Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)351352353354355356357358359360(+10)В кінець >>
350001
  Фадеичев Е.М. "Газета" / Е.М. Фадеичев. – М, 1984. – 414с.
350002
  Макарський О. "Газова війна" в дзеркалі ЗМІ // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 1. – С. 9-11
350003
  Ільчук С.А. "Газова війна" між Росією та Україною в оглядах кореспондентів інтернет-версії газети "The Times" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 165-168


  У статті аналізується висвітлення журналістами британського видання "Тайме" проблем енергопостачання. Причини, перебіг та наслідки "газової війни" між Україною та Росією є предметом Ґрунтовного дослідження. У роботі використано матеріали ...
350004
  Константинов Віктор "Газові війни" та заручники транзитного потенціалу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 28-32
350005
  Геворкьян В.Х. "Газовое дыхание" планеты и баланс диоксида углерода в атмосфере и гидросфере // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 2. – С. 77-91 : рис., табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0367-4290
350006
  Венжега К "Газонебезпека" для учнів 6 класу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 9. – С. 24-26
350007
  Гава М. "Гайдамаки" // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Т. Горохович, В.І. Гришко, Д. Кислиця [та ін.]. – Toronto, 1986. – Vol. 37, № 433, березень : березень. – С. 8-10


  Поема Т. Шевченка "Гайдамаки".
350008
  Михед П. "Гайдамаки" Тараса Шевченка vs "Тарас Бульба" Миколи Гоголя: метаісторичний вимір // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 415-419. – ISBN 978-966-920-092-1
350009
  Михед П. "Гайдамаки" Тараса Шевченка vs "Тарас Бульба" Миколи Гоголя: метаісторичний вимір // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 415-419. – ISBN 978-966-920-140-9
350010
  Астаф"єв О. "Гайдамаки" Тараса Шевченка і "Wernyhora" Міхала Чайковського: розбіжність художніх правд // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 16-27. – ISBN 978-966-02-7586-7
350011
  Шпитковський І.В. "Гайдамаки" Шевченка як пам"ятка Коліївщини / написав Іван Шпитковський. – [Київ] : [Дpук. Дpугої Аpтіли], 1915. – 35 с. – Окремий відбиток із: Збіpник Памяти Таpаса Шевченка. К., 1915. - Прим. № 37491 дефектний, без тит. стор. та обкл. Прим. описан за каталогом НАНУ описаний
350012
  Дубина С. "Галерея на колесах" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 7). – С. 12


  Наївні картини Андрія Ліпатова: оригінальний арт-об"єкт з"явився у Кропивницькому.
350013
  Гісем О. "Галицьке питання" у зовнішній політиці УСРР та Польщі // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 16-22
350014
  Гісем О. "Галицьке питання" у зовнішній політиці УСРР та Польщі // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – № 22. – С. 105-122. – (Польські студії ; № 2/3 ;II та III конкурси ім. Єжи Гедройця)
350015
  Войналович В. "Галицький проект" релігійного відродження в Україні 1970-1980 років // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 1 (87), січень - лютий. – C. 72-103. – ISSN 2524-0137
350016
  Возняк Т. "Галицький сепаратизм - не більше ніж кабінетна гра" / розмову вела Олеся Яремчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 20 березня (№ 50). – С. 7


  Редактор журналу "Ї", культуролог і політолог - про нові виклики й наслідки анексії Криму.
350017
  Стахів В. "Галицькі містерії" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 12 (926), грудень. – С. 130-135. – ISSN 08-68-4790-1
350018
  Кох А. "Галицькі сепаратисти" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 14 лютого (N 7). – С. 4. – ISSN 0027-8254


  Мова йде про режисований план Кремля, який має основну мету - не допустити вихід України з орбіти впливу і контролю Росії.
350019
  Пилипчук С.М. "Галицько-руські народні приповідки": пареміологічно-пареміографічна концепція Івана Франка / Святослав Пилипчук ; МОНУ ; ЛНУ ім. І. Франка, Ін-т франкознавства, Кафедра укр. фольклористики ім. акад. Філарета Колесси. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 218 с. – ISBN 978-966-613-584-4
350020
  Кодрикас П. [Газети / Панайотис Кодрикас ; за ред. Алкі Ангелу. – Афіни : Ерміс, 1991. – 255, [2] c. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; 57])
350021
  Сергійчук В. [Газету "Освіта" з ювілеєм] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 22-29 березня (№ 18). – С. 14
350022
  Кононенко П. [Газету "Освіта" з ювілеєм] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 22-29 березня (№ 18). – С. 10
350023
  Вламі Е. [Галаксида, або Доля однієї морської держави / Ева Вламі ; ксилографія Спіроса Василіоса. – 3-е вид., доп. – Афіни : Естія, 1989. – 152 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0076-2
350024
  Ювілер Л. Га-йесод : Основи івриту / Люба Ювілер, Нахум М. Бронзик ; [пер. укр. Б. Козаченко]. – [Б. м. : б. в.], 2004. – XV, 418 с. – (Бібліотека Інституту Юдаїки / Центр єврейської освіти України)
350025
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
7 лютого (№ 10). – 2013. – 40 с.
350026
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
19 листопада (№ 98). – 2013. – 24 с.
350027
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
1 квітня (№ 25). – 2014. – 40 с.
350028
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
4 березня (№ 17). – 2014. – 40 с.
350029
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
5 серпня (№ 60). – 2014. – 24 с.
350030
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
7 лютого (№ 10). – 2014. – 40 с.
350031
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
15 квітня (№ 29). – 2014. – 40 с.
350032
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
19 грудня (№ 99). – 2014. – 32 с.
350033
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
20 травня (№ 38). – 2014. – 40 с.
350034
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
27 травня (№ 40). – 2014. – 40 с.
350035
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
28 березня (№ 24). – 2014. – 40 с.
350036
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
4 грудня (№ 97). – 2015. – 32 с.
350037
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
29 грудня (№ 104). – 2015. – 32 с.
350038
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
13 травня (№ 39). – 2016. – 32 с.
350039
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
16 вересня (№ 75). – 2016. – 32 с.
350040
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
31 січня (№ 9). – 2017. – 24 с.
350041
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
6 серпня (№ 60). – 2019. – 24 с.
350042
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
9 серпня (№ 61). – 2019. – 32 с.
350043
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
13 серпня (№ 62). – 2019. – 24 с.
350044
   Газета по-українськи. – Київ, 2006-
16 серпня (№ 63). – 2019. – 32 с.
350045
  Измайлов Альберт Федорович Газета производственного объединения: особенности развития и функционирования (по материалам печати трудовых коллективов Ленинграда) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Измайлов Альберт Федорович ; МГУ. – Москва, 1979. – 26 с.
350046
  Кобинець А.В. Газета та її онлайн-версія в українському інформаційному просторі: у світлі існуючих реалій та перспектив // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 64, липень - вересень


  У статті розглянуто розвиток українського інформаційного простору на прикладі друкованого видання газети та її онлайн-версії. Увагу акцентовано на перспективах розвитку ринку друкованої періодики та їх електронних форматів у системі засобів масової ...
350047
  Измайлов А.Ф. Газета трудовового коллектива / А.Ф. Измайлов. – Л,, 1983. – 135с.
350048
  Бессарабов О.Є. Газета Черноморського флоту "Флаг Родины" як інструмент реалізаціі Російської зовнішньої політики // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 3 (8). – С. 124-134. – ISBN 978-966-406055-1


  Розглядається роль газети Чорноморського флоту Російської Федерації (ЧФ РФ) "Флаг Родины" у формуванні негативного іміджу України та реалізації зовнішньої політики російського керівництва. На підставі численних публікацій показується наявність ...
350049
  Антонченко Т.В. Газета як джерело вивчення історії української державності на початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 106-107. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Присвячено історії преси в Україні та її впливу на державотворчі процеси в українській державі на початку ХХ ст. This article is devoted to the press history and its influence on the process of state development in Ukraine at the beginning of XX ...
350050
  Богданов Г. Газета як джерело забезпечення iнфопотреб та об"єкт соціологічних досліджень // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (282), січень. – С. 38-44. – ISSN 2076-9326
350051
  Вереш М.Т. Газета як один з аспектів вивчення іноземної мови на факультеті міжнародних відносин / М.Т. Вереш, Л.Ю. Сідун // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 575-583
350052
   Газета, автор и читатель. – М., 1971. – 167с.
350053
   Газета, автор и читатель. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1975. – 175с.
350054
  Шандра В.А. Газета, пропаганда, жизнь: вопросы теории и методики / В.А. Шандра. – М., 1982. – 143с.
350055
  Ненашев М.Ф. Газета, читатель, время. / М.Ф. Ненашев. – М., 1986. – 158с.
350056
  Рахліс В Газета, що міняє назву // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 2


  Засідання редколегії факультетської газети "Філософ" розпочалося з критики. Філософський факультет, який готує кадри працівників ідеологічного фронту, повинен мати цікаву, бойову газету.
350057
  Михайлюта О. Газета, яку зробив Степан Курпіль // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.3-8
350058
   Газета: опыт, проблемы. – Л., 1975. – 303с.
350059
  Гедз В.А. Газети "Українське Слово" та "Нове Українське Слово" як джерело з історії України періоду Другої світової війни ( жовтень 1941 - вересень 1943 рр. ) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Гедз В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр. : 4 назв.
350060
  Гедз В.А. Газети "Українське Слово" та "Нове Українське Слово" як джерело з історії України періоду другої світової війни (жовтень 1941 - вересень 1943 рр.) : дис. ... канд. істор.наук : 07.00.06 / Гедз В.А.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 211л. + Додатки: л. 167-172. – Бібліогр.: л. 173-211
350061
  Сидоренко О. Газети для дітей в Україні останнього двадцятиліття: проблемно-тематичний діапазон // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 277-281


  У статті розглядаються особливості розвитку періодики, зокрема газет, призначених для дитячої аудиторії, в Україні з часу проголошення незалежності. Звертається увага на проблемно-тематичне призначення та характеристику читацьких категорій таких ...
350062
   Газети заводів у боротьбі за техніку. – Харків : Технічно-теоретичне видавництво, 1932. – 66 с.
350063
  Загорулько Р. Газети Києва 1905-1914 рр. як джерело вивчення діяльності товариств "Просвіта" в Наддніпрянській Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-25. – (Історія ; Вип. 113). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена з"ясуванню інформативного потенціалу газетної періодики Києва 1905-1914 рр. для дослідження діяльності товариств "Просвіта" в Наддніпрянській Україні. This article focuses on determination of Kyiv newspapers" information potential ...
350064
  Авраменко Н. Газети Ніжинщини як джерело вивчення історії Другої світової війни та Голокосту // Запорізькі єврейські читання : збірка ст. та матеріалів : [наук.-практ. конф. "Запорізькі єврейські читання - 2019"], (04-05 квіт. 2019 р.) / Запоріз. нац. ун-т, Укр. ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; [упоряд.: І. Піскарьова, В. Базилевський ; редкол.: О.В. Іщенко та ін.]. – Дніпро : Ліра, 2020. – С. 4-15. – ISBN 978-966-981-311-4
350065
   Газети Радянської України 1917 -1920 рр. : (За матеріалами газетних фондів ЦНБ АН УРСР) Бібліогр. покажчик. – Київ, 1979. – 112с.
350066
   Газети радянської України 1921-1925 рр. : (За матеріалами газетних фондів ЦНБ АН УССР) : каталог. – Київ : [ЦНБ АН УРСР], 1981. – 228, [4] c.
350067
   Газети Радянської України 1926-1929 рр. у фондах ЦНБ АН УРСР, 1985
350068
  Холод О.М. Газети рейхскомісаріату "Україна": комунікаційні технології соціального інжинірингу (від 1 вересня 1941 р. До 17 липня 1942 р.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 60, липень – вересень


  In the article an author formulates an aim to describe and classify communication technologies of social engineering in the newspapers of Reichscommissariat "Ukraine" (RCU) for the period from September 1, 1941 to July 17, 1942. On the results of the ...
350069
   Газети України 1917-1920 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : науковий каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О.А. Вакульчук (керівник), О.С. Залізнюк ; редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін.]. – Київ : НБУВ, 2014. – 433, [2] с. : іл. – Покажч.: с. 269-426. – ISBN 978-966-02-7457-0
350070
   Газети України 1930 - 1934 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : Каталог. – Київ : НБУВ. – ISBN 966-02-3192-Х
Частина 1. – 2004. – 853с.
350071
   Газети України 1930 - 1934 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського : Каталог. – Київ : НБУВ. – ISBN 966-02-3192-Х
Частина 2. – 2004. – 986с.
350072
   Газети України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / НАН України, Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [уклад. : О.А. Вакульчук (кер.), О.С. Залізнюк, К.В. Лобузіна та ін. ; редкол. : О.С. Онищенко (гол.) та ін. ; ред.-бібліогр. : С.С. Гарагуля, І.М. Швець]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6311-6
Ч. 1. – 2012. – 567, [4] с.
350073
   Газети України 1935-1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [уклад.: О.А. Вакульчук (керівник), О.С. Залізнюк, К.В. Лобузіна та ін. ; редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін. ; ред.-бібліографи: С.С. Гарагуля, І.М. Швець]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – ISBN 978-966-02-6311-6
Ч. 2. – 2012. – 661, [1] с. – Покажч.: с. 544-645
350074
   Газети України 1941-1945 рр. у фондах НБУ імені В.І. Вернадського : каталог / НАНУ, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського ; [ авт.-уклад. : Н.Ф. Самохіна (кер.), Т.О. Борисенко, О.С. Залізнюк, О.С. Лук"янчук ; ред.-бібліографи : Н.Ф. Криворучко, О.С. Лук"янчук ; редкол. О.С. Онищенко (голова) та ін. ]. – Київ : НБУВ, 2009. – 504 с. – ISBN 978-966-02-4976-9
350075
   Газети України 1946-1950 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О.А. Вакульчук (кер.), О.С. Залізнюк, К.В. Лобузіна ; редкол.: О.С. Онищенко та ін. ; ред.-бібліографи: О.О. Стиркул, І.М. Швець]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2012. – 409, [1] с. – ISBN 978-966-02-6310-9
350076
   Газети України 1951-1955 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад.: О.А. Вакульчук (кер.), О.С. Залізнюк ; редкол.: О.С. Онищенко та ін. ; ред.-бібліографи: О.О. Стиркул, І.М. Швець]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 496, [2] с. – ISBN 978-966-02-7077-0
350077
   Газети України 1956-1960 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [авт.-уклад.: Н.М. Носкіна (керівник), С.В. Дригайло, Д.Г. Захаров та ін. ; редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2017. – 981, [3] с. – Покажч.: с. 791–979. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8077-9
350078
  Шульженко С. Газети Української РСР 1955-1960 років у фонді Державного архіву друку Книжкової палати України: аналітичний огляд // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (269), грудень. – С. 37-44. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено результати науково-дослідної роботи Книжкової палати України з аналітико-синтетичного опрацювання ретроспективного фонду українських періодичних видань (газет) 1955—1960 рр., які знаходяться на довічному зберіганні у фонді Державного архіву ...
350079
  Рута Л. Газеті "Демократична Україна" - 95 років // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 6. – С. 34-37
350080
   Газеті "Київський університет" - 80 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Жовтень (№ 9)


  Історія газети "Київський університет"
350081
  Крикунова В. Газеті "Київський Університет" - 80 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 7)
350082
  Рудий Г.Я. Газетна періодика Києва 1919 р. як джерело вивчення соціально-економічного, міжнародного, культурно-освітнього розвитку України за денікінського режиму // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 330-346. – ISBN 966-02-2780-9. – ISSN 2222-4203
350083
  Загорулько Р.О. Газетна періодика Києва часів Першої російської революції як джерело вивчення боротьби української громадськості за українізацію Київського Імператорського університету святого Володимира // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 58-63. – ISSN 2076-1554
350084
  Левчук О. Газетна періодика Києва як джерело вивчення транспортних послуг міста (1905–1914 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – C. 37–44. – ISSN 2309-9356
350085
  Левчук О.В. Газетна періодика Києва як джерело дослідження міського повсякдення (1905-1914 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Левчук Олена Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 280 арк. – Додатки: арк. 258-280. – Бібліогр.: арк. 221-257
350086
  Левчук О.В. Газетна періодика Києва як джерело дослідження міського повсякдення (1905-1914 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Левчук Олена Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
350087
  Ганжуров Юрій Семенович Газетна періодика як джерело вивчення суспільних відносин в Україні (друга половина 50-х - перша половина 60-х років) : Автореф... канд. історичнихнаук: 07.00.01 / Ганжуров Юрій Семенович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1993. – 23л.
350088
  Ганжуров Юрій Семенович Газетна періодика як джерело вивчення суспільних відносин в Україні (друга половина 50-х - перша половина 60-х рр.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Ганжуров Юрій Семенович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 23л.
350089
  Ганжуров Юрій Семенович Газетна періодика як джерело вивчення суспільніх відносин в Україні (друга половина 50-х -- перша половина 60-х рр.) : Дис... канд. істнаук: 07.00.01 / Ганжуров Юрій Семенович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1993. – 200л. – Бібліогр.:л.186-200
350090
  Швець І.М. Газетна періодика як джерело дослідження діяльності Андрея Шептицького // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Т.В. Котлярова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 16. – С. 286-297. – ISSN 2520-2855
350091
  Рудик М.С. Газетна публіцистика Володжимира Здоровеги // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 91-95


  Автор досліджує газетну публіцистику Володимира Здоровеги. Визначає її проблематику, поділяє публіцистичні виступи у пресі на суспільно-політичні та ті, що стосуються професійної діяльності журналіста. Доводить важливе значення публіцистики Володимира ...
350092
  Фастовец Е.В. Газетная графика: структура, функции и принципы моделирования. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Фастовец Е.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. Каф. техники газ. дела и средств информации. – М., 1973. – 21л.
350093
  Карасийчук Е.П. Газетная кампания как средство повышения творческой активности масс (1971-1981 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Карасийчук Е. П.; АОН при ЦК КПСС, Каф. журнал. – М., 1981. – 24л.
350094
  Черняков Б.И. Газетная революционная изобразительная публицистика в России 1905-1907 годов : Методическая разработка по спецкурсу "Основы изобразительной журналистики" / Б.И. Черняков; МВ и ССО УССР КГУ им.Т.Г.Шевченко.Фак.Журналистики. – Киев : Fotoinfo, 1991. – 19с.
350095
  Герліх Гюнтер Газетне повідомлення / Герліх Гюнтер. – Київ, 1983. – 176с.
350096
   Газетний фонд Національної історичної бібліотеки України, 1728-2007 : каталог колекції : до 80-річчя Національної історичної бібліотеки України / М-во культури та інформ. політики України, Нац. іст. б-ка України ; [упоряд.: І. Масина, С. Забарова, В. Дружинський та ін.]. – Київ : Видавничий дім Вініченко, 2020. – 130, [1]. – ISBN 978-966-2622-40-9
350097
  Климчук Л. Газетні видання Поділля як складова документальної забезпеченості краєзнавчих досліджень / Людмила Климчук // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 9 (158). – С. 30-31


  У статті висвітлено та проаналізовано газетні видання Поділля другої половини XIX - початку XX ст. як складову документної забезпеченості краєзнавчих досліджень регіону.
350098
  Рябокляч А.К. Газетні жанри / А.К. Рябокляч. – Київ, 1959. – 46 с.
350099
  Климов М.А. Газетні жанри / М.А. Климов. – Київ, 1966. – 131с.
350100
  Карпенко В.О. Газетні жанри як комунікативні форми журналістики : Текст лекції для студ.Ін-ту журналіст.з курсу "Основи професійн.комунікації" / В.О. Карпенко; КНУТШ; Ін-т журнал-ки;Текст лекції для студ.Ін-туту журналіст. з курсу "Основи професійної комунікації". – Київ : Київський університет, 2002. – 30с.
350101
  Хороб С.С. Газетні засоби масової інформації та їх роль у формуванні суспільно-громадської позиції машканців Прикарпаття // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 303-309. – (Слово). – ISSN 2304-7402
350102
  Мелещенко О.К. Газетні інформаційні моделі // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 195-206. – (Журналістика ; [Вип. 1])
350103
  Мелещенко Олександр Костянтинович Газетні інформаційні моделі: взаімозалежність концепціх і структури тематики : Дис... канд.філолог.наук: 10.01.10 / Мелещенко Олександр Костянтинович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1993. – 176л. – Бібліогр.:л.147-176
350104
  Підлуцький О.Г. Газетно-журнальне виробництво: діяльність медіа і навчальний курс // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2020. – Т. 2 (77)


  The article summarizes the experience of teaching of the course "Newspaper and Magazine Production" at the Institute of Journalism of Taras Shevchenko National University of Kyiv and gives an assessment of effectiveness of various educational tasks in ...
350105
  Федорина М.І. Газетно-журнальні джерела про передові методи праці та розвиток соціалістичного змагання в галузі тваринництва на Україні (1933-1937 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 33-39. – (Серія історії ; № 16)
350106
  Радчик Р.В. Газетно-журнальні жанри: метологічні проблеми викладання в українскькій школі журналістики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 21-29


