Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)351352353354355356357358359360(+10)В кінець >>
353001
  Богдан С. "...Гроші душу холодять" (Регулятив "гроші" в епістолярній поведінці Тараса Шевченка) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 7/8 (670/671). – С. 46-50. – ISSN 0130-5263
353002
  Николайшвили Е.Г. "Грузинская грамматика" Гайоза Ректора : Автореф... канд. филол.наук: / Николайшвили Е. Г.; АН ГССР, Ин-т языкознан. – Тбилиси, 1966. – 18л.
353003
  Сербіна Р.Г. "Групи зустрічей" для батьків проблемних учнів : З досвіду проведення шкільним психологом групових занять для батьків підлітків з девіантною поведінкою // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 1. – С.22-25
353004
  Зачевский Е.А. "Группа 47" и становление западногерманской литературы / Е.А. Зачевский. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1989. – 148 с.
353005
  Лилеин Юрий Игоревич "Группа восьми" и глобальные политические тенденции в сфере международной безопасности: социологический анализ // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 164-166. – Бібліогр.: с. 164-165. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
353006
  Мартынов Б. "Групповой портрет" стран быстрого развития // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2008. – Т. 6, № 1. – С. 41-51. – ISSN 1728-2756
353007
  Кочевих Олег Грохоля - наша людина! // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 110. – ISSN 0130-5212
353008
  Сластін М.Ф. Гроши : Дpаматычни [драматичні] малюнки у 5 діях / Соч[инение] М.Ф. Сластина. – Харьков : Тип. "Печ. Дело" кн[язя] К.H. Гагаpина, 1905. – 96 с. – Hа тит. аpк.: Пpысвячую "батькови малоpуського театpу" М.Л. Кpопивницкому. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  На парал. тит. стор екслібріс бібліотека "Рух"
353009
   Гроші - добро чи зло? / Макарчук, , Галина, , Павлова, , Наталія // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 42-43. – Бібліогр. в кінці ст.
353010
  Гончаров В. Гроші в контексті аксіологічного аналізу // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 34-37


  Зроблена спроба використання аксіологічного підходу до аналізу грошей як цінності, як наміченої тенденції в дослідженні феномена грошей.
353011
  Белчев І. Гроші в політиці і політика заради грошей / І. Белчев. – К., 1988. – 206с.
353012
  Кваснюк Б. Гроші в реальному вимірі : запрошуємо до дискусії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 4. – С. 34-42 : Табл., рис.
353013
  Ловінська Л. Гроші в сучасній системі бухгалтерського обліку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 12-21 : табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 0131-775Х
353014
  Підлісний Є. Гроші ваші - земля наша // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 10. – С.16-19. – ISSN 1726-3077


  Право власності на землю
353015
  Кірк Г. Гроші диявола / Г. Кірк. – Київ, 1955. – 312с.
353016
  Моісеєва Т. Гроші для освітян поза зоною досяжності // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 28 серпня (№ 154). – С. 5
353017
  Марищенко Л. Гроші для реформ // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 19/20 (399/400). – С. 26. – ISSN 2313-559X
353018
  Смовженко Т. Гроші з позиції сучасної економічної теорії / Т. Смовженко, Г. Стеблій // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 28-32. – Бібліогр.: 18 пунктів
353019
  Колодізєв М О. Гроші і кредит : підручник / О.М. Колодізєв, В.Ф. Колесніченко. – Київ : Знання, 2010. – 613, [3] с. : іл. – Харківському національному економічному університету 80 років. – Бібліогр.: с. 581-586. – ISBN 978-966-346-788-7
353020
  Мазур І.М. Гроші і кредит : [навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів] / І.М. Мазур, Т.Л. Гречук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. ун-т права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2011. – 319, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 317-319. – Бібліогр.: с. 316. – ISBN 978-617-7009-64-0
353021
  Черкашина К.Ф. Гроші і кредит : навч. посібник / К.Ф. Черкашина, Л.Ю. Сисоєва. – Київ : Компринт, 2013. – 213, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 212-213. – ISBN 978-966-2719-54-3
353022
   Гроші і кредит : навч. посібник / [Л.Л. Калініченко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2016. – 250, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. та звороті тит. арк. - Термінол. словник: с. 230-237. – Бібліогр.: с. 242-245. – ISBN 978-617-654-041-0
353023
  Папуша А. Гроші і люди: війна чи мир? : фінанси, бізнес, соціум // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 22-23
353024
  Веттеберг Карл Антон Гроші і праця [Гроши а праця] : повесть сус. Дядка Адама [псевд.] ; (з швед.) ; в 2 ч. і 3 т. – У Львові (Львів) : Hакладом pед. "Діла" ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського. – (Литературний додаток "Діла" : Бібліотека найзнаменитших повістей / Під pед. В. Баpвіньского ; Т. 9)
Т. 1. – 1882. – 512 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії
353025
  Троян В.М. Гроші і ціни в ринковій економіці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 163-166


  В статті розглядається проблема взаємозв"язку грошової системи з системою ціноутворення. Розглядаються проблеми збалансування ринку грошей на макрорівні і роль ціни в цьому процесі. Відзначаються пріоритети і переваги формування саме ефективної, ...
353026
   Гроші й кредит. – К
1. – 1933. – 268с.
353027
  Самойлов Юрій Гроші мігрантів допоможуть туризму // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 56-59 : фото. – ISSN 1998-8044
353028
  Базик М. Гроші на лікарства // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 14
353029
   Гроші на науку отримають лише найкращі виші // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 1 лютого (№ 2). – С. 9
353030
  Ільницький В. Гроші проти...депресії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 15 липня (№ 123). – С. 8


  Про основи кардинальних соціальних перетворень в угорському містечку Кішварда.
353031
  Сургай О. Гроші розповідають історію // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-25. – ISSN 1814-5078
353032
  Олійник Володимир Гроші Святого Письма // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 137-138. – ISSN 0869-3595
353033
  Костіна Н.І. Гроші та грошова політика : Навчальний посібник для вищих закл.освіти / Н.І. Костіна. – Київ : НІОС, 2001. – 224с. – ISBN 966-95321-4-0
353034
  Демківський А.В. Гроші та грошовий обіг : Навчально-методичний посібник для студ. усіх форм навчання / А.В. Демківський; Мін-во освіти України; Академія муніципального управління. – Київ : ГРОТ, 1998. – 216с. – ISBN 966-95530-4-0
353035
  Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг : Навч. посібник / В.Д. Лагутін. – 2-ге вид., перероб. й доп. – Київ : Знання, 1999. – 181с. – ISBN 966-620-000-7
353036
  Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг : Навч. посібник / В.Д. Лагутін. – 3-е вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2001. – 181с. – ISBN 966-620-067-8
353037
  Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг : Навч. посібник / В.Д. Лагутін. – 4-те вид., перерб. пероб. і доп. – Київ : Знання, 2002. – 199с. – 336 Лагу Шифр дубл. – ISBN 966-620-133-Х
353038
  Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг. / В.Д. Лагутін. – К, 1998. – 168с.
353039
  Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика : Hавч. посіб. / О. Гриценко. – Київ : Основи, 1996. – 180с.
353040
  Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика : Навч. посібник / О. Гриценко. – Київ : Основи, 1997. – 180с. – ISBN 966-500-135-3
353041
  Дем"янчук Д.О. Гроші та заощадження у кейнсіанській моделі антикризового управління (сутність та необхідність використання в умовах сучасної світової фінансово-економічної кризи) // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 3. – С. 27-31. – ISSN 1729-7036
353042
  Атлас З.В. Гроші та кредит : (за капіталізму і в СРСР) :у 2-х ч. / З. В. Атлас ; пер. В. В. Потіенка. – Харків : Партвидав Пролетарій
Ч. 1 : Теорія грошей, грошові системи капітализму, грошова система СРСР ; Ч. 2. Теорія кредиту і банків, банкові системи капіталізму, банкова система СРСР. – 1932. – 623 с.
353043
  Сорочинський Б.В. Гроші та кредит / Б.В. Сорочинський. – Одеса, 1970. – 36с.
353044
   Гроші та кредит : Підручник. – Київ : Либідь, 1992. – 330с.
353045
   Гроші та кредит : Навчально-методичний посібник. – Київ, 1999. – 76с. – ISBN 966-574-107-1
353046
   Гроші та кредит : Підручник / Б.С. Івасів, М.І. Савлук, В.А. Ющенко, Н.І. Гребеник, Б.Л. Дзюблюк; За ред. Б.С.Івасіва. – Київ, 1999. – 404с. – ISBN 966-574-042-3
353047
   Гроші та кредит : Підручник / Б.С. Івасів, М.І. Савлук, В.А. Ющенко, Н.І. Гребеник, О.В. Дзюблюк, Б.Л. Луців, Б.Г. Сенів, І.Б. Івасів; НБУ; МОНУ, Тернопільська академія народного господарства; За ред.Б.С.Івасіва. – Тернопіль : Карт-бланш, 2000. – 510с. – ISBN 966-583-308-5
353048
   Гроші та кредит : Підручник. – Київ : КНЕУ, 2001. – 602с. – Шифр дубл. – ISBN 966-574-199-3


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
353049
   Гроші та кредит : Підручник. – 3-те вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002. – 602с. – ISBN 966-574-369-4


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
353050
  Демківський А.В. Гроші та кредит : Навчальний посібник / А.В. Демківський. – Київ : Дакор, ВИРА-Р, 2003. – 528с. – ISBN 966-95845-6-6


  Навчальний посібник висвітлює актуальні проблеми теорії та практики, що викладені у шістнадцяти темах навчальної дисципліни "Гроші та кредит". Для студентів-економистів усіх форм навчання, слухачів системи перекваліфікації
353051
   Гроші та кредит : Навчальний посібник. – Львів : Національний університет "Львівська політехника", 2004. – 168с. – ISBN 966-553-342-8
353052
  Демківський А.В. Гроші та кредит : Навч. посібник / А.В. Демківський. – Київ : Дакор, 2005. – 528с. – ISBN 966-95845-6-6
353053
  Івасів Б.С. Гроші та кредит : Підручник / Б. С. Івасів; Нац. банк України; МОНУ; Тернопільська академія народного господарства. – 2-е вид., змін. й доп. – Тернопіль : Карт-бланш, 2005. – 528с. – ISBN 966-7952-37-1


  Підручник підготовлено відповідно до типової навчальної дисципліни "Гроші та кредит". Значна увага приділяється аналізу практики грошового облігу та операцій установ кредитної системи
353054
  Артус М.М. Гроші та кредит : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.М. Артус ; Європейський ун-т. – Вид.2-ге, переробл. і доп. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2005. – 166 с. – ISBN 966-301-076-2
353055
  Михайловська І.М. Гроші та кредит : навчальний посібник / Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 432 с. – ISBN 966-7827-99-2
353056
  Щетинін А.І. Гроші та кредит : підручник для студентів вищих навчальних закладів / А.І. Щетинін ; МОНУ. – Вид. 2-ге, переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 432с. – ISBN 966-364-157-6
353057
   Гроші та кредит : підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, І.М. Лазепко, М.Ф. Пуховкіна, І.В. та ін. Шамова; М.І. Савлук, А.М. Мороз, І.М. Лазепко, М.Ф. Пуховкіна, І.В. Шамова та ін.; МОНУ; Київський нац. економічний ун-т ім. В. Гетьмана; за заг. ред. М.І. Савлука. – 4-те вид., переробл. і доп. – Київ : КНЕУ, 2006. – 742с. – ISBN 966-574-896-3
353058
  Демківський А.В. Гроші та кредит : навчальний посібник / Демківський А.В. – Київ : Дакор, 2007. – 528с. – ISBN 966-95845-6-6
353059
   Гроші та кредит : (практикум): навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І.П. Булєєв, С.Т. Пілецька, Т.Ю. Коритько, А.В. Гаврікова; І.П. Булєєв., С.Т. Пілецька., Т.Ю. Коритько, А.В. Гаврікова; МОНУ; Донбаська держ. машинобуд. академія. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 120с. – ISBN 978-966-364-429-5
353060
   Гроші та кредит : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.Б. Ільіна, В.П. Шило, В.І. Кисла, Н.І. Шрамкова; Ільіна С.Б., Шило В.П., Кисла В.І., Шрамкова Н.І. ; МОН України. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2007. – 368 с. – ISBN 978-966-370-072-4
353061
   Гроші та кредит : підручник / Савлук М.І. [ та ін. ] ; за заг. ред. М.І. Савлука ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад " Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – 5-тє вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2008. – 744 с. – ISBN 966-574-896-3
353062
  Щетинін А.І. Гроші та кредит : підручник для студ. вищ. навч. закладів / А.І. Щетинін. – 3-тє вид., перер. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 432с. – Шифр дубл.336 Щети. – ISBN 978-966-364-663-3
353063
  Івасів Б.С. Гроші та кредит : підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Б.С. Івасів ; Національний банк України ; МОНУ ; Тернопільський нац. економічний ун-т. – Вид. 3-тє, змінене й доп. – Київ ;Тернопіль : Кондор ; Карт-бланш, 2008. – 528 с. – ISBN 966-7952-37-1


  Підручник підготовлено відповідно до типової навчальної дисципліни "Гроші та кредит". Значна увага приділяється аналізу практики грошового облігу та операцій установ кредитної системи
353064
  Алєксєєв І.В. Гроші та кредит : навч. посібник / І.В. Алєксєєв, М.К. Колісник. – Київ : Знання, 2009. – 253 с. – ISBN 978-966-346-595-1
353065
  Коваленко Д.І. Гроші та кредит : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Д.І. Коваленко ; МОНУ ; Київський нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 320 с. – Бібліогр.: с. 311-315. – ISBN 978-966-364-912-2
353066
  Круш П.В. Гроші та кредит : навч. посібник для студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації / П.В. Круш, В.Б. Алексєєв ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 215, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт.: П.В. Круш, О.В. Клименко. – Бібліогр.: с. 212-213. – ISBN 978-611-01-0026-7
353067
  Щетинін А.І. Гроші та кредит : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.І. Щетинін. – 4-е вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 439, [1] с. – Бібліогр.: c. 436-437. – ISBN 978-611-01-0128-8
353068
   Гроші та кредит = Money and credit : навчальний посібник / [М.І. Крупка та ін. ; за заг. ред. М.І. Крупки] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 408 с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ.- Авт. зазнач. на с. 6.- Предм. покажч.: с. 396-400. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-613-773-2
353069
   Гроші та кредит : підручник для студентів вищих навч. закладів / І.О. Лютий, Н.І. Версаль, О.В. Любкіна, О.Д. Рожко ; [за заг. ред. І.О. Лютого] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 559 с. – Бібліогр.: с. 550-554. – ISBN 978-966-439-293-5
353070
   Гроші та кредит : підручник / С.К. Реверчук [та ін.] ; за ред. С.К. Реверчука. – Київ : Знання, 2011. – 382 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-957-7
353071
   Гроші та кредит : підручник / Савлук М.І. [та ін.] ; за наук. ред. М.І. Савлука ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – 6-те вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2011. – 590, [2] с. : іл., табл. – На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. економ. ун-ту ім. В. Гетьмана. – ISBN 978-966-483-511-1
353072
   Гроші та кредит = Money and credit : підручник / [М.І. Крупка та ін. ; за заг. ред. М.І. Крупки] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 419, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ.- Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 410-414. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-613-881-4
353073
  Колотуха С.М. Гроші та кредит : навчальний посібник / С.М. Колотуха, С.А. Власюк. – Київ : Знання, 2012. – 495 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 487-495. – ISBN 978-966-346-949-2
353074
  Коваленко Д.І. Гроші та кредит : теорія і практика : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл.] / Д.І. Коваленко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 4-те вид., випр. і допов. – Київ : Каравела, 2012. – 360 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 257-359 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2229-29-5
353075
  Вовчак О.Д. Гроші та кредит : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Д. Вовчак, І.Є. Бучко, З.Р. Костак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вищий навч. заклад Укоопспілки ; Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 423, [3] с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0319-0
353076
  Вовчак О.Д. Гроші та кредит : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.Д. Вовчак, І.Є. Бучко, З.Р. Костак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки, Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 423, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 393-400 та в кінці тем. – ISBN 978-611-01-0319-0
353077
  Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Денисенко. – Київ : Алерта, 2004. – 478с. – ISBN 966-8533-04-6
353078
  Семко Т.В. Гроші та кредит у схемах і таблицях : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т.В. Семко, М.В. Руденко; МОНУ; Кременчуцький держ. полытехн. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 158с. – ISBN 966-364-214-9
353079
  Коваленко Д.І. Гроші та кредит: теорія і практика : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Д.І. Коваленко ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – 3-тє вид., допов. та перероб. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 352 с. : табл. – Бібліогр.: с. 346-348. – ISBN 978-966-364-912-2
353080
  Пролеєв С.В. Гроші та насильство // Філософські проблеми гуманітарних наук / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 21. – С. 18-23. – ISBN 966-7943-03-8


  Досліджується проблема грошей як змістовного символу цивілізаційного розвитку. Показано їх соціокуль-турний контекст у вимірах "блага" та "насильства". Исследуется проблема денег как содержательного символа развития цивилизации. Показан их ...
353081
  Шумка М. Гроші та політика / М. Шумка, С. Янковий // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 80-85


  Проводиться цілісний аналіз проблеми грошей на сучасному етапі розвитку економіки та політичної ситуації в країні.
353082
  Макаренко М.І. Гроші та ціни в кількісній теорії / М.І. Макаренко; Нац. банк України; Укр. акад. банк. справи. Кафедра економ. теорії. – Суми : Ініціатива, 2001. – 64с. – ISBN 966-566-179-5
353083
  Боровський Н. Гроші таки пахнуть. У Франції взяли під арешт екс-президента Саркозі // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 21 березня (№ 32). – С. 5


  "Поліція Франції затримала колишнього президента країни Ніколя Саркозі, повідомляє агенція «Рейтер» iз посиланням на джерела в судовій владі. За даними агенції, Саркозі затримали на 48 годин, щоб допитати у зв’язку з розслідуванням фінансування його ...
353084
  Лосєв Володимир Гроші туриста // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 166 : фото
353085
  Швайка М.А. Гроші України: труднощі з їх запровадженням і функціонуванням / М.А. Швайка. – Київ : Міжнародний університет, 2005. – 128с.
353086
  Рябініна Л.М. Гроші як атрибут державності країни // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. економічний ун-т. – Одеса, 2013. – № 2 (49), ч. 2. – С. 68-73
353087
  Шинкар А.М. Гроші як елемент регулювання макроекономічних пропорцій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.7-11
353088
  Гай-Нижник Гроші як засіб і прихована зброя у політиці поглинання та гібридної війни Росії проти України (1917-1922 рр.) // Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / Гай-Нижник, Л.Л. Залізняк, І.Й. Краснодемська, Ю.С. та ін Фігурний. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 131-165. – ISBN 978-966-97599-0-0
353089
  Карнаух Т. Гроші як об"єкт права притримання // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 46-51.
353090
  Дмитрів І. Гроші як показник деформації суспільних відносин в Україні / І. Дмитрів, В. Дмитрів // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 45-49


  У статті актуалізується соціально-політичний аспект грошей, які виступають як показник розподільчих відносин у суспільстві.
353091
  Євтух О. Гроші як соціально-економічне явище // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 1. – С. 64-74. – ISSN 1605-2005
353092
  Ліпін М.В. Гроші як універсальний знак влади // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 162-169
353093
  Томахів В. Гроші як чинник глобалізації // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 67-70
353094
   Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях : Навчальний посібник для студ.економ.спец.вищих навч.закладів. – Київ., Львів : Львівський банківський коледж, 1999. – 156с. – Для учбов.фонду шифр:336/Грош. – ISBN 966-7330-24-9, 5-7763-1685-5
353095
   Гроші, банки та кредит: у схемах і коментарях : Навчальний посібник для студ.економ.спец.вищих навч.закладів. – Тернопіль : Карт-бланш, 2000. – 225с. – ISBN 966-583-206-6
353096
   Гроші, банки та кредити: у схемах і коментарях : Навчальний посібник для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : Карт-бланш, 2004. – 219с. – ISBN 966-7952-32-0


  У навчальному посібнику висвітлюється суть, функції та роль грошей, закономірності їх обігу та механізм використання в ринкових умовах господарювання
353097
  Кравченко В. Гроші, кадри й вибір стратегії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 липня (№ 26). – С. 3


