Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)351352353354355356357358359360(+10)В кінець >>
358001
  Кіпень С. "Гіпержанрова" реальність віртуального спілкування // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 134-141. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
358002
  Щириця Д.О. "Гіперпризма" Едгара Вареза як цілісність // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 252-258. – ISSN 2312-4679
358003
  Семенюта Т.В. "Гіперреальність" як маніпулятивна концепція в американській політичній думці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 75-79
358004
  Прокопов Д.Є. "Гіпотеза природного стану" і тлумачення права Ж. Ж. Руссо // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 22-29.
358005
  Кохлікян Р. "Гіпотетичний читач": три спроби експлікації: стаття друга // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 2. – С.132-155
358006
  Головко Т. "Гірка чаша" червоного терору // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 4 травня (№ 18). – С. 14-15. – ISSN 2519-4429
358007
  Гайдабура В. "Гірнячки" та їхні театральні діти ("Життя пройти не сплямлене докором" (листування Йосипа Гірняка із колегою з "Березоля") // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 104-111. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
358008
  Шулікін Д. "Гірські" законопроекти і ювілеї // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 27 січня (№ 3/4). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Комітет Верховної Ради України підтримав пропозицію МОН про відзначення на державному рівні у 2020 році ювілеїв закладів вищої освіти.
358009
  Пархоменко Т. "Гірш" по-українськи. Як за державні кошти Міністерство освіти і науки створює корупціогенні проекти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 23-30 червня (№ 24/25). – С. 13


  "Ухвалення Верховною Радою багатостраждального закону про Вищий антикорупційний суд дає надію на стримування дев"ятого валу корупційних злочинів, тобто злочинів, пов"язаних зі зловживанням владою, службовим становищем або службовими повноваженнями, що ...
358010
  Ясюк І.В. "Гісторыя беларускае літаратуры" Максіма Гарэцкага: уплыу часу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 178-185. – ISSN 2522-493X


  Стаття присвячена місцю книги Максима Горецького "Історія білоруської літератури" в тодішній літературній системі. Для аналізу вибрано декілька перевидань, що друкувались у Радянському Союзі і поза його межами. Досліджуються різночитання в оцінці ...
358011
  Коваль Р. "Гітлер був такий же небезпечний, як Путін зараз. Але прогнозованіший" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 35 (238). – С. 38-41


  Петро Порошенко нагадує Симона Петлюру - вважає історик Роман Коваль.
358012
   "Гітлерюгенд" як єдина державна молодіжна організація "Третього рейху" (1936 - 1939 рр.): провідні вектори діяльності // Підготовка "покоління вовків" вишкіл майбутніх виконавців Голокосту : нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр. / О. Давлєтов. – Дніпропетровськ : Інститут "Ткума" ; Ліра, 2015. – С. 96-113. – ISBN 978-966-02-7332-0
358013
  Кашин В.Н. "Главное содержание марксизма..." / В.Н. Кашин. – Москва, 1991. – 205с.
358014
   Гідро-метеорологічний календар на 14-15 рік пролетарської революції-1931. – Київ : Гімеком, 1931. – с.
358015
  Гельмгольц М. Гідро-метеорологічний календар на 15-16 рік пролетарської революції-1932 / М. Гельмгольц; Гідро-метеорологічний ком. У.С.С.Р. – Київ : Гімеком, 1932. – 150с.
358016
  Стась М.М. Гідроекологічна оцінка якості води Дніпровського водосховища / М.М. Стась, В.І. Колесник // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – Вип. 21, № 1/2. – С. 87-98. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-2056
358017
  Ободовский О.Г. Гідроекологічна та економічна оцінка збитковості катастрофічних паводків на річках Закарпаття / О.Г. Ободовский, В.В. Онищук // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 130-134. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 966-521-126-9
358018
   Гідроекологічна характеристика київської ділянки Канівського водоймища / В.М. Якушин, В.І. Щербак, Т.В. Головко, М.І. Лінчук, К.П. Каленіченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 737-745 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3. – ISBN 966-521-129-3
358019
  Консевич Людмила Миколаївна Гідроекологічний потенціал Українських Карпат і перспективи його використання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:21.06.01 / Консевич Л.М.; Укр. наук.-дослід. ін-т еколог. пробл. – Харків, 2000. – 21 с.
358020
   Гідроекологічний стан басейну Горині в районі Хмельницької АЕС / Хільчевський В.К., Ромась М.І., Чунарьов О.В. [та ін.] ; за ред. В.К. Хільчевського. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 175, [1] с. : табл. – Додатки: c. 125-172. – Бібліогр.: с. 120-123. – ISBN 978-966-521-551-6
358021
  Забокрицька М.Р. Гідроекологічний стан басейну Західного Бугу на території України / М.Р. Забокрицька, В.К. Хільчевський, А.П. Манченко; Український науково-дослідний гідрометеорологічний ін-т; КНУТШ. – Київ : Ніка-Центр, 2006. – 184с. – ISBN 966-521-397-0
358022
   Гідроекологічний стан басейну річки Рось / Хільчевський В.К. [ та ін. ] ; за ред. В.К. Хільчевського. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – 116 с. – ISBN 978-966-521-507-3
358023
  Аксьом С.Д. Гідроекологічний стан Карачунівського водосховища / С.Д. Аксьом, Р.Л. Кравчинський, О.М. Стефурак // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 125-135 : Рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв
358024
  Лета В.В. Гідроекологічний стан річки Шопурка Рахівського району Закарпатської області // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 91-96. – ISSN 2306-5680


  Подано гідрологічну характеристику та оцінку екологічного стану р. Шопурка. Описано основні джерела забруднення поверхневих вод. Проаналізовано дані гідрохімічного моніторингу поверхневих вод басейну річки та грунтових вод на території ...
358025
  Сабодаш В.М. Гідроекологічні аспекти аквакультури риб / В.М. Сабодаш, В.О. Ткаченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 665-672 : Табл. – Бібліогр.: 7. – ISBN 966-521-129-3
358026
  Мольчак Я.О. Гідроекологічні аспекти впливу скиду стічних вод з луцьких каналізаційних очисних споруд на якість води р. Стир / Я.О. Мольчак, В.О. Фесюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 352-357. – Бібліогр.: 3 назви
358027
  Ободовський О.Г. Гідроекологічні особливості формування русел річок України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 58-61. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 45)


  Виконано оцінку особливостей руслоформування річок Ураїни в умовах господарської діяльності та з урахуванням гідроекологічних показників прояву руслових процесів.
358028
  Закорчевна Н.Б. Гідроекологічні проблеми в басейні Південного Бугу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 184-188 : Табл. – ISBN 966-521-109-9
358029
  Хільчевський В.К. Гідроекологічні проблеми ревіталізації річок на території міських агломерацій - міжнародний та український досвід // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 2 (45). – C. 6-13. – ISSN 2306-5680


  Виконано огляд робіт, у яких висвітлено проблеми ревіталізації (відновлення) річок за кордоном (в Європі та США). Показано, що досвід з ревіталізації річок починається у світі з 1990-х років. На прикладі річки Либідь у м. Києві висвітлено стан проблеми ...
358030
  Вишневський В.І. Гідроекологічні проблеми України / В.І. Вишневський, М.М. Падун // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 14-22 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 40)


  Дана коротка характеристика окремих складових водогосподарського комплексу України та їх впливу на природний стан водних об"єктів. Особлива увага приділена зрошенню і енергетиці. Показані суттєві зміни, які сталися на великих і малих річках України та ...
358031
  Лета В.В. Гідроекологічні стани басейну Тиси в межах Рахівського району : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Лета Василь Васильович, М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
358032
   Гідроекологія : Терміни. Абревіатури / [М.І. Кузьменко, В.І. Юришинець, Л.П. Юрчук та ін.] ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ : Наукова думка, 2018. – 48, [3] с. : іл. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр.: с. 21-23, 45-46. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1664-4
358033
   Гідроекологія річок : навч. посібник / О.В. Кирилюк, В.К. Сівак, О.М. Гончар, Л.В. Костенюк ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Юрія Федькевича, 2019. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 289-292
358034
   Гідроекосистеми заповідних територій верхньої Прип"яті в умовах кліматичних змін / [Андрела С.П. та ін. ; за ред. В.Д. Романенка, С.О. Афанасьєва та В.І. Осадчого]. – Київ : Кафедра, 2013. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-2705-62-1
358035
  Поп С.С. Гідроенергетика Закарпаття: стан та перспективи розвитку / С.С. Поп, А.В. Ганзел // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 279-285. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
358036
  Поп С.С. Гідроенергетика Закарпаття: стан та перспективи розвитку / С.С. Поп, А.В. Ганзел // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 279-285. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
358037
   Гідроенергетика Закарпаття: стан та перспективи розвитку / С.С. Поп, І.С. Шароді, Ю.В. Шароді, А.В. Ганзел // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 2 (90). – С. 65-71 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
358038
  Цепенда М.В. Гідроенергетичний потенціал річок басейну Середнього Дністра / М.В. Цепенда, М.М. Цепенда // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – Вип. 762/763. – С. 72-78. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
358039
  Оппоков В Є. Гідроенергетичні ресурси ... / В Є. Оппоков, 1933. – с.
358040
  Обухов Є.В. Гідроенергопотенціал малих річок Вінничини / Є.В. Обухов, Ю.Ю. Гут // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 170-182 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2311-0902
358041
  Самойленко Віктор Миколайович Гідроінвайронментологія як новий науковий напрям у геоекології // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 69-74 : Фото. – Бібліогр.: 9 назв
358042
  Кір"янов В.М. Гідроінформатика: наука та освіта // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – С. 48-57. – (Технічні науки ; вип. 1 (77)). – ISSN 2306-5478
358043
   Гідроксамові кислоти як місткові ліганди / В.В. Скопенко, І.О. Фрицький, І.О. Голеня, О.М. Бойко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 3/4. – С. 3-13. – ISSN 0041-6045


  Розглянуто донорні властивості гідроксамових кислот як місткових лігандів. Проаналізовано відомі способи координації гідроксамових кислот, встановлено особливості будови поліядерних координаційних сполук.
358044
  Тищенко А.Ф. Гідроксиди чотиривалентних титану й ванадію та їх взаємодія з неорганічними кислотами : Дис... канд. хім.наук: / Тищенко А.Ф.; КДУ. – Київ, 1971. – 216л. – Бібліогр.:л.205-216
358045
  Набиванець Б.Й. Гідроксоцирконілванадат і його застосування при титриметричному визначенні ванадію (V) та хрому (VІ) в ІХ суміші / Б.Й. Набиванець, Л.М. Добряк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 71-75. – (Хімія ; Вип. 32)


  Встановлено,що при взаємодії розчинів ванадату амонію та оксихлориду цирконію в інтервалі рН 2-6 утворюється малорозчинна сполука ZrO(OH)VO[нижній індекс 3], яка дозволяє кількісно відокремити ванадат-іони від іонів CrО[верхній індекс 2-, нижній ...
358046
  Антонюк Н.Г. Гідроліз: атакує вода // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 26-28
358047
  Антонюк Н.Г. Гідроліз; атакує вода // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (123). – С. 22-23
358048
  Черненко С.І. Гідролітичні властивості фторовмісних вуглецевих матеріалів / С.І. Черненко, А.В. Вакалюк, В.Є. Діюк // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 167
358049
  Коноваленко О.С. Гідрологічна вивченість басейну Верхньої Тиси // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 47-53.
358050
  Порохівник Т.О. Гідрологічна оцінка стоку і транспорту насосів на річках басейну Сіверського Дінця / Т.О. Порохівник, О.Г. Ободовський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 81-92. – ISSN 2306-5680


  Проаналізовано зміни кількості фракцій завислих та донних насосів залежно від фаз водності, а також встановлено зв"язок циклічності стоку насосів з циклічністю проходження максимальних витрат води на річках басейну Сіверського Дінця. Визначено ...
358051
  Гребінь В.В. Гідрологічна посуха 2015 року в Україні: чинники формування, перебіг та можливі наслідки / В.В. Гребінь, В.М. Бойко, Т.І. Адаменко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 44-54. – ISSN 2306-5680


  У статті надано детальний аналіз причин формування небезпечної гідрологічної ситуації природного характеру – маловоддя або гідрологічної посухи, що сформувалася на річках України. Розглянуто зміни складових водно-теплового балансу території країни за ...
358052
  Олійник В.С. Гідрологічна роль лісистості водозборів Передкарпаття / В.С. Олійник, О.М. Ткачук // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 23-30 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0459-1216
358053
  Кубишкін П.П. Гідрологічне лослідження водозбору в межах від залізниці Коростень - Олевськ і вгору по головному замисловицькому каналові до його водорозділу / П.П. Кубишкін. – Київ, 1930. – 31с.
358054
  Малишев А.В. Гідрологічне обгрунтування підходів для оцінки та передбачення ризиків затоплення річковими водами на ділянці р. Тиса від витоку до м. Тячів / А.В. Малишев, О.І. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 59-60. – ISSN 2306-5680
358055
  Горбачова Л.О. Гідрологічне районування території України за умовами формування річного стоку води на основі кривих Ендрюса / Л.О. Горбачова, Б.Ф. Христюк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 3 (95). – С. 27-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
358056
  Бойко В.М. Гідрологічний аналіз високого тало-дощового паводку на Закарпатті у березні 2001р. та проблеми оперативного прогнозування / В.М. Бойко, М.І. Кульбіда // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 272-278 : Рис. – Бібліогр.: 4. – ISBN 966-521-129-3
358057
  Гетьман Володимир Гідрологічний заказник Молочний лиман : охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 39-41 : Фото, рис.
358058
  Солоп Ю.В. Гідрологічний режим дніпровських водосховищ // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 28-30 : схема, табл. – Бібліогр.: 8 назв.
358059
  Умурзакова В.І. Гідрологічний режим річки Горинь // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 179-180
358060
  Клименко В.Г. Гідрологічний режим річки Уда та використання води за водогосподарськими роками (у межах Харківської області) / В.Г. Клименко, Д.С. Балаклійський // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 86-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
358061
  Рахматулліна Е.Р. Гідрологічний режим річок басейну Південного Бугу в зимовий період в умовах змін клімату : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Рахматулліна Ельміра Равільївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 256 арк. – Додатки: арк. 188-256. – Бібліогр.: арк. 170-187
358062
  Рахматулліна Е.Р. Гідрологічний режим річок басейну Південного Бугу в зимовий період в умовах змін клімату : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Рахматулліна Ельміра Равільївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
358063
  Лозовіцький П.С. Гідрологічний режим та оцінювання якості води озера-водосховища Сасик у часі // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 146-170


  Приведено результати хімічного складу води озера Сасик за період 1966-2012 рр. і результати екологічної й іригаційної оцінки якості води за багаторічний період. Приведены результаты химического состава воды озера-водохранилища Сасик за период ...
358064
  Христич Ю.О. Гідрологічний стан і сезонна мінералізація вод р.Мертвовід / Ю.О. Христич, І.В. Наконечний // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 45-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
358065
  Газетов Є.І. Гідрологічні дослідження Дністровського лиману у 2012 - 2017 рр. / Є.І. Газетов, В.І. Медінець, С.М. Снігірьов // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2018. – № 1/2 (29). – С. 47-56 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1992-4224
358066
  Зузанський М.Б. Гідрологічні дослідження заболочених і перезволожуваних земель (результати і перспективи) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 319-323. – Бібліогр.: 7. – ISBN 966-521-129-3
358067
  Явкін В.Г. Гідрологічні особливості, використання і характер забруднення грунтових і міжпластових вод на території Чернівецької області / В.Г. Явкін, В.І. Ясенчук, Ю.Ф. Шевчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 90-97. – Бібліогр.: 6 назв
358068
  Бугай Д.О. Гідрологічні процеси та оцінка гідрохімічних умов, які формують винос SR-90 у водотоки з радіоактивно забруднених водозборів / Д.О. Бугай, С.М. Курило, В.К. Хільчевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 49-51 : Схема, табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 47)


  На прикладі експериментального водозбору, розташованого в 5-кілометровій зоні ЧАЕС, описано основні гідрологічні процеси, які формують міграцію стронцію-90 в поверхневі води; дано стислу характеристику гідрохімічного складу поверхневих (струмкових і ...
358069
   Гідрологічні розрахунки для річок України : ( При відсутності спостережень). – Київ : АН УРСР, 1962. – 387с
358070
   Гідрологічні розрахунки для річок УРСР : (При відсутності спостереженнь. – Київ : АН УРСР, 1947. – 352с : Табл., карти
358071
  Лаликін М.В. Гідрологічні та водогосподарські розрахунки / М.В. Лаликін, О.З. Ревера. – Київ : Вища школа, 1973. – 199с.
358072
  Коржов Є.І. Гідрологічні умови формування сучасного екологічного стану пониззя Дніпра : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Коржов Євген Іванович ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2016. – 158 арк. – Бібліогр.: арк. 146-158
358073
  Коржов Є.І. Гідрологічні умови формування сучасного екологічного стану пониззя Дніпра : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Коржов Євген Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
358074
  Гуляєва О.О. Гідрологічні фактори функціонування екосистем водосховищ Дністровського гідровузла : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Гуляєва Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
358075
  Гуляєва О.О. Гідрологічні фактори функціонування екосистем водосховищ Дністровського гідровузла : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.07 / Гуляєва Оксана Олександрівна ; НАНУ, Ін-т гідробіології. – Київ, 2012. – 150 л. – Бібліогр.: л. 132-150
358076
  Вишневський В.І. Гідрологічні характеристики річок України / В.І. Вишневський, О.О. Косовець; М-во екології та природ. ресурсів України, Держ. гідрометеорологічна служба. – Київ : Ніка-Центр, 2003. – 324 с. – ISBN 966-521-220-6
358077
  Іванова Н.О. Гідрологічні чинники формування екологічного стану водосховища Сасик : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Іванова Наталія Олександрівна ; Ін-т гідробіології, НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 274 арк. – Додатки: арк. 266-274. – Бібліогр.: арк. 239-265
358078
  Тімченко О.В. Гідрологічні чинники формування кисневого режиму Канівського водосховища : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Тімченко О.В.; НАНУ. – Київ, 2007. – 130л. – Бібліогр.: л.120-130
358079
  Тімченко О.В. Гідрологічні чинники формування кисневого режиму Канівського водосховища : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.07 / Тімченко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
358080
  Осадчий В.І. Гідрологічні чинники формування хімічного складу поверхневих вод // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2013. – Вип. 265. – С. 54-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 36 назв. – ISBN 978-966-521-658-2
358081
  Хільчевський В.К. Гідрологія - наука географічна (до 65-річчя від Дня народження професора Валентина Хільчевського) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (90). – С. 121-134. – ISSN 0868-6939
358082
  Огієвський А.В. Гідрологія / А.В. Огієвський. – Харків-Київ, 1933. – 293с.
358083
  Архипова Л.М. Гідрологія : навч. посіб. / Л.М. Архипова, Я.О. Адаменко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 275, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: 270-275. – Бібліогр.: с. 267-269. – ISBN 978-966-694-255-8
358084
  Ревера О.З. Гідрологія Західного Полісся і Волинської височини : Дис... канд. геогр. наук: / Ревера О.З. ; КДУ. – Київ, 1958. – 287 л. – Бібліогр.:л.268-287
358085
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : науковий збірник. – Київ, 2000-. – ISBN 966-521-109-9
Т. 1. – 2000. – 248 с.
358086
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : науковий збірник. – Київ, 2000-. – ISBN 966-521-129-3
Т. 2. – 2001. – 872 с.
358087
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : науковий збірник. – Київ : Ніка-Центр, 2000-. – ISBN 966-521-129-3
Т. 3. – 2002. – резюме рос., англ. мовами
358088
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : науковий збірник. – Київ, 2000-. – ISBN 966-7667-14-6
Т. 4. – 2002. – 279 с.
358089
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : Тези доповідей Другої Всеукраїнської наукової конференції, 24-26 листопада, 2003. – Київ : Ніка-Центр, 2003. – 188с. – ISBN 966-521-253-2
358090
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : науковий збірник. – Київ : Обрії, 2000-. – ISBN 966-7667-14-6
Т. 5. – 2003. – резюме рос., англ. мовами
358091
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : науковий збірник. – Київ : ВГЛ Обрії, 2000-. – ISBN 966-521-129-3
Т. 6. – 2004. – резюме рос., англ. мовами
358092
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
Т. 7. – 2005. – 306 с. – резюме рос., англ. мовами
358093
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
Т. 8. – 2005. – 216 с. – резюме рос., англ. мовами
358094
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
Т. 9. – 2006. – 232 с. – резюме рос., англ. мовами
358095
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
Т. 10. – 2006. – 218 с. – резюме рос., англ. мовами
358096
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
Т. 11. – 2006. – 384 с. – резюме рос., англ. мовами
358097
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
Т. 12. – 2007. – 219 с. – резюме рос., англ. мовами
358098
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : науковий збірник. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
Т. 13. – 2007. – 218 с. – резюме рос., англ. мовами
358099
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
Т. 14. – 2008. – 280 с. – резюме рос., англ. мовами
358100
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
Т. 15. – 2008. – 222 с. – резюме рос., англ. мовами
358101
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
Т. 16. – 2009. – 220 с. – резюме рос., англ. мовами
358102
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
Т. 17. – 2009. – 235 с. – резюме рос., англ. мовами
358103
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
Т. 2 (19). – 2010. – 230 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
358104
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
Т. 3 (20). – 2010. – 200 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
358105
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
Т. 4 (21). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
358106
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ : ВГЛ "Обрії", 2000-
Т. 18 : Присвячений 60-річчю заснування кафедри гідрології та гідроекології (1949-2009). – 2010. – 320 с. – резюме рос., англ. мовами
358107
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000-
Т. 1 (22). – 2011. – 204 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
358108
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000-
Т. 2 (23). – 2011. – 234 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
358109
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000-
Т. 3 (24). – 2011. – 202 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
358110
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000-
Т. 4 (25). – 2011. – 191 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
358111
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000-
Т. 1 (26). – 2012. – 175 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
358112
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000-
Т. 2 (27). – 2012. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358113
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – 2013. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358114
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 2 (29). – 2013. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358115
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 3 (30). – 2013. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358116
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 4 (31). – 2013. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358117
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 1 (32). – 2014. – 109 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358118
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 2 (33). – 2014. – 115 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358119
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 3 (34). – 2014. – 99 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358120
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 1 (36). – 2015. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358121
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 2 (37). – 2015. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358122
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 3 (38). – 2015. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358123
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 4 (39). – 2015. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358124
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 1 (40). – 2016. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358125
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 2 (41). – 2016. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358126
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 3 (42). – 2016. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358127
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 4 (43). – 2016. – 109 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358128
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 1 (44). – 2017. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358129
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 2 (45). – 2017. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358130
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
Т. 3 (46). – 2017. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358131
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
№ 4 (47). – 2017. – 74 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358132
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
№ 1 (48). – 2018. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358133
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 2306-5680
№ 2 (49). – 2018. – 99 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358134
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2000-. – ISSN 2306-5680
№ 3 (50). – 2018. – 103, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358135
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2000-. – ISSN 2306-5680
№ 4 (51). – 2018. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358136
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2000-. – ISSN 2306-5680
№ 1 (52). – 2019. – 125 с. – Резюме укр., англ. мовами
358137
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2000-. – ISSN 2306-5680
№ 2 (53). – 2019. – 144 с. – Резюме укр., англ. мовами
358138
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2000-. – ISSN 2306-5680
№ 3 (54). – 2019. – 222 с. – Резюме укр., англ. мовами
358139
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2000-. – ISSN 2306-5680
№ 4 (55). – 2019. – 176, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
358140
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2000-. – ISSN 2306-5680
№ 1 (56). – 2020. – 124 с. – Резюме укр., англ. мовами
358141
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2000-. – ISSN 2306-5680
№ 2 (57). – 2020. – 108 с. – Резюме укр., англ. мовами
358142
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2000-. – ISSN 2306-5680
№ 3 (58). – 2020. – 125 с. – Резюме укр., англ. мовами
358143
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2000-. – ISSN 2306-5680
№ 1 (59). – 2021. – 116, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358144
   Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія = Hidrolohiia, hidrokhimiia i hidroekolohiia : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2000-. – ISSN 2306-5680
№ 2 (60). – 2021. – 82, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358145
  Горбачова Л.О. Гідролого-генетичний аналіз просторово-часових закономірностей водного стоку річок України: методологія, тенденції, прогноз : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.07 / Горбачова Людмила Олександрівна ; Держ. служба України з надзвич. ситуацій, НАН України, Укр. гідрометеоролог. ін-т. – Київ, 2017. – 399 арк. – Додатки: арк. 307-399. – Бібліогр.: арк. 262-306
358146
  Горбачова Л.О. Гідролого-генетичний аналіз просторово-часових закономірностей водного стоку річок України: методологія, тенденції, прогноз : автореф. дис. ... д-ра. геогр. наук : 11.00.07 / Горбачова Людмила Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 32 с. – Бібліогр.: 23 назви
358147
   Гідролого-генетичний аналіз часових рядів мінімального стоку річок в зоні недостатньої водності України за сучасних кліматичних умов / Л.В. Кущенко, М.В. Гопцій, О.І. Тодорова, О.М. Прокоф"єв // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 51-53. – ISSN 2306-5680
358148
  Шуляренко І.П. Гідролого-геоморфологічне районування басейну Дніпра як основа вивчення горизонтальних руслових деформацій // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 169-172. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-109-9
358149
  Костріков С.В. Гідролого-геоморфологічний підхід до дослідження водозбірної організації флювіального рельєфу : Геоінформатика, геомоделювання // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 46-54 : Рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1561-4980
358150
  Жежеря В.А. Гідролого-гідрохімічна характеристика Китаївських ставків (м. Київ) / В.А. Жежеря, С.В. Батог, М П. Жежеря Линник // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2015. – Вип. 267. – С. 64-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 39 назв. – ISBN 978-966-521-117-4
358151
   Гідролого-гідрохімічна характеристика мінімального стоку річок басейну Дніпра / В.К. Хільчевський, І.М. Ромась, М.І. Ромась, В.В. Гребінь, І.О. та ін. Шевчук; В.К. Хільчевський, І.М. Ромась, М.І. Ромась, В.В. Гребінь та ін.; За ред. В.К. Хільчевського. – Київ : Ніка-Центр, 2007. – 184с. – ISBN 978-966-521-445-8
358152
  Хільчевський В.К. Гідролого-гідрохімічна характеристика озер і ставків території м.Києва / В.К. Хільчевський, О.В. Бойко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 529-535 : Табл. – Бібліогр.: 3. – ISBN 966-521-129-3
358153
  Хільчевський В.К. Гідролого-гідрохімічна характеристика середньої та нижньої частини Дунаю // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 29-33 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 32)
358154
  Гребінь В.В. Гідролого-гідрохімічне районування: історія та сучасний стан // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 83-93. – Бібліогр.: 13. – ISBN 966-521-129-3
358155
  Ободовський О.Г. Гідролого-екологічна оцінка руслових процесів (на прикладі річок України) : Монографія / О.Г. Ободовський; КНУТШ. – Київ : Ніка-Центр, 2001. – 276c. – ISBN 966-521-154-4
358156
  Ободовський О.Г. Гідролого-екологічна оцінка руслових процесів Верхньої Прип"яті в районі водозабору в Дніпро-Бузький канал / О.Г. Ободовський, В.В. Гребінь, В.О. Ободовський // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 149-158. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-95774-3-8
358157
  Березницька Н.О. Гідролого-морфологічні процеси гирлової області р.Дністер // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 185-190. – Бібліогр.: 11 назв
358158
  Настюк М.Г. Гідролого-руслознавчий аналіз даних гідрометричних спостережень у басейнах Верхнього Пруту та Сірету : дис. … канд. геогр. наук : 11.00.07 / Настюк Микола Григорович; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2014. – 228 л. – Додатки: л. 202-228. – Бібліогр.: л. 165-201
358159
  Настюк М.Г. Гідролого-руслознавчий аналіз даних гідрометричних спостережень у басейнах Верхнього Пруту та Сірету : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Настюк Микола Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
358160
  Кухтей Р.Р. Гідромакрофіти Шацьких озер в умовах антропогенного пресу / Р.Р. Кухтей, М.М. Мусієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 139-142. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Представлено фітоіндикаційний аналіз сучасного стану Шацьких озер. Встановлено, що в результаті надмірного антропогенного впливу відбувається прискорене евтрофування данних водойм.
358161
  Ліпінський В. Гідрометеорологічна служба: 100 років розвитку і трансформацій // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 21 серпня (№ 162). – С. 7