  У статті розглядається жанрова структура національної пресової журналістики та еволюція формування жанрології. Також порушується проблема викладання груп жанрів, які склалися обє"ктивно, у зв"язку із значними впливами на жанроутворення методик і ...
350107
  Васильева А.Н. Газетно-публицистический стиль речи : Курс лекций по стилистике русского языка : учеб. пособ. для студ.-иностр. / А.Н. Васильева. – Москва : Русский язык, 1982. – 198 с.
350108
   Газетное оформление. Теория и практика моделирования. – Москва, 1981. – 86 с.
350109
  Фельдман Б.А. Газетное производство / Б.А. Фельдман. – М., 1972. – 319с.
350110
  Строцев Дмитрий Газетные вырезки : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 7 (1023). – С. 3-8. – ISSN 0130-7673
350111
   Газетные жанры. – Москва, 1955. – 283с.
350112
   Газетные жанры. – Свердловск, 1962. – 144с.
350113
   Газетные жанры. – М., 1971. – 184с.
350114
   Газетные жанры. – Москва, 1976. – 176с.
350115
  Блажнов Е.А. Газетные жанры в экономической пропаганде : метод. пособ. по спецсеминару "Экономическая пропаганда в газете" для студ. фак-тов и отд. журналистики гос. ун-тов" / Е.А. Блажнов ; МВ и ССО СССР, Науч.-метод. кабинет. по заоч. и вечерн. обуч. МГУ имени М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет, 1974. – 68 с. – Библиогр.: с. 67-68
350116
  Вяземский Б.А. Газетные заголовочные шрифты / Б.А. Вяземский, М. Урлауб. – Ленинград, 1935. – 88с.
350117
   Газетные фонды библиотек: проблемы учета и обеспечения сохранности. – М., 1984. – 126с.
350118
   Газетные фонды библиотек: совершенствование организации и повышение эффективности использования. – М., 1980. – 97с.
350119
   Газетный и книжный мир : справочная книга. – Москва : Издательство "Двигатель", 1925. – 288 с.
350120
   Газетный мир. – М., 1971. – 279с.
350121
  Кузнецов И.В. Газетный мир Советского Союза / И.В. Кузнецов, Е.М. Фингерит. – Москва
1. – 1972. – 310с.
350122
  Кузнецов И.В. Газетный мир Советского Союза / И.В. Кузнецов, Е.М. Фингерит. – Москва
2. – 1976. – 365с.
350123
  Лазарев Л.М. Газетный поиск. / Л.М. Лазарев. – М., 1962. – 24с.
350124
  Вейсберг М. Газетный редактор в роли менеджера и предпринимателя : как перейти от бюджет. финансирования к самостоятельному зарабатыванию денег на газет. рынке / Михаил Вейсберг ; Укр. Ассоц. Издателей Период. Печати. – Киев : УАИПП, 2003. – 92 с.
350125
  Мамедов Дж.А. Газетный стиль современного азербайджанского литературного языка : Автореф... канд. фило.наук: 10.02.06 / Мамедов Дж.А.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1973. – 34л.
350126
  Кочевий М М. Газетный фельетон / М М. Кочевий, . – Х, 1958. – 23с.
350127
  Дригайло С.В. Газетный фонд Национальной библиотеки Украины им.В.И. Вернадского: формирование, моделирование и использование // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки Рос. Федирации ; Гос. публичная науч.-техн. б-ка России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 29-37. – ISSN 0130-9765


  Освещены формирование, моделирование, профиль, тематико-технологический план комплектования и использование газетного фонда Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского.
350128
  Новиков С.Н. Газеты - могучее оружие партии / С.Н. Новиков. – М., 1954. – 36с.
350129
  Войцеховская Ирина Нинеливна Газеты "Комуніст" и "Советская Украина" в период Великой Отечественной войны как источник изучения борьбы трудящихся против немецко-фашистских захватчиков : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02, 07.00.09 / Войцеховская Ирина Нинеливна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 16 с.
350130
  Войцеховская И.Н. Газеты "Комуніст" и "Советская Украина" периода Великой Отечественной войны как источник изучения борьбы трудящихся против немецко-фашистских захватчиокв : Дис... канд. ист.наук: 07.00.02, 07.00.09 / Войцеховская И. Н.; МВи ССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1987. – 195л. – Бібліогр.:л.164-195
350131
  Когут Татьяна Газеты врать не будут // Корреспондент : спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 49 (338) : Личность года Виктор Балога. – С. 80-82


  Життя в окупації на території України під час Другої світової війни.
350132
   Газеты и журналы каждой семье. – Х., 1967. – 30с.
350133
  Розен Е.В. Газеты и журналы на немецком языке / Е.В. Розен. – Москва, 1985. – 128с.
350134
  Хомский А.П. Газеты и журналы СССР. Справоч. на 1929 г. / А.П. Хомский, П.С. Чеховский. – М., 1929. – 168с.
350135
   Газеты на иностранных европейских языках в фондах Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина. – М.
Ч. 1. – 1985. – 192с.
350136
   Газеты на иностранных европейских языках в фондах Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина. – М.
Ч. 2. – 1985. – 177с.
350137
   Газеты на иностранных европейских языках в фондах Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина. – М.
Ч. 3. – 1985. – 176с.
350138
   Газеты на иностранных европейских языках в фондах Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина. – М.
Ч. 4. – 1985. – 117с.
350139
   Газеты СССР 1917 - 1960. – М.
4. – 1980. – 492с.
350140
   Газеты СССР 1917 -1960. – М.
1. – 1970. – 288с.
350141
   Газеты СССР, 1917 - 1960. – М.
3. – 1978. – 614с.
350142
   Газеты СССР, 1917 - 1960. – М.
5. – 1984. – 263с.
350143
   Газеты СССР: 1917 - 1960. – М.
2. – 1976. – 567с.
350144
  Каюмов Л.П. Гази / Л.П. Каюмов. – Ташкент : Изд. АН на УК Узбекской ССР, 1959. – 145 с.
350145
  Антонюк Н.Г. Гази: ефірні сотворіння // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 21-23


  Згадується Базаров, Олександр Іванович , який за дисертацію: "Про будову деяких азотистих сполук" отримав ступінь магістра і затверджений доцентом хімії в Київському університеті (1871).
350146
  Антонюк Н.Г. Гази: ефірні сотворіння // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (125). – С. 28-30. – ISSN 2518-7104
350147
  Антонюк Н.Г. Гази: ефірні створіння // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 33-35. – ISSN 2518-7104
350148
  Абсалямов А.С. Газинур / А.С. Абсалямов. – Москва, 1954. – 420с.
350149
  Абсалямов А.С. Газинур : роман [о герое Советского Союза, повторившем подвиг А. Матросова] / А.бдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. М. Демидовой, М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1955. – 382 с.
350150
  Абсалямов А.С. Газинур : роман [о герое Советского Союза, повторившем подвиг А. Матросова] / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. М. Демидовой, М. Чечановского ; [ил.: Л.П. Анисимов]. – Москва : Советский писатель, 1956. – 416 с.
350151
  Абсалямов А.С. Газинур : роман [о герое Советского Союза, повторившем подвиг А. Матросова] : [для старшего шк. возраста] / Абдурахман Абсалямов ; авториз. пер. с татар. М. Демидовой, М. Чечановского ; [ил.: Л.П. Анисимов]. – Казань : Таткнигоиздат, 1965. – 384 с., [8] л. ил. : ил.
350152
  Некрасов Н.Н. Газификация в народном хозяйстве / Н.Н. Некрасов. – М.Л., 1940. – 136с.
350153
   Газификация Донбасса. – Донбасс, 1936. – 192с.
350154
  Грачевский М.Н. Газификация местных топлив и дальнее газоснабжение / М.Н. Грачевский. – М.-Л., 1936. – 200с.
350155
  Гинзбург Д.Б. Газификация топлива / Д.Б. Гинзбург. – Москва-Л., 1936. – 128с.
350156
  Абдулін С.Ю. Газифікація вуглецевмісної сировини з використанням плазм / С.Ю. Абдулін, Ю.Р. Оршанський // Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Укр. гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, Э.М. Бабенко, В.Д. Барский [и др.]. – Харьков, 2018. – № 1-2. – C. 3-5. – ISSN 1681-309X
350157
  Гофман Б.С. Газифікація міст УСРР / Б.С. Гофман. – Х, 1931. – 96с.
350158
  Степанков В. Газін Володимир Прокопович // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (560), вересень - жовтень. – С. 236-237. – ISSN 0130-5247
350159
  Абсалямов А.С. Газінур : роман / Абдурахман Абсалямов. – Київ : ДЛВ, 1957. – 368 с.
350160
   Газлийские землетрясения 1976 г.. – М., 1982. – 196с.
350161
   Газлийские землетрясения 1976 г.. – М., 1983. – 198с.
350162
   Газлийские землетрясения 1976 г. Геолого-геофизическая природа очагов. – Москва : Наука, 1984. – 199с.
350163
   Газлийские землетрясения 1976 и 1984 гг.. – Ташкент, 1986. – 368с.
350164
   Газлийское землетрясение 1984 г.: анализ повреждения зданий и инженерных сооружений. – М., 1988. – 117с.
350165
   Газлийское землетрясение 1984 г.: инженерный анализ последствий. – М., 1988. – 156с.
350166
  Киселев А.В. Газо-адсорбционная хроматография / А.В. Киселев, Я.И. Яшин. – Москва : Наука, 1967. – 256 с.
350167
  Крук С.І. Газо-аналітичні методи контролю токсичних газів у повітрі / С.І. Крук, О.В. Лущевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 271-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті проведено аналіз проблеми детектування в повітрі малих концентрацій небезпечних газів. Приділена увага історичному розвитку питання. Розглянуті основні сучасні методи реєстрації токсичних та горючих газів. Наведено порівняльний аналіз переваг ...
350168
  Березкин В.Г. Газо-жидко-твердофазня хроматография / В.Г. Березкин. – Москва : Химия, 1986. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 107-112
350169
  Дегтярев Валерий Афанасьевич Газо-жидкостная хроматография алкилпиридинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Дегтярев Валерий Афанасьевич; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т. – Москва, 1973. – 22л.
350170
  Лиштанова Л.Н. Газо-жидкостная хроматография эфирных масел. : Автореф... Канд.хим.наук: / Лиштанова Л.Н.; АН КазССР. – Алма-Ата, 1964. – 19л.
350171
  Шляпников С.В. Газо-жидкостная хроматография эфиров N-ациламинокислот и ее применение : Автореф... кандидата хим.наук: / Шляпников С.В.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – Москва, 1966. – 19л.
350172
  Прокопенко Н.А. Газо-жидкостная хромотография кислородсодержащих продуктов нефтехимического синтеза с использованием полиэфирных неподвижных фаз. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Прокопенко Н.А.; ВНИИ нефтехим. процессов. – Л., 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.22
350173
  Иванов В.С. Газо-масляное хозяйство генераторов с водородным охлаждением / В.С. Иванов, Ф.З. Серебрянский. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 288 с.
350174
  Березкин В.Г. Газо-хроматографические методы анализа примесей / В.Г. Березкин, В.С. Татаринский. – Москва : Наука, 1970. – 208с.
350175
  Кругликова В.С. Газо-хроматографические методы изучения кинетики жидкофазных реакций. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Кругликова В.С.; АН СССР. Ин-тут нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1968. – 20л.
350176
   Газоанализатор типа ГИП-5. – М., 1959. – 18с.
350177
  Дем"янчук І. Газова війна. Імперія завдала удару у відповідь / І. Дем"янчук, В. Головко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 1 (267). – С. 12-14. – ISSN 1810-3944
350178
  Гірін О.Г. Газова динаміка : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.Г. Гірін ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : Астропринт, 2007. – 208 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207. – ISBN 978-966-318-775-4
350179
  Мітрофанова О. Газова криза в контексті інформаційної війни // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 49. – С. 179-186
350180
  Кальченко В.Н. Газова промисловість і технічний прогрес / В.Н. Кальченко. – К., 1972. – 204с.
350181
  Кальченко В.Н. Газова промисловість України / В.Н. Кальченко, А.Є. Слівак. – Х., 1969. – 115с.
350182
  Бомк О.Й. Газова чутливість поверхнево-бар"єрних структур на основі кремнію, арсеніду галію та сульфіду кадмію з надтонкими плівками титану та нікелю : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / О.Й. Бомк ; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : [Б. в.], 2000. – 122 л. – Библиогр.: с.111-122
350183
  Бомк О.Й. Газова чутливість поверхнево-бар"єрних структур на основі кремнію, арсеніду галію та сульфіду кадмію з надтонкими плівками титану та нікелю : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.10 / Бомк О. Й.; КУ ім. Шевченка. – К., 2000. – 16л.
350184
  Вовченко Н. Газована вода: пити чи не пити? // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 9. – С. 28 : фото
350185
  Каратыгин П. Газовая война / П. Каратыгин. – Харьков : Военно-Редакционного Совета У.В.О., 1923. – 40 с.
350186
   Газовая динамика. – Москва, 1950. – 360 с.
350187
   Газовая динамика. – Москва, 1965. – 722 с.
350188
   Газовая динамика. – Томск, 1977. – 140 с.
350189
  Черный Г.Г. Газовая динамика / Г.Г. Черный. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 83 с.
350190
  Черный Г.Г. Газовая динамика / Г.Г. Черный. – М, 1984. – 160с.
350191
  Черный Г.Г. Газовая динамика / Г.Г. Черный. – М, 1984. – 112с.
350192
   Газовая динамика. – Томск, 1984. – 152 с.
350193
   Газовая динамика. – Томск, 1987. – 194с.
350194
  Черный Г.Г. Газовая динамика / Г.Г. Черный. – М, 1988. – 424с.
350195
  Меньшиков В.М. Газовая динамика / В.М. Меньшиков, В.М. Тешуков. – Новосибирск, 1990. – 137с.
350196
  Атанов Г.А. Газовая динамика : [учеб. пособие для ун-тов по спец. "Прикл. математика"] / Атанов Г.А. – Киев : Высшая школа, 1991. – 358, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 356
350197
  Абрамович Г.Н. Газовая динамика воздушно-реактивных двигателей / Г.Н. Абрамович. – [Москва] : Издательство и тип. Издательства Бюро новой техники Министерства авиационной промышленности СССР, 1947. – 224 с. : ил.
350198
  Тимошенко В.И. Газовая динамика высокотемпературных технологических процессов / В.И. Тимошенко; НАНУ; Нац. космическое агентство Украины; Ин-т техн. механики. – Днепропетровск, 2003. – 460с. – ISBN 966-02-2493-1
350199
  Борисенко А.И. Газовая динамика двигателей : [учеб. пособ. для авиац. вузов и фак.] / А.И. Борисенко. – Москва : Оборонгиз, 1962. – 793 с. : ил., 1 л. диагр. – Библиогр. в конце глав
350200
   Газовая динамика двухфазных течений в соплах. – Томск, 1986. – 261 с.
350201
   Газовая динамика космических аппаратов. – М., 1965. – 278с.
350202
  Пирумов Газовая динамика сопел / Пирумов, Росляков Г.С. .У.Г. – М., 1990. – 364с.
350203
   Газовая и волновая динамика. – Москва
Вып. 3. – 1979
350204
  Рахматулин Х. Газовая и волновая динамика / Х. Рахматулин. – М, 1983. – 196с.
350205
   Газовая и газокерновая съемки и анализ газа. – М.-Л. : Гостоптехиздат, 1954. – 226с.
350206
  Старцев С.А. Газовая промышленность стран Персидского залива и Северной Африки / С.А. Старцев. – М, 1988. – 163с.
350207
  Авдеева А.В. Газовая сера / А.В. Авдеева. – Москва ; Ленинград, 1950. – 108 с.
350208
  Воронкевич С.Д. Газовая силикация песчаных пород / С.Д. Воронкевич. – Москва, 1974. – 150с.
350209
  Анваер Б.И. Газовая хромаграфия неорганических веществ / Б.И. Анваер, Ю.С. Другов. – Москва : Химия, 1976. – 235 с. : ил.
350210
   Газовая хроматография : Сбор. докл. на II междун. симп. в Амстердаме и конф. по анализу смесей летучих веществ в Нью-Йорке. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 479 с.
350211
   Газовая хроматография : Труды III междн. симп. по газовой хроматографии в Эдинбурге. – Москва : Мир, 1964. – 557 с.
350212
   Газовая хроматография : Труды III Всесоюзной конференции по газовой хроматографии. – Дзержинск, 1966. – 486 с.
350213
   Газовая хроматография. – Москва
1. – 1977. – 308с.
350214
   Газовая хроматография. – Москва
2. – 1977. – 296с.
350215
   Газовая хроматография. – Тбилиси, 1982. – 79с.
350216
   Газовая хроматография. – Москва, 1982. – 547 с.
350217
   Газовая хроматография. – М.
2. – 1983. – 255с.
350218
   Газовая хроматография. – Тбилиси, 1986. – 87с.
350219
  Сунозова Е.В. Газовая хроматография аминокислот / Е.В. Сунозова. – М., 1976. – 83с.
350220
  Андерсон А.А. Газовая хроматография аминосоединений / А.А. Андерсон ; АН Латв.ССР, Ин-т орган. синтеза. – Рига : Зинатне, 1982. – 374 с. : граф. – Библиогр.: с. 285-360
350221
  Литвинов Л.Д. Газовая хроматография в биологии и медицине / Л.Д. Литвинов, Б.А. Руденко. – Москва : Медицина, 1971. – 224 с.
350222
  Берчфилд Г. Газовая хроматография в биохимии. / Г. Берчфилд, Э. Сторрс ; пер. с англ. канд. техн. наук М.И. Яновского ; под ред. и с предисл. чл.-кор. АН СССР К.В. Чмутова. – Москва : Мир, 1964. – 619 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
350223
  Колесникова Л.П. Газовая хроматография в исследованиях природных газов, нефтей и конденсатов. / Л.П. Колесникова. – М., 1972. – 135с.
350224
   Газовая хроматография в нефтехимии / В.Г. Березкин, В.С. Гавричев, Л.Н. Коломиец, А.А. и др. Королев; Наметкин Н.С. – Москва : Наука, 1975. – 271 с.
350225
  Шляхов А.Ф. Газовая хроматография в органической геохимии / А.Ф. Шляхов. – М., 1984. – 222с.
350226
  Шингляр М. Газовая хроматография в практике / М. Шингляр. – Москва : Химия, 1964. – 195 с.
350227
  Березкин В.Г. Газовая хроматография в химии полимеров / В.Г. Березкин, В.Р. Алишоев, И.Б. Немировская ; АН СССР, Науч. совет по хроматографии. – Москва : Наука, 1972. – 287 с.
350228
  Соколов Д.Н. Газовая хроматография летучих комплексов металлов / Д.Н. Соколов. – Москва : Наука, 1981. – 123 с.
350229
  Дженнингс В. Газовая хроматография на стеклянных капиллярных колонках. / В. Дженнингс. – М, 1980. – 232с.
350230
   Газовая хроматография с неидеальными элюентами / М.С. Вигдергауз, А.В. Гарусов, В.А. Езрец, В.И. Семкин. – Москва : Наука, 1980. – 145 с.
350231
  Харрис В. Газовая хроматография с программированием температуры / В. Харрис, Г. Хэбгуд. – Москва : Мир, 1968. – 340 с.
350232
  Мошьер Р. Газовая хроматография хелатов металлов / Р. Мошьер, Р. Сиверс. – Москва : Мир, 1967. – 175 с.
350233
   Газовая хроматография. Труды Второй Всесоюзной конференции. – Москва : Наука, 1964. – 484 с.
350234
  Скворцова Е.В. Газовая хроматология / Е.В. Скворцова, В.Ф. Ильин. – Саратов, 1983. – 62с.
350235
  Литвинова Э.М. Газовая хромотография: библиогр. указ. отеч. и зарубеж. лит-ры (1967-1972) / Э.М. Литвинова. – Москва
ч. 1. – 1974. – 319с.
350236
  Литвинова Э.М. Газовая хромотография: библиогр. указ. отеч. и зарубеж. лит-ры (1967-1972) / Э.М. Литвинова. – Москва
ч. 2. – 1974. – 379с.
350237
  Витенберг А.Г. Газовая экстракция в хроматографическом анализе / А.Г. Витенберг, Б.В. Иоффе. – Ленинград : Химия, 1982. – 279с.
350238
  Швилкин Б.Н. Газовая электроника и физика плазмы в задачах : учеб.пособие / Б.Н. Швилкин. – Москва : Наука, 1978. – 160с.
350239
  Войціцька В. Газове кріпацтво споживачів. Споживач має право змінювати постачальника газу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 8


  "... Чи задумувались ви над тим, наскільки задовольняє вас якість постачання газу в вашу оселю? Адже, наприклад, коли не подобається, як працює оператор мобільного зв"язку чи інтернет-провайдер, то його можна швидко замінити на кращого — ...
350240
  Легка Г. Газовий котел у кредит : проза:п"єса // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 104-109. – ISSN 0130-321Х
350241
  Малиновський Олександр Газовий лабіринт // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 24-30 березня (№ 11)
350242
  Левін Д.І. Газовий трикутник Росія-Україна-ЄС // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 451-457
350243
  Костюченко Д. Газовий фактор в україно-російських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 31-33.
350244
  Рамазанов В. Газові "хаби" Європи. Створення східноєвропейського газового хаба // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 11 (337), листопад. – С. 20-22. – ISSN 1810-3944


  У статті досліджено основні проблеми диверсифікації постачання природного газу і запропоновано шляхи їх вирішення.
350245
  Сивий М. Газові альтернативи України / М. Сивий, В. Кітура // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 225-232 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
350246
   Газові амбіції загрожують довкіллю і порушують права громадян // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2021. – № 3 (127), травень - червень
350247
  Гордієнко В.В. Газові балончики: що варто знати // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 23-24
350248
  Гончар М.М. Газові кризи та обхідна стратегія Росії: взаємозв"язок і обумовленість // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 11/12. – С. 9-12. – ISSN 1728-6220
350249
   Газові сенсори та застосування наноматеріалів у сенсориці : [навч. посібник] / Л.П. Олексенко, Н.П. Максимович, І.П. Матушко, Г.В. Федоренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 139
350250
  Швець І.Т. Газові турбіни. / І.Т. Швець. – Київ, 1955. – 69 с.
350251
  Иванов И. Газового картеля пока нет, а вот координировать цены будем // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 16. – С. 18-19. – ISSN 0234-1670


