Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>
344001
  Батуріна С. "Герої" та "антигерої": персоналії української історії у російських та польських шкільних підручниках // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – Вип. 27. – C. 104-118. – ISSN 2415-8003
344002
  Чадюк М. "Героїчна доба української науки на Заході". Відбулася міжнародна конференція, присвячена 100-річчю з дня народження О. Пріцака // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 7-8 червня (№ 99/100). – С. 6.
344003
  Чернышова О.А. "Герой времени" в романе М.Ю.Лермонтова "Герой нашего времени" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2011. – Вип. 47/48. – С. 61-70. – ISBN 966-72-77-79-8


  "Герой нашего времени" (1838-1840) - знаменитый роман Михаила Юрьевича Лермонтова, классика рус. литературы. Образ Печорина одно из художественных открытий Лермонтова. Печоринский тип поистине эпохален, и прежде всего потому, что в нем получили ...
344004
  Фигедыова М. "Герой нашего времени" М.Ю. Лермонтова: авторская мистификация и нарративное построение // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 108-113. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
344005
  Герштейн Э.Г. "Герой нашего времени" М.Ю.Лермонтова / Э.Г. Герштейн. – Москва : Художественная литература, 1976. – 125 с.
344006
  Копытцева Наталья Михайловна "Герой нашего времени" М.Ю.Лермонтова. (Поэтика психол. романа) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Копытцева Наталья Михайловна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1977. – 25л.
344007
  Чмир Н.В. "Герой Украины": отзнака отличия к званию (1998 - 2002) // Наградовед : изд. Русской Геральдической Коллегией : науч.-попул. ист. альманах : прилож. к журн. "Гербовед" / [гл. ред. В.Г. Лазаренко ; общ. ред. совет: А.Б. Деревщиков (пред.) и др.]. – Москва ; Киев : [б. и.], 2003. – С. 27-29
344008
  Канайкина Е. "Геронты" : проза: рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 10. – С. 105-113. – ISSN 0012-6756
344009
  Лазаренко Д.М. "Гертруда і Клавдій" Дж. Апдайка: від гри з образами до гри смислами / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 239-243
344010
  Давлєтов О. "Гертруда Шольтц-Клінк - "рейхсфрауенфюрерін Третього рейху" // Паладини фюрера: з Веймарської Республіки до "Третього рейху". 12 політичних портретів / О.Р. Давлєтов. – Київ : НАН України, 2014. – С. 49-56. – ISBN 978-966-02-7255-2
344011
  Кравченко В. "Геть від Києва?" Соціологічне дослідження DT.UA зафіксувало відчутне падіння "соборних" настроїв у Західній Україні / В. Кравченко, С. Рахманін // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 8-14 червня (№ 21). – С. 1-3


  "Єдність країни знову випробовують на міцність. Нові виклики не помітні неозброєним оком, але від того не менш небезпечні. Якщо влада їх ігноруватиме - потенційні ризики можуть перетворитися на реальну загрозу. "Чи є привід говорити про загрозу ...
344012
  Грабовський С. "Геть від Москви!". Але... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 16 жовтня (№ 188). – С. 5


  В Україні біля керма останнє радянське покоління. Чи здатне воно вийти "за межі".
344013
  Юрчук О.О. "Геть від Москви...": руйнач імперських міфів - Микола Хвильовий // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 163-168
344014
  Черкасова С. "Гетьман Іван Мазепа - борець за волю України" // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 4 (140), квітень. – С. 21-24
344015
  Марченко А.Д. Герои-широнинцы. / А.Д. Марченко. – Харьков, 1972. – 104с.
344016
  Марченко А.Д. Герои-широнинцы. / А.Д. Марченко. – Харьков, 1974. – 112с.
344017
  Краснов Н.С. Героическая баллада / Н.С. Краснов. – Белгород, 1962. – 67с.
344018
  Державин Н.С. Героическая борьба народов Чехословакии с немецкиим варварами / Н.С. Державин. – М.-Л., 1942. – 39с.
344019
  Павличенко Л.М. Героическая быль : Оборона Севастополя 1941-1942 гг. / Л.М. Павличенко. – Москва : Госполитиздат, 1958. – 72 с. : ил. – (Города-герои)
344020
  Гордон Я.И. Героическая жизнь Матэ Залка - генерала Лукача / Я.И. Гордон. – М, 1959. – 160с.
344021
  Хан Юн Хо Героическая лирика. / Хан Юн Хо. – М., 1958. – 32с.
344022
   Героическая оборона .. – Минск, 1966. – 598 с.
344023
   Героическая оборона .. – Минск, 1971. – 416с.
344024
  Караев Г.Н. Героическая оборона Ленинграда / Г.Н. Караев. – Л, 1960. – 112с.
344025
  Караев Г.Н. Героическая оборона Ленинграда / Г.Н. Караев. – Л, 1960. – 112с.
344026
  Плотников Ю.А. Героическая оборона Севастополя / Ю.А. Плотников. – М., 1973. – 12с.
344027
  Корниенко Д.И. Героическая оборона Севастополя в Крымской войне 1983-1986 гг / Д.И. Корниенко. – М, 1954. – 40с.
344028
   Героическая оборона Севастополя.. – Симферополь, 1946. – 292с.
344029
   Героическая оборона Севастополя.. – М., 1969. – 367с.
344030
   Героическая оборона Севастополя.. – М., 1969. – 368с.
344031
  Лунин В.В. Героическая оборона Таганрога в 1855 г. / В.В. Лунин. – Ростов -на-Дону, 1945. – 46с.
344032
  Ильин О.И. Героическая сатира Маяковского / О.И. Ильин. – Саратов, 1962. – 120 с.
344033
  Чорний В.П. Героическая эпопея болгарского народа / В.П. Чорний. – Львов, 1976. – 70с.
344034
  Плотников И.ф. Героическая эпопея Уральской партизанской армии Блюхера / И.ф. Плотников. – Уфа, 1986. – 395с.
344035
  Блинкин С.А. Героические будни медиков / С.А. Блинкин. – М, 1980. – 190с.
344036
  Немиров И.И. Героические будни Молдавии на страницах "Правды" / И.И. Немиров. – Кишинев, 1962. – 87с.
344037
   Героические будни.. – Л., 1938. – 164с.
344038
  Вергасов И.З. Героические были из жизни крымских партизан / И.З. Вергасов. – Москва, 1975. – 64с.
344039
   Героические былины. – 1958. – Киев, 1958. – 216с.
344040
  Юдин Ю.И. Героические былины / Ю.И. Юдин. – Москва : Наука, 1975. – 120 с.
344041
   Героические былины.. – М., 1962. – 167с.
344042
  Васинкин А.А. Героические годы / А.А. Васинкин. – Йошкар-Ола, 1987. – 127с.
344043
   Героические годы борьбы и подеб.. – М., 1968. – 390с.
344044
  Скибицкий В.А. Героические годы. / В.А. Скибицкий. – Краснодар, 1956. – 122с.
344045
  Ковпак С.А. Героические дела осовиахимовцев / С.А. Ковпак. – Москва : Издательство ДОСААФ, 1956. – 87 с.
344046
  Саркисов А.А. Героические дочери Кавказа / А.А. Саркисов. – Баку, 1965. – 180с.
344047
  Бережной С.С. Героические корабли российского и советского Военно-Морского Флота / С.С. Бережной, Г.А. Аммон. – 2-е изд., испр. и доп. – М, 1990. – 239с.
344048
  Рустамзаде Р.Б. Героические песни о крестьянском движении в Азербайджане во второй половине ХІХ века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Рустамзаде Р.Б.; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1965. – 22л.
344049
  Абдуллаев Т. Героические подвиги воинов-узбеков на фронтах Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Абдуллаев Т.; Средне-Азиатский гос.ун-т. – Ташкент, 1952. – 30 с.
344050
   Героические подвиги корейского народа и китайских добровольцев в борьбе против американско-анлийских агрессоров и лисынмановских предателей.. – М., 1951. – 43с.
344051
   Героические подвиги советских моряков в годы Великой Отечественной войны.. – М., 1953. – 148с.
344052
   Героические поэмы.. – Воронеж, 1975. – 328с.
344053
   Героические сказания.. – Горно-Алтайск, 1961. – 224с.
344054
   Героические страницы истории народов нашей Родины. – Челябинск, 1976. – 153 с.
344055
  Митяев А.В. Героические страницы истории родины IX-XVIII вв. / А.В. Митяев. – М., 1991. – 304 с.
344056
   Героические страницы истории средних веков.. – Л., 1973. – 96с.
344057
  Залюбовская М.Е. Героические судьбы / М.Е. Залюбовская. – К., 1985. – 135с.
344058
   Героические сыны грузинского народа.. – Тбилиси, 1943. – 128с.
344059
  Родионова М.Я. Героические танцы / М.Я. Родионова. – Москва, 1966. – 163 с.
344060
  Орлов А.С. Героические темы древней русской литературы / А.С. Орлов. – Москва-Ленинград, 1945. – 379 с.
344061
  Елисеев А.И. Героический 1905 год. / А.И. Елисеев. – Горький, 1975. – 17с.
344062
  Переяславец В.И. Героический Вьетнам борется! : альбом / В.И. Переяславец, М.И. Самсонов. – Москва : Советский художник, 1968. – 9 с.
344063
   Героический год.. – М., 1955. – 335с.
344064
  Хват Л. Героический дрейф "Седова" / Л. Хват, М. Черненко. – Москва, 1940. – 63с.
344065
   Героический дрейф ледокола "Седов".. – Ленинград : Главсевморпути, 1939. – 47с.
344066
  Сяо Сань (Эми Сяо) Героический Китай. / Сяо Сань (Эми Сяо). – Л., 1939. – 80с.
344067
  Зубаков В.Е. Героический Ленинград / В.Е. Зубаков. – М, 1972. – 200с.
344068
  Делапре Л. Героический Мадрид / Л. Делапре. – Москва, 1937. – 40 с.
344069
  Влахов Д.И. Героический народ в борьбе против фашистских захватчиков / Д.И. Влахов. – Москва, 1943. – 77с.
344070
  Бронтман Л. Героический перелет "Родины" / Л. Бронтман, Л. Хват. – М, 1938. – 80с.
344071
  Седов М.Г. Героический период революционного народничества / М.Г. Седов. – М, 1966. – 364с.
344072
  Лифшиц Л.М. Героический подвиг бакинских большевиков. / Л.М. Лифшиц. – Баку, 1964. – 294с.
344073
  Залесский А.И. Героический подвиг миллионов в тылу врага / А.И. Залесский. – Минск, 1970. – 184с.
344074
  Стафийчук И.П. Героический подвиг молодежи / И.П. Стафийчук. – Киев, 1979. – 64с.
344075
  Апухтина В.А. Героический подвиг народа : Советская литература о Великой Отечеств. войне / В.А. Апухтина, З.В. Удонова. – Москва : Знание, 1965. – 80 с. : ил. – Библиогр.: с. 78-80. – (Народный университет. Факультет литературы и искусства ; 6)
344076
  Горлов В.П. Героический поход / В.П. Горлов. – 2-е перераб. и доп. – М, 1967. – 240с.
344077
   Героический путь. – Москва, 1988. – 144с.
344078
   Героический путь борьбы и исторических свершений.. – М., 1984. – 351с.
344079
   Героический путь комсомола Луганщины.. – Луганск, 1966. – 29с.
344080
  Москатов П.Г. Героический рабочий класс нашей Родины / П.Г. Москатов. – М., 1946. – 64с.
344081
  Москатов П.Г. Героический рабочий класс нашей Родины / П.Г. Москатов. – 2-е изд. – М., 1948. – 64с.
344082
  Киш Л. Героический район / Л. Киш. – М, 1930. – 239с.
344083
  Янгузов З.Ш. Героический рейд по тылам врага Южно-Уральской партизанской армии под командованием В.К.Блюхера и братьев Кашириных (июль - сентябрь 1918 г.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Янгузов З.Ш. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1965. – 20 с.
344084
  Владимиров Е.И. Героический рейс шхуны "Утерянная заря". / Е.И. Владимиров. – Москва-Ленинград : Главсевморпути, 1940. – 48с.
344085
  Моргунов П.А. Героический Севастополь / П.А. Моргунов. – М., 1979. – 519с.
344086
   Героический Сталинград.. – М., 1943. – 46с.
344087
  Генкина Э.Б. Героический Сталинград. / Э.Б. Генкина. – М, 1943. – 77, 2с.
344088
   Героический Сталинград.. – Сталинград
2. – 1945. – 211с.
344089
  Бюкен Э. Героический стиль в опере / Э. Бюкен. – Москва : Музгиз, 1936. – 183 с.
344090
   Героический сын грузинского народа Михаил Леванович Гахокидзе.. – Тбилиси, 1942. – 32с.
344091
   Героический танец.. – М., 1968. – 167с.
344092
  Гадагатль Аскер Мгамудович Героический эпос "Нарты" адыгских народов : Автореф... д-ра филол.наук: 10.01.09 / Гадагатль Аскер Мгамудович; АН ГрССР. Ин-т истории грузинской литературы. – Тбилиси, 1983. – 39л.
344093
  Шаракшинова Н.О. Героический эпос бурят -монголов Усть-Ордынского национального округа : Автореф... канд.филол. наук / Шаракшинова Н.О.; Акад.наук СССР.Ин-т востоковедения. – Ленинград, 1950. – 18 с.
344094
  Шаракшинова Н.О. Героический эпос бурят / Н.О. Шаракшинова. – Иркутск, 1968. – 160с.
344095
  Путилов Б.Н. Героический эпос и действительность / Б.Н. Путилов. – Л., 1988. – 223с.
344096
  Баадалов Р.А. Героический эпос и проблема прекрасного : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 623 / Баадалов Р.А. ; АН Аз ССР Отд-ние общест. наук. Ин-т философии и права. – Баку, 1971. – 21 с. – Бібліогр.:с.21
344097
  Неклюдов С.Ю. Героический эпос монгольских народов / С.Ю. Неклюдов. – М., 1984. – 309с.
344098
   Героический эпос народов СССР. – Москва : Художественная литература. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 13 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.)
Т. 1. – 1975. – 558 с. : 14 л. цв. ил.
344099
   Героический эпос народов СССР. – Москва : Художественная литература. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 14 ; Серия первая. Литература древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения, XVII и XVIII вв.))
Т. 2. – 1975. – 575 с. : 16 л. цв. ил.
344100
   Героический эпос народов СССР. – Л., 1979. – 750 с.
344101
   Героический эпос о Гэсэре.. – Иркутск, 1969. – 348с.
344102
  Кулов К.Д. Героический эпос осетинского народа / К.Д. Кулов. – Дзауджикау, 1948. – 9-32с.
344103
  Путилов Б.Н. Героический эпос черногорцев / Б.Н. Путилов. – Л., 1982. – 236с.
344104
  Далгат У.Б. Героический эпос чеченцев и ингушей / У.Б. Далгат. – М., 1972. – 467с.
344105
  Ляховская И.Г. Героическое - рядом / И.Г. Ляховская. – Алма-Ата, 1971. – 88с.
344106
  Талыбов Г.А. Героическое в действительности и в искусстве. (На материалах азербайдж. литературы) : Автореф... канд. философ.наук: / Талыбов Г.А.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1966. – 18л.
344107
  Кучеренко Г.А. Героическое в искусстве / Г.А. Кучеренко. – Москва, 1980. – 177с.
344108
   Героическое в литературе периода Великой Отечественной войны.. – Йошкар-Ола, 1968. – 154с.
344109
  Кириченко С.Н. Героическое в произведениях А. А. Фета в контексте эстетической полемики ХІХ века // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2007. – № 6. – С. 14-18.
344110
  Мовчан В.С. Героическое в системе эстетических категорий / В.С. Мовчан. – Львов, 1986. – 151с.
344111
  Авласевич Е.В. Героическое в советской действительности и искусстве. : Автореф... Канд.филол.наук: / Авласевич Е.В.; Азерб.гос. ун-т. – Баку, 1964. – 25л.
344112
  Чалмаев В.А. Героическое в советской литературе / В.А. Чалмаев. – М, 1964. – 32с.
344113
   Героическое военное прошлое русского народа.. – М., 1953. – 45с.
344114
  Зеленковская Р.И. Героическое как категория и его значение в коммунистическом воспитании трудящихся : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Зеленковская Р.И.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1971. – 31л.
344115
  Пономарева И.С. Героическое как нравственная и эстетическая проблема : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 623 / Пономарева И.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 20 с.
344116
  Пономарева И.С. Героическое как нравственная и эстетическая проблемма : Дис... канд. филос.наук: / Пономарева И.С.; КГУ. – К, 1967. – 227л. – Бібліогр.:л.216-227
344117
  Мовчан В.С. Героическое как предмет эстетического анализа. : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.04 / Мовчан В.С.; АН УССР. Ин-т философии. – К., 1988. – 29л.
344118
  Мовчан В.С. Героическое как проблема материалистической эстетики ХІХ века в России : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 623 / Мовчан В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 26 с.
344119
   Героическое подполье.. – М., 1975. – 416с.
344120
   Героическое подполье.. – М., 1976. – 416с.
344121
  Панкратова А. Героическое прошлое нашей родины. / А. Панкратова. – Таллинн, 1949. – 222 с.
344122
   Героическое прошлое Псковской земли. – Л., 1969. – 16с.
344123
  Борковский В.И. Героическое прошлое русского народа в изображении А.С. Пушкина / В.И. Борковский, 1948. – 47с.
344124
   Героическое прошлое русского народа., 1943. – 160с.
344125
  Маковский Д.П. Героическое прошлое Смоленщины / Д.П. Маковский. – Смоленск, 1946. – 103с.
344126
  Новиков В.В. Героическому времени - героическое искусство. / В.В. Новиков. – М., 1964. – 190с.
344127
  Гюлев Г. Героични дни. Партизански спомени. / Г. Гюлев. – София, 1955. – 356с.
344128
  Вострыкава А.У. Героі чэшскай інтэлектуальнай прозы 1970-1980-х гг. (на прыкладзе твораў М. Кундэры, Л. Вацуліка, П. Кагоўта): спроба параўнальнага аналізу // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 143-152. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається такий феномен як чеська інтелектуальна проза 1970-1980-х років. Аналізуються й порівнюються типи героїв в творах М.Кундери, Л.Вацулика та П.Кагоута, яскравих представників цього напрамку в чеській літературі. В статье ...
344129
  Плачинда С.П. Героіка в новелі / С.П. Плачинда, 1958. – 18-38с.
344130
   Герої-освітяни і науковці України. – Київ : Генеза, 2005. – 432с. – ISBN 966-504-460-5
344131
   Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – 462, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-11-0226-1
344132
   Герої - освітяни й науковці // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 24 квітня-1 травня (№ 21). – С. 5


  25 квітня в в читальному залі філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка відбулася презентація книги - "Герої - освітяни і науковці України". Книгу видано за підтримки МОН України, НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України та КНУ імені ...
344133
   Герої - серед нас. – Ужгород, 1976. – 267с.
344134
  Дорошенко Д. Герої " Звіту 301" проти світових авторів. Тайм 2 // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9. – С. 8-11. – ISSN 1608-6422
344135
  Пономарьов І.І. Герої "Потьомкіна" / І.І. Пономарьов. – К., 1955. – 215с.
344136
   Герої XXIV Олімпіади. – К., 1989. – 205с.
344137
  Мойсеєв В О. Герої безсмертні. / В О. Мойсеєв, . – К, 1968. – 183с.
344138
  Марчевський М. Герої Бєліци. / М. Марчевський. – К, 1956. – 323с.
344139
   Герої битви під Берестечком // У пошуках предків. Антропологія та етнічна історія України / С.П. Сегеда. – Київ : Наш час ; Вид. дім "Києво-Могилнська академія", 2013. – С. 367-378. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-80-4


