Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>
342001
  Сербіна Р.Г. "Групи зустрічей" для батьків проблемних учнів : З досвіду проведення шкільним психологом групових занять для батьків підлітків з девіантною поведінкою // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 1. – С.22-25
342002
  Зачевский Е.А. "Группа 47" и становление западногерманской литературы / Е.А. Зачевский. – Ленинград, 1989. – 148с.
342003
  Лилеин Юрий Игоревич "Группа восьми" и глобальные политические тенденции в сфере международной безопасности: социологический анализ // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 164-166. – Бібліогр.: с. 164-165. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
342004
  Мартынов Б. "Групповой портрет" стран быстрого развития // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2008. – Т. 6, № 1. – С. 41-51. – ISSN 1728-2756
342005
  Топчий А. "Грушевский и Винниченко противились созданию вооруженных сил для восстановления украинской государственности" // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 22 марта (№ 40). – С. 10


  Сто лет назад в Киеве появились первые украинские добровольческие отряды.
342006
  Коршуненко Анзор "Грязевые" регионы Украины : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 76-77 : Фото. – ISSN 1998-8044
342007
  Біленко Василь "Грязні" ігри в Молочному : Євпаторія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 36-40 : Фото
342008
   "Грязные" деньги и закон : Правовые основы борьбы с легализацией преступ. доходов : сб. материалов. – Москва : Инфра-М, 1995. – 296 с.
342009
  Яненко Дмитрий "Грязные" доходы турфирм. Где они? : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 78-79 : Фото. – ISSN 1998-8044
342010
  Шандра В. "Губернии на особых правах и привилегиях..." як політичний проект // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 191-204
342011
  Сарапин Н. "Губернские ведомости" - провісники провінційних видань (на прикладі видань "Волынских…", "Подольских…", "Полтавских Губернских Ведомостей") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 27-29. – (Журналістика ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються умови виникнення "Губернских Ведомостей" на українських землях у другій половині ХІХ століття. Об"єктом дослідження стали часописи: "Волынские Губернские Ведомости", "Подольские Губернские Ведомости", "Полтавские Губернские ...
342012
  Лучинская Д.Ф. "Губернские очерки" М.Е.Салтыкова-Щедрина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лучинская Д.Ф. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1954. – 20 с.
342013
  Маханько Е.А. "Губы как таковые": поэтика визуальности в рассказах Г. Газданова 20-х годов: "Гостиница грядущего" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 56-60. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  В статье исследованы формы, семантика и функции визуальности в рассказах Г. Газданова 20-х годов. Показано, что использование кодов авангардистской изобразительности является доминантной авторской стратегией создания художественного образа, реализующей ...
342014
  Шулікін Д. "Гугл" на допомогу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18 травня (№ 20). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Про дистанційне навчання і використання його елементів у навчальних закладах.
342015
  Кузьмина Т.А. "Гуляка праздный..." // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 53-58. – Бібліогр.: с. 53. – ISSN 0042-8744
342016
  Смирнова Е.Л. "Гуманизм и террор": границы насилия. Внимательное чтение книги М. Мерло-Понти // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 41-47. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 1). – ISSN 1995-0055
342017
   [Губерський Леонід Васильович] / Олена Матвійчук, Неоніла Струк // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 48. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
342018
  Цивірко М. «Гуготіло полум’я...» // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2014. – 12 червня (№ 83). – С. 7


  Співрозмовник — Валерій Кравченко, голова громадської організації «За реабілітацію Першотравневої двійки», правозахисник і літератор. Період 1960-х років особливо цiкавить дослідника. Не дивно, що схвилювала пана Валерія і подія, якій щойно ...
342019
  Чілічава Р. Грузинський гамбіт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29 жовтня (№ 196). – С. 8


  Президентські вибори в Грузії. Георгій Маргвелашвілі - новий президент.
342020
  Каладзе К.Р. Грузинські вежі / К.Р. Каладзе. – К., 1978. – 143с.
342021
   Грузинські народні казки. – К., 1987. – 229с.
342022
   Грузинські народні пісні. – К., 1977. – 216с.
342023
   Грузинські прислів"я та приказки. – К., 1975. – 143с.
342024
  Баканідзе О.А. Грузинсько-українські літературно-мистецькі взаємини / О.А. Баканідзе. – Київ : Дніпро, 1984. – 221с. : Бібліогр. в підрядк. приміт.
342025
  Цамцишвили А.И. Грузины -- деятели искусств в Еропе (Ист. очерк) : Автореф... канд. ист.наук: / Цамцишвили А. И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.21
342026
   Грузины // Анатомия кроваво-красного коммуно-фашизма или Краткий курс истории ВКП (б) с основами антиутопии, контридеологии и антишовинизма : докторская диссертация / Нестеренко-Гоптивский. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2011. – С. 347. – ISBN 978-611-533-004-1
342027
  Татишвили В.И. Грузины в Москве / В.И. Татишвили. – Тбилиси, 1950. – 144с.
342028
  Татишвили В.И. Грузины в Москве / В.И. Татишвили. – Тбилиси, 1959. – 231с.
342029
  Горгидзе М.Ф. Грузины в Петербурге. Страницы летописи культурных связей / М.Ф. Горгидзе. – Тбилиси, 1976. – 408с.
342030
   Грузины. II половина XIX - начало XX вв.. – Л., 1963. – 52с.
342031
   Грузины. Конец XIX - начало XX вв.. – Л., 1982. – 40с.
342032
  Хуцишвили Г.И. Грузия / Г.И. Хуцишвили. – Тбилиси, 1966. – 188с.
342033
  Махарадзе Ф.Е. Грузия в 19 столетии / Ф.Е. Махарадзе, 1933. – 104с.
342034
  Иоселиани А.П. Грузия в Великой Отечественной войне Советского Союза (1941-1945 гг.) : Автореф... доктор ист.наук: / Иоселиани А.П.; Тбилис. гос. ун-тет им. Сталина. – Тбилиси, 1960. – 101л.
342035
   Грузия в датах. Хроника важнейших политических, экономических и культурных событий. – Тбилиси, 1961. – 47с.
342036
  Перельман Элеонора Яковлевна Грузия в жизни и творчестве Дмитрия Фурманова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Перельман Элеонора Яковлевна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 23л.
342037
  Алания В.А. Грузия в жизни и творчестве П.А.Павленко. (На русском языке.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.642 / Алания В.А.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 27л.
342038
  Орловская Н.К. Грузия в литературах Западной Европы ХУП-ХУШ вв. / Н.К. Орловская. – Тбилиси, 1965. – 316с.
342039
  Мгалоблищвили Мзия Александровна Грузия в описании французского путешественника XVII века Жана Шардена : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Мгалоблищвили Мзия Александровна; АН ГССР. Ин-т ист., арх. и этногр. – Тбилиси, 1978. – 24л.
342040
  Ахаладзе Валентина Яковлевна Грузия в поэзии Николая Тихонова : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Ахаладзе Валентина Яковлевна ; АН ГрузССР , Ин-т истории груз. литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1975. – 21 с.
342041
  Богомолов И.С. Грузия в поэзии Павла Антокольского / И.С. Богомолов. – Тбилиси, 1976. – 92 с.
342042
  Мегрелидзе И.В. Грузия в русско-турецкой войне / И.В. Мегрелидзе. – Батуми, 1955. – 122с.
342043
  Кортуа Н.М. Грузия в русско-турецкой войне 1806-1812 гг. (Из ист. боевого содружества русского и грузинского народов) : Автореф... докт. ист.наук: / Кортуа Н. М.; АН ГССР, Ин-т ист., этногр. и археол. – Тбилиси, 1965. – 70л.
342044
   Грузия в русской советской поэзии. – Тбилиси : Мерани, 1977. – 336 с.
342045
  Кутелия Т.С. Грузия и Сефевидский Иран / Т.С. Кутелия. – Тбилиси, 1979. – 122с.
342046
  Джапаридзе С.С. Грузия на выставках народного хозяйства в XIX в. / С.С. Джапаридзе. – Тбилиси, 1985. – 132с.
342047
  Пачкория Тенгиз Грузия перед выбором // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 11 (1082). – С. 2-6. – ISSN 0234-1670
342048
  Гвазава Г. Грузия с точки зрения международного права / Г. Гвазава. – Тифлис : Тип. В. Киладзе, 1917. – 32 с.
342049
   Грузия туристическая // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 50-53 : фото
342050
  Телевной Игорь Грузия. Гости с акцентом // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 5. – С. 34-37 : фото
342051
  Нацвлишвили Михаил Грузия. Мир, вино, май! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 2. – С. 29-33 : фото
342052
  Мазур Владимир Грузия. Мое не первое знакомство с Тбилиси // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 2. – С. 20-24 : фото
342053
  Нацвлишвили Михаил Грузия. Сванетия, или "В поисках затерянного мира" // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 1. – С. 20-25 : фото
342054
  Исакин Максим Грузия. Страна картвельского народа / Исакин Максим, Скорина Артем // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 4. – С. 44-48 : фото
342055
  Коновалов Вячеслав Грузия: новые возможности туроператоров : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 2. – С. 56-58 : Фото
342056
   Грузия: страна неисчерпаемого гостеприимства // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 9 (2924). – С. 43 : фото
342057
  Самойлов Юрий Грузия: туризм как локомотив экономики // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 5. – С. 56-61 : фото. – ISSN 1998-8044
342058
  Мчеделадзе І. Грузія – Україна. Проблеми сприйняття у 20–30-ті роки ХХ століття // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглядається найскладніший період формування комуністичної тоталітарної ідеології (20-30-ті рр. ХХ ст.); грузинсько-український культурний діалог і подвійна парадигма цієї епохи - тоталітарний/антитоталітарний контекст. The most difficult ...
342059
   Грузія : Хіти сезону // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 66-67 : Іл.
342060
   Грузія : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 20-23 : фото
342061
  Базан В. Грузія в епізодах: відродження норвливої птахи Фенікс // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2011. – № 4. – С. 21-27
342062
  Дученко А. Грузія зблизька // Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2015. – № 3 (62). – C. 58-61
342063
  Натрошвілі Р.Н. Грузія і Міжнародний валютний фонд: проблеми співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 185-189
342064
  Кошобіна Олеся Грузія у міжсезоння: невисока вартість, море задоволення // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 42-46 : фото. – ISSN 1998-8044
342065
  Натрошвілі Р.Н. Грузія у системі сучасної пострадянської економічної інтеграції // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 44-47. – (Міжнародні відносини ; Вип. 13)
342066
   Грузія як нагорода // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 16-17 : фото
342067
  Гордійчук І. Грузія! Поцілунок Бога... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 вересня (№ 159/160). – С. 21
342068
   Грузія. Батумі. Дельфіни та ностальгія // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 122-123 : Фото
342069
  Оболенська Наталя Грузія. Душевна подорож : вояж-колекція / Оболенська Наталя, Зеленко Олена // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 92-95 : Фото
342070
  Космолінська Наталя Грузія. Країна святого Георгія : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 56-61 : Іл.
342071
  Іващенко Микола Грузія. Ночівля над світом // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 80-85 : фото
342072
  Іващенко Микола Грузія. Повернення до себе // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 128-132 : фото
342073
  Іващенко Микола Грузія. Повернення до себе // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 146-153 : фото
342074
  Стаховський Дмитро Грузія. Ріки вина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (71). – С. 58-62 : фото
342075
  Герасимов Володимир Грузія. Романтика снігу та води // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 7 (61). – С. 42-45 : фото
342076
  Завірюхіна Марія Грузія. СакартВело : троянда вітрів / Завірюхіна Марія, Любенко Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 140-145
342077
  Будько Євген Грузія. Смак, блиск і дух // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 74-79 : фото
342078
  Стаховський Дмитро Грузія. Старий Тбілісі з настроєм белісимо / Стаховський Дмитро, Тешаєва Людмила // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 102-107
342079
   Грузія. Тбілісі для дам // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 36-37 : фото
342080
  Горобець Іван Грузія. Тепло і велич / Горобець Іван, Горобець Анна, Будько Євген // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 3 (129), червень - липень. – С. 60-70 : фото
342081
  Шевельов Андрій Грузія. У гості до братів : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 32-35 : Фото
342082
  Велика Валерія Грузія. Що таке джомардоба // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 58-60 : фото
342083
  Іващенко Микола Грузія. Як ми каталися на лижах із Михайлом Саакашвілі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (67). – C. 62-66 : фото
342084
  Кононенко Петро Грузія: "Лиш боротись - значить жить!" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 156-161
342085
  Птахів Семен Грузія: морська альтернатива? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 76-77 : фото. – ISSN 1998-8044
342086
   Грузія: система вступу до ВНЗ // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2012. – № 1/2. – С. 21-29


  У статті розкривається комплексне оцінювання навчальних досягнень, рейтинговий відбір студентів в Грузії.
342087
  Неправська Наталія Грузія: сталий розвиток перспективного напрямку // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 34-37 : фото. – ISSN 1998-8044
342088
  Бериташвілі Д. Грузія: Уроки війни - 2008 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9 серпня (№ 140). – С. 10-11
342089
  Смирнов В.Т. Грузовые перевозки в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении. / В.Т. Смирнов. – Москва : Юридическая литература, 1981. – 113 с.
342090
  Александров-Дольник Грузовые перевозки разными видами транспорта / Александров-Дольник, Ф.М. Лучанский. – Москва, 1971. – 311с.
342091
  Гинзбург-Шик Грузоподъемные маханизмы и такелажные работы при монтаже оборудования тепловых электростанций / Гинзбург-Шик. – Москва, 1983. – 272 с.
342092
  Схипперс Й. Грузчики дядюшки Ари / Й. Схипперс. – М., 1964. – 157с.
342093
  Фролов Л.Г. Грузчики. / Л.Г. Фролов. – Мурманск, 1982. – 280с.
342094
  Румянцева М.А. Грузчица. стихи / М.А. Румянцева. – Липецк, 1962. – 41с.
342095
  Щурат В.Г. Грунвальдська пісня : (Bogurodzicza dzewicza) : Пам"ятка западно-руської лїтератури XIV в. / В. Щурат. – Жовква : З печатні оо. Василиян, 1906. – 52 с. + 1 арк. фотокоп. рукоп. тексту
342096
  Цейтлин Р.М. Грунский Николай Кузьмич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 136-137
342097
  Шкварук М.М. Грунт-дивовижний витвір природи / М.М. Шкварук, С.О. Тупчієнко. – Київ : Радянська школа, 1987. – 108с.
342098
  Позняк Степан Грунт - феномен природи // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 46-49
342099
  Вишеславський Л.М. Грунт / Л.М. Вишеславський. – Київ : Молодь, 1973. – 151 с.
342100
  Лосєв І. Грунт для Путіна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11 грудня (№ 233). – С. 5


  Ставлення до "інородців" - це те, що об"єднує російського алкоголіка з-під пивного ларка з російським професором із університету.
342101
   Грунт из материкового района Луны. – Москва : Наука, 1979. – 708с.
342102
  Черкасов И.И. Грунт Луны / И.И. Черкасов, В.В. Шварев. – Москва : Наука, 1975. – 144 с.
342103
  Мороз О. Грунт, на якому росте нація. З історії свята рідної мови // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 29 листопада - 6 грудня (№ 55/56). – С. 2


  Подано відомості про українську мову та діяльність видатного мовознавця Івана Огієнко, щодо її відродження.
342104
  Кучинський П.О. Грунти : природні умови та ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 25-29
342105
  Годлін М.М. Грунти Державного Лісо-Степового Заповідника ім.Шевченка : попередній нарис / М.М. Годлін. – Харків, 1928. – 101-114 с. – окремий відбиток
342106
  Наконечний Юрій Грунти долини верхів"я ріки Західний Буг // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 42-50 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
342107
   Грунти Донецької області : очерк. – Донецьк : Донбас, 1969. – 56 с. – складено на основі узагальнених даних обслідування грунтів у 1957-1966 рр.
342108
  Дібров Б.І. Грунти Житомирської області / Б.І. Дібров; за ред. Вернандер Н.Б. – Київ : Урожай, 1969. – 60 с.
342109
  Галян В.Г. Грунти Закарпатської області / В.Г. Галян; Андрущенко Г.А. – Ужгород : Карпати, 1969. – 72 с. – Складено на основі узагальнення даних обслідувань грунтів 1957-1969 років
342110
  Миронівський І.С. Грунти і система удобрення в колгоспах Смілянської МТС Київської області УРСР / І.С. Миронівський. – К.-Хю, 1936. – 111с.
342111
  Засульська Т.М. Грунти Київської області. / Т.М. Засульська, І.Г. Захарченко. – К., 1969. – 60с.
342112
  Ільченко І.П. Грунти Кіровоградської області. Складено на основі узагальнених даних обслідування грунтів у 1957-1966 рр. / І.П. Ільченко, М.Х. Галюк. – Дніпропетровськ, 1969. – 78с.
342113
  Канівець І.І. Грунти Мало-Загорівської сільськогосподарської дослідної станції / І.І. Канівець. – Київ, 1930. – 48с.
342114
  Хохрякова А.І. Грунти міст: особливості генезису, класифікації та діагностики // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – С. 110-125. – Бібліогр.: 46 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
342115
  Махов Г.Г. Грунти нижнедніпрянських піскових масивів та лесового степу, що з ними межуе. / Г.Г. Махов. – Х., 1926. – 120с.
342116
  Куліджанов Г.В. Грунти Одеської
342117
  Куліджанов Г.В. Грунти Одеської області, придатні для вирощування винограду // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 38-45 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 45. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
342118
  Глібко М.І. Грунти Полісся та їх удобрення / М.І. Глібко. – Київ; Харків, 1937. – 59с. – Окремий відбиток
342119
  Глібко М.І. Грунти Полісся УРСР / М.І. Глібко. – Київ : Київський університет, 1955. – с.213-258. – Окремий відбиток
342120
  Глібко М.І. Грунти Полісся УРСР / М.І. Глібко. – Київ, 1956. – 213-258с. – Окремий відбиток
342121
  Боловахно І. Грунти району Дніпровського льодовикового язика / І. Боловахно. – Київ, 1930. – 58с.
342122
   Грунти Тернопільської області : Складено на основі узагальнення даних обслідування грунтів 1957-1961 років. – Львів : Каменяр, 1969. – 52с.
342123
   Грунти України та їх агровиробнича характеристика. – Київ : Урожай, 1964. – 162 с.
342124
  Махов Г.Г. Грунти України. Нарис грунтів, методика дослідження, визначник грунтів, короткий нарис геології та рослинности України. / Г.Г. Махов. – Харків : Рад. селянин, 1930. – 330с.
342125
  Калачиков О.Т. Грунти Української РСР та заходи піднесення їх родючості : Стенограма двох публічних лекцій / О.Т. Калачиков. – Київ, 1955. – 76с.
342126
  Кузьмичов В.П. Грунти Харківщини і підвищення їх родючості / В.П. Кузьмичов. – Х, 1965. – 100с.
342127
  Іжевська Н.М. Грунти Хмельницької області / Н.М. Іжевська. – Львів, 1968. – 72с.
342128
  Годлін М.М. Грунти Чарторійської Сільсько-Господарської Дослідної Странції / М.М. Годлін. – Чарторійськ, 1930. – 27 с.
342129
  Мудрак Т А. Грунти Черкаської обл. / Т А. Мудрак. – Дніпропетровськ, 1969. – 111с.
342130
  Короткий В.П. Грунти Чернівецької області / В.П. Короткий. – Львів, 1969. – 64с.
342131
  Дмитрієва В.І. Грунти Чернігіської області / В.І. Дмитрієва; за ред. Скорини С.О. – Київ : Урожай, 1969. – 64 с.
342132
  Родік О.О. Грунти як об"єкт правової охорони за Конституцією України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 104-112. – ISSN 2224-9281
342133
  Гавриш Н.С. Грунти як самостійний об"єкт у правовому полі Конституції України // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 91-94. – ISBN 978-966-7957-18-6
342134
  Ремезов Н.П. Грунти, їх вл астивості і поширення : Посібник для вчителів природознавства і географії середньої школи / Н.П. Ремезов; Перекл. і видання Учпедгізу, переробл. і доп. автором. – Київ : Радянська школа, 1956. – 274с.
342135
  Вернандер Н.Б. Грунти, їх походження та заходи до поліпшення / Н.Б. Вернандер. – Київ : АН УРСР, 1951. – 32с.
342136
  Вернандер Н.Б. Грунти, їх похождення та заходи до поліпшення / Н.Б. Вернандер. – Київ, 1951. – 32с.
342137
   Грунтова карта території Нижньодністровського національного природного парку / Я.М. Біланчин, К.М. Усачова, Є.Б. Газєтов, В.І. Медінець // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 69-76 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
342138
  Іутинська Г.О. Грунтова мікробіологія : навч. посібник для студ. біол. спеціальностей вищ. навч. закл. / Іутинська Г.О. ; Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України. – Київ : Арістей, 2006. – 284 с. – ISBN 966-8458-95-8
342139
  Лисенко Т.Д. Грунтове живлення рослин - корінне питання науки землеробства. / Т.Д. Лисенко. – К., 1963. – 208с.
342140
  Приклонский В.А. Грунтоведение / В.А. Приклонский. – М
1. – 1949. – 411с.
342141
  Приклонский В.А. Грунтоведение / В.А. Приклонский. – Москва : Госгеолиздат
Ч. 2. – 1952. – 302с.
342142
   Грунтоведение. – М.
3. – 1953. – 175с.
342143
  Приклонский В.А. Грунтоведение / В.А. Приклонский. – 3-е изд.. перераб. и доп. – Москва : Госгеолтехиздат
Ч. 1. – 1955. – 302с.
342144
  Сергеев Е.М. Грунтоведение / Е.М. Сергеев. – Изд. 2-е, переработ. – Москва : МГУ, 1959. – 334с.
342145
   Грунтоведение / Сергеев Е.М. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1971. – 595с.
342146
   Грунтоведение / Сергеев Е.М. – 4-е изд., перераб. – Москва : Московский университет, 1973. – 387с.
342147
   Грунтоведение / Под ред. Е.М. Сергеева. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : МГУ, 1983. – 389с.
342148
   Грунтоведение : Учебник для студ. высш. учеб. зевед., обучающихся по геологическим специальностям / В.Т. Трофимов, В.А. Королев, Е.А. Вознесенский, Г.А. Голодковская, Ю.К. и др. Васильчук; В.Т. Трофимов, В.А. Королев, Е.А. Вознесенский, Г.А. Голодковская, Ю.К. Васильчук и др.; МГУ им. М.В. Ломоносова; Под ред. В.Т. Трофимова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во МГУ; Наука, 2005. – 1024с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-211-04848-2
342149
   Грунтоведение и инженерная геология. – Л., 1964. – 168с.
342150
   Грунтоведение и инженерная геология. – Ленинград : Ленинградский ун-т
Т. 1. – 1976. – 136с.
342151
   Грунтоведение и инженерная геология. – Ленинград : Наука
2. – 1980. – 136с.
342152
  Стасовская К.А. Грунтоведение и механика грунтов / К.А. Стасовская. – К, 1977. – 128с.
342153
  Черкасов И.И. Грунтоведение Луны / И.И. Черкасов, В.В. Шварев. – Москва : Наука, 1979. – 232 с.
342154
   Грунтовий покрив військових аеродромів України та їх можлива екологічна санація (на прикладі аеродрому в м. Прилуки) / О. Меньшов, А. Сухорада, О. Круглов, Р. Хоменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-38. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні характеристики ґрунтового покриву колишнього військового аеродрому Прилук та навколишніх природних ландшафтів. Проаналізовано можливі шляхи та перспективи екологічного очищення досліджуваних ґрунтів. Наведено перші результати ...
342155
  Тихоненко Д.Г. Грунтовий покрив дослідного поля "Роганського стаціонару" Харківського НАУ ім. В.В. Докучаєва / Д.Г. Тихоненко, Ю.В. Дегтярьов // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 5-13 : рис. – Бібліогр.: с. 13. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
342156
   Грунтовий покрив Рівненського району Рівненської області і стан його еродованості / В.М. Фурман, В.С. Троцюк, Т.М. Солодка, В. Яцкова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 36-43 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 43. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
342157
  Бортник С.Ю. Грунтовий покрив території Києва: сучасний стан і закономірності просторової організації / С.Ю. Бортник, Т.М. Лаврук, Л.М. Тимуляк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (84). – С. 44-49. – ISSN 0868-6939


