Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>
349001
  Швайка О. "Граматика залежностей" та ії місце серед інших видів граматик // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 685-692. – ISBN 966-581-481-8
349002
  Критська В. "Граматичний словник української літературної мови. Словозміна" в теорії та практиці сучасного мовознавства


  У статті запропоновано можливі шляхи використання матеріалів "Граматичного словника укр. літ. мови. Словозміна" для розв"язання сучасних теоретичних і прикладних завдань укр. мовознавства.
349003
  Статєєва Валентина "Граматка" Пантелеймона Куліша / Статєєва Валентина, Шаркань Василь // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 13-14. – ISSN 0868-9644


  Буквар - основа основ. Це перший путівник, який відкриває дитині дорогу в світ Знань. Мабуть, ні в кого не викликає сумнівів, що буквар - одна з книжок, від яких значною мірою залежить ставлення людини до навчання, її успіхи не лише в науці, але й ...
349004
  Галас В.Б. "Грамматика руського языка" І. Гарайди і проблема етнічного самоствердження закарпатських українців // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 22. – С. 148-157
349005
  Осипчук И. "Грамота гетмана Скоропадского о возможном союзе с Россией окончатильно поставила крест на его власти" // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 13-19 декабря (№ 49). – С. 7


  Ровно 100 лет назад была восстановлена Украинская Народная Республика во главе с Директорией. Вскоре после этого лидером страны стал Симон Петлюра.
349006
  Бучинський Б. "Грамота Місаіла" і "грамота Ніфонта" : критична студія Богдана Бучинського. – [Київ] : [Друк. 2-ої артілі], 1914. – 5-44 с. – Окр. відбиток з: Записки Українського Наукового. Товариства в Києві. Київ, 1914, т. 13, с. 5-44
349007
  Русакова М. "Грамота" Андрія Боголюбського кінця XVI ст.: спроба критичного аналізу та нові перспективи дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-50. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Реконструйовано історію створення ченцями Києво-Печерського монастиря фальсифікованої "грамоти" Андрія Боголюбського. The history of creation of forged Andrey Bogoljubskyi"s "letter" by Kievo-Pecherskyi monastery monks is reconstructed.
349008
   "Грамотно писати українською – це модно" // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 2


  У День української писемності та мови в КНУ імені Тараса Шевченка шанувальників рідного слова писали радіодиктант.
349009
  Голіцинський Ю.Б. Граматика : Збірник вправ / Ю.Б. Голіцинський. – 2-ге вид., переробл. – Київ : ІНКОС, 2002. – 480с. – (Англійська мова). – ISBN 966-95894-2-8
349010
  Голіцинський Ю.Б. Граматика : Зб. вправ / Ю. Голіцинський. – 4-те вид. – Київ : А.С.К., 2005. – 544 с. – (Англійська мова для школярів). – ISBN 966-539-422-3
349011
  Голіцинський Ю.Б. Граматика : Збірник вправ / Ю. Голіцинський, Н. Голіцинська. – 5-е вид., випр. та доп. – Київ : Арій, 2007. – 544с. – (Англійська мова для школярів). – ISBN 978-966-8959-42-4
349012
  Смаль-Стоцький Граматика // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1 (622). – С. 40-41. – ISSN 0130-5263
349013
  Хоменко Е.Г. Граматика англійської мови = A Grammar of the English Language : Навчальний посібник / Е.Г. Хоменко. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 585с. – ISBN 966-7767-99-Х


  детально висвітлюються найважливіші питання морфології, синтаксису, орфографії сучасної англійської мови
349014
  Хоменко Е.Г. Граматика англійської мови = A grammar of the English language : навч. посібник / Е.Г. Хоменко. – 3-тє вид., випр. – Київ : Знання, 2013. – 606, [2] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. - На корінці назва англ. – ISBN 966-617-07-0116-9


  Детально висвітлюються найважливіші питання морфології, синтаксису, орфографії сучасної англійської мови
349015
  Хоменко Е.Г. Граматика англійської мови = A grammar of the English language : навч. посіб. / Е.Г. Хоменко. – 3-тє вид., випр. – Київ : Знання, 2013. – 606, [2] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. - На обкл. назва англ. та укр. мовами. – ISBN 966-617-07-0117-6
349016
  Хоменко Е.Г. Граматика англійської мови = A grammar of the English language : навч. посібник / Е.Г. Хоменко. – 4-те вид., стер. – Київ : Знання, 2015. – 606, [1] с. : табл. – Парал. тит. арк. англ. - На обкл. назва англ. та укр. мовами. – ISBN 966-617-07-0297-5
349017
  Пазюк Л.К. Граматика англійської мови для школярів, абітурієнтів, студентів : навч. посібник / Л.К. Пазюк. – Київ : Кобза, 2002. – 416 с. – ISBN 966-8024-06-0
349018
  Шубін Е.П. Граматика англійської мови. / Е.П. Шубін, В.В. Систель. – К., 1966. – 274с.
349019
   Граматика или ученіе // Київська "Граматика" з 1705 р. / Біда Константин. – Рим =Romae : Укр.катол. унів. =Univ. cathol. Ucrainorum, 1978. – с.25-208. – (Праці Філос-гуманіст. фак. Укр. катол. унів. ім. св. Климента Папи = ; Т.19 ; Ч. 1 : Пам"ятки української літератури і мови середньої доби)
349020
  Курченко О.О. Граматика і семантика дієслів SER та ESTAR (з вправами і ключами до них) : навч. посібник / Олена Курченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 121, [1] с. – Текст укр., ісп. – ISBN 978-966-439-604-9
349021
  Бурбело В.Б. Граматика і семантика ідентичності у французькій лінгвокультурі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 57. – С. 69-78
349022
  Кравчук А. Граматика і успішність комунікації (дещо з польсько-українських граматичних контрастів) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 61. – С. 111-128. – ISSN 0203-9494


  Статтю присв. аналізові тих грамат. явищ у пол. мові, які через контрастність з відповідними явищами в укр. мові можуть ставати причиною комунікативно небезпечних помилок у пол. мовленні українців, що вивчають польську мову як іноземну. Розглянуто ...
349023
   Граматика Івана Федорова. – К, 1964. – 82с.
349024
  Возняк М. С. Граматика Лаврентія Зизанія з 1596 р. / написав Михайло Возняк. – У Львові [Львів] : Hакладом Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1911. – 111 с. – Окр. відб. з: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1911, тт. 101-102. – (Студії і матеріяли до історії української фільольогії ; [Т.] 2)


  В кн. урив. з тексту "Граматики..." (кирил). - Лексис: Словарець Лаврентія Зизанїя [церковнослов.-укр.]: с. 91-110. Прим. № 9041 на тит.стор. має надпис: От многоуважаемой редакции Журнала Министерства народного Просвещения для отзіва м подпис....
349025
  Самолевич Жигмонт Граматика латиньскої мови / Д-ра Жигмонт Самолевич ; Після девятого польского виданя, виготовленого Томою Солтисїком, для ужитку рускої молодежи приладив [пер.] Іляріон Огоновский. – 3-є вид. – У Львові [Львів] : Hакладом Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка
Ч. 2 : Складня. – 1911. – 246 с. – Азбучний показчик: с. 229-246.


  В кн. урив. з тексту "Граматики..." (кирил). - Лексис: Словарець Лаврентія Зизанїя [церковнослов.-укр.]: с. 91-110. Прим. № 9041 на тит.стор. має надпис: От многоуважаемой редакции Журнала Министерства народного Просвещения для отзіва м подпис....
349026
  Jанкова В. Граматика на англискиот jазик = English grammar : Обjаснуваньа / В. Jанкова. – Скопjе : "Венециjа"ШТИП, 1999. – 1192с. – ISBN 9989-884-02-1
349027
   Граматика на съвременния български книжовен език. – София
1. – 1982. – 300с.
349028
   Граматика на съвременния български книжовен език. – София
Ч. 2. – 1983. – 511с.
349029
   Граматика на съвременния български книжовен език. – София
Т. 3. – 1983. – 465 с.
349030
  Грабар-Пассек Граматика німецької мови : 9 - 10 кл. / Грабар-Пассек. – 3-є вид. – Київ : Радянська школа, 1941. – 264 с.
349031
  Грабар-Пассек Граматика німецької мови : 9 - 10 кл. / Грабар-Пассек. – 5-е вид. – Київ-Львів : Радянська школа, 1947. – 276 с.
349032
   Граматика німецької мови. – 5-е вид. – К, 1947. – 276с.
349033
  Смеречанський Р.І. Граматика німецької мови / Р.І. Смеречанський. – Київ, 1960. – 356с.
349034
  Сулим В.Т. Граматика німецької мови для перекладачів = Deutsche grammatik fur translatoren : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Т. Сулим, М.С. Смолій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 351, [1] с. – На тит. арк. дані парал. укр., нім. - Відомості на обкл. та на корінці нім. мовою. – Бібліогр.: с. 348. – ISBN 978-966-613-989-7
349035
   Граматика німецької мови: теоретичний матеріал, комукативні вправи і завдання для студентів : навч. посібник студентів ВНЗ / [Євгененко Д.А. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Вид. 3-тє, доопрац. та допов. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 575, [1] с. : іл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 569. – (Grammatik). – ISBN 978-966-382-438-3
349036
  Левінська С.Й. Граматика польської мови / С.Й. Левінська. – Київ, 1976. – 52с.
349037
  Сидор Д. Граматика русинського языка = Grammar of the Rusyn language: for the Rusyns of Ukraine, Ctntral Europe and America : для русинов Украйины центральної Європы и Америкы : кодифікована в децембру 2002 р. : науч. розробкы велися з 1990 р. / Прот. Димитрій Сидор ; Межнар. Карпат ін-т ; Кирило-Мефодієвська акад. славян. просвіщенія ; Закарпат. подкарпат.-русин. Общ-во им. Кирила и Мефодія. – Ужгород : Carpathian Rus, 2005. – 312 с.
349038
  Смаль-Стоцький С., Гартнер Ф. Граматика руської мови / Уложили Степан Смаль-Стоцький і Федіp Гаpтнеp. – 3-є пеpеpоб. виданє. – Відень : Hакладом власним ; [Ц[ісаp.] і к[оpолів.] пpидвоpна і унів. дpук. А. Гольцгавзена], 1914. – 202 с. – Додатки: Пpавопись; Укpаїнське віpшованє; Письмо цеpковно-словянське: с. 159-196. - Азбучний показчик: с. 197-200.
349039
  Лучкай М. Граматика слов"яно-руська. / М. Лучкай. – К., 1989. – с.
349040
  Зизаній Л. Граматика словенська / Л. Зизаній. – К, 1980. – 55с.
349041
  Кульчицький В.І. Граматика словотворення німецького дієслова як засіб активного оволодіння словотворчими закономірностями сучасної німецької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 152-166. – ISSN 2413-5593
349042
  Станоjчичь Ж. Граматика српског jезика : за гимназиjе и среднье школе / Живоjин Станоjчичь, Льубомир Поповичь. – Београд : Завод за уджбенике, 2008. – 411, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 409-411. – ISBN 978-86-17-15123-0


  Літери сербського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
349043
  Бражникова Г.Ф. Граматика сучасної англійської мови / Г.Ф. Бражникова. – Київ : Радянська школа, 1960. – 184 с.
349044
  Верба Граматика сучасної англійської мови = Modern Englich Grammar : Довідник / Верба, Л.Г. Верба. – Київ : Логос, 2002. – 352с. – (Сер.Учням та абітурієнтам). – ISBN 966-509-001-1
349045
  Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови = Modern English Grammar : Довідник / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – Київ : Логос, 2003. – 352с. – ISBN 996-509-001-1
349046
  Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови = Modern English grammar : (довідник) / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – Київ : ВП Логос-М, 2013. – 341, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 1997 р. – (Серія "Учням та абітурієнтам"). – ISBN 966-509-001-1
349047
  Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови ( довідник ) = Modern English Grammar (reference book) / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – Київ : Логос, 2001. – 352с. – (Учням та абітурієнтам). – ISBN 996-509-001-1
349048
  Широков В.А. Граматика у феноменологічному вимірі / В.А. Широков, І.В. Шевченко // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 3-27. – ISSN 0027-2833


  У статті обговорюється феноменологічний підхід до розуміння граматичних феноменів і формалізації граматичного опису природної мови. Сформульовано модель мовної картини світу, в концептуальному представленні якої виділяються спостережувані і ...
349049
  Сімович В. Граматика української мови = Grammatik der ukrainischen Sprache / Василь Сімович // Українські граматики / Український вільний університет. Філософічний Факультет. – Мюнхен, 1986. – Вип. 5 : Граматика української мови / В. Сімович. – Стб. 1-584
349050
  Загродський А.О. Граматика української мови / А.О. Загродський. – К.-Х.
1. – 1938. – 176с.
349051
  Загродський А.О. Граматика української мови / А.О. Загродський. – Вид. 5-е. – М.
1. – 1944. – 204с.
349052
   Граматика української мови. – 3-е вид. – М
2. – 1944. – 6-е видс.
349053
  Загродський А.О. Граматика української мови / А.О. Загродський. – Вид. 15-те, випр. – К.
1. – 1954. – 272с.
349054
  Загородський А.О. Граматика української мови / А.О. Загородський. – К.
1. – 1956. – 240с.
349055
  Загродський А.О. Граматика української мови / А.О. Загродський. – Вид. 17. – Київ : Радянська школа
Ч. 1. – 1956. – 240 с.
349056
  Загродський А.О. Граматика української мови / А.О. Загродський. – Вид. 12-е. – Київ
2. – 1957. – 192с.
349057
  Загродський А.О. Граматика української мови / А.О. Загродський. – Вид. 13-е. – К.
2. – 1958. – 192с.
349058
  Загродський А.О. Граматика української мови / А.О. Загродський. – Вид.14-е. – К.
2. – 1959. – 192с.
349059
  Кислиця Д. Граматика української мови / Дмитро Кислиця. – 9-е вид. – Торонто : Компас
Ч. 1 : Фонетика і морфологія. – 1980. – 127, [1] c.
349060
  Вихованець І.Р. Граматика української мови / І.Р. Вихованець. – Київ, 1982. – 209с.
349061
  Кислиця Д. Граматика української мови / Дмитро Кислиця. – Вид. 5-е. – Торонто : [Компас]
Ч. 2 : Синтакса. – 1986. – 86, [2] c.
349062
  Плющ М.Я. Граматика української мови : У 2-х частинах: Навчальний посібник для студентів філолог. спеціальностей вищих навчальних закладів / М.Я. Плющ. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-263-8
Ч. 1 : Морфеміка. Словотвір. Морфологія. – 2005. – 286с.


  Охоплено сучасну наукову інформацію з синтаксису сучасної української мови.
349063
  Олійник О.Б. Граматика української мови : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Ольга Олійник, Василь Шинкарук, Григорій Гребницький. – Київ : Кондор, 2008. – 544с. – ISBN 978-966-351-072-9
349064
  Плющ М.Я. Граматика української мови в таблицях : навч. посіб. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл. / М.Я.Плющ, Н.Я.Грипас ; [ред. Т.М.Коліна]. – Київ : Вища школа, 2004. – 166, [1] с. : табл. – ISBN 966-642-188-7


  Охоплено сучасну наукову інформацію з синтаксису сучасної української мови.
349065
  Бойко В.М. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. Морфологія : навч. посібник / В.М. Бойко, Л.Б. Давиденко. – Київ : Академвидав, 2014. – 245, [1] с. : табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 242-245. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-084-4
349066
  Сімович В.І. Граматика української мови. Як читати церковні книги // Історія української мови : практикум з фонетики й фонології : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Г.М. Наєнко, О.О. Суховій. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 262-265. – ISBN 978-966-439-859-3
349067
  Платонова С.О. Граматика фантазії : конспект уроку за твором Гофмана "Малюк Цахес" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 3 : Сміх і сміхова культура. – С. 31-32
349068
   Граматика чеської мови. – Київ : Наукова думка, 1992. – 376с. – ISBN 5-12-002634-6
349069
  Яновицька Н. Граматика як лінгвістична основа формування комукативного мовлення


  В статті аналізуються особливості вивчення граматичного матеріалу української мови як державної у школах з польською мовою викладання.
349070
  Данильченко Д.О. Граматикалізаційні процеси в дієслівній парадигмі сучасної німецької мови: рушійні сили - динаміка - наслідки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 108-117
349071
  Вронська О. Граматикалізація дієслів руху у сучасній португальській мові


  Розглянуто питання особливостей граматикалізації дієслів руху у сучасній португальській мові. The article analyses the peculiarities of grammaticalization of the verbs of move in the modern Portuguese language.
349072
  Гаврилів Тимофій Іванович Граматикалізація конструкцій з модальними дієсловами Sollen і Wollen у сучасній німецькій мові : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.04 / Гаврилів Тимофій Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17л.
349073
  Гаврилів Тимофій Іванович Граматикалізація конструкцій з модальніми дієсловами Sollen wollen у сучасній німецькій мові : Дис... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Гаврилів Тимофій Іванович; Мін-во освіти України. Львівський держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1997. – 197л. – Бібліогр.:л.186-197
349074
  Попович Л. Граматикалізація показників евіденційності в українській мові // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 34. – С. 38-51. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
349075
  Вронська О.М. Граматикалізація прийменників у сучасній португальській мові Бразилії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 54-58. – ISBN 966-581-622-5
349076
  Волошина Т. Граматикалізація семантичних відношень у дво- і багатокомпонентних кібернетичних термінах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 36-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються особливості синтагматичних відношень у семантиці кібернетичних термінів та визначається структура граматичних зв"язків кібернетичної терміносистеми. Features of syntagmatic ties in the semantics of cybernetic terms are analyzed. The ...
349077
  Карнаух Т.О. Граматики з пам"яттю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 245-252. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто граматики з пам"яттю та властивості замкненості відповідних класів мов. Доведено рекурсивність NES-мов та розв"язність для них проблеми пустоти.
349078
  Смущинська І.В. Граматико-морфологічний рівень формування текстової модальності // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 114- 120. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
349079
  Афанасьєва О.С. Граматико-семаничні деревації в текстах нормативно-правових актів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 9-13. – Бібліогр.: Літ. : с.12-13; 14 назв. – ISSN 1729-360Х
349080
  Серажим К.С. Граматико-семантичний аналіз журналістського тексту (логіко-поняттєвий комплекс і відносно завершений смисл) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 121-127


  У статті подається граматико-семантичний аналіз журналістського тексту в контексті його логіко-поняттєвої перцептивної структури. (За матеріалами статті А. Тарасенко "Генію – належне" // Україна Молода. – 2005. – 1 жовт.). The article deals with ...
349081
  Гладченко А.М. Граматико-семантичні особливості словотвору чеської ботанічної номенклатури // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 19-25. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядаються особливості словотвору чеських ботанічних номенів, визначено суфікси, за допомогою яких утворено дендрономени у сучасній чеській мові. Аналізуючи словотворення дендрономенів, приділяється увага питанням їх мотивації. В статье ...
349082
  Стоянов С.И. Граматическата категория определеност в българския език. / С.И. Стоянов. – София, 1980. – 208с.
349083
  Корчиц М.А. Граматические игры / М.А. Корчиц. – Москва : Народная Асвета, 1964. – ил.
349084
  Ільницька Я.В. Граматична адаптація грузинських іменників в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 198-203. – ISBN 966-581-481-8
349085
  Бекеш Н.Б. Граматична аналогія в українських говорах (до історії питання) // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 67-73
349086
  Матвієнко А.М. Граматична аналогія та споріднені їй явища у відмінюванні іменників української мови : Дис... кандфілол.наук: / Матвієнко А.М.; Ін-т мовознавства. – К., 1958. – 237л. – Бібліогр.:л.1-ХУ
349087
  Ісіченко А.П. Граматична біфункціональність як засіб організації текстових єдностей // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 57-65.
349088
  Франко З.Т. Граматична будова українських гідронімів / З.Т. Франко. – К., 1979. – 186с.
349089
  Кравченко Є. Граматична варіантність іменників як компонент нормативно-стилістичної системи мови // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 27. – С. 42-47. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
349090
  Ходаковська О.О. Граматична варіантність української мови кінця XVIII - початку XIX ст. на Слобожанщині (на матеріалі "Словника мови творів Г. Ф. Квітки-Основ"яненка") // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 79-83. – (Філологія)
349091
  Кравченко Н.Ю. Граматична еквівалентність англомовного художнього твору та його українського перекладу (на матеріалі роману Дж. Селінджера "Над прірвою в житі") // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 176-178. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
349092
  Каморникова Ю.В. Граматична категорія членів речення через призму синтаксичних відношень // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 12. – С. 12-18


  Розглядаються основні типи синтаксичних відношень, розкриваються іх особливості. Рассматриваются основные типы синтаксических отношений, раскрываются их особенности. The article are considered the main types of the syntax relations, which are fixed ...
349093
  Бабієва Л. Граматична кваліфікація віддієслівних ад"єктивних слів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38-42. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Визначається місце віддієслівних ад"активних слів (т. з. дієприкметників) у системі частин мови. Вони кваліфікуються як відносні прикметники, оскільки є виразниками віддієслівної відносної ознаки предмета, тобто семантика їх прикметникова. ...
349094
  Бабієва Л. Граматична кваліфікація відчислових та займенник ад"єктивних слів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 34-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Аналізується стан сучасної граматичної теорії щодо визначення статусу так званих порядкових числівників (відчислові ад"єктивні слова) та атрибутивних займенників (займенні ад"єктивні слова). Ці розряди слів кваліфікуються як належні до обсягу ...
349095
  Марушкевич Ірина Граматична кодифікація української літературної мови у 20-30-х рр. XX ст. // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 55-61. – Bibliogr.: С.60 ; 17 назв
349096
  Білодід О.П. Граматична концепція О.О. Потебні / О.П. Білодід. – Київ : Вид-во КДУ, 1977. – 304 с.
349097
  Городенська К. Граматична лексикографія: стан і перспективи // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65). – С. 30-37. – ISSN 1682-3540


