Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)351352353354355356357358359360(+10)В кінець >>
351001
  Корев С.И. "Галька" С. Монюшко / С.И. Корев. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1961. – 67 с.
351002
  Федорук О. "Гамбурзький рахунок" Віктора Дудка // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 13-21. – ISBN 978-966-2449-92-1


  "Це і спогад, і огляд творчости, і формулювання тих проблем, через які стан нашої гуманітаристики є ані задовільним, ані нормальним. Проблема школи (зазначу, що в КНУ україністам роками не читали ані текстології, ані джерелознавства, ані ...
351003
  Добин Е.С. "Гамлет" -- фильм Козинцева / Е.С. Добин. – Ленинград; Москва, 1967. – 163с.
351004
   "Гамлет" в русских переводах : [статья], 1891. – С. 224-235. – Отд. оттиск из журн.: Книжки недели, прилож. к газете "Неделя", 1891, т. 1, № 11
351005
  Василик-Фурман "Гамлет" В. Шекспира в перекладі М. Рудницького в контексті перекладацької множинності // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 194-200. – ISSN 2078-340X
351006
  Муратов Н. "Гамлет" как он есть" // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2021. – № 1/2. – С. 106-112. – ISSN 0131-8136


  Поэзия.
351007
  Гулямова Д. "Гамлет" на узбекском языке // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1975. – № 10 : 1974. – С. 321-332
351008
  Піговська І. "Гамлет" наш і польський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (664). – С. 80-86. – ISSN 0236-1477
351009
  Верцман И.Е. "Гамлет" Шекспира / И.Е. Верцман. – Москва, 1964. – 143с.
351010
  Семейкина Н.Н. "Гамлет" Шекспира в пародийном дискурсе интерпретаций // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 38-44. – ISSN 2522-493X


  Самое загадочное произведение Шекспира «Гамлет» постоянно является объектом театральных и кино интерпретаций, адаптаций, а также литературных пародий. В эпоху модернизма и постмодернизма объем научных теорий, нередко тенденциозных, и ученых дискуссий, ...
351011
  Белинский В.Г. "Гамлет", драма Шекспира. : Мочалов в роли Гамлета / В.Г. Белинский ; послесл. и примеч. М.С. Кургинян. – Москва : Гослитиздат, 1956. – 120 с.
351012
  Митро П. "Ганг встречается с морем", и др. рассказы / П. Митро. – М., 1957. – 146с.
351013
  Иванов Д.И. "Гангут" идет в шторм. / Д.И. Иванов. – 2-е изд., доп. – Львов, 1979. – 248с.
351014
  Самокиш І. "Ганді" із М"янми // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3 липня (№ 112)


  Правозахисниця, лауреат Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чі здійснила перше європейське турне після 15-річного домашнього арешту.
351015
  Мелкевик Б. "Ганьба американської юридичної освіти": у світлі прочитання Алана Уотсона // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2019. – № 3 (42). – С. 45-70. – (Серія: Філософія). – ISSN 2075-7190
351016
  Ермаков Дмитрий "ГАО Москва" готовится к форуму : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 20 : Фото
351017
  Довнар-Запольский "Гапон" - повесть в стихах на белорусском языке В. Дунина-Марцинкевича : очерк из истории белорусской письменности / М. Запольский // Значение этнографичческого изучения Гродненской губернии / Довнар-Запольский. – Гродна (Гродно) : Тип. Губернкого управления, 1893. – 40 с.
351018
  Стуканова М. "Гарант вітчизняної пісні" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14-15 лютого (№ 27-28)


  Михайло Поплавський відродив музичну премію "Українська пісня року".
351019
  Білоозерянська Ч. "Гарбузи" : Віланела-жарт. // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 96. – С. 102
351020
  Лиховид І. "Гарвард" по-українськи // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 7-8 травня (№ 81/82). – С. 18


  Які позитиви та ризики несе для української вищої освіти поява філій іноземних університетів.
351021
  Прокопенко І. "Гаргулья " // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 53-63


  "По світові. Тиша". Твори літстудійців 3-го курсу. Оповідання.
351022
  Вокальчук Г. "Гардвард": Коралове Сонце : проза: вітраж // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 21-48. – ISSN 2075-1222
351023
  Біскуб В. "Гармонійний букет із історичних нарисів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 16-17


  Студентка КНУ імені Тараса Шевченка про "секрет" популярності новинки "Дня" "Корона, або Спадщина Королівства Руського".
351024
  Дзюба І.М. "Гармонія крізь тугу дисонансів..." : [літопис долі Л. Костенко] / Іван Дзюба, Ліна Костенко, Оксана Пахльовська ; [упоряд., прим., передм. О. Пахльовської ; голов. ред.: С. Головко ; фото: С. Марченко та ін.]. – Київ : Либідь, 2016. – 582, [2] с. : іл. – У змісті розд.: Є поети для епох / І. Дзюба; "У майбутнього слух абсолютний": розмови О. Пахльовської з Л. Костенко; "За вашу і нашу свободу": інтерв"ю і виступи Л. Костенко; "Наша драма опору": голоси друзів і колег; Мама Ліна і ми. – Бібліогр.: с. 576-578 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-06-0713-2
351025
  Пилипів Г.М. "Гармонія" Піатія Потія в полемічному дискурсі на межі XVI-XVIIст. // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 491-495


  Аналізується текст Іпатія Потія "Гармонія" на основі дискурсивних практик XVI-XVII ст., за допомогою яких здійснюється мовленнєвий вплив
351026
  Лиховид І. "Гарна освіта коштує недешево" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 22 серпня (№ 150). – С. 10


  Чи готові навчальні заклади та уряд втілювати концепцію "Нової української школи".
351027
  Кульчицька О.І. [Ганс Фаллада. Домашня інтерлюдія] = Hans Fallada. Hausliches Zwischenspiel : [кн. для читання нім. мовою] / [Кульчицька О.І., Лисенко О.М.]. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 114, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - На тит. арк. та обкл.: Hans Fallada. Hausliches Zwischenspiel. - Бібліогр. опис складено за макетом каталож. карт. – (Серія для читання німецькою мовою "Lies mit!"). – ISBN 978-966-382-033-0
351028
   [Гарник Тетяна Петрівна] // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т" ; голов. ред. Гарник Т.П. – Київ, 2018. – № 1. – С. 69-70


  До 70-річчя від дня народження - Гарник Тетяни Петрівни, доктора медичних наук, професора, академіка Академії наук Вищої школи України.
351029
  Иоффе И.В. Гальваномагнитные волны и градиентная неустойчивость тока в полупроводниках и полуметаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иоффе И.В.; АН СССР. Лен. физ.-тех. ин-тут им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1964. – 8л.
351030
  Конин Александр Михайлович Гальваномагнитные и термомагнитные эффекты в ограниченных полупроводниках при разогреве и увеличении фонов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Конин Александр Михайлович ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1977. – 17 с.
351031
  Ермеев С.Н. Гальваномагнитные и термомагнитные эффекты в феромагнитных металлах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ермеев С.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1966. – 15л.
351032
   Гальваномагнитные преобразователи в измерительной технике. – Москва, 1984. – 360 с.
351033
  Викулин И.М. Гальваномагнитные приборы / И.М. Викулин, Л.Ф. Викулина, В.И. Стафеев. – Москва, 1983. – 104 с.
351034
  Исмаилов З.А. Гальваномагнитные свойства антимонида индия в сильных импульсных магнитных полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Исмаилов З.А.; АН СССР. Физ.-тех. ин-тут. – Л., 1965. – 20л.
351035
  Костина Т.И. Гальваномагнитные свойства висмута в сильных эффективных полях : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Костина Т. И.; МГУ,Физ. фак. – М., 1965. – 9л. – Бібліогр.:с.9
351036
  Завадский Э.А. Гальваномагнитные свойства германия в сильных импульсных магнитных полях : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Завадский Э.А.;. – К, 1961. – 17л.
351037
  Оразгулыев Б. Гальваномагнитные свойства кремния в сильных импульсных магнитных полях : Автореф... канд. ффиз. мат.наук: / Оразгулыев Б.; Туркм.ГУ. – Ашхабад, 1966. – 15л.
351038
  Волоцкая В.Г. Гальваномагнитные свойства чистого индия и алюминия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Волоцкая В.Г.; АН УССР. Физико-технич. ин-т низких температур. – Х., 1965. – 12л.
351039
  Хомерки О.К. Гальваномагнитные элементы и устройства автоматики и вычислительной техники / О.К. Хомерки. – Москва, 1975. – 176с.
351040
  Кучис Е.В. Гальваномагнитные эффекты и методы их исследования / Е.В. Кучис. – Москва : Радио и связь, 1990. – 263 с.
351041
  Рабинович Р.И. Гальваномагнитные эффекты и циклотронный резонанс электронов в сильных электрических полях : Автореф. дис. ... канд. физ-матю. наук : 01.049 / Рабинович Р.И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 18 с. – Бібліогр.:с.18
351042
  Овчаренко Н.И. Гальваномагнитные явления в полупроводниках и их техническое использование / Н.И. Овчаренко. – Москва, 1961. – 100 с.
351043
  Дроздова З.С. Гальваномагнитный эффект ^R:R и его гистерезисные явления в кобальтовых, железных и никелевых пленках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Дроздова З.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики. – Красноярск, 1968. – 14л.
351044
   Гальванометр универсальный. – Москва : НАРКОМПРОС РСФСР - УЧСБЫТ, 1937. – 16 с.
351045
   Гальванометрические компенсаторы. – Москва-Ленинград, 1964. – 280 с.
351046
  Минц М.Б. Гальванометрические приборы / М.Б. Минц. – Ленинград, 1982. – 181 с.
351047
  Карандеев К.Б. Гальванометры постоянного тока / К.Б. Карандеев. – Львов, 1957. – 170 с.
351048
  Буан Эмиль Гальванопластика / Буан Эмиль. – Б.м. – 203с.
351049
  Попилов Л.Я. Гальванопластика / Л.Я. Попилов. – Москва-Ленинград : МАШГИЗ, 1961. – 64 с. – (Библиотека гальванотехника ; Вып. 8)
351050
  Егорова Н.П. Гальванопластика / Н.П. Егорова. – М., 1963. – 24с.
351051
  Изгарышев Н.А. Гальванопластика и гальваностегия / Н.А. Изгарышев. – Москва-Ленинград : Государственное издательство, 1926. – 79 с. – (Рабочпя школьная библиотека ; Серия по химии)
351052
  Каданер Л.И. Гальваностегия / Л.И. Каданер. – Киев, 1964. – 312 с.
351053
  Баширов Радиф Исхакович Гальванотермомагнитные явления в полупроводниках типа АшВу и АпВу в сильных магнитных полях : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 049 / Баширов Радиф Исхакович; Азербайджанск. гос. ун-т. – Баку, 1972. – 34л.
351054
  Мовшович А.Е. Гальванотехника : практическое руководство для ремесленников-кустарей (гальванопластика и гальваностратегия) с 20 рисунками / А.Е. Мовшович. – Ленинград : БРОКГАУЗ-ЕФРОН, 1928. – 128 с.
351055
  Павловский Э.А. Гальванотехника / Э.А. Павловский. – Москва, 1931. – 88 с.
351056
  Лаворко П.К. Гальванотехника / П.К. Лаворко, К.С. Гончаренко. – Киев, 1941. – 279 с.
351057
  Блащук Е.Ф. Гальванотехника / Е.Ф. Блащук, П.К. Лаворко. – Москва ; Киев : Машгиз : [Южное отделение], 1961. – 246 с. : ил. – Библиогр.: с. 244 (10 назв.)
351058
  Однорвлоы Н.В. Гальванотехника в декоративном искусстве / Н.В. Однорвлоы. – 2-е изд. доп. – Москва, 1974. – 191с.
351059
  Гиндлин В.К. Гальванотехника в полиграфии. / В.К. Гиндлин. – М., 1965. – 325с.
351060
  Ямпольский А.М. Гальванотехника драгоценных и редких металлов / А.М. Ямпольский. – Москва-Ленинград : Машгиз, 1958. – 44 с.
351061
  Гюнтер Г. Гальванотехніка / Г. Гюнтер. – Харків-Київ, 1930. – 20 с.
351062
  Вашкевичус А.Р. Гальвиномагнитные явления в германии в сильных электрических полях : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.049 / Вашкевичус А.Р.;. – Вильнюс, 1971. – 13л.
351063
  Лапин К.К. Галька-ветерок. -- (Девушка с винтовкой. -- "Босая" атака. Рассказы). / К.К. Лапин. – Москва, 1967. – 48с.
351064
   Галька : опера в 4-х действ. : Краткое содержание оперы с сохранением ста главных арий и нумеров пения / музыка Ст. Монюшко ; Либретто Н. Калашникова. – Киев : Изд. З.М. Сахнина ; Печ. в тип. "Прогресс", 1907. – 26 с.


  Композитор: Монюшко, Станислав (1819-1872)
351065
  Мищик А.В. Галька / А.В. Мищик. – Краснодар, 1964. – 108с.
351066
  Жолдак Б. Гальманах / Богдан Жолдак. – Київ : Факт, 2007. – 248с. – (Exceptis excipiendis). – ISBN 978-966-359-175-9
351067
  Магуза В.С. Гальминтофауна амфибий Полесья Украины : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Магуза В. С.; АН УССР, Ин-т зоол. – К., 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.27
351068
  Резниченко Б.В. Гальмівне випромінювання атомного ядра в немарківській динамівці поділу / Б.В. Резниченко, В.М. Коломієць, С.В. Радіонов // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 87
351069
  Юшкевич О.О. Гальмівний вплив радіаційного забруднення на розвиток сільськогосподарських підприємств: 30 років після аврії на ЧАЕС // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 5/6 (63). – С. 61-69. – ISSN 2309-1533
351070
   Гальмівні ефекти гетерополіядерних комплексів Cu(II)/Co(III) з діетаноламіном на секрецію жовчі у щурів / Т.Б. Синельник, С.П. Весельський, В.М. Кокозей, В.Г. Маханькова, Т.В. Рибальченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 9
351071
   Гальмування і розгальмування // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 714. – ISBN 966-316-069-1
351072
  Петрушенко М. Гальмуючи локомотив, рух не пришвидшиш. Чому бюджет-2022 стимулює в науці візію, ане системну роботу // Україна молода. – Київ, 2022. – 3 лютого (№ 5). – С. 17


  На будівництво президентського університету бюджет передбачає 500 млн гривень, а на дослі­дження в усіх наукових установах України - 105 млн. Де логіка? А чи цікавився хто, яка ситуація нині в уже діючих? Дуже складна. З усього комплексу глобальних ...
351073
   Гальпєрін Ісаак Михайлович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 51-52. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РРФСР.
351074
  Ройтберг О О. Гальс / О О. Ройтберг. – Москва, 1957. – 61 с.
351075
  Марцинковская Т.Д. Гальтон Фрєнсис (Galton F.) (1822-1911) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 35-37. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
351076
  Губерський Л.В. Гальчинський Анатолій Степанович // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 269-270. – ISBN 966-316-039-X
351077
   Гальчинський Анатолій Степанович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 87. – ISBN 978-966-439-754-1
351078
   Гальчинський Анатолій Степанович // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 53-54
351079
   Гальчинський Анатолій Степанович (1935) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 97. – ISBN 978-966-933-054-3
351080
  Ковальський М. Гальшка княжна Острозька // Острозькі просвітники XVI-XX ст. : зб. статей / Ун-т "Острозька академія", Укр. іст. т-во ; відп. ред. М.П. Ковальський. – Острог : ніверситет "Острозька академія", 2000. – С. 17-23. – ISBN 966-7631-05-2
351081
  Малєєв Ю.М. Гальштатські городища Північно-Східного Прикарпаття // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 109-116. – (Історичні науки ; вип. 20)


  Статья посвящена изучению малоисследованого вопроса о гальштатских памятниках на территории нашей страны. Дается описание местоположения и типографии, а также устройства оборонительных сооружений на городищах Лисичники и Нижнее Крывче в ...
351082
  Гольданский В.И. Гама-резонансные методы и приборы для фазового анализа минерального сырья / В.И. Гольданский, А.В. Доленко, Б.Г. и др. Егиазаров. – М., 1975. – 144с.
351083
  Головня В. Гама-спалахи - огляд областей неба на платівках архіву (1976-1998) / В. Головня, Л. Пакуляк, Л. Кізюн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-40. – (Астрономія ; вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Результати постійного моніторингу гамма-спалахів регулярно публікуються в GCN Circulars як для подальших спостережень післясвітіння, так і для вивчення всіх об"єктів, які розташовані в ділянках поблизу зареєстрованого спалаху. Останнє завдання може ...
351084
   Гама-спектрометрия скважин при поисках и разведке нефти и твердых полезных ископаемых. – М., 1987. – 112 с.
351085
  Лапиня И.М. Гамазовае клещи Латвии / И.М. Лапиня. – Рига : Зинатне, 1988. – 196с.
351086
  Брегетова Н.Г. Гамазовые клещи / Н.Г. Брегетова. – Москва-Л., 1956. – 247с.
351087
  Антоненко В.В. Гамазовые клещи грызунов среднего Приднепровья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Антоненко В.В. – Днепропетровск, 1967. – 19 с.
351088
  Журавлева Л.А. Гамазовые клещи грызунов юга степной части Украины : Автореф... канд. биол.наук: / Журавлева Л. А.; ОГУ. – Одесса, 1964. – 16л.
351089
  Давыдова М.С. Гамазовые клещи Западной Сибири : Автореф... д-ра биол.наук: / Давыдова М.С.; АН КазССР. Объедин. учен. совет ин-тов зоологии и эксперимент. биологии. – Алма-Ата, 1968. – 44л.
351090
  Давыдова М.С. Гамазовые клещи Западноц Сибири / М.С. Давыдова, В.В. Никольский. – Новосибирск, 1986. – 122с.
351091
  Белоконь Е.М. Гамазовые клещи и блохи мелких млекопитающих на территории западных областей Украины : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Белоконь Е.М. ; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1965. – 23 с.
351092
  Еропов В.И. Гамазовые клещи Иркутской области, их значение в очагах некоторых болезней. (Клещевого энцефалита, клещевого риккетсиоза Азии и лихорадки Ку) : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Еропов В.И.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
351093
  Прошин В.Г. Гамазовые клещи мелких млекопитающих в природных очагах туляремии Западного Казахстана. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Прошин В.Г.; ВНИИ Противочум. – Саратов, 1977. – 16л.
351094
  Агапова И.Н. Гамазовые клещи мелких млекопитающих Воронежской области : Автореф... канд. биол.наук: / Агапова И.Н.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1968. – 20л.
351095
  Челпанова Е.В. Гамазовые клещи мелких млекопитающих Камского Предуралья. : Автореф... канд. биол.наук: 03.098 / Челпанова Е.В.; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1970. – 18л.
351096
  Пинчук Л.М. Гамазовые клещи млекопитающих Днестровско-Прутского междуречья / Л.М. Пинчук. – Кишинев, 1976. – 174с.
351097
  Пиряник Г.И. Гамазовые клещи мышевидных грызунов лесостепи Украины : Автореф... канд. биол.наук: / Пиряник Г.И.; КГУ. Кафедра зоологии беспозвоночных. – Киев, 1959. – 14л.
351098
  Пиряник Г.И. Гамазовые клещи мышевидных грызунов лесостепи Украины / Г.И. Пиряник; Мин-во высш. и средн. спец. образов. УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Изд-во КГУ, 1962. – 176с.
351099
  Черных П.А. Гамазовые клещи мышевидных грызунов Хабаровского Приамурья (материалы по фауне и экологии). : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Черных П.А.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1969. – 20л.
351100
  Исакова Т.Т. Гамазовые клещи птиц Восточного Забайкалья. : Автореф... канд. биол.наук: / Исакова Т.Т.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1968. – 20л.
351101
  Давыдова М.С. Гамазовые клещи семейства parasitidae Западной Сибири / М.С. Давыдова. – Новосибирск, 1976. – 200с.
351102
  Буякова Г Т. Гамазовые клещи специальных мест храпения запаса продуктов в Забайкалье и Южном Прибайкалье. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.097 / Буякова Т.Г,; Иркут.гос.ун-т. – Чита, 1970. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
351103
  Арзамасов И.Т. Гамазовые клещи фауны Белоруссии / И.Т. Арзамасов ; АН СССР, Отд. зоологии и парантологии. – Минск : Наука и техника, 1968. – 100 с. – Библиогр.: с. 90-97
351104
  Меледжаева М.А. Гамазовые клещи юго-восточной Туркмении (Gamasoidea, Parasitiformes) : Автореф... кандидата биол.наук: / Меледжаева М.А.; АН Туркм. ССР. Отд-ние биол. наук. Ин-т зоологии и паразитологии. – Ашхабад, 1964. – 12л.
351105
  Новожилов С. Гамак для новобрачних // Эхо планеты : Москва, 2000
351106
  Кравцов А. Гамалії на Переяславщині // Людина в історії краю: Переяславщина : матеріали круглого столу "Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті", 13 жовт. 2021 р., м. Переяслав / Нац. іст.-етногр. заповідник "Переяслав" [та ін. ; упоряд.: Т. Нагайко, О. Горбовий ; редкол.: С.М. Вовкодав, О.А. Горбовий, О.В. Колибенко та ін.]. – Переяслав ; Кам"янець-Подільський : Рута, 2021. – С. 91-95. – (Краєзнавча бібліотека Переяславщини ; вип. 20). – ISBN 978-617-8021-72-6
351107
  Чухно В. Гамаліївський Харлампіївський монастир: історія та сьогодення // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 156-169. – ISSN 2222-5250


  Гамаліївський (Харлампіївський) монастир - православний жіночий, а потім чоловічий монастир, який у 1713-1924 рр. (з перервами) діяв у околицях с. Гамаліївка Шосткинського району Сумської області. Історія монастиря пов"язана з діяльністю козацької ...
351108
  Смирнова Т.В. Гамалій Володимир Федорович (- фізик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 361. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
351109
  Шевченко Т.Г. Гамалія / Т.Г. Шевченко. – Санкт-Петербург : Вид. В. Яковенка, 1911. – 12с. : мал. і портр.
351110
  Шевченко Т. Гамалія / Т. Шевченко, 1911
351111
  Шевченко Т. Гамалія // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 614-619. – ISBN 978-966-500-300-7
351112
  Іскорко-Гнатенко Гамалія К.М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 70. – ISBN 978-617-7442-69-0
351113
  Бовсунівська Т. Гамалія Семен Іванович (1749-1822) // Історія української естетики першої половини ХІХ століття / Т.В. Бовсунівська. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2001. – С. 39-40. – ISBN 966-7825-40-Х
351114
  Агарышев А.А. Гамаль Абдель Насер / А.А. Агарышев. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 191с. – (Жизнь замечательных людей)
351115
  Агарышев А.А. Гамаль Абдель Насер / А.А. Агарышев. – Москва
2. – 1979. – 207с.
351116
  Брагар Є. Гамаль Абдель Насер. Життя і діяння "вільного офіцера" // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 10-11
351117
  Прокопов Д.Є. Гаман (Hamann) Йоган Георг // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 410-412. – ISBN 966-316-069-1
351118
  Радченко О.А. Гаман Й.Г. в лингвистическом дискурсе XVIII столетия / О.А. Радченко, Л.С. Аликаэва // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 1 январь-февраль. – С. 82-101. – Bibliogr.: С. 100-101;[23 поз.]. – ISSN 0373-658Х


  В статье рассматриваются лингвистические взгляды Иоганна Георга Гамана, выдающегося теоретика языка и философа [Германия, Кёнигсберг(1730-1788)]. Оказал влияние на становление языкознания в Германии XVIII в., в частности - на творчество И.Г. ...
351119
  Корнєєв Д.Ю. Гаманець або життя, чи дещо про безцінний мінерал / Д.Ю. Корнєєв, С.О. Чернюк // Пульсар : науково-популярний журнал. – Київ, 1999. – № 8. – С. 25-28. – ISSN 1605-9875
351120
  Гамарджвеба Гамарджвеба : Стихи грузинских поэтов 1941-1944 / Гамарджвеба; Под ред. Петра Скосырева и Симона Чиковани. – Москва : Советский писатель, 1944. – 144 с.


