Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)291292293294295296297298299300(+10)В кінець >>
295001
  Залялиева Р.А. "Встреча Нового года" : Методика и опыт. Внеурочная работа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 9. – С. 67-69
295002
   "Встречи друзей Амадеус" в южной столице : событие // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 8 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
295003
  Бєссонова О.Л. "Вступ до когнітивної лінгвістики" / О.Л. Бєссонова, А.Е. Левицький // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 149-151. – ISSN 2075-4205
295004
  Прокопов Д.Є. "Вступ до філософії міфології" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 408-410. – ISBN 966-316-069-1
295005
  Кораїс Адамантіос [Вступ до давньогрецьких письменників : автобіографія А. Кораїса / Кораїс Адамантіос; Передмова К.Т. Димараса. – [Афіни : Відділ освіти Національного Банку
Т. 1]. – 1986. – 636 с. – Видання грецькою мовою
295006
  Кораїс Адамантіос [Вступ до давньогрецьких письменників / Кораїс Адамантіос; Вступ Ем.Н. Фрагкіскоса. – [Афіни : Відділ освіти Національного Банку
Т. 2]. – 1988. – 803 с. – Видання грецькою мовою
295007
  Карандоніс А. [Вступ до новітньої поезії. Студії з сучасної грецької поезії / Андреас Карандоніс. – 7-е вид., доп. – Афіни : Видавництво Н. Пападимаса, 1990. – 338, [8] с. – На тит. арк.: Ч. 1 : Вступ до новітньої поезії ; ч. 2: Студії з сучасної грецької поезії. - Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-206-081-6
295008
  Мастродімітріс П.Д. [Вступ до новогрецької філології / П.Д. Мастродімітріс. – 6-е вид. – Афіни : Домос, 1996. – 661с. – Видання грецькою мовою. – ISBN 960-353-031-Х
295009
  Лібов Д. Встановлені вісесиметричні коливання "кубоподібного" циліндра // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 111-113
295010
  Заболотна І. Встановлення автентичності історичного джерела за І. Крип"якевичем // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 479-483. – ISBN 978-966-171-795-3
295011
  Заболотна І. Встановлення авторства як складова атрибуції історичного джерела за І. Крип"якевичем // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 140-142. – ISBN 978-966-171-893-6
295012
  Кріль В. Встановлення американського колоніального панування на Філіппінах в 1899 - 1916 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 298-301. – ISBN 978-966-171-783-0
295013
  Мантуляк Ю. Встановлення анкетних відомостей підозрюваного (обвинуваченого) у кримінальному провадженні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (161). – С. 55-67
295014
  Прохорова І.А. Встановлення атестованих значень нормованих метрологічних характеристик стандартного зразка складу чорнозему звичайного // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 113-119 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0587-2596
295015
  Андрушко П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження : окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (162). – C. 47-57
295016
  Андрушко П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження. (Окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування). Частина I // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7 (157). – С. 55-68
295017
  Андрушко П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження. (Окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування). Частина III // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 60-74
295018
  Андрушко П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження. (Окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування). Частина IV // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 49-61
295019
  Андрушко П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження. (Окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування). Частина IІ // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 8 (158). – С. 66-80
295020
  Андрушко П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження. Частина 5 : (окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування) // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (161). – С. 44-54
295021
  Андрушко П.П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження: окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 114-122
295022
  Андрушко П.П. Встановлення відсутності події кримінального правопорушення як підстава закриття кримінального провадження: окремі кримінально-правові та кримінально-процесуальні аспекти застосування. - C. 163-170. // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 163-170
295023
  Оверчук О. Встановлення віхи: релікти стародавніх обрядодій у сучасному українському фольклорі / О. Оверчук, І. Барамба // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2015. – № 3/4 (19). – С. 40-54. – ISSN 2225-5095


  У київський період життя на світогляд Федора Вовка мали безпосередний вплив В. Антонович, П. Чубинський та М. Драгоманов. 20 жовтня 1917 р. Вчена рада Київського університету обрала його завідувачем кафедри географії та етнографії.
295024
  Слуцький О.Б. Встановлення влади Рад на Україні / О.Б. Слуцький; АН УРСР, Ін-т історії. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1957. – 70с.
295025
  Чешковська О.В. Встановлення власності у процедурі банкрутства // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 114-119.
295026
  Варфоломєєва Т.В. Встановлення даних про особу по рукописному тексту документа / Т.В. Варфоломєєва, В.Н. Мартинюк, Т.В. Шабаліна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 83-91. – (Серія права ; № 16)


  В статье дается обзор литературы о влиянии различных факторов на признаки почерка, высказаны отдельные критические замечания, а также показаны возможности установления по почерку данных о личности исполнителя текста, его состоянии, поведении и т.п.
295027
  Пивовар С. Встановлення державних відносин між Австро-Угорщиною та Україною (1918 рік) // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – С. 119-138. – ISBN 978-617-7037-10-0
295028
  Свєженцева О.І. Встановлення диктатури комуністичної партії та зміна принципів організації державної влади у ЧСР на рубежі 1940-1950-х років / О.І. Свєженцева, О.Ю. Мовчан // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 12 (92) грудень. – С. 22-27. – ISSN 2077-1800
295029
  Мінасян Р. Встановлення дипломатичних відносин між КНР та США // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 319-322. – ISBN 978-966-171-783-0
295030
  Купчик О. Встановлення дипломатичних відносин між Україною та Азербайджаном у 1918 - 1921 рр. / О. Купчик, Даміров, Алі-Іса Умуд-огли // Лідер двох епох : азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. – Київ : Планета, 2013. – С. 201-217. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 7). – ISBN 966-625-020-9
295031
  Курбанова Т. Встановлення дипломатичних відносин між Україною та ОАЕ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 116-117
295032
  Пижик А. Встановлення дипломатичних відносин між УСРР і Німеччиною (1920-1922) / А. Пижик, О. Купчик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 95-98. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості переговорного процесу з установлення дипломатичних відносин між УСРР та Німеччиною в 1920-1922 рр. This article analyzes the peculiarities of negotiations on installation diplomatic relations between Ukrainian SSR and German ...
295033
  Купчик О. Встановлення дипломатичних відносин між УСРР і Турецькою Республікою (1920-1922) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 104-106. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості переговорного процесу з установлення дипломатичних відносин між УСРР і Туреччиною 1920-1922 рр. This article analyses the peculiarities of negotiation on installation diplomatic relation between Ukrainian SSR and Turkish in ...
295034
  Купчик О. Встановлення дипломатичних відносин між УСРР та Австрійською республікою в 1921 р. // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – С. 186-193. – ISBN 978-617-7037-10-0
295035
  Купчик О.Р. Встановлення дипломатичних відносин між УСРР та Естонською Республікою (1920-1921) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 109-112. – ISBN 966-614-021-7
295036
  Купчик О.Р. Встановлення дипломатичних відносин між УСРР та Естонською Республікою (1920-1921) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 109-112. – ISBN 966-614-021-7
295037
  Прищепа О. Встановлення дипломатичних відносин між Японією та Республікою Корея в 1965 р. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 63-66. – ISBN 978-966-171-793-9
295038
  Волковинський В.І. Встановлення дипломатичних відносин СРСР з Китаєм / В.І. Волковинський. – Київ, 1960. – 116с.
295039
  Дацків Ігор Встановлення дипломатичних відносин Української держави з країнами Четвертного союзу // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 2 (80). – С. 45-50
295040
  Порхун О.В. Встановлення діагнозу дерматологічних захворювань із застосуванням моделей розподіленого вихідного коду та персептрону // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 151 : Комп"ютерні науки. – С. 31-36. – ISSN 1996-5931
295041
  Яцик А.В. Встановлення екологічних нормативів якості води в країнах ЄС та України / А.В. Яцик, І.В. Гопчак, Т.О. Басюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 151-156
295042
  Холоденко В.С. Встановлення екологічно допустимого об"єму відбору води з річок (на прикладі Прип"ятського Полісся України : дис. канд. географічних наук : 11.00.07 / Холоденко В.С. ; Нац. ун-т водного гос-ва та природокористування. – Рівне, 2010. – 225л. + Додатки : л.177-225. – Дисертація. – Бібліогр. : л.162-176
295043
  Холоденко В.С. Встановлення екологічно допустимого об"єму відбору води з річок (на прикладі Прип"ятського Полісся України) : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Холоденко В.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв.
295044
  Спіцина Л. Встановлення земельного сервітуту // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2007. – № 3. – С. 27-31.
295045
  Галущенко Г. Встановлення змісту іноземного права арбітражем // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 67-72. – ISSN 1026-9932
295046
  Галущенко Г.В. Встановлення змісту іноземного права в суді // Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта, О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2014. – Вип. 3 : / [А.С. Довгерт та ін.]. – С. 90-97. – ISBN 978-617-566-268-7
295047
  Зьолка В. Встановлення змісту категорій "система" та "структура" на основі аналізу адміністративно-правових основ діяльності державної прикордонної служби України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 244-248. – ISSN 1026-9932
295048
  Цюра В. Встановлення і припинення речових прав за рішенням суду // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-31
295049
  Гой О. Встановлення контролю за політичним фінансуванням в Україні // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 50). – С. 30
295050
  Пилипенко І. Встановлення кримінальної відповідальності за самоправство: досвід держав Європейського Союзу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 103-115
295051
  Вакуленко Т.С. Встановлення критеріальних порогів результатів зовнішнього незлежного оцінювання методом Ангоффа // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2013. – № 1/2. – С. 23-25
295052
  Бурцев О.В. Встановлення меж земельної ділянки як гарантія вирішення межових спорів // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 197-203. – ISSN 2224-9281
295053
  Гацько А.Ф. Встановлення меж росту та відповідальності у сфері туризму / А.Ф. Гацько, Т.В. Власенко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 122-130. – (Економічні науки)
295054
  Пересоляк В.Ю. Встановлення меж сільських, селищних та міських рад - базис ведення державного земельного кадастру / В.Ю. Пересоляк, М.М. Ходанич, С.С. Радомський // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 118-123. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
295055
  Стрєльникова І.Ю. Встановлення міждержавних зв"язків УСРР у 1921-1922 рр. // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 10-13
295056
  Мороз В.Г. Встановлення місця вчинення злочину - необхідна умова правильної кваліфікації вчиненого діяння // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 10. – С. 58-65. – ISSN 2222-5374
295057
  Стадник Л.Л. Встановлення національних діагностичних рекомендованих рівнів у рентгенодіагностиці як інструмент оптимізації медичного опромінення / Л.Л. Стадник, О.В. Носик, О.Ю. Шальопа // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 68-72 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
295058
  Клочко О.П. Встановлення німецько-фашистського окупаційного режиму в Києві (1941) / О.П. Клочко, О.Ф. Мінгазутдінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 97-100. – (Історія ; Вип. 59/60)


  Розкривається сутність нацистського окупаційного режиму в Києві в роки Великої Вітчизняної війни.
295059
  Крайнюков О.М. Встановлення нормативів гранично допустимих рівнів токсичності стічних вод на основі застосування конструктивно–географічної методології суб"єкт-об"єктних відносин // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 22-28. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
295060
  Гуржій Т. Встановлення ознак суб"єкта адміністративного делікту в процесі адміністративно - правової кваліфікації // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.75-80. – ISSN 0132-1331
295061
  Таран О.В. Встановлення особи, яка порушує вимоги законодавства про охорону праці // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 8 (132). – С. 44-48
295062
  Півненко В. Встановлення презумпції правоти та пріорітетності прав потерпілого // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.68-73
295063
  Галянтич М. Встановлення принципів житлового права України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 4-8.
295064
  Беньківський В.О. Встановлення причинового зв"язку в кримінальному праві: сучасний аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 523-525. – ISSN 1563-3349
295065
  Мак-Комбс Встановлення пріоритетів: масмедії та громадська думка = Setting the agenda : the mass media and public opinion / Максвел Мак-Комбс ; пер. з англ. М. Давиденко. – Київ : К.І.С., 2007. – 256 с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. вид.: Setting the agenda : the mass media and public opinion / Maxwell McCombs. Cambridge, 2004. – Бібліогр.: с. 219-256. – ISBN 966-7048-48-9
295066
  Редик В. Встановлення психологічного контакту з неповнолітнім правопорушником // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 141-145.
295067
  Рибалка І.К. Встановлення Радянської влади на Україні. / І.К. Рибалка. – К., 1957. – 56с.
295068
  Вегера В.М. Встановлення розміру мінімальної заробітної плати як спосіб державного регулювання оплати праці в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Вегера Володимир Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 205 л. – Бібліогр.: л. 181-205
295069
  Вегера В.М. Встановлення розміру мінімальної заробітної плати як спосіб державного регулювання оплати праці в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Вегера Володимир Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
295070
  Гриценко Г.Г. Встановлення солідарності в різних зобов"язаннях через неподільність їх предмету // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 59-64
295071
  Карлін М.І. Встановлення ставок основних податків в Україні на основі принципу прогресивності // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 102-107. – ISSN 1562-0905
295072
  Стороженко О. Встановлення суб"єкта зловживаннямонопольним (домінуючим) становищем у ході адміністративно-правової кваліфікації // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 91-95.
295073
  Чурпіта Г.В. Встановлення судом факту батьківства (материнства) // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – C. 52-58
295074
  Зайчук О. Встановлення східного кордону УСРР в 1919-1925 роках (історико-правовий аспект) / О. Зайчук, В. Капелюшний, О. Вовк // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 15 жовтня (№ 198). – С. 6
295075
  Зайчук О. Встановлення східного кордону УСРР в 1919-1925 роках (історико-правовий аспект) / О. Зайчук, В. Капелюшний, О. Вовк // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 22 жовтня (№ 203). – С. 4
295076
  Зайчук О. Встановлення східного кордону УСРР в 1919-1925 роках (історико-правовий аспект) / О. Зайчук, В. Капелюшний, О. Вовк // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 29 жовтня (№ 208). – С. 10
295077
  Литвинець В.М. Встановлення та зміна меж сільських населених пунктів як підстава набуття права власності територіальної громади села на землю // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 466-471. – ISSN 1563-3349
295078
  Юлія Сайфуліна Встановлення та розбудова радянського державного режиму в Північній Буковині у 1940-1945 рр.: стан розроблення проблеми «радянською науковою школою» // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 97-101.
295079
  Сайфуліна Ю. Встановлення та формування радянської судової системи у Піанічній Буковині (1940-1941 рр.) // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 95-101.
295080
  Березовська Н.Л. Встановлення терміна для так званих кримінальних проступків // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 200-203. – ISBN 978-966-458-403-3
295081
  Лучаківська І. Встановлення тимчасових органів влади в Західній Україні і їх діяльність у 1939 році // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 4-6. – ISSN 2076-1554
295082
  Пугач Є.П. Встановлення тоталітарних режимів у країнах Центральної та Південно-Східної Європи : навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету / Є.П. Пугач ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2008. – 92 с.
295083
  Козловський І.С. Встановлення українсько-польського кордону. 1941-1951 рр. / Іван Козловський; Наук. ред. В.В. Трофимович. – Львів : Каменяр, 1998. – 224с. : табл., карти + карта. – ISBN 966-7255-63-8
295084
  Санін Б.В. Встановлення факту проживання разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 111-117
295085
  Головатюк Ю.В. Встановлення фізико-механічних характеристик для оцінювання деградації алюмінієвих сплавів типу Д16 і В95 після тривалої експлуатації : автореф. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Головатюк Ю.В. ; НАНУ; Фізико-механічний ін-т ім. Г. В. Карпенка. – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
295086
  Маламура О.О. Встановлення хронологічних меж існування "романтизму" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 298-299. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
295087
  Ольховський І. Встановлено фотообраз начальника штабу УПА Бульби-Боровця Леоніда Щербатюка-Зубатого // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 22-28 жовтня (№ 43). – С. 14
295088
  Трутень Віктор Володимирович Встановлювання іноземного права в міжнародному приватному праві : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Трутень Віктор Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 212л. – Бібліогр.:л.167-212
295089
  Трутень Віктор Володимирович Встановлювання іноземного права в міжнародному приватному праві : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Трутень Віктор Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 26л.
295090
  Босиков Н.А. Встану - до неба достану : роман / Н.А. Босиков; пер. с якут. Ю.Дудолкина. – Москва : Современник, 1987. – 271 с.
295091
  Лоог К.К. Встанут тысячи новых борцов / К.К. Лоог, А.М. Тулик. – Л, 1958. – 178с.
295092
  Истомин И.Г. Встань-трава : сборник / И.Г. Истомин. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1977. – 112 с.
295093
  Райгородецкий Р.И. Встань до счета "девять" / Р.И. Райгородецкий. – Владивосток, 1968. – 164с.
295094
  Юсин А.А. Встань до счета "девять". / А.А. Юсин. – М., 1976. – 95с.
295095
  Степичев М.И. Встань за правду / М.И. Степичев. – М., 1988. – 46с.
295096
  Говорушко Э. Встань и живи : проза: повесть // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 5. – С. 3-34. – ISSN 0131-2332
295097
  Базен Эрве Встань и иди / Базен Эрве. – М., 1965. – 319с.
295098
  Базен Эрве Встань и иди / Базен Эрве. – М., 1983. – 480с.
295099
  Нагибин Ю.М. Встань и иди : Повести и рассказы / Ю.М. Нагибин. – Москва : Художественная литература, 1989. – 703с.
295100
  Базен Эрве Встань и иди // Здравствуй, грусть. Смутная улыбка : пер. с фр. : романы / Ф. Саган. – Москва : Костик, 1993. – С. 161-366. – (Подросток. Путь в XXI век). – ISBN 5-7234-0004-5
295101
  Остен В.В. Встань над болью своей / В.В. Остен. – М., 1986. – 190с.
295102
  Остен В.В. Встань над болью своей / В.В. Остен. – М., 1989. – 376с.
295103
  Хохлов В.И. Встань над обидами и гневом: стихи и поэма. / В.И. Хохлов. – М., 1988. – 61с.
295104
   Встань под знамя героев!. – М, 1975. – 63с.
295105
  Чиж О.С. Встань разом з нами / О.С. Чиж, В.М. Жуляєв. – К., 1987. – 88с.
295106
  Законников С.И. Встань раньше солнца / С.И. Законников. – М, 1985. – 88с.
295107
  Алчевська Х.О. Встань, Сонце! / Христя Алчевська. – [Харьков] : [Тип. Р. Радомышельского], 1916. – 16 с.


  На тит. арк. примірника № 11885 надпис: На знак пам"яти про першу зустріч року 1922. Христя Алчевська На тит. арк. примірника № 11886 надпис: Шановній Вірі Олександровні Матушевській - авторка На тит. арк. примірника № 104462 надпис: До книгозбірні ...
295108
  Алчевська Х.О. Встань, Сонце! / Христя Алчевська. – [Харьков] : [Тип. Р. Радомышельского], 1916. – 16 с. – Конволют. - Перепл. з: Мандрівець / Алчевська Х.


