Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>
363001
  Чернышова О.А. "Герой времени" в романе М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2011. – Вип. 47/48. – С. 61-70. – ISBN 966-72-77-79-8


  "Герой нашего времени" (1838-1840) - знаменитый роман Михаила Юрьевича Лермонтова, классика рус. литературы. Образ Печорина одно из художественных открытий Лермонтова. Печоринский тип поистине эпохален, и прежде всего потому, что в нем получили ...
363002
  Лук"янчук Г. "Герой змагання українців за своє" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 13-26 квітня (№ 15/16)


  Глава УГКЦ Святослав 15 березня освятив у Києві пам"ятник отцю Августинові Волошину, Президентові Карпатської України.
363003
  Фигедыова М. "Герой нашего времени" М.Ю. Лермонтова: авторская мистификация и нарративное построение // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 108-113. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
363004
  Герштейн Э.Г. "Герой нашего времени" М.Ю.Лермонтова / Э.Г. Герштейн. – Москва : Художественная литература, 1976. – 125 с.
363005
  Копытцева Наталья Михайловна "Герой нашего времени" М.Ю.Лермонтова. (Поэтика психол. романа) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Копытцева Наталья Михайловна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1977. – 25л.
363006
  Чмир Н.В. "Герой Украины": отзнака отличия к званию (1998 - 2002) // Наградовед : изд. Русской Геральдической Коллегией : науч.-попул. ист. альманах : прилож. к журн. "Гербовед" / [гл. ред. В.Г. Лазаренко ; общ. ред. совет: А.Б. Деревщиков (пред.) и др.]. – Москва ; Киев : [б. и.], 2003. – С. 27-29
363007
  Канайкина Е. "Геронты" : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 10. – С. 105-113. – ISSN 0012-6756
363008
  Торкут Н. "Гертруда і Клавдій" Дж. Апдайка як текстоцентрична літературна проекція "Гамлета" В. Шекспіра / Н. Торкут, Д. Лазаренко // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 14/15. – С. 234-254
363009
  Лазаренко Д.М. "Гертруда і Клавдій" Дж. Апдайка: від гри з образами до гри смислами / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 239-243
363010
  Давлєтов О. "Гертруда Шольтц-Клінк - "рейхсфрауенфюрерін Третього рейху" // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 49-56. – ISBN 978-966-02-7255-2
363011
  Маханькова В.Г. "Гетерометалічні сполуки на основі 3d-металів з N-, O-донорними лігандами: підходи до синтезу, будова, властивості" : дис... д-ра хім. наук: 02.00.01 / Маханькова Валерія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 368 арк. – Додатки: арк. 339-368. – Бібліогр.: арк. 311-338
363012
  Соболь І. "Гетто" // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Б. Акунін, М. Гош, П. Естергазі, [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8 (1111/1112). – С. 84-117. – ISSN 0320-8370


  Драма, 1939.
363013
  Кравченко В. "Геть від Києва?" Соціологічне дослідження DT.UA зафіксувало відчутне падіння "соборних" настроїв у Західній Україні / В. Кравченко, С. Рахманін // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 8-14 червня (№ 21). – С. 1-3


  "Єдність країни знову випробовують на міцність. Нові виклики не помітні неозброєним оком, але від того не менш небезпечні. Якщо влада їх ігноруватиме - потенційні ризики можуть перетворитися на реальну загрозу. "Чи є привід говорити про загрозу ...
363014
  Іщенко Н. "Геть від Москви!", "Дайош Європу!" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 12-13 лютого (№ 24/25)


  Національна спілка журналістів України потребує реформ та оновлення.
363015
  Грабовський С. "Геть від Москви!". Але... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 16 жовтня (№ 188). – С. 5


  В Україні біля керма останнє радянське покоління. Чи здатне воно вийти "за межі".
363016
  Юрчук О.О. "Геть від Москви...": руйнач імперських міфів - Микола Хвильовий // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 163-168
363017
  Черкасова С. "Гетьман Іван Мазепа - борець за волю України" // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 4 (140), квітень. – С. 21-24
363018
  Папакін Г. "Гетьман Скоропадський дійсно прагнув дотримуватися моральних засад у політиці" / розмовляли Лариса Івшина, Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 31 серпня - 1 вересня (№ 155/156). – С. 6-7
363019
  Гаєвська Н.М. "Гетьманський скарб" Юрія Мушкетика і критерії художності (до постановки проблеми) / Н.М. Гаєвська, М.Д. Линченко // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 34-42. – ISBN 978-966-171-249-1
363020
  Мамалага В. "Гетьману й гарматам бути у Батурині": правда про Українську козацьку державу на Лівобережжі Дніпра // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 15-16 березня (№ 30). – С. 13


  "350-річний ювілей буває раз у житті. Тому найважливішим днем для батуринців та всіх, хто любить Батурин, цього року стане 16 березня. У цей день Земля завершить 350-й повний оберт навколо Сонця з того моменту, як у 1669 році Батурин став гетьманською ...
363021
  Тишківський Василь Михайлович Героїчні подвиги молоді України : Короткий історичний нарис / Тишківський Василь Михайлович. – Київ : Радянська школа, 1959. – 68
363022
  Мольченко В.П. Героїчні подвиги молоді України в тилу ворога / В.П. Мольченко. – К., 1958. – 31с.
363023
  Чернишев В.С. Героїчні традиції в духовному житті радянської молоді / В.С. Чернишев. – К., 1983. – 45с.
363024
  Малаков Д. Героїчні трофеї 1941-го // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19-20 липня (№ 125/126). – С. 7
363025
  Рахмат А. Герой-комсомолец А.Набиев : очерки / А. Рахмат. – Москва : Гослитиздат УзССР, 1958. – 115 с.
363026
  Лыньков М.Т. Герой-партизан Константин Заслонов / М.Т. Лыньков. – Москва, 1973. – 354 с.
363027
  Толченова Н.П. Герой-современник в труде и борьбе. / Н.П. Толченова. – М., 1957. – 39с.
363028
  Пристли Д.Б. Герой-чудотворец / Д.Б. Пристли. – Алма-Ата, 1960. – 252с.
363029
  Саєнко В.П. Герой - інтернаціоналіст в багатонаціоналній радянській літературі 60-х початку 80-х років / В.П. Саєнко. – Одеса, 1982. – 98с.
363030
  Тешабаев Д. Герой - крупным планом / Д. Тешабаев. – Ташкент, 1972. – 107с.
363031
  Виноградов А.П. Герой -командарм / А.П. Виноградов. – Москва, 1967. – 198с.
363032
  Клоччя А. Герой : оповідання / А. Клоччя. – Харків, 1931. – 64 с.
363033
  Лэмберт Д. Герой / Д. Лэмберт. – М., 1960. – 301с.
363034
  Килимник Ю. Герой "спокійної сміливості". Костянтин Острозький: велич полководця // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 646-652. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
363035
  Тихомиров Г.С. Герой Арктики Иван Папанин : Документальный очерк / Г.С. Тихомиров. – Москва : Мысль, 1984. – 188с. – (Замечательные географы и путешественники)
363036
  Костев Г.Г. Герой Балтики: (О командире подвод. лодки "Л-3" П.Д.Грищенко). / Г.Г. Костев. – М., 1991. – 127с.
363037
  Покальчук О. Герой безгеройного часу // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 250/251. – С. 300-302
363038
  Конн В. Герой Бродвея / В. Конн. – СПб., 1994. – 351с.
363039
  Демьянов В.П. Герой в пижаме / В.П. Демьянов. – Симферополь, 1961. – 31с.
363040
  Гуммер И.С. Герой великой битвы / И.С. Гуммер, Ю.А. Харин. – Волгоград, 1962. – 159с.
363041
  Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки : Происхождение образа / Е.М. Мелетинский; Н СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. Ин-т востоковедения. – Москва : Восточная литература, 1958. – 264 с.
363042
   Герой гражданской войны Александр Пархоменко. – Сталинград, 1960. – 11с.
363043
  Санакоев В.П. Герой гражданской войны Знаур Айдаров / В.П. Санакоев. – Сталинир, 1957. – 29с.
363044
  Поповкін О.Ф. Герой громадянскої війни Марко Мокряк / О.Ф. Поповкін. – К., 1968. – 74с.
363045
  Стунгур Г.К. Герой громадянської війни Тимофій Черняк / Г.К. Стунгур. – К, 1961. – 136с.
363046
  Имедашвили К.И. Герой грузинской советской прозы (1921-1941 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Имедашвили К.И.; АН ГССР. Ин-тут истории груз. лит. им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1973. – 15л.
363047
  Цалик С. Герой двох свят // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 29 грудня (№ 50). – С. 19


  Щоразу з наближенням Нового року лунають заклики заборонити Діда Мороза: мовляв, це продукт комуністичної пропаганди. Цього року в грудні з"явилося нове формулювання: давайте декомунізуємо Діда Мороза. А Фейсбуком пішла гуляти картинка, на якій бравий ...
363048
  Павленко И. Герой еврейских народных сказок: некоторые наблюдения // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 139-150. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
363049
  Джером Дэвид Сэлинджер Герой его романа // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; гл. ред. Н. Кравцова. – Киев, 2020. – № 4/5 (135). – С. 24-41. – ISSN 1819-6268


  «Дж. Д. Сэлинджер не верит колонкам От автора”. Но на словах он передал, что пишет не переставая с восьми лет, что воевал в Четвертой дивизии и что его герои почти всегда очень молоды – как и герои рассказа, начинающегося на странице 222». Такой текст ...
363050
  Михайлов О.Н. Герой жизни - герой литературы / О.Н. Михайлов. – Москва, 1969. – 62с.
363051
  Радищева О.А. Герой жизни - герой пьесы и спектакля / О.А. Радищева. – Москва : Знание, 1973. – 39 с.
363052
  Павленко Ю.Ю. Герой з пером в руках: казус літературної теорії // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 125-136
363053
  Бекасова А. Герой Задунайский: кончина, погребение и память о нем // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – C. 655-673
363054
  Пильник М.П. Герой земли калужской / М.П. Пильник. – Калуга, 1964. – 84с.
363055
  Затонский Д.В. Герой и автор : Судьба реализма в соврем. зарубежной литературе / Д.В. Затонский. – Москва, 1962. – 48с.
363056
  Громов П.П. Герой и время / П.П. Громов. – Л. : Советский писатель, 1961. – 579 с.
363057
  Хотимский Б.И. Герой и время / Б.И. Хотимский. – М, 1976. – 63с.
363058
  Чагин А.И. Герой и время / А.И. Чагин. – М, 1985. – 63с.
363059
  Гуткина И.М. Герой и время в романах Ф.И.Панферова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.641 / Гуткина И.М. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1970. – 23 с.
363060
  Обухова С. Герой и его имя // Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2006. – № 11. – С. 58-59. – ISSN 1818-2968
363061
  Русских И.В. Герой и его история в романе Т. Дж. Смоллетта "Приключения Фердинанда, Графа Фатома" // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 204-209. – ISSN 2313-500Х
363062
  Скачков И.В. Герой и история: современный роман о революции / И.В. Скачков. – 2-е изд., доп. – М., 1988. – 351с.
363063
  Зубков Ю.А. Герой и конфликт в драме / Ю.А. Зубков. – Москва : Советский писатель, 1975. – 280с.
363064
  Матвейчук Мария Ивановна Герой и конфликт в русской советской повести 60 - 70-х годов о Великой Отечественной войне : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Матвейчук Мария Ивановна; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1975. – 20л.
363065
  Костенко О. Герой и концепция адресата в прозе // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 19-23


  Украинский и осетинский периоды творчества Варвары Чередниченко.
363066
  Краснов Г.В. Герой и народ / Г.В. Краснов. – М., 1964. – 271с.
363067
  Кузьмичев И.К. Герой и народ / И.К. Кузьмичев. – М : Современник, 1973. – 336 с.
363068
  Якименко Л.Г. Герой и новаторство советской литературы / Л.Г. Якименко. – М, 1964. – 320с.
363069
  Киселев Герой и обстоятельства : очерки соврем. украинской эпической поэзии / Киселев, М; перевод с украинского Н. Надьярных. – Москва : Советский писатель, 1962. – 212с.
363070
  Алексеев М.Н. Герой и подвиг / М.Н. Алексеев. – Москва, 1965. – 48с.
363071
  Власенко А.Н. Герой и современность / А.Н. Власенко. – Москва, 1964. – 154с.
363072
  Маркова Ф.М. Герой и современность / Ф.М. Маркова. – Москва : Знание, 1965. – 48 с.
363073
  Бессараб А.И. Герой и сюжет в романе Генри Джеймса "Вашингтонская площадь" // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 6-8. – ISBN 978-966-921-000-5
363074
   Герой і антигерой.. – К., 1965. – 176с.
363075
  Фащенко В.В. Герой і слово: Проблеми, характери і поетика радянської прози 30-х років / В.В. Фащенко. – К., 1986. – 211с.
363076
  Гурладі М.С. Герой і сучасність / М.С. Гурладі. – К., 1980. – 180с.
363077
   Герой і сучасність.. – К., 1960. – 447,5с.
363078
  Бажинов І.Д. Герой і час / І.Д. Бажинов ; Акад. наук Укр. РСР. – Київ : Наукова думка, 1965. – 122 с.
363079
  Кисельов Герой і час / Кисельов, М. – Київ, 1969. – 240с.
363080
  Мінченко Т.А. Герой Івана Багряного - тираноборець ХХ століття // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 64-65. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0


