Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)351352353354355356357358359360(+10)В кінець >>
353001
  Никоненко О. "Гемодіаліз можуть отримати вп"ятеро менше пацієнтів, ніж його потребують" / бесіду вела О. Скрипник // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 листопада (№ 41). – С. 12


  "Запропоновану урядом медичну реформу критикують з усіх боків. І водночас чекають її з величезним нетерпінням. Особливо пацієнти, які отримують спеціалізовану медичну допомогу, без якої вони ніяк не можуть обійтися. Міністерство охорони здоров"я ...
353002
  Василенко Михайло "Ген над Дніпром..." : поезія // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 3/4. – С. 42-44. – ISSN 0130-1608
353003
  Цифра Юлія "Гендер у політиці: проблемна реальність?" / підгот. Ю. Цифра // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 40-42


  Демократизація й гуманізація суспільства на сучасному етапі розвитку людства передбачає створення рівних можливостей для самореалізації особистості незалежно від її походження, національності, віку та статі. Основи цих принципів закладено 1948 року, ...
353004
  Цифра Юлія "Гендер у політиці: проблемна реальність?" / підгот. Ю. Цифра // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 40-42


  Демократизація й гуманізація суспільства на сучасному етапі розвитку людства передбачає створення рівних можливостей для самореалізації особистості незалежно від її походження, національності, віку та статі. Основи цих принципів закладено 1948 року, ...
353005
  Єгрешій О.І. "Гендерна ідеологія: загрози та виклики для християнської ідентичності" (Регіональна науково-практична конференція, 10 листопада 2016 р.). - / О.І. Єгрешій, А.З. Королько // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 262-264. – ISSN 2312-1165


  "Івано-Франківське Архиєпархіальне управління УГКЦ, Івано-Франківський богословсь-кий університет імені св. Івана Золотоустого, Інститут історії Церкви ІФБУ, Інститут родини ІФБУ, Свято-Іоанівська Лавра Студійського уставу спільно з кафедрою історії ...
353006
   "Гендерна освіта - ресурс розвитку паритетної демократії" : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, 27-29 квітня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук Укр. ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН Укр. [та ін.] ; [ред. наук. кол. : В.П. Кравець, Т.В. Говорун, О.М. Кікінежді]. – Тернопіль, 2011. – 796 с. – Бібліогр. в кінці доп. – ISBN 966-8540-00-X
353007
   "Гендерна політика в комітетах Верховної Ради України: практика і перспективи" : за матеріалами круглого столу 18 січня 2007 року. – Київ : Заповіт, 2007. – 70 с. : іл., табл. – На тит. арк. : Програма сприяння Парламенту України ун-ту Індіани. – ISBN 966-7272-79-1
353008
  Дороніна Т.О. "Гендерний конфлікт": загальнонауковий та педагогічний аспекти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 248-253


  У сучасній педагогіці відбувається процес термінологічного розширення понятійного апарату за рахунок уведення до освітнього дискурсу понять із суміжних гуманітарних дисциплін. Пожвавлення гендерної теми у науково-педагогічній періодиці породжує ...
353009
  Сидоренко Н.М. "Гендерний монолог" української "урядової" преси / Н.М. Сидоренко, Н.Ф. Остапенко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 61-65
353010
  Сухомлин М.І. "Гендерний погляд - 2" : посібник для журналістів-практиків / Сухомлин М.І. – Харків : Наклейко, 2010. – 198 с. : іл. – Бібліогр.: с. 197. – ISBN 978-966-1511-21-6
353011
  Ткачук М. "Гендерний сюжет" другого жмутка в модерністському дискурсі збірки "Зів"яле листя" Івана Франка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 288-294. – ISBN 966-8110-14-5
353012
   Гель-проникающая хроматография. – Черноголовка, 1974. – 158с.
353013
  Детерман Г. Гель-хроматография. Гель-фильтрация. Гель-проникающая хроматография. Молекулярные сита / Г. Детерман; Хохлов А.С. – Москва : МИр, 1970. – 252 с.
353014
  Давыдов О.Н. Гельминты / О.Н. Давыдов. – Киев : Наукова думка, 1984. – 135 с.
353015
  Рыжиков К.М. Гельминты амфибий фауны СССР / К.М. Рыжиков, В.П. Шарпило, Н.Н. Шевченко; АН СССР; Лаборатория гельминтологии; АН УССР; Ин-т зоологии; Отв. ред.: Б.Н. Мазурмович. – Москва : Наука, 1980. – 279с.
353016
   Гельминты в пресноводных биоценозах. – Москва : Наука, 1982. – 234 с.
353017
  Шарпило Л.Д. Гельминты грызунов фауны Украинской ССР. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.20 / Шарпило Л.Д.; АН УССР.Ин-т зоологии. – К, 1973. – 32л.
353018
  Шайкенов Б. Гельминты грызунов юга и востока Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: 03.107 / Шайкенов Б.; Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1969. – 24л.
353019
  Чибиченко Н.Т. Гельминты диких водных птиц Северной Киргизии и опыт их эколого-фаунистического анализа. : Автореф... канд. биол.наук: / Чибиченко Н.Т.; АН КазахССР. Объед. учен. совет Ин-та зоологии и Ин-та эксперим. биологии. – Фрунзе, 1967. – 20л.
353020
  Максимова А.П. Гельминты диких гусеобразных (Anseriformes) Казахстарна : Автореф... канд. биол.наук: / Максимова А. П.; АН Каз. ССР, Объед уч. сво. ин-тов зоол. и эксперим. биол. – Алма-Ата, 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
353021
   Гельминты диких копытных Восточной Европы. – Москва : Наука, 1988. – 208 с. – ISBN 5-02-004685-X
353022
  Меркушева И.В. Гельминты домашних и диких животных Белоруссии : Каталог / И.В. Меркушева, А.Ф. Бобкова; Под ред. К.М. Рыжикова. – Минск : Наука и Техника, 1981. – 120 с.
353023
  Савватеева И.А. Гельминты домашних куриных птиц Грузии (фауна, экология, биология) : Автореф... канд. биол.наук: / Савватеева И. А.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1967. – 30с.
353024
  Белокобыленко В.Т. Гельминты домашних птиц Юго-Восточного и Восточного Казахстана : Автореф... кандидата биол.наук: / Белокобыленко В.Т.; АН КазССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1965. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
353025
  Данзан Г. Гельминты домашних, охотничье-промысловых и некоторых других диких птиц Монгольской Народной Республики : Автореф... канд. биол.наук: / Данзан Г.; Всесоюз. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Всесоюз. ин-т гельминтологии им. К.И.Скрябина. – М., 1964. – 24л.
353026
   Гельминты животных в экосистемах Казахстана. – Алма-Ата : Наука, 1985. – 224 с.
353027
   Гельминты животных и растений Киргизии. – Фрунзе, 1968. – 179с.
353028
   Гельминты животных и растений Узбекистана. – Ташкент, 1968. – 179с.
353029
   Гельминты животных и растений Южного Урала. – Челябинск, 1975. – 76с.
353030
   Гельминты животных Тихого океана. – М, 1968. – 152с.
353031
  Пупков П.М. Гельминты и вопросы эпизоотологии гельминтов домашних и диких животных Центрального Кавказа. : Автореф... канд. биол.наук: / Пупков П.М.; Горский с.-х. ин-т. – Орджоникидзе, 1966. – 27л.
353032
   Гельминты и вызываемые ими заболевания : Сборник научных трудов. – Владивосток, 1987. – 128с.
353033
  Погребняк Л.П. Гельминты и гельминтозы свиней Правобережья УССР : Автореф... канд. биол.наук: / Погребняк Л.П.; АН УССР. Ин-т зоологии, отдел паразитологии. – Киев, 1952. – 16 с.
353034
   Гельминты и их промежуточные хозяева : Межвузовский сборник научных трудов. – Горький, 1985. – 103с.
353035
  Губайдулин Н.А. Гельминты мелкого рогатого скота Восточного Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: 107 / Губайдулин Н.А.; АН Каз.ССР. объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1968. – 26л.
353036
   Гельминты насекомых. – Москва : Наука, 1980. – 160с.
353037
  Прядко Э.И. Гельминты оленей. (Систематика, основные черты формирования и зоогеогр. анализ гельминтофауны, некоторые вопросы проф. гельминтозов, элафостронгилезы оленей). : Автореф... доктор биол.наук: 00.20 / Прядко Э.И.; АН КазССР. Объед. учен. совет Ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1972. – 47л. – Бібліогр.:с.42-46
353038
  Скрябина Е.С. Гельминты осетровых рыб / Е.С. Скрябина. – М., 1974. – 168с.
353039
  Боргаренко Л.Ф. Гельминты птиц Таджикистана / Л.Ф. Боргаренко. – Душанбе
Кн.1 : Цестоды. – 1981. – 327с.
353040
  Боргаренко Л.Ф. Гельминты птиц Таджикистана / Л.Ф. Боргаренко. – Душанбе
Кн. 2. – 1984. – 210с.
353041
  Боргаренко Л.Ф. Гельминты птиц Таджикистана / Л.Ф. Боргаренко. – Душанбе : Дониш
Кн. 3 : Нематоды. – 1990. – 260 с.
353042
  Сединкин А.Н. Гельминты рыб и вызываемые ими заболевания в водоемах Южного Урала : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сединкин А.Н. ; Всесою. акад.с-х. наук. – Москва, 1966. – 16 с.
353043
  Цимбалюк Е.М. Гельминты рыб литорали Охотского моря : Автореф... канд. биол.наук: 107 / Цимбалюк Е. М.; Дальневост.ГУ. – Владивосток, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
353044
  Туремуратов А. Гельминты рыбоядных птиц бассейна Аральского моря (систематика, фаунистика, экология) : Автореф... канд. биол.наук: / Туремуратов А.; Всес. акад. сельскохоз. наук. Всес. ин-т гельминтологии. – Москва, 1964. – 16л.
353045
   Гельминты сельскохозяйственных и охотничье-промысловых животных. – Москва : Наука, 1984. – 206 с.
353046
  Поздняков С.Е. Гельминты скумбриеобразных рыб Мирового океана / С.Е. Поздняков. – Владивосток, 1990. – 184с.
353047
  Тазиева З.Х. Гельминты хищных млекопитающих (Canidae Mustelidae) Казахстана : Автореф... канд. биол.наук: / Тазиева З.Х.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперим. биологии. – Алма-Ата, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.22-23
353048
   Гельминты человека, животных и растений и борьба с ними : к 85-летию академика Константина Ивановича Скрябина. – Москва : Ихд-во АН СССР, 1963. – 524 с. : портр.
353049
   Гельминты человека, животных и растений и меры борьбы с ними. – Москва : Наука, 1968. – 430 с.
353050
   Гельминты человека, животных и растений Туркмении : справочник. – Ашхабад : Ылым, 1977. – 147 с.
353051
   Гельминты, клещи и насекомые. – Новосибирск, 1982. – 92с.
353052
  Світін Р. Гельмінтофауна масових видів безхвостих амфібій (Amphibia: Anura) на території нпп "Кармелюкове поділля" / Р. Світін, П. Кілочицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 43-45. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  На території НПП "Кармелюкове поділля" проаналізована гельмінтофауна 28-и особин 4-х видів амфібій. Визначено 6 видів гельмінтів, що належать до трьох систематичних груп: Nematoda (3 види), Trematoda (2 види), Acanthocephala (1 вид). На территории НПП ...
353053
  Левицька О. Гельсинкський процес та його відлуння в Україні // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 86-89
353054
  Соколов Б. Гельсінкі поки що не стали Мюнхеном // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 липня (№ 125)


  "Лише подальший розвиток подій, зокрема в Україні і в Сирії, покаже, хто ж насправді переміг від зустрічі Трампа і Путіна."
353055
  Мартинов А. Гельсінкі: між розрядкою і новою "холодною війною" // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 29). – С. 4


  У Гельсінкі відбулися переговори президента США Дональда Трампа й президента Росії Володимира Путіна.
353056
   Гельфанд Іосиф // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 270. – ISBN 978-617-573-038-6
353057
  Бурвикова В.И. Гемагглютинирующие свойства энтеровирусов человека : Автореф... канд. мед.наук: / Бурвикова В. И.; Киевск. ин-т усовер. врачей. – К., 1967. – 16л.
353058
   Гемато-энцефалический барьер.. – Москва-Л., 1935. – 544с.
353059
  Кассиль Г.Н. Гемато-энцефалический барьер. Анатомия, физиология. Методы исследования. Клиника. / Г.Н. Кассиль. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 408с.
353060
  Расулов Азим Хабибович Гематогенез и половые циклы туркестанского усача (Barbus capito conocepholus Kessleri) Кайрак-Кумского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.11 / Расулов Азим Хабибович; АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии животных. – М., 1974. – 26л.
353061
  Данилова Е.И. Гематологическая типология и вопросы этногенеза украинского народа / Е.И. Данилова. – К, 1971. – 124с.
353062
  Хейхоу Д Ф.Г. Гематологическая цистохимия / Д Ф.Г. Хейхоу, Д. Кваглино. – М, 1983. – 320с.
353063
  Гуменюк Г.Д. Гематологические исследования свиней раннего объема : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 551 / Гуменюк Г.Д. ; Укр.с.-х.академия. – Киев, 1969. – 19 с.
353064
  Гуле В. Гематологический атлас / В. Гуле. – Братислава, 1963. – 184 с.
353065
  Абрамов М.Г. Гематологический атлас / М.Г. Абрамов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Медицина, 1985. – 344с.
353066
  Бєлінська І.В. Гематологічні ефекти антипухлинних і антианемічних сполук похідного малеіміду та гетерополіядерних комплексів : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.11 / Бєлінська Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 325, [5] арк. – Додатки: [5] арк. – Бібліогр.: арк. 268-325
353067
  Бєлінська І.В. Гематологічні ефекти антипухлинних і антианемічних сполук похідного малеіміду та гетерополіядерних комплексів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.11 / Бєлінська Ірина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
353068
   Гематологічні ефекти похідного малеіміду на тлі активації еритропоезу, індукованого хлоридом кобальту / І.В. Бєлінська, М.Е. Дзержинський, Т.В. Рибальченко, О.В. Линчак // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 105-112. – ISSN 1025-6415
353069
  Алхімов Є.М. Гематологічні особливості ремонтних цьоголіток осетроподібних риб (ACIPENSERIFORMES) / Є.М. Алхімов, В.Ю. Шевченко, С.І. Пентилюк // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 106-113 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2313-092X
353070
  Ващенко А.В. Гематологічні показники дволіток коропа (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) за введення до їхнього раціону кормових добавок "БІО-МОС" та "НУПРО" / А.В. Ващенко, Н.М. Матвієнко, Я.В. Тучапський // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Грициняк І.І. – Київ, 2018. – № 1 (43). – С. 65-75. – ISSN 2075-1508
353071
   Гематологічні показники у спортсменів та рівень фізичної працездатності / А.В. Ковельська, О.М. Лисенко, З.А. Горенко, Б.Є. Очеретько // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 74-82 : табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1992-7894
353072
   Гематологічні показники щурів за дії нелетальних доз рентгенівського опромінення на фоні препарату ерсол / Г.І. Мардар, Г.Г. Савчук, А.В. Давиденко, В.М. Войціцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54-55. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено динаміку розвитку порушень гематологічних показників у щурів за умов одноразового рентгенівського опромінення у дозах 0,25; 0,5 і 1 Гр. Установлено дозозалежні дегенеративні зміни ядер лейкоцитів, тромбоцитопенію та відносний моноцитоз ...
353073
   Гематологія і переливання крові : міжвідомчий збірник / Нац. акад. мед. наук України, М-во охорони здоров"я України, ДУ "Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України" ; редкол.: Тимченко А.С., Андреєва С.В., Бруслова К.М. [та ін.]. – Київ : ГОРДОН, 1965-. – ISBN 978-966-326-411-0. – ISSN 0435-1991
Вип. 39. – 2017. – 235, [3] с. – Резюме укр., англ. мовами
353074
   Гематологія і переливання крові = Hematology & blood transfusion : міжвідомчий збірник / Нац. акад. мед. наук України, М-во охорони здоров"я України, ДУ "Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України" ; голов. ред. Горяінова Н.В. ; редкол.: Андреєва С.В., Бєлінська І.В., Бруслова К.М. [та ін.]. – Київ : ГОРДОН, 1965-. – ISBN 978-966-326-411-0. – ISSN 0435-1991
Вип. 40. – 2019. – 277, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
353075
   Гематологія і переливання крові = Hematology & blood transfusion : міжвідомчий збірник / Нац. акад. мед. наук України, М-во охорони здоров"я України, ДУ "Ін-т гематології та трансфузіології НАМН України" ; голов. ред. Горяінова Н.В. ; редкол.: Андреєва С.В., Бєлінська І.В., Бруслова К.М. [та ін.]. – Київ : ГОРДОН, 1965-. – ISBN 978-966-326-411-0. – ISSN 0435-1991
Вип. 41. – 2021. – 301, [3] c. – Резюме укр., англ. мовами
353076
  Ротенберг Е.П. Гембрант Гарменс ван Рейн / Е.П. Ротенберг. – Москва, 1956. – 47с.
353077
  Туганаев Гемерофиты Вятско-Камского междуречья. / Туганаев, А.Н. Пузырев. – Свердловск, 1988. – 128с.
353078
  Сахаутдинова С.М. Гемицеллюлозы различных органов растений кукурузы : Автореф... канд. биол.наук: / Сахаутдинова С. М.; Башк.ГУ. – Уфа, 1966. – 16л.
353079
  Глазычев В.Л. Гемма Коперника / В.Л. Глазычев. – М, 1989. – 414с.
353080
  Рид П. Геммологический словарь : (драгоценные и ювелирные камни, их синтетические аналоги и имитации) / П. Рид; Под ред. А.Г. Булаха. – Ленинград : Недра, 1986. – 286с.
353081
  Баранов П.Н. Геммология : Диагностика. Дизайн. Обработка. Оценка самоцветов: Учебник для студ. высш. учеб. заведений / П.Н. Баранов. – Дніпропетровськ : Метал, 2002. – 208с. – ISBN 966-96207-0-8
353082
  Семенов В.Т. Геммы-образы / В.Т. Семенов. – К., 1990. – 48с.
353083
  Неверов О.Я. Геммы античного мира / О.Я. Неверов. – М., 1983. – 144с.
353084
  Захаров А.А. Геммы и античные перстни Государственного исторического музея / А.А. Захаров. – [Б. м.] : [Б. в.]. – 104-146 с.
353085
  Майзус З.К. Гемогенный газовый катализ бромистым водородом в реакции окисления пропана : Автореф... канд .хим.наук: / Майзус З. К.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – Москва, 1953. – 16 с.
353086
  Коржуев П.А. Гемоглобин / П.А. Коржуев. – Москва : Наука, 1964. – 288с.
353087
  Дубасова Н.В. Гемоглобин и белковый спектр плазмы крови леща Куршского залива : Автореф... канд. биол.наук: / Дубасова Н.В.; Калинингр. техн. ин-т рыбной пром-сти и хоз-ва. – Калининград, 1970. – 22л.
353088
  Блюменфельд Л.А. Гемоглобин и обратимое присоединение кислорода / Л.А. Блюменфельд. – Москва : Советская наука, 1957. – 139 с. : ил. – Библиогр.: с. 134-137
353089
  Алякринская И.О. Гемоглобины и гемоцианины беспозвоночных : (биохим. адаптации к условиям среды) / И.О. Алякринская ; АН СССР, Ин-т эволюц. морфологии и экология животных им. А.Н. Северцова. – Москва : Наука, 1979. – 156 с. – Библиогр.: с. 139-153
353090
  Иржак Л.И. Гемоглобины и их свойства / Л.И. Иржак. – Москва : Наука, 1975. – 240с.
353091
  Глазова Т.Н. Гемоглобины крови и мышц ныряющих млекопитающих и птиц : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Глазова Т.Н.; Ин-т эволюц.морфологии и экологии животных. – Москва, 1969. – 20 с.
353092
  Паталах І.І. Гемоглобін-дефіцитний стан і рівень пероксидації еритроцитів / І.І. Паталах, І.М. Сендецька, О.П. Байдал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 73-74. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано порівняльний аналіз відомих методів оцінки стану еритроцитів (вміст гемоглобіну крові, морфологія еритроцитів, стійкість еритроцитарних мембран, інтенсивність ПОЛ) щодо їхніх діагностичних можливостей. Визначено доцільність застосування ...
353093
  Виноградова Р.П. Гемоглобін (- складний білок гемопротеїн, що належить до хромопротеїнів) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 448-449. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
353094
  Дворецкий Д.П. Гемодинамика в легких / Д.П. Дворецкий, Б.И. Ткаченко. – Москва : Медицина, 1987. – 288с.
353095
  Суворов В.В. Гемодинамика в условиях кранио-церебральной гипотермии. : Автореф... канд. биол.наук: / Суворов В.В.; Ивановский гос.м ед. ин-т. – Иваново, 1962. – 24л.
353096
  Логинов С.И. Гемодинамика и сократительная способность миокрада в условиях пролонгированной краино-церебральной гипотермии. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Логинов С.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1979. – 21л.
353097
  Цырульников В.А. Гемодинамические механизмы компенсац. нарушений транспорта кислорода при редукции легочной ткани : Автореф... канд. биол.наук: 14.00.16 / Цырульников В. А.; АН УССР, Ин-т физиол. – К., 1981. – 47л.
353098
  Лисецкий В.А. Гемодинамические сдвиги в раннем послеоперационном периоде у больных аортальным стенозом и митральной недостаточностью, оперированных с применением искусственного кровообращения : Автореф... канд. мед.наук: 777 / Лисецкий В.А.; Винниц. мед. ин-т им. Н.И.Пирогова. – Винница, 1968. – 21л.
353099
  Білочицька В.В. Гемодинамічні і вегетативні особливості гіпертонічної хвороби у поєднанні з облітеруючим атеросклерозом нижніх кінцівок, обгрунтування комбінованого антигіпертензивного лікування в амбулаторній практиці : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.38 / Білочицька Вікторія Вячеславівна ; М-во охорони здоров"я України, Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України". – Запоріжжя, 2019. – 20, [1] с. з обкл. – Бібліогр.: 21 назва
353100
   Гемодинамічні предиктори перинатальних ускладнень у вагітних із гестаційним діабетом (за даними ультразвукових досліджень) / І.С. Лук’янова, Г.Ф. Медведенко, О.Д. Жадан, Т.В. Авраменко, О.В. Головченко // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 29-33. – ISSN 2413-550Х
353101
  Цибенко В.О. Гемодинамічні та респіраторні ефекти в печінці при подразненні її симпатичних нервів / В.О. Цибенко, П.І. Янчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 27-30. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  У гострих дослідах на наркотизованих собаках вивчали вплив подразнення ситмпатичних нервів на кровообіг і дихання печінки. Порівняння отриманих реакцій з тими, що виникають при подразненні гіпоталамуса, виявило істотні відмінності, які на думку авторів ...
353102
  Вдовина Г.Ф. Гемокоагулирующие и фибринолитические свойства тканей матки в онтогенезе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Вдовина Г.Ф. ; ТГУ. – Тарту, 1979. – 21 с.
353103
  Выговская Я.И. Гемокоагуляционные аспекты внутрисосудистого гемолиза. (Клинико-экспериментальное исследование) : Автореф... д-ра мед.наук: 14.765 / Выговская Я.И.; Львовский гос. мед. ин-т. – Львов, 1971. – 37л.
353104
  Батурин В.В. Гемолимфа сибирского шелкопряда, ее структура и защитные функции : Автореф... канд. биол.наук: 03.096 / Батурин В.В.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ирутск, 1970. – 24л.
353105
  Лидеман Р.Р. Гемолитическая активность сыворотки крови и резистентность эритроцитов больных шизофренией : Автореф... канд. биол.наук: / Лидеман Р.Р.; АМН СССР. – М., 1966. – 16л.
353106
  Єжель І. Гемолітична активність сапонінів Rhododendron luteum Sweet // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 39-41. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню гемолітичної активності сапонінів Rhododendron luteum Sweet. Результати експерименту обґрунтовують перспективи застосування рододендрона жовтого у промисловості. Статья посвящена исследованию гемолитической активности ...
353107
  Ладжун Ю.І. Гемолого-економічна оцінка каменебарвної сировини камерних пегматитів Волині для фасетного огранення : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Ладжун Юрій Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 164 л. – Бібліогр.: л. 151-164
353108
  Ладжун Ю.І. Гемолого-економічна оцінка каменебарвної сировини камерних пегматитів Волині для фасетного огранення : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.19 / Ладжун Юрій Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
353109
  Леоненко Игорь Николаевич Гемомикроциркуляторное русло стенки прямой кишки человека в пренатальном онтогенезе : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.02 / Леоненко Игорь Николаевич; Минздрав. УССР. Киевск. мед. ин-т. – К., 1979. – 20л.
353110
  Тордия М.В. Гемомикроциркуляторное руслов почки человека в пренатальном периоде морфогенеза. : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.02 / Тордия М.В.; МЗ УССР, Киев. мед. ин-т им. А.А.Богомольца. – К., 1990. – 16л.
353111
  Волжская А.М. Гемопоэтические свойства желудочного сока и сыворотки при некоторых поражениях желудка : Автореф... кандидата мед.наук: / Волжская А.М.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1965. – 20л.
353112
  Андрух В.С. Геморагічна лихоманка Ебола й діти: що потрібно знати про це педіатру або сімейному лікарю / В.С. Андрух, В.Н. Андрух, М.В. Слободян // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 6, № 2 (22). – C. 41-44. – ISSN 2413-5461
353113
   Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом в Среднем Поволжье. – Казань
2. – 1989. – 121с.
353114
  Ривкин В.Л. Геморрой / В.Л. Ривкин, Л.Л. Капуллер. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1984. – 176с.
353115
  Николаев В.Г. Гемосорбция на активированных углях / В.Г. Николаев, В.В. Стрелко. – К, 1979. – 288с.
353116
  Валькюнас Г. Гемоспоридии птиц / Г. Валькюнас; Институт экологии,Литва. – Вильнюс, 1997. – 608с. : ил. – (Acta Zoologica Lituanica.Parasitologia.Ornitologia.Entomologia., ISSN 1392-1657 ; Vol.3-5). – ISBN 9986-443-08-3
353117
  Підгірний Б.Я. Гемостазіологічні порушення та протизапальна терапія у хворих на гострий панкреатит // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 51-55. – ISSN 2224-0586
353118
  Могилевский Б.Л. Гемфри Деви / Б.Л. Могилевский. – Москва, 1937. – 168с.
353119
  Могилевский Б.Л. Гемфри Дэви / Б.Л. Могилевский. – Москва : Учпедгиз, 1958. – 110 с.
353120
  Кунах В.А. Ген (- елементарна, функціонально неподільна одиниця спадковості) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 449. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
353121
  Ильин Е. Ген латает сеть. Ученые подбираются к лечению тяжелейшего недуга // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 17 мая (№ 19/20). – С. 7


  Уже лет 30 профессор Петр Слонимский, заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, изучает наследственные заболевания. Вначале достаточно простые, например разные формы анемии, затем более сложные, связанные с повреждением нервной ...
353122
  Гуляев Александр Ген легкомыслия / Гуляев Александр, Сидоров Кирилл // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 12 (2903). – С. 52-59 : фото
353123
  Соловьев С. Гена // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2007. – № 11. – С.135-147.