  Ред.: Скосырев, Петр Георгиевич
351121
  Михайлин І.Л. Гамартія Миколи Хвильового / І.Л. Михайлин. – Харків, 1993. – 40 с.
351122
  Первенцев А.А. Гамаюн - птица вещая / А.А. Первенцев. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 431 с.
351123
  Первенцев А. Гамаюн - птица вещая : роман / А. Первенцев. – М : Молодая гвардия, 1963. – 432 с.
351124
  Первенцев А.А. Гамаюн - птица вещая / А.А. Первенцев. – Москва : Московский рабочий, 1967. – 368 с.
351125
  Первенцев А.А. Гамаюн - птица вещая. Остров Надежды : романы / А.А. Первенцев. – Москва : Московский рабочий, 1974. – 623 с.
351126
  Орлов В.Н. Гамаюн: Жизнь А.Блока / В.Н. Орлов. – М., 1981. – 719с.
351127
  Орлов В.Н. Гамаюн: Жизнь Александра Блока / В.Н. Орлов. – Ленинград : Советский писатель, 1980. – 726 с.
351128
  Орлов В.Н. Гамаюн: Жизнь Александра Блока / В.Н. Орлов. – Киев : Мистецтво, 1989. – 626с. – ISBN 5-7715-0197-2
351129
  Стаут Р. Гамбит / Р. Стаут. – М, 1991. – 108с.
351130
  Ильин Е.И. Гамбит Пегаса : Сборник / Е.И. Ильин. – Москва, 1981. – 111с.
351131
  Коровиков В.И. Гамбия / В.И. Коровиков. – Москва : Мысль, 1971. – 56с. – (У карты мира)
351132
   Гамбия. Коста-Барселога: удивительное рядом // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 7 (2934). – С. 38-39 : фото
351133
  Рейснер Л.М. Гамбург на барикадах / Л.М. Рейснер. – Харьков, 1926. – 109с.
351134
  Давидович Д.С. Гамбург на баррикадах / Д.С. Давидович. – Москва, 1985. – 172 с.
351135
  Бегишева Алия Гамбург. Прыжок через Эльбу / Бегишева Алия, Дресслер Хауке // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 80-91 : фото. – ISSN 1029-5828
351136
  Кізлова О. Гамбург: культурний пласт // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 3-9 грудня (№ 46). – С. 16


  "У Гамбургу - сотні місць, де варто побувати туристові. Це друге за величиною місто Німеччини. І для багатьох його жителів та шанувальників - перше за красою. У гирлі Ельби мешкають два мільйони не тільки німців, а й мігрантів з усіх куточків ...
351137
  Леонов Сергей Гамбургер : мировая вещь / Леонов Сергей, Гребер Райан // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 32 : Фото
351138
  Лессинг Г.Э. Гамбургская драматургия / Г.Э. Лессинг ; Пер. с нем. И.П. Рассадин ; С предисл. [переводчика], прим. разных комментаторов и алф. указ. – Москва : Изд. Н.Т. Солдатенкова ; Тип. В.Ф. Рихтера, 1883. – [2], 504, XVII, [2] с. – Экз. в разных тип. переплетах
351139
  Лессинг Г.Э. Гамбургская драматургия / Г.Э. Лессинг. – Москва-Л., 1936. – 455с.
351140
  Имерманис А. Гамбургский оракул : роман / Анатоль Имерманис ; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1975. – 295 с.
351141
  Имерманис А. Гамбургский оракул : романы-памфлеты / Анатоль Имерманис ; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1980. – 415 с.
351142
  Шкловский В.Б. Гамбургский счет / В.Б. Шкловский. – Москва, 1990. – 544с.
351143
  Сизоненко А. Гамбургский счет / Александр Сизоненко. – Киев : АДЕФ-Украина, 2008. – 240 с. – ISBN 978-966-187-009-2
351144
  Германская Гамбургский съезд Германской коммунистической партии. 2-4 ноября 1973 г. / Германская, партия. Съезд. Гамбург. 1973 коммунистическая. – Москва : Политиздат, 1975. – 311 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
351145
  Эмар Г. Гамбусино / Г. Эмар. – Мурманск, 1986. – 189с.
351146
  Шут Н. Гамельнский дудочник. / Н. Шут. – Л, 1976. – 167с.
351147
  Чешихин В Гамерлинг : характеристика / Всеволод Чешихин. – Рига : гл. скл. у авт., Печ. (Санкт-Петербург), 1904. – [2], IV, 348, V-XIII с. – Кн. деф.: отсутствует обл.
351148
   Гаметная и зиготная селекция растений : материалы Республиканской конференции 23 июня 1986 г. – Кишинев : Штиинца, 1987. – 206 с.
351149
  Широкова М.Я. Гаметогенез и структура нерестовой популяции Балтийского трески. (Gadus morhua callarias) : Автореф... канд. биол.наук: 03.100 / Широкова М.Я.; Калининградский технический ин-т рыбной промышленности и хозяйства. – Калининград, 1971. – 24л.
351150
  Кошелев Б.В. Гаметогенез, половые циклы и биология размножения рыб : Автореф... д-ра биол.наук: 097 / Кошелев Б.В.; АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.М.Северцова. – М., 1971. – 64л. – Бібліогр.:с.60-63
351151
  Капиева Н.В. Гамзат Цадаса : Критико-биографический очерк / Н.В. Капиева. – Москва : Советский писатель, 1952. – 144с. – Библиогр.: с. 142-143
351152
  Корабельников Г.М. Гамзат Цадаса. / Г.М. Корабельников. – Москва, 1976. – 87 с.
351153
   Гамзат Цадаса. Воспоминания современников.. – Махачкала, 1968. – 318 с.
351154
  Тестина Р.И. Гамзат Цадаса. К 90-летию со дня рождения : Рекомендательный указатель литературы / Р.И. Тестина. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1967. – 40 с.
351155
  Печатнов В.О. Гамильтон и Джефферсон / В.О. Печатнов. – М., 1984. – 335с.
351156
  Тахтаджян Л.А. Гамильтонов подход в теории солитонов / Л.А. Тахтаджян, Л.Д. Фаддеев. – Москва : Наука, 1986. – 527с.
351157
  Зуб С.С. Гамильтонов формализм для магнитного взаимодействия свободных тел // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (102). – С. 49-62. – (Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Предложен гамильтонов формализм на основе пуассоновых структур (ПС), описывающий магнитное взаимодействие осесимметричных тел (постоянные/сверхпроводящие магниты и их различные комбинации). Магнитная потенциальная энергия для таких смешанных систем ...
351158
  Зуб С.С. Гамильтонова динамика симметричного волчка во внешних аксиально-симметричных полях. Магнитное удержание твердого тела // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космич. исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2018. – № 4, июль - август. – С. 10-28. – ISSN 0572-2691
351159
  Кривенко В.М. Гамильтоновы и дуально-гамильтоновы полугруппы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Кривенко В.М.; АН МолдССР. Ин-тут матем. с вычисл. центром. – Кишинев, 1979. – 10л.
351160
  Андриянов В.И. Гамильтоновы кольца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Андриянов В.И.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
351161
  Брежнев В.С. Гамильтоновы методы в теории тяготения : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Брежнев В.С.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра теорет. физики. – М., 1966. – 7л.
351162
  Павленко Ю.Г. Гамильтоновы методы в электродинамике и в квантовой механике / Ю.Г. Павленко. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 337 с.
351163
  Трубенко А.І. Гамільтон (Hamilton) Вільям // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 583. – ISBN 966-316-069-1
351164
  Лімборська О.М. Гамлет - вічний образ світової культури : урок-дослідження. 9 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 45-47.
351165
  Чушкин Н.Н. Гамлет - Качалов / Н.Н. Чушкин. – М, 1966. – 362с.
351166
  Шекспір В. Гамлет / В. Шекспір. – Київ. – 192с.
351167
  Шекспир В. Гамлет : трагедия в 5 д. / сочинение В. Шекспира ; пер. с англ. М. В. – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : В тип. медицинского департамента Министерства внутренних дел, 1828. – 205, 207, 142 с. – На корінці напис: Театр. 8. - Зміст конволюту: Димитрий Самозванец / Нарежной В. (Москва, 1830) ; Борис Годунов / Пушкин А. (СПб., 1831)
351168
  Шекспир Уильям Гамлет : трагедия ; с биографией В. Шекспира и изъяснениями лит. знач. трагедии "Гамлет" / В. Шекспир ; Пер. с англ. А.И. Кронеберга. – Одесса : Книгоиздат "Школа", 1915. – 160 с.
351169
  Шекспир В. Гамлет / В. Шекспир. – Москва, 1964. – 255с.
351170
  Шекспир В. Гамлет / В. Шекспир. – Москва, 1982. – 190с.
351171
  Шекспир У. Гамлет : трагедия в пяти актах // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 8. – С. 121-137. – ISSN 0130-7673


  Новий переклад Олексія Цвєткова
351172
  Шекспір В. Гамлет : трагічна історія Гамлета - принца Данського : трагедія на 5 дій / Вільям Шекспір ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Факультет культури і мистецтв, Кафедра театрознавства та акторської майстерності ; переклад з англійської М. Рудницького. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 192 с., [ 4 ] с. илл. – ISBN 978-966-613-609-4
351173
  Тургенев Иван Сергеевич Гамлет и дон-Кихот. Речь, произнесеннная на публичном чтении. – Санкт-Петербург, 1885. – 24с.
351174
  Кейс В. Гамлет і Фауст: параболи модерної людини // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 14/15. – С. 111-143
351175
  Кантор Владимир Карлович Гамлет как "христианский воин" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 32-46. – Бібліогр.: с. 32, 34-40, 42-46. – ISSN 0042-8744
351176
  Кантор В. Гамлет как христианин // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 5 (408). – С. 30-34
351177
  Лисаковский И.Н. Гамлет не пришел на свидание / И.Н. Лисаковский. – Одесса, 1972. – 175с.
351178
  Власова Л.В. Гамлет ХХ століття : вивчення поезії Б. Пастернака. 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 38-40
351179
  Даниленко А. Гамлет, Гемлет чи Гамлєт: Кулішів Шекспір у критиці галицьких мовотворців // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 59-77. – ISSN 1682-3540
351180
  Деблин А. Гамлет, или Долгая ночь подходит к концу : роман / А. Деблин; Альфред Дёблин ; пер. с нем. Л. Черной. – Москва : Художественная литература, 1983. – 574 с. : іл. – (Зарубежный роман XX века)
351181
  Шекспір В. Гамлет, принц Данський // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.130-208
351182
  Шекспір В. Гамлет, принц Данський = Hamlet, prince of Denmark / В. Шекспір; З англ. переклав Л. Гребінка. – Київ : Основи, 2003. – 193с. – (Зарубіжна література). – ISBN 966-500-064-0
351183
  Шекспір В. Гамлет, принц Данський = Hamlet, Prince of Denmark / Вільям Шекспір ; з англ. переклав Ю. Андрухович. – [Вид. 2-ге]. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2009. – 240 с. : іл. – ISBN 978-966-7047-79-5
351184
  Шекспір В. Гамлет, принц Данський. Король Лір / Вільям Шекспір. – Харків : Фоліо, 2008. – 304 с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 978-966-03-4174-6
351185
  Шекспир Уильям Гамлет, принц Датский : трагедия в 5 д. Виллиама Шекспира / пер. с англ. Н.А. Полевого. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Суворина, 1889. – XL, 136, 10 с. – (Дешевая библиотека ; [№ 39])
351186
  Шекспир Уильям Гамлет, принц Датский : трагедия в 5 д. Вильяма Шекспира / пер. с англ. Н.А. Полевого. – Киев ; Харьков : Южно-русское изд. Ф.А. Иогансонf, 1896. – [2], II, 120 с. – (Всеобщая библиотека ; № 2)
351187
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М.-Л., 1947. – 190с.
351188
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1956. – 190с.
351189
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1964. – 202 с.
351190
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – 2-е. – Москва, 1965. – 202с.
351191
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1965. – 221с.
351192
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1969. – 366с.
351193
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1971. – 270 с.
351194
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Минск, 1972. – 352с.
351195
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский : Король Лир / В. Шекспир. – Минск : Народная асвета, 1974. – 352с.
351196
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – М., 1975. – 207с.
351197
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1976. – 180с.
351198
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1977. – 261с.
351199
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский : трагедия / В. Шекспир; Пер. с англ. Б. Пастернака. – Москва : Правда, 1980. – 180 с.
351200
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Новосибирск, 1980. – 176 с.
351201
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1980. – 263с.
351202
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1982. – 328с.
351203
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1983. – 511с.
351204
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Владивосток, 1984. – 182 с.
351205
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Челябинск, 1984. – 132 с.
351206
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский / В. Шекспир. – Москва, 1989. – 525с.
351207
  Шекспир У. Гамлет, принц Датский. Король Лир : Для 9-го класса / У. Шекспир. – Москва : Искусство, 1972. – 269с. – (Школьная библиотека)
351208
  Шекспир В. Гамлет, принц Датский. Король Лир : пьесы : для 9-го класса / В. Шекспир. – Москва : Искусство, 1986. – 510 с. – В изд. также : Гроза. Бесприданница / А.Н. Островский ; Три сестры. Вишневый сад / А.П. Чехов. – (Школьная библиотека)
351209
  Шекспир В. Гамлет. Избранные переводы : [сб.] / Уильям Шекспир ; [сост. А.Н. Горбунов]. – Москва : Радуга, 1985. – 640 с.
351210
  Шекспир У. Гамлет. Ричард II. / У. Шекспир; Пер. с англ. /Худож.-оформ. Л.Д.Киркач. – Москва. Хаоьков : АСТ. Фолио, 2001. – 236с. – (Мастера. Классика.). – ISBN 5-17-006527-2; 966-03-1201-6
351211
  Шекспир В. Гамлет; / В. Шекспир. – Москва, 1980. – 367с.
351212
  Шекспир В. Гамлет; / В. Шекспир. – Москва, 1984. – 304с.
351213
  Опря О. Гамлетизм і донкіхотство в європейському контексті XIX-XX століть // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 34-38. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Досліджено проблему творчого сприйняття образів Гамлета й Дон Кіхота у рамках головних літературних течій. Гамлетизм і донкіхотство розглянуто не тільки як складні соціокультурні феномени, але й загальнолюдські моделі поведінки, що призводить до ...
351214
  Дучимінська Г.Ю. Гамлетизм як основа для моделювання художньої дійсності у творчості А. Григор"єва / Г.Ю. Дучимінська, Р.Й. Вишнівський // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 26-29. – ISSN 2304-5809
351215
  Торкут Н.М. Гамлетівський концепт у світлі перекладознавчої компаративістики // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 273-285. – ISBN 966-8474-40-6
351216
  Кириллов-Угрюмов Гамма-астрономия / Кириллов-Угрюмов, А.М. Гальпер, Б.И. Лучков. – Москва : Знание, 1978. – 64с.
351217
  Степанян А.М. Гамма-астрономия сверхвысоких энергий и космические лучи / А.М. Степанян. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
351218
  Хилльер Р. Гамма-астрономия. : пер. с англ. / Р. Хилльер. – Москва : Мир, 1987. – 214с.
351219
  Гнатик Б. Гамма-випромінювання постадіябатичних залишків наднових / Б. Гнатик, І. Тєлєжинський // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ,Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2007. – Т. 11, ч. 3. – С. 343-349. – ISSN 1027-4642
351220
  Гнатик Р. Гамма-випромінювання ТеВного діапазону від залишку наднової Вітрила / Р. Гнатик, К. Винокурова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 44-48. – (Астрономія ; вип. 2 (58)). – ISSN 1728-3817


