Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>
345001
  Арсланов В.Г. "... Гибель правды есть ее победа" (философия и этика Г. Лукача и Мих. Лифшица в свете их переписки) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 116-121. – ISSN 0042-8744
345002
  Папакін Г. "Гетьман Скоропадський дійсно прагнув дотримуватися моральних засад у політиці" / розмовляли Лариса Івшина, Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 31 серпня - 1 вересня (№ 155/156). – С. 6-7
345003
  Мамалага В. "Гетьману й гарматам бути у Батурині": правда про Українську козацьку державу на Лівобережжі Дніпра // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 15-16 березня (№ 30). – С. 13


  "350-річний ювілей буває раз у житті. Тому найважливішим днем для батуринців та всіх, хто любить Батурин, цього року стане 16 березня. У цей день Земля завершить 350-й повний оберт навколо Сонця з того моменту, як у 1669 році Батурин став гетьманською ...
345004
  Састре А. "Гибель тореро", и еще шесть драм / А. Састре. – Москва, 1973. – 504с.
345005
  Ткаченко В. "Гибридная война": политические последствия // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 1 (75), січень - лютий. – C. 58-69
345006
  Теревко О. Гетьман-реформатор // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 29 березня (№ 13). – С. 20


  290 років від дня народження державного й політичного діяча, останнього гетьмана України Кирила Розумовського.
345007
  Нечуй-Левицький Гетьман Іван Виговський : Роман
345008
  Нечуй-Левицький Гетьман Іван Виговський / Нечуй-Левицький. – Чернівці, 1928. – 335с.
345009
  Мицик Юрій Гетьман Іван Виговський // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 7/8 (95/96). – С. 50-53


  До 350-річчя Конотопської битви 1659 р.
345010
  Мицик Юрій Гетьман Іван Виговський // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 10 (98). – С. 31-32
345011
  Павленко Сергій Олегович Гетьман Іван Мазепа : стаття перша "Отчий поріг" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 54-56
345012
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа / Стаття друга "Життєві уроки юності" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 57-62
345013
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа : стаття друга "Життєві уроки юності" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 57-62
345014
  Чухліб Тарас Гетьман Іван Мазепа та ідея відмови України від московського ярма // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2009. – № 6 (30) 2009/№ 1 (30) 2010. – С. 26-29
345015
  Оглоблин Олександер Гетьман Іван Мазепа та його доба = Hetman Ivan Mazepa and his era / Оглоблин Олександер; Ред.Винар Любомир. – 2-е доп. вид. – Нью-Йорк та ін. : Українське історичне товариство та ін., 2001. – 461с.,1карта : іл. – Тит. аркуш.парал. укр. та англ. мовами. – ISBN 1-879070-13-8
345016
  Дрофа Андрій Гетьман Іван Мазепа та полковник Семен Палій: роз"єднані в минулому політикою Москви й Варшави - об"єднані сьогодні сучасним українським козацтвом // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 7-8
345017
  Андрусяк М. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч // Illustrissimus Dominus Mazepa (Ясновельможний пан Мазепа ) - тло і постать : Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч / Маланюк Євген. – Київ : Обереги, 1991. – С. 22-40. – ISBN 5-8104-0003-5
345018
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. : Стаття дев"ята "Місія 1689-1690 рр." // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 10 (98). – С. 33-37
345019
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 7/8 (95/96). – С. 54-56
345020
  Вечерський В.В. Гетьман К. Розумовський і пам"ятки, пов"язані з його діяльністю // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2007. – Вип. 3. – С. 186-218. – ISBN 978-966-651-543-1
345021
  Путро О.І. Гетьман К. Розумовський і судова реформа в Україні - Гетьманщині // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 54-61. – (Нова серія ; вип. 2)
345022
  Лазорський М. Гетьман Кирило Розумовський : Роман-хроніка 18 віку / М. Лазорський. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1961. – 752 с.
345023
  Лазорський М. Гетьман Кирило Розумовський : Роман-хроніка 18 віку / М. Лазорський. – Київ : Український центр духовної культури, 1996. – 592 с. – (Укр. іст. роман). – ISBN 5-7707-5394-3
345024
  Лазорський М. Гетьман Кирило Розумовський = Hetman Kyrylo Rosumowskyj : Роман - хроніка 18 віку / Микола Лазорський. – Київ : Обереги, 2003. – 656 с. – Парал. тит. арк. нім. – ISBN 966-513-046-3
345025
  Уривалкін О.М. Гетьман Кирило Розумовський / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 339-363. – ISBN 978-966-373-429-3
345026
  Путро О.І. Гетьман Кирило Розумовський та його доба (з історії українського державотворення 18 ст.) : монографія : (в 2-х частинах) / О.І. Путро ; Мін-во культури і туризму України ; Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : ДАКККіМ. – ISBN 978-966-8683-99-2; 978-966-452-001-7
Ч. 1. – 2008. – 240 с., [ 16 ] с. іл.
345027
  Путро О.І. Гетьман Кирило Розумовський та його доба (з історії українського державотворення 18 ст.) : монографія : (в 2-х частинах) / О.І. Путро ; Мін-во культури і туризму України ; Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : ДАКККіМ. – ISBN 978-966-8683-99-2; 978-966-452-002-4
Ч. 2. – 2008. – 288 с.
345028
  Сушинський Б.І. Гетьман Мазепа : повернення до Батурина : роман-есе / Б.І. Сушинський. – Одеса : Кирилиця, 2001. – 400с. – ISBN 966-550-146-6
345029
  Верстюк В. Гетьман Мазепа в історичній пам"яті України // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 22-27. – ISBN 978-966-8591-31-0
345030
  Верстюк В. Гетьман Мазепа в історичній пам"яті України // Культура історичної пам"яті: європейський та український досвід / Ю. Шаповал, Л. Нагорна, О. Бойко, В. Бушанський, А. [та ін.] Киридон. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – С. 274-279. – ISBN 978-966-02-6839-5
345031
  Крупницький Борис Гетьман Мазепа та його доба / Крупницький Борис; Пер.з нім.О.Струкевич; Передм.та комен.В.М.Горобця. – Київ : Україна, 2001. – 240с. – ISBN 966-524-097-8
345032
  Лавренчук Володимир Гетьман Мазепа як "український Макіавеллі"? : художня модель образу історичної особистості в романі Юрія Хорунжого "Любов маєш - маєш згоду"
345033
  Мірчук П. Гетьман Максим Залізняк // Бібліотека українознавства / Наукове товариство ім. Шевченка. – Нью-Йорк, 1973. – Ч. 41 : Коліївщина. Гайдамацьке повстання 1768 р. / Петро Мірчук. – С. 215-227
345034
  Солдатова К. Гетьман обох берегів Дніпра. Ідея єдиної соборної української держави завела Івана Самойловича до Сибіру // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 42). – С. 5, 13


  "Продовжуємо знайомство з видатними постатями української історії в рамках відзначення 350-річчя заснування гетьманської столиці в Батурині. Цього разу розповімо про дещо забутого, але не менш значимого гетьмана - Івана Самойловича, котрий три століття ...
345035
  Фостун С.-М. Гетьман Павло Полуботок // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1974. – Рік 11, ч. 4 (30), жовтень-грудень. – С. 17-22
345036
  Ульяновський Василь Іринархович Гетьман Павло Скоропадський і справа заснування Української академії наук // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 26-38. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Роль гетьмана Павла Скоропадського у справі заснування Української академії наук.
345037
  Папакін Г. Гетьман Павло Скоропадський та Українська академія наук: проблема пошуку президента // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (543), листопад - грудень. – С. 53-71. – ISSN 0130-5247


  Згадуються М. Туган-Барановський, П. Тутковський.
345038
  Ковальчук М. Гетьман Павло Скоропадський та українське державотворення доби визвольних змагань // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.38-53. – ISSN 0869-3595
345039
  Папакін Г. Гетьман Павло Скоропадський та Український науковий інститут у Берліні // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2018. – № 5/6. – С. 38-40. – ISSN 0868-9644
345040
  Латиш Ю.В. Гетьман Павло Скоропадський: історичний портрет на тлі епохи // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 59-66. – ISBN 978-966-581-772-1
345041
  Дорошенко Дмитро Гетьман Петро Дорошенко = Hetman Petro Doroshenko : Огляд його життя і політичної діяльности / Дорошенко Дмитро; Ред. Василь Омельченко. – Нью Йорк : Укр. вільна академія наук у США, 1985. – 712с.
345042
  Уривалкін О.М. Гетьман Петро Дорошенко / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 192-225. – ISBN 978-966-373-429-3
345043
  Гуржій О.І. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / О.І. Гуржій, В.В. Корнієнко. – Київ : Україна, 2004. – 189с. – ISBN 966-524-164-8
345044
  Димитрій Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / Димитрій, (Рудюк) // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 06 (342), березень. – С. 7
345045
  Уривалкін О.М. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 69-103. – ISBN 978-966-373-429-3
345046
  Яворницький Д.І. Гетьман Петро Конашевич Сагайдачний. / Д.І. Яворницький. – Дніпропетровськ : Січ, 1991. – 70с. – ISBN 5-7775-0454-X
345047
  Загірня Марія Гетьман Петро Сагайдачний : історичне оповідання : / З повісті Д. Моpдовця, з додатками й одмінами, пеpеpобила М. Загіpня [псевд.]. – Вид. 2-е. – У Київі (Київ) : Видано з фонду ім. К. Пpокоповича. Дpук. 1-ї Київ. Дpук. Спілки, 1909. – 135 с. – (Товариство "Пpосвіта" у Київі ; № 29)
345048
  Загірня Марія Гетьман Петро Сагайдачний : історичне оповідання : / З повісті Д. Моpдовця, з додатками й одмінами, пеpеpобила М. Загіpня [псевд.]. – Вид. 2-е. – [Київ] : [Дpук. б[увш.] 1-ої аpтілі дpук. спpави], 1918. – 128 с.
345049
  Загірня М.М. Гетьман Петро Сагайдачний: іст. оповідання / М.М. Загірня. – К., 1991. – 94с.
345050
  Чухліб Т. Гетьман Пилип Орлик - воїн, політик, інтелектуал // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2012. – № 3 (44). – С. 50-51
345051
  Крупницький Б. Гетьман Пилип Орлик / Б. Крупницький. – К, 1991. – 79с.
345052
  Кресіна І.О. Гетьман Пилип Орлик і його Конституція / І.О. Кресіна, О.В. Кресін. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 80с. – (Бібліотека українця ; 3 серія). – ISBN 5-7707-4665-3
345053
  Смолка Анатолій Гетьман Пилип Орлик і його Конституція // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 2(719), кв.-черв. – С.143-156. – ISSN 0042-9422
345054
  Ємець В. Гетьман Скоропадський та перша капела кобзарів // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.55-67. – ISSN 0130-6936
345055
  Сивіцький М. Гетьман Тарас Трясило // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 123-125
345056
  Апанович О. Гетьман України емігрант Пилип Орлик // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 1 (91) : Україна - Білорусь Книга 2. – С. 83-132. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
345057
  Дрбал О. Гетьман України Пилип Орлик // Хроніка - 2000. – Київ, 1999. – Вип. 25/26 : Україна - Чехія. – С. 151-154
345058
  Ісаїв Л. Гетьман Хмельницький і Московія // Україна козацька : загальнонаціональна газета Українського реєстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – березень (№ 5/6). – С. 11
345059
  Ісаїв Л. Гетьман Хмельницький і Московія // Україна козацька : занальнацыональна газета Украънського реэстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – квітень (№ 7/8). – С. 12
345060
  Брехуненко В.А. Гетьман чи старший? За лаштунками номенклатури козацьких провідників (XVI - перша половина XVII ст.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 130 : Історичні науки
345061
  Головатенко В. Гетьман як глава української козацької держави // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.115-119
345062
  Веретенников В. Гетьман. Заграва. Втрачений рай : з нового десятиліття / Віктор Веретенников. – Київ : Академвидав, 2015. – 573, [3] с. – ISBN 978-617-572-086-8
345063
  Мандзюк Д. Гетьмана Полуботка катували чотири місяці // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 50 (253). – С. 18-19
345064
  Єрмолаєв В. Гетьманат і Директорія: спроби відновлення вищих представницьких органів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 3. – С. 62-79. – ISSN 1026-9932
345065
  Літвіненко Є. Гетьманат Івана Виговського на шпальтах німецькомовної друкованої хроніки "Theatrum Europaeum" // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 13. – С. 181-187. – ISSN 2077-7280
345066
  Чабан М. Гетьманат очима учасників / розмову вів Вадим Рожков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6-7 липня (№ 117/118). – С. 18-19


  Дніпровський краєзнавець Микола Чабан: "За Скоропадського в містах кипіло й вирувало культурне життя".
345067
  Головченко В.І. Гетьманат П. Скоропадського в новій "східній політиці" центральних держав // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 262-275. – ISBN 978-966-611-701-7
345068
  Чернега А.П. Гетьманат Павла Скоропадського - консервативні спроби національно-державного відродження // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 43-48
345069
  Корольов Г. Гетьманат Павла Скоропадського 1918 р.: уявлення та образи сучасної історіографії // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)
345070
  Пиріг Р. Гетьманат Павла Скоропадського в сучасній російській історіографії // Історія України. – Київ, 2012. – червень (№ 21/22)
345071
  Пиріг Руслан Якович Гетьманат Павла Скоропадського з погляду німецько-австрійських союзників // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті висвітлюється складне і суперечливе сприйняття образу Української Держави 1918 р. владними інститутами, політиками і пресою Німеччини та Австро-Угорщини, детермінованість цих уявлень умовами Брестського мирного договору і фактичною окупацією ...
345072
  Пиріг Р. Гетьманат Павла Скоропадського і військовий Білий рух // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 45-58. – ISBN 978-966-355-019-0
345073
  Іванцова І.В. Гетьманат Павла Скоропадського і професійні спілки / І.В. Іванцова, І.В. Коляка // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 67-70. – (Історія ; вип. 35)


  Висвітлюється проблема розвитку профспілкового руху за часи Павла Скоропадського, дається аналіз рішень Всеукраїнської конференції профспілок, яка заявила про започаткування професійних спілок самостійної держави - України.
345074
  Терещенко Юрій Іларіонович Гетьманат Павла Скоропадського як прояв консервативної революції // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 19-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті розглядається гетьманат Павла Скоропадського в контексті загальноєвропейського процесу протидії консервативних сил лібералізму і радикальному соціалізму. Робиться наголос на конструктивно-творчих здобутках Української Держави.
345075
   Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії : Всеукраїнська наукова конференція, 19-20 травня 2008 р. / Український інститут національної пам"яті ; Інститут історії України НАНУ ; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-355-021-3
345076
  Сюндюков І. Гетьманат Павла Скорпадського: проблеми, традиції, виклики часу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 березня (№ 38-39)
345077
  Руденко Ю. Гетьманат Скоропадського освітня і просвітницька політика / Ю. Руденко, Т. Будняк // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19-26 грудня (№ 51/52). – С. 5
345078
  Бойко В. Гетьманат та "чинник Берліна" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3-4 серпня (№ 137/138). – С. 21


  Україна - Німеччина: 100 років міждержавних взаємин.
345079
  Кульчицький С. Гетьманат та його роль в історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 9-10 лютого (№ 23/24). – С. 20


  Українська держава Павла Скоропадського у вітчизняному державотворчому процесі.
345080
  Кульчицький С. Гетьманат та його роль в історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 16-17 лютого (№ 28/29). – С. 20


  Українська держава Павла Скорпадського у вітчизняному державотворчому процесі.
345081
  Литвиненко Є. Гетьманат Юрія Хмельницького через призму німецької друкованої хроніки "Theatrum Europaeum" ( XVII- початок XVIII ст.) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2012. – № 1/2 (95/96). – С. 18-29. – ISSN 0869-3595
345082
  Сюндюков І. Гетьманат. Державотворення. Сучасність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25-26 травня (№ 91/92). – С. 21


  Колектив учених Інституту історії України НАН України видав фундаментальний узагальнений двотомник про історію Української Гетьманської держави XVII - XVIII століть.
345083
   Гетьмани : Коротенький історичний нарис. – Київ : Державна друк., 1918. – 40 с.
345084
  Чухліб Т.В. Гетьмани і монархи : Українська держава в міжнародних відносинах 1648-1714 рр. / Тарас Чухліб; Наукове т-во ім. Шевченка в США; Ін-т історії України НАНУ; Науково-дослідний ін-т козацтва. – Київ; Нью-Йорк, 2003. – 518с. : іл. – Паралел. титул. аркуш на англ. мові. – ISBN 966-02-2431-1
345085
  Крупницький Б. Гетьмани і Православна Церква в Українській державі XVII - XVIII століть // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2000. – № 9/10. – С. 68-72. – ISSN 0203-5863
345086
  Чухліб Т. Гетьмани Правобережної України в історії Центрально-Східної Європи (1663-1713) / Тарас Чухліб; НАНУ; Ін-тут історії України. – Київ : Видавничий дім "КМ Academia", 2004. – 288с. – ISBN 966-518-304-4
345087
  Чухліб Т.В. Гетьмани України-Русі / Тарас Чухліб ; [ред. Ю.Є. Єфременкова]. – Донецьк : БАО, 2012. – 302, [2] с. : іл. – На обклад. зазнач.: Від лицарів степу до правителів країни. – Бібліогр.: с. 299-302. – ISBN 978-966-481-769-8
345088
   Гетьмани України : Історичні портрети: Збірник. – Київ : Журнал "Україна", газета "Вечірній Київ", 1991. – 216 с. – ISBN 5-7707-1611-8


  Більшість портретів належать перу видатного історика В.Антоновича, окремі написані академіком М.Василенком, письменниками й науковцями Г.Хоткевичем, О.Левицьким, Я.Дзирою, Ю.Хорунжим.
345089
   Гетьмани України // Україна : Громадсько-політичний, літературно-художній. – Київ, 2002. – № 4. – С. 36-41 : Фото. – ISSN 0130-5212
345090
  Замлинський В. Гетьмани України : монографія / Володимир Замлинський ; МОНУ, Держ. заклад "Луганський національний ун-т імені Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – 288с. – ISBN 978-966-617-190-3
345091
  Апанович О.М. Гетьмани України і кошові атамани Запорізької Січі / Апановичь О.М. – Київ : Либідь, 1993. – 284 с.
345092
  Уривалкін О.М. Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : Дакор; КНТ, 2008. – 395с. – ISBN 978-966-8379-47-5
345093
  Уривалкін О.М. Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – 394, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 386-394. – ISBN 978-966-373-429-3
345094
   Гетьмани України. [Ізовидання] : у комплекті репродуктовано твори з колекції Держ. іст. музею в Києві : [комплект листівок]. – Київ : Поліграфіст
Вип. 1. – 1991. – 12 л. : 12 листівок + 1 обкл.
345095
  Чорнолуцька Тетяна Гетьманич Борис Скоропадський / Чорнолуцька Тетяна, Шаров Володимир // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-33. – ISSN 0130-5212
345096
  Корсак І. Гетьманич Орлик : художньо-документальна повість / Іван Корсак. – 2-ге вид., доп. і переробл. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 124с. – (Пантеон). – ISBN 978-966-2115-41-3
345097
  Осташко Т. Гетьманівна. Скульптор. "Наша Лизавета" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 10 (382), 13-19.03.2015 р. – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Ім"я гетьманівни Єлизавети Скоропадської ще має посісти гідне місце у плеяді українських діячів-патріотів, видатних українок вітчизняної історії. У ході радянсько-німецької війни опікувалася українками, вивезеними до Німеччини на примусову роботу. ...
345098
  Осташко Т. Гетьманова / Т. Осташко, Ю. Терещенко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 8 (328). – С. 40-43. – ISSN 1996-1561


  На діяльність державця завжди впливають найближчі люди: дружина, діти, а також атмосфера вдома. Поруч із гетьманом Скоропадським у житті була дивовижна жінка, яка стала для нього натхненницею і опорою.
345099
  Осташко Т. Гетьманова / Т. Осташко, Ю. Терещенко // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 листопада (№ 46). – С. 5. – ISSN 2519-4429


  Олександра Петрівна Скоропадська — російська аристократка. Представниця російського дворянського роду Дурново. Дружина гетьмана Української Держави Павла Скоропадського.
345100
  Калинчук Д. Гетьманоміка // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 19 (287). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  За сім із половиною місяців уряду П. Скоропадського вдалося створити національну економіку та фінанси фактично з нуля, всупереч німецькій окупації та важкому спадку, який залишили по собі соціалістичні лідери Центральної Ради.
345101
  Степанков В.С. Гетьманство Івана Брюховецького: кілька штрихів до політичного портрету (1663 - 1668 рр.) // Давня і середньовічна історія України : (іст.-археол. збірник) : на пошану Іоана Винокура з нагоди його 70-річчя / Ін-т археології НАН України ; Кам"янець-Поділ. держ. пед. ун-т, Іст. ф-т ; [редкол.: Л.В. Баженов та ін.]. – Кам"янець-Подільський : [б. в.], 2000. – С. 298-305. – ISBN 966-643-002-9
345102
  Пінчук Ю. Гетьманство Івана Виговського в інтерпретації Миколи Костомарова // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 54-60.
345103
  Лупій О.В. Гетьманська булава : історична повість / О.В. Лупій. – Київ : Український письменник, 1996. – 223 с. – ISBN 5-333-01480-9
345104
  Свідзинський А. Гетьманська держава Павла Скоропадського // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2008. – № 7/8. – С. 35-40.
345105
  Ковалевська О. Гетьманська дипломатія // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 50 (318). – С. 42-44. – ISSN 1996-1561


