно англійською та українською мовами. – ISBN 966-359-121-8
363615
  Капелюшний В.П. Головна Українська Рада (ГУР) (міжпартійне об"єднання) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 67. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
363616
  Туркевич В. Головна школа іконопису // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 203-204
363617
  Гречко В.Е. Головная боль / В.Е. Гречко. – Москва, 1983. – 96с.
363618
  Сегійчук В. Головне - визволення українського народу з-під чужої кормиги // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 23 березня (№ 55). – С. 6-7
363619
   Головне - виявляти активність // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 10-17 квітня (№ 18). – С. 3


  Про зустріч Першого заступника Міністерства освіти і науки Євгена Суліми зі студентськими лідерами м. Києва, організатором якої виступила Асоціація керівників органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів м. Києва. Під час зустрічі ...
363620
  Глазко В.І. Головне - відрізнити істотне від неістотного. Закінчення. Початок у № 6,7 // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 24-26 : фото
363621
  Медведев В.М. Головне - ефективність / В.М. Медведев, І.Д. Олещенко. – Київ, 1966. – 112с.
363622
  Левтринський Т.М. Головне - ефективність виробництва / Т.М. Левтринський. – Київ, 1971. – 46с.
363623
   Головне - зацікавити учнів? : сучасні студенти-філологи про мету і сенс шкільної літературної освіти


  Як ми вже розповідали на сторінках нашого часопису, нещодавно в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулося обговорення проблем сучасного уроку літератури, натхненником та ініціатором якого була кандидат ...
363624
   Головне - здоров"я людей та безпека держави // Світ. – Київ, 2021. – Березень (№ 9/10). – С. 3


  Під головуванням президента НАН України академіка Анатолія Загороднього у режимі відеоконференції відбулося чергове засідання Президії НАН України.
363625
  Нахлік Є. Головне - люди, а не доктрина // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 серпня (№ 149/150)


  Трагедія Першої світової війни та Іван Франко.
363626
  Нахлік Є. Головне - люди, а не доктрина. Трагедія Першої світової війни та Іван Франко // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 537-542. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2


  "У «Передмові» до поетичної збірки «Мій Ізмарагд» (1898), датованій 15 падолиста 1897 р., звертаючись до свого українського читача — «любого брата чи любої сестри», Іван Франко висловив сподівання, що коли з його віршів упаде в їхню душу «хоч крапля ...
363627
  Литвин В. Головне - не втратити Україну. // Сільські вісті, 2004. – 23 березня


  З виступу Голови Верховної Ради України 10 березня 2004 року на розширеному засіданні Кабінету Міністрів України за участю народних депутатів і керівників виконавчих органів влади, де обговорювалась Програма діяльності уряду "Послідовність. ...
363628
   Головне - робота з людьми. – К., 1959. – 174с.
363629
  Кінах А. Головне - розбудова демократичного суспільства: Бесіда з 1-м віце-прем"єр-міністром України, головою Партії промисловців і підприємців України // Демокр. Україна, 2005
363630
  Андрущенко В. Головне - це модернізація змісту педагогічної освіти // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 1. – С. 32-40. – ISSN 1682-2366
363631
  Губерський Л.В. Головне - якість / беседу вів М. Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 17 серпня (№ 33). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Про особливості цьогорічної вступної кампанії, популярні професії та рівень знань абітурієнтів газета поспілкувалася з президентом Спілки ректорів ВНЗ України, ректором КНУ ім. Т. Шевченка Л. Губерським.
363632
  Удовенко Г. Головне в моїй роботі було - не болтать // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 40 (93). – С. 48-51


  Колишній міністр закордонних справ Геннадій Удовенко згадує усіх чотирьох українських президентів.
363633
  Каверін Ф.Н. Головне в роботі над мізансценою. / Ф.Н. Каверін. – К., 1956. – 48с.
363634
  Квіт Сергій Головне досягнення нашого університету - це корпоративна культура : бесіда з президентом Національного університету "Києво-Могилянська академія" Сергієм Квітом Володимира Карасьова / Квіт Сергій, Карасьов Володимир; розмовляв В. Карасьов // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-11. – ISSN 1682-2366


  Президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" ділиться своїми поглядами на розвиток вищої освіти в Україні та на місце Академії у цьому процесі.
363635
  Квіт С. Головне досягнення нашого університету - це корпоратина культура // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-12. – ISSN 1682-2366


  Президент Національного ун-ту "Києво-Могилянська академія" ділится своїмі поглядами на розвиток вищої освіти в Україні
363636
  Вишневецький Й.А. Головне економічне завдання СРСР / Й.А. Вишневецький. – Київ, 1962. – 52с.
363637
  Пашко П.В. Головне завдання митної служби - це захист економічних інтересів держави // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.8-9
363638
  Тацій В.Я. Головне завдання Національного юридичного університету - не тільки підготувати професіоналів, а й виховати всебічно розвинених, висококультурних, відповідальних людей // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 590-602. – ISBN 978-966-458-725-6
363639
  Ленін В.І. Головне завдання наших днів / В.І. Ленін. – Київ : Політвидав України, 1983. – 46 с.
363640
  Крижанівський Є.І. Головне наше завдання — забезпечення енергетичної безпеки / спілкувався Богдан Залізняк // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 12, № 3. – С. 9-11. – ISSN 1815-2066
363641
  Піскунова Рита Головне про навіси для авто // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 6. – C. 74-77 : фото
363642
  Крапивенко Д. Головне слово незалежної України // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 7 (379), 20-2 6.02.2015 р. – C. 21-22. – ISSN 1996-1561


  Історія незалежної України ділиться Майданами: від студентської Революції на граніті 1990-го до останніх подій (адже Революцію гідності ще не закінчено). Майдан увійде в підручник світової історії окремо від оксамитових і кольорових революцій, під ...
363643
  Чисніков В.М. Головне тюремне управління Російської імперії під керівництвом генерала П.Г. Курлова (жовтень 1907 р. - грудень 1908 р.) // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 320-327. – ISSN 2072-8670
363644
  Соцький Ю. Головне тюремне управління у державному механізмі Російської імперії: функції, структура, компетенція у сфері реалізації кримінальних покарань // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 141-144. – ISSN 0132-1331
363645
  Пастушенрко Н. Головне у вихованні - характер ! // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2011. – № 2. – С. 29-35
363646
  Гламазда П. Головне управління місцями замкнення як центральний орган управління тюремною системою української держави П. Скоропадського: структура та функції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 118-121
363647
  Степаненко А. Головне управління Національного банку України по м. Києву і Київській області: 15 років роботи : Національному банку України - 15 років / А. Степаненко, І. Разуменко // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 2. – С. 3-12. – ISSN 1605-2005
363648
  Хом"як І. Головне це виховання мовної свідомості / спілкувався Олексій Костюченко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 17 травня (№ 18). – С. 1, 12. – ISSN 2219-5793


  Розмова з професором Національного університету "Острозька академія" щодо актуальних проблем української мови
363649
  Гюссов Г. Головневые болезни культурных растений, их причины и борьба с ними / Г. Гюссов, И. Коннерс; под ред. Ячевского А.А. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1930. – 104 с. : рис. 24
363650
  Гутнер Л.С. Головневые грибы : по материалам Ячевского А.А. / Л.С. Гутнер. – Москва; Ленинград : Огиз. Сельхозгиз, 1941. – 383 с.
363651
  Шварцман С.Р. Головневые грибы // Флора споровых растений Казахстана. – Алма Ата, 1960. – Том 2 : Головневые грибы/Шварцман С.Р. – 1-370с.
363652
  Клеопо И.М. Головневые грибы Прибалтики : Автореф... доктор биол..наук: 03-094 / Клеопо И.М.; Вильнюсский гос. ун-тет. – Вильнюс, 1972. – 60л.
363653
  Игнатавичюте М.К. Головневые грибы Прибалтики / М.К. Игнатавичюте. – Вильнюс, 1975. – 278с.
363654
  Каратыгин И.В. Головневые грибы. Онтогенез и филогенез / И.В. Каратыгин. – Ленинград, 1981. – 213с.
363655
  Шлапак Я. Головний авіаконструктор XX сторіччя // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 24 травня (№ 21). – С. 13


  6 червня виповнюється 130 років від Дня народження головного авіаконструктора ХХ століття Ігоря Сікорського. Творець перших у світі пасажирського літака і важкого бомбардувальника, гелікоптерів та гідролітаків починав шлях до світової слави в Україні.
363656
  Аношина Н.-Т.Ю. Головний акт Віденського конгресу 1815 року як основа міжнародного правопорядку 19 - початку 20 століття : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Аношина Н.-Т. Ю.; НАН України, Київ., ун-т права. – Київ, 2009. – 208 л. – Бібліогр.: л. 184-208
363657
  Аношина Н.-Т.Ю. Головний акт Віденського конгресу 1815 року як основа міжнародного правопорядку 19 - початку 20 століття : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Аношина Н.-Т.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
363658
  Кондель-Пермінова Головний архітектор (урбаніст) міста: сучасні виклики // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 99-107. – ISSN 2077-3455
363659
  Сидорук Т. Головний бар"єр на шляху до ЄС: як внутрішній політичний контекст обмежує можливості європеїзації України // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 2. – С. 54-59
363660
  Чекаленко Л. Головний біль Європи // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 8-11
363661
  Нечитайло Ю.М. Головний біль та якість життя школярів з перинатальною патологією в анамнезі / Ю.М. Нечитайло, Н.І. Ковтюк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 51-53. – ISSN 2226-1230
363662
  Васильків В. Головний бойко України // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 2 лютого (№ 5). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  Так люб"язно називають друзі та знайомі Петра Косачевича.
363663
  Шлапак Я. Головний болотний меліоратор = 17 квітня - 130 років від дня народження Миколи Олександровича Тюленєва (1889-1969), українського вченого-агромеліоратора // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 22 березня (№ 15). – С. 13


  Видатний український учений-аграрій, болотознавець, професор Микола Олександрович Тюленєв займався, знана річ, сільськогосподарською осушувальною меліорацією на торфово-болотних грунтах в Україні все життя".
363664
  Лук"янчук Г. Головний висновок з Іловайської трагедії // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 26 серпня - 9 вересня (№ 33/34). – С. 9
363665
  Палієнко М.Г. Головний військово-історичний музей-архів (ГВІМА) армії УНР - архівна установа // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 69. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
363666
  Шулікін Д. Головний ВНЗ України обирає своїх студентів // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2009. – № 9 (61). – С. 11.