  Боротьба людини з владою є одвічною темою фольклору і літератури
363081
  Сінклєр А. Герой капіталу / А. Сінклєр. – Київ. – 102с.
363082
  Калчев К. Герой Лейпцига / К. Калчев. – София, 1960. – 123с.
363083
  Браун С. Герой моих грез : Роман / С. Браун; Пер. с англ.Я.Е.Царьковой. – Москва : АСТ, 2000. – 384с. – (Обольщение). – ISBN 5-237-05289-4
363084
  Зингер М.Э. Герой морских глубин / М.Э. Зингер. – М, 1955. – 56с.
363085
  Чечуй Е. Герой на престолі (Петро Перший в історії та російській історичній прозі першої половини 19 ст.) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 36. – С. 86-90.
363086
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени : На языке хинди / М.Ю. Лермонтов. – Москва : лит-ры на иностр. яз. – 204 с.
363087
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Изд. 4-е. – Москва; Ленинград : ГИХЛ, 1931. – 176с.
363088
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : МЖО, 1932. – 182с.
363089
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Изд. 6-е. – Москва : ГИХЛ, 1933. – 175с. – (Школьная б-ка)
363090
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Детгиз, 1934. – 173с. – (Школьная б-ка классиков)
363091
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Изд. 2-е. – Москва : ГИХЛ, 1936. – 167с.
363092
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Минск : ГИЗ Белоруссии, 1937. – 207с.
363093
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Сталинград : Облкнигоиздат, 1937. – 152с. – (Б-ка начинающего читателя)
363094
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Пятигорск : Крайведиздат, 1938. – 141с.
363095
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва ; Ленинград : Детская литература, 1938. – 219 с. : ил.
363096
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : ГИХЛ, 1941. – 208с.
363097
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва; Ленинград : Детгиз, 1943. – 119с.
363098
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Петрозаводск : ГИЗ КАрело-Финской ССР, 1946. – 143с.
363099
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Гослитиздат, 1947. – 160с.
363100
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Свердловск : Свердловскоблгиз, 1947. – 136с.
363101
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Пятигорск : Изд. гос. музея "Домик Лермонтова", 1948. – 164с.
363102
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Ростов -на-Дону : Ростовоблкн-во, 1948. – 135с.
363103
  Трегуб С.А. Герой нашего времени : (от Павла Корчагина к Олегу Кошевому) : стенограмма публичной лекции, прочит. 25-го сент. 1948 г. в Центр. лектории О-ва в Москве / Трегуб С.А. ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : [Правда], 1948. – 32с.
363104
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Гослитиздат, 1950. – 142с.
363105
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Дзауджикау, 1953. – 151с.
363106
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва, 1955. – 191с.
363107
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени : Текст на китайском яз. / М.Ю. Лермонтов, 1956. – 266с.
363108
  Белинский В.Г. Герой нашего времени : сочинение / Белинский В.Г. ; послелс. и примеч. О.С. Смирновой. – Москва : Художественная литература, 1958. – 110 с.
363109
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Изд. лит. на иностр. яз., 1961. – 172с.
363110
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Изд-во АНСССР, 1962. – 228с.
363111
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 259с.
363112
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Художественная литература, 1967. – 176с. – (Народная б-ка)
363113
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Художественная литература, 1970. – 175 с.
363114
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Детская литература, 1972. – 190 с.
363115
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Художественная литература, 1972. – 175 с.
363116
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Краснодар : Кн. изд-во, 1972. – 160с.
363117
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени : Для ст. шк. возраста / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Советская Россия, 1973. – 144с. – (Школьная библиотека)
363118
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени : На арабск. яз. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Прогресс, 1974. – 300с.
363119
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Улан-Уде : Бурятское книжное изд., 1974. – 160 с.
363120
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени : Книга для чтения с коммент. на англ. яз. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Русский язык, 1977. – 263с.
363121
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Киев : Дніпро, 1978. – 180с.
363122
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград : Лениздат, 1978. – 142с. – (Шк. б-ка)
363123
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Художественная литература, 1978. – 223с.
363124
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Куйбышев, 1979
363125
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени = Bohater naszych czasow : Кн. для чтения на польск. яз. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Русский язык, 1980. – 231с.
363126
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени : Роман / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград : Детская литература, 1982. – 188с. – (Шк. б-ка. Для ср. школы)
363127
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – 3-е изд. – Москва : Русский язык, 1983. – 247с.
363128
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – 4-е изд. – Калининград : Кн. изд-во, 1984. – 144с.
363129
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени = A hero of our time : Кн. для чтения с коммент. на англ. яз. / М.Ю. Лермонтов. – 4-е изд. – Москва : Русский язык, 1988. – 256с. – ISBN 5-200-00146-3
363130
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Сов. Россия, 1990. – 300с. – (Б-ка юношества)
363131
  Майборода Наталья Герой нашего времени // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 11 (2902). – С. 68-71, 74-75, 78 : фото
363132
  Дурылин С.Н. Герой нашего времени М.Ю.Лермонтов / С.Н. Дурылин. – Москва, 1940. – 256с.
363133
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени. Стихотворения / Михаил Лермонтов ; [худож.-оформитель О.Н. Артеменко]. – Харьков : Фолио, 2011. – 384 с. – (Серия "Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы"). – ISBN 978-966-03-5325-1
363134
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени. Стихотворения / Михаил Лермонтов ; [послеслов. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 381, [3] с. – Примеч.: с. 371-376. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6032-7
363135
  Ильин Е.Н. Герой нашего урока / Е.Н. Ильин. – М., 1991. – 287с.
363136
  Кузнецов М.М. Герой наших фильмов / М.М. Кузнецов. – М., 1965. – 239с.
363137
  Полторацький О. Герой нашого часу : Репортаж про Закавказзя 1929 року / О. Полторацький, Д. Сотник. – Харків, 1930. – 169с.
363138
  Лермонтов М.Ю. Герой нашого часу / М.Ю. Лермонтов; Перекл. з рос. О. Кундзича. – Київ : ДЛВ, 1952. – 162с.
363139
  Лермонтов М.Ю. Герой нашого часу / М.Ю. Лермонтов. – Київ : Дніпро, 1964. – 200с.
363140
  Подерв"янський Л. Герой нашого часу / Лесь Подерв"янський ; [оформл. та іл. А. Подерв"янської]. – Харків : Фоліо, 2010. – [384] с. розд. паг. : іл. – Описано за обкл. книги. - Зміст : Герой нашого часу ; Рух життя, або Динамо ; Множення в умі, або плинність часу ; Остановісь, мгновєньє, ти прєкрасно!. ; Павлік Морозов ; Король Літр. – ISBN 978-966-03-5355-8
363141
  Омельченко А.П. Герой нездорового творчества : ("Санин") роман Арцыбашева : реф. д-ра А.П. Омельченко / [pers. Михаил Петрович Арцыбашев]. – 2-е изд., без перемен. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Посев ; "Тип. "Север", 1908. – 56 с. – Экз. № 438385 без ориг. обл.
363142
  Камысов Р.К. Герой нового мира. (В аспекте каз.-рус. лит. связей 30-х гг.) / Р.К. Камысов. – Алма-Ата, 1974. – 168с.
363143
  Самбрус А. Герой нынешнего времени : столичный роман / Александр Самбрус. – Киев : Саммит-Книга, 2020. – 351, [1] с. – (САММИТ-КНИГА : с книгой - по жизни !). – ISBN 978-966-986-187-0
363144
  Булкин С.П. Герой Отечества. / С.П. Булкин. – Донецк, 1975. – 358с.
363145
  Возчиков В.М. Герой передач -- человек труда. / В.М. Возчиков, В.М. Куриленко. – Москва, 1980. – 26с.
363146
  Гусман Д.С. Герой повсякденності : Роздуми філософа / Делія Стейнберг Гусман; З ісп. пер. В"ячеслав Сахно. – Київ : Новий Акрополь, 2004. – 117с. – ISBN 966-96463-0-8
363147
  Бугров Б.С. Герой принимает решение : Движение драмы от 50-х годов / Б.С. Бугров. – Москва : Советский писатель, 1987. – 364 с.
363148
  Сталінградскьий Г. Герой Радянського Союзу Валерій Павлович Чкалов. / Г. Сталінградскьий. – К., 1938. – 16с.
363149
  Левін Б.Н. Герой Радянського Союзу Евгеній Костянтинович Федоров. Біограф. нарис. / Б.Н. Левін. – Київ, 1938. – 20с.
363150
  Вишневский В.В. Герой Радянського Союзу Іван Дмитрович Папанін. : біографічний нарис / В.В. Вишневский. – Киев : Держполітвидав, 1938. – 22с.
363151
  Приліпко Т.А. Герой Радянського Союзу Людмила Павличенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 624-626. – ISBN 978-966-452-103-8
363152
  Горбатов Б.Л. Герой Радянського Союзу Петро Петрович Ширшов : біографічний нарис / Б.Л. Горбатов. – Київ : Держполітвидав, 1938. – 24 с.
363153
  Кордун В.О. Герой революції як надлюдина Ніцше (концепти М. Михайловського та П. Сорокіна) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 16-19. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про ніцшеанські тенденції у вченнях про соціальні революції Питирима Сорокіна та Миколи Михайловського (вчення про надлюдину Ніцше). В статье речь идёт о ницшеанских тенденциях в учениях о социальных революциях Питирима Сорокина и ...
363154
  Калугин В.И. Герой русского эпоса / В.И. Калугин. – М., 1983. – 352с.
363155
   Герой русской революции лейтенант П.П.Шмидт.. – 14с.
363156
  Зингер М. Герой с высоких гор / М. Зингер. – Махачкала : Дагестанское кн. изд-во
й. – 1957. – 116 с.
363157
  Воронкова Л.Ф. Герой Саламина / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1975. – 222с.
363158
  Воронкова Л.Ф. Герой Саламина / Л.Ф. Воронкова. – 2-е изд. – Москва, 1981. – 222с.
363159
  Апресян Г. Герой советского времени в творчестве Александра Фадеева : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Г. Апресян. – Москва, 1951. – 32 с. – Бібліогр.:с.248097
363160
  Туманова Н.П. Герой советского киноискусства / Н.П. Туманова. – М., 1966. – 48с.
363161
  Малхасян Армо Герой Советского Союза - Унан Аветисян. / Малхасян Армо. – М., 1952. – 20с.
363162
   Герой Советского Союза Александр Коневский. – М, 1950. – 32с.
363163
  Журба П. Герой Советского Союза Александр Матросов / П. Журба. – Москва : Военное издательство, 1949. – 48 с.
363164
  Аграновский А.А. Герой Советского Союза Алексей Васильевич Сосновский. / А.А. Аграновский. – Красноярск, 1945. – 6 с.
363165
  Аграновский А.А. Герой Советского Союза Альберт Викторович Кронин. / А.А. Аграновский. – Красноярск, 1944. – 7 с.
363166
  Глуховский С.Д. Герой Советского Союза В.А.Лынник / С.Д. Глуховский. – М, 1954. – 59с.
363167
  Вертель И. Герой Советского Союза В.П. Мирошниченко / И. Вертель. – Москва, 1955. – 72с.
363168
  Неретин В.П. Герой Советского Союза В.С.Шаландин / В.П. Неретин. – Москва : Военное издательство, 1953. – 36 с.
363169
  Сталинградский Г. Герой Советского Союза Валерий Павлович Чкалов. / Г. Сталинградский. – М., 1938. – 16с.
363170
  Горбатов Б.Л. Герой Советского Союза Василий Сергеевич Молоков / Б.Л. Горбатов. – М., 1939. – 27с.
363171
  Половников А. Герой Советского Союза Виктор Петрович Лаптев / А. Половников. – Красноярск, 1944. – 8с.
363172
  Половников А. Герой Советского Союза Владимир Васильевич Женченко : [Очерк] / [А. Половников]. – Красноярск : Краснояр. краев. изд-во, 1944. – 7 с. – Без тит. л. - Авт. указан на 3-й с. – (Красноярцы - герои Отечественной войны)
363173
  Дзидзария Г.А. Герой Советского Союза Владимир Харазия / Г.А. Дзидзария. – Сухуми, 1960. – 28с.
363174
  Личак Н.К. Герой Советского Союза Г. Н. Ковтунов / Н.К. Личак. – М., 1954. – 60с.
363175
   Герой Советского Союза гвардии рядовой Александр Матросов.. – М., 1943. – 24с.
363176
   Герой Советского Союза гвардии рядовой Александр Матросов.. – М., 1943. – 15с.
363177
  Юрасова М.К. Герой Советского Союза генерал-майор Гуртьев / М.К. Юрасова. – Омск, 1946. – 44 с.
363178
   Герой Советского Союза генерал-майор Иван Васильевич Панфилов.. – М., 1953. – 31с.
363179
   Герой Советского Союза Д.М.Карбышев. – М., 1956. – 24с.
363180
  Аграновский А.А. Герой Советского Союза Димитрий Константинович Кветович. / А.А. Аграновский. – Красноярск, 1944. – 8 с.
363181
  Кузнецов П.Г. Герой Советского Союза И.В. Панфилов / П.Г. Кузнецов. – Москва, 1948. – 24с.
363182
  Глуховский С.Д. Герой Советского Союза И.Л.Григорьев / С.Д. Глуховский. – М, 1950. – 56с.
363183
  Гайдовский Г.Н. Герой Советского Союза Иван Голубец / Г.Н. Гайдовский. – М., 1954. – 88с.
363184
   Герой Советского Союза Иван Михайлович Сивков.. – М., 1943. – 39с.
363185
  Гореликов И.П. Герой Советского Союза Иван Палович Гореликов. / И.П. Гореликов. – Красноярск, 1944. – 10с.
363186
  Кривоногов В.М. Герой Советского Союза Иван Скуридин (1914-1944) / В.М. Кривоногов. – Алма-Ата, 1962. – 43с.
363187
  Потихонова Э.А. Герой Советского Союза Игорь Графов. / Э.А. Потихонова. – Л., 1965. – 8с.
363188
  Харитонович Э. Герой Советского Союза Иннокентий Петрович Герасимов / Эд. Харитонович. – [Красноярск] : Крайиздат, 1944. – 12 с. – (Красноярцы-герои Отечественной войны)
363189
  Попов Ф.О. Герой Советского Союза Константин Заслонов. / Ф.О. Попов. – Минск, 1950. – 32с.
363190
  Либерзон И.З. Герой Советского Союза Космодемьянский Александр Анатольевич / И.З. Либерзон. – Л., 1967. – 16с.
363191
  Гордеев Н. Герой Советского Союза М.В. Кантария / Н. Гордеев. – М, 1948. – 36с.
363192
  Глуховский С.Д. Герой Советского Союза М.В.Марковин / С.Д. Глуховский. – М, 1951. – 60с.
363193
  Болотников Н. Герой Советского Союза М.Т. Усик / Н. Болотников. – Москва : Военное издательство, 1949. – 48 с.
363194
  Кригер Е.Г. Герой Советского Союза Михаил Михайлович Громов / Е.Г. Кригер. – Москва, 1938. – 27с.
363195
  Резник С. Герой Советского Союза Михаил Пилипенко / С. Резник. – Москва : Военное издательство, 1952. – 32 с.
363196
   Герой Советского Союза Н.И.Кузнецов.. – Свердловск, 1964. – 28с.
363197
  Щуцкий С.В. Герой Советского Союза Николай Гастелло / С.В. Щуцкий. – Минск : Государственное издательство БССР, 1952. – 88 с.
363198
  Салеев Н. Герой Советского Союза Николай Носуля. / Н. Салеев. – Москва, 1954. – 48с.
363199
  Чурбанов А.Н. Герой Советского Союза Николай Фильченков / А.Н. Чурбанов. – М, 1954. – 95с.
363200
   Герой Советского Союза О.Ю. Шмидт // Настольный календарь колхозника 1938 год / ред.: Г.К. Объедков, Ф.Л. Ермаков, В.А. Соколов [и др.]. – Москва, 1937. – С. 126
363201
  Половников А. Герой Советского Союза П.Н.Сурков / А. Половников. – Красноярск, 1945. – 10с.
363202
  Половников А. Герой Советского Союза Петр Михайлович Бахарев : [Очерк] / [А. Половников]. – Красноярск : Краснояр. краев. изд-во, 1944. – 7 с. – Без тит. л. - Авт. указан на 3-й с. – (Красноярцы - герои Отечественной войны)
363203
  Аграновский А.А. Герой Советского Союза Пётр Филиппович Гриболев / А. Аграновский. – Красноярск : Краевое издательство, 1945. – 6 с. – (Красноярцы - герои Отечественной войны)
363204
  Глуховский С.Д. Герой Советского Союза С.Ф.Лиховидов / С.Д. Глуховский. – М, 1952. – 52с.
363205
  Добротворский Н.П. Герой Советского Союза Сабир Ахтямов / Н.П. Добротворский. – Л, 1965. – 14с.
363206
  Куманов Н.Д. Герой Советского Союза Тимур Михайлович Фрунзе / Н.Д. Куманов. – М., 1955. – 15с.
363207
  Черняк Я.З. Герой Советского Союза Ц. Л. Куников / Я.З. Черняк. – М., 1950. – 48с.
363208
   Герой Советского Союза Юрий Смирнов. – Москва, 1944. – 40 с.
363209
  Марасанов С. Герой Советского Союза Юрий Смирнов / С. Марасанов. – М., 1948. – 31с.
363210
   Герой Советского Союза Юрий Смирнов.. – М., 1947. – 40с.
363211
  Кричевский М. Герой Советского Союза, гвардии генерал-майор И.В.Панфилов / М. Кричевский, О. Морозов. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1948. – 108 с.
363212
  Мессер Р.Д. Герой советской кинематографии. / Р.Д. Мессер. – Л.Москва : Мейерхольд В.Э., 1938. – 60 с.
363213
  Зак М.Х. Герой современного кино / М.Х. Зак. – М, 1982. – 47с.
363214
  Калашникова Л.И. Герой современного советского очерка: уч. пособие / Л.И. Калашникова. – Москва, 1975. – 35 с.
363215
  Оснос Ю.А. Герой современной драмы / Ю.А. Оснос. – М., 1980. – 311с.
363216
  Насурлаева З.А. Герой современной каракалпакской прозы / З.А. Насурлаева. – Нукус, 1976. – 255с.
363217
   Герой современной литературы.. – М.-Л., 1963. – 400с.
363218
  Буханцов Н.С. Герой современной многонациональной прозы / Н.С. Буханцов. – М, 1979. – 64с.
363219
  Горловский А.М. Герой современной советской литературы / А.М. Горловский. – М, 1987. – 63с.
363220
  Вигергюст В. Герой Сонгдёлы / В. Вигергюст. – Москва, 1966. – 223с.
363221
   Герой социалистического труда академик И.И.Мещанинов.. – М., 1945. – 57с.
363222
  Оровецкий П.А. Герой Социалистического Труда Горигорий Могильченко / П.А. Оровецкий. – К., 1951. – 124с.
363223
  Северов П.Ф. Герой Социалистического Труда Ермолай Жуков / П.Ф. Северов. – К., 1951. – 84с.
363224
  Кучер В.С. Герой социалистического труда Мария Лысенко / В.С. Кучер. – К., 1951. – 94с.
363225
  Чабанивский М.И. Герой Социалистического труда Мария Савченко / М.И. Чабанивский. – К., 1951. – 68с.
363226
  Шумский Д.Л. Герой Социалистического Труда Н. П. Барабашов / Д.Л. Шумский. – Харьков : Прапор, 1971. – 136 с.
363227
  Суковский А. Герой Социалистического Труда Эрнест Зеберг / А. Суковский. – Рига, 1948. – 31с.
363228
   Герой Социалистического Труда, академик, народный художник СССР Сергей Тимофеевич Коненков. – М., 1986. – 53,2с.
363229
  Костенко В.Я. Герой Соціалистичної Праці Д.І.Тендітник. (Бригадир тракт. бригади колгоспу "Україна" Зіньків р-ну Полтав. обл. Нарис). / В.Я. Костенко. – Х., 1972. – 80с.
363230
  Чернецький О.С. Герой Соціалістичної Праці В.О.Сухомлинський / О.С. Чернецький. – Дніпропетровськ, 1971. – 50с.
363231
  Березняк Б. Герой соціалістичної праці Григорій Сарбаш : нарис / Б. Березняк, С. Мажуло С. – Дніпропетровськ : Промінь, 1970. – 72 с. – (Люди трудової слави)
363232
  Островська С.А. Герой Соціалістичної Праці дійсний член АН УРСР Є.О. Патон / С.А. Островська. – Київ, 1945. – 26с.
363233
  Перцов В.Ф. Герой соціалістичної праці Є. М. Кучеренко / В.Ф. Перцов. – Львів, 1975. – 48 с.
363234
  Сербін Г.П. Герой Соціалістичної Праці З.С.Шах. / Г.П. Сербін. – Львів, 1972. – 55с.
363235
  Грущенко В.А. Герой Соціалістичної Праці К.О.Тишковець / В.А. Грущенко. – Львів, 1973. – 79с.
363236
  Данилов В.О. Герой Соціалістичної Праці Л.Ф. Глущенко / В.О. Данилов. – Х, 1974. – 63с.
363237
  Надолішній П.І. Герой Соціалістичної праці М.А.Музика / П.І. Надолішній. – Одеса, 1972. – 75с.
363238
  Богданов І.Г. Герой Соціалістичної Праці М.О. Скіцько / І.Г. Богданов. – Ужгород, 1972. – 59с.
363239
  Стариков І.Т. Герой Соціалістичної Праці О.І.Романюк. / І.Т. Стариков. – Сімферополь, 1972. – 95с.
363240
  Затуливітер В.І. Герой Соціалістичної Праці П.Мазур. / В.І. Затуливітер. – Х., 1973. – 87с.
363241
  Фостій І.П. Герой Соціалістичної Праці Р.Ю.Григоращук / І.П. Фостій. – Ужгород, 1975. – 40с.
363242
  Колобов В Г. Любащенко Герой Соціалістичної Праці С.Г.Гапон (Бригадир шахтобудівників Львів-Волин. вугільного басейну) / В Г. Любащенко Колобов. – Львів, 1973. – 52с.
363243
  Горлач Ф.С. Герой Соціалістичної Праці С.М. Непочатов / Ф.С. Горлач. – Харків : Прапор, 1972. – 71 с.
363244
  Карпенко М.М. Герой Соціалістичної Праці Тимофій Водяник / М.М. Карпенко. – Днепропетровск, 1975. – 78с.
363245
  Бедзик Д. Герой соціалістичної праці. Ланкова Олена Хобта : нарис / Дмитро Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 68 с.
363246
  Алфьорова З.І. Герой та його оточення у фільмах про віртуальну реальність // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 152-160. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
363247
  Блавут Я. Герой у документальному кіно : посібник / Яцек Блавут ; [пер. з пол.: О. Бабій, Т. Артушевської ; літ. ред. Л. Брюховецька]. – Харків : БУРУН і К, 2016. – 101, [3] с. : іл. – Фільмографія: с. 94-101.- Книгу описано за обкл. - Видання здійснене за підтримки Польського інституту у Києві. – (Майстер-клас режисера кіно і телебачення, зошит 17 = Warsztat Realizatora Filmowego i Telewizyjnego / ред. А.М. Зарихта ; зошит 17). – ISBN 978-966-8391-52-1
363248
  Сабадош Г. Герой у контексті свого часу в романі "Чайка" Д. Бузька // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 120-124. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
363249
  Сергеєва О.О. Герой у ліро-епічних поемах Тараса Шевченка: антропологічний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 365-368. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті обгрунтовується необхідність окреслення антропологічного аспекту аналізу героя у ліро-епічних поемах Тараса Шевченка. Висвітлено антропологічний момент образів Катерини та Ганни у поемах Тараса Шевченка "Катерина" та"Наймичка" в контексті ...
363250
  Скотнікова О. Герой у просторі і часі оповідань Л. Петрушевської "Своє коло" і Л. Улицької "Донька Бухари" // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 126-133
363251
  Подолинный Анатолий Моисеевич Герой украинской советской приключенческой повести 30-х годов и творчество Николая Трублаини : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Подолинный Анатолий Моисеевич; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1980. – л.
363252
   Герой України і «Бранці Кремля» // Київський університет. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 8). – С. 3


  У рамках проекту «Бранці Кремля» відбулася зустріч студентів історичного та філософського факультетів із Героєм України, радником Міністерства інформаційної політики України Володимиром Жемчуговим.
363253
  Зайченко Ю.О. Герой фентезі як лінгвокультурний типаж: особливості та типологія // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2017. – С. 21-25. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 10). – ISSN 2307-1591
363254
   Герой художественной позы.. – М., 1973. – 398с.
363255
  Пинаев М.Т. Герой Чернышевского - революционный преобразователь общества и природы. (К проблеме положительного героя в творчестве Н.Г.Чернышевского) : Автореф... канд. филол.наук: / Пинаев М.Т.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1954. – 22л.
363256
  Голич Н. Герой як жертва соціальних обставин у поемі Тараса Шевченка "Сова" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 24-25
363257
  Голодюк І. Герой як стильовий конституент фікційного світу модернізму // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 58-65. – ISSN 2078-340X


  Крізь призму теорії фікційних (можливих) світів проаналізовано стилетворчий потенціал героя модерністського художнього світу. Розглянуто онтологічний статус персонажа, особливості його творення (авторська інтенція, проектування досвіду автора) та ...
363258
  Щербаков К.А. Герой, время, художник / К.А. Щербаков. – Москва, 1976. – 110с.
363259
  Ковальчук Б. Герой, про якого мовчить Вікіпедія: до уродин Олександра Ковальчука // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 11 вересня (№ 19). – С. 19
363260
  Санин Л.И. Герой, сын героя. / Л.И. Санин. – Донецк, 1979. – 28с.
363261
  Синг Дж.М. Герой. / Дж.М. Синг. – Пб.-М., 1923. – 184с.
363262
  Гергель Ш. Герой. / Ш. Гергель. – М, 1937. – 191с.
363263
  Добин Е.С. Герой. / Е.С. Добин. – М.-Л., 1962. – 408с.
363264
  Флейшер Л. Герой. Бонни и Клайд. / Л. Флейшер, Б. Хершфельд. – Москва : Эрика, 1994. – 528с. – (Бестселлеры Голливуда). – ISBN 5-85775-038-5
363265
  Безелянский Ю. Герой. Бунтарь. Анархист. Михаил Бакунин // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 2
363266
  Трегубов В. Геройленд // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 6 (159). – С. 22-24


  Державні нагороди в Україні.
363267
  Террассон Жан Геройская добродетель, или Жизнь Сифа, царя египетскаго, из таинственных свидетельств Древнего Египта взятая / перевел Денис Фон-Визин. – 2-е изд. – Москва : В типографии Компании Типографической
Ч. 3 : книга шестая, седьмая. – 1788. – 201 c. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XVIIIст.- картон, шкіра
363268
  Террассон Жан Геройская добродетель, или Жизнь Сифа, царя египетскаго, из таинственных свидетельств Древнего Египта, взятая / перевел Денис Фон Визин. – 2-е изд. – Москва : Тип. Комп. Типогр.
Ч. 2. – 1787. – 195 с.
363269
  Софронов Л.С. Геройский парень / Л.С. Софронов. – М., 1960. – 49с.
363270
  Єщенко М. Геройська сага // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 8/9. – С. 86-86. – ISSN 0130-321Х
363271
  Лэм А. Герольд короля Шотландии // Праздник любви : [Сборник]. – Москва : АСТ, 1999. – с. 359-524. – (Откровение ; Вып. 27)
363272
  Антонов В.А. Герольды королей Дании в XIV-XVII веках // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 6. – С. 193-200. – ISSN 0130-3864
363273
  Смортич А.П. Геронд и Птоломей 2 Филадельф / А.П. Смортич. – Москва, 1962. – [5] с.
363274
  Суржик Л. Геронтократія на марші, або Чи узаконять для академічної верхівки "два строки" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 березня (№ 11). – С. 12