  Залишки наднових вважаються одними із основних джерел галактичних космічних променів (КП) з енергіями до 1017 еВ. Експериментальним підтвердженням присутності ядерного компонента КП у залишках є їхнє гаммавипромінювання дуже високих енергій (понад 100 ...
351221
  Красноперов В.А. Гамма-гамма-каротаж с фотонными низкоэнергетическими радионуклидами (20-150 кэВ) для расчленения геологических разрезов / В.А. Красноперов. – Алма-Ата, 1989. – 159с.
351222
  Гулин Ю.А. Гамма-гамма-метод исследования нефтяных скважин / Ю.А. Гулин. – М., 1975. – 160с.
351223
  Джрбашян В.А. Гамма-гамма угловая корреляция при мезоатомных переходах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Джрбашян В.А.; Акад.наук Арс.ССР. – М-Ереван, 1957. – 7л.
351224
   Гамма-глутамінтранспептидазна активність в трансформованних клітинах за впливу на рецептор епідермального фактора росту / О. Сторожук, О. Руденко, А. Білюк, Л.В. Гарманчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 14-16. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено гамма-глутамінтранспептидазну активність (ГГТ активність) клітин ліній HeLa (рак шийки матки людини) та HepG2 (гепатокарцинома людини) за умов впливу на рецептор епідермального фактора росту мітогеном (EGF) та моноклональними антитілами до ...
351225
  Чубинский-Надеждин Гамма-годоскоп-спектрометр для изучения жестких v-лучей малой интенсивности. Исследование жесткого v-излучения Na24, As76, Ag110 : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чубинский-Надеждин О.В. ; ЛГУ. – Ленинград, 1959. – 7 с.
351226
  Лейпунский О.И. Гамма-излучение атомного взрыва / О.И. Лейпунский. – Москва, 1959. – 154 с.
351227
  Лашук А.И. Гамма-излучение при неупругом рассеянии нейтринов на некоторых ядрах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Лашук А. И.;. – Обнинск, 1963. – 20л.
351228
  Лашук А.И. Гамма-излучение при неуругом рассеянии нейтронов на некоторых ядрах. : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Лашук А. И.; Физ. энерг. ин-т. – Обнинск, 1963. – 20л.
351229
  Хамьянов Л.П. Гамма-излучение при резонансном захвате нейтронов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хамьянов Л.П.; Физ-энерг.ин-т. – Обнинск, 1965. – 20л. – Бібліогр.:с.20
351230
  Израэль Ю.А. Гамма-излучение радио-активных выпадений / Ю.А. Израэль, Е.Д. Стукин. – М., 1967. – 224с.
351231
   Гамма-излучение радиоактивных изотопов и продуктов деления. – Москва, 1958. – 208 с.
351232
  Горшков Г.В. Гамма-излучение радиоактивных тел / Г.В. Горшков. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1956. – 139 с.
351233
  Горшков Г.В. Гамма-излучение радиоактивных тел и элементы расчета защиты от излучения / Г.В. Горшков. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1959. – 292 с.
351234
  Меднис И.В. Гамма-излучение радионуклидов, применяемых в нейтронно-активационном анализе / И.В. Меднис. – Рига, 1987. – 212с.
351235
  Оганесян Ю.Ц. Гамма-излучение ядер с высоким спином в реакциях с тяжелыми ионами : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Оганесян Ю. Ц.; МВССО РСФСР, МГУ, НИИ яд. физ. – Дубна, 1962. – 13л.
351236
  Федотов С.П. Гамма-излучение. / С.П. Федотов. – Новосибирск, 1968. – 67с.
351237
  Джелепов Б.С. Гамма-кванты изотопов, применяемых в нейтронноактивационном анализе. / Б.С. Джелепов, С.Ф. Кокшарова. – Москва : Атомиздат, 1974. – 73с.
351238
  Высоцкий В.И. Гамма-лазеры / В.И. Высоцкий, Р.Н. Кузьмин. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 174 с.
351239
  Кузьмин Р.Н. Гамма-лазеры: новые идеи / Р.Н. Кузьмин. – Москва, 1978. – 64 с.
351240
   Гамма-лучи. – АН СССР. Физико-технический институт. – Москва ; Ленинград : Издательство АН СССР, 1961. – 720 с.
351241
   Гамма-методы в рудной геологии. – Ленинград : Недра, 1976. – 407с.
351242
  Звольский С.Т. Гамма-методы измерения объемной массы дисперсных грунтов и донных отложений. / С.Т. Звольский. – М, 1980. – 112с.
351243
  Худавердян А.Г. Гамма-переходы в нечетных ядрах со средним атомным весом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Худавердян А.Г.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1964. – 16л.
351244
  Кириллова Л.М. Гамма-пиперидолы в синтезах замещенных пиридинов, бензо [g] изохинолинов и 2-азафлуоренов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кириллова Л.М.; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. – М., 1969. – 18л.
351245
  Воробьев В.А. Гамма-плотнометрия / В.А. Воробьев. – Москва, 1989. – 136с.
351246
  Суздалев И.П. Гамма-резонансная спектроскопия белков и модельных соединений / И.П. Суздалев. – Москва : Наука, 1988. – 261с.
351247
  Балтрунас Гамма-резонансные исследования сурьмы и теллура в некоторых полупроводниковых соединениях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Балтрунас Далис-Антанас Йоно.; АН СССР. – Москва, 1973. – 18л.
351248
  Данилова Н.Н. Гамма-ритм в условиях различения временных интервалов / Н.Н. Данилова, А А. Ханкевич // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.51-64. – Библиогр.: 24. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
351249
  Хольнов Ю.В. Гамма-спектрометр по электронам отдачи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Хольнов Ю.В.; Радиев. ин-т им. В.Г. Хлопина АН СССР. Ленингр. гос. орд. Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 4 с.
351250
  Сурков Ю.А. Гамма-спектрометрия в космических исследованиях / Ю.А. Сурков. – Москва : Атомиздат, 1977. – 239 с.
351251
  Дидоренко А В. Гамма-спектроскопические исследования ядер Аg и Cd с нечетной массой из распада изотопов Cd, Pd Iп, Ag. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Дидоренко В.А,; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1974. – 19л.
351252
  Бегжанов Р.Б. Гамма-спектроскопия атомных ядер / Бегжанов Р.Б., Беленький В.М. ; АН УзССР. – Ташкент : Фан, 1980. – 471 с. – Библиогр.: с. 14-16
351253
   Гамма-установки для радиобиологических исследований (конструкции и результаты экспериментальных исследований). – Москва : Энергоиздат, 1981. – 60 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 58-59
351254
  Южный О.В. Гамма-электронный метод экспресс-анализа вещества : Автореф... канд. техн.наук: 05.300 / Южный О.В.; МВ и ССО БССР. Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1972. – 20л.
351255
   Гамма - гамма-метод в рудничной геологии. – М., 1971. – 102с.
351256
  Сикорский В.В. Гамма / В.В. Сикорский. – М., 1988. – 239с.
351257
  Шацов А.Н. Гаммаметрия морского дна при поисках полезных ископаемых. / А.Н. Шацов. – М., 1977. – 167с.
351258
  Емельянова Людмила Владимировна Гаммариды литорали днепровских водохронилищ : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Емельянова Людмила Владимировна; АН УССР. Ин-т гидробиологии. – К., 1988. – 18л.
351259
  Гаряев В.П. Гаммариды озера Байкала / [соч.] В.П Гаряева // Юбилейный сборник : Фауна Байкала : (результаты Зоол. экспедиции 1900-1901 г., снаряженной под руководством проф. Ун-та Св. Владимира А.А. Коротнева) / под ред. А. Коротнева. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1901. – Вып. 1. – С. 57-64. – (Пятидесятилетие Восточно-Сибирского отдела имп. Русского географического общества. 1851-1901)
351260
  Соколова Галина Алексеевна Гаммарус и личинки семейства Tendipedidae подводных зарослей некоторых озер восточного склона Среднего Урала : Автореф... кандидата биол.наук: / Соколова Галина Алексеевна; Уральский филиал АН СССР. Ин-т биологии. – Свердловск, 1964. – 21л.
351261
  Бруз В.С. Гаммаршольд Даг (- шведський політичний діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 365. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
351262
  Зубовский Г.А. Гаммасцинтиграфия / Г.А. Зубовский. – Москва, 1978. – 251с.
351263
  Частикова В.А. Гаммы. / В.А. Частикова. – Горький : Волго-Вятское кн.изд., 1982. – 63 с.
351264
  Рябченко С.М. Гамота Джорж (фізик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С. 16-17. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
351265
  Мушкудіані О.Н. Гамсахурдіа Константіне Симонович (грузинський письменник і літературознавець) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2007. – Т. 7 : Г - Ді. – С.17-18. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-4457-3 (Т.7)
351266
  Доценко Р. Гамсун, голод і колаборанство // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 5. – С. 123-133. – ISSN 0869-3595
351267
  Циховська Е. Гамсунівські відлуння в ідилії "На узліссі" Максима Рильського // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 1 (79), спецвипуск : Презентуємо науковий доробок Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету. – С. 56-57
351268
   Гамченко Сергій Свиридович // Історія Національної Академії наук України 1929-1933: док. і матеріали / Сохань П.С. – К., 1998
351269
  Таран О. Гамченко Сергій Спиридонович [Свиридович] // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 289-290. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2


  Протягом 1876-1880 навчався на фіз.-мат. та іст.-філ. ф-тах Ун-ту Св. Володимира.
351270
  Плетнев В.Н. Гамэр Алмасзаде / В.Н. Плетнев. – Баку, 1985. – 131с.
351271
  Озадовський А.А. Гана / А.А. Озадовський. – Київ, 1960. – 47с.
351272
  Николов Е. Гана / Е. Николов. – София, 1962. – 50 с.
351273
  Александровская Л.И. Гана / Л.И. Александровская. – Москва : Мысль, 1965. – 149 с. : ил., карт.
351274
  Абрамов В.В. Гана / В.В. Абрамов. – Москва : Мысль, 1976. – 64 с. : ил. – (У карты мира)
351275
  Каменир Т.Е. Гана Квапилова / Т.Е. Каменир. – Л., 1978. – 182с.
351276
  Потехин И.И. Гана сегодня : Дневник, 1957 г. / И.И. Потехин. – Москва, 1959. – 158с.
351277
  Савицкий Ю.В. Гана сегодня / Ю.В. Савицкий. – Москва, 1988. – 218с.
351278
  Черников Д.А. Гана строит и борется / Д.А. Черников. – М., 1964. – 32с.
351279
  Немченко В.П. Гана. Президентские выборы - 2008-2009 // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 5 (622). – С. 37-39. – ISSN 0321-5075
351280
  Буайон Ж. Гана. Рождение африканского государства / Ж. Буайон. – М., 1960. – 353с.
351281
  Куприянов П. Гана: 50-летие независимости // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 6. – С. 41-44. – ISSN 0321-5075
351282
  Абрамов В.В. Гана: поиск путей развития / В.В. Абрамов, А.М. Михайлов. – Москва : Знание, 1981. – 64 с. – Библиогр. в конце текста. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 5 ; У политической карты мира)
351283
  Ципе К.А. Ганатрированная денежная оплата труда колхозникова в колхозах Латв. ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Ципе К. А.; От-ние обществ. наук АН Латв.ССР. – Рига, 1961. – 31л.
351284
  Мацковик Г. Ганацкий ячмень на своей родине. / Г. Мацковик. – К. – 28с.
351285
  Гомбоджаб Ганга-йин урусхал / Гомбоджаб. – М., 1960. – 43,66с.
351286
  Туманова С.Ю. Ганглиозиды головного мозга : Автореф... канд. биол.наук: / Туманова С.Ю.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 20л.
351287
  Голуб Д.М. Ганглиопексия и реиннервация органов. / Д.М. Голуб. – Минск, 1986. – 109с.
351288
  Азиз Ганготри : оповідання / Ахмед Азиз уд Дин ; пер.з індійск. мови (гиндусани), вступ. ст. О.П. Баранникова. – Київ : Слово, 1926. – 78 с.
351289
  Никифоров А.С. Гангстеризм в США / А.С. Никифоров. – М, 1991. – 162с.
351290
  Емельянов Т.Ф. Гангстеры без кольтов / Т.Ф. Емельянов. – М., 1984. – 96с.
351291
  Новиков Н.В. Гангут / Н.В. Новиков. – М., 1944. – 95с.
351292
   Гангут. 1941. – Л., 1974. – 399с.
351293
  Рыкачев Я.С. Гангутская победа / Я.С. Рыкачев. – Москва, 1951. – 52с.
351294
  Эппель А. Гангутский рубль : проза : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 9. – С. 53-64. – ISSN 0012-6756
351295
  Рудний В.А. Гангутці. / В.А. Рудний. – К., 1959. – 520с.
351296
  Рудный В.А. Гангутцы. / В.А. Рудный. – Москва, 1952. – 583с.
351297
  Рудный В.А. Гангутцы. / В.А. Рудный. – Москва, 1953. – 712с.
351298
  Рудный В.А. Гангутцы. / В.А. Рудный. – Москва, 1956. – 644с.
351299
  Рудный В.А. Гангутцы. / В.А. Рудный. – Москва, 1957. – 640с.
351300
  Рудный В.А. Гангутцы. / В.А. Рудный. – 7-е изд., доп. – Москва, 1970. – 720с.
351301
  Рудный В.А. Гангутцы: Роман. / В.А. Рудный. – Москва, 1981. – 605с.
351302
  Рудный В.А. Гангутцы: Роман. / В.А. Рудный. – Москва, 1989. – 556с.
351303
  Ордін Л. Гандбол / Л. Ордін. – Х., 1933. – 60с.
351304
  Латишкевич Л.А. Гандбол / Л.А. Латишкевич, Л.Р. Маневич. – К, 1974. – 96с.
351305
   Гандбол. – М., 1983. – 62с.
351306
  Латышевич Л.А. Гандбол / Л.А. Латышевич. – К, 1988. – 199с.
351307
   Гандбол. – К., 1989. – 127с.
351308
  Габорець В.С. Гандбольна зірка із Закарпаття : документальна повість / Василь Габорець. – Ужгород : КП "Ужгородська міська друкарня", 2009. – 256 с., [64] с. іл. – Бібліогр.: с. 249-253. – ISBN 978-966-2921-53-3
351309
  Шергин Б.В. Гандвик - студеное море / Б.В. Шергин. – Архангельск, 1971. – 207с.
351310
  Шергин Б.В. Гандвик - студеное море / Б.В. Шергин. – Архангельск, 1977. – 160с.
351311
  Шергин Б.В. Гандвик - студеное море / Б.В. Шергин. – Пермь, 1987. – 384с.
351312
   Гандзюра Володимир Петрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 87. – ISBN 978-966-439-754-1
351313
   Гандзюра Володимир Петрович (1957) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 97. – ISBN 978-966-933-054-3
351314
  Рославцев У. Гандизм / У. Рославцев. – М.-Л., 1931. – 112с.
351315
  Пивовар С.Ф. Гандизм / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 67. – ISBN 966-642-073-2
351316
  Борділовська О. Гандизм у зовнішній політиці Індії // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 41-45. – ISSN 0868-8273
351317
  Борділовська Олена Гандизм у зовнішній політиці Індії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 120-126
351318
  Ставицький О. Гандикапізм в системі споріднених понять // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 98-102
351319
  Ставицький О.О. Гандикапізм та ксенофобії: спільне і відмінне у поняттях // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 164-172. – ISBN 978-966-8063-99-45
351320
  Гош Мрідула Ганді на пропускному пункті // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 40 (568), 5-11.10.2018. – С. 7. – ISSN 1996-1561
351321
  Савків Б. Ганебна метаморфоза початкуючого шістдесятника // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 7 квітня (№ 7). – С. 4


  Про В. Коротича — українського радянського поета, прозаїка, публіциста.
351322
  Скрипник А.Ю. Ганебна поразка чи «піррова перемога»? (До історії російсько-турецької війни 1828–1829 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 4 (535), липень - серпень. – С. 38-46. – ISSN 0130-5247
351323
   Ганебний демонтаж національної пам"яті // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 жовтня (№ 38). – С. 1


  25 вересня депутати Харківської міської ради на пленарному засіданні скасували рішення топонімічної комісії про встановлення у Харкові пам"яної дошки видатному вченому, мовознавцеві-славісту, літературознавцю, культурному діячеві, лауреату ...
351324
  Сирота Н.Й. Ганебний шлях українських буржуазних націоналістів / Н.Й. Сирота. – Київ, 1959. – 32 с.
351325
  Стоянов І.А. Ганєв Ангел Ніколов (- болгарський дипломат) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 370. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
351326
  Руднев К. Ганза и витальеры // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 27. – С. 8-9


  Усилившийся разбой на сухопутных и морских путях заставил купцов Северо-Западной Европы объединиться для защиты своих общих интересов и безопасности торговли. С этой целью весной 1241 года в зале любекской ратуши в присутствии всех членов городского ...
351327
  Перхавко В. Ганзейское пространство // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 60-81. – ISSN 1812-867Х


  Ганза (союз) — військово-торговий союз купецьких гільдій, який встановив і підтримував торгову монополію на Балтійському морі, частково на Північному морі і в більшій частині Північної Європи в період між XIII і XVII століттями. Також називають ...
351328
  Михайлова Наталія Ганзейський Євросоюз // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 5 (157), жовтень - грудень. – С. 54-59 : фото
351329
  Ткачук Б.П. Ганзейський Союз: генеза становлення та розвитку // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 4 (76). – С. 30-37
351330
  ПодалякН.Г Ганзейсько-новгородський мир 1392 р. і любекський дипломат Йохан Нібур // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 372-385. – ISBN 966-7196-06-2
351331
  Гулямов М. Гани Арифханович Мавлянов. / М. Гулямов. – Ташкент, 1970. – 32с.
351332
  Завальнюк О.М. Ганицький Іван Михайлович // Історія Кам"янець-Подільського державного українського університету в іменах (1918-1921 рр.) / О.М. Завальнюк. – Кам"янець-Подільський : Абетка - НОВА, 2006. – С. 92-97. – ISBN 966-363-074-4
351333
  Карплюк М.А. Ганка : роман / М.А. Карплюк. – Днепропетровск : Промінь, 1974. – 383 с.
351334
  Карплюк М.А. Ганка : роман / М.А. Карплюк. – Київ, 1987. – 374 с.
351335
  Костомаров М.І. Ганна-козачка / М. Костомаров. – [Харків] : Книгоспілка, 1929. – 24 с. – (Бібліотека школяра : Невеличкі дешеві книжечки-оповідання)
351336
  Косач О.А. Ганна : поэма-былыця Е. Ластивкы. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1881. – 24 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
351337
  Ковальська М. Ганна : роман / Марія Ковальська. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1957. – 127 с.
351338
  Бочин Н.Д. Ганна / Н.Д. Бочин. – Москва, 1964. – 119с.
351339
  Бражник С. Ганна : проза: повість // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 88-122. – ISSN 0131-2561
351340
  Ротач П. Ганна Барвінок // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 213-215
351341
   Ганна Барвінок : Збірник до 170-річчя від дня народження. – Київ : Рада, 2001. – 556 с. – ISBN 966-7087-20-4
351342
  Сікиринський О.В. Ганна Барвінок (Кулішева) в її листах 1902-1911 / О.В. Сікиринський. – Одеса, 1928. – 64 с.


  На тит. стор. № 105612 дарчий надпис автора
351343
  Старовойтенко Інна Ганна Барвінок та її лист до Євгена Чикаленка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 48-51. – Бібліогр.: с. 48-50. – ISSN 0130-5263


  Як і більшість тогочасних літераторів-сучасників, Ганна Барвінок залишила по собі не тільки літературні твори, а й значний масив листування, бо в часи, коли їй випало жити, листування відігравало ролю основного засобу комунікації. Її кореспонденція, ...
351344
  Старовойтенко І. Ганна Барвінок та її лист до Євгена Чикаленко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 48-52. – ISSN 0130-5263
351345
  Жежера В. Ганна Барвінок: "Для мене найкращим концертом був шелест його книжок" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 25 (78). – С. 54-57
351346
   Ганна Вінтоняк. – К., 1983. – 88с.
351347
   Ганна Володимирівна Онкович : Біобібліографія. – Київ : Видавничій Дім Дмитра Бураго, 2004. – 36с. – До 60-річчя від дня народження. – ISBN 966-7825-77-9
351348
   Ганна Гопко прочитала лекції студентам // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 19 квітня (№ 76). – С. 2


  Голова Комітету у закордонних справах Ганна Гопко прочитала відкриті лекції студентам Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
351349
  Сіренко М. Ганна Горенко і Комарове : до 125-річчя Анни Ахматової // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 26 вересня (№ 19). – С. 17
351350
  Сіренко М. Ганна Горенко і Комарове : до 125-річчя А.А. Ахматової // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 10 жовтня (№ 20). – С.16, 17
351351
  Сіренко М. Ганна Горенко і Комарове : до 125-річчя Анни Ахматової // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 21серпня (№ 31). – С. 10, 11
351352
  Мадієвський С. Ганна і її редактор // Критика. – Київ, 2007. – Травень, (число 5). – С. 15-16


  100-річчя від дня народження Ганни Арендт - одного з найвідоміших політичних мислителів минулого мстоліття. "Від початку 1950-х років Ганна Арендт писала англійською, отож у Німеччині її книжки виходили у перекладах. Видавало їх поважне мюнхенське ...
351353
  Рябець Л.В. Ганна Іванівна Мартинова - дослідниця середньонаддніпрянського діалекту / Л.В. Рябець, Т.В. Щербина // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (74). – С. 117-122. – ISSN 1682-3540


  У сучасному полімовному світі одним із основних завдань є збереження народної мови, представлення цілісної інформації про первинне мовне утворення стосовно його літературного варіанта. Для української національної мови таким першодже релом став ...
351354
   Ганна Іванівна Погребняк : [некролог] // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 39
351355
   Ганна Кулага // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.64
351356
  Ярославцев Б. Ганна Ладані / Б. Ярославцев. – К, 1960. – 44с.
351357
  Ревуцький В. Ганна Малієва-Тагаїва // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 106, листопад : листопад. – С. 29


  Малієва-Тагаєва Ганна — українська драматична акторка, співачка. З 1918 року працювала в трупі режисера Сабініна Лева. З 1923-го — у державних театрах рідного міста (Червонозаводський, Музкомедії (з 1931), оперному). Емігрувала до Німеччини, відтак ...
351358
  Шатилов М. Ганна Музика, яка стала панею славою = Спомини : проза : публіцистика (фрагмент) // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 7/8. – С. 135-141. – ISSN 0130-1608
351359
   Ганна Новосад - міністр освіти і науки України // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 2 вересня (№ 35). – С. 2. – ISSN 2219-5793
351360
  Ольбрахт И. Ганна пролетарка / И. Ольбрахт. – Харків; Київ, 1930. – 289с.
351361
  Мєстєчкин Г.А. Ганна Собачко. / Г.А. Мєстєчкин. – К., 1965. – 48с.
351362
  Белемець Н. Ганна Терентіївна Гревцова (з нагоди 50-річчя трудової діяльності у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна) / Н. Белемець, Н. Карпенко, В. Капустян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 6-7. – (Біологія ; вип. 2 (78)). – ISSN 1728-3817


  У липні 2019 року виповнюється 50 років трудової діяльності у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка відомого вченого-ботаніка, доктора біологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і ...
351363
  Толстанова Г. Ганна Толстанова: "Завжди можна знайти портал можливостей" / розпитувала Лариса Остролуцька // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Липень (№ 25/26). – С. 6-7
351364
  Матяш І. Ганна Чикаленко-Келлер: перша українська жінка-дипломат - учасниця міжнародного форуму // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи", ТОВ "Наукові журнали" ; голов. ред. Т.В. Сидорук ; редкол.: В. Власенко, Н. Комілова, О. Патапас [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 31, № 5. – С. 74-81. – ISSN 2663-2675


  Ганна Євгенівна Чикаленко-Келлер (1884–1964) - українська журналістка, жіноча діячка, перекладачка, бібліографка, публіцистка, фейлетоністка, перекладачка. Дочка Є. Чикаленка, дружина німецького лінгвіста Келлера.
351365
   Ганна Чубач - поетеса Божою милістю : [публіцист. нарис : поезії]. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 190, [1] с., [16] арк. іл. – Загол. обкл.: Ганна Чубач - поет Божою милістю. – (Перша українська книга третього тисячоліття. Знані люди України ) ( Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-54-1
351366
   Ганна Чубач // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13 лютого - 26 лютого (№ 7/8)


