Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>
344001
  Гордєєв А. Географ-картограф Пірі Рейс : визначні дати та видатні імена / А. Гордєєв, В. Шевченко // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 9. – С. 37-39 : Фото, карта
344002
  Максаковский В.П. Географ-эрудит (к 100-летию со дня рождения В.В.Покшишевского) : География. Люди науки // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 34-35. – ISSN 0016-7207
344003
  Дубняк К. Географія : підручник для 5 року навчання / К. Дубняк. – Харків : Держвидав, 1930. – 250 с.
344004
  Грузінська В.А. Географія : підручник для 7 класу допоміжних шкіл / В.А. Грузінська. – Пер. з рос. – Київ : Радянська школа, 1939. – 195 с.
344005
   Географія : матеріали до січневих нарад учителів 1940 р. – Київ, 1939. – 40с.
344006
  Віткович М.Є. Географія : підручник для 4 класу початкової школи / М.Є. Віткович. – Вид. 5-е. – Київ : Радянська школа, 1953. – 152с.
344007
   Географія : Hавч. пос. для стаpшокласникiв та абiтуpiєнтiв. Пpогpама i вiдповiдi на всi запитання. / П.О. Масляк, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко, П.Г. Шищенко; П.О. Масляк, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко, П.Г. Шищенко. – Київ : Знання, 1998. – 829 с. – ISBN 966-7293-34-3
344008
  Дітчук І.Л. Географія : Відповіді на питання екзаменаційнихз білетів. 11 клас / І.Л. Дітчук, О.В. Заставецька, Б.Я. Федуник. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 128с. – ISBN 966-562-331-1
344009
  Мельников Ю.О. Географія : 11 клас . Відповіді на екзаменаційні білети / Ю.О. Мельников. – Харків : Торсінг, 2000. – 80 с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-20-2
344010
  Масляк П.О. Географія : Відповіді на запитання екзаменаційних білетів: Навч. посібник 11 клас / П.О. Масляк, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – Київ : Знання-Прес, 2001. – 158с. – ISBN 966-7767-20-5
344011
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 5. – 2009
344012
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 6. – 2009
344013
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 4 (224). – 2013
344014
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 5 (225). – 2013
344015
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 6 (226). – 2013
344016
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 7 (227). – 2013
344017
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 8 (228). – 2013
344018
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 9 (229). – 2013
344019
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 10 (230). – 2013
344020
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 11/12 (231/232). – 2013
344021
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 13/14 (233/234). – 2013
344022
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 15/16 (235/236). – 2013
344023
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 17 (237). – 2013
344024
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 18 (238). – 2013
344025
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 19 (239). – 2013
344026
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 20 (240). – 2013
344027
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 21 (241). – 2013
344028
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 22 (242). – 2013
344029
   Географія : науково-методичний журнал. – Харків, 2003-
№ 23 (243-244). – 2013
344030
  Масляк П.О. Географія : підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів / П.О. Масляк, С.Л. Капіруліна. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2016. – 303, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-496-362-3
344031
   Географія (поглиблене вивчення). Навчальна програма для учнів 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 10 (140). – С. 5-17
344032
  Пістун М.Д. Географія агропромислових комплексів : Hавч. посібник / М.Д. Пістун, О.О. Гуцал, Н.І. Провотар. – Київ : Либідь, 1997. – 200 с. – ISBN 5-325-00812-9
344033
  Масляк П.О. Географія Африки : Науково-популярне видання / П.О. Масляк, П.Г. Шищенко. – Київ : Стафед-2, 2000. – 160с. – (Географія материків і океанів). – ISBN 966-95729-0-8
344034
   Географія в 6 класі. : посібник для вчителя. – Київ : Радянська школа, 1971. – 231с.
344035
   Географія в 7 класі : посібник для вчителя. – Київ : Радянська школа, 1973. – 272с.
344036
  Стадник О.Г. Географія в навчальних закладах після освітньої реформи 1804 р. // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 210-216


  "Статтю присвячено питанням розвитку географічної освіти на початку XIX ст. Розкрито передумови проведення освітньої реформи 1804 р. та її вплив на місце географії в навчальному процесі. Розглянуто зміст географії Російської держави, яка викладалася в ...
344037
   Географія в школі. – Київ : Радянська школа
Вип. 10. – 1963. – 158с
344038
   Географія в школі. – Київ : Радянська школа
Вип. 11. – 1964. – 116с : Карта
344039
  Руднєва М.Г. Географія виноробних кластерів світу : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Руднєва Марина Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 213 л. – Додатки: л. 197-213. – Бібліогр.: л. 171-196
344040
  Руднєва М.Г. Географія виноробних кластерів світу : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Руднєва Марина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
344041
  Сербінович С.О. Географія виробництва овочів в Україні: проблеми та перспективи // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 221-222
344042
  Казмірчук М.І. Географія виробництва пива у Західній Україні / М.І. Казмірчук, О.О. Ярмолюк // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 89-92
344043
  Чорний І.Б. Географія грунтів з основами грунтознавства : Навч. посібн. / І.Б. Чорний. – Київ : Вища школа, 1995. – 240 с. – ISBN 5-11-004015-X
344044
  Аріон О.В. Географія грунтів з основами грунтознавства : навч.-метод. посібник / О.В. Аріон, Т.Г. Купач, С.О. Дем"яненко. – Київ : Глобус, 2017. – 226, [2] с. : іл., табл. – На обкл. помилково: С.В. Дем"яненко. – Бібліогр.: с. 210-211
344045
  Долгова К.С. Географія дитячого туризму // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2-3 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Кіровоград. льотна акад. Нац. авіац. ун-ту, Укр. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді [та ін.] ; [голов. ред. Неділько С.М. ; редкол.: Любіцева О.А. та ін.]. – Кіровоград : КЛА НАУ, 2015. – С. 138-145
344046
  Бейдик О. Географія діяльності бюджетних авіакомпаній Європи / О. Бейдик, В. Сова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 16-20. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано просторову організацію діяльності бюджетних авіакомпаній Європи, виявлено основні відмінності між бюджетними та традиційними авіаперевізниками, запропоновано картографічну модель абсолютних обсягів світових бюджетних ...
344047
  Бейдик О.О. Географія діяльності бюджетних авіакомпаній Північної та Південної Америки / О.О. Бейдик, А.В. Орещенко, В.В. Сова // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 67-78


  Проаналізовано просторову організацію діяльності бюджетних авіакомпаній Америки. Виявлено головні відмінності між бюджетними та традиційними авіаперевізниками. Запропоновано картографічну модель абсолютних обсягів світових бюджетних ...
344048
  Хозяїнова Є.М. Географія для студентів-іноземців / Є.М. Хозяїнова, В.М. Вінницька; КНУТШ; Підготовчий факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 123с. – ISBN 966-594-355-3
344049
  Назаренко Т.Г. Географія економічних систем світу. Програма навчального курсу за вибором для профільного рівня навчання в ліцеї // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 11 (213). – С. 12-15 : табл. – Бібліогр.: 28 назв.
344050
   Географія Закарпатської області : Навч. посіб. для учнів 8-9 кл. / О.В. Заставецька, Б.І. Заставецький, І.Л. Дітчук, Д.В. Ткач; Б.І. Заставецька О.В., Заставецький, І.Л. Дітчук, Д.В. Ткач. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1996. – 96 с.
344051
  Лещук І. Географія зовнішньоекономічних зв"язків України та країн Європейського Союзу / І. Лещук, І. Ровенчак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : Scientific Notes Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 45-51. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 44)). – ISSN 2311-3383
344052
  Хільчевська І. Географія зовнішньоекономічної діяльності Німеччини / І. Хільчевська, М.В. Гнатюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 5/6 (70/71). – С. 74-79
344053
  Брайчевський Ю.С. Географія зовнішньої торгівлі та економічний вибір України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 198-206 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
344054
  Пасько А.В. Географія Китаю : Навчальний посібник. Словники / А.В. Пасько, С.А. Колодко; КНУТШ. – Київ : Київский університет, 2002. – 132с. – ISBN 966-594-311-1
344055
  Глибовець В. Географія кримінальних правопорушень міста Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 54-59. – (Географія ; вип. 1 (74)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання поширення кримінальних правопорушень по території міста Києва в 2015-2018 рр. Метою статті є розкриття теми злочинності в Києві, як однієї з найважливіших проблем його подальшого розвитку як європейської столиці. Автор акцентує увагу ...
344056
  Глибовець В. Географія кримінальних правопорушень України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 93-98. – (Географія ; вип. 1 (70)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто поширення кримінальних правопорушень територією України в 2017 р. Розкрито тему злочинності в Україні як однієї з найважливіших проблем її подальшого розвитку як європейської держави. Акцентовано увагу на місці України в різних міжнародних ...
344057
  Масляк П.О. Географія материків і океанів : Підручник для 7 класу серед. загальноосв. школи / Масляк Петро Олексійович. – Київ : Стафед-2, АртЕк, 2002. – 256с. – ISBN 966-95729-5-9
344058
  Пестушко В.Ю. Географія материків і океанів. Підручник для 7 кл. : середньої загальноосвітньої школи / В.Ю. Пестушко, В.О. Сасихов, Г.Є. Уваров. – Київ : Абрис, 2000. – 384 с. – ISBN 966-531-070-4
344059
  Гунченко О.О. Географія медичного туризму в країнах Європи // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 110-121 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
344060
  Добиш М.П. Географія міжнародної торгівлі природним газом / М.П. Добиш, Б.П. Яценко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 209-218 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
344061
  Пильгун А.О. Географія міжнародної торгівлі товарами країн Європейського Союзу / А.О. Пильгун, Ю.С. Брайчевський // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 135-146 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
344062
  Паламарчук М.М. Географія мінеральних ресурсів Української РСР : посібник для вчителів / М.М. Паламарчук, І.О. Горленко, Т.Є. Яснюк ; за ред. М.М. Паламарчука. – Київ : Радянська школа, 1985. – 136 с.
344063
  Цвелих Є.М. Географія міст - побратимів Києва // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 252-259. – ISSN 2308-135X
344064
  Гладкий О.В. Географія міст. Геоурбаністика : підручник / Олександр Гладкий, Степан Іщук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – 299, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 267-271. – (Серія "Книгозбірня метрів вищої школи"). – ISBN 978-966-437-382-8
344065
  Мурга Л.О. Географія народних промислів України // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 9 (187). – С. 2-6. – Бібліогр.: 13 назв.
344066
  Крачило М.П. Географія населення і населених пунктів Хмельницької області : Дис... канд. географ. наук / Крачило М.П. ; КДУ, Кафедра економ. географії. – Київ, 1966. – 22 л.
344067
  Крачило М.П. Географія населення і населенних пунктів Хмельницької області : Дис... канд. географ. наук / Крачило М.П. ; КДУ, Кафедра економ. географ. – Київ, 1966. – 339 л. – Бібліогр.: л. 328-338
344068
  Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України : монографія / В.П. Руденко. – Львів : Світ, 1993. – 240 с. – ISBN 5-7773-0172-Х
344069
  Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України : [підруч. для студ. ВНЗ] : у 3 ч. / В.П. Руденко ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – 551, [1] с. : іл., табл. – Покажчики : с. 537-548. – Бібліогр. наприкінці ч. – ISBN 978-966-423-114-2


  Вельмишановній Галині Богданівні на добру згадку. Підпис. 7.04.11 р.
344070
  Іщук С.І. Географія промислових комплексів : Навчальний посібник / С.І. Іщук; МОУ; ІСДО; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 136с. – ISBN 5-7763-2247-2
344071
  Павлов С.В. Географія релігій : Hавч.посібник для студ.геогр.і філософ.фак-тів ВHЗ / С.В. Павлов, К.В. Мезенцев, О.О. Любіцева; Міжнар.фонд"Відродження",програма"Трансформація гуманітарно освіти в Укра ні". – Київ : АртЕк, 1998. – 504с. : іл.карт.сх. – ISBN 966-505-150-4
344072
  Павлов С.В. Географія релігій : Hавч.посібник для студ.геогр. і філософ.фак-тів внз / С.В. Павлов, К.В. Мезенцев, О.О. Любіцева; Наук. ред. О.В. Огнєва. – Київ : АртЕк, 1999. – 504с. : іл.карт.сх. – (Освіта XXI століття). – ISBN 966-505-006-0
344073
  Коротун І.М. Географія Рівненської області. Природа, населення, господарство, екологія / Коротун І. М., Коротун Л. К. ; Рівнен. від. Укр. геогр. т-ва, Упр. екобезпеки в Рівнен. обл. [та ін.]. – Рівне : Ін-т підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 1996. – 274 с. : рис., табл., карти. – Дод.: с. 251-273. – Бібліогр.: с. 249-251
344074
  Гришко-Богменко Географія рослин : Курс лекцій:Навч.посіб.для студ.природ.-геогр.та біол. фак.вузів / Гришко-Богменко; МО Укра ни;НПУ. – Київ, 1997. – 261с. : 1 карт. – ISBN 4178186
344075
  Соломенцев Є.С. Географія світового господарства : Посібник для вчителів / Є.С. Соломенцев. – Київ : Радянська школа, 1981. – 176с.
