Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>
345001
  Сапаров М. "Дженг-е Мерв" как персидский источник по изучению истории Южного Туркменистана середины ХІХ в / М. Сапаров. – Ашхабад, 1990. – 63с.
345002
  Райт Д.П. "Дженерал моторс" в истинном свете / Д.П. Райт. – Москва, 1985. – 384с.
345003
  Мурашко Н. "Джерела з історії театрального мистецтва в фондах ЦДАМЛМ України" // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 25-26
345004
  Николюк Д.Л. "Джерело права" як категорія теорії права // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C.99-101. – ISBN 966-660-151-6
345005
   "Джинсова" свобода. Роль медіа у парламентській виборчій кампанії - 2006. – Київ : Вістка, 2006. – 224с. – ISBN 966-8875-07-9
345006
   "Джоконда" Леонардо да Винчи // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 5 ( сентябрь-октябрь). – С. 2 обкл. – ISSN 0236-2007


  Репродукция картины Леонардо да Винчи "Джоконда"
345007
  Фиш Р. Джелалиддин Руми / Р. Фиш. – М, 1972. – 286с.
345008
  Мавріна О.С. Джеляледдін Румі в працях А. Кримського // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 39/40. – С. 72-80. – ISSN 1682-671Х
345009
  Родари Д. Джельсомино в Стране лжецов: сказка. / Д. Родари. – М., 1987. – 143с.
345010
  Нефедова И.Я. Джемма Скулме / И.Я. Нефедова. – Москва, 1982. – 144с.
345011
  Сальников Ю.В. Джемпер с синими елками / Ю.В. Сальников. – Краснодар, 1970. – 222с.
345012
  Владимиров В.Н. Джемс Кук / В.Н. Владимиров. – Б.м. – 167с. : Ил. – Библиогр.: с.167
345013
  Владіміров В.Н. Джемс Кук. / В.Н. Владіміров. – Харків : Український робітник, 1934. – 104с. – (Життя видатних людей)
345014
  Митина Н. Джемс Нейсмит: христианин, учитель, изобретатель баскетбола // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 7 (79). – С. 80-100. – ISSN 1812-867Х
345015
  Конфедератов И.Я. Джемс Уатт-изобретатель паровой машины / И.Я. Конфедератов. – Москва, 1969. – 224с.
345016
  Каменский А.В. Джемс Уатт / А.В. Каменский. – 91с.
345017
  Вайсенберг Л.М. Джемс Уатт / Л.М. Вайсенберг. – 2-е изд. – Москва, 1932. – 128с.
345018
  Лесников М. Джемс Уатт. / М. Лесников. – М., 1935. – 272с.
345019
  Тимофеев С. Джемс Уатт. / С. Тимофеев. – Х.-Одеса, 1937. – 144с.
345020
  Алимжанов А. Джемшидова чаша / А. Алимжанов. – Алма-Ата, 1970. – 175с.
345021
  Алимжанов А. Джемшидова чаша / А. Алимжанов. – Алма-Ата, 1973. – 208 с.
345022
  Бронте Ш. Джен Ейр / Ш. Бронте. – Киев, 1971. – 462с.
345023
  Бронте Ш. Джен Ейр / Ш. Бронте; Пер. з англ. П. Соколовський. – Київ : Вища школа, 1983. – 349 с.
345024
  Бронте Ш. Джен Ейр : Роман / Шарлотта Бронте; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з англ. П.Соколовського. – Харків : Фоліо, 2004. – 479с. – Шифр дубл.809т( доп ст.). – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2463-4
345025
  Бронте Ш. Джен Эйр / Ш. Бронте. – Москва, 1952. – 516с.
345026
  Бронте Ш. Джен Эйр / Ш. Бронте. – Киев, 1956. – 499с.
345027
  Бронте Ш. Джен Эйр / Ш. Бронте. – Ташкент, 1959. – 524с.
345028
  Бронте Ш. Джен Эйр / Ш. Бронте. – Москва, 1983. – 511с.
345029
  Бронте Ш Джен Эйр / Ш Бронте, . – Киев : Вища школа, 1984. – 352 с.
345030
  Бронте Ш Джен Эйр / Ш Бронте, . – Краснодар, 1985. – 461с.
345031
  Бронте Ш. Джен Эйр / Ш. Бронте. – Минск, 1988. – 495с.
345032
  Бронте Ш. Джен Эйр / Ш. Бронте. – Саранск, 1988. – 461с.
345033
  Бронте Ш. Джен Эйр / Ш. Бронте. – Москва, 1988. – 507с.
345034
  Бронте Ш. Джен Эйр / Ш. Бронте. – Саранск : Художественная литература, 1989. – 461с.
345035
  Бронте Ш. Джен Эйр / Ш. Бронте. – Баку, 1989. – 499с.
345036
  Бронте Ш Джен Эйр / Ш Бронте, . – Москва : Художественная литература, 1989. – 384с.
345037
  Бронте Ш. Джен Эйр / Ш. Бронте. – Москва : Правда, 1989. – 507с.
345038
  Бронте Ш. Джен Эйр / Ш. Бронте. – Воронеж, 1990. – 494с.
345039
  Бронте Ш. Джен Эйр / Ш. Бронте. – Москва, 1991. – 510с.
345040
  Бронте Ш. Джен Эйр / Ш. Бронте. – Саратов, 1991. – 333с.
345041
  Бронте Ш. Джен Эйр / Ш. Бронте. – Кишенев, 1992. – 479 с.
345042
  Бронте Ш. Джен Эйр : (На английском языке): По роману Шарлоты Бронте / Шарлотта Бронте; В пересказе А. Клейберн; Илл. Б. Харви. – Москва : АСТ; Астрель, 2004. – 176с. : илл. – Паралелл. титул. лист на англ. языке. – ISBN 5-17-024445-2
345043
  Бронте Ш. Джен Эйр = Jane Eyre : (на английском языке): по роману Шарлотты Бронте: в пересказе Анны Клейберн / Ш. Бронте; илл. Б. Харви. – Москва : АСТ; Астрель, 2004. – 176с. : илл. – Паралл. титул. лист на англ. языке. – ISBN 978-5-17-024445-4
345044
  Месропян А.И. Дженги. / А.И. Месропян. – Баку, 1931. – 62с.
345045
  Касаткин Д. Дженне возрождается: // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 9. – С.74. – ISSN 0321-5075
345046
  Колдуэлл Эрскин Дженни / Колдуэлл Эрскин. – Москва, 1963. – 311с.
345047
  Драйзер Т. Дженни Герхардт : Роман / Т. Драйзер. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 348с.
345048
  Драйзер Т. Дженни Герхардт / Т. Драйзер. – Воронеж, 1956. – 336с.
345049
  Драйзер Т. Дженни Герхардт / Т. Драйзер. – Минск, 1959. – 340с.
345050
  Драйзер Т. Дженни Герхардт / Т. Драйзер. – М., 1960. – 357с.
345051
  Драйзер Т. Дженни Герхардт / Т. Драйзер. – Кызыл, 1977. – 316с.
345052
  Драйзер Т. Дженни Герхардт / Т. Драйзер. – Москва : Книга, 1981. – 272с.
345053
  Драйзер Т. Дженни Герхардт / Т. Драйзер. – Москва : Международные отношения, 1981. – 320с.
345054
  Драйзер Т. Дженни Герхардт / Т. Драйзер. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 344с.
345055
  Драйзер Т. Дженни Герхардт / Т. Драйзер. – М., 1982. – 269с.
345056
  Драйзер Т. Дженни Герхардт / Т. Драйзер. – Минск, 1987. – 336с.
345057
  Драйзер Т. Дженни Герхардт / Т. Драйзер. – Куйбышев, 1987. – 576с.
345058
  Драйзер Т. Дженни Герхардт : роман / Т. Драйзер. – Сухуми : Алашара, 1988. – 346с.
345059
  Драйзер Т. Дженни Герхардт / Т. Драйзер. – К., 1993. – 318с.
345060
  Драйзер Т. Дженні Герхардт : Роман / Т. Драйзер. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 332с.
345061
  Симеонова Ю. Джентельмен із диригентською паличкою = До 100-річчя диригента Костянтина Симеонова (1910-1987) : музика // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 6 (92). – С. 19-20. – ISSN 1562-3238


  Костянтин Арсенович Симеонов (1910-1987) - радянський диригент. Народний артист СРСР (1962), лауреат Шевченківської премії (1976)
345062
  Лоос А. Джентельмени воліють білявих / А. Лоос. – Х, 1930. – 143с.
345063
  Николаев В.Д. Джентельмены удачи : Фельетоны и памфлеты / В.Д. Николаев. – Москва : Воениздат, 1974. – 198с.
345064
   Джентіле (Gentile) Джованні // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 743-744. – ISBN 966-316-069-1
345065
  Яковлев Егор Джентльмен среди зулусов : Тема // Всемирный следопыт : ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 23 : Африка. – С. 18-31 : Фото
345066
  Порубаев А.В. Джентльмены из Фогги Боттом / А.В. Порубаев. – Одесса, 1988. – 222с.
345067
  Персонс С. Джентри в Соединенных Штатах / С. Персонс. – М, 1970. – 12с.
345068
  Шиманська О. Джерард Дебре: новий вимір загальної економічної рівноваги // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 169-175. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
345069
  Харламова Татьяна Джерба - оазис в середине земного шара : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 34
345070
  Дудкін Іван Джерба. Острів - оаза : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 18-25 : Іл.
345071
  Тодоренко Галина Джерба. Острів таласотерапії // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 9. – С. 94-95 : фото
345072
  Рафаловський Євген Джерба. По острову ходила велика крокодила // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 9. – С. 82-88
345073
   Джерела = Dzherela. – Луцьк
№ 3
345074
  Фефер І. Джерела : поезії / І. Фефер. – Львів, 1940. – 96 с.
345075
  Ющенко О.Я. Джерела / О.Я. Ющенко. – Київ, 1952. – 186 с.
345076
  Шамякин І.П. Джерела / І.П. Шамякин. – Київ, 1959. – 326 с.
345077
  Коновалов Г. Джерела / Г. Коновалов. – К., 1961. – 364с.
345078
  Коновалов Г.И. Джерела : Роман / Г.И. Коновалов. – Київ : Художня література
Кн. 2. – 1972. – 383с.
345079
  Коновалов Г.И. Джерела : Роман / Г.И. Коновалов. – Київ : Дніпро
Кн. 2. – 1972. – 383с.
345080
  Казидуб М.В. Джерела / М.В. Казидуб. – Харків : Прапор, 1977. – 58 с.
345081
  Асєєв Ю.С. Джерела : Мистецтво Київської Русі / Ю.С. Асєєв. – Київ : Мистецтво, 1980. – 214с.
345082
  Нестерчук М.М. Джерела : поезії / М.М. Нестерчук. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 83 с.
345083
  Світличний І.М. Джерела : поезії / І.М. Світличний. – Київ : Дніпро, 1984. – 102 с.
345084
  Купріянов І.Т. Джерела / І.Т. Купріянов. – К, 1997. – 35с.
345085
  Ільченко-Сюйва Джерела Internet : Довідник / Українська Акад. держ. управл. при Презид. України; Леся Ільченко-Сюйва, Лариса Пильгун, Андрій Скіп. – 2-ге вид. виправл. та доп. – Київ : К.І.С., 2002. – 231с.
345086
  Коваленко Т.О. Джерела аграрного права України: сучасний стан та перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 61-69
345087
  Привалко Т. Джерела аграрної статистики з історії дворянства Лівобережної України (кінець XIX - початок XX століть) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 94-97. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто джерела, що містять інформацію про аграрний розвиток господарств дворян Лівобережної України кінця ХІХ - початку ХХ ст., подано їх короткий аналіз: умови виникнення, внутрішня структура, інформативна представленість. In the article sources ...
345088
  Кравчук О. Джерела адміністративно-правового регулювання управління майном державної власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 15-21
345089
  Апаров А.М. Джерела адміністративно-процесуального права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 32-35. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
345090
  Гриценко І.С. Джерела адміністративного права у їх історичному розвитку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 85-89. – (Правознавство ; Вип.286)
345091
  Константий О.В. Джерела адміністративного права України / О.В. Константий; Наук.-дослід. ін-тут держ. будівництва та місцевого самоврядування акад. правових наук України. – Київ : УАІД "Рада", 2005. – 120с. – ISBN 966-7909-02-6
345092
  Грановський Б. Джерела альтернативного українознавства (Європа, 1940-1945 рр.) : бібліографічний довідник / Борис Грановський. – Київ, 2002. – 437 с. – ISBN 966-7863-17-4
345093
  Смирнова К. Джерела антимонопольного права Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-51. – (Міжнародні відносини ; вип. 2 (41)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізові системи джерел антимонопольного права Євросоюзу. Встановлено, що стала ієрархічна система джерел складається з установчих договорів, актів інститутів Євросоюзу, принципів і доктрин, розвинутих судовою практикою, міжнародних ...
345094
  Гладких М.І. Джерела археологічні / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 99. – ISBN 966-642-073-2
345095
  Архімандрит Феодосій (Оленич) Джерела афонського багатства церковної золотої вишивки // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 482-491
345096
  Інгульський П.М. Джерела б"ють / П.М. Інгульський. – Львів : Каменяр, 1956. – 142 с.
345097
  Кобець В.Д. Джерела б"ють : повість / В.Д. Кобець. – Київ, 1976. – 152 с.
345098
  Подолян Микола Петрович Джерела б"ють : Вибрані поезії / Подолян Микола Петрович; Вступна стаття Петро Моргаєнко "Пісня братерства"; Іл. В.М. Гринько. – Київ : Дніпро, 1976. – 223 с. : іл., 1 л. портр. – Бібліогр.: Біографічна довідка: с.218
345099
   Джерела безсмертного слова : Лесині місця на Волині. – Луцьк : Надстир"я, 1996. – 92с. – ISBN 5-7707-9018-0
345100
  Романець О.С. Джерела братерства / О.С. Романець. – Ленинград, 1971. – 192 с.
345101
  Бодик Л.О. Джерела великого кіно : спогади про О.П. Довженка / Л.О. Бодик. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 159 с. : іл.
345102
  Музика Я. Джерела весни : поезія: вірші (молода муза) // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 3 (797). – С. 26-28. – ISSN 0868-4790
345103
  Ховайба Н. Джерела вивчення державної політики з розвитку кінематографа в УРСР (друга половина 1960 - перша половина 1980-х рр.) // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 118-120. – ISBN 978-966-493-651-1
345104
  Петрович В.В. Джерела вивчення історико-топографічного розвитку міста Володимира X - XVIII ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 66-68. – ISBN 978-966-493-676-4
345105
  Щербак М.Г. Джерела вивчення національної політики царизму в Україні (XIX - поч. XX ст.) / М.Г. Щербак, Н.О. Щербак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 15-17. – (Історія ; Вип. 41)