  Царська Росія навчилася не лише експлуатувати Україну як джерело людських та матеріальних ресурсів, а й завойовувала собі руками української еліти місце під сонцем серед провідних країн світу.
345106
  Сидорчук Т. Гетьманська еміграція у міжвоєнній Німеччині і Український Науковий Інститут в Берліні (1926-1945) / Т. Сидорчук, В. Потульницький // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 101-102
345107
  Галушко К. Гетьманська ідеологія В. Липинського 1920 - 1929 рр. : проблеми інтерпретації // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 77-81
345108
  Сердюк Наталія Гетьманська столиця - Батурин : географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 30-32 : Фото
345109
  Брель О. Гетьманська столиця Чигирин: перші кроки в історії / О. Брель, Я. Діденко // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 5-8. – ISSN 2078-0850
345110
  Дмитрієнко С. Гетьманська столиця: спроба реконструкції / С. Дмитрієнко, В. Коваленко // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-27. – ISSN 0131-2685
345111
  Гуменюк О. Гетьманська Україна - "Проект Німеччини" чи суверенна держава // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 25 березня (№ 12). – С. 9. – ISSN 0027-8254
345112
  Гуржій О.І. Гетьманська Україна / О.І. Гуржій, Т.В. Чухліб // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1999. – Т. 8 : Гетьманська Україна / Гуржій О.І., Чухліб Т.В. – С.1-302. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-14-0
345113
  Васильєва О. Гетьманський двір Данила Апостола: принципи формування та особливості функціонування // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 10-13
345114
  Гетьман В. Гетьманський край // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 березня (№ 10). – С. 11


  Гетьманський національний природний парк (НПП) створено 27 квітня 2009 р. на площі 23 360,1 га (у постійному користуванні — 11 673,2 га). Парк розташований на території Великописарівського, Охтирського та Тростянецького районів Сумської області. ...
345115
  Гетьман В.І. Гетьманський національний природний парк // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 6 (184). – С. 34-39 : фото, карта. – Бібліогр.: 9 назв.
345116
  Мазур Є. Гетьманський переворот // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 19/21 (551/553), липень 2019. – С. 66-68
345117
  Зубенок В. Гетьманський переворот 1918 року. Маловідомі факти про відому подію // Історія України. – Київ, 2012. – жовтень (№ 37/38)


  Матеріали до уроку. Історія України. Профільний рівень. 10 клас.
345118
  Горак Володимир Сергійович Гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. в інтерпретації П. Скоропадського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 4. – С. 110-122. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена аналізу поглядів П.П. Скоропадського на гетьманський переворот 29 квітня 1918 р. Автор піддає аргументованій критиці концепцію колишнього гетьмана про народний характер перевороту, показуючи як його позитивні, так і негативні риси.
345119
  Тимченко Р. Гетьманський переворот у квітні 1918 р.: здобутки і пробеми студій // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 322-340. – ISBN 978-617-7062-20-1
345120
  Свердл С.К. Гетьманський сад / Сергій Свердл. – Вінниця : Едельвейс и К, 2008. – 96 с. – ISBN 978-966-2150-25-4
345121
  Мушкетик Ю.М. Гетьманський скарб : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Спалах, 1993. – 430 с.
345122
  Мушкетик Ю.М. Гетьманський скарб : [ роман ] / Юрій Мушкетик. – Харків : Фоліо, 2008. – 416 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4324-5
345123
  Мушкетик Ю.М. Гетьманський скарб : [роман] / Юрій Мушкетик ; [худож.-іл. С.В. Кривенченко]. – Харків : Фоліо, 2012. – 413, [3] с. : іл. – Сер. засн. у 2012 р. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-5985-7
345124
  Савчук Ю. Гетьманські клейноди та особисті речі Богдана Хмельницького // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 3/4 (47/48) 1 частина. – С. 52-58
345125
  Савчук Ю.К. Гетьманські клейноди та особисті речі Богдана Хмельницького у колекціях музеїв Європи (пошук, знахідки, атрибуція) = TheHetman Bohdan Khmelnytsky; Symbols of Authority and Artifacts from Europe"s Museums / Мін-во культури і туризму України; НАНУ; Нац. музей історії України; Редкол.: В.А. Смолій, П.М. Білаш, О.В. Бітаєва та ін.; Юрій Савчук. – Київ : Інс-т історії України НАН України, 2006. – 96 с. – На тит. листі: До 350-ї річниці з дня смерті великого гетьмана. – ISBN 966-02-3920-3
345126
  Сегеда С.П. Гетьманські могили / Сергій Сегеда. – Київ : Наш час, 2009. – 440 с. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-45-3


  Розглядається широке коло питань, які є об"ектом вивчення антропології - науки про мінливість фізичного типу людини в часі та просторі. Висвітлюються проблеми походження людини, найдавніші сторінки людської історії, сучасна етнорасова структура ...
345127
  Вечерський В.В. Гетьманські столиці України / Віктор Вечерський. – Київ : Наш час, 2008. – 320с. : іл. – На обкл.: Українська архітектура доби Гетьманщини. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-8174-91-9
345128
  Данилюк Інна Гетьманські столиці. По красу і славу : Україна чудес / Данилюк Інна, Куршин Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 124-130 : Фото
345129
   Гетьманські універсали в колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського : Публікація третя // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С. 72-84
345130
   Гетьманські універсали в колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського : Публікація п"ята // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 5. – С. 67-82
345131
   Гетьманські універсали в колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського : Публікація перша // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 1. – С. 83-90
345132
  Пришляк В. Гетьманські універсали Данила Апостола у збірці Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 722-732. – (Нова серія ; вип. 21/22)
345133
   Гетьманські універсали з колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського : Публікація друга // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 2. – С. 31-46
345134
   Гетьманські універсали з колекції Чернігівського історичного музею ім. В.В.Тарновського : Публікація четверта // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 4. – С. 37-58
345135
   Гетьманські універсали з колеції Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 6. – С. 62-85
345136
  Єрмак О. Гетьманування Івана Мазепи в оцінці Володимира Антоновича // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 63-70. – ISBN 978-966-8591-31-0
345137
   Гетьманчук Юрій Петрович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 22-23
345138
  Ковалевська О. Гетьманші // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 52 (165). – С. 58-59. – ISSN 1996-1561


  Портрети найвідоміших жінок козацької доби знайшли прихисток за межами України.
345139
  Ткаченко О.М. Гетьманщина XVIII ст. (1708-1764 рр.) в "Истории России с древнейших времен" С. М. Соловйова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 556. – С. 41-46. – (Історія України ; Вип. 5). – ISSN 0453-8048
345140
  Яковлева Т. Гетьманщина в другій половині 50-х років XVII століття : Причини і початок Руїни / Т. Яковлева. – Київ : Основи, 1998. – 447 с. – ISBN 966-500-041-1
345141
  Близняк М. Гетьманщина в творчому доробку проф. В.А. Дядиченка (1909-1973) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2006. – С. 152-168. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISBN 966-7631-62-1
345142
  Казьмирчук Г.Д. Гетьманщина во время Руины: военно-политическое противостояние и социально-экономическое положение // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 208-236. – ISBN 978-966-2726-16-9
345143
  Шаповал М. Гетьманщина і Директорія : ( спогади ) / Микита Шаповал, упорядкув. Сава Зеркаль. – Нью Йорк : Українська громада ім.Микити Юхимовича Шаповала в Новім Йорку, 1958. – 126 с. – (Бібліотека "Українського громадського слова" ; ч. 8)
345144
  Д-р Гетьманщина і повстання / д-р. – [Київ] : [Друк. т-ва "Криниця"], 1919. – 14 с. – На тит. арк.: Видання відділу преси ЦК УПСР ц.т.


  Лебединець Михайло Мусійович (1888—1934) Земля: Альманах. - [К.]: Вид. Відділу пpеси ЦК УПСР. [Дpук. Т-ва "Кpиниця", 1919]. - Зміст: Радянська влада / Т. Чеpкаський. Політичні пеpспективи / Ів. Клочко. Селянство і pеволюція; Земельна pефоpма / Ол. ...
345145
  Мельник Л.Г. Гетьманщина першої чверті 18 століття : Hавч. посіб. / Л.Г. Мельник; Ін-т змісту і методів навчання, КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 232 с. – Бібліогр.С. 229-231. – ISBN 5-7763-9023-0
345146
  Ніколайчук О.С. Гетьманщина у російсько-турецьких війнах за матеріалами "Полного собрания законов Российской империи" : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Ніколайчук Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 220 арк. – Додатки: арк. 176-220. – Бібліогр.: арк. 165-175
345147
  Ніколайчук О.С. Гетьманщина у російсько-турецьких війнах за матеріалами "Полного собрания законов Российской империи" : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Ніколайчук Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
345148
  Вечерський В. Гетьманщина як центральне явище української історії // Народне мистецтво / Національна спілка майстрів народного мистецтва України. – Київ, 2009. – № 3/4 (47/48) 1 частина. – С. 22-29
345149
  Вечерський В. Гетьманщина як центральне явище української історії // Чумацький шлях : науково-популярний журнал; спецвипуск. – Київ, 2010. – № 4. – С. 10-15. – ISSN 1814-5078
345150
  Божко С. Гетьманщина. / С. Божко. – Полтава, 1923. – 95с.
345151
  Котляр Є. Гефілте фіш в українській олії : Єврейська тема в мистецтві Харкова: від ретроспекції до сучасного живопису // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 38-43. – ISSN 0130-1799
345152
   Гефсиманско-Черниговский скит при Свято-Троицкой лавре.. – М., 1992. – 45с.
345153
  Решетник М.Д. Геффдінг (Hoffding) Гаральд // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 584. – ISBN 966-316-069-1
345154
   Гехимический симпозиум при 5 Всемирном конгрессе. – М, 1960. – 118с.
345155
   Гехимия вулканических и осадочных пород Южного Урала. – Свердловск, 1987. – 110с.
345156
  Манская С.М. Гехимия лигнина. / С.М. Манская, Л.А. Кодина. – М., 1975. – 230с.
345157
   Гечас Винцентас.. – М., 1988. – 60с.
345158
  Лебідь-Гребенюк Гештальт-концепт "Холодний Яр" у художній теорії націогенезу українства Т. Шевченка і В. Шкляра // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 135-140


  У статті аналізується специфіка авторського тлумачення гештальт-концепту "Холодний Яр" у поезіях Т. Шевченка та романі В. Шкляра "Залишенець. Чорний ворон". Внутрішньолітературний компаративний аналіз дозволяє дослідити природу образу та визначити його ...
345159
  Литвин Ю. Гештальт-методи як новітня альтернатива класичному маркетингу // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 66-68
345160
  Голуб О. Гештальт-підхід у сучасній педагогіці: витоки і перспективи // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 13/14, липень. – С. 39-43


  "Швидкий розвиток українського суспільства та важливі історичні зміни, що відбуваються в ньому, вимагають від освіти відповідної реакції. На зміну застарілим формам і методам навчання приходять якісно нові, покликані реалізувати завдання сучасної ...
345161
  Шевкун Е.В. Гештальт 4 природні елементи: спроба історичної реконструкції концепту стан // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 364-369.
345162
  Шестаков В.П. Гештальт и искусство. Рудольф Арнхейм как основатель современной психологии искусства // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 149-159. – ISSN 0042-8744
345163
  Пуніна О. Гештальт смерті в поезіях "Веселого цвинтаря" В. Стуса та "Живих і мертвих" О. Солов"я : (постановка проблеми регіональної своєрідності) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 251-258. – ISSN 1728-9572
345164
  Новосельцева І.В. Гештальт у сучасній когнітивній лінгвістиці // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 297-302


  У статті робиться спроба вирішити проблему явища гештальтів у сучасній когнітивній лінгвістиці. Наведена лінгвоісторіографія цього терміна в психології та його сприйняття сучасними психологами, психотерапевтами та лінгвістами. В статье делается ...
345165
  Новодержкин Б.А. Гештальттерания / Б.А. Новодержкин, О.К. Романенко. – М, 1997. – 39с.
345166
   Гея : сборник научно-художественной фантастики. – Москва : Мысль, 1988. – 310 с.
345167
   Гея : альманах научной фантастики. – Москва : Мысль, 1990. – 419 с. – (Библиотечная серия)
345168
  Орлов В.С. Гжатск / В.С. Орлов, А.В. Чернобаев. – Гжатск, 1957. – 237с.
345169
  Прокопович Наталья Гжельский государственный художественно-промышленный институт: обучение творчеству : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 32
345170
  Колодиева С.В. Гжельское чудо : традиции национальных культур // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2009. – № 1 (31). – С.198-211
345171
  Куроедова Н.Н. Ги де Мопассан и Иван Сергеевич Тургенев : Автореф... кандид. филологич.наук: / Куроедова Н.Н.; МВО СССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1952. – 16 с.
345172
  Винниченко Т. Ги Де Мопассан: Une vie // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 1 (53). – С. 82-97. – ISSN 1819-6268
345173
  Каспаровская М. Ги де Мопассан: Самый счастливый и самый несчастный из людей // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 1 (61). – С. 56-83. – ISSN 1812-867Х
345174
  Элиасберг Н. Ги Сабо Бела / Н. Элиасберг. – Москва : Изобразительное искусство, 1977. – 47с. : ил. – (Прогрессивные художники мира)
345175
  Мартынов Г.С. Гианэя / Г.С. Мартынов. – Л, 1971. – 400с.
345176
  Мартынов Г.С. Гианэя / Г.С. Мартынов. – Л, 1989. – 397с.
345177
  Мартынов Г.С. Гианэя / Г.С. Мартынов. – М, 1992. – 285с.
345178
  Мирзамухамедов М. Гиацинт - цветок дождей : повести / Мухамеджан Мирзамухамедов ;. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1985. – 126 с.
345179
  Баранова М.Б. Гиацинт (систематика, сорта. морфогенез, культура) / М.Б. Баранова; Артюшенко З.Т. – Москва; Ленинград : Наука, 1965. – 128с.
345180
  Кривин Ф.Д. Гиацинтовые острова / Ф.Д. Кривин. – М., 1978. – 288с.
345181
  Алферов В.А. Гиацинты / В.А. Алферов, Е.Н. Зайцева. – Москва : Сельхозиздат, 1963. – 72 с.
345182
  Муромцев С Г. Агнистикова Гиббереллины / С Г. Агнистикова Муромцев. – М., 1984. – 208с.
345183
   Гиббереллины и их действие на растения. – Москва, 1963. – 390с.
345184
  Чайлахян М.Х. Гиббереллины растений / М.Х. Чайлахян. – Москва, 1963. – 64с.
345185
  Малышев В.А. Гиббсовские случайные поля : Метод кластер. разложений. / В.А. Малышев, Р.А. Минлос. – Москва : Наука, 1985. – 288 с.
345186
   Гиббсовские состояния в статистической физике : сборник статей. – Москва : Мир, 1978. – 256 с. – (Новое в зарубежной науке ; № 11 : Математика)
345187
  Престон К. Гиббсовские состояния на счетных множествах : пер. с англ. / К. Престон. – Москва : Мир, 1977. – 126 с.
345188
  Козлов О.К. Гиббсовское описание дискретных и точечных случайных полей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Козлов О.К.; АН УССР. – К, 1977. – 17л.
345189
  Вежинов П. Гибель "Аякса" / П. Вежинов. – София, 1976. – 231с.
345190
  Гейерманс (Хейерманс) Г. Гибель "Надежды" = (Op Hoop van zegen) : Драма в 4-х д. / Герман Гейерманн[!] ; Пер. со 2 фр. изд. Юлии Махновец. – 2-е изд. – Москва : Моск. союз потреб. о-в, 1917. – 70, [4] с.
345191
  Скрягин Л.Н. Гибель "Титаника" / Л.Н. Скрягин. – М., 1991. – 222с.
345192
  Сысуева О. Гибель "Титаника" : все версии загадочной катастрофы // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 76-85. – ISSN 1812-867Х


  В ніч з 14 на 15 квітня 1912 р. трансатлантичний лайнер "Титанік" зіткнувся з айсбергом : одна з найзагадковіших катастроф світу
345193
  Радемахер Кай Гибель "Трэшера" = Последний рейс : Документ // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 143-158 : Фото, карта. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
345194
  Смелик Клаас Гибель "Эппи Нийбур". / Смелик Клаас. – Москва, 1967. – 79 с.
345195
  Вале П. Гибель 31-го отдела / П. Вале. – Москва, 1966. – 159с.
345196
  Вале П. Гибель 31-го отдела / П. Вале. – Москва, 1988. – 459с.
345197
  Вале П. Гибель 31-го отдела / П. Вале. – Москва, 1989. – 464с.
345198
  Вале П. Гибель 31-го отдела / П. Вале; Пер Валё. – Москва : Радуга, 1992. – 332 с. – В изд. также: Жестокое убийство разочарованного англичанина / Брайан Клив. – (Зарубежный детектив)
345199
  Ольшанский А.Н. Гибель Алмазова / А.Н. Ольшанский. – М., 1974. – 150с.
345200
  Джонс М А.Х. Гибель античного мира. / М А.Х. Джонс. – Ростов-на-Дону : Феникс, Зевс, 1997. – 569с. – ISBN 5-85880-591-4
345201
  Синнот Марк Гибель Арала. Трагедия Аральского моря / Синнот Марк, Дрейк Кэролин // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 94-109 : фото
345202
  Иванова Н.Б. Гибель богов / Н.Б. Иванова. – М, 1991. – 46 с.
345203
  Бабаева Дина Гибель богов / Бабаева Дина, Круглов Леонид // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 48-57 : фото
345204
  Магауин М.М. Гибель борзого : повести и рассказы / Мухтар Магауин ; авториз. пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1978. – 398 с.
345205
  Григорьев С.Т. Гибель Британии / С.Т. Григорьев. – М-Л, 1926. – 118с.
345206
  Рагхав Р. Гибель великого города / Р. Рагхав. – Москва, 1963. – 406с.
345207
  Мамакаев М. Гибель вендетты / М. Мамакаев, Х. Ошаев, В. Щепотев. – Грозный : Чечено-Ингушское книжное, 1963. – 140 с.
345208
  Ведюшкин Владимир Гибель Вестготского королевства : вехи истории // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 86-95 : Фото
345209
  Осетров Г.Н. Гибель волхва / Г.Н. Осетров. – М, 1987. – 285с.
345210
  Пичугина Татьяна Гибель гигантов : спираль времени / Пичугина Татьяна, Пахневич Алексей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 22-29 : Фото, карта