  Актор Генадій Шпаліков
353124
   Генадий Райшев. Хантыйские легенды. – Свердловск, 1991. – 188с.
353125
   Генадій Андрійович Мелков (нар. 1939) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 106-107. – ISBN 966-594-277-8
353126
  Гуляєв Р.О. Генадій Михайлович Нікольський // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 167-170. – ISBN 966-594-644-7
353127
  Халваши Ф. Генацвале : стихи / Фридон Халваши ; пер. с груз. – Москва : Правда, 1972. – 32 с.
353128
  Лапан Т.Д. Генгеза соціологічних поглядів Михайла Грушевського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 53-59. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
353129
  Роллан Р. Гендель / Р. Роллан. – Москва : Музгиз, 1934. – 80 с.
353130
  Каринцев Н.А. Гендель : картины из жизни / Н.А. Каринцев. – Москва, 1937. – 76с.
353131
  Каринцев М. Гендель : картини з життя / М. Каринцев. – Київ : Музична Україна, 1970. – 76 с.
353132
  Роллан Р. Гендель / Р. Роллан. – Москва : Музыка, 1984. – 256 с.
353133
  Пристли Д.Б. Гендель и ганстеры : Рассказы / Д.Б. Пристли. – М., 1983. – 47с.
353134
  Мищенко А.В. Гендер : проблема бинарных оппозиций у Платона // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.133-139. – ISSN 1728-3671
353135
   Гендер без прикрас : через гендерную политику к диктатуре гомосексуализма : [аналит. обзор для депутатов, госслуж., препод., юристов, специалистов, интересующихся вопросами гендерной политики] / [Всеукраинское родительское движение]. – Киев : [б. и.], 2010. – 56, [1] с. : ил. – Приложения: с. 51-56
353136
  Сінькевич О.Б. Гендер в ідентифікаційних практиках масової культури // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 16-22. – ISSN 2077-1800
353137
  Черняхівська В.В. Гендер в організації державного управління демократичних суспільств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 91-94. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Описано деякі підходи до розуміння гендеру в організації державного управління демократичних суспільств. У дослідженні проаналізовано різноманітні підходи до рівності статей. Поглиблено розуміння гендерної справедливості. Стверджується взаємозалежність ...
353138
  Черняхівська В.В. Гендер в системі державного управління // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 123-125
353139
  Rozinkiewicz Natalia Гендер в українських романсах // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2020. – R. 21, nr. 3 (48). – C. 363-369. – ISSN 1640-7806
353140
  Марценюк Т.О. Гендер для всіх. Виклик стереотипам / Тамара Марценюк ; [за участі О. Богдан]. – Київ : Основи, 2017. – 252, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247-255 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-500-804-0
353141
   Гендер для медій : підруч. з гендер. теорії для журналістики та ін. соціогуманіт. спец. / [співавторки: Марія Маєрчик та ін.] ; за ред. Марії Маєрчик [та ін.] ; [Ін-т народознавства Нац. акад. наук України та ін.]. – Київ : Критика, 2013. – 216, [4] с. : іл., табл. – Покажч. : с. 211-214. – Бібліогр. : с. 205-209. – ISBN 978-966-8978-63-0


  "Гендер для медій" є новим сучасним підручником з гендерної теорії. Його створено для старших курсів бакалаврського рівня навчання. ви знайдете в ньому чимало історичних екскурсів, карикатур, графіків, таблиць, схем, кросвордів, інформації про цікаві ...
353142
   Гендер для медій : підручник із гендер. теорії для журналістики та ін. соціогуманітар. спеціальностей / [М. Маєрчик, Л. Малес, Т. Марценюк та ін.] ; за ред. Марії Маєрчик (голова редкол.) [та ін.]. – Вид. 3-тє, випр. та допов. – Київ : Критика, 2017. – 216, [4] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Покажчик: с. 211-214. – Бібліогр.: с. 205-210. – ISBN 978-966-2789-06-5
353143
  Большакова А.Ю. Гендер и архетип : "Первозданная Женщина" в современном мире // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2. – С.167-176. – ISSN 0869-0499
353144
  Кон И.С. Гендер и маскулинность, сыновья и отцы // Журнал социологии и социальной антропологии / С-П.гос.ун. Ф-т социологии; Соц.ин-т РАН; Соц. об-во им. Ковалевского М.М. – Санкт-Петербург, 2012. – Т. 15, № 1 (58). – С. 48-64. – ISSN 1029-8053
353145
  Волков А.В. Гендер и наука (социально-когнитивные аспекты) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 2. – С. 53-57. – ISSN 2073-9702
353146
  Брайсон В. Гендер и политика времени : феминистская теория и современные дискуссии / Валери Брайсон. – Киев : Центр учеб. лит., 2011. – 247, [1] с. : Библиогр.: с. 223-247. – (Время в зеркале науки). – ISBN 978-611-01-0250-6
353147
  Ривс О. Гендер и реформирование сектора безопасности : практ. примеры / Одри Ривс ; [Женев. центр демократ. контроля над вооружен. силами (ДКВС)]. – Женева : Женевский центр демокраатического. контроля над вооруженным силами], 2012. – VIII, 148, [1] с. : табл. – На обл. авт. не указан. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-92-9222-139-3
353148
  Ященко В. Гендер і "держава загального доброботу" в країнах Західної Європи // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 128-140.
353149
  Скоблик Наталія Гендер і влада (на прикладі мукачівських міськради, райради та райдержадміністрації) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 61-64. – Бібліогр. в кінці ст.


  На Всесвітньому саміті ООН у вересні 2000 року, де було ухвалено Пакт Розвитку Тисячоліття (підписаний і Президентом України), серед восьми цілей, окреслених до 2015 року, третьою за важливістю названо досягнення гендерної рівності [1]. У подібному ...
353150
  Скоблик Наталія Гендер і влада (на прикладі мукачівських міськради, райради та райдержадміністрації) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 61-64. – Бібліогр. в кінці ст.


  На Всесвітньому саміті ООН у вересні 2000 року, де було ухвалено Пакт Розвитку Тисячоліття (підписаний і Президентом України), серед восьми цілей, окреслених до 2015 року, третьою за важливістю названо досягнення гендерної рівності [1]. У подібному ...
353151
   Гендер і гендерна історія: бібліографія / [уклад. Орлова Т.В.]. – Київ : [б. в.], 2017. – 87, [1] с.
353152
  Мезенцева Н.І. Гендер і географія в Україні : монографія / Наталія Мезенцева, Ольга Кривець ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Київ. від. Укр. геогр. т-ва. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 193, [1] с. : табл., іл., мапи. – Бібліогр.: с. 138-150. – ISBN 978-966-521-347-5
353153
  Вознюк Є.В. Гендер і демократичні транзити // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 238-244
353154
   Гендер і державна політика = Gender and public policy : Навчальний посібник. – Київ : Основи, 2004. – 394с. – ISBN 966-500-119-1
353155
   Гендер і для науки важливий // Світ. – Київ, 2019. – березня (№ 7/8)
353156
  Нестеренко К.О. Гендер і корупція: теоретичні аспекти взаємодії // "Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики", наук.-практ. конф. : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 27 трав. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Ун-т мит. справи та фінансів ; [ред. група: І.Г. Бережнюк, Д.О. Бочаров, В.В. Варава та ін.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2022. – С. 21-24. – ISBN 978-966-328-187-2
353157
   Гендер і культура : Збірник статей. – Київ : Факт, 2001. – 224 с. – ISBN 966-7274-90-Х
353158
  Собецька Н.В. Гендер і мова в сучасному лінгвістичному світі // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 28-36
353159
  Дашковська О. Гендер і право: логіко-понятійний аналіз // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С. 16-22
353160
   Гендер і сексуальність = Gender and sexuality : хрестоматія / за ред. В. Гайденко ; [пер. з англ. В. Гайденко]. – Суми : Університетська книга, 2014. – 139, [1] с. : іл., табл., портр. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-680-467-2
353161
  Федченко Є. Гендер і сексуальність у релігійних практиках Давнього Риму // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 32-38. – ISSN 1998-4634
353162
  Січкар В. Гендер і спорт: теоретичні основи, експериментальні дослідження // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 172-177. – ISBN 978-966-8428-52-4


  Аналізуються гендерні особливості спортивної діяльності жінок та чоловіків.
353163
  Говорун Т. Гендер на полі гібридної війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 19 серпня (№ 30/31). – С. 12


  "Гендерна педагогіка вже давно стала сферою життєдіяльності, на яку випущено й націлено багато гострих стріл, навіть релігійних. Чому саме на неї? Тому що гендер як комплексний індикатор демократичного розвитку країни пронизує всі сфери життєдіяльності ...
353164
  Борисенко Н.Д. Гендер персонажів сучасної британської драми як соціально-статусна характеристика // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 51-56


  Дискурсивно-комунікативний підхід, що використовується в дослідженні, має на меті виявити, як гендер нівелює інші статусні характеристики співрозмовників.
353165
  Чухим Н. Гендер та гендерні дослідження в XX ст. // " Ї " : незалежний культурологічний часопис / Голов. ред. Тарас Возняк. – Львів, 2000. – Ч. 17 : Гендерні студії. – С. 22-29
353166
  Ювченко А.І. Ґендер та глобалізація: нові напрямки дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 91-94. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню ролі релігії і церкви в житті української діаспори. Базуючись на закордонному досвіді вивчення діаспорних українців та їх релігійності, автор пропонує переглянути пануючу в суспільній та науковій думці позицію щодо ...
353167
  Сацук О.О. Гендер та політика в історії політичної думки // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 113-115
353168
  Федченко Є.Е. Гендер та сексуальність у релігійних і соціально-політичних практиках та візуальній культурі Давнього Риму (I ст. до Р.Х. - I ст. після Р.Х.) : дис. ... д-ра філософії : 032 ; 03 / Федченко Євгенія Едуардівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 276 арк. – Додатки: арк. 250-276. – Бібліогр.: арк. 206-249
353169
  Шевченко Н.В. Гендер у дзеркалі історії та перспективи розвитку гендерних студій в Україні // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 1. – С.30-39. – ISSN 0130-5247
353170
  Мелещенко О. Гендер у Країні сонця, що сходить (за дослідженнями російських японістів). Частина 1 // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 1 (74). – С. 124-135. – ISSN 2522-1272
353171
  Кікінежді О. Гендер у освітній парадигмі вищої школи: досвід та перспективи // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 99-104. – ISBN 978-966-8428-52-4


  У статті аналізується досвід функціонування Гендерного центру НАПН України та Тернопільського національного педагогічного університету. Окреслені перспективи інтегрування гендеру у вищу школу, шляхи формування гендерної чутливості у майбутніх педагогів.
353172
  Кравець В. Гендер у педагогічній парадигмі вузівської системи: виклики та відповіді // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 113-118. – ISBN 978-966-8428-52-4


  У статті проаналізовані шляхи формування гендерної чутливості у майбутніх педагогів через розробку та впровадження у навчальний процес вищої школи спецкурсів "Гендерна педагогіка" та "Історія гендерної педагогіки", показані перспективи діяльності ...
353173
  Помирча С. Гендер як предмет досліджень сучасних гуманітарних наук / С. Помирча, Р. Головко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (95). – С. 181-201. – ISSN 2077-1827
353174
  Землякова Т.А. Гендер як явище в медіадискурсі: історія питання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 89-93


  У статті хронологічно систематизовано коло наукових розвідок вітчизняних та закордонних науковців у галузі гендерології, фемінології та досліджень процесів гендеризації засобів масової інформації. Виокремлено нові методологічні підходи теоретиків у ...
353175
  Чернишова С. Гендер, імперіалізм і ... острів"янки у світі Сомерсета Моема // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – №7/8 (991/992). – С. 223-229. – ISSN 0320 - 8370
353176
  Суковатая В. Гендер, раса и сексуальность в культурной геополитике: антропология другого // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 161-164. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
353177
  Ставицька Л.О. Гендер: мова, свідомість, комунікація / Л.О. Ставицька. – Київ : КММ, 2015. – 438, [2] с., [4] арк. кольор. іл. : портр., табл. – Бібліогр.: с. 413-438. – ISBN 978-966-1673-31-0
353178
  Кузьменчук А. Гендер: політико-правовий аналіз // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 133-136.
353179
   Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 11-13 грудня 2003 р.). – Київ : Фоліант, 2003. – 300с. – ISBN 966-8474-03-1
353180
  Говорун Т. Гендерна "матриця" української педагогічної думки / Т. Говорун, О. Кікінежді // Гендерна парадигма освітнього простору : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бенера В.Є., Вихор С.Т., Войтюк О.Ю. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 5. – С. 8-15. – ISSN 2519-8416
353181
  Медведська Л. Гендерна "революція" 1725 р. на російському імператорському престолі: історіографічний аспект // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 135-137
353182
  Андрухович А.А. Гендерна (а)симетрія інтернет-дискурсу спецслужб Німеччини / Андрухович А.А. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 25-32


  У статті досліджено організацію інтернет-дискурсу сектора безпеки Німеччини з позицій гендерної (а)симетрії, гендерну складову політкоректності розглянуто як прагматичний принцип сучасної комунікації в секторі безпеки. В статье рассматривается ...
353183
  Бурейчак Т. Ґендерна (не-)рівність на ринку праці в АР Крим: індикатори, оцінки та інтерпретації / Т. Бурейчак, Т. Марценюк, Д. Хуткий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-53. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Визначено структурні передумови і стан гендерної нерівності на ринку праці України. Розкрито фактичні прояви горизонтальної і вертикальної сегрегації жінок. Показано, що крім об"єктивних передумов, гендерна нерівність відтворюється стереотипами, ...
353184
  Лисенко О. Гендерна асиметрія в юридичній термінології // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 202-207. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
353185
  Сировець А.Ю. Гендерна асиметрія та ії відтворення в художньому перекладі (на прикладі оповідання Хуліо Кортасара "Дальня") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – C. 401-415


  Стаття присвячена дослідженню гендерної асиметрії як одного з найактуальніших аспектів художнього перекладу. Дослідження сутності гендерних особливостей людського мовлення, особливості форм, яких набуває жіноча та чоловіча мови, та специфіки передачі ...
353186
  Мимченко Н. Гендерна вербалізація кольорів при зображенні факторів природи // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 164-169. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
353187
  Галустян Ю.М. Гендерна взаємодія в сучасному поліетнічному суспільстві // Український соціум: соціологічні дослідження та моніторинг соціальної політики (соціологія, політика, педагогіка, економіка) : науково-теоретичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.49-53. – ISSN 1681-116Х
353188
  Батаєва К. Гендерна візуальність сучасної реклами // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 3 липень-вересень. – С. 136-153. – ISSN 1563-3713
353189
  Кривсць О.О. Гендерна географія як напрям зарубіжних досліджень // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 154-156
353190
  Бондар Л. Гендерна гра у п"єсах "Любов у центрі міста" та "Весільний злодій" Я.Верещака // "Йшла не тільки з духом часу, але й перед ним" : Наталія Кобринська та літературний процес кінця XIX - XX століття : зб. наук. праць / Г.А. Александрова, М.М. Барабаш, О.А. Бартко, О.М. Бикова, Л.О. та ін. Бондар. – Львів : Інститут Івана Франка НАН України, 2015. – С. 337-348. – (Серія "Літературознавчі студії" ; вип. 22). – ISBN 978-966-02-7833-2


  У статті за допомогою текстуального й текстологічного аналізу досліджено становлення концепту "трансгендерний автор" у п"єсах Я.Верещака "Любов у центрі міста" та "Весільний злодій",що функціонує у площині гіпертеатралізації та текстової видовищності.
353191
  Братащук В. Гендерна дискримінація в політиці очима суспільно-політичних Інтернет-ЗМІ / В. Братащук, І. Мудра // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві" : 26 трав. 2022 р. / "Інновації та особливості функціонування ЗМІ в демократичному суспільстві", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. – С. 20-24. – ISBN 978-966-941-731-2
353192
  Ткалич М.Г. Гендерна дискримінація в сучасних українських організаціях: результати емпіричного дослідження // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2014. – С. 117-121. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 41). – ISSN 2072-4772
353193
  Марценюк Т.О. Гендерна дискримінація на ринку праці в Україні (на прикладі сексуальних домагань) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 83 : Соціологічні науки
353194
  Марценюк Т. Гендерна дискримінація на ринку праці в Україні: соціологічний аналіз // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2008. – № 2. – С. 16-19.
353195
  Дузь Ю. Гендерна дискримінація, сексизм, сексуальні домагання - з 8 Березня, любі жінки! Як відрізнити флірт від сексуального домагання? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-16 березня (№ 8/9). – С. 13


  "Наближається восьме березня, і, традиційно, всі чоловіки вітатимуть жінок квітами та цукерками, проголошуватимуть красиві слова, які рік у рік залишаються незмінними: "Ви, жінки, наша окраса, берегині домашнього затишку і спокою, наш надійний тил і ...
353196
  Мельничук М.В. Гендерна дискримінація: сучасний стан та перспективи // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 37-40. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  У Стратегії гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки констатова-но, що проблема гендерної рівності має місце на найвищому політичному рівні і є однією з найбільш пріоритетних у Плані дій Уряду на найближчі роки. Впевнено йдучи до демократичного ...
353197
  Кодацька Н.О. Гендерна диференціація в соціально-трудових відносинах // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (94), лютий. – С. 112-115. – ISSN 2077-1800
353198
  Букрєєва І. Гендерна диференціація етнічної ідентичності та національної дистанції у полікультурному середовищі / І. Букрєєва, А. Орлов // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 25-30. – ISBN 978-966-8428-52-4
353199
  Ісаєва Н.С. Гендерна диференціація літературного канону: китайська жіноча проза : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Ісаєва Наталя Станіславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 489 арк. – Додатки: арк. 482-489. – Бібліогр.: арк. 10-14, 427-481 та в додатках: арк. 482-489
353200
  Ісаєва Н.С. Гендерна диференціація літературного канону: китайська жіноча проза : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 / Ісаєва Наталя Станіславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 35 назв
353201
  Дашковська О. Гендерна експертиза законодавства: методологічні аспекти // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 219-225.
353202
  Євсюкова М. Гендерна експертиза кримінального та кримінально-виконавчого законодавства України // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 7. – С. 56-62
353203
  Жирська Г. Гендерна експертиза шкільних підручників з біології // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 82-88. – ISBN 978-966-8428-52-4


  Статтю присвячено гендерній експертизі змісту шкільних підручників з природничих наук. Увага приділяється гендерній асиметрії та тенденційності у презентації навчального матеріалу, який оформлено у вигляді текстів та фотографій. Це призводить до ...
353204
  Дубенко О.Ю. Гендерна ідентифікація ключових концептів поетичної картини світу в англо-американській та українській традициях // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 474-486


  У статті розглянуто ті особливості гендерної актуалізації ключових для поетичного світобачення концептів, які утвердилися в англо-американській та українській поетичних традиціях завдяки як граматичним, так й історико-культурним чинникам.
353205
  Абрамова І. Гендерна ідентифікація персонажів художньої прози І.Нечуя-Левицького // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 3-6. – ISBN 966-8110-14-5
353206
  Гіголаєва-Юрченко Гендерна ідентифікація у виконавській інтерпретації російської та української вокальної лірики XIX - початку XX століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Гіголаєва-Юрченко Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
353207
  Фалько Н. Гендерна ідентифікація як чинник гармонізації соціальних відносин та життєвого простору особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 101-102. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглядаються психологічні механізми гендерної ідентифікації. Аналізуються підходи до подолання гендерних стереотипів. Досліджується вплив гендерної ідентифікації на гармонізацію соціальних відносин. В статье рассматриваются психологические ...
353208
  Ланчевська А. Гендерна ідентичність в контексті сучасного українського образу світу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 131-133. – ISBN 978-966-439-147-1
353209
  Кікінежді О.М. Гендерна ідентичність в онтогенезі особистості : монографія / Оксана Кікінежді. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2011. – 399, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 333-399. – Бібліогр.: с. 304-332. – ISBN 978-966-10-2886-8
353210
  Струс Л. Гендерна ідентичність в Україні: проблеми дискримінації у сфері біоюриспруденції // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 129-134. – ISSN 2306-9082
353211
  Бондаревська І.О. Гендерна ідентичність жінок-менеджерів / І.О. Бондаревська ; за наук. ред. Н.Г. Калашник. – Дніпропетровськ : Інновація, 2011. – 223, [1] с. : іл., табл. – Анот., зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 191-220. – ISBN 978-966-8676-56-7
353212
  Суковата Вікторія Гендерна ідентичність і конструювання пам"яті кризових моментів історії : жіночі стратегії виживання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С.67-95. – ISSN 1563-3713
353213
  Шостак О. Гендерна ідентичність корінних жителів Північної Америки // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 34-51. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2
353214
  Горгота О.Б. Гендерна ідеологія: вплив політики у філософії та психології // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України : 17 трав. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: Каракасіді О.Ф. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 31-42. – ISBN 978-617-7768-00-4
353215
  Єгрешій О.І. Гендерна ідеологія: науковий дискурс на тлі руйнування традиції // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 155-164. – ISSN 2312-1165


  "У науковій статті автор намагається розкрити суть історіографічних дискусій навколо явища “гендер”. Автор статті пропонує позитивне і критичне сприйняття цього терміну науковцями".
353216
  Черненко Ганна Гендерна інверсія в сучасному українському постколоніальному романі (Сергій Жадан "Депеш мод" та Ірена Карпа "Фройд би плакав") // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 12 (576). – С. 75-80. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477
353217
  Бобух І.М. Гендерна інклюзія в економіці: дисбаланси в оплаті праці / І.М. Бобух, С.М. Щегель, О.А. Герасімова // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 8. – C. 51-66. – ISSN 1027-3239


  В Україні, як і загалом у світі, жінкам не лише платять менше, жінок кількісно менше у високооплачуваних професіях, зокрема у сфері ІТ- та телекомунікацій. Розрив в оплаті праці в цих професіях більший і зростає на вищому рівні заробітної платні. У ...
353218
  Демська-Будзуляк Гендерна інтерпретація жіночих та чоловічих образів в українській літературі кінця ХІХ початку ХХ ст. (новелістика, драматургія) // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 10-17. – ISSN 0236-1477
353219
  Смольницька О. Гендерна інтерпретація у збірці Віри Вовк Карнавал: міфологічний аспект // Ukraїna : narracje, jezyki, historie. – Wroclaw : Trickster, 2015
353220
  Морозова І.І. Гендерна й культурологічна обумовленість small talk вікторіанської доби // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 12-17. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 89). – ISSN 2227-8877
353221
  Петій Н. Гендерна категоризація чоловічих персонажів в англомовному мультиплікаційному дискурсі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 161-166. – ISBN 978-617-7132-63-8
353222
  Чуйкова О.В. Гендерна когнітивність: відмінності в аспекті нейробіології, генетики, розумових поттернів і соціальної поведінки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 5 (133), травень. – С. 23-28. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто проблему кризи змісту освіти, а також способи подолання даної кризи шляхом активної адаптації філософських методов та концепцій до цілей освіти.
353223
  Кутовий О.В. Гендерна кодетермінація сучасній корпоративно-правовій практиці // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 488-490. – ISBN 978-617-7069-02-6
353224
  Матусевич Т. Гендерна композиція університету: природня сегрегація чи штучний конструкт? // Quo vadis, Університете? / В. Бахрушин, М. Бойченко, Н. Бойченко, М. Виросткєвич, Т. та ін. Добко. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2020. – С. 197-211. – ISBN 978-617-7328-82-6
353225
  Блага Гендерна компонента дотримання органами внутрішніх справ України прав людини / Блага, Б // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 126-128. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
353226
  Шевченко Н.П. Гендерна концептосфера дитячої книжки: від традиції до сучасності // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 65-70. – Бібліогр.: Літ.: с.69-70; 12 п.


