Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>
344001
  Рожик Ю.С. "Встановленність законом" як спеціальна передумова звернення до суду із заявами органів месцевого самоврядування в порядку статті 45 ЦПК України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 11 (73). – С. 45-47
344002
  Патриляк І.К. "Встань і борись! Слухай і вір..." = "Rise and fight! Listen and have belief..." : укр. націоналістичне підпілля та повст. рух 1939-1960 рр. / Іван Патриляк ; Центр дослідж. визвольного руху. – Львів : Часопис, 2012. – 591, [1] с. : іл., табл. – Алф. та геогр. покажч.: с. 557-590. - Тит. арк. парал. укр., англ. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2720-01-3


  У пр. № 1719606 напис: Великошановному Володимирові Анатолійовичу, з накращими побажаннями здоров"я, щастя й добра від автора. 26.06.12 р. Підпис.
344003
  Залялиева Р.А. "Встреча Нового года" : Методика и опыт. Внеурочная работа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 9. – С. 67-69
344004
   "Встречи друзей Амадеус" в южной столице : событие // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 8 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
344005
  Бєссонова О.Л. "Вступ до когнітивної лінгвістики" / О.Л. Бєссонова, А.Е. Левицький // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 149-151. – ISSN 2075-4205
344006
  Ігнатьєв В.А. "Вступ до націології" О. Бочковського як методологічна необхідність // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 300-306. – ISSN 2076-1554
344007
  Кораїс Адамантіос [Вступ до давньогрецьких письменників / Кораїс Адамантіос; Вступ Ем.Н. Фрагкіскоса. – [Афіни : Відділ освіти Національного Банку
Т. 2]. – 1988. – 803 с. – Видання грецькою мовою
344008
  Карандоніс А. [Вступ до новітньої поезії. Студії з сучасної грецької поезії / Андреас Карандоніс. – 7-е вид., доп. – Афіни : Видавництво Н. Пападимаса, 1990. – 338, [8] с. – На тит. арк.: Ч. 1 : Вступ до новітньої поезії ; ч. 2: Студії з сучасної грецької поезії. - Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-206-081-6
344009
  Мастродімітріс П.Д. [Вступ до новогрецької філології / П.Д. Мастродімітріс. – 6-е вид. – Афіни : Домос, 1996. – 661с. – Видання грецькою мовою. – ISBN 960-353-031-Х
344010
  Соловьев Ю.П. Вспомогательное оборудование паротурбинных электростанций / Ю.П. Соловьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 200 с.
344011
  Соловьев Ю.П. Вспомогательное оборудование ТЭЦ, центральных котельных и его автоматизация / Ю.П. Соловьев, А.И. Михельсон. – М., 1972. – 255с.
344012
  Пастернак Д.Н. Вспомогательное проектирование в системах проекций на одну плоскость. : Автореф... канд.техн.наук: / Пастернак Д.Н.; Киев.инж-строит.ин-т. – К, 1967. – 14л.
344013
  Уваров А.В. Вспомогательное производство : интенсификация и эффективность / А.В. Уваров. – Л, 1991. – 136с.
344014
  Маманов И.Е. Вспомогательные глаголы в казахском языке / И.Е. Маманов. – Алма Ата, 1949. – 94с.
344015
  Пронштейн А.П. Вспомогательные исторические дисциплины / А.П. Пронштейн, В.Я. Кияшко. – Москва, 1973. – 112 с.
344016
   Вспомогательные исторические дисциплины. – Свердловск
Сб. 1. – 1974. – 123 с.
344017
   Вспомогательные исторические дисциплины. – Ленинград : Наука
Т. 10. – 1978. – 339 с.
344018
   Вспомогательные исторические дисциплины. – Ленинград
Т. 14. – 1983
344019
   Вспомогательные исторические дисциплины. – Ленинград
Т. 15. – 1983
344020
  Кобрин В.Б. Вспомогательные исторические дисциплины / В.Б. Кобрин. – Москва, 1984. – 208с.
344021
  Леонтьева Г.А. Вспомогательные исторические дисциплины : Учебник для студ. высших учебных заведений / Г.А. Леонтьева, П.А. Шорин, В.Б. Кобрин; Под ред. Г.А. Леонтьевой. – Москва : Владос, 2000. – 368с. – ISBN 5-691-00495-6
344022
   Вспомогательные исторические дисциплины.. – Л, 1968. – 312с.
344023
   Вспомогательные исторические дисциплины.. – Ленинград : Наука
Т. 2. – 1968. – 310 с.
344024
   Вспомогательные исторические дисциплины.. – Ленинград : Наука
Т. 4. – 1972. – 252 с.
344025
   Вспомогательные исторические дисциплины.. – Ленинград : Наука
Т. 5. – 1973. – 332 с.
344026
   Вспомогательные исторические дисциплины.. – Свердловск
Сб. 2. – 1974. – 84 с.
344027
   Вспомогательные исторические дисциплины.. – Ленинград : Наука
Т. 11. – 1979. – 312 с.
344028
   Вспомогательные исторические дисциплины.. – Л
2. – 1981. – 352с.
344029
   Вспомогательные таблицы для производства основных геодезических работ в городах : приложение к тому 1 Справочного руководства "Геодезия в городском строительстве". – Ленинград : Из-во Минкоммунхоз. РСФСР, 1950. – 127 с.
344030
   Вспомогательные указатели. – Москва, 1950. – 32 с.
344031
  Призмент Э.Л. Вспомогательные указатели к книжным изданиям НПО "Всесоюз. кн. паата" / Э.Л. Призмент, Е.А. Динерштейн. – М, 1988. – 207с.
344032
  Призмент Э.Л. Вспомогательные указатели к научной книге / Э.Л. Призмент. – Москва, 1975. – 142 с.
344033
  Призмент Э.Л. Вспомогательные указатели к научной книге / Э.Л. Призмент, Е.А. Динерштейн. – М, 1975. – 143с.
344034
   Вспомогательные указатели к органам государственной библиографии. – Москва, 1963. – 32 с.
344035
  Михайлюк М.П. Вспомогательные упражнения начинающего тяжелоатлета / М.П. Михайлюк. – ЛЬвов, 1957. – 179с.
344036
  Килессо А.И. Вспомогательный флот империалистического государства / А.И. Килессо. – Л, 1955. – 504с.
344037
  Семчик В.І. Вспоре рождается экспертиза // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 529-533. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
344038
  Гурзадян Г.А. Вспыхивающие звёзды / Г.А. Гурзадян. – Москва : Наука, 1973. – 367 с.
344039
   Вспыхивающие звезды и родственные объекты : труды симпозиума. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1986. – 331 с.
344040
  Гершберг Р.Е. Вспыхивающие звезды малых масс / Р.Е. Гершберг. – Москва : Наука, 1978. – 127 с.
344041
   Вспыхивающие звезды, фуоры и объекты Хербига-Аро : труды симпозиума / Симпозиум многостороннего сотрудничества АН "Физика и єволюция звезд"; Мирзояна Л.В. – Ереван : Издательство АН АрмССР, 1980. – 328 с.
344042
   Вспышечная активность блазара ЗС454.3 в период 2004-2010 гг. от гамма- до радиодиапазонов длин волн / А.Е. Вольвач, М.Г. Ларионов, Л.Н. Вольвач, А.М. Кутькин, М. Виллата, К.М. Раитери, А. Лахтеенмаки, М. Торникоски, П. Саволаинен, Дж. Тамми, М.Ф. Аллер, Х.Д. Аллер, С.Г. Сергеев, В.Т. Дорошенко, Ю.С. Ефимов, С.А. Климанов, С.В. и др. Назаров // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2011. – Т. 17, № 2. – С. 68-76. – ISSN 1561-8889


  Вольвач А.Е., Ларионов М.Г., Вольвач Л.Н., Кутькин А.М., Виллата М., Раитери К.М., Лахтеенмаки А., Торникоски М., Саволаинен П., Тамми Дж., Аллер М.Ф., Аллер Х.Д., Сергеев С.Г., Дорошенко В.Т., Ефимов Ю.С., Климанов С.А., Назаров С.В., Борман Г.В., ...
344043
  Изотова И.Ю. Вспышечная активность групп пятен на разных фазах 11-летнего цикла // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 43-45. – (Астрономия ; Вып. 22). – ISSN 0203-7319


  Сравнены зависимости среднемесячного количества вспышек баллов 1,2 + 3 от чисел Вольфа для фаз роста (1965-1967 гг.) и спада (1968-1974 гг.) 20-го цикла солнечной активности. Показано, что в 20 цикле при одинаковых значениях среднемесячных чисел Вольфа ...
344044
  Янкович Иштван Вспышечная активность красных карликовых звезд в области открытого скопления яслей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Янкович Иштван; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 10л.
344045
  Несмеянович Э.И. Вспышечная активность Солнца и некоторые индексы межпланетного и геомагнитного полей / Э.И. Несмеянович. – Москва, 1977. – 240с.
344046
  Тулин Шварц Б.Е. Вспышка магния и... свет истории : Из истории ленинских фотографий. / Шварц Б.Е. Тулин. – М., 1989. – 250с.
344047
  Адамчик В.В. Вспышка молнии : рассказы : авториз. пер. с белорус. / В.В. Адамчик ; ил.: В.П. Муравьев. – Москва : Советский писатель, 1970. – 288 с. : ил.
344048
   Вспышка чумы плотоядных у байкальской нерпы (1987/88 г.). – Новосибирск : Наука, 1992. – 71с.
344049
  Гершберг Р.Е. Вспышки красных карликовых звезд / Р.Е. Гершберг. – Москва, 1970. – 168с.
344050
   Вставай, страна огромная !. – Москва : Советская Россия, 1985. – 476с.
344051
   Вставай, страна огромная... : рассказы о Великой Отечественной войне. – в 2-х томах. – Москва
Т. 1. – 1969
344052
  Ющенко В. Вставай, хто живий, в кого думка повстала - знамениті слова славної Лесі Українки вповні передають дух промови Віктора Ющенка на Майдані Незалежності 22 листопада 2004 року // Шлях перемоги, 2004
344053
  Шошин В.А. Вставайте на рассвете / В.А. Шошин. – Москва, 1980. – 191с.
344054
  Асіїв Л.В. Вставлені конструкції в публіцистиці Івана Багряного // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – C. 50-62. – (Серія філологічна ; вип. 72). – ISSN 2078-5119
344055
  Калашник Ю. Вставлені конструкції в щоденнику Костянтина Москальця "Келія чайної троянди" / Ю. Калашник, Р. Трифонов // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – С. 109-120. – ISSN 2304-9383
344056
  Сворак Н.Я. Вставлені конструкції як елемент авторської репрезентації у текстах засобів масової інформації (на матеріалі української та французької преси) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 125-135


  У статті аналізується специфіка функціонування вставлених у мові сучасного я конструкцій як репрезентантів авторського газетного тексту. This article is devoted to the analysis of inserted constructions as one of the main forms of the author"s ...
344057
  Романченко А.П. Вставлені одиниці як засіб комунікативного впливу в науковому дискурсі // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 193-198. – ISBN 978-617-7041-71-8
344058
  Кіщенко А. Вставлені синтаксичні конструкції як репрезентанти категорії адресантності в художньому дискурсі // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – Т. 26, вип. 2 (24). – С. 40-45. – (Серія: Філологія ; Т. 26, вип. 2 (24)). – ISSN 2307-8332
344059
  Ісапчук Ю. Вставна легенда "Таємниці принцеси Кагранської" Інгеборг Бахман в аспекті духовного простору авторки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 80-84. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (35))


  Аналізуються особливості жанру та персоносфери вставної легенди «Таємниці принцеси Кагранської» з роману «Маліна» Інгеборг Бахман в аспекті духовного простору письменниці. Підкреслюється утопічна спрямованість зображуваного хронотопу у контексті ...
344060
  Бровко О.О. Вставна новела в українській літературі: типологія і модифікації : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / Бровко Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 37 назв
344061
  Бровко О.О. Вставна новела в українській літературі: типологія і модифікаціЇ : Дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06 / Олена Олександрівна Бровко ; М-во освіти, науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2012. – 432 л. – Бібліогр.: л. 372-432
344062
  Астрахан Н.І. Вставна новела в художній структурі роману М. Фріша "Нехай мене звуть Гантенбайн" // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 95. – С. 7-19. – ISSN 2306-2908
344063
  Бровко О.О. Вставна новела у просторі теоретичних оефлексій // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 47-51. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Мета роботи полягає в систематизації досліджень вставної новели в літературознавстві. Автор зупиняється на перспективі вивчення новели в якості структурного елемента прози
344064
  Колінько О. Вставна новела у структурі постмодерного роману Міли Іванцової "Гра в паралельне читання" // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 136-145. – ISSN 2304-9383
344065
  Ерліхман А.М. Вставні конструкції як засіб реалізації імпліцитності / А.М. Ерліхман, Я.Г. Мельник // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2012. – Т. 9, № 1 (25). – С. 32-40. – ISSN 2075-4205
344066
  Мойсієнко А. Вставні синтаксичні конструкції: граматична природа, структурні характеристики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 196-201
344067
  Ніколіна Т.Н. Вставні слова, словосполучення, речення. Стилістична роль у мовленні. // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2006. – № 10. – С.12-15.
344068
  Романенко Е.Н. Вставные и вводные предложения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Романенко Е. Н.; Киев. гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1979. – 22л.
344069
  Яковенко Н.П. Вставные конструкции в публицистической речи В.И. Ленина // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 146-150
344070
  Котляр Т.Р. Вставочные конструкции в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Котляр Т.Р.; М-во просвещения РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1962. – 27л.
344071
  Котляр Т.Р. Вставочные конструкции в современном английском языке. / Т.Р. Котляр. – Саратов, 1962. – 36с.
344072
  Щеболева И.И. Вставочные конструкции в современном русском литературном языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Щеболева И.И.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знам.гос.ун-т. – Москва, 1955. – 15л.
344073
  Бурчак Л. Встаеновлення лічильників тепла: умови та порядок // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 12). – С. 16-17
344074
  Шевченко Т.Г. Встала весна : Вірші / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дитвидав, 1961. – 17с.
344075
  Лібов Д. Встановлені вісесиметричні коливання "кубоподібного" циліндра // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 111-113
344076
  Заболотна І. Встановлення автентичності історичного джерела за І. Крип"якевичем // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 479-483. – ISBN 978-966-171-795-3
344077
  Івченко Л.В. Встановлення авторства музичних творів ("безіменний Векслер") / Л.В. Івченко, Є.В. Кожушко // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Н.М. Зубкова, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 23. – С. 36-55. – ISBN 978-966-02-9036-5. – ISSN 2222-4203
344078
  Андріїшина К. Встановлення авторства наукового тексту: американський досвід // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 26-28. – ISBN 978-617-7263-79-0
344079
  Заболотна І. Встановлення авторства як складова атрибуції історичного джерела за І. Крип"якевичем // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 140-142. – ISBN 978-966-171-893-6
344080
  Кріль В. Встановлення американського колоніального панування на Філіппінах в 1899 - 1916 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 298-301. – ISBN 978-966-171-783-0
344081
  Мантуляк Ю. Встановлення анкетних відомостей підозрюваного (обвинуваченого) у кримінальному провадженні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (161). – С. 55-67
344082
  Прохорова І.А. Встановлення атестованих значень нормованих метрологічних характеристик стандартного зразка складу чорнозему звичайного // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 113-119 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0587-2596
344083
  Санін Б.В. Встановлення в порядку цивільного судочинства фактів, що мають юридичне значення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Санін Богдан Володимирович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
344084
  Андрушко П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження : окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (162). – C. 47-57
344085
  Андрушко П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження. (Окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування). Частина I // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7 (157). – С. 55-68
344086
  Андрушко П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження. (Окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування). Частина III // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 60-74
344087
  Андрушко П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження. (Окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування). Частина IV // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 49-61
344088
  Андрушко П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження. (Окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування). Частина IІ // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 8 (158). – С. 66-80
344089
  Андрушко П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження. Частина 5 : (окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування) // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (161). – С. 44-54
344090
  Андрушко П.П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження: окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 114-122
344091
  Андрушко П.П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження: окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування. - C. 163-170. // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 163-170
344092
  Оверчук О. Встановлення віхи: релікти стародавніх обрядодій у сучасному українському фольклорі / О. Оверчук, І. Барамба // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Герасим. – Львів, 2015. – № 3/4 (19). – С. 40-54. – ISSN 2225-5095


  У київський період життя на світогляд Федора Вовка мали безпосередний вплив В. Антонович, П. Чубинський та М. Драгоманов. 20 жовтня 1917 р. Вчена рада Київського університету обрала його завідувачем кафедри географії та етнографії.
344093
  Слуцкий О.Б. Встановлення влади рад на Україні / О.Б. Слуцкий. – К., 1957. – 70с.
344094
  Слуцький О.Б. Встановлення влади Рад на Україні / О.Б. Слуцький; АН УРСР, Ін-т історії. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1957. – 70с.
344095
  Овсієнко О.Г. Встановлення влади Рад у Північній Таврії (жовтень 1917 - січень 1918 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 36-43. – (Серія історії ; № 9)
344096
  Чешковська О.В. Встановлення власності у процедурі банкрутства // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 114-119.
344097
  Головенський В.В. Встановлення границь суттєвої переваги по дальності виявлення електромагнітних сигналів інфрачервоного діапазону в порівнянні з видимим // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 12-22. – ISSN 2524-0056
344098
  Варфоломєєва Т.В. Встановлення даних про особу по рукописному тексту документа / Т.В. Варфоломєєва, В.Н. Мартинюк, Т.В. Шабаліна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 83-91. – (Серія права ; № 16)


