Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>
344001
  Евсеев Д. "... да из "Будильника" в тот же день 20..." // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 9 (656). – С. 38-43. – ISSN 0132-2036


  Находки затерявшихся произведений А.П. Чехова
344002
  Джексон Ф. "...Да поможет мне бог". / Ф. Джексон. – М, 1958. – 303с.
344003
  Щербатюк Л. "...Дай мені так прожити, щоб не зробити злого" : Урок за творчістю Тетяни Яковенко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / МОНУ ; ТОВ "Редакція журналу "Дивослово". – Київ, 2011. – № 8 (653). – С. 48-51. – ISSN 0130-5263
344004
  Дутка В. "Гуцульський імпресіонізм" Леона Вичулковського // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 341-352. – ISSN 0236-4832
344005
  Долгушин Ю.А. "ГЧ" / Ю.А. Долгушин. – Москва, 1960. – 496с.
344006
  Горшкова В.Е. "Да будет имярек": "французский роман" Фредерика Бегбедера как вызов переводчику // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 3-15. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Название фильма как художественный прием способно выступать в качестве хронотопа литературно-художественного произведения. Будучи "именем" фильма, оно с некоторой долей аппроксимации может рассматриваться в ряду ономастических реалий времени культуры, ...
344007
  Чистякова Е.В. "Да будет потомкам явлено..." : очерки о русских историках второй половины XVII века и их трудах / Е. В. Чистякова, А. П. Богданов. – Москва : Изд-во Ун-та дружбы народов, 1988. – 134, [2] с. – ISBN 5-209-00006-0
344008
  Мкртчян Л.М. "Да придут к нам благородные мысли со всех сторон" / Л.М. Мкртчян. – М., 1983. – 318с.
344009
  Струцюк Й. "Давай відкриємо золоті шлюзи..." : Поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 50-57. – ISSN 0208-0710
344010
  Соболь А. "Давай, улетим..." / А. Соболь. – М, 1925. – 70с.
344011
  Леп"явко С. "Давайте обіймемося!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 15 січня (№ 5). – С. 4


  Про етичний зміст Майдану, або Уважно читайте гасла.
344012
  Куприянов Б.А. "Давайте соединять логику и пространство, но не изменять численность библиотек" // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 3 (33). – С. 26-33. – ISSN 2072-3849


  В интервью публицист Куприянов рассказал о целях и задачах Московского городского библиотечного центра
344013
  Худицький В. "Давальницька" промисловість. Доки в Україні не почнуть вирощувати льон, не відновлять ткацтво та льонопереробні заводи - про легку промисловість можна й не згадувати // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 22-27 квітня (№ 15). – С. 9


  "Ситуація патова. Україна впевнено перетворюється на сировинний додаток розвинених західних країн. А, судячи з нових мільярдних зовнішніх запозичень, справи в нас ідуть вкрай кепсько. Економіка продовжує падати, борги зростають. Однією з галузей, котра ...
344014
  Журавлева В.И. "Давид против Голиафа": образ России в американской политической карикатуре периода русско-японской войны // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 10. – С. 66-84. – ISSN 0321-2068


  До 200-річчя дипломатичних відносин Росії і США
344015
  Барабаш Ю. "Давидові псалми" Тараса Шевченка як поетичний "текст" (спроба структурно-семантичного підходу) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (662). – С. 3-18. – ISSN 0236-1477
344016
  Вигодованець Н. "Давидові псалми" Тараса Шевченка: поетичне відлуня в часі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 64-69. – (Серія Філологія. Соціальні комунікації ; вип. 1 (31))
344017
  Доронин Алексей "Давиды" и "голиафы" гостиничного бизнеса : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 30 : Фото
344018
  Філоненко С. "Давня легенда оживає і вбиває!" Гендерні моделі готичного детективу в романах Андрія Кокотюхи // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3 (603). – С. 59-67. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядається жанр готичного детективу, репрезентований двома творами сучас ного українського письменника Андрія Кокотюхи: "Темна вода" і "Легенда про Безголового" Зіставлено центральні образи героїв-слідчих: Віталія Мельника і Лариси Гайдук у ...
344019
  Юсова Н.М. "Давньоруська народність": зародження і становлення концепції в радянській історичній науці (1930-ті - перша половина 1940-х рр.) / Н. Юсова. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Стилос, 2006. – 620 с. – ISBN 966-8518-65-9
344020
  Волков Е. "Даешь Врангеля!" = Борьба за Крым в советском кино // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 2. – С. 148-151. – ISSN 0235-7089
344021
  Латынина А. "Даже уж не знали, за что похвалить..." К рассуждениям по поводу романа Захара Прилепина "Черная обезьяна" // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 10 (1038). – С. 158-165. – ISSN 0130-7673
344022
  Сілецький Р. "Дай. Боже, в добру пору, в добрий час..." // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 111-127. – (Серія історична ; вип. 47). – ISSN 2078-6107


  Традиційні уявлення українців про час на матеріалах будівельної обрядовості.
344023
  Мельниченко І.В. "Далека путь моя, та марний поклик..." : Творчість Карла Гінка Махи в контексті чеського і європейського романтизму 20-40-х рр. ХІХ ст. / Ігор Мельниченко; Нац. акад. наук України; Ін-т літератури ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Стилос, 2003. – 206с. – ISBN 966-02-2839-2
344024
  Карпенко-Карий (Тобілевич) [Дpамы и комедии. Т. 4 / Иван Тобилевич (Каpпенко-Каpый) // Дpамы и комедии [Драми і комедії] / Карпенко-Карий (Тобілевич). – [Полтава : Тип. Маркевича, 1905. – Т. 5 : Гандзя. Суета. Жытейське моpе. – 384, [2] с.
344025
  Каркавіцас А. [Давні кохання : оповідання / А. Каркавіцас. – Афіни : Естія. – 157 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
344026
  Діміца Маргарита [Давня географія Македонії : складена за стародавніми джерелами / Діміца Маргарита; Архів історичних досліджень, Відділ досліджень Балканського півострова. – Факсимільне відтворення. – Салоніки
Ч. 2 : Топографія. Вип. 1. – 1988. – XVI, 217 с., карт. – Вих. дані ориг.: [Афіни, 1874]. - Вид. грецькою мовою
344027
  Діміца Маргарита [Давня географія Македонії : складена за стародавніми джерелами / Діміца Маргарита; Архів історичних досліджень, Відділ досліджень Балканського півострова. – Факсимільне відтворення. – Салоніки
Ч. 2, вип. 2. – 1988. – 912 с., карт. – Вих. дані ориг.: [Афіни, 1874]. - Вид. грецькою мовою
344028
  Грещук В. Гуцульська діалектна лексика в повісті Марії Остромири "Над бистрим Черемошем" / В. Грещук, В. Грещук // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 64-80. – ISSN 2411-4758
344029
  Зеленчук Ярослав Гуцульське весілля на Верховинщині // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 268-270. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті наводиться аналіз визначальних обрядів сучасного гуцульського весілля на Верховинщині.
344030
  Соолмченко О.Г. Гуцульське народне мистецтво та його майстри / О.Г. Соолмченко. – К., 1959. – 60с.
344031
  Тимчук В.Ю. Гуцульське повстаннє : поема / Володимир Тимчук. – Львів ; Ужгород ; Ясіня : Астролябія, 2014. – 22, [2] с. : кольор. іл. – ISBN 978-617-664-033-2


  У пр. №3095BR напис: Дарунок НБ ім. М. Максимовича та читачам. Підпис, 10.9.2015
344032
  Грещук В. Гуцульський говір у повісті Гната Хоткевича "Довбуш" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 137-148. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 2)
344033
  Шлемко Ольга Гуцульський говір як засіб самоідентифікації акторів гуцульського театру Гната Хоткевича // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 239-244
344034
  Грещук В. Гуцульський діалект у мові художньої прози Михайла Павлика / В. Грещук, В. Грещук // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 16-25. – (Філологія ; Вип. 23/24)
344035
  Пагіря О. Гуцульський зрив // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 46 (159). – С. 52-55. – ISSN 1996-1561


  92 роки тому закарпатські гуцули створили власний представницький орган, який оголосив про прагнення приєднатися до України. Однак цього не сталося через короткозорість керівництва ЗУНР.
344036
  Олексюк-Тихоліз Гуцульський одяг кінця XIX - початку XXI століття. Культурологічний аспект : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Олексюк-Тихоліз Ярослава Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
344037
  Кухта В. Гуцульський Париж : поезії / Василь Кухта. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2007. – 232с. – ISBN 978-966-2921-22-9
344038
  Мамчак Мирослав Гуцульський полк морської піхоти // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони Укр Спе.випуск / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 3 (105). – С. 33-35
344039
  Шлемко О.Д. Гуцульський театр Гната Хоткевича у контексті загальноєвропейського театрального процесу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 268-276
344040
  Салій О. Гуцульський текст у прозі Гната Хоткевича: ейдоси й топоси // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 206-222
344041
  Легкий М. Гуцульський триптих Франкової прози: специфіка моделювання художнього світу // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 3-13. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
344042
  Грещук Василь Гуцульські лексичні діалектизми в художній мові Василя Шкургана / Грещук Василь, Грещук Валентина // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2013. – С. 306-318. – ISBN 978-966-2763-81-2
344043
  Осташ Н.Л. Гуцульські прізвища: запозичення і псевдозапозичення / Н.Л. Осташ, Р.І. Осташ // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 55-61. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
344044
  Зеленчук Я. Гуцульшина в роки Першої світової війни // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 250-258
344045
  Гоберман Д.Н. Гуцульщина-край искусства / Д.Н. Гоберман. – М.-Л., 1966. – 90с.
344046
  Шухевич В.О. Гуцульщина. Ч. 4 / написав проф. Володимир Шухевич // Материяли українсько-руської етнольогії [Матеріали українсько-руської етнології] / Наукове Товариство ім. Шевченка у Львові ; Виданнє етнографічної комісиї за ред. Хв. Вовка. – Львів : З друкарні Науковго товариства ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1904. – Т. 7, ч. 4 : Гуцульщина / написав проф. Володимир Шухевич. – С. 1-272
344047
  Шухевич В. Гуцульщина / написав Володимир Шухевич. – У Львові : З "Загальної друкарні"
пята часть. – 1908. – 300 с.
344048
  Шухевич В. Гуцульщина : Репринтне відання 1899 року / В. Шухевич; Передне слово Дмитра Ватаманюка. Вступна стаття Петра Арсенича. – Верховина : Гуцульщина, 1997. – 352с. – Вихід. дан. оріг.:Львів:Hакладом Hаукового товариства ім.Шевченка,1899
344049
  Грабовецький В.В. Гуцульщина XIII-XIX ст / В.В. Грабовецький. – Львів, 1982. – 150с.
344050
  Молинь В. Гуцульщина в акварелях Геннадія Малявського / В. Молинь, Н. Молинь // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 353-362. – ISSN 0236-4832
344051
  Грабовецький В.В. Гуцульщина в історії України : Виступ на Конгресі гуцулів / В.В. Грабовецький. – Коломия : Світ, 1993. – 32с.
344052
  Васильчук М. Гуцульщина в поемі Олександра Олеся "На зелених горах": від міфу - до життя // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 169-177. – (Філологія ; Вип. 23/24)
344053
  Микитин І. Гуцульщина Каєтана Абгаровича і Юрія Федьковича: зустріч з "іншим" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 278-283. – (Філологія ; Вип. 23/24)
344054
  Васильчук М. Гуцульщина у поезії Христі Алчевської // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 154-163. – ISSN 2223-1196


  У творчості української письменниці Христі Алчевської Гуцульщина не посідає провідного місця. Однак поїздка 1906 року із теренів підросійської України відіграла певну роль у формуванні її світогляду, залишила слід у творчості
344055
  Арсенич П. Гуцульщина у творчості Гната Хоткевича / П. Арсенич; Івано-Франківська обласна рада. Науково-ред. відділ при управл. культури. – Івано-Франківськ : Нова зоря, 2000. – 94с. – ISBN 966-7363-27-9
344056
  Микитин І. Гуцульщина у творчості Каєтана Абгаровича та Юрія Федьковича // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 457-470. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
344057
   Гуцульщина: Іст.-етногр. дослідження. – К., 1987. – 470с.
344058
   Гуцульщина: Лінгв. етюди. – К., 1991. – 305с.
344059
  Кречет Аліса Гучні справи Луцького мера // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-21. – ISSN 0130-5212
344060
   Гущин Александр Павлович. Выставка произведений. Москва. 1979. – М., 1978. – 33с.
344061
  Ортис А. Гуюнго / А. Ортис. – Москва, 1988. – 253с.
344062
   ГХ/ПІД визначення ряду парабенів після дериватизації оцтовим та пропіоновим ангідридами та дисперсійної мікроекстракції / А.В. Нікіфорова, О. Руденко, В.М. Левчик, М.Ф. Зуй // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 64
344063
   Гъбите в България = Грибы в Болгарии : Определител на най-разпространените ядливи и отровни гъби / Д. Йорданов, С.Г. Ванев, В.И. Факирова, ; Д.Йорданов, С.Г.Ванев, В.И.Факирова; Българска акад. на науките, Институт по ботаника. – София : Издателство на Българската академия на науките, 1978. – 248с. : ил.
344064
  Факирова В.И. Гъбите в България / В.И. Факирова. – София
1. – 1991. – 154с.
344065
  Гарт Ф.Б. Гэбриел Конрой / Ф.Б. Гарт. – Москва, 1988. – 814 с.
344066
  Гарт Б. Гэбриел Конрой / Брет Гарт ; пер. с англ. – Москва : Художественная литература, 1989. – 464 с. – В изд. также: Рассказы / О. Генри. – (Библиотека литературы США)
344067
  Гарт Ф.Б. Гэбриель Конрой / Ф.Б. Гарт. – Москва, 1991. – 462 с.
344068
  Гарт Брет Гэбриэль Конрой : роман : пер. с англ. / Гарт Брет. – Москва : Художественная литература, 1965. – 479 с.
344069
  Малашенко И.Е. Гэри Харт - представитель неолибералов / И.Е. Малашенко, А.И. Никитин, А.Б. Панкин // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 5 (43) : Ход предвыборной кампании и настроения избирателей. Об общественных силах в США, выступающих за нормализацию отношений с СССР. Подходы американских специалистов к ограничениям в сфере противолодочной войны... – С. 135-146
344070
  Бородина М О. Гэс Холл : Библиогр. указ. / М О. Бородина, . – Москва, 1981. – 126с.
344071
   Гэсэр. Бурят. героич. эпос. – М., 1968. – 278с.
344072
   Гэсэр. Бурятский героический эпос. – М.
Кн. 1. – 1988. – 397с.
344073
  Бурчина Д.А. Гэсэриада западных бурят / Д.А. Бурчина. – Новосибирск, 1990. – 446с.
344074
  Дьяков Л.А. Гюбер Робер / Л.А. Дьяков. – М, 1971. – 32с.
344075
  Муравьева Н.И. Гюго / Н.И. Муравьева. – М., 1961. – 383с.
344076
  Пресс А.Г. Гюи де Мопассан : с портр. Мопасана, рассказом "Бабушкин совет" и описанием Алжира из путешествия по Африке. – Санкт-Петербург : Тип. бр. Пантелевіх, 1902. – 48 с. фронт. (портр.). – (Собрание литературных портретов в характеристиках Аркадия Пресса)
344077
  Арнольд В.И. Гюйгенс и Борроу, Ньютон и Гук : Первые шаги мат. анализа и теории катастроф, от эвольвент до квазикристаллов / В.И. Арнольд. – Москва : Наука, 1989. – 93с. – (Современная математика для студентов ; Вып. 1). – ISBN 5-02-013935-1
344078
  Якубович М. Гюлен проти Ердогана: гібридний конфлікт? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 9 (485), 3-9.03.2017 р. – С. 34-36. – ISSN 1996-1561


  Які релігійно-філософські ідеї живлять сучасну політику Туреччини.
344079
  Арагвиспирели Шио Гюли : рассказы / Арагвиспирели Шио; пер. с груз. – Тбилиси, 1936. – 184 с.
344080
   Гюлистан : альманах. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова
[Т.] 1. – 1916. – [4], 165 с.


  Авторы: Вячеслав Иванов, Валерий Брюсов, Андрей Глоба, Борис Шманкевич, Федор Сологуб, Сергей Петяев, Юрий Ульянов, Всеволод Шманкевич, Сергей Молдавский, Тихон Чурилин
344081
   Гюлистан : альманах. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова
Т. 2. – 1916. – 159 с.


  Авторы: Вячеслав Иванов, К. Бальмонт, Ю. Балтрушайтис, Борис Шманкевич, Андрей Глоба, Тихон Чурилин, С.И. Петяев, Ю. Ульянов, Всеволод Шманкевич, Сергей Молдавский, Владимир Немцев, Валерий Брюсов
344082
  Большак В.Г. Гюлістан. / В.Г. Большак. – Киев, 1971. – 131с.
344083
  Досвітній О. Гюлле : повість / О. Досвітній. – 2-е вид. – Одеса, 1929. – 120 с.
344084
  Досвітній О. Гюлле : повість, новели / О. Досвітній. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 263 с.
344085
  Ибрагимов Г.Х. оглы Гюльзар / Г.Х. оглы Ибрагимов. – Баку, 1958. – 95 с.
344086
  Джабарлы Д. Гюльзар / Д. Джабарлы. – Баку, 1972. – 57 с.
344087
  Курбанов Арап Гюльнар : повесть и рассказы / Курбанов Арап. – Ашхабад : Туркменистан, 1966. – 76 с.
344088
  Курбанов Араб Гюльнар : повести и рассказы / Курбанов Араб. – Москва : Советский писатель, 1986. – 348 с.
344089
  Богданова Светлана Гюльчатай, открой личико... : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 10-11
344090
  Шабустари М. Гюльшан-и раз / М. Шабустари. – Баку, 1977. – 116с.
344091
  Шарговська О. Гюнтер Грасс - незручний інтелектуал // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 2. – С. 150-152. – ISSN 0130-321Х
344092
  Бернштейн Б.М. Гюнтер Рейндорф / Б.М. Бернштейн. – Москва, 1981. – 10с.
344093
  Ширяева Г.Д. Гюрги-Дюрги-Дюк / Г.Д. Ширяева. – Саратов, 1970. – 127с.
344094
  Маленко А. Гюста Доре: баловень судьбы // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 11 (51). – С. 24-43. – ISSN 1819-6268
344095
  Гартлауб Гюстав Доре / Гартлауб. – Ленинград, 1935. – 151 с.
344096
  Дьяков Л.А. Гюстав Доре / Л.А. Дьяков. – Москва : Искусство, 1983. – 135 с.
344097
   Гюстав Доре // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2006. – № 9 : Сміх і світова література Ч. 1. – С.1
344098
  Варшавский Л.Р. Гюстав Дюре / Л.Р. Варшавский. – Москва : Искусство, 1966. – 79 с.
344099
  Тихомиров Александр Нилович Гюстав Курбе / Тихомиров Александр Нилович. – М.-Л. : Искусство, 1948. – 44с.
344100
  Тихомиров Александр Нилович Гюстав Курбе / Тихомиров Александр Нилович. – М. : Искусство, 1965. – 190с.
344101
  Калитина Н.Н. Гюстав Курбе / Н.Н. Калитина. – М, 1981. – 183с.
344102
  Мак Г Гюстав Курбе. / Г Мак. – М, 1986. – 268с.
344103
  Иващенко А.Ф. Гюстав Флобер. Из истории реализма во Франции / А.Ф. Иващенко. – Москва : Академия наук СССР, 1955. – 491 с.
344104
  Смирнова В.А. Гюстав Флуранс / В.А. Смирнова. – М., 1972. – 222с.
344105
  Лебедев А. Гюстав Эйфель: полет на высоте триста метров // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 46/47. – С. 40-41. – ISSN 0234-1670
344106
  Шамба С.М. Гюэнос-1 / С.М. Шамба. – Тбилиси, 1988. – 133с.
344107
  Шамба С.М. Гюэнос-1 / С.М. Шамба. – Тбилиси, 1988. – 133с.
344108
  Насирли Хадиджа Маман кызы Гянджа : Архитектурно-планировочное развитие / Насирли Хадиджа Маман кызы. – Баку, 1990. – 125 с.
344109
  Короткий В.А. Гьобель Карл Іммануель Еберхард Ріттер / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 285. – ISBN 966-06-0393-2
344110
   Гьосле (Hosle) Вітторіо // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 723. – ISBN 966-316-069-1
344111
  Гълъбов К. Гьоте / К. Гълъбов. – София : Наука и изкуство, 1961. – 443 с.
344112
  Кононенко Т.П. Д"Аламбер Жан // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 334. – ISBN 966-316-069-1
344113
  Бушков А А. Д"Артаньян - гвардеец кардинала : Провициал, о которм заговорил Париж; Роман-эхо / А А. Бушков. – Красноярск; Москва; Санк-Петербург : БОНУС.ОЛМА-ПРЕСС.НЕВА. – ISBN 5-7867-0033-X; 5-224-02477-3; 5-224-03783-2
Кн.1. – 2002. – 446с.
344114
  Бушков А.А. Д"Артаньян - гвардеец кардинала : Тень над короной Франции; Роман-эхо / А.А. Бушков. – Красноярск; Москва; Санк-Петербург : БОНУС.ОЛМА-ПРЕСС.НЕВА. – ISBN 5-7867-0033-X; 5-224-02477-3; 5-224-03783-2
Кн.2. – 2002. – 446с.
344115
  Эрлихман Вадим Д"Артаньян о трех головах : Люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание; ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 11 (2794). – С. 156-164 : Іл.
344116
  Троскот І. Д"горі, до Франка! // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5 (626). – С. 61-62. – ISSN 0130-5263
344117
  Близнаков А. Д"мбени и революционерното минато во костурско / А. Близнаков. – Скопjе : Мисла, 1982. – 250 с.
344118
  Бродский В.З. Д.-оптимальные планы для частного случая линейной регрессии / В.З. Бродский, И Т. Голикова, . – М, 1971. – 19с.
344119
  Городецкая Н.Д. Д. А. Фурманов / Н.Д. Городецкая. – М., 1955. – 43с.
344120
  Тихонов А.А. Д. Боккаччио : Его жизнь и литературная деятельность ; биографический очерк А.А. Тихонова ; с портр. Боккаччо, гравированным в С.-Петербурге Константином Адтом. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1891. – 80 с., 1 л. портр. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
344121
   Д. Гетманцеву присвоено звание профессора // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2014. – 2 декабря (№ 48). – С. 8. – ISSN 1563-6755