  У статті аналізується гендерна концептосфера на матеріалі традиційних і сучасних видань для дітей з метою порівняння статево-рольових стереотипів, які трапляються у цих творах.
353227
  Шевченко Н.П. Гендерна концептосфера дитячої книжки: від традиції до сучасності // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 373-379
353228
  Чорнодон М.І. Гендерна концептосфера сучасної періодики для жінок і чоловіків в Україні : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Чорнодон Мирослава Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 212 арк. – Додатки: арк. 198-212. – Бібліогр.: арк. 178-197
353229
  Чорнодон М.І. Гендерна концептосфера сучасної періодики для жінок і чоловіків в Україні : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Чорнодон Мирослава Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
353230
  Сизова О.Ф. Гендерна культура оригіналу у перекладі: на матеріалі англомовних перекладів поезії Ліни Костенко і Павла Тичини // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 147-152
353231
  Пархоменко Т.С. Гендерна культура українців : до постановки питання // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 65-66
353232
  Корольова В.В. Гендерна лінгвістика : навч. посібник / [Корольова В.В.] ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2019. – 83, [1] с. : іл., табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 53-58. – ISBN 978-966-981-149-3
353233
   Гендерна лінгвістика в Україні: історія, теоретичні засади, дискурсивна практика : колект. монографія / Космеда Т.А. [та ін. ; за наук. ред. Т.А. Космеди] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків ; Дрогобич : КОЛО, 2014. – 470, [2] с. – Покажч.: с. 435-468. - Анотація англ. – Бібліогр.: с. 391-434 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-642-161-0


  У прим. № 1690341 напис: У дарунок бібліотеці Національного університету імені Тараса Шевченка від колективу авторів. 24 жовтня 2014 р.
353234
  Данилевська О. Гендерна лінгвістика й мовна освіта школярів: (чому дітям варто знати про гендерні упередження та стереотипи, закріплені в мові). // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 4 (79). – С. 16-23.
353235
  Коломієць С.С. Гендерна маркованість гіперболи та літоти (на прикладах комунікативних тактик персонажей серії романів "Гаррі Поттер") / С.С. Коломієць, Н.В. Кравчук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2017. – С. 45-49. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 9). – ISSN 2307-1591
353236
  Воробей Ю. Гендерна маркованість нікнеймів як прояв самопрезентації особистості у віртуальному просторі / Юлія Воробей // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 67-74. – ISSN 0320-3077
353237
  Андрійченко Ю.В. Гендерна маркованість одиниць мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – C. 3-9


  сучасній лінгвістиці інтенсивно розвивається нова дослідницька парадигма, яка спирається на принцип антропоцентризму у вивченні мовних явищ. Важливе значення при дослідженні людини у мові отримують індивідуальні характеристики мовної особистості, до ...
353238
  Борисенко Н.Д. Гендерна маркованість персонажного дускурсу сучасної британської драми // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 79-83


  Статтю присвячено аналізу персонажного дискурсу сучасної британської драми як такого, що відображує гендерні стереотипи британської лінгвокультурної спільноти. Аналізується лінгвокультурна специфіка гендерних стереотипів. Розглядаються особливості ...
353239
  Нагачевська О. Гендерна модель "американської мрії" у прозі письменниць США другої половини XX ст. // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 207=215. – ISBN 966-7773-70-1
353240
  Швець Л.М. Гендерна напруга в рекламі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 10 (90). – С. 85-88. – ISSN 2077-1800
353241
  Стожок Л.Г. Гендерна нерівність в системі соціального страхування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (193). – С. 104-110
353242
  Єфанова І. Гендерна нерівність на ринку праці України у сфері інформаційних технологій / І. Єфанова, Т. Марценюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 10-16. – (Соціологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто законодавче регулювання гендерної рівності на ринку праці України, проаналізовано явище гендерної (не)рівності на ринку праці загалом та у сфері інформаційних технологій (ІТ) зокрема. Виокремлено три групи чинників низького рівня залучення ...
353243
  Шестаковський О. Гендерна нерівність на ринку праці України: структурні передумови і тривкі стереотипи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-53. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Визначено структурні передумови і стан гендерної нерівності на ринку праці України. Розкрито фактичні прояви горизонтальної і вертикальної сегрегації жінок. Показано, що крім об"єктивних передумов, гендерна нерівність відтворюється стереотипами, ...
353244
  Міщук Г.Ю. Гендерна нерівність у використанні трудового потенціалу: оцінка масштабів та наслідків / Г.Ю. Міщук, М.В. Косік // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 306-313. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
353245
   Гендерна освіта в Україні: досягнення, прогалини і виклики / Liberal society institute, Henrich Boll stiftung, Warsaw ; [укл.: Наталія Мусієнко, Оксана Кисельова]. – Київ : СПД Лозинська, 2008. – 112 с.
353246
  Курманова Т. Гендерна освіта в Україні: куди рухаємося? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 лютого (№ 5). – С. 11


  "Як показують численні дослідження, жінки в Україні мають фактично рівні можливості в сфері освіти, доступу до медичних послуг і правосуддя, але тільки не у сферах із максимальною концентрацією фінансових та владних ресурсів. "В університетах на рівні ...
353247
  Калько І.В. Гендерна освіта й виховання студентської молоді як психолого-педагогічна проблема // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Державний заклад "Луганський нац. педагог. ун-т ім.Тараса Шевченка". – Луганськ, 2012. – № 4. – С. 26-30. – ISSN 1817-3764


  У статті здійснено психолого-педагогічний аналіз наукової літератури з проблеми гендерної освіти й виховання студентської молоді, виявлено три основні напрямки, за якими можна її класифікувати. Доведено недостатню вивченість і необхідність проведення ...
353248
  Грабовська І. Гендерна освіта у вишах України перед новими інтелектуальними викликами сьогодення / І. Грабовська, Т. Талько // Сучасні стратегії гендерної освіти в умовах євроінтеграції : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 верес. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Громадська орг. "ЕдКемп Україна" [та ін. ; редкол.: І. Гевко та ін. ; заг. ред.: В.П. Кравець, О.М. Кікінеджі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 17-19. – ISBN 978-617-595-103-3
353249
  Петришина Л. Гендерна освіта у вищій школі: до проблеми впровадження і викладання // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 163-167. – ISBN 978-966-8428-52-4


  У статті розглянуті проблеми введення гендерних знань у навчальний процес у вищій школі.
353250
  Троян В. Гендерна освіта у підготовці наукової молоді (з досвіду роботи ГО "Жінки в науці") / В. Троян, Н. Таран // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 188-191. – ISBN 978-966-8428-52-4


  У статті наведені приклади наявності гендерних стереотипів у науці та обгрунтовано важливість гендерної освіти для їх подолання. Висвітлено специфіку шляхів поширення гендерних знань серед науковців, студентської та аспірантської молоді, а також ...
353251
   Гендерна парадигма освітнього простору = Gender Paradigm in the Frame of Educational Area : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бенера В.Є., Вихор С.Т., Войтюк О.Ю. [та ін.]. – Кривий Ріг : КДПУ, 2015-. – ISSN 2519-8416
Вип. 5. – 2017. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
353252
   Гендерна парадигма освітнього простору = Gender Paradigm in the Frame of Educational Area : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бенера В.Є., Вихор С.Т., Войтюк О.Ю. [та ін.]. – Кривий Ріг : КДПУ, 2015-. – ISSN 2519-8416
Вип. 6 (2). – 2017. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
353253
  Краснобаєва О. Гендерна парадигма сучасної української та російської жіночої прози // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 59-66. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
353254
  Кулачек Ольга Іванівна Гендерна паритетність у державному управлінні: становлення та тенденції розвитку в Україні : Автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління: 25.00.01 / Кулачек О.І.; Укр. акад. держ. управління при Презид. України. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
353255
   Гендерна педагогіка = Gender pedagogy : хрестоматія : навч. посібник для студ. ВНЗ / за ред. В. Гайденко ; [пер. з англ.: В.А. Гайденко, А.В. Предборська]. – Суми : Університетська книга, 2013. – 313, [1] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці частин та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-680-276-7
353256
   Гендерна перспектива : [збірник] / В. Агеєва, Богачевська-Хомяк, Т. Гундорова, О. Забужко, К. та ін. Кебузинська; упоряд. Віра Агеєва. – Київ : Факт, 2004. – 253, [3] с. – Авт. зазнач. на с. 251. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 966-8408-40-3
353257
  Шумська Д. Гендерна підготовка вчителів у Скандинавії та в Україні // Сучасні стратегії гендерної освіти в умовах євроінтеграції : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 верес. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Громадська орг. "ЕдКемп Україна" [та ін. ; редкол.: І. Гевко та ін. ; заг. ред.: В.П. Кравець, О.М. Кікінеджі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 107-109. – ISBN 978-617-595-103-3
353258
  Вороніна М.С. Гендерна політика більшовиків на Київщині в першій третині ХХ ст. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 101-111
353259
  Кормич Л.І. Гендерна політика в аспекті соціальної відповідальності держави і суспільства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 574-579. – ISSN 1563-3349
353260
  Пашко І.С. Гендерна політика в системі державної служби України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 3 (90). – С. 165-170. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (90)). – ISSN 2310-2837
353261
  Кривець О.О. Гендерна політика в системі національної безпеки // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – C. 178-180
353262
  Апатенко О. Гендерна політика в Україні : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 13-17 : Табл. – ISSN 1605-2005
353263
  Смольніцька М. Гендерна політика в УРСР: правове закріплення та напрями реалізації (середини 1940-х - перша половина 1960-х років) // Історія України. – Київ, 2013. – жовтень (№ 20). – С. 4-7
353264
  Оніщенко І.Г. Гендерна політика Європейського Союзу: порядок денний для України // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 12-15. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 4). – ISSN 2226-2849
353265
  Пєтухова О. Гендерна політика ЄС: виклики для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 151-154
353266
  Салкуцан С.М. Гендерна політика НАТО: історичний аспект і досвід інтеграції / С.М. Салкуцан, Л.В. Кримець // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 21-24. – ISSN 2618-1614
353267
  Солошенко В. Гендерна політика об"єднаної Німеччини: сучасний стан проблем // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 24 (333). – С. 12-15
353268
  Карамушка Л.М. Гендерна політика організації та ії основні індикатори: досвід емпіричного дослідження / Л.М. Карамушка, М.Г. Ткалич // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 26-32. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 43). – ISSN 2072-4772
353269
  Глуха Г.Я. Ґендерна політика та її вплив на економічні процеси держави // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 10-14.
353270
  Орлова О.О. Гендерна політика та механізм забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (77). – C. 71-79. – ISSN 2078-3566
353271
  Зернецька О. Гендерна політика у академічної науки / О. Зернецька, О. Мирончук // Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5 (32). – С. 116-127
353272
  Волобуєва А.М. Гендерна політика у дзеркалі преси (моніторинг газет "День", "Дзеркало тижня", "Столиця", "Хрещатик") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 66-69
353273
  Марцеляк О. Гендерна політика у зарубіжній та вітчизняній виборчій практиці // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 91-95.
353274
  Дашковська О. Гендерна політика у сфері зайнятості населення: досвід США // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 163-168. – ISSN 1993-0909
353275
  Макаренко Є.А. Гендерна політика у сфері зовнішніх зносин: міжнародна практика і українські реалії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 26-32
353276
  Ніфатова О.М. Гендерна політика України: протиріччя та соціальні аспекти / О.М. Ніфатова, А.А. Ващенко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2017. – № 2 (38). – C. 13–17. – ISSN 1997-4167
353277
  Ланчевська А.А. Гендерна політика як один зі способів розв"язання гендерних конфліктів // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 164-165
353278
  Бега М.І. Гендерна політика: упровадження гендерних підходів в Україні // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 104-106
353279
  Сівкова А.В. Гендерна проблема тика роману В. Підмогильного "Невеличка драма" / А.В. Сівкова, О.В. Гонюк // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 60-65. – ISBN 978-966-551-315-5
353280
  Афанасьєва З. Гендерна проблема у вищій освіті Росії кінця Х1Х-початку ХХ ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 144-150. – ISSN 0869-3595
353281
  Афанасьева З. Гендерна проблема у вищій освіті Росії кінця Х1Х-початку ХХ ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 144-149. – ISSN 0869-3595
353282
  Дячук Л.С. Гендерна проблематика в зарубіжному перекладознавстві // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 306-313


  В статті зроблено огляд теорій зарубіжних науковців з гендерної проблематики перекладознавства та здійснено спробу підсумку гендерних підходів до перекладу як міжмовної та міжкультурної діяльності. В статье сделан обзор теорий гендерной проблематики ...
353283
  Єсіна П.С. Гендерна проблематика в країнах Південної Америки / П.С. Єсіна, О.С. Ядловська // Матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції "Розвиток суспільства та науки в умовах цифрової трансформації" : м. Чернівці. Україна, 20 трав. 2022 р. / "Розвиток суспільства та науки в умовах цифрової трансформації", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 445-446. – ISBN 978-617-8037-69-7
353284
  Дячук Л.С. Гендерна проблематика в перекладознавстві на пострадянському просторі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 93-103


  Статтю присвячено аналізу досліджень гендерної проблематики в перекладознавстві на пострадянському просторі. Передові позиції в цьому питанні займають російські дослідники. Вони, детально аналізуючи варіанти перекладів ряду творів, виділяють не лише ...
353285
  Желіховська Н. Гендерна проблематика в сучасній українській публіцистиці // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 136-144


  У статті досліджено особливості висвітлення публіцистами проблеми гендерної рівності на сторінках сучасної періодики. В статье исследуются особенности освещения публицистами проблем гендерного равенства на страницах современной периодики. The typical ...
353286
  Фрайт О. Гендерна проблематика в українській музичній журналістиці Галичини (перша третина ХХ століття) // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – Вип. 45 : Музикознавчий універсум. – С. 16-28. – ISSN 2310-0583
353287
  Сиса Я.С. Гендерна проблематика перекладу текстів різних функціональних стилів / Я.С. Сиса, О.В. Ребрій // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 160-166. – ISBN 978-966-285-684-2
353288
  Насмінчук І.А. Гендерна проблематика роману "Майже ніколи не навпаки" Марії Матіос: до проблеми інтертекстуальних зв"язків // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 101-106. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
353289
  Солонець В. Гендерна проблематика у пресі та в інтернет-виданнях: провокації чи псевдообізнаність // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 82-88


  Аналізуються матеріали, надруковані в українських виданнях. Дослідження зумовлене активізацією інтересу суспільства до гендерних проблем. Розглянуті тексти вказують на схильність журналістів до провокування аудитори за допомогою маніпулювання гендерною ...
353290
  Кавун Л. Гендерна проблематика у прозі Івана Дніпровського // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – Вип. 86. – С. 67-75. – (Філологічні науки)
353291
  Мітяй З. Гендерна проблематика у сучасній жіночій прозі // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 138-142. – ISBN 978-966-8428-52-4


  У статті розглядаються особливості сучасної жіночої прози, передумови виникнення сучасних гендерних студій, з"ясовано новизну тематики жіночої прози на матеріалі творів Оксани Забужко, Галини Гордасевич,Світлани Йовенко, Тетяни Зарівної, Євгенії ...
353292
  Госовська М. Гендерна проблематика у художній творчості І. Франка та Лесі Українки: концепція альтернативного героя // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 255-263. – ISBN 978-966-600-487-4
353293
  Палагнюк М.М. Гендерна проблематика: виклики сучасності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 60. – С. 73-83. – ISSN 2072-1692


  У статті проводиться аналіз гендерної проблематики, що є визначальною й актуальною для сучасного суспільства. Подається історичний огляд феміністично-філософських концепцій і робиться акцент на необхідності переосмислення ролі жінки в культурі та ...
353294
  Говорун Т.В. Гендерна психологія : Навчальний посібник / Т.В. Говорун. – Київ : Академія, 2004. – 308с. – ISBN 966-580-177-5
353295
  Ткалич М.Г. Гендерна психологія : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.Г. Ткалич. – Київ : Академвидав, 2011. – 248 с. : табл. – Бібліогр.: 241-245. – (Альма-матер, ISSN 978-966-8226-89-2). – ISBN 978-617-572-014-1
353296
  Ткалич М.Г. Гендерна психологія : навч. посібник / Маріанна Ткалич. – 3-тє вид., стер. – Київ : Академвидав, 2021. – 253, [3] с. : іл., табл. – На обкл. зміст: Основні засади гендерної психології. Гендерна соціалізація, гендерні стереотипи та ролі. - Сер. "Альма-матер" засн. в 1999 р. - Термінол. словник: с. 241-248. – Бібліогр.: с. 249-254. – (Alma mater+). – ISBN 978-966-580-635-6
353297
  Петріашвілі Г. Гендерна рада в парламенті та закони, які захищають усіх та є основою розвитку // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 11 (113). – С. 134-136
353298
  Вілкова О.Ю. Гендерна реальність сучасного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-8. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)


  Розглянуто гендерну реальність сучасного суспільства, причини та наслідків гендерних стереотипів, що притаманні сучасному соціуму.
353299
  Водницька Н.В. Гендерна репрезентація концептів чоловік та жінка в українських, польських прислів"ях та приказках // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 262-265. – ISBN 978-966-2530-21-6
353300
  Попова Н.М. Гендерна репрезентація мовної особистості в іспаномовному інтерв"ю діячів культури // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 286-295
353301
  Бажан О. Гендерна репрезентація образу жінки в малій прозі М. Вовчка та О. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 5-11.
353302
  Біловус Л. Гендерна репрезентація українського мовного простору // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 2 (92) березень-квітень. – С. 83-85


  Стаття присвячена репрезентації гендеру в українському мовному просторі. Поддано розуміння гендеру як безперервного процесу продукування суспільством відмінностей у чоловічих і жіночих ролях, ментальних й емоційних характеристиках та умовленнєвій ...
353303
   Гендерна рівність - нова політика держави // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 21, октябрь. – С. 8-9
353304
   Гендерна рівність - нова політика держави // Юридическая консультация : всеукраинское информационно-юридическое издание. – Киев, 2020. – № 23, декабрь. – С. 8-9
353305
  Скалько І.Р. Гендерна рівність - як основа демократичного суспільства // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 218-220. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
353306
  Корнієнко О.С. Гендерна рівність // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С.458-460
353307
  Лисечко К. Гендерна рівність батьків у правах за дитину // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 15
353308
  Веденьєва О.А. Гендерна рівність в контексті розвитку громадянського суспільства // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 47-52. – ISSN 2312-1831
353309
  Комар А.О. Гендерна рівність в органах внутрішніх справ / А.О. Комар, Є.С. Зеленський // Матеріали III Міжнародної студентської наукової конференції "Діджиталізація науки як виклик сьогодення" : м. Львів. Україна, 3 черв. 2022 р. / "Діджиталізація науки як виклик сьогодення", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 64-66. – ISBN 978-617-8037-70-3
353310
  Васильченко О.П. Гендерна рівність в Україні // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 46-53. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
353311
  Макарчук С В. Гендерна рівність в Украні: суспільно-політичні та конституційно-правові аспекти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 34-40. – (Юридична ; Вип. 3)
353312
  Пасічник М. Гендерна рівність у законодавстві про працю // Справочник кадровика : Журнал для специалистов кадровых служб / ТОВ "МедіаПро". – Киев, 2006. – № 5. – С. 3-5
353313
  Дорош О. Гендерна рівність у контексті концепції гідної праці: стан, основні проблеми та шляхи їх вирішення : соціальна політика // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 22-25. – Бібліогр.: 10 назв
353314
  Гербут Н.А. Гендерна рівність у контексті представницької демократії // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 80-90. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
353315
  Дашковська О. Гендерна рівність у системі демократичних принципів організації суспільства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 134-139. – ISSN 0132-1331
353316
  Черевко Г. Гендерна рівність у сільських регіонах як чинник підвищення зрівноваженості їхнього розвитку // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 3/4. – С. 31-40 : рис. – Бібліогр.: с. 40. – ISSN 2313-3627
353317
  Дрозд О. Гендерна рівність у сфері безпеки й оборони: міжнародний досвід // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 105-110. – ISSN 2663-5313
353318
  Сторожук С.В. Гендерна рівність у транзитивних суспільствах: проблеми і перспективи / С.В. Сторожук, І.М. Гоян // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 280. – С. 18-29. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
353319
  Руднєва О. Гендерна рівність як принцип законодавства України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.103-108. – Бібліогр.: 13 н. – ISSN 0132-1331
353320
  Лєскіна І.Є. Гендерна рівність як принцип управління кадрами в органах прокуратури України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 161-167. – (Юридичні науки ; № 1 (1))
353321
  Грабовська Ірина Гендерна рівність як проблема конституціоналізму доби української революції 1917-1921 рр. // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 44-47
353322
  Голуб О.А. Гендерна рівність як складова розвитку // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 89-96. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
353323
  Дмитренко М.Й. Гендерна рівність як складова соціальної відповідальності // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 28-32. – (Серія "Історичні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5908
353324
  Гаращенко С.В. Гендерна рівність як чинник демократичних перетворень в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 82 : Політичні науки
353325
  Христенко О.А. Гендерна рівність як чинник стійкого розвитку світового суспільства / О.А. Христенко, Є.Є. Нехайчик // Інноваційно-інвестиційний розвиток аграрної сфери - запорука продовольчої безпеки країни : міжнар. форум : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., 26 трав. 2022 р., м. Миколаїв / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 2022. – С. 136-139. – ISBN 978-617-7149-59-9
353326
  Вронська А. Гендерна рівність. Чи є місце жінкам в українській політиці? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 4-17 березня (№ 9/10). – С. 5. – ISSN 1992-9277
353327
  Рубан О.В. Гендерна рівність: реалії та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 168-171. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Стаття містить аналіз сучасної ситуації в гендерно-рольовій сфері в українському суспільстві. Показана роль освіти в процесі популяризації гендерно-паритетних відносин і перспективи реалізації ідей гендерної рівності в Україні. The article contains ...
353328
  Марценюк Т. Гендерна рівність: стереотипи і зрушення / спілкувалася Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 березня (№ 12). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  Тамара Марценюк, кандидатка соціологічних наук, доцентка кафедри соціології Національного університету "Києво-Могилянська академія" про роль освіти для гендерної рівності в Україні.
353329
   Гендерна рівність: сучасні виклики / Н.М. Оніщенко, С.В. Береза, О.Л. Львова, Л.О. Макаренко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 3-11. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
353330
  Дашковська О. Гендерна рівноправність в історичному ракурсі // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 4. – С.178 - 186
353331
  Єфанова І.В. Гендерна сегрегація на ринку праці України у сфері інформаційних технологій / І.В. Єфанова, Т.О. Марценюк // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 69-81. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
353332
  Матвієнко І.С. Гендерна ситуація в українській освіті // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 296-298. – ISSN 2076-1554
353333
  Польовик С.М. Гендерна складова бібліотечної професії: контент-аналіз фахових видань // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: О.В. Сминтина, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 147-154. – ISSN 2707-3335


  У статті розкрито питання гендерної сегрегації на прикладі ІТ-сфери сучасних бібліотек. Характеристика даної проблеми представлена через дослідження фахових журнальних видань США та Росії протягом 1980–2017 років у контексті аналізу статі авторів ...
353334
  Грабовська І. Гендерна складова європейського цивілізаційного вибору сучасного українства // Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, І.М. Грабовська, К.А. Кобченко, О.І. та ін. Мостяєв. – Київ : Україна, 2015. – С. 190-211. – ISBN 978-966-524-388-5
353335
  Костіна Т.О. Гендерна складова життєвого сценарію особистості: жіночі сценарії // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 74-80. – Бібліогр.: 25 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 53). – ISSN 2072-4772
353336
  Лабур Ольга Гендерна складова трудової політики в Радянській Україні (20 - 30-х роки ХХ ст.): історіографія проблеми // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2. – С. 59-68. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается историография гендерного аспекта трудовой политики В Советской Украине в 20 - 30-х гг.
353337
  Плотян С.Г. Гендерна складова юридичної освіти в контексті європейського вибору України // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 100-106. – ISBN 966-8009-46-0
353338
  Бабенко О. Гендерна соціалізація підлітків (на основі аналізу поеми Тараса Григоровича Шевченка "Катерина") // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 17-19
353339
  Галан Ю. Гендерна соціалізація як одна із причин маргіналізації особистості в сучасному світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 15-18. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена процесам гендерної соціалізації, здебільшого стереотипізації, соціальному тиску та іншим, які негативно впливають на розвиток особистості і можуть спричинити її маргіналізацію. Тут також описані сучасні гендерні процеси в період ...
353340
  Афанасьева Л. Гендерна специфіка взаємин ромів України та проблеми втілення гендерних освітніх проектів в їхньому середовищі / Л. Афанасьева, І. Грабовська // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 17-25. – ISBN 978-966-8428-52-4


  Досліджуються особливості гендерних взаємин у ромів України у взаємозв"язку із існуючими в країні освітніми завданнями, зокрема, Наказом МОН "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту".
353341
  Герус В.Ю. Гендерна специфіка креолізованих текстів малої форми / В.Ю. Герус, Л.Л. Макарук // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 140-144
353342
  Шостак О.Г. Гендерна специфіка ментальності сучасних індіанських письменників США // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 449-455
353343
  Павличко О.О. Гендерна специфіка реалізації категорії інформативності (на матеріалі журналів "Spiegel" і "Brigitte") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 65


  У статті розглядаються особливості інформаційного тексту з точки зору гендерної лінгвістики. Показано, що гендерна маркованість інформаційного тексту виявляється на змістовно-структурному та стилістичному рівнях, що відображається у виборі аспектів ...
353344
  Бажан О.М. Гендерна специфіка у формуванні прогресивних рис світогляду героїв нового типу у творчості Ганни Барвінок, Марка Вовчка та Андрія Малишка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 20-28


  У статті досліджується чоловіча психологія, яка розкривається за допомогою засобів характеротворення; осмислюється бачення Ганною Барвінок, Марком Вовчком, Андрієм Малишком місця та ролі особистості в суспільстві. Поведінка чоловіка для реципієнта стає ...
353345
  Івановська О. Гендерна та вікова суб"єктність фольклорного текстотворення: до проблеми жанрового параметрування / О. Івановська, О. Оверчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 20-23. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 2 (32)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню гендерної та вікової суб"єктності як ідентифікатора жанрового параметрування в межах святочно-ігрового текстового простору українського фольклору. Ураховуючи попередні теоретичні напрацювання з проблематики, авторки статті долучають ...
353346
  Говорун Т. Гендерна терапія як інновація в консультації з молодими подружніми парами / Т. Говорун, О. Кікінежді, І. Шульга // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 7, Т. 1. – С. 67-75 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2410-1249
353347
  Пархоменко О.І. Гендерна толерантність як альтернатива прихованому гендерному расизму (до полеміки з О. Кісь) // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 12. – С. 49-54. – ISSN 2077-1800
353348
  Мафтин Н. Гендерна утопія й "Код самості" в західноукраїнській прозі 30-х рр. ХХ ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 6 (582). – С. 76-82. – ISSN 0236-1477
353349
  Шкловский И. Гендерная асимметрия и заключительные модальные частицы в японской разговорной речи // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Показано, что заключительные модальные частицы, выражающие тонкие нюансы разговорной речи, традиционно носят гендерный характер. Стандартная гендерная асимметрия предполагает использование мужчинами мужских частиц, а женщинами-женских. Автор ...
353350
  Остапенко А.Б. Гендерная асимметрия профессиональной деятеьности в вузе и ее причины // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 3. – С. 38-41. – ISSN 1726-667Х
353351
  Ладыженская С.Ю. Гендерная вариативность гласных в речи британской молодежи // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (33). – С. 77-83. – ISSN 2307-4604
353352
  Николаев Б.В. Гендерная дискриминация в высшем образовании США: правовые средства противодействия // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 10. – С. 45-48. – ISSN 0132-0769
353353
  Ребеко Т.А. Гендерная идентичность и репрезентация тела у женщин // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 1. – С.15-31. – ISSN 0205-9592
353354
  Головнева И.В. Гендерная идентичность: тенденции изменений : монография / И.В. Головнева ; Народная украинская академия. – Харьков : НУА, 2006. – 312 с. – Библиогр.: с. 284-309. – ISBN 966-8558-27-8
353355
  Переверзева Д.А. Гендерная компетентность: проблемы и перспективы формирования и измерения // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 552-560. – ISSN 1993-5560


