Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>
345001
  Бондаренко Кость "Добрый и светлый человек" Вязмитинов // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 44. – С. 68-71
345002
  Печеранський І. "Догматико-апологетичний" метод та проблема обгрунтування релігійно-християнського знання у творчості П.Свєтлова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 128-131. – ISSN 1728-9343
345003
  Замалев А.Ф. Добролюбов: жизнь и идеи революционера / А.Ф. Замалев, В.А. Зоц. – Минск, 1983. – 96с.
345004
  Джеякантан Д. Добром зігрійте серце. / Д. Джеякантан. – К, 1986. – 148с.
345005
  Кондратюк А.І. Добром зігріте серце : спогади, есеї, новели / Андрій Кондратюк ; [ред. Б. Боровець]. – Рівне : Волинські обереги, 2010. – 416 с. – ISBN 978-966-416-224-8
345006
  Хорошун А. Добром зігріти серця // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – листопад (№ 15)


  Студенти другого курсу Інституту журналістики відвідали дитячий будинок "Берізка". На допомогу малюкам студенти зібрали 3 тисячі гривень.
345007
  Биркун В.В. Добром зігріті / В.В. Биркун. – К., 1991. – 206с.
345008
  Колодій В.С. Добром нагріте серце / В.С. Колодій. – Львів, 1975. – 103с.
345009
  Мизак Н.С. Добром нагріте серце / Нестор Мизак. – Нью-Йорк - Чернівці : Золоті литаври, 2003. – 268с. – ISBN 966-8029-47-X
345010
   Добром нагріте серце : До 90-річчя Івана Бенедиктовича Бровка. – Харків : Фоліо, 2005. – 136с. – ISBN 966-03-2899-0
345011
  Хоткевич Г.М. Добром усе переможеш : оповидання Гната Галайды [псевд.] / выдано Вс.И. Гуртом. – Харьков : "Печатное дело", 1899. – 95 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
345012
   Добромирово Евангелие = Evangelium Dobromiri : Кирилски споменик од 12 век. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите
Т. 1. – 1973. – XVIII, 438 с. : ил.
345013
  Чушко В.Ф. Доброму товаришу і другу Віктору Коцуру // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 50-52


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
345014
  Гримайло Я.В. Добропроходець : повість / Я.В. Гримайло. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 198 с.
345015
  Сингаївський М.Ф. Добросвіт : поезії / М.Ф. Сингаївський. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 131 с.
345016
  Федоренко О.Б. Добросій : Документи та матеріали про учителя, кандидата педагогічних наук, доцента, відмінника народної освіти України Д. Федоренка / О.Б. Федоренко. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2005. – 208с. – ISBN 966-7997-30-8
345017
  Нижник І.Й. Доброслав / І.Й. Нижник. – К., 1986. – 200с.
345018
  Мулярчук І.Ф. Доброслав"я. Основи державного вчення, духовної влади України / Мулярчук І.Ф. – Фастів : Поліфаст, 2010. – 424 с. – ISBN 978-966-7758-93-6
345019
  Павленко Д. Добросовісне виконання договорів у міжнародному приватному праві // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 12 (90). – С. 64-66
345020
  Корчагін М.П. Добросовісне набуття обтяженого майна від неуповноваженої особи (на прикладі заставленого рухомого майна) // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 170-175


  Стаття присвячена дослідженню правовідносин добросовісного набуття заставленого рухомого майна. Аналізуються теоретичні та практичні проблеми у цій сфері правового регулювання, обгрунтовано вирішення конфлікту між інтересами обтяжувача та набувача майна.
345021
  Ракіта І.А. Добросовісні помилки в показаннях свідків: сутність і види // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 227-231. – ISSN 0201-7245
345022
  Діковська І. Добросовісність-принцип регулювання міжнародних приватних договірних відносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 118-127. – ISSN 1026-9932


  У статті розглядається роль принципу добросовісності у Принципах Європейського договірного права (Principles of Evropean Contrakt Law (PECL)), Проекті спільних підходів (Draft common Frame of Reference (DCFR)) та Віденській конвенції ООН про договори ...
345023
  Маковій В. Добросовісність в юридичному складі, що є підставою виникнення права власності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 5. – С. 83-87
345024
  Смітюх А.В. Добросовісність за проектом ЦК України: проблема визначення змісту поняття // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 1. – С.187-190. – ISBN 966-7784-65-7
345025
  Мацелик М.О. Добросовісність і оптимізація при сплаті податків / М.О. Мацелик, В.А. Пригоцький // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 333-338. – ISSN 1563-3349
345026
  Павленко Д. Добросовісність сторін як принцип господарського прцесуального права // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 112-119
345027
  Павленко Д. Добросовісність як доктринальна категорія цивільного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 49-54. – ISSN 0132-1331
345028
  Павленко Д. Добросовісність як доктринальна категорія цивільного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 49-54. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
345029
  Павленко Д. Добросовісність як доктринальна категорія цивільного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 49-54. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
345030
  Панченко М. Добросовісність, розумність і справедливість - правові засади цивільного права України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 12. – С. 147-151.
345031
  Бакалінська О.О. Добросовісність, розумність, справедливість судового розсуду // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 93-98
345032
  Воронько П.М. Доброта : Новая книга / П.М. Воронько. – Москва : Советский писатель, 1964. – 117с.
345033
  Гнеушев В.Г. Доброта / В.Г. Гнеушев. – Черкесск, 1966. – 88с.
345034
  Брянский Б.А. Доброта / Б.А. Брянский. – М., 1972. – 94с.
345035
  Асадов Э.А. Доброта / Э.А. Асадов. – Москва, 1972. – 111с.
345036
  Фархади Р. Доброта / Р. Фархади. – Ташкент, 1972. – 71с.
345037
  Ахматова Р.С. Доброта / Р.С. Ахматова. – Грозный, 1973. – 106 с.
345038
  Ильичев А.М. Доброта / А.М. Ильичев. – Ярославль, 1975. – 47с.
345039
  Эралиев С. Доброта / С. Эралиев. – М, 1977. – 175с.
345040
  Марков А.Я. Доброта / А.Я. Марков. – М, 1979. – 169с.
345041
  Маракулин П.П. Доброта / П.П. Маракулин. – Киров, 1979. – 175с.
345042
   Доброта. – Владивосток, 1979. – 176с.
345043
  Молдобаев Т. Доброта / Т. Молдобаев. – Фрунзе, 1980. – 67с.
345044
  Курылева С.Л. Доброта / С.Л. Курылева. – Минск, 1983. – 222с.
345045
  Сангаджиева Б. Доброта : стихотворения и поэмы / Б. Сангаджиева. – Москва : Современник, 1983. – 78 с.
345046
  Сангаджиева Б. Доброта : стихотворения и поэмы / Б. Сангаджиева. – Москва : Современник, 1983. – 78 с.
345047
  Сангаджиева Б. Доброта / Б. Сангаджиева. – М., 1983. – 78с.
345048
   Доброта. – Минск, 1985. – 128с.
345049
  Антошкин Е.А. Доброта / Е.А. Антошкин, 1985. – 95с.
345050
  Градов П.М. Доброта / П.М. Градов. – М, 1986. – 31с.
345051
  Кравченко А.И. Доброта / А.И. Кравченко. – Донецк, 1986. – 326с.
345052
  Граховський С.І. Доброта / С.І. Граховський. – К., 1989. – 156с.
345053
  Бабаевский С.П. Доброта / С.П. Бабаевский. – Москва, 1989. – 410с.
345054
  Бердибаев А. ДОброта / А. Бердибаев. – Фрунзе, 1980. – 148с.
345055
  Бойко В.В. Доброта в нас и вокруг нас / В.В. Бойко. – М., 1988. – 64с.
345056
  Слуцкий Б.А. Доброта дня / Б.А. Слуцкий. – М., 1973. – 167с.
345057
  Искандер Фазиль Доброта земли / Искандер Фазиль. – Сухуми, 1959. – 112с.
345058
  Монич К.И. Доброта начинается с детства... / К.И. Монич. – Минск, 1978. – 63с.
345059
  Панов Г.П. Доброта. / Г.П. Панов. – Барнаул, 1966. – 56с.
345060
  Панюшкин В.В. Доброта. / В.В. Панюшкин. – Мурманск, 1973. – 47с.
345061
  Рыбочкин А.И. Доброта. / А.И. Рыбочкин. – Вильнюс, 1978. – 135с.
345062
  Кузнецов В.Н. Доброта. Стихи разных лет / В.Н. Кузнецов. – Л., 1964. – 154с.
345063
  Пащенко В.П. Доброта: повісті та оповідання / В.П. Пащенко. – Донецьк, 1979. – 100с.
345064
  Волков О.В. Добротвір / О.В. Волков. – Львів, 1974. – 163с.
345065
  Цюпа І.А. Добротворець : Повість: Про засл. вчителя УРСР В.О. Сухомлинського / І.А. Цюпа. – Київ : Дніпро, 1971. – 207с. – (Романи й повісті ; 1971 р., вип. 8)
345066
  Петренко Ю.П. Добротворці / Ю.П. Петренко. – К, 1988. – 162с.
345067
  Порохняк-Гановська Людмила Добротворчий потенціал почуття провини // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 1 (126). – С. 24-25 : Фото
345068
  Яшин П.А. Добротна сировина маслозаводам / П.А. Яшин. – Х., 1933. – 123с.
345069
  Богиня Д. Добротний підручник з основ економічної теорії : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 11. – С. 92-93. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
345070
   Добротолюбие. – Изд. 3-е. – М
Т. 1. – 1992. – 315с.
345071
   Добротолюбие. – М
Т. 2. – 1992. – 760с.
345072
   Добротолюбие. – М
3. – 1992. – 230с.
345073
   Добротолюбие. – М
4. – 1992. – 650с.
345074
   Добротолюбие. – М
5. – 1992. – 600с.
345075
   Доброхотов Николай Николаевич. – Киев : Наукова думка, 1989. – 24с. – (Библиография ученых Украины)
345076
  Массон Рене Доброчесний депутат / Массон Рене. – К, 1961. – 371с.
345077
  Бурлаков С.Р. Доброчин. / С.Р. Бурлаков. – К., 1975. – 1975с.
345078
  Циганенко Л. Доброчинна діяльність дворян Бессарабії (XIX - початок XX ст.) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3/4 (91/92). – С. 91-102. – ISSN 0869-3595
345079
  Гветадзе І. Доброчинна діяльність іноземців на Півдні України XIX- початок XXI ст.): джерелознавчий аспект // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 91-94. – ISSN 1728-9343
345080
  Сейко Н.А. Доброчинна підтримка сучасної вищої освіти як соціально-педагогічна інновація // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 337-344
345081
  Донік Олександр Миколайович Доброчинна та культурно-освітня діяльність родини Терещенків в Україні (друга половина 19-початок 20ст.) : Автореф. дис. ... канд. історичн. наук:07.00.01 / Донік О.М.;КУ ім.Т.Шевченко. – 2001, 2001. – 18 с.
345082
  Донік Олександр Миколайович Доброчинна та культурно-освітня діяльність родини Терещенків в Україні (друга половина ХІХ- початок ХХ ст.) : Дис...канд.істор.наук:07.00.01 / Донік Олександр Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 211л. – Бібліогр.:л.180-211
345083
  Гветадзе І.Г. Доброчинна та просвітницька діяльність іноземців на Півдні України (40-ві рр. XIX - початок XX ст.) : наук. видання / Іван Гветадзе. – Донецьк : Донбас, 2013. – 390, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. у прим. с. 240-289 та с. 290-370. – ISBN 978-617-638-192-1
345084
  Сидоренко Віктор Доброчинні забави : модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 143 : Фото
345085
  Алєксеенко Т.Ф. Доброчинність як засіб формування соціально значущих якостей особистості: теоретико-методологічний аспект // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (82). – С. 31-37. – ISSN 2304-06294
345086
  Молчанова М.В. Доброчинно-меценатська діяльність поміщиків України другої половини XIX - початку XX ст. в зарубіжній історіографії // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 140-149
345087
  Слабченко М. Доброчинці й вихованці / М. Слабченко. – 324-331с.
345088
  Шарый Андрей Доброшли в Сараево ! : Город // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 8. – С. 88-102 : Фото, карта. – Библиогр.: Біліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
345089
  Чередниченко Д.С. Доброю любов"ю. / Д.С. Чередниченко. – К., 1986. – 111с.
345090
  Глинська Н.В. Доброякісність кримінально-процесуальних рішень як гарантія дотримання прав та законних інтересів учасників процесу // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 291-293


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
345091
  Яшин А.Я. Добру откроется сердце / А.Я. Яшин. – М., 1975. – 272с.
345092
   Добру откроется сердце : Метод. рекоменд. пионерскому вожатому, библиотекарю, класс. руковод. по нравств. воспитанию уч-ся 4-5-х классов средствами книг. – Ленинград, 1981. – 35с.
345093
  Озеров О.Н. Добрые вести / О.Н. Озеров. – Симферополь, 1981. – 95с.
345094
  Ширшов Б.В. ДОбрые вести. / Б.В. Ширшов, 1949. – 120с.
345095
  Иванов А.А. Добрые вехи / А.А. Иванов. – Петрозаводск, 1969. – 162с.
345096
  Евдокимово Д.В. Добрые времена / Д.В. Евдокимово. – М., 1986. – 364с.
345097
  Евдокимов Д.В. Добрые времена / Д.В. Евдокимов. – М., 1987. – 358с.
345098
  Харитонова А.Л. Добрые встречи. / А.Л. Харитонова. – М., 1972. – 96с.
345099
  Кожевников А.В. Добрые всходы / А.В. Кожевников. – М., 1960. – 366с.
345100
   Добрые всходы. – Минск, 1966. – 192с.
345101
   Добрые всходы. – М, 1979. – 287с.
345102
   Добрые всходы. – М, 1979. – 288с.
345103
  Иванов Л.И. Добрые всходы. / Л.И. Иванов. – М., 1970. – 72с.
345104
  Ильичев Я.И. Добрые глаза века / Я.И. Ильичев. – Л., 1968. – 416с.
345105
  Валеев Р. Добрые глаза соседа / Р. Валеев. – Москва, 1974. – 142с.
345106
  Скрипов А.Н. Добрые дела не умирают / А.Н. Скрипов. – Ростов -на-Дону, 1985. – 113с.
345107
  Салыков К.С. Добрые дни / К.С. Салыков. – М, 1981. – 120с.
345108
  Маслов И.В. ДОбрые и злые. / И.В. Маслов. – Ярославль, 1964. – 56с.
345109
   Добрые истоки. – Пермь, 1980. – 190с.
345110
  Дмитрук Игорь Добрые крокодилы Джербы / Дмитрук Игорь, Соловьев Валерий // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 30-37 : Іл.
345111
  Кузнецова Н.Г. Добрые крылья / Н.Г. Кузнецова. – Магадан, 1962. – 96с.
345112
  Еремин Д.И. Добрые люди / Д.И. Еремин. – М., 1963. – 223с.
345113
  Попов В.Л. Добрые люди / В.Л. Попов. – Л, 1973. – 86с.
345114
  Плавник А.Л. Добрые люди / А.Л. Плавник. – Баку, 1977. – 234с.
345115
  Левин Б.Н. Добрые люди. Рассказы и повесть. / Б.Н. Левин. – К., 1963. – 191с.
345116
  Решетников Ф.М. Добрые люди: Очерки и рассказы. / Ф.М. Решетников. – Свердловск, 1986. – 398с.
345117
  Момыш-улы Бахытжан Добрые мосты. / Момыш-улы Бахытжан. – Алма-Ата, 1972. – 136с.
345118
  Лысцов И.В. Добрые облака / И.В. Лысцов. – Липецк, 1961. – 32с.
345119
  Шемшелевич Л.В. Добрые приметы. / Л.В. Шемшелевич. – М., 1959. – 122с.
345120
  Солодовников А.А. Добрые птицы / А.А. Солодовников. – Л., 1980. – 30с.
345121
  Михайлов И.Л. Добрые семена / И.Л. Михайлов. – Л, 1969. – 103с.
345122
  Идрисов К. Добрые сердца / К. Идрисов. – М, 1977. – 143с.
345123
  Дмитерко Л. Добрые соседи. Стихи о новой Польше. / Л. Дмитерко. – М., 1951. – 79с.
345124
  Смоляницкий С.В. Добрые спутники / С.В. Смоляницкий. – М., 1961. – 32с.
345125
  Булычева А. Добрые стихи / А. Булычева. – Киев, 1969. – 72с.
345126
  Судак Игорь Добрые сутки! или Вера для атеиста : Повесть // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2006. – № 1. – С.5-35. – ISSN 0131-8136
345127
  Петриченко Б.Д. Добрые улыбки / Б.Д. Петриченко. – Москва, 1962. – 72 с.
345128
  Курков А.Ю. Добрый ангел смерти / Андрей Курков. – Харьков : Фолио; АСТ, 2001. – 309с. – (Кобра). – ISBN 966-03-0600-8
345129
  Кулида С. Добрый ангел Шевченко. Таким эпитетом биографы Кобзаря нарекли художника Ивана Сошенко // Московский комсомолец в Украине. – Киев, 2014. – 18-24 июня (№ 25). – С. 13
345130
  Аквилев А.А. Добрый берег / А.А. Аквилев. – Ленинград, 1982. – 63с.
345131
  Семынин П.А. Добрый берег. / П.А. Семынин. – М., 1961. – 79с.
345132
  Громов В.А. Добрый великан / В.А. Громов. – Тула, 1974. – 65с.
345133
  Рыбин В.Ф. Добрый вестник / В.Ф. Рыбин. – Ашхабад, 1957. – 55с.
345134
  Алиев Х. Добрый вестник / Х. Алиев. – Москва, 1979. – 64 с.
345135
  Абшилава А. Добрый ветер. / А. Абшилава. – Москва, 1958. – 64с.
345136
  Мясников В.Ф. Добрый ветер: (Об Аргентике). / В.Ф. Мясников. – Симферополь, 1985. – 97с.
345137
  Беляев В.Н. Добрый вечер / В.Н. Беляев. – М.-Л., 1963. – 215с.
345138
  Дижур Б.А. Добрый вечер / Б.А. Дижур. – Свердловск, 1968. – 104с.
345139
  Масс В. Добрый вечер. / В. Масс, М. Червинский. – М., 1959. – 87с.
345140
  Эртель Д. Добрый волшебник Рене Лалик // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 12 (40). – С. 26-45. – ISSN 1819-6268