  Відповіді на прес- конференції проректора Університету В. Бугрова і відповідального секретаря приймальної комісії Г. Семенюка.
363667
  Клочко Д. Головний герой абстракціонізму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 35 (563), 31.08-6.09.2018. – С. 60-63. – ISSN 1996-1561


  Сучасний нефігуративний живопис добре знаний за кордоном, проте недооцінений у себе вдома.
363668
  Іщенко М.Г. Головний герой сучасності / М.Г. Іщенко. – Київ, 1972. – 48с.
363669
  Шушняк В.М. Головний європейський вододіл в Україні та його туристичне значення / В.М. Шушняк, Г.С. Савка, Ю.Я. Шандра // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 55. – С. 3-12. – ISSN 2308-135X
363670
  Шлапак Я. Головний із проблем діабету // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 листопада (№ 44). – С. 13


  90 років від дня народження Андрія Семеновича Єфімова, українського вченого, медика.
363671
  Нікітенко Н. Головний іконостас Софії Київської як історико-культурний феномен // Пам"ятки України: історія та культура : Науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 22-46. – ISSN 0131-2685
363672
  Салімонович Л. Головний історик Слобожанщини // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 21 листопада (№ 139). – С. 10


  Виповнилося 160 років від дня народження Дмитра Багалія.
363673
  Луньо Є. Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини / Євген Луньо // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 1 (97), січень - лютий. – C. 43-65. – ISSN 1028-5091
363674
  Гладкий С.О. Головний кооперативний комітет у відносинах кооперації з державою з УСРР 1920-х років // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 164-171. – ISSN 1563-3349
363675
  Шулікін Д. Головний кошторис і підготовка умов прийому // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 8 жовтня (№ 39). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На розширеному засіданні Комітету ВР з питань науки і освіти розглянули проект закону "Про державний бюджет України на 2019 рік", обговорили стан підготовки Умов прийому до закладів вищої освіти і підсумки цьогорічної вступної кампанії.
363676
  Бойчак Михайло Головний лікар Українського військового шпиталю Люцій Кобилянський - громадський і культурний діяч, дипломат, публіцист / Бойчак Михайло, Лякіна Римма // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 50-52
363677
  Булкіна І. Головний магазин на головній вулиці // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2019. – № 6 (114) : До ювілею київського ЦУМу. – С. 83-85. – ISSN 2222-436X


  Київському ЦУМу - 80 років. Історія будівлі на Хрещатику.
363678
  Черненко М.С. Головний напрям у розвитку електроенергетики СРСР у 1959-1965 рр. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 11-16. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 1)


  Статья посвящена рассмотрению особенностей главного направления в развитии электроэнергетики в семилетнем плане развития народного хозяйства СССР в 1959-1965 гг. Для выигрыша времени и сокращении сроков осуществления основной экономической задачи в ...
363679
  Козаченко В.П. Головний напрямок : Статті, публіцистика / В.П. Козаченко. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 367 с.
363680
  Опришко В. Головний обов`язок держави. Проблеми реалізації принципів та норм міжнародного права щодо прав людини в Україні // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах: суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2001. – № 3. – С.53-62. – ISSN 0868-8273
363681
  Андрущенко В. Головний педагогічний виш держави / розмову вела Тетяна Урись // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4-11 жовтня (№ 40/41). – С. 4-5


  Розмова з доктором філософських наук, членом-кореспондентом НАН і академіком НАПН України, професором Віктором Андрущенком.
363682
  Литвин В. Головний підсумок - є економічний поступ, але без зростання рівня життя громадян // Голос України, 2004. – 5 червня


  З виступу Голови Верховної Ради під час розгляду Звіту Кабінету Міністрів про виконання Закону України "Про державни йбюджет України на 2003 рік" 2 черв. 2004 року
363683
  Васильєв Ігор Головний пріоритет служби - здоров"я та життя людини / Васильєв Ігор, Голубець Ігор // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 3, березень. – С. 15-17 : фото
363684
  Шокін В. Головний соціальний меседж до прокурорів - забезпечити верховенство права // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 5-8
363685
  Шмигевський М.В. Головний теоретик космонавтики // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 2/3 (77)
363686
  Шмигевський М.В. Головний теоретик космонавтики // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 4/5 (78)
363687
  Прозоров Є.Д. Головний Туркменський канал / Є.Д. Прозоров. – Х., 1951. – 20с.
363688
  Белявський П. Головний Туркменський канал / П. Белявський. – Київ, 1952. – 52с.
363689
  Войцехівська О. Головний у боротьбі за свободу слова // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 4. – С. 6-8
363690
  Сушко В. Головний убір як символ шлюбу в українській традиційній культурі // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 59-64. – ISSN 2313-8505
363691
  Сушко В. Головний убір як символ шлюбу в українській традиційній культурі // Збірник статей на вшанування 70-річчя видатного україніста Словаччини Мирослава Сополиги / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: Г. Бондаренко, В. Борисенко, Л. Вахніна та ін. ; голов. ред.: Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2016. – С. 168-180. – ISBN 978-966-02-7872-1
363692
   Головний фінансовий документ держави по ходу його виконання корегуватимуть і вноситимуть зміни : Прес-служба Кабінету Міністрів України // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 5-12 грудня (№ 51)


  Закон України " Про Державний бюджет України на 2013 рік". Соціальний захист, освіта серед пріоритетів, здоров"я людини, підтримка реформування економіки, також передбачається підвищити посадовий оклад працівника.
363693
   Головний ювілей Миколи Швеця : До 60-річчя з дня народження // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 6. – С. 54
363694
   Головний ювілей професора Денисика : ювілеї // Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2009. – № 11/12. – С. 45 : Фото
363695
  Черевко А. Головним ворогом українства є ідеалізм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20 червня (№ 105)


  Учасниця X Літнії школи журналістики, студентка факультету журналістики КНУТШ Анна Черевко - про свої захоплення, мрії та амбіції.
363696
  Махно В. Головним джерелом мого натхненнябув Нью-Йорк : розмову вів Олександр Мотиль // Критика. – Київ, 2009. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 41
363697
  Давыдов Ю. Головнин / Ю. Давыдов. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 208с.
363698
   Головні акценти виставки "Історії з війни" Національного музею історії України / А. Богдалов, О. Лук"янов, І. Пуля, А. Романік, М. Срібна // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2016. – № 1/2 (94/95). – С. 221-227. – ISSN 2222-5250


  Виставка про війну на Сході України, метою якої є виховання дітей та молоді в дусі поваги до Українського Війська на прикладах історій конкретних людей та вшанування українських бійців героїв, волонтерів, які ціною свого здоров"я та життя боронять ...
363699
  Васильєва І.В. Головні аспекти взаємозв"язку культури, релігії та синергетики // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 153-157. – ISBN 966-7943-03-8


  Стаття присвячена методологічним аспектам культури, релігії, синергетики, їх взаємозв"язку.
363700
  Крекотень В.І. Головні аспекти вивчення української барокової поезії // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991


  Окреслено головні аспекти вивчення української барокової поезії, зокрема завдання наукового осмислення віршової частини літератури кінця XVI - перших двох третин XVIII століття. Дається узагальнений аналіз без аналітичної конкретизації окремих проблем.
363701
  Андрушкевич Фабіан Головні аспекти впливу глобалізації на розвиток освітніх процесів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 64-69. – ISSN 2078-1016
363702
  Шульга В. Головні аспекти договорів у сфері маркетингу, реклами, медіа // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 7). – С. 14-15
363703
  Мателешко Ю.П. Головні аспекти і проблеми дослідження Карпатського єврорегіону в українській науці (1993-2013) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 177-183. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))


  Проблеми дослідження укр. науковцями міжрегіональної асоціації "Карпатський єврорегіон".
363704
  Сіроус Є.В. Головні аспекти імміграційної політики Сполучених Штатів Америки та діяльність американських громадських організацій (кінець XIX - початок XX ст.) // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2008. – [Вып. 34]. – С. 278-285
363705
  Степко О.М. Головні аспекти інформаційного забезпечення миротворчої діяльності ООН // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – С. 433-436. – ISSN 2076-1554
363706
  Іванік О. Головні аспекти комплексної оцінки стану геологічного середовища для функціонування природно-техногенних трубопровідно-транспортних систем Західного Сибіру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 41-44. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано функціональні блоки геологічного середовища з метою комплексної оцінки його впливу на функціону-вання природно-техногенних трубопровідно-транспортних систем. Наведено загальну характеристику компонентів гео-логічного середовища в межах ...
363707
  Лівшиц В.Я. Головні аспекти маркетингу на ринку комерційної нерухомості України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 63-65
363708
  Погасій В.А. Головні аспекти осучаснення релігії та церкви у вченні К. Ранера // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – C. 109-112. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (6))
363709
  Агейчева А.О. Головні аспекти реформування дистанційного навчання та етапи розвитку системи вищої освіти Швеції // Імідж сучасного педагога : електронне наукове видання / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; голов. ред. Білик Н.І. ; редкол.: Аніщенко О.В., Вовк М.П., Гриньова М.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 4/2 (173). – С. 47-50. – ISSN 2221-6316