  Зроблено огляд укладених словників і граматичних довідників. Оцінено стан граматичної лексикографії як пошуковий, відкритий до цікавих ідей, до випрацювання оригінальних концепцій, створення засад нових граматичних словників.
349098
  Ковальчук М.С. Граматична метафора у прозі Ліни Костенко // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 141-150. – ISSN 2313-4437
349099
  Критська В.І. Граматична модель: інтерпретація, наслідки // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 419-423


  Визначені основні характеристики словозмінної парадигми української мови. Представлена модель словозмінної парадигми. Дана інтерпретація моделі. Показані наслідки, що випливають з представленої моделі. Определены основные характеристики ...
349100
  Городенська Катерина Григорівна Граматична неоднорідність сполучників в українській літературній мові


  У статті проаналізовано типові й нетипові (синкретичні) вияви сполучниками української літературної мови їхньої формально-синтаксичної функції, з"ясовано причини нівеляції семантико-синтаксичного навантаження підрядних і сурядних сполучників, ...
349101
  Коць Т. Граматична норма: дієслівна парадигма в прескрипціях і в публіцистичних текстах початку XX століття


  У статті проаналізовано дієслівні словотвірні процеси в мові публіцистичного стилю початку 20 ст. у зв"язку з тенденціями динаміки літ. норми. Особливу увагу звернено на функціонування словотвірних варіантів, узагальнено основні напрямки лексичних змін.
349102
  Паламар Л. Граматична організація мовних одиниць офіційно-ділового стилю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-58. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Розглядається організація мовних одиниць, за допомогою яких здійснюється зв"язок слів у ділових паперах.
349103
  Шклярук О.М. Граматична освіта Середньовіччя та її роль у формуванні лінгвістичної концепції Данте // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 330-337. – Бібліогр.: Літ.: с.336-337; 30 назв
349104
  Фаріон І. Граматична практика Івана Пулюя: діахронно-синхронний аспект // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 66-73. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
349105
  Кобченко Н.В. Граматична природа й сфери функціонування підрядного синтаксичного зв"язку у формі вільного поєднання / Наталя Кобченко ; [наук. ред. В.М. Ожоган] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2016. – 193, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 157-180. – ISBN 978-966-2410-70-9
349106
  Кобченко Н. Граматична природа опосередкованого синтаксичного зв"язку в структурі простого речення // The Per Jacobsson lecture. – Washington, 2010. – June 27 : Markets and government before, during, and after the 2007-20XX crisis / T. Padoa-Schioppa. – С. 18-26. – ISSN 0252-3108
349107
  Кушнєрова О.А. Граматична репрезентація змінених станів свідомості авторів в англійських, українських та російських віршованих текстах // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 98-104. – ISSN 2311-0821
349108
  Розенштраух Г.І. Граматична система Діонісія Фракійського : Дис... канд. філол.наук: / Розенштраух Г.І.; Львів. держ. ун-т. – Львів, 1951. – 257л. – Бібліогр.:л.210-236
349109
  Нагорна С.С. Граматична сполучуваність конкретних дієслів у текстах різних підмов наукового стилю // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 449-454. – ISBN 966-581-481-8
349110
  Дорошенко С.І. Граматична стилістика української мови / С.І. Дорошенко. – К, 1985. – 200с.
349111
  Омельчук С. Граматична структура умови тестових завдань з української мови у форматі ЗНО // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 1 (706). – С. 40-43. – ISSN 0130-5263


  У статті досліджено синтаксичні моделі й граматичну структуру умов тестових завдань з української мови на матеріалі сертифікаційних робіт з української мови і літератури у форматі ЗНО за останні три роки. Схарактеризовано обов’язкові й необов’язкові ...
349112
  Шуту Лаура Граматична структура фразеологізмів у текстовій канві творів Марії Матіос // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 114-117
349113
  Чубань Т. Граматична сутність звертань у повісті Івана Нечуя-Левицького "Бурлачка" // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 533-536. – ISBN 978-966-793-136-3
349114
  Герета Н. Граматична та психолінгвістичні особливості чужого мовлення (на матеріалі творів Остапа Вишні) // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 160-164.
349115
  Горпинич В.О. Граматична типологія латинської й української топонімії // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 36-42. – ISSN 0027-2833


  У статті висвітлено типологічні та контрастивні рими граматичних явищ у топонімії латинської та української мови.
349116
  Бєлікова А.П. Граматична трансформація N - A в перекладі роману Е. Золя "Жерміналь" українською мовою // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 157-158. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
349117
  Сичевська Н.В. Граматична трансформація членування речень в романі А. Дюма "Три мушкетери" і його українському перекладі // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 179-180. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
349118
  Мірославська В. Граматична форма присудка і рівень мовленнєвого етикету у сучасній польській мові // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 246-250. – ISSN 0203-9494
349119
  Литвиненко Ніна Павлівна. Граматичне вираження імперативної семантики в медичному дискурсі


  У статті проаналізовано функціонально співвідносні ряди спонукальних конструкцій як засіб граматичного вираження імперативної семантики в медичному дискурсі. Аналіз здійснено із залученням таких понять прагмалінгвістики, як комунікативні стратегії і ...
349120
  Зірко І.П. Граматичне вчення О. Потебні у викладанні мови в іноземній аудиторії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 35-40


  У статті аналізуються основні ідеї О. Потебні щодо ролі і місця граматики у мові та можливості їх використання у процесі навчання іноземців української мови. Автор характеризує закономірності функціонування деяких граматичних форм, формулює принципи ...
349121
  Смагленко Ф.П. Граматичний аналіз. / Ф.П. Смагленко. – Одеса, 1966. – 68с.
349122
  Мадяр О. Граматичний рід іншомовних топонімів у словацькій та українській мовах // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 231-238
349123
  Тищенко О.О. Граматичний рід у системі категорій іменника новогрецької мови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Тищенко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
349124
  Тищенко О.О. Граматичний рід у системі категорій іменника новогрецької мови : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Тищенко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 183 л. – Бібліогр.: л. 165-183
349125
  Алексієнко Л.А. Граматичний словник українських дієслів : у 2 т. / Л.А. Алексієнко, І.В. Козленко. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-053-8
Т. 1 : (А-О). – 1998. – 443 с. : іл. – Бібліогр.: с. 7
349126
   Граматичний словник української літературної мови : словозміна : близько 140 000 слів / Критська В.І. [та ін.] ; відп. ред. Н.Ф. Клименко ; Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови, Ін-т мовознав. ім. О.О. Потебні. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2011. – 757, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 5-6. – ISBN 978-966-489-107-0
349127
  Городенська К. Граматичний стандарт української літературної мови і сучасна практика // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 3. – С. 17-21. – ISSN 2415-8208
349128
  Колайчук Ю.М. Граматичний статус слів excepto, salvo menos, incluso aun hasta в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 87-90. – ISBN 966-581-373-0
349129
  Арібжанова І. Граматичний статус словосполучення // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С.53-61. – Бібліогр.: Літ.: с. 61; 42 назв. – ISSN 0320-3077
349130
  Комогорова М.І. Граматичний тренажер з англійської мови / М.І. Комогорова. – Харків : Основа, 2014. – 127, [1] с. : іл., табл. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 5 (137)). – ISBN 978-617-00-2104-5
349131
  Яковлєва А. Граматичні анормативи в сучасній українській пресі (на матеріалі газет Вінниччини) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 152-158. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
349132
  Мариненко І. Граматичні анормативи в текстах сучасної політичної реклами // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 81-92


  Статтю присвячено аналізу граматичних помилок у політичних рекламних друкованих текстах передвиборчих газетних видань 2012 р. Пропонується систематизація таких помилок, зазначаються причини їх появи. The article focuses on the grammatical errors in ...
349133
  Павленко Л. Граматичні архаїзми у творчості Тараса Шевченка // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 318-328. – ISSN 2304-9383
349134
  Вознюк Т. Граматичні групи авторських метафор : На прикладі поезій Володимира Базилевського та Петра Перебийноса // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9 (642). – С. 47-50. – ISSN 0130-5263
349135
  Ревенко М.І. Граматичні дослідження у Китаї


  Розглядаються етапи та напрями граматичних досліджень, наукове вивчення, систематизація морфології та синтаксису китайської мови у працях провідних китайських мовознавців.
349136
  Кірковська І.С. Граматичні засоби вираження категорії проспективності в сучасних романських мовах // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 241-246. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
349137
  Кучеренко І.К. Граматичні значення і граматичні категорії в українській мові / І.К. Кучеренко. – К., 1959
349138
  Коломийцева В. Граматичні й комунікативні параметри безособових речень в українській мові / Вікторія Коломийцева // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 153-159. – ISSN 0320-3077
349139
  Симонова К.(м. Київ) Граматичні категорії дієслова: основні підходи до вивчення
349140
  Загнітко А. Граматичні концепції давального Юрія Шевельова і Євгена Тимченка: теоретико-прикладні студії // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 3. – С. 25-34. – ISSN 2415-8208


  Схарактеризовано концептуально-граматичні засади тлумачення давального у відмінковій системі Юрієм Шевельовим і Євгеном Тимченком (КУ) із визначенням напрямів аналізу лінгвістами тенденцій сполучуваності форм давального у внутрішньореченнєвій структурі.
349141
  Любченко Т.П. Граматичні лексикографічні системи з флективним і аглютинативним компонентом словозміни / Т.П. Любченко, І.В. Шевченко, К.В. Широков // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 209-221. – ISSN 0027-2833


  У статті подано концептуальні моделі словозмінної системи мов із флективним компонентом словозміни, мов із флективним та аналітичним компонентами, а також мов з аглютинативним компонентом. Описано технологію побудови граматичних лексикографічних ...
349142
  Гончаров Б.О. Граматичні локалізми в англійській мові країн Карибського басейну // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 34-38. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Досліджується питання соціокультурного варіювання англійської мови на граматичному рівні у країнах Карибського басейну. Особлива увага приділяється відхиленням від нормативного британського варіанта у використанні основних частин мови в умовах пост ...
349143
  Сагата Ю.І. Граматичні модифікації в сучасній польській анімалістичній фразеології // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 138-151. – ISSN 2075-437X


  У статті проаналізовано способи порушення фразеологічної граматичної норми (порушення обмежень нормативної словозміни компонентів та вихід за межі передбаченої нормою синтаксичної структури ФО), встановлено, які граматичні модифікації в силу їхньої ...
349144
  Лалаян Н.С. Граматичні модифікації фразеологізмів сучасної німецької мови як один із різновидів їхнього функціонування у мовленні // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 132-135
349145
  Ревенко М.І. Граматичні омоніми чи морфологічні структурні комплекси китайської мови


  Розглядаються проблеми визначення і розмежування повнозначних частин китайської мови, висвітлюється питання методики викладання граматики на морфологічному рівні, погляди провідних китайських лінгвістів, висувається власна гіпотеза морфологічних ознак ...
349146
  Миронова Валентина Миколаївна Граматичні особливості латинської актової мови XV-XVI ст. в Україні (на матеріалі городських і земських судових актів Галицької, Сяноцької,Перемишльської і Львівської адміністративн. округ Галиц.Рус : Дис... кандид. філолог.наук: 10.02.14 / Миронова Валентина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 140л. – Бібліогр.:л.126-140
349147
  Миронова Валентина Миколаївна Граматичні особливості латинської актової мови XV-XVI ст. в Україні (на матеріалі гродських і земських актів Галицької, Сяноцької, Перемишльської і Львівської адмін. округ Галицької Русі) : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.02.14 / Миронова Валентина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1999. – 16л.
349148
  Мушніна О.О. Граматичні особливості науково-технічного перекладу у порівнянні з художнім прозовим перекладом (англо-українські паралелі) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 368-372. – ISBN 966-581-388-9
349149
  Костик О.І. Граматичні особливості науково-технічної літератури та їх переклад // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 276-284. – ISBN 966-581-550-4
349150
  Мушніна О.О. Граматичні особливості українського перекладу англомовної науково-технічної та художньої прози : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Мушніна О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 250л. – Бібліогр.: л. 195 - 250
349151
  Мушніна О.О. Граматичні особливості українського перекладу англомовної науково-технічної та художньої прози : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.16 / Мушніна О.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
349152
  Амеліна С.М. Граматичні особливості українського перекладу німецькомовної аграрної літератури // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 14. – С. 5-11. – ISSN 2305-3852


  У статті розглянуто граматичні особливості українського перекладу німецькомовної аграрної літератури. Обгрунтовано необхідність граматичних трансформацій. Визначено, що граматичні відмінності німецької й української мов зумовлюють використання при ...
349153
  Живіцька І.А. Граматичні перетворення при перекладі прикметників (на матеріалі англійської та української мов) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 50-55. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
349154
  Лучканин С. Граматичні праці румунського філолога Йона Будай-Деляну // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-56. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Аналізуються дві граматики румунської мови Йона Будай-Деляну (1760-1820), одна з яких написана латинською мовою. У них простежується ідея походження румунської мови з народної латини і необхідність впровадження латинського алфавіту для румунської мови. ...
349155
   Граматичні системи: феноменологічний підхід / В.А. Широков, Т.П. Любченко, І.В. Шевченко, К.В. Широков ; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. – Київ : Наукова думка, 2018. – 310, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 301-308 та у підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1624-8
349156
   Граматичні студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ; [редкол.: Вихованець І. та ін. ; наук. ред. А.П. Загнітко]. – Вінниця : ДонНУ, 2015. – 211, [1] с. : іл., табл. – 50-річчю організації Донец. нац. ун-ту присвячено. - Текст укр., рос. та серб. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7212-93-4
349157
   Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2016-. – ISSN 2415-8208
Вип. 2. – 2016. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
349158
   Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця : ДонНУ ім. Василя Стуса, 2016-. – ISSN 2415-8208
Вип. 3. – 2017. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
349159
  Нічаєнко І. Граматичні та лексико-семантичні засоби вираження оцінки іспанського концепту КРАСА в оригіналі та перекладі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 38-43. – (Серія: Філологічні науки ; № 3 (304) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
349160
  Журавська Н.В. Граматичні та лексичні трансформації як засіб перекладу сучасної арабської поезії (на прикладі творів Сейфа Ар-Рахбі) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 106-112. – ISSN 1608-0599
349161
  Дубасевич М. Граматичні та лексичні форми вираження часу у міфічному тексті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 32-39. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
349162
   Граматичні та стилістичні студії з української і російської мов. – К, 1965. – 279с.
349163
  Кур"янова Марина Олександрівна Граматичні труднощі перекладу німецьких науково-технічних текстів українською мовою : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / Кур"янова М.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 202 л. – Бібліогр.: л.199-202
349164
  Кур`янова М.О. Граматичні труднощі перекладу німецьких науково-технічних текстів українською мовою : Автореф. дис. ...канд. філол. наук. наук: Спец.:10.02.16 / Кур`янова М.О.; Марина Олександрівна Кур"янова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
349165
  Невмержицький І.С. Граматично-семантична дивергенція як прояв українського та німецького менталітету // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 261-265. – ISBN 966-581-231-9
349166
  Невмержицький І.С. Граматично-семантична дивергенція як прояв українського та німецького менталітету // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
349167
  Іларіон Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови = Grammatical and stylistic lexicon of Shevchenko"s poetry / Іларіон; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег : Волинь, 1961. – 256с.
349168
  Крижанищ Ю. Граматично изказание об руском языку : писано в Сибири / Ю. Крижанищ. – Москва : Университетская типография, 1859. – 62 с.


  Подано історичний портрет західноєвропейського Середньовіччя. Розкрито становлення та розвиток середньовічних суспільств з урахуванням економічного, екологічного, демографічного і психологічного чинників.
349169
  Слобода Н.В. Граматично неадаптовані англомовні запозичення в сучасній українській мові // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 207-212. – (Мовознавство ; вип. 19, т. 2). – ISSN 9125-0912
349170
  Куліш П.О. Граматка. – Санкт-Петербург : [В тип.П.А.Куліша], 1857. – 149 с. : іл., табл. – Авт. у вид. не вказ., встановлений за інтернет-пошуком
349171
  Кониський О.Я Граматка або перша чытанка [читанка] за для початку вченья / зложыв О.К. – Киев : Выдав Л.В. Ильницкій ; Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкого, 1882. – 48 с. – Hа тит. аpк. та обкл. епігpаф з твоpу Т.Г. Шевченка та укp. наp. пpиказки. - Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії


  В кн. також віpші Т.Г. Шевченка, байки Л.І. Глібова, укp. наp. пpиказки, пpислів"я, загадки, молитви (цеpковнослов), віpш М.О. Hекpасова (pос.) Олександp Кониський-Пеpебендя [псевд.]
349172
  Куліш П. Граматка П. Куліша. – Санкт-Петербург : [В друкарні П.А.Куліша], 1861. – 67, [1] с.
349173
  Лубенець Т.Г. Граматка: (Укpаїнський букваpь), з малюнками / Склав Норець (Т. Лубенець). – видання друге. – Київ : Вид-во книгарні Е. Череповського., 1917. – 48с. : мал.


  Hа тит. аpк. епігpаф з укp. пpиказки. – На звороті тит. арк. урив. з твору Т.Г. Шевченка. – В кн. також укр. нар. вірші, колядки, приказки, скоромовки, прислів"я, байки, казки. – Письмо: с. 45-48.
349174
   Граматыка беларускай мовы. – Минск
1. – 1962. – 540с.
349175
  Костусяк Н. Грамемна структура категорії лексико-граматичної модальності // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 1. – С. 127-139. – ISSN 2311-5165