  Історія виникнення Португалії
345211
  Гроссман М.С. Гибель гранулемы / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1963. – 244с.
345212
  Алинин С.Ф. Гибель Джонстауна - преступление ЦРУ / С.Ф. Алинин, Б.Г. Антонов, А.Н. Ицков ; [послесл. И.Р. Григулевича]. – Москва : Юридическая литература, 1987. – 222, [1] с. : ил.
345213
  Вахтин Б.Б. Гибель Джонстауна / Б.Б. Вахтин. – Ленинград, 1986. – 325с.
345214
  Луковский И.В. Гибель дракона / И.В. Луковский. – Л.-Москва, 1949. – 138с.
345215
  Комацу Саке Гибель Дракона / Комацу Саке. – Москва : Мир, 1977. – 600 с.
345216
  Малявин В.В. Гибель древней империи / В.В. Малявин. – Москва : Наука, 1983. – 225с. : ил. – Библиогр.: с.206-217 (326 назв.)
345217
  Грунерт Карл Гибель земли. Шпион с Марса : Фантастические рассказы / К. Грунерт ; Пер. с нем. Р. Марковича. – Санкт-Петербург : Хронос ; [Тип. Т-ва "Екатерингофское печ. дело"] С-Петербург, в Екатерингофе, 1911. – 32 с. – Беспл. прил. к № 4 журн. "За 7 дней"
345218
  Амнуэль П. Гибель или спасение? // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 1. – С. 169-174. – ISSN 1728-8568
345219
  Буранов Ю. Гибель императорского дома, 1917-1919 гг. / Ю. Буранов, В. Хрусталев. – М., 1992. – 347с.
345220
  Курлов П.Г. Гибель императорской России. / П.Г. Курлов. – М., 1991. – 255с.
345221
  Курлов П.Г. Гибель Императорской России. / П.Г. Курлов. – М., 1992. – 255с.
345222
  Гладков И.К. Гибель капитализма - неизбежна / И.К. Гладков. – Л., 1961. – 41с.
345223
  Сальгари Э. Гибель Карфагена ; В дебрях Борнэо ; Черный корсар / Э. Сальгари. – К, 1993. – 555с.
345224
   Гибель кентавров : повести, рассказ. – Москва : Воениздат, 1990. – 381с.
345225
  Грузин В.М. Гибель Киева : роман / Валерий Грузин. – Киев : Амадей, 2008. – 312с. – (Мастера современной киевской прозы). – ISBN 978-966-7689-89-6
345226
  Николаева Г.Е. Гибель командарма / Г.Е. Николаева. – Москва, 1983. – 303с.
345227
  Николаева Г.Е. Гибель командира, / Г.Е. Николаева. – Чита, 1953. – 32с.
345228
  Захаров С.А. Гибель концессии / С.А. Захаров. – Свердловск, 1966. – 291с.
345229
  Нурманов А. Гибель кулана : роман / А. Нурманов; пер. с каз. И.Шухова. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 181 с.
345230
  Пестушко Валерий Гибель лесов и "темные века" : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 8. – С. 36
345231
  Мейер В. Гибель мира / В. Мейер. – 2-е изд. – М. – 105с.
345232
  Финк В.Г. Гибель мира / В.Г. Финк. – М, 1939. – 119с.
345233
  Бельше Вильгельм Гибель мира и другие очерки / Бельше Вильгельм. – М., 1912. – 128с.
345234
  Бельше Вильгельм Гибель мира и другие очерки / Бельше Вильгельм. – Петербург, 1920. – 112с.
345235
  Жилин П.А. Гибель наполеоновской армии в России / П.А. Жилин. – М, 1968. – 404с.
345236
  Жилин П.А. Гибель наполеоновской армии в России / П.А. Жилин. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М : Наука, 1974. – 451с.
345237
   Гибель озимых хлебов и мероприятия по её предупреждению. – Ленинград, 1929. – 412 с.
345238
  Вирта Н.Е. Гибель Помпеева / Н.Е. Вирта. – Москва : Искусство, 1954. – 100 с.
345239
  Брюллов К.П. Гибель Помпеи / К.П. Брюллов. – Л.-М., 1941. – 15с.
345240
  Званцев С. Гибель профессии / С. Званцев. – Ростов-на-Дону, 1961. – 191с.
345241
  Фридкин В.М. Гибель Пушкина. Полтора века спустя : [хроника и рассказы] / В.М. Фридкин. – Москва : Знание, 1999. – 192с. – (Мир искусств ; № 1/1999). – ISBN 5-07-002845-6
345242
  Анов Н.И. Гибель Светлейшего : повесть, рассказ / Н.И. Анов. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1961. – 262 с. : ил.
345243
  Болдырев В.Н. Гибель Синего Орла / В.Н. Болдырев. – Саратов, 1960. – 288с.
345244
  Болдырев В.Н. Гибель Синего Орла / В.Н. Болдырев. – Москва, 1962. – 302с.
345245
  Болдырев В.Н. Гибель Синего Орла / В.Н. Болдырев. – Магадан, 1967. – 256с.
345246
  Христофоров Игорь Гибель старого мира : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 3. – С. 72-84 : Фото, карта
345247
  Черных Б.И. Гибель Титаника / Б.И. Черных. – М, 1992. – 398с.
345248
  Казанцев А.П. Гибель Фаэны / А.П. Казанцев. – Москва, 1987. – 402 с.
345249
  Гиреев Д.А. Гибель Фемиды / Д.А. Гиреев. – Орджоникидзе, 1983. – 216с.
345250
  Галкин А. Гибель художника, или Гоголь под руинами "мертвых душ" : Мистические имена, уничтожившие своего творца // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 4 (639). – С.12-20. – ISSN 0132-2036
345251
  Мстиславский С.Д. Гибель царизма / С.Д. Мстиславский. – Л., 1927. – 134с.
345252
  Александрова З.Н. Гибель Чапаева : стихи для мл. шк. возраста / З.Н. Александрова. – Москва : Малыш, 1984. – 7 с.
345253
  Сафронов В.Н. Гибель чрезвычайного комиссара / В.Н. Сафронов. – Саратов, 1978. – 262с.
345254
   Гибель экспедиции Андрэ. – Пер. с норвежского. – Ленингра, Москвад, 1931. – 272с.
345255
  Корнейчук А.Е. Гибель эскадры : Пьеса в трех актах, семи картинах / А.Е. Корнейчук; Пер. с укр. И. Крути. – Москва; Ленинград : Искусство, 1948. – 83 с. – (Советская драматургия)
345256
  Станюкович К.М. Гибель ястреба / К.М. Станюкович. – М.-Л., 1944. – 96с.
345257
  Хауштайн Г. Гибкая автоматизация / Г. Хауштайн. – М, 1990. – 198с.
345258
  Иванов Ю.В. Гибкая автоматизация производства РЭА с применением микропроцессоров и роботов / Ю.В. Иванов, Н.А. Лакота. – Москва, 1987. – 464 с.
345259
  Бабынина Л. Гибкая интеграция в ЕС: классификация и проблемы институализации // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 6. – С. 31-37. – ISSN 0131-2227
345260
  Туровец О.Г. Гибкая организация производственных систем: закономерности развития и принципы построения / О.Г. Туровец, В.Н. Родионова. – Воронеж, 1988. – 151с.
345261
  Войчинский А.М. Гибкие автоматизированные производства / А.М. Войчинский, Н.И. Диденко, В.П. Лузин. – Москва : Радио и связь, 1987. – 270 с.
345262
  Баракова М.Я. Гибкие автоматизированные производства: Пособие по обучению чтению на нанглийском языке : пособие для обучения чтению на англ. яз. [для втузов] / Баракова М.Я., Мкртчян Г.А., Наумова Н.И. – Москва : Высшая школа, 1990. – 139, [1] с. : ил.
345263
  Буриков Д А. Чинаев Гибкие автоматизированные производственные системы / Д А. Чинаев Буриков. – Гродно, 1984. – 104с.
345264
  Кафаров В.В. Гибкие автоматизированные системы в химической промышленности. / В.В. Кафаров, В.В. Макаров. – М., 1990. – 318с.
345265
   Гибкие автоматические производства. – Ленинград, 1983. – 38с.
345266
  Михайлов Б.М. Гибкие автоматические производства / Б.М. Михайлов. – М., 1985. – 64с.
345267
   Гибкие волноводы в технике СВЧ. – Москва, 1986. – 127 с.
345268
  Лапидус В.А. Гибкие методы статистического контроля надежности и качества : в помощь слушателям семинара по надежности и прогрессивным методам контроля качества промышленных изделий при Политехническом музее // Обобщенные показатели при исследовании сложных систем : Гибкие методы статистического контроля надежности и качества / Ушаков И.А., Литвак Е.И. – Москва : Знание, 1985. – Гибкие методы статистического контроля....Ч. 2
345269
  Майданик Р.А. Гибкие механизмы Соглашения ТРИПС и доступ к лекарственным средствам в Украине // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – С. 342-365. – ISBN 978-617-566-312-7
345270
  Качурин В.К. Гибкие нити с малыми стрелаками / В.К. Качурин. – Москва, 1956. – 224 с.
345271
  Аксельрод Э.Л. Гибкие оболочки / Э.Л. Аксельрод; Аксельрад Э.Л. – Москва : Наука, 1976. – 376 с.
345272
  Владимирский Б.М. Гибкие образовательные технологии: мифы и реальность // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 4. – С. – ISSN 0869-3617


  Для формирования экономики знаний страна нуждается в новой генерации специалистов с высшим образованием, способных решать существующие и возникающие задачи. Это требует существенной модернизации процесса обучения в высшей школе, в частности, широкого ...
345273
   Гибкие организационные АСУ. – М., 1989. – 45с.
345274
  Вольмир А.С. Гибкие пластинки и оболочки / А.С. Вольмир. – Москва : Наука, 1956. – 420 с.
345275
  Корнишин М.С. Гибкие пластины и панели / М.С. Корнишин, Ф.С. Исанбаева. – М, 1968. – 260с.
345276
  Мелконян М.А. Гибкие производства - разведчики будущего / М.А. Мелконян. – М., 1987. – 60с.
345277
  Васильев В.Н. Гибкие производственные системы / В.Н. Васильев. – Москва, 1985. – 64с.
345278
   Гибкие производственные системы. – Свердловск, 1988. – 156с.
345279
  Блехерман М.Х. Гибкие производственные системы / М.Х. Блехерман. – Москва : Экономика, 1988. – 221с.
345280
   Гибкие производственные системы сборки. – Л., 1989. – 348с.
345281
  Гавриш А.П. Гибкие робототехнические системы / А.П. Гавриш, Л.С. Ямпольсикий. – Киев : Вища школа, 1989. – 407 с.
345282
  Крюковских Н.Д. Гибкие системы и типизация в машиностроении / Н.Д. Крюковских. – Горький, 1988. – 189с.
345283
  Мартыненко Н.М. Гибкие формы управления арендными предприятиями / Н.М. Мартыненко. – Киев, 1991. – 166 с.
345284
  Немировский Л.С. Гибкий подход - твердый порядок / Л.С. Немировский, Б.П. Кутырев. – Барнаул, 1989. – 110с.
345285
  Новиков Н.В. Гибкое автоматизированное производство / Н.В. Новиков, Л.Н. Девин. – К., 1984. – 47с.
345286
   Гибкое автоматическое производство. – Л, 1985. – 454с.
345287
   Гибкое развитие предприятия : Эффективность и бюджетирование. – Москва : Дело, 2000. – 352с. – ISBN 5-7749-0203-Х
345288
  Самочкин В.Н. Гибкое развитие предприятия. Анализ и планирование : Акад.народного хозяйства пр Правительстве РФ / В.Н. Самочкин. – Москва : Дело, 1999. – 336с. – ISBN 5-7749-0125-4
345289
  Самочкин В.Н. Гибкое развитие предприятия. Анализ и планирование / В.Н. Самочкин; Акад.народного хозяйства при Правительстве РФ. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Дело, 2000. – 376с. – ISBN 5-7749-0125-4
345290
  Орлов О. Гибкое управление затратами и прибылью (маржинальный подход) : управління підприємством // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 2 (268). – С. 24-28 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
345291
  Лехтинен Л. Гибкость арбитражного соглашения // Материалы II Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И.Г. : 13 нояб. 2014 г. : [сб. докладов] / Международные арбитражные чтения памяти академика Побирченко И.Г. – Киев : МКАС при ТПП Украины, 2015. – С. 92-98
345292
  Шаброль Ж.-П. Гиблая слобода : [роман] / Жан-Пьер Шаброль ; Пер. с фр. О.В. Моисеенко. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 300 с.
345293
  Гузенко Н. Гиблое дело // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 40 ( 681 )9 октября 2015. – С. 46-49


  За последние 100 лет более 600 профессий бесследно исчезли, еще 1000 сильно изменились. Корреспондент вспоминает о ледопилах, крысоловах, бурлаках и других ремеслах, которым не удалось пережить XX век.
345294
   Гибнущие леса: последствия обезлесения для человека : доклад для Независимой комиссии по международным гуманитарным вопросам. – Москва : Международные отношения, 1990. – 106 с.
345295
  Вавилов Н.И. Гибрид обыкновенной пшеницы (Triticum vulgare Vill.) с однозернянкой (Triticum monococcum L.) : (с селекционной станции при Московском с.-х. ин-те) / Н. Вавилов. – Санкт-Петербург : [Тип. К. Маттисена], 1913. – 19 с., 1 л. табл. (рис.). – Отд. оттиск из: Труды Бюро по прикладной ботанике, 1913, Т.6, №1
345296
  Савинцев Федор Гибрид с нюансами // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 10 (175). – С. 146-148 : фото. – ISSN 1029-5828
345297
  Шарепо Т.И. Гибридизация географически отдаленных форм гороха : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шарепо Т.И. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1968. – 20 с.
345298
  Джанашвили А.Г. Гибридизация дагестанского тура и домашней козы. / А.Г. Джанашвили, 1943. – с.
345299
  Серебровский А.С. Гибридизация животных / А.С. Серебровский. – Москва-Ленинград, 1935. – 290с.
345300
  Ковнацкий Е.П. Гибридизация и направленное воспитание в селекции дубового шелкопряда : Автореф... Канд.биол.наук: / Ковнацкий Е.П.; М-во высш.образования УССР. – Харьков, 1958. – 14с.
345301
  Мулев Г.Б. Гибридизация и направленное воспитание в селекции шелковицы : Автореф... канд. биол.наук: / Мулев Г.Б.; ХГУ. – Х., 1962. – 17л.
345302
   Гибридизация и проблемы вида у позвоночных. – М., 1993. – 224с.
345303
  Панов Е.Н. Гибридизация и этологическая изоляция у птиц. / Е.Н. Панов. – М., 1989. – 509с.
345304
  Киселев И.В. Гибридизация прудовых рыб семейства карповых (cyprinidae) : Автореф... канд. биол.наук: / Киселев И.В.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1958. – 14л.
345305
  Эфрусси Б. Гибридизация соматических клеток = Hybridization of somatic cells / Б. Эфрусси; Пер. с англ. Л.Б. Меклера; Под ред. А.В. Зеленина. – Москва : Мир, 1976. – 195с.
345306
  Лебедева В.С. Гибридизация ячменя в условиях Алма-Атинской области : Автореф... канд. биол.наук: / Лебедева В.С.; Казах.ГУ, Биол. фак. – Алма-Ата, 1967. – 20л.
345307
  Косиков К.В. Гибридизация, направленная изменчивость и наслeдование приобретенных признаков у дрожжей : автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Косиков К.В. ; Ин-т генетики АН СССР. – Москва, 1952. – 32 с.
345308
  Гиегерих Бастиан Гибридная война и изменяющийся характер кнофликта // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 2. – С. 75-83. – ISSN 1812-1098
345309
  Горбулин В. Гибридная война: все только начинается... // Luceafarul : газета Всеукраїнської національно-культурної молдавської асоціації. – Одеса, 2016. – 2 aprilie (№ 14). – С. 3


  Частичное затишье на фронте не должно вселять в нас самоуспокоительных мыслей, что, дескать, "все закончилось". Мы получили весьма условную передышку (в т.ч. благодаря постоянно критикуемым Минским соглашениям), которую должны использовать для реальных ...
345310
  Горбулин В. Гибридная война: все только начинается... // Luceafarul : газета Всеукраїнської національно-культурної молдавської асоціації. – Одеса, 2016. – 16 aprilie (№ 16). – С. 3


  Гибридная война не началась и не закончится Украиной. Она только начинается...
345311
  Магда Е.В. Гибридная война: выжить и победить / Евгений Магда. – Харьков : Vivat, 2015. – 318, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7246-48-9
345312
  Даник Ю. Гибридная война: хай-тек, информационные и кибер конфликты / Ю. Даник, Т. Малярчук, Ч. Бриггс // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2017. – T. 16, № 2, Весна. – С. 5-28. – ISSN 1812-1101
345313
   Гибридная вычислительная техника и электроника. – К., 1972. – 531с.
345314
  Реоргиева Р. Гибридная изменчивость при трансплантации некоторых пасленовых / Р. Реоргиева. – М, 1948. – 44с.
345315
   Гибридная кукуруза : сборник переводов из иностранной литературы. – Москва : Колос, 1964. – 472 с.
345316
  Шама О. Гибридная оккупация // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 10 (187), 15 марта 2018. – С. 60-64
345317
   Гибридная пшеница : сборник переводов. – Москва, 1966. – 196 с.
345318
  Воробьев-Обухов Алексей Гибридная спираль // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 122-125 : фото


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
345319
  Кафтан А. Гибридная церковь. Почему провалился флешмоб от УПЦ МП
345320
  Щеткина Е. Гибридная церковь. Почему провалился флешмоб от УПЦ МП // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 19 февраля (№ 8). – С. 23