  В статье дается обзор литературы о влиянии различных факторов на признаки почерка, высказаны отдельные критические замечания, а также показаны возможности установления по почерку данных о личности исполнителя текста, его состоянии, поведении и т.п.
344099
  Пивовар С. Встановлення державних відносин між Австро-Угорщиною та Україною (1918 рік) // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – С. 119-138. – ISBN 978-617-7037-10-0
344100
  Моргун Н.С. Встановлення джерел походження активів як обставина, яка підлягає доказуванню під час розслідування незаконного збагачення / Н.С. Моргун, О.О. Шевчук, С.В. Марчевський // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2022. – Вип. 1 (97). – С. 257-266. – ISSN 2524-0323
344101
  Свєженцева О.І. Встановлення диктатури комуністичної партії та зміна принципів організації державної влади у ЧСР на рубежі 1940-1950-х років / О.І. Свєженцева, О.Ю. Мовчан // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 22-27. – ISSN 2077-1800
344102
  Мінасян Р. Встановлення дипломатичних відносин між КНР та США // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 319-322. – ISBN 978-966-171-783-0
344103
  Купчик О. Встановлення дипломатичних відносин між Україною та Азербайджаном у 1918 - 1921 рр. / О. Купчик, Даміров, Алі-Іса Умуд-огли // Лідер двох епох : азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. – Київ : Планета, 2013. – С. 201-217. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 7). – ISBN 966-625-020-9
344104
  Курбанова Т. Встановлення дипломатичних відносин між Україною та ОАЕ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 116-117
344105
  Пижик А. Встановлення дипломатичних відносин між УСРР і Німеччиною (1920-1922) / А. Пижик, О. Купчик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 95-98. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості переговорного процесу з установлення дипломатичних відносин між УСРР та Німеччиною в 1920-1922 рр. This article analyzes the peculiarities of negotiations on installation diplomatic relations between Ukrainian SSR and German ...
344106
  Купчик О. Встановлення дипломатичних відносин між УСРР і Турецькою Республікою (1920-1922) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 104-106. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості переговорного процесу з установлення дипломатичних відносин між УСРР і Туреччиною 1920-1922 рр. This article analyses the peculiarities of negotiation on installation diplomatic relation between Ukrainian SSR and Turkish in ...
344107
  Купчик О. Встановлення дипломатичних відносин між УСРР та Австрійською республікою в 1921 р. // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – С. 186-193. – ISBN 978-617-7037-10-0
344108
  Купчик О.Р. Встановлення дипломатичних відносин між УСРР та Естонською Республікою (1920-1921) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 109-112. – ISBN 966-614-021-7
344109
  Купчик О.Р. Встановлення дипломатичних відносин між УСРР та Естонською Республікою (1920-1921) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 109-112. – ISBN 966-614-021-7
344110
  Прищепа О. Встановлення дипломатичних відносин між Японією та Республікою Корея в 1965 р. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 63-66. – ISBN 978-966-171-793-9
344111
  Волковинський В.І. Встановлення дипломатичних відносин СРСР з Китаєм (1917-1924 рр.) / В.І. Волковинський. – Київ : КДУ, 1960. – 116 с.
344112
  Дацків Ігор Встановлення дипломатичних відносин Української держави з країнами Четвертного союзу // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 2 (80). – С. 45-50
344113
  Порхун О.В. Встановлення діагнозу дерматологічних захворювань із застосуванням моделей розподіленого вихідного коду та персептрону // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 151 : Комп"ютерні науки. – С. 31-36. – ISSN 1996-5931
344114
  Яцик А.В. Встановлення екологічних нормативів якості води в країнах ЄС та України / А.В. Яцик, І.В. Гопчак, Т.О. Басюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 151-156
344115
  Холоденко В.С. Встановлення екологічно допустимого об"єму відбору води з річок (на прикладі Прип"ятського Полісся України : дис. канд. географічних наук : 11.00.07 / Холоденко В.С. ; Нац. ун-т водного гос-ва та природокористування. – Рівне, 2010. – 225л. + Додатки : л.177-225. – Дисертація. – Бібліогр. : л.162-176
344116
  Холоденко В.С. Встановлення екологічно допустимого об"єму відбору води з річок (на прикладі Прип"ятського Полісся України) : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Холоденко В.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв.
344117
   Встановлення екологічної безпечної ширини прибережної захисної смуги вздовж водних об"єктів / Ю. Губар, В. Сай, Ю. Хавар, У. Фаріон // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2018. – Вип. 88. – С. 55-62 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 61. – ISSN 2414-9993
344118
  Спіцина Л. Встановлення земельного сервітуту // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2007. – № 3. – С. 27-31.
344119
  Галущенко Г. Встановлення змісту іноземного права арбітражем // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 67-72. – ISSN 1026-9932
344120
  Галущенко Г.В. Встановлення змісту іноземного права в суді // Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта, О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2014. – Вип. 3 : / [А.С. Довгерт та ін.]. – С. 90-97. – ISBN 978-617-566-268-7
344121
  Зьолка В. Встановлення змісту категорій "система" та "структура" на основі аналізу адміністративно-правових основ діяльності державної прикордонної служби України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 244-248. – ISSN 1026-9932
344122
  Погорецька Н. Встановлення змісту норм іноземного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 107-111. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються нормативно-правові та методологічні підходи щодо встановлення змісту норм іноземного права при регулюванні цивільних і господарських відносин у спорах фізичних та юридичних осіб в Україні. В статье рассматриваются ...
344123
  Стоян П.К. Встановлення і зміцнення Радянської влади на Україні / П.К. Стоян ; АН УРСР.Ін-т історії УРСР. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1954. – 84 с.
344124
  Цюра В. Встановлення і припинення речових прав за рішенням суду // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-31
344125
  Цюра В. Встановлення і припинення речових прав за рішенням суду (продовження) // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 3. – С. 12-22
344126
  Трутень В.В. Встановлення іноземного права як питання права // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 34-41. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  У статті дається відповідь на питання права, як встановити існування за зміст норм іноземного права, та розкривається поняття "елімінації норм іноземного/вітчизняного права" в міжнародному приватному праві.
344127
  Чучукало О. Встановлення істини як мета доказування // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 57-60. – ISSN 0132-1331
344128
  Фролов М. Встановлення компартійно-радянської влади в Україні (1919-1920) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 3 (87) травень-червень. – С. 32-37
344129
  Удовенко Ю. Встановлення контакту з дитиною під час її влаштування та адаптації до центру соціально-психологічної реабілітації дітей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Розкрито зміст понять "контакт" та "встановлення контакту з дитиною" під час її влаштування і адаптації до центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Проаналізовано основні підходи до встановлення контакту з дитиною, а також виокремлено ознаки ...
344130
  Гой О. Встановлення контролю за політичним фінансуванням в Україні // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 50). – С. 30
344131
  Білик Б.І. Встановлення кордонів України (1917-1925 роки) / Б.І. Білик, О.П. Дубрава // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 94-102. – (Історія ; вип. 22)


  Розглянуто історію формування державних кордонів України (1917-1925 рр.).
344132
  Пилипенко І. Встановлення кримінальної відповідальності за самоправство: досвід держав Європейського Союзу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 103-115
344133
  Грищук В. Встановлення кримінальної відповідальності колективних суб"єктів у зарубіжних державах: до історії проблеми / В. Грищук, О. Пасєка // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 50-61. – ISSN 0132-1331
344134
  Вакуленко Т.С. Встановлення критеріальних порогів результатів зовнішнього незлежного оцінювання методом Ангоффа // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2013. – № 1/2. – С. 23-25
344135
  Бурцев О.В. Встановлення меж земельної ділянки як гарантія вирішення межових спорів // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 197-203. – ISSN 2224-9281
344136
  Гацько А.Ф. Встановлення меж росту та відповідальності у сфері туризму / А.Ф. Гацько, Т.В. Власенко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 122-130. – (Економічні науки)
344137
  Пересоляк В.Ю. Встановлення меж сільських, селищних та міських рад - базис ведення державного земельного кадастру / В.Ю. Пересоляк, М.М. Ходанич, С.С. Радомський // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 118-123. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
344138
  Стрєльникова І.Ю. Встановлення міждержавних зв"язків УСРР у 1921-1922 рр. // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 10-13
344139
  Страшенко В.К. Встановлення мінімальної бар"єрної товщини полімерних плівок / В.К. Страшенко, О.В. Миронюк // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 191
344140
  Мороз В.Г. Встановлення місця вчинення злочину - необхідна умова правильної кваліфікації вчиненого діяння // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 10. – С. 58-65. – ISSN 2222-5374
344141
  Клименко А. Встановлення місця проживання під час здійснення ідентифікації фізичних осіб - клієнтів банку // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.85-87. – ISSN 0132-1331
344142
  Фефелов О. Встановлення монопольного становища суб"єкта господарювання. Коротко про проект Методики // Юридична газета. – Київ, 2019. – 9 квітня (№ 15). – С. 28-29
344143
  Констанкевич Ю. Встановлення морально–етичних критеріїв до публічних службовців в контексті індивідуальної свободи // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 61-62
344144
  Ткачук Т. Встановлення нацистського режиму у Німеччині та позиція американського політикуму й дипломатії // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; Укр. асоц. американістики ; редкол.: Перга Т.Ю., Машевський О.П., Таран М..А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 60-69. – ISSN 2521-1706
344145
  Стадник Л.Л. Встановлення національних діагностичних рекомендованих рівнів у рентгенодіагностиці як інструмент оптимізації медичного опромінення / Л.Л. Стадник, О.В. Носик, О.Ю. Шальопа // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 68-72 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
344146
  Загорська О.І. Встановлення наявності конфлікту інтересів: окремі аспекти // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 218-223. – ISBN 978-617-7627-30-1
344147
  Клочко О.П. Встановлення німецько-фашистського окупаційного режиму в Києві (1941) / О.П. Клочко, О.Ф. Мінгазутдінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 97-100. – (Історія ; вип. 59/60)


  Розкривається сутність нацистського окупаційного режиму в Києві в роки Великої Вітчизняної війни.
344148
  Денисьєвський В.С. Встановлення норм добрив під цукрові буряки / В.С. Денисьєвський. – Київ ; Харків, 1937. – 60 с.
344149
  Крайнюков О.М. Встановлення нормативів гранично допустимих рівнів токсичності стічних вод на основі застосування конструктивно–географічної методології суб"єкт-об"єктних відносин // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 22-28. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
344150
  Ільїн В.М. Встановлення нормативних значень показників математичного аналізу варіабельності серцевого ритму у кваліфікованих футболістів / В.М. Ільїн, М.М. Філіппов, К.О. Апихтін // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 23-28 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1992-7894
344151
  Рогатинська Н. Встановлення об"єктивної істини як мета доказування // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 268-271. – ISSN 2524-0129
344152
  Єфремов С.О. Встановлення обставини вчинення злочину організованою групою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-51. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Розглядаються фактичні обставини, котрі в процесі доказування в кримінальній справі можуть свідчити про вчинення злочину організованою групою. Actual proofs that could testify while investigating as the facts that the crime was committed by organized ...
344153
  Гачкевич А. Встановлення ознак комерційної таємниці: на прикладі справи "США проти Чанга" / А. Гачкевич, Т. Казарян // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (106). – С. 24-30. – ISSN 2308-0361
344154
  Гуржій Т. Встановлення ознак суб"єкта адміністративного делікту в процесі адміністративно - правової кваліфікації // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.75-80. – ISSN 0132-1331
344155
   Встановлення оксалатдеградуючої активності бактерій із використанням флюоресцентної спектроскопії / А.С. Паустовська, О.А. Запорожець, Г.М. Толстанова, І.В. Акуленко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 146
344156
  Куценко О.О. Встановлення оптимальних зон насінництва перспективного сорту козлятника лікарського чародій та уточнення методичних питань / О.О. Куценко, Л.А. Глущенко, Н.І. Куценко // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 110-118 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2310-4678
344157
  Пінчук Н.В. Встановлення основних збудників коренеїда цукрових буряків та ефективність використання заходів боротьби / Н.В. Пінчук, Т.О. Буткалюк, П.М. Вергелес // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 245-254 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2476626
344158
  Бабенко В. Встановлення особи неповнолітнього та визначення обсягу його цивільної дієздатності при нотаріальному посвідченні правочинів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 334-336
344159
  Таран О.В. Встановлення особи, яка порушує вимоги законодавства про охорону праці // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 8 (132). – С. 44-48
344160
  Собко Б.Ю. Встановлення параметрів гірничотранспортного комплексу кар"єра при розробці обводнених родовищ з використанням земснарядів / Б.Ю. Собко, О.В. Ложніков // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 6 (113). – С. 51-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
344161
  Сорокін А. Встановлення побратимських зв"язків Києва з містами Чикаго і Торонто / А. Сорокін, В. Стрілець // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed. board: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Dnipro, 2021. – Vol. 4 (29), Lib. 2. – С. 138-155. – ISSN 2664-9950
344162
  Бєлкін Л.М. Встановлення податкової відповідальності в адміністративному судочинстві: роль вироків за угодами про визнання винуватості / Л.М. Бєлкін, М.Л. Бєлкін, Ю.Л. Юринець // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (53). – С. 26-38. – ISSN 2413-1342
344163
  Магденко Ю. Встановлення польської адміністрації на території України, та політика уряду II Речі Посполитої щодо українців // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 622-624. – ISBN 978-966-171-90295
344164
  Кулик В.Г. Встановлення порядку денного освітньої політики в Україні (1998-2014): аналіз впливу акторів // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 199-212. – ISSN 2618-1274
344165
   Встановлення посадового окладу доценту, який не має вченого звання // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 18 лютого (№ 7). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Відповідно до пункту 9 статті 55 Закону України "Про вищу освіту" посади науково-педагогічних працівників можуть займати особи, які мають науковий ступінь або вчене звання, а також особи, які мають ступінь магістра. Під час заміщення вакантних посад ...
344166
  Півненко В. Встановлення презумпції правоти та пріорітетності прав потерпілого // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.68-73
344167
  Галянтич М. Встановлення принципів житлового права України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 4-8.
344168
  Татаренко О.М. Встановлення причинного зв"язку гіпертонічної хвороби з дією іонізуючого випромінювання в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у віддаленому післяаварійному періоді : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.01 / Татаренко Ольга Миколаївна ; Держ. установа "Нац. наук. центр радіац. медицини Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 28 назв
344169
  Беньківський В.О. Встановлення причинового зв"язку в кримінальному праві: сучасний аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 523-525. – ISSN 1563-3349
344170
  Мак-Комбс Встановлення пріоритетів: масмедії та громадська думка = Setting the agenda : the mass media and public opinion / Максвел Мак-Комбс ; пер. з англ. М. Давиденко. – Київ : К.І.С., 2007. – 256 с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. вид.: Setting the agenda : the mass media and public opinion / Maxwell McCombs. Cambridge, 2004. – Бібліогр.: с. 219-256. – ISBN 966-7048-48-9
344171
  Редик В. Встановлення психологічного контакту з неповнолітнім правопорушником // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 141-145.
344172
  Марчак В.Я. Встановлення психологічного контакту при проведенні комунікативних слідчих дій // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.113-116. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
344173
  Кульчицький В. Встановлення радянських органів влади в Західній Україні у 1939-1941 роках / В. Кульчицький, С. Кондратюк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.137-141. – Бібліогр.: 21 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
344174
   Встановлення радянської влади в Угорщині та на Закарпатті в1919 році.. – Ужгород, 1989. – 134с.
344175
  Рибалка І.К. Встановлення Радянської влади на Україні. / І.К. Рибалка. – Київ, 1957. – 56с.
344176
   Встановлення раціональних умов формування водокрижаного струменя та визначення його реальних властивостей / О.Ф. Саленко, Г.В. Габузян, В.Т. Щетинін, В.В. Ткачук // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .1. – С. 83-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1995-0519
344177
  Вегера В.М. Встановлення розміру мінімальної заробітної плати як спосіб державного регулювання оплати праці в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Вегера Володимир Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 205 л. – Бібліогр.: л. 181-205
344178
  Вегера В.М. Встановлення розміру мінімальної заробітної плати як спосіб державного регулювання оплати праці в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Вегера Володимир Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
344179
  Разбейко Н.В. Встановлення складних юридичних фактів щодо здійснення нарахувань та пені // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 183-190
344180
  Гриценко Г.Г. Встановлення солідарності в різних зобов"язаннях через неподільність їх предмету // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 59-64
344181
  Переймер С.Й. Встановлення співвідношень між системними параметрами аналітичними методами // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 34
344182
  Карлін М.І. Встановлення ставок основних податків в Україні на основі принципу прогресивності // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 102-107. – ISSN 1562-0905
344183
   Встановлення стану сп"яніння у водіїв транспортних засобів в Україні : наук.-практ. посібник / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: М.Г. Вербенський, В.О. Криволапчук, Т.О. Проценко та ін.]. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – 206, [2] с. : іл., табл. – Уклад. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр.: с. 175-180. – (Спеціальна техніка для правоохоронної діяльності: науково-технічне та правове забезпечення). – ISBN 978-617-7364-37-4
344184
  Мельничук Н.О. Встановлення строку випробування при прийнятті на роботу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.70-75
344185
  Стороженко О. Встановлення суб"єкта зловживаннямонопольним (домінуючим) становищем у ході адміністративно-правової кваліфікації // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 91-95.
344186
  Чурпіта Г.В. Встановлення судом факту батьківства (материнства) // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – C. 52-58
344187
  Зайчук О. Встановлення східного кордону УСРР в 1919-1925 роках (історико-правовий аспект) / О. Зайчук, В. Капелюшний, О. Вовк // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 15 жовтня (№ 198). – С. 6
344188
  Зайчук О. Встановлення східного кордону УСРР в 1919-1925 роках (історико-правовий аспект) / О. Зайчук, В. Капелюшний, О. Вовк // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 22 жовтня (№ 203). – С. 4
344189
  Зайчук О. Встановлення східного кордону УСРР в 1919-1925 роках (історико-правовий аспект) / О. Зайчук, В. Капелюшний, О. Вовк // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 29 жовтня (№ 208). – С. 10
344190
  Андрусенко С.В. Встановлення та використання конфіденційного співробітництва в протидії наркозлочинності // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 204-206. – ISBN 978-617-7627-30-1
344191
  Литвинець В.М. Встановлення та зміна меж сільських населених пунктів як підстава набуття права власності територіальної громади села на землю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 466-471. – ISSN 1563-3349
344192
  Юлія Сайфуліна Встановлення та розбудова радянського державного режиму в Північній Буковині у 1940-1945 рр.: стан розроблення проблеми «радянською науковою школою» // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 97-101.
344193
  Дєгтяр А. Встановлення та розвиток довіри як функція управлінського лідерства / А. Дєгтяр, М. Бублій // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2018. – № 1. – С. 114-123. – ISSN 2616-3241
344194
  Рендюк Т. Встановлення та розвиток українсько-румунських відносин у 1917 - 1923 рр.: етапи, постаті // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2018. – Вип. 19. – С. 96-113. – ISBN 978-617-7446-57-5
344195
  Сайфуліна Ю. Встановлення та формування радянської судової системи у Піанічній Буковині (1940-1941 рр.) // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 95-101.
344196
  Дереча Л. Встановлення таксономічної належності волосся тварин за допомогою інструментальних і мікроскопічних методів / Л. Дереча, О. Борзов, Ф. Русіторіу // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 2 (27). – С. 44-58. – ISSN 1993-0917
344197
  Березовська Н.Л. Встановлення терміна для так званих кримінальних проступків // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 200-203. – ISBN 978-966-458-403-3
344198
  Лучаківська І. Встановлення тимчасових органів влади в Західній Україні і їх діяльність у 1939 році // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 4-6. – ISSN 2076-1554
344199
  Пугач Є.П. Встановлення тоталітарних режимів у країнах Центральної та Південно-Східної Європи : навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету / Є.П. Пугач ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 92 с.
344200
  Пастушенко В.І. Встановлення трансфертних цін на молокопереробних підприємствах : економіка та управління підприємством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 123-128 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
344201
  Шумило М.М. Встановлення у судовому порядку фактів, що мають юридичне значення у сфері пенсійного забезпечення // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 260-265. – ISBN 978-966-927-257-7
344202
  Козловський І.С. Встановлення українсько-польського кордону. 1941-1951 рр. / Іван Козловський; Наук. ред. В.В. Трофимович. – Львів : Каменяр, 1998. – 224с. : табл., карти + карта. – ISBN 966-7255-63-8
344203
  Санін Б.В. Встановлення факту проживання разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 111-117
344204
  Головатюк Ю.В. Встановлення фізико-механічних характеристик для оцінювання деградації алюмінієвих сплавів типу Д16 і В95 після тривалої експлуатації : автореф. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Головатюк Ю.В. ; НАНУ; Фізико-механічний ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
344205
  Маламура О.О. Встановлення хронологічних меж існування "романтизму" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 298-299. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
344206
  Ольховський І. Встановлено фотообраз начальника штабу УПА Бульби-Боровця Леоніда Щербатюка-Зубатого // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 22-28 жовтня (№ 43). – С. 14
344207
  Трутень Віктор Володимирович Встановлювання іноземного права в міжнародному приватному праві : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Трутень Віктор Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 26л.
344208
  Трутень Віктор Володимирович Встановлювання іноземного права в міжнародному приватному праві : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Трутень Віктор Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 212л. – Бібліогр.:л.167-212
344209
  Босиков Н.А. Встану - до неба достану : роман / Николай Босиков ; пер. с якут. Ю.Дудолкина. – Москва : Современник, 1987. – 271 с. – (Новинки "Современника")
344210
  Лоог К.К. Встанут тысячи новых борцов / К.К. Лоог, А.М. Тулик. – Л, 1958. – 178с.
344211
  Истомин И.Г. Встань-трава : сборник / Иван Истомин;. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1977. – 112 с.
344212
  Райгородецкий Р.И. Встань до счета "девять" / Р.И. Райгородецкий. – Владивосток, 1968. – 164с.
344213
  Юсин А.А. Встань до счета "девять". / А.А. Юсин. – М., 1976. – 95с.
344214
  Степичев М.И. Встань за правду / М.И. Степичев. – М., 1988. – 46с.
344215
  Говорушко Э. Встань и живи : проза: повесть // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 5. – С. 3-34. – ISSN 0131-2332
344216
  Базен Э. Встань и иди : роман / Эрве Базен ; пер. с фр. Л. Завьяловой ; предисл. М. Злобиной ; ил. Б. Жутовский. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 319 с.
344217
  Базен Э. Встань и иди : романы ; пер. с фр. / Эрве Базен ; вступ. ст. Ю.П. Уварова ; ил. Л. М. Непомнящего. – Москва : Правда, 1983. – 480 с.
344218
  Нагибин Ю.М. Встань и иди : Повести и рассказы / Ю.М. Нагибин. – Москва : Художественная литература, 1989. – 703с.
344219
  Базен Э. Встань и иди // Здравствуй, грусть. Смутная улыбка : пер. с фр. : романы / Ф. Саган. – Москва : Костик, 1993. – С. 161-366. – (Подросток. Путь в XXI век). – ISBN 5-7234-0004-5
344220
  Остен В.В. Встань над болью своей / В.В. Остен. – М., 1986. – 190с.
344221
  Остен В.В. Встань над болью своей / В.В. Остен. – М., 1989. – 376с.
344222
  Хохлов В.И. Встань над обидами и гневом: стихи и поэма. / В.И. Хохлов. – М., 1988. – 61с.
344223
  Чиж О.С. Встань разом з нами / О.С. Чиж, В.М. Жуляєв. – Київ, 1987. – 88с.
344224
  Законников С.И. Встань раньше солнца : стихи / Сергей Законников; пер. с белорус. – Москва, 1985. – 88с.
344225
  Алчевська Х.О. Встань, Сонце! / Христя Алчевська. – [Харьков] : [Тип. Р. Радомышельского], 1916. – 16 с.