  У статті висвітлено закономірності просторової організації природного ґрунтового покриву території Києва та особливості його сучасного стану. Показано важливе значення дослідження і картографування ґрунтів, що дозволяє розшифровувати інформацію не ...
342158
  Величко Володимир Андрійович Грунтовий покрив українського Полісся як зонально обумовленній природній комплекс, його діагностика та кваліфікація. : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.01.03. / Величко Володимир Андрійович; Ін-т грунтознавства та агрохіміі. – Харків, 1999. – 20л.
342159
  Гаврилюк В.С. Грунтовий покрив як елемент географічних ландшафтів Західного Полісся УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 79-87. – Бібліогр.: 14 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 1)
342160
  Андріюк А.І. Грунтові актиноміцети та вищі рослини / А.І. Андріюк. – Київ : Наукова думка, 1972. – 144с.
342161
  Холодний М.Г. Грунтові бактерії, значення їх у природі та сільскому господарстві / М.Г. Холодний. – К., 1931. – 42с.
342162
  Романенко Петро Олександрович Грунтові водорості лісів українських Карпат : Дис.... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Романенко Петро Олександрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 252 л. + Додаток: л.218-250. – Бібліогр.: л.:188-218
342163
  Романенко П.О. Грунтові водорості лісів українських Карпат : Автореф. дис... канд. біологічних наук: 03.00.05. / Романенко П.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: с. 16-17
342164
  Бойко В.Р. Грунтові водорості при взаємодії із вірусами вищих рослин: реакція культур та структурно-функціональні зміни в клітинах : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.05 - ботаніка / Бойко В.Р.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 149л. – Бібліогр.: л.135-149
342165
  Бойко В.Р. Грунтові водорості при взаємодії із вірусами вищих рослин: реакція культур та структурно-функціональні зміни в клітинах : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.05 / Бойко В.Р.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
342166
  Костіков Ігор Юрійович Грунтові водорості України : Автореф. дис. ... д-ра біолог. наук: 03.00.05 / Костіков І.Ю.; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 36 с.
342167
  Костіков Ігор Юрійович Грунтові водорості України : Дис....доктора біологічних наук:03.00.05 / Костіков Ігор Юрійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 715л. + Додатки:л.373-715. – Бібліогр.:л.316-373
342168
  Шеховцева О.Г. Грунтові водорості урбоекосистем міста Маріуполя // Грунтознавство : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2014. – Vol.15 no.1-2 (24). – С. 63-69 : табл. – Бібліогр.: с.69. – ISSN 1684-9094
342169
  Рибальченко В.М. Грунтові гіфоміцети як патогени кровосисних комарів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 49-51. – (Біологія ; Вип. 27)


  У результаті досліджень установлено видовий склад грунтових грибів, серед них виявлено види, що паразитують на кровосисних комарах.
342170
  Копилов Є.П. Грунтові гриби як біотичний чинник впливу на рослини / Є.П. Копилов, О.В. Надкернична // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 163-175. – Бібліогр.: 48 назв. – ISSN 2077-4893
342171
  Віннікова Ольга Іванівна Грунтові мікроміцети і водорості лісових насаджень у південній частині східного лісостепу України : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.05 / Віннікова О.І.; МОіНУ; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – 208л. + Додатки: л.185-208. – Бібліогр.: л.157-184
342172
  Віннікова Ольга Іванівна Грунтові мікроміцети і водорості лісових насаджень у південній частині східного лісостепу України : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Віннікова О.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв.
342173
  Паньків З.П. Грунтові ресурси: значення та функції // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (25). – С. 84-95. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
342174
  Коломоєць Т. Грунтовне дослідження адміністративно-правових засад управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 161-163. – ISSN 0132-1331
342175
  Шевченко Я. Грунтовне дослідження кодифікційних процесів у сфері міжнародного приватного права // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 97-100
342176
  Михеєнко М.М. Грунтовне дослідження одного з основних принципів радянського кримінального процесу // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 20. – С. 152-156
342177
  Мироненко Н. Грунтовне дослідження розвитку та функціонування одного з найважливіших інститутів держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 365-366. – ISSN 0132-1331
342178
  Комзюк Л.Т. Грунтовне дослідження словацького медіа-права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (3). – С. 174-176. – ISSN 2227-796X
342179
  Кисіль В. Грунтовне дослідження у сфері цивільного права // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 57-58
342180
  Панков Г. Грунтовне дослідження, проведене на основі численних першоджерел : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 21-22
342181
  Панков Г. Грунтовне дослідження, проведене на основі численних першоджерел : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 21-22
342182
  Шумило І. Грунтовні економічні дослідження як фундамент для прийняття виважених рішень // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 40-43
342183
   Грунтово-географічне районування Українського Полісся / І.Я. Папіш, С.П. Позняк, Г. . Іванюк, Т.С. Ямелинець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 31-42. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
342184
  Папіш І.Я. Грунтово-географічне районування: становлення, нові підходи / І.Я. Папіш, С.П. Позняк // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 2 (78). – С. 18-22. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
342185
  Тригуб В.І. Грунтово-географічні дослідження в Імператорському Новоросійському університеті / В.І. Тригуб, Н.О. Попельницька // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 2 (21). – С. 166-174. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
342186
  Позняк С.П. Грунтово-географічні дослідження. / С.П. Позняк, Є.Н. Красєха. – Львів-Одеса, 1999. – 96с.
342187
  Стрельченко В.П. Грунтово-екологічні основи системи землеробства Полісся України : Автореф. ... дис. д-ра сільгосп. наук : 06.01.03 / Стрельченко В.П.;. – Київ, 1994. – 48 с.
342188
  Тригуб В.І. Грунтово-екологічні особливості міських грунтів (на прикладі м. Одеси) / В.І. Тригуб, С.В. Бочевар, А.М. Купчик // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – С. 98-109 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
342189
  Воротинцева Л.І. Грунтово-меліоративні аспекти відновлення зрошення на півдні України // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 12-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0587-2596
342190
  Воротинцева Л.І. Грунтово-меліоративні показники чорнозему звичайного за краплинного зрошення // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 62-68 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
342191
  Товстокорий О.В. Грунтово-мікробіологічна індикація різного агрогенного використання чорноземів типових глибоких // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 51-58 : рис. – Бібліогр.: с. 58. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
342192
   Грунтово-рослинний компонент природного середовища у проблемі усихання Куяльницького лиману / Я.М. Біланчин, А.О. Буяновський, М.Й. Тортик, П.І. Жанталай, М.В. Адобовська // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – С. 56-77 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
342193
  Алєксєєва Т.М. Грунтово-рослинний покрив як показник забруднення атмосферного повітря важкими металами // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 16-22 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
342194
  Каштанов С.Г. Грунтовые воды г.Казани. / С.Г. Каштанов. – Казань, 1959. – 164с.
342195
  Комарова М.В. Грунтовые воды Западного Причерноморья : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: / Комарова М.В.; АН УССР. Ин-т геологич. наук. – К., 1967. – 20л.
342196
  Смирнова А.Я. Грунтовые воды и их естественная защита от загрязнения на территории Воронежской области / А.Я. Смирнова. – Воронеж, 1986. – 108с.
342197
  Ретхати Л. Грунтовые воды и строительство / Л. Ретхати; ПОД ред. В.А. Кирюхина. – Москва : Стройиздат, 1989. – 432 с.
342198
  Исрафилов Г.Ю. Грунтовые воды Кура-Аркаксинской низменности. / Г.Ю. Исрафилов. – Баку, 1972. – 206с.
342199
  Взнуздаев С.Т. Грунтовые воды Нижнего Приднестровья / С.Т. Взнуздаев. – Москва : АН СССР, 1959. – 164с.
342200
  Грицюс А. Грунтовые грибы (polyporaceae s.1.) Литовской ССР и их хозяйственное значение : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Грицюс А. ; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1969. – 25 с.
342201
  Биянов Г.Ф. Грунтовые плотины на вечной мерзлоте / Г.Ф. Биянов. – Якутск, 1989. – 153с.
342202
   Грунтовые толщи Западно-Сибирской плиты. – Москва : МГУ, 1988. – 127с.
342203
  Щербак І.Є. Грунтозахисне землеробство у степовій зоні України / І.Є. Щербак. – Київ, 1985. – 47с.
342204
  Бураков В.І. Грунтозахисний моніторінг для формування і здійснення агроландшафтної державної земельної політики : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 3-10. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
342205
  Стецюк О.П. Грунтозахистна технологія обробітку при вирощуванні картоплі на дерново-підзолистому грунті полісся України. : Автореф... Канд.с-г.наук: 06.00.01 / Стецюк О.П.; Ін-т землеробства та ін. – К, 1995. – 23л.
342206
  Вільямс В.Р. Грунтознавство / В.Р. Вільямс. – Вид. 5-е. – Київ; Харків, 1948. – 444с.
342207
  Вільямс В.Р. Грунтознавство : Землеробство з основами грунтознавства / В.Р. Вільямс. – Вид. 6-е. – Київ, 1953. – 600с.
342208
  Гаркуша І.Ф. Грунтознавство / І.Ф. Гаркуша. – вид. 2-е, переробл. и допопн. – Київ : Держсільгоспвидав, 1954. – 400 с.
342209
   Грунтознавство. – Київ : Держсільгоспвидав, 1960. – 424 с.
342210
  Назаренко І.І. Грунтознавство : Hавчальний посібник / І.І. Назаренко. – Чернівці : Рута, 1998. – 76с.
342211
  Назаренко І.І. Грунтознавство : Підручник для студ. природничих спец. / І.І. Назаренко, С.М. Польчина, В.А. Нікорич; Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2004. – 400с. – ISBN 966-8029-45-3
342212
  Назаренко І.І. Грунтознавство : підручник для студ. природ. спец. вищ. навч. закладів / І.І. Назаренко, С.М. Польчина., В.А. Нікорич. – Вид. 3-тє. – Чернівці : Книги - 21, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-2147-29-2
342213
   Грунтознавство = Gruntoznavstvo=Soil science : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2001-. – ISSN 1684-9094
Vol.15 no.1-2 (24). – 2014. – Резюме англ., рос., укр. мовами
342214
   Грунтознавство = Gruntoznavstvo=Soil science : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2001-. – ISSN 1684-9094
Vol.16, no.1/2. – 2015. – Резюме англ., рос., укр. мовами
342215
   Грунтознавство = Gruntoznavstvo=Soil science : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2001-. – ISSN 1684-9094
Vol. 16, no. 3/4. – 2015. – 96 p. – Резюме англ., рос., укр. мовами
342216
   Грунтознавство = Gruntoznavstvo=Soil science : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2001-. – ISSN 1684-9094
Vol.17, no.1/2. – 2016. – 93 с. – Резюме англ., рос., укр. мовами
342217
   Грунтознавство = Gruntoznavstvo=Soil science : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ : ТОВ "Агенство"Телепресшнформ", 2001-. – ISSN 1684-9094
Vol.17, no. 3/4. – 2016. – 117 с. – Резюме англ., рос., укр. мовами
342218
  Аріон О.В. Грунтознавство з основами географії грунтів : Методичні вказівки до вивчення курсу (для студ. заочного відділення) / О.В. Аріон; КНУТШ; Географічний факультет; Кафедра географії України. – Київ : Обрії, 2004. – 32с.
342219
   Грунтознавство з основами геології : навчальний посібник для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навч. закладах освіти 2-4 рівнів акредитації з напрямку 1301 "Агрономія" / О.Ф. Гнатенко, М.В. Капштик, Л.Р. Петренко, С.В. Вітвицький; О.Ф. Гнатенко, М.В. Капштик, Л.Р. Петренко, С.В. Вітвицький; Кабінет Міністрів України; Нац. аграрний ун-т. – Київ : Оранта, 2005. – 648с. – ISBN 966-8754-08-5
342220
  Позняк С.П. Грунтознавство і географія грунтів : підручник [для студ. вищих навч. закладів] : у двох частинах / С.П. Позняк ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-769-5(Ч.1)
Ч. 1. – 2010. – 270 с. : фотоіл., табл. – Бібліогр. в кінці кожного розділу
342221
  Позняк С.П. Грунтознавство і географія грунтів : підручник [для студ. вищих навч. закладів] : у двох частинах / С.П. Позняк ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-795-4(Ч.2)
Ч. 2. – 2010. – 286 с., [36] с. іл. : табл. – Бібліогр. в кінці кожного розділу
342222
  Соколовський О. Грунтознавство на Україні / О. Соколовський. – Х., 1927. – 6с.
342223
  Махов Г.Г. Грунтознавство. Ухвалено, як підручник для сіль-госп. ін-тів і технікумів. / Г.Г. Махов. – Х., 1925. – 160с.
342224
  Глуховский Виктор Дмитриевич Грунтосиликаты, их свойства, технология изготовления и область применения : Автореф... доктора техн.наук: / Глуховский Виктор Дмитриевич; Киевский инж.-строит. ин-т. Науч.-исслед. лаборатория грунтосиликатов. – Киев, 1965. – 44л. – Бібліогр.:с.43-44
342225
  Крокос В.І. Грунтотворчі породи Проскурівської округи / В.І. Крокос. – С. 11-20. – Окр.відбиток
342226
  Иванов П.Л. Грунты и основания гидротехнических сооружений / П.Л. Иванов. – Москва : Высшая школа, 1985. – 352с.
342227
  Иванов П.Л. Грунты и основания гидротехнических сооружений / П.Л. Иванов. – М, 1991. – 447с.
342228
  Молодых И.И. Грунты подов и степных блюдец субаэрального покрова Украины / И.И. Молодых. – К., 1982. – 159с.
342229
  Лукашев К.И. Грунты СССР / К.И. Лукашев. – Л., 1939. – 364с.
342230
  Демченко М.В. Група "Визволення праці" і перший соціал-демократичний гурток у Києві (До 100-річчя групи "Визволення праці") // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 17-24. – (Історичні науки ; Вип. 25)


  В статье на основе значительного фактического материала, в том числе и неопубликованных источников, показана деятельность первой марксистской организации России - группы "Освобождение труда" и первого социал-демократического кружка в Киеве - по ...
342231
  Качуровський І. Група "Світання" та її місце в українському письменстві // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 10. – С. 140-142. – ISSN 0868-4790
342232
  Кудрявцева Г.М. Група автоморфізмів деформованої інверсної симетричної напівгрупи / Г.М. Кудрявцева, Г.Ю. Цяпута // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 101-105. – (Математика. Механіка ; Вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  У термінах стандартних теоретико-групових конструкцій описано будову групи автоморфізмів деформованої скінченної інверсної симетричної напівгрупи IS[нижній індекс n]. The structure of the automorphism group of the sandwich semigroup IS[lower index n] ...
342233
  Шевцов А.І. Група БРІКС та нова парадигма міжнародних відносин / А.І. Шевцов, Г.І. Мерніков // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Горбулін В.П., Власюк О.С., Ляшенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 17-26
342234
  Юричко А.В. Група впливу - секретна зброя інформаційного впливу геополітичних ігор // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Журналістика" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2007. – Вип. 1 (6). – С. 138-143