  "Група народних депутатів на чолі з головою парламентського комітету з питань науки і освіти О.Співаковським ініціювала внесення зміни до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (до п.6 розділу VI "Прикінцеві та перехідні ...
363275
  Горпинченко И.И. Геронтологическая сексопатология / И.И. Горпинченко. – К., 1991. – 165с.
363276
  Грмек М.Д. Геронтология - учение о старости и долголетии / М.Д. Грмек. – Москва : Наука, 1964. – 131с.
363277
  Давыдовский И.В. Геронтология / И.В. Давыдовский. – Москва : Медицина, 1966. – 300с.
363278
  Чеботарев Д.Ф. Геронтология и гериатрия / Д.Ф. Чеботарев. – М., 1984. – 64с.
363279
  Андрушко А.В. Геронтологічна злочинність : кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання : монографія / А.В. Андрушко ; за ред. В.М. Поповича. – Ужгород : Ліра, 2011. – 246, [2] с. – Бібліогр.: с. 207-242. – ISBN 978-617-596-023-3
363280
  Голик С.В. Геронтологічний дискурс у науковому вимірі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2017. – Вип. 15. – С. 38-41. – ISBN 978-617-7132-80-5
363281
  Крайніков Е.В. Геронтологія : словник-довідник / Едуард Крайніков. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 352 с. – Бібліогр.: с. 343-345. – ISBN 978-966-437-200-5


  Присвячений проблемам психології розвитку людини. Викладені класичні та сучасні теорії, що пояснюють феномен психологічного розвитку
363282
  Долинська Л.В. Геронтопсихологія : Практикум. Хрестоматія : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Долинська Л.В., Співак Л.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Каравела, 2012. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-239. – ISBN 978-966-2229-26-4
363283
  Крайніков Е.В. Геронтопсихологія : підручник / Едуард Крайніков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 231, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 218-225. – Бібліогр.: с. 200-209 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-987-3
363284
  Бочелюк В.Й. Геронтопсихологія : навч. посібник для студентів ВНЗ спец. 7.03010201 - психологія / В.Й. Бочелюк, О.А. Черепєхіна ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, 2019. – 435, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 420-431 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-726-3
363285
  Помиткін Е.О. Геронтопсихологія навчання особистості похилого віку : посібник / Помиткін Е.О., Рибалка В.В. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна. – Київ : Талком, 2020. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7832-40-8
363286
  Збанацкий Ю. Героподвия : Повесть: Для средн. возраста / Ю. Збанацкий. – Москва : Детская литература, 1968. – 189 с.
363287
  Збанацький Ю.О. Героподвія : Повість: Для середн. шк. віку / Ю.О. Збанацький. – Київ : Веселка, 1966. – 163 с.
363288
  Емелин В.В. Героскоп : Описание к лабораторной работе / В.В. Емелин. – Горький, 1965. – 7 с.
363289
  Павлов В.А. Героскопический эффект, его проявления и использование / В.А. Павлов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Л., 1972. – 285с.
363290
  Андієвська Е. Герострати = Die herostraten : роман / Емма Андієвська. – Мюнхен : Сучасність, 1971. – 500 с. – Рік видання на обкл. 1970
363291
   Герострати і каїни. – Ужгород, 1968. – 144с.
363292
  Іванченко Н. Герою України - 100 років! [П. Тронько] // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (231/232). – С. 27. – ISSN 0131-2685
363293
  Залесский В.Ф. Героя я ищу... / В.Ф. Залесский. – М : Советский писатель, 1963. – 323 с.
363294
  Кіт Л. Героям - освітянам присвячена // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 4


  "В університеті відбулася презентація другого видання книги "Герої - освітяни і науковці України", опублікованої за підтримки МОН України, НАПН та КНУ імені Тараса Шевченка". Про ректора університету, Героя України, акад. Л.В. Губерського розповів ...
363295
  Стаховський Дмитро Героям - Славське! // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 9. – С. 100-105
363296
  Кіт Л. Героям нашого часу // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 3 : фото


  Про заходи до Дня захисника України у КНУ імені Тараса Шевченка.
363297
   Героям нашого часу // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 2


  У залі Мистецького центру вперше за час війни Університет зібрав героїв нашого часу - понад 80 студентів, курсантів, аспірантів, викладачів та співробітників - учасників АТО. Добровольці й мобілізовані, професійні військові й представники більше ніж ...
363298
  Левин Ю.А. Героям подражает юность. / Ю.А. Левин. – М., 1984. – 64с.
363299
   Героям праці.. – К., 1977. – 57с.
363300
   Героям слава ! : книжка для учасників Вітчизняної війни України 2014 р. : військово-патріотичні вірші українських поетів та народні пісні / упорядники: С. Козак, Ю. Пригорницький. – Київ : Літературна Україна, 2014. – 99, [1] с. – ISBN 978-966-579-434-9


  У пр. №1689675 напис: Бібліотеці рідного університету - від упорядників. Підписи. 25.09.14.
363301
   Героям Сталинградской битвы.. – Л., 1967. – 72с.
363302
  Гройліх Е.-Р. Героями не народжуються / Е.-Р. Гройліх. – К, 1976. – 360с.
363303
  Мордкович В.Г. Герпетобий котловинных степей юга Сибири. (Преимуществ. на примере жуков жужелиц и чернотелок) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 111.098 / Мордкович В.Г. ; Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н. Северцова АН СССР. – Москва, 1970. – 22 с.
363304
   Герпетологические исследования в Монгольской Народной Республике.. – Москва, 1986. – 247с.
363305
   Герпетологические исследования в Сибири и на Дальнем Востоке.. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1981. – 147с.
363306
  Терентьев П.В. Герпетология / П.В. Терентьев. – Москва, 1961. – 336с.
363307
   Герпетология Средней Азии. – Ташкент, 1968. – 120с.
363308
   Герпетология.. – Краснодар, 1979. – 129,6с.
363309
  Цемш І.О. Герпетологічні замітки. / І.О. Цемш. – Київ, 1939. – С. 313-322
363310
  Некрасова О. Герпетофауна природного заповідника "Єланецький степ" та його околиць / О. Некрасова, О. Марущак, О. Оскирко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 35-40. – (Біологія ; вип. 2 (78)). – ISSN 1728-3817


  У результаті моніторингу, проведеного у 2015–2017 роки на території Природного заповідника "Єланецький степ" і прилеглих ділянках було виявлено 5 видів амфібій (кумка червоночерева, ропуха зелена, часничниця звичайна, жаба озерна, райка східна) і 7 ...
363311
  Острощенко В.В. Геррос Мозолевського // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 2 (19) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 152-154. – ISSN 2227-4952
363312
  Голобородько Я. Герта Мюллер - Банат - Україна // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 43-45
363313
  Голобородько Я. Герта Мюллер - Банат - Україна // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Ін-т філології Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 3. – С. 16-18
363314
  Голобородько Я. Герта Мюллер - Банат - Україна. Проемія 2009 року // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипломної пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 12. – С. 29-31
363315
  Фокін С. Герундіальні перифрази як стилістичний ресурс іспанських перекладів української художньої прози // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 50-53. – (Іноземна філологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Іспанські герундіальні перифрази слід вважати структурно-конотативною реалією по відношенню до української мови. В іспанських перекладах ці перифрази використовуються рідше, ніж в оригінальних творах. Інтерпретація абсолютної та відносної частот ...
363316
  Орлов Б.С. Герхард Шрьодер // Ліонель Жоспен : Політичні портрети / Ю.І. Рубинський. – Київ : Основні цінності, 2004. – С. 171-218. – (Сучасна думка ; Кн. 28). – ISBN 966-7856-35-6
363317
  Павко А.І. Герхард Шрьодер в політичній історії ФРН / А.І. Павко, Я.А. Павко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 176-181
363318
   Герхарт Гауптман. – Москва, 1956. – 32с.
363319
   Герхарт Гауптман : Библиогр. указ. рус. переводов и критич. лит. на рус. яз. за 1891-1983 гг. – Москва, 1985. – 167с.
363320
  Гвритишвили Элеонора Давидовна Герхарт Гауптман на грузинской сцене и в литературе : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05, 10.01.03 / Гвритишвили Элеонора Давидовна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 23л.
363321
   Герцеговина в историческом, географическом и экономическом отношениях. – С-Петербург : Типография Департамента Уделов, 1875. – 60 с. – Приложение: карта Герцеговины
363322
  Веселовский А.Н. Герцен-писатель : очерк / Алексей Веселовский. – Москва : Типо-литогр. Т-ва И.н. Кушнерев и К*, 1909. – [2], 159 с.
363323
  Кононова Алла Павловна Герцен-писатель и общественно-литературная борьба 40-х годов XIX ст. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Кононова Алла Павловна ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1977. – 26 с.
363324
  Черепахов М.С. Герцен-публицист. / М.С. Черепахов. – М., 1960. – 57с.
363325
  Пехтелев И.Г. Герцен - литературный критик / И.Г. Пехтелев. – Москва, 1967. – 195с.
363326
   Герцен - мыслитель, писатель, борец : [материалы конференции, 6-7 апреля 1982]. – Москва : Литературный музей, 1985. – 154 с.
363327
  Путинцев В.А. Герцен - писатель / В.А. Путинцев. – Москва, 1952. – 240 с.
363328
  Васильев И.Г. Герцен - писатель / И.Г. Васильев. – Ленинград, 1962. – 59с.
363329
  Путинцев В.А. Герцен - писатель / В.А. Путинцев. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1963. – 312с.
363330
  Сухомлин Е.Г. Герцен - публицист-сатирик (по матер. "Колокола") : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 01.01.01? / Сухомлин Е.Г. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 19 с.
363331
  Володин А.И. Герцен / А.И. Володин. – Москва, 1970. – 216с.
363332
  Прокофьев В.А. Герцен / В.А. Прокофьев. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 400 с.
363333
  Прокофьев В.А. Герцен / В.А. Прокофьев. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 400 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 8(596))
363334
   Герцен Александр Иванович (1812-1870) : Опись докум. материалов фонда № 129 : Крайние даты докум. материалов: 1825-1939 гг. – Москва : [Б. и.], 1951. – 31 с.
363335
  Рамишвили А.С. Герцен в борьбе со славянофильством. : Автореф... Канд.филол.наук: / Рамишвили А.С.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1959. – 14л.
363336
   Герцен в воспоминаниях современников. – Москва : Гос. изд-во художественной литературы, 1956
363337
  Путинцев В.А. Герцен в Москве и Подмосковье / В.А. Путинцев. – М., 1963. – 152с.
363338
  Верховская Н.П. Герцен в Москве и Подмосковье / Н.П. Верховская. – Москва : Советская Россия, 1977. – 36 с.
363339
  Смирнов В.Г. Герцен в Новгороде / В.Г. Смирнов. – Л., 1985. – 175с.
363340
  Перкаль М.К. Герцен в Петербурге / М.К. Перкаль. – Л., 1971. – 216с.
363341
  Дрыжакова Е.Н. Герцен в раздумьях о себе, о мире. о людях. / Е.Н. Дрыжакова. – М, 1972. – 191с.
363342
  Волошина С. Герцен и деньги // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 6. – С. 35-58. – ISSN 0042-8795
363343
  Антонова Г.Н. Герцен и русская критика 50-60-х годов XIX века : пробл. худож.-филос. прозы / Г.Н. Антонова ; под ред. Е.Г. Бушканца. – Саратов : Изд-во Саратовского университета, 1989. – 198, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 175-194
363344
  Розин А.Г. Герцен и русская литература 30 - 40-х годов ХІХ века / А.Г. Розин. – Краснодар : Краснодарское книжное издательство, 1989. – 198с.
363345
  Радек Л.С. Герцен и Тургенев / Л.С. Радек. – Кишинев, 1984. – 175с.
363346
  Дрыжакова Е.Н. Герцен и Тургенев в споре о судьбе России // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 3-20. – (Серия литературы и языка ; Т. 71, № 3). – ISSN 0321-1711
363347
  Порох И.В. Герцен и Чернышевский / И.В. Порох. – Саратов, 1963. – 212с.
363348
  Капустін В.О. Герцен і Україна / В.О. Капустін. – Київ, 1962. – 48с.
363349
  Шевцова Л. Герцен навчив Росію вимовляти слово "свобода" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3 квітня (№ 58)


  У "Дні" відбувся круглий стіл "Герцен та українська свобода", присвячений спадщині мислителя.
363350
  Кривых Ю.А. Герцен о немецкой литературе ХІХ века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кривых Ю.А.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Х., 1955. – 16л.
363351
  Аляєв Г.Є. Герцен Олександр Іванович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1010-1012. – ISBN 966-316-069-1
363352
  Эйдельман Н.Я. Герцен против самодержавия: секрет полит. история России XVIII-XIX веков и Вольная печать. / Н.Я. Эйдельман. – М., 1973. – 367с.
363353
  Эйдельман Н.Я. Герцен против самодержавия: секрет полит. история России XVIII-XIX веков и Вольная печать. / Н.Я. Эйдельман. – 2-е испр. изд. – Москва : Мысль, 1984. – 317с.
363354
  Пахльовська О. Герцен, Росія, Україна: "Печальное царство беззакония" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3 квітня (№ 58)


  У "Дні" відбувся круглий стіл "Герцен та українська свобода", присвячений спадщині мислителя.
363355
  Эльсберг Я.Е. Герцен. (1812-1870). Жизнь и творчество / Я.Е. Эльсберг. – Изд. 3-е, переработ. и доп. – М., 1956. – 679с.
363356
  Эльсберг Я.Е. Герцен. Жизнь и творчество. (1812-1870) / Я.Е. Эльсберг. – Изд. 4-е, доп. – М., 1963. – 731с.
363357
   Герцензон Олексій Адольфович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 59-62. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ.
363358
   Герценовские чтения. 17-я научная сессия, 17 апреля - 5 мая 1964 года : Тезисы докл.: Соц.-эконом. и истор. науки: Тем.сб.: История КПСС, история СССР, история зарубеж. стран, педагогика, конкретная экономика. – Ленинград, 1964. – 92с.
363359
  Эйдельман Н.Я. Герценовский "Колокол" / Н.Я. Эйдельман. – М., 1963. – 104с.
363360
  Пронин А.А. Герценский цикл тектонической истории Земли / А.А. Пронин. – Ленинград : Наука, 1969. – 196с.
363361
  Поршняков Г.С. Герциниды Алтая и смежных районов Южного Тянь-Шаня / Г.С. Поршняков. – Ленинград : Ленинградский университет, 1973. – 216с.
363362
  Бискэ Ю.С. Герциниды Атбаши-Кокшаальского района Южного Тянь-Шаня / Ю.С. Бискэ, С.Е. Зубцов, Г.С. Поршняков. – Ленинград : Из-во Ленинградского ун-та, 1985. – 190с.
363363
  Бискэ Ю.С. Герциниды Ферганского хребта и смежных районов Тянь-Шаня / Ю.С. Бискэ, Г.С. Поршняков, Ю.А. Талашманов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1982. – 128с.
363364
  Беляев О.Е. Герцинская структура восточной части областей сочленения каледониц и герцинид Центрального Казахстана : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.120 / Беляев О.Е.; МГУ. Геологич. фак-т. Кафедра историч. и региональной геологии. – М., 1973. – 22л.
363365
  Зайцев Ю.А. Герцинская тектоническая структура западной части Сарысу-Тенизского водораздела и Улу-Тау / Ю.А. Зайцев. – М., 1961. – 1-176с.
363366
   Герцинский Икатский надвиг в Забайкальском сегменте Центрально-Азиатского складчатого пояса / Л.З. Резницкий, С.И. Школьник, А.В. Иванов, Е.И. Демонтерова, Е.Ф. Летникова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 12. – С. 2118-2133 : рис., табл. – Библиогр.: с. 2131-2133. – ISSN 0016-7886
363367
   Герцинські структури південного занурення Улу-Тау (Центральний Казахстан) / А.В. Чекунов, О.С. Іванушко, Ю.Б. Люльєв, Ю.Г. Чугунний // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 10-20 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 2)
363368
  Воробьев В. Герцлийская конференция в Иерусалиме // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 71-87. – ISSN 0130-9625


  9-10 квітня 2008 р. в Ієрусалимі пройшла міжнар. конференція "Росія, Близький Схід і визови радикального ісламу"
363369
  Беллоу С. Герцог : роман / С. Беллоу ; пер. с англ. В.А. Харитонова. – Москва : Панорама, 1991. – 350 с.
363370
  Беллоу С. Герцог : роман / Сол Беллоу ; [пер. с англ. В.А. Харитонова]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2010. – 382, [2] с. – (Серия "Классическая и современная проза"). – ISBN 978-5-17-067567-8
363371
  Беллоу С. Герцог = Herzog : роман / Сол Беллоу ; [пер. з англ.: В.Б. Чайковського]. – Харків : Фоліо, 2016. – 410, [3] с. – Пер. вид.: Herzog / Soul Bellow. - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу. США). – ISBN 978-966-03-7522-2
363372
   Герцог миндаля и меда // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 1. – С. 50-51 : фото
363373
  Ворошилов П.С. Герцог подает в отставку / П.С. Ворошилов. – Кемерово, 1971. – 194с.
363374
  Михайленко В. Герцогиня : п"єса // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 39-65
363375
  Власова С.К. Герцогиня Акуля / С.К. Власова. – Челябинск, 1966. – 94с.
363376
  Таньшина Н.П. Герцогиня Доротея Дино - alter ego князя Талейрана // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 177-196. – ISSN 0130-3864
363377
   Герцогство Варшавское : карта. – 1 с.
363378
  Макара В.А. Герцрікен Соломон Давидович (- фізик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 571-572. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
363379
   Герцрікен Соломон Давидович (1901-1961) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 90. – ISBN 978-966-439-754-1
363380
   Герцрікен Соломон Давидович (1901-1961) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 100. – ISBN 978-966-933-054-3
363381
  Лупій О.В. Герць : роман / О.В. Лупій. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 274 с.
363382
  Гроссман Л.П. Гершензон-писатель / Л.П. Гроссман. – Москва, 1926. – с.
363383
   Гершензон Сергій Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 22-23. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
363384
  Чугункова Т.В. Гершензон Сергій Михайлович (11.02.1906-07.04.1998) // Физиология и биохимия культурных растений : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2012. – Т. 44, № 4 (258). – С. 365-366. – ISSN 0522-9310


  Видатний український вчений, чиї наукові праці в галузі генетики стали світовим надбанням. Із 1937 р. очолював кафедру дарвінізму і генетики Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка
363385
   Гершензон Сергій Михайлович (1906-1998) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 90. – ISBN 978-966-439-754-1
363386
   Гершензон Сергій Михайлович (1906-1998) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 100. – ISBN 978-966-933-054-3
363387
  Малюта С.С. Гершензон Сергій Михайлович. Науковий подвиг ученого // Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – С. 341-344. – ISBN 978-966-11-0226-1


  Очолив кафедру дарвінізму та генетики в Київському ун-ті. Після серпневої сесії ВАСГНІЛ 1948 р. керований С.М. Гершензоном відділ генетики в Ін-ті зоології АН УРСР було розпущено, було звільнено і з посади зав. кафедри дарвінізму і генетики КДУ ім. ...
363388
   Гершон Абрамович Кравцов 1906-1981. Лев Ричардович Мюльгаупт 1901-1986. Мария Ивановна Райская 1900-1978 : каталог. – Москва : Советский художник, 1988. – [48] с.
363389
   Герэкологическое картографирование в сетевой среде / А.В. Кошкарев, А.А. Медведев, А.К. Сагателян, Ш.Г. Асмарян, В.С. Мурадян // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 7. – С. 14-19 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
363390
  Клоков Е. Гесенська мушка / Е. Клоков. – Х., 1926. – 24с.
363391
  Кононенко Т.П. Гесіод // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 98-99. – ISBN 966-316-069-1
363392
  Содомора А. Гесіод і його поема "Походження Богів" ("Теогонія") // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 10 (888), жовтень. – С. 222-231. – ISSN 0868-4790-8


  Про давньогрецького поета Гесіода.
363393
  Аляєв Г.Є. Гессен Сергій Йосипович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1012. – ISBN 966-316-069-1
363394
  Мала Юлія Гессен. Зустріч світу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 4 (148), серпень - вересень. – С. 70-76 : фото
363395
  Поспелов В.П. Гессенская муха
в.17. – 1907. – 28с.
363396
  Демокидов К.Э. Гессенская муха или хлебный комарник (Cecidomia [Mayetiola] destructor Say) : Образ жизни и способы борьбы / К.Э. Демокидов. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Типогр. Меркушева, 1912. – 47с. – Отд. оттиск из: Труды Бюро по энтомологии УК ГУЗиЗ, 1912, Т.4, №10
363397
  Пачоский И.К. Гессенская муха или хлебный комарник (Cecidomyia desfructor) / [соч.] И.К. Пачоского, губ. зем. энтомологом. – Херсон : Паровая типо-литогр. О.Д. Холушиной, 1903. – [2], 14 с.


  З 1888 року працював садівником Ботанічного саду Університету святого Володимира, студіював ботаніку під керівництвом Івана Шмальгаузена.
363398
  Пачоский И.К. Гессенская муха или хлебный комарник (Cecidomyia desfructor) / [соч.] И.К. Пачоского, зем. энтомологом. – 2-е изд., заново перераб. – Херсон : Изд. Херсонского Губернского земства ; Типо-литогр. насл. О.Д. Холушиной, 1910. – [2], 30 с. – Без обл.