  На тит. арк. примірника № 104462 надпис: До книгозбірні 1-ої вкраїнської гімназії в Харкові від авторки-вчительки року 1918-го
295109
   Встань, человек!. – М, 1986. – 527с.
295110
  Євлампієв В. Встаньте, легіні! / В. Євлампієв. – К., 1959. – 74с.
295111
  Покальчук О. Встати, самосуд іде! // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С. 10


  "Наприкінці минулого року було опубліковано результати соціологічного дослідження "Права людини в Україні", проведеного фондом "Демократичні ініціативи" і фірмою Ukraine Sociology Service на замовлення Програми розвитку ООН в Україні. За результатами ...
295112
  Герасимчук Д.К. Встати, суд іде! / Д.К. Герасимчук. – Київ, 1988. – 124 с.
295113
  Герасимчук Д.К. Встати, суд іде! / Д.К. Герасимчук. – Київ, 1989. – 277 с.
295114
  Нересян А. Встати, суд іде! Студенти правники взяли участь у судових дебатах із земельного права // Юридична газета. – Київ, 2016. – 19 квітня (№ 16). – С. 37


  11-12 квітня 2016 р. в КНУ імені Тараса Шевченка на юридичному факультеті відбувся VII Всеукраїнський турнір з класичних судових дебатів із земельного права. У заході взяли участь близько 50 студентів з найкращих вузів України. Переможцями також стали ...
295115
  Викулов С.В. Встать пораньше, шагнуть подальше / С.В. Викулов. – Москва, 1980. – 398с.
295116
  Безуглов А.А. Встать! Суд идет / А.А. Безуглов. – М, 1989. – 221с.
295117
  Селиванова Е.И. Встать, суд идет! / Е.И. Селиванова. – Челябинск, 1977. – 78с.
295118
  Сосипатров Е.В. Встать, суд идет! (Записки народного судьи) / Е.В. Сосипатров. – Горький, 1969. – 159 с.
295119
   Встаю по тревоге.. – Иркутск, 1978. – 128с.
295120
  Стефанова Л. Встают Родопы. / Л. Стефанова. – М, 1953. – 88с.
295121
  Смоляницкий С.В. Встерчи в пути / С.В. Смоляницкий. – Новосибирск, 1957. – 96с.
295122
  Исхак А.А. Встеча в песне : стихи / А.А. Исхак; пер. с татар. – Москва : Советский писатель, 1960. – 99 с.
295123
  Рождественский А.В. Встечи с динозаврами / А.В. Рождественский. – М., 1966. – 64с.
295124
  Рождественский И.Д. Встечи с тобою / И.Д. Рождественский. – Красноярск, 1956. – 80с.
295125
  Риманов И.Ф. Встечи с Ярославом Гашеком / И.Ф. Риманов. – Чебоксары, 1974. – 126с.
295126
   Всторая Всесоюзная выставка эстампа.. – Киев; Москва, 1962. – 78с.
295127
   Встраиваемый микроконтроллер 8ХС 251. – Киев : Квазар-Микро, 1995. – 400с.
295128
  Коротеев В.И. Встране оазисов и пустынь / В.И. Коротеев. – М., 1960. – 143с.
295129
  Романова Н.И. Встретились два оленя / Н.И. Романова. – М., 1980. – 24с.
295130
  Псавко Б.Р. Встретились двое / Б.Р. Псавко, П.Я. Старожицкий. – М., 1986. – 63с.
295131
  Гринько В.Д. Встретились двое. / В.Д. Гринько. – М., 1969. – 48с.
295132
  Довлатов С. Встретились, поговорили / С. Довлатов. – Санкт-Петербург : Азбука, 2003. – 528с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-267-00635-1
295133
  Довлатов С. Встретились, поговорили / Сергей Довлатов ; [сост. А. Арьев]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 523, [5] с. – Содерж. сб. рассказов: Рассказы из сб. "Демарш энтузиастов" ; Рассказы 1970-х ; Рассказы 1980-х ; Компромисс ; Чемодан ; Холодильник ; Иностранка. – ISBN 978-5-389-03130-2


  Имя Сергея Довлатова, замечательного прозаика, хорошо знакомо в России и за рубежом, где он начал публиковаться с 1979 года. В конце второго тысячелетия, в годы крушения незыблемых идеологических доктрин, его проза оказалась на пике популярности. В ...
295134
  Протопопова Е. Встретимся в виртуальной вселенной : единая система доступа к ресурсам образования и науки // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 6. – С. 16-19. – ISSN 0869-4915


  В наши дни значительные перемены происходят как в системе образования, так и в деятельности вузовских библиотек. С уверенностью можно говорить о качественном изменении информационно-библиотечной сферы высшей школы. Единый доступ к электронным каталогам ...
295135
  Афанасьев А.Н. Встретимся в октябре / А.Н. Афанасьев. – Москва, 1983. – 208с.
295136
  Калиничев С.С. Встретимся в понедельник / С.С. Калиничев. – Донбас : Сталино, 1961. – 184 с.
295137
  Алексин А.Г. Встретимся завтра / А.Г. Алексин. – Москва, 1971. – 224с.
295138
  Пестрак Ф.С. Встретимся на баррикадах : роман / Ф.С. Пестрак; авториз. пер. с белорус. Е.Мозолькова и А.Кленова. – Москва : Советский писатель, 1955. – 764 с.
295139
  Пестрак Ф.С. Встретимся на баррикадах : роман / Ф.С. Пестрак; авториз. пер. с белорус. П.Кобзаревск. – Минск : Беларусь
1. – 1967. – 420 с.
295140
  Пестрак Ф.С. Встретимся на баррикадах : роман / Ф.С. Пестрак; авториз. пер. с белорус. П.Кобзаревского. – Москва : Советский писатель, 1987. – 622 с.
295141
  Туницкий А.Н. Встретимся на Волге / А.Н. Туницкий. – Москва : Молодая гвардия, 1953. – 202 с.
295142
  Лыкова Р.И. Встретимся на высоте: Повести. / Р.И. Лыкова. – Свердловск, 1980. – 207с.
295143
  Николаев А.Г. Встретимся на орбите / А.Г. Николаев. – Москва, 1966. – 228с.
295144
   Встретимся после задания.. – М, 1973. – 480с.
295145
  Боровик А. Встретимся у трех журавлей / А. Боровик. – М, 1987. – 47с.
295146
  Боровик А. Встретимся у трех журавлей / А. Боровик. – М, 1988. – 203с.
295147
  Барановская Лилия Встретить зеленую фею // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 3. – С. 42-43 : фото
295148
  Рошка В. Встреч с любовью : рассказы / В. Рошка; авториз. пер. с молд. В.Ковальджи. – Москва : Советский писатель, 1969. – 352 с.
295149
  Реймонт В.С. Встреча : Авториз. пер. с пол. Евг. Загорского, со вступ. ст. [об авторе] Савитри / Владислав Реймонт // Тайфун : Драма в четырех действиях / М. Ленгиель. – Москва : Книгоиздат. "Польза" В. Антик и К°, ценз. ; Тип. Рус. Т-ва, 1910. – 100 с. – (Универсальная библиотека ; № 306)
295150
  Муйжель В.В. Встреча / В.В. Муйжель. – Л., 1926. – 63с.
295151
   Встреча : сборник пьес для колхозной сцены. – Воронеж : Воронежское областное книгоиздательство, 1939. – 84 с.
295152
  Радичев Б.Л. Встреча / Б.Л. Радичев. – Енакиево, 1946. – 39с.
295153
  Синельников С. Встреча / С. Синельников. – М., 1952. – 48с.
295154
  Каралийчев А. Встреча / А. Каралийчев. – М., 1954. – 48с.
295155
  Арамуни Ваган Хачатурович Встреча : стихи / Арамуни Ваган Хачатурович; авториз. пер. с арм. Г.Регистана. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 42 с.
295156
  Шамкенов А. Встреча / А. Шамкенов. – Алма-Ата, 1957. – 64с.
295157
  Меттер И.М. Встреча / И.М. Меттер. – Л., 1957. – 454с.
295158
  Кильдюшев А.В. Встреча / А.В. Кильдюшев. – Новосибирск, 1958. – 44с.
295159
  Ермаков А.Д. Встреча / А.Д. Ермаков. – Свердловск, 1960. – 74с.
295160
  Васильев В.А. Встреча / В.А. Васильев. – Челябинск, 1960. – 44с.
295161
  Мельников Ф. Встреча / Ф. Мельников. – Алма-Ата, 1961. – 47с.
295162
  Орлов Н. Встреча / Н. Орлов. – Волгоград, 1963. – 24с.
295163
  Далекий А Н. Встреча : рассказы / А Н. Далекий. – Москва : Военное издательство, 1965. – 160с. – (Библиотека солдата и матроса)
295164
   Встреча. – Сыктывкар, 1968. – 104с.
295165
  Финн К.Я. Встреча / К.Я. Финн. – М, 1968. – 48с.
295166
  Васильева Л.Н. Встреча / Л.Н. Васильева. – Москва, 1974. – 32с.
295167
  Потрч И. Встреча / И. Потрч. – М., 1975. – 111с.
295168
  Мамедова Д. Встреча / Д. Мамедова. – Ашхабад, 1975. – 56с.
295169
  Сангаджиева Б. Встреча : стихи и поэмы / Б. Сангаджиева. – Москва : Современник, 1977. – 63 с.
295170
   Встреча. – Москва : Радуга, 1983. – 622с.
295171
   Встреча. – Москва, 1988. – 224с.
295172
  Меньшиков В.М. Встреча / В.М. Меньшиков. – М., 1990. – 286с.
295173
  Ватлин Александр Встреча "представителей вселенной" / Ватлин Александр, Хеделер Владислав // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 8. – С. 112-115. – ISSN 0235-7089


  Хто заснував Комінтерн?
295174
  Лимборский И.В. Встреча "своего" и "чужого" в национальном художественном сознании: рецепция русской литературы в украинской культуре начала ХIХ века // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 12. – С. 2-4.
295175
  Работников С.Ф. Встреча в августе / С.Ф. Работников. – М., 1982. – 142с.
295176
  Жакиев Б. Встреча в городе ветров / Б. Жакиев. – Фрунзе, 1969. – 91с.
295177
  Смоляков С.А. Встреча в Заречье / С.А. Смоляков. – Хабаровск, 1957. – 103с.
295178
  Кхай Н. Встреча в конце года / Н. Кхай. – М., 1985. – 256с.
295179
  Антонов С.Ф. Встреча в Кремле / С.Ф. Антонов. – Москва, 1962. – 20с.
295180
   Встреча в Ланьчжоу. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 254 с.
295181
  Волански Г. Встреча в лесах / Г. Волански. – Москва : Военное издательство, 1966. – 372 с.
295182
  Коренко Я. Встреча в полночь : [повесть] / Ян Коренко ; Пер. со слов. П. Турпитько и др. – Москва : Воениздат, 1973. – 254 с.
295183
  Белецкий В.Н. Встреча в Потсдаме. / В.Н. Белецкий. – Москва, 1980. – 263с.
295184
  Белоглазова Р.В. Встреча в пути / Р.В. Белоглазова. – Москва, 1980. – 240с.
295185
   Встреча в пути.. – М, 1979. – 47с.
295186
   Встреча в пути.. – Грозный, 1980. – 232с.
295187
  Полторацкий В.В. Встреча в пути. Повести нашего времени. / В.В. Полторацкий. – М., 1969. – 456с.
295188
  Литвинов В.В. Встреча в снегу / В.В. Литвинов. – М., 1983. – 288с.
295189
  Мусаев Сулиман Встреча в степи : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 11. – С. 131-140. – ISSN 0012-6756
295190
  Суреев П.А. Встреча в Чащобах / П.А. Суреев. – Иваново, 1957. – 40с.
295191
  Павличенко Е.М. Встреча весны. Стихи / Е.М. Павличенко. – Новосибирск, 1957. – 55с.
295192
  Малышев А.А. Встреча ветров : роман / А.А. Малышев. – Москва : Советский писатель, 1982. – 256с.
295193
   Встреча высших партийных и гос. деятелей стран -- участниц Варшавского Договора.. – М, 1985. – 32с.
295194
  Прорешная О. Встреча двух онтологий культуры : Н. Я. Данилевский и О. Шпенглер // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 1. – С.14-17. – ISSN 2073-9702
295195
  Нечкина М.В. Встреча двух поколений / М.В. Нечкина. – М., 1980. – 566с.
295196
  Манухин А.А. Встреча двух революций: Мексика в советской внешнеполитической стратегии (1919—1930) // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 9. – С. 70-86. – ISSN 044-748Х


  В статье рассматриваются важные аспекты советской политики в Мексике, начиная с деятельности первых эмиссаров Москвы в этой латиноамериканской стране до разрыва дипломатических отношений в 1930 г. На основе новых источников автор рассматривает причины ...
295197
   Встреча друзей : стихи / [сост. И. Лепин ; худож. С. Ковалев]. – Пермь : Кн. изд-во, 1981. – 173 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
295198
   Встреча друзей.. – М, 1961. – 80с.
295199
  Урядов А. Встреча з Бобруйськоі залоговоі гавптвахти 1907 року / А. Урядов. – Х., 1929. – 23 с.
295200
  Костяной С.П. Встреча за звуковым барьером / С.П. Костяной. – Киев, 1986. – 253с.
295201
   Встреча ком. и рабочих партий Европы за мир и разоружение.. – М, 1980. – 159с.
295202
   Встреча М.С.Горбачова и Н.И.Рыжкова с рабочими и колхозниками -- участниками 28 съезда КПСС, 8 июля 1990 г.. – М, 1990. – 92с.
295203
  Голованивский С.О. Встреча Марии / С.О. Голованивский. – М., 1938. – 128с.
295204
  Вечера Х. Встреча министров иностранных дел в Бухаресте // Ежегодник ОБСЕ : Ежегодник по вопросам Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе / Ин-т исслед.проблем мира и политики безопасности, Гамбург; МГИМО. – Москва, 2005. – за 2002 год № 8. – С. 363-381. – ISBN 5-7712-0333-5
295205
  Васильев А.В. Встреча на 65-й параллели / А.В. Васильев, М.И. Кранс. – Москва, 1987. – 93с.
295206
  Ванаг Юлий Встреча на берегу : пьеса / Ванаг Юлий; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 104 с.
295207
  Ванаг Юлий Встреча на берегу : пьеса в 3-х д. / Ванаг Юлий; пер. с латыш. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1949. – 136 с.
295208
  Уилсон М. Встреча на далеком меридиане / М. Уилсон. – М., 1961. – 430с.
295209
  Уилсон М. Встреча на далеком меридиане / М. Уилсон. – Ніжин, 1964. – 430с.
295210
  Воронин С.А. Встреча на деревенской улице / С.А. Воронин. – Ленинград, 1980. – 288с.
295211
  Полевой Б.Н. Встреча на Одере / Б.Н. Полевой. – Смоленск, 1945. – 8с.
295212
  Детков В.П. Встреча на рассвете / В.П. Детков. – Воронеж, 1978. – 135с.
295213
  Свиридов Г. Встреча на ринге. / Г. Свиридов. – Ташкент, 1954. – 80с.
295214
   Встреча на Эбро.. – Москва, 1989. – 541с.
295215
   Встреча на Эльбе. – Москва, 1988. – 216 с.
295216
  Нигмати Р. Встреча над Агиделью : поэма / Р. Нигмати. – Москва : Детская литература, 1964. – 48 с.
295217
   Встреча над планетой.. – М, 1969. – 176с.
295218
  Екимов Б.П. Встреча не состоится / Б.П. Екимов. – Волгоград, 1988. – 269с.
295219
  Хмельковский Ю.Е. Встреча под дождем / Ю.Е. Хмельковский. – Одесса, 1970. – 164с.
295220
   Встреча представителей партий и движений, прибывших на празднование 70-летия Великого Октября.. – М, 1988. – 463с.
295221
  Резник О Встреча прошлого с будущим. / О Резник. – М., 1976. – 448с.
295222
  Резник О.С. Встреча прошлого с будущим. / О.С. Резник. – 2-е изд. – М., 1979. – 391с.
295223
  Садчиков В.М. Встреча с Алтаем: Фотоальбом / В.М. Садчиков. – Барнаул, 1988. – 293с.
295224
   Встреча с Африкой.. – Москва : Политиздат, 1964. – 376с.
295225
  Зейналов Э Р. Встреча с боевой молодостью. / Э Р. Зейналов. – Баку, 1968. – 72с.
295226
  Ермаков Дмитрий Встреча с бывшей "Международной" : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 10. – С. 41 : Фото
295227
  Грин Г. Встреча с генералом // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 6. – С.134-139. – ISSN 0321-1878
295228
  Казарин В.Н. Встреча с Годом Дракона / Владимир Казарин. – Симферополь : Таврический издательский Дом ; Таврия, 2006. – 48 с. – ISBN 966-435-072-3
295229
  Каразин В.Н. Встреча с Годом Дракона / Владимир Каразин. – Симферополь : Таврический издательский Дом, 2006. – 48 с. – ISBN 966-435-072-3
295230
  Романов Н.А. Встреча с границей / Н.А. Романов. – М., 1966. – 258с.
295231
   Встреча с границей.. – Ужгород, 1966. – 239с.
295232
  Пузанов И.Е. Встреча с детством / И.Е. Пузанов. – М, 1966. – 61с.
295233
  Моложавенко С В. Встреча с Донцом / С В. Моложавенко, . – М., 1979. – 255с.
295234
   Встреча с другом. – Челябинск, 1976. – 232с.
295235
  Дружинин И.А. Встреча с друзьями. / И.А. Дружинин. – Иваново, 1949. – 59с.
295236
  Колосов Е.Н. Встреча с Ирландией : География. Географы путешествуют / Е.Н. Колосов, Н.Н. Колосова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 32-35. – ISSN 0016-7207
295237
  Бьерре Йенс Встреча с каменным веком / Бьерре Йенс. – Москва : Мысль, 1967. – 159с. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
295238
   Встреча с Кобзарем.. – М, 1964. – 108с.
295239
   Встреча с Легендой : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 64-66 : Фото
295240
  Кунецкая Л.И. Встреча с Лениным: по материалам музея "Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле" / Л.И. Кунецкая, К.А. Маштакова. – М., 1987. – 298с.
295241
   Встреча с Литвой.. – Вильнюс, 1965. – 258с.
295242
  Терещенко Д.А. Встреча с любовью / Д.А. Терещенко. – М., 1965. – 112с.
295243
  Исангулов А Ф. Встреча с любовью : повести и рассказы / А Ф. Исангулов, ; пер. с башк. Л.Орловой и А.Дугинца. – Москва : Современник, 1980. – 252 с.
295244
  Рошка В.Ф. Встреча с любовью : рассказы / В.Ф. Рошка; пер. с молд. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1982. – 375 с.
295245
  Трусов Ю . Встреча с мечтой / Ю . Трусов. – Одесса : Маяк, 1984. – 230 с.
295246
  Нардини Б. Встреча с Микеланджело / Б. Нардини. – М, 1986. – 189с.
295247
  Федотов Я.А. Встреча с микроэлектроникой / Я.А. Федотов. – Москва : Знание, 1975. – 64 с.
295248
  Яриш М. Встреча с молодостью / М. Яриш. – М., 1962. – 72с.
295249
  Левитанский Ю.Д. Встреча с Москвой / Ю.Д. Левитанский. – Иркутск, 1949. – 135с.
295250
  Фролкин С.И. Встреча с Москвой : [путеводитель] / С. Фролкин. – Москва : Московский рабочий, 1975. – 381с. : цв. ил. ; 11х8 см. – На пер. авт. не указан. - Миниатюрное издание
295251
  Фролкин С.И. Встреча с Москвой / С.И. Фролкин. – Москва, 1976. – 159с.
295252
  Фролкин С.И. Встреча с Москвой = Discovery of Moscow = La decouverte de Moscou = Moskau stellt sich for : [путеводитель] / С. Фролкин. – [Переизд.]. – Москва : Московский рабочий, 1980. – 384 с. : ил. ; 11х8 см. – На пер. авт. не указан. - Миниатюрное издание
295253
  Глухов А.Г. Встреча с мужеством / А.Г. Глухов. – М, 1967. – 223с.
295254
  Латьева Л.В. Встреча с неожиданностью / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1988. – 242с.
295255
  Меликсетова И.М. Встреча с Океанией 70-х годов / И.М. Меликсетова. – М, 1976. – 144с.
295256
  Зарицкий А.А. Встреча с осенью : стихи / А.А. Зарицкий. – Москва : Советский писатель, 1975. – 112 с.
295257
  Дик И.И. Встреча с отцом / И.И. Дик. – М., 1985. – 191с.
295258
  Долгов Константин Михайлович Встреча с Папой Римским Иоанном Павлом II // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 178-182. – ISSN 0042-8744