  У статті запропоновано системно-структурну кваліфікацію лексико-граматичної модальності як комунікативно зорієнтованої та суб"єктивно спрямованої категорії, визначено сукупність пов"язаних із нею синтаксичних конструкцій, указано на їхній ...
349176
  Юдович Я.Э. Грамм дороже тонны : Редкие элементы в углях / Я.Э. Юдович. – Москва : Наука, 1989. – 160с.
349177
  Коверин А.А. Граммартический анализ на ЭВМ французских научно-технических текстов. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.664 / Коверин А.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1972. – 20л.
349178
  Шапиро А.Б. Грамматика / А.Б. Шапиро. – М.
Ч.11. – 1935. – 144с.
349179
  Голицынский Ю.Б. Грамматика : сборник упражнений / Ю.Б. Голицынский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2001. – 507с. – (Английский язык для школьников). – ISBN 5-89815-041-2
349180
  Голицынский Ю.Б. Грамматика : ключи к упражнениям : к сборнику упражнений Ю.Б. Голицынского / Ю.Б. Голицынский, Н.А. Голицынская. – Изд. 4-е. – Санкт-Петербург : КАРО, 2004. – 281, [2] с. – (Английский язык для школьников). – ISBN 5-89815-195-8
349181
  Казанцев А.А. Грамматика "русской идеи", или как создавать новые идеологии в России // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 3 (117). – С. 100-113. – ISSN 0321-2017
349182
  Табулова Н.Т. Грамматика абазинского языка. Фонетика и морфология. / Н.Т. Табулова. – Черкесск, 1976. – 351с.
349183
  Яковлев Грамматика адыгейского литературного языка / Яковлев, Д. Ашхамаф. – М, 1941. – 463с.
349184
   Грамматика Азербайджанского языка. – Баку, 1971. – 414с.
349185
  Титов Евгений Григорьевич Грамматика амхарского языка / Титов Евгений Григорьевич. – М. : Наука, 1991. – 319с.
349186
   Грамматика английского глагола в таблицах.Неличные формы глагола. – К, 1989. – 167с.
349187
  Тихомиров А.И. Грамматика английского языка / А.И. Тихомиров. – М.-Л. : Изд. тов-во ин. раб. в СССР, 1934. – 172с.
349188
  Тихомиров А.И. Грамматика английского языка / А.И. Тихомиров. – 2-е изд., доп., исправл. – М. : Изд-во иностр. раб. в СССР, 1936. – 191с.
349189
  Тихомиров А.И. Грамматика английского языка / А.И. Тихомиров. – Москва : Иноиздат, 1938. – 223 с.
349190
  Фитерман А.М. Грамматика английского языка / А.М. Фитерман. – М, 1940. – 172с.
349191
  Грузинская И.А. Грамматика английского языка / И.А. Грузинская. – Изд. 9-е. – Москва, 1949. – 260 с.
349192
  Винокурова Л.П. Грамматика английского языка / Л.П. Винокурова. – Ленинград, 1954. – 344с.
349193
   Грамматика английского языка. – Л., 1959. – 317с.
349194
  Бархударов Л.С. Грамматика английского языка / Л.С. Бархударов, Д.А. Штелинг. – М., 1960. – 422с.
349195
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – 2-е изд. – М., 1962. – 336с.
349196
  Бархударов Л.С. Грамматика английского языка / Л.С. Бархударов, Д.А. Штелинг. – 2-е изд., перераб. – М., 1963. – 428с.
349197
   Грамматика английского языка / В.л. Каушанска, Р.Л. Ковнер, О.Н. Кожевникова, Е.В. Прокофьева, З.М. Райнес; под ред.Б.А. Ильиша. – 2-е изд., переработанное. – Ленинград, 1963. – 319с.
349198
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – 3-е изд. – М., 1964. – 336с.
349199
  Качалова К.Н. Грамматика английского языка : (краткий курс) / К.Н. Качалова. – Москва : Внешторгиздат, 1964. – 507с.
349200
  Бархударов Л.С. Грамматика английского языка / Л.С. Бархударов, Д.А. Штелинг. – изд. 3-е. – М., 1965. – 428с.
349201
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – 3-е изд. – М., 1965. – 336с.
349202
   Грамматика английского языка. – 3-е изд. – Ленинград, 1967. – 319с.
349203
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – 4-е изд. – М., 1968. – 350с.
349204
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – 5-е изд. – Москва, 1971. – 334с.
349205
  Бархударов Л.С. Грамматика английского языка : учебник / Л.С. Бархударов, Д.А. Штелинг. – 4-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1973. – 423 с.
349206
   Грамматика английского языка : [на английском языке ] : учебник / В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н. Кожевникова, Е.В. Прокофьева. – 4-е изд. – Ленинград : Просвещение, 1973. – 319с.
349207
  Берман И.М. Грамматика английского языка / И.М. Берман. – Киев, 1977. – 294с.
349208
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – Москва : Высшая школа, 1977. – с.
349209
  Берман И.М. Грамматика английского языка / И.М. Берман. – Киев : Вища школа, 1983. – с.
349210
  Барабаш Т.А. Грамматика английского языка / Т.А. Барабаш. – М, 1983. – 240с.
349211
  Беляева М.А. Грамматика английского языка / М.А. Беляева. – 7-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1984. – 319 с.
349212
  Горулько-Шестопалов Грамматика английского языка / Горулько-Шестопалов. – К., 1996. – с.
349213
   Грамматика английского языка : Пособие для студ. пед. ин-тов и ун-тов / В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н. Кожевникова, Е.В. Прокофьева; Под ред. Б.А.Ильиша. – 6-е изд. – Москва
Ч.1 : Морфология. – 1998. – 316с.
349214
  Каушанская В.Л. Грамматика английского языка : Пособие для студ.педагогич. ин-тутов и ун-тетов / В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н. и др. Кожевникова. – 7-е изд. – Москва
Часть I, Часть II : Морфология, Синтаксис. – 2000. – 320с.
349215
  Резник Р.В. Грамматика английского языка : Теория / Р.В. Резник, Т.С. Сорокина, Т.А. Казарицкая. – Москва : Иностранный язык; Оникс 21 век. – ISBN 5-94045-044-X
Ч.1. – 2001. – 288c.
349216
   Грамматика английского языка : Упражнения. Ключи к упражнениям / Р.В. Резник, Т.С. Сорокина, Т.А. Казарицкая, И.В. Резник. – Москва : Иностранный язык; Оникс 21 век. – ISBN 5-94045-045-8
Ч.2. – 2001. – 168c.
349217
   Грамматика английского языка : Морфология. Синтаксис: Учебное пособие / Н.А. Кобрина, Е.А. Корнеева, М.И. Оссовская, К.А. Гузеева; Н.А. Кобрина, Е.А. Корнеева, М.И. Оссовская, К.А. Гузеева. – Санкт-Петербург : Союз, 2004. – 496с. – (Изучаем иностранные языки). – ISBN 5-94033-018-5
349218
  Барановская Т.В. Грамматика английского языка = Exercises in english grammar : Сборник упражнений / Т.В. Барановская. – Москва, Киев : Славянский дом книги, Логос, 2004. – 368с. – (Вас ждет успех). – ISBN 966-509-074-7
349219
   Грамматика английского языка : пособие для студ.педагогич. ин-тутов и ун-тетов / В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер, О.Н. Кожевникова, Е.В. Прокофьева, З.М. и др. Райнерс; В.Л. Каушанская, Р.Л. Ковнер,О.Н. Кожевникова и др. – 7-е изд. – Москва : Страт
Часть I, Часть II : Морфология, Синтаксис. – 2006. – 320 с.
349220
   Грамматика английского языка : пособие для студентов педагогических институтов и университетов / В.Л. Каушанская [и др.]. – Киев : ИНКОС, 2009. – 319, [1] с. – Текст англ. - Части: 1. Морфология ; 2. Синтаксис. – ISBN 978-966-8347-88-7
349221
   Грамматика английского языка = Grammar of the English language / В.Л. Каушанская [и др.] ; под ред. Е.В. Ивановой. – 5-е изд., исправл. и доп. – Москва : Айрис-пресс, 2009. – 384 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-8112-3646-6
349222
  Барановская Т.В. Грамматика английского языка = Exercises in English grammar : сборник упражнений / Т.В. Барановская. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва ; Киев : Славянский дом книги ; Логос-М ; Айрис-Пресс, 2009. – 382, [2] с. : ил., табл. – Сер. осн. в 1997 г. – (Вас ждет успех!). – ISBN 978-5-8112-3384-7
349223
  Хоменко Э.Г. Грамматика английского языка = A grammar of the english language : [учебное пособие] / Э.Г. Хоменко. – Киев : Знання, 2011. – 479 с. – Паралел. тит. л. на рус. и англ. языках. – ISBN 978-966-346-868-6
349224
   Грамматика английского языка : пособие для студентов пед. ин-тов и ун-тов / В.Л. Каушанская , Р.Л. Ковнер, О.Н. Кожевникова [и др.]. – 2-е изд., доп. и испр. – Киев : ИНКОС, 2013. – 319, [1] с. : табл. – На обл. также: Часть I. Морфология ; Часть II. Синтаксис. – ISBN 978-617-598-083-5
349225
   Грамматика английского языка : пособ. для студентов пед. ин-тов и ун-тов / В.Л. Каушанская , Р.Л Ковнер, О.Н. Кожевникова [и др.]. – 7-е изд. – Москва : Страт, 2015. – 318, [2] с. – На обл. краткое содерж.: Ч.1: Морфология ; Ч.2 : Cинтаксис
349226
   Грамматика английского языка : морфология. – М, 1985. – 288с.
349227
  Найфельд А.Д. Грамматика английского языка в сравнении с немецким языком / А.Д. Найфельд. – Свердловск, 1971. – 44с.
349228
  Найфельд А.Д. Грамматика английского языка в сравнении с немецким языком / А.Д. Найфельд. – Свердловск
Вып. 2. – 1975. – 64 с.
349229
  Соколенко А.П. Грамматика английского языка в таблицах / А.П. Соколенко. – М, 1992. – 150с.
349230
  Акмалдинова А.Н. Грамматика английского языка в таблицах : Учеб. пособие / А.Н. Акмалдинова, Л.В. Будко; МОУ;КМУГА. – Київ : КМУГА, Диал, 2000. – 48с. – ISBN 966-591-014-0
349231
  Резник Р.В. Грамматика английского языка для учащихся средней школы / Р.В. Резник. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1991. – 174с.
349232
   Грамматика английского языка с упражнениями / Резник Р.В.,Сорокина Т.С.,Казарицкая Т.А.,Резник И.В. – Смоленск-Москва, 1994. – 288с.
349233
  Шевалдышев А.Н. Грамматика английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – М, 1946. – 320с.
349234
  Шевалдышев А.Н. Грамматика английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – Москва, 1947. – 320 с.
349235
  Фролова Т.В. Грамматика английского языка. / Т.В. Фролова. – М., 1961. – 244с.
349236
  Шубин Э.П. Грамматика английского языка. / Э.П. Шубин, В.В. Сытель. – М., 1965. – 319с.
349237
   Грамматика английского языка. Синтаксис : Учеб. пособие. – Москва : Просвещение, 1986. – 160 с.
349238
  Дмитриев Н.К. Грамматика башкирского языка / Н.К. Дмитриев. – М.-Л., 1948. – 276с.
349239
  Ломтев Т.П. Грамматика белорусского языка / Т.П. Ломтев. – М, 1956. – 336с.
349240
  Чередник Г. Грамматика библиотечного общения / Галина Чередник // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2008. – № 1. – С. 25-28
349241
  Андрейчин Л. Грамматика болгарского языка / Л. Андрейчин. – Москва, 1949. – 496с.
349242
  Маслов Ю.С. Грамматика болгарского языка. / Ю.С. Маслов. – М., 1981. – 407с.
349243
  Санжеев Г.Д. Грамматика бурят-монгольского языка / Г.Д. Санжеев. – М.-Л., 1941. – 186с.
349244
  Поппе Н.Н. Грамматика бурят-монгольского языка. / Н.Н. Поппе. – М.-Л., 1938. – 268с.
349245
  Захарова К.В. Грамматика в речи: Практикум по грамматике английского языка как второго иностранного. / К.В. Захарова. – Владимир, 1988. – 79с.
349246
  Войцеховская Ирина Георгиевна Грамматика в системе филологического знания в поздневизантийский период ("Диалог о грамматике Максима Плануда") : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Войцеховская Ирина Георгиевна; Мосгос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 24л.
349247
   Грамматика в таблицах. – М, 1985. – 231с.
349248
  Баев П.М. Грамматика в таблицах и вопросах. / П.М. Баев. – Л., 1968. – 160с.
349249
  Елизаренкова Т.Я. Грамматика ведийского языка. / Т.Я. Елизаренкова. – М, 1982. – 439с.
349250
  Зайцева М.И. Грамматика вепсского языка / М.И. Зайцева. – Л., 1981. – 360с.
349251
  Быстров И.С. Грамматика вьетнамского языка / И.С. Быстров. – Л, 1975. – 227с.
349252
  Нидерле И. Грамматика греческого языка, обработанная для русских гимназий : в 2 ч. / г. Нидерле, с чеш. пер. И. Мейер. – 2-е изд., вновь пересмотр. – Москва : Изд. Насл. бр. Салаевых ; Тип. Э. Лисснера и Ю. Роман
Ч. 2 : Синтаксис греческого языка / для рус. гимназий обработ. И. Мейер и В. Рейнер. – 1880. – XVIII, 332, IV с. – Прил. с отд. тит. л.


  Пер. Мейер, Игнатий Иванович Автор: Рейнер, Вячеслав Иванович
349253
  Шанидзе А. Грамматика грузинского языка / А. Шанидзе, 1941. – 144 с.
349254
  Кудрявский Д.Н. Грамматика древнегреческого языка / Д.Н. Кудрявский. – Тарту, 1964. – 355 с.
349255
   Грамматика древнегреческого языка. – Тарту, 1964. – 351, [5] с.
349256
  Марр Н.Я. Грамматика древнелитературного грузинского языка / Н.Я. Марр. – Л, 1925. – 215с.
349257
  Рейзен З. Грамматика еврейского языка. / З. Рейзен. – 2-е улуч.изд. – Вильна
1. – 1920. – 162с.
349258
  Марков Олександр Грамматика и власть. О ренессансном контексте деятельности Максима Грека // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 5. – С. 132-148. – ISSN 0042-8795
349259
  Панфилов В.З. Грамматика и логика : (Грамматическое и логико-грамматическое членение простого предложения) / В.З. Панфилов ; АН СССР, Науч. совет по теории советского языкознания при отд. лит-ры и языка. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1963. – 79 с. – (Вопросы теории языкознания)
349260
   Грамматика и норма. – М, 1977. – 270с.
349261
  Крючков С.Е. Грамматика и правописание / С.Е. Крючков. – 3-е. – Москва, 1962. – 336 с.
349262
  Крючков С.Е. Грамматика и правописание / С.Е. Крючков. – 12-е. – М., 1971. – 336с.
349263
  Князева Н.А. Грамматика и семантика бессоюзного гипотаксиса (на матер. соврем. англ. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Князева Н.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 23 с.
349264
  Князева А Н. Грамматика и семантика бессоюзного гипотаксиса (на материале современного английского языка) : Дис... Канд .филол.наук: / Князева Н.А; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1982. – 265л. – Бібліогр.:л.221-224
349265
  Вольф Е.М. Грамматика и семантика местоимений / Е.М. Вольф. – Москва, 1974. – 1975с.
349266
   Грамматика и семантика предложения : лингвистические исследования 1984. – Москва : Б. и., 1984. – 238с.
349267
  Вольф Е.М. Грамматика и семантика прилагательного / Е.М. Вольф. – Москва, 1978. – 200с.
349268
  Супрун А.В. Грамматика и семантика простого предложения : на материале испанского языка / А.В. Супрун. – Москва : Наука, 1977. – 264 с.
349269
   Грамматика и семантика романских языков. – Москва : Наука, 1978. – 227с.
349270
  Корбозерова Н.Н. Грамматика и семантика сложного предложения : вопросы становлен. синтаксиса испанского языка / Н.Н. Корбозерова. – Киев, 1989. – 110 с.
349271
  Мирошниченко М.Д. Грамматика и форма жизни у Л. Витгенштейна // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 32-34
349272
  Кусова Р.И. Грамматика И.Бёдикера и немецкая грамматическая традиций 17-18 веков : Автореф... канд. филол.наук: / Кусова Р.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 19л.
349273
  Григорьев В.П. Грамматика идиостиля / В.П. Григорьев. – Москва, 1983. – 224 с.
349274
  Бойко Б.И. Грамматика инверсно-казирекурсивного типа и синтаксические проблемы языков программирования : Дис... канд. физ.мат.наук: / Бойко Б.И.; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1974. – 73л. – Бібліогр.:л.74-79
349275
   Грамматика индонезийского языка. – М, 1972. – 462с.
349276
  Васильева-Шведе Грамматика испанского языка / Васильева-Шведе, Г.В. Степанов. – 2-е изд., пересмотр. – Москва, 1963. – 398с.
349277
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка / В.С. Виноградов. – Москва, 1965. – 451с.
349278
  Ленская Л.А. Грамматика испанского языка : для учащихся средней школы / Л.А. Ленская. – Москва : Просвещение, 1974. – 208 с.
349279
  Литвиненко Е.В. Грамматика испанского языка / Е.В. Литвиненко. – Киев, 1976. – 271с.
349280
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка / В.С. Виноградов. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1978. – 392с.
349281
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : Практический курс.Учебник для студентов ин-тов и факультетов иностранных языков / В.С. Виноградов. – 4-е изд., испр. – Москва : Университет, 2000. – 432с. – ISBN 5-8013-0018-Х
349282
  Попова Н.И. Грамматика испанского языка : Учебник для студентов педагогических вузов по специальности иностранный язык / Н.И. Попова. – Москва : ЧеРо, 2000. – 312с. – ISBN 5-88711-088-0
349283
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : Практический курс. Учебник для студ. ин-тов и ф-тов иностр. языков / В.С. Виноградов. – 6-е изд. – Москва : Книжный дом "Университет". Высшая школа, 2003. – 432с. – ISBN 5-8013-0170-4
349284
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : Практический курс. [Учебник для студентов институтов и факультетов иностранных языков] / В.С. Виноградов. – 7-е изд. – Москва : Книжный дом "УНИВЕРСИТЕТ", 2005. – 432с. – ISBN 5-98227-058-X
349285
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : Практический курс: Учебник для студ. ин-тов и факультетов иностранных языков / В.С. Виноградов. – 8-е изд. – Москва : Университет, 2006. – 432с. – ISBN 5-98227-112-8
349286
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : практический курс : учебник для студ. ин-тов и фак-тов ин. яз. / В.С. Виноградов. – 8-е изд. – Москва : КДУ, 2008. – 432с. – ISBN 978-5-98227-448-9
349287
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка : практ. курс : учебник для студентов ин-тов и фак. иностр. яз. / В.С. Виноградов. – 7-е изд. – Москва : Университет, 2010. – 429, [1] с. : табл. – К 250-летию Моск. ун-та. – ISBN 5-98227-058-X
349288
  Ленская Л.А. Грамматика испанского языка для учащихся средних школ / Л.А. Ленская. – 2-е изд. дор. – М, 1988. – 224с.
349289
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка. Практический курс : Учебник для студентов ин-тов и факультетов иностранных языков / В.С. Виноградов. – 5-е изд. – Москва : Университет, 2001. – 432с. – ISBN 5-8013-0128-3
349290
  Виноградов В.С. Грамматика испанского языка: Практический курс : Учебник / В.С. Виноградов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1990. – 431с. – ISBN 5-06-000789-8
349291
  Горман Джонатан Грамматика историографии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С.45-53. – ISSN 0042-8744
349292
   Грамматика кабардино-черкесского литературного языка. – М, 1957. – 240с.
349293
   Грамматика кабардино-черкесского литературного языка. – М
1. – 1970. – 16с.
349294
  Турчанинов Г. Грамматика кабардинского языка / Г. Турчанинов, М. Цагов. – М.-Л., 1940. – 160с.
349295
  Бадмаев Б.Б. Грамматика калмыцкого языка. / Б.Б. Бадмаев. – Элиста, 1966. – 116с.
349296
  Мусаев К.М. Грамматика караимского языка / К.М. Мусаев. – М., 1964. – 344с.
349297
  Горелов В.И. Грамматика китайского языка / В.И. Горелов. – М, 1974. – 275с.
349298
  Горелов В.И. Грамматика китайского языка / В.И. Горелов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М, 1982. – 279с.
349299
  Добровольский Д.О. Грамматика конструкций и фразеология // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2016. – № 3. – С. 7-21. – ISSN 0373-658Х
349300
  Мазур Ю.Н. Грамматика корейского языка (Морфология. Словообразование) : теоретический курс / Ю.Н. Мазур ; МГУ им. М.В. Ломоносова ; Ин-т стран Азии и Африки. – Изд. 2-е, исправл. – Москва : Муравей ; Восточная литература, 2004. – 312 с. – К 250-летию Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. – ISBN 5-8463-0126-6
349301
  Рамстедт Г. Грамматика корейского языка. / Г. Рамстедт. – М, 1951. – 232с.
349302
  Жукова А.Н. Грамматика корякского языка. Фонетики. Морфология / А.Н. Жукова. – Ленинград, 1972. – 322с.
349303
  Дмитриев Н.К. Грамматика кумыкского языка / Н.К. Дмитриев. – М..-Л., 1940. – 206с.
349304
  Курдоев К.К. Грамматика курдского языка / К.К. Курдоев. – М.Л., 1957. – 343с.
349305
  Курдоев К.К. Грамматика курдского языка на материале диалектов курманджи и сорани / К.К. Курдоев. – М., 1978. – 294с.
349306
   Грамматика латинская в пользу юношества, в духовных училищах обучающегося. – Изд. 11-е. – Москва : Синодальная типография, 1831. – IV, 256 с.
349307
  Соболевский С.И. Грамматика латинского языка / С.И. Соболевский. – М, 1938. – 424с.
349308
  Соболевский С.И. Грамматика латинского языка / С.И. Соболевский. – изд. 2-е. – М, 1939. – 424с.
349309
  Соболевский С.И. Грамматика латинского языка / С.И. Соболевский. – М
2. – 1947. – 592с.
349310
  Соболевский С.И. Грамматика латинского языка : Теоретическая часть. Морфология и синтаксис. Учеб. пособие для студ. вузов / С.И. Соболевский; Рос. акад. образования. Северо-Зап. отд. – Санкт-Петербург : Алетейя, Летний сад, 1998. – 432с. – (Библиотека русской педагогики). – ISBN 5-89329-077-3
349311
  Соболевский С.И. Грамматика латинского языка : Теоретическая часть. Морфология и синтаксис. Учеб. пособие для студ. вузов / С.И. Соболевский; Рос. акад. образования. Северо-Зап. отд. – Санкт-Петербург : Алетейя, Летний сад, 1999. – 432с. – (Библиотека русской педагогики). – ISBN 5-89329-070-4
349312
  Юшманов Н.В. Грамматика литературного арабского языка / Н.В. Юшманов. – М., 1985. – 174с.
349313
  Яковлев Н.Ф. Грамматика литературного кабардино-черкесского языка / Н.Ф. Яковлев. – Москва, 1948
349314
  Бубрих Д.В. Грамматика литературного Коми языка. / Д.В. Бубрих. – Л., 1949. – 200,7с.
349315
  Бунин И.А. Грамматика любви / И.А. Бунин. – Красноярск : Красноярское книжное издательство, 1988. – 405 с.
349316
   Грамматика любви. – Омск, 1989. – 382с.
349317
  Бунин И.А. Грамматика любви / И.А. Бунин. – Изд. 2-е. – Киев, 1995. – 462 с.
349318
  Павловский А. Грамматика малороссийского наречия, или грамматическое показание существеннейших отличий, отдаливших Малороссийское наречие от чистаго Российского языка, сопровождаемое разными ... сочинениями. / сочин. Ал. Павловский. – В Санкт-Петербурге : В типографии В. Плавильщикова, 1818. – 114 с.


