Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>
362001
  Новикова-Строганова "Деятели на все руки" // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Междунар. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2013. – № 11. – С. 216-225. – ISSN 0027-8238


  Текстуальні зв"язки творів М.С. Лєскова та І.С. Тургенєва.
362002
  Кононенко Ю.С. Деякі проблеми адміністративно-правового забезпечення особистих прав і свобод людини та громадянина // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 201-206. – (Право. Економіка. Управління)
362003
  Остапович Г.М. Деякі проблеми адміністративної відповідальності посадових осіб учасників ринку цінних паперів // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 500-502. – ISBN 966-660-151-6
362004
  Бурдоль Є. Деякі проблеми вдосконалення законодавства про відповідальність за посягання на право власност / Є. Бурдоль, К. Волков // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 194-199. – ISSN 0132-1331
362005
  Фесенко Є.В. Деякі проблеми вдосконалення норм КК України у світлі визначених ним завдань та кримінально-правової політики // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 78-80. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
362006
  Паньчук О. Деякі проблеми визначення понять "експлуатація" та "насильство" щодо дітей, які вчиняються в сім"ї // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
362007
  Вінник О.М. Деякі проблеми визначення частки держави в статутному капіталі акціонерного товариства та розв"язання пов"язаних з цим конфліктів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 26-32. – (Юридичні науки ; Вип. 81). – ISSN 1728-3817
362008
  Ільків Б. Деякі проблеми викладання курсу граматики студентам природничих факультетів / Б. Ільків, О. Майстренко // Іноземні мови на нефілологічних факультетах : Міжкафедральний збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С.65-67
362009
  Головань І. Деякі проблеми виконання рішень Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 132-141
362010
  Дзера О. Деякі проблеми врегулювання відносин власності подружжя в новому Сімейному кодексі України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 1. – С.56-59. – ISBN 966-667-078-Х
362011
  Хавронюк М. Деякі проблеми встановлення вини // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.79-87
362012
  Шатковський О.П. Деякі проблеми державних закупівель у контексті сфери інформатизації // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С51-53
362013
  Прінь Л. Деякі проблеми діяльності організаційно-контрольних підрозділів органів прокуратури // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 120-126
362014
  Беляневич О. Деякі проблеми договірного права за цивільним та господарським кодексами України // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2005. – № 19. – С. 2-3
362015
  Чижевський Д. Деякі проблеми дослідження формального боку поезій Шевченка // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, І. Гирич, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2011. – 2010. Вип. 3 (85), ч. 1 : Зарубіжне шевченкознавство (з матеріалів УВАН), ч. 1. – С. 95-107. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
362016
  Регушевський Е.Є. Деякі проблеми забезпечення конституційних прав та свобод людини і громадянина в діяльності органів судової влади в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 61-64. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Конституційно-правові гарантії реалізації прав та свобод людини і громадянина - умова здійснення своїх повноважень органами судової влади України. The constitutional-legal guarantees of the realization of human and citizens" rights and freedoms are ...
362017
  Суворкін В.А. Деякі проблеми запобігання митним правопорушенням в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 152-153. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
362018
  Бандурка О. Деякі проблеми застосування норм Закону України "По запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.669-677
362019
  Хміль І.С. Деякі проблеми історії України крізь призму бачення І.Лисяка-Рудницького / І.С. Хміль; Академія наук України, Інститут історії України. – Київ, 1993. – 18 с. – ISBN 5-7702-0652-7
362020
  Кравчук Оксана Деякі проблеми й перспективи шкільного підручникотворення на основі особистісно орієнтованої парадигми навчання // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 6. – С. 10-13 : Табл. – Бібліогр. 7 назв
362021
  Костенко Деякі проблеми кримінально-правової охорони законної діяльності журналістів та прав авторів в Україні / Костенко, // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 256-262. – ISSN 0132-1331
362022
  Зінченко І.О. Деякі проблеми кримінальної відповідальності за злочин, передбачений ст. 161 КК України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 148-157. – ISSN 0201-7245
362023
  Шарапа С.В. Деякі проблеми міжкультурної комунікації у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 232-233. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто проблему міжкультурної комунікації у менеджменті зовнішньоекономічної діяльності.
362024
  Черничко Н.В. Деякі проблеми моделювання діагностики банкрутства підприємства // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 291-295. – ISBN 5-7763-2435-1
362025
  Бариніна-Закірова Деякі проблеми нормативно-правового характеру у сфері державного фінансового контролю : фінансовий контроль // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 145-154
362026
  Дубовенко Д. Деякі проблеми обчислення трансформацій гравітаційного поля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 15-21. – (Геологія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, проф. М.А. Якимчуком) Точні трансформації гравітаційного поля в регіональному масштабі забезпечує розв"язання нелінійної граничної задачі Алексідзе для потенціалу сили тяжіння. Її заміна ...
362027
  Орличенко О.В. Деякі проблеми перекладу аудіовізуальних творів (на матеріалі іспанської та української мов) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 245-250. – ISBN 978-966-581-885-4
362028
  Костенко Ю.О. Деякі проблеми податкового законодавства України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : Донецьк, 2000
362029
  Бахуринська М.М. Деякі проблеми правового регулювання процедури виникнення права на землю в концесійних правовідносинах за законодавством України // Законодавство України : Науково-практичні коментарі. Юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2006. – № 11. – С. 64-66.
362030
  Звіряка В.А. Деякі проблеми призначення покарання / В.А. Звіряка, В.В. Полтавець, О.І. Сумцов // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 101-105. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
362031
  Борисова Ю. Деякі проблеми регулювання правовідносин в сфері електронної комерції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 69-72. – (Юридичні науки ; Вип. 82). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття покликана проаналізувати існуючі у сфері електронної комерції колізії та знайти шляхи їх подолання на основі узагальнення кращого зарубіжного досвіду з урахуванням українських правових традицій. Эта статья направлена на анализ существующих ...
362032
  Бублик С. Деякі проблеми розвитку кадрового науково-технічного потенціалу України // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 149-155. – (Економіка ; Вип. 1)
362033
  Цюра В.В. Деякі проблеми співвідношення понять "спільна власність" та "речові права на чуже майно" // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 10. – С. 38-41.
362034
  Козін Е.Г. Деякі проблеми та перспективи вдосконалення системи податкового обліку в Україні / Е.Г. Козін, І.В. Кладієнко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 84-87. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
362035
  Підгородецька С.М. Деякі проблеми та шляхи формування ринку капіталу в Україні: теоретичний аспект // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.178-182
362036
  Дідоренко Е. Деякі проблеми теорії та практики кримінального процесу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.711-720
362037
  Бариніна-Закірова Деякі проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в бюджетних установах // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал.Проблемні питання ,коментарі та поради / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 9. – С.27-31
362038
  Щербина В.С. Деякі проблеми удосконалення господарського і господарського процесуального законодавства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 13-18. – ISSN 0132-1331


  Устатті розглядаються аспекти вдосконалення господарського і господарського процесуального законодавства України. Обгрунтовується доцільність існування ГК України на сучасному етапі правового регулювання господарських відносин, а також сформульовані ...
362039
  Рега Ю.О. Деякі проблеми удосконалення правового регулювання кадрової політики держави у сфері національної безпеки // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 508-511. – ISBN 966-660-151-6
362040
  Балюк Г.І. Деякі проблеми удосконалення юридичної відповідальності у сфері використання ядерної енергії та забезпечення радіоекологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 26-32. – (Юридичні науки ; Вип. 37)


  Розглядаються проблеми, пов"язані з удосконаленням таких видів юридичної відповідальності у сфері використання ядерної енергії, забезпечення ядерної та радіаційної безпеки як адміністративна, кримінальна та дисциплінарна відповідальність. Аналізуючи ...
362041
  Осіпчук С.Г. Деякі проблемні питання державного регулювання в умовах перехідної економіки : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 91-94. – Бібліогр.: 13 назв
362042
  Карпенко М. Деякі проблемні питання застосування статей 125,126 КПК України під час досудового провадження // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 172-179. – ISSN 0132-1331
362043
  Стратонов В. Деякі проблемні питання кримінально-процесуального закону // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 75-81


  Проблемні аспекти.
362044
  Тимченко Г.П. Деякі проблемні питання підготовки справи до судового розгляду в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 126-132
362045
  Юлдашев О. Деякі пропозиції до антикризової програми // Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 2009. – № 2. – С. 72-78. – ISSN 0868-8893
362046
  Гутник В. Деякі пропозиції щодо вдосконалення імунітету Президента України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 84-87.
362047
  РоманюкЛ.Е Деякі пропозиції щодо питання встановлення моменту виникнення посадових повноважень удержавних службовців // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 511-514. – ISBN 966-660-151-6
362048
  Кондрат"єва Л.А. Деякі процесуальні особливості розгляду справ про стягнення аліментів на утримання неповнолітніх осіб // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 76-81. – (Правознавство ; Вип.286)
362049
  Шпанер Л. Деякі психологічні аспекти ведення дискусії. (на матеріалі теледебатів під час виборів президента України 2004 року) // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 215-220.
362050
  Гоцуляк Н.Є. Деякі психологічні аспекти проблеми подолання психотравми безробітної молоді в процесі профпереорієнтації / Н.Є. Гоцуляк, Н.В. Жиляк // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 106-108
362051
  Кисельов Ю.О. Деякі регіональні проблеми геополітичного вибору України // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 46-49. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
362052
  Ткаченко К.Д. Деякі результати вивчення змиву грунту талими та дощовими водами / К.Д. Ткаченко, П.І. Колісник // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 26-30 : Табл.
362053
  Петрина В.Т. Деякі результати вивчення споживацького попиту на картографічну продукцію / В.Т. Петрина, Н.В. Петрина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66-67. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Викладено деякі результати визначення споживацького попиту на картографічну продукцію, запитів і пріоритетів ри виборі тієї чи іншої карти або атласу.
362054
  Комлєв О.О. Деякі результати досліджень мезозой-кайнозойської долинної формації рівнинно-платформенної частини України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 28-31 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 44)


  Обгрунтовано поняття "медово-кайнозойської долинної формації" (МКДФ): теоретичні та встановлені практично історико-генетичні (фаціальні) ряди долин, ієрархічність будови, горизонтальна та вертикальна структура, динаміка. Розглянуто можливість концепції ...
362055
  Мизгін К.В. Деякі результати досліджень поселення черняхівської культури біля с.Новоберецьке // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 4. – С. 70-81. – ISSN 0235-3490
362056
  Струк О. Деякі рекомендації щодо організації дистанційного навчання у вищих навчальних закладах / О. Струк, С. Струк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 155-158. – (Педагогіка ; № 1)


  Охарактеризовано два підходи до трактування поняття "дістанційне навчання". Проаналізовано відмінності між дистанційним і традиційним навчанням. Сформульовано основні висновки, отримані автором на основі узагальнення результатів теоретичного ...
362057
  Нечитайло І.М. Деякі рефлекси праслов"янських діалектизмів в українській ойконімії // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 112-129. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
362058
  Кошик Ю.О. Деякі риси палеоморфогенезу північно-західної частини Українського щита // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 6. – С. 40-47 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
362059
  Чміль Л.В. Деякі риси побуту української соціальної верхівки кінця ХVІІ - першої половини ХVІІІ ст. // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.154-159
362060
  Калмуська Е.І. Деякі риси регіональних відмінностей у споживанні продовольчих товарів (На матеріалах Молдавської РСР) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 108-114 : Табл. – Бібліогр. 6 назв
362061
  Черниш Т. Деякі риси семантичного розвитку континуантів псл.*ректі у слов"янських мовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-70. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Представлено деякі напрями семантичного розвитку континуантів праслов"янського дієслова *pekti у слов"янських мовах. Указуються семантичні особливості псл. *pekti, пов"язані передусім з його культурно засвоєною, спеціалізованою семантикою - ...
362062
  Огородніков В.І. Деякі риси сучасного осадконакопичення на Чорноморському шельфі України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 151-158. – (Географія ; Вип. 41)


  Наведені нові дані про формування гранулометричного і речовинного складу сучасних донних відкладів чорноморського шельфу України. За допомогою радіовуглецевого методу датування голоценового осадового шару одержані дані по темпах сучасного ...
362063
  Борейко М.Ф. Деякі риси формування рельєфу межиріччя Дніпра - Ірпеня в антропогені // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 6. – С. 32-39 : Карта. – Бібліогр.: 10 назв
362064
  Лунгерсгаузен Л.Ф. Деякі риси четвертинної геоморфології СРСР / Л.Ф. Лунгерсгаузен. – с.
362065
  Іващук Н.Л. Деякі різновиди бар"єрних опціонів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 35-40. – ISSN 0321-0499
362066
  Касьянюк В.С. Деякі різновиди задачі оптимізаціі багатопродуктивних потоків у мережах / В.С. Касьянюк, Т.О. Карнаух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 131-134. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі розглядаються різновиди задачі про максимальний потік, а саме будуються дискретні та неперервні моделі динамічних багатопродуктових потоків у мережах. Для побудованих моделей формулюється низка оптмізаційних питань. We discuss some variations ...
362067
  Баїк О.І. Деякі розвідки щодо поняття "податок" у країнах Стародавнього Сходу // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 333-340. – ISSN 2227-796X


  The article analyzes an establishment and the development of taxes in some countries of the Ancient East. Particularly, emergence and types of taxes in ancient Egypt, Babylon, India and China are researched. The author of the article defines how taxes ...
362068
  Лі Сін Деякі роздуми про відосини між Китаєм та США після закінчення холодної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 30-32. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Розглянуто чотири основні фактори відносин між США та Китаєм: рівні розвитку, соціально-економічні устої, геополітичні ролі, позиції відносно існуючого міжнародного порядку, які перетворюють їх на конкурентів і водночас партнерів; проаналізовано ...
362069
  Стрельцов Є. Деякі роздуми про правову сутність та соціальні завдання кримінального права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 102-109. – ISSN 0132-1331
362070
  Новіков О.А. Деякі роздуми про роль мережі Інтернет в українській політиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 170-173. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі аспекти інформаційного впливу глобальної мережі Інтернет на політичні процеси в Україні. Встановлено, що інформатизація українського суспільства зумовлює підвищення цього впливу на українську політику. In the article some aspects of ...
362071
  Кузьміна К.А. Деякі роздуми стосовно явища змішаної мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 409-414
362072
  Спасибо-Фатєєва Деякі розсуди про юридичні особи та їхні організаційно-правові форми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 118-123. – ISSN 0132-1331
362073
  Архіпова І.М. Деякі семантико-прагматичні особливості авторських відступів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 25-27. – ISBN 966-8188-07-1
362074
  Боштан А.В. Деякі семантико-синтаксичні особливості атрибута як члена речення в сучасній німецькій мові // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 102-104. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1729-360Х
362075
  Синишин Р. Деякі семантичні проблеми відтворення лексичних кореїзмів в українських текстах // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 216-217. – ISBN 966-581-550-4
362076
  Мірам Г.Е. Деякі семантичні явища, що зумовлюють складнощі англо-українського перекладу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 356-361


  В статті розглядається низка семантичних явищ, що зумовлюють складнощі англо-українського перекладу текстів суспільно-політичного дискурсу, зокрема, об’єднання в межах синтаксичної конструкції елементів несумісних лексико-семантичних парадигм і ...
362077
  Воїнов В.В. Деякі символи американської мрії в мовних різновидах "tall talk" і "booster talk" / В.В. Воїнов, О.Ю. Васильченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-19. – (Іноземна філологія ; Вип. 31)


  розглядаються такі соціальні ціннісні уявлення, як "успіх", "дім" тощо, що впливають на формування мовної картини світу американців. Аналізуються соціальні функціонально-стилістичні різновиди мови, як-от: "tall talk" і "booster talk". Встановлюється ...
362078
  Ромушкевич В.І. Деякі синоптичні умови утворення суховіїв на Україні // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 18-22 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географії ; Вип. 11)
362079
  Семешко Н.М. Деякі синтаксичні особливості організації персонажного мовлення в п"єсі Б. Джонсона "Ярмарок у день святого Варфоломія" // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 210-215. – ISSN 2313-500Х
362080
  Чабаненко М.М. Деякі системні проблеми викладання аграрного права у сучасній вищій юридичній освіті України // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 62-64. – ISBN 978-966-419-269-6
362081
  Виноградова О.І. Деякі складні питання міжнародної співпраці у сфері кримінального судочинства // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36-39.
362082
  Чурсін М.М. Деякі складові інформаційної політики України // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 1 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 182-184. – ISBN 978-966-479-051-9
362083
  Вишеславський Г. Деякі складові Нет-арту у практиці інвайронменту. Акції київської мистецької групи "Фіктивна галерея. Експедиція" // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 48-50. – ISBN 966-7021-87-4
362084
  Старицька О. Деякі соціальні проблеми державної влади в сучасній Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 100-103
362085
  Мазур І.І. Деякі соціально-економічні наслідки тіньової економіки в країнах з перехідною економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-18. – (Економіка ; Вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив тіньової економіки на соціально-економічні процеси в країнах з перехідною економікою. досліджено деякі негативні та позитивні соціально-економічні наслідки. З метою обмеження негативних наслідків запропоновано певні заходи з боку ...
362086
  Афанасенко А.А. Деякі соціально-психологічні особистості професійного ставлення студентів-аграріїв // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 344-347. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
362087
  Павлов Д.В. Деякі співвідношення ймовірнісних метрик для випадкових полів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 135-141. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Встановлені зв"язки між відстанями в різних метриках кореляційних функцій і спектральних функцій однорідних ізотропних випадкових полів. Одержані оцінки близькості кореляційних функцій, коли їхні спектральні функції однакові на деякій множині.
362088
  Діковська І. Деякі спірні аспекти відповідальності Варшавського перевізника // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 76-81


  У статті аналізуються підстави звільнення від відповідальності Варшавського перевізника. The article analyses the reasons of the exoneration from Warsaw Carrier"s liability.
362089
  Ільїна О.В. Деякі спірні питання визначення ознак та видів повторності в кримінальному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 237-240
362090
  Діковська І.А. Деякі спірні питання звільнення від відповідальності Варшавського перевізника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 295-299. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Аналізуються підстави звільнення від відповідальності Варшавського перевізника. This article analyses the grounds for Warsaw Carrier"s exemption from liability.
362091
  Шадура М Д. Деякі спірні питання, що виникають при здійсненні судового контролю за виконанням судових та інших документів // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 63-69. – ISSN 0201-7245
362092
  Крячок В.М. Деякі способи побудови і підсилення відтинань в цілочисловому лінійному програмуванні / В.М. Крячок, І.М. Лешко, Ю.Ю. Червак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 231-234. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Запропоновано способи побудови та підсилення відтинань в алгоритмі Гоморі для повністю цілочислової задачі лінійного програмування.
362093
  Ремез Е.Я. Деякі способи чисельної інтеграції диференціальних рівнянь із оцінкою границі допущеної похибки / Е.Я. Ремез. – Київ, 1930. – 38с.
362094
  Гаєвська Н. Деякі спостереження над малою прозою І. Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 69-73. – ISBN 966-594-298-0
362095
  Немченко Г. Деякі спостереження над поетикою драм Володимира Винниченка // Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2006. – Вип. 34. – С. 59-61.
362096
  Гаєвська Н.М. Деякі спостереження над поетичними творами М. Стельмаха / Н.М. Гаєвська, О.В. Гаєвська // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 26-32


  У статті йдеться про поезію М. Стельмаха. Акцентується увага на ранній ліриці митця та творах періоду війни 1941–45 рр. В статье речь идет о поэзии М. Стельмаха. Акцентируется внимание на ранней лирике писателя и произведениях периода войны 1941–45 ...
362097
  Гаєвська Н.М. Деякі спостереження над фольклорною поетикою творів Євгена Маланюка / Н.М. Гаєвська, В.В. Колп // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 9-13. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Ідеться про синтез української фольклорної та західної культурної традиції в поезії Євгена Маланюка.
362098
  Чирвінський В.М. Деякі спостереження над швидкістю росту яру в районіПушкинського парку в Києві / В.М. Чирвінський. – 37-45с.
362099
  Колісник П.І. Деякі статистичні характеристики низької хмарності в районі Києва / П.І. Колісник, М.М. Михайленко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 18-27 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географії ; Вип. 10)
362100
  Мосенкіс Ю. Деякі стилістичні особливості мови Олеся Гончара (сакральні риси ритмізації в новелі "Модри камень") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 199-200
362101
  Безруков А.В. Деякі стильові домінанти англійської поезії кінця XVI - початку XVII століття // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 127-130. – ISSN 978-966-551-401-5
362102
  Зільберман Е.Л. Деякі сторінки Довженкіани (з нотаток краєзнавця) // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 152-161
362103
  Маріно І. Деякі сторінки історії створення Конституційного Суду України (російською мовою) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 30-39
362104
  Кузьменко Аліна Деякі сторінки розвитку освіти національних меншин України (1917-1920) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 201-203. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статті досліджується становище національних меншин України протягом 1917-1920 років, аналізується політика українознавчого виміру в освіті національних меншин.
362105
  Іваненко В.В. Деякі суб"єктивні штрихи до інтелектуального портрета професора А.С. Зав"ялова (до 90-річчя від дня народження) // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – С. 48-58. – ISSN 2313-1993


  Висвітлено віхи життєвої і фахової біографії професора А. С. Зав"ялова (1927–2003), показано його місце і роль у становленні та розвитку наукової школи з історичної германістики в Дніпропетровському класичному університеті, внесок ученого у дослідження ...
362106
  Буроменський М. Деякі судження про поняття міжнародного кримінального права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.359-370
362107
  Баклан О.В. Деякі суміжні проблеми адміністративного та трудового права // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 173-177. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналізується стан охорони праці в Україні, висловлюються пропозиції по вдосконаленню адміністративно-правових заходів, які застосовуються в процесі контрольно-наглядової діяльності в сфері охорони праці.
362108
  Любер О. Деякі суперечності в міжнародному і європейському законодавстві та судовій практиці в галузі патентування комп"ютерних програм // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 75-79
362109
  Задорожний Ю.А. Деякі сучасні кримінальні та кримінологічні аспекти правового регулювання вилучення донорських органів і тканин людини в Україні / Ю.А. Задорожний, В.В. Мусієнко, А.В. Мусієнко // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 66-71. – ISSN 2306-9082
362110
  Коваленко О.В. Деякі сучасні проблеми мотивації та стимулювання продуктивної праці / О.В. Коваленко, А.В. Гоголенко // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 109-116. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
362111
  Вакуленко М.О. Деякі сучасні проблеми стандартизації української термінології // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 71-78
362112
  Вебер Марія Деякі сучасні проблеми та шляхи вдосконалення гірничого законодавства України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 164-166
362113
  Алексюк І.А. Деякі тези Фреге про істину // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 57-58
362114
  Пругло О.В. Деякі тенденції демографічних процесів та ринок праці України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 58-61. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
362115
  Шевченко І.С. Деякі тенденції історичного розвитку англійських перформативних дієслів // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 7. – С. 104-108. – (Філологічні науки)
362116
  Ступак І. Деякі тенденції реалізації німецьких голосних перед приголосним [R] у сучасній німецькій мові // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 73-81. – (Серія іноземні мови ; Вип. 14)
362117
  Колишко Р.А. Деякі тенденції реформування трудового права країн-членів Європейського Співтовариства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 54-61. – (Європейські дослідження)
362118
  Заруцька О. Деякі тенденції ринку депозитів // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2001. – № 10. – С.7-10


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
362119
  Сергієнко П.П. Деякі тенденції розвитку масової свідомості суспільства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 10-14. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Аналізується сутність масової свідомості, тенденції і протиріччя її розвитку на сучасному етапі. Автор акцентує увагу на тих тенденціях розвитку масової свідомості, які є особливо тривожними і навіть являють собою загрозу подальшму прогресу нашого ...
362120
  Мокряк В. Деякі тенденції розвитку регіональних моделей корпоративного підприємництва: світовий дсвід та українська реальність / В. Мокряк, Е. Мокряк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 5. – С. 58-61. – ISSN 1810-3944
362121
  Стрішенець Н. Деякі тенденції розвитку сучасного зарубіжного бібліотекознавства // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 64-73. – ISSN 2224-9516


  У статті розкрито сучасні тенденції розвитку таких складових бібліотекознавства, як формування та організація бібліотечно-інформаційних ресурсів, бібліотечно-бібліографічні класифікації. Окрему увагу приділено особливостям сучасного комплектування, ...
362122
  Пушкаш О.В. Деякі тенденції розвитку українського образотворчого мистецтва 1917-1920 pp. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 39-42. – (Історія ; Вип. 40)