  Катар в Перській затоці
350252
   Газовые гидраты в экосистеме Земли. – Новосибирск, 1997. – 59с.
350253
  Рерих К.Э. Газовые двигатели большой мощности / К.Э. Рерих, М.П. Беликов. – Харьков; Киев, 1936. – 250с.
350254
   Газовые и газоконденсатные месторождения. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1983. – 375с.
350255
  Чайковский С.А. Газовые и жидкие включения в кварцах пегматитов Коростеньского плутона Волыни : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Чайковский С.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Геологический фак-тет, 1951. – 126л.
350256
  Чайковский С.А. Газовые и жидкие включения в кварцах пегментов Коростеньского плутона Волыни : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Чайковский С.А. ; МВО СССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. Геол. ф-тет. – Киев, 1951. – 12 с.
350257
   Газовые коллекторы района Мертвого моря - реконструкция на базе геохимических характеристик пород грязевого палеовулкана Наби Муса / Э.В. Сокол, О.А. Козьменко, С.Н. Кох, Е. Вапник // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 8. – С. 975-997 : табл., рис. – Библиогр.: с. 994-997. – ISSN 0016-7886
350258
  Припачкин В.А. Газовые компоненты щелочных горных пород Хибинского массивна и закономерности их распределения. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 127 / Припачкин В.А.; Воронеж. гос. ун-т им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1971. – 31л. – Бібліогр.:с.31
350259
  Беннет В. Газовые лазеры / В. Беннет ; пер. с англ. С.Г. Раутиана, А.С. Хайкина ; под ред. Т.А. Шмаонова. – Москва : Мир, 1964. – 186 с. : черт.
350260
   Газовые лазеры. – Москва, 1968. – 344 с.
350261
  Елецкий А.В. Газовые лазеры / А.В. Елецкий, Б.М. Смирнов. – Москва, 1971. – 152 с.
350262
   Газовые лазеры. – Новосибирск, 1977. – 360 с.
350263
   Газовые лазеры / Д.Л. Хьюстис, П.Дж. Чантри, В.Дж. Виганд, Дж.У. Рич, М.Р. Фланнери, М.А. Бионди, Дж.Дж. и др. Хинчен; Мак-Даниель И. – Москва : Мир, 1986. – 548 с.
350264
  Юсуфадзе Х.Б. Газовые месторождения Каспийского моря в пределах акватории СССР / Х.Б. Юсуфадзе, И.А. Аббасов. – М, 1975. – 48с.
350265
  Щерба В.М. Газовые месторождения Предкарпатья. / В.М. Щерба. – Киев, 1987. – 146с.
350266
   Газовые месторождения СССР. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1961. – 748с.
350267
   Газовые месторождения СССР : Справочник. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Недра, 1968. – 1968с.
350268
   Газовые опоры турбомашин. – М., 1976. – 160с.
350269
  Шейнин М.А. Газовые приборы / М.А. Шейнин. – М-Л, 1950. – 116с.
350270
  Кароль И.Л. Газовые примеси в атмосфере / И.Л. Кароль, В.В. Розанов, Ю.М. Тимофеев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 192с.
350271
  Кароль И.Л. Газовые примеси в атмосфере. / И.Л. Кароль. – Л., 1983. – 192с.
350272
   Газовые ресурсы СССР. – М., 1959. – 350с.
350273
  Барил М.А. Газовые системы оборудования производства полупроводниковых приборов и интегральных схем / М.А. Барил, В.К. Самойликов. – Москва : Энергия, 1978. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 110 (43 назв.). – (Библиотека технолога радиоэлектронной аппаратуры ; Вып. 12)
350274
  Ротт Л.А. Газовые системы при высоких и сверхвысоких давлениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ротт Л.А.; МГУ. Физ. фак. – Москва, 1954. – 12л.
350275
  Ротт Л.А. Газовые системы при высоких и сверхвысоких давлениях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ротт Л.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1955. – 10л.
350276
  Лануа А. Газовые трубины малой мощности / А. Лануа. – М., 1958. – 60с.
350277
  Воронцов-Вельяминов Газовые туманности и новые звезды / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1948. – 588с.
350278
  Воронцов-Вельяминов Газовые туманности и новые звёзды / Воронцов-Вельяминов. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1948. – 588 с.
350279
   Газовые турбины. – М., 1958. – 178с.
350280
  Шнеэ Я.И. Газовые турбины : (теория и конструкция) : [учеб. пособ. для втузов] / Я.И. Шнеэ. – Москва : Машгиз, 1960. – 560 с.
350281
  Витт П. Газовые турбины / П. Витт. – Москва, 1965. – 200с.
350282
  Абианц В.Х. Газовые турбины / В.Х. Абианц. – Москва : Знание, 1971. – 48 с. : ил.
350283
  Локай В.И. Газовые турбины двигателей летательных аппаратов / В.И. Локай. – 3-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1979. – 447 с.
350284
   Газовые факелы на дне Чёрного моря. – Київ, 1999. – 134с. – ISBN 5-02-002062-1
350285
  Хаскинс Д. Газовые хроматографы - анализаторы технологических процессов / Д. Хаскинс. – Москва : Атомиздат, 1979. – 158 с.
350286
  Кулаков М.В. Газовые хроматографы : физические и физико-химические методы контроля состава и свойств вещества / М.В. Кулаков, Е.Ф. Шкатов, В.А. Ханберг. – Москва : Энергия, 1968. – 128 с. : ил.
350287
  Лихачев М.Ф. Газовые черенковские счетчики и их применение в экспериментах на синхрофазотроне ОИЯИ. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 3303 / Лихачев М.Ф.; Объед.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.15-16
350288
  Перепелкин К.Е. Газовые эмульсии / Перепелкин К.Е., Матвеев В.С. – Ленинград : Химия, Ленингр. отд-ние, 1979. – 200 с. – Библиогр.: с. 182-192 (364 назв.)
350289
  Францен Г. Газовый анализ / Г. Францен. – М.-Птгр., 1923. – 96с.
350290
  Петров А.Д. Газовый анализ / А.Д. Петров. – Л, 1933. – 100с.
350291
  Деннис Л. Газовый анализ / Л. Деннис, М. Никольс. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1934. – 348 с.
350292
  Соломонова Н.Л. Газовый анализ : Лабораторный практикум по химической технологии / Н.Л. Соломонова. – Москва : Московский университет
Вып. 2. – 1957. – 36 с.
350293
  Петров А. Газовый анализ. Анализ и синтезы отравляющих веществ / А. Петров. – Ленинград : Гостехиздат, 1931. – 88 с.
350294
  Шнюков Е.Ф. Газовый вулканизм Черного моря / Е.Ф. Шнюков, В.П. Коболев, А.А. Пасынков ; Нац. акад. наук Украины, Гос. науч. учреждение "Отделение морской геологии и осадочного рудообразования", Ин-т геофизики ; Таврический. нац. ун-т. – Киев : Логос, 2013. – 383, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 334-381и в подстроч. прим. – ISBN 978-966-171-714-4
350295
  Померанц Л.И. Газовый каротаж / Л.И. Померанц. – М., 1982. – 240с.
350296
  Чекалин Л.М. Газовый каротаж скважин и геологическая интерпретация его результатов. / Л.М. Чекалин. – М., 1965. – 116с.
350297
  Юровский Ю.М. Газовый кароттаж скважин. / Ю.М. Юровский. – М., 1957. – 159с.
350298
  Юровский Ю.М. Газовый карттаж нефтяных скважин. / Ю.М. Юровский. – М,-Л., 1953. – 188с.
350299
  Артынюк А.А. Газовый обен и оксигенция артериальной крови при напряженной циклической работе в связи с различной тренированностью человека : Автореф... канд. биолог.наук: / Артынюк А.А.;. – Л, 1968. – 18л.
350300
  Артынюк А.А. Газовый обен и оксигенция артериальной крови при напряженной циклической работе в связи с различной тренированностью человека : Автореф... канд. биолог.наук: / Артынюк А.А.;. – Л, 1968. – 18л.
350301
  Лукьянчиков А.С. Газовый обжиг железных руд / А.С. Лукьянчиков. – К, 1962. – 92с.
350302
  Попова Г.М. Газовый обмен и оксигенация артериальной крови при мышечной работе максимальной интенсивности. : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Попова Г.М.; Тартуский гос. ун-т. Лен. гос. ин-т физ. культуры. – Л., 1971. – 22л.
350303
  Евдаков А.Н. Газовый обмен у овец в горах Заилийского Ала-Тау. : Автореф... Канд.биол.наук: / Евдаков А.Н.; Акад.наук Казах.ССР. – Алма-Ата, 1954. – 14л.
350304
  Войтович А.П. Газовый оптический квантовый генератор с селективными нелинейными потерями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Войтович А.П.; АН БССР. Объедин. учен. совет ин-тов физики, математики, физики твердого тела и полупроводников. – Минск, 1968. – 17л. – Бібліогр.:с.16
350305
  Елецкий А.В. Газовый разряд / А.В. Елецкий. – Москва : Знание, 1981. – 63 с.
350306
  Жижченко Б.П. Газовый режим вод и осадков современных акваторий / Б.П. Жижченко. – М., 1974. – 40с.
350307
  Макаров Б.Н. Газовый режим почвы / Б.Н. Макаров. – М, 1988. – 104с.
350308
  Кудельский А.В. Газовый режим Припятского прогиба. / А.В. Кудельский, В.М. Бурак. – Минск, 1982. – 173с.
350309
  Миртов Б.А. Газовый состав атмосферы Земли и методы его анализа / Б.А. Миртов. – М., 1961. – 263с.
350310
  Мхеидзе Б.С. Газовый состав и формирование минеральных вод Сванетии и Верхней Рачи. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.06 / Мхеидзе Б.С.; Груз.политехн.ин-т. – Тбилиси, 1973. – 26л.
350311
  Собакин О.Н. Газовый состав подземных вод Таджикистана и его гидрохимическое значение : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: / Собакин О.Н.; ЛГУ. – Л., 1968. – 23л.
350312
  Байков С.С. Газовый усилитель бегущей волны на линии 3,39 мкм неона : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 044 / Байков С.С. ; МГУ. – Москва, 1970. – 14 с. – Бібліогр.:с.14
350313
  Иноземцев Владислав Газовый фронт // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 102-109 : фото
350314
  Гинзбург Д.Б. Газогенераторные установки / Д.Б. Гинзбург. – Москва-Л.
2. – 1937. – 603с.
350315
  Поливцев А.В. Газогеохимические поиски полезных ископаемых в Карпатском регионе / А.В. Поливцев, Г.П. Поморцев, А.А. Борковский. – Киев : Наукова думка, 1990. – 195с.
350316
  Виноградов Р.И. Газогидравлическая аналогия и её практическое приложение / Р.И. Виноградов. – Москва, 1978. – 152с.
350317
  Гошовский С.В. Газогидраты - история человека, открытия, науки. К 50-летию открытия свойства природных газов образовывать залежи в земной коре в твердом газогидратном состоянии / С.В. Гошовский, А.В. Зурьян // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2019. – № 1/2. – С. 124-135 : рис. фото. – Бібліогр.: Бибиогр.; 16 назв. – ISSN 1682-3591
350318
  Султанов М.А. Газогидродинамический нагрев ударносжатой плазмы / М.А. Султанов. – Душанбе : Дониш, 1990. – 276с.
350319
  Савченко В.П. Газогидрохимические критерии поисков залежей нефти и газа. / В.П. Савченко. – М,, 1974. – 105с.
350320
  Гошовський С.В. Газогідрати - історія відкриття. До 50-річчя відкриття властивості природних газів утворювати поклади в земній корі у твердому газогідратному стані / С.В. Гошовський, О.В. Зур"ян // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 45-49 : фото. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1682-721Х
350321
  Алієв Ад.А. Газогідрати, газові факели і покмарки в зонах розвитку мулового вулканізму Середземного, Чорного і Каспійського морів / Ад.А. Алієв, А.Я. Кабулова, Р.Р. Рахманов // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 25-33 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 53 назв. – ISSN 1682-721Х
350322
   Газогідрати. Гідратоутворення та основи розробки газових гідратів = Gas hydrates. Gas hydrates formation and basics of their recovery : монографія / Генадій Півняк [та ін.] ; під заг. ред.: акад. НАН України Г.Г. Півняка, акад. НАН України Є.І. Крижанівського, проф., д-ра екон. наук В.О. Онищенка ; [Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т" та ін.]. – Дніпропетровськ : Літограф, 2015. – 218, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 192-203. – ISBN 978-966-2267-84-6
350323
  Гуревич Б.Х. Газодвигательные рефлексы фиксации как основа пространственного зрения и как модель направленного поведения : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Гуревич Б.Х. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1962. – 27 с.
350324
  Швец А.И. Газодинамика ближнего следа / А.И. Швец. – К., 1976. – 382 с.
350325
  Носовицкий А.И. Газодинамика влажнопаровых турбинных ступеней / А.И. Носовицкий. – Л, 1977. – 182с.
350326
  Щелкин К.И. Газодинамика горения / К.И. Щелкин, Я.К. Трошин. – Москва, 1963. – 256с.
350327
  Зверев И.Н. Газодинамика горения / И.Н. Зверев, Н.Н. Смирнов. – М., 1987. – 306с.
350328
  Дейч М.Е. Газодинамика двухфазных сред / М.Е. Дейч, Г.А. Филлипов. – Москва, 1968. – 423 с.
350329
  Дейч Е М. Газодинамика двухфазных сред / Е М. Дейч, Г.А. Филлипов. – 2-е изд. – М, 1981. – 471с.
350330
  Денисов Ю.Н. Газодинамика детонационных структур / Ю.Н. Денисов. – М., 1989. – 175с.
350331
  Дейч М.Е. Газодинамика дифуззоров и выхлопных патрубков турбомашин / М.Е. Дейч, А.Е. Зарянкин. – Москва : Энергия, 1970. – 384с.
350332
   Газодинамика и акустика струйных течений. – Новосибирск, 1987. – 159 с.
350333
  Костюк Н.Д. Газодинамика и излучение солнечных вспышек : Автореф... канд. физ.м ат.наук: / Костюк Н. Д.; МГУ, Гос. астрон. ин-т. – М., 1975. – 7л.
350334
   Газодинамика и теплообмен : Межвузовский сборник. – Ленинград
Вып. 8. – 1981
350335
   Газодинамика и теплообмен : Межвузовский сборник. – Ленинград
Вып. 7 : Движение сжимаемой жидкости и неоднородных сред. – 1982
350336
   Газодинамика и теплообмен при наличии химических реакций. – М., 1962. – 552с.
350337
   Газодинамика и физика горения. – М., 1959. – 172с.
350338
   Газодинамика и физическая кинетика. – Новосибирск, 1974. – 199с.
350339
  Новиков Л.А. Газодинамика обводненных участков дегазационного трубопровода и методы расчета их параметров // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 235-244 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
350340
   Газодинамика проточной части ГДЛ : сборник научных статей. – Новосибирск, 1987. – 163 с.
350341
  Дулов В.Г. Газодинамика процессов истечения / В.Г. Дулов, Г.А. Лукьянов. – Новосибирск : Наука, 1984. – 234 с.
350342
   Газодинамика разреженных газов. – Москва, 1963. – 656 с.
350343
  Дейч М.Е. Газодинамика решеток турбомашин / М.Е. Дейч; Под ред. Г.А.Филиппова. – Москва : Энергоатомиздат, 1996. – 528с. – ISBN 5-283-00155-5
350344
   Газодинамика сверхзвуковых укороченных сопел. – Киев : Наукова думка, 1993. – 224 с.
350345
  Копейка П.И. Газодинамика спиновой детонации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Копейка П.И.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1972. – 21л.
350346
   Газодинамика течений в соплах и диффузорах. – Новосибирск, 1982. – 164 с.
350347
  Франкль Ф.И. Газодинамика тонких тел / Ф.И. Франкль, Е.А. Карпович. – Москва-Ленинград, 1948. – 176 с.
350348
  Лосев С.А. Газодинамические лазеры / С.А. Лосев. – Москва, 1977. – 335 с.
350349
  Андерсон Дж. Газодинамические лазеры / Дж. Андерсон ; пер.с англ. О.П. Шаталова ; под ред. С.А. Лосева. – Москва : Мир, 1979. – 202 с. : ил. – Библиогр.: с. 194-197
350350
  Солоухин Р.И. Газодинамические лазеры на смешении / Р.И. Солоухин, Н.А. Фомин. – Минск : Наука и Техника, 1984. – 248 с.
350351
  Александров М.Л. Газодинамические молекулярные, ионные и кластированные пучки / М.Л. Александров, Ю.С. Куснер ; отв. ред. Е.П. Велихов ; АН СССР, Науч.-техн. об-ние. – Ленинград : Наука, 1989. – 270 с.
350352
  Новиков Л.А. Газодинамические параметры участковых трубопроводов со скоплениями конденсата // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 128. – С. 55-61 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
350353
  Шехтерман А.М. Газодинамические функции реальных газов / А.М. Шехтерман. – М., 1988. – 175с.
350354
  Щепановский В.А. Газодинамическое конструирование / В.А. Щепановский. – Новосибирск, 1991. – 198с.
350355
  Серебрянский В.Н. Газодинамическое профилирование камеры ЖРД с применением ЭВМ / В.Н. Серебрянский. – Днепропетровск, 1992. – 36с.
350356
   Газодинамическое совершенствование проточной части циліндра високого давления паровой турбины К-325-23,5 / А.В. Русанов, А.И. Косьянова, П.Н. Сухоребрый, О.Н. Хорев // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2013. – Т. 9, № 1. – С. 33-40. – ISSN 1815-2066
350357
  Ділай І.В. Газодинамічні синтезатори для приготування сумішей заданного складу. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.13 / Ділай І.В.; Мін-во освіти Укр. – Львів, 1994. – 16л.
350358
  Абуталиев Э.Б. Газодинмические методы расчета разработки газовых месторождений батреями скважин : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Абуталиев Э.Б.; АН УзССР. – Ташкент, 1964. – 26л.
350359
  Стефогло Е.Ф. Газожжидкостные реакторы с суспендированным катализатором / Е.Ф. Стефогло. – Новосибирск, 1990. – 229с.
350360
   Газожидкостная хроматография. – М., 1963. – 316с.
350361
  Аксельрод Ю.В. Газожидкостные хемосорбционные процессы. Кинетика и моделирование / Аксельрод Ю.В. – Москва : Химия, 1989. – 240 с.
350362
  Павлюк Н.Ю. Газокассетная технология очистки выбросов в атмосферу от углеводородов. : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.16 / Павлюк Н.Ю.; АН Украины. Ин-т газа. – К., 1993. – 22л.
350363
  Великовский А.С. Газоконденсатные месторождения / А.С. Великовский, В.В. Юшкин ; Гос. науч.-техн. Совета Министров РСФСР ; Гос. НИИ науч. и техн. информ. – Москва : ГОСИНТИ, 1959. – 112 с.
350364
  Дурмишьян А.Г. Газоконденсатные месторождения / А.Г. Дурмишьян. – М., 1979. – 335с.
350365
  Оберфелл Г. Газолин из природного газа. / Г. Оберфелл, Р. Алден. – М.-Л., 1926. – 471с.
350366
  Мирошниченко В.Д. Газомерщик / В.Д. Мирошниченко. – М., 1961. – 144с.
350367
  Лактюшина В.Ф. Газометрическое исследование при поисках нефти и газа в Юго-Западной части Прикаспийской впадины : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.17 / Лактюшина В.Ф.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1975. – 20л.
350368
  Киреева А.И. Газометрическое микроопределение активного атома водорода при помощи эфирного раствора магнийиодметила (реактива Чугуева) : Автореф... канд. хим.наук: / Киреева А.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-тут химии. – Москва, 1951. – 4 с.
350369
   Газон без клопоту // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 3. – С. 68-69 : фото
350370
   Газон без хлопот // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 4. – С. 66-67 : фото
350371
  Герценштейн М.Г. Газонаполненные кабели на напряжение 35 кв. / М.Г. Герценштейн. – М., 1960. – 87с.
350372
  Пешехонов Владимир Дмитриевич Газонаполненные проволочные координатные детекторы ионизирующего излучения для физических и прикладных исследований : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.01 / Пешехонов Владимир Дмитриевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1986. – 23л.
350373
  Кулибакина И.Б. Газонефтеносность нижнепермских-каменноугольных отложений Верхне-Печорской впадины / И.Б. Кулибакина. – М., 1976. – 31с.
350374
  Гаджи-Касумов Газонефтепромысловая геохимия / Гаджи-Касумов. – Москва : Недра, 1975. – 129с.
350375
   Газонні травосуміші. Газон для будь-яких бажань // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 68-69 : фото
350376
  Іванова А.В. Газоносність вугленосної формації карбону Донбасу // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 82-86 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0367-4290
350377
  Дудніков М. Газоносність ущільнених порід Артемівської площі в південно-східній частині Дніпровсько-Донецької западини / М. Дудніков, В. Михайлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 73-77. – (Геологія ; вип. 4 (67)). – ISSN 1728-3817