  Для поліпшення іміджу України в Києві створюють "Український інститут".
353098
  Глущенко С.В. Гроші. Кредит. Кредитний ринок : навч. посібник для студентів ВНЗ / Глущенко С.В. – Київ : НаУКМА, 2015. – 203, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 202-203. – ISBN 978-966-2410-63-1
353099
  Гриценко А. Гроші. Пропозиція грошей і грошові агрегати // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 4. – С. 90-111 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1811-3141
353100
  Александрова М.М. Гроші. Фінанси. Кредит : Навчально-методичний посібник / М.М. Александрова, С.О. Маслова. – 2-ге вид.. перероблене і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 336с. – ISBN 966-7938-69-7
353101
  Ющенко В.А. Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні / В.А. Ющенко, І В. Лисицький. – Київ : Скарби, 1998. – 288с. – (Добробут нації). – ISBN 966-95038-1-7
353102
  Ющенко Віктор Гроші: розвиток попиту та пропозиції в Україні / Ющенко Віктор, Лисицький Віктор. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – Київ : Скарби, 2000. – 336с. – (Добробут нації). – ISBN 966-95038-7-6
353103
  Карпішина А.О. Грошова-кредитна політика та зростання економіки України / А.О. Карпішина, Т.Г. Бондарук // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 110-113. – ISBN 978-617-571-143-9
353104
  Гай-Нижник Грошова (емісійна) політика уряду Української держави 1918 року // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 136-145.
353105
  Ємельянов І. Грошова допомога постраждалим та внутрішньо переміщеним особам // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (120), січень. – С. 24-25
353106
  Супрун Л. Грошова компенсація за невикористані дні щорічної відпустки у разі звільнення працівника // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 135-136.
353107
   Грошова компенсація за невикористану щорічну відпустку // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 листопада (№ 45). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  На запитання відповідають фахівці юридичного відділу Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України.
353108
  Степаненко В.О. Грошова криза імперіалізму / В.О. Степаненко. – К., 1974. – 184с.
353109
  Семенова Ю. Грошова маса в інфляційному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 169-172
353110
  Романенко І.Н. Грошова оплата праці в колгоспах / І.Н. Романенко, М.І. Нижній. – Київ, 1959. – 83 с.
353111
   Грошова оплата праці і господарський розрахунок у колгоспах. – Львів, 1959. – 60с.
353112
  Кузнецова Д.С. Грошова оцінка земель на вугленосних територіях з урахуванням шкідливого впливу підземних гірничих робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Кузнецова Д.С. ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 10 назв.
353113
  Лях Ю. Грошова оцінка земель населених пунктів. Як зробити її основою розвитку сільських територій? / Ю. Лях, Ю. Міняйло // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 12. – С. 16-19
353114
  Торчук В. Грошова оцінка як складова організаційно-економічного механізму формування ринку земель сільськогосподарського призначення // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 4. – С. 24-29
353115
  Гай-Нижник Грошова політика уряду Центральної ради і діяльність Х. Барановського на посаді генеральнго секретаря фінансів (15 червня - 12 серпня 1917 р.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 12. – С. 301-318.
353116
  Антоненко В. Грошова реформа 1922-1924 років: сучасна історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-8. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються російські та українські історико-економічні дослідження початку ХХІ ст. з історії грошової реформи 1922-1924 рр., визначаються основні тенденції сучасної історіографії проблеми. В статье анализируются российские и украинские ...
353117
  Сало І.В. Грошова реформа 1996 р. - введення національної валюти України - гривні // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2013. – № 1 (34). – С. 24-31. – ISSN 2077-6330
353118
  Гальчинський А. Грошова реформа 1996 року: непрочитані сторінки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3 - 9 вересня (№ 31). – С. 6


  "Дуже важливо, щоб ми були коректними в своїх оцінках, перш за все на офіційному рівні, уроків попередніх етапів становлення нашої незалежності, уникали їх необґрунтованої політизації, яка завжди є деструктивною. Ми не зможемо розраховувати на ...
353119
  Поліщук Віктор Іванович Грошова реформа в Україні в роки непу : Дис... канд. економ.наук: 08.01.04 / Поліщук Віктор Іванович; КУ. – Київ, 1996. – 163 л. – Бібліогр.: л. 146-163
353120
  Поліщук Віктор Іванович Грошова реформа в Україні в роки НЕПу : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.01.04 / Поліщук Віктор Іванович; КУ ім. араса Шевченка. – Київ, 1996. – 17 с.
353121
  Хайцер П. Грошова систама СРСР часів відбудви та реконструкції / П. Хайцер. – Х., 1930. – 128с.
353122
  Ідзьо Віктор Грошова система України-Руси у X - XI ст. // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – C. 258-260
353123
  Дзюблюк О. Грошова система України: глобалізаційні фактори впливу : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 14-22 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
353124
  Завальна Ж.В. Грошова система як ознака державності // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 15. – С. 103-107. – ISBN 966-8958-02-0
353125
   Грошова форма оплати праці в колгоспах. – Дніпропетровськ, 1959. – 15с.
353126
  Автушенко І. Грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України (1991 - 2011 рр.): історичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті аналізується грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України, яке є основною складовою їх матеріального забезпечення. Грошове утримання військовослужбовців упродовж 1991-2011 рр. поступово збільшувалось, але воно все рівно було в ...
353127
  Сопронюк О. Грошове стягнення як кримінально-процесуальна санкція за неприбуття за викликом на досудовому розслідуванні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 205–215. – (Серія юридична ; вип. 63). – ISSN 0136-8168
353128
  Оліфірова Ю.О. Грошовий бюджет у системі управління фінансовими потоками підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 71-73. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядається регулювання зовнішнього фінансування за допомогою вексельної форми розрахунків, банківського кредиту, організації емісії цінних паперів та отримання відстрочки платежів за отримані товари (послуги).
353129
  Чайковський Я. Грошовий обіг в Україні: сучасний стан, проблеми та напрями удосконалення організації // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2 (55). – С. 108-122 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1818-5754
353130
  Огуй О. Грошовий обіг західноукраїнських земель (Галичини та Буковини) періоду наполеонівських воєн (1792-1815) // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 9-19. – ISSN 1811-542X
353131
  Алісов Є.О. Грошовий обіг і екстраординарні фінансові правовідносини // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.84-87. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
353132
  Котляр М.Ф. Грошовий обіг на території України доби феодалізму / М.Ф. Котляр. – Київ, 1971. – 176с.
353133
  Михальський Ю.А. Грошовий обіг та його зв"язок із ціновою політикою: правові питання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 148-155. – ISSN 2306-9082
353134
  Єрмошенко М.М. Грошовий обіг та оплата праці в інформаційно-енергетичній теорії вартості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 22-26 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
353135
  Яценко В.М. Грошовий обіг у відкритій економіці : грошово-кредитна політика // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 92-98 : Рис.
353136
  Яськів Б.А. Грошовий обіг у системі фінансового права // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (22). – C. 25-31
353137
  Кулицький С.П. Грошовий обіг як комунікативний процес : теорія грошей // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 3-12 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
353138
  Кот О. Грошовий обіг як об"єкт аналізу і контролю в управлінні банками // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 69-75. – ISSN 1605-2005
353139
  Джус Ю.М. Грошовий ринок у сучасних економіках // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 176-180. – ISBN 5-7763-2435-1
353140
  Савченко Т.Г. Грошовий ринок: сутність, структура та інструменти // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 257-266
353141
  Савлук М.І. Грошові аспекти фінансової стабілізації // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут, економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2013. – [2013 рік]. – С. 47-50
353142
  Денисова Т. Грошові документи ОУН 1951-1992 рр. з колекції Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 29-31. – ISSN 1811-542X
353143
  Моташко Т.П. Грошові доходи населення як джерело внутрішніх державних запозичень в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Моташко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 242 л. – Додатки: :л. 202-222. – Бібліогр.: л. 223-242
353144
  Моташко Т.П. Грошові доходи населення як джерело внутрішніх державних запозичень в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Моташко Тетяна Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
353145
  Моторина І. Грошові заощадження домашніх господарств як інвестиційний ресурс для національної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 25-27. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується роль заощаджень домогосподарств, як важливого джерела стабільності національної економіки. Заощадження домогосподарств розглядаються з позиції інвестиційних ресурсів для української економіки. The article introduces the ...
353146
  Олексієнко М.Д. та ін. Грошові заощадження населення / М.Д. та ін. Олексієнко. – К., 1991. – 64с.
353147
  Кузьмович О.В. Грошові заощадження як джерело інвестиційних ресурсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто грошові заощадження як джерело інвестиційних ресурсів.
353148
  Клименко Олег Грошові знаки та їхня імітація як засіб пропаганди й психологічної боротьби у роки Другої світової війни // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / Вища атестаційна коміс. України і трудовий кол. ред. – Київ, 2011. – № 9/10 (158/159). – С. 19-23 : фото
353149
  Десятніков Іван Грошові знаки Центрального комітету Національного фронту визволення Південного В"єтнаму // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2005. – № 4 (36). – С. 45-48. – ISSN 1811-542Х
353150
  Кравчук В. Грошові зобов" язання учасників господарських відносин як інститут господарського права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 7-13.
353151
  Кушнір Ю. Грошові зобов"язання // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 6. – С.58-59
353152
  Опадчий І.М. Грошові зобов"язання у приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Опадчий Ігор Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр. : 6 назв.
353153
  Опадчий І.М. Грошові зобов"язання у приватному праві : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Опадчий Ігор Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 225 л. – Бібліогр.: л. 208-225
353154
  Боднар Т.В. Грошові зобов"язання: проблеми забезпечення виконання та відповідальності за несвоєчасне виконання / Т.В. Боднар, В.С. Щербина // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 4 (48). – С. 62-69. – (0). – ISSN 2078-9165
353155
  Моташко Т.П. Грошові кошти населення та форми їх зберігання: світовий та вітчизняний аспекти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 56-58
353156
  Остафійчук С.М. Грошові кошти та їх еквіваленти як об"єкти бухгалтерського обліку // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 86-90. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 2)
353157
  Олексієнко М.М. Грошові нагромадження промисловості і резерви їх зростання / М.М. Олексієнко. – Львів, 1972. – 191с.
353158
  Козубовський А Г. Грошові одиниці з "Уривків Бенешевича з історії руської церкви XIV ст." // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 126-141. – ISSN 0130-5247
353159
  Онишко С. Куценко Грошові перекази в структурі дохлдів домогосподарств України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 5 (307). – С. 12-15 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
353160
  Ластовецька Р.О. Грошові перекази мігрантів як компенсаційний механізм в періоди економічних спадів // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 295-297. – ISBN 978-617-7069-02-6
353161
  Кислицина О.В. Грошові перекази міжнародних трудових мігрантів: засади та сучасні тенденції // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2013. – Вып. 42 : Экономические науки. – С. 70-75
353162
  Пірог Д.В. Грошові потоки банку як самостійний об"єкт стратегічного обліку і аналізу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 86-89
353163
  Яструбецька Л.С. Грошові потоки в оцінці інвестиційного проекту підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.101-109 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
353164
  Білик М.Д. Грошові потоки підприємств у мікро- та макроекономічному аспекті / М.Д. Білик, С.І. Надточій // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 133-147.
353165
  Олійник О.О. Грошові потоки підприємства: інформаційна функція, об"єкт управління / О.О. Олійник, Т.І. Олійник // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 106-110. – (Економічні науки)
353166
  Спільник І. Грошові потоки підприємства: комплексний аналіз за даними фінансової звітності // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1/2. – С. 67-85. – ISSN 2410-0706
353167
  Кот О. Грошові потоки як відображення фінансової стабільності банків : нагляд, аудит, контроль // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 1 (167). – С. 48-51 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
353168
  Білоусова С.В. Грошові припливи і відпливи як складова фінансової звітності у вищих навчальних закладах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 10-12. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
353169
  Паливода К.В. Грошові ресурси та фінансові механізми капітального інвестування у житлове будівництво : дис. ...д-ра екон. наук : 08.00.08 / Паливода К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 405,[4] л. – Бібліогр.: л. 380-405
353170
  Паливода К.В. Грошові ресурси та фінансові механізми капітального інвестування у житлове будівництво : автореф. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Паливода К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 38 с. – Бібліогр.: 42 назви
353171
  Роєнко В. Грошові реформи Росії кінця XIX - початку XX ст. та їх роль у формуванні стійкої валюти / В. Роєнко, Л. Добрик // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 109-112. – ISSN 1993-0259
353172
  Чухно А.А. Грошові реформи у постсоціалістичних країнах: зміст і наслідки // Фінанси України, 1997. – №5
353173
  Скоморович І.Г. Грошові системи на українських землях: історія і теорія : монографія / І.Г. Скоморович ; [ред. О. Кузик] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 243, [1] с. – Бібліогр.: с. 221-243. – ISBN 978-966-613-844-9
353174
  Біттер О. Грошові та сукупні доходи сільських домогосподарств Карпатського регіону : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 58-64 : Табл. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 0131-775Х
353175
  Шушпанов П. Грошові трансфери трудових міграцій в Україні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 103-109
353176
  Гайдуцький А.П. Грошові трансферти мігрантів у системі міжнародного ринку капіталу : автореф. д-ра екон. наук : 08.00.02 / Гайдуцький А.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 43 назв.
353177
  Гайдуцький А.П. Грошові трансферти мігрантів у системі міжнародного ринку капіталу : дис. ... д-ра економ. наук : 08.00.02 / Гайдуцький А.П.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 438с. + Додатки : л.426-438. – Бібліогр. : л.336-425
353178
  Осокіна В. Грошові трансферти трудових мігрантів в контексті інвестицій в економіку / В. Осокіна, Н. Руденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 67-72. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вплив грошових трансфертів трудових мігрантів як важливого альтернативного джерела інвестицій на розвиток економіки України та зростання доходів населення. Проанализировано влияние денежных трансфертов трудовых мигрантов как важного ...
353179
  Дячек С.М. Грошово-кредитна безпека України: загрози, оцінки / С.М. Дячек, О.О. Панасюк // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 227-234. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-4236
353180
  Авраменко О.О. Грошово-кредитна державна політика:загрози та виклики економічній безпеці України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 46-52. – ISSN 2306-5664


  Проаналізовано стан реалізації державної грошово-кредитної політики в Україні, із застосуванням методів стратегічного планування визначено реальні та потенційні загрози економічній безпеці України з боку грошово-кредитної політики на сучасному етапі.
353181
  Денисенко М.П. Грошово-кредитна діяльність банків : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Денисенко; Європейський університет. – Київ : Європейський університет, 2004. – 339с. – ISBN 966-301-023-1


  Розкривається роль грошей в економіці держави, сутність і значення кредиту в ринкових умовах. Для студентів, викладачів, працівників банків, широкого кола ділових людей
353182
  Осецький В. Грошово-кредитна політика - детермінанта інвестиційних змін : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 1. – С. 22-26. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1605-2005
353183
  Богданов О.М. Грошово-кредитна політика в історії економічної думки - сновні етапи // Економіка розвитку : Науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2005. – № 4. – С. 132-134. – ISSN 1683-1942
353184
  Дзюблюк О. Грошово-кредитна політика в період кризових явищ на світових фінансових ринках // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 5 (159). – С. 20-30
353185
  Буковинський С.А. Грошово-кредитна політика в сучасних умовах // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 6 (631). – С. 23-36. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
353186
   Грошово-кредитна політика в України : Монографія / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, Н.І. Гребеник, В.І. Міщенко; За ред. Міщенка В.І. – Київ : Знання, 2000. – 305с. – ("Бібліотечка банкіра"). – ISBN 966-620-058-9
353187
   Грошово-кредитна політика в Україні / В.С. Стельмах, А.О. Єпіфанов, Н.І. Гребеник, В.І. Міщенко; За ред.: В.І.Міщенка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2003. – 421c. – ISBN 966-620-171-2


  Аналізуються основні засади формування та розвитку грошово-кредитної політики України як незалежної держави. Для банковських працівників, економістів, аспірантів, студентів
353188
  Островська Н.С. Грошово-кредитна політика в Україні у контексті світового досвіду : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 107-110. – Бібліогр.: 5 назв
353189
  Єпіфанов А.О. Грошово-кредитна політика в Україні: тенденції та перспективи : грошово-кредитна політика / А.О. Єпіфанов, В.І. Міщенко, Н.І. Гребеник // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 11-18 : Табл.
353190
  Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки : Монографія / І.О. Лютий. – Київ : Атіка, 1999. – 240с. – ISBN 966-7714-07-01
353191
  Лютий І.О. Грошово-кредитна політика в умовах перехідної економіки : Монографія / І.О. Лютий. – Київ : Атіка, 2000. – 240с. – ISBN 966-7714-07-01
353192
  Дорошенко Ігор Вікторович Грошово-кредитна політика економічного зростання у трансформаційній економіці : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Дорошенко І.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
353193
  Дорошенко Ігор Вікторович Грошово-кредитна політика економічного зростання у трансформаційній економіці : Дис...канд.економ.наук:08.01.01 / Дорошенко Ігор Вікторович; КНТЕУ. – Київ, 2001. – 283л. + Додатки:л.238-283. – Бібліогр.:л.218-237
353194
  Врабець Ю.Ю. Грошово-кредитна політика НБУ в умовах виходу з кризи // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 175-176. – ISBN 978-966-188-219-4
353195
  Калітінська Ю.О. Грошово-кредитна політика НБУ під час світової кризи та на етапі посткризового відновлення // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 92-97
353196
  Продан Т. Грошово-кредитна політика нбу та її вплив на інфляцію та стабільність споживчих цін в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 33-36. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються методи та інструменти впливу НБУ на рівень інфляції в Україні. Methods and instruments of influence of NBU on the level of inflation in Ukraine are examined in the article.
353197
  Головнін М. Грошово-кредитна політика Росії в умовах відкритості національної економіки // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4 (581). – С. 56-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0131-775Х
353198
  Гуменюк Д.О. Грошово-кредитна політика сприяння інноваційному розвитку / Д.О. Гуменюк, О.Б. Яфінович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 52-55. – (Економіка ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Визначено методи та інструменти впливу грошово-кредитної політики на інноваційний розвиток України. Methods and instruments influence of monetary policy on the innovative development of Ukraine.
353199
  Борщ Л.М. Грошово-кредитна політика та її вплив на інвестиційний процес : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 16-23 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
353200
  Лютий І.О. Грошово-кредитна політика та механізм її реалізації в Україні : 08.01.01:Дис.... доктора економ. наук. / Лютий І.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 410л. – Бібліогр.: С.374-410
353201
  Лютий І.О. Грошово-кредитна політика та механізм її реалізації в Україні : Дис... докт. екон.наук: 08.01.01 / Лютий І. О.; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 410л. – Бібліогр.:л.374-410
353202
  Лютий І.О. Грошово-кредитна політика та механізм її реалізації в Україні. : Автореф... доктор екон.наук: 08.01.01 / Лютий І.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 40л.
353203
  Лютий І.О. Грошово-кредитна політика та особливості її реалізації в Україні : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 20-24. – Бібліогр.: 1 назва
353204
  Адаменко І.П. Грошово-кредитна політика у системі державного регулювання // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 125-130. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
353205
  Череп А. Грошово-кредитна політика України в умовах фінансової кризи / А. Череп, Д. Носенко // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (4). – С. 438-445. – ISSN 1684-906Х
353206
  Загарій В.П. Грошово-кредитна політика України у посткризовий період та її відповідність завданням досягнення фінансової безпеки держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 7, квітень. – С. 121-124. – ISSN 2306-6814
353207
  Безнощенко М.В. Грошово-кредитна політика Швеції і особливості її формування в сучасних умовах // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С.173-179
353208
  Стецько Л.І. Грошово-кредитна політика як засіб подолання фінансово-економічної кризи // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.12. – С. 256-260. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
353209
  Дзюблюк О. Грошово-кредитна політика як ключовий інструмент подолання фінансової кризи у розвинутих країнах / О. Дзюблюк, Т. Запаранюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 6 (114). – С. 3-17 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
353210
  Лютий І.О. Грошово-кредитна політика як фактор макроекономічної стабілізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 21-23. – (Економіка ; Вип. 46)


  Представлено теоретичне обгрунтування та підходи до практичної реалізації основних засад грошово-кредитної політики в умовах соціально-економічних перетворень в Україні.
353211
  Дзюблюк О. Грошово-кредитна політика як фактор макроекономічної стабілізації і подолання наслідків кризових явищ // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 7-19. – ISSN 1818-5754


  У статті аналізуються умови й ефективність застосування основних інструментів грошово-кредитного регулювання Національного банку України у контексті реалізації завдань із подолання наслідків світової фінансової кризи. Особлива увага приділена ...
353212
  Орлюк О.П. Грошово-кредитна політика як функція центрального банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-30. – (Юридичні науки ; Вип. 40)