  За мету ставилося класифікувати країни за рівнем їх інформаційного маніпулятивного впливу на Україну. В досліджені проаналізовані періодичні друковані видання в 68 країнах світу, оброблено 4266 інформаційних повідомлень та аналітичних статей за період ...
342235
  Коржанський М.Й. Група осіб як суб"єкт злочину // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 53-57.
342236
   Група самозахисту. – К., 1953. – 223с.
342237
  Харчук О.О. Група Світового банку в системі міжнародних валютно-кредитних інституцій / О.О. Харчук, О.О. Білий // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 362-366. – ISSN 2219-5521
342238
  Бановик-Марковска Групен портрет : културолошки и литературно-теориски есеи / Ангелина Бановик-Марковска. – Скопjе : МАГОР, 2007. – 147 с. – (Современа мисла). – ISBN 978-9989-183-19-5
342239
  Стахів Людмила Леонідівна Групи Брауера полів раціональних функцій над псевдоглобальними полями та еліптичних кривих над псевдолокальними полями : Дис... канд. фізико-математ.наук: 01.01.06 / Стахів Людмила Леонідівна; Львів. держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1999. – 119л. – Бібліогр.:л.109-119
342240
  Мельник О. Групи галактик: ідентифікація та фізичні властивості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 40-49. – (Астрономія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглянуто напбільш поширені методи відбору галактик у групи та наведено головні результати з вивчення фізичних властивостей груп галактик. The work deals with the most widely used methods of galaxy groups selection and presents the main ...
342241
  Лавренюк Я.В. Групи гомеоморфізмів канторових просторів : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра та теорія чисел / Лавренюк Я.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 280л. – Бібліогр. : л.262-280
342242
  Лавренюк Я.В. Групи гомеоморфізмів канторових просторів : автореф. ... д-ра. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Лавренюк Я.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 25 с. – Бібліогр.: 20 назв
342243
  Кучменко Світлана Миколаївна Групи з великими системами підгруп, близьких до нормальних : Дис. ... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Кучменко С.М.; Нац. акад. державної податкової служби України. – Ірпінь, 2005. – 122 л. – Бібліогр.: л.115-122
342244
  Кучменко Світлана Миколаївна Групи з великими системами підгруп, близьких до нормальних : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Кучменко С.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
342245
  Требенко Д.Я. Групи з деякими обмеженнями для неінваріантних підгруп. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Требенко Д.Я.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 13л.
342246
  Требенко Дмитро Якович Групи з деякими обмеженнями для системи неінваріантних підгруп. : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Требенко Дмитро Якович; АН України, ін-т математики. – К., 1993. – 96л. – Бібліогр.:л.90-96
342247
  Левіщенко С.С. Групи з деякими системами дисперсивних підгруп : Автореф. дис. ... д-ра фіз.- мат. наук : 01.01.06 / Левіщенко С. С.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 32 с.
342248
  Лиман Федір Миколайович Групи з заданими системами нормальних підгруп та з обмеженнями на нормалізатори деяких систем підгруп : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.01.06 / Лиман Федір Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 29л.
342249
  Лиман Ф.М. Групи з заданими системами нормальних підгрупп та з обмеженнями на нормалізатори деяких систем підгруп. : Дис... Доктора фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Лиман Ф.М.; Сумський держ. педагог. ін-т ім. А.С.Макаренка. – Суми, 1996. – 212л. – Бібліогр.:л.198-212
342250
  Мазурок О.О. Групи з невеликими комутантами : Автореф... канд. фіз. мат.наук: 01.01.06 / Мазурок О. О.; КУ. – К., 1998. – 15л.
342251
  Мазурок О.О. Групи з невеликими комутантами : Дис... канд.фіз.-мат.наук: 01.0106 / Мазурок О.О.; Ін-т математики НАН України. – К., 1998. – 121л. – Бібліогр.:л.114-121
342252
  Мазурок О.О. Групи з невеликими комутантами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Мазурок О. О.; КУ. – К., 2000. – 16л.
342253
  Мазурок О.О. Групи з невеликими комутантами : 01.01.06:Дис. ... канд. фіз.-мат. наук / Мазурок О. О.; Ін-т математики НАН України. – Київ, 2000. – 125л. – Бібліогр.: С. 118-125
342254
  Немчанінова Т.М. Групи з нескінченним центральним нециклічним метациклічним комунтантом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 21-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Охарактеризовано групи G з центральним нескінченним нециклічним метациклічним комутантом G". Ключові слова: комутант, центральна підгрупа, метациклічна підгрупа. The groups G with the central infinite metacyclic noncyclic commutant G" are ...
342255
  Коваленко Володимир Іванович Групи з нормальними неметациклічними підгрупами : Дис....канд.фізико-математ.наук:01.01.06 / Коваленко Володимир Іванович; Нац.пед.ун-тет ім.М.П.Драгоманова. – Київ, 2000. – 109л. – Бібл.:л.103-109
342256
  Коваленко В.І. Групи з нормальними неметациклічними підгрупами : Автореф. ... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Коваленко В.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 13 с. – Бібліогр.: 11 с.
342257
  Мельник Т.І. Групи з нормальними нормалізаторами підгруп і циклічним комутантом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-75. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються групи, у яких нормалізатор кожної підгрупи є нормальна підгрупа.
342258
  Калашнікова Наталія Вікторівна Групи з обмеженням для деяких фактор-груп : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Калашнікова Наталія Вікторівна; Мін-во освіти України. Дніпропетровський держ. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1998. – 111л. – Бібліогр.:л.106-111
342259
  Друшляк М.Г. Групи з обмеженням на норми заданих систем підгруп : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Друшляк Марина Григорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
342260
  Калашнікова Наталія Вікторівна Групи з обмеженнями для деяких фактор-груп : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук : 01.01.06 / Калашнікова Наталія Вікторівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
342261
  Немчанінова Т.М. Групи з обмеженнями на комутант : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.06 - алгебра і теорія чисел / Немчанінова Т.М.; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2008. – 123л. – Бібліогр.: л.116-123
342262
  Немчанінова Т.М. Групи з обмеженнями на комутант : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.01.06. - Алгебра і теорія чисел / Немчанінова Тетяна Миколаївна ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
342263
  Лукашова Т.Д. Групи з обмеженнями на нормалізатори заданих систем підгруп : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Лукашова Т.Д.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16с. – Бібліогр.:16с.
342264
  Лукашова Тетяна Дмитрівна Групи з обмеженнями на нормалізатори заданих систем підгрупи : Дис.... канд. фізико-математ. наук: 01.01.06 / Лукашова Тетяна Дмитрівна; Сумський держ. педагог. ун-тет ім.А.С.Макаренка. – Київ, 2001. – 119 л. – Бібліогр.: л.114-119
342265
  Друшляк М.Г. Групи з обмеженнями на норми заданих систем підгруп : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Друшляк Марина Григорівна ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2011. – 124 л. – Бібліогр.: л. 110-124
342266
  Ярова О.А. Групи з обмеженнями на підгрупи, що не є нормальними : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Ярова О.А. ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2009. – 106 л. – Бібліогр.: л. 100-106
342267
  Ярова О.А. Групи з обмеженнями на підгрупи, що не є нормальними : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06. / Ярова О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 15с. – Бібліогр.: 7 назв
342268
  Одінцова О.О. Групи з сепаруючими підгрупами відносно системи нециклічних підгруп // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 57-63. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Подано опис періодичних локально ступінчастих груп G, в яких нормальними є нециклічні підгрупи, коли вони не належіать деякій підгрупі з групи G. It"s described the periodic local graded groups G in which non-cyclic subgroups are normal when they ...
342269
  Черненко І.Є. Групи з трьома інволюціями і квазіцентральним комутантом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 86-90. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі описані всі 2-групи G з трьома інволюціями, що є розширеннями своєї квазіцентральної підгрупи D за допомогою групи кватерніонів порядку 8.
342270
  Верпатова Н.Ю. Групи з узагальнено доповнюваними підгрупами : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Верпатова Н. Ю.; Верпатоа Н. Ю.; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1998. – 158л. – Бібліогр.:л.150-158
342271
  Верпатова Н.Ю. Групи з узагальнено доповнюваними підгрупами. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Верпатова Н.Ю.; КУ. – К., 1998. – 16с.
342272
  Кузенний М.Ф. Групи з умовами транзитивності нормальності для набелевих підгруп. : Автореф. дис. ... канд.фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Кузенний М.Ф.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1995. – 21 с.
342273
  Коваль Тетяна Валеріївна Групи з умовами щільності нормальності для нециклічних підгруп : Дис...канд.фіз.мат.наук:01.01.06 / Коваль Тетяна Валеріївна; АДПСУ. – Ірпінь, 2001. – 116 л. – Бібліогр.:л.104-116
342274
  Коваль Т.В. Групи з умовами щільності нормальності для нециклічних підгруп : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Коваль; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17с. – Бібліогр.:с.14-15
342275
  Семко М.М. Групи з умовами щільності нормальності та її узагальнень для деяких систем підгруп : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.01.06 / Семко М.М.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 33 с. – Бібліогр.: 24 назв.
342276
  Семко Микола Миколайович Групи з умовами щільності нормальності та її узагальнень для деяких систем підгруп : Дис. ...доктора фізико-математ.наук:01.01.06 / Семко Микола Миколайович; Академія держ.податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – 301л. – Бібліогр.:л.286-301
342277
  Артемович О.Д. Групи з умовою максимальності для негіперцентральних підгруп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В роботі охарактеризовані групи, які не є скінченно породженими і задовольняють умову максимальності для негіперцентральних (відповідно ненільпотентних) підгруп.
342278
  Одінцова Оксана Олександрівна Групи з умовою сепараторної нормальності для деяких систем нециклічних підгруп : Дис.канд.фізико-математ.наук: 01.01.06 / Одінцова Оксана Олександрівна; КУ ім.Т.шевченка. – Київ, 2001. – 116л. – Бібл.:л.:112-116
342279
  Одінцова О.О. Групи з умовою сепараторної нормальності для деяких системних нециклічних підгруп / Одінцова О.О.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 17с. – Бібліогр.:с.15
342280
  Мазурок О.О. Групи з циклічним комутантом порядку р2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-37. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Встановлюється опис груп з назви роботи у вигляді добутку G = CD з повністю описаною нормальною підгрупою С і підгрупою D, що має певний стандартизований опис.
342281
  Лавренюк Я.В. Групи зберігаючих міру гомеоморфімів множини Кантора / Я.В. Лавренюк, В.В. Некрашевич // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 6
342282
  Олійник Б.М. Групи ізометрій і алгебраїчно-комбінаторні властивості метричних просторів з умовами скінченності : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Олійник Богдана Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 413 л. – Бібліогр.: л. 272-285
342283
  Олійник Б.В. Групи ізометрій і алгебраїчно-комбінаторні властивості метричних просторів з умовами скінченності : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Олійник Богдана Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 32 с. – Бібліогр.: 54 назви
342284
  Биковець В.І. Групи інтересів в процесі взаємодії громадянського суспільства і держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-48. – (Філософія. Політологія ; Вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено вивченню політичної діяльності груп інтересів в контексті взаємодії громадянського суспільства та держави, на основі аналізу її основних концепцій та теорій, і стану такої взаємодії в сучасній Україні. Проаналізовано можливі шляхи ...
342285
  Тупиця О.Л. Групи інтересів сучасного суспільства та профспілки: аспекти політичної співпраці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 13-20. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 1 (29)). – ISSN 2312-2714
342286
  Тимченко М.М. Групи інтересів та їх роль у процесах партійної комунікації // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 197-199
342287
  Шаян О.Л. Групи інтересів як суб"єкти політичних рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
342288
  Цвих В. Групи інтересів, їх інститути та організації в громадянському суспільстві // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.33-46. – ISSN 1609-5499
342289
  Цвих В.Ф. Групи інтересів/тиску: визначення, класифікація, межі функціонування та розрізнення / В.Ф. Цвих ; Бібліотека Київської міської організації НДП. – Київ, 2002. – 18с.
342290
   Групи країн за часткою у світовому ВВП, експорті товарів та послуг і населенні, 2006 / джерело: World Economic Outlook, October 2007 (IMF) // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (1). – С. 123-125. – ISSN 1684-906Х
342291
   Групи країн за часткою у світовому ВВП, експорті товарів та послуг і населенні, 2006 / джерело: World Economic Outlook, October 2007 (IMF) // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (2). – С. 123-125. – ISSN 1684-906Х
342292
  Бабич В.М. Групи Пуанкаре деякого класу біомодульних задач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 7-11. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  За допомогою техніки групоїдів досліджуються групи Пуанкаре деякого класу бімодульних задач над кільцем степеневих рядів від однієї змінної над полем. Using gropuoid technique we investigate Poincare groups of some class of bimodule problems over the ...
342293
  Казимір П. Групи реформ суспільного страхування в Польщі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 37-39. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817
342294
  Брезвін А. Групи ризику і податкова застава // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 11/12. – С.34-37
342295
  Артемович О.Д. Групи, близькі до нерозкладних, і пов"язані з ними задачі теорії кілець : Автореф. дис. на здобуття д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.06. / Артемович О.Д.; КНУТШ. – Київ, 2000. – 33с.
342296
  Беркович Є.Л. Групи, породжені скінченними автоматами спеціальних типів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Беркович Євген Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Одеса, 2012. – 108 л. – Бібліогр.: л. 104-108
342297
  Беркович Є.Л. Групи, породжені скінченними автоматами спеціальних типів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Беркович Євген Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
342298
  Озирный В.Г. Групкомсорг / В.Г. Озирный. – М., 1975. – 127с.
342299
  Мекуш О.Г. Групова верифікація цифрових підписів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 281-285. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто алгоритми групової верифікації модулярного експоненціювання та їх застосування до групової верифікації цифрового підпису DSS. Пропонується загальний тест "малих експонент" для прискорення групової верифікації цифрового підпису ...
342300
  Мартинюк Ю.П. Групова вправа - панацея у формуванні професійної компетенції з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С.33-38 : фото
342301
  Лісневська А.О. Групова дискусія як інструмент конструювання у студентів уявлень про медіаосвіту // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 323-330
342302
  Паокась Лілія Групова діяльність учнів на нестандартних уроках з фізичної географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 5. – С. 37-39. – Бібліогр. 5 назв
342303
  Горностай П.П. Групова ідентичність як предмет психології малих груп // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 105-112. – ISBN 978-966-8063-90-11
342304
  Магда О. Групова класифікація класу квазілінійних рівнянь гіперболічного типу відносно алгебр Лі невисокої розмірності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 33-39. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Розв"язано задачу групової класифікації класу квазілінійних рівнянь гіперболічного типу з двома незалежними змінними відносно три-, чотири- та п"ятивимірних алгебр Лі. We solve the problem of description of a class of quasilinear equations of ...
342305
  Засадко Т.М. Групова класифікація рівнянь Шродінгера зі змінною масою / Т.М. Засадко, А.Г. Нікітін // Збірник праць Інституту математики НАН України / Ін-т математики Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 11, № 1 : Актуальні проблеми математичної фізики та її застосування. – С. 228-240. – ISSN 1815-2910
342306
  Засадко Т.М. Групова класифікація рівнянь Шрьодінгера зі змінною масою для двовимірного випадку // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5
342307
  Манжос Оксана Групова робота на уроках української мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 2-3. – ISSN 0130-5263
342308
   Групове експертне оцінювання та компетентність експертів / Величко О.М. [та ін.] ; за заг. ред. О.М. Величка ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса : Бондаренко М.О., 2015. – 284, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-221. – ISBN 978-617-7261-28-4
342309
  Хандшке Є. Групове страхування життя з капіталізаційним фондом в польській системі пенсійного страхуваннчя / Є. Хандшке, К. Лискава // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-25. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблеми виникнення і подолання пенсійного ризику в сучасних системах пенсійного страхування на прикладі Республіки Польща. Одним зі способів вирішення цієї проблеми автори вважають розширення групового страхування життя з ...
342310
  Гуленко А. Груповий коучинг як технологія формування цілісної особистості студента // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 36-42. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається актуальне питання психологічних особливостей формування цілісної особистості в умовах сучасного мультикультурального суспільства, подано результати аналізу літературних джерел з даної проблематики; особлива увага приділена ...
342311
  Федченко В. Груповий метод розслідування кримінальних справ: деякі питання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.55-58. – ISSN 0132-1331
342312
  Майстренко Л. Груповий позов у Швеції: загальна характеристика за законом // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 38-43. – ISSN 1026-9932
342313
  Бойченко Олександр Груповий портрет з Марадоною // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 104-105. – ISSN 0130-5212
342314
   Груповий психоаналіз : Навчальний посібник для психіатрів, психотерапевтів, психологів. – Львів : Класика психотерапії, 2004. – 192с. – ISBN 966-7493-88-1
342315
  Маршалковска-Кшесь Груповий судовий позов як одна з форм правової охорони, що надається більшій кількості суб"єктів // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2012. – N 3. – С. 261-269. – ISSN 2082-4939
342316
  Регіцці Г. Групові позови в Італії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 18-27. – ISSN 1026-9932
342317
  Губська А.В. Групові позови в цивільному процесі : монографія / Губська Алла Володимирівна, Київець Олена Валеріївна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2015. – 179, [1] с. – Бібліогр.: с. 162-179. – ISBN 978-617-7220-53-3
342318
  Погребняк М. Групові позови як гарантії захисту прав та інтересів громадян в умовах державотворення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 426-428. – ISBN 978-617-7069-17-0
342319
  Козакова Л.В. Групові та парні методи роботи на уроках української мови та літератури (практичний аспект) // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 16/18 (272/274). – С. 17-23
342320
  Дмитрук О. Групові туристські вправи як інноваційний метод практичної підготовки фахівців географів / О. Дмитрук, С. Дмитрук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 7-10. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовується використання групових туристських вправ як інноваційного методу практичної підготовки фахівців географів. The exploration of the group tourist exercises as an innovation method for the practical prepare of the specialists of geography ...
342321
  Галацин К. Групові форми організації пізнавальної діяльності студентів майбутніх інженерів на заняттях з англійської мови // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 42-45. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (302)). – ISSN 1729-360Х
342322
  Каленський А.А. Групові цифрові підписи. Методи безпечного видалення члена з групи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 97-110. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається один з важливих криптографічних засобів захисту інформації в групах - цифровий підпис. Проводиться огляд схем побудови групових цифрових підписів з можливістю безпечного видалення члена з групи. One of important cryptographic facilities ...
342323
  Каленський А.А. Групові цифрові підписи. Методи досягнення константної довжини групового ключа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 130-143. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається один з важливих криптографічних засобів захисту інформації в групах - цифровий підпис. Проводиться огляд розвитку схем побудови групових цифрових підписів з константною довжиною групового ключа. Акцентується увага на проблемах пов"язаних ...
342324
  Борозняк А.И. Группа "Белая роза": германские антинацисты и их представления о России // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 2. – С. 144-163. – ISSN 0130-3864
342325
  Зюлковский Е. Группа "Михаил" радирует / Е. Зюлковский. – М., 1976. – 192с.
342326
   Группа "Освобождение труда". – М.
1. – 310с.
342327
   Группа "Освобождение труда". – М.-Л.
4. – 1926. – 420с.
342328
   Группа "Освобождение труда". – М.-Л.
5. – 1926. – 334с.
342329
   Группа "Освобождение труда". – М., 1934. – 114с.
342330
  Жуйков Г.С. Группа "Освобождение труда" / Г.С. Жуйков. – Москва, 1962. – 166с.
342331
  Паукова В.А. Группа "Освобождение труда" и международное социалистическое движение (80-90-е годы XIX века) / В.А. Паукова. – Кишинев, 1963. – 67с.
342332
   Группа "Освобождение труда" и общественно-политическая борьба в России. – М., 1984. – 270с.
342333
   Группа "Освобождение труда" и распространение марксизма в России. – Пермь, 1986. – 171с.
342334
  Сутягина М.В. Группа "Сумитомо" / М.В. Сутягина. – М., 1979. – 160с.
342335
  Обминский Э.Е. Группа 77: Многосторон. экон. дипломатия развивающихся стран. / Э.Е. Обминский. – М., 1981. – 253с.
342336
  Иванов А.А. Группа №13 / А.А. Иванов, Е. Карелов. – М., 1969. – 119с.
342337
  Овсянникова С.А. Группа Благоева. Из истории распространения марксизма в России / Овсянникова С.А. – Москва, 1959. – 96 с.
342338
  Коваленко Н.В. Группа глаголов движения во французском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 664 / Коваленко Н.В.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1972. – 16л.
342339
  Кругляк С.А. Группа Гротендика и целочисленные матричные кольца второго порядка. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кругляк С.А.; АН УССР. Ин-тут матем. – К., 1966. – 10л. – Бібліогр.:с.8-10
342340
  Черепанов А. Группа докладчиков райкома партии. / А. Черепанов. – Красноярск, 1954. – 36с.
342341
  Данилов В.И. Группа классов дивизоров локального кольца : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 004 / Данилов В.И.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 12с. – Бібліогр.:с.10-12
342342
  Зуб С.С. Группа Ли как конфигурационное пространство для простой механической системы // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (112). – С. 84-94. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
342343
  Федоров Ф.И. Группа Лоренца / Ф.И. Федоров. – Москва : Наука, 1979. – 384с.
342344
  Винтерниц П. Группа Лоренца и релятивисткие симметрии в теории элементарных частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 2680 / Винтерниц П.; Объединен. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1966. – 11л. – Бібліогр.:с.9-10
342345
  Шефтель М.Б. Группа Лоренца, гармонический анализ и релятивистские амплитуды. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Шефтель М.Б.; ОИЯИ. Лабор. теоретич. физики. – Дубна, 1969. – 17л.
342346
  Шепелев Г.И. Группа Лоренца: обобщенные матричные элементы и метод С-системы координат : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Шепелев Г.И. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1974. – 24 с. – Бібліогр.:с.24
342347
  Демушкин С.П. Группа максимального р-расширения локального поля : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Демушкин С. П.; АН СССР, Метем. ин-т. – М., 1959. – 4л.
342348
   Группа народного контроля на промышленном предприятии. – М., 1976. – 111с.
342349
  Савин А.П. Группа обобщенных разбиений совершенно нормальных пространств : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Савин А. П.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1962. – 5л.
342350
  Мечетный Б.Т. Группа особого назначения / Б.Т. Мечетный. – Москва, 1987. – 175 с.
342351
  Султанова Р.Г. Группа предлогов, выражающих причинные отношения в современном немецком языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Султанова Р.Г.; 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1968. – 25л.
342352
  Довгун А.И. Группа продленного дня / А.И. Довгун, Г.М. Мельникова. – Челябинск, 1962. – 71с.
342353
  Менский М.Б. Группа путей: измерение, поля, частицы / М.Б. Менский. – Москва : Наука, 1983. – 319 с.
342354
  Богданов Е.Н. Группа риска / Е.Н. Богданов. – М, 1991. – 238с.
342355
  Литвинова Е.И. Группа русских говоров с явлениями редукции гласных на территории Удмуртской АССР : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Литвинова Е.И. ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 23 с.
342356
  Горчаков Ю.М. Группа с конечными классами сопряжённых элементов / Ю.М. Горчаков. – М., 1978. – 119с.
342357
   Группа самозащиты : Учебное пособие. – Москва : Военное издательство, 1950. – 180 с.
342358
   Группа семи: Пейзажная живопись Канады из канадской коллекции Мак-Майкл : Каталог выставки. – Москва, 1977. – 77с.
342359
  Уринов А. Группа симметричных глаголов. (К проблеме инвариантности глаголов в соврем. франц. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 664 / Уринов А.; Моск. гос. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1971. – 31л.
342360
  Грудинин О.Г. Группа специального назначения / О.Г. Грудинин. – Москва, 1964. – 176с.
342361
  Дворкина М.Я. Группа специальностей "Документальная информация" в Номенклатуре специальностей научных работников должна быть сохранена // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 1. – С. 34-36. – ISSN 0869-608Х