  Пам"яті Ганни Чубач.
351367
   Ганна Чубач лишила нам слово... // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 28 лютого - 6 березня (№ 9)
351368
  Іскорко-Гнатенко Ганненко (Ганенко) Є.А. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 70. – ISBN 978-617-7442-69-0
351369
  Линдсей Д. Ганнибал / Д. Линдсей; Пер. с англ. М. Ермашева. – М., 1962. – 334с.
351370
  Кораблев И.Ш. Ганнибал / И.Ш. Кораблев. – Москва : Наука, 1976. – 400 с.
351371
  Кораблев И.Ш. Ганнибал / И.Ш. Кораблев. – Москва : Наука, 1981. – 400 с.
351372
  Линдсей Д. Ганнибал / Д. Линдсей. – Москва, 1989. – 751с.
351373
  Линдсей Д. Ганнибал : Роман / Джек Линдсей; Пер. с англ. М.Ермашевой. – Харьков : Фолио, 2005. – 319с. – (Время и судьбы). – ISBN 966-03-1666-6
351374
  Смирнов С. Ганнибал и Пушкины в Вильнюсе // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Ред. журн. "Наука и жизнь". – Москва, 2012. – № 6. – С. 92-95. – ISSN 0028-1263
351375
  Гулиа Г.Д. Ганнибал, сын Гамилькара : роман / Георгий Гулиа. – Москва : Советский писатель, 1984. – 176 с.
351376
  Ганнибал А. Ганнибалы : Новые данные для их биогр. / А. Ганнибал. – Санкт-Петербург : Тип. Акад. наук
1. – 1913. – [2], 44 с. – Отт. из изд. "Пушкин и его современники". Вып. 17-18
351377
  Лядава Григір Ганнуся : Опеpка ув одноі діі / Hаписав Гpиг. Лядава [псевд.]. – Херсон : : [В тип. Хеpсон. губеpн. пpавл.], 1870. – 64 с.
351378
  Тарасенко І. Ганнуся : Ливобережна поэма Ивана Таpасенка (А.А. Савич). – Золотоноша : Тип. П. Лепскаго и И. Вуpмана, 1891. – 148, [2] с. – Hа тит. аpк. та обкл. епігpаф з віpша Т.Г. Шевченка. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. дефектний, відсутні с. 145-148, [2] с.
351379
  Суходольський В. Ганнуся / В. Суходольський. – Київ : Мистецтво, 1955. – 39 с.
351380
  Юренко О.С. Ганнуся / О.С. Юренко. – Харків, 1965. – 155 с.
351381
  Горбатюк В. Ганнуська : проза: повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 148-169. – ISSN 0208-0710
351382
   Ганс-Христиан Андерсен [1805-1875] : [биографический очерк]. – Москва : Тип. "Общ-ва распростр. полезных книг", 1904. – 71 с. – (Из детской и школьной жизни ; № 2)
351383
   Ганс Айзенк (Hans Jurden Eysenck) // Психологія особистості в біографіях, подіях, портретах : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Гордієнко, Л.В. Копець. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – С. 207-223. – ISBN 978-966-518-287-0
351384
   Ганс Арп // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 97 : Дадаизм. – С. 10-24
351385
  Пиріг Р. Ганс Берхем - радник посольства, тимчасово повірений у справах Німеччини в України (березень 1918 - лютий 1919 рр.) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 34-38. – (Політичні науки)
351386
   Ганс Вернер Лиссман: страницы биографии = Подробности для любознательных // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11. – Бібліогр. 8 назв
351387
  Бездрабко В.В. Ганс Гайнріх Боомс і теорія експертизи цінності документів // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України ; редкол.: Бажан О.Г., Боднарюк Б.М., Боряк Г.В. [та ін.]. – Суми, 2019. – № 32. – С. 5-11. – ISSN 2227-183Х
351388
  Могилевский А. Ганс Гольбейн младший / А. Могилевский. – М, 1923. – 9с.
351389
  Сидоров А.А. Ганс Гольбейн младший / А.А. Сидоров. – Москва, 1933. – 68с.
351390
  Біленчук П.Д. Ганс Гросс - засновник та інноватор світової криміналістики / П.Д. Біленчук, С.Я. Лихова, М.І. Малій // Наукові читання пам"яті Ганса Гросса : зб. тез міжнар. наук.-практ конф. (м. Чернівці, 9 груд. 2021 р.) / Chernivtsi Law School ; Тренінг. центр прокурорів України ; Varna free Univ. ; [редкол.: В.А. Вдовічен та ін.]. – Чернівці : Технодрук : Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича, 2021. – С. 24-28. – (Chernivtsi Law School). – ISBN 978-617-8034-25-2
351391
  Скулиш Є. Ганс Гросс й університет Франца Йозефа в Чернівцях / Є. Скулиш, С. Нежурбіда // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 21-31 липня (№ 29). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
351392
  Грундиг Г. Ганс Грундиг. Леа Грундиг. Каталог : каталог / Г. Грундиг, Л. Грундиг. – Ленинград-Москва : Советский художник, 1959. – 24 с.
351393
  Грундиг Г. Ганс Грундиг: (Альбом репрод.) / Г. Грундиг. – М., 1982. – 29с.
351394
  Либман М.Я. Ганс Грундинг / М.Я. Либман. – Москва, 1974. – 104с.
351395
  Твердохлеб А. Ганс и Долли : поэзия // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8. – С. 96-106. – ISSN 0131-8136
351396
  Ковтонюк А.М. Ганс Кельзен і його чиста теорія права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 28-32. – (Право. Економіка. Управління)
351397
  Юнусова Е.Н. Ганс Кюнг о парадигмальном развитии христианства (обзор) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.104-111. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
351398
  Заграйчук Ю. Ганс Майєр - почесний доктор Київського університету // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Жовтень (№ 8)


  Почесним доктором ун-ту став проф. Мюнхен. ун-ту Ганс Майєр, відомий як впливовий громадський і політичний діяч, авторитетний теоретик німецького християнсько-демократ. руху.
351399
  Опимах И. Ганс Мемлинг "Страшный суд" // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 12. – С. 66-77
351400
  Давлєтов О. Ганс Франк - від партійного юриста до генерал-губернатора Польщі // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 73-82. – ISBN 978-966-02-7255-2
351401
  Важдаев В.М. Ганс Христиан Андерсен : очерк жизни и творчества / В.М. Важдаев. – Москва : Гос. изд-во детской литературы Мин-ва Просвещения РСФСР, 1957. – 117 с.
351402
  Давлєтов О. Ганс Шемм і діяльність Націонал-соціалістичної ліги вчителів: із веймарської доби у Третій рейх (1929 - 1935 рр.) // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 41-49. – ISBN 978-966-02-7255-2
351403
  Назарова В.Т. Ганс Эйслер - Бертольт Брехт / В.Т. Назарова. – Ленинград : Советский композитор, 1980. – 104 с.
351404
  Нестьев И.В. Ганс Эйслер и его песенное творчество / И.В. Нестьев. – Минск : Академия Наук СССР, 1962. – 167 с.
351405
  Сапего И.Г. Ганс Эрни / И.Г. Сапего. – Москва : Искусство, 1970. – 103 с.
351406
   Ганская новелла. – Москва, 1987. – 156 с.
351407
  Каменською Т. Гансова Емма Августівна // Історія української соціологічної думки : навч. біографічна енциклопедія / Н.С. Абаніна, С.М. Вакуленко, О.І. Вишняк, О.Ю. Волощук, С.И. та ін. Гавриленко. – 2-ге вид. перероб. і допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 75-77. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-286-4


  Гансова Емма Августівна (1939) - соціолог. Д-р філос. н. (1989). Закін. Одес. ун-т (1962). Працювала в Одес. ін-ті інж. мор. флоту (1962–87); від 1990 – в Ін-ті соц. наук Одес. ун-ту: від 1995 – проф. каф. соціології; водночас – проф. каф. філос. та ...
351408
  Весловуцкий Ц.В. Гантели и резина в вашей квартире / Ц.В. Весловуцкий. – Киев, 1989. – 149с.
351409
  Пустовойт Б.Г. Гантельная гимнастика / Б.Г. Пустовойт. – М., 1956. – 40с.
351410
  Пустовойт Б.Г. Гантельная гимнастика / Б.Г. Пустовойт. – М., 1958. – 47с.
351411
  Демченко В. Гантман Мойсей Файбович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 6 : Мойсей Гантман. – С. 3-31.
351412
  Садиг-Бек Ганун ос-совар /трактат о живописи/. / Садиг-Бек. – Баку, 1963. – 100с.
351413
  Цегельська О. Гануська йде до міста / О. Цегельська. – Львів, 1938. – 184 с.
351414
  Гинзбург Л.С. Гануш Виган и Чешский квартет : [к 100-летию со дня рождения Г. Вигана] / Л.С. Гинзбург. – Москва : Музгиз, 1955. – 56 с. : 3 л. портр. : ил.
351415
  Іскорко-Гнатенко Ганцов В.М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 70-71. – ISBN 978-617-7442-69-0
351416
   Ганчарне виробництво, його шкідливість та шляхи оздоровлення. – Полтава, 1929. – 117с.
351417
  Спаська Е. Ганчарські кахлі Чернігівщини ХVIII-ХIХ ст. / Е. Спаська. – К, 1928. – 32с.
351418
  Перга Т. Ганчір"я - непотріб або цінний ресурс? Утилізація відходів в Українській СРР у 1920-х - на початку 1930-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 57-63. – (Історія ; вип. 3 (150)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано вторинне використання відходів в УСРР у 1920- х – на початку 1930- х рр . на прикладі ганчір " я . Дослідження зумовлено нерозкритістю цієї наукової проблеми у вітчизняних і закордонних розвідках . На основі порів - няльного ...
351419
  Гинчев Ц. Ганчо-Секач / Ц. Гинчев. – София, 1963. – 175с.
351420
  Кудінова А. Ганчурники в українській ярмарковій та повсякденній культурі Полтавщини середини XX ст.: традиції і трансформації // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 135-138. – ISBN 978-966-171-90295
351421
  Поздняков И.Ф. Ганя. / И.Ф. Поздняков. – Волгоград, 1966. – 255с.
351422
   Гань бей олімпійцям! : Від свята до свята // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 164-165 : Фото
351423
   Ганьба на всю планету. Законопроєкт геноциду вітчизняних ЗМІ та Укрпошти - дві біди на всю медійну голову // Україна молода. – Київ, 2020. – 11 лютого (№ 15). – С. 4


  "Законопроєкт про дезінформацію не сходить з уст експертів усіх рівнів і серйозно стурбував медіаринок та західних партнерів України: Freedom House (дім свободи), ООН, Раду Європи, Європейську федерацію журналістів, посольства провідних країн. Вони ...
351424
  Оуян Ш. Гао Гань-да. -- Светлый путь / Ш. Оуян. – М., 1961. – 27с.
351425
  Вадейша Марина Гапа, Бана, Гапа, Ангалия! // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 126-133 : фото
351426
  Черкасова Н.В. Гапар Айтиевич Айтиев / Н.В. Черкасова. – М, 1961. – 67с.
351427
  Кочан І.Г. Гаплички / І.Г. Кочан. – Київ, 1984. – 88 с.
351428
   Гаплоидия и селекция.. – Москва : Наука, 1976. – 222с.
351429
  Модилевский Я.С. Гаплоидия у покрытосемянных растений. / Я.С. Модилевский, 1942. – 129-153с. – Отд. оттиск
351430
  Ницше В. Гаплоиды в селекции растений / В. Ницше, Г. Венцель. – Москва, 1980. – 128с.
351431
  Бонч-Бруєвич Гапон і гапонівщина / Бонч-Бруєвич. – К., 1957. – 39с.
351432
  Сверчков Д. Гапоновщина и 9 Января 1905 года / Д. Сверчков. – Л.-М., 1925. – 50с.
351433
  Зайченко В. Гаптовані ікони XVIII - XIX ст. // Родовід : наукові записки до історії культури України / Редкол. : В. Борисенко, О. Федорук, Л. Лихач [та ін.]. – Київ, 1999. – Число 1 (17). – С. 41-53
351434
  Головко О.Ф. Гаптовані рушники : поезії / О.Ф. Головко. – Київ, 1990. – 122 с.
351435
  Ведзижев А. Гапур из Сунжа-Юрта : повесть / А. Ведзижев; пер. с ингуш. – Москва : Советская Россия, 1983. – 205 с.
351436
  Стоєцький Валентин Гараж - зона підвищеної небезпеки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 20 : фото
351437
  Чернова Т. Гараж идей. Ректор. МГУ открыл новый учебный корпус в День знаний. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 7 сентября (№ 36)


  Ректор В. Садовничий пригласил всех на открытие нового учебного корпуса, получившего название в честь основателя университета - Ломоносовский, где ему торжественно вручили ключ от нового здания. И он повел гостей на экскурсию. “В корпусе будут в ...
351438
  Быковский Егор Гараж на сто миллионов : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 8 (2827). – С. 64-65
351439
  Шрайєр В. Гараж пана Якобса / В. Шрайєр. – К., 1962. – 255с.
351440
  Панушкин Г.П. Гаральд Иванович Крумин. / Г.П. Панушкин. – М., 1975. – 80с.
351441
  Чйон Г. Гаральд Суворий - звитяжець, який одружився з руською князівною // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 127-141. – ISBN 978-966-432-087-7
351442
  Андрощук Ф. Гаральд Суворий повертається до Києва / розмову вела Олена Борисенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 11-12 грудня (№ 235/236)


  Генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук - про книгу, присвячену легендарному норвезькому королю, а також про скандинавські контакти Національного музею історії України.
351443
  Скляренко В.М. Гарант американської демократії // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 16/18 (440/442), червень 2016. – С. 18-21
351444
  Казмірчук Ігор Гарант Конституції обіцянок не давав // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 10-12. – ISSN 0130-5212
351445
  Король І. Гарант миру і безпеки : (до 60-річчя утворення Організації Об"єднаних Націй) / Іван Король ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : Ліра, 2005. – 206, [6] с. : іл. – Бібліогр.: с. 201-206. – ISBN 966-8266-33-1
351446
  Гончар Б.М. Гарант міжнародного миру і стабільності : (до 60-ти річчя Організації Об"єднаних Націй) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 140-144. – ISBN 966-7060-76-4
351447
  Онопрієнко В.І. Гарант наукової істини та життєвої правди. До 95-річчя академіка Бориса Євгеновича Патона // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (81). – С. 5-17. – ISSN 0374-3896
351448
  Кравченко Л.В. Гарант оновлення суспільства. / Л.В. Кравченко, Б.И. Мороз. – К., 1989. – 190с.
351449
  Дорошко М. Гарант чи колаборант? // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 5/6 (199/200). – С. 10-11


  Віктор Янукович.
351450
  Міровська М. Гаранти і ризики здобуття сучасним студентом вищої освіти в Україні та Польщі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 6 (80). – C. 36-45. – ISSN 2312-5993
351451
  Різникова Я. Гаранти свободи. Про день українського політв"язня // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 20-26 січня (№ 2)
351452
  Вейтлинг В. Гарантии гармонии и свободы / В. Вейтлинг. – Москва; Ленинград : Наука, 1962. – 584 с.
351453
  Ярматов А.Я. Гарантии депутатской деятельности / А.Я. Ярматов. – М., 1978. – 53с.
351454
  Просвирнин Ю.Г. Гарантии депутатской деятельности в развитом социалистическом обществе. / Ю.Г. Просвирнин. – Воронеж, 1982. – 144 с.
351455
  Повар А.И. Гарантии жилищных прав граждан при административном выселении : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Повар А.И.; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1972. – 22л.
351456
  Прокопченко И.П. Гарантии жилищных прав граждан. / И.П. Прокопченко, Н.И. Соловяненко. – М, 1987. – 92с.
351457
  Сауляк О.П. Гарантии законности и правопорядка-реальность или миф? // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 73-82. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
351458
  Гараджаев Д. Гарантии защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина при обеспечении национальной безопасности государства // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 4. – С. 115-123. – ISSN 1561-4999
351459
  Кучма М.И. Гарантии и компенсации / М.И. Кучма, Е.А. Хлыстова. – М., 1978. – 223с.
351460
  Кучма М.И. Гарантии и компенсации / М.И. Кучма, Е.А. Хлыстова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1982. – 192с.
351461
  Чевский И.Д. Гарантии и компенсации гражданам при изъятии земель. / И.Д. Чевский. – М., 1971. – 88с.
351462
  Молодцов М.В. Гарантии и компенсации рабочим и служащим / М.В. Молодцов. – М., 1973. – 72с.
351463
  Вискулова В.В. Гарантии избирательных прав граждан как нормативное понятие в исторической ретроспективе // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 19. – С. 24-27. – ISSN 1812-3805
351464
  Бирюкова М. Гарантии качества образования в приватных высших учебных заведениях Украины: возможности, проблемы, перспективы / М. Бирюкова // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2005. – № 6. – С. 43-46. – ISSN 1562-529Х


  Межд. науч. практ. семинар лидеров приватного образования, 14-17 сент. 2005 г., г. Симферополь
351465
   Гарантии конституционных прав личности при осуществлении правосудия. – Пермь, 1980. – 126с.
351466
  Прокопченко И.П. Гарантии контитуционных прав граждан СССР на жилище. / И.П. Прокопченко. – М, 1983. – 40с.
351467
  Бондарева М.В. Гарантии нотариальной (процессуальной) деятельности // Цивилистическая процессуальная мысль : сборник науч. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Каф. нотариал., исполнит. процесса и адвокатуры, Центр правовых исслед. Фурсы ; под общ. ред. С.Я. Фурсы. – Киев : ЦУЛ, 2013. – Вып. 2 : Нотариальный процесс. – С. 50-58. – ISBN 978-611-01-0484-5
351468
  Хапугин С.И. Гарантии обеспечения независимости судей в свете изменения компетенции органов местного самоуправления // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ. Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С. 156-161. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
351469
  Князь Ю.Ю. Гарантии обеспечения прав законных интересов участников уголовного процесса // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 127-128
351470
  Цадыкова Э.А. Гарантии охраны и защиты персональных данных человека и гражданина // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 8. – С. 92-103. – ISSN 0132-0831
351471
  Лысенков С.Л. Гарантии прав и свобод личности в советском обществе : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.02 / Лысенков С.Л.; АН УССР. Ин-т гос. и права. – Киев, 1976. – 23л.
351472
  Похлебенина Ю.Л. Гарантии прав и свобод человека и гражданина в сфере правосудия: теоретический и сравнительно-правовой анализ // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 9. – С. 12-14. – ISSN 1812-3805
351473
  Куцова Э.Ф. Гарантии прав личности в советском уголовном процессе / Э.Ф. Куцова. – Москва, 1972. – 114с.
351474
  Куцова Э.Ф. Гарантии прав личности в советском уголовном процессе / Э.Ф. Куцова. – Москва, 1973. – 199 с.
351475
   Гарантии прав личности в социалистическом уголовном праве и процессе. – Ярославль, 1979
351476
   Гарантии прав личности в социалистическом уголовном праве и процессе. – Ярославль, 1981. – 145с.
351477
   Гарантии прав личности в уголовном процессе Польской Народной Республики. – Ярославль, 1976. – 90с.
351478
   Гарантии прав личности и проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального закогодательства. – Ярославль, 1989. – 190с.
351479
  Лукашевич В.З. Гарантии прав обвиняемого в советском уголовном процессе. : Автореф... канд. юридич.наук: / Лукашевич В.З.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 20л.
351480
  Лукашевич В.З. Гарантии прав обвиняемого в советском уголовном процессе. / В.З. Лукашевич. – Ленинград, 1959. – 166с.
351481
  Лукашевич В.З. Гарантии прав обвиняемого в стадии передания суду. / В.З. Лукашевич. – Л.., 1966. – 147с.
351482
  Мартынчик Е.Г. Гарантии прав обвиняемого в суде первой инстанции. / Е.Г. Мартынчик. – Кишинев, 1975. – 219с.
351483
  Калашникова Н.Я. Гарантии прав свидетеля, эксперта, переводчика и понятого в сов. уголовного процессе / Н.Я. Калашникова. – Москва, 1966. – 40с.
351484
  Уржинский К.П. Гарантии права на труд / К.П. Уржинский. – М., 1984. – 199с.
351485
  Голованова Е.А. Гарантии рабочим и служащим при увольнении / Е.А. Голованова. – Москва, 1975. – 112с.
351486
  Боброва Н.А. Гарантии реализации государственно-правовых норм / Н.А. Боброва. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1984. – 163 с. – Библиогр.: с. 141-162
351487
  Карпенко Д.А. Гарантии трудовых прав / Д.А. Карпенко. – К., 1987. – 85с.
351488
  Коротков В.С. Гарантийные выплаты, доплаты / В.С. Коротков. – Москва, 1967. – 192с.
351489
  Гореватый Л.Н. Гарантийные и компенсационные выплаты рабочим и служащим / Л.Н. Гореватый. – М, 1964. – 91с.
351490
  Володин Игорь Николаевич Гарантийные процедуры статистического вывода (определение объема выборки) : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.05 / Володин Игорь Николаевич; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1980. – 34л.
351491
  Петров И.Н. Гарантийные сроки при поставках / И.Н. Петров. – Москва, 1971. – 120с.
351492
  Бухарцев Д. Гарантийный договор / Д. Бухарцев. – М.-Л., 1926. – 78с.
351493
  Лисин А.М. Гарантированная денежная оплата труда в льноводных колхозах. (На примере колхозов Иван. обл.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лисин А.М. ; Горьк. с.-х. ин-т. – Иваново, 1965. – 22 с.
351494
  Борисова В.Д. Гарантированная оплата и ее влияние на рост производства в колхозах : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Борисова В.Д.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 15л.
351495
  Коцюба Т.Я. Гарантированная оплата и закон распределения по труду в колхозах / Т.Я. Коцюба. – Москва : Экономика, 1969. – 184 с.
351496
   Гарантированная оплата труда в колхозах. – М, 1971. – 240с.
351497
   Гарантированная точность решения систем линейных уравнений в эвклидовых пространствах. – Новосибирск : Наука, 1988. – 456 с.
351498
  Наконечный А.Г. Гарантированные оценки нестационарных параметров разностных управлений в условиях неопределенности / А.Г. Наконечный, П.Н. Зинько, Ю.М. Шевчук // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космич. исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: Т.А. Алиев, В.М. Белов, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2018. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 41-54. – ISSN 0572-2691
351499
  Наконечный А.Г. Гарантированные оценки параметров линейных алгебраических уравнений при нестационарных наблюдениях / А.Г. Наконечный, С.В. Демиденко // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2014. – № 1, январь - февраль. – С. 23-31. – ISSN 0572-2691
351500
   Гарантированные прогнозные оценки решений систем дифференциальных уравнений с динамикой Гомперца принаблюдениях в дискретные моменты времени / А.Г. Наконечный, П.Н. Зинько, Т.П. Зинько, Ю.М. Шевчук // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космических исследований ; редкол.: В.М. Кунцевич, Н.В. Туроверова, А.А. Чикрий [и др.]. – Киев, 2019. – № 3, май - июнь. – С. 72-84. – ISSN 0572-2691
351501
   Гарантированные среднеквадратические оценки линейных преобразований матриц в условиях статистической неопределенности / А.Г. Наконечный, Г.И. Кудин, П.Н. Зинько, Т.П. Зинько // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космических исследований ; редкол.: А.А. Чикрий, В.Ф. Губарев, Ю.П. Кондратенко [и др.]. – Киев, 2021. – № 2, март - апрель. – С. 24-37. – ISSN 0572-2691
351502
  Чикрий А.А. Гарантированный результат в игровых задачах группового сближения управляемых объектов / А.А. Чикрий, И.С. Раппопорт // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космических исследований ; гл. ред. А.А. Чикрий ; редкол.: Т. Башар, В.М. Белов, Л.А. Власенко [и др.]. – Киев, 2021. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 57-71. – ISSN 1028-0979
351503
  Соболева Н. Гарантируем юридический ликбез // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 55-58. – ISSN 0869-4915