  Присвячується дослідженню концептуальних ідей дистанційного навчання в Європейському просторі вищої освіти та визначенню подальших перспектив розвитку вітчизняної практики впровадження дистанційного навчання у систему вищої освіти України. ...
363710
  Саяпін О.С. Головні аспекти розвитку транспортної інфраструктури в умовах євроінтеграції держави // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 54, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика", (2-4 червня 2016 р., м. Харків). – С. 75-76. – ISSN 2075-4892
363711
  Грущинська Н. Головні аспекти транскордонного співробітництва між Україною та Словаччиною // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 2. – С.9-11. – ISBN 966-7825-54-Х
363712
  Мехед П.М. Головні аспекти участі Російської Федерації в міжнародних миротворчих операціях на початку XXI століття // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 22. – С. 162-167
363713
  Гай-Нижник Головні банкіри незалежної України. 1917-1921 рр. (До історії створення Українського Державного банку) // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2005. – № 5. – С. 146-158. – Бібліогр.: на 42 пункти. – ISSN 0869-3595
363714
  Карлаш Т. Головні вектори науки після пандемії // Світ. – Київ, 2021. – Лютий (№ 7/8)


  У режимі онлайн відбулися Академічні читання пам"яті професора В.І. Стріхи (1931-1999). Відкрив їх президент Академії наук вищої школи України О.Г. Наконечний. "Академік АН вищої школи України М.В. Стріха (КНУ імені Тараса Шевченка, Інститут фізики ...
363715
  Корсунський С. Головні вибори Ердогана // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 квітня -11 травня (№ 16). – С. 5


  "Прийдешні вибори - найголовніші в житті Ердогана. І на відміну від багатьох попередніх виборів, на цей раз у нього з"явився сильний суперник. У наші неспокійні часи важко знайти демократичну країну, в якій політична партія та її лідер виграли б усі ...
363716
  Силадій І. Головні виклики європейського вектору розвитку української освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 320-323. – ISSN 2076-1554
363717
  Скороход О.М. Головні виклики перед молодими вченими та Національною академією наук України // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 54-56. – ISSN 1027-3239
363718
  Осадча Феррейра Головні герої та дійові особи передмов до "Кокін вака шю": до історії створення першого поетичного канону в Японії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 58. – С. 169-179


  У статті розглядається історія створення та головні учасники процесу укладання першої поетичної антології японських пісень вака - "Кокін вака шю". В центрі уваги знаходиться історія досліджень "Кокін вака шю" та біографії чотирьох укладачів, а також ...
363719
  Фокіна А.А. Головні дестинації сафарі-туризму в Кенії / А.А. Фокіна, І.Г. Смирнов // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 56-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв.
363720
  Гіжицька Головні домові гриби та боротьба з ними / Гіжицька, , Берегова. – Київ, 1934. – 44с.
363721
   Головні економічні події в Україні : червень 2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 4-6. – ISSN 1810-3944
363722
   Головні економічні події в Україні : вересень 2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 4-5. – ISSN 1810-3944
363723
   Головні економічні події в Україні : січень 2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 4-5. – ISSN 1810-3944
363724
   Головні економічні події в Україні: березень 2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 4-5. – ISSN 1810-3944
363725
   Головні економічні події в Україні: жовтень 2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 4-5. – ISSN 1810-3944
363726
   Головні економічні події в Україні: квітень 2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 4-5. – ISSN 1810-3944
363727
   Головні економічні події в Україні: липень 2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 4-5. – ISSN 1810-3944
363728
   Головні економічні події в Україні: лютий 2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-5. – ISSN 1810-3944
363729
   Головні економічні події в Україні: травень 2008 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 4-5. – ISSN 1810-3944
363730
  Мудрієвська І.і. Головні етапи політичного співробітництва України з Республікою Польща (1991-2013 рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 191-195. – ISSN 2076-8982
363731
  Галкін С.І. Головні етапи розбудови дендропарку "Олександрія" НАН України // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2012. – № 4. – С. 76-82. – ISSN 1605-6574


  Уперше з 1917 р. наведено достовірні дані щодо часу створення парку "Олександрія" в Білій Церкві. Проаналізовано стилістичні особливості, структуру та символіку паркових композицій. Установлено головні етапи розбудови парку.
363732
  Клименко Т.А. Головні етапи становлення і розвитку Державного архіву Черкаської області // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 75-83. – ISSN 0320-9466
363733
  Віднянський С. Головні етапи та особливості розвитку української історичної славістики нового часу / С. Віднянський, С. Копилов // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 92-110. – ISBN 978-966-02-4860-1
363734
  Шпильова О.В. Головні етапи українсько-болгарських літературних зв"язків ХІХ - ХХ ст. / О.В. Шпильова. – К., 1963. – 39с.
363735
  Григорець Т. Головні завдання співробітництва між Україною та ЄС у галузі стандартизації // Євроатлантикінформ : науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 71-72
363736
  Тихоненко Д.Г. Головні закономірності розвитку агрогенних грунтів України // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 5-9. – Бібліогр.: с. 9. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
363737
  Нелін М.В. Головні засади європейської політики С. Берлусконі у 2000-х роках // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (3). – С. 226-232
363738
  Тищенко Алла Головні засоби спілкування епохи пандемії // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 14 : фото
363739
   Головні збудники перинатальних інфекцій / В.Ф. Мислицький, С.С. Ткачук, О.В. Ткачук, І.П. Бурденюк // Клінічна та експериментальна патологія : український науково-медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковинс. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Т.М. Бойчук ; редкол.: Булик Р.Є., Власик Л.І., Денисенко О.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 15, № 1 (55). – C. 83-87. – ISSN 1727-4338
363740
  Шульгін М.Г. Головні здобутки Ейлера у геометрії та імпровізації з даної теми // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 50-51
363741
  Чирков О. Головні здобутки і втрати українства за час від початку 1989 р. до кінця 2001 р. (за результатами переписів населення) // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 164-165
363742
  Черненко М.В. Головні зовнішні чинники формування дисидентського руху в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С, 68-74
363743
  Рязанцева Олександра Головні компетенції викладача в системі дистанційної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 9 (63). – C. 150-161. – ISSN 2312-5993
363744
  Скалевська Г.О. Головні концепти сучасного художнього перекладу англомовної експериментальної поезії // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 316-320


  У статті розглянуто проблему перекладу як одного з головних концептів міжмовної та інтертекстуальної комунікації та досліджено специфіку впливу лінгвістичних та екстралінгвістичних чинників на рівень перекладності англомовної експериментальної ...
363745
  Чирвінський В.Н. Головні корисні копальніУкраїни в зв"язку з її геологічною минувщиною / В.Н. Чирвінський. – К., 1919. – 63с.
363746
   Головні критерії - професіоналізм та самовідданість служіння Закону // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.3-5


  Засідання колегії генеральної пркуратури
363747
  Іванік О.М. Головні критерії дослідження біопродуктивності в межах південного океану (геоморфологічний аспект) : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 50-52. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Проаналізовано основні критерії дослідження біопродуктивності в межах східноантарктичних морів Південного океану. Підтверджено, що геоморфологічні особливості дна є одним з головних факторів поширення зон підвищеної біопродуктивності. Вони визначають ...
363748
  Брага М.А. Головні мої жнива / М.А. Брага. – Сімферополь, 1982. – 60с.
363749
  Ясинський М.І. Головні моменти з історії української бібліографії / М.І. Ясинський ; Всенародня Бібліотека України при Український Академії наук. – Київ : З друк П.-З. з. ім. Леніна, 1927. – 29 с.