  На тит. арк. примірника № 11885 надпис: На знак пам"яти про першу зустріч року 1922. Христя Алчевська На тит. арк. примірника № 11886 надпис: Шановній Вірі Олександровні Матушевській - авторка На тит. арк. примірника № 104462 надпис: До книгозбірні ...
344226
  Алчевська Х.О. Встань, Сонце! / Христя Алчевська. – [Харьков] : [Тип. Р. Радомышельского], 1916. – 16 с. – Конволют. - Перепл. з: Мандрівець / Алчевська Х.


  На тит. арк. примірника № 104462 надпис: До книгозбірні 1-ої вкраїнської гімназії в Харкові від авторки-вчительки року 1918-го
344227
   Встань, человек!. – М, 1986. – 527с.
344228
  Євлампієв В. Встаньте, легіні! / В. Євлампієв. – К., 1959. – 74с.
344229
  Покальчук О. Встати, самосуд іде! // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С. 10


  "Наприкінці минулого року було опубліковано результати соціологічного дослідження "Права людини в Україні", проведеного фондом "Демократичні ініціативи" і фірмою Ukraine Sociology Service на замовлення Програми розвитку ООН в Україні. За результатами ...
344230
  Герасимчук Д.К. Встати, суд іде! / Д.К. Герасимчук. – Київ, 1988. – 124 с.
344231
  Герасимчук Д.К. Встати, суд іде! : повісті / Д.К. Герасимчук. – Київ : Дніпро, 1989. – 277 с.
344232
  Нересян А. Встати, суд іде! Студенти правники взяли участь у судових дебатах із земельного права // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 квітня (№ 16). – С. 37


  11-12 квітня 2016 р. в КНУ імені Тараса Шевченка на юридичному факультеті відбувся VII Всеукраїнський турнір з класичних судових дебатів із земельного права. У заході взяли участь близько 50 студентів з найкращих вузів України. Переможцями також стали ...
344233
  Викулов С.В. Встать пораньше, шагнуть подальше / С.В. Викулов. – Москва, 1980. – 398с.
344234
  Безуглов А.А. Встать! Суд идет : изрид. практики : для ст. возраста / А.А. Безуглов. – Москва : Детская литература, 1989. – 221 с.
344235
  Селиванова Е.И. Встать, суд идет! / Е.И. Селиванова. – Челябинск, 1977. – 78с.
344236
  Сосипатров Е.В. Встать, суд идет! (Записки народного судьи) / Е.В. Сосипатров. – Горький : Волго-Вят. кн. изд-во, 1969. – 159 с.
344237
   Встаю по тревоге.. – Иркутск, 1978. – 128с.
344238
  Стефанова Л. Встают Родопы. / Л. Стефанова. – М, 1953. – 88с.
344239
  Смоляницкий С.В. Встерчи в пути / С.В. Смоляницкий. – Новосибирск, 1957. – 96с.
344240
  Исхак А.А. Встеча в песне : стихи / Ахмет Исхак; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1960. – 99 с.
344241
  Рождественский А.В. Встечи с динозаврами / А.В. Рождественский. – Москва, 1966. – 64с.
344242
  Риманов И.Ф. Встечи с Ярославом Гашеком / И.Ф. Риманов. – Чебоксары, 1974. – 126с.
344243
   Всторая Всесоюзная выставка эстампа. : каталог. – Киев-Москва : Советский художник, 1962. – 78 с.
344244
   Встраиваемый микроконтроллер 8ХС 251. – Киев : Квазар-Микро, 1995. – 400с.
344245
  Коротеев В.И. Встране оазисов и пустынь / В.И. Коротеев. – М., 1960. – 143с.
344246
  Романова Н.И. Встретились два оленя / Н.И. Романова. – М., 1980. – 24с.
344247
  Гринько В.Д. Встретились двое / В.Д. Гринько. – Москва, 1969. – 48с.
344248
  Псавко Б.Р. Встретились двое / Б.Р. Псавко, П.Я. Старожицкий. – М., 1986. – 63с.
344249
  Довлатов С. Встретились, поговорили / С. Довлатов. – Санкт-Петербург : Азбука, 2003. – 528с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00635-1
344250
  Довлатов С. Встретились, поговорили / Сергей Довлатов ; [сост. А. Арьев]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 523, [5] с. – Содерж. сб. рассказов: Рассказы из сб. "Демарш энтузиастов" ; Рассказы 1970-х ; Рассказы 1980-х ; Компромисс ; Чемодан ; Холодильник ; Иностранка. – ISBN 978-5-389-03130-2


  Имя Сергея Довлатова, замечательного прозаика, хорошо знакомо в России и за рубежом, где он начал публиковаться с 1979 года. В конце второго тысячелетия, в годы крушения незыблемых идеологических доктрин, его проза оказалась на пике популярности. В ...
344251
  Протопопова Е. Встретимся в виртуальной вселенной : единая система доступа к ресурсам образования и науки // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 6. – С. 16-19. – ISSN 0869-4915


  В наши дни значительные перемены происходят как в системе образования, так и в деятельности вузовских библиотек. С уверенностью можно говорить о качественном изменении информационно-библиотечной сферы высшей школы. Единый доступ к электронным каталогам ...
344252
  Афанасьев А.Н. Встретимся в октябре : повесть / А.Н. Афанасьев. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 208 с.


  Содерж.: Комсомольцы. Рабочий класс в СССР.
344253
  Калиничев С.С. Встретимся в понедельник / С.С. Калиничев. – Донбас : Сталино, 1961. – 184 с.
344254
  Алексин А.Г. Встретимся завтра : повести из записной книжки / А.Г. Алексин ; ил. В. Нагаев. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 224 с. – (Ровесник)
344255
  Пестрак Ф.С. Встретимся на баррикадах : роман / Филлип Пестрак авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова и А.Кленова. – Москва : Советский писатель, 1955. – 764 с.
344256
  Пестрак Ф.С. Встретимся на баррикадах : роман / Филлип Пестрак авториз. пер. с белорус. П.Кобзаревск. – Минск : Беларусь
1. – 1967. – 420 с.
344257
  Пестрак Ф.С. Встретимся на баррикадах : роман / Филлип Пестрак авториз. пер. с белорус. П.Кобзаревского. – Москва : Советский писатель, 1987. – 622 с.
344258
  Туницкий А.Н. Встретимся на Волге / А.Н. Туницкий. – Москва : Молодая гвардия, 1953. – 202 с.
344259
  Лыкосова Р.И. Встретимся на высоте: Повести. / Р.И. Лыкосова. – Свердловск, 1980. – 207с.
344260
  Николаев А.Г. Встретимся на орбите / А.Г. Николаев. – Москва, 1966. – 228с.
344261
   Встретимся после задания.. – М, 1973. – 480с.
344262
  Боровик А. Встретимся у трех журавлей / А. Боровик. – Москва : Правда, 1987. – 47 с. – (Библиотека "Огонек")
344263
  Боровик А. Встретимся у трех журавлей : из блокнота репортера / А. Боровик. – Москва : Мысль, 1988. – 203 с. – ISBN 5-244--00218-X
344264
  Барановская Лилия Встретить зеленую фею // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 42-43 : фото
344265
  Рошка В. Встреч с любовью : рассказы / В. Рошка; авториз. пер. с молд. В.Ковальджи. – Москва : Советский писатель, 1969. – 352 с.
344266
  Реймонт В.С. Встреча : Авториз. пер. с пол. Евг. Загорского, со вступ. ст. [об авторе] Савитри / Владислав Реймонт // Тайфун : Драма в четырех действиях / М. Ленгиель. – Москва : Книгоиздат. "Польза" В. Антик и К°, ценз. ; Тип. Рус. Т-ва, 1910. – 100 с. – (Универсальная библиотека ; № 306)
344267
  Муйжель В.В. Встреча / В.В. Муйжель. – Л., 1926. – 63с.
344268
   Встреча : сборник пьес для колхозной сцены. – Воронеж : Воронежское областное книгоиздательство, 1939. – 84 с.
344269
  Радевич Б.Л. Встреча / Б.Л. Радевич. – Енакиево, 1946. – 39с.
344270
  Синельников С. Встреча / С. Синельников. – М., 1952. – 48с.
344271
  Каралийчев А. Встреча / А. Каралийчев. – Москва, 1954. – 48с.
344272
  Арамуни В.Х. Встреча : [стихи] / Ваган Арамуни ; [авториз. пер. с арм. Г. Регистана]. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 42 с., [1] л. портр. : портр.
344273
  Шамкенов А. Встреча : сборник стихов / Аманжол Шамкенов; пер. с каз. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 64 с.
344274
  Меттер И.М. Встреча / И.М. Меттер. – Л., 1957. – 454с.
344275
  Кильдюшев А.В. Встреча / А.В. Кильдюшев. – Новосибирск, 1958. – 44с.
344276
  Ермаков А.Д. Встреча / А.Д. Ермаков. – Свердловск, 1960. – 74с.
344277
  Васильев В.А. Встреча / В.А. Васильев. – Челябинск, 1960. – 44с.
344278
  Мельников Ф. Встреча / Ф. Мельников. – Алма-Ата, 1961. – 47с.
344279
  Орлов Н. Встреча / Н. Орлов. – Волгоград, 1963. – 24с.
344280
  Далекий А Н. Встреча : рассказы / А Н. Далекий. – Москва : Военное издательство, 1965. – 160с. – (Библиотека солдата и матроса)
344281
   Встреча. – Сыктывкар, 1968. – 104с.
344282
  Финн К.Я. Встреча / К.Я. Финн. – М, 1968. – 48с.
344283
  Васильева Л.Н. Встреча / Л.Н. Васильева. – Москва, 1974. – 32с.
344284
  Мамедова Д. Встреча : стихи / Джерен Мамедова ; пер. с туркм. А.Наумова. – Ашхабад : Туркменистан, 1975. – 56 с.
344285
  Потрч И. Встреча / И. Потрч. – М., 1975. – 111с.
344286
  Сангаджиева Б. Встреча : стихи и поэмы / Бося Сангаджиева ;. – Москва : Современник, 1977. – 63 с.
344287
   Встреча. – Москва : Радуга, 1983. – 622с.
344288
   Встреча. – Москва, 1988. – 224с.
344289
  Меньшиков В.М. Встреча / В.М. Меньшиков. – Москва, 1990. – 286с.
344290
  Ватлин Александр Встреча "представителей вселенной" / Ватлин Александр, Хеделер Владислав // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8. – С. 112-115. – ISSN 0235-7089


  Хто заснував Комінтерн?
344291
  Лимборский И.В. Встреча "своего" и "чужого" в национальном художественном сознании: рецепция русской литературы в украинской культуре начала ХIХ века // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 12. – С. 2-4.
344292
  Работников С.Ф. Встреча в августе / С.Ф. Работников. – М., 1982. – 142с.
344293
  Жакиев Б. Встреча в городе ветров / Б. Жакиев. – Фрунзе, 1969. – 91с.
344294
  Смоляков С.А. Встреча в Заречье / С.А. Смоляков. – Хабаровск, 1957. – 103с.
344295
  Кхай Н. Встреча в конце года / Н. Кхай. – М., 1985. – 256с.
344296
  Антонов С.Ф. Встреча в Кремле : рассказ / С.Ф. Антонов ; ил. И. Ильинского. – Москва : Детгиз, 1962. – 20 с. : ил.
344297
   Встреча в Ланьчжоу. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 254 с.
344298
  Волански Г. Встреча в лесах / Г. Волански. – Москва : Военное издательство, 1966. – 372 с.
344299
  Коренко Я. Встреча в полночь : [повесть] / Ян Коренко ; Пер. со слов. П. Турпитько и др. – Москва : Воениздат, 1973. – 254 с.
344300
  Белецкий В.Н. Встреча в Потсдаме / Белецкий В.Н. – Москва : Международные отношения, 1980. – 263 с. : ил.
344301
  Белоглазова Р.В. Встреча в пути : рассказы / Раиса Белоглазова. – Москва : Современник, 1980. – 240 с. – (Новинки "Современника")
344302
   Встреча в пути.. – М, 1979. – 47с.
344303
   Встреча в пути.. – Грозный, 1980. – 232с.
344304
  Литвинов В.В. Встреча в снегу / В.В. Литвинов. – М., 1983. – 288с.
344305
  Мусаев Сулиман Встреча в степи : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 11. – С. 131-140. – ISSN 0012-6756
344306
  Суреев П.А. Встреча в Чащобах / П.А. Суреев. – Иваново, 1957. – 40с.
344307
  Павличенко Е.М. Встреча весны. Стихи / Е.М. Павличенко. – Новосибирск, 1957. – 55с.
344308
  Малышев А.А. Встреча ветров : роман / А.А. Малышев. – Москва : Советский писатель, 1982. – 256с.
344309
   Встреча высших партийных и государственых деятелей стран - участниц Варшавского Договора. – Москва, 1985. – 32 с.
344310
  Прорешная О. Встреча двух онтологий культуры : Н. Я. Данилевский и О. Шпенглер // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 1. – С.14-17. – ISSN 2073-9702
344311
  Нечкина М.В. Встреча двух поколений / М.В. Нечкина. – Москва, 1980. – 566с.
344312
  Манухин А.А. Встреча двух революций: Мексика в советской внешнеполитической стратегии (1919—1930) // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 9. – С. 70-86. – ISSN 044-748Х


  В статье рассматриваются важные аспекты советской политики в Мексике, начиная с деятельности первых эмиссаров Москвы в этой латиноамериканской стране до разрыва дипломатических отношений в 1930 г. На основе новых источников автор рассматривает причины ...
344313
  Шама О. Встреча двух хищников // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч. – Киев, 2017. – № 44 (173), 1 декабря 2017. – С. 60-63


  "Осенью 1940 года СССР собирался стать четвертым членом в союзе нацистской Германии, Италии и Японии. Только завышенные аппетиты Берлина и Москвы не дали появиться нацистско-советскому монстру."
344314
   Встреча друзей : стихи / [сост. И. Лепин ; худож. С. Ковалев]. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1981. – 173 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
344315
   Встреча друзей.. – М, 1961. – 80с.
344316
  Урядов А. Встреча з Бобруйськоі залоговоі гавптвахти 1907 року / А. Урядов. – Х., 1929. – 23 с.
344317
  Костяной С.П. Встреча за звуковым барьером / С.П. Костяной. – Киев, 1986. – 253с.
344318
   Встреча коммунистических и рабочих партий Европы за мир и разоружение.. – М, 1980. – 159с.
344319
   Встреча М.С. Горбачова и Н.И. Рыжкова с рабочими и колхозниками - участниками XXVIII съезда КПСС, 8 июля 1990 г.. – Москва : Политиздат, 1990. – 92 с.
344320
  Голованивский С.О. Встреча Марии / С.О. Голованивский. – Москва, 1938. – 128с.
344321
  Вечера Х. Встреча министров иностранных дел в Бухаресте // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 363-381. – ISBN 5-7712-0333-5
344322
  Васильев А.В. Встреча на 65-й параллели / А.В. Васильев, М.И. Кранс. – Москва, 1987. – 93с.
344323
  Ванаг Юлий Встреча на берегу : пьеса / Ванаг Юлий; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 104 с.
344324
  Ванаг Юлий Встреча на берегу : пьеса в 3-х д. / Ванаг Юлий; пер. с латыш. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1949. – 136 с.
344325
  Уилсон М. Встреча на далеком меридиане / М. Уилсон. – Москва, 1961. – 430с.
344326
  Воронин С.А. Встреча на деревенской улице : повести и рассказы / С.А. Воронин. – Ленинград : Советский писатель, 1980. – 288 с.
344327
  Детков В.П. Встреча на рассвете / В.П. Детков. – Воронеж, 1978. – 135с.
344328
  Свиридов Г. Встреча на ринге. / Г. Свиридов. – Ташкент, 1954. – 80с.
344329
   Встреча на Эбро.. – Москва, 1989. – 541с.
344330
  Тур Встреча на Эльбе / Тур, , и Шейнин Л. братья. – Москва, 1950. – 96 с.
344331
   Встреча на Эльбе. – Москва, 1988. – 216 с.
344332
  Нигмати Р. Встреча над Агиделью : поэма / Р. Нигмати. – Москва : Детская литература, 1964. – 48 с.
344333
   Встреча над планетой.. – М, 1969. – 176с.
344334
  Екимов Б.П. Встреча не состоится / Б.П. Екимов. – Волгоград, 1988. – 269с.
344335
  Хмельковский Ю.Е. Встреча под дождем / Ю.Е. Хмельковский. – Одесса, 1970. – 164с.
344336
   Встреча представителей партий и движений, прибывших на празднование 70-летия Великого Октября.. – М, 1988. – 463с.
344337
  Резник О Встреча прошлого с будущим. / О Резник. – М., 1976. – 448с.
344338
  Резник О.С. Встреча прошлого с будущим. / О.С. Резник. – 2-е изд. – М., 1979. – 391с.
344339
  Садчиков В.М. Встреча с Алтаем: Фотоальбом / В.М. Садчиков. – Барнаул, 1988. – 293с.
344340
   Встреча с Африкой. – Москва : Политиздат, 1964. – 376с.
344341
  Ермаков Дмитрий Встреча с бывшей "Международной" : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 41 : Фото
344342
  Грин Г. Встреча с генералом // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С.134-139. – ISSN 0321-1878
344343
  Казарин В.Н. Встреча с Годом Дракона / Владимир Казарин. – Симферополь : Таврический издательский Дом ; Таврия, 2006. – 48 с. – ISBN 966-435-072-3
344344
  Каразин В.Н. Встреча с Годом Дракона / Владимир Каразин. – Симферополь : Таврический издательский Дом, 2006. – 48 с. – ISBN 966-435-072-3
344345
  Романов Н.А. Встреча с границей / Н.А. Романов. – М., 1966. – 258с.
344346
   Встреча с границей.. – Ужгород, 1966. – 239с.
344347
  Пузанов И.Е. Встреча с детством / И.Е. Пузанов. – М, 1966. – 61с.
344348
  Моложавенко С В. Встреча с Донцом / С В. Моложавенко, . – М., 1979. – 255с.
344349
   Встреча с другом. – Челябинск, 1976. – 232с.
344350
  Дружинин И.А. Встреча с друзьями. / И.А. Дружинин. – Иваново, 1949. – 59с.
344351
  Колосов Е.Н. Встреча с Ирландией : География. Географы путешествуют / Е.Н. Колосов, Н.Н. Колосова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 32-35. – ISSN 0016-7207
344352
  Бьерре Йенс Встреча с каменным веком / Бьерре Йенс. – Москва : Мысль, 1967. – 159с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
344353
   Встреча с Кобзарем. – М, 1964. – 108с.
344354
   Встреча с Легендой : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 64-66 : Фото
344355
  Кунецкая Л.И. Встреча с Лениным: по материалам музея "Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле" / Л.И. Кунецкая, К.А. Маштакова. – М., 1987. – 298с.
344356
   Встреча с Литвой.. – Вильнюс, 1965. – 258с.
344357
  Терещенко Д.А. Встреча с любовью / Д.А. Терещенко. – М., 1965. – 112с.
344358
  Исангулов А Ф. Встреча с любовью : повести и рассказы / А Ф. Исангулов, ; пер. с башк. Л.Орловой и А.Дугинца. – Москва : Современник, 1980. – 252 с.
344359
  Рошка В.Ф. Встреча с любовью : рассказы / В.Ф. Рошка; пер. с молд. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1982. – 375 с.
344360
  Трусов Ю . Встреча с мечтой / Ю . Трусов. – Одесса : Маяк, 1984. – 230 с.
344361
  Нардини Б. Встреча с Микеланджело / Б. Нардини. – М, 1986. – 189с.
344362
  Федотов Я.А. Встреча с микроэлектроникой / Я.А. Федотов. – Москва : Знание, 1975. – 64 с.
344363
  Яриш М. Встреча с молодостью / М. Яриш. – М., 1962. – 72с.
344364
  Левитанский Ю.Д. Встреча с Москвой / Ю.Д. Левитанский. – Иркутск, 1949. – 135с.
344365
  Фролкин С.И. Встреча с Москвой : [путеводитель] / С. Фролкин. – Москва : Московский рабочий, 1975. – 381с. : цв. ил. ; 11х8 см. – На пер. авт. не указан. - Миниатюрное издание
344366
  Фролкин С.И. Встреча с Москвой = Discovery of Moscow = La decouverte de Moscou = Moskau stellt sich for : [путеводитель] / С. Фролкин. – [Переизд.]. – Москва : Московский рабочий, 1980. – 384 с. : ил. ; 11х8 см. – На пер. авт. не указан. - Миниатюрное издание
344367
  Глухов А.Г. Встреча с мужеством / А.Г. Глухов. – М, 1967. – 223с.
344368
  Латьева Л.В. Встреча с неожиданностью / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1988. – 242 с.
344369
  Меликсетова И.М. Встреча с Океанией 70-х годов / И.М. Меликсетова. – Москва : Наука, 1976. – 144с.
344370
  Зарицкий А.А. Встреча с осенью : стихи / А.А. Зарицкий. – Москва : Советский писатель, 1975. – 112 с.
344371
  Дик И.И. Встреча с отцом / И.И. Дик. – М., 1985. – 191с.
344372
  Долгов Константин Михайлович Встреча с Папой Римским Иоанном Павлом II // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 178-182. – ISSN 0042-8744