  В статье выражается несогласие с тем, что Ю. Н. Столяров относит библиотековедение, библиографоведение и книговедение к социологии. Обосновано отнесение названных наук к документально-информационным наукам.
342362
  Столяров Ю.Н. Группа специальностей "Документальная информация" на грани исключения из номенклатуры специальностей научных работников // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 4. – С. 22-27. – ISSN 0869-608Х


  О необходимости установить место научной специальности "Библиотековедение, библиографоведение и книговедение", а также смежных с нею дисциплин в Номенклатуре специальностей научных работников говорится в статье. Рассматриваются варианты их отнесения в ...
342363
  Мазо В.Д. Группа существительного в бирманском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Мазо В. Д.; ЛГУ. – Л., 1970. – 17л.
342364
  Мазо В.Д. Группа существительного в бирмансом языке / В.Д. Мазо. – М, 1978. – 230с.
342365
  Петкявичус В. Группа товарищей : роман / В. Петкявичус; пер. с лит. Н. Шифоренко. – Москва : Советский писатель, 1984. – 245 с.
342366
  Комкова Е.Г. Группа химических астероидов / Е.Г. Комкова. – М., 1984. – 174с.
342367
  Степановский Ю.П. Группа шестимерных вращений и ее применение к описанию поляризованных частиц с различными спинами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Степановский Ю.П. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1969. – 14 с.
342368
  Заворотов В.А. Группа, где всем интересно. / В.А. Заворотов. – М., 1989. – 188с.
342369
  Озирный В.Г. Группа: собрание, бюро, сектор, председатель / В.Г. Озирный. – М., 1979. – 56с.
342370
  Жуков Н.Н. Группирование геологических объектов по комплексу показателей информационно-логической системой "Фильтр" / Н.Н. Жуков, К.А. Лобанов // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1986. – С. 18-21 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 13). – ISSN 0203-7319
342371
  Гурьянов А. Группирование организационных структур по функциональному и рыночному признаку / А. Гурьянов, О. Гетьман // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 61-62. – Библиогр.: 1 назв. – ISSN 1810-3944
342372
  Мартынюк В.Е. Группирование ошибок, вызываемых импульсными помехами в каналах передачи данных. : Автореф... канд. техн.наук: 291 / Мартынюк В.Е.; Киев. ин-т инж. граждан. авиации. – К., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22
342373
  Карп Б.Я. Группирование пневматических источников при сейсморазведке при акваториях. / Б.Я. Карп, Г.И. Букина. – М., 1988. – 78с.
342374
  Бодин Н.А. Группированные выборки и теория ошибок округления : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бодин Н. А.; АН СССР, Матем. ин-т, Ленингр. отд-ние. – Л., 1967. – 11л.
342375
  Плошко Б.Г. Группировка и системы статистических показателей / Плошко Б.Г. – Москва : Статистика, 1971. – 176 с. – Библиогр.: с. 175
342376
   Группировка учащихся в индустриальной школе. – М.-Л., 1930. – 31с.
342377
  Елисеева И.И. Группировка, корреляция, распознавание образов. / И.И. Елисеева. – Москва : Статистика, 1977. – 143с.
342378
  Миркин Б.Г. Группировки в социально-экономических исследованиях / Б.Г. Миркин. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 223 с.
342379
  Григорьянц М.Г. Группировки и их значение в анализе численности и состава населения : Автореф... канд. экон.наук: / Григорьянц М.Г.; Рост. гос. ун-т. Объедин. учен. совет по обществ. наукам. – Ростов -на-Дону, 1964. – 20л.
342380
  Корнилова Т.В. Группировки мотивационно-личностных свойств как регулятивные системы принятия решений / Т.В. Корнилова, С.Д. Смирнов // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 6. – С.73-84. – ISSN 0042-8841
342381
  Групповая Групповая выставка московских художников: А.Бродская, А.Журов, Л.Ратнер, Т.Рейн, Е.Родионова. Акварель.Рисунок. Эстамп. Кат. выст. / Групповая, московских художников. Москва. выставка, 1983. – М., 1983. – 47с.
342382
  Групповая Групповая выставка московских художников: Л.Рябов, М.Сидоров, В.Фукс. Каталог выставки / Групповая, московских художников. Москва. выставка, 1982. – М., 1982. – 15с.
342383
  Групповая Групповая выставка произведений графиков Азербайджанской ССР. Каталог / Групповая, произведений графиков АзССР Москва. выставка, 1978. – М., 1978. – 20с.
342384
  Групповая Групповая выставка произведений молодых художников Казахстана: (Каталог) / Групповая, выставка произведений молодых художников Казахстана. – М., 1976. – 31с.
342385
   Групповая выставка произведений московских живописцев: Живопись. Каталог : Групповая выставка произведений московских живописцев. Москва. 1978. – Москва, 1978. – 51с.
342386
  Групповая Групповая выставка произведений московских художников. Живопись, скульптура, графика. Каталог / Групповая, выставка произведений московских художников. – Москва, 1976. – с.
342387
  Групповая Групповая выставка произведений московских художников. Живопись. Скульптура. Каталог выставки / Групповая, произведений московских художников. Москва. выставка, 1977. – М., 1977. – 48с.
342388
  Групповая Групповая выставка произведений московских художников: А.Демко, Т.Ковригина, В.Прокофьев, Г.Свирин, В.Щербинин. Графика, живопись. Каталог / Групповая, выставка произведений московских художников. – М., 1982. – 48с.
342389
   Групповая выставка произведений московских художников: Б.Берендгоф, И.Блюмень, И.Васнецова и др. (Каталог) : Групповая выставка произведений московских художников. Москва. 1979. – Москва, 1979. – 57с.
342390
   Групповая выставка произведений московских художников: Живопись, графика. скульптура, декор.-прикл. искусство. Каталог : Групповая выставка произведений московских художников. Москва. 1982. – Москва, 1982. – 63с.
342391
   Групповая выставка произведений московских художников: Скульптура, керамика, гобелен, живопись, графика. Каталог выставки : Групповая выставка произведений московских художников. Москва. 1979. – Москва, 1979. – 47с.
342392
   Групповая выставка произведений художников - бывших воспитанников Горьковского специального детского дома музыкально-художественного воспитания: ( : живопись : графика : монум. искусство : архит. проекты. – Москва, 1983. – 47 с.
342393
  Групповая Групповая выставка произведений художников Казахстана: Графика. Скульптура. Каталог / Групповая, произведений художников Казахстана. Москва. 1980 выставка. – М., 1980. – 43с.
342394
  Групповая Групповая выставка произведений художников Киргизии: Графика. Скульптура: Каталог / Групповая, выставка произведений художников Киргизии. – М., 1978. – 51с.
342395
  Групповая Групповая выставка произведений художников монументалистов: А.Вязов, В.Глазков, А.Дронов, В.Зубарев, О.Осин, Г.Павлов, А.Ухлин. Живопись: Каталог / Групповая, произведений художников монументалистов. Москва. выставка, 1978. – М., 1978. – 40с.
342396
  Групповая Групповая выставка произведений художников Туркмении: Живопись. Скульптура. Эскизы кинодекораций. Каталог / Групповая, произведений художников Туркмении. Москва. 1979 выставка. – М., 1979. – 26с.
342397
   Групповая выставка четырнадцати московских художников: Живопись: станковая, монументальная. Графика: плакат, станковая графика, кн. ил. Скульптура: станковая, малых форм. (Каталог). – Москва, 1990. – 192с.
342398
  Вайнер Анна Владимировна Групповая готовность к риску как социально-психологический фактор эффективности управленческих команд // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 4. – С. 45-54. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Представлен анализ классических и современных подходов и исследований готовности к риску. Предлагается типология явлений риска на основе категорий, разработанных Ф.Е. Василюком. Приводятся результаты проведенного на управленческих командах исследования ...
342399
  Козубовский В.М. Групповая готовность операторов к сложным видам совместной деятельности : Автореф... д-ра психол. наук: 19.00.03 / Козубовский В.М.; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 41с.
342400
  Козубовский В.М. Групповая готовность операторов к сложным видам совместной деятельности : Дис... д-ра психол. наук: 09.00.03 / Козубовский В.М.; Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище ПВО. – Минск, 1990. – 386л. – Бібліогр.:л.372-386
342401
  Плющ А.М. Групповая дискуссия как элемент технологий формирования представлений о модернизационных процессах в обществе // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 262-277
342402
  Семенова Н.К. Групповая консультация по литературе в старших классах заочной школы. / Н.К. Семенова. – М., 1963. – 55с.
342403
   Групповая межсекционная выставка произведений московских художников. Живопись, скульптура, графика: (Каталог выставки) : Групповая межсекционная выставка произведений московских художников. – Москва, 1977. – 66с.
342404
   Групповая межсекционная выставка произведений московских художников. Живопись. Скульптура. Графика. Каталог. : Групповая межсекционная выставка произведений московских художников. Москва. 1978. – Москва, 1978. – 55с.
342405
  Кашпировский А.М. Групповая неспецифическая психотерапия / А.М. Кашпировский ; Междунар. центр психотерапии, Фонд исслед. феномена Кашпировского. – Москва : [б. и.], 1993. – 232 с.
342406
   Групповая обработка произведений печати.. – М., 1958. – 95с.
342407
  Прозументов Л.М. Групповая преступность несовершеннолетних и ее предупреждение / Л.М. Прозументов. – Томск, 1993. – 142с.
342408
  Рудестам К. Групповая психология : Психокоррекционные группы, теория и практика / К. Рудестам. – Москва, 1993. – 368 с.
342409
  Рудестам К. Групповая психология: Психокоррекционные группы: теория и практика. / К. Рудестам. – М., 1990. – 368с.
342410
  Рудестам К. Групповая психотерапия : Психокоррекционные группы, теория и практика / К. Рудестам. – 2 - е изд. – Москва : Прогресс, 1993. – 368с. – ISBN 5-01-004123-5
342411
  Маркова Н.А. Групповая работа в подготовке студентов высшей школы / Н.А. Маркова, Д.А. Марков // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 8, август. – C. 41-46. – ISSN 1026-955X


  Проведен сравнительный анализ индивидуальных и групповых методов в процессе обучения в высшем учебном заведении. Соответствующая работа проведена в контрольной и экспериментальной группах. Авторами осуществлялась проверка эффективности проведенной ...
342412
  Лийметс Х.Й. Групповая работа на уроке / Х.Й. Лийметс. – Москва : Знание, 1975. – 64 с. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия "Педагогика и психология" ; 7)
342413
  Журавлев А.Л. Групповая рефлексивность: основные подходы и перспективы исследований / А.Л. Журавлев, Т.А. Нестик // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 4. – С. 27-37. – ISSN 0205-9592
342414
  Трифонов Е.Д. Группово-теоретический метод в теории парамагнитного резонанса в F- центрах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Трифонов Е.Д. ; МВ и ССО СССР. Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1961. – 8 с.
342415
   Групповое поведение животных. – М., 1976. – 452с.
342416
   Групповое поведение животных. – М., 1977. – 452с.
342417
   Групповое поведение животных. – Куйбышев, 1987. – 139с.
342418
  Ушаков А.В. Групповое преступление и смежные с ним формы преступной деятельности: уч. пособие. / А.В. Ушаков. – Калинин, 1978. – 66с.
342419
  Меланченко А.Г. Групповое применение БПЛА в современном мире / А.Г. Меланченко, К.М. Чупахин // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 51
342420
   Групповое укрытие лимона. – Тбилиси, 1961. – 15 с.
342421
  Кузнецов Г.И. Групповой анализ амплитуд и состояний в теории ядра и квантовой теории поля : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.02 / Кузнецов Г.И.; Ин-т.атомной энергии. – М, 1977. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
342422
  Овсянников Л.В. Групповой анализ дифференциальных уравнений / Л.В. Овсянников. – М, 1978. – 399с.
342423
  Лапко Б.В. Групповой анализ конфермо-инвариантных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Лапко Б. В.; АН СССР, Сиб. от-ние. Выч. центр. – Новосибирск, 1981. – 8л.
342424
  Конышева В А. Групповой метод обучения // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 139-146. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается проблема формирования навыков иноязычного общения у специалистов неязыкового профиля посредством группового метода обучения. Групповые формы работы включают в себя такие приемы, при которых выполнение учебных коммуникативных ...
342425
  Белль Г. Групповой портрет с дамой : роман / Г. Белль. – Кишинев
Кн. 2. – 1987. – 448 с.
342426
  Медведев Сергей Групповой портрет сексота // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 124-126. – ISSN 0235-7089


  Агенты Московского охранного отделения среди рабочих в начале XX века.
342427
  Булгакова Н. Групповой приговор. Вузам указали их места. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 30 ноября (№ 48)


  Мониторинг вузов и филиалов, который провело Минобрнауки, вызвал море эмоций и шквал критики. Признавая, что сама по себе эта мера назрела и что министр Дмитрий Ливанов “сделал мужественный и правильный шаг”, приступив к мониторингу вузов (мнение ...
342428
   Групповой указатель заявок по классам ОТК. – М., 1967. – 71с.
342429
   Групповые и индивидуальные консультации в заочной средней школе. – М., 1951. – 104с.
342430
  Купрейченко А.Б. Групповые и личностные характеристики доверия/недоверия другим людям // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 9 (150). – С. 6-20
342431
  Бовди А.А. Групповые кольца / А.А. Бовди. – Ужгород, 1974. – 118с.
342432
  Бовди А.А. Групповые кольца / А.А. Бовди. – К, 1988. – 155с.
342433
  Лебедев А.Н. Групповые кольца с ненулевой сердцевиной : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Лебедев А. Н.; МГУ. – М., 1980. – 12л.
342434
   Групповые константы для расчета реакторов и защиты. – М., 1981. – 232с.
342435
  Абагян Л.П. Групповые константы для расчета ядерных реакторов / Абагян Л.П. [и др.]. – Москва : Атомиздат, 1964. – 140 с. – Библиогр.: с. 122-137
342436
  Азаров Ю.П. Групповые люди / Ю.П. Азаров. – Москва, 1990. – 477с.
342437
  Соколик Г.А. Групповые методы в теории элементарных частиц / Г.А. Соколик. – Москва : Атомиздат, 1965. – 176 с.
342438
  Авраменко А.А. Групповые методы в теплофизике = Group methods in tnermophysics / Авраменко А.А., Басок Б.И., Кузнецов А.В. ; под ред. А.А. Долинского. – Киев : Наукова думка, 2003. – 484 с. – ISBN 966-00-0018-9
342439
  Лезнов А.Н. Групповые методы интегрирования нелинейных динамических систем / А.Н. Лезнов, М.В. Савельев. – М., 1985. – 278с.
342440
   Групповые нормативы затрат по специальностям и направлениям подготовки как ключевой этап реформы финансирования вузов / М.А. Боровская, О.К. Ястребова, А.В. Цветкова, Е.Е. Михалькова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 3-14. – ISSN 0869-3617


  Во второй статье (первая статья см. Высшее образование в Россиии-2012.-№ 5.-С.3-14), посвященной актуальным вопросам реформы финансирования учреждений высшего профессионального образования, анализируются методологические проблемы, которые пришлось ...
342441
  Галеев Равиль Саидович Групповые свойства и автомодельные решения уравнений распространения одномерных неупругих волн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Галеев Равиль Саидович; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1974. – 12л.
342442
  Сенашов С.И. Групповые свойства и точные решения уравнений пространственных задач пластичности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Сенашов С.И.; АН СССР.Сибирск.отдел.ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1980. – 8л.
342443
  Федоренко В.А. Групповые свойства линейчатых комплексов : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Федоренко В.А.; КГУ. – К., 1966. – 97,5л. – Бібліогр.:л.1-5
342444
  Федоренко В.А. Групповые свойства линейчатых комплексов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Федоренко В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 14 с.
342445
  Ибрагимов Н.Х. Групповые свойства некоторых дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ибрагимов Н.Х.; АН СССР. Сиб. отд. Совет матем. секции Объедин. учен. совета по физ.-мат. и тех. наукам. – Ноосибирск, 1967. – 8л.
342446
  Аннин Б.Д. Групповые свойства уравнений упругости и пластичности / Б.Д. Аннин. – Новосибирск : Наука, 1985. – 142 с.
342447
  Хараз И.И. Групповые управляемые источники упругих волн в сейсморазведке / И.И. Хараз. – Саратов, 1984. – 104с.
342448
  Волчкова Н. Групповые упражнения. Институты РАН борются за рейтинг. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 13 апреля (№ 15)


  Выяснилось, что бодания с властью по поводу статуса Российской академии наук, точнее - ее полномочий, до сих пор не закончены. Минэкономразвития сомневается в праве РАН создавать, ликвидировать и реорганизовывать подведомственные учреждения. По мнению ...
342449
  Китаев Н.Н. Групповые экспертные оценки / Н.Н. Китаев. – М, 1975. – 60с.
342450
  Иваненко Д.Д. Групповые, геометрические и топологические методы в теории поля / Д.Д. Иваненко, П.И. Пронин, Г.А. Сарданашвили. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1983. – 140 с.
342451
  Иваненко Д.Д. Групповые, геометрические и топологические методы в теории поля / Д.Д. Иваненко, П.И. Пронин, Г.А. Сарданашвили; МГУ. – Москва : МГУ
2. – 1983. – 81с.
342452
  Каргаполов М.И. Группы / М.И. Каргаполов. – Новосибирск : Наука, 1991. – 204 с.
342453
   Группы А и Б промышленности: (Темпы роста и пропорции). – М., 1977. – 159с.
342454
  Кожухов С.Ф. Группы автоморфизмов абелевых групп без кручения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Кожухов С.Ф.; АН МолССР,. – Кишинев, 1979. – 12л.
342455
  Плоткин Б.И. Группы автоморфизмов алгебраических систем / Б.И. Плоткин. – Москва : Наука, 1966. – 603 с.
342456
  Зенф П. Группы автоморфизмов булевых алгебр : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Зенф П.; ЛГУ. – Л., 1970. – 9л.
342457
  Мельников О.В. Группы автоморфизмов локально компактных групп. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Мельников О.В.; АН БССР. – Минск, 1975. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
342458
  Гордеев Н.Л. Группы ветвления бесконечных Р-расширений локального поля : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Гордеев Н. Л.; АН СССР, Мат. ин-т им. Стеклова Ленингр. отд-ние. – Л., 1977. – 7л.
342459
  Баладзе Д.О. Группы гомологии над парой групп коэффицииентов. : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Баладзе Д.О.; АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1964. – 7л.
342460
  Себельдин А.М. Группы гомоморфизмов и кольца эндоморфизмов абелевых групп без кручения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.03 / Себельдин А.М. ; Моск. пед. ин-т. – Москва, 1975. – 15 с.
342461
  Хелгасон С. Группы и геометрический анализ. / С. Хелгасон. – Москва : Мир, 1987. – 736 с.
342462
  Гроссман И. Группы и их графы / И. Гроссман, В. Магнус. – Москва : Мир, 1971. – 248 с.
342463
  Артамонов В.А. Группы и их приложения в физике, химии, кристаллографии : Учеб. пособие для вузов / В.А. Артамонов, Ю.Л. Словохотов. – Москва : Академия ИЦ, 2005. – 512с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-2137-6
342464
  Бурак А.С. Группы и посты - основа органов народного контроля / А.С. Бурак, Г.Н. Кондратенко, Ф.И. Харкевич. – Минск, 1984. – 238с.
342465
   Группы и системы их подгрупп. – Киев, 1983. – 125с.
342466
  Майер Ж. Группы изометрий в банаховых пространствах аналитических функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01. / Майер Ж.; МГУ. – М., 1979. – 10л.
342467
  Безущак Оксана Емельяновна Группы изометрий обобщенных бэровских метрик : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Безущак Оксана Емельяновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 12л.
342468
  Безущак О.Е. Группы изометрий обобщенных Бэровских метрик. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Безущак О. Е.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1991. – 110л. – Бібліогр.:л.109-110
342469
  Нехода Е.В. Группы интересов в системе социального партнерства // Вестник Томского государственного университета : научный журнал / Томский государственный университет. – Томск, 2008. – С. 17-28. – (Экономика ; № 1 (2))
342470
  Маслий А.С. Группы качества в промышленности. / А.С. Маслий. – М., 1988. – 47с.
342471
  Садовая А.И. Группы качества: В промышленности создаются новые формирования рабочих и специалистов / А.И. Садовая. – Москва : Московский рабочий, 1989. – 78 с.
342472
  Магдиева С.Р. Группы корови по системам ОВО (Н), Р и ЛЬЮИС и особенности клинического течения описторхоза и некоторых кишечных гельминтозов : Автореф... канд. мед.наук: / Магдиева С. Р.; Центр НИИ эпидемиологии. – М., 1971. – 27л. – Бібліогр.:с.26
342473
  Магдиева С.Р. Группы корови по системам ОВО (Н), Р и ЛЬЮИС и особенности клинического течения описторхоза и некоторых кишечных гельминтозов : Автореф... канд. мед.наук: / Магдиева С. Р.; МОЗ СССР, Ин-т мед. паразитолог. и тропич. медицины. – М., 1972. – 29л.
342474
  Майлян Л.Д. Группы крови Кавказского бурого скота и их применение в племенной работе : Автореф... канд .биол.наук: / Майлян Л. Д.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1971. – 24л.
342475
  Ибрагимов Н.Х. Группы Ли в некоторых вопросах математической физики / Н.Х. Ибрагимов. – Новосибирск, 1972. – 159с.
342476
  Номидзу К. Группы Ли и дифференциальная геометрия / К. Номидзу. – Москва, 1960. – 128 с.
342477
  Васильева М.В. Группы Ли преобразований / М.В. Васильева. – Москва, 1969. – 175 с.
342478
  Супруненко Д.А. Группы матриц / Д.А. Супруненко. – М., 1972. – 351с.
342479
  Пфейффер Г.В. Группы многогранников / Г.В. Пфейффер. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1903. – VIII, 128 с., 15 л. ил. черт. – Библиогр.: с. V-VIII