  Статья посвящена изучению потенциала партнерских отношений между мужчинами и женщинами, развиваемого с детского возраста. Автором было рассмотрено понятие гендерной компетентности как предрасположенности, готовности личности (в том числе и как носителя ...
353356
  Шахлина Гендерная политика и вопросы полового диморфизма в практике современного спорта / Шахлина, Г. Я.-, М.А. Чистякова // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 18-23 : табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 1992-7894
353357
  Маевская А.Ю. Гендерная проблематика в контенте глянцевых журналов : научно-теоретический журнал // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 261-267. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 2). – ISSN 1813-1921
353358
  Клецина И.С. Гендерная проблематика в публикациях журналов "Вопросы психологии" и "Психологический журнал" // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 1. – С. 83-91. – ISSN 0042-8841
353359
  Стебунова Е.И. Гендерная проблематика в философской традиции // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С.78-90. – ISSN 0042-8744
353360
  Чекалина А.А. Гендерная психология : учебное пособие / А.А. Чекалина. – Москва : Ось-89, 2006. – 256 с. – ISBN 5-98534-412-6
353361
  Бендас Т. Гендерная психология : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. / Т.В. Бендас. – СПб. : Питер, 2007. – 432с. – (Учебное пособие). – ISBN 5-94723-369-Х
353362
  Бендас Т.В. Гендерная психология : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений обуч по направлению и спец. психологии / Т.В. Бендас. – Москва;Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 432 с. – (Учебное пособие). – ISBN 978-5-94723-369-8
353363
   Гендерная психология : практикум / под ред. И.С. Клециной. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2009. – 496 с. – (Практикум). – ISBN 978-5-388-00541-0
353364
  Дадаева Т.М. Гендерная социализация юношей-первокурсников университета / Т.М. Дадаева, А.Ф. Фудин // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 4. – С. 86-96. – ISSN 1561-2465
353365
  Сафьян Ю. Гендерная специфика концепта CHARM/ЧАРІВНІСТЬ в англійской и украинской лингвокультурах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 180-185. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
353366
  Казнин Л.Н. Гендерная теория в социальном знании // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 71-77. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
353367
  Маллаахмади Д.А. Гендерная трансформация мифа в романе Симин Данешвар "Плач по Сиявушу" ("Сувашон") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 179-184


  Статтю присвячено проблемі гендерної трансформації міфу в творчості сучасної іранської письменниці Сімін Данешвар, зокрема в її романі «Плач за Сіявушем» («Сувашон»). У тексті виділяється кілька міфологічних шарів, пов’язаних з архаїчними уявленнями ...
353368
  Гербач Ж.В. Гендерная трансформация современной армии: социальные предпосылки // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2009. – № 1 (109). – С. 50-55. – ISSN 0321-2017
353369
  Лаврентьева И.В. Гендерная экономика и репродуктивный сектор // Человек и общество: на рубеже тысячелетий : международный сборник научных трудов. – Воронеж, 2001. – № 6/7. – С.16-21. – ISBN 5-88519-245-6
353370
  Баранник Л.Б. Гендерне бюджетування в контексті соціального захисту населення в Україні / Л.Б. Баранник, Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 45. – С. 163-174. – ISSN 2306-546X
353371
  Остріщенко Ю.В. Гендерне бюджетування на місцевому рівні як інструмент підвищення ефективності використання бюджетних коштів / Ю.В. Остріщенко, Н.М. Корнієнко // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (75). – С. 19-27. – ISSN 1683-1942
353372
  Яценко Л. Гендерне виховання старшокласників на уроках української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-20. – Бібліогр. в кінці ст.
353373
  Лушпай Л.І. Гендерне виховання учнів середніх навчальних закладів у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Лушпай Людмила Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
353374
   Гендерне законодавство: порівняльний аналіз та коментарі. – Київ : Заповіт, 2005. – 56с. – На тит. листі напис: Програма сприяння Парламенту України ун-ту Індіани. – ISBN 966-7272-73-7
353375
  Карась Т.О. Гендерне квотування в Україні: громадська думка та досвід застосування / Т.О. Карась, С.М. Оксамитна // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 187 : Соціологічні науки. – C. 39-47. – ISSN 1996-5931
353376
  Цікул І. Гендерне квотування як маніпулятивна технологія на місцевих виборах 2020 р. в Україні // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 1 груд. 2020 р.) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 95-98. – ISBN 978-617-8034-00-9
353377
  Ісаєва Н. Ґендерне літературознавство у Китаї: витоки і становлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 44-49. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Стаття досліджує особливості формування ґендерного підходу в китайському літературознавстві ХХ ст. Основна увага приділена проблемі визначення й аналізу жіночої літератури як художнього феномену, а також рецепції західних теорій і методів ...
353378
  Климентова О. Гендерне мислення "пражан" як рецепція творчості Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 85-90
353379
  Колос Л.Є. Гендерне насильство: відпрацювання механізмів протидії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 73-78
353380
  Саруханова К.А. Гендерне насильство: кримінально-правові та віктимологічні аспекти // Теорія і практика віктимології : матеріали Всеукр. конф. для студентів, аспірантів, ад"юнктів, здобувачів присвяч. 50-річчю з дня заснування каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 12 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права ; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна ; [редкол.: Б.М. Головкін та ін.]. – Харків : Право, 2015. – С. 169-171
353381
  Єрмоленко Світлана Гендерне питання в мовному та методичному аспектах // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-43. – Бібліогр. в кінці ст.
353382
  Харламова Г. Гендерне питання в підприємницькій діяльності: сучасне сприйняття підприємців / Г. Харламова, А. Ставицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 42-52. – (Економіка ; вип. 3 (210)). – ISSN 1728-3817


  На сьогодні питання гендеру та рівності можливостей для жінок і чоловіків піднімається все частіше, незважаючи на те, що в розвинених країнах відбуваються дуже сильні тенденції фемінізації. Однак розвиток нових технологій, перехід в онлайн знов ...
353383
  Тищенко О.В. Гендерне питання в трудових відносинах: реалії сьогодення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 70-75
353384
  Ігошина Ж.Б. Гендерне питання та процеси глобалізації на Арабському Сході // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 130-137


  Стаття присвячена дослідженню впливу процесів глобалізації, що відбуваються на Близькому Сході, на вирішення гендерного питання в арабських країнах. Особливу увагу в статті приділено висвітленню гендерної нерівності на ринку праці, присутності жінок у ...
353385
  Загурська-Антонюк Гендерне питання у державному управлінні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Антонов А.В., Бакуменко В.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 115-120. – ISSN 2306-6814
353386
  Багнюк Н. Гендерне питання у закладах освіти Волині ХІХ століття // Сучасні стратегії гендерної освіти в умовах євроінтеграції : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 верес. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Громадська орг. "ЕдКемп Україна" [та ін. ; редкол.: І. Гевко та ін. ; заг. ред.: В.П. Кравець, О.М. Кікінеджі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 6-7. – ISBN 978-617-595-103-3
353387
  Мозгова Л. Гендерне прочитання балад у школі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 9 (666). – С. 18-20. – ISSN 0130-5263
353388
  Савченко С.О. Гендерний аналіз в HR-менеджменті // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 261-265. – ISSN 2222-4459
353389
  Гладченко С.В. Гендерний аналіз в структурах органів влади (на прикладі Тунісу) // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 25. – С. 221-228. – ISSN 2312-6825
353390
  Вихор С. Гендерний аналіз освітніх документів для середьої школи // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 35-39. – ISBN 978-966-8428-52-4


  В статті зрорблено спробу сформулювати критерії аналізу освітніх документів та програм для середньої школи. Показано взаємозв"язок рівнів гендерних відносин і гендерних характерисьтик з навчально-виховним процесом школи.Викладено теоретичні підходи ...
353391
  Шевченко Н. Гендерний аналіз текстів літератури для дітей:лексико-граматичний зріз мови // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 157-163


  У статті розглядається гендерний аспект дослідження текстів літератури для дітей через лексико-граматичний зріз мови. An article considers the gender aspect of reserch of children"s literature texts by means of lexico-grammatical cut of the language.
353392
  Шпіньова Ю.О. Гендерний аналіз у процесі формування публічної політики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 16, серпень. – С. 130-134. – ISSN 2306-6814
353393
  Медіна Т. Гендерний аналіз українських казок // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. Балух В.О. ; редкол.: Возний І.П., Докаш В.І., Колодний А.М. [та ін.]. – Чернівці, 2018. – № 3/4 (31/32). – С. 90-97. – ISSN 2224-0306
353394
  Сербіна Тетяна Гендерний аналіз українського сільськогосподарського сектору : Канадсько-український зерновий проект - 2 / Сербіна Тетяна, Локхарт Шерил. – Київ, 2007. – 45 с.
353395
  Олійник О. Гендерний аспект аудиту персоналу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 3. – С. 33-37 : табл. – Бібліогр.: 20 назв
353396
  Медведська Л. Гендерний аспект боротьби за московський престол кінця XVII століття у російській історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 39-44. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  The picularities of the political confrontation of Natalia Naryshkina and tsarevna Sophia are analysed on the basis of the works of the Russian historians. Особливості політичного протистояння Наталії Наришкіної та царівни Софії аналізуються на основі ...
353397
  Андрусяк І. Гендерний аспект в професійній діяльності та гендерна нерівність на ринку праці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 26-30. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
353398
  Боброва Ю. Гендерний аспект забезпечення цивільного контролю за сектором безпеки і оборони держави / Ю. Боброва, Ю. Бобров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 32-35. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (44)). – ISSN 1728-3817


  Ефективне керівництво та управління Збройними Силами України та іншими складовими сил оборони з метою досягнення високого рівня обороноздатності країни нерозривно пов"язані із належним унормуванням та виконанням на практиці заходів демократичного ...
353399
  Литовченко Д. Гендерний аспект інтернет-спілкування ( на матеріалі блогів, форумів та чатів ) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 284-291


  У статті розглядаються гендерні особливості міжособистісної комунікації в Інтернет-середовищі, аналізуються розбіжності жіночих та чоловічих повідомлень у різних типах соціальних мереж. В статье рассматриваются гендерные особенности межличностной ...
353400
  Пилипчук Я.В. Гендерний аспект історії кипчаків // Вісник аграрної історії : зб наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 147-151
353401
  Білякова О.Г. Гендерний аспект кадрового забезпечення в контексті державного управління // Актуальні проблеми вдосконалення публічного управління та адміністрування : зб. №8 матеріалів щоріч. наук.-практ. семінару, 22 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: М.П. Іщенко (голова) та ін.]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2016. – С. 40-43. – ISBN 978-617-7274-42-0
353402
  Бойченко С. Гендерний аспект концептуальної картини світу мовної собистості (на матеріалі роману В.С. Моема "Театр") // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 13-18
353403
  Гаврилюк В. Гендерний аспект культури Китаю першої половини XX ст.: жіноче питання (на матеріалі п"єси Цао Юя "Гроза") // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 36-43. – (Бібліотека інституту філології)


  Стаття присвячена дослідженню гендерних аспектів культури Китаю першшої половини XX століття. В роботі особлива увага приділяється положенню жінки у тогочасному суспільстві на прикладі жіночих образів п"єси Цао Юя "Гроза".
353404
  Монастирська Р. Гендерний аспект лінгвістичних студій І. Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л. Марчук ; редкол.: С. Абрамович, Н. Бернадська, О. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 81-86. – (Серія філологічна ; вип. 16). – ISSN 2309-7086
353405
  Сокіл В. Гендерний аспект наративів про голодомори // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 379-387


  У статті йдеться про роль гендера в наративах, пов"язаних з голодоморами. Розглядається вплив феміністичного й маскулінного на зміст і форму народного твору зокрема та всього тематичного підрозділу загалом. Досліджується місія жінки і чоловіка в ...
353406
  Гладченко С. Гендерний аспект незалежної Туніської Республіки (на прикладі Кодексу особового статусу) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 168-170. – ISSN 2226-3209
353407
  Олійник О. Гендерний аспект перкладу назв посад і професій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 107-109
353408
  Шевчук І.В. Гендерний аспект політичного дискурсу в німецькій та українській мовах (на матеріалі політичних промов) // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 63-65. – (Бібліотека Інституту філології)
353409
  Левченко Ю.В. Гендерний аспект політичного лідерства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 62-65
353410
  Соколовська Н.М. Гендерний аспект правничої лексики німецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 220-223
353411
  Кот Г.М. Гендерний аспект психологічної підготовки майбутніх менеджерів культурно-дозвіллєвої діяльності // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 89-96. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-3190
353412
  Кононова Д.В. Гендерний аспект реалізації каузації у неформальних комунікативних ситуаціях сучасного англомовного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 203-209. – ISBN 978-966-581-958-5
353413
  Грежук Ю.В. Гендерний аспект реалізації хеджинга в сучасному англомовному діалогічному дискурсі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 43-48. – ISSN 2522-493Х
353414
  Френкель О.В. Гендерний аспект самопрезентації зіркової еліти в портретному інтерв"ю (на матеріалі англомовних ЗМІ) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Френкель Олена Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 331 арк. – Додатки: арк. 317-331. – Бібліогр.: арк. 242-300
353415
  Френкель О.В. Гендерний аспект самопрезентації зіркової еліти в портретному інтерв"ю (на матеріалі англомовних ЗМІ) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Френкель Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
353416
  Капак Ю.М. Гендерний аспект семантичної сфери "шлюб" у німецькій ідіоматиці // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3 (157). – С. 109-115
353417
  Чернова А.О. Гендерний аспект соціокультурних репрезентацій у французькому рекламному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 251-258


  Стаття присвячена вивченню гендерного аспекту соціокультурних репрезентацій, а саме його ролі, функцій та особливостей використання при створенні французького рекламного дискурсу. Відповідно до цих критеріїв у статті розглянуті лексичний, синтаксичний ...
353418
  Яковенко К.В. Гендерний аспект стилів управління персоналом // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 169-175. – Бібліогр.: на 11 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
353419
  Боброва Ю.Ю. Гендерний аспект суддівської діяльності (теоретико-правовий вимір) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Боброва Юлія Юріївна ; Приват. ВНЗ, Ун-т Короля Данила. – Івано-Франківськ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 42 назви
353420
  Шутяк Л.М. Гендерний аспект сучасної української літературної журналістики: жіночий вимір // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглядається поняття літературної журналістики в контексті українських реалій. Виокремлено ознаки, що дозволяють зараховувати ці тексти до означеного жанру. Основна увага зосеред жується на зразках жіночого письма, їх характерних ...
353421
  Васьківський Ю. Гендерний аспект телевізійної реклами: український та зарубіжний досвід / Ю. Васьківський, М. Кіца // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 56-63. – Бібліогр.: Літ.: С. 62-63; 14 назв. – ISSN 2078-1911
353422
  Малиновська О.Ю. Гендерний аспект туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 23-29. – Бібліогр.: 10 назв
353423
  Плужник О. Гендерний аспект у романі А. Дімарова "Його сім"я // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2013. – Вип. 20. – С. 64-69. – ISSN 2308-1902
353424
  Гамулець Д. Гендерний аспект у сербській фразеології // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 219-226. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 1). – ISSN 2078-5534
353425
  Чухно В. Гендерний аспект у соціолінгвістичному дискурсі Оксани Забужко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 183-188. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 1)
353426
  Гаєвська О.В. Гендерний аспект у творчості Йосано Акіко та Лесі Українки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 38-40. – (Східні мови та літератури ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про особливості гендерного аспекту у творах японської письменниці Йосано Акіко й української - Лесі Українки. Наголошується на персональному й онтологічному, що об"єднає творчість двох поетес періоду модерну.
353427
  Деділова Т.В. Гендерний аспект уявлень студентів про діяльність викладача / Т.В. Деділова, І.І. Токар, А.В. Філатов // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 1 (142) : Педагоггіка. – С. 137-145. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
353428
  Бойко Ю. Гендерний вектор лінгвістичних та перекладознавчих студій / Ю. Бойко, О. Сєргєєва // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т іноземної філології ; відп. ред. М.П. Фабіан ; редкол.: П.М. Лизанець, В.В. Барчан, А.Г. Гудбанян [та ін.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 16. – С. 195-202. – ISSN 2617-3921
353429
  Ювченко А.І. Гендерний вимір глобалізації // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 109-110
353430
  Карпенко К.І. Гендерний вимір екологічної комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 139-142. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Запропонована стаття висвітлює пізнавальні можливості гендерного виміру екологічної комунікації. Такий підхід дозволяє поєднати системний аналіз екологічної комунікації та її морально-етичне обгрунтування. М. Максимович.- С. 139. The given article ...
353431
  Ісаєва Н.С. Гендерний вимір китайського літературознавства: до питання термінології // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 142-154
353432
  Шкіцька І.Ю. Гендерний вимір маніпулятивного дискурсу // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 64-72. – Бібліогр.: Літ.: приміт. 26 поз. – ISSN 0027-2833
353433
  Молоціян А. Гендерний вимір мовної поведінки жінок у різномовних сім"ях і партнерствах / А. Молоціян, В. Шелухін // Політичні дослідження : український науковий журнал / Ін-т політ. і етнонаціонал. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України ; редкол.: О. Рафальський, О. Майборода, Ю. Шайгородський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 135-149
353434
  Кисельова О. Гендерний вимір пандемії COVID-19 / [О. Кисельова ; ред. група: М. Босніч, М. Шаповал, О. Цюпа]. – Київ : [б. в.], 2020. – 45 с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті обкл. - Опис за обкл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проєкт "Гендерне бюджетування в Україні" (ГОБ) / М-во фінансів України)
353435
  Воропаєва Т. Гендерний вимір політичної культури української молоді // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 52-60. – ISBN 978-966-8428-52-4
353436
  Шкурко Н.В. Гендерний вимір української політики // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 2 (41). – С. 173-185. – (Серія: Політологія). – ISSN 2075-7190
353437
  Стребкова Ю. Гендерний дисбаланс у дитячій літературі // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 6 (378). – С. 18-19
353438
  Якуба К.І. Гендерний дисбаланс у сільській місцевості // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76
353439
  Добржанська О.Л. Гендерний дискурс політичної ідентичності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 107-109
353440
  Філоненко С.О. Гендерний дискурс сучасної української масової літератури : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 ; 10.01.01 / Філоненко Софія Олегівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – 38 с. – Бібліогр.: 19 назв
353441
  Санакоєва Н.Д. Гендерний дискурс у прозі П. Загребельного // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 187-189. – (Філологічні науки ; № 2)
353442
  Варикаша Марта Гендерний дискурс: семіотичні аспекти // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7 (571). – С. 83-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто семіотичні аспекти гендерної теорії суб"єкта. Охарактеризовано головні теоретичні праці Елен Сіксу, Люсі Ірігаре та Юлії Крістевої. Зазначені вчені порушують актуальну проблему жіночого письма та мови, проте цей феномен дискусійний. ...
353443
  Заграй Л. Гендерний досвід особистості: методологія дослідження // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 19, ч. 2. – С. 15-21. – ISSN 2312-1246
353444
  Рибаченко В.Ф. Гендерний імідж списку "великих українців" у телепроекті "Інтера" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 95-97
353445
  Подлісецька О. Гендерний код у прозі Лесі Українки // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 118-126. – ISSN 2312-6809
353446
  Емірсуінова Г.І. Гендерний компонент мовної особистості // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 56-60. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
353447
  Данилевська О. Гендерний компонент у мовній освіті: чому українські школярі не знають, що таке мовний сексизм : (Матеріали до уроків гендерної грамотності) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11 (86). – С. 16-24
353448
  Гончаренко О.В. Гендерний компонент як визначальна характеристика підготовки майбутніх соціальних працівників // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 134-137. – ISBN 978-966-698-283-7
353449
  Чорнодон М. Гендерний контент сучасних періодичних видань для жінок в Укораїні // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 170-175


  У статті розглянуто гендерний контент сучасних періодичних видань для жінок (на прикладі всеукраїнських журналів "Натали" і "Женский журнал"). Досліджено гендерний контент видань за допомогою методу контент-аналізу. З"ясовано тематичне, жанрове, ...
353450
  Остапчук С.С. Гендерний концепт у мовній практиці ЗМІ України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук, Л.Г. Пономаренко [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 63-67. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (36)). – ISSN 2219-8741
353451
  Голинська Х.О. Гендерний мейнстримінг в управлінні розвитком міст: загальна характеристика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 8-11. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність гендерного мейнстримінгу як передумови для забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Окреслено специфіку використання принципу гендерного мейнстримінгу в управлінні розвитком міст. Коротко охарактеризовано два ...
353452
  Савків Т.В. Гендерний мейнстримінг у вищій освіті Україні (Національний університет "Львівська політехніка") // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 261-267. – ISSN 2078-4643
353453
  Кравченко О. Гендерний менеджмент у закладах соціальної сфери: стан та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 13-17. – (Соціальна робота ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито гендерну специфіку (подібності та відмінності) в управлінській діяльності чоловіків-керівників та жінок-керівниць закладів соціальної сфери, обґрунтовано доцільність урахування цієї специфіки на практиці. Застосовано кілька методів, зокрема ...
353454
  Велика І.О. Гендерний наратив як засіб конструювання рекламного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 46-50


  У статті дається визначення поняття "наратив", доводиться його доречність для дослідження рекламного дискурсу. Поняття "наратив" розглядається в контексті гендерних досліджень, впроваджується нове лінгвістичне поняття "гендерний наратив". В статье ...
353455
   Гендерний паритет в умовах розбудови сучасного українського суспільства. – 2-е вид., доп., уточнене. – Київ, 2003. – 129с. – ISBN 966-7902-25-0
353456
  Черняхівська В. Гендерний паритет у конституційному законодавстві та організації державного управління Швеції // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 497-501. – ISSN 2413-6433
353457
  Ісакова Н.Б. Гендерний паритет у науці: тенденції в світі та в Україні // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (100). – С. 68-90. – ISSN 0374-3896
353458
  Літвін Л.А. Гендерний паритет як національний інтерес сучасної держави // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – С. 30-35. – ISSN 2519-2949
353459
  Мусевич Р. Гендерний підхід в організації діяльності університетів Швеції (Стокгольмський університет) // Сучасні стратегії гендерної освіти в умовах євроінтеграції : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 верес. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Громадська орг. "ЕдКемп Україна" [та ін. ; редкол.: І. Гевко та ін. ; заг. ред.: В.П. Кравець, О.М. Кікінеджі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 98-99. – ISBN 978-617-595-103-3
353460
  Мартинець В.В. Гендерний підхід в управлінні персоналом організації / В.В. Мартинець, М.Д. Шеремет // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 90-94. – ISSN 2306-6806
353461
  Кулик О.Д. Гендерний підхід до навчання української мови в аспекті професійного самовизначення / становлення здобувачів освіти // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 14. – С. 196-216. – ISBN 978-617-7747-00-0. – ISSN 2415-3729
353462
  Гончарук Н. Гендерний підхід до формування керівного персоналу органів влади // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 200-207
353463
  Кушнаренко Н.М. Гендерний підхід у бібліотекознавстві: теоретико-методологічний дискурс // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 4-15. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333


  Аналізуються сучасні публікації, в яких розкрито пізнавальні можливості гендерного підходу на прикладі бібліотекознавства. Висвітлюються причини фемінізації бібліотечної галузі. Окреслюється основне коло проблем, пов"язаних з участю чоловіків і жінок у ...
353464
  Васильченко О. Гендерний підхід у викладанні іноземної мови в університеті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 13-17. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано актуальність використання гендерного підходу в системі вищої освіти. Розглянуто особливості студентського віку, які полягають у засвоєнні соціальних ролей, гендерній стереотипізації завдяки існуючим цінностям, стереотипам культури та ...
353465
  Волошок О. Гендерний підхід у викладанні психологічних дисциплін у ЗВО України // Сучасні стратегії гендерної освіти в умовах євроінтеграції : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 верес. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Громадська орг. "ЕдКемп Україна" [та ін. ; редкол.: І. Гевко та ін. ; заг. ред.: В.П. Кравець, О.М. Кікінеджі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 122-124. – ISBN 978-617-595-103-3
353466
  Янченко Т.В. Гендерний підхід у соціальному вихованні дітей: історико-педагогічний аспект // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 257-260. – (Педагогічні науки)


  У статті характеризуються ідеї гендерного виховання дітей у науковій спадщині вітчизняних і зарубіжних педегогів
353467
  Січкаренко Г.Г. Гендерний підхід у соціогуманітарній освіті // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 3. – С. 104-122. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2518-7600


  Місце гендерного підходу у суспільних дисциплінах, що викладаються у вищих навчальних закладах України.
353468
   Гендерний розвиток у суспільстві : (конспекти лекцій). – 2-е вид. – Київ : Фоліант, 2005. – 351с. – ISBN 966-8474-22-8
353469
  Сисоєва О. Гендерний розрив в опануванні STEM предметів: причини та шляхи подолання // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 111-118. – ISSN 2307-4906
353470
  Кальниш Ю.Г. Гендерний розрив при формуванні Верховної Ради України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 73-78. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
353471
  Фулей Т.І. Гендерний склад суддівського корпусу України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 4 (176). – С. 41-47
353472
  Землякова Т.А. Гендерний складник соціальних комунікацій: структура та функції (на матеріалах друкованих видань України за 2008-2012 роки) : дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.04 / Землякова Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 211 л. – Додатки: л. 196-211. – Бібліогр.: л. 170-195
353473
  Землякова Т.А. Гендерний складник соціальних комунікацій: структура та функції (на матеріалах друкованих видань України за 2008 - 2012 роки) : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Землякова Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
353474
  Синякова В.Б. Гендерний стереотип як спосіб репрезентації гендерної культури суспільства // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 67-74
353475
  Андрійченко Ю.В. Гендерний стереотип: особливості формування і функціонування в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 14-21
353476
  Шиманович Г. Гендерний фактор у створенні назв осіб в англійській мові XX століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 341-345
353477
  Школик І.В. Гендерний чинник у видавничій справі України : історія та сучасність : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Школик І.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
353478
  Школик І.В. Гендерний чинник у видавничій справі України: історія та сучасність : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.05 - теорія та історія видавничої справи та редагування / Школик І.В. ; Українська академія друкарства. – Львів, 2009. – 210л. – Бібліогр. : л.183-210
353479
  Куцмус Н.М. Гендерні асиметрії сільської економіки // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 142-149. – ISSN 2309-1533
353480
  Малько В. Гендерні аспекти в дослідженнях Голодомору // Жінки та Голодомор-геноцид: жертви, очевидці, призвідниці : Матеріали Другого симпозіуму з нагоди 85-х роковин Голодомору-Геноциду Каліфорн. штат. ун-т, Фресно 5 жовт. 2018 р. / під ред. Вікторії Малько. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. – С. 1-13. – ISBN 978-966-518-764-6
353481
  Бабин О. Гендерні аспекти виборів народних депутатів України // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 28 черв. 2022 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 165-167. – ISBN 978-617-8034-37-5
353482
  Васильченко О. Гендерні аспекти викладання іноземної мови в університеті // Гендерна парадигма освітнього простору : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бенера В.Є., Вихор С.Т., Войтюк О.Ю. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 6 (2). – С. 63-66. – ISSN 2519-8416