  Антропологічні дослідження.
344140
  Воробйов Ф. Герої більшовицьких буднів. / Ф. Воробйов. – Харків, 1932. – 32с.
344141
   Герої боротьби за владу Рад на Україні. – К.
2. – 1978. – 32с.
344142
  Лось Ф.Є. Герої броненосця "Потемкин" Г.Вакуленчук і О.Матюшенко. Іст. нарис / Ф.Є. Лось. – К., 1962. – 33с.
344143
   Герої визволення України. – Київ : Україна, 2007. – 112 с. – ISBN 978-966-524-264-2
344144
  Золототрубов О.М. Герої Геройського / О.М. Золототрубов, Я.Ю. Шестопал. – Київ, 1970. – 88с.
344145
  Шерстюк Вікторія Герої Давньої Еллади : шкільний міні-спектакль // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 96-97
344146
  Соколовський О. Герої змов / О. Соколовський. – К., 1959. – 336с.
344147
  Соколовський О.О. Герої змов : Дилогія / О.О. Соколовський. – Київ : Дніпро, 1966. – 307с. = Біб-ка укр. радянської прози
344148
  Бойло Н. Герої і антигерої в історичних романах І. Нечуя-Левицького // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 1. – С.2-5. – ISSN 0130-5263
344149
  Червак Б. Герої і зрадники / розмову вела Світлана Божко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23-24 червня (№ 107/108). – С. 18-19


  Про уроки Української революції (1917 - 1921 рр.), які повторилися 2014 року, розмірковує голова ОУН Богдан Червак.
344150
  Харчук Р. Герої і події часів Шведчини в поезії Т. Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 3 (663). – С. 12-20. – ISSN 0236-1477
344151
  Ребров М.Ф. Герої корабля "Восход" / М.Ф. Ребров. – К., 1966. – 127с.
344152
  Герасименко І.П. Герої Кримки / І.П. Герасименко. – Одеса, 1972. – 28с.
344153
  Яковенко Н. Герої любі та не любі // Критика. – Київ, 1999. – Квітень, (число 4). – С. 18-21


  Мета цієї статті - поставити під сумнів "чистоту" позитивістських переконань М. Грушевського на прикладах із із тексту "Історії України-Руси".
344154
  Шовкошитний В. Герої народжуються на могилах героїв / Володимир Шовкошитний. – Київ : Український пріоритет, 2012. – 47, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2669-11-4
344155
  Мельник Л.Г. Герої народних повстань / Л.Г. Мельник. – Київ, 1990. – 48с. – (Час і суспільство ; 4). – ISBN 5-7770-0083-5
344156
  Цисар Наталя Герої нашого часу : історія з іронією // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 5. – С. 90-96. – ISSN 0130-321Х
344157
  Гайдуцький А. Герої нашої економіки. Як завдяки українським мігрантам економіка України тримається на плаву // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 2-6 березня (№ 8)


  "На початку 2018 р. авторитетне польське видання Dziennik Gazeta Prawna опублікувало рейтинг 50 найвпливовіших людей економіки Польщі. На другому місці опинилися українські мігранти. Видання зазначило, що українці є "колективним героєм польської ...
344158
   Герої не вмирають // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 27 лютого (№ 9). – С. 1, 2


  Імена полеглих за Україну
344159
  Семенченко М. Герої не вмирають / М. Семенченко, І. Лиховид, О. Бережнюк // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11-12 липня (№ 125/126). – С. 20


  Біографії генерал-майора Сергія Кульчицького, підполковника Тараса Сенюка та підполковника Костянтина Могилка - взірцеві для формування власного кодексу честі для кожного з нас.
344160
   Герої не вмирають! // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 7


  3 жовтня в бою за Донецький аеропорт героїчно загинув боєць Добровольчого українського корпусу ("Правий сектор"), студент Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка Святослав Сергійович Горбенко [26.12.1994-03.10.2014].
344161
   Герої не вмирають. Їх іменами названо вулиці м.Запоріжжя. – Дніпропетровськ, 1968. – 91с.
344162
  Стрілько В. Герої не вмирають? До 100-річчя створення Вороньківської козацької сотні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 10-16 січня (№ 2). – С. 12-13


  4-5 лютого 1919 року близько трьохсот українських козаків (за іншими даними — 170) повторили подвиг Героїв Крут.
344163
  Гальперін Ф.Я. Герої олімпійських баталій / Ф.Я. Гальперін. – К, 1967. – 247с.
344164
  Зінченко Ф.М. Герої останнього штурму / Ф.М. Зінченко. – К, 1985. – 247с.
344165
  Сирцова С.М. Герої п"ятирічок / С.М. Сирцова. – К, 1976. – 143с.
344166
   Герої партизанської боротьби на Україні. – Київ
Кн. 1. – 1948. – 312 с.
344167
  Рубінштейн Л.В. Герої підпілля. / Л.В. Рубінштейн, О. Нініна. – К, 1935. – 143с.
344168
  Малаховский М.Д. Герої повітряних таранів / М.Д. Малаховский. – К., 1972. – 139с.
344169
  Кот Н. Герої поряд... // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 1. – С. 24-26 : фото
344170
  Олдрідж Д. Герої пустинних горизонтів : Роман / Д. Олдрідж. – Київ : Радянський письменник, 1956. – 458с.
344171
   Герої Ружинщини - 2014. Вони життя поклали у війні за Україну / [упоряд. В. Митюк]. – [Б. м. : б. в., 2015. – 44, [1] с., включ, обкл. : фот. – ISBN 978-966-2902-30-3


  У пр. №3445BR напис: Володимиру Івновичу з найкращими побажаннями миру, добра, злагоди, успіхів та на згадку про героїв "Ружинщини". З повагою, В.В. Туранський. Підпис. 11.09.2015 р.
344172
  Кучер В.С. Герої славою повиті / В.С. Кучер. – К., 1940. – 214с.
344173
  Калачова Г. Герої снігового балу // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-42. – ISSN 1812--514Х


  Чому саме відомі персонажі (дід Мороз, Снігуронька і ін.) стали символами свята Нового року та коли і де вони "народилися"
344174
  Лемещук М.М. Герої сорок першого / М.М. Лемещук, М Й. Скаковський. – Київ, 1973. – 172 с.
344175
   Герої соціалістичних ланів. – Київ : Укрполітвидав, 1947. – 71 с.
344176
   Герої спортивного року. – К., 1966. – 148с.
344177
   Герої спортивного року. – Вид. 2-е. – К., 1968. – 138с.
344178
   Герої спортивного року. – К.
4. – 1973. – 87с.
344179
   Герої спортивного року. – К.
4. – 1973. – 87с.
344180
   Герої спортивного року. – К.
Вып. 5. – 1974. – 94с.
344181
   Герої спортивного року. – К.
6. – 1976. – 43с.
344182
   Герої спортивного року. – К.
8. – 1978. – 94с.
344183
   Герої спортивного року. – К.
9. – 1979. – 112с.
344184
   Герої спортивного року. – Київ
10. – 1980. – 96с.
344185
   Герої спортивного року. – Київ, 1982. – 109с.
344186
   Герої спортивного року. – Київ
15. – 1985. – 112с.
344187
   Герої спортивного року. – К., 1989. – 77с.
344188
  Мінгазутдінов А. Герої століття, що минуло… // Київський університет. – Київ, 2016. – Жовтень (№ 9). – С. 4


  12 липня 2016 року виповнилося 100 років від дня народження вихованки нашого Університету Героя Радянського Союзу, снайпера 54-го полку Приморської армії Людмили Павличенко. У 1937 р. Людмила вступила на історичний факультет Київського університету, ...
344189
  Кралюк П. Герої та героїка, або Незручні думки про нашу історичну белетристику // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 33-38. – ISBN 978-966-8201-83-7
344190
  Іщенко Н. Герої та злочинці післявоєнної країни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24-25 листопада (№ 212/213). – С. 7


  Що заважає сербам та боснійцям будувати єдину державу.
344191
   Герої та знаменитості в українській культурі / О. Гриценко, Э. Кононенко, О. Різник, М. Рябчук, В. та ін. Солодовник; [Олександр Гриценко та ін. ; ред.-упоряд. О. Гриценко] ; Укр. центр культур. досліджень, Ін-т культур. політики. – Київ : УЦКД, 1999. – 351, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 966-95394-5-5
344192
   Герої Хасана. – К., 1938. – 128с.
344193
  Екслер І. Герої Хасана / І. Екслер. – Київ, 1939. – 38с.
344194
   Герої червоної Волині. – Львів, 1970. – 224с.
344195
  Поліщук М. Герої чи жертви Афганістану // Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ, 2016. – № 1 (3), січень - березень 2016 року. – С. 14-15
344196
   Героїв Крут пом"янули // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (233). – С. 4-5. – ISSN 0131-2685
344197
  Сморжевська О. Героїзація історії в працях ідеологів та засновників українського рідновірського руху // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 114-120


  У статті розглядаються праці ідеологів та засновників українського рідновірського руху, присвячені трактуванню різних періодів історії України та окремо взятих персоналій. В статье рассматриваются труды идеологов и основателей украинского ...
344198
  Кітов Д. Героїзація образу Дніпра в билинах Київського циклу // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 83-88
344199
  Постригань А. Героїзм Євгена Березняка як підпільника, розвідника та громадянина // Історичні етюди - для сучасності 2018 : наук.-дослідниц. роботи учнів-членів Дніпропетр. від-ня Малої акад. наук України : [збірка робіт переможців конкурсу] / Укр. ін-т вивч. Голокосту "Ткума", Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Комунальний позашк. навч. закл. "Мала акад. наук учнівської молоді "Дніпропетр. облради" ; [голов. ред. Д. Шаталов]. – Дніпро : Український інститут вивчення Голокосту "Ткума" ("Відродження") ; Ліра ЛТД, 2018. – С. 159-177. – ISBN 978-966-981-012-0
344200
  Бутко С. Героїзм крутян як приклад для членів ОУН та вояків УПА // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Історико-культурологічне т-во "Герої Крут" ; упоряд. Я. Гаврилюк ; [редкол.: Білокінь С.І. (голова) та ін.]. – Вид. 2-ге випр. і допов. – Київ : Просвіта, 2010. – С. 731-735. – ISBN 978-966-2133-35-6
344201
  Крук І.Т. Героїзм трудових буднів / І.Т. Крук. – К, 1980. – 192с.
344202
  Соколова Б.Ю. Героїзм у предметному полі філософсько-культурологічних концепцій // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 94-103
344203
  Полонник К.Ф. Героїіні дочки Вітчизни. / К.Ф. Полонник. – К., 1973. – 32с.
344204
  Карський Ю. Героїка : книга поезій 1935-1937 / Ю. Карський. – Харків, 1937. – 55 с.
344205
  Підсуха О.М. Героїка : вірші та поеми / О.М. Підсуха. – Київ : Держлітвидав України, 1951. – 220 с.
344206
  Мамчук І.А. Героїка на оперній сцені / І.А. Мамчук. – К, 1977. – 46с.
344207
  Поляков А.В. Героїка на сцені: героїч. вистава на сцені рад. театру / А.В. Поляков. – К., 1978. – 159с.
344208
  Белічко Ю.В. Героїка народного подвигу. Образи і події Великої Вітчизн. війни в укр. образотворч. мистецтві 1945-1968 рр. / Ю.В. Белічко. – К., 1970. – 128с.
344209
  Дроб"язко М.І. Героїка нащих днів : Рекоменд. покажчик літ-ри / М.І. Дроб"язко, Н. Нагорна. – Київ, 1973. – 31с.
344210
  Воскрекасенко С.І. Героїка одеського комсомолу / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1938. – 115 с.
344211
  Ковальчук С.І. Героїка партизанської боротьби в мемуарній літаратурі / С.І. Ковальчук. – К, 1959. – 42 с.
344212
   Героїка трагедії Крут / Київська міська орг-ція Всеукр. тов-ва "Меморіал" ім. В. Стуса; [упоряд. В. Сергійчук]. – Київ : ПП Сергійчук М.І., 2008. – 488с. : іл. – ISBN 978-966-2911-14-5
344213
   Героїка трагедії Крут / [ упоряд. В.І. Сергійчук ]. – Київ : Україна, 2008. – 464 с. – ISBN 978-966-524-313-7
344214
  Дакал Т. Героїка України у творчості Василя Гелетка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 13 липня (№ 28)
344215
  Корнєв А.Ю. Героїка Хмельниччини як культурна і мистецька парадигма XVII - XIX століть : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Корнєв Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
344216
  Сарапин В.В. Героїка як художній модус роману Олеся Гончара "Людина і зброя" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 268-277


  У статті йдеться про специфіку реалізації модусу героїки в романі Олеся Гончара "Людина і зброя", визначено культурологічну проблематику та особливості її художнього втілення. В статье идет речь о специфике реализации модуса героики в романе Олеся ...
344217
  Булат Т.П. Героїко-патріотична тема в творчості М.В. Лисенка / Т.П. Булат. – Київ : Наукова думка, 1965. – 152 с.
344218
  Твердоступ А. Героїко-романтичні твори Миколи Хвильового
344219
   Героїко-фантастичні казки. – Київ : Дніпро, 1984. – 366с.
344220
  Семиволос Наталка Героїни нашого часу? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 65
344221
  Семиволос Наталка Героїни нашого часу? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 65
344222
  Кононенко Є. Героїні та герої : [статті та есеї] / Євгенія Кононенко. – Київ : Грані-Т, 2010. – 199, [1] с. – Сер. засн. 2007 р. – (Серія "De profundis"). – ISBN 978-966-465-314-2
344223
  Харчук Р. Героїчна анархія як стиль : Про роман Василя Шкляра і довкола нього // ЛітАкцент : альманах.Сучасна література в колі твого читання. – Київ, 2010. – Вип. 2 (4) за 2009 р. – С. 29-33. – ISBN 978-966-8201-83-7
344224
  Кулініч І.М. Героїчна боротьба болгарського робітничого класу // Питання історії та культури слов"ян : [у 2 ч.] / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. В.А. Жебокрицький]. – Київ : Вид-во Київського університету, 1963. – Ч. 1. – С. 139-147
344225
  Грабовська І. Героїчна гендерна жіноча ідентичність: українознавчий вимір // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2010. – Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри: матеріали міжнародної наукової конференції, 23-24 квітня, Острог-2010. – С. 212-221. – (Серія "Культурологія" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті досліджується специфіка витворення образу української жінки-героїні як культурного ідентитету на прикладі Софії Русової. В статье исследуется специфика творения образа украинской женщины-героини как культурного идентитета на примере Софии ...
344226
  Клівець В.В. Героїчна доля легендарного монітора "Железняков" // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 40 : фото
344227
  Погребенник Ф. Героїчна і трагічна доля українського славня // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 233-234


  Про гімн вільної України.
344228
   Героїчна Іспанія.. – К., 1936. – 68с.
344229
  Лісняк В.А. Героїчна Куба / В.А. Лісняк. – Київ, 1961. – 69с.
344230
  Вдовіченко Лариса Петрівна Героїчна минувшина у творчості Гната Хоткевича (фольклорні та історичні джерела, їх інтерпретація) : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.01. / Вдовіченко Лариса Петрівна; Мін-во освіти та науки України; ЛНПУ ім. Т.Шевченка. – Луганськ, 2004. – 192л. – Бібліогр.: л. 179-192
344231
  Вдовіченко Лариса Петрівна Героїчна минувшина у творчості Гната Хоткевича (фольклорні та історичні джерела, їх інтерпретація) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.01 / Вдовіченко Л.П.; КНУТШ. – Луганськ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
344232
  Рубінштейн Л.В. Героїчна молодь Китая. / Л.В. Рубінштейн. – К, 1938. – 102с.
344233
  Павленко Сергій Олегович Героїчна оборона Батурина 1-2 листопада 1708 р. : стаття п"ята "Кривава ніч" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 59-60
344234
  Павленко Сергій Олегович Героїчна оборона Батурина 1-2 листопада 1708 р. : стаття шоста "Жертви погрому" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 48-50
344235
  Павленко Сергій Олегович Героїчна оборона Батурина 1-2 листопада 1708 р. Стаття друга "Переговори" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-44
344236
  Павленко Сергій Олегович Героїчна оборона Батурина 1-2 листопада 1708 р. Стаття друга "Переговори" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-44
344237
  Павленко Сергій Олегович Героїчна оборона Батурина 1-2 листопада 1708 р. Стаття перша "Доленосний вибір" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43-45
344238
  Павленко Сергій Героїчна оборона гетьманської столиці // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3/4 (79/80). – С. 46-59. – ISSN 0869-3595
344239
  Овчаренко П.М. Героїчна оборона Києва в 1941 р. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – № 2. – С. 25-39. – (Серія історії та філософії ; № 2, вип. 2)
344240
  Таланчук О. Героїчна смерть козака в народнопоетичних символах // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 10-17
344241
  Бойко О. Героїчна сторінка Української революції. Бій під Крутами // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту Укр; Державне інформаційно-виробниче видавництво "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 1 (137), січень. – С. 44-47
344242
  Голинський Ю.Ф. Героїчна тема в творчості І.А. Савченка / Ю.Ф. Голинський. – К, 1982. – 118с.
344243
   Героїчна Хотинщина.. – Львів, 1972. – 146с.
344244
   Героїчна юність "Арсеналу".. – Київ, 1969. – 127с.
344245
   Героїчна юність.. – Київ, 1960. – 480с.
344246
  Чмихало Є.І. Героїчне в літературі. / Є.І. Чмихало. – К., 1966. – 32с.
344247
  Малинська Наталія Анатоліївна Героїчне в фольклорі та літературі. Дискурс канону : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.07, 10.01.01 / Малинська Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 35 с. – Бібліогр.: 21 назв.
344248
  Лисак В.С. Героїчне й трагічне минуле України у творчому моделюванні А. Малишка і В. Чапленка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 128-134. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
344249
  Гуржій І.О. Героїчне минуле і славне сучасне робітничого класу України / І.О. Гуржій, О.С. Кудлай. – Київ : Т-во "Знання", 1971. – 48с. ; Сер.1№6
344250
  Гуржій І.О. Героїчне минуле і славне сучасне робітничого класу України / І.О. Гуржій, О.С. Кудлай. – К., 1971. – 48с.
344251
  Гуслистий К.Г. Героїчне минуле Києва : Стенограма публічної лекції кандидата історичних наук К.Г.Гуслистого, що прочитана 29 березня 1945 року в залі Держ..Філармонії в Києві. / К.Г. Гуслистий. – Київ, 1945
344252
   Героїчне минуле Києва : Стенографія публ. лекції К.Г.Гуслистого. – Київ, 1945. – 28с.
344253
  Щур Е. Героїчне соло для симфонії чисел [Ю.А. Митропольський] // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України : голов. ред. Д.М. Єсипенко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ф. Василашко, М.К. Дмитренко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 28-30. – ISSN 0130-7037


  Згадуються професори КУ: Б.Я. Букреєв, Г.В. Пфейффер, В.Є. Дяченко, М.М. Боголюбов, М.А. Лаврентьєв.(С. 29)
344254
  Брюховецька Л. Героїчне у фільмах Миколи Мащенка 1970-1985 років // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 2013. – № 1 (105). – С. 33. – ISSN 1562-3238
344255
  Малинська Наталія Анатоліївна Героїчне у фольклорі та літературі. Дискурс канону : Дис.... доктора філолог. наук: 10.01.01:10.01.07 / Малинська Наталія Анатоліївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 407 л. – Бібліогр.: л.382-407
344256
   Героїчне, незабутнє.. – К., 1964. – 127с.
344257
   Героїчне, незабутнє. До 20-річчя визволення Радянської України від фашистської окупації. – Київ : Знання, 1964. – 128с.