  Встреча с Папой Римским Иоанном Павлом II на конгрессе СИЗАК - международной организации, объединяющей общества и организации авторского права стран мира.
344373
  Кобзев И.И. Встреча с песней / И.И. Кобзев. – Москва, 1965. – 160с.
344374
  Борисов А.Б. Встреча с погибшим другом : [о В.Н. Пластинине] / А.Б. Борисов. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 158 с. : ил. – (Летопись Великой Отечественной)
344375
   Встреча с подвигом. – Минск : ДОСААФ, 1969. – 223 с.
344376
  Соболев Р.П. Встреча с польским кино / Р.П. Соболев. – М, 1967. – 104 с.
344377
  Онихимовский Л. Встреча с Польшей / Л. Онихимовский, Д. Кобельский. – Ташкент, 1968. – 96с.
344378
  Прокопенко Ю.Т. Встреча с пришельцем. / Ю.Т. Прокопенко. – М, 1989. – 381с.
344379
  Тихонравов Артемий Николаевич Встреча с прошлым / Тихонравов Артемий Николаевич. – Москва : Моск.рабочий, 1970. – 152с.
344380
  Архипов Т.А. Встреча с прошлым : повесть / Т.А. Архипов ; пер. с удм. Н. Кралиной ; [худож. В.В. Рубцов]. – Ижевск : "Удмуртия", 1975. – 207 с. : ил.
344381
  Федин К.А. Встреча с прошлым : [сборник] / Конст. Федин ; [худож. Б.А. Алимов]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1982. – 230 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
344382
  Золотова Н.Н. Встреча с Пушкиным : Книга для чтения с комментарием на английском языке / Н.Н. Золотова. – Москва : Русский язык, 1982. – 160с.
344383
  Золотова Н.Н. Встреча с Пушкиным : кн. для чтения с комментариями / Н.Н. Золотова. – Москва : Русский язык, 1985. – 160 с.
344384
  Золотова Н.Н. Встреча с Пушкиным / Н.Н. Золотова. – М., 1987. – 158с.
344385
  Зайцев В.П. Встреча с самим собой / В.П. Зайцев. – Баку, 1961. – 51с.
344386
  Михня П. Встреча с собой : стихи / Паул Михня ; пер. с молд. – Кишинев, 1975. – 232 с.
344387
  Шахмагонов Ф.Ф. Встреча с совестью / Ф.Ф. Шахмагонов. – М, 1969. – 303с.
344388
  Сайяр Встреча с солнцем. / Сайяр. – М., 1961. – 104с.
344389
  Доризо Н.К. Встреча с тобой / Н.К. Доризо. – Ростов -на-Дону, 1955. – 130с.
344390
  Давыдов С.Д. Встреча с товарищем / С.Д. Давыдов. – Л, 1956. – 63с.
344391
  Вандышев В.Н. Встреча с философом (к вопросу о влиянии философии Г.С. Сковороды на учение Н.Ф. Федорова) // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 48-56. – ISSN 2072-1692
344392
  Варшавский Я.Л. Встреча с фильмом / Я.Л. Варшавский. – Москва, 1962. – 168с.
344393
   Встреча с Францией. – Москва : Планета, 1986. – 174с. : фото
344394
  Лавренюк Б.П. Встреча с цветами / Б.П. Лавренюк. – М., 1960. – 84с.
344395
  Лавренюк Б.П. Встреча с цветами / Б.П. Лавренюк. – М., 1970. – 104с.
344396
  Саченко Б.И. Встреча с человеком : повести и рассказы / Борис Саченко ; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Москва : Советский писатель, 1973. – 351 с.
344397
  Подвицкий А. Встреча с человеком без лица // На всю твою жизнь : повести / А.К. Гарипов. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1991. – С. 117-238. – ISBN 5-76330229-X
344398
  Лавров И.М. Встреча с чудом / И.М. Лавров. – М., 1961. – 86с.
344399
  Лавров И.М. Встреча с чудом / И.М. Лавров. – Чита, 1961. – 230с.
344400
  Лавров И.М. Встреча с чудом / И.М. Лавров. – М., 1964. – 223с.
344401
  Рытхэу Ю. Встреча с Чукоткой : фотоальбом / Юрий Рытхэу ;. – Москва : Планета, 1971. – 127 с.
344402
  Малая Виктория Встреча с Шарлем де Голлем = Аєропорт "Руаси - Шарль де Голль" (Roissy - Charles de Gaulle Airport) : Справка // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 16 : Іл.
344403
  Бугорков С.С. Встреча с юностью / С.С. Бугорков. – Луганск, 1959. – 79с.
344404
  Гордеев С.М. Встреча с юностью / С.М. Гордеев. – К, 1963. – 127с.
344405
  Петраков М.П. Встреча с юностью / М.П. Петраков. – М, 1963. – 52с.
344406
  Львов В.Л. Встреча с юностью / В.Л. Львов. – М., 1972. – 111с.
344407
  Хуземи И.К. Встреча с юностью острова мужества. / И.К. Хуземи, В.К. Машкин. – М., 1964. – 80с.
344408
  Соколовский Р.А. Встреча с... / Р.А. Соколовский. – Алма-Ата, 1978. – 69с.
344409
  Голованивский С.О. Встреча солнца / С.О. Голованивский. – Л., 1946. – 135с.
344410
  Смирнов В.В. Встреча состоится завтра / В.В. Смирнов. – Саранск, 1980. – 174с.
344411
   Встреча студентов соцалистических стран. – Москва, 1975. – 222с.
344412
  Жданов Ю.А. Встреча труда и культуры / Ю.А. Жданов. – Москва, 1979. – 64с.
344413
  Авшалумов Х. Встреча у родника : рассказы / Хезгил Авшалумов; пер. с татского С..Щукиной. – Москва : Советская Россия, 1960. – 102 с.
344414
  Грачев А. Встреча цивилизаций: конфликт или диалог? / А. Грачев, В. Домейко. – Тбилиси, 1995. – 216с.
344415
  Лалакин Н.Д. Встреча через века / Н.Д. Лалакин. – Москва, 1985. – 63с.
344416
  Резниченко Т.М. Встреча через шестьдесят лет : (психологический роман) / Татьяна Резниченко. – Киев : Стилос, 2013. – 168, [1] с., [3] л. ил. – ISBN 978-966-2399-22-6
344417
  Томашек Н. Встреча экспертов // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 3. – С. 51-55


  Консультант и клиент: встреча экспертов - определение.
344418
  Злобин А.П. Встреча, которая не кончается / А.П. Злобин. – Москва : Советское радио, 1977. – 302с.
344419
  Злобин А.П. Встреча, которая не кончается : Очерки / А.П. Злобин. – Москва : Советский писатель, 1981. – 352с.
344420
  Устинов М.В. Встреча. / М.В. Устинов. – Москва, 1956. – 24с.
344421
  Полонская Е.В. Встреча. / Е.В. Полонская. – Грозный, 1962. – 108с.
344422
   Встреча.. – М, 1962. – 127с.
344423
   Встреча.. – Воронеж, 1963. – 48с.
344424
   Встреча.. – Ижевск, 1964. – 108с.
344425
   Встреча.. – М, 1970. – 192с.
344426
  Максимов В.Г. Встреча. / В.Г. Максимов. – Л., 1970. – 83с.
344427
   Встреча., 1973. – 222с.
344428
   Встреча.. – Красноярск, 1975. – 51с.
344429
   Встреча.. – Алма-Ата, 1981. – 447с.
344430
   Встреча.. – Ярославль, 1982. – 240с.
344431
   Встреча.. – Красноярск, 1982. – 166с.
344432
   Встреча.. – Волгоград, 1982. – 288с.
344433
   Встреча.. – Иркутск, 1988. – 346с.
344434
  Квик А. Встреча. / А. Квик. – Москва, 1996. – 464с.
344435
  Максимов В.И. Встреча. Лирические стихи / В.И. Максимов. – Пенза, 1957. – 20с.
344436
  Воскресенская З.И. Встреча. Повесть о Марии Александровне Ульяновой / З.И. Воскресенская. – Москва, 1963. – 128с.
344437
  Карпов П.Я. Встреча. Рассказы и очерки / П.Я. Карпов. – Ашхабад, 1955. – 140с.
344438
  Омптеда Георг фон Встреча. Рыцарь. Приключение / Георг ф. Омптеда ; Пер. [с нем.] Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – (Библиотечка изд. "Хронос" ; № 68)


  Содерж.: 1. О смерти; 2. Доктор Джон-Генри-Сцеллег; 3. Нашла!; 4. И все-таки!; 5. Одинокая смерть; 6. Покойной ночи, матушка!; 7. Перед приговором
344439
  Колдунова Е. Встречаемся в АСЕМ! Теория и практика трансрегиональных отношений: памятка для России // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 10. – С. 21-27. – ISSN 0130-9625
344440
   Встречайте Symphony. Corporate - новый продукт для бизнес-тревела // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 4 (Прилож). – ISSN 1998-8044
344441
   Встречайте более 500 уникальных отелей Турции в системе Amadeus Content Inn! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 2 (Прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
344442
   Встречайте новое решение - Amadeus Transfers! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 2 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
344443
   Встречайте новый современный интерфейс Amadeus Content Inn! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 8 (Прилож). – ISSN 1998-8044
344444
  Ракша И.Е. Встречайте проездом. / И.Е. Ракша. – М, 1965. – 102с.
344445
  Чон Докхен Встречайте: зомби по-корейски // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2019. – T. 15, № 1 : Дорога к обновлению: Корея в начале ХХ века. – С. 60-61. – ISSN 1738-8252
344446
  Лоик Ш. Встречаю солнце : стихи / Ш. Лоик; пер. с тадж. – Москва : Художественная литература, 1983. – 222 с.
344447
  Возовикова Т. Встречают по контенту. Над сайтами российских вузов надо еще поработать // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 17 февраля (№ 7/8)


  Представительство российских вузов на первых 500 строчках международного рейтинга Webometrics удвоилось по сравнению с 2011 годом: компанию МГУ (прежде единственному университету нашей страны, чья позиция в сети Интернет была для этого достаточно ...
344448
  Хондзыньская З. Встречаются во мраке корабли. / З. Хондзыньская. – М., 1978. – 176с.
344449
  Воробьева М.В. Встречающие солнце / М.В. Воробьева. – Ростов-на-Дону, 1960. – 298с.
344450
  Соколов Г.А. Встречающие солнце. / Г.А. Соколов. – Москва, 1960. – 166с.
344451
  Гулям Г. Встречая будущее : стихи / Г. Гулям; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во художественной литературы, 1966. – 282 с.
344452
  Радьков Д.Ф. Встречая день / Д.Ф. Радьков. – Донецк, 1982. – 48с.
344453
  Кальницкий М. Встречая на улицах старомодную карету, киевляне с почтением говорили: "Он старий Никола поїхав"... // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 31 октября - 6 ноября (№ 42). – С. 29


  Исполнилось 200 лет со дня рождения одного из самых известных украинских предпринимателей, почетного гражданина Киева Николы Терещенко. Филантроп потратил на нужды города сумму, равную муниципальному годовому бюджету.
344454
  Михеев Н.С. Встречи-расставанья / Н.С. Михеев. – Ярославль, 1968. – 79с.
344455
  Пяст В. Встречи / В. Пяст. – М., 1929. – 300с.
344456
  Ковальчук М. Встречи / М. Ковальчук. – М, 1935. – 156с.
344457
  Городской Яков Встречи / Городской Яков. – Київ, 1940. – 128 с.
344458
  Шкловский В.Б. Встречи / В.Б. Шкловский. – Москва, 1944. – 99с.
344459
  Арагон Л. Встречи : рассказы : пер. с фр. / Луи Арагон. – Москва : Правда, 1946. – 63 с. – (Библиотека "Огонек" ; № 22-23)
344460
  Воронин С.А. Встречи / С.А. Воронин. – Ленинград, 1947. – 128с.
344461
  Никитин П.А. Встречи / П.А. Никитин. – Ростов -на-Дону, 1950. – 176с.
344462
  Рыбас Т.М. Встречи / Т.М. Рыбас. – Сталино, 1955. – 100с.
344463
  Кошелев Николай Васильевич Встречи / Кошелев Николай Васильевич. – Симферополь, 1955. – 108с.
344464
  Ардаматский В.И. Встречи : рассказы / В.И. Ардаматский. – Москва : Молодая гвардия, 1956. – 318 с.
344465
  Василевская В. Встречи : рассказы / В. Василевская; пер. с польск. – Москва : Советский писатель, 1960. – 300 с.
344466
  Романов И.С. Встречи / И.С. Романов. – Элиста, 1960. – 100с.
344467
  Иларионов С.К. Встречи / С.К. Иларионов. – Ростов -на-Дону, 1963. – 151с.
344468
   Встречи. – Ярославль, 1964. – 256с.
344469
  Санги В.М. Встречи / Владимир Санги ;. – Москва, 1965. – 48 с.
344470
  Павлова Встречи / Павлова, Е. – Ярославль, 1967. – 119с.
344471
  Богданов-Березовский Встречи / В.М. Богданов-Березовский. – Москва : Искусство, 1967. – 278 с., [20] л. ил. : ил.
344472
  Журавлев Т.К. Встречи / Т.К. Журавлев. – Казань, 1970. – 240с.
344473
  Пальман В.И. Встречи / В.И. Пальман. – М, 1971. – 61с.
344474
   Встречи. – Донецк, 1974. – 214с.
344475
   Встречи. – Псков, 1974. – 260с.
344476
  Ермолович Н.Н. Встречи / Н.Н. Ермолович. – М, 1975. – 255с.
344477
   Встречи. – Киров, 1978. – 247с.
344478
  Вержбицкий Н.К. Встречи / Н.К. Вержбицкий. – Москва, 1978. – 256с.
344479
  Воинов А.И. Встречи / А.И. Воинов. – Москва, 1979. – 360с.
344480
  Ханмагомедов Айдын Встречи / Ханмагомедов Айдын. – Махачкала, 1979. – 59с.
344481
  Глотов В.И. Встречи / В.И. Глотов. – Львов, 1980. – 183с.
344482
  Шулепин А.Н. Встречи / А.Н. Шулепин. – Саратов, 1982. – 88с.
344483
  Кузнецов Б.Г. Встречи / Б.Г. Кузнецов. – Москва : Наука, 1984. – 95 с.
344484
  Рощин Б.А. Встречи / Б.А. Рощин. – Л, 1985. – 350с.
344485
  Лясковский В.Г. Встречи / В.Г. Лясковский. – Одесса, 1988. – 245с.
344486
   Встречи. – Киров, 1990. – 206с.
344487
  Пяст Вл. Встречи / Вл. Пяст; Вступ. статья, подгот. текста и коммент. Р.Тименчика; Ред. А.Рейтблат; Худ. Н.Пескова. – Москва : Новое литературное обозрение, 1997. – 416с. – (Россия в мемуарах). – ISBN 5-86793-026-2
344488
  Краснер Н. Встречи / Натали Краснер. – Ришон ле-Цион : MeDial
№ 271/288 : Информизмы - для самых занятых. – 2010. – 283 с. – На обл.: Плыву в мире людей и событий
344489
  Краснер Н. Встречи / Натали Краснер. – Ришон ле-Цион : MeDial
№ 289/306 : Информизмы - для самых занятых. – 2010. – 283 с. – На обл.: Плыву в мире людей и событий
344490
  Краснер Н. Встречи / Натали Краснер. – Ришон ле-Цион : MeDial
№ 461/480 : Информизмы - для самых занятых. – 2013. – 306 с. – На обл.: Плыву в мире людей и событий
344491
  Краснер Н. Встречи / Натали Краснер. – Ришон ле-Цион : MeDial
№ 481/500 : Со мной не соскучишься. – 2014. – 302 с. – На обл.: Плыву в мире людей и событий
344492
   Встречи "без галстуков" в "Жемчужине" : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 80-81 : Фото
344493
  Мартынов А.Н. Встречи без расставаний / А.Н. Мартынов. – Донецк, 1979. – 108с.
344494
  Потапов Н.М. Встречи без стенограмм / Н.М. Потапов. – М. : Советская Россия, 1971. – 141с.
344495
  Потапов Н.М. Встречи без стенограмм. Воспоминания журналиста / Н.М. Потапов. – М. : Московский рабочий, 1962. – 95 с.
344496
  Иванов Н.К. Встречи в ГДР / Н.К. Иванов. – М, 1985. – 271с.
344497
  Демченко А.А. Встречи в горах / А.А. Демченко. – Барнаул, 1974. – 155с.
344498
  Новицкий В.Н. Встречи в далеких краях / В.Н. Новицкий. – Симферополь, 1979. – 78с.
344499
   Встречи в океане.. – М, 1966. – 158с.
344500
  Лохвицкий М.Ю. Встречи в пути / М.Ю. Лохвицкий. – Тбилиси, 1955. – 124с.
344501
  Константинова В.К. Встречи в пути / В.К. Константинова. – Баку, 1963. – 56с.
344502
  Даули Н. Встречи в пути : поэтический сборник / Н. Даули. – Казань, 1968. – 96 с.
344503
  Салеев Н. Встречи в пути / Н. Салеев. – Рига, 1969. – 147с.
344504
  Водопьянов Б.П. Встречи в пути / Б.П. Водопьянов. – Новосибирск, 1970. – 120с.
344505
  Царев Ф.И. Встречи в пути / Ф.И. Царев. – М, 1973. – 95с.
344506
  Бернадский В.А. Встречи в пути : стихи / В.А. Бернадский ; [худож. Н. Кравцов]. – Алма-Ата : Жалын, 1978. – 75 с. : ил.
344507
  Романов А.В. Встречи в пути / А.В. Романов. – Москва, 1985. – 126 с.
344508
  Верейский О.Г. Встречи в пути / О.Г. Верейский; ред.: И.А. Куратова; предисл. Н. Ильиной. – Москва : Искусство, 1988. – 223 с.
344509
  Катин В.К. Встречи в пути. / В.К. Катин. – М, 1974. – 48с.
344510
  Микулина Е.Н. Встречи в пути. Очерки / Е.Н. Микулина. – Москва, 1964. – 207с.
344511
  Полторацкий В.В. Встречи в пути. Повести нашего времени. / В.В. Полторацкий. – Москва, 1969. – 456с.
344512
  Краснянский Э.Б. Встречи в пути. Страницы воспоминаний. Театр. Эстрада. Цирк / Э.Б. Краснянский. – М., 1967. – 359с.
344513
  Юдович И.М. Встречи в редакции. / И.М. Юдович. – Ростов -на-Дону, 1957. – 142с.
344514
  Юдович И.М. Встречи в редакции. / И.М. Юдович. – М, 1964. – 88с.
344515
  Фиш Г.С. Встречи в Суоми / Г.С. Фиш. – М, 1960. – 419с.
344516
  Фиш Г.С. Встречи в Суоми / Г.С. Фиш. – Петрозаводск, 1978. – 640с.
344517
  Арсеньев В.К. Встречи в тайге : рассказы : [для сред. школ. возраста] / В. Арсеньев ; собрал, обраб. для детей и написал предисл. И. Халтурин ; худож. А.А. Заплавный. – Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1982. – 127 с. : ил.
344518
   Встречи в южной столице // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 10-11 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
344519
  Айриш У. Встречи во мраке / У. Айриш. – Москва ; Пермь : Рипол Джокер ; Урал-Пресс, 1993. – 390 с.
344520
  Кочетов В. Встречи добрые и недобрые : роман / В. Кочетов. – Москва, 1966. – 48с.
344521
  Хелемский Я.А. Встречи друзей / Я.А. Хелемский. – М, 1955. – 180с.
344522
   Встречи друзей Амадеус в стиле "Афро" // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 8-9 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
344523
  Яковлев Е.В. Встречи за горизонтом / Е.В. Яковлев. – М, 1976. – 175с.
344524
   Встречи за горизонтом. – Ростов -на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1980. – 207 с.
344525
  Виленкин Б.А. Встречи за кадром / Б.А. Виленкин. – Москва, 1971. – 160с.
344526
  Зырянов О.И. Встречи за порогами / О.И. Зырянов. – М., 1972. – 183с.
344527
  Селиванов А.А. Встречи за чаем : повествование Петера Мартина Уртеля "Искусство чаепития" / проф. А.А. Селиванов. – Киев : Логос, 2015. – 183, [1] с. : цв. ил. – Сюжет. замысел доп. страницами из романа лауреата Нобелев. премии - Ясунари Кавабата, выдающегося япон. писателя, показавшего образ жизни и общение людей в чайной комнате. - Вип. дан. укр.: Селіванов Анатолій Олександрович. Бесіди за чаєм. – ISBN 978-966-171-831-8