  "Отже, використання гендерно орієнтованого змісту навчального матеріалу під час викладання іноземної мови в університеті сприяє формуванню особистості студента/ки, вільної від гендерних упереджень та здатної усвідомлювати прояви гендерної нерівності в ...
353483
  Донець О.М. Гендерні аспекти візуалізації жінки в українському радянському плакаті 1940–1980 рр. (на основі зібрання українського друкованого плаката ХХ ст. відділу образотворчих мистецтв Інституту книгознавства НБУВ) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 194-201. – ISBN 966-02-2780-9. – ISSN 2222-4203
353484
  Зубаренко І.В. Гендерні аспекти державної політики Єгипту: витоки та реалії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 77-82. – ISSN 1608-0599
353485
   Гендерні аспекти державної служби : Монографія. – Київ : Основи, 2002. – 335с. – ISBN 966-500-237-6
353486
  Говорун Т. Гендерні аспекти економічної соціалізації // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 60-67. – ISBN 978-966-8428-52-4
353487
  Марчишина А.А. Гендерні аспекти емотивності художнього тексту // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 90-93. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
353488
   Гендерні аспекти Європейського права. Досвід адаптації законодавства країн Центральної та Східної Європи : Круглий стіл. 11 жовтня 2005 року. Стенографічний звіт. – Київ, 2006. – 72с. – ISBN 966-7272-76-1
353489
  Піжук Ольга Гендерні аспекти зайнятості в сучасних умовах господарювання в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 53-55. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті досліджуються диспропорції у професійній зайнятості чоловіків та жінок в економіці сучасної України, зокрема аналізується горизонтальна та вертикальна гендерна сегрегація. Висвітлюються причини та чинники появи диспропорції у професійній ...
353490
  Семикіна М.В. Гендерні аспекти зайнятості в Україні / М.В. Семикіна, М.В. Бугайова, Н.В. Гончарова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кропивницький, 2016. – С. 114-126. – (Економічні науки ; вип. 30). – ISSN 2413-340X
353491
  Бойченко Е.Б. Гендерні аспекти зайнятості та оплати праці в економіці України // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 198-208.
353492
  Онищенко О.А. Гендерні аспекти запобігання конфліктам. Підтримання та укріплення миру // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 186-191. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
353493
  Козерод О.В. Гендерні аспекти історії українського єврейства (на прикладі періоду 20-х років XX ст.) / О.В. Козерод ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Радуга, 2013. – 101, [3] с. – Бібліогр.: 82-102. – ISBN 978-966-281-015-8
353494
  Ортіна Г.В. Гендерні аспекти лідерства в практиці управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 31-32. – Бібліогр.: 6 назв
353495
  Кравченко О. Гендерні аспекти лідерства майбутніх соціальних працівників в умовах ЗВО // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 1. – С. 95-104. – ISSN 2307-4906
353496
  Мезенцева Н. Гендерні аспекти міського управління в регіонах України / Н. Мезенцева, О. Кривець // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 107-113. – ISSN 2076-1333


  Визначено сутність гендерної рівності в управлінні містами. Проаналізовано співвідношення чоловіків і жінок в державній службі України, виявлено регіональні особливості та відміни. Здійснено просторово-часовий аналіз гендерних співвідношень в сфері ...
353497
  Стребкова Ю. Гендерні аспекти міфологізації світогляду мешканців сучасної України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Розглянуто міфологізацію світогляду населення сучасної України. У якості матеріалу для аналізу були використані київські міські газети безкоштовних оголошень, що містили сформовані з рекламною метою, короткі життєві історії-подяки за "послуги" знахарок ...
353498
  Остапчук С.С. Гендерні аспекти мовлення: на прикладі сучасних українськомовних друкованих ЗМІ // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 27-31. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 13). – ISSN 2078-2551
353499
  Вінтоняк В.Ф. Гендерні аспекти паритетної демократії (за досвідом НАТО) / В.Ф. Вінтоняк, О.А. Іванова // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 44-50
353500
  Рогатюк А.Є. Гендерні аспекти перекладу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 306-309. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
353501
  Сизова О.Ф. Гендерні аспекти перекладу: проблеми та перспективи // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 243-246
353502
  Севрюкова Т. Гендерні аспекти подвійної ідентичності у драматургії Йоко Тавади // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 261-266


  У статті досліджується концепт гендеру як ключовий у творчості японсько-німецької письменниці Йоко Тавади. Аналізується його інкорпорація у загальні риси творчості Тавади та реалізація на прикладі пєси "Wie der Wind im Ei". В статье исследуется ...
353503
  Головко Т. Гендерні аспекти покарання у Кримінальному кодексі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 9. – С. 162-167. – ISSN 0132-1331
353504
  Лободинська О.М. Гендерні аспекти працевлаштування випускників ВНЗ (на прикладі Західного регіону України) : автореф. дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Лободинська О,М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
353505
  Лободинська О.М. Гендерні аспекти працевлаштування випускників ВНЗ України (на прикладі Західного регіону України) : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. : 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Лободинська О.М. ; Львівський нац.ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2008. – 316л. + Додаток : л.222-298. – Бібліогр. : л.299-316
353506
  Василик А.В. Гендерні аспекти професійної самореалізації в Україні / А.В. Василик, Н.С. Бойчук, К.С. Омельченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 268-274. – ISSN 2222-4459
353507
  Завгородня О. Гендерні аспекти психології художньо обдарованої особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 1 (55). – С. 72-90 : рис., табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1810-2131
353508
  Мезенцева Н. Гендерні аспекти ринку праці України / Н. Мезенцева, О. Кривець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 28-31. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Визначено сучасні риси ринку праці України. Здійснено просторово-часовий аналіз рівнів економічної активності, зайнятості та безробіття чоловіків і жінок на ринку праці в Україні, виділено регіональні особливості їх прояву. Проаналізовано галузеву ...
353509
  Орлова Т.В. Гендерні аспекти російської агресії проти України // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 158-165
353510
  Гавришко М. Гендерні аспекти сексуальної моралі в ОУН і УПА у 1940 - 1950-х роках // Український визвольний рух : науковий збірник / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Центр досліджень визвольного руху. – Львів, 2015. – № 20. – С. 199-213
353511
  Герасименко Г.В. Гендерні аспекти соціальної політики в Україні : монографія / Г.В. Герасименко. – Умань : Візаві (СПД Сочінський), 2008. – 252с. – ISBN 978-966-96843-0-1
353512
  Назарова Р. Гендерні аспекти сучасної української преси // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 131-138


  Репа Назарова. Тендерные аспекты современной украинской прессы. На основе мониторинга розничных изданий прослеживаются гендерные аспекты современной украинской прессы, их влияние на формирование общественного мнения и имиджа женщины. На основі ...
353513
  Герасименко Г.В. Гендерні аспекти трудових міграцій населення України / Г.В. Герасименко, О.В. Позняк // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С. 46-54.
353514
  Михальченко Г.Г. Гендерні аспекти формування людського розвитку // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 103-109
353515
  Умрихіна Л.М. Гендерні аспекти формування репродуктивних установок у студентів / О.В. Бердник, О.В. Добрянська, О.П. Рудницька, К.В. Шевчук // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2014. – Вип. 63. – С. 295-301
353516
  Бєлікова Ю.В. Гендерні бізнес-ідентичності та реклама : монографія / Бєлікова Ю.В. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-676-313-9
353517
  Замотаєва Н. Гендерні виміри військового лідерства // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 127-135. – ISSN 2617-1775
353518
  Ємець Н.А. Гендерні виміри діяльності закладів вищої освіти України // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 132-134. – ISBN 978-966-7496-99-9
353519
  Стяжкіна О. Гендерні виміри радянської повсякденності 1960 - середини 1980-х років // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 214-223


  Радянська повсякденність 60 - 80-х рр. була простором певної свободи і модернізації
353520
  Оніщенко Н.М. Гендерні виміри сучасного українського суспільства / Н.М. Оніщенко, Л.О. Макаренко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 11-14
353521
  Костіна Т.О. Гендерні виміри сучасності: гендерна різноманітність // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 32-36. – (Серія "Психологія" ; вип. 10). – ISSN 2415-7384
353522
  Курова А.В. Гендерні відмінності в детермінантах індивідно-особистісних властивостей майбутніх психологів // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 4 (46). – С. 27-33. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
353523
  Котлова Л.О. Гендерні відмінності в уявленнях про "ідеального" керівника організації / Л.О. Котлова, І.Л. Гарбовська // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 38-45 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-3190
353524
  Романова В.В. Гендерні відмінності на регіональному ринку праці // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 371-374. – (Право. Економіка. Управління)
353525
  Близнюк В. Гендерні відмінності оплати праці в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 18-25.
353526
  Юрценюк О.С. Гендерні відмінності рівня алекситимії у студентів з непсихотичними психічними розладами // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11. – С. 25-29 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2312-5675
353527
  Федорченко О. Гендерні відмінності тривожності у дітей старшого дошкільного віку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 109-112. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті міститься методологічне обгрунтування та досвід практичного дослідження гендерних відмінностей тривожності у дітей старшого дошкільного віку. Особливість та новизна наукового матеріалу полягає в емпіричному визначенні основних психологічних ...
353528
  Федорова А.Л. Гендерні відмінності у встановленні пенсійного віку: європейський досвід та законодавство України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 53-56
353529
  Кацович Я.Ю. Гендерні відмінності у міжгруповій диференціації персоналу моногендерних та гетерогендерних організацій // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 127-131. – ISSN 2310-4368
353530
  Боднар А.С. Гендерні відмінності у сприйманні сексуально забарвленої реклами // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 233-235
353531
  Ямненко Т.М. Гендерні відносини в економічній сфері України / Т.М. Ямненко, Ю.О. Количева // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: 0. Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 13 (26). – С. 7-11. – ISSN 2519-2353
353532
  Лавріненко Наталія Гендерні відносини в українській родині // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 1 січень-березень. – С.138-162. – ISSN 1563-3713
353533
  Гоян І.М. Гендерні відносини як аксіологічні взаємодії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 13-17. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (122)). – ISSN 1728-3817


  Гендерна проблематика, яка аналізує гендерні відносини має системний зміст і не може зводитись тільки до вікових, психологічних, антропологічних, трудових, рольових особливостей гендерної поведінки людини. Вона має також ментальні, культурологічні, ...
353534
  Гупаловська В. Гендерні детермінанти суб"єктивного благополуччя жінок: теоретичний аналіз // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 4. – С. 208-223
353535
  Мороз В. Гендерні диспропорції в Україні та головні проблеми тендерних досліджень // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 166-168
353536
  Шкорба М. Гендерні діти лібералізму // Критика. – Київ, 2001. – Вересень, (число 9). – С. 20-23
353537
   Гендерні дослідження : [збірка] / [Фонд Ізоляція, Платформа культурних ініціатив ; Фонд імені Гайнріха Бьолля ; упоряд. К. Яковленко ; ред. тексту К. Міщенко]. – Київ : [б. в.], 2015. – 231 с. : іл. – Без тит. арк. – (Донбаські студії = Donbas studies : проект). – ISBN 978-617-7110-25-4
353538
  Артем"єва О.О. Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.09 / Артем"єва О.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
353539
  Артем"єва О.О. Гендерні дослідження в контексті постнеокласичної раціональності : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.09 - філософія науки / Артем"єва О.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 178л. – Бібліогр.: л.163-178
353540
  Курченко Л.М. Гендерні дослідження в сучасній германістиці // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 360-366
353541
  Оніщенко Н. Гендерні дослідження в сучасному суспільстві: проблеми, реалії, перспективи / Н. Оніщенко, С. Береза, Л. Макаренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 17 (254). – С. 25-28
353542
  Яременко Л.І. Гендерні дослідження рівнів навчальних досягнень першокурсників з вищої математики кількісними методами / Л.І. Яременко, О.В. Харитоненко // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 52-59. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 2). – ISSN 2519-254X
353543
  Фулей Т. Гендерні дослідження та їх значення для судової системи України // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 1 (10). – С. 14-27
353544
  Харченко О.І. Гендерні дослідження у соціології: спроба диференціації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 205-211. – (Серія соціологічна ; Вип. 5). – ISSN 2078-144X
353545
  Егава Х. Гендерні елементи в японській ономатопеїчній лексиці // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 58. – С. 21-27


  В японській ономатопеїчній лексиці виділено та проаналізовано лексичні одиниці з погляду дослідження гендерного питання: слова, які виступають у ролі прислівника, які позначають особливі дії і стан для чоловіків або жінок, а також деякі субстантивовані ...
353546
  Ісакова Н. Гендерні збіги та відмінності в діяльності й оцінках українських підприємців // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.144-153


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
353547
  Кобченко К. Гендерні зміни в українському суспільстві в сер. XIX - на поч. XX ст. як складова європейських цивілізаційних процесів // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 271-274


  Здійснено огляд основних форм розвитку жіночого руху в Україні, Наддніпрянській, так і Західній, з середини XIX ст. до 1920-х рр. у контексті європейського жіночого руху.
353548
  Мегела К.І. Гендерні індикатори у перекладі дискурсивних маркерів (на матеріалі англо-українських перекладів художніх творів XX століття) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 340-347. – ISBN 978-966-8904-46-2
353549
  Курченко О.О. Гендерні інновації в мові адміністративних паперів сучасної Іспанії // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 536-545


  У статті йдеться про пов"язані з антисексистськими тенденціями лексико-семантичні та морфо-синтаксичні інновації в мові іспанських адміністративних документів, звертається особлива увага на пріоритетність мети показати та іноді навіть підкреслити ...
353550
  Пода О. Гендерні концепти в дитячому журналі (на прикладі журналів "Малятко", "Пізнайко" та "Ангелятко") / О. Пода, О. Ступа // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 163-182


  У статті аналізуються концепти "жінка" і "чоловік" у текстах українських дитячих журналів. Джерела - часописи "Ангелятко", "Малятко", "Пізнайко". In the article concepts "woman" and "man" in the texts of Ukrainian Children"s magazines are analyzed. ...
353551
  Корольова В.В. Гендерні концепти в мовній свідомості сучасної молоді // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 11-17
353552
  Черкас О. Гендерні маркери маскулінності поетичної творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 72-80


  У статті з"ясовується семантика маскулінних домінант у поезії Тараса Шевченка. Крізь гендерну призму на рівні художньої моделі світу та типології чоловічих образів репрезентується маскулінне начало. В статье раскрывается семантика маскулинных доминант ...
353553
  Миронова Н.В. Гендерні маркери як стильова домінанта Амелі Нотомб (на прикладі роману "Метафізика труб") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. – Київ, 2017. – № 32. – С. 89-98. – ISSN 2413-5593
353554
   Гендерні медійні практики : навч. посібник з гендерної рівності та недискримінації : для студентів ВНЗ / [Гончар Ю.О. та ін. ; заг. ред.: Штурхецький С.В. ; фото: Матвіїв А.М.] ; М-во соц. політики України ; ОБСЄ, Координатор проектів в Україні. – Київ : [б. в.], 2014. – 206 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 205. – Бібліогр.: с. 187-197 та в кінці розд. – ISBN 978-966-2310-31-3
353555
  Шевченко Л.О. Гендерні моделі поведінки злочинців // Право і безпека : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (46). – С. 352-355. – ISSN 1727-1584
353556
  Бажан О.М. Гендерні моделі характеротворення в прозі Марка Вовчка та Ганни Барвінок : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Бажан О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
353557
  Бажан О.М. Гендерні моделі характеротворення в прозі Марка Вовчка та Ганни Барвінок : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01 / Бажан О. М.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 180 л. – Бібліогр.: л. 165-180
353558
  Сидоренко О. Гендерні наративи в мас-медіа: фемінітиви vs маскулінитиви / О. Сидоренко, О. Бондаренко, М. Садимака // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Жиленко І.Р., Таценко Н.В., Бондаренко О.Є. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2022. – Т. 14, № 1. – С. 124-133. – ISSN 2077-804X


  Описано тенденції використанні фемінітивів і маскулінативів у медіадискурсі з огляду на їхні лексико-семантичні й формально-граматичні властивості в контексті дотримання гендерно коректного мовлення. Застосування описового методу дало змогу ...
353559
  Герасименко Г.В. Гендерні невідповідальності пенсійної системи в Україні: проблеми та перспективи // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 2. – С. 55-63.
353560
  Олійник О.П. Гендерні ознаки в архітектурі та міському просторі // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 105-115. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
353561
  Лазарєва Ю.В. Гендерні ознаки концепту війна у дискурсі італомовної преси // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 190-194.
353562
  Кіосєва О.В. Гендерні особливості адаптаційних порушень у осіб молодого віку, які курять тютюн // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 36-38. – ISSN 1681-276Х


  "...У статті наведено дані вивчення репертуару та ступеня вираженості адаптаційних порушень, асоційованих з тютюнопалінням в осіб молодого віку. З’ясовані спільні та відмінні риси даної психопатології у юнаків та дівчат. Доведений факт наявності ...
353563
  Козуб Л.С. Гендерні особливості англомовного політичного дискурсу в електронних засобах масової інформації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 78-83
353564
  Кушнерик В. Гендерні особливості аргументації в американському політичному дискурсі / В. Кушнерик, О. Семенюк // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2011. – Вип. 2. – С. 62-71
353565
  Омелянович В.Ю. Гендерні особливості взаємозв"язків структури копінг-поведінки та психологічного феномену ворожості // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 26. – C. 516-522. – ISSN 2227-7404
353566
  Богач О.В. Гендерні особливості вибору стратегій поведінки в конфліктах студентами // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2015. – Вип. 5. – C. 22-29. – ISBN 978-617-601-117-0
353567
  Юнг Н. Гендерні особливості вияву тривожності у ліворуких і праворуких студентів вишів та особливості корекції за допомогою арт-терапії / Н. Юнг, Т. Ісаєва, О. Вішталенко


  Розглядаються особливості вияву тривожності у студентів ВНЗ та особливості корекції тривожності за допомогою арт-терапії. Було проведено дослідження, у якому взяли участь студенти вищих навчальних закладів. У дослідженні ми використали комплекс ...
353568
  Юнг Н. Гендерні особливості вияву тривожності у ліворуких і праворуких студентів вишів та особливості корекції за допомогою арт-терапії / Н. Юнг, О. Вішталенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 91-94. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості вияву тривожності у студентів ВНЗ та особливості корекції тривожності за допомогою арт-терапії. Було проведено дослідження, у якому взяли участь студенти вищих навчальних закладів. У дослідженні ми використали комплекс ...
353569
  Андрійченко Ю. Гендерні особливості групи іменників heterosex i ortosex в сучасній іспанській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 36-38. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (46)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню взаємодії мови і граматичного роду, яке було викликано актуальною необхідністю вивчення нових тенденцій у розвитку мови, що утворилися під впливом змін, які відбулися в соціальному житті людини під впливом різних культур. ...
353570
  Мамонова Г.В. Гендерні особливості диференціації доходів населення та перспективи забезпечення їх рівності в Україні / Г.В. Мамонова, О.І. Піжук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 174-179. – ISSN 1993-6788
353571
   Гендерні особливості електрогенезу головного мозку людини при сприйнятті запахових подразників / І.Г. Зима, С.А. Крижановський, А.О. Чернінський, С.В. Тукаєв, Н.Г. Піскорська // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : V Міжн. наук. конф., присвяч.100-річчю від дня народж. проф. П.Д. Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. акад. Петра Богача, Україна, Київ, 6-8 жовт. 2010 р. : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.І. Остапченко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 77
353572
  Грицук О.В. Гендерні особливості емоційних станів студентів на лекційних заняттях у закладах вищої освіти // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris, 2020. – Vol. 6, iss. 7 (39). – С. 95-113. – ISSN 2414-0023
353573
  Клибанівська Т.М. Гендерні особливості жінки-керівника // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (Київ, 12-13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 29-30. – ISBN 978-966-629-858-7
353574
   Гендерні особливості змін параметрів ЕЕГ при когнітивному навантаженні після короткотривалого стану спокою / І. Зима, Н. Піскорська, С. Тукаєв, С. Крижановський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 28-30. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  При виконанні когнітивного завдання, після короткого стану спокою динаміка змін потужністних характеристик ЕЕГ була однонаправлена як у чоловіків так і жінок в той час, як картина когерентних зв"язків мала певні гендерні відмінності - у чоловіків ...
353575
  Анупрієнко О.Л. Гендерні особливості іміджу керівника в державному управлінні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 290-295. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
353576
   Гендерні особливості імунних порушень при метаболічному синдромі / С.В. Федоров, І.В. Козлова, Н.Ю. Сенишин, В.М. Кулаєць, Н.М. Кулаєць, І.І. Гаморак // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 2 (2), квітень - червень 2017 року. – C. 53-57. – ISSN 2521-1455
353577
  Бєлікова Ю. Гендерні особливості Інтернет реклами // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 31-34. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1606-3732
353578
  Собко І. Гендерні особливості інтонаційних контурів // Лінгвокомп"ютерні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укрїни ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; редкол.: Біскуб І., Гарбера І., Данилюк І. [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Вип. 14. – С. 101-104. – ISSN 2307-0544
353579
  Савченко Ю.В. Гендерні особливості клініко-інструментальних показників хворих на гострий Q-інфаркт міокарда після первинного коронарного втручання / Ю.В. Савченко, С.М. Кисельов // Запорожский медицинский журнал : научно-практический журнал / Запорож. гос. мед. ун-т ; редкол.: Ю.М. Колесник, В.А. Визир, В.В. Сыволап [и др.]. – Запорожье, 2021. – Т. 23, № 5 (128), сентябрь - октябрь. – С. 614-620. – ISSN 2306-4145
353580
  Білас Г.І. Гендерні особливості копінг-поведінки в дорослому віці // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 20-26
353581
  Кочерева Д. Гендерні особливості креативності студентів // Сучасні стратегії гендерної освіти в умовах євроінтеграції : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 верес. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Громадська орг. "ЕдКемп Україна" [та ін. ; редкол.: І. Гевко та ін. ; заг. ред.: В.П. Кравець, О.М. Кікінеджі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 158-159. – ISBN 978-617-595-103-3
353582
  Громнацька Н.М. Гендерні особливості метаболічного синдрому та основних його критеріїв у дітей // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 4-8. – ISSN 1029-4244
353583
  Олійник О.О. Гендерні особливості міграційних настроїв населення в контексті теорії поколінь / О.О. Олійник, Д.С. Пожарський // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – С. 134-143. – (Економічні науки ; вип. 1 (89)). – ISSN 2306-5478
353584
  Ващенко І.В. Гендерні особливості мотивації студентів в контексті переживання фрустраційних ситуацій / І.В. Ващенко, М.В. Вовк // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (7). – С. 35-41. – ISSN 2310-4368
353585
  Літковець Ю. Гендерні особливості назв посад і професій у франко-українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 420-428


  У статті аналізуються гендерні особливості французької мови та їх відтворення в українському перекладі, розглядаються основні способи фемінізації назв посад і професій у французькій та українських мовах, надаються приклади тенденцій вживання іменників ...
353586
  Кулаковський Т.Ю. Гендерні особливості образу успішного підприємця в свідомості студентської молоді / Т.Ю. Кулаковський, О.Г. Кулаковська // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 3 (14). – С. 50-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-3190
353587
  Ковач О.В. Гендерні особливості педагогічного насильства // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 131-136. – ISSN 2311-8164
353588
  Прищепа М. Гендерні особливості переживання психотравмуючих ситуацій військовослужбовцями в ході ресоціалізації у посттравматичний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 60-64. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу відмінностей у сприйманні стресових і психотравмуючих ситуацій та їх впливу на особистісні змі ни між чоловіками й жінками, які брали участь у бойових діях і які перебували поза зоною військового конфлікту в період ...
353589
  Рубан Л.М. Гендерні особливості перекладу художнього тексту в наукових працях // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 62-66. – ISSN 2077-804X
353590
  Скрипник А.В. Гендерні особливості поезії Крістіни Пізанської // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 398-405. – Бібліогр.: Літ.: с. 405; 13 назв
353591
  Осташова В.О. Гендерні особливості правового самовиховання студентської молоді // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 27-30
353592
  Приходько І.І. Гендерні особливості правоохоронної діяльності та військової служби: теоретичний аспект / І.І. Приходько, Н.В. Юр"єва, Я.В. Мацегора // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 106-114. – ISSN 2078-7480