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
344258
   Героїчний бій під Чорним Островом. – Торонто, 1961. – 104с. : іл. – (Український воєнно-історичний інститут ; 14)
344259
  Євсеєнко О.А. Героїчний Вьєтнам / О.А. Євсеєнко. – К., 1967. – 68с.
344260
  Медвідь Н.О. Героїчний епос народів у порівняльному вивченні: "Слово о полку Ігоревім" та "Пісня про Роланда" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 15-19
344261
  Медвідь Н. Героїчний епос народів у порівняльному вивченні: "Слово о полку Ігоревім" та "Пісня про Роланда" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2009. – № 1 : Літературні паралелі. – С. 2-6
344262
  Кудрявцева З. Героїчний епос у записах Олександра Шишацького-Ілліча // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 348-358. – Бібліогр.: С. 356-358
344263
  Рильський М.Т. Героїчний епос українського народу / М.Т. Рильський. – Київ, 1955. – 28 с.
344264
   Героїчний епос українського народу : Хрестоматія. – Київ : Либідь, 1993. – 432 с. – ISBN 5-325-00429-8
344265
  Орличенко О.В. Героїчний епос як відображення картини світу Іспанії раннього Середньовіччя // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – C.31-36
344266
   Героїчний Київ. – Київ : Політвидав України, 1982. – 334с.


  Мужнім оборонцям, незламним підпільникам і звитяжним визволителям присвяченої сторінки книг відомих воєначальників та письменників, які представлені в цьому збірнику.
344267
  Нікітенко А. Героїчний міф в контексті праць істориків державницької школи: спроби реконструкції образу героя // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – Вип. 11. – С. 286-291
344268
  Нікітенко А.І. Героїчний міф на сторінках "Истории запорожских казаков" Д.І. Яворницького: постановка проблеми // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 16, № 1/1. – С. 235-239. – (Історія та археологія ; Вип. 16). – ISSN 9125-0912
344269
  Стратілат А. Героїчний образ захисника Вітчизни в українських народних думах і казках // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 269-272


  У статті висвітлюється питання генетичного витоку героїчних образів захисників рідної землі. Розглядаються образи богатирів-героїв українських народних казок і героїв українських народних дум, мікрокосмос типів персонажів, їхній самобутній характер, ...
344270
  Шарабар К. Героїчний образ козака у творчості Миколи Лисенка // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр музичної україністики. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 145-163. – ISBN 978-617-640-162-9
344271
  Бронтман Л. Героїчний переліт "Родины" / Л. Бронтман, Л. Хват. – К, 1939. – 84с.
344272
   Героїчний подвиг радянського народу.. – К., 1965. – 180с.
344273
  Саженюк С.Н. Героїчний подвиг робітників України під час евакуації промисловості на Схід (1941-1942 рр.) / С.Н. Саженюк, В.М. Мазило // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 66-70. – (Серія історії ; № 10)
344274
   Героїчний радянський народ.. – Київ-Ленінград, 1944. – 6с.
344275
  Кіш Л. Героїчний район / Л. Кіш. – Х.К., 1933. – 302с.
344276
  Ванєєв Г. Героїчний Севастополь. / Г. Ванєєв, П. Гармаш. – Киев, 1967. – 203с.
344277
  Фігурний Ю.С. Героїчний символ Київської Русі // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 125-129. – ISSN 1996-9872
344278
  Морозова Г. Героїчний син чернігівської землі (Нові факти до біографії генерал-лейтенаниа В.Г. Костенецького) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 2. – С.74-76
344279
  Геркен-Русова Героїчний театр = Theatre Heroique / Н. Геркен-Русова (N. Guerquin-Roussov). – Лондон : Українська видавнича спілка
2-ге випр. вид. – 1957. – 93 с. – Тит. арк. парал. укр., англ. - Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада
344280
  Лупаков Є. Героїчний чин Василя Макуха // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 11 липня - 25 липня (№ 27/28)
344281
  Сліпушко О. Героїчний чин у поемі Тараса Шевченка "Гайдамаки" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – С. 136-146


  У статті досліджується проблема героїчного чину в поемі Тараса Шевченка "Гайдамаки". Аналізується образна система твору, його ідейна спрямованість. Зроблено акцент на безпосередньому зв"язку героїчного чину і концепту української національної ...
344282
  Голуб В.Й. Героїчний шлях болгарського народу : До 30-річчя антифашистського народного повстання та соціалістичної революції в Болгарії / В.Й. Голуб. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1974. – 48с. – (Міжнародна / Т-во "Знання" УРСР ; Сер. 3 : № 5)
344283
   Героїчний шлях боротьби і перемог.. – К., 1950. – 244с.
344284
   Героїчний шлях комсомолу Києва : Бібліогр. покажч. – Київ, 1982. – 49с.
344285
  Калинович В. Героїчний шлях М.Міхновського // Фенікс : [журнал молодих : неперіод. вид. Товариства української студіюючої молоді ім. М. Міхновського] / [ТУСМ ім. М. Міхновського]. – Мюнхен ; Дітройт, 1955. – Рік 4, зошит 6. – С. 3-5
344286
  Ілку Ф.П. Героїчний шлях угорського народу / Ф.П. Ілку. – Київ, 1975. – 32с.
344287
  Первомайський Л.С. Героїчні балади : балади / Л.С. Первомайський. – Харків, 1932. – 47 с.
344288
  Даниленко І. Героїчні будні / І. Даниленко. – Харків, 1932. – 71 с.
344289
  Іщук-Пазуняк Героїчні дні Волині. Пам"яті великої жертви // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 521-526. – ISBN 978-966-355-044-2
344290
  Бондарук О. Героїчні епоси народів світу / Ольга Бондарук. – [ Б.м. ] : ВНТЛ-Класика, 2007. – 408с. – ISBN 966-8849-33-7
344291
  Тишківський Василь Михайлович Героїчні подвиги молоді України : Короткий історичний нарис / Тишківський Василь Михайлович. – Київ : Радянська школа, 1959. – 68
344292
  Мольченко В.П. Героїчні подвиги молоді України в тилу ворога / В.П. Мольченко. – К., 1958. – 31с.
344293
  Чернишев В.С. Героїчні традиції в духовному житті радянської молоді / В.С. Чернишев. – К., 1983. – 45с.
344294
  Малаков Д. Героїчні трофеї 1941-го // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19-20 липня (№ 125/126). – С. 7
344295
  Рахмат А. Герой-комсомолец А.Набиев : очерки / А. Рахмат. – Москва : Гослитиздат УзССР, 1958. – 115 с.
344296
  Лыньков М.Т. Герой-партизан Константин Заслонов / М.Т. Лыньков. – Москва, 1973. – 354 с.
344297
  Толченова Н.П. Герой-современник в труде и борьбе. / Н.П. Толченова. – М., 1957. – 39с.
344298
  Пристли Д.Б. Герой-чудотворец / Д.Б. Пристли. – Алма-Ата, 1960. – 252с.
344299
  Саєнко В.П. Герой -- інтернаціоналіст в багатонаціоналній радянській літературі 60-х початку 80-х років / В.П. Саєнко. – Одеса, 1982. – 98с.
344300
  Тешабаев Д. Герой - крупным планом / Д. Тешабаев. – Ташкент, 1972. – 107с.
344301
  Виноградов А.П. Герой -командарм / А.П. Виноградов. – Москва, 1967. – 198с.
344302
  Клоччя А. Герой : оповідання / А. Клоччя. – Харків, 1931. – 64 с.
344303
  Лэмберт Д. Герой / Д. Лэмберт. – М., 1960. – 301с.
344304
  Килимник Ю. Герой "спокійної сміливості". Костянтин Острозький: велич полководця // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 646-652. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1
344305
  Тихомиров Г.С. Герой Арктики Иван Папанин : Документальный очерк / Г.С. Тихомиров. – Москва : Мысль, 1984. – 188с. – (Замечательные географы и путешественники)
344306
  Костев Г.Г. Герой Балтики: (О командире подвод. лодки "Л-3" П.Д.Грищенко). / Г.Г. Костев. – М., 1991. – 127с.
344307
  Покальчук О. Герой безгеройного часу // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 250/251. – С. 300-302
344308
  Конн В. Герой Бродвея / В. Конн. – СПб., 1994. – 351с.
344309
  Демьянов В.П. Герой в пижаме / В.П. Демьянов. – Симферополь, 1961. – 31с.
344310
  Гуммер И.С. Герой великой битвы / И.С. Гуммер, Ю.А. Харин. – Волгоград, 1962. – 159с.
344311
  Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки : Происхождение образа / Е.М. Мелетинский; Н СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. Ин-т востоковедения. – Москва : Восточная литература, 1958. – 264 с.
344312
   Герой гражданской войны Александр Пархоменко. – Сталинград, 1960. – 11с.
344313
  Санакоев В.П. Герой гражданской войны Знаур Айдаров / В.П. Санакоев. – Сталинир, 1957. – 29с.
344314
  Поповкін О.Ф. Герой громадянскої війни Марко Мокряк / О.Ф. Поповкін. – К., 1968. – 74с.
344315
  Стунгур Г.К. Герой громадянської війни Тимофій Черняк / Г.К. Стунгур. – К, 1961. – 136с.
344316
  Имедашвили К.И. Герой грузинской советской прозы (1921-1941 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Имедашвили К.И.; АН ГССР. Ин-тут истории груз. лит. им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1973. – 15л.
344317
  Цалик С. Герой двох свят // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 29 грудня (№ 50). – С. 19


  Щоразу з наближенням Нового року лунають заклики заборонити Діда Мороза: мовляв, це продукт комуністичної пропаганди. Цього року в грудні з"явилося нове формулювання: давайте декомунізуємо Діда Мороза. А Фейсбуком пішла гуляти картинка, на якій бравий ...
344318
  Марченко А.Д. Герой двух народов. / А.Д. Марченко. – Харьков, 1977. – 103с.
344319
  Павленко И. Герой еврейских народных сказок: некоторые наблюдения // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 139-150. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
344320
  Михайлов О.Н. Герой жизни - герой литературы / О.Н. Михайлов. – Москва, 1969. – 62с.
344321
  Радищева О.А. Герой жизни - герой пьесы и спектакля / О.А. Радищева. – Москва : Знание, 1973. – 39 с.
344322
  Павленко Ю.Ю. Герой з пером в руках: казус літературної теорії // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 125-136
344323
  Бекасова А. Герой Задунайский: кончина, погребение и память о нем // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – C. 655-673
344324
  Пильник М.П. Герой земли калужской / М.П. Пильник. – Калуга, 1964. – 84с.
344325
  Затонский Д.В. Герой и автор : Судьба реализма в соврем. зарубежной литературе / Д.В. Затонский. – Москва, 1962. – 48с.
344326
  Громов П.П. Герой и время / П.П. Громов. – Л. : Советский писатель, 1961. – 579 с.
344327
  Хотимский Б.И. Герой и время / Б.И. Хотимский. – М, 1976. – 63с.
344328
  Чагин А.И. Герой и время / А.И. Чагин. – М, 1985. – 63с.
344329
  Гуткина И.М. Герой и время в романах Ф.И.Панферова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.641 / Гуткина И.М. ; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1970. – 23 с.
344330
  Обухова С. Герой и его имя // Человек без границ : Философия. Психология. История. Наука. Искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2006. – № 11. – С. 58-59. – ISSN 1818-2968
344331
  Русских И.В. Герой и его история в романе Т. Дж. Смоллетта "Приключения Фердинанда, Графа Фатома" // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 204-209. – ISSN 2313-500Х
344332
  Скачков И.В. Герой и история: современный роман о революции / И.В. Скачков. – 2-е изд., доп. – М., 1988. – 351с.
344333
  Зубков Ю.А. Герой и конфликт в драме / Ю.А. Зубков. – Москва : Советский писатель, 1975. – 280с.
344334
  Матвейчук Мария Ивановна Герой и конфликт в русской советской повести 60 - 70-х годов о Великой Отечественной войне : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Матвейчук Мария Ивановна; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1975. – 20л.
344335
  Костенко О. Герой и концепция адресата в прозе // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 19-23


  Украинский и осетинский периоды творчества Варвары Чередниченко.
344336
  Краснов Г.В. Герой и народ / Г.В. Краснов. – М., 1964. – 271с.
344337
  Кузьмичев И.К. Герой и народ / И.К. Кузьмичев. – М : Современник, 1973. – 336 с.
344338
  Якименко Л.Г. Герой и новаторство советской литературы / Л.Г. Якименко. – М, 1964. – 320с.
344339
  Киселев Герой и обстоятельства : очерки соврем. украинской эпической поэзии / Киселев, М; перевод с украинского Н. Надьярных. – Москва : Советский писатель, 1962. – 212с.
344340
  Алексеев М.Н. Герой и подвиг / М.Н. Алексеев. – Москва, 1965. – 48с.
344341
  Власенко А.Н. Герой и современность / А.Н. Власенко. – Москва, 1964. – 154с.
344342
  Маркова Ф.М. Герой и современность / Ф.М. Маркова. – Москва : Знание, 1965. – 48 с.
344343
  Бессараб А.И. Герой и сюжет в романе Генри Джеймса "Вашингтонская площадь" // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 6-8. – ISBN 978-966-921-000-5
344344
   Герой і антигерой.. – К., 1965. – 176с.
344345
  Фащенко В.В. Герой і слово: Проблеми, характери і поетика радянської прози 30-х років / В.В. Фащенко. – К., 1986. – 211с.
344346
  Гурладі М.С. Герой і сучасність / М.С. Гурладі. – К., 1980. – 180с.
344347
   Герой і сучасність.. – К., 1960. – 447,5с.
344348
  Бажинов І.Д. Герой і час / І.Д. Бажинов. – Київ, 1965. – 122 с.
344349
  Кисельов Герой і час / Кисельов, М. – Київ, 1969. – 240с.
344350
  Мінченко Т.А. Герой Івана Багряного - тираноборець ХХ століття // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 64-65. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0