  Зроблено аналіз законодавчих актів та звітів місцевих державних установ як джерела вивчення національної політики царизму в Україні у ХІХ - поч. ХХ ст.
345106
  Волкова О.В. Джерела видання та бібліографічної реєстрації музичної літератури в Україні // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 279-287. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
345107
  Мироненко О. Джерела визрівання ідеї конституційної юстиції в Україні "провансальського періоду": світовий досвід, народолюбство, проекти юридичних конституцій (перша половина ХІХ століття) // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 89-101
345108
   Джерела викидів парникових газів та заходи з пом"якшення зміни клімату в інфраструктурі міст України. Пілотний проект у м. Рівному : Пілотний проект у м.Рівному. – Київ, 2003. – 148с. – ISBN 966-96172-1-9
345109
  Гладких А.В. Джерела виникнення інструментальної музики в Україні // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – С. 201-208. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
345110
  Терещенко В.І. Джерела виникнення міжмовної омонімії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 371-375.
345111
  Тиндик Н.П. Джерела виникнення міжнародної трудової міграйії в епоху глобалізації // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 188-195. – (Юридична ; Вип. 1)
345112
  Легка Я.І. Джерела виникнення нових видів фінансових ризиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 38-40. – (Економіка ; Вип. 120). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розглянута класифікація фінансових ризиків за джерелами виникнення. За допомогою різних підходів визначена сутність та різниця в розумінні окремих фінансових ризиків. Закладено підвалини нової теорії ризиків, яка буде відповідати ...
345113
  Дончик В. Джерела високого авторитету. Анатолієві Шевченку - 75 // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 60-62. – ISSN 0130-5263
345114
  Симчук А.С. Джерела відомостей, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення до початку судової реформи 1864 року // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – С. 164-172. – ISSN 2222-5374
345115
  Мороз-Письменна Джерела відтворення основного капіталу підприємств паливно-енергетичного комплексу України в умовах перехідної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 361-367. – ISBN 966-7958-13-2
345116
  Полякова О.С. Джерела військового права України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : [збірник наукових праць] / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 242-246. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
345117
  Пилявець Б Л. Джерела вільнодумства східних слов"ян / Б Л. Пилявець, . – К, 1991. – 32с.
345118
  Малиш К.А. Джерела Волинської області та їх гідрологічна роль // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 158-162 : Табл. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-109-9
345119
  Галущенко Г.В. Джерела встановлення змісту іноземного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 9 (155). – С. 181-186. – ISSN 2312-1831
345120
  Машенко М.М. Джерела гармонійної краси: Музика і живопис на уроках укр. рад. літ. / М.М. Машенко. – К., 1978. – 104с.
345121
  Бойко С.В. Джерела гуманізму в соціокультурних практиках постіндустріалізму // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 28-34
345122
  Орещенко А.В. Джерела даних для тривимірних реалістичних картографічних моделей // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 140-148. – Бібліогр.: 43 назви
345123
  Матюхіна О.А. Джерела державницьких ідей українських гуманістів доби Ренесансу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 65-67
345124
  Клименко Т. Джерела Державного архіву Черкаської області про діяльність релігійних громад та організацій Черкащини // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 183-190. – ISSN 2222-5250
345125
  Броше О.А. Джерела джазу: синтез культур та сублімація свободи (за матеріалами кінофільму Кена Бернса "Колдовская похлебка") // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 242-250
345126
  Тимченко П Г. Джерела диспозитивності у цивільному процесцуальному праві // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.338-342. – ISBN 966-7784-65-7
345127
  Любчик І. Джерела для вивчення етнополітичних процесів на Лемківщині: з архівних фондів Польської Республіки // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 20. – С. 77-80. – ISSN 2306-4323
345128
  Голдакова К.А. Джерела для вивчення правової спадщини православної церкви // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 75-77.
345129
  Якобчук С. Джерела для дослідження біографії Ф.П.Матушевського // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 5 (31). – С. 77-87
345130
  Копцюх Б. Джерела для дослідження ролі місцинності племені в україногенезі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 187-190
345131
  Марченко Є. Джерела до біографії Євгена Сташевського // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2004. – № 4/6. – С. 190-197. – ISSN 0320-9466


  Євген Дмитрович Сташевський (1884-1938), відомий російський і український історик-економіст, різного часу професуровав у Київському ун-ті (1915-1919), Київському комерційному ін-ті (1914-1919), очолював Блізькосхідний ін-т (1919), був деканом, зав.каф. ...
345132
  Панас Н.Б. Джерела до вивчення біографії генерала О.П. Грекова (період служби в українських арміях) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 128-132. – ISSN 0321-0499
345133
  Лісіна С.О. Джерела до вивчення військово-організаційної діяльності ОУН у 1929-1939 рр. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 170-175. – ISSN 0321-0499
345134
  Щербак Н. Джерела до вивчення діяльності царської адміністрації в українських губерніях у ХІХ - на початку ХХ ст. // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С. 206-211. – ISBN 966-625-033-0
345135
  Гальчак С.Д. Джерела до вивчення історії остайбартерів // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2001. – № 4 : Студії на пошану Руслана Пирога. – С.393-400
345136
  Луцький А.І. Джерела до вивчення правової системи ЗУНР // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11. – С. 32-38. – ISSN 2078-6670
345137
  Куцаєва Т. Джерела до вивчення проблеми розвитку вищої освіти УРСР у період 1965-1985 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 86-88. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Систематизовано архівні матеріали, як джерела дослідження проблематики української вищої освіти у період 1965-1985 рр. Проаналізовано сучасні концептуальні підходи історіографії та підходи авторів періоду 1965-1985 рр. до вивчення даної проблеми в ...
345138
  Алмашій В.В. Джерела до вивчення українсько-словацького співробітництва у сфері міжнаціональних відносин (1994-1996 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 243-250. – (Історія ; Вип. 24)
345139
  Ніколайчук О. Джерела до вивчення Української ландміліції в матеріалах "Полного собрания законов Российской империи" // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія. – С. 110-113. – ISBN 978-966-171-783-0
345140
  Папа І. Джерела до генеалогії княжого роду Сангушків у краківських архівних зібраннях // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 61-76. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107
345141
  Шаповал А. Джерела до громадсько-політичної та наукової діяльності Дмитра Володимировича Антоновича // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 151-162


  У статті проаналізовано джерела про життя і діяльність Д. В. Антоновича, що зберігаються в архівах і бібліотеках Києва, Львова і Праги. Зроблено висновок про актуальність для історичної науки написання комплексного дослідження про громадсько-політичну ...
345142
  Амеліна Л. Джерела до життєпису І. Сошенка // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 3 : Архітектура, Образотворче та декоративно--ужиткове мистецтво. – С. 35-38. – ISSN 1728-6875
345143
  Кривошея І. Джерела до історії генеалогії шляхти Правобережної України: список родів, внесених до родової книги Київської губернії по Уманському повіту кінця XVIII - першої третини XIX ст. // Генеалогічні записки / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; НАН України. – Львів, 2012. – Вип. X (нової серії IV). – С. 36-44. – ISSN 2074-8345
345144
  Старовойт С.В. Джерела до історії діяльності НАН України у 1951-1955 роках // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 28-55. – ISSN 2222-4203
345145
  Ходоровський М. Джерела до історії масонського руху в Україні (друга половина XVIII ст.) // Студії з архівної справи та документознавства / Головне архівне упр. України; Укр. держ. н-д. ін-т архівної справи та документозн-ва. – Київ, 1999. – Т. 4. – С. 75-78
345146
  Мараєв В. Джерела до історії українсько-донських відносин у 1917 - 1921 рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 507-512. – ISBN 978-966-171-795-3
345147
  Черняков Б.І. Джерела до історії української преси учнівської та студентської молоді (19 - початок 20 ст.) / Б.І. Черняков; НАНУ; Львівська наукова б-ка ім. В. Стефаника; Науково-дослідний центр періодики. – Львів, 2005. – 116с. – ISBN 966-02-3493-7
345148
  Якобчук Н. Джерела дослідження біографії І. М. Каманіна // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 102-111
345149
  Чорна Л.О. Джерела дослідження історії Канівського заповідника // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка,Канівський природний заповідник. – Канів, 2008. – Т. 14, вип. 2. – С. 29-34. – ISSN 1729-7184
345150
  Колесник В. Джерела дослідження організаційно-правових та соціально-економічних основ функціонування бюджетної системи Української СРР у 1920-ті роки / В. Колесник, О. Чеберяко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  Виділено основні групи джерел дослідження організаційно-правових та соціально-економічних основ функціонування бюджетної системи Української СРР у 1920-ті роки, розкрито їх особливості та значення. Определены основные группы источников исследования ...
345151
  Колесник В. Джерела дослідження організаційно-правових та соціально-економічних основ функціонування бюджетної системи Української СРР у 1920-ті роки / В. Колесник, О. Чеберяко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-35. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  Виділено основні групи джерел дослідження організаційно-правових та соціально-економічних основ функціонування бюджетної системи Української СРР у 1920-ті роки, розкрито їх особливості та значення. Определены основные группы источников исследования ...
345152
  Франчук В.И. Джерела достатку / В.И. Франчук. – Київ : Урожай, 1975. – 155 с.
345153
  Монастирська Т.Б. Джерела доходів об"єднання співвласників багатоквартирного будинку та їх диверсифікація: обліково-класифікаційний зріз // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (65). – С. 59-64. – ISSN 2307-9878
345154
  Юдкін-Ріпун Джерела драматизму лірики Тараса Шевченка // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2011. – Ч. 2 (34) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. До 197-ї річниці від дня народження і 150-х роковин від дня смерті Тараса Шевченка. – С. 7-19. – ISSN 1728-6875


  Шевченковій ліриці властива константна серйозність вислову, зумовлена текстуальною стретегією сценічної мімікрії, що дає підстави вести мову про її театральні витоки та драматичні властивості.
345155
   Джерела духовності : Науково-популярний альманах для учнівської молоді. – Черкаси. – ISBN 966-693-015-3
№ 1. – 2002
345156
   Джерела духовності : Науково-популярний альманах для учнівської молоді. – Черкаси. – ISBN 966-693-031-5
№ 1. – 2003
345157
   Джерела духовності : наук.-краєзнав. експедиції Нац. спілки краєзнавців України 2009-2013 рр. : док. та матеріали / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: Є. Букет та ін. ; за заг. ред. О.П. Реєнта]. – Вінниця : Балюк І.Б., 2014. – 339, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці ст. – ISBN 978-617-530-064-0
345158
  Сич М. Джерела духовності нашого народу // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 6. – С.3-10
345159
  Гвоздик П.О. Джерела екологічного права та ядерна безпека // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 44-49
345160
  Гвоздик П.О. Джерела екологічного права України : монографія / П.О. Гвоздик ; [відп. ред. Н.Р. Малишева] ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Правова єдність, 2012. – 303, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-166-6
345161
  Селевко В.Б. Джерела економічної культури сучасної західноєвропейської цивілізації // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 106-114
345162
   Джерела економічної україністики.. – Львів, 1993. – 69с.
345163
  Бабак Б. Джерела екстралінгвістичного впливу на мову сучасної арабської публіцистики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 3-14. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто суспільні характеристики, країн арабського сходу як критерій відбору полярних пар національних варіантів арабської мови для контрастивного зіставлення
345164
  Кіраковський М.Ф. Джерела електричних річок. / М.Ф. Кіраковський. – К., 1972. – 104с.
345165
  Федоренко Т. Джерела енантіосемії в українській мові на загальномовному тлі // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 60-75. – Бібліогр.: Літ.: с.74-75; 28 назв. – ISSN 1682-3540


  У статті йдеться про особливості походження енантосемії в різних лінгво-культурах. Звернуто увагу на особливостях факторів енантосемізації в українській мові.
345166
  Ліщук В.В. Джерела енергії в системі спортивного тренування // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2. – С. 152-155
345167
  Казарян Ю Джерела живлення з комірковою побудовою для електророзрядних технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Казарян Юрій Георгійович ; НАН України ; Ін-т електродинамики. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
345168
  Неживий О. Джерела життєпису Григора Тютюнника: дитинство, юність // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 136-145. – ISSN 2075-1222
345169
  Седик А.Л. Джерела життя : поезії / А.Л. Седик. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 70 с.
345170
  Легун Ю.В. Джерела з генеалогії селян Подільської губернії: стан збереження, інформативне наповнення, класифікація (1793-1917 рр.) : Дис. ...д-ра іст. наук: Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелозн. та спец. іст. дисципліни / Юрій Вікторович Легун; КНУТШ. – Київ, 2006. – 489л. – Додатки л.468-489. – Бібліогр.: л. 413-467
345171
  Легун Юрій Вікторович Джерела з генеалогії селян Подільської губернії:стан збереження, інформативне наповнення, класифікація (1793 - 1917 рр.) : Автореф. дис. ... д-ра історичних наук; 07. 00. 06 / Легун Ю. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 36с. – Бібл.: 25 назв
345172
  Калакура Я. Джерела з державницького напряму української історіографії 1920-1930-х років / Я. Калакура, Ю. Лебедєва // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 74-84.
345173
  Балух О. Джерела з історії Буковини (40-і роки XIV - перша третина XVI ст.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2013. – Вип. 33. – С. 219-229
345174
  Пилипів Володимир Іванович Джерела з історії взаємовідносин української народної республіки та західно-української народної республіки : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Пилипів В.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 15 с. – Бібліогр.: 5 назв
345175
  Пилипів Володимир Іванович Джерела з історії взаємовідносин Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки : Дис... канд. істор. наук: 07.00.06. / Пилипів Володимир Іванович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 198 л. – Бібліогр.: л.180-198
345176
  Пилипів В. Джерела з історії взаємовідносин урядів УНР та ЗУНР як чинник Соборності України (липень - листопад 1919 р.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України, Від. спец. іст. дисциплін. – Київ, 2002. – № 8/9, ч. 2 : Зб. наук. праць на пошану видатного вченого, історика-українознавця, акад. Укр. Могилянсько-Мазепинської Акад. наук (м. Оттава, Канада) Ярослава Івановича Дзири. – С. 193-204. – ISBN 966-02-2554-7
345177
  Бортнікова А. Джерела з історії війтівства у місті Луцьку першої половини XVI ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 92-109. – ISSN 0869-3595
345178
  Крип"якевич І.П. Джерела з історії Галичини періоду феодалізму / І.П. Крип"якевич. – Київ, 1962. – 83с.
345179
  Круглова Л. Джерела з історії духовного життя України XVI–XVIII ст. в археографічних публікаціях Степана Голубєва // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 25-32. – ISSN 2309-9356


  У статті проаналізована археографічна спадщина професора Університету Св. Володимира Степана Тимофійовича Голубєва з історії духовного життя України XVI-XVIII ст., вміщена на сторінках наукового часопису "Читання в Історичному Товаристві Нестора ...
345180
  Катренко А.М. Джерела з історії Київської громади 60-90-х рр. XIX ст. / А.М. Катренко, Н.М. Чирикало // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-13. – (Історія ; Вип. 55)


  Проаналізовано опубліковані документи, листи, спогади й публіцистичні статті, які стосуються історії Київської громади 60-90-х рр. ХІХ ст., та визначено їхню інформаційну значимість.
345181
  Павленко С.Ф. Джерела з історії корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка першої половини XX ст. в особовому фонді П. Альошина // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 109 (№ 6)