  Статья о свободном доступе к официальным документам.
351504
  Юрченко В.Е. Гарантия прав потерпевшего в судебном разбирательстве / В.Е. Юрченко. – Томск, 1977. – 137 с.
351505
  Калашникова Н.Я. Гарантия права обвиняемого на защиту при изменении обвинения и наказания / Н.Я. Калашникова. – М., 1975. – 144с.
351506
  Митник О.В. Гарантії адвокатської діяльності в аспекті дотримання міжнародних стандартів // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 11 (85). – С. 54-61
351507
  Семененко О.О. Гарантії адвокатської діяльності в контексте прецедентного права Європейського суду з прав людини // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 257-260. – ISBN 978-617-673-442-0
351508
  Деркач В.В. Гарантії адвокатської діяльності та їх захист // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 38-42. – ISBN 978-617-7363-14-8
351509
  Горбань Н.С. Гарантії адвокатської діяльності: поняття, генеза, значення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 284-289. – ISSN 2219-5521
351510
  Іванюк Б.О. Гарантії адвокатської таємниці у практиці Європейського суду з прав людини // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 324-326. – ISBN 978-617-7096-97-8
351511
  Селівон М.Ф. Гарантії депутатської діяльності / М.Ф. Селівон. – Київ, 1982. – 72 с.
351512
  Сич М.А. Гарантії депутатської діяльності: історико-компаративний аспект // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 47-49. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  Конституційним законодавством зарубіжних країн, як правило, передбачаються певні механізми, які б гарантували державу і суспільство від марнотратства з боку парламентарів при вирішенні питань матеріально-фінансового забезпечення своєї діяльності. ...
351513
  Джабраілов Р.А. Гарантії держави та органів місцевого самоврядування за зобов"язаннями суб"єктів господарювання як засіб державного регулювання та стимулювання господарської діяльності // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 78-88
351514
  Компанець К.В. Гарантії державного ладу та інші суміжні категорії: питання співвідношення // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 71-77. – ISSN 2078-3566
351515
  Наливайко Л.Р. Гарантії державного ладу України: поняття та види / Л.Р. Наливайко, О.Р. Мала // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 97-99. – ISBN 966-660-151-6
351516
  Чернецька О. Гарантії діяльності депутатів місцевих рад як структурний елемент правового статусу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.87-90
351517
  Совгиря О. Гарантії діяльності Кабінету Міністрів України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 91-92
351518
  Нестерчук Л.П. Гарантії діяльності та етика нотаріусів України // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 113-116. – ISBN 978-617-673-442-0
351519
  Зозуля О.І. Гарантії діяльності тимчасової слідчої комісії як складова ефективності парламентського розслідування // Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей : [(присвяч. 25-ій річниці Конституції України)] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22 черв.. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. ф-т, Каф. конституц. права [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 199-205. – (Науково-пізнавальна серія "Право на всякі потреби"). – ISBN 978-617-8046-00-2
351520
  Куксін С.Ю. Гарантії для працівників, обраних на виборні посади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Куксін Станіслав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
351521
  Захарова О.С. Гарантії доступності правової допомоги в цивільному процесі України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2014. – № 2 (17). – С. 100-104. – ISSN 2310-6166
351522
  Борякіна В.В. Гарантії доступу до адміністративного судочинства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 70-77. – (Серія "Право" ; вип. 30). – ISSN 2075-1834
351523
  Погорецький М.М. Гарантії забезпечення додержання адвокатської таємниці у кримінальному провадженні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 3 (72). – С. 282-287. – ISSN 2078-3566
351524
  Фрапнцуз Гарантії забезпечення конституційно - правового статусу особи: Україна на шляху реалізації ідеалу правової демократичної держави / Фрапнцуз, Яковець Т.А. - // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 97-108
351525
  Трофименко В.М. Гарантії забезпечення конституційного права на свободу та особисту недоторканність при затриманні підозрюваного, обвинуваченого // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 281-285. – (Право. Економіка. Управління)
351526
  Медведько О. Гарантії забезпечення незалежності Генерального прокурора України при виконанні його обов"язків // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 231-238. – ISSN 0132-1331
351527
  Мінченко С.І. Гарантії забезпечення прав людини і громадянина при проведенні окремих слідчих дій / С.І. Мінченко, О.Є. Омельченко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 71-79
351528
  Саченко О.С. Гарантії забезпечення права на життя в міжнародному співтоваристві у разі засудження особи до страти // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 674-677. – ISBN 966-660-151-6
351529
  Побережник А.О. Гарантії забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Побережник Альона Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 272 арк. – Додатки: арк. 250-272. – Бібліогр.: арк. 217-249
351530
  Побережник А.О. Гарантії забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Побережник Альона Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
351531
  Федоренко Г. Гарантії забезпечення права народу України на державну ідентичність в умовах нових історичних реалій // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 33-36.
351532
  Удовенко Ж.В. Гарантії забезпечення права особи на невтручання в її особисте і сімейне життя у кримінальному провадженні України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Удовенко Жанна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 53 назви
351533
  Василько І.В. Гарантії забезпечення трудових прав працівників, які працюють у роботодавців - фізичних осіб // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 59-64. – ISSN 2222-5374
351534
  Палагицька Г.С. Гарантії загального виборчого права в Україні // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 137-144. – ISSN 2617-5967
351535
  Віхляєв В.В. Гарантії застосування муніципальних виборчих систем в Україні на конституційно-правових засадах міжнародних стандартів місцевого самоврядування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 97-101
351536
  Озерський І.В. Гарантії захисту конституційних прав обвинуваченого в кримінальному судочинстві / І.В. Озерський, І.В. Шовкопляс, М.А. Баракі // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 25-29.
351537
  Куценко Р. Гарантії захисту персональних даних працівників в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 55-58. – ISSN 2307-8049
351538
  Нагнибіда В. Гарантії захисту прав в арбітражі у практиці Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 169-176. – ISSN 1026-9932
351539
  Хрімлі К.О. Гарантії захисту прав іноземних інвесторів: порівняльний аналіз деяких європейських країн та України / К.О. Хрімлі, О.Ю. Гостєва // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (187). – С. 18-25. – ISSN 2308-9636
351540
  Чечило М.В. Гарантії захисту прав людини та громадянина в Україні та світі // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 85. – С. 28-31.
351541
  Повзик Є. Гарантії захисту прав малолітньої та неповнолітньої особи під час їх допиту на досудовому розслідуванні // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (36). – С. 98-103. – ISSN 2311-4894
351542
  Бурденюк С. Гарантії захисту права власності відповідно до ст. 1 Першого Протоколу Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 19-23. – ISSN 2307-8049
351543
  Новіков Д.В. Гарантії захисту права власності у практиці Європейського суду з прав людини // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Межрегіон. акад. упр. персоналом [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 92-98
351544
  Григоренко А.. Гарантії здійснення повноважень народним депутатом України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.116-121. – ISSN 0132-1331
351545
  Маковецька В. Гарантії здійснення права дитини на належне батьківське виховання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 35-39. – ISSN 2663-5313
351546
  Дьомкін А.С. Гарантії іноземних інвестицій / А.С. Дьомкін, М.Г. Максіменцев, В.С. Морозов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 143-148. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
351547
  Михєєнко М.М. Гарантії конституційних прав громадян у законодавстві про судоустрій і кримінальне судочинство / М.М. Михєєнко, Ю.О. Фролов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 76-82. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье рассматриваются некоторые аспекты усиления и развития гарантий конституционных прав и свобод советских граждан в новом союзном и республиканском законодательстве о судоустройстве и уголовном судопроизводстве.
351548
  Кулініч О.О. Гарантії конституційного права на освіту: поняття та ознаки // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 78-84. – ISSN 2078-3566


  Висвітлено загальні засади гарантій права на освіту. Розглянуто основні підходи до визначення терміна "гарантії", що дозволило надати всебічну характеристику гарантій прав і свобод людини та громадянина, в тому числі гарантій права на освіту. Розкрито ...
351549
  Соколенко Ю. Гарантії культурних прав і свобод громадян України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.34-38. – ISSN 0132-1331
351550
  Аношина Гарантії міжнародного правопорядку моделі Віденського конгресу 1814-1815 рр / Аношина, Н.-Т.Ю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 610-613. – ISSN 1563-3349
351551
  Самодін А.В. Гарантії невтручання у приватне життя особи у кримінальному провадженні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6. – С. 144-151. – ISSN 2222-5374
351552
  Тертишник В.М. Гарантії недоторканності сфери приватного життя людини // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 6. – С.25-32. – Бібліогр.: 4 н.
351553
  Хорольський Р. Гарантії незалежності та недоторканності суддів - міф чи реальність? Щодо захисту суддів // Юридична газета. – Київ, 2013. – 15 січня (№ 1/2). – С. 43-44
351554
  Долинська М. Гарантії нотаріального процесу як складові гарантій нотаріальної діяльності в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 68-74. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
351555
  Годун О.В. Гарантії постачання послуг з ЯПЦ та ядерного палива як фактор енергетичної безпеки / О.В. Годун, В.Я. Шендерович // Ядерна енергетика та довкілля : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" Міненерговугілля України ; Укр. ядерне т-во ; редкол.: Васильченко В.М., Масько О.М., Пуртов О.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 11-15. – ISSN 2311-8253


  "На підставі огляду світових досліджень представлено аналіз гарантій постачання послуг ЯПЦ та ядерного палива як фактору забезпечення енергетичної безпеки країн-користувачів АЕС. З урахуванням чисельних індикаторів Євратом проведено порівняльну оцінку ...
351556
  Фисун Ю.Ю. Гарантії прав етноконфесійних меншин в міжнародному праві та законодавстві України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 113-119
351557
  Полковенко І.С. Гарантії прав і свобод людини під час порядку отримання порівняльних зразків для проведення судової почеркознавчої експертизи // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 213-215
351558
  Чеботарьова Ю.А. Гарантії прав і свобод людини та громадянина в умовах позбавлення волі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 18-26. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
351559
  Дерев"янко М.І. Гарантії прав і свобод особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Дерев"янко Марина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
351560
  Дерев"янко М.І. Гарантії прав і свобод особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Дерев"янко Марина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 253 арк. – Додатки: арк. 217-253. – Бібліогр.: арк. 187-216
351561
  Герасимчук О.П. Гарантії прав особи, потерпілої від злочину, на стадії порушення кримінальної справи // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 448-453. – ISSN 1563-3349
351562
  Гурджі Ю.О. Гарантії прав особи: функціональна характеристика // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 440-448. – ISSN 1563-3349
351563
  Занфірова Т.А. Гарантії прав працівників працівників на охорону праці / Т.А. Занфірова, А.В. Садова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 68-73. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
351564
  Гуренко М. Гарантії прав та законних інтересів сторін інвестиційного договору за участю органів державної влади та органів місцевого самоврядування // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 372-373
351565
  Толкачова Г.В. Гарантії прав та свобод дитини: поняття, правова природа та їх класифікація // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 65-68. – ISSN 2219-5521
351566
  Цилюрик І.І. Гарантії прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження під час проведення слідчих (розшукових) дій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Цилюрик Інна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка. – Львів, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
351567
  Вівчаренко О.А. Гарантії права власності на землю в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Вівчаренко Олег Антонович ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
351568
  Вівчаренко О.А. Гарантії права власності на землю в Україні : монографія / О.А. Вівчаренко ; М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Юрид. ін-т. – Івано-Франківськ : ВДВ ЦІТ, 2006. – 195, [1] с. – Бібліогр.: с. 173-194. – ISBN 966-640-168-1
351569
  Осауленко С. Гарантії права громадян на свободу об"єднання у політичні партії // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (99). – С. 34-42. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
351570
  Юськов Г.М. Гарантії права звернення громадян до державних органів влади в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 117-120. – ISSN 2306-6814
351571
  Головін А. Гарантії права людини і громадянина на соціальний захист: деякі питання законодавчого регулювання та здійснення конституційного судочинства / А. Головін, В. Годованець // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 84-92.
351572
  Головін А. Гарантії права людини і громадянина на соціальний захист: деякі питання питання закондавчого регулювання та здійснення конституційного судочинства (продовження) / А. Головін, В. Годованець // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 78-85.
351573
  Навроцька В. Гарантії права на недоторканність приватного життя при накладенні арешту на кореспонденцію та зняття інформації з каналів зв"язку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 189-196. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Констатовано, що однією зі слідчих дій, пов"язаних з обмеженням права на недоторканність приватного життя, є накладення арешту на кореспонденцію та зняття інформації з каналів зв"язку. Однак проведення цієї слідчої дії належно не забезпечує такого ...
351574
  Процевський О.І. Гарантії права на працю в судовій практиці // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 9
351575
  Храбатин О.В. Гарантії права на працю та охорони здоров"я працівників // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 8 (236). – С. 36-42. – ISSN 2308-9636
351576
  Волкотруб С.Г. Гарантії права особи на свободу від самовикриття в кримінальному судочинстві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 225-229. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
351577
  Захарова О.С. Гарантії правосуддя у цивільному процесі України // Міжнародна науково-практична конференція "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом" : 26 верес. 2014 р. : присвяч. 10-річчю прийняття ЦПК України / "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2014. – С. 133-137. – ISBN 978-617-7020-48-5
351578
  Остафійчук Г.В. Гарантії процесуальних повноважень органу досудового розслідування // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 94-98
351579
  Охріменко С.С. Гарантії процесуальної самостійності та незалежності слідчого // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 205-211.
351580
  Нікітенко Л. Гарантії реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 37-43
351581
  Греца Я.В. Гарантії реалізації прав суб"єктів податкових правовідносин: поняття та види // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 112-118. – (Правознавство ; Вип. 253)
351582
  Краснова М.В. Гарантії реалізації права громадян на екологічну інформацію : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.06 / Краснова М.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 16л.
351583
  Краснова М.В. Гарантії реалізації права громадян на екологічну інформацію. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Краснова М.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1997. – 199л. – Бібліогр.:л.175-199
351584
  Краснова М.В. Гарантії реалізації права громадян на екологічну інформацію. : 12.00.06. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Краснова М.В.; КНУТШ. – Київ, 1997. – 17 с.
351585
  Костяшкін І.О. Гарантії реалізації права загального землекористування громадян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-26. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано питання поняття та змісту гарантій реалізації права загального землекористування громадян. Внесено пропозиції з удосконалення чинного законодавства. That article is about sense and definition of the guarantee of realization common ...
351586
  Процишен М. Гарантії реалізації права на страйк та можливості їх удосконалення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 26-31
351587
  Ульяновська О.В. Гарантії реалізації права на судовий захист в Україні : адміністративно-правові засади : монографія / О.В. Ульяновська. – Харків : У справі, 2017. – 299, [1] с. – Бібліогр.: с. 256-299. – ISBN 978-617-7474-62-2
351588
  Дзюба О.С. Гарантії реалізації принципу верховенства права в нотаріальному процесі // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2018. – № 1. – С. 74-77


  У статті розглянуто особливість реалізаціі? конституціи?ного принципу верховенства права у нотаріальному процесі. В статье рассмотрены особенности реализации конституционного принципа верховен- ства права в нотариальном процес се The article deals ...
351589
  Коваленко Т.О. Гарантії реалізації принципу законності у регулюванні земельних відносин в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 226-233. – ISSN 2227-796X


  The principle of legality in the legal regulation of land relations is provided by different guarantees. In the Ukrainian legal science the legality guarantees are defined as a system of objective and subjective conditions of social life, ...
351590
  Муза О.В. Гарантії розвитку адміністративної юстиції в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 294-299. – ISSN 1563-3349
351591
  Томіленко С. Гарантії свободи і безпеки преси в Україні: світові стандарти / С. Томіленко, Л. Кущ // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 772-776. – ISBN 978-617-7631-10-0
351592
  Вороновський Л. Гарантії своєчасного визнання потерпілими під час досудового розслідування близьких родичів загиблого від злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 67-75.
351593
  Костенко В.Г. Гарантії соціального забезпечення суддів в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Костенко Владислав Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 194 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 171-191 арк.
351594
  Костенко В.Г. Гарантії соціального забезпечення суддів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Костенко Владислав Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
351595
  Олійник К. Гарантії стягнення за шлюбним договором з іноземним елементом в законодавстві України // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 198-199. – ISBN 978-966-8830-75-4
351596
  Григораш О.І. Гарантії суб"єктивних прав та законні інтереси: структурні елементи адміністративно-правового статусу особи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 95-101. – (Правознавство ; Вип.311)
351597
  Рябошапко Г. Гарантії суверенітету: поняття та системи // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 122-126. – ISBN 978-966-397-158-5
351598
  Польовий О.Л. Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Польовий Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
351599
  Польовий О.Л. Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Польовий Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 226 л. – Додатки: л. 221-226. – Бібліогр.: л. 195-220
351600
  Погорецький М.А. Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності : монографія / М.А. Погорецький, О.Л. Польовий, О.Г. Яновська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дакор, 2014. – 257, [1] с. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-49-2
351601
  Басалаєва А.В. Гарантії судового захисту виборчих прав громадян України / А.В. Басалаєва, М.І. Смокович // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (215). – С. 69-70. – ISSN 2308-9636
351602
  Бєлкін Л. Гарантії США безпеці України: погляд у минуле - близьке і далеке // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 лютого (№ 8). – С. 28-30
351603
  Солодаренко М.А. Гарантії та засоби забезпечення законності у державному управлінні: зміст і співвідношення понять // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 141-148
351604
  Потопахіна О.М. Гарантії та пільги для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сфері освіти // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 118-127


  У науковій статті аналізуються теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сфері освіти. Досліджуються гарантії та пільги, встановлен і для дітей-сиріт та ...
351605
  Стек Д. Гарантії тендерного забезпечення // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (130), листопад. – С. 12-15
351606
  Шумило М. Гарантії трудових прав осіб, призваних до лав Збройних Сил України під час війни // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6 : Право в умовах воєнного стану: соціальне право, право довкілля і міжнародне публічне право. – С. 26-39. – ISSN 1026-9932
351607
  Коцюба Р. Гарантії ядерної безпеки як складова забезпечення національних інтересів держави // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 274-280. – ISBN 978-617-7638-06-2
351608
  Абасов Г.Г. Гарантій прав місцевого самоврядування в Україні: поняття та специфічні ознаки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 81-86
351609
  Ткаченко І.О. Гарантійний сертифікат відповідності майнових прав продукту інтелектуальної власності Конгресу міжнародної кооперації "СВіТ Винахідників і Творців" // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 147-150. – ISBN 978-617-696-925-9
351610
  Островерх А.М. Гарантійні виплати: теорія і практика // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 399-404. – ISSN 1563-3349
351611
  Хащівська Надія Гарантійні строки у договорах про передання майна у тимчасове користування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 53-56
351612
  Парінов А.Б. Гарантійні та компенсаційні виплати у трудовому праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Парінов Андрій Борисович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 203 арк. – Додатки: арк. 202-203. – Бібліогр.: арк. 10-11, 184-201 та в додатках: арк. 202-203
351613
  Парінов А.Б. Гарантійні та компенсаційні виплати у трудовому праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Парінов Андрій Борисович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
351614
  Шпег Н. Гарантія захисту права ЕПЛ на екологічну інформацію органами прокуратури та судом // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 9/10 (49/50). – С. 21-28
351615
  Єсипова Л.О. Гарантія як інститут українського цивільного права // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 5. – С. 53-58
351616
  Паракуда О.В. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов"язання : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Паракуда Олег Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 232 л. – Додатки: л. 227-231. – Бібліогр.: л. 197-226
351617
  Паракуда О.В. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов"язання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Паракуда Олег Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
351618
  Коновалов С. Гарантія як спосіб забезпечення виконання зобов"язань // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 6. – С.28-30
351619
  Гайворонська В. Гарантована державою якісна професійна правнича допомога: виключно адвокат чи юрист? / В. Гайворонська, В. Гордейчук // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 3 (61), березень. – С. 10-15
351620
   Гарантована оплата праці в колгоспах. – К, 1967. – 110с.
351621
   Гарантована оплата праці в колгоспах. – К, 1969. – 215с.
351622
  Михайлевський А.Ф. Гарантована пісня : поезії / А.Ф. Михайлевський. – Одеса : Маяк, 1977. – 80 с.
351623
  Пришляк В.О. Гарантоване оцінювання розв"язків крайових задач для рівняння Гельмгольца в умовах невизначеності : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Пришляк В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 128 л. – Бібліогр.: л. 122-128
351624
  Пришляк В.О. Гарантоване оцінювання розв"язків крайових задач для рівняння Гельмгольца в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02. / Пришляк В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 22с. – Бібліогр.: 7 назв
351625
  Наконечний О.Г. Гарантоване оцінювання розв"язків лінійних диференціальних рівнянь при загальних крайових умовах // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 170-171
351626
  Жук С.М. Гарантоване оцінювання у лінійних дескрипторних різнецевих рівняннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 102-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  У статті описано метод побудови гарантованих оцінок лінійних функцій визначених на множині розв"язків лінійного різницевого рівняння, права частина якого початкова умова є деякими, наперед невідомими елементами заданих множин. Спостереження за станом ...
351627
  Верес М.М. Гарантовані оцінки в просторі лінійних неперервних операторів // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 70-72. – ISBN 978-966-8725-10-4
351628
  Наконечний О. Гарантовані оцінки періодичних середніх значень випадкових стаціонарних процесів / О. Наконечний, С. Демиденко // XXVI international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : August 24-28, 2015 : abstracts : Odessa, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 118-119. – ISBN 978-966-8725-10-4
351629
  Наконечний О.Г. Гарантовані оцінки розв"язків лінійних рівнянь в гільбертовому просторі з випадковими параметрами / О.Г. Наконечний, Б.В. Стащук, М.М. Верес // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1 (104). – С. 85-96. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  В роботi дослiджуються задачi оцiнювання функцiоналiв вiд розв"язкiв операторних рiвнянь в гiльбертових просторах за додатковими данними. Показано, що у випадку лiнiйних операторiв, що залежать вiд випадкового параметру та випадкових похибок у ...
351630
  Наконечний О.Г. Гарантовані оцінки розв"язків лінійних рівнянь в гільбертовому просторі з випадковими параметрами / О.Г. Наконечний, Б.В. Стащук, М.М. Верес // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3 (106). – С. 85-96. – (Cерія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Досліджено задачі оцінювання функціоналів від розв"язків операторних рівнянь в гільбертових просторах за додатковими данними. Показано, що у випадку лінійних операторів, що залежать від випадкового параметра та випадкових похибок у додаткових даних, ...
351631
  Демиденко С.В. Гарантовані оцінки розв"язків різницевих рівнянь з крайовими умовами / С.В. Демиденко, Ю.В. Шушарін // XXV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : May 11-15, 2015 : abstracts : Skhidnytsia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 85-86. – ISBN 978-966-8725-10-4
351632
  Наконечний О. Гарантовані оцінки розв"язників лінійних рівнянь з параметром / О. Наконечний, С. Демиденко // XIX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)" : April 23-27, 2012 : abstracts : Mukachevo / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 176
351633
  Наконечний О.Г. Гарантові оцінки середнього значення нестаціонарних випадкових процесів / О.Г. Наконечний, С.В. Демиденко // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 137-138. – ISBN 978-966-8725-10-4
351634
  Муранова Н. Гарантом якості професійного навчання мають стати державні стандарти // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (971). – С. 41-44. – ISSN 0131-6788
351635
  Матвєєв В. Гарантування безпеки праці під ча підготовки фахівців у системі вищої освіти в контексті вимог глобалізації суспільства // Вища освіта України в умовах глобалізації суспільства : монографія / Г.О. Вайганг, Н.М. Вдовенко, Л.Г. Горяна, Т.Д. Іщенко, Л.Л. та ін. Ляхоцька. – Київ : Агроосвіта, 2016. – С. 207-247. – ISBN 978-617-7283-08-8
351636
  Соколова О.Б. Гарантування вкладів та його вплив на фінансову стійкість комерційних банків // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 53-56.
351637
  Сипчук С. Гарантування гідного рівня життя особи у сфері соціального забезпечення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 234-242. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
351638
  Сбітнєв А. Гарантування завершеності спеціального програмного забезпечення за допомогою "Методу тестування" / А. Сбітнєв, О. Грищак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 83-86. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Наведено опис "методу тестування" як засобу підвищення завершеності спеціального програмного забезпечення. This article presents the description of a testing-method as a tool, which provides special software maturity assurance.
351639
  Гультай М. Гарантування Конституційним Судом України окремих особистих прав і свобод людини / М. Гультай, І. Кияниця // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 82-92
351640
  Чехович Т.В. Гарантування конституційного принципу рівного виборчого права - основа розвитку демократичної виборчої системи // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 313-318. – ISBN 978-617-7069-57-6
351641
  Драган І.В. Гарантування національних інтересів у процесі залучення іноземних інвестицій в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 16-18
351642
  Ковальчук А.Ю. Гарантування права дітей на працю // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 64-69
351643
  Терещенко Ю.В. Гарантування права на захист на початковому етапі розслідування // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 88-96. – ISSN 2524-0323
351644
  Сбітнєв А. Гарантування стійкості функціонування спеціального програмного забезпечення за допомогою "Методу тестових інтерфейсів" / А. Сбітнєв, О. Грищак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-23. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Наведено опис "методу тестових інтерфейсів" як засобу підвищення стійкості функціонування та здатності до відновлення спеціального програмного забезпечення. This article presents the description of a "method of test interfaces" as a tool, which ...
351645
  Зельницький А.М. Гарантування якості вищої військової освіти в контексті національної безпеки України // Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія національної безпеки. – Київ, 2018. – № 2 (18). – C. 52-68. – ISSN 2523-4927


