Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)291292293294295296297298299300(+10)В кінець >>
295001
   "Восток" - "Союз" - "Салют". – М., 1973. – 30с.
295002
   "Восток". Первый корабль, на котором люди проникли в космос. – М., 1965. – 22с.
295003
  Мережинская А. "Восточная модификация" постмодернизма: типологические черты // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 25-30. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  На основі порівняльного аналізу текстів російської, української, частково польської та сербської постмодерної прози робиться висновок про формування в умовах специфічного і культурного контекстів, діалогу з традицією яскравих особливостей "східної ...
295004
  Девятков А. "Восточная политика" Германии: экспертные оценки и политические перспективы / А. Девятков, А. Макарычев // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2012. – № 9. – С. 52-60. – ISSN 0131-2227
295005
  Синдеев А.А. "Восточная политика" ФРГ в контексте смены политических элит // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2014. – № 4 (60), октябрь - декабрь. – С. 102-106. – ISSN 0201-7083
295006
  Яжборовская Инесса "Восточная" или "Новая" Европа? // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 8 (1603). – С. 13-24. – ISSN 0869-44435
295007
  Восленский М.С. "Восточная" политика ФРГ (1949-1966) / М.С. Восленский. – Москва, 1967. – 428с.
295008
  Терещенков Е.Ю. "Восточное измерение" политики соседства Европейского Союза: возникновение и эволюция // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 118-129. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
295009
  Сидорченко Л.В. "Восточные повести" Байрона и их источники. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.644 / Сидорченко Л.В.; ЛГУ. – Л., 1971. – 18л.
295010
   "Восточный экспресс" AMADEUS // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 1. – С. 6 : фото
295011
   "Восход" над планетой. – М., 1964. – 32с.
295012
  Назарець В.М. "Восходит над равниною звезда..." : творчість Йосипа Бродського як унікальне поетичне явище XX століття / В.М. Назарець, Є.М. Васильєв // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 2-4
295013
  Красильщиков В.А. "Восходящие страны": центры силы или колоссы на глиняных ногах? // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 6. – С. 108-117. – ISSN 0131-2227


  Статья подготовлена по мотивам новейших работ о крупных “восходящих странах” Латинской Америки и Азии, написанных французским ученым П. Салама и российским исследователем Л. Клочковским. Автор разделяет подход последних к указанным странам и считает, ...
295014
  Дейч Т.Л. "Восходящие" державы на африканском континенте: пример Анголы / Т.Л. Дейч, В.А. Усов // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 7 (672). – С. 36-41. – ISSN 0321-5075
295015
  Комаров Александр "Вот легкий ветер прошел по кочкам..." : поэзия : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 7. – С. 93-94. – ISSN 0321-1878
295016
  Перерва Анатолій "Впадаю в дитинство..." : вірші // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 1/2. – С. 83-88. – ISSN 0130-1608
295017
  Бодасюк О. "Впало табу на слово "ненавиджу"...". "Чи знаєш ти, рибо, що маєш дар плавати...". Буревісник. "В одиннадцать часов вечера...". "Я бросаюсь в бой...". "Рисовать отношений колючую сетку..." // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 38-44
295018
  Трембовецький П. "Вперед! Вперед і тільки Вперед!" // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2015. – № 3, (липень - вересень). – С. 15. – ISSN 1814-5078


  Христофор Колумб був третьою людиною, яка відкрила Америку.
295019
  Ліон Джоел "Вперед, Україно! Вперед, Ізраїль!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18-19 січня (№ 8/9). – С. 10-11


  "Посол Держави Ізраїль в Україні Джоел Ліон: "Угода про зону вільної торгівлі допоможе підвищити рівень життя та поліпшити його якість - для обох країн."
295020
  Шпакович О.М. "Вплив актів міжнародних організацій на внутрішні правопорядки держав-членів" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 106-110


  Наукова доповідь на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин 25 лютого 2011 року по докторській дисертації .
295021
  Чалоян В.К. Восток-Запад / В.К. Чалоян. – М, 1968. – 223с.
295022
   Восток-Запад: Исследования. Переводы. Публикации. – М., 1982. – 293с.
295023
   Восток-Запад: Исследования. Переводы. Публикации. – Москва : Наука, 1985. – 272с.
295024
  Алексеев-Апраксин Восток–Запад: опыт осмысления межкультурных контактов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 10-14. – ISSN 2073-9702