  Код-Гр,фсд-задовіл. КНУ ім.Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХІХ ст.-картон, корінець зі шкіри з тисненням
349319
  Аврорин В.А. Грамматика нанайского языка / В.А. Аврорин ; Акад. наук СССР, Ин-т языкознания. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР ; Ленингр. отд-ние
Т. 2 : Морфология глагольных и наречных частей речи, междометий, служебных слов и частиц. – 1961. – 495 с.
349320
  Левицкий Иосиф Грамматика немецкого языка : для студентов першой и другой кляссы, по школах тривияльных и парафияльных во Королевствах Галиции и Лодомерии, Державе Австрийской подданных, ко быгоде народа галицко-русского / написав Иосиф Левицкий, священник при Церкви Школской. – В Ведни (Wien) : Иждивением ц.к. книг школьных Администрации при с. Анне на с. Иоаньской улици, 1845. – IV, 228, [4] с.
349321
   Грамматика немецкого языка. – М, 1939. – 264с.
349322
  Гадд Н.Г. Грамматика немецкого языка / Н.Г. Гадд. – Москва, 1942. – 247 с.
349323
  Грабарь-Пассек Грамматика немецкого языка : 9 - 10 кл. / Грабарь-Пассек. – 7-е изд. – Москва, 1945. – 262 с.
349324
  Грабарь-Пассек Грамматика немецкого языка : 9 - 10 кл. / Грабарь-Пассек. – 2-е изд. – Москва, 1945. – 264 с.
349325
  Грабарь-Пассек Грамматика немецкого языка : 9 - 10 кл. / Грабарь-Пассек. – 9-е изд. – Москва, 1947. – 262 с.
349326
  Гадд Н.Г. Грамматика немецкого языка / Н.Г. Гадд, Л.Я. Браве; под ред. Л.В. Щерба. – Изд. второе. – Москва, 1947. – 246 с.
349327
   Грамматика немецкого языка. – 9-е изд. – М, 1947. – 264с.
349328
  Бергман Н.А. Грамматика немецкого языка : учебник для 8 - 10 кл. средней школы / Н.А. Бергман, М. Натанзон. – Изд. 7-е. – Москва, 1956. – 295 с.
349329
  Гулыга Е.В. Грамматика немецкого языка / Е.В. Гулыга, М.Д. Натанзон. – М., 1957. – 355с.
349330
  Смолянский И.М. Грамматика немецкого языка / И.М. Смолянский. – Ленинград, 1958. – 22 с.
349331
  Бергман Н.А. Грамматика немецкого языка : учебник для 8 - 10 кл. средней школы / Н.А. Бергман, М. Натанзон. – Изд. 9-е. – Москва, 1958. – 295 с.
349332
  Бергман Н.А. Грамматика немецкого языка : учебник для 8 - 10 кл. средней школы / Н.А. Бергман, М. Натанзон. – Изд. 10-е. – Москва, 1959. – 295 с.
349333
  Бергман Н.А. Грамматика немецкого языка : учебник для 8 - 10 кл. средней школы / Н.А. Бергман, М. Натанзон. – Изд. 11-е. – Москва, 1960. – 295 с.
349334
   Грамматика немецкого языка. – М, 1960. – 436с.
349335
   Грамматика немецкого языка. – Л, 1962. – 216с.
349336
   Грамматика немецкого языка. – 2-е изд. – М, 1962. – 427с.
349337
  Фридберг М.Х. Грамматика немецкого языка / М.Х. Фридберг. – Л., 1962. – 34с.
349338
  Шнитке Т.А. Грамматика немецкого языка / Т.А. Шнитке, Э.Б. Эрлих. – М., 1963. – 224с.
349339
  Патиш М С. Фромзель И Л. Грамматика немецкого языка / М С. Фромзель И Л. Патиш. – Л., 1963. – 32с.
349340
   Грамматика немецкого языка. – 2-е стереотипное изд,. – Москва : Высшая школа, 1963. – 427с.
349341
  Меркель Ю.А. Грамматика немецкого языка / Ю.А. Меркель. – Л., 1964. – 18с.
349342
  Левинсон Л.И. Грамматика немецкого языка / Л.И. Левинсон, Ю.А. Меркель. – Л., 1966. – 16с.
349343
  Фридберг М.Х. Грамматика немецкого языка / М.Х. Фридберг. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Л., 1967. – 37с.
349344
  Фридберг М.Х. Грамматика немецкого языка / М.Х. Фридберг, Н.И. Шатт. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Л., 1968. – 28с.
349345
   Грамматика немецкого языка. – М, 1968. – 200с.
349346
  Смолянский И.М. Грамматика немецкого языка / И.М. Смолянский. – Ленинград, 1968. – 22 с.
349347
   Грамматика немецкого языка. – 2-е изд,. – М, 1970. – 248с.
349348
  Смеречанский Р.И. Грамматика немецкого языка / Р.И. Смеречанский. – Киев : Вища школа, 1981. – 312 с.
349349
  Барыкина Н.А. Грамматика немецкого языка / Н.А. Барыкина. – Владимир, 1989. – 64с.
349350
  Шнитке Т.А. Грамматика немецкого языка / Т.А. Шнитке, Э.Б. Эрлих. – Київ, 1995. – 224с.
349351
  Завьялова В.М. Грамматика немецкого языка / В.М. Завьялова, И.В. Извольская. – М., 1995. – 189с.
349352
   Грамматика немецкого языка. – Киев : Аконит, 1996. – 176 с.
349353
  Шнитке Т.А. Грамматика немецкого языка / Т.А. Шнитке, Э.Б. Эрлих. – Киев, 1996. – 224 с.
349354
  Юнг В. Грамматика немецкого языка / В. Юнг. – Санкт-Петербург : Лань, 1996. – 544с. – ISBN 5-86617-059-0
349355
  Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка = Deutsche grammatik : По новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка / И.П. Тагиль. – 4-е изд., испр., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2004. – 392с. – ISBN 5-89815-223-7
349356
  Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка = Deutsche Grammatik : по новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка 2006 года / И.П. Тагиль. – 6-е изд., испр., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2008. – 496 с. – ISBN 978-5-9925-0258-9
349357
  Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях = Deutsche grammatik in ubungen : По новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка / И.П. Тагиль. – 2-е изд., исправл., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2002. – 240с. – ISBN 5-89815-152-4
349358
  Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях = Deutsche grammatik : По новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка / И.П. Тагиль. – 3-е изд.. исправл.. перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2002. – 336с. – ISBN 5-89815-120-6
349359
  Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях = Deutsche grammatik in ubungen : По новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка / И.П. Тагиль. – 2-е изд., испр., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2004. – 240с. – ISBN 5-89815-152-4
349360
  Dreyer H. Грамматика немецкого языка с упражнениями = Lehr- und Ubungsbuch der deutschen Grammatik : aktuell: die Gelbe aktuell / Hilke Dreyer, Richard Schmitt. – Ismaning : Hueber Verlag, 2010. – 416 с., [1] арк., склад. вчетверо : Ill. – На корешке также: Russische Ausgabe / Русское издание. – (Новое Издание). – ISBN 978-3-19-367255-1
349361
  Шендельс Е.И. Грамматика немецкого языка. / Е.И. Шендельс. – М., 1952. – 368с.
349362
  Шендельс Е.И. Грамматика немецкого языка. / Е.И. Шендельс. – 2-е изд. – М., 1954. – 367с.
349363
  Шендельс Е.И. Грамматика немецкого языка. / Е.И. Шендельс. – 3-е изд. – М., 1959. – 366с.
349364
  Каткова Е.В. Грамматика немецкого языка. / Е.В. Каткова, Л.И. Фромзель. – Л, 1960. – 16с.
349365
  Каткова Е.В. Грамматика немецкого языка. / Е.В. Каткова. – Л, 1962. – 28с.
349366
  Каткова Е.В. Грамматика немецкого языка. / Е.В. Каткова. – 2-е изд. – Л, 1970. – 24с.
349367
  Каткова Е.В. Грамматика немецкого языка. / Е.В. Каткова, Л.И. Фромзель. – Л, 1971. – 14с.
349368
  Каткова Е.В. Грамматика немецкого языка. / Е.В. Каткова, Л.И. Фромзель. – Л, 1971. – 15с.
349369
  Бойко А.А. Грамматика немецкого языка. Глагол. / А.А. Бойко. – Л., 1962. – 52с.
349370
  Бойко А.А. Грамматика немецкого языка. Глагол. Индикатив. Императив. Словообразование и управление глаголов. / А.А. Бойко. – 2-е изд., переработ. и доп. – Л., 1966. – 47с.
349371
  Фромзель Л.И. Грамматика немецкого языка. Инфинитив. / Л.И. Фромзель, В.Ф. Лысенко. – М., 1961. – 24с.
349372
  Фромзель Л.И. Грамматика немецкого языка. Инфинитив. / Л.И. Фромзель, В.Ф. Лысенко. – Л., 1966. – 17с.
349373
  Москальская О.И. Грамматика немецкого языка. Морфология / О.И. Москальская. – М., 1956. – 394с.
349374
  Москальская О.И. Грамматика немецкого языка. Морфология / О.И. Москальская. – Изд. 2-е. – М., 1958. – 394с.
349375
  Бойко А.А. Грамматика немецкого языка. Союзы и союзные слова. Бессоюзная связь предложений. / А.А. Бойко. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Л., 1968. – 30с.
349376
  Бойко А.А. Грамматика немецкого языка. Союзы. Бессоюзная связь предложений. / А.А. Бойко. – Л., 1964. – 28с.
349377
  Михайлов Л.М. Грамматика немецкой диалогической речи / Л.М. Михайлов. – М, 1986. – 109с.
349378
  Панфилов В.З. Грамматика нивхского языка / В.З. Панфилов ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Москва ; Ленинград : Наука
Ч. 1 : Фонетическое введение и морфология именных частей речи. – 1962. – 262 с.
349379
  Панфилов В.З. Грамматика нивхского языка / В.З.Панфилов ; АН СССР, Ин-т языкознаения. – Москва ; Ленинград : Наука
Ч. 2 : Глагол, наречие, образные слова, междометия, служебные слова. – 1965. – 264 с.
349380
  Калмыкова С.А. Грамматика ногайского языка / С.А. Калмыкова, М.Ф. Саруева. – Черкесск
1. – 1973. – 320с.
349381
  Арно А. Грамматика общая и рациональная, содержащая основы искусства речи, издоженные ясным и естественным образом, толкование общего в языках и главные различия между ними, а также -- многочисленные новые / А. Арно, Лансло.К. – Москва, 1990. – 271с.
349382
  Крижанская Ю.С. Грамматика общения / Ю.С. Крижанская, В.П. Третьяков. – Ленинград, 1990. – 206 с.
349383
  Дыренкова Н.П. Грамматика ойротского языка / Н.П. Дыренкова. – М-Л, 1940. – 302с.
349384
  Багаев Николай Константинович Грамматика осетинского языка : Автореф... канд.филол.наук: / Багаев Николай Константинович; Тбилис. гос. ун-т им И.В.Сталина. – Орджоникидзе, 1955. – 20л.
349385
   Грамматика осетинского языка. – Орджоникидзе
1. – 1963. – 368с.
349386
   Грамматика осетинского языка. – Орджоникидзе
2. – 1969. – 387с.
349387
  Выренкова А.С. Грамматика ошибок и грамматика конструкций: "эритажный" ("унаследованный") русский язык / А.С. Выренкова, М.С. Полинская, Е.В. Рахилина // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3, май-июнь. – C. 3-19. – ISSN 0373-658Х
349388
  Поппе Н.Н. Грамматика письменно-монгольского языка. / Н.Н. Поппе. – М.-Л., 1937. – 196с.
349389
  Никонов Б.А. Грамматика португальского языка / Б.А. Никонов. – Москва, 1981. – 263с.
349390
  Никонов Б.А. Грамматика португальского языка / Б.А. Никонов. – Москва : Высшая школа, 1985. – 272с.
349391
  Откупщикова М.И. Грамматика порядка слов для синтеза при автоматическом переводе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Откупщикова М.И.; Откупщиков М.И. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1967. – 20 с.
349392
  Позднеев Д.М. Грамматика разговорного японского языка Конспект лекций. / Д.М. Позднеев. – М, 1923. – 171с.
349393
  Дородных А.И. Грамматика речевого общения / А.И. Дородных. – Х., 1987. – 110с.
349394
   Грамматика романо-германских языков и их сопоставление с киргизским и русским языками. – Фрунзе, 1978. – 177с.
349395
  Иордан И. Грамматика румынского языка / И. Иордан. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 164 с.
349396
  Финкель А.М. Грамматика русского языка / А.М. Финкель, Н.М. Баженов. – Изд. 10-е, перераб. – К
1. – 320с.
349397
  Овсянико-Куликовский Д.Н. Грамматика русского языка / Д.Н. Овсянико-Куликовский. – Москва : Тип. Т-ва И.Д. Сытина, 1907. – 126, [1] с. – (Книги для современной школы)
349398
  Кошутичь Р. Грамматика русского языка : I. фонетика : А. Общая часть (Литературное произношение) / Рад. Кошутичь. – Петроград : Типография Российской АН
2 изд. – 1919. – 512 с.
349399
  Баженов Н.М. Грамматика русского языка : учебник для неполной средней и средней школы с украинским языком преподавания / Н.М. Баженов. – Киев ; Харьков : Радянська школа
Ч. 2 : Синтаксис. – 1938. – 167с.
349400
  Бархударов С.Г. Грамматика русского языка / С.Г. Бархударов. – М.
2. – 1938. – 143с.
349401
  Бархударов С.Г. Грамматика русского языка / С.Г. Бархударов. – М.
2. – 1939. – 143с.
349402
   Грамматика русского языка. – Унгвар, 1941. – 142с.
349403
   Грамматика русского языка : учеб. для 5-го и 6-го кл. семилетней и ср. шк. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Учпедгиз
Ч. 1 : Фонетика и морфология. – 1944. – 155, [1] с.
349404
   Грамматика русского языка : учеб. для 6-го и 7-го кл. семилетней и ср. шк. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Учпедгиз
Ч. 2 : Синтаксис. – 1944. – 151, [1] с.
349405
  Земский А.М. Грамматика русского языка / А.М. Земский; Виноградов В.В. – М., 1945. – с.
349406
  Баженов Н.М. Грамматика русского языка / Н.М. Баженов. – Изд. 10-е, испр. – М., 1947. – 152с.
349407
   Грамматика русского языка. – 8-е изд. – М
1. – 1947. – 208с.
349408
   Грамматика русского языка. – Рига
1. – 1947. – 272с.
349409
   Грамматика русского языка. – Рига
2. – 1947. – 196с.
349410
   Грамматика русского языка. – 9-е изд. – М
1. – 1948. – 208с.
349411
   Грамматика русского языка. – 9-е изд. – М
2. – 1948. – 152с.
349412
  Земский А.М. Грамматика русского языка / А.М. Земский; Виноградов В.В. – М.
2. – 1948. – 144с.
349413
  Баженов Н.М. Грамматика русского языка / Н.М. Баженов. – Изд. 12-е. – Киев
2. – 1949. – 160с.
349414
   Грамматика русского языка. – 11-е изд. – М
1. – 1950. – 208с.
349415
   Грамматика русского языка. – 11-е изд. – М.
2. – 1950. – 152с.
349416
   Грамматика русского языка. – 12-е изд. – М
1. – 1951. – 208с.
349417
   Грамматика русского языка. – 12-е изд. – М
2. – 1951. – 152с.
349418
  Баженов Н.М. Грамматика русского языка : учебник для VI и VII классов средней школы с украинским языком преподавания / Н.М. Баженов. – Изд. 13. перераб. – Киев : Радянська школа
Ч. 2 : Синтаксис. – 1951. – 208 с.
349419
   Грамматика русского языка. – Москва
Т. 1. – 1952. – 720 с.
349420
   Грамматика русского языка. – 13-е изд. – М
2. – 1952. – 152с.
349421
   Грамматика русского языка. – 14-е изд. – М
1. – 1953. – 208с.
349422
  Финкель А.М. Грамматика русского языка / А.М. Финкель, Н.М. Баженов. – Изд. 11-е, перераб. – К
1. – 1953. – 320с.
349423
   Грамматика русского языка. – М
2. – 1953. – 152с.
349424
  Баженов Н.М. Грамматика русского языка : учебник для VI и VII классов средней школы с украинским языком преподавания / Н.М. Баженов. – Изд. 16. – Киев : Радянська школа
Ч. 2 : Синтаксис. – 1953. – 208 с.
349425
  Финкель А.М. Грамматика русского языка / А.М. Финкель, Н.М. Баженов. – Изд. 12-е, перераб. – К
1. – 1954. – 320с.
349426
  Матийченко А.С. Грамматика русского языка / А.С. Матийченко. – 4-е. – Москва
ч.1. – 1954. – 320с.
349427
  Баженов Н.М. Грамматика русского языка : учебник для VI и VII классов средней школы с украинским языком преподавания / Н.М. Баженов. – Изд. 17. – Киев : Радянська школа
Ч. 2 : Синтаксис. – 1954. – 208 с.
349428
   Грамматика русского языка. – Москва
Т. 2, ч. 1 : Синтаксис. – 1954. – 703 с.
349429
   Грамматика русского языка. – Москва
Т. 2 ч. 2. – 1954. – 444 с.
349430
  Матийченко А.С. Грамматика русского языка / А.С. Матийченко. – 5-е. – Москва
ч.1. – 1955. – 320с.
349431
   Грамматика русского языка. – М.
Т. 1 : Фонетика и морфология. – 1960. – 720 с.
349432
   Грамматика русского языка. – М
Т. 2 ч. 1. – 1960. – 702с.
349433
   Грамматика русского языка. – М
Т. 2 ч. 2. – 1960. – 440с.
349434
  Антошина В.П. Грамматика русского языка / В.П. Антошина. – Изд. 12-е. – Москва, 1965. – 255с.
349435
   Грамматика русского языка. – Иркутск
Вып. 1. – 1972. – 222 с.
349436
   Грамматика русского языка. – 3-е изд. – София, 1980. – 316с.
349437
  Пехливанова К.И. Грамматика русского языка в иллюстрациях / К.И. Пехливанова, М.Н. Лебедева. – М., 1984. – 352с.
349438
  Пехливанова К.И. Грамматика русского языка в иллюстрациях / К.И. Пехливанова, М.Н. Лебедева. – Изд. 4-е, стререотип. – Москва : Русский язык, 1989. – 352с.
349439
  Пехливанова К.И. Грамматика русского языка в иллюстрациях / К.И. Пехливанова, М.Н. Лебедева. – Изд. 5-е, испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1990. – 352с.
349440
  Пехливанова К.И. Грамматика русского языка в иллюстрациях / К.И. Пехливанова, М.Н. Лебедева; перевод Алиреза Акбарипур. – Москва : Русский язык, 1996. – Текст на русском и арабском языках. – ISBN 964-377-087-7
349441
  Пехливанова К.И. Грамматика русского языка в иллюстрациях : Учебное пособие / К.И. Пехливанова, М.Н. Лебедева. – 11-е изд., стререот. – Москва : Дрофа, 2006. – 352с. – ISBN 5-358-01238-9
349442
   Грамматика русского языка в свете генеративной лингвистики. – М, 1977. – 188с.
349443
  Чендулаева Е.Г. Грамматика русского языка в таблицах (опорные карты) / Е.Г. Чендулаева. – Москва : Материк-Альфа, 2005. – 80с. – ISBN 5-98466-040-7
349444
  Глазунова О.И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. Морфология / О.И. Глазунова. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2007. – 424с. – ISBN 978-5-86547-454-8
349445
  Маштаков П.Л. Грамматика русского языка для самообразования : С прил. крат. корнеслова / Сост. П.Л. Маштаков, преп. С.-Петерб. гимназии Л.Д. Лентовской и Общеобразоват. курсов А.С. Черняева. – Москва : Тип. т-ва И.Д. Сытина, 1909. – 130, II с.
349446
  Богданов В. Грамматика русского языка. (Этимология, сближенная с синтаксисом) : курс среднего и старшего возрастов / составил : В. Богданов. – С.-Петербург : Книжный магазин В. Эриксон, 1897. – 294с., [9] с. + Приложение: с. 1-45. – с прилож.: 1. Краткой грамматики древнеславянского языка и образцов из Остромирова Евангелия. 2. Орфографического указателя
349447
  Гароди Р. Грамматика свободы : [разоблачение буржуазных "свобод"] : пер. с фр. / Роже Гароди ; под ред. и с предисл. проф. Ф. В. Константинова. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 144 с.
349448
  Арутюнян А. Грамматика свободы : (проблемы постсоветского реализма) / Армен Арутюнян. – Ереван : АРТ, 2007. – 141с. – Шифр. дубл. 34 Арут. (доп. карт. всем.). – ISBN 978-99941-72-03-0
349449
  Кузьмина А.И. Грамматика селькупского языка / А.И. Кузьмина. – Новосибирск, 1974. – 266с.
349450
  Кузьмина А.И. Грамматика сельскупского языка / А.И. Кузьмина. – Новосибирск, 1974. – 265с.
349451
  Смотрицкий М. Грамматика славенская. – Москва, 1721. – 566 с.