  Встреча с Папой Римским Иоанном Павлом II на конгрессе СИЗАК - международной организации, объединяющей общества и организации авторского права стран мира.
295259
  Кобзев И.И. Встреча с песней / И.И. Кобзев. – М., 1965. – 160с.
295260
  Пластинин В.В. Встреча с погибшим другом / В.В. Пластинин. – Москва, 1987. – 158 с.
295261
  Борисов А.Б. Встреча с погибшим другом / А.Б. Борисов. – М., 1987. – 158с.
295262
   Встреча с подвигом. – Минск : ДОСААФ, 1969. – 223 с.
295263
  Соболев Р.П. Встреча с польским кино / Р.П. Соболев. – М, 1967. – 104с.
295264
  Онихимовский Л. Встреча с Польшей / Л. Онихимовский, Д. Кобельский. – Ташкент, 1968. – 96с.
295265
  Прокопенко Ю.Т. Встреча с пришельцем. / Ю.Т. Прокопенко. – М, 1989. – 381с.
295266
  Тихонравов Артемий Николаевич Встреча с прошлым / Тихонравов Артемий Николаевич. – Москва : Моск.рабочий, 1970. – 152с.
295267
  Архипов Т.А. Встреча с прошлым / Т.А. Архипов. – Ижевск, 1975. – 207 с.
295268
  Федин К.А. Встреча с прошлым : [сборник] / Конст. Федин ; [худож. Б.А. Алимов]. – Саратов : Приволж. кн. изд-во, 1982. – 230 с. : цв. ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
295269
  Золотова Н.Н. Встреча с Пушкиным : Книга для чтения с комментарием на английском языке / Н.Н. Золотова. – Москва : Русский язык, 1982. – 160с.
295270
  Золотова Н.Н. Встреча с Пушкиным / Н.Н. Золотова. – М., 1985. – 160с.
295271
  Золотова Н.Н. Встреча с Пушкиным / Н.Н. Золотова. – М., 1987. – 158с.
295272
  Зайцев В.П. Встреча с самим собой / В.П. Зайцев. – Баку, 1961. – 51с.
295273
  Шахмагонов Ф.Ф. Встреча с совестью / Ф.Ф. Шахмагонов. – М, 1969. – 303с.
295274
  Сайяр Встреча с солнцем. / Сайяр. – М., 1961. – 104с.
295275
  Доризо Н.К. Встреча с тобой / Н.К. Доризо. – Ростов -на-Дону, 1955. – 130с.
295276
  Михня П. Встреча с тобой / П. Михня. – Кишинев, 1975. – 232с.
295277
  Давыдов С.Д. Встреча с товарищем / С.Д. Давыдов. – Л, 1956. – 63с.
295278
  Вандышев В.Н. Встреча с философом (к вопросу о влиянии философии Г.С. Сковороды на учение Н.Ф. Федорова) // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 48-56. – ISSN 2072-1692
295279
  Варшавский Я.Л. Встреча с фильмом / Я.Л. Варшавский. – Москва, 1962. – 168с.
295280
   Встреча с Францией.. – Москва : Планета, 1986. – 174с. : фото
295281
  Лавренюк Б.П. Встреча с цветами / Б.П. Лавренюк. – М., 1960. – 84с.
295282
  Лавренюк Б.П. Встреча с цветами / Б.П. Лавренюк. – М., 1970. – 104с.
295283
  Саченко Б.И. Встреча с человеком : повести и рассказы / Б.И. Саченко; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Москва : Советский писатель, 1973. – 351 с.
295284
  Подвицкий А.Н. Встреча с человеком без лица / А.Н. Подвицкий. – Саратов, 1991. – с.117-238
295285
  Лавров И.М. Встреча с чудом / И.М. Лавров. – М., 1961. – 86с.
295286
  Лавров И.М. Встреча с чудом / И.М. Лавров. – Чита, 1961. – 230с.
295287
  Лавров И.М. Встреча с чудом / И.М. Лавров. – М., 1964. – 223с.
295288
  Рытхэу Ю. Встреча с Чукоткой : фотоальбом / Ю. Рытхэу. – Москва : Планета, 1971. – 127 с.
295289
  Малая Виктория Встреча с Шарлем де Голлем = Аєропорт "Руаси - Шарль де Голль" (Roissy - Charles de Gaulle Airport) : Справка // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 5. – С. 16 : Іл.
295290
  Бугорков С.С. Встреча с юностью / С.С. Бугорков. – Луганск, 1959. – 79с.
295291
  Гордеев С.М. Встреча с юностью / С.М. Гордеев. – К, 1963. – 127с.
295292
  Петраков М.П. Встреча с юностью / М.П. Петраков. – М, 1963. – 52с.
295293
  Львов В.Л. Встреча с юностью / В.Л. Львов. – М., 1972. – 111с.
295294
  Хуземи И.К. Встреча с юностью острова мужества. / И.К. Хуземи, В.К. Машкин. – М., 1964. – 80с.
295295
  Соколовский Р.А. Встреча с... / Р.А. Соколовский. – Алма-Ата, 1978. – 69с.
295296
  Голованивский С.О. Встреча солнца / С.О. Голованивский. – Л., 1946. – 135с.
295297
  Смирнов В.В. Встреча состоится завтра. / В.В. Смирнов. – Саранск, 1980. – 174с.
295298
   Встреча студентов соцалистических стран. – Москва, 1975. – 222с.
295299
  Жданов Ю.А. Встреча труда и культуры / Ю.А. Жданов. – Москва, 1979. – 64с.
295300
  Авшалумов Х. Встреча у родника / Х. Авшалумов. – Москва : Советская Россия, 1960. – 102 с.
295301
  Грачев А. Встреча цивилизаций: конфликт или диалог? / А. Грачев, В. Домейко. – Тбилиси, 1995. – 216с.
295302
  Лалакин Н.Д. Встреча через века / Н.Д. Лалакин. – Москва, 1985. – 63с.
295303
  Резниченко Т.М. Встреча через шестьдесят лет : (психологический роман) / Татьяна Резниченко. – Киев : Стилос, 2013. – 168, [1] с., [3] л. ил. – ISBN 978-966-2399-22-6
295304
  Томашек Н. Встреча экспертов // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 3. – С. 51-55


  Консультант и клиент: встреча экспертов - определение.
295305
  Злобин А.П. Встреча, которая не кончается / А.П. Злобин. – Москва : Советское радио, 1977. – 302с.
295306
  Злобин А.П. Встреча, которая не кончается : Очерки / А.П. Злобин. – Москва : Советский писатель, 1981. – 352с.
295307
  Устинов М.В. Встреча. / М.В. Устинов. – М., 1956. – 24с.
295308
  Полонская Е.В. Встреча. / Е.В. Полонская. – Грозный, 1962. – 108с.
295309
   Встреча.. – М, 1962. – 127с.
295310
   Встреча.. – Воронеж, 1963. – 48с.
295311
   Встреча.. – Ижевск, 1964. – 108с.
295312
   Встреча.. – М, 1970. – 192с.
295313
  Максимов В.Г. Встреча. / В.Г. Максимов. – Л., 1970. – 83с.
295314
   Встреча., 1973. – 222с.
295315
   Встреча.. – Красноярск, 1975. – 51с.
295316
   Встреча.. – Алма-Ата, 1981. – 447с.
295317
   Встреча.. – Волгоград, 1982. – 288с.
295318
   Встреча.. – Ярославль, 1982. – 240с.
295319
   Встреча.. – Красноярск, 1982. – 166с.
295320
   Встреча.. – Иркутск, 1988. – 346с.
295321
  Квик А. Встреча. / А. Квик. – М., 1996. – 464с.
295322
  Максимов В.И. Встреча. Лирические стихи / В.И. Максимов. – Пенза, 1957. – 20с.
295323
  Воскресенская З.И. Встреча. Повесть о Марии Александровне Ульяновой / З.И. Воскресенская. – Москва, 1963. – 128с.
295324
  Карпов П.Я. Встреча. Рассказы и очерки / П.Я. Карпов. – Ашхабад, 1955. – 140с.
295325
  Омптеда Георг фон Встреча. Рыцарь. Приключение / Георг ф. Омптеда ; Пер. [с нем.] Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – (Библиотечка изд. "Хронос" ; № 68)


  Содерж.: 1. О смерти; 2. Доктор Джон-Генри-Сцеллег; 3. Нашла!; 4. И все-таки!; 5. Одинокая смерть; 6. Покойной ночи, матушка!; 7. Перед приговором
295326
  Колдунова Е. Встречаемся в АСЕМ! Теория и практика трансрегиональных отношений: памятка для России // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 10. – С. 21-27. – ISSN 0130-9625
295327
   Встречайте Symphony. Corporate - новый продукт для бизнес-тревела // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 4 (Прилож). – ISSN 1998-8044
295328
   Встречайте новое решение - Amadeus Transfers! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 2 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
295329
  Ракша И.Е. Встречайте проездом. / И.Е. Ракша. – М, 1965. – 102с.
295330
  Лоик Ш. Встречаю солнце : стихи / Ш. Лоик; пер. с тадж. – Москва : Художественная литература, 1983. – 222 с.
295331
  Возовикова Т. Встречают по контенту. Над сайтами российских вузов надо еще поработать // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 17 февраля (№ 7/8)


  Представительство российских вузов на первых 500 строчках международного рейтинга Webometrics удвоилось по сравнению с 2011 годом: компанию МГУ (прежде единственному университету нашей страны, чья позиция в сети Интернет была для этого достаточно ...
295332
  Хондзыньская З. Встречаются во мраке корабли. / З. Хондзыньская. – М., 1978. – 176с.
295333
  Воробьева М.В. Встречающие солнце / М.В. Воробьева. – Ростов-на-Дону, 1960. – 298с.
295334
  Гулям Г. Встречая будущее : стихи / Г. Гулям; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во художественной литературы, 1966. – 282 с.
295335
  Радьков Д.Ф. Встречая день / Д.Ф. Радьков. – Донецк, 1982. – 48с.
295336
  Михеев Н.С. Встречи-расставанья / Н.С. Михеев. – Ярославль, 1968. – 79с.
295337
  Пяст В. Встречи / В. Пяст. – М., 1929. – 300с.
295338
  Ковальчук М. Встречи / М. Ковальчук. – М, 1935. – 156с.
295339
  Городской Яков Встречи / Городской Яков. – Київ, 1940. – 128 с.
295340
  Шкловский В.Б. Встречи / В.Б. Шкловский. – М., 1944. – 99с.
295341
  Арагон Л. Встречи / Л. Арагон. – Москва, 1946. – 63с.
295342
  Воронин С.А. Встречи / С.А. Воронин. – Ленинград, 1947. – 128с.
295343
  Никитин П.А. Встречи / П.А. Никитин. – Ростов -на-Дону, 1950. – 176с.
295344
  Рыбас Т.М. Встречи / Т.М. Рыбас. – Сталино, 1955. – 100с.
295345
  Кошелев Николай Васильевич Встречи / Кошелев Николай Васильевич. – Симферополь, 1955. – 108с.
295346
  Ардаматский В.И. Встречи / В.И. Ардаматский. – Москва, 1956. – 318с.
295347
  Василевская В. Встречи : рассказы / В. Василевская; пер. с польск. – Москва : Советский писатель, 1960. – 300 с.
295348
  Романов И.С. Встречи / И.С. Романов. – Элиста, 1960. – 100с.
295349
  Иларионов С.К. Встречи / С.К. Иларионов. – Ростов -на-Дону, 1963. – 151с.
295350
  Санги В.М. Встречи / В.М. Санги. – Москва, 1965. – 48 с.
295351
  Павлова Встречи / Павлова, Е. – Ярославль, 1967. – 119с.
295352
  Богданов-Березовский Встречи / Богданов-Березовский. – М, 1967. – 278с.
295353
  Журавлев Т.К. Встречи / Т.К. Журавлев. – Казань, 1970. – 240с.
295354
  Пальман В.И. Встречи / В.И. Пальман. – М, 1971. – 61с.
295355
   Встречи. – Донецк, 1974. – 214с.
295356
   Встречи. – Псков, 1974. – 260с.
295357
  Ермолович Н.Н. Встречи / Н.Н. Ермолович. – М, 1975. – 255с.
295358
  Вержбицкий Н.К. Встречи / Н.К. Вержбицкий. – Москва, 1978. – 256с.
295359
  Воинов А.И. Встречи / А.И. Воинов. – Москва, 1979. – 360с.
295360
  Ханмагомедов Айдын Встречи / Ханмагомедов Айдын. – Махачкала, 1979. – 59с.
295361
  Глотов В.И. Встречи / В.И. Глотов. – Львов, 1980. – 183с.
295362
  Шулепин А.Н. Встречи / А.Н. Шулепин. – Саратов, 1982. – 88с.
295363
  Кузнецов Б.Г. Встречи / Б.Г. Кузнецов. – Москва : Наука, 1984. – 95 с.
295364
  Рощин Б.А. Встречи / Б.А. Рощин. – Л, 1985. – 350с.
295365
  Лясковский В.Г. Встречи / В.Г. Лясковский. – Одесса, 1988. – 245с.
295366
   Встречи. – Киров, 1990. – 206с.
295367
  Пяст Вл. Встречи / Вл. Пяст; Вступ. статья, подгот. текста и коммент. Р.Тименчика; Ред. А.Рейтблат; Худ. Н.Пескова. – Москва : Новое литературное обозрение, 1997. – 416с. – (Россия в мемуарах). – ISBN 5-86793-026-2
295368
  Краснер Н. Встречи / Натали Краснер. – Ришон ле-Цион : MeDial
№ 271/288 : Информизмы - для самых занятых. – 2010. – 283 с. – На обл.: Плыву в мире людей и событий
295369
  Краснер Н. Встречи / Натали Краснер. – Ришон ле-Цион : MeDial
№ 289/306 : Информизмы - для самых занятых. – 2010. – 283 с. – На обл.: Плыву в мире людей и событий
295370
  Краснер Н. Встречи / Натали Краснер. – Ришон ле-Цион : MeDial
№ 461/480 : Информизмы - для самых занятых. – 2013. – 306 с. – На обл.: Плыву в мире людей и событий
295371
  Краснер Н. Встречи / Натали Краснер. – Ришон ле-Цион : MeDial
№ 481/500 : Со мной не соскучишься. – 2014. – 302 с. – На обл.: Плыву в мире людей и событий
295372
   Встречи "без галстуков" в "Жемчужине" : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 80-81 : Фото
295373
  Мартынов А.Н. Встречи без расставаний / А.Н. Мартынов. – Донецк, 1979. – 108с.
295374
  Потапов Н.М. Встречи без стенограмм / Н.М. Потапов. – М. : Советская Россия, 1971. – 141с.
295375
  Потапов Н.М. Встречи без стенограмм. Воспоминания журналиста / Н.М. Потапов. – М. : Московский рабочий, 1962. – 95 с.
295376
  Иванов Н.К. Встречи в ГДР / Н.К. Иванов. – М, 1985. – 271с.
295377
  Демченко А.А. Встречи в горах / А.А. Демченко. – Барнаул, 1974. – 155с.
295378
  Новицкий В.Н. Встречи в далеких краях / В.Н. Новицкий. – Симферополь, 1979. – 78с.
295379
   Встречи в океане.. – М, 1966. – 158с.
295380
  Лохвицкий М.Ю. Встречи в пути / М.Ю. Лохвицкий. – Тбилиси, 1955. – 124с.
295381
  Константинова В.К. Встречи в пути / В.К. Константинова. – Баку, 1963. – 56с.
295382
  Даули Н. Встречи в пути : поэтический сборник / Н. Даули. – Казань, 1968. – 96 с.
295383
  Салеев Н. Встречи в пути / Н. Салеев. – Рига, 1969. – 147с.
295384
  Водопьянов Б.П. Встречи в пути / Б.П. Водопьянов. – Новосибирск, 1970. – 120с.
295385
  Царев Ф.И. Встречи в пути / Ф.И. Царев. – М, 1973. – 95с.
295386
  Бернадский В.А. Встречи в пути / В.А. Бернадский. – Алма-Ата, 1978. – 75с.
295387
  Романов А.В. Встречи в пути / А.В. Романов. – Москва, 1985. – 126 с.
295388
  Верейский О.Г. Встречи в пути / О.Г. Верейский. – Москва, 1988. – 222с.
295389
  Катин В.К. Встречи в пути. / В.К. Катин. – М, 1974. – 48с.
295390
  Микулина Е.Н. Встречи в пути. Очерки / Е.Н. Микулина. – М., 1964. – 207с.
295391
  Краснянский Э.Б. Встречи в пути. Страницы воспоминаний. Театр. Эстрада. Цирк / Э.Б. Краснянский. – М., 1967. – 359с.
295392
  Юдович И.М. Встречи в редакции. / И.М. Юдович. – Ростов -на-Дону, 1957. – 142с.
295393
  Юдович И.М. Встречи в редакции. / И.М. Юдович. – М, 1964. – 88с.
295394
  Фиш Г.С. Встречи в Суоми / Г.С. Фиш. – Петрозаводск, 1978. – 640с.
295395
  Арсеньев В.К. Встречи в тайге / В.К. Арсеньев. – Новосибирск, 1982. – 127с.
295396
   Встречи в южной столице // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 5. – С. 10-11 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
295397
  Айриш У. Встречи во мраке / У. Айриш. – Москва, 1993. – 390с.
295398
  Хелемский Я.А. Встречи друзей / Я.А. Хелемский. – М, 1955. – 180с.
295399
   Встречи друзей Амадеус в стиле "Афро" // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 8-9 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
295400
  Яковлев Е.В. Встречи за горизонтом / Е.В. Яковлев. – М, 1976. – 175с.
295401
   Встречи за горизонтом. – Ростов -на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1980. – 207 с.
295402
  Виленкин Б.А. Встречи за кадром / Б.А. Виленкин. – Москва, 1971. – 160с.
295403
  Зырянов О.И. Встречи за порогами / О.И. Зырянов. – М., 1972. – 183с.
295404
  Руднева Л.С. Встречи и верность / Л.С. Руднева. – М., 1986. – 285с.
295405
  Руднева Л.С. Встречи и верность. / Л.С. Руднева. – М., 1960. – 286с.
295406
  Вачнадзе Нато Встречи и воспоминания / Вачнадзе Нато. – Тбилиси, 1949. – 128с.
295407
  Ваннадзе Н. Встречи и впечатления. / Н. Ваннадзе. – Москва, 1953. – 150с.
295408
  Головин А.Я. Встречи и впечатления. Письма. Воспоминания о Головине / А.Я. Головин. – Л.-М., 1960. – 389с.
295409
  Тихомиров Юрий Александрович Встречи и надежды / Тихомиров Юрий Александрович. – Киев : Политиздат Украины, 1975. – 279с.
295410
  Назаров И.А. Встречи и письма / И.А. Назаров. – Владимир, 1957. – 146 с.
295411
  Чирков В.И. Встречи и прощания / В.И. Чирков. – Киров, 1981. – 32с.
295412
  Романов А.Н. Встречи и пути / А.Н. Романов. – Фрунзе, 1975. – 169с.
295413
  Полянкер Г.И. Встречи и разлуки : рассказы и юморески / Г.И. Полянкер. – Киев : Радянський письменник, 1970. – 320 с.
295414
  Гусев Н.Н. Встречи и разлуки / Н.Н. Гусев. – Алма-Ата, 1978. – 200с.
295415
  Алигер М.И. Встречи и разлуки / М.И. Алигер. – Москва, 1989. – 571с.
295416
  Певнев Ф.П. Встречи и разлуки. / Ф.П. Певнев. – Воронеж, 1958. – 296с.
295417
  Сафронов В.Н. Встречи и расставания / В.Н. Сафронов. – Саратов, 1981. – 207с.
295418
  Меттер И.М. Встречи и расставания : Повести и рассказы / И.М. Меттер. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 559с.
295419
  Почивалов Л.В. Встречи и растояния / Л.В. Почивалов. – М, 1963. – 140с.
295420
  Безыменский А.И. Встречи комсомольцев с В.И. Лениным / А.И. Безыменский. – Москва, 1956. – 48с.
295421
  Ладейщиков Н.П. Встречи на Байкале. / Н.П. Ладейщиков. – М, 1970. – 207с.
295422
  Мамонов А.И. Встречи на берегах Едогавы / А.И. Мамонов. – Москва : Наука, 1975. – 135с.
295423
  Маликов К. Встречи на берегу Иссык-Куля : стихи разных лет / К. Маликов. – Фрунзе : Кыргызстан, 1978. – 283 с.
295424
  Петров Д.И. Встречи на Бузулуке и Хопре / Д.И. Петров. – Волгоград, 1970. – 64с.
295425
  Антюхин Г.В. Встречи на Воронежской земле / Г.В. Антюхин. – Воронеж, 1969. – 184 с.
295426
  Алай А.И. Встречи на всю жизнь / А.И. Алай. – Минск, 1989. – 222с.
295427
  Шарифов А. Встречи на далеких меридианах / А. Шарифов. – Баку, 1967. – 124с.
295428
  Палей А.Р. Встречи на длинном пути: Воспоминания / А.Р. Палей. – Москва : Советский писатель, 1990. – 256 с.
295429
  Терешенков Е.Я. Встречи на дорогах / Е.Я. Терешенков. – Владивосток, 1954. – 368с.
295430
  Терешенков Е.Я. Встречи на дорогах / Е.Я. Терешенков. – М., 1955. – 263с.
295431
  Терешенков Е.Я. Встречи на дорогах / Е.Я. Терешенков. – Владивосток, 1960. – 400с.
295432
  Соболев А.П. Встречи на дорогах / А.П. Соболев. – Кемерово, 1964. – 62с.
295433
  Терещенков Е. Встречи на дорогах / Е. Терещенков. – Владивосток, 1968. – 323с.
295434
  Васенев Н.Ф. Встречи на дорогах / Н.Ф. Васенев. – Киров, 1976. – 144с.
295435
   Встречи на дорогах.. – Челябинск, 1964. – 103с.
295436
   Встречи на дороге.. – М, 1967. – 32с.
295437
   Встречи на Дунае. Горизонты сотрудничества в мире русского языка : традиционная весенняя встреча болгарской национальной сети базовых школ с изучением русского языка / [ сост.: C. Почеканска, К.В. Воронцов, В.С. Лесневский ; ред.: О.Н. Каленкова и др.]. – Видин : [ ЗИП ], 2008. – 271, [ 1 ] с. – ISBN 978-954-9369-11-3
295438
  Гиммельфарб А.М. Встречи на Запорожье / А.М. Гиммельфарб. – Днепропетровск, 1980. – 144с.
295439
  Шапошникова В.Д. Встречи на земле Зинджей / В.Д. Шапошникова. – М., 1975. – 367с.
295440
  Шапошникова В.Д. Встречи на земле Зинджей : Очерки / В.Д. Шапошникова. – Москва : Советский писатель, 1975. – 367с. : ил.
295441
  Напалков С.Н. Встречи на Кубе / С.Н. Напалков. – Л., 1960. – 183с.
295442
  Кошкин В. Встречи на мостах. Россия и Евросоюз будут дружить научно-техническими программами. / беседовала Е. Понарина // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 18 апреля (№ 16). – С. 20