  Згадується О.О. Косовець та В.І. Осадчий.
358162
  Бондарець Д.С. Гідрометеорологічні особливості рекреаційних ландшафтів Запорізької області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 283-288


  Зібрано та систематизовано існуючу метеорологічну та кліматологічну інформацію про рекреаційні ландшафти Запорізької області. Собрана и систематизирована существующая метеорологическая и климатологическая информация о рекреационных ландшафтах ...
358163
  Косовець О.О. Гідрометеорологічні рекорди - свідчення фізико-географічного різноманіття України // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 9 (139). – С. 45-47 : табл., карто-схема
358164
   Гідрометеорологічні умови басейну Чорної Тиси та їх вивчення : Навчальний посібник / О.Г. Ободовський, С.І. Сніжко, В.В. Гребінь, Л.В. Паламарчук, І.М. Щербань, П.І. Кобзистий; Ободовський О.Г., Сніжко С.І., Гребінь В.В., Паламарчук Л.В., Щербань І.М., Кобзистий П.І.; За ред. О.Г. Ободовського; КНУТШ. – Київ : ВГЛ Обрії, 2005. – 172с. – ISBN 966-95774-3-7
358165
   Гідрометеорологічні умови формування та прогноз максимальних витрат води весняного водопілля у верхній течії р. Чорна Тиса / О.Г. Ободовський, С.М. Курило, В.М. Манівчук, К.Ю. Данько, Я.О. Щегульна, Ю.О. Ободовський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 67-75 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
358166
  Палієнко Е.Т. Гідрометеорологічні фактори сучасного рельєфоутворення в Північно-Західному Причорномор"ї / Е.Т. Палієнко, В.В. Стецюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 16-20 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 23)
358167
  Шакірзанова Ж.Р. Гідрометеорологічні чинники і характеристики весняних водопіль в басейні р.Південний Буг в сучасних кліматичних умовах / Ж.Р. Шакірзанова, А.О. Казакова // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 100-106 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0899
358168
  Огієвський А. Гідрометрія / А. Огієвський, Е. Оппоков. – Київ. – 277 с.
358169
  Огієвський А. Гідрометрія / А. Огієвський, Є. Оппоков. – К., 1930. – 352с.
358170
   Гідрометрія. – К., 1968. – 9с.
358171
  Пустовойт С.П. Гідрометрія / С.П. Пустовойт. – Київ : Вища школа, 1974. – 208с. : Іл. – Бібліогр: с.190
358172
  Колодзян Ю.Д. Гідромеханізація - учора, сьогодні, завтра. 1946-2006 / Ю. Колодзян. – Вишгород : Гідромеханізація, 2006. – 287с. : іл.
358173
  Скиданенко М.С. Гідромеханічні показники пристроїв для отримання монодисперсних крапель та гранул : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Скиданенко Максим Сергійович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
358174
  Коноваленко О.С. Гідроморфодинамічна оцінка руслових процесів гірських річок на прикладі басейну Верхньої Тиси : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Коноваленко О.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 198л. – Бібліогр.: л. 183 - 198
358175
  Коноваленко О.С. Гідроморфодинамічна оцінка руслових процесів гірських річок на прикладі басейну Верхньої Тиси : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.07 / Коноваленко О.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
358176
  Коноваленко О.С. Гідроморфодинамічна оцінка руслових процесів гірських річок на прикладі басейну Верхньої Тиси // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 87-101. – Бібліогр.: 16 назв
358177
  Ободовський Ю.О. Гідроморфодинамічна оцінка типів русел річок верхньої частини басейну тиси (в межах України) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 23-34. – ISSN 0868-6939


  У роботі проаналізовані типи русел та встановлений їх зв"язок з гідроморфологічною оцінкою річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України). Наведена характеристика типів русел річок в залежності від їх похилів, та побудовано залежності довжин ...
358178
  Ободовський Ю.А. Гідроморфоекологічна оцінка руслових процесів та гідроенергетичного потенціалу річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Ободовський Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 329 арк. – Додатки: арк. 275-329. – Бібліогр.: арк. 251-274
358179
  Ободовський Ю.А. Гідроморфоекологічна оцінка руслових процесів та гідроенергетичного потенціалу річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Ободовський Юрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назв.
358180
  Ободовський Ю.О. Гідроморфологічна оцінка екологічного стану річок басейну Верхньої Тиси // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 106-108
358181
  Ярошевич О.Є. Гідроморфологічна оцінка екологічного стану річок басейну Тиси в межах України : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Ярошевич О.Є.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 207л. – Бібліогр.: л.193-207
358182
  Ярошевич О.Є. Гідроморфологічна оцінка екологічного стану річок бассейну Тиси в межах України : автореф. дис. ...канд. географ. наук : спец.: 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Ярошевич О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
358183
   Гідроморфологічна оцінка екологічного стану річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України) / Ю.О. Ободовський, В.К. Хільчевський, О.Г. Ободовський, О.С. Коноваленко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 38-53. – ISSN 2306-5680
358184
   Гідроморфологічний аналіз руслових процесів р.Тересви / О.Г. Ободовський, В.В. Онищук, Є.С. Цайтц, В.В. Гребінь, О.С. Коноваленко, Ю.О. Рябокрис, О.М. Козицький // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 343-351 : Рис. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
358185
  Кафтан О.Н. Гідроморфологічні аспекти пропускної здатності русел річок / О.Н. Кафтан, М.В. Корбутяк, В.М. Корбутяк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 110-115. – Бібліогр.: 9 назв
358186
  Кирилюк О.В. Гідроморфологічно-геоекологічний моніторинг малої річки / О.В. Кирилюк, С.М. Кирилюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 307-316 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
358187
  Ковтонюк О.В. Гідроморфоструктурний аналіз центральної частини Українського щита // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 848-852. – Бібліогр.: 6. – ISBN 966-521-129-3
358188
  Бубенок О.Б. Гідронім Псел (історико-етимологічний етюд) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 50-64. – ISSN 1608-0599
358189
  Драган Ю.М. Гідроніми в художній системі твору А. Кащенка "Оповідання про славне Військо Запорозьке низове" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 231-236. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
358190
   Гідроніми Нижнього Подністров"я. – К.-Одеса, 1981. – 112с.
358191
  Отін Є.С. Гідроніми Східної України / Отін Є.С. – Київ ; Донецьк : Вища школа, 1977. – 156 с. : схем. – Бібліогр.: с. 141-155
358192
  Вербич С.О. Гідроніми Унава, Унява та споріднені назви на карті Європи // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 79-83. – ISSN 0027-2833
358193
  Армашевська Т. Гідроніми Чернігівщини // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 109-112. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
358194
  Завадська В. Гідроніми як позначення просторової межі у фольклорних текстах // Кодима: історія і культура порубіжжя східної і західної цивілізацій : одес. етногр. читання / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.] ; [редкол.: В.К. Борисенко, Л.К. Вахніна, О.М. Дзиговський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 134-145. – ISBN 978-617-689-163-5
358195
  Желєзняк І.М. Гідронімікон Правобережної України та проблема слов"янської прабатьківщини // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 40-49. – ISSN 0027-2833
358196
  Желєзняк І. Гідронімікон Правобережної України та проблема слов"янської прабатьківщини // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 181-198. – ISBN 978-966-02-4860-1
358197
  Карпенко О.П. Гідронімікон Центрального Полісся / О.П. Карпенко ; [відп. ред. І.М. Желєзняк] ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КИЙ, 2003. – 317, [1] с. – Покажчики: с. 279-317. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-02-2636-5


  У пр. № 1696057 напис: Бібліотеці ім. М. Максимовича від автора. 2.04.2015. Підпис
358198
  Масенко Л.Т. Гідронімія Східного Поділля. / Л.Т. Масенко. – К., 1979. – 102с.
358199
   Гідронімія України в її міжмовних і міждіалектних зв"язках. – Київ : Наукова думка, 1981. – 263с
358200
  Карпенко О.П. Гідронімні етимології. Мжень // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 20. – С. 143-150
358201
  Вербич С.О. Гідронімно-топонімні паралелі в ареалі Верхньо-Середнього Дністра: проблема первинності / вторинності гідронімооснови // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 11-19. – ISSN 2075-437X


  Об"єкт дослідження в пропонованій статті - гідроніми басейну Верхньо-Середнього Дністра, а також їхні дублети з-поміж інших топонімів у межах цього ареалу; предмет лінгвістичного аналізу - з"ясування ролі внутрішньо- та позамовних чинників у ...
358202
   Гідрономічний атлас України. – К., 1967. – 52с.
358203
  Шульгач В.П. Гідрономія басейну Стиру / В.П. Шульгач. – К., 1993. – 143с.
358204
  Бедриковська Н.П. Гідропоніка кімнатних квітів / Н.П. Бедриковська. – Київ : Наукова думка635, 1971. – 60с.
358205
  Кукоба А.Т. Гідроприводний розчинонасос подвійної дії. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.05.02 / Кукоба А.Т.; М-во освіти і наук Укр. – Полтава, 2000. – 20л.
358206
  Кунделєв Андрій Юрійович Гідропружне деформування фізично нелінійних циліндричних оболонок : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.02.04 / Кунделєв А.Ю.; НАНУ. Ін-тут проблем машинобудув. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
358207
  Вітков В.В. Гідростатичні струминні гідродинамічні випромінювачі для звукових технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Вітков Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 9 назв
358208
  Колодійчук А.В. Гідросферні екоризики впровадження ІКТ: класифікація та характеристика // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (205). – С. 64-69
358209
  Коржинський А.Ф. Гідротермально змінені породи і їх значення для розуміння процесів рудоутворення. / А.Ф. Коржинський. – К., 1964. – 167с.
358210
  Шевченко В.І. Гідротермально перетворені породи Балейського рудного поля : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 28-30. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 20)


  Аналізуються уявлення щодо особливостей гідротермальних перетворень рудовмісних порід Балейського родовища золота в Східному Забайкаллі. Обгрунтовуються напрями подальших досліджень метасоматитів цього родовища.
358211
  Горбатенко Євген Гідротехніка природних парків і рекреаційних зон / Горбатенко Євген, Братасюк Ірина // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 3 (109), травень - червень. – Бібліогр.: 11 назв.
358212
  Міронова І. Гідротехнічні роботи в Херсонській губернії у роки столипінської аграрної реформи // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 4 (32), жовтень - грудень. – С. 70-80. – ISSN 1998-4634
358213
  Пишкін Б.А. Гідротехнічні споруди / Б.А. Пишкін. – К, 1953. – 368с.
358214
   Гідрофізичні дослідження морського та річкового середовища / М.Ф. Голодов, А.Ю. Гордєєв, Л.В. Нестеренко, Ю.А. Тимченко, С.Г. Федосеєнков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 6. – С. 111-127 : рис. – Бібліогр.: с. 125. – ISSN 0203-3100
358215
  Бабенко Л.О. Гідрофільна флора дендропарку "Олександрія" НАН України як декоративний елемент ландшафтів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 7-8. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Досліджено перспективні декоративні, берегозакріплюючі види гідрофільної флори дендропарку "Олександрія" НАНУ.
358216
   Гідрофільно-гідрофобні кополімери як основа для формування придатних до фотомодифікації мембран / Л.М. Момот, Л.О. Вретік, О.А. Ніколаєва, Т.С. Подвисоцька, А.Ф. Бурбан // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 170 : Хімічні науки і технології. – С. 25-33. – ISSN 1996-5931
358217
  Шумов С.М. Гідрохімічна інформація і стан поверхневих вод / С.М. Шумов, Т.А. Терлик, І.С. Вишар // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 106-125
358218
  Хільчевський В.К. Гідрохімічна характеристика малих річок м.Киева / В.К. Хільчевський, О.В. Бойко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 106-112 : Табл. – Бібліогр.: 4. – ISBN 966-521-109-9
358219
  Морозова А.О. Гідрохімічна характеристика р. Стрий та деяких її приток в літньо-осінній період спостережень / А.О. Морозова, В.П. Осипенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (52). – C. 51-57. – ISSN 2306-5680


  В роботі наведено результати досліджень закономірностей режиму та динаміки основних гідрохімічних показників якості водного середовища р. Стрий (басейн р. Дністер), на основі яких проведена оцінка її екологічного стану. В работе представлены ...
358220
   Гідрохімічна характеристика та вміст радіонуклідів у воді річок Ірша та Возня (Житомирська область) / Ю.Б. Набиванець, В.Г. Кленус, В.В. Бєляєв, О.Є. Каглян // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 569-575 : Рис. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
358221
  Ромась І.М. Гідрохімічне районування річок басейну Дніпра у меженний період / І.М. Ромась, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 128-136.
358222
  Гузак Л.І. Гідрохімічний аналіз річки Стебник на території національного природного парку "Вижницький" / Л.І. Гузак, Н.С. Андрусяк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 21-24 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
358223
  Мислюк О.О. Гідрохімічний моніторинг річки Золотоношка / О.О. Мислюк, О.М. Хоменко // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (21). – С. 35-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2073-5057
358224
  Забокрицька М.Р. Гідрохімічний режим і якість води основних приток річки Західний Буг у межах Волинської області // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 431-437 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
358225
   Гідрохімічний режим озер системи Опечень (м. Київ) / П.М. Линник, В.А. Жежеря, Т.П. Жежеря, Я.С. Іванечко, І.І. Ігнатенко // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 59-69 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
358226
  Мандрик Б.М. Гідрохімічний режим підземних вод в умовах впливу промислових підприємств / Б.М. Мандрик, В.І. Мокіємко, А.М. Мандрик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-68. – (Геологія ; Вип. 17)


  На прикладі Нікопольського заводу феросплавів розглянуто особливості дослідження гідрогеохімічної обстановки на промплощадці та навколишніх територіях. На основі гідродинамічної моделі району вивчено баланс та шляхи міграції забруднюючих речових у ...
358227
  Пелешенко В.І. Гідрохімічний режим річок Київського і Чернігівського Полісся УРСР в умовах антропогенного впливу / В.І. Пелешенко, В.К. Хільчевський, І.Г. Гарасевич // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 43-46. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 24)
358228
  Караван Ю.В. Гідрохімічний режим та екологічний стан Верхнього Сірету : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Караван Юлія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – 214 арк. – Додатки: арк. 176-214. – Бібліогр.: арк. 161-175
358229
  Караван Ю.В. Гідрохімічний режим та екологічний стан Верхнього Сірету : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Караван Юлія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
358230
  Гончар О.М. Гідрохімічний режим та оцінка якості води річки Дністер (Подільська частина річки) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 164-172. – Бібліогр.: 7 назв
358231
  Забокрицька М.Р. Гідрохімічний режим та оцінка якості річкових вод басейну Західного Бугу на території України : Дис. ... канд. географіч. наук: 11.00.07 / Забокрицька М. Р.; Український наук.-дослідний гідрометеорологічний ін-т Мін-ва охорони навколишнього природного середовища і НАНУ. – Київ, 2005. – 237л. + Додатки: л. 222-237. – Бібліогр.: л. 207-221
358232
  Забокрицька Мирослава Романівна Гідрохімічний режим та оцінка якості річкових вод басейну Західного Бугу на території України : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.07 / Забокрицька М.Р.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
358233
  Хільчевський В.К. Гідрохімічний режим та якість води Інгульця в умовах техногенезу / В.К. Хільчевський, Р.Л. Кравчинський, О.В. Чунарьов. – Київ : Ніка-Центр, 2012. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-179. – ISBN 978-966-521-612-4
358234
  Перевозчиков І.М. Гідрохімічний режим та якість води річки Інгулець / І.М. Перевозчиков, В.М. Савицький // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 76-82. – ISSN 2306-5680
358235
  Винарчук О.О. Гідрохімічний режим та якість води річок Лівобережного лісостепу України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Винарчук Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 247 л. – Додатки: л. 195-247. – Бібліогр.: л. 179-194
358236
  Винарчук О.О. Гідрохімічний режим та якість води річок Лівобережного лісостепу України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Винарчук Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 7 назв
358237
   Гідрохімічний режим та якість поверхневих вод басейну Дністра на території України : [наук. дослідж.] / В.К. Хільчевський [та ін.] ; за ред. В.К. Хільчевського та В.А. Сташука. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 255, [1] с. : іл., табл. – Анот. молд. мовою. – Бібліогр.: с. 173-187. – ISBN 978-966-521-570-7
358238
  Лета В.В. Гідрохімічний стан річки Тиса на ділянці українсько-румунського кордону // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 1 (44). – С. 95-103. – ISSN 2306-5680
358239
   Гідрохімічні аспекти дослідження річки Гірський Тікич / П.М. Линник, В.А. Жежеря, Р.П. Линник, Т.П. Дика // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 3 (30). – С. 34-45. – ISSN 2306-5680