  На тит. арк. дарчий надпис: Миколі Андрійовичу. Автор
363750
  Пономаренко О. Головні морфологічні типи кристалів циркону з двопольовошпатових гранітоїдів Середньопридніпровського мегаблока Українського щита / О. Пономаренко, С. Курило, О. Коваленко // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 1. – С. 80-89 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2078-6220
363751
  Пилипенко В. Головні мотиви і сюжети польської антитурецької літератури середини XVI - середини XVII ст.: образ ворога // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 5 (401). – С. 33-43. – ISSN 0869-3595


  Стаття присвячена польській антитурецькій літературі середини XVI - середини XVII ст. Проаналізовано мотиви і сюжети, що найчастіше повторюються в текстах політичної публіцистики та оказіональної поезії зазначеного періоду.
363752
  Кот О.В. Головні мотиви та тенденції міжнародного співробітництва в галузі еколого-економічної реабілітації радіаційно-забруднних територій // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2001. – № 4. – С.75-79. – ISSN 0374-3896
363753
  Михальченко О.М. Головні напрями вдосконалення кримінально-правової протидії корупції в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 203-209. – ISSN 2072-8670
363754
  Молдован Я. Головні напрями громадсько-політичної діяльності Андрія Жука під час його перебування на еміграції у Відні (1914-1939 рр.) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – С. 445-456. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 15). – ISBN 966-7631-62-1
363755
  Фуртес О.О. Головні напрями досліджень Армії УНР у наукових праціях української еміграції / О.О. Фуртес, О.О. Потоцький // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 203-218. – ISSN 2313-5603
363756
  Антонюк В. Головні напрями зміцнення соціально-економічних основ формування людського капіталу в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 39-47. – Бібліогр.: на 21 пункт
363757
  Дацків І. Головні напрями зовнішнього політичного курсу ЗУНР // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (9). – С. 39-53
363758
  Духаніна Т.І. Головні напрями модернізаційно-інноваційного розвитку української державної влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-37. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються головні напрями модернізаційно-інноваційного розвитку державної влади в Україні; основу цього процесу автор бачить у поглибленні демократії, довіри народу до влади, оптимізації розподілу повноважень між гілками влади, впровадження ...
363759
  Горшков В.П. Головні напрями науково-дослідницької роботи колективу кафедри історії КПРС / В.П. Горшков, В.Т. Позняк // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 15-25. – (Історичні науки ; вип. 26). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье освещаются основные направления, формы и методы организации научно-исследовательской работы коллектива кафедры истории КПСС исторического факультета Киевского университета.
363760
  Василевич В.В. Головні напрями розвитку сучасної кримінології / В.В. Василевич, О.М. Джужа // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 71-81. – ISSN 2410-3594
363761
   Головні напрями та результати модернізації стратиграфічних схем кембрію, ордовику, силуру і девону України(1993-2013 рр.) / Л.І. Константиненко, О.І. Берченко, О.Ю. Котляр, В.І. Полєтаєв, В.І. Єфіменко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 1. – С. 64-71 : рис. – Бібліогр.: с. 71. – ISSN 0367-4290
363762
  Крутько С. Головні напрямки британської зовнішньої політики за часів прем"єрства Н. Чемберлена // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 26
363763
  Назаренко Є.В. Головні напрямки діяльності Радянської соціалістичної держави на сучасному етапі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 59-64. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 1)


  Статья в свете доклада тов. Н. С. Хрущева на XXI съезде КПСС "О контрольных цифрах развития народного хозяйства СССР на 1959-1965 годы" и тезисов доклада исследует развитие внутренних и внешних функций Советского государства в период развернутого ...
363764
  Мазур І.В. Головні напрямки діяльності Словацької національної партії в 90-х роках XIX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 54-57. – (Історія ; вип. 37)
363765
  Ребезюк В. Головні напрямки запобіганню і протидії корупції в державних органах України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 229-230
363766
  Котлубай О.М. Головні напрямки морської політики України на сучасному етапі / О.М. Котлубай, С.І. Дебель // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 8-19. – ISSN 2524-003X
363767
  Ващенко Н. Головні наративи сучасної російської пропаганди в умовах консцієнтальної війни Росії проти України // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2020. – Т. 1 (76). – С. 180-202. – ISSN 2522-1272
363768
  Семчук К.М. Головні нариси сучасної політичної філософії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 60-62
363769
  Каніщенко Л.О. Головні наслідки шестирічного плану розвитку важкої промисловості Польщі, як плану соціалістичної індустріалізації країни // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 79-87. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  В статье освещается путь социалистического строительства народно-демократической Польши. Одним из главных условий строительства основ социализма в Польше в период 6-летнего плана является социалистическая индустриализация страны. В результате ...
363770
  Руденко Л.Г. Головні наукові досягнення інституту географії НАН України та оцінка їхньої готовності до впровадження у практичну діяльність суспільства // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 5-8. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
363771
  Іванік О. Головні особливості взаємозалежностей факторів формування селевих потоків у межах басейну р. Абранка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 14-16. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Визначено та проаналізовано фактори формування селевих потоків у межах басейну річки Абранка Воловецького району Закарпатської області, визначено головні параметри селевого процесу та критичні значення їх силового впливу на інженерні споруди. ...
363772
  Комісаров К.Ю. Головні особливості емоційно-оцінної концептуалізації дійсності на словотвірному рівні японської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 110-117


  Висвітлено головні особливості відображення емоційно-оцінної концептуалізації дійсності на словотвірному рівні японської мови. Вказано на роль аксіологічного чинника у механізмі концептуалізації дійсності. Проведено класифікацію цікавих з погляду ...
363773
  Кубіцький Ю.С. Головні особливості концепції сталого розвитку у сфері соціально-економічного розвитку сільських територій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 163-167
363774
  Власенко М.С. Головні особливості побудови юридичних та адміністративних документів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. – Київ, 2017. – № 32. – С. 25-30. – ISSN 2413-5593
363775
  Іванік О. Головні особливості формування та активізації структурних осувів в басейні річки Латориця (Східні Карпати) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 13-18. – (Геологія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто геологічну будову та характер прояву сучасних гравітаційних та водно-гравітаційних процесів району с. Задільське (Закарпаття) із застосуванням даних детальних польових досліджень та крупномасштабного геологічного картування. Охарактеризовано ...
363776
  Рябенко В. Головні питання боротьби з корупцією // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 17-20.
363777
  Індиченко П.Д. Головні питання колгоспногоправа в світлі рішень партії та уряду про сільське господарство : матеріали на допомогу лекторові / П.Д. Індиченко ; Т-во для пошир. політ. і наук. знань УРСР. – Київ, 1955. – 39 с.
363778
  Чирков О.А. Головні підсумки Всеукраїнської науково-практичної конференції "Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення" // Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. праць] / Гай-Нижник, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – Київ : МП Леся, 2018. – С. 355-369. – ISBN 978-617-7638-08-6
363779
   Головні підсумки роботи Уряду УРСР. – Х., 1929. – 104с.
363780
   Головні підсумки роботи Уряду УСРР за 1929 і 1930 роки. – Х., 1931. – 112с.
363781
  Голубкіна Г. Головні повітряни ворота України // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – 30 серпня (№ 34/35). – С. 6. – ISSN 2519-4429


  До історії проєктування аеропорту "Бориспіль" (за документами ЦДНТА України).
363782
  Колб О.Г. Головні показники визначення кримінологічної обстановки в місцях позбавлення волі / О.Г. Колб, Н.О. Чечель // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 242-247. – (Право. Економіка. Управління)
363783
  Гензель Ю М. Головні помилки студентів при вивченні німецької мови після освоєння англійської // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 204-205
363784
  Журба Я.О. Головні поняття та терміни блюзової музики // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 223-227. – ISSN 2312-4679
363785
  Жупанський Я.І. Головні початкові етапи розвитку Української економічної географії // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 122-126. – ISBN 0201-8683
363786
  Усик Світлана Головні правила безпечного пікніка / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 35 : фото
363787
  Гречанінов В. Головні принципи НАТО // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 12-13.
363788
  Сидоров В М. Головні принципи та можливості дистанційної освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 139-141. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Сформульовано головні принципи організації курсів, базованих на технології "дистанційної освіти". Надано рекомендації для створення мультимедійних посібників та проведення курсів. Розглянуто головні ідеї, важливість, вимоги та методи проведення дискусій.
363789
  Бондаренко Е.Л. Головні принципи формування змісту регіонального еколого-географічного атласу адміністративної області // Регіон - 2018: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8-9 листоп. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова), М.О. Барановський, П. Беднар та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 63-66. – ISBN 978-966-285-535-7
363790
  Грєбцова І.С. Головні пріоритети діяльності попечителів Одеського навчального округу першої половини XIX ст. в контексті персональної історії // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 117-127. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
363791
  Салманов А.Ф. Головні пріоритети зовнішньої політики Азербайджану постсоціалістичної доби // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 263-274. – ISSN 1563-3349
363792
  Бошицький Ю.Л. Головні пріоритети Київського університету права Національної академії наук України у 2017/2018 навчальному році: інтеграція освіти, науки та виховання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 4-8. – ISSN 2219-5521


  Початок нового навчального року - завжди подія для кожного навчального закладу. Це нові плани, нові виклики, нові очікування для колективів вишів. Уже традиційно на старті нового 2017/2018 навчального року Київський університет права НАН України ...
363793
  Колісник В.П. Головні пріоритети Конституції України і проблема визначення місця проживання особи // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 45-52. – ISSN 0201-7245
363794
  Комісаров К. Головні проблеми синтаксису сучасної японської мови: лінгвопрагматичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  На сьогодні в японській лінгвісиці наявні істотні проблеми термінології, особливо якщо йдеться про галузь синтаксису. З іншого боку, не розробленого оптимального підходу до дослідження синтаксичних явищ сучасної японської мови, який ураховував ...
363795
  Вервес Г.Д. Головні проблеми українсько-польських літературних взаємин ХІХ ст. / Г.Д. Вервес; Акад. наук Української РСР, Укр. комітет славістів. – Київ : Вид-во Акад. наук Української РСР, 1958. – 47 с.
363796
  Залєвський А.Д. Головні революційні сили сучасності / А.Д. Залєвський. – Київ, 1970. – 48с.
363797
  Галик В. Головні редактори діаспорного часопису у США "Свобода" - кореспонденти Івана Франка // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Скотна ; редкол.: Л. Зашкільняк, К. Кондратюк, С. Макарчук [та ін.]. – Дрогобич, 2013. – С. 151-162. – (Серія "Історія" ; вип. 32). – ISSN 2312-2595
363798
  Яценко Б.П. Головні риси державно-монополістичного регіонального прогнозування в Японії (до економічної кризи 1974-1975 рр.) / Б.П. Яценко, С.О. Дебабов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 61-67 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 21)
363799
  Горяга О.В. Головні риси державно-правової моделі Гетьманщини XVII - XVIII ст. // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 416-419. – ISBN 978-966-438-135-9
363800
  Пріц В. Головні риси космологічної картини світу / В. Пріц, В. Кузнєцов // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Є. Бистрицький, М. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 : Рецепція в історії філософії. – С. 86-101. – ISSN 2522-9338
363801
  Бондаренко Е.Л. Головні риси регіональних геоекологічних ГІС // Регіон - 2015: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015. – С. 16-19. – ISBN 978-966-285-259-2
363802
  Грубрін Ю.Л. Головні риси структурної основи рельєфу південно-східної частини середнього Придністров"я / Ю.Л. Грубрін, М.І. Куницький // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 18-28 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Географії ; Вип. 16)
363803
  Комісаров К. Головні семантико-функціональні особливості прикметників у сучасній японській мові