  Метою статті є розгляд особливостей геологічної будови та нафтогазоносності Артемівської площі, де під час проведення геологорозвідувальних робіт у минулі роки було отримано прямі ознаки газоносності московських відкладів середнього карбону. ...
350378
  Гусейнов Р.А. Газоносность и геохимическая характеристика углеводородных газов юго-западной части Прикуринской нефтегазоносной области. : Автореф... Канд.геол.-менерал.наук: / Гусейнов Р.А.; АН АзССР. – Баку, 1968. – 20л.
350379
  Брижанев Анатолий Михайлович Газоносность каменноугольных отложений Боково-Хрустальского района Донбасса : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.16 / Брижанев Анатолий Михайлович; Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
350380
  Никонов В.Ф. Газоносность севера Тюменской области. / В.Ф. Никонов. – М, 1975. – 48с.
350381
  Кушнирук В.А. Газоносность угленосной толщи Львовско-Волынского угольного бассейна / В.А. Кушнирук. – Киев : Наукова думка, 1978. – 119с.
350382
   Газоносность угольных бассейнов и месторождений СССР : В 3-х тт. – Москва : Недра
Т.1 : Угольные бассейны и месторождения европейской части СССР. – 1979. – 627с.
350383
   Газоносность угольных бассейнов и месторождений СССР : В 3-х тт. – Москва : Недра
Т.2 : Угольные бассейны и месторождения Сибири, Казахстана и Дальнего Востока. – 1979. – 454с.
350384
   Газоносность угольных бассейнов и месторождений СССР : В 3-х тт. – Москва : Недра
Т.3 : Генезис и закономерности распределения природных газов угольных бассейнов и месторождений СССР. – 1980. – 218с.
350385
  Букин И.В. Газоносность угольных месторождений Кузнецкого бассейна и основные вопросы методикии ее изучения : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Букин И. В.; Томск. полит. инзт, ВНИИ природных газов. – Хабаровск, 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
350386
  Косенко Б.М. Газоносность угольных пластов среднего карбона югозападной части Донбасса : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Косенко Б. М.; Днепр. горн. ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
350387
  Лаптев А.А. Газоны / А.А. Лаптев. – К, 1965. – 64с.
350388
  Лаптев А.А. Газоны / А.А. Лаптев. – Москва, 1983. – 176с.
350389
  Сааков С.Г. Газоны и цветочное оформление / С.Г. Сааков. – Москва. – 157с.
350390
  Головач А.Г. Газоны, их устройство и содержание / А.Г. Головач; Соколов С.Я. – Москва; Ленинград : Академия Наук СССР, 1955. – 338 с.
350391
  Кланг И.И. Газоны, их устройство и уход за ними. / И.И. Кланг. – М-Л, 1950. – 36с.
350392
  Лаптев А.А. Газоны. / А.А. Лаптев. – Киев, 1983. – 176с.
350393
   Газоны. Научные основы интродукции и использования газонных и почвопокровных растений. – Москва : Наука, 1977. – 252 с. : табл. 18, ил. 40 и цветн. вкл., библ. 4с.
350394
  Нужный Д.А. Газообмен и кислородная задолженность в процессе лечения больных гипертонической болезнью : Автореф... канд. мед.наук: 754 / Нужный Д.А.; Киевск. ин-т усовершенст. врачей. – К., 1967. – 17л.
350395
  Григорьева М.Б. Газообмен и кислородный порог рыб и некоторых водных беспозвоночных в зависимости от условий внешней среды : Автореф... канд. биол.наук: / Григорьева М.Б.; Карело-Финский гос. ун-т. – Петрозаводск, 1953. – 26л.
350396
  Бреслав И.С. Газообмен и натуральные условные пищевые рефлексы с обонятельного анализатора : Автореф... канд. биолог.наук: / Бреслав И.С.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Ленинград, 1951. – 10 с.
350397
  Трошихин Г.В. Газообмен и некоторые функции центральной нервной системы при длительном пребывании животных в атмосфере с высоким содержанием кислорода : Автореф... канд. мед.наук: / Трошихин Г.В.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1967. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
350398
  Блохин И.П. Газообмен и оксигенация артериальной крови при двигательной деятельности гимнастов. : Автореф... Канд.биол.наук: / Блохин И.П.; Ан СССР. – Л, 1965. – 28л.
350399
  Лукьянова Л.М. Газообмен и пигментная система растений Кольской Субарктики / Л.М. Лукьянова. – Апатиты, 1986. – 126с.
350400
  Михайлов К.И. Газообмен и температура клуба зимующих пчел в связи с задачами улучшения зимовки. : Автореф... канд. биол.наук: / Михайлов К.И.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1965. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
350401
  Бисерова А.Г. Газообмен и терморегуляция при мышечной деятельности в уловиях охлаждения. : Автореф... Канд.биол.наук: / Бисерова А.Г.; АН СССР. – Душанбе, 1967. – 31л.
350402
  Еремеева Л.В. Газообмен океана с атмосферой: Модели, обраб. данных наблюдений / Л.В. Еремеева, А.Х. Дегтерев. – СПб., 1992. – 129с.
350403
  Петрунь Н.М. Газообмен через кожу и его значение для организма человека / Н.М. Петрунь. – Москва : Медгиз, 1960. – 179с.
350404
   Газообразование при катагенезе органического вещества осадочных пород. – Л., 1983. – 164с.
350405
  Шнюков Е.Ф. Газоотдача дна Черного моря: геолого-поисковое, экологическое и навигационное значение / Е.Ф. Шнюков, В.В. Янко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 225-241. – Библиогр.: 41 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
350406
  Бедениг Д. Газоохлаждаемые высокотемпературные реакторы / Д. Бедениг ; пер. с нем. В.В. Гурьева ; под ред. Ю.И. Митяева. – Москва : Атомиздат, 1975. – 224 с.
350407
  Пашковский И. Газопровод "Набукко": проект создания // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 4. – С. 71-80. – ISSN 0131-2227
350408
  Адаменко О.М. Газопроводи і довкілля : монографія за ред. авторів / Олег Адаменко, Ярослав Адаменко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун -т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. – 243, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. 50-річчю Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. – Бібліогр.: с. 227-243. – ISBN 978-966-694-275-6


  У пр. № 1717077 напис: Бібліотеці Київського національного університету від авторів. Кафедра екології. Підпис. 1.07.2017
350409
  Кретова Л.И. Газопроницаемость напряженно-деформированных полимерных мембран. : Автореф... канд. техн.наук: 02.076 / Кретова Л.И.; Воен. акад. хим. защиты. Второй Москов. мед. ин-тут им. Н.И.Пирогова. – М., 1970. – 23л.
350410
  Артамонов В.А. Газопроницаемость пространственно-структурированных полимеров-матриц ионитов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Артамонов В.А.;. – Минск, 1976. – 21л.
350411
  Рой М.М. Газопрояви, причини їх виникнення та технологічні прийоми їх усунення // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 2. – С. 128-136 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1682-3591
350412
  Джуплин В.Н. Газоразрядная техника / В.Н. Джуплин. – Таганрог, 1988. – 82 с.
350413
  Малышев Е.К. и др. Газоразрядные детекторы для контроля ядерных реакторов / Е.К. и др. Малышев. – М., 1991. – 156с.
350414
  Пластинин В.В. Газоразрядные источники возбуждения света / В.В. Пластинин. – Томск : Издательство Томского университета, 1978. – 159с.
350415
  Рохлин Г.Н. Газоразрядные источники света / Г.Н. Рохлин. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 560 с.
350416
   Газоразрядные источники света для спектральных измерений. – Минск : Университетское, 1987. – 200 с.
350417
  Черепанов В.П. Газоразрядные источники шумов / В.П. Черепанов, В.М. Коневских, В.Н. Львов. – Москва : Советское радио, 1968. – 55 с.
350418
  Новик А.Е. Газоразрядные лазеры / А.Е. Новик. – Москва : Радио и связь, 1982. – 120 с. – (Массовая библиотека инженера ; Электроника)
350419
  Привалов В.Е. Газоразрядные лазеры в судовых измеритльных комплексах / В.Е. Привалов. – Ленинград : Судостроение, 1977. – 151 с.
350420
  Солдатов А.Н. Газоразрядные лазеры на самоограниченных переходах в парах металлов / А.Н. Солдатов, В.И. Соломонов. – Новосибирск : Наука, 1985. – 151 с.
350421
  Мельников Л.А. Газоразрядные лазеры с линзоподобными средами / Л.А. Мельников, Э.М. Рабинович, В.В. Тучин. – Саратов, 1987. – 84 с.
350422
  Фугенфиров М.И. Газоразрядные лампы / М.И. Фугенфиров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1975. – 128 с.
350423
  Уэймаус Д. Газоразрядные лампы / Д. Уэймаус. – Москва : Энергия, 1977. – 343 с.
350424
  Якимов О.П. Газоразрядные матричные индикаторные панели / О.П. Якимов. – Москва : Советское радио, 1980. – 73 с.
350425
  Бахтаев Ш.А. Газоразрядные микрометры / Ш.А. Бахтаев. – Алма-Ата, 1967. – с.
350426
   Газоразрядные приборы ГРП. – Б.м. – Комплект таблиц
350427
  Яблонский Ф.М. Газоразрядные приборы для отображения информации / Ф.М. Яблонский. – Москва : Энергия, 1979. – 137с.
350428
  Актон Д.Р. Газоразрядные приборы с холодным катодом / Актон Д.Р., Свифт Д.Д. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 480 с.
350429
   Газоразрядные приборы. Материалы 3 Всесоюзной научно-технической конференции (19 мая 1970 г.). – Вып. 2. – Москва, 1970. – 152с.
350430
  Мовшев В.Г. Газоразрядный водородный лазер в вакуумной ультрафиолетовой области спектра и его применение в спектроскопии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Мовшев В.Г.; АН СССР. Ин-т спектроскопии. – М., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
350431
  Кузьмичєв А.І. Газорозрядні системи з вторинними емітерами для електронної апаратури : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.02 / Кузьмичєв Анатолій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 47 с. – Бібліогр.: 77 назв
350432
  Фурсов В.З. Газортутный метод поисков месторождений полезных ископаемых / В.З. Фурсов. – Москва : Наука, 1983. – 205с.
350433
  Ельченко Я.С. Газосветная реклама / Я.С. Ельченко. – Москва : Экономика, 1967. – 48 с.
350434
  Мироненков В.В. Газосветные установки / В.В. Мироненков, Н.Л. Петрова. – Ленинград : Энергия, 1979. – 111 с. – (Библиотека светотехника ; Вып. 4)
350435
   Газоснабжение городов. – Л.-М.
Ч. 2. – 1950. – 180с.
350436
  Янченко А.П. Газоснабжение промышленности и быта в БССР / А.П. Янченко. – Минск, 1961. – 32с.
350437
  Айзенберг А.М. Газоснабжение тепломонтажных работ на АЭС / А.М. Айзенберг, П.М. Хазин. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 78, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 78-79. – (Библиотека тепломонтажника)
350438
  Румянцев С.В. Газосорбционная радиоизотопная дефектоскопия / С.В. Румянцев, К.С. Фурман. – Москва, 1979. – 144 с.
350439
  Щукин В.К. Газоструйные компрессоры / В.К. Щукин, И.И. Калмыков. – Москва, 1963. – 146с.
350440
   Газотермическое напыление : учебное пособие для студентов / Л.Х. Балдаев, В.Н. Борисов, В.А. Вахалин, Г.И. Ганноченко, А.Е. и др. Затока; Л.Х. Балдаев, В.Н. Борисов, В.А. Вахалин, Г.И. Ганноченко, А.Е. Затока и др. ; под общ. ред. Л.Х. Балдаева. – Москва : Маркет ДС, 2007. – 344 с. – ISBN 978-5-7958-0146-9
350441
   Газотермодинамика многофазных потоков в энергоустановках : межвузовский тематический сборник научных трудов. – Харьков
Вып. 1. – 1978
350442
   Газотермодинамика многофазных потоков в энергоустановках : межвузовский тематический сборник научных трудов. – Харьков
Вып. 2. – 1979
350443
  Мухін В.В. Газотранспортна система України як фактор енергетичної безпеки країн Європи // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 49-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
350444
  Заславський В.А. Газотранспортна система як складова критичної інфраструктури країни: сучасний стан та проблеми безпечного функціонування / В.А. Заславський, С.О. Мова // XVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 23-27, 2011 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011), intern. conference". – Київ : Освіта України, 2011. – С. 98-100. – ISBN 978-966-188-227-9
350445
  Джадж А. Газотрбинные двигатели малой мощности. / А. Джадж. – М, 1963. – 420с.
350446
  Свечников С.В. Газотроны и тиратроны / С.В. Свечников. – Киев : Государственное издательство технической литературы УССР, 1961. – 324 с.
350447
  Беляков М.П. Газотурбинные автомобили и двигатели : обзор / М.П. Беляков. – Москва : ЦБТИ, 1961. – 84 с. – (Машиностроение за рубежом : Серия XIV)
350448
  Предтеченский Г.П. Газотурбинные установки / Г.П. Предтеченский. – МоскваЛ., 1957. – 376с.
350449
  Швец И.Т. Газотурбинные установки / И.Т. Швец. – Киев, 1958. – 124 с.
350450
  Саликов А.П. Газотурбинные установки. / А.П. Саликов. – М.Л., 1958. – 288с.
350451
   Газотурбинные установки. Атлас конструкций и схем. – Москва, 1967. – 167с.
350452
  Симпсон А.Э. Газотурбинный наддув дизелей / А.Э. Симпсон. – М., 1958. – 196с.
350453
  Юдин Ю.Н. Газоустойчивость биосистем / Ю.Н. Юдин, Л.К. Клюкина. – Киев : Наукова думка, 2007. – 288с. – ISBN 978-066-00-0683-6
350454
  Илькун Г.М. Газоустойчивость растений / Г.М. Илькун. – Киев : Наукова думка, 1971. – 146с.
350455
   Газоустойчивость растений. – Новосибирск, 1980. – 239с.
350456
  Івасів В.В. Газофазна конденсація карбонільних сполук з формальдегідом на гетерогенних каталізаторах : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.17.04 / Володимир Васильович Івасів; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
350457
  Пенчев П.И. Газофазная полимеризация формальдегида в открытой системе : Автореф... канд. хим.наук: / Пенчев П.И.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1970. – 16л.
350458
  Лабарткава М.О. Газофазное взаимодействие урана и его производных с трихлорсиланом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Лабарткава М.О.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 26л.
350459
  Кисилев В.Г. Газофазное окисление этилена и пропилена кислородом под действием быстрых электронов : Автореф... канд. хим.наук: / Кисилев В.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1961. – 12л.
350460
  Другов Ю.С. Газохроматографическая идентификация загрязнений воздуха, воды, почвы и биосред : практическое руководство / Ю.С. Другов, И.Г. Зенкевич, А.А. Родин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний ; Физматлит, 2005. – 752 с. – (Методы в химии). – ISBN 5-94774-212-8
350461
  Устиновская Инна Анатольевна Газохроматографический анализ продуктов каталитического окисления на модифицированных пористых полимерах : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Устиновская Инна Анатольевна; АН СССР. Сиб. отделение. Учен. Совет ин-та неорган. химии. – Новосибирск, 1974. – 24л.
350462
  Хахенберг Х. Газохроматографический анализ равновесной паровой фазы / Х. Хахенберг, А. Шмидт. – Минск, 1979. – 160с.
350463
  Михайленко В.П. Газохроматографическое исследование хелатов металлов с фторированными -дикетонами и применение их в анализе. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Михайленко В.П.; КГУ. – К., 1981. – 22л.
350464
  Михайленко Валерий Петрович Газохроматографическое исследование хелатов металлов с фторированными b-дикетонами и применение их в анализе : Дис... канд. химич.наук: 02.00.02 / Михайленко Валерий Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 159л. – Бібліогр.:л.141-159
350465
  Мокеева Р.Н. Газохроматографическое разделение и анализ соединений в производстве полиуретанов. : Автореф... канд. хим.наук: 002 / Мокеева Р.Н.; МВ и ССО РСФСР. Горьковский политехн. ин-т. – Горький, 1972. – 26л.
350466
  Бакун М.В. Газохроматографічне визначення аліфатичних альдегідів с1-с5 з попереднім концентруванням твердофазною мікроекстракцією / М.В. Бакун, І.Б. Захарків, М.Ф. Зуй // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 11
350467
  Лупиніс І.С. Газохроматографічне визначення флудиоксонілу, фенарімолу та металаксилу з попереднім міцелярно-екстракційним концентруванням // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 21
350468
  Бакун М.В. Газохроматографічне визначення формальдегіда і ацетальдегіда після дериватизації і твердофазної мікроекстракції / М.В. Бакун, І.Б. Захарків, М.Ф. Зуй // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 18-19
350469
  Король А.М. Газохроматографічний якісний аналіз / А.М. Король. – Київ : Наукова думка, 1971. – 223 с.
350470
   Газочутливі властивості Pt - та Се - вмісних наноматеріалів на основі діоксиду олова / Г.О. Арінархова, І.В. Матушко, Л.П. Олексенко, Н.П. Максимович // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 109
350471
   Газочутливі напівпровідникові наноматеріали для створення сенсорів водню / І. Матушко, Л. Олексенко, Н. Максимович, Г. Сколяр, О. Роїк, Г. Федоренко, Л. Луценко, О. Ріпко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 40-43. – (Хімія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817
350472
  Головко А.С. Газоэнергетический обмен и внешнесекреторная функция поджелудочной железы и печени у овец : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Головко А.С.; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1970. – 27л.
350473
  Коновалов В.В. Газоэнергетический обмен и секреторная функция тонкого кишечника овец : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Коновалов В.В. ; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1967. – 17 с.
350474
  Зеленский В.С. Газоэнергетический обмен при всасывании некоторых аминокислот в изолированной петле тонкого кишечника овец : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Зеленский В.С.; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1969. – 20л.
350475
  Грундман Г.А. Газоэнергетический обмен, кровообращение и легочное дыхание в онтогенезе у свиней : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Грундман Г.А. ; Акад. наук СССР , Ин-т физиологии. – Ленинград, 1961. – 18 с.
350476
  Панюшкін В. Газпром : нова зброя Росії / Валєрій Панюшкін, Мїхаїл Зигарь за участю Ірини Рєзнік ; [ пер. з рос.]. – Київ : Факт, 2008. – 392 с. – ISBN 978-966-359-222-0
350477
  Романчук Олег Газпром як основна політична зброя Кремля // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 1/2 (171/172). – С. 18-24
350478
  Новохатский И.А. Газы в окисных расплавах / И.А. Новохатский. – М., 1975. – 216с.
350479
  Крайча Я. Газы в подземных водах / Я. Крайча. – М., 1980. – 343с.
350480
  Мюллер Г. Газы высокой чистоты / Г. Мюллер, Г. Гнаук. – М., 1968. – 236с.
350481
  Соколов В.А. Газы Земли / В.А. Соколов. – Москва : Наука, 1966. – 136с.
350482
  Ивановский Л.Е. Газы и ионные расплавы / Л.Е. Ивановский, В.Н. Некрасов. – М, 1979. – 183с.
350483
  Смителлс К. Газы и металлы: Введение в учение о равновесии газов с металлами / К. Смителлс. – Москва-Ленинград : Металлургиздат, 1940. – 228 с.
350484
   Газы и окислы в алюминевых деформируемых сплавах. – Москва, 1976. – 264 с.
350485
  Петерсилье И.А. Газы и рассеянные битумы горных пород некоторых интрузивных массивов / И.А. Петерсилье. – Апатиты, 1960. – 44с.
350486
  Фромм Е. Газы и углерод в металлах. / Е. Фромм, Е. Гебхардт. – М., 1980. – 711с.
350487
  Ратников Е.Ф. Газы как теплоносители / Е.Ф. Ратников, С.Д. Тетельбаум. – М, 1978. – 191с.
350488
  Соколов Б.К. Газы особой чистоты / Б.К. Соколов. – Москва : Знание, 1981. – 64 с.
350489
  Рябинин Ю.Н. Газы при больших плотностях и высоких температурах / Ю.Н. Рябинин; С предисл. Л.Ф. Верещагина. – Москва : ГИФМЛ, 1959. – 72с. – (Современные проблемы физики)
350490
  Щербаков А.В. Газы термальных вод / А.В. Щербаков. – Москва, 1974. – 219с.
350491
  Рабиданов С. Газыри / С. Рабиданов. – Махачкала, 1969. – 176с.
350492
  Кажаров П.Х. Газыри : стихи и поэмы / П.Х. Кажаров. – Нальчик : Эльбрус, 1976. – 127 с.
350493
   ГАИ: в защиту прав автомобилиста : Практическое пособие. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 320с. – ISBN 5-222-00141-5
350494
  Санин Л.О. Гаити -- страна трагической судьбы / Л.О. Санин. – Москва : Знание, 1985. – 64с. – (Научно- популярная ; № 9 ; У политической карты мира)
350495
  Гонионский С.А. Гаитянская трагедия / С.А. Гонионский. – М., 1974. – 160с.
350496
  Цинковський І. Гаї шумлять : лірика / І. Цинковський. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 96 с.
350497
  Костик О. Гаївкова традиція буковинців (за матеріалами першої половиниXX ст.) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – C. 146-151


  У статті досліджено аспекти побутування та функціонування гаївок на Буковині у першій половині двадцятого століття. Особливу увагу звернено на записування текстів весняного циклу. Дослідження побудоване на фіксаціях зазначеного періоду. The ...
350498
   Гаїті. Ламбада на Лабаді // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 106-114 : фото
350499
  Омельчук Н.В. Гай–Нижник П. П. Кримський вузол і питання Чорноморського флоту РФ у російсько–українських воєнно–політичних взаєминах (1991–2013 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 77-90. – ISSN 2076-1554
350500
  Іскорко-Гнатенко Гай Г.(Ю.) М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 69-70. – ISBN 978-617-7442-69-0
350501
  Генри О. Гай Давенпорт : эссе / пер. А. Власова, Д. Воеводы // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 229-242. – ISSN 1130-6545
350502
  Скотт В. Гай Мэннеринг / В. Скотт. – Ленинград : Художественная литература, 1971. – 487 с.
350503
  Дмитренко В. Гай Юлий Цезарь: величайший из римлян // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 10 (38). – С. 102-117. – ISSN 1819-6268
350504
   Гай Яків Гаврилович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 225-226 : фото
350505
  Богословский В.А. Гайана / В.А. Богословский. – Москва : Мысль, 1969. – 119 с. : ил., карт.
350506
  Тагор С.В. Гайана: 20 лет независимости. / С.В. Тагор. – М., 1986. – 62с.
350507
  Ткаченко В.А. Гайанская трагедия 1978 г. Факты и вымыслы. Современный взгляд // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 76-94. – ISSN 044-748Х
350508
  Ткачук Л.Г. Гайворон-Завальський комплекс чарнокітно-норитових порід і зв"язані з ними хроміти / Л.Г. Ткачук. – К, 1940. – 94с.
350509
  Іщук С. Гайворонський почерк / С. Іщук, І. Мудрий // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 7-14 листопада (№ 44/46). – С. 4