  "Подано найважливіші гендерні аспекти професіоналізації правоохоронців та військовослужбовців, які суттєво впливають на бойову готовність і морально-психологічний клімат у колективах та ефективність професійної діяльності військовослужбовців-жінок. ...
353593
  Кисельова К. Гендерні особливості професійного самовизначення курсантів ВВНЗ // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – C. 322-324
353594
  Коробейнікова Л.Г. Гендерні особливості прояву нейродинамічних функцій у елітних спортсменів-єдиноборців // Загальна патологія та патологічна фізіологія : науково-теоретичний журнал / ДЗ "Луганський держ. мед.ун-т" Міністерства охорони здоров"я України. – Луганськ, 2013. – Т. 8, № 2. – С. 272-277. – ISSN 2219-075-9
353595
  Бондарчук О.І. Гендерні особливості самоефективності керівників освітніх організацій у контексті розвитку організаційної культури // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 7-11. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
353596
  Гайсонюк Н.А. Гендерні особливості самопрезентації особистості у студентів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Гайсонюк Наталія Артемівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
353597
  Кучерук О. Гендерні особливості спілкування в етикетних мовленнєвих ситуаціях // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2005. – № 8. – С.56-58. – Бібліогр.: Літ-ра: 5 назв. – ISSN 0130 - 5263
353598
  Каракашян А.Н. Гендерні особливості способу життя учнівської молоді / А.Н. Каракашян, Т.Ю. Мартиновська, О.В. Севрюкова // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ, 2014. – Вип. 64. – С. 278-282
353599
  Горячковська М.О. Гендерні особливості сприймання молоддю різних типів комерційної реклами // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 131-133
353600
  Білик О. Гендерні особливості сприйняття інформації у подружній парі / О. Білик, О. Литвиненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 7-11. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  Процес сприйняття текстів корінним чином залежить від статі реципієнта. Засвоєння інформації чоловіками і жінками інколи діаметрально протилежне. Це є одна з основних причин виникнення комунікаційних бар"єрів у внутрішньосімейному спілкуванні, що у ...
353601
  Зайченко К.С. Гендерні особливості стресостійкості в підлітковому війці в умовах інформаційної війни / К.С. Зайченко, О.Ю. Пятник // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (7). – С. 63-68. – ISSN 2310-4368
353602
  Рябова М.В. Гендерні особливості структури вживання алкогольних напоїв підлітками у віці 15-17 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 91-94. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Розглянуто гендерні відмінності у структурі споживання алкогольних напоїв молоддю старшого підліткового віку, а також частоту та кількість споживання пива, шампанського, вина, джин-тоніка (ром-коли) та міцних напоїв. Проаналізовано популярність цих ...
353603
  Марченко О.Ю. Гендерні особливості та відмінності у показниках самоопису фізичного розвитку юнаків і дівчат різних вікових категорій // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Запорожанов В.О., Цеслицка М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 01. – С. 24-34 : табл. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 1818-9172
353604
  Спіцина В.Є. Гендерні особливості текстів публічних промов Перших леді США та їх відтворення у перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 405-412
353605
  Володченко Ж. Гендерні особливості формування корпоративної культури модерного закладу освіти / Ж. Володченко, І. Кондратьєв // Сучасні стратегії гендерної освіти в умовах євроінтеграції : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 верес. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Громадська орг. "ЕдКемп Україна" [та ін. ; редкол.: І. Гевко та ін. ; заг. ред.: В.П. Кравець, О.М. Кікінеджі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 225-226. – ISBN 978-617-595-103-3
353606
  Теслер О.В. Гендерні особливості фразеологічних одиниць у сучасній французькій мові / О.В. Теслер, Р.І. Савчук // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 68-72. – ISSN 1729-360Х
353607
  Долусова Н.В. Гендерні особливості функціонування номінацій коштовного каміння в авторських казках / Н.В. Долусова, Л.В. Строченко // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 71-76
353608
  Швець О.П. Гендерні особливості школярів у процесі навчання діалогічного мовлення в процесі викладання англійської мови // Англійська мова та література : науково-методичний журнал. – Харків, 2010. – № 4 (266). – С. 5-7
353609
  Мовчан П. Гендерні перспективи українського суспільства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 191-193.
353610
  Тукаленко І.А. Гендерні політики : навч. посібник / І.А. Тукаленко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 199, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 194-196, в кінці тем, та в підрядк. прим.
353611
  Титаренко Т.М. Гендерні практики життєконструювання у сучасному інформаційному просторі // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 31-39
353612
  Марусик Т. Гендерні пріоритети у структурі гуманітарної складової суспільного розвитку // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 257-266. – ISSN 2519-4518
353613
  Саблук Г.І. Гендерні проблеми жіноцтва в житті сільського населення // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; редкол.: О.Г. Булавка, М.Я. Дем"яненко, В.М. Жук [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (268). – C. 33-38. – ISSN 2221-1055
353614
  Харченко Л.В. Гендерні проблеми при формуванні політико-адміністративної еліти в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 88-95.
353615
   Гендерні проблеми України // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2018. – № 16/18 (512/514), червень 2018 р. – С. 24-26
353616
  Околітенко Н. Гендерні проблеми: легенди і генетика // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 9. – С.27-28. – ISSN 0868-9644
353617
  Сидоренко Н.М. Гендерні ресурси сучасних мас-медіа : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів за напрямом "Журналістика та інформація" / Н.М. Сидоренко, А.М. Волобуєва, Н.Ф. Остапенко ; [наук. ред. В.В. Різун] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 52-59 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-574-5
353618
  Вискушенко С.А. Гендерні розбіжності персонажного мовлення в сучасній британській прозі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 42-46
353619
  Сафін О.Д. Гендерні розбіжності у прояві брехливості: кореляційний аналіз та його результати / О.Д. Сафін, О.Л. Колісник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 99-102. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено результати кореляційного аналізу і виявлені на його основі гендерні розбіжності у прояві брехливості, що отримані під час емпіричного дослідження. Як показав аналіз психологічних розбіжностей у прояві брехливості в осіб жіночої і ...
353620
  Лазарєва Ю.В. Гендерні розбіжностіконцепту "L"amore" та кваліфікативних одиниць, спрямованих на читача різних статей в текстах італійською мовою // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 177-181.
353621
  Коломєєц В.М. Гендерні ролі і концептуальній картині світу (на матеріалі англійської мови) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 59-65. – Бібліогр.: Літ.: с. 64-65; 20 назв. – ISSN 1729-360Х
353622
  Мезенцева Н.І. Гендерні співвідношення в управлінні містами в Україні / Н.І. Мезенцева, О.О. Кривець // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 142-144. – ISBN 978-966-285-361-2


  "Трансформація діяльності органів місцевого самоврядування в Україні потребує врахування світового досвіду гендерної політики з метою розширення участі громадян в управлінні містом та оптимізації прийняття рішень і формування заходів щодо ...
353623
   Гендерні стандарти сучасної освіти : зб. рекомендацій / [ред. рада: Кікінежді О.М., Дороніна Т.О., Біла О.Г.]. – Київ : [Друкарський світ]. – ISBN 978-966-2333-36-7
Ч. 3 : [Гендерна освіта]. – 2011. – 282 с. : табл., іл. – Бібліогр. наприкінці тем
353624
  Ткачик О.В. Гендерні стереотипи в англомовному фольклорі : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Ткачик О.В.; КНУТШ; Ін-т філології. – Київ, 2008. – 212л. + Додатки: л.205-212. – Бібліогр.: л.181-204
353625
  Ткачик О.В. Гендерні стереотипи в англомовному фольклорі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. - 10.02.04. - Германські мови / Ткачик О.В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: Быблыогр.: 6 назв
353626
  Кошкалда О. Гендерні стереотипи в рекламі: теоретичні засади функціонування // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  Розглядається поняття гендер, визначаються роль, функції та види гендерних стереотипів, що використовуються у рекламі.
353627
  Кравець Т.В. Гендерні стереотипи в сучасному українському масмедійному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Кравець Тетяна Василівна ; НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
353628
  Колісніченко А.І. Гендерні стереотипи в українській політиці / А.І. Колісніченко, А.М. Іовчева // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 230-238
353629
  Володарська Н. Гендерні стереотипи змін життєвих перспектив та стратегій особистості в кризових ситуаціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 28-31. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено психологічні основи змін життєвих перспектив особистості в кризових ситуаціях та методи їх корекції. Розглянуто методологічні основи впливу змін життєвих стратегій особистості, що корегує зміни життєвих перспектив. Наданий аналіз ...
353630
  Марценюк Т.О. Гендерні стереотипи зовнішньої реклами (на прикладі Подолу міста Києва) / Т.О. Марценюк, О.А. Рождественская // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 96 : Соціологічні науки
353631
  Коцюба О.П. Гендерні стереотипи і відносини в австрійській культурі (на матеріалі художнього ідіолекту Йозефа Рота) // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 33. – С. 155-160


  На основі аналізу мовної тканини творів Й. Рота у статті висвітлено гендерні стереотипи та відносини в австрійському суспільстві. Проведено гендерний аналіз між-гендерної вербальної комунікації персонажів-австрійців у ситуації неформального ...
353632
  Олійник Є.Ю. Гендерні стереотипи масових жіночих і чоловічих виданнях (на прикладі журналів "ELLE Україна", "Maxim Україна") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 215-220


  У статті з використанням методу контент-аналізу досліджуються гендерні стереотипи, виявляються гендерні ідентифікаційні моделі в журналах "ELLE Україна", "Maxim Україна" за 2009-2010 рр., які всебічно тлумачать панівні в українському суспільстві моделі ...
353633
  Шевченко Н.П. Гендерні стереотипи та способи їх подолання (на матеріалі літературно-художніх видань для дошкільнят). // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 114-121.
353634
  Синякова В. Гендерні стереотипи та цінності сучасного українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Метою статті є дослідження гендерних стереотипів та цінностей сучасного українського суспільства. У статті висвітлено сутність гендерних уявлень сучасних підлітків, виявлено уявлення сучасних підлітків про ґендерні ролі та еталони поведінки хлопчиків ...
353635
  Шевченко Н.П. Гендерні стереотипи у виданнях для дошкільнят // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 121-125


  У статті досліджується роль гендерних стереотипів на матеріалі літературно-художніх видань для дітей дошкільного віку. In the article it is researched the role of gender stereotypes in the materials of literary and artistic editions for children of ...
353636
  Демченко О.І. Гендерні стереотипи у літературі XX ст. (на матеріалі творчості Павла Глазового) / О.І. Демченко, Я.І. Рибалка // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2014. – 2014. – С. 38-49


  У статті аналізується специфіка вербалізації стереотипів гендеру на матеріалі художнього дискурсу, зокрема через номінації у межах концептів «чоловік» та «жінка». До уваги беруться конотативні значення лексичних одиниць, що об"єктивують у собі гендерні ...
353637
  Руденко С.М. Гендерні стереотипи у мові та культурі // Наука и образование : сб. трудов VIII Междунар. науч. конф., 27 июня - 6 июля 2015 г., Берген (Норвегия) / Nat. Council of Ukraine for Mechanism a. Machine Science (Member Org. of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism a. Machine Sci.), Council of Sci. a. Engineer Union in Khmelnitsky Region, Khmelnitsky Nat. Univ. ; [ред.: Г.Я. Пановко и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – С. 69-72. – ISBN 978-966-330-229-4
353638
  Велика І.О. Гендерні стереотипи у німецькомовному рекламному дискурсі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Велика Ірина Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 271 л. – Додатки: л. 224-271. – Бібліогр.: л. 193-223
353639
  Велика І.О. Гендерні стереотипи у німецькомовному рекламному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Велика Ірина Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
353640
  Меншій А.М. Гендерні стереотипи у творчості М. Коцюбинського та М. Івченка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 150-155. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
353641
  Моторний О.А. Гендерні стереотипи у фразеології верхньолужицької мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 141-144
353642
  Пархоменко О.І. Гендерні стереотипи як інструментальна основа маніпулювання в сімейному судочинстві України: соціологічний аспект : автореф. дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.04 / Пархоменко Олег Іванович ; Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2019. – Бібліогр.: 11 назв
353643
  Борщ К.К. Гендерні стереотипи як соціальна проблема сучасних жінок / К.К. Борщ, М.М. Ляшко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 31-34. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
353644
  Афанасьєва Л.В. Гендерні стереотипи як чинник етнокультурної адаптації мігрантських меншин в український соціум / Л.В. Афанасьєва, Н.І. Глебова // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 82-89. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
353645
  Свиріпа Ф. Гендерні стосунки, селянські пріоритети та моральні цінності в українському селі в Східній Галичині, 1900-1944 рр. // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 407-417. – ISSN 1028-5091
353646
  Панасенко Н.І. Гендерні стратегії пісенного дискурсу (лінгвістичний та культурологічний аспекти) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 414-421. – ISBN 966-581-388-9
353647
  Пода О. Гендерні студії в журналістикознавстві (до постановки проблеми) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 7 (32). – С. 149-161


  У статті аналізується проблема розвитку гендерних досліжень у сучасному журналістикознавстві й можливість формування гендерного журналістикознавства. Об"єкт дослідження - науковий гендерний ресурс, напрацьований теоретиками і практиками журналістики, ...
353648
  Повторєва С. Гендерні студії в контексті структурної методології і кібернетичної реальності / С. Повторєва, Ю. Шадських // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 780 : Філософські науки. – С. 87-93. – ISSN 0321-0499
353649
  Климентова О. Гендерні студії Олени Теліги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 26-28. – Бібліогр.: с. 28. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Досліджено емансипаційні погляди О. Теліги як рефлексія на досягнення українського феміністичного руху.
353650
  Пода О. Гендерні студії у національній журналістиці: доробок кафедри історії журналістики // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 79-81
353651
   Гендерні студії у фондах наукових бібліотек м. Черкас : бібліографічний покажчик : [ у 2-х ч. ]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; Ч. 1)
Ч. 1. – 2007. – 180 с.
353652
  Пелещишин А. Гендерні та вікові відмінності мови у Інтернет-комунікації / А. Пелещишин, С. Федушко // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 88-90. – ISBN 978-966-553-924-7
353653
  Семенюк А.А. Гендерні та вікові особливості неконфліктного сімейного дискурсу // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 40-48. – ISSN 1729-360Х
353654
  Морванюк Г.В. Гендерні та психосоціальні особливості хворих на параноїдну форму шизофренії на стаціонарному етапі лікування // Чоловіче здоров"я, гендерна та психосоматична медицина : український журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти [та ін.] ; голов. ред.: Б.В. Михайлов ; редкол.: Л.А. Болотна, В.О. Бондаренко, Л.Г. Воронков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (03). – С. 48-55. – ISSN 2413-8843
353655
  Клименко Н. Гендерні уявлення та практики на Буковині кінця ХІХ - початку ХХ ст. у світлі его-документів О. Кобилянської / Н. Клименко, О. Дудар, Ю. Беззуб // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (557), березень - квітень. – С. 65-79. – ISSN 0130-5247
353656
  Шкворченко Н.М. Гендерні функції мови у процесі соціалізації індивіда (на матеріалі англомовного ділового дискурсу) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – C. 56-64
353657
  Дехтярук О. Гендерні характеристики персонажів: виклики для перекладача (на матеріалі казок Оскара Уайльда) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 151-158


  У статті аналізуються труднощі, що виникають при відтворенні гендерних характеристик персонажів, а також розглядаються різні способи розв"язання окреслених перекладацьких завдань. Особлива увага приділяється структуротворній ролі гендерних ...
353658
  Копишинський В.А. Гендерні чинники в розвитку сучасного права // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 125-129. – ISBN 978-617-7638-01-7
353659
  Старовойт Т.П. Гендерні чинники мотивації навчально-професійної діяльності студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 232-238. – (Психологія ; вип. 50). – ISSN 2312-1599
353660
  Кочкіна Н. Гендерні чинники соціально-економічного розвитку країни / Н. Кочкіна, А. Ставицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті розглянуто вплив гендерної асиметрії на соціально-економічний розвиток країни. Виявлено фактори, які з високої ймовірністю визначають рівень розвитку суспільства. Побудовано економетричні залежності між рівнем ВВП на душу населення за ...
353661
  Козлова О.С. Гендерні чинники сприйняття друкованої сексуально забарвленої реклами : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Козлова О. С; КНУТШ. – Київ, 2009. – 285с. – Бібліогр.: л. 266-285
353662
  Козлова О.С. Гендерні чинники сприйняття друкованої сексуально забарвленої реклами : автореф. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Козлова О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
353663
  Ткалич М.Г. Гендерно- орієнтовані технології розвитку професійної самоактуалізації персоналу: розробка тренінгової програми / М.Г. Ткалич, Д.О. Шутько // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 4 (11). – С. 93-98. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2411-3190
353664
  Бондарчук О.І. Гендерно-вікові особливості внутрішньої свободи особистості майбутніх психологів / О.І. Бондарчук, О.В. Брюховецька, Т.В. Чаусова // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Гошовська, О. Клокар [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 39-53. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2522-9931
353665
  Макаренко О.М. Гендерно-вікові особливості навіюваності у школярів / О.М. Макаренко, В.І. Дручок // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2015. – Вип. 2, т. 3 (120). – C. 42-47. – ISSN 2077-4214
353666
  Емірсуінова Г.І. Гендерно-марковані неологізми англійської мови // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 180-183. – (Філологічні науки ; № 1)
353667
  Кашина М.А. Гендерно-ориентированная социальная политика как проект публичной гендерной социологии // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 235-241. – ISSN 1606-951Х
353668
   Гендерно-орієнтоване бюджетування. – Київ : [б. в., 2018. – 29, [2] с., включ. обкл. : іл. – Опис за обкл. – (Проект "Гендерне бюджетування в Україні" (ГОБ) / М-во фінансів України)
353669
  Півторак Н. Гендерно-правова експертиза та державна реєстрація нормативно- правових актів // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 30-32.
353670
  Шаф О.В. Гендерно-психологічні аспекти української лірики XX століття : монографія / Ольга Шаф ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Київ : Просвіта, 2019. – 607, [1] с. – Бібліогр.: с. 578-607 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7201-71-6
353671
  Шаф О.В. Гендерно-психологічні аспекти української лірики XX століття : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Шаф Ольга Вольтівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 25 назв
353672
  Балабух І.М. Гендерно-рольовий розподіл у сім"ї в умовах сучасного українського суспільства // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 5-16. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (1))
353673
  Антонов В.М. Гендерно-статева акмеологія : монографія / Антонов В.М. ; Нац. техн. ун-т України "КПІ" ім. Ігоря Сікорського, Укр. акад. акмеології. – Одеса : КУПРІЄНКО СВ, 2016. – 128 с. : іл. – Бібліогр.: с. 125-127. – ISBN 978-966-2769-94-4
353674
  Русакова А. Гендерно маркована номінація лінгвокультурного типажу "Авантюристка" (на матеріалі роману Сідні Шелдона) // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців "Проблеми іноземної філології і перекладу" : 16 груд. 2015 р. / "Проблеми іноземної філології і перекладу", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Освіта України, 2015. – С. 256-258. – ISBN 978-617-7241-66-8
353675
  Шпак Н.А. Гендерно нейтральна мова як засіб міжнародного ділового спілкування (досвід англомовних країн) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2000. – Вип. 4 : Європа: поступ у 21 століття (історія, сучасний стан, перспективи). – С. 105-110. – ISBN 966-7196-06-2
353676
  Коваль С.М. Гендерно орієнтований підхід до навчання та виховання учнів середніх шкіл США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Коваль Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
353677
   Гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі : практ. посібник / [Т. Іваніна та ін. ; ГОБ проєкт ; М-во фінансів України]. – Київ : Віваріо, 2020. – 88 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в макеті каталож. картки. – Бібліогр.: с. 55-57
353678
  Дячук Л.С. Гендерно орієнтовані стратегії і практика сучасного українського художнього перекладу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 113-118. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  Статтю присвячено аналізу стратегій, які використовують перекладачі для перекладу французьких "жіночих" романів. Наведені приклади засвідчують, що перекладачі вдаються і до інтенсифікації, і до нівелювання гендерних позицій оригіналів. Статья ...
353679
  Котюк І. Гендерно толерантний світогляд: проблемні аспекти визначення змісту та закріплення в законодавстві / І. Котюк, О. Котюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 лютого (№ 4/6)
353680
  Оніщенко Н.М. Гендерно чутлива політика як спосіб подолання правового нігілізму / Н.М. Оніщенко, О.В. Матвієнко, М.О. Томашевська // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 18-25. – ISSN 1563-3349
353681
  Старикова Е. Гендерное неравенство: проблемы и пути решения // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 133-135
353682
  Рзаева С.С. Гендерное равенство в области занятости // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С. 73-78. – ISSN 1684-2618
353683
  Лушников А.М. Гендерное равенство в семье и труде: заметки туристов : монография / А.М. Лушников А.М., Лушникова М.В., Н.Н. Тарусина. – Москва : Проспект, 2006. – 288с. – ISBN 5-482-01206-9
353684
  Шведова Н. Гендерное равенство и цели развития (международный подход) // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 3. – С. 3-18. – ISSN 0321-2068
353685
  Алебастрова И. Гендерное равноправие и гендырные привилегии: цели и средства // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 1 (104). – С. 80-91. – ISSN 1812-7126
353686
  Ланцова И.С. Гендерные аспекты демократического транзита в Республике Корея // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 133-138. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 4). – ISSN 1995-0055
353687
  Тюрина И.О. Гендерные аспекты занятости и управления // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 11. – С.135-142. – ISSN 0132-1625
353688
  Воронина О.А. Гендерные аспекты идентичности // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 15-31. – ISSN 0236-2007
353689
  Ланко Д.А. Гендерные аспекты имиджа ведущих мировых лидеров: Барак Обама, Ангела Меркель, Владимир Путин / Д.А. Ланко, И.С. Смирнова, Е.В. Стецко // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 118-125. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 4). – ISSN 1995-0055
353690
  Баскакова М.Е. Гендерные аспекты экономической отдачи платного высшего образования // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 11. – С.120-127. – ISSN 0132-1625
353691
  Юнаковская А.А. Гендерные исследоваия с исторической точки зрения // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 1 (№46/47). – С. 422 - 429. – ISSN 1606-951Х
353692
  Русавская О.О. Гендерные мелодические особенности речи канадцев // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 122-124. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 1)
353693
  Шумакова Н.Б. Гендерные особенности в развитии исследовательской позиции одаренных школьников // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 2. – С.56-64. – ISSN 0042-8841
353694
  Паненко О. Гендерные особенности перевода // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 100-105. – ISBN 978-617-689-129-1
353695
  Зотов В.В. Гендерные особенности профессиональной культуры в условиях информатизации коммуникативного пространства специалиста / В.В. Зотов, С.И. Бобовникова, Ю.И. Шумакова // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 4. – С. 40-43. – ISSN 2073-9702
353696
  Новикова М.А. Гендерные особенности связи самооценки интеллекта, успеваемости и личностных свойств студентов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 76-86. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
353697
  Гулей М.Д. Гендерные особенности современного французского политического дискурса // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.18. – С. 86-91
353698
  Андросенко М.Э. Гендерные особенности социальных представлений об успешности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 240-246. – ISSN 2073-8528
353699
  Масалитин И.Н. Гендерные особенности черепно-мозговой травмы // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 1 (57). – С. 148-152. – ISSN 2077-1096
353700
  Кузнецов А М. Гендерные особенности эмоциональной и автобиографической памяти // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – 102-108. – ISSN 1727-1584
353701
  Пучкина И.Ю. Гендерные различия в проявлении агрессии // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2013. – № 5 (68). – С. 71-74. – ISSN 1684-2618
353702
  Масагутов Р.М. Гендерные различия в проявлениях аутоагрессии у подростков // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 3. – С.35-43. – ISSN 0042-8841
353703
  Истомина А.В. Гендерные различия в телесном наказании детей // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 12 (320). – С. 127-130. – ISSN 0132-1625
353704
  Балабанова Е.С. Гендерные различия стратегий совладания с жизненными трудностями // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 11. – С.26-36. – ISSN 0132-1625
353705
   Гендерные стереотипы в меняющемся обществе : опыт комплексного социального исследования / Н.М. Римашевская [и др.] ; под ред. Н.М. Римашевской ; Российская акад. наук ; Ин-т социально-экономических проблем народонаселения ; Науч. совет по проблемам гендерных отношений. – Москва : Наука, 2009. – 272 с. : илл. – ISBN 978-5-02-036830-9
353706
  Литневская Е.И. Гендерные стереотипы в текстах коммерческой и социальной рекламы: к вопросу об изменении рекламного дискурса // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 39-49. – ISBN 966-594-839-3
353707
  Костромина О.В. Гендерные стереотипы речевого поведения австралийцев // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (33). – С. 54-60. – ISSN 2307-4604
353708
  Дебич М. Гендерные теории в образовании, политике и экономике // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 4, апрель. – C. 82-87. – ISSN 1026-955X


  Проанализированы особенности развития гендерных исследований в мире и Украине, отмечен положительный вклад в них руководства и экспертов ОЭСР. Акцентированы поспешные и опасные намерения руководства ЕС быстро достичь полного гендерного равенства путем ...
353709
  Новикова Ю.С. Гендерные теории современности: проблемы и перспективы // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (94), лютий. – С. 110-112. – ISSN 2077-1800
353710
  Суковатая В. Гендерный анализ рекламы // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.176-182
353711
  Николаева Е. Гендерный аспект в английских и русских пословицах о труде / Е. Николаева, Ж. Манкевич // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 98-101
353712
  Рыбаковский О.Л. Гендерный аспект глобальной миграции / О.Л. Рыбаковский, С.В. Мартыненко // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 4 (336). – С. 35-41. – ISSN 0132-1625
353713
  Ляпичева Е.Л. Гендерный аспект концепта женщина в рассказах М. Жванецкого (на материале сборника "Женщины") // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 72-79. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (2)). – ISSN 2312-2919
353714
  Кашина М. Гендерный аспект образа политика в российких СМИ: опыт контент-анализа петербургской прессы / М. Кашина, Е.В. Дмитрикава // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С. 393-401. – ISSN 1606-951Х
353715
  Самарина Л.В. Гендерный диморфизм в цветовой терминологии народов Кавказа // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 1. – С. 67-83. – ISSN 0869-5415
353716
   Гендерный подход в современной педагогической науке и образовательной практике // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 8. – С. 123-126. – ISSN 0869-561Х
353717
  Перетягина Н.Н. Гендерный подход в целостном образовании: потребность и перспектива развития дополнительного образования / Н.Н. Перетягина, Г.П. Добшикова // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 5, май. – С. 67-78. – ISSN 1609-4646


  Формирующееся информационное общество актуализирует запрос на целостного человека. Важную роль в становлении целостности личности обучающегося играет гендерный подход. Является ли гендерный подход потребностью и перспективой дополнительного ...
353718
  Деминский В.А. Гендерный подход к психологическому исследованию профессионализации педагога // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 74-78. – ISSN 0869-561Х
353719
  Текуева М.А. Гендерный фактор в культуре кавказских народов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал: спецвыпуск / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 8 : Культурологические школы России: Кабардино-Балкарская Республика. – С. 37-42. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматриваются некоторые аспекты архетипического сознания и мифологических представлений народов Северного Кавказа, анализируются их языческие верования, характеризующиеся матрилокальным браком и социальным устройством, оппозитным ...
353720
  Никифорова Е. Гендерный фактор в политической жизни современной Индии // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 8. – С. 101-109. – ISSN 0131-2227
353721
  Остапчук С.С. Гендерована мова в газетному й телевізійному просторі України: сучасне бачення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.О. Бессараб ; редкол.: Богуславський О.В., Женченко М.І., Зелінська Н.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – С. 139-143. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (42)). – ISSN 2219-8741
353722
  Кіммел М.С. Гендероване суспільство = The gendered society / Майкл С. Кіммел, Ун-т штату Нью-Йорк, Стоуні Брук ; [пер. з англ.: С. Альошкіна ; наук. ред.: С. Оксамитна]. – Київ : Сфера, 2003. – 479, [1] с. – Покажчик: с. 456-478. - Парал. тит. арк. англ. - Вих. дані англ.: The Gendered Society. By Michael S.Kimmel. New York, Oxford. Oxford University Press, 2000. – Бібліогр. в прим.: с. 417-455. – ISBN 966-7841-65-0
353723
  Растригіна А.М. Гендерокомфортне виховне середовище як чинник розвитку свободи особистості / А.М. Растригіна, Н.В. Іваненко // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 28-35. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
353724
  Петрова Р.Г. Гендерология и феминология : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по напр. подготовки и спец. "Социальная робота" / Р.Г. Петрова. – 4-е изд. – Москва : Дашков и К, 2008. – 232 с. – ISBN 978-5-91131-699-0
353725
  Шамякін І.П. Гендлярка і поет; Шлюбна ніч / І.П. Шамякін; Іван Шамякин;. – Київ, 1981. – 312 с.
353726
  Кляус Е.М. Гендрик Антон Лоренц, 1853-1928 / Е.М. Кляус. – Москва : Наука, 1974. – 240с.
353727
  Иванов В.В. Генеалогическая классификация языков и понятие языкового родства / В.В. Иванов ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : Изд. Московского университета, 1954. – 53 с.
353728
  Сидоров А.И. Генеалогические конструкции как способ легитимации власти франкских правителей VII-IX веков // Средние века : исследования по истории Средневековья и раннего Нового времени / Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2007. – Вып. 68 (2). – С. 45-68. – ISBN 978-5-02-035555-2. – ISSN 0131-8780
353729
  Гутнов Ф.Х. Генеалогические предания осетин как исторический источник / Ф.Х. Гутнов. – Орджоникидзе, 1989. – 174с.
353730
  Савелов Л.М. Генеалогические редкости / Л.М. Савелов, 1904
353731
  Самылов О.В. Генеалогический метод М. Фуко и перспективы исторического познания // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 21-29. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 2). – ISSN 1995-0055
353732
  Барышникова Даша Генеалогия и идеология // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 36-41