  Рене Лалик (1860-1945) - французский ювелир и стеклянных дел мастер, один из выдающихся представителей ар нуво.
345141
  Алексис Ж.С. Добрый генерал Солнце / Ж.С. Алексис. – Москва, 1960. – 357с.
345142
  Машбаш И. Добрый голос твой : стихи / И. Машбаш. – Москва : Правда, 1969. – 32 с.
345143
  Гулиа Г.Д. Добрый город / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1949. – 62 с.
345144
  Гулиа Г.Д. Добрый город / Г.Д. Гулиа. – Л., 1950. – 160с.
345145
  Гулиа Г.Д. Добрый город / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1950. – 155 с.
345146
  Дзугаев Г. Добрый гость / Г. Дзугаев. – М., 1962. – 64с.
345147
  Лопатин В.В. Добрый гром / В.В. Лопатин. – Х, 1965. – 31с.
345148
  Еленин М.С. Добрый деловой человек / М.С. Еленин. – Ленинград : Советский писатель, 1977. – 350с.
345149
  Петров Ю.В. Добрый день / Ю.В. Петров. – К., 1950. – 119с.
345150
  Белевич А.П. Добрый день / А.П. Белевич. – Москва, 1953. – 132 с.
345151
  Бабуков И.П. Добрый день / И.П. Бабуков. – Рязань, 1961. – 110с.
345152
  Цыбульский П.Д. Добрый день / П.Д. Цыбульский. – Москва : Советский писатель, 1964. – 304 с.
345153
  Щипачев С.П. Добрый день / С.П. Щипачев. – Москва, 1971. – 32с.
345154
  Рождественский В.А. Добрый день / В.А. Рождественский. – Л., 1973. – 175с.
345155
  Васильев В.С. Добрый день / В.С. Васильев. – Саратов, 1974. – 355с.
345156
  Кузьмин Л.И. Добрый день / Л.И. Кузьмин. – Москва, 1979. – 60с.
345157
  Замышляев В.И. Добрый день / В.И. Замышляев. – Красноярск, 1979. – 47с.
345158
  Аннаев О. Добрый день / О. Аннаев. – Москва, 1983. – 78с.
345159
  Стародубцев В.В. Добрый день вам... / В.В. Стародубцев. – Новосибирск, 1967. – 40с.
345160
  Шатов А.Л. Добрый день! / А.Л. Шатов. – М., 1956. – 31с.
345161
  Конфорович А.Г. Добрый день, Архімеде / А.Г. Конфорович. – К., 1988. – 152с.
345162
   Добрый день, другари. – Донецк, 1968. – 91с.
345163
  Гафез Добрый день, люди! / Гафез. – М., 1971. – 152с.
345164
   Добрый день, природа!... – Свердловск, 1974. – 160с.
345165
  Масик В.И. Добрый день. Стихи. / В.И. Масик. – Воронеж, 1950. – 56с.
345166
  Сухоруков Ф.И. Добрый дождь / Ф.И. Сухоруков. – М., 1983. – 43с.
345167
  Слуцкис М. Добрый дом / М. Слуцкис. – М., 1958. – 383с.
345168
  Слуцкис М. Добрый дом / М. Слуцкис. – М., 1963. – 189-506с.
345169
  Руруа И.П. Добрый дом. / И.П. Руруа. – Тбилиси, 1973. – 223с.
345170
  Тапкин Л.С. Добрый дядя / Л.С. Тапкин. – М, 1956. – 24с.
345171
  Загребельный П. Добрый дьявол : Роман / Павло Загребельный. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 238с.
345172
  Ситников В.А. Добрый завет / В.А. Ситников. – М., 1983. – 190с.
345173
  Смуул Ю.Ю. Добрый Заступник моряков : сборник / Ю.Ю. Смуул. – Таллин : Ээстираамат, 1982. – 19 с.
345174
  Смуул Ю.Ю. Добрый Заступник моряков : сборник / Ю.Ю. Смуул. – Таллин : Ээстираамат, 1984. – 398 с.
345175
  Папаскири М. Добрый и злой / М. Папаскири. – М., 1966. – 207с.
345176
  Ойслендер А.Е. Добрый климат / А.Е. Ойслендер. – М., 1956. – 92с.
345177
  Шимко Л.И. Добрый колодец. / Л.И. Шимко. – Нальчик, 1974. – 68с.
345178
  Островский Г.С. Добрый лев Марии Примаченко / Г.С. Островский. – Москва, 1990. – 205с.
345179
  Кац З.М. Добрый март : Лирика / З.М. Кац. – Киев : Радянський письменник, 1971. – 87с.
345180
  Суслович Н.Р. Добрый мир / Н.Р. Суслович. – Калининград, 1964. – 80с.
345181
  Просекин А.И. Добрый мир / А.И. Просекин. – М., 1990. – 299с.
345182
  Эминеску М. Добрый молодец, слезой рожденній / М. Эминеску. – Бухарест, 1964. – 44 с.
345183
   Добрый огонек. – Казань, 1961. – 179с.
345184
  Чепижный А.К. Добрый огонь / А.К. Чепижный. – К, 1976. – 24с.
345185
  Котляров Б.И. Добрый океан. / Б.И. Котляров. – Х, 1966. – 150с.
345186
  Игумения Серафима Добрый пастырь украинской земли : Издается по благословению Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всея Украины / Игумения Серафима; Ред. А.Драбинко, В.Харченко. – Київ : Мистецтво, 2002. – 224с. – ISBN 966-577-146-9
345187
   Добрый почин. – М, 1959. – 319с.
345188
  Семенов С. Добрый президент и суровый премьер // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 18-21


  Вацлав Гавел., екс-президент Чехословаччини та Чехії.
345189
   Добрый пример. – М, 1969. – 80с.
345190
   Добрый пример : Учебное пособие для начального чтения. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1977. – 88с.
345191
  Пармузин Б.С. Добрый причал / Б.С. Пармузин. – М., 1979. – 96с.
345192
  Радкевич В.И. Добрый путь / В.И. Радкевич. – М., 1951. – 82с.
345193
  Сорокин А.Н. Добрый рассвет / А.Н. Сорокин. – М-Л, 1962. – 79с.
345194
  Гравишкис В. Добрый самородок / В. Гравишкис. – Свердловск, 1960. – 28с.
345195
  Нарзуллаев Н. Добрый свет / Н. Нарзуллаев. – М., 1977. – 119с.
345196
  Жислина С.С. Добрый свет издалека: Невымышл. рассказы о Л.Н.Толстом / С.С. Жислина. – Москва, 1966. – 255с.
345197
  Жислина С.С. Добрый свет издалека: Невымышл. рассказы о Л.Н.Толстом / С.С. Жислина. – М., 1978. – 238с.
345198
  Ладейщикова Л.А. Добрый свет. / Л.А. Ладейщикова. – Свердловск, 1977. – 62с.
345199
  Федоров Н.П. Добрый след / Н.П. Федоров. – Петрозаводск, 1969. – 55с.
345200
  Медников А.М. Добрый след / А.М. Медников. – М, 1972. – 72с.
345201
  Харитонова А.Л. Добрый след / А.Л. Харитонова. – М., 1979. – 192с.
345202
  Низамов Р. Добрый след памяти / Р. Низамов. – Уфа, 1974. – 126с.
345203
  Стекольников Л.Б. Добрый след. / Л.Б. Стекольников. – Л., 1974. – 151с.
345204
  Борисов Б И. Добрый час / Б И. Борисов, . – М., 1962. – 152с.
345205
  Рахманин Б.Л. Добрый человек / Б.Л. Рахманин. – М, 1963. – 67с.
345206
  Тихий С. Добрый шлях : стихи // Улицы памяти / Г.Е. Семенченко. – Киев : Радянський письменник, 1987. – С.6-124. – (Первая книга поэта)
345207
  Тихомиров Александр Борисович Добрым людям : Стихи / Тихомиров Александр Борисович. – М. : Советский писатель, 1991. – 239с.
345208
   Добрыми глазами. – Минск, 1983. – 126с.
345209
   Добрыня. – М, 1990. – 22с.
345210
   Добрыня и Змей : [для детей]. – Москва : Гозняк, 1974. – 23 с. : ил.
345211
   Добрыня и Змей. – 3-е изд. – М, 1982. – 112с.
345212
   Добрыня Никитич и Алеша Попович. – М, 1974. – 447с.
345213
   Добрыня Никитич и Алеша Попович. – Москва : Наука, 1974. – 447с.
345214
   Добрых рук мастерство. – Л, 1976. – 211с.
345215
   Добрых рук мастерство. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л, 1981. – 311с.
345216
   Добрых рук мастерство. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л, 1981. – 311с.
345217
  Сидоренко Н.М. Добрянський-Демкович Михайло // Енциклопедія сучасної України (ЕСУ) / НАН України ; Наукове т-во ім. Т. Шевченка ; Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України ; гол. ред. кол.: Дзюба І.М., Жуковський А.І., Романів О.М. (співголови) та ін. – Київ : [б. в.], 2008. – Т. 8 : Дл - Дя ; Додаток: А - Г. – С. 163. – ISBN 966-02-2074-Х; 978-966-02-4458-0 (Т.8)
345218
  Голдсмит О. Добрячок. / О. Голдсмит. – М., 1955. – 79с.
345219
  Киселевич А.В. Добування та механізація обробки твердих кристалічних гірських порід. / А.В. Киселевич. – К., 1938. – 76с.
345220
   Добування торфу. – К, 1939. – 231с.
345221
  Нортон М. Добывайки / М. Нортон. – М, 1980. – 94с.
345222
  Мальцов П.И. Добывание золота и других металлов в Америке / П.И. Мальцов. – Иркутск
Ч.2. – 1902. – 242с.
345223
  Ростовцев М.И. Добывающая промышленность СССР : (экономико-географические очерки) / АН СССР ; Ин-т географии ; М.И. Ростовцев, Т.Г. Рунова ; [отв. ред. А.А. Минц]. – Москва : Мысль, 1972. – 184 с.
345224
   Добытчики "черного золота". – М, 1986. – 46с.
345225
  Мельников Н.В. Добытчики невидимых сокровищ / Н.В. Мельников, А.А. Спиридонов. – М., 1977. – 48с.
345226
  Золя Э. Добыча / Э. Золя. – Душанбе, 1961. – 310с.
345227
  Золя Э. Добыча / Э. Золя, 1992. – 304 с.
345228
  Кокшаров А. Добыча для Ватикана // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 31/32. – С. 40-41.


  Протиріччя між церквами у країнах світу і криза в англіканській церкві
345229
   Добыча и обработка природного камня : Справочник. – Москва : Недра, 1990. – 444с.
345230
  Смирнов А.С. Добыча и переработка нефтяного газа / А.С. Смирнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.Л., 1938. – 488с.
345231
  Терегулов И.Х. Добыча и применение торфа на удобрение / И.Х. Терегулов. – М., 1955. – 120с.
345232
  Булгакова К.И. Добыча иода из буровых вод после извлечения брома : Автореф... канд. техн.наук: / Булгакова К. И.; Гос. ин-т прикладн. хим. – Л., 1956. – 16л.
345233
  Мельников Н.В. Добыча ископаемых открытым способом / Н.В. Мельников. – М.-Л., 1948. – 408с.
345234
  Райс Г.С. Добыча калия во Франции и Германии / Г.С. Райс, И.А. Дэвис. – Л, 1930. – 136с.
345235
  Немченко В. Добыча нефти в Африке растет // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 8. – С. 54-55. – ISSN 0321-5075


  Конкурентна боротьба за нафту в Африці
345236
   Добыча полезных ископаемых и геохимия природных экосистем. – Москва : Наука, 1982. – 279с.
345237
  Калабин А.И. Добыча полезных ископаемых подземным выщелачиванием и другими геотехнологическими методами / А.И. Калабин. – М., 1981. – 303с.
345238
   Добыча полезных ископаемых со дна морей и океанов. – М, 1970. – 240с.
345239
  Тимофеев В.В. Добыча соболей / В.В. Тимофеев. – М. : Изд. Центросоюза, 1959. – 51 с.
345240
  Андреев В.А. Добыча торфа и его применение / Андреев В.А. – 2-е изд. – Москва, Ленинград, 1932. – 112 с.
345241
  Зюзин А В. Добыча торфа элеваторным способом / А В. Зюзин, . – Москва-Ленинград, 1936. – 71с.
345242
   Добыча урана методом подземного выщелачивания. – М. – 248с.
345243
  Урванцев В.П. Добыча, переработка и использование марганцевых руд / В.П. Урванцев. – М., 1980. – 294с.
345244
  Золя Э. Добыча. Кн. для чтения на франц. яз. для студ. фак. ин. яз. пед. ин-тов / Э. Золя. – Л., 1974. – 286с.
345245
  Ким Ир Сен Добьемся расширения и развития сотрудничества Юг-Юг / Ким Ир Сен. – Пхеньян, 1987. – 15с.
345246
  Абызов В.И. Доватор / В.И. Абызов. – Москва, 1988. – 110с.
345247
  Чумак И.В. Доваторцы. Новеллы. / И.В. Чумак. – Ставрополь, 1961. – 42с.
345248
   Довбинський апокаліпсис / Іщук Валерій, Бочав Надія, Пісчанський Володимир, Романчук Галина, Присяжнюк Леонід // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 52-55 : фото, табл.
345249
  Федькович Ю. Довбуш / написав Осип Юрій Федькович Заклята яма: Hаpодний пеpеказ / Після наpодного пеpеказу подав Іван Боpдейний. – Чернівці : Видає Вид. Від Союза руских хлібороб. спілок на Буковині "Селяньска Каса". Дpук. Т-ва "Руска Рада", 1911. – 23 с. – (Народна бібліотека : 15 цвітня 1911 / Одвічальний ред. А. Веретельник ; Число 9, рік 1)
345250
  Хоткевич Г.М. Довбуш : Іст. повість з першої половини 18-го ст. / Г.М. Хоткевич. – Львів : Каменяр, 1965. – 427с.
345251
  Хоткевич Г. Довбуш : Истор. повесть / Г. Хоткевич; Пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Советский писатель, 1969. – 448с.
345252
  Хоткевич Г.М. Довбуш : Истор. повесть / Г.М. Хоткевич; Пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Художественная литература, 1977. – 432с.
345253
  Хоткевич Г.М. Довбуш : Повість / Г.М. Хоткевич. – Київ : Дніпро, 1985. – 467с.
345254
  Хоткевич Г. Довбуш : Повість. / Г.Хоткевич. Кармалюк. Роман-хроніка. В.Гжицький. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 608с. – (Укр. іст. роман). – ISBN 9667276082
345255
  Хоткевич Г.М. Довбуш : [повість] / Гнат Хоткевич. – Харків : Фоліо, 2010. – 373, [5] с. – Сер. засн. у 2006 р. – (Iсторiя України в романах). – ISBN 978-966-03-4983-4
345256
  Федькович Ю. Довбуш або громовий топір і знахарский крест : Трагедія в пять діях / Ю. Федькович. – Київ ; Ляйпціг : Укр. накладня ; [Друк. К.Г. Редера в Лейпциге]. – 102 с. – Вид. може бути в межах 1903-1932 р.р. – (Загальна бібліотека)
345257
  Осічний Д.П. Довбушева криниця : поезії / Д.П. Осічний. – Ужгород : Карпати, 1973. – 48 с.
345258
  Зубанич Ф.І. Довбушеві гори / Ф.І. Зубанич. – К, 1977. – 223с.
345259
  Волощак А.В. Довбушеві скарби : поезії / Волощак А.В. – Львів, 1976. – 16 с.
345260
   Довбушіана Володимира Грабовецького : Збірник відгуків на вклад вченого в честь вшанування легендарного героя Карпат. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ
Ч. 4. – 2007. – 132с.
345261
  Мороз А.Т. Довга-довга хвилина... : повість / А.Т. Мороз. – Київ, 1974. – 174 с.
345262
  Харчук Б.М. Довга дорога : роман / Б.М. Харчук. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 293 с.
345263
  Кідрук Максим Довга дорога до Сіви, або 1000 кілометрів пустелі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 6 (60). – С. 80-84 : фото
345264
  Дзюбенко-Мейс Довга дорога додому // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16-17 травня (№ 87/88). – С. 14