  Почетному президенту ЮК Jurimex Данилу Гетманцеву присвоено звание профессора кафедры финансового права юридического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.
344122
  Слиозберг Г.Б. Д. Говард, его жизнь и общественно-филантр[опическая] деятельность : : Биографический очерк Г.Б. Слиозберга ; портр. Говарда, грав. в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Обществ. польза, 1891. – 71 с. – Экз. дефектный, л. фронт. (портр.) отсутсвует. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Флорентия Павленкова ; [41])
344123
  Юлина Н.С. Д. Деннет: самость как "центр нарративной гравитации" или почему возможны самостные компьютеры // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 2. – С.104-121. – ISSN 0042-8744
344124
  Потницева Т.Н. Д. Дидро и Б. Франклин: граждане республики разума // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 140-147. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Исследуется проблема связей и взаимоотношений двух выдающихся мыслителей эпохи Просвещения - Д. Дидро и Б. Франклина в контексте влияния просветительских идей на американскую культуру и восприятия европейским культурным сознанием американских принципов ...
344125
  Проданюк Ф.М. Д. Дорошенко - ідеолог даржавницького руху формування етнонаціональної політики України початку XX ст. // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – С. 448-461. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
344126
  Олійник С.В. Д. Дорошенко про галицьку інтелігенцію в умовах зовнішньої політики російського царизму періоду Першої світової війни // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 126-135. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
344127
  Горчаков Р.С. Д. И. Меднделеев о промышленном развити Урала : Автореф... канд. экон.наук: / Горчаков Р. С.; ЛГУ. – Л., 1965. – 16л.
344128
  Козьмин Б.П. Д. И. Писарев и социализм / Б.П. Козьмин. – с.
344129
  Бережна С.В. Д. І. Яворницький і Харківщина: проблема формування світогляду / С.В. Бережна, М.В. Луценко // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 5-11. – ISSN 2312-2587
344130
  Грошева Е.А. Д. Кабалевский / Е.А. Грошева. – Москва : Музыкальный фонд СССР, 1956. – 71 с.
344131
  Абрамовский Г.К. Д. Кабалевский. / Г.К. Абрамовский. – Москва, 1960. – 42с.
344132
   Д. М. Карбышев в Самаре. – Куйбышев, 1969. – 3с.
344133
  Кауфман Р.С. Д. Моор / Р.С. Кауфман. – Москва, 1937. – 99с.
344134
  Китайник М.Г. Д. Н. Мамин-Сибиряк и народное творчество / М.Г. Китайник. – Свердловск, 1955. – 168 с.
344135
  Налбандян Д.А. Д. Налбандян / Д.А. Налбандян. – Москва, 1982. – 315 с.
344136
  Свищо В.Ю. Д. Овсянико-Куликовський: психологічне трактування філософії мови // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 33-42
344137
  Свищо В.Ю. Д. Овсянико-Куликовський: філософський контекст "Рігведи" // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 35-37
344138
  Лі Жуйтін Д. Озборн про значення стратегії у реорганізації системи державного управління // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 96-99
344139
  Бронин В. Д. Ойстрах / В. Бронин. – Москва : Музгиз, 1954. – 48 с.
344140
  Сербовкина К.В. Д. П. Журавский и земская статистика : Автореф... канд. экон.наук: / Сербовкина К. В.; Моск. экон. стат. ин-т. – М., 1952. – 16л.
344141
  Білокінь І.П. та ін. Д. П. Проценко (до 60-річчя з дня народження) / І.П. та ін. Білокінь, 1959. – С. 101-103
344142
  Борисов П. Д. Пеленс: "Я - українець і цим горжуся! Я більше не буду терпіти образ!" // Берегиня : Всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 62-67.


  Відомий американський кіноактор українського походження Джек Пеленс
344143
  Бронфин Е.Ф. Д. Россини / Е.Ф. Бронфин. – Москва : Советский композитор, 1973. – 189 с.
344144
  Бронфин Е.Ф. Д. Россини. 1792-1868 / Е.Ф. Бронфин. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1966. – 114 с.
344145
  Прибатень Ю.А. Д. Свіфт і Салтиков-Щедрін: сатирична реконструкція "асиметрії мозку" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 359-364
344146
  Струков Д.М. Д. Струков. Альбом рисунков, 1864-1867 = D.Strukov. Album of drawings, 1864-1867 / Д. Струков ; [редкол.: Т.В. Белова (гл. ред.) и др. ; авт. коммент.: М.Н. Бавтович и др. ; пер. на англ.: И.Е. Гайдук и др.]. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броукі, 2011. – 305, [2] с. : ил. – Текст рос., англ. – (Энциклопедия раритетов). – ISBN 978-985-11-0577-5
344147
  Войцехівська І.Н. Д. Тоїчкін. Козацька шабля ХVІІ - ХVІІІ ст.: Історико-зброєзнавче дослідження . - К.: ВД "Стилос", 2007. - 367 с., іл., карти : [рецензія] / І.Н. Войцехівська, В.М. Даниленко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 180-183. – ISSN 0130-5247
344148
  Кислашко О. Д. Туптало, І. Максимович, Є. Прокопович про духовно-моральне виховання // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 38-40
344149
  Олійников В. Д. Туптало. Святе життя автора "Житія святих" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 116-120. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
344150
  Надъярных Н. Д. Чижевский "О "Шинели" Гоголя" (К проблеме "медленного чтения") // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 38-47.
344151
  Бистрова О.О. Д. Чижевський про мову поетичну і мову "писану" // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 217-221. – ISBN 978-966-171-217-0
344152
  Погорілий А.О. Д. Чижевський про розвиток російської філософії на зламі століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 146-150. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню одного з найцікавіших періодів розвитку російської філософської традиції - кінець ХІХ-початок ХХст., в інтерпретації Дмитра Чижевського. This article is devoted to the one of the most interesting periods research in ...
344153
  Гумецька А. Д. Чижевський як викладач поезії // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 65-66
344154
   Д. Шостакович о времени и о себе. – Москва : Советский композитор, 1980. – 375 с.
344155
  Порус В.Н. Д. Юм и философия культуры // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 92-103. – ISSN 0042-8744
344156
  Богуш П. Д. Яворницький на археологічних розкопках у 1905 році // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Телегін Д.Я., Титова О.М., Симоненко І.М. – Київ, 1997. – Вип. 6. – С. 61-63
344157
   Д.А. Дубинский. – Москва : Советский художник, 1965. – 8 с.
344158
   Д.А. Медведев о задачах в сфере образования // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3
344159
   Д.А. Медведев: России нужна программа развития сети научно-образовательных центров // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 2-3. – ISSN 1726-667Х


  24 июля в Московском инженерно-физическом институте состоялось совещание, посвященное перспективам развития образования и науки. Центральное место на нем было отведено созданию научно-образовательных центров нового типа, призванных стать опорными ...
344160
  Лапунова Н.Ф. Д.А. Налбандян / Н.Ф. Лапунова. – Москва, 1968. – 153с.
344161
   Д.А. Сабинин и его творческое наследие : По воспоминаниям современников. – Новосибирск : Наука, 1981. – 240с.
344162
  Горбунов Г.И. Д.А. Фурманов / Г.И. Горбунов; Зелинский К. – Иваново, 1946. – 94с.
344163
   Д.А. Фурманов. – Иваново, 1951. – 10с.
344164
  Озеров В.М. Д.А. Фурманов / В.М. Озеров. – Москва, 1953. – 144с.
344165
  Чегодаев А.Д. Д.А. Шмаринов / А.Д. Чегодаев. – Москва : Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, 1949. – 66 с.
344166
  Халаминский Ю.Я. Д.А. Шмаринов / Ю.Я. Халаминский. – Москва : Советский художник, 1959. – 246 с.
344167
  Гольдфарб С.И. Д.А.Клеменц -- революционер, ученый, публицист. / С.И. Гольдфарб. – Иркутск, 1986. – 172с.
344168
  Наумов Е.И. Д.А.Фурманов / Е.И. Наумов. – Москва, 1951. – 180с.
344169
  Наумов Е.И. Д.А.Фурманов / Е.И. Наумов. – М, 1954. – 183с.
344170
  Бережной А.Ф. Д.А.Фурманов журналист : Автореф... канд. филолог.наук: / Бережной А.Ф.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 16 с.
344171
  Пожидаев Г.А. Д.Б. Кабалевский / Г.А. Пожидаев. – Москва : Музыка, 1970. – 75 с.
344172
  Пожидаев Г.А. Д.Б. Кабалевский / Г.А. Пожидаев. – Москва : Музыка, 1987. – 75с.
344173
  Компанеец М.Т. Д.Бедный в борьбе за поэзию социалистического реализма : Автореф... канд. филол.наук: 01.01.02 / Компанеец М.Т.; МП РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1975. – 30л.
344174
  Рожицын В.С. Д.Бруно и инквизиция / В.С. Рожицын. – М, 1955. – 384с.
344175
  Керт Г.М. Д.В. Бубрих / Г.М. Керт. – Л., 1975. – 104с.
344176
  Тартаковская Л. Д.В. Веневитинов. Личность. Мировоззрение. Творчество : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Тартаковская Л. ; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1966. – 32 с.
344177
   Д.В. Вєдєнєєв : бібліографічний покажчик праць. – Київ, 2007. – 20с.
344178
  Мещеряков В.П. Д.В. Григорович - писатель и искусствовед / В.П. Мещеряков. – Л : Наука, 1985. – 170 с.
344179
  Павлишин С.С. Д.В. Січинський : Нарис про життя і творчість / С.С. Павлишин. – Київ, 1956. – 36 с.
344180
  Виноградов С.П. Д.В. Ульянинский / С.П. Виноградов. – Москва, 1927. – с.
344181
  Молева Н.М. Д.Г. Левицкий / Н.М. Молева. – М., 1980. – 232с.
344182
   Д.Г.Левицкий. – Л., 1985. – 4с.
344183
   Д.Г.Левицкий. – Л., 1987. – 112с.
344184
   Д.Г.Левицкий. – Л, 1987. – 142с.
344185
   Д.Г.Левицкий. – Ленинград, 1989. – 5с.
344186
  Асатиани Д.Г. Д.Г.Эристави - публицист, журналист и писатель. : Автореф... наук: 10.01.10 / Асатиани Д.Г.;. – Тбилиси, 1976. – 23л.
344187
  Мартынов И.И. Д.Д. Шостакович / И.И. Мартынов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 48 с.
344188
  Хентова С.М. Д.Д. Шостакович в годы Великой Отечественной войны. / С.М. Хентова. – Л., 1979. – 280с.
344189
  Садовников Е. Д.Д.Шостакович / Е. Садовников. – 2-е изд., доп. и расширен. – М., 1965. – 280с.
344190
  Зимин И.И. Д.Димов -- романист : Автореф... канд. филол.наук: / Зимин И.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1958. – 17л.
344191
  Павлов П.А. Д.Жилинский / П.А. Павлов. – Л, 1974. – 67с.
344192
  Шашкина М.В. Д.Жилинский. / М.В. Шашкина. – М., 1989. – 143с.
344193
  Суярко Л.А. Д.З. Мануильский: революционер, дипломат, ученый / Л.А. Суярко. – К., 1983. – 167с.
344194
  Агафонова Н.А. Д.И. Архангельский : к 75-летию со дня рождения / Н.А. Агафонова; вступ. статья Н.А. Агафоновой ; Ульян. обл. упр. культуры ; Худож. музей. – Ульяновск, 1960. – 48 с.
344195
   Д.И. Архангельский. – Ульяновск, 1960. – 48с.
344196
  Агафонова Н.А. Д.И. Архангельский / Н.А. Агафонова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1970. – 80 с.
344197
  Кравченко В.В. Д.И. Багалей / В.В. Кравченко. – Харьков, 1990. – 175 с.
344198
  Безбородов М. Д.И. Виноградов создатель русского фарфора / М. Безбородов. – М-Л, 1950. – 512с.
344199
  Безбородов М. Д.И. Виноградов, выдающийся керамик ХУІІІ века / М. Безбородов. – М, 1953. – 88с.
344200
  Окатов А.П. Д.И. Менделеев - великий русский ученый / А.П. Окатов. – М., 1953. – 40с.
344201
  Кондратович Р.А. Д.И. Менделеев / Р.А. Кондратович. – Л, 1932. – 64с.
344202
  Кондратович Р.А. Д.И. Менделеев / Р.А. Кондратович. – Л, 1934. – 732с.
344203
  Макареня А.А. Д.И. Менделеев и физико-химические науки. Опыт научной биографии Д.И. Менделеева / А.А. Макареня. – Москва : Атомиздат, 1972. – 256 с.
344204
  Кузмин М. Д.И. Митрохин / М. Кузмин, В. Воинов. – М., 1922. – 132с.
344205
  Митрохин Д.И. Д.И. Митрохин : [альбом] / сосот. и статья В.С. Липатова. – Москва : Книга, 1980. – 93 с. : 27 ил. – Миниатюрное издание. – (Книжные знаки мастеров графики)
344206
  Воробьев В.Ф. Д.И. Писарев - выдающийся русский критик-демократ / В.Ф. Воробьев. – Харків, 1953. – 99 с.
344207
  Казанович Е.П. Д.И. Писарев / Е.П. Казанович. – Птгр., 1922. – 201 с.
344208
  Бухштаб Б.Я. Д.И. Писарев / Б.Я. Бухштаб. – Л., 1940. – 20с.
344209
  Беленкова Л.П. Д.И. Писарев как историк философской и общественной мысли / Л.П. Беленкова. – Москва, 1983. – 126с.
344210
  Абжанов Т.И. Д.И. Писарев о факторах общественного развития : дис... канд. филос. наук / Абжанов Т.И. ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко, Каф. истории философии. – Киев, 1969. – 253 л., I-XII. – Бібліогр.: л. І-XII
344211
  Абжанов Т.И. Д.И. Писарев о факторах общестенного развития : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 622 / Абжанов Т.И. ; КГУ им.Т.Г. Шевченка. – Киев, 1970. – 23 с.
344212
  Беляев М.Ф. Д.И. Писарев об интересе / М.Ф. Беляев. – Иркутск, 1950. – 134с.
344213
  Исаева Т.Б. Д.И. Писарев против террора // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 23. – С. 28-30. – ISSN 1812-3805
344214
  Чикин С.Я. Д.И. Ульянов / С.Я. Чикин. – 2-е изд., переработ. и доп. – М., 1974. – 112с.
344215
  Малинин В. Д.И. Фон-Визин, как автор комедий : Речь, читанная в Обществе Нестора Летописца, 1 декабря минувшего1892 года, по случаю чествования Фон-Визина в столетнюю годовщину со дня смерти, 1893. – [54] с.
344216
  Моряков В.И. Д.И. Фонвизин о Франции последней трети XVIII в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 52-68. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
344217
  Олейник М.М. Д.И. Яворницький. Жизнь, фольклористически-этнографическая деятельность : Автореф... канд филол.наук: / Олейник М. М.; АН УССР, Ин-т искусствовед. фолькл. и эетнораф. – К., 1970. – 24л.
344218
  Белецкая Е.А. Д.И.Жилярди / Е.А. Белецкая, З.К. Покровская. – Москва, 1980. – 168 с.
344219
  Матухин Г.Р. Д.И.Ивановский. К столетию со дня рождения. / Г.Р. Матухин. – Ростов-на-Дону, 1964. – 48с.
344220
  Шамов Г.И. Д.И.Кочерин - основоположник учения о речном стоке / Г.И. Шамов. – Л., 1950. – 36с.
344221
   Д.И.Менделеев - великий русский химик. – М., 1949. – 152с.
344222
   Д.И.Менделеев - основоположник современной метрологии. – М., 1978. – 239с.
344223
   Д.И.Менделеев 1834-1907. – М.-Л., 1934. – 233с.
344224
   Д.И.Менделеев в воспоминаниях современников. – М., 1969. – 224 с.
344225
   Д.И.Менделеев в воспоминаниях современников. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1973. – 271с.
344226
  Копылов В.Е. Д.И.Менделеев и Зауралье. / В.Е. Копылов. – Тюмень, 1986. – 119с.
344227
  Зелинский Н.Д. Д.И.Менделеев и контактные явления / Н.Д. Зелинский. – Л., 1934. – 14с.
344228
  Кароль Б.П. Д.И.Менделеев и метеорология / Б.П. Кароль. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1950. – 36с.
344229
  Кириченко В.П. Д.И.Менделеев и развитие в России нефтяной промышленности во второй половине XIX столетия : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук: / Кириченко В.П.; АН СССР. Ин-т экономики. – Москва, 1953. – 16 с.
344230
  Пархоменко В.Е. Д.И.Менделеев и русское нефтяное дело. / В.Е. Пархоменко. – М., 1957. – 268с.
344231
  Стариков В.И. Д.И.Менделеев. / В.И. Стариков. – Свердловск, 1984. – 253с.
344232
   Д.И.Менделеев. 150 лет со дня рожд.. – М., 1986. – 244с.
344233
  Чугаев Л.А. Д.И.Менделеев. Жизнь и деятельность / Л.А. Чугаев. – Л, 1924. – 58с.
344234
   Д.И.Менделеев. Литературное наследство. – Л.
1. – 1938. – 132с.
344235
  Кирпотин В.Я. Д.И.Писарев - выдающийся русский критик и публицист / В.Я. Кирпотин. – Москва, 1948. – 23 с.
344236
  Плоткин Л.А. Д.И.Писарев / Л.А. Плоткин. – Л. : Художественная литература, 1940. – 183 с.
344237
  Плоткин Л.А. Д.И.Писарев / Л.А. Плоткин. – Москва-Ленинград : Художественная литература, 1962. – 232 с.
344238
  Прозоров В.В. Д.И.Писарев / В.В. Прозоров. – М. : Просвещение, 1984. – 112 с.
344239
  Маслин А.Н. Д.И.Писарев в борьбе за материализм и социальный прогресс / А.Н. Маслин. – Москва, 1968. – 168с.
344240
  Искра Л.М. Д.И.Писарев и его роль в истории русской общественно-политической мысли. / Л.М. Искра. – Воронеж, 1988. – 150с.
344241
  Шварцман А.Л. Д.И.Писарев и русское естествознание. / А.Л. Шварцман. – М., 1955. – 32с.
344242
  Писарев Д.И. Д.И.Писарев об атеизме, религии и церкви: Сб. / Д.И. Писарев. – М., 1984. – 416с.
344243
   Д.И.Писарев.. – М., 1929. – 416 с.
344244
  Чикин С.Я. Д.И.Ульянов / С.Я. Чикин. – М., 1970. – 120с.
344245
  Чикин С.Я. Д.И.Ульянов / С.Я. Чикин. – 3-е изд., переработ. и доп. – М., 1986. – 175с.
344246
  Штейн А. Д.И.Фонвизин / А. Штейн. – М., 1945. – 31с.
344247
  Благой Д.Д. Д.И.Фонвизин / Д.Д. Благой. – М., 1945. – 25с.
344248
  Казьмирчук Г.Д. Д.І. Багалій // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 93-102. – ISBN 978-617-7107-36-0
344249
  Воронов В.І. Д.І. Багалій versus / de О.М. Лазаревський: "поле дискусій" в українській історіографії доби класичного позитивізму // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – C. 168-178. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 23). – ISSN 9125-0912