  В мистецтві ХХ ст. концептуалізм - найбільша і найінтернаціональніша хужожня течія
353733
  Аксенов А.И. Генеалогия московского купечества XVIII в. : из истории формирования русской буржуазии / Аксенов А.И. ; отв. ред. В.И. Буганов ; АН СССР, Ин-т истории СССР. – Москва : Наука, 1988. – 188 с.
353734
  Демкин В.П. Генеалогия штарковских состояний и вероятности переходов атомов в постоянном элетрическом поле : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.04.05 / Демкин В. П.; Томск.ГУ. – Томск, 1980. – 18л.
353735
  Прозора К.И. Генеалогия, хозяйственные и биологические особенности голландского черно-пестрого скота в хозяйствах УССР и перспективы его использования. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Прозора К.И.; Львов. зоовет. ин-т. – Львов, 1965. – 30л. – Бібліогр.:с.30
353736
  Томазов В. Генеалогия: связь времен // Антиквар : журнал об антиквариате и коллекционировании / ООО "Визувий - 2005" ; гл. ред. А. Шерман. – Киев, 2011. – Спец. вып. : Украинские генеалогические чтения. – С. 6-14
353737
  Сеник Р.М. Генеалогічна взаємозумовленість міфу та мов // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 75-86


  Досліджується генеалогічна взаємозумовленість міфу та мови Ключові слова: природа мови, мовні засоби, міфологічні ресурси, розуміння, інтерпретація, смислові орієнтири, критеріальні маркери. Исследуется генеалогическая взаимообусловленность мифа и ...
353738
  Семчинський С.В. Генеалогічна класифікація мов (- класифікація мов, в основу якої покладено принцип їх спорідненості) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 450-451. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
353739
  Письменна Ю.О. Генеалогічна класифікація мов світу. Індоєвропейські мови. Романська група // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 185-224. – ISBN 978-966-439-983-5
353740
  Голда Д.М. Генеалогічне дерево(- графічне зображення філоге нетичних ( споріднених) зв"язків різних груп організмів) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 451. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
353741
  Легун Ю.В. Генеалогічне значення викупних документів аграрної реформи із зібрання Російського державного історичного архіву (за матеріалами Подільської губернії) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 155-157. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано генеалогічне значення викупних документів аграрної реформи із зібрання Російського державного історичного архіву. The article deals with the genealogical importance of the redemption documents of the agrarian reform from the collection ...
353742
  Легун Ю.В. Генеалогічне значення джерел церковного походження (Подільська губернія 1795-1917 років) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 29-32. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано специфіку укладання, зміст і формуляр, стан збереження архівних матеріалів церковного походження, які містять генеалогічну інформацію про селян Подільської губернії кінця XVIII - початку ХХ ст. Поділено ці документи на масові та ...
353743
  Левченко Л. Генеалогічне товариство Юта: еволюція інформаційних технологій // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: М. Палієнко, О. Бачинська, В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (333), жовтень - грудень. – С. 63-97. – ISSN 0320-9466
353744
  Біла О.І. Генеалогічний проект Мішеля Фуко як спроба подолання історицизму : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Біла Орися Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 198 арк. – Бібліогр.: арк. 176-198
353745
  Біла О.І. Генеалогічний проект Мішеля Фуко як спроба подолання історицизму : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Біла Орися Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
353746
  Ярмошик І. Генеалогічні долі княжих родів Волині у дослідженнях польських істориків XIX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 3 (87) травень-червень. – С. 45-49


  У статті аналізується відображення в польській історіографії XIX ст. проблем. пов"язаних з історією княжих родів Волинського регіону. Основну увагу приділено родинам князів Острозьких, Вишневецьких, Чорторийських, їх участі в господарському, ...
353747
  Ковтун М. Генеалогічні дослідження Вадима Львовича Модзалевського (1882–1920) // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства; Європейський університет. – Київ, 2007. – Т. 15. – С. 196-203
353748
  Ярмошик І. Генеалогічні дослідження волинської шляхти польським істориком Казімєжом Пулаським (1845-1926) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 137-139
353749
  Лобко Н. Генеалогічні дослідження: минуле і сучасне // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
353750
   Генеалогічні записки / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; НАН України. – Львів. – ISSN 2074-8345
Вип. IX (нової серії III). – 2011
353751
   Генеалогічні записки / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; НАН України. – Львів. – ISSN 2074-8345
Вип. X (нової серії IV). – 2012
353752
  Ясь О. Генеалогічні ідеї Вадима Модзалевського в рецепції української зарубіжної історіографії другої половини 1940–1980-х років // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства; Європейський університет. – Київ, 2007. – Т. 15. – С. 189-193
353753
  Ханко В. Генеалогічні нариси / Валентина Ханко; упорядник Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко. – ISBN 978-966-2922-21-9
Зшиток 1 : Будівничий Анатолій Луговий. – 2007. – 80с., 4с. іл. : іл.
353754
  Ханко В. Генеалогічні нариси / Валентина Ханко; упорядник Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко. – ISBN 978-966-2922-22-6
Зшиток 2 : Казкарка Параска Бутенко. – 2007. – 56с., 4с. іл. : іл.
353755
  Ханко В. Генеалогічні нариси / Валентина Ханко; упорядник Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко. – ISBN 978-966-2922-23-3
Зшиток 3 : Поет Володимир Бутенко. – 2007. – 52с., 4с. іл. : іл.
353756
  Мілевич С.В. Генеалогічні перетинання нащадків М.С. Воронцова у контексті соціально-політичної практики спадкування // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Вип. 27. – С. 427-445. – ISSN 2312-6825
353757
  Ситий І. Генеалогічні та історичні нотатки бунчукового товариша І.І. Забіли // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 4. – С.166-169
353758
  Засенко О.Ю. Генеалогічні чинники ідеології крізь призму функціонально-інструментального аналізу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 219-227. – ISSN 2072-1692
353759
  Корольов Б.І. Генеалогія / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 68-69. – ISBN 966-642-073-2
353760
   Генеалогія : конспект лекцій / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет
Ч. 1 : Генеалогія правителів країн Східної Європи IX - XVII ст. / [уклад.: І.А. Піддубний]. – 2012. – 43, [1] с. – Бібліогр. на початку тем
353761
  Петренко Д.В. Генеалогія "позитивності/ диспозитиву" (Фуко, Іппот, Гегель) // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 130-132. – ISBN 978-966-285-527-2
353762
  Войтович Л.В. Генеалогія (- допоміжна історична дисципліна, яка вивчає походження окремих осіб чи родів та встановлює споріднені зв"язки між ними) / Л.В. Войтович, Д.М. Голда // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 451-452. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
353763
  Войтович В. Генеалогія Богів давньої України // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 13-23
353764
  Томазов В.В. Генеалогія В.І. Вернадського: походження та родинні зв"язки // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (80). – С. 87-94. – ISSN 0374-3896


  Іван Васильович Вернадський - батько В.І. Вернадського, завідував кафедрою політекономії Університету Св. Володимира (1846-1849). У 1851 р. у віці 30 років став професором Московського ун-ту. Близькими приятелями Івана Васильовича були Т.Г. Шевченко та ...
353765
  Білько Д.В. Генеалогія влади та повсякденності : досвід підрадянських дисидентів // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.101-109. – ISSN 1728-3671
353766
  Гамольський Л.В. Генеалогія запроданства / Л.В. Гамольський. – Дніпропетровськ, 1978. – 163с.
353767
  Кривошея І. Генеалогія значкового товариства Миргородського полку: Авраменки, Короленки, Чапи // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 585-592
353768
  Томазов В.В. Генеалогія козацько-старшинських родів: історіографія та джерела : (друга половина 17- початок 21 ст.) / Валерій Томазов; НАН України; Ін-т історії України. – Київ : Стилос, 2006. – 284с. – ISBN 966-8518-58-6
353769
  Степанов В. Генеалогія метафізики світла в Мехтільди Магдебурзької // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 114-118. – ISSN 1728-9343
353770
  Водянніков О. Генеалогія поняття людської гідності у конституційному праві // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 9. – С. 41-56. – ISSN 1026-9932
353771
  Легун Ю. Генеалогія селян Подільської губернії: джерела : Монографія / Юрій Легун. – Вінниця : О. Власюк, 2005. – 516с. – ISBN 966-8413-74-1
353772
  Ткач М. Генеалогія слова / Микола Ткач. – Київ : Алефа, 2004. – 13с.
353773
  Ткач М.М. Генеалогія слова / Микола Ткач. – Київ : Алефа, 2004. – 13, [1] с. – Без тит. арк. – ISBN 966-8034-03-1
353774
  Чернецький Є. Генеалогія та графський титул роду Олізарів-Волковичів у джерелі 1820-х рр. "Родословная и доказательства о дворянстве Олизаров" // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 8. – С. 314-322
353775
  Голиш Л.Г. Генеалогія та основи соціального етикету : навч.-метод. посібник / Голиш Л.Г. ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Каф. архівознавства, новітньої історії та спец. іст. дисциплін. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 65, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 48-53. – ISBN 978-966-353-289-9
353776
  Колесник О.С. Генеалогія українських козацько-старшинських родів у висвітленні Г. О. Милорадовича // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 2. – C. 113-120. – ISSN 2077-1800
353777
  Кривошея Володимир Генеалогія українського козацтва : Білоцерківський полк / Кривошея Володимир. – Київ : Стилос, 2002. – 184 с. – ISBN 966-8009-28-2
353778
  Кривошея В. Генеалогія українського козацтва : Нариси історії козацьких полків / В. Кривошея; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ; Музей гетьманства. – Київ : Стилос, 2002. – 396 с. – ISBN 966-8009-15-0
353779
  Кривошея В. Генеалогія українського козацтва : Нариси історії козацьких полків / Володимир Кривошея ; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ; Музей гетьманства. – Вид. 2-е, доп. – Київ : Стилос, 2004. – 391с. – ISBN 966-8518-20-9
353780
  Кривошея В. Генеалогія українського козацтва : Переяславський полк / Володимир Кривошея ; НАНУ, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ; Музей гетьманства. – Київ : Стилос, 2004. – 418с. – ISBN 966-8518-18-7
353781
  Кривошея В. Генеалогія українського козацтва : Канівський полк / Володимир Кривошея ; НАНУ. Ін-т політ. і етнонац. досліджень ; Музей гетьманства. – Київ : Стилос, 2006. – 220 с. – ISBN 966-8518-51-9
353782
  Горенко Л. Генеалогія українського шляхетства в системі культурологічних досліджень // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 196-201
353783
  Кожем"якіна О. Генеалогія феномена довіри: історико-філософський екскурс // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 19-26. – (Серія філософські науки ; вип. 19). – ISSN 2078-6999
353784
   Генеза : Філософія. Історія. Політологія. – Київ : Генеза, 1994-
№ 1. – 1994
353785
   Генеза : філософія, історія, політологія. – Київ : Генеза, 1994-
№ 1 (4). – 1996. – 256 с.
353786
   Генеза : Філософія. Історія. Політологія. – Київ : Генеза, 1994-
№ 1. – 1997
353787
   Генеза : філософія, історія, політологія. – Київ : Генеза, 1994-
№ 1/2 (6/7). – 1998. – 224 с.
353788
   Генеза : філософія, історія, політологія: спецвипуск. – Київ : Генеза, 1994-
Філософські, історичні, політолологічні студії 99. – 1999
353789
   Генеза : філософія, історія, політологія; спецвипуск. – Київ : Генеза, 1994-
Філософські студії 2000. – 2000
353790
  Астапцева Х. Генеза "Жіночої Сторінки" крізь призму моди та фемінізму (на матеріалах газети "Новий Час" (1926-1939 рр.)) // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 1 (74). – С. 95-111. – ISSN 2522-1272
353791
  Казакова О.М. Генеза "нового порядку" на окупованих польських землях у освітленні вітчизняної історіографії (к. 40-х - к. 90-х рр.) // Південний архів : (Збірник наукових праць. Історичні науки) / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; редкол.: Дарієнко В.М., Добролюбський А.О., Колесник І.І. [та ін.]. – Херсон, 1999. – Вип. 2. – С. 135-140
353792
  Гусаков Ігор Генеза "Холодної війни" // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 21-29. – Бібліогр. в кінці ст.
353793
  Брижнік В.М. Генеза авторитарної влади як одна з тем гуманістичного психоаналізу Еріха Фрома // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 5-6
353794
  Северин Н. Генеза адаптаційних процесів іноземних студентів в Україні / Н. Северин, В. Северин, О. Лапузіна // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 71. – C. 98-105. – ISSN 2074-8922
353795
  Пашинський В.Й. Генеза адміністративно-правового забезпечення оборони України // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 64-73. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
353796
  Барановська К. Генеза адміністративно-управлінської системи ранньосередньовічної Японії за Танським зразком // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 197-201. – ISBN 978-966-171-783-0
353797
  Галунько В.В. Генеза адміністративного права України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 232-238. – ISSN 1563-3349
353798
  Супрун Наталія Анатоліївна Генеза акціонерного підприємництва в роботах українських економістів другої половини 19-початку 20 ст. : Дис. ... канд. економ. наук: 08.01.04. / Супрун Наталія Анатоліївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 184 л. – Бібліогр.: л. 175-184
353799
  Супрун Наталія Анатоліївна Генеза акціонерного підприємництва в роботах українських економістів другої половини 19 - початку 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.04 / Супрун Н.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
353800
  Захарець С. Генеза бандури та парадокси історичного розвитку // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 95-100. – ISSN 2078-0850
353801
   Генеза банківських криз : монографія / [М.І. Диба та ін.] ; за наук. ред. М.І. Диби, А.М. Мороза ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2014. – 578, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-483-814-3
353802
  Стадник М.М. Генеза біблійних, ранньохристиянських і філософських основ становлення пізнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 51-54. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості раннього християнства для становлення пізнавального процесу. Показано, що на ранньому етапі християнство "розвивало" елементи наукового пошуку. Основою ранньохристиянського теологічного осмислення Всесвіту виступала така форма ...
353803
  Бояр А.О. Генеза бюджетної системи Європейського Союзу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 30-33. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
353804
  Мирославський С.В. Генеза векселя як боргового цінного папера // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 343-347. – ISSN 1563-3349
353805
  Нікончук М.Г. Генеза взаємовідносин суб"єкту і об"єкту в системі компаративістського аналізу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 214-218. – ISBN 966-581-102-9
353806
  Северин В. Генеза виставкової діяльності в Україні // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (93). – С. 38-42. – ISSN 1562-529Х
353807
  Бойко А. Генеза вищої жіночої освіти в Україні: Київський фребелівський педагогічний інститут (1907-1920 рр.) / А. Бойко, Н. Дем"яненко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 61/62. – C. 172-182. – ISSN 2075-1478


  У зв"язку з реорганізацією вищої освіти (1920 р.) та злиттям вищих навчальних закладів, Київський педагогічний інститут при Фребелівському товаристві (дошкільний та позашкільний відділи) було приєднано до дошкільного факультету Київського ІНО. Перший ...
353808
  Степанець М. Генеза вищої педагогічної освіти в Канаді // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 9 (93). – С. 47-55. – ISSN 2312-5993
353809
  Воронкова В.Г. Ґенеза від інформаційного суспільства до "smart-суспільства" в контексті історичної еволюції сучасного світу: теоретико–концептуальний контекст / В.Г. Воронкова, Т.П. Романенко, Р. Андрюкайтене // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 128-133. – ISSN 2076-1554
353810
  Костич Л. Генеза відапелятивних присвійних прикметників із суфіксом / Лілія Костич // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 159-166. – ISSN 0320-3077
353811
  Дячук Л. Генеза візантійського шлюбно-сімейного права в контексті християнської ціннісної парадигми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-36. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються особисті права і обов"язки суб"єктів шлюбу у контексті генези шлюбно-сімейного права на християнській ціннісній основі. Исследуются личные права и обязанности субъектов брака в контексте генезиса брачно-семейного права на христианской ...
353812
  Сенюта І.Я. Генеза вітчизняної цивілістичної думки щодо правовідносин у сфері надання медичної допомоги та її сучасний стан // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2016. – № 2 (18). – С. 74-92. – ISSN 2072-084X
353813
  Коструба А. Генеза вчення про юридичні факти у науці цивільного права / А. Коструба, М. Хоменко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 1. – С. 167-185. – ISSN 1026-9932
353814
  Ковальчук А. Генеза газети "Правда" (віденської) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 7 : На пошану професора М.Г. Кукурудзяка. – С. 192-197. – ISSN 2309-2262
353815
  Новосьолова О.С. Генеза державного боргу України та вітчизняні тенденції боргової політики // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 143-147. – (Серія : Економіка ; вип. 2 (43)). – ISSN 0869-0782
353816
  Панов М.І. Генеза державної влади та її системи в Україні / М.І. Панов, В.П. Колісник // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 304-307. – ISSN 1993-0909
353817
  Савенко В. Генеза державної політики в галузі освіти в Україні періоду незалежності / В. Савенко, Н. Ігнатенко // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 3 (27). – С. 43-48. – ISSN 2524-0129
353818
  Нікіпєлова Є. Генеза державної політики національної безпеки в Україні в контексті формування системи колективної безпеки в Європі // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 2 (37). – С. 26-34. – ISSN 2414-4436
353819
  Ворона П. Генеза державності: Україна - Ізраїль: компаративний засадничий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 5-9. – (Державне управління ; вип. 2 (14)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості впливу трьох засад формування державності (армія, мова, віра) на державотворчий процес України й Ізраїлю, проведено їхній компаративний аналіз під кутом геополітичного стану країн, розглянуто динаміку зазначених процесів у ...
353820
  Ковальова Т.І. Генеза дії закону про кримінальну відповідальність у просторі в сьомому періоді розвитку суспільства і державності на теренах України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 53-76. – ISSN 2222-5374
353821
  Буткевич В. Генеза доктрини міжнародної правосуб"єктності індивіда // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 44-54. – ISSN 0132-1331
353822
  Гіря К. Генеза донського козацтва та українські козаки: історіографія проблеми // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2006. – С. 28-45. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISBN 966-7631-62-1
353823
  Коломоєць Т. Генеза дослідження адміністративно-правового статусу захисника у провадженні в справах про адміністративні правопорушення у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині / Т. Коломоєць, Р. Сінельник // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 12-18. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
353824
  Коломоєць Т. Генеза дослідження адміністративно-правового статусу захисника у провадженні в справах про адміністративні правопорушення у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині / Т. Коломоєць, Р. Сінельник // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 12-17. – ISSN 0132-1331
353825
  Дорохіна Ю.А. Ґенеза дослідження власності у кримінальному праві // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3. – С. 48-56. – ISSN 2222-5374
353826
  Чукут С.А. Генеза духовної культури. (управлінський вимір) : Монографія / С.А. Чукут; Укр.акад.державного управл.при Президентові України. – Київ : УАДУ, 1999. – 256с. – ISBN 966-7353-53-2
353827
  Козаченко Г.В. Генеза екеономічної безпеки підприємств / Г.В. Козаченко, О.М. Ляшенко // Вісник Східноукраїнського національного університету : науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – № 3 (145). – С. 155-163. – ISSN 1998-7927
353828
  Приймак В. Генеза екомологічної парадигми людського розвитку / В. Приймак, І. Ткач // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-34.
353829
  Беген Є.І. Генеза економіко-математичних моделей оцінювання стану корупції : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 236-243 : Табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
353830
  Бобровська О. Генеза економічних відносин у територіальних громадах як ресурс їх розвитку / О. Бобровська, Я. Полянська // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 107-115. – ISSN 2414-4436
353831
  Іщенко О.В. Генеза економічної сутності санації господарюючих суб"єктів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 32-37.
353832
  Лятуринська С.Е. Генеза елективної системи в США в період з кінця XVIII до початку XX століття // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – С. 181-189. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  В статті розглядається генеза елективної системи навчання, а також її впровадження в Гарварді 22-м президентом університету Чарльзом Вільямом Еліотом. Визначено, що саме Еліот зміг привернути національну увагу до своєї реформи і зруйнувати старий ...
353833
  Лящ О.П. Генеза емоційного інтелекту в юнацькому віці : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Лящ Оксана Павлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С, Костюка. – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 40 назв
353834
  Балагутрак М.П. Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект = The origin of etnopsychology in Ukraine in the 19-th century: historical and ethnological aspects : монографія / Микола Балагутрак ; [відп. ред. С. Павлюк ; ред. М. Горбаль] ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. – 221, [3] с. – Бібліогр.: с. 200-220 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-4577-8
353835
  Кінджибала О.С. Генеза жанру "анекдот" у корейській літературі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 198-207


  У статті розглядаються особливості архаїчного фольклору, становлення та розвиток жанру "анекдот", подається коротка характеристика головних персонажів корейського анекдоту. В статье рассматриваются особенности архаического фольклора, становление и ...
353836
  Карпенко С. Генеза жанру казки про тварин: погляд з XXI століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 10-13. – Бібліогр.: с. 13; Літ.: 34 иназв. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто генезу жанру казки про тварин на матеріалі праць вітчизняних і зарубіжних науковців. Визначено проблематику жанру.
353837
  Сирко І. Генеза жанру щоденника: історіографічний огляд // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2013. – № 4 (48). – С. 93-102. – ISSN 1682-3540
353838
  Карпов В.В. Генеза загальновійськового нарукавного знаку Збройних Сил України та вимоги часу // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 171-173. – ISSN 2226-3209
353839
  Тараненко М. Генеза законодавства про кримінальну відповідальність за масові заворушення в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 10 (319). – С. 29-32
353840
  Шишовська О. Генеза законодавчого забезпечення діяльності підприємств в Україні 1990-2000 рр. // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 110-117. – ISSN 2413-6433
353841
  Шишовська О.О. Генеза законодавчого забезпечення діяльності підприємств в Україні в 2000-2017 рр. // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 125-129. – ISSN 2413-6433
353842
  Шибко Р.Д. Генеза законодавчого регулювання виробництва сільськогосподарської сировини для дитячого харчування // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 231-243. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
353843
  Шибко Р.Д. Генеза законодавчого регулювання виробництва сільськогосподарської сировини для дитячого харчування // Держава і право : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 231-243. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 83). – ISSN 1563-3349
353844
  Прилипко С.М. Генеза законодавчого регулювання механізму призначення голови суду та визначення його прав та обов"язків // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 121-127. – ISBN 978-617-7069-63-7
353845
  Головншко Д. Генеза Запорізького телебачення: етапи створення та програмне наповнення // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 27-31. – ISSN 2078-1911
353846
  Сердюк П.П. Генеза злочинної поведінки: проблема концептуалізації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 51-63. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
353847
  Токуєва А. Генеза змісту підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти морського профілю в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 225-235. – ISSN 2312-5993
353848
  Басенко Р.О. Генеза і зміст освітньо-виховного напряму молодіжної політики ордену єзуїтів (XVI - XVII століття) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – С. 67-78. – ISSN 2077-7280
353849
  Кіндзерський Ю.В. Генеза і особливості цифрової економіки у контексті перспектив її становлення в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 10-14 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2306-6806
353850
  Дубініна В.О. Генеза і розвиток герменевтичної проблематики в німецькій філософії XIX - XX ст. : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Дубініна Віра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро, 2020. – 37 с. – Бібліогр.: 35 назв
353851
  Черемський П К. Генеза і розвиток традиційних форм українського співоцтва : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Черемський К.П.; Харківська державна академія культури. – Харків, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
353852
  Ярова Л.В. Генеза і становлення скандинавської та південно-європейської моделей суспільного перевлаштування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 254-262
353853
  Корнієнко О.О. Генеза і трансформація міфопоетичних парадигм у російській прозі 30-х років 20 століття : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.01.02 / Корнієнко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 39с. – Бібліогр.: 24 назв
353854
  Науменко Н.В. Генеза і шляхи розвитку українського верлібру кінця XIX - початку XXI століть : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.01.01 ; 10.01.06 / Науменко Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 494л. – Бібліогр. : л.433-494
353855
  Науменко Н.В. Генеза і шляхи розвитку українського верлібру кінця XIX - початку XXI століть : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01., 10.01.06 / Науменко Н.В.; Науиенко Н.В. ; МОНУ ; КНТШ. – Київ, 2010. – 41с. – Бібліогр.: 34 назви
353856
  Бабакіна О. Генеза ідеї виховання громадянської відповідальності особистості / О. Бабакіна, Ярослав Павлов, Є. Гарбар // Домінантні аспекти виховання еліти української нації : колективна монографія / Г.Ф. Пономарьова, А.А. Харківська, Л.О. Петриченко, О.О. Бабакіна, Я.В. та ін. Павлов. – Харків : Бровін О.В., 2021. – С. 138-155. – ISBN 978-617-8009-59-5
353857
  Сомов А.Ю. Генеза ідеї надлюдини в європейській філософії: концепція Фрідріха Ніцше // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 5 (121), травень. – С. 109-116. – ISSN 2077-1800
353858
  Ткаченко Т.В. Генеза ідеї політичної опозиції : зісторії зарубіжної політичної думки // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 64 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 96-108
353859
  Дерев"янко С М Генеза ідеї прийняття конституції референдумом у конституційних актах України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 147-154. – ISSN 1563-3349
353860
  Жила М.В. Генеза ідеї соборності в законодавчих актах ЗУНР та УНР: історико-правова ретроспектива // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 258-261. – ISBN 978-617-7777-14-3
353861
  Корж-Усенко Генеза ідеї українського університету: історико-педагогічний вимір // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 343-352. – ISSN 2312-5993