  Здание библиотеки, построенное в 1911 г. специально для университета по проекту проф. В.А. Осьмака...
345182
  Сажок О.В. Джерела з історії культурно-просвітницької діяльності церковних православних братств Волинської губернії в другій половині XIX - на початку XX ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 23 (220). – С. 142-147. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
345183
  Бортнікова А. Джерела з історії магдебурзького права у Луцьку (кінець XV - перша половина XVI ст.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 106-125. – ISSN 0869-3595
345184
   Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Ін-т історії України [та ін.] ; [упоряд.: о. Ю. Мицик ; редкол.: В.А. Брехуненко та ін.]. – Київ : Фоліант. – ISBN 978-966-02-7362-7
Т. 4 : (1655-1658 рр.). – 2015. – 539, [1] с. – Текст укр., рос., пол. - Покажч.: с. 481-513. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим.
345185
  Шологан Л. Джерела з історії національно-культурного руху українців Галичини другої половини XIX - початку XX ст. у сучасній українській історіографії // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 116-124. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
345186
  Папакін Г.В. Джерела з історії ОУН та УПА радянського походження: схема класифікації, змістова сторона // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 174-190. – ISSN 0130-5247
345187
  Папакін Г.В. Джерела з історії ОУН та УПА: проблеми класифікації, зміст документів повстанського походження // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 154-171. – ISSN 0130-5247
345188
  Коваленко О. Джерела з історії ремісничих цехів Гадяча XVII-XVIII століть // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 47-52. – ISSN 2222-5250
345189
  Мордвінцев В.М. Джерела з історії Росії (друга пол. ХVI - поч. ХХ ст.) [Електронний ресурс] / В. Мордвінцев ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Історичний фак., Кафедра історії Росії, 2004. – Назва з сайту. - Режим доступу: http://www.history.univ.kiev.ua/russia/kafedra/source1.htm. - 29.09.09
345190
  Мицик Ю. Джерела з історії українського козацтва // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.15-18
345191
  Мицик Ю. Джерела з історії українського козацтва (неписьмові) // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 33-43
345192
  Круглова Л. Джерела з історії української державності на сторінках журналу "Чтения в историческом обществе Нестора-Летописца" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 95-98. – (Історія ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Подано характеристику писемних джерел з історії української державності, опублікованих на сторінках журналу "Чтения в Историческом Обществе Нестора-летописца". The article deals with the description of writing sources of the history of Ukrainian ...
345193
  Палієнко М. Джерела з історії української еміграції у фондах російських архівів // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 84-100.
345194
  Ісаєвич Я.Д. Джерела з історії української культури доби феодалізму 16 -18 ст. / Я.Д. Ісаєвич; АН УРСР. Ін-т суспільних наук. – Київ : Наукова думка, 1972. – 144с.
345195
  Колесник В. Джерела з історіографії коренізації національних меншин в Українській СРР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 29-34. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються основні основні групи історіографічних джерел з коренізації національних меншин в Українській СРР. The artiele is analyzed the main groups of historiography"s sources of "korenization" of National Minorities in Ukrainian SRR, their ...
345196
  Мільчев В.І. Джерела з соціальної історії запорозького козацтва XVIII століття : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Мільчев В.І. ; НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
345197
  Туріянська М.М. Джерела залучення інвестиційних ресурсів на міжнародних фінансових ринках // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 91. – С. 71-78. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
345198
  Романів І.І. Джерела залучення капіталу в економіку країн Центральної та Східної Європи : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Романів І.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – 226 л. + Додаток: л. 201-211. – Бібліогр.: л. 212-226
345199
  Романів І.І. Джерела залучення капіталу в економіку країн Центральної та Східної Європи : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Романів І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 13 назв
345200
  Гринюк І. Джерела залучення оборотних коштів // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 2). – С. 184-192. – ISSN 1684-906Х
345201
   Джерела збільшення виробництва синтетичних платичних мас і волокон на Україні.. – К, 1959. – 56с.
345202
  Гороховська О.В. Джерела земельного права: історичний аспект // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 467-471. – ISSN 1563-3349
345203
  Павленко С.Ф. Джерела зображальні / С. Павленко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 99-100. – ISBN 966-642-073-2
345204
  Патрило Ісидор Джерела і бібліографія історії української церкви / Патрило Ісидор. – Рим, 1975. – 376с. – (Записки ЧСВВ (Чин Св. Василія Великого). Серія 2 ; Т.33 ; Секція 1 : Праці)
345205
  Патрило Ісидор Джерела і бібліографія історії української церкви / Патрило Ісидор. – Рим. – (Записки ЧСВВ. (Чин Св. Василія Великого) Серія 2 ; Т.46 ; Секція 1 : Праці)
Том 2. – 1988. – 330с.
345206
  Патрило Ісидор Джерела і бібліографія історії української церкви / Патрило Ісидор. – Рим. – (Записки ЧСВВ. (Чин Св. Василія Великого) Серія 2 ; Т.49 ; Секція 1 : Праці)
Том 3. – 1995. – 323с.
345207
  Вітлінський В.В. Джерела і види податкових ризиків, їх взаємозв"язок : фінансові ризики / В.В. Вітлінський, О.М. Тимченко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 132-139 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
345208
  Єгоров О. Джерела і передумови формування механізму правового запозичення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 257-265. – ISSN 1026-9932
345209
  Куцик П.О. Джерела і стратагеми розвитку та забезпечення конкурентного лідерства сучасних корпорацій у глобальній економіці / П.О. Куцик, О.І. Ковтун, Г.І. Башнянин // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 7 (644). – С. 72-86. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
345210
  Козуб І. Джерела і форми трудового права: розмежування понять // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 56-60
345211
  Жовта Н.М. Джерела і функції чарівної казки в іхній проекції на мову // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 5-21. – ISBN 978-2-919320-34-9
345212
  Арабчук Я.І. Джерела і чинники формування особистості // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 43-46. – ISSN 2072-1692
345213
  Кірше Б.В. Джерела ідейної наснаги. З досвіду організації парт. освіти на Вінниччині. / Б.В. Кірше. – Одеса, 1969. – 91с.
345214
  Слухай Н. Джерела імплікацій вуличної щитової реклами сучасного Києва // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 292-297
345215
   Джерела інвестицій та їх економічне регулювання. – Київ, 1999. – 160с. – ISBN 966-02-0950-9
345216
  Жигінас В.В. Джерела інвестиційних ресурсів структурної перебудови // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 60-68.
345217
  Филюк Г.М. Джерела інвестування природних монополій в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-48. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглядаються питання фінансового забезпечення природних монополій в Україні.
345218
  Павко А.І. Джерела інтелектуального потенціалу класичного університету // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 62-64
345219
  Золотіна Г.В. Джерела інтертекстуальності французького роману вісімнадцятого століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 335-340
345220
  Попов В.Ж. Джерела інфориації та дезінформації населення промислово розвинутих регіонів України у 1917 - 1920 рр. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1087. – С. 125-136. – (Серія "Історія" ; вип. 47). – ISSN 2220-7929
345221
  Коваленко Л.П. Джерела інформаційного права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 117. – С. 90-97. – ISSN 2224-9281
345222
  Костецька Т.А. Джерела інформаційного права України: поняття, система, особливості // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 68-73.
345223
  Павленко С.Ф. Джерела історичні / С. Павленко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 100-101. – ISBN 966-642-073-2
345224
  Войцехівська І. Джерела історичної метрології: аналіз первісників та зіставлення даних // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : Збірка наукових праць / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2004. – № 11, ч. 1 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАНУ. – С. 188-202
345225
  Миронець Н. Джерела історичної пам"яті / Надія Миронець; [редкол.: П.С. Сохань, В.А. Брехуненко, Д.В. Бурім, І.Б. Гирич та ін.]; НАНУ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2008. – 400с. – ISBN 978-966-02-4771-0
345226
  Пиріг О. Джерела історії Київського національного торговельно-економічного університету / О. Пиріг, П. Притуляк // Архіви України : Науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2004. – № 4/6. – С. 213-217. – ISSN 0320-9466
345227
  Литвиненко М.А. Джерела історії України XVIII ст. / М.А. Литвиненко. – Харків, 1970. – 204с.
345228
  Варшавчик М.А. Джерела історіографічні / М. Варшавчик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 101-102. – ISBN 966-642-073-2
345229
  Сливинський О. Джерела й метаморфози поетики персонізму: Нью-Йоркська школа - польський "о"гаризм" - українська поезія ранніх 2000-х // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 10 (586). – С. 39-49. – ISSN 0236-1477
345230
  Шевченко Л.О. Джерела когнітивного дисонансу при інтерпретації іспанських постмодерних поетичних текстів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С..456-461. – Бібліогр.: Літ.: с. 461; 10 п.


  В статті роглядаються джерела когнітивного дисонансу, який спричиняє вплив на процес інтерпретації поетичного тексту, що базуються на здібності читача залучати знання про світ, заповнювати смислові лакуни, знаходити відповідність між авторським і ...
345231
  Данько О.С. Джерела комічного у драматургії Івана Франка (рецептивний аспект) // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 79-83
345232
  Романюк М. Джерела конкурентної переваги фірми - структура та методи визначення / М. Романюк, О. Добровенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 42-45. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається конкурентна перевага та складові джерел її виникнення - ресурси, здібності та компетенції фірми, надана їх характеристика та структура. Систематизовані існуючи методи пошуку та аналізу джерел формування стійкої конкурентної ...
345233
  Гірняк В. Джерела конституційно- правового регулювання комунальної власності в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.182-191. – (Серія юридична ; Вип. 38)
345234
  Погорілко В. Джерела конституційного права в Україні: поняття, види і система / В. Погорілко, В. Федоренко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.8-16. – Бібліогр.: 29 н. – ISSN 0132-1331
345235
   Джерела конституційного права України / Ю.С. Шемшученко [та ін.] ; НАНУ, Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького ; [відп. ред. : Ю.С. Шемшученко, О.І. Ющик]. – Київ : Наукова думка, 2010. – 712 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0939-9
345236
  Васильченко О.П. Джерела конституційного права України (системно-функціональний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Васильченко О.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
345237
  Васильченко О.П. Джерела конституційного права України (системно-функціональний аналіз) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.02 - конституційне право / Васильченко О.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 252л. + Додатки: л. 216 - 252. – Бібліогр.: л. 191 - 215
345238
  Шаповал В. Джерела конституційного права України: питання теорії та практики // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 155-170. – ISSN 1026-9932
345239
  Цоклан И.І. Джерела конституційного права України: поняття, види і структура // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 195-202. – ISSN 1563-3349
345240
  Фан Дунмей Джерела конфуціанської філософії та філософії даосизму Китаю / Фан Дунмей. – Тайбей, 1974. – 282с. – Видання китайською мовою
345241
  Загурський О. Джерела кримінально-процесуальної політики України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 112-117
345242
  Андрушко П.П. Джерела кримінального права України: поняття, види // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 6 (129). – С. 7-20


  У статті досліджується проблема поняття джерел кримінального права та їх видів.
345243
  Андрушко П.П. Джерела кримінального права України: поняття, види // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 8 (131). – С. 10-22


  У статті досліджується проблема поняття джерел кримінального права та їх видів. Обгрунтовується, що джерелами кримінального права мають визнаватись правові позиції, викладені компетентним органом у прийнятих ним нормативно-правових актах, ...
345244
  Андрушко П.П. Джерела кримінального права України: поняття, види // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 7 (130). – С. 13-22


  У статті досліджується проблеми поняття джерел кримінального права та їх видів.
345245
  Андрушко П.П. Джерела кримінального права України: поняття, види // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 25-41. – ISSN 0132-1331


  У статті досліджуються джерела кримінального права та їх види, які застосовуються при кримінально-правовій оцінці вчиненого суспільно небезпечного діяння та застосуваннія кримінального закону.
345246
  Джужа О. Джерела кримінологічної інформації про стан злочинності в Україні / О. Джужа, Д Голосніченко, А. Кирилюк // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 12. – С.65-70. – ISSN 0132-1331
345247
  Федорук О.К. Джерела культурних взаємин / О.К. Федорук. – К, 1976. – 128с.
345248
  Набок Л. Джерела локальної історії в меморіальній експозиції // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 165-169


  Музей видатного укр. архітектора Володимира Заболотного прагне бути інформатором та каталізатором стосунків між культурою минулого та прийдешнього
345249
  Бахтинський М.Й. Джерела любові : Поезії / М.Й. Бахтинський. – Київ, 1988. – 67 с.
345250
  Іваницький-Василенко Джерела магдебурзького права в Західній Русі й Гетьманщині // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – № 12 : До 10-ї річниці незалежності України та 5-ї річниці конституції України. – С.123-131. – ISSN 0869-2491
345251
  Корнієнко О. Джерела медико-психологічних поглядів мислителів Європи XV-XVI століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-55. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Описаний динамічний взаємопов"язаний розвиток ідей, оригінальних гіпотез вчених XV-XVI століть, які є актуальними для подальшого вирішення проблеми - розробки теоретико-прикладних аспектів психосоматичного здоров"я та методів його підтримання у системі ...
345252
  Павко А.І. Джерела міжнародного права: загальне і особливе / А.І. Павко, Я.А. Павко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 116-123. – ISSN 2222-5374
345253
  Цірат Г. Джерела міжнародного приватного повітряного права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 6 (114). – С. 56-61
345254
  Бабинець А.Є. Джерела мінеральних вод Радянської України / А.Є. Бабинець. – Київ : АН УкрРСР, 1958. – 68с.
345255
  Бабинец А.Є. Джерела мінеральних вод Радянської України / А.Є. Бабинец. – К, 1958. – 68с.
345256
  Вовк О.Й. Джерела міського права Києва XV - XVI століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-32. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті на прикладі правового статусу Києва досліджуються джерела міського права українських міст XV - XVI століть в період перебування їх у складі Великого князівства Литовського. В статье на примере правового статусу Киева исследуются источники ...
345257
  Луків М. Джерела моєї долі : Поезія // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 26-28.
345258
  Гадяцький М. Джерела московського комунізму = Sources of Muskovite communism / М. Гадяцький. – Торонто : Краєва управа Спілки визволення України в Канаді, 1960. – 127с.
345259
   Джерела мудрості.. – Київ : Дніпро, 1967. – 166 с.
345260
   Джерела мудрості.. – К, 1973. – 174с.
345261
  Легка О.В. Джерела мусульманського права // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – С. 58-66. – ISSN 2408-9257
345262
  Волошин І.О. Джерела народного театру на Україні / І.О. Волошин. – Київ, 1960. – 228с.
345263
  Доценко І.Л. Джерела нашої сили і достатку / І.Л. Доценко, Є В. Козак, . – Київ, 1963. – 64с.
345264
  Івченко В.І. Джерела не замерзають / В.І. Івченко. – К., 1991. – 365с.
345265
  Кравченко Ф.Т. Джерела не замулити... : повість, оповіданя, гуморески / Ф.Т. Кравченко. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 294 с.
345266
  Чаплинський Р.Ю. Джерела нетермічної плазми атмосферного тиску та їх застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.02 / Чаплинський Роман Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
345267
  Бабота Л. Джерела образності в поезії Зореслава // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 55-59. – (Філологія ; Вип. 21)
345268
  Павленко С.Ф. Джерела особового походження / С. Павленко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 102-103. – ISBN 966-642-073-2
345269
  Казьмирчук М.Г. Джерела особового походження : підручник / Марія Казьмирчук. – Київ : Логос, 2010. – 242 с. – ISBN 978-966-171-292-7
345270
   Джерела особового походження : програма та навч.-метод. матеріали з курсу для магістрів іст. ф-ту за спеціальністю "Архівознавство" / КНУТШ, Іст. ф-т, Каф. укр. іст. та етнополіт. ; [уклад. М.Г. Казьмирчук]. – Київ, 2010. – 59 с.
345271
  Заброда Д.Г. Джерела оцінювання стану корупції в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 63-71
345272
   Джерела пам"яті : історико-краєзнавчий альманах / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. історії та культури України, Навч.-науковий центр усної історії. – Переяслав-Хмельницький, 2006-. – ISBN 978-617-7009-26-8
Вип. 3 : "Та не дарма були ми на землі...". – 2014. – 250 с. – До 70-річчя вигнання нацистських окупантів з України
345273
  Вачевський М.В. Джерела патентної документації та патентних описів до об"єктів інтелектуальної власності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 105-114. – Бібліогр.: на 18 пунктів
345274
  Морозов О.Ф. Джерела підвищення інноваційного потенціалу підприємства / О.Ф. Морозов, Л.М. Руссу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 138-147 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
345275
  Колубаєв О.Л. Джерела пісенної творчості Богдана-Юрія Янівського = Researches of the Fine Arts / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2012. – Ч 3. (39 ) : Театр, Музика. Кіно. – С. 46-52. – ISSN 1728-6875
345276
  Моренець В.В. Джерела поетики Константи Ільдефонса Галчинського. / В.В. Моренець. – К., 1986. – 137с.
345277
  Козьменко О. Джерела покриття і страхування збитків від катастроф: зарубіжний та вітчизняний досвід : управління економікою: теорія і практика / О. Козьменко, О. Пахненко // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 11 (600). – С. 30-37 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
345278
  Хаврусь М.А. Джерела походження ідіом з ботанічним компонентом в англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 226-232