  "Максимович зібрав цеглини для історії України, Антонович, як і його школа, обробляли її окремі сторінки, особливо по Правобічній Україні, Лазаревський дав історичний опис частини території Лівобічної України". (стр. 172)
344250
  Пиріг П. Д.І. Багалій як дослідник історії Слобожанщини // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича, (16-18 березня 1993 р. м. Київ) : доповіді та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1994. – С. 193-201
344251
  Мельничук О.П. Д.І. Дорошенко в українській історіографії 90-х pp. XX ст.: здобутки та перспективи дослідження, персоналії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 26-28. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Розглядається доробок українських істориків за останнє десятиліття у вивчені біографії Д. Дорошенка, окреслюються окремі перспективні напрями дослідження персоналії.
344252
  Бурім Д. Д.І. Дорошенко про історичні праці В.Б. Антоновича // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 191-202. – ISBN 5-7702-0821-X
344253
  Хотинський Є.С. Д.І. Менделеєв - основоположник російської класичної хімії / Є.С. Хотинський. – Харків : Харківське книжково-газетне вид-во, 1946. – 40 с.
344254
  Голуб А.М. Д.І. Менделєєв і Україна / А.М. Голуб, 1954. – 74с.
344255
  П"ятаков І.С. Д.І. Писарєв і Україна / І.С. П"ятаков. – Київ, 1965. – 30 с.
344256
  Абросимова С.В. Д.І. Яворницький в соціальному контексті Наддніпрянщини кінця XIX початку XX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 20-31
344257
  Стороженко І.С. Д.І. Яворницький і битва на Жовтих Водах 1648 р. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 112-125. – ISBN 978-966-551-327-8


  Розглядається питання визначення територіальної локалізації битви на Жовтих Водах 1648 р. Автором статті здійснено науковий прорив щодо пиання де і як відбулася битва. Визначено й археологічно підтверджено місце перебування польського війська в облозі ...
344258
  Лучка Л.М. Д.І. Яворницький і бібліотечний простір України та Росії другої половини ХІХ - початку ХХ ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С.57-63. – ISBN 978-966-551-327-8


  Лосліджено співпрацю Д.І. Яворницького з бібліотеками України та Росії, висвітлено місце та роль бібліотечних- осередків у житті та діяльності історика, створено образ українського вченого через його тісні стосунки з бібліотечними працівниками та ...
344259
  Світленко С.І. Д.І. Яворницький і вивчення архівної спадщини // Спадщина : зб. наук. ст. / Дніпропетр. облдержадмін., Держ. архів Дніпропетр. обл. – Дніпропетровськ : Герда, 2012. – Вип. 3 : / [упоряд. Н.Л. Юзбашева ; ред. Н.В. Киструська, Н.Л. Юзбашева]. – С. 14-19. – ISBN 978-966-8856-58-7
344260
  Мороз В.С. Д.І. Яворницький і кобзарі // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 82-89. – ISBN 978-966-551-327-8


  Висвітлюється роль Д.І. Яворницького в популяризації і пропаганді кобзарського мистецтва, поліпшенні репертуару та техніки виконання, відродженні цього старовинного і самобутнього виду епічної народної творчості
344261
  Буланова Н.М. Д.І. Яворницький і місцева інтелігенція (на прикладі стосунків з О.В. Коваленком) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 72-82. – ISBN 978-966-551-327-8


  На основі спогадів та епістолярної спадщини висвітлено творчі та дружні стосунки Д.І. Яворницького з місцевим краєзнавцем і діячем культури О.В. Коваленком, що тривали упродовж 1903-1938 рр.
344262
  Товстоляк Н.М. Д.І. Яворницький і родина Тарновських // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 103-113
344263
  Лучка Л.М. Д.І. Яворницький і розвиток бібліотечної справи Катеринослава початку XX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 69-83
344264
  Світленко С.І. Д.І. Яворницький і українська національна ідентичність // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 5-19
344265
  Каковкіна О.М. Д.І. Яворницький та Катеринославський археологічний з"їзд у баченні П.С. Уварової // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 263-276
344266
  Митрофаненко Ю.С. Д.І. Яворницький та отамани Ю. Божко і Н. Махно // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 5. – С. 113-118
344267
  Чернієнко Д.А. Д.І. Яворницький у Казанському університеті (до 110-річчя захисту магістерської дисертації) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 48-57. – ISBN 978-966-551-327-8


  Показані обставини й деякі подробиці захисту дисертації на здобуття наукового ступеня магістра російської історії Д.І. Яворницьким у 1901 р. на історико-філософському факультеті Казанського університету. Як джерела використано документи Національного ...
344268
  Шубравська М.М. Д.І. Яворницький. Життя, фольклористично-етнографічна діяльність / М.М. Шубравська. – Киев : Наукова думка, 1972. – 253, [1] с.
344269
  Кордіані Б.Ф. Д.І.Козачковський. Народний артист УРСР. / Б.Ф. Кордіані. – Львів, 1956. – 64с.
344270
  Голуб А.М. Д.І.Менделєєв і хімія в Київському університеті в 60-90-х роках XIX ст. / А.М. Голуб, П.А. Проценко
1. – 1960. – 120с.
344271
  Білокінь І. Д.К. Заболотний у Київському університеті // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 372-378. – ISBN 5-7707-1061-6
344272
  Гиммельфарб Я.К. Д.К. Заболотный / Я.К. Гиммельфарб, К.М. Гродский. – Москва, 1958. – 224 с. : ил., порт.
344273
  Дудка І.О. Д.К. Зеров - учений, вчитель, людина // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72, № 6. – С. 621-624. – ISSN 0372-4123
344274
  Мельникова И.А. Д.К. Чернов / И.А. Мельникова. – Л., 1951. – 56с.
344275
   Д.К.Заболотний і сучасна мікробіологія та епідеміологія.. – Киев : Наукова думка, 1968. – 219 с.
344276
  Васильев К.Г. Д.К.Заболотный (1866-1929) / К.Г. Васильев. – Москва : Медицина, 1986. – 104с. – (Научно-популярная медицинская литература : Выдающиеся деятели отечественной медицины и здравоохранения)
344277
   Д.К.Свешников - член-корреспондент Академии художеств СССР. Каталог выставки произведений. – М., 1962. – 25с.
344278
  Виноградов К.Б. Д.Л. Джордж / К.Б. Виноградов. – Москва, 1970. – 412 с.
344279
  Бархатов В.П. Д.Л. Иванов - первый русский исследователь геологии Памира / В.П. Бархатов, Н.И. Бархатова. – вып. 1, 1957. – 159-164с.
344280
  Чукін І. Д.Левицький / І. Чукін. – К, 1930. – 33с.
344281
  Мельничук О.П. Д.М. Бантиш-Каменський та його "Исторія Малой Россіи" в історіографічній спадщині Д.І. Дорошенка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-43. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  На основі виявлених архівних матеріалів висвітлюються невідомі сторінки історіографічної творчості вченого. On the basis of the revealed archives materials the unknown pages in historiography creative work of the scientist are elucidated.
344282
   Д.М. Гусейнов : библиография. – Баку : Элм, 1974. – 104 с. – (Деятели науки и культуры Азербайджана)
344283
  Гарбар Л.В. Д.М. Йофанов - літературознавець, педагог, завідуючий відділом рукописів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 73-84. – ISSN 2222-4203
344284
  Водяний О.М. Д.М. Лєвєнсон та дослідження з питань шкільної гігієни // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 43-46. – ISSN 2076-1554
344285
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев / А.А. Макареня, Ю.В. Рысев. – 2-е изд. – М, 1983. – 128с.
344286
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев / А.А. Макареня, Ю.В. Рысев. – М, 1988. – 126с.
344287
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев в Петербурге / А.А. Макареня, А.И. Нутрихин. – Л, 1982. – 288с.
344288
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев и Петербургский Университет / А.А. Макареня, И.Н. Филимонова. – Л, 1969. – 111с.
344289
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев и физико-химические науки / А.А. Макареня. – 2-е изд. – М, 1982. – 256с.
344290
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев о радиоактивности и сложности элементов / А.А. Макареня. – М, 1963. – 67с.
344291
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев о радиоактивности и сложности элементов / А.А. Макареня. – 2-е изд. – М, 1965. – 104с.
344292
  Макареня А.А. Д.М. Менделеев о радиоактивности сложности элементов / А.А. Макареня. – 3-е изд. – М, 1975. – 112с.
344293
  Данилевич А.П. Д.М. Щербаківський - відомий дослідник у галузі українознавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-55. – (Історія ; Вип. 55)


  З"ясовано здобутки ученого Д.М. Щербаківського в галузі етнографії та інших українознавчих наук.
344294
  Познанский В.С. Д.М.Карбышев. / В.С. Познанский. – Новосибирск, 1985. – 286с.
344295
  Познанский В.С. Д.М.Карбышев. / В.С. Познанский. – Новосибирск, 1990. – 331с.
344296
  Соколова А.М. Д.М.Петрушевский и освещение им восстания английского народа в 1381 году : Автореф... канд. истор.наук: / Соколова А.М.; Московск. гос. пед. ин-т. – М., 1966. – 16л.
344297
  Халаминский Ю.я. Д.Моор / Ю.я. Халаминский. – М., 1961. – 224с.
344298
  Петров-Стромский Д.Муфидзаде: Связь времен / Петров-Стромский. – М., 1988. – 64с.
344299
  Тихомиров Г.С. Д.Н. Анучин - крупнейший русский географ, создатель русской университетской географической школы : Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве / Г.С. Тихомиров; Всес. Общество по распространению политических и научных знаний. – Москва : Правда, 1950. – 31с.
344300
  Победова О.И. Д.Н. Кардовский / О.И. Победова. – М, 1953. – 40с.
344301
  Победова О.И. Д.Н. Кардовский / О.И. Победова. – Москва, 1957. – 183с.
344302
  Груздев А. Д.Н. Мамин-Сибиряк : Критико-биографический очерк / А. Груздев. – Москва : Художественная литература, 1958. – 182, [2] с.
344303
  Кремянская Н. Д.Н. Мамин-Сибиряк как детский писатель. / Н. Кремянская. – Свердловск, 1952. – 84 с.
344304
  Дергачев А И. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Личность. Творчество / А И. Дергачев. – 2-е доп. изд. – Свердловск, 1977. – 303 с.
344305
  Дергачев А И. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Личность. Творчество / А И. Дергачев. – 2-е доп. изд. – Свердловск, 1981. – 331 с.
344306
  Каревин О. Д.Н. Овсянико-Куликовский о формировании русской нации // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2013. – № 2 (119). – С. 12


  4 февраля исполняется 160 лет со дня рождения Дмитрия Николаевича Овсянико-Куликовского - известного историка культуры, лингвиста, литературоведа. О взглядах ученого на русскую нацию.
344307
  Есаков В.А. Д.Н.Анучин и создание русской университетской школы / В.А. Есаков. – Москва : АН СССР, 1955. – 191с.
344308
  Карпов Г.В. Д.Н.Анучин. (Выдающийся русский географ. 1843-1923). / Г.В. Карпов; Под ред.А.И.Соловьева. – Москва, 1954. – 40с.
344309
  Суздалева Т.Р. Д.Н.Блудов и подготовка судебной реформы 1864 г. / Т.Р. Суздалева, К.В. Федоров // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 14. – С. 4-8. – ISSN 1812-3805
344310
   Д.Н.Мамин-Сибиряк - художник. – Свердловск, 1989. – 136 с.
344311
   Д.Н.Мамин-Сибиряк в воспоминаниях современников. – Свердловск, 1962. – 351 с.
344312
  Шаповалов І. Д.Н.Мамін-Сибіряк / І. Шаповалов. – Львів, 1952. – 11с.
344313
  Петербургский А.В. Д.Н.Прянишников / А.В. Петербургский, П.М. Смирнов. – М, 1962. – 48с.
344314
  Морозенко Людмила Николаевна Д.Н.Толстой и Н.Г.Чернышевский (на путях развития психологизма) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Морозенко Людмила Николаевна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1973. – 15л.
344315
  Костриця М.Ю. Д.П. Журавський - фундатор київської науково-краєзнавчої географічної школи // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 3. – С. 226-234. – ISSN 1729-360Х
344316
  Птуха М.В. Д.П.Журавский / М.В. Птуха. – М., 1951. – 123с.
344317
  Доброхотов Б. Д.С. Бортнянский / Б. Доброхотов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1950. – 56 с.
344318
  Кузьминов П.А. Д.С. Кодзюков: общественный деятель, чиновник и реформатор // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 28-35. – ISSN 1608-0599
344319
  Запесоцкий А.С. Д.С. Лихачев: оригинальная версия истории русской художественной культуры / А.С. Запесоцкий, Т.Е. Шехтер // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2007. – № 5. – С. 5-18. – ISSN 0236-2007
344320
  Галицких Е. Д.С. Лихачев: раздумья о воспитании (Мастерская ценностных ориентаций для студентов и преподавателей вузов) / Е. Галицких // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 10. – С. 108-112. – ISSN 0869-3617


  Формирование системы критериев качества подготовки студентов по техническим дисциплинам
344321
  Запесоцкий А.С. Д.С. Лихачев: у истоков культурологической парадигмы / А.С. Запесоцкий, А.П. Марков // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 5. – С. 163-176. – Библиогр.: Лит.: 176; 12 п. – ISSN 0869-0499
344322
  Бонецкая Н.К. Д.С. Мережковский: герменевтика и экзегетика // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 97-113. – ISSN 0042-8744
344323
  Туган-Барановский М.И. Д.С. Милль, его жизнь и учено-литературная деятельность : биографический очерк М. Туган-Барановского ; С портр. Милля, грав. [в Лейпциге Геданом] по рис. И. Панова. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1892. – 88 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: "Источники" (с. 4). – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Флорентия Павленкова)
344324
  Осиновский А.Н. Д.С. Рождественский / А.Н. Осиновский, А.Ф. Кононков. – Москва : Просвещение, 1974. – 109 с.
344325
  Крупеников И.А. Д.С.Берг / И.А. Крупеников. – Кишинев, 1976. – 127с.
344326
  Аташева П. Д.У. Гриффит / П. Аташева. – Москва : Госкиноиздат, 1944. – 192 с.
344327
  Ойстрах Д.Ф. Д.Ф. Ойстрах: Воспоминания. Статьи. Интервью. Письма / Д.Ф. Ойстрах. – Москва : Музыка, 1978. – 288 с.
344328
  Казаков В.П. Д.Ф. Сармьенто – президент-реформатор Аргентины (1811 – 1888) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 1. – С. 179-193. – ISSN 0130-3864
344329
   Д.Ю.Гусейнов. – Баку, 1966. – 88с.
344330
  Александров Д.Я. Д.Я. Александров / Д.Я. Александров. – Москва, 1982. – 19с.
344331
  Филиппов А.Н. Д.Я. Самоквасов (некролог) / А.Н. Филиппов, проф. – Москва : Тип. Имп. Московского ун-та, 1912. – [2], 33 с. – Отд. оттиск: Отчет Императорского Московского университета, 1911
344332
   Д.Я.Черкес. – М, 1970. – 28с.
344333
  Семенов А. Дermatoptera привезенные Н.А.Зарудным из путешествия 1900-1901 гг. по восточной Персии / А. Семенов. – 192-199с.
344334
  Семенов А. Дermatoptera привезенные Н.А.Зарудным из путешествия 1900-1901 гг. по восточной Персии. / А. Семенов. – с.
344335
  Гогусь О.В. Дeржaвнe зaбeзпeчeння бeзпeки cyб"єктiв кримiнaльнo-прoцecyaльнoї дiяльнocтi // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011. – № 1. – С. 71-75
344336
  Бакрадзе Л.М. Дeцeнтpaлiзaцiя в Укpaїнi в умoвax cучacниx викликів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 226-229. – ISSN 2076-1554
344337
  Хомочкін А.П. Дiя iнгiбiторiв карбоангiдрази на ензиматичну активнiсть iзольованої тилакоїдної CF1 АТФази / А.П. Хомочкін, А.В. Семеніхін, О.К. Золотарьова // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 92-98. – ISSN 1025-6415
344338
  Боряк Т.Г. Дocлідження з іcтoрії України в українознавчих цeнтрax Чехо-Словаччини 20-З0-х рр. ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-75. – (Історія ; Вип. 54)


  У розвідці подається огляд праць учених українознавчих та освітніх центрів Чехо-Словаччини. Аналізується підхід до проведення історичних досліджень, підготовки наукових кадрів в умовах еміграції.
344339
  Білоштан Я.П. Дpаматуpгiя Iвана Фpанка / Я.П. Білоштан. – Київ : Деpж. видав. Художньої лiтеpатуpи, 1956. – 352с. – Дарунок від автора с автографом


  I. Фpанко, Iван Якович, пpо нього.
344340
  Александров Вл[адимир] Дpаматычна опеpетка "Hе ходы Гpыцю на вечеpныци" : У пяти актах / Скомпонував Вл[адимиp] Александpов // Григорий Федорович Квитка (Основьяненко) : Биографический очерк / Составил А-р. – Изд. 2-е, испр. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1885. – 72 с., 28 с. нот
344341
  Карпенко-Карий (Тобілевич) Дpамы и комедии [Драми і комедії] / Карпенко-Карий (Тобілевич); Иван Тобилевич (Каpпенко-Каpый). – Одесса : Тип. Юж.-Рус. о-ва печат. дела
Т. 2. – 1897. – 450, [2] с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
344342
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Дpамы и комедии [Драми і комедії] / Иван Тобилевич (Каpпенко-Каpый) ; перед. слово Сергій Ефремов. – Полтава : Тип. Маркевича
Т. 5 : Гандзя. Суета. Жытейське моpе. – 1905. – 450, [2] с., 1 с. поpтp. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
344343
  Карпенко-Карий (Тобілевич) І.К. Дpамы и комедии [Драми і комедії] / Иван Тобилевич (Каpпенко-Каpый) ; перед. слово Сергій Ефремов. – [Полтава : Тип. Маркевича
Т. 5 : Гандзя. Суета. Жытейське моpе. – 1905. – 450, [2] с., 1 с. поpтp. – Прим. № 35764 дефектний, відсутній тит. арк. на корінці помилково: т. 3-4. - Конволют. Перпл. з т. 4 того ж видання. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
344344
   Да 50-годдзя з дня нараджання І. Шаякіна і І. Меледа. – Мінськ, 1970. – 26с.
344345
  Беляева С. Да будет луч! Россия и Франция укрепляют сотрудничество в области лазеров высоких энергий // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 17 мая (№ 19/20). – С. 14


  В здании Посольства Франции в Москве под председательством директора Международного политехнического института IZEST (International Zeta-Exawatt Science Technology, Палезо, Франция) профессора Жерара Муру, директора Института прикладной физики (ИПФ ...
344346
  Маргиани Р. Да будет мир! : стихи / Р. Маргиани. – Москва : Советский писатель, 1952. – 152 с.
344347
  Тимохин Ю. Да будет свет // Мир музея : Иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 16-22. – ISSN 0869-8171
344348
   Да будет свет!. – М., 1985. – 367с.
344349
  Хазе Владимир Да Винчи с лирой // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 27 : фото
344350
   Да возгорится факел разума. – К., 1983. – 160с.
344351
  Ляуданскі А.Н. Да гісторні жалезнага промыслу на Палесьсі / А.Н. Ляуданскі. – Минск, 1933. – 40 с.
344352
  Дерри Дорис Да здравствует баня японская! : Япония. Бани // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 10. – С. 92-98 : Фото. – ISSN 1029-5828
344353
  Баринов М.М. Да здравствует вечный двигатель! / М.М. Баринов. – М., 1990. – 350с.
344354
  Фритц М. Да здравствует жизнь! / М. Фритц, Г. Юрза. – М, 1988. – 206с.
344355
   Да здравствует наша держава!. – Москва, 1967. – 208с.
344356
   Да здравствует пламя жизни!. – Ростов, 1978. – 112 с.
344357
  Кобзев И.И. Да здравствует романтика / И.И. Кобзев. – М., 1959. – 133с.
344358
  Надеждина Н.А. Да здравствует солнце! / Н.А. Надеждина. – М., 1977. – 128с.
344359
  Фиш Р.Г. Да здравствуют медведи! / Р.Г. Фиш. – М, 1983. – 367с.
344360
  Хамза Хакимзаде Ниязи Да здравствуют Советы! : стихотворение / Хамза Хакимзаде Ниязи; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лмт. и искусства УзСССР, 1974. – 227 с.
344361
  Птахив Семен Да здравствуют шоп-туры! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 25 : фото. – ISSN 1998-8044
344362
  Николаевская Е.М. Да здравстует вошедший! / Е.М. Николаевская. – Тбилиси, 1984. – 277с.
344363
  Темин Л.С. Да и нет. / Л.С. Темин. – М, 1962. – 102с.
344364
  Алигер М.И. Да и нет. Избранное / М.И. Алигер. – Москва, 1969. – 221с.
344365
  Туровская М.И. Да и нет. О кино и театре последнего десятилетия / М.И. Туровская. – М., 1966. – 295с.
344366
  Сулеймание Хаммам Да идите вы в баню! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 3. – С. 32-37 : фото
344367
  Юфит М.И. Да или нет? / М.И. Юфит. – М., 1966. – 415с.
344368
  Кючарьянц В. Да кто они такие, эти рыжие? // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 2. – С. 50-53. – ISSN 0130-7045