  В умовах сьогодення хімічний склад води поверхневих водних об"єктів зазанає якісних та кількісних змін, що відбуваються за дії різноманітних чинників, насамперед антропогенних.
358240
  Закревський Д.В. Гідрохімічні дослідження в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / Д.В. Закревський, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 39-60. – Бібліогр.: 164. – ISBN 966-521-129-3
358241
  Хільчевський В.К. Гідрохімічні дослідження в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1970-2020 рр.) // Нариси історії гідрохімії в Україні : монографія / В.К. Хільчевський. – Київ : ДІА, 2020. – С. 49-82. – ISBN 978-617-7785-07-0
358242
  Чернявка С.О. Гідрохімічні особливості р. Західний Буг / С.О. Чернявка, О.О. Джам // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 60-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2227-3220
358243
  Руденко Ф.А. Гідрохімічні особливості тріщинних та грунтових вод Українського кристалічного масиву // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 36-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геології та географії ; № 7)
358244
   Гідрохімічні показники та якість вод водотоків та водойм південно-східної частини водозбору Куяльницького лиману (балки Гільдендорфська, Корсунцівська, озера пересипу) / Н.С. Лобода, О.М. Гриб, Я.С. Яров, К.О. Гриб // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 3 (42). – C. 42-49. – ISSN 2306-5680


  Представлені результати експедиційних досліджень по встановленню якості вод водотоків та водойм південно-східної частини водозбору Куяльницького лиману (балки Гільдендорфська, Корсунцівська та озера пересипу). Установлено, що екологічний стан і якість ...
358245
  Курило С.М. Гідрохімічні умови виносу радіонуклідів з забруднених територій в малі водотоки // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 84-86. – ISBN 966-521-109-9
358246
   Гідрохімічні умови Правобережної частини Українського Полісся в зв"язку з осушенням земель / Л.М. Горєв, Д.В. Закревський, В.І. Пелешенко, М.І. Ромась // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 65-71 : Карта, табл. – Бібліогр.: 6 назв
358247
  Ромась М.І. Гідрохімія водних об"єктів атомної і теплової енергетики : Монографія / М.І. Ромась; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 532с. – ISBN 966-594-293-Х
358248
  Ромась Микола Іванович Гідрохімія водних об"єктів атомної і теплової енергетики : Автореф. дис. ... доктора географ. наук: 11.00.07 / Ромась М.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 34 с. – Бібліогр.: 40 назв
358249
  Алмазов О.М. Гідрохімія Дніпро-Бузького лиману / О.М. Алмазов, Ю.Г. Майстренко, Ф.Г. Дятловицька Ф.Г. ; АН УРСР, Ін-т гідробіології. – Київ : АН УРСР, 1959. – 180 с.
358250
  Алмазов О.М. Гідрохімія Дніпровсько-Бузького лиману / О.М. Алмазов, Ю.Г. Майстренко, Ф.Г. Дятловицька ; АН УРСР, Ін-т гідробіології. – Київ : АН УРСР, 1959. – 180 с. – Бібліогр.: с. 177-179
358251
  Денисова О.І. Гідрохімія Каховського водоймища / О.І. Денисова, Ю.Г. Майстренко. – Київ, 1962. – 200с.
358252
  Хільчевський В.К. Гідрохімія океанів і морів : Навчальний посібник для студ. географ. фак-тів вищ. закл. освіти / В.К. Хільчевський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 114с. – ISBN 966-594-364-2
358253
   Гідрохімія річок Лівобережного лісостепу України : навч. посібник / В.К. Хільчевський [та ін.] ; за ред. В.К. Хільчевського та В.А. Сташука. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – 229, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 183-196. – ISBN 978-966-521-107-5
358254
  Коненко Г.Д. Гідрохімія ставків і малих водоймищ України / Г.Д. Коненко. – Київ, 1971. – 312с.
358255
   Гідрохімія та радіогеохімія річок і боліт Житомирської області : Монографія. – Житомир : Волинь, 2002. – 264с. – ISBN 966-690-005-Х
358256
  Хільчевський В.К. Гідрохімія транскордонної річки Західний Буг на території України / В.К. Хільчевський, М.Р. Забокрицька, Н.В. Петрик // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 44


  Мета статті полягає у дослідженні гідрографічних особливостей басейну транскордонної річки Західний Буг на території України, його гідрохімічного режиму та іонного стоку, а також можливих проявів антропогенного впливу на них. Методика. Використано ...
358257
  Горєв Л.М. Гідрохімія України : Підручник / Л.М. Горєв, В.І. Пелешенко, В.К. Хільчевський. – Київ : Вища школа, 1995. – 307 с. – ISBN 5-11-004522-4
358258
  Солод Б.Ю. Гідрування хінолінів та ізохінолінів за допомогою композитів графеноподібного вуглецю та 3d-металів або їх оксидів / Б.Ю. Солод, В.В. Бур"янов, С.В. Рябухін // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 132
358259
  Брехуненко Віктор Анатолійович Гійом Левассер де Боплан про Україну // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 44-47
358260
  Брехуненко Віктор Анатолійович Гійом Левассер де Боплан про Україну // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 44-47
358261
  Назаров Н. Гійом Постель і зародження ренесансної етимології // Українські міждисциплінарні студії / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 60-67. – ISBN 978-2-919320-44-8
358262
  Зарудний М.Я. Гілея : роман / М.Я. Зарудний. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 360 с.
358263
  Зарудний М.Я. Гілея : роман / Микола Зарудний. – Київ : Дніпро, 1979. – 366 с.
358264
   Гілея : філософія, історія, політологія. Науковий вісник. – Миколаїв, 2004-
№ 1. – 2005
358265
   Гілея : філософія, історія, політологія. Науковий вісник. – Миколаїв, 2004-
№ 2. – 2005
358266
   Гілея : філософія, історія, політологія. Науковий вісник. – Миколаїв, 2004-
№ 3. – 2005
358267
   Гілея : філософія, історія, політологія. Збірник наукових праць. – Київ, 2004-
Вип. 10. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
358268
   Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ : [б. в.], 2004-
Вип. 16. – 2008. – 306, [9] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358269
   Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ : [б. в.], 2004-
Вип. 17. – 2008. – 375, [12] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358270
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-
Вип. 21. – 2009. – 416, [12] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358271
   Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2004-
Вип. 22. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
358272
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 27. – 2009. – 417, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358273
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 28. – 2009. – 472, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358274
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 45 (№ 3). – 2011. – 731 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358275
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ : [б. в.], 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 57 (№ 2). – 2012. – 742, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358276
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 60 (№ 5). – 2012. – 811 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358277
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 75 (№ 8). – 2013. – 587 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358278
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 76 (№ 9). – 2013. – 270 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358279
   Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 77 (№ 10). – 2013. – 352 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358280
   Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 78 (№ 11). – 2013. – 438 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358281
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 79 (№ 12). – 2013. – 378 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358282
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 80 (№ 1). – 2014. – 419 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358283
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 81 (№ 2). – 2014. – 371 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358284
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ : Видавництво "Гілея", 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 84 (№ 5). – 2014. – 567, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358285
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ : Видавництво"Гілея", 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 88 (№ 9). – 2014. – 431, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358286
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 91 (№ 12). – 2014. – 424 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358287
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 92 (№ 1). – 2015. – 376 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358288
   Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 93, (№ 2). – 2015. – 443 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358289
   Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 94 (№ 3). – 2015. – 442 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358290
   Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 95 (№ 4). – 2015. – 457 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358291
   Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 96 (№ 5). – 2015. – 510 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358292
   Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 97 (№ 6). – 2015. – 488 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358293
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 98 (№ 7). – 2015. – 431 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358294
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 99 (№ 8). – 2015. – 398 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358295
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 100 (№ 9). – 2015. – 319 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358296
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 101 (№ 10). – 2015. – 535 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358297
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 102 (№ 11). – 2015. – 455 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358298
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 103 (№ 12). – 2015. – 415 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358299
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 104 (№ 1). – 2016. – 251 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358300
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 105 (№ 2). – 2016. – 405 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358301
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 106 (№ 3). – 2016. – 391 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358302
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 107 (№ 4). – 2016. – 483 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358303
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 108 (№ 5). – 2016. – 315 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358304
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 109 (№ 6). – 2016. – 403 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358305
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 110 (№ 7). – 2016. – 431 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358306
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 111 (№ 8). – 2016. – 383 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358307
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 112 (№ 9). – 2016. – 355 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358308
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 113 (№ 10). – 2016. – 451 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358309
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 114 (№ 11). – 2016. – 460 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358310
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 115 (№ 12). – 2016. – 500 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358311
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ : Видавництво "Гілея", 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 116 (№ 1). – 2017. – 348 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358312
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 117 (№ 2). – 2017. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358313
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 118 (№ 3). – 2017. – 372 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358314
   Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 119 (№ 4). – 2017. – 432 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358315
   Гілея = Hileya : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ : Видавництво "Гілея", 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 120 (№ 5). – 2017. – 312 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358316
   Гілея = Hileya : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ : Видавництво "Гілея", 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 121 (№ 6). – 2017. – 251, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358317
   Гілея = Hileya : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ : Видавництво "Гілея", 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 122 (№ 7). – 2017. – 451, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358318
   Гілея = Hileya : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ : Видавництво "Гілея", 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 123 (№ 8). – 2017. – 351, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358319
   Гілея = Hileya : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ : Видавництво "Гілея", 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 124 (№ 9). – 2017. – 355, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358320
   Гілея = Hileya : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ : Видавництво "Гілея", 2004-. – ISSN 2076-1554
Вип. 125 (№ 10). – 2017. – 443, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358321
  Коцур А. Гілка дерева мого роду // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 38-40


  Дідусь і бабуся Коцура А.П.
358322
  Тимошик М. Гілка небесного вогню // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 25 квітня (№ 8). – С. 7


  До 60-річчя кандидата філологічних наук, доцента Олену Михайлівну Логвиненко.
358323
  Нестерчук Д.В. Гілка Шевченківського роду (до 140-річчя від дня народження Фотія Степановича Красицького) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 188-202. – ISSN 0320-9466
358324
  Дяченко Т. Гілка Шевченкового роду // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 270-276. – ISSN 0869-3595


  Розповіді про нащадків Тараса Григоровича Шевченка
358325
  Дяченко Т. Гілка Шевченкового роду // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 271-275. – ISSN 0869-3595


  Розповіді про нащадків Тараса Григоровича Шевченка
358326
  Слабошпицький М.Ф. Гілка ялівцю з Сааремаа / М.Ф. Слабошпицький. – Київ, 1988. – 251с.
358327
  Плужник А.О. Гілларі Клінтон і Дональд Трамп: порівняльна характеристика політичних лідерів // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 281-282. – (Серія: Соціологія ; № 3 (30)). – ISSN 2075-7190
358328
  Колар В. Гіллясте дерево : поезії / В. Колар. – Одесса : Маяк, 1974. – 24 с.
358329
  Боднарчук П.І. Гіллясті ланцюгові дроби та їх застосування / П.І. Боднарчук, В.Я. Скоробогатько. – Київ : Наукова думка, 1974. – 272 с.
358330
  Каменюк М. Гілочка барвінку з Тарасової гори // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 11 січня (№ 1). – С. 17


  Спогади про знайомство з Володимиром Затуливітром
358331
  Каменюк М. Гілочка барвінку з Тарасової Гори. Зі спогадів про Володимира Затуливітра // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 25 січня (№ 2. – С. 17
358332
  Слоньовська О.В. Гілочка глоду : поезії / О.В. Слоньовська. – Ужгород, 1986. – 58 с.
358333
  Соломко А.М. Гілочка калини червоної / А.М. Соломко. – Київ, 1988. – 166 с.
358334
  Гук В. Гілочка кримського тиса : поезія / В"ячеслав Гук. – Київ : Фенікс, 2018. – 223, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-136-580-2
358335
   Гіляров Олексій Микиович (1855-1938) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 101. – ISBN 978-966-933-054-3
358336
  Кондратик Л.Й. Гіляров Олексій Микитович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 17. – ISBN 5776391970
358337
  Огородник І.В. Гіляров Олексій Микитович / І.В. Огородник, М.Ю. Русин // Українська філософія в іменах : навч. посіб. / І.В. Огородник, М.Ю. Русин. – Київ : Либідь, 1997. – С. 43-45. – ISBN 5-325-00792-0
358338
   Гіляров Олексій Микитович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 31-32. – ISBN 966-02-0537-6
358339
  Короткий В.А. Гіляров Олексій Микитович (1855-1938) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 408-409 : фото. – Бібліогр.: біографія. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-7-1 (Кн. 2)
358340
   Гіляров Олексій Микитович (1855 - 1938) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 424. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
358341
   Гіляров Олексій Микитович (1856-1938) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 91. – ISBN 978-966-439-754-1
358342
  Проценко Л. Гіляров Олексій Микитович (8.ХІI.1856-7.ХІІ.1938) // Київський некрополь : путівник-довідник / Л.А. Проценко. – Київ : Український письменник, 1994. – С. 211-212
358343
  Скирта М.Л. Гіляров Олесій Микитович (1856-1938) - філософ // Особові архівні фонди Інституту рукопису : путівник / [О.С. Боляк, С.О. Булатова, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич, Л.А. Дубровіна та ін.] ; НАН України, НБУ ім. В.І. Вернадського. – Київ : [Б. в.], 2002. – С. 102. – ISBN 966-02-2569-5
358344
   Гіляров Сергій Олексійович // Історія Національної Академії наук України 1924-1928: док. і матеріали / Онищенко О.С. – К., 1998
358345
  Конта Р.М. Гіляров Сергій Олексійович / Р.М. Конта, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 176. – ISBN 96966-8060-04-0
358346
   Гіляров Сергій Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 170-171. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
358347
  Алєксандрова О.В. Гільберт Порретанський, Жильбер з Порре // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 222-223. – ISBN 966-316-069-1
358348
  Дибко Ірина Гільгамеш = Gilgamesh : Поема / Дибко Ірина. – 2е вид. – Clifton : Потомак, М.Д., 1997. – 94с.
358349
  Дибко І. Гільгамеш : поема / Ірина Дибко ; Рівнен. міськ. об-ня Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Вид. 3-є. – Рівне : Видавець О.Зень, 2010. – 109, [1] с. : іл., портр. – На обкл. також.: Gilgamesh. – Бібліогр.: с. 108. – ISBN 978-966-2096-93-4
358350
   Гільдебранд (Hildebrand) Дітріх фон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 718-719. – ISBN 966-316-069-1
358351
  Толкачова Н.Є. Гільдії та гільдійське право // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 116-120. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються засади формування гільдій як середньовічних корпорацій, управління в них, статус членів гільдій та основні риси гільдійського права. Principles of formation of guilds as medieval corporations, their administration, guild members" status ...
358352
  Новак В. Гільдійське купецтво як об"єкт історичного дослідження // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 160-162. – ISBN 978-966-171-893-6
358353
  Савченко Г.П. Гільдія / Г. Савченко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 73. – ISBN 966-642-073-2
358354
   Гільдія гідів - новий формат // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2020. – № 1. – С. 46-49 : фото. – ISSN 1998-8044
358355
  Алєксандрова О.В. Гільом де Конш // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 223-224. – ISBN 966-316-069-1
358356
  Алєксандрова О.В. Гільом з Шампо // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 224-227. – ISBN 966-316-069-1
358357
  Кумжа Альгірдос Гімалаї. Щоденник однієї експедиції : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 110-114 : Фото
358358
  Кумжа Альгірдас Гімалаї. Щоденник однієї експедиції : Троянда вітрів / Кумжа Альгірдас, Боднар Ольга // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 3. – С. 112-118 : Фото
358359
  Кумжа Альгірдас Гімалаї. Щоденник однієї експедиції : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 136-141 : Фото
358360
  Шолом-Алейхем Гіменазія / Шолом-Алейхем. – Харків, 1930. – 24 с.
358361
  Задорожний М.П. Гімн географів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 2-3 : фото
358362
  Жадан С. Гімн демократичної молоді / Сергій Жадан. – Харків : Фоліо, 2006. – 223с. – (Графіті). – ISBN 966-03-3388-9
358363
  Жадан С.В. Гімн демократичної молоді / Сергій Жадан. – Харків : Фоліо, 2008. – 224 с. – (Графіті). – ISBN 978-966-03-4641-3
358364
  Жадан С.В. Гімн демократичної молоді / Сергій Жадан. – Харків : Фоліо, 2011. – 222, [2] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-4641-3
358365
  Жадан С.В. Гімн демократичної молоді / Сергій Жадан ; [худож.-оформлювач І.В. Осіпов]. – Харків : Фоліо, 2014. – 224 с. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-4641-3
358366
  Бачинська К. Гімн демократичної молоді. Близько 15 тисяч студентів вийшли на всеукраїнський страйк // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 28 листопада (№ 175). – С. 3
358367
  Цимбалюк М. Гімн і реквієм родини Литовченків // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 14-20 квітня (№ 15). – С. 14
358368
  Кожушний О. Гімн Климента Олександрійського // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 276-282


  В статті розглядається вживання синонімічних теонімо-поетонімів у "Гімні Христу Спасителю" з творіння Климента Олександрійського "Педагог", а також проводиться аналіз метричної організації твору. Стверджується, що саме теонімо-поетоніми є головним ...
358369
  Дупляк А. Гімн красі та любові // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 21 липня (№ 29). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  Роман-трилогія "Возлюбленик муз і грацій. Кохані жінки Тараса Шевченка" Антонії Цвід .
358370
  Бірченко М. Гімн любові і життєлюбству в есеї Степана Процюка "Любити і ненавидіти"; Осуд бездуховності в романі Юрія Андруховича "Московіада" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (650). – С. 11-19. – ISSN 0130-5263
358371
  Дузь І.М. Гімн людині. До 70-річчя з дня народження В.Сосюри / І.М. Дузь. – Київ, 1967. – 47с.
358372
  Павличко Д. Гімн помаранчевої революції // Чумацький шлях : Науково-популярний журнал. – Київ, 2004. – № 6. – С. 4 обкл.
358373
  Кружков В. Гімн Радянського Союзу / В. Кружков, 1945. – 28с.
358374
  Мірошниченко Л. Гімн України у дитячій п"єсі Олени Пчілки


  Текстологічний етюд про невідому дитячу п"єсу Олени Пчілки, виявлення якої загрожувало авторці неминучим ув"язненням.
358375
  Мамонтова Е.В. Гімн як символ державного суверенітету: історико-політологічний аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 163-166. – ISSN 2077-1800
358376
  Брезан Юрій Гімназист. Семестр змарнованого часу / Брезан Юрій. – К., 1979. – 439с.
358377
  Красюкова М.М. Гімназії як шлях до соціалізації учнівської молоді народів північного приазов’я наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 169-179. – ISSN 2074-8167
358378
  Романовський В. Гімназійна наука та вчителі Юрія Шевельова (1917-1919 рр.) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2019. – Т. 16. – С. 147-179. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-45-0
358379
  Хома І. Гімназійна освіта Євгена Коновальця // Historical and Cultural Studies : науковий журнал / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: С. Павлюк, С. Шеломенцев-Терський, І. Хома [та ін.]. – Львів, 2017. – Vol. 4, n. 1. – С. 87-93. – ISSN 2409-3408
358380
  Сторчай О.В. Гімназійні романи "Приключения Джека Гольта" і "Похождения Васи Оленина" рукописної книги 1903 року мистецтвознавця Федора Ернста // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 295-313. – ISBN 966-02-2984-4
358381
  Суслова В.М. Гімназія "Європа" // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 40
358382
  Берзін П.С. Гімназія вищих наук (юридичний ліцей) імені князя Безбородько в Ніжині // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 820-824. – ISBN 978-617-7020-05-8
358383
  Балаба С. Гімназія НПУ ім. М.П. Драгоманова як інноваційний навчальний заклад // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 13-15
358384
  Черниш А.П. Гімназія як нова форма навчання / А.П. Черниш. – К., 1991. – 45с.
358385
   Гімнастика. – 2-е випр. і доп. вид. – К., 1936. – 48с.
358386
   Гімнастика. – К., 1939. – 96с.
358387
   Гімнастика. – М., 1949. – 140с.
358388
   Гімнастика. – К., 1956. – 203с.
358389
  Мішина Є.В. Гімнастика в комплексі ГПО / Є.В. Мішина. – К., 1974. – 63с.
358390
  Блях В.А. Гімнастика для жінок / В.А. Блях. – К, 1936. – 75с.
358391
  Тамаров І.М. Гімнастика для тих, хто в окулярах / І.М. Тамаров. – К, 1975. – 24с.
358392
  Білокопитова Ж.а. Гімнастика: Краса і здоров"я / Ж.а. Білокопитова. – К., 1991. – 104с.
358393
  Васильков Г.А. Гімнастику - наймолодшим / Г.А. Васильков, В.І. Чукарін. – Київ, 1970. – 123с.
358394
   Гімнастична термінологія. – К., 1939. – 40с.
358395
  Трофим"як Богдан Гімнастично-спортивні організації у національно-визвольному русі Галичини (друга пол. ХІХ ст. - перша пол. ХХ ст.) / Трофим"як Богдан; Мін.освіти і науки України. Тернопільськ.держ. пед. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 696с. – ISBN 966-9995-38-0
358396
  Джиджора Є.В. Гімнографія Київської Русі XI-XIII сторіч: структурне ціле канону мінейного циклу : монографія / Є.В. Джиджора ; за ред. О.В. Александрова, д-ра філол. наук, проф. ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2018. – 479, [1] с. – Анот. укр., англ. – Бібліогр.: с. 418-471. – ISBN 978-966-927-356-7
358397
  Біла-Криниця Ф. Гін : вибр. поезії / Ф. Біла-Криниця [псевд.]. – Харків : Держвидав України, 1925. – 136 с.
358398
  Хмелюк В. Гін. Осіннє сонце. 1926, 1928, 1923 / [ упоряд. І. Ключковська, Н. Гумницька ]. – Факсимільне видання. – Львів ; Прага : Львівська політехніка, 2009. – 16c.+32с.+52с.=28с. – контейнер 4 книги. Перша книга : Переднє слово. – ISBN 978-966-553-840-0


  Ці збірочки – нині раритет, колекційна рідкість – знайдено у фондах Слов"янської бібліотеки в Празі. З ініціативи Міжнародного інституту освіти, культури та зв"язків з діаспорою Львівської політехніки (МІОК) 2009 року побачило світ їхнє факсимільне ...
358399
  Кривенко Л.С. Гінгівіт у дітей з атопічними захворюваннями (клініка, діагностика, профілактика та лікування) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.22 / Кривенко Людмила Станіславівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
358400
  Кулик А.С. Гіндімовна спадщина Аміра Хусро Дехлеві // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 208-217
358401
  Авраменко О.І. Гінці з неволі : про подвиг юних розвідників Миколаїв. підпільного центру Ш. Кобера і В. Хоменка в роки Великої Вітчизн. війни : повість : для серед. шк. віку / Олександр Авраменко. – Київ : Веселка, 1973. – 327 с. : іл. – (Юні герої)
358402
  Авраменко О.І. Гінці з неволі : про подвиг юних розвідників Миколаїв. підпільного центру Ш. Кобера і В. Хоменка в роки Великої Вітчизн. війни : повість : для серед. шк. віку / Олександр Авраменко. – Київ : Веселка, 1976. – 232, [2] с. : іл. – (Юні герої)
358403
  Авраменко О.І. Гінці з неволі : повість : для ст. і середнього шк. віку / Олександр Авраменко. – Київ : Веселка, 1988. – 335 с. – (Доблесть)
358404
  Яковлева Л. Гінцівська стоянка з житлами із кісток мамонта (Україна) = Le site d"habitat a cabanes en os de mammounts de gontsy (Ukraine) : двадцять років розкопок у Гінцях (1993-2013) / Людмила Яковлєва, Франсуа Джінджан. – Київ : ВАІТЕ, 2014. – 38, [1] с., включ. обкл. : іл., фот. – Без тит. арк. - Текст. парал. укр., фр. – ISBN 978-966-2310-35-1
358405
  Василенко О.О. Гіпатія // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих. – Київ, 2019. – № 2/3 (135). – С. 56-57. – ISSN 2518-7104
358406
  Журавльова Л.В. Гіперадипоцитокінемія — маркер ремоделювання підшлункової залози при хронічному панкреатиті на тлі цукрового діабету 2 типу / Л.В. Журавльова, Ю.О. Шеховцова // Сучасна гастроентерологія : український науково-практичний спеціалізований журнал / Держ. установа "Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України" ; Держ. установа "Ін-т гастроентерології НАМН України" ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов.ред.: Г.Д. Фадієнко ; редкол.: О.Я. Бабак, О.М. Біловол, Т.П. Гарник [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (91). – C. 15-20. – ISSN 1727-5725
358407
  Засєкіна Л.В. Гіперактивний розлад із дефіцитом уваги: теорія та практика : монографія / Л.В. Засєкіна, О.А. Соловей ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-206. – ISBN 978-966-600-575-8
358408
  Рибаков С.Й. Гіперальдостеронізм - поширеність та де його шукати / С.Й. Рибаков, В.О. Шідловський, О.В. Шідловський // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 5-10. – ISSN 1681-276Х


  "...Гіперальдостеронізм являє собою складний патологічний клініко-метаболічний гормональний симптомокомплекс, що включає синдроми порушень судинного тонусу (артеріальна гіпертензія), мінерального метаболізму, ниркових і нейром’язових розладів, ...
358409
  Лебедев Ю.С. Гіпербазитовий пояс середнього Побужжя // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С.23-30 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Серія геології та географії ; № 1, вип. 1)
358410
  Сокіл В. Гіпербола в українських переказах // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 264-269.