  До 100-річчя від дня народження всесвітньо відомого педагога, талановитого вченого В.О. Сухомлинського.
350510
   Гайда Анатолий Войцехович : биобиблиография ученого (к 60-летию со дня рождения) / В.Н. Руденко, А.Б. Фан, Е.М. Сурина, А.Ю. Яжук; Руденко В.Н., Фан А.Б., Сурина Е.М., Яжук А.Ю.; РАН; Уральское отделение; Ин-т философии и права; [под ред. А.Н. Руденко]. – Екатеринбург, 2007. – 133с. – ISBN 5-7691-1881-4
350511
   Гайдай Сергій Вікторович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 43 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
350512
   Гайдай Сергій Вікторович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 44. – ISBN 978-966-439-961-3
350513
   Гайдай Сергій Вікторович (1976) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 27. – ISBN 966-95774-3-5
350514
   Гайдай Юрій Олексійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 226 : фото
350515
   Гайдамаки : календар української поступово-робітничої організації на 1915 рік. – Вид. 2-ге. – New York : Гайдамаки, 1914. – 207 с.
350516
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : текст / Тарас Шевченко ; Пpимітки подав Іван Шпитковський. – Коломия : З дpук. В. Бpавнеpа, 1915. – 95 с. – (Загальна книгозбіpня ; Ч. 3)
350517
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т. Шевченко. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. "Герольд"], 1918. – 92, [4] с. – Hа с. 3 присвята: (В.І. Гpигоpовичу на память 22 апpіля 1838 p.). - Прим. № 106774 дефектний, вилучені с. 85-92, [4] с.: пеpедм. авт. до поеми "Гайдамаки" 1841 p. та прим.
350518
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема Т. Шевченка. – Полтава : Вид. Полтав. Спілки Спожив. Т-в. ; Дpук. Спілки Спожив. Т-в, 1918. – 100 с. – В кн. пеpедм. авт. до поеми "Гайдамаки" 1841 p. – (Пpосвітянська книгозбіpня ; [№ 1])


  Hа с. 1 надпис: В.І. Гpигоpовичу на память 22 апpіля 1838 p.
350519
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т. Шевченко. – Харків : Hакл. П. Калугина ; [Дpук. П. Калугина], 1918. – VI, 86 с. – Hа с. 1 присвята: (В.І. Гpигоpовичу на память 22 апpіля 1838 p.). - Hа тит. аpк. та обкл. уpив. з віpша Т.Г. Шевченка. – (Видавництво "Укpаїнська книжка" ім. Б. Гpінченка у Хаpькові / Під pед. М. Плевако та О. Синявського ; № 1 ; Hаpодня книгозбіpня)


  Примірникі дефектні, с. VI - пеpедм. авт. до поеми "Гайдамаки" (1841 p.) та ст. М.П. [М.А. Плевако] "Таpас Шевченко" і "Що таке гайдамаччина" вилучені. Рік вид. встановлено за кн.: Бібліографія: Покажч. вид. Шевченкових творів / Зібpав В. Дорошенко ...
350520
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема. – Вовча на Хаpк[івщині] : Рух., 1918. – 64 с., 2 аpк. поpтp. : мал. – Hа с. 1 присвята: (В.І. Гpигоpовичу на память 22 апpіля 1838 p.). - В кн. пеpедм. та пpиміт. авт. - Hа окp. аpк. поpтp. Івана Гонти та Максима Залізняка


  Рік вид. встановлено за кн.: Бібліографія: Покажч. вид. Шевченкових творів... / Зібрав В. Дорошенко // Шевченко Т. Повне видання творів. Т. 16. - Варшава, Львів, 1939
350521
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема Т. Шевченка. – Полтава : Вид. Полтав. Спілки Спожив. Т-в. ; Дpук. Спілки Спожив. Т-в, 1918. – 90 с. – В кн. пеpедм. авт. до поеми "Гайдамаки" 1841 p. – (Пpосвітянська книгозбіpня ; [№ 1])


  Hа с. 1 надпис: В.І. Гpигоpовичу на память 22 апpіля 1838 p.
350522
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т.Г. Шевченко; Ін-т Тараса Шевченка. – Київ : ДВУ, 1928. – 148с.
350523
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т.Г. Шевченко. – Київ : ДВУ, 1928. – 123с.
350524
  Вовчок Марко Гайдамаки / Вовчок Марко. – Харків; Одеса : ДВУ, 1931. – 96с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Масова худ.б-ка)
350525
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т.Г. Шевченко. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1935. – 160с. – книга без тит. сторінки
350526
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема / Т.Г. Шевченко; УАН; Ін-т Тараса Шевченка. – Київ : ВУАН, 1935. – 160с.
350527
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема / Т.Г. Шевченко; Укр АН. Ін-т Тараса Шевченка. – Київ : Видавництво Української академії наук, 1935. – 158с.
350528
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема / Т.Г. Шевченко; АН УРСР; Ін-т Т. Шевченка. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1936. – 159с.
350529
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема / Т.Г. Шевченко; АН; Ін-т укр. літ. – Київ : ДЛВ, 1939. – 108с.
350530
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поэма / Т.Г. Шевченко; Пер. и примечания Б. Турганова. – Иркутск : Облгиз, 1939. – 119с.
350531
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т.Г. Шевченко; Пер. Б. Турганова. – Москва : Советский писатель, 1939. – 111с. : ил.
350532
  Мушкетик Ю.М. Гайдамаки : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 372с.
350533
  Мушкетик Ю.М. Гайдамаки : Роман / Ю.М. Мушкетик; Авториз. пер. с укр. И. Новосельцевой. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 448с.
350534
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема. / Т.Г. Шевченко; Пер. с укр. А. Твардовского. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 127с.
350535
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема: До 150-річчя з дня нарожденння Т.Г. Шевченка / Т.Г. Шевченко. – Київ : Молодь, 1964. – 102с.
350536
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1969. – 103с.
350537
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : Поема / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дніпро, 1988. – 99с.
350538
  Слюсаренко А.Г. Гайдамаки / А. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 67. – ISBN 966-642-073-2
350539
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки / Т.Г. Шевченко; Передм. та пер. з укр. Кім Сук Вон. – Київ : Київський університет, 2003. – 190с. – ISBN 966-594-375-8
350540
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : поема : з передм., звертанням та прим. авт. / Тарас Шевченко ; іл. Олексія Колеснікова. – Київ : Грані-Т, 2007. – 155, [1] с. : іл. – Друкується за вид.: Кобзар / Тарас Шевченко. Київ: Державне видавництво художньої літератури, 1956. - Розгорнутий тит. арк. – ISBN 978-966-465-029-5
350541
  Шевченко Г Т. Гайдамаки / Тарас Шевченко ; [примітки та комент. Л.В. Ушлакова]. – Харків : Фоліо, 2011. – 667 с. – На обл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5339-8
350542
  Шевченко Т.Г. Гайдамаки : поема / Тарас Шевченко ; [передм. Р.П. Іванченко]. – Вид. перероб. з 1999 р. – Київ : Дніпро, 2015. – 101, [3] с. : фотоіл. – В змісті також.: Інтродукція ; Галайда ; Конфедерати ; Титар ; Свято в Чигирині ; Треті півні ; Червоний бенкет ; Гупалівщина ; Бенкет у Лисянці ; Лебедин ; Гонта в Умані. – Бібліогр. в приміт.: с. 97-102. – ISBN 978-966-578-256-8
350543
  Капелюшний В.П. Гайдамаки (- у 18 ст. Г. називали повстанців проти польських магнатів і шляхти на Правобережній Україні) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 301. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
350544
  Шевченко Т. Гайдамаки (уривки) // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 603-609. – ISBN 978-966-500-300-7
350545
  Тинченко Я. Гайдамаки з Донбасу. Як "донецькі" придушили повстання на "Арсеналі" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 березня (№ 9). – С. 6


  У війську УНР 1917 - 1920 років однією з найкращих частин вважали створений Симоном Петлюрою 3-й Гайдамацький полк, значну частину особового складу якого становили донецькі шахтарі.
350546
  Чос В.Г. Гайдамаки на Городищині // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 393-396
350547
  Навроцький Б.О. Гайдамаки Тараса Шевченка : джерела, стиль, композиція / Б. Навроцький ; Ін-т Тараса Шевченка. – Київ : Державне видавництво України, 1928. – 398, [2] с.
350548
  Халимоненко Г.І. Гайдамацтво як ланка інституту козацтва (історико-філологічний аспект) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 155-162. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Розглядається походження терміна гайдамака, а також слів, що пов"язуються з ним. Широко використовується матеріал української та тюркських мов. Висвітлюється історичний аспект проблеми.
350549
  Зінчук С.С. Гайдамацька Січ : історичне дослідження : поема / Станіслав Зінчук. – Київ : Щек, 2009. – 96 с. – ISBN 978-966-2031-10-7
350550
  Капелюшний В.П. Гайдамацький кінний полк ім.кошового К.Гордієнка // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 302. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
350551
  Кейда Ф. Гайдамацький полковник Семен Неживий: історичні та літературні версії біографії // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 93-102. – ISBN 966-587-044-0
350552
  Кушнір О.О. Гайдамацький рух 1715-1760-х рр.: перебіг та сприйняття сучасниками : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кушнір Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 217 л. – Бібліогр.: л. 191-217
350553
  Кушнір О.О. Гайдамацький рух 1715-1760-х рр.: перебіг та сприйняття сучасниками : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кушнір Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
350554
  Лола О.П. Гайдамацький рух на Україні 20-60 рр. XVIII ст. / О.П. Лола. – Київ, 1965. – 131с.
350555
   Гайдамацький рух на Україні в XVIII ст. Збірник документів. – К., 1970. – 659с.
350556
  Цикра П.В. Гайдамацький рух середини XVIII ст.: постановка проблеми // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 50-51
350557
  Нікітін В. Гайдамацький рух у Побужжі // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (102). – С. 186-196. – ISSN 2222-5250
350558
   Гайдамацькі війни Пилипа Орлика // 30 війн із Zаклятим сусідом : [історія 30 збройних конфліктів] / М-во оборони України ; [авт. кол.: Є.В. Букет, Т.П. Мороз, В.І. Саранцев (кер. проєкту) та ін. ; відео, аудіо: Є. Тристан, Т. Головатюк ; художнє оформ. С.М. Поліщук]. – Київ : АрміяINFORM, 2022. – С. 44-45
350559
  Мордовцев Д.Л. Гайдамачина / [соч.] Д. Мордовцева. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. К.И. Плотникова, 1870. – [4], 484 с
350560
  Дмитриев А.Д. Гайдамачина : (Из истории классовой борьбы на Украине в первой половине XVIII века) / А.Д. Дмитриев. – Москва : Изд-во Политкаторжан, 1934. – 56 с. – Экз. №44672 дефектный, без тит. л. и стр. 55-56. - Описание по интернет-поиску. – (Дешевая историко-революционная библиотека / под общ. ред. И.А. Теодоровича ; № 3)
350561
  Дмитрев А. Гайдамачина. (Из истории классовой борьбы на Украине в первой половине XVIII века). / А. Дмитрев. – М., 1934. – 56с.
350562
  Горбань М. Гайдамаччина. – Харків : Вид "Шлях Освіти" при наркомосвіті У.С.Р.Р. ; [Дpук. Hаpкомосвіти УСРР Всеукp. акад. наук], 1923. – 84с. – (Быблыотека селянина)
350563
  Мордовцев Д.Л. Гайдамаччина : Історична монографія / Д.Л. Мордовцев. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 359с. – ISBN 966-511-385-2
350564
  Мірчук П. Гайдамаччина до 1768 року // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 51-74
350565
  Лебедева Т.В. Гайдар-публицист / Т.В. Лебедева. – Воронеж, 1988. – 141с.
350566
  Рыбаков Н.И. Гайдар в Арзамасе / Н.И. Рыбаков. – М, 1984. – 95с.
350567
   Гайдар в школе. – М., 1976. – 126с.
350568
  Котов М.И. Гайдар на войне / М.И. Котов, В.Г. Лясковский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1971. – 271с.
350569
  Котов М.И. Гайдар на войне. / М.И. Котов, В.Г. Лясковский. – 2-е изд. – М., 1984. – 319с.
350570
  Бурлов А.Н. Гайдар на Севере. / А.Н. Бурлов. – Архангельск, 1965. – 58с.
350571
  Бурлов А.Н. Гайдар на Севере. / А.Н. Бурлов. – Архангельск, 1973. – 105с.
350572
  Королев В.Т. Гайдар шагает впереди / В.Т. Королев. – Владивосток, 1967. – 96с.
350573
  Сазанович Е. Гайдебуровский старик : проза: роман / окончание. Начало в № 1, 2, 3, 4, 5, 2012 г. // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 6 (677). – С. 75-104. – ISSN 0132-2036
350574
   Гайдеггер (Heidegger) Мартін // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 704-713. – ISBN 966-316-069-1
350575
  Богачов А. Гайдегер і феноменологія // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Т. 40, № 1. – С. 116-119. – ISSN 2075-6461


  Огляд книги Westerlund, F. (2020). Heidegger and the Problem of Phenomena. London: Bloomsbury. Review of Westerlund, F. (2020). Heidegger and the Problem of Phenomena. London: Bloomsbury.
350576
  Богачов А.Л. Гайдегерова герменевтика фактичності і трансценденталізм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-9. – (Філософія. Політологія ; вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті принципи герменевтики фактичності Хайдеггера в контексті трансценденталізму. Проаналізовані протиріччя герменевтики фактичної і вказаний спосіб їх подолання у філософській герменевтиці. The author studies the principles of ...
350577
  Рабинович А. Гайдн / А. Рабинович. – Ленинград : Музгиз, 1937. – 44 с.
350578
  Попова Т.В. Гайдн / Т.В. Попова. – 2-е перераб. изд. – Москва : Музгиз, 1959. – 172 с.
350579
  Барбу Е. Гайдук Амза / Е. Барбу. – Бухарест : [б. и.], 1969. – 46 с. – (Библиотека "Румыния" ; № 11)
350580
  Веселинович Я. Гайдук Станко / Я. Веселинович. – Москва, 1967. – 318с.
350581
  Веселинович Я. Гайдук Станко / Я. Веселинович. – Москва, 1969. – 319с.
350582
  Драгнев Д.М. Гайдуки - народные мстители / Д.М. Драгнев. – Кишинев, 1962. – 52с.
350583
  Нушич Б. Гайдуки / Б. Нушич. – Київ, 1969. – 195с.
350584
  Стрельський Г. Гайдуков Леонід Федорович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 42-43. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
350585
   Гайдуков Леонід Федорович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 86. – ISBN 978-966-439-754-1
350586
   Гайдуков Леонід Федорович (1937) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 96. – ISBN 978-966-933-054-3
350587
  Мойсей А. Гайдуцкие зимние драматические обряды румын Буковины (на основе полевых этнографических исследований) // Codrul Cosminului : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava, 2016. – С. 41-56. – (New series ; vol. 22, no. 1). – ISSN 1224-032X
350588
  Подгорець В. Гайдуцька криниця / В. Подгорець. – К, 1974. – 208с.
350589
   Гайєк (Hayek) Фрідріх Август фон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 713. – ISBN 966-316-069-1
350590
  Яворовський О.П. Гайк Хачатурович Шахбазян - організатор санітарно-гігієнічної справи, науковець, педагог, палкий патріот України / О.П. Яворовський, Г.А. Шкурко, Ю.Г. Чайка // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (99). – С. 72-79 : фото. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
350591
   Гайна Георгій Анатолійович (1954) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 96. – ISBN 978-966-933-054-3
350592
   Гайна: выбор пути. – М., 1989. – 175с.
350593
  Книпович Е.Ф. Гайне как политический лирик / Е.Ф. Книпович. – Москва, 1932. – 141с.
350594
  Дарчия М.Д. Гайоз Ректор и его просветительско-педагогическая деятельность : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Дарчия М.Д.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 22л.
350595
  Кривко П.С. Гайсин / П.С. Кривко. – Одеса, 1973. – 48с.
350596
  Пшеничный Г.Н. Гайское медноколчеданное месторождение Южного Урала / Г.Н. Пшеничный. – Москва : Наука, 1975. – 187с.
350597
  Татаренко Ірина Гайтана: Під вінець поїду на велосипеді // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 5. – С. 14-15 : Фото
350598
  Ходжер Г.Г. Гайчи / Г.Г. Ходжер. – М., 1978. – 269с.
350599
  Ходжер Г.Г. Гайчи // Чугра / Г.А. Юшков. – Москва : Современник, 1989. – С. 403-656. – (Библиотека советского романа). – ISBN 5-270-00597-2
350600
  Фурса С.Я. Галаган Іван Степанович // Кафедра правосуддя : історія та сучасність / КНУТШ ; [упоряд.: С.Я. Фурса]. – Київ : Медіа Бренд, 2010. – С. 7-8. – ISBN 978966-97130-0-1
350601
  Маслов В. Галаган Катерина Василівна / В. Маслов, Ю. Каневський // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 181. – ISBN 978-966-8567-14-8
350602
   Галаган Юлія Олександрівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 21
350603
  Горбачук М.Л. Галайда Павло (- математик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 318. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
350604
  Манжола В.А. Галака Сергій Павлович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2008. – Т. 8 : Дл - Дя. – С. 693. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
350605
   Галака Сергій Павлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 86-87. – ISBN 978-966-439-754-1
350606
   Галака Сергій Павлович (1956) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 96-97. – ISBN 978-966-933-054-3
350607
  Марочник Л.С. Галактика / Л.С. Марочник, А.А. Сучков. – Москва : Наука, 1984. – 392с.
350608
  Абліцов В.Г. Галактика "Україна" = The galaxy of Ukraine : українська діаспора: видатні постаті / Віталій Абліцов. – Київ : КИТ, 2007. – 435, [1] с. : портр. – Додатковий тит. арк. англ. – ISBN 978-966-8550-56-0


  У пр. № 1746631 напис: Шановний Михайле Кузьмовичу! Вірю, що інформація, яку Ви щовечора черпатимете з цієї книги, допоможе Вам зробити ще глибшим переконання, що без НАС у світі було б сумно. Отже, Україна - це не лише Галактика, Це - космос! З ...
350609
  Мак-Люен Маршалл Галактика Гутенберга = The Gutenberg galaxy : Становлення людини друкованої книги / Мак-Люен Маршалл; Пер. з англ. В.І.Постнікова та ін. – Київ : Ніка-Центр, 2001. – 464с. – (Зміна парадигми ; Вип.1). – ISBN 966-521-162-5; 966-521-169-2;
350610
  Гунько С.М. Галактика друкованого слова (до 500-річчя засновника друкарства на Україні Івана Федоровича) // Квалілогія книги : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – Вип. № 1 (21). – С. 137-140. – ISBN 966322012-0
350611
  Частакова Н. Галактика на ймення Віра Вовк // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 24 квітня (№ 8). – С. 7


  Книга Надії Гаврилюк "Під плахтою неба: поезія Віри Вовк".
350612
   Галактика Слова : Галині Макарівні Гнатюк : [праці, спогади] / НАН України, Ін-т української мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко, Н.Г. Горголюк, А.Д. Гнатюк та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – 352, [3] с., [1] арк. порт. : іл., портр., табл. – Текст укр., частк. англ. – Бібліогр.: с. 49-52, в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Не все сплива рікою часу ...). – ISBN 978-966-489-492-7
350613
  Мишенина Т.В. Галактика, ее строение и обогащение химическими элементами : монография / Т.В. Мишенина ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2017. – 167, [1] с., [6] л. фотоил. : ил. – Библиогр.: с. 142-164. – ISBN 978-966-927-260-7
350614
  Шепли Х. Галактики : пер. с англ. / Х. Шепли. – Москва, Ленинград : ОГИЗ, 1947. – 226 с.
350615
  Засов А.В. Галактики / А.В. Засов. – Москва : Знание, 1976. – 64 с.
350616
  Ходж П. Галактики : пер. с англ. / П. Ходж. – Москва : Наука, 1992. – 189 с.
350617
  Вавілова І.Б. Галактики (- система зір, що перебувають у стані самогравітації) / І.Б. Вавілова, І.Ю. Ізотова // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 318-320. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
350618
  Сучков А.А. Галактики знакомые и загадочные / А.А. Сучков. – Москва : Наука, 1988. – 191 с.
350619
  Зонн В. Галактики и квазары / В. Зонн. – Москва : Мир, 1978. – 247с.
350620
   Галактики ПГАСА = Галактики ПДАБА : литератур. произведения сотрудников ПГАСА / М-во образования и науки Украины, Приднепр. гос. акад. строительства и архитектуры ; [редкол.: В.И. Большаков (глав. ред.) и др.]. – Днепропетровск : ПГАСА, 2013. – 206, [2] с. – Навстречу 85-летию со дня основания академии. - Парал. тит. л. укр. – ISBN 978-976-323-098-6
350621
  Воронцов-Вельяминов Галактики, туманности и взрывы во Вселенной / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1967. – 174с.
350622
  Воронцов-Вельяминов Галактики, туманности и взрывы во Вселенной / Воронцов-Вельяминов. – Москва : Просвещение, 1967. – 175 с.
350623
  Хойл Ф. Галактики, ядра и квазары : пер. с англ. / Ф. Хойл. – Москва : Мир, 1968. – 156 с.
350624
  Гинзбург А. Галактики. Какие они бывают? Часть 2 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Безпалова Н.Ю., Кладов И.И., Зубарев А.Н. [и др.]. – Киев, 2021. – № 4 (178). – С. 30-33