  Розкривається поняття грошово-кредитної політики, яку здійснюють центральні банки. Визначаються та характеризуються основні складові елементи грошово-кредитної політики, її інструменти. Проводиться порівняльний аналіз чинного законодавства України із ...
353213
  Горник В.Г. Грошово-кредитна політика як чинник впливу на конкурентоспроможність національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 93-95
353214
  Коваль Г. Грошово-кредитна система Європейського Союзу в період кризи / Г. Коваль, К. Антоняк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 128-135. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 9 (258)). – ISSN 1729-360Х
353215
  Дзюблюк О. Грошово-кредитна система України у контексті глобалізаційних процесів // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 7-20. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
353216
  Ковальчук Н. Грошово-кредитна сфера та її монетарне регулювання в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11/12 (119). – С. 60-65. – Бібліогр. : 6 назв. – ISSN 1605-2005
353217
  Ковальчук А. Грошово-кредитна сфера як об"єкт правового регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.64-67
353218
  Васенко В. Грошово-кредитне регулювання у вільній економічній зоні : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 2. – С. 71-75. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
353219
  Михальський В.В. Грошово-кредитний потенціал золота в умовах обмеженості ресурсів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 64-72.
353220
  Осташ С.В. Грошово-кредитний ринок та банки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 33-34. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто роль банків на грошово-кредитному ринку.
353221
  Задоя А. Грошово-кредитні важелі активізації інвестиційної діяльності : аналізують науковці / А. Задоя, О. Завгородня // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 5. – С. 11-12. – Бібліогр.: 5 назв
353222
  Шелудько Н.М. Грошово-кредитні важелі стимулювання інвестиційних процесів в Україні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 179-185. – ISSN 1993-6788
353223
  Ковальчук А. Грошово-кредитні відносини у правовому вимірі : банківська система і право // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 3. – С. 29-42. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-2005
353224
   Грошово-кредитні засоби регулювання економіки : монографія / за заг. ред. Л.В. Кривенко. – Суми : УАБС НБУ, 2010. – 210 с. – ISBN 978-966-8958-57-1
353225
  Калач А.Н. Грошово-кредитні механізми структурної перебудови економіки України // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 165-169. – Бібліогр.: на 6 пунктів
353226
  Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : Навчальний посібник / І.В. Шамова; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 196с. – ISBN 966-574-297-3
353227
  Малік М.Й. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : Навчально-методичні матеріали для студентів економічних спеціальностей денної та очно-заочної форми навчання / М.Й. Малік; КНУТШ; Економічний факультет. – Київ, 2001. – 120с.
353228
  Іванов В.М. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : Курс лекцій / В.М. Іванов, І.Я. Софіщенко; Міжрегіональна Академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2001. – 232с. – ISBN 966-608-076-1
353229
  Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : для спеціальності "Банківська справа" : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / І.В. Шамова ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад " Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2007. – 160 с. – ISBN 978-966-483-013-0
353230
  Ніколаєнко Ю.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн : навч. посібник / Ніколаєнко Ю.В. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2015. – 187, [1] с. : табл. – Слов. термінів: с. 176-179. – Бібліогр.: с. 180 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2188-59-2
353231
  Кодацький В.П. Грошово-кредитні системи країн Азії / В.П. Кодацький, Ю.В. Яковлєва // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 23-25. – Бібліогр. в кінці ст.
353232
  Кодацький В.П. Грошово-кредитні системи країн Європейського Союзу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 9. – С. 11-14
353233
  Русак Д.М. Грошово-кредитні системи країн ЦСЄ в контексті забезпечення конкурентоспроможності національних економік // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 212-217
353234
  Ващук Т.Р. Грошово-фінансові аспекти економічної безпеки малого та середнього бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 394-396
353235
  Тищук Д. Грошову допомогу строковикам виплачуватимуть військкомати // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9 (116). – С. 38
353236
  Котра Г Грубая сила / Г Котра. – М., 1989. – 303с.
353237
  Туренко В.Э. Грубое в дискурсе любви: философско-эстетический аспект вопроса // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 119-121
353238
   Грубрін Юрій Львович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 34-35
353239
   Грубрін Юрій Львович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 62 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
353240
   Грубрін Юрій Львович (1928-1990) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 35. – ISBN 966-95774-3-5
353241
  Соболев Владимир Михайлович Грубые модели фермент-субстратных комплексов активация молекулы субстрата : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Соболев Владимир Михайлович; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т катализа. – Новосибирск, 1975. – 16л.
353242
  Зозуля Е.Д. Грубые рассказы / Е.Д. Зозуля. – К., 1919. – 48с.
353243
  Эшмурадов К. Грубые системы трех дифференциальных уравнений без замкнутых траекторий. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Эшмурадов К.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1968. – 83л.
353244
  Могучий Н. Грудка вугілля і поліно дров / Н. Могучий. – Х-К, 1932. – 128с.
353245
  Братунь Р.А. Грудка землі : поезії / Р.А. Братунь. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1962. – 116 с.
353246
  Василевская Г.И. Грудная конечность черноморских дельфинов : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.08 / Василевская Г.И.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К, 1975. – 32л.
353247
  Сперанська Н. Грудневе повстання в Донбасі 1905 року / Н. Сперанська, 1932. – 34с.
353248
  Василенко В. Грудневий референдум як найвища форма легітимізації української державної незалежності // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 417-432. – ISBN 978-966-397-158-5
353249
  Косаевская Е.М. Грудью на огонь / Е.М. Косаевская, В.А. Фалеева. – Л., 1975. – 95с.
353250
  Аксельруд Л.М. Груз / Аксельруд Л.М. – Фрунзе : Кыргызстан, 1974. – 104 с.
353251
  Ячейкин Ю.Д. Груз для горилл : повести и рассказы / Юрий Ячейкин ; пер. с укр. Арсения Струка. – Москва : Советский писатель, 1983. – 288 с.
353252
  Петракки Д. Груз наследия // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 4. – С. 138-140. – ISSN 0235-7089


  Дипломатические отношения Италии и России (1861-1922).
353253
  Козельская Н. Груз номер пятьдесят // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 5. – С. 158-162. – ISSN 1728-8568
353254
  Возовикова Т. Груз перезагрузки. Российские студенты осилили азы самоуправления / беседу вела Н. Волчкова // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 6 декабря (№ 49). – С. 6


  Развитие студенческого самоуправления (ССУ) - одно из приоритетных направлений деятельности совета и профильных органов, занятых в настоящий момент подготовкой Стратегии развития государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года. ...
353255
  Надеин В.Д. Груздь вопроса / В.Д. Надеин. – Москва, 1978. – 239с.
353256
   Грузии сыны. – М., 1961. – 615с.
353257
  Черник П.П. Грузиисько-російська війна 2008 року - геополітичний реванш Росії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 640-646. – ISSN 1563-3349
353258
  Розсоха Л. Грузини в Україні. Шляхами Давида Гурамішвілі : Монографічне дослідження. В двох книгах / Людмила Розсоха; Полтавська обл. держ. адміністрація. Миргородська міська рада; Миргородський краєзнавчий музей. – Миргород : Миргород, 2005. – 488с. – На авантитулі: Рік Грузії в Україні; 300 років від дня народження Давида Гурамішвілі. – ISBN 966-96557-3-0
353259
  Миколюк О. Грузини чекають, коли прозріють "мрійники" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 30 листопада - 1 грудня (№ 219/220)


  Життя у країні ділять на до та після парламентських виборів 2012 року.
353260
  Арвеладзе Бондо Валерьянович Грузино-армянские литературные взаимосвязи в XIX - XX веках : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Арвеладзе Бондо Валерьянович; АН Груз.ССР. Ин-т ист. груз. лит.-ры. – Тбилиси, 1979. – 50л.
353261
  Кекелидзе С.А. Грузино-белорусские литературные взаимосвязи / С.А. Кекелидзе. – Тбилиси, 1979. – 139с.
353262
  Гвахария А.А. Грузино-иранские культурно-исторические связи / А.А. Гвахария, Д.В. Кацитадзе. – Тбилиси, 1978. – 23,6с.
353263
  Ломоури Н.Ю. Грузино-римские взаимоотношения / Н.Ю. Ломоури. – Тбилиси, 1981. – 327с.
353264
  Накашидзе Н.Т. Грузино-русские политические отношения в первой половине 17 века / Н.Т. Накашидзе. – Тбилиси, 1968. – 291с.
353265
  Джагоднишвили Т.И. Грузино-русские фольклористические взаимоотношения в19 веке. / Т.И. Джагоднишвили. – Тбилиси, 1989. – 239с.
353266
   Грузино-северокавказские взаимоотношения. – Тбилиси, 1981. – 175с.
353267
  Беридзе В.В. Грузинская архитектура"раннехристианского" времени (IV-VII вв.) / В.В. Беридзе. – Тбилиси, 1974. – 39 с.
353268
  Майсурадзе М Грузинская версия "Мученичества св. Дорси"(Из ист. гурзино-сирийск. литер. отношений) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Майсурадзе М Д.; АН ГССР, Ин-т груз. лит. – Тбилиси, 1980. – 31л.
353269
   Грузинская весна. – М., 1958. – 176с.
353270
  Тихонов Николай Семенович Грузинская весна. Стихи 1948 года / Тихонов Николай Семенович. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 72с.
353271
  Кавтария Михаил Ноевич Грузинская гимнография XVII-XVIII веков. (Тексты и разыскания) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Кавтария Михаил Ноевич; АН Гр.ССР. Ин-т истории грузинской литературы. – Тбилиси, 1980. – 60л.
353272
  Кавтария Михаил Ноевыч Грузинская гимнография XVII-XVIII веков. (Тексты и разыскания) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.03 / Кавтария Михаил Ноевыч; АН Гр.ССР. Ин-т истории грузинской литературы. – Тбилиси, 1980. – 60л.
353273
  Гордезиани Б. Грузинская графика / Б. Гордезиани. – Тбилиси, 1963. – 123с.
353274
  Габлишвили Нодар Александрович Грузинская деревня в 30-х начале 60-х годов XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Габлишвили Нодар Александрович; Тбилисский гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1978. – 25л.
353275
  Кокашвили К.Г. Грузинская детская литература и журнал "Джеджили"("Нива"). : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Кокашвили К.Г.; Тбил.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.22
353276
  Боцвадзе Зураб Вахтангович Грузинская детская литературная критика в периодической печати II половины XIX века : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Боцвадзе Зураб Вахтангович; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
353277
  Имедадзе Н.Е. Грузинская драматургия 80-х годов ХІХ века (1875-1885 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Имедадзе Н.Е.; ТГУ. – Тбилиси, 1980. – 25л.
353278
  Гачечиладзе М.А. Грузинская драматургия конца XIX и начала XX веков (1890-1917 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Гачечиладзе М.А.; Ин-т истории грузинской литературы АН Грузинской ССР. – Тбилиси, 1971. – 24л.
353279
  Гватуа Н.А. Грузинская женская одежда XIX и начала XX вв. (По этногр. материалам Картли и Кахети) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Гватуа Н.А. ; АН Груз.ССР , Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1968. – 29 с.
353280
  Коридзе Д.Е. Грузинская женщина в памятниках устной словестности и исторической письменности : Автореф... канд. филол.наук: / Коридзе Д.Е.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 20л.
353281
  Джишкариани Н.Ш. Грузинская и зарубежная персоязычная одическая поэзия : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Джишкариани Н. Ш.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. – Тбилиси, 1980. – 28л.
353282
   Грузинская и русская средневековые литературы. – Тбилиси, 1992. – 387с.
353283
   Грузинская классическая поэзия в переводах Н.Заболоцкого. – Тбилиси
1. – 1958. – 516с.
353284
   Грузинская классическая поэзия в переводах Н.Заболоцкого. – Тбилиси
2. – 1958. – 556с.
353285
  Гургенидзе В.М. Грузинская книга / В.М. Гургенидзе. – Тбилиси, 1958. – 68с.
353286
  Драбкина Е.Я. Грузинская контр-революция / Е.Я. Драбкина. – Л, 1928. – 179с.
353287
  Шадури Т.Н. Грузинская лексика в русской литературе первой половины XIX века : Автореф... канд. филол.наук: / Шадури Т.Н.; Тбил. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1953. – 22 с.
353288
  Голетиани Г.Г. Грузинская лексика в русском языке. / Г.Г. Голетиани. – Тбилиси, 1972. – 256с.
353289
   Грузинская лира. – Тбилиси, 1978. – 52с.
353290
  Барамидзе А.Г. Грузинская литература / А.Г. Барамидзе, Д.М. Гамезардашвили. – Тбилиси, 1968. – 78с.
353291
  Аккерман Н.Г. Грузинская литература : Дооктябрьский период : Рек. библиогр. указ. / Аккерман Н.Г., Сапатова Т.С. – Москва : Книга, 1986. – 174 с.
353292
  Квливидзе Ж.Н. Грузинская литература 19-го века в кинодраматургии / Ж.Н. Квливидзе. – Тбилиси, 1989. – 61с.
353293
  Байрамян Грачик Смбатович Грузинская литература в армянской досоветской критике /1846-1916/ : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03. / Байрамян Грачик Смбатович; АН ГССР. – Тбилисси, 1974. – 40л.
353294
  Ахтян Эмма Саркисовна Грузинская литература в армянсой советской периодике Грузии (1920-1970) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Ахтян Эмма Саркисовна; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.23
353295
  Авалиани Г.А. Грузинская литература и воевое содружество народов Советского Союза в Великой Отечественной войне : автореф. ... д-ра филол. наук : 10.01.02 / Авалиани Г.А. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 42 с.
353296
  Кекелидзе К. Грузинская литература ранней феодальдной эпохи / К. Кекелидзе. – Тифлис, 1935. – 186с.
353297
  Квачантирадзе Манана Филипповна Грузинская литературная критика и процесс формирования "нового человека" в поэзии 20-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / квачантирадзе Манана Филипповна; АН ГрССР. Ин-т истории грузинской литературы. – Тбилиси, 1980. – 27л.
353298
  Карапетян Т.А. Грузинская литературная мысль об Армении и армянах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Карапетян Т.А. ; АН Арм. ССР, Ин-т лит. – Ереван, 1962. – 24 с.
353299
  Гоголадзе Т.А. Грузинская любовная мифология и фольклорные образы любви // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 225-230. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
353300
  Гагулашвили И.Ш. Грузинская магическая поэзия / И.Ш. Гагулашвили. – Тбилиси, 1983. – 154с.
353301
  Гагулашвили Илья Шалвович Грузинская магческая поэзия (заговоры) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Гагулашвили Илья Шалвович; АН Гр.ССР. Ин-т истории грузинской литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1980. – 25л.
353302
  Амиранашвили Я Ш. Грузинская миниатюра / Я Ш. Амиранашвили, . – Москва, 1966. – 73с.
353303
  Каландадзе Г.В. Грузинская народная баллада / Г.В. Каландадзе. – Тбилиси, 1965. – 104 с.
353304
  Шетекаури Г.Е. Грузинская народная бытовая лирика : Автореф... канд. филолог.наук: / Шетекаури Г.Е.; АН ГрузССР. Ин-т истории груз. лит. им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1968. – 27л.
353305
  Шилакадзе М.И. Грузинская народная инструментальная музыка : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Шилакадзе М.И.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1967. – 23л.
353306
  Мшвелидзе А.С. Грузинская народная музыка / А.С. Мшвелидзе. – Москва, 1969. – 80с.
353307
  Капанадзе Д.Г. Грузинская нумизматика / Д.Г. Капанадзе. – М., 1955. – 186с.
353308
  Мегрелишвили Г.И. Грузинская общественно-экономическая мысль второй половины XIX века и начала ХХ века / Г.И. Мегрелишвили. – Тбилиси, 1960. – 538с.
353309
  Шаманадзе Н.Ш. Грузинская пастушеская поэзия : Автореф... Канд.филол.наук: / Шаманадзе Н.Ш.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 27л.
353310
  Абрамишвили А.З. Грузинская периодика : аннот. каталог грузин. периодики (1819-1917), хранящейся в ГПБ им. М.Е. Салтыкова-Щедрина / А.З. Абрамишвили; Тбилис. гос. ун-т, Каф. журналистики. – Тбилиси : [б. и.], 1968. – 254 с.
353311
  Заболоцкий Н.А. Грузинская поэзия / Н.А. Заболоцкий. – Тбилиси, 1948. – 128с.
353312
   Грузинская проза. – М.
1. – 1955. – 464с.
353313
   Грузинская проза. – М.
2. – 1955. – 696с.
353314
   Грузинская проза. – М.
3. – 1955. – 692с.
353315
  Асатиани Леван Грузинская рабочая революционная поэзия в нелегальной и легальной большевистской прессе 1901 - 1907 гг. / Леван Асатиани. – Тбилиси : Заря Востока, 1951. – 55 с.


  Стихи, помещенные в большевистской прессе ...
353316
   Грузинская Республиканская научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава Грузинского политехнического института имени В.И.Ленина и работников производства, 19-я : Тезисы докл. – Тбилиси
Ч. 1. – 1975. – 340с.
353317
   Грузинская Республиканская научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава Грузинского политехнического института имени В.И.Ленина и работников производства, 19-я : Тезисы докл. – Тбилиси
Ч. 2. – 1975. – 292с.
353318
  Мишвеладзе Р.А. Грузинская сатирическая журналистика (1905-1908 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Мишвеладзе Р.А. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 16 с.
353319
  Харадзе Русудан Грузинская семейная община. / Харадзе Русудан. – Тбилиси
1. – 1960. – 190с.
353320
  Харадзе Русудан Грузинская семейная община. / Харадзе Русудан. – Тбилиси
2. – 1961. – 163с.
353321
  Габидзашвили Э.П. Грузинская синаксарная агиография (древний слой XI-XIV вв.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Габидзашвили Э.П. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 20 с.
353322
  Джаши Н.У. Грузинская советская архитектура / Н.У. Джаши. – Тбилиси, 1956. – 150с.
353323
   Грузинская советская драматургия. – Тбилиси, 1954. – 374с.
353324
   Грузинская советская драматургия. – М., 1958. – 564с.
353325
  Лобжанидзе В.А. Грузинская советская интеллигенция в период Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Лобжанидзе В.А.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии. – Тбилиси, 1966. – 23л.
353326
   Грузинская советская портретная скульптура (1921-1941 гг.) : Автореф... канд. искусствнаук: / Церетели А. И,; Церетели А. И,; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1958. – 20л.
353327
   Грузинская советская поэзия. – Тбилиси, 1954. – 431с.
353328
  Аланиян Н.В. Грузинская советская поэма : Автореф... канд. филол.наук: / Аланиян Н.В.; Акад. наук Груз. ССР. Ин-т истории груз. литературы им. Руставели. – Тбилиси, 1954. – 16л.
353329
  Кикнадзе Г.А. Грузинская средневековая металлическая посуда (XVI-XVII вв.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.575 / Кикнадзе Г.А.; Тбилис. госю ун-т. – Тбилиси, 1972. – 24л.
353330
  Ильюшин Н. Грузинская ССР : [Соц. строительство. 1921-1936] / Н. Ильюшин. – Москва : Изд. "Плановое хозяйство" ; [7 ф-ка нац. книги треста "Полиграфкнига"], 1936. – 135, [4] с., 4 вкл. л. карт. : ил., карт.
353331
  Никольский И.В. Грузинская ССР / И.В. Никольский. – Москва, 1955. – 43с.
353332
  Гвелесиани Г.Г. Грузинская ССР / Г.Г. Гвелесиани, Б.А. Клопотовский. – М., 1955. – 190с.
353333
   Грузинская ССР. – М., 1956. – 350с.
353334
   Грузинская ССР. – М., 1957. – 159с.
353335
   Грузинская ССР. – М., 1957. – 159с.
353336
  Бегиджанов А.Г. Грузинская ССР / А.Г. Бегиджанов, Г.З. Чхиквадзе. – М, 1957. – 145с.
353337
   Грузинская ССР : Экономико-географическая характеристика. – изд. 2-е, переработ. и доп. – Москва : Географгиз, 1958. – 400 с.
353338
   Грузинская ССР. – М., 1958. – 77с.
353339
   Грузинская ССР. – Тбилиси, 1971. – 232с.
353340
   Грузинская ССР в 1968 году. – Тбилиси, 1969. – 250с.
353341
  Стуруа Н.И. Грузинская ССР в послевоенный период. : Автореф... Канд.ист.наук: / Стуруа Н.И.; Ин-т истории партии пир ЦК КП Грузии -- филиал Ин-ат марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1965. – 90л.
353342
  Начкебиа Н.В. Грузинская ССР. / Н.В. Начкебиа. – Тбилиси, 1968. – 52с.
353343
   Грузинская ССР. Адм.-террит. деление на 01.0177. – 4-е изд. – Тбилиси, 1977. – 307с.
353344
  Гуния А.Л. Грузинская ССР. Индустрия. / А.Л. Гуния. – Тбилиси, 1971. – 152с.
353345
   Грузинская ССР. Культура. – Тбилиси, 1971. – 208с.
353346
   Грузинская ССР. Туристская схема. – М., 1968. – 12с.
353347
  Мамукелашвили З.Э. Грузинская фронтовая пресса (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мамукелашвили З.Э.; АН Гр.ССР. Ин-т ист., археологии и этнографии. – Тбилиси, 1970. – 21л.
353348
  Грицык Людмила Васильевна Грузинская художественная проза в современных украинских переводах : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.08 / Грицык Людмила Васильевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 24 с.
353349
   Грузинская шекспириана. – Тбилиси
4. – 1975. – 391с.
353350
  Какулия Р.Ш. Грузинская экономическая мысль о развитии денежно-кредитных отношений (1900-1917 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Какулия Р.Ш.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 27л.
353351
  Бакркдзе А.К. Грузинская эпиграфика как источник для изучения истории Грузии /V-XIII вв./. : Автореф... кандидата ист.наук: / Бакркдзе А.К.; Груз гос ун-т. – Тбилисси, 1955. – 16л.
353352
  Челидзе О.С. Грузинские баллады : стихи и поэмы / О.С. Челидзе. – Москва : Советский писатель, 1957. – 113 с.
353353
  Дзидзигури Ш. Грузинские варианты нартского эпоса / Ш. Дзидзигури. – Тбилиси, 1971. – 106 с.
353354
   Грузинские документы IX-XV вв. в собрании Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР. – М., 1982. – 273с.
353355
  Мачарадзе В.Г. Грузинские документы из истории русско-грузинско-египетско-эфиопских отношений 80-х годов XVIII века. / В.Г. Мачарадзе. – Тбилиси, 1967. – 72с.
353356
  Жабко Ш.С. Грузинские дореволюционные газеты в фондах Российской национальной библиотеки // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 3. – С. 39-42
353357
  Чихладзе Н.Р. Грузинские женщины - деятельницы национальной культуры / Н.Р. Чихладзе. – Тбилиси, 1987. – 196с.
353358
   Грузинские живописцы: Каталог выставки. – М., 1982. – 46с.
353359
  Датипшвили Л.Я. Грузинские и греческие редакции "Абукуры" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Датипшвили Л.Я. ; АН Груз. ССР , Ин-т истории груз. лит-ры. – Тбилиси, 1969. – 35 с.
353360
  Берадзе П.А. Грузинские истоки греческого дактилического гексаметра : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Берадзе П.А. – Тбилиси, 1949. – 20 с.
353361
  Кикодзе Г. Грузинские классики / Г. Кикодзе. – Тбилиси, 1942. – 61с.
353362
  Силогава В.И. Грузинские лапидарные надписи Западной Грузии Х-XVIII вв. как исторический источник. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Силогава В.И.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1973. – 18л.
353363
  Отхмезури Г.К. Грузинские лапидарные надписи рубежа 12-13 вв как исторический источник. : Автореф... канд.ист.наук: / Отхмезури Г.К.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1981. – 22л.
353364
  Пастернак Б. Грузинские лирики / Б. Пастернак, 1935
353365
  Пастернак Б.Л. Грузинские лирики. / Б.Л. Пастернак, 1937. – 76с.
353366
  Силагадзе В.Г. Грузинские мамлюки в Ираке. (Дауд-паша) : Автореф... канд. ист.наук: / Силагадзе В.Г.; АН ГрузССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1968. – 30л.
353367
  Глонти А. Грузинские народные новеллы / А. Глонти. – Тбилиси, 1970. – 360с.
353368
   Грузинские народные новеллы. – Тбилиси : Мерани, 1974. – 447 с.
353369
   Грузинские народные новеллы. – Тбилиси, 1984. – 376с.
353370
   Грузинские народные предания и легенды. – М., 1973. – 368с.
353371
   Грузинские народные сказки. – Тбилиси : Заря Востока, 1954. – 432 с.
353372
   Грузинские народные сказки. – Тбилиси, 1956. – 432с.
353373
   Грузинские народные сказки. – Москва : Детская литература, 1970. – 191 с.
353374
   Грузинские народные сказки. – Тбилиси, 1971. – 327с.
353375
   Грузинские народные сказки. – М., 1985. – 159с.
353376
   Грузинские народные сказки. – Москва
Кн. 1. – 1988. – 366 с.
353377
   Грузинские народные сказки. – Москва
Кн. 2. – 1988. – 335 с.
353378
  Джавришвили Д. Грузинские народные танцы. / Д. Джавришвили. – Тбилиси, 1958. – 280с.
353379
  Абжандадзе Д.К. Грузинские народные ткани 15-18 вв. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.09 / Абжандадзе Д.К.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1978. – 24л.
353380
  Сихарулидзе Н.А. Грузинские печатные книжные каталоги и перспективы их развития. : Автореф... Канд.пед.наук: 736 / Сихарулидзе Н.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 14л.
353381
  Джавахишвили Г.Н. Грузинские писатели-народники и фольклор : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Джавахишвили Г. Н.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. – Тбилиси, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
353382
  Гольцев В. Грузинские писатели девятнадцатого века. / В. Гольцев. – М., 1948. – 168с.
353383
   Грузинские повести 19-го века. – Тбилиси, 1964. – 575с.
353384
   Грузинские повести и рассказы. – М., 1951. – 452с.
353385
   Грузинские повести и рассказы. – Тбилиси, 1954. – 440с.
353386
  Зандукели П.З. Грузинские пословицы : Автореф... канд. филол.наук: / Зандукели П.З.; Тбилис. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1962. – 20л.
353387
  Цомая-Иосава Грузинские пословицы и поговорки. / Цомая-Иосава. – Тбилиси, 1964. – 96с.
353388
  Пастернак Б. Грузинские поэты / Б. Пастернак, 1947
353389
  Пастернак Б. Грузинские поэты / Б. Пастернак, 1947
353390
   Грузинские поэты в переводах Бориса Пастернака. – Москва, 1946. – 126 с.
353391
  Кубанейшвили С.И. Грузинские поэты на Украине в 18-м в. : Автореф... доктор филолог.наук: / Кубанейшвили С.И.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1962. – 35л.
353392
  Пастернак Б.Л. Грузинские поэты. / Б.Л. Пастернак. – Тбилиси, 1947. – 144с.
353393
   Грузинские рассказы. – М., 1958. – 562с.
353394
  Дзоценидзе Л.Г. Грузинские редакции русской "Апофтегматы". : Автореф... Канд.филол.наук: / Дзоценидзе Л.Г.; Акад.наук Груз.ССР. – Тбилиси, 1960. – 17л.
353395
   Грузинские романтики. – Ленинград : Советский писатель, 1940. – 248 с.
353396
   Грузинские романтики. – Л., 1978. – 335с.
353397
   Грузинские романтики. – Л., 1980. – 431с.
353398
   Грузинские романтики. – М., 1989. – 286с.
353399
  Орбели Р.Р. Грузинские рукописи Института народов Академии наук СССР : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Орбели Р.Р. ; Ленингр. ордена Ленана гос. ун-т. – Ленинград, 1963. – 21 с.
353400
  Чохели Софья Гаврииловна Грузинские свадебные обряды и поэтический фольклор : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Чохели Софья Гаврииловна; Ин-т истории грузинской лит-ры им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1979. – 25л.
353401
  Маргиани Р. Грузинские стихи / Р. Маргиани. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 126 с.
353402
   Грузинские стихи и песни о Сталине. – Тбилиси, 1937. – 181с.
353403
   Грузинские страницы Ленинианы. – Тбилиси, 1970. – 607с.
353404
  Долаберидзе Р.М. Грузинские украшения 11-13-го вв. : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Долаберидзе Р.М.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 29л.
353405
  Огнев В.Ф. Грузинские этюды / В.Ф. Огнев. – Тбилиси, 1976. – 174с.
353406
  Битов А. Грузинский альбом / А. Битов. – Тбилиси, 1985. – 224с.
353407
  Бенешевич Грузинский великий номоканон по спискам Тифлисского церковного музея / [В.Н. Бенешевич]. – [Петроград] : Тип. Акад. наук, 1917. – С. 349-377. – Без тит. л. и обл.. - Авт. указан в конце текста. - Отд. оттиск: Христианский Восток, 1914., т. 2, вып. 3