  Стаття присвячена дослідженню джерел походження ідіом із ботанічним компонентом в англійській мові. Статья посвящена исследованию источников происхождения идиом с ботаническим элементом в английском языке. The article is devoted to the ...
345279
  Хаврусь М.А. Джерела походження ідіом із ботанічним компонентом в англійській мові (лінгвокультурологічний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 360-365


  Стаття присвячена дослідженню окремих джерел походження ідіом із ботанічним компонентом в англійській мові. Значна увага приділяється лінгвокультурологічному аспекту, який є найбільш визначальним у формуванні даних лексичних одиниць. Статья посвящена ...
345280
  Вакулик І.І. Джерела походження культу старовинної студентської пісні // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 64-70
345281
  Попова К. Джерела походження фразеологізмів англійської мови // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С, 30-32
345282
  Швець Т. Джерела походження фразеологічних одиниць французької мови // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – С. 275-280
345283
  Кульчицький В.С. Джерела права в Галичині за часів австрійського панування (1772-1918 рр.) // Проблеми правознавства. – Київ, 1971. – Вип. 19
345284
  Корольова Ю.В. Джерела права в контексті їх соціального виміру // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 51-59. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
345285
  Дубровина А.Б. Джерела права в першій половині XIX ст. // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 24-31
345286
  Кравченко С.С. Джерела права в розумінні теорії правового прагматизму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 24-28. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
345287
  Смирнова Ксенія Володимирівна Джерела права Європейського Союзу : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Смирнова К.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 228 л. – Бібліогр.: л.198-228
345288
  Смирнова Ксенія Володимирівна Джерела права Європейського Союзу : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Смирнова К.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
345289
  Мойсей Л. Джерела права на достатнє житло в межах міжнародних норм у галузі прав людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 86-90. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено сутність поняття "достатнє житло" в контексті міжнародного законодавства. Встановлено, що завдяки міжнародному співтовариству право на житло віднесено до основних галузей прав людини. Зроблено висновок, що забезпечення права на ...
345290
  Сливка С.С. Джерела права поневоленої нації // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 319-325. – (Юридична ; Вип. 3)
345291
  Кобернюк С.В. Джерела права соціального забезпечення України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кобернюк Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
345292
  Кобернюк С.В. Джерела права соціального забезпечення України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кобернюк Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 234 л. – Бібліогр.: л. 207-234
345293
  Павко А. Джерела права у правових системах сучасного світу / А. Павко, Я. Павко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 8 (269). – С. 11-14
345294
  Погорілко В. Джерела права України (загальна теорія джерел конституційного права) / В. Погорілко, В. Федоренко // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.46-59
345295
  Шаломєєв Є.В. Джерела права України другої половини ХVII-XVIII cтоліть // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.22-25. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
345296
  Шемшученко С.О. Джерела права, що застосовуються в арбітражному процесі в рамках Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 330-337. – ISSN 1026-9932
345297
  Тригубенко Г. Джерела правового нігілізму в сучасній Україні // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 11. – С.85-88
345298
  Фортуна Т. Джерела правового регулювання визнання та виконання рішень іноземних судів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 292-300. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
345299
  Дмітрієва С. Джерела правового регулювання відносин щодо найменування місця походження товару // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.34-42. – ISSN 1608-6422
345300
  Гороть А.М. Джерела правового регулювання двостороннього співробітництва України та Республіки Польща в гуманітарній сфері / А.М. Гороть, К.М. Прокопчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 24. – С. 14-18. – (Юридичні науки). – ISSN 1729-360Х
345301
  Тимошенко Джерела правового регулювання касаційного провадження: загальні питання / Тимошенко, 0.А. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 108-113
345302
  Смолина Я. Джерела правового регулювання міжнародних факторингових операцій // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 172-174
345303
  Піонтковський С.В. Джерела принципу найбільшого сприяння у сучасному міжнародному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-10. – (Міжнародні відносини ; Вип. 17)


  Розглянуто питання щодо джерел принципу найбільшого сприяння в сучасному міжнародному праві. На підставі аналізу рішень Міжнародного Суду ООН доведено, що договори між третіми сторонами не можуть виступати джерелом принципу найбільшого сприяння для ...
345304
  Романів Т.Б. Джерела про життєвий шлях, громадську та наукову діяльність Остапа Терлецького // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 289-300. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
345305
  Ковальский М.П. Джерела про початковий етап друкарства на Україні / М.П. Ковальский. – Дніпропетровськ, 1972. – 83с.
345306
  Данилюк Д.Д. Джерела про радянізацію Закарпаття (1944 - 1950 рр.) / Д.Д. Данилюк, В.В. Міщанин // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 157-165. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
345307
  Кучернюк М.Ф. Джерела про російсько-українські політичні зв"язки в роки визвольної війни українського народу (1648-1654) / М.Ф. Кучернюк. – Львів, 1980. – 179с.
345308
  Ісаєвич Я.Д. Джерела про суспільно-політичну і культурну діяльність братств України в XVI - XVIII ст. // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 37-47
345309
  Шутко Ю.І. Джерела професіоналізації флейтового виконавства в Києві, Харкові та Одесі в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 277-283
345310
   Джерела пружно б"ють : Хрестоматія з української літератури для 9 кл. – 2-ге вид. – Київ : Освіта, 1998. – 480 с. – ISBN 966-04-0013-6
345311
  Кохановська О.В. Джерела регулювання інформаційних відносин в Україні (теоретико-правовий аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С.15-19. – (Юридичні науки ; Вип. 67/69). – ISSN 1728-3817


  Присвячено теоретичним проблемам регулювання інформаційних відносин в Україні, дано характеристику окремих джерел регулювання інформаційних відносин і пропонується їхня система. The paper deals with theoretical problems of the informational relations ...
345312
  Андронов І.В. Джерела рішення суду // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 6. – С. 47-52.
345313
  Кондратьєва Т.В. Джерела розвитку організації в нестабільних ринкових умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 45-47 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
345314
  Русанівський В.М. Джерела розвитку східно-слов"янських літературних мов. / В.М. Русанівський. – К., 1985. – 230с.
345315
  Кононенко П.П. Джерела розквіту / П.П. Кононенко. – К., 1977. – 176с.
345316
  Шишловський О.А. Джерела світла в науці і техніці / О.А. Шишловський. – Київ, 1957. – 53с. – (Т-во для поширення політичних і наукових знань Української РСР)
345317
  Тейлор Ч. Джерела себе : Творення новочасної ідентичності / Чарльз Тейлор; Заг. ред. перекладу з англ. А. Васильченка. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 696с. – ISBN 966-7888-64-9
345318
  Щепанський В. Джерела середньовічної філософії в "треносі" Мелетія Смотрицького // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 6 (126). – С. 295-298. – ISSN 1728-9343
345319
  Просяник О.Я. Джерела сили і непереможності КПРС. / О.Я. Просяник. – К., 1975. – 48с.
345320
  Велігура І.М. Джерела сили радянської преси / І.М. Велігура. – Київ, 1976. – 165с.
345321
  Аніщенко Т.С. Джерела службового права: поняття та види // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 89-98. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено з"ясуванню поняття та видів джерел службового права. Зроблено спробу встановити сутність та співвідношення категорій «джерело права» та «джерело службового права». У межах джерел службового права виділені формалізовані джерела ...
345322
  Вертій О. Джерела становлення національної літератури // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 1 (807). – С. 142-146. – ISSN 0868-4790


  Роздуми про книгу Тараса Салиги "Екслібриси Евтерпи"
345323
  Вілкул Т.Л. Джерела статті Новгородського першого літопису 6428 р. та "Повісті временних літ" 6449 р. про похід русі на Константинополь // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (520), січень - лютий 2015. – C. 151-167. – ISSN 0130-5247
345324
  Пацурія Н. Джерела страхового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 36-41. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються питання визначення змісту та видів джерел страхового права. В статье исследуются вопросы определения содержания и видов источников страхового права. This article investigates the determination of the nature and types of sources ...
345325
  Погорецький М.А. Джерела судових доказів // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 167-179. – ISBN 966-8467-41-8
345326
  Назаров І. Джерела судового права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 53-59. – ISSN 1026-9932
345327
  Зубик А.І. Джерела суспільно-географічного дослідження української діаспори // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 265-286
345328
  Никифорак В.М. Джерела сучасного українського страхового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 84-89. – (Правознавство ; Вип.311)
345329
  Якунін С. Джерела сучасної фінансової кризи // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 12 (62). – С. 26-29
345330
  Лисий Ю. Джерела та історіографія до історії українсько-польських взаємовідносин у Львівському університеті (Друга пол. XIX - поч. XX ст.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 171-179
345331
  Ткачук О.В. Джерела та історіографія українського церковно-православного руху (1917-1921 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 48-51. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Український церковно-православний рух відіграв важливе значення в історії української Православної Церкви. Стаття присвячена аналізу джерельної та історіографічної бази українського церковного руху. Ukrainian orthodox movement played an important role ...
345332
   Джерела та література // Григорій Дмитрович Казьмирчук : до 70-річчя з дня народження : біобібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. М.Г. Казьмирчук, Я.Г. Рябцева]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 147-149. – ISBN 978-617-7107-20-9


  Джерела та література про відомого українського історика, історіографа, декабристознавця, д-ра іст. наук, проф., завідувача кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка Казьмирчука Григорія ...
345333
  Перекрест Т.В. Джерела та методи формування інвестиційних ресурсів на підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 127-131. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
345334
   Джерела та механізми фінансування місцевого економічного розвитку : навч. посібник / [Мамонова В. та ін. ; заг. ред.: Л. Чорній ] ; Центр громад. експертизи, Проект "Місцевий економічний розвиток міст України". – Київ : Центр громадської експертизи, 2013. – 173, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - В кінці кн. вих. дан. англ. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим.
345335
  Тинний І. Джерела та механізми фінансування реструктуризаційних перетворень на промислових підприємствах України : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 46
345336
  Тинний І. Джерела та механізми фінансування реструктуризаційних перетворень на промислових підприємствах України : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 3. – С. 17-20. – Бібліогр.: 2 назви
345337
  Шосталь С.О. Джерела та напрями залучення інвестицій в економіку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 89-91
345338
  Федущак-Паславська Джерела та основні риси приватного права у Європі нового часу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 159-167. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
345339
  Федущак-Паславська Джерела та основні риси приватного права у Європі періоду середньовіччя // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 89-96. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
345340
  Туранли Ф.Г. Джерела та особливості османської палеографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-49. – (Східні мови та літератури ; Вип. 5)


  Досліджуються джерела, причини виникнення і етапи розвитку османської палеографії, класифікація та її різновиди; особливого значення надається написанню дипломатичних листів з графікою. Подаються абетка і зразки письма.
345341
  Федулова Вікторія Валентинівна Джерела та особливості формування філософсько-історичної думки в Україні в середині ХІХ ст. (філософія теізму) : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Федулова Вікторія Валентинівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 208л. – Бібліогр.:л.195-208
345342
  Федулова В.В. Джерела та особливості формування філософсько-історичної думки в Україні в середині ХІХ ст. (Філософія теїзму). : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.03 / Федулова В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
345343
  Монаєнко Антон Джерела та порядок фінансування видатків вищих навчальних закладів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 72-75
345344
  Вовк С.О. Джерела та причини громадянських війн // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 4-6. – ISSN 2076-1554
345345
  Петренко Л. Джерела та самоусвідомлення українського експресіонізму (на матеріалі поезії і прози початку ХХ століття) // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 103-109. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
345346
  Лещенко С.В. Джерела та світовий досвід дослідження політичної соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 123-127. – (Філософія. Політологія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено аналіз джерел та світового досвіду дослідження політичної соціалізації. Article is devoted to consideration of sources and traditions of studying of political socialization.
345347
  Медвідь А. Джерела та способи нормативно-правового закріплення предмета парламентських розслідувань у зарубіжній практиці // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 8-10.
345348
  Лемішка О.Я. Джерела та способи утворення неологізмів у англомовному медичному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 244-249


  У статті досліджуються основні способи та джерела поповнення словникового складу англомовного медичного дискурсу. В статье исследуются основные способы и источники пополнения словарного состава англоязычного медицинского дискурса. The main sources ...
345349
  Трощинський П.В. Джерела та сутнісні риси європейської інтеграції // Наукові праці аспірантів економічного факультету : Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 164-171. – ISBN 966-7317-92-7
345350
  Андросюк Г.М. Джерела та умови фінансування науково-дослідних робіт та інноваційних розробок в Україні // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2013. – № 3 (147). – С. 2-7


  Розглянуто стан та умови фінансування науки в Україні. Проаналізовано типову залежність ефективності та результативності наукових розробок від витрачених ресурсів. Показано, що недостатнє чи перервне фінансування суттєво знижують ефективність ...
345351
  Зміївська С. Джерела та форми позитивного права // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 263-269. – ISSN 1993-0909
345352
  Семиліт М.В. Джерела та форми проектування образів-зразків життєвого шляху особистості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 128-140
345353
  Сардарян К.Г. Джерела творчості Л.Н. Кір"якова // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 303-313. – Бібліогр.: Літ.: с. 313 ; 14 п.
345354
  Філіп Ю.Л. Джерела творчості Фрія Федьковича // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 232-236


  У статті комплексно розглядається проблема джерел творчості Ю. Федьковича, зокрема в поезії. Вперше розглядаються джерела його творчості об"єктивно, без методологічної заангажованості, яка була присутня у працях радянської доби
345355
  Гудченко З. Джерела творчості художника Анатолія Кугая // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 3 : Архитектура. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С. 96-106. – ISSN 1728-6875
345356
  Гузій О. Джерела тексту поезії Леоніда Глібова "Кто блажен?" // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 92-105. – ISBN 978-966-171-890-5


  Йдеться про майже забутий вірш-переспів частини Нагірної проповіді Ісуса Христа (Мт.5, 3-12) "Кто блажен?", написаний Леонідом Глібовим 1868 року в Чернігові, в умовах переслідування поета цензурою. У статті проаналізовано особливості першої публікації ...
345357
  Нестерова І.А. Джерела тіньових відносин, що виникають у сфері туристичного бізнесу: історико-порівняльний аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 465-471. – ISSN 1563-3349
345358
  Арендт Ханна Джерела тоталітаризму = The origins of totalitarianism : Спільний видавничий проект телеканалу "1+1" та видавництва "Дух і Літера" / Арендт Ханна; Відповід.за вип. К.Сігов, Л.Фінберг; Наук.ред.перекладу К.Гломозда. – Київ : Дух і Літера, 2002. – 539с. – ISBN 966-7888-12-6
345359
  Арендт Ханна Джерела тоталітаризму = The origins of totalitarianism : спільний видавничий проект телеканалу "1+1" та видавництва "Дух і Літера" / Ханна Арендт. – 2-е вид. – Київ : Дух і Літера, 2005. – 584с. – ISBN 966-378-009-6
345360
  Казакова Т.В. Джерела традицій української публіцистичної словесності ("Слово про Закон і Благодать" митрополита Іларіона) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 190-194


  У статті проаналізовано "Слово про Закон і Благодать" Іларіона як пражурналістський текст, що заклав традиції української публіцистичної словесності. Доведено, що головною актуальною проблемою твору є концепція національної історії, яка була втілена ...
345361
  Костюк В.Л. Джерела трудового права України : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.05 / Костюк В.Л.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.17-18
345362
  Костюк Віктор Леонтійович Джерела трудового права України : Дис...канд.юридичних наук:12.00.05 / Костюк Віктор Леонтійович; КНУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 2000. – 160л. – Бібліогр.:л.151-160
345363
  Підвойний В.М. Джерела турецької термінологічної думки та етапи розвитку концепції творення термінологічних систем у турецькому мовознавстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 40-45. – (Східні мови та літератури ; Вип. 4)


  Аналізуються джерела турецької термінологічної думки та етапи розвитку концепцій творення термінологічних систем у турецькому мовознавстві.
345364
  Калакура Я.С. Джерела українознавства [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 130-132