  З"ясовано сутність прикметника як частини мови з огляду на те, що актуальність вивчення прикметника у сучасному мовознавстві обумовлюється насамперед тим, що головні положення семасіології, дериватології, синтаксису були виведені передусім на матеріалі ...
363804
  Цвих В.Ф. Головні складові системи соціального партнерства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-61. – (Філософія. Політологія ; вип. 46)


  У статті йдеться про поняття, принципи та структуру системи соціального партнерства.
363805
  Комісаров К.Ю. Головні стильові особливості сучасних японських науково-технічних текстів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 224-233


  Розглянуто шляхи мовної реалізації характерних екстралінгвістичних ознак наукової інформації, а саме: логічної зв"язності, узагальненості, стислості, точності, беземоційності. Детально проаналізовано та проілюстровано прикладами головні особливості ...
363806
  Рижков М.М. Головні стратегії США у міжнародних відносинах: європейський вимір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 223-228.
363807
  Філіпенко В.І. Головні тенденції в сучасній міжнародній міграційній політиці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 95-99
363808
  Мехед П.М. Головні тенденції воєнної політики КНР та перспективи реформування національно-визвольної армії Китаю // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 163-168


  У статті проаналізовано основні етапи реформування Національно-визвольної армії Китаю, окреслені головні тенденції воєнної політики Китайської Народної Республіки В статье сделан анализ основных этапов реформирования Национально-освободительной армии ...
363809
  Білий Д. Головні тенденції розвитку політичної думки серед української кубанської еміграції в 20-30 рр. XX століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2004. – Т. 5. – С. 137-140. – ISSN 1728-9572
363810
  Ігнатенко М.Г. Головні тенденції розвитку промислового виробництва західних районів УРСР у перспективі і місце в ньому хімічної промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 111-118 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
363811
  Таранюк О.В. Головні тенденції формування осадового чохла та рельєфу Канівського Придніпров"я протягом пізнього кайнозою / О.В. Таранюк, Н.М. Іванченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-39. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 20)


  На підгрунті палеогеоморфологічних реконструкцій висвітлюються головні тенденції формування осадового чохла та рельєфів Канівського Придніпров"я. Указано на головну направленість розвитку морфолітогенезу протягом пізнього кайнозою.
363812
  Гришко-Богменко Головні типи рослинності СРСР та УРСР / Гришко-Богменко, Н.В. Барановська. – Київ, 1989. – 88с.
363813
  Наливайко О. Головні тренди медіа-індустрії // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 7. – С. 44-46


  28-й Конгрес Міжнародної федерації журналістів у Дубліні, в якому взяла участь делегація НСЖУ, і 65-го Всесвітнього газетного конгресу WAN- IFRA , на якому теж побували представники України, зокрема, президент медіа-компанії UMH Group ( ця ...
363814
  Щибря В. Головні убори та зачіски населення Черкаського району Черкаської області кінця XIX - середини XX століття: традиції, локальні особливості (за матеріалами польових досліджень) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 5 (363), вересень - жовтень. – С. 96-101. – ISSN 0130-6936
363815
  Хромець В.Л. Головні умови виникнення релігієзнавства // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
363816
  Ковчун В.В. Головні фактори сувернізації України наприкінці 20 століття // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.60-64
363817
  Залізняк М. Головні федерації сучасного світа. – У Львові, 1914. – 144с.


  З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка
363818
  Лебідь В.П. Головні формалізовані моделі пасток у базогенному комплексі Дніпровсько-Донецького розсуву // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 4. – С. 95-106. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1682-3591
363819
  Степко О. Головні форми та методи діяльності Бібліотеки ООН ім. Дага Хаммаршельда // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 357-362


  В статті розглядається інформаційна діяльність Бібліотеки ООН ім. Дага Хаммаршельда. Проаналізовано головні форми та методи діяльності Бібліотеки, розглянуто її основні інформаційно-довідкові механізми. Запропоновано деякі шляхи для покращення ...
363820
  Боян С. Головні християнські свята календарного обрядового комплексу бойків // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 492-500. – ISBN 978-966-02-5080-2
363821
  Контурова С.М. Головні чинники і наслідки розвитку економіки України в умовах глобалізації // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 91-97.
363822
  Іванік О. Головні чинники формувння та активізації гравітаційних процесів у межах Київського Придніпров"я / О. Іванік, Л. Тустановська, К. Гадяцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2020


  Інтегрована оцінка та аналіз впливу гравітаційних геологічних процесів на техногенні об"єкти здійснюється на основі системного підходу до аналізу стану геологічного середовища; створення геологічних, математичних і просторових моделей і розробки ...
363823
  Іванов С.П. Головні шкідники й хвороби цукрових буряків і боротьба з ними. / С.П. Іванов, Г.Ф. Борисевич. – К, 1935. – 96с.
363824
  Шмиговський К.А. Головні шкідники поля, городу, саду / К.А. Шмиговський. – Х., 1935. – 204с.
363825
   Головні шкідники та хвороби в сільському господарстві на Україні : інструкція для кореспондентів Ц. СТАЗРО Н.К.З.С. – вид. 2-е. – Харків : Радянський селянин, 1928. – 119 с.
363826
  Короткий В.А. Головнін Олександр Васильович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 172. – ISBN 966-06-0393-2
363827
   Головніші наслідки діяльності Укрмету за 1925 р. (попередній звіт) - 1. Короткий огляд погоди на Україні за 1925 р. - 2. Огля впливу на польові культури.... – Київ : Укрмет, 1926. – 48 с.
363828
  Лавітська З.Г. Головніші паразитні гриби району Канівського біогеографічного заповідника / З.Г. Лавітська. – К., 1949. – 27-45с.
363829
  Бондарович М.Я. Головніші шкідники городних культур в 1925 році / М.Я. Бондарович. – Охтирка
3. – 1926. – 14с.
363830
  Звірезомб-Зубовський Головніші шкідники зернових запасів та боротьба з ними. / Звірезомб-Зубовський. – Х., 1925. – 36с.
363831
  Щоголів І. Головніші шкідники наших садків / І. Щоголів. – Київ, 1919. – 16 с.
363832
  Булушев М П. Головной дозор / М П. Булушев, . – Ленинград, 1983. – 63с.
363833
   Головной мозг и регуляция функций. – К., 1963. – 364с.
363834
   Головной мозг парнокопытных. – Минск, 1970. – 150с.
363835
   Головному редактору збірника, кандидату технічних наук, професору Осетріну Миколі Миколайовичу – 80! // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 75. – С. 4-14. – ISSN 2076-815X
363836
   Головному редактору нашого журналу Сергію Івановичу Ляшку цього року виповнюється 60 років // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 1-2. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Привітання з ювілеєм Сергія Івановича Ляшка - завідувача кафедри обчислювальної математики факультету кібернетики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
363837
  Степаненко А. Головному управлінню НБУ по м. Києву і Київській області - 10 років : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 3. – С. 23-26. – ISSN 1605-2005
363838
  Марчук О.І. Головноуповноважений уряду УНР Іван Огієнко і формування 4-ої стрілецької бригади українського війська на Поділлі (лютий-квітень 1920 р.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 38-39
363839
   Головные боли при неврозах (Некоторые вопросы клиники, эитпатогенеза, патофизиологии и терапии : Автореф... канд. мед.наук: / Караванский Б. Д,; Караванский Б. Д,; Лен. гос. ин-т усоверш. врачей. – Л, 1960. – 16л.
363840
  Карелин Л.В. Головокружение : повести / Л.В. Карелин. – Москва : Советский писатель, 1974. – 231с.
363841
  Шишков А. Головокружение без успехов // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 7. – С. 71-73. – ISSN 0235-7089


  История России нетрадиционной ориентации от профессора Зубова.
363842
  Маркин С.П. Головокружение: стратегия преодоления / С.П. Маркин, В.А. Маркина // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 2. – C. 35-40
363843
  Мочалов Л.П. Головоломки / Л.П. Мочалов. – Москва : Наука, 1980. – 128 с. – (Библиотечка "Квант" ; Вып. 6)
363844
  Гершензон М.А. Головоломки профессора Головоломки / М.А. Гершензон. – Москва, 1989. – 141с.
363845
  Мікульонок І.О. Головоломний кубик // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (125). – С. 26-27. – ISSN 2518-7104