344076
   Географія світового господарства з основами економіки : навч. посібник / [Я.Б. Олійник та ін.] ; за ред. Я.Б. Олійника, І.Г. Смирнова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2014. – 637, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр.: с. 636-637 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-346-650-7
344077
  Волошин І.І. Географія Світового океану : навч. посiбник для вчителiв сеpед. загальноосвiт. шк. / І.І. Волошин, В.Г. Чирка; МФ "Вiдpодження". – Київ : Пеpун, 1996. – 224 с. – ISBN 5-7707-9969-2
344078
  Пестушко В.Ю. Географія світу / В.Ю. Пестушко. – Київ : РВЦ "Проза", 1996. – 304с.
344079
  Золовський А.П. Географія сільських населених пунктів правобережного лісостепу в Поліссі Української РСР. (Спроба порівняльного економіко-географічного аналізу) : Дис... канд. географ.наук: / Золовський А.П.; КДУ. Науково-Дослідний Ін-т Географії. – Київ, 1951. – 385л. – Бібліогр.:л.378-384
344080
  Шульженко Л.С. Географія Слобідського краю : Регіональний підручник для 5 класу загальноосвітньої школи / Л.С. Шульженко; За ред.О.Л.Сидоренка. – Харків : Ранок, 1999. – 144 с. – ISBN 966-7534-93-6
344081
  Баранський Н.Н. Географія СРСР / Н.Н. Баранський. – Пер. з рос. вид. – Х.-К.
1. – 1933. – 191с.
344082
  Строєв К.Ф. Географія СРСР : Підручник для 7-8-х класів восьмирічної школи / К.Ф. Строєв. – Видання 4-е. – Київ : Радянська школа, 1964. – 283с.
344083
  Строєв К.Ф. Географія СРСР : Підручник для 7-8-х класів середньої школи / К.Ф. Строєв. – Видання 7-е. – Київ : Радянська школа, 1967. – 283с.
344084
  Строєв К.Ф. Географія СРСР. Підручник для 7-8-х кл. сер. школи / К.Ф. Строєв. – Вид. 9-е. – Кировоград, 1969. – 284с
344085
  Строєв К.Ф. Географія СРСР. Підручник для 7-8-х кл. сер. школи. / К.Ф. Строєв. – Вид. 10-е. – К., 1970. – 284с.
344086
  Ярема Н. Географія студентів Інституту геодезії Львівської політехніки на прикладі Львівської області / Н. Ярема, Д. Іванчук, О. Приступа // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 45-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1819-1339
344087
   Географія Сумської області: природа, населення, господарство : навч. посібник / Корнус А.О. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Сумська обл. держ. адміністрація, Сумський обласний ін-т післядиплом. освіти, Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Суми : Наталуха А.С., 2010. – 183, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-97080-3-8
344088
  Бірдсалл Стефен Географія США / Бірдсалл Стефен, Флорін Джон. – [ Б. м. ] : [ б. в. ], 1994. – 208с. : іл. – В книзі немає точних даних про дату вид., приблизно: 1994. - На обкл.: Американські краєвиди. - Це вид. є скороч. варіантом моногр. "Природні ландшафти різних регіонів Сполучених Штатів та Канади", 4е вид., авт. право: "Джон Віллі та сини" (1992)
344089
  Паньків Зіновій Географія та генеза буроземно-підзолистих грунтів (GLEVIC CAMBISOLS) Прибескидського Передкарпаття / Паньків Зіновій, Малик Степан // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 26-31 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
344090
  Громик А.О. Географія та геометрія простору ешнозівського роману // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 209-215
344091
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 1 (143). – 2014. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344092
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 2 (144). – 2014. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344093
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 3 (145). – 2014. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344094
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 4 (146). – 2014. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344095
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 5 (147). – 2014. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344096
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 6 (148). – 2014. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344097
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 7/8 (149-150). – 2014. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344098
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 9 (151). – 2014. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344099
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 10 (152). – 2014. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344100
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 11 (153). – 2014. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344101
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 12 (154). – 2014. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344102
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 4 (158). – 2015. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344103
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 5 (159). – 2015. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344104
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 6 (160). – 2015. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344105
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 7/8 (161/162). – 2015. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344106
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 9 (163). – 2015. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344107
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 1 (167). – 2016. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344108
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 2 (168). – 2016. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344109
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 3 (169). – 2016. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344110
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 4 (170). – 2016. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344111
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 6 (172). – 2016. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344112
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 7/8 (173/174). – 2016. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344113
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 9 (175). – 2016. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344114
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 10 (176). – 2016. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344115
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 11 (177). – 2016. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344116
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 1 (179). – 2017. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344117
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 6 (184). – 2017. – 48 с. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344118
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 9 (187). – 2017. – 48 с. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344119
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 10 (188). – 2017. – 48 с. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344120
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 12 (190). – 2017. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344121
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 5 (195). – 2018. – 48 c. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344122
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 6 (196). – 2018. – 48 c. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344123
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 3 (205). – 2019. – 48 c. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344124
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 5 (207). – 2019. – 48 c. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344125
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 7/8 (209/210). – 2019. – 64 c. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344126
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 10 (212). – 2019. – 48 c. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344127
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 11 (213). – 2019. – 48 c. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344128
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 12 (214). – 2019. – 48 c. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344129
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 11 (225). – 2020. – 48 c. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344130
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 12 (226). – 2020. – 48 c. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344131
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 2 (228). – 2021. – 48 c. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344132
   Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1996-
№ 3 (229). – 2021. – 48 c. – До 2012 р. журнал виходив у світ під назвою "Географія та основи економіки в школі" з 2012-2013рр. під назвою "Географія та економіка в сучасній школі"
344133
   Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 2 (132). – 2013
344134
   Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 3 (133). – 2013
344135
   Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 4 (134). – 2013
344136
   Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 5 (135). – 2013
344137
   Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 6 (136). – 2013
344138
   Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 7/8 (137/138). – 2013
344139
   Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 9 (139). – 2013
344140
   Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 10 (140). – 2013
344141
   Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 11 (141). – 2013
344142
   Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 12 (142). – 2013
344143
  Познанська Н.Ф. Географія та інші : (з серії "Цікава географія")7-9 класи / Н.Ф. Познанська. – Київ : Магістр-S, 1996. – 40с. – ISBN 966-557-002-1
344144
   Географія та основи економіки в школі. – Київ
№ 1. – 1999
344145
   Географія та основи економіки в школі. – Київ, 1995-
№ 1. – 2000
344146
   Географія та основи економіки в школі : науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2001
344147
   Географія та основи економіки в школі : науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2001
344148
   Географія та основи економіки в школі : науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2001
344149
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2002
344150
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2002
344151
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 5. – 2002
344152
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 6. – 2002
344153
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 1. – 2003
344154
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 2. – 2003
344155
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2003
344156
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 4. – 2003
344157
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 5. – 2003
344158
   Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 1995-
№ 6. – 2003
344159
   Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 1995-
№ 3. – 2009
344160
   Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ : Альтерпрес, 2007-
Вип. 16. – 2011. – 318 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
344161
   Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Альтерпрес, 2007-
Вип. 34. – 2015. – 342 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
344162
   Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Альфа-ПІК, 2007-. – ISSN 2308-135X
Вип. 35. – 2016. – 266 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
344163
   Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Альфа-ПІК, 2007-. – ISSN 2308-135X
Вип. 36. – 2016. – 326 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
344164
   Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2007-. – ISSN 2308-135X
Вип. 38. – 2016. – 236 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
344165
   Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2007-. – ISSN 2308-135X
Вип. 39. – 2017. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
344166
   Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2007-. – ISSN 2308-135X
Вип. 40. – 2017. – 194 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
344167
   Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2007-. – ISSN 2308-135X
Вип. 41. – 2017. – 222 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
344168
   Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2007-. – ISSN 2308-135X
Вип. 45. – 2018. – 150, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
344169
  Аріон О.В. Географія туризму : навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ / О.В. Аріон, С.І. Уліганець ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Альтерпрес, 2013. – 266, [1] с. : табл. – Термінол. слов. з географії туризму: с. 234-266. – Бібліогр.: с. 142-154. – ISBN 978-966-542-521-2
344170
  Любіцева О.О. Географія туризму в науці, практиці, освіті // Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2-3 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Кіровоград. льотна акад. Нац. авіац. ун-ту, Укр. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді [та ін.] ; [голов. ред. Неділько С.М. ; редкол.: Любіцева О.А. та ін.]. – Кіровоград : КЛА НАУ, 2015. – С. 264-271
344171
  Рутинський М. Географія туризму України : Навчально-методичний посібник / МОіНУ. ЛНУ ім. Івана Франка; Михайло Рутинський. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 160 с. – ISBN 966-8568-03-6
344172
  Паньків Н. Географія туристичних потоків Львівської області / Наталія Паньків // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 186-194. – (Серія: Географічні науки ; № 16 (265)). – ISSN 1729-360Х
344173
  Паламарюк М.Ю. Географія туристично-рекреаційного потенціалу Чернівецької області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 74-79. – Бібліогр.: 8 назв.
344174
  Шищенко П.Г. та інш. Географія у завданнях і запитаннях 6-10 класи : Посібник для вчителів і учнів / П.Г. та інш. Шищенко; МОУ. – Київ : Просвіта, 1995. – 256с. – ISBN 5-7707-8160-2
344175
  Пістун М.Д. Географія у моєму житті (до 70-річчя від дня народження) / М.Д. Пістун; КНУТШ. Географічний факультет. Кафедра економ. і соц. географії. – Київ : Обрії, 2003. – 55с.
344176
  Даценко Л.М. Географія у профільних класах старшої школи // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 133-141.


  Профільна диференціація навчання здійснюється за рахунок поглибленого вивчення навчальних дисциплін певного профілю, вона повинна забезпечувати загальноосвітню підготовку учнів, а також підготовку до майбутньої професійної діяльності. У ...
344177
  Дольницький М.А. Географія України / М.А. Дольницький; Мирон Дольницокий, проф. ; Шкільна Рада, Український конгресовий комітет Америки. – 3-є вид., доп. при співпраці Е. Жарського, проф. – Нью-Йорк : Видання Шкільної Ради, 1962. – 122, [6] с. : карт.
344178
  Шищенко П.Г. Географія України / П.Г. Шищенко. – К, 1992. – 399с.
344179
  Паламарчук М.М. Географія України / М.М. Паламарчук. – Київ : Освіта, 1992. – 158с.
344180
  Заставний Ф.Д. Географія України : У двох книгах. Навчальний посібник / Ф.Д. Заставний. – Львів : Світ, 1994. – 472 с. – ISBN 5-7773-0043-8
344181
  Масляк П.О. Географія України : Пробний підручник для 8-9 кл. / П.О. Масляк, П.Г. Шищенко. – Київ : Зодіак-Еко, 1996. – 432с. – ISBN 5-7707-8655-8
344182
  Усачов М.О. Географія України = Основні відомості шкільного курсу / М.О. Усачов. – Донецк : БАО, 1998. – 94 с.
344183
  Заставецька О.В. Географія України : Матеріали до відповідей на екзаменаційні білети : 9 клас / О.В. Заставецька, Б.Я. Федуник. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 64 с. – ISBN 966-562-338-9
344184
  Масляк П.О. Географія України : Навчально-методичний посібник / П.О. Масляк. – Київ : Стафед-2, 2000. – 152с. – ISBN 966-95729-3-2
344185
  Масляк П.О. Географія України : Підручник для 8-9 кл. середньої школи / П.О. Масляк, П.Г. Шищенко. – 2-е вид., випр. – Київ : Педагогічна преса, 2002. – 432с. – ISBN 966-7320-29-4
344186
  Заставний Ф.Д. Географія України. (Навч. посібник для геогр. фак. ун-тів і пед. ін-тів). / Ф.Д. Заставний. – Львів : Світ, 1990. – 358с.