  В статті згадуються науковці Київського університета: М. Максимович, М. Костомаров, В. Антонович, М. Драгоманов, М. грушевський ,Т. Шевченко.
345365
  Береза І. Джерела українськості Левка Боровиковського // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2004. – № 10. – С. 39-47
345366
  Нагайко Т. Джерела усної історії: проблеми та перспективи використання на сучасному етапі // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Тернопіль, 2007. – Вип. 19. – С. 418-423. – ISBN 978-966-308-217-2
345367
  Савченко А. Джерела федерального кримінального законодавства США // Міліція України : Інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 26-27.
345368
  Харитонова Т.А. Джерела філософської термінології / Т.А. Харитонова. – Київ, 1992. – 112с.
345369
  Донець Л. Джерела фінансового забезпечення екологічних програм на засадах Кіотського протоколу / Л. Донець, Є. Прокопенко // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 5. – С. 25-28. – ISSN 1728-9343
345370
  Ревак І.О. Джерела фінансового забезпечення інновацій в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 245-252. – ISSN 0321-0499
345371
  Онисенко Т. Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності видавничих підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 69-72. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто стан фінансового забезпечення інноваційної діяльності видавничих підприємств в Україні. Визначено основні чинники, що перешкоджають активізації інноваційної діяльності видавничих підприємств. Проаналізовано різні за своїм походженням джерела ...
345372
  Гривківська О.В. Джерела фінансового забезпечення розвитку малих фермерських господарств / О.В. Гривківська, І.В. Хлівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 154-163. – ISSN 1993-6788
345373
  Гривківська Оксана Василівна Джерела фінансового забезпечення розвитку малих фермерських господарств / Гривківська Оксана Василівна, Хлівна Ірина Вікторівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 154-163. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено оцінку фінансового забезпечення розвитку фермерських господарств.
345374
  Левченко Н.М. Джерела фінансового оздоровлення підприємств в аспекті чинного законодавства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.169-173. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
345375
  Гаврилюк Р.О. Джерела фінансового права України : Навчально-методичний посібник / Р.О. Гаврилюк; Мін-во освіти і науки України; ЧНУ ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2003. – 88с.
345376
  Дерев"янко С. Джерела фінансування всеукраїнського референдуму: проблеми і перспективи законодавчого регулювання // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 2 (16). – С. 11-20.
345377
  Савенко К.С. Джерела фінансування інноваційн в Україні: аналітичний огляд існуючої ситуації // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (70). – С. 5-9. – ISSN 1683-1942
345378
  Корольова-Казанська Джерела фінансування інноваційних проектів підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 280-283. – ISSN 1993-0259
345379
  Кирик О.А. Джерела фінансування інноваційної діяльності авіакомпаній // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 269-274. – ISSN 2308-1988
345380
  Олієвська М.Г. Джерела фінансування людського капіталу в Україні // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 69-72. – ISSN 1728-6220
345381
  Скора К.Ю. Джерела фінансування малого підприємництва в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 326-330. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
345382
  Гоцуляк С.М. Джерела фінансування оборотного капіталу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 135-141. – ISSN 0321-0499
345383
  Солодовнік О.О. Джерела фінансування проектів державно-приватного партнерства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 97-102. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Узагальнено історичний досвід реалізації проектів державно-приватного партнерства в інших країн світу.
345384
  Рубанка В.О. Джерела фінансування промислового піднесення в Україні наприкінці ХІХ століття : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 47-52. – Бібліогр.: 14 назв
345385
  Дубок І.П. Джерела фінансування сфери культури в Україні та напрями їх розширення // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 63-70. – ISSN 2310-2837
345386
  Косарєв О.Й. Джерела фінансування технічного переоснащення авіапідприємств України : фінанси та кредит.Податки / О.Й. Косарєв, О.М. Рибак // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 31-38 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
345387
  Головченко О.М. Джерела фінансування тіньової економіки в період транзиції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 205-211. – (Економічна ; Вип. 1)
345388
  Кальченко В.І. Джерела фінансування фундаментальних та прикладних досліджень // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 80-82. – ISSN 1027-3239
345389
  Палінська О.М. Джерела формування білінгвізму Ольги Кобилянської // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 408-413. – ISBN 966-581-388-9
345390
  Коцюрубенко Г.М. Джерела формування доходної частини бюджету домогосподарств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 249-252
345391
  Заїка Т.П. Джерела формування західноєвропейського стилю модерн (історико-культурологічний аспект аналізу) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 12-16. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (118)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються головні передумови формування стилю модерн у західноєвропейському культурному просторі кінця 19 - поч. 20 ст. В статье анализируются основные предпосылки формирования стиля модерн в западноевропейском культурном пространстве ...
345392
  Демківський А.В. Джерела формування інвестицій в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 87-105. – (Серія "Економіка" ; вип. 1)


  Розглянуто питання визначення структури управління вузом за ознаками видів процесів, функцій і періодів управління.
345393
  Крупа Т.М. Джерела формування кримськотатарського народу : Фаховий сервер № 20. Спецвипуск // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків, 2014. – № 15 (367). – С. 12/4-12/6
345394
  Попазова О.В. Джерела формування оборотного капіталу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 275-279. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
345395
  Давиденко В. Джерела формування окремої криміналістичіної методики розслідування нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцями // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.145-149. – ISSN 0132-1331
345396
  Гриценко Я.В. Джерела формування пареміологічного фонду арабської літературної мови // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 16-27. – ISSN 1682-671Х
345397
  Москалюк Микола Джерела формування робітників переробної промисловості Наддніпрянської України у другій половині XIX - на початку XX ст. // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (26). – С. 39-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье исследуются проблемы формирования работников перерабатывающей промышленности Надднепрянской Украины во второй половине XIX - начале XX века и другие аспекты изучаемой темы.
345398
  Дерев"янченко Н.В. Джерела формування світогляду Мішеля Уельбека // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 231-236. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
345399
  Гонтар Н. Джерела формування світогляду Панаса Саксаганського // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 84-89


  У статті аналізуються джерела формування світогляду видатного українського актора і режисера Панаса Карповича Саксаганського (Тобілевича), його становлення як особистост і і митця. В статье анализируются источники формирования мировоззрения ...
345400
  Томин О. Джерела формування спеціального фонду бюджету // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 2. – С.16-21
345401
  Волосенко С.О. Джерела формування та значення принципів цивільного процесу в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 127-132.
345402
   Джерела формування та історія утвердження предметної галузі української психолгії : монографія / Бондар С.В. [ та ін. ] ; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 224с. – ISBN 978-966-644-131-0
345403
  Вирста Н. Джерела формування українських прізвищ Покуття // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 52-58. – ISBN 978-966-2248-90-6
345404
  Дерба С.М. Джерела формування української термінології з прикладної (комп"ютерної) лінгвістики та принципи ії стандартування // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 122-124
345405
  Шевчук Н.Ю. Джерела формування фінансових ресурсів на місцевому рівні: теорія та практика // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 75-80.
345406
  Забаштанський М.М. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств комунального господарства : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 25-29 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
345407
  Пономаренко Л.В. Джерела формування церковного землеволодіння у Галичині в XIV - XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 64-70. – (Історичні науки ; Вип. 32)


  Досліджуються джерела формування земельної власності католицької церкви в Галичині в XIV-XV ст., розкривається феодальний характер церковного землеволодіння.
345408
  Стебун І. Джерела художньої істини. / І. Стебун. – К., 1970. – 222с.
345409
  Мацелюх І.А. Джерела церковного права державного походження в Україні (X - середина XVII ст.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мацелюх Іванна Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
345410
  Мацелюх І.А. Джерела церковного права державного походження в Україні (X - середина XVII ст.) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мацелюх Іванна Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 213 л. – Бібліогр.: л. 186-213
345411
  Мацелюх І.А. Джерела церковного права за доби українського середньовіччя : монографія / Іванна Мацелюх ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Талком, 2015. – 290, [1] с. – Бібліогр.: с. 264-290. – ISBN 978-617-7133-64-2
345412
  Немченко С. Джерела цивільно-правового регулювання зобов"язань із договору постачання електричної енергії через приєднану мережу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 122-125.
345413
  Майданик Р. Джерела цивільного права України: поняття, система, види // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 274-279. – ISSN 1026-9932
345414
   Джерела цивільного права: поняття, система, співвідношення з джерелами права інших галузей права (круглий стіл за ініціативою Асоціації цивілістів України) // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 312-313


  7 лютого 2013 року у залі засідань Київського регіонального центру НАПрН України відділенням цивільно-правових наук НАПрН України та Асоціацією цивілістів України було проведено круглий стіл. У заході взяли участь науковці КНУ імені Тараса Шевченка.
345415
  Гетманцев О.В. Джерела цивільного процесу України: поняття та види // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 249-254. – ISSN 1563-3349
345416
  Васильєв С.В. Джерела цивільного процесуального права України : традиції й інновації : монографія / С.В. Васильєв ; Акад. прав. наук України, НДІ прав. забезпечення інновац. розвитку НАПрН України. – Харків : Еспада, 2013. – 431, [1] с. – Бібліогр.: с. 379-431 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-456-070-9
345417
  Худоба Н. Джерела, структура та основні положення австрійського кримінально-процесуального кодексу 1873 р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 89-95. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Досліджено історію прийняття австрійського кримінально-процесуального кодексу 1873 р. і його застосування на території Галичини. Проаналізовано структуру і головні положення кримінально-процесуального кодексу 1873 р.
345418
  Кульчицький В. Джерела, структура, основні положення австрійського цивільного кодексу 1811 р. / В. Кульчицький, І. Левицька // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 46–51. – (Серія юридична ; Вип. 48)
345419
  Горецький П.Г. Джерело / П.Г. Горецький. – Ужгород, 1951. – 72с.
345420
  Книш Г.А. Джерело : поезії / Г.А. Книш. – Львів : Каменяр, 1955. – 79 с.
345421
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 1. – 1995
345422
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 1. – 1996
345423
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 2. – 1996
345424
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 3. – 1996
345425
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 4. – 1996
345426
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 1. – 1997
345427
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 2. – 1997
345428
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 3. – 1997
345429
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 4. – 1997
345430
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 1. – 1998
345431
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 2. – 1998
345432
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 3. – 1998
345433
   Джерело : український реферативний журнал. – Київ
№ 4. – 1998
345434
  Клетніков Е. Джерело буття : поезії / Ефтім Клетніков ; пер. з македон. й упоряд. Наталі Бенедик ; [передм. О.П. Довгий]. – Київ ; Скоп"є : Інформаційні системи, 2012. – 83, [1] с. : портр. – Текст парал. укр., македон. – (Поезія не знає кордонів). – ISBN 978-966-2249-84-2
345435
  Москаленко Г.Л. Джерело високої рентабельності / Г.Л. Москаленко. – Одеса, 1980. – 72с.
345436
  Сюндюков І. Джерело вічного світла // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 березня (№ 53/54). – С. 8


  Кирило, Мефодій та витоки християнства на Русі.
345437
   Джерело достатку : довідник з питань хімізації сільського господарства. – Київ : Молодь, 1964. – 303 с.
345438
  Старченко Т. Джерело духовності : (християнська тематика в сучасній українській публіцистиці) / Тамара Старченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 168-178. – (Журналістика ; Вип. 3)
345439
  Карпенко В.О. Джерело життя і краси / В.О. Карпенко. – К., 1983. – 199с.
345440
  Жванко Л. Джерело з історії вивчення проблеми біженства першої світової війни в Російській імперії // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 6. – С. 113-123. – ISSN 0869-3595


  "Керівні положення по влаштуванню біженців"
345441
  Іванців Артем Джерело з історії Української лінії в архівосховищах міста Києва: загальний огляд // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : Збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2007. – Вип. 16. – С. 197-208. – ISBN 978-966-89991-7-8
345442
  Будько Євген Джерело замку Радомисль : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 6 (102) грудень - січень. – С. 102-108 : Фото
345443
   Джерело знань про народну медицину Полісся // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 5


  Коротка анотація на монографію "Народна медицина середнього Полісся..." І. Ігнатенко, канд. істор. наук, доц. кафедри етнології та краєзнавства нашого університету.
345444
   Джерело літер. Традиційні чи електронні книги - не має значення. Важливо навчити дітей аналізувати й систематизувати інформацію // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 30 липня (№ 31)


  Нині досить велика кількість традиційних джерел ще не переведені в електронний формат. Однак із часом кожна бібліотека повинна перетворитися на сучасний інформаційний центр, - вважає проректор з науково-педагогічної роботи КНУТШ Володимир Бугров.
345445
   Джерело Марії.. – Львів, 1997. – 60с.
345446
  Київець О.В. Джерело міжнародного права як природно-правова категорія // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 76-81
345447
   Джерело модернізації // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 грудня (№ 52). – С. 4 : Фото


  26 грудня відбулося засідання колегії Міністерства освіти і науки України. Обговорено підсумки апробації та моніторингових досліджень якості підручників для загальноосвітніх навчальних закладів. Особливий інтерес членів колегії було надано стану ...
345448
  Крижанівська Тетяна Джерело мудрості, незмірна глибина // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 39-40. – Бібліогр. в кінці ст.
345449
  Іваненко В.В. Джерело народної дипломатії / В.В. Іваненко, А.І. Голуб. – Дніпропетровськ, 1992. – 158с.
345450
   Джерело натрію та урану ураноносних альбітитів (на прикладі Докучаєвського родовища Інгульського мегаблоку українського щита) / Л.М. Степанюк, С.М. Бондаренко, В.О. Сьомка, І.М. Котвіцька, О.В. Андреєв // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії,мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – вип. 31/32. – С. 99-104. – ISSN 2224-6487
345451
   Джерело натхнення.. – К, 1982. – 136с.
345452
  Черевко О. Джерело національного духу // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2016. – 2-9 березня (№ 9/10). – С. 5