  Ерньо Рубік і його механічна головоломка "Кубик Рубика".
363846
  Акимушкин И.И. Головоногие моллюски морей СССР / Акимушкин И.И. – Москва, 1963. – 326 с.
363847
  Зуев Г.В. Головоногие моллюски северо-западной части Индийского океана / Г.В. Зуев. – К., 1971. – 223с.
363848
  Киселев Г.Н. Головоногие моллюски силура и нижнего девона севера Урала : монография / Г.Н. Киселев. – Ленинград : Ленинградский университет, 1984. – 144с.
363849
  Парышев А.В. Головоногие моллюски юры Украины : Палеонтологический справочник / А.В. Парышев, И.И. Никитин; Отв. ред. Ямниченко И.М. – Киев : Наукова думка, 1981. – 142с.
363850
  Курчаб-Редліх К Головою в мур Кремля / Кристина Курчаб-Редліх. – Київ : Темпора, 2010. – 439, [1] с. – Бібліогр. в прим.: с. 418-429. – ISBN 978-966-8201-97-4


  Це книжка про останні дні СРСР та сучасну Росію. Авторка аналізує найрезонансніші події у політичному житті Росії, наводячи маловідомі факти. Текст містить розлогі цитати з кореспонденції авторки для різних польських видань. Видання розраховане на ...
363851
  Вітович І. Головою в мур тиранії. Олександр Лукашенко розбудував кругову систему захисту від гніву власного народу // Україна молода. – Київ, 2020. – 12 серпня (№ 74). – С. 5


  "Центрвиборчком Білорусі обіцяє оприлюднити остаточні результати президентських виборів, які відбулися в цій країні минулої неділі, 14 серпня. І при цьому в понеділок подає попередні результати, за якими на виборах перемагає з 80,23% підтримки чинний ...
363852
  Вишня Остап Головполітосвіта та інші оповідання / Вишня Остап. – Київ : ДВУ, 1928. – 24с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
363853
  Халаджи В.В. Головування Іспанії в Європейській Раді - перше випробування "перехідного періоду" після набуття чинності Лісабонським договором // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 123-129