  У пр. № 1740795 напис: Шановному ректору КНУ ім. Т. Шевченка Володимиру Анатолійовичу Бугрову від автора з вдячністю. Підпис. 9.07.2021
344528
  Руднева Л.С. Встречи и верность / Л.С. Руднева. – М., 1986. – 285с.
344529
  Руднева Л.С. Встречи и верность. / Л.С. Руднева. – М., 1960. – 286с.
344530
  Захарьин И.Н. Встречи и воспоминания : Из литературного и военного мира / И.Н. Захарьин (Якунин). – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова ; [Тип. М. Стасюлевича], 1903. – [8], 369, [10] с. – [10] с. реклама Кн. маг и склад. М.В. Пирожкова


  Содержание: Гость / А. Зайцев; Бесовское детство / А. Ремизов; Сулус / Г. Чулков; Том ление к иным бытиям. Мистерия / Ф. Сологуб; Некоторые случаи из жизни Луки Бедо : повесть / С. Ауслендер; Жрец озера Неми. Лунная баллада / В. Иванов
344531
  Вачнадзе Нато Встречи и воспоминания / Нато Вачнадзе. – Тбилиси : Изд. "Заря Востока", 1949. – 128 с., 1 л. портр. (фронт.) : ил., портр.
344532
  Вачнадзе Нато Встречи и впечатления / Нато Вачнадзе, народная арт. Грузинской ССР. – Москва : Госкиноиздат, 1953. – 150 с., 1 л. портр. (фронт.) : ил., портр.
344533
  Головин А.Я. Встречи и впечатления. Письма. Воспоминания о Головине / А.Я. Головин. – Л.-Москва, 1960. – 389с.
344534
  Тихомиров Юрий Александрович Встречи и надежды / Тихомиров Юрий Александрович. – Киев : Политиздат Украины, 1975. – 279с.
344535
  Назаров И.А. Встречи и письма / И.А. Назаров. – Владимир, 1957. – 146 с.
344536
  Чирков В.И. Встречи и прощания / В.И. Чирков. – Киров, 1981. – 32с.
344537
  Романов А.Н. Встречи и пути / А.Н. Романов. – Фрунзе, 1975. – 169с.
344538
  Полянкер Г.И. Встречи и разлуки : рассказы и юморески / Г.И. Полянкер. – Киев : Радянський письменник, 1970. – 320 с.
344539
  Гусев Н.Н. Встречи и разлуки / Н.Н. Гусев. – Алма-Ата, 1978. – 200с.
344540
  Алигер М.И. Встречи и разлуки : сборник / Маргарита Алигер. – Москва : Известия, 1989. – 571, [2] с. : ил. – (Библиотека "Дружбы народов")
344541
  Певнев Ф.П. Встречи и разлуки. / Ф.П. Певнев. – Воронеж, 1958. – 296с.
344542
  Сафронов В.Н. Встречи и расставания / В.Н. Сафронов. – Саратов, 1981. – 207с.
344543
  Меттер И.М. Встречи и расставания : Повести и рассказы / И.М. Меттер. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 559с.
344544
  Почивалов Л.В. Встречи и растояния = По чужим дорогам с записной книжкой с фотоаппаратом / Л.В. Почивалов. – Москва, 1963. – 140с.
344545
  Безыменский А.И. Встречи комсомольцев с В.И. Лениным : воспоминания / А.И. Безыменский. – Москва, 1956. – 48 с.
344546
  Ладейщиков Н.П. Встречи на Байкале. / Н.П. Ладейщиков. – М, 1970. – 207с.
344547
  Мамонов А.И. Встречи на берегах Едогавы / А.И. Мамонов. – Москва : Наука, 1975. – 135с.
344548
  Маликов К. Встречи на берегу Иссык-Куля : стихи разных лет / Кубанычбек Маликов ;. – Фрунзе : Кыргызстан, 1978. – 283 с.
344549
  Петров Д.И. Встречи на Бузулуке и Хопре / Д.И. Петров. – Волгоград, 1970. – 64с.
344550
  Антюхин Г.В. Встречи на Воронежской земле : [очерки] / Антюхин Г.В. – Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд., 1969. – 184 с. : ил. – Библиогр.: с. 172-183
344551
  Алай А.И. Встречи на всю жизнь : записки кинооператора / А.И. Алай. – Минск ; Беларусь, 1989. – 222 с.
344552
  Шарифов А. Встречи на далеких меридианах / А. Шарифов. – Баку, 1967. – 124с.
344553
  Палей А.Р. Встречи на длинном пути: Воспоминания / А.Р. Палей. – Москва : Советский писатель, 1990. – 256 с.
344554
  Терешенков Е.Я. Встречи на дорогах / Е.Я. Терешенков. – Владивосток, 1954. – 368с.
344555
  Терешенков Е.Я. Встречи на дорогах / Е.Я. Терешенков. – М., 1955. – 263с.
344556
  Терешенков Е.Я. Встречи на дорогах / Е.Я. Терешенков. – Владивосток, 1960. – 400с.
344557
  Соболев А.П. Встречи на дорогах / А.П. Соболев. – Кемерово, 1964. – 62с.
344558
  Терешенков Е. Встречи на дорогах / Е. Терешенков. – Владивосток : Дальневосточное кн.изд., 1968. – 323 с.
344559
  Васенев Н.Ф. Встречи на дорогах / Н.Ф. Васенев. – Киров, 1976. – 144с.
344560
   Встречи на дорогах.. – Челябинск, 1964. – 103с.
344561
   Встречи на дороге.. – М, 1967. – 32с.
344562
   Встречи на Дунае. Горизонты сотрудничества в мире русского языка : традиционная весенняя встреча болгарской национальной сети базовых школ с изучением русского языка / [ сост.: C. Почеканска, К.В. Воронцов, В.С. Лесневский ; ред.: О.Н. Каленкова и др.]. – Видин : [ ЗИП ], 2008. – 271, [ 1 ] с. – ISBN 978-954-9369-11-3
344563
  Гиммельфарб А.М. Встречи на Запорожье / А.М. Гиммельфарб. – Днепропетровск, 1980. – 144с.
344564
  Шапошникова В.Д. Встречи на земле Зинджей / В.Д. Шапошникова. – М., 1975. – 367с.
344565
  Шапошникова В.Д. Встречи на земле Зинджей : Очерки / В.Д. Шапошникова. – Москва : Советский писатель, 1975. – 367с. : ил.
344566
  Напалков С.Н. Встречи на Кубе / С.Н. Напалков. – Л., 1960. – 183с.
344567
  Кошкин В. Встречи на мостах. Россия и Евросоюз будут дружить научно-техническими программами. / беседовала Е. Понарина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 18 апреля (№ 16). – С. 20


  В эти дни, когда между Россией и ЕС наблюдается серьезный кризис, связанный с ситуацией на Украине, и российско-европейские отношения вышли из привычного рабочего русла, особое значение приобретают прямые контакты между людьми наших стран, а также те ...
344568
  Головин А.Н. Встречи на огненных дорогах / А.Н. Головин. – М., 1961. – 48с.
344569
  Дудочкин П.П. Встречи на отчей земле / П.П. Дудочкин. – М., 1980. – 237с.
344570
  Полевой Б.Н. Встречи на перекрестках / Б.Н. Полевой. – Москва, 1961. – 439 с.
344571
  Ламберов А.Г. Встречи на перекрёстках / А.Г. Ламберов. – Куйбышев, 1967. – 199с.
344572
  Ленч Л.С. Встречи на пути / Л.С. Ленч. – М, 1982. – 224с.
344573
  Бурков Б.С. Встречи на пяти континентах / Б.С. Бурков. – Москва, 1973. – 304с.
344574
  Стржижовский Л.Ф. Встречи на Рейне / Л.Ф. Стржижовский. – Москва, 1971. – 93с.
344575
  Кулаковский А.Н. Встречи на росстанях : роман / Алексей Кулаковский; авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 318 с.
344576
  Кулаковский А.Н. Встречи на росстанях : роман / Алексей Кулаковский; авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова. – Минск : Мастацкая літаратура, 1982. – 352 с.
344577
  Терновский Евгений - Лебедев Андрей Встречи на рю Данкерк : книга-интервью // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 2 (1018 ). – С. 7-62. – ISSN 0130-7673
344578
  Подкладкин В.Н. Встречи на тропе : Краеведческий очерк / В.Н. Подкладкин. – Одесса : Маяк, 1990. – 134с.
344579
   Встречи на фронтовых дорогах. – К, 1985. – 189с.
344580
  Старостин А.П. Встречи на футбольной орбите / А.П. Старостин. – Москва, 1978. – 236с.
344581
  Каирбаев А.К. Встречи на экране / А.К. Каирбаев. – Алма-Ата, 1979. – 69с.
344582
  Шевелева Е.В. Встречи на этой планете / Е.В. Шевелева. – Москва, 1962. – 167с.
344583
  Календаров А. Встречи Невезучего / А. Календаров. – Махачкала, 1974. – 47с.
344584
  Бурнашова К. Встречи одной немолодой пары : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – С. 28-40. – ISSN 0321-1878
344585
  Осипов И.З. Встречи под открытым небом / И.З. Осипов. – М, 1969. – 360с.
344586
  Пименов В.Ф. Встречи после спектаклей / В.Ф. Пименов. – М, 1981. – 142с.
344587
  Рыклин Г.Е. Встречи приятные и неприятные / Г.Е. Рыклин. – Москва, 1961. – 71с.
344588
  Ухли В.В. Встречи продолжаются : повести и рассказы / Владимир Ухли ;. – Москва : Советский писатель, 1980. – 183 с.
344589
  Юницкая М.С. Встречи разлуки / М.С. Юницкая. – Брянск, 1962. – 48с.
344590
  Дориан Д. Встречи разных лет / Д. Дориан. – Бухарест, 1974. – 48с.
344591
  Вержбицкий Н.К. Встречи с А.И. Куприным / Н.К. Вержбицкий; предисл. коммент. и науч. ред. И. В. Мыльциной. – Пенза : Кн. изд-во, 1961. – 164 с. : 1 л. ил.
344592
  Алянский С.М. Встречи с Александром Блоком / С.М. Алянский. – Москва, 1969. – 169с.
344593
  Алянский С.М. Встречи с Александром Блоком : [для ст. возраста] / С.М. Алянский. – Москва : Детская литература, 1972. – 159 с., [7] л. ил. : ил.
344594
  Криштоф Е.Г. Встречи с Алуштой / Е.Г. Криштоф. – Симферополь, 1973. – 77с.
344595
  Геттинг Г. Встречи с Альбертом Швейцером / Г. Геттинг. – Москва, 1967. – 132с.
344596
  Рахимкулов М.Г. Встречи с Башкирией / М.Г. Рахимкулов. – М, 1982. – 224с.
344597
   Встречи с Берлином. – М, 1979. – 167с.
344598
  Давид К. Встречи с Бетховеном. На нем. яз. / К. Давид. – М., 1978. – 160с.
344599
  Васильев О.С. Встречи с Британией / О.С. Васильев. – Москва, 1977. – 205с.
344600
  Ганюшкин В.А. Встречи с будущим / В.А. Ганюшкин. – М, 1962. – 129с.
344601
   Встречи с будущим. – Москва : Политиздат, 1966. – 136 с.
344602
  Фотиева Л.А. Встречи с В.И. Лениным в Женеве и Париже / Л.А. Фотиева. – Москва, 1978. – 38 с.
344603
  Подольский А.И. Встречи с Василием Сталиным // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 9. – С. 70-75. – ISSN 0321-0626
344604
  Титов-Омский Виктор Встречи с героями : Избр. стихи / Титов-Омский Виктор. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1961. – 104с.
344605
  Бескоровайный А.И. Встречи с героями : очерки / А.И. Бескоровайный. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1982. – 288 с. – (За честь и славу Родины)
344606
  Суровцев Н.Д. Встречи с героями. / Н.Д. Суровцев. – Хабаровск, 1963. – 64с.
344607
  Рубби А. Встречи с Горбачевым. / А. Рубби. – М, 1991. – 300с.
344608
  Балуашвили В.И. Встречи с Грузией : К проблеме литературного взаимообогащения / В.Й. Балуашвили. – Тбилиси : Мерани, 1978. – 159 с.
344609
  Сырокомский В.А. Встречи с деловой Америкой / В.А. Сырокомский. – М., 1979. – 96с.
344610
  Вайсфельд И.В. Встречи с десятой музой / И.В. Вайсфельд. – Москва
1. – 1981. – 223с.
344611
  Вайсфельд И.В. Встречи с десятой музой / И.В. Вайсфельд. – Москва
2. – 1981. – 175с.
344612
  Рождественский А.К. Встречи с динозаврами / А.К. Рождественский. – Москва : Знание, 1966. – 141с. – (Серия молодежная ; 7)
344613
  Водолагин В.М. Встречи с добротой / В.М. Водолагин. – Москва, 1965. – 96с.
344614
   Встречи с доктором Кашпировским.. – Москва : Профиздат, 1990. – 128 с.
344615
  Петров Н.В. Встречи с драматургами. / Н.В. Петров. – Москва, 1957. – 198с.
344616
  Гончар О. Встречи с друзьями / О. Гончар. – Москва : Молодая гвардия, 1951. – 112с.
344617
  Хренков А.В. Встречи с друзьями / А.В. Хренков. – Л, 1986. – 709с.
344618
  Тазиев Г. Встречи с дьяволом / Г. Тазиев. – М., 1961. – 102с.
344619
  Вержбицкий Н.К. Встречи с Есениным : воспоминания / Н.К. Вержбицкий. – Тбилиси : Заря Востока, 1961. – 128 с. : ил.
344620
  Шнейдер И.И. Встречи с Есениным / И.И. Шнейдер. – М., 1965. – 104с.
344621
  Спангеберг Е.П. Встречи с животными / Е.П. Спангеберг. – Москва : МГУ, 1987. – 288 с.
344622
  Лепешинская О.Б. Встречи с Ильичём / О.Б. Лепешинская. – М., 1957. – 40с.
344623
  Лепешинская О.Б. Встречи с Ильичём / О.Б. Лепешинская. – 2-е изд. – Москва, 1966. – 40с.
344624
  Буденный С.М. Встречи с Ильичем. / С.М. Буденный. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1972. – 286с.
344625
   Встречи с Ильичем.. – Уфа, 1989. – 166с.
344626
  Камоцкий Я. Встречи с Индонезией / Я. Камоцкий. – Москва : Наука, 1982. – 192с.
344627
   Встречи с интересными людьми. – М, 1967. – 320с.
344628
  Кочешков Н.В. Встречи с искусством Монголии : записки искусствоведа-этнографа / Н.В. Кочешков. – Владивосток : Дальневосточное книжное, 1971. – 112 с.
344629
  Калитина Н.Н. Встречи с искусством Франции / Н.Н. Калитина. – Ленинград-Москва : Искусство, 1963. – 160 с.
344630
   Встречи с историей. – Москва, 1987. – 143 с.
344631
  Семенов Г.С. Встречи с Италией / Г.С. Семенов. – Тбилиси, 1971. – 111с.
344632
  Федоренко Н.Т. Встречи с китайскими писателями / Н.Т. Федоренко. – М., 1955. – 64с.
344633
   Встречи с книгой. – М, 1979. – 398с.
344634
   Встречи с книгой : сборник. – Москва : Книга
Вып. 2. – 1984. – 304 с.
344635
   Встречи с Лениным. – Москва : Трансжелдориздат, 1958. – 230 с.
344636
  Онуфриев Е.П. Встречи с Лениным / Е.П. Онуфриев. – М, 1959. – 285с.
344637
   Встречи с Лениным : Воспоминания железнодорожников. – 2-е изд., доп. – Москва : Трансжелдориздат, 1962. – 311 с., 17 л. ил.
344638
  Онуфриев Е.П. Встречи с Лениным / Е.П. Онуфриев. – Москва, 1966. – 285 с.
344639
  Сулиашвили Д. Встречи с Лениным в эмиграции / Д. Сулиашвили. – Тбилиси : Заря Востока, 1957. – 56 с.
344640
  Каралина Е.М. Встречи с любовью / Е.М. Каралина. – Москва, 1965. – 144с.
344641
  Иванов В.В. Встречи с Максимом Горьким / В.В. Иванов. – Москва, 1947. – 147с.
344642
  Иванов В.В. Встречи с Максимом Горьким / В.В. Иванов. – Москва, 1950. – 64с.
344643
  Февральский А.В. Встречи с Маяковским / А.В. Февральский. – М. : Советская Россия, 1971. – 91 с.
344644
  Панькова Н. Встречи с Маяковским // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 1. – С. 320-376. – ISSN 0042-8795
344645
   Встречи с Мейерхольдом : сборник воспоминаний. – Москва, 1967. – 622 с.
344646
   Встречи с Молдавией. – Кишинев, 1978. – 172с.
344647
  Рахилло И.С. Встречи с песней / И.С. Рахилло. – М, 1976. – 41с.
344648
  Светловская Н.Н. Встречи с писателями / Н.Н. Светловская. – Москва, 1978. – 288с.
344649
  Боровиков Г.Ф. Встречи с писателями / Г.Ф. Боровиков. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1981. – 192 с., [4] л. ил. : ил.
344650
  Корнхаузер Ю. Встречи с польской поэзией: Литературный обзор // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 344-353. – ISSN 0042-8795
344651
  Князев А.М. Встречи с предками. / А.М. Князев. – Ставрополь, 1970. – 78с.
344652
   Встречи с Прекрасным.. – М, 1973. – 125с.
344653
  Жданов Ю.А. Встречи с природой / Ю.А. Жданов. – Ростов -на-Дону, 1969. – 63с.
344654
  Сысоев Н.Д. Встречи с природой / Н.Д. Сысоев. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1982. – 197с.
344655
  Нетисов В.Н. Встречи с природой / В.Н. Нетисов. – Алма-Ата, 1984. – 175с.
344656
  Давыдченков В.Т. Встречи с Прометеем / В.Т. Давыдченков. – Новосибирск, 1971. – 243с.
344657
  Козополянский О.М. Встречи с прошлым / О.М. Козополянский. – Якутск, 1971. – 108с.
344658
  Аршаруни А.М. Встречи с прошлым : [воспоминания] / А.М. Аршаруни. – Москва : Советский писатель, 1971. – 167 с. : ил.; портр.
344659
  Мустафаев Х. Встречи с прошлым : юмористич. рассказыи миниатюры / Хасан Мустафаев ;. – Фрунзе : Кыргызстан, 1978. – 83 с.
344660
   Встречи с прошлым : сборник материалов архив. литерат. – Москва
Вып. 3. – 1978
344661
  Аршаруни А.М. Встречи с прошлым : очерки / А.М. Аршаруни. – Москва : Советский писатель, 1979. – 184 с. : ил.
344662
   Встречи с прошлым. – Москва, 1982
344663
   Встречи с прошлым. – Москва
Вып. 1. – 1983
344664
  Прожогин Н.П. Встречи с Ренато Гуттузо / Н.П. Прожогин. – М., 1982. – 48с.
344665
  Тацкий Ф.И. Встречи с собой / Ф.И. Тацкий. – К., 1995. – 302с.
344666
  Киселев Встречи с современником / Киселев, М. – М., 1979. – 406с.
344667
  Энтелис Л.А. Встречи с современной польской музыкой / Л.А. Энтелис. – Л, 1978. – 143с.
344668
  Кислый Г.П. Встречи с солнцем / Г.П. Кислый. – Одесса, 1966. – 84с.
344669
  Липкин С. Встречи с Твардовским // Вопросы литературы / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2002. – № 2. – С.237-242. – ISSN 0042-8795
344670
  Рождественский И.Д. Встречи с тобой / И.Д. Рождественский. – Красноярск, 1956. – 80с.
344671
  Иоффе А.Ф. Встречи с физиками. Мои воспоминания о зарубежных физиках / А.Ф. Иоффе. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 144 с.
344672
  Иоффе А.Ф. Встречи с физиками. Мои воспоминания о зарубежных физиках / А.Ф. Иоффе. – Ленинград : Наука, 1983. – 262 с.
344673
  Булгаков В. Встречи с художниками. – Л., 1869. – 300с.
344674
   Встречи с цирковым прошлым. – М, 1990. – 462с.
344675
  Мравян В. Встречи с Шаумяном / В. Мравян. – Ереван, 1953. – 47с.
344676
  Корсунов Н.ф. Встречи с Шолоховым / Н.ф. Корсунов. – Алма-Ата, 1981. – 135с.
344677
  Соколов А.И. Встречи с юностью. / А.И. Соколов. – М., 1961. – 63с.
344678
   Встречи у микрофона. – Ростов н/Д, 1985. – 144с.
344679
  Китьян Н.Н. Встречи у экватора / Н.Н. Китьян. – Ростов -на-Дону, 1961. – 256с.
344680
   Встречи художников с В.И.Лениным.. – Л, 1976. – 224с.
344681
  Забелин И.М. Встречи, которых не было. / И.М. Забелин. – Москва, 1958. – 168с.
344682
  Снегин Д.Ф. Встречи, которых не ждешь / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата, 1979. – 262с.
344683
  Коптелов А.Л. Встречи. / А.Л. Коптелов. – Новосибирск, 1952. – 128с.
344684
   Встречи.. – Чита, 1963. – 136с.
344685
  Томашевский Ю.В. Встречи. / Ю.В. Томашевский. – Воронеж, 1975. – 152с.
344686
   Встречи.. – Краснодар, 1980. – 192с.
344687
   Встречи.. – Киров, 1980. – 255с.
344688
   Встречи.. – Киров, 1988. – 176с.
344689
  Коненков С.Т. Встречи. Воспоминания современников о скульпторе / С.Т. Коненков. – М., 1980. – 271с.
344690
  Зорич А.А. Встречи... Разлуки... / А.А. Зорич. – Одесса, 1972. – 214с.
344691
  Решетников Л.В. Встречи: Заметки поэта о лит. и литераторах / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1986. – 506 с.
344692
  Полякова И.Н. Встречи: стихи, поэма / И.Н. Полякова. – Харьков, 1991. – 59с.
344693
  Муратов С.А. Встречная исповедь / С.А. Муратов. – М., 1988. – 55с.
344694
  Кобушко Т.В. Встречная торговля / Т.В. Кобушко, С.А. Пономарев. – М, 1989. – 172с.
344695
  Чубаров В. Встречное движение / В. Чубаров. – Вильнюс, 1981. – 69с.
344696
  Львов М.Д. Встречное движение / М.Д. Львов. – Москва, 1984. – 112с.
344697
  Цырлина Т.В. Встречное движение / Т.В. Цырлина. – М., 1991. – 79с.
344698
  Недогонов А.И. Встречное дыхание / А.И. Недогонов. – Москва, 1974. – 159с.
344699
  Радостовец Н.В. Встречное планирование / Н.В. Радостовец. – Москва, 1984. – 206 с.
344700
  Иванов В.В. Встречное планирование на предприятии / В.В. Иванов. – К., 1987. – 79с.
344701
  Бабенко Н.И. Встречное течение : [роман] / Надежда Бабенко. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1976. – 335 с. : ил.
344702
  Шапошникова С.С. Встречные ветры / С.С. Шапошникова. – Кишинев, 1979. – 342с.
344703
  Плоткин Г. Встречные огни / Г. Плоткин. – М., 1979. – 430с.
344704
  Овчинникова А.А. Встречные планы предприятий / А.А. Овчинникова. – М., 1975. – 64с.
344705
  Симанович Д.Г. Встречные поезда / Д.Г. Симанович. – Минск, 1978. – 143с.
344706
  Попов В.М. Встречные поезда. / В.М. Попов. – Воронеж, 1976. – 264с.
344707
  Сергеев В.М. Встречный / В.М. Сергеев. – М., 1974. – 80с.
344708
  Анчишкин В.Н. Встречный бой : повесть / Владлен Анчишкин. – Москва : Современник, 1980. – 237 с. – (Новинки "Современника")
344709
  Рыбин В.А. Встречный бой / В.А. Рыбин. – М., 1983. – 160с.
344710
  Шафалович Ф. Встречный бой 10-го армейского корпуса на р. Золотой Липе 26-29 августа 1914 г. / Ф. Шафалович. – М., 1938. – 122с.
344711
  Яманов А.А. Встречный бой. / А.А. Яманов. – М.
1. – 1959. – 266с.
344712
   Встречный бой.. – Кемерово, 1968. – 126с.
344713
  Титов Федор Иванович Встречный бой. Рассказы. / Титов Федор Иванович. – Петрозаводск : Карелия, 1971. – 140с.
344714
  Елькин А.А. Встречный ветер / А.А. Елькин. – Тула, 1958. – 96с.
344715
  Сомова С.А. Встречный ветер / С.А. Сомова. – Ташкент, 1958. – 151с.
344716
  Федоров П.И. Встречный ветер / П.И. Федоров. – М., 1958. – 382с.
344717
  Федоров П.И. Встречный ветер / П.И. Федоров. – М., 1959. – 382с.
344718
  Давыдов С.Д. Встречный взгляд / С.Д. Давыдов. – Ленинград, 1973. – 126 с.
344719
  Черноголовина Г.В. Встречный иск / Г.В. Черноголовина. – Алма-Ата, 1989. – 254с.
344720
  Богомаз К.В. Встречный иск в гражданском процессе Республики Беларусь // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 69-71
344721
  Гуляев А.М. Встречный иск в проект новой редакции устава гражданского судопроизводства. – [14] с. – Отд.оттиск
344722
  Клейн Н.И. Встречный иск в суде и арбитраже / Н.И. Клейн. – Москва : "Юридическая литература", 1964. – 132 с.
344723
  Новицкий В. Встречный иск: понятие и существенные признаки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 60-65
344724
  Аванесов И.В. Встречный огонь : стихи / Аванесов И.В. – Баку : Азернешр, 1969. – 38 с. : портр.
344725
  Цырендоржиев С.С. Встречный огонь : повести / Сергей Цырендоржиев ;. – Москва : Советская Россия, 1984. – 285 с.
344726
  Просекин М.М. Встречный пал. / М.М. Просекин. – Иркутск, 1983. – 272с.
344727
  Мартынов Б.М. Встречный план / Б.М. Мартынов. – М, 1977. – 119с.
344728
  Фурман Р. Встречный риск // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 20 февраля (№ 8). – С. 33. – ISSN 1563-6755