  Черкаському національному університету імені Богдана Хмельницького виповнюється 95 років.
345453
  Савенко Л.Г. Джерело нашого багатства: виробництво, розподіл і використання національного доходу / Л.Г. Савенко. – Київ : Політвидав України, 1982. – 232 с.
345454
   Джерело нашої сили. – Ужгород, 1974. – 176с.
345455
  Отраднова О.О. Джерело підвищеної небезпеки як категорія цивільного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 20-22. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженні основних положень наукових теорій стосовно цивільно-правового поняття "джерело підвищеної небезпеки". Проаналізовано позитивні моменти кожної теорії та її недоліки. Зроблено власний висновок автора щодо поняття "джерела ...
345456
  Мимоход М. Джерело пізнання Івана Франка // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 11-15. – ISSN 0130-5263
345457
  Шмушкевич М.Ю. Джерело радості / М.Ю. Шмушкевич. – К., 1938. – 68с.
345458
  Хоменко Н. Джерело радості : поезії / Н. Хоменко. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 107 с.
345459
  Бузько Д. Джерело св. паски. / Д. Бузько. – Киев, 1961. – 32с.
345460
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 1999
345461
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 1999
345462
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 1999
345463
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 1999
345464
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2000
345465
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2000
345466
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2000
345467
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2000
345468
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2001
345469
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2001
345470
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2001
345471
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2001
345472
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2001. – + CD
345473
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2001
345474
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2002
345475
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2002
345476
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2002
345477
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2002
345478
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2002
345479
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2002
345480
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2003
345481
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2003
345482
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2003
345483
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2003
345484
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2003
345485
   Джерело Сер. 1. Природничі науки. Медицина : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2003
345486
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2004
345487
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2004
345488
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2004
345489
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2004
345490
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2004
345491
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2004
345492
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2005
345493
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2005
345494
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2005
345495
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2005
345496
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2005
345497
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2005
345498
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2006
345499
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2006
345500
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2006
345501
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2006
345502
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2006
345503
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2006
345504
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2007
345505
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2007
345506
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2007
345507
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2007
345508
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2007
345509
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2007
345510
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2008. – + 2 CD
345511
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2008
345512
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2008
345513
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2008
345514
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2008
345515
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2008
345516
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2009
345517
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2009
345518
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2009
345519
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2009
345520
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2009
345521
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2009
345522
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2010
345523
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2010
345524
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2010
345525
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2010
345526
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2010
345527
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2010
345528
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2011
345529
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2011
345530
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2011
345531
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2011
345532
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2011
345533
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2011
345534
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2012
345535
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2012
345536
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2012
345537
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2012
345538
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2012
345539
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2012
345540
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2013
345541
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2013
345542
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2013
345543
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2013
345544
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2013
345545
   Джерело Сер. 1. Природничі науки = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2013
345546
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2014
345547
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2014
345548
   Джерело Сер. 1. Природничі науки : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2014
345549
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2000
345550
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2000
345551
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2000
345552
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2000
345553
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2001
345554
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2001
345555
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2001. – + CD
345556
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2001
345557
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2001
345558
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2001
345559
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2002
345560
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2002
345561
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2002
345562
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2002
345563
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2002
345564
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2002
345565
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2003
345566
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2003
345567
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2003
345568
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2003
345569
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2003
345570
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2003
345571
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2004
345572
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2004
345573
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2004
345574
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2004
345575
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2004
345576
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2004
345577
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2005
345578
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2005
345579
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2005
345580
   Джерело Сер. 2. Техніка.Промисловість.Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2005
345581
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2005
345582
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2005
345583
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2006
345584
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2006
345585
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2006
345586
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2006
345587
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2006
345588
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2006
345589
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2007
345590
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2007
345591
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2007
345592
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2007
345593
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2007
345594
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2007
345595
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2008
345596
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2008
345597
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2008
345598
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2008
345599
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2008
345600
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2008
345601
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2008
345602
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2009
345603
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2009
345604
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2009
345605
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2009
345606
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2009
345607
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2009
345608
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2010
345609
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2010
345610
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2010
345611
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2010
345612
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2010
345613
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2010
345614
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2011
345615
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2011
345616
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2011
345617
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2011
345618
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2011
345619
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2011
345620
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2012
345621
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2012
345622
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2012
345623
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2012
345624
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2012
345625
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2012
345626
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2013
345627
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2013
345628
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2013
345629
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2013
345630
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2013
345631
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2013
345632
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2014
345633
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2014
345634
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2014
345635
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2014
345636
   Джерело Сер. 2. Техніка. Промисловість. Сільське господарство : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр.; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2014
345637
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 1999
345638
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 1999
345639
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 1999
345640
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 1999
345641
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2000
345642
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2000
345643
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2000
345644
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2000
345645
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2001
345646
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2001
345647
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2001. – + CD
345648
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2001
345649
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2001
345650
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2001
345651
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2002
345652
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2002
345653
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2002
345654
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2002
345655
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2002
345656
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2002
345657
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2003
345658
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2003
345659
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2003
345660
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2003
345661
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2003
345662
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2003
345663
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2004
345664
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2004
345665
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2004
345666
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2004
345667
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2004
345668
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2004
345669
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2005
345670
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2005
345671
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2005
345672
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2005
345673
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2005
345674
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2005
345675
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2006
345676
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2006
345677
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2006
345678
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2006
345679
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2006
345680
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2006
345681
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 1. – 2007
345682
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 2. – 2007
345683
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 3. – 2007
345684
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 6. – 2007
345685
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 4. – 2007
345686
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал. – Київ
  № 5. – 2007
345687
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2008
345688
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2008
345689
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2008
345690
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2008
345691
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2008
345692
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2008
345693
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2009
345694
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2009
345695
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2009
345696
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2009
345697
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2009
345698
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2009
345699
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2010
345700
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2010
345701
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2010
345702
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2010
345703
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2010
345704
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2010
345705
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2011
345706
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2011
345707
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2011
345708
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2011
345709
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2011
345710
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2012
345711
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2012
345712
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2012
345713
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2012
345714
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2012
345715
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / НАН України ; Ін-т проблем реєстрації інформ. НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2012
345716
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 1. – 2013
345717
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 5. – 2013
345718
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво = Djerelo : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 6. – 2013
345719
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2013
345720
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 4. – 2013
345721
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 3. – 2013
345722
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2014
345723
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2014
345724
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2014
345725
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2014
345726
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2014
345727
   Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2014
345728
  Гах Й.М. Джерело сили і процвітання / Й.М. Гах. – Ужгород, 1984. – 94с.
345729
  Чорноморець Ю. Джерело сили київського християнства, або Три складові національної ідеї // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 квітня (№ 71/72). – С. 15
345730
  Шаян В. Джерело споконвічної сили української культури // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.46-55


  (Фольклор)
345731
  Кононенко Д.А. Джерело. / Д.А. Кононенко. – Симферополь, 1972. – 64с.
345732
  Курильчук М.М. Джерело. / М.М. Курильчук. – К., 1973. – 232с.
345733
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2015
345734
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2015
345735
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 3. – 2015
345736
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 4. – 2015
345737
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 5. – 2015
345738
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 6. – 2015
345739
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 2. – 2016. – 280 с.
345740
   Джерело. Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво : український реферативний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ
  № 1. – 2016. – 354 с.
345741
  Шевченко Л. Джерелознавець за покликом душі [В.І. Стрельський] // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2005. – № 11. – С. 353-357. – ISBN 966-7522-04-0
345742
  Калакура Я.С. Джерелознавство [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 132-133


  В статті згадуються науковці Київського університета: В. Антонович, М. Грушевський .
345743
  Рябініна І.М. Джерелознавство в історіографії українського та російського мовознавства 19 ст.- 30-х рр. 20 ст. // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 22-27. – ISBN 978-966-8847-84-4
345744
  Санцевич А.В. Джерелознавство з історії Української РСР 1917-1941 / А.В. Санцевич. – Київ, 1981. – 208 с.
345745
  Санцевич А.В. Джерелознавство з історії Української РСР післявоєнного періоду. / А.В. Санцевич. – К, 1972. – 203с.
345746
  Варшавчик М.А. Джерелознавство історичне / М. Варшавчик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 103-105. – ISBN 966-642-073-2
345747
  Калакура Я. Джерелознавство історичне // Спеціальні історичні дисципліни : довідник : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Н. Войцехівська, В.В. Томазов, М.Ф. Дмитрієнко, Т.А. Балабушевич, В.В. та ін. Бездрабко. – Київ : Либідь, 2008. – С. 173-181. – ISBN 978-966-06-0538-1
345748
  Стрельський В.І. Джерелознавство історії СРСР. Перід імперіалізму / В.І. Стрельський. – Київ, 1958. – 480 с.
345749
   Джерелознавство історії України : довідник : навч. посіб. для студ. вузів. – Київ : [Б. в.], 1998. – 212 с. – ISBN 5-7702-0849-Х
345750
  Михальський І.С. Джерелознавство історії українських політичних партій кінця XIX - початку XX століть: історіографія проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-54. – (Історія ; Вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано наукові праці з історії українських політичних партій кінця XIX - початку XX ст. Зроблено висновок про недостатню розробку цієї проблеми.
345751
   Джерелознавство історії Української РСР. – Харків, 1976. – 76с.
345752
  Довгопол В.М. Джерелознавство історії Української РСР : навч. посіб. для студ. іст. ф-тів вузів / В.М. Довгопол, М.А. Литвиненко, Р.Д. Лях ; за ред. Ф.П. Шевченко. – Київ : Вища школа, 1986. – 239 с.
345753
  Костенко О. Джерелознавча база до висвітлення питання науково-освітньої діяльності аграрного спрямування в університеті св. Володимира в ХІХ - на початку ХХ ст. // Наукові записки з української історії : Збірник наукових статей / Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди К-ра іст. та культ. України. – Тернопіль, 2006. – Вип. 18 : Присвячений пам"яті О.С.Якименка. – С. 77-83. – ISBN 966-8029-58-5
345754
  Корольов Б.І. Джерелознавча критика / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 105-106. – ISBN 966-642-073-2
345755
  Філінюк А.Г. Джерелознавче видання про фундатора Кам"янець-Подільського державного українського університету Івана Огієнка |Іван Огієнко – організатор, керівник і оборонець Кам"янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 375-378. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086


  [продовження назви]:Документи. Матеріали. Світлини. Хроніка діяльності / укладачі і автори статті доктори історичних наук, професори С.А. Копилов і О.М.Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : ПП "Медобори-2006", 2014. – 384 с.|.
345756
  Мацюк О.Я. Джерелознавче значення філіграней документів львівських вірмен XVI-XVII ст. // Історичні джерела та їх використання / Ін-т історії АН Української РСР; Архівне управління при Раді Міністрів УРСР. – Київ, 1969. – Вип. 4. – С. 267-289
345757
  Матицин О.І. Джерелознавчий аспект дослідження естетики українського іконопису XV-XVI століть // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 54-61. – ISSN 2225-7586


  У статті розглядається проблематика дослідження українського іконопису 15-16 ст. Аналізується масив літератури, що має безпосередньє відношення до вивчення богословсько-естетичних основ українського іконопису 15-16 ст.
345758
  Горпинченко І. Джерелознавчий аспект історіографії православної церкви в Україні другої половини XIX століття // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 82-86
345759
  Мурашко Н. Джерелознавчий потенціал документів фонду Національного академічного драматичного театру імені І. Франка в ЦДАМЛМ України // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 42-43
345760
  Будовська А. Джерелознавчий потенціал мемуаристики для відтворення історії життя Миколи II // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія. – С. 222-225. – ISBN 978-966-171-783-0
345761
  Будовська А. Джерелознавчий потенціал мемуаристики для відтворення історії життя Миколи II // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – C. 107-110. – ISBN 978-966-171-793-9
345762
  Дашкевич О.І. Джерелознавчі аспекти комплектування посад вищого офіцерського складу в армії Росії, Збройних силах СССР та України // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 455-467
345763
  Ринсевич В. Джерелознавчі аспекти наукової діяльності О.М. Лазаревського на Лівобережній Україні // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 4. – С. 43-57


  Про М.П. Василенка. - С. 43, 57.
345764
  Калакура Я.С. Джерелознавчі аспекти сучасного українознавства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 24-32. – (Українознавство ; Вип. 2)


  Обґрунтовується важливість джерельної бази для становлення і розвитку українознавства як комплексної наукової системи знань для утвердження національної ідеї - консолідуючої основи українознавства.
345765
  Черняков Б.І. Джерелознавчі особливості дослідження становлення зображальної журналістики : Матеріали до лекції / Б.І. Черняков; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 19с. – (Зображальна журналістика: проблеми історії і теорії : Лекційний фонд Інституту журналістики ; Вип. 2 : Зображальна журналістика: проблеми теорії і методології дослідження. Тексти лекцій)
345766
  Черняков Б. Джерелознавчі особливості дослідження становлення зображальної журналістики // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Вип. 3 (28). – С. 5-23.
345767
  Пляшник М. Джерелознавчі проблеми в працях науковців Дніпропетровського університету (70-80-ті роки XX ст.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 521-523. – ISBN 978-966-171-795-3
345768
  Патик В. Джерелознавчі проблеми у працях В"ячеслава Стрельського (1910-1983) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 114-116. – (Історія ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються ключові аспекти дослідження джерелознавства у працях В"ячеслава Стрельського. Аналізується наукова спадщина вченого, його внесок у становлення та розвиток джерелознавчих галузей знань. This article is devoted to the main aspects of ...
345769
  Шипко Л. Джерелознавчі студії Михайла Бережкова з середньовічної історії російсько-кримських відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 141-144. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми історії дипломатичних відносин Московської держави та Кримського ханства з 1474 р. до початку XVI ст. Присвячено джерелознавчим дослідженням Михайла Бережкова з історії середньовічних російсько-кримських відносин, а також з"ясуванню ...
345770
  Шипко Л. Джерелознавчі студії Михайла Михайловича Бережкова (1850-1932) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 173-194


  Стаття присвячена джерелознавчим дослідженням Михайла Михайловича Бережкова та з"ясуванню його внеску у розвиток цієї проблематики. Розглядаються досягнуті ученим результати у ході комплексного дослідження першої кримської посольської книги ...
345771
   Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України.. – Дніпропетровськ, 1995. – 207с.
345772
  Кентій К.В. Джерелознавчі та історіографічні читання в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 2. – С.151-152. – ISSN 0130-5247
345773
  Щербак М. Джерелознавчі читання в Київському університеті // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2005. – № 7 : Архівна наука та наука в архівах. – С. 246-247. – ISBN 966-625-046-2
345774
  Гаврилюк Х. Джерелоцентризм польськомовного перекладу поеми "Енеїда" Івана Котляревського // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 7. – С. 160-166. – ISSN 2308-4855
345775
  Костюченко В. Джерелу добронравності бути чи не бути? // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 14, 15


  Про перспективи видавництва "Веселка"
345776
  Гонюкова Л.В. Джерельна база вивчення громадсько-політичної та педагогічної діяльності С. Русової // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 41-43. – (Історія ; Вип. 41)


  Розкривається джерельна база вивчення діяльності Софії Русової. Дається загальна характеристика документів та матеріалів, які зберігаються в архівних фондах та бібліотеках Києва.
345777
  Войцехівська І.Н. Джерельна база вивчення життя та діяльності академіка В.С. Іконникова // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2001. – № 4 : Студії на пошану Руслана Пирога. – С. 358-379
345778
  Жук В. Джерельна база вивчення історії вітчизняної книги та бібліотечної справи студентами університету // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 42-44. – ISSN 2076-9326
345779
  Войцехівська І. Джерельна база дослідження життя та творчості професора Володимира Замлинського // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 43-58. – ISBN 966-02-2067-7
345780
  Ріжняк Р.Я. Джерельна база дослідження з історії розвитку інформатики у вишах України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 9/1 (125), вересень : Історія. – С. 132-138. – ISSN 2077-1800


  В статті проаналізовано особливості використання джерельної бази з точки зору детальної її структури та змісту при проведенні наукового дослідження щодо вивчення історії становлення та розвитку інформатики і її впровадження у вищу школу України ...
345781
  Карпусь Д.О. Джерельна база дослідження київської школи економічної історії М.В. Довнар-Запольського // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 174-178. – ISSN 2076-1554
345782
  Мартинюк Я.М. Джерельна база дослідження становлення та діяльності інституту місцевого самоврядування на Волині у міжвоєнний період // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 369-379. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
345783
  Журавльова С. Джерельна база дослідження торгово-економічних зв"язків УСРР з зарубіжними країнами (1921-1924) // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.155-164. – ISBN 966-625-033-0
345784
  Ляхоцький В. Джерельна база огієнкознавчих досліджень // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.222-237. – ISBN 966-625-033-0
345785
  Зуєв К.О. Джерельна база питання поширення ислама в Східній Україні в 20 столітті // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 2. – С.164-169. – ISSN 1728-3671
345786
  Галатир В.В. Джерельна база питання формування та функціонування місцевих органів державної влади в Правобережній Україні у період Гетьманату П. Скоропадського // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 33-40. – (Історичні науки ; Вип. 5)
345787
  Лиханова І. Джерельна база ретроспективного покажчика "Книга в Україні. 1861-1917: матеріали до репертуару української книги" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 19-26. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано друковані та електронні бібліографічні джерела, за якими здійснюється науково-бібліографічна редакція та доповнення картотеки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського виданнями, що вийшли друком українською і російською ...
345788
  Краснодемська І.Й. Джерельна база розвитку українознавчих студій у Європі (1920-1960-ті роки) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 30. – С. 114-131


  Джерельну базу з розвитку українознавства за кордоном умовно можна поділити на архівні документи й матеріали та цілу низку опублікованих джерел. Всі ці матеріали розширюють уявлення про визначних учених, які залишили помітний слід в українознавчій ...
345789
  Бака В. Джерельна база та історіографія досліджень процесу розпаду Чехословацької федерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-7. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні групи історичних джерел та наукових праць, які стосуються розпаду Чехословаччини, розкрито їх особливості та значення. В статье анализируются основные группы исторических источников и научных работ, которые касаются ...
345790
  Яременко В.М. Джерельна база та історіографія проблеми спалених українських сіл (1941-1944 рр.) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Український ін-т національної пам"яті. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 268-299. – ISBN 978-966-8809-48-4
345791
  Чорний О.О. Джерельна база та її роль в зародженні і розвитку філософської думки на землях сучасної України до Київської Русі // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 129-134
345792
  Горовенко М.М. Джерельна основа дослідження інституту парламентаризму в Україні та інших країнах // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 50-56.