  Код - Кир, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра, корінець з тисненн.
349452
  Иртеньева Н.Ф. Грамматика современного английского языка : (теорет. курс) : учебник для пед. ин-тов / Иртеньева Н.Ф. ; М-во просвещения РСФСР, Гос. центр. курсы заоч. обучения иностр. яз. "Ин-яз". – Москва : [б. и.], 1956. – 191с.
349453
  Гордон Е.М. Грамматика современного английского языка / Е.М. Гордон, И.П. Крылова. – Москва : Высшая школа, 1980. – 335 с.
349454
   Грамматика современного английского языка : для ун-тов. – Москва, 1982
349455
  Гордон Е.М. Грамматика современного английского языка / Е.М. Гордон, И.П. Крылова. – 3-е изд., исправл. и дополн. – Москва : Высшая школа, 1986. – 430с.
349456
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка / И.П. Крылова. – 2-е изд. – Москва, 1986. – 223с.
349457
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка : Учебник / И.П. Крылова, Е.М. Гордон, . – 4-е изд. испр. – Москва; Ростов -на-Дону : Книжный дом "Университет". Феникс, 1999. – 448с. – ISBN 5-8013-0020-1
349458
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка : Учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. / И.П. Крылова, Е.М. Гордон, . – 6-е изд. – Москва : Книжный дом "Университет". Глосса. Автограф., 2000. – 448с. – ISBN 5-8013-0094-5
349459
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка : Учебник / И.П. Крылова, Е.М. Гордон, . – 5-е изд. – Москва : Книжный дом "Университет". Глосса. Автограф., 2000. – 448с. – ISBN 5-8013-0073-2
349460
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка = . : Учебник для студ. ин-тов и факультетов иностранных языков / И.П. Крылова, Е.М. Гордон. – 9-е изд. – Москва : Книжный дом "УНИВЕРСИТЕТ", 2003. – 448с. – ISBN 5-8013-0168-2
349461
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка = A grammar of present-day English : учеб. для студентов ин-тов и фак. иностр. языков / И.П. Крылова, Е.М. Гордон. – 10-е изд. – Москва : Книжный дом " Университет ", 2004. – 443 с. : табл. – Кн. на англ. языке. – ISBN 5-98227-040-7
349462
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка : учебник для студентов институтов и факультетов иностранных языков / И.П. Крылова, Е.М. Гордон. – 11-е изд. – Москва : Книжный дом " Университет ", 2005. – 448 с. – ISBN 5-98227-068-7
349463
  Верба Л.Г. Грамматика современного английского языка (справочник) = Modern English Grammar (reference book) / Верба Л.Г., Верба Г.В. – Москва : Дом Славянской книги ; ИП Логос-М, 2007. – 365, [3] с. : табл. – Сер. осн. в 1997 г. – (Вас ждет успех!). – ISBN 5-8112-0673-9
349464
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка: : Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.П. Крылова, Е.М. Гордон. – 7-е изд. – Москва : Книжный дом " Университет "; "Высшая школа", 2001. – 448с. – ISBN 5-8013-0112-7
349465
  Крылова И.П. Грамматика современного английского языка: : Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.П. Крылова, Е.М. Гордон. – 8-е изд. – Москва : Книжный дом " Университет "; "Высшая школа", 2002. – 448с. – ISBN 5-8013-0139-9
349466
   Грамматика современного башкирского литературного языка. – М, 1981. – 495с.
349467
  Тодаева Б.Х. Грамматика современного монгольского языка : фонетика и морфология / Б.Х. Тодаева ; АН СССР, Ин-т востоковед. – Москва : АН СССР, 1951. – 195 с.
349468
  Чоботарь А.В. Грамматика современного немецкого языка / Чоботарь А.В., Серебрякова Н.А. – Донецк : БАО, 2005. – 432 с. + Приложение: с. 403-422. – ISBN 966-338-139-6
349469
   Грамматика современного русского литературного языка. – М, 1970. – 767с.
349470
  Кононов А.Н. Грамматика современного турецкого литературного языка / А.Н. Кононов. – М.-Л., 1956. – 569с.
349471
   Грамматика современного удмурдского языка. – Ижевск, 1962. – 376с.
349472
  Кононов А.Н. Грамматика современного узбекского литературного языка / А.Н. Кононов. – М.-Л., 1960. – 447с.
349473
  Нехендзи Б.Д. Грамматика современного французского языка / Б.Д. Нехендзи, В.В. Благовещенский. – Москва, 1964. – 343с.
349474
  Головнин И.В. Грамматика современного японского языка / И.В. Головнин. – М., 1986. – 315с.
349475
  Щербак А.М. Грамматика староузбекского языка. / А.М. Щербак. – М.Л., 1962. – 274с.
349476
  Шаров В.Д. Грамматика судьбы / В.Д. Шаров. – К., 1988. – 40с.
349477
  Андронов М.С. Грамматика тамильского языка / М.С. Андронов. – Москва, 1966. – 281с.
349478
  Андронов М.С. Грамматика тамильского языка / М.С. Андронов. – Москва, 1987. – 296с.
349479
  Софронов М.В. Грамматика тангутского языка / М.В. Софронов ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука
Кн. 1. – 1968. – 276 с.
349480
  Софронов М.В. Грамматика тангутского языка / М.В. Софронов ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука
Кн. 2 : Материалы для фонетической реконструкции. – 1968. – 404 с.
349481
  Гулямов Я.Г. Грамматика ташкентского говора. / Я.Г. Гулямов. – Ташкент
Ч.1. – 1968. – 163с.
349482
  Повилейко Р.П. Грамматика творчества: ГДе и как сливается искусство с техникой? / Р.П. Повилейко. – Новосибирск, 1976. – 56с.
349483
  Москальская О.И. Грамматика текста / О.И. Москальская. – М., 1981. – 183с.
349484
  Вейхман Г.А. Грамматика текста : Учебное пособие по английскому языку / Г.А. Вейхман. – Москва : Высшая школа, 2005. – 640с. – ISBN 5-06-005247-8
349485
  Исхаков Ф.Г. Грамматика тувинского языка. Фонетика и морфология / Ф.Г. Исхаков, А.А. Пальмбах. – М., 1961. – 472с.
349486
  Кононов А.Н. Грамматика турецкого языка / А.Н. Кононов. – М.-Л., 1941. – 312с.
349487
  Нечуй-Левицький Іван Грамматика украінського язика [Граматика української мови] : Для двох нижчих классів гімназій та для двохклассних і тpьохклассних наpодніх школ / Івана Нечуя-Левицького. – Київ : Друкарня Другої Артілі
Ч. 1 : Етимологія. – 1913. – 166, 90, 83 с. – Словаp: Деякі наpодні й нові книжні слова (неологізми): с. 1-90 в сеpедині кн. - Загальні пpимітки до словаpя: с. 1-83 в кінці кн


  Словаp: Деякі наpодні й нові книжні слова (неологізми): с. 1-90 в сеpедині кн. –
349488
  Нечуй-Левицький І.С. Грамматика української мови Івана Нечуя-Левіцького. – Київ : Друк. І.І. Чоколова
Частка 2. : Синтаксис. – 1914. – 94 с. – Примітка про друге видання "Граматики української мови" с. 91-94. - Прим. № 67041 дефектний, без стор. 84-94
349489
   Грамматика устной речи : английский язык. – 86с.
349490
  Родари Джанни Грамматика фантазии : Введение в искусство придумывания историй / Родари Джанни. – 2-е изд. – М., 1990. – 191с.
349491
   Грамматика финского языка. – М.Л,, 1958. – 296с.
349492
  Илия Л.И. Грамматика французского языка / Л.И. Илия. – Москва, 1955. – 272с.
349493
  Бер О.М. Грамматика французского языка / О.М. Бер. – Ленинград, 1960. – 46 с.
349494
  Алямская Н.В. Грамматика французского языка : пособие для заочников / Н.В. Алямская, Р.А. Пашинина ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Издательство ЛГУ
Вып. 3 : Местоимение. – 1960. – 34 с.
349495
  Заславская П.И. Грамматика французского языка / П.И. Заславская, И.Н. Юматов. – Л., 1961. – 36с.
349496
  Шигаревская Н.А. Грамматика французского языка / Н.А. Шигаревская. – Ленинград
Вып. 6. – 1961. – 40 с.
349497
  Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка / Н.М. Штейнберг. – 2-е изд., испр. и доп. – Л.
Ч.1. – 1962. – 370с.
349498
  Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка / Н.М. Штейнберг. – Л.
Ч.2. – 1963. – 240с.
349499
  Илия Л.И. Грамматика французского языка / Л.И. Илия. – М., 1964. – 304с.
349500
  Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка / Н.М. Штейнберг. – 3-е изд., испр. и доп. – М.-Л.
Ч.1. – 1966. – 361с.
349501
  Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка / Н.М. Штейнберг. – 2-е изд. – М.-Л.
Ч.2. – 1966. – 235с.
349502
   Грамматика французского языка. – М, 1969. – 340с.
349503
  Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка / Н.М. Штейнберг. – 4-е изд. – Ленинград
Ч.1. – 1972. – 342с.
349504
  Штейнберг Н.М. Грамматика французского языка / Н.М. Штейнберг. – 3-е изд. – Ленинград
Ч.2. – 1972. – 216с.
349505
  Заславская П.И. Грамматика французского языка : учебник / П.И. Заславская, Н.В. Алямская, Р.А. и др. Пашинина. – 2-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1978. – 323с.
349506
  Гойда М.М. Грамматика французского языка / М.М. Гойда. – Киев, 1985. – 119с.
349507
  Попова И.Н. Грамматика французского языка : Практический курс / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – Изд. 4-е, перераб. и допол. – Москва : Высшая школа, 1989. – 336с. – ISBN 5-06-001478-9
349508
  Попова И.Н. Грамматика французского языка : Практический курс / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 4-е изд., пераб. и дополн. – Москва : Lingva, 1996. – 336с.
349509
  Попова И.Н. Грамматика французского языка = Le Francais : Практический курс.Учебник для ин-тов и фак.иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 5-е изд., испр. и допол. – Москва : Нестор, 1997. – 480с. – ISBN 5-87759-035-9
349510
  Попова И.Н. Грамматика французского языка = Le francais : Практический курс: Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 6-е изд., стереотипное. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 1999. – 480с. – ISBN 5-901074-01-7
349511
  Попова И.Н. Грамматика французского языка = Le francais : Практический курс: Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 11-е изд., стереотипное. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 2002. – 480с. – ISBN 5-901074-18-1
349512
  Попова И.Н. Грамматика французского языка = Le francais : Практический курс: Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 12-е изд., стереотип. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 2003. – 480с. – ISBN 5-901074-24-6
349513
  Ховхун В.П. Грамматика французского языка : для студентов и школьников / В.П. Ховхун. – Москва : ИП Логос-М, 2008. – 384 с. – (Вас ждет успех). – ISBN 978-5-8112-3379-3
349514
  Солодухина И.В. Грамматика французского языка в таблицах с упражнениями и тестами / И.В. Солодухина. – Москва : Филоматис, 2006. – 254, [2] с. : табл. – (Учебники и словари ) ( Le francais). – ISBN 5-98111-073-2
349515
  Нико М.Н. Грамматика французского языка для высш. учеб. заведений / М.Н. Нико. – 3-е изд., 1946. – 288с.
349516
  Лобанова Л.Г. Грамматика французского языка. / Л.Г. Лобанова, Д Т. Виноградова, . – Москва, 1957. – 231с.
349517
  Заботкина О.С. Грамматика французского языка. / О.С. Заботкина, Л.Л. Тривуш. – Л, 1959. – 40с.
349518
  Заботкина О.С. Грамматика французского языка. / О.С. Заботкина. – Л, 1966. – 36с.
349519
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Пособие для втузов и вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – Л., 1940. – 243с.
349520
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Пособие для препод. сред. шк. / Е.О. Костецкая. – М., 1959. – 375с.
349521
  Попова И.Н. Грамматика французского языка. Практический курс Le francais / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – Изд. 10-е, стереотипное. – Москва : Nestor Academic Publishers, 2001. – 480 с. – ISBN 5-901074-13-0
349522
  Попова И.Н. Грамматика французского языка. Практический курс Le francais / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 9-е изд., стереот. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 2001. – 480с. – ISBN 5-901074-10-6
349523
  Попова И.Н. Грамматика французского языка. Практический курс. : Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 7-е изд., стереот. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 2000. – 480с. – ISBN 5-901074-02-5
349524
  Попова И.Н. Грамматика французского языка. Практический курс.Le francais : Учебник для институтов и факультетов иностранных языков / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 8-е изд., стереот. – Москва : Нестор Академик Паблишерз, 2000. – 480с. – ISBN 5-901074-05-Х
349525
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Уч. пособие для вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – М., 1948. – 240с.
349526
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Уч. пособие для вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1954. – 331с.
349527
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Уч. пособие для вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – 4-е изд. – М., 1957. – 330с.
349528
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Уч. пособие для вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – 4-е изд. – М., 1957. – 330с.
349529
  Костецкая Е.О. Грамматика французского языка. Уч. пособие для вузов / Е.О. Костецкая, В.И. Кардашевский. – 5-е изд. – М., 1959. – 328с.
349530
  Попова И.Н. Грамматика французского языка: практич. курс / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 3-е изд., испр. – Москва, 1979. – 407с.
349531
  Попова И.Н. Грамматика французского языка: практич. курс. / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – М., 1969. – 456с.
349532
  Попова И.Н. Грамматика французского языка: практич. курс. / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова. – 2-е изд., испр. – Москва : Вища школа, 1975. – 424с.
349533
  Заботкина О.С. Грамматика фркнцузского языка. / О.С. Заботкина. – Л, 1958. – 44с.
349534
  Варшавская А.И. Грамматика функциональных классов как способ описания синтаксической структуры элементарного предложения : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.663 / Варшавская А.И. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1970. – 24 с.
349535
   Грамматика хакасского языка. – М, 1975. – 418с.
349536
  Дешериев Ю.Д. Грамматика хиналугского языка. / Ю.Д. Дешериев. – М., 1959. – 224с.
349537
  Гуру К. Грамматика хинди / К. Гуру. – М.
1. – 1957. – 236с.
349538
  Гуру К. Грамматика хинди / К. Гуру. – М.
2. – 1962. – 522с.
349539
  Травничек Ф. Грамматика чешского литературного языка / Ф. Травничек. – М
1. – 1950. – 48с.
349540
  Скорик П.Я. Грамматика чукотского языка. / П.Я. Скорик. – М-Л, 1961. – 448с.
349541
  Скорик П.Я. Грамматика чукотского языка. / П.Я. Скорик. – Л, 1977. – 376с.
349542
  Чекалина Е.М. Грамматика шведского языка / Е.М. Чекалина. – М., 1984. – 107с.
349543
  Дыренкова Н.П. Грамматика шорского языка / Н.П. Дыренкова. – М-Л, 1941. – 307с.
349544
  Колегов А.В. Грамматика языка-посредника эльюнди / А.В. Колегов. – 1-е изд. – Тирасполь : РИО ПГУ, 1998. – 220с.
349545
  Меновщиков Г.А. Грамматика языка азиатских эскимосов / Г.А. Меновщиков. – М.-Л.
1. – 1962. – 300с.
349546
  Меновщиков Г.А. Грамматика языка азиатских эскимосов / Г.А. Меновщиков. – Л.
2. – 1967. – 288с.
349547
  Менивщиков Г.А. Грамматика языка азиатских эскимосов. : Автореф... Доктора филол.наук: / Менивщиков Г.А.; АН СССР.Ин-тд языкознания. – М, 1965. – 32л.
349548
  Смирнов Ю.А. Грамматика языка панджаби / Ю.А. Смирнов. – М., 1976. – 478с.
349549
  Лебедев К.А. Грамматика языка пушту / К.А. Лебедев. – Москва, 1988. – 108с.
349550
  Кононов А.Н. Грамматика языка тюркских рунических памятников VII - IX вв. / А.Н. Кононов. – Л., 1980. – 255с.
349551
  Дымшиц З.М. Грамматика языка хинди / З.М. Дымшиц. – М
2. – 1986. – 297с.
349552
  Москалев А.А. Грамматика языка чжуан. / А.А. Москалев. – М., 1971. – 336с.
349553
  Чамберлэн Б.Х. Грамматика японского разговорного языка : теоретическая часть / Б.Х. Чамберлэн; пер. с англ. В. Костылева. – С.-Петербург, 1908. – 298, [2] с. – (Издания факультета Восточных языков Императорского С.- Петербургского университета ; № 28)
349554
  Киэда М. Грамматика японского языка / М. Киэда. – М, 1958. – 676с.
349555
  Киэда М. Грамматика японского языка / М. Киэда. – М
2. – 1959. – 266с.
349556
  Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений / Ю.Б. Голицынский. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2000. – 507с. – ISBN 5-89815-041-2
349557
  Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений / Ю.Б. Голицынский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : КАРО, 2000. – 476с. – ISBN 5-89815-003-Х
349558
  Виноградова Е.Н. Грамматикализация в русском языке: от формы существительного к предлогу (на материале соматизмов) // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2016. – № 1. – С. 25-50. – ISSN 0373-658Х
349559
  Грисле Р.Я. Грамматики XVII века как источник истории латышского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Грисле Р.Я.; Акад. наук Латв. ССР. Ин-т языка и литературы. – Рига, 1958. – 24л.
349560
  Бойко Б.И. Грамматики инверсно-квазирекурсивного типа и синтаксические проблемы языков программирования : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Бойко Б.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
349561
   Грамматики Лаврентия Зизания и Мелетия Смотрицкого. – Москва : Изд-во МГУ, 2000. – 528с. – ISBN 5-211-03907-6
349562
  Смотрицкий М. Грамматики славенскія правилное синтагма / М. Смотрицкий; Подготовка к изданию В.В. Нимчука; Отв. ред. В.М. Русановский. – Факсимильное издание "Грамматики" 1619 г. – Київ : Наукова думка, 1978. – [250c.]
349563
  Гулыга Е.В. Грамматико-лексические поля в современном немецокм языке / Е.В. Гулыга, Е.И. Шендельс. – М., 1969. – 184с.
349564
  Ягмуров Б. Грамматико-лексический коррективный курс немецкого языка на коммуникативной основе (на материале VIII класса Туркменской школы) : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Ягмуров Б.; Минский гос. пед. ин-т. – Минск, 1970. – 28л.
349565
  Тарасова Елена Владимировна Грамматико-лексическое микрополе будущего в английском языке : Автореф... наук: 10.02.04 / Тарасова Елена Владимировна; КГУ. – К., 1976. – 26л.
349566
  Тарасова Е.В. Грамматико-лексическое микрополе будущего в английском языке (на мат. англ. яз. Великобритании, США, Канады и Австралии) : Дис... канд. филолог.наук: / Тарасова Е.В.; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-т. – Х., 1975. – 168л. – Бібліогр.:л.140-165
349567
  Шнайдман М.Н. Грамматико-лексическое микрополе прошедшего времени в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Шнайдман М.Н. ; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – Москва, 1982. – 24 с.
349568
  Текучев А.В. Грамматико-орфографически словарь русского языка / А.В. Текучев, Б.Т. Панов. – Москва, 1976. – 248с.
349569
  Кокеладзе Р.Г. Грамматико-семантические разряды сочетаний существительных с родительным падежом в русском языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.660 / Кокеладзе Р.Г.; Тбилисск.гос.ун-т. – Тбилиси, 1970. – 17л.
349570
  Портянников В.А. Грамматико-стилистическая характеристика вопросительных предложений современного немецкого языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Портянников В.А.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. языков им. М.Тореза. – М., 1967. – 28л.
349571
   Грамматико-стилистические упражнения (пр и изучении частей речи). – Л, 1969. – 264с.
349572
   Грамматико-стилистические упражнения при изучении синтаксиса. – М, 1976. – 143с.
349573
  Герасимов В.И. Грамматическая "правильность" и "приемлемость" высказывания. К вопросу о соотношении семантики и синтаксиса : научно-аналит. обзор / В.И. Герасимов, Л.Г. Лузина, С.Ю. Медведева; АН СССР, Ин-т Науч. информации по обществ. наукам. – Москва, 1979. – 75 с. – Авт. указ. на об. тит. л.
349574
  Пулатова Г.Д. Грамматическая доминанта типа текста и ее стилистическое использование в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Пулатова Г.Д.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 22л.
349575
   Грамматическая и лексическая семантика глагола и имени в рамках предложения во французском языке (синхрония и диахрония). – М, 1986. – 120с.
349576
  Невмержицкий Иван Степанович Грамматическая интерференция в условиях искусственного билингвизма : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Невмержицкий Иван Степанович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 179л. – Бібліогр.:л.152-175
349577
  Невмержицкий Иван Степанович Грамматическая интерференция в условиях искусственного билингвизма : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Невмержицкий Иван Степанович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 23 с.
349578
   Грамматическая интерференция в условиях национально-русского двуязычия. – М, 1990. – 203с.
349579
  Булгакова Т.В. Грамматическая интерференция и иные факторы, влияющие на русскую речь узбеков / Т.В. Булгакова. – Ташкент, 1977. – 84с.
349580
  Лобанова Л.П. Грамматическая картина языка, мышление и духовное развитие народа в концепции В. фон Гумбольта // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 75- 89. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
349581
  Пицкова Л.П. Грамматическая категория вида в современном французском языке / Л.П. Пицкова. – М, 1982. – 160с.
349582
  Гончаров Евгений Борисович Грамматическая категория залога как основное языковое средство отображения пространственной характеристики движения : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Гончаров Евгений Борисович; Киевский гос. пед. ин-ти ин. яз. – К., 1988. – 172л. – Бібліогр.:л.145-172
349583
  Гончаров Евгений Борисович Грамматическая категория залога как основное языковое средство отображения пространственной характеристики движения (На материале франц. языка) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.05 / Гончаров Евгений Борисович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 23л.
349584
  Бондарко А.В. Грамматическая категория и контекст / А.В. Бондарко. – Л, 1971. – 116с.
349585
  Назаретян О.Н. Грамматическая категория лица в современном армянском языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.20.02 / Назаретян О.Н.; МП Армян.ССР.Армян.гос.пед.ин-т. – Ереван, 1973. – 26л.
349586
  Морозова Елена Владиславовна Грамматическая категория пространственно-временного континуума в художественном тексте : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Морозова Елена Владиславовна; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1984. – 22л.
349587
  Рожавин М. Грамматическая категория рода существительных русского языка в англоязычной аудитории // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 173-181. – ISBN 966-581-102-9
349588
  Бабасян А.С. Грамматическая категория числа в армянском языке : Автореф... канд.филол.наук: / Бабасян А.С.; Ереван. гос. ун-т им В.М.Молотова. – Ереван, 1953. – 32л.
349589
  Недбайло Л.И. Грамматическая категория числа в современном украинском языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 661 / Недбайло Л.И. ; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1968. – 19 с.
349590
   Грамматическая лексикология русского языка. – Казань : Изд. Казанского ун-та, 1978. – 189 с.
349591
  Скоробогатова Е.А. Грамматическая модель как маркер интертекстуальности и совмещения дискурсов в языке русской поэзии нового времени // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 239-242. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  У статті показано, що в російській поетичній мові існують граматичні моделі, що усталено відтворюються, опираючись на прецедентні тексти, повторюючи певний поетичний смисл або смисли, вказуючи на поєднання дискурсів. Розглянуто ряд граматичних моделей ...
349592
  Маулер Ф.И. Грамматическая омонимия в английском языке / Ф.И. Маулер. – Орджоникидзе
1. – 1977. – 91с.
349593
  Маулер Федор Иосифович Грамматическая омонимия в современном английском языке : Автореф... докт. филол.наук: 10.02.04 / Маулер Федор Иосифович; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1985. – 47л.
349594
  Зазаева Н.И. Грамматическая помета во фразеологической лексикографии как метатекст // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2001. – № 520 : Філологічні аспекти дослідження дискурса. – С.119-121. – (Філологія ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
349595
  Граудина Л.К. Грамматическая правильность русской речи. Опыт частотно-стилистического словаря вариантов / Л.К. Граудина. – М., 1976. – 454с.
349596
  Питинов В.Н. Грамматическая природа деепричастий в современном чешском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Питинов В.Н.; АН УССР. Отд-ние. обществ. наук. – К., 1962. – 22л.
349597
  Петрикевич Н.В. Грамматическая роль глагола в образовании белорусских пословиц : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Петрикевич Н.В.; АН Белорусской ССР. Ин-т языкознания. – Минск, 1974. – 22л.
349598
   Грамматическая семантика. – Горький, 1977. – 125с.
349599
   Грамматическая семантика. – Горький, 1978. – 108с.
349600
   Грамматическая семантика. – Горький, 1979. – 153с.
349601
   Грамматическая семантика. – Горький, 1980. – 161с.
349602
  Порман Н.Р. Грамматическая семантика глагола в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Порман Н.Р.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1978. – 16л.
349603
   Грамматическая семантика глагола и имени в языке и речи. – К, 1988. – 132с.
349604
   Грамматическая семантика русского языка. – Вологда, 1983. – 118с.
349605
  Кручинкина Н.Д. Грамматическая семантика французского предложения / Н.Д. Кручинкина. – Саранск, 1987. – 42с.
349606
  Шендельск Е.И. Грамматическая синонимия (на базе морфоло. глагола в совр. нем. яз.) : Автореф. дис. ... докт. филол. наук / Шендельск Е.И. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – Москва, 1964. – 51 с. – Бібліогр.:с.51
349607
  Мамедов И.Т. Грамматическая синонимия в азербайджанском языке (на основе глагольных форм) : Автореф... канд. филол.наук: 10.665 / Мамедов И.Т.; АН Азерб.ССР. Ин-т языкознания. – Баку, 1970. – 36л.
349608
  Василенко С.Ф. Грамматическая синонимия предикативных форм глагола в современном русском языке : Автореф... канд. филолог.наук: / Василенко С.Ф.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
349609
  Розерштраух Г.И. Грамматическая система Дионисия Фракийского : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Розерштраух Г. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Львов, 1953. – 15 с.
349610
  Оленич Р.М. Грамматическая система Квинта Реммия Палемона : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Оленич Р.М. ; Льв. ГУ. – Львов, 1964. – 19 с.
349611
  Драгунов А.А. Грамматическая система современного китайского разговорного языка / А.А. Драгунов ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1962. – 271 с.
349612
  Сердюков П.И. Грамматическая сочетаемость глагола в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Сердюков П.И.; Киев. гос. пед. ин-т ин. языков. – К., 1978. – 24л.
349613
  Молозовенко И.О. Грамматическая сочетаемость перфектного инфинитива в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Молозовенко И.О.; АН УССР. Отд. общейств. наук. – К., 1963. – 23л.
349614
  Кононенко В.И. Грамматическая стилистика русского языка: для уч-ля / В.И. Кононенко. – К., 1981. – 242с.
349615
  Кононенко В.И. Грамматическая стилистика русского языка: для уч-ля / В.И. Кононенко. – 2-е изд., доп. и перераб. – К., 1991. – 239с.
349616
  Попова З.Д. Грамматическая стилистика русского языка: пособие для изуч. рус. яз. как неродной. / З.Д. Попова. – Воронеж, 1982. – 73с.
349617
  Фирсова Н.М. Грамматическая стилистика современного испанского языка / Н.М. Фирсова. – М, 1984. – 272с.
349618
  Фирсова Н.М. Грамматическая стилистика современного испанского языка : Имя существительное. Глагол; Учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений и фак-тов иностранных языков / Н.М. Фирсова. – Москва, 2002. – 352с. – ISBN 5-209-01439-8
349619
  Фирсова Н.М. Грамматическая стилистика современного испанского языка : учеб. пособ. для студ. вузов и ф-тов иностр. языков / Н.М. Фирсова ; ред. О. Урибес. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 2005. – 352 с. – (Учебное пособие по испанскому языку). – ISBN 5-06-005023-8
349620
  Голуб И.Б. Грамматическая стилистика современного русского языка / И.Б. Голуб. – Москва, 1989. – 202,6с.
349621
  Писарев Дмитрий Сергеевич Грамматическая структура и коммуникативные фукнции восклицательных предложений в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Писарев Дмитрий Сергеевич; Пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1985. – 15л.
349622
   Грамматическая структура и фразеологизмы романо-германских языков. – Казань, 1973. – 120с.
349623
  Чухранов Василий Николаевич Грамматическая структура категории экстремальности (на материале современного английского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Чухранов Василий Николаевич; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 16л.
349624
  Арешенков Юрий Александрович Грамматическая структура комментаторской речи (на материале информационных передач украинского телевидения и радио) : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Арешенков Юрий александрович ; Днпропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоед. Украины с Россией. – Днепропетровск, 1981. – 23 с.
349625
  Абдуразаков М.А. Грамматическая структура простого предложения : на материале типол. сравнения фр., рус. и узб. синтаксиса / М.А. Абдуразаков ; М-во высш. и сред. спец. образования УзССР, Ташк. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Ф. Энгельса. – Ташкент : Фан, 1978. – 166 с. – Библиогр.: с. 156-164
349626
  Абдуразаков М.А. Грамматическая структура простого предложения. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05.,10.02.06 / Абдуразаков М.А.; СССР. МВ и ССО. Моск.гос.ун-т. – Москва, 1979. – 51л.
349627
  Джапаров А. Грамматическая структура словосочетания в современном кригизском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Джапаров А.; МГУ. – М., 1955. – 23л.
349628
  Сулимовская З.В. Грамматическая сущность и функционирование структур вторичной предикации в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Сулимовская З.В.; ОГУ. – Одесса, 1981. – 23л.
349629
  Решетова Л.В. Грамматическая терминология узбекского языка : Автореф... кандидата филол.наук: / Решетова Л.В.;. – Ташкент, 1964. – 22л.
349630
  Давыдов А.Д. Грамматическая традиция манинка в трудах Сулеймана Канте. Ч. 1 // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 3-14. – Библиогр.: С. : 14 ; 10 назв;. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 2). – ISSN 2074-1227
349631
  Чебялис Д. Грамматическая установка существительного и именное склонение во французском языке IX-XVI веков. / Д. Чебялис. – Вильнюс, 1978. – 182с.
349632
  Корунец И.В. Грамматическая форма и конструктивно значимые элементы словосочетаний современного английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Корунец И.В. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. языков. – Москва, 1966. – 27 с.
349633
  Литвинов П В. Грамматическая характеристика аналитических глагольных лексем в современном немецком языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Литвинов В.П,; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1971. – 19л.
349634
  Данилович Николай Александрович Грамматическая характеристика фразеологизмов современного белорусского литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Данилович Николай Александрович; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1984. – 22л.
349635
  Харитонова И.Я. Грамматически значимые признаки семантики слова в немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Харитонова И.Я. ; АН СССР, Ленингр.отд.ин-та языкознания. – Ленинград, 1985. – 39 с.
349636
  Попов Р.Н. Грамматические архаизмы в устойчивых фразеологических единицах русского языка. (На матер. именного склонения). : Автореф... канд. филолог.наук: / Попов Р.Н.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 16л.
349637
  Мановицкая А.Я. Грамматические взаимосвязи сказуемого с подлежащим и обращением в украинском литературном языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Мановицкая А.Я. ; МВ и ССО СССР, Днепропет. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1973. – 24 с.
349638
  Пумпянский А.Б. Грамматические закономерности научной и технической литературы . Англо-русские эквиваленты / А.Б. Пумпянский. – Калинин, 1982. – 80с.
349639
  Криворучко П.М. Грамматические значения временных форм русского глагола / П.М. Криворучко. – Киев, 1963. – 63с.
349640
  Скоробогатова Е.А. Грамматические значения и поэтические смыслы: стиховая актуализация служебных частей речи : монография / Е.А. Скоробогатова, Н.С. Минина ; Харьк. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды. – Харьков : Бровин А.В., 2017. – 159, [1] с. – Библиогр.: с. 132-159. – ISBN 978-617-7555-17-8