  В эти дни, когда между Россией и ЕС наблюдается серьезный кризис, связанный с ситуацией на Украине, и российско-европейские отношения вышли из привычного рабочего русла, особое значение приобретают прямые контакты между людьми наших стран, а также те ...
295443
  Головин А.Н. Встречи на огненных дорогах / А.Н. Головин. – М., 1961. – 48с.
295444
  Дудочкин П.П. Встречи на отчей земле / П.П. Дудочкин. – М., 1980. – 237с.
295445
  Полевой Б.Н. Встречи на перекрестках / Б.Н. Полевой. – Москва, 1961. – 439 с.
295446
  Ламберов А.Г. Встречи на перекрёстках / А.Г. Ламберов. – Куйбышев, 1967. – 199с.
295447
  Ленч Л.С. Встречи на пути / Л.С. Ленч. – М, 1982. – 224с.
295448
  Бурков Б.С. Встречи на пяти континентах / Б.С. Бурков. – Москва, 1973. – 304с.
295449
  Стржижовский Л.Ф. Встречи на Рейне / Л.Ф. Стржижовский. – М., 1971. – 93с.
295450
  Кулаковский А.Н. Встречи на росстанях : роман / А.Н. Кулаковский. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 318 с.
295451
  Кулаковский А.Н. Встречи на росстанях : роман / А.Н. Кулаковский. – Минск, 1982. – 352 с.
295452
  Терновский Евгений - Лебедев Андрей Встречи на рю Данкерк : книга-интервью // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 2 (1018 ). – С. 7-62. – ISSN 0130-7673
295453
  Подкладкин В.Н. Встречи на тропе : Краеведческий очерк / В.Н. Подкладкин. – Одесса : Маяк, 1990. – 134с.
295454
   Встречи на фронтовых дорогах. – К, 1985. – 189с.
295455
  Старостин А.П. Встречи на футбольной орбите / А.П. Старостин. – Москва, 1978. – 236с.
295456
  Каирбаев А.К. Встречи на экране. / А.К. Каирбаев. – Алма-Ата, 1979. – 69с.
295457
  Шевелева Е.В. Встречи на этой планете / Е.В. Шевелева. – Москва, 1962. – 167с.
295458
  Календаров А. Встречи Невезучего / А. Календаров. – Махачкала, 1974. – 47с.
295459
  Бурнашова К. Встречи одной немолодой пары : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – С. 28-40. – ISSN 0321-1878
295460
  Осипов И.З. Встречи под открытым небом / И.З. Осипов. – М, 1969. – 360с.
295461
  Пименов В.Ф. Встречи после спектаклей / В.Ф. Пименов. – М, 1981. – 142с.
295462
  Рыклин Г.Е. Встречи приятные и неприятные / Г.Е. Рыклин. – М., 1961. – 71с.
295463
  Ухли В.В. Встречи продолжаются : повести и рассказы / В.В. Ухли. – Москва : Советский писатель, 1980. – 183 с.
295464
  Юницкая М.С. Встречи разлуки / М.С. Юницкая. – Брянск, 1962. – 48с.
295465
  Дориан Д. Встречи разных лет / Д. Дориан. – Бухарест, 1974. – 48с.
295466
  Вержбицкий Н.К. Встречи с А.И. Куприным / Н.К. Вержбицкий; предисл. коммент. и науч. ред. И. В. Мыльциной. – Пенза : Кн. изд-во, 1961. – 164 с. : 1 л. ил.
295467
  Алянский С.М. Встречи с Александром Блоком / С.М. Алянский. – Москва, 1969. – 169с.
295468
  Алянский С.М. Встречи с Александром Блоком / С.М. Алянский. – Москва, 1972. – 159с.
295469
  Криштоф Е.Г. Встречи с Алуштой / Е.Г. Криштоф. – Симферополь, 1973. – 77с.
295470
  Геттинг Г. Встречи с Альбертом Швейцером / Г. Геттинг. – Москва, 1967. – 132с.
295471
  Рахимкулов М.Г. Встречи с Башкирией / М.Г. Рахимкулов. – М, 1982. – 224с.
295472
   Встречи с Берлином.. – М, 1979. – 167с.
295473
  Давид К. Встречи с Бетховеном. На нем. яз. / К. Давид. – М., 1978. – 160с.
295474
  Васильев О.С. Встречи с Британией / О.С. Васильев. – Москва, 1977. – 205с.
295475
  Ганюшкин В.А. Встречи с будущим / В.А. Ганюшкин. – М, 1962. – 129с.
295476
  Фотиева Л.А. Встречи с В.И.Лениным в Женеве и Париже / Л.А. Фотиева. – М., 1978. – 38с.
295477
  Подольский А.И. Встречи с Василием Сталиным // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 9. – С. 70-75. – ISSN 0321-0626
295478
  Титов-Омский Виктор Встречи с героями : Избр. стихи / Титов-Омский Виктор. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1961. – 104с.
295479
  Бескоровайный А.И. Встречи с героями / А.И. Бескоровайный. – Москва, 1982. – 288с.
295480
  Суровцев Н.Д. Встречи с героями. / Н.Д. Суровцев. – Хабаровск, 1963. – 64с.
295481
  Рубби А. Встречи с Горбачевым. / А. Рубби. – М, 1991. – 300с.
295482
  Балуашвили В.И. Встречи с Грузией : К проблеме литературного взаимообогащения / В.И. Балуашвили. – Тбилиси : Мерани, 1978. – 159 с.
295483
  Сырокомский В.А. Встречи с деловой Америкой / В.А. Сырокомский. – М., 1979. – 96с.
295484
  Вайсфельд И.В. Встречи с десятой музой / И.В. Вайсфельд. – Москва
1. – 1981. – 223с.
295485
  Вайсфельд И.В. Встречи с десятой музой / И.В. Вайсфельд. – Москва
2. – 1981. – 175с.
295486
  Рождественский А.К. Встречи с динозаврами / А.К. Рождественский. – Москва : Знание, 1966. – 141с. – (Серия молодежная ; 7)
295487
  Водолагин В.М. Встречи с добротой / В.М. Водолагин. – Москва, 1965. – 96с.
295488
   Встречи с доктором Кашпировским.. – Москва : Профиздат, 1990. – 128 с.
295489
  Петров Н.В. Встречи с драматургами. / Н.В. Петров. – М., 1957. – 198с.
295490
  Гончар О. Встречи с друзьями / О. Гончар. – Москва : Молодая гвардия, 1951. – 112с.
295491
  Хренков А.В. Встречи с друзьями / А.В. Хренков. – Л, 1986. – 709с.
295492
  Тазиев Г. Встречи с дьяволом / Г. Тазиев. – М., 1961. – 102с.
295493
  Вержбицкий Н.К. Встречи с Есениным : воспоминания / Н.К. Вержбицкий. – Тбилиси : Заря Востока, 1961. – 128 с. : ил.
295494
  Шнейдер И.И. Встречи с Есениным / И.И. Шнейдер. – М., 1965. – 104с.
295495
  Спангеберг Е.П. Встречи с животными / Е.П. Спангеберг. – Москва : Изд-во МГУ, 1987. – 288с.
295496
  Буденный С.М. Встречи с Ильичем / С.М. Буденный. – Москва, 1970. – 175с.
295497
  Лепешинская О.Б. Встречи с Ильичём / О.Б. Лепешинская. – М., 1957. – 40с.
295498
  Лепешинская О.Б. Встречи с Ильичём / О.Б. Лепешинская. – 2-е изд. – Москва, 1966. – 40с.
295499
  Буденный С.М. Встречи с Ильичем. / С.М. Буденный. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва, 1972. – 286с.
295500
   Встречи с Ильичем.. – Уфа, 1989. – 166с.
295501
  Камоцкий Я. Встречи с Индонезией / Я. Камоцкий. – Москва : Наука, 1982. – 192с.
295502
   Встречи с интересными людьми. – М, 1967. – 320с.
295503
  Кошелева Инна Яковлевна Встречи с искусством / Кошелева Инна Яковлевна. – М., 1979. – 95с.
295504
  Калитина Н.Н. Встречи с искусством Франции / Н.Н. Калитина. – Л.-М, 1963. – 159с.
295505
   Встречи с историей. – Москва, 1987. – 143 с.
295506
  Семенов Г.С. Встречи с Италией / Г.С. Семенов. – Тбилиси, 1971. – 111с.
295507
  Федоренко Н.Т. Встречи с китайскими писателями / Н.Т. Федоренко. – М., 1955. – 64с.
295508
   Встречи с книгой : сборник. – Москва : Книга
Вып. 2. – 1984. – 304 с.
295509
   Встречи с книгой.. – М, 1979. – 398с.
295510
   Встречи с Лениным. – Москва : Трансжелдориздат, 1958. – 230 с.
295511
  Онуфриев Е.П. Встречи с Лениным / Е.П. Онуфриев. – М, 1959. – 285с.
295512
  Онуфриев Е.П. Встречи с Лениным / Е.П. Онуфриев. – Москва, 1966. – 285 с.
295513
  Эссен М.М. Встречи с Лениным / М.М. Эссен. – М., 1966. – 31с.
295514
  Эссен М.М. Встречи с Лениным / М.М. Эссен. – М., 1971. – 46с.
295515
  Эссен М.М. Встречи с Лениным / М.М. Эссен. – М., 1972. – 46с.
295516
   Встречи с Лениным.. – М, 1969. – 80с.
295517
  Каралина Е.М. Встречи с любовью / Е.М. Каралина. – М., 1965. – 144с.
295518
  Иванов В.В. Встречи с Максимом Горьким. / В.В. Иванов. – М., 1947. – 147с.
295519
  Иванов В.В. Встречи с Максимом Горьким. / В.В. Иванов. – М., 1950. – 64с.
295520
  Февральский А.В. Встречи с Маяковским / А.В. Февральский. – М. : Советская Россия, 1971. – 91 с.
295521
  Панькова Н. Встречи с Маяковским // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 1. – С. 320-376. – ISSN 0042-8795
295522
   Встречи с Мейерхольдом : сборник воспоминаний. – Москва, 1967. – 622 с.
295523
   Встречи с Молдавией.. – Кишинев, 1978. – 172с.
295524
  Рахилло И.С. Встречи с песней / И.С. Рахилло. – М, 1976. – 41с.
295525
  Боровиков Г.Ф. Встречи с писателями / Г.Ф. Боровиков. – Саратов, 1981. – 192с.
295526
  Светловская Н.Н. Встречи с писателями. / Н.Н. Светловская. – М., 1978. – 288с.
295527
  Корнхаузер Ю. Встречи с польской поэзией: Литературный обзор // Вопросы литературы : Журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2006. – № 4. – С. 344-353. – ISSN 0042-8795
295528
  Князев А.М. Встречи с предками. / А.М. Князев. – Ставрополь, 1970. – 78с.
295529
   Встречи с Прекрасным.. – М, 1973. – 125с.
295530
  Жданов Ю.А. Встречи с природой / Ю.А. Жданов. – Ростов -на-Дону, 1969. – 63с.
295531
  Сысоев Н.Д. Встречи с природой / Н.Д. Сысоев. – 2-е изд., перераб. – М., 1982. – 197с.
295532
  Нетисов В.Н. Встречи с природой / В.Н. Нетисов. – Алма-Ата, 1984. – 175с.
295533
  Давыдченков В.Т. Встречи с Прометеем / В.Т. Давыдченков. – Новосибирск, 1971. – 243с.
295534
  Аршаруни А.М. Встречи с прошлым / А.М. Аршаруни. – Москва, 1971. – 167с.
295535
  Козополянский О.М. Встречи с прошлым / О.М. Козополянский. – Якутск, 1971. – 108с.
295536
  Мустафаев Х. Встречи с прошлым / Х. Мустафаев. – Фрунзе, 1978. – 83 с.
295537
  Аршаруни А.М. Встречи с прошлым / А.М. Аршаруни. – Москва, 1979. – 184с.
295538
  Прожогин Н.П. Встречи с Ренато Гуттузо / Н.П. Прожогин. – М., 1982. – 48с.
295539
  Тацкий Ф.И. Встречи с собой / Ф.И. Тацкий. – К., 1995. – 302с.
295540
  Киселев Встречи с современником / Киселев, М. – М., 1979. – 406с.
295541
  Энтелис Л.А. Встречи с современной польской музыкой / Л.А. Энтелис. – Л, 1978. – 143с.
295542
  Кислый Г.П. Встречи с солнцем / Г.П. Кислый. – Одесса, 1966. – 84с.
295543
  Липкин С. Встречи с Твардовским // Вопросы литературы / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2002. – № 2. – С.237-242. – ISSN 0042-8795
295544
  Иоффе А.Ф. Встречи с физиками. Мои воспоминания о зарубежных физиках / А.Ф. Иоффе. – Москва : ГИФМЛ, 1962. – 144 с.
295545
  Иоффе А.Ф. Встречи с физиками. Мои воспоминания о зарубежных физиках / А.Ф. Иоффе. – Ленинград : Наука, 1983. – 262 с.
295546
  Булгаков В. Встречи с художниками / В. Булгаков. – Л., 1869. – 300с.
295547
   Встречи с цирковым прошлым. – М, 1990. – 462с.
295548
  Мравян В. Встречи с Шаумяном / В. Мравян. – Ереван, 1953. – 47с.
295549
  Ивашкевич Я. Встречи с Шимановским / Я. Ивашкевич. – Москва, 1982. – 140с.
295550
  Корсунов Н.ф. Встречи с Шолоховым / Н.ф. Корсунов. – Алма-Ата, 1981. – 135с.
295551
  Соколов А.И. Встречи с юностью. / А.И. Соколов. – М., 1961. – 63с.
295552
   Встречи у микрофона. – Ростов н/Д, 1985. – 144с.
295553
  Китьян Н.Н. Встречи у экватора / Н.Н. Китьян. – Ростов -на-Дону, 1961. – 256с.
295554
   Встречи художников с В.И.Лениным.. – Л, 1976. – 224с.
295555
  Забелин И.М. Встречи, которых не было. / И.М. Забелин. – М., 1958. – 168с.
295556
  Снегин Д.Ф. Встречи, которых не ждешь / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата, 1979. – 262с.
295557
   Встречи.. – Чита, 1963. – 136с.
295558
   Встречи.. – Ярославль, 1964. – 256с.
295559
  Томашевский Ю.В. Встречи. / Ю.В. Томашевский. – Воронеж, 1975. – 152с.
295560
   Встречи.. – Киров, 1978. – 247с.
295561
   Встречи.. – Киров, 1980. – 255с.
295562
   Встречи.. – Краснодар, 1980. – 192с.
295563
   Встречи.. – Киров, 1988. – 176с.
295564
  Коненков С.Т. Встречи. Воспоминания современников о скульпторе / С.Т. Коненков. – М., 1980. – 271с.
295565
  Зорич А.А. Встречи... Разлуки... / А.А. Зорич. – Одесса, 1972. – 214с.
295566
  Решетников Л.В. Встречи: Заметки поэта о лит. и литераторах / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1986. – 506 с.
295567
  Полякова И.Н. Встречи: стихи, поэма / И.Н. Полякова. – Харьков, 1991. – 59с.
295568
  Муратов С.А. Встречная исповедь / С.А. Муратов. – М., 1988. – 55с.
295569
  Кобушко Т.В. Встречная торговля / Т.В. Кобушко, С.А. Пономарев. – М, 1989. – 172с.
295570
  Бабенко Н.И. Встречное движение / Н.И. Бабенко. – Чебоксары, 1976. – 335с.
295571
  Чубаров В. Встречное движение / В. Чубаров. – Вильнюс, 1981. – 69с.
295572
  Львов М.Д. Встречное движение / М.Д. Львов. – М., 1984. – 112с.
295573
  Цырлина Т.В. Встречное движение / Т.В. Цырлина. – М., 1991. – 79с.
295574
  Недогонов А.И. Встречное дыхание / А.И. Недогонов. – М., 1974. – 159с.
295575
  Радостовец Н.В. Встречное планирование / Н.В. Радостовец. – Москва, 1984. – 206 с.
295576
  Иванов В.В. Встречное планирование на предприятии / В.В. Иванов. – К., 1987. – 79с.
295577
  Шапошникова С.С. Встречные ветры / С.С. Шапошникова. – Кишинев, 1979. – 342с.
295578
  Плоткин Г. Встречные огни / Г. Плоткин. – М., 1979. – 430с.
295579
  Овчинникова А.А. Встречные планы предприятий / А.А. Овчинникова. – М., 1975. – 64с.
295580
  Симанович Д.Г. Встречные поезда / Д.Г. Симанович. – Минск, 1978. – 143с.
295581
  Попов В.М. Встречные поезда. / В.М. Попов. – Воронеж, 1976. – 264с.
295582
  Сергеев В.М. Встречный / В.М. Сергеев. – М., 1974. – 80с.
295583
  Анчишкин В.Н. Встречный бой / В.Н. Анчишкин. – Москва, 1980. – 237с.
295584
  Рыбин В.А. Встречный бой / В.А. Рыбин. – М., 1983. – 160с.
295585
  Шафалович Ф. Встречный бой 10-го армейского корпуса на р. Золотой Липе 26-29 августа 1914 г. / Ф. Шафалович. – М., 1938. – 122с.
295586
  Яманов А.А. Встречный бой. / А.А. Яманов. – М.
1. – 1959. – 266с.
295587
   Встречный бой.. – Кемерово, 1968. – 126с.
295588
  Титов Федор Иванович Встречный бой. Рассказы. / Титов Федор Иванович. – Петрозаводск : Карелия, 1971. – 140с.
295589
  Елькин А.А. Встречный ветер / А.А. Елькин. – Тула, 1958. – 96с.
295590
  Федоров П.И. Встречный ветер / П.И. Федоров. – М., 1958. – 382с.
295591
  Сомова С.А. Встречный ветер / С.А. Сомова. – Ташкент, 1958. – 151с.
295592
  Федоров П.И. Встречный ветер / П.И. Федоров. – М., 1959. – 382с.
295593
  Давыдов С.Д. Встречный взгляд / С.Д. Давыдов. – Ленинград, 1973. – 126 с.
295594
  Черноголовина Г.В. Встречный иск / Г.В. Черноголовина. – Алма-Ата, 1989. – 254с.
295595
  Гуляев А.М. Встречный иск в проект новой редакции устава гражданского судопроизводства. – [14] с. – Отд.оттиск
295596
  Клейн Н.И. Встречный иск в суде и арбитраже / Н.И. Клейн. – Москва : "Юридическая литература", 1964. – 132 с.
295597
  Новицкий В. Встречный иск: понятие и существенные признаки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 60-65
295598
  Аванесов И.В. Встречный огонь : стихи / Аванесов И.В. – Баку : Азернешр, 1969. – 38 с. : портр.
295599
  Цырендоржиев С.С. Встречный огонь : повести / С.С. Цырендоржиев. – Москва : Советская Россия, 1984. – 285 с.
295600
  Просекин М.М. Встречный пал. / М.М. Просекин. – Иркутск, 1983. – 272с.
295601
  Мартынов Б.М. Встречный план / Б.М. Мартынов. – М, 1977. – 119с.
295602
  Буркова И.Е. Встречь ветра : Повесть о Николае Бирюкове / И.Е. Буркова. – Москва : Советская Россия, 1971. – 208 с.
295603
  Северов П.Ф. Встречь океану / П.Ф. Северов. – Киев, 1983. – 288с.
295604
  Некрасов Б.В. Встречь солнца / Б.В. Некрасов. – Магадан, 1962. – 192с.
295605
  Аксаментов Ю.П. Встречь солнца / Ю.П. Аксаментов. – Москва, 1975. – 77с.
295606
  Скороходов М.Е. Встречь солнцу / М.Е. Скороходов. – Казань, 1980. – 126с.
295607
   Встречь солнцу.. – М, 1987. – 556с.
295608
  Зингер Б.И. Встроенная мебель в вашей квартире : справочное пособие / Б.И. Зингер. – Москва : Стройиздат, 1990. – 254 с. : ил. – ISBN 5-274-00686-8
295609
  Марков В.І. Встроенная система контроля и диагностики ФАР // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 94-101