  На обр. стор. тит. стр. надпись: фамилия кому пренадлежала книга
353408
  Джорбенадзе Б.А. Грузинский глагол: вопросы формального и семантического анализа / Б.А. Джорбенадзе. – Тбилиси, 1986. – 166с.
353409
  Сомхишвили В.В. Грузинский говор населения Ксанского ущелья. (Структура, лексика, топонимика, ономастика). : Автореф... канд. филолог.наук: 661 / Сомхишвили В.В.; Тбилис. гос. пед.ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1970. – 30л.
353410
  Гальцев В.С. Грузинский и китайский отряды в борьбе за Советскую Власть на Тереке / В.С. Гальцев. – Орджоникидзе, 1957. – 14 с.
353411
  Гацерелиа А.К. Грузинский классический стих. Ударение, Ритм, Рифма и Строфа (VII-XVIII вв.) : Автореф... докт. филол.наук: / Гацерелиа А.К.; АН Груз. ССР. Ин-т истории грузинской литературы имени Ш.Руставели. – Тбилиси, 1953. – 29 с.
353412
  Жабко Ш.С. Грузинский книжный фонд Российской национальной библиотеки: коллекция царевича Иоанна // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 39-42


  Статья об истории приобретения Императорской библиотекой уникального собрания царевича Иоанна, находящегося сейчас в грузинском фонде Российской национальной библиотеки.
353413
  Мамулиа Г. Грузинский легион в борьбе за свободу и независимость Грузии в годы Второй мировой войны / Георгий Мамулиа. – Тбилиси, 2003. – 188с. : илл. – ISBN 99940-766-3-9
353414
  Хачапуридзе Г. Грузинский народ в борьбе за свою независимость / Г. Хачапуридзе; Тбилисский гос.университет имени Сталина. – Тбилиси : Тбилисский гос. университет им. Сталина, 1942. – 72с.
353415
  Курдованидзе Т.Д. Грузинский народный романтический эпос "Этериани" : Автореф... канд. филол.наук: / Курдованидзе Т.Д.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 16л.
353416
  Кубанеишвили С. Грузинский народный эпос / С. Кубанеишвили. – Тбилиси, 1940. – 80с.
353417
   Грузинский научно-исследовательский институт энергетики и гидротехнических сооружений. – Тбилиси, 1978. – 92с.
353418
  Топурия В. Грузинский орфографический словарь / В. Топурия, И. Гигинейшвили. – Тбилиси, 1941. – 207с.
353419
  Вирсаладзе Е.Б. Грузинский охотничий миф и поэзия / Е.Б. Вирсаладзе. – Москва, 1976. – 360 с.
353420
  Вирсаладзе Е.Б. Грузинский охотничий эпос : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Вирсаладзе Е.Б. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 37 с.
353421
   Грузинский политехнический институт : Тезисы докл. – Тбилиси
Ч. 1. – 1974. – 238с.
353422
   Грузинский Политехнический Институт, 1973. – 104с.
353423
  Висрамиани Грузинский роман 12-го века и персидская поэма 11-го века "Вис и Рамин" / Висрамиани; в изложении и переводах Б.Т.Руденко и М.М.Дьяконова. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1938. – 187 с.
353424
  Гачечиладзе Г. Грузинский стих в сопоставительном плане // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1970. – № 7 : 1970. – С. 361-385
353425
  Гварамадзе Е.Л. Грузинский танцевальный фольклор. (Становление и развитие) : Автореф... д-ра искусствоведениянаук: / Гварамадзе Е.Л.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 24л.
353426
  Джанелидзе Д.С. Грузинский театр / Д.С. Джанелидзе. – Тбилиси, 1959. – 26с.
353427
  Каджая Э.Г. Грузинский театр в Абхазии 1885-1940 г. : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 820 / Каджая Э.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.24
353428
  Бухникашвили Г. Грузинский театр за сто лет : (краткий обзор) / Г. Бухникашвили. – Тбилиси : Изд. "Заря Востока", 1950. – 104 с. – Библиогр.: с. 101-102
353429
  Хуцишвили М.Н. Грузинский экзархат на службе колониальной политики царизма (1811-1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Хуцишвили М.Н.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1972. – 22л.
353430
  Марр Н.Я. Грузинский язык / Н.Я. Марр. – Сталинград, 1949. – 68с.
353431
  Чикобава А.С. Грузинский язык / А.С. Чикобава. – Тбилиси, 1971. – 36с.
353432
  Чикобава А.С. Грузинско-аварская надпись Х1У в. из Дагестана / А.С. Чикобава, 1940. – 321-327с.
353433
  Сургуладзе М.А. Грузинско-английские культуры взаимоотношения дореволюционной эпохи. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.02 / Сургуладзе М.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 26л.
353434
  Горгиджанидзе П. Грузинско-арабско-персидский словарь / П. Горгиджанидзе. – Тбилиси, 1941. – 68с.
353435
  Рапава М.А. Грузинско-армянские версии "Диалектики" Иоанна Дамаскина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рапава М.А. ; Ин-т языкознания АН ГрузССР. – Тбилиси, 1966. – 16 с.
353436
  Адамия Н.Л. Грузинско-немецкий словарь и принципы его составления : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Адамия Н.Л. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1967. – 26 с.
353437
  Челидзе Ш Д. Грузинско-польские литературные взаимосвязи в XIX веке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Челидзе Д.Ш..; АН ГССР. Ин-т истории груз. лит. им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1975. – 21л.
353438
  Амирэджиби Н. Грузинско-украинские исторические и культурные связи в эпоху средневековья / Н. Амирэджиби, Н. Наскидашвили // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 9-12
353439
  Табагуа И.М. Грузинско-французские отношения во второй половине XVII в. и в первой четверти XVIII в. : Автореф... д-ра ист.наук: / Табагуа И.М.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1966. – 66л.
353440
  Гараканидзе М.К. Грузинское деревянное зодчество / М.К. Гараканидзе. – Тбилиси, 1959. – 169с.
353441
  Эбаноидзе Игорь Грузинское застольное многоголосие : национальное достояние // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 24-26 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
353442
  Амиранашвили Ш.Я. Грузинское искусство / Ш.Я. Амиранашвили. – Тбилиси, 1968. – 44с.
353443
  Рондели Л.Д. Грузинское кино / Л.Д. Рондели. – Москва, 1970. – 24с.
353444
  Тиканадзе Р. Грузинское кино / Р. Тиканадзе. – Тбилиси : Хеловнеба, 1978. – 351 с.
353445
  Канделаки Николоз Грузинское классическое красноречие : Автореф... д-ра филол.наук: / Канделаки Николоз И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1962. – 40л.
353446
  Цхведиани Ш.В. Грузинское книгоиздательство в 1921-1937 гг. : Автореф... канд. филол.наук: / Цхведиани Ш. В.; Моск. полиг. ин-т. – М., 1967. – 18л.
353447
   Грузинское народное поэтическое творчество. – Тбилиси, 1972. – 551с.
353448
  Багаш Н.В. Грузинское население Абхазии : география. Регионы зарубежного мира // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 5. – С. 14-17. – ISSN 0016-7207
353449
  Левит А.И. Грузинское острословие / А.И. Левит. – Тбилиси, 1979. – 96с.
353450
  Гаприндашвили М.М. Грузинское просветительство / М.М. Гаприндашвили. – Тбилисси, 1977. – 255с.
353451
  Церетели А.А. Грузинское счет-числение и особенности его преподавания : Автореф... канд пед.наук: 732 / Церетели А. А.; Тбил. гос. пед. ин-т. – Тбилиси, 1971. – 30л.
353452
  Мкртумян Г.Г. Грузинское феодальное княжество Кахети / Г.Г. Мкртумян. – Ереван, 1983. – 166с.
353453
  Дзоценідзе Г.С. Грузинська Радянська Соціалістична Республіка / Г.С. Дзоценідзе. – Київ, 1972. – 99с.
353454
  Іщенко Н. Грузинська стратегія мирної деокупації: шанс для України повернути Крим та Донбас без війни чи пуста трата часу та сил? / Н. Іщенко, Г. Перепелиця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 2 березня (№ 37)
353455
  Грицик Л. Грузинська україністика: інтелектуальний світ Отара Баканідзе // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1. – С. 48-50
353456
  Грицик Л.В. Грузинська художня проза в сучасних українських перекладах : Дис... наук: / Грицик Л.В.;. – К., 1973. – л.
353457
  Бондирев І.В. Грузинська школа ландшафтознавства і сучасний його стан : Природничо-географічні дослідження / І.В. Бондирев, З.Х. Сепертеладзе // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 5-8 : Рис. – Бібліогр.: 38 назв. – ISSN 1561-4980
353458
   Грузинське радянське оповідання. – К., 1986. – 303с.
353459
  Чілачава Р. Грузинський Борхес, родом із Гурі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 27 квітня (№ 17). – С. 9


  Георгій Кекелідзе- грузинський поет, есеїст, телеведучий, лауреат премії "Саба", премії "Золоте крило", а також лауреат Міжнародної премії ім. М. Мушвіга, засновник електронної бібліотеки lib.ge, редактор цього сайту. 2012 р. Генеральний директор ...
353460
  Чілічава Р. Грузинський гамбіт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29 жовтня (№ 196). – С. 8


  Президентські вибори в Грузії. Георгій Маргвелашвілі - новий президент.
353461
  Наєнко М. Грузинський десант // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 12 квітня (№ 14). – С. 13


  Олександові Мушкудіані - 80. Працював в Київ. ун-ті 1974–2004 (за сумісн.) на каф. теорії літератури та компаративістики. "Це був справжній десант: на хвилі т. зв. хрущовської відлиги рубежу 50-60-х років XX ст. між українськими та грузинськими ...
353462
  Каладзе К.Р. Грузинські вежі / К.Р. Каладзе. – К., 1978. – 143с.
353463
  Воєводіна І. Грузинські компанії та банківські рахунки для міжнародного бізнесу / І. Воєводіна, В. Руссєва // Юридична газета. – Київ, 2018. – 20 березня (№ 11). – С. 12
353464
   Грузинські народні казки. – К., 1987. – 229с.
353465
   Грузинські народні пісні. – К., 1977. – 216с.
353466
   Грузинські прислів"я та приказки. – К., 1975. – 143с.
353467
  Баканідзе О.А. Грузинсько-українські літературно-мистецькі взаємини / О.А. Баканідзе. – Київ : Дніпро, 1984. – 221с. : Бібліогр. в підрядк. приміт.
353468
  Цамцишвили А.И. Грузины -- деятели искусств в Еропе (Ист. очерк) : Автореф... канд. ист.наук: / Цамцишвили А. И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.21
353469
   Грузины // Анатомия кроваво-красного коммуно-фашизма или Краткий курс истории ВКП (б) с основами антиутопии, контридеологии и антишовинизма : докторская диссертация / Нестеренко-Гоптивский. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. – С. 347. – ISBN 978-611-533-004-1
353470
  Татишвили В.И. Грузины в Москве / В.И. Татишвили. – Тбилиси, 1950. – 144с.
353471
  Татишвили В.И. Грузины в Москве / В.И. Татишвили. – Тбилиси, 1959. – 231с.
353472
  Горгидзе М.Ф. Грузины в Петербурге. Страницы летописи культурных связей / М.Ф. Горгидзе. – Тбилиси, 1976. – 408с.
353473
   Грузины. II половина XIX - начало XX вв.. – Л., 1963. – 52с.
353474
   Грузины. Конец XIX - начало XX вв.. – Л., 1982. – 40с.
353475
  Хуцишвили Г.И. Грузия / Г.И. Хуцишвили. – Тбилиси, 1966. – 188с.
353476
  Махарадзе Ф.Е. Грузия в 19 столетии / Ф.Е. Махарадзе, 1933. – 104с.
353477
  Иоселиани А.П. Грузия в Великой Отечественной войне Советского Союза (1941-1945 гг.) : Автореф... доктор ист.наук: / Иоселиани А.П.; Тбилис. гос. ун-тет им. Сталина. – Тбилиси, 1960. – 101л.
353478
   Грузия в датах. Хроника важнейших политических, экономических и культурных событий. – Тбилиси, 1961. – 47с.
353479
  Перельман Элеонора Яковлевна Грузия в жизни и творчестве Дмитрия Фурманова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Перельман Элеонора Яковлевна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 23л.
353480
  Алания В.А. Грузия в жизни и творчестве П.А.Павленко. (На русском языке.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.642 / Алания В.А.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 27л.
353481
  Орловская Н.К. Грузия в литературах Западной Европы ХУП-ХУШ вв. / Н.К. Орловская. – Тбилиси, 1965. – 316с.
353482
  Мгалоблищвили Мзия Александровна Грузия в описании французского путешественника XVII века Жана Шардена : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Мгалоблищвили Мзия Александровна; АН ГССР. Ин-т ист., арх. и этногр. – Тбилиси, 1978. – 24л.
353483
  Ахаладзе Валентина Яковлевна Грузия в поэзии Николая Тихонова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Ахаладзе Валентина Яковлевна ; АН ГрузССР , Ин-т истории груз. литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1975. – 21 с.
353484
  Богомолов И.С. Грузия в поэзии Павла Антокольского / И.С. Богомолов. – Тбилиси, 1976. – 92 с.
353485
  Мегрелидзе И.В. Грузия в русско-турецкой войне / И.В. Мегрелидзе. – Батуми, 1955. – 122с.
353486
  Кортуа Н.М. Грузия в русско-турецкой войне 1806-1812 гг. (Из ист. боевого содружества русского и грузинского народов) : Автореф... докт. ист.наук: / Кортуа Н. М.; АН ГССР, Ин-т ист., этногр. и археол. – Тбилиси, 1965. – 70л.
353487
   Грузия в русской советской поэзии. – Тбилиси : Мерани, 1977. – 336 с.
353488
   Грузия и Армения. – С.-Петербург : В тип. III отдел. собств. Е.И.В. канцелярии
Ч. 1. – 1848. – X, 393, [2] с.
353489
   Грузия и Армения. – С.-Петербург : В тип. III отдел. собств. Е.И.В. канцелярии
Ч. 2. – 1848. – 331, [2] с.
353490
  Кутелия Т.С. Грузия и Сефевидский Иран / Т.С. Кутелия. – Тбилиси, 1979. – 122с.
353491
  Джапаридзе С.С. Грузия на выставках народного хозяйства в XIX в. / С.С. Джапаридзе. – Тбилиси, 1985. – 132с.
353492
  Пачкория Тенгиз Грузия перед выбором // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 11 (1082). – С. 2-6. – ISSN 0234-1670
353493
  Гвазава Г. Грузия с точки зрения международного права / Г. Гвазава. – Тифлис : Тип. В. Киладзе, 1917. – 32 с.
353494
   Грузия туристическая // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 50-53 : фото
353495
  Телевной Игорь Грузия. Гости с акцентом // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 5. – С. 34-37 : фото
353496
  Нацвлишвили Михаил Грузия. Мир, вино, май! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 2. – С. 29-33 : фото
353497
  Мазур Владимир Грузия. Мое не первое знакомство с Тбилиси // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 2. – С. 20-24 : фото
353498
  Нацвлишвили Михаил Грузия. Сванетия, или "В поисках затерянного мира" // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 1. – С. 20-25 : фото
353499
  Исакин Максим Грузия. Страна картвельского народа / Исакин Максим, Скорина Артем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 4. – С. 44-48 : фото
353500
  Князева Елена Грузия. Узелок на память / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 10 (2937). – С. 66-68 : фото
353501
  Коновалов Вячеслав Грузия: новые возможности туроператоров : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 56-58 : Фото
353502
   Грузия: страна неисчерпаемого гостеприимства // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 43 : фото
353503
  Самойлов Юрий Грузия: туризм как локомотив экономики // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 5. – С. 56-61 : фото. – ISSN 1998-8044
353504
  Мчеделадзе І. Грузія – Україна. Проблеми сприйняття у 20–30-ті роки ХХ століття // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглядається найскладніший період формування комуністичної тоталітарної ідеології (20-30-ті рр. ХХ ст.); грузинсько-український культурний діалог і подвійна парадигма цієї епохи - тоталітарний/антитоталітарний контекст. The most difficult ...
353505
   Грузія : Хіти сезону // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 66-67 : Іл.
353506
   Грузія : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 20-23 : фото
353507
  Базан В. Грузія в епізодах: відродження норвливої птахи Фенікс // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 4. – С. 21-27
353508
  Дученко А. Грузія зблизька // Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2015. – № 3 (62). – C. 58-61
353509
  Натрошвілі Р.Н. Грузія і Міжнародний валютний фонд: проблеми співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 185-189
353510
  Кошобіна Олеся Грузія у міжсезоння: невисока вартість, море задоволення // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 42-46 : фото. – ISSN 1998-8044
353511
  Натрошвілі Р.Н. Грузія у системі сучасної пострадянської економічної інтеграції // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 44-47. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
353512
   Грузія як нагорода // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 16-17 : фото
353513
  Гордійчук І. Грузія! Поцілунок Бога... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 вересня (№ 159/160). – С. 21
353514
   Грузія. Батумі. Дельфіни та ностальгія // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 122-123 : Фото
353515
  Оболенська Наталя Грузія. Душевна подорож : вояж-колекція / Оболенська Наталя, Зеленко Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 92-95 : Фото
353516
  Космолінська Наталя Грузія. Країна святого Георгія : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 56-61 : Іл.
353517
  Іващенко Микола Грузія. Ночівля над світом // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 80-85 : фото
353518
  Іващенко Микола Грузія. Повернення до себе // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 128-132 : фото
353519
  Іващенко Микола Грузія. Повернення до себе // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 146-153 : фото
353520
  Стаховський Дмитро Грузія. Ріки вина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 58-62 : фото
353521
  Герасимов Володимир Грузія. Романтика снігу та води // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 42-45 : фото
353522
  Завірюхіна Марія Грузія. СакартВело : троянда вітрів / Завірюхіна Марія, Любенко Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 140-145
353523
  Будько Євген Грузія. Смак, блиск і дух // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 74-79 : фото
353524
  Стаховський Дмитро Грузія. Старий Тбілісі з настроєм белісимо / Стаховський Дмитро, Тешаєва Людмила // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 102-107
353525
   Грузія. Тбілісі для дам // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 36-37 : фото
353526
  Горобець Іван Грузія. Тепло і велич / Горобець Іван, Горобець Анна, Будько Євген // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 3 (129), червень - липень. – С. 60-70 : фото
353527
  Шевельов Андрій Грузія. У гості до братів : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 32-35 : Фото
353528
  Велика Валерія Грузія. Що таке джомардоба // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 58-60 : фото
353529
  Іващенко Микола Грузія. Як ми каталися на лижах із Михайлом Саакашвілі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 62-66 : фото
353530
  Кононенко Петро Грузія: "Лиш боротись - значить жить!" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 156-161
353531
  Птахів Семен Грузія: морська альтернатива? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 76-77 : фото. – ISSN 1998-8044
353532
   Грузія: система вступу до ВНЗ // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 1/2. – С. 21-29