  Зроблено спробу аналізу деяких тенденцій розвитку українського образотворчого мистецтва в період революційних перетворень 1917-1920-х рр.
362123
  Грачова О. Деякі тенденції розвитку фінансового права Росії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 179-186. – ISSN 1026-9932
362124
  Листова Т. Деякі тенденції сучасних релігійно-громадських свят (за матеріалами російсько-українсько-білоруського прикордоння) // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 53-57. – ISSN 0130-6936
362125
  Буцевицький В.С. Деякі тенденції сучасного лібералізму в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 4-9. – ISBN 966-628-108-8
362126
  Кузьмінський Л.М. Деякі тенденції сучасної економічної трансформації: зміни в системі управлінського обліку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 125-129. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Стаття висвітлює вплив розвитку нових комп"ютерних технологій на бізнес процеси та освітні програми. Розкривається ситуація, що виникла останнім часом в інституті фінансової освіти на Україні та у світі. У доступній формі описуються зміни у політиці ...
362127
  Лазерник Л.Л. Деякі теоретико-методологічні аспекти формування моделі посткризового розвитку економіки України / Л.Л. Лазерник, Н.В. Андреюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 71-72. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Здійснено спробу пошуку підходів до розуміння проблеми формування моделі посткризового розвитку економіки України в умовах, з одного боку - розвитку глобалізаційних процесів, а з іншого - необхідності переорієнтації відтворювальних процесів на ...
362128
  Голубєва В. Деякі теоретико-правові аспекти впливу регіоналізації на національне законодавство (на прикладі відносин ЄС – Україна) // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – C. 85-97. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
362129
  Галочка Г.В. Деякі теоретико-правові аспекти митних правовідносин / Г.В. Галочка, В.О. Голубєва // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 93-96. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються теоретико-правові аспекти митних правовідносин із урахуванням положень теорії держави та права, наводяться їх поняття, ознаки та склад.
362130
  Бурангулов А.В. Деякі теоретико-правові засади професіоналізму працівників Національної поліції України // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 81-83. – ISSN 2312-928X
362131
  Євграфова Є. Деякі теоретико-практичні аспекти конституційної процедури законотворення в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 40-49. – ISSN 1993-0909
362132
  Вавженчук С.Я. Деякі теоретико-практичні питання класифікації цивільно-правових договорів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 10 (109). – С. 12-15
362133
  Рижков М.М. Деякі теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності на початку XXI століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 17-21
362134
  Максакова Р. Деякі теоретичні аспекти гарантій місцевих виборів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.85-90. – ISSN 0132-1331
362135
  Роговая Н. Деякі теоретичні аспекти державного регулювання банківської діяльності // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 4. – С. 36-39. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
362136
  Мєзєнцева Наталя Деякі теоретичні аспекти державного управління економікою // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 24-27. – Бібліогр.: с. 25, 27


  Перехідний період до ринкових відносин потребує перегляду деяких теоретичних основ і практичних стереотипів, що дісталися у спадок із часів планово-директивного державного управління соціально-економічним розвитком суспільства.
362137
  Мєзєнцева Наталя Деякі теоретичні аспекти державного управління економікою // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 24-27. – Бібліогр.: с. 25, 27


  Перехідний період до ринкових відносин потребує перегляду деяких теоретичних основ і практичних стереотипів, що дісталися у спадок із часів планово-директивного державного управління соціально-економічним розвитком суспільства.
362138
  Ільницька Я. Деякі теоретичні аспекти дослідження грузинських лексичних запозичень в українській мові // Мова та історія : переодичний збірник наукових праць / Засновник Ю.М. Мосенкіс. – Київ, 2005. – Вип. 83 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Ніни Федіровни Клименко і кандидата філологічних наук, доцента Тамари Степанівни Міщенко. – С. 47-53
362139
  Глущенко С.В. Деякі теоретичні аспекти правового статусу вищого спеціалізованого суду // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 3 (6). – С. 170-179
362140
  Шаян О.Л. Деякі теоретичні аспекти прийняття державно-управлінських рішень // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 110-118. – ISBN 966-628-197-5
362141
  Протасова Л.В. Деякі теоретичні аспекти стратегічного планування в сучасних умовах господарювання // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 214-216. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
362142
  Копійка В. Деякі теоретичні аспекти сучасних європейських інтеграційних процесів // Матеріали міжнародної наукової конференції "Ялта-2000. Роль Європи в ХХI столітті" 7-9 травня 2000 року / Ялта-2000. Роль Європи в ХХІ столітті. – Ялта, 2000. – С. 178-182
362143
  Майденберг-Тодорова Деякі теоретичні аспекти сучасної академічної музики: до проблеми сприйняття // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 280-290. – ISSN 2310-0583


  Стаття присвячена проблемі сприйняття нової музики, а також теоретичному осмисленню стану сучасних академічних музичних напрямів. Автор прагне узагальнити множину творчих течій у музиці та знаходить критерії, що є загальними для всіх напрямів.
362144
  Грищенко Ю. Деякі теоретичні засади перекладу драматичних творів: літературність та сценічність // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 325-329. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
362145
  Селезньва О.М. Деякі теоретичні питання банківського законодавства // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 27-30.
362146
  Зарицька Л. Деякі теоретичні питання епістолярного жанру // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 76-84. – ISSN 0130-528Х


  Висвітлено історію вивчення теорії епістолярного жанру від античності до XX століття. Автор розглядає як історію листування в Україні, так і за кордоном, характеризує лист як жанр і лист як форму твору, дає визначення письменницькому листу
362147
  Глібко С. Деякі теоретичні питання механізму господарсько-правового регулювання банківських операцій // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 150-157. – ISSN 1993-0909
362148
  Лукаш С.Ю. Деякі теоретичні питання природи українського конституціоналізму після 1991 року // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 124. – С. 51-61. – ISSN 2224-9281
362149
  Мельничук І.В. Деякі теоретичні питання розвитку ландшафтів України в антропогені // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 49-58. – (Географія ; Вип. 41)


  Розроблено окремі теоретичні питання палеоландшафтознавства як науки, що розглядає природні процеси і явища минулого у взаємодії і взаємозалежності, а палеоландшафт - як багатокомпонентну взаємозв"язану, генетично однорідну природно-територіальну ...
362150
  Кампо В. Деякі теоретичні проблеми конституційного контролю за додержанням парламентом процедури внесення змін до Конституції України / В. Кампо, В. Овчаренко // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 64-76
362151
  Смущинська І.В. Деякі теоретичні проблеми перекладу суб"єктивно-модальних сегментів художнього тексту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 109-114. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Досліджено деякі теоретичні питання перекладу художнього тексту та проблеми відтворення суб"єктивно-модальних авторських смислів, закладених у мові оригіналу художнього твору, засобами мови перекладу.
362152
  Лощихін О.М. Деякі теоретичні та методологічні підстави дослідження функцій сучасної держави // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 30-38. – ISSN 1563-3349
362153
  Черняк Ю.В. Деякі теоретичні та практичні аспекти застосування Закону України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" / Ю.В. Черняк, В.Ю. Стрілько // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 51-55


  У статті аналізуються з теоретичної та практичної точки зору норми Закону України від 5 червня 2012 р. "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень". The article provides analysis from of theoretical and practical point of view on the Law of ...
362154
  Хавронюк М. Деякі теоретичні та практичні проблеми примирення винного з потерпілим, передбаченого ст. 46 Кримінального кодексу України / М. Хавронюк, В. Яловенко // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 3 (207). – С. 78-83


  У статті розкриваються актуальні питання звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з примиренням винного з потерпілим, проаналізовані межі застосування норм, якими передбачається таке звільнення, його умови та особи, які можуть бути ...
362155
  Курило В.І. Деякі теоритеричні проблеми інституту адміністративної відповідальності / В.І. Курило, Г.М. Коваленко // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 90-96. – ISSN 0201-7245
362156
  Шишацький В.Б. Деякі териториальні особливості електоральних процесів в Україні на парламентських виборах 2002 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 57-59 : Рис. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Коротко розкрито територіальні особливості електоральних процесів на парламентських виборах 2002 р. Виявлено деякі законосмірності електоральної прихильності населення України. Зроблено спробу оцінити вплив окремих факторів на територіальну ...
362157
  Вакуленко М.О. Деякі термінологічні нюанси української мови: як не виплеснути з водою дитину // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 54-63. – ISSN 0372-6436
362158
  Годованюк Т.Л. Деякі термінологічні тлумачення індивідуальної форми навчання через її "похідні" // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 127-131. – Бібліогр. в кінці ст.
362159
  Піціль О.С. Деякі техногенні загрози сучасності та проблема формування екологічно орієнтованої свідомості (методологічний аспект) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 105-107
362160
  Вірченко Н.О. Деякі типові крайові задачі математичної фізики та методи їх розв"язання : посібник / Н.О. Вірченко. – Київ : Вища школа пpи КДУ, 1976. – 56с. : 13 + список ли-ри 6


  В монографии особое внимание уделяется критике буржуазных класификаций современных процессов развития культуры и формирования нового человека в условиях социалистического и камунистического строительства.
362161
  Булаховська Ю.Л. Деякі типологічні зіставлення в галузі наукової фантастики щодо художньої прози (Станіслав Лем, Олександр Бєляєв, Юрій Смолич) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 266-268. – ISSN 2075-437X


  У статті Ю.Л.Булаховської йдеться про типологічне зіставлення творів видатних сучасних письменників в галузі наукової фантастики: польського - Станіслава Лема; російського - Олександра Бєляєва і українського - Юрія Смолича. В статье Ю.Л. Булаховской ...
362162
  Холодний М.Г. Деякі уваги до проблеми тропізмів / М.Г. Холодний. – 5-23с.
362163
  Боголюбов М.М. Деякі уваги до теореми Ріеца / М.М. Боголюбов. – К., 1937. – 9-23с.
362164
  Юрчишин В.В. Деякі узагальнення і проблеми сучасної аграрної політики // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-11.
362165
  Ковтун І.Б. Деякі умови ефективності функціонування організаційно-правового механізну реалізації повноважень органів місцевого самоврядування на регіональному рівні в Україн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 285-289. – (Право. Економіка. Управління)
362166
  Мицик Ю.А. Деякі універсали польських королів середини ХVII ст. у зібранні Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 265-276. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
362167
  Герасько М.О. Деякі уподобання та смаки Кирила Розумовського // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 218-220. – ISSN 2218-4805
362168
  Кудрик П.І. Деякі уточнення форми меридіанів одного класу поверхонь обертання // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Уточнюється форма меридіанів поверхонь обертання додатної гауссової кривини, для дослідження нескінченно малих згинань яких можна використовувати х[верхній індекс 2] - аналітичні функції Положія Г.М.
362169
  Мамчич Тетяна Іванівна Деякі уточнення центральної граничної теореми для ланцюгів Маркова : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Мамчич Тетяна Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 9л.
362170
  Мамчич Тетяна Іванівна Деякі уточнення центральної граничної тереми для ланцюгів Маркова : Дис... канд.фіз-мат.наукнаук: 01.01.05 / Мамчич Тетяна Іванівна; КУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 1994. – 67л. – Бібліогр.:л.63-67
362171
  Коломієць П.С. Деякі факти про бішубертівські багатовиди // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 38-47. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті доводиться раціональність незвідних компонент бішубертівських багатовидів, виписані їх рівняння, і визначені їх розклади в шубертівському базисі для найпростішого випадку m=n=1. Ключові слова: багатовид, бішубертівський, раціональність, ...
362172
  Ігнатов О. Деякі фактори латентної злочинності працівників міліції: шляхи їх усунення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 52-55. – ISSN 0132-1331
362173
   Деякі фізико-математичні моделі розвитку онкологічних пухлин / Л.Г. Гречко, О.І. Гічан, Л.Б. Лерман, Л.М. Білокриницька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 257-260. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  У статті аналізуються математичні моделі, які описують розвиток пухлини як окремої популяції ракових клітин. За допомогою якісної теорії диференціальних рівнянь розглянуто моделі експоненціального та логістичного зростання чисельності таких популяцій. ...
362174
  Костєв В.М. Деякі філософські аспекти квазікласичного напряму фізики високих енергій // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
362175
  Логвин М.О. Деякі філософські аспекти новітніх досліджень діяльності мозку // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1973. – Вип. 33
362176
  Дубровський Д.І. Деякі філософські аспекти психофізіологічної проблеми // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
362177
  Мартиненко Т.К. Деякі філософські питання біології / Т.К. Мартиненко. – К, 1958. – 36с.
362178
  Любичанковський В.А. Деякі філософські питання прогресуючого обмеження сфер дії спеціальних законів збереження // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 1
362179
  Вільницький М.Б. Деякі філософські питання спеціальної теорії відносності / М.Б. Вільницький. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1959. – 196 с.
362180
  Лутай В.С. Деякі філософські питання співвідношення функціональних та субстратних методів у сучасному природознавстві // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
362181
  Драганов Б.Х. Деякі філософські питання теорії подібності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 8
362182
  Петрусенко А.М. Деякі філософські питання хімії. / А.М. Петрусенко. – К., 1965. – 46с.
362183
  Маковецький А.М. Деякі філософські проблеми взаємодії людини і природи / А.М. Маковецький, Л.Г. Приходько // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
362184
  Костицький М.В. Деякі філософські проблеми права і законодавства // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 38-40
362185
  Гудима Д. Деякі філософсько-правові засади обмеження свободи митецького вираження // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 195-202. – ISSN 0132-1331
362186
  Пономаренко Ю.Г. Деякі флософські питання сучасної хімії / Ю.Г. Пономаренко. – К., 1970. – 107с.
362187
  Могила А.П. Деякі фонетичні особливості (консонантизм) говірок західної Черкащини / А.П. Могила. – Київ, 1958. – 18 с. – Окр.відбиток з : "Збірник філологічного факультету КДУ", № 13, 1958 р.
362188
  Щербина Р.А. Деякі фонологічні особливості середньовічної латиномовної історіографії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 381-384
362189
  Снігур Св.А. Деякі фрагменти характеристики моралі через зміст історичних літописів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-61. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
362190
  Голик С.В. Деякі функціональні особливості індивідуальної авторської номінаціїї (на матеріалі префіксальних похідних) // Проблеми романо-германської філології. – Ужгород : УжДУ, 1999
362191
  Лісняк С.П. Деякі функціонально-стилістичні характеристики фразеологічних одиниць в мові іспанської преси // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 207-218


  У статті розглядаються лексичні та стилістичні особливості фразеологізмів, а також деякі функціонально-прагматичні аспекти актуалізації фразеологічних одиниць у газетно-публіцистичному дискурсі. В статье рассматриваются лексические и стилистические ...
362192
  Ніколенко В.М. Деякі характеристики монополізації у процесі формування ринку в Україні / В.М. Ніколенко, О.М. Мельник // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 50-62. – (Економіка ; [Вип.] 1)


  Розглядаються проблеми, пов"язані з формуванням ринку в Україні, а також головні тенденції його розвитку на сучасному етапі. Досліджується характер та особливості сьогоднішньої монополії та її вплив на економічний розвиток.
362193
  Можегова Л.В. Деякі характеристики систем пропозиційного числення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
362194
  Єлейко Я.І. Деякі характеристики фінансових потоків : фінансовий ринок / Я.І. Єлейко, А.А. Музичук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 2. – С.138-144 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
362195
  Гандзюк К.А. Деякі чинники інноваційних процесів у державному управлінні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 92-94
362196
  Сагалова Г. Деякі шляхи акуталізації музичної класики в сучасній культурі України // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк В.Г., Аронов А.О. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41. – С. 369-381


  "...Розглянуто роль класичної музики в сучасному культурному просторі України. На прикладі вивчення досвіду західних учених розкриваються особливості впливу академічного музичного мистецтва на інтелектуальний розвиток дітей і дорослих. Аналізуються ...
362197
  Фурдуй С. Деякі шляхи ефективності процесу соціалізації обдарованих студентів в умовах запровадження європейських стандартів вищої освіти // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 151-153
362198
  Губерський Л.В. Деякі шляхи забезпечення позитивного міжнародного іміджу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 1. – С. 12-15
362199
  Садовий М. Деякі шляхи оновленням змісту освіти // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 135. – C. 27-32. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
362200
  Мельников О.С. Деякі шляхи оптимізації електронних закупівель в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 125-128 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
362201
  Полторак М.Ф. Деякі шляхи розвитку системи наукових досліджень в інтересах Збройних Сил України / М.Ф. Полторак, Г.В. Капосльоз, О.Д. Розумний // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (32). – С. 187-192
362202
  Артамонова Н. Деякі шляхи розвитку системи управління науково-медичною інформацією / Неоніла Артамонова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 9. – С. 31-33


  Подано оцінку розвитку науково-медичної інформаційної діяльності та становлення системи управління інформаційними ресурсами у медицині з урахуванням існуючих поглядів на еволюцію інформаційної діяльності та її тенденцій розвитку.
362203
  Артамонова Н. Деякі шляхи розвитку системи управління науковою медичною інформацією / Неоніла Артамонова // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 8. – С. 33-36


  Подано оцінку розвитку науково-медичної інформаційної діяльності та становлення системи управління інформаційними ресурсами у медицині з урахуванням існуючих поглядів на еволюцію інформаційної діяльності та її тенденцій розвитку.
362204
  Артамонова Н. Деякі шляхи становлення системи управління патентними ресурсами у світі // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-25. – Бібліогр. в кінці ст.


  Представлено етапи розвитку системи управління патентними ресурсами у патентних бібліотеках провідних країн світу. Проаналізовано і систематизовано основні напрями роботи цих установ у галузі інформаційного забезпечення діяльності національних ...
362205
  Артамонова Н. Деякі шляхи становлення системи управління патентними ресурсами у світі // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-25. – Бібліогр. в кінці ст.


  Представлено етапи розвитку системи управління патентними ресурсами у патентних бібліотеках провідних країн світу. Проаналізовано і систематизовано основні напрями роботи цих установ у галузі інформаційного забезпечення діяльності національних ...
362206
  Толочко О. Деякі шляхи удосконалення гарантій незалежності суддів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 128-132
362207
  Ільків А. Деякі штрихи до епістолярного образу Тараса Шевченка (на матеріалі інтимного листування) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 6 (113), листопад - грудень. – С. 57-61


  На основі концептуального і текстуального аналізу інтимних листів Т. Шевченка досліджено епістолярний автобіографічний образ поета. Окреслено текстуальне тло настроєвості інтимних листів Т. Шевченка. Досліджено основні наратологічні стратегії ...
362208
  Соловйов А. Деякі юридичні проблеми штучного переривання вагітності в аспекті прав людини на життя // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.21-25. – Бібліогр.: 19 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
362209
  Зісельс Й. Деякі: гуманітарні аспекти українсько-ізраїльських відносин // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 77-83. – ISBN 978-966-171-651-2
362210
  Богуславский В.М. Деяние и личность / В.М. Богуславский. – Москва, 1976. – 390с.
362211
  Егорова Н.А. Деяние как признак объективной стороны управленческого преступления // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 91-103. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
362212
  Нонн Панополитанский Деяния Диониса / Нонн Панополитанский; Перевод с древнегреческого Ю.А. Голубца,Вступ.стат.А.В.Захаровой. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1997. – 554 с. – (Античная библиотека ; Античная история)
362213
  Колотов, Петр Деяния Екатерины II. – СПб., 1811. – 341с.
362214
  Колотов, Петр Деяния Екатерины II, императрицы и самодержицы Всероссийския. – СПб., 1811. – 317с.
362215
  Колотов, Петр Деяния Екатерины II, императрицы и самодержицы Всероссийския. – Спб., 1811. – 300с.
362216
  Колотов П.С. Деяния Екатерины II, императрицы и самодержицы всероссийской / Сочинения коллежского советника Петра Колотова. – В Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург) : Печ. в тип. Ф. Дрехслера
Ч. 5. – 1811. – 317, [2] с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХст. - картон, шкіра, корінець з тисненням
362217
   Деяния знаменитых полководцев и министров, служивших в царствование государя имп. Петра Великого. – Москва, 1812. – 291с.
362218
   Деяния знаменитых полководцев и министров, служивших в царствование государя имп. Петра Великого. – Москва, 1813. – 353с.
362219
   Деяния знаменитых полководцев и министров, служивших в царствование государя императора Петра Великого. – Москва, 1813. – 354с.
362220
   Деяния знаменитых полководцев и министров, служивших в царствование государя императора Петра Великого. : с портретами их. – Москва : В типографии Н.С.Всеволожского
Часть первая. – 1812. – 292с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIXст. - картон, шкіра, корінець з тисненням.
362221
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России : собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В унив. тип. у Н. Новикова
Ч. 9. – 1789. – 499, [5, IX] с.
362222
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, : собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В университетской типогр. у Н. Новикова
Ч. 6. – 1788. – XII, 435 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIIIст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням
362223
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, : собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В университетской типогр. у Н. Новикова
Ч. 10. – 1788. – [10], XVIII, 484, [4] с.
362224
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, : собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В унив. тип. у Н. Новикова
Ч. 7. – 1789. – XII, 466 с.
362225
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, : собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В университетской типогр. у Н. Новикова
Ч. 8. – 1789. – X, 449 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIIIст. - картон, шкіра, корінець з тисненням
362226
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В университетская типогр. у Н. Новикова
Ч. 1. – 1788. – 370с.
362227
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В университетской типогр. у Н. Новикова
Ч. 2. – 1788. – 467с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIIIст. - картон, шкіра, корінець з тисненням
362228
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В университетской типогр. у Н. Новикова
Ч. 3. – 1788. – 397с.
362229
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В университетской типогр. у Н. Новикова
Ч. 4. – 1788. – 409 с.
362230
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В университетской типогр. у Н. Новикова
Ч. 5. – 1788. – 418 с.
362231
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В университетской типогр. у Н. Новикова
Ч. 11. – 1789. – XXIV, 516с.
362232
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Москва : В университетской типогр. у Н. Новикова
Ч. 12. – 1789. – 483, XIX с.
362233
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 1. – 1837. – VIII, 640, XI с.
362234
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 2. – 1837. – 542, XVс.
362235
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 3. – 1837. – 435 с.
362236
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 4. – 1838. – 561, XIXс.
362237
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 5. – 1838. – 602, XVIс.
362238
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. степанова
Т. 12. – 1840. – 577, XLIс.
362239
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. степанова
Т. 13. – 1840. – 738, XXVIIIс.
362240
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. степанова
Т. 14. – 1842. – XXXXII, 630 с.
362241
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. степанова
Т. 15. – 1842. – 276 с.
362242
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 15, Отд. 2-е : Анекдоты. – 1843. – IX, 308, XVI, 193 c. – Перепл. с кн.: Деяния Петра Великого..., т. 15. - Изд. 2-е
362243
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам.. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 6. – 1838. – 661с.
362244
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам.. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 7. – 1838. – 538, XIс.
362245
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам.. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 8. – 1838. – 501, Х с.
362246
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам.. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 9. – 1838. – 548, VIII с.
362247
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам.. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 10. – 1839. – 458, X с.
362248
  Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собранные из достоверных источников и расположенные по годам.. – Изд. 2-е. – Москва : В типогр. Н. Степанова
Т. 11. – 1839. – 507, XVII с.
362249
   Деяния российских подководцев и генералов, ознаменовавших себя в достопамятную войну с Францией, в 1812, 1813, 1814 и 1815 годах, с кратким начертанием всей их службы, с самого начала вступления в о. – С.-Пб.
ч.4. – 1822. – 241, иллс.
362250
   Деяния российских полководцев и генералов, ознаменовавших себя в достопамятную войну с Францией в 1812-1815 годах, с кратким начертанием всей их службы, с самого начала вступления в оную.. – Спб.
ч. 3. – 1822. – 280 с.
362251
  Видукинд Деяния саксов / Видукинд. – Москва, 1975. – 272с.
362252
  Дьяков В.А. Деятtли русского и польского освободительного движения в царской армии 1856-1865 / В.А. Дьяков. – Москва, 1967. – 256 с.
362253
  Куманев В.А. Деятели культуры против войны и фашизма: Ист. опыт 20-30-х годов / В.А. Куманев. – М., 1987. – 294с.
362254
   Деятели международного рабочего движения о религии и церкви : [Сборник]. – Москва : Мысль, 1976. – 271с. : портр. – (Научно-атеистическая библиотека)
362255
   Деятели национально-освободительного движения. : (Азия, Африка, Латин. Америка) 19-й начало 20-го вв.: Рек. указ. литературы. – Москва : Книга, 1976. – 65с. – (Страницы биогр.)
362256
   Деятели национально-освободительного движения: политические портреты.. – М.
1. – 1989. – 112с.
362257
   Деятели Октября о религии и церкви.. – М., 1968. – 240с.
362258
  Краснов П.В. Деятели политического сыска России о студенческом движении 1899 - начала 1902 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 83-94. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
362259
  Серапионова Е.П. Деятели Пражского Земгора // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 4. – С. 32-40. – ISSN 0132-1366