  Рассмотрены проблемы, возникающие при создании системы встроенного контроля (ВСК) технического состояния и обнаружения отказов в каналах ФАР и приведены методы их решения. Приведены техническая реализация ВСК и результаты контроля. Розглянуті проблеми ...
295610
  Вернигора Наталья Встряска на глобальном рынке деловых путешествий // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 28-30 : фото
295611
  Совсун І. Вступ-2016 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 25 травня (№ 20). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Про особливості цьогорічної вступної кампанії і орієнтовні показники державного замовлення під час брифінгу в Кабміні розповіла перший заступник міністра освіти і науки Інна Совсун.
295612
  Онищенко О. Вступ-2016: гримуча суміш ЗНО, іспитів і пільг // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 2-8 липня (№ 24). – С. 12


  Корисна інформація практичного характеру - те, що допомагає вступнику-11-класнику та його батькам зрозуміти, як подавати документи, оцінити, які шанси має особисто він та які - конкуренти. "Конституцію" вступної кампанії — "Умови прийому на навчання до ...
295613
  Стрелюк О. Вступ-2016: не лише нові спеціальності... // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 46). – С. 1, 12


  Міністерство освіти і науки України оприлюднило Умови прийому до вищих навчальних закладів у 2016 році, що пройшли реєстрацію в Міністерстві юстиції. Попри те, що загальні принципи вступної кампанії не відрізнятимуться від цьогорічних, до деяких змін ...
295614
  Ковалів І. Вступ-2017 відкриває нові можливості // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 11 квітня (№ 68)
295615
  Онищенко О. Вступ-2017: кому допомогли коефіцієнти і додаткові бали // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-22 вересня (№ 34). – С. 12


  "Вступна кампанія-2017 запам"яталася не лише проблемами з ЄДЕБО, а й тим, що в ній було як ніколи багато різних нашарувань на результати ЗНО (не лише додаткові бали за підготовчі курси, олімпіади і МАН, а й коефіцієнти, на яких множився конкурсний бал ...
295616
   Вступ-2018. МОН затвердило умови прийому абітурієнтів // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 19 жовтня (№ 31). – С. 9
295617
  Ковалів І. Вступ-2018: без збоїв і плутанини // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 28 жовтня (№ 203). – С. 1, 4


  "...Абітурієнти отримають вищі коефіцієнти за чіткішою процедурою й складатимуть творчі заліки ще до проведення ЗНО".
295618
  Гриневич Л. Вступ - 2017 - на старті / підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 10 липня (№ 26). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793
295619
   Вступ -2013 розпочався: куди йти навчатися? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 8 липня (№ 27). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  За словами Л. Губерського щороку в КНУ імені Тараса Шевченка впроваджуються нові напрями підготовки абітурієнтів. Нещодавно ліцензовано такі спеціальності: імунологія, медична фізика, фізика наносистем, комп"ютерні системи та мережі тощо. Серед ...
295620
  Герман Ю.П. Вступ / Ю.П. Герман. – К., 1935. – 486с.
295621
  Фігурний Ю. Вступ / Ю. Фігурний, О. Ярошинський // Світочі українознавства : монографія / Ю.С. Фігурний, О.Б. Ярошинський. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 4-7


  Про Інститут українознавства КНУ імені Тараса Шевченка. 4 листопада 1992 р. вчена рада КНУ імені Тараса Шевченка ухвалила створити Інститут українознавства. Директором був призначений доктор філолог. наук, проф. Петро Кононенко. Про монографію "Світочі ...
295622
  Ковальчук О.М. Вступ // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX - початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 10-11. – ISBN 978-966-667-385-8


  Про важливість вивчення історії університетської правової думки на теренах України.
295623
  Ковальчук О.М. Вступ // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 10-11. – ISBN 978-966-667-385-8


  Про важливість вивчення історії університетської правової думки на теренах України.
295624
   Вступ // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід" : Київ, 21-22 листоп. 2014 / "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український досвід", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – С. 8-9


  21 та 22 листопада 2014 р. юридичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка у співпраці з Федеральним міністерством освіти і науки ФРН провівМіжнародну науково-практичну конференцію "Європеїзація української юридичної освіти: німецько-український ...
295625
  Губерський Л.В. Вступ // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 3-4. – ISBN 978-966-439-753-4
295626
  Шидловський П.С. Вступ / П.С. Шидловський, Є.В. Синиця // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 7-10. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
295627
  Ковалів І. Вступ без ризику: як обрати надійний виш // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 7 червня (№ 106). – С. 5
295628
  Жегалкін І.І. Вступ в аналіз / І.І. Жегалкін, М.І. Слудська. – Київ-Харків, 1937. – 260с.
295629
  Тройніков К.І. Вступ в філософію марксизму-ленінізму / К.І. Тройніков. – Вид. 2-е, доп. і випр. – Київ, 1939. – 63с.
295630
  Булаховський Л.А. Вступ до "Нарису літературної болгарської мови" / Л.А. Булаховський. – [9] с. – Окр. відбиток
295631
  Пономаренко О.І. Вступ до актуарної математики : Навчальний посібник / О.І. Пономаренко; Механіко-математичний факультет КНУТШ. – Київ : ЕМЦ, 2003. – 39с.
295632
  Дрозд Ю.А. Вступ до алгебраїчної геометрії : Навчальний посібник / Ю.А. Дрозд; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 137 с.
295633
  Дрозд Ю.А. Вступ до алгебраїчної геометрії / Ю.А. Дрозд. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2004. – 192с. – ISBN 966-7493-53-9
295634
  Ганюшкін О.Г. Вступ до алгебри : навч. посібник / О.Г. Ганюшкін ; [ред. О. Грицаюк] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 176 с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 171-175. – Бібліогр.: с. 176
295635
  Романов В. Вступ до аналізу державної політики : навчальний посібник / В. Романов, О. Рудік, Т. Брус. – Київ : Основи, 2001. – 238 с. – ISBN 966-500-112-4
295636
  Романовський С. Вступ до аналізу і диференціальне рахування / С. Романовський. – 2-е вид., 1925. – 246с.
295637
  Гаращенко Ф.Г. Вступ до аналізу та оптимізації структурно заданих систем : Навчальний посібник для студ. фак. кібернетики / Ф.Г. Гаращенко, В.В. Пічкур; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2003. – 113с. – ISBN 966-594-363-4
295638
  Гаращенко Ф.Г. Вступ до аналізу чутливості параметричних систем : Навчальний посібник / Ф.Г. Гаращенко, О.Ф. Швець; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 115с. – ISBN 966-594-360-X
295639
  Дубнов Я.С. Вступ до аналітичної геометрії / Я.С. Дубнов. – Х, 1935. – 112 с.
295640
  Барабаш О.В. Вступ до асимптотичних методів : інтеграли та ряди : конспект лекцій для студ. фіз. фак-ту / О.В. Барабаш ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 111 с.
295641
  Савлук М.І. Вступ до банківської спpави = Навчальний посібник : Укр. фінансово-банківська школа / Вiдп. pед. Савлук М.И. – Київ : Лiбpа, 1998. – 344с. – ISBN 966-7035-35-2
295642
  Іванов Ю.Б. Вступ до бізнесу. / Ю.Б. Іванов. – К, 1995. – 257с.
295643
  Букреев Б.Я. Вступ до варіаційного числення. / Б.Я. Букреев. – Х-К, 1930. – 107с.
295644
  Букреев Б.Я. Вступ до варіаційного числення. / Б.Я. Букреев. – 2-е видання. – Х-К, 1931. – 139с.
295645
  Букреев Б.Я. Вступ до варіаційного числення. / Б.Я. Букреев. – 2-е видання. – Х-К, 1931. – 139с.
295646
  Букреєв Б.Я. Вступ до варіяційного числення / Б.Я. Букреєв. – Харків , Київ : Держтехвидав України, 1930. – 107 с.
295647
  Букреєв Б.Я. Вступ до варіяційного числення / Б.Я. Букреєв. – 2-ге вид. – Харків ; Київ : Держтехвидав, 1931. – 139 с.
295648
  Ващенко В.С. Вступ до вивчення сучасної української мови / В.С. Ващенко. – Дніпропетровськ, 1973. – 43 с.
295649
  Горбачук О.Л. Вступ до вищої алгебри / О.Л. Горбачук, Б.Д. Воробець. – Львів, 1976. – 88с.
295650
  Четверухін М.Ф. Вступ до вищої геометрії / М.Ф. Четверухін. – К.-Х., 1935. – 196 с.
295651
  Четверухін М.Ф. Вступ до вищої геометрії / М.Ф. Четверухін. – Х., 1938. – 228с.
295652
  Михаловський М. Вступ до вищої математики / М. Михаловський. – Харків, 1926. – 158 с.
295653
  Короденко М. Вступ до ВНЗ: результати і перспективи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 вересня (№ 36). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Відбувся круглий стіл з представниками Спілки ректорів ВНЗ України. На ньому було підбито попередні підсумки Вступної кампанії 2016 року та обговорено пропозиції по вдосконаленню Умов прийому до ВНЗ на 2017 рік. Наведено коментарі Президента спілки ...
295654
  Дайсі А. Вступ до вчення про право конституції // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 511-528. – ISBN 978-966-8865-81-7
295655
  Зражевська Г.М. Вступ до геометрії "в цілому" / Г.М. Зражевська. – Київ, 1971. – 46с.
295656
  Голубець М.А. Вступ до геосоціосистемології = Introduction to geosociosystemology / М.А. Голубець; Ін-т екології Карпат Національної акад. наук України. – Львів : Поллі, 2005. – 199с. – ISBN 966-7307-15-8
295657
  Жлуктенко Ю.О. Вступ до германського мовознавства / Ю.О. Жлуктенко, Т.А. Яворська. – Київ, 1974. – 158с.
295658
  Жлуктенко Ю.О. Вступ до германського мовознавства / Ю.О. Жлуктенко, Т.А. Яворська. – Київ, 1978. – 158с.
295659
  Жлуктенко Ю.О. Вступ до германського мовознавства / Ю.О. Жлуктенко, Т.А. Яворська. – Київ : Вища школа, 1986. – 158с.
295660
  Максимчук Б.В. Вступ до германської філології = Einfuhrung in die germanistik : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Богдан Максимчук, Ірина Максимчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 182, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 178-179. – ISBN 978-966-613-730-5
295661
   Вступ до динамічного HTML : навчально-метод. посібник із дисц. "Практикум на EOM" / КНУТШ ; [ упоряд. А.П. Креневич, Г.В. Парусымов, І.Б. Романенко ]. – Київ : Київський університет, 2009. – 86 с.
295662
  Калашник Г.М. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету : навчальний посібник / Г.М. Калашник. – Київ : Знання, 2007. – 143с. – ISBN 966-346-307-4
295663
  Андрійчук В.І. Вступ до дискретної математики / В.І. Андрійчук, М.Я. Комарницький, Ю.Б. Іщук; МОіНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 254с.
295664
  Андрійчук В.І. Вступ до дискретної математики / В.І. Андрійчук, М.Я. Комарницький, Ю.Б. Іщук; МОіНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 256с. – ISBN 966-8365-14-3
295665
  Карнаух Т.О. Вступ до дискретної математики : Навчальний посібник для студ. факультету кібернетики / КНУТШ; Т.О. Карнаух, А.Б. Ставровський. – Київ : Київський університет, 2006. – 113с. – ISBN 966-594-757-5
295666
  Волков О.Г. Вступ до екзистенціальної прагматики політичного дискурсу : монографія / О.Г. Волков. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2010. – 602, [2] с. – ISBN 978-966-197-077-8
295667
  Дьомкін В. Вступ до екологічної політики / В. Дьомкін; Нац. ун-тет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Тандем, 2000. – 192с. – Бібліогр.: с.190-192. – ISBN 966-7145-18-2
295668
  Ржевський С.В. Вступ до економетрії : Навч. посібник для студентів економічних спецціальностей / С.В. Ржевський; Європейський ун-тет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – 93 с. – ISBN 966-7508-33-1
295669
  Рибачок І.М. Вступ до економічної географії / І.М. Рибачок. – Київ : Вища школа, 1973. – 142с.
295670
  Голиков А.П. Вступ до економічної і соціальної географії : Підручник / А.П. Голиков, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – Київ : Либідь, 1996. – 320с. – ISBN 5-325-00092-6
295671
  Певзнер Я. Вступ до економічної теорії соціал-демократизму / Яків Певзнер. – Київ : Основні цінності, 2004. – 178с. – (Сучасна думка ; Кн.30). – ISBN 966-7856-37-2
295672
   Вступ до етнопедагогіки : Навчальний посібник. – Київ : Київський університет, 2004. – 88 с. – ISBN 966-594-504-1
295673
  Картунов О.В. Вступ до етнополітології : Науково-навчальний посібник / О.В. Картунов; Інститут економіки, управління та господарського права. – Київ, 1999. – 300с. – ISBN 966-95510-4-8
295674
   Вступ до європейського парламентського права / [О.Л. Копиленко та ін. ; заг. ред. В.О. Зайчука] ; Верхов. Рада України, Ін-т законодавства. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 475, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7166-31-1
295675
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
Вступ. – 1999. – 60с.
295676
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
1 : Митний союз. – 1999. – 28с.
295677
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
2 : Спільний ринок. – 1999. – 60с.
295678
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
4 : Регіональний розвиток. – 1999. – 40с.
295679
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
6 : Оподаткування. – 1999. – 32с.
295680
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
7 : Конкуренція. – 1999. – 56с.
295681
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
8 : Довкілля. – 1999. – 44с.
295682
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
9 : Промисловість. – 1999. – 56с.
295683
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
10 : Наукові дослідження. – 1999. – 32с.
295684
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
11 : Енергетика. – 1999. – 36с.
295685
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
13 : Сільске господарство. – 1999. – 36с.
295686
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
14 : Рибальство. – 1999. – 28с.
295687
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
15 : Європейський Союз та його громадяни. – 1999. – 44с.
295688
  Муссіс Н. Вступ до Європейського Союзу. Право, економіка, політика / Н. Муссіс. – Київ : Київський університет. – ISBN 2-930119-22-5 (англ.)
16 : Європейський Союз на міжнародній арені. – 1999. – 76с.
295689
  Здоровега В.Й. Вступ до журналістики / В.Й. Здоровега. – Львів, 1975. – 111с.
295690
  Москаленко А.З. Вступ до журналістики : Підручник / А.З. Москаленко. – Київ : Школяр, 1997. – 300с. – ISBN 966-7201-09-0
295691
  Москаленко А.З. Вступ до журналістики : Підручник / А.З. Москаленко; КУ ім.Тараса Шевченка. – 2-е вид., доп. і перероб. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 324 с. – ISBN 966-5940-589
295692
  Дудко О.С. Вступ до журналістики : світова та вітчизняна практика : навчальний посібник / Олена Дудко ; [спец. ред. та упоряд. Н.О. Іллюк]. – Київ : Юн-прес, 2009. – 204 с. : іл., портр. – Предм. покажч.: с. 192-194. – Бібліогр.: с. 195-198. – ISBN 978-966-96852-3-0
295693
  Береговий П.М. Вступ до загального куpсу геоботанiки / П.М. Береговий; МВ і ССО УРСР. Науково-методичний кабінет по заочному навчанню при КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1960. – 16с.
295694
  Береговий П.М. Вступ до загального курсу геоботаніки / П.М. Береговий. – Київ, 1960. – 16с.
295695
  Коротков П.А. Вступ до загальної екології : Навчальний посібник / П.А. Коротков; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 133с. – ISBN 966-594-429-0
295696
  Гіттік Л.С. Вступ до загальної фізіології людини і тварин : Навч. посібник для студ. біолог. і психологіч. ф-тів вищих навч. закладів / Л.С. Гіттік. – Луцьк : Вежа, 2000. – 100с. – ISBN 966-600-016-4
295697
  Почепцов Г. Вступ до інформаційних війн : КУ. Ін-т журналістики. ІМВ. Центр вільної преси / Г. Почепцов. – Київ : Центр вільної преси, 1999. – 108с.
295698
  Нужний Є.М. Вступ до інформаційних технологій / Є.М. Нужний; Укр.Академія державного управління при Президентові України. – Київ : Українська академія державного управління при Президентові України, 1997. – 178с.
295699
  Король Д.О. Вступ до історичної танатології : навч. посібник / Денис Король ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2015. – 279, [1] с. : іл. – Покажч. термінів і понять: с. 262-266. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2410-68-6
295700
  Яковенко Н. Вступ до історії = An Introduction to History / Наталя Яковенко. – Київ : Критика, 2007. – 375 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-8978-17-Х
295701
  Козлик І.В. Вступ до історії західноєвропейської літератури середньовічної цивілізації. Історико-культурний макроетап рефлективного традиціоналізму : Доба Середньовіччя та епоха Відродження / І.В. Козлик; Мін-во освіти і науки України; Прикарпатський ун-тет ун-тет ім.В.Стефаника. – Івано-Франківськ : Поліскан; Гостинець, 2003. – 341 с. – ISBN 966-8207-02-5
295702
  Ступак Ф.Я. Вступ до історії медицини. Медицина і первісне суспільство / Ф.Я. Ступак. – Київ, 2002. – 64с.
295703
  Власов В. Вступ до історії України : Підручник для 5 кл. загальноосвітніх навч. закладів / В. Власов, О. Данилевська; За ред.Ю.А.Мицика. – Київ : Абрис, 1999. – 272с. – ISBN 966-531-051-8
295704
  Власов В. Вступ до історії України : Підручник для 5 кл. загальноосвітніх навч. закладів / В. Власов, О. Данилевська. – Київ : Генеза, 2001. – 247с. – ISBN 966-531-051-8
295705
   Вступ до історії України. 5 клас : Дидактичні матеріали до курсу. – Харків : Основа, 2006. – 144с. – (Біб-ка журналу "Історія та правознавство"). – ISBN 966-333-000-0
295706
   Вступ до квантової механіки частинок зі спіном : Методична розробка для студ. фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 2002. – 57с.
295707
  Загородній А.Г. Вступ до кінетичної теорії плазм / А.Г. Загородній, А.І. Момот ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ : Наукова думка, 2015. – 447, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 438-440. – Бібліогр.: с. 441-446. – ISBN 978-966-00-1536-4
295708
   Вступ до кліматології і метеорології: екологічні аспекти : навч. посіб. для підгот. за спец. 7.070801 "Екологія та охорона навколиш. середовища" / О.І. Бондар [та ін.]. – Херсон : Олді-плюс, 2011. – 219, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 215-219. – ISBN 978-966-2393-50-7
295709
  Низовий М.А. Вступ до книгознавства : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закл. / М.А. Низовий ; Мін-во культури і туризму України, Харківська державна академія культури. – Київ : Кондор, 2009. – 144с. – ISBN 978-966-351-240-2
295710
  Скороход А.В. Вступ до комбінаторики : Метод. розробки / А.В. Скороход, М.Й. Ядренко; КДУ ім. Т.Г. Шевченка; Українська студія навчального телебачення; Республіканська фізико-математична школа. – Київ, 1971. – 40с.
295711
  Згуровський М.З. Вступ до комп"ютерних інформаційних технологій : Навч. посібник для студ. економ. спеціальностей вищ. навч. закладів / М.З. Згуровський, І.І. Коваленко, В.М. Міхайленко; Мін-во освіти і науки України; Нац. технічний ун-тет України "КПІ". – 2-е вид. – Київ : Європейський університет, 2002. – 265 с. – ISBN 966-7508-74-9
295712
  Якунов А.В. Вступ до конструювання приладів : Конспект лекцій для студ. фізичного фак-ту / А.В. Якунов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 1999. – 28с.
295713
  Чумаченко Б.М. Вступ до культурології античності : навчальний посібник / Б.М. Чумаченко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 176 с. – Бібліогр.: с. 170-173. – ISBN 978-966-518-470-6
295714
  Чумаченко Б.М. Вступ до культурології античності. Стародавня Греція : навчальний посібник / Б.М. Чумаченко. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2003. – 97, [3] с. – Додатки: с. 88-97. – Бібліогр.: с. 96-98. – ISBN 966-518-219-6
295715
  Писаренко Н. Вступ до курсу "Адміністративне судочинство в Україні" : лекція // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 267-272. – ISSN 0132-1331
295716
  Медведєв Ф.П. Вступ до курсу історії української мови / Ф.П. Медведєв. – Харків, 1967. – 152 с.
295717
  Федорченко А.М. Вступ до курсу статистичної фізики та термодинаміки : посібник / А.М. Федорченко. – Київ : Вища школа, 1973. – 187 с.
295718
  Харитонов Є. Вступ до курсу цивільного права // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 149-159
295719
  Демська О.М. Вступ до лексикографії : навчальний посібник / Орися Демська ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 268 с. : іл., табл. + Додатки: с. 203-265. – Бібліогр.: с. 189-202. – ISBN 987-966-518-542-0
295720
  Мейзерська І.В. Вступ до лексикографії = Introduction to lexicography : навч. посібник з англомовної лексикогр. для студентів ІІІ курсу ВНЗ / Мейзерська І.В. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2014. – 104 с. : табл. – Загол. обкл. англ. – Бібліогр.: с. 82-83
295721
  Бацевич Ф. Вступ до лінгвістичної генології : Навчальний посібник / Ф.Бацевич. – Київ : Академія, 2006. – 248с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-207-0
295722
  Бацевич Ф.С. Вступ до лінгвістичної прагматики : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Ф.С. Бацевич. – Київ : Академія, 2011. – 304 с. – Бібліогр.: с. 292-302. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-368-3
295723
   Вступ до літературознавства : Хрестоматія. – Київ : Либiдь, 1995. – 256с. – ISBN 532500669X