344187
  Гільберт Т.Г. Географія України. Орієнтовне календарно-тематичне планування, 8 клас / Т.Г. Гільберт, Л.Б. Паламарчук, В.В. Совенко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 9 (175). – С. 23-27
344188
   Географія українських і сумежних земель. – Київ : Український видавничий інститут у Львові; Друк. Наукового Товариства ім. Т. Шевченка у Львові
Т. 1 : Загальна географія. – 1938. – VIII, 512 с., [8] арк. мал., іл.


  В оригінальній складеній (коленкор, шкіра) палітурі. Орнаментально-шрифтове тиснення золотом. Тонований верхній обріз. Мапи та діаграми М. Кулицького. Художнє оформлення обкладинки М. Бутовича.
344189
  Діброва О.Т. Географія Української РСР : Навчальний посібник для вузів / О.Т. Діброва. – Київ : Радянська школа, 1954. – 312 с. : карта
344190
  Діброва О.Т. Географія Української РСР / О.Т. Діброва. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1958. – 528с.
344191
  Діброва О.Т. Географія Української РСР : Підручник для 8 класу середньої школи / О.Т. Діброва. – 9-е вид., випр. – Київ : Радянська школа, 1970. – 159с.
344192
  Паламарчук М.М. Географія Української РСР : навч. посібник для 8 класу середньої школи / М.М. Паламарчук. – 2-ге вид. – Київ : Радянська школа, 1981. – 80 с. + 1 карта
344193
  Пістун М.Д. Географія Української РСР : Навчальний посібник / М.Д. Пістун, Є.Й. Шипович. – Київ : Вища школа. Головне об"єдн., 1982. – 304 с. : Іл.37 + Табл.12


  В пособии дана характеристика природных условий и естественных ресурсов, размещения населения по территории республики, отраслей народного хозяйства и экономических районов.
344194
  Паламарчук М.М. Географія Української РСР : підручник для 8 класу середньої школи / М.М. Паламарчук. – Київ : Радянська школа, 1987. – 125 с.
344195
  Діброва О.Т. Географія Української РСР. Підручник для 8-го кл. серед. школи / О.Т. Діброва. – Київ, 1963. – 155с.
344196
  Діброва О.Т. Географія Української РСР. Підручник для 8-го кл. серед. школи / О.Т. Діброва. – 5-е вид. – К., 1965. – 156с.
344197
  Паламарчук М.М. Географія Української ССР : учебник для 8 класса средней школы / М.М. Паламарчук. – 2-е изд., стереотипное. – Київ : Радянська шеола, 1989. – 128 с. – ISBN 5-330-00077-7
344198
  Чорновол І. Географія фронтиру та її піонери // Критика. – Київ, 2008. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 27-30


  Фредерик Тернер - американський історик, відомий насамперед як творець оригінальної "теорії кордону", що хоч і зазнала критики, проте мала величезний вплив на американську історіографію, Бовмен Ісая — американський географ, професор. Голова ...
344199
  Муніч Н.В. Географія цілей та можливостей: ХІ з"їзд Українського географічного товариства / Н.В. Муніч, О.А. Хлєбосолова // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 1 (143). – С. 42-44 : фото
344200
  Сидоренко Віктор Географія цінностей Катерини Тимофеєвої // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 3 (117), червень- липень. – С. 16-19 : фото
344201
  Счастнєв П.М. Географія частин світу і найважливіших держав / П.М. Счастнєв, П.Г. Терехов. – К., 1961. – 312с.
344202
  Іванов Г.І. Географія частин світу і найважливіших зарубіжних країн / Г.І. Іванов. – Київ, 1949
344203
  Іванов Г.І. Географія частин світу і найважливіших зарубіжних країн / Г.І. Іванов, О.С. Добров. – 14-е вид. – Київ, 1955. – 208с.
344204
  Власенко А.С. Географія штучних заповідних парків у степу України / А.С. Власенко, С.Ю. Попович // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, Л.Д. Валовненко [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 8, № 1/2. – С. 19-26. – ISSN 2078-9912
344205
  Русаков М.Г. Географія. : На допомогу вступникам до вузів / М.Г. Русаков, М.І. Щербань. – Київ : Вища школа, 1974. – 270с.
344206
  Безуглий В.В. Географія. : тести. 6-10 класи: абітурієнту: посібник / В.В. Безуглий, Н.М. Дук. – Київ : Академія, 2007. – 448с. – Шифр. дубл. 91 Безу. (доп. карт. гр.). – ISBN 966-580-227-5
344207
  Мельников Ю.О. Географія. 9 клас. Випускний екзамен 2000 р. : Відповіді на екзаменаційні білети / Ю.О. Мельников. – Харків : Торсінг, 2000. – 48с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-20-2
344208
   Географія. Економіка. Екологія. Туризм: регіональні студії = География. Экономика. Экология. Туризм: региональные студии = Geography. Economics. Ecology. Tourism: regional studies : [зб. наук. праць]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 308 с. : іл., табл. – На тит. арк. назва парал. укр., рос., англ. - Окремі ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст.
344209
  Гільберт Т. Географія. Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень : програми і підручники / Т. Гільберт, Л. Паламарчук, М. Бочко // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 9. – С. 6-17 : Табл.
344210
  Гільберг Тетяна Географія. Навчальна програма для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень : програми і підручники / Гільберг Тетяна, Паламарчук Лариса, Бочко Марія // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 8-15 : Табл.
344211
   Географія. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 6-9 класи // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 7/8 (185/186). – С. 12-48 : табл.
344212
   Географія. Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (131). – С. 8-28 : табл.
344213
   Географія. Навчальна програма для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (із змінами) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 7/8 (161/162). – С. 6-27
344214
   Географія. Навчальна програма для учнів 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 7/8 (149-150). – С. 6-9
344215
  Крачило М. Географія. Практичні заняття на місцевості : Краєзнавство. Географія. Туризм. Бібліотека / Микола Крачило, Василь Серебрій. – Київ : Шкільний світ. Видавець Л. Галіцина, 2006. – 128с. – На обкл.: Нам 10 років. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-8070-85-2; 966-356-023-1
344216
   Географія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 11 (177). – С. 3-8
344217
   Географія. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень, 10-11 класи // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 3 (193). – С. 8-33
344218
   Географія. Програма, методична розробка та контрольні завдання : для слухачів підготовчих курсів Киїхвського університету. – Київ : Киевский университет, 1978. – 72с.
344219
   Географія. Програма, методична розробка та контрольні завдання : для слухачів заочних підгот. курсів Київського університету. – Київ : КДУ, 1980. – 68 с.
344220
  Пестушко Валерій Географія. Спорт. Гроші // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 41
344221
  Масляк П.О. Географія. Тести для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання : навчальний посібник / П.О. Масляк, С.П. Капіруліна. – Київ : Знання, 2012. – 488 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-639-2


  Це унікальний навчальний посібник. Серед інших він вирізняється тим, що спрямований не лише на тренувальні вправи, актуалізацію знань, активізацію мислення, а й на безпосередню психологічну підготовку до незалежного зовнішнього оцінювання. За своєю ...
344222
  Безуглий В.В. Географія. Тести. 6-10 класи. Абітуріенту : посібник / В.В. Безуглий, Н.М. Дук. – Київ : Академія, 2008. – 448с. – ISBN 978-966-580-257-0
344223
   Географія. Україна і світ / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, А.В. Степаненко, П.О. Масляк. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2008. – 456с. – ISBN 978-966-620-257-7
344224
   Географія: Відповіді на всі питання нової програми : Навч. посіб. для старшокласників та абітурієнтів. Рекомендовано МОН / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, А.В. Степаненко, П.О. Масляк. – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 455с. – ISBN 966-620-212-3
344225
   Географія: Відповіді на запитання екзаменаційних білетів : Навч. посіб. для стршокласників та абітурієнтів.Відповіді на всі запитання нової програми / П.Г. Шищенко, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко, П.О. Масляк; П.Г.Шищенко,Я.Б.Олійник,А.В.Степаненко та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2001. – 434с. – ISBN 966-620-085-6
344226
   Географія: географічний простір Землі, навчальна програма з географії для 11 класу. Рівень стандарту // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 5 (195). – С. 23-30 : фото
344227
  Бейдик О.О. Географія: Короткий тлумачний словник / О.О. Бейдик. – Київ : Либідь, 2001. – 192с. – ISBN 966-06-0061-5
344228
  Ковальов Олександр Географія: наука і шкільний предмет // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 35-42 : Схеми. – Бібліогр. 11 назв
344229
  Бейдик О О. Падун Географія: посібник для вступників до вищих навчальних закладів / О.О. Бейдик, М.М. Падун. – 2. – Київ : Либiдь, 1996. – 304 с. – ISBN 5-325-00831-5


  Розглянуто основнi питання сучасної геоpгафiї: геогpафiя матеpикiв i частин свiту, полiтична каpта свiту, мiжнаpодний геоpгафiчний подiл пpацi, геогpафiя Укpаїни, кpаїн СHД i Балтії тощо.
344230
   Географія: регіони та країни. Навчальна програма з географії для 10 класу. Рівень стандарту (10 клас - 52 години: 1.5 години на тиждень) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 1 (191). – С. 4-12
344231
  Блій Г. де Географія: світи, регіони, концепти = Geography realvs, regions, and concepts / Г. де Блій, П. Муллер, О. Шаблій; Пер. з англ.: Д.Олесневич, О.Олесневич, Н.Стельмах, І.Босак. – Київ : Либідь, 2004. – 740 с. – ISBN 966-06-0335-5
344232
  Олейник Я.Б. Географо- математическое моделирование перспективного развития продовольственного комплекса столичного региона в новіх условиях хозяйствования // Комплексное социально -экономическое развитие территории и рыночные товарно- денежные отношения
344233
  Леонідова І.В. Географо-генетичні особливості грунтотворення на острові Зміїний : монографія / І.В. Леонідова, Я.М. Біланчин ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2017. – 196, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 170-187. – ISBN 978-617-689-236-6
344234
  Зонн С.В. Географо-генетческие аспекты почвообразования, эволюции и охраны почв / С.В. Зонн, А.П. Травлеев. – Киев, 1989. – 216с.
344235
   Географо-гидрологический метод исследования вод суши. – Л., 1984. – 180с.
344236
  Гребінь В.В. Географо-гідрологічний аналіз як метод досліджень сучасних змін водного режиму річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 17-30.
344237
  Шевченко Р.Ю. Географо-картографічний моніторинг культових споруд м. Києва : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.12 - географічна картографія / Шевченко Р.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 184л. + Додатки: л. 172 - 184. – Бібліогр.: л. 163 - 171
344238
  Шевченко Р.Ю. Географо-картографічний моніторинг культових споруд м. Києва : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.12 / Шевченко Р.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 4 назви
344239
  Та Динь Чинь Географо-математическое моделирование аграрно-промышленных комплексов провинции (на примере провинции Ха нам нинь СРВ) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Та Динь Чинь; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1985. – 21л.
344240
  Та Динь Чинь Географо-математическое моделирование аграрно-промышленных комплексов провинции (на примере провинции Ха нанинь СРВ) : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Та Динь Чинь; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К,, 1985. – 150л. – Бібліогр.:л.140-150
344241
  Та Дінь Чінь Географо-математичне моделювання аграрно-промислових комплексів провінцій у В"єтнамі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 12-18. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; Вип. 28)
344242
  Ладыгин В.К. Географо-мелиоративное устройство территории : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.01 / Ладыгин В.К. ; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1981. – 16 с.
344243
  Шевченко Р.Ю. Географо-топологічне та астронометричне дослідження культових споруд стародавнього та сучасного м. Києва // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 129-143. – ISBN 978-966-455-002-1
344244
  Армашевська Т.В. Географо-топонімічний аналіз території Чернігівської області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Армашевська Тетяна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 204 арк. – Додатки: арк. 150-204. – Бібліогр.: арк. 141-149
344245
  Армашевська Т.В. Географо-топонімічний аналіз території Чернігівської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Армашевська Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
344246
   Географо-экологические аспекты экономического и социального планирования : Сб. науч. тр. – Ленинград : Изд. Географич. об-ва СССР, 1980. – 159с.