  "У статті представлено концептуальні засади гарантування якості вищої військової освіти - складної, цілеспрямованої, динамічної системи теоретичних знань про педагогічний феномен поняття "гарантування" його органічному зв"язку з поняттям "забезпечення"."
351646
  Литвин В. Гарантувати чесні президентські вибори: Виступ Голови Верховної Ради України на відкритті шостої сесії Верховної Ради України 7 верес. 2004 р. // Сільські вісті, 2004. – 9 вересня
351647
   Гарас Георгій. – К, 1974. – 9с.
351648
   Гаращенко Федір Георгійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 75-76. – ISBN 978-966-439-757-2
351649
   Гаращенко Федір Георгійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 69. – ISBN 978-617-7530-19-9
351650
  Кириченко М.Ф. Гаращенко Федір Георгійович (- математик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 394. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
351651
   Гаращенко Федір Георгійович (1947) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 97. – ISBN 978-966-933-054-3
351652
   Гарболинский Веслав. Выставка произведений. Москва. 1978. – М, 1978. – 12с.
351653
   Гарбологія : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; уклад.: У.В. Легета, С.С. Руденко, Г.Г. Москалик, М.М. Федоряк. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 126-135. – ISBN 978-966-423-526-3
351654
  Кохан В.І. Гарбуз від муз / В.І. Кохан. – Ужгород : Карпати, 1971. – 47 с.
351655
  Усик Світлана Гарбузова насолода / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 2 : фото
351656
  Усик Світлана Гарбузова насолода / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 3 : фото
351657
  Слісаренко О. Гарвард іде у відрив: динаміка і стратегії розвитку топ-закладів вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 10 (123). – С. 40-62. – ISSN 1682-2366


  Досліджено динаміку та стратегіїї розвитку топ-закладів вищої освіти, яки займали 1-30-те місця за рейтингом "Шанхайський" у 2003-2013 роках.
351658
   Гарвард читає українською // Світ. – Київ, 2021. – Липень (№ 27/28)


  Про колекцію української літератури Гарвардського університету, США.
351659
  Шруба М. Гарвардский эпизод биографии Д.И. Чижевского (по переписке с М.М. Карповичем) // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 57-64. – ISSN 0132-1366
351660
  Левченко Ю. Гарвардсьий стиль: основне // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2022. – № 4 (30). – С. 46-48. – ISSN 2518-7341
351661
  Антонович М. Гарвардська невдала концепція шевченкознавства : (аналіз праці проф. Джорджа Грабовича "Шевченко як міфотворець". - Кембрідж, 1982. - 212 с.) / Марко Антонович // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 314-323. – ISBN 966-02-2554-7
351662
  Гумницька Н. Гарвардський центр українознавства: модель відродження національної ідентичності // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1. – С. 272-276
351663
  Рабле Ф. Гаргантюа / Ф. Рабле. – Х, 1929. – 119с.
351664
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Ленинград, 1938. – 495с.
351665
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль : роман / Франсуа Рабле ; пер. с фр. В.А. Пяста. – Киев : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 464 с.
351666
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Київ : Художня література, 1956
351667
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Москва, 1961. – 726с.
351668
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Москва : Художественная литература, 1961. – 726с.
351669
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Москва, 1966. – 803с.
351670
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Л., 1972. – 254с.
351671
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – М. : Художественная литература, 1973. – 783с.
351672
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Франсуа Рабле ; Перевод с фр. [Н. Любимова ; вступ. статья А. Дживелегова (с. 5-26) ; примеч. С. Артамонова и С. Маркиша ; ил.: Г. Доре]. – Москва : Художественная литература, 1973. – 783с. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 35 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
351673
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль : [роман] / Франсуа Рабле ; пер. с фр. Н. Любимова. – Москва : Правда, 1981. – 560 с.
351674
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Л., 1985. – 191с.
351675
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Владивосток, 1988. – 718с.
351676
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Москва, 1990. – 269с.
351677
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Архангельс ; Вологда, 1990. – 206с.
351678
  Рабле Ф. Гаргантюа и Пантагрюэль / Ф. Рабле. – Москва, 1991. – 765с.
351679
  Рабле Франсуа Гаргантюа и Пантагрюэль. Приключения барона Мюнхгаузена. Путешествия Лемюэля Гулливера : Романы / Рабле Франсуа, Распэ Рудольф Эрик, Свифт Джонатан. – М., 1984. – 686с.
351680
  Рабле Ф. Гаргантюа і Пантагрюель : роман : для серед. та ст. шк. віку / Ф. Рабле; Скорч. пер. з франц. та прим. Ірини Сидоренко. Післямова Вадима Пащенка. – Київ : Веселка, 1990. – 240 с.
351681
  Рабле Ф. Гаргантюа та Пантагрюель / Ф. Рабле; Переклад зі старофранцузької Анатоля Перепаді. – Львів : Кальварія. – ISBN 966-663-129-6; 966-663-130-Х(Том 1)
Том 1; Кн.1-3. – 2004. – 584с.
351682
  Рабле Ф. Гаргантюа та Пантагрюель / Ф. Рабле; Переклад зі старофранцузької Анатоля Перепаді. – Львів : Кальварія. – ISBN 966-663-129-6; 966-663-131-8(Том 2)
Том 2; Кн.4-5. – 2004. – 416с.
351683
  Рабле Ф. Гаргантюа та Пантагрюель / Франсуа Рабле ; [пер. зі старофр. та прим. А. Перепаді] ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2011. – 633, [3] с., [1] арк. портр. : іл. – Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури / редкол.: Т. Денисова, Р. Доценко, І. Дзюба [та ін.] ; Французька література). – ISBN 978-966-03-5287-2
351684
  Чйон Г. Гардарике та Скандинавія // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 81-82. – ISBN 978-966-432-087-7
351685
   Гардаріка : матеріали Всеукр. конкурсу наук.-попул. ст. / Наук. т-во "Атенеум", Наук. т-во студентів та аспірантів іст. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.В. Постольник та ін.]. – Харків : Права людини, 2015. – 249, [2] с. : іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-458-803-1
351686
  Нагибин Ю.М. Гардемарины!. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1992. – 222с.
351687
  Соротокина Н.М. Гардемарины, вперед! / Н.М. Соротокина. – Ростов-на-Дону, 1992. – 352с.
351688
  Соротокина Н.М. Гардемарины, вперед! / Н.М. Соротокина. – Тула, 1992. – 555с.
351689
  Соротокина Н.М. Гардемарины, вперед! / Н.М. Соротокина. – Харьков
1. – 1992. – 367 с.
351690
  Соротокина Н.М. Гардемарины, вперед! / Н.М. Соротокина. – Харьков
2. – 1992. – 319 с.
351691
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М
Т. 1. – 1933. – 541с.
351692
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М
Т. 2. – 1933. – 477с.
351693
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М, 1954. – 616с.
351694
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М, 1960. – 627с.
351695
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М, 1980. – 614с.
351696
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М, 1985. – 558с.
351697
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М, 1987. – 365с.
351698
  Эртель А.И. Гарденины, их дворня , приверженцы и враги / А.И. Эртель. – М, 1988. – 556с.
351699
  Прудивус С. Гардероб як соціальний код (на матеріалах опису майна кошового отамана Петра Калнишевського) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 39-44
351700
   Гарди з "родзинкою", що формує екосвідомість // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 2. – С. 70 : фото
351701
  Бабкіна О. Гардінг Воррен Гамаліел // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 221-227. – ISBN 978-617-751-922-4
351702
  Гайворон І.Й. Гардовий шлях : поезії / Іван Гайворон. – Київ : Задруга, 2008. – 263, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : іл. – Справжнє ім"я авт.: Іван Йосипович Герун. - Зміст включ. розд.: Нескорений полин ; Пелюстки сакури ; Нуртуюча глибінь ; Пісенні тексти. – ISBN 788-966-432-035-8
351703
  Галстян Тереза Овсеповна Гарегин Левонян и его журнал "Гехарвест" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Галстян Тереза Овсеповна; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 24л.
351704
  Раффи Ш. Гарем / Ш. Раффи. – Москва, 1966. – 287 с.
351705
  Теньков С.А. Гарем Снежной Королевы "…и звездное небо впридачу" : посвящ. женщинам, без которых эта книга не была бы написана / Сергей Теньков. – Киев : Юринком Интер, 2013. – 155, [2] с. : ил. – Название обл.: Гарем Снежной Королеві. – ISBN 978-966-667-555-5
351706
  Клименко Владимир Гарем торопится в Калугу // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 1 (49). – С. 76-91. – ISSN 1812-867Х
351707
  Кльосова О. Гарет Джонс наодинці з великою брехнею // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30-31 серпня (№ 156/157). – С. 20
351708
  Марочко В. Гарет Джоунз: подорож у пекло Голодомору // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25 листопада - 1 грудня (№ 45). – С. 1, 15


  "... Десять днів перебування Г.Джоунза серед голодних селян Харківщини у березні 1933 р. перевернули його духовний світ і виявилися доленосними для сміливого валлійця. Випускник Кембриджського університету, поліглот, радник з міжнародних питань ...
351709
  Тимченко Л. Гари, Гари, моя звезда! // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 29/1. – С. 1, 12-13


  "Точно известно лишь то, как он умер: надел в парижской квартире красную купальную шапочку и выстрелил себе в рот из револьвера. А на его гражданской панихиде после "Марсельезы" спели на русском языке песню Вертинского про притоны Сан-Франциско и ...
351710
  Лурье А.Я. Гарибальди. / А.Я. Лурье. – М., 1938. – 320с.
351711
  Лурье А.Я. Гарибальди. / А.Я. Лурье. – М., 1957. – 287с.
351712
  Грицай О. Гарибальді // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 335-351
351713
  Галяшин А.А. Гарин-Михайловский в Самарской губернии / А.А. Галяшин. – Куйбышев, 1979. – 120с.
351714
  Морська Л.М. Гарлемський ренесанс // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 163-167
351715
  Шимчишин М М. Гарлемський ренесанс (історія, теорія, поетика та афро-американська самість) / Марія Шимчишин. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 319, [1] с. : іл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 285-311. – ISBN 978-966-07-1923-1
351716
  Шимчишин М. Гарлемський ренесанс як етап творення нової афро-американської ідентичності // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 6 (618). – С. 77-85. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто культурно-мистецький рух Гарлемський ренесанс - знаковий період в історії словесності США. Коротко проаналізовано передумови його виникнення, охарактеризовано тогочасні дискусії про завдання негритянського митця, а також ...
351717
   Гарманчук Людмила Василівна (1959) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 98. – ISBN 978-966-933-054-3
351718
  Мальченко О. Гармати європейського виробництва на озброєнні Києва останньої чверті XVII століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 1-16. – ISSN 0869-3595
351719
  Мальченко О. Гармати європейського виробництва на озброєнні Києва останньої чверті XVII століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 38-61. – ISSN 0869-3595
351720
  Рибак Н.С. Гармати жерлами на схід : Роман / Н.С. Рибак. – Одеса : Молодий більшовик, 1934. – 189с.
351721
  Сокирко О. Гарматне м"ясо для імперії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 40 (153). – С. 46-49. – ISSN 1996-1561


  У безславній обороні Севастополя (Кримська війна) поклали голови тисячі українців.
351722
   Гармиш - Партенкирхен. В плену Баварских Альп // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2019. – № 4. – С. 58-59 : фото
351723
  Опільський Юліян Гарміоне : Нарис із життя Чорноморя під кінець V віку до Хр[иста] / Написав Юліян Опільський. – Львів : Накладом Видавн. Спілки ; З друк. Ставропиг. Ін-та під упр. Ю. Сидорака, 1921. – 50 с. – Прим. № 103604 дефектний, без обкл.
351724
  Наумова Е. Гармонизация авторско-правового регулирования и охраны смежных прав в Европейском Союзе // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 10. – С. 57-66. – ISSN 0201-7059
351725
  Рынкевич Н.С. Гармонизация бизнес-стратегии предприятия с организационной культурой // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 28-30. – Библиогр.: 13 назв
351726
  Саенко А.А. Гармонизация взаимодействия общества и природы как социальный фактор совершенствования развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Саенко А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 160л. – Бібліогр.:л.148-160
351727
  Саенко Анатолий Александрович Гармонизация взаимодействия общества и природы как социальный фактор совершенствования развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Саенко Анатолий Александрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 24л.
351728
   Гармонизация законодательства Украины и международная интеграция: внешнеэкономический аспект : сборник научных трудов. – Донецк : Юго-Восток, 2006. – 234 с. – ISBN 966-374-100-7
351729
  Шугуров М. Гармонизация защиты смежных прав вещательных организаций в Европейском Союзе // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2014. – № 3. – С. 64-72. – ISSN 0201-7059
351730
  Заветный С.А. Гармонизация и гуманизация видов управления как средство единства их разнообразия // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 177-186. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 59). – ISSN 2226-0994
351731
  Шевчук А.Ю. Гармонизация измерения инфляции в условиях интеграции стран ЕВРАЗЭС // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 90-97. – (Серія: Економіка ; вип. 4). – ISSN 2226-2822
351732
  Филиппова Валентина Ивановна Гармонизация как специфический способ всестороннего развития личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Филиппова Валентина Ивановна; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1979. – 19л.
351733
  Васильев В.С. Гармонизация отношений стран BRICS / В.С. Васильев, В.П. Пономарев // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 2. – С. 5-23. – ISSN 0044-748Х
351734
  Клетченкова М.М. Гармонизация правового регулирования отношений с участием потребителей в странах СНГ // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 4. – С. 41-43. – ISSN 1812-3910
351735
  Клетченкова М.М. Гармонизация правовогорегулирования отношений с участием потребителей в странах ЕС // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 3. – С. 55-58. – ISSN 1812-3910
351736
  Тепляшин П.В. Гармонизация уголовно-исполнительного законодательства России в контексте соотношения международного и внутригосударственного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 5. – С. 35-37. – ISSN 1812-3910
351737
  Вайман С.Т. Гармонии таинственная власть / С.Т. Вайман. – Москва, 1989. – 365с.
351738
  Капаев И. Гармонистка : повести, рассказ / И. Капаев; пер. с ногайск. – Москва : Современник, 1985. – 319 с.
351739
  Федосеев А.Г. Гармонические и полигармонические неавтономные режимы автогенераторов с твердотельными элементами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Федосеев А.Г. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1974. – 13 с.
351740
  Гринченко В.Т. Гармонические колебания и волны в упругих телах / В.Т. Гринченко, В.В. Мелешко. – Киев : Наукова думка, 1981. – 283 с.
351741
  Штейнград З.А. Гармонические координаты и хронометрические инварианты. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.031 / Штейнград З.А. ; МГУ. Гос. астроном. ин-т. – Москва, 1972. – 14 с.
351742
  Олейник С.Г. Гармонические множества и многообразия в теории многочастотных колебаний / С.Г. Олейник ; НАН Украины ; Ин-т электродинамики. – Киев : Наукова думка, 2012. – 252, [3] с. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 245-250. – ISBN 978-966-00-1080-2
351743
  Морозевич А.Н. Гармонические сигналы в цифровых системах контроля и испытаний / А.Н. Морозевич. – Минск, 1990. – 181с.
351744
  Аверин С.В. Гармонические смесители на диодах с барьером Шоттки / С.В. Аверин , В.А. Попов ; АН СССР, Ин-т радиотехники и электроники. – Москва : [б. и.], 1978. – 41с.
351745
  Яшников В.П. Гармонические функции связанные с конечными алгебрами фон Неймана : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Яшников В.П. ; МГУ. Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1973. – 11с.
351746
  Серебренников М.Г. Гармонический анализ / М.Г. Серебренников. – Москва ; Ленинград : Гостехиздат, 1948. – 504 с., [4] л. схем. – Библиогр. в подстроч. примеч.
351747
  Березанский Ю.М. Гармонический анализ в гиперкомплексных системах / Ю.М. Березанский, А.А. Калюжный ; АН Украины, Ин-т математики. – Киев : Наукова думка, 1992. – 352 с.
351748
   Гармонический анализ и развитие аппроксимационных методов. – К., 1989. – 122 с.
351749
  Баскаков А.Г. Гармонический анализ линейных операторов : учеб. пособие / А.Г. Баскаков. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1987. – 164, [1] с. – Библиогр.: с. 163-164 (21 назв.)
351750
   Гармонический анализ на группах в абстрактной теории систем. – Москва, 1976. – 155 с.
351751
  Желобенко Д.П. Гармонический анализ на полупростых комплексных группах Ли / Д.П. Желобенко. – М, 1974. – 240с.
351752
  Семенов-Тян-Шанский Гармонический анализ на римановых симметрических пространствах некомпактного типа и теория рассеяния. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Семенов-Тян-Шанский М.А.; АН СССР.Мат.ин-т. – Л, 1975. – 11л. – Бібліогр.:с.11
351753
  Секефальви-Надь Гармонический анализ операторов в гильбертовом пространстве / Б. Секефальви-Надь, Ч. Фояш. – М., 1970. – 432 с.
351754
  Хуа Гармонический анализ функций многих комплексных переменных в классических областях / Хуа Ло-Кен. – М., 1959. – 163 с.
351755
  Желобенко Д.П. Гармонический анализ функций на группе Лоренца и некоторые вопросы теории линейных представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Желобенко Д. П. ; МГУ. – Москва, 1961. – 6 с.
351756
  Гольдман С. Гармонический анализ, модуляция и шумы / С. Гольдман. – Москва, 1951. – 408 с.
351757
  Мошинский М. Гармонический осциллятор в современной физике : от атомов до кварков : Пер. с англ. / М. Мошинский. – Москва : Мир, 1972. – 149с.
351758
  Заездный А.М. Гармонический синтез в радиотехнике и электросвязи / А.М. Заездный. – Л., 1957. – 184 с.
351759
  Заездный А.М. Гармонический синтез в радиотехнике и электросвязи / А.М. Заездный. – Москва ; Ленинград, 1961. – 536 с.
351760
  Заездный А.М. Гармонический синтез в радиотехнике и электросвязи / А.М. Заездный. – изд. 2-е, испр. и доп. – Ленинград, 1972. – 527 с.
351761
   Гармонический человек. – М., 1965. – 322с.
351762
  Матусевич Н.И. Гармоническое варьирование в сольных обработках народных песен украинских композиторов : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 821 / Матусевич Н.И.; Киев. гос. консерватория им. П.И.Чайковского. Кафедра теории музыки. – Киев, 1971. – 29л.
351763
  Щербак Ю.Н. Гармоническое вдохновение : повесть, рассказы / Ю.Н. Щербак. – Киев : Молодь, 1987. – 247 с.
351764
  Лукин Ю.А. Гармоническое развитие личности - гармоническое развитие художественной культуры / Ю.А. Лукин. – Москва, 1974. – 46с.
351765
  Френкин А.А. Гармоническое развитие личности и единство эстетического вспитания с физическим : Автореф... канд. филос.наук: / Френкин А.А.; Ин-т философии Акад. наук СССР. – М., 1961. – 16л.
351766
  Костаки Г. Гармоничная взаимосвязь государства и права - важное условие для построения правового государства // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 10 (228). – С. 4-8. – ISSN 1810-3081
351767
  Рудольф Л. Гармония : практический курс / Л. Рудольф. – Баку : Азернешр, 1938. – 184 с.
351768
  Брюсова Н. Гармония / Н. Брюсова. – Москва : Крестьянская газета, 1938. – 52 с.
351769
   Гармония : Программа для отделения теории музыки музыкальных училищ. – М., 1966. – 30с.
351770
  Шестаков В.П. Гармония / В.П. Шестаков. – М, 1973. – 256с.
351771
  Савельев И.К. Гармония / И.К. Савельев. – Москва, 1983. – 141с.
351772
  Белоусов В.А. Гармония : противоречие, связь / В.А. Белоусов, А.В. Демичев. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного ун-та, 1991. – 192 с.
351773
  Швидковский О.А. Гармония взаимодействия / О.А. Швидковский. – Москва, 1984. – 280 с.
351774
  Шаповал Н.В. Гармония властного и подвластного начал как всеобщий закон природы по Аристотелю // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 24-30. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 55). – ISSN 2226-0994
351775
  Азизов Эльбрус Ислам оглы Гармония гласных в диалектах и говорах азербайджанского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Азизов Эльбрус Ислам оглы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Баку, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.24
351776
  Берков В.О. Гармония Глинки / В.О. Берков. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1948. – 254 с. : 1 табл.
351777
  Дурова Н. Гармония доброты : [ повести, рассказы, эссе ] / Наталья Дурова. – Москва : АСТ; Зебра Е, 2007. – 576с. – (Актерская книга). – ISBN 978-5-17-046001-4
351778
  Урываев Ю.В. Гармония живой регуляции / Ю.В. Урываев. – М., 1975. – 222с.
351779
  Де-Метц Г.Г. Гармония жизни и школы : [Очерк] / Г.Г. Де-Метц, проф. – Киев : Тип. Универ. Св. Владимира. Акц. Общ.печат.и изд.дела Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1919. – 103 с. – Оттиск из Университет.Известий за 1918 г.
351780
  Теряев Д.А. Гармония звучания в структуре материи речи (экспериментально-фонетическое исследование) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 74-81