  Збірка ліричних віршів молодих поетів Білорусі, Росії, України
349641
  Толоченко П.В. Грамматические значения и синтаксические функции герундия в современном молдавском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.661 / Толоченко П.В.; Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1971. – 20л.
349642
  Островский Б.Я. Грамматические значения личных форм глагола дари: спецкурс / Б.Я. Островский. – М., 1991. – 112с.
349643
  Ситницкая Елена Борисовна Грамматические значения формы Werden + INF.I/INF.II в современном немецком языке : Дис... кандидата филологич.наук: 10.02.04 / Ситницкая Елена Борисовна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 198л. – Бібліогр.:л.191-197
349644
  Ситницкая Е.Б. Грамматические значения формы werden+inf.1/inf.2 в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Ситницкая Е.Б.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 19 с.
349645
   Грамматические и лексико-семантические исследования в синхронии и диахронии (на материале английского языка). – Калинин
2. – 1973. – 132с.
349646
   Грамматические и лексико-семантические исследования в синхронии и диахронии (на материале английского языка). – Калинин, 1974. – 222с.
349647
   Грамматические и лексико-семантические исследования в синхронии и диахронии (на материале английского языка) : межвузовский тематический сборник. – Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1977. – 161 с.
349648
   Грамматические и лексико-семантические исследования в синхронии и диахронии (на материале английского языка) : межвузовский тематический сборник. – Калинин : Калинин. гос. ун-т, 1978. – 161 с.
349649
   Грамматические и лексикологические исследования. – Кишинев, 1977. – 158с.
349650
   Грамматические и лексикологические исследования по романским и германским языкам. – Кишинев, 1981. – 175с.
349651
  Тертя Анастасия Семеновна Грамматические и лексические значения глагльных конструкций с возвратным местоимением в аккузативе (на мат. молдавского яз. в сравнении с франц. яз.) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Тертя Анастасия Семеновна; Кишиневский Гос. Ун-т. – К., 1978. – 167л.
349652
  Тертя А.С. Грамматические и лексические значения глагольных конструкций с возвратным местоимением в аккузативе (на матер. молдав. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Тертя А.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 12 с.
349653
  Кешикашвили И.Д. Грамматические и лексические особенности языка произведений Т.Разикашвили и бачаны : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Кешикашвили И.Д.; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 18л.
349654
   Грамматические и лексические системы в романских и германских языках. – Кишинев, 1984. – 146 с.
349655
   Грамматические и фонетические исследованияпо германским языкам. – Кишинев, 1977. – 170с.
349656
  Кондрашов В.Н. Грамматические игры и загадки / В.Н. Кондрашов. – Кострома, 1961. – 130с.
349657
  Близниченко К.Л. Грамматические идиоматизмы в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Близниченко К.Л.; АН УССР. – К, 1970. – 30л.
349658
   Грамматические исследования : сборник научных трудов. – Ленинград
Ч. 1. – 1975. – 144 с.
349659
   Грамматические исследования : сборник научных трудов. – Ленинград
Ч. 2. – 1975. – С. 145-262
349660
   Грамматические исследования.Функуионально-стилистический аспект. – М, 1989. – 284с.
349661
   Грамматические исследования.Функуионально-стилистический аспект. – М, 1991. – 246с.
349662
  Цыдендамбаев Ц.Б. Грамматические категории бурятского языка в историко-сравнительном освещении. / Ц.Б. Цыдендамбаев. – М., 1979. – 148с.
349663
  Луценко Н.А. Грамматические категории в системе и узусе : (глагол и имя) / Н.А. Луценко. – Донецк, 2003. – 202с. – ISBN 966-639-157-0
349664
  Никитевич В.М. Грамматические категории в современном русском языке / В.М. Никитевич. – Москва, 1963. – 246с.
349665
   Грамматические категории в тексте. – М, 1985. – 162с.
349666
  Оранский И.М. Грамматические категории вида и краткости в глагольной системе совредменного афганского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Оранский И.М.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1951. – 24 с.
349667
  Мучник И.П. Грамматические категории глагола и имени в современном русском литературном языке / И.П. Мучник. – Москва, 1971. – 298с.
349668
   Грамматические категории глагола и предикатный синтаксис текста. – Владимир, 1985. – 93с.
349669
  Никитевич В.М. Грамматические категории имени и глагола в русском языке / В.М. Никитевич. – Алма-Ата, 1962. – 311с.
349670
  Никитевич В.М. Грамматические категории именных частей речи в современном русском языке / В.М. Никитевич. – Алма-Ата, 1959. – 112с.
349671
  Ференц С.А. Грамматические категории отрицания в современном испанском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.664 / Ференц С.А.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1972. – 23л.
349672
  Панчвидзе В. Грамматические классы в будухском глаголе. / В. Панчвидзе. – 463-470с.
349673
  Кадагидзе Н.Д. Грамматические классы в глаголе бацбийского (цова-тушинского) языка (в связи с другими категориями и соответствующими конструкциями глагола) : Автореф... канд. филологич.наук: / Кадагидзе Н.Д.; Ин-т языкознания АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1953. – 24л.
349674
   Грамматические концепции в языкознании ХІХ века. – Л, 1985. – 294с.
349675
   Грамматические лабораторные работы по немецкому языку. – Владивосток, 1972. – 48с.
349676
  Сармакешева С.Г. Грамматические основы перевода с английского языка на русский / С.Г. Сармакешева, Л.М. Щетинин. – Ростов н/Д, 1959. – 88с.
349677
  Сармакешева С.Г. Грамматические основы перевода с английского языка на русский / С.Г. Сармакешева. – 2-е изд., доп. – Ростов н/Д, 1963. – 146с.
349678
  Сармакешева С.Г. Грамматические основы перевода с английского языка на русский / С.Г. Сармакешева. – Изд. 3-е, испр. – Ростов н/Д, 1968. – 178с.
349679
   Грамматические основы правильной русской речи. – М, 1991. – 175с.
349680
  Гуревич И.С. Грамматические особенности китайского языка 3-5 вв. н. э. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гуревич И.С. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1964. – 19 с.
349681
  Зограф И.Т. Грамматические особенности китайского языка XII--XIV вв. (по памятнику "Цзин бэнь тунсу сяошо") : Автореф... канд. филол.наук: / Зограф И.Т.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1962. – 20л.
349682
  Мартиросян М.А. Грамматические особенности определений и их стилистическая роль в художественной прози И.С.Тургенева : Автореф... канд. филол.наук: / Мартиросян М.А.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1967. – 23л.
349683
  Даневич Алла Вячеславовна Грамматические особенности русских повестей второй половины XVII века : Автореф... канд. филол.наук: / Даневич Алла Вячеславовна; Акад. наук СССР. Отд-ние обществ. наук Ин-т языковедения им. А.А.Потебни. – К., 1961. – 17л.
349684
  Матчанова Гавхар Матякубовна Грамматические особенности степеней сравнения имен прилагательных в узбекском языке и способы выражения их в русском : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01, 10.02.02 / Матчанова Гавхар Матякубовна; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1975. – 26л.
349685
  Потужная М.И. Грамматические отношения компонентов глагольнообъектного словосочетания. (На матер. англ. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Потужная М.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. иностр. языков гуманит. фак-т. – Киев, 1969. – 26 с.
349686
   Грамматические очерки по русскому и мордовским языкам. – Горький, 1976. – 98с.
349687
  Инфантова Г.Г. Грамматические признаки несобственно-прямой речи в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Инфантова Г.Г.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1962. – 23л.
349688
  Фридман Леон Григорьевич Грамматические проблемы лингвистики текста : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.04 / Фридман Леон Григорьевич; АН СССР. Ин-т языковедения. – Л., 1979. – 52л.
349689
  Фридман Л.Г. Грамматические проблемы лингвистики текста / Л.Г. Фридман. – Ростов -на-Дону, 1984. – 134с.
349690
  Плоткин В.Я. Грамматические системы в английском языке / В.Я. Плоткин. – Кишинев, 1975. – 127с.
349691
  Царькова И.В. Грамматические способы выражения агенса и меди-агенса в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Царькова И. В.; МВ ССО СССР, Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1987. – 22л.
349692
  Осипова О.А. Грамматические способы выражения понятия будущего в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Осипова О.А. ; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1958. – 17 c.
349693
  Никольская Е.К. Грамматические средства выражения временных отношений в сложном предложении с временными придаточными в современном французмком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Никольская Е. К.; МГУ. – М., 1953. – 15л.
349694
  Сонич Т.П. Грамматические средства выражения некатегоричного высказывания в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Сонич Т.П.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1985. – 23л.
349695
  Канделаки Г.И. Грамматические средства выражения побудительной (императивной модальности в современном французском языке) : Автореф... канд. филол.наук: / Канделаки Г.И.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1956. – 17л.
349696
  Чернецкий В.К. Грамматические средства выражения принадлежности в русском литературном языке конца XVII в. - первой трети XVIII в. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чернецкий В.К.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1954. – 16л.
349697
  Байсара Людмила Ивановна Грамматические средства выражения сравнения в современном английском языке : Автореф. дис... канд. филол. наук : 10.02.04 / Байсара Людмила Ивановна ; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1975. – 27 с.
349698
  Янелюнайте Сигита Стасевна Грамматические средства выражения эмотивности в тексте (современный немецкий язык) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Янелюнайте Сигита Стасевна ; Моск. госпед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1985. – 21 с.
349699
  Михеев А.Ф. Грамматические средства и формы выражения следственных отношений основания - вывода в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Михеев А.Ф.; Куйбышев. гос. пед.ин-т им. В.В.Куйбышева. – Барнаул, 1967. – 32л.
349700
  Глухова Наталия Андреевна Грамматические средства компрессии информации в текстах малой формы (газетного стиля немецкого языка) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Глухова Наталия Андреевна ; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1985. – 26 с.
349701
  Горюнов В.К. Грамматические средства разграничения лексических значений (На матер. многозначн. глаголов соврем. нем. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Горюнов В. К.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1966. – 24л.
349702
  Старков А.П. Грамматические структуры английского языка / А.П. Старков. – Воронеж, 1962. – 96с.
349703
  Попова И.Н. Грамматические структуры во французской разговорной речи : сб. упражнений / И.Н. Попова. – Москва, 1984. – 215с.
349704
  Рахманова Л.И. Грамматические толкования в современных толковых словарях (К проблеме определения слова в толковом словаре) : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Рахманова Л.И.; МГУ. – М., 1970. – 20л.
349705
  Добронецкая Э.Г. Грамматические трудности английского языка : учебно-методическое пособие / Э.Г. Добронецкая. – Казань, 1986. – 117 с.
349706
  Бергер Д. Грамматические трудности немецкого языка / Д. Бергер. – Санкт-Петербург : Лань, 1996. – 208с. – ISBN 5-86617-052-3
349707
   Грамматические трудности при переводе английской научной литературы. – 2-е изд. – М, 1969. – 152с.
349708
  Савинова Е.С. Грамматические трудности при переводе английской научной литературы. / Е.С. Савинова. – М., 1963. – 80с.
349709
  Бекина Л.А. Грамматические трудности при переводе научной литературы. / Л.А. Бекина, Э.Г. Староверова. – Ярославль, 1973. – 88с.
349710
  Эйбхаум Г.Н. Грамматические упражения на материале общественно-политической и бытовой лексики / Г.Н. Эйбхаум. – Москва-Ленинград : Просвещение, 1966. – 143 с.
349711
   Грамматические упражнения на английском языке на спортивной лексике. – Л, 1973. – 60с.
349712
  Василевская Н. Грамматические упражнения по английскому языку / Н. Василевская. – Москва, 1941. – 176 с.
349713
   Грамматические упражнения по русскому языку. – М, 1955. – 624с.
349714
  Данечеева Надежда Васильевна Грамматические формы видовременной системы английского глагола в ситуативном контексте : Автореф... канд. филол.наук: 10.Р2.04 / Данечеева Надежда Васильевна; Моск. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 24л.
349715
  Халилов А. Грамматические функции изафета в современном таджикском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Халилов А.; Самарк.гос.ун-т. – Душанбе, 1965. – 30л.
349716
  Разумовская М.М. Грамматический анализ при обучении орфографии / М.М. Разумовская. – М, 1962. – 76с.
349717
  Чикобава А.С. Грамматический анализ чансюго (лазского) диалекта с текстами / А.С. Чикобава. – Тбилиси, 1936. – с.
349718
  Цатурова И.А. Грамматический и лексический практикум по базовому курсу "Английский язык" / И.А. Цатурова. – Таганрог, 1991. – 142с.
349719
  Листрова Ю.Т. Грамматический и фонетический разбор / Ю.Т. Листрова. – Воронеж, 1966. – 64с.
349720
  Разоренов Д.А. Грамматический концепт "время" в английском языке // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 70-76. – ISSN 0130-9730
349721
  Рахманов И. Грамматический миниум по немецкому языку для втузов / И. Рахманов. – Москва-Ленинград, 1933. – 127 с.
349722
  Акимова И.В. Грамматический навигатор как средство преодоления факторов культурно-языковой интерференции при обучении РКИ (из опыта работы с китайскими учащимися) // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 3 (42). – С. 70-76. – ISSN 1562-1391
349723
  Сулейманов Я.Г. Грамматический очерк андийского языка (По данным говора с.Риквани). : Автореф... канд. филолог.наук: / Сулейманов Я.Г.; АН СССР. Ин-т языкознания. – Махачкала, 1960. – 29л.
349724
  Мадиева Г.И. Грамматический очерк бежтинского языка / Г.И. Мадиева. – Махачкала, 1965. – 208с.
349725
  Саидова П.А. Грамматический очерк годоберинского языка. (По данным говора селения Годобери с привлечением материалов говора селения Зибирхали) : Автореф... кандидата филол.наук: / Саидова П.А.; Дагест. филиал АН СССР. Ин-т истории, языка и литературы им. Г.Цадасы. – Махачкала, 1965. – 19л.
349726
  Тенишев Э.Р. Грамматический очерк древнеуйгурского языка по сочинению "Золотой блеск" : Автореф... канд. филол.наук: / Тенишев Э. Р.; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 16 с.
349727
  Боровкова Т.А. Грамматический очерк языка "Дивану лугат-ит-турк" Махмуда Кашгари : Автореф... канд. филол.наук: / Боровкова Т.А.; АН СССР. Ленингр. отд-ние Ин-та языкознания. – Л., 1966. – 15л.
349728
  Щербак А.М. Грамматический очерк языка тюркских текстов X-XIII вв. / А.М. Щербак. – Москва; Ленинград, 1961. – 204с.
349729
  Домашенкина Г.П. Грамматический разбор в вузе и в школе / Г.П. Домашенкина, Т.Б. Иванова. – М., 1974. – 48с.
349730
  Домашенкина Г.П. Грамматический разбор в вузе и в школе / Г.П. Домашенкина, Т.Б. Иванова. – М., 1980. – 53с.
349731
  Текучев А.В. Грамматический разбор в школе / А.В. Текучев. – М., 1963. – 398с.
349732
  Назаров А.Н. Грамматический разбор и грамматическое конструирование / А.Н. Назаров. – Изд. 2-е, доп. – Пенза, 1961. – 63с.
349733
   Грамматический разбор на занятиях по русскому языку. – Махачкала, 1960. – 24с.
349734
  Шаповалова Т.А. Грамматический разбор на уроках русского языка / Т.А. Шаповалова. – М., 1962. – 223с.
349735
  Григорьев А.Г. Грамматический разбор с помощью линокарт / А.Г. Григорьев. – Красноярск, 1971. – 24с.
349736
  Ярнатовская В.Е. Грамматический род имен существительных в немецком языке / В.Е. Ярнатовская. – М., 1956. – 78с.
349737
  Никишин А.С. Грамматический род классических схождений в древних германских языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Никишин А. С.; Моск.гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1974. – 26л.
349738
   Грамматический сборник по машиностроению. – Минск, 1970. – 62с.
349739
  Дурново Н.Н. Грамматический словарь / Н.Н. Дурново. – М.-Птгр., 1924. – 154с.
349740
  Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка : Около 100 000 слов / А.А. Зализняк. – Москва : Русский язык, 1977. – 879с.
349741
  Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка : Словоизменение / А.А. Зализняк. – 2-е изд. стереотипн. – Москва : Русский язык, 1980. – 879с.
349742
  Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение : Около 100 000 слов / А.А. Зализняк. – 3-е. – Москва : Русский язык, 1987. – 878с.
349743
  Великий Д.П. Грамматический способ толкования в уголовно-процессуальном праве // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 158-171. – (Правоведение ; № 4 (303)). – ISSN 0131-8039
349744
  Шмелев Б. Грамматический справочник по немецкому языку / Б. Шмелев, 1930. – 75 с.
349745
  Шмелев Б. Грамматический справочник по немецкому языку / Б. Шмелев. – Л, 1931. – 75с.
349746
  Шмелев Б. Грамматический справочник по немецкому языку / Б. Шмелев. – Москва-Ленинград, 1934. – 176 с.
349747
  Костромина Е.С. Грамматический статус зависимого имени в предложных и беспредложных атрибутивных структурах современного французского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Костромина Е. С.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1980. – 23л.
349748
  Серебрякова Г.А. Грамматический статус и семантика конструкции N+IS GOING+инф. в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Серебрякова Г.А.; Москов. ин-т ин. языков. – Москва, 1982. – 24л.
349749
  Пронина Т.А. Грамматический статус категорий лица и числа в современных германских языках. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Пронина Т.А.; Москов. гос. пед .ин-т ин. языков. – М,, 1982. – 25л.
349750
  Никонова Н.А. Грамматический статус конструкции "Быть + причастие" в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Никонова Н. А.; МВССО РСФСР, Ворон. ГУ. – Воронеж, 1975. – 21л.
349751
  Скупченко Л.Н. Грамматический статус лексем After, before, since, till, untill в современном английском языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Скупченко Л.Н.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1984. – 16л.
349752
  Максимчук Б.В. Грамматический статус элементарных знаков типа gut в структуре современного немецкого языка : Автореф... канд .филол.наук: 10.-2.04 / Максимчук Б.В.; Льв.ГУ. – Львов, 1977. – 26л.
349753
  Харьковская М.С. Грамматический статус, содержание и употребление формы -S в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Харьковская М.С.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1984. – 14л.
349754
   Грамматический строй балканских языков. – Л, 1976. – 318с.
349755
   Грамматический строй и стилистика романских языков. – Калинин, 1979. – 158с.
349756
  Адмони В.Г. Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики / В.Г. Адмони ; отв. ред. В.М. Павлов ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд., 1988. – 238 с.
349757
  Исаченко А.В. Грамматический строй русского языка в сопосавлении с словацким / А.В. Исаченко. – Братислава
1. – 1954. – 387с.
349758
  Исаченко А.В. Грамматический строй русского языка в сопосавлении с словацким / А.В. Исаченко. – Братислава
2. – 1960. – 579с.
349759
  Мещанинов И.И. Грамматический строй урартского языка / И.И. Мещанинов. – М.-Л, 1958. – 151с.
349760
  Кондратьев В.Г. Грамматический строй языка памятников древнетюркской письменности / В.Г. Кондратьев. – Л, 1981. – 191с.
349761
  Думбрэвяну И.М. Грамматическое выражение категории будущего времени в современном испанском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.664 / Думбрэвяну И.М.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М, 1971. – 23л.
349762
  Ковылина-Шакарян Грамматическое выражение принадлежности в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ковылина-Шакарян Г.Н.; М-во высш.образования СССР. – Ереван, 1954. – 22л.
349763
   Грамматическое значение и контекст. – Иваново, 1980. – 164с.
349764
  Бондарко А.В. Грамматическое значение и смысл / А.В. Бондарко. – Л, 1978. – 176с.
349765
  Румянцева Е.В. Грамматическое значение придаточных предложений, вводимых вопросительными словами (W-Worter). (На матер. соврем. нем. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Румянцева Е.В. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1963. – 20 с.
349766
   Грамматическое значение фазы прекращения процесса и аналитические средства его выражения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Ризаев . Х,; Ризаев . Х,; АН СССР, Лен. ин-т языкознан. – Ленинград. – 21л.
349767
   Грамматическое описание славянских языков. – М, 1974. – 256с.
349768
  Джураев Р. Грамматическое описание языка "Asrar ut-tavhid" -- таджикско-персидского памятника 12 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Джураев Р.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1964. – 19л.
349769
  Урекенова Р.А. Грамматическое освоение казахским языком отностельных прилагательных русского языка. (В сравнении с другими тюрк. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.655 / Урекенова Р.А.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1969. – 29л.
349770
  Потужная М.И. Грамматическое отношение компонентов глагольно-объективного словосочетания : Дис... докт. филолог.наук: / Потужная М.И.; КГУ. – Киев, 1969. – 280л.
349771
  Толстой И.В. Грамматическое отрицание и его функционирование в простом повествовательном предложении (на матер. публицистики). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Толстой И.В.; МГУ. Ф-тет журналистики. – М., 1972. – 16л.
349772
  Рылов С.А. Грамматическое развертывание высказываний в современном русском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.21 / Рылов С.А.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1973. – 23л.
349773
   Грамматическое руководство для развития навыков устной речи. – М, 1963. – 86с.
349774
  Докторович Инна Сергеевна Грамматическое содержание структуры Be+ -ED в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Докторович Инна Сергеевна; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1977. – 26л.
349775
  Степанян А Ш. Грамматическое учение М.Абегяна. : Автореф... Канд.филол.наук: 661 / Степанян Ш.А,; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1971. – 28л.
349776
  Скорик О.С. Грамматичні засоби гумору в українських повістях і оповіданнях Г.Ф.Квітки-Основ"яненка. / О.С. Скорик. – Суми, 1958. – 32с.
349777
  Волков А.А. Грамматология: семиотика письменной речи / А.А. Волков. – Москва, 1982. – 175с.
349778
  Трегубенко Л.Е. Граммофонные адаптеры : звукосниматели / Л.Е. Трегубенко. – Москва : Государственное издательство по вопросам радио, 1937. – 16 с.
349779
   Граммофонные пластинки : прейскурант, 1969. – 288 с.
349780
  Шторх Ф. Граммофонный инженер / Ф. Шторх. – Бухарест, 1978. – 49 с.
349781
   Грамнинские озера в зоне влияния трассы БАМ. – Новосибирск : Наука, 1980. – 87с.
349782
  Блехер Ф.Н. Грамота в дошкольном учереждении и подготовительном классе школы / Ф.Н. Блехер. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1934. – 104с.
349783
   Грамота Гетьмана Всієї України , видана на підставі ухвали Ради Міністрів про ратифікацію Мирового Договору України з Німеччиною. – Київ : Державний вісник, 1918. – 32с.
349784
  Редько О.М. Грамота Гетьмана усієї України Павла Скоропадського від 3 серпня 1918 р. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 149-157. – ISSN 0320-9466
349785
  Зубов Д.В. Грамота Иерусалимского Патриарха Нектария к царю Алексею Михайло-вичу с просьбой о помощи монастырям Афона (апрель 1664 г.) / Д.В. Зубов, П.В. Кузенков // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 66-77
349786
  Дашкевич К. Грамота князя Ивана Растиславича Берладника1134 г.. – б.м.в. – 16 с.
349787
  Бурсов Т И. Грамота лет / Т И. Бурсов, . – Минск, 1977. – 302с.
349788
  Куражсковский Ю.Н. Грамота рационального природопользования. / Ю.Н. Куражсковский. – Ростов -на-Дону, 1979. – 125с.
349789
  Маслов С.И. Грамота Стефана Яворского Нежинскому Благовещенскому монастырю / С.И. Маслов. – Киев : Тип. Худож.-ремесл. мастерской-шклды печатного дела, 1914. – 16, [4] с. : ил. + отд.2-мя лист. часть Грамоты 1717 года (верхняя часть). – Отд. оттиск. из журнала "Искусство в Южной России" - 1914. - № 5-6