  На тит. л. дарственная надпись: Многоуважаемому Павлу Николаевичу Венюкову от автора
342480
  Пфейффер Г.В. Группы многогранников : с 53 рисунками / Г.В. Пфейффер // Разделение радикалов абелевых уравнений и решение двучленных уравнений сложных степеней / Г.В. Пфейффер. – Киев, 1902. – VIII, 126 с. : 53 рис.
342481
   Группы народного контроля в сфере управления. – М., 1975. – 126с.
342482
  Прессли Э. Группы петель : пер. с англ. / Э. Прессли, Г. Сигал. – Москва : Мир, 1990. – 456 с.
342483
  Мухамедов А.М. Группы почти проективных движений в пространственно-временных многообразиях : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Мухамедов А.М.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1980. – 19л.
342484
  Кобаяси Ш. Группы преобразований в дифференциальной геометрии / Ш. Кобаяси ; пер. с англ. Л.В. Сабинина. – Москва : Наука, 1986. – 223 с.
342485
  Дик Т. том Группы преобразований в и теория представлений / Т. том Дик. – Москва : Мир, 1982. – 280с.
342486
  Ибрагимов Н.Х. Группы преобразований в математической физике / Н.Х. Ибрагимов. – М., 1983. – 280с.
342487
  Жук И.К. Группы преобразований с симплициальной фундаментальной областью : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.03 / Жук И. К.; АН БССР, Ин-т матем. – Минск, 1977. – 9л.
342488
  Жук И.К. Группы преобразований с симплициальной фундаментальной областью : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.01.06 / Жук И. К.; Ин-т матем. АН БССР. – Минск, 1979. – 8л.
342489
  Аминова А.В. Группы проективных движений в пространствах, определяемых полями тяготения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Аминова А.В.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 14л.
342490
  Мищенко Борис Иосифович Группы с дополняемыми бесконечными подгруппами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Мищенко Борис Иосифович; Мин. просвещ. УССР. Киевск. гос. пед. ин-т. – К., 1984. – 111л. – Бібліогр.:л.104-111
342491
  Мищенко Б.И. Группы с дополняемыми бесконечными подгруппами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Мищенко Б.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 15 с.
342492
  Шериев В.А. Группы с дополняемыми неинвариантыми подгруппами : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Шериев В.А.; АН СССР Сиб. отд. Совет математ. секц. Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. нукам. – Свердловск, 1967. – 11л.
342493
  Сысак Я.П. Группы с дополняемыми элементарными абелевыми подгруппами непросных порядков / Я.П. Сысак. – К., 1976. – 40с.
342494
  Сысак Я.П. Группы с дополняемыми элементарными абелевыми подгруппами непростых порядков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Сысак Я.П.; АН УССр. Ин-т математики. – К., 1976. – 14л.
342495
  Торопов Е.Н. Группы с заданным числом классов неинвариантных nd-подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Торопов Е.Н.; БГУ им. В.И.Ленина. – Гомель, 1956. – 6л.
342496
  Горецкий Виктор Эдуардович Группы с заданными свойствами некоторых систем подгрупп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Горецкий Виктор Эдуардович; М-во просвещ. УССР. Киевский гос. пед. ин-т. – К., 1979. – 116л. – Бібліогр.:л.109-115
342497
  Горецкий В.Э. Группы с заданными свойствами некоторых системе подгрупп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Горецкий В. Э. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 12 с.
342498
   Группы с заданными свойствами подгрупп. – Киев, 1973. – 344с.
342499
  Ткаченко Александр Николаевич Группы с заданными свойствами системы дополняемых подгрупп. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Ткаченко Александр Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 75л. – Бібліогр.:л.71-75
342500
  Ткаченко А.Н. Группы с заданными свойствами системы дополняемых подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Ткаченко А.Н.; КГУ. – К., 1982. – 8л.
342501
  Тушев Анатолий Владимирович Группы с заданными свойствами системы инвариантных подгрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Тушев Анатолий Владимирович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 8л.
342502
  Тушев А.В. Группы с заданными свойствами системы инвариантных подгрупп. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Тушев А.В.; АН УССР. ин-т математики. – К., 1987. – 90л. – Бібліогр.:л.82-89
342503
  Томанек Людовик Группы с заданными свойствами системы нормальных подгрупп. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Томанек Людовик; М-во просв. УССР. Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1986. – 69л. – Бібліогр.:л.64-69
342504
  Томанек Л. Группы с заданными свойствами системы нормальных подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Томанек Л.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1987. – 10л.
342505
  Томанек Л. Группы с заданными свойствами системы нормальных подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Томанек Л.; Киев. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1987. – 10л.
342506
  Черников С.Н. Группы с заданными свойствами системы подгрупп / С.Н. Черников. – М., 1980. – 383с.
342507
  Левищенко С.С. Группы с некоторыми системами дисперсивных подгрупп : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Левищенко С. С.; МП Украины, ГПИ им. М. Драгоманова. – К., 1993. – 230л. – Бібліогр.:л.214-230
342508
  Кляцкая Л.М. Группы с некоторыми системами дополняемых абелевых подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 004 / Кляцкая Л.М.; Киев. гос. пед. ин-тут. – К., 1969. – 13л.
342509
  Атамась В.В. Группы с некоторыми системами дополняемых и вполне факторизуемых подгрупп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Атамась В.В.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 9 с.
342510
  Зуб О.Н. Группы с некоторыми системами дополняемых подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Зуб О.Н.; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М.Горького. – К., 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
342511
  Лиман Ф.Н. Группы с некоторыми системами инвариантных подгрупп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 004 / Лиман Ф.Н. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1968. – 15 с. – Бібліогр. : с. 14-15
342512
  Курдаченко Л.А. Группы с некоторыми условиями конечности для слоев элементов. : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.01.03. / Курдаченко Л. А.; МП УССР киевск. гос. пед. ин-т. – К., 1974. – 12л.
342513
  Зайцев Д.И. Группы с некоторыми условиями минимальности для подгрупп : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Зайцев Д.И.;. – К, 1967. – 10л.
342514
  Кемхадзе Константин Шотаевич Группы с нормализаторным условием для некоторых систем подгрупп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Кемхадзе Константин Шотаевич ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1978. – 11 с. – Бібліогр.:с.10-11
342515
  Марач Виктор Сильвестрович Группы с ограничениями для неинвариантных подгрупп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Марач Виктор Сильвестрович; Ин-т математики. – К., 1982. – 80л. – Бібліогр.:л.77-80
342516
  Марач В.С. Группы с ограничениями для неинвентарных подгрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.0.06 / Марач В.С.; КГУ. – К., 1982. – 11л.
342517
   Группы с ограничениями для подгрупп. – Киев : Наукова думка, 1971. – 228 с.
342518
  Казарин Л.С. Группы с ограничениями на нормализаторы подгрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.004 / Казарин Л.С.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 12л.
342519
  Кучменко С.Н. Группы с приближенно нормальными подгруппами бесконечного ранга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчаються групи з наближено нормальними підгрупами нескінченного 0-рангу.
342520
  Остыловски А.Н. Группы с различными вариантами условия минимальности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Остыловски А.Н.; Новосибирск.гос.ун-т. – Новосибирск, 1978. – 11л. – Бібліогр.:с.8-10
342521
  Атамась В.В. Группы с системами дополняемых и вполне факторизуемых подгрупп. : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.06 / Атамась В.В.; АН УССР.Ин-т математики АН УССР. – К., 1990. – 95л. – Бібліогр.:л.87-95
342522
   Группы с системами дополняемых подгрупп. – Киев, 1971. – 229с.
342523
  Созутов Анатолий Ильич Группы с системами расщепляемых подгрупп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Созутов Анатолий Ильич; МВ и ССО РСФСР. Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1980. – 12л.
342524
  Чечин С.А. Группы с условием минимальности для некоторых систем подгрупп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Чечин С.А. ; КГУ. – Киев, 1980. – 15 с.
342525
  Чечкин С.А. Группы с условием минимальности для некоторых систем подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чечкин С.А.; КГУ. – Киев, 1980. – 14л.
342526
  Чечин С.А. Группы с условием минимальности для некоторых систем подгрупп. : Дисс... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Чечин С.А. ; КГУ. – Киев, 1980. – 104 л.
342527
  Фларри Р.Л. Группы симметрии / Р.Л. Фларри. – М, 1983. – 395с.
342528
  Владимиров С.А. Группы симметрии дифференциальных уравнений и релятивистские поля / С.А. Владимиров. – Москва : Атомиздат, 1979. – 167 с.
342529
  Ляховский В.Д. Группы симметрии и элементарные частицы : Учеб.пособие / В.Д. Ляховский, А.А. Болохов. – Ленинград : Издательство Санкт-Петербургского университета, 1983. – 336 с.
342530
  Галярский Э.И. Группы симметрии подобия и их обобщения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Галярский Э.И.; Кишиневский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1970. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
342531
  Абрамовский И.Н. Группы со свойством транзитивности для нормальных делителей. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 004 / Абрамовский И.Н.; Красноярск.гос.пед.ин-т. – Красноярск, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
342532
  Булгаков Н.И. Группы соединения трансформаторов / Н.И. Булгаков. – Москва, 1977. – 81 с.
342533
  Сережкин В.Н. Группы стражений над конечными полями характеристики р>5. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Сережкин В.Н.; Ин-т матем. АН БССР. – Минск, 1977. – 7л. – Бібліогр.:с.7
342534
  Стрельцов Иван Группы товарищей : варианты // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 7 (2850). – С. 124-131 : Фото
342535
  Цифра И.М. Группы эквивалентности в задачах диффузии нейтронов в неоднородной среде // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 78-85. – Бібліогр.: с. 85. – ISSN 0203-3100
342536
  Артемович О.Д. Группы, близкие к неразложимым, и связанные с ними задачи теории колец : 01.01.06.:Дисс.на соиск.научн.степ. доктора физ.-мат. наук / Артемович О.Д.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 2000. – 300л. – Библиогр.л.280-300
342537
  Сирк Ю.Х. Группы, вводимые относительным служебным словом, в синтаксисе современного индонезийского литературного языка. : Автореф... Канд.филол.наук: / Сирк Ю.Х.; АН СССР.Ин-т народов Азии. – М, 1965. – 15л.
342538
  Крайчук А.В. Группы, имеющие сепарирующие подгруппы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 01.01.06 / Крайчук А.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 11 с.
342539
  Крайчук Александр Васильевич Группы, имеющие сепарирующие подгруппы : Дис... канд. физ-матнаук: 01.01.06 / Крайчук Александр Васильевич; Мин-во просвещения Киев. гос пед ин-т им А.М.Горького. – К, 1985. – 93л. – Бібліогр.:л.88-93
342540
  Пылка А.А. Группы, имеющие только два типа пронормальных подгрупп / А.А. Пылка, Н.Н. (младший) Семко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 36-41. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Вивчаються деякі типи нескінченних груп, у яких усі пронормальні підгрупи або нормальні, або абнормальні. We study some types of infinite groups in which all pronormal subgroups are either normal or abnormal.
342541
  Берлинков М.Л. Группы, обладающие компактной структурой подгрупп. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Берлинков М.Л.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1952. – 4 с.
342542
  Чечина Татьяна Григорьевна Группы, обладающие сепарирующими подгруппами относительно системы инвариантных подгрупп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чечина Татьяна Григорьевна; Киевс. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1987. – 113л. – Бібліогр.:л.110-113
342543
  Чечина Т.Г. Группы, обладающие сепарирующими подгруппами относительно системы инвариантных подгрупп. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чечина Т.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 9л.
342544
   Группы, определяемые свойствами системы подгрупп. – Киев, 1979. – 150с.
342545
  Черников Н.С. Группы, разложимые в произведение перестановочных подгрупп / Н.С. Черников. – Киев : Наукова думка, 1987. – 202 с.
342546
  Онищук В.А. Группы, удовлетворяющие слабому условию минимальности для нильпотентных и разрешимых подгрупп : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Онищук В. А.; Онищик В. А.; КУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 12 с.
342547
  Онищук Владимир Александрович Группы, удовлетворяющие слабому условию минимальности для нильпотентных и разрешимых подгрупп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Онищук Владимир Александрович; АН Украины, Ин-т математики. – К., 1992. – 74л. – Бібліогр.:л.70-74
342548
  Колодізєв О.М. Групування банків України за рівнем достатності капіталу // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 61-68
342549
  Сардак С.Е. Групування країн за якісними та кількісними показниками розвитку людських ресурсів, як вихідна основа глобальної економічної взаємодії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 101-111


  У статті розглянуто аспекти схожості та відмінності країн. Запропоновано авторську типологію країн за чисельністю населення. Здійснено групування країн за якісними та кількісними показниками розвитку людських ресурсів.
342550
  Міненко М.А. Групування об"єднань фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб за класифікаційними ознаками : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 50-53 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
342551
  Баран Г. Групування районів Київської області за соціально-демографічними показниками з використанням кластерного аналізу // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 2 (72) : Спеціальний випуск : Дослідження молодих учених. – С. 3-6


  Здійснено групування районів Київської області за рядом соціально-демографічних показників із використанням методу кластерного аналізу. Кластерний аналіз дав змогу виділити у межах Київської області два кластери районів, у межах кожного з яких виділено ...
342552
  Созанський Л. Групування регіонів України за рівнем економічної активності промисловості // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 1 (60), січень - березень. – C. 130-142. – ISSN 1684-906Х
342553
  Подоляка А. Грустить не буду больше : японская повесть / Андрей Подоляка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 215, [1] с. – ISBN 978-966-518-614-4
342554
  Кубацкий В. Грустная Венеция / В. Кубацкий; Пер. с польского В. Раковской. – Москва : Прогресс, 1972. – 173 с.
342555
  Кравченко В.В. Грустная история / В.В. Кравченко. – Воронеж, 1983. – 229с.
342556
  Андреев В.М. Грустная птица : повести / В.М. Андреев. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 288с.
342557
  Росляков В.П. Грустно-весело / В.П. Росляков. – М., 1973. – 304с.
342558
  Рязанов Грустное лицо комедии / Рязанов, Э..А. – М., 1977. – 272с.
342559
  Гейко В. Грустные истории шедевров // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 8. – С. 56-83.


  Крадіжки з художніх музеїв
342560
  Михайлов Анатолий Грустный вальс : повесть // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 4 (1020 ). – С. 10-64. – ISSN 0130-7673
342561
  Янковская О. Грустный волшебник // Натали / Трудовой коллектив ЗАО "Холдинговая компания"Блиц-Информ". – Киев, 2010. – № 9. – С. 94-99.


  Творчество Александра Грина
342562
  Дубровин Е.П. Грустный день смеха / Е.П. Дубровин. – М, 1982. – 352с.
342563
  Сэлинджер Д.Д. Грустный мотив / Д.Д. Сэлинджер. – Москва, 1963. – 64 с.
342564
  Рыклин Г.Е. Грустный рассказ и другие веселые истории / Г.Е. Рыклин. – М., 1970. – 256с.
342565
  Порудоминский В.И. Грустный солдат, или Жизнь Всеволода Гаршина / В.И. Порудоминский. – Москва : Книга, 1986. – 287с. – (Писатели о писателях)
342566
  Порудоминский В.И. Грустный солдат, или Жизнь Всеволода Гаршина / В.И. Порудоминский. – Москва : Книга, 1986. – 287с. – (Писатели о писателях)
342567
  Порудоминский В.И. Грустный солдат, или Жизнь Всеволода Гаршина / В.И. Порудоминский. – 2-е изд. – Москва : Книга, 1987. – 285с.
342568
  Зверев А.М. Грустный солнечный мир Сарояна / А.М. Зверев. – Ереван, 1982. – 200с.
342569
  Мориц Р. Грустный Суарес: рассказы / Р. Мориц. – М., 1987. – 93с.
342570
  Тоболкин З.К. Грустный шут / З.К. Тоболкин. – М, 1983. – 320с.
342571
  СорокинВ.В Грустят березы / СорокинВ.В. – М., 1974. – 32с.
342572
  Науменко Я И. Грусть белых ночей : роман, повесть / Я И. Науменко. – Москва, 1982. – 264 с.
342573
  Науменко Я И. Грусть белых ночей : роман, повесть / Я И. Науменко. – Москва : Известия, 1988. – 526 с.
342574
  Шаповалов М.А. Грусть о снеге / М.А. Шаповалов. – Волгоград, 1966. – 27с.
342575
  Левченко А.Ф. Грусть светлая / А.Ф. Левченко. – Фрунзе, 1980. – 183с.
342576
   Груша. – Москва : Сельхозгиз, 1960. – 536 с.
342577
  Шиденко И.Х. Груша / И.Х. Шиденко. – Киев, 1971. – 232с.
342578
  Єгорова Г. Груша Булатів пам"ятає дотик його рук // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 6 вересня (№ 165). – С. 6
342579
  Мартинович А.Н. Груша на Голом Поле : роман / А.Н. Мартинович. – Москва : Советский писатель, 1990. – 443 с.
342580
  Диденко З.С. Груша обыкновенная Среднего Приднепровья, ее биоморфологические особенности и перспективы использования : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 094 / Диденко З.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
342581
  Досталь М.Ю. Грушевский Михаил Сергеевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 137-139
342582
  Папакін Г. Грушевський - на часі! - 2 / розмову вела Тіна Пересунько // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 11жовтня (№ 183). – С. 10


  Директор Інституту української археографії та джерелознавства НАН України Георгій Папакін - про Михайла Грушевського як історика і засновника публікації історичних документів як фактор національної консолідації.
342583
  Папакін Г. Грушевський - на часі! / розмову вела Тіна Пересунько // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29 вересня (№ 175). – С. 10-11


  Про значення видатного вченого в контексті сучасних процесів державотворення.
342584
  Шевченко І. Грушевський в англійській одежі // Критика. – Київ, 1998. – Лютий, (число 2). – С. 12-13
342585
  Гончаренко О.М. Грушевський випускник Імператорського університету св. Володимира // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 276-280. – ISBN 978-617-640-146-9
342586
  Сподарик Г. Грушевський і поляки // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 9 жовтня (№ 41). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Яким був і звідки брався критичний підхід Михайла Грушевського до поляків? На це питання спробували відповісти учасники дебатів "Україна Михайла Грушевського і сьогодення. Між національним відродженням і загрозою державного існування".
342587
  Кондратик Л.Й. Грушевський Михайло Сергійович // Історія соціології України в іменах : навч. посіб. / Л.Й. Кондратик. – Луцьк : ВДУ ім. Лесі Українки, 1996. – С. 25-32. – ISBN 5776391970
342588
   Грушевський Михайло Сергійович // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 34-38. – ISBN 966-02-0537-6
342589
  Верба І.В. Грушевський Михайло Сергійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 185. – ISBN 96966-8060-04-0
342590
  Панькова С. Грушевський Михайло Сергійович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 146-162. – ISBN 966-02-3529-1
342591
   Грушевський Михайло Сергійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 172-173. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
342592
  Єрмоленко С.Я. Грушевський Михайло Сергійович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 67-70
342593
  Короткий В. Грушевський Михайло Сергійович (1866-1934) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 404-406. – ISBN 5-7707-1062-4
342594
  Короткий В.А. Грушевський Михайло Сергійович (1866-1934) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 86-87. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
342595
  Набока С.В. Грушевський Олександр Сергійович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 186. – ISBN 96966-8060-04-0
342596
  Панькова С. Грушевський Олександр Сергійович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури України; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 1. – С. 163-170. – ISBN 966-02-3529-1
342597
   Грушевський Олександр Сергійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 174. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
342598
  Короткий В.А. Грушевський Олександр Сергійович (1877-1943) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 194-195. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
342599
  Петасюк О.І. Грушевський та культурологічні проблеми / О.І. Петасюк, О.О. Сморжевська // Історія української та зарубіжної культури : навч. посібник для студ. гуманіт. спец. ВНЗ / О.І. Петасюк, О.О. Сморжевська. – Київ : Інститут металофізики НАН України імені Г.В. Курдюмова, 2009. – С. 36-69
342600
  Чернецький Є. Грушевські // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8-9 листопада (№ 204/205). – С. 14
342601
  Тельвак В.В. Грушевськіана Руслана Пирога // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 2/3. – С. 290-298. – ISSN 0320-9466
342602
  Гирич Ігор Грушевськіана С. Білоконя, або Приватні збірки як культурна проблема // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 164-168