  Их в мире всего три процента, и они в чем-то отличные от остальных, их окружает мистика, тайна: Иуда и Аристотель, Нерон и Ван Гог, Ленин и Сталин, Вашингтон и Вивальди, Роден и Твен, Кидман, Гейтс...
344369
  Барто А. Да намерим човека / А. Барто. – София : Народна култура, 1960. – 236 с.
344370
  Федоров Ю.И. Да не прощен будет: (О деле царевича Алексея); Державы для... / Ю.И. Федоров. – М., 1988. – 511с.
344371
  Грибачев Н.М. Да не умрет! / Н.М. Грибачев. – М., 1985. – 192с.
344372
  Абу-Бакар Ахмедхан Да озарит тебя надежда : повести и рассказы : пер. с дарг. / Ахмедхан Абу-Бакар ; [худож. И. Максимова]. – Москва : Советский писатель, 1985. – 464 с. : ил.
344373
  Абу-Бакар Ахмедхан Да озарит тебя надежда : повести / Абу-Бакар А. – Ташкент : Радуга, 1989. – 424 с. : ил.
344374
   Да поможет человек. – М., 1984. – 287с.
344375
  Рудковский М. Да пребудешь ты в мире всегда: Стихи. / М. Рудковский. – М., 1990. – 126с.
344376
  Неруда П. Да пробудится лесоруб. / П. Неруда. – М., 1950. – 48с.
344377
  Абрамчук Н.А. Да пытания аб водаустойлівасці сырцовых глін. / Н.А. Абрамчук. – Менск, 1935. – 35с.
344378
  Воук-Левановіч Да пытаньня аб аканьні у беларускім правапісе / Воук-Левановіч. – 7 с. – Отд.оттиск
344379
  Досжанов Дукенбай Да свершится мое желание : повести и рассказы / Досжанов Дукенбай; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1983. – 390 с.
344380
  Теличко Э.Н. Да святится имя твое / Э.Н. Теличко. – К., 1991. – 390с.
344381
  Гроссман М.С. Да святится имя твое! / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1983. – 496с.
344382
  Романовский В. Да святится имя твоё! : Стихотворения / Вячеслав Романовский; Авторизованный перевод с украинского. – Харьков : Слобожанщина, 2006. – 152с. – На обкл.: Ім"я та призв. автора укр. мовою: В"ячеслав Романовський. – ISBN 966-7814-74-2
344383
  Михальский В. Да святится имя твое. Повести / В. Михальский. – Махачкала, 1966. – 136с.
344384
  Гордон Д. Да сгинет день... / Д. Гордон. – М, 1955. – 264с.
344385
  Гордон Д. Да сгинет день... / Д. Гордон. – Хабаровск, 1961. – 271с.
344386
  Гордон Д. Да сгинет день... : Роман / Д. Гордон; Пер. с англ. Ветошкинов Н. – Москва : Художественная литература, 1966. – 342с.
344387
  Курцмен Д.Г. Да сгинет смерть! / Д.Г. Курцмен. – М, 1982. – 215с.
344388
   Да скроется тьма!. – М., 1959. – 318с.
344389
  Бабинец А.И. Да скроется тьма! / А.И. Бабинец. – Москва, 1961. – 224с.
344390
   Да скроется тьма! : французские материалисты XVIII в. об атеизме, религии, церкви. – Москва, 1976. – 303 с. – (Библиотека атеистической литературы)


  Книга представляет собой тематический сборник из произведений французских материалистов 18 в. Гольбаха, Дидро, Гельвеция, Ламеттри.
344391
   Да услышат меня земля и небо: из ведийской поэзии. – М., 1984. – 270с.
344392
  Бурстын С. Да характарыстык рауніцы, шаравых і цыліндрычных паверхняу / С. Бурстын. – Минск, 1933. – 12с.
344393
  Любецька К.П. Да характарыстыкі выпрацоyкі беларускай навуковай тэрміналогіі y 1990-ыя гады ХХ ст. // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 73-77. – ISSN 2075-437X


  У статті здійснена спроба характеристики особливостей впорядкування білоруської термінології в кінці XX ст. Розглянуто основні підходи до формування термінології, відображені в профільній літературі, охарактеризовано екстралінгвістичні причини, які ...
344394
  Прага С.С. Да, был... Повесть / С.С. Прага. – Тбилиси, 1963. – 271с.
344395
  Семенов С. Да, виновен. / С. Семенов. – Л., 1925. – 207с.
344396
  Линн Да, господин министр / Линн, д., Э. Джей. – Москва, 1989. – 494 с.
344397
  Папаян А. Да, мир перевернулся : пьесы / А. Папаян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1988. – 352 с.
344398
  Хургин Я.И. Да, нет или может быть... / Я.И. Хургин. – М., 1977. – 207с.
344399
  Руцинский Ю. Да, тюрки мы. Почему украинцы не могут не любить азербайджанскую музыку // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 9-15 июня (№ 23)


  "Даже не каждый меломан знаком с таким оригинальнейшим жанром, как симфомугам — поэтому выступление в Киеве дирижера из Баку Ялчина Адигезалова обещало очень вкусную экзотику."
344400
  Макс Да, шеф! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 46-52 : фото
344401
  Бабаджан Р.Н. Да, я - азиат / Р.Н. Бабаджан. – Москва, 1973. – 184 с.
344402
  Смердов А.И. Да, я причастен... / А.И. Смердов. – Новосибирск, 1980. – 399с.
344403
  Мельничук Б. Дав Бог теля, та не дав хліва // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 16 червня (№ 11). – С. 6


  Вітчизняна драматургія: на сцені і за лаштунками.
344404
  Эггерс Д. Давай : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С.6-11. – ISSN 1130-6545
344405
  Дмитревский В.И. Давай встретимся в Глазго. / В.И. Дмитревский. – Л., 1967. – 360с.
344406
  Дмитревский В.И. Давай встретимся в Глазго. : Повесть / В.И. Дмитревский. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 336с.
344407
  Френкель И.Л. Давай закурим. / И.Л. Френкель. – М, 1963. – 83с.
344408
   Давай никогда не ссориться: кн. для дома. – Саранск, 1989. – 367с.
344409
  Осипов А.М. Давай поговорим / А.М. Осипов. – Казань, 1984. – 157с.
344410
  Петров А.В. Давай подумаем, судьба... / А.В. Петров. – Л., 1986. – 110с.
344411
  Медведев В.Ю. Давай с тобой поговорим / В.Ю. Медведев. – Нижне-Волжск, 1980. – 48с.
344412
  Зайцев Г.В. Давай, душа, с тобой поговорим! / Г.В. Зайцев. – М., 1990. – 175с.
344413
  Мокиенко В.М. Давайте говорить правильно! Крилатые слова в современном русском языке : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Мокиенко В.М., Зыкова Е.И. – Санкт-Петербург.Москва : Филологический факультет СПбГУ.Academia, 2006. – 352с. – ISBN 5-8465-0435-3
344414
  Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно! Новейшие и наиболее распространенные заимствования в современном русском языке : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Скляревская Г.Н., Ваулина Е.Ю. – Санкт-Петербург, Москва : Филологический фак-т СПбГУ, Academia, 2004. – 224с. – ISBN 5-8465-0273-3
344415
  Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно! Новые и наиболее распространенные сокращения в современном русском языке : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Г.Н. Скляревская, И.О. Ткачева. – Санкт-Петербург, Москва : Издательский центр Academia, 2005. – 160с. – ISBN 5-8465-0320-9
344416
  Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно! Новые и наиболее распространенные финансовые термины в современном русском языке : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Скляревская Г.Н., Ваулина Е.Ю. – Санкт-Петербург, Москва : Филологический фак-т СПбГУ, Academia, 2006. – 208с. – ISBN 5-8465-0453-1
344417
  Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно! Новые и наиболее распространенные экономические термины в современном русском языке : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Скляревская Г.Н., Ваулина Е.Ю. – Санкт-Петербург, Москва : Филологический фак-т СПбГУ, Academia, 2006. – 224с. – ISBN 5-8465-0452-3
344418
  Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно! Политический язык современной России : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Скляревская Г.Н., Ткачева И.О. – Санкт-Петербург, Москва : Филологический фак-т СПбГУ, Academia, 2004. – 224с. – ISBN 5-8465-0239-3
344419
  Скляревская Г.Н. Давайте говорить правильно! Трудности грамматического управления в современном русском языке : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Скляревская Г.Н., Ваулина Е.Ю. – Санкт-Петербург.Москва : Филологический факультет СПбГУ.Academia, 2004. – 176с. – ISBN 5-8465-0208-3
344420
  Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно! Трудности современного русского произношения и ударения : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; Вербицкая Л.А., Богданова Н.В., Скляревская Г.Н. – 5-е изд., стереот. – Санкт-Петербург, Москва : Филологический фак-т СПбГУ, Academia, 2005. – 160с. – ISBN 5-8465-0328-4
344421
  Мокиенко В.М. Давайте говорить правильно! Трудности современной русской фразеологии : Краткий словарь-справочник / Совет по русскому языку при правительстве РФ; МОиН РФ; Санкт-Петербургский гос. ун-т; В.М. Мокиенко. – 5-е изд., стереот. – Санкт-Петербург, Москва : Филологический фак-т СПбГУ, Academia, 2004. – 288с. – ISBN 5-8465-0228-8
344422
  Сукиасян Є.Р. Давайте доверять специалистам // Библиография : Профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2003. – № 5. – С. 22-24. – ISSN 0869-6020


  Бібліографічний опис
344423
  Столбин А.П. Давайте дружить / А.П. Столбин. – М, 1964. – 96с.
344424
  Праг Э.И. Давайте закругляться! / Э.И. Праг, М.М. Ронкин. – Фрунзе, 1969. – 67с.
344425
  Анастасиади Ирина Давайте знакомиться. меня зовут Тинос! // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 45 : фото
344426
  Патрик Л. Давайте играть в хоккей / Л. Патрик, Л. Монахен. – М., 1961. – 99с.
344427
  Сточик М.Я. Давайте не будем! / М.Я. Сточик. – Горький, 1965. – 71с.
344428
  Светлов И.А. Давайте не будем! / И.А. Светлов. – Тула, 1965. – 36с.
344429
  Минко Василь Давайте не будемо : Комедії / Минко Василь. – Київ, 1983. – 128 с.
344430
  Макеева Е. Давайте поговорить о профессиональной этике // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 4 (4) травень. – С. 45-49. – ISSN 2306-0050
344431
   Давайте подсчитаем.... – М., 1982. – 48с.
344432
  Ельянов А. Давайте познакомимся / А. Ельянов. – Л., 1986. – 112с.
344433
  Сельвинский И.Л. Давайте помечтаем о бессмертье / И.Л. Сельвинский. – М, 1969. – 112с.
344434
  Смирнов С.В. Давайте радовать друг друга : лирические и сатирические стихи / С.В. Смирнов. – Москва : Художественная литература, 1966. – 287с.
344435
  Левитан Л. Давайте разберем текст / Л. Левитан. – Рига, 1966. – 112с.
344436
  Портов Ю.И. Давайте разберемся / Ю.И. Портов. – Симферополь, 1985. – 64с.
344437
  Сукиасян Э.Р. Давайте разберемся с платными услугами // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – апрель. – С. 60-62. – ISSN 1726-6726


  О неправомерности взимания платы с читателей за выдачу книг
344438
  Коробкина Т. Давайте разберемся! О полемике вокруг Кодекса профессиональтнеой этики // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 1 (139). – С. 40-43. – ISSN 1727-4893
344439
  Кривонос Павло Давайте разом творити літопис української дипломатії! // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 10/11. – С. 12-13


  До 10-річчя щорічника "Україна дипломатична"
344440
  Шестаков К.А. Давайте рисовать / К.А. Шестаков. – Ленинград, 1960. – 71 с.
344441
  Шестаков К.А. Давайте рисовать : Пособие для учащихся / К.А. Шестаков. – Ленинград, 1963. – 74 с.
344442
  Зубанич Ф.І. Давайте спробую я... / Ф.І. Зубанич. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 351 с.
344443
  Попова А.М. Давайте читать газеты из Германской Демократической Республики. Уч. пособие / А.М. Попова. – Ярославль, 1964. – 40с.
344444
  Сергунин И.И. Давали клятву партизаны / И.И. Сергунин. – Л., 1985. – 382с.
344445
  Калениченко М.М. Давальний відмінок як засіб вираження непрямого суб"єкта у чеській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 107-113


  У статті розглядаються безособові речення у чеській мові. Основну увагу приділено способам та засобам морфологічного вираження непрямого суб"єкта, семантичним і структурним параметрам таких безособових одиниць. В статье рассматриваются безличные ...
344446
  Никитин В. Давате сыграем в карты / В. Никитин. – М, 1992. – 128с.
344447
  Глуздань Андрій Олексійович Давачі параметрів тепломасообміну в ізоляції трубопроводів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.04 / Глуздань Андрій Олексійович; НАН України, Ін-тут техн. теплофізики. – К., 1996. – 16л.
344448
  Марчук Г. Давид-Городокские каноны : проза: каноны // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 12. – С. 48-61. – ISSN 0027-8238
344449
  Замятина А.Н. Давид / А.Н. Замятина. – Ленинград, 1936. – 123с.
344450
  Шнаппер А. Давид / А. Шнаппер. – Москва, 1984. – 279с.
344451
  Заборский В.В. Давид Абрамович Прицкер / В.В. Заборский. – Ленинград : Музыка, 1964. – 76 с.
344452
   Давид Александрович Дубинский. – Москва : Советский художник, 1955. – 96 с.
344453
  Кравченко К.С. Давид Александрович Дубинский / К.С. Кравченко. – М., 1955. – с.
344454
   Давид Александрович Дубинский. – Москва : Советский художник, 1962. – 22 с.
344455
  Халаминский Давид Александрович Дубинский / Халаминский, ю.Я. – Москва : Советский художник, 1966. – 132 с.
344456
  Ойстрах О.Г. Давид Александрович Дубинский / О.Г. Ойстрах. – Ленинград : Художник РСФСР, 1983. – 127 с.
344457
  Каретникова И.А. Давид Альфаро Сикейрос / И.А. Каретникова. – М, 1966. – 32с.
344458
  Воронина Т.Е. Давид Альфаро Сикейрос / Т.Е. Воронина. – Москва, 1976. – 62с.
344459
  Семенов О.С. Давид Альфаро Сикейрос. / О.С. Семенов. – М., 1980. – 176с.
344460
  Антоша В.С. Давид Бойко / В.С. Антоша. – Київ, 1959. – 56с.
344461
  Евдаев Н. Давид Бурлюк в Японии // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2007. – № 1. – С. 76-81.
344462
  Капітоненко О. Давид Бурлюк і Україна // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2006. – № 3/4. – С.35. – ISSN 0868-9644
344463
  Минц Н.В. Давид Гаррик. / Н.В. Минц. – М.Л., 1939. – 83с.
344464
  Столяр З. Давид Гершфельд / З. Столяр. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1961. – 39 с.
344465
  Гогоберидзе Шота Георгиевич Давид Гурамишвили в украинских переводах, критике и художественной литературе : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02, 10.01.03 / Гогоберидзе Шота Георгиевич; АН УССР. Ин-т лит. – К., 1980. – 23л.
344466
  Барамидзе А.Г. Давид Гурамишвили. Краткий очерк жизни и творчества / А.Г. Барамидзе. – Тбилиси, 1955. – 40с.
344467
  Косарик Д.М. Давид Гурамішвілі / Д.М. Косарик. – К., 1950. – 56с.
344468
  Маградзе Е.С. Давид Гурамішвілі / Е.С. Маградзе. – Київ, 1980. – 167 с.
344469
  Квливидзе М.Г. Давид из Сагурамо : повесть / М.Г. Квливидзе. – Москва : Детская литература, 1972. – 127 с.
344470
  Квливидзе М. Давид из Сагурамо. : повесть / М. Квливидзе. – 2-е изд. – Т билиси : Мерани, 1986. – 125 с.
344471
  Вачнадзе Н.З. Давид Ильич Арсенишвили / Н.З. Вачнадзе. – Тбилиси, 1990. – 334 с.
344472
   Давид Иосифович Золотницкий : Библиогр. указ. – Ленинград, 1988. – 35с.
344473
  Келам Т. Давид і Голіаф / Т. Келам, П. Залєвські // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 9 квітня (№ 64). – С. 8