  Украинское православие все больше напоминает карго-культ.
345321
  Пухов Г.Е. Гибридное моделирование в энергетике / Г.Е. Пухов, М.Н. Кулик ; АН УССР. – Киев : Наукова думка, 1977. – 150 с.
345322
  Мацевитый Ю.М. Гибридное моделирование тепловых процессов. / Ю.М. Мацевитый, Й. Кунеш. – К., 1987. – 266с.
345323
  Химич А.Н. Гибридные алгоритмы решения алгебраической проблемы собственных значений с разреженными матрицами / А.Н. Химич, А.В. Попов, А.В. Чистяков // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 6. – C. 132-146. – ISSN 0023-1274
345324
   Гибридные вычислительные машины. – К., 1977. – 263с.
345325
   Гибридные вычислительные машины. – К., 1979. – 165с.
345326
  Спалвинь А.П. Гибридные вычислительные машины для решения краевых задач / А.П. Спалвинь. – Рига, 1975. – 104с.
345327
   Гибридные вычислительные машины и комплексы. – К., 1973. – 92с.
345328
   Гибридные вычислительные машины и комплексы. – К., 1974. – 80с.
345329
   Гибридные вычислительные машины и комплексы. – К., 1976. – 200с.
345330
   Гибридные вычислительные системы. – М., 1984. – 64с.
345331
  Мацевитый Ю.М. Гибридные вычислительные системы для исследования физических полей. / Ю.М. Мацевитый, О.С. Цаканян. – К., 1983. – 295с.
345332
  Святный В.А. Гибридные вычислительные системы: уч. пособие / В.А. Святный. – К., 1980. – 247с.
345333
  Смолов В.Б. Гибридные вычислительные устройства с дискретно-управляемыми параметрами / В.Б. Смолов, Е.А. Чернявский. – Л., 1977. – 296с.
345334
  Русанов Ф.Н. Гибридные гибискусы / Ф.Н. Русанов. – Ташкент, 1965. – 84 с.
345335
  Гусейнов М.М. Гибридные гибискусы и гвоздики и перспективы их культурны на Апшероне. : Автореф... Канд.биол.наук: / Гусейнов М.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1962. – 16л.
345336
  Шинкарик Николай Иванович Гибридные интегральные преобразования (Фурье, Лежандра) с применением к задачам математической физики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Шинкарик Николай Иванович; МВ и ССО УССР. Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1990. – 18л.
345337
  Рингерц Н. Гибридные клетки / Н. Рингерц, Р. Сэдвидж. – Москва : Мир, 1979. – 415 с.
345338
  Семенов В.В. Гибридные методы расщепления для системы операторных включений с монотонными операторами // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 2014. – Т. 50, № 5. – С. 104-112. – ISSN 0023-1274
345339
  Пухов Г.Е. Гибридные методы решения задач оптимального управления / Г.Е. Пухов, А.А. Златник ; АН УССР. – Киев : Наукова думка, 1977. – 292 с.
345340
  Васильев В.В. Гибридные модели задач оптимизации / В.В. Васильев, А.Г. Додонов. – Київ, 1974. – 215с.
345341
  Шимбирев П.Н. Гибридные непрерывно-логические устройства / П.Н. Шимбирев. – М., 1990. – 175с.
345342
  Головков Л.Г. Гибридные ракетные двигатели / Л.Г. Головков. – М., 1976. – 168с.
345343
  Ложичевская Т.В. Гибридные связующие на основе модифицированных полиэфирных и эпоксидных олигомеров для полимерных композиционных материалов : Дисс. канд. химических наук. Спец. 02.00.06 - химия высокомолекулярных соединений / Ложичевская Т.В.; КНУТШ. – Киев, 2008. – 135л. – Библиогр.: л.122-135
345344
   Гибридные средства моделирования и управления. – Ташкент, 1977. – 138с.
345345
  Гаращенко Ф.Г. Гибридный алгоритм идентификации модели Гаммерштейна, линейной по состояниям / Ф.Г. Гаращенко, О.Г. Мороз // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2014. – № 1, январь - февраль. – С. 32-41. – ISSN 0572-2691
345346
  Шугаевский В. Гибридный денарий Марка Варгунтея и Кая Порция Катона / В. Шугаевский // Происхождение слова "куна" в смысле денежной единицы / В. Шугаевский. – Санкт-Петербург : Тип. "Капитал", 1912. – 11 с.
345347
  Шугаевский В.А. Гибридный денарий Марка Варгунтея и Кая Порция Катона / В.А. Шугаевский. – Санкт-Петербург, 1912. – 12с.
345348
  Семенов В.В. Гибридный метод для уравнений с монотонными нелипшицевыми операторами / В.В. Семенов, С.В. Денисов // Международная летняя математическая школа памяти В.А. Плотникова : 12-17 сент. 2016 г., г. Одесса, Украина : тезисы докл. / Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ин-т математики, экономики и механики ; [сост. и отв. ред.: О.Д. Кичмаренко]. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 56. – ISBN 978-966-927-171-6
345349
  Грамотенко П.М. Гибриды винограда донского сорта Пухляковский : Автореф... канд. бол.наук: / Грамотенко П. М.; МВО СССР, Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1955. – 16л.
345350
  Козлов В.И. Гибриды между шипом и сердюгой из Куринско-Каспийского района. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.10 / Козлов В.И.; АН УССР. – К, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
345351
  Калмахелидзе Гиви Дмитриевич Гиви Дмитриевич Калмахелидзе, Николай Николаевич Ковалев: Каталог / Калмахелидзе Гиви Дмитриевич, Николай Николаевич. Выставка произведений. Москва. Ковалев, 1979. – М., 1979. – 12с.
345352
   Гиви Ломидзе. – М., 1986. – 40с.
345353
  Белогорлова Л.Ф. Гиви Нармания : Живопись (Альбом) / Л.Ф. Белогорлова. – Москва, 1984. – 136с.
345354
  Джавахишвили М.С. Гиви Шадури : романы и рассказы / М.С. Джавахишвили; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1970. – 477с.
345355
  Данэм Б. Гигант в цепях / Б. Данэм. – М., 1984. – 380с.
345356
  Данэм Б. Гигант в цепях. / Б. Данэм. – М., 1958. – 250с.
345357
  Ногина Н.А. Гигант на равнине / Н.А. Ногина. – М, 1961. – 62с.
345358
  Пестушко Валерий Гигант растительного мира : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 55 : Іл.
345359
  Анжелини Джованни Гигант уже проснулся // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 1. – С. 36-41 : фото
345360
  Литвинович Н.В. Гигантоидные брахиоподы СССР, их распространение и стратиграфическое значение / Н.В. Литвинович, Т.Н. Воронцова; Отв. ред. Афанасьева Г.А. – Москва : Наука, 1991. – 64с. – ISBN 5-02-005408-9
345361
  Хаткевич Василий Гигантская креветка : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 3
345362
  Артемов Станислав Гигантская лошадь. Конь бледный // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 192 : фото
345363
  Ликфельд Гигантские выдры = Речные волки : Животные / Ликфельд, Клаус-Петер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 62-70 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
345364
  Кринов Е.Л. Гигантские метеориты (Тунгусский и Сихотэ-Алинский) / Е.Л. Кринов. – Москва : Издательство АН СССР, 1952. – 91с.
345365
  Сурдин В.Г. Гигантские молекулярные облака / В.Г. Сурдин. – Москва : Знание, 1990. – 63 с.
345366
  Ирмер Джульетта Гигантские морские дьяволы : природа / Ирмер Джульетта, Уно Такао, Вонг Стивен // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 9 (162). – С. 56-65 : Фото. – ISSN 1029-5828
345367
  Гожик П.Ф. Гигантские ресурсы нефти и газа континентального склона Евразии / П.Ф. Гожик, В.А. Краюшкин, В.П. Клочко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 9-20 : рис. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0367-4290
345368
  Холланд Дженнифер Гигантский групер. Большая рыба / Холланд Дженнифер, Дубиле Дэвид, Хэйз Дженнифер // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Июль, № 130. – С. 80-89 : фото
345369
  Орлин В.Н. Гигантский дипольный резонанс в сильно деформированных ядрах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Орлин В.Н.; МГУ. – М, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.7-18
345370
  Шумаков А.В. Гигантский дипольный резонанс и структура основного состояния ядер 12С и 27Al. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Шумаков А.В. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1981. – 16 с.
345371
  Френц Лотар Гигантский кальмар : и все-таки они существуют. Природа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 134-143 : фото, мал. – ISSN 1029-5828
345372
  Альбиг Гигантский кальмар : и все-таки они существуют. Природа / Альбиг, Йорг-Уве // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 134-143 : фото, мал. – ISSN 1029-5828
345373
  Юлдашбаева Эльмира Хайдаровна Гигантский угловой резонанс и структура нижайших состояний атомных ядер : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Юлдашбаева Эльмира Хайдаровна; Объединен. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1988. – 16л.
345374
   Гигантское комбинационное рассеяние : пер. с англ. – Москва : Мир, 1984. – 408 с.
345375
  Зеленев С.Б. Гиганты британского бизнеса. / С.Б. Зеленев. – М, 1981. – 192с.
345376
  Кайко Т. Гиганты и игрушки / Т. Кайко. – М., 1978. – 206с.
345377
  Алексеев Б.Д. Гиганты и карлики растительного мира / Б.Д. Алексеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 189, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 191
345378
  Смолярчук В.И. Гиганты и чародеи слова: русские судебные ораторы второй пловины XIX - начала ХХ века / В.И. Смолярчук. – Москва : Юридическая литература, 1984. – 272 с.
345379
   Гиганты из мира компьютеров // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 6 : Черный аист. – С. 34 : Фото. – ISSN 1029-5828
345380
  Козлова Ольга Гиганты из Поднебесной : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 8 (2791). – С. 8-16 : Іл.
345381
  Телепнев В.П. Гиганты индустрии / В.П. Телепнев. – Киев, 1975. – 240 с.
345382
  Метелкин Николай Гиганты моря : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 2
345383
  Пэч Мартин Гиганты науки : техника / Пэч Мартин, Рихтер Юлиан, Вагнер Бирте // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 5. – С. 84-97 : Фото. – ISSN 1029-5828
345384
  Слепцов М.М. Гиганты океанов / М.М. Слепцов. – Владивосток, 1948. – 96с.
345385
  Шехтер М. Гиганты пятилетки / М. Шехтер. – М.-Л., 1930. – 96с.
345386
  Рымкевич П.А. Гиганты техники / П.А. Рымкевич. – Л., 1925. – 176с.
345387
   Гигиена воспитания и обучения детей и подростков. – Минск, 1965. – 175с.
345388
  Голубев И.Е. Гигиена выращивания молодняка сельскохозяйственных животных / И.Е. Голубев. – Минск, 1961. – 24с.
345389
  Мэкензи М. Гигиена голоса : в общедоступном изложении / М. Мэкензи, проф. – Санкт-Петербург : Спб. Электропеч., 1902. – 96 с. – (Библиотека народного здравия ; № 29)
345390
  Кастекс А. Гигиена голоса для певиц, певцов, ораторов и разговорной речи / пер. с фр. [и предисл.] д-ра В.К. Панченко; !Dr. A. Castex. Hygiene de la voix parlee et chantee. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. В.И. Губинского ; [Пар. тип. А.Л. Трупова и К*], 1898. – II, 168, IV с.
345391
  Зарубин Г.П. Гигиена города / Г.П. Зарубин, Ю.В. Новиков. – Москва : Медицина, 1986. – 272 с.
345392
  Листов А.Ф. Гигиена детей дошкольного возраста и профилактика инфекций и гельминтозов / А.Ф. Листов. – 3-е изд. – М, 1959. – 336с.
345393
   Гигиена детей и подростков. – Москва, 1965. – 359с.
345394
   Гигиена детей и подростков. – Москва, 1988. – 512с.
345395
   Гигиена детей и подростков : Учебник для мед. училищ. – Москва : Медицина, 1989. – 320 с. – ISBN 5-225-00313-3
345396
  Чулицкая Л.И. Гигиена дошкольного возраста / Л.И. Чулицкая. – 2-е изд. – Л, 1940. – 160с.
345397
  Красильщиков Д.Г. Гигиена жилища / Д.Г. Красильщиков, М.И. Красильщиков. – Москва, 1980. – 96с.
345398
  Роменская Т Гигиена зимнего содержания скота / Т Роменская. – Ульяновск, 1957. – 19с.
345399
  Белостоцкая Е.М. Гигиена зрения школьников / Е.М. Белостоцкая. – М, 1960. – 136с.
345400
  Хрипкова А.Г. Гигиена и здоровье / А.Г. Хрипкова, Д.В. Колесов. – М, 1984. – 48с.
345401
  Хрипкова А.Г. Гигиена и здоровье школьника / А.Г. Хрипкова, Д.В. Колесов. – М, 1988. – 191с.
345402
  Лещинский А.Л. Гигиена и организация умственного труда / А.Л. Лещинский. – Ижевск, 1951. – 52с.
345403
  Лещинский А.Л. Гигиена и организация умственного труда / А.Л. Лещинский. – М., 1958. – 84с.
345404
  Гриднева К.В. Гигиена и организация умственного труда студента-заочника / К.В. Гриднева. – Москва, 1971. – 40,6с.
345405
  Донская Л.В. Гигиена и психология труда работников торговли / Л.В. Донская. – Москва, 1979. – 96с.
345406
   Гигиена и реставрация библиотечных фондов. – М., 1964. – 109с.
345407
   Гигиена и реставрация библиотечных фондов. – М., 1979. – 144с.
345408
   Гигиена и реставрация библиотечных фондов. – М., 1985. – 160с.
345409
   Гигиена и реставрация книг в городской библиотеке. – М., 1960. – 32с.
345410
  Куколевский Г.М. Гигиена и самоконтроль спортсмена. / Г.М. Куколевский. – М, 1955. – 112с.
345411
   Гигиена и токсикология новых Пестицидов и клиника отравлений. – Москва, 1962. – 480с.
345412
  Громова З.П. Гигиена и физическое воспитание школьника в семье / З.П. Громова. – Минск, 1973. – 143с.
345413
  Бункин Н.А. Гигиена лыжника / Н.А. Бункин. – М., 1951. – 32с.
345414
  Вайнруб Е.М. Гигиена обучения детей в школах с продленным днем / Е.М. Вайнруб, Г.Н. Еременко, П.Л. Краснянская. – Київ : Здоров"я, 1984. – 104с. – (Б-ка практ. врача)
345415
  Темкин Б.И. Гигиена обучения и профессиональной подготовки учащихся старших классов. / Б.И. Темкин. – Л, 1964. – 168с.
345416
  Делль Р.А. Гигиена одежды / Р.А. Делль. – 2-е изд. – М, 1991. – 160с.
345417
   Гигиена окружающей и производственной среды. – Х., 1987. – 74с.
345418
   Гигиена окружающей среды. – Вып. 9. – Москва, 1988. – 304с.
345419
  Найштейн С.Я. Гигиена окружающей среды в связи с химизацией сельского хозяйства / С.Я. Найштейн, В.Е. Кармазин. – К., 1984. – 103с.
345420
  Петровский К.С. Гигиена питания / К.С. Петровский. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1975. – 400 с.
345421
  Окорокова Ю.И. Гигиена питания / Ю.И. Окорокова, Ю.Н. Еремин. – Москва, 1981. – 320 с.
345422
  Быховский А.В. Гигиена повседневного быта / А.В. Быховский. – М, 1985. – 96с.
345423
   Гигиена политехнического и производственного обучения. – М., 1963. – 220с.
345424
   Гигиена политехнического обучения. – М., 1959. – 78с.
345425
   Гигиена политехнического обучения учащихся средней школы. – М., 1958. – 75с.
345426
  Гуткин А.Я. Гигиена политехнического обучения школьников / А.Я. Гуткин. – Л., 1959. – 155с.
345427
   Гигиена применения, токсикология пестицидов и клиника отравлений. – Вып. 8. – К., 1970. – 474с.
345428
  Скороходько А.К. Гигиена сельскохозяйственных животных / А.К. Скороходько. – 4-е, перераб. изд. – М., 1950. – 464с.
345429
  Гёбер Ф. Гигиена семьи / Ф. Гёбер. – С.-Петербург : Тип. С.Н. Худекова, 1892. – 151 с. – (После 151 с.: С. 17-496 и ещё 240 с. - Полн. собр. соч. Гергарта Гауптмана. Т. 1, 2. 1908 г.)
345430
  Литвинова Л.И. Гигиена современного жилища / Л.И. Литвинова. – К., 1990. – 111с.
345431
  Скульский М.А. Гигиена труда : пособие по профессиональной гигиене / М.А. Скульский. – Екатеринослав : Типография профшколы им. 5-й год. октябрьской революции, 1923. – 162, [2] с.
345432
  Алексеев С.В. Гигиена труда : Учебник для студ. санитарно-гигиенических фак. мед. ин-тов / С.В. Алексеев, В.Р. Усенко. – Москва : Медицина, 1988. – 576с.
345433
   Гигиена труда женщин. – Москва, 1985. – 238с.
345434
  Паустовская В.В. Гигиена труда и научно-технический прогресс / В.В. Паустовская. – К., 1989. – 46с.
345435
   Гигиена труда и профессиональная ориентация подростков. – Ростов -на-Дону, 1987. – 96с.
345436
   Гигиена труда и профессиональные заболевания. – Москва, 1982. – 178с.
345437
   Гигиена труда при воздействии электромагнитных полей. – Москва, 1983. – 176с.
345438
  Демиденко Н.М. Гигиена труда при применении дефолиантов и десикантов хлопчатника : Автореф... докт. мед.наук: / Демиденко Н. М.; Ташк. гос. мед. ин-т. – Ташкент, 1969. – 37л.
345439
  Пархоменко Г.М. Гигиена труда при работе с полонием. / Г.М. Пархоменко. – Москва, 1963. – 52с.
345440
  Храмцова А.Д. Гигиена труда учащихся профтехучилищ. / А.Д. Храмцова. – М., 1984. – 135с.
345441
   Гигиена труда, профилактика травматизма и организация травматологической помоци в социалистическом сельском хозяйстве. – Х., 1955. – 43с.
345442
   Гигиена трудового и политехнического обучения в восьмилетней и средней школе. – М., 1963. – 231с.
345443
  Кекчеев К.Х. Гигиена умственного труда / К.Х. Кекчеев. – М, 1948. – 104с.
345444
  Фролов Ю.П. Гигиена умственного труда / Ю.П. Фролов. – Москва, 1965. – 152с.
345445
  Трахтенберг И.М. Гигиена умственного труда студентов / Трахтенберг И.М., Рашман С.М. – Киев : Здоров"я, 1973. – 171 с. – Библиогр.: с. 164-169
345446
  Громбах С.М. Гигиена учебных занятий в школе / С.М. Громбах. – М, 1959. – 124с.
345447
  Лагранж Ф. Гигиена физических упражнений детей и молодых людей / Ф. Лагранж. – С-Пб. – 263 с.
345448
  Волжинский В.А. Гигиена физических упражнений и спорта / В.А. Волжинский. – Москва; Ленинград, 1939. – 344 с.
345449
  Вайнбаум Я.С. Гигиена физического воспитания / Я.С. Вайнбаум. – Москва, 1986. – 174с.
345450
  Богорад И.В. Гигиена физического труда / И.В. Богорад. – М, 1980. – 96с.
345451
  Рокитянський В.И. Гигиена физкультурника / В.И. Рокитянський. – М, 1955. – 120с.
345452
  Рокитянський В.И. Гигиена физкультурника / В.И. Рокитянський. – 2-е изд. – М, 1957. – 146с.
345453
  Лаптев А.П. Гигиена физкультурника // О культуре физической и духовной / А.В. Царик. – Москва : Знание, 1989. – С. 98-190. – (Новое в жизни, науке, технике ;Физкультура и спорт ; 1/1989)
345454
  Дешин Д.Ф. Гигиена физкультурника, смоконтроль, подача первой помощи. / Д.Ф. Дешин. – М.-Л., 1949. – 60с.
345455
   Гигиена школьника. – Ташкент, 1965. – 87с.
345456
  Скворцов И. Гигиена, со включением анатомии, физиологии, и патологии человеческого тела : ощедоступно изложенное ученье о здоровьи и болезнях / И. Скворцов. – 2-е перераб. и доп. изд. – С.-Петербург : Типография Я. Трей, 1906. – XX, 360 с.
345457
   Гигиеническая гимнастика. – М., 1955. – 20с.
345458
  Янкелевич Е.И. Гигиеническая гимнастика для работников умственного труда. / Е.И. Янкелевич. – М., 1956. – 60с.
345459
   Гигиеническая оценка поведения хлорантранилипрола в объектах окружающей среды при выращивании кукурузы в лесостепной зоне Украины / И.В. Лепешкин, В.И. Медведев, Е.Н. Багацкая, Л.П. Иванова, А.П. Гинько // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 73-77 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
345460
   Гигиеническая оценка условий труда на пищевых объектах. – Л., 1990. – 37с.
345461
  Девятка Д.Г. Гигиеническая характеристика ультрафиолетового климата г.Львова и влияние его на реактивность организма : Автореф... д-ра мед.наук: 756 / Девятка Д.Г.; Львовский гос. мед. ин-т. – Львов, 1968. – 32л.
345462
  Марковская А.Г. Гигиенические вопросы зарегулированного водоема в нижнем бьефе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Марковская А.Г. ; Куйбышев. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1966. – 16 с.
345463
   Гигиенические вопросы строительства школы и дошкольных учреждений. – М., 1965. – 244с.
345464
   Гигиенические вопросы школы-интерната. – М., 1964. – 259с.
345465
   Гигиенические и медико-биологические аспекты здоровья населения. – Л., 1989. – 152с.
345466
  Касьяненко А.М. Гигиенические и эпидемиологические аспекты эшерихиозов / А.М. Касьяненко. – Киев, 1988. – 228с.
345467
  Квитницкая Н.Н. Гигиенические обоснования охраны от загрязнения водоемов Украины в связи с их регулированием и развитием промышленности (Исследования в натуральных и опыт. условиях) : Автореф... д-ра мед.наук: / Квитницкая Н.Н.; Киевск. мед. ин-т им. А.А.Богомольца. – К., 1965. – 25л.
345468
  Квитницкая Н.Н. Гигиенические обоснования охраны от загрязнения водоемов Украины в связи с их регулированием и развитием промышленности (Исследования в натуральных и опыт. условиях) : Автореф... д-ра мед.наук: / Квитницкая Н.Н.; Киевск. мед. ин-т им. А.А.Богомольца. – К., 1965. – 25л. – Бібліогр.:с.22-25
345469
  Головань Д.И. Гигиенические основы организации зон санитарной охраны источников водоснабжения / Д.И. Головань. – Москва, 1989. – 19с.
345470
  Советов С.Е. Гигиенические основы проектирования, строительства и оборудования школ и детских дошкольных учреждений / С.Е. Советов, Г.Н. Сердюковская. – Москва : Медгиз, 1962. – 399 с., [1] л. план. – Библиогр.: с. 388-397
345471
  Корсунская М.И. Гигиенические основы режима учебных занятий учащихся средних школ / М.И. Корсунская. – М., 1961. – 55с.
345472
   Гигиенические основы решения территориальных проблем. – Новосибирск, 1987. – 256с.
345473
  Сахновская Н.Н. Гигиенические основы управления качеством воздушного бассейна / Н.Н. Сахновская. – Киев : Здоров"я, 1984. – 103с. – (Библиотека практического врача ; Гигиена)
345474
   Гигиенические проблемы охраны окружающей среды от загрязнения канцерогенами. – Киев, 1985. – 103 с.
345475
  Режабек Я.В. Гигиенические свойства спирто-калильного освещения : (С обращением особого вниманияна методику исследования) : Дис. ... д-ра медицины / Из Гигиенической лаборатории проф. В.Д.Орлова в Имераторском Университете Св. Владимира. – Киев : Тип. Имерат. У-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1911. – 225, IV с.
345476
  Федоров Ю.А. Гигиенические средства для полости рта / Ю.А. Федоров. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1985. – 32с.
345477
  Бирюков А.А. Гигиенический самомассаж / А.А. Бирюков. – Москва : Физкультура и спорт, 1983. – 16с.
345478
  Нимен Л.Б. Гигиеническое воспитание в школе. / Л.Б. Нимен. – М., 1933. – 39с.
345479
  Стругацкая Л.Е. Гигиеническое воспитание учащихся в семье и школе / Л.Е. Стругацкая, Д.Б. Синельникова. – Ташкент, 1963. – 20с.
345480
  Заликин Г.А. Гигиеническое воспитание учащихся в школах-интернатах / Г.А. Заликин. – М, 1962. – 134с.
345481
  Лахно Е.С. Гигиеническое значение и биологическое действие пригородных зеленых насаждений : Автореф... докт. мед.наук: / Лахно Е. С.; Льв. гос. мед. ин-т. – К., 1967. – 35л.
345482
  Волощенко О.И. Гигиеническое значение поверхностно-активных веществ. / О.И. Волощенко, И.В. Мудрый. – Київ, 1991. – 172,4с.
345483
  Назаренко В.И. Гигиеническое значение повышенной индивидуальной чувствительности к производствнному шуму и общей низкочастотной вибрации. : Автореф... Канд.биол.наук: 14.00.07 / Назаренко В.И.; М-во здравоохран.Укр.Киев.НИИ гигиены труда и профессион.заболеваний. – К, 1991. – 18л.
345484
  Кундиев Ю.И. Гигиеническое значение проблемы всасывания фосфорорганических инсектицидов через кожу : Автореф... д-ра мед.наук: / Кундиев Ю.И.; Киев. мед. ин-т. – К., 1967. – 28л.
345485
  Головатюк А.П. Гигиеническое значение пыли поливинилхлорида и ее нормирование в воздухе рабочих помещений : Автореф... канд. мед.наук: / Головатюк А.П.; Киевск. мед. ин-т. – К., 1967. – 20л.
345486
  Гордыня Н.П. Гигиеническое изучение выбросов сажевых заводов и влияние их на чистоту атмосферного воздуха и санитарные условия жизни населения : Автореф... канд. мед.наук: / Гордыня Н. П.; Киев.мед. инзт. – К., 1965. – 15л.
345487
  Гончарук Е.И. Гигиеническое изучение систем местной канализации с обоснованием санитарных норм их проектирования и эксплуатации : Автореф... доктора мед.наук: / Гончарук Е.И.; Киевский мед. ин-т. – К., 1967. – 60л.
345488
  Воронова И.А. Гигиеническое обоснование предельно допустимых концентраций некоторых полупродуктив синтеза левомицетина (карбинола, оксиамина и оксицетиламина) в воде водоемов : Автореф... канд. мед.наук: / Воронова И.А.; Харьк. мед. ин-т. – Харьков, 1965. – 15л.
345489
  Пазынич В.М. Гигиеническое обоснование среднесуточной предельно допустимой концентрации пятиокиси ванадия в атмосферном воздухе. : Автореф... канд. мед.наук: / Пазынич В.М.; Днепропетр. гос. мед. ин-т.. – Днепропетровск, 1966. – 18л.
345490
  Новосельская А.П. Гигиеническое обоснование условий использования сточных вод животноводческих комплексов для орошения сельскохозяйственных земель. : Автореф... канд. биол.наук: 14.00.07 / Новосельская А.П.; Киев. мед. ин-т. – К., 1984. – 24л.
345491
  Сапожникова Р.Г. Гигиеническое обучение и воспитание в процессе занятий в школьных мастерских / Р.Г. Сапожникова, Н.Н. Куинджи. – М., 1964. – 56с.
345492
  Кальченко Е.И. Гигиеническое обучение и воспитание школьников / Е.И. Кальченко. – М., 1984. – 127с.
345493
  Дудачева М.И. Гиго Габашвили / М.И. Дудачева. – М, 1958. – 84с.
345494
  Урушадзе И.А. Гиго Габашвили / И.А. Урушадзе. – Тбилиси, 1958. – 56с. : ил.
345495
  Спенсер-Грегори Гигрометрия / Спенсер-Грегори, Е. Роурке. – Москва, 1963. – 204 с.
345496
  Кожанчиков И Гигрорегуляторная реакция куколок Agrotis и Ephestia как реакция на влияние влажности среды / И Кожанчиков, 1934. – 548-552с.
345497
  Сперанский А.В., Крашенинников Ф.Н. Гигроскопическая вода почвы и подземная роса / [соч.] А.В. Сперанского, Ф.Н. Крашенинникова. – [Санкт-Петербург], 1907. – С. 281-335 : ил. – Без обл. и тит. л. - Резюме на нем. яз. - Отд. оттиск: Журнал Опытной агрономии. 1907, кн. III, т. VIII