  Святкування 60-річчя з дня народження укр. культуролога і збирача історико-культурної спадщини, док. іст. н. Сергія Івановича Білоконя
342603
  Романюк Н. Грушевського не пускають до дому // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 20 січня (№ 7). – С. 13


  Волиняни просять місцевих депутатів гідно пошанувати видатного українця, висловивши занепокояння тим, що українська влада ще не підготувала й не узгодила з Республікою Польща заходів із відзначення 150-ї річниці з дня народження відомого ...
342604
  Винар Л. Грушевськознавство : Генеза й історичний розвіток / Л. Винар. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1998. – 216с. – (Грушевськіяна ; Т.5). – ISBN 966-7018-31-8
342605
  Клинова Г. Грушевськознавство у науковому доробку Олександра Домбровського // Наукові записки : [збірник наукових праць] / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 272-279. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 19)
342606
  Гоцуляк В.В. Грушевськознавство як складова галузь української науки // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1999. – Вип. 12. – С. 24-30. – (Історичні науки)
342607
  Тельвак В. Грушевськознавство: методологічні проблеми // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 29-35
342608
  Елагин И.Н. Грушевые леса северо-западного Кавказа. / И.Н. Елагин. – М., 1951. – 204с.
342609
  Колесова Д.А. Грушевые тли Крыма. (Видовой состав, морфология, биология, меры борьбы) : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Колесова Д.А.; Ленингр. сельскохоз. ин-т. – Л., 1968. – 19л.
342610
  Суша В.И. Грушевый галловый клещ в условиях юго-западной Лесостепи УССР клещ в условиях юго-западной Лесостепи УССР и меры борьбы с ним : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Суша В.И. ; Уман. с.-х. ин-т. – Умань, 1966. – 18 с.
342611
  Кешоков А.П. Грушевый цвет : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 303 с.
342612
  Леонов В.Н. Грушевый чертенок / В.Н. Леонов. – М, 1990. – 383с.
342613
  Якушкни Т.Ф. Грушица у дороги. / Т.Ф. Якушкни. – Саранск, 1979. – 430с.
342614
  Орос Олександр Грушівський монастир і початки кириличного слов"янського книгодрукування : Штрихи з історії українського друкарства / Орос Олександр. – Ужгород : Закарпаття, 2001. – 272с. – ISBN 5-87116-089-1
342615
  Киселиновский М.С. Грчката колонізація во егеісув Македонія / М.С. Киселиновский. – Скопіе, 1981. – 208с.
342616
  Поплазаров Р. Грчката политика спрема Македониіа во второй половина на 19 и почетокот на 20 век. / Р. Поплазаров. – Скопіе., 1973. – 325с.
342617
  Жечев Марин Гръцката поезия между двете стветовни войни / Жечев Марин. – София, 1983. – 340с.
342618
   Гръцки извори за българската история. – София : Българската Академия на Науките. – (Извори за българската история = Fontes historiae bulgaricae ; 8)
4. – 1964. – 358 с.
342619
   Гръцки извори за българската история. – София : Издана Българската Академия на Науките. – (Извори за българската история = Fontes historiae bulgaricae ; 9)
5. – 1964. – 355 с.
342620
  Халабуда Т.В. Грыбы рода Mortierella Coemans / Т.В. Халабуда. – М., 1973. – 208с.
342621
  Козачок Я.В. Грыгир Тютюнник, Василий Шукшин: проблемно-художественное сопоставление. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.02 / Козачок Я.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 18л.
342622
  Гуртуев С. Грызёт мой конь удила : стихи / С. Гуртуев. – Москва : Советский писатель, 1972. – 95 с.
342623
  Афанасьев Ю.Г. Грызуны-вредители сельского хозяйства подгорной культурной зоны Заилийского Алатау : Автореф... канд. биол.наук: / Афанасьев Ю.Г.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1961. – 16л.
342624
  Федосеев В.Ф. Грызуны - вредители посевов, огородов, садов и лесонасаждений и промысел их / В.Ф. Федосеев. – М, 1951. – 30с.
342625
   Грызуны - вредители садов и огородов / Н.В. Башенина, В.В. Груздев, Н.М. Дукельская, И.А. Шилов. – изд. 2-е, исправ. и дополн. – Москва : Издательство Московского университета, 1961. – 117 с.
342626
  Колосов А.М. Грызуны - вредители сельского хозяйства / А.М. Колосов. – 2-е доп. изд. – М., 1964. – 207с.
342627
   Грызуны. – М., 1980. – 472с.
342628
   Грызуны. – Л., 1983. – 615с.
342629
  Шубин Н.Г. Грызуны бассейна реки Томи и смежных районов. : Автореф... канд. биол.наук: / Шубин Н.Г.; Объед. уч. совет по биол. и мед. наукам при Томской гос. ун-те. – Томск, 1963. – 16л.
342630
  Топачевский В.А. Грызуны верхненеогеновых и раннеантропогеновых отложений Хаджибейского лимана : монография / В.А. Топачевский, А.Ф. Скорик, Л.И. Рековец; Отв. ред. Воинственский М.А. – Киев : Наукова думка, 1987. – 205с.
342631
  Фетисов А.С. Грызуны дельты р.Селенги. / А.С. Фетисов, Г.В. Якубовская. – Иркутск, 1947. – 15с.
342632
  Виноградов Б.С. Грызуны Еворопейской части СССР / Б.С. Виноградов. – Москва, 1926. – 47с.
342633
  Алламурато Ю. Грызуны зоны орошения Нуркского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: / Алламурато Ю.; Ташк. ГУ им. Ленина. – Душанбе, 1970. – 18л.
342634
   Грызуны и борьба с ними : Сб. научных трудов оин-та "Микроб". – Саратовск
Вып. 2. – 1946. – 164с.
342635
   Грызуны и борьба с ними : Сб. научных трудов оин-та "Микроб". – Саратовск
Вып. 3. – 1950. – 278с.
342636
   Грызуны и борьба с ними. – Саратов : Кн. изд-во
Вып. 4. – 1955. – 288с.
342637
   Грызуны и борьба с ними. – Саратов : Кн. изд-во
Вып. 5. – 1957. – 479с.
342638
  Саакян М.С. Грызуны и другие млекопетающие северо-западной Армении и их эпизоото-эпидемиологическое значение : Автореф... канд. биол.наук: / Саакян М. С.; Каф. эпидемиолог. Ерев. мед. ин-т. – Ереван, 1953. – 28л.
342639
  Конева И.В. Грызуны и зайцеобразные Сибири и Дальнего Востока / И.В. Конева. – Новосибирск, 1983. – 216с.
342640
   Грызуны и их эктопаразиты (экология, эпидемиологическое значение, борьба) : Сборник научных работ противочумных учреждений страны. – Саратов, 1968. – 474с.
342641
  Выскушенко Андрей Петрович Грызуны и насекомоядные осушаемых площадей Среднего Приднепровья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Выскушенко Андрей Петрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
342642
  Выскушенко А.П. Грызуны и несекомые осушаемых площадей Среднего Приднепровья : Дис... канд. биол.наук: 03.00.08 / Выскушенко А. П.; Черновицк. гос. пед. ин-т. – Житомир, 1980. – 181л. – Бібліогр.:л.139-175
342643
  Бурделов А.С. Грызуны и очаговость чумы в Балхаш-Алакольской впадине : Автореф... канд. биол.наук: / Бурделов А. С.; Казах.ГУ, биол. фак. – Алма-Ата, 1965. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
342644
  Лозан М.Н. Грызуны Молдавии / М.Н. Лозан. – Кишинев, 1970. – 168с.
342645
  Топачевский В.А. Грызуны молдавского и хапровского фаунистических комплексов котловинского разреза : монография / В.А. Топачевский, В.А. Несин; Отв. ред. Воинственский М.А. – Киев : Наукова думка, 1989. – 132с.
342646
  Издебский В.М. Грызуны Нижнего Приднепровья. (Фауна, экология, практ. значение) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Издебский В.М. ; АН УССР , Ин-т зоологии , Херсонский гос. пед. ин-т. – Херсон, 1965. – 24 с.
342647
  Костенко В.А. Грызуны освоенных земель Приморского края. / В.А. Костенко, В.А. Нестеренко. – Владивосток, 1989. – 63с.
342648
  Гарбузов В.К. Грызуны песков Большие Барсуки в связи с их значением в природной очаговости чумы : Автореф... канд. биол.наук: 097 / Гарбузов В.К.; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. Биол.-почв. фак. – Воронеж, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
342649
  Михолап Н О. Грызуны Полесской низменности и их хозяйственное значение. : Автореф... канд. биол.наук: / Михолап О.Н,; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1954. – 12л.
342650
  Топачевский В.А. Грызуны раннетаманской фауны тилигульского разреза : монография / В.А. Топачевский, А.Ф. Скорик; АН УССР, Ин-т зоологии. – Киев : Наукова думка, 1977. – 250с.
342651
  Давыдов Г.С. Грызуны Северного Таджикистана / Г.С. Давыдов. – Душанбе, 1964. – 272с.
342652
  Виноградов Б.С. Грызуны Средней Азии / Б.С. Виноградов. – Москва, 1936. – 228с.
342653
  Топачевский В.А. Грызуны Таманского фаунистического комплекса Крыма / В.А. Топачевский; Отв. ред. Пидопличко И.Г. – Киев : Наукова думка, 1973. – 236с.
342654
  Нургельдыев О.Н. Грызуны Туркменской ССР и их хозяйственное значение : Автореф... канд. биол.наук / Нургельдыев О.Н. – Москва, 1950. – 8 с.
342655
  Виноградов Б.С. Грызуны фауны СССР / Б.С. Виноградов. – Москва, 1952. – 298с.
342656
  Реимов Расберген Грызуны Южного Приаралья. / Реимов Расберген. – Ташкент, 1987. – 123с.
342657
   Грэмматику румынеаскэ : [ Голеску Г.(?) ]
342658
  Залите Т.А. Грэхем Грин: поэтический мир писателя / Т.А. Залите. – Рига, 1987. – 135 с.
342659
  Горобець Ірина Грюгер. Гори сиру // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 26-31 : фото
342660
  Любович Н.Н. Грюнвальдская битва : историческое значение ея. – Варшава : Тип. Варш. Учебн. Округа, 1911. – 21 с.
342661
  Лапин Н. Грюнвальдская битва : разгром немецких рыцарей 15 июля 1410 года / Н. Лапин, А. Турчинский. – Москва, 1939. – 47 с.
342662
  Длугош Ян Грюнвальдская битва / Длугош Ян. – Москва ; Ленинград, 1962. – 214 с.
342663
  Бумблаускас А. Грюнвальдська битва - битва народів / Алфредас Бумблаускас, Ігор Марзалюк, Борис Черкас ; [відп. ред. Ю. Ференцева ; фотозйомка : А. Бумблаускаса, М. Ференцева, О. Іванова та ін.]. – Київ : Балтія-Друк, 2010. – 272 с. : фотоіл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 143-144. – (Середньовічна історія України, Білорусі, Литви. Замки і храми середньовіччя). – ISBN 978-966-8137-72-3
342664
  Черкас Б. Грюнвальдська битва / Б. Черкас, М. Відейко, А. Галушка // Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. та ін. Відейко. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – С. 177-181. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
342665
  Коркодим В. Грюнвальдській битві - 600 років // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 2. – С. 74-79
342666
  Немилов А.Н. Грюневальд. Жизнь и творчество мастера Матиса Нитхарта-Готхарта / А.Н. Немилов. – Москва, 1972. – 110с.
342667
   Грюнфельде-Танненберг. 15 июля 1410 г. (Грюнвальденский бой) : юбилейный иллюстрированный сборник статей членов Императорского Русского Военно-Исторического Общества. – Киев : Типография Окружного Штаба, 1910. – 76 с.
342668
  Лєсков О.М. Гряда А могильника кизил-кобинської культури Уркуста І у Південно-Західному Криму / О.М. Лєсков, Е.А. Кравченко // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 4. – С. 11-21. – ISSN 0235-3490
342669
   Гряде модернізація бібліотек // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 12 вересня (№ 169). – С. 2
342670
  Засенко О.Є. Гряде розплата / О.Є. Засенко. – Київ ; Харків : Українське Державне видавництво, 1944. – 20 с.
342671
  Нечитайло Д.А. Грядет ли "век терроризма" и какова роль радикального исламизма в этом историческом процессе? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3 (620). – С. 27-32. – ISSN 0321-5075
342672
  Швец Д. Грядет ли второй акт "гонгадзгейта" // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 11/12. – С.4-7.
342673
  Бульвер Л. Грядущая раса / Л. Бульвер. – Томск, 1995. – 132с.
342674
  Квиг К. Грядущая революция в физике частиц // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2008. – № 5. – С. 26-34. – ISSN 0208-0621


  От результатов экспериментов, проведенных на Большом адронном коллайдере, можно утверждать, что эти данные выведут физику на качественно новый уровень.
342675
  Васильев В.С. Грядущая финансовая турбелентность / В.С. Васильев, Е.А. Роговский // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-20. – ISSN 0321-2068
342676
  Конский В.Н. Грядущее рядом. / В.Н. Конский, Л.П. Котова. – Х., 1972. – 224с.
342677
  Марков Г.М. Грядущему веку / Г.М. Марков. – М, 1983. – 303с.
342678
  Марков Г.М. Грядущему веку : роман / Г.М. Марков. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 303 с.
342679
  Марков Г.М. Грядущему веку : роман / Г.М. Марков. – Москва : Современник, 1985. – 288 с.
342680
  Топчий Л.И. Грядущий день / Л.И. Топчий. – М, 1959. – 56с.
342681
  Шахназаров Г.Х. Грядущий миропорядок / Г.Х. Шахназаров. – М, 1981. – 447с.
342682
  Леонтьев Александр Грядущий Нью-Йорк : поэзия : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 7. – С. 3-6. – ISSN 0321-1878
342683
  Смольский Р.Б. Грядущим в наследство / Р.Б. Смольский. – Минск, 1986. – 134с.
342684
  Варфоломеєва Т.В. Грядущі вибори в адвокатурі // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 9-20
342685
  Якубов А.А. др. Грязевой вулкан Тоургай / А.А. др. Якубов. – Баку, 1948. – 39с.
342686
  Якубов А.А. др. Грязевой вулканизм и нефтегазоносность Локбатана / А.А. др. Якубов. – Баку, 1976. – 78с.
342687
   Грязевой вулканизм и рудообразование. – Киев : Наукова думка, 1971. – 332с.
342688
   Грязевой вулканизм Керченско-Таманского региона. – К., 1992. – 197с.
342689
   Грязевой вулканизм Советского Союза и его связь с нефтегазоносностью / Якубов А.А. – Баку, 1980. – 165с.
342690
  Якубов Грязевые вулканы / Якубов, А А.А. Алиев. – М, 1978. – 55с.
342691
  Якубов Грязевые вулканы / Якубов, А.А. Алиев. – Москва : Знание, 1978. – 55с.
342692
  Ковалевский С.А. Грязевые вулканы Восточного Закавказья / С.А. Ковалевский. – Баку, 1928. – 62с.
342693
  Эдбралидзе Т.П. Грязевые вулканы Восточной Грузии и их связь с нефтегазоносностью. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: / Эдбралидзе Т.П.; АН АзССР.Ин-т геологии. – Баку, 1967. – 20л.
342694
  Разживина Л.А. Грязевые вулканы западной часи Апшеронского полуострова в связи с перспективами нефтегазоносности мезокайнозойских отложений. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Разживина Л.А.; АН АзССР.Ин-т геологии. – Баку, 1968. – 20л.
342695
  Рахманов Р.Р. Грязевые вулканы и их значение в прогнозировании газонефтеносности недр / Р.Р. Рахманов. – Москва : Недра, 1987. – 174с.
342696
   Грязевые вулканы Керченско-Таманского региона / Е.Ф. Шнюков, В.М. Шереметьев, Н.А. Маслаков, В.А. Кутний, И.Н. [и др.] Гусаков; Шнюков Е.Ф. [и др.] ; НАН Украины ; Нац. научно-природоведческий музей. – Краснодар : Глав Медиа, 2005. – 176 с. : 225 ил. + 6 табл. – ISBN 966-02-2367-8
342697
   Грязевые вулканы Керченско-Таманской области. – Киев : Наукова думка, 1986. – 148с.
342698
  Авдусин П.П. Грязевые вулканы Крымско-Кавазской геологической провинции / П.П. Авдусин. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1948. – 192с.
342699
  Корзников К.А. Грязевые вулканы о. Сахалин в системе особо охраняемых природных территорий региона // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 34-39 : рис. – Библиогр.: с. 38-39. – (География ; № 1). – ISSN 0201-7385
342700
  Зайцев А.В. Грязевые вулканы Приазовья и их связь с нефтегазоносностью : Автореф... канд. геол.наук: / Зайцев А.В.;. – Ростов -на-Дону, 1956. – 8л.
342701
  Мустафаев М.Г. Грязевые вулканы Прикаспийско-Кубанской области и их связь с нефтегазоносностью мезокайнозойских отложений. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 136 / Мустафаев М.Г.; АН Аз.ССР.Ин-т геологии. – Баку, 1971. – 28л.
342702
  Каграманов К.С. Грязевые вулканы Северного и Центрального Кобыстна и их связь с нефтегазоносностью мезозойских отложений : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Каграманов К.С.; Совет Азербайдж. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присуждению учен. степеней по геол.-минерал. н. – Баку, 1968. – 16л.
342703
  Губкин И.М. Грязевые вулканы Советского Союза и их связь с генезисом нефтяных местороджений крымско-кавказской геологической провинции / И.М. Губкин, С.Ф. Федоров. – М-Л, 1938. – 44с.
342704
  Зейналов М.М. Грязевые вулканы Южного Кобыстана и их связь с газонефтяными месторождениями : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Зейналов М.М.; Азербайдж. индустриальный ин-т им. М.Азизбекова. – Баку, 1958. – 16л.
342705
   Грязная работа ЦРУ в Африке. – М, 1983. – 349с.
342706
   Грязная работа ЦРУ в Западной Европе. – М, 1982. – 288с.
342707
   Грязная работа ЦРУ в Западной Европе. – Минск, 1983. – 288с.
342708
   Грязнов Дмитро Борисович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 236-237 : фото
342709
   Грязнова Віра Олександрівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 237 : фото
342710
  Рену П. Грязное покрывало / П. Рену. – М., 1960. – 400с.
342711
  Картрайт Г. Грязные деньги / Г. Картрайт. – М., 1987. – 312с.
342712
  Незнанский Ф. Грязные игры / Фридрих Незнанский. – Москва : АСТ. Олимп., 2000. – 400с. – (Марш Турецкого, вып. 38). – ISBN 5-7390-0980-4; 5-237-05460-9
342713
  Павленко И.Т. Грязный след / И.Т. Павленко. – Симферополь, 1983. – 78с.
342714
  Подобед А.И. Грязный след ФБР / А.И. Подобед. – М, 1986. – 108с.
342715
  Чейз Д.Х. Грязь к бриллиантам не липнет : [детектив. романы] / Д.Х. Чейз ; [пер. с англ. Н.Н. Ярош ; худож. А.А. Аринушкин]. – Минск : Сергей Тарасевич ; Прамеб, 1994. – 493, [3] с. – В конце кн. загл.: Многотомное литературно-художественное издание. - В конце кн., на корешке и на тит. л. :Т. 6 .- Содерж.: Лучше быть мертвой ; Вопль в ночи ; Грязь к бриллиантам не липнет ; Ошибка зловещей клики. – ISBN 5-85442-043-0
342716
  Сименон Ж. Грязь на снегу. красный свет. Свидетели. И все-таки орешник зеленеет / Ж. Сименон. – Москва : Правда, 1991. – 589с.
342717
  Пестушко Валерій Грязьові вулкани - об"єкти мінералоутворення : сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 33
342718
  Вишняков М.Е. Грянул срок / М.Е. Вишняков. – Иркутск, 1980. – 63с.
342719
  Ковтун І.Г. Гсопрозрахунок в МТС / І.Г. Ковтун. – К., 1956. – 68с.
342720
  Войцеховська І.М. Гсподарсько-правове регулювання перестрахової діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Войцеховська Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
342721
  Войцеховська І.М. Гсподарсько-правове регулювання перестрахової діяльності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Войцеховська Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 241 арк. – Бібліогр.: арк. 210-241
342722
  Йоенпелто Э. Гспожа Глад - госпожа Удача / Э. Йоенпелто. – Москва : Художня література, 1987. – 397с.
342723
  Бабаев Халимбай Гсударственно-правовые взгляды Алишера Навои : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.01 / Бабаев Халимбай; Ташк. гос. ун-т им В.И.Ленина. – Ташкент, 1975. – 33л.
342724
  Еременко В.Т. ГТО - комсомольское дело / В.Т. Еременко, Р.Ф. Незвецкий. – М., 1972. – 71с.
342725
  Незвеций Р.Ф. ГТО - программа физического совершенства / Р.Ф. Незвеций. – М., 1979. – 63с.
342726
  Белавенцева Г.Н. ГТО - путь к силе, мужеству, здоровью / Г.Н. Белавенцева. – М., 1976. – 61с.
342727
   ГТО - это здоровье. – М, 1980. – 72с.
342728
  Уваров В.А. ГТО в группах пробленного дня / В.А. Уваров. – Москва, 1977. – 94с.
342729
  Уваров В.А. ГТО в группах продленного дня / В.А. Уваров. – Москва, 1977. – 94с.
342730
   ГТО в коллективах физической культуры. – М, 1956. – 164с.
342731
  Макарцев Н.А. ГТО в коллективе физкультуры / Н.А. Макарцев. – М, 1973. – 126с.
342732
   ГТО в школе. – М, 1956. – 176с.
342733
  Должиков И.И. ГТО в школе / И.И. Должиков. – М., 1976. – 88с.
342734
   ГТО на марше. – М, 1975. – 302с.
342735
  Домбровський О. ГТС України: шлях у Європу чи в нікуди? Той, хто бажає мати мед, береже бджіл / О. Домбровський, Л. Уніговський // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 17-23 червня (№ 23). – С. 9