  Чому Європі важливо знати про "російський колоніалізм" і тоталітаризм на пострадянському просторі. Конференція в Європарламентіпід назвою "Давид і Голіаф: Малі країни під тоталітарним правлінням", присвячену російській колоніальній окупації 130 країн ...
344474
   Давид Константинович Церетели., 1964. – 62с.
344475
  Диккенс Ч. Давид Копперфилд / Ч. Диккенс. – Москва; Ленинград, 1929. – 574с.
344476
  Диккенс Ч. Давид Копперфилд / Ч. Диккенс. – Москва; Ленинград, 1939. – 456с.
344477
  Диккенс Ч. Давид Копперфилд / Ч. Диккенс. – Ленинград
1. – 1946. – 520с.
344478
  Диккенс Ч. Давид Копперфилд / Ч. Диккенс. – Рига
Т. 1. – 1949. – 455 с.
344479
  Диккенс Ч. Давид Копперфилд / Ч. Диккенс. – Москва, 1953. – 776с.
344480
  Диккенс Ч. Давид Копперфилд / Ч. Диккенс. – Алма-Ата, 1956. – 895с.
344481
  Диккенс Ч. Давид Копперфильд / Чарльз Диккенс ; Пер. с англ. А. Бекетовой. – Рига : Латгосиздат
Т. 2. – 1949. – 437 с.
344482
  Диккенс Ч. Давид Копперфильд (младший) из дома Грачи, что в Блондерстоне : Его личная история, опыты и наблюдения, которых он никогда, ни под каким видом, не намерен был издавать в свете ; иллюстрированный роман в пер. И. Введенского в 3-х т. ; [С 60-ю англ. рис. худож. Фица]. – Изд. 4-е. – [Москва] : Изд. книгопрод. Клавдий Кузмич Шамов ; [Тип. М.Г. Волчанинова]. – (Сочинения Чар. Диккенса)
Т. 1, 2 и 3. – 1893. – [4], 867 стб. ил.
344483
  Розенблюм Ю.Б. Давид Кугультинов / Ю.Б. Розенблюм. – М., 1969. – 144с.
344484
  Барков А.С. Давид Ливингстон / А.С. Барков. – М., 1947. – 16с.
344485
  Вотте Г. Давид Ливингстон : Жизнь исследователя Африки / Г. Вотте. – Москва : Мысль, 1977. – 279с
344486
  Вотте Г. Давид Ливингстон : Жизнь исследователя Африки / Г. Вотте. – Москва : Мысль, 1984. – 272с
344487
  Пузий В. Давид Ливингстон: мисссия длиною в жизнь // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 7 (47). – С. 26-44. – ISSN 1819-6268
344488
   Давид Народицкий : Скульптура, живопись, графика : Кат. выст.. – Москва, 1989. – 32с.
344489
   Давид Непобедимый - великий философ древней Армении. – Ереван, 1983. – 700с.
344490
  Авершатян С.С. Давид Непобедимый - выдающийся философ древней Армении / С.С. Авершатян. – Москва, 1980. – 64с.
344491
  Ямпольский И.М. Давид Ойстрах / И.М. Ямпольский. – Москва : Московская государственная филармония, 1958. – 43 с.
344492
   Давид Ойстрах : статьи, автобиографический очерк. – Москва : Советский композитор, 1962. – 36 с.
344493
  Ямпольский И.М. Давид Ойстрах / И.М. Ямпольский. – Москва : Музыка, 1964. – 132 с.
344494
  Ямпольский И.М. Давид Ойстрах / И.М. Ямпольский. – 2-е изд., доп. – Москва : Музыка, 1968. – 144 с.
344495
  Юзефович В.А. Давид Ойстрах / В.А. Юзефович. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1978. – 351с.
344496
  Юзефович В.А. Давид Ойстрах / В.А. Юзефович. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1985. – 383с.
344497
   Давид Павлович Генин / Генин, , Павлович. Выставка произведений. Москва. Давид, 1974. – Москва, 1974. – 23с.
344498
  Афанасьев В.С. Давид Рикардо / В.С. Афанасьев. – Москва, 1988. – 127с.
344499
  Зибер Н.И. Давид Рикардо и Карл Маркс в их общественно-экономических исследованиях : опыт критико-экономического исследования / Н.И. Зибер ; Подготовка к печати и вступ. статья проф. А. Л. Реуэля; Под ред. д-ра экон. наук Д. И. Розенберга. – Москва : Социально-экономическое изд. ; (16 тип. треста "Полиграфкнига"), 1937. – LXXXIII, 570, [3] с. – (История русской экономической мысли / Акад. наук СССР. Ин-т экономики)
344500
  Зибер Н.И. Давид Рикардо и Карл Маркс в их общественно-экономических исследованиях / Николай Зибер // Історія економічних учень : хрестоматія : навчальний посібник / КНУТШ ; за ред. В.Д. Базилевича ; [уклад. : В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – С. 702-727. – ISBN 978-966-346-746-7
344501
  Зібер М.І. Давид Рікардо і Карл Маркс у їх суспільно-економічних дослідженнях / Микола Зібер // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 163-177. – ISBN 966-346-208-6
344502
   Давид Рубинштейн. – Москва, 1988. – 31с.
344503
  Рубинштейн Д. Давид Рубинштейн. / Д. Рубинштейн. – М, 1975. – 24с.
344504
  Баевский В.С. Давид Самойлов / В.С. Баевский. – М., 1986. – 253с.
344505
  Туманян О. Давид Сасунский / О. Туманян. – Ереван, 1939. – 43 с
344506
  Вагаршан В. Давид Сасунский / В. Вагаршан. – Москва, 1940. – 119с.
344507
  Зарьян Н. Давид Сасунский / Н. Зарьян. – Москва : Музыка, 1968. – 264 с.
344508
  Зарьян Н. Давид Сасунский : Повесть / Н. Зарьян. – Москва : Художественная литература, 1972. – 263 с.
344509
  Зарьян Н. Давид Сасунский : Повесть / Н. Зарьян. – Москва : Художественная литература, 1973. – 270 с.
344510
  Зарьян Н. Давид Сасунский : повесть / Н. Зарьян. – Москва : Художня література, 1974. – 264 с.
344511
   Давид Сасунский : арм. нар. эпос : [перевод]. – Ленинград : Советский писатель, 1982. – 359 с. : 5 л. ил. – (Библиотека поэта / Осн. М. Горьким ; Большая сер. 2-е изд)
344512
  Зарьян Н. Давид Сасунский : повесть / Н. Зарьян. – Москва, 1984. – 270 с.
344513
   Давид Сасунский.. – Москва, 1939. – 78с.
344514
   Давид Сасунский. Арм. нар. эпос. – М.-Л., 1939. – 383с.
344515
   Давид Сасунский. Арм. нар. эпос. – М., 1939. – 63с.
344516
   Давид Сасунский. Арм. нар. эпос. – Москва, 1958. – 395с.
344517
   Давид Сасунский. Армянский народный эпос. – Ереван, 1939. – 386 с.
344518
   Давид Сасунский. Посвящ. 1000-летию эпоса. – Ереван, 1939. – 177с.
344519
   Давид Сасунський. : dірменський нар. епос, 1939. – 363с.
344520
   Давид Сасунський. Сказание о четырех поколениях сасунских богатырей. – Москва, 1939. – 335с.
344521
  Гамсахурдиа К.С. Давид Строитель : историч. роман / К.С. Гамсахурдиа; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1945. – 359 с.
344522
  Гамсахурдиа К.С. Давид Строитель : историч. роман / К.С. Гамсахурдиа; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани
1. – 1946. – 308 с.
344523
  Гамсахурдиа К.С. Давид Строитель : историч. роман / К.С. Гамсахурдиа; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока
2. – 1949. – 347 с.
344524
  Гамсахурдиа К.С. Давид Строитель / К.С. Гамсахурдиа. – Тбилиси : Заря Востока
3. – 1954. – 412 с.
344525
  Гамсахурдиа К.С. Давид Строитель : историч. роман / К.С. Гамсахурдиа; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока
1-2. – 1956. – 639 с.
344526
  Гамсахурдиа К.С. Давид Строитель / К.С. Гамсахурдиа. – Тбилиси : Заря Востока
3-4. – 1958. – 534 с.
344527
  Метревели Р.В. Давид Строитель / Р.В. Метревели. – Тбилиси, 1990. – 92с.
344528
  Джанашиа С.Н. Давид Чхотуа и его очерки о поэме Руставели. / С.Н. Джанашиа. – Тбилиси, 1938. – с.
344529
  Нарский И.С. Давид Юм / И.С. Нарский. – М., 1973. – 180с.
344530
  Нарский И.С. Давид Юм / И.С. Нарский. – Москва : Мысль, 1973. – 180с. – (Мыслители прошлого)
344531
  Щедрина Т.Г. Давид Юм и Густав Шпет: проблема эмпиризма в историческом познании / Т.Г. Щедрина, Б.И. Пружинин // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 133-144. – ISSN 0042-8744
344532
  Иодль Фр. Давид Юм, его жизнь и философия / Фр. Иодль ; пер. с нем. А. А. Мейера. – Изд. А.Ю. Маноцковой. – Москва : Типо-литография Т-ва И.Н. Кушнерев и Ко, 1901. – 147 с. – Премировано Мюнхенским университетом
344533
  Воронков С.Б. Давид Яновский / С.Б. Воронков. – Москва, 1987. – 415с.
344534
  Герман М.Ю. Давид. (1748-1825) / М.Ю. Герман. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 301 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 6(381))
344535
   Давидов Вадим Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 238-239 : фото
344536
   Давидов Іван Дем"янович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 208-211. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
344537
  Короткий В. Давидов Сергій Іванович // Листи / М.О. Максимович. – Київ : Либідь, 2004. – С. 106-107. – (Пам"ятки історичної думки України). – ISBN 966-06-0352-5
344538
   Давидова Тетяна Олександрівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 238 : фото
344539
  Шевченко Т.Г. Давидові псалми : Автографи Тараса Шевченка, давньослов"янські тексти, українські переклади / Т.Г. Шевченко. – Київ : Дім, Сад, Город, 2000. – 84с. – ISBN 966-95428-3-9
344540
  Бетко І. Давидові псалми як результат першого творчого звернення Шевченка до Біблії. Псалтирна традиція Поучення Мономаха і Саду Сковороди // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 111-119. – ISSN 0280-6336
344541
   Давидовська Тамара Леонідівна // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 34. – ISBN 966-8352-11-4
344542
  Гурамишвили Д. Давитиани / Д. Гурамишвили. – Москва, 1953. – 224с.
344543
  Гурамишвили Д. Давитиани / Д. Гурамишвили. – Тбилиси, 1954. – 216с.
344544
  Гурамишвили Д. Давитиани / Д. Гурамишвили. – Москва, 1955. – 288с.
344545
  Гурамішвілі Д. Давитіані / Д. Гурамішвілі. – Київ, 1950. – 284с.
344546
  Гурамішвілі Д. Давитіані / Д. Гурамішвілі. – Київ, 1955. – 244с.
344547
  Бажан М. Давитіані / М. Бажан. – Київ : Дніпро, 1955. – с.
344548
  Гурамішвілі Д. Давитіані / Давид Гурамішвілі; З груз. пер. М. Бажан; Ідея, передм., післямова, рез. та заг. ред. пер. Р. Чілачави. – Київ : Мистецтво, 2005. – 352с. – ISBN 966-577-167-1
344549
  Певзнер Л.И. Давич Павлович Генин / Л.И. Певзнер. – Москва : Советский художник, 1972. – 20 с.
344550
  Короткий В.А. Давідов Август Юлійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 234-235. – ISBN 966-06-0393-2
344551
  Сохрина Р.Ф. Давление воздуха, температура воздуха и атмосферные осадки северного полушария / Р.Ф. Сохрина. – Л., 1959. – 475с.
344552
  Бакеева С.С. Давление диссоциации селенитов некоторых металлов. : Автореф... канд. хим.наук: 02070 / Бакеева С.С.; Моск. гос. ун-т. – М., 1971. – 18л.
344553
  Казенас Е.К. Давление и состав пара над окислами химических элементов / Е.К. Казенас, Д.М. Чиликов. – М., 1976. – 344с.
344554
  Моссаковский В.И. Давление круглого штампа н упругое полупростраснство : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Моссаковский В.И.; Львовск. гос. ун-т. – Львов, 1951. – 16 с.
344555
  Миногин В.Г. Давление лазерного излучения на атомы / В.Г. Миногин, В.С. Летохов. – Москва : Наука, 1986. – 221с.
344556
  Прусов И.А. Давление на подкрепляющие стойки, установленные внутри отверстия пластинки. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Прусов И.А.; МВО СССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1955. – 7л.
344557
  Чумак К.И. Давление на упругое полупространство штампа, близкого к круговому в плане : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чумак К.И.; Львовск. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1956. – 7л.
344558
  Мелик-Пашаев Давление насыщения в нефтяных залежах / Мелик-Пашаев. – М, 1978. – 95с.
344559
  Марескин С.А. Давление насыщенного пара и термодинамические функции раплавленных смесей систем РЬCI2--KCI, CdВг--NB2(М=щелочной металл) и MeO--МеГ, (Ме=С, Г=СІ, ВГ, І) : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Марескин С.А.; МВ и ССО РСФСР. Ростовск. гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1975. – 24л.
344560
  Александрова Л.П. Давление насыщенного пара тройных расслаивающихся систем: муравьивая кислота-вода-дихлорэтан и муравьиная кислота-вода-бензол : Автореф... канд хим.наук: / Александрова Л. П.; АН УССР, Ин-т физ. хим. им. Л. Писпржевского. – Киев, 1955. – 7л.
344561
  Канев А.Н. Давление пара и использование его при изучении диаграмм состояния бинарных систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Канев А.Н.; Уральск науч. центр. АН СССР. Ин-т электрохимии. – Сверловск, 1972. – 28л.
344562
  Новоселов А.В. Давление пара летучих халькогенидов металлов / А.В. Новоселов, А.С. Пашинкин. – М., 1978. – 111с.
344563
  Фаткулина Л.Г. Давление пара трехкомпонентных систем. Этиловый спирт - 1,2-дихлорэтан-безнол. Этиловый спирт - 1,2-дихлорэтан-вода. : Автореф... канд. хим.наук: / Фаткулина Л.Г.; Среднеазиат. гос. ун-т. Каф. физич. химии. – Ташкент, 1951. – 8л.
344564
  Несмеянов А.Н. Давление пара химических элементов / А.Н. Несмеянов. – Москва : Издательство АН СССР, 1961. – 396 с.
344565
   Давление пластовых флюидов. – Л., 1987. – 221с.
344566
  Лебедев П.Н. Давление света / П.Н. Лебедев, 1922. – 4 с.
344567
  Соловьев К. Давления и влияния // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 22-23. – ISSN 0235-7089


  Кабинет Петра Столыпина
344568
   Давления и механические напряжения в развитии состава, структуры и рельефа литосферы. – Л., 1969. – 240с.
344569
  Уварова Л.З. Давней юности друзья / Л.З. Уварова. – Москва, 1989. – 110с.
344570
  Гаврилів О. Давнє / Орест Гаврилів ; [ред. Б.С. Остапович]. – Львів : Сорока Т.Б., 2013. – 124, [1] с. – ISBN 978-966-2598-20-9
344571
  Ростовцев М.І. Давнє минуле нашого Півдня / М.І. Ростовцев ; переклад Л. Чикаленка. – Вид. 2-ге. – Київ : Друк. Київської Губерніяльної народної управи, 1918. – 32 с. : мал. – (Благодійне Т-овариство видання загально-корисних та дешевих книжок ; № 72)
344572
  Бунятян К.П. Давнє населення України : Навчальний посібник / К.П. Бунятян. – Київ : Либідь, 1999. – 228с. – ISBN 966-06-0065-8
344573
  Бунятян К.П. Давнє населення України : Навчальний посібник для студ. істор. спец. вищ. навч. закл. / К.П. Бунятян. – Київ : Либідь, 2003. – 232с. – ISBN 966-06-0065-8
344574
  Клос В. Давнє передання про заснування Михайлівської обителі митрополитлм Михайлом // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2008. – № 03 (219), лютий. – С. 4-5


  До 900-річного ювілею з часу закладення кам"яного храму Михайлівського Золотоверхого монастиря.
344575
  Грабина О.Т. Давни ричи [Давні річи] : (збирнычок) [збірничок] ; (русско-укpаинский сбоpник) / А.Т. Гpабина. – Київ : Тип. Имп. Ун-та Св. Владиміpа Акционеp. о-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1904. – 51 с. – Зі змісту: За злыми людьми й хата не згоpыть; Витpяк - укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії, решта творів рос.
344576
  Мунблит Г.Н. Давние времена / Г.Н. Мунблит. – М., 1983. – 287с.
344577
  Соколов-Микитов Давние встречи / Соколов-Микитов. – Л., 1975. – 318с.
344578
  Соколов-Микитов Давние встречи / Соколов-Микитов. – Ленинград : Советский писатель, 1976. – 316с.
344579
  Эвентов И.С. Давние встречи / И.С. Эвентов. – Л, 1991. – 384с.
344580
  Нестеров М.В. Давние дни / М.В. Нестеров. – 2-е изд. доп. – К., 1959. – 399с.
344581
  Нестеров М.В. Давние дни / М.В. Нестеров. – Уфа, 1986. – 559 с.
344582
  Глазов Г.С. Давние числа / Г.С. Глазов. – М, 1991. – 477с.
344583
  Карьер С. Давний спор : Роман // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С.61-136. – ISSN 1130-6545
344584
   Давнина і сучасність Валерія Шевчука : до 75-річчя письменнику Валерію Шевчуку / Літукраїнці // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 21серпня (№ 31). – С. 1, 3
344585
  Різників Олекса Давні вірші : вірші // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 9/10. – С. 7-11. – ISSN 0130-1608
344586
  Борисов В.А. Давні граматики иа їхня наукова роль у формуванні українського мовознавчого знання // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 31/32 (395/396). – С. 2-5
344587
  Козак Д.Н. Давні землероби Волині (пам"ятки археології на Хрінницькому водоймищі) / Денис Козак, Богдан Прищепа, Віталій Шкоропад ; [відп. ред. Абашина Н.С.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ : Нац. акад. України, Ін-т археології, 2004. – 299, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-02-3187-3


  Видання підсумовує понад десятирічні археологічні дослідження авторів на Волині. Досліджено пам"ятки поморсько-кльошової, зубрицької, вельбарської культур, ранньослов"янського часу та княжої доби. Розглянуто окремі питання етнокультурного та ...
344588
  Прилюк Д.М. Давні знайомі : гуморески / Д.М. Прилюк. – Львів : Каменяр, 1964. – 94 с.
344589
  Клюкін О.А. Давні зсуви долини прориву р. Салгір в околицях м. Сімферополя / О.А. Клюкін, М.І. Лисенко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 121-126 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
344590
  Кондратюк А.І. Давні листи : повісті, оповідання, спогади, спостереження / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – 151, [1] с. – ISBN 978-966-416-520-1


  У пр. №1714599 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка - дарунок автора. 14 вересня 2017 року. Підпис. м. Київ
344591
  Малаков Д. Давні лютеранські надгробки на Байковому цвинтарі // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 7 (177). – С. 30-37. – ISSN 0131-2685
344592
  Пустовалов С.Ж. Давні меблі як елемент субкультури знаті / С.Ж. Пустовалов, Л.О. Чухрай // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 75 : Теорія та історія культури
344593
  Балагурі Е.А. Давні металурги Українських Карпат / Е.А. Балагурі. – Ужгород, 1978. – 122 с.
344594
  Федака П. Давні печі у народному житлі Закарпаття // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 48-51. – ISSN 0130-6936
344595
  Логвиненко В.А. Давні рани / В.А. Логвиненко. – Одеса, 1961. – 187 с.
344596
  Микитась В.Л. Давні рукописи і стародруки. Опис і каталог. / В.Л. Микитась. – Ужгород, 1961. – 95с.
344597
  Микитась В.Л. Давні рукописи і стародруки. Опис і каталог. / В.Л. Микитась. – Львів
Ч.2. – 1964. – 83с.
344598
  Баран В.Д. Давні слов"яни // Україна крізь віки : [у 15 т.] / [НАНУ ; заг. ред. В.А. Смолія]. – Київ : Альтернативи, 1998. – Т. 3 : Давні слов"яни / Баран В.Д. – С. 1-335. – ISBN 966-7217-26-4, 966-7217-41-8 (т. 3)
344599
  Винокур І.С. Давні слов"яни на Дністрі / І.С. Винокур, Б.О. Тимощук. – Ужгород, 1977. – 111с.
344600
   Давні слов"яни. Археологія та історія : навчальний посібник / Н.С. Абашина [та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології, Київ нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Каф. археології та музеєзнавства. – Киев : Стародавній Світ, 2012. – 364, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 360-363. – ISBN 978-966-2608-05-2
344601
  Веремійчук О. Давні стилі ренесансу й бароко і сучасна українська іконотворчість // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 3-9 лютого (№ 5). – С. 9


  Дві елітарно видані книги професора Дмитра Степовика.
344602
  Кондратьєва І.В. Давні Східні православні церкви: освіта і духовність Коптської Церкви // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 78-85. – (Серія "Філософія" ; № 11 (224)). – ISSN 2076-5894
344603
  Сорокіна Л.Ю. Давні та сучасні ландшафти Більського городища як середовище існування людини / Л.Ю. Сорокіна, С.П. Дорошкевич, А.С. Кушнір // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 3 (86). – С. 25-33 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1561-4980
344604
  Чапля А. Давні топоніми Львівщини у новій інтерпретації // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 167-172. – ISSN 0203-9494
344605
  Беспалов С. Давні традиції та формування українського церковного шиття // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 36-40. – ISSN 0203-5863
344606
   Давні ударні хвилі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 16 (492), 21-27.04.2017 р. – С. 32-33. – ISSN 1996-1561


  Населення Східної Німеччини зменшується. Зі схожими проблемами в майбутньому зіткнеться й решта країн, а також великі регіони Європи.
344607
  Сивокінь Г.М. Давні українські поетики / Г.М. Сивокінь. – Харків : ДУ ім. О.М.Горького, 1960. – 106с.
344608
  Сивокінь Григорій Давні українські поетики / Сивокінь Григорій. – 2-ге вид., з додатками. – Харків : Акта, 2001. – 167с. – (Харківська школа). – ISBN 966-7021-61-0
344609
  Горшунова Є.В. Давні циркові видовищні споруди як об"єкт історико-культурного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 98-103 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
344610
  Салтиков-Щєдрін Давні часи. / Салтиков-Щєдрін. – К., 1953. – 40с.
344611
  Фіголь М. Давній галицький іконопис // Галичина : Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Ів-Фр. обласна орг. Конгресу укр. інтелігенції; Іст. ф-т Прикарп. ун-ту ім. В. Стефаника;Держ. архів Ів-Фр. області. – Івано-Франківськ, 1997. – № 1. – С. 159-164.
344612
  Баран В.Д. Давній Галич : монографія / Баран В., Томенчук Б., Фігурний Ю. ; НДІ українознавства, Від. укр. етнології. – Київ : Олег Філюк, 2017. – 132, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 96-109, 129-132. – ISBN 978-966-373-811-6


  У пр. № 1711510 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського Національного Університету ім. Тараса Шевченка, з повагою і вдячністю від авторів монографії. 10.05.2017 р.
344613
  Шейнін Л.Р. Давній знайомий / Л.Р. Шейнін. – К, 1958. – 676с.
344614
  Чирков О. Давній Київ у тілі сучасної столиці України: українознавча експедиція // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 154-161
344615
  Наливайко С. Давній міф про походження кравенців-українців і його паралелі в індійській та грецькій міфології // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 193-200
344616
  Смаль О.Л. Давній ойконім ТРОЄЩИНА на карті сучасного Києва // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 175-180. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
344617
  Наєнко М. Давній період світового й українського літературознавства // Українське літературознавство : Школи, напрями, тенденції / М.К. Наєнко. – Київ : Академія, 1997. – С. 18-40. – ISBN 966-580-009-4
344618
  Токвіль Алексіс де Давній порядок і революція / Токвіль Алексіс де; З франц. пер. Григорій Філіпчук. – Київ : Юніверс, 2000. – 224с. – ISBN 966-7305-30-9
344619
   Давній український гумор і сатира. – К., 1959. – 496с.
344620
  Дем"янчук І. Давність - не привід для пихи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 березня (№ 51/52)


  Сьогоднішній патріотизм - у тому, щоб зберегти й розвивати нашу мову. Автор статті згадує професора КНУ імені Тараса Шевченка К. Тищенка ( "Український тиждень" № 39, 2012), який "порівнявши українську мову з усіма слов"янськими, дійшов висновків: наша ...
344621
  Петренко К.Р. Давність у цивільному праві України: історико-правове дослідження // Правова держава : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 18. – C. 70-75. – ISSN 2411-2054
344622
  Петренко К.Р. Давність у цивільному та кримінальному праві: порівняльно-правові аспекти // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (29). – С. 138-145. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
344623
  Пожоджук Д. Давність української писанки // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 8-14 квітня (№ 14). – С. 10-11
344624
  Федин К. Давно и недавно / К. Федин. – М., 1947. – 64с.
344625
  Кузьмин Н.В. Давно и недавно / Н.В. Кузьмин. – Москва, 1982. – 481с.
344626
  Дмитриев О.М. Давно и недавно / О.М. Дмитриев. – Москва, 1986. – 192с.
344627
  Котельников Н.З. Давно минувшее. / Н.З. Котельников. – Куйбышев, 1959. – 91с.
344628
  Ніколаєва А. Давно очікувана книга / Анна Ніколаєва // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 153-154


  У статті подаються етнографічні матеріали про різдвяну обрядовість українців, зібрані С. Носом на Чернігівщині. В статье поданы этнографические материалы о рождественской обрядности украинцев, собранные С.Носом на Черниговщине. The article contains ...
344629
  Бирюкова Галина Владимировна Давно я с Пушкиным дружу : хождения в книжное царство // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 24. – С. 39-41. – ISSN 1727-4893


  Деятельность Центральной детской библиотеки в Тольятти, посвященная литературному наследию А.С.Пушкина, начиналась с небольшого цикла литературных вечеров. Сегодня эта библиотека носит имя поэта.
344630
  Туманова Н.Л. Давно, в Цагвери... / Н.Л. Туманова. – М., 1986. – 220с.
344631
  Минутко И.А. Давно, когда была юность. / И.А. Минутко. – М., 1973. – 352с.
344632
  Наєнко М. Давно, ніби сьогодні... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 листопада (№ 44). – С. 14
344633
  Старенький І.О. Давноруські пам"ятки на території Кам"янця-Подільського // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 7. – С. 62-67


  На сьогодні й досі дискусійним залишається питання про час виникнення Кам"янця-Подільського. Значна частина дослідників схиляються до думки, що в період Київської Русі. У ході археолого-архітектурних досліджень башти Денної було встановлено, що в її ...
344634
  Рапопорт Я.И. Давностные сроки в обязательствах по грузовым железнодорожным перевозкам / Я.И. Рапопорт. – Харків, 1959. – 76с.
344635
  Ткачевский Ю.М. Давность в советском уголовном праве / Ю.М. Ткачевский. – М., 1978. – 128с.
344636
  Смольников В.Е. Давность в уголовном праве / В.Е. Смольников. – М., 1973. – 143с.
344637
  Полетаев Н. Давность виндикации : [Доклад, читанный в заседании Гражданского отделен=ния Юридического общества 12 марта 1893 года]. – [Санкт-Петербург] : Тип. Правительствующего сената, 1893. – 32 с. – Отд. оттиск: Журнал гражданского и уголовного права, 1893, кн. 5. - Авт. указан в конце текста. - Без тит. л. и обл. – Библиогр.: с. 1
344638
  Николаев А.М. Давность лет / А.М. Николаев. – М, 1987. – 155с.
344639
  Карабегов А. Давность по церковным землям / А. Карабегов. – Санкт-Петербург : Тип. А. Хомского и К*, 1894. – 150 с.