344247
  Видоески Б. Географската терминологиjа во диjалектите на македонскиот jазик = Geographic terminology in the dialects of Macedonian / Божидар Видоески; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 1999. – 10, 192 с., 2 арк. карт. – Парал. тит. аркуш англ. мовою. – ISBN 9989-649-64-2
344248
  Милоjевиh Б.Ж. Географске области ФНР Jугославиjе / Б.Ж. Милоjевиh, 1952. – 8 с.
344249
  Букуров Б. Географски положаj бачких насельа / Бранислав Букуров : Матица СРПСКЕ, 1952. – 55 с.
344250
  Букуров Б. Географски положаj, типови и облици фрушкогорских насельа / Бранислав Букуров. – [Б. м.] : Матица СРПСКЕ. – 48 с.
344251
  Чанков Ж. Географски речник на България / Ж. Чанков. – София, 1958. – 538с.
344252
   Географски речник на България. – София : Наука и изкуство, 1980. – 560с.
344253
  Герасимов И.П. Географфия в современном мире (Дополненная стенограмма доклада по материалам Х1Х Международного географического конгресса / И.П. Герасимов. – М, 1961. – 26с.
344254
  Абрамов Л.С. Географы - трудной Победе : География. К 60-летию Великой Победы // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 3. – С. 3-13 : Фото. – ISSN 0016-7207
344255
   Геогрий Жанков. – Кишинёв, 1971. – 14с.
344256
   Геогрфические аспекты Продовольственной программы СССР. – Пермь, 1990. – 158с.
344257
  Цвеjиh Никола Геодезиjа / Цвеjиh Никола; Университет у Београду. – Београд : Научна книга, 1954. – 348с.
344258
  Кутузов М.Н. Геодезическая астрономия : учебник / М.Н. Кутузов. – Москва : Геодезиздат, 1940. – 199 с.
344259
  Кузнецов А.Н. Геодезическая астрономия : Учебное пособие для вузов / А.Н. Кузнецов. – Москва : Недра, 1966. – 371 с.
344260
  Вайсов М.А. Геодезическая астрономия : учебное пособие / М.А. Вайсов; Науч. ред. Кондратьев Е.Д.; Ред. Шарафутдинова Р.З. – Казань : Казанский ун-т, 1979. – 104с.
344261
  Макаров Н.П. Геодезическая гравиметрия / Н.П. Макаров. – Москва : Недра, 1968. – 408 с. – Библиогр.: с. 401-405
344262
  Лысов Г.Ф. Геодезическая и топографическая практика студентов университета / Г.Ф. Лысов. – Саранск, 1981. – 107с.
344263
  Чернышев А.В. Геодезическая практика для студентов - картографов : Учебное пособие / А.В. Чернышев; МГУ им. М.В.Ломоносова. Географ. фак-тет. – Москва : Московский университет, 1998. – 72с. – ISBN 5-211-03901-7
344264
  Полищук Ю.В. Геодезическая эргономика / Ю.В. Полищук. – Москва : Недра, 1983. – 137 с.
344265
  Надь П.Т. Геодезические в расслоенных пространствах : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Надь П.Т.; МГУ. – Москва, 1978. – 11л.
344266
  Тищенко И.В. Геодезические вычисления : учебно-метод. пособие / Ростовск.-на-Дону гос. ун-т ; И.В. Тищенко ; [отв. ред. Ю.И. Мозговая]. – Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского у-та, 1976. – 88 с.
344267
  Урюпин Н.В. Геодезические вычисления на микрокалькуляторах и ЭКВМ / Н.В. Урюпин. – Москва : Недра, 1987. – 80 с.
344268
  Павлов В.И. Геодезические задачи в гравиметрической съемке крупного масштаба и их решение фотограмметрическим методом // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 7. – С. 8-13 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
344269
  Мурзайкин И.Я. Геодезические знаки (центры) при создании опорных межевых сетей / И.Я. Мурзайкин, Н.И. Сивакова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 12-15 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
344270
  Микеш Йозеф Геодезические и голоморфно-проективные отображения специальных римановских пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Микеш Йозеф; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1979. – 14л.
344271
  Ященко В.Г. Геодезические измерения в регионах интенсивного движения земной коры // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 48-53 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
344272
   Геодезические измерения вблизи Кронштадтского футштока / Г.А. Шануров, В.З. Остроумов, Л.В. Остроумов, А.В. Щуров // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 56-59 : рис. – Библигр.: 3 назв. – ISSN 0016-7126
344273
  Михелев Д.Ш. Геодезические измерения при изучении деформаций крупных инженерных сооружений / Д.Ш. Михелев, И.В. Рунов, А.И. Голубцов. – Москва : Недра, 1977. – 152 с.
344274
  Видуев Н.Г. Геодезические измерения при установке машин и оборудования / Н.Г. Видуев, Д.И. Ракитов, В.П. Гржибовский; Ред. Лебедев Н.Н. – Москва : Недра, 1967. – 168с.
344275
  Зырянов Н.Е. Геодезические инструменты и их простейшее применение / Н.Е. Зырянов, М.В. Малаев. – М.-Л., 1931. – 144с.
344276
  Елисеев С.В. Геодезические инструменты и приборы : основы расчета, конструкции и особенности изготовления / С.В. Елисеев; ред. Ф.И. Хромченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1973. – 391 с.
344277
  Елисеев С.В. Геодезические инструменты и приборы. / С.В. Елисеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1959. – 480с.
344278
  Яшенко В.Р. Геодезические исследования вертикальных движений земной коры / В.Р. Яшенко. – М., 1989. – 192с.
344279
  Люстерник Л.А. Геодезические линии / Л.А. Люстерник. – 2-е изд. перераб. – М.-Л., 1940. – 50с.
344280
   Геодезические методы измерения вертикальных смещений сооружений и анализ устойчивости реперов / В.Н. Ганьшин, А.Ф. Стороженко, Н.А. Буденков, А.Г. Ильин, В.И. Цюнько; [Ганьшин В.Н., Стороженко А.Ф., Буденков Н.А. и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1991. – 190 с. – ISBN 5-247-01576-2
344281
  Брайт П.И. Геодезические методы измерения деформаций оснований и сооружений / П.И. Брайт. – М., 1965. – 298с.
344282
  Брайт П.И. Геодезические методы измерения смещений на оползнях / П.И. Брайт. – Москва : Недра, 1965. – 116 с.
344283
  Тер-Степанян Геодезические методы изучения динамики оползней / Г.И. Тер-Степанян. – Москва : Недра, 1972. – 136 с.
344284
  Тер-Степанян Геодезические методы изучения динамики оползней / Г.И. Тер-Степанян. – 2-е, перераб. – Москва : Недра, 1979. – 158 с.
344285
   Геодезические методы исследования деформаций сооружений / А.К. Зайцев, С.В. Марфенко, Д.Ш. Михелев, И.Ю. Васютинский, Е.Б. Клюшин, М.В. Иванов, Х.К. Ямбаев; А.К. Зайцев ; зав. ред. И.О. Паркани. – Москва : Недра, 1991. – 270 с. – ISBN 5-247-02344-7
344286
   Геодезические наблюдения на островах Аргентинского архипелага в Западной Антарктике и представление их результатов в геоинформационной системе AreGIS / Р.Х. Греку, Ю.В. Ладановский, А.С. Курбацкий, Т.Р. Греку, В.О. Куренков // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 2. – С. 134-138 : рис. – ISSN 0367-4290
344287
  Тищенко А.П. Геодезические основы карт : тексты лекций / МГУ им. М.В. Ломоносова ; Географический ф-т ; А.П. Тищенко. – Москва : Изд-во МГУ, 1975. – 174 с.
344288
  Синюков Н.С. Геодезические отображения римановых пространств / Н.С. Синюков. – Москва, 1979. – 256 с.
344289
  Аносов Д.В. Геодезические потоки на замкнутых римановых многообразиях отрицательной кривизны : Автореф. дис. ... док. физ.-мат. наук / Аносов Д.В. ; Матем. ин-т им. В.А. Стеклова АН СССР. – Москва, 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
344290
  Плотников В.С. Геодезические приборы : учебник для студ. оптических спец-тей вузов / В.С. Плотников. – Москва : Недра, 1987. – 396 с.
344291
  Захаров А.И. Геодезические приборы : справочник / А.И. Захаров; ред.: Л.Г. Иванова, Н.Т. Куприна. – Москва : Недра, 1989. – 315 с. – ISBN 5-247-00632-1
344292
  Рытов А.В. Геодезические приборы для крупномасштабных топографических съемок / А.В. Рытов, А.И. Спиридонов. – Москва : Недра, 1977. – 172с.
344293
  Нарходжаев К.Н. Геодезические работы Беруни / К.Н. Нарходжаев. – Ташкент : Узбекистан, 1977. – 110 с.
344294
  Парамонова Е.Г. Геодезические работы в мелиоративном строительстве / Е.Г. Парамонова, А.Г. Юнусов. – Москва : Недра, 1990. – 203 с. – ISBN 5-247-00661-5
344295
  Видуев Н.Г. Геодезические работы на строительной площадке : Учеб. пособие для вузов / Н.Г. Видуев, Д.И. Ракитов, В.В. Подрезан. – Москва, 1959. – 212с.
344296
  Глотов Г.Ф. Геодезические работы на строительной площадке промышленного предприятия / Г.Ф. Глотов; [ред. М.П. Сироткин]. – Москва : Геодезиздат, 1952. – 187 с.
344297
  Парамонов А.Г. Геодезические работы при вертикальной планировке / А.Г. Парамонов. – Москва : Недра, 1984. – 153с.
344298
  Сироткин М.П. Геодезические работы при геологических и гидрологических изысканиях для гидростроительства : монография / М.П. Сироткин. – Москва : Геодезиздат, 1955. – 127 с.
344299
  Лавриков А.С. Геодезические работы при геологических исследованиях / А.С. Лавриков, А.Е. Свиридов. – Москва : Недра, 1968. – 404с.
344300
  Егоров А.П. Геодезические работы при геофизических разведках / А.П. Егоров. – М, 1966. – 192с.
344301
  Шилов П.И. Геодезические работы при землеустройстве / П.И. Шилов. – Рязань
Часть 1 : Математическое введение. Оценка точности и уравновешивание измерений, Примеры и задачи. – 1929. – 136с.
344302
   Геодезические работы при землеустройстве : учеб. пособ. для сельскохоз. вузов по спец. "Землеустройство" / А.В. Маслов, Г.И. Горохов, Э.М. Ктиторов, А.Г. Юнусов. – Москва : Недра, 1976. – 256 с.
344303
  Маслов А.В. Геодезические работы при землеустройстве : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец-ти "Землеустройство" / А.В. Маслов, А.Г. Юнусов, Г.И. Горохов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1990. – 215 с. – ISBN 5-247-00468-X
344304
  Глотов Г.Ф. Геодезические работы при крупном гидростроительстве из опыта строительства канала Москва-Волга / Г.Ф. Глотов; отв. ред. М.П. Сироткин. – Москва : РЕДБЮРО ГУГК при СНК СССР, 1939. – 178 с.
344305
  Баран П.И. Геодезические работы при монтаже и эксплуатации оборудования / П.И. Баран. – Москва : Недра, 1990. – 232, [1] с. : ил. – Библиогр..: с. 228-229 (27 назв.)
344306
   Геодезические работы при монтаже и эксплуатации технологического оборудования : межвузовский сборник. – Новосибирск : НИИГАиК
Т. 16 (56). – 1982. – 88 с.
344307
  Постников М.В. Геодезические работы при перенесении основных элементов проекта сооружения на местность : учебно-методическое пособие / Министерство народного образования МССР ; М.В. Постников. – Кишинев : КПИ им. С. Лазо, 1976. – 48 с.
344308
  Кузнецов С.М. Геодезические работы при проектировании и строительстве гидротехнических сооружений / С.М. Кузнецов. – Маріуполь : Геодезиздат, 1960. – 174 с.
344309
  Кротов В.Д. Геодезические работы при разбивке осей плотин и мостов через крупные реки. : Автореф... канд. техн.наук: / Кротов В.Д.; М-во с.-х. УССР. Харьков. с.-х. ин-тут им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1962. – 15л.
344310
  Ганьшин В.Н. Геодезические работы при реконструкции промышленных предприятий / В.Н. Ганьшин, Б.И. Коськов, И.М. Репалов ; рец. В.С. Сытник. – Москва : Недра, 1990. – 149 с. – ISBN 5-247-00582-1
344311
  Буденков Н.А. Геодезические работы при речных и озерных изысканиях / Н.А. Буденков, В.Н. Ганьшин; Ред. Левчук Г.П. – Москва : Недра, 1979. – 159с.