  "Що необхідно зробити, аби зберегти газотранспортну систему не як пам"ятник колишнім успіхам, а як інтегрований у європейську систему реально діючий суб"єкт господарювання, що дає чималий дохід державі. ГТС - не понад усе? За що боролися, на те й ...
342736
  Ким Ман Чжун Гу Ун Мон / Ким Ман Чжун. – Пхеньян, 1957. – 335с.
342737
  Червова Н.А. Гу Юань / Н.А. Червова. – Москва : Искусство, 1960. – 40, [30] с.
342738
   ГУАМ - друге дихання // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 11-13. – ISSN 0868-8273
342739
   ГУАМ - политика, экономика, культура = GUAM - politic, economic, culture : международный издательский проект / [авт.-сост. изд. Вадим Болгов ; над вып. работали: А. Загоруйко, В. Кияниченко, И. Кожедуб и др. ]. – Киев : Укр. конфедерация журналистов ; Укр. акад. геральдики, товар. знака и логотипа. – ISBN 978-966-1641-20-3
[Вып. 1]. – 2010. – 223, [1] с. : фот., репрод., портр. – Номер вып. указ. в конце кн.
342740
  Мамедов А. ГУАМ и перспективы его эффективного функционирования // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 41-42
342741
  Мельник С. ГУАМ: демократія+економіка // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-31


  Міждержавна організація ГУАМ була створена в 1997 році
342742
  Бураковський І. ГУАМ: деякі проблеми економічного співробітництва / І. Бураковський, Н. Гумінська // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформацій суспільства. – Київ, 2006. – № 7/8. – С. 26-28. – ISSN 1728-6220
342743
  Абросимова-Амельянчик Гуанилорибонуклеаза их выделение, очистка и свойства : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Абросимова-Амельянчик Н.М. ; АН СССР. – Москва, 1967. – 22 с.
342744
  Москалев А.А. Гуанси-чжуанский и Нинся-Хуэйский автономные районы КНР / А.А. Москалев. – М., 1979. – 152с.
342745
  Бонини Карло Гуантанамо. Путешествие в тюрьму для террористов : Фрагменты книги // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 12. – С. 196-232. – ISSN 1130-6545
342746
  Глазунова Е.Н. Гуантанамо: история с продолжением // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 153-183. – (Международные отношения и мировая политика ; № 3). – ISSN 0201-7385,2076
342747
  Бонгарсон Ив Гуантанамо: тихая Америка : Репортаж // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 1. – С. 104-114 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
342748
  Янкивер С.Б. Гуанчжоуский (кантонский) диалект китайского языка. / С.Б. Янкивер. – М., 1987. – 106с.
342749
  Штейн В.М. Гуань-Цзы / В.М. Штейн. – М., 1959. – 380с.
342750
  Федоренко Н.Т. Гуань Хань-цин - великий драматург Китая / Н.Т. Федоренко. – Москва : Знание, 1958. – 31с.
342751
  Тянь Хань Гуань Хань-цин / Тянь Хань. – М, 1959. – 99с.
342752
  Величко В.В. Гуаньчжунский район древнего Китая в контексте предистории Шелкового пути // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 10-17. – ISSN 1682-671Х
342753
  Унковский А.А. Гуашь, темпера / А.А. Унковский. – М - Л, 1964. – 28с.
342754
  Вінграновський М.С. Губами теплими і оком золотим : поезії / М.С. Вінграновський. – Київ, 1984. – 62 с.
342755
   Губарев Петр Федорович. Выстовка живописи. Москва. 1982. – М, 1982. – 1982с.
342756
  Сургучев И.Д. Губернатор / И.Д. Сургучев. – Ставрополь, 1983. – 238с.
342757
  Сургучев И.Д. Губернатор / И.Д. Сургучев. – М., 1987. – 476с.
342758
  Елегечев И.З. Губернатор / И.З. Елегечев. – Воронеж, 1987. – 334с.
342759
   Губернатор : міжнародний громадсько-політичний журнал. – Київ
№ 32 : грудень. – 2010
342760
  Бороздин М. Губернатор Восточного края : Летопись жизни Н. Н. Муравьева-Амурского // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 5 (65). – С. 34-45. – ISSN 1812-867Х
342761
  Бороздин М. Губернатор Восточного края : Летопись жизни Н.Н. Муравьева-Амурского // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 6 (66). – С. 24-47. – ISSN 1812-867Х
342762
  Бороздин М. Губернатор Восточного края: Летопись жизни Н.Н. Муравьева-Амурского // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 7 (67). – С. 20-35. – ISSN 1812-867Х
342763
  Ірина Губернатор раю / Ірина, та Олександр Горобці // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 102-105 : фото
342764
  Воробей Р. Губернатор: права та обов"язки в другій половині ХІХ століття // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.43-52
342765
  Куртяк Е.Г. Губернаторские валы : роман / Е. Г. Куртяк ; пер. С. Кедрина. – Москва : Советский писатель, 1985. – 286 с.
342766
  Минаков А.С. Губернаторский корпус пореформенной России в современной историографии // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 160-168. – ISSN 0042-8779
342767
  Куртяк Є.Г. Губернаторські вали : роман / Є.Г. Куртяк. – Львів, 1981. – 195 с.
342768
  Куртяк Є.Г. Губернаторські вали : роман / Є.Г. Куртяк. – Київ, 1991. – 558 с.
342769
  Блинов Ив.А. Губернаторы : историко-юридический очерк / Ив. Блинов. – Санкт-Петербург : Типо-лит. К.Л. Пентковского, 1905. – 360 с.


  Содержание Титульный лист Введение ГЛАВА I. Губернаторы от учреждения о губерниях 1775 года. Отдел I Общие замечания Отношения губернаторов к губернским и уездным учреждениям и должностным лицам Отношения губернаторов к самоуправлению Надзор ...
342770
   Губернии Российской империи. – Москва : Белый город, 2005. – 240 с. : илл. – ISBN 5-7793-0891-8
342771
  Катарага С.И. Губерния Транснистрия в 1941-1944 гг. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 584 : Держава та армія. – С. 150-154. – ISSN 0321-0499


  Військова співпраця східних європейців з Третім Райхом протягом Другої світової війни
342772
  Титова Галина Павловна Губернская публичная : к 175-летию дня основания Архангельской областной научной библиотеки им. Н.А. Добролюбова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 14. – С. 2-6. – ISSN 1727-4893


  В первой половине ХІХ века в двинском корабельном крае была открыта Архангельская публичная библиотека - первая и единственная в те времена на всем огромном русском Севере
342773
  Сумцов Н.Ф. Губернские ведомости, как пособие при изучении русской истории и єтнографии / Н.Ф. Сумцов. – 8с.
342774
  Сумцов Н.Ф. Губернские ведомости, как пособие при изучении русской истории и этнографии / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 8 с.
342775
  Салтыков-Щедрин Губернские очерки / Салтыков-Щедрин. – Новосибирск, 1986. – 477с.
342776
  Добролюбов Н.А. Губернские очерки Щедрина / Н.А. Добролюбов // Сочинения Н.А. Добролюбова. 1836-1861 / Н.А. Добролюбов. – [Санкт-Петербург] : Изд. ред. журн. "Пробуждение", 1911. – 34 с.
342777
  Салтыков-Щедрин Губернские очерки. / Салтыков-Щедрин
3. – 337с.
342778
  Салтыков М.Е. Губернские очерки. / М.Е. Салтыков, 1935. – 468с.
342779
  Салтыков-Щедрин Губернские очерки. / Салтыков-Щедрин. – Л., 1937. – 468с.
342780
  Салтыков-Щедрин Губернские очерки. / Салтыков-Щедрин. – М., 1968. – 544с.
342781
  Иванова Н.Ю. Губернские присутствия как органы административной юстиции в Российской империи // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 7. – С. 20-22. – ISSN 1812-3805
342782
  Анашкин Г.З. Губернский комиссар / Г.З. Анашкин, М.М. Глазунов. – Саратов, 1983. – 119с.
342783
  Стариков И В. Губернский президент. / И В. Стариков, . – М, 1983. – 187с.
342784
  Любичанковский С.В. Губернское правление как орган административной юстиции (на материалах Урала 1907-1917) // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2005. – № 7. – С. 12-15. – ISSN 1812-3805
342785
  Маркевич О.В. Губернське правління як місцева державна установа кінця XVIII - першої половини XIX ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (504). – С. 89-105. – ISSN 0130-5247


  На прикладі Волинської губернії.
342786
  Симоненко І.М. Губернські вчені архівні комісії в Україні : історіографічний огляд і бібліографічний покажчик / Держ. ком. архівів України; УНДІАСД; Ігор Симоненко. – Київ, 2003. – 132с. – ("Архівні та бібліографічні джерела української історичної думки" ; Вип.8). – ISBN 966-625-003-9
342787
   Губерський Леонід Васильови // Національна академія педагогічних наук України : інформаційний довідник / Нац. акад. пед. наук України ; [підгот.: Г.В. Гуменюк та ін. ; відп. за вип.: В.І. Луговий та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2013. – С. 198. – ISBN 978-966-644-090-0
342788
  Матвієнко В.М. Губерський Леонід Васильович // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 312-313. – ISBN 966-316-039-X
342789
   Губерський Леонід Васильович // Державні нагороди України. Кавалери та лауреати : довідково-енцикл. вид. / Ін-т біографічних дослідж., Укр. конфедерація журналістів, Укр. наук. т-во краєзн., геральдики та фалеристики ; [авт. ідеї та авт.-упоряд.: В.В. Болгов, І.В. Болгов ; відп. за вип. І. Болгов ; над вид. працювали: В. Верченко та ін.]. – Київ : Інститут біографічних досліджень, 2008. – [Т. 2]. – С. 63 : фото. – ISBN 978-966-8178-24-5
342790
   Губерський Леонід Васильович // Професори Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 1944-2009 : біобібліографічний довідник / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [укладачі: Г.І. Волинка, О.С. Падалка, Л.Л. Макаренко ; за заг. ред. В.П. Андрущенка]. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – С. 9-10. – (Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова). – ISBN 978-966-660-574-3
342791
  Приятельчук А.О. Губерський Леонід Васильович. Герой України // Герої - освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [упоряд.: О.А. Сай та ін. ; ред. рада: С.М. Ніколаєнко (голова) та ін.]. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Генеза, 2012. – С. 358-360. – ISBN 978-966-11-0226-1
342792
   Губин Василий Иванивич. Выставка произведений. – М, 1983. – 23с.
342793
  Клитке А.И. Губина фокуса / А.И. Клитке. – М., 1981. – 271с.
342794
   Губинские чтения. – М, 1972. – 400с.
342795
  Токин Б.П. Губители микробов фитонциды / Б.П. Токин. – Москва, 1954. – 173с.
342796
  Токин Б.П. Губители микробов фитонциды / Б.П. Токин. – Москва, 1960. – 195с.
342797
  Деларю В.В. Губительная сигарета / В.В. Деларю. – 2-е изд. – М, 1987. – 80с.
342798
   Губки и киндарии: современное состояние и перспективы исследования. – Л, 1988. – 163с.
342799
  Кумок Я.Н. Губкин / Я.Н. Кумок. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 285с. – (Жизнь замечательных людей)
342800
   ГУБОП и транснациональная борьба. Применение закона "О борьбе с коррупцией"- неуважение к самим себе - считает начальник ГУБОП МВД Украины Михаил Корниенко // Человек и закон : научно-популярный журнал. – Киев, 2001. – № 2. – С.12-15
342801
  Косско И.Н. Губоцветные (Labiatae) БССР и их народнохозяйственное значение : Автореф... канд. биол.наук: / Косско И. Н.; БГУ. – Минск, 1953. – 13л.
342802
  Зефиров Б.М. Губоцветные (Labiatae) Крыма (критико-систематический и географический обзор) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Зефиров Б.М. ; Казанский гос. университет им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1951. – 16 с.
342803
   Губський Богдан Володимирович // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 87. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
342804
   Губчека. – Саратов, 1980. – 207с.
342805
  Корнилов Ю.Э. Гувернантка из ЦРУ / Ю.Э. Корнилов, Б.И. Чехонин. – М., 1984. – 79с.
342806
  Шароватова О.П. Гувернерство як соціально-педагогічна проблема // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 73. – С. 96-101. – (Серія "Педагогічні науки")
342807
  Лучицкий И.В. Гугенотская аристократия и буржуазия на Юге Варфоломеевской ночи. / И.В. Лучицкий. – С-Пб., 1870. – 63с.
342808
  Афанасьев Г.Е. Гугеноты при Людовике XIV : Общедоступ. лекция прив.-доц. Имп. Новорос. ун-та Г.Е. Афанасьева, прочит. в Одес. гор. аудитории для нар. чтений. – Одесса : Тип. Одес. гор. аудитория для нар. чтений, 1895. – 20 с.
342809
  Вульфиус П.А. Гуго Вольф и его "Стихотворения Эйхендорфа" / П.А. Вульфиус. – Москва : Музыка, 1970. – 72 с.
342810
  Хинц Х.Ф. Гуго Каллонтай / Х.Ф. Хинц. – М., 1978. – 216с.
342811
  Парникоза И.Ю. Гуго Конвенц - пионер охраны природы в Европе // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 8 (112). – С. 24-27
342812
  Борейко В.Е. Гуго Конвенц - создатель европейской концепции заповедности / В.Е. Борейко, И.Ю. Парникоза // Гуманитарный экологический журнал : международный экологический журнал / Киевский эколого-культурный центр ; редкол.: В.А. Агафонов, Д.А. Александров, В.Е. Борейко [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 18, вып. 3 (58). – С. 1-3. – ISSN 1727-2661
342813
  Манизер Г.М. Гуго Манизер: Живопись : Выставка живописи. Москва. 1979 / Г.М. Манизер. – Москва, 1979. – 20с.
342814
  Алєксандрова О.В. Гуго Сен-Вікторський // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 220-222. – ISBN 966-316-069-1
342815
  Фридрих А. Гуго Стиннес. Опыт политической характеристики / А. Фридрих. – Москва-Берлин, 1924. – 119с.
342816
   Гугуцэ -- капитан корабля : рассказы / Вангели, , Спиридон, , Степанович. – Москва, 1980. – 175 с.
342817
  Лелич М. Гуд-бай, Ленин! // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 15 (476), 05.04.2016. – С. 34-38. – ISSN 2075-7093
342818
  Молодых Андрей Гуд бай, Америка, оу! (Прощай, Америка! Здравствуй, Иран!) : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 3. – C. 84-91 : Фото
342819
  Тертычная Н.В. Гудвилл и оценка его стоимости // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 292-297. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічні науки ; № 33/45). – ISBN 966-8310-08-Х
342820
  Кравченко М.С. Гудвилл: эволюция подходов к пониманию экономической сущности, характеристика его составляющих, особенности формирования / М.С. Кравченко, О.Д. Цыганкова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 146-150. – ISSN 2225-6407
342821
  Чумак О.В. Гудвіл в обліковій системі підприємства: теоретико-прикладний аспект // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 95-99
342822
  Мартиросян А. Гудвіл підприємства: економічна природа, проблеми оцінки й обліку / А. Мартиросян, М. Аягут, Т. Стародубова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 3 (94) : Економіка. – С. 7-10. – ISSN 1728-9343
342823
  Галькевич А. Гудвіл при придбанні та об"єднанні підприємств: сутність, оцінка і розкриття в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 3. – С. 25-33
342824
  Городянська Л. Гудвіл та відтворювані інтелектуальні ресурси // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 5. – С. 42-49
342825
  Макушкіна Н. Гудвіл у міжнародних стандартах фінансової звітності // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 7/8 (69/70). – С. 22-27
342826
  Судин Ю. Гудвіл у системі бухгалтерського обліку: компоненти і класифікація // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 168-177. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
342827
  Меречина Ю.О. Гудвіл як інструмент ділової активності підприємства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 4 (222), квітень. – С. 116-120. – ISSN 2221-1055
342828
  Іонін Є.Є. Гудвіл: підходи до визначення, класифікація та структура / Є.Є. Іонін, М.О. Клепакова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 1/2, січень. – С. 27-31. – ISSN 2306-6792
342829
  Неправська Наталія Гуджарат: новий індійський напрямок // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 50-52 : фото, табл. – ISSN 1998-8044
342830
  Мамаева В.В. Гуджарати-русский словарь / В.В. Мамаева. – М., 1990. – 818с.
342831
  Роздобудько І. Гудзик : (психологічна драма) / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2005. – 222с. – (Колібрі). – ISBN 966-03-3170-3
342832
  Роздобудько І. Гудзик : (психологічна драма) / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2006. – 222с. – (Колібрі). – ISBN 966-03-3511-3
342833
  Роздобудько І. Гудзик : (психологічна драма) / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2007. – 222с. – (Колібрі). – ISBN 966-03-3675-6
342834
  Роздобудько І. Гудзик : психологічна драма ; Все, що я хотiла сьогоднi... ; Оленіум : комедія абсурду / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2008. – 480 с. – ISBN 978-966-03-4478-5
342835
  Пелешенко Юрій Гудзій Микола Каленикович // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 89. – ISSN 0236-1477
342836
  Короткий В. Гудзій Микола Каленикович (1887-1965) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 406. – ISBN 5-7707-1062-4
342837
   Гудзій Микола Каленикович (21.04.(03.05).1887-29.10.1965) // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ; Національна бібліотека України ім Вернадського .Інститут біографічних. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 238-240. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
342838
   Гудин Е.И. Выставка произведений. – М, 1975. – 18с.
342839
  Володин Г.Г. Гудки / Г.Г. Володин. – Барнаул, 1968. – 79с.
342840
  Ходулин В.Г. Гудки / В.Г. Ходулин. – М., 1975. – 47с.
342841
  Еловских В.И. Гудки зовущие : Повесть и рассказы / В.И. Еловских. – Москва, 1989. – 230с.
342842
  Поливин Г.П. Гудки над Волгой / Г.П. Поливин. – М, 1971. – 111с.
342843
  Воронов Н.П. Гудки паровозов / Н.П. Воронов. – Челябинск, 1962. – 232с.
342844
   Гудмен (Goodman) Генрі Нелсон // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 728-729. – ISBN 966-316-069-1
342845
  Алтайский К.Н. Гудок в степи / К.Н. Алтайский, М. Каратаев. – Алма-Ата, 1961. – 431с.
342846
  Алтайский К.Н. Гудок в степи / К.Н. Алтайский, М. Каратаев. – Алма-Ата, 1961. – 431с.
342847
  Усенко А.Я. Гудок зовет / А.Я. Усенко. – Душанбе, 1962. – 72с.
342848
  Ромм А.Г. Гудон. 1741-1828 / А.Г. Ромм. – М, 1945. – 32с.
342849
  Бєлов В.И. Гудуть дроти / В.И. Бєлов. – К., 1983. – 340с.
342850
  Синев В. Гудят провода / В. Синев. – Казань, 1964. – 72с.
342851
  Белов В.И. Гудят провода / В.И. Белов. – М., 1978. – 252с.
342852
  Дамдинов Н.Г. Гудящие сосны : стихи / Н.Г. Дамдинов; пер. с буррят. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 56 с.
342853
  Скирта О. Гузар і Гаврилишин про мораль і щастя // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-3 червня (№ 23)
342854
  Пономарьов В. Гукання імені // Критика. – Київ, 2011. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 38
342855
  Григорашій М. Гуклівський літопис (1660 - 1830) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 352-358. – ISBN 978-617-7023-51-6
342856
  Топоров В.В. Гул горизонтов / В.В. Топоров. – М, 1986. – 125с.
342857
  Климов В.В. Гул далеких орудий / В.В. Климов. – Воронеж, 1958. – 96с.
342858
  Давыдычев Л.И. Гул дальних поездов / Л.И. Давыдычев. – Пермь, 1961. – 208с.
342859
  Волжина Т.В. Гул отдаленного боя : Стихи / Т.В. Волжина. – Москва : Советский писатель, 1981. – 88с.
342860
   Гул уйгурского бубна.. – М., 1979. – 127с.
342861
  Филиппова Татьяна ГУЛАГ - полигон для насилия и территория духовного подвига // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 14. – С. 1. – ISSN 1727-4893
342862
  Алдама Сигор Гулаг для геймеров / Алдама Сигор, Молерес Фернандо // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 11 (211), ноябрь. – С. 94-102 : фото. – ISSN 1029-5828
342863
  Беловол А. ГУЛАГ как градообразующий фактор в ходе освоения территории Коми АССР в 1930-1950-е гг. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 4-5
342864
  Репинецкий А.И. ГУЛАГ как исторический феномен: опыт историографического обзора / А.И. Репинецкий, Г.М. Ипполитов // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (55). – С. 20-29. – ISSN 2070-9773
342865
  Гетман Николай ГУЛАГ: коллекция картин: Художник Николай Гетман, бывший узник ГУЛАГа: серия картин, посвящённая советской пенитенциарной системе = The Gulag collection. Painting of the Soviet penal system by former prisoner Nikolai Getman / Гетман Николай. – Washington : The Jamestown foundation, 2001. – V,131p. : ill. – ISBN 0-9675009-1-5; 0-9675009-2-3
342866
  Бердинских В.А. ГУЛАГ: проблемы экономики (мини-монография) // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 6 (90). – С. 60-77. – ISSN 2070-9773
342867
  Довбищенко М. Гулевичі у суспільно-релігійному житті православної церкви в кінці XVI - середині XVII століть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 9-13. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль і значення шляхетської родини Гулевичів у захисті прав православної церкви на Волині та в інших регіонах України в кінці XVI - першій половині XVII ст. Встановлено роль і місце представників цієї родини у політичній діяльності ...
342868
  Науменко Г.М. Гуленьки / Г.М. Науменко. – Москва, 1982. – 78с.
342869
  Айбек Гули и Навои / Айбек. – Ташкент, 1971. – 46 с.
342870
   Гулий Олександр Павлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 237 : фото
342871
  Саади М. Гулистан / М. Саади. – М, 1957. – 323с.
342872
  Миронов Ю.А. Гулкие параллели / Ю.А. Миронов. – Одесса, 1977. – 64с.
342873
  Шаповал М.Т. Гулкий степ / М.Т. Шаповал. – Харків : Прапор, 1974. – 166 с.
342874
  Прихожан П.Б. Гуллверы / П.Б. Прихожан. – Иркутск, 1970. – 35с.
342875
  Свифт Д. Гулливер у лилипутов. / Д. Свифт. – Красноярск, 1957. – 44с.
342876
  Гуревич Л.М. Гуля на фотографии / Л.М. Гуревич. – Москва, 1990. – 267 с.
342877
  Гриценко І.С. Гуляєв Олексій Михайлович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 183. – ISBN 978-966-06-0557-2
342878
  Веселый А. Гуляй, Волга / А. Веселый. – Кемерово, 1981. – 223с.
342879
  Петльований В.І. Гуляйгора / В.І. Петльований. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 180 с.
342880
  Тарасюк Г. Гуляйтроя // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 1/2. – С.35-112. – ISSN 0130-1608
342881
   Гуляка и волшебник. Танские новеллы (VII-IX вв .). – М., 1970. – 383с.
342882
  Мемедов А. Гулялек - полевой цветок / А. Мемедов. – Ашхабад, 1966. – 236с.
342883
  Федоров М.Н. Гулямы / М.Н. Федоров. – Ташкент
Кн. 2. – 1976. – 224 с.
342884
  Еники А. Гуляндам. : роман / А. Еники; пер. с татар. Р. Кутуй,. – Казань. : Татар. кн. изд-во, 1978. – 176 с.
342885
  Майборода Наталя Гулянка на 200 років : життя як свято / Майборода Наталя, Йокан Петер // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 140-143 : Фото
342886
  Мирный П. Гулящая : роман из народной жизни в 4-х ч. / П. Мирный. – Москва : Гослитиздат, 1948. – 463 с.
342887
  Мирный П. Гулящая : роман / П. Мирный; Пер. с укр. Е Егоровой. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 576 с.
342888
  Мирный П. Гулящая : роман / П. Мирный; Пер. с укр. Е. Егоровой. – Киев : Гослитиздат Украины, 1960. – 521 с.
342889
  Мирный П. Гулящая : роман / П. Мирный; Пер. с укр. под ред. А. Белецкого. – Челябинск : Южно-Уральское кн. изд-во, 1965. – 423 с.
342890
  Мирный П. Гулящая : роман / П. Мирный; Пер. с укр. Е. Егоровой. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1966. – 576 с.
342891
  Мирный П. Гулящая : роман / П. Мирный; Пер. с укр. Е. Егоровой. – Москва : Художественная литература, 1974. – 463 с.
342892
  Мирный П. Гулящая : роман / П. Мирный; Пер. с укр. В. Россельса, Е. Юрьевой. – Киев : Дніпро, 1984. – 504 с.
342893
  Мирный П. Гулящая : роман / П. Мирный; Пер. с укр. Е. Егоровой. – Москва : Художественная литература, 1990. – 463 с.
342894
  Чаплыгин А.П. Гулящие люди : Роман / А.П. Чаплыгин. – Москва, 1967. – 736с.
342895
  Чапыгин А.П. Гулящие люди. / А.П. Чапыгин. – Л., 1935. – 180с.
342896
  Чапыгин А.П. Гулящие люди. / А.П. Чапыгин. – Л., 1936. – 436с.
342897
  Чапыгин А.П. Гулящие люди. / А.П. Чапыгин. – М., 1936. – 427-792с.
342898
  Чапыгин А.П. Гулящие люди. / А.П. Чапыгин. – Л., 1937. – 455с.
342899
  Чапыгин А.П. Гулящие люди. / А.П. Чапыгин. – Л., 1937. – 212с.
342900
  Чапыгин А.П. Гулящие люди. / А.П. Чапыгин. – Л.
4. – 1937. – 154с.
342901
  Чапыгин А.П. Гулящие люди. / А.П. Чапыгин. – Архангельск, 1953. – 406с.
342902
  Чапыгин А.П. Гулящие люди. / А.П. Чапыгин. – Хабаровск, 1959. – 566с.
342903
  Чапыгин А.П. Гулящие люди. / А.П. Чапыгин. – М., 1984. – 671с.
342904
  Чапыгин А.П. Гулящие люди. / А.П. Чапыгин. – М., 1989. – 747с.
342905
  Лутфи Гуль и Навруз. / Лутфи. – Ташкент, 1959. – 108с.
342906
  Полегаев В. Гульбеддин Хекматиар // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.25. – ISSN 0234-1670