  Боротьба людини з владою є одвічною темою фольклору і літератури
344351
  Сінклєр А. Герой капіталу / А. Сінклєр. – Київ. – 102с.
344352
  Калчев К. Герой Лейпцига / К. Калчев. – София, 1960. – 123с.
344353
  Браун С. Герой моих грез : Роман / С. Браун; Пер. с англ.Я.Е.Царьковой. – Москва : АСТ, 2000. – 384с. – (Обольщение). – ISBN 5-237-05289-4
344354
  Зингер М.Э. Герой морских глубин / М.Э. Зингер. – М, 1955. – 56с.
344355
  Чечуй Е. Герой на престолі (Петро Перший в історії та російській історичній прозі першої половини 19 ст.) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 36. – С. 86-90.
344356
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени : На языке хинди / М.Ю. Лермонтов. – Москва : лит-ры на иностр. яз. – 204 с.
344357
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Изд. 4-е. – Москва; Ленинград : ГИХЛ, 1931. – 176с.
344358
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : МЖО, 1932. – 182с.
344359
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Изд. 6-е. – Москва : ГИХЛ, 1933. – 175с. – (Школьная б-ка)
344360
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Детгиз, 1934. – 173с. – (Школьная б-ка классиков)
344361
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Изд. 2-е. – Москва : ГИХЛ, 1936. – 167с.
344362
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Минск : ГИЗ Белоруссии, 1937. – 207с.
344363
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Сталинград : Облкнигоиздат, 1937. – 152с. – (Б-ка начинающего читателя)
344364
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Пятигорск : Крайведиздат, 1938. – 141с.
344365
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва ; Ленинград : Детская литература, 1938. – 219 с. : ил.
344366
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : ГИХЛ, 1941. – 208с.
344367
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва; Ленинград : Детгиз, 1943. – 119с.
344368
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Петрозаводск : ГИЗ КАрело-Финской ССР, 1946. – 143с.
344369
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Гослитиздат, 1947. – 160с.
344370
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Свердловск : Свердловскоблгиз, 1947. – 136с.
344371
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Пятигорск : Изд. гос. музея "Домик Лермонтова", 1948. – 164с.
344372
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Ростов -на-Дону : Ростовоблкн-во, 1948. – 135с.
344373
  Трегуб С.А. Герой нашего времени : (от Павла Корчагина к Олегу Кошевому) : стенограмма публичной лекции, прочит. 25-го сент. 1948 г. в Центр. лектории О-ва в Москве / Трегуб С.А. ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : [Правда], 1948. – 32с.
344374
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Гослитиздат, 1950. – 142с.
344375
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Дзауджикау, 1953. – 151с.
344376
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва, 1955. – 191с.
344377
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени : Текст на китайском яз. / М.Ю. Лермонтов, 1956. – 266с.
344378
  Белинский В.Г. Герой нашего времени / В.Г. Белинский. – М. : Художественная литература, 1958. – 110 с.
344379
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Изд. лит. на иностр. яз., 1961. – 172с.
344380
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Изд-во АНСССР, 1962. – 228с.
344381
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 259с.
344382
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Художественная литература, 1967. – 176с. – (Народная б-ка)
344383
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Краснодар : Кн. изд-во, 1972. – 160с.
344384
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Художественная литература, 1972. – 175 с.
344385
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени : Для ст. шк. возраста / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Советская Россия, 1973. – 144с. – (Школьная библиотека)
344386
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени : На арабск. яз. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Прогресс, 1974. – 300с.
344387
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени : Книга для чтения с коммент. на англ. яз. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Русский язык, 1977. – 263с.
344388
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Киев : Дніпро, 1978. – 180с.
344389
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград : Лениздат, 1978. – 142с. – (Шк. б-ка)
344390
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Художественная литература, 1978. – 223с.
344391
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Куйбышев, 1979
344392
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени = Bohater naszych czasow : Кн. для чтения на польск. яз. / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Русский язык, 1980. – 231с.
344393
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени : Роман / М.Ю. Лермонтов. – Ленинград : Детская литература, 1982. – 188с. – (Шк. б-ка. Для ср. школы)
344394
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – 3-е изд. – Москва : Русский язык, 1983. – 247с.
344395
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – 4-е изд. – Калининград : Кн. изд-во, 1984. – 144с.
344396
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени = A hero of our time : Кн. для чтения с коммент. на англ. яз. / М.Ю. Лермонтов. – 4-е изд. – Москва : Русский язык, 1988. – 256с. – ISBN 5-200-00146-3
344397
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Сов. Россия, 1990. – 300с. – (Б-ка юношества)
344398
  Майборода Наталья Герой нашего времени // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 11 (2902). – С. 68-71, 74-75, 78 : фото
344399
  Дурылин С.Н. Герой нашего времени М.Ю.Лермонтов / С.Н. Дурылин. – М., 1940. – 256с.
344400
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени. Стихотворения / Михаил Лермонтов ; [худож.-оформитель О.Н. Артеменко]. – Харьков : Фолио, 2011. – 384 с. – (Серия "Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы"). – ISBN 978-966-03-5325-1
344401
  Лермонтов М.Ю. Герой нашего времени. Стихотворения / Михаил Лермонтов ; [послеслов. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 381, [3] с. – Примеч.: с. 371-376. – (Библиотека русской классики для школ). – ISBN 978-966-03-6032-7
344402
  Ильин Е.Н. Герой нашего урока / Е.Н. Ильин. – М., 1991. – 287с.
344403
  Кузнецов М.М. Герой наших фильмов / М.М. Кузнецов. – М., 1965. – 239с.
344404
  Полторацький О. Герой нашого часу : Репортаж про Закавказзя 1929 року / О. Полторацький, Д. Сотник. – Харків, 1930. – 169с.
344405
  Лермонтов М.Ю. Герой нашого часу / М.Ю. Лермонтов; Перекл. з рос. О. Кундзича. – Київ : ДЛВ, 1952. – 162с.
344406
  Лермонтов М.Ю. Герой нашого часу / М.Ю. Лермонтов. – Київ : Дніпро, 1964. – 200с.
344407
  Подерв"янський Л. Герой нашого часу / Лесь Подерв"янський ; [оформл. та іл. А. Подерв"янської]. – Харків : Фоліо, 2010. – [384] с. розд. паг. : іл. – Описано за обкл. книги. - Зміст : Герой нашого часу ; Рух життя, або Динамо ; Множення в умі, або плинність часу ; Остановісь, мгновєньє, ти прєкрасно!. ; Павлік Морозов ; Король Літр. – ISBN 978-966-03-5355-8
344408
  Омельченко А.П. Герой нездорового творчества : ("Санин" роман Арцыбашева) : Реф. д-ра А.П. Омельченко. – 2-е изд., без перемен. – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Посев ; "Тип. "Север", 1908. – 56 с. – Экз. № 438385 без ориг. обл.
344409
  Камысов Р.К. Герой нового мира. (В аспекте каз.-рус. лит. связей 30-х гг.) / Р.К. Камысов. – Алма-Ата, 1974. – 168с.
344410
  Булкин С.П. Герой Отечества. / С.П. Булкин. – Донецк, 1975. – 358с.
344411
  Возчиков В.М. Герой передач -- человек труда. / В.М. Возчиков, В.М. Куриленко. – Москва, 1980. – 26с.
344412
  Гусман Д.С. Герой повсякденності : Роздуми філософа / Делія Стейнберг Гусман; З ісп. пер. В"ячеслав Сахно. – Київ : Новий Акрополь, 2004. – 117с. – ISBN 966-96463-0-8
344413
  Бугров Б.С. Герой принимает решение : Движение драмы от 50-х годов / Б.С. Бугров. – Москва : Советский писатель, 1987. – 364 с.
344414
  Сталінградскьий Г. Герой Радянського Союзу Валерій Павлович Чкалов. / Г. Сталінградскьий. – К., 1938. – 16с.
344415
  Левін Б.Н. Герой Радянського Союзу Евгеній Костянтинович Федоров. Біограф. нарис. / Б.Н. Левін. – Київ, 1938. – 20с.
344416
  Вишневский В.В. Герой Радянського Союзу Іван Дмитрович Папанін. : біографічний нарис / В.В. Вишневский. – Киев : Держполітвидав, 1938. – 22с.
344417
  Приліпко Т.А. Герой Радянського Союзу Людмила Павличенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "X Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва "Українська культура: виклики сьогодення" : 31 трав. - 1 черв. 2012 р. / Культурологічні читання пам"яті Володимира Подкопаєва, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 624-626. – ISBN 978-966-452-103-8
344418
  Горбатов Б.Л. Герой Радянського Союзу Петро Петрович Ширшов : біографічний нарис / Б.Л. Горбатов. – Київ : Держполітвидав, 1938. – 24 с.
344419
  Кордун В.О. Герой революції як надлюдина Ніцше (концепти М. Михайловського та П. Сорокіна) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 16-19. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про ніцшеанські тенденції у вченнях про соціальні революції Питирима Сорокіна та Миколи Михайловського (вчення про надлюдину Ніцше). В статье речь идёт о ницшеанских тенденциях в учениях о социальных революциях Питирима Сорокина и ...
344420
  Калугин В.И. Герой русского эпоса / В.И. Калугин. – М., 1983. – 352с.
344421
   Герой русской революции лейтенант П.П.Шмидт.. – 14с.
344422
  Зингер М. Герой с высоких гор / М. Зингер. – Махачкала : Дагестанское кн. изд-во
й. – 1957. – 116 с.
344423
  Воронкова Л.Ф. Герой Саламина / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1975. – 222с.
344424
  Воронкова Л.Ф. Герой Саламина / Л.Ф. Воронкова. – 2-е изд. – Москва, 1981. – 222с.
344425
  Апресян Г. Герой советского времени в творчестве Александна Фадеева : Автореф... канд. филол.наук: / Апресян Г.;. – Москва, 1951. – 32 с. – Бібліогр.:с.248097
344426
  Туманова Н.П. Герой советского киноискусства / Н.П. Туманова. – М., 1966. – 48с.
344427
  Малхасян Армо Герой Советского Союза - Унан Аветисян. / Малхасян Армо. – М., 1952. – 20с.
344428
  Мир Джалал Герой Советского Союза Ази Асланов. / Мир Джалал. – Баку, 1944. – 29с.
344429
   Герой Советского Союза Александр Коневский. – М, 1950. – 32с.
344430
  Журба П. Герой Советского Союза Александр Матросов / П. Журба. – Москва : Военное издательство, 1949. – 48 с.
344431
  Аграновский А.А. Герой Советского Союза Алексей Васильевич Сосновский. / А.А. Аграновский. – Красноярск, 1945. – 6 с.
344432
  Аграновский А.А. Герой Советского Союза Альберт Викторович Кронин. / А.А. Аграновский. – Красноярск, 1944. – 7 с.
344433
  Глуховский С.Д. Герой Советского Союза В.А.Лынник / С.Д. Глуховский. – М, 1954. – 59с.
344434
  Вертель И. Герой Советского Союза В.П. Мирошниченко / И. Вертель. – Москва, 1955. – 72с.
344435
  Степанов Е.П. Герой Советского Союза В.П.Мирошниченко. / Е.П. Степанов. – М, 1951. – 31с.
344436
  Неретин В.П. Герой Советского Союза В.С.Шаландин. / В.П. Неретин. – М., 1953. – 36с.
344437
  Сталинградский Г. Герой Советского Союза Валерий Павлович Чкалов. / Г. Сталинградский. – М., 1938. – 16с.
344438
  Горбатов Б.Л. Герой Советского Союза Василий Сергеевич Молоков / Б.Л. Горбатов. – М., 1939. – 27с.
344439
  Половников А. Герой Советского Союза Виктор Петрович Лаптев / А. Половников. – Красноярск, 1944. – 8с.
344440
  Дзидзария Г.А. Герой Советского Союза Владимир Харазия / Г.А. Дзидзария. – Сухуми, 1960. – 28с.
344441
  Личак Н.К. Герой Советского Союза Г. Н. Ковтунов / Н.К. Личак. – М., 1954. – 60с.
344442
   Герой Советского Союза гвардии рядовой Александр Матросов.. – М., 1943. – 24с.
344443
   Герой Советского Союза гвардии рядовой Александр Матросов.. – М., 1943. – 15с.
344444
  Юрасова М.К. Герой Советского Союза генерал-майор Гуртьев / М.К. Юрасова. – Омск, 1946. – 44 с.
344445
   Герой Советского Союза генерал-майор Иван Васильевич Панфилов.. – М., 1953. – 31с.
344446
   Герой Советского Союза Григорий Евдокимович Бобков. – Красноярск, 1944. – 4с.
344447
   Герой Советского Союза Д.М.Карбышев. – М., 1956. – 24с.
344448
  Аграновский А.А. Герой Советского Союза Димитрий Константинович Кветович. / А.А. Аграновский. – Красноярск, 1944. – 8 с.
344449
  Кузнецов П.Г. Герой Советского Союза И.В. Панфилов / П.Г. Кузнецов. – М., 1948. – 24с.
344450
  Глуховский С.Д. Герой Советского Союза И.Л.Григорьев / С.Д. Глуховский. – М, 1950. – 56с.
344451
  Копылов А.И. Герой Советского Союза Иван Вежливцев. / А.И. Копылов. – Архангельск, 1946. – 37с.
344452
  Гайдовский Г.Н. Герой Советского Союза Иван Голубец / Г.Н. Гайдовский. – М., 1954. – 88с.
344453
   Герой Советского Союза Иван Михайлович Сивков.. – М., 1943. – 39с.
344454
  Гореликов И.П. Герой Советского Союза Иван Палович Гореликов. / И.П. Гореликов. – Красноярск, 1944. – 10с.
344455
  Кривоногов В.М. Герой Советского Союза Иван Скуридин (1914-1944) / В.М. Кривоногов. – Алма-Ата, 1962. – 43с.
344456
  Поляков Г. Герой Советского Союза Иван Федорович Немков. / Г. Поляков, И. Рождественский. – Красноярск, 1945. – 8с.
344457
  Потихонова Э.А. Герой Советского Союза Игорь Графов. / Э.А. Потихонова. – Л., 1965. – 8с.
344458
  Сытина Т.Г. Герой Советского Союза К.Я.Самсонов. / Т.Г. Сытина. – М., 1949. – 48с.
344459
  Попов Ф.О. Герой Советского Союза Константин Заслонов. / Ф.О. Попов. – Минск, 1950. – 32с.
344460
  Либерзон И.З. Герой Советского Союза Космодемьянский Александр Анатольевич / И.З. Либерзон. – Л., 1967. – 16с.
344461
  Гордеев Н. Герой Советского Союза М.В. Кантария / Н. Гордеев. – М, 1948. – 36с.
344462
  Глуховский С.Д. Герой Советского Союза М.В.Марковин / С.Д. Глуховский. – М, 1951. – 60с.
344463
  Монастырский В. Герой Советского Союза М.Д.Саначев. / В. Монастырский, О. Кириллова. – М., 1951. – 48с.
344464
  Болотников Н. Герой Советского Союза М.Т. Усик / Н. Болотников. – Москва : Военное издательство, 1949. – 48 с.
344465
  Кригер Е.Г. Герой Советского Союза Михаил Михайлович Громов / Е.Г. Кригер. – Москва, 1938. – 27с.
344466
   Герой Советского Союза Н.И.Кузнецов.. – Свердловск, 1964. – 28с.
344467
  Чурбанов А.Н. Герой Советского Союза Николай Фильченков / А.Н. Чурбанов. – М, 1954. – 95с.
344468
   Герой Советского Союза О.Ю. Шмидт // Настольный календарь колхозника 1938 год / ред.: Г.К. Объедков, Ф.Л. Ермаков, В.А. Соколов [и др.]. – Москва, 1937. – С. 126
344469
  Половников А. Герой Советского Союза П.Н.Сурков / А. Половников. – Красноярск, 1945. – 10с.
344470
  Аграновский А.А. Герой Советского Союза Пётр Филиппович Гриболев / А. Аграновский. – Красноярск : Краевое издательство, 1945. – 6 с. – (Красноярцы - герои Отечественной войны)
344471
  Аграновский А.А. Герой Советского Союза Пётр Филиппович Гриболев / А.А. Аграновский. – Красноярск, 1945. – 6с.
344472
  Глуховский С.Д. Герой Советского Союза С.Ф.Лиховидов / С.Д. Глуховский. – М, 1952. – 52с.
344473
  Добротворский Н.П. Герой Советского Союза Сабир Ахтямов / Н.П. Добротворский. – Л, 1965. – 14с.
344474
  Куманов Н.Д. Герой Советского Союза Тимур Михайлович Фрунзе / Н.Д. Куманов. – М., 1955. – 15с.
344475
  Кубанский Г.В. Герой Советского Союза Ф.Смолячков / Г.В. Кубанский. – М, 1950. – 36с.
344476
  Черняк Я.З. Герой Советского Союза Ц. Л. Куников / Я.З. Черняк. – М., 1950. – 48с.
344477
   Герой Советского Союза Юрий Смирнов. – Москва, 1944. – 40 с.
344478
  Марасанов С. Герой Советского Союза Юрий Смирнов / С. Марасанов. – М., 1948. – 31с.
344479
   Герой Советского Союза Юрий Смирнов.. – М., 1947. – 40с.
344480
  Кричевский М. Герой Советского Союза, гвардии генерал-майор И.В.Панфилов / М. Кричевский, О. Морозов. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1948. – 108 с.
344481
  Мессер Р.Д. Герой советской кинематографии. / Р.Д. Мессер. – Л.Москва : Мейерхольд В.Э., 1938. – 60 с.
344482
  Зак М.Х. Герой современного кино / М.Х. Зак. – М, 1982. – 47с.
344483
  Калашникова Л.И. Герой современного советского очерка: уч. пособие / Л.И. Калашникова. – Москва, 1975. – 35 с.
344484
  Оснос Ю.А. Герой современной драмы / Ю.А. Оснос. – М., 1980. – 311с.
344485
  Насурлаева З.А. Герой современной каракалпакской прозы / З.А. Насурлаева. – Нукус, 1976. – 255с.
344486
   Герой современной литературы.. – М.-Л., 1963. – 400с.
344487
  Буханцов Н.С. Герой современной многонациональной прозы / Н.С. Буханцов. – М, 1979. – 64с.
344488
  Горловский А.М. Герой современной советской литературы / А.М. Горловский. – М, 1987. – 63с.
344489
  Вигергюст В. Герой Сонгдёлы / В. Вигергюст. – Москва, 1966. – 223с.
344490
   Герой социалистического труда академик И.И.Мещанинов.. – М., 1945. – 57с.
344491
  Оровецкий П.А. Герой Социалистического Труда Горигорий Могильченко / П.А. Оровецкий. – К., 1951. – 124с.
344492
  Северов П.Ф. Герой Социалистического Труда Ермолай Жуков / П.Ф. Северов. – К., 1951. – 84с.
344493
  Кучер В.С. Герой социалистического труда Мария Лысенко / В.С. Кучер. – К., 1951. – 94с.
344494
  Чабанивский М.И. Герой Социалистического труда Мария Савченко / М.И. Чабанивский. – К., 1951. – 68с.
344495
  Шумский Д.Л. Герой Социалистического Труда Н. П. Барабашов / Д.Л. Шумский. – Харьков : Прапор, 1971. – 136 с.
344496
  Козловский В. Герой Социалистического Труда Сергей Колесников / В. Козловский. – Иркутск, 1948. – 32с.
344497
  Суковский А. Герой Социалистического Труда Эрнест Зеберг / А. Суковский. – Рига, 1948. – 31с.
344498
   Герой Социалистического Труда, академик, народный художник СССР Сергей Тимофеевич Коненков. – М., 1986. – 53,2с.
344499
  Костенко В.Я. Герой Соціалистичної Праці Д.І.Тендітник. (Бригадир тракт. бригади колгоспу "Україна" Зіньків р-ну Полтав. обл. Нарис). / В.Я. Костенко. – 1972. – Х., 1964. – 80с.
344500
  Костенко В.Я. Герой Соціалистичної Праці Д.І.Тендітник. (Бригадир тракт. бригади колгоспу "Україна" Зіньків р-ну Полтав. обл. Нарис). / В.Я. Костенко. – Х., 1972. – 80с.
344501
  Богданов І.Г. Герой Соціалістичної Плаці М.О. Скіцько / І.Г. Богданов. – Ужгород, 1972. – 59с.
344502
  Чернецький О.С. Герой Соціалістичної Праці В.О.Сухомлинський / О.С. Чернецький. – Дніпропетровськ, 1971. – 50с.
344503
  Островська С.А. Герой Соціалістичної Праці дійсний член АН УРСР Є.О. Патон / С.А. Островська. – Київ, 1945. – 26с.
344504
  Перцов В.Ф. Герой соціалістичної праці Є. М. Кучеренко / В.Ф. Перцов. – Львів, 1975. – 48 с.
344505
  Сербін Г.П. Герой Соціалістичної Праці З.С.Шах. / Г.П. Сербін. – Львів, 1972. – 55с.
344506
  Чорнобривець С. Герой Соціалістичної Праці Йосип Галенко / С. Чорнобривець. – Дніпропетровськ, 1969. – 68с.
344507
  Грущенко В.А. Герой Соціалістичної Праці К.О.Тишковець / В.А. Грущенко. – Львів, 1973. – 79с.
344508
  Данилов В.О. Герой Соціалістичної Праці Л.Ф. Глущенко / В.О. Данилов. – Х, 1974. – 63с.
344509
  Надолішній П.І. Герой Соціалістичної праці М.А.Музика / П.І. Надолішній. – Одеса, 1972. – 75с.
344510
  Богданов І.Г. Герой Соціалістичної Праці М.О. Скіцько / І.Г. Богданов. – Ужгород, 1972. – 59с.
344511
  Стариков І.Т. Герой Соціалістичної Праці О.І.Романюк. / І.Т. Стариков. – Сімферополь, 1972. – 95с.
344512
  Затуливітер В.І. Герой Соціалістичної Праці П.Мазур. / В.І. Затуливітер. – Х., 1973. – 87с.
344513
  Фостій І.П. Герой Соціалістичної Праці Р.Ю.Григоращук / І.П. Фостій. – Ужгород, 1975. – 40с.
344514
  Колобов В Г. Любащенко Герой Соціалістичної Праці С.Г.Гапон (Бригадир шахтобудівників Львів-Волин. вугільного басейну) / В Г. Любащенко Колобов. – Львів, 1973. – 52с.
344515
  Горлач Ф.С. Герой Соціалістичної Праці С.М. Непочатов / Ф.С. Горлач. – Харків : Прапор, 1972. – 71 с.
344516
  Карпенко М.М. Герой Соціалістичної Праці Тимофій Водяник / М.М. Карпенко. – Днепропетровск, 1975. – 78с.
344517
  Бедзик Д. Герой соціалістичної праці. Ланкова Олена Хобта : Нарис / Д. Бедзик. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 68с.
344518
  Березняк Б. Герой соціалістичної проці Грикорій Сарбаш. / Б. Березняк, С. Мажуло. – Дніпропетровськ, 1970. – 72с.
344519
  Алфьорова З.І. Герой та його оточення у фільмах про віртуальну реальність // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 152-160. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
344520
  Блавут Я. Герой у документальному кіно : посібник / Яцек Блавут ; [пер. з пол.: О. Бабій, Т. Артушевської ; літ. ред. Л. Брюховецька]. – Харків : БУРУН і К, 2016. – 101, [3] с. : іл. – Фільмографія: с. 94-101.- Книгу описано за обкл. - Видання здійснене за підтримки Польського інституту у Києві. – (Майстер-клас режисера кіно і телебачення, зошит 17 = Warsztat Realizatora Filmowego i Telewizyjnego / ред. А.М. Зарихта ; зошит 17). – ISBN 978-966-8391-52-1
344521
  Сабадош Г. Герой у контексті свого часу в романі "Чайка" Д. Бузька // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 120-124. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
344522
  Сергеєва О.О. Герой у ліро-епічних поемах Тараса Шевченка: антропологічний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 365-368. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті обгрунтовується необхідність окреслення антропологічного аспекту аналізу героя у ліро-епічних поемах Тараса Шевченка. Висвітлено антропологічний момент образів Катерини та Ганни у поемах Тараса Шевченка "Катерина" та"Наймичка" в контексті ...
344523
  Скотнікова О. Герой у просторі і часі оповідань Л. Петрушевської "Своє коло" і Л. Улицької "Донька Бухари" // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 126-133
344524
  Подолинный Анатолий Моисеевич Герой украинской советской приключенческой повести 30-х годов и творчество Николая Трублаини : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Подолинный Анатолий Моисеевич; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1980. – л.
344525
   Герой України і «Бранці Кремля» // Київський університет. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 8). – С. 3


  У рамках проекту «Бранці Кремля» відбулася зустріч студентів історичного та філософського факультетів із Героєм України, радником Міністерства інформаційної політики України Володимиром Жемчуговим.
344526
  Зайченко Ю.О. Герой фентезі як лінгвокультурний типаж: особливості та типологія // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2017. – С. 21-25. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 10). – ISSN 2307-1591
344527
   Герой художественной позы.. – М., 1973. – 398с.
344528
  Пинаев М.Т. Герой Чернышевского - революционный преобразователь общества и природы. (К проблеме положительного героя в творчестве Н.Г.Чернышевского) : Автореф... канд. филол.наук: / Пинаев М.Т.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1954. – 22л.
344529
  Голич Н. Герой як жертва соціальних обставин у поемі Тараса Шевченка "Сова"
344530
  Голодюк І. Герой як стильовий конституент фікційного світу модернізму // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 58-65. – ISSN 2078-340X


  Крізь призму теорії фікційних (можливих) світів проаналізовано стилетворчий потенціал героя модерністського художнього світу. Розглянуто онтологічний статус персонажа, особливості його творення (авторська інтенція, проектування досвіду автора) та ...
344531
  Щербаков К.А. Герой, время, художник / К.А. Щербаков. – Москва, 1976. – 110с.
344532
  Санин Л.И. Герой, сын героя. / Л.И. Санин. – Донецк, 1979. – 28с.
344533
  Синг Дж.М. Герой. / Дж.М. Синг. – Пб.-М., 1923. – 184с.
344534
  Гергель Ш. Герой. / Ш. Гергель. – М, 1937. – 191с.
344535
  Добин Е.С. Герой. / Е.С. Добин. – М.-Л., 1962. – 408с.
344536
  Флейшер Л. Герой. Бонни и Клайд. / Л. Флейшер, Б. Хершфельд. – Москва : Эрика, 1994. – 528с. – (Бестселлеры Голливуда). – ISBN 5-85775-038-5
344537
  Безелянский Ю. Герой. Бунтарь. Анархист. Михаил Бакунин // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 2
344538
  Трегубов В. Геройленд // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 6 (159). – С. 22-24