  Ця книжка є першим виданням наукових текстів з питань теорії літератури українською мовою. Тексти підібрані відповідно до програми навчального курсу за тематично-хронологічним принципом. До хрестоматії залучено ті праці, які є певними віхами у розвитку ...
295724
  Галич О.А. Вступ до літературознавства : підручник для студентів ВНЗ / О.А. Галич ; М-во освіти і науки України, Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 288 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-617-227-6


  Висвітлюються найвиразніші явища літературного процесу в кон-тексті світового літературознавства з урахуванням його новітніх досягнень. Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
295725
  Білоус П.В. Вступ до літературознавства : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / П.В. Білоус. – Київ : Академія, 2011. – 336 с. – Бібліогр.: с. 331-334. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-367-6
295726
  Білоус П.В. Вступ до літературознавства : навч. посібник для самост. роботи студ. / П.В. Білоус, Г.Д. Левченко. – Київ : Академія, 2012. – 362, [2] с. – Термінол. словник: с. 351-362. - Сер. засн. в 2008 р. – Бібліогр. на початку ч. – (САМ!). – ISBN 978-966-580-388-1
295727
   Вступ до літературознавства: завдання і тести : Методична розробка з курсу "Вступ до літературознавства". – Київ : Київський університет, 2001. – 46с.
295728
  Павленко В.О. Вступ до магнетохімії : навч. посібник для студ. спец. "Неорганічна хімія" та "Фізична хімія" / В.О. Павленко, І.О. Фрицький ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 167 с. : табл. – Бібліогр.: с.165-166. – ISBN 978-966-439-496-0
295729
  Климентов Л.В. Вступ до мапографії : посібник для педвузів та викладачів / Л.В. Климентов. – Одеса : Держвидав України, 1928. – 128 с.
295730
  Ремез Є.Я. Вступ до математичного аналізу / Є.Я. Ремез. – Київ, 1952. – 228 с.
295731
  Мойсишин В.М. Вступ до математичного аналізу : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Мойсишин, Б.С. Сікора, Т.Г. Лавинюкова. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 161 с. : іл. – Бібліогр.: с. 161. – ISBN 978-966-694-122-3
295732
  Швецов К.І. Вступ до математичного аналізу. / К.І. Швецов. – Київ, 1968. – 97с.
295733
  Швецов К.І. Вступ до математичного аналізу. / К.І. Швецов. – Київ, 1970. – 122с.
295734
  Дороговцев А.Я. Вступ до математичної статистики / А.Я. Дороговцев, М.С. Слободенюк. – Київ : Знання, 1977. – 50 с.
295735
  Адамян В.М. Вступ до математичної фізики = Introduction to mathematical physics : Навч. посібник для студ. фізико-математ. та інженерно-фізичних спец. ун-тетів / В.М. Адамян, М.Я. Сушко; МОіНУ; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2003. – 320с. – ISBN 966-549-940-8
295736
   Вступ до медичної геології = Introduction to medical geology : у 2-х томах / Рудько Г.І. [та ін.] ; за ред. Г.І. Рудька, О.М. Адаменка. – Київ : Академпрес. – ISBN 978-966-7541-07-1
Т. 1. – 2010. – 736 с. : іл. – Бібліогр.: с. 718-735
295737
   Вступ до медичної геології = Introduction to medical geology : у 2-х томах / Рудько Г.І. [та ін.] ; за ред. Г.І. Рудька, О.М. Адаменка. – Київ : Академпрес. – ISBN 978-966-7541-08-8
Т. 2. – 2010. – 448 с. – Бібліогр.: с. 421-432
295738
  Алієв Азер Аріф огли Вступ до менеджменту зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник-довідник / А. Алієв , В.М. Алієва-Барановська, І.І. Дахно. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 599, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 230-404. – ISBN 978-611-01-0567-5


  В пр. № 1702120 напис: Подарунок Київському національному університету ім. Т.Г. Шевченка від к. ю. н., доц. В.М. Алієвої-Барановської. Підпис.
295739
  Гусєв В.І. Вступ до метафізики : Навчальний посібник для студентів філософських спеціальностей вищих навчальних закладів / В.І. Гусєв. – Киев : Либідь, 2004. – 488 с. – ISBN 966-06-0340-1


  Розглянуто фундаментальні філософські питання онтології та метафізики. Аналізуються категорії буття, сутності, існування, дійсності, субстанції та ін., а також проблеми співвідношення буття і свідомості, свободи і необхідності та ін.
295740
  Кривий С.Л. Вступ до методів створення програмних продуктів : навч. посіб. для студ. ВНЗ / С.Л. Кривий ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернівці ; Київ : Букрек, 2012. – 423, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 420-423. – Бібліогр.: с. 417-419. – ISBN 978-966-399-449-9
295741
  Савін Г.М. Вступ до механіки полімерів / Г.М. Савін. – Київ, 1968. – 100с.
295742
  Дьяченко В.Е. Вступ до механіки середовища, що деформується / В.Е. Дьяченко. – Київ-Львів, 1949. – 71с.
295743
  Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / П. Маланчук; Пер.з англ. – 7-ме видання, перероблене. – Харків : Консум, 2000. – 592с. – ISBN 966-7124-77-0
295744
  Сладкопєвцев В. Вступ до мімодрами / В. Сладкопєвцев. – Київ : Вид. Дніпpосоюзу ; [Дpук. й нотодpук. Дніпpосоюзу], 1920. – 116 с. : табл., мал. – Додатки: с. 29-92. - Словник почувань [тлумач.]: с. 40-83. - Покажчик [слов. імен]: с. 107-113. – (Театpальний поpадник ; Кн. 2)
295745
  Тимохін В.О. Вступ до міської синергетики // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 157-173
295746
  Калинович М.Я. Вступ до мовознавства : курс лекції, читаних у Київ. держ. ун-ті в 1938-39 навчальному році / М.Я. Калинович. – Київ : Київ. держ. ун-т, 1940. – 110 с. – На правах рукопису
295747
  Калинович М.Я. Вступ до мовознавства : посібник для філол. ф-тів ун-тів та ф-тів мови і л-ри пед. ін-тів / М.Я. Калинович. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ ; Львів : Радянська школа
Вип. 2. – 1947. – 112 с.
295748
  Скалозуб Л.Г. Вступ до мовознавства / Л.Г. Скалозуб. – Київ
ч. 1. – 1971. – 47с.
295749
  Скалозуб Л.Г. Вступ до мовознавства / Л.Г. Скалозуб. – Київ
ч. 2. – 1973. – 99с.
295750
  Дорошенко С.І. Вступ до мовознавства / С.І. Дорошенко, П.С. Дудик. – К, 1974. – 295с.
295751
  Доленко М.Т. Вступ до мовознавства / М.Т. Доленко. – Київ, 1975. – 152с.
295752
  Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства / Ю.О. Карпенко. – К.-Одесса : Вища школа, 1983. – 190с.
295753
  Лизанець П.М. Вступ до мовознавства / П.М. Лизанець. – К., 1986. – 294с.
295754
  Донець Л.С. Вступ до мовознавства : Практикум / Л.С. Донець, Л.І. Мацько. – Київ : Вища школа, 1989. – 182с.
295755
  Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства / Ю.О. Карпенко. – 2-е вид., доп. – К.-Одесса : Вища школа, 1991. – 280с. – ISBN 5-11-002131-7
295756
  Ющук І.П. Вступ до мовознавства : Навч. посіб. / І.П. Ющук. – Київ : Рута, 2000. – 120с. – ISBN 966-7795-21-7
295757
  Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : Підручник / М.П. Кочерган. – Київ : Академія, 2000. – 358с. – (Альма матер). – ISBN 966-580-081-7
295758
  Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : Підручник / М.П. Кочерган. – Київ : Академія, 2001. – 368с. – (Альма матер). – ISBN 966-580-100-7
295759
  Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : Підручник / М.П. Кочерган. – Київ : Академія, 2002. – 368с. – (Альма матер). – ISBN 966-580-124-4
295760
  Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : Підручник / М.П. Кочерган. – Київ : Академія, 2004. – 368с. – (Альма матер). – ISBN 966-580-124-4
295761
  Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : Підручник / М.П. Кочерган. – 2-ге вид. – Київ : Академія, 2005. – 368с. – (Альма матер). – ISBN 966-580-194-5
295762
  Левицький А.Е. Вступ до мовознавства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.Е. Левицький, А.В. Сингаївська, Л.Л. Славова; МОНУ; Житомирськ. держ. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 104с. – ISBN 966-364-194-0
295763
  Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства : Підручник / Ю.О.Карпенко. – Київ : Академія, 2006. – 336с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-208-9
295764
  Швачко С.О. Вступ до мовознавства : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Швачко С.О., Кобякова І.К. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 224с. – ISBN 996-382-030-6
295765
  Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : Підручник / М.П. Кочерган. – 2-ге вид. – Київ : Академія, 2006. – 368с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-194-5
295766
   Вступ до мовознавства : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.О. Голубовська, Ю.Л. Мосенкіс, В.Ф. Чемес, Л.М. Запорожець, С.М. Лучканин, З.В. Рожченко; Голубовська І.О. [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 966-594-983-7
Ч. 1. – 2007. – 100 с. – Бібліогр.: с. 96-98
295767
  Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : підручник / М.П. Кочерган. – 2-ге вид. – Київ : Академія, 2008. – 368с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-248-8
295768
  Карпенко Ю.О. Вступ до мовознавства : підручник / Ю.О. Карпенко. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : Академія, 2009. – 336с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-298-3
295769
  Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : підручник [для студентів філологічних спец. вищих навч. закладів] / М.П. Кочерган. – 2-ге вид. – Київ : Академія, 2010. – 368 с. – Бібліогр.: с. 333-335. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-248-8
295770
   Вступ до мовознавства : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / І.О. Голубовська [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 966-594-984-5
Ч. 2. – 2010. – 223 с.
295771
  Монжалєй Т.К. Вступ до мовознавства : навч. посібник для студ. ВНЗ / Т.К. Монжалєй. – Суми : Університетська книга, 2011. – 182, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 179-182. – ISBN 978-966-680-556-3
295772
  Терехова Д.І. Вступ до мовознавства : навч. посібник для студ. 1-го курсу (напрям підготов. 6.020303 "Філологія", спец. "Переклад") та загальноосвіт. навч. закладів (курси за вибором для учнів проф. класів філол. напряму) / Терехова Д.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т, Каф. теорет. і приклад. лінгвістики та новогрец. філології. – Київ ; Полтава : Полтавський літератор, 2012. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 227 та на початку лекцій. – ISBN 978-966-192-083-4
295773
  Кочерган М.П. Вступ до мовознавства : підручник / М.П. Кочерган. – 3-тє вид., стер. – Київ : Академія, 2014. – 302, [1] с. : іл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 300-302 та в кінці ст. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-453-6
295774
  Левицький А.Е. Вступ до мовознавства [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. внз / А.Е. Левицький, А.В. Сингаївська, Л.Л. Славова ; МОНУ ; Житомир. держ. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2006. – 104 с. – ISBN 966-364-194-0
295775
   Вступ до мовознавства.. – К, 1962. – 32с.
295776
   Вступ до мовознавства.. – Київ, 1962. – 29с.
295777
  Бевзенко С.П. Вступ до мовознавства. Короткий нарис : Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / С.П. Бевзенко. – Київ : Вища школа, 2006. – 143с. – ISBN 966-642-240-9


  Розглянуто предмет мовознавства, зв"язок його з іншими науками, методи і при-йоми лінгвістичних досліджень, природу і суспільні функції мови. Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчаль-них закладів.
295778
  Радченко І.В. Вступ до молекулярної фізики : посібник / І.В. Радченко. – Київ : Радянська школа, 1950. – 368с.
295779
  Радченко І.В. Вступ до молекулярної фізики : учб. посібник / І.В. Радченко. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1954. – 475с.
295780
  Радченко І Вступ до молекулярної фізики : Дис... наук: / Радченко І,В.;. – Київ, 1954. – 475л.
295781
   Вступ до моніторингу агрохімічного та токсикологічного стану грунтів Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / С. Корсун, З. Бонюк, В. Соломаха, О. Іванюта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 138-140. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Відображено сучасний стан грунтів Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна, як основу біолого-екологічного моніторингу та наведено результати агрохімічних та токсикологічних аналізів. The description of soils of the O.V. Fomin Botanical garden, results ...
295782
  Коломоєць Т.О. Вступ до навчального курсу "Адміністративне право України" : навч. лекція / проф. Т.О. Коломоєць, проф. В.К. Колпаков ; Запоріз. нац. ун-т. – Київ : ІнЮре, 2014. – 237, [1] с. – Глосарій: с. 223-232. - Предм. покажч.: с. 233-237. – Бібліогр.: с. 210-222 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-505-2
295783
   Вступ до НАТО - стратегічний вибір України / Ін-т трансформації суспільства ; [ за заг. ред. О.І. Соскіна ]. – Київ : Інститут трансформації суспільства, 2008. – 192 с. – ISBN 978-966-8534-08-9
295784
  Ставнійчук М. Вступ до НАТО. Післясвяткові роздуми на актуальну тему // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 липня (№ 25). – С. 3
295785
  Брежнєва Т. Вступ до НАТО: юридичні та політичні аспекти проведення референдуму // Україна - НАТО : Інформаційно-аналітичний журнал Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 67-74.
295786
  Бочковський О. Вступ до націології // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1996. – № 1 (4). – С. 81-107
295787
  Бочковський О. Вступ до націології / Ольгерт Бочковський ; [передм. К. Шудрі ; ред. В. Пономарьов] ; Центр громадянської освіти. – Київ : Генеза, 1998. – 138, [4] с. – Бібліогр.: с. 133-137. – (Київське братство). – ISBN 966-504-091-Х
295788
  Кривий С.Л. Вступ до некласичної математичної логіки : навчальний посібник для студ. ун-тів, які навчаються за напрямом підготовки "Комп"ютерні науки" / С.Л. Кривий, О.І. Провотар ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 205, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с.199-201. – ISBN 978-966-439-209-6


  Викладено основні поняття і наукові результати теорій множин, математичної логіки, відношень, формальних систем, алгоритмів, комбінаторики, графів.
295789
  Лянце В. Вступ до нестандартної теорії ймовірностей : Тексти лекцій / В. Лянце, Г. Чуйко; Мін-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 45 с.
295790
  Дунаєв Ю.В. Вступ до нової фізики / Ю.В. Дунаєв. – Київ : Аграрна наука, 1996. – 37 с.
295791
  Дунаєв Ю.В. Вступ до нової фізики / Ю.В. Дунаєв. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Гнозіс, 1999. – 53 с.
295792
  Мітрясова О.П. Вступ до органічної хімії [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О.П. Мітрясова ; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2007. – 400 с. – ISBN 978-966-370-075-5


  У навчальному посібнику викладено основи знань з органічної хімії на основі принципу інтеграції з іншими природничими дисциплінами, що вивчаються студентами природничих спеціальностей. Особлива увага приділена значенню хімічних процесів та органічних ...
295793
   Вступ до освітології : навч. програма для спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" освітньо-кваліфікац. рівень "магістр" / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т сусп-ва, Н.-д. лаб. освітології ; [розроб.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2014. – 79, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем
295794
  Навроцький В.О. Вступ до особливої частини кримінального права України: Лекції для студ. юр. фак. / В.О. Навроцький. – Львів, 1997. – 30с.
295795
  Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.М. Мешко ; [ ред. Г.А. Теремко]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академвидав, 2012. – 200 с. : табл. – Бібліогр.: с. 194-197. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-028-8


  Учитель-людина, якій за фахом належить відкривати молодій генерації глибини наук, життєву мудрість, передавати навички діяльності. Усвідомлене входження в педагогічну справу починається з осягнення її засад і суті, призначення, функцій і структури
295796
  Корунець І.В. Вступ до перекладознавства : навч. посібник для студентів перекладацьких і філологічних ф-тів, ін-тів / Корунець І.В. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 512 с. – Бібліогр.: с. 509-510. – ISBN 978-966-382-137-5
295797
  Скиба В. Вступ до полiтологiї : Екскуpс в iстоpiю пpавничо-полiтичної думки / В. Скиба, В. Горбатенко, В. Туренко; Міжн. фонд. "Відродження";За ред.В. Й. Скиби. – Київ : Основи, 1996. – 718с. – (Сер."Трансформація гуманітарної освіти в Україні). – ISBN 966-500-060-8
295798
  Скиба В. Вступ до полiтологiї : Екскуpс в iстоpiю пpавничо-полiтичної думки / В. Скиба, В. Горбатенко, В. Туренко; За заг.ред.В.Й.Скиби. – Київ : Основи, 1998. – 718с. – ISBN 966-500-060-8
295799
  Найда А.М. Вступ до політекономії / А.М. Найда. – К., 1993. – 152с.
295800
  Люксембург Р. Вступ до політичної економії / Р. Люксембург. – 2-е вид., 1932. – 217с.
295801
  Бодуен Ж. Вступ до політології / Ж. Бодуен. – Київ : Основи, 1995. – 174с. – ISBN 5-7707-7051-1
295802
  Якушик В.М. Вступ до політології : навчально-методичний посібник для вивчення державознавчих тем курсу політології / В.М. Якушик ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – 2-ге вид, випр. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 65, [3] с. – ISBN 978-966-667-523-4
295803
   Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов"янських мов. – Київ : Наукова думка, 1966. – 596с.
295804
  Семчинський С.В. Вступ до порівняльно-історичного мовознавства : (на матеріалі індоєвропейських мов):Навчальний посібник / С.В. Семчинський; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2002. – 174с. – ISBN 966-594-244-1
295805
  Муравйов І В. Вступ до права Європейського союзу : підручник для студ. вузів / Муравйов Віктор Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. порівняльного і європейського права. – 2-ге вид. – Київ : [б. в.], 2010. – 227 с. – Бібліогр.: с. 227
295806
  Кернз Волтер Вступ до права Європейського Союзу : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Кернз Волтер; пер. з англ. В.С. Ісакович. – Київ : Знання, 2002. – 381 с. – (Європейське право). – ISBN 966-620-050-3