  Розглянуто питання становлення бази джерел конституційного права, а саме джерельна основа становлення парламентаризму в Україні. Наведено приблизний перелік джерел та матеріалів, які раніше не розглядалися. There was the analysis of the formation of ...
345793
  Верстюк В. Джерельна основа монографії М. Костомарова "Богдан Хмельницький" // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 7-8
345794
  Багаліка Ю. Джерельна спадщина Лесі Українки // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий науковий збірник / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2000. – № 2. – С. 214-220. – ISBN 966-625-009-8
345795
  Гупан Н. Джерельнабаза історії педагогіки: пошук підходів до систематизації // Рідна школа : щомісячній науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8/9 (1004/1005). – С. 67-70. – ISSN 0131-6788
345796
  Якобчук Н. Джерельне значення архівознавчих та археографічних досліджень Івана Каманіна // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 72-77
345797
  Якобчук С. Джерельне значення публіцистичних праць Ф.П. Матушевського в газеті "Рада" (1906-1914 рр.) // Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.". – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 189-204. – ISBN 978-966-2410-26-6


  Федір Павлович Матушевський - громадський і політичний діяч, публіцист, журналіст, письменник, редактор та дипломат.
345798
  Багаліка Ю.О. Джерельне значення творчої спадщини Лесі Українки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 17-19. – (Історія ; Вип. 41)


  Висвітлено роль і місце літературно-художньої, публіцистичної та епістолярної спадщини Леся Українки в джерельній базі історичної науки; М. Драгоманов. - С. 19.
345799
  Павленко С. Джерельне значення фотодокументів для вивчення пам"яток церковної архітектури Києва ХІ-ХVІІІ ст. // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.164-171. – ISBN 966-625-033-0
345800
  Калакура Я. Джерельний потенціал новітнього українознавства // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 4 (37). – С. 37-43
345801
  Севернюк Т.А. Джерельні веретена / Т.А. Севернюк. – К., 1991. – 115с.
345802
  Туранли Ф.Г. Джерельні матеріали тюркського походження про козацько-кримськотатарський політичний союз першої половини XVII ст. // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 370-380. – ISBN 978-966-02-6446-5
345803
  Грабовська І. Джерельні підвалини дослідження паритетної (гендерної) демократії: український і світовий контекст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-50. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан розробленості проблеми "паритетна демократія" ("гендерна демократія") як у світовій сучасній гуманітаристиці, так і в українській. This article is devoted to analyzing of investigational foundations of Parties Democracy (Gender ...
345804
  Калакура Я. Джерельні свідчення нищення української культури // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 285-288. – ISSN 2222-5250
345805
  Слободян Л. Джерельні свідчення штучного характеру Голодомору в Україні 1932-1933 років // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 41-51
345806
  Косенко О.В. Джерельно-інформаційний потенціал особових архівних фондів : автореф. дис. канд. ... історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Косенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
345807
  Косенко О.В. Джерельно-інформаційний потенціал особових архівних фондів : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Косенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 211л. + Додатки : л.169-182. – Бібліогр. : л.183-211
345808
   Джерельце.. – К, 1987. – 192с.
345809
  Сейтлиев К. Джерен : поэма / К. Сейтлиев. – Ашхабад : Туркменгиз, 1958. – 16 с.
345810
  Маценко І.А. Джерерло під Пристін-горою / І.А. Маценко. – Х., 1982. – 119с.
345811
  Демехин А.П. Джермук / А.П. Демехин. – Ереван, 1947. – 88с.
345812
  Эртель Д. Джером Клапка Джером: О себе, но не только // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 6 (70). – С. 84-105. – ISSN 1819-6268
345813
  Лондон Д. Джерри-островитянин / Д. Лондон. – Красноярск, 1958. – 170с.
345814
  Меркурьева Е.К. Джерсейский скот и его помеси в СССР / Е.К. Меркурьева. – М., 1961. – 256с.
345815
   Джерсейский скот.. – М, 1957. – 128с.
345816
  Кузик Володимир Джерсі. Острів - раритет : Вояж-колекція / Кузик Володимир, Кузик Андрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 1. – С. 102-107 : Фото
345817
  Шарыгин И.С. Джерфишерит в ксенолитах деформированных передотитов трубки Удачная-Восточная (Якутия): проблемы происхождения и связь с кимберлитовым магматизмом / И.С. Шарыгин и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 3. – С. 321-340 : рис., табл. – Библиогр.: с. 337-340. – ISSN 0016-7886
345818
   Джет-пот : Art of Flight // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 40-43 : Фото
345819
  Білик Андрій Джет-сет в країну індпошиву : модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 116-119 : Фото
345820
  Сагындыков К.С. Джетымский железорудный бассейн Тянь-Шаня: Геология, рудоносность, перспективы / К.С. Сагындыков, А.А. Судоргин. – Фрунзе, 1984. – 214с.
345821
   Джетысу. (Семиречье) : естественно-историческое описание края. – Ташкент, 1925. – 235 с.
345822
  Гончар Б.М. Джефферсон Томас // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 345. – ISBN 966-316-039-X
345823
  Падовер С. Джефферсон, третий президент США / С. Падовер; Пер. с англ. В.Гессен. – Нью-Йорк : Телекс, 1991. – 309с. – ISBN 6-938181-19-Х
345824
  Согрин В.В. Джефферсон. Человек, мыслитель, политик / В.В. Согрин; АН СССР; Отв. ред.Н.Н.Болховитинов. – Москва : Наука, 1989. – 280 с. – ISBN 5-02-008990-7
345825
  Кашкин И.А. Джеффри Чосер / И.А. Кашкин. – М., 1946. – 28с.
345826
   Джеффрі Р. Пайєтт зустрівся зі студентами // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 2


  Інститут міжнародних відносин відвідав посол США в Україні Джеффрі Р. Пайєтт. Метою візиту, за словами дипломата, було передати українцям меседж американського народу. За ініціативи Джеффрі Р. Пайєтта зустріч відбулася в форматі діалогу: студенти ...
345827
  Гончар Б.М. Джея місія // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 345. – ISBN 966-316-039-X
345828
  Хеерманн Х. Джи-мены из ФБР: их темные дела : Пер. с нем. / Х. Хеерманн. – Москва : Политиздат, 1979. – 295с. : илл.
345829
  Хеерманн Х. Джи-мены из ФБР: их темные дела. / Х. Хеерманн. – М., 1979. – 295с.
345830
  Лугин А. Джиадэ или трагические похождения индивидуалиста / А. Лугин. – М., 1928. – 255с.
345831
   Джибути // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 76-80 : фото
345832
  Ільїн В.В. Джива // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 48-49. – ISBN 966-316-069-1
345833
  Борбугулов М. Джигит из глухого аила / М. Борбугулов. – М.
кн.1. – 1967. – 261с.
345834
  Утепов Ш.Г. Джигит из Таучилика. / Ш.Г. Утепов, Х.Ш. Абдрашитов. – Алма-Ата, 1980. – 264с.
345835
  Зингер М.Э. Джигит морских глубин / М.Э. Зингер. – Махачкала, 1949. – 227с.
345836
  Аширов Чары Джигиты / Аширов Чары. – Москва, 1982. – 159 с.
345837
  Марьяновский В.А. Джигиты Кантемировы / В.А. Марьяновский. – М., 1973. – 55с.
345838
  Кропивницький М.Л. Джигун : комедія в 3-х діях з співами / М.Л. Кропивницький. – Полтава : Електрич. друкарня Г.І. Маркевича, 1913. – 96 с.


  На тит. арк. помилка друкарні, рік видання написан - 1193
345839
   Джидинский рудный район.. – Новосибрск : Наука, 1984. – 197с.
345840
  Нельсон К. Джим Райан -- рекордсмен из Уичито / К. Нельсон. – М., 1974. – 192с.
345841
  Куртад П. Джимми : роман / П. Куртад; Пер. с франц. М. Богословской. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 300 с.
345842
  Синклер Э. Джимми Хиггинс / Э. Синклер. – М.-Л., 1930. – 365с.
345843
  Синклер Э. Джимми Хиггинс / Э. Синклер. – М., 1957. – 296с.
345844
  Муазі Д. Джиммі Картер Обама // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25 вересня (№ 172). – С. 3


  Для обох президентів спільним є фундаментальна нерішучість у підході до світових справ.
345845
  Горпожакс Гривадий Джин Грин-неприкасаемый / Горпожакс Гривадий. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 687 с.
345846
  Горпожакс Г. Джин Грин-неприкасаемый / Г. Горпожакс. – М., 1990. – 686с.
345847
  Уолперт Стенли Джинна - творец Пакистана = Jinnah of Pakistan / Уолперт Стенли; Пер. с англ. В. Скороденко и др. – Москва : Рудомино, 1997. – 480с. – ISBN 5-7380-0051-Х
345848
  Котюжинська Т. Джинса як відповідь на навколишнє середовище // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 9. – С. 12-15.
345849
   Джинсове покоління : пострадянська література Закарпаття. – Мукачево : Карпатська вежа, 2007. – 348 с. – ISBN 966-8269-13-6
345850
  Погодин Н.Ф. Джиоконда / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1939. – 56с.
345851
  Жданов Н.Г. Джиоконда / Н.Г. Жданов. – М, 1963. – 175с.
345852
  Жданов Н.Г. Джиоконда / Н.Г. Жданов. – М, 1966. – 488с.
345853
  Соломин Г.К. Джиотто Бибондоне / Г.К. Соломин. – С.-Пб. – 176с.
345854
  Потапов Владимир Джип - это свобода : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 248-249 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
345855
  Араслы Э.Г. Джирджи Зейдан и арабский исторический роман / Э.Г. Араслы. – Москва, 1967. – 80с.
345856
  Гутер Р.С. Джироламо Кардано / Р.С. Гутер, Ю.Л. Полунов. – М., 1980. – 192с.
345857
  Гутер Р.С. Джироламо Кардано / Р.С. Гутер, Ю.Л. Полунов. – Москва : Знание, 1980. – 192с.
345858
  Виллари Пасквале Джироламо Савонарола и его время : [В 2-х т.] / Пасквале Виллари ; Пер. с итал. Н. Бережкова; Ред. и [авт. предисл.] А.Л. Волынский. – [Санкт-Петербург] : Изд. Грядущий день
Т. 1. – 1913. – [2], V, 389 с. : ил., портр.
345859
  Виллари Пасквале Джироламо Савонарола и его время : [В 2-х т.] / Пасквале Виллари ; Пер. с итал. Н. Бережкова; Ред. и [авт. предисл.] А.Л. Волынский. – [Санкт-Петербург] : Изд. Грядущий день
Т. 2. – 1913. – [2], VI, 487 с. : ил.
345860
  Заблудовский П.Е. Джироламо Фракасторо / П.Е. Заблудовский. – Москва, 1954. – 6с. – Отд. оттиск
345861
  Соболь С.Л. Джироламо Фракасторо и изобретение оптических инструментов / С.Л. Соболь. – Москва, 1954. – 249 с.
345862
  Ахметшин Энвер Джихад- прилагай усилие! : Досье // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 146 : Іл.
345863
  Заболотна Н.А. Джихад як концепт ісламської віри // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11


  Стаття присвячена аналізу поняття "джихад", як важливої концептуальної час- тини ісламу. Статья посвящена анализу понятия "джихад", как важной концептуальной части ислама. The article is devoted the analysis of concept "dzhikhad", as important ...
345864
  Абу Алруб Емад Мустафа Джихад як складова концептів війни і миру в ісламі : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Абу Алруб Емад Мустафа.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
345865
  Абу Алруб Емад Мустафа Джихад як складова релігійних концептів війни і миру в ісламі : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Абу Алруб Емад Мустафа ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 178л. – Бібліогр. : 153-178
345866
  Демченко А.В. Джихадистские организации, поддерживающие "Аль-Каиду": новые игроки в Палестине // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 135-152. – (Международные отношения и мировая политика ; № 3). – ISSN 0201-7385,2076
345867
  Яшлавская А. Джихадисты из Европы на Ближнем Востоке: скрытая и явная угроза // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2015. – № 10. – С. 18-29. – ISSN 0131-2227


  Проблема “иностранных бойцов” из стран Европы, отправляющихся воевать на стороне радикально-джихадистских группировок в страны Ближнего Востока (прежде всего, Сирию и Ирак) приобретает все большую актуальность в свете обеспокоенности той опасностью, ...
345868
  Сінклер У. Джіммі Гіггінз : вистава на 5 дій за У. Сінклером / У. Сінклер; текст інсценування Леся Курбаса ; текст записав і потр. поясн. додав лаборант постан. В. Василько-Миляїв. – Харків : Головполітосвіта, вид. "Шлях освіти" при Наркомосвіти УСРГ, 1924. – 100 с. – Прим. дефектний, без обкл.
345869
  Сінклер Е. Джіммі Гіггінз / Е. Сінклер. – Х-К., 1933. – 400с.
345870
  Ділов Л. Джіммі з того світу / Л. Ділов. – Київ, 1962. – 267с.
345871
  Родарі Д. Джіп в телевізорі: оповідання. / Д. Родарі. – К., 1981. – 46с.
345872
  Васильев Г.В. Джнни едет в Миссисипи / Г.В. Васильев. – Москва, 1968. – 112с.
345873
  Пишнограева Л. Джо Дассен: недопетая песня // Секретные материалы ХХ века : Київ, 2001
345874
  Синявер Л.С. Джоаккино Россини : жизнь и творчество / Л.С. Синявер. – Москва : Музыка, 1964. – 191 с.
345875
   Джоаккино Россини. – Ленинград : Музыка, 1968. – 232 с.
345876
  Винниченко Т. Джоаккино Россини: немного мастерства, немного сердца // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 11(87). – С. 106-123. – ISSN 1819-6268
345877
   Джоан Кетлінг Ролінг // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 4. – С. 3 обкл.
345878
  Слепузин Ю.Г. Джоанна Аларика : повесть / Ю.Г. Слепузин. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 310с.
345879
  Дьяков Л.А. Джовани-Баттиста Пиранези / Л.А. Дьяков. – М, 1980. – 118с.
345880
   Джовани Баттиста Пиранези. 1720-1778. Каталог выставки офортов.. – Л., 1959. – 40с.
345881
  Шаховский Б.М. Джованни / Б.М. Шаховский. – М, 1983. – 119с.
345882
   Джованни Боккаччо. Библиографический указатель.. – М., 1961. – 74с.
345883
   Джованни Верга. – М., 1966. – 80с.
345884
  Кирхенштебне А. Джованни Верга и литература Италии. К 125-летию со дня рождения. / А. Кирхенштебне. – Рига, 1965. – 70 с.
345885
  Белардинелли С. Джованни Джентиле и христианство // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 5. – С.94-102. – ISSN 0042-8744
345886
  Зорівчак Р. Джованні Броджі-Беркофф - Doctor Honoris Causa Університету // Каменяр : інформаційно-аналітичний часопис Львів.нац.ун-ту. імені Івана Франка. – Львів, 2013. – № 9