  Приложение: 1. I. Решение гражд. кассац. деп. 1893 г. № 2 2. II. Подлежат ли церковные имения действию давности. Статья Р. Карабегова, с. 101-113 : (из "Суд. Газ" 1894 г. № 5). 3. III. К вопросу о применении давности к церковным землям. Статья С. ...
344640
  Микитась В. Давноукраїнські студенти і професори / В. Микитась. – Київ : Абрис, 1994. – 288с. – ISBN 5-86828-015-6
344641
  Новицкий В. Давнс Лукоморс / В. Новицкий. – К, 1929. – 53с.
344642
  Гладков А.К. Давным-давно / А.К. Гладков. – М., 1960. – 296с.
344643
  Гладков А.К. Давным-давно / А.К. Гладков. – М., 1978. – 535с.
344644
  Марченко В. Давня азербайджанська література в дослідженнях А.Ю. Кримського // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 1 (87) : Україна - Азербайджан. – С. 256-268. – ISBN 978-966-579-271-0


  Агатангел Кримський одним з перших серед учених дореволюційної Росії звернувся до вивчення історії, фольклору та літератури народів багатонаціональної імперії. Помітне місце належить літературі азербайджанського народу.
344645
  Данилюк А. Давня архітектура українського села : етнографічний нарис / Архип Данилюк. – Київ : Техніка, 2008. – 252с. – (Народні джерела). – ISBN 978-966-575-063-5
344646
  Литовська О. Давня аттична комедія та комедія дель арте: діалог у "Великому часі" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 226-232. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто проблему з"’язків між давньою аттичною комедією та італ. комедією дель арте. Аналіз обох феноменів у контексті концепції народної сміхової культури М. Бахтіна відкриває перспективи для нових досліджень специфіки цих явищ та їх ролі у ...
344647
  Куликова Л. Давня Греція: культура Криту. Виникнення перших держав // Історія в школі : Науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 40-43
344648
  Погребенник В. Давня і дошевченківська література в публіцистично-есеїстичних обсягах Романа Рахманного // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 2-5
344649
  Ляшев О. Давня історія Роїща. Заселення долини Стрижня / Олександр Ляшев. – Чернігів : Десна, 2017. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 131-138 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-502-581-8
344650
  Стельмах С.П. Давня історія слов"ян в історичній концепції М. Петрова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 68-73. – (Історія ; Вип. 37)
344651
   Давня історія України. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00566-9
кн.2. – 1995. – 224с.
344652
   Давня історія України : В 3-х т. – Київ : Наукова думка. – ISBN 966-00-0010-3(т.1); 966-00-0009-Х
Т.1 : Первісне суспільство. – 1997. – 560с.
344653
   Давня історія України : В 3-х т. – Київ : Ін-тут археології НАН України. – ISBN 966-02-0726-3; 966-00-0009-Х
Т.2 : Скіфо-антична доба. – 1998. – 496с.
344654
   Давня історія України : В 3-х т. – Київ : Ін-т археології НАНУ. – ISBN 966-02-1396-4; 966-00-0009-Х
Т. 3 : Слов`яно-Руська доба. – 2000. – 696 с.
344655
  Свідерська В.В. Давня історія України 6 клас / В.В. Свідерська. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 96с. – ISBN 966-562-115-7
344656
   Давня історія України. У 2-х кн. : Навч.посібник для студентів вузів / П.П. Толочко, Д.Н. Козак, С.Д. Крижицький, О.П. Моця, В.Ю. Мурзін; П.П. Толочко, Д.Н.Козак, С.Д. Крижицький, О.П. Моця, В.Ю. Мурзін; художники-ілюстратори М.М. Ієвлєв, П.Л. Корнієнко. – Київ : Либідь. – ISBN 5-325-00414-Х
Кн.1. – 1994. – 240с.
344657
  Новікова К. Давня й амбітна // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 30 (454), 29.07-4.08.2016 р. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Чим живе сьогодні Грузинська православна церква.
344658
   Давня кам"яна скульптура. – К., 1972. – 24с.
344659
  Чмихов М.О. Давня культура : Навч. посібник / М.О. Чмихов. – Київ : Либідь, 1994. – 287с.
344660
  Микитась В.Л. Давня література Закарпаття. Нариси літератури Закарпаття доби феодалізму. / В.Л. Микитась. – Львів, 1968. – 255с.
344661
  Коврижко О.Г. Давня література. Драматургія // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 12 (232). – С. 14-17
344662
   Давня людина = Early man : палеогеографія та археологія / [В.М. Степанчук та ін. ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології, Ін-т географії. – Київ : Наукова думка, 2013. – 204, [4] с., [53] арк. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 190-205. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1323-0
344663
  Веркалець М.М. Давня персо-таджицька словесність у дослідженнях А.Ю. Кримського : Навчальний посібник для студ.-журналістів і філологів / М.М. Веркалець; КНУТШ; Інститут журналістики; За ред. В.В. Різуна. – Київ : Київський університет, 2003. – 131с. – ISBN 966-594-205-0
344664
  Загірня Марія Давня прыгода [Давня пригода] : оповидання [М.О. Рубакіна] пеpеказала М. Загиpня [М.М. Гpінченко]. – [Чеpнигів] : Выдав Б. Гpинченко. Дpук. Губ[еpн]. Земства, 1899. – 48 с. – Авт. вказ. в кінце текста. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Авторство М.О. Рубакіна встановлено за кн.: Бібліотечні колекції: Б.Д. Грінченко. - К., 1988. – (Видання Б. Гpинченка ; № 38)


  . Псевдоніми та криптоніми — М. Загірня, М. Чайченко, М. Доленко, П. З. Р-ой та інші. Дружина Бориса Грінченка.
344665
   Давня римська поезія в українських перекладах і переспівах : Хрестоматія. – Львів : Світ, 2000. – 328с. – ISBN 966-603-026-8
344666
  Балацька Л.А. та ін. Давня Русь : Бібліографічний покажчик / Мін-во культури УРСР; Держ. іст. б-ка УРСР; Уклад.: І. А. Балацька, Г. Г. Германенко, Л. П. Александрова. – Київ : Держ. іст. б-ка УРСР, 1982. – 24с.
344667
  Рижков В. Давня Русь і кочівники // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18-19 липня (№ 130/131). – С. 8


  Україна затверджувалася на військовому кордоні.
344668
  Половинська В.В. Давня русь та норвезькі королі-місіонери // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 12-15. – ISSN 2076-1554
344669
  Савченко С. Давня Русь у полемічній літературі кінця 16-17 століття / Сергій Савченко; НАНУ, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича; [наук. ред. Ісаєвич Я.Д.]. – Дніпропетровськ : Інновація, 2007. – 188с. – ISBN 966-96438-3-X
344670
  Верменич Я. Давня Русь як система міст: теоретико-методологічні аспекти // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 3-20. – ISSN 0869-3595
344671
  Назаревський О.А. Давня східнослов"янська повість в радянському літературознавстві (1917-1947) / О.А. Назаревський. – Окр. відб: із "Наукових записок" КДУ т. VI, в. 1, 1948. – 61-75с.
344672
  Розовик Д. Давня та середньовічна історія України в працях А.П. Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 174-177


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
344673
  Лучук Т. Давня Україна/Русь як джерело літературної інспірації Йоганнеса Бобровського // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 36-43. – ISBN 978-966-193-016-1
344674
  Грицай М.С. Давня українська література : Підручник / М.С. Грицай, В.Л. Микитась, Ф.Я. Шолом. – Київ : Вища школа, 1978. – 416с.


  У книзі розглядаються історичні вірши, панегірики, книжкі пісні, бурлескні твори, їх художні особливості та зв"язок з народно поетичною творчістю. Творчисть поетів розглядається: Климентія Зіновієва, Івана Некрашевіча, Григорія Сковороди та.ін.
344675
  Грицай М.С. Давня українська література : підручник / М.С. Грицай, В.Л. Микитась, Ф.Я. Шолом; за ред. М.С. Грицая. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1989. – 414 с. – ISBN 5-11-001400-0
344676
   Давня українська література. – Київ : Радянська школа, 1991. – 576с. – ISBN 5-330-01350-9
344677
   Давня українська література : хрестоматія. – Київ : Освіта, 1992. – 576с. – ISBN 5-330-02108-1
344678
   Давня українська література : хрестоматія. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Освіта, 1993. – 671, [1] с. – ISBN 5-330-01350-9
344679
   Давня українська література : Хрестоматія. – 3-є вид., перер. і доп. – Київ : Освіта, 1994. – 576с. – ISBN 5-330-02751-9
344680
   Давня українська література : хрестоматія. – 3-тє вид. – Київ : Освіта, 1996. – 656с. – ISBN 5-330-03133-8
344681
   Давня українська література : Хрестоматія. – 4-те вид. – Київ : Освіта, 1998. – 656с. – ISBN 966-04-0312-7
344682
   Давня українська література : словник-довідник : 650 ст. / авт.-уклад.: Богдан Білоус, Петро Білоус, Оксана Савенко ; за ред. д-ра філол. наук, проф. Петра Білоуса. – Київ : Академія, 2015. – 207, [1] с. – Сер. засн. в 1995 р. – Бібліогр.: с. 206-207. – (Nota bene!). – ISBN 978-966-580-466-6
344683
  Демченко С.А. Давня українська література (Х-XVIII століття) : практикум : навч. посібник / С.А. Демченко, Ю.М. Сафонов. – Київ : Знання, 2013. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 189-200 та в кінці розд. – ISBN 978-617-07-0097-1
344684
  Демченко С.А. Давня українська література (Х-XVIII століття) : практикум : навч. посібник / С.А. Демченко, Ю.М. Сафонов. – Київ : Знання, 2013. – 230, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 189-200 та в кінці розд. – ISBN 978-617-07-0000-1
344685
   Давня українська література X-XVIII ст. : твори : для ст. шк. віку. – Київ : Школа, 2005. – 413, [2] с. – Сер. засн. 2002 р. – Бібліогр.: с. 407-409. – (Шкільна хрестоматія). – ISBN 966-661-405-7
344686
  Степанишин Б.І. Давня українська література в школі / Б.І. Степанишин. – Київ : Либідь, 2000. – 504с. – ISBN 966-06-0151-4
344687
   Давня українська література періоду Київської Русі. – Київ : Київський університет, 2002. – 80с.
344688
  Тьопенко Ю. Давня українська література та фольклор в англійських перекладах: розмаїття жанрів // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 154-160. – ISBN 978-966-171-901-8


  У статті зроблено стислий огляд англійських перекладів текстів давньої української літератури та фольклору під кутом зору поступового розширення їх жанрового діапазону. Звернуто увагу на роль Т.Шевченка, сприйнятого в англомовному світі як поета ...
344689
  Соболь В. Давня українська література: методологічні аспекти дослідження // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С.47-54.
344690
  Грицай М.С. Давня українська поезія : (Роль фольклору у формуванні образного мислення українських поетів XVI-XVIII ст.) / М.С. Грицай. – Київ : Київський університет, 1972. – 156с.


  У книзі розглядаються історичні вірши, панегірики, книжкі пісні, бурлескні твори, їх художні особливості та зв"язок з народно поетичною творчістю. Творчисть поетів розглядається: Климентія Зіновієва, Івана Некрашевіча, Григорія Сковороди та.ін.
344691
  Грицай М.С. Давня українська проза / М.С. Грицай. – Київ : Вища школа, 1975. – 151с.
344692
  Тимошик М.С. Давня українська рукописна книга дохристиянської доби : Текст лекції для студ. Ін-ту журналістики з курсу "Історія видавничої справи" / М.С. Тимошик; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 32с.
344693
  Хорунжий А.М. Давня французька пісенька : Оповідання, нариси / А.М. Хорунжий. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 207 с.
344694
  Хорунжий А.М. Давня французька пісенька : Оповідання / А.М. Хорунжий. – Київ : Дніпро, 1981. – 304 с.
344695
  Галушко К.Ю. Давня Шотландія : Навчальний посібник / Кирило Галушко; МОНУ; Київський національний лінгвістичний ун-т; Науковий ред. Ю.Терещенко. – Київ : Видавничий центр КНЛУ, 2003. – 180с. – ISBN 966-638-111-7
344696
  Шестаков П. Давняя история. Остановка. Вертеп : Повесть и романы / Павел Шестаков. – Москва : РИПОЛ классик, 2005. – 640с. – (Лучший российский детектив). – ISBN 5-7905-3410-4
344697
  Жасимов М.М. Давняя мечта человечества - сжать потоки информации до познаваемых объемов // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 5. – С. 59-64. – ISSN 0234-0453
344698
  Рогов А.П. Давняя пастораль // Ермак / А.С. Иванов. – Москва : Б. и., 1993. – с. – (Роман-газета ; № 11/12 (1209/1210))
344699
  Антонюк М.О. Давньоанглійська орієнтаційна метафора (на прикладі опозиції "ВЕРХ - НИЗ" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 16-23. – Бібліогр.: Літ.: с.22-23; 36 п.
344700
  Субх Алі Давньоарабська поезія. Газель у епоху Джагілійї... [текст арабською мовою] (V - сер. VІІ) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-51. – (Східні мови та літератури ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглядається найдавніший (доісламський) розвиток арабської поезії та її система жанрів. Розкриваються особливості художнього світу поетів Імрулькайса, Антари та Яшкарія The ancient (preislamic) period in the development of the Arabian poetry and a ...
344701
  Троць О.В. Давньогерманський концепт доля (wyrd/orlog) у перехідний період від язичництва до християнства: історико-культурні особливості // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 362-369
344702
  Буніятова І.Р. Давньогерманські мовні структури в етнокультурному аспекті // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 50 : Мовознавчі студії. – С. 8-12
344703
  Лазоренко С. Давньогрецька агоністика в мистецтві / С. Лазоренко, М. Чхайло, В. Романова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2017. – № 2 (66). – С. 238-247. – ISSN 2312-5993
344704
  Гарнага В. Давньогрецька історія та культура у творчості М.П. Драгоманова // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 259-265. – ISSN 2077-7280
344705
  Мегела І.П. Давньогрецька класична лірика : Антологія. Навч. посібник / І.П. Мегела, О.В. Левко; Упорядк. примітки, коментар: І.П. Мегели та О.В. Левка; МОНУ; КНУТШ; Ін-т філології. – Київ : Арістей, 2006. – 400с. – ISBN 966-8458-81-8
344706
  Звонська-Денисюк Давньогрецька мова : Підручник / Звонська-Денисюк. – Київ : Томіріс, 1997. – 592с. – ISBN 5-87498-095-4
344707
  Звонська Л.Л. Давньогрецька мова : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Л. Звонська; КНУТШ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Киев : Київський університет, 2007. – 711с. – ISBN 966-594-950-0
344708
  Звонська Л.Л. Давньогрецька мова : підручник для філософів : підручник для студ. вищих навч. закладів / Звонська Л.Л. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 638, [2] с. : табл. – (Серія "Sapientia humana / sapientia divina"). – ISBN 978-966-2302-15-8
344709
   Давньогрецька трагедія : Збірник. – Київ : Дніпро, 1981. – 232с.
344710
   Давньогрецька трагедія : Есхіл. Софокл. Евріпід. – Харків : Фоліо, 2006. – 479с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3444-3
344711
  Поперечна Г.А. Давньогрецька філософія в оцінці Й .Міхневича // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 67-76
344712
  Поліщук Давньогрецький "Міф про аргонавтів" у контексті проблематики балканського етногенезу / Поліщук, (Шадчина) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 212-222


  Стаття присвячена інтерпретації елементів "аргонавтичного міфу", зокрема, генеалогічним зв"язкам коринфської та колхської династій періоду бронзового віку, а також аналізу супутніх міфологічних символів і лексики.
344713
  Тереховська О.В. Давньогрецький театр: передумови виникнення драми, театральне мистецтво як синтез мистецтв, еволюція трагедії, значення театру в духовному житті греків // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 31-33. – Бібліогр. в кінці ст.
344714
  Меленко С.Г. Давньогрецькі витоки української філософсько-правової думки : монографія / С.Г. Меленко ; [наук. ред. Костицький М.В.] ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2013. – 431, [1] с. – Бібліогр.: с. 392-431. – ISBN 978-617-7096-08-4
344715
  Лазер-Паньків Давньогрецькі емотивні приказки: структурно-семантичний аналіз // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 105-110
344716
  Вакулик І. Давньогрецькі ініціальні частини сучасних термінів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 43-48. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглядаються давньогрецькі ініціальні частини сучасних юридичних та економічних термінів, їх моделі й кореляції, побудовані на відношеннях ототожнення і протиставлення початкових терміноелементів, а також етимони (які не завжди відповідаються сучасним ...
344717
  Лазер-Паньків Давньогрецькі паремії з топонімічним компонентом // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 147-152. – Бібліогр.: Літ.: с. 152; 12 н.