  У статті розкривається комплексне оцінювання навчальних досягнень, рейтинговий відбір студентів в Грузії.
353533
  Неправська Наталія Грузія: сталий розвиток перспективного напрямку // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 34-37 : фото. – ISSN 1998-8044
353534
  Самойлов Юрій Грузія: турпотік наситився // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 6. – С. 46-51 : фото. – ISSN 1998-8044
353535
  Бериташвілі Д. Грузія: Уроки війни - 2008 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9 серпня (№ 140). – С. 10-11
353536
  Смирнов В.Т. Грузовые перевозки в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении. / В.Т. Смирнов. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 113 с.
353537
  Александров-Дольник Грузовые перевозки разными видами транспорта (правовые вопросы) / Александров-Дольник, Ф.М. Лучанский; М.К. Александро-Дольник, Ф.Д. Лучанский. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 311 с.
353538
  Гинзбург-Шик Грузоподъемные маханизмы и такелажные работы при монтаже оборудования тепловых электростанций / Гинзбург-Шик. – Москва, 1983. – 272 с.
353539
  Схипперс Й. Грузчики дядюшки Ари / Й. Схипперс. – М., 1964. – 157с.
353540
  Фролов Л.Г. Грузчики. / Л.Г. Фролов. – Мурманск, 1982. – 280с.
353541
  Румянцева М.А. Грузчица. стихи / М.А. Румянцева. – Липецк, 1962. – 41с.
353542
  Щурат В.Г. Грунвальдська пісня : (Bogurodzicza dzewicza) : Пам"ятка западно-руської лїтератури XIV в. / В. Щурат. – Жовква : З печатні оо. Василиян, 1906. – 52 с. + 1 арк. фотокоп. рукоп. тексту
353543
  Цейтлин Р.М. Грунский Николай Кузьмич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 136-137
353544
  Шкварук М.М. Грунт-дивовижний витвір природи / М.М. Шкварук, С.О. Тупчієнко. – Київ : Радянська школа, 1987. – 108 с.
353545
  Позняк Степан Грунт - феномен природи // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 46-49
353546
  Вишеславський Л.М. Грунт / Л.М. Вишеславський. – Київ : Молодь, 1973. – 151 с.
353547
  Лосєв І. Грунт для Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11 грудня (№ 233). – С. 5


  Ставлення до "інородців" - це те, що об"єднує російського алкоголіка з-під пивного ларка з російським професором із університету.
353548
   Грунт из материкового района Луны. – Москва : Наука, 1979. – 708с.
353549
  Черкасов И.И. Грунт Луны / И.И. Черкасов, В.В. Шварев. – Москва : Наука, 1975. – 144 с.
353550
  Мороз О. Грунт, на якому росте нація. З історії свята рідної мови // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 29 листопада - 6 грудня (№ 55/56). – С. 2


  Подано відомості про українську мову та діяльність видатного мовознавця Івана Огієнко, щодо її відродження.
353551
  Кучинський П.О. Грунти : природні умови та ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 25-29
353552
  Позняк С. Грунти в сучасному мінливому світі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 275-279. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
353553
  Годлін М.М. Грунти Державного Лісо-Степового Заповідника ім.Шевченка : попередній нарис / М.М. Годлін. – Харків, 1928. – 101-114 с. – окремий відбиток
353554
  Наконечний Юрій Грунти долини верхів"я ріки Західний Буг // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 42-50 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
353555
   Грунти Донецької області : очерк. – Донецьк : Донбас, 1969. – 56 с. – складено на основі узагальнених даних обслідування грунтів у 1957-1966 рр.
353556
  Дібров Б.І. Грунти Житомирської області / Б.І. Дібров; за ред. Вернандер Н.Б. – Київ : Урожай, 1969. – 60 с.
353557
  Галян В.Г. Грунти Закарпатської області / В.Г. Галян; Андрущенко Г.А. – Ужгород : Карпати, 1969. – 72 с. – Складено на основі узагальнення даних обслідувань грунтів 1957-1969 років
353558
  Миронівський І.С. Грунти і система удобрення в колгоспах Смілянської МТС Київської області УРСР / І.С. Миронівський. – К.-Хю, 1936. – 111с.
353559
  Засульська Т.М. Грунти Київської області. / Т.М. Засульська, І.Г. Захарченко. – К., 1969. – 60с.
353560
  Ільченко І.П. Грунти Кіровоградської області. Складено на основі узагальнених даних обслідування грунтів у 1957-1966 рр. / І.П. Ільченко, М.Х. Галюк. – Дніпропетровськ, 1969. – 78с.
353561
  Канівець І.І. Грунти Мало-Загорівської сільськогосподарської дослідної станції / І.І. Канівець. – Київ, 1930. – 48с.
353562
  Хохрякова А.І. Грунти міст: особливості генезису, класифікації та діагностики // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – С. 110-125. – Бібліогр.: 46 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
353563
  Махов Г.Г. Грунти нижнедніпрянських піскових масивів та лесового степу, що з ними межуе. / Г.Г. Махов. – Х., 1926. – 120с.
353564
  Куліджанов Г.В. Грунти Одеської
353565
  Куліджанов Г.В. Грунти Одеської області, придатні для вирощування винограду // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 38-45 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 45. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
353566
  Глібко М.І. Грунти Полісся та їх удобрення / М.І. Глібко. – Київ; Харків, 1937. – 59с. – Окремий відбиток
353567
  Глібко М.І. Грунти Полісся УРСР / М.І. Глібко. – Київ : Київський університет, 1955. – с.213-258. – Окремий відбиток
353568
  Глібко М.І. Грунти Полісся УРСР / М.І. Глібко. – Київ, 1956. – 213-258с. – Окремий відбиток
353569
  Боловахно І. Грунти району Дніпровського льодовикового язика / І. Боловахно. – Київ, 1930. – 58с.
353570
   Грунти Тернопільської області : Складено на основі узагальнення даних обслідування грунтів 1957-1961 років. – Львів : Каменяр, 1969. – 52с.
353571
   Грунти України та їх агровиробнича характеристика. – Київ : Урожай, 1964. – 162 с.
353572
  Махов Г.Г. Грунти України. Нарис грунтів, методика дослідження, визначник грунтів, короткий нарис геології та рослинности України. / Г.Г. Махов. – Харків : Рад. селянин, 1930. – 330с.
353573
  Калачиков О.Т. Грунти Української РСР та заходи піднесення їх родючості : Стенограма двох публічних лекцій / О.Т. Калачиков. – Київ, 1955. – 76с.
353574
  Кузьмичов В.П. Грунти Харківщини і підвищення їх родючості / В.П. Кузьмичов. – Х, 1965. – 100с.
353575
  Іжевська Н.М. Грунти Хмельницької області / Н.М. Іжевська. – Львів, 1968. – 72с.
353576
  Годлін М.М. Грунти Чарторійської Сільсько-Господарської Дослідної Странції / М.М. Годлін. – Чарторійськ, 1930. – 27 с.
353577
  Мудрак Т А. Грунти Черкаської обл. / Т А. Мудрак. – Дніпропетровськ, 1969. – 111с.
353578
  Короткий В.П. Грунти Чернівецької області / В.П. Короткий. – Львів, 1969. – 64с.
353579
  Дмитрієва В.І. Грунти Чернігіської області / В.І. Дмитрієва; за ред. Скорини С.О. – Київ : Урожай, 1969. – 64 с.
353580
  Родік О.О. Грунти як об"єкт правової охорони за Конституцією України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 104-112. – ISSN 2224-9281
353581
  Гавриш Н.С. Грунти як самостійний об"єкт у правовому полі Конституції України // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 91-94. – ISBN 978-966-7957-18-6
353582
  Ремезов Н.П. Грунти, їх вл астивості і поширення : Посібник для вчителів природознавства і географії середньої школи / Н.П. Ремезов; Перекл. і видання Учпедгізу, переробл. і доп. автором. – Київ : Радянська школа, 1956. – 274 с.
353583
  Вернандер Н.Б. Грунти, їх походження та заходи до поліпшення / Н.Б. Вернандер. – Київ : АН УРСР, 1951. – 32 с.
353584
  Вернандер Н.Б. Грунти, їх похождення та заходи до поліпшення / Н.Б. Вернандер. – Київ, 1951. – 32с.
353585
   Грунтова карта території Нижньодністровського національного природного парку / Я.М. Біланчин, К.М. Усачова, Є.Б. Газєтов, В.І. Медінець // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 69-76 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
353586
  Іутинська Г.О. Грунтова мікробіологія : навч. посібник для студ. біол. спеціальностей вищ. навч. закл. / Іутинська Г.О. ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. – Київ : Арістей, 2006. – 284 с. – ISBN 966-8458-95-8
353587
  Лисенко Т.Д. Грунтове живлення рослин - корінне питання науки землеробства. / Т.Д. Лисенко. – К., 1963. – 208с.
353588
  Приклонский В.А. Грунтоведение / В.А. Приклонский. – М
1. – 1949. – 411с.
353589
  Приклонский В.А. Грунтоведение / В.А. Приклонский. – Москва : Госгеолиздат
Ч. 2. – 1952. – 302с.
353590
   Грунтоведение. – М.
3. – 1953. – 175с.
353591
  Приклонский В.А. Грунтоведение / В.А. Приклонский. – 3-е изд.. перераб. и доп. – Москва : Госгеолтехиздат
Ч. 1. – 1955. – 302с.
353592
  Сергеев Е.М. Грунтоведение / Е.М. Сергеев. – Изд. 2-е, переработ. – Москва : МГУ, 1959. – 334с.
353593
   Грунтоведение / Сергеев Е.М. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1971. – 595с.
353594
   Грунтоведение / Сергеев Е.М. – 4-е изд., перераб. – Москва : Московский университет, 1973. – 387с.
353595
   Грунтоведение / Под ред. Е.М. Сергеева. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : МГУ, 1983. – 389с.
353596
   Грунтоведение : Учебник для студ. высш. учеб. зевед., обучающихся по геологическим специальностям / В.Т. Трофимов, В.А. Королев, Е.А. Вознесенский, Г.А. Голодковская, Ю.К. и др. Васильчук; В.Т. Трофимов, В.А. Королев, Е.А. Вознесенский, Г.А. Голодковская, Ю.К. Васильчук и др.; МГУ им. М.В. Ломоносова; Под ред. В.Т. Трофимова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во МГУ; Наука, 2005. – 1024с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-211-04848-2
353597
   Грунтоведение и инженерная геология. – Л., 1964. – 168с.
353598
   Грунтоведение и инженерная геология. – Ленинград : Ленинградский ун-т
Т. 1. – 1976. – 136с.
353599
   Грунтоведение и инженерная геология. – Ленинград : Наука
2. – 1980. – 136с.
353600
  Стасовская К.А. Грунтоведение и механика грунтов / К.А. Стасовская. – К, 1977. – 128с.
353601
  Черкасов И.И. Грунтоведение Луны / И.И. Черкасов, В.В. Шварев. – Москва : Наука, 1979. – 232 с.
353602
   Грунтовий покрив військових аеродромів України та їх можлива екологічна санація (на прикладі аеродрому в м. Прилуки) / О. Меньшов, А. Сухорада, О. Круглов, Р. Хоменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-38. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні характеристики ґрунтового покриву колишнього військового аеродрому Прилук та навколишніх природних ландшафтів. Проаналізовано можливі шляхи та перспективи екологічного очищення досліджуваних ґрунтів. Наведено перші результати ...
353603
  Тихоненко Д.Г. Грунтовий покрив дослідного поля "Роганського стаціонару" Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва / Д.Г. Тихоненко, Ю.В. Дегтярьов // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 5-13 : рис. – Бібліогр.: с. 13. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
353604
   Грунтовий покрив Рівненського району Рівненської області і стан його еродованості / В.М. Фурман, В.С. Троцюк, Т.М. Солодка, В. Яцкова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 36-43 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 43. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
353605
  Бортник С.Ю. Грунтовий покрив території Києва: сучасний стан і закономірності просторової організації / С.Ю. Бортник, Т.М. Лаврук, Л.М. Тимуляк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (84). – С. 44-49. – ISSN 0868-6939


  У статті висвітлено закономірності просторової організації природного ґрунтового покриву території Києва та особливості його сучасного стану. Показано важливе значення дослідження і картографування ґрунтів, що дозволяє розшифровувати інформацію не ...
353606
  Величко Володимир Андрійович Грунтовий покрив українського Полісся як зонально обумовленній природній комплекс, його діагностика та кваліфікація. : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.01.03. / Величко Володимир Андрійович; Ін-т грунтознавства та агрохіміі. – Харків, 1999. – 20л.
353607
  Гаврилюк В.С. Грунтовий покрив як елемент географічних ландшафтів Західного Полісся УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 79-87. – Бібліогр.: 14 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 1)
353608
  Андріюк А.І. Грунтові актиноміцети та вищі рослини / А.І. Андріюк. – Київ : Наукова думка, 1972. – 144с.
353609
  Холодний М.Г. Грунтові бактерії, значення їх у природі та сільскому господарстві / М.Г. Холодний. – К., 1931. – 42с.
353610
  Романенко Петро Олександрович Грунтові водорості лісів українських Карпат : Дис.... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Романенко Петро Олександрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 252 л. + Додаток: л.218-250. – Бібліогр.: л.:188-218
353611
  Романенко П.О. Грунтові водорості лісів українських Карпат : Автореф. дис... канд. біологічних наук: 03.00.05. / Романенко П.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17
353612
  Бойко В.Р. Грунтові водорості при взаємодії із вірусами вищих рослин: реакція культур та структурно-функціональні зміни в клітинах : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.05 - ботаніка / Бойко В.Р.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 149л. – Бібліогр.: л.135-149
353613
  Бойко В.Р. Грунтові водорості при взаємодії із вірусами вищих рослин: реакція культур та структурно-функціональні зміни в клітинах : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.05 / Бойко В.Р.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
353614
  Костіков Ігор Юрійович Грунтові водорості України : Автореф. дис. ... д-ра біолог. наук: 03.00.05 / Костіков І.Ю.; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 36 с.
353615
  Костіков Ігор Юрійович Грунтові водорості України : Дис....доктора біологічних наук:03.00.05 / Костіков Ігор Юрійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 715л. + Додатки:л.373-715. – Бібліогр.:л.316-373
353616
  Шеховцева О.Г. Грунтові водорості урбоекосистем міста Маріуполя // Грунтознавство : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2014. – Vol.15 no.1-2 (24). – С. 63-69 : табл. – Бібліогр.: с.69. – ISSN 1684-9094
353617
  Рибальченко В.М. Грунтові гіфоміцети як патогени кровосисних комарів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 49-51. – (Біологія ; Вип. 27)