  Стаття присвячена розгляду ролі і місця гіперболи в українсь переказах. Увага звертається на перебільшенні людських можливостей, предметів, що створює своєрідну художню реальність. Суть гіперболи полягає у возвеличенні дійсно чогось існуючого, а не ...
358411
  Яровий М.П. Гіпербола все може : сатира і гумор / Микола Яровий. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 95 с.
358412
  Орлова І.С. Гіпербола як проблема художнього тексту (когнітивний аспект) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 381-387. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
358413
  Івакін Ю.О. Гіперболи : літературні фейлетони, гумористичні оповідання / Ю.О. Івакін. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 159 с.
358414
  Громик А. Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному порожнистому циліндрі / А. Громик, І. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-14. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Методом інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розв"язків побудовано точні аналітичні розв"язки гіперболічних крайових задач в кусково-однорідному порожнистому циліндрі. Методом интегральных преобразований в сочетании с методом ...
358415
  Громик А. Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному суцільному циліндрі / А. Громик, І. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-27. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817


  Методом інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розв"язків побудовано точні аналітичні розв"язки гіперболічних крайових задач в кусково-однорідному суцільному циліндрі. Методом интегральных преобразований в сочетании с методом главных ...
358416
  Громик А. Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному циліндрично-круговому півпросторі / А. Громик, І. Конет, Т. Пилипюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 31-36. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (37)). – ISSN 1728-3817


  Методом інтегральних і гібридних інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розвязків (матриць впливу та матриць Гріна) уперше побудовано інтегральне зображення єдиного точного аналітичного розвязку гіперболічної крайової задачі ...
358417
  Громик А. Гіперболічна крайова задача в кусково-однорідному циліндрично-круговому півпросторі з порожниною / А. Громик, І. Конет, Т. Пилипюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 15-18. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (38)). – ISSN 1728-3817


  Методом інтегральних і гібридних інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розв"язків (матриць впливу та матриць Гріна) уперше побудовано інтегральне зображення єдиного точного аналітичного розв"язку гіперболічної крайової задачі ...
358418
  Конет І.М. Гіперболічна крайова задача для кусково-однорідного суцільного циліндра / І.М. Конет, Т.М. Пилипюк // Нелінійні коливання : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 21, № 4. – C. 485-495. – ISSN 1562-3076
358419
  Громик А. Гіперболічна крайова задача для кусково-однорідного циліндрично-кругового шару / А. Громик, І. Конет, Т. Пилипюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 19-25. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (39)). – ISSN 1728-3817


  Методом інтегральних і гібридних інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розв"язків (матриць впливу та матриць Гріна) вперше побудовано інтегральне зображення єдиного точного аналітичного розв"язку гіперболічної крайової задачі ...
358420
  Громик А. Гіперболічна крайова задача для кусково-однорідного циліндрично-кругового шару з порожниною


  Методом інтегральних і гібридних інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розв"язків (матриць впливу та матриць Гріна) вперше побудовано інтегральне зображення єдиного точного аналітичного розв"язку гіперболічної крайової задачі ...
358421
  Громик А. Гіперболічна крайова задача для кусково-однорідного циліндрично-кругового шару з порожниною / А. Громик, І. Конет, Т. Пилипюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 25-28. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (39)). – ISSN 1728-3817


  Методом інтегральних і гібридних інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розв"язків (матриць впливу та матриць Гріна) вперше побудовано інтегральне зображення єдиного точного аналітичного розв"язку гіперболічної крайової задачі ...
358422
  Конет І. Гіперболічна крайова задача для необмеженого кусково-однорідного циліндра / І. Конет, Т. Пилипюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 22-27. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (36)). – ISSN 1728-3817


  Методом інтегральних і гібридних інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розв"язків (функцій впливу та функцій Гріна) вперше побудовано інтегральне зображення точного аналітичного розв"язку гіперболічної крайової задачі для необмеженого ...
358423
  Громик А. Гіперболічна крайова задача математичної фізики в напівобмеженому кусково-однорідному просторовому середовищі / А. Громик, І. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 9-14. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  Методом інтегральних перетворень у поєднанні з методом головних розв"язків (матриць впливу та матриць Гріна) побудовано точний аналітичний розв"язок алгоритмічного характеру гіперболічної крайової задачі математичної фізики в напівобмеженому ...
358424
  Громик А. Гіперболічна крайова задача математичної фізики в обмеженому кусково-однорідному просторовому середовищі / А. Громик, И. Конет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 10-16. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  Методом головних розв"язків (функцій впливу та функції Гріна) у поєднанні з методом інтегральних перетворень побудовано точний аналітичний розв"язок алгоритмічного характеру гіперболічної крайової задачі математичної фізики в обмеженому ...
358425
   Гіпервітамінози / В.С. Січкар, А.Н. Радченко, А.А. Ковальчук, О.Є. Петровський // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 10. – С. 37-41 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
358426
  Білоніжка П. Гіпергенне мінералоутворення в родовищах калійних солей Передкарпаття // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – С. 168-175 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-6220
358427
  Столяренко А.М. Гіпердіагностична спрямованість психодіагностичних тестів на інтернет-залежність студентів медичних ВНЗ // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 1 (49). – С. 13-16. – ISSN 2308-6300


  Проведено порівняльний аналіз результатів обстеження різними психодіагностичними тестами на інтернет-залежність студентів медичних ВНЗ. Відзначено гіпердіагностичну спрямованість існуючих психодіагностичних тестів у виявленні залежності від мережі ...
358428
  Булавін Л.А. Гіперзвуковий пальник / Л.А. Булавін, С.Л. Рево // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 45
358429
  Грищук С.В. Гіперкомплексні моногенні функції бігармонічної змінної в деяких задачах плоскої теорії пружності // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 6
358430
  Филюк Г.М. Гіперконкуренція як вища форма конкуренції в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 85-92


  Охарактеризовано особливості гіперконкуренції в сучасній системі світового господарства. Розкрито суперечливі наслідки діяльності ТНК. Particular features of hypercompetition in the modern system of the world economy were сharacterized.
358431
   Гіперліпідемії: сучасний погляд на проблему з позиції гастроентеролога (огляд літератури та опис клінічного випадку) / О.О. Абрагамович, М.О. Абрагамович, Я.Л. Лещук, С.А. Кристопчук, А.Б. Федець // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 95-103. – ISSN 1029-4244
358432
  Нестеряк Ю.М. Гіперлокальні медіа: перспективи для України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 130-134


  У статті проаналізовано світові та європейські тенденції розвитку гіперлокальних медіа та журналістики спільнот, зокрема причини їх появи, шляхи залучення аудиторії та монетизації контенту тощо. Практика зарубіжних гіперлокальних проектів засвідчила, ...
358433
  Койдан К. Гіперлуп: очікування та реальність // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 24 (604), 14-20.06.2019. – С. 52-53. – ISSN 1996-1561


  "Що таке Гіперлуп, на якому етапі впровадження перебуває ця технологія у світі та наскільки реальною є побудова транспорту на основі Гіперлупу в Україні. Історія Гіперлупу (Гіперпетлі) почалася 2012 року, коли керівник Tesla та SpaceX Ілон Маск ...
358434
  Гвардіян О. Гіпермашина // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовканич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 48-51. – ISSN 1819-7329
358435
  Виродов О.П. Гіпермедійні та нейромережеві методи і моделі в комп"ютерно-орієнтованих дидактичних системах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Виродов О.П.; Харкківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
358436
  Асмукович І.В. Гіперо-гіпонімія в авіаційній терміносистемі англійської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 10-17


  У статті вивчається сутність лексико-семантичної категорії гіперо-гіпонімії, аналізується характер семантичної організації авіаційної терміносистеми англійської мови, визначаються способи утворення родо-видових відношень, особливості структури ...
358437
  Корлюк О.С. Гіперплощинний класифікатор повнотекстних документів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 136-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В даній статті розглядається модель класифікатора повнотекстових документів на природній мові, на прикладі вибірки вебсторінок. Розроблена методика передбачає самоналаштування алгоритму в процесі його виконання, засобами адаптації параметрів функцій ...
358438
  Вовченко В.Ю. Гіперповерхні піонного фрізауту у релятивістських ядро-ядерних зіткненнях / В.Ю. Вовченко, Д.В. Анчишкін // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 5-6
358439
  Зеров К. Гіперпосилання в системі регулювання та захисту авторських прав на твори, що розміщені в мережі Інтернет // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 26-35


  Проаналізовано правову природу гіперпосилань у мережі Інтернет і здійснено їх класифікацію. Розглянуто співвідношення гіперпосилання з об"єктами авторського права, з доменними іменами. Досліджено, чи є розміщення гіперпосилання способом використання ...
358440
   Гіперпроліферативний синдром в гінекології та ожиріння / В.К. Кондратюк, І.М. Нікітіна, К.О. Кондратюк, Г.А. Дзюба // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (32). – С. 59-62. – ISSN 2309-4117
358441
  Скляренко Г. Гіперреалізм в контексті українського мистецтва другої половини XX століття // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 165-183. – ISSN 2309-8813
358442
  Доскоч І.О. Гіперреальність як форма художньої комунікації // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 49-52
358443
   Гіперспектральні індекси дл визначення змін рослинного покриву над нафтовим родовищем за даними спектрометричної зйомки / В.І. Лялько, З.М. Шпортюк, О.М. Сибірцева, С.С. Дугін, О.А. Кічка // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 4. – С. 79-85 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
358444
  Бехта І. Гіпертекст - альтернативна модель конвенційного тексту у постмодерністську епоху // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 38-41. – Бібліогр.: Літ.: С. 40-41; 6 назв. – ISBN 966-7825-79-5
358445
  Пєшкова Т.В. Гіпертекстові ознаки літературно-критичної статті в Інтернеті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 171-175. – ISBN 966-581-373-0
358446
  Коцарев О.О. Гіпертекстуальність в інтернет-газетах: заголовкові комплекси, матеріали, файли // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 107-110


  У статті досліджено вияви гіпертекстуальності у структурі інтернет-газет. The article considers the activity of information agencies in international information sphere..
358447
  Папіш В.А. Гіпертимна акцентуація характеру в персонажному дискурсі В. Винниченка (на матеріалі новели "Момент") // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 153-158. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
358448
  Іващук В.О. Гіпертонічна хвороба в практиці сімейного лікаря: рання діагностика ураження серця та лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.38 / Іващук Вікторія Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України ; Держ. заклад "Запорізька мед.акад. післядипломної освіти м-ва охорони здоров"я України. – Запоріжжя, 2019. – Бібліогр.: 10 назв
358449
  Бородій М.К. Гіпертонічна хвороба та її профілактика / М.К. Бородій. – К, 1980. – 48с.
358450
   Гіпертонічні кризи в популяції населення великого промислового міста України / Б.М. Голдовський, С.О. Поталов, К.В. Серіков, Є.В. Сідь, І.В. Філімонова, Г.Я. Солонинка // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 6 (85). – С. 53-56. – ISSN 2224-0586
358451
  Зубковський Георгій Гіпертонія - розплата за прямоходіння // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 10, жовтень. – С. 9-10 : фото
358452
  Міщенко Л.А. Гіперурикемія й артеріальна гіпертензія - чи існує зв"язок // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (49). – С. 55-60. – ISSN 2224-1485
358453
  Білорус О.Г. Гіперфінансіалізація світової економіки та її глобальні проблеми й наслідки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 10 (227). – С. 24-31. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
358454
  Білорус О.Г. Гіперфінансіалізація світової економіки та її глобальні проблеми й наслідки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 12 (229). – С. 32-41. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
358455
  Дідківська С.П. Гіпноз і неосудність / С.П. Дідківська, П.В. Кобзаренко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 75-80. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  Авторы доказывают возможность совершения уголовно-противоправных деяний под влиянием гипноза, определяют ситуации, когда гипнотик признается невменяемым, а когда подлежит уголовной ответственности наряду с гипнотизером. Показаны также возможности и ...
358456
  Шарко Д.Р. Гіпноз та навіювання як способи позбавлення життя людини // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 63-65
358457
  Довгань-Бочкова Гіпноз як насильницький спосіб вчинення злочину // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 319-325. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
358458
  Турчина І. Гіпноз як спосіб примусу до скоєння зочину // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 151-155
358459
  Сайко О.В. Гіпносугестивна терапія нічного енурезу у військовослужбовців, які захворіли в зоні збройного конфлікту під час проведення антитерористичної операції / О.В. Сайко, М.П. Лучкевич, І.Є. Гайда // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – C. 123-127. – ISSN 2224-0586
358460
  Глива Є. Гіпнотерапевтична інтервенція у глибини людської психіки: джерело внутрішньої травми та її вплив на людину // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 1/2 (71/72). – C. 131-142. – ISSN 1810-2131
358461
  Круківська О.В. Гіпо-гіперонімічні відношення улегальних дефініціях: комунікативно-прагматичний підхід (на матеріалі французької мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 274-291. – Бібліогр.: 49 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
358462
  Кіслова Вікторія Гіповітаміноз навесні (нестача вітамінів) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 5-6 : фото
358463
  Рідуш Б.Т. Гіпогенний карстогенез у пісковикових формаціях Українських Карпат : природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 18-22 : Рис.,табл. – Бібліограф.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
358464
  Рідуш Б.Т. Гіпогенний спелеогенез у пісковикових формаціях Українських Карпат : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 123-129 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0868-6939
358465
  Шуляренко Л.В. Гіпоглікемія // Ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / Держ. установа "Ін-т ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України". – Київ, 2016. – Т. 21, № 3. – С. 268-271. – ISSN 1680-1466
358466
  Сурков Д.М. Гіпоксично-ішемічна енцефалопатія в доношених новонароджених: сучасний стан проблеми // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 42-54. – ISSN 2224-0586
358467
  Біляшевич Р.З. Гіпостазування сміху в теорії роману Михайла Бахтіна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 372-377. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
358468
  Лященко П.С. Гіпоталамічна регуляція шлункового соковиділення і жовчоутворення у собак / П.С. Лященко, С.П. Весельський, Г.П. Гушинець // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 16-27. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  Вивчалася роль вентромедіальних ядер середнього гіпоталамусу в регуляції секреторної функції шлунка і печінки у собак. Встановлено, що ці нервові структури гіпоталамусу беруть участь в регуляції рівня шлункового соковиділення і жовчоутворення та ...
358469
  Руденко К.П. Гіпотеза / К.П. Руденко. – Київ, 1957. – 20с.
358470
  Тетерук О.С. Гіпотеза ефективних ринків та ринкова вартість бізнесу // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 135-137
358471
  Домбровський В.С. Гіпотеза ефективного ринку як сучасна концепція фондового ринку / В.С. Домбровський, О.Л. Пластун, В.Л. Пластун // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 14-19 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
358472
  Купрій В.Т. Гіпотеза і модель // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 34
358473
  Грималюк А. Гіпотеза інвестиційних грошей // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 10. – С. 27-36. – ISSN 0131-775Х
358474
  Лой А.М. Гіпотеза історична / А. Лой // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 73. – ISBN 966-642-073-2
358475
  Пластун О. Гіпотеза надреакцій: теорія та практика фінансових ринків // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2015. – № 1 (227). – С. 50-55. – ISSN 2310-2624
358476
  Хомин П. Гіпотеза облікової парадигми // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 29-41 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
358477
  Пальм А.Я. Гіпотеза про Аеліту / А.Я. Пальм. – Київ, 1969. – 111с.
358478
  Воробієнко П.П. Гіпотеза про закон матеріальної задоволеності та її сприйняття людиною // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 45. – С. 114-119. – ISSN 2306-546X
358479
  Михайлин І.Л. Гіпотеза про текст і мовлення в журналістиці // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 968. – С. 15-21. – (Соціальні комунікації ; Вип. 3). – ISSN 2078-2551


  Текст, будучи скрижанілим мовленням, має дві головні характеристики: відірваність від автора та інтерпретаційність. Інтерпретаційність як множина розуміння тексту перешкоджає створенню в журналістиці адекватної картини світу. Журналістика як текстовий ...
358480
  Шевченко Л.І. Гіпотеза у сучасній лінгвістиці: до проблеми інтелектуалізації мови // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 66-70. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Аналізується теоретичні підстави, категорії, поняття й аспектологія концепції інтелектуалізації мови.
358481
  Підвисоцький Я. Гіпотеза фінансової нестабільності Х. Мінскі: сучасні виклики для світової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 218-220


  Пропонується альтернативна теорія розвитку світової економіки, яку запропонував наприкінці 70-х - початку 80-х років минулого століття Хаймен Філіп Мінскі.
358482
  Наден О. Гіпотези норм кримінального права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 103-107
358483
  Білоус Т. Гіпотези опитування підтвердилися // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 6


  На замовлення Ради молодих учених КНУ імені Тараса Шевченка факультет соціології провів опитування на тему актуальних проблем молодих науковців. У ньому взяли участь представники всіх факультетів та інститутів університету, середній вік яких становить ...
358484
  Письменна Ю.О. Гіпотези походження мови // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 180-182. – ISBN 978-966-439-983-5
358485
  Шепотін Б.М. Гіпотензійні стани / Б.М. Шепотін, В.Н. Крамарева. – К, 1990. – 40с.
358486
  Бачкала О.В. Гіпотетична модель "ідеального сорту" у працях професора П.Я. Голодриги (1920-1986) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 29-31
358487
  Семчинська Н.С. Гіпотетична модель процесу формування значень та ідіоматизації лексики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 149-155. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Пропонується гіпотетична модель процесу формування значень та ідіоматизації лексики. Модель доповнюється пошуком причин тих чи інших семантичних змін. Гіпотеза ілюструється матеріалом, що характеризується високим ступенем ідіоматичності.
358488
  Савченко М.М. Гіппократи: п"єси / М.М. Савченко. – К., 1983. – 263с.
358489
  Найем Л.-М.М. Гіпрерреалізм як нова художня реальність // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 94-96
358490
  Бедзик Ю.Д. Гіпсова лялька : Роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Дніпро, 1989. – 252 с. – (Романи й повісті). – ISBN 5-308-00837-Х
358491
  Соловей Т.В. Гіпсовий карст та іонний стік у долинні Чорного потоку (Прут-Дніпровське Межеріччя) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 123-132. – Бібліогр.: 10 назв
358492
  Дем"яненко І.І. Гіпсометричні поверхи нафтогазоносності фанерозою Дніпровсько-Донецької западини : [монографія] / І.І. Дем"яненко. – Чернігів : Чернігівський ЦНТЕІ, 2001. – 156с. – ISBN 966-7905-10-1
358493
  Войтович Л.В. Гіреї як спадкоємці Чингізидів-Джучидів // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 126-146. – ISBN 978-966-02-5736-8
358494
  Жулинський М. Гірка втеча із рабства // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 9/10 (215/216). – С. 4-7
358495
  Писемський О.Ф. Гірка доля / О.Ф. Писемський. – К., 1955. – 88с.
358496
  Мінгазутдінов А.Ф. Гірка і страшна правда (про в"язнів фашистських таборів смерті в Україні) / А.Ф. Мінгазутдінов, Л.М. Чиркова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-56. – (Історія ; вип. 53)


  Висвітлюється становище в"язнів-військовополонених у створених німецько-фашистськими окупантами таборах смерті на території України в роки війни.
358497
  Жулинський М. Гірка насолода явлення слова // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 16 січня (№ 3). – С. 11


  Передмова Миколи Жулинського до нової книжки А. Кичинського "Жива і скошена тече в мені трава".
358498
  Копитько Ірина Гірка пам"ять // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 32-34
358499
  Коваль Н. Гірка пігулка реформ. Макрон втрачає рейтинг // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 22-28 вересня (№ 35). – С. 4