  З 1888 року працював садівником Ботанічного саду Університету святого Володимира, студіював ботаніку під керівництвом Івана Шмальгаузена.
363399
  Кочина П.Я. Геста Миттаг-Леффлер, 1846-1927 / П.Я. Кочина. – Москва : Наука, 1987. – 224 с. – (Научно-биографическая литература)
363400
  Вінкель Е. Гестапо / Е. Вінкель. – Київ, 1936. – 39с.
363401
  Сергеев Ф.М. Гестапо Пиночета / Ф.М. Сергеев. – М., 1987. – 126с.
363402
  Гаєвська Г. Гестаційні домінанти жінки пізнього репродуктивного віку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 68-73. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  На підставі наукових досліджень акцентується увага на особливостях утворення гестаційної домінанти у період вагітності. Розглядаються типи психологічного компоненту гестаційної домінанти (ПКГД). Проводиться аналіз ПКГД серед жінок пізнього ...
363403
  Иохельсон В.И. Геся Гельфман / Биографический очерк. – Петроград, 1918. – 24 с. – Отд. оттиск: Былое. Пг., 1918. 21 с.


  (Очерк впервые был напечатан в «Календаре “Народной Воли”» в Женеве в 1883 г. без подписи автора.)
363404
  Твердохлібов Антон Вікторович Гетарилацетонітрили та їх похідні в синтезі 5-аміно-4-гетарил-2,3-дигідро-3-піролонів : Дис... канд. хімічних наук: 02.00.03. / Твердохлібов Антон Вікторович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 137 л. – Бібліогр.: л. 108-137
363405
  Твердохлібов Антон Вікторович Гетарилацетонітрили та їх похідні в синтезі 5-аміно-4-гетарил-2,3-дигідро-3-піролонів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Твердохлібов А.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
363406
  Реснянська Єлизавета Вікторівна Гетарилацетонітрили та їх похідні в синтезі конденсованих піролопіримідинів : Дис... канд. хімічних наук: 02.00.03. / Реснянська Єлизавета Вікторівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 110 л. – Бібліогр.: л. 91-110
363407
  Реснянська Єлизавета Вікторівна Гетарилацетонітрили та їх похідні в синтезі конденсованих піролопіримідинів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Реснянська Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
363408
  Иванов В.А. Гетарилирование органических соединений гетероароматическими анион-радикалами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Иванов В.А.; Донецкий гос. ун-тет. – Донецк, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
363409
  Денисенко О.В. Гетариліденацетонітрили в синтезі віцинальних гетероароматичних аміноальдегідів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Денисенко Олександр Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 135 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 100-113 арк.
363410
  Денисенко О.В. Гетариліденацетонітрили в синтезі віцинальних гетероароматичних аміноальдегідів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Денисенко Олександр Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
363411
  Сонни А.И. Гете : Лекции, читанные на Киевских Высших Женских курсах в осеннем и весеннем семестрах 1909 и 1910 г. / А. Сонни. – Изд. слушат. филолог. фак-та Высших Женских Курсов. – Киев : Тип. К.В. Андрусича, 1910. – 152 с.
363412
  Лихтенштадт В.О. Гете : Борьба за реалистическое мировоззрение. Искания и достижения в области изучения природы и теории познания / В.О. Лихтенштадт ; Ред. и предисл. А.Богданова. – Петербург : Госиздат, 1920. – XІІІ, 500 с. – (Труды социалистической академии)
363413
  Зиммель Г. Гете / Г. Зиммель ; пер. А.Г. Габричевского. – Москва : Красная Пресня, 1928. – 264 с.
363414
  Шагинян М.С. Гете / Мариэтта Шагинян ; АН СССР. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1950. – 192 с., 1 л. портр. – (Итоги и проблемы современной науки : АН СССР)
363415
  Вильмонт Н.Н. Гете : Критико-биографический очерк / Н.Вильмонт. – Москва : Гос. изд-во худож. лит., 1951. – 210с.
363416
  Вильмонт Н.Н. Гете : история его жизни и творчества / Н. Вильмонт. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1959. – 335 с. – Библиогр. в прим. : с. 325-334
363417
  Людвиг Э. Гете / Э. Людвиг. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 608 с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий ; Вып. 13)
363418
  Приходько В.В. Гете (Goethe) Йоган Вольфганг фон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 423-424. – ISBN 966-316-069-1
363419
   Гете в дзеркалі України : Твори Гете та його творчість в українських бібліотеках: Вибірковий покажчик. – Київ : Гете-інститут, 1999. – 204с.
363420
  Шерр И Гете в молодости и его поэтические произведения / Соч. Иоганна Шерра. – Санкт-Петербург : Тип. "Странник", 1876. – [2], 258 с.
363421
  Жирмунский В.М. Гете в русской литературе / В. Жирмунский. – Ленинград : Государственное издательство художественной литературы, 1937. – 674 с., 1 л. портр.
363422
  Жирмунский В.М. Гете в русской литературе / В.М. Жирмунский. – Л., 1981. – 558с.
363423
  Жирмунский В.М. Гете в русской литературе / В.М. Жирмунский. – Ленинград : Наука, 1982. – 558 с.
363424
  Тураев С.В. Гете в школе / С.В. Тураев. – Москва : Учпедгиз, 1950. – 120 с.
363425
  Кессель Л.М. Гете и "Западно-восточный диван" / Л.М. Кессель ; АН СССР. – Москва : Наука, 1973. – 119 с. – (Из истории мировой культуры)
363426
  Шахов А.А. Гете и его время : Лекции по истории немецкой литературе XVIII века, читанные на Высших женских курсах в Москве / А. Шахов ; [Предисл.: А.Г.]. – изд. 2-е. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1897. – VIII, 296 с. – С. V-VIII: Александр Александрович Шахов: (Некролог) / Н. Стороженко
363427
  Шахов А.А. Гете и его время : Лекции по истории немецкой литературе XVIII века, читанные на Высших женских курсах в Москве / А. Шахов ; [Предисл.: А.Г.]. – изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1903. – 308 с. – С. 5-8: Александр Александрович Шахов: (Некролог) / Н. Стороженко
363428
  Лебеденко Н. Гете и Пушкин в оценке Д. Мережковского // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 174-187. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-193-016-1
363429
  Хавтаси Г. Гете и революция / Г. Хавтаси. – Тбилиси, 1937. – 189 с.
363430
  Бент М.И. Гете и романтизм : (проблема личности в "Фаусте" и драматургии Генриха Клейста) : учеб. пособ. по спецкурсу / М.И. Бент ; МВиССО РСФСР. Башкирский госуниверситет. – Челябинск : [б. и.], 1986. – 72 с.
363431
  Рожина А.Д. Гете и Руссо: парадигма просветительской философии // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 301-304. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
363432
  Динамов С.С. Гёте и современный каитализм / С.С. Динамов. – М.-Л., 1932. – 108с.
363433
  Аникст А.А. Гете и Фауст : от замысла к свершению / А.А. Аникст. – Москва : Книга, 1983. – 271 с. : ил. – Библиогр.: с. 268-269. – (Судьбы книг)
363434
  Тураев С.В. Гете и формирование концепции мировой литературы / С.В. Тураев. – Москва : Наука, 1989. – 268 с.
363435
  Пучков А. Гете і Габричевський: Міжвідомчі історико-культурні спостереження // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, О.В. Сіткарьова [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 7. – C. 177-278. – ISSN 1992-5557
363436
  Канаев И.И. Гете как естествоиспытатель / И.И. Канаев. – Ленинград : Наука, 1970. – 467с.
363437
  Саидов А.Х. Гете как юрист // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 2. – С. 76-89. – ISSN 0132-0769
363438
  Бельшовский А. Гете, его жизнь и произведения : [в 2-х т.] / А. Бельшовский ; пер. О.А. Рохмановой под ред. Петра Вейнберга. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева
Т. 1. – 1898. – [2], 438, [1] с. – Гёте, его жизнь и произведения. Т 2 / А. Бельшовский
363439
  Бельшовский А. Гете, его жизнь и произведения : [в 2-х тт.] / А. Бельшовский ; пер. О.А. Рохмановой под ред. Петра Вейнберга. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева
Т. 1. – 1898. – [2], 438, [1] с.
363440
  Бельшовский А. Гете, его жизнь и произведения : [в 2-х т.] / А. Бельшовский ; пер. под ред. Петра Вейнберга. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева
Т. 2. – 1908. – [2], 638, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 611 - 638
363441
  Бельшовский А. Гете, его жизнь и произведения. Т. 2 : [в 2-х т.] / А. Бельшовский А. ; Пер. под ред. Петра Вейнберга // Гете, его жизнь и произведения : [в 2-х т.] / А. Бельшовский. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева, 1898. – Т. 1. – [2], 638, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 611 - 638
363442
  Людвиг Э. Гёте. / Э. Людвиг. – М.
1. – 1965. – 607с.
363443
   Гете. 1832-1932 : Доклады, прочитанные на торжественных заседаниях в память Гете 26 и 30 марта 1932 г. – Ленинград : Изд. АН СССР, 1932. – 107 с., 10 вкл. л. портр., факс.
363444
  Конради К.О. Гете: жизнь и творчество : пер. с нем. / Карл Отто Конради. – Москва : Радуга
Т. 1 : Половина жизни. – 1987. – 591с.
363445
  Конради К.О. Гете: жизнь и творчество : [пер. с нем.] / Карл Отто Конради. – Москва : Радуга
Т. 2 : Итог жизни. – 1987. – 646 с.
363446
  Копелев Л. Гете: художественные переводы и мировая литература // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 406-442
363447
  Булдаков Г.Н. Гетеборг / Г.Н. Булдаков, Н.Я. Лейбошиц. – Ленинград, 1978. – 96 с.
363448
  Шаров О. Гетеолгенізація грошових відносин у процесі гомогенізації грошей // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 5 (207). – С. 10-13. – Бібліогр.: 5 назв
363449
  Стороженко В.А. Гетеорогенные равсновесия в водной системе сульфатных солей лития, калия и серной кислоты при 25 С. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Стороженко В.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
363450
  Тимошенко М.К. Гетеорозис у томатов и некоторые факторы, влияющие на его проявление : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Тимошенко М.К. ; БГУ. – Минск, 1968. – 26 с.
363451
  Фрежак Э. Гетера Лаиса / Э. Фрежак. – Москва. – 235 с.
363452
  Мілованов В.В. Гетерархія законодавства / В.В. Мілованов, Р.В. Пожоджук // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (227). – C. 6-15. – ISSN 2308-9636
363453
  Навашин С.Г. Гетеро- идиохромозы растительного ядра, как причина ядерного диморфизма некоторых видов растений, и значение ядерного диморфизма в процессе видообразования : (предварительное сообщение) ; (Представлено в заседании Физико-математического отделения 30 сентября 1915 г.) / С. Навашин. – Петроград : Тип. Имп. Академии наук, 1915. – С. 1821-1834. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Известия Императорской Академии наук. Сер. VI, 1915, № 17, с. 1821-1834