344312
  Визиров Ю.В. Геодезические работы при строительстве вантовых мостов / Ю.В. Визиров, А.Ю. Клюкин, П.В. Тимофеев // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 8. – С. 8-13 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
344313
  Болгов И.Ф. Геодезические работы при строительстве и испытании крупных сооружений / И.Ф. Болгов; Ред. Лукьянов В.Ф. – Москва : Недра, 1984. – 145с.
344314
  Асташенков Г.Г. Геодезические работы при эксплуатации крупногабаритного промышленного оборудования / Г.Г. Асташенков; Асташенко Г.Г. – Москва : Недра, 1986. – 121 с. – Список лит.: с. 148-149
344315
   Геодезические разбивочные работы : в помощь строителям Каховской ГЭС, южно-украинского и северо-крымского каналов ; практическое пособие по геодезическим разбивочным работам / Н.Г. Видуев, Д.И. Ракитов, В.П. Гржибовский, В.А. Крумелис. – Киев : Гостехиздат УСССР, 1952. – 203 с.
344316
   Геодезические разбивочные работы / Н.Г. Видуев, П.И. Баран, С.П. Войтенко, Г.С. Кондра, В.В. Подрезан; [ред. Маслов А.В.]. – Москва : Недра, 1973. – 213 с.
344317
  Щупель С.А. Геодезические расчеты на программируемых микрокалькуляторах : справочник / С.А. Щупель. – Киев : Будивэльнык, 1991. – 152 с. – ISBN 5-7705-0420-Х
344318
  Михеечев В.С. Геодезические светодальномеры / В.С. Михеечев. – Москва : Недра, 1979. – 222 с.
344319
  Коугия В.А. Геодезические сети на море / В.А. Коугия, А.И. Сорокин. – Москва : Недра, 1979. – 272 с.
344320
  Батраков Ю.Г. Геодезические сети сгущения / Ю.Г. Батраков ; ред. Рандярв Ю.Ю. – Москва : Недра, 1987. – 254, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 240 (19 назв.)
344321
  Фурсов В.И. Геодезические сигналы и их постройка : Учебное пособие / В.И. Фурсов. – Москва, 1963. – 327с.
344322
  Лукерьин А.А. Геодезические таблицы приращений координат, превышений, элементов круговых кривых и квадратных корней из чисел / А.А. Лукерьин. – Киев : Из-во "Будівельник", 1965. – 132 с.
344323
  Лукерьин А.А. Геодезические таблицы приращений координат, превышений, элементов круговых кривых, квадратных корней из чисел / А.А. Лукерьин. – 2-е изд. – Киев : Из-во "Будівельник", 1970. – 132 с.
344324
  Генике А.А. Геодезические фазовые дальномеры : учебник для топографических техникумов / А.А. Генике, Б.А. Ларин, В.М. Назаров ; ред. Н.Т. Куприна. – Москва : Недра, 1974. – 248 с.
344325
   Геодезические, картографические и гравиметрические работы во втором пятилетии : Материалы Всесоюзной конференции 12-24 апреля 1932 г. – Москва; Ленинград : Гос.изд.Стандартизации и Рационализации, 1933. – 231 с.
344326
  Неумывакин Ю.К. Геодезический контроль качества строительно-монтажных работ / Ю.К. Неумывакин. – М., 1988. – 223с.
344327
  Ямбаев Х.К. Геодезический контроль прямолинейности и соосности в строительстве / Х.К. Ямбаев. – Москва : Недра, 1986. – 264с.
344328
   Геодезический сборник. – Москва
Вып. 2. – 1917. – 46 с.
344329
   Геодезическо-маркшейдерские приборы : сборник статей. – Москва : АН СССР, 1984. – 114 с.
344330
  Поликашечкин А.И. Геодезическо-маркшейдерсое обеспечение строительства подземных сооружений в городах / А.И. Поликашечкин. – М, 1990. – 287с.
344331
  Елисеев С.В. Геодезическое инструментоведение : учеб. пособ. для геодезич. вузов / С.В. Елисеев; ред. П.С. Закатов. – Москва : Геодезиздат, 1952. – 407 с.
344332
  Литвинов Б.А. Геодезическое инструментоведение : учебник для вузов геодезич. спец-ти и пособие для геодезистов / Б.А. Литвинов. – Москва : ВИА, 1956. – 503 с.
344333
  Деймлих Ф. Геодезическое инструментоведение / Ф. Деймлих ; пер. с 4-го нем. перераб. и доп. изд. К.К. Глазенапа ; под ред. И.П. Араева. – Москва : Недра, 1970. – 584 с.
344334
  Литвинов Б.А. Геодезическое инструментоведение / Б.А. Литвинов, В.М. Лобачев, Н.М. Воронков. – 2-е изд. – Москва : Недра, 1971. – 328 с.
344335
  Кузнецов П.Н. Геодезическое инструментоведение : учебник для студ. геодезич. специальностей вузов / П.Н. Кузнецов, И.Ю. Васютинский, Х.К. Ямбаев. – Москва : Недра, 1984. – 364 с.
344336
  Вейс Г. Геодезическое использование искусственных спутников Земли : монография / Г. Вейс; Под ред. Тищенко А.П. – Москва : Недра, 1967. – 116с.
344337
   Геодезическое обеспечение антенных комплексов. – М., 1991. – 107с.
344338
  Визиров Ю.В. Геодезическое обеспечение ввода наземных трасс в местные препятствия // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 17-26 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0016-7126
344339
  Бурбан П.Ю. Геодезическое обеспечение демаркации точки стыка государственных границ // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 9. – С. 7-12 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
344340
   Геодезическое обеспечение жилищно-гражданского и промышленного строительства / Ф.В. Андреева, Б.Г. Борисенков, В.Г. Бузятов, В.С. Сытник. – Москва : Недра, 1988. – 270с. – ISBN 5-247-00034-Х
344341
   Геодезическое обеспечение создания бустера для NSLS-II / Д.Б. Буренкова, П.П. Мурзинцев, А.В. Полянский, Ю.А. Попков, Л.Е. Сердаков // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 6. – С. 13-16 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
344342
   Геодезическое обеспечение эксплуатации промышленных предприятий / В.Б. Жарников, Б.Н. Дьяков, Б.Н. Жуков, Б.П. Харитонов, Ю.Н. Нагорный. – Москва : Недра, 1992. – 160 с. – ISBN 5-247-02496-6
344343
   Геодезическое обоснование сейсмических исследований: метод. рекомендации. – Новосибирск, 1975. – 154с.
344344
  Островский А.Л. Геодезическое прибороведение : учеб. пособ. для студ., обучающихся по спец. "Прикладная геодезия" и "Астрономогеодезия" / А.Л. Островский, Д.И. Маслич, В.Г. Гребенюк; под общ. ред. А.Л. Островского. – Львов : Вища школа, 1983. – 208 с.
344345
   Геодезическое применение шоран. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 252 с.
344346
  Видуев Н.Г. Геодезическое проектирование вертикальной планировки / Н.Г. Видуев, В.П. Гржибовский; Ред. Маслов А.В. – Москва : Недра, 1964. – 251с.
344347
  Руденко Л.Г. Геодезична дуга Струве - об"єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО : Повідомлення / Л.Г. Руденко, В.В. Шестопалов // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 60-63 : Фото. – ISSN 1561-4980
344348
  Соломін О.М. Геодезична ув"язка тектонічних структур з картографічними матеріалами та результатами дешифрування космічних знімків в межах Українського кристалічного щита / О.М. Соломін, М.Ф. Куркач, П.Б. Міхно // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 69-75 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
344349
  Білоус В.В. Геодезичне забезпечення зйомки фасадів пам"яток архітектури в обмежених умовах історичної забудови міст / В.В. Білоус, С.П. Боднар, А.Г. Ткаченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 118-120. – (Географія ; Вип. 42)


  Розглядаються питання геодезичного забезпечення фотограмметричних робіт у складних умовах історичної забудови міст. Обгрунтовується методика підвищення надійності виконання просторової засічки.
344350
   Геодезичний енциклопедичний словник. – Львів : Євросвіт, 2001. – 668с. – ISBN 966-7343-23-5
344351
  Стопхай Ю.А. Геодезичний зріз України по меридіану 26 43" : матеріали про пошук пунктів Геодезичної дуги Струве : геодезія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 4-12 : Фото, карти. – Бібліогр.: 6 назв
344352
  Кухтар Д.В. Геодезичний контроль надземних переходів магістральних газопроводів із застосуванням електронних тахеометрів у безрефлекторному режимі вимірювань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Кухтар Денис Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
344353
  Дейнека Ю.П. Геодезичний моніторинг технічного стану будівель, споруд і технологічного обладнання об"єкта енергетики
344354
  Дейнека Ю.П. Геодезичний моніторинг технічного стану будівель, споруд і технологічного обладнання об"єкта енергетики // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 49-51. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
344355
  Янчук О.Є. Геодезичний моніторинг техногенно-навантажених територій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Янчук О.Є. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
344356
  Самойленко О.М. Геодезичні методи визначення геометричних параметрів динамічних об"єктів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.01 / Самойленко Олександр Миколайович ; Київ. нац. ун-т будівництва і і архітектури. – Київ, 2011. – 32 с. – Бібліогр. : 39 назв.
344357
  Шевченко Т.Г. Геодезичні прилади : підручник для студ. напряму "Геодезія, картографія та землевпорядкування " вищ. навч. закладів / МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка"; авт.: Т.Г. Шевченко, О.І. Мороз, І.С. Тревого; за заг. ред. Т.Г. Шевченка. – Львів : Львівська політехніка, 2006. – 464 с. – ISBN 966-553-516-1
344358
  Михайловський П.І. Геодезичні прилади Росії в XVI - XVII cт. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 103-110 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
344359
  Чеботарев А.С. Геодезия / А.С. Чеботарев
Часть 1. – 680с., 11табл.
344360
  Андреев П.Н. Геодезия / П.Н. Андреев. – Санкт-Петербург : Издательство СПб. Реальн. учил. П.И. Богданова ; Тип. Р. Голике, 1886. – VIII, 675 с., XXVIII табл. : ил. – [Стеклогр. изд.]
344361
  Хандриков М.Ф. Геодезия : лекции проф. университета Св. Владимира М.Ф. Хандрикова. – Киев : Литография Л.Г. Даниловой, 1887. – 120, [3] с. – Литография
344362
  Рейнгерц К. Геодезия / К. Рейнгерц. – Берлин; Рига : Наука и жизнь
Часть 1 : Методы измерений и геодезические инструменты. – 1923. – 77с.
344363
  Рейнгерц К. Геодезия / К. Рейнгерц. – Берлин; Рига : Наука и жизнь
Часть 2 : Градусные измерения. Исследование фигуры Земли. Государственное межевание. – 1924. – 92с.
344364
  Важеевский В.А. Геодезия / Отв. ред. Важеевский В.А. – Ленинград : Изд. КУБУЧ, 1932. – 179с.
344365
  Назаров Н.А. Геодезия : учебник для землеустроительных техникумов / Н.А. Назаров. – Москва : Сельхозгиз, 1939. – 464 с. – (Учебники и учебные пособия для сельскохозяйственных техникумов)
344366
   Геодезия : справочное руководство. – Москва; Ленинград : Изд. Наркомхоза РСФСР
Т. 2 : Геодезическая основа/ под ред. О.Г. Дитц. – 1939. – 403 с.
344367
   Геодезия : справочное руководство. – Москва; Ленинград : Изд. Наркомхоза РСФСР
Т. 5 : Аэрофотография/ под ред. Д.А. Сольского и В.А. Власова. – 1939. – 152 с.
344368
   Геодезия : справочное руководство. – Москва; Ленинград : Изд. Наркомхоза РСФСР
Т. 6 : Картография/ под ред. М.Д. Бонч-Бруевича. – 1939. – 163 с.
344369
   Геодезия : справочное руководство. – Москва; Ленинград : Изд. Наркомхоза РСФСР
Т. 7 : Инструментоведение/ под ред. К.Н. Смирнова. – 1939. – 266 с.
344370
   Геодезия : справочное руководство. – Москва; Ленинград : Изд. Наркомхоза РСФСР
Т. 4 : Аэрофотосъемка/ под ред. М.Д. Коншина. – 1941. – 327 с.
344371
  Дензин П.В. Геодезия : учебник для топографич. училищ и техникумов / П.В. Дензин; отв. ред. И.И. Энтин. – Москва : Геодезиздат
Ч. 2. – 1943. – 304 с.