  У результаті досліджень установлено видовий склад грунтових грибів, серед них виявлено види, що паразитують на кровосисних комарах.
353618
  Копилов Є.П. Грунтові гриби як біотичний чинник впливу на рослини / Є.П. Копилов, О.В. Надкернична // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 163-175. – Бібліогр.: 48 назв. – ISSN 2077-4893
353619
  Онишко О.Б. Грунтові книги як засіб забезпечення речових прав у західних воєводствах Польщі (1918-1939 рр.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 29-39. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
353620
  Віннікова Ольга Іванівна Грунтові мікроміцети і водорості лісових насаджень у південній частині східного лісостепу України : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.05 / Віннікова О.І.; МОіНУ; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – 208л. + Додатки: л.185-208. – Бібліогр.: л.157-184
353621
  Віннікова Ольга Іванівна Грунтові мікроміцети і водорості лісових насаджень у південній частині східного лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Віннікова О.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв.
353622
  Паньків З.П. Грунтові ресурси: значення та функції // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (25). – С. 84-95. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
353623
  Коломоєць Т. Грунтовне дослідження адміністративно-правових засад управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 161-163. – ISSN 0132-1331
353624
  Шевченко Я. Грунтовне дослідження кодифікційних процесів у сфері міжнародного приватного права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 97-100
353625
  Михеєнко М.М. Грунтовне дослідження одного з основних принципів радянського кримінального процесу // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 20. – С. 152-156
353626
  Мироненко Н. Грунтовне дослідження розвитку та функціонування одного з найважливіших інститутів держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 365-366. – ISSN 0132-1331
353627
  Комзюк Л.Т. Грунтовне дослідження словацького медіа-права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 174-176. – ISSN 2227-796X
353628
  Кисіль В. Грунтовне дослідження у сфері цивільного права // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 57-58
353629
  Панков Г. Грунтовне дослідження, проведене на основі численних першоджерел : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 21-22
353630
  Панков Г. Грунтовне дослідження, проведене на основі численних першоджерел : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 21-22
353631
  Шумило І. Грунтовні економічні дослідження як фундамент для прийняття виважених рішень // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 40-43
353632
   Грунтово-географічне районування Українського Полісся / І.Я. Папіш, С.П. Позняк, Г. . Іванюк, Т.С. Ямелинець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 31-42. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
353633
  Папіш І.Я. Грунтово-географічне районування: становлення, нові підходи / І.Я. Папіш, С.П. Позняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 2 (78). – С. 18-22. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
353634
  Тригуб В.І. Грунтово-географічні дослідження в Імператорському Новоросійському університеті / В.І. Тригуб, Н.О. Попельницька // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 2 (21). – С. 166-174. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
353635
  Позняк С.П. Грунтово-географічні дослідження. / С.П. Позняк, Є.Н. Красєха. – Львів-Одеса, 1999. – 96с.
353636
  Стрельченко В.П. Грунтово-екологічні основи системи землеробства Полісся України : Автореф. ... дис. д-ра сільгосп. наук : 06.01.03 / Стрельченко В.П.;. – Київ, 1994. – 48 с.
353637
  Тригуб В.І. Грунтово-екологічні особливості міських грунтів (на прикладі м. Одеси) / В.І. Тригуб, С.В. Бочевар, А.М. Купчик // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – С. 98-109 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
353638
  Воротинцева Л.І. Грунтово-меліоративні аспекти відновлення зрошення на півдні України // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 12-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0587-2596
353639
  Воротинцева Л.І. Грунтово-меліоративні показники чорнозему звичайного за краплинного зрошення // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 62-68 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
353640
  Товстокорий О.В. Грунтово-мікробіологічна індикація різного агрогенного використання чорноземів типових глибоких // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 51-58 : рис. – Бібліогр.: с. 58. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
353641
   Грунтово-рослинний компонент природного середовища у проблемі усихання Куяльницького лиману / Я.М. Біланчин, А.О. Буяновський, М.Й. Тортик, П.І. Жанталай, М.В. Адобовська // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – С. 56-77 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
353642
  Алєксєєва Т.М. Грунтово-рослинний покрив як показник забруднення атмосферного повітря важкими металами // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 16-22 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
353643
  Каштанов С.Г. Грунтовые воды г.Казани. / С.Г. Каштанов. – Казань, 1959. – 164с.
353644
  Комарова М.В. Грунтовые воды Западного Причерноморья : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: / Комарова М.В.; АН УССР. Ин-т геологич. наук. – К., 1967. – 20л.
353645
  Смирнова А.Я. Грунтовые воды и их естественная защита от загрязнения на территории Воронежской области / А.Я. Смирнова. – Воронеж, 1986. – 108с.
353646
  Ретхати Л. Грунтовые воды и строительство / Л. Ретхати; ПОД ред. В.А. Кирюхина. – Москва : Стройиздат, 1989. – 432 с.
353647
  Исрафилов Г.Ю. Грунтовые воды Кура-Аркаксинской низменности. / Г.Ю. Исрафилов. – Баку, 1972. – 206с.
353648
  Взнуздаев С.Т. Грунтовые воды Нижнего Приднестровья / С.Т. Взнуздаев. – Москва : АН СССР, 1959. – 164с.
353649
  Грицюс А. Грунтовые грибы (polyporaceae s.1.) Литовской ССР и их хозяйственное значение : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Грицюс А. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 25 с.
353650
  Биянов Г.Ф. Грунтовые плотины на вечной мерзлоте / Г.Ф. Биянов. – Якутск, 1989. – 153с.
353651
   Грунтовые толщи Западно-Сибирской плиты. – Москва : МГУ, 1988. – 127с.
353652
  Олійник В.С. Грунтозахисна роль лісів Горган і її зміни під впливом лісоексплуатації / В.С. Олійник, А.Ю. Рак // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 103-110. – ISSN 0459-1216
353653
  Щербак І.Є. Грунтозахисне землеробство у степовій зоні України / І.Є. Щербак. – Київ, 1985. – 47с.
353654
  Бураков В.І. Грунтозахисний моніторінг для формування і здійснення агроландшафтної державної земельної політики : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 3-10. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
353655
  Стецюк О.П. Грунтозахистна технологія обробітку при вирощуванні картоплі на дерново-підзолистому грунті полісся України. : Автореф... Канд.с-г.наук: 06.00.01 / Стецюк О.П.; Ін-т землеробства та ін. – К, 1995. – 23л.
353656
  Вільямс В.Р. Грунтознавство / В.Р. Вільямс. – Вид. 5-е. – Київ; Харків, 1948. – 444с.
353657
  Вільямс В.Р. Грунтознавство : Землеробство з основами грунтознавства / В.Р. Вільямс. – Вид. 6-е. – Київ, 1953. – 600с.
353658
  Гаркуша І.Ф. Грунтознавство / І.Ф. Гаркуша. – вид. 2-е, переробл. и допопн. – Київ : Держсільгоспвидав, 1954. – 400 с.
353659
   Грунтознавство. – Київ : Держсільгоспвидав, 1960. – 424 с.
353660
  Назаренко І.І. Грунтознавство : Hавчальний посібник / І.І. Назаренко. – Чернівці : Рута, 1998. – 76с.
353661
  Назаренко І.І. Грунтознавство : Підручник для студ. природничих спец. / І.І. Назаренко, С.М. Польчина, В.А. Нікорич; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2004. – 400с. – ISBN 966-8029-45-3
353662
  Назаренко І.І. Грунтознавство : підручник для студ. природ. спец. вищ. навч. закладів / І.І. Назаренко, С.М. Польчина., В.А. Нікорич. – Вид. 3-тє. – Чернівці : Книги - 21, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-2147-29-2
353663
   Грунтознавство = Gruntoznavstvo=Soil science : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2001-. – ISSN 1684-9094
Vol.15 no.1-2 (24). – 2014. – Резюме англ., рос., укр. мовами
353664
   Грунтознавство = Gruntoznavstvo=Soil science : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2001-. – ISSN 1684-9094
Vol.16, no.1/2. – 2015. – Резюме англ., рос., укр. мовами
353665
   Грунтознавство = Gruntoznavstvo=Soil science : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2001-. – ISSN 1684-9094
Vol. 16, no. 3/4. – 2015. – 96 p. – Резюме англ., рос., укр. мовами
353666
   Грунтознавство = Gruntoznavstvo=Soil science : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2001-. – ISSN 1684-9094
Vol.17, no.1/2. – 2016. – 93 с. – Резюме англ., рос., укр. мовами
353667
   Грунтознавство = Gruntoznavstvo=Soil science : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ : ТОВ "Агенство"Телепресшнформ", 2001-. – ISSN 1684-9094
Vol.17, no. 3/4. – 2016. – 117 с. – Резюме англ., рос., укр. мовами
353668
  Аріон О.В. Грунтознавство з основами географії грунтів : Методичні вказівки до вивчення курсу (для студ. заочного відділення) / О.В. Аріон; КНУТШ; Географічний факультет; Кафедра географії України. – Київ : Обрії, 2004. – 32с.
353669
   Грунтознавство з основами геології : навчальний посібник для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навч. закладах освіти 2-4 рівнів акредитації з напрямку 1301 "Агрономія" / О.Ф. Гнатенко, М.В. Капштик, Л.Р. Петренко, С.В. Вітвицький; О.Ф. Гнатенко, М.В. Капштик, Л.Р. Петренко, С.В. Вітвицький; Кабінет Міністрів України; Нац. аграрний ун-т. – Київ : Оранта, 2005. – 648с. – ISBN 966-8754-08-5
353670
  Позняк С.П. Грунтознавство і географія грунтів : підручник [для студ. вищих навч. закладів] : у двох частинах / С.П. Позняк ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-769-5(Ч.1)
Ч. 1. – 2010. – 270 с. : фотоіл., табл. – Бібліогр. в кінці кожного розділу
353671
  Позняк С.П. Грунтознавство і географія грунтів : підручник [для студ. вищих навч. закладів] : у двох частинах / С.П. Позняк ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-795-4(Ч.2)
Ч. 2. – 2010. – 286 с., [36] с. іл. : табл. – Бібліогр. в кінці кожного розділу
353672
  Соколовський О. Грунтознавство на Україні / О. Соколовський. – Х., 1927. – 6с.
353673
  Махов Г.Г. Грунтознавство. Ухвалено, як підручник для сіль-госп. ін-тів і технікумів. / Г.Г. Махов. – Х., 1925. – 160с.
353674
  Глуховский Виктор Дмитриевич Грунтосиликаты, их свойства, технология изготовления и область применения : Автореф... доктора техн.наук: / Глуховский Виктор Дмитриевич; Киевский инж.-строит. ин-т. Науч.-исслед. лаборатория грунтосиликатов. – Киев, 1965. – 44л. – Бібліогр.:с.43-44
353675
  Крокос В.І. Грунтотворчі породи Проскурівської округи / В.І. Крокос. – С. 11-20. – Окр.відбиток
353676
  Иванов П.Л. Грунты и основания гидротехнических сооружений / П.Л. Иванов. – Москва : Высшая школа, 1985. – 352с.
353677
  Иванов П.Л. Грунты и основания гидротехнических сооружений / П.Л. Иванов. – М, 1991. – 447с.
353678
  Молодых И.И. Грунты подов и степных блюдец субаэрального покрова Украины / И.И. Молодых. – К., 1982. – 159с.
353679
  Лукашев К.И. Грунты СССР / К.И. Лукашев. – Л., 1939. – 364с.
353680
  Демченко М.В. Група "Визволення праці" і перший соціал-демократичний гурток у Києві (До 100-річчя групи "Визволення праці") // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 17-24. – (Історичні науки ; Вип. 25)


  В статье на основе значительного фактического материала, в том числе и неопубликованных источников, показана деятельность первой марксистской организации России - группы "Освобождение труда" и первого социал-демократического кружка в Киеве - по ...
353681
  Качуровський І. Група "Світання" та її місце в українському письменстві // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 10. – С. 140-142. – ISSN 0868-4790
353682
  Кудрявцева Г.М. Група автоморфізмів деформованої інверсної симетричної напівгрупи / Г.М. Кудрявцева, Г.Ю. Цяпута // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 101-105. – (Математика. Механіка ; Вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  У термінах стандартних теоретико-групових конструкцій описано будову групи автоморфізмів деформованої скінченної інверсної симетричної напівгрупи IS[нижній індекс n]. The structure of the automorphism group of the sandwich semigroup IS[lower index n] ...
353683
  Шевцов А.І. Група БРІКС та нова парадигма міжнародних відносин / А.І. Шевцов, Г.І. Мерніков // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Горбулін В.П., Власюк О.С., Ляшенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 17-26
353684
  Юричко А.В. Група впливу - секретна зброя інформаційного впливу геополітичних ігор // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Журналістика" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2007. – Вип. 1 (6). – С. 138-143


  За мету ставилося класифікувати країни за рівнем їх інформаційного маніпулятивного впливу на Україну. В досліджені проаналізовані періодичні друковані видання в 68 країнах світу, оброблено 4266 інформаційних повідомлень та аналітичних статей за період ...
353685
  Коржанський М.Й. Група осіб як суб"єкт злочину // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 53-57.
353686
   Група самозахисту. – К., 1953. – 223с.
353687
  Харчук О.О. Група Світового банку в системі міжнародних валютно-кредитних інституцій / О.О. Харчук, О.О. Білий // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 362-366. – ISSN 2219-5521
353688
  Бановик-Марковска Групен портрет : културолошки и литературно-теориски есеи / Ангелина Бановик-Марковска. – Скопjе : МАГОР, 2007. – 147 с. – (Современа мисла). – ISBN 978-9989-183-19-5
353689
  Стахів Людмила Леонідівна Групи Брауера полів раціональних функцій над псевдоглобальними полями та еліптичних кривих над псевдолокальними полями : Дис... канд. фізико-математ.наук: 01.01.06 / Стахів Людмила Леонідівна; Львів. держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1999. – 119л. – Бібліогр.:л.109-119
353690
  Мельник О. Групи галактик: ідентифікація та фізичні властивості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 40-49. – (Астрономія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглянуто напбільш поширені методи відбору галактик у групи та наведено головні результати з вивчення фізичних властивостей груп галактик. The work deals with the most widely used methods of galaxy groups selection and presents the main ...
353691
  Лавренюк Я.В. Групи гомеоморфізмів канторових просторів : автореф. ... д-ра. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Лавренюк Я.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 25 с. – Бібліогр.: 20 назв
353692
  Лавренюк Я.В. Групи гомеоморфізмів канторових просторів : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра та теорія чисел / Лавренюк Я.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 280л. – Бібліогр. : л.262-280
353693
  Кучменко Світлана Миколаївна Групи з великими системами підгруп, близьких до нормальних : Дис. ... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Кучменко С.М.; Нац. акад. державної податкової служби України. – Ірпінь, 2005. – 122 л. – Бібліогр.: л.115-122
353694
  Кучменко Світлана Миколаївна Групи з великими системами підгруп, близьких до нормальних : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Кучменко С.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
353695
  Требенко Д.Я. Групи з деякими обмеженнями для неінваріантних підгруп. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Требенко Д.Я.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 13л.
353696
  Требенко Дмитро Якович Групи з деякими обмеженнями для системи неінваріантних підгруп. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Требенко Дмитро Якович; АН України, ін-т математики. – К., 1993. – 96л. – Бібліогр.:л.90-96
353697
  Левіщенко С.С. Групи з деякими системами дисперсивних підгруп : Автореф. дис. ... д-ра фіз.- мат. наук : 01.01.06 / Левіщенко С. С.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 32 с.
353698
  Лиман Федір Миколайович Групи з заданими системами нормальних підгруп та з обмеженнями на нормалізатори деяких систем підгруп : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.01.06 / Лиман Федір Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 29л.
353699
  Лиман Ф.М. Групи з заданими системами нормальних підгрупп та з обмеженнями на нормалізатори деяких систем підгруп. : Дис... Доктора фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Лиман Ф.М.; Сумський держ. педагог. ін-т ім. А.С.Макаренка. – Суми, 1996. – 212л. – Бібліогр.:л.198-212
353700
  Мазурок О.О. Групи з невеликими комутантами : Дис... канд.фіз.-мат.наук: 01.0106 / Мазурок О.О.; Ін-т математики НАН України. – К., 1998. – 121л. – Бібліогр.:л.114-121
353701
  Мазурок О.О. Групи з невеликими комутантами : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.01.06 / Мазурок О. О.; КУ. – К., 1998. – 15л.
353702
  Мазурок О.О. Групи з невеликими комутантами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Мазурок О. О.; КУ. – К., 2000. – 16л.
353703
  Мазурок О.О. Групи з невеликими комутантами : 01.01.06:Дис. ... канд. фіз.-мат. наук / Мазурок О. О.; Ін-т математики НАН України. – Київ, 2000. – 125л. – Бібліогр.: С. 118-125
353704
  Немчанінова Т.М. Групи з нескінченним центральним нециклічним метациклічним комунтантом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 21-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Охарактеризовано групи G з центральним нескінченним нециклічним метациклічним комутантом G". Ключові слова: комутант, центральна підгрупа, метациклічна підгрупа. The groups G with the central infinite metacyclic noncyclic commutant G" are ...
353705
  Коваленко Володимир Іванович Групи з нормальними неметациклічними підгрупами : Дис....канд.фізико-математ.наук:01.01.06 / Коваленко Володимир Іванович; Нац.пед.ун-тет ім.М.П.Драгоманова. – Київ, 2000. – 109л. – Бібл.:л.103-109
353706
  Коваленко В.І. Групи з нормальними неметациклічними підгрупами : Автореф. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Коваленко В.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 13 с. – Бібліогр.: 11 с.
353707
  Мельник Т.І. Групи з нормальними нормалізаторами підгруп і циклічним комутантом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-75. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються групи, у яких нормалізатор кожної підгрупи є нормальна підгрупа.
353708
  Калашнікова Наталія Вікторівна Групи з обмеженням для деяких фактор-груп : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Калашнікова Наталія Вікторівна; Мін-во освіти України. Дніпропетровський держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1998. – 111л. – Бібліогр.:л.106-111
353709
  Друшляк М.Г. Групи з обмеженням на норми заданих систем підгруп : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Друшляк Марина Григорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
353710
  Калашнікова Наталія Вікторівна Групи з обмеженнями для деяких фактор-груп : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук : 01.01.06 / Калашнікова Наталія Вікторівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
353711
  Немчанінова Т.М. Групи з обмеженнями на комутант : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06. - Алгебра і теорія чисел / Немчанінова Тетяна Миколаївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
353712
  Немчанінова Т.М. Групи з обмеженнями на комутант : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Немчанінова Т.М.; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2008. – 123л. – Бібліогр.: л.116-123
353713
  Лукашова Т.Д. Групи з обмеженнями на нормалізатори заданих систем підгруп : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Лукашова Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16с. – Бібліогр.:16с.
353714
  Лукашова Тетяна Дмитрівна Групи з обмеженнями на нормалізатори заданих систем підгрупи : Дис.... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Лукашова Тетяна Дмитрівна; Сумський держ. педагог. ун-тет ім.А.С.Макаренка. – Київ, 2001. – 119 л. – Бібліогр.: л.114-119
353715
  Друшляк М.Г. Групи з обмеженнями на норми заданих систем підгруп : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Друшляк Марина Григорівна ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2011. – 124 л. – Бібліогр.: л. 110-124
353716
  Ярова О.А. Групи з обмеженнями на підгрупи, що не є нормальними : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Ярова О.А. ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2009. – 106 л. – Бібліогр.: л. 100-106
353717
  Ярова О.А. Групи з обмеженнями на підгрупи, що не є нормальними : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06. / Ярова О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 15с. – Бібліогр.: 7 назв
353718
  Одінцова О.О. Групи з сепаруючими підгрупами відносно системи нециклічних підгруп // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 57-63. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Подано опис періодичних локально ступінчастих груп G, в яких нормальними є нециклічні підгрупи, коли вони не належіать деякій підгрупі з групи G. It"s described the periodic local graded groups G in which non-cyclic subgroups are normal when they ...
353719
  Черненко І.Є. Групи з трьома інволюціями і квазіцентральним комутантом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 86-90. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі описані всі 2-групи G з трьома інволюціями, що є розширеннями своєї квазіцентральної підгрупи D за допомогою групи кватерніонів порядку 8.
353720
  Верпатова Н.Ю. Групи з узагальнено доповнюваними підгрупами : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Верпатова Н. Ю.; Верпатоа Н. Ю.; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1998. – 158л. – Бібліогр.:л.150-158
353721
  Верпатова Н.Ю. Групи з узагальнено доповнюваними підгрупами. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Верпатова Н.Ю.; КУ. – К., 1998. – 16с.
353722
  Кузенний М.Ф. Групи з умовами транзитивності нормальності для набелевих підгруп. : Автореф. дис. ... канд.фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Кузенний М.Ф.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1995. – 21 с.
353723
  Коваль Тетяна Валеріївна Групи з умовами щільності нормальності для нециклічних підгруп : Дис...канд.фіз.мат.наук:01.01.06 / Коваль Тетяна Валеріївна; АДПСУ. – Ірпінь, 2001. – 116 л. – Бібліогр.:л.104-116
353724
  Коваль Т.В. Групи з умовами щільності нормальності для нециклічних підгруп : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Коваль; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17с. – Бібліогр.:с.14-15
353725
  Семко М.М. Групи з умовами щільності нормальності та її узагальнень для деяких систем підгруп : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.01.06 / Семко М.М.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 33 с. – Бібліогр.: 24 назв.
353726
  Семко Микола Миколайович Групи з умовами щільності нормальності та її узагальнень для деяких систем підгруп : Дис. ...доктора фізико-математ.наук:01.01.06 / Семко Микола Миколайович; Академія держ.податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – 301л. – Бібліогр.:л.286-301
353727
  Артемович О.Д. Групи з умовою максимальності для негіперцентральних підгруп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В роботі охарактеризовані групи, які не є скінченно породженими і задовольняють умову максимальності для негіперцентральних (відповідно ненільпотентних) підгруп.
353728
  Одінцова Оксана Олександрівна Групи з умовою сепараторної нормальності для деяких систем нециклічних підгруп : Дис.канд.фізико-математ.наук: 01.01.06 / Одінцова Оксана Олександрівна; КУ ім.Т.шевченка. – Київ, 2001. – 116л. – Бібл.:л.:112-116
353729
  Одінцова О.О. Групи з умовою сепараторної нормальності для деяких системних нециклічних підгруп / Одінцова О.О.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 17с. – Бібліогр.:с.15
353730
  Мазурок О.О. Групи з циклічним комутантом порядку р2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-37. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлюється опис груп з назви роботи у вигляді добутку G = CD з повністю описаною нормальною підгрупою С і підгрупою D, що має певний стандартизований опис.
353731
  Лавренюк Я.В. Групи зберігаючих міру гомеоморфімів множини Кантора / Я.В. Лавренюк, В.В. Некрашевич // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 6
353732
  Олійник Б.М. Групи ізометрій і алгебраїчно-комбінаторні властивості метричних просторів з умовами скінченності : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Олійник Богдана Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 413 л. – Бібліогр.: л. 272-285
353733
  Олійник Б.В. Групи ізометрій і алгебраїчно-комбінаторні властивості метричних просторів з умовами скінченності : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Олійник Богдана Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 32 с. – Бібліогр.: 54 назви
353734
  Биковець В.І. Групи інтересів в процесі взаємодії громадянського суспільства і держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-48. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено вивченню політичної діяльності груп інтересів в контексті взаємодії громадянського суспільства та держави, на основі аналізу її основних концепцій та теорій, і стану такої взаємодії в сучасній Україні. Проаналізовано можливі шляхи ...
353735
  Тупиця О.Л. Групи інтересів сучасного суспільства та профспілки: аспекти політичної співпраці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 13-20. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 1 (29)). – ISSN 2312-2714
353736
  Тимченко М.М. Групи інтересів та їх роль у процесах партійної комунікації // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 197-199
353737
  Шаян О.Л. Групи інтересів як суб"єкти політичних рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
353738
  Цвих В. Групи інтересів, їх інститути та організації в громадянському суспільстві // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.33-46. – ISSN 1609-5499
353739
  Цвих В.Ф. Групи інтересів/тиску: визначення, класифікація, межі функціонування та розрізнення / В.Ф. Цвих ; Бібліотека Київської міської організації НДП. – Київ, 2002. – 18с.
353740
   Групи країн за часткою у світовому ВВП, експорті товарів та послуг і населенні, 2006 / джерело: World Economic Outlook, October 2007 (IMF) // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (1). – С. 123-125. – ISSN 1684-906Х
353741
   Групи країн за часткою у світовому ВВП, експорті товарів та послуг і населенні, 2006 / джерело: World Economic Outlook, October 2007 (IMF) // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (2). – С. 123-125. – ISSN 1684-906Х
353742
  Бабич В.М. Групи Пуанкаре деякого класу біомодульних задач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-11. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  За допомогою техніки групоїдів досліджуються групи Пуанкаре деякого класу бімодульних задач над кільцем степеневих рядів від однієї змінної над полем. Using gropuoid technique we investigate Poincare groups of some class of bimodule problems over the ...
353743
  Казимір П. Групи реформ суспільного страхування в Польщі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-39. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817
353744
  Брезвін А. Групи ризику і податкова застава // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 11/12. – С.34-37
353745
  Артемович О.Д. Групи, близькі до нерозкладних, і пов"язані з ними задачі теорії кілець : Автореф. дис. на здобуття д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.06. / Артемович О.Д.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 33с.
353746
  Беркович Є.Л. Групи, породжені скінченними автоматами спеціальних типів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Беркович Євген Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Одеса, 2012. – 108 л. – Бібліогр.: л. 104-108
353747
  Беркович Є.Л. Групи, породжені скінченними автоматами спеціальних типів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Беркович Євген Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
353748
  Озирный В.Г. Групкомсорг / В.Г. Озирный. – М., 1975. – 127с.
353749
  Мекуш О.Г. Групова верифікація цифрових підписів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 281-285. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто алгоритми групової верифікації модулярного експоненціювання та їх застосування до групової верифікації цифрового підпису DSS. Пропонується загальний тест "малих експонент" для прискорення групової верифікації цифрового підпису ...
353750
  Мартинюк Ю.П. Групова вправа - панацея у формуванні професійної компетенції з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С.33-38 : фото
353751
  Лісневська А.О. Групова дискусія як інструмент конструювання у студентів уявлень про медіаосвіту // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 323-330
353752
  Паокась Лілія Групова діяльність учнів на нестандартних уроках з фізичної географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 37-39. – Бібліогр. 5 назв
353753
  Горностай П.П. Групова ідентичність як предмет психології малих груп // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 105-112. – ISBN 978-966-8063-90-11
353754
  Магда О. Групова класифікація класу квазілінійних рівнянь гіперболічного типу відносно алгебр Лі невисокої розмірності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 33-39. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Розв"язано задачу групової класифікації класу квазілінійних рівнянь гіперболічного типу з двома незалежними змінними відносно три-, чотири- та п"ятивимірних алгебр Лі. We solve the problem of description of a class of quasilinear equations of ...
353755
  Засадко Т.М. Групова класифікація рівнянь Шродінгера зі змінною масою / Т.М. Засадко, А.Г. Нікітін // Збірник праць Інституту математики НАН України / Інститут, математики Національної, академії наук України. – Київ, 2014. – Т. 11, № 1 : Актуальні проблеми математичної фізики та її застосування. – С. 228-240. – ISSN 1815-2910
353756
  Засадко Т.М. Групова класифікація рівнянь Шрьодінгера зі змінною масою для двовимірного випадку // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5
353757
  Манжос Оксана Групова робота на уроках української мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 2-3. – ISSN 0130-5263
353758
  Довгорук Л.П. Групова форма навчання іноземній мові майбутніх спеціалістів у вищих навчальних закладах // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2017. – № 1 (17). – С. 41-46
353759
   Групове експертне оцінювання та компетентність експертів / Величко О.М. [та ін.] ; за заг. ред. О.М. Величка ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса : Бондаренко М.О., 2015. – 284, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-221. – ISBN 978-617-7261-28-4
353760
  Хандшке Є. Групове страхування життя з капіталізаційним фондом в польській системі пенсійного страхуваннчя / Є. Хандшке, К. Лискава // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-25. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблеми виникнення і подолання пенсійного ризику в сучасних системах пенсійного страхування на прикладі Республіки Польща. Одним зі способів вирішення цієї проблеми автори вважають розширення групового страхування життя з ...
353761
  Гуленко А. Груповий коучинг як технологія формування цілісної особистості студента // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 36-42. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається актуальне питання психологічних особливостей формування цілісної особистості в умовах сучасного мультикультурального суспільства, подано результати аналізу літературних джерел з даної проблематики; особлива увага приділена ...
353762
  Федченко В. Груповий метод розслідування кримінальних справ: деякі питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.55-58. – ISSN 0132-1331
353763
  Чмих В.О. Груповий позов та етапи його становлення у цивільному процесі // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 327-329. – ISBN 978-617-7096-97-8
353764
  Майстренко Л. Груповий позов у Швеції: загальна характеристика за законом // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 38-43. – ISSN 1026-9932
353765
  Бойченко Олександр Груповий портрет з Марадоною // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 104-105. – ISSN 0130-5212
353766
   Груповий психоаналіз : Навчальний посібник для психіатрів, психотерапевтів, психологів. – Львів : Класика психотерапії, 2004. – 192с. – ISBN 966-7493-88-1
353767
  Маршалковска-Кшесь Груповий судовий позов як одна з форм правової охорони, що надається більшій кількості суб"єктів // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2012. – N 3. – С. 261-269. – ISSN 2082-4939
353768
  Регіцці Г. Групові позови в Італії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 18-27. – ISSN 1026-9932
353769
  Губська А.В. Групові позови в цивільному процесі : монографія / Губська Алла Володимирівна, Київець Олена Валеріївна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2015. – 179, [1] с. – Бібліогр.: с. 162-179. – ISBN 978-617-7220-53-3
353770
  Татулич І.Ю. Групові позови у цивільному судочинстві // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 158-161. – ISBN 978-617-7096-97-8
353771
  Погребняк М. Групові позови як гарантії захисту прав та інтересів громадян в умовах державотворення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 426-428. – ISBN 978-617-7069-17-0
353772
  Козакова Л.В. Групові та парні методи роботи на уроках української мови та літератури (практичний аспект) // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 16/18 (272/274). – С. 17-23
353773
  Дмитрук О. Групові туристські вправи як інноваційний метод практичної підготовки фахівців географів / О. Дмитрук, С. Дмитрук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 7-10. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовується використання групових туристських вправ як інноваційного методу практичної підготовки фахівців географів. The exploration of the group tourist exercises as an innovation method for the practical prepare of the specialists of geography ...
353774
  Галацин К. Групові форми організації пізнавальної діяльності студентів майбутніх інженерів на заняттях з англійської мови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 42-45. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (302)). – ISSN 1729-360Х
353775
  Каленський А.А. Групові цифрові підписи. Методи безпечного видалення члена з групи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 97-110. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається один з важливих криптографічних засобів захисту інформації в групах - цифровий підпис. Проводиться огляд схем побудови групових цифрових підписів з можливістю безпечного видалення члена з групи. One of important cryptographic facilities ...
353776
  Каленський А.А. Групові цифрові підписи. Методи досягнення константної довжини групового ключа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 130-143. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається один з важливих криптографічних засобів захисту інформації в групах - цифровий підпис. Проводиться огляд розвитку схем побудови групових цифрових підписів з константною довжиною групового ключа. Акцентується увага на проблемах пов"язаних ...
353777
  Борозняк А.И. Группа "Белая роза": германские антинацисты и их представления о России // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 2. – С. 144-163. – ISSN 0130-3864
353778
  Зюлковский Е. Группа "Михаил" радирует / Е. Зюлковский. – М., 1976. – 192с.
353779
   Группа "Освобождение труда". – М.
1. – 310с.
353780
   Группа "Освобождение труда". – М.-Л.
4. – 1926. – 420с.
353781
   Группа "Освобождение труда". – М.-Л.
5. – 1926. – 334с.
353782
   Группа "Освобождение труда". – М., 1934. – 114с.
353783
  Жуйков Г.С. Группа "Освобождение труда" / Г.С. Жуйков. – Москва, 1962. – 166с.
353784
  Паукова В.А. Группа "Освобождение труда" и международное социалистическое движение (80-90-е годы XIX века) / В.А. Паукова. – Кишинев, 1963. – 67с.
353785
   Группа "Освобождение труда" и общественно-политическая борьба в России. – М., 1984. – 270с.
353786
   Группа "Освобождение труда" и распространение марксизма в России. – Пермь, 1986. – 171с.
353787
  Сутягина М.В. Группа "Сумитомо" / М.В. Сутягина. – М., 1979. – 160с.
353788
  Обминский Э.Е. Группа 77: Многосторон. экон. дипломатия развивающихся стран. / Э.Е. Обминский. – М., 1981. – 253с.
353789
  Иванов А.А. Группа №13 / А.А. Иванов, Е. Карелов. – М., 1969. – 119с.
353790
  Овсянникова С.А. Группа Благоева. Из истории распространения марксизма в России / Овсянникова С.А. – Москва, 1959. – 96 с.
353791
  Коваленко Н.В. Группа глаголов движения во французском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 664 / Коваленко Н.В.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1972. – 16л.
353792
  Кругляк С.А. Группа Гротендика и целочисленные матричные кольца второго порядка. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кругляк С.А.; АН УССР. Ин-тут матем. – К., 1966. – 10л. – Бібліогр.:с.8-10
353793
  Черепанов А. Группа докладчиков райкома партии. / А. Черепанов. – Красноярск, 1954. – 36с.
353794
  Данилов В.И. Группа классов дивизоров локального кольца : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 004 / Данилов В.И.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 12с. – Бібліогр.:с.10-12
353795
  Зуб С.С. Группа Ли как конфигурационное пространство для простой механической системы // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 84-94. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
353796
  Федоров Ф.И. Группа Лоренца / Ф.И. Федоров. – Москва : Наука, 1979. – 384с.
353797
  Винтерниц П. Группа Лоренца и релятивисткие симметрии в теории элементарных частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 2680 / Винтерниц П.; Объединен. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1966. – 11л. – Бібліогр.:с.9-10
353798
  Шефтель М.Б. Группа Лоренца, гармонический анализ и релятивистские амплитуды. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Шефтель М.Б.; ОИЯИ. Лабор. теоретич. физики. – Дубна, 1969. – 17л.
353799
  Шепелев Г.И. Группа Лоренца: обобщенные матричные элементы и метод С-системы координат : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Шепелев Г.И. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1974. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
353800
  Демушкин С.П. Группа максимального р-расширения локального поля : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Демушкин С. П.; АН СССР, Метем. ин-т. – М., 1959. – 4л.
353801
   Группа народного контроля на промышленном предприятии. – М., 1976. – 111с.
353802
  Савин А.П. Группа обобщенных разбиений совершенно нормальных пространств : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Савин А. П.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1962. – 5л.
353803
  Мечетный Б.Т. Группа особого назначения / Б.Т. Мечетный. – Москва, 1987. – 175 с.
353804
  Султанова Р.Г. Группа предлогов, выражающих причинные отношения в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Султанова Р.Г.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1968. – 25л.
353805
  Довгун А.И. Группа продленного дня / А.И. Довгун, Г.М. Мельникова. – Челябинск, 1962. – 71с.
353806
  Менский М.Б. Группа путей: измерение, поля, частицы / М.Б. Менский. – Москва : Наука, 1983. – 319 с.
353807
  Богданов Е.Н. Группа риска / Е.Н. Богданов. – М, 1991. – 238с.
353808
  Литвинова Е.И. Группа русских говоров с явлениями редукции гласных на территории Удмуртской АССР : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Литвинова Е.И. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 23 с.
353809
  Горчаков Ю.М. Группа с конечными классами сопряжённых элементов / Ю.М. Горчаков. – М., 1978. – 119с.
353810
   Группа самозащиты : Учебное пособие. – Москва : Военное издательство, 1950. – 180 с.
353811
   Группа семи: Пейзажная живопись Канады из канадской коллекции Мак-Майкл : Каталог выставки. – Москва, 1977. – 77с.
353812
  Уринов А. Группа симметричных глаголов. (К проблеме инвариантности глаголов в соврем. франц. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Уринов А.; Моск. гос. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1971. – 31л.
353813
  Грудинин О.Г. Группа специального назначения / О.Г. Грудинин. – Москва, 1964. – 176с.
353814
  Дворкина М.Я. Группа специальностей "Документальная информация" в Номенклатуре специальностей научных работников должна быть сохранена // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 1. – С. 34-36. – ISSN 0869-608Х