  На обл. дарств. напись ... от автора
363454
  Курбатова А.С. Гетероароматические N- оксиды в реакциях гомогенного дегидрирования : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Курбатова А. С.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1970. – 24л.
363455
  Тарасов А.В. Гетероароматичні B-хлороальдегіди та заміщені ацетонітрили в реакціях гетероциклізації : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Тарасов А. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
363456
  Тарасов А.В. Гетероароматичні В-хлороальдегіди та заміщені ацетонітрили в реакціях гетероциклізації : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Тарасов А.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 208л. + Додатки : л.156-208. – Бібліогр. : л.141-155
363457
  Гончаренко Н.А. Гетероасоціація коніум-С60 та доксорубіцин-альбумін-наночастинки золота : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Гончаренко Надія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 150 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 137-146 арк.
363458
  Гончаренко Н.А. Гетероасоціація коніум-С60 та доксорубіцин-альбумін-наночастинки золота : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Гончаренко Надія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 32 назви
363459
  Трофимов Б.А. Гетероатомные производные ацетилена / Б.А. Трофимов. – М, 1981. – 319с.
363460
  Шварцман С.Р. Гетеробазидиалдьные и автобазидиальные грибы. / С.Р. Шварцман. – Алма-Ата, 1964. – 5-714с.
363461
   Гетеровалентне заміщення в аніонній підгратці ортофосфату кальцію / Я.Ю. Ковба, Н.Ю. Струтинська, І.В. Затовський, М.С. Слободяник // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 32
363462
  Гальчинський А. Гетерогенізація системи грошових відносин: парадигма перспективи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 7 (197). – С. 4-10. – Бібліогр.: 10 назв
363463
   Гетерогенна природа тета-активності та її джерела при хворобі Паркінсона / Н. Кожем"яко, С. Крижановський, А. Чернінський, І. Зима, Н. Карасевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 80-85. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  В процесі прогресування хвороби Паркінсона (ХП) зростає вірогідність розвитку немоторних симптомів, до яких належать когнітивні порушення. У багатьох ЕЕГ-дослідженнях було показано, що когнітивні порушення корелюють зі збільшенням спектральної ...
363464
  Федосеев Д.В. Гетерогенная кристаллизация из газовой фазы / Д.В. Федосеев. – М, 1978. – 100с.
363465
  Гзиришвили Т.Г. Гетерогенная нуклеация льда / Т.Г. Гзиришвили. – Тбилиси, 1984. – 140с.
363466
  Стародуб Н.Ф. Гетерогенная система гемоглобина / Н.Ф. Стародуб, В.И. Назаренко. – К., 1987. – 198с.
363467
  Стародуб Н.Ф. Гетерогенная система гемоглобина регуляция синтеза в норме и при патологии. : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.04 / Стародуб Н.Ф.; МГУ. – Москва, 1982. – 46л.
363468
  Гадзыра Николай Филиппович Гетерогенная структура аморфных сплавов и ее влияние на закономерности изменения объема при низкотемпературном отжиге : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Гадзыра Николай Филиппович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 146л. – Бібліогр.:л.132-146
363469
  Круль Л.П. Гетерогенная структура и свойства привитых полимерных материалов / Л.П. Круль. – Минск, 1986. – 236с.
363470
  Гадзыра Николай Филиппович Гетерогенная сттруктура аморфных сплавов и ее влияние на закономерности изменения объема при низкотемпературном отжиге : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Гадзыра Николай Филиппович; КГУ. – л.
363471
   Гетерогенная хемилюминесценция и другие неравновесные эффекты на границе газ-твердое тело. – Норильск, 1984. – 140с.
363472
   Гетерогенная химия атмосферы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 492с.
363473
  Яцимирський В.К. Гетерогенний каталіз у реакціях за участю малих молекул // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 14 : Хімічний факультет. – С. 129-146
363474
  Поздняков О.В. Гетерогенність німецького молодіжного сленгу як система у системі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 405-412. – Бібліогр.: 18 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
363475
  Пролеєв С. Гетерогенність політичного дискурсу: три основні формації // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 4 : Відповідальність інтелектуалів : поллллітичний словник. – С. 25-35. – ISSN 0235-7941
363476
  Узунова Н.Д. Гетерогенність постаті чужого: примара, що завжди поруч // XIII Харківські студентські філософські читання: до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте : матеріали всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів : [18-19 трав.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 20-22. – ISBN 978-966-285-410-7
363477
  Работягова І.В. Гетерогенність пострадянського габітусу на прикладі збройного конфлікту Слов"янська: методологічні рамки дослідження / І.В. Работягова, В.А. Кисельова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 99-103. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
363478
  Скопненко О.І. Гетерогенність/гомогенність ідіому як проблема сучасної гуманітаристики (на матеріалі української та білоруської літературних мов XX ст.) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 112-120. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто проблему гетерогенністі/гомогенності української та білоруської літературних мов ХХ ст. як невід"ємної частини образів названих ідіомів.
363479
  Гороховатский Я.Б. Гетерогенно-гомогенные реакции / Я.Б. Гороховатский. – К., 1972. – 203с.
363480
  Бартан О.О. Гетерогенно-каталитическа полимеризация этиленимина : Автореф... канд. хим.наук: / Бартан О.О.; Ин-т хим. физики АН СССР. – М., 1966. – 18л.
363481
  Голодец Г.И. Гетерогенно-каталитические реакции с участием молекулярного кислорода / Г.И. Голодец. – Киев : Наукова думка, 1977. – 359 с.
363482
  Подхалюзина Наталья Яковлевна Гетерогенно-каталитический синтез 4-, 5-, 6-, 7-алкокси- и других 5-замещенных индолов : Автореф... канд. химическихнаук: 02.00.03 / Подхалюзина Наталья Яковлевна; Московский химико-технологический институт. – М., 1984. – 23л.
363483
  Везиров Ш.С. Гетерогенно-каталитический синтез, олигомеризация и некоторые превращения винилэтил- и дивинилтоулолов : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Везиров Ш.С.; АН АзССР. – Баку, 1968. – 20л.
363484
  Голодец Г.И. Гетерогенно-каталитическое окисление органических веществ / Г.И. Голодец. – К., 1978. – 375с.
363485
  Зуй О.В. Гетерогенно-хемилюминесцентный анализ в определении нанограммовых количеств анионов / О.В. Зуй, В.В. Гончарук ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т коллоидной химии и химии воды им А.В. Думанского. – Киев : Наукова думка, 2013. – 250, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 230-248. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1340-7
363486
  Марголис Л.Я. Гетерогенное каталитическое окисление углеводородов / Л.Я. Марголис. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Химия, 1967. – 364 с.
363487
  Федорова Л.С. Гетерогенность бактериальной уреазы. (Эксперим. исслед.). : Автореф... канд. биол.наук: / Федорова Л.С.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1965. – 13л.
363488
  Поролло В.Н. Гетерогенность ДНК регенерирующей печени крыс при некоторых патологических процессах и в условиях лечения их рибонуклеазой. : Автореф... канд. биол.наук: / Поролло В.Н.; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1967. – 16л.
363489
  Лукьяненко В.И. и др. Гетерогенность и полиморфизм гемоглобина рыб / В.И. и др. Лукьяненко. – СПб., 1991. – 392с.
363490
  Милько Е.С. Гетерогенность популяции бактерий и процесс диссоциации / Е.С. Милько, Н.С. Егоров. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 141с.
363491
  Сидоренко Е.В. Гетерогенность популяции вируса гриппа и ее роль в проявлении инфекции. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.06 / Сидоренко Е.В.; АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Д.И.Ивановского. – М., 1983. – 36л.
363492
   Гетерогенность пород и руд Сибири. – Новосибирск, 1986. – 120с.
363493
  Лисица Н.М. Гетерогенность рекламной информации как предпосылка развития нетократии в современном обществе // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.44-46. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
363494
  Ковров Б.Г. Гетерогенность физико-химических свойств гемоглобина и ее связь с возрастом эритроцита. : Автореф... Канд.биол.наук: / Ковров Б.Г.; АН СССР. – Красноярск, 1962. – 16л.
363495
   Гетерогенные каталитические процессы. – Л., 1985. – 171с.
363496
   Гетерогенные каталитические процессы во взвешенном и фильтрующем слое. – Л., 1977. – 155с.
363497
  Ковалев В.Л. Гетерогенные каталитические процессы при входе в атмосферу : Учебное пособие / В.Л. Ковалев; Московский госуд. ун-тет им. М.ВЛомоносова. – Москва, 1999. – 128с. – ISBN 5-87597-040-5
363498
   Гетерогенные полимерные материалы. – К., 1973. – 164с.
363499
  Голубев В.С. Гетерогенные процессы геохимической миграции / В.С. Голубев, А.А. Гарибянц. – Москва : Недра, 1968. – 192с.
363500
   Гетерогенные процессы химической технологии. Кинетика, динамика, явление переноса. – Иваново, 1990. – 130 с.
363501
  Коган В.Б. Гетерогенные равновесия / В.Б. Коган. – Ленинград : Химия, 1968. – 432 с.
363502
  Абрамов Е.В. Гетерогенные равновесия в идеальных системах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Абрамов Е.В.; Казахский гос.ун-т. – Алма-Ата, 1968. – 13л.
363503
  Сурин Ю.В. Гетерогенные равновесия в системах из тиокарбамида, сульфатов, нитратов никеля, кадмия и воды. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Сурин Ю.В.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 20л.
363504
  Акбаев А. Гетерогенные равновесия в системах, содержащих мышьяковокислые, сернокислые и карбонатные соли меди, натрия и воду при 25 и 50о. : Автореф... канд. хим.наук: / Акбаев А.; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1962. – 16л.
363505
  Сарукиева Дж.Б. Гетерогенные равновесия в тройных водных системах из нитратов, ацетатов, перхлоратов, роданидов кобальта, никеля и гексаметилентетрамина при 25 градусах : Автореф... канд. хим.наук: / Сарукиева Дж. Б.; Кирг. ГУ. – Фрунзе, 1972. – 26л.
363506
  Цирихова Н.Х. Гетерогенные равновесия в тройных водных системах, содержащих нитрати цинка и других мателлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Цирихова Н. Х.; РОст.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1973. – 22л.
363507
  Парилова О.И. Гетерогенные равновесия в тройных системах из хлоридов калия, марганца, тиокарбамида и воды при 25-75 градусов : Автореф... Канд.хим.наук: / Парилова О.И.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1968. – 15л.
363508
  Стебнева А.И. Гетерогенные равновесия в четверной системе из хроматов калия, магния и воды при 25 и 40 С. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Стебнева А.И.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1969. – 12л.
363509
  Макин А.В. Гетерогенные равновесия в четверных синтезах: NaCl-Na2NO3-Na2HPO4-H2O и NaNO3-Na2SO4-Na2HPO4 при 25 о С : Автореф... канд. химт.наук: / Макин А. В.; Ин-т общ. и неорган. хим. АН СССР. – Москва, 1953. – 10 с.
363510
  Махонина Н.В. Гетерогенные равновесия во взаимной водной системе из хлоридов, ацетатов кобальта и калия : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Махонина Н.В.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 23л.
363511
  Пилипченко В.Н. Гетерогенные равновесия и характеристика твердых фаз в водных системах сульфатных солей натрия, калия, аммония, магния и цинка : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Пилипченко В.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 29л. – Бібліогр.:с.27-28
363512
  Видякина Л.В. Гетерогенные равновесоя вчетвертной системе из хлоридов калия, никеля, тиокарбомида и воды при 30, 50 и 70 С : Автореф... канд. хим.наук: / Видякина Л.В.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 17л.
363513
   Гетерогенные реакции и реакционная способность. – Минск, 1964. – 290с.
363514
  Накорчевский А.И. Гетерогенные турбулентные струи / А.И. Накорчевский. – К, 1980. – 142с.
363515
   Гетерогенные хиические реакции и реакционная способность. – Минск, 1975. – 176с.
363516
   Гетерогенные химические реакции. – Минск : МВСС и ПО БССР, 1961. – 263с.
363517
   Гетерогенные химические реакции. – Минск : Наука и техника, 1970. – 208 с.
363518
  Розовский А.Я. Гетерогенные химические реакции = Кинетика и макрокинетика / А.Я. Розовский. – Москва : Наука, 1980. – 324 с.
363519
   Гетерогенные химические реакции. – Алма-Ата, 1983. – 176с.
363520
  Шиманский Викентий Сергеевич Гетерогенные элементы и их функционирование в английском художественном тексте : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04, 10.02.19 / Шиманский Викентий Сергеевич ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
363521
  Дегтярева А.А. Гетерогенные явления при фотохимической полимеризации метилметакрилата : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Дегтярева А.А.; АН УССР. Ин-т физ. химии им. Л.В.Писаржевского. – К., 1969. – 14л.
363522
  Качан А.А. Гетерогенные явления при фотохимическом модифицировании и деструкции полимеров : Автореф... д-ра хим.наук: 073 / Качан А.А.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Толчиева. – К., 1969. – 27л. – Бібліогр.:с.27
363523
  Любарский Г.Д. Гетерогенный катализ / Г.Д. Любарский. – Москва-Ленинград : Госхимтехиздат, 1933. – 124 с.
363524
  Жермен Ж Гетерогенный катализ / Ж Жермен. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 258 с.
363525
  Боресков Г.К. Гетерогенный катализ / Г.К. Боресков. – М., 1986. – 302с.
363526
   Гетерогенный катализ в органической химии. – Библиографический указатель отечественной и зарубежной литератут. – Москва : АН СССР, 1962. – 278 с.
363527
   Гетерогенный катализ в химии гетероциклических соединений. – Рига, 1981. – 210с.
363528
   Гетерогенный катализ в химии гетероциклических соединений. – Рига, 1987. – 223с.
363529
   Гетерогенный катализ в химической промышленности / Боресков Г.К. – Москва : Госхимиздат, 1955. – 496 с.
363530
  Томас Дж. Гетерогенный катализ. / Дж. Томас, ТОмас. – М., 1969. – 452с.
363531
  Рогинский С.З. Гетерогенный катализ. Некоторые вопросы теории / С.З. Рогинский. – Москва : Наука, 1979. – 416 с.
363532
  Иоффе И.И. Гетерогенный катализ. Физико-химические основы / И.И. Иоффе, В.А. Решетов, А.М. Добротворский. – Ленинград : Химия, 1985. – 224 с.
363533
   Гетерогеные равновесия систем из неорганических и органических соединений. – Фрунзе, 1974. – 199с.
363534
  Капран Н.А. Гетеродиеновый синтез 1,3-диазадиенами-1,3 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Капран Н.А.; АН УССР. Ин-т органической химии. – К., 1974. – 20л.
363535
  Гаспарян С.С. Гетеродинный и разнесенный прием оптического излучения в турбулентной атмосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Гаспарян С.С.;. – Ереван, 1978. – 19л.
363536
  Красноголовый Б.Н. Гетеродины приемников СВЧ с параметрическим умножением частоты : Автореф... канд. техн.наук: / Красноголовый Б.Н.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. энергет. ин-т. – М., 1963. – 19л.
363537
  Козакова Л. Гетеродієгетична нарація в малій прозі Івана Франка та Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 155-159. – ISBN 966-594-298-0
363538
  Михайлюк Н.І. Гетеродієгетичний наратор в романі Джона Голсуорсі "Вілла Рубейн" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 370-376
363539
  Матвиенко Н.И. Гетерозиготы и локальная отрицательная интерференция у бактериофага Т4В : Автореф... канд. биол.наук: / Матвиенко Н.И.; АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Ивановского. – М., 1968. – 19л.
363540
   Гетерозис. – Минск, 1961. – 266 с.
363541
   Гетерозис. – Минск : Наука и техника, 1982. – 248 с. : табл. 43, ил. 16
363542
   Гетерозис. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1987. – 348 с.
363543
   Гетерозис в растениеводстве. – М., 1974. – с.
363544
   Гетерозис и количественная наследственность. – Минск : Наука и Техника, 1977. – 208 с.
363545
  Али-заде М.А. Гетерозис и нуклеиновые кислоты / М.А. Али-заде, Р.Т. Алиев ; АН АзССР, Ин-т генетики и селекции. – Баку : ЭЛМ, 1982. – 129 с. : ил. – Библиогр.: с. 122-128
363546
  Гужов Ю.Л. Гетерозис и урожай / Ю.Л. Гужов. – Москва : Колос, 1969. – 224с.
363547
  Швалб М.Г. Гетерозис. Библиограф. для студ. / М.Г. Швалб. – Х., 1968. – 22с.
363548
   Гетерозис: теория и практика. – Ленинград : Колос, 1968. – 256 с.
363549
  Филатов Г.В. Гетерозис: физиол.-генет. природа. / Г.В. Филатов. – М., 1988. – 96с.
363550
  Середа В.І. Гетерозисна селекція сорго цукрового в умовах Степу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Середа Володимир Іванович ; Держ. установа Ін-т зернових культур Нац. акад. аграр. наук України. – Дніпро, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 32 назви
363551
  Сафарян И.М. Гетерозисная селекция арбузов в условиях Араратской равнины Армянской ССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сафарян И. М. ; АН АрмССР , От-ние биол. наук. – Ереван, 1966. – 24 с.
363552
  Мусорина Т.Н. Гетеролитические реакции [альфа]-функционально замещенных акриловых соединений : автреф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Мусорина Татьяна Николаевна ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск, 1980. – 23 с. – Библиогр.: 17 назв.
363553
  Карташова Н.А. Гетеролитические реакции перекисей под влиянием кислот Льюиса : Автореф... канд. хим.наук: / Карташова Н. А.; Гор.ГУ. – Горький, 1966. – 14л.
363554
   Гетеролігандні комплекси лантаноїдів з диметил-N-трихлорацетиламідофосфатом / В.О. Труш, О.О. Ліціс, Т.Ю. Слива, В.М. Амірханов // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (62). – С. 62-70. – (Серія: Хімія). – ISSN 2304-0947
363555
  Савчук М.О. Гетеролігандні трис- та аніонні тетракіс-комплекси лантаноїдів з дифеніл-N-трихлорацетамідофосфатом / М.О. Савчук, О.О. Ліціс, В.О. Труш // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 67
363556
  Тихонова Т.Н. Гетерологическая трансформация у Bacillus subtilis : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.03 / Тихонова Т. Н.; Ин-т молек. биол. и генет. АН УССР. – К., 1984. – 22л.
363557
   Гетерологічна коекспресія функціонально-активних цитохрому Р450 2Е1 ТА NADPH-цитохром Р450 редуктази в Escherichia coli / В. Заєць, В. Кітам, О. Максимчук, І. Росохацька, М. Чащин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 62-65. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Створено біцистронну плазмідну конструкцію з клонованими кДНК цитохрому Р450 2Е1 та NADPH-цитохром Р450 редуктази. В трансформованих плазмідною конструкцією клітинах Escherichia coli отримано експресію каталітично-активних рекомбінантних ...
363558
   Гетерометалічні комплекси купруму і кобальту з [...]-гідрокси-основами шиффа / Т.О. Давидюк, О.М. Стецюк, С.Р. Петрусенко, В.М. Кокозей // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 60
363559
   Гетерометалічні комплекси міді (II) металокраунового типу з талієм (I) та свинцем (II) на основі піридин-2-гідроксамової кислоти / І.С. Саф"янова, І.О. Голеня, В.О. Павленко, І.О. Фрицький // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2014. – Т. 80, № 11/12, ноябрь - декабрь. – С. 78-82. – ISSN 0041-6045
363560
  Маханькова В.Г. Гетерометалічні сполуки на основі 3d-металів з N-, O-донорними лігандами: підходи до синтезу, будова, властивості : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Маханькова Валерія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 56 назв
363561
   Гетерометаллический оксалатный Cu(II)/Mn(II) комплекс с этилендиамином как прекурсор электрокатализаторов восстановления кислародна / Ю.К. Пирский, В.С. Кублановский, А.В. Березовская, А.А. Безнищенко, В.Н. Кокозей, В.Г. Маханькова // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 6
363562
  Сколоздра-Шепітко Гетерономінація особи як основний засіб характеристики персонажів (на матеріалі малої прози Івана Франка Бориславського циклу) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 303-312. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
363563
  Ковальчук Ю.А. Гетерообраз Кореї у літературному дискурсі подорожей IX - початку XX століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Ковальчук Юлія Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 220 арк. – Додатки: арк. 217-220. – Бібліогр.: арк. 11-12, 187-216 та в додатках: арк. 217-220
363564
  Ковальчук Ю.А. Гетерообраз Кореї у літературному дискурсі подорожей IX - початку XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Ковальчук Юлія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
363565
  Константиненко К. Гетерообраз України в італійській літературі: дослідження польських, українських, російських та італійських учених // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 421-430. – ISBN 978-966-3888-379-3
363566
  Большаков Г.Ф. Гетероорганические соединения реактивных топлив. / Г.Ф. Большаков, Е.А. Глебовская. – Л, 1962. – 220с.
363567
  Алферов Ж Гетеропереходы в полупроводниках : Автореф. дис. ... докт. физ.-мат. наук / Алферов Ж И. ; АН СССР , Физ.-техн. ин-т им. Иоффе. – Ленинград, 1970. – 26 с.
363568
  Климов Б.Н. Гетеропереходы в полупроводниках : учеб. -метод. пособие / Б.Н. Климов, Н.М. Цукерман. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1976. – 180 с.
363569
  Милнс А. Гетеропереходы и переходы металл - полупроводник. : Пер.с англ. / А. Милнс, Д. Фойхт. – Москва : Мир, 1975. – 432с.
363570
  Гаррисон Р.Г. Гетеропластические пересадки в эмбриологии / Р.Г. Гаррисон; Пер. Л.Я. Бляхера. – Москва-Ленинград, 1936. – 66с.
363571
  Поп М.С. Гетерополи- и изополиоксометаллаты / М.С. Поп. – Новосибирск : Наука, 1990. – 227 с.
363572
  Крачун С.В. Гетерополикислоты - реактивы в анализе органических соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Крачун С.В.; Кишинев. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
363573
  Латический И.К. Гетерополикислоты с центральным атомом бора : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Латический И. К.; Киш.ГУ. – Кишинев, 1972. – 24л.
363574
  Радул К.К. Гетерополикислоты с центральным атомом мышьяка. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.070 / Радул К.К.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1971. – 20л.
363575
  Никитина Е.А. Гетерополисоединения / Е.А. Никитина. – Москва : ГХИ, 1962. – 423 с.
363576
  Деркач Л.В. Гетерополисоединения с центральными атомами селена (IV) и теллура (IV) : Автореф... канд. хим.наук: / Деркач Л. В.; Кишин.ГУ. – Кишинев, 1968. – 13л.
363577
  Желтоножська Т.Б. Гетерополімерні системи та їх можливості в процесах флокуляції дисперсних систем / Т.Б. Желтоножська, В.Г. Сиромятніков // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 14 : Хімічний факультет. – С. 152-181
363578
  Красносілецький Д.П. Гетеросиксизм як соціально-політичний феномен сучасної України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 130-134. – ISSN 2077-1800
363579
  Воронков Г М. Малетина Гетеросилоксаны / Г М. Малетина Воронков, В.К. Роман. – Новосибирск : Наука, 1984. – 269с.
363580
  Тимашева И.Н. Гетероспермное осеменение как метод повышения оплодотворяемости и плодовитостки свиноматок и жизненности потомства : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Тимашева И.Н. ; ХГУ. – Х., 1965. – 16 с.
363581
  Гаркавенко Ю.С. Гетеростереотипізація України у британських та німецьких друкованих ЗМІ // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 20-24. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
363582
  Бутиріна М.В. Гетеростереотипізація України у британській якісній пресі / М.В. Бутиріна, Ю.С. Гаркавенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 10-15. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 10). – ISSN 2078-2551
363583
  Курак Владислав Володимирович Гетероструктури АIxGai-xAs-CaAs для ФЕП слабоконцентрованого сонячного випромінювання : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.06 / Курак Владислав Володимирович; Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 1999. – 19л.
363584
  Дяденчук А.Ф. Гетероструктури на основі поруватих напівпровідників (Si, A2B6 та A3B5) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Дяденчук Альона Федорівна ; М-во освіти і науки України ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова ; НАН України. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 24 назви
363585
  Воронько А.О. Гетероструктури на основі твердих розчинів A3B5 для волоконно-оптичних систем передачі інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Воронько Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
363586
  Кобаса І.М. Гетероструктури титан(ІV) оксиду з поліметиновим барвником як фотокаталізатори редокс-перетворень : монографія / І.М. Кобаса, Н.Б. Гусяк ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 154-187. – ISBN 978-966-423-534-8
363587
  Киридон А.М. Гетеротопії пам"яті : теоретико-метологічні проблеми студій пам"яті / Алла Киридон. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 319, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-687-2
363588
  Орисюк В.В. Гетеротопічність та гетерохронічність Чорнобильської зони відчуження // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (30). – С. 64-65. – ISSN 2414-5823
363589
  Берендеева Л.Л. Гетеротрофные бактерии морской и лиманной воды - продуценты биологически активных веществ : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 096 / Берендеева Л.Л. ; Ин-т микробиологии и вирусологии. – Киев, 1967. – 26 с. – Бібліогр. : с. 25-26
363590
   Гетеротрофы в экосистемах Центральной лесостепи. – Москва, 1979. – 255 с.
363591
  Батов Иван Пенчев Гетерофазные равновесия в системах индий - галлий - фосфор и галлий-алюминий-фосфор при жидкостной эпитаксии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Батов Иван Пенчев; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова (Ленина). – Ленинград, 1976. – 18л.
363592
  Недуха О.М. Гетерофілія у рослин / О.М. Недуха ; НАН України ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Альтерпрес, 2011. – 191, [1] с., XVI с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 148-184. – ISBN 978-966-542-494-9
363593
  Прокофьева-Бельговская Гетерохроматические районы хромосом / Прокофьева-Бельговская; АН СССР; Ин-т молекулярной биологии; Отв. ред.: Г.П. Георгиев. – Москва : Наука, 1986. – 432с.
363594
  Шмидт Г.А. Гетерохронии в развитии первичных зародышевых листков и целомической мезодермы у зародыша корлвы (Bos taurus) / Г.А. Шмидт, 1957. – 941-944 с.
363595
  Гольдін П.Є. Гетерохронії в еволюції китоподібних : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.08 / Гольдін Павло Євгенович ; НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2021. – 34 с. – Бібліогр.: 28 назв
363596
  Пономаренко Ю.В. Гетерохронія та гетеротопія сучасних практик культури // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 93-99. – ISSN 2312-4679
363597
  Анистратенко В.В. Гетерохронные периоды и гомологические группы в развитиии фауны моллюсков третичных бассейнов Восточного Паратетиса // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 62-71 : табл., рис. – Библиогр.: 36 назв.
363598
   Гетероцепные высокомолекулярные соединения. – Сборник статей. – Москва : Наука, 1963. – 248 с.
363599
  Гетманчук Ю.П. Гетероцепные олигомерные диэлектрики и фотопроводники. Синтез. Свойства : дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.06 / Гетманчук Ю.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 338 л. + Приложение: л. 325-338. – Библиогр.: л. 294-324
363600
  Коршак В.В. Гетероцепные полиэфиры / В.В. Коршак, С.В. Виноградова. – Москва : АН СССР, 1958. – 403 с.
363601
  Кисель В.М. Гетероциклизации на основе взаимодействия о-бромметилфенилацетонитрила с аминами : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Кисель В.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 161 л. + Приложение: л. 157-161. – Библиогр.: л. 139-156
363602
  Кисель В.М. Гетероциклизации на основе взаимодействия о-бромметилфенилацетонитрила с аминами : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Кисель В.М. ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 18 с. – Библиогр.: 5 назв.
363603
  Ершова Изабелла Ильинична Гетероциклизация ненасыщенных соединений, содержащих амидинные, амидные, тиомидные функциональные группы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ершова Изабелла Ильинична; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
363604
  Соломко З.Ф. Гетероциклизация производных -арил- - аминокислот. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Соломко З.Ф.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1973. – 52л.
363605
  Лисичкина И.Н. Гетероциклические галогенониевые соли, содержащие в цикле серу : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Лисичкина И.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1968. – 14л.
363606
  Ершова Нина Серафимовна Гетероциклические оксиазосоединения как реагенты на кобальт : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Ершова Нина Серафимовна; Моск. гос. ун-т. – М., 1974. – 22л.
363607
  Габель Ю.О. Гетероциклические соединения / Ю.О. Габель. – Ленинград,Москва : Госхимиздат, 1941. – 287 с.
363608
   Гетероциклические соединения. – Москва : Иностранная литература
Т. 1. – 1953. – 555 с.
363609
   Гетероциклические соединения. – Москва : Иностранная литература
Т. 2. – 1954. – 438 с.
363610
   Гетероциклические соединения. – Москва : Иностранная литература
Т. 3. – 1954. – 357 с.
363611
   Гетероциклические соединения. – Москва : Иностранная литература
Т. 4. – 1955. – 538 с.
363612
   Гетероциклические соединения. – Москва : Иностранная литература
Т. 6. – 1960. – 611 с.
363613
   Гетероциклические соединения. – Москва : Иностранная литература
Т. 5. – 1961. – 602 с.
363614
   Гетероциклические соединения. – Москва : Мир
Т. 7. – 1965. – 499 с.
363615
   Гетероциклические соединения. – Москва : Мир
Т. 8. – 1969. – 363 с.
363616
  Наметкин С.С. Гетероциклические соединения / С.С. Наметкин; Беленький Л.И. – Москва : Наука, 1981. – 356 с.
363617
  Олкок Г. Гетероциклические соединения и полимеры на их основе / Г. Олкок. – Москва : Мир, 1970. – 430 с.
363618
  Исаев С.Д. Гетероциклические соединения с каркасным фрагментом : автореф. дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Исаев С.Д. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 36 с. – Библиогр.: 74 назв.
363619
  Исаев С.Д. Гетероциклические соединения с каркасным фрагментом : дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Исаев С.Д. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 394 л. + Приложение: л. 357-394. – Библиогр.: л. 307-356
363620
  Турелик А.Р. Гетероциклізації на основі a,b-ненасичених y-бромокетонів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Турелик А.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 246 л. + Додаток: л. 153-246. – Бібліогр.: л. 131-152
363621
  Турелик А.Р. Гетероциклізації на основі a,b-ненасичених y-бромокетонів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Турелик А.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
363622
  Хиля В.П. Гетероциклічні аналоги флавоноїдів та ізофлавоноїдів. Синтез та властивості / В.П. Хиля, М.М. Гаразд // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 89-90
363623
  Крикун С.О. Гетероциклічні електрон-збагачені редокс-активні самозбірні капсули : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Крикун Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
363624
  Крикун С.О. Гетероциклічні електрон-збагачені редокс-активні самозбірні капсули : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Крикун Сергій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 255 арк. – Додатки: арк. 209-255. – Бібліогр.: арк. 192-208
363625
   Гетероциклічні похідні бензотіазолу та бензоксазолу для спектрофотометричного визначення цинку / В.В. Щербань, О.О. Кулешова, Т.Є. Кеда, О.В. Хиля, О.А. Запорожець // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 38
363626
  Москвіна В.С. Гетероциклічні системи (O-, N-, S- вмісні) на основі 4-арилкумаринів: синтез та властивості : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Москвіна В. С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв.
363627
  Москвіна В.С. Гетероциклічні системи (O-,N-,S-вмісні) на основі 4-арилкумаринів: синтез та властивості : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Москвіна В.С. ; КНУТШ ; Хімічний фак-т ; Каф-ра органічної хімії. – Киев, 2009. – 188л. + Додатки : л.161-188. – Бібліогр. : л.134-160
363628
   Гетероциклы в органическом синтезе. – Киев : Техніка, 1970. – 383 с.
363629
  Лукевиц Э. Гетероциклы на мировом рынке лекарственных средств / Э. Лукевиц, Л. Игнатович. – Рига, 1992. – 40с.
363630
  Гавалешко О.С. Гетерошари селеніду цинку для приладів твердотільної оптоелектроніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Гавалешко Олександр Степанович ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
363631
  Лучинин В.В. Гетероэпитаксия и микропрофилирование в технологии карбида кремния : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Лучинин Виктор Викторович ; М-во высш. и среднего спец. образования РСФСР, Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И. Ульянова (Ленина). – Ленинград, 1978. – 24 с.
363632
  Лаптев Ю.П. Гетерплодия в селекции растений / Ю.П. Лаптев. – М, 1984. – 245с.
363633
  Квезерели-Копадзе Гетехили хиди / Квезерели-Копадзе. – Тбилиси, 1956. – 60 с.
363634
   Гетинакс электротехнический листовой. – М., 1954. – 23с.
363635
  Лабай К. Гетівські ремінісценції у романі "Джек / Фауст" Майкла Суенвіка // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 260-269. – ISBN 966-7773-70-1
363636
  Бахревский В.А. Гетман Войска Запорожского : роман [о Богдане Хмельницком, для ст. возраста] / Владислав Бахревский ; рис. С. Бойко. – Москва : Детская литература, 1984. – 271 с. : ил.
363637
   Гетман Иван Мазепа : документы из архивных собраний Санкт-Петербурга: [ в 2 вып. ]. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет. – ISBN 978-5-288-04241-6
Вып. 1 : 1687-1705 гг. – 2007. – 256с.
363638
  Костомаров Н.И. Гетман Иван Степанович Мазепа / Н.И. Костомаров. – Киев : Радуга, 2005. – 64с. – (Уроки истории). – ISBN 966-8325-53-2