  У дослідженні з"ясовано зародження елементів національного виховного ідеалу та українознавчого компоненту змісту педагогічного процесу в Острозькій і Києво-Могилянській академіях XVI-XVIII ст., у навчальній, науковій та просвітницькій діяльності ...
353862
   Генеза ідей і динаміка розвитку екранних мистецтв : колект. монографія / [Безручко О.В., Бязручка А.В., Староста М.І. та ін.] ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Ф-т кіно і телебачення. – Київ : Київський національний університет культури і мистецтв. – (Нова енергія професіоналів ) ( Світ кіно і ТБ ; т. 7). – ISBN 978-966-602-276-2
Т. 7 : / [Безручко О.В., Бязручка А.В., Староста М.І. та ін.]. – 2019. – 198, [1] с. – Авт. т. зазнач. в змісті. - Ст. укр. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.
353863
  Литвинов Д.С. Генеза ідей політичного елітизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 53-54. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
353864
  Алєксєєва О.В. Генеза інституту адміністративної відповідальності суб"єктів за неправомірні дії неповнолітніх в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 106-113. – ISSN 2072-8670
353865
  Книш В.В. Генеза інституту конституційно-правової відповідальності у правовій системі Київської Русі // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 8 (20). – С. 22-29. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
353866
  Камінська І.В. Генеза інституту незалежності суду на теренах України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 4 (31). – С. 143-154. – ISSN 2310-6166
353867
  Романюк В.А. Генеза інституту позовної давності на українських землях // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 1 (57). – C. 19-32. – ISSN 2078-9165
353868
  Рябоконь Є. Генеза інституту правонаступництва у римському приватному праві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 131-139. – ISSN 1026-9932
353869
  Бойчук А. Генеза інституту юридичної відповідальності за екологічні правопорушення у Радянській Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 189-191. – ISSN 1026-9932
353870
  Басенко Р. Генеза інституційних форм прямої демократії в українській національній державно-правовій традиції / Р. Басенко, Г. Аванесян, В. Ільченко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 186-190. – ISSN 2663-5313
353871
  Соболєв О. Генеза інформаційного дизайну // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 287-295. – ISSN 0236-4832
353872
  Заруцька О.А. Генеза ісламської економічної доктрини в епоху Середньовіччя // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 23-25
353873
  Поліщук Л.К. Генеза історичних містобудівних комплексів Івано-Франківської області XVII-XVIII ст. / Л.К. Поліщук, З.В. Лукомська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 159-171 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2077-3455
353874
  Загородній Т. Генеза камерно-вокальної творчості Л. Колодуба на прикладі п"яти романсів для високого голосу на слова Т. Шевченка // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 42. – С. 237-250


  "...Здійснено спробу аналізу камерно-вокальної творчості видатного українського композитора Л. Колодуба на прикладі циклу П’ять романсів на слова Т. Шевченка. Окрему увагу зосереджено на виконавських особливостях романсів циклу, їх стильовому та ...
353875
  Тарасова О.А. Генеза картини світу: від концептуальної до індивідуальної // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 300-302
353876
  Чуйко Л. Генеза категорії "майнові права на землю" як об"єкта господарського обороту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 45-49
353877
  Кралюк П. Генеза київської релігійної філософії // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 397-407. – ISBN 978-966-2254-74-7
353878
  Ксьондзик Н.В. Генеза класицизму в літературі Російської імперії // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – Вип. 29 : Літературознавчі студії. – С. 31-39
353879
  Задорожня Г.В. Генеза конституційно-правового статусу глави держави на території України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 11 (157). – С. 61-68. – ISSN 2312-1831
353880
  Бунтовська О.А. Генеза конституційного права людини на презумпцію невинуватості // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 3 (82). – С. 206-213
353881
  Безбабіна О.Є. Генеза конституційного права на підприємницьку діяльність // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 477-486. – ISBN 978-966-438-135-9
353882
  Гавриленко О.А. Генеза консульських установ держав Європи у Стародавній час та добу Середньовіччя // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 16-20. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 7). – ISSN 2310-9513
353883
  Юсова Н.М. Генеза концепту "давньоруська народність" у радянській історичній науці // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 6. – С.65-85. – ISSN 0130-5247
353884
  Вергун Д.В. Генеза концепту "імідж людини" в межах домодерної та модерної філософської традиції // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2015. – С. 7-14. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 10). – ISSN 2226-3047
353885
  Ракітіна М.І. Генеза концепту "кохання" у філософському контексті функціонування // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 245. – C. 263-267. – (Серія "Філологічні науки")
353886
  Кушнір В.А. Генеза концептуальних підходів до організації навчального процесу у вищій школі України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 80-86. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
353887
  Фірсова С.Г. Генеза концепції бренду роботодавця на ринку праці України / С.Г. Фірсова, Т.В. Білорус // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 1. – С. 54-64. – ISSN 2078-5860
353888
  Суєтнов Є.П. Генеза концепції екосистеми в аспекті впровадження екосистемного підходу в екологічне право: від філософів Античності до А. Тенслі // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 155. – С. 89-109. – ISSN 2224-9281
353889
  Крушніцька Г.Б. Генеза концепції людського капіталу в постіндустріальному суспільстві // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 5 : Державний сектор економіки в зарубіжних країнах і проблеми національного сектора. – С. 25-30. – ISSN 2222-4459
353890
  Слюсар К.С. Генеза концепції прав людини // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 90-102
353891
  Шваб Л.П. Генеза концепції тоталітаризму // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 111-113. – ISBN 978-966-493-676-4
353892
  Поштар Є. Генеза концепцій інституціоналізації регіональної фінансової інтеграції ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 76-81. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сучасних теорій та концепцій валютно-фінансової інтеграції в ЄС, даються характеристики генези системи наддержавного регулювання фінансових ринків, важливим тенденціям та перспективам розвитку економічної конвергенції ...
353893
  Левчук О.м. Генеза кооперативних книговидавництв Наддніпрянської України (кінець XIX - початок XX століття) у контексті сучасної теорії організацій // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 67-72


  Аналізується ситуація кооперативного книговидання та розповсюдження літератури українською мовою у Наддніпрянській Україні на межі XIX - XX століть.
353894
  Ковальчук Ю.А. Генеза корейських образів у художній прозі Дж. Лондона. // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 4 (158). – С. 257-265
353895
  Галака С.П. Генеза корейської ядерної проблеми // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 1. – С. 9-13
353896
  Литовченко І. Генеза корпоративного університету у США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 4 (58). – С. 42-48. – ISSN 2312-5993
353897
  Чорнуха О.С. Генеза кримінально-правового забезпечення охорони добросовісної конкуренції в Україні // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (16). – С. 239-249. – ISSN 2304-4556
353898
  Филь Р.С. Генеза кримінально-правової охорони прав на об"єкти промислової власності за часів незалежності України // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 124-127. – ISBN 978-966-7166-36-6
353899
  Байрака Т.Ф. Генеза кримінального права України та Росії за доби Середньовіччя / Тетяна Байрака. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 266, [1] с. – Бібліогр.: с. 244-266 та в підрядк. прим.
353900
  Ільїна Г.В. Генеза культури мислення: логос, раціо, візіо / Галина Ільїна. – Київ ; Ніжин : Лисенко, 2018. – 368 с. – Бібліогр.: с. 340-359. – ISBN 978-617-640-406-4


  У пр. № 1739444 напис: Шановному Володимирові Анатолійовичу від автора з повагою і найкращими спогадами про роки навчання на філософському факультеті! Підпис
353901
  Школа І.В. Генеза лицарського роману // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 153-162. – ISBN 978-966-8847-78-3
353902
  Степанець М. Генеза магістерської освіти педагога у провінції Онтаріо (Канада) // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 213-215. – ISBN 978-617-7263-79-0
353903
  Мусієнко Н. Генеза масової культури: масовість мистецтва у вимірі античності і західного Середньовіччя = Масовість мистецтва у вимірі активності і західного Середньовіччя : культурологія // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 235-247
353904
  Кручок Н.С. Генеза методів оцінки об"єктів нерухомого майна на основі синтезу теорій вартості граничної корисності та попиту і пропозиції // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 168, ч. 1. – С. 32-40. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
353905
  Морозов В.С. Генеза механізму регулювання промислової сфери у ФРН // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 240-257
353906
  Авдєєв О. Генеза міжнародно-правових засад протидії контрабанді психоактивних (наркотичних) речовин // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 191-198. – ISSN 2222-5374
353907
  Аверочкіна Т.В. Генеза міжнародно-правового регулювання забезпечення безпеки мореплавства / Т.В. Аверочкіна, Т.М. Плачкова // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай". – Одеса, 2016. – № 2. – С. 150-168
353908
  Кальян О.С. Генеза міжнародно-правової відповідальності як виду юридичної відповідальності / О.С. Кальян, О.І. Мисак // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – C. 3-14. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 84)
353909
  Задорожній О.В. Генеза міжнародної правосуб"єктності України : монографія / Задорожній Олександр Вікторович ; Укр. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. міжнар. права. – Київ : К.І.С., 2014. – 687, [1] с. – Покажчики: с. 637-687. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-684-096-1


  У пр. № 1744991 напис: Шановному Тарасу Миколайовичу, з повагою /Підпис/
353910
  Ціхоцький І. Генеза мовної свідомості Івана Франка (до проблеми становлення раннього ідіолекту) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 91-96. – (Серія філологічна ; Вип. 51)
353911
  Заболоцький В.В. Генеза моделей державного управління на теренах України у період раннього Середньовіччя // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 9, травень. – С. 87-91. – ISSN 2306-6814
353912
  Булах І.С. Генеза моральної самосвідомості в період підлітковості // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 257-261. – ISBN 978-966-222-967-7
353913
  Фурман А.В. Генеза науки як глобальна дослідницька програма: циклічно-вчинкова перспектива // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 18-37. – ISSN 1810-2131
353914
  Діденко Л.В. Генеза наукових концепцій цивільних процесуальних віносин як інституту цивільного процесуального права // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 98-101. – ISSN 2617-5967
353915
  Шарая А.А. Генеза наукових уявлень про принципи адміністративного права України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 168-179. – (Юридичні науки ; № 3)
353916
  Вахула Б. Генеза наукового дискурсу та перспективні напрями дослідження масової соціальної мобілізації // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (4). – С. 6-17. – ISSN 2306-3974
353917
  Бєлов Д.М. Генеза наукової думки про особливості та структуру правосвідомості судді в національній юриспруденції / Д.М. Бєлов, В.В. Коцкулич // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 116-126. – ISBN 978-617-7530-15-1
353918
  Волот О.І. Генеза наукової думки у становленні теоретичних засад інформаційного суспільства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 79-83
353919
  Харченко Ю.П. Генеза наукової думки щодо інституціоналізму та його імплементація у становлення регіоналізму в Україні // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 57-64. – ISSN 2410-9576
353920
  Трошкіна К. Генеза наукової думки щодо формування поняття громадянства та його ознак // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 91-95. – ISSN 2524-0129
353921
  Міносян А. Генеза національно-культурної самосвідомості українського народу в умовах русифікаторської політики царизму / А. Міносян, О. Варипаєв, Л. Юрченко // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 131-134. – ISBN 978-617-7196-23-4
353922
  Ігумнова О. Генеза негативних психічних станів студентів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 3 (53). – С. 110-116. – ISSN 1810-2131
353923
  Морозов В.С. Генеза німецької теоретичної концепції державного регулювання економіки // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – № 3. – С. 100-109. – ISSN 1729-7036
353924
  Бродюк Ю.М. Генеза новелістичного мислення М. Томчанія // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 4-12. – (Серія "Філологія" ; вип. 32). – ISSN 2309-1517
353925
  Спасибо В.В. Генеза нормативно-правового регулювання аеропортового обслуговування в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (204). – С. 6-16. – ISSN 2308-9636
353926
  Васечко Л.І. Генеза нормативно-правової бази системи соціального страхування в Україні // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 13-17. – Бібліогр.: на 26 пунктів
353927
  Васечко Л.І. Генеза нормативно-правової бази системи соціального страхування в Україні // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 32-34. – Бібліогр.: на 12 пунктів
353928
  Васечко Л.І. Генеза нормативно-правової бази системи соціального страхування в Україні (продовження) // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 25
353929
  Вітченко А. Генеза образу гетьмана Івана Мазепи в зарубіжній літературі (за матеріалами європейської періодики та окремих видань XVII-XIX ст.) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 17-25


  На матеріалі публікацій в європейській періодиці та в окремих виданнях висвітлюється художня специфіка образу та його еволюція в творах Вольтера, Д. Байрона, В. Гюго, К. Рилєєва, О. Пушкіна, Т. Булгаріна, Ю. Словацького та інших письменників, ...
353930
  Сліпушко О.М. Генеза образу Духовної Держави у поемі "Гайдамаки" Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 304-312


  У статті досліджується ґенеза образу Духовної Держави у поемі Тараса Шевченка "Гайдамаки". Наголошується на тому, що образ Духовної Держави має національний характер, основується на зверненні поета до української історії. В статье исследуется образ ...
353931
  Косянчук О.О. Генеза панегіризму в середньовічній українській літературі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 222-227. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розглядаються питання середньовічного панегіризму як початкового етапу становлення давньоукраїнської хвалебної літератури. Проаналізовано явище типізації та гіперболізації образів- адресатів величання, а також поетику панегіричних текстів ...
353932
  Гнатенко І.А. Генеза парадигми розвитку інноваційного підприємництва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 25-33
353933
  Звонська Л.Л. Генеза парадигми темпоральності у давньогрецькій мові : Монографія / Л.Л. Звонська. – Київ : ВЦ КНЛУ, 2005. – 256с. – Біблігр.: 588 назв. – ISBN 966-638-187-7
353934
  Георгієвська В.В. Генеза партійної преси в Україні (1989–2013 рр.): джерелознавчий аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 363-369


  У статті досліджуються основні джерела інформації про становлення і розвиток партійної преси за останні 25 років в Україні, розглядається діяльність політичних партій у державі щодо створення власних друкованих засобів масової інформації. Зазначаються ...
353935
  Гавриленко О.А. Генеза паспортної системи Російської імперії в Україні (XVIII - початок XX ст.) // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 2 (7). – С. 9-13
353936
  Кловак Галина Тихонівна Генеза підготовки майбутнього вчителя до дослідницької педагогічної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах України (кінець 19 - 20 століття) : Автореф. дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.01 / Кловак Г.Т.; КНУТШ. – Умань, 2005. – 40с. – Бібліогр.: 50 назв
353937
  Кловак Галина Тихонівна Генеза підготовки майбутнього вчителя до дослідницької педагогічної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах України (кінець 19 - 20 століття) : Дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.01 / Кловак Г.Т.; Умань. держ. педагог. ун-тет ім. П. Тичини. – Умань, 2005. – 531л. + Додатки: 452 - 531. – Бібліогр.: л.384 - 452
353938
  Стечишин А.В. Генеза поглядів на державу і право К. Левицького // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 8 (20). – С. 71-77. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
353939
  Стародуб Т.С. Генеза поглядів на українську ідентичність в працях вітчизняних та зарубіжних дослідників. (Частина І) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 117-123
353940
  Студинський К.Й. Генеза поетичних творів Маркіяна Шашкевича / Студія д-ра Кирила Студнського. – Львів : Накладом С. Горука ; З друкарні В.А. Шийковського, 1910. – 88 с.
353941
  Горєвой Д.О. Генеза політичних аспектів сучасного православного фундаменталізму // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 146-148
353942
  Балабан Р.В. Генеза політичного класу Російської Федерації як варіант вирішення проблеми політичної суб"єктності на пострадянському просторі / Р.В. Балабан, Н.В. Кононенко // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2010. – № 6 -1 (30). – С. 34-38
353943
  Яценко Б. Генеза політичної географії та геополітики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 14-17. – (Географія ; вип. 3/4 (80/81)). – ISSN 1728-3817


  Вперше інформація політико-географічного характеру в античних джерелах містилася у "Географії" Страбона" (63 р. до н. е. - 23 р. н. е.) у Китаї - у літописах "Шудзін" ы "Шідзін" (І ст. до н. е.). Геопросторові мотиви геополітики зустрічаються у ...
353944
  Буглай Н.М. Генеза польсько-білоруського та польсько-литовського співробітництва // "Епоха Кваснєвського" в зовнішній політиці Республіки Польща (1995-2005 рр.) : монографія / Н.М. Буглай. – Миколаїв : Іліон, 2017. – С. 237-264. – ISBN 978-617-534-424-8
353945
  Іжко Є.С. Генеза поняття "автономне навчання" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 192, ч. 1. – С. 192-199. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
353946
  Позняк О. Генеза поняття "інклюзивне освітнє середовище" // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 9 (113). – С. 293-308. – ISSN 2312-5993
353947
  Дімітрова-Бурлаєнко Ґенеза поняття "креативна компетентність" у контексті психолого-педагогічних досліджень // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 3-14. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
353948
   Генеза поняття "освіта". Освіта як сфера цивілізаційного творення / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 22-25. – ISBN 978-966-2748-97-0
353949
  Мацука О. Генеза поняття "правової держави" з точки зору соціальної філософії // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С.117-121. – ISSN 1728-9343
353950
  Ясечко С.В. Генеза поняття "правочин" у цивільному праві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 80-87. – (0). – ISSN 2078-9165
353951
  Тадєєва О.М. Ґенеза поняття "публічне майно" // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 67-75. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто історичний розвиток становлення публічного майна, сформульовано основні ознаки публічних речей, проаналізовано відмінність між публічними речами та публічним майном і визначено поняття останнього. This article deals with the ...
353952
  Сачук Ю.Є. Ґенеза поняття "соціально-професійна мобільність" // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2 (42/43). – C. 32-37. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  У статті описано дослідження щодо походження терміну «соціально-професійна мобільність», що сьогодні є новим у педагогічній науці. Здійснено аналіз базових напрацювань вітчизняних та зарубіжних науковців у галузях педагогіки, психології, соціології, ...
353953
  Ватрас В.А. Генеза поняття "суб"єкти сімейних правовідносин" // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 120-130. – (Право. Економіка. Управління)
353954
  Козлова О.Г. Генеза поняття "тезаурус" теорії управління освітою // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 87-92. – ISSN 2074-8922
353955
  Прищак М.Д. Генеза поняття духовності в педагогічній думці України : (друга половина 19 - 20-ті роки 20 століття) : монографія / М.Д. Прищак ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 172 с. – ISBN 978-966-641-271-6
353956
  Дудко Я.В. Генеза поняття управління виховною роботою у вищому педагогічному навчальному закладі України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 69-73. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
353957
  Міхненко Г. Генеза понять "інтелектуальна мобільність фахівця" // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10 (994). – С. 17-22. – ISSN 0131-6788


  У статті розкрито генезу та сутність поняття "інтелектуальна мобільність фахівця". Вказано на необхідність формування цієї інтегрованої якості у майбутніх інженерів та визначено напрями подальших наукових досліджень, одним з яких є вивчення і ...
353958
  Кравчук О.В. Генеза постапокаліптичної свідомості в ліриці Рози Ауслендер // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 94-99
353959
  Пригуза П.Д. Генеза прав кредиторів у кодифікації права неплатоспроможності в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 79-81. – ISBN 978-617-7096-97-8
353960
  Мазуренко С.В. Генеза права інтелектуальної власності Європейського Союзу / С.В. Мазуренко, Р.Є. Еннан // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 263-268. – ISSN 1563-3349
353961
  Бойко П. Генеза права на життя як абсолютного цивільного права та його місце у системі поколінь прав людини: поняття та основні етапи розвитку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 179-181. – ISBN 978-617-7069-28-6
353962
  Назарко Ю.В. Генеза права на охорону здоров"я людини і громадянина в Україні та світі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (175/176). – С. 85-91. – ISSN 2308-9636
353963
  Богніч О.Л. Генеза права як права сили // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 14-18. – ISSN 1563-3349
353964
  Будзинський М.П. Генеза правових основ кадрового забезечення поліції // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 2 (32). – С. 46-50. – ISSN 2072-8670
353965
  Остапенко О. Генеза правовідносин з аутсорсингу персоналу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 304-306. – ISBN 978-617-7069-14-9
353966
  Шопіна І. Генеза правового забезпечення академічної доброчесності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 36-39. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню особливостей етапів формування правового забезпечення академічної доброчесності в Україні. Доведено, що перший етап розвитку правового забезпеченн я академічної доброчесності розпочався у 1996 році, після закріплення в ...
353967
  Верба С. Генеза правового забезпечення освітньої реформи в незалежній Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – C. 5-8. – ISSN 2524-0129


  Проаналізовано нормативно-правову базу управління вищою освітою України. Акцентовано увагу на статтях норматвно-правових актів, які регламентують питання забезпечення вищої освіти в Україні.
353968
  Тюхтій Н. Генеза правового і цивільно-правового регулювання відносин у сфері особистих немайнових прав фізичних осіб у галузі охорони в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 83-86. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Публікація присвячена історії розвитку особистих немайнових прав фізичних осіб у сфері охорони здоров"я з точки зору правового і цивільно-правового регулювання. Публикация посвящена истории развития личных неимущественных прав физических лиц в сфере ...
353969
  Бєлкін Л. Генеза правового нігілізму в контексті теорій бюрократизму // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 313-320. – ISSN 0132-1331
353970
  Лукасевич-Крутник Генеза правового регулювання відносин за договором перевезення в актах кодифікації цивільного законодавства на українських землях // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 118-122. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
353971
  Гуцуляк В. Генеза правового регулювання відносин за договором підряду на проведення пошукових робіт // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 20-24
353972
  Слома В.М. Генеза правового регулювання зобов"язань з множинністю суб"єктів в актах кодифікації цивільного законодавства на українських землях // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 197-203. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
353973
  Божко В. Генеза правового регулювання оплати праці в Україні впродовж Х-ХХ століть // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 133-142. – ISSN 1993-0909
353974
  Коломійцева Д.М. Генеза правового регулювання продажу земельних ділянок та прав на них на конкурентних засадах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 264-269. – ISSN 2219-5521
353975
  Тихонова Д.С. Генеза правового регулювання становлення результатів інтелектуальної діяльності // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 122-125. – ISSN 2617-5967
353976
  Лиманський П.П. Генеза правового регулювання трудової діяльності науково-педагогічних працівників // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2022. – С. 114-120. – ("Право" ; вип. 35). – ISSN 2312-1661
353977
  Юшина С.І. Генеза правового статусу органу виконавчої влади, який здійснює державне регулювання зовнішньоекономічною діяльністю в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 100-105.
353978
  Бородай Г.О. Генеза правового статусу пенсійного фонду України в період становлення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 153-159. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
353979
  Дідич Т.О. Генеза правоутворення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 20-23
353980
  Каблов Д. Генеза проблем існування громадських формувань з охорони громадського порядку // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 157-161. – ISSN 0132-1331
353981
  Терещук А.І. Генеза проблеми профільного навчання у вітчизняному досвіді шкільної освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 93-99. – (Педагогіка ; № 3)
353982
   Генеза провідництва в освіті : монографія / [І.Т. Богданов та ін.] ; за ред. проф. І.Т. Богданова ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Київ : Освіта України, 2019. – 469, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Алф. покажч.: с. 468-473. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7862-04-7
353983
  Іванцова Н.Б. Генеза професійної спрямованості практичного психолога : навч.-метод. посібник / Н.Б. Іванцова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2013. – 343, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 301-324. – ISBN 978-966-194-124-2
353984
  Малий І.Й. Генеза публічного управління і адміністрування в Україні. // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 17-21. – ISSN 2306-6814
353985
  Проців О.Р. Генеза публічного управління у сфері використання тваринного світу Галичини : монографія / О.Р. Проців ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – 578 с. : табл. – Бібліогр.: с. 503-577. – ISBN 978-966-668-494-6
353986
  Маршавін Ю. Генеза ринку праці України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 14-19
353987
  Гарарук І. Генеза розвитку енергосервісних договорів в окремих країнах світу // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 18-25. – ISSN 2308-9636
353988
  Попова А.О. Генеза розвитку законодавства щодо правової охорони земель від забрудення небезпечними речовинами в українськлому законодавстві в XI-XVI століттях // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 213-216. – ISBN 978-966-419-304-4
353989
  Поневач А.І. Генеза розвитку змінного (гнучкого) торгового підприємництва // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 19, жовтень. – С. 40-44. – ISSN 2306-6814
353990
  Жуков С.В. Генеза розвитку категорії "доброчесність" у сучасній правовій науці // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (38). – С. 293-296. – ISSN 2072-8670
353991
  Чистякова І. Генеза розвитку компетентнісно-орієнтованої освіти в системі підготовки вчителів США // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 197-198
353992
  Гороховська О.В. Генеза розвитку міжнародного права: деякі аспекти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 161-166. – (Серія: Право ; № 4 (46)). – ISSN 1813-338Х
353993
  Глузман Н. Генеза розвитку педагогічної практики в системі вищої педагогічної освіти // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121, ч. 2. – С. 193-200. – (Серія: Педагогічні науки)
353994
  Пилипченко О.О. Генеза розвитку поглядів на тіньову економіку // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 80-92. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
353995
  Качан Генеза розвитку публічної служби в Україні / Качан, (Мельник) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – С. 23-29. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (94)). – ISSN 2310-2837
353996
  Олійник О.Б. Генеза розвитку судово-прокурорської риторики на землях України (імперський період і сучасність) // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 85-91.
353997
  Ковальчук О.О. Генеза розвитку цивільно-правової охорони прав на винахід і корисну модель // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2012. – Вип. 6. – C. 224-236. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-617-566-142-0
353998
  Марушій О.А. Генеза розуміння законності як основоположного принципу діяльності органів державного управління // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 70-74. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
353999
  Акімова Н.В. Генеза розуміння текстів інтернету : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 ; 053 / Акімова Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: 28 назв
354000
  Пасемко Г.П. Генеза ролі держави у становленні аграрних відносин з первісної доби до середини ХVII ст. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 175-182. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
<< На початок(–10)351352353354355356357358359360(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,