  В статье выражается несогласие с тем, что Ю. Н. Столяров относит библиотековедение, библиографоведение и книговедение к социологии. Обосновано отнесение названных наук к документально-информационным наукам.
353815
  Столяров Ю.Н. Группа специальностей "Документальная информация" на грани исключения из номенклатуры специальностей научных работников // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 4. – С. 22-27. – ISSN 0869-608Х


  О необходимости установить место научной специальности "Библиотековедение, библиографоведение и книговедение", а также смежных с нею дисциплин в Номенклатуре специальностей научных работников говорится в статье. Рассматриваются варианты их отнесения в ...
353816
  Мазо В.Д. Группа существительного в бирманском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Мазо В. Д.; ЛГУ. – Л., 1970. – 17л.
353817
  Мазо В.Д. Группа существительного в бирмансом языке / В.Д. Мазо. – М, 1978. – 230с.
353818
  Петкявичус В. Группа товарищей : роман / В. Петкявичус; пер. с лит. Н. Шифоренко. – Москва : Советский писатель, 1984. – 245 с.
353819
  Комкова Е.Г. Группа химических астероидов / Е.Г. Комкова. – М., 1984. – 174с.
353820
  Степановский Ю.П. Группа шестимерных вращений и ее применение к описанию поляризованных частиц с различными спинами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Степановский Ю.П. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1969. – 14 с.
353821
  Заворотов В.А. Группа, где всем интересно. / В.А. Заворотов. – М., 1989. – 188с.
353822
  Озирный В.Г. Группа: собрание, бюро, сектор, председатель / В.Г. Озирный. – М., 1979. – 56с.
353823
  Жуков Н.Н. Группирование геологических объектов по комплексу показателей информационно-логической системой "Фильтр" / Н.Н. Жуков, К.А. Лобанов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 18-21 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 13). – ISSN 0203-7319
353824
  Гурьянов А. Группирование организационных структур по функциональному и рыночному признаку / А. Гурьянов, О. Гетьман // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 61-62. – Библиогр.: 1 назв. – ISSN 1810-3944
353825
  Мартынюк В.Е. Группирование ошибок, вызываемых импульсными помехами в каналах передачи данных. : Автореф... канд. техн.наук: 291 / Мартынюк В.Е.; Киев. ин-т инж. граждан. авиации. – К., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22
353826
  Карп Б.Я. Группирование пневматических источников при сейсморазведке при акваториях. / Б.Я. Карп, Г.И. Букина. – М., 1988. – 78с.
353827
  Бодин Н.А. Группированные выборки и теория ошибок округления : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бодин Н. А.; АН СССР, Матем. ин-т, Ленингр. отд-ние. – Л., 1967. – 11л.
353828
  Плошко Б.Г. Группировка и системы статистических показателей / Плошко Б.Г. – Москва : Статистика, 1971. – 176 с. – Библиогр.: с. 175
353829
   Группировка учащихся в индустриальной школе. – М.-Л., 1930. – 31с.
353830
  Елисеева И.И. Группировка, корреляция, распознавание образов. / И.И. Елисеева. – Москва : Статистика, 1977. – 143с.
353831
  Миркин Б.Г. Группировки в социально-экономических исследованиях / Б.Г. Миркин. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 223 с.
353832
  Григорьянц М.Г. Группировки и их значение в анализе численности и состава населения : Автореф... канд. экон.наук: / Григорьянц М.Г.; Рост. гос. ун-т. Объедин. учен. совет по обществ. наукам. – Ростов -на-Дону, 1964. – 20л.
353833
  Корнилова Т.В. Группировки мотивационно-личностных свойств как регулятивные системы принятия решений / Т.В. Корнилова, С.Д. Смирнов // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 6. – С.73-84. – ISSN 0042-8841
353834
  Групповая Групповая выставка московских художников: А.Бродская, А.Журов, Л.Ратнер, Т.Рейн, Е.Родионова. Акварель.Рисунок. Эстамп. Кат. выст. / Групповая, московских художников. Москва. выставка, 1983. – М., 1983. – 47с.
353835
  Групповая Групповая выставка московских художников: Л.Рябов, М.Сидоров, В.Фукс. Каталог выставки / Групповая, московских художников. Москва. выставка, 1982. – М., 1982. – 15с.
353836
  Групповая Групповая выставка произведений графиков Азербайджанской ССР. Каталог / Групповая, произведений графиков АзССР Москва. выставка, 1978. – М., 1978. – 20с.
353837
  Групповая Групповая выставка произведений молодых художников Казахстана: (Каталог) / Групповая, выставка произведений молодых художников Казахстана. – М., 1976. – 31с.
353838
   Групповая выставка произведений московских живописцев: Живопись. Каталог : Групповая выставка произведений московских живописцев. Москва. 1978. – Москва, 1978. – 51с.
353839
  Групповая Групповая выставка произведений московских художников. Живопись, скульптура, графика. Каталог / Групповая, выставка произведений московских художников. – Москва, 1976. – с.
353840
  Групповая Групповая выставка произведений московских художников. Живопись. Скульптура. Каталог выставки / Групповая, произведений московских художников. Москва. выставка, 1977. – М., 1977. – 48с.
353841
  Групповая Групповая выставка произведений московских художников: А.Демко, Т.Ковригина, В.Прокофьев, Г.Свирин, В.Щербинин. Графика, живопись. Каталог / Групповая, выставка произведений московских художников. – М., 1982. – 48с.
353842
   Групповая выставка произведений московских художников: Б.Берендгоф, И.Блюмень, И.Васнецова и др. (Каталог) : Групповая выставка произведений московских художников. Москва. 1979. – Москва, 1979. – 57с.
353843
   Групповая выставка произведений московских художников: Живопись, графика. скульптура, декор.-прикл. искусство. Каталог : Групповая выставка произведений московских художников. Москва. 1982. – Москва, 1982. – 63с.
353844
   Групповая выставка произведений московских художников: Скульптура, керамика, гобелен, живопись, графика. Каталог выставки : Групповая выставка произведений московских художников. Москва. 1979. – Москва, 1979. – 47с.
353845
   Групповая выставка произведений художников - бывших воспитанников Горьковского специального детского дома музыкально-художественного воспитания: ( : живопись : графика : монум. искусство : архит. проекты. – Москва, 1983. – 47 с.
353846
  Групповая Групповая выставка произведений художников Казахстана: Графика. Скульптура. Каталог / Групповая, произведений художников Казахстана. Москва. 1980 выставка. – М., 1980. – 43с.
353847
  Групповая Групповая выставка произведений художников Киргизии: Графика. Скульптура: Каталог / Групповая, выставка произведений художников Киргизии. – М., 1978. – 51с.
353848
  Групповая Групповая выставка произведений художников монументалистов: А.Вязов, В.Глазков, А.Дронов, В.Зубарев, О.Осин, Г.Павлов, А.Ухлин. Живопись: Каталог / Групповая, произведений художников монументалистов. Москва. выставка, 1978. – М., 1978. – 40с.
353849
  Групповая Групповая выставка произведений художников Туркмении: Живопись. Скульптура. Эскизы кинодекораций. Каталог / Групповая, произведений художников Туркмении. Москва. 1979 выставка. – М., 1979. – 26с.
353850
   Групповая выставка четырнадцати московских художников: Живопись: станковая, монументальная. Графика: плакат, станковая графика, кн. ил. Скульптура: станковая, малых форм. (Каталог). – Москва, 1990. – 192с.
353851
  Вайнер Анна Владимировна Групповая готовность к риску как социально-психологический фактор эффективности управленческих команд // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 45-54. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Представлен анализ классических и современных подходов и исследований готовности к риску. Предлагается типология явлений риска на основе категорий, разработанных Ф.Е. Василюком. Приводятся результаты проведенного на управленческих командах исследования ...
353852
  Козубовский В.М. Групповая готовность операторов к сложным видам совместной деятельности : Автореф... д-ра психол. наук: 19.00.03 / Козубовский В.М.; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 41с.
353853
  Козубовский В.М. Групповая готовность операторов к сложным видам совместной деятельности : Дис... д-ра психол. наук: 09.00.03 / Козубовский В.М.; Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище ПВО. – Минск, 1990. – 386л. – Бібліогр.:л.372-386
353854
  Плющ А.М. Групповая дискуссия как элемент технологий формирования представлений о модернизационных процессах в обществе // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 262-277
353855
  Семенова Н.К. Групповая консультация по литературе в старших классах заочной школы. / Н.К. Семенова. – М., 1963. – 55с.
353856
   Групповая межсекционная выставка произведений московских художников. Живопись, скульптура, графика: (Каталог выставки) : Групповая межсекционная выставка произведений московских художников. – Москва, 1977. – 66с.
353857
   Групповая межсекционная выставка произведений московских художников. Живопись. Скульптура. Графика. Каталог. : Групповая межсекционная выставка произведений московских художников. Москва. 1978. – Москва, 1978. – 55с.
353858
  Кашпировский А.М. Групповая неспецифическая психотерапия / А.М. Кашпировский ; Междунар. центр психотерапии, Фонд исслед. феномена Кашпировского. – Москва : [б. и.], 1993. – 232 с.
353859
   Групповая обработка произведений печати.. – М., 1958. – 95с.
353860
  Прозументов Л.М. Групповая преступность несовершеннолетних и ее предупреждение / Л.М. Прозументов. – Томск, 1993. – 142с.
353861
  Рудестам К. Групповая психология : Психокоррекционные группы, теория и практика / К. Рудестам. – Москва, 1993. – 368 с.
353862
  Рудестам К. Групповая психология: Психокоррекционные группы: теория и практика. / К. Рудестам. – М., 1990. – 368с.
353863
  Рудестам К. Групповая психотерапия : Психокоррекционные группы, теория и практика / К. Рудестам. – 2 - е изд. – Москва : Прогресс, 1993. – 368с. – ISBN 5-01-004123-5
353864
  Маркова Н.А. Групповая работа в подготовке студентов высшей школы / Н.А. Маркова, Д.А. Марков // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 8, август. – C. 41-46. – ISSN 1026-955X


  Проведен сравнительный анализ индивидуальных и групповых методов в процессе обучения в высшем учебном заведении. Соответствующая работа проведена в контрольной и экспериментальной группах. Авторами осуществлялась проверка эффективности проведенной ...
353865
  Лийметс Х.Й. Групповая работа на уроке / Х.Й. Лийметс. – Москва : Знание, 1975. – 64 с. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Педагогика и психология" ; 7)
353866
  Журавлев А.Л. Групповая рефлексивность: основные подходы и перспективы исследований / А.Л. Журавлев, Т.А. Нестик // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 4. – С. 27-37. – ISSN 0205-9592
353867
  Трифонов Е.Д. Группово-теоретический метод в теории парамагнитного резонанса в F- центрах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Трифонов Е.Д. ; МВ и ССО СССР. Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1961. – 8 с.
353868
   Групповое поведение животных. – М., 1976. – 452с.
353869
   Групповое поведение животных. – М., 1977. – 452с.
353870
   Групповое поведение животных. – Куйбышев, 1987. – 139с.
353871
  Ушаков А.В. Групповое преступление и смежные с ним формы преступной деятельности: уч. пособие. / А.В. Ушаков. – Калинин, 1978. – 66с.
353872
  Меланченко А.Г. Групповое применение БПЛА в современном мире / А.Г. Меланченко, К.М. Чупахин // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 51
353873
   Групповое укрытие лимона. – Тбилиси, 1961. – 15 с.
353874
  Кузнецов Г.И. Групповой анализ амплитуд и состояний в теории ядра и квантовой теории поля : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.02 / Кузнецов Г.И.; Ин-т.атомной энергии. – М, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
353875
  Овсянников Л.В. Групповой анализ дифференциальных уравнений / Л.В. Овсянников. – М, 1978. – 399с.
353876
  Лапко Б.В. Групповой анализ конфермо-инвариантных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Лапко Б. В.; АН СССР, Сиб. от-ние. Выч. центр. – Новосибирск, 1981. – 8л.
353877
  Конышева В А. Групповой метод обучения // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 139-146. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается проблема формирования навыков иноязычного общения у специалистов неязыкового профиля посредством группового метода обучения. Групповые формы работы включают в себя такие приемы, при которых выполнение учебных коммуникативных ...
353878
  Белль Г. Групповой портрет с дамой : роман / Г. Белль. – Кишинев
Кн. 2. – 1987. – 448 с.
353879
  Медведев Сергей Групповой портрет сексота // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 124-126. – ISSN 0235-7089