  В подарочный комплект также входит: 9у1 Стра Страна казаков; Киев: Радуга, 2004. - 215 с., ил. 1553968 - научная
363639
  Павленко С. Гетман Іван Мазепа та його оточення. Невідома іконографія Києво-Печерської лаври XVII століття // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2018. – № 1/2 (245/246). – С. 14-40. – ISSN 0131-2685
363640
  Уманец Ф.М. Гетман Мазепа, 1897
363641
  Донцов Д. Гетман Мазепа в западноевропейской литературе // Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1998. – Вип. 5. – С. 163-172
363642
  Лучицкий И.В. Гетман Мазепа и Остерские общие земли (Из истории землевладения в Левобережной Украине) // Українознавчі студії та мемуари Івана і Марії Лучицьких : (кінець XIX - початок XX ст.) / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; [упорядкування, опрацювання текстів, вступ. слово, біограф. та бібліогр. матеріали О.О. Новікової ; комент. С.І. Лучицької ; редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2007. – С. 185-223. – ISBN 978-966-02-4601-0
363643
  Савченко А. Гетман Скоропадский: В тисках истории // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 11 (75). – С. 80-97. – ISSN 1819-6268
363644
  Разин А.Е. Гетман Степан Остряница 1638. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и комп., 1868. – 120 с. – (Повести из Русской истории, А. Разина)
363645
  Разин А.Е. Гетман Степан Остряница 1638 : повесть из Русской истории : с рис / А. Разин. – 4-е изд., печ. со 2-го изд. ... – Москва : Изд. книгопрод. М.В. Клюкина, 1900. – 88 с. – (Историческая библиотека / Издание М.В. Клюкина ; № 2)
363646
   Гетманские универсалы о Киевском городском хозяйстве (1677–1719 гг.). – 11с.
363647
   Гетманское приглашение на свадьбу / Сообщ. Т.В. Кибальчича // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.613-614


  Письмо жены гетмана Данила Апостола к Павлу Акимовичу Скоруппе с приглашением на свадьбу гетманской племянницы
363648
  Костомаров Н.И. Гетманство Выговского / Н.И. Костомаров. – Петербург : [В тип. П.А. Кулиша], 1862. – 112 с. – Отд. оттиск из: Основа. 1861, № 4, 7


  В подарочный комплект также входит: 9у1 Стра Страна казаков; Киев: Радуга, 2004. - 215 с., ил. 1553968 - научная
363649
   Гетманський родовід М.В. Гоголя // Українці та Петербург. – Санкт-Петербург, 2009. – № 2 (28) : 200 лет со дня рождения Н.В. Гоголя, великого русского и украинского писателя. – С. 32
363650
   Гетманцев Данило Олександрович (1978) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 100. – ISBN 978-966-933-054-3
363651
  Ветчинкина Л.Н. Геторозис у межвидовых гибридов и межсортовых гибридов хлопчатника и его прогнозирование по оксидоредуктазам. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Ветчинкина Л.Н.; АН Узб.ССР. Ин-т эксперемент. биологии растений. – Ташкент, 1988. – 19л.
363652
  Джалалов Т. Геторокарпия у хлопчатника, ее период и проявление в потомстве : Автореф... канд. биол.наук: / Джалалов Т.; Самарк.ГУ. – Самарканд, 1968. – 25л.
363653
  Орлова Т.В. Гетто / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 72-73. – ISBN 966-642-073-2
363654
  Худіш П.М. Геттоїзація та Голокост на Закарпатті у свідченнях жертв і очевидців (за матеріалами обласної Надзвичайної комісії) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 90-102. – (Серія: Історія ; вип. 1 (42)). – ISSN 2523-4498
363655
  Гете И.В. Гетц фон-Берлихинген, рыцарь с железной рукой : трагедия в 5 д. / Вольфганг Гете ; Предисл. Г. Вендта; Пер. О.Н. Хмелевой. – Санкт-Петербург : Изд. М.М. Ледерле и К* ; [Тип. Е. Евдокимова], 1893. – XIV, [2], 154 с., 1 л. портр. – (Моя библиотека ; № 30/31)
363656
  Никулицэ И.Т. Геты IV - III вв. до н.э. в днестровско-карпатских землях. / И.Т. Никулицэ. – Кишинев, 1977. – 169 с.
363657
  Туфа А. Геть : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 195. – ISSN 0320-8370
363658
  Тичина П.Г. Геть брудні руки від України! / Павло Тичина. – Москва : Укрвидав, 1943. – 14 с.
363659
  Рудь Г.П. Геть бур"яни з нашого поля / Г.П. Рудь. – К., 1962. – 32с.
363660
  Стругацький І. Геть вайквотів. Китайська новела / Стругацький І. – Одеса : Держвидав, 1928. – 28 с. – (Універсальна дитяча бібіотека ; 14)
363661
   Геть від кремлівського ярма! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 14 лютого (№ 7). – С. 3


  Звернення Народного комітету захисту України до Президента України Віктора Януковича
363662
  Райхель Ю. Геть від Москви // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 18 лютого (№ 29). – С. 3


  Білорусь переходить до інформаційної оборони.
363663
  Шлапак Я. Геть від Москви! // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 7 грудня (№ 49). – С. 13


  125 років від дня народження Миколи Хвильового, українського письменника.
363664
  Залізняк Л. Геть від Москви, назад у Єврпу! // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 9 (329). – С. 42-44. – ISSN 1996-1561


  Для Києва немає альтернативи рухові у бік цивілізованих країн, які базуються на ринковій економіці та національному принципі державного устрою.
363665
  Макаров Ю. Геть від себе? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 40 (412), 9-15.10.2015 р. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561


  Малоросійство - це підсвідома або навіть цілком свідома втеча від свободи.
363666
  Ковальчук О. Геть літературу зі ЗНО - і кому полегшає? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 22-28 жовтня (№ 43)
363667
  Манжара І.О. Геть сміття без вороття : сатира / І.О. Манжара. – Київ, 1959. – 91 с.
363668
  Теревко О. Гетьман-реформатор // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 29 березня (№ 13). – С. 20


  290 років від дня народження державного й політичного діяча, останнього гетьмана України Кирила Розумовського.
363669
  Журавель М.В. Гетьман - вища посадова особа Гетьманщини в XVII - XVIII ст. // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 419-424. – ISBN 978-966-438-135-9
363670
  Златовратський М.М. Гетьман : псіхологычний нарис / Златовратський ; Пеpеклад з pосійськоі. – Київ : Укр. видав. "Ранок" ; [Дpук. П. Баpського], 1908. – 40, [8] с. – У прим. № 107605 відсутні стор. [1-8] с.у кінці книги - ліквідовані
363671
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 4. – 2006
363672
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 5. – 2006
363673
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 6. – 2006
363674
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 1. – 2007
363675
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 2. – 2007
363676
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 3/4. – 2007
363677
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 5/6. – 2007
363678
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 1. – 2008
363679
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2/3. – 2008
363680
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4/5. – 2008
363681
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (23) 2008/№ 1 (24) 2009. – 2008
363682
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2/3 (26). – 2009
363683
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4/5 (28). – 2009
363684
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (23) 2008/№ 1 (24) 2009. – 2009
363685
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (30) 2009/№ 1 (30) 2010. – 2009. – Здвоєний, № 6 за 2009р. та № 1 за 2010р.
363686
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2/3 (32). – 2010
363687
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4/ 5 (34). – 2010
363688
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (35). – 2010
363689
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 -1 (30). – 2010. – Здвоєний, № 6 за 2009р. та № 1 за 2010р.
363690
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 1/2 (37). – 2011
363691
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 3/4 (39). – 2011
363692
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 5 (40). – 2011
363693
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (41). – 2011
363694
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 1 (42). – 2012
363695
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2 (43). – 2012
363696
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 3 (44). – 2012
363697
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4 (45). – 2012
363698
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 5/6 (47). – 2012
363699
  Веретенников В.О. Гетьман : кінороман / Віктор Веретенников. – Київ : Академвидав, 2013. – 222, [2] с. – Зміст також: Запороги : драма на 2 дії. – ISBN 978-617-572-052-3


  Адресований навчальний посібник передусім студентам філологічних спеціальностей, а також історикам, культурологам, етнографам, етнологам, соціологам, усім, хто прагне пізнати духовно-естетичні джерела, традиції, культуру українського народу
363700
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 1 (48). – 2013
363701
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2 (49). – 2013
363702
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 3 (50). – 2013
363703
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4/5 (52). – 2013
363704
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (53). – 2013
363705
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 1 (60). – 2015
363706
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2 (61). – 2015
363707
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 3 (62). – 2015
363708
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4 (63). – 2015
363709
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 5 (64). – 2015. – 64 с.
363710
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (65)"2015/№ 1 (66)"2016. – 2016. – 64 с.
363711
  Капелюшний В.П. Гетьман (- воєноначальник, отаман- виборний ватажок козацького загону; казацького війська і правитель України) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 577-578. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
363712
  Калуцький С.С. Гетьман Б. Хмельницький в оцінці В. Липинського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 71-79. – (Історичні науки ; Т. 21)
363713
  Уривалкін О.М. Гетьман Богдан Хмельницький / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 104-157. – ISBN 978-966-373-429-3
363714
  Мельник Л.Г. Гетьман Богдан Хмельницький та його державницька діяльність в історіографії (до 400-річчя від дня народження) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-11. – (Історія ; вип. 36)


  Розглядаються основні аспекти державотворчої діяльності гетьмана Богдана Хмельницького в ході Великого повстання 1648-1657 рр. у вітчизняній історіографії XIX-XX ст. в інтерпретаціях головних представників народницького й державницького напрямів; дано ...
363715
  Мельник Л.Г. Гетьман Богдан Хмельницький у вітчизняній історіографії : Навч. посібник / Л.Г. Мельник; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1997. – 72с. – ISBN 966-594-000-7
363716
  Стельмах В. Гетьман був банкіром демократичним // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 3-9
363717
  Матях В.М. Гетьман в еміграції Пилип Орлик: історико-історіографічний портрет політика // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 116-131. – ISSN 0130-5247
363718
   Гетьман Вадим Петрович : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Бібліотека ; [авт. вступ. ст. А.О. Дробязко ; наук. ред. Т.В. Куриленко]. – Київ : КНЕУ, 2016. – 94, [8] с. : фотоіл., портр. – До 110-річчя університету. - Покажчики: с. 87-94. – ISBN 978-966-926-086-4
363719
   Гетьман Володимир Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 47-48 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
363720
   Гетьман Володимир Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 48-49. – ISBN 978-966-439-961-3
363721
  Грабовецький В. Гетьман Григорій Лобода та його найстаріша печатка Війська Запорізького 1595 р. : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 54 с. – До 520-річчя Запорізького козацтва
363722
  Уривалкін О.М. Гетьман Данило Апостол / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 320-338. – ISBN 978-966-373-429-3
363723
  Крупницький Б.Д. Гетьман Данило Апостол і його доба / Б.Д. Крупницький; Передм. В.М.Горобця. – Київ : Україна, 2004. – 288с. – ISBN 966-524-143-5
363724
  Гордієнко Д. Гетьман Дем"ян Ігнатович і церква // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 5-20. – ISBN 978-617-7674-81-7
363725
  Сергійчук І.М. Гетьман Дем"ян Многогрішний: соціально-політичний портрет // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 6-11. – ISBN 978-966-581-772-1
363726
  Чемерис В. Гетьман Дорошенко, або вольному - неволя // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 2. – С. 3-84. – ISSN 0130-1608
363727
   Гетьман Зоя Олексіївна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 90-91. – ISBN 978-966-439-754-1
363728
   Гетьман Зоя Олексіївна (1950) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 101. – ISBN 978-966-933-054-3
363729
  Клименко В. Гетьман Иван Мазепа - строитель православных храмов в Украине // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.86-88
363730
  Половець В. Гетьман і культура // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 235-240. – ISSN 0869-3595
363731
  Горенко-Баранівська Лариса Гетьман І. Мазепа - фундатор закладів культури й освіти в Україні другої половини XVII - початку XVIII ст. // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 220-223
363732
  Мицик Ю. Гетьман І. Скоропадський - покровитель Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 4. – С.50-64
363733
  Ярова Г.І. Гетьман І.Мазепа в концепції музею гетьманства // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.163-167
363734
  Завадський О.О. Гетьман І.С. Мазепа як меценат і покровитель церкви // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 22-32
363735
  Мицик Ю. Гетьман І.Скоропадський - покровитель Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 5. – С.65-81
363736
  Ринсевич В. Гетьман Іван Брюховецький. Історичний нарис // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 98-135
363737
  Нечуй-Левицький Гетьман Іван Виговський : Роман
363738
  Нечуй-Левицький Гетьман Іван Виговський / Нечуй-Левицький. – Чернівці, 1928. – 335с.
363739
  Мицик Ю.А. Гетьман Іван Виговський / о. Юрій Мицик; НаУКМА; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Київ : КМ Академія, 2004. – 84с. – ISBN 966-518-254-4
363740
  Мицик Юрій Гетьман Іван Виговський // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 7/8 (95/96). – С. 50-53


  До 350-річчя Конотопської битви 1659 р.
363741
  Мицик Юрій Гетьман Іван Виговський // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 10 (98). – С. 31-32
363742
  Мицик Юрій Гетьман Іван Виговський // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 9 (97). – С. 36-45
363743
  Уривалкін О.М. Гетьман Іван Виговський / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 158-192. – ISBN 978-966-373-429-3
363744
  Романцов В.М. Гетьман Іван Виговський в українській історіографії. До проблеми висвітлення // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 183-192
363745
   Гетьман Іван Мазепа - борець за Україну. – Могилів : Видавництво "Січ" ; [Друк. Клаза і Кагана]. – 7 с. – (Видавництво "Січ" ; № 3)
363746
  Фігурний Юрій Гетьман Іван Мазепа - один з визначних символів українського етнонаціонального державотворчого процесу ( до 375-річчя від дня народження та 320-ліття отримання гетьманської булави ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 28-37
363747
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа / Стаття друга "Життєві уроки юності" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 57-62
363748
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа : стаття друга "Життєві уроки юності" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 57-62
363749
  Павленко Сергій Олегович Гетьман Іван Мазепа : стаття перша "Отчий поріг" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 54-56
363750
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 41-45
363751
  Павленко С. Гетьман Іван Мазепа // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 41-44


  Стаття тринадцята "Походи на Азов та Очаків (1695-1698 рр.) і попередні наміри"
363752
  Уривалкін О.М. Гетьман Іван Мазепа / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 249-319. – ISBN 978-966-373-429-3
363753
  Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноевропейських джерелах 1678-1709 / Т. Мацьків. – Вид. 2-е, доп. – Київ- Полтава, 1995. – 312с
363754
  Денисенко В. Гетьман Іван Мазепа і духовна освіта // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 155-158. – ISSN 0869-3595
363755
  Мельник Л.Г. Гетьман Іван Мазепа і правобережна козаччина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-6. – (Історія ; вип. 47)


  Показано спробу гетьмана Івана Мазепи створити об"єднану Гетьманщину під протекцією шведського короля.
363756
  Яценко В. Гетьман Іван Мазепа та "палацовий переворот" Наришкіних 1689 р. у сучасній історіографії // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 168-176. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
363757
  Чухліб Тарас Гетьман Іван Мазепа та ідея відмови України від московського ярма // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2009. – № 6 (30) 2009/№ 1 (30) 2010. – С. 26-29
363758
   Гетьман Іван Мазепа та його доба = Hetman Ivan Mazepa and his era : [в 250-ліття смерти. 1709-1959] / Олександер Оглоблин // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Торонто, 1960. – Т. 170 : Гетьман Іван Мазепа та його доба / О. Оглоблин. – С. 1-408, [1] арк. мапа, склад. навпіл : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Праці історично-філософічної секції)
363759
  Оглоблин Олександер Гетьман Іван Мазепа та його доба = Hetman Ivan Mazepa and his era / Оглоблин Олександер; Ред.Винар Любомир. – 2-е доп. вид. – Нью-Йорк та ін. : Українське історичне товариство та ін., 2001. – 461с.,1карта : іл. – Тит. аркуш.парал. укр. та англ. мовами. – ISBN 1-879070-13-8
363760
  Ковалевська Ольга Олегівна Гетьман Іван Мазепа та його доба на сторінках навчально-методичних видань України (1991-2007 рр.) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-8. – Бібліогр. в кінці ст.
363761
  Дрофа Андрій Гетьман Іван Мазепа та полковник Семен Палій: роз"єднані в минулому політикою Москви й Варшави - об"єднані сьогодні сучасним українським козацтвом // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 7-8
363762
  Андрусяк М. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч // Illustrissimus Dominus Mazepa (Ясновельможний пан Мазепа ) - тло і постать : Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч / Маланюк Євген. – Київ : Обереги, 1991. – С. 22-40. – ISBN 5-8104-0003-5
363763
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 7/8 (95/96). – С. 54-56
363764
  Павленко С. Гетьман Іван Мазепа. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 5 (93). – С. 34-35
363765
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. : Стаття дев"ята "Місія 1689-1690 рр." // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 10 (98). – С. 33-37
363766
  Павленко С. Гетьман Іван Мазепа. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 42-46


  Стаття п"ятнадцята "Фінансова, господарська політика"
363767
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. Стаття восьма "Переворот 1689 року" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 9 (97). – С. 46-48
363768
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. Стаття дванадцята "Нереалізований задум" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 41-43
363769
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. Стаття десята "Підготовка антимосковського виступу" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 12 (100). – С. 33-34
363770
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. Стаття одинадцята "Повстання" Петрика // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 38-41
363771
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. Стаття четверта "Коломацький переворот" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (91). – С. 42-47
363772
  Юрчук О. Гетьман Іван Мазепа: імперський дискурс у літературі // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С.151-158
363773
  Рендюк Т.Г. Гетьман Іван Мазепа: українські і румунські шляхи = Hatmanul Ivan Mazepa: Caile Ucrainene-Pomane : [ілюстр. іст.-документ. нарис] / Т.Г. Рендюк. – Чернівці : Букрек, 2009. – 286, [2] с. : фотоіл. – Пам"яті славного гетьмана України Івана Мазепи - 370-й річниці від дня народж. та 300-річчю від дня смерті присвяч. - Парал. тит. арк. румун. - Текст укр. та румун. мовами. – Бібліогр.: с. 120, 263-264. – ISBN 978-966-399-232-7
363774
  Кизименко І. Гетьман Іван Скоропадський в сучасній українській історіографії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 71-74