  Стефан Яворский = Митрополит Стефан - (в миру Симеон Иванович Яворский; в унии Станислав; 1658, Явор, Речь Посполита — 27 ноября 1722, Москва) — епископ Русской православной (1658-1701) Эк. № 290959 дефектный, отсутсуют с. 11-16, [4]
349790
  Лук"янчук М. Грамота чи грамотність: сучасні наукові підходи до тлумачення понять та їх еволюція // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 29-35. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (375)). – ISSN 1729-360Х
349791
  Тримбач С. Грамота, яка не пропала... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 23 червня (№ 109). – С. 6


  Як Україна відзначила 75-ту річницю від Дня народження Івана Миколайчука.
349792
  Павленко С.Ф. Грамоти / С. Павленко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 77. – ISBN 966-642-073-2
349793
   Грамоти XIV ст.. – Київ : Наукова думка, 1974. – 255 с. – (Пам"ятки української мови / АН УРСР, Ін-т мовознавства)
349794
  Бортнікова А. Грамоти на Магдебурзьке право місту Луцьку XV-XVI ст. // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2010. – Т. 11. – С. 3-21
349795
  Перкун В. Грамоти українських православних та уніатських церковних ієрархів 17 - 18 ст. як сфрагістичне джерело // Молода нація : альманах. – Київ, 2001. – № 1. – С.240-251. – ISBN 966-7332-13-6
349796
   Грамотки XVII -начала XVIII века. – М, 1969. – 416с.
349797
  Гендин Анатолий Грамотно выпить, культурно закусить : Мировая еда. Тема номера // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 26-27 : Іл.
349798
  Медынцева А.А. Грамотность в Древней Руси. По памятникам эпиграфики 10 - первой половины 13 века / А.А. Медынцева ; Российская акад. наук, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 2000. – 291с. – ISBN 5-02-010141-9
349799
  Богданов И.М. Грамотность и образование в дореволюционной России и в СССР / И.М. Богданов. – М, 1964. – 196с.
349800
  Ильинский Г.А. Грамоты болгарских царей / Г.А. Ильинский. – Москва, 1911
349801
   Грамоты великих князей литовских с 1390 (?) по 1569 год / Собранные и изданные под ред. Владимира Антоновича и Константина Козловского // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – 172с.
349802
  Гейман В.Г. Грамоты Великого Новгорода и Пскова / В.Г. Гейман. – М.-Л., 1949. – с.
349803
   Грамоты Великого Новгорода и Пскова. – М.Л,, 1949. – 408с.
349804
  Маремкулов А.Н. Грамоты Его(Ее) Императорского Величества как форма юридического оформления политики России на Кавказе (XVIII-XIXвв.) // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 2. – С. 21-25. – ISSN 1812-3805
349805
  Гераклитов А.А. Грамоты Кирилло-Белозерского монастыря / А.А. Гераклитов. – Саратов : Типо-лит. Губ. правл., 1914. – 27 с. – Отд. оттиск: Труды Саратовской ученой архивной комиссии, вып. 31. Саратов
349806
  Бортникова А.В. Грамоты на магдебурское право городу Луцку XV - XVI веков // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 2. – С. 88-104. – ISSN 0132-1366
349807
  Големба А.С. Грамши / А.С. Големба. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 191 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биграфий ; Вып. 6(449))
349808
  Эрколи М. Грамши и компартия Италии. / М. Эрколи. – М., 1937. – 24с.
349809
  Аршинник Татьяна Гран Канария = Канарский Гранд : Галерея // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 3. – С. 38-51 : Іл.
349810
  Іващенко Микола Гран Канарія. Острів, де хочеться жити : Іспанія / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 50-53 : Фото
349811
  Брежнева Алла Гранада - "королева городов" // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 6 (54). – С. 68-93. – ISSN 1812-867Х
349812
  Гибсон Я. Гранада 1936 / Я. Гибсон. – М., 1983. – 254с.
349813
  Куликов Дмитрий Гранада. Путешествие в город радужных улиц // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 2. – С. 70-75 : фото
349814
   Гранат-пироксеновые и лавсонитсодержащие породы максютовского комплекса (Южный Урал) / П.М. Вализер, А.И. Русин, А.А. Краснобаев, И.И. Лиханов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 11. – С. 1754-1772 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1770-1772. – ISSN 0016-7886
349815
  Черносвитов Ю.Л. Гранат / Ю.Л. Черносвитов. – М, 1962. – 234с.
349816
   Гранат. – Ташкент, 1967. – 412с.
349817
  Сидоренко Е.Ф. Гранат из мигматитов Приднестровья / Е.Ф. Сидоренко. – Львов, 1960. – С. 297-303
349818
  Ефетов М.С. Граната в ушанке / М.С. Ефетов. – Петрозаводск, 1967. – 192с.
349819
  Ефетов М.С. Граната в ушанке.Последний снаряд / М.С. Ефетов. – Москва : Детская литература, 1977. – 238 с.
349820
  Артищев В.В. Гранатов цвет / В.В. Артищев. – Свердловск, 1956. – 143с.
349821
  Гавричкин В.С. Гранатовое ожерелье / В.С. Гавричкин. – М., 1989. – 157с.
349822
  Флоров Г.Ф. Гранатовый берег / Г.Ф. Флоров. – М, 1972. – 112с.
349823
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – М-Л, 1944. – 104с.
349824
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Ставрополь, 1959. – 48 с.
349825
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Краснодар, 1979. – 160 с.
349826
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Барнаул, 1979. – 572 с.
349827
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Нальчик, 1982. – 400 с.
349828
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Москва, 1984. – 191с.
349829
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Москва, 1984. – 335 с.
349830
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Москва, 1987. – 400 с.
349831
  Куприн А.И. Гранатовый браслет : на тамильском языке / А.И. Куприн. – Москва, 1987. – 379 с.
349832
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Киев, 1988. – 592 с.
349833
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Кемерово, 1988. – 476с.
349834
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн ; [вступ. ст. (с. 5-48), коммент. А.А. Носова ; худож. В.В. Ильяшенко]. – Москва : Книга, 1990. – 221 с. : 1 портр., цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл. – ISBN 5-212-00270-2 (в пер.)
349835
  Куприн А.И. Гранатовый браслет / А.И. Куприн. – Москва, 1990. – 144 с.
349836
  Куприн А. Гранатовый браслет : Рассказы и повести / Александр Куприн. – Москва : Профиздат, 2005. – 384с. – (Литературные шедевры). – ISBN 5-255-01448-6
349837
  Куприн А.И. Гранатовый браслет : повести и рассказы / Александр Куприн ; [послесл. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2011. – 441, [7] с. – Сер. осн. в 2010 г. - На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5315-2
349838
  Куприн А.И. Гранатовый браслет : повести и рассказы / Александр Куприн ; [послесл. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 441, [7] с. – Примеч.: с. 436-441. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6029-7
349839
  Алиоглы Ч. Гранатовый вечер : стихотворения и поэмы : пер. с азерб. / Чингиз Алиоглы. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 30 с. – (Молодые голоса)
349840
  Кухианидзе З. Гранатовый дворец: Стихи / З. Кухианидзе. – Москва, 1985. – 79с.
349841
  Порчхидзе Ш. Гранатовый куст : стихи / Ш. Порчхидзе; пер. с груз. Е.Елисеева. – Москва : Советский писатель, 1968. – 95 с.
349842
  Калинин А.В. Гранатовый сок. Очерки, рассказы / А.В. Калинин. – М. : Советская Россия, 1968. – 286 с.
349843
   Гранатоидные и щелочные формации в структурах Западной и Северной Монголии. – М, 1975. – 288с.
349844
  Штандель Б.Н. Гранатой - огонь! Солдату о метании и применении в бою ручных гранат / Б.Н. Штандель. – Москва, 1959. – 95 с.
349845
  Диестро Р. Гранатометчики / Р. Диестро, 1937. – 119с.
349846
   Гранаты метаморфических комплексов Урала. – Свердловск, 1980. – 117с.
349847
  Дроми Д. Гранвик: репортаж о забастовке. / Д. Дроми, Г. Тейлор. – М., 1982. – 110с.
349848
   Гранд-пасьянс и геомантия. – М, 1990. – 102с.
349849
   Гранд. – Киев
№ 1. – 1998
349850
   Гранд. – Киев
№ 1 (2). – 1999
349851
   Гранд. – Киев
№ 2 (3). – 1999
349852
   Гранд. – Киев
№ 3 (4). – 1999
349853
   Гранд. – Киев
№ 4 (5). – 1999
349854
   Гранд. – Киев
№ 5/6. – 1999
349855
   Гранд. – Киев
№ 7/8. – 1999
349856
   Гранд. – Киев
№ 9. – 1999
349857
   Гранд. – Киев
№ 10/11. – 1999
349858
   Гранд. – Киев
№ 12 (13)"1999/1 (14)"2000. – 1999
349859
   Гранд. – Москва
№ 2/3. – 2000
349860
   Гранд. – Москва
№ 6. – 2000
349861
   Гранд. – Москва
№ 9. – 2000
349862
   Гранд Златої Праги // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 16-17 : фото
349863
  Поляков А. Грандиозная королевская прихоть по имени Мафра // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 40. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670
349864
  Иваньков М.Д. Грандиозная программа нового строительства / М.Д. Иваньков. – Киев, 1959. – 17с.
349865
  Черамелла Н. Грандиозный скандал: леди Чаттерли и ее любовник пойманы с поличным, но ... в 1947 году // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 5 сентябрь - октябрь. – С. 359-386. – ISSN 0042-8795