  В статье рассказывается о деятелях Объединения российских земских и городских деятелей в Чехословацкой республике (Пражского Земгора), их жизни в дореволюционной России и в эмиграции в ЧСР. На основе архивных документов, в частности анкет, заполненных ...
362260
   Деятели революционного движения в России. – Москва
Т. 5, вып. 2 : В-Гм. – 1933. – 1310 стб.
362261
   Деятели революционного движения в России.. – М.
1/2. – 1928. – 496с.
362262
   Деятели революционного движения в России.. – М.
2/1. – 1929. – 406с.
362263
   Деятели революционного движения в России.. – М.
2/3. – 1931. – с.
362264
   Деятели революционного движения в России.. – М.
5/1. – 1931. – 584с.
362265
   Деятели революционного движения в России.. – М.
2/4. – 1932. – с.
362266
   Деятели русской культуры 18 века : Страницы биогр. Рек. библиогр. указ. – Москва : Книга, 1980. – 88с.
362267
   Деятели русской культуры 19 века.. – М., 1990. – 158с.
362268
  Якимович Ю.К. Деятели русской культуры и словарное дело / Ю.К. Якимович ; отв. ред.Т.Л. Канделаки. – Москва : Наука, 1985. – 159 с. – (Литературоведение и языкознание / АН СССР)
362269
   Деятели русской культуры о Шота Руставели.. – Тбилиси, 1966. – 320с.
362270
   Деятели советской гидробиологии В.М.Рылов, Г.Ю.Верещагин, А.Л.Бенинг : из истории гидробиологии в XX века. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1963. – 88 с.
362271
  Верморель А. Деятели сорок восьмого года [и их роль в событиях как 1848 г., так и последующих лет] / А. Верморель. – научное издание. – Москва ; Петроград : Госиздат, 1923. – 299 с.
362272
  Верморель А. Деятели сорок восьмого года и их роль в событиях, как 1848, так и последующих лет : Пер. с 3-го франц. изд. / [Соч.] А. Верморелля. – Санкт-Петербург : Изд. Посадского ; Тип. А.М. Котомина, 1870. – [2], IV, [2], 536 с.
362273
   Деятели Союза Советских Социалистических Республик и Октябрьской революции.. – М., 1989. – 350, 234, 304с.
362274
   Деятели СССР и революционного движения России.. – М., 1989. – 831с.
362275
  Лозинский С.Г. Деятели французский революции / С. Лозинский. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. М.П. Прохоров
[Ч.] 1 : Мирабо. – 1906. – 35 с.
362276
  Астров А.В. Деятель русской музыкальной культуры С.А. Кусевицкий / А.В. Астров. – Ленинград : Музыка, 1981. – 191 с.
362277
  Быстров Е.Ф. Деятельдность КПСС по подготовке кадров рабочих и инженерно-технических работников в годы довоенных пятилеток / Е.Ф. Быстров. – М, 1981. – 163с.
362278
  Файбушевич В.М. Деятельная старость / В.М. Файбушевич. – Ташкент, 1963. – 56с.
362279
  Клосовский Б.Н. Деятельное и тормозное состояние мозга / Б.Н. Клосовский, Е.Н. Космарская. – Москва, 1961. – 412с.
362280
  Малыхин Ф.Г. Деятельнос КП Узбекистана по экономическому образованию кадров промышленности в период развернутого строительства коммунизма (1959-1964 гг.) : Автореф... кадн. ист.наук: / Малыхин Ф.Г.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 21л.
362281
   Деятельностные аспекты языка. – М., 1988. – 211с.
362282
   Деятельностный подход в психологии: проблемы и перспективы.. – М., 1990. – 180с.
362283
  Пиримкулов Шодманкул Дусманович Деятельность "Союза польских патриотов в СССР" в республиках Средней Азии и Казахстана : Автореф. дию.. канд. ист. наук: 07.00.03 / Пиримкулов Шодманкул Дусманович; МГУ, Ист. фак. Кафедра. ист. юж. и зап. славян. – Москва, 1978. – 21с.
362284
  Джикидзе В.К. Деятельность Абхаской организации КП Грузии по атеистическому воспитанию трудящихся в период строительства социализма (1921-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Джикидзе В. К.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1980. – 27л.
362285
   Деятельность агропромышленных объединений.. – М., 1985. – 351с.
362286
  Хагуров А.Я. Деятельность Адыгейской областной партийной организации по интернациональному воспитанию трудящихся. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Хагуров А.Я.; Кабардино-Балкарский гос.ун-т. – Нальчик, 1978. – 22л.
362287
  Нагучев Д.М. Деятельность Адыгейской областной партийной организации по подготовке и воспитанию кадров национальной интеллигенции в послевоенный период. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Нагучев Д.М.; Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1969. – 20л.
362288
  Нагучев Х.И. Деятельность Адыгейской областной патийной ораганизации по развитию народного образования и подготовке учащихся к производительному труду в годы девятой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Нагучев Х.И.; Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1979. – 22л.
362289
  Устенко Николай Григорьевич Деятельность Алтайской краевой партийной организации по претворению в жизнь программных требований партии в области народного образования между XXII и XXIII съездами КПСС : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Устенко Николай Григорьевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 26л.
362290
  Позняков В.В. Деятельность Амсторга в 1924-1929 гг. // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2005. – № 6. – С. 65-79. – ISSN 0321-2068
362291
  Серхенов А.К. Деятельность аппарата управления Туркменской ССР по укреплению социалистической законности / А.К. Серхенов. – Ашхабад, 1990. – 112с.
362292
  Султанов С.М. Деятельность Бакинской партийной организации по повышению действенности партийной пропаганды в период между XXII и XXIII съездами КПСС. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Султанов С.М.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1968. – 18л.
362293
  Янборисов Марат Хабибович Деятельность Башкирской партийной организации по руководству народным образованием (1926-1937 г.г.) : Автореф... канд. историч.наук: 07.00.01 / Янборисов Марат Хабибович; Московский гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 16л.
362294
  Иванова М.И. Деятельность белгородской областной партийной организации по коммунистическому воспитанию трудящихся (1961-1966 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Иванова М.И.; Харьковский гос. ун-т. – Х., 1970. – 26л.
362295
  Чижевский Н.Т. Деятельность Болгарской Коммунистической партии по развертыванию социалистического соревнования на промышленных предприятиях в годы первой пятилетки (1949-1952 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Чижевский Н.Т. ; ХГУ , Каф. истории КПСС. – Харьков, 1962. – 20 с.
362296
  Овсепян С.М. Деятельность большевиков и революционное движение в Ереване (1901-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Овсепян С.М.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 26л.
362297
  Домбровский Алексей Ильич Деятельность большевиков по вовлечению солдатских масс и революционное движение на селе в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции. Март 1917 - март 1918 г.г. : Автореф... канд. историч.наук: 07.00.01 / Домбровский Алексей Ильич; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1983. – 17л.
362298
  Витман К.Н. Деятельность большевиков по революцинизированию солдатских масс национальных формирований в период подготовки и победы Великой Октябрьской социалистической революции. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Витман К.Н.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1985. – 16л.
362299
  Мулюков М.А. Деятельность большевиков по укреплению социалистической законности в превые годы Советской власти / М.А. Мулюков. – Казань, 1988. – 192с.
362300
  Мизь А.Б. Деятельность большевиков Поволжья по революционному воспитанию учащейся молодежи (1905-1907). / А.Б. Мизь. – Саратов, 1989. – 109с.
362301
  Сагитов К.Х. Деятельность большевиков Среднего Поволжья по использованию местной легальной социал-демократической процессы в борьбе за утверждение гегемонии пролетариата в революционном движении (1905 -- февраль : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сагитов К. Х.; Казан,ГУ. – Казань, 1978. – 26л.
362302
   Деятельность большевиков Урала по революционному воспитанию народных масс в 1903-1917 годах.. – Челябинск, 1983. – 154с.
362303
  Сарнацкий А.П. Деятельность большевистских органгизаций Украины по привлечению демократической интеллигенции на сторону рабочего класса в годы нового революционного подъема (1910-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сарнацкий А. П.; КГУ. – КГУ, 1989. – 23л.
362304
  Саджая М.М. Деятельность большевистских организаций Грузии по переводу на грузинский язык произведений В. И. Ленина и их распространению (1903-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Саджая М. М.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1986. – 25л.
362305
  Мусиенко В.В. Деятельность большевистских организаций Украины в период подготовки и проведения Великой Октябрьской Социалистической революции. : Автореф. дис... канд. ист. наук : 570 / Мусиенко В.В. ; КГУ. – Киев, 1971. – 24 л.
362306
  Ростовская Ольга Васильевна Деятельность большевистских организаций Украины по вовлечению рабочей молодежи в революционную борьбу (1910-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ростовская Ольга Васильевна; КГУ. – Киев, 1979. – 21л.
362307
  Ростовская Ольга Васильевна Деятельность большевистских организаций Украины по вовлечению рабочей молодежи в революционную борьбу 1910-1914 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Ростовская Ольга Васильевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 23 с.
362308
  Палаев А.Ф. Деятельность большевистской партии по вовлечению трудящихся масс в социалистическое строительство (окт. 1917 - 1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Палаев А.Ф.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 28л.
362309
  Дещинский Л.Е. Деятельность большевистской партии по завоеванию солдатских и матросских масс в условиях подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 -- февраль 1918 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: 07.00. 01 / Дещинский Л. Е.; Ин-т ист. парт. при ЦК КПСС УССР. – К., 1984. – 54л.
362310
  Янданов Александр Гомбоевич Деятельность бурятской областной партийной организации по повышению культурно-технического уровня колхозного крестьянства (1929-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Янданов Александр Гомбоевич; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 27л.
362311
  Танганова К.С. Деятельность Бурятской областной партийной организации по подготовке квалифицированных рабочих кадров через систему профессионально-технического образования (1940-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Танганова К.С.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 21л.
362312
  Суворов И.Ф. Деятельность Бурятской партийной организации по руководству движением за коммунистический труд (1958-1962 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Суворов И.Ф.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1964. – 22л.
362313
  Улькина Э.С. Деятельность ВЛКСМ как помощника партии по подготовке комсомольских кадров в годы девятой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Улькина Э.С.; Высш. комс. школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1977. – 22л.
362314
  Полякова Д.И. Деятельность ВЛКСМ по воспитанию молодежи на героических традициях советского народа в условиях развитого социализма. (1962-1975) / Д.И. Полякова. – М., 1979. – 118с.
362315
  Сергеева Л.И. Деятельность ВЛКСМ по выполнению решений партии о повышении трудовой активности рабочей молодежи в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Сергеева Л.И.; Высшая комсомольск.школа при ЦК КПСС. – М, 1979. – 17л.
362316
  Зверобоев Б.Н. Деятельность военных отделов местных партийных комитетов по усилению оборонно-массовой работы в 1939-1941 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Зверобоев Б.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 24л.
362317
  Долбилова Нина Ивановна Деятельность Восточно-Казахстанской областной партийной организации по дальнейшему подъему промышленности и сельского хозяйства (1952-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Долбилова Нина Ивановна; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1974. – 21л.
362318
  Михеева Г.А. Деятельность вузовских партийных организаций Москвы по патриотическому и интернациональному воспитанию студенческой молодежи. : Автореф... канд. пед.наук: 07.00.01 / Михеева Г.А.; Москов. пед.ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1977. – л.
362319
  Харасов А.А. Деятельность высших органов власти и управления автономной республики в области охраны природы. / А.А. Харасов. – Казань, 1988. – 142с.
362320
  Цыденжапов Б.Ц. Деятельность высших органов государственной власти Автономной Советской Социалистической республики по обеспечению социалистической законности : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.02 / Цыденжапов Б. Ц.; МВССО РСФСР, Иркут.ГУ. – Иркутск, 1973. – 20л.
362321
  Шелудченко Н.П. Деятельность германских социал-демократов в прусских колиционных правительствах (1919-1932 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шелудченко Н.П. ; АН СССР, Ин-т всеобщ. ист. – Москва, 1979. – 23 с.
362322
  Ермолаев Иван Герасимович Деятельность Горьковской партийной организации по совершенствованию системы политического просвещения рабочих в 1961-1970 : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ермолаев Иван Герасимович; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1975. – 22л.
362323
  Смирнова Б.А. Деятельность Гос. библиотеки СССР имени В.И.Ленина в области рекомендательной библиографии / Б.А. Смирнова. – М., 1964. – 237с.
362324
   Деятельность государств в Мировом океане.. – М., 1983. – 143с.
362325
  Миннибаев Е.К. Деятельность государства по повышению уровня жизни советских рабочих. / Е.К. Миннибаев. – Уфа, 1986. – 93с.
362326
  Окорокова Л.Я. Деятельность государственного арбитража в области охраны природы / Л.Я. Окорокова, Л.С. Морозова. – Воронеж, 1986. – 137 с.
362327
  Малыш А.М. Деятельность губернских КК-РКИ по совершенствованию госаппарата, восстановлению и развитию народного хозяйства в 1923-1928 гг. (На материалах Воронежской, Курской и Тамб. губерний) : Автореф... кадн. ист.наук: / Малыш А.М.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 22л.
362328
  Муслимов Т.К. Деятельность Дагестанской обаласти партийной организации по развитию животноводства. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Муслимов Т.К.; Даг.гос.ун-т. – Махачкала, 1971. – 23л.
362329
  Джамалутдинов Р.А. Деятельность Дагестанской областной партийной организации по развитию промышленности республики в годы четвертой пятилетки (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Джамалутдинов Р. А.; МВиССР РСФСР, Даг.ГУ. – Махачкала, 1979. – 20л.
362330
  Салаватова З.М. Деятельность Дагестанской организации КПСС по коммунистическому воспитанию трудящихся в период семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Салаватова З.М.; Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 1967. – 20л.
362331
  Шихабудинов Абдулапаша Магомедович Деятельность дагестанской организации КПСС по подъему совхозного производства в период развитого социализма : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шихабудинов Абдулапаша Магомедович; Даг. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1977. – 26л.
362332
  Шевченко В.Г. Деятельность дальневосточной партийной организации по вовлечению женщин в социалистическое строительство (1926-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шевченко В. Г.; Том.ГУ. – Томск, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.17-18
362333
  Шевченко В.Г. Деятельность Дальневосточной партийной организации по вовлечению женщины в социалистическое строительство : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.81 / Шевченко В. Г.;. – Томск, 1978. – 18л.
362334
  Тагунов Е.Н. Деятельность депутатов в постоянных комиссиях по социалистической законности и охране общественного порядка / Е.Н. Тагунов. – Минск, 1986. – 61с.
362335
  Гитин А. Деятельность европейских промышленных ТНК в ЦВЕ и СНГ // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 9. – С. 41-49. – ISSN 0131-2227
362336
  Сабов В.В. Деятельность Закарпатской партийной организации по усилению политической работы на селе в свете решений XXIII съезда КПСС (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сабов В. В.; Ужг.ГУ. – Ужгород, 1975. – 31л. – Бібліогр.:с.31
362337
  Елфимов А.А. Деятельность Западносибирской краевой партийной организации про привлечению науки к производству в годы первой пятилетки. (1929-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Елфимов А.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1960. – 15л.
362338
  Случавская С.Я. Деятельность Зафронтбюро ЦК КП (б) У (июль - декабрь 1919 года) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Случавская С.Я. ; Ин-т истории партии ЦК КПСС Украины -- филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Киев, 1966. – 18 с.
362339
   Деятельность и взаимоотношения дошкольников.. – М., 1987. – 189с.
362340
  Кузнецов Н.Я. Деятельность и значение П.П. Семёнова-Тян-Шанского в области энтомологии / Н.Я. Кузнецов, 1928. – 14с.
362341
  Январашвили Ламара Савишна Деятельность и педагогические взгляды И.П.Ростомашвили : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Январашвили Ламара Савишна; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1976. – 32л.
362342
  Паукова В.А. Деятельность и роль группы "Освобождение труда" в международном социалистическом движении в 80-х -- 90-х годах 19 столетия. : Автореф... канд.ист.наук: / Паукова В.А.; Рост.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1964. – 22л.
362343
  Шадриков В.Д. Деятельность и способности / В.Д. Шадриков. – Москва : Логос, 1994. – 320с. – (Программа. Обновление гуманитарного образования в России). – ISBN 5-85998-377-8
362344
  Дик Н.Е. Деятельность и труды М.В.Ломоносова в области географии : К 250-летию со дня рождения М.В.Ломоносова 1711-1961 / Н.Е. Дик. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1961. – 212с.
362345
  Асмолов А.Г. Деятельность и установка / А.Г. Асмолов. – Москва, 1979. – 151с.
362346
  Кантылев Е.Я. Деятельность инженера-оператора в системе автоматизированного проектирования. / Е.Я. Кантылев. – М., 1985. – 89с.
362347
  Мельниченко В.Е. Деятельность иностранных коммунистических групп при ЦК КП(б) У в период гражданской войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 00.01 / Мельниченко В.Е. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
362348
   Деятельность института в 1982 году. – Тбилиси, 1984. – 56с.
362349
   Деятельность института в 1985 году. – Тбилиси, 1986. – 69с.
362350
   Деятельность института в 1986 году. – Тбилиси, 1987. – 69с.
362351
   Деятельность института в 1988 году. – Тбилиси, 1989. – 66с.
362352
   Деятельность института в 1989 году. – Тбилиси, 1990. – 69с.
362353
   Деятельность института в 1990 году. – Тбилиси, 1991. – 67с.
362354
   Деятельность института ядерных исследований и ядерной энергетики Болгарской Академии наук, 1981-1985.. – София : ИЯИЯЕ, 1988. – 164 с.
362355
  Серогодский Н.А. Деятельность истмола при ЦК ЛКСМУ. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Серогодский Н.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 21л.
362356
  Черный В.И. Деятельность кавказских партийных организаций по оказанию помощи советскоим войскам в период битвы за Кавказ (июль 1942 - октябрь 1943 гг.). : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Черный В.И.; Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1978. – 21л.
362357
  Слободчиков В.И. Деятельность как антропологичская категория // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 3. – С.48-57. – ISSN 0042-8744
362358
  Щербаков П.А. Деятельность Карачаево-Черкасской и Адыгейской партийных организаций по повышению культуры быта сельского населения до уровня городского в период коммунистического строительства. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Щербаков П.А.; Кабардино-Балкарский гос.ун-т. – Нальчик, 1975. – 27л.
362359
  Федорович Г.А. Деятельность Карельской партийной организации по дальнейшему развитию культуры в годы послевоенной пятилетки (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Федорович Г.А.; Петрозавод. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1972. – 20л.
362360
  Орлянская А.В. Деятельность Кемеровской областной партийной организации по коммунистическому воспитанию рабочего класса в послевоенные годы. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Орлянская А.В.; Том.гос.ун-т. – Томск, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.19
362361
  Ротару М.Ф. Деятельность колхозных партийных организаций Молдавии по дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства в годы семилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Ротару М.Ф.; Ин-т истори партии при ЦК КП Эстонии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Таллин, 1966. – 18л.
362362
  Саунин О.И. Деятельность командиров, политорганов и партийных организаций Советской Армии по развитию массового социалистического соревнования в войсках (1957-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Саунин О. И.; ЛГУ. – Л., 1974. – 18л.
362363
  Шматков И.М. Деятельность командиров, политорганов партийных и комсомольских организаций по воспитанию воинов в духе социалистического патриотизма и пролетарского интернационализма в 1966-1971 года (на матер. кр : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Шматков И.М.; ХГУ. – Х., 1980. – 25л.
362364
  Горина Н.В. Деятельность Комитета по правам ребенка // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2003. – № 2. – С.22-26. – ISSN 1812-3910