  Авт.: Крашенинников Фёдор Николаевич (1969-1938) На с. 281 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Сергею Гавриловичу Навашину от автора
345498
  Кузьмичев А.И. Гигрофильная флора юго-запада Русскойравнины и ее генезис / А.И. Кузьмичев. – СПб, 1992. – 214с.
345499
  Кантор В. Гид // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 6-64. – ISSN 0321-1878
345500
   Гид по престолу : Мировая еда. Тема номера // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 52 : Іл.
345501
   Гид по Сатанову : источник бесконечного вдохновения // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 4. – С. 99 : фото
345502
  Льюис С. Гидеон Плениш / С. Льюис. – Москва, 1947. – 395 с.
345503
  Болховитиниа Е.Г. Гидирование хлопкового маста на никель-хромовом катализаторе : Автореф... канд. хим.наук: / Болховитиниа Е. Г.; Казах.ГУ, Казаз. гос. мед. ин-т. – Алма-Ата, 1963. – 16л.
345504
  Парамонов А.А. Гидра / А.А. Парамонов. – Москва-Л., 1927. – 120с.
345505
  Канаев И.И. Гидра / И.И. Канаев. – Москва ; Ленинград, 1952. – 372 с.
345506
  Бекетов В.П. Гидра / В.П. Бекетов. – Белгород, 1963. – 190с.
345507
  Есьман И.Г. Гидравлика / И.Г. Есьман. – 2-е, 1926. – 268 с.
345508
  Есьман Б.И. Гидравлика / Б.И. Есьман. – 3-е изд перераб. – Тифлис, 1930. – 320 с.
345509
  Евреинов В.Н. Гидравлика / В.Н. Евреинов. – 2-е изд. испр. доп. – Ленинград, 1934. – 500 с.
345510
  Форхгеймер Ф. Гидравлика / Ф. Форхгеймер. – Москва-Ленинград, 1935. – 615 с.
345511
  Отт А.А. Гидравлика : Учеб. пособ. для втузов / А.А. Отт. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград : ОНТИ, Гл. ред. энергетич. лит., 1937. – 404с.
345512
  Френкель Н.З. Гидравлика / Н.З. Френкель. – Москва-Ленинград, 1947. – 460 с.
345513
  Агроскин И.И. Гидравлика : Допущено ... в качестве учебника для гидромелеоративных ин-тов и фак-тов и в качестве учедн. пособия для гидротехнич. фак-тов строит. ин-тов / под ред. И.И. Агроскина. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1950. – 440 с.
345514
  Рабинович Е.З. Гидравлика / Е.З. Рабинович. – Москва-Ленинград, 1952. – 372 с.
345515
  Агроскин И.И. Гидравлика : Учебное пособие для гидротехнических факультетов строительных институтов / под. общ. ред. И.И. Агроскина. – Изд. 3-е, совершенно переработ. – Москва- Ленинград : Госэнергоиздат
Ч. 3. – 1954. – 484 с.
345516
  Комов В.А. Гидравлика / В.А. Комов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва-Ленинград, 1955. – 416 с.
345517
  Латышенков А.М. Гидравлика / А.М. Латышенков, В.Г. Лобачев. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1956. – 408с.
345518
  Френкель Н.З. Гидравлика / Н.З. Френкель. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1956. – 456 с.
345519
  Чертоусов М.Д. Гидравлика / М.Д. Чертоусов. – 4-е, испр. – Москва-Ленинград, 1962. – 630 с.
345520
  Агроскин И.И. Гидравлика / И.И. Агроскин. – Москва ; Ленинград
4. – 1964. – 352 с.
345521
  Богомолов А.И. Гидравлика : Учебник для студентов вузов, обучающихся по спец. "Гидравлическое строительство" / А.И. Богомолов, К.А. Михайлов. – Москва : литературы по строительству, 1965. – 632 с.
345522
  Тихомиров А.П. Гидравлика : Лекции по разделу гидростатики для студ. заочного фак-та по спец. ПГС. / А.П. Тихомиров. – Горький : б.и., 1967. – 38с.
345523
  Бородкин Б.С. Гидравлика / Б.С. Бородкин. – Москва, 1969. – 47 с.
345524
   Гидравлика. – 2-е. – Москва, 1980. – 61 с.
345525
  Рабинович Е.З. Гидравлика / Е.З. Рабинович. – Москва, 1980. – 278 с.
345526
  Чугаев Р.Р. Гидравлика / Р.Р. Чугаев. – 4-е изд., доп. и перераб. – Ленинград : Энергоиздат, 1982. – 672с.
345527
  Горчин Н.К. Гидравлика в задачах / Н.К. Горчин, М.Д. Чертоусов. – Изд. 2-е испр. – Ленинград, 1933. – 364с.
345528
  Евреинов В.Н. Гидравлика в лаборатории / В.Н. Евреинов. – Ленинград, 1930. – 160 с.
345529
  Филиппов Е.Г. Гидравлика гидрометрических сооружений для открытых потоков / Е.Г. Филиппов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 278с.
345530
  Ибад-заде Юсиф Али-Кулу-оглы Гидравлика горных рек = Русловые и гидроморфологические расчеты / Ибад-заде Юсиф Али-Кулу-оглы. – Москва : Стройиздат, 1986. – 160с.
345531
  Яблонский В.С. Гидравлика для нефтяных техникумов / В.С. Яблонский. – 2-е изд. доп. и испр. – Москва-Ленинград, 1951. – 232 с.
345532
   Гидравлика дорожных водопропускных сооружений. – Москва, 1982. – 120 с.
345533
  Сточек Н.П. Гидравлика жидкостных ракетных двигателей. / Н.П. Сточек, А.С. Шапиро. – М., 1978. – 126с.
345534
  Смыслов В.В. Гидравлика и аэродинамика / В.В. Смыслов. – Киев : Вища школа, 1979. – 336с.
345535
  Альтшуль А.Д. Гидравлика и аэродинамика / А.Д. Альтшуль. – Москва, 1987. – 414с.
345536
  Копырин М.А. Гидравлика и гидравлические машины / М.А. Копырин. – Москва, 1961. – 302 с.
345537
   Гидравлика и гидравлические машины. – Саратов
1. – 1965. – 180 с.
345538
   Гидравлика и гидравлические машины. – Саратов
2. – 1965. – 124с.
345539
  Дробнис В.Ф. Гидравлика и гидравлические машины / В.Ф. Дробнис. – Москва, 1987. – 191с.
345540
   Гидравлика и гидрометрия. – Ленинград, 1960. – 5 с.
345541
  Мхитарян А.М. Гидравлика и гидромеханика / А.М. Мхитарян. – Киев, 1958. – 374 с.
345542
  Некрасов Б.Б. Гидравлика и её применение на летальных аппаратах / Б.Б. Некрасов. – 2-е изд. – М, 1967. – 368с.
345543
  Мильштейн П.А. Гидравлика и массопередача в аппаратах с чередующимися кипящими слоями ионита : Автореф... канд. технич.наук: 05.347 / Мильштейн П.А.; Новочеркасский политехнич. ин-т. – Новочеркасск, 1971. – 20л.
345544
  Петров Г.А. Гидравлика переменной массы / Г.А. Петров. – Х., 1964. – 224с.
345545
   Гидравлика русловых и подземных потоков. – Калинин, 1987. – 108 с.
345546
  Каминарова Р.И. Гидравлика стратифицированных потоков : (библиогр. зарубежной литературы за период 1950-1966 гг.) / Р.И. Каминарова; М-во энергетики и электрификации СССР. Главтехстрой-проект. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т гидротехники им. Б. Е. Веденеева. Отд. науч.-техн. информации. Отд. техн. водоснабжения и охладителей тепловых электростанций. – Ленинград : Энергия, 1968. – 219 с.
345547
  Ионайтис Р.Р. Гидравлика СУЗ ядреных реакторов. / Р.Р. Ионайтис, Н В. Стобецкий, . – М, 1972. – 187с.
345548
  Константинов Н.М. Гидравлика, гидрология, гидрометрия / Н.М. Константинов. – М.
Ч.1. – 1987. – 303с.
345549
  Константинов Н.М. Гидравлика, гидрология, гидрометрия / Н.М. Константинов. – М.
2. – 1987. – 430с.
345550
  Панчурин Н.А. Гидравлика, гидромеханика и насосы. Конспект лекций / Н.А. Панчурин. – Ленинград, 1960. – 184 с.
345551
  Бахметев Б.А. Гидравлика. Общий курс / Б.А. Бахметев. – Москва-Ленинград, 1934. – 332 с.
345552
  Киселев П.Г. Гидравлика.Основы механики жидкости / П.Г. Киселев. – Москва-Ленинград, 1963. – 424 с.
345553
  Мартынов А.П. Гидравлическая вытяжка осесимметричной безмоментной оболочки : Автореф... канд. техн.наук: / Мартынов А.П.; АН СССР. Ин-т механики. – Москва, 1956. – 7л.
345554
  Фукс С.Н. Гидравлическая и воздушная плотность конденсаторов паровых турбин / С.Н. Фукс. – М, 1967. – 120с.
345555
  Озеров И.М. Гидравлическая классификация шлихов / И.М. Озеров. – Ташкент, 1940. – 1-40с.
345556
  Дуэль М.А. и др. Гидравлические автоматические регуляторы тепловых процессов / М.А. и др. Дуэль. – М-Л, 1961. – 200с.
345557
  Кулибабин А.Г. Гидравлические и конструктивные особенности автоматического каскадного регулирования закрытых оросительных систем с обратной гидравлической связью : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 531 / Кулибабин А.Г. ; Укр. ин-т инженеров водного хоз-ва. – Ровно, 1971. – 23 с.
345558
  Шептун Ю.Д. Гидравлические и пневматические приводы промышленных роботов / Ю.Д. Шептун, С.Г. Липицкий. – Днепропетровск, 1986. – 88с.
345559
   Гидравлические и пневматические силовые системы управления. – М., 1962. – 615с.
345560
   Гидравлические и пневматические устройства летательных аппаратов. – К.
3. – 1969. – 174с.
345561
  Аэров М.Э. Гидравлические и тепловые основы работы аппаратов со стационарным и кипящим зернистым слоем / М.Э. Аэров, О.М. Тодес. – Ленинград : Химия, Лениград. отд., 1968. – 512 с. : 29 ьабл., 247 рис.
345562
  Кривченко Г.И. Гидравлические машины / Г.И. Кривченко. – М., 1978. – 320с.
345563
  Кривченко Г.И. Гидравлические машины / Г.И. Кривченко. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1983. – 320с.
345564
  Васильев Б.А. Гидравлические машины / Б.А. Васильев, Н.А. Грецов. – Москва, 1988. – 272с.
345565
  Долгополов А.В. Гидравлические машины в сельскохозяйственном производстве / А.В. Долгополов. – Днепропетровск, 1984. – 90с.
345566
  Жаворонков Н.М. Гидравлические основы скрубберного процесса и теплопередача в скрубберах / Н.М. Жаворонков. – Москва, 1944. – 224 с.
345567
  Вишневский Виктор Иванович Гидравлические особенности крупных мелиоративных каналов с учетом воздействия ветра на водную поверхность : Автореф... канд. технич.наук: 05.14.09 / Вишневский Виктор Иванович; МинвузУССР, Киевский автом.-дорожн. ин-т. – К., 1987. – 20л.
345568
   Гидравлические потери на трение в водоводах электростанций. – Москва, 1985. – 104 с.
345569
  Альтшуль А.Д. Гидравлические потери на трение в трубопроводах / А.Д. Альтшуль. – Москва - Ленинград, 1963. – 256 с.
345570
  Иванов В.И. Гидравлические приводы автоматических систем и робототехнических комплексов: Конспект лекций по курсу "Гидрогазовые приводы автомат. систем и робототехн. комплексов" / В.И. Иванов. – М., 1989. – 38с.
345571
  Романков П.Г. Гидравлические процессы химической технологии : (материалы к курсу "Процессы и аппараты") / П.Г. Романков ; Ленинград. заоч. индустр. ин-т. – Ленинград ; Москва : Гос. науч.-техн. изд. хим. лит-ры, 1948. – 122 с.
345572
  Шаблинский В.В. Гидравлические расчеты каналов и малых рек при осушении торфяных месторождений, болот и заболоченных земель. / В.В. Шаблинский. – М.-Л., 1959. – 112с.
345573
  Арзуманов Э.С. Гидравлические регулирующие органы систем автоматического управления / Э.С. Арзуманов. – Москва : Машиностроение, 1985. – 256 с. : ил. – Библиогр.: с. 253-254
345574
  Темный В.П. Гидравлические регуляторы. / В.П. Темный. – М-Л, 1966. – 144с.
345575
  Льюис Э. Гидравлические системы управления / Э. Льюис, Х. Стерн. – М., 1966. – 407с.
345576
  Чугаев Р.Р. Гидравлические термины / Р.Р. Чугаев. – Москва : Высшая школа, 1974. – 104с.
345577
  Крассов И.М. Гидравлические усилители / И.М. Крассов. – М.-Л., 1959. – 88с.
345578
  Леонов Е.А. Гидравлические характеристики и учет стока зарастающих рек : Автореф... канд. техн.наук: / Леонов Е.А.; Гос. гидрол. ин-т. – Л., 1966. – 20л.
345579
  Бочаров Ю.А. Гидравлические штамповочные молоты и прес-молоты. / Ю.А. Бочаров, А.А. Хорычев. – М., 1974. – 48с.
345580
  Крассов И.М. Гидравлические элементы в системах управления / И.М. Крассов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1967. – 255с.
345581
  Крассов И.М. Гидравлические элементы систем автоматического регулирования / И.М. Крассов. – М., 1963. – 163с.
345582
  Максимович Г.К. Гидравлический разрыв нефтяных пластов. / Г.К. Максимович. – М., 1957. – 98с.
345583
  Агроскин И.И. Гидравлический расчёт каналов (Метод абстрактной модели) / Агроскин И.И. – Москва ; Ленинград : Главэнергоиздат, 1935. – 80 с.
345584
   Гидравлический расчёт сетей водоотведения. – К., 1987. – 120с.
345585
  Фридланд В.Я. Гидравлический расчет элементов намыва плотин и дамб : Автореф... канд. техн.наук: / Фридланд В.Я.; Киевск. ин-т инженеров водного хозяйства. – К., 1958. – 15л.
345586
   Гидравлический следящий привод. – М., 1968. – 563с.
345587
  Зайков А.М. Гидравлический способ добычи торфа / А.М. Зайков. – М.-Л., 1931. – 44с.
345588
   Гидравлический удар в трубопроводах и борьба с ним : Библиогр.указ.отеч.и иностранной литературы. – Донецк, 1972. – 91с.
345589
  Аронович Г.В. Гидравлический удар и уравнительные резервуары / Г.В. Аронович, Н.А. Картвелишвили, Я.К. Любимцев ; под ред. Н.А. Картвелишвили. – Москва : Наука, 1968. – 248 с. – Библиогр.: с. 246-247
345590
  Ефремов В.И. Гидравлическое исследование равномерного руслового потока и вопросы расчета пропускной способности естественных русел : Автореф... канд. техн.наук: / Ефремов В.И.; Ленингр. гидрометеорологич. ин-т. – Л., 1967. – 12л.
345591
  Ляхтер В.М. Гидравлическое моделирование / В.М. Ляхтер, А.М. Прудовский. – М., 1984. – 392с.
345592
  Знаменская Н.С. Гидравлическое моделирование русловых процессов / Н.С. Знаменская. – СПб, 1992. – 239с.
345593
  Железняков Г.В. Гидравлическое обоснование методов речной гидрометрии / Г.В. Железняков; Под ред.Е.В.Близняка. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1950. – 164с.
345594
  Гришанин К.В. Гидравлическое сопротивление естественных русел / К.В. Гришанин. – Санкт-Петербург : Гидрометеоиздат, 1992. – 181с.
345595
  Троян В.М. Гидразид малеиновой кислоты - ингибитор обмена нуклеиновых кислот и азотистых соединений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Троян В.М. ; АН УССР , Науч.-исслед. ин-т физиологии растений. – Киев, 1966. – 19 с.
345596
   Гидразид малеиновой кислоты как регулятор роста растений. – Москва : Наука, 1973. – 368 с.
345597
  Яфарова Р.Л. Гидразиды фосфорилированных карбоновых кислот (синтез, строение, таутомерия и хим. превращения) : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Яфарова Р.Л.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1969. – 15л.
345598
  Козловский М.Т. Гидразин и гидрооксиламин и их применение в аналитической химии / М.Т. Козловский, И.К. Букин. – Алма-Ата, 1967. – с.
345599
  Пара Ф.И. Гидразиновые соединения платины и палладия. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Пара Ф.И.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1969. – 22л.
345600
  Греков А.П. Гидразинометрия. / А.П. Греков, Г.В. Отрошко. – Киев, 1981. – 259с.
345601
  Китаев Ю.П. Гидразоны / Ю.П. Китаев, Б.И. Бузыкин. – М, 1974. – 415с.
345602
  Цундель Г. Гидратация и межмолекулярное взаимодействие. / Г. Цундель. – М., 1972. – 404с.
345603
  Бакеев М.И. Гидратация и физико-химические свойства растворов электролитов / М.И. Бакеев. – Алма-Ата, 1978. – 243с.
345604
  Шестопалова А.В. Гидратация кофеина и его взаимодействие с системой ДНК-вода. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Шестопалова А.В.; Ин-т физики АН ГрузССР. – Тбилиси, 1987. – 24л.
345605
  Больбух Т.В. Гидратация нуклекиновых кислот в пленках по данным инфракрасной спектроскопии и пьезогравеметрии : Автореф... канд. физ.мат.наук: 03.00.02 / Больбух Т. В.; АН ГССР, Инзт физики. – Тбилиси, 1986. – 27л.
345606
  Зегельман А.Б. Гидратация третичных трехатомных спиртов ацетиленового ряда : Автореф... канд. хим.наук: / Зегельман А.Б.; Среднеазиат. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Сталинабад, 1959. – 11л.
345607
   Гидратированные оксиды элементов 4 и 5 групп. – М., 1986. – 155с.
345608
  Харт Э. Гидратированный электрон / Э. Харт, М. Анбар. – М, 1973. – 280с.
345609
  Гаджи-Заде Гидргеологические и гидрохимические особенности западной бортовой зоны подкирмакинской свиты Апшеронской области в связи с ее нефтегазоносностью : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Гаджи-Заде З.С.; Азербайдж. ин-т нефти и химии им. М.Азизбекова. – Баку, 1967. – 21л.
345610
  Шпильрайн Э.Э. Гидрид лития. Физико-химические и теплофизические свойства / Э.Э. Шпильрайн, К.А. Якимович. – М., 1972. – 108с.
345611
   Гидриды металлов. – М., 1973. – 431с.
345612
  Михеева В.И. Гидриды переходных металлов / В.И. Михеева. – М., 1960. – 212с.
345613
   Гидриды переходных металлов. – М., 1975. – 311с.
345614
  Лисичкин Г.В. и Юффа А.Я. Гидриды переходных металлов в катализе жизни, науке, технике / Г.В. и Юффа А.Я. Лисичкин. – Москва, 1978. – 64 с.
345615
  Гладышев В.П. Гидриды Р-элементов / В.П. Гладышев. – Алма-Ата, 1975. – 85с.
345616
   Гидриды, гадиды и металлоорганические соединения особой чистоты. – М., 1976. – 151с.
345617
  Иванов А.Н. Гидрирование - дегидрирование углеводородов в условиях реакционно-газохроматографического анализа. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Иванов А.Н.; АН ЭССР. Совет по хим. и геол.-минерал. наукам. – Таллин, 1971. – 33л.
345618
  Думпис Т.Т. Гидрирование 2-илдениндандионо-1,3 и 2-арилиндандионов-1,3. : Автореф... канд.техн.наук: / Думпис Т.Т.; Риж.политехн.ин-т. – Рига, 1962. – 18л.
345619
  Ляшенко А.И. Гидрирование алифатических кетонов в жидкой фазе под давлением водорода на 1 % Ru/ =Al2O3 катализаторе. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Ляшенко А.И.; АН КазССР. Ин-т орган. катализа и электрохимии. – Алма-Ата, 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.18-19
345620
  Лохматов В.Ф. Гидрирование алкинов в жидкой фазе. : Автореф... Канд.хим.наук: / Лохматов В.Ф.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1968. – 20л.
345621
  Шошенкова В.А. Гидрирование алкинов на родии. : Автореф... канд. хим.наук: 02.085 / Шошенкова В.А.; Казах. гос. ун-т. Хим. ф-тет. – Алма-Ата, 1972. – 24л.
345622
  Есенгулова Шайзада Камзиновна Гидрирование альдегидов и кетонов на никеле, палладии и платине в присутствии адсорбентов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Есенгулова Шайзада Камзиновна; АН КазССР. Ин-т орган. катализа и электрохимии. – Алма-Ата, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.24-25
345623
  Карсыбеков М.А. Гидрирование ацетилена в жидкой факзе : Автореф... канд. хим.наук: / Карсыбеков М.А.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1958. – 22л.
345624
  Хасанова Р.Н. Гидрирование ацетилена в растворах различных солей. : Автореф... Канд.хим.наук: 085 / Хасанова Р.Н.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1972. – 20л.
345625
  Попова Н.М. Гидрирование бензохинона на платине, палладии и никеле : Автореф... канд. хим.наук: / Попова Н.М.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1958. – 14л.
345626
  Тен Е.И. Гидрирование бутиндиол на катализаторах платиновой группы : Автореф... канд. хим.наук: / Тен Е. И.; АН Каз.ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.20-21
345627
  Батков А.А. Гидрирование диацетиленовых гликолей и спиртов. / А.А. Батков, И.В. Кирилюс. – Алма-Ата, 1983. – 166с.
345628
  Гогуа Лиана Дмитриевна Гидрирование диеновых углеводородов С5 на мембранных катализаторах в виде фольги из сплава Р- и композиций со слоем полидиметиосилоксана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Гогуа Лиана Дмитриевна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 24л.
345629
  Стеценко В.Я. Гидрирование и измеризация непредельных углеводородов на окиси иттрия. : Автореф... Канд.хим.наук: / Стеценко В.Я.; МГУ. – М, 1966. – 16л.
345630
  Смирнова Н.Б. Гидрирование канифоли : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Смирнова Н.Б.; АН БССР. Отд-ние хим. наук. – Минск, 1968. – 28л.
345631
  Омаралиев Т. Гидрирование лицетиновой фракции фосфатидов растительных масел на палладиевых и сменашнных платинопалладиевых и родоний-паладиевых катализаторах на носителях и растворителях : Автореф... канд. хим.наук: / Омаралиев Т.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1968. – 19л.
345632
  Ветров В.П. Гидрирование моносахаридов на промотивированных никель-медных катализаторах на носителях в автоклаве с интенсивным перемешиванием. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Ветров В.П.; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1969. – 22л.
345633
  Жусупбеков Б.О. Гидрирование на платине, палладии, никеле в присутствии адсорбентов : Автореф... канд. хим.наук: / Жусупбеков Б. О.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1968. – 20л.
345634
  Приданова Ю.А. Гидрирование некоторых бета-дикарбонильных соединений на различных катализаторах в жидкой фазе. : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Приданова Ю.А.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. ф-тет. – Алма-Ата, 1969. – 18л.
345635
  Комаров В.И. Гидрирование некоторых непредельных соединений на стационарном никель-хромовом катализаторе : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Комаров В.И.; АН Казахской ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1967. – 14л.
345636
  Попов О.С. Гидрирование некоторых непредельных соединений под повышенным давлением. : Автореф... канд. хим.наук: / Попов О.С.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1954. – 16л.
345637
  Волкова Л.Д. Гидрирование непредельных алифатических нитрилов с сопряженными связями в смешанных растворителях : Автореф... канд. хим.наук: / Волкова Л.Д.; АН Казах. ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1967. – 15л.
345638
  Шмидт Ф.К. Гидрирование непредельных соединений в присутствии комплексных металлоорганических катализаторов. : Автореф... канд. хим.наук: / Шмидт Ф.К.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1967. – 19л.
345639
  Омаркулов Т. Гидрирование непредельных соединений в присутствии скелетного никеля в растворителе под давление водорода выше атмосферного : Автореф... канд. хим.наук: / Омаркулов Т.; АН Каз. ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1972. – 20л.
345640
  Рябинина С.А. Гидрирование непредельных соединений в режиме равномерной и непрерывной подачи их в реакционную систему : Автореф... канд. хим.наук: / Рябинина С. А.; Казах.ГУ, Хим. фак. – Алма-Ата, 1967. – 23л.
345641
  Розвманова Л.Д. Гидрирование непредельных соединений в смешанных растворах этално-димоксан на металлах платиновой группы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Розвманова Л. Д.; АН Казах. ССР, ин-т орган. кала. и электрохим. – Алма-Ата, 1973. – 28л.
345642
  Кузембаев К.К. Гидрирование непредельных соединений на родиевом катализаторе. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кузембаев К.К.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1966. – 21л.
345643
  Уалиханова Алтынкуль Гидрирование непредельных соединений, содержащих различные типы химических связей на платине в растворе под давлением водорода : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Уалиханова Алтынкуль; АН КазахССР ин-т орган. катализа и электрохим. – Алма-Ата, 1975. – 36л.
345644
  Гильченко Н.Д. Гидрирование перекисных продуктов озонирования олефиновых углеводородов на катализаторах платиновой группы. : Автореф... Канд.хим.наук: 343 / Гильченко Н.Д.; Всесоюзн.науч-исслед.ин-т.нефтехм.процессов. – Л, 1971. – 16л.
345645
  Щеголев Н.В. Гидрирование полиариленалкилов : Автореф... Канд.техн.наук: / Щеголев Н.В.; М-во высш. образования СССР.Моск.ордена Ленина хим.-технол.ин-т. – Москва, 1954. – 12л.
345646
  Жакипова А. Гидрирование смесей фенилпропиоловой кислоты ее Na-соли и диметиллэтинилкарбинола : Автореф... канд. хим.наук: / Жакипова А.; Ин-т хим.наук. – Алма-Ата, 1961. – 15л.
345647
  Галле Э. Гидрирование углей, смол и минеральных масел. / Э. Галле. – Х.-К., 1935. – 140с.
345648
  Потлова Г.А. Гидрирование фосфатидов на палладиевых катализаторах в растворителях. : Автореф... канд. хим.наук: / Потлова Г.А.; АН КазахССР. Ин-т химических наук. – Алма-Ата, 1967. – 23л.
345649
  Бижанов Ф. Гидрирование фталонитрилов на скелетном кобальтовом катализаторе. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бижанов Ф.; Ин-т хим.наук АН КазССР. – Алма-Ата, 1962. – 16л.