  О попытке запретить в 1947 г. распространение в Италии романа Д.Г. Лоуренса "Любовник леди Чаттерлей"
349866
   Грандіозна відпустка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 66-67 : фото
349867
   Грандіозна відпустка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 2 (134), квітень - травень. – С. 28-30 : фото
349868
  Грабовський С. Грандіозна маніпуляція та її витоки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 19 червня (№ 106/107). – С. 11


  "Велика Вітчизняна" без радянських міфологем.
349869
   Грандіозний відпочинок // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 50-51 : фото
349870
  Бурлак Б.С. Граненое время / Б.С. Бурлак. – Свердловск, 1972. – 303с.
349871
  Бурлак Б.С. Граненое время / Б.С. Бурлак. – Челябинск, 1980. – 293с.
349872
  Баух Е. Грани / Е. Баух. – Кишинев, 1963. – 91с.
349873
  Куняев Б.И. Грани / Б.И. Куняев. – Рига, 1963. – 111с.
349874
  Глазов Г.С. Грани / Г.С. Глазов. – Львов, 1966. – 103с.
349875
  Черкасов Н.М. Грани / Н.М. Черкасов. – Барнаул, 1974. – 127с.
349876
  Егошин Г. Грани / Г. Егошин. – Йошкар-Ола : Марийское кн.изд-во, 1974. – 335 с.
349877
  Петровский Н.М. Грани / Н.М. Петровский. – Тула, 1979. – 59с.
349878
  Бабаджан Рамз Грани / Бабаджан Рамз. – Москва, 1983. – 192 с.
349879
  Великовский С.И. Грани "несчастного сознания". Театр, проза, филос. эссеистика А. Камю / С.И. Великовский. – Москва, 1973. – 239с.
349880
  Бобошко Ю.Н. Грани алмаза / Ю.Н. Бобошко. – Москва, 1960. – 87 с.
349881
  Алексеев В.А. Грани алмаза : повесть о П.Э. Лумумбе [гос. и полит. деятеле Конго] / Валерий Алексеев ; [худож. М.Н. Лисогорский]. – Москва : Политиздат, 1988. – 332, [1] c., [7] л. цв. ил. : ил. – (Пламенные революционеры)
349882
   Грани алмаза.. – М., 1972. – 366с.
349883
  Грузин Ю.В. Грани биоэтики // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 36-38
349884
  Герасименко С.А. Грани боевого братства / С.А. Герасименко. – Днепропетровск, 1980. – 110с.
349885
  Ефимова Екатерина Александровна Грани виртуальности: формы и способы справочно-информационного обслуживания // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 28-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  С развитием информационных технологий в библиотеках появились виртуальные формы справочно-информационного обслуживания, не требующие физического присутствии пользователя в библиотеке.
349886
  Ефимова Екатерина Александровна Грани виртуальности: формы и способы справочно-информационного обслуживания // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 6. – С. 28-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  С развитием информационных технологий в библиотеках появились виртуальные формы справочно-информационного обслуживания, не требующие физического присутствии пользователя в библиотеке.
349887
  Яровиков В.С. Грани военного таланта / В.С. Яровиков. – М., 1979. – 109с.
349888
  Яровиков В.С. Грани военного таланта / В.С. Яровиков. – 2-е изд., доп. – М., 1985. – 127с.
349889
   Грани гидрологии. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 448с.
349890
   Грани гидрологии. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 535с.
349891
   Грани глобализации = Faces of globalization : трудные вопросы современного развития / М.С. Горбачев, О.Т. Арбатов, О.Т. Богомолов, А.А. Галкин, и др. Данилов-Данильян; [Горбачев М.С. и др.] ; Междунар. обществ. фонд соц.- экон. и полит. исслед. (Горбачев-Фонд) ; с предисл. и послесл. М.С. Горбачева. – Москва : Альпина Паблишер, 2003. – 589, [3] с. : ил., табл. – Указ.: с. 564-590. - Авт. указ. на с. 3. - Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-94599-062-0
349892
  Ахметов С.Ф. Грани граната / С.Ф. Ахметов; Отв.ред. Белов Н.В. – Москва, 1990. – 108с.
349893
  Шкловский Е.А. Грани гуманизма / Е.А. Шкловский. – М., 1989. – 39с.
349894
   Грани Демократии.. – М., 1989. – 158с.
349895
  Бутейко В.В. Грани духовного поиска / В.В. Бутейко, В.М. Мордвинцев. – Киев, 1991. – 50с.
349896
  Скороходов М.Е. Грани жизни / М.Е. Скороходов. – Архангельск, 1960. – 64с.
349897
  Караваева А.А. Грани жизни / А.А. Караваева. – М., 1963. – 216с.
349898
   Грани жизни. – Грозный, 1976. – 144с.
349899
  Куцко А.П. Грани жизни / А.П. Куцко. – Ростов -на-Дону, 1978. – 61с.
349900
  Лобода А.М. Грани жизни Н.В. Гоголя / А.М. Лобода. – Киев : Тип. Имп.. Ун-та. Св. Владимира Акц. О-ва и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – 15 с. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1911
349901
  Кочесоков Р.Х. Грани классического университета: творческая мастерская Александра Сокурова / Р.Х. Кочесоков, Х.Б. Мамсиров, Э.М. Дымов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 6. – С. 85-90. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена проблематике роли, места и форм бытия социально-гуманитарной науки в современном классическом университете. На примере кино как синтетического вида искусства показано, как решается проблема синтеза «двух культур»– ...
349902
  Лизанчук В.В. Грани коллективизма / В.В. Лизанчук. – Львов : Вища школа, 1989. – 149 с.
349903
  Шапошников Л.В. Грани космического мировоззрения. // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 3 (25). – С. 5-25..
349904
  Дзюба И.М. Грани кристалла: Очерк становления единства многонац. сов. лит. / И.М. Дзюба. – М., 1982. – 198с.
349905
  Фуров В.Г. Грани наследия / В.Г.Фуров. – Москва : Советская Россия, 1985. – 175 с.
349906
  Гусев О.П. Грани научного поиска / О.П. Гусев. – К, 1983. – 159с.
349907
   Грани нашей жизни.. – Харьков, 1979. – 160с.
349908
   Грани огня.. – М., 1982. – 191с.
349909
  Оскоцкий В.Д. Грани познания. / В.Д. Оскоцкий. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
349910
  Волчан О.Ф. Грани политической жизни: теория и практика / О.Ф. Волчан. – Сімферополь : Тавріда, 2001. – 180с. – ISBN 966-584-190-4
349911
   Грани Полтавской победы // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 7 : Полтавской баталии 300. – С. 46-49. – ISSN 0235-7089


  Круглий стіл, присвячений 300-річчю Полтавської битви.
349912
  Ребров М.Ф. Грани популяризации, или Пути к читателю / М.Ф. Ребров. – Москва, 1981. – 156 с.
349913
  Кноблок Б.Г. Грани призвания / Б.Г. Кноблок. – М., 1986. – 496с.
349914
  Лиждвой В.А. Грани рабочей зрелости / В.А. Лиждвой. – К., 1984. – 196с.
349915
  Козлов В.Т. Грани российской государственности / В.Т. Козлов. – Москва : Знание, 1992. – 64 с. – Библиогр.: Владислав Трофимович. – (Научно-популярная серия "История" ; 2)
349916
  Давидович В. Грани свободы / В. Давидович. – М., 1969. – 224с.
349917
  Антонов М.В. Грани современной теории права, или Есть ли будущее у "нормативного позитивиизма" / М.В. Антонов, А.В. Поляков // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 176-192. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
349918
  Крупницкий Дмитрий Владимирович Грани сотворчества : Руководство чтением старшеклассников в современных социальных условиях // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 21-24. – ISSN 1727-4893


  Становление читательский интересов индивидуума происходит в старших классах; именно в этом возрасте формируются и развиваются способности, определяется характер, мировоззрение.
349919
  Крупницкий Дмитрий Владимирович Грани сотворчества : Руководство чтением старшеклассников в современных социальных условиях // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 21-24. – ISSN 1727-4893


  Становление читательский интересов индивидуума происходит в старших классах; именно в этом возрасте формируются и развиваются способности, определяется характер, мировоззрение.
349920
  Фомин В.Н. Грани социальной зрелости / В.Н. Фомин. – Ужгород, 1985. – 110с.
349921
  Голубев Е.Б. Грани справедливости: правовые проблемы в зеркале мирового фольклора // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (290). – С. 241-252. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  В статье рассматриваются правовые (юридические) конфликты, описанные в фольклорных текстах: притчах, баснях, сказках, новеллах. Они сгруппированы по темам: исполнение любых условий договора; корыстность судей; хитрости подсудимых; мудрые решения; ...
349922
  Дементьев В.В. Грани стиха / В.В. Дементьев. – М., 1979. – 175с.
349923
  Дементьев В.В. Грани стиха / В.В. Дементьев. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 1988. – 173 с.
349924
   Грани таланта.. – Махачкала, 1984. – 101с.
349925
  Кошчанов Матякуб Грани таланта: Лит. портреты / Кошчанов Матякуб. – Ташкент, 1975. – 256с.
349926
  Идашкин Ю.В. Грани таланта: о творчестве Ю. Бондарева / Ю.В. Идашкин. – М., 1983. – 231с.
349927
  Безклубенко С.Д. Грани творческого метода / С.Д. Безклубенко. – К, 1986. – 196с.
349928
  Букетов Е.А. Грани творчества / Е.А. Букетов. – Алма-Ата, 1977. – 124с.
349929
  Марцинковская Т.Д. Грани творчества М.Г. Ярошевского: история психологии, историческая психология, методология // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 6. – С. 91-98. – ISSN 0042-8841
349930
   Грани творчества.. – Петрозаводск, 1976. – 166с.
349931
  Ошевский С.Д. Грани тульского зодчества / С.Д. Ошевский. – Тула, 1983. – 77с.
349932
  Жилина Вера Анатольевна Грани уникальности человеческого духа в развертывании идеологических процессов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 9. – С.4-8. – ISSN 2073-9702
349933
  Алибеков Г.С. Грани художественности / Г.С. Алибеков. – Баку, 1981. – 277 с.
349934
  Алибекова Г.С. Грани художественности / Алибекова Г.С. – Баку : Язычы, 1981. – 277 с. : портр.
349935
  Альгин А.П. Грани экономического риска / А.П. Альгин. – Москва, 1991. – 63с.
349936
  Хайруллина Н.Г. Грани этнической идентификации // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 5. – С.121-125. – ISSN 0132-1625
349937
   Грани.. – Волгоград, 1979. – 159с.
349938
   Грани.. – Саранск, 1984. – 263с.
349939
  Хорькова Н.П. Гранина судьба / Н.П. Хорькова. – Владимир, 1958. – 154с.
349940
  Терещенко Г.М. Гранит : роман / Г.М. Терещенко. – Москва : Советский писатель, 1977. – 392 с.
349941
  Буланов И.И. Гранит / И.И. Буланов. – Ташкент, 1980. – 67с.
349942
  Сафонов В.А. Гранит и синь / В.А. Сафонов. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 302с.
349943
  Тевекелян В.А. Гранит н плавится / В.А. Тевекелян. – М., 1963. – 493с.
349944
  Тевекелян В.А. Гранит не плавится / В.А. Тевекелян. – Москва : Художественная литература, 1967. – 384с.
349945
  Тевекелян В.А. Гранит не плавится / В.А. Тевекелян. – Ижевск, 1977. – 406с.
349946
  Миловский А.В. и др. Гранитизация горных пород / А.В. и др. Миловский. – М., 1985. – 213с.
349947
  Давыдченко А.Г. Гранитизация, магматизм, рудообразование / А.Г. Давыдченко. – Москва : Недра, 1986. – 144с.
349948
  Андреев В.Л. Гранитная дельта / В.Л. Андреев. – Ленинград, 1989. – 54с.
349949
  Некрасов Б.В. Гранитная летопись / Б.В. Некрасов. – Л., 1971. – 292с.
349950
   Гранитные интрузии Казахстана.. – 1-й сборник. – Алма-Ата., 1948. – 268с.
349951
   Гранитные пегматиты : В 5-ти тт. – Новосибирск : Наука
Т. 1 : Слюдоносные пегматиты. – 1990. – 227с.
349952
  Гродницкий Л.Л. Гранитные пегматиты Балтийского щита / Л.Л. Гродницкий. – Ленинград : Наука, 1982. – 295с.
349953
  Давиденко Игорь Владимирович Гранитные пегматиты докембрия (на примере пегматитовой провинции Кольского полуострова) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.08 / Давиденко Игорь Владимирович; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1974. – 48л.
349954
  Литовченко Е.И. Гранитные пегматиты Западного Приазовья / Е.И. Литовченко. – Киев : Наукова думка, 1976. – 130с.
349955
  Майский Ю.Г. Гранитные пегматиты меджуречья Белая -- Большой Зеленчук (Сев.Зап. Кавк.) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Майский Ю. Г.; Рост.ГУ, Геол-геогр. фак. – Ростоу н/Д, 1969. – 38л. – Бібліогр.:с.36-38
349956
  Шмакин Б.М. Гранитные пегматиты США / Б.М. Шмакин, Г.А. Топунова. – Москва : Наука, 1981. – 116с.
349957
  Шавло С.Г. Гранитные пегматиты Украины / С.Г. Шавло, С.И. Кирикилица, Г.И. Князев. – Киев : Наукова думка, 1984. – 263с.
349958
  Дубровский М.И. Гранитные системы и граниты / М.И. Дубровский. – Ленинград : Наука, 1984. – 352с.
349959
   Гранитный город: (Петербург-Петроград-Ленинград). – Л., 1988. – 230с.
349960
   Гранитный город: (Петербург-Петроград-Ленинград).. – Л., 1989. – 230с.
349961
  Бирштейн А.И. Гранитный мир : стихи / Александр Бирштейн. – париж ; Одесса : Ритм ; Астропринт, 2016. – 127, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-927-184-6
349962
  Орлов Б.А. Гранитный Север / Б.А. Орлов. – М., 1983. – 30с.
349963
  Великов С. Гранитово : историко-географски и етнографски очерк / Стоян Великов, Георги Трифонов. – София : Изд-во на Отечествения фронт, 1987. – 283 с., [12] л. ил., портр., факс. – (Библиотека "Роден край")
349964
  Старков В.Д. Гранитовый магнитизм Восточно-Мугоджарского поднятия / В.Д. Старков. – М., 1977. – 130с.
349965
   Гранитоидные и рудные формации Калба-Нарымского пояса (Рудный Алтай).. – Гылым, 1994. – 203с.
349966
   Гранитоидные и щелочные формации в структурах Западной и Северной Монголии : Совместная Сов.-Монг. научно-исследоват. геологическая экспедиция. Труды, вып.14. – Москва : Наука, 1975. – 288 с.
349967
  Шенкман Я.Д. Гранитоидные интрузивные комплексы Восточной Тувы / Я.Д. Шенкман. – М, 1980. – 133с.
349968
   Гранитоидные массивы Сибири и оруденение. – Новосибирск : Наука, 1971. – 314с.
349969
   Гранитоидные плутонические, плутонометаморфические формации и магматические комплексы Приазовья / В.И. Лашманов, А.М. Лысак, К.И. Свешников, В.Г. Пащенко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 10-18 : Схема. – Бібліогр.: 16 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 13). – ISSN 0203-7319
349970
   Гранитоидные формации докембрия северо-восточной части Балтийского щита. – Ленинград : Наука, 1978. – 263с.
349971
  Абдрахманов К.А. Гранитоидные формации Казахстана и типы фанерозойского гранитообразования / К А. Абдрахманов ; АН КазСССР, Ин-т геол. наук им. К.И. Саптаева. – Алма-Ата : Наука КазСССР, 1987. – 287 с. : ил., схемы. – Библиогр.: с. 280-286
349972
  Марин Ю.Б. Гранитоидные формации малых и умеренных глубин. (Выделение, структура, становление, эволюция) / Ю.Б. Марин. – Ленинград : Ленинградский ун-т, 1976. – 144с.
349973
   Гранитоидные формации Узбекистана. – Ташкент : Фан, 1970. – 256с.
349974
   Гранитоидные формации Украинского щита. – Киев : Наукова думка, 1984. – 191с.
349975
  Павленко А.С. Гранитоидные формации Центрально-Азиатского складчатого пояса, их петрология, геохимия, металлоносность / А.С. Павленко, Л.В. Филиппов, Л.П. Орлова. – Москва : Наука, 1974. – 223с.
349976
  Леонтьев А.Н. Гранитоидный магматизм и вопросы геодинамики / А.Н. Леонтьев. – М, 1982. – 200с.
349977
   Гранитоидный магматизм и оруденене базардаринского горно-рудного района.. – Новосибирск, 1990. – 185с.
349978
  Дистанова А.Н. Гранитоидный магматизм раннепалеозойских орогенов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 6. – С. 787-796. – библиогр.: с. 793--796. – ISSN 0016-7886
349979
  Даценко В.М. Гранитоидный магматизм юго-западного обрамления Сибирской платформы / В.М. Даценко. – Новосибирск : Наука, 1984. – 120 с.
349980
  Саранчина Г.М. Гранитоидный магматизм, метаморфизм и метасоматоз докембрия : (на примере Приладожья и других областей) / Г.М. Саранчина. – Ленинград : Ленинградский университет, 1972. – 127с.
349981
  Вартанова Н.С. Гранитоиды Восточного Забайкалья / Н.С. Вартанова, И.В. Завьялова, З.В. Щербакова. – Новосибрск : Наука, 1972. – 272с.
349982
   Гранитоиды восточной частти Южного Тянь-Шаня.. – Фрунзе, 1973. – 242с.
349983
  Авдонцев Н.А. Гранитоиды Гарганской глыбы : Автореф. дис. ... канд. геол-минерал. наук / Авдонцев Н.А. ; Лаборатория геологии докембрия АН СССР. – Ленинград, 1965. – 21с.
349984
  Летников Ф.А. Гранитоиды глыбовых областей / Ф.А. Летников. – Новосибирск : Наука, 1975. – 214с.
349985
  Костин В.А. Гранитоиды и метасоматиты Водлозерского блока (Юго-Восточная Карелия) / В.А. Костин. – Петрозаводск, 1989. – 162с.
349986
   Гранитоиды и монцонитоиды рудных районов Приморья.. – М., 1980. – 160с.
349987
  Охотников В.Н. Гранитоиды и рудообразование (Полярный Урал) / В.Н. Охотников. – Ленинград : Наука, 1985. – 185с.
349988
  Трунилина В.А. Гранитоиды и связь сними касситерит-сульфидного оруденения. Восточная Якутия / В.А. Трунилина, С.П. Роев, Ю.С. Орлов. – Новосибрск : Наука, 1985. – 208 с.
349989
  Матвеева С.С. Гранитоиды Мугоджар / С.С. Матвеева, Т.Г. Павлова. – М., 1988. – 150с.
349990
   Гранитоиды обрамления Криворожской структуры. Проблемы корреляции геологических тел и комплексов / Ю.Ф. Великанов, О.Ю. Великанова, Б.А. Занкевич, В.И. Николаенко, В.В. Покалюк, Н.В. Шафранская // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3. – С. 49-58 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0367-4290
349991
  Нурлыбаев А.Н. Гранитоиды палеозойских интрузивных комплексов Северо-Западного Прибалхашья / А.Н. Нурлыбаев. – Алма-Ата, 1963. – 220с.
349992
  Калинин Е.П. Гранитоиды Приполярного Урала, их минералогия и геохимия. (На примере гранитов бассейна р. Торговой) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 121, 127 / Калинин Е.П.; Моск. гос. ун-т. – М., 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
349993
   Гранитоиды складчатых и активизированных областей и их рудоносность. – Москва : Наука, 1977. – 259с.
349994
   Гранитоиды Украинского щита как источник керамического сырья.. – Киев, 1979. – 202с.
349995
  Виславных Н.А. Гранитоиды Хамар-Дабана и связь их с тектоникой. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Виславных Н.А.; Иркут. гос .ун-т. – Иркутск, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
349996
  Рокачук Т.А. Гранитоиды центральной Бурятии (петрохимические особенности, термолюминисценция породообразующих минералов : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Рокачук Т. А.; МВССО УССР, КГУ. – Киев, 1972. – 25л.
349997
  Седова И.С. Гранитоиды центральной части Джугджуро-Становой складчатой области. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Седова И.С.; АН СССР.Лаборат.геологии докембрия. – Л, 1965. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
349998
  Фишман М.В. Гранитоиды центральной части Приполярного Урала / М.В. Фишман, Б.А. Голдин; АН СССР. Коми филиал. Ин-т геологии. – Москва-Ленинград, 1963. – 106с.
349999
   Гранитоиды Южного Верхоянья. – Москва : Наука, 1970. – 216с.
350000
  Самаркин Г.И. Гранитоиды Южного Урала и проблемы формирования гранитных поясов в складчатых обл. / Г.И. Самаркин, Е.Я. Самаркина. – М., 1988. – 207с.
<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,