  Державні нагороди в Україні.
344539
  Террассон Жан Геройская добродетель, или Жизнь Сифа, царя египетскаго, из таинственных свидетельств Древнего Египта взятая / перевел Денис Фон-Визин. – 2-е изд. – Москва : В типографии Компании Типографической
Ч. 3 : книга шестая, седьмая. – 1788. – 201 c. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XVIIIст.- картон, шкіра
344540
  Террассон Жан Геройская добродетель, или Жизнь Сифа, царя египетскаго, из таинственных свидетельств Древнего Египта, взятая / перевел Денис Фон Визин. – 2-е изд. – Москва : Тип. Комп. Типогр.
Ч. 2. – 1787. – 195 с.
344541
  Софронов Л.С. Геройский парень / Л.С. Софронов. – М., 1960. – 49с.
344542
  Єщенко М. Геройська сага // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 8/9. – С. 86-86. – ISSN 0130-321Х
344543
  Лэм А. Герольд короля Шотландии // Праздник любви : [Сборник]. – Москва : АСТ, 1999. – с. 359-524. – (Откровение ; Вып. 27)
344544
  Антонов В.А. Герольды королей Дании в XIV-XVII веках // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 6. – С. 193-200. – ISSN 0130-3864
344545
  Смортич А.П. Геронд и Птоломей 2 Филадельф / А.П. Смортич. – Москва, 1962. – [5] с.
344546
  Суржик Л. Геронтократія на марші, або Чи узаконять для академічної верхівки "два строки" // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 березня (№ 11). – С. 12


  "Група народних депутатів на чолі з головою парламентського комітету з питань науки і освіти О.Співаковським ініціювала внесення зміни до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (до п.6 розділу VI "Прикінцеві та перехідні ...
344547
  Горпинченко И.И. Геронтологическая сексопатология / И.И. Горпинченко. – К., 1991. – 165с.
344548
  Грмек М.Д. Геронтология - учение о старости и долголетии / М.Д. Грмек. – Москва, 1964. – 131с.
344549
  Давыдовский И.В. Геронтология / И.В. Давыдовский. – Москва, 1966. – 300с.
344550
  Чеботарев Д.Ф. Геронтология и гериатрия / Д.Ф. Чеботарев. – М., 1984. – 64с.
344551
  Андрушко А.В. Геронтологічна злочинність : кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання : монографія / А.В. Андрушко ; за ред. В.М. Поповича. – Ужгород : Ліра, 2011. – 246, [2] с. – Бібліогр.: с. 207-242. – ISBN 978-617-596-023-3
344552
  Голик С.В. Геронтологічний дискурс у науковому вимірі // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2017. – Вип. 15. – С. 38-41. – ISBN 978-617-7132-80-5
344553
  Крайніков Е.В. Геронтологія : словник-довідник / Едуард Крайніков. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 352 с. – Бібліогр.: с. 343-345. – ISBN 978-966-437-200-5


  Присвячений проблемам психології розвитку людини. Викладені класичні та сучасні теорії, що пояснюють феномен психологічного розвитку
344554
  Долинська Л.В. Геронтопсихологія : Практикум. Хрестоматія : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Долинська Л.В., Співак Л.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Каравела, 2012. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-239. – ISBN 978-966-2229-26-4
344555
  Крайніков Е.В. Геронтопсихологія : підручник / Едуард Крайніков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 231, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 218-225. – Бібліогр.: с. 200-209 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-987-3
344556
  Бочелюк В.Й. Геронтопсихологія : навч. посібник для студентів ВНЗ спец. 7.03010201 - психологія / В.Й. Бочелюк, О.А. Черепєхіна ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, 2019. – 435, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 420-431 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-726-3
344557
  Збанацкий Ю. Героподвия : Повесть: Для средн. возраста / Ю. Збанацкий. – Москва : Детская литература, 1968. – 189 с.
344558
  Збанацький Ю.О. Героподвія : Повість: Для середн. шк. віку / Ю.О. Збанацький. – Київ : Веселка, 1966. – 163 с.
344559
  Емелин В.В. Героскоп : Описание к лабораторной работе / В.В. Емелин. – Горький, 1965. – 7 с.
344560
  Павлов В.А. Героскопический эффект, его проявления и использование / В.А. Павлов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Л., 1972. – 285с.
344561
  Андієвська Е. Герострати = Die herostraten : роман / Емма Андієвська. – Мюнхен : Сучасність, 1971. – 500 с. – Рік видання на обкл. 1970
344562
   Герострати і каїни. – Ужгород, 1968. – 144с.
344563
  Іванченко Н. Герою України - 100 років! [П. Тронько] // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (231/232). – С. 27. – ISSN 0131-2685
344564
  Залесский В.Ф. Героя я ищу... / В.Ф. Залесский. – М : Советский писатель, 1963. – 323 с.
344565
   Героям -- слова!. – 2-е изд. доп. – М., 1976. – 240с.
344566
  Кіт Л. Героям - освітянам присвячена // Київський університет. – Київ, 2013. – Червень (№ 11/12). – С. 4


  "В університеті відбулася презентація другого видання книги "Герої - освітяни і науковці України", опублікованої за підтримки МОН України, НАПН та КНУ імені Тараса Шевченка". Про ректора університету, Героя України, акад. Л.В. Губерського розповів ...
344567
  Стаховський Дмитро Героям - Славське! // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 9. – С. 100-105
344568
  Кіт Л. Героям нашого часу // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 3 : фото


  Про заходи до Дня захисника України у КНУ імені Тараса Шевченка.
344569
   Героям нашого часу // Київський університет. – Київ, 2016. – Вересень (№ 7). – С. 2


  У залі Мистецького центру вперше за час війни Університет зібрав героїв нашого часу - понад 80 студентів, курсантів, аспірантів, викладачів та співробітників - учасників АТО. Добровольці й мобілізовані, професійні військові й представники більше ніж ...
344570
  Левин Ю.А. Героям подражает юность. / Ю.А. Левин. – М., 1984. – 64с.
344571
   Героям праці.. – К., 1977. – 57с.
344572
   Героям слава ! : книжка для учасників Вітчизняної війни України 2014 р. : військово-патріотичні вірші українських поетів та народні пісні / упорядники: С. Козак, Ю. Пригорницький. – Київ : Літературна Україна, 2014. – 99, [1] с. – ISBN 978-966-579-434-9


  У пр. №1689675 напис: Бібліотеці рідного університету - від упорядників. Підписи. 25.09.14.
344573
   Героям Сталинградской битвы.. – Л., 1967. – 72с.
344574
  Гройліх Е.-Р. Героями не народжуються / Е.-Р. Гройліх. – К, 1976. – 360с.
344575
  Мордкович В.Г. Герпетобий котловинных степей юга Сибири. (Преимуществ. на примере жуков жужелиц и чернотелок) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 111.098 / Мордкович В.Г. ; Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н. Северцова АН СССР. – Москва, 1970. – 22 с.
344576
   Герпетологические исследования в Монгольской Народной Республике.. – М., 1986. – 247с.
344577
   Герпетологические исследования в Сибири и на Дальнем Востоке.. – Л., 1981. – 147с.
344578
  Терентьев П.В. Герпетология / П.В. Терентьев. – Москва, 1961. – 336с.
344579
   Герпетология Средней Азии. – Ташкент, 1968. – 120с.
344580
   Герпетология.. – Краснодар, 1979. – 129,6с.
344581
  Цемш І.О. Герпетологічні замітки. / І.О. Цемш. – Київ, 1939. – С. 313-322
344582
  Некрасова О. Герпетофауна природного заповідника "Єланецький степ" та його околиць / О. Некрасова, О. Марущак, О. Оскирко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 35-40. – (Біологія ; вип. 2 (78)). – ISSN 1728-3817


  У результаті моніторингу, проведеного у 2015–2017 роки на території Природного заповідника "Єланецький степ" і прилеглих ділянках було виявлено 5 видів амфібій (кумка червоночерева, ропуха зелена, часничниця звичайна, жаба озерна, райка східна) і 7 ...
344583
  Острощенко В.В. Геррос Мозолевського // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 2 (19) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 152-154. – ISSN 2227-4952
344584
  Голобородько Я. Герта Мюллер - Банат - Україна
344585
  Голобородько Я. Герта Мюллер - Банат - Україна // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Ін-т філології Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 3. – С. 16-18
344586
  Голобородько Я. Герта Мюллер - Банат - Україна. Проемія 2009 року // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипломної пед. освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 12. – С. 29-31
344587
  Фокін С. Герундіальні перифрази як стилістичний ресурс іспанських перекладів української художньої прози


  Іспанські герундіальні перифрази слід вважати структурно-конотативною реалією по відношенню до української мови. В іспанських перекладах ці перифрази використовуються рідше, ніж в оригінальних творах. Інтерпретація абсолютної та відносної частот ...
344588
  Орлов Б.С. Герхард Шрьодер // Ліонель Жоспен : Політичні портрети / Ю.І. Рубинський. – Київ : Основні цінності, 2004. – С. 171-218. – (Сучасна думка ; Кн. 28). – ISBN 966-7856-35-6
344589
  Павко А.І. Герхард Шрьодер в політичній історії ФРН / А.І. Павко, Я.А. Павко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 176-181
344590
   Герхарт Гауптман. – Москва, 1956. – 32с.
344591
   Герхарт Гауптман : Библиогр. указ. рус. переводов и критич. лит. на рус. яз. за 1891-1983 гг. – Москва, 1985. – 167с.
344592
  Гвритишвили Элеонора Давидовна Герхарт Гауптман на грузинской сцене и в литературе : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05, 10.01.03 / Гвритишвили Элеонора Давидовна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 23л.
344593
   Герцеговина в историческом, географическом и экономическом отношениях. – С-Петербург : Типография Департамента Уделов, 1875. – 60 с. – Приложение: карта Герцеговины
344594
  Веселовский А.Н. Герцен-писатель : очерк / Алексей Веселовский. – Москва : Типо-литогр. Т-ва И.н. Кушнерев и К*, 1909. – [2], 159 с.
344595
  Кононова Алла Павловна Герцен-писатель и общественно-литературная борьба 40-х годов XIX ст. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Кононова Алла Павловна ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1977. – 26 с.
344596
  Черепахов М.С. Герцен-публицист. / М.С. Черепахов. – М., 1960. – 57с.
344597
  Пехтелев И.Г. Герцен - литературный критик / И.Г. Пехтелев. – Москва, 1967. – 195с.
344598
   Герцен - мыслитель, писатель, борец : [материалы конференции, 6-7 апреля 1982]. – Москва : Литературный музей, 1985. – 154 с.
344599
  Путинцев В.А. Герцен - писатель / В.А. Путинцев. – Москва, 1952. – 240 с.
344600
  Васильев И.Г. Герцен - писатель / И.Г. Васильев. – Ленинград, 1962. – 59с.
344601
  Путинцев В.А. Герцен - писатель / В.А. Путинцев. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1963. – 312с.
344602
  Сухомлин Е.Г. Герцен - публицист-сатирик (по матер. "Колокола") : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 01.01.01? / Сухомлин Е.Г. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 19 с.
344603
  Володин А.И. Герцен / А.И. Володин. – Москва, 1970. – 216с.
344604
  Прокофьев В.А. Герцен / В.А. Прокофьев. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 400 с.
344605
  Прокофьев В.А. Герцен / В.А. Прокофьев. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 400 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 8(596))
344606
   Герцен Александр Иванович (1812-1870) : Опись докум. материалов фонда № 129 : Крайние даты докум. материалов: 1825-1939 гг. – Москва : [Б. и.], 1951. – 31 с.
344607
  Рамишвили А.С. Герцен в борьбе со славянофильством. : Автореф... Канд.филол.наук: / Рамишвили А.С.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1959. – 14л.
344608
   Герцен в воспоминаниях современников. – Москва, 1956
344609
  Путинцев В.А. Герцен в Москве и Подмосковье / В.А. Путинцев. – М., 1963. – 152с.
344610
  Верховская Н.П. Герцен в Москве и Подмосковье / Н.П. Верховская. – Москва : Советская Россия, 1977. – 36 с.
344611
  Смирнов В.Г. Герцен в Новгороде / В.Г. Смирнов. – Л., 1985. – 175с.
344612
  Перкаль М.К. Герцен в Петербурге / М.К. Перкаль. – Л., 1971. – 216с.
344613
  Дрыжакова Е.Н. Герцен в раздумьях о себе, о мире. о людях. / Е.Н. Дрыжакова. – М, 1972. – 191с.
344614
  Волошина С. Герцен и деньги // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 6. – С. 35-58. – ISSN 0042-8795
344615
  Антонова Г.Н. Герцен и русская критика 50-60-х годов XIX века : пробл. худож.-филос. прозы / Г.Н. Антонова ; под ред. Е.Г. Бушканца. – Саратов : Изд-во Саратовского университета, 1989. – 198, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 175-194
344616
  Розин А.Г. Герцен и русская литература 30 - 40-х годов ХІХ века / А.Г. Розин. – Краснодар : Краснодарское книжное издательство, 1989. – 198с.
344617
  Радек Л.С. Герцен и Тургенев / Л.С. Радек. – Кишинев, 1984. – 175с.
344618
  Дрыжакова Е.Н. Герцен и Тургенев в споре о судьбе России // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 3-20. – (Серия литературы и языка ; Т. 71, № 3). – ISSN 0321-1711
344619
  Порох И.В. Герцен и Чернышевский / И.В. Порох. – Саратов, 1963. – 212с.
344620
  Капустін В.О. Герцен і Україна / В.О. Капустін. – К., 1962. – 48с.
344621
  Шевцова Л. Герцен навчив Росію вимовляти слово "свобода" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3 квітня (№ 58)


  У "Дні" відбувся круглий стіл "Герцен та українська свобода", присвячений спадщині мислителя.
344622
  Кривых Ю.А. Герцен о немецкой литературе ХІХ века. : Автореф... канд. филолог.наук: / Кривых Ю.А.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Х., 1955. – 16л.
344623
  Аляєв Г.Є. Герцен Олександр Іванович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1010-1012. – ISBN 966-316-069-1
344624
  Эйдельман Н.Я. Герцен против самодержавия: секрет полит. история России XVIII-XIX веков и Вольная печать. / Н.Я. Эйдельман. – М., 1973. – 367с.
344625
  Эйдельман Н.Я. Герцен против самодержавия: секрет полит. история России XVIII-XIX веков и Вольная печать. / Н.Я. Эйдельман. – 2-е испр. изд. – Москва : Мысль, 1984. – 317с.
344626
  Пахльовська О. Герцен, Росія, Україна: "Печальное царство беззакония" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3 квітня (№ 58)


  У "Дні" відбувся круглий стіл "Герцен та українська свобода", присвячений спадщині мислителя.
344627
  Эльсберг Я.Е. Герцен. (1812-1870). Жизнь и творчество / Я.Е. Эльсберг. – Изд. 3-е, переработ. и доп. – М., 1956. – 679с.
344628
  Эльсберг Я.Е. Герцен. Жизнь и творчество. (1812-1870) / Я.Е. Эльсберг. – Изд. 4-е, доп. – М., 1963. – 731с.
344629
   Герцензон Олексій Адольфович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 59-62. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки РФ.
344630
   Герценовские чтения. 17-я научная сессия, 17 апреля - 5 мая 1964 года : Тезисы докл.: Соц.-эконом. и истор. науки: Тем.сб.: История КПСС, история СССР, история зарубеж. стран, педагогика, конкретная экономика. – Ленинград, 1964. – 92с.
344631
  Эйдельман Н.Я. Герценовский "Колокол" / Н.Я. Эйдельман. – М., 1963. – 104с.
344632
  Пронин А.А. Герценский цикл тектонической истории Земли / А.А. Пронин. – Ленинград : Наука, 1969. – 196с.
344633
  Поршняков Г.С. Герциниды Алтая и смежных районов Южного Тянь-Шаня / Г.С. Поршняков. – Ленинград : Ленинградский университет, 1973. – 216с.
344634
  Бискэ Ю.С. Герциниды Атбаши-Кокшаальского района Южного Тянь-Шаня / Ю.С. Бискэ, С.Е. Зубцов, Г.С. Поршняков. – Ленинград : Из-во Ленинградского ун-та, 1985. – 190с.
344635
  Бискэ Ю.С. Герциниды Ферганского хребта и смежных районов Тянь-Шаня / Ю.С. Бискэ, Г.С. Поршняков, Ю.А. Талашманов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1982. – 128с.
344636
  Беляев О.Е. Герцинская структура восточной части областей сочленения каледониц и герцинид Центрального Казахстана : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.120 / Беляев О.Е.; МГУ. Геологич. фак-т. Кафедра историч. и региональной геологии. – М., 1973. – 22л.
344637
  Зайцев Ю.А. Герцинская тектоническая структура западной части Сарысу-Тенизского водораздела и Улу-Тау / Ю.А. Зайцев. – М., 1961. – 1-176с.
344638
   Герцинский Икатский надвиг в Забайкальском сегменте Центрально-Азиатского складчатого пояса / Л.З. Резницкий, С.И. Школьник, А.В. Иванов, Е.И. Демонтерова, Е.Ф. Летникова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 12. – С. 2118-2133 : рис., табл. – Библиогр.: с. 2131-2133. – ISSN 0016-7886
344639
   Герцинські структури південного занурення Улу-Тау (Центральний Казахстан) / А.В. Чекунов, О.С. Іванушко, Ю.Б. Люльєв, Ю.Г. Чугунний // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 10-20 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 2)
344640
  Воробьев В. Герцлийская конференция в Иерусалиме // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 71-87. – ISSN 0130-9625


  9-10 квітня 2008 р. в Ієрусалимі пройшла міжнар. конференція "Росія, Близький Схід і визови радикального ісламу"
344641
  Беллоу С. Герцог / С. Беллоу. – Москва, 1991. – 350 с.
344642
  Беллоу С. Герцог : роман / Сол Беллоу ; [пер. с англ. В.А. Харитонова]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2010. – 382, [2] с. – (Серия "Классическая и современная проза"). – ISBN 978-5-17-067567-8
344643
  Беллоу С. Герцог = Herzog : роман / Сол Беллоу ; [пер. з англ.: В.Б. Чайковського]. – Харків : Фоліо, 2016. – 410, [3] с. – Пер. вид.: Herzog / Soul Bellow. - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу. США). – ISBN 978-966-03-7522-2
344644
   Герцог миндаля и меда // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 1. – С. 50-51 : фото
344645
  Ворошилов П.С. Герцог подает в отставку / П.С. Ворошилов. – Кемерово, 1971. – 194с.
344646
  Михайленко В. Герцогиня : п"єса // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 39-65
344647
  Власова С.К. Герцогиня Акуля / С.К. Власова. – Челябинск, 1966. – 94с.
344648
  Таньшина Н.П. Герцогиня Доротея Дино - alter ego князя Талейрана // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 177-196. – ISSN 0130-3864
344649
   Герцогство Варшавское : карта. – 1 с.
344650
  Лупій О.В. Герць : роман / О.В. Лупій. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 274 с.
344651
  Гроссман Л.П. Гершензон-писатель / Л.П. Гроссман. – Москва, 1926. – с.
344652
   Гершензон Сергій Михайлович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 22-23. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
344653
  Чугункова Т.В. Гершензон Сергій Михайлович (11.02.1906-07.04.1998) // Физиология и биохимия культурных растений : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2012. – Т. 44, № 4 (258). – С. 365-366. – ISSN 0522-9310


  Видатний український вчений, чиї наукові праці в галузі генетики стали світовим надбанням. Із 1937 р. очолював кафедру дарвінізму і генетики Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка
344654
  Малюта С.С. Гершензон Сергій Михайлович. Науковий подвиг ученого // Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – С. 341-344. – ISBN 978-966-11-0226-1


  Очолив кафедру дарвінізму та генетики в Київському ун-ті. Після серпневої сесії ВАСГНІЛ 1948 р. керований С.М. Гершензоном відділ генетики в Ін-ті зоології АН УРСР було розпущено, було звільнено і з посади зав. кафедри дарвінізму і генетики КДУ ім. ...
344655
   Гершон Абрамович Кравцов (1906-1981). – Москва, 1988. – с.
344656
   Герэкологическое картографирование в сетевой среде / А.В. Кошкарев, А.А. Медведев, А.К. Сагателян, Ш.Г. Асмарян, В.С. Мурадян // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 7. – С. 14-19 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
344657
  Клоков Е. Гесенська мушка / Е. Клоков. – Х., 1926. – 24с.
344658
  Кононенко Т.П. Гесіод // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 98-99. – ISBN 966-316-069-1
344659
  Содомора А. Гесіод і його поема "Походження Богів" ("Теогонія") // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 10 (888), жовтень. – С. 222-231. – ISSN 0868-4790-8


  Про давньогрецького поета Гесіода.
344660
  Аляєв Г.Є. Гессен Сергій Йосипович // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 1012. – ISBN 966-316-069-1
344661
  Мала Юлія Гессен. Зустріч світу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 4 (148), серпень - вересень. – С. 70-76 : фото
344662
  Поспелов В.П. Гессенская муха
в.17. – 1907. – 28с.
344663
  Демокидов К.Э. Гессенская муха или хлебный комарник (Cecidomia [Mayetiola] destructor Say) : Образ жизни и способы борьбы / К.Э. Демокидов. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Типогр. Меркушева, 1912. – 47с. – Отд. оттиск из: Труды Бюро по энтомологии УК ГУЗиЗ, 1912, Т.4, №10
344664
  Пачоский И.К. Гессенская муха или хлебный комарник (Cecidomyia desfructor) / [соч.] И.К. Пачоского, губ. зем. энтомологом. – Херсон : Паровая типо-литогр. О.Д. Холушиной, 1903. – [2], 14 с.