345650
  Кайргалиева А. Гидрирование фурфурола и фурилового спирта в растворах на палладиевой, платиновой и родиевой чернях и их механических смесях : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Кайргалиева А.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 21л.
345651
  Дауренбеков Батырбек Дауренбекович Гидрирование фурфурола и фурилового спирта в растворителях на стационарных катализаторах в аппарате колонного типа : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Дауренбеков Батырбек Дауренбекович; АН Каз.ССР. Ин-т орган. катализа и электрохимии. – Алма-Ата, 1973. – 32л.
345652
  Искакова С.К. Гидрирование фурфурола и фурилового спирта в условиях специфической адсорбции некоторых катионов на платиновой и палладиевой чернях. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Искакова С.К.; Казах. гос. ун-тет. Химич. ф-тет. – Алма-Ата, 1973. – 27л.
345653
  Кучапина Л.Г. Гидрирование фурфурола и фурилового спирта при постоянной концентрации их в растворе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Кучапина Л.Г.; АН Каз. ССР. Ин-т органического катализа и электрохимии. – Алма-Ата, 1974. – 30л.
345654
  Зиброва Н.А. Гидрирование фурфурола на скелетных никелевых катализаторах и катализаторах промотированных титаном и ванадием в растворах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Зиброва Н.А. ; Каз. хим.-технол. ин-т , Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1969. – 18 с.
345655
  Бейсеков Т. Гидрирование фурфурола на скелетных никелевых катализаторах, промотированных металлами платиновой группы : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Бейсеков Т. ; Каз. хим.-технол. ин-т , Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1969. – 21 с.
345656
  Самсонова Н.С. Гидрирование хлопкового масла в растворителях на скелетных Ni-катализаторах : Автореф... кандидата хим.наук: / Самсонова Н.С.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1965. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
345657
  Прядко Г.П. Гидрирование хлопкового масла водородом спиртов на скелетных никелевых катализаторах с добавками переходных металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 085 / Прядко Г.П.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. ф-тет. – Алма-Ата, 1971. – 19л.
345658
  Зуева Л.И. Гидрирование хлопкового масла на платино-палладиевых катализаторах в растворителях. : Автореф... канд. хим.наук: / Зуева Л.И.; Казах. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1964. – 18л.
345659
  Гумарова Р.З. Гидрирование хлопкового масла связанным водородом. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гумарова Р.З.; Акад.наук Казах.ССР. – Алма-Ата, 1956. – 16л.
345660
  Даулетов Б. Гидрирование циклогексена, ацетона и их смеси в метаноле, н-гексане и их смесях : Автореф... канд. хим.наук: / Даулетов Б.; Казахский гос. ун-т. Хим. фак-т. – Алма-Ата, 1966. – 16л.
345661
  Шарифканова Г.Н. Гидрирование этиленовых и ацетиленовых соединений в присутствии комплексных катализаторов Циглера-Натта. : Автореф... Канд.хим.наук: 085 / Шарифканова Г.Н.; АН Каз.ССР.Ин-т хим.наук. – Алма-Ата, 1971. – 21л.
345662
  Пак А.М. Гидрирование этиленовых соединений на никелевых сплавах. : Автореф... канд. хим.наук: / Пак А.М.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. ф-тет. – Алма-Ата, 1966. – 22л.
345663
  Гриз В.Е. Гидрирование эфиров фталевых кислот на никелевых катализаторах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 343 / Гриз В.Е. ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т нефтехим. процессов. – Ленинград, 1969. – 23 с.
345664
  Титьенс О. Гидро- и аэромеханика по лекциям проф. Л.Прандтль / О. Титьенс. – изд.2-е. – М.-Л. : ГТТИ
Т.1. – 1933. – 223с.
345665
  Страхович К.И. Гидро- и газодинамика / К.И. Страхович. – М, 1980. – 301с.
345666
  Ермашкевич В.Н. Гидро- и термодинамика насосных систем энергоустановок на четырехокиси азота / В.Н. Ермашкевич. – Минск, 1987. – 287с.
345667
   Гидроавтоматика. – М., 1965. – 152с.
345668
   Гидроаккумулирующие электростанции. – Л., 1968. – 100с.
345669
   Гидроаккумулирующие электростанции. – Москва, 1978. – 184 с.
345670
  Саверченко А.Н. Гидроакридины на оснвое реакции алициклических 1,5-дикетонов с первичными аминами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Саверченко А. Н.; МВССО РСФСР, Дальневост. ГУ. – Владивосток, 1973. – 22л.
345671
  Емельянов Н.Я. Гидроакустическая разведка рыбы на Дальнем Востоке / Н.Я. Емельянов, Ю.Б. Юдович. – Владивосток, 1958. – 59с.
345672
  Чверткин Е.И. Гидроакустическая телеметрия в океанологии. / Е.И. Чверткин. – Л., 1978. – 150с.
345673
  Тарасюк Ю.Ф. Гидроакустическая телеметрия. / Ю.Ф. Тарасюк, Г.Н. Серавин. – Л., 1973. – 176с.
345674
   Гидроакустическая техника исследования и освоения океана. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 264с.
345675
  Боббер Р.Дж. Гидроакустические измерения / Р.Дж. Боббер. – Москва : Мир, 1974. – 362 с.
345676
  Алексеев А.И. Гидроалюминаты и гидрогранаты кальция : синтез, свойства, применение / А.И. Алексеев ; М-во высш. и сред. образования РСФСР. – Ленинград : ЛГУ, 1985. – 182 с. : ил. – Библиогр.: с. 169-179
345677
  Ершин Ш.А. Гидроаэродинамика / Ш.А. Ершин ; Казах. Нац. ун-т им. Аль-Фараби. – Алматы : Казак университеті, 2013. – 352, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-601-247-888-4
345678
   Гидроаэродинамика и диффузия. – Алма-Ата, 1982. – 111с.
345679
   Гидроаэродинамика многофазных сред. – Ташкент, 1987. – 116 с.
345680
   Гидроаэродинамика несущих поверхностей. – Киев, 1966. – 314 с.
345681
  Прандтль Л. Гидроаэромеханика / Л. Прандтль. – Москва, 1949. – 520 с.
345682
  Прандтль Л. Гидроаэромеханика / Л. Прандтль. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 576 с.
345683
  Баранов В.Б. Гидроаэромеханика и газовая динамика / В.Б. Баранов. – Москва, 1988. – 184 с.
345684
   Гидроаэромеханика и теория упругости. – Днепропетровск, 1986. – 144 с.
345685
   Гидроаэромеханика и теория упругости : статистические и динамические задачи теории упругости и гидроаэромеханики. – Днепропетровск : ДГУ, 1988. – 140 с.
345686
   Гидроаэромеханика и теория упругости : математические методы в теории упругости и гидроаэромеханике. – Днепропетровск : ДГУ, 1988. – 140 с.
345687
   Гидроаэромеханика и теория упругости. – Днепропетровск, 1989. – с.
345688
   Гидроаэромеханика и теория упругости. – Днепропетровск, 1990. – 136 с.
345689
   Гидроаэромеханика и теория упругости. – Днепропетровск, 1991. – 113 с.
345690
  Самойлович Г.С. Гидроаэромеханика јјјјј / Г.С. Самойлович. – М., 1980. – 280 с.
345691
  Трохан А.М. Гидроаэрофизические измерения. / А.М. Трохан. – Москва : Изд-во стандартов, 1981. – 335с.
345692
  Бабков А.И. Гидробиокомплексы Белого моря / А.И. Бабков, А.Н. Голиков. – Ленинград : Зоол. ин-та АН СССР, 1984. – 102 с.
345693
  Врочинский К.К. Гидробиологическая миграция пестицидов / К.К. Врочинский, М.М. Телитченко, А.И. Мережко; Под ред. В.Н. Максимова. – Москва : Московский университет, 1980. – 120 с. : табл. + Додатки: с. 118-120. – Бібліогр.: с. 105-117
345694
   Гидробиологические и ихтиологические исследования в Азербайджане. – Баку : Элм, 1983. – 74 с.
345695
   Гидробиологические и ихтиологические исследования в Восточной Сибири. – Иркутск
Вып. 3. – 1977. – 212 с.
345696
   Гидробиологические и ихтиологические исследования на Белом море : сборник научных трудов (Проект Белое море). – Ленинград, 1987. – 139 с. : ил., табл. – Библиогр. в конце глав
345697
  Пирожников П.Л. Гидробиологические и рыбное хозяйство / П.Л. Пирожников, 1952. – С. 99-198
345698
  Лагановская Р.Ю. Гидробиологические исследования Балтийского моря / Р.Ю. Лагановская, О.Л. Качалова; АН Латвийской ССР, Институт биологии. – Рига : Зинатне, 1990. – 291с. – ISBN 5-7966-0664-6
345699
   Гидробиологические исследования в Авачинской губе : сборник научных трудов. – Владивосток, 1989. – 136 с. : ил.
345700
   Гидробиологические исследования в Восточной Сибири : сборник научных трудов. – Иркутск, 1981. – 148 с. : табл.
345701
   Гидробиологические исследования в заповедниках СССР : тезисы докладов Всесоюзного совещания 17-21 апреля 1989 г. г. Борок. – Москва, 1989. – 171 с. : табл.
345702
   Гидробиологические исследования в Литве = Acta hydrobiologica lituanica. – Вильнюс : Мокслас
Т. 1. – 1980. – 112 с.
345703
   Гидробиологические исследования внутренних водоёмов Северо-Востока СССР. – Владивосток, 1975. – 406с.
345704
   Гидробиологические исследования водоёмов Сибири. – Иркутск, 1976. – 170 с.
345705
   Гидробиологические исследования водоёмов юго-западной части СССР : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 164 с.
345706
   Гидробиологические исследования Дукитасских озёр = Duksto ezeru hidrobiologinal turimai. – Вильнюс : Жинтис, 1964. – 148 с.
345707
   Гидробиологические исследования Дуная и Придунайских водоёмов : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1987. – 148 с.
345708
   Гидробиологические исследования морских и пресных вод : сборник научных работ. – Ленинград, 1988. – 133 с.
345709
   Гидробиологические исследования на Карельском побережье Белого моря : Работы Беломорской биологической станции зоологического института АН СССР. – Ленинград, 1967. – 209с.
345710
   Гидробиологические исследования на Украине в 11 пятилетке : тезисы докладов пятой конференции Украинского филиала Всесоюзного гидробиологического общества 2-4 апреля 1987 года. – Киев, 1987. – 247 с.
345711
   Гидробиологические исследования самоочищения водоёмов : сборник статей. – Ленинград, 1975. – 154 с.
345712
   Гидробиологические исследования северо-восточной части Чёрного моря. – Ростов -на-Дону : Ростовский ун-т, 1973. – 190 с.
345713
  Дерюгин К.М. Гидробиологические исследования у Новой Земли / К.М. Дерюгин. – Л, 1927. – 17с.
345714
  Александров Б.Г. Гидробиологические основы управления состоянием прибрежных экосистем Черного моря / Б.Г. Александров ; НАНУ ; Одесский филиал Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского. – Киев : Наукова думка, 2008. – 344 с. – Проект "Наукова книга ". – ISBN 978-966-00-0800-7
345715
   Гидробиологические процессы в водоёмах. – Ленинград : Наука, 1983. – 245 с.
345716
  Дунке Н.А. Гидробиологические условия выращивания молоди ценных рыб при промышленном рыборазведении в БССР : Автореф... Канд.биол.наук: / Дунке Н.А.; М-во высш.образования СССР. – Минск, 1959. – 14л.
345717
   Гидробиологический журнал : международный научный журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 31, № 2. – 1995. – резюме укр., англ. мовами
345718
   Гидробиологический журнал : международный научный журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 31, № 1. – 1995. – резюме укр., англ. мовами
345719
   Гидробиологический журнал : международный научный журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 31, № 3. – 1995. – резюме укр., англ. мовами
345720
   Гидробиологический журнал : международный научный журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 31, № 4. – 1995. – резюме укр., англ. мовами
345721
   Гидробиологический журнал : международный научный журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 31, № 5. – 1995. – резюме укр., англ. мовами
345722
   Гидробиологический журнал : международный научный журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 31, № 6. – 1995. – резюме укр., англ. мовами
345723
   Гидробиологический журнал. – Киев. – ISSN 0375-8990
Т. 32, № 2. – 1996
345724
   Гидробиологический журнал. – Киев. – ISSN 0375-8990
Т. 32, № 3. – 1996
345725
   Гидробиологический журнал. – Киев. – ISSN 0375-8990
Т. 32, № 4. – 1996
345726
   Гидробиологический журнал. – Киев. – ISSN 0375-8990
Т. 32, № 5. – 1996
345727
   Гидробиологический журнал. – Киев. – ISSN 0375-8990
Т. 32, № 6. – 1996
345728
   Гидробиологический журнал. – Киев. – ISSN 0375-8990
Т. 32, № 1. – 1996
345729
   Гидробиологический журнал. – Киев. – ISSN 0375-8990
Т. 33, № 1. – 1997
345730
   Гидробиологический журнал. – Киев. – ISSN 0375-8990
Т. 33, № 2. – 1997
345731
   Гидробиологический журнал. – Киев. – ISSN 0375-8990
Т. 33, № 3. – 1997
345732
   Гидробиологический журнал. – Киев. – ISSN 0375-8990
Т. 33, № 4. – 1997
345733
   Гидробиологический журнал. – Киев. – ISSN 0375-8990
Т. 33, № 5. – 1997
345734
   Гидробиологический журнал. – Киев. – ISSN 0375-8990
Т. 33, № 6. – 1997
345735
   Гидробиологический журнал. – Київ. – ISSN 0375-8990
Т. 34, № 2. – 1998
345736
   Гидробиологический журнал. – Київ. – ISSN 0375-8990
Т. 34, № 3. – 1998
345737
   Гидробиологический журнал. – Київ. – ISSN 0375-8990
Т. 34, № 4. – 1998
345738
   Гидробиологический журнал. – Київ. – ISSN 0375-8990
Т. 34, № 5. – 1998
345739
   Гидробиологический журнал. – Київ. – ISSN 0375-8990
Т. 34, № 6. – 1998
345740
   Гидробиологический журнал. – Київ. – ISSN 0375-8990
Т. 34, № 1. – 1998
345741
   Гидробиологический журнал. – Київ. – ISSN 0375-8990
Т. 35, № 2. – 1999
345742
   Гидробиологический журнал. – Київ. – ISSN 0375-8990
Т. 35, № 3. – 1999
345743
   Гидробиологический журнал. – Київ. – ISSN 0375-8990
Т. 35, № 4. – 1999
345744
   Гидробиологический журнал. – Київ. – ISSN 0375-8990
Т. 35, № 5. – 1999
345745
   Гидробиологический журнал. – Київ. – ISSN 0375-8990
Т. 35, № 6. – 1999
345746
   Гидробиологический журнал. – Київ. – ISSN 0375-8990
Т. 35, № 1. – 1999
345747
   Гидробиологический журнал. – Київ. – ISSN 0375-8990
Т. 36, № 1. – 2000
345748
   Гидробиологический журнал : международный научный журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 36, № 2. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
345749
   Гидробиологический журнал : международный научный журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 36, № 3. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
345750
   Гидробиологический журнал : международный научный журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 36, № 4. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
345751
   Гидробиологический журнал : международный научный журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 36, № 5. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
345752
   Гидробиологический журнал : международный научный журнал. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 36, № 6. – 2000. – резюме укр., англ. мовами
345753
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 46, № 1. – 2010. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345754
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 46, № 2. – 2010. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345755
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 46, № 3. – 2010. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345756
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 46, № 4. – 2010. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345757
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 46, № 5. – 2010. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345758
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 46, № 6. – 2010. – Резюме на рус., укр.. англ. яз.
345759
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 47, № 1. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345760
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 47, № 2. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345761
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 47, № 3. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345762
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 47, № 4. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345763
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 47, № 5. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345764
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 47, № 6. – 2011. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345765
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 48, № 1. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345766
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 48, № 2. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345767
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 48, № 3. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345768
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 48, № 4. – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345769
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 48, № 5 (287). – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345770
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 48, № 6 (288). – 2012. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345771
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 49, № 1 (289). – 2013. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345772
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 49, № 2 (290). – 2013. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345773
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 49, № 6 (294). – 2013. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345774
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 50, № 1 (295). – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345775
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 50, № 2 (296). – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345776
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 50, № 3 (297). – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345777
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 50, № 5 (299). – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345778
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Київ, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 50, № 4 (298). – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345779
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Киев, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 50, № 6 (300). – 2014. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345780
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Киев, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 51, № 2 (302). – 2015. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345781
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Киев, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 51, № 3 (303). – 2015. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345782
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Киев, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 51, № 4 (304). – 2015. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345783
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Киев, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 51, № 5 (305). – 2015. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345784
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : международный научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Киев, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 51, № 1 (301). – 2015. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345785
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Киев, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 51, № 6 (306). – 2015. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345786
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунар. науч. журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т гидробиологии НАН Украины. – Киев, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 52, № 1 (307). – 2016. – 120 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345787
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : международный научный журнал / НАН Украины ; Ин-т гидробиологии НАН Украины ; глав. ред. В.Д. Романенко ; редкол.: В.И. Юришинец, Л.И. Калиника, А.Ф. Алимов [и др.]. – Киев : Академпериодика, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 52, № 2 (308). – 2016. – 120 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345788
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : международный научный журнал / НАН Украины ; Ин-т гидробиологии НАН Украины ; глав. ред. В.Д. Романенко ; редкол.: В.И. Юришинец, Л.И. Калиника, А.Ф. Алимов [и др.]. – Киев : Академпериодика, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 52, № 3 (309). – 2016. – 120 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345789
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : международный научный журнал / НАН Украины ; Ин-т гидробиологии НАН Украины ; глав. ред. В.Д. Романенко ; редкол.: В.И. Юришинец, Л.И. Калиника, А.Ф. Алимов [и др.]. – Киев : Акадеипериодика, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 52, № 4 (310). – 2016. – 120 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345790
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : международный научный журнал / НАН Украины ; Ин-т гидробиологии НАН Украины ; глав. ред. В.Д. Романенко ; редкол.: В.И. Юришинец, Л.И. Калиника, А.Ф. Алимов [и др.]. – Киев : Академпериодика, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 52, № 5 (311). – 2016. – 120 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345791
   Гидробиологический журнал = Hydrobiological journal : междунаролный научный журнал / НАН Украины ; Ин-т гидробиологии НАН Украины ; глав. ред. В.Д. Романенко ; редкол.: В.И. Юришинец, Л.И. Калиника, А.Ф. Алимов [и др.]. – Киев : Академпериодика, 1965-. – ISSN 0375-8990
Т. 52, № 6 (312). – 2016. – 120 с. – Резюме на рус., укр., англ. яз.
345792
   Гидробиологический практикум. – Москва. – ISBN 5-7820-0073-2
Часть 2 : Методы определения биологической продуктивности. – 1999. – 111с.
345793
   Гидробиологический режим Балтийского моря. – Таллин, 1984. – 128 с.
345794
   Гидробиологический режим Днепра в условиях зарегулированного стока. – Киев : Наукова думка, 1967. – 387 с.
345795
   Гидробиологический режим Днестра и его водоёмов. – К., 1992. – 360с.
345796
   Гидробиологический режим и ихтиофауна р. Куры. – Тбилиси : Мецниереба, 1980. – 212 с.
345797
   Гидробиологический режим малых рек в условиях антропогенного воздействия. – Рига : Зинатне, 1981. – 166 с.
345798
  Дарибаев А.К. Гидробиологический режим Муйнакского и Кусатауско-Каракчинского нерестилищ Аральского моря и роль отдельных гидробионтов в питании молоди промысловых рыб : Автореф... канд. биол.наук: / Дарибаев А.К.; Ташк. гос. ун-т им. М.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 16л.
345799
  Мордухай-Болтовской Гидробиологический режим опытного нерестово-выростного хозяйства в низовьях Дона. / Мордухай-Болтовской, 1954. – С. 75-88
345800
  Битехтина В.А. Гидробиологическое исследование озера Ик и изучение опыта акклиматизации в нем леща. : Автореф... Канд.биол.наук: / Битехтина В.А.; Объедин.совет.по биол.и мед.наукам при Томском гос.ун-т. – Омск, 1964. – 20л.
345801
   Гидробиологическое исследование пресных вод : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 159 с.
345802
  Березина Н.А. Гидробиология / Н.А. Березина. – Москва : Советская наука, 1953. – 360с.
345803
  Березина Н.А. Гидробиология / Н.А. Березина. – Изд. 2-е. – Москва : Высшая школа, 1963. – 440с.
345804
  Березина Н.А. Гидробиология / Н.А. Березина. – 4--е изд., перераб. и доп. – Москва : Легкая и пищевая промышленость, 1984. – 360с.
345805
   Гидробиология [конволют]