  Остается риск, что лицо, права которого нарушены, не сможет защититься, если по объективным причинам его материальное положение не позволяет выполнить требования встречного обеспечения.
344729
  Буркова И.Е. Встречь ветра : Повесть о Николае Бирюкове / И.Е. Буркова. – Москва : Советская Россия, 1971. – 208 с.
344730
  Северов П.Ф. Встречь океану / П.Ф. Северов. – Киев, 1983. – 288с.
344731
  Некрасов Б.В. Встречь солнца / Б.В. Некрасов. – Магадан, 1962. – 192с.
344732
  Аксаментов Ю.П. Встречь солнца / Аксаментов Ю.П. – Москва : Современник, 1975. – 77 с. – (Новинки "Современника" : Книга стихов)
344733
  Скороходов М.Е. Встречь солнцу / М.Е. Скороходов. – Казань, 1980. – 126с.
344734
   Встречь солнцу.. – М, 1987. – 556с.
344735
  Зингер Б.И. Встроенная мебель в вашей квартире : справочное пособие / Б.И. Зингер. – Москва : Стройиздат, 1990. – 254 с. : ил. – ISBN 5-274-00686-8
344736
  Марков В.І. Встроенная система контроля и диагностики ФАР // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 94-101


  Рассмотрены проблемы, возникающие при создании системы встроенного контроля (ВСК) технического состояния и обнаружения отказов в каналах ФАР и приведены методы их решения. Приведены техническая реализация ВСК и результаты контроля. Розглянуті проблеми ...
344737
  Вернигора Наталья Встряска на глобальном рынке деловых путешествий // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 28-30 : фото
344738
  Гриневич Л. Вступ - 2017 - на старті / підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 10 липня (№ 26). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793
344739
   Вступ - 2018: що нового? // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 12 (161)
344740
   Вступ -2013 розпочався: куди йти навчатися? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 8 липня (№ 27). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  За словами Л. Губерського щороку в КНУ імені Тараса Шевченка впроваджуються нові напрями підготовки абітурієнтів. Нещодавно ліцензовано такі спеціальності: імунологія, медична фізика, фізика наносистем, комп"ютерні системи та мережі тощо. Серед ...
344741
  Герман Ю.П. Вступ / Ю.П. Герман. – К., 1935. – 486с.
344742
  Гарасим Я. Вступ // Культурно-історична школа в українській фольклористиці / Я.І. Гарасим. – Львів : Львівський державний університет ім. Івана Франка, 1999. – С. 5-12. – ISBN 966-613-011-4
344743
   Вступ // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 3-7. – ISBN 966-594-277-8
344744
  Фігурний Ю. Вступ / Ю. Фігурний, О. Ярошинський // Світочі українознавства : монографія / Ю.С. Фігурний, О.Б. Ярошинський. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 4-7


  Про Інститут українознавства КНУ імені Тараса Шевченка. 4 листопада 1992 р. вчена рада КНУ імені Тараса Шевченка ухвалила створити Інститут українознавства. Директором був призначений доктор філолог. наук, проф. Петро Кононенко. Про монографію "Світочі ...
344745
  Ковальчук О.М. Вступ // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX - початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 10-11. – ISBN 978-966-667-385-8


  Про важливість вивчення історії університетської правової думки на теренах України.
344746
  Ковальчук О.М. Вступ // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 10-11. – ISBN 978-966-667-385-8


  Про важливість вивчення історії університетської правової думки на теренах України.
344747
   Вступ // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 8-9


  21 та 22 листопада 2014 р. юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка у співпраці з Федеральним міністерством освіти і науки ФРН провівМіжнародну науково-практичну конференцію "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український ...
344748
  Губерський Л.В. Вступ // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 3-4. – ISBN 978-966-439-753-4
344749
  Шидловський П.С. Вступ / П.С. Шидловський, Є.В. Синиця // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 7-10. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
344750
   Вступ / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. Палагеча, А.В. Капустян // Академік О.В.Фомін - фундатор ботанічної науки в Україні : (присвяч. 150-річчю з дня народження ) / В.В. Капустян, О.О. Сенчило, В.П. Коломійчук, А.М. Головченко, Р.М. та ін. Палагеча. – Київ : Талком, 2017. – С. 4-8. – ISBN 978-617-7397-32-7
344751
  Казьмирчук Г. Вступ // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 8-10. – ISBN 978-617-7107-52-0


  Г. Казьмирчук: "Написання нарисів було б практично неможливим, якби авторам не надали всебічної підтримки і допомоги висококваліфіковані спеціалісти Відділу бібліографії університетської Наукової бібліотеки імені Михайла Максимовича, очолюваного Іриною ...
344752
   Вступ / Л. Губерський, В. Бугров, А. Гожик, А. Пижик // Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка у розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україні (за матеріалами проекту QUAERE) : монографія / В.А. Бугров, А.П. Гожик, М. Мазуркевич, А.М. Пижик, О.В. та ін. Хруцька. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 10-11. – ISBN 978-966-439-991-0
344753
  Хавронюк М.І. Вступ // Злочини проти власності : правова кваліфікація і методика розслідування / О.О. Дудоров, К.П. Задоя, Д.О. Калмиков, Д.В. Каменський, М.В. та ін. Карчевський. – Київ : Дакор, 2019. – С. 3-6. – ISBN 978-617-7020-87-4
344754
  Латиш Ю.В. Вступ // Вступ до університетських студій : навч. посібник / Н.М. Сидоренко, Ю.В. Латиш. – Київ : Київський університет, 2020. – С. 5-7. – ISBN 978-966-933-083-3
344755
  Ковалів І. Вступ без ризику: як обрати надійний виш // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 7 червня (№ 106). – С. 5
344756
  Жегалкін І.І. Вступ в аналіз / І.І. Жегалкін, М.І. Слудська. – Київ-Харків, 1937. – 260 с.
344757
  Тройніков К.І. Вступ в філософію марксизму-ленінізму / К.І. Тройніков. – Вид. 2-е, доп. і випр. – Київ, 1939. – 63с.
344758
  Булаховський Л.А. Вступ до "Нарису літературної болгарської мови" / Л.А. Булаховський. – [9] с. – Окр. відбиток
344759
  Резнікова В. Вступ до актуальної теми / В. Резнікова, Н. Пацурія // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7. – С. 9-12. – ISSN 1026-9932
344760
  Рєзнікова В. Вступ до актуальної теми / В. Рєзнікова, Л. Дорошенко // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 : Доктрина договірного права. – C. 9-12. – ISSN 1026-9932
344761
  Антонюк Н. Вступ до актуальної теми // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11 : Злочини проти основ національної безпеки України крізь призму доктрини кримінального права та практики правозастосування. – C. 9-23. – ISSN 1026-9932
344762
  Бевзенко В. Вступ до актуальної теми // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2 : Адміністративно-правова доктрина регулювання будівельної галузі в Україні: національне законодавство і практики та європейські стандарти. – С. 9-14. – ISSN 1026-9932


  Актуальна тема номера: “АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ДОКТРИНА РЕГУЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ: НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО І ПРАКТИКИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ”.
344763
  Рєзнікова В. Вступ до актуальної теми: "Національна доктрина корпоративного права" / В. Рєзнікова, О. Кологойда // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6. – С. 9-13. – ISSN 1026-9932
344764
  Пономаренко О.І. Вступ до актуарної математики : Навчальний посібник / О.І. Пономаренко; Механіко-математичний факультет КНУТШ. – Київ : ЕМЦ, 2003. – 39с.
344765
  Дрозд Ю.А. Вступ до алгебраїчної геометрії : Навчальний посібник / Ю.А. Дрозд; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 137 с.
344766
  Дрозд Ю.А. Вступ до алгебраїчної геометрії / Ю.А. Дрозд. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2004. – 192с. – ISBN 966-7493-53-9
344767
  Ганюшкін О.Г. Вступ до алгебри : навч. посібник / О.Г. Ганюшкін ; [ред. О. Грицаюк] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 176 с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 171-175. – Бібліогр.: с. 176
344768
   Вступ до алгоритмів = Introduction to algorithms : пер. з англ. 3-го вид. / Томас Г. Кормен, Чарльз Е. Лейзерсон, Роналд Л. Ріверст, Кліфорд Стайн. – Київ : К.І.С., 2019. – 1286, [1] с. : іл., табл. – Пер. за вид.: Introduction to algorithms : 3rd ed. / Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. London: Massachusetts institute of technology, 2009. - Індекси: с. 1243-1286. – Бібліогр.: с. 1225-1242. – ISBN 978-617-684-239-2
344769
  Романов В. Вступ до аналізу державної політики : навчальний посібник / В. Романов, О. Рудік, Т. Брус. – Київ : Основи, 2001. – 238 с. – ISBN 966-500-112-4
344770
  Романовський С. Вступ до аналізу і диференціальне рахування / С. Романовський. – 2-е вид., 1925. – 246с.
344771
  Гаращенко Ф.Г. Вступ до аналізу та оптимізації структурно заданих систем : Навчальний посібник для студ. фак. кібернетики / Ф.Г. Гаращенко, В.В. Пічкур; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2003. – 113с. – ISBN 966-594-363-4
344772
  Гаращенко Ф.Г. Вступ до аналізу чутливості параметричних систем : Навчальний посібник / Ф.Г. Гаращенко, О.Ф. Швець; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 115с. – ISBN 966-594-360-X
344773
  Дубнов Я.С. Вступ до аналітичної геометрії / Я.С. Дубнов. – Х, 1935. – 112 с.
344774
  Барабаш О.В. Вступ до асимптотичних методів : інтеграли та ряди : конспект лекцій для студ. фіз. фак-ту / О.В. Барабаш ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 111 с.
344775
  Захожай В.А. Вступ до астрофізики та космогонії : підручник / В.А. Захожай ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – 207, [1] с., [12] арк. фот. : іл., табл., фот. – Предм. покажч.: с. 199-203. – Бібліогр.: с. 204-207 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-211-0
344776
  Савлук М.І. Вступ до банківської спpави = Навчальний посібник : Укр. фінансово-банківська школа / Вiдп. pед. Савлук М.И. – Київ : Лiбpа, 1998. – 344с. – ISBN 966-7035-35-2
344777
  Іванов Ю.Б. Вступ до бізнесу. / Ю.Б. Іванов. – К, 1995. – 257с.
344778
   Вступ до біофотоніки : навч. посібник для студентів фіз. ф-тів ун-тів / В.М. Ящук, В.Ю. Кудря, В.М. Кравченко, М.Ю. Лосицький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Фіз. ф-т. – Київ : Четверта хвиля, 2018. – 177, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 163-177. – ISBN 978-966-529-325-5
344779
  Букреев Б.Я. Вступ до варіаційного числення / Б.Я. Букреев. – Харків ; Київ, 1930. – 107 с.
344780
  Букреев Б.Я. Вступ до варіаційного числення / Б.Я. Букреев. – 2-е. – Харів ; Київ, 1931. – 139 с.
344781
  Букреев Б.Я. Вступ до варіаційного числення / Б.Я. Букреев. – 2-е. – Харків ; Київ, 1931. – 139 с.
344782
  Букреєв Б.Я. Вступ до варіяційного числення / Б.Я. Букреєв. – Харків ; Київ : Держтехвидав України, 1930. – 107 с.
344783
  Букреєв Б.Я. Вступ до варіяційного числення / Б.Я. Букреєв. – 2-ге вид. – Харків ; Київ : Держтехвидав, 1931. – 139 с.
344784
  Ващенко В.С. Вступ до вивчення сучасної української мови / В.С. Ващенко. – Дніпропетровськ, 1973. – 43 с.
344785
  Горбачук О.Л. Вступ до вищої алгебри / О.Л. Горбачук, Б.Д. Воробець. – Львів, 1976. – 88с.
344786
  Четверухін М.Ф. Вступ до вищої геометрії / М.Ф. Четверухін. – К.-Х., 1935. – 196 с.
344787
  Четверухін М.Ф. Вступ до вищої геометрії / М.Ф. Четверухін. – Х., 1938. – 228с.
344788
  Михаловський М. Вступ до вищої математики / М. Михаловський. – Харків, 1926. – 158 с.
344789
  Короденко М. Вступ до ВНЗ: результати і перспективи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 вересня (№ 36). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Відбувся круглий стіл з представниками Спілки ректорів ВНЗ України. На ньому було підбито попередні підсумки Вступної кампанії 2016 року та обговорено пропозиції по вдосконаленню Умов прийому до ВНЗ на 2017 рік. Наведено коментарі Президента спілки ...
344790
  Дайсі А. Вступ до вчення про право конституції // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 511-528. – ISBN 978-966-8865-81-7
344791
  Зражевська Г.М. Вступ до геометрії "в цілому" / Г.М. Зражевська. – Київ, 1971. – 46с.
344792
  Голубець М.А. Вступ до геосоціосистемології = Introduction to geosociosystemology / М.А. Голубець; Ін-т екології Карпат Національної акад. наук України. – Львів : Поллі, 2005. – 199с. – ISBN 966-7307-15-8
344793
  Жлуктенко Ю.О. Вступ до германського мовознавства / Ю.О. Жлуктенко, Т.А. Яворська. – Київ, 1974. – 158с.
344794
  Жлуктенко Ю.О. Вступ до германського мовознавства / Ю.О. Жлуктенко, Т.А. Яворська. – Київ, 1978. – 158с.
344795
  Жлуктенко Ю.О. Вступ до германського мовознавства / Ю.О. Жлуктенко, Т.А. Яворська. – Київ : Вища школа, 1986. – 158с.
344796
  Максимчук Б.В. Вступ до германської філології = Einfuhrung in die germanistik : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Богдан Максимчук, Ірина Максимчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 182, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 178-179. – ISBN 978-966-613-730-5
344797
  Стохіна Н. Вступ до герменевтичної теорії природного права // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 102-114. – ISSN 1026-9932
344798
   Вступ до динамічного HTML : навчально-метод. посібник із дисц. "Практикум на EOM" / КНУТШ ; [ упоряд. А.П. Креневич, Г.В. Парусымов, І.Б. Романенко ]. – Київ : Київський університет, 2009. – 86 с.
344799
  Калашник Г.М. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету : навчальний посібник / Г.М. Калашник. – Київ : Знання, 2007. – 143с. – ISBN 966-346-307-4
344800
  Андрійчук В.І. Вступ до дискретної математики / В.І. Андрійчук, М.Я. Комарницький, Ю.Б. Іщук; МОіНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 254с.
344801
  Андрійчук В.І. Вступ до дискретної математики / В.І. Андрійчук, М.Я. Комарницький, Ю.Б. Іщук; МОіНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 256с. – ISBN 966-8365-14-3
344802
  Карнаух Т.О. Вступ до дискретної математики : Навчальний посібник для студ. факультету кібернетики / КНУТШ; Т.О. Карнаух, А.Б. Ставровський. – Київ : Київський університет, 2006. – 113с. – ISBN 966-594-757-5
344803
  Солдатенко В.Ф. Вступ до другого тому // Політична історія України. 20 століття : У 6- ти томах / НАНУ. Ін-т політ. і етнонац. дослід.; Ред. кол.: І.Ф.Курас (гол.), Ю.І.Шаповал, Ю.А. Левенець, В.О.Котигоренко, та інші. – Київ : Генеза, 2003. – Т.2 : Революції в Україні: політико-державні моделі та реалії (1917-1920) /Кер.тому: В.Ф.Солдатенко; Авт.тому: В.Ф.Верстюк, В.Ф.Солдатенко. – С. 7-20. – ISBN 966-504-256-4; 966-504-286-6 (т.2)
344804
  Волков О.Г. Вступ до екзистенціальної прагматики політичного дискурсу : монографія / О.Г. Волков. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2010. – 602, [2] с. – ISBN 978-966-197-077-8
344805
  Дьомкін В. Вступ до екологічної політики / В. Дьомкін; Нац. ун-тет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Тандем, 2000. – 192 с. – Бібліогр.: с.190-192. – ISBN 966-7145-18-2
344806
  Ржевський С.В. Вступ до економетрії : Навч. посібник для студентів економічних спецціальностей / С.В. Ржевський; Європейський ун-тет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – 93 с. – ISBN 966-7508-33-1
344807
  Рибачок І.М. Вступ до економічної географії / І.М. Рибачок. – Київ : Вища школа, 1973. – 142с.
344808
  Голиков А.П. Вступ до економічної і соціальної географії : підручник для студентів геогр. та екон. фак. вузів / Голиков А.П., Олійник Я.Б., Степаненко А.В. – Київ : Либідь, 1996. – 320 с. – Бібліогр.: с. 316-317. – ISBN 5-325-00092-6
344809
  Певзнер Я. Вступ до економічної теорії соціал-демократизму / Яків Певзнер. – Київ : Основні цінності, 2004. – 178с. – (Сучасна думка ; Кн.30). – ISBN 966-7856-37-2
344810
   Вступ до етнопедагогіки : Навчальний посібник. – Київ : Київський університет, 2004. – 88 с. – ISBN 966-594-504-1
344811
  Картунов О.В. Вступ до етнополітології : Науково-навчальний посібник / О.В. Картунов; Інститут економіки, управління та господарського права. – Київ, 1999. – 300с. – ISBN 966-95510-4-8
344812
   Вступ до європейського парламентського права / [О.Л. Копиленко та ін. ; заг. ред. В.О. Зайчука] ; Верхов. Рада України, Ін-т законодавства. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 475, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7166-31-1
344813
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
Вступ. – 1999. – 60с.
344814
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
1 : Митний союз. – 1999. – 28с.
344815
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
2 : Спільний ринок. – 1999. – 60с.
344816
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
4 : Регіональний розвиток. – 1999. – 40с.
344817
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
6 : Оподаткування. – 1999. – 32с.
344818
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
7 : Конкуренція. – 1999. – 56с.
344819
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
8 : Довкілля. – 1999. – 44с.
344820
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
9 : Промисловість. – 1999. – 56с.
344821
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
10 : Наукові дослідження. – 1999. – 32с.
344822
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
11 : Енергетика. – 1999. – 36с.
344823
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
13 : Сільске господарство. – 1999. – 36с.
344824
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
14 : Рибальство. – 1999. – 28с.
344825
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
15 : Європейський Союз та його громадяни. – 1999. – 44с.
344826
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
16 : Європейський Союз на міжнародній арені. – 1999. – 76с.
344827
   Вступ до ЄС // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 жовтня (№ 42/43). – С. 19. – ISSN 1992-9277