  "Цього року la rentree, тобто початок нового навчального і політичного року, стартував у Франції доволі бадьоро: буквально протягом тижня було анонсовано дві великі реформи. 13 вересня президент Макрон представив свій план боротьби з бідністю, ...
358500
  Гнатюк М. Гірка пора втрат // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 100-102. – ISBN 978-966-2449-92-1
358501
  Поліщук В. Гірка правда : Злочинність ОУН-УПА: (сповідь українця) / Віктор Поліщук. – Донецьк : Донеччина, 1996. – 496с. – На тит. арк.: По плодах їхніх пізнаєте їх. Матвія 7:16; Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 5-86938-128-2
358502
  Поліщук В.В. Гірка правда : злочинність ОУН-УПА : (сповідь українця) / Віктор Поліщук. – Київ : [Золоті ворота], 2011. – 496 с. – ISBN -5-86938-128-2
358503
  Угляренко П.В. Гірка сльоза радості : романи / П.В. Угляренко. – Ужгород : Карпати, 1982. – 416 с.
358504
  Кравчук В. Гірка туга : поезія: вірші // Весела Січ : часопис міжнародної асоціації гумористів і сатириків. – Запоріжжя, 2002. – № 9. – С. 49-55
358505
  Одрина Т.А. Гірка ягода / Т.А. Одрина. – К., 1984. – 150с.
358506
  Ткач М.М. Гірка ягода калини : повість, оповідання / Михась Ткач ; [ред. В. Сапон]. – Чернігів : Редакційно-видавничий відділ обласного комітету у справах преси та інформації, 1996. – 95, [1] с. : іл. – У змісті також: Марево ночі : оповідання ; Душа не камінь : оповідання ; Помилка Матьохи : оповідання. – ISBN 5-7707-9288-4
358507
  Гончарук П.С. Гірке похмілля : нотатки з приводу селянсько-козацьких війн в Україні кінця XVI - середини XVII ст. : монографія / П.С. Гончарук ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 140 с. – ISBN 978-966-452-087-1
358508
  Марсюк В.А. Гіркий вітчизни дим : нові вірші, поеми і переклади / Василь Марсюк. – Київ : Щек, 2017. – 297, [7] с. : іл. – ISBN 978-966-7139-73-5
358509
  Карплюк М.А. Гіркий мед : роман / М.А. Карплюк. – Дніпропетровськ : Промінь, 1976. – 176 с.
358510
  Карплюк М.А. Гіркий мед : роман / М.А. Карплюк. – Дніпропетровськ : Промінь, 1982. – 319 с.
358511
  Карплюк М.А. Гіркий мед : роман / М.А. Карплюк. – 2-е изд. – Дніпропетровськ : Промінь, 1986. – 318 с.
358512
  Грибовський В. Гіркий полин ногайського степу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 50 (370). 12-18 грудня. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Ногайці та Україна.
358513
  Войтко А. Гіркий присмак "котлети по-київськи" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 17-23 серпня (№ 30). – С. 15


  "Коли президентський літак Air Force-1 здіймався вгору з авіябази Ендрюс під Вашингтоном, його поважні пасажири й гадки не мали, що цього разу вони летять змінювати історію. Після перемовин у Москві в перший же день серпня президент США Джордж ...
358514
  Шевал М. Гіркий сміх : Роман / М. Шевал, П. Вале. – Київ : Молодь, 1976. – 189с.
358515
  Кравчук М.І. Гіркий цвіт полину : оповідання для серед. та ст. шк. віку / М.І. Кравчук. – Київ : Веселка, 1972. – 119 с.
358516
  Кравчук М.І. Гіркий цвіт полину : оповідання для серед. та ст. шк. віку / М.І. Кравчук. – Київ : Веселка, 1986. – 133 с.
358517
  Кірімов І. Гірких слів не кажіть : Вірші. Сонети. Переклади / І. Кірімов. – Ужгород : ІВА, 2002. – 72 с. – ISBN 966-7231-50-Х
358518
  Бачинський-Гувер Гіркі жнива Голодомору / інтерв"ю провів Сергій Зятьєв // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 12 січня (№ 2). – С. 11


  Фільм "Гіркі жниіва" - це спроба донести до Заходу правду про жахіття, які пережили українці у 1932 - 1933 роках.
358519
  Ротач А. Гіркі і світлі тридцять літ і три роки // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 164-182. – ISSN 2075-1222


  Про заснування Полтавського літературно-меморіального музею І.П. Котляревського та його перших працівників (до 60-річчя музею)
358520
  Салига Т. Гіркі й солодкі муки таланту // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 10 (852). – С. 167-170. – ISSN 0868-4790
358521
  Мар"янин В.Г. Гіркі пілюлі / В.Г. Мар"янин. – Ужгород, 1980. – 39с.
358522
  Проскурін П.Л. Гіркі трави. / П.Л. Проскурін. – К., 1966. – 487с.
358523
  Семененко В.І. Гіркі уроки "помаранчевого зриву" / В.І. Семененко, С.О. Руденко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 767. – С. 107-119. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 9). – ISSN 0453-8048
358524
  Сергійчук В. Гіркі уроки минулого (Два уроки з дослідження "Трагедія Волині") // Волинь моя / Журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинске братство". – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 114-120.
358525
  Самченко В. Гіркі фарби Голодомору. У Києві розповідають про художника-емігранта Віктора Цимбала // Україна молода. – Київ, 2020. – 18 серпня (№ 76). – С. 9


  У Києві до 18 вересня триватиме виставка «Рік 1933. Шлях додому». Це історія про народженого в Україні Віктора Цимбала, життя якого проходило у різних країнах світу, та його «Рік 1933» — чи не найпершу свого часу картину про геноцид українців, яка ...
358526
  Ваколюк П.Б. Гіркі черешні : повість / П.Б. Ваколюк. – Одеса : Маяк, 1976. – 116 с.
358527
   Гірко В"ячеслав Леонідович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 77-78. – ISBN 978-966-439-757-2
358528
  Григорюк І. Гіркокаштан звичайний - історичний символ Києва / І. Григорюк, М. Мельничук, С. Машковська // Науковий світ : Науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2007. – № 9. – С. 17-19
358529
  Салига Т. Гіркою мовою калини, сильвета Петра Перебийноса на тлі літпроцесу // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 11/12. – С. 109-114. – ISSN 0868-4790
358530
   Гірник Володимир Іванович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 227 : фото
358531
  Іскорко-Гнатенко Гірник М.А. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 71. – ISBN 978-617-7442-69-0
358532
  Вайнкоф Я.П. Гірнича відробітка / Я.П. Вайнкоф. – Київ, 1969. – 178с.
358533
   Гірнича електромеханіка та автоматика : науково-технічний журнал. – Дніпропетровськ, 1965-. – ISSN 0201-7814
№ 65. – 2000
358534
   Гірнича електромеханіка та автоматика : науково-технічний журнал. – Дніпропетровськ, 1965-. – ISSN 0201-7814
№ 66. – 2001
358535
  Подколзін П.С. Гірнича промисловість України / П.С. Подколзін, П.З. Пінскер. – Київ, 1957. – 112с.
358536
  Решетілова Тетяна Борисівна Гірнича рента в механізмі господарювання корпорацій (на прикладі вугільної промисловості) : Автореф... доктора економ.наук: 08.07.01 / Решетілова Тетяна Борисівна; НАН України. Ін-т економіки промислов. – Донецьк, 1998. – 32л.
358537
  Нагорний В.П. Гірнича справа. Дорога завдовжки у тисячоліття / В.П. Нагорний, В.М. Глоба ; за ред. В.П. Нагорного ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ : Академперіодика, 2014. – 321, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 315-318. – ISBN 978-966-360-259-2
358538
  Мамін-Сибіряк Гірниче гніздо / Мамін-Сибіряк. – К., 1957. – 308с.
358539
   Гірниче матеріалознавство : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навч. за спец. "Гірництво" / О.І. Повзун [та ін.] ; за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. С.В. Подкопаєва ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Покровськ : ДонНТУ, 2016. – 297 с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - 95-річчю Донец. нац. техн. ун-ту присвяч. – Бібліогр.: с. 291-296. – ISBN 978-966-377-199-1
358540
   Гірничий вісник : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; редкол.: Вілкул Ю.Г., Ступнік М.І., Азарян А.А. [та ін.]. – Кривий Ріг, 1966-. – ISSN 2306-5435
Вип. 101. – 2016. – 223 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358541
   Гірничий вісник : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; редкол.: Вілкул Ю.Г., Ступнік М.І., Азарян А.А. [та ін.]. – Кривий Ріг, 1966-. – ISSN 2306-5435
Вип. 102. – 2017. – 249 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358542
   Гірничий вісник : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; редкол.: Ступнік М.І., Моркун В.С., Азарян А.А. [та ін.]. – Кривий Ріг : ДВНЗ "Криворізький національний університет", 1966-. – ISSN 2306-5435
Вип. 103. – 2018. – 274, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358543
   Гірничий вісник : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; редкол.: Ступнік М.І., Моркун В.С., Азарян А.А. [та ін.]. – Кривий Ріг : ДВНЗ "Криворізький національний університет", 1966-. – ISSN 2306-5435
Вип. 104. – 2018. – 274, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358544
   Гірничий вісник : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Криворізький нац. ун-т ; редкол.: Ступнік М.І., Моркун В.С., Азарян А.А. [та ін.]. – Кривий Ріг : ДВНЗ "Криворізький національний університет", 1966-. – ISSN 2306-5435
Вип. 105. – 2019. – 205, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358545
   Гірничий енциклопедичний словник = Msnsng encyclopaedic dictionary. – Донецьк : Східний видавничий дім. – ISBN 966-7804-14-3
Том.1. – 2001. – 512с.
358546
  Приходченко О.В. Гірничо-геологічні чинники формування скупчень метану в підробленому вуглепородному масиві // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 90-103 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
358547
  Дяків В.О. Гірничо-гідрогеологічні умови ділянок соленосних відкладів, перспективних для будівництва спелеотерапевтичних об"єктів на території Львівщини / В.О. Дяків, Р.М. Пукало // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 106-111 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
358548
  Пестушко Валерій Гірничо-металургійний комплекс України // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 4
358549
  Гайдін А.М. Гірничо-хімічний потенціал України = Горно-химический потенциал Украины = Mining and chemical potential of Ukraine / А.М. Гайдін, Г.І. Рудько, І.В. Чікова ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 188 с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. та зміст парал. укр., рос. та англ. – Бібліогр.: с. 177-183. – ISBN 978-966-399-852-7
358550
  Андрієвський І. Гірничогеологічні та економічні фактори диференціації нормативів плати за користування надрами : Управління економікою: теорія і практика / І. Андрієвський, М. Коржнєв, П. Пономаренко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 40-46 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
358551
  Рудько Г.І. Гірничопромислові геоситеми Західного регіону України = Горнопромышленные геосистемы Западного региона Украины = Mining geosystems in the Western region of Ukraine : монографія у 2 т. / Г.І. Рудько, Є.А. Іванов, І.П. Ковальчук ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ ; Чернівці : Букрек. – ISBN 978-617-7663-42-2
Т. 1. – 2019. – 463, [1] с. : іл., табл., к. – Парал. тит. арк., зміст рос., англ. також. - Пагінація розділів спільна з Т. 2. – Бібліогр.: с. 405-461
358552
  Рудько Г.І. Гірничопромислові геоситеми Західного регіону України = Горнопромышленные геосистемы Западного региона Украины = Mining geosystems in the Western region of Ukraine : монографія у 2 т. / Г.І. Рудько, Є.А. Іванов, І.П. Ковальчук ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ ; Чернівці : Букрек. – ISBN 978-617-7663-50-7
Т. 2. – 2019. – 375, [1] с. : іл., табл., карти. – Парал. тит. арк., зміст рос., англ. також. - Пагінація розділів спільна з Т. 1. – Бібліогр.: с. 345-369
358553
  Суматохіна І.М. Гірничопромислові території та об"єкти Дніпропетровської області як геотуристичні атракції // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 133-138 : рис. – Бібліогр.: с.138. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
358554
  Товстановський Д.П. Гірничорудна промисловість України в 1959-1965 роках / Д.П. Товстановський, П.Г. Нестеров, О.О. Вовк. – Київ : Держтехвидав УРСР, 1959. – 123 с.
358555
  Галаган Т.Г. Гірничотехнічний етап рекультивації порушених земель та його еколого-економічна оцінка // Грунтознавство : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2014. – Vol.15 no.1-2 (24). – С. 81-88 : табл. – Бібліогр.: с.87-88. – ISSN 1684-9094
358556
  Эс-Хабіб-Вафа Гірні Камгар / Эс-Хабіб-Вафа. – Х, 1934. – 167с.
358557
  Эс-Хабіб-Вафа Гірні Камгар / Эс-Хабіб-Вафа. – Х, 1935. – 167с.
358558
  Слойко М.І. Гіроскопічна динаміка вихорів на сферичній поверхні / М.І. Слойко, В.П. Кравчук, Д.Д. Шека // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 109-112
358559
  Нестеровський П. Гірська балада. / П. Нестеровський. – Х., 1937. – 71с.
358560
  Сінокіп І. Гірська бистриця / І. Сінокіп. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 288 с.
358561
  Коваль Г.П. Гірська легенда : поезії / Г.П. Коваль. – Ужгород, 1957. – 88 с.
358562
  Гоян Я.П. Гірська Орлиця : есе / Ярема Гоян ; [худож. В. Касіян]. – Київ : Веселка, 2015. – 310, [2] с. : кольор. іл., портр. – ISBN 978-966-01-0457-0
358563
  Демченко В.В. Гірська політика в Україні: основи формування та шляхи реалізації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 237-239. – ISSN 1562-0905
358564
   Гірська школа Українських Карпат : науково-методичний журнал / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім.В.Стефаника, 2006-. – ISSN 1994-4845
№ 6/7 2010-2011. – 2011. – 288 с. – резюме укр., англ. мовами
358565
   Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2006-. – ISSN 1994-4845
№ 8/9. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358566
   Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2006-. – ISSN 1994-4845
№ 10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358567
   Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2006-. – ISSN 1994-4845
№ 11. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358568
   Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2006-. – ISSN 1994-4845
№ 12/13. – 2015. – 299 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
358569
  Цибульський П.Д. Гірське джерело : оповідання / П.Д. Цибульський. – Київ : Дніпро, 1969. – 160 с.
358570
   Гірське джерело : поезії, новели. – Одеса : Маяк, 1973. – 160 с.
358571
  Цибульський П.Д. Гірське джерело : оповідання / П.Д. Цибульський. – Київ : Дніпро, 1976. – 160 с.
358572
  Худик Я.Г. Гірське землеробство / Я.Г. Худик. – Ужгород, 1971. – 120с.
358573
  Яновський М.В. Гірське серце / М.В. Яновський. – Київ, 1987. – 355 с.
358574
  Нєгош П. Гірський вінець. / П. Нєгош. – Київ, 1967. – 148с.
358575
  Сартаков С.В. Гірський вітер / С.В. Сартаков. – К., 1963. – 399с.
358576
  Лапій М. Гірський пленер у "Дріаді" Івана Франка: від пейзажоопису до "чуттєпису" // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 662-676
358577
  Григоренко В. Гірський подих / В. Григоренко. – К., 1958. – 61с.
358578
  Зубар В.В. Гірський потік / В.В. Зубар. – Ужгород, 1978. – 96с.
358579
  Круцик М.Д. Гірські автомобільні дороги і навколишнє середовище // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 44-48 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
358580
  Хоткевич Г.М. Гірські акварелі : Етюди / Г.М. Хоткевич. – Львів : Каменяр, 1967. – 56с.
358581
  Нагнибіда М.Л. Гірські вершини : Поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 60с.
358582
  Таран Олена Гірські євреї Куби: минуле і сучасність // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 2. – С. 71-75. – ISSN 0130-6936
358583
   Гірські квіти. – Ужгород : Зкарпатське обласне книжково-газетне вид-во, 1962. – 93 с.
358584
  Міщенко І. Гірські породи, зуби акули і кістки давніх птахів // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 6 лютого (№ 23). – С. 7


  Професор М. Удовиченко в евакуйованому вишіоновив експозицію геологічного музею.
358585
  Швець В.С. Гірські потоки : поезії / В.С. Швець. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 170 с.
358586
  Горобець Марися Гірські пригоди в Непалі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 3/4 (156), червень - серпень. – С. 22-27 : фото
358587
  Клапчук В.М. Гірські притулки Галичини // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 109-112 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
358588
  Радигіна К.І. Гірськолижний спорт / К.І. Радигіна. – К., 1975. – 128с.
358589
  Короткий В.А. Гіртль Йозеф / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 108. – ISBN 966-06-0393-2
358590
  Максимчук Л.Т. Гірудотерапія у хворих із цервікогенним головним болем // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Волошин П.В., Головченко Ю.І., Гріб В.А. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 3 (73). – C. 136-139. – ISSN 2224-0713
358591
  Горянський М.М. Гірчак і боротьба з ним / М.М. Горянський. – Київ, 1948. – 24с.
358592
  Черкасець О. Гірчить Чорнобиль полином та болем... З усього взводу ліквідаторів аварії на ЧАЕС, де служив Василь Дмитерко, а це 25 осіб, живих сьогодні залишилося троє // Україна молода. – Київ, 2021. – 27 квітня (№ 41). – С. 8


  Їх ніхто не питав, та вони особливо й не задумувались про те, чим жертвували, коли 35 років тому від"їжджали за наказом вищого керівництва в зону відчуження. Всі вони отримали непомірні дози радіаційного ураження. Багатьох уже нема серед живих, решта - ...
358593
  Пагутяк Г.В. Гірчичине зерно : повісті / Г.В. Пагутяк. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 232 с.
358594
  Дочинець М.І. Гірчичне зерно / М.І. Дочинець. – Ужгород, 1989. – 248с.
358595
  Полонський Л. Гірш Діамант - забутий поет із Волині // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 4 жовтня (№ 20). – С. 16, 17
358596
  Полонський Л. Гірш Діамант - забутий поет із Волині // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 20 вересня (№ 19). – С. 16
358597
  Кушніров А. Гірш Лекерт / А. Кушніров, 1930. – 116с.
358598
  Козаченко Т.І. ГІС- аналіз трансформаційних процесів у економіці України // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2001. – Вип. 1. – С. 31-52. – Бібліогр.: 16 назв
358599
  Сінна О.І. ГІС-аналіз антропогенної перетвореності ландшафтів Зміївського району Харківської області // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 17. – С. 52-56 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2075-1893
358600
  Корогода Н.П. ГІС-аналіз феномену міського острова тепла на прикладі м. Києва у період 1992-2018 рр. / Н.П. Корогода, В.Р. Бричнік // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4/6 (96/98). – С. 29-35. – ISSN 0868-6939
358601
  Безрук Віктор ГІС-аналіз функції урбогеосистеми з метою оптимізації розміщення закладів громадського харчування (на прикладі м. Харків( / Безрук Віктор, Костріков Сергій, Чуєв Олексій // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 91-101 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2076-1333
358602
   ГІС-оцінка антропогенного впливу в лімнологічних системах Західного Полісся / С.А. Загородня, Н.А. Новохацька, В.О. Охарєв, М.А. Полпова // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 2 (26). – С. 23-33 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-4049
358603
  Шипулін В.Д. ГІС-парадигма : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 37-41 : Мал. – Бібліогр.:15 назв
358604
  Колб І.З. ГІС-технології в аналізі проектів розвитку вітрової енергетики на Прикарпатті // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – Вип. 80. – С. 79-90 : рис. – Бібліогр.: с.87-88. – ISSN 0130-1039
358605
  Казаченко Л.М. ГІС-технології у виявленні процесів зсуву грунту // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 7 (146). – С. 198-202. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
358606
  Ступень Р. ГІС - технології в регулюванні використання земельних ресурсів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 55-56. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
358607
   ГІС екологічного моніторингу та комплексного аналізу стану навколишнього природного середовища в Закарпатській області / В.Г. Дробнич, С.С. Поп, Р.В. Пересоляк, О.Т. Цапулич, В.М. Карпюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 166-176. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
358608
   ГІС екологічного моніторингу та комплексного аналізу стану навколишнього природного середовища в Закарпатській області / В.Г. Дробнич, С.С. Поп, Р.В. Пересоляк, О.Т. Цапулич, В.М. Карпюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 166-176 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
358609
  Спиця Р.О. ГІС неотектонічних активних розломів платформних областей: структура бази даних та зміст аналітико-обчислювальних операцій // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 3 (86). – С. 34-42. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1561-4980
358610
  Толчевська О.Є. ГІС технології в землеустрої / О.Є. Толчевська, Ю.Г. Коняєв // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 168-179 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
358611
  Гаврюшин О.В. ГІС у дослідженні історії адміністративно-територіального поділу // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 58-65


  Розглянуто питання створення баз даних історичних адміністративних одиниць та застосування ГІС для просторово-часового дослідження системи адміністративно-територіального поділу. Обґрунтована актуальність створення таких систем, охарактеризовані їх ...
358612
  Бондаренко Е. ГІС у задачах моніторингу навколишнього середовища / Е. Бондаренко, О. Яценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 95-100. – (Географія ; вип. 1/2 (76/77)). – ISSN 1728-3817
358613
  Анисенко О.В. ГІС як метод інженерно-геодезичних робіт у будівництві // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, квітень. – С. 49-54. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
358614
  Ткачук С.М. ГІС як системи підтримки прийняття рішень в електроенергетиці // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 102-105. – ISSN 2075-1893


  Дана стаття покликана розкрити потенціал використання ГІС-технологій в електроенергетиці. ГІС розглянуті як потужний інструмент оптимізації та підвищення ефективності функціонування енергетичного підприємства на всіх етапах його життєвого циклу - ...
358615
  Остроух В.І. ГІС, бази даних та цифрова картографія : (навчально-методичний посібник для студ.-картографів) / В.І. Остроух, Н.О. Полякова ; КНУТШ. – Київ : КиївЦНТЕІ, 2009. – 44с.
358616
  Жданюк Б.С. ГІС/ДЗЗ технології як інструмент вивчення сучасного геоекологічного стану земельних ресурсів західної частини Мізоцького кряжу / Б.С. Жданюк, М.В. Боярин, Ю.М. Андрейчук // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 46-52. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
358617
  Воук-Левановіч Гістарычнае вывучэньне беларускай мовы у славянскай філелегіі / Воук-Левановіч. – [30 с.]. – Отд.оттиск
358618
   Гістарычная лексікалогія беларускай мовы. – Минск, 1970. – 340 с.
358619
  Шпілеускі І.Ф. Гістарычны нарыс Дзяржыншчыны : (Койданаушчыны) / І.Ф. Шпілеускі, Л.А. Бабровіч. – Менск, 1932. – 111 с.
358620
   Гістарычны слоунік беларусскай мовы. – Минск
10. – 1990. – 287с.
358621
  Макушенко І.А. Гістерезисна стратегія для М/М/m/оo - системи з повторними викликами / І.А. Макушенко, І.Я. Усар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 163-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядається система обслуговування з повторними викликами типу М/М/m/оo, в якій інтенсивність вхідного потоку залежить від кількості джерел повторних викликів. Розглядається гістерезисна стратегія керування такою системою. Знайдено умови ...
358622
  Усар І.Я. Гістерезисні стратегії для систем з повторними викликами / І.Я. Усар, Ю.О. Протопоп // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 185-185
358623
  Прищепа О. Гістерезисні стратегії керування інтенсивністю вхідного потоку для систем типу М/М/1 з однією спробою повтору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-51. – (Кібернетика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Досліджується стохастична система з одним приладом та однією спробою повтору, для якої розглянуто проблему оптимального керування інтенсивністю вхідного потоку в класі гістерезисних стратегій. Для процесу обслуговування вимог у такій системі досліджено ...
358624
  Гнатко О.П. Гістерорезектоскопія в лікуванні хворих з гіперпластичними процесами ендометрію / О.П. Гнатко, Н.Г. Скурятіна, О.А. Кравченко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 62-66. – ISSN 2226-1230
358625
  Суровцев І.В. Гістограмний метод фільтрації електрохімічних сигналів // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (67). – С. 49-54 : фото, рис. – Бібліогр.: 13 назв
358626
   Гістологічна термінологія = Terminologia histologica : міжнародні терміни з цитології та гістології людини : навч. посібник для студ. і викладачів вищих мед. навч. закладів I-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, курсантів, магістрів / Федеративний міжнар. комітет з анатомічної термінології ; за ред. : Ю.Б. Чайковського, О.Д. Луцика ; [пер. укр. й рос. мовами : О.Д. Луцик, Ю.Б. Чайковський]. – Київ : Медицина, 2010. – 283, [1] с. – ISBN 978-617-505-060-6
358627
  Бабута О.М. Гістологічна характеристика слизової оболонки сліпої кишки щурів після впливу МІ-1 та 5-фторурацилу при хемоіндукованому канцерогенезі / О.М. Бабута, О.В. Линчак, В.К. Рибальченко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". – Полтава, 2013. – Вип. 3, т. 1 (102). – С. 31-35. – ISSN 2077-4214