  Как и у звезд, у галактик цвет и светимость не являются совершенно независимыми параметрами, хотя они связаны друг с другом не так строго, как у звезд, и совсем по иной причине.
350625
  Тейлер Р.Дж. Галактики: Строение и эволюция : пер. с англ. / Р.Дж. Тейлер. – Москва : Мир, 1981. – 223 с.
350626
  Чилая С.Е. Галактион Табидзе / С.Е. Чилая. – Москва, 1958. – 131 с.
350627
  Табидзе Г.В. Галактион Табидзе / Галактион Табидзе ;. – Тбилиси, 1979. – 114 с.
350628
  Маргвелашвили Г.Г. Галактион Табидзе. Очерк жизни и творчества. / Г.Г. Маргвелашвили. – Тбилиси, 1973. – 149с.
350629
   Галактическая и внегалактическая радиоастрономия. : пер. с англ. – Москва : Мир, 1976. – 622 с.
350630
  Аксененко С.И. Галактическая осень : сборник стихов / Аксененко С.И. – Миколаїв : Тетра, 1997. – 142 с.
350631
  Кривдик В.Г. Галактические космические лучи в источниках и межзвездном пространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Кривдик В.Г.; Одес. гос. ун-тет. – Одесса, 1981. – 16л.
350632
  Зусманович А.Г. Галактические космические лучи в межпланетном пространстве / А.Г. Зусманович. – Алма-Ата : Наука, 1986. – 193 с.
350633
  Нортон А. Галактический почтовый... / А. Нортон. – К, 1992. – 752с.
350634
   Галактіонов Євген Олександрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 48. – ISBN 978-617-573-038-6
350635
  Шелухина Н.П. др. Галактуроновая кислота, методы ее получения и определения / Н.П. др. Шелухина. – Фрунзе, 1972. – 95с.
350636
  Григорьев П.Г. Галалит. Что надо знать о его производстве : краткое рук. для мастеров и рабочих / П.Г. Григорьев. – Москва-Ленинград : Госнаучтехиздат, 1931. – 89 с.
350637
  Млинченко К.М. Галан бореться / К.М. Млинченко. – Киев, 1972. – 47с.
350638
  Бликер С.С. Галантерейщик : новелла // Иностранная литература : ежемесячный литературно-художественный журнал. – Москва, 2014. – № 11. – С. 235-248. – ISSN 0130-6545
350639
  Викторов Э. Галантный век и сексуальная революция : [нравы Западной Европы ХVIII века] // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2007. – № 12. – С. 37-41. – ISSN 2073-9702
350640
  Хоменко Інна Галапагоси. В обнімку з тюленем // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 98-104 : фото
350641
  Телевной Игорь Галапагосы. Рай эволюции // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 80-83 : фото
350642
  Сидоренко В.П. Галапагоська черепаха : повість / В.П. Сидоренко. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 200 с.
350643
  Маківчук Ф.Ю. Галас у жабуринні / Ф.Ю. Маківчук. – Київ, 1967. – 198 с.
350644
   Галатея. – Москва : Тип. Решетникова и Уткина
Ч. 1-2, № 1-11. – 1829. – 362, 274, II c. – Видання старою орфографією, розд. пагінація
350645
   Галатея. – Москва : Тип. Лазаревых Института восточных языков
Ч. 15, № 22, 23, 3, 25, 4. – 1830. – С. 101, 52-149, 151-299, 69-81. – Видання старою орфографією
350646
   Галатея. – Москва : Тип. С. Селивановского
т. 17, № 33-37. – 1830. – 33, II c. – Видання старою орфографією
350647
  Дашкієв М.О. Галатея : оповідання / М.О. Дашкієв. – Київ, 1967. – 258 с.
350648
  Сервантес Мигель де Галатея / Сервантес Мигель де. – Москва, 1973. – 390с.
350649
  Дорошко-Берман Галатея : Стихи и песни / Дорошко-Берман; Сост. и предисл. М.М.Красикова, худож. - оформитель Б.Е.Захаров. – Харьков : Фоліо, 2001. – 104с. – В оформлении обложки использована картина автора "Зеленая гора". – ISBN 966-03-1501-5
350650
  Мірошниченко О.А. Галатея і робот : оповідання / О.А. Мірошниченко. – Київ, 1979. – 206 с.
350651
  Барабаш В.Й. Галезева структура та районування промисловості Полтавської області : галузі господарства / В.Й. Барабаш, В.П. Благов // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 35-42 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
350652
   Галенджик. – Краснодар, 1957. – 68с.
350653
  Вейхгерц И. Галеновые препараты и лекарственные формы в заводском производстве / И. Вейхгерц, Ю. Шредер. – Москва : ОНТИ НКТП, 1935. – 452 с.
350654
  Осадчук П.І. Галера : поезії / П.І. Осадчук. – Одеса : Маяк, 1993. – 88 с.
350655
  Эльбронн М. Галереи Лафайет, Бухенвальд / М. Эльбронн. – М., 1991. – 156с.
350656
  Михальчук В.В. Галерейна діяльність в системі художньої культури незалежної України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 147-154
350657
  Михальчук В.В. Галерейна діяльність в системі художньої культури незалежної України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Михальчук Вадим Володимирович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
350658
  Богданов Е.Н. Галерея : рассказы и повесть / Евгений Богданов. – Москва : Современник, 1979. – 222 с. – (Новинки "Современника")
350659
  Шевчук Д. Галерея авторитетів польського дисидента // Критика. – Київ, 2005. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 18-19


  Адам Міхнік — польський громадсько-політичний діяч, журналіст, видавець, дисидент і політв"язень часів ПНР. Один із ідейних натхненників "Солідарності".
350660
  Барсамова С.А. Галерея Айвазовского : путеводитель / С.А. Барсамова. – Симферополь : Таврия, 1971. – 57 с. : ил.
350661
  Смирнова А. Галерея Александра Шилова // Мир музея : Иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 45-47. – ISSN 0869-8171
350662
  Кисиль В.Я. Галерея античных философов : учеб. пособие : в 2 т. / В.Я. Кисиль, В.В. Рибери. – Москва : ГРАНД : ФАИР-ПРЕСС. – ISBN 55-8183-0410-8
Т. 1. – 2002. – 572, [1] с.
350663
  Кисиль В.Я. Галерея античных философов : учеб. пособие : в 2 т. / В.Я. Кисиль, В.В. Рибери. – Москва : ГРАНД : ФАИР-ПРЕСС. – ISBN 55-8183-0411-6
Т. 2. – 2002. – 571, [1] с. – Библиогр. в конце кн.
350664
  Кулахмедова Л. Галерея в окружении стеллажей : библиотекарь в роли экскурсовода // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 4 : Пенза. Библиотечный конгресс РБА. – С. 53-55. – ISSN 0869-4915
350665
   Галерея геологічних знахідок // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Лютий (№ 2)


  З 1986 року працює геологічний музей Коледжу геологорозвідувальних технологій Університету імені Тараса Шевченка. 2000 експонатів, виставлених у його залах, представляють майже всі континенти земної кулі. При музеї функціонує студентський гурток ...
350666
  Эрмитаж Галерея древней скульптуры : [каталог] / Императорский Эрмитаж // Древности Босфора Киммерийского : [каталог] / Эрмитаж, (Санкт-Петербург). – Санкт-Петербург : Двора Его Величества Типо-литогр.К.Ф. Далина, 1886. – Зала VII. – IV, 92 с.
350667
  Нестеренко П. Галерея екслібрісів Володимира Окрутного // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 29 травня (№ 10). – С. 5. – ISSN 2519-4429
350668
  Гриник-Сутанівська Галерея еліти народу / написала Валентина Гриник-Сутанівська. – Київ : Аверс, 1999. – 166, [10] с., [4] арк. портр. : іл., портр. – На обкл. авт. не зазнач. - На тит арк. зміст: Ольга Басистюк, Юрій Бойко, Микола Жулинський, Анатолій Матвієнко, Віктор Пинзеник, Геннадій Удовенко, Валерій Шевчук. – ISBN 966-95423-0-8
350669
   Галерея західноєвропейського мистецтва : путівник. – Харків : Мистецтво, 1937. – 127 с.
350670
   Галерея лауреатів [Премії імені Тараса Шевченка Київського університету] // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 43-359. – ISBN 978-966-439-757-2
350671
  Кінджибала О.С. Галерея образів головних героїв корейських казок / О.С. Кінджибала, Кім Сук Вон // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 37-39. – (Східні мови та літератури ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі корейських казок висвітлюється специфіка жанру корейської казки, окреслюються головні персонажі та герої. Зроблено спробу провести паралелі між корейськими й українськими казками. Korean Folktales, their main characters and specialty of ...
350672
  Мискарян Кара Галерея под открытым небом : Феномен // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 8-16 : Фото


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
350673
  Костомаров М.І. Галерея портретів : Біографічні нариси / М.І. Костомаров. – К., 1993. – 323с.
350674
  Новиков А. Галерея портретів "нових людей" у драматургії Марка Кропивницького // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 44-48. – ISSN 0130-5263
350675
  Новиков Анатолій Галерея портретів "нових людей" у драматургії Марка Кропивницького // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 44-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
350676
  Михайлюта В. Галерея портретів сучасників у художній прозі Олени Пчілки // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 65-69


  У статті розглядаються портрети інтелігенції та дворянства, створені Оленою Пчілкою в її художній прозі. The article deals with the portraits of intellectuals and the noble class created by Olena Pchilka in her fiction. Статья посвящена анализу ...
350677
  Гольбах П.А. Галерея святых / П.А. Гольбах. – Москва, 1962. – 352с.
350678
  Гольбах П. Галерея святых / П. Гольбах. – Киев : Политиздат, 1987. – 334с.
350679
  Оганисьян Ю.С. Галерея тиранов / Ю.С. Оганисьян, А.Ю. Рабин. – Москва, 1968. – 127с.
350680
  Щеголова Вера Галерея Уффици // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 2. – С. 63-75


  Палац у Флоренції, побудований у 1560-1581 рр. і зараз є одним з найбільших музеїів європейського образотворчого мистецтва
350681
  Дудар Є.М. Галерея чудотворців : вибр. твори у 2 т. / Євген Дудар. – Київ : Ярославів вал. – ISBN 966-8135-09-10
Т. 1 : Профілактика розуму. – 2003. – 351, [1] с. – Розгорнутий тит. арк.
350682
  Дудар Є.М. Галерея чудотворців : вибр. твори у 2 т. / Євген Дудар. – Київ : Ярославів вал. – ISBN 966-8135-10-1
Т. 2 : Профілактика совісті. – 2003. – 351, [1] с. – Розгорнутий тит. арк.
350683
  Бондаренко С Ф. Галерея шахматных этюдистов / Ф.С. Бондаренко. – Москва : Физкультура и спорт, 1968. – 304 с. : ил. – Библиогр.: с. 301-302
350684
  Гриценко В.С. Галеризм и эстетика - цена вопроса // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 8-15
350685
  Подольский В.А. Галерка / В.А. Подольский. – М, 1956. – 48с.
350686
  Янчар Д. Галерник : роман / Драго Янчар ; [пер. со словен. Л. Симоновича] // Доротей : роман / Д. Ненадич. – Москва : Радуга, 1982. – С. 225-508
350687
  Астаф"єв О.Г. Галета Віктор Георгійович (-громадський діяч, педагог ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 325. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
350688
  Куклинова И. Галечная мозаика Туниса // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 44-46. – ISSN 0869-8171
350689
  Эйнгорн Л.Н. Галиды титана (хлорид и бромид), как растворители, в связи с теорией растворимости неэлектролитов. : Дис... наук: / Эйнгорн Л.Н.;, 1940. – 119л. – Бібліогр.:л.1-7
350690
  Цейтлин З. Галилей / З. Цейтлин. – Москва, 1935. – 285 с.
350691
  Кузнецов Б.Г. Галилей / Б.Г. Кузнецов. – Москва : Наука, 1964. – 326 с.
350692
  Штекли А.Э. Галилей / А.Э. Штекли. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 383 с. – (Жизнь замечательных людей)
350693
  Выгодский М.Я. Галилей и инквизиция / М.Я. Выгодский. – Москва; Ленинград
Часть 1 : Запрет пифагорейского учения. – 1934. – 194с.
350694
  Седов Л.И. Галилей и основы механики / Л.И. Седов. – Москва : Наука, 1964. – 40 с.
350695
  Перель Ю.Г. Галилей и современная астрономия / Ю.Г. Перель. – Москва : Знание, 1964. – 29 с.
350696
  Галилей Г. Галилей и современность / Г. Галилей. – Москва : Знание, 1964. – 48 с.
350697
  Немет Л. Галилей. Пьеса / Л. Немет. – Москва, 1958. – 140с.
350698
  Сорока Леонид Галилейский круг : книга стихов / Сорока Леонид. – Иерусалим-Нью-Йорк-Санкт-Петербург : Академический проект, 2002. – 143с. – ISBN 965-222-802-8
350699
  Егоршин В. Галилео Галилей : (К 375-летию со дня рождения) / В. Егоршин, 1939. – С. 91-106. – Отд. оттиск
350700
  Шишаков В.А. Галилео Галилей / В.А. Шишаков. – М, 1963. – 393с.
350701
  Шишаков В.А. Галилео Галилей / В.А. Шишаков. – Москва : Советская Россия, 1964. – 39 с.
350702
  Бублейников Ф.Д. Галилео Галилей / Ф.Д. Бублейников. – Москва : Просвещение, 1964. – 88 с.
350703
  Шмутцер Э. Галилео Галилей / Э. Шмутцер, В. Шютц. – М., 1987. – 140с.
350704
  Анцелиович Е.С. Галилео Галилей. (Элементы физики) / Анцелиович Е.С. – Москва : Учпедгиз, 1955. – 100 с., [1] л. портр. : ил. – Библиогр.: с. 52 (15 назв.). – (Классики физики)
350705
  Габсалямова Ф.Г. Галимджан Ибрагимов : Библиогр. указ., 1907-1977 гг. / Ф.Г. Габсалямова, У.И. Гимадиев. – Уфа, 1979. – 249с.
350706
  Хасанов М.Х. Галимжан Ибрагимов / М.Х. Хасанов. – Казань, 1969. – 432с.
350707
  Хасанов М.Х. Галимжан Ибрагимов / М.Х. Хасанов. – Казань, 1977. – 432с.
350708
  Короткий В. Галин Мартирій (1856-1943) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 404. – ISBN 5-7707-1062-4
350709
  Асадов Э.А. Галина : лирич. проза / Э.А. Асадов. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 110 с.
350710
  Вишневская Г.П. Галина / Г.П. Вишневская. – Москва, 1991. – 556с.
350711
  Вишневская Г.П. Галина : история жизни / Галина Вишневская. – Изд. дополненное. – Москва : Вагриус, 2007. – 576с. – (Мой 20 век). – ISBN 978-5-9697-0396-4
350712
  Караваева Г.А. Галина Адольфовна и Валентин Александрович Караваевы : мастера Советской Карикатуры / Г.А. Караваева, В.А. Караваев. – Москва : Советский художник, 1974. – 40 с.
350713
   Галина Антонівна Холодар // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 81-82. – ISBN 966-594-277-8
350714
   Галина Анфилова, 1936-1985 : [кинодекорац. искусство, живопись, графика] : каталог выставки. – Москва : Совецкий художник, 1987. – [31] с. : ил.
350715
   Галина Анфилова, 1936-1985 : [каталог выставки]. – Москва : Совецкий художник, 1990. – [32] с. : ил.
350716
  Галик Я. Галина Баранкевич: спалахнула яскрава лемківська зірка // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 149-153. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
350717
  Митровка М. Галина Біланич: штрихи до портрета (до 55-річчя від дня народження) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (299), червень. – С. 51-52. – ISSN 2076-9326
350718
   Галина Бондаренко // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 89. – ISSN 2664-4282


  Бондаренко Галина Борисівна - кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник відділу "Український етнологічний центр" Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського Національної академії наук України.
350719
   Галина Бородай, 1949-1980. – М, 1988. – 55с.
350720
  Негода М.Т. Галина Буркацька. / М.Т. Негода. – К., 1960. – 52с.
350721
   Галина Василівна Лошманова // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 477-478. – ISSN 1993-0917
350722
  Рябикина Т. Галина Васильева / Татьяна Рябикина. – Москва : Политиздат, 1969. – 112 с. : ил. – (Когда им было двадцать)
350723
  Пинская Т. Галина Вишневская. Гранд-дама // Академия : интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2007. – № 2. – С. 56-58. – ISSN 1684-4912
350724
  Глаголюк В. Галина Волощук про "Художнє мислення Уляни Кравченко" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 4-10 квітня (№ 14). – С. 8
350725
  Колесник В. Галина Георгіївна Коцур: штрихи до портрета // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 7-9
350726
  Дубровський Р. Галина Гордасевич: портрет на тлі України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 7/8 (688/689). – С. 75-79. – ISSN 0130-5263
350727
  Бойко Н. Галина Дидик - остання зв"язкова Романа Шухевича // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 9 (229). – С. 34-35. – ISSN 0131-2685
350728
   Галина Дмитриева : гракфика. Каталог. – Москва : Советский художник, 1990. – [32] с.
350729
  Ковалів Ю. Галина Журба // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 12 (696), грудень. – С. 72-75. – ISSN 0236-1477
350730
   Галина Ивановна Гладышева : графика. Каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1985. – 22 с.
350731
  Бандарина З.А. Галина Ильина / З.А. Бандарина. – Минск, 1959. – 206с.
350732
  Косогор В. Галина Іванівна В"юн // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 277, лютий : лютий. – С. 29-30


  В"юн Галина Іванівна — українська письменниця, громадсько-культурна діячка, автор мемуарів.
350733
   Галина Костянтинівна Степанківська // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 157. – ISSN 2413-7944
350734
  Кузьменко Г.І. Галина Кузьменко. Наука як покликання / Г.І. Кузьменко. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 415, [1] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-189-425-8
350735
  Москаленко Леся Галина Лисенко. З мрією про Домінікану // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 48-49 : фото
350736
  Мартынов А.К. Галина любовь : поэма / Александр Мартынов ;. – Саранск : Морд. кн. изд., 1968. – 82 с.
350737
  Верба І.І. Галина Львівна Петрашевич / І.І. Верба. – Київ, 1965. – 54с.
350738
  Марченко Н. Галина Малик - дитяча письменниця інформаційної доби // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 10 (715). – С. 55-62. – ISSN 0130-5263
350739
  Георгиевская С.М. Галина мама / С.М. Георгиевская. – М, 1980. – 32с.
350740
  Георгиевская С.М. Галина мама / С.М. Георгиевская. – Москва, 1983. – 32с.
350741
  Маслюк Г. Галина Маслюк: "Політехніка дала мені інший спосіб мислення" / вела розмову Юрій Мартинович // Львівська політехніка : науково-популярний журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. Ю. Бобало ; редкол.: О. Матвійків, Л. Жук, І. Демидов [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. № 10/13, червень -вересень : Випускники - 2. – С. 23-27. – ISSN 2709-3107
350742
  Панова М. Галина Махрова - художник русского зарубежья в Тунисе // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 12 (617). – С. 50-53. – ISSN 0321-5075
350743
   Галина Мезенцева : Музыка, 1984. – 32 с.
350744
   Галина Миколаївна Тальнова // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 33. – ISBN 966-594-277-8
350745
   Галина Миколаївна Швецова-Водка : Біобібліографічний покажчик. – Київ, 2004. – 60 с. – (Провідні діячі української книги ; Вип. 17)
350746
   Галина Михайловна Черногаева (к 75-летию со дня рождения) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 127. – ISSN 0130-2906
350747
  Филиппова М. Галина Науменко: протокол - это знаковость // Личности. – Киев, 2008. – № 3 (13). – С. 116-125. – ISSN 1819-6268


  Галина Алексеевна Науменко была единственной женщиной, которая работала со всеми официальными лицами, посетившими СССР в 1970-1980-е годы. С ее участием готовился дипломатический протокол встреч с Валери Жискар д"Эстеном, Франсуа Миттераном, Джорджем ...
350748
  Тарланов Э.К. Галина Николаевна Акимова // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 122-124. – ISSN 0130-9730


  До 80-річчя від дня народження Галини Миколаївни Акимової
350749
  Велигорська-Сеньків Галина Новаківська і її виставка // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 491, січень : січень. – С. 23-25
350750
   Галина Озолина: Скульптура, графика / Озолина, Выставка, Москва. произведений., 1983. – Москва, 1983. – 24с.
350751
   Галина Польских. – Москва, 1966. – 14с.
350752
  Морозов С.Т. Галина Санько. / С.Т. Морозов. – Москва, 1975. – 26с.
350753
  Соловьева Г.С. Галина Сергеевна Соловьева. / Г.С. Соловьева. – М., 1984. – 22с.
350754
  Богданов-Березовский Галина Сергеевна Уланова / В.М. Богданов-Березовский. – Москва : Искусство, 1961. – 174 с. : ил.
350755
   Галина Скляренко // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (386), липень - вересень. – С. 95. – ISSN 2664-4282
350756
  Стефанова Г. Галина Стефанова:"Леся Українка - це було рідне, одразу привласнене, вона стала моя" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 25 лютого - 3 березня (№ 8). – С. 7