  З 1888 року працював садівником Ботанічного саду Університету святого Володимира, студіював ботаніку під керівництвом Івана Шмальгаузена.
344665
  Пачоский И.К. Гессенская муха или хлебный комарник (Cecidomyia desfructor) / [соч.] И.К. Пачоского, зем. энтомологом. – 2-е изд., заново перераб. – Херсон : Изд. Херсонского Губернского земства ; Типо-литогр. насл. О.Д. Холушиной, 1910. – [2], 30 с. – Без обл.


  З 1888 року працював садівником Ботанічного саду Університету святого Володимира, студіював ботаніку під керівництвом Івана Шмальгаузена.
344666
  Кочина П.Я. Геста Миттаг-Леффлер, 1846-1927 / П.Я. Кочина. – Москва : Наука, 1987. – 224 с. – (Научно-биографическая литература)
344667
  Вінкель Е. Гестапо / Е. Вінкель. – Київ, 1936. – 39с.
344668
  Сергеев Ф.М. Гестапо Пиночета / Ф.М. Сергеев. – М., 1987. – 126с.
344669
  Гаєвська Г. Гестаційні домінанти жінки пізнього репродуктивного віку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 68-73. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  На підставі наукових досліджень акцентується увага на особливостях утворення гестаційної домінанти у період вагітності. Розглядаються типи психологічного компоненту гестаційної домінанти (ПКГД). Проводиться аналіз ПКГД серед жінок пізнього ...
344670
  Иохельсон В.И. Геся Гельфман / Биографический очерк. – Петроград, 1918. – 24 с. – Отд. оттиск: Былое. Пг., 1918. 21 с.


  (Очерк впервые был напечатан в «Календаре “Народной Воли”» в Женеве в 1883 г. без подписи автора.)
344671
  Твердохлібов Антон Вікторович Гетарилацетонітрили та їх похідні в синтезі 5-аміно-4-гетарил-2,3-дигідро-3-піролонів : Дис... канд. хімічних наук: 02.00.03. / Твердохлібов Антон Вікторович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 137 л. – Бібліогр.: л. 108-137
344672
  Твердохлібов Антон Вікторович Гетарилацетонітрили та їх похідні в синтезі 5-аміно-4-гетарил-2,3-дигідро-3-піролонів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Твердохлібов А.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
344673
  Реснянська Єлизавета Вікторівна Гетарилацетонітрили та їх похідні в синтезі конденсованих піролопіримідинів : Дис... канд. хімічних наук: 02.00.03. / Реснянська Єлизавета Вікторівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 110 л. – Бібліогр.: л. 91-110
344674
  Реснянська Єлизавета Вікторівна Гетарилацетонітрили та їх похідні в синтезі конденсованих піролопіримідинів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Реснянська Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
344675
  Иванов В.А. Гетарилирование органических соединений гетероароматическими анион-радикалами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Иванов В.А.; Донецкий гос. ун-тет. – Донецк, 1973. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
344676
  Сонни А. Гете : Лекции, читанные на Киевских Высших Женских курсах в осеннем и весеннем семестрах 1909 и 1910 г. / А. Сонни. – Изд. слушат.. филолог. фак-та Высших Женских Курсов. – Киев : Тип. К.В. Андрусича, 1910. – 150 с.
344677
  Лихтенштадт В.О. Гете : Борьба за реалистическое мировоззрение. Искания и достижения в области изучения природы и теории познания / В.О. Лихтенштадт ; Ред. и предисл. А.Богданова. – Петербург : Госиздат, 1920. – XІІІ, 500 с. – (Труды социалистической академии)
344678
  Зиммель Г. Гете / Г. Зиммель ; пер. А.Г. Габричевского. – Москва : Красная Пресня, 1928. – 264 с.
344679
  Шагинян М.С. Гете / Мариэтта Шагинян ; АН СССР. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1950. – 192 с., 1 л. портр. – (Итоги и проблемы современной науки : АН СССР)
344680
  Вильмонт Н.Н. Гете : Критико-биографический очерк / Н.Вильмонт. – Москва : Гос. изд-во худож. лит., 1951. – 210с.
344681
  Вильмонт Н.Н. Гете : история его жизни и творчества / Н. Вильмонт. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1959. – 335 с. – Библиогр. в прим. : с. 325-334
344682
  Людвиг Э. Гете / Э. Людвиг. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 608 с. – (Жизнь замечательных людей. Серия биографий ; Вып. 13)
344683
  Приходько В.В. Гете (Goethe) Йоган Вольфганг фон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 423-424. – ISBN 966-316-069-1
344684
   Гете в дзеркалі України : Твори Гете та його творчість в українських бібліотеках: Вибірковий покажчик. – Київ : Гете-інститут, 1999. – 204с.
344685
  Шерр И Гете в молодости и его поэтические произведения / Соч. Иоганна Шерра. – Санкт-Петербург : Тип. "Странник", 1876. – [2], 258 с.
344686
  Жирмунский В.М. Гете в русской литературе / В. Жирмунский. – Ленинград : Государственное издательство художественной литературы, 1937. – 674 с., 1 л. портр.
344687
  Жирмунский В.М. Гете в русской литературе / В.М. Жирмунский. – Л., 1981. – 558с.
344688
  Жирмунский В.М. Гете в русской литературе / В.М. Жирмунский. – Ленинград : Наука, 1982. – 558 с.
344689
  Тураев С.В. Гете в школе / С.В. Тураев. – Москва : Учпедгиз, 1950. – 120 с.
344690
  Кессель Л.М. Гете и "Западно-восточный диван" / Л.М. Кессель ; АН СССР. – Москва : Наука, 1973. – 119 с. – (Из истории мировой культуры)
344691
  Шахов А.А. Гете и его время : Лекции по истории немецкой литературе XVIII века, читанные на Высших женских курсах в Москве / А. Шахов ; [Предисл.: А.Г.]. – изд. 2-е. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1897. – VIII, 296 с. – С. V-VIII: Александр Александрович Шахов: (Некролог) / Н. Стороженко
344692
  Шахов А.А. Гете и его время : Лекции по истории немецкой литературе XVIII века, читанные на Высших женских курсах в Москве / А. Шахов ; [Предисл.: А.Г.]. – изд. 3-е. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1903. – 308 с. – С. 5-8: Александр Александрович Шахов: (Некролог) / Н. Стороженко
344693
  Лебеденко Н. Гете и Пушкин в оценке Д. Мережковского // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 174-187. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-193-016-1
344694
  Хавтаси Г. Гете и революция / Г. Хавтаси. – Тбилиси, 1937. – 189 с.
344695
  Бент М.И. Гете и романтизм : (проблема личности в "Фаусте" и драматургии Генриха Клейста): Учеб. пособ. по спецкурсу / М.И. Бент; МВиССО РСФСР. Башкирский госуниверситет. – Челябинск, 1986. – 72с.
344696
  Рожина А.Д. Гете и Руссо: парадигма просветительской философии // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 301-304. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
344697
  Динамов С.С. Гёте и современный каитализм / С.С. Динамов. – М.-Л., 1932. – 108с.
344698
  Аникст А.А. Гете и Фауст : от замысла к свершению / А.А. Аникст. – Москва : Книга, 1983. – 271 с. : ил. – Библиогр.: с. 268-269. – (Судьбы книг)
344699
  Тураев С.В. Гете и формирование концепции мировой литературы / С.В. Тураев. – Москва : Наука, 1989. – 268 с.
344700
  Пучков А. Гете і Габричевський: Міжвідомчі історико-культурні спостереження // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, О.В. Сіткарьова [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 7. – C. 177-278. – ISSN 1992-5557
344701
  Канаев И.И. Гете как естествоиспытатель / И.И. Канаев. – Ленинград : Наука, 1970. – 467с.
344702
  Саидов А.Х. Гете как юрист // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 2. – С. 76-89. – ISSN 0132-0769
344703
  Бельшовский А. Гете, его жизнь и произведения : [в 2-х т.] / А. Бельшовский ; Пер. О.А. Рохмановой под ред. Петра Вейнберга. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева
Т. 1. – 1898. – [2], 438, [1] с. – Гёте, его жизнь и произведения. Т 2 / А. Бельшовский
344704
  Бельшовский А. Гете, его жизнь и произведения : [в 2-х т.] / А. Бельшовский ; Пер. О.А. Рохмановой под ред. Петра Вейнберга. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева
Т. 1. – 1898. – [2], 438, [1] с.
344705
  Бельшовский А. Гете, его жизнь и произведения : [в 2-х т.] / А. Бельшовский А. ; Пер. под ред. Петра Вейнберга. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева
Т. 2. – 1908. – [2], 638, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 611 - 638
344706
  Бельшовский А. Гете, его жизнь и произведения. Т. 2 : [в 2-х т.] / А. Бельшовский А. ; Пер. под ред. Петра Вейнберга // Гете, его жизнь и произведения : [в 2-х т.] / А. Бельшовский. – Санкт-Петербург : Изд. Л.Ф. Пантелеева, 1898. – Т. 1. – [2], 638, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 611 - 638
344707
  Людвиг Э. Гёте. / Э. Людвиг. – М.
1. – 1965. – 607с.
344708
   Гете. 1832-1932 : Доклады, прочитанные на торжественных заседаниях в память Гете 26 и 30 марта 1932 г. – Ленинград : Изд. АН СССР, 1932. – 107 с., 10 вкл. л. портр., факс.
344709
  Конради К.О. Гете: жизнь и творчество : пер. с нем. / Карл Отто Конради. – Москва : Радуга
Т. 1 : Половина жизни. – 1987. – 591с.
344710
  Конради К.О. Гете: жизнь и творчество : [пер. с нем.] / Карл Отто Конради. – Москва : Радуга
Т. 2 : Итог жизни. – 1987. – 646 с.
344711
  Копелев Л. Гете: художественные переводы и мировая литература // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 406-442
344712
  Булдаков Г.Н. Гетеборг / Г.Н. Булдаков, Н.Я. Лейбошиц. – Ленинград, 1978. – 96 с.
344713
  Шаров О. Гетеолгенізація грошових відносин у процесі гомогенізації грошей // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 5 (207). – С. 10-13. – Бібліогр.: 5 назв
344714
  Стороженко В.А. Гетеорогенные равсновесия в водной системе сульфатных солей лития, калия и серной кислоты при 25 С. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Стороженко В.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
344715
  Тимошенко М.К. Гетеорозис у томатов и некоторые факторы, влияющие на его проявление : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Тимошенко М.К. ; БГУ. – Минск, 1968. – 26 с.
344716
  Фрежак Э. Гетера Лаиса / Э. Фрежак. – Москва. – 235 с.
344717
  Навашин С.Г. Гетеро- идиохромозы растительного ядра, как причина ядерного диморфизма некоторых видов растений, и значение ядерного диморфизма в процессе видообразования : (предварительное сообщение) ; (Представлено в заседании Физико-математического отделения 30 сентября 1915 г.) / С. Навашин. – Петроград : Тип. Имп. Академии наук, 1915. – С. 1821-1834. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Известия Императорской Академии наук. Сер. VI, 1915, № 17, с. 1821-1834