  Розкриваються як традиційні, так і нові складові загальної системи права Європейського Союзу. Окремий розділ присвя-чено практичним рекомендаці-ям студентам, які готуються розпо-чати власну кар"єру, спеціалізуючись на праві Європейського Союзу. ...
295807
  Муравйов В.І. Вступ до права Європейського Союзу : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.І. Муравйов ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 303 с. – ISBN 966-594-951-9
295808
  Бернхем В. Вступ до права та правової системи США = Introduction to the law and legal system of the united states / В. Бернхем. – Київ : Україна, 1999. – 554с. – ISBN 966-524-071-4
295809
  Шкода В.В. Вступ до правової філософії / В.В. Шкода. – Харків : Фоліо, 1997. – 221с. – ISBN 966-03-0022-0
295810
  Ла Рош Вальтер фон Вступ до практичної журналістики : З докладним описом шляхів здобуття освіти у Німеччині / Вальтер фон Ла Рош за співпраці Клауса Майєра та Габріели Гооффаккер. – Київ : Академія Української Преси, 2005. – 229с. – Парал. тит. арк. нім. мовою. – ISBN 966-7181-87-1
295811
  Ганжа М. Вступ до практичної номографії / М. Ганжа. – Х.-К., 1933. – 98 с.
295812
  Вакарчук І.О. Вступ до проблеми багатьох тіл : Посібник для студ.фіз.спец.ВНЗ / І.О. Вакарчук. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1999. – 220с. – ISBN 966-613-017-3
295813
  Авраменко В.С. Вступ до програмної інженерії : навч. посібник / В.С. Авраменко, В.Ы. Салапатов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2012. – 600, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 600. – ISBN 978-966-353-261-5
295814
   Вступ до програмування мовою C++. Організація даних : навч. посібник / [Т.О. Карнаух та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 151, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 147
295815
   Вступ до програмування мовою C++. Організація обчислень : навч. посіб. / [Ю.А. Бєлов та ін. ; ред. Н. Земляна] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 175, [1] с. : іл. – Додатки: с. 161-168. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці кн. – Бібліогр.: с. 160. – ISBN 978-966-439-563-9
295816
  Фройд З. Вступ до психоаналізу : Лекці зі вступу до психоаналізу з новими висновками / З. Фройд; Пер. з нім. П.Таращук. – Київ : Основи, 1998. – 709с. – ISBN 966-500-013-6
295817
  Братченко І.Г. Вступ до психології антиципації : Навч. посібник / І.Г. Братченко. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1996. – 92с.
295818
  Батраченко І.Г. Вступ до психології антиципації. / І.Г. Батраченко. – Дніпропетровськ, 1996. – 90с.
295819
  Глива Є. Вступ до психотерапії : [навч. посібник для студентів вищих навч. закладів] / Євген Глива; Нац. ун-т "Острозька академія". – Острог; Київ : НаУ "Острозька академія"; Кондор, 2004. – 530с. – ISBN 966-7631-75-3
295820
  Тітов І.Г. Вступ до психофізіології : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.Г. Тітов. – Київ : Академвидав, 2011. – 294, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 291-294. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-020-2
295821
  Глазерсфельд Е. фон Вступ до радикального конструктивізму // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 2. – С.33-58


  Теорія конструювання реальності в процесі пізнання.
295822
  Левитський С.М. Вступ до радіозв"язку. Випромінювання та поширення радіохвиль : Навчальний посібник для студ. радіофізичного факультету / С.М.Левитський, В.В.Загородній; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 97с. – ISBN 966-594-812-1
295823
  Левитський С.М. Вступ до радіозв"язку. Випромінювання та поширення радіохвиль : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом "Прикладна фізика" / С.М. Левитський., В.В. Загородній ; [КНУТШ]. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Карбон, 2010. – 104 с. – ISBN 978-966-1692-05-2
295824
  Єрушевич Г. Вступ до риторики / Г. Єрушевич, Я. Мельник; Мін-во освіти та науки України, Прикарпатський університет ім.Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2002. – 160с. – ISBN 966-8207-00-9
295825
  Магушинець І.І. Вступ до риторики : (іспанська мова); Навчальний посібник / КНУТШ; І.І. Магушинець. – Київ : Київський університет, 2004. – 109с. – (Бібліотека інституту філології). – ISBN 966-594-505-Х
295826
  Степанюк Микола Вступ до риторики : авторська програма пропедевтичного курсу для учнів 5 - 7-х класів // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 5. – С. 63-70
295827
  Яблонський В. Вступ до розмови про "Волинь" // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во" ; гоолов. ред. Ю. Сорока. – Київ, 2017. – № 2. – С. 70-75. – ISSN 0868-9644
295828
  Сак Ю.М. Вступ до романського мовознавства / Ю.М. Сак. – Ужгород, 1982. – 56с.
295829
  Магушинець І.І. Вступ до романської філології : навч. посібник для студентів ВНЗ-ів / І.І. Магушинець ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2009. – 79, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 73-74 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-027-1
295830
  Сергієнко О.М. Вступ до Світової організації торгівлі як вектор зовнішньоекономічної політики України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 55-59.
295831
  Кон І.С. Вступ до сексології / І.С. Кон; Перекл. з рос.: П.Л.Пироженко. – Київ : Либідь, 1991. – 304с.
295832
  Кузнецов М.І. Вступ до систематики квіткових рослин / М.І. Кузнецов. – Х., 1938. – 464с.
295833
  Грунський М.К. Вступ до слов"янського мовознавства / М.К. Грунський. – Київ-Львів : Радянська школа, 1946. – 148с. – Додаток - Тексти з старослов""янських пам""яток
295834
  Лучик В.В. Вступ до слов"янської філології : підручник [ для студентів вищих навч. закладів ] / В.В. Лучик. – Київ : Академія, 2008. – 344с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-262-4
295835
  Лучик В.В. Вступ до слов"янської філології : підручник [для студ. вищ. навч. закладів] / В.В. Лучик. – 2-ге вид., випр., допов. – Київ : Академія, 2013. – 343, [1] с. – Термінол. словник: с. 330-337. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 338-343. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-414-7
295836
  Чучка П.П. Вступ до слов`янської філології / П.П. Чучка. – К, 1988. – 77с.
295837
  Голомша Н.Є. Вступ до СОТ та конкурентоспроможність аграрного сектору України // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 120. – С. 29-32
295838
  Олефір А.О. Вступ до СОТ як першочергове завдання на шляху інтеграції України до світового економічного простору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 114-118. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Досліджено процес вступу України до СОТ як один з ключових елементів інтеграції до світового економічного простору та заходів, які здійснюються державними органами з метою якнайскорішого (але зваженого) завершення цього процесу.
295839
  Шебаніна О.В. Вступ до СОТ: проблеми та напрями їх вирішення стосовно продукції продовольчого підкомплексу України // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 102. – С. 297-300
295840
  Шебаніна О.В. Вступ до СОТ: Проблеми та напрями їх вирішення стосовно продукції продовольчого підкомплексу України // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 110, Част.1. – С. 44-48
295841
  Олійник Я.Б. Вступ до соціальної географії : Навчальний посібник для студентів географічних і соціологічних спеціальностей вищих навчальних закл / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – Київ : Знання, 2000. – 204с. – (Сер.""Вища освіта ХХ1 ст."). – ISBN 966-620-035-Х
295842
   Вступ до соціальної роботи : Навчальний посібник. – Київ : Академвидав, 2005. – 304с. – Шифр дубл. 36 Всту.Доп. карт соц. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-26-7
295843
  Шапошникова І.В. Вступ до соціальної роботи : навч.-метод. посібник для здобувачів ступеня вищ. освіти "бакалавр" напряму підгот. (спеціальності) 6.130102 "Соціальна робота" / І.В. Шапошникова ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т, Ф-т психології, історії та соціології, Каф. соц. роботи та соц. педагогіки. – Херсон : Гельветика, 2015. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-118 та наприкінці тем. – (Серія "Навчально-методичні посібники"). – ISBN 978-617-7178-68-1
295844
  Оссовський В.Л. Вступ до соціології : цикл лекцій / Володимир Оссовський ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2014. – 192, [1] с. – Бібліогр.: с. 192. – ISBN 978-966-2410-50-1
295845
  Казьмирчук Г.Д. Вступ до спеціальності : навчально-методичний комплекс / Казьмирчук Григорій Дмитрович ; КНУТШ, Історичний факультет, Кафедра історії для гуманітарних факультетів. – Київ : Логос, 2011. – 115 с. – Бібліогр.: с. 112-114. – ISBN 978-966-171-364-1
295846
  Казьмирчук Г.Д. Вступ до спеціальності : навч.-метод. комплекс / Казьмирчук Григорій Дмитрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. історії та гуманіт. ф-тів. – Вид. 2-ге, випр. та доповн. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – 166, [1] с. – Бібліогр.: с. 164-166 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7107-14-8
295847
  Гондюл В.П. Вступ до спеціальності " Міжнародна інформація " : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Гондюл, М.М. Рижков, О.М. Андрєєва ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-439-118-1
295848
  Рябічев В.Л. Вступ до спеціальності "Видавнича справа та редагування": основи математичних знань : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом підгот. "Видавнича справа та редагування" / В.Л. Рябічев ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 143 с. : іл. – Бібліогр.: с. 141. – ISBN 978-966-439-468-7
295849
  Владимиров В.М. Вступ до спеціальності "Журналістика" : навч. посібник / В.М. Владимиров ; МАУП. – Київ : МАУП, 2007. – 166 с. – ISBN 966-608-705-7
295850
  Владимиров В.М. Вступ до спеціальності "Журналістика" : навч. посібник / В.М. Владамирив ; [ за заг. ред. В.В. Різуна] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 303, [1] с. : схеми. – Бібліогр.: с. 301-302. – ISBN 978-966-439-458-8
295851
  Вергун В.А. Вступ до спеціальності "Міжнародний бізнес" : навч. посібник / В.А. Вергун, В.С. Карп ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : VADEX, 2014. – 332, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 285-288. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-97253-6-3
295852
  Карпенко О.Г. Вступ до спеціальності "Соціальна робота" : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ / О.Г. Карпенко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 243, [5] с. : табл. – Додатки: с. 180-202. – Бібліогр.: с. 238-244. – ISBN 978-966-194-071-9
295853
  Ігнатенко І.В. Вступ до спеціальності етнологія: методика польових етнографічних досліджень : навч.-метод. комплекс для студ. історич. ф-ту, спеціальність - етнологія / І.В. Ігнатенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Істор. фак., Каф. етнології та краєзнавства. – Київ : Логос, 2012. – 34, [2] с. : табл. – Додатки: с. 27-34. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-171-588-1
295854
  Горевалов С.І. Вступ до спеціальності кіно-, телемистецтво : навч. посібник / Горевалов С.І., Десятник Г.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка ; САММІТ-КНИГА, 2014. – 131, [1] с. – Бібліогр.: с. 130-131. – ISBN 966-594-785-0
295855
  Сащук Г.М. Вступ до спеціальності: телевізійна журналістика : навч. посібник / Г.М. Сащук. – Київ : Грамота, 2010. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 179-181. – ISBN 978-966-349-253-7
295856
  Єрмолаев О.М. Вступ до статистичної фізики і термодинаміки : Навчальний посібник / О.М. Єрмолаев, Г.І. Рашба; Мін-во освіти і науки України; Харк. нац. ун-т ім.В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2004. – 516с. – До 200-річчя Харківського ун-ту. – ISBN 966-623-283-9
295857
  Жоль К.К. Вступ до сучасної логіки : навч.посібник / К.К. Жоль. – Київ : Вища школа, 1992. – 128с. – ISBN 5-11-003825-2
295858
  Жоль К.К. Вступ до сучасної логіки : Навчальний посібник для студ. гуманітарн. спец. вищих навч. закладів / К.К. Жоль. – Київ : Либідь, 2002. – 152с. – ISBN 966-06-0241-3
295859
  Поль Р.В. Вступ до сучасної науки про електрику : пер. з 2-го рос. вид. / Р.В. Поль. – Харків ; Київ : ДНТВУ, 1933. – 298 с.
295860
  Мурашевич К.Г. Вступ до східної філології : навч. посібник для студ. спец. "Мова та література (китайська)" / К.Г. Мурашевич ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 158, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: c. 154-155. - Імен. покажч.: c. 156-185. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-699-5
295861
  Бальме К. Вступ до театрознавства / Крістофер Бальме; ЛНУ ім. І. Франка, Факультет культури і мистецтв. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2008. – 270с. – ISBN 966-8849-43-4
295862
  Корбозерова Н.М. Вступ до текстуальної лінгвистики (іспанська мова) = Introduccion a la textologia linguistica espanola/Korbozerova N.M.Vyazankina A.M. : Навчальний посібник до курсу за вибором / Н.М. Корбозерова, А.М. Вязанкінв. – Київ, 2002. – 54с.
295863
   Вступ до тележурналістики.. – К, 1985. – 11с.
295864
  Планк М. Вступ до теоретичної оптики : пер. з нім. / М. Планк. – Харків; Київ : ДНТВУ, 1933. – 137с.
295865
  Планк М. Вступ до теоретичної фізики : пер. з 2-го нім. вид. / М. Планк. – Харків ; Київ
Ч. 3 : Вступ до теорії електрики і магнетизму. – 1934. – 173 с.
295866
  Петравчук А.П. Вступ до теорії алгебр Лі : навч. посібник для студентів мех.-мат. ф-т ун-тів / А.П. Петравчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 115, [1] с. – Бібліогр.: с. 113-114. – ISBN 978-966-496-212-1
295867
  Мельник І.А. Вступ до теорії апофатичного символізму О.Ф. Лосєва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 36-39. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Виявляється специфіка розв"язання проблеми символізму в філософській спадщини О.Ф. Лосєва.
295868
  Жданов В.І. Вступ до теорії відносності : навч. посібник для студентів фізичних факультетів університетів / В.І. Жданов ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 288с. – ISBN 978-966-439-050-4
295869
  Гетьман А.П. Вступ до теорії еколого-процесуального права України : Hавчальний посібник / А.П. Гетьман; Академія правових наук Укра ни. Hаціональна юридична академія Укра ни ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Основа, 1998. – 208с. – ISBN 5-7768-0314-4
295870
  Бакан Г.М. Вступ до теорії експертних систем та баз знань : курс лекцій для студентів фак-ту кібернетики / Г.М. Бакан; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 90с. – .
295871
  Ковалко О.М. Вступ до теорії енергоефективності багаторівневих систем: методи та моделі енергетичного менеджменту в системі житлово-комунального господарства / О.М. Ковалко, О.В. Новосельцев, Т.О. Євтухова ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ : Інститут технічної теплофізики НАН України, 2014. – 252, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-249. – ISBN 978-966-02-7257-6
295872
  Черевко І. Вступ до теорії зрівноваженого розвитку // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 10-17


  Висвітлено результати досліджень основних проблем у розумінні сутності зрівноваженого розвитку, причин існування суперечностей у цьому розумінні; ідентифікація ймовірності існування єдиної загальної теорії зрівноваженого розвитку та можливостей і ...
295873
  Лебєдєв Є.О. Вступ до теорії імовірностей : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Є.О. Лебєдєв, М.М. Шарапов ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 151 с. – ISBN 978-966-439-284-3
295874
  Барановский М.Т. Вступ до теорії інтегрованого опрацювання інформації сільськогосподарських підприємств / М.Т. Барановский. – К., 1972. – 215с.
295875
  Скрипник М. Вступ до теорії інтерактивних технологій післядипломного навчання // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2012. – № 2 (21). – С. 87-91
295876
  Іщенко О.В. Вступ до теорії ймовірностей : Навч. посібник для студ. хімічного ф-ту / О.В. Іщенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 44с. – ISBN 966-581-818-X
295877
  Дмитрієнко Ю.М. Вступ до теорії легістської форми української правосвідомості // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 41-48. – ISSN 1563-3349
295878
  Алєксєєва І.О. Вступ до теорії міжкультурної комунікації : підручник / І.О. Алєксєєва ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 296 с. – Текст на англійській мові. – Бібліогр.: с. 281-291. – ISBN 978-966-439-459-5
295879
  Лянце В. Вступ до теорії операторів : тексти лекцій / В. Лянце, Т. Кудрик, Г. Чуйко; Мін-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 221с.
295880
  Мамрак А.В. Вступ до теорії перекладу : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Мамрак. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-364-827-9
295881
  Мішура Ю.С. Вступ до теорії півгруп: Навчальний посібник для студентів механіко-математичного факкультету. / Ю.С. Мішура. – К., 1997. – 80с.
295882
  Іванчов М.І. Вступ до теорії рівнянь у частинних похідних : текст лекцій / М.І. Іванчов; М.І. Іванов ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Тріада плюс, 2004. – 178 с. – ISBN 966-7596-36-2
295883
  Скакун В.А. Вступ до теорії управління бізнес-процесами будівельних підприємств : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 58-60 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
295884
  Чухим Н.Д. Вступ до теорії фемінізму : програма лекційного курсу / Н.Д. Чухим; Наталія Чухім ; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1998. – 23 с.
295885
  Александров П.С. Вступ до теорії функції дійсного змінного / П.С. Александров, А.М. Колмогоров. – Київ, 1941. – 268с.
295886
  Александров П.С. Вступ до теорії функції дійсного змінного / П.С. Александров, А.М. Колмогоров. – Київ, 1941. – 268 с.
295887
  Гольдберг А.А. Вступ до теорії функцій багатьох комплексних змінних : навчальний посібник / А.А. Гольдберг, І.Е. Чижиков ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-685-8
Ч. 1. – 2009. – 82 с.
295888
  Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство та культурологія = Beginning theory / Пітер Баррі ; пер. з англ. О. Погинайко. – Київ : Смолоскип, 2008. – 360 с. – (Пролегомени). – ISBN 978-966-8499-86-9
295889
  Привалов І.І. Вступ до теоріїї функцій комплексного змінного / І.І. Привалов. – Х, 1938. – 380 с.
295890
  Качановська Т.О. Вступ до термінознавства = Introduction a la terminologie : навч. посіб. [для студ. 3-го курсу : теорія, вправи, тексти (французька мова) : у 2-х ч.] / Т.О. Качановська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка
Ч. 1. – 2011. – 80 с. – Кн. опис. по обкл.
295891
  Качановська Т.О. Вступ до термінознавства = Introduction a la terminologie : навч. посібник [для студ. 3-го курсу: теорія, вправи, тексти (французька мова) : у 2-х ч.] / Т.О. Качановська ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : [КНУ ім. Тараса Шевченка]
Ч. 2. – 2011. – 98 с. – Бібліогр.: с. 91-98
295892
  Паламарюк В.Е. Вступ до технології оптичного приладобудування / В.Е. Паламарюк. – Чернівці, 1977. – 68с.
295893
  Бевзенко С.П. Вступ до української діалектології : Конспект лекцій для студентів / С.П. Бевзенко. – Одеса, 1965. – 68с.
295894
   Вступ до університетських студій : навч. програма : робоча навч. програма : для спец. 8.18010021 "Педагогіка вищої школи" напряму 1801 "Специфічні категорії" : нормат. ч. циклу наук.-предм. підгот. : освіт.-кваліфікац. рівень "магістр" : за вимогами кредит.-модул. системи навч. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Каф. теорії та історії педагогіки ; [уклад. Терентьєва Н.О.]. – Київ ; Черкаси : КУБГ ім. Б. Грінченка ; Чабаненко Ю.А., 2014. – 58, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 53-57. – ISBN 978-966-493-905-5
295895
  Некос В.Ю. Вступ до фаху "Екологія та охорона навколишнього середовища" : Навчальний посібник для студ. вищих і навчальних закладів / В.Ю. Некос; МОНУ; Харьківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразина. – 2-е вид., допов.та перероб. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2002. – 170с. – ISBN 966-623-026-7; 966-623-143-3
295896
  Гукалова І.В. Вступ до фаху: географія і суспільство : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.В. Гукалова, Д.С. Мальчикова ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2015. – 267, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 221-230. – ISBN 978-966-289-075-4
295897
  Вальденфельс Бернхард Вступ до феноменології = Einfuhrung in die phanomenologie : Переклад з німецької / Вальденфельс Бернхард. – Київ : Альтерпрес, 2002. – 176с. – (Сучасна гуманітарна бібліотека). – ISBN 966-542-089-5; 966-542-178-6
295898
  Вальденфельс Б. Вступ до феноменології // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.110-130
295899
  Козак Л.В. Вступ до фізики космічної плазми : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Л.В. Козак ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 318 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 313. – ISBN 978-966-439-351-2
295900
  Дзюбенко М.І. Вступ до фізики навколоземного середовища : Навчальний посібник / М.І. Дзюбенко; МО України. Ін-т системних досліджень освіти. КУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 1994. – 239 с. : Іл.77 + Табл.16. – Бібліогр.: Біб.102 назви. – ISBN 5-7763-2346-0
295901
  Іванов І.М. Вступ до фізичної географії. / І.М. Іванов. – К., 1948. – 139с.
295902
  Левитський С.М. Вступ до фізичної електроніки : навчальний посібник / С.М. Левитський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 172 с. – ISBN 966-594-249-2
295903
  Нестеренко В.Г. Вступ до філософії : онтологвя людини : навч. посібник / В.Г. Нестеренко; МФ "Відродження". – Київ : Абрис, 1995. – 336 с. – ISBN 5-86828-034-2
295904
   Вступ до філософії : Історико-філософська пропедевтика: Підручник / Г.І. Волинка, В.І. Гусєв, І.В. Огородник, Ю.О. Федів; За ред. Г.І. Волинки. – Киев : Вища школа, 1999. – 624с. – ISBN 5-11-004714-6
295905
  Мірчук І. Вступ до філософії / За ред. та з передмовою М.Шафовала // Підручники / Український вільний університет. – Мюнхен, 2006. – Ч. 17 : Вступ до філософії /І.Мірчук. – С.1-373
295906
   Вступ до філософії : кредитно-модульний курс (навчально-методчний посібник для студ.-заочників): навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Алєксєєва Л.О., Андрєєва Т.О., Борисова З.О., Ізваріна О.М., Грєбеньков Г.В. та ін.]; за ред. Л.М. Нікітіна. – 3-тє вид., доп. та перер. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 256с. – Шифр дубл.1 Всту.Доп. карт. всем каб. – ISBN 978-966-364-588-9
295907
  Нікітін Л.М. Вступ до філософії : навч. посібник для студентів нефілос. спец. ВНЗ / Л.М. Нікітін, О.В. Андрієнко ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – 153, [1] с. – Глосарій: с. с. 141-150. – Бібліогр.: с. 151-153. – ISBN 978-966-385-322-2
295908
   Вступ до філософії (стислий виклад) : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.П. Щерба, О.А. Заглада, М.Г. Тофтул, В.К. Щедрін; МАУП; За ред. С.П. Щерби. – Київ : МАУП, 2002. – 144 с. – ISBN 966-608-194-6