  Україна максимально швидко виконала сім рекомендацій Європейської Комісії для початку офіційних переговорів про членство в Європейському Союзі.
344828
  Здоровега В.Й. Вступ до журналістики / В.Й. Здоровега. – Львів, 1975. – 111с.
344829
  Москаленко А.З. Вступ до журналістики : Підручник / А.З. Москаленко. – Київ : Школяр, 1997. – 300с. – ISBN 966-7201-09-0
344830
  Москаленко А.З. Вступ до журналістики : Підручник / А.З. Москаленко; КУ ім.Тараса Шевченка. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Київський університет, 1998. – 324 с. – ISBN 966-5940-589
344831
  Дудко О.С. Вступ до журналістики : світова та вітчизняна практика : навчальний посібник / Олена Дудко ; [спец. ред. та упоряд. Н.О. Іллюк]. – Київ : Юн-прес, 2009. – 204 с. : іл., портр. – Предм. покажч.: с. 192-194. – Бібліогр.: с. 195-198. – ISBN 978-966-96852-3-0
344832
  Береговий П.М. Вступ до загального куpсу геоботанiки / П.М. Береговий; МВ і ССО УРСР. Науково-методичний кабінет по заочному навчанню при КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1960. – 16с.
344833
  Береговий П.М. Вступ до загального курсу геоботаніки : для студентів - заоч. біол. фак-тів / П.М. Береговий. – Київ : Видавництво Київського університету, 1960. – 16с.
344834
  Коротков П.А. Вступ до загальної екології : Навчальний посібник / П.А. Коротков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 133с. – ISBN 966-594-429-0
344835
  Габрель М.М. Вступ до загальної теорії урбаністики / М.М. Габрель, П.Ю. Нагірний // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – C. 264-274. – ISSN 2077-3455
344836
  Гіттік Л.С. Вступ до загальної фізіології людини і тварин : Навч. посібник для студ. біолог. і психологіч. ф-тів вищих навч. закладів / Л.С. Гіттік. – Луцьк : Вежа, 2000. – 100с. – ISBN 966-600-016-4
344837
  Почепцов Г. Вступ до інформаційних війн : КУ. Ін-т журналістики. ІМВ. Центр вільної преси / Г. Почепцов. – Київ : Центр вільної преси, 1999. – 108с.
344838
  Нужний Є.М. Вступ до інформаційних технологій / Є.М. Нужний; Укр.Академія державного управління при Президентові України. – Київ : Українська академія державного управління при Президентові України, 1997. – 178с.
344839
  Король Д.О. Вступ до історичної танатології : навч. посібник / Денис Король ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2015. – 279, [1] с. : іл. – Покажч. термінів і понять: с. 262-266. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2410-68-6
344840
  Яковенко Н. Вступ до історії = An Introduction to History / Наталя Яковенко. – Київ : Критика, 2007. – 375 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-8978-17-Х
344841
  Козлик І.В. Вступ до історії західноєвропейської літератури середньовічної цивілізації. Історико-культурний макроетап рефлективного традиціоналізму : Доба Середньовіччя та епоха Відродження / І.В. Козлик; Мін-во освіти і науки України; Прикарпатський ун-тет ун-тет ім.В.Стефаника. – Івано-Франківськ : Поліскан; Гостинець, 2003. – 341 с. – ISBN 966-8207-02-5
344842
  Ступак Ф.Я. Вступ до історії медицини. Медицина і первісне суспільство / Ф.Я. Ступак. – Київ, 2002. – 64с.
344843
  Ковалів П. Вступ до історії східнослов"янських мов / Пантелеймон Ковалів. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 160, [1] с. – Покажч. імен: с. 157-158. – Бібліогр.: с. 149-156. – ISBN 978-611-01-1987-0
344844
  Власов В. Вступ до історії України : Підручн. для 5 кл. загальноосв. навч. закл. / В. Власов, О. Данилевська; за ред.Ю.А.Мицика. – Київ : Абрис, 1999. – 272 с. – ISBN 966-531-051-8
344845
  Власов В. Вступ до історії України : Підручник для 5 кл. загальноосвітніх навч. закладів / В. Власов, О. Данилевська. – Київ : Генеза, 2001. – 247с. – ISBN 966-531-051-8
344846
   Вступ до історії України. 5 клас : Дидактичні матеріали до курсу. – Харків : Основа, 2006. – 144с. – (Біб-ка журналу "Історія та правознавство"). – ISBN 966-333-000-0
344847
   Вступ до квантових обчислень та квантових комп"ютерів : [навч. посібник] / М.М. Будник, О.С. Баужа, І.Д. Войтович, В.М. Корсунський ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 95, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 95. – ISBN 978-617-696-287-8
344848
   Вступ до квантової механіки частинок зі спіном : Методична розробка для студ. фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 57с.
344849
  Загородній А.Г. Вступ до кінетичної теорії плазм / А.Г. Загородній, А.І. Момот ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ : Наукова думка, 2015. – 447, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 438-440. – Бібліогр.: с. 441-446. – ISBN 978-966-00-1536-4
344850
   Вступ до кліматології і метеорології: екологічні аспекти : навч. посіб. для підгот. за спец. 7.070801 "Екологія та охорона навколиш. середовища" / О.І. Бондар [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2011. – 219, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 215-219. – ISBN 978-966-2393-50-7
344851
  Низовий М.А. Вступ до книгознавства : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закл. / М.А. Низовий ; Мін-во культури і туризму України, Харківська державна академія культури. – Київ : Кондор, 2009. – 144с. – ISBN 978-966-351-240-2
344852
  Скороход А.В. Вступ до комбінаторики : Метод. розробки / А.В. Скороход, М.Й. Ядренко; КДУ ім. Т.Г. Шевченка; Українська студія навчального телебачення; Республіканська фізико-математична школа. – Київ, 1971. – 40с.
344853
  Згуровський М.З. Вступ до комп"ютерних інформаційних технологій : Навч. посібник для студ. економ. спеціальностей вищ. навч. закладів / М.З. Згуровський, І.І. Коваленко, В.М. Міхайленко; Мін-во освіти і науки України; Нац. технічний ун-тет України "КПІ". – 2-е вид. – Київ : Європейський університет, 2002. – 265 с. – ISBN 966-7508-74-9
344854
  Якунов А.В. Вступ до конструювання приладів : Конспект лекцій для студ. фізичного фак-ту / А.В. Якунов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 1999. – 28с.
344855
  Чумаченко Б.М. Вступ до культурології античності : навчальний посібник / Б.М. Чумаченко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 176 с. – Бібліогр.: с. 170-173. – ISBN 978-966-518-470-6
344856
  Чумаченко Б.М. Вступ до культурології античності. Стародавня Греція : навчальний посібник / Б.М. Чумаченко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2003. – 97, [3] с. – Додатки: с. 88-97. – Бібліогр.: с. 96-98. – ISBN 966-518-219-6
344857
  Писаренко Н. Вступ до курсу "Адміністративне судочинство в Україні" : лекція // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 267-272. – ISSN 0132-1331
344858
  Медведєв Ф.П. Вступ до курсу історії української мови / Ф.П. Медведєв. – Харків, 1967. – 152 с.
344859
  Федорченко А.М. Вступ до курсу статистичної фізики та термодинаміки : посібник / А.М. Федорченко. – Київ : Вища школа, 1973. – 187 с.
344860
  Харитонов Є. Вступ до курсу цивільного права // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 149-159
344861
  Демська О.М. Вступ до лексикографії : навчальний посібник / Орися Демська ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 268 с. : іл., табл. + Додатки: с. 203-265. – Бібліогр.: с. 189-202. – ISBN 987-966-518-542-0
344862
  Мейзерська І.В. Вступ до лексикографії = Introduction to lexicography : навч. посібник з англомовної лексикогр. для студентів ІІІ курсу ВНЗ / Мейзерська І.В. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2014. – 104 с. : табл. – Загол. обкл. англ. – Бібліогр.: с. 82-83
344863
  Бацевич Ф. Вступ до лінгвістичної генології : Навчальний посібник / Ф.Бацевич. – Київ : Академія, 2006. – 248с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-207-0
344864
  Бацевич Ф.С. Вступ до лінгвістичної прагматики : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Ф.С. Бацевич. – Київ : Академія, 2011. – 304 с. – Бібліогр.: с. 292-302. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-368-3
344865
   Вступ до літературознавства : Хрестоматія. – Київ : Либiдь, 1995. – 256с. – ISBN 532500669X


  Ця книжка є першим виданням наукових текстів з питань теорії літератури українською мовою. Тексти підібрані відповідно до програми навчального курсу за тематично-хронологічним принципом. До хрестоматії залучено ті праці, які є певними віхами у розвитку ...
344866
  Галич О.А. Вступ до літературознавства : підручник для студентів ВНЗ / О.А. Галич ; М-во освіти і науки України, Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 288 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-617-227-6


  Висвітлюються найвиразніші явища літературного процесу в кон-тексті світового літературознавства з урахуванням його новітніх досягнень. Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
344867
  Білоус П.В. Вступ до літературознавства : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / П.В. Білоус. – Київ : Академія, 2011. – 336 с. – Бібліогр.: с. 331-334. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-367-6
344868
  Білоус П.В. Вступ до літературознавства : навч. посібник для самост. роботи студ. / П.В. Білоус, Г.Д. Левченко. – Київ : Академія, 2012. – 362, [2] с. – Термінол. словник: с. 351-362. - Сер. засн. в 2008 р. – Бібліогр. на початку ч. – (САМ!). – ISBN 978-966-580-388-1
344869
   Вступ до літературознавства: завдання і тести : Методична розробка з курсу "Вступ до літературознавства". – Київ : Київський університет, 2001. – 46с.
344870
  Павленко В.О. Вступ до магнетохімії : навч. посібник для студ. спец. "Неорганічна хімія" та "Фізична хімія" / В.О. Павленко, І.О. Фрицький ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 167 с. : табл. – Бібліогр.: с.165-166. – ISBN 978-966-439-496-0
344871
  Климентов Л.В. Вступ до мапографії : посібник для педвузів та викладачів / Л.В. Климентов. – Одеса : Держвидав України, 1928. – 128 с.
344872
  Ремез Є.Я. Вступ до математичного аналізу / Є.Я. Ремез. – Київ, 1952. – 228 с.
344873
  Швецов К.І. Вступ до математичного аналізу / К.І. Швецов. – Київ, 1968. – 97с.
344874
  Швецов К.І. Вступ до математичного аналізу / К.І. Швецов. – Київ, 1970. – 122с.
344875
  Мойсишин В.М. Вступ до математичного аналізу : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Мойсишин, Б.С. Сікора, Т.Г. Лавинюкова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 161 с. : іл. – Бібліогр.: с. 161. – ISBN 978-966-694-122-3
344876
   Вступ до математичного аналізу : зб. задач / [І.М. Александрович, А.В. Анікушин, О.К. Боярчук та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 239, [1] c. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 239
344877
  Дороговцев А.Я. Вступ до математичної статистики / А.Я. Дороговцев, М.С. Слободенюк. – Київ : Знання, 1977. – 50 с.
344878
  Адамян В.М. Вступ до математичної фізики = Introduction to mathematical physics : Навч. посібник для студ. фізико-математ. та інженерно-фізичних спец. ун-тетів / В.М. Адамян, М.Я. Сушко; МОіНУ; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2003. – 320с. – ISBN 966-549-940-8
344879
  Адамян В.М. Вступ до математичної фізики. Варіаційне числення та крайові задачі : навч. посібник для студентів фіз. та інж.-фіз. спеціальностей ВНЗ / В.М. Адамян, М.Я. Сушко ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2014. – 376, [4] с. : іл. – Предм. покажчик: с. 367-376. – Бібліогр.: с. 365-366. – ISBN 978-966-190-912-9
344880
   Вступ до медичної геології = Introduction to medical geology : у 2-х томах / Рудько Г.І. [та ін.] ; за ред. Г.І. Рудька, О.М. Адаменка. – Київ : Академпрес. – ISBN 978-966-7541-07-1
Т. 1. – 2010. – 736 с. : іл. – Бібліогр.: с. 718-735
344881
   Вступ до медичної геології = Introduction to medical geology : у 2-х томах / Рудько Г.І. [та ін.] ; за ред. Г.І. Рудька, О.М. Адаменка. – Київ : Академпрес. – ISBN 978-966-7541-08-8
Т. 2. – 2010. – 448 с. – Бібліогр.: с. 421-432
344882
  Алієв Азер Аріф огли Вступ до менеджменту зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник-довідник / А. Алієв , В.М. Алієва-Барановська, І.І. Дахно. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 599, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 230-404. – ISBN 978-611-01-0567-5


  В пр. № 1702120 напис: Подарунок Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від к. ю. н., доц. В.М. Алієвої-Барановської. Підпис.
344883
  Гусєв В.І. Вступ до метафізики : Навчальний посібник для студентів філософських спеціальностей вищих навчальних закладів / В.І. Гусєв. – Киев : Либідь, 2004. – 488 с. – ISBN 966-06-0340-1


  Розглянуто фундаментальні філософські питання онтології та метафізики. Аналізуються категорії буття, сутності, існування, дійсності, субстанції та ін., а також проблеми співвідношення буття і свідомості, свободи і необхідності та ін.
344884
  Кривий С.Л. Вступ до методів створення програмних продуктів : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С.Л. Кривий ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернівці ; Київ : Букрек, 2012. – 423, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 420-423. – Бібліогр.: с. 417-419. – ISBN 978-966-399-449-9
344885
  Кривий С.Л. Вступ до методів створення програмних продуктів : [навч. посібник для студентів ВНЗ та аспірантів, які спеціалізуються за напрямом "Комп"ютерні науки" та "Інженерія програмного забезпечення"] / С.Л. Кривий ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2018. – 449, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 446-449. – Бібліогр.: с. 443-445. – ISBN 978-617-7668-00-7
344886
  Савін Г.М. Вступ до механіки полімерів / Г.М. Савін. – Київ, 1968. – 100с.
344887
  Дьяченко В.Е. Вступ до механіки середовища, що деформується / В.Е. Дьяченко. – Київ-Львів, 1949. – 71с.
344888
  Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / П. Маланчук; Пер.з англ. – 7-ме видання, перероблене. – Харків : Консум, 2000. – 592с. – ISBN 966-7124-77-0
344889
   Вступ до міжнародного регіонознавства : навч. посібник / [Дорошко М.С. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 255, [1] с. – Бібліогр.: с. 251-255. – ISBN 978-966-439-994-1
344890
  Сладкопєвцев В. Вступ до мімодрами / В. Сладкопєвцев. – Київ : Вид. Дніпpосоюзу ; [Дpук. й нотодpук. Дніпpосоюзу], 1920. – 116 с. : табл., мал. – Додатки: с. 29-92. - Словник почувань [тлумач.]: с. 40-83. - Покажчик [слов. імен]: с. 107-113. – (Театpальний поpадник ; Кн. 2)
344891
  Тимохін В.О. Вступ до міської синергетики // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 157-173
344892
  Калинович М.Я. Вступ до мовознавства : Курс лекції, читаних у Київ. держ. ун-ті в 1938-39 навчальному році / М.Я. Калинович. – Київ : Київ. держ. ун-т
Вип. 1. – 1940. – 110 с. – На правах рукопису
344893
  Калинович М.Я. Вступ до мовознавства : посібник для філол. ф-тів ун-тів та ф-тів мови і л-ри пед. ін-тів / М.Я. Калинович. – 2-е, випр. і доп. – Київ ; Львів : Радянська школа
Вип. 2. – 1947. – 112 с.
344894
   Вступ до мовознавства. – К, 1962. – 32с.
344895
   Вступ до мовознавства. – Київ, 1962. – 29с.
344896
  Скалозуб Л.Г. Вступ до мовознавства : Скорочений конспект лекцій / Л.Г. Скалозуб. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 1971. – 47 с.
344897
  Скалозуб Л.Г. Вступ до мовознавства : скорочений конспект лекцій / Л.Г. Скалозуб. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 1973. – 99 с.
344898
  Дорошенко С.І. Вступ до мовознавства : навчальний посібник / С.І. Дорошенко, П.С. Дудик. – Київ : Вища школа, 1974. – 295 с.
344899
  Доленко М.Т. Вступ до мовознавства / М.Т. Доленко. – Київ, 1975. – 152с.
344900
  Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства / Ю.О. Карпенко. – Київ-Одесса : Вища школа, 1983. – 190с.
344901
  Лизанець П.М. Вступ до мовознавства / П.М. Лизанець. – К., 1986. – 294с.
344902
  Донець Л.С. Вступ до мовознавства : Практикум / Л.С. Донець, Л.І. Мацько. – Київ : Вища школа, 1989. – 182с.
344903
  Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства / Ю.О. Карпенко. – 2-е вид., доп. – К.-Одесса : Вища школа, 1991. – 280с. – ISBN 5-11-002131-7
344904
  Ющук І.П. Вступ до мовознавства : Навч. посіб. / І.П. Ющук. – Київ : Рута, 2000. – 120 с. – ISBN 966-7795-21-7
344905
  Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : Підручник / М.П. Кочерган. – Київ : Академія, 2000. – 358с. – (Альма матер). – ISBN 966-580-081-7
344906
  Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : Підручник / М.П. Кочерган. – Київ : Академія, 2001. – 368с. – (Альма матер). – ISBN 966-580-100-7
344907
  Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : Підручник / М.П. Кочерган. – Київ : Академія, 2002. – 368с. – (Альма матер). – ISBN 966-580-124-4
344908
  Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : Підручник / М.П. Кочерган. – Київ : Академія, 2004. – 368с. – (Альма матер). – ISBN 966-580-124-4
344909
  Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : Підручник / М.П. Кочерган. – 2-ге вид. – Київ : Академія, 2005. – 368с. – (Альма матер). – ISBN 966-580-194-5
344910
  Левицький А.Е. Вступ до мовознавства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.Е. Левицький, А.В. Сингаївська, Л.Л. Славова; МОНУ; Житомирськ. держ. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 104с. – ISBN 966-364-194-0
344911
  Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства : Підручник / Ю.О.Карпенко. – Київ : Академія, 2006. – 336с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-208-9
344912
  Швачко С.О. Вступ до мовознавства : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Швачко С.О., Кобякова І.К. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 224с. – ISBN 996-382-030-6
344913
  Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : Підручник / М.П. Кочерган. – 2-ге вид. – Київ : Академія, 2006. – 368с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-194-5
344914
   Вступ до мовознавства : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.О. Голубовська, Ю.Л. Мосенкіс, В.Ф. Чемес, Л.М. Запорожець, С.М. Лучканин, З.В. Рожченко; Голубовська І.О. [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 966-594-983-7
Ч. 1. – 2007. – 100 с. – Бібліогр.: с. 96-98
344915
  Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : підручник / М.П. Кочерган. – 2-ге вид. – Київ : Академія, 2008. – 368с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-248-8
344916
  Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства : підручник / Ю.О. Карпенко. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академія, 2009. – 336 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-298-3
344917
  Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : підручник [для студентів філологічних спец. вищих навч. закладів] / М.П. Кочерган. – 2-ге вид. – Київ : Академія, 2010. – 368 с. – Бібліогр.: с. 333-335. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-248-8
344918
   Вступ до мовознавства : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / І.О. Голубовська [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 966-594-984-5
Ч. 2. – 2010. – 223 с.
344919
  Монжалєй Т.К. Вступ до мовознавства : навч. посібник для студ. ВНЗ / Т.К. Монжалєй. – Суми : Університетська книга, 2011. – 182, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 179-182. – ISBN 978-966-680-556-3
344920
  Терехова Д.І. Вступ до мовознавства : навч. посібник для студ. 1-го курсу (напрям підготов. 6.020303 "Філологія", спец. "Переклад") та загальноосвіт. навч. закладів (курси за вибором для учнів проф. класів філол. напряму) / Терехова Д.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т, Каф. теорет. і приклад. лінгвістики та новогрец. філології. – Київ ; Полтава : Полтавський літератор, 2012. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 227 та на початку лекцій. – ISBN 978-966-192-083-4
344921
  Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : підручник / М.П. Кочерган. – 3-тє вид., стер. – Київ : Академія, 2014. – 302, [1] с. : іл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 300-302 та в кінці ст. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-453-6
344922
   Вступ до мовознавства : підручник / [І.О. Голубовська та ін.] ; за ред. д-ра філол. наук, проф. І.О. Голубовської. – Київ : Академія, 2016. – 318, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Термінол. слов.: с. 306-312. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 313-319. – (Alma mater+). – ISBN 978-966-580-487-1
344923
  Корольов І.Р. Вступ до мовознавства : практикум : навч. посібник / І.Р. Корольов, Ю.О. Письменна ; за ред. д-ра філол. наук, проф. І.О. Голубовської ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 127, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 120-126 та в кінці тем. – (Бібліотека інституту філології)
344924
  Кійко Ю.Є. Вступ до мовознавства : практикум / Ю.Є. Кійко, А.П. Агапій, Ю.Й. Мельник ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 174-175. – ISBN 978-966-423-628-4
344925
  Левицький А.Е. Вступ до мовознавства [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. внз / А.Е. Левицький, А.В. Сингаївська, Л.Л. Славова ; МОНУ ; Житомир. держ. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2006. – 104 с. – ISBN 966-364-194-0
344926
  Бевзенко С.П. Вступ до мовознавства. Короткий нарис : Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / С.П. Бевзенко. – Київ : Вища школа, 2006. – 143с. – ISBN 966-642-240-9