  На обл. дарств. напись ... от автора
344718
  Курбатова А.С. Гетероароматические N- оксиды в реакциях гомогенного дегидрирования : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Курбатова А. С.; Ташкентский гос. ун-т. – Ташкент, 1970. – 24л.
344719
  Тарасов А.В. Гетероароматичні B-хлороальдегіди та заміщені ацетонітрили в реакціях гетероциклізації : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Тарасов А. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
344720
  Тарасов А.В. Гетероароматичні В-хлороальдегіди та заміщені ацетонітрили в реакціях гетероциклізації : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Тарасов А.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 208л. + Додатки : л.156-208. – Бібліогр. : л.141-155
344721
  Трофимов Б.А. Гетероатомные производные ацетилена / Б.А. Трофимов. – М, 1981. – 319с.
344722
  Шварцман С.Р. Гетеробазидиалдьные и автобазидиальные грибы. / С.Р. Шварцман. – Алма-Ата, 1964. – 5-714с.
344723
   Гетеровалентне заміщення в аніонній підгратці ортофосфату кальцію / Я.Ю. Ковба, Н.Ю. Струтинська, І.В. Затовський, М.С. Слободяник // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 32
344724
  Гальчинський А. Гетерогенізація системи грошових відносин: парадигма перспективи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 7 (197). – С. 4-10. – Бібліогр.: 10 назв
344725
   Гетерогенна природа тета-активності та її джерела при хворобі Паркінсона / Н. Кожем"яко, С. Крижановський, А. Чернінський, І. Зима, Н. Карасевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 80-85. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  В процесі прогресування хвороби Паркінсона (ХП) зростає вірогідність розвитку немоторних симптомів, до яких належать когнітивні порушення. У багатьох ЕЕГ-дослідженнях було показано, що когнітивні порушення корелюють зі збільшенням спектральної ...
344726
  Федосеев Д.В. Гетерогенная кристаллизация из газовой фазы / Д.В. Федосеев. – М, 1978. – 100с.
344727
  Гзиришвили Т.Г. Гетерогенная нуклеация льда / Т.Г. Гзиришвили. – Тбилиси, 1984. – 140с.
344728
  Стародуб Н.Ф. Гетерогенная система гемоглобина / Н.Ф. Стародуб, В.И. Назаренко. – К., 1987. – 198с.
344729
  Стародуб Н.Ф. Гетерогенная система гемоглобина регуляция синтеза в норме и при патологии. : Автореф... Доктора биол.наук: 03.00.04 / Стародуб Н.Ф.; МГУ. – Москва, 1982. – 46л.
344730
  Гадзыра Николай Филиппович Гетерогенная структура аморфных сплавов и ее влияние на закономерности изменения объема при низкотемпературном отжиге : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Гадзыра Николай Филиппович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 146л. – Бібліогр.:л.132-146
344731
  Круль Л.П. Гетерогенная структура и свойства привитых полимерных материалов / Л.П. Круль. – Минск, 1986. – 236с.
344732
  Гадзыра Николай Филиппович Гетерогенная сттруктура аморфных сплавов и ее влияние на закономерности изменения объема при низкотемпературном отжиге : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Гадзыра Николай Филиппович; КГУ. – л.
344733
   Гетерогенная хемилюминесценция и другие неравновесные эффекты на границе газ-твердое тело. – Норильск, 1984. – 140с.
344734
   Гетерогенная химия атмосферы. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 492с.
344735
  Поздняков О.В. Гетерогенність німецького молодіжного сленгу як система у системі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 405-412. – Бібліогр.: 18 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
344736
  Пролеєв С. Гетерогенність політичного дискурсу: три основні формації // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 4 : Відповідальність інтелектуалів : поллллітичний словник. – С. 25-35. – ISSN 0235-7941
344737
  Узунова Н.Д. Гетерогенність постаті чужого: примара, що завжди поруч // XIII Харківські студентські філософські читання: до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте : матеріали всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів : [18-19 трав.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 20-22. – ISBN 978-966-285-410-7
344738
  Работягова І.В. Гетерогенність пострадянського габітусу на прикладі збройного конфлікту Слов"янська: методологічні рамки дослідження / І.В. Работягова, В.А. Кисельова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 99-103. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
344739
  Скопненко О.І. Гетерогенність/гомогенність ідіому як проблема сучасної гуманітаристики (на матеріалі української та білоруської літературних мов XX ст.) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 112-120. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто проблему гетерогенністі/гомогенності української та білоруської літературних мов ХХ ст. як невід"ємної частини образів названих ідіомів.
344740
  Гороховатский Я.Б. Гетерогенно-гомогенные реакции / Я.Б. Гороховатский. – К., 1972. – 203с.
344741
  Бартан О.О. Гетерогенно-каталитическа полимеризация этиленимина : Автореф... канд. хим.наук: / Бартан О.О.; Ин-т хим. физики АН СССР. – М., 1966. – 18л.
344742
  Подхалюзина Наталья Яковлевна Гетерогенно-каталитический синтез 4-, 5-, 6-, 7-алкокси- и других 5-замещенных индолов : Автореф... канд. химическихнаук: 02.00.03 / Подхалюзина Наталья Яковлевна; Московский химико-технологический институт. – М., 1984. – 23л.
344743
  Везиров Ш.С. Гетерогенно-каталитический синтез, олигомеризация и некоторые превращения винилэтил- и дивинилтоулолов : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Везиров Ш.С.; АН АзССР. – Баку, 1968. – 20л.
344744
  Голодец Г.И. Гетерогенно-каталитическое окисление органических веществ / Г.И. Голодец. – К., 1978. – 375с.
344745
  Зуй О.В. Гетерогенно-хемилюминесцентный анализ в определении нанограммовых количеств анионов / О.В. Зуй, В.В. Гончарук ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т коллоидной химии и химии воды им А.В. Думанского. – Киев : Наукова думка, 2013. – 250, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: c. 230-248. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1340-7
344746
  Федорова Л.С. Гетерогенность бактериальной уреазы. (Эксперим. исслед.). : Автореф... канд. биол.наук: / Федорова Л.С.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1965. – 13л.
344747
  Поролло В.Н. Гетерогенность ДНК регенерирующей печени крыс при некоторых патологических процессах и в условиях лечения их рибонуклеазой. : Автореф... канд. биол.наук: / Поролло В.Н.; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1967. – 16л.
344748
  Лукьяненко В.И. и др. Гетерогенность и полиморфизм гемоглобина рыб / В.И. и др. Лукьяненко. – СПб., 1991. – 392с.
344749
  Милько Е.С. Гетерогенность популяции бактерий и процесс диссоциации / Е.С. Милько, Н.С. Егоров. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 141с.
344750
  Сидоренко Е.В. Гетерогенность популяции вируса гриппа и ее роль в проявлении инфекции. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.06 / Сидоренко Е.В.; АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Д.И.Ивановского. – М., 1983. – 36л.
344751
   Гетерогенность пород и руд Сибири. – Новосибирск, 1986. – 120с.
344752
  Лисица Н.М. Гетерогенность рекламной информации как предпосылка развития нетократии в современном обществе // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.44-46. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
344753
  Ковров Б.Г. Гетерогенность физико-химических свойств гемоглобина и ее связь с возрастом эритроцита. : Автореф... Канд.биол.наук: / Ковров Б.Г.; АН СССР. – Красноярск, 1962. – 16л.
344754
   Гетерогенные каталитические процессы. – Л., 1985. – 171с.
344755
   Гетерогенные каталитические процессы во взвешенном и фильтрующем слое. – Л., 1977. – 155с.
344756
   Гетерогенные каталитические процессы во взвешенном и фильтрующем слое. – Л, 1978. – 166с.
344757
   Гетерогенные каталитические процессы во взвешенном и фильтрующем слое. – Л., 1978. – 166с.
344758
   Гетерогенные каталитические процессы во взвешенном и фильтрующем слое. – Л., 1978. – 166с.
344759
   Гетерогенные каталитические процессы во взвешенном и фильтрующем слое :. – Л., 1978. – 166с.
344760
  Ковалев В.Л. Гетерогенные каталитические процессы при входе в атмосферу : Учебное пособие / В.Л. Ковалев; Московский госуд. ун-тет им. М.ВЛомоносова. – Москва, 1999. – 128с. – ISBN 5-87597-040-5
344761
   Гетерогенные полимерные материалы. – К., 1973. – 164с.
344762
  Голубев В.С. Гетерогенные процессы геохимической миграции / В.С. Голубев, А.А. Гарибянц. – Москва : Недра, 1968. – 192с.
344763
   Гетерогенные процессы химической технологии. Кинетика, динамика, явление переноса. – Иваново, 1990. – 130 с.
344764
  Коган В.Б. Гетерогенные равновесия / В.Б. Коган. – Л., 1968. – 432с.
344765
  Абрамов Е.В. Гетерогенные равновесия в идеальных системах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Абрамов Е.В.; Казахский гос.ун-т. – Алма-Ата, 1968. – 13л.
344766
  Сурин Ю.В. Гетерогенные равновесия в системах из тиокарбамида, сульфатов, нитратов никеля, кадмия и воды. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Сурин Ю.В.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 20л.
344767
  Акбаев А. Гетерогенные равновесия в системах, содержащих мышьяковокислые, сернокислые и карбонатные соли меди, натрия и воду при 25 и 50о. : Автореф... канд. хим.наук: / Акбаев А.; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1962. – 16л.
344768
  Сарукиева Дж.Б. Гетерогенные равновесия в тройных водных системах из нитратов, ацетатов, перхлоратов, роданидов кобальта, никеля и гексаметилентетрамина при 25 градусах : Автореф... канд. хим.наук: / Сарукиева Дж. Б.; Кирг. ГУ. – Фрунзе, 1972. – 26л.
344769
  Цирихова Н.Х. Гетерогенные равновесия в тройных водных системах, содержащих нитрати цинка и других мателлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Цирихова Н. Х.; РОст.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1973. – 22л.
344770
  Парилова О.И. Гетерогенные равновесия в тройных системах из хлоридов калия, марганца, тиокарбамида и воды при 25-75 градусов : Автореф... Канд.хим.наук: / Парилова О.И.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1968. – 15л.
344771
  Стебнева А.И. Гетерогенные равновесия в четверной системе из хроматов калия, магния и воды при 25 и 40 С. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Стебнева А.И.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1969. – 12л.
344772
  Макин А.В. Гетерогенные равновесия в четверных синтезах: NaCl-Na2NO3-Na2HPO4-H2O и NaNO3-Na2SO4-Na2HPO4 при 25 о С : Автореф... канд. химт.наук: / Макин А. В.; Ин-т общ. и неорган. хим. АН СССР. – Москва, 1953. – 10 с.
344773
  Махонина Н.В. Гетерогенные равновесия во взаимной водной системе из хлоридов, ацетатов кобальта и калия : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Махонина Н.В.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 23л.
344774
  Пилипченко В.Н. Гетерогенные равновесия и характеристика твердых фаз в водных системах сульфатных солей натрия, калия, аммония, магния и цинка : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Пилипченко В.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1969. – 29л. – Бібліогр.:с.27-28
344775
  Видякина Л.В. Гетерогенные равновесоя вчетвертной системе из хлоридов калия, никеля, тиокарбомида и воды при 30, 50 и 70 С : Автореф... канд. хим.наук: / Видякина Л.В.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 17л.
344776
   Гетерогенные реакции и реакционная способность. – Минск, 1964. – 290с.
344777
  Накорчевский А.И. Гетерогенные турбулентные струи / А.И. Накорчевский. – К, 1980. – 142с.
344778
   Гетерогенные хиические реакции и реакционная способность. – Минск, 1975. – 176с.
344779
   Гетерогенные химические реакции. – Минск, 1961. – 263с.
344780
  Розовский А.Я. Гетерогенные химические реакции / А.Я. Розовский. – Москва, 1980. – 324 с.
344781
   Гетерогенные химические реакции. – Алма-Ата, 1983. – 176с.
344782
  Шиманский Викентий Сергеевич Гетерогенные элементы и их функционирование в английском художественном тексте : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04, 10.02.19 / Шиманский Викентий Сергеевич ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 23 с.
344783
  Дегтярева А.А. Гетерогенные явления при фотохимической полимеризации метилметакрилата : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Дегтярева А.А.; АН УССР. Ин-т физ. химии им. Л.В.Писаржевского. – К., 1969. – 14л.
344784
  Качан А.А. Гетерогенные явления при фотохимическом модифицировании и деструкции полимеров : Автореф... д-ра хим.наук: 073 / Качан А.А.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Толчиева. – К., 1969. – 27л. – Бібліогр.:с.27
344785
  Любарский Г.Д. Гетерогенный катализ / Г.Д. Любарский. – М.-Л., 1933. – 124с.
344786
  Жермен Ж Гетерогенный катализ / Ж Жермен. – М, 1961. – 258с.
344787
  Иоффе И.И. Гетерогенный катализ / И.И. Иоффе. – Л, 1985. – 224с.
344788
  Боресков Г.К. Гетерогенный катализ / Г.К. Боресков. – М., 1986. – 302с.
344789
   Гетерогенный катализ в химии гетероциклических соединений. – Рига, 1981. – 210с.
344790
   Гетерогенный катализ в химии гетероциклических соединений. – Рига, 1987. – 223с.
344791
  Томас Дж. Гетерогенный катализ. / Дж. Томас, ТОмас. – М., 1969. – 452с.
344792
  Рогинский С.З. Гетерогенный катализ: некоторые вопросы теории. / С.З. Рогинский. – Москва, 1979. – 416с.
344793
   Гетерогеные равновесия систем из неорганических и органических соединений. – Фрунзе, 1974. – 199с.
344794
  Капран Н.А. Гетеродиеновый синтез 1,3-диазадиенами-1,3 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Капран Н.А.; АН УССР. Ин-т органической химии. – К., 1974. – 20л.
344795
  Гаспарян С.С. Гетеродинный и разнесенный прием оптического излучения в турбулентной атмосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Гаспарян С.С.;. – Ереван, 1978. – 19л.
344796
  Красноголовый Б.Н. Гетеродины приемников СВЧ с параметрическим умножением частоты : Автореф... канд. техн.наук: / Красноголовый Б.Н.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. энергет. ин-т. – М., 1963. – 19л.
344797
  Козакова Л. Гетеродієгетична нарація в малій прозі Івана Франка та Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 155-159. – ISBN 966-594-298-0
344798
  Матвиенко Н.И. Гетерозиготы и локальная отрицательная интерференция у бактериофага Т4В : Автореф... канд. биол.наук: / Матвиенко Н.И.; АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Ивановского. – М., 1968. – 19л.
344799
   Гетерозис. – Минск, 1961. – 266 с.
344800
   Гетерозис. – Минск : Наука и техника, 1982. – 248 с. : табл. 43, ил. 16
344801
   Гетерозис. – Москва : ВО "Агропромиздат", 1987. – 348 с.
344802
   Гетерозис в растениеводстве. – М., 1974. – с.
344803
   Гетерозис и количественная наследственность. – Минск : Наука и Техника, 1977. – 208 с.
344804
  Али-заде М.А. Гетерозис и нуклеиновые кислоты / М.А. Али-заде, Р.Т. Алиев ; АН АзССР, Ин-т генетики и селекции. – Баку : ЭЛМ, 1982. – 129 с. : ил. – Библиогр.: с. 122-128
344805
  Гужов Ю.Л. Гетерозис и урожай / Ю.Л. Гужов. – М, 1969. – 224с.
344806
  Швалб М.Г. Гетерозис. Библиограф. для студ. / М.Г. Швалб. – Х., 1968. – 22с.
344807
   Гетерозис: теория и практика. – Ленинград : Колос, 1968. – 256 с.
344808
  Филатов Г.В. Гетерозис: физиол.-генет. природа. / Г.В. Филатов. – М., 1988. – 96с.
344809
  Сафарян И.М. Гетерозисная селекция арбузов в условиях Араратской равнины Армянской ССР : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Сафарян И. М. ; АН АрмССР , От-ние биол. наук. – Ереван, 1966. – 24 с.
344810
  Мусорина Т.Н. Гетеролитические реакции [альфа]-функционально замещенных акриловых соединений : автреф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Мусорина Татьяна Николаевна ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск, 1980. – 23 с. – Библиогр.: 17 назв.
344811
  Карташова Н.А. Гетеролитические реакции перекисей под влиянием кислот Льюиса : Автореф... канд. хим.наук: / Карташова Н. А.; Гор.ГУ. – Горький, 1966. – 14л.
344812
   Гетеролігандні комплекси лантаноїдів з диметил-N-трихлорацетиламідофосфатом / В.О. Труш, О.О. Ліціс, Т.Ю. Слива, В.М. Амірханов // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (62). – С. 62-70. – (Серія: Хімія). – ISSN 2304-0947
344813
  Савчук М.О. Гетеролігандні трис- та аніонні тетракіс-комплекси лантаноїдів з дифеніл-N-трихлорацетамідофосфатом / М.О. Савчук, О.О. Ліціс, В.О. Труш // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 67
344814
  Тихонова Т.Н. Гетерологическая трансформация у Bacillus subtilis : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.03 / Тихонова Т. Н.; Ин-т молек. биол. и генет. АН УССР. – К., 1984. – 22л.
344815
   Гетерологічна коекспресія функціонально-активних цитохрому Р450 2Е1 ТА NADPH-цитохром Р450 редуктази в Escherichia coli / В. Заєць, В. Кітам, О. Максимчук, І. Росохацька, М. Чащин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 62-65. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  Створено біцистронну плазмідну конструкцію з клонованими кДНК цитохрому Р450 2Е1 та NADPH-цитохром Р450 редуктази. В трансформованих плазмідною конструкцією клітинах Escherichia coli отримано експресію каталітично-активних рекомбінантних ...
344816
   Гетерометалічні комплекси купруму і кобальту з [...]-гідрокси-основами шиффа / Т.О. Давидюк, О.М. Стецюк, С.Р. Петрусенко, В.М. Кокозей // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 60
344817
   Гетерометалічні комплекси міді (II) металокраунового типу з талієм (I) та свинцем (II) на основі піридин-2-гідроксамової кислоти / І.С. Саф"янова, І.О. Голеня, В.О. Павленко, І.О. Фрицький // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2014. – Т. 80, № 11/12, ноябрь - декабрь. – С. 78-82. – ISSN 0041-6045
344818
   Гетерометаллический оксалатный Cu(II)/Mn(II) комплекс с этилендиамином как прекурсор электрокатализаторов восстановления кислародна / Ю.К. Пирский, В.С. Кублановский, А.В. Березовская, А.А. Безнищенко, В.Н. Кокозей, В.Г. Маханькова // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 6
344819
  Сколоздра-Шепітко Гетерономінація особи як основний засіб характеристики персонажів (на матеріалі малої прози Івана Франка Бориславського циклу) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 303-312. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
344820
  Ковальчук Ю.А. Гетерообраз Кореї у літературному дискурсі подорожей IX - початку XX століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Ковальчук Юлія Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 220 арк. – Додатки: арк. 217-220. – Бібліогр.: арк. 11-12, 187-216 та в додатках: арк. 217-220
344821
  Ковальчук Ю.А. Гетерообраз Кореї у літературному дискурсі подорожей IX - початку XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Ковальчук Юлія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
344822
  Константиненко К. Гетерообраз України в італійській літературі: дослідження польських, українських, російських та італійських учених // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 421-430. – ISBN 978-966-3888-379-3
344823
  Большаков Г.Ф. Гетероорганические соединения реактивных топлив. / Г.Ф. Большаков, Е.А. Глебовская. – Л, 1962. – 220с.
344824
  Алферов Ж Гетеропереходы в полупроводниках : Автореф. дис. ... докт. физ.-мат. наук / Алферов Ж И. ; АН СССР , Физ.-техн. ин-т им. Иоффе. – Ленинград, 1970. – 26 с.
344825
  Климов Б.Н. Гетеропереходы в полупроводниках : учеб. -метод. пособие / Б.Н. Климов, Н.М. Цукерман. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1976. – 180 с.
344826
  Милнс А. Гетеропереходы и переходы металл - полупроводник. : Пер.с англ. / А. Милнс, Д. Фойхт. – Москва : Мир, 1975. – 432с.
344827
  Гаррисон Р.Г. Гетеропластические пересадки в эмбриологии / Р.Г. Гаррисон; Пер. Л.Я. Бляхера. – М.-Л., 1936. – 66с.
344828
  Поп М.С. Гетерополи- изополиоксометаллаты / М.С. Поп. – Новосибирск, 1990. – 227с.
344829
  Крачун С.В. Гетерополикислоты - реактивы в анализе органических соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Крачун С.В.; Кишинев. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
344830
  Латический И.К. Гетерополикислоты с центральным атомом бора : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Латический И. К.; Киш.ГУ. – Кишинев, 1972. – 24л.
344831
  Радул К.К. Гетерополикислоты с центральным атомом мышьяка. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.070 / Радул К.К.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1971. – 20л.
344832
  Никитина Е.А. Гетерополисоединения / Е.А. Никитина. – М, 1962. – 423с.
344833
  Деркач Л.В. Гетерополисоединения с центральными атомами селена (IV) и теллура (IV) : Автореф... канд. хим.наук: / Деркач Л. В.; Кишин.ГУ. – Кишинев, 1968. – 13л.
344834
  Красносілецький Д.П. Гетеросиксизм як соціально-політичний феномен сучасної України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 130-134. – ISSN 2077-1800
344835
  Воронков М.Г. Гетеросилоксины / М.Г. Воронков. – Новосибирск, 1984. – 269с.
344836
  Тимашева И.Н. Гетероспермное осеменение как метод повышения оплодотворяемости и плодовитостки свиноматок и жизненности потомства : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Тимашева И.Н. ; ХГУ. – Х., 1965. – 16 с.
344837
  Гаркавенко Ю.С. Гетеростереотипізація України у британських та німецьких друкованих ЗМІ // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 20-24. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
344838
  Курак Владислав Володимирович Гетероструктури АIxGai-xAs-CaAs для ФЕП слабоконцентрованого сонячного випромінювання : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.06 / Курак Владислав Володимирович; Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 1999. – 19л.
344839
  Дяденчук А.Ф. Гетероструктури на основі поруватих напівпровідників (Si, A2B6 та A3B5) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Дяденчук Альона Федорівна ; М-во освіти і науки України ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова ; НАН України. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 24 назви
344840
  Киридон А.М. Гетеротопії пам"яті : теоретико-метологічні проблеми студій пам"яті / Алла Киридон. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 319, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-687-2
344841
  Берендеева Л.Л. Гетеротрофные бактерии морской и лиманной воды - продуценты биологически активных веществ : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 096 / Берендеева Л.Л. ; Ин-т микробиологии и вирусологии. – Киев, 1967. – 26 с. – Бібліогр. : с. 25-26
344842
   Гетеротрофы в экосистемах Центральной лесостепи. – Москва, 1979. – 255 с.
344843
  Батов Иван Пенчев Гетерофазные равновесия в системах индий - галлий - фосфор и галлий-алюминий-фосфор при жидкостной эпитаксии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Батов Иван Пенчев; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова (Ленина). – Ленинград, 1976. – 18л.
344844
  Недуха О.М. Гетерофілія у рослин / О.М. Недуха ; НАН України ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ : Альтерпрес, 2011. – 191, [1] с., XVI с. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 148-184. – ISBN 978-966-542-494-9
344845
  Прокофьева-Бельговская Гетерохроматические районы хромосом / Прокофьева-Бельговская; АН СССР; Ин-т молекулярной биологии; Отв. ред.: Г.П. Георгиев. – Москва : Наука, 1986. – 432с.
344846
  Шмидт Г.А. Гетерохронии в развитии первичных зародышевых листков и целомической мезодермы у зародыша корлвы (Bos taurus) / Г.А. Шмидт, 1957. – 941-944 с.
344847
  Пономаренко Ю.В. Гетерохронія та гетеротопія сучасних практик культури // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 93-99. – ISSN 2312-4679
344848
  Анистратенко В.В. Гетерохронные периоды и гомологические группы в развитиии фауны моллюсков третичных бассейнов Восточного Паратетиса // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 62-71 : табл., рис. – Библиогр.: 36 назв.
344849
  Гетманчук Ю.П. Гетероцепные олигомерные диэлектрики и фотопроводники. Синтез. Свойства : дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.06 / Гетманчук Ю.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 338 л. + Приложение: л. 325-338. – Библиогр.: л. 294-324
344850
  Коршак В.В. Гетероцепные полиэфиры. / В.В. Коршак, С.В. Виноградова. – М., 1958. – 403с.
344851
  Кисель В.М. Гетероциклизации на основе взаимодействия о-бромметилфенилацетонитрила с аминами : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Кисель В.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 161 л. + Приложение: л. 157-161. – Библиогр.: л. 139-156
344852
  Кисель В.М. Гетероциклизации на основе взаимодействия о-бромметилфенилацетонитрила с аминами : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Кисель В.М. ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 18 с. – Библиогр.: 5 назв.
344853
  Ершова Изабелла Ильинична Гетероциклизация ненасыщенных соединений, содержащих амидинные, амидные, тиомидные функциональные группы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ершова Изабелла Ильинична; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
344854
  Соломко З.Ф. Гетероциклизация производных -арил- - аминокислот. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Соломко З.Ф.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1973. – 52л.
344855
  Лисичкина И.Н. Гетероциклические галогенониевые соли, содержащие в цикле серу : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Лисичкина И.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1968. – 14л.
344856
  Ершова Нина Серафимовна Гетероциклические оксиазосоединения как реагенты на кобальт : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Ершова Нина Серафимовна; Моск. гос. ун-т. – М., 1974. – 22л.
344857
   Гетероциклические соединения. – Москва : Иностранная литература
Т. 1. – 1953. – 555 с.
344858
   Гетероциклические соединения. – Москва
Т. 2. – 1954. – 438 с.
344859
   Гетероциклические соединения. – Москва : Иностранная литература
Т. 3. – 1954. – 357 с.
344860
   Гетероциклические соединения. – Москва
Т. 4. – 1955. – 538 с.
344861
   Гетероциклические соединения. – Москва : Иностранная литература
Т. 6. – 1960. – 611 с.
344862
   Гетероциклические соединения. – Москва : Иностранная литература
Т. 5. – 1961. – 602 с.
344863
   Гетероциклические соединения. – Москва : Мир
Т. 7. – 1965. – 499 с.
344864
   Гетероциклические соединения. – Москва : Мир
Т. 8. – 1969. – 363 с.
344865
  Наметкин С.С. Гетероциклические соединения / С.С. Наметкин; Беленький Л.И. – М., 1981. – 356с.
344866
  Олкок Г. Гетероциклические соединения и полимеры на их основе. / Г. Олкок. – М., 1970. – 430с.
344867
  Исаев С.Д. Гетероциклические соединения с каркасным фрагментом : автореф. дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Исаев С.Д. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 36 с. – Библиогр.: 74 назв.
344868
  Исаев С.Д. Гетероциклические соединения с каркасным фрагментом : дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Исаев С.Д. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 394 л. + Приложение: л. 357-394. – Библиогр.: л. 307-356
344869
  Турелик А.Р. Гетероциклізації на основі a,b-ненасичених y-бромокетонів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Турелик А.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 246 л. + Додаток: л. 153-246. – Бібліогр.: л. 131-152
344870
  Турелик А.Р. Гетероциклізації на основі a,b-ненасичених y-бромокетонів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Турелик А.Р. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
344871
  Хиля В.П. Гетероциклічні аналоги флавоноїдів та ізофлавоноїдів. Синтез та властивості / В.П. Хиля, М.М. Гаразд // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 89-90
344872
  Крикун С.О. Гетероциклічні електрон-збагачені редокс-активні самозбірні капсули : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Крикун Сергій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 255 арк. – Додатки: арк. 209-255. – Бібліогр.: арк. 192-208
344873
  Крикун С.О. Гетероциклічні електрон-збагачені редокс-активні самозбірні капсули : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Крикун Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
344874
   Гетероциклічні похідні бензотіазолу та бензоксазолу для спектрофотометричного визначення цинку / В.В. Щербань, О.О. Кулешова, Т.Є. Кеда, О.В. Хиля, О.А. Запорожець // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 38
344875
  Москвіна В.С. Гетероциклічні системи (O-, N-, S- вмісні) на основі 4-арилкумаринів: синтез та властивості : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Москвіна В. С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв.
344876
  Москвіна В.С. Гетероциклічні системи (O-,N-,S-вмісні) на основі 4-арилкумаринів: синтез та властивості : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Москвіна В.С. ; КНУТШ ; Хімічний фак-т ; Каф-ра органічної хімії. – Киев, 2009. – 188л. + Додатки : л.161-188. – Бібліогр. : л.134-160
344877
   Гетероциклы в органическом синтезе. – К., 1970. – 383с.
344878
  Лукевиц Э. Гетероциклы на мировом рынке лекарственных средств / Э. Лукевиц, Л. Игнатович. – Рига, 1992. – 40с.
344879
  Гавалешко О.С. Гетерошари селеніду цинку для приладів твердотільної оптоелектроніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Гавалешко Олександр Степанович ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
344880
  Лучинин В.В. Гетероэпитаксия и микропрофилирование в технологии карбида кремния : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Лучинин Виктор Викторович ; М-во высш. и среднего спец. образования РСФСР, Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И. Ульянова (Ленина). – Ленинград, 1978. – 24 с.
344881
  Лаптев Ю.П. Гетерплодия в селекции растений / Ю.П. Лаптев. – М, 1984. – 245с.
344882
  Квезерели-Копадзе Гетехили хиди / Квезерели-Копадзе. – Тбилиси, 1956. – 60 с.
344883
   Гетинакс электротехнический листовой. – М., 1954. – 23с.
344884
  Лабай К. Гетівські ремінісценції у романі "Джек / Фауст" Майкла Суенвіка // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 260-269. – ISBN 966-7773-70-1
344885
  Бахревский В.А. Гетман Войска Запорожского / В.А. Бахревский. – М, 1984. – 271с.
344886
   Гетман Иван Мазепа : документы из архивных собраний Санкт-Петербурга: [ в 2 вып. ]. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет. – ISBN 978-5-288-04241-6
Вып. 1 : 1687-1705 гг. – 2007. – 256с.
344887
  Костомаров Н.И. Гетман Иван Степанович Мазепа / Н.И. Костомаров. – Киев : Радуга, 2005. – 64с. – (Уроки истории). – ISBN 966-8325-53-2