  В статті відображено деякі аспекти дослідження вживання етнонімів та топонімів у складі паремії давньогрецької мови. The article is dedicated to some aspects of resear of the toponym and ethnonym as component of ancient Greek paremias.
344718
   Давньоєврейська література : Хрестоматія. – Київ : Київський університет, 2001. – 186с. – ISBN 966-594-219-0
344719
  Карпенко Ю.О. Давньоєвропейська гідронімія в Українських Карпатах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.27-31. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 0027-2833
344720
  Тарасенко М.О. Давньоєгипетські папіруси в зібранні Одеського археологічного музею // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 156-170. – ISSN 1682-671Х
344721
  Борділовська О.А. Давньоіндійська політична теорія в діяльності імператора Харші (606-646/7 рр.н.е.) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.36-53.
344722
  Хведченя С.Б. Давньоісландські cаги як джерело з історичної географії: подорож Торвальда Кодранссона у Cвяту Землю і його перебування на теренах Русі (початок XI ст.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 200-214. – ISSN 0130-5247
344723
  Сагайдак М.А. Давньокиївський Поділ: Проблеми топографії, стратиграфії : Проблеми топографії, стратиграфії, хронології / М.А. Сагайдак. – Київ : Наукова думка, 1991. – 168с.
344724
  Калашник Л.С. (Меї) Давньокитайська міфологія як засіб родинного виховання : Наукова монографія / Л.С. (Меї) Калашник; МОНУ; Хар. нац. пед. унів-т ім. Г.С. Сковороди. – Запоріжжя : Поліграф, 2004. – 259 с. – ISBN 966-8268-87-3
344725
  Безручко К. Давньокитайська міфологія: короткий нарис // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 211-215. – ISBN 978-2-919320-35-6
344726
  Шекера Я.В. Давньокитайські космогонічні ідеї та їхня репрезентація в ідеограмах китайської мови // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 109-114. – ISSN 1608-0599
344727
  Мацько Л.І. Давньокнижний любомудр Григорій Сковорода // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 127-131. – ISBN 978-966-660-472-2
344728
   Давньоримська література : У двох книгах. – Київ : Грамота. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-62-6(кн.2)
Кн.2:. – 2005. – 576с.
344729
   Давньоримська поезія // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 11 (413). – С. 28-29
344730
  Бондар Ю. Давньоримське видавництво: усна традиція, письмо та закони в контексті суспільних трансформацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 2 (235). – C. 3-7. – ISSN 2076-9326


  Простежено процес зародження видавничої справи у Стародавньому Римі, розглянуто чинники і складники давньоримського видавництва, вплив на нього, зокрема, усної традиції та правотворчості, проаналізовано розуміння давніми римлянами значення, ролі та ...
344731
  Олійник М. Давньоримське військо та його роль у протоглобалізаційних процесах періоду Pax Romana // Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукр. молодіж. наук. конф. 10 берез. 2017 р., м. Киів / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Іст.-філос. ф-т, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ; [редкол.: О.О. Салата, Г.В. Саган, Р.Р. Куцик]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. – С. 37-47
344732
  Погорілець О. Давньоримський військовий диплом з Поділля / О. Погорілець, Р. (Хмельницький) Саввов // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-35. – ISSN 1811-542X
344733
  Тимошик Г.В. Давньоримські біблієантропоніми в українських перекладах Святого письма ХІХ–ХХ ст. (на матеріалі найменувань, що містять у своїй структурі назви посад, професій). - // Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці, 2014. – Вип. 18. – C. 89-98. – ISBN 978-966-399-637-0
344734
  Баранкова Я. Давньоримські монети у грошовому обігу на східнослов"янських та сучасних українських землях // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 7/8 (167/168). – C. 21-25
344735
  Саввов Р. Давньоруська актова печатка з Меджибожа // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 1 (53). – С. 26-27. – ISSN 1811-542X
344736
  Пахомова С.М. Давньоруська антропонімійна система X- XIII ст. // Студії з ономастики та етимології. 2013 : [наукове видання] / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2013. – С. 161-172. – ISBN 978-966-8825-79-8
344737
  Тимощук Б.О. Давньоруська Буковина (10-перша половина 14 ст.) / Б.О. Тимощук. – К. : Наук. думка, 1982. – 207с
344738
  Тарасенко О. Давньоруська ікона і супрематизм Казимира Малевича // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 358-382. – ISSN 1992-5514
344739
  Затилюк Я.В. Давньоруська історія на службі у київських церковних ієрархів середини - другої половини XVII ст.: політична риторика та статус митрополії // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 6 (507). – С. 40-56. – ISSN 0130-5247
344740
  Залізняк Л. Давньоруська народність: нова версія старого міфу // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.14-21
344741
   Давньоруська ономастична спадщина в східнослов"янських мовах. – К., 1986. – 163с.
344742
  Німчук В.В. Давньоруська спадщина в лексиці української мови. / В.В. Німчук. – К., 1992. – 412с.
344743
  Коцур Віктор Давньоруська твердиня // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 13-18. – ISSN 0869-3595
344744
  Козюба В.К. Давньоруське "столпие" за історико-лексичними та археологічними матеріалами // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 2. – С. 42-50. – ISSN 0235-3490
344745
  Златогорський О.Є. Давньоруське городище "Рай" у селищі Шацьк на Поліссі / О.Є. Златогорський, С.В. Демедюк // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 11 : Середньовічні міста Полісся. – С. 47-55. – ISSN 2227-4952
344746
  Прядко О. Давньоруське городище Бубнів на переяславському Лівобережжі Дніпра // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин ; Київ, 2016. – Вип. 22 (25). – С. 132-139. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 8). – ISSN 2078-063X
344747
  Чайка Р.М. Давньоруське городище Листвин і його околиці у 10-11 ст. / Роман Чайка ; НАНУ, Ін-т археології ; Науково-дослідний центр "Рятівна археологічна служба" ; ЛНУ ім. І. Франка ; Археологічний музей. – Львів : Ліга-Прес, 2009. – 214 с. – ISBN 978-966-397-110-7
344748
  Сорокіна К. Давньоруське законодавство в контексті сучасного правового поля: порівняльний аналіз // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 166-168. – ISBN 978-617-7069-28-6
344749
   Давньоруське любомудріє : тексти і контексти. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 398 с. – Вілену Сеогійовичу Горському з нагоди 75-ліття присвячується. – ISBN 966-518-385-0
344750
  Шекун О.В. Давньоруське поселення Ліскове / О.В. Шекун, О.М. Веремейчик; Ін-т археології НАНУ; ЧДПУ ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Деснянська правда, 1999. – 184с. – ISBN 966-502-097-8
344751
  Жулковський Б. Давньоруський кондакарний спів у зарубіжній музичній історіографії // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр музичної україністики. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 92-114. – ISBN 978-617-640-162-9
344752
  Поляков Б.М. Давньоруський конкурсний процес // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 89.
344753
  Моця О.П. Давньоруський Чернігів / Олександр Моця, Андрій Казаков ; [Нац. Акад. наук України, Ін-т археології]. – Київ : Стародавній Світ, 2011. – 314, [1] с., [16] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 273-278. – ISBN 978-966-2608-02-1


  В книзі на основі систематизації та аналізу усіх наявних свідчень літописних джерел, а також чисельних археологічних та антропологічних матеріалів, висвітлюється історія одного з найзначніших центрів Київської Русі – міста Чернігова на Десні – ...
344754
  Сергєєва М.С. Давньоруські дерев"яні вироби з гори Киселівка // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 3. – С. 89-94. – ISSN 0235-3490
344755
  Вдовина Олена Давньоруські історико-філософські читання пам"яті Вілена Горського стають традиційними // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 : Феномен радянської філософії. – С.148-150. – ISSN 0235-7941
344756
  Толочко П.П. Давньоруські літописи і літописці 10-13 ст. / Толочко П.П.; НАНУ. Інститут археології. – Київ : Наукова думка, 2005. – 364с. – ISBN 966-00-0446-X
344757
  Мінєнкова Н.Є. Давньоруські літописи про печенегів, торків, половців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 99-100. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Досліджується відображення в літописах життя кочових племен сусідів давньоруського населення.
344758
   Давньоруські любомудри / В. Горський, О. Вдовина, Ю. Завгородній, О. Киричок; Вілен Горський, Олена Вдовина, Юрій Завгородній, Олександр Киричок. – Київ : КМ Академія, 2004. – 304с. – ISBN 966-518-243-9
344759
  Будзинська Наталія Миколаївна Давньоруські металеві персні в колекції Музею історії міста Києва // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Статтю присвячено давньоруським металевим персням із колекції Музею історії міста Києва, зібрану протягом понад 20 років існування музею. Наведено класифікацію та каталог виробів.
344760
  Бібіков Д.В. Давньоруські оборонні споруди Вишгорода // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 78-82. – ISSN 2218-4805
344761
  Капустін К.М. Давньоруські пам"ятки Курщини // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2014. – № 4. – С. 109-116. – ISSN 0235-3490


  За матеріалами розвідок І.І. Ляпушкіна 1947 р.
344762
  Бліфельд Д.І. Давньоруські пам"ятки Шестовиці / Д.І. Бліфельд. – К, 1977. – 235с.
344763
  Сушко А.О. Давньоруські писанки // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 2. – С. 46-52. – ISSN 0235-3490
344764
  Топальський В. Давньоруські польові фортифікаційні споруди // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2006. – № 4/6 (28/30). – С. 74-81
344765
  Тарабукін О.О. Давньоруські старожитності Східної Волині у матеріалах досліджень та в експозиції археологічного відділу Волинського Центрального Науково-Дослідного музею (1919—1931 рр.) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (21) : Південноруське місто у системі міжцивілізаційних контактів. – С. 117-128. – ISSN 2227-4952
344766
  Чучка П.П. Давньослов"янські особові імена, засвідчені південнокарпатськими українськими онімами // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 83-90. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
344767
  Брель О .В. Давньослов"янські пам"ятки Чигиринщини у археологічних дослідженнях О.І. Тереножкіна // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (23) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 505-508. – ISSN 2227-4952
344768
  Халимоненко Г.І. Давньотюркські антропоніми в українських літописах Х - ХІІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 4-9. – (Східні мови та літератури ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто актуальне питання етимології давньотюркської антропонімії в українських літописах Х-ХІІІ ст., окреслено моделі, за якими тюрки, що вступали в міжмовні контакти з населенням Київської держави, будували систему антропонімів. The ...
344769
  Сулима В. Давньоукраїнська проповідь як літературний жанр в контексті нової герменевтичної стратегії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (651). – С. 91-94. – ISSN 0236-1477


  Матеріали семінару на тему "Середньовіччя: Візантія - Русь - Україна" .
344770
  Плахтій Т. Давньоукраїнська та давньопольська джерельна основа драм Миколи Куліша // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 123-128. – ISBN 966-7804-53-4
344771
  Стішова Н. Давньоукраїнське свято Семена Стовпника в традиційній звичаєво-обрядовій культурі // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 3 (367), травень - червень. – С. 67-76. – ISSN 0130-6936
344772
  Жовта Н.М. Давньоукраїнське язичництво в мові української народної казки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 193-197


  Основною проблемою дослідження є розгляд мови української чарівної казки в аспекті реконструкції давньослов"янської язичницької міфології. Основной проблемой ислледования является рассмотрение языка украинской волшебной сказки в аспекте реконструкции ...
344773
  Сліпушко О. Давньоукраїнський бестіарій (звірослов) = The old Ukrainian bestiary : Національний характер, суспільна мораль і духовність давніх українців у тваринних архетипах, міфах, символах, емблемах / О.Сліпушко. – Київ : Дніпро, 2001. – 144с. – ISBN 966-578-074-3


  Національний характер, суспільна мораль і духовність давніх українців у тваринних архетипах, иіфах, символах, емблемах
344774
  Сліпушко О.М. Давньоукраїнський бестіарій. : Автореф... канд.філол.наук: 10.01.01 / Сліпушко О.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 17л.
344775
  Сліпушко Оксана Миколаївна Давньоукраїнський бестіарій. Генезис і система : Дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Сліпушко Оксана Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 207л. – Бібліогр.:л.177-197
344776
  Соболь В. Давньоукраїнські барокові щоденники в польському контексті // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 245-252.
344777
  Соболь В. Давньоукраїнські барокові щоденники в польському контексті // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 12 : Історія. – С. 33-44. – Бібліогр.: Літ.: в приміт.; 29 поз. – ISSN 1728-9572


  Соболь Валентина - доктор філологічних наук, професор Варшавського університету. Соболь Валентина - доктор филологических наук, профессор Варшавского университета
344778
  Жовтий О.О. Давньоукраїнські міфоніми в контексті архаїчних міфологічних уявлень про Всесвіт: Троян "Слова о полку Ігоревім" // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 135-141. – ISBN 978-2-919320-34-9
344779
   Давос-Клостерс: Альпийское поднебесье // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 105-107 : фото
344780
  Ющенко В. Давос: світ пізнає Україну: Промова Президента України на Всесвітньому економічному форумі // Уряд. кур"єр, 2005
344781
   Давоський форум // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-50


  Дві його сесії на теми: "Політика у галузі трубопровідного транспорту" і "Права людини на світовому порядку денному", а також засідання спеціальної секції "Український обід у Давосі", численні зустрічі та прес-конференції дали можливість українській ...
344782
   Давоський форум // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-50


  Дві його сесії на теми: "Політика у галузі трубопровідного транспорту" і "Права людини на світовому порядку денному", а також засідання спеціальної секції "Український обід у Давосі", численні зустрічі та прес-конференції дали можливість українській ...
344783
  Якубов А. Даврон Газиев - гвардии капитан : повести / А. Якубов; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1973. – 288 с.
344784
  Курило М.В. Давсоніт - нетрадиційна содова і глиноземна сировина в Україні (економічна оцінка, промислово-генетичні і мінеральні типи) : випуск 22. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / М.В. Курило, М.М. Курило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 99-102 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Розглянуто умови утворення, промислово-генетичні й мінеральні типи давсонітової мінералізації на Україні.
344785
  Горюнов И.Г. Давыдкин надел / И.Г. Горюнов. – Куйбышев, 1960. – 168с.
344786
  Харченко Н.П. Давыдовское расщепление в кристаллических растворах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Харченко Н.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 16 с.
344787
  Харченко Н.П. Давыдовское расщепление в кристаллических растворах. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Харченко Н.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1966. – 165л.
344788
  Артюх Е.С. Давэнеаты-ленточные гельминты диких и домашних животных / Е.С. Артюх. – Москва
6. – 1966. – 1-511с.
344789
   Дагель Плехан Сергійович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 74-76. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ.
344790
  Транковский С. Дагер - создатель фотографии // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 7
344791
  Самурский Н. Дагестан / Н. Самурский. – М.-Л., 1925. – 150с.
344792
  Самурский Н. Дагестан / Н. Самурский; республики и области СССР. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1925. – 150 с.
344793
  Османов А.М. Дагестан / А.М. Османов. – Москва : Мысль, 1986. – 139с.
344794
  Маркедонов С. Дагестан : новая власть и старые проблемы // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 3 (1610). – С. 59-72. – ISSN 0869-44435
344795
   Дагестан в годы Великой Отечественной войны. – Махачкала, 1963. – 472с.
344796
  Джахиев Г.А. Дагестан в кавказской политике Ирана и Турции в первой трети XIX века : Автореф... канд. ист.наук: / Джахиев Г. А.; Дагест. ГУ. – Махачкала, 1970. – 23л.
344797
  Магомедова Л.А. Дагестан в кавказской политике России, Ирана и Турции в 1802-1813 гг. // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 11 (607). – С. 34-37. – ISSN 0321-0626
344798
   Дагестан в русской литературе. – Махачкала, 1960. – 472с.
344799
   Дагестан в русской литературе. – Махачкала
1. – 1960. – 472с.
344800
  Ханмурозаев Г.Г. Дагестан в русской прозе 19 века. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ханмурозаев Г.Г.; Дагест.гос.ун-т. – Махачкала, 1965. – 22л.
344801
  Соколова Л.М. Дагестан в русской советской литературе. / Л.М. Соколова. – Махачкала, 1963. – 100с.
344802
  Марковин В.И. Дагестан и Горная Чечня в древности. Каякентско-хорочоевская культура / Марковин В.И. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, 1969. – № 122 : Дагестан и Горная Чечня в древности, Каякенско-хорочоевская культура / Марковин В.И. – С. 1-114
344803
  Гасанов М.Р. Дагестан и Древняя Русь // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 158-160. – ISSN 0042-8779
344804
  Юсуфов Р.Ф. Дагестан и русская литература конца XVIII и первой половины XIX в / Р.Ф. Юсуфов. – М, 1964. – 270с.
344805
  Козловський Борислав Дагестан. Сила традиций. Курсы лезгинки / Козловський Борислав, Мордасов Михаил, Дементиевский Иван // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 112-123 : фото. – ISSN 1029-5828
344806
  Прокопович Наталья Дагестан: безопасность гарантирована : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 80-81
344807
  Чичкина Светлана Дагестан: страна контрастов и уникальных возможностей : Спецвыпуск - Туристические ресурсы России // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 70-73 : Фото
344808
   Дагестанская АССР. – Махачкала, 1967. – 15с.
344809
   Дагестанская народная лирика. – Москва : Художественная литература, 1957. – 279 с.
344810
  Мамашева А.С. Дагестанская организация КПСС в борьбе за воспитание у труженников сельского хозяйства коммунистического отношения к труду в период семилетки (1959-1965 гг.) : Автореф... наук: / Мамашева А.С.; Дагест. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Махачкала, 1969. – 25л.
344811
  Мунчаев Шамиль Мамедович Дагестанская партийная организация в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мунчаев Шамиль Мамедович; МГУ. Кафедра истории КПСС естественных фак. – М., 1963. – 19л.
344812
  Юсупова Ч.С. Дагестанская поэма / Ч.С. Юсупова. – М, 1989. – 407с.
344813
  Алеиева З.З. Дагестанская советская сатирическая литература. (Истоки и этапы развития) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алеиева З.З. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 20 с.
344814
  Ханмурзаев Г.Г. Дагестанская тема в русской литературе ХІХ века. / Г.Г. Ханмурзаев. – Махачкала, 1987. – 79с.
344815
  Шиллинг Е.М. Дагестанские кустари : (применительно к обстановочным залам этно-парка) / Е.М. Шиллинг. – Москва : Центральный музей народоведения, 1926. – 46 с.
344816
   Дагестанские лирики. – Л, 1961. – 404 с.
344817
  Гасанов М.М. Дагестанские народные пословицы, поговорки, загадки / М.М. Гасанов. – Махачкала, 1971. – 80с.
344818
   Дагестанские народные сказки. – М, 1951. – 96с.
344819
   Дагестанские народные сказки. – Москва, 1957. – 136 с.
344820
   Дагестанские народные сказки. – М, 1991. – 171с.
344821
   Дагестанские повести и рассказы. – М, 1960. – 356 с.
344822
  Канторович В.Я. Дагестанские рассказы. / В.Я. Канторович. – Махачкала, 1969. – 128 с.
344823
  Гаджиева С.Ш. Дагестанские терекеменцы, ХІХ - нач. ХХ в. / С.Ш. Гаджиева. – М., 1990. – 212с.
344824
  Абилов А.А. Дагестанский государственный университет имени В.И. Ленина : ист. очерк / А.А. Абилов
344825
  Вейнберг П.И. Дагестанский тур / П.И. Вейнберг. – Москва, 1984. – 89с.
344826
  Абакарова Ф.З. Дагестанский фольклор о трудовом воспитании детей / Ф.З. Абакарова. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1989. – 105 с.
344827
   Дагестанское землетресение 14 мая 1970 г.. – М, 1980. – 219с.
344828
  Шебалин Н.В. Дагестанское землетрясение. / Н.В. Шебалин. – Махачкала, 1970. – 36с.
344829
   Дагестанской АССР 60 лет. – Махачкала, 1982. – 214с.
344830
   Дагестанской АССР 60 лет. – Махачкала, 1982. – 214с.
344831
  Кузнецов В.А. Дагомея / В.А. Кузнецов, Н.И. Лунев. – М., 1974. – 132с.
344832
  Кормишаева Т.М. Дагомея. / Т.М. Кормишаева. – М., 1975. – 26с.
344833
  Тодаева Б.Х. Дагурский язык / Б.Х. Тодаева ; АН СССР, Ин-т востоковед. – Москва : Наука, 1986. – 188 с.
344834
  Гадзінський Я. Дада мого дао // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 333-336
344835
  Букрієнко А. Дадаїзм в Японії: між футуризмом та модернізмом // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 158-162


  В статті розглядається історія становлення та розвитку в японській літературі такого цікавого, складного і неоднозначного явища як дадаїзм. Висвітлюються передумови появи дадаїзму в Японії, особливості першого знайомства японців з цим літературним ...
344836
  Омельяненко С.В. Дадактические условия применения системы методов обучения (на матер. предм. естественно-математ. цикла в 608 классах) : Автореф... канд .пед.наук: 13.00.01 / Омельяненко С. В.; КГУ. – Киев, 1987. – 17л.
344837
  Гущина Н.В. Дадактический материал как средство формирования нравственных представлений и понятий у младших школьников. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Гущина Н.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1981. – 16л.
344838
  Касим-заде Э.А. Дадашев. Усейнов / Э.А. Касим-заде, Ю.С. Яралов. – Москва, 1951. – 132 с.
344839
  Добровольский Е.Н. Даешь автомобиль! : Документальная повесть / Е.Н. Добровольский. – Москва : Политиздат, 1971. – 128 с.
344840
  Соколов М.Н. Даешь Апокалипсис : Современное искусство Запада / М.Н. Соколов. – М., 1991. – 53с.
344841
   Даешь БАМ // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 48-49 : фото
344842
  Журавлев Андрей Даешь Дирижаблестрой! : история // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 10. – С. 62-72 : Фото
344843
  Бикчентаев Р.А. Даешь контакт! / Р.А. Бикчентаев. – Уфа, 1981. – 136с.
344844
  Глазков М. Даешь Парнас! / М. Глазков. – Ярославль, 1965. – 80с.
344845
  Даценко С. Даєш Київ! // Військо України : центральний друкований орган М-ва оборони Укр. / М-во оборони України. – Київ, 2013. – № 10 (157). – С. 46-53