  Розглянуто предмет мовознавства, зв"язок його з іншими науками, методи і при-йоми лінгвістичних досліджень, природу і суспільні функції мови. Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчаль-них закладів.
344927
  Радченко І.В. Вступ до молекулярної фізики : посібник / І.В. Радченко. – Київ : Радянська школа, 1950. – 368с.
344928
  Радченко І.В. Вступ до молекулярної фізики : учб. посібник / І.В. Радченко. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1954. – 475с.
344929
  Радченко І Вступ до молекулярної фізики : Дис... наук: / Радченко І,В.;. – Київ, 1954. – 475л.
344930
   Вступ до моніторингу агрохімічного та токсикологічного стану грунтів Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / С. Корсун, З. Бонюк, В. Соломаха, О. Іванюта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 138-140. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Відображено сучасний стан грунтів Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна, як основу біолого-екологічного моніторингу та наведено результати агрохімічних та токсикологічних аналізів. The description of soils of the O.V. Fomin Botanical garden, results ...
344931
  Коломоєць Т.О. Вступ до навчального курсу "Адміністративне право України" : навч. лекція / проф. Т.О. Коломоєць, проф. В.К. Колпаков ; Запоріз. нац. ун-т. – Київ : ІнЮре, 2014. – 237, [1] с. – Глосарій: с. 223-232. - Предм. покажч.: с. 233-237. – Бібліогр.: с. 210-222 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-505-2
344932
   Вступ до НАТО - стратегічний вибір України / Ін-т трансформації суспільства ; [ за заг. ред. О.І. Соскіна ]. – Київ : Інститут трансформації суспільства, 2008. – 192 с. – ISBN 978-966-8534-08-9
344933
  Харченко О. Вступ до НАТО - тривалий процес // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 13 лютого (№ 26)
344934
   Вступ до НАТО підтримують рекордні 82% українців // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 березня (№ 11/12)
344935
  Ставнійчук М. Вступ до НАТО. Післясвяткові роздуми на актуальну тему // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 липня (№ 25). – С. 3
344936
  Брежнєва Т. Вступ до НАТО: юридичні та політичні аспекти проведення референдуму // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 67-74.
344937
  Винар Л. Вступ до науки грушевськознавства // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1996. – Рік 33, N 1/4 (128/131) : Михайло Грушевський: студії і матеріяли з нагоди 130-річчя від дня народження. – С. 17-79. – ISSN 0041-6061
344938
  Бочковський О. Вступ до націології // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1996. – № 1 (4). – С. 81-107
344939
  Бочковський О. Вступ до націології / Ольгерт Бочковський ; [передм. К. Шудрі ; ред. В. Пономарьов] ; Центр громадянської освіти. – Київ : Генеза, 1998. – 138, [4] с. – Бібліогр.: с. 133-137. – (Київське братство). – ISBN 966-504-091-Х
344940
  Кривий С.Л. Вступ до некласичної математичної логіки : навчальний посібник для студ. ун-тів, які навчаються за напрямом підготовки "Комп"ютерні науки" / С.Л. Кривий, О.І. Провотар ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 205, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с.199-201. – ISBN 978-966-439-209-6


  Викладено основні поняття і наукові результати теорій множин, математичної логіки, відношень, формальних систем, алгоритмів, комбінаторики, графів.
344941
  Лянце В. Вступ до нестандартної теорії ймовірностей : Тексти лекцій / В. Лянце, Г. Чуйко; Мін-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 45 с.
344942
  Дунаєв Ю.В. Вступ до нової фізики / Ю.В. Дунаєв. – Київ : Аграрна наука, 1996. – 37 с.
344943
  Дунаєв Ю.В. Вступ до нової фізики / Ю.В. Дунаєв. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Гнозіс, 1999. – 53 с.
344944
  Мітрясова О.П. Вступ до органічної хімії [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О.П. Мітрясова ; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2007. – 400 с. – ISBN 978-966-370-075-5


  У навчальному посібнику викладено основи знань з органічної хімії на основі принципу інтеграції з іншими природничими дисциплінами, що вивчаються студентами природничих спеціальностей. Особлива увага приділена значенню хімічних процесів та органічних ...
344945
   Вступ до освітології : навч. програма для спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" освітньо-кваліфікац. рівень "магістр" / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т сусп-ва, Н.-д. лаб. освітології ; [розроб.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2014. – 79, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем
344946
   Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – 381, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2748-97-0
344947
  Навроцький В.О. Вступ до особливої частини кримінального права України: Лекції для студ. юр. фак. / В.О. Навроцький. – Львів, 1997. – 30с.
344948
  Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії : навч. посібник / Г.М. Мешко. – Київ : Академвидав, 2010. – 197, [3] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 1999 р. - На обкл. зміст вид. – Бібліогр.: с. 194-197. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2


  Учитель-людина, якій за фахом належить відкривати молодій генерації глибини наук, життєву мудрість, передавати навички діяльності. Усвідомлене входження в педагогічну справу починається з осягнення її засад і суті, призначення, функцій і структури
344949
  Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.М. Мешко ; [ ред. Г.А. Теремко]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академвидав, 2012. – 200 с. : табл. – Бібліогр.: с. 194-197. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-028-8


  Учитель-людина, якій за фахом належить відкривати молодій генерації глибини наук, життєву мудрість, передавати навички діяльності. Усвідомлене входження в педагогічну справу починається з осягнення її засад і суті, призначення, функцій і структури
344950
  Корунець І.В. Вступ до перекладознавства : навч. посібник для студентів перекладацьких і філологічних ф-тів, ін-тів / Корунець І.В. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 512 с. – Бібліогр.: с. 509-510. – ISBN 978-966-382-137-5
344951
  Гудманян А.Г. Вступ до перекладознавства : навч. посібник для студентів спец. "Переклад" / А.Г. Гудманян, А.В. Сітко, Г.Г. Єнчева. – Вінниця : Нова Книга, 2017. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 250-253. – ISBN 978-966-382-629-5
344952
  Моллісон Б. Вступ до пермакультури / Білл Моллісон з Рені Міа Слей ; [пер.: Н. Лисова та ін.]. – Львів : Пермакультура в Україні, 2019. – V, 208, [1] с. : іл., табл. – Алф. вказівник: с. 204-207. – Бібліогр. в кінці розд. – (Проєкт "Німецько-українська співпраця в галузі органічного землеробства"). – ISBN 978-617-7746-20-0
344953
  Скиба В. Вступ до полiтологiї : Екскуpс в iстоpiю пpавничо-полiтичної думки / В. Скиба, В. Горбатенко, В. Туренко; Міжн. фонд. "Відродження";За ред.В. Й. Скиби. – Київ : Основи, 1996. – 718с. – (Сер."Трансформація гуманітарної освіти в Україні). – ISBN 966-500-060-8
344954
  Скиба В. Вступ до полiтологiї : Екскуpс в iстоpiю пpавничо-полiтичної думки / В. Скиба, В. Горбатенко, В. Туренко; За заг.ред.В.Й.Скиби. – Київ : Основи, 1998. – 718с. – ISBN 966-500-060-8
344955
  Найда А.М. Вступ до політекономії / А.М. Найда. – К., 1993. – 152с.
344956
  Люксембург Р. Вступ до політичної економії / Р. Люксембург. – 2-е вид., 1932. – 217с.
344957
  Бодуен Ж. Вступ до політології / Ж. Бодуен ; пер. з фр. О. Марштупенко. – Київ : Основи, 1995. – 174 с. – ISBN 5-7707-7051-1
344958
  Якушик В.М. Вступ до політології : навчально-методичний посібник для вивчення державознавчих тем курсу політології / В.М. Якушик ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – 2-ге вид, випр. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 65, [3] с. – ISBN 978-966-667-523-4
344959
   Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов"янських мов. – Київ, 1962
344960
   Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов"янських мов. – Київ : Наукова думка, 1966. – 596с.
344961
  Семчинський С.В. Вступ до порівняльно-історичного мовознавства : (на матеріалі індоєвропейських мов):Навчальний посібник / С.В. Семчинський; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2002. – 174с. – ISBN 966-594-244-1
344962
  Муравйов І В. Вступ до права Європейського союзу : підручник для студ. вузів / Муравйов Віктор Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. порівняльного і європейського права. – 2-ге вид. – Київ : [б. в.], 2010. – 227 с. – Бібліогр.: с. 227
344963
  Кернз Волтер Вступ до права Європейського Союзу : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Кернз Волтер; пер. з англ. В.С. Ісакович. – Київ : Знання, 2002. – 381 с. – (Європейське право). – ISBN 966-620-050-3


  Розкриваються як традиційні, так і нові складові загальної системи права Європейського Союзу. Окремий розділ присвя-чено практичним рекомендаці-ям студентам, які готуються розпо-чати власну кар"єру, спеціалізуючись на праві Європейського Союзу. ...
344964
  Муравйов В.І. Вступ до права Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.І. Муравйов ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 303 с. – ISBN 966-594-951-9
344965
  Ченшова Н.В. Вступ до права ЄС : навч. посібник / Н.В. Ченшова, В.А. Юсупов ; М-во освіти і науки України, "Криворіз. нац. ун-т". – Львів ; Кривий Ріг : Новий Світ-2000, 2019. – 99, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 76-77. – ISBN 978-617-7519-23-1
344966
  Ченшова Н.В. Вступ до права ЄС : навч. посібник / Н.В. Ченшова, В.А. Юсупов ; М-во освіти і науки України, "Криворіз. нац. ун-т". – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 99, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 76-77. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-7519-23-1
344967
  Бернхем В. Вступ до права та правової системи США = Introduction to the law and legal system of the united states / Вільям Бернхем. – Київ : Україна, 1999. – 554 с. – ISBN 966-524-071-4
344968
  Шкода В.В. Вступ до правової філософії / В.В. Шкода. – Харків : Фоліо, 1997. – 221с. – ISBN 966-03-0022-0
344969
  Ла Рош Вальтер фон Вступ до практичної журналістики : З докладним описом шляхів здобуття освіти у Німеччині / Вальтер фон Ла Рош за співпраці Клауса Майєра та Габріели Гооффаккер. – Київ : Академія Української Преси, 2005. – 229с. – Парал. тит. арк. нім. мовою. – ISBN 966-7181-87-1
344970
  Ганжа М. Вступ до практичної номографії / М. Ганжа. – Х.-К., 1933. – 98 с.
344971
   Вступ до приватного права : навч. посібник / [Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, І.В. Давидова та ін.] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції, Каф. цивіл. права. – Одеса : Юридична література, 2018. – 237, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-353-2
344972
   Вступ до прикладної оптики : навч.-метод. посібник / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [уклад.: К.Ю. Зенкова]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2020. – 147, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 148. – ISBN 978-966-423-516-4
344973
  Вакарчук І.О. Вступ до проблеми багатьох тіл : Посібник для студ.фіз.спец.ВНЗ / І.О. Вакарчук. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1999. – 220с. – ISBN 966-613-017-3
344974
  Авраменко В.С. Вступ до програмної інженерії : навч. посібник / В.С. Авраменко, В.Ы. Салапатов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2012. – 600, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 600. – ISBN 978-966-353-261-5
344975
   Вступ до програмування мовою C++. Організація даних : навч. посібник / [Т.О. Карнаух та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 151, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 147
344976
   Вступ до програмування мовою C++. Організація обчислень : навч. посіб. / [Ю.А. Бєлов та ін. ; ред. Н. Земляна] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 175, [1] с. : іл. – Додатки: с. 161-168. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці кн. – Бібліогр.: с. 160. – ISBN 978-966-439-563-9
344977
  Веклич Р.А. Вступ до програмування мовою C++. Структури даних : навч. посібник / Р.А. Веклич, Т.О. Карнаух, А.Б. Ставровський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 99, [1] с. : Бібліогр.: с. 99
344978
  Фройд З. Вступ до психоаналізу : Лекці зі вступу до психоаналізу з новими висновками / З. Фройд; Пер. з нім. П.Таращук. – Київ : Основи, 1998. – 709с. – ISBN 966-500-013-6
344979
  Фройд З. Вступ до психоаналізу. Лекція 20. Сексуальне життя людини // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (17). – C. 79-85. – ISSN 2413-5461
344980
  Братченко І.Г. Вступ до психології антиципації : Навч. посібник / І.Г. Братченко. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1996. – 92с.
344981
  Батраченко І.Г. Вступ до психології антиципації : навчальний посібник / І.Г. Батраченко ; М-во освіти України, Дніпропетров. держ. ун-т. – Дніпропетровськ : [б. в.], 1996. – 90 с.
344982
  Глива Є. Вступ до психотерапії : [навч. посібник для студентів вищих навч. закладів] / Євген Глива; Нац. ун-т "Острозька академія". – Острог; Київ : НаУ "Острозька академія"; Кондор, 2004. – 530с. – ISBN 966-7631-75-3
344983
  Тітов І.Г. Вступ до психофізіології : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.Г. Тітов. – Київ : Академвидав, 2011. – 294, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 291-294. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-020-2
344984
   Вступ до публічного адміністрування : навч. посібник / [Н.Л. Гавкалова, Т.А. Власенко, Л.Ю. Гордієнко та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Н.Л. Гавкалової ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 370, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Глосарій: с. 322-334. - Імен. покажчик: с. 335-339. - Предм. покажчик: с. 340-344. – Бібліогр.: с. 345-367. – ISBN 978-966-676-637-6
344985
  Глазерсфельд Е. фон Вступ до радикального конструктивізму // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 2. – С.33-58


  Теорія конструювання реальності в процесі пізнання.
344986
  Левитський С.М. Вступ до радіозв"язку. Випромінювання та поширення радіохвиль : Навчальний посібник для студ. радіофізичного факультету / С.М.Левитський, В.В.Загородній; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 97с. – ISBN 966-594-812-1
344987
  Левитський С.М. Вступ до радіозв"язку. Випромінювання та поширення радіохвиль : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом "Прикладна фізика" / С.М. Левитський., В.В. Загородній ; [КНУТШ]. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Карбон, 2010. – 104 с. – ISBN 978-966-1692-05-2
344988
  Жданов В.І. Вступ до релятивістської теорії тяжіння : навч. посібник / В.І. Жданов; Д.И. Ганич, И.С. Олейник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1996. – 120 с.
344989
  Єрушевич Г. Вступ до риторики / Г. Єрушевич, Я. Мельник; Мін-во освіти та науки України, Прикарпатський університет ім.Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2002. – 160с. – ISBN 966-8207-00-9
344990
  Магушинець І.І. Вступ до риторики : (іспанська мова); Навчальний посібник / КНУТШ; І.І. Магушинець. – Київ : Київський університет, 2004. – 109с. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 966-594-505-Х
344991
  Степанюк Микола Вступ до риторики : авторська програма пропедевтичного курсу для учнів 5 - 7-х класів // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 63-70
344992
  Яблонський В. Вступ до розмови про "Волинь" // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; голов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2017. – № 2. – С. 70-75. – ISSN 0868-9644
344993
  Сак Ю.М. Вступ до романського мовознавства / Ю.М. Сак. – Ужгород, 1982. – 56с.
344994
  Магушинець І.І. Вступ до романської філології : навч. посібник для студентів ВНЗ-ів / І.І. Магушинець ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2009. – 79, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 73-74 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-027-1
344995
  Кірковська І.С. Вступ до романської філології : до 100-річчя Дніпров. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара : [підручник для студентів закл. вищ. освіти] / І.С. Кірковська ; М-во освіти і науки України. – Дніпро : Порги, 2018. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 392-400 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-518-365-6
344996
  Шапошникова І.В. Вступ до соціальної роботи : навч.-метод. посібник для здобувачів ступеня вищ. освіти "бакалавр" напряму підгот. (спеціальності) 6.130102 "Соціальна робота" / І.В. Шапошникова ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, Ф-т психології, історії та соціології, Каф. соц. роботи та соц. педагогіки. – Херсон : Гельветика, 2015. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-118 та наприкінці тем. – (Серія "Навчально-методичні посібники"). – ISBN 978-617-7178-68-1
344997
  Казьмирчук Г.Д. Вступ до спеціальності : навчально-методичний комплекс / Казьмирчук Григорій Дмитрович ; КНУТШ, Історичний факультет, Кафедра історії для гуманітарних факультетів. – Київ : Логос, 2011. – 115 с. – Бібліогр.: с. 112-114. – ISBN 978-966-171-364-1
344998
  Гондюл В.П. Вступ до спеціальності " Міжнародна інформація " : підручник для студентів ВНЗ / В.П. Гондюл, М.М. Рижков, О.М. Андрєєва ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 383, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-439-118-1
344999
  Владимиров В.М. Вступ до спеціальності "Журналістика" : навч. посібник / В.М. Владамирив ; [ за заг. ред. В.В. Різуна] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 303, [1] с. : схеми. – Бібліогр.: с. 301-302. – ISBN 978-966-439-458-8
345000
  Сащук Г.М. Вступ до спеціальності: телевізійна журналістика : навч. посібник / Г.М. Сащук. – Київ : Грамота, 2010. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 179-181. – ISBN 978-966-349-253-7
<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,