  Досліджено стан слизової оболонки сліпої кишки щурів з 1,2-диметилгідразин-індукованим колоректальним раком.
358628
  Добряк В.Й. Гістологічне дослідження уламків спалених кісток із знахідки біля с. Глодоси // Матеріали з антропології України / Акад. наук УРСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського ; редкол.: С.М. Бібіков, К.Г. Гуслистий, Г.П. Зіневич [та ін.]. – Київ, 1971. – Вип. 5. – С. 73-76
358629
   Гістологічний аналіз зябрової тканини карася срібного (Carassius gibelio) за умов хронічного йонного опромінення у водоймах Чорнобильської зони відчуження / А.В. Чупис, В.В. Шукалевич, О.В. Линчак, Т.В. Рибальченко // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 95-95
358630
  Дудар Л. Гістологічні аспекти цирковірус-асоційованого синдрому свиней, уражених цирковірусом 2-го типу / Л. Дудар, В. Поліщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 77-79. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Аналіз патоморфологічних змін органів свиней, уражених цирковірусом свиней 2 типу показав, що найбільше відхилень спостерігається в органах імунної системи, а саме лімфовузлах та селезінці. Таким чином, для встановлення діагнозу як ...
358631
   Гістологічні дослідження внутрішніх органів щурів, які підлягали хронічному інгаляційному впливу диметилетаноламіну / В.К. Рибальченко, В.Л. Коцюба, Т.О. Ковальчук, С.М. Цівінська, С.О. Лукошко, Т.В. Рибальченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 31-34. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  На підставі морфологічних досліджень тканин печінки, нирок, легень, мозку та наднирників з урахуванням комплексу фізіологічних, біохімічних і біофізичних досліджень встановлено, що порогова концентрація диметилетаноламіну (ДМЕА) складає 0,3 мг/куб.м ...
358632
  Роговий Ю.Є. Гістологічні особливості кіркової речовини нирок у динаміці розвитку гарячки / Ю.Є. Роговий, Т.Г. Копчук, М.В. Дікал // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С.19-22. – ISSN 1727-0847
358633
   Гістологія : практикум : навч. посібник [для студентів біол., мед. та с.-г. спец. ВНЗ] / М.Е. Дзержинський, Г.В. Островська, Н.В. Скрипник, С.М. Гарматіна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 175, [1] с., [16] арк. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 168-171. – Бібліогр.: с. 165-167. – ISBN 978-966-439-789-3
358634
  Худий О.І. Гістологія : навч.-метод. посібник / О.І. Худий, Л.М. Васіна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019. – 119, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 118
358635
  Антипчук Ю.П. Гістологія з основами ембріології : навч. посіб. для природ. фак. пед. ін-тів / Ю.П. Антипчук. – Київ : Вища школа ; Головне вид-во, 1976. – 142 с. : ил. – Бібліогр.: с. 139-141
358636
  Трускавецький Є.С. Гістологія з основами ембріології : Підручник для студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів / Є.С. Трускавецький, Р.К. Мельниченко. – Київ : Вища школа, 2005. – 328 с. – ISBN 966-642-157-7


  Висвітлено історичний аспект розвитку гістології та ембріології, методи гістологічних і ембріологічних досліджень, викладено основи цитології, охарактеризовано основні розділи ембріології: розмноження організмів, прогенез, основні етапи ембріогенезу та ...
358637
  Луцик О.Д. Гістологія людини : Підручник для студ. медичних інститутів / О.Д. Луцик, А.Й. Іванова, К.С. Кабак. – 2-е вид., допрацьоване і випр. – Львів : Мир, 1993. – 400с. – ISBN 0207-0219
358638
  Маловічко Е.О. Гістологія та мікроскопічна анатомія : короткий підручник / Е.О. Маловічко, Д.І. Петренко. – Харків; Одеса, 1930. – 152 с.
358639
   Гістологія, цитологія та ембріологія : навч. посіб. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації : у 3 кн. / за ред. акад. АНВО України, проф. Е.Ф. Барінова, чл.-кор. НАМН України, проф. Ю.Б. Чайковського. – [4-те вид., перероб. і доп.]. – Київ : Медицина. – ISBN 978-617-505-061-3
Кн. 1 : Цитологія і загальна ембріологія / Е.Ф. Барінов, Ю.Б. Чайковський, О.Г. Ніколенко [та ін.]. – 2010. – 216 с., [16] арк. іл. : іл., табл. – На обкл. назва тому: Цитологія і загальна ембріологія. – Бібліогр.: с. 215
358640
   Гістологія, цитологія та ембріологія : у 3 кн. : навч. посібник для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / за ред. акад. АНВО України, проф. Е.Ф. Барінова, чл.-кор. НАМН України, проф. Ю.Б. Чайковського. – Київ : Медицина. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-617-505-177-1
Кн. 3, ч. 2 : Спеціальна гістологія та ембріологія внутрішніх органів / [Е.Ф. Барінов та ін.]. – 2013. – 471, [1] с. : іл., табл. – Заголовок обкл. назва тому : Спеціальна гістологія та ембріологія внутрішніх органів
358641
  Футорний С.М. Гістоморфологія та клітинні імунні реакції під впливом фізичних навантажень / С.М. Футорний, В.К. Позур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 44-47. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено дані наукової літератури про вплив стресових факторів (інтенсивні фізичні навантаження) на гістоморфологію органів імунної системи і стан клітинного імунітету. In clause are generalized given of the scientific literature on influence of ...
358642
  Крамко І.І. Гісторія Беларускай літаратурнай мовы / І.І. Крамко. – Мінськ
2. – 1968. – 344с.
358643
  Яноускі А.А. Гісторыя Беларускага дзяржаунага універсітэта у біяграфіях яго рэктарау.1921-2001. 80 гадоу = История Белорусского государственного университета в биографиях его ректоров. 1921-2001. 80 лет / А.А. Яноускі, А.Г. Зельскі. – Минск : БГУ, 2001. – 320с. – ISBN 985-445-541-6
358644
  Шакун Л.М. Гісторыя беларускай літаратурнай мавы / Л.М. Шакун. – Мінськ, 1963. – 340с.
358645
  Жураускі А.І. Гісторыя беларускай літаратурнай мовы / А.І. Жураускі. – Мінськ
1. – 1967. – 372с.
358646
  Бандарчык В.К. Гісторыя беларускай этнаграфії XIX ст. / В.К. Бандарчык. – Мінск : Навука і тэхніка, 1964. – 280, [3] с.
358647
  Бандарчык В.К. Гісторыя беларускай этнаграфії. Пачатак ХХ ст. / В.К. Бандарчык. – Минск, 1970. – 124с.
358648
   Гісторыя беларусскай савецкай літературы. – Минск
2. – 1966. – 608с.
358649
   Гісторыя беларусскай ССР. – Минск
2. – 1958. – 663с.
358650
   Гісторыя выдавецкай дзейнасці у Польшчы і Беларусі у 16 - 20 стагоддзях : Зборнік навуковых артыкулау. – Мінськ : Белфранс, 2003. – 167 с. – ISBN 985-6425-24-7
358651
  Данилевич Ю.О. Гістостереометрична характеристика серцевого м"яза при перикардиті // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 26-28. – ISSN 1727-0847
358652
  Калмикова О.О. Гістофізіологія нейроімуноендокринної системи за умов розвитку індукованого ожиріння при різних режимах введення мелатоніну : дис. ... д-ра філософії : 091 / Калмикова Олеся Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 178 арк. – Додатки: арк. 174-178. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 138-173
358653
  Шмаін Н. Гість / Н. Шмаін. – К., 1938. – 35с.
358654
  Горкавий С.К. Гість : оповідання / С.К. Горкавий. – Київ : Молодь, 1985. – 167 с.
358655
  Силенко Л. Гість з Храму Предків : З Піснею у Духовній Державі Історії, Релігії, Філософії / Л. Силенко. – Київ : Обереги, 1996. – 143с.
358656
  Савицька Іванна Гість із неба : Міколаївська вистава в трьох відслонах / Савицька Іванна. – Нью-Йорк : Учительска громада-Hью Йорк, 1955. – 19с.
358657
  Бобинский В.П. Гість із ночі / В.П. Бобинский. – Київ, 1990. – 622 с.
358658
   Гість університету - Посол Казахстану // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  "Ректор ун-ту Леонід Губерський зустрівся з Надзвичайним та Повноважним Послом Республіки Казахстан в Україні Заутбеком Турисбековим". Обговорено питання щодо відкриття філії КНУТШ при одному з університетів Казахстану. На зустрічі були присутні ...
358659
   Гість університету - Посол Хорватії / прес-центр // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 1


  Ректор університету Л. Губерський прийняв Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Хорватії в Україні Томіслава Відошевича. Мова йшла про активізацію стосунків університетів двох країн, зокрема, Загребського університету з КНУТШ.
358660
   Гість університету - Президент РФ Дмитро Медведєв // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Червень (№ 7)


  Президент РФ Дмитро Медведєв відвідав КНУ імені Тараса Шевченка.
358661
  Паламарчук В. Гітарна діяльність українського лікаря Михайла Полупаєнка // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – Вип. 44 : Музикознавчий універсум. – С. 130-142. – ISSN 2310-0583
358662
  Іванніков Т.П. Гітарна музика Ф. Кленьянса // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Здоровець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 28-40. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 59). – ISSN 2410-5325
358663
  Гриненко С.М. Гітарний оркестр: історія формування та сучасний стан // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 302-309. – ISSN 2226-2180


  "Наукова новизна полягає у тому, що здійснюється спроба оглянути основні етапи становлення гітарного оркестру як виконавського колективу; виділити ключові аспекти реалізації подібного складу у вітчизняній та закордонній музичній культурі. Гітарний ...
358664
  Іванніков Т.П. Гітарні цикли М. Кастельнуово-Тедеско: символічні аспекти художніх образів // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 275-289. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325


  "Вивчено гітарну музику М. Кастельнуово-Тедеско на прикладі циклів «Вітальні листівки» ор. 170 та «24 капрічос Гойї» ор. 195. Виявлено авторські інтенції та досліджено символічні аспекти художніх образів. Позамузичними джерелами інтенцій композитора, ...
358665
  Газін В.П. Гітлер - людина, фюрер, тиран у порівнянні // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 182-192


  У статті аналізується психологічний портрет А. Гітлера у порівнянні з Й. Сталіним, простежується вплив його характеру на прийняття політичних рішень та розвиток Німеччини у роки нацистської диктатури.
358666
  Шаповал Ю. Гітлер, Сталін і Україна: безжальні стратегії // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 5/6 (235/236). – С. 28-33
358667
  Новиченко Л.М. Гітлерівьска кріпаччина / Л.М. Новиченко. – Саратов, 1942. – 20с.
358668
  Мартиненко С.В. Гіфоміцет ENGYODONTIUM ALBUM (LIMBER) DE HOOG як збудник ураження павуків у підземних колекторах м. Києва / С.В. Мартиненко, Т.О. Кондратюк, М.М. Сухомлин // Український ботанічний журнал / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2012. – Т. 69, № 3. – С. 423-432. – ISSN 0372-4123


  Результати досліджень та обговорення підземних комунікацій м. Києва. ННЦ "Інститут біології" Київського національного університету імени Тараса Шевченка. Подяка Є.М.Сингаєвському за допомогу, та студентові третього курсу групи зоології безхребетних ...
358669
  Третяк Г.Й. Гіхман - видатний учений і педагог // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 334-338. – ISBN 978-617-640-146-9
358670
   Гіхман Йосип Ілліч // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 101-102. – ISBN 978-966-933-054-3
358671
   Гіхман Йосип Ілліч (1918-1985) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 91-92. – ISBN 978-966-439-754-1
358672
  Сидор-Гібелинда Гічкок та Україна. Текст-пунктир // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 196-200. – ISBN 966-7021-96-3
358673
  Галас А. Гіядор Стрипський в історії українського мовознавства на Закарапатті // Науковий вісник Ужгородського університету : наукове видання / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 28-37. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (42)). – ISSN 2663-6840
358674
   ГК РФ в новом формате - баланс интересов найден? // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – май. – С. 32-37. – ISSN 1726-6726


  Одним из знаковых событий недавнего времени стало принятие Федерального закона "О внесении изменений в части первую, вторую и четвёртую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", которое завершило ...
358675
  Віхров О.П. ГК України та реформування ринку електричної енергії // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 52-55. – ISBN 978-617-7320-15-8
358676
  Марек К. ГК ЧССР: договір на реконструкцію або модернізацію об"єктів / К. Марек, А.Я. Пилипенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 43-46. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Розглядається система договорів на нове будівництво, реконструкцію або модернізацію об"єктів, передбачених у Господарському кодексі ЧССР, специфіка їх предмета. На основі порівнювального аналізу ГК ЧССР і чинного законодавства СРСР обґрунтовуються ...
358677
  Правденко С. ГКЧП: Крах СРСР : Інтерв"ю / Сергій Правденко; [інтерв"ю взяла] Юліана Шевчук // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 3. – С. 17-20
358678
  Тарасенко Н.А. Глава 175 древнеегипетской Книги Мертвых и ее мифологические параллели // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 143-160. – ISSN 1608-0599


  Представлен перевод и комментарий содержания первой части 175-й главы Кни ги Мертвых, в которой описывается мятеж.
358679
  Куцумакина Е.В. Глава 40 УПК РФ: взгляд на процессуальный статус потерпевшего в контексте мировых тенденций развития уголовного судопроизводства // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 150-156. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
358680
   Глава 8. Дилемма стабильности и прогресса: империя и реформы, XIX век: Часть 2. Проектирование национальной империи // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2015. – № 3. – С. 167-253. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072


  АВС: Исследования империи и национализма. Исторический курс "Новая имперская история Северной Евразии".
358681
  Кирн Р. Глава VIIІ Устава ООН: Необходимость более широкой интерпретации // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2003. – № 1. – С.12-15. – ISSN 1812-3910


  Глава VIII дает законные основания для деятельности ОБСЕ
358682
  Данилов А.Г. Глава государства и его окружение в России : исторический опыт // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 83-94. – ISSN 0042-8779
358683
  Скульская Е.Г. Глава двадцать шестая / Е.Г. Скульская. – Таллин, 1978. – 66с.
358684
  Бобруйко О.Ю. Глава держави та його місце в конструкції державного устрою: погляд Євгена Спекторського // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 242-245. – ISBN 978-617-7133-95-6
358685
  Сухонос В.В. Глава держави у державному механізмі: конституційно-правовий статус : монографія / В.В. Сухонос ; ДВНЗ "Укр. акад. банківської справи Нац. банку України", Юрид. ф-т. – Суми : Еллада-S, 2015. – 292, [18] с. : іл. – Бібліогр.: с. 255-292. – ISBN 978-966-1684-57-6
358686
  Сухонос В.В. Глава держави як адміністративно-правовий інститут // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 7-14. – ISSN 2519-2353
358687
  Пластун М. Глава держави як суб"єкт протидії корупції: порівняльно-правовий аналіз // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 121-124. – ISSN 2524-0129
358688
  Феоктистов Е.М. Глава из воспоминаний о писателях и артистах / Е.М. Феоктистов. – Л, 1926. – 83-114с.
358689
  Лерер Джона Глава из книги Джона Лерер "Вообрази" // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 8 (2863). – С. 127-139 : фото
358690
  Буономано Дин Глава из книги Дина Буономано "Тараканы в голове. Как ошибки мозга изменяют жизнь" // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 11 (2866). – С. 223-230 : фото
358691
   Глава из книги Патриции Коэн "В расцвете сил. Как изобрели средний возраст" // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 10 (2865). – С. 207-216 : фото
358692
  Павлова О. Глава Лівї має два українські ордени // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 8 (61). – С. 20
358693
  Чеховская А. Глава семьи / А. Чеховская. – М, 1954. – 32с.
358694
  Колодний А. Глава УГКЦ Святослав Шевчук - людина очікуваної перспективної вдачі // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 229-245. – ISBN 978-617-696-609-8


  Блаженніший Святослав (Шевчук Святослав Юрійович; 1970 ) - Глава і Отець Української греко-католицької церкви; з 27 березня 2011 року - Верховний архієпископ Києво-Галицький, митрополит Київський - предстоятель Української греко-католицької церкви. ...
358695
   Глава УГКЦ: "Блаженніший Любомир - Кобзар незалежної України, який залишив нам новий національний український епос" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 червня (№ 23). – С. 1-2
358696
   Главбух. – Київ
№ 7. – 1998
358697
   Главбух. – Київ
№ 8. – 1998
358698
   Главбух. – Київ
№ 9. – 1998
358699
   Главбух. – Київ
№ 10. – 1998
358700
   Главбух. – Київ
№ 11. – 1998
358701
   Главбух. – Київ
№ 12. – 1998
358702
   Главбух. – Київ
№ 13. – 1998
358703
   Главбух. – Київ
№ 14. – 1998
358704
   Главбух. – Київ
№ 15. – 1998
358705
   Главбух. – Київ
№ 16. – 1998
358706
   Главбух. – Київ
№ 17. – 1998
358707
   Главбух. – Київ
№ 18. – 1998
358708
   Главбух. – Київ
№ 12/1. – 2000
358709
   Главбух. – Київ
№ 12/2. – 2000
358710
   Главбух. – Київ
№ 12. – 2000. – + Спец. випуск
358711
  Донцова Д. Главбух и полцарства в придачу : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 380, [1] с. – Сериал "Виола Тараканова. В мире преступных страстей". – (Иронический роман). – ISBN 5-699-04832-4
358712
  Емец И. Главбух планеты // Viva! Биография. Украина : Украина / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2014. – № 4 (81), спец. вып. : Франция. – С. 26-35. – ISSN 1818-3948


  О Кристине Лагард - директоре Международного валютного фонда.
358713
   Главконсерв. Статистико-экономический справочник.. – М.-Л., 1936. – 840с.
358714
  Демидов В. Главная Актриса Третьего Рейха. К 40-летию со дня смерти Ольги Чеховой // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 13. – С. 6-7


  Чехова Ольга Константиновна (Книппер; 1897-1980) - русская и немецкая актриса театра и кино.
358715
  Ботвинова В.В. Главная астрономическая обсерватория / Сост. Ботвинова В.В. – Киев : Наукова думка, 1984. – 66 с.
358716
   Главная астрономическая обсерватория Академии наук СССР в Пулкове. (1839-1953). – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1953. – 112 с.
358717
   Главная астрономическая обсерватория АН УССР. – Киев : Наукова думка, 1976. – 76 с.
358718
   Главная библиотека Советской страны.. – М., 1962. – 54с.
358719
  Горбачевский Б.С. Главная библиотека страны. Очерки о Государственной ордена Ленина библиотеке СССР имени В.И. Ленина / Б.С. Горбачевский. – Москва : Книга, 1975. – 127 с.
358720
  Цветкова Т.А. Главная геодинамическая граница и сейсмическая визуализация плюмов Восточно-Европейской платформы / Т.А. Цветкова, И.В. Бугаенко, Л.Н. Заец // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 1. – С. 137-152 : рис., табл. – Библиогр.: с. 148-150. – ISSN 0203-3100
358721
  Катцов В.М. Главная геофизическая обсерватория в годы Великой Отечественной войны / В.М. Катцов, К.Ш. Хайруллин // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 105-107. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0130-2906
358722
   Главная геофизическая обсерватория им. А.И.Воейкова в годы Великой Отечественной войны.. – Л., 1985. – 143с.
358723
   Главная диагональ.. – М., 1979. – 79с.
358724
  Кузьмин Л.И. Главная должность / Л.И. Кузьмин. – Пермь, 1971. – 182с.
358725
   Главная должность.. – Пермь, 1985. – 343с.
358726
  Ананьев А.А. Главная дорога : (Писатели о творчестве) / Ананьев А.А. – Москва : Советская Россия, 1978. – 144 с. – (Писатели о творчестве)
358727
  Тюриков В.И. Главная дорога. / В.И. Тюриков. – Ташкент, 1978. – 416с.
358728
   Главная забота сельских коммунистов. – Киев, 1984. – 263с.
358729
  Володарский Л Главная задача / Л Володарский. – Москва, 1976. – 184с.
358730
  Дробноход Ю.Ф. Главная задача десятой пятилетки / Ю.Ф. Дробноход. – К., 1976. – 40с.
358731
  Простяков И.И. Главная задача десятой пятилетки. / И.И. Простяков. – М., 1976. – 53с.
358732
  Ленин В.И. Главная задача наших дней / В.И. Ленин. – Москва, 1918. – 47с.
358733
  Ленин В.И. Главная задача наших дней / В.И. Ленин. – М, 1968. – 40с.
358734
  Ленин В.И. Главная задача наших дней / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1971. – 40 с.
358735
  Ленин В.И. Главная задача наших дней / В.И. Ленин. – М, 1980. – 40с.
358736
  Ленин В.И. Главная задача наших дней / В.И. Ленин. – М, 1981. – 40с.
358737
  Ленин В.И. Главная задача наших дней / В.И. Ленин. – Москва, 1990. – 46с.
358738
  Бузляков Н.И. Главная задача новой пятилетки / Н.И. Бузляков. – Москва, 1971. – 191с.
358739
  Пахомов Ю.Н. Главная задача одиннадцатой пятилетки / Ю.Н. Пахомов, Л.Я. Корнейчук. – Киев, 1982. – 48с.
358740
  Донская Г.К. Главная задача пятилетки : (молодежи о производстве и потреблении) : рек. указ. литературы / Г.К. Донская; Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. – Москва : Книга, 1973. – 48 с.
358741
  Боксер Б.Я. Главная заповедь : повесть, рассказы, очерки / Борис Боксер ;. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1986. – 366 с.
358742
  Медников А.М. Главная линия / А.М. Медников. – М, 1975. – 285с.
358743
  Воробьев Л.И. Главная магистраль / Л.И. Воробьев. – Кострома, 1960. – 114с.
358744
   Главная мировая награда для GDS по праву досталась Амадеус // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 4-5 [прилож.]
358745
  Машкова Екатерина Главная опора / Машкова Екатерина, Мернова Мария // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 9 (2900). – С. 58-59 : фото
358746
  Съянова Елена Главная ошибка Гитлера // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 5 (995). – С. 102-108. – ISSN 0130-1640
358747
  Соляников Ю.Е. Главная палуба / Ю.Е. Соляников. – Тула, 1973. – 125с.
358748
  Скворцова Г.Г. Главная подруга / Г.Г. Скворцова. – Петрозаводск, 1990. – 78с.
358749
  Афанасьева Т.М. Главная привилегия / Т. Афанасьева. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 191 с.
358750
  Семенов В.В. Главная примета / В.В. Семенов. – М., 1955. – 119с.
358751
  Абрамян Е. Главная проблема Homo sapiens в социально-экономическом развитии мирового хозяйства // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 9. – С. 41-44.
358752
  Сперанский В.И. Главная проблема российской интелигенции в том, что ее нет // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 3. – С. 40-47. – ISSN 1726-667Х