  Компакт: 1. Горбунов Г.П. Донное население морей Советской; 2. Кесслер К.Ф. Заметки относительно фауны озер Северной России : (Читано в Общем собрании 8 ноября 1865 г.; 3. Верещагин Г.Ю. К вопросу о биоценозах и стациях в водоёмах. : (Доклад, ...
345806
   Гидробиология водоёмов-охладителей тепловых и атомных электростанций Украины. – Киев : Наукова думка, 1991. – 190 с. – ISBN 5-12-002075-5
345807
   Гидробиология Выгозерского водохранилища. – Петрозаводск, 1978. – 191с.
345808
   Гидробиология Дуная и лиманов Северо-Западного Причерноморья : сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 156 с.
345809
   Гидробиология Дуная и лиманов Северо-Западного Причерноморья : Сборник научных трудов. – Киев : Наукова думка, 1986. – 156с.
345810
   Гидробиология и биогеография шельфов холодных и умеренных вод Мирового океана. – Ленинград : Наука, 1974. – 146с.
345811
   Гидробиология и гидропаразитология Прибайкалья и Забайкалья. – Новосибирск, 1985. – 207с.
345812
   Гидробиология и ихтиология водоёмов Эстонии. – Таллин, 1980. – 150 с.
345813
   Гидробиология каналов СССР и биологические помехи в их эксплуатации. – Киев : Наукова думка, 1976. – 334 с.
345814
   Гидробиология каналов Украинской ССР. – Киев : Наукова думка, 1990. – 238 с. – ISBN 5-12-001361-9
345815
  Гулямов Х.Г. Гидробиология Кассансайского водохранилища и малыхд водоемов южных склонов Чаткальского и Кураминского хребтов. : Автореф... Канд.биол.наук: 105 / Гулямов Х.Г.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1971. – 20л.
345816
  Шубина В.Н. Гидробиология лососевой реки Северного Урала / В.Н. Шубина. – Ленинград : Наука, 1986. – 158с.
345817
  Мирзаалиев Д.М. Гидробиология малых водоемов северного Таджикистана (по материалам зоопланктона) : Автореф... канд. биол.наук: 03.105 / Мирзаалиев Д.М.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1969. – 22л.
345818
  Аюур Дулмаа Гидробиология озер Дархатской котловины Сеыверо-Западной Монголии : Автореф... канд. биол.наук: / Аюур Дулмаа; Иркутс. гос. ун-т им А.А.Жданова. – Иркутск, 1964. – 26л.
345819
   Гидробиология озер Юлемисте и Псковско-Чудского. – Таллин, 1979. – 167с.
345820
   Гидробиология Рижского залива. – Рига : Зинатне, 1984. – 237 с. : ил.
345821
  Козлов Л.Ф. Гидробионика и технические системы. / Л.Ф. Козлов. – Киев, 1986. – 46с.
345822
   Гидробионты в загрязнённой среде. – Фрунзе, 1982. – 119с.
345823
   Гидробионты и утилизация сточных вод. – Фрунзе : Илим, 1985. – 117 с. : табл.
345824
  Позднев В.Ф. Гидроборирование аллильных производных бора : Автореф... кандидата хим.наук: / Позднев В.Ф.; АН СССР. Ин-т органич. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1964. – 14л.
345825
  Сакович Л.Г. Гидробромирование и бромирование кремния и германия : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Сакович Л.Г.; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. Том. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
345826
   Гидрогазодинамика и процессы тепломассообмена. – К., 1986. – 151 с.
345827
   Гидрогазодинамика и теплообмен в конденсированных средах. – Новосибирск, 1981. – 172с.
345828
   Гидрогазодинамика одно- и многофазных сред. – Ташкент, 1986. – 176 с.
345829
   Гидрогазодинамика технических систем. – К., 1985. – 195с.
345830
  Коваль В.П. Гидрогазодинамика трубопроводов / В.П. Коваль, Ф.И. Аврахов. – Днепропетровск, 1972. – 123с.
345831
   Гидрогели как новые концентраторы редкоземельных и радиоактивных элементов после их выщелачивания из пород Ловозерского массива при ИНАА определении / Г.М. Колесов, В.Н. Ермолаева, А.В. Михайлова, Л.Н. Когарко // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 333-336 : табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7525
345832
  Калинская Л.Л. Гидрогенез лигнина и модельных веществ в воднощелочной среде : Автореф... канд. хим.наук: / Калинская Л.Л.; Ташк. политехн. ин-т. – Ташкент, 1967. – 22л.
345833
  Зунделевич М.И. Гидрогенераторы / М.И. Зунделевич, С.А. Прутковский. – М.-Л.
2. – 1966. – 1-320с.
345834
  Машкиллейсон Е.К. Гидрогенизация жиров / Е.К. Машкиллейсон. – Птгр., 1923. – 200с.
345835
  Глушенкова А.И. Гидрогенизация жиров / А.И. Глушенкова, А.Л. Маркман. – Ташкент, 1979. – 144с.
345836
  Анисимова Надежда Владимировна Гидрогенизация непредельных углеводородов на Pd/носитель-катализаторах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15, 02.00.03 / Анисимова Надежда Владимировна; АН КазССР. Ин-т орган. катализа и электрохимии. – Алма-Ата, 1973. – 30л. – Бібліогр.:с.30
345837
  Лозовой А.В. Гидрогенизация топлива в СССР / А.В. Лозовой, М.К. Дьякова. – М-Л, 1940. – 271с.
345838
   Гидрогенные месторождения урана = Основы теории образования. – Москва : Атомиздат, 1980. – 270с.
345839
  Косьян Р.Д. Гидрогенные перемещения осадков в береговой зоне моря / Р.Д. Косьян , Н.В. Пыхов. – М., 1991. – 279 с.
345840
   Гидрогеографические характеристики речных бассейнов европейской территории СССР. – Ленинград, 1971. – 100с.
345841
  Гавич И.К. Гидрогеодинамика : Учебник для вузов / И.К. Гавич. – Москва : Недра, 1988. – 347с.
345842
   Гидрогеодинамическое обоснование прогноза подтопления городских территорий. – М., 1985. – 96с.
345843
   Гидрогеологичекая карта СССР масштаба 1:2500 000. – М, 1972. – 200с.
345844
  Шевченко А.И. Гидрогеологическая классификация орошаемых территорий / А.И. Шевченко. – Ташкент, 1961. – 186с.
345845
   Гидрогеологическая составляющая прогноза нефтегазоносности. – Л., 1983. – 119с.
345846
  Евграшкина Г.П. Гидрогеологические аспекты закрытия шахт в Западном Донбассе // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 1. – С. 20-22 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
345847
  Антыпко Б.Е. Гидрогеологические емкости горно-складчастых областей СССР / Антыпко Б.Е. – Москва : Недра, 1986. – 139, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 138-140 (50 назв.)
345848
   Гидрогеологические законгомерности формирования и размещения залежей нефти и газа. – М, 1973. – 71с.
345849
  Курбанмурадов Акмурад Гидрогеологические закономерности и фактор формирования нефтегазовых месторождений восточного борта Южно-Каспийского бассейна. / Курбанмурадов Акмурад. – Ашхабад, 1979. – 241с.
345850
  Курбанмурадов А. Гидрогеологические закономерности и факторы формирования нефтегазовых месторождений Юго-Западной Туркмении. : Автореф... д-р геол.-минерал.наук: 125 / Курбанмурадов А.; Совет по присуждению учен. степеней геол.-развед. фак. Азерб. ин-та нефти и химии им. М. Азизбекова. – Баку, 1971. – 53л.
345851
   Гидрогеологические закономерности размещения залежей нефти и газа. – М., 1978. – 144с.
345852
   Гидрогеологические закономерности формирования и размещения залежей нефти и газа. – М., 1973. – 71с.
345853
   Гидрогеологические закономерности формирования и размещения залежей нефти и газа. – М., 1973. – 71с.
345854
   Гидрогеологические закономерности формирования и размещения залежей нефти и газа. – М., 1973. – 71с.
345855
   Гидрогеологические закономерности формирования и размещения залежей нефти и газа.. – М., 1973. – 71с.
345856
   Гидрогеологические закономерности формирования нефти и газа.. – М, 1973. – 71с.
345857
   Гидрогеологические и геохимические особенности глубоководных отложений Черного моря / А.Е. Бабинец, А.Ю. Митропольский, П С. Ольштынский, . – Киев : Наукова думка, 1973. – 160с.
345858
   Гидрогеологические и гидрогеохимические исследования при решении проблемы сброса промстоков в глубокозалегающие карбонатные породы. – М., 1972. – 351с.
345859
  Климас Гидрогеологические и гидрохимические условия пресных напорных вод Южной Прибалтики и прогноз их изменения под влиянием эксплуатации. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.06 / Климас А.-А.И.; Вильнюс. гос. ун-тет им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
345860
   Гидрогеологические и инженерно-геологические аспекты охраны геологической среды и водных ресурсов. – М., 1985. – 164с.
345861
   Гидрогеологические и инженерно-геологические аспекты охраны окружающей среды. – Новочеркасск, 1985. – 161с.
345862
   Гидрогеологические и инженерно-геологические исследования в Казахстане. – Алма-Ата, 1975. – 264с.
345863
   Гидрогеологические и инженерно-геологические исследования техногенного воздействия на геологическую среду. – М., 1988. – 152с.
345864
   Гидрогеологические и инженерно-геологические проблемы Белоруссии. – Минск, 1977. – 186с.
345865
   Гидрогеологические и инженерно-геологические процессы на мелиоративных системах степной зоны Сибири. – Красноярск, 1978. – 86с.
345866
   Гидрогеологические и инженерно-геологические условия бассейна верхнего течения р.Нарын. – Фрунзе, 1975. – 181с.
345867
   Гидрогеологические и инженерно-геологические условия Белоруссии. – Минск, 1978. – 164с.
345868
   Гидрогеологические и инженерно-геологические условия Литовской ССР. – Вильнюс, 1970. – 99 с.
345869
  Чумбуридзе В.Ш. Гидрогеологические и инженерно-геологические условия района сооружений Ингурии ГЭС : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Чумбуридзе В.Ш.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1964. – 26л.
345870
   Гидрогеологические и инженерно-геологические условия территории городов. – М., 1989. – 116с.
345871
   Гидрогеологические и инженерно-геологические условия Узбекистана. – Ташкент
2. – 1964. – 320с.
345872
   Гидрогеологические и палеогидрогеологические условия размещения залежей нефти и газа. – Москва : Наука, 1977. – 80с.
345873
  Православлев П.А. Гидрогеологические исследования в Ананьевском уезде Херсонской губернии в 1914 году. / П.А. Православлев. – Харьков. – 135-200 с.
345874
  Гершанович И.М. Гидрогеологические исследования в скважинах методом расходометрии / И.М. Гершанович. – Москва : Недра, 1981. – 295с.
345875
   Гидрогеологические исследования за рубежом. – Москва : Недра, 1982. – 428с.
345876
   Гидрогеологические исследования на застраиваемых территориях. – Москва : Наука, 1988. – 92с.
345877
  Шестаков В.М. Гидрогеологические исследования на орошаемых территориях / В.М. Шестаков, И.С. Пашковский, А.М. Сойфер. – Москва : Недра, 1982. – 241с.
345878
  Пирогов К.П. Гидрогеологические исследования на Южном берегу Крыма в районе Ласпи. / К.П. Пирогов. – 20с.
345879
   Гидрогеологические критерии нефтегазоносности. – М., 1983. – 102с.
345880
   Гидрогеологические критерии нефтегазоносности локальных структур и зон нефтегазонакопления. – Л., 1986. – 159с.
345881
  Пуркина Э.М. Гидрогеологические критерии поисков нефти и газа : /На примере восточной части Волго-Уральской области/ / Э.М. Пуркина; АН СССР; М-во нефтяной пром.; Ин-т геологии и разработки горючих ископаемых. – Москва : Наука, 1979. – 132с. : Ил. – Библиогр.: с.127-131
345882
   Гидрогеологические критерии прогноза залежей углеводородов. – Москва : Наука, 1985. – 136с.
345883
   Гидрогеологические модели межгорных артезианских бассейнов. – Алма-Ата, 1982. – 143с.
345884
  Мухин Ю.В. Гидрогеологические наблюдения при колонковом бурении / Ю.В. Мухин. – Москва : Госгеолиздат, 1954. – 83с.
345885
  Жернов И.Е. Гидрогеологические основы дренажа и осушения угольных месторождений платформенного типа : Автореф... докт. геол .минер.наук: / Жернов И. Е.; МВО СССР, МГУ. – М., 1958. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
345886
   Гидрогеологические основы изучения месторождений минеральных вод. – М., 1983. – 86с.
345887
  Личков Б.Л. Гидрогеологические основы мер борьбы с засухами / Б.Л. Личков, 1948. – С. 3-12
345888
  Мироненко В.А. Гидрогеологические основы осушения месторождений полезных ископаемых, разрабатываемых открытым способом : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: / Мироненко В.А.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1967. – 48л. – Бібліогр.:с.46-48
345889
  Аль-Шейх Мохамед Гидрогеологические основы проведения поисково-разведочных работ на воду в Западном Судане : Автореф. дис. ... канд. геол. минер. наук : 04.0.06 / Аль-Шейх Мохамед аль-Амин А. ; МГУ, Геол. фак., Каф. гидрологии. – Москва, 1973. – 20 с.
345890
  Капченко Л.Н. Гидрогеологические основы теории нефтегазонакопления / Л.Н. Капченко. – Л., 1983. – 263с.
345891
  Султанходжаев А.Н. Гидрогеологические особенности Зеравшанской долины / А.Н. Султанходжаев. – Ташкент, 1975. – 98с.
345892
   Гидрогеологические особенности нефтегазоносности в ловушках. – СПб., 1991. – 169с.
345893
  Гуцало Л.К. Гидрогеологические особенности подземных вод Днепровско-Донецкой впадины в связи с нефтегазоносностью. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Гуцало Л.К.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1967. – 25л. – Бібліогр.:с.23-25
345894
  Габечава Джемал Шалвович Гидрогеологические особенности развития карбонатного карста Западной Абхахии и района сооружений Ингури ГЭС : Автореф... канд. геол.-минер.наук: 04.00.06 / Габечава Джемал Шалвович; МВ и ССО Груз.ССР. Груз политехн. ин-т. – Тбилиси, 1973. – 25л.
345895
   Гидрогеологические очерки целинных земель. – Алма-Ата, 1958. – 210с.
345896
   Гидрогеологические показатели нефтегазоносности докембрийских отложений Иркутского нефтегазоносного бассейна. – М, 1978. – 126с.
345897
  Лущик А.В. Гидрогеологические проблемы, возникающие в интенсивно хозяйственно освоенных сейсмоактивных регионах / А.В. Лущик, Н.И. Швырло // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 276-288 : табл. – Библиогр.: 18 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
345898
   Гидрогеологические прогнозы Балхашской впадины. – Алма-Ата : Наука, 1975. – 131с.
345899
   Гидрогеологические прогнозы в районах орошения. – Труды института гидрогеологии и инженерной геологии. – Ташкент, 1972. – 127с.
345900
   Гидрогеологические прогнозы в районах орошения. – Ташкент, 1972. – 127с.
345901
   Гидрогеологические прогнозы движения загрязненных подземных вод. – М., 1973. – 170с.
345902
  Скабалланович И.А. Гидрогеологические расчеты по динамике подземных вод / И.А. Скабалланович. – Москва : Углетехиздат, 1954. – 388с. : Ил. – Библиогр.: с.384-385
345903
  Скабалланович И.А. Гидрогеологические расчеты по динамике подземных вод / И.А. Скабалланович. – изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Госгортехиздат, 1960. – 407с.
345904
  Концебовский С.Я. Гидрогеологические расчеты при использовании подземных вод для орошения / С.Я. Концебовский, Е.Л. Минкин. – Москва : Недра, 1989. – 253с.
345905
  Степанов В.М. Гидрогеологические структуры Забайкалья / В.М. Степанов. – Москва, 1980. – 177с.
345906
  Карапетян С.Г. Гидрогеологические условия Араратской равнины в связи с мелиорацией земель : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Карапетян С. Г.; Аз.ГУ. – Баку, 1967. – 24л.
345907
  Мартынова М.А. Гидрогеологические условия бассейна низовий рек Кызыл-Су - Пянджа. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Мартынова М.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л,, 1960. – 17л.
345908