  Саме на долю Іспанії випало перше Головування в Європейській Раді (січень - липень 2010 року) після вступу в дію Лісабонського Договору, документу, який окреслює чіткі підстави виникнення міжнародної правосуб"єктності ЄС та передбачає низку ...
363854
  Гранат Я. Головування Польщі в Раді ЄС: виклики часу / Я. Гранат, О.В. Новіков // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 117. – С. 195-201. – ISSN 2224-9281
363855
  Титарчук О.Г. Головування України в ОБСЄ: результати та перспективи на майбутнє // Зовнішня політика України - 2013 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / С.В. Андрущенко, П. Байор, В.М. Мовчан, Г.М. Перепелиця, О.В. [та ін.] Потєхін. – Київ : Стилос, 2014. – С. 129-139. – ISBN 978-966-193-094-9
363856
   Головування України в Раді Безпеки ООН : Збірник документів. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 632с. – ISBN 966-7784-89-4
363857
  Рафа Л. Головування України в Раді Безпеки ООН (березень 2001 р.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 59-60
363858
  Божко С.О. Головування Швеції в ЄС і європейська політика безпеки і оборони // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 83-86
363859
  Гончаренко Б.А. Головую другий рік : оповідання / Б.А. Гончаренко. – Київ, 1976. – 183 с.
363860
   Головцин Василь Миколайович (1905-1968) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 97. – ISBN 978-966-439-754-1
363861
   Головцин Василь Миколайович (1905-1968) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 107. – ISBN 978-966-933-054-3
363862
  Довнар Г.С. Головченки : роман / Г.С. Довнар. – Донецьк, 1975. – 174 с.
363863
  Довнар Г.С. Головченки. Дорога без кінця : романи / Г.С. Довнар. – Київ, 1985. – 471 с.
363864
   Головченко Володимир Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 97. – ISBN 978-966-439-754-1
363865
   Головченко Володимир Іванович (1962-2017) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 107-108. – ISBN 978-966-933-054-3
363866
  Солдатенко В.Ф. Головченко Володимир Іванович (політолог, історик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 6 : Го - Гю. – С. 71. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3966-1 (Т.6)
363867
  Мифтахутдинов А.В. Головы моих друзей. Рассказы / А.В. Мифтахутдинов. – Магадан, 1969. – 176с.
363868
  Дамдинсурэн Ц. Гологдсон / Ц. Дамдинсурэн, 1961. – 48 с.
363869
  Дроздовський Д. Голограма свідомості в містерії "Бран" Олекси Різникова
363870
  Никитин Ю.А. Голограмма / Ю.А. Никитин. – М, 1986. – 318с.
363871
  Сидорович В.П. Голографическая визуализация излучения дифракции и рассеяния электромагнитных полей СВЧ диапазона. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Сидорович В.П.; БГУ. – Минск, 1977. – 16л.
363872
  Зейликович И.С. Голографическая диагностика прозрачных сред / И.С. Зейликович, Н.М. Спорник. – Минск : Университетское, 1988. – 207 с.
363873
  Джоунс Р. Голографическая и спекл-интерферометрия : пер. с англ. / Р. Джоунс, К. Уайкс. – Москва : Мир, 1986. – 327 с.
363874
  Богомолов А.С. Голографическая интерферометрия / А.С. Богомолов, Л.В. Тарасов. – М., 1974. – 103с.
363875
  Островский Ю.И. Голографическая интерферометрия : Монография / Ю.И. Островский, М.М. Бутусов, Г.В. Островская. – Москва : Наука, 1977. – 336 с.
363876
  Вест Ч. Голографическая интерферометрия : пер. с англ. / Ч. Вест. – Москва : Мир, 1982. – 504 с.
363877
  Морозов Николай Викторович Голографическая интерферометрия движущихся объектов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Морозов Николай Викторович; Белорусск. ун-т. – Минск, 1985. – 16л.
363878
  Коноплев Ю.Г. Голографическая интерферометрия и фототехника / Ю.Г. Коноплев, А.К. Шалабанов. – Казань : Издательство Казанского университета, 1990. – 98 с.
363879
   Голографическая интерферометрия фазовых объектов. – Ленинград : Наука, 1979. – 232 с.
363880
  Островский Ю.И. Голографическая интерферометрия физичесаих процессов : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.05 / Островский Ю.И.; АН СССР.Физ-техн.ин-т. – Ленинград, 1973. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
363881
  Ракин В.И. и др. Голографические и теневые методы в исследовании процессов роста кристаллов / В.И. и др. Ракин. – Сыктывкар : АН СССР, 1983. – 31с.
363882
  Гинзбург В.М. Голографические измерения / В.М. Гинзбург, Б.М. Степанов. – Москва : Радио и связь, 1981. – 296 с.
363883
   Голографические измерительные системы. – Новосибирск, 1976. – 108 с.
363884
   Голографические измерительные системы. – вып. 2. – Новосибирск, 1978. – 158с.
363885
   Голографические измерительные системы. – Новосибирск, 1980. – 127 с.
363886
  Островский Ю.И. Голографические интерференционные методы измерения деформаций / Ю.И. Островский. – Москва : Наука, 1988. – 248 с. – ISBN 5-02-013803-7
363887
  Зубарев В.Е. Голографические интерферометры : учеб. пособие / В.Е. Зубарев, В.Б. Немтинов. – Москва : МВТУ им. Н. Баумана, 1988. – 52 с.
363888
   Голографические методы в науке и технике : темат. сборник. – Ленинград : ФТИ, 1985. – 224 с.
363889
   Голографические методы в науке и технике : сб. науч. трудов. – Ленинград : ФТИ, 1990. – 235 с.
363890
   Голографические методы и аппаратура, применяемая в физических исследованиях. – Москва, 1974. – 138с.
363891
   Голографические методы и аппаратура, применяемые в физических исследованиях : сб. науч. трудов. – Москва : ВНИИФТРИ, 1982. – 91 с.
363892
   Голографические методы и аппаратура, применяемые в физических исследованиях : сб. науч. трудов. – Москва : ВНИИФТРИ, 1987. – 120 с.
363893
  Козачок А.Г. Голографические методы исследования в экспериментальной механике / А.Г. Козачок. – Москва, 1984. – 175 с.
363894
  Кузнецова Е.А. Голографические методы исследования и системы с широким полем зрения для изучения параметров нестационарных физических процессов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Кузнецова Елена Анатольевна ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т оптико-физ. измерений. – Москва, 1978. – 17, [1] с. – Библиогр.: 13 назв
363895
  Славинская В.Н. Голографические методы получения изображений с высоким пространством разрешением по большому полю. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Славинская В.Н.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18
363896
  Ероховец В.К. Голографические память и дисплеи / В.К. Ероховец. – Минск, 1991. – 222с.
363897
  Василенко Г.И. Голографические распознающие устройства / Г.И. Василенко, Л.М. Цибулькин. – Москва : Радио и связь, 1985. – 310 с.
363898
  Мокринская Е.В. Голографические регистрирующие среды на основе арилтииранов / Е.В. Мокринская, Н.Г. Чуприна, Л.С. Тонкопиева // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Арион, А.Г. Белоус [и др.]. – Киев, 2018. – Т. 84, № 5/6, май - июнь. – С. 110-114. – ISSN 0041-6045
363899
   Голографические системы информационного обеспечения. – Минск, 1976. – 65с.
363900
  Магомедов А.А. Голографический метод исследования статистических характеристик светорассеивабщих сред и его применения : Автореф... канл. физ. мат.наук: 01.04.05 / Магомедов А. А.; ВНИИ оптико-физ. измер. – М, 1979. – 15л.
363901
  Гнатовский Александр Владимирович Голографический метод коррекции волнового фронта излучения оптических квантовых генераторов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.043 / Гнатовский Александр Владимирович ; АН УССР. Ин-т физ. – Киев, 1974. – 22 с.
363902
  Поданчук Дмитрий Васильевич Голографическое восстановление векторных характеристик оптического поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Поданчук Дмитрий Васильевич; КГУ. – Киев. – 17л.
363903
  Поданчук Дмитрий Васильевич Голографическое восстановление векторных характеристик оптического поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Поданчук Дмитрий Васильевич; КГУ. – Киев. – 17л.
363904
  Малов С.Н. Голографическое вычитание изображений / С.Н. Малов. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1990. – 132 с.
363905
  Шапиро Л.Л. Голографическое исследование плазмы оптического пробоя в воздухе, водороде и гелии в условиях действия гидродинамического механизма нагрева и ионизации газа : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 044 / Шапиро Л.Л. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1971. – 18 с.
363906
  Храмцов М.А. Голографическое описание топологических дефектов и термализация сильновзаимодействующих квантовых систем : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Храмцов Михаил Александрович ; Федеральное гос. бюджет. учреждение науки, Матем. ин-т им. В.А. Стеклова Рос. акад. наук. – Москва, 2019. – 31 с. – Библиогр.: 46 назв.
363907
  Василенко Г.И. Голографическое опознавание образов / Г.И. Василенко. – Москва : Советское радио, 1977. – 327 с.
363908
  Микаэлян А.Л. Голография / А.Л. Микаэлян. – Москва, 1968. – 48 с.
363909
  Островский Ю.И. Голография / Ю.И. Островский. – Ленинград : Наука, 1970. – 124с.
363910
  Де Велис Голография : (теория и приложения) : пер.с англ. / Де Велис, Дж. Рейнольдс. – Москва : Воениздат, 1970. – 248 с.
363911
  Франсон М. Голография : Пер.с фр. / М. Франсон. – Москва : Мир, 1972. – 246с.
363912
  Милер М. Голография : (Теория, эксперимент, применение) : пер. с чеш. / М. Милер. – Ленинград : Машиностроение, 1979. – 208 с.
363913
  Бахрах Л.Д. Голография / Л.Д. Бахрах, Г.А. Гаврилов. – Москва : Знание, 1979. – 64 с.
363914
  Федоров Б.Ф. Голография / Б.Ф. Федоров, Л.М. Цибулькин. – Москва : Радио и связь, 1989. – 138с.
363915
  Гинзбург В.М. Голография в измерительной технике. / В.М. Гинзбург, Н.Г. Власов. – Москва, 1974. – 44с.
363916
  Бахрах Л.Д. Голография в микроволновой технике / Л.Д. Бахрах, А.П. Курочкин. – Москва : Советское радио, 1979. – 320 с.
363917
  Кудрин А.Б. Голография и деформация металлов. / А.Б. Кудрин. – М., 1982. – 151с.
363918
  Островский Ю.И. Голография и ее применение / Ю.И. Островский. – Ленинград : Наука, 1973. – 179с.
363919
  Батерс Д. Голография и ее применение : Пер.с англ. / Дж. Батерс ; пер. с англ. А.С. Тюфлина. – Москва : Энергия, 1977. – 223 с. : ил.
363920
   Голография и обработка информации. – Ленинград : Наука, 1976. – 195 с.
363921
   Голография и оптическая обработка информации в геологии. – Л., 1980. – 181 с.
363922
   Голография и оптическая обработка информации в геологии и геофизике. – Л., 1979. – 195с.
363923
   Голография и оптическая обработка информации: методы и аппаратура. – Ленинград : ВНИИФТРИ, 1980. – 236с.
363924
  Левитан Л.Л. Голография пароводяных потоков / Л.Л. Левитан, Л.Я. Боревский. – Москва, 1989. – 152с.
363925
  Клименко И.С. Голография сфокусированных изображений и спекл-интерферометрия. / И.С. Клименко. – Москва : Наука, 1985. – 224 с.
363926
   Голография. Методы и аппаратура. – Москва : Советское радио, 1974. – 376 с.
363927
   Голография: теоретические и прикладные вопросы : сб. науч. трудов. – Ленинград : ФТИ, 1988. – 223 с.
363928
  Григорук В.І. Голографічна інтерферометрія рідин при міліметровому опромінюванні / В.І. Григорук, Г.В. Понежа, С.Г. Понежа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 284-290. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою диференціального голографічного інтерферометра досліджено зміни оптичного показника заломлення низки органічних рідин, води та деяких біологічних водних розчинів при дії на них електромагнітним випромінюванням у діапазоні частот 37,5-78 ...
363929
  Григорук В.І. Голографічний елемент для введення випромінювання в волоконний інтерферометр // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 285-286. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Досліджений голографічний елемент забезпечує високоефективний зв"язок джерела випромінювання з волоконними світловодами. Одночасно він компенсує фазові спотворення, які виникають при поширенні випромінювання в багатомодових оптичних волокнах.
363930
  Радутний О.Е. Голографічний захисний елемент як предмет злочинів, що посягають на окремі елементи інформаційних відносин та мають схожі форми діяння // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 106-111
363931
  Поданчук Д.В. Голографічний сенсор хвильового фронту / Д.В. Поданчук, В.П. Данько, М.М. Котов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 355-361. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті запропоновано принцип побудови голографічного сенсора хвильового фронту, в матриці гололінз якого записана попередня інформація про неспотворений хвильовий фронт. Така методика дозволяє вимірювати малі просторові відхилення фази оптичної хвилі ...
363932
   Голографічні реєструючі середовища на основі олігомерів і коолігомерів з домішкою органічного барвника з внутрішньомолекулярним переносом заряду / А.Г. Кушнір, О.В. Мокринська, Ю.П. Гетьманчук, М.Г. Чуприна, М.О. Давиденко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 194
363933
   Голографічні реєструючі середовища на основі плівок електронодонорних олігомерів та коолігомерів / О.В. Мокринська, С.Л. Студзинський, М.Г. Чуприна, Л.С. Тонкопієва // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 1/2, январь - февраль. – С. 114-119. – ISSN 0041-6045
363934
  Горбань І.С. Голографія і її можливості / І.С. Горбань. – К., 1971. – 20с.
363935
   Голографія та голограмна техніка : метод. вказівки до лаб. робіт. – Чернівці : Рута, 1996. – 15 с.
363936
  Ракин В.И. Голографометрия кристаллообразующих сред / В.И. Ракин. – Ленинград : Наука, 1990. – 90с.
363937
  Винниченко В.К. Голод / В.К. Винниченко. – Київ : Держвидав. – 126с.
363938
  Винниченко В.К. Голод / В. Винниченко. – [Харків] : Український робітник. – 32 с. – Безплатний додаток до журналу "Службовець"
363939
  Гамсун Кнут Голод : роман / Кнут Гамсун. – У Львові (Львів) : Hакл. Укp.-руської "Видавн. Спілки" ; З дpук. наpодова Ст. Манєцкого і сп[ілки], 1899. – 192 с. – (Бібліотека видавничої спілки ; № 7)
363940
  Гамсун Кнут Голод / Кнут Гамсун; Пеpеложив М. Катpенко [М.С. Постолока]. – Київ : Стеpно ; Дpук. "Союзбанку", 1919. – 173 с.
363941
  Винниченко В.К. Голод / В.К. Винниченко. – Павлоград : Держвидав, 1925. – 115с.
363942
  Винниченко В.К. Голод / В.К. Винниченко. – Київ : Рух, 1927. – 16с.
363943
  Гамсун Кнут Голод : пролог / Кнут Гамсун ; Пер. с норв. Ю. Балтрушайтиса и С.А. Полякова. – Москва Ленинград : Госиздат ; [1-ая Образц. тип. в Москве], 1928. – 244 с. – (Универсальная библиотека ; № 484-487)
363944
  Кучер В.С. Голод : роман / В.С. Кучер. – Київ, 1947. – 359 с.
363945
  Бхаттачария Б. Голод / Б. Бхаттачария. – М, 1949. – 228с.
363946
  Кучер В.С. Голод / В.С. Кучер. – Киев, 1961. – 465 с.
363947
  Кучер В.С. Голод / В.С. Кучер. – Киев, 1963. – 398 с.
363948
  Кучер В. Голод : роман / В. Кучер. – Киев : Дніпро, 1974. – 360 с.
363949
  Кучер В.С. Голод : роман / В.С. Кучер. – Симферополь, 1982. – 365 с.
363950
  Кучер В.С. Голод : роман / В.С. Кучер. – Київ, 1988. – 348 с.
363951
  Кучер В.С. Голод : роман / В.С. Кучер. – Одеса, 1990. – 356 с.
363952
  Безсонов О.І. Голод 1921-1922 рр. і боротьба з ним у німецьких та менонітських поселеннях Півдня України // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т, Ин-т укр.-немецких исследов. – Дніпропетровськ, 2007. – [Вып. 33]. – С. 155-168. – ISBN 978-966-525-872-8
363953
  Сербин Р. Голод 1921-1923 і українська преса в Канаді / Р. Сербин. – Київ, Торонто, 1992. – 704с. – ISBN 5-7702-0421-4
363954
  Драмарецький Б. Голод 1921-1923 років в німецьких сільськогосподарських колоніях України / Б. Драмарецький, Б. Чирко // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київ. славістичний ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (50). – С. 80-89
363955
   Голод 1921-1923 років в Україні : Збірник докуметів і матеріалів. – Київ : Наукова думка, 1993. – 215 с. – ISBN 5-12-003872-7
363956
  Драмарецький Борис Болеславович Голод 1921-1923 років в Україні : Дис... канд. історичнихнаук: 07.00.01 / Драмарецький Борис Болеславович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 123л. – Бібліогр.:л.115-123
363957
  Драмарецький Борис Болеславович Голод 1921-1923 років в Україні : Автореф... кандид. історичнихнаук: 07.00.01 / Драмарецький Борис Болеславович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 23л.
363958
  Козирева М.Е. Голод 1921-1923 років у німецьких поселеннях Миколаївщини // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2008. – [Вып. 34]. – С. 45-56
363959
   Голод 1921 - 1923 і українська преса в Канаді. – Торонто : Українсько-канадський-дослідчо-документаційний центр, 1995. – 700с. : іл. – (Документи історіі української діяспори). – ISBN 0-969301-0-7
363960
  Сахно М. Голод 1921 - 1923 років як передумова наступу на православну церкву // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 101-105
363961
  Урядова А.В. Голод 1921 года и русская эмиграция в славянских странах // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2009. – № 1. – С. 3-13. – ISSN 0132-1366
363962
  Акунін О. Голод 1928-1929 рр. в Південному регіоні України: злам стереотипів // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2009. – № 1/4 (4), січень - грудень. – С. 58-68. – ISSN 1998-4634
363963
  Осколков Е.Н. Голод 1932-1933 гг: хлебозаготовки и голод 1932/1933 г. в Сев.-Кавк. крае / Е.Н. Осколков. – Ростов н/Д, 1991. – 91с.
363964
   Голод 1932-1933 років в Україні: причини та наслідки. – Київ : Наукова думка, 2003. – 888с. – ISBN 966-00-0117-7