  Кримські татари і українська політика.
345265
  Дзюбенко-Мейс Довга дорога додому // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 30-31 травня (№ 97/98). – С. 14


  Депортація кримських татар.
345266
  Леонтович О. Довга дорога Надії Сомко : єдиної художниці-баталіста в Україні і світі // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 181-182. – ISSN 0208-0710
345267
  Колесник С.П. Довга кладка через літа : художня публіцистика / С.П. Колесник ; ред.: М.А. Макаров. – Київ : Дніпро, 1990. – 505 с.
345268
  Карабович Т. Довга розлука / Тадей Карабович. – Люблін, 2005. – 46 с. – ISBN 83-919278-7-3
345269
  Фішер Йошка Довга тінь Великої війни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11 лютого (№ 24). – С. 8


  100 років з початку Першої світової війни.
345270
  Дашкевич Я. Довга тінь гетьмана // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 1/2 (195/196). – С. 6-10


  Про підсумки ще одного Мазепиного року.
345271
  Мартич Ю.М. Довга, довга весна / Ю.М. Мартич. – Київ, 1969. – 245с.
345272
  Карім М. Довге-довге дитинство / М. Карім. – К., 1985. – 294с.
345273
  Бедзик Ю.Д. Довге повернення : Роман / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 288с.
345274
  Цзян Чжипін Довге ричання : Збірник / Цзян Чжипін. – Тайбей, 1977. – 190с. – Видання китайською мовою
345275
   Довгерт Анатолій Степанович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 49-50. – ISBN 966-7024-23-1
345276
   Довгерт Анатолій Степанович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 135. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
345277
  Мішин М.М. Довгий день Михайла Золло. (Про одного з старійшин рос. школи дресирування, засл. арт. РРФСР). / М.М. Мішин. – К., 1974. – 47с.
345278
  Мінач В. Довгий час чекання / В. Мінач. – Пряшів, 1962. – 341с.
345279
  Мінач В. Довгий час чекання / В. Мінач. – Львів, 1979. – 270с.
345280
  Мінач В. Довгий час чекання / В. Мінач. – К., 1984. – 255с.
345281
  Угляренко П.В. Довгий шлях до озер : роман / П.В. Угляренко. – Ужгород : Карпати, 1979. – 378 с.
345282
   Довгич Віталій Андрійович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 109. – ISBN 978-966-2726-03-9
345283
  Аржанов Є.О. Довгі два кола / Є.О. Аржанов. – Київ, 1981. – 128с.
345284
  Цвек Олена Володимирівна Довгі крем"яні пластини енеолітичної Європи : (міжнародна виставка) // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 106-109. – ISSN 0235-3490
345285
  Захарченко Василь Довгі присмерки : Роман / Захарченко Василь. – Київ : Акцент, 2002. – 543с. – ISBN 966-95944-0-5
345286
  Брошкевич Є. Довго і щасливо : Роман / Є. Брошкевич. – Київ : Дніпро, 1974. – 255с.
345287
  Ткачук О.О. Довговічність троянд закритого грунту в районі Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Проведено багаторічне дослідження розвитку, декоративності, продуктивності та виживання троянд у культурі закритого грунту в районі Києва. Визначено тривалість активної життєдіяльності троянд та економічної доцільності їх вирощування.
345288
  Ткачук О.О. Довговічність троянд у районі Києва / О.О. Ткачук, О.А. Ткачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-46. – (Біологія ; Вип. 30)


  Проведено багаторічне дослідження розвитку, декоративності, продуктивності та виживання троянд у районі Києва. Визначено тривалість активної життєдіяльності троянд та терміни економічної доцільності їх вирощування.
345289
  Стокозов Микола Олексійович Довгоживучі радіонукліди 137Cs і 90Sr у Чорному морі після аварії на чорнобільській АЕС і їхнє використання в якості трасерів процесів водообміну : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.08 / Стокозов М.О.; Морський гідрофізічний інститут. НАНУ. – Севастополь, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв.
345290
  Танана Р. Довголітній хранитель Шевченкової могили // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 3. – С.109-113. – ISSN 0868-4790
345291
  Бортняк А.А. Довголіття / А.А. Бортняк. – Одеса, 1970. – 134 с.
345292
  Лупій О.В. Довголіття бджоли : вірші / О.В. Лупій. – Київ, 1987. – 164 с.
345293
  Ткачук О.О. Довголіття сортів троянд у культурі в районі Києва / О.О. Ткачук, О.А. Ткачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 50-54. – (Біологія ; Вип. 36/37)


  Наведено результати вивчення тривалості періоду довголіття інтродукованих сортів троянд в умовах Києва та причини їх передчасного старіння
345294
  Вебстер Д. Довгоногий дядечко / Д. Вебстер. – Київ. – 124 с.
345295
  Дорош А. Довгоочікуване вдосконалення системи підготовки фахівців // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 3. – С.18-19


  підготовка фахівців для видавничо-поліграфічної галузі вищими навчальними закладами
345296
  Островський М.О. Довгоочікуваний автобус для школярів Миколаївської області // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 10. – С. 15-16 : фото
345297
   Довгоочікуваний Закон "Про вищу освіту" набув чинності / За інф. прес-служби МОН // Педагогічна газета. – Київ, 2014. – вересень (№ 9). – С. 1 : фото прес-центру КНУ імені Тараса Шевченка та М. Короденка


  6 вересня у КНУ імені Тараса Шевченка відбулася нарада щодо імплементації закону України "Про вищу освіту" для керівників ВНЗ з участю Прем"єр-міністра України Арсенія Яценюка, Міністра освіти і науки Сергія Квіта, голови Комітету Верховної Ради з ...
345298
  Парнікоза І.Ю. Довгоочікуваний злет природно-заповідної справи в Україні // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2010. – № 9/10 (75). – С. 42-45
345299
  Горак Р. Довгополе // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 1. – С. 132-139. – ISSN 0868-4790
345300
  Потерайло В. Довгорукий Юрій : Повість / Віктор Потерайло. – Київ : Просвіта, 2005. – 344 с. – ISBN 966-8547-54-3
345301
  Швабій К.І. Довгострокова тенденція розподілу доходів населення в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 1 (170). – С. 77-86
345302
  Правдюк Н.Л. Довгострокове іпотечне кредитування в аграрній сфері економіки: можливості та ризики // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 11 (205). – С. 51-55. – ISSN 2221-1055
345303
  Тігіпко С. Довгострокове кредитування в забезпеченні динамічного зростання економіки : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 4. – С. 3-9 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
345304
  Балюк В. Довгострокове кредитування інвестиційних проектів : теорія і практика / В. Балюк, А. Яцура // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 2. – С. 17-28 : Табл., рис. – ISSN 1605-2005
345305
  Балюк В. Довгострокове кредитування інвестиційних проектів / В. Балюк, А. Яцура // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 1. – С. 54-67. – ISSN 1605-2005
345306
  Балюк В. Довгострокове кредитування інвестиційних проектів / В. Балюк, А. Яцура // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 3. – С. 31-39. – ISSN 1605-2005
345307
  Киричепко В.Є. Довгострокове кредитування на українських землях Австро-Угорської імперії // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 85-94. – ISSN 1563-3349
345308
  Кириченко В.Є. Довгострокове кредитування на українських землях Російської імперії // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 118-127. – ISSN 1563-3349
345309
  Олійник О.М. Довгострокове кредитування населення в Україні : монографія / О.М. Олійник. – Київ : Логос, 2008. – 156 с. – ISBN 978-966-171-089-3
345310
  Плис М. Довгострокове прогнозування наслідків аварії з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин / М. Плис, М. Рогальов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 39-40
345311
  Кузьменко Е.Д. Довгострокове прогнозування провально-просадкових проявів карсту : монографія / Е.Д. Кузьменко, І.В. Чепурний, П.П. Чалий ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 257-271. – ISBN 978-966-694-165-0
345312
  Нуно Карлос Леітао Довгостроковий вплив внутрішньогалузевої торгівлі : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 390-398 : Табл. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 1993-6788
345313
  Вонсович О. Довгостроковий проект // Зовнішні справи : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 44-47


  Роль Європейського Союзу у врегулюванні конфліктів
345314
  Шакірзанова Ж.Р. Довгостроковий просторовий прогноз максимальних витрат води весняного водопілля в басейні р. Сейм : гідрологія і океанологія / Ж.Р. Шакірзанова, О.А. Швець // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 461-467 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0130-2914
345315
  Давибіда Л. Довгостроковий регіональний прогноз і картування природного режиму рівнів грунтових вод (на прикладі територій окремих адміністративних областей) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-48. – (Геологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Наведено методику довгострокового регіонального часового прогнозування природного гідрогеодинамічного режиму. Представлено результати реалізації запропонованого алгоритму для територій із різними умовами формування рівневого режиму. У межах ...
345316
  Сітнікова Н.П. Довгостроковий сегмент стратегічного планування національного розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 8-11. – Бібліогр.: 9 назв
345317
  Польовий А.М. Довгострокові агрометеорологічні прогнози : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / А.М. Польовий, Л.Ю. Божко. – Київ : КНТ, 2007. – 296с. – ISBN 966-373-178-8
345318
  Євтух Л.Б. Довгострокові програми в економіці України, їхня суть і класифікація : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 124-131. – Бібліогр.: 20 назв
345319
  Рисін В.В. Довгострокові фінансові інвестиції банків в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 113-121
345320
  Лук"янець О.І. Довготермінове прогнозування весняного стоку з гірського водозбору на засадах поступового уточнення / О.І. Лук"янець, М.М. Сусідко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 55-65.
345321
  Крижанівська А.Б. Довготермінові прогнози характеристик стоку Дніпра / А.Б. Крижанівська. – Київ : АН УРСР, 1957. – 88с.
345322
   Довготривала структурна модифікація води після її контакту з гідрофобною поверхнею / А.П. Шпак, Л.А. Булавін, М.М. Білий, А.В. Якунов, Ю.А. Куницький, В.М. Огенко, С.В. Сивокінь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 357-362. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методами спектроскопії комбінаційного розсіяння світла досліджена зміна структури води після її контакту з аеросилогелем. Показано, що вказані структурні зміни, які зберігаються у воді протягом 2-3 днів, можуть бути пояснені зміною макроскопічних ...
345323
  Марченко І.С. Довготривале безробіття в Україні // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2013. – № 2 (20). – С. 224-233. – ISSN 2072-9480


  Розкриваються найважливіші здобутки України на шляху виконання Цілей Розвитку Тисячоліття "Забезпечення якісної освіти упродовж життя"; проаналізовано основні заходи освітньої політики. Запропоновано рекомендації щодо шляхів реалізації цільових ...
345324
  Сумарук Ю.П. Довготривалі зміни геомагнітного поля за даними спостережень на магнітних обсерваторіях України // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 5. – С. 120-127 : Табл., рис. – Бібліогр.: с. 127. – ISSN 0203-3100
345325
  Задира С. Довготривалі флуктуації популяцій лісових гризунів у Канівському природному заповіднику / С. Задира, С. Мякушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 20-22. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  На основі матеріалів 13-річних спостережень за популяціями рудої нориці та жовтогорлої миші Канівського заповідника розглянуто зміни показників, які характеризують інтенсивність популяційних процесів. Відмічені основні тенденції скорочення чисельності ...
345326
  Чумаченко А.В. Довгохвильова асимптотика функцій Гріна та інфрачервоні розбіжності у мікроскопічній теорії надплинності 4He : Автореф. дис. канд. фізико-математичних наук: 01.04.02 / Чумаченко А.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
345327
  Чумаченко А.В. Довгохвильова асимптотика функцій Гріна та інфрачервоні розбіжності у мікроскопічній теорії надплинності Бозе-рідини 4Не : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.02 - теоретична фізика / Чумаченко А.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 102л. – Бібліогр.: л.93-102
345328
  Білик О. Довгою дорогою науки і правди // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 16. – ISSN 0868-8117
345329
   Довгоязыка хвеська [Довгоязика хвеська] / И.П. – Кіив : Вид. книгаpни С.И. Гомолинського. Дpук. б[ывшая] Федоpова, аp[енд]. Блехманом, 1889. – 24 с. – Видання укр. мовою, транслітерованої символами рос. мови старої орфографії ; Прим. № 108396 дефетний, без обкл.
345330
  Пахаревський Л. Довгый ряд днив [Довгий ряд днів] / Л. Пахаревський // Щыра правда [Щира правда] : збирнычок статтей [збірничок статей] / С. Козубовський. – Каменец Подольск : Тип. С.П. Киржацкого, 1906. – 14 с.
345331
  Буханевич Б.А. Доведение пятилетнего плана до рабочего / Б.А. Буханевич. – М, 1948. – 32с.
345332
  Мовчан К. Доведення в кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 95-98.
345333
  Колінько О.О. Доведення до самогубства: питання протидії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 162-168.
345334
  Колінько О.О. Доведення до самогубства: порівняльна характеристика українського і зарубіжного кримінального законодавства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 258-264
345335
  Панченко Т.В. Доведення коректності паралельного додавання до спільної змінної в IPCL // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 187-190. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Подано приклад детального доведення коректності класичної задачі паралельного додавання до спільної комірки пам"яті за допомогою методу доведення властивостей програм в композиційних мовах IPCL. Надано опис методу та його порівняння з іншими. Ключові ...
345336
  Перехейда О.М. Доведення нерівностей / О.М. Перехейда, Р.П. Ушаков. – Київ : Основа, 2003. – 96с. – (Біб-ка журналу "Математика у школах України" ; Вип.7(7)). – ISBN 966-8245-38-5
345337
  Комроков Г.Б. Доведи до вершины / Г.Б. Комроков. – М., 1973. – 255с.
345338
  Богданов Е.Н. Доверенное лицо / Е.Н. Богданов. – Новосибирск, 1974. – 206с.
345339
  Сидоряк Н.Н. Доверенные / Н.Н. Сидоряк. – М., 1991. – 464с.
345340
  Алексеева Т.А. Доверено защищать революцию / Т.А. Алексеева. – Москва, 1987. – 252с.
345341
  Василец В.М. Доверено руководить / В.М. Василец. – Одесса, 1988. – 204с.
345342
  Ходаков А.И. Доверено руководить и воспитывать / А.И. Ходаков. – Л., 1983. – 159с.
345343
  Кулаков Н.М. Доверено флоту. / Н.М. Кулаков. – М., 1985. – 320с.
345344
  Серебряков В.Г. Доверены сердца. / В.Г. Серебряков. – М, 1988. – 63с.
345345
  Железнов П.И. Доверие / П.И. Железнов. – М, 1960. – 90с.
345346
  Ленцов В.А. Доверие / В.А. Ленцов. – Симферополь, 1961. – 54с.
345347
  Заяц А.С. Доверие / А.С. Заяц. – М., 1963. – 135с.
345348
  Откидач В.А. Доверие / В.А. Откидач. – М, 1964. – 32с.
345349
  Ховив Е.Г. Доверие / Е.Г. Ховив. – Челябинск, 1964. – 59с.
345350
  Падерин И.Г. Доверие / И.Г. Падерин. – М, 1967. – 328с.
345351
  Богданов В.К. Доверие / В.К. Богданов. – Грозный, 1968. – 36с.
345352
  Зегерс А. Доверие / А. Зегерс. – Москва, 1969. – 399с.
345353
  Долженко А.Г. Доверие / А.Г. Долженко. – Воронеж, 1976. – 262с.
345354
  Пономаренко В.Д. Доверие / В.Д. Пономаренко. – М., 1978. – 80с.
345355
  Симаненков И.К. Доверие / И.К. Симаненков. – Петрозаводск, 1978. – 239с.
345356
  Шарова Т.Н. Доверие / Т.Н. Шарова. – Киев, 1981. – 78с.
345357
  Кутов Н.Н. Доверие / Н.Н. Кутов. – М., 1981. – 119с.
345358
   Доверие. – М, 1981. – 175с.
345359
  Власенко О.Б. Доверие / О.Б. Власенко. – Москва, 1981. – 400с.
345360
  Касьянов Н.У. Доверие / Н.У. Касьянов. – Симферополь, 1982. – 39с.
345361
  Неменский Б.М. Доверие / Б.М. Неменский. – М., 1984. – 165с.
345362
  Бабаев Э.Г. Доверие / Э.Г. Бабаев. – М, 1986. – 126с.
345363
   Доверие. – М, 1986. – 320с.
345364
  Загайнов Р.М. Доверие души / Р.М. Загайнов. – Москва, 1986. – 111с.
345365
  Дюков В.М. Доверие и контроль / В.М. Дюков, С.Д. Могилат. – М, 1983. – 264с.
345366
  Ловелл Д.У. Доверие и политика в посткоммунистическом обществе // Pro et Contra : журнал российской внутренней и внешней политики / Московский центр Карнеги. Фонд Карнеги за международный мир. – Москва, 2002. – Т. 7, № 3 : Политическая культура. – С.147-162. – ISSN 1560-8913
345367
  Куприяновский П.В. Доверие к жизни / П.В. Куприяновский. – Ярославль, 1981. – 238с.
345368
  Куприяновский П.В. Доверие к жизни / П.В. Куприяновский. – Ярославль, 1981. – 238с.
345369
  Скрипкина Т.П. Доверие к себе как условие развития личности // Вопросы психологии / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 1. – С.95-103. – ISSN 0042-8841
345370
  Каменецкий Е.И. Доверие к слову: Говорят парт. работники и журналисты. / Е.И. Каменецкий. – М., 1984. – 223с.
345371
  Камянов В.И. Доверие к сложности: Современность и классич. традиция. / В.И. Камянов. – М., 1984. – 383с.
345372
  Слонский Е.С. Доверие как механизм обеспечения конструктивного взаимодействия молодежи и государства : реформы, нововведения, опыт / ВАК России // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 4. – С. 59-61. – ISSN 1726-667Х
345373
  Краснов А.М. Доверие любви / А.М. Краснов. – Л., 1984. – 127с.
345374
  Сапоженков Г.Т. Доверие обязывает / Г.Т. Сапоженков. – М., 1985. – 120с.
345375
  Крымова С. Доверие проверено. Страна сохраняет уважение к РАН // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 20 декабря (№ 51). – С. 3