  [Г.Хекматиар-лидер Исламской партии Афганистана.]
342907
  Марченко Л.Ф. Гульфайрус Исмаилова. / Л.Ф. Марченко. – М, 1975. – 91с.
342908
  Кыдыров Ж. Гульхаир -- цветок счастья / Ж. Кыдыров. – М., 1983. – 63с.
342909
  Сафина Х.И. Гульшира / Х.И. Сафина. – Иркутск, 1968. – 235с.
342910
   Гуманизация и гуманитаризация высшего образования и их роль в формировании современного специалиста. – Киев, 1991. – 79 с.
342911
   Гуманизация и гуманитаризация образования : Рекомендтельный укзатель литературы. – Харьков : ХГУ, 1992. – 13с.
342912
  Антипьев А.Г. Гуманизация и гуманитаризация образования: состояние и проблемы // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 98-102. – ISSN 0869-3617
342913
   Гуманизация и демократизация учебно-воспитательного процесса в учебном заведении. – Омск, 1990. – 179с.
342914
  Кубальский О.Н. Гуманизация как тенденция развития науки в демократическом обществе // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 173-183. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
342915
  Зуев Владимир Николаевич Гуманизация как тенденция эволюции социального знания : Дис... доктора философ.наук: 09.00.11 / Зуев Владимир Николаевич; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1993. – 268л. – Бібліогр.:л.227-266
342916
  Иванова Ю.А. Гуманизация научного и философского знания и демистификация "женственности" в экзистенциализме
342917
  Иванов Ю.А. Гуманизация научного и философского знания и демистификация "женственности" в экзистенциализме // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 159-166. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
342918
  Буланкина Н.Е. Гуманизация отечественного образования // Педагогические технологии : проф. журнал для технологов образования: научн.раб.,преп. и асп. пед. обр. учрежд. ,системы повыш. квалиф., методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 3. – С. 14-24.
342919
   Гуманизация процесса обучения иностранному языку. – Чебоксары, 1991. – 111с.
342920
  Петрашев В.Н. Гуманизация системы наказаний в советском уголовном праве / В.Н. Петрашев. – Ростов -на-Дону, 1988. – 141с.
342921
  Пахомов Ю.Н. и др. Гуманизация социалистической экономики / Ю.Н. и др. Пахомов. – Киев, 1987. – 125с.
342922
  Морозевич А.Н. Гуманизация экономических процессов в Белорусской модели развития // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 3. – С. 3-10. – ISSN 1729-7036
342923
  Петросян М.И. Гуманизм / М.И. Петросян. – М., 1964. – 335с.
342924
  Сатыбекова С.К. Гуманизм аль-фараби и его идейные истоки : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Сатыбекова С. К.; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1972. – 22л.
342925
  Маслова А.Г. Гуманизм атеизма / А.Г. Маслова. – М., 1981. – 64с.
342926
  Маслова А.Г. Гуманизм атеизма / А.Г. Маслова. – Киев, 1984. – 127с.
342927
  Симакова Л. Гуманизм бессмертной гоголевской "Шинели". Диалог с текстом художественного произведения // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 2014. – № 4 (396). – С. 23-27
342928
  Коркмазов А.Ю. Гуманизм в действии / А.Ю. Коркмазов. – Черкесск, 1973. – 187с.
342929
  Саркисова Э.А. Гуманизм в советском уголовном праве / Э.А. Саркисова. – Минск, 1969. – 108с.
342930
  Ачкасова Л.С. Гуманизм в творчестве К. Паустовского / Л.С. Ачкасова. – Казань, 1972. – 203 с.
342931
  Бобынэ Г.Е. Гуманизм в философской и общественной мысли Молдавии в XVII - начале XVIIІ в. / Г.Е. Бобынэ. – Кишинев, 1988. – 127с.
342932
  Бокарев П.И. Гуманизм Великой Октябрьской социалистической революции / П.И. Бокарев. – М., 1980. – 100с.
342933
  Бокарев П.И. Гуманизм Великой Октябрьской социалистической революции / П.И. Бокарев. – М., 1987. – 149с.
342934
  Коннов Анатолий Михайлович Гуманизм внешнеполитической деятельности общества развитого социализма (филос.-социол. анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Коннов Анатолий Михайлович; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1982. – 24л.
342935
  Шинкарук В.И. Гуманизм диалектико-материалистического... / В.И. Шинкарук. – Киев, 1984. – с.
342936
  Мир Абдул Кадыр Абар Гуманизм Есенина : Автореф... канд. филолог.наук: 10.641 / Мир Абдул Кадыр Абар; ЛГУ. – Л., 1971. – 24л.
342937
  Гуревич П.С. Гуманизм и вера / П.С. Гуревич. – М,, 1990. – 63с.
342938
  Мейдер В.А. Гуманизм и гуманистические ценности Педагога-Ученого // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 8. – С. 32-37. – ISSN 0321-0383
342939
   Гуманизм и исторический детерминизм. – Свердловск, 1976. – 112с.
342940
  Бубник Я. Гуманизм и классовая борьба (По материалам послевен. Чехослов.) : Автореф... канд. филос.наук: / Бубник Я.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Каф. филос. – М., 1969. – 24л.
342941
  Маковецкий А.М. Гуманизм и личность / А.М. Маковецкий. – Черновцы, 1968. – 36с.
342942
  Науменко И.Я. Гуманизм и народность / И.Я. Науменко. – Москва, 1972. – 14 с.
342943
  Горфункель А.Х. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения / А.Х. Горфункель. – Москва : Мысль, 1977. – 359с.
342944
  Неделя Л.И. Гуманизм и научное управление нравственным формированием личности / Л.И. Неделя. – Минск, 1979. – 103с.
342945
  Савеня Гуманизм и политика в науке : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Савеня а.Б.; АН БССР, Ин-т филос. и права. – Минск, 1978. – 20л.
342946
  Исраелян Е.В. Гуманизм и рациональность во внешней политике Канады // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 10 (538). – С. 35-46. – ISSN 0321-2068
342947
   Гуманизм и религия. – Л., 1980. – 154с.
342948
  Неделя Л.И. Гуманизм и современная идеологическая борьба в сфере морали / Л.И. Неделя; Кукса В.Ф. – Минск, 1978. – 109с.
342949
   Гуманизм и современная литература. – М., 1963. – 406с.
342950
  Межуев В.М. Гуманизм и современная цивилизация // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Росс. акад. наук. Президиум. – Москва, 2013. – № 3, май - июнь. – С. 5-16. – ISSN 0236-2007
342951
  Звозников А.А. Гуманизм и христианство в русской литературе 19 века / А.А. Звозников; Европейский гуманит ун-тет. – 2-е изд., дополн. – Минск : ЕГУ, 2001. – 212 с. – ISBN 985-6614-46-5
342952
  Зименко В.М. Гуманизм искусства / В.М. Зименко. – Л, 1971. – 272с.
342953
  Гордиенко А.Т. Гуманизм искусства и современное идеологическое противоборство / А.Т. Гордиенко. – М, 1985. – 64с.
342954
  Гольченко Владимир Николаевич Гуманизм как основа межличностных отношений в условиях развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Гольченко Владимир Николаевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 24 с.
342955
  Гольченко Владимир Николаевич Гуманизм как основа межличностных отношений в условиях развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гольченко Владимир Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 180л. – Бібліогр.:л.167-180
342956
  Карагин С.К. Гуманизм как принцип идеологии естествоиспытателей : Автореф... канд. филос.наук: / Карагин С. К.; Рост. ГУ. – Ростов н/Д., 1964. – 22л.
342957
  Янбулатов Х.Х. Гуманизм как принцип коммунистической морали : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Янбулатов Х.Х. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1968. – 15 с.
342958
  Василенко В.Л. Гуманизм коммунистического мировоззрения / В.Л. Василенко. – Київ, 1984. – 48с.
342959
  Левицкая А. Гуманизм коммунистической морали : Дис... канд. филос.наук: / Левицкая А.; КГУ, Каф. этики, эстетики и логики. – Киев, 1966. – 208л. – Бібліогр.:л.196-208
342960
  Левицкая А.И. Гуманизм коммунистической морали : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Левицкая А.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 23 с.
342961
  Неделя Л.И. Гуманизм коммунистической морали / Л.И. Неделя. – Минск, 1977. – 127с.
342962
  Бубнова Г.И. Гуманизм культуры личности развитого социализма : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бубнова Г.И.; КГУ им.Т.ШЕвченко. – Киев, 1980. – 177л. – Бібліогр.:л.156-177
342963
  Бубнова Г.И. Гуманизм культуры личности развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Бубнова Г. И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 20 с.
342964
  Маслова А.Г. Гуманизм марксистко-ленинского атеизма : Автореф... канд. философ.наук: 625 / Маслова А.Г.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1970. – 21л.
342965
   Гуманизм марксистского атеизма. – М., 1981. – 64с.
342966
  Процевский А.И. Гуманизм норм советского трудового права / А.И. Процевский. – Х., 1982. – 149с.
342967
  Халипов В.Ф. Гуманизм подлинный и мнимый / В.Ф. Халипов. – М., 1985. – 157с.
342968
  Лынок Н.А. Гуманизм политической системы развитого социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Лынок Н.А.; КГУ. – Киев, 1982. – 22л.
342969
  Лынок Н.А. Гуманизм политической системы развитого социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Лынок Н.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
342970
  Лынок Н.А. Гуманизм политической системы развитого социалистического общества : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Лынок Н. А.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1982. – 208л. – Бібліогр.:л.168-208
342971
  Тычинина Г.П. Гуманизм пролетарской идеологии / Г.П. Тычинина. – М., 1970. – 40с.
342972
  Лозовская М.Ф. Гуманизм раннего утопического социализма. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.622 / Лозовская М.Ф.; АН БССР. – Минск, 1971. – 22л.
342973
  Ребкало В.А. Гуманизм реальный и мнимый : пробл. человека и ее клерик. фальсификации / В.А. Ребкало. – Киев, 1988. – 78с.
342974
  Пустовойт П.Г. Гуманизм русской классической и советской литературы / П.Г. Пустовойт. – Москва, 1975. – 40 с.
342975
  Гаврилов А.Т. Гуманизм сегодня / А.Т. Гаврилов. – М., 1974. – 64с.
342976
   Гуманизм советского киноискусства. – М., 1971. – 129с.
342977
  Жибуль И.Я. Гуманизм советского образа жизни / И.Я. Жибуль. – Минск : Наука и Техника, 1982. – 166 с.
342978
  Попков В.Д. Гуманизм советского права / В.Д. Попков. – М, 1972. – 196с.
342979
  Квашис В.Е. Гуманизм советского уголовного права / В.Е. Квашис. – М., 1969. – 150с.
342980
  Рябушин А.В. Гуманизм советской архитектуры / А.В. Рябушин. – Москва, 1989. – 372 с.
342981
  Копейчиков В.В. Гуманизм советской демократии / В.В. Копейчиков. – Киев, 1989. – 154с.
342982
  Чухман Е. Гуманизм советской драматургии. (Проблема идейно-худож. воплощения классового и общечеловеческого) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Чухман Е. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра литературоведения, искусствознания и журналистики. – Москва, 1967. – 16 с.
342983
  Агзамов Ф.И. Гуманизм советской журналистики / Ф.И. Агзамов. – Казань, 1984. – 167с.
342984
  Самаль А.Н. Гуманизм Советской Конституции / А.Н. Самаль. – Минск, 1979. – 127с.
342985
  Дмитриев В.А. Гуманизм советской литературы / В.А. Дмитриев. – М., 1980. – 256с.
342986
   Гуманизм социалистического образа жизни. – Львов, 1984. – 179с.
342987
  Товкач Н.Д. Гуманизм социалистического строя. : Автореф... канд. филос.наук: / Товкач Н.Д.; АН УССР. Отд. обществ. наук. – К., 1962. – 27л.
342988
  Сенюшкина Татьяна Александровна Гуманизм философии Фейербаха : Дис... канд. филос.наук: 09.00.08 / Сенюшкина Татьяна Александровна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 148л. – Бібліогр.:л.138-148
342989
   Гуманизм художника. – Ставрополь, 1975. – 142 с.
342990
  Петелин В.В. Гуманизм Шолохова / В.В. Петелин. – М, 1965. – 496с.
342991
   Гуманизм, атеизм, религия. – София, 1978. – 135с.
342992
  Резников Л.Я. Гуманизм, гражданственность, мастерство / Л.Я. Резников. – Петрозаводск, 1973. – 344с.
342993
  Чхиквадзе В.М. Гуманизм, мир, личность / В.М. Чхиквадзе. – М, 1981. – 285с.
342994
  Трофимова З.П. Гуманизм, религия, свободомыслие / З.П. Трофимова. – М., 1992. – 128с.
342995
   Гуманизм: проблемы методологии и истории. – Владимир, 1977. – 160с.
342996
  Ястребцева А.В. Гуманизму - нет? О рецепции наследия М. Хайдеггера во Франции (1960-1980 гг.) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 11. – С. 119-133. – ISSN 0235-1188
342997
  Родчанин Е.Г. Гуманист. Мыслитель. Педагог. Об идеалах В.А. Сухомлинского / Е.Г. Родчанин, И.А. Зязюн : Педагогика, 1991. – 107с.
342998
  Родчанин Е.Г. Гуманист. Мыслитель. Педагог. Об идеалах В.А. Сухомлинского / Е.Г. Родчанин, И.А. Зязюн, А.Л. Черненко. – Ростов-на-Дону : Альтаир, 2011. – 160 с. – Библиогр.: с. 158. – ISBN 978-5-91951-029-1
342999
   Гуманистическая природа социалистических общественных отношений. – Казань, 1990. – 190с.
343000
   Гуманистическая природа социалистического образа жизни. – Киев, 1982. – 341с.
<< На початок(–10)341342343344345346347348349350(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,