  В подарочный комплект также входит: 9у1 Стра Страна казаков; Киев: Радуга, 2004. - 215 с., ил. 1553968 - научная
344888
  Павленко С. Гетман Іван Мазепа та його оточення. Невідома іконографія Києво-Печерської лаври XVII століття // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2018. – № 1/2 (245/246). – С. 14-40. – ISSN 0131-2685
344889
  Уманец Ф.М. Гетман Мазепа, 1897
344890
  Донцов Д. Гетман Мазепа в западноевропейской литературе // Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1998. – Вип. 5. – С. 163-172
344891
  Лучицкий И.В. Гетман Мазепа и Остерские общие земли (Из истории землевладения в Левобережной Украине) // Українознавчі студії та мемуари Івана і Марії Лучицьких : (кінець XIX - початок XX ст.) / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; [упорядкування, опрацювання текстів, вступ. слово, біограф. та бібліогр. матеріали О.О. Новікової ; комент. С.І. Лучицької ; редкол.: П.С. Сохань (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2007. – С. 185-223. – ISBN 978-966-02-4601-0
344892
  Савченко А. Гетман Скоропадский: В тисках истории // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 11 (75). – С. 80-97. – ISSN 1819-6268
344893
  Разин А.Е. Гетман Степан Остряница 1638. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и комп., 1868. – 120 с. – (Повести из Русской истории, А. Разина)
344894
  Разин А.Е. Гетман Степан Остряница 1638 : повесть из Русской истории : с рис / А. Разин. – 4-е изд., печ. со 2-го изд. ... – Москва : Изд. книгопрод. М.В. Клюкина, 1900. – 88 с. – (Историческая библиотека / Издание М.В. Клюкина ; № 2)
344895
   Гетманское приглашение на свадьбу / Сообщ. Т.В. Кибальчича // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.613-614


  Письмо жены гетмана Данила Апостола к Павлу Акимовичу Скоруппе с приглашением на свадьбу гетманской племянницы
344896
  Костомаров Н.И. Гетманство Выговского / Н.И. Костомаров. – Петербург : [В тип. П.А. Кулиша], 1862. – 112 с. – Отд. оттиск из: Основа. 1861, № 4, 7


  В подарочный комплект также входит: 9у1 Стра Страна казаков; Киев: Радуга, 2004. - 215 с., ил. 1553968 - научная
344897
   Гетманський родовід М.В. Гоголя // Українці та Петербург. – Санкт-Петербург, 2009. – № 2 (28) : 200 лет со дня рождения Н.В. Гоголя, великого русского и украинского писателя. – С. 32
344898
  Ветчинкина Л.Н. Геторозис у межвидовых гибридов и межсортовых гибридов хлопчатника и его прогнозирование по оксидоредуктазам. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Ветчинкина Л.Н.; АН Узб.ССР. Ин-т эксперемент. биологии растений. – Ташкент, 1988. – 19л.
344899
  Джалалов Т. Геторокарпия у хлопчатника, ее период и проявление в потомстве : Автореф... канд. биол.наук: / Джалалов Т.; Самарк.ГУ. – Самарканд, 1968. – 25л.
344900
   Гетрогенные каталитические процессы во взвешенном и фильтрующем слое. – Л., 1978. – 166с.
344901
  Орлова Т.В. Гетто / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 72-73. – ISBN 966-642-073-2
344902
  Гете И.В. Гетц фон-Берлихинген, рыцарь с железной рукой : трагедия в 5 д. / Вольфганг Гете ; Предисл. Г. Вендта; Пер. О.Н. Хмелевой. – Санкт-Петербург : Изд. М.М. Ледерле и К* ; [Тип. Е. Евдокимова], 1893. – XIV, [2], 154 с., 1 л. портр. – (Моя библиотека ; № 30/31)
344903
  Никулицэ И.Т. Геты IV - III вв. до н.э. в днестровско-карпатских землях. / И.Т. Никулицэ. – Кишинев, 1977. – 169 с.
344904
  Туфа А. Геть : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 195. – ISSN 0320-8370
344905
  Тичина П.Г. Геть брудні руки від України! / Павло Тичина. – Москва : Укрвидав, 1943. – 14 с.
344906
  Рудь Г.П. Геть бур"яни з нашого поля / Г.П. Рудь. – К., 1962. – 32с.
344907
  Стругацький І. Геть вайквотів. Китайська новела / Стругацький І. – Одеса : Держвидав, 1928. – 28 с. – (Універсальна дитяча бібіотека ; 14)
344908
   Геть від кремлівського ярма! // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 14 лютого (№ 7). – С. 3


  Звернення Народного комітету захисту України до Президента України Віктора Януковича
344909
  Райхель Ю. Геть від Москви // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 18 лютого (№ 29). – С. 3


  Білорусь переходить до інформаційної оборони.
344910
  Шлапак Я. Геть від Москви! // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 7 грудня (№ 49). – С. 13


  125 років від дня народження Миколи Хвильового, українського письменника.
344911
  Залізняк Л. Геть від Москви, назад у Єврпу! // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 9 (329). – С. 42-44. – ISSN 1996-1561


  Для Києва немає альтернативи рухові у бік цивілізованих країн, які базуються на ринковій економіці та національному принципі державного устрою.
344912
  Макаров Ю. Геть від себе? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 40 (412), 9-15.10.2015 р. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561


  Малоросійство - це підсвідома або навіть цілком свідома втеча від свободи.
344913
  Манжара І.О. Геть сміття без вороття : сатира / І.О. Манжара. – Київ, 1959. – 91 с.
344914
  Журавель М.В. Гетьман - вища посадова особа Гетьманщини в XVII - XVIII ст. // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 419-424. – ISBN 978-966-438-135-9
344915
  Златовратський М.М. Гетьман : псіхологычний нарис / Златовратський ; Пеpеклад з pосійськоі. – Київ : Укр. видав. "Ранок" ; [Дpук. П. Баpського], 1908. – 40, [8] с. – У прим. № 107605 відсутні стор. [1-8] с.у кінці книги - ліквідовані
344916
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 4. – 2006
344917
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 5. – 2006
344918
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 6. – 2006
344919
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 1. – 2007
344920
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 2. – 2007
344921
   Гетьман : Громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 3/4. – 2007
344922
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання. – Київ
№ 5/6. – 2007
344923
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 1. – 2008
344924
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2/3. – 2008
344925
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4/5. – 2008
344926
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (23) 2008/№ 1 (24) 2009. – 2008
344927
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2/3 (26). – 2009
344928
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4/5 (28). – 2009
344929
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (30) 2009/№ 1 (30) 2010. – 2009. – Здвоєний, № 6 за 2009р. та № 1 за 2010р.
344930
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (23) 2008/№ 1 (24) 2009. – 2009
344931
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2/3 (32). – 2010
344932
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4/ 5 (34). – 2010
344933
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (35). – 2010
344934
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 -1 (30). – 2010. – Здвоєний, № 6 за 2009р. та № 1 за 2010р.
344935
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 1/2 (37). – 2011
344936
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 3/4 (39). – 2011
344937
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 5 (40). – 2011
344938
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (41). – 2011
344939
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 1 (42). – 2012
344940
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2 (43). – 2012
344941
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 3 (44). – 2012
344942
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4 (45). – 2012
344943
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 5/6 (47). – 2012
344944
  Веретенников В.О. Гетьман : кінороман / Віктор Веретенников. – Київ : Академвидав, 2013. – 222, [2] с. – Зміст також: Запороги : драма на 2 дії. – ISBN 978-617-572-052-3


  Адресований навчальний посібник передусім студентам філологічних спеціальностей, а також історикам, культурологам, етнографам, етнологам, соціологам, усім, хто прагне пізнати духовно-естетичні джерела, традиції, культуру українського народу
344945
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 1 (48). – 2013
344946
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2 (49). – 2013
344947
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 3 (50). – 2013
344948
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4/5 (52). – 2013
344949
   Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (53). – 2013
344950
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 1 (60). – 2015
344951
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 2 (61). – 2015
344952
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 3 (62). – 2015
344953
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 4 (63). – 2015
344954
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 5 (64). – 2015. – 64 с.
344955
   Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
№ 6 (65)"2015/№ 1 (66)"2016. – 2016. – 64 с.
344956
  Калуцький С.С. Гетьман Б. Хмельницький в оцінці В. Липинського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 71-79. – (Історичні науки ; Т. 21)
344957
  Уривалкін О.М. Гетьман Богдан Хмельницький / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 104-157. – ISBN 978-966-373-429-3
344958
  Мельник Л.Г. Гетьман Богдан Хмельницький та його державницька діяльність в історіографії (до 400-річчя від дня народження) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-11. – (Історія ; вип. 36)


  Розглядаються основні аспекти державотворчої діяльності гетьмана Богдана Хмельницького в ході Великого повстання 1648-1657 рр. у вітчизняній історіографії XIX-XX ст. в інтерпретаціях головних представників народницького й державницького напрямів; дано ...
344959
  Мельник Л.Г. Гетьман Богдан Хмельницький у вітчизняній історіографії : Навч. посібник / Л.Г. Мельник; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ : РВЦ Київський університет, 1997. – 72с. – ISBN 966-594-000-7
344960
  Стельмах В. Гетьман був банкіром демократичним // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 3-9
344961
  Матях В.М. Гетьман в еміграції Пилип Орлик: історико-історіографічний портрет політика // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (499). – С. 116-131. – ISSN 0130-5247
344962
   Гетьман Вадим Петрович : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Бібліотека ; [авт. вступ. ст. А.О. Дробязко ; наук. ред. Т.В. Куриленко]. – Київ : КНЕУ, 2016. – 94, [8] с. : фотоіл., портр. – До 110-річчя університету. - Покажчики: с. 87-94. – ISBN 978-966-926-086-4
344963
   Гетьман Володимир Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 47-48 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
344964
  Грабовецький В. Гетьман Григорій Лобода та його найстаріша печатка Війська Запорізького 1595 р. : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 54 с. – До 520-річчя Запорізького козацтва
344965
  Уривалкін О.М. Гетьман Данило Апостол / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 320-338. – ISBN 978-966-373-429-3
344966
  Крупницький Б.Д. Гетьман Данило Апостол і його доба / Б.Д. Крупницький; Передм. В.М.Горобця. – Київ : Україна, 2004. – 288с. – ISBN 966-524-143-5
344967
  Гордієнко Д. Гетьман Дем"ян Ігнатович і церква // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 5-20. – ISBN 978-617-7674-81-7
344968
  Сергійчук І.М. Гетьман Дем"ян Многогрішний: соціально-політичний портрет // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 6-11. – ISBN 978-966-581-772-1
344969
  Чемерис В. Гетьман Дорошенко, або вольному - неволя // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 2. – С. 3-84. – ISSN 0130-1608
344970
  Клименко В. Гетьман Иван Мазепа - строитель православных храмов в Украине // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.86-88
344971
  Половець В. Гетьман і культура
344972
  Горенко-Баранівська Лариса Гетьман І. Мазепа - фундатор закладів культури й освіти в Україні другої половини XVII - початку XVIII ст. // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 220-223
344973
  Мицик Ю. Гетьман І. Скоропадський - покровитель Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 4. – С.50-64
344974
  Ярова Г.І. Гетьман І.Мазепа в концепції музею гетьманства // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.163-167
344975
  Завадський О.О. Гетьман І.С. Мазепа як меценат і покровитель церкви // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2012. – Вип. 33. – С. 22-32
344976
  Мицик Ю. Гетьман І.Скоропадський - покровитель Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря у Києві // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 5. – С.65-81
344977
  Ринсевич В. Гетьман Іван Брюховецький. Історичний нарис // Інформаційно-науковий вісник : наук.-бібліогр. вид. / Ніжинський, університет імені Миколи Гоголя. Бібліотека державний. – Ніжин, 2010. – Вип. 1. – С. 98-135
344978
  Мицик Ю.А. Гетьман Іван Виговський / о. Юрій Мицик; НаУКМА; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Київ : КМ Академія, 2004. – 84с. – ISBN 966-518-254-4
344979
  Мицик Юрій Гетьман Іван Виговський // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 9 (97). – С. 36-45
344980
  Уривалкін О.М. Гетьман Іван Виговський / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 158-192. – ISBN 978-966-373-429-3
344981
   Гетьман Іван Мазепа - борець за Україну. – Могилів : Видавництво "Січ" ; [Друк. Клаза і Кагана]. – 7 с. – (Видавництво "Січ" ; № 3)
344982
  Фігурний Юрій Гетьман Іван Мазепа - один з визначних символів українського етнонаціонального державотворчого процесу ( до 375-річчя від дня народження та 320-ліття отримання гетьманської булави ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 28-37
344983
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 41-45
344984
  Павленко С. Гетьман Іван Мазепа // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 2. – С. 41-44


  Стаття тринадцята "Походи на Азов та Очаків (1695-1698 рр.) і попередні наміри"
344985
  Уривалкін О.М. Гетьман Іван Мазепа / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін // Гетьмани України та кошові Запорозької Січі / О.М. Уривалкін, М.О. Уривалкін. – Київ : КНТ, 2019. – С. 249-319. – ISBN 978-966-373-429-3
344986
  Мацьків Т. Гетьман Іван Мазепа в західноевропейських джерелах 1678-1709 / Т. Мацьків. – Вид. 2-е, доп. – Київ- Полтава, 1995. – 312с
344987
  Денисенко В. Гетьман Іван Мазепа і духовна освіта // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 155-158. – ISSN 0869-3595
344988
  Мельник Л.Г. Гетьман Іван Мазепа і правобережна козаччина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-6. – (Історія ; вип. 47)


  Показано спробу гетьмана Івана Мазепи створити об"єднану Гетьманщину під протекцією шведського короля.
344989
  Яценко В. Гетьман Іван Мазепа та "палацовий переворот" Наришкіних 1689 р. у сучасній історіографії // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 168-176. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
344990
   Гетьман Іван Мазепа та його доба = Hetman Ivan Mazepa and his era : [в 250-ліття смерти. 1709-1959] / Олександер Оглоблин // Записки Наукового товариства імени Шевченка / Наукове товариство імени Шевченка. – Нью-Йорк ; Париж ; Торонто, 1960. – Т. 170 : Гетьман Іван Мазепа та його доба / О. Оглоблин. – С. 1-408, [1] арк. мапа, склад. навпіл : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Праці історично-філософічної секції)
344991
  Ковалевська Ольга Олегівна Гетьман Іван Мазепа та його доба на сторінках навчально-методичних видань України (1991-2007 рр.) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-8. – Бібліогр. в кінці ст.
344992
  Павленко С. Гетьман Іван Мазепа. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 5 (93). – С. 34-35
344993
  Павленко С. Гетьман Іван Мазепа. // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 42-46


  Стаття п"ятнадцята "Фінансова, господарська політика"
344994
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. Стаття восьма "Переворот 1689 року" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 9 (97). – С. 46-48
344995
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. Стаття дванадцята "Нереалізований задум" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 41-43
344996
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. Стаття десята "Підготовка антимосковського виступу" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 12 (100). – С. 33-34
344997
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. Стаття одинадцята "Повстання" Петрика // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 38-41
344998
  Павленко Сергій Гетьман Іван Мазепа. Стаття четверта "Коломацький переворот" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (91). – С. 42-47
344999
  Юрчук О. Гетьман Іван Мазепа: імперський дискурс у літературі // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С.151-158
345000
  Рендюк Т.Г. Гетьман Іван Мазепа: українські і румунські шляхи = Hatmanul Ivan Mazepa: Caile Ucrainene-Pomane : [ілюстр. іст.-документ. нарис] / Т.Г. Рендюк. – Чернівці : Букрек, 2009. – 286, [2] с. : фотоіл. – Пам"яті славного гетьмана України Івана Мазепи - 370-й річниці від дня народж. та 300-річчю від дня смерті присвяч. - Парал. тит. арк. румун. - Текст укр. та румун. мовами. – Бібліогр.: с. 120, 263-264. – ISBN 978-966-399-232-7
<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,