  Российская академия наук заслуживает доверия в большей степени, чем другие государственные и общественные структуры и деятели, - такое мнение высказали живущие в городах россияне в ходе опроса, который провел независимый исследовательский холдинг ...
345376
  Резник Я.Л. Доверие. / Я.Л. Резник. – Киев, 1958. – 366с.
345377
  Тарас В.Е. Доверие. / В.Е. Тарас. – Минск, 1960. – 64с.
345378
  Семенов Ю.И. Доверие. / Ю.И. Семенов. – М., 1965. – 174с.
345379
  Шерешевский Л.В. Доверие. / Л.В. Шерешевский. – Горький, 1966. – 63с.
345380
  Резник Я.Л. Доверие. / Я.Л. Резник. – Свердловск, 1971. – 192с.
345381
  Румянцева М.А. Доверие. стихи / М.А. Румянцева. – Воронеж, 1966. – 80с.
345382
  Шатров М.Ф. Доверие: киносценарий. / М.Ф. Шатров, В.Т. Логинов. – М., 1977. – 72с.
345383
  Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию / Фрэнсис Фукуяма; Под. ред. М. Колопотина; Пер. с англ. Д. Павловой, В. Кирющенко, М. Колопотина. – Москва : АСТ, 2006. – 736с. – (Philosophy). – ISBN 5-17-024084-8


  Политико-экономическое исследование одного из наиболее талантливых и оригинальных американских социологов
345384
  Нарышкина Р.Л. Доверительная собственность в гражданском праве Англии и США. / Р.Л. Нарышкина. – М., 1965. – 39с.
345385
  Фоняков И.О. Доверительный разговор / И.О. Фоняков. – М, 1975. – 72с.
345386
  Галкина Д. Доверия нету! Министр не устраивает ни ученых, ни политиков // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 12 апреля (№ 15). – С. 4


  Появилось два обращения с требованием отправить в отставку министра образования и науки Дмитрия Ливанова. Первым с подобным заявлением в адрес высших органов власти РФ выступил Центральный совет Профсоюза работников РАН. “Деятельность Министерства ...
345387
  Бойко А.К. Доверхне-палеозойский комплекс северо-западного окончания Мармарошского масива (Восточные Карпаты). / А.К. Бойко. – Львов, 1970. – 244с.
345388
  Бойко А.К. Доверхне-палеозойский комплекс северо-западного окончания Мармарошского массива (Восточные Карпаты). / А.К. Бойко. – Львов, 1970. – 244с.
345389
  Бойко А.К. Доверхне-палеозойский комплекс Северо-Западного окончания Мармарошского массива (Восточные Карпаты). / А.К. Бойко. – Львов : Львовский ун-т, 1970. – 246с.
345390
  Малохаткин И.И. Доверчивая даль. Стихи. / И.И. Малохаткин. – Саратов, 1972. – 87с.
345391
  Сипаков Я. Доверчивая земля: Книга деревни / Я. Сипаков. – М., 1977. – 463с.
345392
  Галкин С.И. Доверчивость / С.И. Галкин. – Тула, 1966. – 71с.
345393
  Неизвестный Ю.А. Доверчивость / Ю.А. Неизвестный. – Ростов-на-Дону, 1978. – 31с.
345394
  Рыжиков И.В. Доверчивость.Книга лирики. / И.В. Рыжиков. – М, 1967. – 127с.
345395
  Некюдова О.С. Доверчивый рассказ / О.С. Некюдова. – М., 1960. – 86с.
345396
  Шестинский О.Н. Доверяю вам / О.Н. Шестинский. – М., 1980. – 111с.
345397
  Ардов М. Довески : проза : мемуары // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 8 (1024). – С. 84-141. – ISSN 0130-7673
345398
  Возовикова Т. Довести до готовности. ЕГЭ не терпит суеты // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 13 апреля (№ 15)


  Тема единого государственного экзамена в этом году чаще обсуждается не столько в связи с предстоящей приемной кампанией в вузы, сколько с идеей введения аналогичного инструмента для итоговой проверки знаний выпускников вузов.
345399
  Силин А.А. Довести идею... / А.А. Силин. – М., 1980. – 63с.
345400
  Мусієнко О. Довженків "пейзаж душі" // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2011. – Вип. 8. – С. 72-82. – ISSN 1997-4264


  Пейзаж у О. Довженка не просто точно відтворене місце дії. Він несе естетичне навантаження, без якого неможливо оглянути поетичні смисли фільмів митця
345401
  Костенко В.С. Довженківські обрії. (Новаторські шукання і естетич. роздуми). / В.С. Костенко. – К., 1964. – 122с.
345402
  Золотоверхова І.І. Довженко-художник / І.І. Золотоверхова, Г.Л. Коновалов. – Київ, 1968. – 185с.
345403
  Марьямов А.М. Довженко / А.М. Марьямов. – М., 1968. – 383с.
345404
   Довженко в воспоминаниях современников. – М, 1982. – 278с.
345405
   Довженко і світ. – Київ, 1984. – 222с.
345406
  Параскевич П. Довженко і Сталін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 листопада (№ 209/210). – С. 13


  Сторінками щоденникових записів.
345407
  Мащенко Л.В. Довженко О. "Україна в огні" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 12 (232). – С. 10-13
345408
   Довженко О."Зачарована Десна". "Україна в огні". "Щоденник" : Біографія письменника. Короткі перекази творів. Аналіз текстів. Посіб. для 11 кл. – Харків : Ранок, 1999. – 96с. – (Літературна крамниця). – ISBN 966-7534-47-2
345409
  Барабаш Ю.Я. Довженко. Некоторые вопросы эстетики и поэтики / Ю.Я. Барабаш. – 2-е изд. – Москва, 1968. – 271с.
345410
  Безручко О. Довженкова енциклопедія: історія, проблеми, перспективи "умовного архіву Олександра Довженка" // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – С. 43-57. – ISSN 1728-6875
345411
  Федь А. Довженкове безмежжя (Війна з глибини трагічного конфлікту) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С.6-15. – ISSN 1728-9572
345412
  Адаменко М. Довженкові кони : поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 82-87. – ISSN 0208-0710
345413
  Шишов І. Довженкові лопухи під Москвою // Провісник : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2002. – С. 142-148. – ISBN 5-89354-154-5
345414
  Агранович В.М. Довжина дифузійного зміщення екситонів у кристалах антрацену / В.М. Агранович. – Київ, 1957. – 61-67с.
345415
  Агранович В.М. Довжина дифузійного зміщення екситонів у кристалах антрацену / В.М. Агранович, І.Я. Кучеров, О.М. Файдиш; АН УРСР. – Київ : АН УРСР
1. – 1957. – 7с. – Окремий відбиток з: Український фізичний журнал №2
345416
  Шуренков Г.В. Довжина інтервалу невизначеності при використанні алгоритму динамічного програмування для оцінки моментів зміни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 65-68. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуто задачу знаходження довжини інтервалу невизначеності при використанні алгоритму динамічного програмування для оцінки моментів зміни. Доведено, що математичне сподівання довжини інтервалу еквівалентне штрафу за зміну розподілу при ...
345417
  Мамчур Ф.І. Довівдник з фітотерапії / Ф.І. Мамчур. – 2- е вид. – К, 1986. – 279с.
345418
   Довідка комісії Вченої ради "Інститут міжнародних відносин: досягнення, проблеми, перспективи" / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [комісія ради: Конверський А.С. (голова коміc.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – 120, [1] с. : іл., табл. – Довідку складено на основі Програми перевірки Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім . Т. Шевченка
345419
   Довідка комісії Вченої ради "Хімічний факультет: досягнення, проблеми, перспективи" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [комісія ради: Л.І. Остапченко (голова коміc.) та ін.]. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2014. – 113, [1] с. : табл.
345420
   Довідка про діяльність Київського товариства природодослідників (13 грудня 1878 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 491. – ISBN 978-966-189-081-6
345421
  Ган О. Довідка про Казіміра Малєвича // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 65/66 : Документи українського авангарду. – С.564-569.


  Редакція "Хроніки" зберігає колорит і деякі особливості правопису видань українських футуристів, зокрема в більшості випадків залишає незмінним тодішнє написання власних імен
345422
   Довідкова зарубіжна література у фондах Центральної наукової бібліотеки та бібліотек наукових установ Академії наук УРСР : Систематичний показчик (надходження за 1955-1964 рр.). – Київ : АН УРСР, 1967. – 224 с.
345423
   Довідкова й адресова книга. – Одеса, 1930. – 1532с.
345424
  Чуканова С. Довідкова служба: шлях від традиційного до віртуального // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 4 (38). – С. 8-11. – ISSN 1811-377X