  Українська актриса театру і кіно про своє ставлення до Лесі Українки та її творчості.
350757
  Куджиев В.М. Галина Тушовская / В.М. Куджиев. – Петрозаводск, 1967. – 52с.
350758
  Богданов-Березовский Галина Уланова / В.М. Богданов-Березовский. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1949. – 140 с., 27 л. ил. : ил.
350759
  Львов-Анохин Галина Уланова / Львов-Анохин. – Москва, 1970. – 279с.
350760
  Львов-Анохин Галина Уланова / Львов-Анохин. – 2-е изд., доп. – М., 1984. – 350с.
350761
  Соколова Екатерина Галина Уланова = "Я из другого века" // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 7. – С. 38-41. – ISSN 1818-2968
350762
   Галина Харитонівна Рябошапко: життєва шляхетність Людини та Вченого // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 349. – ISSN 2219-5521
350763
   Галина Шубина, 1902-1980: графика. – Москва, 1990. – 32с.
350764
  Ходацька О. Галина Яблонська - людина-легенда // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 12-26 березня (№ 5/6)
350765
  Яволовська Н. Галине життя / Н. Яволовська. – Харків-Одеса, 1930. – 147с.
350766
  Садомская Н.Н. Галисийці. (Ист. этногр. очерк) : Автореф... канд. ист.наук: / Садомская Н. Н.; АН СССР, Ин-т этнографии. – М., 1967. – 17л.
350767
  Белгородский А.В. Галиция - исконное достояние России / А.В. Белгородский. – Москва : Изд-во т-ва И.Д. Сытина, 1914. – 48 с.
350768
  Зубковский В. Галиция : краткий обзор географии, этнографии, истории и экономической жизни страны / В. Зубковский. – Харьков : Типография Мирный Труд, 1914. – 48 с.
350769
  Трусевич С.М. Галиция и польское восстание 1863-1864 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Трусевич С.М. ; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. Ист. фак. Кафедра истории южн. и зап. славян. – Львов, 1965. – 21 с.
350770
  Пауткин А.А. Галицкая летопись как памятник литературы Древней Руси / А.А. Пауткин. – М., 1990. – 76 с.
350771
  Тищик Б.И. Галицкая Социалистическая Советская Республика в 1920 году : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Тищик Б.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 18 с.
350772
  Кульчицкий В.С. Галицкий сейм в системе колониального аппарата Австро-Венгрии : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Кульчицкий В.С. ; МГУ , Юрид. фак. – Москва, 1953. – 17 с.
350773
  Левицкий И.Е. Галицко-pусская библиогpафия за 1887 год / Составил Иван Ем. Левицкий. – Львов : Накл. автора ; Типогр. Ставропиг. ин-та, 1889. – 69 с. – Конволют. Перепл. с : Галцко-русская библиография за 1888 г. / сост. И.Е. Левицкий. - Львов, 1888. - В изд. отд. позиции библиогр. на укр. яз.
350774
  Левицкий И.Е. Галицко-pусская библиогpафия за 1888 г. / Составил Иван Ем. Левицкий // Галицко-pусская библиогpафия за 1887 год / И.Е. Левицкий. – Львов : Накл. автора ; Типогр. Ставропиг. ин-та, 1889. – 127 с.
350775
  Левицкий И.Е. Галицко-pусская библиогpафия за 1888 год / Составил Иван Ем. Левицкий. – Год издания 2-й. Изд. автора. – Львов : Изд. автора ; Типогр. Ставропиг. ин-та, 1889. – 121 с.
350776
  Левицкий И.Е. Галицко-pусская библиогpафия за 1889 год / Составил Иван Ем. Левицкий // Галицко-pусская библиогpафия за 1888 год / И.Е. Левицкий. – Год издания 2-й. Изд. автора. – Львов : Изд. автора ; Типогр. Ставропиг. ин-та, 1889. – 130 с.
350777
  Казьмирчук Г.Д. Галицко-Волынское княжество / Г.Д. Казьмирчук, О.Р. Купчик // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 90-122. – ISBN 978-966-2726-16-9
350778
  Левицкий И.Е. Галицко-русская библиография XIX-го столетия = Bibliographie des publications Rutheniennes du XIX-eme siecle parues en Galicie : С увзгляднением руских изданий появившихся в Угорщине и Буковине : 1801-1886 / Составил Иван Ем. Левицкий. – Изд. автора. – Львов : Типогр. Ставропигийского ин-та. Директор: О.И. Тарнавский
Т. 1 : Хронологический список публикаций (1801-1860). – 1888. – XXII, 162 с. – Конволют. Переплетено с : Галицко-русская библиография XIX-го столетия... / Сост. Иван.Ем. Левицкий. Т. 2. - Парал. тит. л. на франц. яз. - Отд. позиции библиографии на укр. яз.
350779
  Левицкий И.Е. Галицко-русская библиография XIX-го столетия, дополненная русскими изданиями вышедшими в Венгрии и Буковине (1801-1886). Т. 2 / Сост. Иван. Ем. Левицкий // Галицко-русская библиография XIX-го столетия : С увзгляднением руских изданий появившихся в Угорщине и Буковине : 1801-1886 / И.Е. Левицкий. – Изд. автора. – Львов : Типогр. Ставропигийского ин-та. Директор: О.И. Тарнавский, 1888. – Т. 1 : Хронологический список публикаций (1801-1860). – 736 с.
350780
  Левицкий И.Е. Галицко-русская библиография за 1889 г. = Bibliographie des publications Russes parues en Galicie en 1889 / Составил Иван Ем. Левицкий. – Год издания 3-й. Изд. автора. – Львов : Типогр. Ставропигийского ин-та. Директор: Иван Ф. Пухир, 1890. – 129 с. – Парал. тит. л. на франц. яз. - В изд. отд. позиции библиогр. на укр. яз.
350781
  Яворский Ю.А. Галицко-русская вирша о злой жене. – 5 с.
350782
  Кадлубовский А.П. Галицко-русский вариант сказания о крестнике / А.П. Кадлубовский. – Харьков : Тип. Печатное дело, 1914. – 13 с.
350783
  Танфильевъ Г.И. Галицыя и Буковина : географическій очерк / Г.И. Танфильевъ, 1915. – 52 с. : карты + карты
350784
  Великочий С В. Галицька армія (1918-1919): актуальні проблеми української історіографії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 209-217. – (Історія ; Вип. 20)
350785
  Левицький О. Галицька армія на Великій Україні : спомини з часу від лип. до груд. 1919 / Осип Левицький. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 193, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-2099-9
350786
  Гандзюк В. Галицька Армія на теренах Східного Поділля у боротьбі за визволення від більшовиків (за газетною періодикою 1919 року) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 143-156. – (Серія журналістика ; Вип. 29)
350787
  Солдатенко В.Ф. Галицька армія у Наддніпрянській Україні / В.Ф. Солдатенко, Б.П. Савчук; НАНУ. Ін-т політичних і етнонац. досліджень. – Київ, 2004. – 213с. – ISBN 966-96360-5-1
350788
  Пушик С.Г. Галицька брама : роман / С.Г. Пушик. – Ужгород : Карпати, 1989. – 411 с. – ISBN 5-7757-0121-6
350789
   Галицька Брама. Річники. 1994. 1995. 1996. 1997. : алфавітний покажчик змісту " Галицької Брами" вип.1-36 (вересень1994- грудень 1997). – Львів
1994 - 1997. – 1997
350790
  Жалоба І.В. Галицька залізниця, галицькі дворяни та австрійський уряд (40-і роки ХІХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-29. – (Історія ; вип. 51)


  У статті йдеться про перебіг подій, пов"язаних з прагненням галицьких дворян збудувати в Галичині залізницю, і ставлення до цього австрійського уряду.
350791
  Рудий В. Галицька земля ХІ - середини XVI ст. в українській історіографії // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 9. – С. 157-178
350792
  Личук М.І. Галицька інтелігенція і формування національної платформи Української держави // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 62-63
350793
  Ковалів С.М. Галицька Каліфорнія : оповіданя / Степан Ковалів ; за ред. і передм. А. Березинського. – [Харків] : Кооперативне вид. "Рух", 1926. – 226 с.
350794
  Пастернак Я. Галицька кафедра у Крилосі / Я. Пастернак. – Львів, 1937. – 24с.
350795
   Галицька Митрополія 1303-1807-2007 : статті і матеріали / Ін-т релігієзнавства - Філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського ; [редкол.: З. Білик [та ін.]. – Львів : Логос, 2008. – 151, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7379-77-9
350796
  Кагамлик С. Галицька митрополія та її культурно-традиційний спадок (до 700-річчя утворення Галицької митрополії) / С. Кагамлик, А. Ціпко // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 135-137. – ISBN 966-530-115-2
350797
  Побуцький С.О. Галицька митрополія у XIV столітті: джерела до вивчення // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 33-42. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 7 (20))
350798
  Новакович М.О. Галицька музика габсбурзької доби : у пошуках української ідентичності / Мирослава Новакович. – Львів : Т. Тетюк, 2019. – 367, [1] с., [2] арк. іл. : іл., ноти. – Покажч. імен: с. 364-367. – Бібліогр.: с. 322-342 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97770-2-7
350799
  Сацький П. Галицька нафта і Центральна Європа між світовими війнами. Історія замороженого конфлікту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 13-19 червня (№ 21). – С. 14


  Закінчення Першої світової війни, якого очікували народи Європи протягом більш як чотирьох років, мало принести мир і нові надії народам воюючих країн. Принаймні на це сподівалися і політики, і солдати, і пересічні громадяни. Та, за словами ...
350800
  Гарайда И. Галицька политика угорськихъ королевъ Бейлы III и Андрія II-го / Иван Гарайда. – Унгвар : Выданя Подкарпатского О-ва наук, 1943. – 62 с. – (Литературно-наукова библіотека ; Ч. 32)
350801
  Колубаєв О.Л. Галицька популярна пісня в процесі еволюції регіональної традиції естрадно-музичного мистецтва : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Колубаєв Олег Леонідович ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
350802
  Тимків Н. Галицька прем"єра "Камінного господаря" Лесі Українки у Львівському оперному театрі 22 грудня 1942 року // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 231-236. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 11). – ISSN 2078-6794
350803
  Палюх О. Галицька преса про 350-річчя української друкованої книги в контексті видавничих проблем міжвоєнної доби // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2015. – Вип. 5 (23). – С. 151-168. – ISSN 1561-6224
350804
  Сидор М.Б. Галицька придорожня каплиця другої половини XIX - XX століть: культурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Сидор М.Б. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
350805
  Кульчицький В.С. Галицька радянська республіка. Лекції / В.С. Кульчицький. – Львів, 1965. – 67с.
350806
  Котляр Ф М. Галицька Русь у другій половині XIV-першій чверті XV ст. / Ф М. Котляр. – Київ : Наукова думка, 1968. – 144 с.
350807
  Кагамлик С. Галицька складова київської церковної ієрархії XVII - XVIII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-17. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується церковно-політична та культурно-просвітницька діяльність київських церковних ієрархів XVII - XVIII ст. - вихідців із Галичини: Йова Борецького, Варлама Ванатовича, Рафаїла Заборовського. The church"s-political and ...
350808
  Капелюшний В.П. Галицька Соціалістична Радянська Республіка / В.П. Капелюшний, М.Р. Литвин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 328. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
350809
  Тищик Б.Й. Галицька Соціалістична Радянська Республіка (1920) / Б.Й. Тищик. – Львів, 1970. – 198 с.
350810
  Тищик Б.Й. Галицька Соціалістична Радянська Республіка в 1920 році. : Дис... канд. юридич.наук: / Тищик Б.Й.; Львів. держ. універ. Каф. теорії і історії держави та права. – Львів, 1965. – 455л. – Бібліогр.:л.I-XXVIII
350811
  Піддубна В. Галицька та західноукраїнська лексика у "Словнику українсько-російському" Андрія Ніковського (1926 р.) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 229-242. – Бібліогр.: 16 назв. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
350812
  Коваль І. Галицька Троя Ярослава Пастернака // Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Науков. ред.: М.М. Волощук. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 27-80. – (Серія 2 ; вип. 1). – ISBN 978-966-668--390-1
350813
  Грицак Я. Галицька Україна // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 37 (290), 24 вересня 2015. – С. 32-35
350814
  Комарницький С. Галицька шляхта / С. Комарницький, А. Кобилянський // Універсум : Журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2007. – № 1/2. – С. 37-42
350815
  Хом"як О.В. Галицьке братство колишніх вояків Першої Української дивізії Української національної армії: заснування та діяльність // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 143 : Історичні науки. – С. 20-25. – ISSN 1996-5931
350816
  Олійник С.В. Галицьке вчительство в умовах освітньої політики окупаційної влади російського царизму в період Першої світової війни // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 573-580. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
350817
  Дубова Т. Галицьке друкарство крізь призму "Кіевской старины" (1882-1906): український вектор // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 307-316. – ISSN 1591-6223


  Розглядається рецепція українського друкарства в Галичині у часописі “Кіевская старина” (1882–1906). У сукупності оглядів, рецензій, статистичних даних і списків літератури, опублікованих у часописі, відображено розвиток видавничої справи українських ...
350818
  Козачок О.Б. Галицьке князівство і повстання болгар у середині 80-х років ХІІ ст. // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 141-149. – ISSN 2218-0567
350819
  Ідзьо В.С. Галицьке королівство: протекторат без короля / інтерв"ю підготував Зиновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 20-21 квітня (№ 70/71). – С. 20
350820
  Зеров М. Галицьке літературне відродження // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 120-128. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
350821
  Айзенбарт Л.М. Галицьке літературне пограниччя в персоналіях // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 111–117. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
350822
  Мазепа Т.Л. Галицьке музичне товариство у культурно-мистецькому процесі ХІХ -початку ХХ століття : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Мазепа Тереса Лешеківна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 38 назв
350823
  Кульчицький В. Галицьке намісництво: структура і діяльність / В. Кульчицький, Л. Присташ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.90-95. – (Серія юридична ; Вип. 38)


  1849-1917рр.
350824
  Павличко Дмитро Галицьке поліття : Поезії / Павличко Дмитро. – Львів : Каменяр, 1964. – 36 с. – До 25-річчя возз"єднання Зах. України з УРСР. – Бібліогр.: [ Біогр. довідка ; с.2 ]
350825
  Пірко В.О. Галицьке село наприкінці 17 - в першій половині 18 ст. : (історико-економічний нарис за матеріалами Перемишльської землі) / Пірко В.О.; МОНУ; Донецький націон. ун-т; Донецьке відділення Наукового тов-ва ім. Т. Шевченка; Український культурологічний центр. – Донецьк, 2006. – 192с. – ISBN 966-7710-25-4
350826
  Гнатюк М. Галицьке шевченкознавство // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2014. – № 3 (845), березень. – С. 126-130. – ISSN 0868-4790
350827
  Франко І.Я. Галицький "Москаль Чарівник" / І.Я. Франко. – 22с. – Вирізка з "Записок Наук. Т-ва ім. Шевченка" Т. 27-й
350828
  Микитюк В. Галицький бандурист // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11 (656). – С. 60-64. – ISSN 0130-5263
350829
  Липовецький С. Галицький бойкот і волинська перемога // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 38 (670), 18-24.09.2020. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Як українці брали участь у виборах під час Другої Речі Посполитої.
350830
  Адамчук Євген Галицький Вавілон, або Вулицями й століттями Львова : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 120-122 : Фото
350831
  Кусяк М.М. Галицький геоекономічний регіон в контексті зовнішньоекономічної діяльності України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 114-117
350832
  Сирцов О. Галицький Донбас // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 24 (292). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Червоноград (Львівська область) - місто двох назв і двох традицій.
350833
  Когут О.В. Галицький драматичний феномен: Любов та Ігор Липовські // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 102-109. – ISSN 2312-1165


  "У статті автор розглядає п’єси сучасних українських драматургів Любові та Ігоря Липовських “П’ять нещасних днів”, “Скочмен”, “Маняки”, “Ріка Граната”. П’єси розглянуто в контексті постапокаліптичного дискурсу. З’ясовано, що визначальними для творчості ...
350834
   Галицький економічний вісник : науковий журнал. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISBN 966-303-007-1
№ 1. – 2004
350835
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-
№ 2 (45). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
350836
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-
№ 3 (46). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
350837
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-
№ 4 (47). – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
350838
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 1 (48). – 2015. – 165 с. – Резюме укр., англ. мовами
350839
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 2 (49). – 2015. – 222 с. – Резюме укр., англ. мовами
350840
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Панухник О.В. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 1 (50). – 2016. – 192 с. – Резюме укр., англ. мовами
350841
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Панухник О.В. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 2 (51). – 2016. – 224 с. – Резюме укр., англ. мовами
350842
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 1 (52). – 2017. – 168 с. – Резюме укр., англ. мовами
350843
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Оксентюк Б.А., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 2 (53). – 2017. – 159, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
350844
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Оксентюк Б.А., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 1 (54). – 2018. – 151, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
350845
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Оксентюк Б.А., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 2 (55). – 2018. – 143, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
350846
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 1 (56). – 2019. – 177, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
350847
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 2 (57). – 2019. – 163, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
350848
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [ та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 3 (58). – 2019. – 150, [2 ] с. – Резюме укр., англ. мовами
350849
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 4 (59). – 2019. – 167, [1] с. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.04 - Резюме укр., англ. мовами
350850
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 5 (60). – 2019. – 139, [1] с. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.05 - Резюме укр., англ. мовами
350851
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 6 (61). – 2019. – 198, [2] c. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2019.06. - Резюме укр., англ. мовами
350852
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 1 (62). – 2020. – 190, [2] c. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.01. - Резюме укр., англ. мовами
350853
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 2 (63). – 2020. – 288, [2] c. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.02. - Резюме укр., англ. мовами
350854
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 3 (64). – 2020. – 226, [2] с. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.03. - Резюме укр., англ. мовами
350855
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 4 (65). – 2020. – 253, [3] c. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.04. - Резюме укр., англ. мовами
350856
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 5 (66). – 2020. – 215, [1] с. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.05. - Резюме укр., англ. мовами
350857
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 6 (67). – 2020. – 220, [1] с. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.06. - Резюме укр., англ. мовами
350858
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 1 (68). – 2021. – 184, [2] c. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.01. - Резюме укр., англ. мовами
350859
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 2 (69). – 2021. – 178, [2] c. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.0 - Резюме укр., англ. мовами
350860
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Марущак Л.І. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 3 (70). – 2021. – 199, [1] c. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.03. - Резюме укр., англ. мовами
350861
   Галицький економічний вісник = Galician economic bulletin : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Марущак Л.І. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 4 (71). – 2021. – 169, [1] c. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.04 - Резюме укр., англ. мовами
350862
   Галицький економічний вісник = Galician economic journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Марущак Л.І. [та ін.]. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2004-. – ISSN 2409-8892
№ 5 (72). – 2021. – 118, [2] c. – https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2021.05 - Резюме укр., англ. мовами
350863
  Паславський І.В. Галицький єпископ Петро – ставленик і дипломат Данила Романовича // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (512), вересень - жовтень. – С. 75-87. – ISSN 0130-5247
350864
  Гаврилюк Ю. Галицький класицизм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 31 липня (№ 132)


  Епоха не дозволяла Григорію Кузневичу вписатися у велику історію мистецтва. Хоча його талант це дозволяв.
350865
  Буда М. Галицький корифей (до 100-річчя від дня народження Романа Савицького) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 223-226. – ISBN 966-7060-92-6
350866
  Николишин Ю. Галицький край. Шляхами Львівщини / Юрій Николишин ; [світлини: Ю. Николишин, А. Кирчів, О. Мазуренко та ін. ; ред.: А.-М. Волосацька, А. Кирчів]. – Львів : Апріорі, 2007. – 167, [1] с. : іл. – ISBN 966-8256-58-1
350867
  Пастушенко Н. Галицький педагог Юліян Дзерович (1871-1943) // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 1. – С.48-52
350868
  Головко О. Галицький період діяльності Мстислава Мстиславича Удатного // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 7. – C. 71-93
350869
  Карачко С. Галицький птах з американською ознакою // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С. 18-19
350870
  Мацькович М.Р. Галицький світ прози Анджея Кусьневича // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 342-346


  У статті розкривається своєрідність прози Анджея Кусьневича. Темо. дослідження є образ "Східної Галичини". А. Кусьневич - один із письменників, що народився на цих землях. Зі спогадів свого дитинства він намагається створити утопію, в якій всі нації ...
350871
  Аркуша О. Галицький сейм : виборчі кампанії 1889 і 1895 рр. / О. Аркуша; Олена Аркуш ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів : [б. в.], 1996. – 173, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 158-169 та в підрядк. прим. – ISBN 5-7702-1019-2
350872
  Мацькевич М. Галицький становий сейм та його роль в управлінні Галичиною // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 9. – С. 2-10
350873
  Настасяк І. Галицький становий сейм: історія становлення та дяльність (1775-1845 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.75-78. – Бібліогр.: 10 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
350874
  Куташев І.В. Галицький трактат у контексті розвитку української політичної думки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 54-57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено вивченню ролі Гадяцького трактату у контексті розвитку української політичної думки доби Козацької держави. Аналізується політичне спрямування трактату, його головні ідеї та положення, а також практичне значення для розвитку ...
350875
  Тимус К.Л. Галицький Шліман (про дослідника галицької церковної археології Льва Лаврецького) // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 148-154. – ISBN 978-966-651-576-9
350876
  Паршин І. Галицькі війська у битві Дюрнкруті 1278 року: факти і згоди // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 45-60. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107
350877
  Возняк М.С. Галицькі граматики української мови першої половини XIX ст[оліття] : [Розвідка] / написав Михайло Возняк. – У Львові [Львів] : Hакладом Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Бернарського, 1911. – [2], 260 с. – Окр. відб. з: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1908-1910, тт.89-91, 93-95, 98. Примі. № 109124 дефектний: відсутні с. 261-340 (Додатки: с. 263-332. - Доповненнє: Уривок граматики Ів. Лаврівського: с. 333-340.). – (Студії і матеріяли до історії української фільольогії ; [Т.] 1)


  В кн. урив. з тексту "Граматики..." (кирил). - Лексис: Словарець Лаврентія Зизанїя [церковнослов.-укр.]: с. 91-110. Прим. № 9041 на тит.стор. має надпис: От многоуважаемой редакции Журнала Министерства народного Просвещения для отзіва м подпис....
350878
  Саввов Р. Галицькі гривні та знахідки монетних гривень XI - XIII ст. на Поділлі / Р. Саввов, І. Яковеліс // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (73). – С. 34-36. – ISSN 1811-542X
350879
  Чорний М. Галицькі землі у контексті східної політики Тевтонського Ордену та антиосманських хрестових походів // Єлисавет : збірник наукових праць / Кіровоградський нац.техн.ун-т. – Кіровоград, 2012. – Вип. 1. – С. 402-420. – (Історичні науки)
350880
  Липовецький С. Галицькі злидні // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 51(579), 21- 27.12.2018. – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  130 років тому галичани вдвічі менше їли і вчетверо менше виробляли продукції, ніж інші європейці.
350881
   Галицькі іконостаси і церковна археологія / Бойчук Богдан [та ін.] ; Галиц. райдержадмін. ; Гал. райрада ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника [та ін.]. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. – 198, [2] с. : іл. – На обкл. авт. не зазнач. - Словник іконогр. термінів: 187-192. – Бібліогр.: с. 193-197. – ISBN 978-966-428-243-4