  Агенты Московского охранного отделения среди рабочих в начале XX века.
353880
  Булгакова Н. Групповой приговор. Вузам указали их места. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 30 ноября (№ 48)


  Мониторинг вузов и филиалов, который провело Минобрнауки, вызвал море эмоций и шквал критики. Признавая, что сама по себе эта мера назрела и что министр Дмитрий Ливанов “сделал мужественный и правильный шаг”, приступив к мониторингу вузов (мнение ...
353881
   Групповой указатель заявок по классам ОТК. – М., 1967. – 71с.
353882
   Групповые и индивидуальные консультации в заочной средней школе. – М., 1951. – 104с.
353883
  Купрейченко А.Б. Групповые и личностные характеристики доверия/недоверия другим людям // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 9 (150). – С. 6-20
353884
  Александров А.И. Групповые иски в гражданском процессе Соединенных Штатов Америки // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 427-431. – ISBN 978-966-190-861-0
353885
  Бовди А.А. Групповые кольца / А.А. Бовди. – Ужгород, 1974. – 118с.
353886
  Бовди А.А. Групповые кольца / А.А. Бовди. – К, 1988. – 155с.
353887
  Лебедев А.Н. Групповые кольца с ненулевой сердцевиной : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Лебедев А. Н.; МГУ. – М., 1980. – 12л.
353888
   Групповые константы для расчета реакторов и защиты. – М., 1981. – 232с.
353889
  Абагян Л.П. Групповые константы для расчета ядерных реакторов / Абагян Л.П. [и др.]. – Москва : Атомиздат, 1964. – 140 с. – Библиогр.: с. 122-137
353890
  Азаров Ю.П. Групповые люди : роман / Ю.П. Азаров. – Москва : Советский писатель, 1990. – 477 с. : портр.
353891
  Соколик Г.А. Групповые методы в теории элементарных частиц / Г.А. Соколик. – Москва : Атомиздат, 1965. – 176 с.
353892
  Авраменко А.А. Групповые методы в теплофизике = Group methods in tnermophysics / Авраменко А.А., Басок Б.И., Кузнецов А.В. ; под ред. А.А. Долинского. – Киев : Наукова думка, 2003. – 484 с. – ISBN 966-00-0018-9
353893
  Лезнов А.Н. Групповые методы интегрирования нелинейных динамических систем / А.Н. Лезнов, М.В. Савельев. – М., 1985. – 278с.
353894
   Групповые нормативы затрат по специальностям и направлениям подготовки как ключевой этап реформы финансирования вузов / М.А. Боровская, О.К. Ястребова, А.В. Цветкова, Е.Е. Михалькова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 3-14. – ISSN 0869-3617


  Во второй статье (первая статья см. Высшее образование в Россиии-2012.-№ 5.-С.3-14), посвященной актуальным вопросам реформы финансирования учреждений высшего профессионального образования, анализируются методологические проблемы, которые пришлось ...
353895
  Галеев Равиль Саидович Групповые свойства и автомодельные решения уравнений распространения одномерных неупругих волн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Галеев Равиль Саидович; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1974. – 12л.
353896
  Сенашов С.И. Групповые свойства и точные решения уравнений пространственных задач пластичности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Сенашов С.И.; АН СССР.Сибирск.отдел.ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1980. – 8л.
353897
  Федоренко В.А. Групповые свойства линейчатых комплексов : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Федоренко В.А.; КГУ. – К., 1966. – 97,5л. – Бібліогр.:л.1-5
353898
  Федоренко В.А. Групповые свойства линейчатых комплексов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Федоренко В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 14 с.
353899
  Ибрагимов Н.Х. Групповые свойства некоторых дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ибрагимов Н.Х.; АН СССР. Сиб. отд. Совет матем. секции Объедин. учен. совета по физ.-мат. и тех. наукам. – Ноосибирск, 1967. – 8л.
353900
  Аннин Б.Д. Групповые свойства уравнений упругости и пластичности / Б.Д. Аннин. – Новосибирск : Наука, 1985. – 142 с.
353901
  Хараз И.И. Групповые управляемые источники упругих волн в сейсморазведке / И.И. Хараз. – Саратов, 1984. – 104с.
353902
  Волчкова Н. Групповые упражнения. Институты РАН борются за рейтинг. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 13 апреля (№ 15)


  Выяснилось, что бодания с властью по поводу статуса Российской академии наук, точнее - ее полномочий, до сих пор не закончены. Минэкономразвития сомневается в праве РАН создавать, ликвидировать и реорганизовывать подведомственные учреждения. По мнению ...
353903
  Китаев Н.Н. Групповые экспертные оценки / Н.Н. Китаев. – М, 1975. – 60с.
353904
  Иваненко Д.Д. Групповые, геометрические и топологические методы в теории поля / Д.Д. Иваненко, П.И. Пронин, Г.А. Сарданашвили. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1983. – 140 с.
353905
  Иваненко Д.Д. Групповые, геометрические и топологические методы в теории поля / Д.Д. Иваненко, П.И. Пронин, Г.А. Сарданашвили; МГУ. – Москва : МГУ
2. – 1983. – 81с.
353906
  Каргаполов М.И. Группы / М.И. Каргаполов. – Новосибирск : Наука, 1991. – 204 с.
353907
   Группы А и Б промышленности: (Темпы роста и пропорции). – М., 1977. – 159с.
353908
  Кожухов С.Ф. Группы автоморфизмов абелевых групп без кручения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Кожухов С.Ф.; АН МолССР,. – Кишинев, 1979. – 12л.
353909
  Плоткин Б.И. Группы автоморфизмов алгебраических систем / Б.И. Плоткин. – Москва : Наука, 1966. – 603 с.
353910
  Зенф П. Группы автоморфизмов булевых алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Зенф П.; ЛГУ. – Л., 1970. – 9л.
353911
  Мельников О.В. Группы автоморфизмов локально компактных групп. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Мельников О.В.; АН БССР. – Минск, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
353912
  Гордеев Н.Л. Группы ветвления бесконечных Р-расширений локального поля : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Гордеев Н. Л.; АН СССР, Мат. ин-т им. Стеклова Ленингр. отд-ние. – Л., 1977. – 7л.
353913
  Баладзе Д.О. Группы гомологии над парой групп коэффицииентов. : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Баладзе Д.О.; АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1964. – 7л.
353914
  Себельдин А.М. Группы гомоморфизмов и кольца эндоморфизмов абелевых групп без кручения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.03 / Себельдин А.М. ; Моск. пед. ин-т. – Москва, 1975. – 15 с.
353915
  Хелгасон С. Группы и геометрический анализ. / С. Хелгасон. – Москва : Мир, 1987. – 736 с.
353916
  Гроссман И. Группы и их графы / И. Гроссман, В. Магнус. – Москва : Мир, 1971. – 248 с.
353917
  Артамонов В.А. Группы и их приложения в физике, химии, кристаллографии : Учеб. пособие для вузов / В.А. Артамонов, Ю.Л. Словохотов. – Москва : Академия ИЦ, 2005. – 512с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-2137-6
353918
  Бурак А.С. Группы и посты - основа органов народного контроля / А.С. Бурак, Г.Н. Кондратенко, Ф.И. Харкевич. – Минск, 1984. – 238с.
353919
   Группы и системы их подгрупп. – Киев, 1983. – 125с.
353920
  Майер Ж. Группы изометрий в банаховых пространствах аналитических функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01. / Майер Ж.; МГУ. – М., 1979. – 10л.
353921
  Безущак Оксана Емельяновна Группы изометрий обобщенных бэровских метрик : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Безущак Оксана Емельяновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 12л.
353922
  Безущак О.Е. Группы изометрий обобщенных Бэровских метрик. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Безущак О. Е.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1991. – 110л. – Бібліогр.:л.109-110
353923
  Нехода Е.В. Группы интересов в системе социального партнерства // Вестник Томского государственного университета : научный журнал / Томский государственный университет. – Томск, 2008. – С. 17-28. – (Экономика ; № 1 (2))
353924
  Маслий А.С. Группы качества в промышленности. / А.С. Маслий. – М., 1988. – 47с.
353925
  Садовая А.И. Группы качества: В промышленности создаются новые формирования рабочих и специалистов / А.И. Садовая. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 78 с.
353926
  Магдиева С.Р. Группы корови по системам ОВО (Н), Р и ЛЬЮИС и особенности клинического течения описторхоза и некоторых кишечных гельминтозов : Автореф... канд. мед.наук: / Магдиева С. Р.; Центр НИИ эпидемиологии. – М., 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.26
353927
  Магдиева С.Р. Группы корови по системам ОВО (Н), Р и ЛЬЮИС и особенности клинического течения описторхоза и некоторых кишечных гельминтозов : Автореф... канд. мед.наук: / Магдиева С. Р.; МОЗ СССР, Ин-т мед. паразитолог. и тропич. медицины. – М., 1972. – 29л.
353928
  Майлян Л.Д. Группы крови Кавказского бурого скота и их применение в племенной работе : Автореф... канд .биол.наук: / Майлян Л. Д.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1971. – 24л.
353929
  Ибрагимов Н.Х. Группы Ли в некоторых вопросах математической физики / Н.Х. Ибрагимов. – Новосибирск, 1972. – 159с.
353930
  Номидзу К. Группы Ли и дифференциальная геометрия / К. Номидзу. – Москва, 1960. – 128 с.
353931
  Васильева М.В. Группы Ли преобразований / М.В. Васильева. – Москва, 1969. – 175 с.
353932
  Супруненко Д.А. Группы матриц / Д.А. Супруненко. – М., 1972. – 351с.
353933
  Пфейффер Г.В. Группы многогранников / Г.В. Пфейффер. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1903. – VIII, 128 с., 15 л. ил. черт. – Библиогр.: с. V-VIII


  На тит. л. дарственная надпись: Многоуважаемому Павлу Николаевичу Венюкову от автора
353934
  Пфейффер Г.В. Группы многогранников : с 53 рисунками / Г.В. Пфейффер // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – VIII, 126 с. : 53 рис.
353935
   Группы народного контроля в сфере управления. – М., 1975. – 126с.
353936
  Прессли Э. Группы петель : пер. с англ. / Э. Прессли, Г. Сигал. – Москва : Мир, 1990. – 456 с.
353937
  Мухамедов А.М. Группы почти проективных движений в пространственно-временных многообразиях : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Мухамедов А.М.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1980. – 19л.
353938
  Кобаяси Ш. Группы преобразований в дифференциальной геометрии / Ш. Кобаяси ; пер. с англ. Л.В. Сабинина. – Москва : Наука, 1986. – 223 с.
353939
  Дик Т. том Группы преобразований в и теория представлений / Т. том Дик. – Москва : Мир, 1982. – 280с.
353940
  Ибрагимов Н.Х. Группы преобразований в математической физике / Н.Х. Ибрагимов. – М., 1983. – 280с.
353941
  Жук И.К. Группы преобразований с симплициальной фундаментальной областью : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Жук И. К.; АН БССР, Ин-т матем. – Минск, 1977. – 9л.
353942
  Жук И.К. Группы преобразований с симплициальной фундаментальной областью : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.01.06 / Жук И. К.; Ин-т матем. АН БССР. – Минск, 1979. – 8л.
353943
  Аминова А.В. Группы проективных движений в пространствах, определяемых полями тяготения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Аминова А.В.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 14л.
353944
  Мищенко Борис Иосифович Группы с дополняемыми бесконечными подгруппами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Мищенко Борис Иосифович; Мин. просвещ. УССР. Киевск. гос. пед. ин-т. – К., 1984. – 111л. – Бібліогр.:л.104-111
353945
  Мищенко Б.И. Группы с дополняемыми бесконечными подгруппами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Мищенко Б.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 15 с.
353946
  Шериев В.А. Группы с дополняемыми неинвариантыми подгруппами : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Шериев В.А.; АН СССР Сиб. отд. Совет математ. секц. Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. нукам. – Свердловск, 1967. – 11л.
353947
  Сысак Я.П. Группы с дополняемыми элементарными абелевыми подгруппами непросных порядков / Я.П. Сысак. – К., 1976. – 40с.
353948
  Сысак Я.П. Группы с дополняемыми элементарными абелевыми подгруппами непростых порядков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Сысак Я.П.; АН УССр. Ин-т математики. – К., 1976. – 14л.
353949
  Торопов Е.Н. Группы с заданным числом классов неинвариантных nd-подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Торопов Е.Н.; БГУ им. В.И.Ленина. – Гомель, 1956. – 6л.
353950
  Горецкий Виктор Эдуардович Группы с заданными свойствами некоторых систем подгрупп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Горецкий Виктор Эдуардович; М-во просвещ. УССР. Киевский гос. пед. ин-т. – К., 1979. – 116л. – Бібліогр.:л.109-115
353951
  Горецкий В.Э. Группы с заданными свойствами некоторых системе подгрупп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Горецкий В. Э. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 12 с.
353952
   Группы с заданными свойствами подгрупп. – Киев, 1973. – 344с.
353953
  Ткаченко Александр Николаевич Группы с заданными свойствами системы дополняемых подгрупп. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Ткаченко Александр Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 75л. – Бібліогр.:л.71-75
353954
  Ткаченко А.Н. Группы с заданными свойствами системы дополняемых подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Ткаченко А.Н.; КГУ. – К., 1982. – 8л.
353955
  Тушев Анатолий Владимирович Группы с заданными свойствами системы инвариантных подгрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Тушев Анатолий Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 8л.
353956
  Тушев А.В. Группы с заданными свойствами системы инвариантных подгрупп. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Тушев А.В.; АН УССР. ин-т математики. – К., 1987. – 90л. – Бібліогр.:л.82-89
353957
  Томанек Людовик Группы с заданными свойствами системы нормальных подгрупп. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Томанек Людовик; М-во просв. УССР. Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1986. – 69л. – Бібліогр.:л.64-69
353958
  Томанек Л. Группы с заданными свойствами системы нормальных подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Томанек Л.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1987. – 10л.
353959
  Томанек Л. Группы с заданными свойствами системы нормальных подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Томанек Л.; Киев. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1987. – 10л.
353960
  Черников С.Н. Группы с заданными свойствами системы подгрупп / С.Н. Черников. – М., 1980. – 383с.
353961
  Левищенко С.С. Группы с некоторыми системами дисперсивных подгрупп : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Левищенко С. С.; МП Украины, ГПИ им. М. Драгоманова. – К., 1993. – 230л. – Бібліогр.:л.214-230
353962
  Кляцкая Л.М. Группы с некоторыми системами дополняемых абелевых подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Кляцкая Л.М.; Киев. гос. пед. ин-тут. – К., 1969. – 13л.
353963
  Атамась В.В. Группы с некоторыми системами дополняемых и вполне факторизуемых подгрупп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Атамась В.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 9 с.
353964
  Зуб О.Н. Группы с некоторыми системами дополняемых подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Зуб О.Н.; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М.Горького. – К., 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
353965
  Лиман Ф.Н. Группы с некоторыми системами инвариантных подгрупп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 004 / Лиман Ф.Н. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1968. – 15 с. – Бібліогр. : с. 14-15
353966
  Курдаченко Л.А. Группы с некоторыми условиями конечности для слоев элементов. : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.01.03. / Курдаченко Л. А.; МП УССР киевск. гос. пед. ин-т. – К., 1974. – 12л.
353967
  Зайцев Д.И. Группы с некоторыми условиями минимальности для подгрупп : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Зайцев Д.И.;. – К, 1967. – 10л.
353968
  Кемхадзе Константин Шотаевич Группы с нормализаторным условием для некоторых систем подгрупп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Кемхадзе Константин Шотаевич ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1978. – 11 с. – Бібліогр.:с.10-11
353969
  Марач Виктор Сильвестрович Группы с ограничениями для неинвариантных подгрупп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Марач Виктор Сильвестрович; Ин-т математики. – К., 1982. – 80л. – Бібліогр.:л.77-80
353970
  Марач В.С. Группы с ограничениями для неинвентарных подгрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.0.06 / Марач В.С.; КГУ. – К., 1982. – 11л.
353971
   Группы с ограничениями для подгрупп. – Киев : Наукова думка, 1971. – 228 с.
353972
  Казарин Л.С. Группы с ограничениями на нормализаторы подгрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Казарин Л.С.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 12л.
353973
  Кучменко С.Н. Группы с приближенно нормальными подгруппами бесконечного ранга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчаються групи з наближено нормальними підгрупами нескінченного 0-рангу.
353974
  Остыловски А.Н. Группы с различными вариантами условия минимальности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Остыловски А.Н.; Новосибирск.гос.ун-т. – Новосибирск, 1978. – 11л. – Бібліогр.:с.8-10
353975
  Атамась В.В. Группы с системами дополняемых и вполне факторизуемых подгрупп. : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.06 / Атамась В.В.; АН УССР.Ин-т математики АН УССР. – К., 1990. – 95л. – Бібліогр.:л.87-95
353976
   Группы с системами дополняемых подгрупп. – Киев, 1971. – 229с.
353977
  Созутов Анатолий Ильич Группы с системами расщепляемых подгрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Созутов Анатолий Ильич; МВ и ССО РСФСР. Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1980. – 12л.
353978
  Чечин С.А. Группы с условием минимальности для некоторых систем подгрупп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Чечин С.А. ; КГУ. – Киев, 1980. – 15 с.
353979
  Чечкин С.А. Группы с условием минимальности для некоторых систем подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чечкин С.А.; КГУ. – Киев, 1980. – 14л.
353980
  Чечин С.А. Группы с условием минимальности для некоторых систем подгрупп. : Дисс... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Чечин С.А. ; КГУ. – Киев, 1980. – 104 л.
353981
  Фларри Р.Л. Группы симметрии / Р.Л. Фларри. – М, 1983. – 395с.
353982
  Владимиров С.А. Группы симметрии дифференциальных уравнений и релятивистские поля / С.А. Владимиров. – Москва : Атомиздат, 1979. – 167 с.
353983
  Ляховский В.Д. Группы симметрии и элементарные частицы : Учеб.пособие / В.Д. Ляховский, А.А. Болохов. – Ленинград : Издательство Санкт-Петербургского университета, 1983. – 336 с.
353984
  Галярский Э.И. Группы симметрии подобия и их обобщения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Галярский Э.И.; Кишиневский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
353985
  Абрамовский И.Н. Группы со свойством транзитивности для нормальных делителей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 004 / Абрамовский И.Н.; Красноярск.гос.пед.ин-т. – Красноярск, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
353986
  Булгаков Н.И. Группы соединения трансформаторов / Н.И. Булгаков. – Москва, 1977. – 81 с.
353987
  Сережкин В.Н. Группы стражений над конечными полями характеристики р>5. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Сережкин В.Н.; Ин-т матем. АН БССР. – Минск, 1977. – 7л. – Бібліогр.:с.7
353988
  Стрельцов Иван Группы товарищей : варианты // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 124-131 : Фото
353989
  Цифра И.М. Группы эквивалентности в задачах диффузии нейтронов в неоднородной среде // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 78-85. – Бібліогр.: с. 85. – ISSN 0203-3100
353990
  Артемович О.Д. Группы, близкие к неразложимым, и связанные с ними задачи теории колец : 01.01.06.:Дисс.на соиск.научн.степ. доктора физ.-мат. наук / Артемович О.Д.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 2000. – 300л. – Библиогр.л.280-300
353991
  Сирк Ю.Х. Группы, вводимые относительным служебным словом, в синтаксисе современного индонезийского литературного языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Сирк Ю.Х.; АН СССР.Ин-т народов Азии. – М, 1965. – 15л.
353992
  Крайчук Александр Васильевич Группы, имеющие сепарирующие подгруппы : Дис... канд. физ-матнаук: 01.01.06 / Крайчук Александр Васильевич; Мин-во просвещения Киев. гос пед ин-т им А.М.Горького. – К, 1985. – 93л. – Бібліогр.:л.88-93
353993
  Крайчук А.В. Группы, имеющие сепарирующие подгруппы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 01.01.06 / Крайчук А.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 11 с.
353994
  Пылка А.А. Группы, имеющие только два типа пронормальных подгрупп / А.А. Пылка, Н.Н. (младший) Семко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 36-41. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Вивчаються деякі типи нескінченних груп, у яких усі пронормальні підгрупи або нормальні, або абнормальні. We study some types of infinite groups in which all pronormal subgroups are either normal or abnormal.
353995
  Берлинков М.Л. Группы, обладающие компактной структурой подгрупп. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Берлинков М.Л.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1952. – 4 с.
353996
  Чечина Татьяна Григорьевна Группы, обладающие сепарирующими подгруппами относительно системы инвариантных подгрупп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чечина Татьяна Григорьевна; Киевс. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1987. – 113л. – Бібліогр.:л.110-113
353997
  Чечина Т.Г. Группы, обладающие сепарирующими подгруппами относительно системы инвариантных подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чечина Т.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 9л.
353998
   Группы, определяемые свойствами системы подгрупп. – Киев, 1979. – 150с.
353999
  Черников Н.С. Группы, разложимые в произведение перестановочных подгрупп / Н.С. Черников. – Киев : Наукова думка, 1987. – 202 с.
354000
  Онищук Владимир Александрович Группы, удовлетворяющие слабому условию минимальности для нильпотентных и разрешимых подгрупп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Онищук Владимир Александрович; АН Украины, Ин-т математики. – К., 1992. – 74л. – Бібліогр.:л.70-74
<< На початок(–10)351352353354355356357358359360(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,