  Щепак В.М. Гидрогеологические условия внешней зоны Предкарпатского прогиба в связи с газонефтеносностью. : Дис... канд. геолого-минералог.наук: / Щепак В.М.; АН УССР. Ин-тут геологии и геохимии горючих ископаемых. – Львов, 1965. – 344л. – Бібліогр.:л.318-344
345909
  Личков Б.Л. Гидрогеологические условия г. Нежина / Б.Л. Личков
345910
  Застежко Ю.С. Гидрогеологические условия газовых месторождений юго-восточной части Днепровско-Донецкйо впадины : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук : 125 / Застежко Ю.С. ; ХГУ. – Харьков, 1969. – 23 с.
345911
  Филиппов Ю.Ф. Гидрогеологические условия захоронения промышленных сточних вод в недрах Днепровско-Донецкой впадины : Дис... канд. геол.-минерал. наук : 04-125 / Филиппов Ю.Ф. ; АН УССР, Ин-т геологических наук. – Киев, 1972. – 186 л.
345912
  Гребинченко Л.С. Гидрогеологические условия и осушение Грушевского-Бассанского участка Никопольского месторождения марганцевых руд : Автореф... кандд. геол. минер.наук: / Гребинченко Л. С.; Днепроп. горн. ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
345913
   Гидрогеологические условия Казахстана. – Алма-Ата, 1975. – 256с.
345914
  Мамедяров М.С. Гидрогеологические условия Куба-Хачмасского массива : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Мамедяров М.С. ; Азерб. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1958. – 23 с.
345915
  Терещенко К.П. Гидрогеологические условия Львовского Полесья в связи с мелиорацией : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Терещенко К. П.; АН БССР, От-ние хим. и геол. наук. – Минск, 1972. – 28л.
345916
  Жапарханов С.Ж. Гидрогеологические условия месторождений Кустанайской железорудной зоны / С.Ж. Жапарханов. – Алма-Ата, 1987. – 133с.
345917
   Гидрогеологические условия месторождений нефти и газа Сибирской платформы. – М., 1987. – 202с.
345918
   Гидрогеологические условия Несернозесной зоны РСФСР. – М., 1983. – 339с.
345919
  Иванов П Ю. Гидрогеологические условия нефтегазоносности авлакогенов (на прим. девонских комплексов северо-западной части Прияпятско-Днепровско-Донецкого авлвкогена) : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00-17 / Иванов Ю.П,; И.-Франковский ин-тут нефти и газа. – Ивано-Франковск, 1983. – 24л.
345920
   Гидрогеологические условия нефтегазоносности некоторых регионов СССР. – Л., 1981. – 116с.
345921
  Королев М.Е. Гидрогеологические условия рудообразования / М.Е. Королев. – Казань, 1982. – 120с.
345922
  Вовк И.Ф. Гидрогеологические условия теорритории большого Донбасса в связи с использование подземных вод для водоснабжения : Дис... канд. геол.-минерал.наук: / Вовк И. Ф.; УкрНИГРИ, Киевск. экспедиция. – К., 1966. – 287л. – Бібліогр.:л.262-287
345923
   Гидрогеологические условия формирования и размещения нефтяных и газовых месторождений Волго-Уральской области. – М., 1973. – 279с.
345924
  Солдак А.Г. Гидрогеологические условия формирования месторождения содовых вод Соленый Лиман (Днепропетровская обл.) / А.Г. Солдак, А.И. Фиалко, И.А. Молчановский // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 90-97 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геология ; № 7)
345925
  Громов Владимир Леонидович Гидрогеологические условия формирования фторсодержащих вод азово-кубанского Артизианского бассейна и перспективы их использования : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.06 / Громов Владимир Леонидович; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1980. – 20л.
345926
  Желобаев А.А. Гидрогеологические условия юго-восточной части Брестской впадины и методика гидрогеологического обоснования технических проектов мелиорации : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Желобаев А. А.; АН БССР, Отд. хим. и геолг. наук, Объед. сов. Лаборат.геохим. проблем АН БССР и Белорус.н.и. геол. ин-т. – Минск, 1971. – 20л.
345927
  Стрельский Ф.П. Гидрогеологический анализ условий выемки угольных пластов под водными объектами. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.125 / Стрельский Ф.П.; Ленингр.горн.ин-т. – Л, 1970. – 21л.
345928
  Можаровский Б.А. Гидрогеологический обзор трассы нефтепровода Эмба-Сталинград. / Б.А. Можаровский. – 11-22с.
345929
   Гидрогеологический очерк Донецкого бассейна. – М.-Л., 1930. – 290с.
345930
  Саваренский С.П. Гидрогеологический очерк Муганской степи / С.П. Саваренский. – Тифлис, 1931. – 150с.
345931
   Гидрогеологический сборник по вопросам сельского хозяйства в районах Урала и Зауралья. – М., 1956. – 160с.
345932
  Мирзаев С.Ш. Гидрогеологическое значение разломов. / С.Ш. Мирзаев, Р. Ишанкулов. – Ташкент, 1984. – 117с.
345933
  Бондарь Н.Я. Гидрогеологическое и инженерно-геологическое картографирование : Учебник / Н.Я. Бондарь, В.И. Охрименко. – Москва : Недра, 1987. – 168с.
345934
  Хесин Б.Э. Гидрогеологическое исследование в Азербайджане с применением электроразведки. / Б.Э. Хесин, А.Л. Шахназарян. – М., 1965. – 55с.
345935
  Роговская Н.В. Гидрогеологическое картирование: обзор отеч. и зарубеж. опыта составления гидрогеол. карт. / Н.В. Роговская. – М., 1981. – 132с.
345936
  Бочевер Ф.М. Гидрогеологическое обоснование защиты подземных вод и водозаборов от загрязнений / Ф.М. Бочевер, А.Е. Орадовская. – Москва : Недра, 1972. – 129с.
345937
  Исмаилов М.И. Гидрогеологическое обоснование оптимизации частоты наблюдений уровня подземных вод в условиях аридной зоны и возможности автоматизации измерений. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.06 / Исмаилов М.И.; Всесоюз. НИИ гидрогеологии и инж. геологии. – М., 1981. – л.
345938
  Сергеев В.В. Гидрогеологическое обоснование охраны грунтовых вод речных долин / В.В. Сергеев, В.Н. Пономарев. – Ташкент, 1991. – 142с.
345939
   Гидрогеологическое прогнозирование. – Москва : Мир, 1988. – 728с.
345940
  Костин Б.И. Гидрогеологическое районирование долины реки Волги и прилегающих районов сыртовой равнины в связи с развитием орошения в Саратовском Заволжье : Автореф... канд. геор. минер.наук: 04.00.06 / Костин Б. И.; МВиССО СССР, Казах. ГУ. – Саратов, 1974. – 28л.
345941
   Гидрогеологичские исследования в межгорных впадинах. – М., 1987. – 151с.
345942
   Гидрогеологичские исследования в межгорных впадинах Южного Таджикистана. – М., 1991. – 104с.
345943
   Гидрогеологичские исследования в Приамурье. – Владивосток, 1979. – 156с.
345944
   Гидрогеологичские исследования для захоронения промышленных сточных вод в глубокие водоносные горизонты. – М., 1976. – 312с.
345945
  Принц Е. Гидрогеология : Источники, грунтовые воды, подземные водотоки и каптажи грунтовых вод / Е. Принц. – Москва; Ленинград, 1932. – 382с.
345946
  Саваренский Ф.П. Гидрогеология / Ф.П. Саваренский. – Москва-Ленинград-Новосибирск, 1934. – с.
345947
  Саваренский Ф.П. Гидрогеология / Ф.П. Саваренский. – Изд. 2-е, испр. – М.-Л., 1935. – 335с.
345948
  Принц Е. Гидрогеология : Источники (пресные и минеральные источники) / Е. Принц, Р. Кампе. – Москва
Т. 2. – 1937. – 312с.
345949
  Саваренский Ф.П. Гидрогеология / Ф.П. Саваренский. – М.-Л., 1939. – 212с.
345950
  Пряхин А.И. Гидрогеология / А.И. Пряхин. – Москва : Московский университет, 1961. – 47с.
345951
  Дранников А.М. Гидрогеология : Учебное пособие для студ. сторит. ин-тов и факультетов специальности "водоснабжение и канализация" / А.М. Дранников. – Киев : Вища школа, 1972. – 111с.
345952
   Гидрогеология. – М., 1980. – 246с.
345953
   Гидрогеология. – М., 1980. – 59с.
345954
   Гидрогеология : Уячнбник для вузов. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1984. – 315с.
345955
   Гидрогеология : Метод. указания по изучению курса к выполн. лабор. работ. – Киев : КГУ, 1985. – 15с.
345956
  Михайлов Л.Е. Гидрогеология : Учнбник / Л.Е. Михайлов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 263с.
345957
   Гидрогеология : Учебное пособие. – Минск : Университетское, 1988. – 104с.
345958
   Гидрогеология. – М, 1990. – 447с.
345959
   Гидрогеология Азии. – Москва : Недра, 1974. – 575с.
345960
   Гидрогеология Африки. – Москва : Недра, 1978. – 371с.
345961
  Лазарашвили Т.Х. Гидрогеология Ахалцихской депрессии и прилегающих к ней районов : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 125 / Лазарашвили Т.Х.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.28
345962
   Гидрогеология выщелачивания руд. – Алма-Ата, 1983. – 123с.
345963
  Колодий В.В. Гидрогеология горных стран, смежных прогибов и впадин (в связи с нефтегазоносностью) / В.В. Колодий, А.В. Кудельский. – Киев : Наукова думка, 1972. – 203с.
345964
  Анциферов А.С. Гидрогеология древнейших нефтегазоносных толщ Сибирской платформы / Анциферов А.С. – Москва : Недра, 1989. – 175, [2] с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 174-176 (46 назв.)
345965
  Зимин Ю.Г. Гидрогеология и геометрический режим мезозойских отложений южой части Западно-Сибирского нефтегазоносного бассейна : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 04.125 / Зимин Ю.Г.; Томский политехнич. ин-т. – Томск, 1970. – 22л.
345966
  Шафиева С.Б. Гидрогеология и гидрохимия Бузовны-Маштагинского нефтяного месторождения : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Шафиева С.Б. ; Совет Азерб. ин-та нефти и химии. – Баку, 1967. – 19 с.
345967
  Зедгинидзе С.Н. Гидрогеология и естественные ресурсы подземных вод Алазанского артезианского бассейна : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Зедгинидзе С.Н.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1966. – 31л.
345968
  Седенко М.В. Гидрогеология и инженерная геология / М.В. Седенко. – 2-е изд.,перераб. и доп. – Москва : Недра, 1971. – 271с.
345969
   Гидрогеология и инженерная геология месторождений полезных ископаемых Восточной сибири. – Иркутск, 1973. – 145с.
345970
   Гидрогеология и инженерная геология месторождения полезных ископаемых Восточной Сибири. – Иркутск, 1973. – 145с.
345971
  Степанов В.М. Гидрогеология и инженерная геология меторождений полезных ископаемых / В.М. Степанов. – Иркутск, 1973. – 145с.
345972
  Гонобоблев Ю.Н. Гидрогеология и исследование обводненности Воркутского промышленного района Печорского угольного бассейна : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 04.125 / Гонобоблев Ю.Н.; Ленингр. горный ин-т. – Л., 1971. – 20л.
345973
  Арчая Ю.С. Гидрогеология и основные принципы каптажа минеральных вод сухумского и санапиройского месторождения. : Автореф... наук: 04.00.06 / Арчая Ю.С.; МВ и ССО Гр.СССР. – Тбилиси, 1972. – 18л.
345974
  Устинов С.А. Гидрогеология и осушение карьерных полей Никопольского месторождения марганцевых руд : Дис... канд. геолого-минералог.наук: / Устинов С.А.; Гос. н.-и.и проектный ин-т угольной пром. УКРНИИПРОЕКТ. – Киев, 1964. – 180, ХІІл. – Бібліогр.:л.І-ХХІІ
345975
  Троянский С.В. Гидрогеология и осушение месторождений полезных ископаемых / С.В. Троянский, А.С. Белицкий, А.И. Чекин. – Москва : Углетехиздат, 1956. – 306с.
345976
  Буачидзе И.М. Гидрогеология и перспективы использования подземных вод Алазано-Агричайского артезианского бассейна / И.М. Буачидзе, С.Н. Зедгинидзе. – Тбилиси, 1985. – 335с.
345977
  Дублянский В.Н. Гидрогеология карста Альпийской складчатой области юга СССР / В.Н. Дублянский, Т.З. Кикнадзе. – Москва : Наука, 1984. – 128с.
345978
  Альбов С.В. Гидрогеология Крыма / С.В. Альбов. – Київ, 1956. – 280с.
345979
  Дробноход Н.И. Гидрогеология левобережной части Украинского щита и некоторые вопросы методики изучения подземных вод для водоснабжения : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 125 / Дробноход Н.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 28 с.
345980
  Кварцхава П.Ф. Гидрогеология Марнеули-Гардабанского артезианского бассейна : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 125 / Кварцхава П.Ф.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1969. – 22л.
345981
  Писарский Б.И. Гидрогеология месторождений полезных ископаемых юго-западного Прибайкалья : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Писарский Б.И.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1964. – 23л.
345982
  Дудко П.М. Гидрогеология месторождения каменной соли и вопросы их разработки способом подземного выщелачивания. : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 125 / Дудко П.М. ; Ленингр. горный ин-т. – Ленинград, 1969. – 24 с.
345983
  Победоносцев Н.М. Гидрогеология Нахичеванской Автономной Советской Социалистической Республики : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Победоносцев Н.М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1965. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
345984
  Седенко М.В. Гидрогеология некоторых угольных месторождений СССР / М.В. Седенко. – Москва-Харьков : Углетехиздат, 1951. – 92с.
345985
   Гидрогеология нефтегазовых областей Узбекистана. – М, 1973. – 151с.
345986
   Гидрогеология нефтегазоносных областей Узбекистана. – М., 1973. – 151с.
345987
  Карцев А.А. Гидрогеология нефтяных и газовых месторождений / А.А. Карцев, 1963
345988
  Сулин В.А. Гидрогеология нефтяных месторожений / В.А. Сулин. – М-Л, 1948. – 479с.
345989
  Мухамеджанов М.А. Гидрогеология подсолевых отложений восточной части Прикаспийской впадины / М.А. Мухамеджанов, С.М. Антипов. – Алма-Ата, 1990. – 183с.
345990
  Юровский Ю.Г. Гидрогеология прибрежной зоны = Groundwater hydrologi of nearshore zone / Ю.Г. Юровский, И.М. Байсарович; МОН Украины; Нац. академия природоохранного и курортного строительства. – Симферополь : ДиАйПи, 2005. – 180с. – ISBN 966-8180-
345991
  Кирюхин В.А. Гидрогеология Северной Америки : Практикум; Учебное пособие / В.А. Кирюхин; Мин-во общего и профессион. образования РФ; Санкт-Петербургский гос. горн. ин-т им. Г.В. Плеханова (технический ун-т). – Санкт-Петербург, 1997. – 134с. – ISBN 5-230-19621-1
345992
  Мухамеджанов С.М. Гидрогеология северо-восточной части Казахстана / С.М. Мухамеджанов. – Алма-Ата : Наука, 1971. – 331 с., [7] л. черт., карт : ил., карт.
345993
  Руденко Ф.А. Гидрогеология Украинского кристаллического массива. / Ф.А. Руденко. – Москва : Госгеолтехиздат, 1958. – 216с.
345994
  Буданов Н.Д. Гидрогеология Урала. / Н.Д. Буданов. – Москва, 1964. – 304с.
345995
  Коротков А.И. Гидрогеология шельфовых областей / А.И. Коротков, А.Н. Павлов, Ю.Г. Юровский. – Ленинград : Недра, 1980. – 219с.
345996
  Скабалланович И.А. Гидрогеология, инженерная геология и осушение месторождений / И.А. Скабалланович, М.В. Седенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1973. – 195с.
345997
  Скабалланович И.А. Гидрогеология, инженерная геология и осушение месторождений / И.А. Скабалланович, М.В. Седенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1980. – 205с.
345998
  Семихатов А.Н. Гидрогеология. / А.Н. Семихатов. – М., 1954. – 328с.
345999
  Седенко М.В. Гидрогеология. / М.В. Седенко. – М, 1956. – 116с.
346000
  Тимохин В.Г. Гидрогеолоические усовия и оценка ресурсов подземных вод переуглубленных речных долин Черноморского побережья Северо-Западного Кавказа : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Тимохин В. Г.; Новочеркесск. политехн. ин-т. – Новочеркесск, 1970. – 20л.
<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,