  Комитет Организации Объединенных Наций
362365
  Цуркан П.Ф. Деятельность Коммунистическйо партии Молдавии по руководству социалистическим соревнованием в сельскохозяйственном производстве в годы восьмой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Цуркан П. Ф.; МНО МССР, Киш.ГУ. – Кишинев, 1975. – 25л.
362366
  Гуськова Е.Т. Деятельность Коммунистическое партии по развитию химической промышленности в 1958-1963 годах. : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Гуськова Е.Т.; Воронеж.гос. ун-т. – Воронеж, 1965. – 21с.
362367
  Ромишвили Ш.Т. Деятельность Коммунистической паритии Грузии по созданию и укреплению сельскохозяйственной корпорпции (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист. КПССнаук: 07.00.01 / Ромишвили Ш. Т.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1980. – 27л.
362368
  Эрестова Т.И. Деятельность Коммунистической партии Азерабайдажан по осуществлению ленинской национальной политики. : Автореф... Канд.ист.наук: / Эрестова Т.И.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1970. – 20л.
362369
  Кастрюлин В.В. Деятельность Коммунистической партии Азербайджана : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Кастрюлин В.В.; Азерб. гос. ун-т. – Степанокерт, 1968. – 23л.
362370
  Шекиханова Г.Б. Деятельность коммунистической партии Азербайджана за дальнейшее развитие общеобразовательной школы (1951-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шекиханова Г. Б.; МВССО АзССР, Аз. гос. пед. ин-т. – Баку, 1974. – 38л.
362371
  Джафаров Ш.Г. Деятельность Коммунистической партии Азербайджана по электрификации колхозной деревни в 1945-1960 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Джафаров Ш. Г.; Аз.ГУ. – Баку, 1966. – 26л.
362372
  Оганесян Г.Х. Деятельность Коммунистической партии Арм. по военно-патриотическому воспитанию и подготовке молодежи республики к службе в Вооруж. Силах СССР (1971-1975 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Оганесян Г, Х. ; Ереван. ГУ. – Ереван, 1977. – 31 с.
362373
  Джанинян А.С. Деятельность Коммунистической партии Армении за развитие производительных сил сельского хозяйства (1959-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Джанинян А.С. ; Ереван. ГУ. – Ереван, 1972. – 28 c.
362374
  Саарян В.П. Деятельность Коммунистической партии Армении по военно-патриотическому воспитанию трудящихся (1959-1970) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Саарян В. П.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1975. – 36л. – Бібліогр.:с.36
362375
  Дашян Р.А. Деятельность коммунистической партии Армении по ускорению технического прогресса в промышленности (1959-1970 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Дашян Р.А. ; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 31 с.
362376
  Шитов Николай Александрович Деятельность Коммунистической партии Белоруссии по организационно-хозяйственному укреплению и развитию колхозов (1953-1961 гг.) : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.01 / Шитов Николай Александрович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1972. – 40л.
362377
  Мурина Л.А. Деятельность Коммунистической партии Белоруссии по повышению культурно-технического уровня рабочего класса республики (1926-1932 гг.) / Л.А. Мурина. – Минск, 1969. – 56с.
362378
  Чельцов В.Ф. Деятельность Коммунистической партии Белоруссии по подготовке и воспитанию кадров механизаторов сельского хозяйства (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 570 / Чельцов В.Ф.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1972. – 24л.
362379
  Соколов Н.К. Деятельность Коммунистической партии Белоруссии по развитию высшего образования в республике (1951-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Соколов Н.К.; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии - филиал ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1972. – 28л.
362380
  Дробышевская Майя Сидоровна Деятельность Коммунистической партии Белоруссии по развитию народного образования в годы третьей пятилетки (1938 - июнь 1941 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Дробышевская Майя Сидоровна; Ин-т ист. партии при ЦК КПБ - ф-ал ин-та маркс.-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1974. – 22л.
362381
  Смиловицкий Л.М. Деятельность Коммунистической партии Белоруссии по развитию социалистической промышленности в 1933-1937 годах : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Смиловицкий Л.М.; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии. Филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1968. – 24л.
362382
  Николаишвили А.С. Деятельность Коммунистической партии Грузии по развитию грузинской художественной литературы (1966-1975 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : / Николаишвили А. С. ; Тбилис. ГУ. – Тбилиси, 1980. – 12 с.
362383
  Джамаридзе Ш.И. Деятельность Коммунистической партии Грузии по развитию субтропического хозяйства : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.01 / Джамаридзе Ш. И.;. – Тбилиси, 1978. – 53л.
362384
  Чуприна Зоя Григорьевна Деятельность Коммунистической партии Западной Украины в массовых легальных организациях (1929-193 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Чуприна Зоя Григорьевна; Львовск. гос. ун-т им. Ив.Франок. – Львов, 1974. – 25л.
362385
  Хамитжанова С С. Деятельность Коммунистической партии Казахстана по интеранциональному воспитанию рабочего класса республики в годы восьмой пятилетки. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Хамитжанова С.С,; Моск.гос.ун-т. – М, 1977. – 29л.
362386
  Ермекова Сауле Жакуовна Деятельность Коммунистической партии Казахстана по коммунистическому воспитанию студенческой молодежи (1946-1956 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Ермекова Сауле Жакуовна ; Казахск. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1980. – 18 с.
362387
  Нарматов С. Деятельность Коммунистической партии Казахстана по осуществлению ленинского кооперативного плана в 1926-1929 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Нарматов С.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1968. – 26л.
362388
  Магзумов М.. Деятельность Коммунистической партии Казахстана по осуществлению экономической реформы в тяжелой промышленности республики (1960-1970гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Магзумов М.. Т.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1977. – 24л.
362389
  Щербик Е.Е. Деятельность Коммунистической партии Казахстана по повышению роли профсоюзов в развитии промышленности. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Щербик Е.Е.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1977. – 26л.
362390
  Размазанов С.Р. Деятельность Коммунистической партии Казахстана по подъему материального и культурного уровня животноводов. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Размазанов С.Р.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1973. – 33л.
362391
  Свирин П.И. Деятельность коммунистической партии Казахстана по совершенствованию партийной пропаганды (1966-1970) : Автореф... канд. ист.наук: / Свирин П. И.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1971. – 28л.
362392
  Чистяков Н.М. Деятельность Коммунистической партии Казахстана по созданию и развитию сырьевой базы цветной металлургии на Рудном Алтае. (1920 - июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Чистяков Н.М.; МВ и ССО РСФСР. Воронеж. гос. ун-т. – 26л.
362393
  Усубалиев Есенкул Турдакунович Деятельность Коммунистической партии Киргизии по дальнейшему развитию высшего образования (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Усубалиев Есенкул Турдакунович; МВ и ССО КирССР. Киргизск. гос. ун-т. – Фрунзе, 1979. – 24л.
362394
  Тилекеев А. Деятельность Коммунистической партии Киргизии по укреплению сельского хозяйства квалифицированными кадрами (1959-1962 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Тилекеев А.; ЛГУ, Каф. ист. КПСС. – Ленинград, 1964. – 21л.
362395
  Чурмантаев Х.А. Деятельность Коммунистической партии Латвии по коммунитсическому воспитанию рабочих и служащих совхозов в период развернутого строительства коммунизма (1961-1967 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Чурмантаев Х.А.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. Кафедра истории КПСС. – Рига, 1969. – 34л.
362396
  Савулич Е.Ф. Деятельность Коммунистической партии Латвии по улучшению руководства промышленностью в 1957-1965 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Савулич Е. Ф.; Латв.ГУ, Каф. ист. КПСС, 1967. – 23л.
362397
  Сабаляускас А Деятельность коммунистической партии Литвы по развитию колхозной демократии в 1952-1965 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Сабаляускас А; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1972. – 18л.
362398
  Шкиль Вячеслав Петрович Деятельность Коммунистической партии Литвы по ускорению научно-технического прогресса в промышленности республики (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Шкиль Вячеслав Петрович; Ленинградский гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1981. – 20л.
362399
  Пискарев М.Ф. Деятельность коммунистической партии Молдавии по интернациональному воспитанию трудящихся в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Пискарев М.Ф.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1969. – 24л.
362400
  Попеску Ф.И. Деятельность Коммунистической партии Молдавии по пропаганде и внедрению научно-технических достижений и передового опыта в промышленность республики.. (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Попеску Ф.И.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1979. – 18л.
362401
  Руснак Г.Е. Деятельность Коммунистической партии Молдавии по развитию высшего и среднего специального образования в республике (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Руснак Г.Е.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
362402
  Рыбалко П.Л. Деятельность Коммунистической партии Молдавии по развитию рабочего класса по повышению его производственной и социальной активности (1962-1975). : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.0 / Рыбалко П.Л.; Ин-т истории партии при ЦК КП Украины. – К., 1981. – 34л.
362403
  Саенко В.Я. Деятельность Коммунистической партии Молдавии по электрификации республики (1959-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Саенко В.Я.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.26
362404
  Добродомова Л.Ф. Деятельность Коммунистической партии по внедрению достижения химичпеской науки в народное хозяйство. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.01 / Добродомова Л.Ф.; МВ и ССО СССР. – М, 1978. – 52л.
362405
  Хорошайлов Н.Ф. Деятельность Коммунистической партии по возрождению Донбасса / Н.Ф. Хорошайлов. – К, 1973. – 242с.
362406
  Иванова Тамара Васильевна Деятельность Коммунистической партии по воспитанию классового сознания и долга молодежи перед социалистической Родиной в предвоенные годы (1937 - июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Иванова Тамара Васильевна; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1973. – 32л.
362407
  Демчук В.С. Деятельность Коммунистической партии по воспитанию колхозного крестьянства в духе советского партиотизма (1946-1950 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Демчук В.С. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 29 с.
362408
  Яровой Ф.В. Деятельность Коммунистической партии по воспитанию личного состава Военно-Воздушных Сил в духе советского патриотизма (1961-1963 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Яровой Ф.В. ; КГУ. Кафедра истории КПСС. – Киев, 1966. – 24 с.
362409
  Сухоруков Г.М. Деятельность Коммунистической партии по воспитанию советских воинов в духе стойкости, мужества и героизма в период оборонительных боев битвы на Волге (июль - ноябрь 1942 г.) (По матер. Сталингр. фро : Автореф... канд. ист.наук: / Сухоруков Г.М.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1965. – 19л.
362410
  Цымбал Л.М. Деятельность Коммунистической партии по восстановлению висшей школы Советской Украины в годы Великой Отечественной войны (1943-1945 гг.) : Автореф... канд ист.наук: 07.00.01 / Цымбал Л. М.; ОГУ. – Одесса, 1976. – 25л.
362411
  Намдаров Генна Михайлович Деятельность Коммунистической партии по восстановлению угольной промышленности Донбасса (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Намдаров Генна Михайлович; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
362412
  Парскевич В.К. Деятельность Коммунистической партии по дальнейшему развитию оборонно-массовой работы среди молодежи 1966-1979 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Парскевич В.К.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1980. – 22л.
362413
  Шмелев Е.М. Деятельность Коммунистической партии по дальнейшему совершенствованию идеологической работы в Красной Армии (1921-1928( : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шмелев Е.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
362414
  Тарутин Валентин Александрович Деятельность Коммунистической партии по дальнейшему совершенствованию организации и повышению эффективности партийной учебы. (На мат. парт. орг. Украины. 1971-1975) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Тарутин Валентин Александрович; ВПШ при ЦК Компартии Украины. – К., 1986. – 24л.
362415
  Ошеров В.Б. Деятельность Коммунистической партии по завершению коллективизации сельского хозяйства и укреплению колхозного строя в годы второй пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.570 / Ошеров В.Б.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1970. – 19л.
362416
  Федотова З.Ф. Деятельность коммунистической партии по идейно-политическому воспитанию и организационному сплочению учительства в первый год пролетарской диктатуры. : Автореф... канд. истор..наук: / Федотова З.Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 14л.
362417
  Цыганок Н.Ф. Деятельность Коммунистической партии по идейно-политическому воспитанию личного состава военно-морского флота 1921-1928 гг : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Цыганок Н. Ф.; Ин-т ист. парт. при ЦК КПУ, Фил. ин-т маркс. лен. при ЦК КПСС. – К., 1987. – 24л.
362418
  Чуб Михаил Павлович Деятельность Коммунистической партии по идейно-политическому воспитанию рабочего класса. (Опыт партийных организаций Украины. 1921-1925 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Чуб Михаил Павлович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
362419
  Снигур Анатолий Анатольевич Деятельность Коммунистической партии по идейно-политическому воспитанию трудящихся в 1965-1975 гг. (на материалах западных областей УССР) : Автореф... канд. историч.наук: 07.00.01 / Снигур Анатолий Анатольевич; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1980. – 23л.
362420
  Моков С.И. Деятельность Коммунистической партии по интернациональному воспитанию и сплочению трудящихся в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции (1918-1920 гг.) : Автореф. дис ... канд. ист. наук : 570 / Моков С.И. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 21 с.
362421
  Поляков А.В. Деятельность Коммунистической партии по интернациональному воспитанию советских воинов в период борьбы за освобождение Украинской ССР (декабрь 1942-октябрь 1944) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Поляков А.В.; Ин-т ист. партии ЦК КП Украины - филиал ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – К., 1972. – 36л.
362422
  Хаджиев Я. Деятельность Коммунистической партии по интернациональному воспитанию студенческой молодежи в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Хаджиев Я.; Ин-т истории партии при ЦК Компартии Украины. – К, 1980. – 26л.
362423
  Шаймерденов К. Деятельность Коммунистической партии по интернациональному воспитанию трудящихся Казахстана (1959-1964 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шаймерденов К. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Кафедра истори КПСС. – Москва, 1965. – 20 с.
362424
  Марьяновский В.А. Деятельность Коммунистической партии по марксистско-ленинскому воспитанию коммунистов в 1921-1925 годах (на матер. Украины). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Марьяновский В.А.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1977. – 22л.
362425
  Ницой А.И. Деятельность коммунистической партии по мобилизации комсомола на выполнение заданий восьмой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ницой А. И.; КГУ. – К., 1979. – 25л.
362426
  Морозов Валентин Валентинович Деятельность Коммунистической партии по морально-политической подготовке советской молодежи к защите социалистического Отечества (1966-1971) (На материалах УССР) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Морозов Валентин Валентинович; Харьк. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1985. – 17л.
362427
  Рябов М.Ф. Деятельность Коммунистической партии по организации общественного и государственного контроля в промышленности (1917-1919 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Рябов М. Ф.; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 17л.
362428
  Свердлов А.В. Деятельность Коммунистической партии по осуществлению демократического централизма в управлении промышленность (1921-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Свердлов А. В.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1967. – 16л.
362429
  Белоус М. Деятельность Коммунистической партии по осуществлению культурной революции в СССР / М. Белоус. – Днепропетровск, 1969. – 44с.
362430
  Хон А.И. Деятельность Коммунистической партии по осуществлению новой экономической политики в Туркестане. / А.И. Хон. – Ташкент, 1986. – 184с.
362431
  Устинова Людмила Серафимовна Деятельность Коммунистической партии по патриотическому воспитанию советского народа в период с ХХ по XXIII съезды КПСС. (На материалах Воронеж., Кур. и Тамбов. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Устинова Людмила Серафимовна; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1976. – 25л.
362432
  Шаумян М.Х. Деятельность Коммунистической партии по переводу кочевых и полукочевых крестьянских хозяйств Казахстана на оседлость : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шаумян М.Х. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1962. – 19 с.
362433
  Яковишин Василий Николаевич Деятельность Коммунистической партии по повышению роли сельской интеллигенции в идейно-воспитательной и культурно-просветительной работе среди населения (1966-1970 гг.)(По мат.парт.орг. зап.обл.УССР) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Яковишин Василий Николаевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
362434
  Сауляк П.А. Деятельность коммунистической партии по повышению роли сельской интеллигенции в хозяйственном и культурном строительстве (1956-1961 гг.) : Автореф. дис. ... канд . истор. наук : / Сауляк П. А.; Львов. ГУ. – Львов, 1977. – 21 с.
362435
  Орленко В.И. Деятельность коммунистической партии по повышению роли средств массовой информации в развитии социалистического соревнования в промышленности. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Орленко В.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1986. – 24л.
362436
  Зуйко С.Я. Деятельность коммунистической партии по повышению роли средств массовой информации и пропаганды в идейно-политическом воспитании рабочего класса (1951-1955 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Зуйко С.Я.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
362437
  Павлов Д.И. Деятельность Коммунистической партии по подготовке кадров для промышленности в средних специальных учебных заведениях (1959-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Павлов Д.И. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1967. – 28 с.
362438
  Лысенко Н.А. Деятельность Коммунистической партии по подготовке кадров для сельского хозяйства. / Н.А. Лысенко. – М., 1983. – 144с.
362439
  Дмитриева Л.Н. Деятельность Коммунистической партии по подготовке молодых рабочих профессионально-техническими училищами. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Дмитриева Л.Н.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 26л.
362440
  Разумова Т.З. Деятельность Коммунистической партии по подъему материального благосостояния советского народа : Автореф... Канд.ист.наук: / Разумова Т.З.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1959. – 18л.
362441
  Фартушняк А.К. Деятельность Коммунистической партии по привлечению комсомольцев и молодежи к управлению государством (1966-1970 гг., на матер. УССР). : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Фартушняк А.К. ; КГУ. – Киев, 1975. – 27 с.
362442
  Терентьева В.С. Деятельность коммунистической партии по пропаганде экономических знаний в 1966-1970 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Терентьева В.С. ; КГУ, Каф. ист. КПСС естеств. фак. – Киев, 1975. – 28 с.
362443
  Хромов Виталий Георгиевич Деятельность Коммунистической партии по развитию и укреплению войск связи в годы предвоеных пятилеток (1929 - июнь 1941) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Хромов Виталий Георгиевич; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1980. – 23л.
362444
  Скрынник А.И. Деятельность Коммунистической партии по развитию интернационалистических традиций трудящихся в 1928-1937 годы. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Скрынник А.И.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1977. – л.
362445
  Пинягина Елена Юрьевна Деятельность коммунистической партии по развитию колхозного строя в западных областях Украины (1946-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Пинягина Елена Юрьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 20л.
362446
  Яременко Николай Федорович Деятельность Коммунистической партии по развитию перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса Украины (1976-1985 гг. На материалах сахарной промышленности республики) : Автореф... канд. историческихнаук: 07.00.01 / Яременко Николай Федорович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 24л.
362447
  Шевчук В.П. Деятельность Коммунистической партии по развитию творческой активности рабочего класса в условиях строительства коммунизма (из опыта парт. орган. Украины 1959-1970 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.01 / Шевчук В.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 63 с. – Бібліогр.:с.61-63
362448
  Артемов А.А. Деятельность Коммунистической партии по руководству комсомолом в условиях строительства социализма в СССР / А.А. Артемов. – Саратов, 1984. – 158с.
362449
  Носков Владимир Андреевич Деятельность коммунистической партии по совершенствованию организационно-партийной работы в условиях восстановления народного хозяйства страны (1921-1925 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Носков Владимир Андреевич; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1981. – 58л.
362450
  Кирова Т.Г. Деятельность Коммунистической партии по совершенствованию подготовки кадров в средней технической школе (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. историч.наук: 07.00.01 / Кирова Т.Г.; Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1981. – 25л.
362451
  Шкуратов Анатолий Андреевич Деятельность Коммунистической партии по укреплению единства армии и народа в период социалистческого строительства 1926-1937 гг. (На матер. парт. организ. Украины и войск, дислациров. на тер. респ. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шкуратов Анатолий Андреевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 25л.
362452
  Рогожин В.В. Деятельность Коммунистической партии по укреплению и развитию союза рабочего класса с колхозным крестьянством 1946-1950 гг. (На матер. парт. орган. Куйбышевск. и Пензинск. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Рогожин В. В.; Куйбыш. пед. ин-т. – Куйбышев, 1979. – 17л.
362453
  Муромцева Л.П. Деятельность Коммунистической партии по укреплению местных Советов (1946-1950 гг.) / Л.П. Муромцева. – М., 1985. – 133с.
362454
  Олейник Н.Н. Деятельность Коммунистической партии по укреплению Советов (1921-1925) / Н.Н. Олейник. – Харьков, 1989. – 165с.
362455
  Улитин С.Д. Деятельность коммунистической партии по укреплению союза рабочего класса и колхозного крестьянства в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.750 / Улитин С.Д.; МВ и ССО РСФСР. Петрозаводский гос. ун-т. – Потрозаводск, 1972. – 29л.
362456
  Золотарев Н.А. Деятельность коммунистической партии по улучшению состава своих рядов в период строительства социализма в СССР (1917-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Золотарев Н.А.; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – М., 1970. – 25л.
362457
  Поперешняк И.В. Деятельность коммунистической партии по усилению роли народного контроля в повышении эффективности промышленного производства : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Поперешняк И.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
362458
  Поперешняк И.В. Деятельность коммунистической партии по усилению роли народного контроля в повышении эффективности промышленного производства. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Поперешняк И.В.; КГУ. – К., 1979. – л.
362459
  Поперешняк И.В. Деятельность коммунистической партии по усилению роли народного контроля в повышении эффективности промышленного производства. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Поперешняк И.В.; КГУ. – К., 1979. – 24л.
362460
  Поперешняк И.В. Деятельность коммунистической партии по усилению роли народного контроля в повышении эффективности промышленного производства. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Поперешняк И.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 24л.
362461
  Поперешняк И.В. Деятельность коммунистической партии по усилению роли народного контроля в повышении эффективности промышленного производства. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Поперешняк И.В.; КГУ. – К., 1979. – 24л.
362462
  Добродумов П.А. Деятельность Коммунистической партии по ускорению научно-технического прогресса в промышленности в условиях развитого социализма : Автореф. дис... канд. истор. наук: 07.00.01 / Добродумов П.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
362463
  Цыплаков И.Ф. Деятельность Коммунистической партии по эстетическому воспитанию сельского населения в современных условиях (1959-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Цыплаков И. Ф.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1962. – 17л.
362464
  Якимчук Николай Дмитриевич Деятельность коммунистической партии Советского Союза по воспитанию личного состава военно-воздушных сил СССР на революционных и боевых традициях (1966-1971 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Якимчук Николай Дмитриевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 24л.
362465
  Суин-Оглы Деятельность Коммунистической партии Советского Союза по патриотическому воспитанию студентов в период между XXIII и XXIV съездами КПСС (1966-1971 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Суин-Оглы В.С.; МВ и ССО РСФСР. Кабардино-Балкарский гос. ун-т. – Нальчик, 1974. – 35л.
362466
  Черненко В.У. Деятельность Коммунистической партии Советского Союза по укреплению местных Советов в период подготовки массовой коллективизации сельского хоззяйства в СССР (1927-1929 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Черненко В.У.; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1961. – 16л.
362467
  Дерец П.А. Деятельность Коммунистической партии Советского Союза по укреплению союза рабочего класса и крестьянства в первые годы нэпа-- (1921-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Дерец П. А.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1955. – 16л.
362468
  Касимова Т.Г. Деятельность Коммунистической партии Туркменистана по воспитанию политической и трудовой активности : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Касимова Т.Г.; ЛГУ. – Л, 1977. – 27л.
362469
  Юзбашева Деятельность коммунистической партии Туркменистана по дальнейшему развитию культпросветработы в 1946-1958 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Юзбашева Курба-Джамал; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1979. – 26л.
362470
  Яковлев Константин Андреевич Деятельность Коммунистической партии Узбекистана по руководству народным образованием. (1956-1965 гг.) (На примерах Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Яковлев Константин Андреевич; Ташкентск. гос. ун-т. – Ташкент, 1978. – 22л.
362471
  Эшанкулов Р. Деятельность Коммунистической партии Узбекистана по укреплению сельского хозяйства кадрами (1956-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Эшанкулов Р.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 20л.
362472
  Старостин Н.П. Деятельность Коммунистической партии Украины по военно-патриотическому воспитанию советской молодежи : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Старостин Н.П. ; КГУ. им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 26 с.
362473
  Шишацкий Анатолий Тимофеевич Деятельность коммунистической партии Украины по воспитанию рабочей молодежи на революционных, боевых и трудовых традициях партии и народа (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шишацкий Анатолий Тимофеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1978. – 24л.
362474
  Довгань Н.Ф. Деятельность Коммунистической партии Украины по выполнению решений 17 съезда КПСС в области народного образования : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Довгань Н.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 20 с.
362475
  Салабай В.Ф. Деятельность Коммунистической партии Украины по дальнейшему развитию и укреплению союза рабочего класса с колхозным крестьянством в период строительства коммунизма (1959-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Салабай В.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 25 с.
362476
  Овсяницкий А.А. Деятельность Коммунистической партии Украины по дальнейшему развитию трудовой активности колхозного крестьянства в годы третьей пятилетки (1938-1941 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Овсяницкий А.А. ; Киевск. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1970. – 26 с.
362477
  Киричук В.В. Деятельность Коммунистической партии Украины по идейно-политическому воспитанию сельской интеллигенции в период между XXII и XXIV съездами КПСС : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.0001 / Киричук В.В. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1975. – 30 с.
362478
  Чуб Валентин Иванович Деятельность Коммунистической партии Украины по ликвидации детской беспризорности в годы осуществления новой экономической политики : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Чуб Валентин Иванович; ХГУ. – Х., 1986. – 21л.
362479
  Дзюба А.Г. Деятельность Коммунистической партии Украины по марксистско-ленинскому образованию коммунистов в системе партийного просвещения в годы семилетки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Дзюба А.Г. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1967. – 19 с.
362480
  Хабло А.С. Деятельность Коммунистической партии Украины по овладению и восстанолению ленинского стиля работы : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Хабло А.С. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1965. – 18 с,
362481
  Рассказов В.П. Деятельность Коммунистической партии Украины по организации участия крестьянских масс в осуществлении социалистической индустриализации (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Рассказов В.П.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1972. – 36л.
362482
  Тарасов Г.П. Деятельность Коммунистической партии Украины по повышению культурно-технического уровня тружеников сельского хозяйства в период между XXII и XXIII съездами КПСС и КП Украины. (На материалах Киев... : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Тарасов Г.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 23 с.