  Розглянуто основні школи й тенденції світової та вітчизняної філософської думки, в популярній формі подано корінні філософські проблеми сучасності. Для студентів вузів, усіх, хто цікавиться філософією
295909
  Арон А. Вступ до філософії історії = Introduction a la philosophie de lhistoire : Ессе про межі історичної об"єктивності / Реймон Арон; Нове видання, переглянуте та анотоване Сільвією Мезюр; Пер. з франц. О.Йосипенко, С.Йосипенка. – Київ : Український центр духовної культури, 2005. – 580с. – ISBN 966-628-121-X
295910
  Печеранський І.П. Вступ до філософії неперервної освіти = Introduction to philosophy of lifelong education : монографія / І.П. Печеранський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Центр гуманітар. освіти НАН України. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. – 263, [1] с. : іл., табл. – Другий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 218-263. – ISBN 978-617-681-094-0
295911
  Дейвіс Б. Вступ до філософії релігії / Б. Дейвіс; Пер.з англ.І.Гарник. – Київ : Основи, 1996. – 270с. – ISBN 966-500-000-4
295912
  Кірюхін Д.І. Вступ до філософії релігії Гегеля : філософія як спекулятивна теологія : монографія / Д.І. Кірюхін ; НАНУ, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Парапан, 2009. – 204 с. – ISBN 978-966-8210-79-2
295913
   Вступ до філософії у конспекивному викладі.. – К, 1995. – 173с.
295914
   Вступ до філософії у конспективному викладі : Навч. посібник. – Київ, 1995. – 184 с. – ISBN 5-7763-2606-0
295915
  Ішмуратов А.Т. Вступ до філософської логіки : підруч. для студ. та аспірантів / А.Т. Ішмуратов. – Київ : Абpис, 1997. – 349с. – ISBN 966-531006-2
295916
  Пономаренко О.І. Вступ до фінансової математики : Навчальний посібник / О.І. Пономаренко; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2003. – 84с.


  Розглянуто основні економіко-математичні моделі, що пов"язані з теоріями споживання та виробництва, ринковою економікою, теорією загальної економічної рівноваги, кооперативними рішеннями та теорією добробуту, динамічними багатогалузевими моделями та ...
295917
  Росетті А. Вступ до фонетики / А. Росетті. – Київ, 1974. – 138с.
295918
  Конончук Г.Л. Вступ до фур`є-оптики : Навч. посіб. для студ. фізичних та технічних спец. ун-тів / Г.Л. Конончук, В.М. Прокопець, В.В. Стукаленко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 319, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 316-317. – ISBN 978-966-439-292-8
295919
  Павленко В.О. Вступ до хімії : навч. посібник / В.О. Павленко, Ю.М. Давиденко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 319, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-795-4
295920
  Орлов М.М. Вступ до хімії та технології барвних речовин і ії півпродуктів / М.М. Орлов. – Х-К, 1933. – 215с.
295921
  Пісаржевський Л.В. Вступ до хімії. На основі стуктури атому та елейтронно-йонної структури молекул. / Л.В. Пісаржевський. – Катеринослав, 1926. – 122с.
295922
   Вступ до хімічної номенклатури. Для викладачів і вчителів хімії та учнів середніх навчальних закладів : Hавчально-наочний посібник. – Київ : Школяр, 1997. – 48с.
295923
  Лисенко О.М. Вступ до хроматографічного аналізу : Навчальний посібник для студ. хім. спец. вузів / О.М. Лисенко, Б.Й. Набиванець. – Київ : Корвін прес, 2005. – 187с. – ISBN 966-8193-07-5
295924
  Харитонов Є.О. Вступ до цивільного права України : Навч. посібник / Є.О. Харитонов. – Київ : Істина, 2006. – 288с. – (Цивілістика). – ISBN 966-7613-74-7
295925
  Парасюк І.О. Вступ до якісної теорії диференціальних рівнянь : навчальний посібник / І.О. Парасюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 88с. – ISBN 966-594-589-0
295926
  Ціватий В. Вступ Естонії до Європейського Союзу - досвід для України // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 52-57. – (Історичні науки)
295927
  Стонер Дж. Вступ у бізнес / Дж. Стонер, Е. Долан. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 752с. – ISBN 966-7508-23-4
295928
  Щеглюк Б.П. Вступ України до COT: переваги та недоліки // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 106-110
295929
  Шпакович О. Вступ України до Європейського Союзу: переваги та перспективи // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 14 (299). – С. 27-29
295930
  Даниленко С.І. Вступ України до НАТО: інформаційний аспект / С.І. Даниленко, О. Шумило // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 169-172
295931
   Вступ України до НАТО: реалії та перспективи : Матеріали міжнародної конференції. – Дніпропетровськ : ДФ НІСД, 2006. – 184с. – ISBN 966-554-088-2
295932
  Нагірна В.П. Вступ України до Світової організації торгівлі: можливі економічні наслідки і деякі аспекти суспільно-географічних досліджень : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 26-33. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 1561-4980
295933
  Варналій З. Вступ України до Світової організації торгівлі: проблеми та перспективи : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 1. – С. 41-48. – ISSN 1605-2005
295934
  Артьомов І.В. Вступ України до СОТ - важливий крок на шляху євроінтеграції // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 399-409
295935
  Бутирська Т. Вступ України до СОТ у контексті державного будівництва України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 130-141.
295936
  Ткаченко О.Г. Вступ України до СОТ як шлях інтеграції до світового торговельного простору / О.Г. Ткаченко, В.А. Анін // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 84. – С. 52-59. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
295937
  Камілова С.Р. Вступ України до СОТ: можливості та наслідки // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 119. – С. 186-189
295938
  Пешко А. Вступ України до СОТ: наслідки та перспективи / А. Пешко, А. Назаренко // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 2. – С. 100-107.
295939
   Вступ України до СОТ: новий виклик економічній реформі = Ukraine"s WTO Accession: Challenge for Domestic Economic Reforms : 33 рисунки та 35 таблиць. – Київ : Альфа-Принт, 2003. – 292с. – ISBN 966-95492-9-9
295940
  Кудряшова Н.В. Вступ України до СОТ: перспективи та наслідки // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 85-88. – Бібліогр.: на 5 пунктів
295941
  Петрова Г.Є. Вступ України до СОТ: умови та наслідки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 146-153. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
295942
  Борщ Л. Вступ України до СОТ: що треба зробити? : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 6. – С. 17-22 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
295943
  Бураковський І. Вступ України до СОТ: як правильно оцінити наслідки // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2004. – № 7/8. – С. 6-8. – ISSN 1728-6220
295944
  Драган О.І. Вступ України у СОТ: перспективи для м"ясної галузі // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-6
295945
  Гулай В.В. Вступ Червоної Армії в Західну Україну у вересні 1939 р. в оцінці етнополітичних спільнот // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2013. – Вип. 20. – С. 29-39
295946
   Вступаем в строй. – Москва : Профиздат, 1934. – 202 с.
295947
   Вступайте до Київського національного університету імені Тараса Шевченка : [Фоторепортаж] // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 25 лютого - 4 березня (№ 9/10). – С. 12
295948
  Жариков Е.С. Вступающему в должность / Е.С. Жариков. – Москва, 1985. – 127с.
295949
  Тукай Габдулла Вступающим в жизнь / Тукай Габдулла. – Москва, 1961. – 141 с.
295950
  Аладышев Ю.И. Вступая в 21-й век / Ю.И. Аладышев. – Саранск, 1991. – 157с.
295951
  Арбатов Г.А. Вступая в 80-е... / Г.А. Арбатов, Олтманс Виллем. – Москва, 1983. – 334с.
295952
  Арбатов Г.А. Вступая в 80-е... / Г.А. Арбатов, Олтманс Виллем. – Москва, 1984. – 334с.
295953
  Басов С.А. Вступая в Год культуры: IV Всероссийский форум публичных библиотек / С.А. Басов, М.С. Леншина // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 1. – С. 11-14. – ISSN 0869-608Х


  О Всероссийском форуме публичных библиотек, ежегодно проводящемся Российской библиотечной ассоциацией совместно с Российской национальной библиотекой в Санкт-Петербурге: основные идеи, прозвучавшие на мероприятии, выводы, итоговый документ. Ключевые ...
295954
  Кеннеди П. Вступая в двадцать первый век : Пер. с англ. / П. Кеннеди. – Москва : Весь мир, 1997. – 480с. – (XXI век). – ISBN 5-85864-081-8, 5-7777-1015-2
295955
  Азерман Л.С. Вступая в жизнь / Л.С. Азерман. – Москва, 1983. – 96с.
295956
   Вступая в жизнь.. – М, 1974. – 126с.
295957
   Вступая в жизнь.. – М, 1982. – 207с.
295958
  Беляев Н.Н. Вступая в мир зодчества / Н.Н. Беляев. – Москва, 1991. – 122 с.
295959
  Фокин В.А. Вступая в ряды рабочего класса / В.А. Фокин. – Москва : Знание, 1984. – 80 с. : ил. – Библиогр.: с. 76. – (Новое в жизни, науке, технике. Педагогика и психология ; № 9)
295960
  Любомудров М.Н. Вступая в совершеннолетие. / М.Н. Любомудров. – М., 1976. – 144с.
295961
  Судаков В.И. и др. Вступая в ХХ1 век: проблема стратегических альтернатив социально-экономического развития украинского общества // Вестник Международного Соломонова университета / Международный Соломонов университет. – Киев, 1999. – № 2. – С.20-24. – (Социология)
295962
  Ковалева Л.Е. Вступая в юность / Л.Е. Ковалева. – М, 1974. – 95с.
295963
  Сидоров А.А. Вступит / А.А. Сидоров. – Москва, 1974. – 102 с.
295964
  Сочнева И. Вступит ли Турция в ЕС? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2012. – № 1 (49). – С. 86-96. – ISSN 0201-7083
295965
  Астауров Б.Л. Вступит. статья П.Ф. Рокицкого / Б.Л. Астауров. – Москва, 1972. – 67с.
295966
   Вступительная кампания побила прошлогодний рекорд по количеству поданных заявлений // Факты и комментарии. – Київ, 2013. – 4 июля (№ 114). – С.1


  На 3 июля в высших учебных заведениях зарегистрированы почти 152 тысячи заявлений от поступающих. По рейтингу вузов , самым популярным среди абитуриентов - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (5,7 тыс. заявлений)
295967
  Копанева Е. Вступительная кампания этого года пройдет по старым правилам // Факты и комментарии. – Київ, 2015. – 19 мая (№ 85). – С. 7


  Беседа с директорм Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Валерием Копейкой относительно сокращенных списков специальностей для университетов.
295968
  Насадюк А. Вступительная компания. Какие законодательные изменения вступили в силу с 1 января 2017 года // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 10 января (№ 1/2). – С. 3. – ISSN 1563-6755
295969
  Алексеев В.Г. Вступительная лекция в курс приложений дифференциального исчисления к геометрии : прочитенная проф. В.Г. Алексеевым 30 января 1896 года / В.Г. Алексеев. – [Б.м. : б.в.], 1896. – 12 с.
295970
  Кнауэр Ф. Вступительная лекция по сравнительному языковедению : читанная в университете Св. Владимира 5-марта 1885 г. – Киев : Киевский университет, 1885. – 57-66с. – Отд.оттиск из: Университетские известия!, 1885, № 3, ч. 2
295971
  Владимиров П.В. Вступительная лекция экстраординарного профессора П.В. Владимирова, произнесенная 7 сентября 1888 г. / П.В. Владимиров. – [Киев] : Унив. тип., 1888. – 16 с.
295972
  Руденко Р.А. Вступительная речь Главного обвинителя от СССР тов. Р.А.Руденко на процессе главных немецких военных преступников в Нюренберге 8 февраля 1946 года. / Р.А. Руденко. – М., 1946. – 48с.
295973
  Жданов А. Вступительная речь и выступление на совещании деятелей советской музыки в ЦК ВКП(б) в январе 1948 г. / А. Жданов. – Москва : Госполитиздат, 1952. – 31 с.
295974
  Майданик Р.А. Вступительная статья // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Т.В. Боднар и др.]. – Киев : Правова єдність, 2012. – Вып. 5. – С. 8-48. – ISBN 978-617-566-164-2
295975
  Кохановская Е. Вступительное слово главного редактора // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 23-25
295976
  Тихомиров П. Вступительное слово Председателя Общества на заседании в память Л.Н. Толстого. 14 XI 10 // Гоголь в его отношениях к старинной малорусской литературе : речь : [Произнесено на чествовании памяти Гоголя, устроен. 20 марта 1909 г. Харьк. ун-том, Харьк. гор. думой и Ист.-филол.. о-вом при Харьк. ун-те] / А.П. Кадлубовский. – Нежин, 1911. – 3 с.
295977
  Каиров И.А. Вступительное слово президента АПН РСФСР И.А.Каирова при открытии Объединенной сессии Отделения литературы и языка Академии наук СССР и Академии пед.наук РСФСР. / И.А. Каиров. – М., 1950. – 12с.
295978
   Вступительное слово Президента Международной ассоциации академии наук академика Б.Е.Патона // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 5. – ISSN 1561-4980
295979
  Ульбрихт В. Вступительное слово. / В. Ульбрихт. – Дрезден, 1971. – 13с.
295980
  Павловский Е.Н. Вступительные лекции по общей биологии / Е.Н. Павловский. – Ленинград, 1952. – 56с.
295981
   Вступительные экзамены в вузы. Киевский государственный университет / М.О. Перестюк, В.А. Вышенский, А.А. Капшивый, Г.Л. Калинич // Математика в школе, 1986. – №1
295982
  Дебабов А.С. Вступительный аккорд. / А.С. Дебабов. – М., 1990. – 168с.
295983
  Борковский Б.П. Вступительный экзамен по немецкому языку / Б.П. Борковский, О.М. Галай. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1986. – 64с.
295984
  Еранцев А.Н. Вступление / А.Н. Еранцев. – Курган, 1963. – 48с.
295985
  Исаева О. Вступление [к отрывку из романа Киндзабуро Оэ "Камнем,камнем сквозь пустоту..."] // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 30-31. – ISSN 1130-6545
295986
  Хадерка И. Вступление в брак: Правовые аспекты. / И. Хадерка. – М, 1980. – 224с.
295987
  Реймн Бригитта Вступление в будни / Реймн Бригитта. – Москва, 1964. – 253с.
295988
  Вакуловская Л.А. Вступление в дожность / Л.А. Вакуловская. – Москва, 1985. – 319с.
295989
  Рождественская К.В. Вступление в жизнь / К.В. Рождественская. – Пермь, 1961. – 510 с.
295990
  Дружинин И.А. Вступление к поэме. / И.А. Дружинин. – Ленинград : Леиздат, 1963. – 206 с.
295991
  Ру Янг Вступление Китая в ВТО и высшее образование // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.33-34. – ISSN 0321-0383
295992
  Андрющенко Ю.Г. Вступление Латвии в ЕС и его влияние на национальную политику государства (итоги двух лет) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 240-245. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып.2, ч.1). – ISSN 1560-1390
295993
  Бухарин Н.И. Вступление Польши в Европейский Союз // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 4. – С. 60-73. – ISSN 0130-3864
295994
  Аляев А. Вступление Польши в Евросоюз: последствия для Калининградской области / А. Аляев, В. Цыкало, В. Черный // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 3. – С. 54-63. – ISSN 0131-2227
295995
  Кузяев К. Вступление России в ВТО: сценарии возможных последствий и отраслевые особенности нового торгового режима // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2006. – № 2. – С. 136-146. – ISSN 0207-3676
295996
  Черменский Е.Д. Вступление России в период империализма / Е.Д. Черменский. – М., 1955. – 88с.
295997
  Белозеров Я.И. Вступление России в период империализма / Я.И. Белозеров. – М, 1959. – 54с.
295998
  Гусев В.М. Вступление Советского Союза в период развернутого строительства коммунизма и переход от социалистической экономики к коммунистической / В.М. Гусев, В.И. Романов. – М, 1962. – 44с.
295999
  Степаненко Т.Н. Вступление Советского Союза в период развернутого строительства коммунизма. / Т.Н. Степаненко. – К., 1962. – 22с.
296000
  Партолин Ф.Г. Вступление СССР в период развернутого строительства коммунистического общества / Ф.Г. Партолин. – Москва, 1960. – 167с.
<< На початок(–10)291292293294295296297298299300(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,