  Аналізується робота довідкової служби Наукової біб-ки НУ "КМА".
345425
  Шевченко В.О. Довідкове видання про доісторичні карти : проблеми. дискусії. рецензії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 39 : Мал.
345426
  Черниш Наталія Довідкові видання фірми "Ф.А. Брокгауз": традиції німецької якості // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 36-42. – Бібліогр. в кінці ст.
345427
  Базелюк І.І. Довідкові матеріали з хімії / І.І. Базелюк, Л.П. Величко, Н.В. Титаренко. – Ірпінь : Перун, 1998. – 224с. – ISBN 966-569-185-6
345428
  Ашельрод Р.С. Довідкові таблиці для визначення площ поверхонь деталей / Р.С. Ашельрод. – Київ, 1968. – 171с.
345429
  Добко Т.В. Довідково-бібліографічна діяльність бібліотек НАН України: трансформація змісту, форм і методів під впливом зміни інформаційно-комунікаційного середовища (XX ст. - перше десятиліття XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Добко Тетяна Василівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – 33 с. – Бібліогр.: 41 назва
345430
  Добко Т.В. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. - перше десятиліття XXI ст.) / Тетяна Добко ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 374, [1] с. – Резюме рос., англ. – Бібліогр.: c. 312-361. – ISBN 978-966-02-6837-1
345431
   Довідково-бібліографічна зарубіжна література у фондах Ценральної наукової бібліотеки та бібліотек наукових установ Академії наук УРСР : Систематичний показчик (надходження за 1965 р.). – Київ : АН УРСР, 1967. – 107 с.
345432
  Лебедюк О.О. Довідково-бібліографічне забезпечення науково-дослідницької роботи студентів вищого педагогічного закладу // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 181-186. – Бібліогр.: 7 пункт. – ISBN 966-7352-66-8
345433
  Добко Т. Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 11-23. – ISSN 1029-7200
345434
   Довідково-бібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах ЦПБ та бібліотек наукових установ АН УРСР : Систематичний показчик (надходження за 1966-1970 рр.). – Київ : АН УРСР, 1973. – 238 с.
345435
   Довідково-інформаційний матеріал до звітної доповіді Центрального комітету профспілки : V з"їзд, м.Київ, листопад 2000 р. – Київ, 2000. – 60с.
345436
   Довідна книга "Київ" з пляном міста. – К., 1930. – 64с.
345437
  Возняк Г.М. Довідник-конспект з геометрії учня 7 класу / Г.М. Возняк, О.Г. Возняк, Г. Янченко. – Тернопіль : Навчальна книга ; Богдан, 1998. – 48 с. – ISBN 966-7224-71-6
345438
  Возняк Г. Довідник-конспект з геометрії учня 8 класу / Г. Возняк, О.Г. Возняк. – Тернопіль : Навчальна книга ; Богдан, 1998. – 48 с. – ISBN 966-7224-98-8
345439
  Возняк Г. Довідник-конспект з геометрії учня 9 класу / Г. Возняк. – Тернопіль : Навчальна книга ; Богдан, 1998. – 32 с. – ISBN 966-7437-01-9
345440
  Горбаль Мирослав Довідник-пошуковець: Реєстр осіб, пов"язаних з визвольною боротьбою на теренах Дрогобиччини 1939-1950: (за архівними документами) // Літопис Української Повстанської Армії : Бібліотека. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2005. – Т. 6 : Довідник-пошуковець: Реєстр осіб, пов"язаних з визвольною боротьбою на теренах Дрогобиччини 1939-1950: (за архівними документами) / Горбаль Мирослав. – С.1-1311. – ISBN 966-96340-3-2
345441
  Резніченко В.І. Довідник-практикум офіційного, дипломатичного, ділового протоколу та етикету / В.І. Резніченко, І.Л. Михно; Київська міська державна адміністрація. – Київ : Рідна мова, 2003. – 479с. – (Біб-ка держ. службовця). – ISBN 5-7707-9733-9
345442
   Довідник-щорічник. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1949. – 518с.
345443
  Кияшко О. Довідник / О. Кияшко. – Х.К., 1931. – 208с.
345444
   Довідник : Історія, факультети, кафедри, навчальні курси, напрямки наукових досліджень, телефони (КУ ім. Т. Шевченка). – Київ : Київський університет, 1993. – 128 с.
345445
  Маткобожик В. Довідник "Все для учнів про фразеологію" : Закінчення. Початок у №№ 4 і 5 за 2012р. // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 6 (100). – С. 31-34
345446
   Довідник №15 пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам по сплаті податків, зборів, інших обов"язкових платежів за станом на 01.09.2000 р.. – Київ, 2000. – 129с.
345447
   Довідник абітурієнта 2012 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; за ред. Я.Я. Болюбаша. – Київ : Освіта, 2012. – 399, [1] с. : табл., портр. – Зміст: Умови прийому до вищих навч. закладів України в 2012 році ; Перелік вищих навч. закл. України ; Програми ЗНО 2012 ; Інформаційні матеріали для осіб пільгових категорій ; 110 запитань і відповідей. – ISBN 978-617-656-092-0
345448
   Довідник агітатора. – К., 1949. – 311с.
345449
   Довідник агронома по удобренню. – вид. 2-е., перероб. і доповн. – Київ : Урожай, 1966. – 671 с.
345450
   Довідник адміністративно-територіального поділу Дніпропетровської області на 1 листопада 1965 року. – 2-е вид. – Дніпропетровськ, 1965. – 144с.
345451
   Довідник адміністративно-теріторіального поділу Житомирської області. Станом на 1 вересня 1965 р.. – 2-е вид. – Житомир, 1965. – 185с.
345452
   Довідник адміністративно-теріторіального поділу Житомирської області. Станом на 1 травня 1967 року. – 3-е вид. – Житомир, 1967. – 178 с.
345453
   Довідник адміністративно-теріторіального поділу Кіровоградської області ( на 1 березня 1960 р.). – Кіровоград, 1960. – 92с.
345454
   Довідник адміністративно-теріторіального поділу Полтавської області на 1 жовтня 1965 р.. – 2-е вид. – Полтава, 1965. – 146с.
345455
   Довідник адміністративно-теріторіального поділу Черкаської області на 1 лип. 1967 р.. – Черкаси, 1967. – 134с.
345456
   Довідник адміністративно-теріторіального поділу Чернівецької області на 1 лют. 1966 р.. – Ужгород, 1966. – 76с.
345457
  Шерік А.Д. Довідник англійських, німецьких та українських ідіом і виразів : понад 11000 ідіом та виразів / А.Д. Шерік, В.Я Савічук., В.Ф. Старко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2005. – 173 с. – ISBN 966-518-326-5
345458
  Слухай С.В. Довідник базових теpмiнiв та понять з мiкpоекономiки / С.В. Слухай. – Київ : Лiбpа, 1998. – 256с. – Шифр. дубл. 33 Слух. (доп. карт. ек.). – ISBN 966-7035-02-6
345459
   Довідник бібліотекаря. Керівні матеріали з питань бібл. роботи. – Х., 1967. – 238с.
345460
   Довідник бібліотекаря. Керівні матеріали з питань бібл. роботи. – 2-е вид., перероб. і доп. – Х., 1971. – 394с.
345461
   Довідник бібліотекаря. Керівні матеріали з питань бібліотечної роботи. – Х., 1977. – 396с.
345462
   Довідник бухгалтеру колгоспу. – Київ, 1969. – 482 с.
345463
   Довідник вільно конвертованих валют. – Київ : Мистецтво, 1994. – 80с. – ISBN 5-7715-0694-Х
345464
  Рибачок І.М. Довідник географічних подій / І.М. Рибачок. – Київ : Радянська школа, 1971. – 184с.
345465
   Довідник Глухівщини. 1928 р.. – Глухів, 1929. – 264с.
345466
   Довідник голови колгоспу. – Київ, 1949. – 564 с.
345467
   Довідник депутата. – К., 1970. – 228с.
345468
   Довідник директора школи. Збірник постанов, наказів, інструкцій та інших керівних матеріалів про школу. – К., 1955. – 440с.
345469
   Довідник для вступників 2000 : Правила прийому. Факультети, інститути, відділення, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки білетів. – Київ : Київський університет, 2000. – 169 с. – ISBN 966-594-131-3
345470
   Довідник для вступників 2001 : Правила прийому. Факультети, інститути, відділення, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки білетів. – К. : Київський університет, 2001. – 189с. – ISBN 966-594-131-3
345471
   Довідник для вступників 2002 : Правила прийому. Факультети, інститути, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки білетів. – Київ : Київський університет, 2002. – 179с.
345472
   Довідник для вступників 2003 : Правила набору. Факультети, інститути, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки білетів. – Київ : Київський університет, 2003. – 192с. – ISBN 966-594-463-0
345473
   Довідник для вступників 2004 : Правила набору. Факультети, інститути, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки білетів. – Київ : Київський університет, 2004. – 234 с. – ISBN 966-594-544-0
345474
   Довідник для вступників 2005 : Правила набору. Факультети, інститути, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки білетів. – Київ : Київський університет, 2005. – 256 с. – ISBN 966-594-617-Х
345475
   Довідник для вступників 2006 : Правила набору. Факультети, інститути, кафедри. Програми вступних іспитів. Зразки екзаменаційних завдань. – Київ : Київський університет, 2006. – 292с. – ISBN 966-594-749-4
345476
   Довідник для вступників до аспірантури (умови, правила прийому та програма з математики для вступу до аспірантури Інституту математики АН УРСР). – К., 1970. – 20с.
345477
   Довідник для вступників до аспірантури при вищих навчальних закладах Української РСР. – К., 1971. – 115с.
345478
   Довідник для вступників до вищих навчальних закладів Народного Комісаріату Освіти УРСР. Правила прийому і програми на 1940 р.. – Київ, 1940. – 52с.
345479
   Довідник для вступників до вищих навчальних закладів України : Умови прийому. Адреси. Програми. – Київ, 1996. – 128с.
345480
   Довідник для вступників до вищих навчальних закладів України на 1996 рік. – Київ : Абріс, 1996. – 448с.
345481
   Довідник для вступників до вищих навчальних закладів України на 1997 р.. – Київ : Абрис, 1997. – 543с.
345482
   Довідник для вступників до вищих навчальних закладів України на 1999 рік. – Київ : Абрис, 1999. – 496с. – ISBN 966-531-066-6
345483
   Довідник для вступників до вищих навчальних закладів України на 2000 рік. – Київ : Абрис, 2000. – 512с. – ISBN 966-531-086-0
345484
   Довідник для вступників до вищих навчальних закладів України на 2001 рік. – Київ : Абрис, 2001. – 520с. – Шифр дублетний. – ISBN 966-531-110-7
345485
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1951 рік. – Київ-Львів, 1951. – 316с.
345486
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1952 рік. – Київ, 1952. – 243с.
345487
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1953 рік. – Київ, 1953. – 188с.
345488
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1954 рік. – Київ, 1954. – 191с.
345489
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1955 рік. – Київ, 1955. – 103с.
345490
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1956 рік. – Київ, 1956. – 160с.
345491
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1957 рік. – Київ, 1957. – 168с.
345492
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1958 рік. – Київ, 1958. – 175с.
345493
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1959 рік. – Київ, 1959. – 192с.
345494
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1961 рік. – Харків, 1961. – 212с.
345495
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1962 рік. – Харків, 1962. – 240с.
345496
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1963 рік. – Харків, 1963. – 242с.
345497
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1964 рік. – Харків, 1964. – 238с.
345498
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1965 рік. – Київ, 1965. – 232с.
345499
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1967 рік. – Київ, 1967. – 243с.
345500
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1968 рік. – Київ, 1968. – 208с.
345501
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1969 рік. – Київ, 1969. – 220с.
345502
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1970 рік. – Київ, 1970. – 224с.
345503
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1971 рік. – Київ, 1971. – 233с.
345504
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1972 рік. – Київ, 1972. – 230с.
345505
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1973 рік. – Київ, 1973. – 224с.
345506
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1974 рік. – Київ, 1974. – 224с.
345507
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1975 рік. – Київ, 1975. – 231с.
345508
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1976 рік. – Київ, 1976. – 214с.
345509
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1977 рік. – Київ, 1977. – 224с.
345510
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів Української РСР на 1978 рік. – Київ, 1978. – 228с.
345511
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1948 рік. – Київ, 1948. – 171с.
345512
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1978 рік. – Київ, 1978. – 231с.
345513
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1979 рік. – Київ : Вища школа, 1979. – 224с.
345514
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1981 рік. – Київ, 1981. – 223с.
345515
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1982 рік. – Київ, 1982. – 203с.
345516
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1983 рік. – Київ : Вища школа, 1983. – с.
345517
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1984 рік. – Київ, 1984. – 183с.
345518
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1985 рік. – Київ, 1985. – 174с.
345519
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1986 рік. – Київ, 1986. – 176с.
345520
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1987 рік. – Київ, 1987. – 182с.
345521
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1988 рік. – Київ, 1988. – 121с.
345522
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1988 рік. – Київ, 1988. – 166с.
345523
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1989 рік. – Киев, 1989. – 123с.
345524
   Довідник для вступників до вищих учбових закладів УРСР на 1990 рік. – Київ, 1990. – 112с.
345525
   Довідник для вступників до Київського національного університету імені Тараса Шевченка : Правила прийому; програми та зразки екзаменаційних білетів / П.О. Бех, Л.В. Грицик, І.М. Ляшенко, О.Д. Пономарів, С.П. Репєцький, Л.О. та ін. Кудрявцева; КНУТШ; Під ред. О.В.Третяка. – Київ, 1996. – 210с. – ISBN 5-7707-2585-0
345526
   Довідник для вступників до Київського університету ім. Тараса Шевченка / В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Грицик, О.Д. Пономарів, С.П. Репецький, М.Ф. та ін Тарасенко. – Київ : Київський університет, 1995. – 142 с.
345527
   Довідник для вступників до Одеського ордена Трудового Червоного Прапора державного університету імені І.І. Мечнікова. – Одеса, 1967. – 105с.
345528
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів (технікуми, училища, школи) Української РСР на 1956 рік. – К., 1956. – 191с.
345529
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів (технікумів, училища, школи) Української РСР на 1957 рік. – К., 1957. – 208с.
345530
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР 1990 рік. – К., 1990. – 250с.
345531
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1972 рік. – К., 1972. – 288с.
345532
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1973 рік. – К., 1973. – 304с.
345533
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1974 рік. – К., 1974. – 334с.
345534
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1976 рік. – К., 1976. – 266с.
345535
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1977 рік. – К., 1977. – 280с.
345536
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1978 рік. – К., 1978. – 271с.
345537
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1979 рік. – К., 1979. – 277с.
345538
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1982 рік. – К., 1982. – 264с.
345539
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1982 рік. – К., 1982. – 264с.
345540
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1983 рік. – К., 1983. – 272с.
345541
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1984 рік. – К., 1984. – 263с.
345542
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1985 рік. – К., 1985. – 276с.
345543
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1986 рік. – Київ : Вища школа, 1986. – 272с.
345544
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1987 рік. – К., 1987. – 259с.
345545
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1988 рік. – К., 1988. – 269с.
345546
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1989 рік. – К., 1989. – 255с.
345547
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСР на 1991 рік. – К., 1991. – 275с.
345548
   Довідник для вступників до середніх спеціальних навчальних закладів Української РСРна 1980 рік. – К., 1980. – 296с.
345549
   Довідник для вступників до середніх спеціальних учбових закладів Української РСР на 1961 рік. – Львів, 1961. – 275с.
345550
   Довідник для вступників до середніх спеціальних учбових закладів Української РСР на 1962 рік. – К., 1962. – 263с.
345551
   Довідник для вступників до середніх спеціальних учбових закладів Української РСР на 1967 рік. – Х., 1967. – 276с.
345552
   Довідник для вступників до середніх спеціальних учбових закладів Української РСР на 1971 рік. – К., 1971. – 312с.
345553
   Довідник для вступників до технікумів та інших середніх спеціальних учбових закладів Української РСР на 1953 рік. – К., 1953. – 215с.
345554
   Довідник для вступників до технікумів та інших спеціальних середніх учбових закладів Української РСР на 1952 рік. – К., 1952. – 167с.
345555
   Довідник для вступників до Харуківського державного бібліотечного інституту на 1949-1950 учбовий рік. – Харків, 1949. – 8с.
345556
   Довідник для вступників на підготовчні відділення при вищих навч. закладах УРСР. – Київ, 1973. – 56с.
345557
   Довідник для вступників, 2007 [до Київського національного університету імені Тараса Шевченка] : Правила набору. Факультети, інститути, кафедри. Програми та зразки екзаменаційних завдань. – Київ : Київський університет, 2007. – 298 с. – ISBN 966-594-919-5
345558
  Чернов І.М. Довідник для гуртка "Умілі руки" / І.М. Чернов. – К., 1964. – 154с.
345559
  Мурашко М.І. Довідник для підприємців-роботодавців та працівників відділів кадрів підприємств, установ і організацій / М.І. Мурашко. – Видання доп. – К., 1996. – 163с.
345560
   Довідник для працівників редакцій газет, місцевих видавництв і друкарень. – К., 1962. – 383с.
345561
   Довідник донорських організацій та благодійних програм, що підтримують діяльність НУО в Україні. – Київ, 2001. – 227с.
345562
   Довідник дошкільного працівника (керівні матеріали). – К., 1980. – 400с.
345563
   Довідник екскурс-маршруту "Дніпрельстан Київ - Дніпропетровськ - Одеса. – Харків : Держвидав України, 1927. – 62 с.
345564
  Кривошея Г.П. Довідник журналіста : навч. посібник / Г.П. Кривошея. – Київ : Книжкове вид-во Нац. авіаційного ун-ту, 2006. – 73, [1] с. – ISBN 966-598-310-5
345565
  Кобзар Г.О. Довідник з аналізу господарської діяльності / Г.О. Кобзар. – К., 1974. – 231с.
345566
  Сидоренко Г.О. др. Довідник з археології України / Г.О. др. Сидоренко. – Київ, 1982. – 108с.
345567
   Довідник з археології України. Хмельницька, Чернівецька, Закарпатська області. – К., 1984. – 222с.
345568
  Свєшников І.К. Довідник з археології України: Ровенська область / І.К. Свєшников, Ю.М. Нікольченко. – Київ, 1982. – 116 с.
345569
  Куделько Е.В. Довідник з бібліотекознавства і бібліографії / Е.В. Куделько, С.Й. Мінц. – Харків, 1969. – 249с.
345570
   Довідник з біології. – Київ : Наукова думка, 1978. – 399с.
345571
  Кулініч Л.Я. Довідник з біології / Л.Я. Кулініч, С.В. Воловник; За ред. О.В. Брайона, В.О. Мотузного. – Київ : Радянська школа, 1986. – 240 с. : ил.
345572
   Довідник з біології. – Київ : Наукова думка, 1998. – 688с. – ISBN 966-00-0042-1
345573
   Довідник з біології. – 2-е вид., виправ. і доп. – Київ : Наукова думка, 2003. – 794с. – ISBN 966-00-0060-Х
345574
  Галаган Б.С. Довідник з бюджетно-фінансової роботи сільських і селищних Рад / Галаган Б.С. – Київ, 1988. – 153 с.
345575
  Руденко В.П. Довідник з географії природно-ресурсного потенціалу України / В.П. Руденко. – Київ : Вища школа, 1993. – 180 с. – ISBN 5-11-004404-Х
345576
  Климко М.В. Довідник з геометрії. Означення, властивості, співвідношення / М.В. Климко, О.П. Лапій, Б.М. Павлівський. – Тернопіль : Мандрівець, 1998. – 120с
345577
  Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – Київ, 1977. – 286с.
345578
  Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови : для учнів старших класів / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – Видання друге. – Київ : Радянська школа, 1983. – 288 с.


  У посібнику освітлюються граматичні явища сучасної англійської мови, значення яких необхідно для ведення бесіди і розуміння текстів. Посібник складається з двох частин. У першій частині розглядаються частини мови, у другій вправи,більшість яких ...
345579
  Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови / Г.В. Верба, Г.Г. Верба. – 3-тє вид. – Київ : Освіта, 1993. – 320с. – ISBN 5-330-01868-4


  У посібнику висвітлюються основні граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння текстів англійською мовою. Теоретичний матеріал закріплюється системою вправ.
345580
  Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови : посібник / Г.В. Верба. – Видання третє. – Київ : Освіта, 1994. – 320с.


  У посібнику висвітлюються основні граматичні явища сучасної англійської мови, які потрібно засвоїти для ведення бесіди і розуміння текстів англійською мовою. Теоретичний матеріал закріплюється системою вправ.
345581
  Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – 3-тє вид. – Київ : Освіта, 1995. – 320с. – ISBN 5-330-01868-4
345582
  Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови / Г.В. Верба, Л.Г. Верба. – 4-е вид. – Київ : Освіта, 1995. – 320с. – ISBN 5-330-03026-9
345583
  Верба Г.В. Довідник з граматики англійської мови (з вправами) : навч. посібник / Г.В. Верба, Г.Г. Верба, Л.Г. Верба. – 5-те вид., доопрац. – Київ : Освіта, 2001. – 414с. – ISBN 966-04-0448-4
345584
  Литвинов В.Д. Довідник з граматики латинської мови / Володимир Литвинов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 112с. – ISBN 978-966-518-441-6
345585
  Михайлова О.Е. Довідник з граматики німецької мови з вправами / О.Е. Михайлова, Є.Й. Шендельс. – К, 1965. – 276с.
345586
  Михайлова О.Е. Довідник з граматики німецької мови з вправами / О.Е. Михайлова, Є.Й. Шендельс. – 4-е вид. – К, 1977. – 360с.
345587
  Смеречанський Р.І. Довідник з граматики німецької мови. / Р.І. Смеречанський. – К., 1989. – 301с.
345588
  Герасимович М.В. Довідник з електронно-променевих приладів / М.В. Герасимович. – К, 1991. – 239с.
345589
  Вигодський М.Я. Довідник з елементарної математики / М.Я. Вигодський. – Київ, 1953. – 404с.
345590
  Вигодський М.Я. Довідник з елементарної математики / М.Я. Вигодський. – 2-го рос. стереотип. вид. – Київ, 1959. – 408 с.
345591
   Довідник з елементарної математики. – 2-е вид., перероб. і доп. – К., 1975. – 656с.
345592
   Довідник з елементарної математики, механіки та фізики. – Київ : Наукова думка, 1996. – 192с. – ISBN 966-00-0014-6
345593
  Швецов К.І. Довідник з елементарної математики. / К.І. Швецов, Г.П. Бевз. – К, 1967. – 408с.
345594
   Довідник з елементарної математики. Геометрія, тригонометрія, векторна алгебра. – Київ, 1967. – 439 с.
345595
  Підкова І.З. Довідник з історії України / І.З. Підкова, Р Шуст. – Київ : Генеза
1. – 1993. – 230с.
345596
  Підкова І.З. Довідник з історії України / І.З. Підкова, Р.М. Шуст. – Київ
2. – 1995. – с.
345597
   Довідник з історії України : у 3 т. / [Бондаренко К., Гордієнко В., Грицак Я.. Шуст Р., Підкова І. [та ін.] ; за заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста]. – Київ : Генеза. – ISBN 5-7707-8552-7
Т. 2 : К - П. – 1995. – 440 с.
345598
  Котляр М. Довідник з історії України / М. Котляр, С. Кульчицький. – Київ : Україна, 1996. – 463 с. – ISBN 966-524-000-5
345599
  Підкова І.З. Довідник з історії України : У 3-х томах / І.З. Підкова; І.З.Підкови, Р.М.Шуста. – Київ : Генеза. – ISBN 966-504-237-8
Т.3 : Р-Я. – 1999. – 688с.
345600
  Уривалкін О.М. Довідник з історії України / О.М. Уривалкін. – Київ : Дакор ; КНТ, 2009. – 1008 с. – ISBN 978-966-8379-54-3
345601
   Довідник з історії України ( А- Я ) : Посіб. для серед. загальноосв. навч. – 2-ге вид., доопр. і доповн. – Київ : Генеза, 2001. – 1136с. – ISBN 966-504-179-7
345602
   Довідник з історії України (А - Я) : [посібник для серед.загальноосв. навч. закл.]. – 2-ге вид., доопрац. і доп. – Київ : Генеза, 2002. – 1135 с. – ISBN 966-504-179-7
345603
   Довідник з культури мови : посібник / С.Я. Єрмоленко, С.П. Бибик, Н.М. Сологуб, Г.М. Сюта, С.Г. Чемеркін; [Єрмоленко С.Я., Бибик С.П., Сологуб Н.М., Сюта Г.М., Чемеркін С.Г. ; за ред. С.Я. Єрмоленко]. – Київ : Вища школа, 2005. – 399 с. – ISBN 966-642-246-8