362483
  Новицкий П. Деятельность Коммунистической партии Украины по повышению материального благосостояния колхозного крестьянства в 1953-1958 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Новицкий П. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 25 с.
362484
  Шлемкевич Алла Юрьевна Деятельность коммунистической партии Украины по повышению роли общественных организаций в коммунистическом воспитании учащихся общеобразовательных школ (1961-1966 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Шлемкевич Алла Юрьевна ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1975. – 23 с.
362485
  Смирнова Г.С. Деятельность Коммунистической партии Украины по подготовке кадров в системе трудовых резервов (1951-1955 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Смирнова Г.С. ; КГУ. – Киев, 1962. – 19 с.
362486
  Захаренков Н.А. Деятельность Коммунистической партии Украины по подъему культурно-технического уровня колхозного крестьянства в годы пятой пятилетки : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.570 / Захаренков Н.А. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1969. – 21 с.
362487
  Курч Вячеслав Алексеевич Деятельность Коммунистической партии Украины по пропаганде социалистического образа жизни (1971-1975 г.) : Автореф... канд. историческихнаук: 07.00.01 / Курч Вячеслав Алексеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 18л.
362488
  Зубрик К.К. Деятельность Коммунистической партии Украины по развитию народного образования в годы первой пятилетки. : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Зубрик К.К.; Одесск. гос. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1970. – 29л.
362489
  Чугуенко В.М. Деятельность Коммунистической партии Украины по развитию общественнх начал в управлении производством в 1959-1963 гг. (На материалах предприятий легкой пром-сти) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Чугуенко В.М. ; ХГУ. Кафедра истории КПСС. – Харьков, 1965. – 22 с.
362490
  Гончарук Г.И. Деятельность коммунистической партии Украины по развитию трудовой активности комсомольцев и несоюзной рабочей молодежи в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Гончарук Г.И. ; Одесский гос. ун-т. – 30 с.
362491
  Олефиренко В.А. Деятельность Коммунистической партии Украины по руководству колхозным строителством просте Второго Всесоюзного съезда колхозников-ударников (1935-1939 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Олефиренко В. А.; ОГУ. – Одесса, 1969. – 31л.
362492
  Хильченко Э.Я. Деятельность Коммунистической партии Украины по укреплению братских связей украинского народа с другими народами СССР (1956-1961 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Хильченко Э.Я. ; Львовский гос. ун-т. Кафедра истории КПСС. – Львов, 1965. – 24 с.
362493
  Зверев С.М. Деятельность Коммунистической партии Украины по укреплению и развитию общественного хозяйства колхозов (1951-1958 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 570 / Зверев С.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 42 с. – Бібліогр.:с.41-42
362494
  Хижук А.А. Деятельность Коммунистической партии Украины по укреплению колхозного производства механизаторскими кадрами (1951-1958 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Хижук А.А. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г .Шевченко. – Киев, 1965. – 22 с.
362495
  Снитко Петр Григорьевич Деятельность Коммунистической партии Украины по укреплению союза рабочего класса и колхозного крестьянства (1943-1950 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 570 / Снитко Петр Григорьевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 50л. – Бібліогр.:с.49-50
362496
  Солодовник В.Я. Деятельность Коммунистической партии Украины по улучшению работы профсоюзов в 1926-1929 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Солодовник В.Я.; Донецкий гос.у н-т. Каф. истории КПСС. – Донецк, 1969. – 26л.
362497
  Соломко Э.Т. Деятельность коммунистической партии Украины по улучшению работы сельских Советов депутатов трудящихся (1956-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Соломко Э.Т.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 27л.
362498
  Жеглов Н.М. Деятельность Коммунистической партии Украины по ускорению научно-технического прогресса в угольной промышленности : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Жеглов Н.М. ; Харьков. ГУ. – Харьков, 1979. – 24 с.
362499
  Прцуков А.Г. Деятельность Коммунистической партии Украины по ускорению технического прогресса в машиностроительной промышленности (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07570 / Прцуков А.Г.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1969. – 26л.
362500
  Прцуков А.Г. Деятельность Коммунистической партии Украины по ускорению технического прогресса в машиностроительной промышленности (1959-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Прцуков А.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 23 с.
362501
  Новосад А.Ф. Деятельность Коммунистической партии Украины по формированию кадров рабочего класса западных областей УССр в период между ХХ и XXII съездами КПСС. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Новосад А.Ф.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1971. – 16л.
362502
  Мизин П.А. Деятельность Коммунистической партии Украины по электрификации сельского хозяйства в годы пятой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Мизин П.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 14л.
362503
  Ярещенко А.Т. Деятельность Коммунистической партии Украины по эстетическому воспитанию молодежи в период коммунистического строительства. (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Ярещенко А.Т.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1972. – 24л.
362504
  Несвитенко Е.Б. Деятельность коммунистической партии Украины потенциальному воспитанию студенческой молодежи (1971-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Несвитенко Е. Б.; МВССО УССР, Хар. ГУ, Спец. сов. – Х., 1982. – 18л.
362505
  Обрам И. Деятельность Коммунистической партии Эстонии по интернациональному воспитанию населения республики (1956-1961 годы) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Обрам И.; Ин-т истории партии при ЦК КП Эстонии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Таллин, 1969. – 31л.
362506
  Дмитриченко М.Ф. Деятельность Коммунистической партий Украины по дальнейшему организационно-хозяйственному укреплению колхозов и повышению уровня колхозного производства в восьмой пятилетке : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Дмитриченко М.Ф. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1974. – 33 с. – Бібліогр.:с.32-33
362507
  Цховберов В.Д. Деятельность Коммунитсической партии Грузии по осуществлению ленинской национальной политики в ходе претворения в жищзнь решений ХХ съеда КПСС (1956-1958 гг.) : Автореф... канд. мст.наук: / Цховберов В. Д.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1961. – 17л.
362508
  Довганык Н.М. Деятельность коммунстической партии по повышению роли местных советов в осуществлении задач хозяйственного строительства. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Довганык Н.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1983. – 25л.
362509
  Шатворян А.О. Деятельность Компартии Армении по организации оборонительных работ и подготовке боевых резервов для Красной Армении в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Шатворян А.О.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1975. – 26л.
362510
  Зуева З.И. Деятельность Компартии Белоруссии по атеистическому воспитанию трудящихся (1926-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Зуева З.И.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1978. – 27л.
362511
  Гребенкина А.А. Деятельность Компартии Белоруссии по вовлечению женщины в восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства в 1946-1950 гг. (на матер. зап. обл. БССР) : Автореф... канд .ист.наук: 07.00.01 / Гребенкина А. А.; Ин-т ист. парт. при ЦК КПБ -- филиал Ин-та маркс. ленин. при ЦК КПСС. – Минск, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
362512
  Ермоленко Н.А. Деятельность компартии Белоруссии по восстановлению и дальнейшему развитию легкой промышленности республики (1944-1950) : Автореф... наук: 07.00.01 / Ермоленко Н.А.; Бел. гос. ун-т. – Минск, 1976. – 25л.
362513
  Якутов В.Д. Деятельность компартии Белоруссии по восстановлению и развитию железнодорожного транспорта республики в 1943-1950 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Якутов В.Д.; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1967. – 24л.
362514
  Шмидт И.М. Деятельность компартии Белоруссии по дальнейшему укреплению союза рабочего класса и крестьянства в первые годы социалистической индустриализации (1926-1929 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 570 / Шмидт И.М.; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии - филиал Ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС. – Минск, 1970. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
362515
  Янковский Юрий Казимирович Деятельность Компартии Белоруссии по идейно-политическому воспитанию рабочего класса республики (1956-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Янковский Юрий Казимирович; Ин-т истории партии при ЦК КПБ - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1974. – 30л.
362516
  Соглаев Алексей Кузьмич Деятельность Компартии Белоруссии по интернациональному воспитанию трудящихся в период между XX и XXII съездами КПСС (1956-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Соглаев Алексей Кузьмич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
362517
  Павлюкевич С.С. Деятельность компартии Белоруссии по коммунистическому воспитанию студенческой молодежи (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Павлюкевич С.С.; Ин-т истор. партии при ЦК КП Белоруссии. – Минск, 1975. – 25л.
362518
  Царюк И.О. Деятельность Компартии Белоруссии по осуществлению культурной революции в западных областях республики (1939-1953 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Царюк И. О.; БГУ, Каф. ист. КПСС. – Минск, 1965. – 22л.
362519
  Филистович Михаил Николаевч Деятельность компартии Белоруссии по повышению научного уровня пропаганды марксизма-ленинизма (1971-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Филистович Михаил Николаевч; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии - фил. Ин-а марксизма-ленизма при ЦК КПСС. – Минск, 1980. – 27л.
362520
  Павлов С.Е. Деятельность Компартии Белоруссии по повышению роли печати в коммунистическом воспитании трудящихся (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Павлов С.Е.; Ин-т истории партии при ЦК КПБ- филиал Ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС. – Минск, 1971. – 28л.
362521
  Процко В.Ф. Деятельность Компартии Белоруссии по повышению роли профсоюзов в хозяйственном строительстве (1956-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Процко В.Ф.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 22л.
362522
  Люцко А.В. Деятельность Компартии Белоруссии по подбору, подготовке и воспитанию руководящих кадров республики в 1943-1945 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Люцко А.В.; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии - филиал Ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС.. – Минск, 1972. – 22л.
362523
  Касович В.Ф. Деятельность компартии Белоруссии по развитию животноводства в республике : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Касович В.Ф.; Бел. гос. ун-т. – Минск, 1981. – 23л.
362524
  Родик А.Л. Деятельность Компартии Белоруссии по развитию тяжелной промышленности в республике (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Родик А. Л.; МВССО БССР, БГУ. – Минск, 1974. – 26л.
362525
  Тозик А.А. Деятельность компартии Белоруссии по укреплению своих рядов в условиях подполья в годы Великой Отечественной войны. (1941-1944). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Тозик А.А.; МВ и ССО БССР. БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 28л.
362526
  Пильщиков М.Г. Деятельность Компартии Белоруссии по укреплению связей печати с массами в период строительства коммунизма (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Пильщиков М.Г.; Ин-т истории партии при ЦК КПБ - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1970. – 23л.
362527
  Скоков А.С. Деятельность Компартии Белоруссии по укреплению связи с рабочим классом в 1961-1966 годах : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Скоков А.С.; Белорус.гос. ун-т. – Минск, 1973. – 30л.
362528
  Самович Владимир Петрович Деятельность Компартии Белоруссии по улучшению качественного состава своих рядов и воспитанию молодых коммунистов (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Самович Владимир Петрович; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1975. – 22л.
362529
  Прилепко М.В. Деятельность компартии Белоруссии по улучшению руководства колхозными парторганизациями в борьбе за подъем сельского хозяйства (1953-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Прилепко М.В.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. истории КПСС. – Минск, 1965. – 22л.
362530
  Чагина Е.П. Деятельность Компартии Белоруссии по усилению коллективности партийного руководства в период между ХХІІ и ХХІІІ съездами КПСС. : Автореф... канд. истор.наук: 570 / Чагина Е.П.; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии. – Минск, 1969. – 26л.
362531
  Мартинович Г.Е. Деятельность Компартии Белоруссии по усилению роли школьных партийных организаций в коммунистическом воспитании учащихся (1959-1965) : Автореф... канд. ист.наук: / Мартинович Г.Е.; Ин-т ист. партии при ЦК КП Белоруссии -- фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1966. – 20л.
362532
  Ухов В.А. Деятельность Компартии Белорусссии по повышению роли системы партийного образования в марксистско-ленинской закалке коммунистов и беспартийного актива (1965-1969 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Ухов В.А.; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1970. – 28л.
362533
  Зумбуридзе Г.Т. Деятельность Компартии Грузии по подготовке партийных кадров с совпартшколах и комвузах (1921-1936 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зумбуридзе Г.Т.; Ин-тут истории партии при ЦК КП Грузии. – Тбилиси, 1968. – 22л.
362534
  Мосидзе Северьян Соломонович Деятельность Компартии Грузии по развитию потребительской кооперации в период восстановления народного хозяйства (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Мосидзе Северьян Соломонович; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1976. – 23л.
362535
  Хвичия П.С. Деятельность Компартии Грузии по созданию и упрочению рабоче-крестьянской милиции. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Хвичия П.С.; Ин-т истории партии при ЦК Компартии Грузии.Филиал ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1971. – 32л.
362536
  Цушьба И.Ш. Деятельность Компартии Грузии по трудововму воспитанию трудящихся (1961-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Цушьба И. Ш.; Ин-т ист. при ЦК КП Груз. -- фил. Ин-та маркс. лен. при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1988. – 25л.
362537
  Соболин Николай Васильевич Деятельность Компартии Казахстана по освоению и развитию Иртышской зоны полиметаллических месторождений (1930-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Соболин Николай Васильевич; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.23
362538
  Тулаев Виталий Павлович Деятельность Компартии Казахстана по повышению культурно-технического уровня тружеников села в 1966-1970 годах : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Тулаев Виталий Павлович; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1978. – 21л.
362539
  Рукин В.А. Деятельность Компартии Казахстана по повышению роли профсоюзов в развитии промышленности (1959-1962 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Рукин В.А.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Каф. истории КПСС. – Алма-Ата, 1967. – 22л.
362540
  Гурин Г.А. Деятельность Компартии Латвии и руководимых ею государственных органов и общественных организаций по военно-патриотическому воспитанию населения республики. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.570 / Гурин Г.А.; Латв.гос.ун-т. – Рига, 1970. – 23л.
362541
  Никиенко К.И. Деятельность Компартии Молдавии / К.И. Никиенко. – Кишинев, 1976. – 128с.
362542
  Нантой Г.С. Деятельность Компартии Молдавии по подъему пропагандистско-агитационной работы в колхозах республики : Автореф... канд. ист.наук: / Нантой Г.С.; Ин-т истории партии при ЦК КП Эстонии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Кишинев, 1967. – 20л.
362543
  Бобичев М.И. Деятельность Компартии Молдавии по развитию сельского хозяйства / М.И. Бобичев. – Кишинев, 1978. – 160с.
362544
  Бобичев М.И. Деятельность Компартии Молдавии по развитию сельского хозяйства / М.И. Бобичев. – Кишинев, 1978. – 160с.
362545
  Завтур А.А. Деятельность Компартии Молдавии по реализации заданий девятой пятилетки / А.А. Завтур. – Кишинев, 1976. – 123с.
362546
  Потапов Г.Г. Деятельность Компартии Молдавии по укреплению общественного порядка (1966-1970 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Потапов Г.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 25 с.
362547
  Султанов А. Деятельность компартии Узбекистана по интернациональному воспитанию трудящихся (1959-1965) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.570 / Султанов А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1970. – 15 с.
362548
  Тавашарова Истат Деятельность Компартии Узбекистана по повышению роли первичных партийных организаций предприятий и строек республики в годы первой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Тавашарова Истат; Ташкентский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1979. – 21л.
362549
  Привалова Л.В. Деятельность Компартии Украины по воспитанию учащихся профессионально-технических училищ на революционных, боевых и трудовых традициях партии и советского народа (1966-1971 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Привалова Л.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 29 с. – Бібліогр.:с.29
362550
  Дмитриева Р.В. Деятельность Компартии Украины по дальнейшему развитию производственных и научно-производственных объединений в промышленности. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Дмитриева Р.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 24л.
362551
  Замлинский Теодозий Иванович Деятельность Компартии Украины по интернациональному воспитанию советской интеллигенции (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Замлинский Теодозий Иванович; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1980. – 27л.
362552
  Наумов Владимир Васильевич Деятельность Компартии Украины по оборонно-массовой работе среди трудящихся в период 1966-1970 гг. (На матер. Ворошиловград., Донецк., Киевск., Крымск., Полтавск. и Сумской областей) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Наумов Владимир Васильевич; МВ и ССО УССР, Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1979. – 19л.
362553
  Рыбалко В.А. Деятельность компартии Украины по организационному укреплению своих рядов и марксистско-ленинскому просвещению коммунистов в 1946-1950 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Рыбалко В.А.; МВ и ССО УССР. ДГУ. – Донецк, 1974. – 30л.
362554
  Мокляк Н Л. Деятельность Компартии Украины по повышению идейно-теоретического уровня и профессионального мастерства учителей (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Мокляк Л.Н,; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1979. – 23л.
362555
  Затулко Владимир Константинович Деятельность Компартии Украины по повышению материального благосостояния рабочего класса республики в годы восьмой пятилетки : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Затулко Владимир Константинович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 22 с.
362556
  Панченко А.И. Деятельность компартии Украины по повышению общественно-политической и производственной активности инженерно-технической интеллигенции (1917-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Панченко А.И.; КГУ. – К., 1981. – 25л.
362557
  Головань Николай Данилович Деятельность Компартии Украины по повышению трудовой активности рабочей молодежи (1951-1958 г.г.) : Автореф... канд. историч.наук: 07.00.01 / Головань Николай Данилович; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1984. – 19л.
362558
  Милостивенко Людмила Васильевна Деятельность Компартии Украины по подготовке и воспитанию механизаторских кадров для сельскохозяйственного производства (1965-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Милостивенко Людмила Васильевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 24л.
362559
  Щербина Т.П. Деятельность Компартии Украины по подготовке и воспитанию научных кадров : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Щербина Т.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 24 с.
362560
  Шатохимн А.Н. Деятельность Компартии Украины по трудовому воспитанию рабочих тяжелой промышленности. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Шатохимн А.Н.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.22
362561
  Остапущенко Е.Т. Деятельность Компартии Украины по ускорению технического прогресса в строительстве в 1959-1965 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Остапущенко Е.Т. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 33 с.
362562
  Чигринов П.Г. Деятельность комсомола Белоруссии по военно-патриотическому воспитанию молодежи в годы третьей пятилетки (1938 - июнь 1941 г.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.570 / Чигринов П.Г.; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии - филиал Ин-та маркс.-лен. при ЦК КПСС. – Минск, 1971. – 26л.
362563
  Шишкина Д.А. Деятельность комсомола Белоруссии по выполнению пятого пятилетнего плана в областной промышленности в 1951-1955 годах : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шишкина Д.А.;. – Минск, 1978. – л.
362564
  Тяжельников Е.М. Деятельность комсомола по выполнению ленинских заветов / Е.М. Тяжельников. – М, 1974. – 63с.
362565
  Заморина Людмила Леонидовна Деятельность комсомола Украины по интернациональному воспитанию молодежи в годы первой пятилетки (1928-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Заморина Людмила Леонидовна; ХГУ. – Х., 1977. – 22л.
362566
  Южакова В.П. Деятельность комсомола Украины по трудовому воспитанию молодежи (1961-1965 гг.) (На материалах комсомольских организаций Харьковской, Донецкой и Ворошиловградской областей) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Южакова В.П.; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-т. – Х., 1971. – 25л.
362567
  Скловская Е.И. Деятельность комсомола Украины по трудовому воспитанию рабочей молодежи : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Скловская Е.И.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 17 с.
362568
  Зумакулов Б.М. Деятельность комсомольской организации Кабардино-Балкарии по коммунистическому воспитанию молодежи (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Зумакулов Б.М.; Кабард.-Балкар. гос. ун-тет. – Нальчик, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.26
362569
  Чулкова Мария Егоровна Деятельность комсомольской организации по формированию у старшеклассников стремления к самообразованию : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Чулкова Мария Егоровна ; Акад. пед. Наук. Научно-исслед. ин-т общих проблем воспитания. – Москва, 1979. – 15 с.
362570
  Якаев Султан Нохаевич Деятельность комсомольской организации Чечено-Ингушской АССР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Якаев Султан Нохаевич ; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 1973. – 37 с.
362571
  Мункоев В.Д. Деятельность контрльной комиссии - рабоче-крестьянской инспеции Бурятии по укреплению и совершенствованию государственного аппарата (1923-1934 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Мункоев В.Д.; Иркутск. гос. ун-т. – Улан-Удэ, 1971. – 31л.
362572
  Булдакова С. Деятельность концерна "Фольксваген" на мировом рынке // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005. – № 11. – С. 29-46. – Библиогр.: на 44 пункти
362573
  Петросян В.А. Деятельность КП Армении по интернациональному воспитанию трудящихся (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Петросян В.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 25л.
362574
  Монкявичюс К.К. Деятельность КП Западной Белоруссии по руководству революционной борьбой трудящихся Вильнюсского края в 1926-1938 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Монкявичюс К.К.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1979. – 28л.
362575
  Садыков Сайлаубек Тапиевич Деятельность КП Казахстана по развитию творческой производственной активности тружеников села (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Садыков Сайлаубек Тапиевич; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1976. – 22л.
362576
  Сеткаускис Деятельность КП Литвы по идеологическому воспитанию рабочего класса республики (1952-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Сеткаускис; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 18л.
362577
  Ругене Лилия Прановна Деятельность КП Литвы по повышению культурно-технического уровня рабочих промыленности в 1966-1970 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ругене Лилия Прановна; Вильнюск. гос. ун-т. – Вильнюс, 1981. – 23л.
362578
  Пшибильский В. Деятельность КП Литвы по развитию и совершенствованию работы городских культурно-просветительских учреждений республики. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Пшибильский В.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1972. – 22л.
362579
  Хильчевский С.В. Деятельность КП Украины по дальнейшему развитию и укреплению потребительской кооперации (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Хильчевский С.В.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 38л.
362580
  Ротарь И.В. Деятельность КП Украины по дальнейшему совершенствованию форм и методов работы сельских партийных организаций (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Ротарь И.В.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
362581
  Якимчук А.С. Деятельность КП Украины по развитию орошаемого земледелия в республике (1959-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Якимчук А.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 22 c.
362582
  Шелест Д.С. Деятельность КП Украины по ускорению технического прогресса в металлургической промышленности в период между ХХI и XXII съездами КПСС : Автореф. дис... канд. ист. наук : / Шелест Д. С.; ДГУ, Каф. ист. КПСС. – Днепропетровск, 1966. – 27 с.
362583
  Меняйло В.П. Деятельность КП(б)У по военно-патриотическому воспитанию трудящихся в период создания фундамента социализма. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Меняйло В.П.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1975. – 31л.
362584
  Колодина Т.К. Деятельность КП(б)У по установлению и укреплению Советской власти в западных областях УССР (в довоенный период) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Колодина Т.К. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1971. – 27 с.
362585
  Царюк И.О. Деятельность КПБ по осуществлению социалитсических преобразований и организаций социалистического строительства в Западных областях Белоруссии : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.01 / Царюк И. О.; МВССО БГУ. – Минск, 1974. – 49л.
362586
  Сизоненко В.А. Деятельность КПБ по подготовке и идейно-политическому воспитанию учительских кадров (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сизоненко В.А.; БГУ. – Минск, 1980. – 23л.
362587
  Целикова К.Т. Деятельность КПБ по усилению идеологической работы в деревне. 1953-58 гг. / К.Т. Целикова. – Минск, 1962. – 47с.
362588
  Семин В.В. Деятельность КПСС и братских коммунистических и рабочих партий по укреплению боевого содружества стран Варшавского Договора. / В.В. Семин. – М., 1970. – 19с.
362589
  Суворов Л.С. Деятельность КПСС по вовлечению трудящихся в управление промышленным производством (1966-1970 гг. на матер. Казах) : Автореф. дис. ... канд. наук : 07.00.01 / Суворов Л.С. ; Алма-Атинск. ГУ. – Алма-Ата, 1977. – 24 с.
362590
  Якименко А.И. Деятельность КПСС по воспитанию воинов вооруженных сил в духе советского патриотизма и социалистического интернационализма (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Якименко А.И.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1973. – 28л.
362591
  Карлов В.Н. Деятельность КПСС по воспитанию творческой активности рабочего класса в процессе социалистического соревнования : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Карлов В. Н.; МВРСФСР, ИГПИ. – М., 1979. – 14л.
362592
  Каримов Ш. Деятельность КПСС по воспитанию у колхозного крестьянства коммунистического отношения к общественной совбственности и труду в период пятой пятилетки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Каримов Ш. ; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – Москва, 1955. – 16 с.
362593
  Смолкина А.А. Деятельность КПСС по восстановлению и развитию научно-технического потенциала Ленинграда / А.А. Смолкина. – Л., 1983. – 120с.
362594
  Якубовский Алексей Петрович Деятельность КПСС по дальнейшей демократизации подбора, расстановки и воспитания руководящих кадров в условиях развитого социализма : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Якубовский Алексей Петрович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1977. – 24л.
362595
  Дудкин В.Г. Деятельность КПСС по дальнейшему повышению роли профсоюзов в подъеме сельского хозяйсва между 23 и 24 съездами партии. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Дудкин В.Г.; МВ и ССО РСФСР. – Краснодар, 1979. – 22л.
362596
  Мельников К.Н. Деятельность КПСС по дальнейшему увеличению производства заготовок сельскохозяйственных продуктов в 1965-1970 годы. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Мельников К.Н.; Кубанский гос.ун-т. – Краснодар, 1978. – 23л.
362597
  Рысич И.Л. Деятельность КПСС по дальнейшему углублению социалистической демократии в процессе разработки и осцществления экономической политики партии (опыт Компарт. Укр. 1971-1975 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Рысич И. Л. ; КГУ. – Киев, 1984. – 25 с.
362598
  Черников Е.Л. Деятельность КПСС по идейно-политическому воспитанию рабочей молодежи в период между XXIII и XXIV съездами партии. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Черников Е.Л.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 28л.
362599
  Якупов Халяф Сулейманович Деятельность КПСС по идейному воспитанию, развитию трудовой и политической активности работников нефтедобывающей промышленности в годы семилетки (на материалах Башкирской АССР) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Якупов Халяф Сулейманович; МВ и ССО РСФСР. Башкирский гос. ун-т. – Уфа, 1975. – 26л.
362600
  Серков Г.К. Деятельность КПСС по интенсификации сельско-хозяйственного производства в период коммунистического строительства (1960-1971 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Серков Г.К.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 22л.
362601
  Серкиз Я.И. Деятельность КПСС по интернациональному воспитанию колхозного крестьянства (1950-1958 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Серкиз Я.И. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1978. – 19 с.
362602
  Аннакулиев К.Я. Деятельность КПСС по ликвидации существенных различий между городом и деревней / Аннакулиев К.Я. – Ашхабад, 1980. – 224 с.
362603
  Цветкова Л.Г. Деятельность КПСС по организационно-хозяйственному укреплению колхозов в 1959-1965 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Цветкова Л. Г.; ЛГУ. – Л., 1967. – 20л.