  У пр. 1717259 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
350882
  Світлична В.В. Галицькі й Галицько-Волинські князі та роки їх правління // Практикум з історії України : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Світлична. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 337. – ISBN 978-966-222-966-0
350883
  Волощук М. Галицькі князі та знать у відносинах із Литвою ХІІ–XIV ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Версьтюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (541), липень - серпень. – C. 4-19. – ISSN 0130-5247
350884
   Галицькі контракти. – Київ, 2000
350885
   Галицькі контракти. – Київ
№ 27. – 2000
350886
   Галицькі контракти : український діловий тижневик. – Київ, 1990-
№ 1-2. – 2001
350887
   Галицькі контракти : український діловий тижневик. – Київ, 1990-
№ 3. – 2001
350888
   Галицькі контракти : український діловий тижневик. – Київ, 1990-
№ 4. – 2001
350889
   Галицькі контракти : український діловий тижневик. – Київ, 1990-
№ 5. – 2001
350890
   Галицькі контракти : український діловий тижневик. – Київ, 1990-
№ 6. – 2001
350891
   Галицькі контракти : український діловий тижневик. – Київ, 1990-
№ 7. – 2001
350892
  Матейко Р.М. Галицькі лицарі волі : Українські визвольні змагання на Тернопільщині 1900-1920 років у контексті історії України / Роман Матейко. – 2-ге вид., зі змінами та допов. – Тернопіль : Принтер-інформ, 2003. – 152с. – ISBN 966-567-172-3
350893
  Матейко Р.М. Галицькі лицарі волі : Українські визвольні змагання на Тернопільщині 1900-1920 років у контексті історії України / Роман Матейко. – Вид. 3-тє, із змінами та допов. – Тернопіль : Принтер-інформ, 2005. – 152с. – ISBN 966-567-172-3
350894
  Мазуренко Олена Галицькі мандри // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2018. – № 2 (108), березень - квітень. – С. 15-18 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
350895
  Макарчук В.С. Галицькі москвофіли та австрійський суд: досвід конституційної монархії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 474-481. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
350896
  Макарчук В.С. Галицькі москвофіли та австрійський суд: досвід конституційної монархії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 396-403. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
350897
  Гунчик І. Галицькі народні молитовки у зібранні та коментарях Франка-фольклориста // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 76. – С. 246-265. – ISSN 0130-528Х


  Розглянуто галицькі народні молитовки - паремійний різновид фольклорної молитви, які увійшли до відомого збірника І. Франка "Галицько-руські народні приповідки"
350898
  Франко І.Я. Галицькі образки / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1926. – 31с.
350899
  Литвин М. Галицькі осередки у Радянській Росії (1920 рік) // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 344-356. – ISBN 978-966-02-6038-2
350900
   Галицькі приповідки і загадки зібрані Григорієм Ількевичем. – Львів, 2003. – 144 с. – Репринтне відтворення з вид. 1841 р. – ISBN 966-613-287-7
350901
  Ададуров В. Галицькі русини у концепціях польської політики Франції та Австрії 1805 - 1812 років // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 9. – С. 38-60. – ISBN 5-7702-0810-4
350902
  Бідер Г. Галицькі та буковинські граматики української мови (1850-1918) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 15-29. – ISSN 1682-3540
350903
  Добржанський С. Галицькі та буковинські міста другої половини XIX - початку XX ст.: порівняльні особливості системи управління // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 13-19. – (Історія ; вип. 2 (46)). – ISSN 2414-9012


  "Pдійснено порівняльно-історичний аналіз розвитку міст Буковини (Чернівці, а також Бояни, Вашківці, Вижниця, Заставна, Кіцмань, Садгора, Сторожинець) в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Простежено специфіку активності впровадження реформ міського ...
350904
  Федевич К.К. Галицькі українці у Польщі 1920-1939 рр. : (Інтеграція галицьких українців до Польської держави у 1920-1930-ті рр.) / К.К. Федевич ; пер. з рос. Тетяна Портнова. – Київ : Основа, 2009. – 280 с. – ISBN 978-966-699-464-9
350905
  Тельвак В. Галицькі ювілеї Михайла Грушевського // Вісник НТШ : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2016. – Число 55, весна - літо. – С. 31-36. – ISSN 1563-3977
350906
  Франко І.Я. Галицько-pуські наpоднї пpиповідки. Вип. 1 / зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко // Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів, 1901. – Т. 10 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, [т. 1 (А - Діти)], вип. 1 (А - Відати). – С. VIII, 1-200
350907
  Хома І. Галицько-буковинський комітет допомоги жертвам Першої світової війни: створення та основні засади діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 43-45. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Стаття розкриває проблему утворення та основних засад діяльності у Києві гуманітарної соціальної організації допомоги українцям Австро-Угорщини, потерпілим від Першої світової війни. Актуальність дослідження полягає в тому, що більшість фактів вперше ...
350908
  Капелюшний В.П. Галицько-Буковинський курінь Січових Стрільців / В.П. Капелюшний, К.Є. Науменко // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 334. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
350909
  Бойко І. Галицько-Волинська - спадкоємниця і наступниця княжої України-Русі (до 820-річчя утворення) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 32-41
350910
  Грицак П. Галицько-Волинська держава = The duchy of Halych-Volhynia / Павло Грицак // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Торонто, 1958. – Ч. 5 : Галицько-Волинська держава / Павло Грицак. – 176 с.
350911
  Кульчицький В. Галицько-Волинська держава (1199-1349) / В. Кульчицький, Б. Тищик, І. Бойко ; під заг. ред. Б.Й. Тищика ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Бібльос, 2006. – 280 с. – ISBN 966-7762-13-0
350912
   Галицько-Волинська держава 12-14 ст. : Збірник наукових праць. У 2-х книгах. – Львів : Світ. – ISBN 966-603-217-1
Кн.1. – 2002. – 128с.
350913
  Ілин Л.М. Галицько-Волинська держава: етимологія поняття, органи влади та їх статус // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 16-22. – (Серія "Право" ; вип. 11 (23)). – ISSN 2078-6670
350914
  Войтович Л. Галицько-Волинська держава: князівство чи королівство? / інтерв"ю підготував Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 21
350915
  Войтович Л. Галицько-Волинська держава: князівство чи королівство? / інтерв"ю підготував Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19-20 травня (№ 83/84). – С. 20
350916
  Котляр М.Ф. Галицько-Волинська Русь // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1998. – Т. 5 : Галицько-Волинська Русь / Котляр М.Ф. – С.1-336. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-44-2
350917
  Чорна С. Галицько-Волинське князівство - продовжувач держави "Руської Землі" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2021. – 20 травня (№ 92). – С. 4-5
350918
  Крип"якевич І.П. Галицько-Волинське князівство / І.П. Крип"якевич; АН УРСР.Ін-т суспільних наук. – Київ : Наукова думка, 1984. – 173 с.
350919
  Крип"якевич І. Галицько-Волинське князівство / Іван Крип"якевич; НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – 2-ге вид., із змінами і доп. – Львів, 1999. – 220 с. : іл. – ISBN 966-02-1265-8
350920
  Ковальчук А. Галицько-Волинське князівство // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 195-198
350921
  Гудима Ю.В. Галицько-Волинське князівство в XI - XIV ст.: територія, природні та людські ресурси : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гудима Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
350922
  Войтович Л. Галицько-Волинське князівство і монгольські улуси у XVIII ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 11. – С. 151-170. – ISSN 2078-6077
350923
  Коструба Т. Галицько-Волинський літопис / Т. Коструба. – Львів : Друк. Медицький - Тиктор
Ч. 1. – 1936. – 128 с.
350924
  Коструба Т. Галицько-Волинський літопис / Т. Коструба. – Львів : Друк. Медицький - Тиктор
Ч. 2. – 1936. – 128 с.
350925
   Галицько-Волинський літопис : Дослідження. Текст. Коментар. – Київ : Наукова думка, 2002. – 400с. – ISBN 966-00-0780-9
350926
  Сліпушко О.М. Галицько-Волинський літопис // Література Київської Русі : Нариси / О.М. Сліпушко. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – С. 80-85. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-07-3
350927
   Галицько-Волинський літопис : текстологія / [НАН України, Ін-т історії України] ; за ред. О.П. Толочка. – Київ : Академперіодика, 2020. – 927, [2] с., [9] арк. іл. : іл., табл. – Текст укр., старослов"ян. - Покажчик інципітів : с. 57-69. - Предм. покажч.: с. 660-691. - Грамат. покажч. до Галицького літопису : с. 694-913. – Бібліогр.: с. 914-925 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-419-0
350928
   Галицько-Волинський літопис [Електронний ресурс] : (Уривки)
350929
  Котляр М.Ф. Галицько-Волинський літопис XIII ст. / М.Ф. Котляр; АН України, Інститут історії України. – Київ, 1993. – 168 с. – ISBN 5-7702-0582-2
350930
  Кириченко К.В. Галицько-Волинський літопис і створення легендарної частини 2-го зводу літописів Великого князівства Литовського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 6 (507). – С. 111-129. – ISSN 0130-5247
350931
  Вілкул Т.Л. Галицько-Волинський літопис про постриження литовського князя Войшелка // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 26-37. – ISSN 0130-5247
350932
  Гарасюк В. Галицько-Волинський літопис як джерело церковної історії нашого краю // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф. 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 114-119
350933
  Генсьорський А.І. Галицько-Волинський літопис. / А.І. Генсьорський. – К, 1958. – 104с.
350934
  Генсьорський А.І. Галицько-Волинський літопис. / А.І. Генсьорський. – К, 1961. – 284с.
350935
  Соловйова А. Галицько-Волинський літопис: правові аспекти // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 106-109. – ISBN 978-966-171-795-3
350936
  Левицький І.Е. Галицько-руська бібліографія за роки 1772-1800 / зладив Іван Єм. Левицький. – Накладом Товариства. – У Львові : З друкарні Наук. Тов. ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського. – 44 с. – Відбитка з "Записок Наукового Товариства імені Шевченка", т. 52
350937
  Тершаковець М. Галицько-руське літературне відродженє / Михайло Тершаковець. – У Львові (Львів) : Накл. автора ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1908. – 164, [2] с.


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка: Наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяцї під редакцією Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. ...
350938
  Драгоманов М.П. Галицько-руське письменство Михайла Дpагоманова / Михайло Драгоманов. – Львів : З друк. Т-ва им. Шевченка, 1876. – 38 с.
350939
  Франко І.Я. Галицько-руські народні приповідки. Т. 1 (А - Діти), вип. 2 = Galizisch-Ruthenische Volkssprichworter / Зібрав, упор., і пояснив І. Франко // Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів, 1905. – Т. 16 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 1 (А - Діти), вип. 2 (Відати - Діти). – С. XXV, 201-600
350940
  Франко І.Я. Галицько-руські народні приповідки. Т. 2 (Діти - Пять), Вип. 1-й / Зібрав, упор., і пояснив Іван Франко // Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів, 1907. – Т. 23 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 2 (Діти - Пять), вип. 1 (Діти - Кпити). – С. 1-300
350941
  Франко І.Я. Галицько-руські народні приповідки. Т. 2 (Діти - Пять), вип. 2 / Зібрав, упор., і пояснив Іван Франко // Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів, 1908. – Т. 24 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 2 (Діти - Пять), вип. 2 (Кравець - Пять). – С. X, 301-612
350942
  Франко І.Я. Галицько-руські народні приповідки. Т. 3 (Рабунок - Ячмінь), вип. 1 / Зібрав, упор., і пояснив Іван Франко // Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів, 1909. – Т. 27 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 3 (Рабунок - Ячмінь), вип. 1 (Рабунок - Час). – С. 1-300
350943
  Франко І.Я. Галицько-руські народні приповідки. Т. 3 (Рабунок - Ячмінь), вип. 2 / Зібрав, упор., і пояснив Іван Франко // Етнографічний збірник / Наукове, імені Шевченка. Етнографічна комісія товариство. – Львів, 1910. – Т. 28 : Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упоряд. і пояснив Іван Франко, т. 3 (Рабунок - Ячмінь), вип. 2 (Час - Ячмінь). – С. X, 301-541
350944
   Галицько-руські народні приповідки : У 3-х т. / МОНУ; ЛНУ ім. І.Франка; Зібрав, упоряд. і пояснив Др. Іван Франко; Наук. ред. С.М. Пилипчук. – 2-ге вид. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-463-2
Том 1 : А - Діти. – 2006. – 832с.
350945
   Галицько-руські народні приповідки : у 3-х т. / МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка; зібрав, упорядкував і пояснив Др. Іван Франко; [наук. ред. С.М. Пилипчук]. – 2-ге вид. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-463-2; 966-613-494-2
Том 2 : Діти - П"ять. – 2006. – 818с.
350946
   Галицько-руські народні приповідки : у 3-х томах / МОНУ; ЛНУ ім. І.Франка; зібрав, упоряд., пояснив Др. Іван Франко; [наук. ред. С.М. Пилипчук]. – 2-ге вид. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISBN 966-613-463-2; 966-613-504-3
Том 3 : Рабунок - Ячмінь. – 2007. – 699с. – Шифр. дубл. 8уф Гали. (доп. карт. )
350947
  Зеров М. Галицько-українське відродження // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 128-135. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
350948
  Марухняк Й. Галицькому Орфею - 150 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 вересня (№ 36). – С. 12


  150-річчя Осипа Маковея.
350949
  Белов Л. Галич : к 800-летию г. Галича / Л. Белов, В. Касторский, Н. Сонолов. – Кострома : Книжное издательство, 1959. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 141-143. – (Города и районы родного края)
350950
  Поліщук Г.М. Галич / Г.М. Поліщук, О.П. Шеремет. – Ужгород, 1975. – 79с.
350951
  Шеремет О.П. Галич / О.П. Шеремет. – Ужгород, 1984. – 71с.
350952
  Пушик С.Г. Галич : поезії / С.Г. Пушик. – Київ : Молодь, 1990. – 115 с.
350953
   Галич. Серія 2 : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Науков. ред.: М.М. Волощук. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ. – ISBN 978-966-668--390-1
  вип. 1. – 2016. – 280 с. – назв. вип. серії: Вітольд Ауліх та археологічні студії княжого Галича / І. Коваль
350954
   Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; За ред.: М. Волощука. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ. – ISBN 978-966-668-384-0
Вип. 1. – 2016. – 216 с.
350955
   Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; За ред.: М. Волощука. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ. – ISBN 978-966-668-421-2
Вип. 2. – 2017. – 288 с. – Резюме укр., англ. мовами
350956
  Федунків З. Галич в "Історично-статистично-географічному словнику королівства Галичини" Францішека Сярчинського // Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; За ред.: М. Волощука. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1. – С. 155-178. – ISBN 978-966-668-384-0
350957
  Баран В.Д. Галич давній (- давньоруське місто; археологічна пам"ятка на території сучасної Івано-Франковської області ) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2006. – Т. 5 : Вод - Гн. – С. 335-336. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3355-8 (Т.5)
350958
   Галич і Галицька земля : зб. наук. праць. – Київ ; Галич : Національний заповідник "Давній Галич", 1998. – 147 с. : іл., табл. – Бібліогр. в прим. в кінці ст.
350959
   Галич Ніна Олександрівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 226-227 : фото
350960
  Фонт М. Галич у політиці династії Арпадів (фрагмент авторської статті) // Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; За ред.: М. Волощука. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1. – С. 201-207. – ISBN 978-966-668-384-0
350961
  Войтович Л.В. Галич у політичному житті Європи XI-XIV століть : монографія / Леонтій Войтович ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, НАН України, Ін-т ураїнознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів : Левада, 2017. – 475, [3] с. : іл. – На тит. арк. рік вид.: 2015. - Імен. покажч.: с. 445-470. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7527-12-0
350962
   Галич у старовинній поштівці [Образотворчий матеріал] : до 1120-ї річниці письмової згадки про місто / М-во культури України, Нац. заповідник "Давній Галич" ; [авт. проекту: І. Чернега, А.Чемеринський]. – Галич : [б. в.], 2018. – 29 окр. листівок в конверті : кольор. фото ; 90 х 140 мм. – Зображення поштівок з приват. колекції Романа Чернеги
350963
  Арсенич П. Галичани - жертви більшовицького режиму / П. Арсенич; Науково-редакційний відділ "Звід пам"яток історії та культури України. Івано-Франківська область"; ОО ВУТ "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2006. – 72с. : фотоіл. – ISBN 966-8265-83-1
350964
  Липовецький С. Галичани в козацьких строях // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 9 (693), 5.03- 11.03.2021. – С. 43-45. – ISSN 1996-1561


  В. Антонович із дружиною Варварою належали до руху пуристів, які пропагували тверезість і моральність, а після зближення з народом перетворилимя на хлопоманів. - С. 43.
350965
  Лозинський А.Ф. Галичани на фронтах Першої світової війни // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 41-45. – ISSN 2076-1554
350966
   Галичанин, 1862
350967
  Лозинський М. Галичанин Андрей Шептицький та наддніпрянець Іван Огієнко в контексті науки і видавничої справи в ХХ ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 26-30. – (Серія "Журналістика" ; вип. 41). – ISSN 2078-7324
350968
  Румянцев О.Є. Галичина - Боснія - Воєводина : українські переселенці з Галичини на території югославських народів в 1890-1990 роках / О.Є. Румянцев. – Київ : ФАДА, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-8940-21-7
350969
  Конвісар В.Т. Галичина : роман / В.Т. Конвісар. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 578 с.
350970
  Конвісар В.Т. Галичина : роман / В.Т. Конвісар. – Київ, 1964. – 578 с.
350971
   Галичина : Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 1. – 1997
350972
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 1. – 1998
350973
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 3. – 1999
350974
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 4. – 2000
350975
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 5/6. – 2001
350976
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 7. – 2001
350977
   Галичина : довідково-біогр. видання. – Київ : [б. в.]. – (Новітня історія України). – ISBN 966-7953-47-5
Т. 1. – 2004. – 254, [2] с. : іл., портр.
350978
  Івченко Андрій Галичина // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 23
350979
   Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ, 1997-
№ 11. – 2005
350980
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 1997-. – ISSN 2312-1165
№ 28. – 2016. – 277 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
350981
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 1997-. – ISSN 2312-1165
№ 29/30. – 2017. – 416 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
350982
   Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. ВНЗ "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк ; редкол.: С. Адамович, М. Волощук, О. Єгрешій [та ін.]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 1997-. – ISSN 2312-1165
№ 31. – 2018. – 237, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
350983
  Яринович А. Галичина в ее прошлом и настоящем / А. Яринович. – М., 1915. – 67с.
350984
   Галичина в етнополітичному вимірі / [В.О. Котигоренко та ін. ; редкол.: О.О. Рафальський (голова) та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД імені І.Ф. Кураса, 2017. – 838, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8312-1
350985
  Лозинський М.М. Галичина в життю України / М. Лозинський, д-р. – Накладом "Союза Визволення України. – Відень : Накладом "Союза Визволення України ; З друкарні ад. Гольцгавзена, 1916. – 60, [4] с. – (Иданнє Союза Визволення України)
350986
  Райківський І. Галичина в ідейних поглядах і діяльності Кирило-Мефодіївського братства. До 175-річчя від заснування // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (225), січень - лютий 2021. – С. 2-8
350987
  Лисенко В.С. Галичина в месіанській візії Ю. Пілсудського // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 7 (147). – C. 39-44. – ISSN 2077-1800
350988
  Дудко В. Галичина в неопублікованому листуванні Івана Аксакова з редактором "Основи" Василем Білозерським (1861) : (публикация архивного документа отдела рукописей Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника НАН Украины) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 426-434. – ISSN 1591-6223


  Проаналізовано листування відомого слов"янофільського діяча Івана Аксакова з редактором першого українського журналу "Основа" Василем Білозерським, які мали кардинально відмінні погляди на перспективи суспільно-політичного розвитку Східної Галичини. ...
350989
  Марискевич Тарас Галичина в роки Другої світової: порівняльний аналіз окупаційних режимів / Марискевич Тарас, Гаврилів Ігор // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 3 (81). – С. 47-53
350990
  Цибенко Л. Галичина в романі Йозефа Рота "Марш Радецького": феноменологія простору // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 196-206. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  На прикладі роману австр. письм. Йозефа Рота"“Марш Радецького" продемонстровано можливості доповнення літературознавства культурологічним дискурсом, передусім у контексті звернення до простору та просторовості. У центрі уваги аналізу тексту - генеза ...
350991
  Лозинський М. Галичина в рр. 1918-1920 = Galicia in 1918-1920 / Михайло Лозинський ; [вступ. сл. Івана Кедрина]. – Репр. відтворення вид. 1922 р. – Ню Йорк : Червона калина, 1970. – XII, 228 c. : портр. – Вих. дан. ориг. : Лозинський М. Галичина в рр. 1918-1920 / М. Лозинський — Відень : 1922. — 228 с. — (Українська революція. Розвідки і матеріяли ; Кн.5). – Бібліогр. в підрядк. прим.


  У пр. № 1695072: Ех Libris Д-ра Мирослава Малецького
350992
  Яручик Ю. Галичина в... Бразилії / Ю. Яручик, А. Свентах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6-7 липня (№ 115/116)


  У Києві презентували першу книжку про бразильських українців: "Українці Бразилії", збірник історично-етнологічних досліджень. Книжка - міжнародний українсько-канадсський проект. Керівник проекту від української сторони - доктор історичних наук Марина ...
350993
  Дзюба-Погребняк Галичина і Західна Україна в художній та мемуарній прозі про Першу світову війну (на матеріалі літератур словенської, хорватської, сербської) // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського ; редкол.: О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 9 : XVІ Міжнародний з"їзд славістів. – С. 216-232
350994
  Дюрович Л. Галичина і культурні ізоглоси Європи // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2001. – № 5. – С.37-45. – ISSN 0869-3595
350995
  Кревецький І. Галичина і Росія : Кілька історичних пригадок. – У Львові : З друкарні "Діла", 1914. – 7с. – (Вчора і нині ; 4)
350996
  Студинський К. Галичина і Україна в листуванні 1862 - 1884 рр / К. Студинський. – Харьків - Київ, 1931. – 604с.
350997
  Галущак І. Галичина між двома світовими війнами: від розвою до занепаду // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21червня (№ 24). – С. 10-11
350998
  Смолій І. Галичина на зламі епохи : вибр. твори / Іван Смолій ; Дослідна Фундація ім. О. Ольжича в США. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2009. – 703, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-355-034-3
350999
  Осечинський В.К. Галичина під гнітом Австро-Угорщини в епоху імперіалізму / В.К. Осечинський. – Львів, 1954. – 183с.
351000
  Крип"якевич І.П. Галичина під час російської окупації, сеpпень 1914 - чеpвень 1915 / Hаписав Іван Петpович [псевд.]. – [Відень] : Hакладом вид-ва "Полїтична бібліотека", 1915. – 116, [3] с. – (Полїтична бібліотека / [під pед. М. Залізняка]).)


  Місце вид. встановлено за кн.: Чепига І. Укpаїнська лїтеpатуpна пpодукція на емігpації у Віднї. - Відень, 1916.
<< На початок(–10)351352353354355356357358359360(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,