  Дається оцінка постаті гетьмана І. Скоропадського сучасною вітчизняною історіографією. Дается оценка современной украинской историографией личности гетмана И. Скоропадского. There is given an estimation of the personality of I. Skoropadsky by modern ...
363775
  Вечерський В.В. Гетьман К. Розумовський і пам"ятки, пов"язані з його діяльністю // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2007. – Вип. 3. – С. 186-218. – ISBN 978-966-651-543-1
363776
  Путро О.І. Гетьман К. Розумовський і судова реформа в Україні - Гетьманщині // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 54-61. – (Нова серія ; вип. 2)
363777
  Лазорський М. Гетьман Кирило Розумовський : Роман-хроніка 18 віку / М. Лазорський. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1961. – 752 с.
363778
  Лазорський М. Гетьман Кирило Розумовський : Роман-хроніка 18 віку / М. Лазорський. – Київ : Український центр духовної культури, 1996. – 592 с. – (Укр. іст. роман). – ISBN 5-7707-5394-3
363779
  Лазорський М. Гетьман Кирило Розумовський = Hetman Kyrylo Rosumowskyj : Роман - хроніка 18 віку / Микола Лазорський. – Київ : Обереги, 2003. – 656 с. – Парал. тит. арк. нім. – ISBN 966-513-046-3
363780
  Уривалкін О.М. Гетьман Кирило Розумовський / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 339-363. – ISBN 978-966-373-429-3
363781
  Путро О.І. Гетьман Кирило Розумовський та його доба (з історії українського державотворення 18 ст.) : монографія : (в 2-х частинах) / О.І. Путро ; Мін-во культури і туризму України ; Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : ДАКККіМ. – ISBN 978-966-8683-99-2; 978-966-452-001-7
Ч. 1. – 2008. – 240 с., [ 16 ] с. іл.
363782
  Путро О.І. Гетьман Кирило Розумовський та його доба (з історії українського державотворення 18 ст.) : монографія : (в 2-х частинах) / О.І. Путро ; Мін-во культури і туризму України ; Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : ДАКККіМ. – ISBN 978-966-8683-99-2; 978-966-452-002-4
Ч. 2. – 2008. – 288 с.
363783
  Сушинський Б.І. Гетьман Мазепа : повернення до Батурина : роман-есе / Б.І. Сушинський. – Одеса : Кирилиця, 2001. – 400с. – ISBN 966-550-146-6
363784
  Верстюк В. Гетьман Мазепа в історичній пам"яті України // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 22-27. – ISBN 978-966-8591-31-0
363785
  Верстюк В. Гетьман Мазепа в історичній пам"яті України // Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко, В. Бушанський, А. [та ін.] Киридон. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – С. 274-279. – ISBN 978-966-02-6839-5
363786
  Тарасова О.В. Гетьман Мазепа і пантеон національних героїв Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, Г.М. Штонь [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 6. – C. 22-25
363787
  Крупницький Борис Гетьман Мазепа та його доба / Крупницький Борис; Пер.з нім.О.Струкевич; Передм.та комен.В.М.Горобця. – Київ : Україна, 2001. – 240с. – ISBN 966-524-097-8
363788
  Лавренчук Володимир Гетьман Мазепа як "український Макіавеллі"? : художня модель образу історичної особистості в романі Юрія Хорунжого "Любов маєш - маєш згоду" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 120-129. – Бібліогр. в кінці ст.
363789
  Мірчук П. Гетьман Максим Залізняк // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 215-227
363790
  Солдатова К. Гетьман обох берегів Дніпра. Ідея єдиної соборної української держави завела Івана Самойловича до Сибіру // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 42). – С. 5, 13


  "Продовжуємо знайомство з видатними постатями української історії в рамках відзначення 350-річчя заснування гетьманської столиці в Батурині. Цього разу розповімо про дещо забутого, але не менш значимого гетьмана - Івана Самойловича, котрий три століття ...
363791
  Фостун С.-М. Гетьман Павло Полуботок // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 4 (30), жовтень-грудень. – С. 17-22
363792
  Ульяновський Василь Іринархович Гетьман Павло Скоропадський і справа заснування Української академії наук // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 26-38. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Роль гетьмана Павла Скоропадського у справі заснування Української академії наук.
363793
  Папакін Г. Гетьман Павло Скоропадський та Українська академія наук: проблема пошуку президента // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (543), листопад - грудень. – С. 53-71. – ISSN 0130-5247


  Згадуються М. Туган-Барановський, П. Тутковський.
363794
  Ковальчук М. Гетьман Павло Скоропадський та українське державотворення доби визвольних змагань // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.38-53. – ISSN 0869-3595
363795
  Папакін Г. Гетьман Павло Скоропадський та Український науковий інститут у Берліні // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 38-40. – ISSN 0868-9644
363796
  Латиш Ю.В. Гетьман Павло Скоропадський: історичний портрет на тлі епохи // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 59-66. – ISBN 978-966-581-772-1
363797
  Дорошенко Дмитро Гетьман Петро Дорошенко = Hetman Petro Doroshenko : Огляд його життя і політичної діяльности / Дорошенко Дмитро; Ред. Василь Омельченко. – Нью Йорк : Укр. вільна академія наук у США, 1985. – 712с.
363798
  Уривалкін О.М. Гетьман Петро Дорошенко / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 192-225. – ISBN 978-966-373-429-3
363799
  Гуржій О.І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / О.І. Гуржій, В.В. Корнієнко. – Київ : Україна, 2004. – 189с. – ISBN 966-524-164-8
363800
  Димитрій Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / Димитрій, (Рудюк) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 06 (342), березень. – С. 7
363801
  Уривалкін О.М. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 69-103. – ISBN 978-966-373-429-3
363802
  Яворницький Д.І. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. / Д.І. Яворницький. – Дніпропетровськ : Січ, 1991. – 70с. – ISBN 5-7775-0454-X
363803
  Загірня Марія Гетьман Петро Сагайдачний : історичне оповідання : / З повісті Д. Моpдовця, з додатками й одмінами, пеpеpобила М. Загіpня [псевд.]. – Вид. 2-е. – У Київі (Київ) : Видано з фонду ім. К. Пpокоповича. Дpук. 1-ї Київ. Дpук. Спілки, 1909. – 135 с. – (Товариство "Пpосвіта" у Київі ; № 29)
363804
  Загірня Марія Гетьман Петро Сагайдачний : історичне оповідання : / З повісті Д. Моpдовця, з додатками й одмінами, пеpеpобила М. Загіpня [псевд.]. – Вид. 2-е. – [Київ] : [Дpук. б[увш.] 1-ої аpтілі дpук. спpави], 1918. – 128 с.
363805
  Загірня М.М. Гетьман Петро Сагайдачний: іст. оповідання / М.М. Загірня. – Київ, 1991. – 94с.
363806
  Сиза Н. Гетьман Пилип Орлик - автор першої української конституції (до 330-ї річниці від дня народження) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
363807
  Чухліб Т. Гетьман Пилип Орлик - воїн, політик, інтелектуал // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 50-51
363808
  Крупницький Б. Гетьман Пилип Орлик / Б. Крупницький. – К, 1991. – 79с.
363809
  Кресіна І.О. Гетьман Пилип Орлик і його Конституція / І.О. Кресіна, О.В. Кресін. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 80с. – (Бібліотека українця ; 3 серія). – ISBN 5-7707-4665-3
363810
  Смолка Анатолій Гетьман Пилип Орлик і його Конституція // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 2 (719), квіт.-черв. – С.143-156. – ISSN 0042-9422
363811
  Горобець В.М. Гетьман Руїни. Іван Брюховецький та Москва / Віктор Горобець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2017. – 247, [1] с. – (Серія "Міжнародна історія України"). – ISBN 978-966-518-711-0
363812
  Ємець В. Гетьман Скоропадський та перша капела кобзарів // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.55-67. – ISSN 0130-6936
363813
  Сивіцький М. Гетьман Тарас Трясило // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 123-125
363814
  Апанович О. Гетьман України емігрант Пилип Орлик // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 1 (91) : Україна - Білорусь Книга 2. – С. 83-132. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
363815
  Дрбал О. Гетьман України Пилип Орлик // Хроніка - 2000. – Київ, 1999. – Вип. 25/26 : Україна - Чехія. – С. 151-154
363816
  Ісаїв Л. Гетьман Хмельницький і Московія // Україна козацька : загальнонаціональна газета Українського реєстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – березень (№ 5/6). – С. 11
363817
  Ісаїв Л. Гетьман Хмельницький і Московія // Україна козацька : занальнацыональна газета Украънського реэстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – квітень (№ 7/8). – С. 12
363818
  Брехуненко В.А. Гетьман чи старший? За лаштунками номенклатури козацьких провідників (XVI - перша половина XVII ст.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 130 : Історичні науки
363819
  Головатенко В. Гетьман як глава української козацької держави // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.115-119
363820
  Веретенников В. Гетьман. Заграва. Втрачений рай : з нового десятиліття / Віктор Веретенников. – Київ : Академвидав, 2015. – 573, [3] с. – ISBN 978-617-572-086-8
363821
  Мандзюк Д. Гетьмана Полуботка катували чотири місяці // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 50 (253). – С. 18-19
363822
  Єрмолаєв В. Гетьманат і Директорія: спроби відновлення вищих представницьких органів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 3. – С. 62-79. – ISSN 1026-9932
363823
  Літвіненко Є. Гетьманат Івана Виговського на шпальтах німецькомовної друкованої хроніки "Theatrum Europaeum" // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 13. – С. 181-187. – ISSN 2077-7280
363824
  Чабан М. Гетьманат очима учасників / розмову вів Вадим Рожков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6-7 липня (№ 117/118). – С. 18-19


  Дніпровський краєзнавець Микола Чабан: "За Скоропадського в містах кипіло й вирувало культурне життя".
363825
  Головченко В.І. Гетьманат П. Скоропадського в новій "східній політиці" центральних держав // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 262-275. – ISBN 978-966-611-701-7
363826
  Чернега А.П. Гетьманат Павла Скоропадського - консервативні спроби національно-державного відродження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 43-48
363827
  Корольов Г. Гетьманат Павла Скоропадського 1918 р.: уявлення та образи сучасної історіографії // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)
363828
  Пиріг Р. Гетьманат Павла Скоропадського в сучасній російській історіографії // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)
363829
  Пиріг Руслан Якович Гетьманат Павла Скоропадського з погляду німецько-австрійських союзників // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті висвітлюється складне і суперечливе сприйняття образу Української Держави 1918 р. владними інститутами, політиками і пресою Німеччини та Австро-Угорщини, детермінованість цих уявлень умовами Брестського мирного договору і фактичною окупацією ...
363830
  Пиріг Р. Гетьманат Павла Скоропадського і військовий Білий рух // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 45-58. – ISBN 978-966-355-019-0
363831
  Іванцова І.В. Гетьманат Павла Скоропадського і професійні спілки / І.В. Іванцова, І.В. Коляка // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 67-70. – (Історія ; вип. 35)


  Висвітлюється проблема розвитку профспілкового руху за часи Павла Скоропадського, дається аналіз рішень Всеукраїнської конференції профспілок, яка заявила про започаткування професійних спілок самостійної держави - України.
363832
  Терещенко Юрій Іларіонович Гетьманат Павла Скоропадського як прояв консервативної революції // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 19-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті розглядається гетьманат Павла Скоропадського в контексті загальноєвропейського процесу протидії консервативних сил лібералізму і радикальному соціалізму. Робиться наголос на конструктивно-творчих здобутках Української Держави.
363833
   Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії : Всеукраїнська наукова конференція, 19-20 травня 2008 р. / Український інститут національної пам"яті ; Інститут історії України НАНУ ; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-355-021-3
363834
  Пиріг Р.Я. Гетьманат Павла Скоропадського: особливості законотворення (квітень–грудень 1918 р.) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – C. 76-85. – ISSN 0320-9466
363835
  Сюндюков І. Гетьманат Павла Скорпадського: проблеми, традиції, виклики часу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 березня (№ 38-39)
363836
  Руденко Ю. Гетьманат Скоропадського освітня і просвітницька політика / Ю. Руденко, Т. Будняк // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19-26 грудня (№ 51/52). – С. 5
363837
  Бойко В. Гетьманат та "чинник Берліна" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3-4 серпня (№ 137/138). – С. 21


  Україна - Німеччина: 100 років міждержавних взаємин.
363838
  Кульчицький С. Гетьманат та його роль в історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 лютого (№ 28/29). – С. 20


  Українська держава Павла Скорпадського у вітчизняному державотворчому процесі.
363839
  Кульчицький С. Гетьманат та його роль в історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 9-10 лютого (№ 23/24). – С. 20


  Українська держава Павла Скоропадського у вітчизняному державотворчому процесі.
363840
  Литвиненко Є. Гетьманат Юрія Хмельницького через призму німецької друкованої хроніки "Theatrum Europaeum" ( XVII- початок XVIII ст.) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 18-29. – ISSN 0869-3595
363841
  Сюндюков І. Гетьманат. Державотворення. Сучасність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25-26 травня (№ 91/92). – С. 21


  Колектив учених Інституту історії України НАН України видав фундаментальний узагальнений двотомник про історію Української Гетьманської держави XVII - XVIII століть.
363842
   Гетьмани : Коротенький історичний нарис. – Київ : Державна друк., 1918. – 40 с.
363843
  Чухліб Т.В. Гетьмани і монархи : Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 рр. / Тарас Чухліб; Наукове т-во ім. Шевченка в США; Ін-т історії України НАНУ; Науково-дослідний ін-т козацтва. – Київ; Нью-Йорк, 2003. – 518с. : іл. – Паралел. титул. аркуш на англ. мові. – ISBN 966-02-2431-1
363844
  Крупницький Б. Гетьмани і Православна Церква в Українській державі XVII - XVIII століть // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2000. – № 9/10. – С. 68-72. – ISSN 0203-5863
363845
   Гетьмани й козацькі отамани / [авт.-упоряд. І.Ю. Левашова]. – Київ : Глорія, 2014. – 383, [1] с. : іл. – ISBN 978-617536-481-9
363846
  Чухліб Т. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663-1713) / Тарас Чухліб; НАНУ; Ін-тут історії України. – Київ : Видавничий дім "КМ Academia", 2004. – 288с. – ISBN 966-518-304-4
363847
  Чухліб Т.В. Гетьмани України-Русі / Тарас Чухліб ; [ред. Ю.Є. Єфременкова]. – Донецьк : БАО, 2012. – 302, [2] с. : іл. – На обклад. зазнач.: Від лицарів степу до правителів країни. – Бібліогр.: с. 299-302. – ISBN 978-966-481-769-8
363848
   Гетьмани України : Історичні портрети: Збірник. – Київ : Журнал "Україна", газета "Вечірній Київ", 1991. – 216 с. – ISBN 5-7707-1611-8


  Більшість портретів належать перу видатного історика В.Антоновича, окремі написані академіком М.Василенком, письменниками й науковцями Г.Хоткевичем, О.Левицьким, Я.Дзирою, Ю.Хорунжим.
363849
   Гетьмани України // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 2002. – № 4. – С. 36-41 : Фото. – ISSN 0130-5212
363850
  Замлинський В. Гетьмани України : монографія / Володимир Замлинський ; МОНУ, Держ. заклад "Луганський національний ун-т імені Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – 288с. – ISBN 978-966-617-190-3
363851
  Таїрова-Яковлева Гетьмани України : історії про славу, трагедії та мужність / Тетяна Таїрова-Яковлева ; пер. з рос. Наталії Єгоровець. – Київ : Кліо, 2015. – 422, [2] с. : іл., портр. – Імен. покажчик: с. 404-422. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7023-33-2
363852
  Апанович О.М. Гетьмани України і кошові атамани Запорізької Січі / Апановичь О.М. – Київ : Либідь, 1993. – 284 с.
363853
  Уривалкін О.М. Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : Дакор; КНТ, 2008. – 395с. – ISBN 978-966-8379-47-5
363854
  Уривалкін О.М. Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – 394, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 386-394. – ISBN 978-966-373-429-3
363855
   Гетьмани України. [Ізовидання] : у комплекті репродуктовано твори з колекції Держ. іст. музею в Києві : [комплект листівок]. – Київ : Поліграфіст
Вип. 1. – 1991. – 12 л. : 12 листівок + 1 обкл.
363856
  Чорнолуцька Тетяна Гетьманич Борис Скоропадський / Чорнолуцька Тетяна, Шаров Володимир // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-33. – ISSN 0130-5212
363857
  Корсак І. Гетьманич Орлик : художньо-документальна повість / Іван Корсак. – 2-ге вид., доп. і переробл. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 124с. – (Пантеон). – ISBN 978-966-2115-41-3
363858
  Осташко Т. Гетьманівна. Скульптор. "Наша Лизавета" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 10 (382), 13-19.03.2015 р. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Ім"я гетьманівни Єлизавети Скоропадської ще має посісти гідне місце у плеяді українських діячів-патріотів, видатних українок вітчизняної історії. У ході радянсько-німецької війни опікувалася українками, вивезеними до Німеччини на примусову роботу. ...
363859
  Осташко Т. Гетьманова / Т. Осташко, Ю. Терещенко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 8 (328). – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  На діяльність державця завжди впливають найближчі люди: дружина, діти, а також атмосфера вдома. Поруч із гетьманом Скоропадським у житті була дивовижна жінка, яка стала для нього натхненницею і опорою.
363860
  Осташко Т. Гетьманова / Т. Осташко, Ю. Терещенко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 листопада (№ 46). – С. 5. – ISSN 2519-4429


  Олександра Петрівна Скоропадська — російська аристократка. Представниця російського дворянського роду Дурново. Дружина гетьмана Української Держави Павла Скоропадського.
363861
  Калинчук Д. Гетьманоміка // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 19 (287). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  За сім із половиною місяців уряду П. Скоропадського вдалося створити національну економіку та фінанси фактично з нуля, всупереч німецькій окупації та важкому спадку, який залишили по собі соціалістичні лідери Центральної Ради.
363862
  Степанков В.С. Гетьманство Івана Брюховецького: кілька штрихів до політичного портрету (1663 - 1668 рр.) // Давня і середньовічна історія України : (іст.-археол. збірник) : на пошану Іоана Винокура з нагоди його 70-річчя / Ін-т археології НАН України ; Кам"янець-Поділ. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; [редкол.: Л.В. Баженов та ін.]. – Кам"янець-Подільський : [б. в.], 2000. – С. 298-305. – ISBN 966-643-002-9
363863
  Пінчук Ю. Гетьманство Івана Виговського в інтерпретації Миколи Костомарова // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 54-60.
363864
  Лупій О.В. Гетьманська булава : історична повість / О.В. Лупій. – Київ : Український письменник, 1996. – 223 с. – ISBN 5-333-01480-9
363865
  Свідзинський А. Гетьманська держава Павла Скоропадського // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2008. – № 7/8. – С. 35-40.
363866
  Ковалевська О. Гетьманська дипломатія // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 50 (318). – С. 42-44. – ISSN 1996-1561


  Царська Росія навчилася не лише експлуатувати Україну як джерело людських та матеріальних ресурсів, а й завойовувала собі руками української еліти місце під сонцем серед провідних країн світу.
363867
  Сидорчук Т. Гетьманська еміграція у міжвоєнній Німеччині і Український Науковий Інститут в Берліні (1926-1945) / Т. Сидорчук, В. Потульницький // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 101-102
363868
  Галушко К. Гетьманська ідеологія В. Липинського 1920 - 1929 рр. : проблеми інтерпретації // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 77-81
363869
  Сердюк Наталія Гетьманська столиця - Батурин : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 30-32 : Фото
363870
  Брель О. Гетьманська столиця Чигирин: перші кроки в історії / О. Брель, Я. Діденко // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 5-8. – ISSN 2078-0850
363871
  Мамалага В. Гетьманська столиця: до і після. Славному Батурину виповнилося 395 років, а людина побутувала на місці сучасного міста з часів кам"яного віку // Україна молода. – Київ, 2020. – 22 грудня (№ 127)


  Не існує усталеної думки щодо питання, від чого відштовхуватись у визначенні дати заснування того чи іншого населеного пункту. Чи брати за основу першу згадку в перевірених документах, чи рахувати від датування найдавнішого поселення, розкопаного ...
363872
  Дмитрієнко С. Гетьманська столиця: спроба реконструкції / С. Дмитрієнко, В. Коваленко // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-27. – ISSN 0131-2685
363873
  Гуменюк О. Гетьманська Україна - "Проект Німеччини" чи суверенна держава // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 25 березня (№ 12). – С. 9. – ISSN 0027-8254
363874
  Гуржій О.І. Гетьманська Україна / О.І. Гуржій, Т.В. Чухліб // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1999. – Т. 8 : Гетьманська Україна / Гуржій О.І., Чухліб Т.В. – С.1-302. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-14-0
363875
  Васильєва О. Гетьманський двір Данила Апостола: принципи формування та особливості функціонування // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 10-13
363876
  Гетьман В. Гетьманський край // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 березня (№ 10). – С. 11