344372
  Вировец А.М. Геодезия : Учеб. пособие для топографич. техникумов / А.М. Вировец, М.Н. Кутузов. – Москва : Геодезиздат, 1948. – 465с.
344373
  Чеботарев А.С. Геодезия : учебник для ин-ов геодезии и картографии / А.С. Чеботарев. – Москва : Геодезиздат
Ч. 1. – 1948. – 680 с.
344374
  Федоров Н.В. Геодезия : учебник для дорожных техникумов / Н.В. Федоров; под ред. и с доп. Ф.А. Коршака. – 2-е изд. – Москва : Дориздат, 1949. – 280 с.
344375
  Назаров Н.А. Геодезия : учебник для с.-х. техникумов землеустройства / Н.А. Назаров; под ред. П.М. Орлова. – 2-е изд., перераб. – Москва : Сельхозгиз, 1949. – 584 с. – (Учебники и учебные пособия для сельскохозяйственных техникумов)
344376
  Федоров Н.В. Геодезия / Н.В. Федоров. – Москва : Дориздат, 1949. – 249с.
344377
   Геодезия : справочное руководство. – Ленинград; Москва : Изд. Мин.коммун.хоз.РСФСР
Т. 1 : Физическая геодезия/ под ред. И.А. Казанского. – 1949. – 422 с.
344378
  Чеботарев А.С. Геодезия : Учебник для институтов геодезии и картографии. / А.С. Чеботарев. – Москва : Геодезиздат
Часть 2. – 1949. – 636с.
344379
   Геодезия : справочное руководство. – Ленинград; Москва : Изд. Мин.коммун.хоз.РСФСР
Т. 9 : Дополнительный/ под ред. Н.Н. Степанова. – 1949. – 540 с.
344380
  Бобылев Г.З. Геодезия : Краткий курс: Учебник для архитектурных вузов / Г.З. Бобылев; Спец. ред. Коськов Б.И.; Ред. Сагалович М.В. – Москва : Гос. архитектурн. изд-во, 1950. – 244с.
344381
  Щавелев А.Ф. Геодезия : учеб. пособ. для речных училищ и техникумов / А.Ф. Щавелев. – Ленинград ; Москва : Речиздат, 1950. – 360 с.
344382
  Дензин П.В. Геодезия : учебник для географических ф-тов государственных ун-тов / П.В. Дензин; отв. ред. Н.М. Волков. – Москва : Московский университет, 1953. – 431 с.
344383
  Дензин П.В. Геодезия / П.В. Дензин. – Москва : Изд. Московского Университета, 1953. – 430с.
344384
  Дензин П.В. Геодезия : учеб. пособ. для топографич. техникумов / П.В. Дензин; ред. В.И. Звонов. – Москва : Геодезиздат
Ч. 1. – 1953. – 375 с.
344385
  Назаров Н.А. Геодезия / Н.А. Назаров. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Сельхозгиз, 1954. – 520 с.
344386
  Степанов Н.Н. Геодезия : Учебник для гидрометеорологических вузов / Н.Н. Степанов. – Ленинград : ГИМИЗ, 1954. – 344с.
344387
  Модринский Н.И. Геодезия : учебник для гидрометеорологических техникумов / Н.И. Модринский; [отв. ред. Е.П. Сенков]. – Ленинград : ГИМИЗ, 1954. – 392 с.
344388
   Геодезия : Учебное пос. для геодезич. спец. топографичеких техникумов / Б.П. Ермолов, П.С. Закатов, М.Н. Кутузов, М.М. Муравин, Д.В. Саенко, Б.В. Троицкий; Под общ. ред. П.С. Закатова. – Москва : Геодезиздат
Часть 1. – 1954. – 520с.
344389
   Геодезия : Учебное пос. для геодезич. спец. топографичеких техникумов / Б.П. Ермолов, П.С. Закатов, М.Н. Кутузов, М.М. Муравин, Д.В. Саенко, Б.В. Троицкий; Под общ. ред. П.С. Закатова. – Москва : Геодезиздат
Часть 2. – 1954. – 283с.
344390
  Павлов Ф.Ф. Геодезия : учебное пособие для горных специальностей вузов / Ф.Ф.Павлов, В.П.Машкевич, Б.Д.Федоров. – Москва : УГЛЕТЕХИЗДАТ, 1955. – 292 с.
344391
  Хренов Л.С. Геодезия : Учебное пособие для лесотехнических и сельскохозяйственных техникумов / Л.С. Хренов. – Москва - Ленинград : Гослесбумиздат, 1955. – 512с.
344392
  Чеботарев А.С. Геодезия : Изд-е второе, исправл. / А.С. Чеботарев. – Москва : Геодезиздат
Часть 1. – 1955. – 628с.
344393
  Дензин П.В. Геодезия : учеб. пособ. для топографич. техникумов / П.В. Дензин; ред. А.И. Иноземцева. – Москва : Геодезиздат
Ч. 2. – 1955. – 340 с.
344394
  Федоров Н.В. Геодезия / Н.В. Федоров, Ф.А. Коршак. – 4-е изд., перераб. – М., 1956. – 404с.
344395
  Щавелев А.Ф. Геодезия : учебник для речных училищ и техникумов / А.Ф. Щавелев. – Ленинград : Ленинградское отделение, 1956. – 280 с.
344396
  Шилов П.И. Геодезия : Учебник для студ. инженерно-строит. и автодорожных вузов / П.И. Шилов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1956. – 395с.
344397
  Федоров Б.Д. Геодезия : Учебное пособие / Б.Д. Федоров. – Москва : Углетехиздат, 1957. – 380с.
344398
  Павлов Ф.Ф. Геодезия : учеб. пособ. для студ. маркшейдерской спец-ти горных вузов и ф-ов / Ф.Ф.Павлов, В.П.Машкевич, Б.Д.Федоров. – Москва : УГЛЕТЕХИЗДАТ, 1957. – 356 с.
344399
  Дитц О.Г. Геодезия / О.Г. Дитц. – Москва : Геодезиздат, 1957. – 291с.
344400
  Бомфорд Г. Геодезия / Г. Бомфорд; Ред. Пеллинен Л.П. – Москва : Из-во геодезической лит-ры, 1958. – 419с.
344401
   Геодезия / А.В. Маслов, Е.Г. Ларченко, А.В. Гордеев, Н.Н. Алексанров. – Москва : Геодезиздат
Ч.1. – 1958. – 511с.
344402
   Геодезия : Учебник для спец. "Геодезия" топографических техникумов / А.П. Колупаев, М.Н. Кутузов, М.М. Муравин, Д.В. Саенко. – Москва : Геодезиздат
Часть 2. – 1958. – 403с.
344403
  Мурашев С.А. Геодезия : учебник для гидромелиоративных техникумов / С.А.Мурашев, Н.А. Пайзанский, К.П. Панова ; Учебники и учебные пособия для с.-х. техникумов ; под ред. С.Г. Шарупича. – Москва : с.-х. лит-ры, 1959. – 376 с.
344404
  Михневич Г.В. Геодезия : Учебное пособие для институтов / Г.В.Михневич, В.П.Рязанов, А.Д.Сибирякова. – Изд-е второе, перераб. и доп. – Москва : Недра
Часть 2 : Опорные геодезические сети при землеустройстве. – 1959. – 335с.
344405
  Маслов А.В. Геодезия : учеб. пособ. для землеустроительных ф-тов с.-х. высш. учебн. заведений / А.В. Маслов, Г.И. Горохов. – Москва : Геодезиздат
Ч. 3. – 1959. – 172с.
344406
  Никольский Вс.М. Геодезия : методические указания и задания на контрольные работы / Ленинградский ин-т водного транспорта ; Заочное отделение ; Вс.М. Никольский, Вл.М. Никольский ; [отв. ред. Вс. М. Никольский]. – Ленинград, 1960. – 56 с.
344407
  Тарди П. Геодезия / П. Тарди, Ж. Лаклавер; Перевод с франц. В.Ю.Мартынова, Ю.А.Федутинова. – Второе перераб. – Москва : Гимиз
Том1 : Триангуляция. – 1960. – 311с.
344408
  Павлов Ф.Ф. Геодезия : учебное пособие для горных вузов / Ф.Ф.Павлов, В.П.Машкевич, Б.Д.Федоров. – Москва : Гос. научно-техническое изд-во лит-ры по горному делу, 1961. – 276 с.
344409
  Модринский Н.И. Геодезия : учебник для гидрометеорологических техникумов / Н.И. Модринский. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : ГИМИЗ, 1961. – 450 с.
344410
  Федоров Б.Д. Геодезия : учеб. пособ. для горных техникумов / Б.Д. Федоров. – Москва : Госгортехиздат, 1961. – 336 с.
344411
  Назаров Н.А. Геодезия : учебник для техникумов по землеустройству / Н.А. Назаров; учебник и учебные пособия для с.-х. техникумов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Из-во с.-х. лит-ры, журналов и плакатов, 1962. – 423 с.
344412
   Геодезия : учебник для геодез. и топогр. специальностей топогр. техникумов / А.И. Буланов, В.В. Данилов, П.С. Закатов, Б.П. Ермолов, В.Ф. Павлов, Б.В. Троицкий; под общ. ред. Д.А. Слободчикова. – Москва : Геодезиздат
Ч. 1. – 1962. – 316 с.
344413
  Чеботарев А.С. Геодезия / А.С.Чеботарев, В.Г.Селиханович, М.Н.Соколов/Под общ. ред. проф.А.С.Чеботарева. – Москва : Геодезиздат
Часть 2. – 1962. – 610с.
344414
  Чеботарев А.С. Геодезия / А.С.Чеботарев, В.Г.Селиханович, М.Н.Соколов/Под общ. ред. А.С.Чеботарева. – Москва : Геодезиздат
Часть 2. – 1962. – 614с.
344415
  Шилов П.И. Геодезия : Учебник для студ. автодорожных вузов / П.И. Шилов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1963. – 381с.
344416
  Бобылев Г.З. Геодезия : Учебник для архитектурных и строительных вузов / Г.З. Бобылев; Ред. Захарова Н.А. – 2-е изд., перераб. – Москва : Росвузиздат, 1963. – 251с.
344417
  Павлов Ф.Ф. Геодезия : Конспект лекций / Ф.Ф. Павлов; Ун-т Дружбы Народов им. Патриса Лумумбы. – Москва
Вып. 1. – 1963. – 102 с.
344418
  Павлов Ф.Ф. Геодезия : конспект лекций / Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы ; Ф.Ф. Павлов. – Москва
Вып. 3 : Вертикальная съемка. Геометрическое нивелирование. – 1963. – 61 с.
344419
  Павлов Ф.Ф. Геодезия : конспект лекций / Ф.Ф. Павлов; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – Москва
Вып. 5 : Мензульная топографическая съемка крупного масштаба. – 1963. – 28 с.
344420
  Чижмаков А.Ф. Геодезия : Учебное пособие для землеустроительных специальностей / А.Ф. Чижмаков : Высшая школа, 1964. – 584с.
344421
  Коршак Ф.А. Геодезия : учебник для инженерных специальностей гос. ун-тов / Ф.А. Коршак; Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР ; Дагестанский гос. ун-т им. В.И. Ленина ; отв. ред. М-Ш. И. Амирханов. – Махачкала : Республиканская книжная типография, 1964. – 500 с.
344422
  Павлов Ф.Ф. Геодезия : конспект лекций / Ун.т дружбы народов им. Патриса Лумумбы ; Ф.Ф. Павлов. – Москва
Вып. 2. – 1964. – 71 с.
344423
  Михневич Г.В. Геодезия : учеб. пособ. для землеустроительных ин-тов и ф-тов / Г.В. Михневич, В.П. Рязанов, А.Д. Сибирякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра
Ч. 2 : Опорные геодезические сети при землеустройстве. – 1964. – 340 с.
344424
  Маслов А.В. Геодезия : учеб. пособ. для землеустроительных ин-тов и ф-тов / А.В. Маслов, Г.И. Горохов ; [ред. А.В. Маслов]. – 2-е изд., перераб. и испр. – Москва : Недра
Ч. 3 : Геодезические работы при землеустройстве. – 1964. – 186 с.
344425
  Павлов Ф.Ф. Геодезия : конспект лекций / Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы ; Ф.Ф. Павлов. – Москва
Вып. 4 : Вертикальная съемка. Тахеометрия. – 1964. – 42 с.