362604
  Волкова А.З. Деятельность КПСС по осуществлению единой научно-технической политики / А.З. Волкова. – Кишинев, 1989. – 139с.
362605
  Поночевный М.И. Деятельность КПСС по осуществлению ленинских идей шефской помощи рабочего класса колхозному крестьянству (на матер. парт. орган. Украины. 1959-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.0 / Поночевный М.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 26 с.
362606
  Середа В.Д. Деятельность КПСС по осуществлению программы мелиорации земель в годы восьмой пятилетки (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Середа В.Д.; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 1978. – 19л.
362607
  Добровольский Н.С. Деятельность КПСС по перестройке и развитию высшего образования. : Автореф... Канд.ист.наук: / Добровольский Н.С.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1964. – 24л.
362608
  Иванова Людмила Ивановна Деятельность КПСС по повышению активности рабочего класса в управлении производством в годы восьмой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Иванова Людмила Ивановна; МГУ. Спец. уч. совет по ист. КПСС. – М., 1974. – 24л.
362609
  Мехонцев Н.И. Деятельность КПСС по повышению действенности и совершенствованию форм партийной пропаганды. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мехонцев Н.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1965. – 20л.
362610
  Дорофеев В.И. Деятельность КПСС по повышению культурно-технического уровня рабочего класса / Дорофеев В.И. – Саратов, 1982. – 189 с.
362611
  Минаев Евгений Павлович Деятельность КПСС по повышению культурно-технического уровня рабочего класса текстильной промышленности в годы семилетки (1959-1965 гг. На материалах Москвы и Моск. обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Минаев Евгений Павлович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1975. – 23л.
362612
  Соколова Г.П. Деятельность КПСС по повышению культурно-технического уровня тружеников сельского хозяйства в 1959-1965 гг. (На материалах Карельской АССР, Вологодской и Архангельской областей) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Соколова Г.П.; Петрозаводск. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1971. – 28л.
362613
  Миндубаев А.С. Деятельность КПСС по повышению роли инженерно-технической интеллигенции в создании материально-технической базы коммунизма : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Миндубаев А.С.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Казань, 1970. – 20л.
362614
  Захаров Н.А. Деятельность КПСС по повышению роли Ленинского комсомола, ДОСААФ, спортивных и других организаций в военно-патриотическом воспитании молодежи (1966-1975) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Захаров Н.А.; Высш. комс. школа при ЦК ВЛКСМ. – М., 1976. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
362615
  Мазур А.Б. Деятельность КПСС по повышению роли профсоюзов и в коммунистическом воспитании трудящихся : Автореф... канд. ист.наук: / Мазур А. Б.; ИркутГУ. – Иркутск, 1970. – 24л.
362616
  Шевченко Г.Т. Деятельность КПСС по повышению роли руководителей и специалистов в развитии сельскохозяйственного производства (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шевченко Г. Т.; Кубан.ГУ. – Краснодар, 1981. – 21л.
362617
  Орлов И.М. Деятельность КПСС по повышению ролиСоветов в строительстве коммунизма / И.М. Орлов. – М., 1973. – 112с.
362618
  Цыганков М.Н. Деятельность КПСС по повышению трудовой активности рабочего класса в условиях развитого социалистического рбщества (1959-1965 гг.) (На матер. Рост. обл. и Краснод. краев. парт. орган.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Цыганков М. Н.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1972. – 25л. – Бібліогр.:с.25
362619
  Полурез Владимир Иванович Деятельность КПСС по повышению эффективности промышленного производства в условиях развитого социализма (Опыт партийных организаций Украины 1959-1970 гг.) : Автореф. дис. ....канд. истор. наук: / Полурез Владимир Иванович ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 44 с.
362620
  Сурин А.А. Деятельность КПСС по подбору и воспитанию идеологических работников партийных комитетов (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сурин А.А.; МВ и ССО УССР. ХГУ. – Х., 1980. – 20л.
362621
  Леднев В.П. Деятельность КПСС по подготовке и воспитанид учительских каддров РСФСР в условиях развитого социализма : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.01 / Леднев В. П.; МВССО РСФСР, Урал.ГУ. – Свердловск, 1985. – 40л.
362622
  Разумовская А.А. Деятельность КПСС по подготовке и воспитанию кадров советской торговли, совершенствованию системы торгового обслуживания населения : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Разумовская А.А.; ЛГУ. – Ленинград, 1979. – 28л.
362623
  Фомин В.Н. Деятельность КПСС по подготовке и воспитанию партийных и советских работников в советско-партийных школах (1918-1925 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Фомин В.Н. ; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 20 с.
362624
  Утенков Вячеслав Матвеевич Деятельность КПСС по подготовке и воспитанию рабочих кадров в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Утенков Вячеслав Матвеевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1974. – 21л.
362625
  Пыженко Н.Е. Деятельность КПСС по подготовке и воспитанию руководителей среднего звена и кадров массовых професий колхозов и совхозов в годы восьмой пятилетки. : Автореф... канд.ист.наук: / Пыженко Н.Е.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1978. – 22л.
362626
  Сухотерина Л.И. Деятельность КПСС по подготовке квалифицированых рабочих кадров 1969-1975 гг. (На матер. средних профтехучилищ Украины). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сухотерина Л.И.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1983. – 16л.
362627
  Лысенко Н.А. Деятельность КПСС по подготовке сельскохозяйственныъ кадров / Н.А. Лысенко. – Киев, 1972. – 91с.
362628
  Зуза В.Ф. Деятельность КПСС по подъему культурно-технического уровня рабочего класса в условиях завершения строительства социализма. : Автореф... канд. ист.наук: / Зуза В.Ф.; Ленинград. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 24л.
362629
  Гончаров И.Н. Деятельность КПСС по подъему культурного уровня трудящихся в годы пятой пятилетки. (По материалам Украины) : Автореф... кандидата ист.наук: / Гончаров И.Н.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Кафедра истории КПСС. – Харьков, 1964. – 19л.
362630
  Меликов С.Т. Деятельность КПСС по развитию активноисти масс в партийной и советской работе после 20 съезда. : Автореф... Канд.ист.наук: / Меликов С.Т.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1967. – 22л.
362631
  Колпаков А.Н. Деятельность КПСС по развитию движения масс за научно-технический прогресс. По материалам машиностроит. предприятий Поволжья. (1959-1970 гг.) / А.Н. Колпаков. – Саратов, 1974. – 240с.
362632
  Михайлова О.В. Деятельность КПСС по развитию и укреплению культурного сотрудничества между УССР и РСФСР (1961-1966) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Михайлова О.В. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1980. – 19 с.
362633
  Свиридов М.П. Деятельность КПСС по развитию культуры на селе в период между XXI и XXIII съездами партии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Свиридов М. П.; МВССО РСФСР, Кубан.ГУ. – Краснодар, 1973. – 28л.
362634
  Чернышев Г.И. Деятельность КПСС по развитию науки и техники в условиях развитого социализма / Г.И. Чернышев. – М., 1985. – 128с.
362635
  Мартемьянова Н.С. Деятельность КПСС по развитию научно-технического сотрудничества советских республик (1955-1961) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Мартемьянова Н.С.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
362636
  Напрасных З.А. Деятельность КПСС по развитию нефтяной и газовой промышленности в условиях строительства коммунизма в 1959-1965 г.г. (на материалах Краснодарского края) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Напрасных З.А.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1970. – 28л.
362637
  Юдин П.Ю. Деятельность КПСС по развитию общественно-политической активности рабочего класса. / П.Ю. Юдин. – Л, 1979. – 103с.
362638
  Саенко Г.Е. Деятельность КПСС по развитию общественных начал в работе местных Советов (1959-1965 гг.) На материалах Хабар. края : Автореф... канд. ист.наук: / Саенко Г.Е.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1967. – 19л.
362639
  Серищев Я.М. Деятельность КПСС по развитию творческой активности молодежи и повышению ее роли в коммунистическом строительстве : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.01 / Серищев Я.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 54 с.
362640
  Фишер И.И. Деятельность КПСС по развитию творческой активности рабочего класса в борьбе за технический погресс в годы семилетки. (По мат. Хабар. краев. организации КПСС) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Фишер И.И.; ЛГУ. – Л., 1971. – 18л.
362641
  Чуланов Ю.Г. Деятельность КПСС по развитию технического творчества рабочего класса на современном этапе коммунистического строительства. (По материалам Ленингр. парт. организации 1959-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Чуланов Ю.Г. ; ЛГУ. – Луганск, 1966. – 18л.
362642
  Сухина Л.В. Деятельность КПСС по развитию топливной промышленности на Урале в 1926-1932 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сухина Л.В.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1979. – 22л.
362643
  Париенко Г.К. Деятельность КПСС по развитию трудов активности рабочих строительных организаций Украины в годы девятой пятилетки. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Париенко Г.К.; Одеск.гос.ун-т. – Одесса, 1980. – 21л.
362644
  Ямковая Зинаида Илларионовна Деятельность КПСС по развитию экономического образования трудящихся в условиях развитого социализма : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Ямковая Зинаида Илларионовна; КГУ. – К., 1982. – 36л.
362645
  Котов И.Ф. Деятельность КПСС по разрешению жилищной проблемы. / И.Ф. Котов. – Ростов-на-Дону, 1978. – 244с.
362646
  Струков А.В. Деятельность КПСС по распространении достижений науки и передового опыта в сельскохозяйственном производстве в 1966-1975 гг. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Струков А.В.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1979. – 25л.
362647
  Сухарев М.И. Деятельность КПСС по руководству индустриальным развитием Европейского Севера СССР на завершающем этапе социалистического строительства (1946-1958) : Автореф. дис. ... док. ист. наук : 07.00.01 / Сухарев М.И. ; ЛГУ. – Ленинград, 1981. – 39 с.
362648
  Сыч Е.Г. Деятельность КПСС по сближению наций и народностей в условиях развитого социализма. / Е.Г. Сыч. – М., 1983. – 167с.
362649
  Леднев В.П. Деятельность КПСС по свершенствованию подготоваки и повышению квалификации учительских кадров (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Леднев В. П.; Урал. ГУ. – Свердловск, 1970. – 20л.
362650
  Спирин А.А. Деятельность КПСС по совершенствованию марксистско-ленинской учебы и экономического образования руководящих кадров : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Спирин А.А. ; КГУ. им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 12 с.
362651
  Таранников Петр Александрович Деятельность КПСС по совершенствованию массово-политической пропаганды и повышению ее роли в коммунистическом воспитании трудящихся. 1965-1970 гг. (по матер. парт.орган. Воронеж., Кур. и Липецк. обл : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Таранников Петр Александрович; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1973. – 20л.
362652
  Рулис З. Деятельность КПСС по совершенствованию партийно-организационной работы в 1959-1965 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Рулис З. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 19 с.
362653
  Тихонов Е.Я. Деятельность КПСС по совершенствованию партийной пропаганды в период развернутого строительства коммунизма (1959-1963 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Тихонов Е. Я.; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1964. – 16л.
362654
  Гончар Н.П. Деятельность КПСС по совершенствованию системы партийного образования на современном этапе коммунистического строительства 1965-1970 годы. (На материалах Сарат. обл. парт. организации) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Гончар Н.П.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1970. – 24л.
362655
  Саркисов С.Г. Деятельность КПСС по совершенствованияю партийной пропаганды в условиях развернутого строительства коммунизма (по материалам компарт. Азерб.) : Автореф... канд. ист.наук: / Саркисов С. Г.; ВПШ при ЦК КПСС. – М., 1970. – 25л.
362656
  Лосик А.В. Деятельность КПСС по соединению науки с промышленным производством / А.В. Лосик. – Л, 1988. – 182с.
362657
  Туманишин Кахарман Макаримович Деятельность КПСС по созданию и развитию Кустанайско-Тургайского промышленного комплекса (1946-1970 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Туманишин Кахарман Макаримович; Киргизский гос. ун-т. – Фрунзе, 1979. – 49л.
362658
  Гусейнов А.А. Деятельность КПСС по созданию и развитию многонациональной партийно-советской печати. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.07.01 / Гусейнов А.А.; Ин-т партии при ЦК КП Грузии. – Тбилиси, 1979. – 50л.
362659
  Салихов Али Вайсович Деятельность КПСС по созданию нового рыбопромышленного комплекса страны в Калининградской области (1945-1953 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Салихов Али Вайсович; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1975. – 16л.
362660
  Паневин А.С. Деятельность КПСС по социальному развитию рабочего класса в условиях развитого социализма (на матер. парт. орг. обл. Центрального Черноземья). : Автореф... доктор ист.наук: 07.00.01 / Паневин А.С.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1981. – 58л.
362661
  Шулув И.И. Деятельность КПСС по сплочению батрачества / И.И. Шулув. – М., 1981. – 144с.
362662
  Полецкий В.Л. Деятельность КПСС по укреплению органов народного контроля в период развертывания строительства коммунизма (1956-1965 гг.) На материалах Сахалинской обл. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Полецкий В.Л.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 23л.
362663
  Кузьминец А.В. Деятельность КПСС по укреплению связи школы с жизнью / Кузьминец А.В. – Киев, 1987. – 190 с.
362664
  Гусейнов Д.Ф. Деятельность КПСС по укреплению социально-политического и идейного единства советского народа в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Гусейнов Д.Ф.; Ан АзССР. – Баку, 1964. – 18л.
362665
  Тимошина Я Н. Деятельность КПСС по укреплению союза рабочего класса и крестьянства в условиях развитого социализма / Я Н. Тимошина, А.Е. Павлова. – М. : Знание, 1974. – 64с
362666
  Ермаков Ф.И. Деятельность КПСС по укреплению экономического сотрудничества народов СССР в строительстве коммунизма / Ф.И. Ермаков. – Саратов, 1967. – 164с.
362667
  Парахин А.Ф. Деятельность КПСС по усилению научно-атеистического воспитания трудящихся в условиях развитого социалистического ощества и постепенного перехода к коммунизму. : Автореф... Канд.ист.наук: / Парахин А.Ф.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1973. – 24л.
362668
  Ярвельян Виталий Иванович Деятельность КПСС по усилению руководящей роли рабочего класса в политической жизни советского общества. (На материалах Ленингр. парт. организации между XXII и XXIII съездами партии) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ярвельян Виталий Иванович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 17л.
362669
  Фатхуллин Б.А. Деятельность КПСС по ускорению технического прогресса в сельском хозяйстве (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Фатхуллин Б.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1972. – 17л.
362670
  Дзюбенко И.М. Деятельность КПСС по формированию духовного облика рабочей смены / И.М. Дзюбенко. – Киев; Одесса, 1976. – 167с.
362671
  Демченко В.В. Деятельность КПСС по формированию партийных кадров из рабочих и колхозников в условиях развитого социализма : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Демченко В. В.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.24
362672
  Федюкин С.А. Деятельность КПСС по формированию советской интеллигенции / С.А. Федюкин. – М, 1984. – 64с.
362673
  Тагиров Э.Р. Деятельность КПСС по формированию социалистического образа жизни советской молодежи (1945 - начало 1970-х годов.) / Э.Р. Тагиров. – Казань, 1987. – 236с.
362674
  Отржисал Р. Деятельность КПЧ по усилению руководства и котроля за работой коммунистов во внепартийных организациях : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.14 / Отржисал Р.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1978. – 24л.
362675
  Дорошенко Сергей Иванович Деятельность Красной помощи Польши (польской секции МОПР). 1929-1938 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Дорошенко Сергей Иванович; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1986. – 16л.
362676
  Пыльцына Л.Р. Деятельность Красноярской краевой партийной организации по повышению трудовой активности работающей молодежи в 1959-1965 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Пыльцына Л.Р. ; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1972. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
362677
  Сердюк Р.Д. Деятельность Красноярской краевой партийной организации по созданию научных учреждений и укреплению связи науки с промышленным производством (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Сердюк Р.Д.; Иркутский гсо. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1968. – 21л.
362678
  Семкин В.С. Деятельность Кронштадской партийной организации города Ленинграда в период Великой Отечественной войны : Автореф. дис ... Канд. ист. наук : / Семкин В.С. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1977. – 23 с.
362679
  Пырков Б.Г. Деятельность Куйбышевской области партийной организации по ускоренному развитию химической и нефтехимической просмышленности в годы семилетки. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Пырков Б.Г.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1969. – 23л.
362680
  Фирстов Николай Александрович Деятельность культурно-просветительных учреждений Белоруссии по коммунистическому воспитанию трудящихся (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Фирстов Николай Александрович; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
362681
  Шевченко Л.Я. Деятельность Кустанайской областной партийной организации по претворению в жизнь аграрной политики КПСС (1965-1975гг.) : Автореф... канд .ист.наук: 07.00.01 / Шевченко Л. Я.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1979. – 22л.
362682
  Назарова З.И. Деятельность Ленинградскй партийной организации по научно-атеистическому воспитанию населения в период развернутого строительства коммунизма. : Автореф... Канд.ист.наук: / Назарова З.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1965. – 16л.
362683
  Новиков В.Д. Деятельность Ленинградской областной партийной организации по повышению боеспособности сельских первичных парторганизаций (1965-1968 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Новиков В.Д.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Каф. истории КПСС. – Л., 1969. – 19л.
362684
  Харитонов П.В. Деятельность Ленинградской организации ВЛКСМ по повышению культурно-технического уровня рабочей молодежи. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Харитонов П.В.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 27л.
362685
  Сорокина Н.Г. Деятельность Ленинградской организации КПСС по идейно-политическому воспитанию учащихся средних специальных заведений в годы восьмой пятилетки. : Автореф... канд. ист.наук: 08.00.01 / Сорокина Н.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1978. – 16л.
362686
  Гуркин А.Б. Деятельность ленинградской партийной организации по оказанию помощи города селу между 23 и 24 съездами КПСС : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Гуркин А.Б.; МВ и ССО РСФСР.ЛГУ. – Ленинград, 1979. – 17л.
362687
  Фейдак М.М. Деятельность Ленинградской партийной организации по повышению идейно-политического и культурного уровня трудящихся в восстановительный период. (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 570 / Фейдак М.М.; ЛГУ. – Л., 1972. – 26л.
362688
  Федотушкина Е.П. Деятельность Ленинградской партийной организации по подготовке и воспитанию молодого пополнения рабочего класса в профессионально-технических училищах (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Федотушкина Е.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1977. – 17л.
362689
  Павловский П.И. Деятельность Ленинградской партийной организации по развитию научно-технической пропаганды в строительстве (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Павловский П.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 18л.
362690
  Фейгин Б.Е. Деятельность Ленинградской партийной организации по созданию народного ополчения в период героической обороны города (июнь 1941 - 1944 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Фейгин Б.Е.; МВ и ССО РСФСР. ЛГУ. – Л., 1980. – 21л.
362691
  Сусляева О.Л. Деятельность М.И. Калинина по укреплению союза рабочего класса и крестьянства в годы гражданской войны : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сусляева О.Л. ; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. истории ВКП(б). – Москва, 1950. – 37 с.
362692
  Сутормин И.Ф. Деятельность М.И.Калинина на Западном фронте в 1919 году : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сутормин И.Ф. ; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 15 с.
362693
  Якимов С.Г. Деятельность марийской партийной организации по подъему сельского хозяйства республики (1959-1965 годы) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Якимов С.Г.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1969. – 51л.
362694
  Фукс Вернер Деятельность марксистско-ленинской партии по повышению роли производственных коллективов в развитии общественно-политической активности рабочего класса. (На материалах СЕПГ с учетом опыта КПСС) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.14 / Фукс Вернер; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1978. – 27л.
362695
  Шляпников Н.С. Деятельность местных организаций по развитию трудовой активности и творческой инициативы рабочих совхозов (1951-1958 гг.) (По материалам Курганской, Челябинской и Оренбургской областей) : Автореф... канд. ист.наук: / Шляпников Н.С.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1967. – 17л.
362696
  Светлакова З.И. Деятельность местных советов депутатов трудящихся в области дорожного хозяйства : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.02 / Светлакова З. И.; МВССО УССР, Хар. юр. ин-т. – Х., 1973. – 20л.
362697
  Хлюпин В.И. Деятельность местных Советов депутатов трудящихся в области экономики и подъема благосостояния советских людей в послевоенный период (1945-1953 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Хлюпин В.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории советского общества. – М., 1966. – 17л.
362698
  Северухин В.А. Деятельность местных Советов депутатов трудящихся по реализации ленинских идей о социалистической законности : Автореф... канд. юр.наук: / Северухин В. А.; МВССО УССР, ХГУ. – Х., 1970. – 28л.
362699
  Тодыка Ю.Н. Деятельность местных советов народных депутатов в сфере АПК. Актуальные проблемы теории и практики. : Автореф... доктор юрид.наук: 12.00.02 / Тодыка Ю.Н.; АН УССР. Ин-т гос. и права. – К., 1988. – 37л.
362700
  Сандулаки П.А. Деятельность местных Советов по развитию народного хозяйства Молдавской ССР. / П.А. Сандулаки. – Кишинев, 1985. – 126с.
362701
  Карпец И.И. Деятельность местных Советов по укреплению общественного порядка / И.И. Карпец. – М., 1956. – 44с.
362702
  Соковиков Л.А. Деятельность местных Советов Удмуртии в реконструктивный период (1926-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Соковиков Л.А.; МГУ. Ист. фак-т. – М., 1972. – 26л.
362703
  Пурев Д. Деятельность МНРП по повышению роли местных хуралов в условиях строительства основ социализма в МНР (1940-1960 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Пурев Д.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории КПСС. – М., 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.22
362704
  Жамбмлсурен Н. Деятельность монгольской народно-революционной партии по развитию трудовой активности рабочего класса МНР в период завершения строительства социализма /1971-1975 гг./ : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Жамбмлсурен Н.; Харьк гос. ун-т. – Харьков, 1982. – 25л.
362705
  Жамбалсурен Н. Деятельность монгольской народно-революционной партии по развитию трудовой активности рабочего класса МНР в период завершения строительства социализма /1971-1975 гг./. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Жамбалсурен Н.; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1982. – 25л.
362706
  Сидоров С.И. Деятельность Московской городской парийной организации по повышению эффективности производства / С.И. Сидоров. – Москва, 1983. – 166с.
362707
  Цветаева М.Ф. Деятельность Московской городской партийной организации по идейно-политическому и трудововму воспитанию масс (1961-1964 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Цветаева М. Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1966. – 19л.
362708
  Мишуровский Г.Ф. Деятельность Московской областной партийной организации по военно-патриотическому воспитанию трудящихся в период между ХХІІ и ХХІІІ съездами КПСС. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Мишуровский Г.Ф.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1974. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
362709
  Маркова К.В. Деятельность Московской областной партийной организации по повышению культурно-технического уровня рабочего класса между XXII и XXIII съездами КПСС (1961-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07-570 / Маркова К.В.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 25л.
362710
  Солохин П.М. Деятельность Московской областной партийной организации по повышению роли пофсоюзов в коммунистическом строительстве (1956-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Солохин П.М.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1965. – 16л.
362711
  Федюнькин П.И. Деятельность Московской областной партийной организации по развитию трудовой активности работников промышленности в период между XXI и XXII съездами КПСС (1959-1961 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.570 / Федюнькин П.И.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 26л.
362712
  Параничев О.С. Деятельность московской партийной организации по идейно-политическому воспитанию художественной интеллигенции 1966-1972 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Параничев О.С.; МГУ. – Москва, 1974. – 24л.
362713
  Стародубцев В.Ф. Деятельность Московской партийной организации по развитию общественно-политической активности рабочего класса в годы первой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Стародубцев В.Ф.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1972. – 24л.
362714
  Дженкс У. Деятельность МОТ в 1970 году. / У. Дженкс. – Женева, 1971. – 80с.
362715
  Сухарев М.И. Деятельность Мурманской организации КПСС по восстановлению и дальнейшему развитию промышленности Кольского полуострова в 1944-1950 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Сухарев М.И. ; ЛГУ. – Ленинград, 1972. – 19л.
362716
  Семахина Г.А. Деятельность набережночелнинской партийной организации по формированию и сплочению коллективов строителей КАМЗа : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Семахина Г.А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1983. – 22 с.
362717
  Симкин Л.С. Деятельность народного суда по предупреждению преступлений / Л.С. Симкин. – М., 1983. – 110с.
362718
  Каспаринская-Овсянникова Деятельность народных музеев на современном этапе : К Всесоюзн. совещанию нар. музеев / Каспаринская-Овсянникова С.А., Чудов И.С. ; М-во культуры РСФСР , НИИ музееведения. – Москва, 1965. – 31с. – Библиогр. : с. 29-30
362719
  Никонво Ю.А. Деятельность народных университетов организации министерства геологии СССР в 1974/75 учебном году. / Ю.А. Никонво, Л.Н. Илюхин. – М, 1976. – 38с.
362720
  Ельчанинов Н.А. Деятельность областного суда по осуществлению функций судебного управления. (На материалах УССР) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 711 / Ельчанинов Н.А. ; Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1969. – 19 с.
362721
  Каскулова Р.М. Деятельность областной партийной организации Кабардино-Балкарии по подбору, расстановке и воспитанию кадров : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Каскулова Р.М.; Каб.-Балк. гос. ун-т. – Нальчик, 1971. – 20л.
362722
  Кузнецова И.В. Деятельность обществ дружбы социалистических стран / И.В. Кузнецова. – К., 1987. – 161с.
362723
  Сорокин О.Н. Деятельность объединенных органов партийного и государственного контроля (ОБЛКК-РКИ) на Урале (1923-1934). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сорокин О.Н.; Госком. РСФСР по делам науки и высшей школы, Уральский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Свердловск, 1991. – 19л.
362724
  Можаров Г.Г. Деятельность ОКК-РКИ Чувашии в 1920-1934 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Можаров Г.Г.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1969. – 28л.
362725
  Пророков И.И. Деятельность оперативно-технических аппаратов органов охраны общественного порядка по предупреждению преступлений. / И.И. Пророков. – М.
Раздел 2, ч. 2. – 1968. – 71с.
362726
  Деграчев А.П. Деятельность организации африканского единства по урегулированию территориально-пограничных проблем в Африке : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Деграчев А. П. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 27 с.
362727
  Савичев В.Н. Деятельность органов внутренних дел в условиях радиационной опасности: на мат. Белорусской ССР / В.Н. Савичев. – Минск, 1990. – 175с.
362728
  Ковалкин А.А. Деятельность органов внутренних дел по выявлению и предупреждению группового сбыта наркотических средств / А.А. Ковалкин. – Киев, 1993. – 111 с.
362729
  Корниенко М.В. Деятельность органов внутренних дел по обеспечению правопорядка при осложнении оперативной обстановки (по материалам МВД Украины) / М.В. Корниенко; Московский ин-т МВД России. РФ. Московский ин-тут. – Москва, 2002. – 292с. – ISBN 5-94647-002-7
362730
  Курис Г.М. Деятельность органов контроля по улучшению работы местного государственного аппарата в 1923-1929 гг. (На основе опыта вятских КК - РКИ) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Курис Г.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1968. – 16л.
362731
  Иконников С.Н. Деятельность органов народного контроля Москвы / С.Н. Иконников. – М., 1984. – 224с.
362732
  Пальцева Т.И. Деятельность органов партийно-государственного контроля на промышленных предприятиях в период между ХХІІ и ХХІІІ съездами КПСС. : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Пальцева Т.И.; МВССО РСФСР. Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1973. – 20л.
362733
  Новикова Н.С. Деятельность Орловской партийной организации по созданию предпосылок коллективизации сельского хозяйства (1921-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Новикова Н.С.; Воронеж. гос. ун-т им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1971. – 20л.
362734
  Ашихмина Е.Н. Деятельность отдельного корпуса жандармов в Великом княжестве Финляндском // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 5. – С.25