  В статье рассматривается акустическое структурирование материи звучащей речи по критериям гармонии: симметрия, золотое сечение, числа Фибоначчи, ритм.
351781
   Гармония здоровья (режим труда и отдыха). – Москва, 1987. – 80 с.
351782
  Голицын Г.А. Гармония и алгебра живого / Г.А. Голицын, В.М. Петров. – Москва : Знание, 1990. – 125 с.
351783
  Мещеряков В.Т. Гармония и гармоническое развитие / В.Т. Мещеряков. – Ленинград, 1976. – 120с.
351784
  Жила В.В. Гармония и дисгармония интимной жизни / В.В. Жила, Ю.И. Кушнирук. – К, 1990. – 79с.
351785
  Милтс А.А. Гармония и дисгармония личности / А.А. Милтс. – М., 1990. – 221с.
351786
  Харитонов А.С. Гармония и хаос в равновесной макромолекуле / А.С. Харитонов. – Москва : Знание, 1991. – 32 с.
351787
  Демьяненко А.В. Гармония игр / А.В. Демьяненко. – К., 1989. – 149с.
351788
  Демьяненко А.В. Гармония игры / А.В. Демьяненко. – Киев : Молодь, 1989. – 149с. – (Знаменосцы спорта)
351789
  Шицкова А.П. Гармония или трагедия? / А.П. Шицкова. – М, 1989. – 270с.
351790
  Шафрановский И.И. Гармония мира минералов: симметрия и статистика. / И.И. Шафрановский, Г.И. Шафрановский. – СПб., 1992. – 77с.
351791
  Зинар М.А. Гармония пешечного этюда : кн. для учащихся / Михаил Афанасьевич Зинар, Владимир Михайлович Арчаков. – Киев : Радянська школа, 1990. – 143, [1] с. : ил. – (Когда сделаны уроки). – ISBN 5-330-00853-0
351792
  Подолько Е. Гармония превыше Мамоны // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 21/22. – С. 61-63


  Китайська модель розвитку
351793
  Большаков И.Г. Гармония предметного мира / И.Г. Большаков ; О-во "Знание" РСФСР, Техн. эстетика. – Москва, 1968. – 30 с. : ил.
351794
   Гармония противоположностей: Аспекты теории и истории сонета. – Тбилиси, 1985. – 198с.
351795
  Владин В.З. Гармония семейных отношений / В.З. Владин, Д.З. Капустин. – Минск, 1988. – 333с.
351796
  Дворниченко О.И. Гармония фильма / О. Дворниченко. – Москва : Искусство, 1982. – 200 с. – Библиогр.: с. 196-199
351797
  Лебедев Ю.С. Гармония форм в живой природе и архитектуре / Ю.С. Лебедев. – Москва, 1976. – 48 с.
351798
  Клима Д. Гармония. Гармоническая личность / Д. Клима. – Кишинев, 1990. – 149с.
351799
  Комзюк Л. Гармонізаційний потенціал проекту кодексу європейського авторського права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 44-46. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі аспекти кодифікації європейського авторського права, зокрема проект Європейського кодексу авторського права. Обгрунтовано, що проект кодексу є феноменальним явищем у розвитку і гармонізації авторського права ЄС. В статье ...
351800
  Струк Н. Гармонізація бухгалтерського і статистичного обліку та її вплив на облікову систему ділового партнерства підприємств // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 235-241. – ISSN 2078-5860


  Доведено актуальність потреби гармонізації бухгалтерського і статистичного обліку для якісного формування єдиного інформаційного простору прийняття різнопланових управлінських рішень. Надано рекомендації щодо усунення проблем інтерпретації даних ...
351801
  Нишенко Л. Гармонізація бухгалтерського обліку і калькування собівартості продукції // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 9. – С. 6-9
351802
  Моторин Р.М. Гармонізація бухгалтерського обліку й національного рахівництва : методологія бухгалтерського обліку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 3 (172). – С. 101-109. – Бібліогр.: 6 назв
351803
  Нишенко Л.П. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Нишенко Л. П. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
351804
  Нишенко Л.П. Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності України з міжнародними стандартами : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Нишенко Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 290с. + Додатки: л.236-290. – Бібліогр.: л.211-235
351805
  Ковальчук О.В. Гармонізація бухгалтерської та податкової методики обліку оподатковуваного прибутку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 42-43. – Бібліогр.: 4 назв
351806
  Печуляк В. Гармонізація відносин контролюючих відносин у сфері оподаткування та платників податків як один із напрямів податкової політики України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.130-135
351807
  Гулак О. Гармонізація вітчизняного законодавства з міжнародними правовими актами в контексті оптимізації функціонування кримінально-виконавчих установ // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 56-62.
351808
  Муравйов В.І. Гармонізація внутрішнього права асоційованих країн з правом Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 272-277. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено особливості гармонізації внутрішнього права асоційованих країн з правом Європейського Союзу. Спеціальна увага приділена аналізу форм та способів гармонізації в рамках третіх країн з ЄС. The article is devoted to the elucidation of the ...
351809
  Муравйов В. Гармонізація внутрішнього права асоційованих країн із правом Європейського Союзу / В. Муравйов, Н. Мушак // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 17 (350). – С. 12-18
351810
  Булгакова І.В. Гармонізація господарського законодавства України із законодавством Європейського Союзу // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 26-33. – ISSN 2310-9769
351811
  Безлюбченко О.С. Гармонізація громадських просторів житлових районів / О.С. Безлюбченко, Т.М. Апатенко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 140-148 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
351812
  Костюк О.Д. Гармонізація державної політики забезпечення якості та безпеки продукції до світових вимог // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 141. – С. 188-193
351813
  Терещенко О.О. Гармонізація державної політики фінансової підтримки підприємств із законодавством Європейського Союзу // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 108-117
351814
  Прудиус Л.В. Гармонізація державної служби України з міжнародними стандартами та нормами ЄС // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2016. – № 6/7 (32/33). – С. 66-76. – ISSN 2311-6420
351815
  Руденко Л.В. Гармонізація динамічних змін бізнес-моделей транснаціональних корпорацій як запорука формування їх певного соціального іміджу / Л.В. Руденко, М. Руденко // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 25-31. – ISSN 1729-7036
351816
  Скороход І.С. Гармонізація екологічних стандартів України та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С.52-53
351817
  Копиця Є.М. Гармонізація екологічної політики України зі стандартами ЄС у сфері нормування атмосферного повітря // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 126. – С. 116-123. – ISSN 2224-9281
351818
  Кириленко О.М. Гармонізація економіко-правових засад функціонування транспортної системи України з європейським транспортним законодавством // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 55. – С. 17-24. – ISSN 2075-4892
351819
  Бобро Н.С. Гармонізація економічних інтересів аграрних підприємств та держави : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бобро Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Приват. ВНЗ "Європ. ун-т". – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
351820
  Шеренговський Д. Гармонізація елементів системи безпеки та оборони України стосовно співробітництва та конвергенції України у сфері зовнішньої політики та політики безпеки з Європейським Союзом // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 107-113. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333
351821
  Віленчук О. Гармонізація єдиного еколого-економічного простору України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (568). – С. 80-87. – ISSN 0131-775Х
351822
  Муравйов В. Гармонізація законодавства і європейська інтеграція // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2013. – № 6. – С. 12-50. – ISSN 1026-9932


  Стаття висвітлює теоретичні і практичні питання гармонізації законодавства у зв"язку зі здійсненням європейської інтеграції у рамках Європейського Союзу. На конкретних прикладах розглядаються положення установчих договорів про Європейський Союз та про ...
351823
  Павленко Ж.О. Гармонізація законодавства крізь призму інформаційної моделі правової доктрини // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 94-102. – ISSN 0201-7245
351824
  Андрощук Г. Гармонізація законодавства про припинення недобросовісної конкуренції в ЄС // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 6. – С. 20-29. – ISSN 1608-6422
351825
  Гулак О.В. Гармонізація законодавства України до законодавства Європейського Союзу: теоретико-правовий вимір / О.В. Гулак, Г.В. Савенко // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС" : 8 червня 2018 р. / "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельватика, 2018. – С. 36-38. – ISBN 978-966-916-562-6
351826
  Кулинич П.Ф. Гармонізація законодавства України з законодавством ЄС у сфері земельних відносин: етапи, проблеми, перспективи // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 256-263. – ISSN 0869-2491
351827
  Євлаш С.О. Гармонізація законодавства України з правом держав - членів Європейського Союзу // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 248-252. – ISBN 978-966-190-861-0
351828
   Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу : зб. тез доп. III Всеукр. наук. конф., присвяч. 60-річчю Хмельниц. нац. ун-ту : 17 квіт. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т, Держ. податк. ун-т, Громад. орг. "Подільська правова ліга" ; [редкол.: Когут О.В., Лагойда Т.В., Лучковська С.І.]. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – 271, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-330-409-0
351829
  Муравйов В. Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / В. Муравйов, Н. Мушак // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 8 (341). – С. 12-18
351830
  Бортник Н. Гармонізація законодавства України і Європейського союзу про адміністративну відповідальність у сфері трудової міграції / Н. Бортник, С. Єсімов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 232-240. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
351831
  Ковальчук А.Ю. Гармонізація законодавства України із законодавством Європейського Союзу з питань фінансового контролю // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 108-112. – (Правознавство ; Вип. 253)
351832
  Ордулі Е.Є. Гармонізація законодавства України про інтелектуальну власність згідно з вимогами Угоди ТРІПС : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 ; (081) / Ордулі Евеліна Євгеніївна ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелектуальної власності. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
351833
  Саленко О.В. Гармонізація законодавства України про судоустій і статус суддів із міжнародними стандартами = Гармонизация законодательства Украины о судоустройстве и статусе судей с международными стандартами : монографія / О.В. Саленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2016. – 274, [2] с. – Дод. тит. арк. рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-400-1
351834
  Саленко О.В. Гармонізація законодавства України про судоустрій і статус суддів із міжнародними стандартами : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Саленко Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 235 л. – Додатки: л. 229-235. – Бібліогр.: л. 199-228
351835
  Саленко О.В. Гармонізація законодавства України про судоустрій і статус суддів із міжнародними стандартами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Саленко Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
351836
  Нелін О.І. Гармонізація законодавства України про туризм з нормами Європейського Союзу: необхідність назріла // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7 (235). – С. 43-50. – ISSN 2308-9636
351837
  Майданик Р.А. Гармонізація законодавства України про умовне депонування (ескроу) із законодавством країн ЄС // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 138-149. – ISBN 978-966-316-449-6
351838
  Ментух Н.Ф. Гармонізація законодавства України про фінансові послуги з правом європейського союзу в рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Н.Ф. Ментух, О.Р. Шевчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 68-72
351839
  Макода В.Є. Гармонізація законодавства України у сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 502-509. – ISBN 978-966-316-449-6
351840
  Березовська І. Гармонізація законодавства України щодо технічних стандартів з правом Євросоюзу в контексті Угоди про асоціацію // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 184-200. – ISSN 1026-9932
351841
  Мельник С.В. Гармонізація законодавства щодо ПДВ в Україні в частині зовнішньої торгівлі з міжнародною та європейською практикою // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2016. – Т. 17, вип. 299 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 167-179. – (Серія "Економіка")
351842
  Гура Н.О. Гармонізація і стандартизація бухгалтерського обліку в житлово-комунальному господарстві // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5(60). – С. 111-116. – Бібліогр.: на 9 пунктів
351843
  Соколюк С.Ю. Гармонізація інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору в умовах інституційних змін : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Соколюк Сергій Юрійович ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європ. ун-т". – Київ, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 45 назв
351844
  Притика Ю.Д. Гармонізація інституту колективного позову в цивільному позові ЄС // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 557-563. – ISBN 978-966-316-449-6
351845
  Білик Р.Р. Гармонізація інтересів держави та платників податків в умовах реформування податкової системи України / Р.Р. Білик, С.М. Ревич, Т.О. Люта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 55-57. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена ефективному поєднанню інтересів держави та платників податків в прцесі реформування податкової системи України. Розглядаються ознаки кризового стану податкових відносин, можливості та способи його подолання. The article is dedicated ...
351846
  Хім"як Ю. Гармонізація КК України та практики Європейського суду з прав людини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 65-71
351847
  Леонов С. Гармонізація ключових параметрів ресурсної бази інститутів спільного інвестування / С. Леонов, Т. Васильєва, Д. Циганюк // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 8 (198). – С. 10-16 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
351848
  Діковська І.А. Гармонізація колізійного регулювання спадкових відносин в Україні з правом ЄС // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 67-72. – ISBN 978-966-316-449-6
351849
  Новицький В. Гармонізація мегарегіональних суперечностей : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 141-143. – ISSN 0131-775Х
351850
  Бортніков Г.П. Гармонізація механізму управління ризиками банків із міжнародними стандартами / Г.П. Бортніков, О.О. Любіч // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (256). – С. 70-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
351851
  Лаба О.В. Гармонізація міграційної політики України до європейських стандартів // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 47-50. – ISBN 978-966-940-085-7
351852
  Горник А.В. Гармонізація міжбюджетних стосунків в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 57-60.
351853
  Войчук М.В. Гармонізація міжнародних та національних стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 137-138
351854
  Павліха Н.В. Гармонізація міжнародних та національних стандартів і сертифікації продукції / Н.В. Павліха, М.В. Войчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 120-124. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Проаналізовано розвиток національної й міжнародної, зокрема європейської та країн СНД, систем стандартизації й сертифікації.
351855
  Бренько В. Гармонізація міжрегіональних взаємовідносин як передумова формування громадянського суспільства в Україні // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 21-22.
351856
  Ягодзінський С.М. Гармонізація науки й вищої освіти як ознака сучасного наукового дискурсу // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – С. 144-149. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (6))


  У статті досліджуються принципи і механізми взаємозв"язку науки й вищої освіти.
351857
  Кравчук І.В. Гармонізація національних правових систем з правом ЄС / Мін-во юстиції України. Центр європейського та порівняльного права; Авт. Кравчук І.В., Парапан М.В. – Київ : Слово, 2004. – 320с. – ISBN 966-8407-44-X
351858
  Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку : Монографія / О.М.Петрук; МОН України; Житомирський держ.технол. унів. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 420с. – ISBN 966-683-076-0
351859
  Олейнікова С.С. Гармонізація національних систем стандартизації на європейському рівні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 117-120. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
351860
  Балюк С.А. Гармонізація національних стандартів з європейськими в аграрній сфері // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2007. – № 3. – С. 5-10.
351861
  Ящищак О.Р. Гармонізація національного законодавства в сфері надання фінансових послуг у відповідності з нормами та принципами Світової Організації Торгівлі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 226-229. – (Право. Економіка. Управління)
351862
  Стягун Ю.С. Гармонізація національного законодавства України крізь призму історичних епох на прикладі спадкового права / Ю.С. Стягун, О.П. Бичківський // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 196-199.
351863
  Забігайло В. Гармонізація національного права як передумова інтеграції України до Європейського Союзу // Матеріали міжнародної наукової конференції "Ялта-2000. Роль Європи в ХХI столітті" 7-9 травня 2000 року / Ялта-2000. Роль Європи в ХХІ столітті. – Ялта, 2000. – С. 260-267
351864
  Греськів Т.С. Гармонізація національної форми звіту про фінансові результати до міжнародних стандартів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 125-130. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
351865
  Мних Є.В. Гармонізація облікового інформаційного потоку в системі сучасного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 17-18. – (Економіка ; Вип. 51)


  Розглянуто питання гармонізації облікового інформаційного потоку для задоволення потреб зовнішніх і внутрішніх користувачів.
351866
  Моссаковський В. Гармонізація обліку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 4. – С. 24-32 : табл. – Бібліогр.: 18 назв
351867
  Лищенко О.Г. Гармонізація обліку доходів за національними та міжнародними стандартами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 48-52. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4/5 (97/98)). – ISSN 1814-1161
351868
  Семенов Гармонізація обліку та фінансової звітності промислового підприємства щодо міжнародних стандартів / Семенов, Панченко, Л.А. Птицина // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 195-200. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
351869
  Крисоватий А.І. Гармонізація оподаткування у парадигмі загальнодержавних інтересів : податки / А.І. Крисоватий, Т.В. Кощук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 109-117. – Бібліогр.: 7 назв
351870
  Комзюк Л.Т. Гармонізація охорони прав на "осиротілі твори" в ЄС як фактор розвитку медіа-права в інформаційному суспільстві // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 3 (39). – C. 50-59
351871
  Комзюк Л. Гармонізація охорони прав на бази даних у процесі європейської інтеграції: досвід для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 60-63. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано необхідність і оптимальні шляхи адаптації законодавства України про бази даних до законодавства ЄС. Проаналізовано відповідний досвід постсоціалістичних європейських країн, зокрема Польщі, Словаччини і Чехії. Обосновано необходимость и ...
351872
  Комзюк Л. Гармонізація охорони прав на бази даних у процесі європейської інтеграції: досвід для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-16. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано необхідність і оптимальні шляхи адаптації законодавства України про бази даних до законодавства ЄС. Проаналізовано відповідний досвід постсоціалістичних європейських країн, зокрема Польщі, Словаччини і Чехії. Обосновано необходимость и ...
351873
  Волинець І. Гармонізація патентного законодавства України щодо лікарських засобів відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 321-322
351874
   Гармонізація податкового законодавства: українські реалії : монографія / [Білецька Г.М. та ін. ; за заг. ред. В.Ф. Дейнеки] ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фін. права. – Київ : Алерта, 2011. – 220, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 210-220 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-171-0
351875
   Гармонізація податкового та бухгалтерського обліку в контексті оподаткування прибутку підприємств в Україні = Harmonization of fiscal and financial accounting of corporate income tax in Ukraine : монографія / [І.І. Огороднікова та ін. ] ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фін. права. – Київ : Алерта, 2013. – 365, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 282-300 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-270-4
351876
  Поліщук Л.С. Гармонізація податкової політики Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 77-81. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто коло проблем у сфері податкового регулювання ЄС. Проаналізовано правову базу податкового процесу ЄС; узагальнено основні напрями гармонізації податків з оцінкою їх впливу на формування єдиного європейського економічного простору. The author ...
351877
  Будка Р.В. Гармонізація права інтелектуальної власності Чеської Республіки із законодавством Європейського Союзу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 163-167. – ISSN 2219-5521
351878
  Дроб"язко Р. Гармонізація права на відтворення творів України з європейськими нормами // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.12-17. – ISSN 1608-6422
351879
  Паєнтко Т.В. Гармонізація прибуткового оподаткування : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 37-43. – Бібліогр.: 8 назв
351880
   Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – 599, [1] с. – Окремі ст. рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-316-449-6
351881
  Задніпряна М.Ю. Гармонізація принципів юридичної відповідальності України та Європейського Союзу : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Задніпряна Мар"яна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 203 л. – Бібліогр.: л. 179-203
351882
  Задніпряна М.Ю. Гармонізація принципів юридичної відповідальності України та Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Задніпряна Мар"яна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
351883
  Гладун О.М. Гармонізація програм вибіркових обстежень населення: проблеми та шляхи вирішення // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 8-13 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
351884
  Ігнатенко В.Ю. Гармонізація процесу формування бюджетного потенціалу регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 185-189 : рис. – Бібліогр.: Бібілогр: 10 назв. – ISSN 1993-6788
351885
  Романовська Д.Д. Гармонізація психічного здоров"я, розвиток життєстійкості, стресостійкості учасників освітнього процесу : метод. комплекс для подолання наслідків пандемії COVID-19 працівниками психол. служби в закладі освіти / Романовська Д.Д., Швачій Р.А. ; Наук.-метод. центр практ. психології та соц. роботи ін-ту післядиплом. пед. освіти Чернівец. обл. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 111, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 81-85. – ISBN 978-617-7611-96-6
351886
  Павлик Н. Гармонізація психологічного здоров’я особистості в умовах психічного напруження та епідемічної загрози в суспільстві // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 270-276. – ISBN 978-617-8016-45-6
351887
  Чолану Л.В. Гармонізація роботи навчальних закладів і громадських організацій - засіб активізації відродження української культури в Молдові // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 479-488
351888
  Лір В.Е. Гармонізація систем технічного регулювання як умова зростання товарообігу між Україною та ЄС / В.Е. Лір, О.С. Биконя // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 71-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
351889
  Жукова Л. Гармонізація системи державного управління як умоа забезечення безпеки життєдіяльності людини // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 70-76. – бібліогр. на 26 пунктів
351890
  Єгоров І.Ю. Гармонізація системи показників науково-технічного та інноваційного розвитку України із стандартами ОЕСР / І.Ю. Єгоров, С.М. Черненко // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2014. – № 11/12 (167/168). – С. 2-7