  Присвоєння високого наукового ступеня почесного доктора Львівського національного університету імені Івана Франка - Doctor Honoris Causa - вшановання професора Міланського університету Джіованні Броджі Беркофф - однієї з найвидатніших європейських ...
345887
  Иржак Л.И. Джозеф Баркрофт, 1872 - 1947 / Л.И. Иржак. – М, 1983. – 151с.
345888
  Цверава Г.К. Джозеф Генри. 1797-1878 / Г.К. Цверава. – Ленинград : Наука, 1983. – 184с.
345889
  Миронова В.М. Джозеф Джефферсон / В.М. Миронова. – Л., 1982. – 134с.
345890
  Харпер Ф. Джозеф Каппер / Ф. Харпер. – Москва, 1966. – 199 с.
345891
  Урнов Д.М. Джозеф Конрад / Д.М. Урнов. – Москва, 1977. – 127с.
345892
  Скавронський Павло Джозеф Конрад про географію та географічні дослідження (До 150-річчя з дня народження видатного англійського письменника, мореплавця) : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 44-48 : Фото. – Бібліогр. 10 назв
345893
   Джозеф Мэллорд Тернер. Выставка призведений к 200-летию со дня рождения. – Ленинград, 1975. – 55с.
345894
  Кіктенко В.О. Джозеф Нідем про філософію раннього конфуціанства // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 54-60. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
345895
  Худокормов А. Джозеф Стиглиц - лидер "информационной экономики" и "нового кейсианства" // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2008. – № 3/4. – С. 45-67. – ISSN 0130-9757
345896
  Кертман Л.Е. Джозеф Чемберлен и сыновья / Л.Е. Кертман. – Москва : Мысль, 1990. – 541с. – ISBN 5-244-00417-4
345897
  Іванюта О.М. Джозефсонівська генерація НВЧ у ланцюжку високотемпературних джозефсонівських контактів / О.М. Іванюта, В.М. Ракша, О.В. Святченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 331-334. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута можливість використання ланцюжка джозефсонівських контактів, створених за допомогою бікристалічної границі та інтегрованих у РПХ, для отримання джозефсонівської генерації у восьмиміліметровому діапазоні довжин хвиль. Отримане джозефсонівське ...
345898
  Корнуэлл Нил Джойс и Россия = James Joyce and the russians / Корнуэлл Нил; Пер. с англ. О.Н. Сажиной; Ред.А.А.Аствацатуров. – Санкт-Петербург : Академический проект, 1998. – 192с. – (Современная западная русистика). – ISBN 5-7331-0124-5
345899
  Габор В. Джойсоніана Дарії Віконської. // Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 159-174
345900
  Гужва В. Джокер : проза: роман / закінчення. Початок у № 2, 2012 // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 37-63. – ISSN 0208-0710
345901
  Жабинская А. Джолли и её друзья / А. Жабинская. – Москва, 1968. – 80 с.
345902
  Ілліна Ю.В. Джоломія / Ю.В. Ілліна. – К., 1987. – 91с.
345903
  Кротков Ю. Джон - солдат мира / Ю. Кротков. – М, 1952. – 99с.
345904
  Лондон Д. Джон - Ячменное зерно / Д. Лондон. – Иркутск, 1987. – 249с.
345905
  Лондон Д. Джон - Ячменное зерно: [Повесть]; Смирительная рубашка: [Роман]; Алая чума [Повесть] / Джек Лондон. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1988. – 493 [2] с. : илл. – ISBN 5-7644-0194
345906
  Слісаренко І. Джон (Іван) Дем"янюк. In memoriam. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 березня (№ 51/52)
345907
  Апдайк Д. Джон Апдайк. Филип Рот / Д. Апдайк, Ф. Рот. – Москва, 1991. – 447с.
345908
  Приходько Д. Джон Апдайк: Изображая себя // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 10 (86). – С. 6-23. – ISSN 1819-6268
345909
  Киреева Н. Джон Барт и Томас Пинчон: культовый автор и/или классик? // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2008. – № 2. – С. 255-285. – ISSN 0042-8795
345910
  Павлова Т.А. Джон Беллерс и английская социально-экономическая мысль второй половины XVII в. / Т.А. Павлова. – М., 1979. – 246с.
345911
  Эрлих Л. Джон Браун / Л. Эрлих. – М, 1940. – 333с.
345912
  Дюбуа Б У.Э. Джон Браун / Б У.Э. Дюбуа. – М, 1960. – 495с.
345913
  Фельдман Г.Э. Джон Бэрдон Сандерсон Холдейн. 1892-1964 / Г.Э. Фельдман. – Москва : Наука, 1976. – 215 с.
345914
  Никонова Т.Ф. Джон Валлис как создатель первого курса "Алгебры" (1685 года) на историко-генетичеаких началах и применение историко-генетического метода в современном преподавании математики в школе : Автореф... канд. пед.наук: / Никонова Т. Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 17л.
345915
  Ибсен Г. Джон Габриэль Боркман / Г. Ибсен. – Москва. – 94 с.
345916
  Чобанюк М.М. Джон Гарднер: нравственная литература и критика // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 483-487. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
345917
  Шиманська О. Джон Гелбрейт - видатний теоретик нового індумтріального суспільства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 170-177. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
345918
  Дьяконова Н.Я. Джон Голсуорси / Н.Я. Дьяконова. – М-Л, 1960. – 132с.
345919
  Воропанова М.И. Джон Голсуорси / М.И. Воропанова. – Красноярск, 1968. – 551с.
345920
  Дюпре К. Джон Голсуорси / К. Дюпре. – М., 1986. – 310,2с.
345921
   Джон Голсуорси.. – Москва, 1957. – 11с.
345922
   Джон Голсуорси.. – Москва, 1958. – 60с.
345923
  Макдермотт А. Джон Голсуорси: Скандал в благородном семействе // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2006. – № 6. – С. 150-164. – ISSN 1726-6084
345924
  Старцев А.И. Джон Дос Пассос. / А.И. Старцев. – М., 1934. – 152с.
345925
  Решетов В.Г. Джон Драйден и становление английской литературной критики XVI-XXVII веков / В.Г. Решетов. – Иркутск, 1989. – 245 с.
345926
  Григоренко О.Г. Джон Кейдж і музична культура США ХХ століття : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Григоренко О.Г. ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
345927
  Клюев О. Джон Кейдж: Исследуя тишину // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 12. – С. 41-49


  Джон Кейдж (1912-1992) - американський композитор і теоретик музики, що зробив колосальний вплив на розвиток музичної культури 20-го ст., пов"язане з використанням "випадкових" елементів (алеаторика).
345928
  Сергунин А.А. Джон Кеннеди и спецслужбы США // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 12 (620). – С. 35-40. – ISSN 0321-0626
345929
  Галаджій О. Джон Керрі про політику США у Східній Азії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 389-392. – ISBN 978-966-171-793-9
345930
   Джон Китс.. – М., 1971. – 28с.
345931
  Шкаруба Л.М. Джон Кітс: співець поезії землі / Л.М. Шкаруба, І.О. Ткач // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 9. – С. 47-54
345932
  Шкаруба Л.М. Джон Кітс: співець поезії землі // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 12 (179). – С. 2-9
345933
  Орлова М.А. Джон Констебль. 1776-1837 / М.А. Орлова. – М-Л, 1946. – 32с.
345934
   Джон Куфуор // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.25. – ISSN 0234-1670
345935
  Каменюк Михайло Джон Леннон і Альошкін // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 80. – ISSN 0130-5212
345936
  Дубинянская Я. Джон Леннон: All you need! // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 12 (64). – С. 6-25. – ISSN 1819-6268
345937
  Рахман Д. Джон Локк / Д. Рахман, 1924. – 182с.
345938
  Заиченко Г.А. Джон Локк / Г.А. Заиченко. – М., 1973. – 207с.
345939
  Заиченко Г.А. Джон Локк / Г.А. Заиченко. – Москва : Мысль, 1973. – 206с. – (Мыслители прошлого)
345940
  Заиченко Г.А. Джон Локк / Г.А. Заиченко. – 2-е изд., дораб. – М., 1988. – 207с.
345941
  Чамеев А.А. Джон Мильтон и его поэма "Потерянный рай" / А.А. Чамеев. – Л, 1986. – 126с.
345942
  Легка О. Джон Мільтон та Іван Франко: генії на роздоріжжі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 298-303. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто особистісні і творчі паралелі британського та українського літературних геніїв, Джона Мільтона та Івана Франка
345943
  Гутер Р.С. Джон Непер / Р.С. Гутер. – Москва, 1976. – 63с.
345944
  Гутер Р.С. Джон Непер, 1550-1617 / Р.С. Гутер, Ю.Л. Полунов. – М., 1980. – 224с.
345945
  Дубинянский М. Джон Пирпонт Морган: властелин денег // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 7 (71). – С. 66-85. – ISSN 1819-6268
345946
  Ховит Т. Джон Рид -- очевидец революции / Т. Ховит. – Москва, 1977. – 160 с.
345947
  Федорова Н.Н. Джон Рид - читатель. / Н.Н. Федорова. – М., 1983. – 24с.
345948
  Иващенко А.Ф. Джон Рид / А.Ф. Иващенко. – Москва, 1958. – 32с.
345949
  Крамов И.Н. Джон Рид / И.Н. Крамов. – М., 1962. – 131с.
345950
  Гладков Т.К. Джон Рид / Т.К. Гладков. – 2-е изд. испр. и доп. – М., 1962. – 288с.
345951
  Гладков Т.К. Джон Рид / Т.К. Гладков. – 2-е изд. испр. и доп. – М., 1966. – 240с.
345952
   Джон Рид. – М., 1970. – 22с.
345953
   Джон Рид : Библиогр. указ. – Москва : Книга, 1978. – 91с.
345954
  Ажгибкова Т.Н. Джон Рид / Т.Н. Ажгибкова, Н.Н. Федорова. – Москва, 1981. – 199с.
345955
   Джон Рид : К 100-летию со дня рождения: Рекоменд. указ. лит. – Москва, 1987. – 24с.
345956
  Краснов И.М. Джон Рид / И.М. Краснов. – М., 1987. – 302с.
345957
  Гиленсон Б.А. Джон Рид у истоков социалистического реализма в литературе США / Б.А. Гиленсон. – М., 1987. – 111с.
345958
  Панкова Л.Г. Джон Рід. / Л.Г. Панкова. – К., 1977. – 108с.
345959
  Краевский А. Джон Рокфеллер: акула капитализма // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 4 (32). – С. 6-24. – ISSN 1819-6268
345960
  Краевский А. Джон Рокфеллер: акула капитализма // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 6 (82). – С. 106-123. – ISSN 1819-6268
345961
  Шекет Ю. Джон Рональд Руэл Толкин: живой миф // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 3 (79). – С. 32-47. – ISSN 1819-6268
345962
  Кривуц Ю.Н. Джон С. Миль и его теория интернациональных стоимостей, или международной ценности // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 30-35. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 3 ; т. 1 : Економічні науки). – ISSN 2310-9513
345963
  Белянин М.Н. Джон Серл и "трудная проблема сознания" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 38-51. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
345964
  Карелин В Джон Серл.Человек, который продолжает мечтать // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2008. – № 3. – С. 44-49. – ISSN 1818-2968
345965
  Глотов О.Л. Джон Стейбек в оцінці російського пострадянського літературознавства / О.Л. Глотов, Н.П. Колесникова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 2 : Нобелівські лауреати. – С. 16-18
345966
  Федоров А.А. Джон Стейнбек / А.А. Федоров. – М., 1965. – 87с.
345967
  Батурин С.С. Джон Стейнбек и традиции американской литературы / С.С. Батурин. – М, 1984. – 351с.
345968
  Малаков Д. Джон Стейнбек у Києві 1947 року // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 22-28 жовтня (№ 42). – С. 12-13
345969
  Панич О. Джон Стюарт Міл і традиція аналітичної філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 3 : Аналітична філософія: метод, традиція, проблематика. – С. 28-46. – ISSN 0235-7941
345970
  Мееровский Б.В. Джон Толанд. / Б.В. Мееровский. – М, 1979. – 190с.
345971
  Николаев А.А. Джон Фильд (1782-1837) / А.А. Николаев. – Москва : Музгиз, 1960. – 184 с.
345972
  Данилов Ю.А. Джон фон Нейман / Ю.А. Данилов. – М, 1981. – 62с.
345973
  Данилов Ю.А. Джон фон Нейман / Ю.А. Данилов. – 2-е изд., доп. – М, 1990. – 44с.
345974
  Усачев И.Г. Джон Фостер Даллес / И.Г. Усачев. – Москва, 1990. – 302с.
345975
  Давыдов Ю.В. Джон Франклин / Ю.В. Давыдов. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1974. – 61с. – (Замечательные географы-путешественники)
345976
  Белов К.П. Джон Хасбрук Ван Флек // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 131-133. – ISBN 5-12-000444-X
345977
  Богданова Т.Г. Джон Хей та американо-англійські відносини в Китаї (1897-1900) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Богданова Т.Г. ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 4 назви
345978
  Цалюк Е.В. Джонатан Свифт -- обличитель господствующих классов Англии : Автореф... канд. филол.наук: / Цалюк Е. В.; КГУ. – Киев, 1952. – 16л.
345979
  Муравьев В.С. Джонатан Свифт / В.С. Муравьев. – М., 1968. – 304с.
345980
  Ингер А. Джонатан Свифт. "Путешествия Гулливера" // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 9 (411). – С. 42-45
345981
   Джонатан Свифт. 1667-1745.. – М., 1970. – 32с.
345982
  Нерсесова М.А. Джонатан Свифт. К трехсотлетию со дня рождения. / М.А. Нерсесова. – М., 1967. – 32с.
345983
  Петухова О. Джонатан Свифт: достойнейший из мизантропов // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 8 (84). – С. 106-122. – ISSN 1819-6268
345984
  Боронь О.В. Джонатан Свіфт у художньому світі Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 99-104


  У статті йдеться про вірогідність обізнаності Тараса Шевченка із "Мандрами Гуллівера" Джонатана Свіфта, окреслено кілька типологічних паралелей між згаданим романом і повістями Шевченка "Музыкант", "Несчастный", "Близнецы", "Прогулка с удовольствием и ...
345985
  Кропотова Н.В. Джонки и меджума в тюркской культуре: литература или фольклор // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 1. – С. 43-47. – ISSN 1608-0599
345986
  Зенкбейль Г. Джонни Бахман возвращается домой / Г. Зенкбейль. – М., 1980. – 318с.
345987
  Трамбо Д. Джонни получил винтовку. / Д. Трамбо. – М, 1989. – 268с.
345988
  Форбс Э. Джонни Тремейн / Э. Форбс. – М, 1961. – 270с.
345989
  Трамбо Д. Джонні отримав гвинтівку / Д. Трамбо. – К, 1987. – 150с.
345990
  Пасынков Л. Джоомарт Боконбаев. / Л. Пасынков. – Л., 1947. – 3-8с.
345991
  Тэппер Т. Джоргенсен. / Т. Тэппер. – Л, 1927. – 164с.
345992
  Михайлюта О. Джордано Бруно - Микола Руденко: історичні аналогії протесту // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 77-80. – ISSN 1819-7329
345993
  Штекли А.Э. Джордано Бруно / А.Э. Штекли. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 384 с. – (ЖЗЛ)
345994
  Окулевич О. Джордано Бруно / О. Окулевич. – Л.М., 1965. – 84с.
345995
  Горфункель А.Х. Джордано Бруно / А.Х. Горфункель. – Москва, 1965. – 206с.
345996
  Горфункель А.Х. Джордано Бруно / А.Х. Горфункель. – Москва : Мысль, 1973. – 175с. – (Мыслители прошлого)
345997
  Кузнецов Б.Г. Джордано Бруно и генезис классической науки / Б.Г. Кузнецов. – Москва, 1970. – 212с.
345998
  Щеглов В.П. Джордано Бруно и его космология. / В.П. Щеглов. – Ташкент, 1956. – 32с.
345999
  Пузий В. Джордано Бруно: неугомонный и непокорный // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 5 (45). – С. 31-50. – ISSN 1819-6268
346000
  Кургинян М.С. Джордж Байрон / М.С. Кургинян. – М., 1958. – 216с.
<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,