  Для студентів, викладачів та широкого кола читачів.
345604
  Бевз Г.П. Довідник з математики / Г.П. Бевз. – К, 1981. – 264с.
345605
  Ципкін Олександр Геннадійович Довідник з математики для середніх навчальних закладів / Ципкін Олександр Геннадійович. – Київ : Вища школа, 1988. – 414с.
345606
  Єгоршин О.О. Довідник з математичної статистики з прикладами обчислень у MatLab : навчально-практ. посіб. / Єгоршин О.О., Малярець Л.М., Сінкевич Б.В. ; МОНУ, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-378-8
Ч. 1. – 2009. – 464 с. + CD
345607
  Єгоршин О.О. Довідник з математичної статистики з прикладами обчислень у MatLab : навчально-практичний посібник / Єгоршин О.О., Малярець Л.М., Сінкевич Б.В. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-378-8; 978-966-676-379-5
Ч. 2. – 2009. – 506, [2] с. : іл., табл + 1 CD-ROM. – 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 489-492
345608
   Довідник з міжнародно-правових актів щодо засад демократії і прав людини. – Київ : ДІЯ, 2001. – 344 с. – ISBN 966-7665-37-2
345609
  Фрідман С.І. Довідник з організації обов"язкової поставки державі картоплі врожаю 1934 року від колгоспів, колгоспників з неусуспільнених посівів і одноосібних господарств / С.І. Фрідман. – Х., 1934. – 104с.
345610
  Гаврилів О.С. Довідник з основних розділів елементарної математики (пристосований до вимог вступних іспитів у втузи) / О.С. Гаврилів. – Львів : Видавництво Тараса Сороки, 2006. – 184с. – ISBN 966-8460-18-9
345611
   Довідник з основних статистично-економічних показників господарства районів АМСРР. – Х., 1933. – 76с.
345612
   Довідник з основних статистично-економічних показників господарства районів Вінницької області УСРР. – Х., 1933. – 240с.
345613
   Довідник з основних статистично-економічних показників господарства районів Донецької області УСРР. – Х., 1933. – 160с.
345614
   Довідник з основних статистично-економічних показників господарства районів Київської області УСРР. – Х., 1933. – 266с.
345615
   Довідник з основних статистично-економічних показників господарства районів Одеської області УСРР. – Х., 1933. – 196с.
345616
   Довідник з основних статистично-економічних показників господарства районів Харківської області УСРР. – Х., 1933. – 252с.
345617
   Довідник з основних статистично-економічних показників господарства районів Чернігівської області УСРР. – Х., 1933. – 140с.
345618
   Довідник з основних статистично-економічних показників господрства районів Дніпропетровської області УСРР. – Х., 1933. – 188с.
345619
   Довідник з охорони природи. – Київ : Урожай, 1985. – 248с.
345620
  Ворончук П.Т. Довідник з питань бухгалтерського обліку / П.Т. Ворончук. – Київ, 1991. – 365с.
345621
   Довідник з питань економіки та фінансування природокористування і природоохоронної діяльності. – Київ : Геопринт, 2000. – 412с. – ISBN 966-95792-4-4
345622
   Довідник з питань міжнародного морського і військового права. – Київ, 2000. – 126с.
345623
  Данілевич П.Д. Довідник з радіоапаратури / П.Д. Данілевич. – Х, 1937. – 286с.
345624
   Довідник з теорії літератури. – Київ : А.С.К., 2001. – 160с. – ISBN 966-539-285-9
345625
  Аболіхіна З.І. Довідник з технічних засобів навчання. / З.І. Аболіхіна. – Київ, 1968. – 150с.
345626
  Іванченко А.І. Довідник з трудового права для працівників споживчої кооперації / А.І. Іванченко, В.І. Прокопенко. – К, 1983. – 156с.
345627
   Довідник з українського правопису. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Радянська школа, 1973. – 280с.
345628
   Довідник з українського правопису. – Вид. 3-є, випр. й доп. – Київ, 1984. – 280с.
345629
   Довідник з української орфографії та пунктуації. – К., 1964. – 192с.
345630
   Довідник з управління сільськогосподарським виробництвом. – Київ, 1981. – 184с.
345631
   Довідник з управління сільськогосподарським виробництвом в умовах АПК. – Вид. 2-е, перер. й доп. – К., 1987. – 240с.
345632
   Довідник з фізики. – Пер. з 2-го, переробл. и доп. рос. вид. – Київ, 1953. – 359 с.
345633
  Гайдучок Г.М. Довідник з фізики : для учнів / Г.М. Гайдучок, В.А. Лободюк, К.П. Рябошапка. – Київ : Радянська школа, 1981. – 240с.
345634
  Гаврилів О.С. Довідник з фізики для абітурієнтів / О.С. Гаврилів, А.Р. Торський ; Нац. акад. наук України, Центр мат. моделювання Ін-ту прикл. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : СПОЛОМ, 2012. – 115, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-665-758-2
345635
  Августин Р. Довідник з фізики для підготовки до екзамену : 9 клас / Р. Августин, М. Касянчук, Г. Логвінов. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1999. – 62с. – На обкл.заг.: Фізика. 9. Випускний екзамен. – ISBN 966-562-198-Х
345636
  Безпалий Б.Ф. Довідник з фінансової діяльності агропромислових об"єднань / Б.Ф. Безпалий. – К, 1988. – 203с.
345637
  Гарбарець М.О. Довідник з фітотерапії / М.О. Гарбарець, В.Г. Западнюк. – К, 1981. – 200с.
345638
  Гончаров А.І. Довідник з хімії / А.І. Гончаров, М.Ю. Корнілов. – Київ : Вища школа, 1974. – 303с.
345639
  Гончаров І А. Корнілов Довідник з хімії / І А. Корнілов Гончаров. – Київ : Вища школа, 1974. – 303с.
345640
  Ткач В.П. Довідник з хімії / В.П. Ткач, А.І. Шаповалов. – Київ, 1980. – 143с.
345641
   Довідник з хімії для вчителів. – К., 1976. – 350с.
345642
  Коржов П.П. Довідник з хімії для вчителів середньої школи. / П.П. Коржов. – К., 1951. – 352с.
345643
   Довідник завідуючого свинарською фермою. – К.-Х., 1950. – 215с.
345644
   Довідник здобувача наукового ступеня : Збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації. – 3-тє вид., випр. та доп. – Київ : Толока, 2006. – 69с. – ISBN 966-7990-10-9
345645
   Довідник із захисту рослин. – Київ : Урожай, 1999. – 744с. – ISBN 966-05-0075-0
345646
  Новаковський Л.Я. Довідник із землеустрою: обгрунтування необхідності та проблеми створення // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 3-9. – ISSN 2306-1677
345647
  Токарська А.С. Довідник із фахового мовлення для працівників правоохоронних органів : Довідник / А.С.Токарська; Львівський юридичн. ін-т МВС України. – 2-е вид., доповн. і виправл. – Львів : ПАІС, 2004. – 140 с. – ISBN 5-8326-0065-7
345648
   Довідник Ізюмщини. – Ізюм, 1927. – 111с.
345649
  Шолойко А.С. Довідник інфраструктури страхового ринку / А.С. Шолойко. – Київ : НУБіП України, 2014. – 116, [1] с. : табл. – Алф. покажч.: с. 112-116. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7189-20-5
345650
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 1. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
345651
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 2. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
345652
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 3. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
345653
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 4. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
345654
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 5. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
345655
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 6. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
345656
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 7. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
345657
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 8. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
345658
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 9. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
345659
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 10. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
345660
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 11. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
345661
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 12. – 2012. – до 2007 р. див. "Справочник кадровика"
345662
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 1 (127). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
345663
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 2 (128). – 2013. – + вкладка до журналу Штатно-посадова книга. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
345664
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 3 (129). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
345665
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 4 (130). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
345666
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 5 (131). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
345667
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 6 (132). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
345668
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 7 (133). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
345669
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 8 (134). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
345670
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 9 (135). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
345671
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 10 (136). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
345672
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 11 (137). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
345673
   Довідник кадровика = Справочник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2002-
№ 12 (138). – 2013. – До 2007 р. див. "Справочник кадровика"
345674
   Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. – Вид. 2-ге, доп. та перепрац. – Краматорськ : Центр продуктивності. – ISBN 966-508-201-9
Вип. 1 : Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розд.1. Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. – 2001. – 270с.
345675
   Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. – Вид. 2-ге, доп. та перепрац. – Краматорск : Центр продуктивності. – ISBN 966-508-201-9
Вип. 1 : Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розд. 2. Професії робітників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності. – 2001. – 282с.
345676
   Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. – Вид. 3-є, допов. та перепрац. – Краматорськ : Центр продуктивності. – (Державна система професійної класифікації). – ISBN 966-96707-0-5
Вип. 1 : Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, розд. 2.: Професії робітників. – 2007. – 339, [1] с. : табл. – На обкл. рік вид. зазначений 2005
345677
   Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. – Вид. 3-є, допов. та перепрац. – Краматорськ : Центр продуктивності. – (Державна система професійної класифікації). – ISBN 966-95860-7-0
Вип. 1 : Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, розд.1.: Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців. – 2007. – 361 с. – На обкл. рік вид. зазначений 2005
345678
  Тимофєєв В.Я. Довідник козака : збірка / В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2005. – Збірка 3 : Адамівський Осередок Козацтва. – 188 с. : іл., табл., фотоіл.
345679
   Довідник колгоспного ветеринарного фельдшера. – К.-Х., 1950. – 452с.
345680
   Довідник комсомольського пропагандиста. – К., 1952. – 279с.
345681
   Довідник користувача Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) = European credit transfer and accumulation system (ECTS) users" guide / М-во освіти і науки України ; Фонд "Європа XXI" ; [упоряд. : Фініков Т.В. та ін. ; за ред. І.О. Вакарчука ; пер. А. Гармаш]. – Київ : Україна, 2009. – 160 с. : табл. – ISBN 976-966-2157-36-0
345682
   Довідник користувача Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) = European credit transfer and accumulation system (ECTS) Users" Guide : пер. з англ. / Центр Міжнародної освіти ; Всеукраїнська Академічна спілка спеціалістів професійної оцінки наукових досліджень і педагогіч. діяльності ; [за ред. : І.І. Бабина, В.А. Ликової]. – Одеса : [Центр Міжнародної освіти]. – ISBN 978-966-413-136-7
[№2]. – 2009. – 112 с. – На обкл.: UNESCO. Bologna process: towards the european higher education area
345683
  Ааронов Б.К. Довідник короткохвильника / Б.К. Ааронов. – Харків, 1938. – 148с.
345684
  Феллер М.Д. та ін. Довідник корректора / М.Д. та ін. Феллер. – Х., 1972. – 408с.
345685
   Довідник мисливця та рибалки. – К., 1972. – 238с.
345686
   Довідник муніципальних послуг м. Виноградів / Карпат. агентство прав людини "Вестед" ; [упоряд.: Альошин В.І., Русанюк М.М., Яцков М.М.]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2009. – 117, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 117. – ISBN 978-966-8946-99-8
345687
   Довідник на 1958/59 навчальний рік. – Київ, 1959. – 288с.
345688
   Довідник народного контролера. – К., 1975. – 200с.
345689
   Довідник НАТО : Видання присвячене 50-й річниці Альянсу. – Київ : Молодь, 1999. – 544с. – ISBN 966-7615-03-0
345690
   Довідник НАТО. – Brussels : Office of information and press NATO, 2001. – 608с. – ISBN 92-845-0166-Х
345691
   Довідник НАТО. – Brussels : Відділ громадської дипломатії НАТО, 2006. – 383 с. – ISBN 92-845-0184-9
345692
   Довідник нормативних актів для НПО : довідник. – Київ : ІКЦ "Леста", 2005. – 496 с. – ISBN 966-8312-27-7
345693
  Єрух А.М. Довідник нотаріуса / А.М. Єрух, Ю.М. Козьяков, И.В. Круковес. – Київ : Істина. – ISBN 966-7613-07-0
Вип. 1 : Зразки нотаріальних документів.Роз"яснення.Коментарі. – 2000. – 397с.
345694
  Єрух А.М. Довідник нотаріуса / КУ ім.Т.Шевченка; А.М.Єрух, Ю.М.Козьяков, Н.В.Круковес; Відп.ред.С.Р.Станік. – Київ : Істина. – ISBN 966-7613-10-0
Вип. 2 : Запитання і відповіді. – 2000. – 224с.
345695
  Єрух А.М. Довідник нотаріуса / А.М. Єрух, Ю.М. Козьяков, И.В. Крутковес; КНУТШ; Відп. ред. С.Р. Станік. – Київ : Істина. – ISBN 966-7613-14-3
Вип. 3 : Нормативні документи. – 2001. – 448с.
345696
  Єрух А.М. Довідник нотаріуса / А.М. Єрух, Ю.М. Козьяков, Н.В. Крутковес; Відповід. ред. С.Р. Станік. – Київ : Істина. – ISBN 966-7613-27-5
Вип. 4 : Загальні питання вчинення нотаріальних дій. – 2002. – 192с.
345697
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 1. – 2003
345698
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 2. – 2003
345699
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 3. – 2003
345700
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 4. – 2003
345701
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 1. – 2004
345702
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 2. – 2004
345703
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 3. – 2004
345704
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 4. – 2004
345705
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Договір ренти. – 2004
345706
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 6 : Договір купівлі-продажу підприємства. – 2004
345707
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : Зразки окремих видів договорів. – 2005
345708
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 2/3 : Зразки окремих видів заяв. – 2005
345709
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Правові аспекти забудови земельних ділянок у населених пунктах \Ільків Н.\. – 2005
345710
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Право власності на акції як підстава набуття корпоративних прав. Проблемні питання виконання виконавчих написів нотаріусів\Регурецька О.,Святогор О.\. – 2005
345711
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 6 : Договір довічного утримання (догляду). Спадковий договір, Офіційні форми договорів. – 2005
345712
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : Коментар Книги шостої Цивільного кодексу України "Спадкове право" /Васильченко В.В./. – 2006
345713
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : Коментар кн. шостої Цивільного кодексу України "Спадкове право" (закінчення). – 2006
345714
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : Правове регулювання іпотеки в Україні. – 2006
345715
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Земельні відносини у нотаріальному процесі. – 2006
345716
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Право на земельний та майновий пай як об"єкти правочинів /Ільків Н.В./. – 2006
345717
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 6. – 2006
345718
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : Іпотека в Україні та особливості посвідчення іпотечних договорів /Долинська М.С./. – 2007
345719
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : Окремі питання нотаріального посвідчення правочинців із транспортними засобами /Єрух А.М., Козьяков Ю.М./. – 2007
345720
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : Нотаріальне посвідчення договору купівлі-прод. частки у статутн. капіталі т-ва з обмеж. відпов. /Регурецька О.В./. – 2007
345721
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Розпаювання майна в аграрному секторі економіки Укр.. в тому числі майна спожив. т-ва, підпр-ва споживспілки, та розпорядження майновими паями./М.С.Долинська/. – 2007
345722
   Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Спадкування в Україні /Долинська М.С./. – 2007
345723
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання. – Київ : Істина, 2002-
№ 6 : Судова практика в справах за участю нотаріусів. – 2007
345724
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : Судова практика в справах за участю нотаріусів. – 2008
345725
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : Правовий режим майна подружжя. /Дякович М.М./. – 2008
345726
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : Договір аренди земельної ділянки /Ільків Н.В./. – 2008
345727
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Зразки нотаріальних документів. /Єрух А.М.,Козьяков Ю.М./. – 2008
345728
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Зразки нотаріальних документів (А.М. Єрух, Ю.М. Козьяков) Окремі питання права спільної власності (Я.З. Гаєцька-Колотило, Н.В. Ільків). – 2008
345729
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 6 : Окремі питання оформлення спадкових прав /Єрух А.М.,Козьяков Ю.М./. Зразки нотаріальних документів. /Єрух А.М.,Козьяков Ю.М./. – 2008
345730
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1/2 : Правила ведення нотаріального діловодства. – 2009
345731
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : Захист прав і законних інтересів дитининотаріусом. М.М. Дякович. – 2009
345732
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Зразки окремих видів договорів. – 2009
345733
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Правове регулюванн діяльності садівницьких (садівничих) товариств. /Гаєцька-Колотило Я.З,, Ільків Н.В./. – 2009
345734
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 6 : Зразки окремих видів довіреностей (Н.В.Звєрькова). – 2009
345735
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : Новели земельного законодавства України / Я.З. Гаєцька - Колотило, Н.В. Ільків, О.В. Ільницький. – 2010
345736
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : Зразки документів для оформлення спадкових прав /Петченко Ю.А./. – 2010
345737
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : Зразки документів для оформлення спадкових прав (продовження) (Ю.А. Петченко). Зразки окремих видів заяв (Н.В. Звєрькова). – 2010
345738
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Застосування норм чинного законодавства при посвідченні нотаріусами окремих видів довіреностей. /А.М. Єрух, Ю.М. Козьяков/. – 2010
345739
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Землі сільськогосподарського призначення в нотаріальній практиці. /Я.З. Гаєцька-Колотило, Н.В. Ільків/. – 2010
345740
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 6 : Спадкування права на акціїї, вклади у банках та пенсійні кошти в недержавних пенсійних фондах. /Регурецька О.В./. – 2010
345741
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1. – 2011
345742
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : Окремі аспекти відчуження земельних ділянок, інших об"єктів нерухомого майна, що на них розміщенні, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності (Ільків Н.В., Ільницький О.В.). – 2011
345743
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : Все про олодаткування нотаріусів і подання податкової звітності у 2011 р. – 2011
345744
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Особливості правового режиму майнових комплексів (Я.З. Гаєцька-Колотило). – 2011
345745
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Правове регулювання та нотаріальне посвідчення договору найму( оренди).Автор О.В,Регурецька. – 2011
345746
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 6. – 2011
345747
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : Окремі аспекти земельних правовідносин у нотаріальній практиці / Я.З. Гаєцька-Колотило, Н.В. Ільків/. – 2012
345748
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : Приклади оформлення спадкових справ. – 2012
345749
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : Приклади оформлення спадкових справ (продовження). За матеріалами нотаріальної практики нотаріуса Київського міського нотаріального округу Ю.А. Петченка. – 2012
345750
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : Приклади оформлення спадкових справ (закінчення). – 2012
345751
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 5 : Об"єкти незавершеного будівництва у нотаріальній практиці /Я.З. Гаєцька-Колотило, Н.В. Ільків/. – 2012
345752
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 6. – 2012
345753
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : . Д іяльність нотаріуса у матеріалах судової практики. – 2013
345754
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : . – 2013
345755
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : .Окремі правові питання державної реєстрації прав на нерухоме майно (земельні ділянки) Договір простого товариства. – 2013
345756
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : . – 2013
345757
   Довідник нотаріуса : науково-довідкове видання / ТОВ "Видавництво "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 5/6 : . – 2013
345758
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 1 : . – 2014
345759
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 2 : . – 2014
345760
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 3 : . – 2014
345761
   Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 2002-
№ 4 : . – 2014
345762
  Геращенко Г.В. Довідник обмоткових даних електричних машин і апаратів / Г.В. Геращенко, П.В. Тембель. – К, 1967. – 467с.
345763
   Довідник пасічника. – К., 1970. – 216с.
345764
   Довідник пасічника. – 2-ге вид, перероб. і допов. – К., 1990. – 219с.
345765
   Довідник підприємця з питань пожежної безпеки у запитаннях та відповідях. – 2-е вид., доп. й перероб. – Київ : Пожінформтехніка, 2003. – 208с. – ISBN 966-7951-07-3
345766
   Довідник підприємця Черкащини : Довідково-інформаційне видання. – 1-е вид. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2000. – 300с. – ISBN 966-7331-61-X
345767
   Довідник підприємця: Господарська практика. Зовнішньо-економічна діяльність. Маркетинг. Грошові одиниці основних держав світу. – К., 1992. – 112с.
345768
   Довідник по апробації сільськогосподарських культур. – Київ : Держсільгоспвидав
т. 2. – 1960. – 438 с.
345769
  Шевцов О.О. Довідник по боротьбі з гельмінтозами сільскогосподарських тварин. / О.О. Шевцов. – К, 1978. – 214с.
345770
  Ступаков В.П. Довідник по бур"янах / В.П. Ступаков. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К, 1984. – 192с.
345771
   Довідник по використанню осушених земель : літ. для каб. агронома. – Київ : Урожай, 1987. – 200 с.
345772
  Мережинський Ю.Г. Довідник по гербіцидах. / Ю.Г. Мережинський. – К., 1971. – 248с.
345773
  Гурлєв Д.С. Довідник по електронних приладах / Д.С. Гурлєв, А.Т. Юра. – К., 1959. – 344с.
345774
   Довідник по заготівлях сільськогосподарської продукції. – К., 1966. – 395с.
345775
   Довідник по заготівлях сільськогосподарсьої продукції. – 4-е, перероб. і доп. – К., 1971. – 462с.
345776
   Довідник по захисту польових культур. – 2-е вид., перероб. і допов. – Київ : Урожай, 1993. – 224с. – ISBN 5-337-01379-3
345777
   Довідник по захисту рослин. – Київ : Держсільгоспвидав, 1962. – 825 с.
345778
   Довідник по зберіганню картоплі та овочів. – К., 1986. – 280с.
345779
   Довідник по історичних місцях Львівщини. – Львів, 1954. – 124с.
345780
   Довідник по олійних культурах. – Київ : Урожай, 1988. – 184 с. – ISBN 5-337-00082-9
345781
   Довідник по оплаті праці в колгоспах. – К., 1978. – 223с.
345782
  Козін І.С. Довідник по організованому набору робочої сили / І.С. Козін. – К., 1936. – 115с.
345783
   Довідник по плануванню і організації виробництва в колгоспах і радгоспах. – К., 1963. – 936с.
345784
   Довідник по садівництву. – Київ : Держсільгоспвидав, 1958. – 448 с.
345785
   Довідник по ставковому рибному господрству. – К.-Х., 1950. – 176с.
345786
   Довідник по тарифікації сільськогосподарських робіт для колгоспів Української РСР. – К., 1964. – 126с.
345787
   Довідник по фондах Українського державного музею етнографії та художнього промислу Академії наук УРСР. – К.
1. – 1956. – 116с.
345788
   Довідник по штучному осіменінню с.-г. тварин. – К., 1964. – 300с.
345789
  Кангіна І.Б. Довідник по якості плодів і ягід. / І.Б. Кангіна. – К, 1992. – 224с.
345790
   Довідник приватного підприємця. – 2-е вид., випр. й допов. – Київ : Літера, 2001. – 224с. – ISBN 966-7543-07-2
345791
   Довідник приватного підприємця. – Київ : Літера, 2003. – 288с. – ISBN 966-7543-34-X
345792
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня д-ра і канд. юрид. наук з спец.12.00.09 - кримін. процес та криміналістика ; судова експертиза і 12.00.10 - судоустрій; прокуратура та адвокатура. – Львів, 2007. – 35с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 12)
345793
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня д-ра і канд. юридичних наук з спеціальностей 12.00.11 - міжнародне право та 12.00.12 - філософія права. – Львів, 2007. – 23 с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 5)
345794
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня д-ра і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.03-цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право. – Львів, 2007. – 39с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 10)
345795
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.01 - теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових учень. – Львів, 2007. – 40с. – (Бібліографічні довідники : Довідкова література ; Вип. 6)
345796
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.02 - конституційне право. – Львів, 2007. – 21с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 4)
345797
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.04 - господарське право, господарсько-процесуальне право. – Львів, 2007. – 14с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 7)
345798
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.05-трудове право ; право соціального забезпечення. – Львів, 2007. – 16с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 9)
345799
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.06 - земельне право ; аграрне право ; екологічне право ; природоресурсне право. – Львів, 2007. – 16 с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 8)
345800
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.07-адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право. – Львів, 2007. – 43с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 11)
345801
   Довідник про автореферати виконаних в Україні за 1991-2006 роки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук з спеціальності 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право. – Львів, 2007. – 36с. – (Бібліографічні довідники : довідкова література ; Вип. 3)
345802
   Довідник про аналоги продажу будівель і споруд під час приватизації в Україні. – Київ
1. – 1996. – 469с.
345803
  Бойко Ф.І. Довідник про історичні місця Полтавської битви / Ф.І. Бойко. – Полтава, 1939. – 54с.
345804
   Довідник про табори, тюрми та гетто на окупованій території України (1941 - 1944) = Handbuch der lager, gefangnisse und ghettos auf dem besetzten territorium der Ukraine (1941 - 1944). – Київ, 2000. – 304с. – ISBN 966-504-188-6
345805
   Довідник пропагандиста і агітатора. – К., 1965. – 275с.
345806
   Довідник профспілкового активіста: Запитання і відповіді. – К., 1989. – 157с.
345807
   Довідник птахівника. – К., 1958. – 296с.
345808
   Довідник садівника. – Київ : Либідь, 1994. – 320 с. : мал. – ISBN 5-325-00416-6
345809
  Шепітько В.Ю. Довідник слідчого / В.Ю. Шепітько; Академія правових наук України. – 3-є вид., переробл. і доп. – Київ : Ін Юре, 2008. – 208с. – (Бібліотека слідчого). – ISBN 978-966-313-364-5
345810
  Тугаєнко-Сєряк Довідник службовця / Тугаєнко-Сєряк. – Київ : А.С.К., 2000. – 416с. – ISBN 966-539-241-7
345811
   Довідник Спілки письменників України. – К., 1969. – 87с.
345812
  Залєтов О.М. Довідник страхового агента : Навчальний посібник / О.М. Залєтов, П. Мюллер, В.І. Шевченко. – Київ : Міжнародна агенція "BeeZone", 2003. – 256с. – (Бібліотека страхування). – ISBN 966-8283-04-Х