  Розглянуто основні міжнародні документи, що визначають стандарти у галузі статистики науки та інновацій у країнах ОЕСР. Спеціальну увагу приділено проблемам, що виникають при застосуванні певних означень показників, які містяться у цих документах. ...
351891
  Литвинчук А.О. Гармонізація системи ресурсно-екологічних податків України з нормами ЄС та їх роль у розвитку економіки // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 4 (73). – С. 120-128. – ISSN 2414-3499
351892
  Царук О.В. Гармонізація системи статистики державних фінансів з міжнародними стандартами: статистика державного боргу та дефіциту бюджету // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 21-25 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
351893
  Луцишин З.О. Гармонізація системи технічного регулювання в Україні до вимог ЄС як складова конкурентоспроможності економіки / З.О. Луцишин, Н.Я. Крачук, Т.О. Фролова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, лютий. – С. 5-16. – ISSN 2306-6814
351894
  Молдован О.О. Гармонізація системи фіскальних стимулів із правилами ЄС як чинник підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 2 (219). – С. 115-125 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2305-7645
351895
  Заблоцький К. Гармонізація стандартів процесу злиття та поглинання в Україні у зв"язку з підписанням асоціації з ЄС // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 237-239
351896
  Капіца Ю. Гармонізація та дегармонізація авторського права і суміжних прав у Європейському Союзі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 114-122. – ISSN 1026-9932
351897
  Травінська С. Гармонізація та стандартизація обліку і звітності зобов"язань відповідно до МСФЗ та МСБО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 46-48. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено необхідність гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку зобов"язань, досліджено тлумачення та зміни до МСФЗ, що набувають чинності у поточному році, а також розглянуто переваги складання фінансової звітності відповідно до ...
351898
  Сметана В.В. Гармонізація тенденцій децентралізації та централізації як чинник розвитку унітаризму в сучасній Україні: докринальний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 101-105. – ISSN 2219-5521
351899
  Булана О.О. Гармонізація трансфертного ціноутворнення та митної оцінки товарів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 4 (221). – С. 83-93. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2305-7645
351900
  Назаров Д. Гармонізація трудового законодавства з питань оплати праці молоді // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 59-62.
351901
  Шевчук В. Гармонізація українського законодавства відповідно до норм Європейського прецедентного права // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 9. – С. 123-128. – ISSN 0132-1331
351902
  Бессараб Н. Гармонізація українського законодавства про державну допомогу в транспорті з нормами права Європейського Союзу // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 5-7
351903
  Семененко Т.І. Гармонізація українського законодавства як умова ефективного функціонування правової системи України // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 35-38. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
351904
  Борисов С.В. Гармонізація українського нормативного забезпечення транскордонного злиття та поглинання як фактор підвищення конкурентноздатності національних компаній // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 97-98
351905
  Кюнцлі Р.В. Гармонізація унікально-універсальних співвідношень у культурно-мистецькому просторі архітектури українського села : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Кюнцлі Романа Василівна ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назви
351906
  Зеліско І.М. Гармонізація фінансових відносин аграрно-промислових компаній // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – С. 3-7 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
351907
  Зеліско І.М. Гармонізація фінансового механізму інтеграційних аграрних формувань // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 121-123. – ISSN 2221-1055
351908
  Зеліско І.М. Гармонізація фінансового управління інтеграційних аграрних формувань // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 1. – С. 160-167. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
351909
  Позняковська Н.М. Гармонізація фінансової звітності суб"єктів бюджетної сфери України з Міжнародними стандартами фінансової звітності // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 363-368. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
351910
  Кулинич М. Гармонізація фінансової звітності: польський досвід і українська практика / М. Кулинич, О. Прокопчук // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 91-95. – ISSN 2306-028X
351911
  Рябенко Р.Г. Гармонізація цивільно-правового регулювання ф"ючерсних договірних відносин за законодавством України до права до ЄС // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 7-14. – ISSN 2222-5374
351912
  Ізарова І. Гармонізація цивільного процесу України та ЄС в умовах підписання Угоди про Асоціацію // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 457-459. – ISBN 978-617-7069-28-6
351913
  Ізарова І.О. Гармонізація цивільного процесуального права в європейських країнах: напрями та основні здобутки // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 149-159. – ISSN 1563-3349


  Досліджено одну з найбільш актуальних проблем сучасного цивільного проце- суального права, а саме тенденції розвитку цивільного процесуального права в європейських країнах - гармонізації цивільного процесуального права та її шляхів, а також аналізу ...
351914
  Нескороджена Л. Гармонізація цивільного та цивільного процесуального законодавства // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 6 (89). – С. 42-51. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
351915
  Свинчук А.А. Гармонізація цілей діяльності соціального підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 195-200. – ISSN 2222-4459
351916
  Дорофєєв О.В. Гармонізація як принцип трансформації управління // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 29-34. – ISSN 2071-4653
351917
  Новосельська І. Гармонізація як спосіб адаптації законодавства України до законодавства ЄС // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 12 (240). – С. 9-12
351918
  Саленко О.В. Гармонізація як універсальний інструмент приведення законодавства України про судоустрій і статус суддів у відповідність із європейськими стандартами // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС" : 8 червня 2018 р. / "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельватика, 2018. – С. 165-167. – ISBN 978-966-916-562-6
351919
  Андрейцев В.І. Гармонізація як форма оптимізації українського законодавства: проблеми методології (еколого-правовий аналіз) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-14. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Розкриваються методологічні засади та особливості гармонізації як форми оптимізації українського законодавства, висвітлюються критерії та передумови зближення національного права та міжнародно-правового регулювання. The article deals with ...
351920
  Блінов І.В. Гармонізована рольова модель європейського ринку електроенергії / І.В. Блінов, В.І. Попович // Проблеми загальної енергетики : науковий збірник / Інститут загальної енергетики НАН України. – Київ, 2011. – № 3 (26). – С. 3-4. – ISSN 1562-8965
351921
  Капіца Ю. Гармонізоване та негармонізоване законодавство держав - членів ЄС у сфері інтелектуальної власності // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 3/4 (159/160). – С. 98-102. – ISSN 2308-9636
351922
  Антонов В.М. Гармонійна Акме-Особистість : монографія / В.М. Антонов ; Укр. акад. акмеології, Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : Аграр Медіа Груп, 2014. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 252-263. – ISBN 978-617-646-269-9
351923
  Рябий В. Гармонійна завершеність кола // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 30 вересня (№ 17). – С. 4


  Життя і творчість Юрія Андруховича.
351924
  Горчаківська Г.В. Гармонійне підприємство і дія принципу "золотого перетину" в економічних системах : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 4-8 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
351925
  Кузьмін О.Є. Гармонійний розвиток вищих навчальних закладів як концепція державного регулювання їх діяльності / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, Я М. Яструбський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 3-8. – ISSN 2071-4653
351926
  Кобзєва І. Гармонійні аспекти калокагатії: історико-філософський аналіз // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, С. Караман, М. Камінська [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2018. – № 7. – C. 22-28. – ISSN 2226-3012
351927
  Дарморіз О. Гармонійність як естетична основа українського національного світогляду // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 138-150. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
351928
  Лошков Ю.І. Гармоніка в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 238-247
351929
  Шемет Л.В. Гармоніки в американській музичній культурі першої половини ХХ ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 147-156. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
351930
  Улітко І.А. Гармонічна хвиля Релея на вільній поверхні пружнього півпростору, який перебуває в обертовому русі / І.А. Улітко, В.М. Баженов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 96-105. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Встановлюються умови існування гармонічної хвилі Релея, локалізованої поблизу поверхні ізотропного пружного тіла, яке обертається рівномірно. Досліджуються кінематичні закономірності такого хвильового мікроруху у випадку малих кутових швидкостей ...
351931
  Затула В.І. Гармонічний аналіз сезонних коливань деяких метеорологічних величин на території України / В.І. Затула, Н.І. Затула // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 2 (33). – С. 98-103. – ISSN 2306-5680
351932
  Улітко І.А. Гармонічні коливання пружного півпростору, який перебуває в обертовому русі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 63-71. – (Математика. Механіка ; Вип. 2)


  Характеристики поширення гармонічних хвиль у пружному півпросторі, який перебуває в рівномірному обертовому русі, розглядаються як наслідок та доповнення до раніше виконаних автором досліджень у аналогічно сформульованій задачі для необмеженого тіла. ...
351933
  Борисейко О.В. Гармонічні хвилі зсуву в пружному шарі, який рівномірно обертається / О.В. Борисейко, А.М. Малик, І.А. Улітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 105-110. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Побудовано розв"язки для стаціонарних переміщень і напружень у пружному шарі, що рівномірно обертається і навантажується однорідними розподіленими дотичними напруженнями. Отримано та проаналізовано явища поляризації гармонічних хвиль зсуву та модуляції ...
351934
  Коваль Ю.А. Гармонія : новели / Ю.А. Коваль. – Київ, 1969. – 171 с.
351935
  Косинка Г.М. Гармонія : оповідання / Г.М. Косинка. – Львів : Каменяр, 1971. – 128 с.
351936
  Косинка Г.М. Гармонія : новели / Г.М. Косинка; Упоряд. Т. Мороз-Стрілець. – Київ : Дніпро, 1981. – 223 с.
351937
  Скирда Л.М. Гармонія : поезії / Л.М. Скирда. – Київ : Молодь, 1988. – 136 с.
351938
  Лупій О. Гармонія : Лірика. Публіцистична поезія / Олесь Лупій. – Київ : Просвіта, 2003. – 124 с. – ISBN 966-7551-56-3
351939
   Гармонія Sani // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 80-83 : фото
351940
  Подолян М. Гармонія бачення, відчуття, осмислення // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 5. – С. 23-26


  Стаття викладача Інституту журналістики КНУТШ, члена спілок письменників і журналістів, лауреата Шевченківської та інш. премій, Подоляна М.П. про випускника КНУТШ, журналіста, головного редактора всеукраїнської "Робітничої газети", Шибика М.О.
351941
  Комісаренко С.В. Гармонія в науці і житті. До 80-річчя члена-кореспондента НАН України Е.В. Луговського. // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 11. – C. 110-114. – ISSN 1027-3239
351942
  Безклубий І.А. Гармонія взаємин учасників університетської спільноти в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 119-123. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
351943
  Мудрий М. Гармонія духовної єдності живопису, графіки та поезії Миколи Мудрого / М. Мудрий. – [Б. м. : б. в. ]. – 88, [1] с. : іл. – До 200-річчя генія людства Тараса Шевченка
351944
  Мамалига А. Гармонія душі, поезії, праці (про Ніну Вернигору) / А. Мамалига, Д. Данильчук // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 351-355
351945
  Якубін Л.Я. Гармонія емоціонального і раціонального у формуванні особистості / Л.Я. Якубін. – Київ, 1984. – 48 с.
351946
   Гармонія життєвих сил Дніпра : (еколого-духовні нариси) / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський, В.М. Навроцький, О.О. Мазуркевич; [В.Я. Шевчук та ін.] ; НАН України, Міжнар. фонд Дніпра, Укр. ін-т досліджень навколиш. середовища і ресурсів. – Київ : Геопринт, 2002. – 159, [1] с. : іл. – Предисл. англ. - Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 157-159. – ISBN 966-7863-18-2
351947
  Павлишин Л.Г. Гармонія з собою та світом як запорука духовності у філософії В. Винниченка та Г. Сковороди // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 13-17
351948
  Теряєв Д. Гармонія звучання поезії Тараса Шевченка (експериментально-фонетичне дослідження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 50-55. – Бібліогр.: с. 55,. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  На основі результатів експериментально-фонетичного дослідження акустичної природи Тараса Шевченка встановлюється ритм віршування за законами золотого перетину, рядами Фібоначчі.
351949
  Постовий В. Гармонія і дисгармонія стосунків батьків та дітей у сучасній родині. // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 7. – С.33-36. – ISSN 0131-6788
351950
  Махно В. Гармонія коренів і крони / розмову вела Людмила Таран // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 грудня (№ 225/226). – С. 30-31


  Василь Махно про магію письма та вічний час.
351951
  Гетьман В.І. Гармонія культурного ландшафту у красі заповідної природи // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (135). – С. 43-45
351952
  Вірста С. Гармонія людини і природи - одна з головних проблем твору Ясунарі Кавабати "Тисяча журавлів" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, квітень 2021. – С. 18-22
351953
  Петлін В.М. Гармонія організованості природних територіальних систем = Harmony of the organization of natural territorial systems : монографія / Валерій Петлін ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Простір-М, 2019. – 514, [1] с. : іл., фотоіл. – Додатковий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 488-514. – ISBN 978-617-7746-14-9


  У пр. № 1740338 напис: Ярославу Богдановичу Олійнику з найкращими побажаннями від автора. 24.10.2019 р. Підпис.
351954
  Волошин І. Гармонія під прицелом. Підвищення цін на колсатингові послуги: як не втратити клієнтів // Консалтинг в Україні : Ділове видання. Експерт твого бізнесу / АП "Асоціація консалтингових фірм". – Київ, 2007. – № 8/9. – С. 27-29.
351955
  Кривуляк О. Гармонія поєднання традиційних і модерністських прийомів у поетиці М. Чернявського та І. Липи // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 122-125
351956
  Тельнюк Г. Гармонія сестер, що йде від батька / розмову вів Станіслав Бондаренко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 4 лютого (№ 4). – С. 1, 7


  Розмова з відомою співачкою Галиною Тельнюк.
351957
  Теряєв Д. Гармонія українського віршування в аспекті рекурентних рядів фібоначчі : експерементально-фонетичне дослідження // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Ч. 1. – С. 35-40.
351958
   Гармонія чуттів "Elements" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 34-37 : фото
351959
   Гармонія чуттів... : мистецтво гостинності // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 8-9 : Фото
351960
  Кропивко І.В. Гармонія як основа художності в новелах О. Гончара // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 238-246
351961
  Косинка Г.М. Гармонія. Спогоди про Григорія Косинку : оповідання, публіцистика / Г.М. Косинка. – Київ : Дніпро, 1988. – 605 с. – ISBN 5-308-00085-9
351962
  Тайнчуков А.П. Гармонь-солдатка / А.П. Тайнчуков. – Орджоникидзе, 1957. – 114с.
351963
  Жаров А.А. Гармонь / А.А. Жаров. – Москва, 1960. – 40с.
351964
  Жаров А.А. Гармонь / А.А. Жаров. – Москва, 1978. – 30с.
351965
  Жаров А. Гармонь : Поэма / А. Жаров. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 32с.
351966
  Крайнов Н.Е. Гармонь в лотерею / Н.Е. Крайнов. – Саратов, 1987. – 366 с.
351967
  Виридарский М. Гармонь и сердце / М. Виридарский. – Владимир, 1959. – 32с.
351968
  Мазаев А.И. Гармошка на том берегу / А.И. Мазаев. – Кемерово, 1969. – 25с.
351969
  Мороз Л. Гармрнізуючи земне життя : Українська драматургія "перехідного тридцятиріччя" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 74-81.
351970
  Храмов А.А. Гармская область Таджикской Советской Социалистической Республики. (Экономико-географ. монография) : Дис... канд. географ.наук: / Храмов А.А.;. – Киев, 1948. – 168л. – Бібліогр.:л.162-167
351971
  Губин И.Е. Гармское землетрясение 1941 года / И.Е. Губин. – Сталинабад, 1943. – 131с.
351972
  Влад Мария Гарна пані у Джублику : Камо-грядеши? / Влад Мария, Чийпеша Атанасий // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 80-83 : Фото
351973
  Кіслова Вікторія Гарна усмішка - у ваших руках (Інтерв"ю з лікарем-стоматологом П.О.Ніколаєвим) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 2, лютий. – С. 31-32 : фото
351974
  Кутова І. Гарне місце порожнім не буває // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 4. – С.16-17. – ISSN 1726-3077


  Договір найму будівлі або капітальної споруди за чинним законодавством України
351975
  Саинян А.А. Гарни и Гегард / А.А. Саинян. – Москва, 1958. – 19 с.
351976
  Аракелян Б.Н. Гарни. 1 : результаты работ Гарнийской арх. экспедиции Ин-та АН АрмССР 1949-1950 гг. / Аракелян Б.Н. // Археологические раскопки в Армении : результаты работ Археологической экспедиции Ин-та истории АН АрмССР 1949-1950 гг. / Б. Аракелян ; АН АрмССР. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1951. – № 3 : Гарни. 1. – С. 1-90
351977
  Аракелян Б.Н. Гарни. 2 : результаты работ Гарнийской арх. экспедиции 1951-1955 гг. / Аракелян Б.Н. // Археологические раскопки в Армении : результаты работ Гарнийской археологической экспедиции 1951-1955 гг. : Античный период / Б.Н. Аракелян ; АН АрмССР, Ин-т истории. – Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1957. – № 7 : Гарни. II. – С. 1-95
351978
  Белый А.Т. Гарнизон : повесть и рассказы / Аркадий Белый. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1981. – 189 с.
351979
  Каганов Э.С. Гарнизон № 17 / Э.С. Каганов. – К : Веселка, 1980. – 80 с.
351980
  Шмаков А.А. Гарнизон в Тайге / А.А. Шмаков. – Челябинск, 1959. – 344с.
351981
  Комяков В.А. Гарнизон Н / В.А. Комяков. – Владивосток, 1959. – 340с.
351982
   Гарнизон несет вахту. – М., 1971. – 80с.
351983
  Плескачевский Л.Ю. Гарнизон острова Свободы : повесть [о Махмуде Хатите] / Л.Ю. Плескачевский. – Майкоп : Адыг. кн. изд-во, 1961. – 339 с.
351984
  Петров В.Н. Гарнизоны первых сирен / В.Н. Петров. – Москва, 1977. – 343с.
351985
   Гарнич-Гарницький Федір Минович (1834-1908) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 88. – ISBN 978-966-439-754-1
351986
  Панч П.Й. Гарні хлопці / П.Й. Панч. – Київ : Дитвидав, 1959. – 184 с.
351987
  Христозов Н. Гарнізонне стрільбище / Н. Христозов. – К, 1987. – 176с.
351988
   Гарніч-Гарницький Минович (1959) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 98. – ISBN 978-966-933-054-3
351989
  Івченко В.М. Гарної нам космічної погоди! / записала Л. Кіт // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)


  Указом Президента України № 1121 від1.12.08 Державну премію України в галузі науки і техніки 2008 року за роботу "Космічні системи, прилади та методи діагностики електромагнітних полів у геокосмосі" отримав завідувач кафедри астрономії та фізики ...
351990
  Мартынчик Е.Г. Гарнтии прав осужденного в надзорном производстве / Е.Г. Мартынчик. – Кишинев, 1985. – 159с.
351991
  Милль Пьер Гарпагоны в беде. / Милль Пьер. – Петроград ; Москва, 1923. – 144 с.
351992
  Портянко В.В. Гарпактикоїдні копеподи контактних зон північно-західної частини Чорного моря : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.17 / Портянко Валентин Валентинович ; НАН України, Ін-т мор. біології. – Одеса, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
351993
  Окунева Г.Л. Гарпактициды озера Байкал / Г.Л. Окунева. – Иркутск, 1989. – 150с.
351994
  Донцова Д.А. Гарпия с пропеллером : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2005. – 348, [4] с. – Сериал "Любительница частного cыска Даша Васильева". – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-10255-8
351995
  Самарин Н Гарри Гоулдер -- сеятель ненависти / Н Самарин. – М., 1963. – 48с.
351996
  Ливанова М. Гарри Гудини: искусство свободы // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 1 (77). – С. 62-83. – ISSN 1819-6268


  Гаррі Гудіні — американський фокусник, ілюзіоніст, знаменитий "ескейпіст" (від англ. escape "звільнятися") — майстер неймовірних звільнень від найнадійніших пут і замків.
351997
  Дейч А.И. Гарри из Дюссельдорфа / А.И. Дейч. – М, 1957. – 320с.
351998
  Дейч А. Гарри из Дюссельдорфа / А. Дейч. – Москва : Детская литература, 1959. – 295 с.
351999
   Гарри Каспаров. – М., 1988. – 47с.
352000
  Курган В.П. Гарри Олегович Рокчинский / В.П. Курган. – Элиста, 1984. – 17с.
<< На початок(–10)351352353354355356357358359360(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,