  Досліджується історія голодомору 1932-1933 рр. В Україні: розкриваються його витоки, аналізується механізм творення терору голодом, простежуються руйнівні наслідки голодного лихоліття для українського етносу
363965
  Скибіцька І. Голод 1932-1933 років на Кубані за архівними документами та матеріалами періодичної преси // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (376), листопад - грудень. – С. 54-69. – ISSN 0130-6936
363966
  Боряк Т. Голод 1932-1933 рр. в історичній пам"яті: Україна vs Росія (роздуми над усноісторичними джерелами) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (554), вересень - жовтень. – С. 176-190. – ISSN 0130-5247


  Метою статті є аналіз стану в інформаційному просторі (йдеться про усноісторичні дослідницькі центри та мережу Інтернет) свідчень очевидців голоду 1932–1933 рр. на території Росії для з’ясування присутності чи відсутності його в історичній пам’яті.
363967
  Наумова І. Голод 1932-1933 рр. в національній пам"яті: сучасний вітчизняний історіографічний дискурс // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 185-186. – ISSN 2076-1554
363968
  Кульчицький С.В. Голод 1932-1933 рр. в Україні як геноцид = Голод 1932-1933 гг. в Украине как геноцид / С.В. Кульчицький; НАНУ, Ін-т історії України. – Київ, 2005. – 220с. – ISBN 966-02-3846-0
363969
  Кульчицький С. Голод 1932-1933 рр. в Україні як геноцид // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 107-130
363970
  Виходець А. Голод 1932-1933 рр. в Україні як геноцид українського народу: історико-правовий аспект // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України : 17 трав. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: Каракасіді О.Ф. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 407-412. – ISBN 978-617-7768-00-4
363971
  Кульчицький С.В. Голод 1932-1933 рр. в Україні як геноцид: мовою документів, очима свідків / Станіслав Кульчицький. – Київ : Наш Час, 2008. – 237, [3] с. – Імен. покажчик: 234-238. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1530-19-4
363972
  Гудзь В. Голод 1932-1933 рр. у Білорусії: історіографічні парадокси, історична пам"ять та політика пам"яті / В. Гудзь, О. Боряк // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (555), листопад - грудень. – С. 21-35. – ISSN 0130-5247


  Мета дослідження - проаналізувати, виявити особливості й узагальнити результати досліджень білоруськими науковцями історії організованого голоду 1932-1933 рр. на територіях радянських України та Білорусії. Методологія ґрунтується на принципах ...
363973
  Берковський В. Голод 1932-1933 рр. У прикордонній смузі УРСР: характерні риси // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – C. 69-76
363974
  Хлюр Ю. Голод 1932–1933 років на Роменщині за свідченнями очевидців // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 24-33


  В статті на основі польових матеріалів, зібраних автором, досліджується голодомор 1932 - 1933 р. в Роменському районі Сумської області. Показано становище селян краю в цей період, а також дії влади стосовно голодуючих. Особливу увагу приділено ...
363975
  Куромія Гіроакі Голод 1932 - 1933 років в Україні та європейська політика // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2010. – Число 6 (17) : Безмежне село... – С. 113-130. – ISSN 2078-659X
363976
   Голод 1932 - 1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів. – К., 1990. – 603с.
363977
  Берковський В. Голод 1932 - 1933 рр. у прикордонній смузі УРСР: характерні риси // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 111-126
363978
   Голод 1933 року в Україні : Свідчення про винищування Москвою українського селянства. – 2-ге допов. вид. – Дніпропетровськ; Мюнхен, 1993. – 224 с. – ISBN 5770741570
363979
   Голод 1946-1947 років в Україні: причини і наслідки : Матеріали. – Київ ; Hью-Йорк : М.П.Коць, 1998. – 208 с. – ISBN 966581091Х
363980
   Голод 1946-1947 років на Миколаївщині : мовою архів. документів / К.Є. Горбуров [та ін.] ; Миколаїв. держ. ун-т ім. В.О. Сухомлинського, Ін-т історії та права ; Держ. архів Миколаїв. обл. – Миколаїв : Шамрай П.М., 2010. – 299, [1] с. : табл. – ISBN 976-966-8442-66-7
363981
   Голод 1946-1947 років на Полтавщині (до п"ятидесятиріччя трагедії) : Матеріали і документи. – Полтава, 1996. – 139с.
363982
  Воронов І.О. Голод 1946-1947 рр. / І.О. Воронов. – Київ, 1991. – 46с.
363983
  Кульчицький С. Голод 1946-1947 рр. на Донбасі // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 244-257. – ISSN 2518-7791
363984
  Андрухів І. Голод 1946-1947 рр. у західних областях УРСР (на матеріалах Станіславської області) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 161-168
363985
  Мартинов А. Голод 1946-1947 рр. як фактор зміни уявлень про СРСР в Європі // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: Бондарчук П., Даниленко В., Добржанський О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – C. 298-306. – ISSN 2518-7791
363986
  Швидкий В.П. Голод 1946-1947 рр. як чинник сплеску девіантних явищ в Україні // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 142-164. – ISSN 0130-5247
363987
  Горбуров К. Голод 1946 - 1947 рр. у вітчизняній та зарубіжній історіографії // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика : збірник статей / НАН України, Ін-т історії України ; редкол.: С.І. Білокінь, В.М. Даниленко, О.В. Добржанський [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 338-346
363988
  Романова И. Голод в БССР // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 545-556
363989
  Романова І. Голод в БССР // Матеріали Міжнародної конференції "Штучні голоди в Україні ХХ століття" : (Київ, 16 трав. 2018 р.) / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ ; Дрогобич : ВПО "Меморіал" імені Василя Стуса [та ін.], 2018. – С. 272-277
363990
   Голод в Молдове (1946 - 1947). – Кишинев, 1993. – 768с.
363991
  Ярмусь Степан Голод в Україні (1932-33): чому? = Famine in Ukraine (1932-33): why? An attempt to reflect on the tragedy theologically/S.Jarmus : Спроба Богословського насвітленняя цієї трагедії / С. Ярмусь [Jarmus Stephan]. – Вінніпег : Консисторія УГПЦеркви в Канаді, 1983. – 37 с.
363992
   Голод в Україні 1946 -1947 роки: документи і матеріали. – К.-Нью-Йорк, 1996. – 373с.
363993
  Шаповал Ю. Голод в Україні очима іноземних дипломатів // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 902-917. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
363994
  Лакомкин А.И. Голод и жажда / А.И. Лакомкин, И.Ф. Мягков. – Воронеж, 1975. – 216с.
363995
  Терлецька І.В. Голод і депортації як форми державного терору // Сучасна українська та російська історіографія сталінізму : монографія / І.В. Терлецька. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2013. – С. 255-312. – ISBN 978-966-629-624-8
363996
  Сергійчук В. Голод на Кубані й у Північному Казахстані як свідчення геноциду українства в 1932 - 1933 роках // Геноцид України в XX столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Всеукр. громад. орг. "Т-во відродження Укр. Нації", Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т літературознавчих студій Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка ; [редкол.: Л. Сеник, І. Любас, Б. Моркляник та ін. ; ред.: М. Гавришко]. – Львів : [б. в.], 2010. – С. 146-156. – ISBN 978-966-397-111-2
363997
   Голод на Поділлі : книга свідчень. – Кам"янець-Подільський : [Б.в.], 1993. – 97,[5] с.
363998
  Герасимович І. Голод на Україні : з 39 образками й діяграмами / Іван Герасимович. – [Перевид. 1922 р.]. – [Б. м.] : Говерля, 1973. – 296 с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим.
363999
  Шииран Ж. Голод наступает // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 4-9. – ISSN 0130-9625
364000
  Блинов Ю. Голод не тетка, пожар не угар : проза: повести // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 10 (657). – С. 63-78. – ISSN 0132-2036
<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,