  Гетьманський національний природний парк (НПП) створено 27 квітня 2009 р. на площі 23 360,1 га (у постійному користуванні — 11 673,2 га). Парк розташований на території Великописарівського, Охтирського та Тростянецького районів Сумської області. ...
363877
  Гетьман В.І. Гетьманський національний природний парк // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 6 (184). – С. 34-39 : фото, карта. – Бібліогр.: 9 назв.
363878
  Мазур Є. Гетьманський переворот // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 19/21 (551/553), липень 2019. – С. 66-68
363879
  Зубенок В. Гетьманський переворот 1918 року. Маловідомі факти про відому подію // Історія України. – Київ, 2012. – жовтень (№ 37/38)


  Матеріали до уроку. Історія України. Профільний рівень. 10 клас.
363880
  Горак Володимир Сергійович Гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. в інтерпретації П. Скоропадського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 110-122. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена аналізу поглядів П.П. Скоропадського на гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. Автор піддає аргументованій критиці концепцію колишнього гетьмана про народний характер перевороту, показуючи як його позитивні, так і негативні риси.
363881
  Тимченко Р. Гетьманський переворот у квітні 1918 р.: здобутки і пробеми студій // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 322-340. – ISBN 978-617-7062-20-1
363882
  Свердл С.К. Гетьманський сад / Сергій Свердл. – Вінниця : Едельвейс и К, 2008. – 96 с. – ISBN 978-966-2150-25-4
363883
  Мушкетик Ю.М. Гетьманський скарб : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Спалах, 1993. – 430 с.
363884
  Мушкетик Ю.М. Гетьманський скарб : [ роман ] / Юрій Мушкетик. – Харків : Фоліо, 2008. – 416 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4324-5
363885
  Мушкетик Ю.М. Гетьманський скарб : [роман] / Юрій Мушкетик ; [худож.-іл. С.В. Кривенченко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 413, [3] с. : іл. – Сер. засн. у 2012 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-5985-7
363886
  Савчук Ю. Гетьманські клейноди та особисті речі Богдана Хмельницького // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 3/4 (47/48) 1 частина. – С. 52-58
363887
  Савчук Ю.К. Гетьманські клейноди та особисті речі Богдана Хмельницького у колекціях музеїв Європи (пошук, знахідки, атрибуція) = TheHetman Bohdan Khmelnytsky; Symbols of Authority and Artifacts from Europe"s Museums / Мін-во культури і туризму України; НАНУ; Нац. музей історії України; Редкол.: В.А. Смолій, П.М. Білаш, О.В. Бітаєва та ін.; Юрій Савчук. – Київ : Інс-т історії України НАН України, 2006. – 96 с. – На тит. листі: До 350-ї річниці з дня смерті великого гетьмана. – ISBN 966-02-3920-3
363888
  Сегеда С.П. Гетьманські могили / Сергій Сегеда. – Київ : Наш час, 2009. – 440 с. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-45-3


  Розглядається широке коло питань, які є об"ектом вивчення антропології - науки про мінливість фізичного типу людини в часі та просторі. Висвітлюються проблеми походження людини, найдавніші сторінки людської історії, сучасна етнорасова структура ...
363889
  Вечерський В.В. Гетьманські столиці України / Віктор Вечерський. – Київ : Наш час, 2008. – 320с. : іл. – На обкл.: Українська архітектура доби Гетьманщини. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-8174-91-9
363890
  Данилюк Інна Гетьманські столиці. По красу і славу : Україна чудес / Данилюк Інна, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 124-130 : Фото
363891
   Гетьманські універсали в колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського : Публікація п"ята // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С. 67-82
363892
   Гетьманські універсали в колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського : Публікація перша // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 1. – С. 83-90
363893
   Гетьманські універсали в колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського : Публікація третя // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С. 72-84
363894
  Пришляк В. Гетьманські універсали Данила Апостола у збірці Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 722-732. – (Нова серія ; вип. 21/22)
363895
   Гетьманські універсали з колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського : Публікація друга // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 2. – С. 31-46
363896
   Гетьманські універсали з колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського : Публікація четверта // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 4. – С. 37-58
363897
   Гетьманські універсали з колеції Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 6. – С. 62-85
363898
  Єрмак О. Гетьманування Івана Мазепи в оцінці Володимира Антоновича // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 63-70. – ISBN 978-966-8591-31-0
363899
   Гетьманчук Юрій Петрович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 22-23
363900
   Гетьманчук Юрій Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 91. – ISBN 978-966-439-754-1
363901
   Гетьманчук Юрій Петрович // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 101. – ISBN 978-966-933-054-3
363902
  Ковалевська О. Гетьманші // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 52 (165). – С. 58-59. – ISSN 1996-1561


  Портрети найвідоміших жінок козацької доби знайшли прихисток за межами України.
363903
  Ткаченко О.М. Гетьманщина XVIII ст. (1708-1764 рр.) в "Истории России с древнейших времен" С. М. Соловйова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 556. – С. 41-46. – (Історія України ; Вип. 5). – ISSN 0453-8048
363904
  Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття : Причини і початок Руїни / Т. Яковлева. – Київ : Основи, 1998. – 447 с. – ISBN 966-500-041-1
363905
  Близняк М. Гетьманщина в творчому доробку проф. В.А. Дядиченка (1909-1973) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2006. – С. 152-168. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISBN 966-7631-62-1
363906
  Хиля С.А. Гетьманщина в умовах становлення Вестфальської системи міжнародіних відносин // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 134-139. – ISSN 2664-1933
363907
  Казьмирчук Г.Д. Гетьманщина во время Руины: военно-политическое противостояние и социально-экономическое положение // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 208-236. – ISBN 978-966-2726-16-9
363908
  Шаповал М. Гетьманщина і Директорія : ( спогади ) / Микита Шаповал, упорядкув. Сава Зеркаль. – Нью Йорк : Українська громада ім.Микити Юхимовича Шаповала в Новім Йорку, 1958. – 126 с. – (Бібліотека "Українського громадського слова" ; ч. 8)
363909
  Д-р Гетьманщина і повстання / д-р. – [Київ] : [Друк. т-ва "Криниця"], 1919. – 14 с. – На тит. арк.: Видання відділу преси ЦК УПСР ц.т.


  Лебединець Михайло Мусійович (1888—1934) Земля: Альманах. - [К.]: Вид. Відділу пpеси ЦК УПСР. [Дpук. Т-ва "Кpиниця", 1919]. - Зміст: Радянська влада / Т. Чеpкаський. Політичні пеpспективи / Ів. Клочко. Селянство і pеволюція; Земельна pефоpма / Ол. ...
363910
  Мельник Л.Г. Гетьманщина першої чверті 18 століття : Hавч. посіб. / Л.Г. Мельник; Ін-т змісту і методів навчання, КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 232 с. – Бібліогр.С. 229-231. – ISBN 5-7763-9023-0
363911
  Сокирко О. Гетьманщина у XVIII ст.: Історична мапа // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (551), березень - квітень. – C. 222-225. – ISSN 0130-5247
363912
  Ніколайчук О.С. Гетьманщина у російсько-турецьких війнах за матеріалами "Полного собрания законов Российской империи" : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Ніколайчук Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 220 арк. – Додатки: арк. 176-220. – Бібліогр.: арк. 165-175
363913
  Ніколайчук О.С. Гетьманщина у російсько-турецьких війнах за матеріалами "Полного собрания законов Российской империи" : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Ніколайчук Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
363914
  Вечерський В. Гетьманщина як центральне явище української історії // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 3/4 (47/48) 1 частина. – С. 22-29
363915
  Вечерський В. Гетьманщина як центральне явище української історії // Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 2010. – № 4. – С. 10-15. – ISSN 1814-5078
363916
  Божко С. Гетьманщина. / С. Божко. – Полтава, 1923. – 95с.
363917
  Котляр Є. Гефілте фіш в українській олії : Єврейська тема в мистецтві Харкова: від ретроспекції до сучасного живопису // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 38-43. – ISSN 0130-1799
363918
   Гефсиманско-Черниговский скит при Свято-Троицкой лавре.. – М., 1992. – 45с.
363919
  Решетник М.Д. Геффдінг (Hoffding) Гаральд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 584. – ISBN 966-316-069-1
363920
   Гехимический симпозиум при 5 Всемирном конгрессе. – М, 1960. – 118с.
363921
   Гехимия вулканических и осадочных пород Южного Урала. – Свердловск, 1987. – 110с.
363922
  Манская С.М. Гехимия лигнина. / С.М. Манская, Л.А. Кодина. – М., 1975. – 230с.
363923
   Гечас Винцентас.. – М., 1988. – 60с.
363924
  Лебідь-Гребенюк Гештальт-концепт "Холодний Яр" у художній теорії націогенезу українства Т. Шевченка і В. Шкляра // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 135-140


  У статті аналізується специфіка авторського тлумачення гештальт-концепту "Холодний Яр" у поезіях Т. Шевченка та романі В. Шкляра "Залишенець. Чорний ворон". Внутрішньолітературний компаративний аналіз дозволяє дослідити природу образу та визначити його ...
363925
  Литвин Ю. Гештальт-методи як новітня альтернатива класичному маркетингу // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 66-68
363926
  Голуб О. Гештальт-підхід у сучасній педагогіці: витоки і перспективи // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 13/14, липень. – С. 39-43


  "Швидкий розвиток українського суспільства та важливі історичні зміни, що відбуваються в ньому, вимагають від освіти відповідної реакції. На зміну застарілим формам і методам навчання приходять якісно нові, покликані реалізувати завдання сучасної ...
363927
  Шевкун Е.В. Гештальт 4 природні елементи: спроба історичної реконструкції концепту стан // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 364-369.
363928
  Шестаков В.П. Гештальт и искусство. Рудольф Арнхейм как основатель современной психологии искусства // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 149-159. – ISSN 0042-8744
363929
  Пуніна О. Гештальт смерті в поезіях "Веселого цвинтаря" В. Стуса та "Живих і мертвих" О. Солов"я : (постановка проблеми регіональної своєрідності) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 251-258. – ISSN 1728-9572
363930
  Сидоренко Т.В. Гештальт у бібліотечній сфері або сприйняття образу бібліотеки в системі сучасних комунікацій // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку : матеріали міжнар. наук. конф. (21-22 листоп. 2019 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури, молоді та спорту України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України ; [редкол.: Шейко В.М. та ін. ; відп. за вип. Н.М. Кушнаренко]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 124-125
363931
  Новосельцева І.В. Гештальт у сучасній когнітивній лінгвістиці // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 297-302


  У статті робиться спроба вирішити проблему явища гештальтів у сучасній когнітивній лінгвістиці. Наведена лінгвоісторіографія цього терміна в психології та його сприйняття сучасними психологами, психотерапевтами та лінгвістами. В статье делается ...
363932
  Новодержкин Б.А. Гештальттерания / Б.А. Новодержкин, О.К. Романенко. – М, 1997. – 39с.
363933
   Гея : сборник научно-художественной фантастики. – Москва : Мысль, 1988. – 310 с.
363934
   Гея : альманах научной фантастики. – Москва : Мысль, 1990. – 419 с. – (Библиотечная серия)
363935
  Орлов В.С. Гжатск / В.С. Орлов, А.В. Чернобаев. – Гжатск, 1957. – 237с.
363936
  Прокопович Наталья Гжельский государственный художественно-промышленный институт: обучение творчеству : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 32
363937
  Колодиева С.В. Гжельское чудо : традиции национальных культур // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2009. – № 1 (31). – С.198-211
363938
  Куроедова Н.Н. Ги де Мопассан и Иван Сергеевич Тургенев : Автореф... кандид. филологич.наук: / Куроедова Н.Н.; МВО СССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1952. – 16 с.
363939
  Винниченко Т. Ги Де Мопассан: Une vie // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 1 (53). – С. 82-97. – ISSN 1819-6268
363940
  Каспаровская М. Ги де Мопассан: Самый счастливый и самый несчастный из людей // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 1 (61). – С. 56-83. – ISSN 1812-867Х
363941
  Элиасберг Н. Ги Сабо Бела / Н. Элиасберг. – Москва : Изобразительное искусство, 1977. – 47с. : ил. – (Прогрессивные художники мира)
363942
  Мартынов Г.С. Гианэя / Г.С. Мартынов. – Л, 1971. – 400с.
363943
  Мартынов Г.С. Гианэя / Г.С. Мартынов. – Л, 1989. – 397с.
363944
  Мартынов Г.С. Гианэя / Г.С. Мартынов. – М, 1992. – 285с.
363945
  Мирзамухамедов М. Гиацинт - цветок дождей : повести / Мухамеджан Мирзамухамедов ;. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1985. – 126 с.
363946
  Баранова М.Б. Гиацинт (систематика, сорта, морфогенез, культура) / М.В. Баранова ; АН СССР, Ботанич. ин-т. – Москва ; Ленинград : Наука, 1965. – 128 с. : рис. – Библиогр.: с. 122-126
363947
  Кривин Ф.Д. Гиацинтовые острова / Ф.Д. Кривин. – Москва, 1978. – 288с.
363948
  Алферов В.А. Гиацинты / В.А. Алферов, Е.Н. Зайцева. – Москва : Сельхозиздат, 1963. – 72 с.
363949
  Муромцев С Г. Агнистикова Гиббереллины / С Г. Агнистикова Муромцев. – Москва : Наука, 1984. – 208с.
363950
   Гиббереллины и их действие на растения. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 390с.
363951
  Чайлахян М.Х. Гиббереллины растений / М.Х. Чайлахян. – Москва, 1963. – 64с.
363952
  Малышев В.А. Гиббсовские случайные поля : Метод кластер. разложений. / В.А. Малышев, Р.А. Минлос. – Москва : Наука, 1985. – 288 с.
363953
   Гиббсовские состояния в статистической физике : сборник статей. – Москва : Мир, 1978. – 256 с. – (Новое в зарубежной науке ; № 11 : Математика)
363954
  Престон К. Гиббсовские состояния на счетных множествах : пер. с англ. / К. Престон. – Москва : Мир, 1977. – 126 с.
363955
  Козлов О.К. Гиббсовское описание дискретных и точечных случайных полей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Козлов О.К.; АН УССР. – К, 1977. – 17л.
363956
  Вежинов П. Гибель "Аякса" / П. Вежинов. – София, 1976. – 231с.
363957
  Гейерманс (Хейерманс) Г. Гибель "Надежды" = (Op Hoop van zegen) : Драма в 4-х д. / Герман Гейерманн[!] ; Пер. со 2 фр. изд. Юлии Махновец. – 2-е изд. – Москва : Моск. союз потреб. о-в, 1917. – 70, [4] с.
363958
  Скрягин Л.Н. Гибель "Титаника" / Л.Н. Скрягин. – М., 1991. – 222с.
363959
  Сысуева О. Гибель "Титаника" : все версии загадочной катастрофы // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 76-85. – ISSN 1812-867Х


  В ніч з 14 на 15 квітня 1912 р. трансатлантичний лайнер "Титанік" зіткнувся з айсбергом : одна з найзагадковіших катастроф світу
363960
  Радемахер Кай Гибель "Трэшера" = Последний рейс : Документ // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 143-158 : Фото, карта. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
363961
  Смелик Клаас Гибель "Эппи Нийбур". / Смелик Клаас. – Москва, 1967. – 79 с.
363962
  Вале П. Гибель 31-го отдела / П. Вале. – Москва, 1966. – 159с.
363963
  Вале П. Гибель 31-го отдела : романы : пер. с швед. / Пер Вале ; [пер. С. Фридлянд ; послесл. Г. Анджапаридзе]. – Москва : Прогресс, 1981. – 411, [5] с. – В изд. также: Пер Вале, Май Шеваль. Наемные убийцы. - Пер. изд.: Per Wahloo. Mord pa 31 : A vaningen. Stockholm, 1964
363964
  Вале П. Гибель 31-го отдела / П. Вале. – Москва, 1988. – 459с.
363965
  Вале П. Гибель 31-го отдела / П. Вале. – Москва, 1989. – 464с.
363966
  Вале П. Гибель 31-го отдела / П. Вале; Пер Валё. – Москва : Радуга, 1992. – 332 с. – В изд. также: Жестокое убийство разочарованного англичанина / Брайан Клив. – (Зарубежный детектив)
363967
  Ольшанский А.Н. Гибель Алмазова / А.Н. Ольшанский. – М., 1974. – 150с.
363968
  Джонс М А.Х. Гибель античного мира. / М А.Х. Джонс. – Ростов-на-Дону : Феникс, Зевс, 1997. – 569с. – ISBN 5-85880-591-4
363969
  Синнот Марк Гибель Арала. Трагедия Аральского моря / Синнот Марк, Дрейк Кэролин // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 94-109 : фото
363970
  Иванова Н.Б. Гибель богов / Н.Б. Иванова. – М, 1991. – 46 с.
363971
  Бабаева Дина Гибель богов / Бабаева Дина, Круглов Леонид // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 48-57 : фото
363972
  Магауин М.М. Гибель борзого : повести и рассказы / Мухтар Магауин ; авториз. пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1978. – 398 с.
363973
  Григорьев С.Т. Гибель Британии / С.Т. Григорьев. – М-Л, 1926. – 118с.
363974
  Рагхав Р. Гибель великого города / Р. Рагхав. – Москва, 1963. – 406с.
363975
  Мамакаев М. Гибель вендетты / М. Мамакаев, Х. Ошаев, В. Щепотев. – Грозный : Чечено-Ингушское книжное, 1963. – 140 с.
363976
  Ведюшкин Владимир Гибель Вестготского королевства : вехи истории // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 86-95 : Фото
363977
  Осетров Г.Н. Гибель волхва / Г.Н. Осетров. – М, 1987. – 285с.
363978
  Пичугина Татьяна Гибель гигантов : спираль времени / Пичугина Татьяна, Пахневич Алексей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 22-29 : Фото, карта


  Історія виникнення Португалії
363979
  Гроссман М.С. Гибель гранулемы / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1963. – 244с.
363980
  Алинин С.Ф. Гибель Джонстауна - преступление ЦРУ / С.Ф. Алинин, Б.Г. Антонов, А.Н. Ицков ; [послесл. И.Р. Григулевича]. – Москва : Юридическая литература, 1987. – 222, [1] с. : ил.
363981
  Вахтин Б.Б. Гибель Джонстауна / Б.Б. Вахтин. – Ленинград, 1986. – 325с.
363982
  Луковский И.В. Гибель дракона / И.В. Луковский. – Л.-Москва, 1949. – 138с.
363983
  Комацу Саке Гибель Дракона / Комацу Саке. – Москва : Мир, 1977. – 600 с.
363984
  Малявин В.В. Гибель древней империи / В.В. Малявин. – Москва : Наука, 1983. – 225с. : ил. – Библиогр.: с.206-217 (326 назв.)
363985
  Грунерт Карл Гибель земли. Шпион с Марса : Фантастические рассказы / К. Грунерт ; Пер. с нем. Р. Марковича. – Санкт-Петербург : Хронос ; [Тип. Т-ва "Екатерингофское печ. дело"] С-Петербург, в Екатерингофе, 1911. – 32 с. – Беспл. прил. к № 4 журн. "За 7 дней"
363986
  Амнуэль П. Гибель или спасение? // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 1. – С. 169-174. – ISSN 1728-8568
363987
  Буранов Ю. Гибель императорского дома, 1917-1919 гг. / Ю. Буранов, В. Хрусталев. – М., 1992. – 347с.
363988
  Курлов П.Г. Гибель императорской России. / П.Г. Курлов. – М., 1991. – 255с.
363989
  Курлов П.Г. Гибель Императорской России. / П.Г. Курлов. – М., 1992. – 255с.
363990
  Гладков И.К. Гибель капитализма - неизбежна / И.К. Гладков. – Л., 1961. – 41с.
363991
  Сальгари Э. Гибель Карфагена ; В дебрях Борнэо ; Черный корсар / Э. Сальгари. – К, 1993. – 555с.
363992
   Гибель кентавров : повести, рассказ. – Москва : Воениздат, 1990. – 381с.
363993
  Грузин В.М. Гибель Киева : роман / Валерий Грузин. – Киев : Амадей, 2008. – 312с. – (Мастера современной киевской прозы). – ISBN 978-966-7689-89-6
363994
  Николаева Г.Е. Гибель командарма / Г.Е. Николаева. – Москва, 1983. – 303с.
363995
  Николаева Г.Е. Гибель командира, / Г.Е. Николаева. – Чита, 1953. – 32с.
363996
  Захаров С.А. Гибель концессии / С.А. Захаров. – Свердловск, 1966. – 291с.
363997
  Нурманов А. Гибель кулана : роман / Акан Нурманов ; пер. с каз. И.Шухова. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 181 с.
363998
  Пестушко Валерий Гибель лесов и "темные века" : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 36
363999
  Мейер В. Гибель мира / В. Мейер. – 2-е изд. – М. – 105с.
364000
  Бельше В. Гибель мира и другие очерки / Вильгельм Бельше. – Петербург : ГИЗ, 1920. – 112 с.
<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,