344426
  Павлов Ф.Ф. Геодезия : конспект лекций / Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы ; Ф.Ф. Павлов. – Вып. 6. – Москва, 1966. – 52 с.
344427
  Павлов Ф.Ф. Геодезия : конспект лекций / Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы ; Ф.Ф. Павлов. – Вып. 7. – Москва, 1966. – 36 с.
344428
  Петров Н.С. Геодезия : учеб. пособ. для учащихся техникумов / Н.С. Петров. – Москва : Недра, 1966. – 344 с.
344429
  Павлов Ф.Ф. Геодезия : конспект лекций / Ф.Ф. Павлов ; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – Вып. 1, 2-е изд. – Москва, 1967. – 43 с.
344430
  Павлов Ф.Ф. Геодезия : конспект лекций / Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы ; Ф.Ф. Павлов. – Вып. 2. – Москва, 1967. – 80 с.
344431
  Гиршберг М.А. Геодезия / М.А. Гиршберг; [науч. ред. В.Д. Большаков]. – Москва : Недра
Ч. 1. – 1967. – 384 с.
344432
  Павлов Ф.Ф. Геодезия : учебник для студ. горных и геологоразведочных специальностей вузов / Ф.Ф. Павлов, Г.Е. Мепуришвили. – Москва : Недра, 1968. – 238 с.
344433
  Частухин С.А. Геодезия : метод. указания для студ.-заочников 1 курса географических ф-ов гос. ун-ов / МВиССО СССР ; Научно-методический кабинет по заочному и вечернему обучению Московского государственного ун-та им. М.В. Ломоносова ; С.А. Частухин. – Москва : Московский университет, 1968. – 52 с.
344434
  Федоров Б.Д. Геодезия : учебник для студ. горных специальностей вузов / Б.Д. Федоров. – Москва : Высшая школа, 1969. – 312 с.
344435
  Коршак Ф.А. Геодезия : учебник для автомобильно-дорожных техникумов / Ф.А. Коршак. – 5-е изд.перераб. и доп. – Москва : Недра, 1969. – 312 с.
344436
   Геодезия : материалы к симпозиуму молодых ученых и специалистов. – Новосибирск : Западно-Сибирское книжное из-во, 1969. – 200 с.
344437
  Моргунов Н.Ф. Геодезия : учебник для техникумов железнодорожного транспорта / Н.Ф. Моргунов, К.А. Сысоев. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Недра, 1970. – 352 с.
344438
  Хренов Л.С. Геодезия : (инженерная геодезия). Учебник / Л.С. Хренов. – Москва : Высшая школа, 1970. – 95с.
344439
  Модринский Н.И. Геодезия : учебник для гидрометеорологических техникумов / Н.И. Модринский. – 3-е изд., перераб. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1972. – 464 с.
344440
   Геодезия : учеб. пособ. для землеустроит. ф-ов. с.-х. вузов / А.В. Маслов, А.В. Гордеев, Н.Н. Александров, К.С. Соберайский, Ю.Г. Батраков; [ред. Л.Г. Иванова]. – Москва : Недра, 1972. – 528 с.
344441
   Геодезия : учеб. пособ. для топографических техникумов / В.В. Данилов, Л.С. Хренов, Н.П. Кожевников, Н.С. Кононов; [ред. С.Г. Судаков]. – Москва : Недра, 1974. – 416 с.
344442
   Геодезия : учебник для с.-х. техникумов по специальности "Гидромелиорация" ; (для гидромелиоративных техникумов) / В.М. Голубкин, Н.И. Соколова, И.М. Палехин, М.И. Соффер. – Москва : Недра, 1975. – 493 с.
344443
   Геодезия : Учеб. пособ. для топографических техникумов / В.В. Данилов, Л.С. Хренов, Н.П. Кожевников, Н.С. Кононов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Недра, 1976. – 488 с.
344444
  Петров Н.С. Геодезия : учебник для учащихся горных техникумов / Н.С. Петров. – 2-е изд., перераб. – Москва : Недра, 1976. – 368 с.
344445
  Чижмаков А.Ф. Геодезия : учеб. пособ. для техникумов по землеустройству / А.Ф. Чижмаков, А.М. Чижмакова. – Москва : Недра, 1977. – 342 с.
344446
  Моргунов Н.Ф. Геодезия : учебник для техникумов железнодорожного транспорта / Н.Ф. Моргунов, В.И. Родионов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1978. – 312 с.
344447
  Маслов А.В. Геодезия : учеб. пособ. для студ. высш. с.-х. учебн. заведений по спец. "Землеустройство" / А.В. Маслов, А.В. Гордеев, Ю.Г. Батраков. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1980. – 616 с.
344448
  Баканова В.В. Геодезия : учебник для опт. спец. вузов / В.В. Баканова. – Москва : Недра, 1980. – 277 с. – Библиогр.: с. 271-274
344449
  Селиханович В.Г. Геодезия : учебник для студ. геодезич. спец-тей вузов / В.Г. Селиханович. – Москва : Недра
Ч. 2. – 1981. – 544 с.
344450
  Кудрицкий Д.М. Геодезия : учебник для учащихся гидрометеорологических техникумов / Д.М. Кудрицкий; отв. ред. А.И. Болотин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 416 с.
344451
  Давыдов М.Ф. Геодезия : учебник для архитектурных и строительных техникумов / М.Ф. Давыдов, Г.Г. Прудников; [ред. Л.М. Комарькова]. – Москва : Недра, 1984. – 174 с.
344452
  Михайлович К. Геодезия : (уравнительные вычисления) / К. Михайлович; под ред. В.Д. Большакова. – Москва : Недра, 1984. – 448 с.
344453
  Бруевич П.Н. Геодезия : учебник для учащихся горных техникумов / П.Н. Бруевич, Е.М. Самошкин; Рец. Попов И.И., Корж Т.Н. – Москва : Недра, 1985. – 343с.
344454
   Геодезия : учебник для учащихся с.-х. техникумов по спец. "Гидромелиорация" / В.М. Голубкин, Н.И. Соколова, И.М. Палехин, М.И. Соффер. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1985. – 376 с.
344455
  Маслов А.В. Геодезия : [учеб. пособие для сред. с.-х. учеб. заведений по спец. "Землеустройство"] / А.В. Маслов, Е.Ф. Гладилина, В.А. Костык. – Москва : Недра, 1986. – 415, [1] с. – Библиогр.: с. 407 (7 назв.). – (Среднетехническое образование)
344456
  Поклад Г.Г. Геодезия : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Маркшейдерское дело" / Г.Г. Поклад. – Москва : Недра, 1988. – 304 с. – ISBN 5-247-00234-2
344457
  Машимов М.М. Геодезия : теоретическая геодезия : справочное пособие / М.М. Машимов; под ред. В.П. Савиных и В.Р. Ященко. – Москва : Недра, 1991. – 268 с. – ISBN 5-247-01331-Х
344458
   Геодезия : геодезические и фотограмметрические приборы ; справ. пособие / Н.Н. Воронков, В.С. Плотников, Е.И. Калантаров, А.Н. Голубев, П.Н. Кузнецов, Х.К. Ямбаев; под ред. В.П. Савиных и В.Р. Ященко. – Москва : Недра, 1991. – 429 с. – ISBN 5-247-02338-2
344459
  Большаков В.Д. Геодезия : справочное пособие / В.Д. Большаков, Е.Б. Клюшин, И.Ю. Васютинский; Под ред.: Савиных В.П., Ященко В.Р. – Москва : Недра. – ISBN 5-247-01249-6
Изыскания и проектирование инженерных сооружений. – 1991. – 238с.
344460
  Шилов П.И. Геодезия (для автодорожных вузов) : Учебник / П.И. Шилов. – Москва, 1950. – 403с.
344461
  Дитц О.Г. Геодезия (для гидротехнических специальностей) : учебник для строительных и гидротехнич. спец. / О.Г. Дитц; ред. Г.П. Левчук. – Москва : Геодезиздат, 1950. – 332 с.
344462
  Федоров Н.В. Геодезия (Краткий курс) : Учебник для дорожных и транспортных техникумов / Н.В. Федоров. – Москва : Дориздат, 1945. – 322с.
344463
   Геодезия в городском строительстве : Справочное руководство. – Ленинград-Москва : Изд. Мин.коммун. хоз. РСФСР
Т. 1 : Основные геодезические работы. – 1950. – 535 с.
344464
   Геодезия в городском строительстве : справочное руководство. – Ленинград; Москва : Изд. Мин.коммун. хоз. РСФСР
Т. 2 : Детальные геодезические работы в городах. – 1950. – 403 с.
344465
  Толгский В.С. Геодезия в городском строительстве / В.С. Толгский. – Москва : Геодезиздат, 1958. – 296с.
344466
  Гержула Б.И. Геодезия в промышленном строительстве : вопросы теории и практики ; монография / Б.И. Гержула; ред. Н.П. Макаров. – Москва : Геодезиздат, 1957. – 260 с.
344467
  Глотов Г.Ф. Геодезия в строительстве : учебник для техникумов для спец. "геодезия в строительстве" / Г.Ф. Глотов; [ред. С.А. Матвеев]. – Москва : Геодезиздат, 1958. – 324 с.
344468
   Геодезия в тоннелестроении. – Москва : Геодезиздат
Часть 1 : Геодезические работы на дневной поверхности. – 1952. – 505с.
344469
   Геодезия в тоннелестроении / А.Н. Баранов, К.И. Егунов, Е.И. Зельцер, Н.Н. Лебедев, Д.А. Слободчиков, М.С. Черемисин; А.Н.Баранов, К.И.Егунов, Е.И. Зельцер и др. ; под общ. ред. А.Н. Баранова. – Москва : Геодезиздат
Ч. 2 : Подземные геодезические работы. – 1953. – 471 с.
344470
  Дитц О.Г. Геодезия для гидротехников и строителей / О.Г. Дитц; отв. ред. П. Кудинов. – Москва; Ленинград : Гос. технико-теорет. издат. – (Учебные пособия для втузов)
Ч. 2. – 1932. – 246 с. – при участии А.Ф. Лютц и Н.В. Федорова
344471
  Дитц О.Г. Геодезия для гидротехников и строителей : учеб. пособ. по геодезии для гидротехнических, строительных и транспортных учебних заведений / О.Г. Дитц; ред. Н.И. Модринский. – .2-е перераб. изд. – Москва; Ленинград : ОНТИ НКТП СССР
Ч. 1. – 1935. – 291 с. – при участии А.Ф. Лютц и Н.В. Федорова
344472
  Дензин П.В. Геодезия для строителей : руководство для строительных учебных заведений / П.В. Дензин. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1931. – 327 с.