  1817-1917 годы
362735
  Домбровская Лариса Федоровна Деятельность партии большевиков по вовлечению женщин в революционную борьбу накануне и период Первой российской революции (на материалах Украины) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Домбровская Лариса Федоровна; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1986. – 16л.
362736
  Акопов М.А. Деятельность партии в период между ХХIV и ХХV съездами КПСС : Материалы к лекции / М.А. Акопов; КГУ им. Т.Г.Шевченка. Инс-т повішения квалификации преподавателей общественніх наук. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1976. – 22с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
362737
  Кохликян О.О. Деятельность партии по военно-патриотическому вопитанию молодежи накануне Великой Отечественной войны / О.О. Кохликян. – М., 1976. – 64с.
362738
  Хлебникова Валентина Евгеньевна Деятельность партии по идеологическому обеспечению народнохозяйственных планов восьмой и девятой пятилеток. (На материалах Калинингр. организации КПСС) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Хлебникова Валентина Евгеньевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. Кафедра истории КПСС. – Л., 1977. – 20л.
362739
  Татаров О.Н. Деятельность партии по осуществлению решений XXV съезда КПСС / О.Н. Татаров. – Л., 1981. – 16с.
362740
  Отставнов В.Т. Деятельность партии по укреплению кадрами сельскохозяйственного производства в 1966-1970 годы : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Отставнов В.Т.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1977. – 20л.
362741
  Шапа П.К. Деятельность партии по упрочению социалистического общества и укреплению обороноспособности страны / П.К. Шапа. – К., 1972. – 46с.
362742
  Маманчук Александр Иванович Деятельность партии по усилению роли печати в развитии трудовой активности рабочего класса 1971-1975 гг. (На материалах парт. орг. Украины) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Маманчук Александр Иванович; КГУ. – К., 1987. – 25л.
362743
  Дударева Т.Е. Деятельность партийной организации Белорусии по дальнейшему подъему культурно-технического уровня республики : Автореф... канд. ист.наук: / Дударева Т.Е.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1961. – 16л.
362744
  Кашкаев Б.О. Деятельность партийной организации Дагестана в послевоенный период / Б.О. Кашкаев. – Махачкала, 1968. – 220с.
362745
  Сафаралие М.С. Деятельность партийной организации Дагестана по коммунистическому воспитанию трудящихся в годы довоенных пятилеток (1928 -- июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сафаралие М. С.; Дагест. ГУ. – Махачкала, 1970. – 21л.
362746
  Джалалов Э.С. Деятельность партийной организации Дагестана по повышению хозяйственно-организаторской роли Советов в годы ВОВ : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Джалалов Э. С.; Всесоюз. юр. заоч. ин-т. – М., 1977. – 25л.
362747
  Пустогаров И.Я. Деятельность партийной организации Донбасса по совершенствованию научно-атеистической пропаганды и повышению ее действенности 1956-1961 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Пустогаров И.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 23 с.
362748
  Федюков Н.Я. Деятельность партийной организации Казахстана по уреплению и развитию внутрипартийной демократии на основе решений ХХ съезда КПСС. : Автореф... канд. истор.наук: 07.570 / Федюков Н.Я.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1970. – 28л.
362749
  Дронина О.П. Деятельность партийной организации Красноярского края по повышению материального благосостояния трудящихся в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Дронина О.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 17л.
362750
  Смолер Петр Иванович Деятельность партийной организации Марьинского района Донецкой области по подъему сельского хозяйства в послевоенный период (1946-1970) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Смолер Петр Иванович; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1975. – 46л.
362751
  Титов А.П. Деятельность партийной организации Нижнего Поволжья по идейно-политическому воспитанию рабочей молоджеи в перид межды XXII и XXIV съездами КПСС : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Титов А. П.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1980. – 16л.
362752
  Сорокин П.П. Деятельность партийной организации республики по дальнейшему развитию промышленности Восточно-Казахстанской области. (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Сорокин П.П.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.24
362753
  Сайдашев К.Н. Деятельность партийной организации Татарии по подъему культурно-технического уровня рабочих (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Сайдашев К.Н.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 26л.
362754
  Тагиров Энгель Ризакович Деятельность партийной организации Татарии по усилению руководства комсомолом республики (1946-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Тагиров Энгель Ризакович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1973. – 20л.
362755
  Хащходжаев А. Деятельность партийной организации Узбекистана по подготовке и воспитанию рабочих кадров для промышленности республики. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Хащходжаев А.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1969. – 24л.
362756
  Целуйко В.А. Деятельность партийной организации Украины по совершенствованию идейно-воспитательной работы на селе (1971-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Целуйко В. А.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1978. – 21л.
362757
  Юдин В.Д. Деятельность партийной организации ЦЧО по атеистическому воспитанию населения (1928-1934 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Юдин В.Д.; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1970. – 21л.
362758
  Шишханов М.С. Деятельность партийной организации Чечено-Ингушетии по развертыванию движения за коммунистический труд в промышленности в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Шишханов М.С.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1967. – 20л.
362759
  Снегирева Людмила Илларионовна Деятельность партийных комитетов Западной Сибири по организации помощи освобожденным районам страны в годы Великой Отечественной войны (1942-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Снегирева Людмила Илларионовна; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1973. – 24л.
362760
  Радин Г.С. Деятельность партийных оганизаций Урала по развитию культурно-просвитительной работы в годы восстановления народного хозяйства. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Радин Г.С.; МВ и ССО РСФСР.Урал.гос.ун-т. – Свердловск, 1980. – 18л.
362761
  Новокщенов Д.С. Деятельность партийных орагинзаций Черноземного Центра по подъему культуры производства в период между ХХІІ и ХХІІІ съездами КПСС. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Новокщенов Д.С.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 23л.
362762
  Пыхонин Н.А. Деятельность партийных оргазаций поволжья по пропоганде и внедрению передового опыта в сельском хозяйстве : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Пыхонин Н.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 21 с.
362763
  Шекультиров Б.И. Деятельность партийных организаций Адыгеи по дальнейшему развитию сесльского хозяйства в условиях развитого социализма (1965-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шекультиров Б. И.; Кабад. Балкар. ГУ. – Нальчик, 1979. – 24л.
362764
  Гончаров В.Н. Деятельность партийных организаций Алтая по экономическому образованию трудящихся (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гончаров В.Н.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1965. – 24л.
362765
  Марцуль Г.С. Деятельность партийных организаций Белоруссии по воспитанию учащихся общеобразовательных школ в духе советского патриотизма в период между ХХІІ и ХХІІІ съездами КПСС. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Марцуль Г.С.; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии. – Минск, 1969. – 27л.
362766
  Шагдуров Д.Б. Деятельность партийных организаций Бурятской АССР по распространению передового опыта в промышлености (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Шагдуров Д.Б.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1968. – 19л.
362767
  Серебренников А.М. Деятельность партийных организаций Восточной Сибири по восстановлению и развитию сельского хозяйства в 1946-1950 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Серебренников А.М.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 23л.
362768
  Сверчков В.И. Деятельность партийных организаций Восточной Сибири по интернациональному воспитанию трудящихся (1959-1967 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сверчков В. И.; ИркутГУ. – Иркутск, 1970. – 32л.
362769
   Деятельность партийных организаций Восточной Сибири по осуществлению аграрной политики КПСС.. – Иркутск, 1985. – 105с.
362770
  Москалев Борис Григорьеич Деятельность партийных организаций Восточной Сибири по осуществлению идей В.И.Ленина о шефстве города над деревней. (1923-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Москалев Борис Григорьеич; МОск. гос. ун-т. Спциализир. учен. Совет по истории КПСС. – М., 1976. – 21л.
362771
  Фридман Вульф Гершенович Деятельность партийных организаций Восточной Сибири по повышению эффективности промышленного производства в восьмой пятилетке : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Фридман Вульф Гершенович; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1979. – 20л.
362772
  Ржепко Борис Кириллович Деятельность партийных организаций Восточной Сибири по развитию трудовой активности рабочего класса предприятий тяжелой промышленности (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Ржепко Борис Кириллович; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 38л.
362773
  Смага А.И. Деятельность партийных организаций Восточной Сибири по совершенстованию форм партийного просвещения и повыщению идейно-теоретического уровня коммунистов в годы второй пятилетки. : Автореф... канд.ист.наук: 07.570 / Смага А.И.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1972. – 24л.
362774
  Сорокин А.И. Деятельность партийных организаций Восточной Сибири по укреплению связи науки с промышленным производством. (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сорокин А.И.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1978. – 22л.
362775
  Рабецкая З.И. Деятельность партийных организаций Восточной Сибири по усилению роли научных учреждений и вузов в развитии производительных сил в годы семилетки : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Рабецкая З.И. ; Иркут. гос. ун-т. – Иркутск, 1968. – 23 с.
362776
  Зубкова Е.В. Деятельность партийных организаций вузов по коммунистическому воспитанию студенческой молодежи : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Зубкова Е.В. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1969. – 20 с.
362777
  Овчаров Г.М. Деятельность партийных организаций Грозного,Чечни и Ингушетии по развитию промышленности (1926-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Овчаров Г. М.; Дагест. ГУ. – Махачкала, 1966. – 20л.
362778
  Мазанашвили З.Н. Деятельность партийных организаций Грузии по улучшению преподавания общественных наук в вузах и повышению их роли в коммунистическом воспитании студентов (1971-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Мазанашвили З. Н.; МВСССО, ГССР, Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1986. – 28л.
362779
  Дельдин Иван Терентьевич Деятельность партийных организаций Донбасса по обеспечению ускоренного развития коксохимической промышленности в 1959-1965 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Дельдин Иван Терентьевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 26 с.
362780
  Титинеко М.П. Деятельность партийных организаций Донбасса по повышению культурно-технического уровня рабочего класса (1953-1958 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Титинеко М.П. ; КГУ, Каф. ист. КПСС. – Киев, 1963. – 24 с.
362781
  Зубов И.И. Деятельность партийных организаций Донбасса по повышению роли культурно-просветительных учреждений в коммунистическом воспитании трудящихся в период между XXII и ХХІІІ съездами КПСС. : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Зубов И.И.; Воронеж. гос. ун-тет. – Воронеж, 1970. – 21л.
362782
  Панчук М.И. Деятельность партийных организаций железнодорожного транспорта Украины в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Панчук М.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 18 с.
362783
  Морохоев В.В. Деятельность партийных организаций Забайкалья по повышению колтьурно-технического уровня труженников сельского хозяйства в период между ХХ и ХХIII съездами КПСС. (На материалах Бурят. и Чит. обл. па : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Морохоев В.В.; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1971. – 20л.
362784
  Сауникин А.А. Деятельность партийных организаций Забайкалья по руководству сельских хозяйством в период строительства коммунизма 1959-1966 гг. (На матер. Читин. обл. и Бурят. АССР) : Автореф... канд. ист.наук: / Сауникин А. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1967. – 26л.
362785
  Мухин Ю.А. Деятельность партийных организаций Западного Урала по коммунистическому воспитанию сельской молодежи в годы восьмой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Мухин Ю.А.; Пермск.гос.ун-ит. – Пермь, 1979. – 22л.
362786
   Деятельность партийных организаций Западной Сибири в период восстановления народного хозяйства.. – Новосибирск, 1965. – 100с.
362787
  Дианов П.Д. Деятельность партийных организаций Западной Сибири по идейно-политическому воспитанию рабочих и служащих : Автореф... Канд.ист.наук: / Дианов П.Д.; Новосиб.гос.ун-т. – Новосибирск, 1966. – 20с.
362788
  Юмашев А.С. Деятельность партийных организаций Западной Сибири по повышению уровня культуры сельского населения (1951-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Юмашев А.С.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1967. – 26л.
362789
  Рябова К.Д. Деятельность партийных организаций Западной Сибири по подготовке педагогических кадров в процессе осществления свеобщего начального и введения семилетнего образования (1930-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Рябова К. Д.; АН СССР, Сиб. от-ние Ин-т ист. филол. и филос. – Новосибирск, 1977. – 21л.
362790
  Момотова Т.Н. Деятельность партийных организаций Западной Сибири по развитию автомобильного транспорта в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Момотова Т.Н.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1972. – 20л.
362791
  Смирнова Майя Михайловна Деятельность партийных организаций Западной Сибири по развитию среднего и специального образования (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Смирнова Майя Михайловна; Томский гос. ун-т. – Томск, 1981. – 20л.
362792
  Сергеевых Г.П. Деятельность партийных организаций Западной Сибири по укреплению высшей школы в предвоенные годы : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Сергеевых Г.П.; Том.гос.ун-т. – Томск, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
362793
  Янгуразов Г.Г. Деятельность партийных организаций Западной Сибири по ускорению технического прогресса на Западно-Сибирской железной дороге в период между ХХ и ХХIII съездами КПСС : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Янгуразов Г.Г.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1968. – 29л.
362794
   Деятельность партийных организаций и социальный прогресс.. – Иваново, 1968. – 183с.
362795
   Деятельность партийных организаций Казахстана по дальнейшей демократизации общества и углублению социалистического самоуправлениия. – Алма-Ата, 1987. – 95с.
362796
  Джаркимбеков К. Деятельность партийных организаций Казахстана по коммунистическому воспитанию труженико села (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Джаркимбеков К.; Каз.ГУ, Каф. ист. КПСС. – Алма-Ата, 1969. – 24л.
362797
  Дахунов Георгий Курмамбович Деятельность партийных организаций Карачаево-Черкесии по формированию социалистической интеллигенции (1917-1941) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Дахунов Георгий Курмамбович; ДГУ. – Махачкала, 1979. – 21л.
362798
  Шокель В.П. Деятельность партийных организаций Кемеровской области по повышению роли культурно-просветительных учреждений в коммунистическом воспитании трудящихся (1956-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Шокель В.П.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1972. – 22л.
362799
  Церулик В.Я. Деятельность партийных организаций Краснодарского и Ставропольского краев по развитию межхозяйтвенной кооперации и аграрно-промышленной интеграции сельскогхозяйственного производства (1966-1975 гг.) : Автореф. дис. ... канд .ист. наук : 07.00.01 / Церулик В.Я. ; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 1981. – 19 с.
362800
  Заможский А.С. Деятельность партийных организаций Латвии по осуществлению перехода промышленных предприятий на новцю систему планирования и экономического стимулирования (сент. 1965-1968 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Заможский А.С.; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1970. – 39л.
362801
  Суворов М.И. Деятельность партийных организаций легкой промышленности по осуществлению ленинских принципов соревнования в процессе движения за коммунистических труд в 1959-1965 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Суворов М.И. ; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1967. – 20 с.
362802
  Джуржа В.П. Деятельность партийных организаций Ленинграда по военно-патриотическому воспитанию трудящихся в период между 22 и 23 съездами КПСС : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Джуржа В.П. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 23 с.
362803
  Светличный В.И. Деятельность партийных организаций моского транспорта по идейно-политическому воспитанию моряков 1959-1965 : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Светличный В.И.; ОГУ. – Одесса, 1974. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
362804
  Курин Анатолий Дмитриевич Деятельность партийных организаций Нижнего Поволжья по повышению культурно-технического уровня рабочего класса в годы восьмой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Курин Анатолий Дмитриевич; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1977. – 20л.
362805
  Дорофеев В.И. Деятельность партийных организаций Нижнего Поволжья по повышению культурно-технического уровня рабочего класса в годы семилетки : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Дорофеев В.И.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1971. – 19л.
362806
  Павлов В.И. Деятельность партийных организаций Нижнего Поволжья по укреплению и развитию совхозного производства (1925-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Павлов В.И.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1972. – 24л.
362807
  Федоринов Е.И. Деятельность партийных организаций областей Центрально-Черноземной зоны по совершенствованию работы Советов депутатов трудящихся и укреплению их связи с массами (1959-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Федоринов Е.И. ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1966. – 23 с.
362808
  Соколова Ж.Г. Деятельность партийных организаций областей Центрального Черноземья по воспитанию у рабочей молодежи коммунистического отношения к труду (1956-1961) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Соколова Ж.Г.; МВ и ССО РСФСР. Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1974. – 24л.
362809
  Савчук П.А. Деятельность партийных организаций партизанских формирований на оккупированной территории УССР (1941-1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Савчук П. А.; Ин-т ист. парт. при ЦК КПУ, Филиал ин-та маркс. лен. при ЦК КПСС. – К., 1978. – 20л.
362810
  Гончаренко Наталия Ивановна Деятельность партийных организаций педагогических вузов Украины по патриотическому и интернациональному воспитанию студентов (1966-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гончаренко Наталия Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 16л.
362811
  Гончаренко Наталия Ивановна Деятельность партийных организаций педагогических вузов Украины по патриотическому и интернациональному воспитанию студентов (1966-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гончаренко Наталия Ивановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 16л.
362812
  Ляпин М.И. Деятельность партийных организаций по внедрению достижений науки и передового опыта в сельскохозяйственное производство в 1961-1970 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Ляпин М.И.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1971. – 23л.
362813
  Гордейчук А.Н. Деятельность партийных организаций по дальнейшему развитию творческой инициативы и активности рабочего класса в управлении производством / А.Н. Гордейчук. – Петропавловск-Камчатский, 1966. – 64с.
362814
   Деятельность партийных организаций по идейно-политическому воспитанию учительства.. – М, 1978. – 173с.
362815
  Московкина А.Д. Деятельность партийных организаций по коммунистическому воспитанию учащихся общеобразовательных школ (1959-1964 гг.) На мат. Рос. Федерации : Автореф... канд. ист.наук: / Московкина А.Д.; Акад. общ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1965. – 16л.
362816
  Пономарева Р.Н. Деятельность партийных организаций по организационно-хозяйственному укреплению колхозов Центрального и Южного Зауралья (1931-1932 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Пономарева Р.Н.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1968. – 19л.
362817
  Хроликова Софья Александровна Деятельность партийных организаций по повышению политического и культурно-технического уровня рабочего класса в годы первой пятилетки. (По материалам Среднего Поволжья) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Хроликова Софья Александровна; МВ и ССО РСФСР. Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1974. – 23л.
362818
  Устинова Галина Васильевна Деятельность партийных организаций по повышению роли инженерно-технической интеллигенции в строительстве социализма в 1929-1937 г.г. (На материалах машиностроительной промышленности УССР) : Автореф... канд. историч.наук: 07.00.01 / Устинова Галина Васильевна; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1985. – 17л.
362819
  Никольский В.Н. Деятельность партийных организаций по повышению роли местной печати в развитии угольной промышленности Донбасса (1971-1980 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Никольский В. Н.; МВССО УССР, ХГУ. – Х., 1986. – 24л.
362820
  Вихрев Л.Н. Деятельность партийных организаций по повышению трудовой активности рабочего класса в 1959-1965 гг. : Автореф... канд. ист.наук: / Вихрев Л.Н.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1967. – 24л.
362821
  Пиманов Александр Сергеевич Деятельность партийных организаций по повышению трудовой и общественно-политической активности коммунистов в годы четвертой пятиелетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Пиманов Александр Сергеевич; Уран. гос. ун-т. – Свердловск, 1977. – 22л.
362822
  Демченко И.И. Деятельность партийных организаций по повышению уровня преподавания основ наук в общеобразовательной школе в 1959-1965 (На матер. Ворон. и Липец. обл.) : Автореф... канд ист.наук: / Демченко И. И.; Ворон. ГУ. – Воронех, 1973. – 18л.
362823
  Добровский В.М. Деятельность партийных организаций по повышению экономической эффективности промышленного производста в период между 23 и 24 съездами КПСС. : Автореф... Канд.ист.наук: / Добровский В.М.; Акад.общ.наук при ЦК КПСС. – М, 1972. – 22л.
362824
  Яковлев Анатолий Иванович Деятельность партийных организаций по развитию легкой и пищевой промышленности Урала в годы второй пятилетки (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Яковлев Анатолий Иванович; Урал. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1978. – 21л.
362825
  Прядеин В.С. Деятельность партийных организаций по развитию лесоперерабатывающей промышленности Урала в годы восьмой пятилетки (1966-1970) : Автореф... канд. ист.наук: / Прядеин В.С.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 19л.
362826
  Руденко Р.Ф. Деятельность партийных организаций по развитию производственной активности рабочих черной металлургии Урала (1959-1965 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Руденко Р.Ф. ; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1968. – 20 с.
362827
   Деятельность партийных организаций по развитию промышленности Урала в период развитого социализма.. – Пермь, 1984. – 97с.
362828
   Деятельность партийных организаций по развитию созидательной энергии трудящихся.. – Кемерово, 1988. – 128с.
362829
  Румянцев С.Д. Деятельность партийных организаций по развитию социалистического соревнования среди труженников аграрного сектора (1971-1980 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Румянцев С.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
362830
  Каримов Ю.Г. Деятельность партийных организаций по развитию строительной индустрии на Урале 1933-1937 : Автореф... канд .ист.наук: 07.00.01 / Каримов Ю. Г.; МВиССО РСФСР, Урал.ГУ. – Свердловск, 1981. – 18л.
362831
  Федорова Л.А. Деятельность партийных организаций по руководству профсоюзами в годы первой пятилетки (на матер. Донбасса). : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Федорова Л.А.; ВПШ при ЦК Компартии Украины. – К., 1985. – 17л.
362832
  Иванова Р.В. Деятельность партийных организаций по руководсту системой распределения общественных фондов потребления промышленных предприятий в условиях проведения хозяйственной реформы1966-1970гг.(На мат.Сред.У : Автореф... канд. ист.наук: / Иванова Р.В.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1971. – 21л.
362833
   Деятельность партийных организаций по созданию материально-технической базы коммунизма.. – М, 1970. – 352с.
362834
  Лившиц А.Э. Деятельность партийных организаций Поволжья по осуществлению ленинских принципов нэпа в годы восстановительного периода / Лившиц А.Э. – Саратов, 1973. – 192 с.
362835
  Чумак Василий Арсеньевич Деятельность партийных организаций подполья и партизанских формирований по интернациональному воспитанию и сплочению населения временно оккупированных районов Украины в период Великой Отечественной : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Чумак Василий Арсеньевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 24 с
362836
  Шадрина Любовь Геннадьевна Деятельность партийных организаций промышленных предприятий Западной Сибири по восстановлению и дальнейшему развитию сельского хозяйства в послевоенный период (1946-1953 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Шадрина Любовь Геннадьевна ; Томск. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева. – Томск, 1977. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
362837
   Деятельность партийных организаций промышленных предприятий Луганска по совершенствованию форм и методов идеологического воспитания трудящихся в период развернутого стрительства коммунизма.. – Луганск, 1965. – 82с.
362838
  Старожилов Н.В. Деятельность партийных организаций рейдовых партизанских соединений Украины в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Старожилов Н.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 22 с.
362839
  Чупрынин И.М. Деятельность партийных организаций Российской Федерации по повышению культурно-технического уровня колхозного крестьянства (1958-1961 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Чупрынин И.М. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Кафедра истории КПСС. – Москва, 1962. – 18 с.
362840
   Деятельность партийных организаций Северного Кавказа по интернационально-патриотическому воспитанию трудящихся в условиях совершенствования социализма.. – Махачкала, 1988. – 159с.
362841
  Пешков С.М. Деятельность партийных организаций Северного Кавказа по руководству строительством советской системы народного образования в национальных областях (1920-1937) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Пешков С.М.; Даг. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1972. – 28л.
362842
  Чаптыков К.Г. Деятельность партийных организаций Сибири по кооперированию крестьянства. / К.Г. Чаптыков. – Абакан, 1965. – 120с.
362843
  Суверов В.М. Деятельность партийных организаций Сибири по укреплению союза рабочего класса с крестьянством. (окт. 1917-1925 гг.) / В.М. Суверов. – Томск, 1985. – 257с.
362844
  Романенко Н.Н. Деятельность партийных организаций Сибири по усилиению роли ИТР в борьбе за технический прогресс в угольной промышленности (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Романенко Н. Н.; Том.ГУ. – Томск, 1979. – 19л.
362845
  Пензин Г.Г. Деятельность партийных организаций Сибири по установлению и укреплению революционной закономерности в 1917-1920 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Пензин Г.Г.; Новосиб.гос.пед.ин-т. – Новосибирск, 1973. – 30л.
362846
  Фелифоров Б.А. Деятельность партийных организаций Среднего Поволжья по воспитанию студенческой молодежи (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 570 / Фелифоров Б.А.; Куйбышев. гос. пед. ин-т. Каф. истории КПСС. – Куйбышев, 1968. – 23л.
362847
  Сидорский И.А. Деятельность партийных организаций Среднего Поволжья по повышению культурно-технического уровня рабочих в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Сидорский И.А.; Куйбышев. гос. пед. ин-т. Каф. истории КПСС. – Куйбышев, 1969. – 23л.
362848
  Шагин А.П. Деятельность партийных организаций среднего Урала по совершенствованию организационно-партийной работы в годы семилетки (по материалам партийных организаций промышленности и железнодорожного транспо : Автореф... канд. ист.наук: / Шагин А.П.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1966. – 18л.
362849
  Носко В.Г. Деятельность партийных организаций Сумщины на селе в период подготовки массового колхозного движения (1927-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Носко В.Г.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1969. – 29л.
362850
  Коломиец Александр Сергеевич Деятельность партийных организаций Татарии по военно-патриотическому воспитанию трудящихся. 1965-1970 : Автореф... канд. ист.наук: 001 / Коломиец Александр Сергеевич; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 30л.
362851
  Юмангулова А.В. Деятельность партийных организаций Узбекистана по коммунистическому воспитанию тружеников села в условиях строительства коммунизма : Автореф... кандидата ист.наук: / Юмангулова А.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1965. – 16л.
362852
  Пикущий Иван Парфентьевич Деятельность партийных организаций Украины по воспитанию у колхозного крестьянства коммунистического отношения к труду. (1966-1971 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Пикущий Иван Парфентьевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
362853
  Довгаль И.Н. Деятельность партийных организаций Украины по дальнейшему развитию и совершенствованию общеобразовательной школы. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Довгаль И.Н.; МВ ССО УССР. Донецкий гос.ун-т. – Донецк, 1973. – 30л.
362854
  Сай Н.А. Деятельность партийных организаций Украины по дальнейшему развитию колхозного производства в 1953-1955 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Сай Н.А. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. Кафедра истории КПСС. – Харьков, 1965. – 27 с.
362855
  Чайка Г.Л. Деятельность партийных организаций Украины по идеологическому обеспечению выполнения народнохозяйственных планов 1966-1970 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Чайка Г.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
362856
  Чайка Г.Л. Деятельность партийных организаций Украины по идеологическому обеспечению выполнения народнохозяйственных планов 1966-1970 гг. (опыт парт. орг. пром. предприятий). : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Чайка Г.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
362857
  Гончаренко С.В. Деятельность партийных организаций Украины по интернациональному воспитанию трудящихся в период между XXII и XXIII съездами КПСС : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Гончаренко С.В. ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1971. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