  К 100-летию сборника "Вехи", авторами которого былди широко известные философы, экономисты, юристы и литераторы - Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, М. О. Гершензон (КУ), Б. А. Кистяковский (КУ), П. Б. Струве, С. Л. Франк, и А. С. Изгоев.
358753
  Капелян Е.Х. Главная производительная сила общества / Е.Х. Капелян. – Минск, 1985. – 247с.
358754
  Пуляев В.Т. Главная производительная сила социалистического общества и материальная основа ее воспроизводства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Пуляев В.Т.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Каф. полит. экономии. – Л., 1973. – 18л.
358755
  Пуляев В.Т. Главная производительная сила социалистического общества и экономические законы её развития / В.Т. Пуляев. – Л, 1979. – 136с.
358756
  Звездаева В.А. Главная профессия / В.А. Звездаева. – М., 1957. – 203с.
358757
   Главная птица // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 153, июнь. – С. 34-41 : фото
358758
  Красин Ю.А. Главная революционная сила в цитаделях капитализма / Ю.А. Красин. – Москва, 1971. – 48с.
358759
  Толкунов Л.Н. Главная революционная сила современности / Л.Н. Толкунов. – М., 1979. – 414с.
358760
  Вагнер Б.Б. Главная река Австралии : География. Регионы зарубежного мира // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 32-33. – ISSN 0016-7207
358761
  Алешин С.И. Главная роль : драма в 3 действ. / С.И. Алешин. – Москва : Искусство, 1964. – 72 с. – (Сегодня на сцене)
358762
  Штраух М.М. Главная роль / М.М. Штраух. – М, 1977. – 275с.
358763
  Мархасев Л.С. Главная роль. / Л.С. Мархасев. – Л, 1963. – 94с.
358764
  Кучмаев Г.И. Главная сила / Г.И. Кучмаев. – М., 1972. – 131с.
358765
  Власенко А.Н. Главная сила / А.Н. Власенко. – Москва, 1974. – 216с.
358766
  Филимонов А.А. Главная сила и опора Советской власти / А.А. Филимонов. – Минск, 1982. – 344с.
358767
  Куликов В.И. Главная сила Советской власти. (XXIII съезд КПСС и дальнейшее укрепление союза рабочего класса и крестьянства) / В.И. Куликов. – Москва, 1967. – 32с.
358768
  Волгин Михаил Главная тайна Второй мировой войны // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С. 36-41
358769
  Дмитрук А. Главная тайна Египта // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2001. – № 2. – С.18-27. – ISSN 0321-0669


  Путевые заметки.
358770
  Кузнецов М.М. Главная тема / М.М. Кузнецов. – Москва, 1964. – 420 с.
358771
  Грозовский М. Главная тема : поэзия : стихи // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 5/6. – С. 25-33. – ISSN 0131-8136
358772
   Главная тема.. – М., 1960. – 248с.
358773
  Фомин Б.С. Главная угроза миру в Европе / Б.С. Фомин. – М, 1963. – 255с.
358774
  Лубенский П.А. Главная удача жизни / П.А. Лубенский, Б.С. Ванцак. – М., 1980. – 367с.
358775
  Бедный Д. Главная улица : Поэма / Д. Бедный. – Москва : Московский рабочий, 1924. – 32с.
358776
  Бедный Д. Главная улица / Д. Бедный. – Москва; Ленинград : ГИЗ, 1930. – 252с. – (Дешевая б-ка Госиздата)
358777
  Шавлы С. Главная улица / С. Шавлы. – Чебоксары, 1955. – 392с.
358778
  Льюис С. Главная улица : Роман / С. Льюис. – Москва-Ленинград : Художественная литература, 1960. – 539с.
358779
  Бедный Д. Главная улица : Поэма. 1917 - 7 ноября 1922г. / Д. Бедный. – Москва; Ленинград : Художественная литература, 1966. – 46с.
358780
  Петрусов Г.Г. Главная улица / Г.Г. Петрусов. – Москва, 1971. – 197с.
358781
  Бедный Д. Главная улица : Поэма. 1917 - 7 ноября - 1922г. / Д. Бедный. – Москва : Современник, 1973. – 36с.
358782
  Разумневич В.Л. Главная улица / В.Л. Разумневич. – М, 1983. – 112с.
358783
  Бибикова О. Главная улица Египта // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 4 (43) : зима. – С. 74-88. – ISSN 1681-7559
358784
  Лысенко А.В. Главная улица Минска / А.В. Лысенко. – Минск, 1963. – 68 с.
358785
  Шатько Е.И. Главная улица России. / Е.И. Шатько. – М., 1980. – 407с.
358786
  Кузнецов В.Н. Главная улица России. Очерки / В.Н. Кузнецов. – Москва, 1972. – 95с.
358787
  Шавлы С. Главная улица. / С. Шавлы. – Чебоксары, 1955. – 392с.
358788
  Любчик И.И. Главная улица. / И.И. Любчик. – К., 1964. – 80с.
358789
  Льюис С. Главная улица. Бэббит : романы / С. Льюис; Вступ. ст. и коммент. Б. Гиленсона. – Москва : Художественная литература, 1989. – 864 с. – (Библиотека литературы США). – ISBN 5-280-00672-6
358790
   Главная форма жизнедеятельности. – М., 1986. – 195с.
358791
  Литвиненко О.П. Главная функция советского социалистического государства / О.П. Литвиненко. – Душанбе, 1965. – 242с.
358792
  Румянцев А.М. Главная цель социалистического хозяйствования / А.М. Румянцев. – Москва : Экономика, 1986. – 190 с.
358793
  Тихонов Иван Артемьевич Главная экономическая задача и технический прогресс в СССР / Тихонов Иван Артемьевич, Щедренок Владимир Петрович. – Москва : Экономиздат, 1963. – 247с.
358794
  Тихонов Иван Артемьевич Главная экономическая задача партии и народа / Тихонов Иван Артемьевич. – Ленинград : Лениздат, 1962. – 159с.
358795
  Локшин Э.Ю. Главная экономическая задача партии и народа / Э.Ю. Локшин. – Москва, 1962. – 40с.
358796
  Лукашевич С.И. Главная экономическая задача советского народа и пути ее решения. / С.И. Лукашевич, И.Б. Левин. – Минск, 1962. – 39с.
358797
  Ильин С.И. Главная экономическая задача СССР / С.И. Ильин. – М., 1965. – 268с.
358798
  Стрелков С.А. Главнейше этапы развития современного рельефа Севера Сибири / С.А. Стрелков. – М., 1960. – 11с.
358799
  Гулецкая Е.Г. Главнейшие болезни кукурузы в условии БССР и разработка мер борьбы с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гулецкая Е.Г.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1958. – 19л.
358800
  Одишария К.Ю. Главнейшие вечнозеленые покрытосеменные растения Черноморского побережья Кавказа / К.Ю. Одишария. – Сухуми, 1959. – 362с.
358801
  Захаров С.А. Главнейшие виды (типы) почв горизонтальных почвенных зон России / С.А. Захаров. – Москва, 1916. – 28 с.
358802
  Барабаш О.Ю. Главнейшие вопросы агротехники выращивания высоких урожаев моркови на Львовщине : Автореф... канд. с.-х.наук: / Барабаш О.Ю.; Львовский с.-х. ин-т. – Львов, 1965. – 21л.
358803
  Щербиновский Н.С. Главнейшие вредители засушливого района. / Н.С. Щербиновский. – М.Л., 1926. – 40с.
358804
   Главнейшие вредители и болезни овощных растений и меры борьбы с ними. – Москва : Сельхозгиз, 1940. – 124 с.
358805
  Сахаров Ю.А. Главнейшие вредители и болезни сельскохозяйственных растений в Адыгее и меры борьбы с ними / Ю.А. Сахаров. – Майкоп, 1953. – 72 с.
358806
  Давыдов А.И. Главнейшие вредители и болезни сельскохозяйственных растений и испытанные меры борьбы с ними : руководство для крестьян нечернозёмной полосы СССР / А.И. Давыдов; под ред. Богданова-Катькова Н.Н. – Ленинград : Прибой, 1926. – 80 с. : рис. 56
358807
  Силантьев И.М. Главнейшие вредители кормовых растений / И.М. Силантьев. – Москва ; Ленинград, 1931. – 216 с.
358808
  Шелюжко Л.А. Главнейшие вредители махорки и основные меры борьбы с ними / Л.А. Шелюжко. – Х-К, 1932. – 52с.
358809
  Чигарев Г.А. Главнейшие вредители овощных культур закрытого грунта и меры боробы с ними / Г.А. Чигарев. – Л., 1954. – 40с.
358810
  Галахов П.Н. Главнейшие вредители прядильных культур с основами общей энтомологии / П.Н. Галахов. – Москва; Ленинград : Сельколхозгиз, 1931. – 144 с.
358811
  Таран Н.А. Главнейшие вредители сахарной свеклы и борьба с ними в Харьковской области : Автореф... канд. биол.наук: / Таран Н.А.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1966. – 18л.
358812
  Клох О. Главнейшие вредители селького хозяйства / О. Клох. – Новгород, 1927. – 48с.
358813
  Щербиновский Н.С. Главнейшие вредители сельского хозяйства и меры борьбы с ними. / Н.С. Щербиновский. – 2-е изд. перераб и расш. – М., 1925. – 172с.
358814
  Котов И.С. Главнейшие вредители сельскохозяйственных растений Бурят-Монгольской АССР и меры борьбы с ними. / И.С. Котов. – Улан-Удэ, 1957. – 60с.
358815
  Литвинов Б.М. Главнейшие вредители яблони в лесостепи Харьковской области и борьба с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: / Литвинов Б.М.; М-во с-х.СССР. – Харьков, 1957. – 19л.
358816
  Литвинов Б.М. Главнейшие вредители яблони в Харьковской области и борьба с ними. : Автореф... Доктора биол.наук: 098 / Литвинов Б.М.; Харьк.с-х.ин-т. – Харьков, 1969. – 48л. – Бібліогр.:с.42-43
358817
  Яцентковский А.В. Главнейшие вредные насекомые в лесах СССР. / А.В. Яцентковский. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.Л., 1931. – 117с.
358818
  Липский В.И. Главнейшие гербарии и ботанические учреждения Западной Европы : (Отчет по заграничной командировке 1900 г.) : с черт. и планами / [соч.] В.И. Липского. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Герольд", 1901. – [2], 123 с. – Прилож. к: Труды Имп. Ботан. сада, Т. 18


  На тит. л. № 421844 дарств. надпись: Милейшему Василию Карловичу Совинскому автор
358819
  Луговой М. Главнейшие грибные болезни плодовых деревьев и ягодных растений и меры борьбы с ними / М. Луговой. – Киев : Изд-е журнала "Садовод и огородник", 1914. – 76 с. – (Библиотека садовода и огородника)
358820
  Выходцев И.В. Главнейшие дикорастущие кормовые и вредные в кормах растения Киргизской АССР / И.В. Выходцев; под ред. Тасбулатова С. – Фрунзе : Киргосиздат, 1934. – 108 с. – 31 чорно-белых фотографий в приложении
358821
  Флеров К.В. Главнейшие достижения в области минеральных удобрений и известкования / К.В. Флеров. – Ленинград, 1929. – 30с.
358822
  Князев В.П. Главнейшие древесные и кустарниковые породы СССР. / В.П. Князев. – М.-Л., 1931. – 112с.
358823
   Главнейшие железорудные месторождения.. – Ленинград-Москва-Новосибирск
1. – 1934. – 200с.
358824
   Главнейшие железорудные месторождения.. – Ленинград-Москва-Грозный-Новосибирск
2. – 1934. – 403с.
358825
  Плаксенко Н.А. Главнейшие закономерности железорудного осадконакопления в докембии : (На примере Курской магнитной аномалии) / Н.А. Плаксенко. – Воронеж, 1966. – 264с.
358826
  Павлов И.П. Главнейшие законы деятельности центральной нервной ситемы, как они выясняются при изучении условных рефлексов / И.П. Павлов. – Киев, 1953. – 24с.
358827
  Вульф Е.В. Главнейшие культурные растения, их описание и происхождение / Е.В. Вульф. – Москва : Огиз-Сельхозгиз, 1940. – 152 с.
358828
  Цымек А.А. Главнейшие лиственные породы Дальнего Востока. / А.А. Цымек. – Хабаровск, 1950. – 197с.
358829
   Главнейшие медные, свинцовые и цинковые месторождения СССР.. – М.-Л., 1931. – 431с.
358830
  Самоквасов Д.Я. Главнейшие моменты в государственном развитии древней Руси и происхождение Московского государства / Д.Я. Самоквасов. – Варшава : Тип. К. Ковалевского, 1886. – [2], 66, 31 с., 1 л. табл.
358831
  Сокольский В.В. Главнейшие моменты в истории повального обыска : исследование В. Сокольского. – Киев : В унив. тип., 1871. – [4], 154 с. – Отд. отттиск из: Университетские известия, 1871
358832
  Осмоловский В.Д. Главнейшие моменты в развии художественного творчества Пушкина / В.Д. Осмоловский. – 43-50с.
358833
  Челинцев В.В. Главнейшие моменты из истории развития химии пиррольных соединений / В.В. Челинцев, проф. Моск. ун-та. – Москва : Лаб. орг. химии Моск. ун-та, 1917. – 26 с.
358834
  Францев В.А. Главнейшие монеты в развитии чешского славяноведения : Вступ. лекция, чит. 8 нояб. 1900 г. в Имп. Варш. ун-те / В.А. Францев. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1901. – [2], 43 с. – Записка П.И. Шафарика об учреждении кафедры славянской филологии в Праге с.29-43
358835
  Степович А.И. Главнейшие направления в новой чешской словесности, их смена и взаимное отношение : (лекция, читанная в университете Св. Владимира 24 января 1892 г. для приобретения звания пр.-доцента по предмету Славянской филологии) / [соч.] А. Степовича. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира В. Завадского, 1892. – [2], 17 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1892. - Конволт. - Пер. с 6 отд. статьями. – Библиогр. в примеч.


  Содержание конволюта: 1. Главнейшие направления в новой чешской словесности, их смена и взаимное отношение : (лекция, читанная в университете Св. Владимира 24 января 1892 г. для приобретения звания пр.-доцента по предмету Славянской филологии) / А. И. ...
358836
  Трофимов В.П. Главнейшие направления развития угольной промышленности Украинской ССР / В.П. Трофимов. – К, 1960. – 32с.
358837
  Богданов-Катьков Главнейшие насекомые вредящие огородам / Богданов-Катьков. – Петроград : 3-я Государств. литография, 1922. – 32 с. + 51 рис. в тексте. – Отд. оттиск из: кн. П.Н.Штейнберг, Н.Н.Богданов-Катков, Г.Н.Дорогин. "Северное огородничество"
358838
  Урманчиев Максут Ахмедович Главнейшие насекомые вредящие сахарной свекле в Чечено Ингушской АССР и разработка мер борьбы с ними : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.01.11 / Урманчиев Максут Ахмедович; Укр. с.-х. ак. – К., 1975. – 21л.
358839
  Курдюмов Н.В. Главнейшие насекомые, вредящие зерновым злакам в Средней и Южной России : с 49 рис. в тексте и семью таблицами в красках, исполненими худ. Е.Д. Ковальской / сост. Н.В. Курдюмов, (энтомолог Полтавской сел.-хоз. опытной станции). – Полтава : Электрич. тип. Д. Н. Подземского, 1913. – [2], IV, [2], 119, [15] с., 7 л. цв. ил. – (Полтавское Общество сельского хозяйства : [Труды Полтавской сельскохозяйственной опытной станции. Отдел сельскохозяйственной энтомологии ; Вып. 6]; № 17)


  На тит. л. экз. № 249781 дартсв. надпись: Многоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора
358840
  Шрейнер Я.Ф. Главнейшие насекомые, вредящие плодоводству (в особенности северному) и способы их истребления / Я.Ф. Шрейнер. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Герольд", 1906. – [2], 55, [2] с. – Беспл. прил. к журн. "Плодоводство" за 1906 г. – Библиогр.: Труды Я.Ф. Шрейнера...: с. [1]


  На тит. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кзунецову автор X. 25. 06
358841
  Самойлович Е.Н. Главнейшие насекомые, вредящие плодоводству и меры борьбы с ними / Е.Н.Самойлович. – Ленинград : Мысль, 1926. – 56 с.
358842
  Елисеев В.И. Главнейшие особенности кайнозойских аллювиальных отложений прибортовой (северо-восточной) части Чуйской впадины. : Автореф... Кагд.геол-минерал.наук: / Елисеев В.И.; Акад.наук СССР. – М, 1960. – 29л.
358843
  Хрисанов В.А. Главнейшие особенности современного геоморфогенеза восточной части пояса альпийской складчатости : (Большой Кавказ, горы Южного Туркменистана и Востока Средней Азии) / В.А. Хрисанов; Белгородский гос.ун-т. – Белгород, 1997. – 64с.
358844
  Камилова Ф.Г. Главнейшие особенности строения и формирования стебля культурных тыквенных : Автореф... канд. биол.наук: / Камилова Ф.Г.; Среднеазиатский гос. ун-т. – Ташкент, 1953. – 15 с.
358845
  Истомин В.А. Главнейшие особенности языка и слога произведений И.А. Крылова, А.Д. Кантемирова и К.Е. Баратынского в лексических, єтимологических и стилистических отношениях / В. Истомин, чл. Пед. отд. Харьк. ист.-филол. о-ва. – Варшава : Тип. Варш. учебн. окр., 1895. – [2], 134, [2], IV с. – Отд. оттиск: Русский филологический вестник


  На єкз. № 30820 подпись: Турчинович
358846
  Сукачев В.Н. Главнейшие очередные задачи ботаники в СССР / В.Н. Сукачев. – М-Л, 1957. – 1573-1595с.
358847
  Лодочников В.Н. Главнейшие породообразующие минералы / В.Н. Лодочников. – Л.-М., 1933. – 248с.
358848
  Лодочников В.Н. Главнейшие породообразующие минералы / В.Н. Лодочников. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва-Ленинград, 1938. – 228с.
358849
  Лодчников В.Н. Главнейшие породообразующие минералы / В.Н. Лодчников. – 3-е изд., доп. и переработ. – М-Л, 1947. – 244с.
358850
  Лодочников В.Н. Главнейшие породообразующие минералы / В.Н. Лодочников. – 4-е изд. – М., 1955. – 248с.
358851
  Лодочников В.Н. Главнейшие породообразующие минералы / В.Н. Лодочников. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Недра, 1974. – 248с.
358852
  Говоров Л.И. Главнейшие практические результаты селекционной станции : При Темирязевской (Петровской) сельскохозяйственной Академии / Л.И. Говоров. – Ленинград-Москва : Новая деревня, 1924. – 68 с.
358853
  Измаильский А.А. Главнейшие представители насекомых из окрестностей Москвы, с указанием на образ их жизни и способ ловли / А.А. Измаильский. – Москва : Изд. магазина "Детское воспитание" ; [Тип. А.И. Мамонтова и К*], 1877. – V, 358
358854
   Главнейшие провинции и формации щелочных пород. – Москва : Наука, 1974. – 376с.
358855
  Криштофович Н.И. Главнейшие результаты изучения послетретичных образований центральной России / Н.И. Криштофович. – 16с.
358856
  Кованько П.Л. Главнейшие реформы, проведенные Н.Х. Бунге в финансовой системе России : Опыт критической оценки деятельности Н.Х. Бунге, как министра финансов (1881-+1887 гг.) / Петр Кованько. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. КОрчак-Новицкого, 1901. – [2], VIII, 448с.
358857
  Степанов В.Н. Главнейшие современные проблемы океанологии. / В.Н. Степанов. – М, 1962. – 40с.
358858
  Вагабов З.В. Главнейшие сорняки летних пастбищ Большого Кавказа ( в пределах Азербайджана) и меры борьбы с ними. : Автореф... Канд.биол.наук: / Вагабов З.В.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1965. – 28л.
358859
  Сапалев Г.Б. Главнейшие сосущие вредители яблони Лесостепи Харьковськой области и борьба с вредителями : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сапалев Г.Б. ; Хар. с. х. ин-т. – Х., 1965. – 24 с.
358860
   Главнейшие статистические сведения о наших финансах.. – М., 1922. – 51с.
358861
  Махмадзиеев А.Р. Главнейшие стволовые вредители лесных полос на каштановых почвах : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Махмадзиеев А.Р.; МГУ. – М., 1972. – 21л.
358862
  Баклунд О.А. Главнейшие течения в современной небесной механике : (речь, произнесен. в соединенном заседании Моск. математ. о-ва и секции математики, 3 января 1910 г.) : оттиск / О.А. Баклунд. – [Москва] : [б. и.], 1910. – С. 361-386