  Розглядаються теоретичні та практичні засади страхування
345813
  КДУ ім. Шевченка Т.Г. Довідник студента-заочника / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1960
345814
   Довідник студента-заочника. – Київ, 1960. – 124с.
345815
  Бутко І.П. Довідник судово-слідчого працівника / І.П. Бутко. – Київ, 1966. – 168с.
345816
  Алексєєв К.О. Довідник телеглядача / К.О. Алексєєв. – Київ, 1972. – 224с.
345817
  Редько Ю.К. Довідник українських прізвищ / Ю.К. Редько; за ред. Івана Варченка. – Київ : Радянська школа, 1969. – 253, [3] с. – (Бібліотека вчителя-словесника)
345818
  Вишневський О.І. Довідник учителя іноземної мови / О.І. Вишневський. – Київ : Радянська школа, 1982. – 152 с.
345819
  Ігнатьєв Є.О. Довідник учня / Є.О. Ігнатьєв, В.О. Синкевич. – Київ, 1978. – 222 с.
345820
   Довідник факультетів/відділень шкіл соціальної педагогіки та роботи України. – Київ : Науковий світ, 2002. – 49с. – ISBN 966-675-133-Х
345821
   Довідник фельдшера. – К., 1948. – 392с.
345822
  Яштолд-Говорко Довідник фотолюбителя / Яштолд-Говорко. – 2-е вид. – К., 1959. – 228с.
345823
  Хіміч С.Д. Довідник хірурга / С.Д. Хіміч. – Київ : Здоров"я, 2011. – 206, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 207. – ISBN 978-966-463-036-4
345824
   Довідник цін на місцеві будматеріали та перевозки будматеріалів на 1937 рік. – Чернігів, 1937. – 80с.
345825
  Зорін А.М. Довідник цін та ціноутворень / А.М. Зорін. – К., 1934. – 135с.
345826
  Андрусевич А.О. Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охорони довкілля / Андрусевич А., Андрусевич Н., Козак З. – Львів, 2009. – 203 с.
345827
  Губарев В.К. Довідник школяра і студента : всесвітня історія / Губарев В.К. – Донецьк : БАО, 2007. – 496 с. – ISBN 978-966-548-915-3
345828
   Довідник юного натураліста. – К., 1953. – 272с.
345829
   Довідник. Вузи і технікуми. (УРСР). – Львів, 1967. – 314с.
345830
   Довідник: Історія. Факультети, кафедри. Навчальні курси. Напрямки наукових досліджень. Телефони. – Київ, 1994. – 77с.
345831
   Довідник: Історія. Факультети. Кафедри. Hавчальні курси. Hапрямки наукових досліджень. Телефони. – Київ : Київський університет, 1999. – 160 c.
345832
   Довідник: НМУ. – Київ : Столиця, 2001. – 160с. – ISBN 966-95952-4-Х
345833
  Хемніц М. Довідник: Служіння, Слово і Таїнства / Мартін Хемніц; Пер. українською мовою Ю. Фізера; Богословський ред. В. Горпинчук. – Київ, 2006. – 236с.
345834
  Боднарчук Ю.В. Довільний нелінійний трикутний автоморфізм афінного простору А3 разом з афінною групою породжують групу ручних автоморфізмів А3 // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 11-15. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  За означенням група ручних автоморфізмів афінного простору є група породжена групою трикутних автоморфізмів та афінною групою. Показано, що насправді, вона породжується афінною групою і тільки одним довільним нелінійним трикутним автоморфізмом.
345835
  Майко А.Ф. Довір"я / А.Ф. Майко. – К, 1962. – 110с.
345836
  Ярмульський А.Г. Довір"я / А.Г. Ярмульський. – К., 1985. – 147с.
345837
  Цесаренко І.Г. Довір"я твоїх товаришів. / І.Г. Цесаренко. – Київ, 1976. – 52с.
345838
  Суховершко Г.В. Довір"я, повага, вимогливість. / Г.В. Суховершко. – Дніпропетровськ, 1973. – 119с.
345839
  Бугаєнко Н. Довір"я. / Н. Бугаєнко. – К., 1959. – 170с.
345840
  Билінов О.І. Довір"я. / О.І. Билінов. – К., 1960. – 56с.
345841
  Зегерс А. Довір"я. / А. Зегерс. – К., 1977. – 383с.
345842
  Зегерс А. Довір"я. / А. Зегерс. – К., 1984. – 326с.
345843
  Лучук В.І. Довір"я: Вибране. / В.І. Лучук. – Київ, 1979. – 224с.
345844
   Довіра. – К., 1976. – 159с.
345845
  Овдієнко Л.М. Довіра / Л.М. Овдієнко. – Х, 1981. – 48с.
345846
  Моргун Ф.А. Довіра / Ф.А. Моргун. – К., 1985. – 71с.
345847
  Куриляк В. Довіра в інтегрованій світовій економіці: теорія та парадокси // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Т.9 (№ 1). – С. 19-36. – ISSN 1684-906Х
345848
  Порфімович О.Л. Довіра до владних інституцій: комунікативний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 29-33. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 2). – ISSN 2219-8741


  У статті проаналізовано соціально-політичні відносини між громадянами та Державою, засновані на довірі; запропоновано нове поняття "кланолізації" довіри; виведено ідеальну модель відповідних відносин; виокремлено та обгрунтовано їх комунікативну ...
345849
  Чабанна М.В. Довіра до політичних інститутів: передумови та наслідки для демократії // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 58 : Політичні студії. – С. 8-14. – ISSN 1996-9872
345850
  Царинний І.М. Довіра лісові : поезії / І.М. Царинний. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 157 с.
345851
  Сатмарі Ласло Довіра та безпека - шлях до добросусідства // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 20-23
345852
  Геєць В. Довіра як елемент соціального капіталу в економічному розвитку України // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 7-19 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
345853
  Дідківська Т.В. Довіра як інституційна складова стратегії грошово-кредитної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 38-41 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
345854
  Федорів Т.В. Довіра як методологічна основа формування репутації органів державної влади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 127-130 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв
345855
  Кожем"якіна О. Довіра як моральна цінність в християнській етиці Дітріха фон Гільдебранда // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 126-132. – ISBN 966-7379-92-11
345856
  Міщенко А.Б. Довіра як складова легітимації влади в умовах сучасної демократії : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Міщенко А.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
345857
  Міщенко А.Б. Довіра як складова легітимації влади в умовах сучасної демократії : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Міщенко А.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 213 л. – Бібліогр. : л. 189-213
345858
  Нікіфорова А.Х. Довіра як складова сучасної демократії / А.Х. Нікіфорова, Г.Ф. Постригань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 120-122. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості довіри в умовах сучасного демократичного суспільства. The article is about particularities of reliance in the conditions of modern democratic society.
345859
  Бойко М. Довіра як фундаментальна засада формування соціального капіталу організації // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 48-51. – Бібліогр.: 23 назв.
345860
  Міщенко А.Б. Довіра як чинник легітимації влади // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Спілка журналістів України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 30-31. – ISSN 0868-8117
345861
  Кондрашова-Діденко Довіра: поліваріантність смислів / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 30-38


  Розкрито зміст довіри через визначення та характеристику її укорінення та особливостей.
345862
  Цесемко І. Довіреність на отримання товарно - матерільних цінностей // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.58-59
345863
  Колесников О.М. Довіреності в адвокатській практиці // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 30-32.
345864
  Твардовський Я. Довірився дорозі // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 147-153. – ISSN 0320-8370
345865
  Стадниченко Надія Довіритися долі : [інтерв"ю з актрисою Н. Стадниченко] / Стадниченко Надія, Зарівна Теодозія // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 18-19. – ISSN 0868-9644
345866
  Каширіна Л.С. Довірливим і таємничим / Л.С. Каширіна. – К., 1992. – 153с.
345867
  Сидоряк М.М. Довірники : роман / М.М. Сидоряк. – Вип.3. – Київ, 1979. – 247 с.
345868
  Сидоряк М.М. Довірники : роман / М.М. Сидоряк. – Київ, 1979. – 325 с.
345869
  Сидоряк М.М. Довірники : роман / М.М. Сидоряк. – Київ : Радянський письменник
Кн.2. – 1982. – 360 с.
345870
  Сидоряк М.М. Довірники : роман / М.М. Сидоряк. – Київ, 1987. – 382 с.
345871
  Майданик Р. Довірча власність в Україні: європейські стандарти і перспективи // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 112-120