362858
  Шкура Владимир Петрович Деятельность партийных организаций Украины по коммунистическому воспитанию молодежи (1951-1955 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : / Шкура Владимир Петрович ; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1980. – 20 с.
362859
  Шкура Владимир Петрович Деятельность партийных организаций Украины по коммунистическому воспитанию рабочей молодежи (1951-1955 гг.) (на материалах пром. предприятий Днепропетровской, Запорожской, Харьковской обл.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шкура Владимир Петрович; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1980. – 20л.
362860
  Шкура Владимир Петрович Деятельность партийных организаций Украины по коммунистическому воспитанию рабочей молодежи (1951-1955 гг.) (На материалах промышленных предприятий Днепропетровской, Запорожской, Харьковской областе : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шкура Владимир Петрович; МВ и ССО СССР. Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоедин. Укр. с Россией. – Днепропетровск, 1979. – 20л.
362861
  Шлемкевич Л.П. Деятельность партийных организаций Украины по коммунистическому воспитанию рабочей молодежи (1956-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шлемкевич Л.П.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. Кафедра истории КПСС. – Львов, 1966. – 22л.
362862
  Хазиева Л.И. Деятельность партийных организаций Украины по мобилизации трудящихся на внедрение НОТ в промышленности. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Хазиева Л.И.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1976. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
362863
  Яремчук Д.А. Деятельность партийных организаций Украины по осуществлению ленинских принципов контроля в период между XXII и XXIII съездами КПСС : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 570 / Яремчук Д.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 30 с.
362864
  Остафийчук В.Ф. Деятельность партийных организаций Украины по осуществлению науч-технич политики КПСС в условиях развитого социализма. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.01 / Остафийчук В.Ф.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1982. – 47л.
362865
  Мороз Анатолий Васильевич Деятельность партийных организаций Украины по повышению общеобразовательного уровня трудящихся (1921-1932) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Мороз Анатолий Васильевич; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1975. – 29л.
362866
  Марченко В.И. Деятельность партийных организаций Украины по повышению роли комсомла в развитии трудовой активности сельской молодежи (1959-1961 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Марченко В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 27 с.
362867
  Нестерец Н.А. Деятельность партийных организаций Украины по повышению роли общественных музеев и музейных комнат в коммунистическом воспитании трудящихся (1961-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Нестерец Н.А.; Ин-т ист. партии ЦК КПУ -- филиал Ин-та маркс. лен. при ЦК КПСС. – К., 1973. – 24л.
362868
  Марискевич Г.Ф. Деятельность партийных организаций Украины по повышению роли профсоюзов в хозяйственном строительстве (1956-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Марискевич Г.Ф.; Львов. гос. ун-т. Каф. ист. КПСС. – Львов, 1965. – 19л.
362869
  Сорока П.А. Деятельность партийных организаций Украины по повышению роли специалистов в развитии колхозно-совхозного производства (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сорока П.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.24
362870
  Фиров Петр Тимофеевич Деятельность партийных организаций Украины по подготовке инженерных кадров для народного хозяйства (1971-1980 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Фиров Петр Тимофеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 12 с.
362871
  Марущак Н.И. Деятельность партийных организаций Украины по подготовке инженерных кадров для промышленности в период между ХХІІ и ХХІІІ съездами КПСС. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Марущак Н.И.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1979. – 24л.
362872
  Щирская Л.А. Деятельность партийных организаций Украины по пропоганде и внедрению передового опыта в колхозном производстве. : Автореф... канд.ист.наук: 07.570 / Щирская Л.А.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1969. – 24л.
362873
  Додонов А.Ф. Деятельность партийных организаций Украины по развитию общественно-политической активности рабочего класса. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Додонов А.Ф.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
362874
  Руденко Р.Г. Деятельность партийных организаций Украины по развитию рационализаторского движения на машиностроительных предприятиях республики (1959-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Руденко Р.Г.; ХГУ, Каф. истории КПСС. – Х., 1966. – 24л.
362875
  Шевчук В.П. Деятельность партийных организаций Украины по развитию трудовой активности рабочего класса в период между XXI и XXII съездами КПСС (по матер. предпр. горнорудной пром. УССР) : Автореф. дис.. канд. ист. наук: / Шевчук В. П.; МВССО УССР, КГУ, Каф. ист. КПСС. – Киев, 1963. – 28л.
362876
  Отделенова Н.Н. Деятельность партийных организаций Украины по развитию трудовой творческой активности рабочих угольной промышленности : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.570 / Отделенова Н.Н. ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1970. – 24 с.
362877
  Черный А.И. Деятельность партийных организаций Украины по руководству местными советами депутатов трудящихся в период между XXIII и XXIV съездами КПСС (1966-1971 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Черный А.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 23 с.
362878
  Пономарь И.И. Деятельность партийных организаций Украины по совершенствованию управления производством на металлургических предприятиях (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Пономарь И.И.; ДГУ. – Днепропетровск, 1977. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
362879
  Иващенко Н.К. Деятельность партийных организаций Украины по совршенствованию системы социалистического контроля в республике / Н.К. Иващенко. – Київ, 1968. – 96с.
362880
  Засыпкина Инна Петровна Деятельность партийных организаций Украины по укреплению дисциплины в трудовых коллективах промышленных предприятий (1971-1980) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Засыпкина Инна Петровна; ХГУ. – Х., 1986. – 16л.
362881
  Демьянов Г.С. Деятельность партийных организаций Украины по усилению производственно-технической пропаганды между XXII и XXIII съездами КПСС (На материалах предприятий металлург. пром. УССР) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Демьянов Г. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 26 с.
362882
   Деятельность партийных организаций Урала в годы Великой Отечественной войны.. – Пермь, 1981. – 151с.
362883
  Чупраков Леонид Павлович Деятельность партийных организаций Урала в годы первой мировой войны (1914 - февр. 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Чупраков Леонид Павлович; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1974. – 28л.
362884
   Деятельность партийных организаций Урала в дооктябрьский период.. – Пермь, 1978. – 117с.
362885
   Деятельность партийных организаций Урала по вовлечению трудящихся масс в вооруженную борьбу с интервентами и белогвардейцами. – Свердловск, 1990. – 151с.
362886
  Тарасенко Николай Иванович Деятельность партийных организаций Урала по воспитанию у рабочих коммунистического отношения к труду (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Тарасенко Николай Иванович; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1975. – 24л.
362887
  Чуфаров В.Г. Деятельность партийных организаций Урала по осуществлению культурной революции / В.Г. Чуфаров. – Свердловск, 1970. – 380с.
362888
  Куряева Н.С. Деятельность партийных организаций Урала по подготовке и воспитанию молодых кадров рабочего класса в послевоенный период (1945-1953 гг.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Куряева Н.С.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. Кафедра истории КПСС. – Свердловск, 1965. – 17л.
362889
  Полева Татьяна Георгиевна Деятельность партийных организаций Урала по развитию высшей школы в 1951-1958 гг. (На материалах партийных организаций Свердловской и Челябинской областей) : Автореф... канд. ист.наук: / Полева Татьяна Георгиевна; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 19л.
362890
  Мартюшов Л.Н. Деятельность партийных организаций Урала по развитию горнорудной промышленности в годы семилетки (1959-1965). : Автореф... канд. ист.наук: / Мартюшов Л.Н.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 19л.
362891
  Цыпина З.Д. Деятельность партийных организаций Урала по развитию общеобразовательной школы в 1951-1958 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Цыпина З. Д.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1977. – 20л.
362892
  Соболь Петр Иванович Деятельность партийных организаций Урала по развитию социалистического соревнования на предприятиях тяжелой промышленности в годы восьмой пятилетки (На материалах Свердловской и Челябинской областей : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Соболь Петр Иванович; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 18л.
362893
   Деятельность партийных организаций Урала по развитию трудовой и общественно-политической активности трудящихся в период строительства и совершенствования социализма.. – Пермь, 1990. – 156с.
362894
  Павлов Г.М. Деятельность партийных организаций Урала по распространению и внедрению передового производственного опыта в машиностроении в 1959-1965 гг.. : Автореф... канд. ист.наук: 07.750 / Павлов Г.М.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1970. – 21л.
362895
  Харин Г.Н. Деятельность партийных организаций Урала по реконструкции тяжелой промышленности в годы восьмой пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Харин Г.Н.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1981. – 19л.
362896
  Шишикина Людмила Николаевна Деятельность партийных организаций Урала по совершенствованию учебно-воспитательной работы общеобразовательной школы в годы восьмой пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Шишикина Людмила Николаевна;. – Свердловск, 1979. – 22л.
362897
   Деятельность партийных организаций Урала по созданию материально-технической базы социализма.. – Челябинск, 1982. – 155с.
362898
   Деятельность партийных организаций Урала по созданию матириально-технической базы социализма.. – Челябинск, 1981. – 162с.
362899
  Швечикова В.А. Деятельность партийных организаций Урала по созданию политехнических и экономических предпосылок массовй коллективизации сельского хозяйства (1927-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Швечикова В. А.; МВССО РСФСР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1973. – 24л.
362900
  Поливанов Алексей Сергеевич Деятельность партийных организаций Центрально-Черноземных областей по восстановлению и развитию промышленности (1946-1958 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Поливанов Алексей Сергеевич; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1979. – 39л.
362901
  Потапов Г.Ф. Деятельность партийных организаций Центрального Черноземья по развитию жилищного строительства (1956-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Потапов Г.Ф.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 30л.
362902
  Скирденко А.И. Деятельность партийных организаций Центрального Черноземья по руководству народным образованием : Автореф... канд. ист. наук: 07.00.01 / Скирденко А.И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М, 1973. – 27л.
362903
  Сухоедов Б.В. Деятельность партийных организаций Черноземного Центра по мобилизации рабочего класса на помощь фронту в годы Великой Отечественной войны. (1941-1945). : Автореф... канд. ист.наук: / Сухоедов Б.В.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1971. – 32л.
362904
  Затолочный Михаил Венедиктович Деятельность партийных организаций Черноморско-Азовского бассейна по мобилизации тружеников морского транспорта на выполнение задач третьего пятилетнего плана (1938 - июнь 1941 г.) : Автореф. дис... канд. ист. наук: 07.00.01 / Затолочный Михаил Венедиктович; Одесс. гос. ун-т им. И.М.Мечникова. – Одесса, 1981. – 23с.
362905
  Сулько В.С. Деятельность партийных организаций юга Украины в деревне при переходе от гражданской войны к мирному строительству (1920-1921 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Сулько В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
362906
  Дзюбенко И.М. Деятельность партийных организаций Юга Украины по воспитанию молодых рабочих на революционных и трудовых традициях рабочего класса : Автореф... Канд.истнаук: 570 / Дзюбенко И.М.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1967. – 20л.
362907
   Деятельность партийных орнанизаций Большого Донбасса по претворению в жизнь решений сентябрьского.. – Шахты, 1966. – 138с.
362908
  Мороховский Владимир Павлович Деятельность партиных организаций Украины по подготовке кадров для народного хозяйства через систему профтехобразования (1966-1971 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Мороховский Владимир Павлович; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1980. – 26л.
362909
  Оловянников Г.И. Деятельность парторганизации промышленных предприятий Центрального Черноземнья по руководству движением за коммунистический труд в годы семилетки : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Оловянниково Г. И.; Воронеж. гос.ун-т. – Воронеж, 1972. – 26 с.
362910
  Сурнин В.Б. Деятельность парторганизаций вузов Украины по интернационалистическому воспитанию студенческой молодежи 1966-1970 гг. (На матер. зап. обл. УССР) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Сурнин В.Б. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1978. – 26 c. – Бібліогр.:с.25-26
362911
  Мельников Д.А. Деятельность парторганизаций Украины по развитию трудовой и общественно политической активности молодежи на ударных комсомольских стройках республики : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Мельников Д.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 19л.
362912
  Селиванова Т.А. Деятельность Пермской областной партийной организации по коммунистическому воспитанию тружеников села : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Селиванова Т.А. ; Перм. гос. ун-т. – Пермь, 1976. – 17 с.
362913
  Михайлов Г.К. Деятельность Пермской областной партийной организации по усилению роли сельской интеллигенции в коммунистическом строительстве (1959-1965 гг.) : Автореф. дис... канд. ист. наук: 07.00.01 / Михайлов Г.К.; Перм. гос. ун-т. – Пермь, 1977. – 17с.
362914
   Деятельность пищеварительной системы и ее регуляция в норме и патологии.. – М, 1961. – 260с.
362915
  Ташенов К.Т. Деятельность пищеварительных желез у лактирующих животных : Автореф... д-ра биол.наук: / Ташенов К.Т.; АН КазССР. Объединен. учен. совет ин-тов зоологии и экспериментальной биологии. – Алма-Ата, 1967. – 46л.
362916
  Прядкин Л.П. Деятельность политорганов и партийных организаций военно-учебных заведений Сибирского военного округа по подготовке офицерских кадров в годы Великой Отечественной войны. (июнь 1941 - май 1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Прядкин Л.П.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
362917
  Отоцкий В. Деятельность польских профсоюзов в ВФП : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.04 / Отоцкий В.; Высшая школа профсоюзного движинея ВЦСПС. – Москва, 1979. – 22л.
362918
  Слюсаруик З. Деятельность ПОРП по укреплению и повышению роли партийных организаций крупных промышленных предприятий. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.01 / Слюсаруик З.; АОН при ЦК КПСС. – М, 1977. – 23л.
362919
   Деятельность пратийных организаций Поволжья по повышению культурно-технического уровня рабочего класса.. – Куйбышев, 1986. – 115с.
362920
  Воробцова Ю.И. Деятельность представительства ЦК РСДРП (б) в Стокгольме (апрель - ноябрь 1917) / Ю.И. Воробцова. – Москва, 1968. – 160с.
362921
  Мухамедшин К.Д. Деятельность Президиума Верховного Совета союзной республики по укреплению законности / К.Д. Мухамедшин. – М., 1975. – 128с.
362922
  Пузырев Р.Ф. Деятельность Приморской краевой партийной организации по повышению роли профсоюзов в хозяйственном строительстве. (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Пузырев Р.Ф.;. – Владивосток, 1967. – 24л.
362923
  Винокуров Ю.Е. Деятельность прокуратуры в сфере охраны окружающей среды / Ю.Е. Винокуров, А.С. Сугробов. – Москва, 1992. – 45с.
362924
  Звирбуль В.К. Деятельность прокуратуры по предупреждению пеступности. / В.К. Звирбуль. – М, 1971. – 168с.
362925
  Владимирский Б.Д. Деятельность промышленного прдприятия в новых условиях / Б.Д. Владимирский. – Москва, 1967. – 87с.
362926
  Пирузян А.Ш. Деятельность профессионального революционера Мелика Меликяна (Дедушки) в Закавказье : Автореф... канд. ист.наук: / Пирузян А.Ш.; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1962. – 22л.
362927
  Шарапов Ш. Деятельность профсоюза сельскохозяйственных рабочих в Узбекистане. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шарапов Ш.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1965. – 26л.
362928
  Павлов И.М. Деятельность профсоюзных организаций Дагестанской АССР по коммунистическому воспитанию трудящихся (1971-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Павлов И.М.; ВШПД ВЦСПС. – М., 1980. – 22л.
362929
  Марочко В.П. Деятельность профсоюзных организаций Дальнего Востока по укреплению творческого содружества работников науки и производства (1971-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Марочко В.П.; Высш. школа профсоюз. движения ВЦСПС им. Н.М.Шверника. – М., 1978. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
362930
  Зверева Н.Д. Деятельность профсоюзных организаций по повышению трудовой активности женщин в 1966-1970 гг. (по материалам текстильной промышленности РСФСР) : Автореф... канд. ист.наук: / Зверева Н.Д.; Высшая школа профсоюзного движения ВЦСПС. – М., 1974. – 26л.
362931
  Максимова О.К. Деятельность профсоюзных организаций рабочих машиностроительных предприятий Урала по развитию трудовой и творческой активности трудящихся (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Максимова О. К.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1986. – 18л.
362932
  Сорокин В.А. Деятельность профсоюзных организаций центрального черноземья по улучшению жилищно-бытовых условий трудящихся в годы восьмой пятилетки. (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Сорокин В.А.; ВЦСПС. Высш. школа. проф. движ. – М., 1976. – л.
362933
  Якубовский Владимир Николаевич Деятельность профсоюзов Белорусской ССР по повышению материального благосостояния рабочего класса (1926-1937) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Якубовский Владимир Николаевич; АН Белорусской ССР. Ин-т истории. – Минск, 1979. – 22л.
362934
  Желева М. Деятельность профсоюзов в Болгарии по коммунистичесокму воспитанию трудящихся на этапе строительства развитого социалистического общества : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Желева М.; Высш. шк. проф. движ. ВСЦПС. – М., 1977. – 24л.
362935
  Путинцев Ф.А. Деятельность профсоюзов Урала по повышению трудовой активености рабочего класса (1933-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Путинцев Ф.А.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1971. – 22л.
362936
  Никитская Е.И. Деятельность профсоюща сельскохозяйственных рабочих (Всеработземлес) по укреплению союза рабочего класса с крестьянством в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Никитская Е. И.; Высш. шк. профдвиж.ВЦСПС. – М., 1968. – 20л.
362937
  Потарикина Л.Л. Деятельность районного Совета в области здравоохранения и социального обеспечения / Л.Л. Потарикина. – М., 1962. – 64с.
362938
  Пахомов И.Н. Деятельность районного Совета в области промышленности и торговли / И.Н. Пахомов. – М., 1962. – 56с.
362939
  Смирнова Л.Е. Деятельность районного Совета народных депутатов по руководству агропромышленным комплексом / Л.Е. Смирнова. – М., 1986. – 28с.
362940
  Беляева А.С. Деятельность районного, городского Совета в области здравоохранения и социального обеспечения / А.С. Беляева, Г.В. Дыльнов. – М., 1974. – 86с.
362941
  Полубинский В.И. Деятельность районного, городского Совета в области обеспечения социалистической законности и охраны общественного порядка. / В.И. Полубинский. – М., 1973. – 104с.
362942
  Ситников Г.К. Деятельность районного, городского Совета в области промышленности / Г.К. Ситников. – М., 1974. – 79с.
362943
  Медунов С.Ф. Деятельность районного, городского Совета в области сельского хозяйства и землепользования. / С.Ф. Медунов. – М, 1973. – 87с.
362944
  Назаров К. Деятельность райсоветов по укреплению социалистической законности / К. Назаров. – Ташкент, 1962. – 40с.
362945
  Гиоев М.И. Деятельность революционных комитетов в Северной Осетии / М.И. Гиоев. – Орджоникидзе, 1957. – 96с.
362946
  Щербаков Д.Н. Деятельность революционных социалдемократических организация Украины по политическому воспитаниюд пролетариата и руководству рачим движением : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.01 / Щербаков Д.Н.; Ин-т ист.партии при ЦК Компарт.Укр. – Киев, 1979. – 48л.
362947
  Федотов Р.А. Деятельность Ростовской областной партийной организации по развитию общеобразовательной школы в годы семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Федотов Р.А.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 28л.
362948
  Жабинец И.М. Деятельность руководителей средних профессионально-технических училищ / И.М. Жабинец, Б.С. Каневский. – Киев, 1981. – 66 с.
362949
  Савчин М.С. Деятельность руководящих большевистских кадров в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции (март -- окт. 1917 г) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Савчин М.С.; Льв. ГУ. – Львов, 1973. – 25л.
362950
  Шаронов П.М. Деятельность самрской (Средне-Волжской) контрольной комиссии-рабоче-крестьянской инспекции по освуществлению Ленинского плана строительства социализма. : Автореф... канд.ист.наук: 70 / Шаронов П.М.; Куйб.гос.пед.ин-т. – Куйбышев, 1969. – 25л.
362951
  Федянин А.Г. Деятельность Саратовской областной партийной организации по подбору, расстановке и марксистско-ленинскому образованию партийных кадров (1946-1955 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.01 / Федянин А.Г.; МВ и ССО РСФСР. Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1974. – 34л.
362952
  Сверчкова Т.Ф. Деятельность Саратовской областной партийной организации по совершенствованию партийной пропаганды (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сверчкова Т. Ф.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1970. – 22л.
362953
  Серков А.Н. Деятельность Свердловской областной партийной организации по дальнейшему развитию тяжелой промышленности в 1959-1965 годы. : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Серков А.Н.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1970. – 22л.
362954
  Николаев А.М. Деятельность Свердловской областной партийной организации по коммунистическому воспитанию рабочей молодежи в период семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Николаев А. М.; МВССО РСФСР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1973. – 25л.
362955
  Гутнов Х.К. Деятельность северо-осетинской парторгнизации по выполнению первого пятилетнего плана по промышленности и сельскому хозяйству. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Гутнов Х.К.; Дагестанский гос.ун-т. – Махачкала, 1969. – 20л.
362956
  Ким В.А. Деятельность сельских и аульных Советов / В.А. Ким, М. Амренов. – Алма-Ата, 1959. – 27с.
362957
  Лазарев Б.М. Деятельность сельских Советов в области торговли и бытового обслуживания населения. / Б.М. Лазарев. – М., 1964. – 26с.
362958
  Талова А.В. Деятельность сельского Совета по благоустройству и дорожному строительству / А.В. Талова. – Москва, 1964. – 38с.
362959
  Андреев С.В. Деятельность сердца и методы ее исследования / С.В. Андреев. – Москва, 1956. – 32с.
362960
   Деятельность сибирских и дальневосточных организаций Географического общества СССР в 1975-1979 гг.. – Иркутск, 1980. – 60 с.
362961
  Гуковская Н.И. Деятельность следователя и суда по предупреждению преступлений несовершеннолетних / Н.И. Гуковская. – Москва, 1967. – 112с.
362962
  Швецов Л.А. Деятельность Смольнинской реайнной партийной организации в годы болкады города Ленинграда (июнь 1941--январь1944 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Швецов Л.А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1966. – 19 с.
362963
  Серхенов А.К. Деятельность Совета Министров союзной республики по укреплению социалистической законности. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Серхенов А.К.; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1977. – 17л.
362964
  Нанаева Борят Балаудинова Деятельность Советов Депутатов трудящихся Чечено-Ингушетии по улучшению материального благосостояния и повышению культурного уровня населения (1966-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Нанаева Борят Балаудинова; МВ и ССО РСФСР. Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 1980. – 24л.
362965
   Деятельность Советов и развитие социалистической демократии.. – М, 1985. – 159с.
362966
   Деятельность Советов народных депутатов по предупреждению преступлений и иных правонарушений.. – Фрунзе, 1991. – 91с.
362967
  Матвеев К.М. Деятельность советских профсоюзов по реализации решений 22 съезда КПСС / К.М. Матвеев. – М., 1965. – 63с.
362968
  Попков В.Д. Деятельность советского государства в области здравоохранения. / В.Д. Попков. – М, 1962. – 152с.
362969
  Мосин В.И. Деятельность советской военной печати по воспитанию личного состава Армии и Флота на боевых традициях Советских Вооруженных Сил. : Автореф... канд. ист.наук: 10.768 / Мосин В.И.; МГУ. Фак-т журналистики. Кафедра теории и практики партийно-советской печати. – М., 1971. – 32л.
362970
  Сусоров В.Д. Деятельность социал-демократических партий среди рабочих и крестьян Украины в межреволюционный период (июнь 1907 - февр. 1917 г.) : Автореф. дис. ... док. ист. наук : 07.00.01 / Сусоров В.Д. ; МО Украины, КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1992. – 50 с.
362971
  Уланова Т.В. Деятельность Социалистической Единой Партии Германии по вовлечению крестьянства в социалистическое строительство (1949 - 1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Уланова Т.В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1965. – 16л.
362972
  Келлер В.С. Деятельность спортсменов в вариативных конфликтных ситуациях / В.С. Келлер. – К, 1977. – 182с.
362973
  Мустафин Н.А. Деятельность Татарской партийной организации по атеистическому воспитанию трудящихся в период строительства коммунизма. : Автореф... канд.ист.наук: 570 / Мустафин Н.А.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1968. – 28л.
362974
  Тимергалина Л.М. Деятельность Татарской партийной организации по укреплению интернационального единства трудящихся в период развитого социализма : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Тимергалина Л. М.; Казан.ГУ. – Казань, 1974. – 24л.
362975
  Черкасова В.П. Деятельность Тульской губернской партийной организации по укреплению союза рабочего класса и крестьянства в восстановительный период. : Автореф... канд. истор.наук: 570 / Черкасова В.П.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 20л.
362976
  Никонова Е.П. Деятельность Удмуртской обласной организации КПС по повышению боеспособности первичных партийных организаций в период между ХХ и ХХII съездами партии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Никонова Е.П.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1973. – 28л.
362977
  Петерюхин А.А. Деятельность Уральской областной партийной организации по оживлению работы Советов в деревне в конце восстановительного периода (1924-1925 годы) : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Петерюхин А.А.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1971. – 24л.
362978
   Деятельность ученических коллективов и объединений во внешкольной среде. – М, 1988. – 105с.
362979
  Колпинский Н.Ю. Деятельность Ф.Энгельса в годы I Интернационала / Н.Ю. Колпинский. – Москва, 1971. – 311с.
362980
   Деятельность федосеевских кружков по распространению марксизма в России. – Казань, 1989. – 76с.
362981
  Шляндова Н.П. Деятельность Хабаровской краевой партийной организации по идейно-политическому воспитанию трудящихся (1956-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Шляндова Н.П.; Моск. пед. ин-т. – М., 1970. – 19л.
362982
  Пинегина А.В. Деятельность Харьковской городской партийной организации по улучшению партийно-организационной работы (1956-1958 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.570 / Пинегина А.В. ; ХГУ. – Харьков, 1969. – 28 с.
362983
  Пирогов А.С. Деятельность Харьковской партийной организации в области повышения культурно-технического уровня рабочих машиностроительной промышленности (1959-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Пирогов А.С.; ХГУ. Кафедра истории КПСС. – Х., 1965. – 27л.
362984
  Колодуб Ф.С. Деятельность центрального органа Коммунистической партии газеты "Правда" по развитию движения за коммунистический труд : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Колодуб Ф.С. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1965. – 24 с.
362985
  Терехов Ф.П. Деятельность ЦКК КП(б)У -- НК РКИ УССР в 1926-1929 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Терехов Ф.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 18 с.
362986
  Адрианова В.Е. Деятельность человека в системах управления / В.Е. Адрианова. – Ленинград, 1974. – 135с.
362987
  Черноус В.У. Деятельность Черниговской губернской организации КП Украины в 1919-1920 гг. : автореф. дис. ... канд. истор. наук / Черноус В.У. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1961. – 18 с.
362988
  Черноус В.У. Деятельность Черниговской губернской организации КП Украины в 1919-1920 гг. : автореф. дис. ... канд. истор. наук / Черноус В.У. ; КГУ. – Киев, 1961. – 18 с.
362989
   Деятельность Чечено-Ингушской области паритйной организации в период борьбы за победу социализма.. – Грозный, 1979. – 193с.
362990
  Сагайдачная Е.Д. Деятельность Чечено-Ингушской партийной организации по развитию и совершенстованию культурно-просветитильской работы (1933-1940 гг.) : Автореф. дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сагайдачная Е. Д.; МВССО РСФСР, Дагест.ГУ. – Махачкала, 1980. – 24с.
362991
  Кирьян М.Я. Деятельность школьных комсомольских организаций Молдавской ССР по коммунистическому воспитанию старшеклассников (1940-1958 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кирьян М.Я.; НИИ общих проблем воспитания Академии педагогич. наук СССР. – М., 1980. – л.
362992
  Пурге С. Деятельность эвакуировавшегося населения Эстонской ССР в советском тылу в годы Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Пурге С.; АН ЭстССР. Отд. обществ. наук. – Таллин, 1967. – 33л.
362993
  Смелов А.А. Деятельность экономических органов социалистического государства по восстановлению народного хозяйства. : Автореф... канд.экон.наук: / Смелов А.А.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1966. – 24л.
362994
  Серсенов Ш.С. Деятельность Южно-Казахстанской областной партийной организации по мобилизации рабочих и колхозников на трудовые подвиги в годы ВОВ (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Серсенов Ш. С.; ЛГУ. – Л., 1968. – 16л.
362995
   Деятельность Юнеско в области науки и техники.. – Париж, 1964. – 27с.
362996
  Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – Изд. 2-е. – Москва : Политиздат, 1977. – 304с.
362997
  Кадыров А.К. Деятельность.Познание. Нравственній идеал / А.К. Кадыров; отв ред. В.С. Никитченко. – Ташкент : Фан, 1989. – 107с.
362998
  Волков А.М. Деятельность: структура и регуляция / А.М. Волков. – Москва, 1987. – 215с.
362999
  Панкратов А.З. Деятельность: субъективное отношение к объективному миру. / А.З. Панкратов. – Киев, 1989. – 157с.
363000
   Деятельность: теории, методология, проблемы.. – М., 1990. – 365с.
<< На початок(–10)361362363364365366367368369370(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,