  В издании сохранен текст подлинников. В издании сохранены старые географические названия и прежнее территориальное деление России на губернии и округа.
358863
  Вольфсон Ф.И. Главнейшие типы рудных месторождений / Ф.И. Вольфсон, А.В. Дружинин. – Москва : Недра, 1975. – 391с.
358864
  Вольфсон Ф.И. Главнейшие типы рудных месторождений / Ф.И. Вольфсон, А.В. Дружинин. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1982. – 384с.
358865
  Тимирязев К.А. Главнейшие успехи ботаники в начале 20 столетия / К.А. Тимирязев. – М. : ГИЗ, 1920. – 49 с.
358866
  Зиновсьев В.Г. Главнейшие фитогельминты и их взаимоотношения с растениями : Автореф... канд. биол.наук: / Зиновсьев В.Г.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. ХГУ им. А.М.Горького. Науч.-исслед. ин-т биологии. – Харьков, 1963. – 18л.
358867
  Ляскоронский В.Г. Главнейшие черты общественно-политической и церковно-религиозной деятельности князя Владимира Святого и его заслуг в отношении Русской Земли : Речь, произн. проф. В.Г.Ляскоронским на торж., конф. Историко-филолог.ин-та кн. Безбородько,13 декабря 1915 г., по случаю 900-тия со времмени кончины князя Владимира Святого. – Нежин : Типо-литография В.К.Меленевскаго, 1916. – 23 с.
358868
  Греков Б.Д. Главнейшие этапы в истории крепостного права в России / Б.Д. Греков. – Москва-Л., 1940. – 113с.
358869
  Сушицкий Л.А. Главнейшие ядохимикаты, применяемые в борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур в Крымской области. / Л.А. Сушицкий. – Симферополь, 1951. – 44с.
358870
  Козлов Е. Главний герой развлекательного нарратива : (архетип и идентификационный потенциал) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2007. – № 12. – С. 21-24. – ISSN 2073-9702
358871
   Главниот штаб на народноослободителната воjска и партизанските одреди на Македониja (1941-1945): по повод 90 години од раганьето на Михаило Апостолски. – Ckopje, 1997. – 284 с. – ISBN 9989649340
358872
  Зайцев Г.Г. Главное-производительность / Г.Г. Зайцев. – М., 1979. – 61с.
358873
   Главное -- действенность.. – М., 1964. – 47с.
358874
  Зуева Л. Главное - быть, а не казаться // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал / гл. ред. С. Самсонов. – Москва, 2011. – № 12. – С. 31-33. – ISSN 0869-4915


  Статья о стремительном развитии информационных технологий, которые влияют на имидж библиотеки.О важности привлечь внимание потенциальных пользователей и наладить партнерские отношения с другими организациями.
358875
  Бунич П.Г. Главное - заинтересовать! / П.Г. Бунич. – М., 1986. – 247с.
358876
  Менчинов Г.А. Главное - конечный результат / Г.А. Менчинов. – М., 1981. – 80с.
358877
   Главное - не бояться! : Страховка. Спецпредмет // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 105-107 : Іл.
358878
  Манако М.Ф. Главное - предупредить правонарушение / М.Ф. Манако, САуткин. – Минск, 1976. – 64с.
358879
  Пашковский В.А. Главное - предупредить преступление / В.А. Пашковский. – М, 1981. – 64с.
358880
  Маляров М.П. Главное - предупредить преступление. / М.П. Маляров. – М., 1971. – 31с.
358881
  Бопоев Н. Главное - предупреждение правонарушений / Н. Бопоев. – Фрунзе, 1986. – 63с.
358882
  Вибе Ф.И. Главное - спокойствие / Ф.И. Вибе. – Свердловск, 1973. – 80с.
358883
  Кедрина З.С. Главное - человек / З.С. Кедрина. – М, 1972. – 406с.
358884
  Доронин Алексей Главное - чтобы было что вспомнить : Что женщины ждут от поездок на отдых. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 14 : Фото
358885
  Перес Ш. Главное богатство Израиля - человек / взял интервью Михаил Гусман // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2012. – № 41/42 (1246). – С. 2-5. – ISSN 0234-1670


  Духовная близость между народами России и Израиля, взаимное влияние культур, вклад рускоязычных эмигрантов в становление современного Израиля - эти темы были в центре эксклюзивного интервью, которое президент Шимон Перес дал первому заместителю ген. ...
358886
  Сагиндыкова А.Н. Главное богатство. / А.Н. Сагиндыкова. – Алма-Ата, 1987. – 83с.
358887
  Шудегов Виктор Евграфович Главное в жизни - творческая работа : [интервью с политическим деятелем и ученым В.Е. Шудеговым] // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 13-15. – ISSN 1726-667Х


  Тогда, когда первый номер нашего журнала поступит к читателям, вновь сформированные Комитеты Государственной Думы пятого созыва уже приступят к работе. Приятная новость; в состав Комитета Госдумы по образованию вошел хорошо известный в кругах высшей ...
358888
  Хаустов Л.И. Главное в жизни : Книга стихов / Л.И. Хаустов. – Ленинград : Советский писатель, 1975. – 168с.
358889
  Романов А.В. Главное в искусстве кинематографического отражения / А.В. Романов. – М., 1971. – 32с.
358890
  Кондаков А. Главное внешнеполитическое событие года // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2006. – № 8. – 3-10. – ISSN 0130-9625


  15-17 липня 2006 р. в Санкт-Петербурзі відбувся саміт "Групи восьми" ("G-8")
358891
  Кассиль Л.А. Главное войско / Л.А. Кассиль. – М., 1984. – 39с.
358892
  Багин В.И. Главное геомагнитное поле и проблемы палеомагнетизма : тезисы докладов съезда / ред. В.И. Багин. – Москва
Ч. 2. – 1976. – 127 с.
358893
  Березова Е.В. Главное геомагнитное поле, тагнетизм горных пород и палеомагнетизм / Е.В. Березова. – М, 1970. – 292с.
358894
  Майоров В.В. Главное дело - твое! / В.В. Майоров, А.С. Травин. – Л, 1986. – 206с.
358895
  Малиновский Б.Н. Главное дело жизни // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 21-26. – ISBN 978-966-622-589-7
358896
  Андреев Ю.А. Главное звено : идеологические вопросы литературы и литературоведения / Андреев Ю.А. – Москва : Современник, 1986. – 346, [3] с.
358897
  Максимов И.А. Главное измерение: О Сов. Армии. / И.А. Максимов. – Куйбышев, 1989. – 170с.
358898
   Главное о бассейнах // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 2. – С. 92-93 : фото
358899
  Печерский Н.П. Главное поручение. / Н.П. Печерский. – Воронеж, 1971. – 268с.
358900
  Геллер М. Главное правило / М. Геллер. – М, 1990. – 142с.
358901
  Капустин Дмитрий Главное путешествие Антона Чехова : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 124-131 : Фото


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
358902
  Капустин Д. Главное путешествие Антона Чехова // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 4 (2835). – С. 124-131.


  Подорож А.П. Чехова на о. Сахалін та о. Цейлон
358903
  Гордейчев В. Главное свойство / В. Гордейчев. – М, 1966. – 136с.
358904
   Главное теперь - практическое осуществление задач перестройки. – Москва, 1987. – 61 с.
358905
  Дайри Н.Г. Главное усвоить на уроке / Н.Г. Дайри. – М., 1984. – 80с.
358906
  Ляпин А.П. Главное условие построения коммунизма. (О росте производительности труда) / А.П. Ляпин. – Москва, 1961. – 48с.
358907
  Бойков В.Э. Главное условие успеха / В.Э. Бойков. – Москва, 1988. – 173с.
358908
  Юдин Г.Н. Главное чудо света / Г.Н. Юдин. – М, 1991. – 158с.
358909
  Савастенко А.А. Главное, бесценное богатство нашего общества / А.А. Савастенко, А.И. Самаль. – Минск, 1981. – 112с.
358910
   Главное, ребята, сердцем не стареть.. – Кишинев, 1968. – 186с.
358911
   Главному авиационному метеорологическому центру Росгидромета-85 лет // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 122-123. – ISSN 0130-2906
358912
  Яцентковский А.В. Главные враги леса и меры борьбы с ними. / А.В. Яцентковский. – Москва ; Ленинград, 1926. – 72 с.
358913
  Плигинский В.Г. Главные вредители и болезни клевера / В.Г. Плигинский, Л.А. Александров. – М.-Л., 1930. – 32с.
358914
  Плигинский В.Г. Главные вредители и болезни поля и огорода и борьба с ними / В.Г. Плигинский. – М., 1925. – 104с.
358915
  Плотников В.И. Главные вредители и болезни с/х растений в Ср.Азии и борьба с ними в условиях социалистического хозяйства / В.И. Плотников. – Ташкент, 1932. – 224с.
358916
  Плигинский В.Г. Главные вредители и болезни сада / В.Г. Плигинский. – Орел, 1925. – 90с.
358917
   Главные деятели и предшественники судебной реформы : [сборник статей] / под ред. К. К. Арсеньева. – Санкт-Петербург : Брокгауз и Ефрон, 1904. – [4], 61 с., [10] л. портр. – (Галерея русских деятелей)
358918
   Главные деятели освобождения крестьян / под ред. С.А. Венгерова. – Санкт-Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1903. – 2, 75 с., [13] л. ил. портр. : ил., портр. – На тит. л.: Беспл. премия к "Вестнику и б-ке самообразования" на 1903 г. – (Галерея русских деятелей)
358919
  Садовничий В. Главные задачи: доступность и качество. Из выступления президента Российского Союза ректоров, ректора МГУ В. Садовничего / В. Садовничий. // Высшая школа 21 века : Альманах / ООО "ЮниВестМедиа". – Москва, 2006. – № 6. – С. 6-10.
358920
  Ганин Н.И. Главные закономерности переходного периода от капитализма к социализму / Н.И. Ганин. – Москва, 1961. – 216с.
358921
   Главные литературные города мира // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 15. – С. 39. – ISSN 1727-4893
358922
  Кириченко В.Н. Главные магистрали пятилетки. / В.Н. Кириченко. – М., 1971. – 71с.
358923
   Главные места планеты // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 3 (2894). – С. 116-127 : фото
358924
  Иовлев Н.Н. Главные методы обоснования геометрии Лобачевского / Н.Н. Иовлев. – Самара
1. – 1923. – 144, 21 с.
358925
  Мижуев П.Г. Главные моменты в развитии Западно-Европейской школы : с рисунками в тексте / Сост. П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. "Польза" В. Антик и К*, 1913. – IV, 216 с., 56 ил. : ил. – (Педагогическая академия в очерках и монографиях : (Воспитание в семье и школе) / Под общ. ред. проф. Алекс. Петр. Нечаева ; Т. 14)
358926
  Афанасьев Г.Е. Главные моменты министерской деятельности Тюрго и их значение / Соч. Г.Е. Афанасьева. – Одесса : Тип. В. Кирхнера, 1884. – X, 289, XXI с.


  На тит. стр. № 78411 дарственная надпись от автора. Стцуденту Унив. Св. Владимира П.А. Иванову. г. Киев.15-го апреля 1885 г.
358927
  Влайков Н.Ф. Главные моменты национального возрождения румынского народа / Н.Ф. Влайков. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1915. – 14 с.
358928
  Лисовский А.Н. Главные мотивы в поэзии Т.Г. Шевченко / А.Н. Лисовский. – Полтава : Изд. А.А. Зиновьева ; Типо-литогр. И.А. Дохмана, 1896. – 48, [2] с. – Библиогр.: портр.
358929
  Суханов С. Главные наматериальные активы компании и их значимость для общего успеха бизнеса // Отдел маркетинга : Буквальное издание для маркетологов / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2006. – № 3. – С. 2-6
358930
  Коган П.С. Главные направления в европейской литературе 19 века / П.С. Коган. – М., 1930. – 60с.
358931
   Главные направления в области образования и воспитания в Чехословацкой Социалистической Республике в 1976-1978 гг.. – Братислава, 1978. – 69с.
358932
  Саркисянц Г.С. Главные направления повышения благосостояния советского народа / Г.С. Саркисянц. – М., 1985. – 76с.
358933
  Тонконог Р.И. Главные направления политики партии в сельском хозяйстве / Р.И. Тонконог. – М., 1974. – 64с.
358934
  Загульская О.Б. Главные направления тематической обработки данных ДЗЗ в России: ландшафтоведческий аспект // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 38-47. – Библиогр.: 25 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
358935
  Северцов А.Н. Главные направления эволюционного процесса : Прогресс, регресс и адаптация / А.Н. Северцов. – Москва, 1925. – 84с.
358936
  Северцов А.Н. Главные направления эволюционного процесса / А.Н. Северцов. – Изд. 2-е, измен. и доп. – М.-Л., 1934. – 151с.
358937
  Северцов А.Н. Главные направления эволюционного процесса / А.Н. Северцов. – Изд. 3-е. – Москва, 1967. – 203с.
358938
   Главные направления.. – Рязань, 1971. – 85с.
358939
  Шрейнер Я.Ф. Главные насекомые, вредящие капусте : с 31 рис. / [соч.] Я. Шрейнера ; Министерство Земледелия и Гос. имуществ. Департамент земледелия. – 2-е изд., знач. доп. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1901. – 42 с.
358940
  Хазина Г.Г. Главные нелинейные резонансы : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Хазина Г.Г.; Моск.ин-т электронного машиностроения. – Москва, 1975. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
358941
  Кареев Н. Главные обобшения всемирной истории : Учеб. пособие для сред. образования / Н. Кареев. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1903. – XXVI, 148 с.
358942
  Кареев Н. Главные обобшения всемирной истории : Учеб. пособие для сред. образования / Н. Кареев. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1905. – XII, 196 с.
358943
  Шубинской Н.П. Главные основания реформы местного суда : Речь, произнесенная 29 декабря 1907 г. в клубе "Союза 17 октября" / Н.П. Шубинской, чл. Государственной Думы. – Москва : Т-во тип.А.И. Мамонтова, 1908. – 31 с.
358944
  Сигуа С.И. Главные особенности художественной прозы Константинэ Гамсахурдиа 20-х годов. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Сигуа С.И.; АН ГрузССР. Ин-т истории груз. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1974. – 36л.
358945
  Тамбиев А.С. Главные промышленные и генетические типы месторождений рудных и нерудных полезных ископаемых / А.С. Тамбиев. – Новочеркасск, 1977. – 83с.
358946
  Мальцев А.А. Главные проявления влияния глобализации минерально-сырьевого комплекса на экономику России // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2010. – № 1. – С. 26-33
358947
  Браунштейн А.Е. Главные пути ассимиляции и диссимиляции азота у животных / А.Е. Браунштейн. – Москва, 1957. – 55с.
358948
   Главные региональные направления внешней политики республиканцев // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США. – Москва, 1969. – № 1. – С. 25-42
358949
  Уманцев А. Главные романы Л.Н.Толстого / А. Уманцев. – Писек, 1969. – 75с.
358950
   Главные рудные геолого-геохимические системы Урала. – Москва : Наука, 1990. – 269с.
358951
   Главные рудообразующие минералы аномально богатых руд месторождения Томтор (Арктическая Сибирь) / Е.В. Лазарева, С.М. Жмодик, Н.Л. Добрецов, А.В. Толстов, Б.Л. Щербов, Н.С. Карманов, Е.Ю. Герасимов, А.В. Брянская // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1080-1115 : рис, табл. – Библиогр.: с. 1110-1115. – ISSN 0016-7886
358952
  Сухарев Д.А. Главные слова : стихи / Д.А. Сухарев. – Москва : Советский писатель, 1977. – 79с.
358953
   Главные тектонические комплексы Сибири.. – Новосибирск, 1979. – 151с.
358954
  Крылова М.Д. Главные темноцветные минералы высокометаморфизованных комплексов : Справочное пособие / М.Д. Крылова, В.А. Галибин, Д.П. Крылов. – Ленинград : Недра, 1991. – 351 с.
358955
   Главные темы.. – М., 1971. – 192с.
358956
   Главные темы.. – 2-е изд., перераб. – М., 1977. – 167с.
358957
  Сорока Н.А. Главные тенденции развития современной советской научной публицистики. (На матер. науч.-попул. периодики Украины 1966-1973 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.10 / Сорока Н.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 24 с.
358958
  Алексанян И.В. Главные терапевты фронтов и флотов в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / И.В. Алексанян, М.Ш. Кнопов. – Москва : Медицина, 1987. – 253 с. : ил. – Библиогр.: с. 251-252
358959
  Брандес Г. Главные течения в литературе XIX века. Немецкая литература : 1. Романтическая школа в Германии. 2. Молодая Германия / Георг Брандес ; Пер. с дат. под ред. [и с предисл.] М.В. Лучицкой. – Киев : Изд. Б.К. Фукса ; [Тип. М.М. Фиха], 1903. – 264, [2], 168, 144 с. разд. паг.
358960
  Брандес Г. Главные течения литературы девятнадцатого столетия : Лекции, чит. в Копенгаг. ун-те Г. Брандесом / (Пер. с нем. изд. Адольфа Шродтмана). – Москва : Изд. В.Н. Неведомский ; Тип. Мартынова, 1881. – XVI, 408 с.
358961
  Погодин А.Л. Главные течения польской политической мысли : Посвящается доктору З.С. Дмоховскому / А.Л. Погодин. – XVII, 662 с.
358962
  Милюков П. Главные течения русской исторической мысли / П. Милюков. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°
Т. 1. – 1897. – XII, 306 с.
358963
  Милюков П. Главные течения русской исторической мысли / П. Милюков. – 2-е изд. – Москва : Ред. журн. "Русская мысль"
Т. 1. – 1898. – XII, 396 с.
358964
  Милюков П. Главные течения русской исторической мысли / П. Милюков. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Аверьянов, 1913. – XII, 342 с.
358965
  Кузнецов Ю.А. Главные типы магматических формаций / Ю.А. Кузнецов. – Москва, 1964. – 388с.
358966
  Карклинь Ю.Ю. Главные типы односоставных предложений в современном латышском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Карклинь Ю. Ю.;. – Рига, 1952. – 26 с.
358967
  Строна П.А. Главные типы рудных формаций / П.А. Строна. – Ленинград : Недра, 1978. – 199с.
358968
  Эмбер Клеман Главные товары в мире // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 7/8 (208), июль - август. – С. 94-95 : фото. – ISSN 1029-5828
358969
  Мижуев П.Г. Главные федерации современного мира / П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург : Изд. Г.Ф. Львовича, 1907. – [2], 252 с. – Последняя с. ошибочно помечена: 52
358970
  Ойзерман Т.И. Главные философские направления / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1971. – 383с.
358971
  Ойзерман Т.И. Главные философские направления: Теорет. анализ ист.-филос. процесса / Т.И. Ойзерман. – 2-е, дораб. изд. – Москва, 1984. – 303с.
358972
   Главные философские труды В.И.Ленина.. – М., 1987. – 287с.
358973
  Егиазаров С.А. Главные формы политического представительства и избирательного права / С.А. Егиазаров. – Киев : Склад издания Киев, Крещатикъ № 33. Книжный магазинъ В. И. Оглоблина, 1917. – 47 с.


  На первой стр. дарственная надпись: В студенческую библиотеку Университета св. Владимира от автора. Анотация: Брошюра содержит текст двух публичных лекций, прочитанных профессором С.А. Егиазаровым в Киевском университете св. Владимира, они посвящены ...
358974
  Островерх С. Главные футбольные бренды - это футболисты // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2012. – № 6 (189). – С. 50-58 : фото знаменитых футболистов мира
358975
   Главные ценности наши.. – Л., 1981. – 240с.
358976
  Митенков Ф.М. Главные циркуляционные насосы АЭС / Ф.М. Митенков, Э.Г. Новинсий, В.М. Будов. – Москва, 1984. – 320 с.
358977
  Митенков Ф.М. Главные циркуляционные насосы АЭС / Ф.М. Митенков, Э.Г. Новинский, В.М. Будов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1990. – 375 с.
358978
  Джапаров А. Главные члены предложения в современном киргизском языке. / А. Джапаров. – Фрунзе, 1964. – 272с.
358979
  Ахматов И.Х. Главные члены предложения и средства их выражения в современном карачаево-балкарском языке / Ахматов И.Х. ; под ред. А.З. Абдуллаева ; Кабардино-балкарск. науч.-иссл. ин-т. – Нальчик : Кн. изд-во, 1968. – 164 с.
358980
  Москвин В.А. Главные элементы качества работы вуза // Вестник Московского университета. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 22-31. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  В современном мире возрастает потребность в разработке и внедрении более совершенных технологий обучения студентов, а также систем управления его качеством. На базе рассмотрения современного вуза как сложной социально-экономической системы и анализа ...
358981
  Мордухович Л.М. Главные этапы истории экономических учений (учебное пособие). От древних авторов до К.Маркса и Ф.Энгельса включительно. / Л.М. Мордухович. – Вып.1. – М., 1970. – 178с.
358982
  Пестушко Валерий Главный "холодильник" планеты : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 51
358983
  Черномопятов К.Н. Главный архитектор города / К.Н. Черномопятов. – Москва, 1966. – 78 с.
358984
  Черномопятов К.Н. Главный архитектор города / К.Н. Черномопятов. – Москва, 1968. – 78 с.
358985
  Баранов Н.В. Главный архитектор города : (твор. и орг. деятельность) / Н.В. Баранов. – Москва : Стойиздат, 1973. – 190 с. : ил.
358986
  Баранов Н.В. Главный архитектор города : творческая и организационная деятельность / Н.В. Баранов. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Стройиздат, 1979. – 171 с. : ил.
358987
  Лазарев А. Главный аэропорт страны // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 8. – С. 4-8
358988
  Гонтаренко Л. Главный библиотекарь - главный наставник. Славные имена славной библиотеки // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 3 (5). – С. 42-47. – ISSN 2518-7341


  Статья посвящена Вере Николаевне Созоновой - опытнейшему специалисту-практику в области формирования фондов патентов и стандартов, главному библиотекарю отдела технической литературы (ныне - отдела научно-информационного обеспечения инновационных ...
358989
   Главный ботанический : История образования, структура, итоги научной деятельности. – Алма-Ата, 1982. – 96с.
358990
   Главный Ботанический сад РСФСР. – 2-е изд., доп. – Петроград, 1923. – 35с.
358991
   Главный военный госпиталь.. – Москва, 1985. – 240с.
358992
  Максимова Е.К. Главный воспитатель школы: уч. пособие / Е.К. Максимова, Н.А. Максимов. – Калинин, 1981. – 80с.
358993
  Пантюшенко Т.А. Главный врач: Роман. / Т.А. Пантюшенко. – Минск, 1990. – 286с.
358994
  Неменова Л.М. Главный геолог / Л.М. Неменова. – Москва : Советская Россия, 1975. – 222с.
358995
  Павлишин В.И. Главный геолог Советского Союза : к 100-летию со дня рождения академика Александра Васильевича Сидоренко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Т. 38, № 4. – С. 86-89. – ISSN 2519-2396
358996
  Панков В.К. Главный герой. / В.К. Панков. – М., 1960. – 323с.
358997
  Левашева Г.Я. Главный герой. (О В.В.Стасове) / Г.Я. Левашева. – Л., 1972. – 223с.
358998
  Рышков В.А. Главный день / В.А. Рышков. – Донецк, 1986. – 190 с.
358999
  Мирский М.Б. Главный доктор республики / М.Б. Мирский. – Москва, 1964. – 94с.
359000
  Ласкин С.Б. Главный доктор республики / С.Б. Ласкин. – Л, 1983. – 173с.
<< На початок(–10)351352353354355356357358359360(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,