344473
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 1971
344474
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 1971
344475
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 1971
344476
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 1971
344477
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 1971
344478
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 1971
344479
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 1971
344480
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 1971
344481
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 1971
344482
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 1972
344483
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 1972
344484
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 1972
344485
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 1972
344486
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 1972
344487
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 1972
344488
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 1972
344489
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 1972
344490
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 1972
344491
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 1972
344492
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 1973
344493
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 1973
344494
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 1973
344495
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 1973
344496
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 1973
344497
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 1973
344498
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 1973
344499
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 1973
344500
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 1973
344501
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 1973
344502
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 1973
344503
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 1974
344504
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 1974
344505
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 1974
344506
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 1974
344507
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 1974
344508
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 1974
344509
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 1974
344510
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 1974
344511
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 1974
344512
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 1974
344513
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 1974
344514
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 1974
344515
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 1975
344516
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 1975
344517
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 1975
344518
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 1975
344519
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 1975
344520
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 1975
344521
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 1975
344522
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 1975
344523
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 1975
344524
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 1975
344525
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 1975
344526
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 1975
344527
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 1976
344528
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 1976
344529
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 1976
344530
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 1976
344531
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 1976
344532
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 1976
344533
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 1976
344534
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 1976
344535
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 1976
344536
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 1976
344537
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 1976
344538
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 1976
344539
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 1977
344540
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 1977
344541
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 1977
344542
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 1977
344543
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 1977
344544
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 1977
344545
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 1977
344546
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 1977
344547
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 1977
344548
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 1977
344549
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 1977
344550
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 1978
344551
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 1978
344552
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 1978
344553
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 1978
344554
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 1978
344555
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 1978
344556
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 1978
344557
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 1978
344558
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 1978
344559
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 1978
344560
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 1978
344561
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 1978
344562
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 1979
344563
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 1979
344564
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 1979
344565
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 1979
344566
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 1979
344567
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 1979
344568
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 1979
344569
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 1979
344570
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 1979
344571
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 1979
344572
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 1979
344573
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 1979
344574
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 1980
344575
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 1980
344576
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 1980
344577
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 1980
344578
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 1980
344579
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 1980
344580
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 1980
344581
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 1980
344582
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 1980
344583
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 1980
344584
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 1980
344585
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 1980
344586
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 1981
344587
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 1981
344588
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 1981
344589
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 1981
344590
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 1981
344591
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 1981
344592
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 1981
344593
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 1981
344594
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 1981
344595
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 1981
344596
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 1981
344597
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 1982
344598
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 1982
344599
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 1982
344600
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 1982
344601
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 1982
344602
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 1982
344603
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 1982
344604
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 1982
344605
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 1982
344606
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 1982
344607
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 1982
344608
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 1982
344609
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 1983
344610
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 1983
344611
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 1983
344612
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 1983
344613
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 1983
344614
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 1983
344615
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 1983
344616
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 1983
344617
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 1983
344618
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 1983
344619
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 1983
344620
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 1983
344621
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 1984
344622
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 1984
344623
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 1984
344624
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 1984
344625
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 1984
344626
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 1984
344627
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 1984
344628
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 1984
344629
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 1984
344630
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 1984
344631
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 1984
344632
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 1984
344633
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 1985
344634
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 1985
344635
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 1985
344636
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 1985
344637
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 1985
344638
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 1985
344639
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 1985
344640
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 1985
344641
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 1985
344642
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 1985
344643
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 1985
344644
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 1985
344645
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 1986
344646
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 1986
344647
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 1986
344648
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 1986
344649
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 1986
344650
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 1986
344651
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 1986
344652
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 1986
344653
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 1986
344654
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 1986
344655
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 1986
344656
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 1986
344657
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 1987
344658
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 1987
344659
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 1987
344660
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 1987
344661
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 1987
344662
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 1987
344663
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 1987
344664
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 1987
344665
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 1987
344666
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 1987
344667
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 1987
344668
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 1987
344669
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 1988
344670
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 1988
344671
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 1988
344672
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 1988
344673
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 1988
344674
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 1988
344675
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 1988
344676
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 1988
344677
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 1988
344678
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 1988
344679
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 1988
344680
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 1988
344681
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 1989
344682
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 1989
344683
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 1989
344684
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 1989
344685
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 1989
344686
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 1989
344687
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 1989
344688
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 1989
344689
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 1989
344690
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 1989
344691
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 1989
344692
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 1989
344693
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 1990
344694
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 1990
344695
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 1990
344696
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 1990
344697
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 1990
344698
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 1990
344699
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 1990
344700
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 1990
344701
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 1990
344702
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 1990
344703
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 1990
344704
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 1990
344705
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 1991
344706
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 1991
344707
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 1991
344708
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 1991
344709
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 1991
344710
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 1991
344711
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 1991
344712
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 1991
344713
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 1991
344714
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 1991
344715
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 1991
344716
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 1991
344717
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 1992
344718
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 1992
344719
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 1992
344720
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 1992
344721
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 1992
344722
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 1992
344723
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 1992
344724
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 1992
344725
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 1992
344726
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 1992
344727
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 1992
344728
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 1992
344729
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 1993
344730
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 1993
344731
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 1993
344732
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 1993
344733
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 1993
344734
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 1993
344735
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 1993
344736
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 1993
344737
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 1993
344738
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 1993
344739
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 1995
344740
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 1995
344741
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 1995
344742
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 1995
344743
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 1995
344744
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 1995
344745
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 1995
344746
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 1995
344747
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 1995
344748
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 1995
344749
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 1995
344750
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 1996
344751
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 1996
344752
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 1996
344753
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 1996
344754
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 1996
344755
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 1996
344756
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 1996
344757
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 1996
344758
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 1996
344759
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 1996
344760
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 1996
344761
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 1996
344762
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 1997
344763
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 1997
344764
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 1997
344765
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 1997
344766
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 1997
344767
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 1997
344768
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 1997
344769
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 1997
344770
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 1997
344771
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 1997
344772
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 1997
344773
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 1997
344774
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 1998
344775
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 1998
344776
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 1998
344777
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 1998
344778
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 1998
344779
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 1998
344780
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 1998
344781
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 1998
344782
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 1998
344783
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 1998
344784
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 1998
344785
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 1998
344786
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 1999
344787
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 1999
344788
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 1999
344789
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 1999
344790
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 1999
344791
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 1999
344792
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 1999
344793
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 1999
344794
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 1999
344795
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 1999
344796
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 1999
344797
   Геодезия и картография. – Москва. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 1999
344798
   Геодезия и картография : официальный орган Федеральной службы геодезии и картографии России и геодезических служб стран СНГ. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 2000
344799
   Геодезия и картография : официальный орган Федеральной службы геодезии и картографии России и геодезических служб стран СНГ. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 2000
344800
   Геодезия и картография : официальный орган Федеральной службы геодезии и картографии России и геодезических служб стран СНГ. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 2000
344801
   Геодезия и картография : официальный орган Федеральной службы геодезии и картографии России и геодезических служб стран СНГ. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 2000
344802
   Геодезия и картография : официальный орган Федеральной службы геодезии и картографии России и геодезических служб стран СНГ. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 2000
344803
   Геодезия и картография : официальный орган Федеральной службы геодезии и картографии России и геодезических служб стран СНГ. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 2000
344804
   Геодезия и картография : официальный орган Федеральной службы геодезии и картографии России и геодезических служб стран СНГ. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 2000. – + CD
344805
   Геодезия и картография : официальный орган Федеральной службы геодезии и картографии России и геодезических служб стран СНГ. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 2000
344806
   Геодезия и картография : официальный орган Федеральной службы геодезии и картографии России и геодезических служб стран СНГ. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 2000
344807
   Геодезия и картография : официальный орган Федеральной службы геодезии и картографии России и геодезических служб стран СНГ. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 2000
344808
   Геодезия и картография : официальный орган Федеральной службы геодезии и картографии России и геодезических служб стран СНГ. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 2000
344809
   Геодезия и картография : официальный орган Федеральной службы геодезии и картографии России и геодезических служб стран СНГ. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 2001
344810
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 2001
344811
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 2001
344812
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 2001
344813
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 2001
344814
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 2001
344815
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 2001
344816
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 2001
344817
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 2001
344818
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 2001
344819
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 2001
344820
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 2001
344821
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 2002
344822
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 2002
344823
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 2002
344824
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 2002
344825
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 2002
344826
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 2002
344827
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 2002
344828
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 2002
344829
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 2002
344830
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 2002
344831
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 2002
344832
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 2002
344833
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 2003
344834
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 2003
344835
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 2003
344836
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 2003
344837
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 2003
344838
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 2003
344839
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 2003
344840
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 2003
344841
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 2003
344842
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 2003
344843
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 2003
344844
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 2003
344845
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 2004
344846
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 2004
344847
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 2004
344848
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 2004
344849
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 2004
344850
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 2004
344851
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 2004
344852
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 2004
344853
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 2004
344854
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 2004
344855
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 2004
344856
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 2004
344857
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 2005
344858
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 2005
344859
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 2005
344860
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 2005
344861
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 2005
344862
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 2005
344863
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 2005
344864
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 2005
344865
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 2005
344866
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 2005
344867
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 2005
344868
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 2005
344869
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 2006
344870
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 2006
344871
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 2006
344872
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 2006
344873
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 2006
344874
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 2006
344875
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 2006
344876
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 2006
344877
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 2006
344878
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 2006
344879
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 2006
344880
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 2006
344881
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 2007
344882
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 2007
344883
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 2007
344884
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 2007
344885
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 2007
344886
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 2007
344887
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 2007
344888
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 2007
344889
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 2007
344890
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 2007
344891
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 2007
344892
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 2007
344893
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 2008
344894
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 2008
344895
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 2008
344896
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 2008
344897
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 2008
344898
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 2008
344899
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 2008
344900
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 2008
344901
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 2008
344902
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 2008
344903
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 2008
344904
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 2008
344905
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 2009
344906
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 2009
344907
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 2009
344908
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 2009
344909
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 2009
344910
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 2009
344911
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 2009
344912
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 2009
344913
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 2009
344914
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 2009
344915
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 2009
344916
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 2009
344917
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 2010
344918
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 2010
344919
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 2010
344920
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 2010
344921
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 2010
344922
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 2010
344923
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 2010
344924
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 2010
344925
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 2010
344926
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 2010
344927
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 2010
344928
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 2010
344929
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 2011
344930
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 2011
344931
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 2011
344932
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 2011
344933
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
344934
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
344935
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
344936
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
344937
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
344938
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
344939
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
344940
   Геодезия и картография. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
344941
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 2012
344942
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 2012
344943
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 2012
344944
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 2012
344945
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 2012
344946
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 2012
344947
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 2012
344948
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 2012
344949
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 2012
344950
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 2012
344951
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 2012
344952
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 2012
344953
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 2013
344954
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 2013
344955
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 2013
344956
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 2013
344957
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 2013
344958
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 2013
344959
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 2013
344960
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 2013
344961
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 2013
344962
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 2013
344963
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 2013
344964
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 2013
344965
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 1. – 2014
344966
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 2014
344967
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 3. – 2014
344968
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 4. – 2014
344969
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 2014
344970
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 6. – 2014
344971
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 2014
344972
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 2014
344973
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 2014
344974
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 2014
344975
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 2014
344976
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 2. – 2015
344977
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 5. – 2015
344978
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 7. – 2015
344979
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 8. – 2015
344980
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 9. – 2015
344981
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 10. – 2015
344982
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 11. – 2015
344983
   Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 1925-. – ISSN 0016-7126
№ 12. – 2015
344984
   Геодезия и картография на современном этапе развития, 1919-1989. – Москва : Недра, 1989. – 159с.
344985
  Перегудов М.А. Геодезия и маркшейдерское дело : [учеб. пособие для горных техникумов по специальности "Разработка угольных месторождений открытым способом"] / М.А. Перегудов. – Москва ; Харьков : Углетехиздат, 1952. – 204 с., [5] л. черт. – Библиогр.: с. 202
344986
   Геодезия и метрология больших длин и коротких векторов. Эксперименты и эталоны / В. Купко, В. Неежмаков, А. Олейник, Е. Занимонский, И. Тревого // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2016. – Вип. 2 (32). – С. 55-62 : рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 1819-1339
344987
   Геодезия и фотограмметрия : межвузовский сборник. – Ростов н/Д : РИСИ, 1980. – 159 с.
344988
   Геодезия и фотограмметрия : межвузовский сборник. – Ростов н/Д : Рост. инж.-строит. ин-т, 1981. – 84 с.
344989
   Геодезия и фотограмметрия : межвузовский сборник. – Ростов н/Д : Рост. инж.-строит. ин-т, 1982. – 116 с.
344990
   Геодезия и фотограмметрия : сборник научных трудов. – Ростов н/Д : Рост. инж.-строит. ин-т, 1990. – 143 с.
344991
   Геодезия и фотограмметрия в горном деле : Межвуз. научный тематический сборник. – Вып. 7. – Свердловск : СГИ, 1980. – 95 с.
344992
   Геодезия и фотограмметрия в горном деле : Межвуз. науч. темат. сборник. – Свердловск : СГИ, 1986. – 88 с.
344993
   Геодезия и фотограмметрия в горном деле. – Свердловск, 1988. – 79с.
344994
   Геодезия и фотограмметрия в горном деле : Межвуз. науч. темат. сборник. – Свердловск : СГИ, 1988. – 80 с.
344995
   Геодезия и фотограмметрия в горном деле : Межвуз. научн. темат. сборник. – Свердловск : СГИ, 1989. – 89 с.
344996
   Геодезия и фотограмметрия в горном деле : межвуз. науч. темат. сб. – Свердловск : СГИ, 1990. – 59 с.
344997
   Геодезия и фотограмметрия в горном деле : межвуз. науч. темат. сб. – Екатеринбург : УГИ, 1991. – 96 с.
344998
   Геодезия и фотограмметрия в горном деле. : Межвуз. научный тематический сборник. – Свердловск : СГИ, 1983. – 96 с.
344999
   Геодезия и фотограмметрия в горном деле. Межвуз. науч. темат. сборник. – Свердловск, 1987. – 80с.
345000
   Геодезия и фотограмметрия в горном деле. Межвуз. темат. сборник. – Свердловск, 1989. – 89с.
<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,