  Битва за Дніпро і Київ.
344846
  Жовтий О. Дажбог і Хорс: проблема інтерпретації та етимологізації двох дискусійних давньоукраїнських міфонімів / О. Жовтий, Ю. Мосенкіс // Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 126 : Випуск на пошану доктора філологічних наук, професора Григорія Івановича Халимоненка. – С. 23-33
344847
  Ткачук П.І. Дажбожі заповіти : поезії / Павло Ткачук. – Вінниця : Данилюк В.Г., 2009. – 111, [5] с.
344848
  Нечипоренко Л. Дажбожі заповіти УкРаїни-Руси : (УкРа-РаСу) / Лад Нечипоренко. – 2-ге, виправл., вид. – Київ : С. Пантюк. – ISBN 978-966-8539-95-5
Кн. 1 : Пантеон - Слава УкРаїни-Руси ; Кн. 2 : Абетка із Дажбожих заповітів. – 2010. – 316 с. : іл. – Назва кн. на обкл. – Бібліогр.: с. 276-277
344849
  Кучерява З.О. Даждь нам днесь... / З.О. Кучерява. – К., 1992. – 61с.
344850
  Полян П.М. Дазиметрические карты В.П. Семенова-Тян-Шанского и их перспективы в информационном поле ХХI века // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 98-106 : рис. – Библиогр.: 17 назв. – (Географическая ; № 6). – ISSN 0373-2444
344851
   Даиси. – Тбилиси, 1936. – 26с.
344852
   Даісі. – К., 1938. – 24с.
344853
  Самойлов Д.С. Дай выстрадать стихотворенье... / Д.С. Самойлов. – М, 1987. – 30с.
344854
  Малєй Віктор Дай краба! : Норвегія. Спецрепортаж / Малєй Віктор, Ільченко Володимир, Сагайдак Максим // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 52-58 : Фото
344855
   Дай Кремлю шанс! : New 7 wonders // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 8-11 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
344856
  Федотовских М.В. Дай мне новые крылья. / М.В. Федотовских. – Пермь, 1963. – 72с.
344857
  Олійник Б. Дай нам, Боже, бути гідними великих предтеч // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 23 серпня (№ 17). – С. 6-7


  Авторська передмова до нової книжки поезій Бориса Олійника "Крик".
344858
  Головко Д.А. Дай руку однодумцю / Д.А. Головко. – К., 1966. – 27с.
344859
  Зигмонте Д.А. Дай руку утренней заре : роман / Д.А. Зигмонте ; [пер. с латыш. С. Цебаковского]. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 367с.
344860
  Идрисов К. Дай руку, друг / К. Идрисов. – Алма-Ата, 1973. – 78с.
344861
  Бачинский А.Д. Дай руку, другар! / А.Д. Бачинский, М.Д. Дыхан. – Одесса, 1965. – 128с.
344862
  Примак А.Я. Дай руку, друже / А.Я. Примак. – К, 1962. – 71с.
344863
  Вільний В.М. Дай руку, товаришу : поезії / В.М. Вільний. – Київ, 1957. – 34 с.
344864
   Дай руку, товарищ далекий. – Симферополь, 1967. – 12 с.
344865
  Понизовский В.М. Дай руку, товарищ! / В.М. Понизовский. – М., 1972. – 280с.
344866
   Дай руку, товарищ!. – Харьков, 1981. – 215с.
344867
  Кропивницький М. Дай серцеві волю, заведе у неволю / М. Кропивницький. – Київ, 1937. – 85 с.
344868
  Кропивницький М. Дай серцеві волю, заведе у неволю / М. Кропивницький. – Київ, 1941. – 112с.
344869
  Кропивницький М. Дай серцеві волю, заведе у неволю / М. Кропивницький. – Київ, 1945. – 94с.
344870
  Киндрук И.М. Дай характеристику / И.М. Киндрук. – К, 1982. – 107с.
344871
  Бордуляк Т.Г. Дай, Боже, здоровля корові : оповідання / Т. Бордуляк ; під орудою С. Русової, Ю. Сірого, Я. Чепіги, С. Черкасенка. – У Київі (Київ) : Вид. "Українська школа" ; [Друк. б. Київської друк. спілки], 1917. – 12 с. – (Українська школа ; № 3)
344872
   Дайвинг на Филиппинах : Экзотика подводного царства. Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 72-73 : Фото
344873
  Некрасов Андрій Дайвинг. Іграшки для китів // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (64). – С. 18-22 : фото
344874
   Дайджест для тих, хто вивчає англiйську мову. – Київ, 2000
344875
   Дайджест для тих, хто вивчає англiйську мову. – Київ
№ 1. – 2001
344876
   Дайджест для тих, хто вивчає англiйську мову. – Київ
№ 2. – 2001
344877
   Дайджест літніх освітніх програм // Київський університет. – Київ, 2016. – Червень (№ 6). – С. 6


  Відділ академічної мобільності підготував дайджест літніх програм для навчання та стажування за кордоном. Провести літо-2016 з користю можуть не тільки студенти, а й викладачі. Зокрема, докторанти можуть отримати грант на проведення наукових ...
344878
   Дайджест нормативно-правових документів у сфері євроатлантичної інтеграції України : Збірник анотацій. – Київ
Вип. 1. – 2004
344879
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 1/2. – 2001
344880
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 3/4. – 2001
344881
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 5/6. – 2001
344882
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 7/8. – 2001
344883
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 1. – 2002
344884
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 2. – 2002
344885
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 3. – 2002
344886
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ
№ 4. – 2002
344887
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа-парк". – Київ, 2001-
№ 1. – 2003
344888
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 2. – 2003
344889
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 3. – 2003
344890
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 4. – 2003
344891
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 1/2. – 2004
344892
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 3/4. – 2004
344893
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 1/2. – 2005
344894
   Дайджест педагогічних ідей та технологій "Школа - парк". – Київ, 2001-
№ 3/4. – 2005
344895
  Габрук О. Дайджест: податкові та неподаткові новації 2007 року // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 2. – С. 41-49 : табл.
344896
  Ефремова С.В. Дайки в гранитоидных комплексах Центрального Казахстана / С.В. Ефремова. – Москва : Наука, 1970. – 240с.
344897
  Шаталов Н.Н. Дайки и дайковые пояса как индикаторы глубинной структуры и геодинамики Украинского щита // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1
344898
  Абдуллаев Х.М. Дайки и оруднение / Х. М. Абдуллаев. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 232 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 226-232
344899
  Ефремова С.В. Дайки и эндогенное оруденение / С.В. Ефремова. – М., 1983. – 224с.
344900
  Шаталов Н.Н. Дайки Приазовья / Н.Н. Шаталов. – К., 1986. – 190с.
344901
  Индолев Л.Н. Дайки рудных районов Восточной Якутии / Л.Н. Индолев. – М., 1979. – 195с.
344902
  Шаталов М.М. Дайки Українського щита. Стаття 1. Дайкові пояси : Dyke of the Ukrainian shield. Part 1. Dyke swarms / М.М. Шаталов, О.М. Шаталов // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 56-61 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
344903
  Шаталов М.М. Дайки Українського щита. Стаття 2. Рудоносність дайок = Dykes of the Ukrainian shield. Part 2. Ore prensence in the dykes / М.М. Шаталов, О.М. Шаталов // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 4. – С. 50-55 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
344904
  Васько В.М. Дайкові породи басейну р.Інгулу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 47-52 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
344905
  Омельченко А. Дайкові породи Бехінського блоку складчастого фундаменту коростенського плутону / А. Омельченко, О. Митрохин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-13. – (Геологія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Вивчено умови залягання та петрографічні особливості базитових дайок Бехінського блоку. Встановлено, що досліджувані базитові дайки представлені щонайменше трьома віковими групами. Найбільш древніми є дайки метадіабазів, які віднесені до осницького ...
344906
  Шаталов М.М. Дайкові породи Приазовського геоблоку Українського щита : Dykes rocks Near-Azovian geoblock of the Ukrainian Shield / М.М. Шаталов, О.М. Шаталов // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 49-54 : fig. – Bibliogr.: 13 name
344907
  Русанов Б.И. Дайковые породы Саякского рудного района в Центральном Казахстане. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Русанов Б.И.; Казах. политехн. ин-т. – Алма-Ата, 1966. – 16л.
344908
  Арзамасцев А.А. и др. Дайковые породы Хибинского массива и его обрамления / А.А. и др. Арзамасцев. – Апатиты, 1988. – 85с.
344909
  Атакишиев З.М. Дайковый комплекс северо-западной части Севано-Карабахской зоны и его взаимоотношение с оруденением. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Атакишиев З.М.; Совет Азерб.ин-та нефти и химии. – Баку, 1966. – 31л.
344910
  Азизбеков Р.Ш. Дайковый комплекс юго-западной части Мегри-Ордубанского батолита и связанное с ним оруденение : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Азизбеков Р.Ш.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1964. – 16л.
344911
  Зубарев Б.М. Дайковый тип алмазных месторождений / Б.М. Зубарев. – Москва : Недра, 1989. – 182с.
344912
  Сидорова М.А. Даймонион как метафора действующего и мыслящего Кто в философии Х.Арендт // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 166-174. – ISSN 0042-8744
344913
  Лізен О.М. Даймоніон, або Життя та смерть Василя Дударя / О.М. Лізен. – К., 1990. – 260с.
344914
   Даймохк : антология чеченской лит. и фольклора / [сост. Абдул-Къадыр Нурмухаммедов]. – Ічня : Формат, 2012. – 251, [1] с. : ил. – За сприяння Всеукр. Громад. Орг. "Діаспора чеченського народу". – ISBN 978-966-1567-20-6
344915
   Дайны. – Вильнюс, 1965. – 212с.
344916
  Дерев"янко Сергій Дайте волю! : ініціювання всеукраїнського референдуму народом в оновленій Конституції України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 44-47. – Бібліогр. в кінці ст.


  Річниця прийняття чинної Конституції України позначилася пожвавленням інтересу до проблеми конституційних змін. Поза риторикою політиків і засобів масової інформації щодо їх потреби, глибини та формату, привертає увагу сформульований Президентом ...
344917
  Дерев"янко С. Дайте волю! Ініціювання всеукраїнського референдуму народом в оновленній Конституції України // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 44-47.
344918
  Котова Наталия Дайте закончить // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 9 (2876), сентябрь. – С. 112-113 : фото
344919
  Романова Н.И. Дайте кошке слово / Н.И. Романова. – М., 1992. – 253с.
344920
  Маркуша А.М. Дайте курс / А.М. Маркуша. – М, 1965. – 222с.
344921
  Воробьев-Обухов Алексей Дайте мне одно колесо : автодром // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 88-91 : Фото
344922
   Дайте мне стать свободным человеком. – М., 1984. – 207с.
344923
   Дайте нам организацию революционеров. – М., 1987. – 638с.
344924
  Юрин А. Дайте отдачу! От белорусских ученых требуют подъема экономики // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 9 августа (№ 31/32). – С. 2


  В ноябре текущего года должна быть принята программа реформирования белорусской науки. Для ее окончательной подготовки у руководителей научной сферы и правительства осталось три месяца. Таков основной итог совещания, которое провел президент Белоруссии ...
344925
  Левшин Л.А. Дайте педагогический совет / Л.А. Левшин. – М, 1965. – 198с.
344926
  Левшин Л.А. Дайте педагогический совет / Л.А. Левшин. – М, 1965. – 198с.
344927
  Давыдов И. Дайте ракету! / И. Давыдов. – Свердловск, 1969. – 108с.
344928
  Клименко В.Р. Дайте слово! / В.Р. Клименко, И.Д. Мачнев. – Краснодар, 1981. – 64с.
344929
  Плахтін І.О. Дайте тільки розвернутися / І.О. Плахтін. – Київ, 1946. – 33 с.
344930
  Горбачев Н.А. Дайте точку опоры. Ударная сила : Романы / Н.А. Горбачев. – Москва : Воениздат, 1973. – 592с.
344931
  Сергиенко Т. Дайте трудное дело / Т. Сергиенко. – Грозный, 1970. – 81с.
344932
   Дакаики. – М., 1977. – 168с.
344933
  Станев Стефан Даки Йорданов : Биобиблиография / Станев Стефан; Българска АН; Центральна б-ка. – София : Българската АН, 1986. – 160с. – (Биобиблиографии на български учени)
344934
  Колосовская Ю.К. Дакия в период кризиса III века н.э. : Автореф... канд. ист.наук: / Колосовская Ю.К.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
344935
  Бугрий А.И. Дакльные модели с мандельстамовской аналитичностью : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.02 / Бугрий А. И.; АН УССР, Ин-т теоретической физики. – К., 1972. – 14л.
344936
  Штатских А. Дактилография Гершмана // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 2. – С. 90-93.
344937
   Дактилоскопическая экспертиза. – Красноярск, 1990. – 412с.
344938
  Давыдов Г.П. Дактилоскопическая экспертиза в советской криминалистике : Автореф... канд. юрид.наук: / Давыдов Г.П.; Моск. юрид. ин-т. – М., 1952. – 15л.
344939
  Гутарєва О. Дактилоскопічна інформація: історико-теоретичний аналіз // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 142-145.
344940
  Данилевський Г.І. Дактилоскопія / Г.І. Данилевський. – К, 1934. – 47с.
344941
  Кравченко Алексей Дактиль Саддама // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 10 (1081). – С. 28-33. – ISSN 0234-1670
344942
  Гейндл Р. Дактолоскопия и другие методы уголовной техники в деле расследования преступлений / Р. Гейндл. – М., 1927. – 332с.
344943
  Ридле Габриэле Далай-лама = Добрый человек из Лхасы : Досье // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 90-108 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
344944
  Шаталова А. Далее - везде. Немецких ученых познакомят с коллегами // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 31 августа (№ 35)


  Мы неоднократно рассказывали своим читателям о деятельности Германского дома науки и инноваций - Deutsches Wissenschafts- und Innovationshaus (DWIH) (см., например, “Поиск” №48, 2011). Уже целый год DWIH в Москве возглавляет руководитель ...
344945
  Шрайбман И.И. Далее... / И.И. Шрайбман. – М., 1988. – 526с.
344946
  Інанішвілі Р. Далека біла вершина / Р. Інанішвілі. – Київ, 1980. – 192с.
344947
  Логвин Ю.Г. Далека веселка : новели / Ю.Г. Логвин. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 163 с.
344948
  Подворняк М. Далека дорога : Спогади / Михайло Подворняк. – Торонто, Чікаго : Дорога правди, 1963. – 334 с. : іл.
344949
  Лондон Д. Далека країна / Д. Лондон. – К, 1926. – 64с.
344950
  Лагарс Ж.-Л. Далека країна / Ж.-Л. Лагарс; Пер. з франц.: Д.Лазорка та Д.Тодорюка. – Київ : Юніверс, 2003. – 144 с. – (Світова драматургія). – ISBN 966-7305-92-9
344951
  Чирков Б. Далека країна близьких друзів / Б. Чирков. – К., 1959. – 120с.
344952
  Задорожний Олексій Далека країна Чилі : країна і люди // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 40-43 : Фото
344953
  Аллилуева С.И. Далека музыка / С.И. Аллилуева. – Москва, 1992. – 288с.
344954
  Михеев М.П. Далека от солнца / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1969. – 104с.
344955
  Шевченко Оксана Далека ціль // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 108-111. – ISSN 0130-5212
344956
  Герасимов И.А. Далекая Вега / И.А. Герасимов. – М., 1965. – 230с.
344957
  Черненко В.А. Далекая звезда / В.А. Черненко. – Пермь, 1962. – 159с.
344958
  Айбек Далекая звезда моя : стихи и поэмы / Айбек. – Ташкент : Издательство литературы и искусства им. Гафура Гуляма, 1974. – 290, [2] c.
344959
  Успенский В.Д. Далекая и желанная. / В.Д. Успенский. – М, 1975. – 78с.
344960
  Куракин П.Г. Далекая юность. Повесть. / П.Г. Куракин. – Л., 1969. – 208с.
344961
  Куракин П.Г. Далекая юность.Повесть. / П.Г. Куракин. – Л., 1959. – 288с.
344962
  Афіногенов О.Н. Далеке / О.Н. Афіногенов. – Київ, 1955. – 72с.
344963
  Нагібін Ю.М. Далеке і близьке. / Ю.М. Нагібін. – К., 1968. – 324с.
344964
  Чендей І.М. Далеке плавання : повість / Іван Чендей. – Ужгород : Карпати, 1989. – 136 с. : іл.
344965
  Калишкин А.А. Далекие - бизкие / А.А. Калишкин. – Тула : Приокское кн. изд-во, 1969. – 61 с.
344966
  Малыгин В.М. Далекие берега. Очерки о Чукотке. / В.М. Малыгин. – М.-Л., 1950. – 76с.
344967
  Павлов М.Я. Далекие берега: повесть / М.Я. Павлов. – Нальчик, 1977. – 159с.
344968
  Мелкумов М.А. Далекие близкие годы / М.А. Мелкумов, К. Ярматов. – Ташкент, 1977. – 317с.
344969
  Кольчугин М.П. Далекие весны / М.П. Кольчугин. – Тула, 1967. – 159с.
344970
  Коньяков В.М. Далекие ветры. / В.М. Коньяков. – Новосибирск, 1972. – 240с.
344971
  Коньяков В.М. Далекие ветры. / В.М. Коньяков. – М., 1980. – 299с.
344972
  Бирзе М. Далекие годы, близкие годы / М. Бирзе. – Москва : Советский писатель, 1988. – 382 с.
344973
  Паустовский К.Г. Далекие годы. Беспокойная юность : Повести / К.Г. Паустовский. – Киев : Дніпро, 1987. – 510с.
344974
  Тищенко Яков Васильевич Далекие годы: Повесть / Я.В. Тищенко. – Львов : Каменяр, 1978. – 251 с.
344975
  Емельянов Г.А. Далекие города / Г.А. Емельянов. – Кемерово, 1972. – 157с.
344976
  Емельянов Г.А. Далекие города / Г.А. Емельянов. – Кемеров, 1979. – 400с.
344977
  Кондрашев Г.Ф. Далекие грозные годы / Г.Ф. Кондрашев. – Ленинград : Лениздат, 1977. – 94с.
344978
  Коляструк Н.Д. Далекие друзья / Н.Д. Коляструк. – Куйбышев, 1952. – 122с.
344979
   Далекие журавли. – М., 1980. – 344с.
344980
  Клдиашвили С. Далекие зарницы : рассказы / С. Клдиашвили; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1969. – 302 с.
344981
  Малькевич Е.М. Далекие зарницы : повести о любви и верности / Е.М. Малькевич. – Москва, 1972. – 351с.
344982
  Шукшин В.М. Далекие зимние вечера / В.М. Шукшин. – Барнаул, 1978. – 80с.
344983
   Далекие и близкие. – М., 1978. – 306с.
344984
  Гвердцители Г.Е. Далекие и близкие / Г.Е. Гвердцители. – Тбилиси, 1983. – 294с.
344985
  Калиновский Г.М. Далекие Колодцы / Г.М. Калиновский. – Ташкент : Гос. изд-во художественной литературы, 1957. – 368 с.
344986
  Коул А. Далекие королевства / А. Коул, К. Банч. – М, 1996. – 460с.
344987
  Гончар О. Далекие костры : Повести, рассказы / О. Гончар. – Москва : Советский писатель, 1990. – 382с. – ISBN 5-265-00852-7
344988
  Файнберг А.А. Далекие мосты / А.А. Файнберг. – Ташкент, 1978. – 86с.
344989
  Рыльский М.Ф. Далекие небоселоны / М.Ф. Рыльский. – М., 1960. – 125с.
344990
  Рыльский М.Ф. Далекие небоселоны : стихи / М.Ф. Рыльский; Автор. пер. с укр. – Москва : Советский писатель, 1961. – 119 с.
344991
  Шолохов-Синявский Далекие огни / Шолохов-Синявский. – Ростов н/Д, 1947. – 310с.
344992
  Шолохов-Синявский Далекие огни / Шолохов-Синявский. – М, 1958. – 277с.
344993
  Аксенов Л.А. Далекие острова Вест-Индии / Л.А. Аксенов, А.С. Фетисов. – Москва : Мысль, 1984. – 95с
344994
  Бановани Далекие призраки / Бановани. – Тбилиси, 1970. – 364с.
344995
  Савельев В.С. Далекие причалы / В.С. Савельев. – М., 1964. – 88с.
344996
  Тряпша В.В. Далекие пьесы. / В.В. Тряпша. – Хабаровск, 1972. – 47с.
344997
  ЧАусов Далекие рейсы. / ЧАусов. – Иркутск, 1959. – 404с.
344998
  Уткин Н.К. Далекие сопки. / Н.К. Уткин. – Саранск, 1965. – 218с.
344999
  Волкодаев П.И. Далекие сполохи / П.И. Волкодаев. – Минск, 1981. – 191с.
345000
  Кравченко И.Г. Далекие стаи / И.Г. Кравченко. – Владивосток, 1973. – 126с.
<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,