  У статті розглянуто міжнародні стандарти довірчої власності в європейському праві на основі положень Модельних правил європейського приватного права (Draft Common Frame of reference). Досліджено перспективи введення фідуції у право України як властивої ...
345872
  Майданик Р. Довірча власність в Україні: європейські стандарти і перспективи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2. – С. 105-113. – ISSN 1026-9932


  У статті розглянуто міжнародні стандарти довірчої власності в європейському праві на основі положень Модельних правил європейського приватного права (Draft Common Frame of reference). Досліджено перспективи введення фідуції у право України як ...
345873
  Майданик Р. Довірча власність і фідуція: місце і перспективи в системі права України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 18-28. – ISSN 0132-1331


  Розглядаються питання поняття і правової природи права довірчої власності в українському праві. Досліджено місце довірчої власності та перспективи фідуціі в системі українського права. Рассматриваются вопросы понятия и правовой природы права ...
345874
  Майданик Р. Довірча власність у цивільному праві України (формування, порівняльний аналіз і поняття) // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2004. – № 5 : Річові права в Україні. – С. 37-57
345875
  Савкіна М.Ю. Довірча смуга для лінії сплайнової регресії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 173-176. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудовано двосторонній 100(1 - а) - процентний довірчий інтервал для значення регресії та відклику у випадку, коли функція регресії - лінійний сплайн на відрізку [0,1] з одним вузлом. Розташування вузла відоме. Two-sided 100(1 - a) - percent ...
345876
  Григорчук О. Довірче управління грошовими коштами та цінними паперами в Україні // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009) Відпов.ред. проф. Р.А. Майданик. – С. 211-227. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
345877
  Жупанин В. Довірче управління коштами фізичних осіб як перспективний напрямок залучення коштів населення : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 3. – С. 65-74 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
345878
  Майданик Р. Довірче управління майновим комплексом державного підприємства (цивільно - правові аспекти) // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 2. – С.14-18
345879
  Радченко Л. Довірче управління у сфері інвестування у житлове будівництво // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
345880
  Радченко Л. Довірче управління у сфері інвестування у житлове будівництво // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-65. – ISSN 0132-1331
345881
  Майданик Р. Довірче управління цінними паперами: поняття і проблеми правозастосування // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.25-30
345882
  Майданик Р.А. Довірчі відносини в системі цивільного права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 37-46. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Розглядаються предмет і метод фідуціарного права, система фідуціарних (довірчих) правовідносин. Проводиться аналіз фідуціарного права в системі цивільного права, наводиться структура фідуціарного права як навчальної дисципліни.
345883
  Кісельова О.П. Довірчі відносини з часів римського права до прийняття нового Цивільного кодексу України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 205-213. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено питанням формування категорії «довірчі відносини» з часів римського права до прийняття нового Цивільного кодексу України, процесу запровадження в право України інститутів довірчої власності та довірчого управління майном. Формулюється ...
345884
  Харченко Г. Довірчі операції зарубіжних трастових компаній // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.151-154. – Бібліогр.: 7 н. – ISSN 0132-1331
345885
  Онищенко Г.В. Довірчі правовідносини з іноземним елементом : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Онищенко Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 235с. + Додаток : л. 234-235. – Бібліогр. : л. 215-233
345886
  Онищенко Г.В. Довірчі правовідносини з іноземним елементом : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Онищенко Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
345887
  Онищенко Г.В. Довірчі правовідносини з іноземним елементом : монографія / Онищенко Г.В. – Київ : Алерта, 2012. – 272 с. – Бібліогр.: с. 208-221 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-119-2
345888
  Майданик Р.А. Довірчі угоди в праві Стародавнього Риму: поняття, види, правова природа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-24. – (Юридичні науки ; Вип. 40)


  Розглядаються поняття, види і юридична природа фідуціарних угод в праві Стародавнього Риму, пропонує оригінальне визначення поняття і правової природи цих фідуціарних відносин.
345889
  Дорошенко К.П. Довічна оселя Кобзаря / К.П. Дорошенко. – К, 1975. – 22с.
345890
  Козак С. Довічна пристрасть // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 14). – С. 1, 6


  Презентація книжки "Як вони пишуть. 25 секретів літературної творчості" С. Козака в якій українські письменники діляться своїми секретами творчості
345891
  Швець В.О. Довічне грошове утримання суддів: історико-правовий аспект // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 399-405. – ISSN 1563-3349
345892
  Кирись Б. Довічне позбавлення волі як вид покарання за кримінальним правом України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.426-437. – (Серія юридична ; Вип. 38)
345893
  Гончарук О. Довічне позбавлення волі як найвища міра покарання у кримінальному праві європейських держав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 104, ч. 1. – С. 185-187
345894
  Хорівовець Довічне ярмо : оповіданє з епохи IX віку / написав Хорівовець. – 2-е Ювилейне вид. до 25-ліття літ. діяльності авт. – У Львові (Львів) : [Виданє Укp. Пед. Т-ва] ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1913. – с. – (Виданє Укpаїнського педагогічного товариства ; Ч. 171)
345895
  Тримбач С. Довічний хрест // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 червня (№ 95). – С. 11


  Відомому акторові Костю Степанкову минуло б 85 років.
345896
  Коваленко О. Довічно нелюбий патріот. Симон Петлюра за два роки зумів із журналіста-пропагандиста стати Президентом України // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 30 січня (№ 5)


  Історія життя Симона Петлюри
345897
  Фандєєв О. Довкілля захищатимуть професіонали // День. – Київ, 2000. – 23 листопада (№ 215). – С. 2


  Чи задовольняє читачів рівень вітчизняної екологічної публіцистики, чи існує між ними зворотній зв"язок, як журналісти напрацьовують та поповнюють свої знання, з якими труднощами вони стикаються в процесі підготовки матеріалів, чи стане екологічна ...
345898
  Краснова М. Довкілля не прощає зверхності // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал: Спеціальний випуск / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 13. – С. 40-42.
345899
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2001
345900
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2 : спеціальний випуск, присвячений 70-річчю інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва. – 2001
345901
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 3. – 2001
345902
   Довкілля та здоров"я = .Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4(59). – 2001
345903
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології,гігієни.охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2002
345904
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології,гігієни.охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2. – 2002
345905
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології,гігієни.охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 3. – 2002
345906
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології,гігієни.охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4. – 2002
345907
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2003
345908
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2. – 2003
345909
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4. – 2003
345910
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2004
345911
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2. – 2004
345912
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 3. – 2004
345913
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4. – 2004
345914
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2005
345915
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2. – 2005
345916
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 3. – 2005
345917
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4. – 2005
345918
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2006
345919
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2. – 2006
345920
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. Спецвип. – Київ, 1996-
№ 3 : Присвячений 75-річчю від дня заснування ін-ту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України. – 2006
345921
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4. – 2006
345922
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 1. – 2007
345923
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 2. – 2007
345924
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 3. – 2007
345925
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 4. – 2007
345926
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 1. – 2008
345927
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 2. – 2008
345928
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 3. – 2008
345929
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 4. – 2008
345930
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 1 (48). – 2009
345931
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 2 (49). – 2009
345932
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 3 (50). – 2009
345933
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 4 (51). – 2009
345934
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 1 (52). – 2010
345935
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 2 (53). – 2010
345936
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 3 (54). – 2010
345937
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 4 (55). – 2010. – мова резюме англ., укр., рос.
345938
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 1 (56). – 2011
345939
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 2 (57). – 2011
345940
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 3 (58). – 2011
345941
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / І-т гігієни та медичної екології ім. О.М.Марзеева АМН України. – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (59). – 2011
345942
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 1 (60). – 2012
345943
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екол. ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 2 (61). – 2012
345944
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екол. ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 3 (62). – 2012
345945
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екол. ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477 ; 2077-7485
№ 4 (63). – 2012
345946
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 1 (64). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
345947
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Державна установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України". – Київ, 1996-
№ 2 (65). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
345948
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-
№ 3 (66). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
345949
   Довкілля та здоров"я = Environment and health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-. – ISSN 2077-7477
№ 4 (67). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
345950
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-
№ 1 (68). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
345951
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-
№ 2 (69). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
345952
   Довкілля та здоров"я = Environment and Health : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 1996-
№ 3 (70). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
345953
   Довкілля та здоров"я. = Environment and Health : Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки. – Київ, 1996-
№ 3. – 2003
345954
   Довкілля України 2003 = Environment of Ukraine : Статистичний збірник. – Київ, 2004. – 264с.
345955
   Довкілля України 2004 = Environment of Ukraine : Статистичний збірник. – Київ, 2005. – 260с.
345956
   Довкілля України 2006 = Environment of Ukraine : статистичний збірник. – Київ : Державний комітет статистики України, 2007. – 243 с.
345957
  Таран Людмила Довкола Львова // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 42. – ISSN 0868-9644


  Не лише в самому Львові, а й довкола нього, дякуючи тому, що радянська влада таки менше часу "цивілізовувала" тамтешні краї, збереглося чимало пам"яток історії та культури. Інша річ - їхній стан нині. Цього разу мене привабили Великий Любінь, Рудки з ...
345958
  Таран Людмила Довкола Львова // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 43-44. – ISSN 0868-9644
345959
  Таран Людмила Довкола Острога та Корця // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 42-43. – ISSN 0868-9644
345960
  Таран Людмила Довкола Острога та Корця // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 40-41. – ISSN 0868-9644


  Маршрут мій мав укластися (без дороги) в кілька днів. Так і було. Та вражень, видив, зустрічей скільки, що іноді за місяць не трапляється. Цього разу вибрала південь Рівненської області, на межі з Хмельницькою. Певна корекція задуманого над мапою в ...
345961
  Боровко М. Довкола світ ясний і сонцеликий : Поезія // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 44-47. – ISSN 0130-321Х
345962
   Довкруг проблем зображальної журналістики : Журналістикознавці про наукову творчість Бориса Чернякова. – Київ, 2006. – 85с. – (Зображальна журналістика : Проблеми теорії і методології дослідження / КНУТШ ; Вип. 4)
345963
  Штерн Л. Довлатов, добрый мой приятель : Главы из книги // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 8. – С. 161-177. – ISSN 0321-1878
345964
  Мамедиев Я. Довлет , сын Сердара / Я. Мамедиев. – М
1. – 1988. – 345с.
345965
  Белецкий В.Д. Довмонтов город / В.Д. Белецкий. – Ленинград, 1986. – 147 с.
345966
  Губицький Л.В. Довнар-Запольський Митрофан Вікторович / Л.В. Губицький, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 197. – ISBN 96966-8060-04-0
345967
  Денисенко Г. Довнар-Запольський Митрофан Вікторович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 181-186. – ISBN 966-02-3529-1
345968
   Довнар-Запольський Митрофан Вікторович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – С. 177. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
345969
  Короткий В.А. Довнар-Запольський Митрофан Вікторович (1867-1934) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 178-179. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
345970
  Остен Д. Доводи розсудку : роман / Джейн Остен ; пер. з англ. Т.О. Шевченко. – Харків : Фоліо, 2009. – 320 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4700-7
345971
  Нурмухамедов М.К. Довоенная каракалпакская проза / М.К. Нурмухамедов. – Нукус, 1959. – 159с.
345972
  Брукман С М. Доврачебная помощь при острых хирургических заболеваниях и несчастных случаях / С М. Брукман, . – Л, 1980. – 304с.
345973
  Евтодьева Марианна ДОВСЕ: кризис доверия и нарушения баланса сил // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2009. – № 1 (35). – С. 322-325. – ISSN 1607-7334
345974
  Деменко В. Довузівська підготовка - важлива складова системи вдосконалення фізико-математичної освіти авіаційних інженерів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал. Проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 3. – С. 29-33. – ISSN 1562-529Х
345975
  Ляшенко І. Довузівська підготовка: як підвищити рівень знань та впевненості / підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 10 березня (№ 10). – С. 12. – ISSN 2219-5793
345976
  Вологин М. Довузовская подготовка будущих ученых и преподавателей высшей школы в СамГТУ // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 9. – С.23-24. – ISSN 0321-0383
345977
  Потоцкий В.И. Догадка / В.И. Потоцкий. – М., 1980. – 192с.
345978
  Міхалев А. Догвір поруки як засіб забезпечення зобов` язань // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.29-31
345979
  Бузун Олег Догетьманський Батурин // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 24-45. – ISSN 0869-3595
345980
  Бузун О. Догетьманський період в історії Батурина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 29-33. – Бібліогр.: с. 32-33, Літ.: 47 п. – (Українознавство ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історії Батурина від часів заселення до 60-х рр. XVII ст.
345981
  Баймут Н.М. Догляд за недоношеною дитиною в домашніх умовах / Н.М. Баймут. – 2-е вид., перероб. і допов. – К., 1985. – 38с.
345982
  Романов А.О. Догляд за плодовим садом / А.О. Романов, В.А. Гродський. – Київ, 1990. – 48с. – (Товариство "Знання" Української РСР ; Сер.9 : Земля і люди, № 6)
345983
   Догляд за посівами - головна умова одержання високих урожаїв. – К., 1948. – 32с.
345984
  Шеремет І.П. Догляд за садом / І.П. Шеремет. – К, 1968. – 160с.
345985
  Труш Т.В. Догма і можливості її філософської інтерпретації в ортодоксальному і неортодоксальному християнстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 203-205. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті йде мова про роль догми в неортодоксальному та ортодоксальному християнстві. The article is devoted about the role dogmat in unorthodox and orthodox Christianity.
345986
  Орєхова А.А. Догмат о Святій Трійці як парадигма класифікації неохаризматичних НРР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817
345987
  Ойзерман Т.И. Догматизация марксизма и внутренне присущий марксизму догматизм // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 2. – С.31-41. – ISSN 0042-8744
345988
  Лагутін В. Догматизм грошово-кредитної політики як гальмо економічного зростання в Україні : запрошуємо до дискусії // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 33-40. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-2005
345989
  Комар О.В. Догматизм та революціонізм в епістемології (до проблеми реконструкції теорії пізнання) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 65-69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі проблеми сучасної теорії пізнання. This article is about some problems of contemporary theory of knowledge.
345990
  Клеменс Т. Догматика захисних обов"язків у Німеччині - виконання конституційно-правових завдань // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2003. – № 6. – С.89-94


  захист соціальних прав особи у конституціях України і Німеччини: порівняльний аналіз
345991
  Вербицкий В.Г. Догматичен ли марксизм? (полемика с Т.И. Ойзерманом) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 900-ІІ. – С. 133-144. – (Серія : "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 41). – ISSN 0453-8048
345992
  Григорий Богослов Догматические поэмы = Poemata dogmatica / Григорий Богослов ; [пер. с древнегреч., статья, коммент. Т.Г. Сидаша]. – Санкт-Петербург : Нестор-История, 2012. – 175, [5] с. : ил. – Издательский проект "Quadrivium". – (Seria "Hellenica"). – ISBN 9-785-90598-652-9
345993
  Антоний архимандрит Казанский (Амфитеатров Я.Г.) Догматическое богословие православной кафолической восточной церкви, с присовокуплением общего введения в курс богословских наук, преподанное Киевской духовной семинарии ректором, архимандритом Антонием. – 6-е испр. изд. – Киев : Унив. тип., 1856. – [10], 387, [6] с.


  Антоний, казански архиепископ (в миру Амфитеатров Яков Гаврилович; 1815–1879). Догматическо богословие на Православна?та Кафолическа Восточна Църква с притурка на общо?то введение в краг?т на богословскы?те наукы / Съставил ректор?т на Киевска-та ...
345994
  Єщенко П.С. Догми і реалії "нової економіки" // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 13-22


  Стаття присвячена дослідженню економічних догм. Показаний зв"язок із сучасною економікою, її глобальною фінансово-економічною кризою.
345995
  Юрин А. Догнать Европу! Науку подтянут до уровня развитых стран // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 31 января № (4/5). – С. 13


  В Национальной академии наук Белоруссии состоялась сессия Общего собрания. Более 500 представителей академической, вузовской и отраслевой науки собрались в Минске, чтобы обсудить проект Программы совершенствования научной сферы республики
345996
  Алексеев Догнать и перегнать : Наезд / Алексеев, Воробьев-Обухов // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 60-63 : Фото
345997
  Родин Б. Догнать и перегнать. / Б. Родин. – Москва, 1932. – 87 с.
345998
  Брускина Б.Г. Догнать США по производству продуктов животноводства на душу населения / Б.Г. Брускина, В.И. Рожков. – Грозный, 1958. – 31с.
345999
  Козьяков Ю.М. Догові довічного утримання (догляду) / Ю.М. Козьяков, О.В. Старцев // Довідник нотаріуса : Науково-довідкове видання. – Київ, 2005. – № 6 : Договір довічного утримання (догляду). Спадковий договір, Офіційні форми договорів. – С. 4-50
346000
  Гончар Б.М. Договір "перестрахування" 1887 // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 408-409. – ISBN 966-316-039-X
<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,