  Определяется значение межкультурных контактов. Анализируется устоявшаяся культурологическая оппозиция Восток-Запад. Сближение культур актуализирует не только важность сохранения самобытности, но и процесс взаимного освоения различных символических ...
295025
   Восток -Запад: литературные взаимосвязи в зарубежных исследованиях. – М., 1989. – 196с.
295026
  Белокреницкий В. Восток в XXI столетии // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 9 (231). – С. 132-154. – ISSN 1998-1813
295027
  Павлович М.П. Восток в борьбе за независимость / М.П. Павлович. – М., 1980. – 264с.
295028
  Мехралиев Э. Восток в жизни и творчестве писателя и журналиста Ю. Фучика // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць / МОНУ; Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 6. – С. 101-104.
295029
  Белокреницкий В.Я. Восток в международных отношениях и мировой политике : курс лекций / В.Я. Белокреницкий ; Восточный ун-т. – Москва : Восточный университет, 2009. – 289, [2] с. – Библиогр.: с. 285-290. – ISBN 978-5-98196-017-8
295030
   Восток в новое время. – М., 1991. – 312с.
295031
   Восток в общественно-политической мысли России (середина XIX в.). – М., 1990. – 57с.
295032
  Сыркин А. Восток в огне : Из дорожного блокнота журналиста / А. Сыркин. – Ленинград, 1925. – 72с.
295033
   Восток в прошлом и настоящем. – Иркутск, 1992. – 192с.
295034
   Восток в русской советской литературе. – Ташкент, 1988. – 94с.
295035
  Каганович С.Л. и др. Восток в русской советской литературе 20-40-х годов / С.Л. и др. Каганович. – Ташкент, 1979. – 135 с.
295036
  Исаев Г.Г. Восток в творчестве Леонида Леонова / Г.Г. Исаев. – Душанбе, 1991. – 86 с.
295037
   Восток в творчестве народного художника СССР Владимира Андреевича Фаворского : сборник материалов и каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1982. – 38 [42] с.
295038
  Вельтман С. Восток в художественной литературе / С. Вельтман. – Москва, 1928. – 205с.
295039
  Киплинг Р. Восток есть Восток : Рассказы. Путевые заметки. Стихи / Р. Киплинг. – Москва : Художественная литература, 1991. – 461с.
295040
   Восток заалел. – Л., 1951. – 116с.
295041
  Танк Максим Восток зарей пылает / Танк Максим. – Москва : Советский писатель, 1959. – 43 с.
295042
   Восток и взаимодействие литератур. – Душанбе, 1987. – 157с.
295043
  Никифоров В.Н. Восток и всемирная история / В.Н. Никифоров. – М., 1975. – 350с.
295044
  Никифоров В.Н. Восток и всемирная история / В.Н. Никифоров. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1977. – 359с.
295045
  Брянчанинов Н. Восток и Запад / Н. Брянчанинов. – Москва : Печатня А. Снегиревой, 1912. – 241 с.
295046
  Сурков А.А. Восток и Запад / А.А. Сурков. – М., 1957. – 230с.
295047
  Скворцова Е.Л. Восток и запад в новой эстетике японского философа Имамити Томонобу // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 3. – С.132-146. – ISSN 0235-1188
295048
  Прутьев Михаил Восток и Запад встречаются на Севере : государственная граница / Прутьев Михаил, Кантор Вадим // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 3 (2822). – С. 96-105 : Фото, карта
295049
   Восток и мировое обществознание: Зарубежные концепции развития освободившихся стран. – М., 1991. – 243с.
295050
  Иванов К.А. Восток и мифы : (Для 3 кл. гимназий) ; с 76-ю рис. / Сост. К.А. Иванов. – Санкт-Петербург : Склад изд. в "Петербург. учеб. маг." ; [Типо-литограф. М.П. Фроловой], 1904. – 240 с. : ил., табл.
295051
  Иванов К.А. Восток и мифы : (Для 3 кл. гимназий) ; с 78-ю рис. / Сост. К.А. Иванов дир. Спб., 12-й гимназии. – Изд. 5-е. – Санкт-Петербург : Склад изд. в "Петербург. учеб. маг." ; [Типо-литограф. М.П. Фроловой], 1910. – 200 с. : ил., табл.
295052
   Восток и русское искусство, конец XIX - начало XX века : Выставка. – Москва, 1978. – 27с.
295053
  Мещеряков А.Н. Восток и солнце. Благодатность японской земли в культурно-географическом дискурсе // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7. – С. 37-45. – ISSN 0042-8744
295054
  Галкович М.Г. Восток и СССР. / М.Г. Галкович. – М., 1928. – 122с.
295055
  Підеша [Камінський А.В.] Восток і Запад : Повість / Підеша [псевд.]. – Коломия : З дpук. М. Білоуса, 1903. – 155 с.


  На тит. арк. екслібрис-печатка Галини Сидоренко
295056
  Шахматова Елена Васильевна Восток как метафизическая парадигма идеи всеединства в культуре Серебряного века // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 147-162. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
295057
  Завадская Е.В. Восток на Западе. / Е.В. Завадская. – М., 1970. – 127с.
295058
  Примаков Е.М. Восток после краха колониальной системы / Е.М. Примаков. – М, 1982. – 208с.
295059
  Маметов Васил Восток таинственный, манящий... : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 6. – С. 32-39 : Фото. – ISSN 1998-8044
295060
   Восток Христианский. – Санкт-Петербург
3. – 1892. – 1083с.
295061
  Порфирій Восток Христианский. Участие России. В судьбе Абиссиний / Порфирій, , Архимандрит. – К., 1866. – 146с.
295062
  Василевский А. Восток, Запад и Польша / А. Василевский. – Москва, 1989. – 319с.
295063
  Фоменко К. (протоиерей) Восток, Запад и Россия в религиозно-нравственном отношении : Исторический экскурс и современные наблюдения. Чтение , предложенное в собрании Киевского религиозно-просветительного Общества, в зале Реального училища, 8 декабря 1902 г. / Издание Киевского религиозно-просветительного Общества. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1903. – 29 с.
295064
  Карсавин Л.П. Восток, Запад и русская идея / Л.П. Карсавин. – Петербург, 1922. – 80с.
295065
  Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство : сборник статей К. Леонтьева. – Москва : Типо-литография И.Н. Кушнерева и К
Т. 1. – 1885. – [6], II, 312 с.


  Из возвращенных книг
295066
  Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство / Константин Леонтьев. – Москва : Эксмо, 2007. – 892, [4] с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-699-24266-5
295067
   Восток. Афро- Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука. – ISSN 0869-1908
№ 1. – 2000. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295068
   Восток. Афро- Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука. – ISSN 0869-1908
№ 2. – 2000. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295069
   Восток. Афро- Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука. – ISSN 0869-1908
№ 3. – 2000. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295070
   Восток. Афро- Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука. – ISSN 0869-1908
№ 4. – 2000. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295071
   Восток. Афро- Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука. – ISSN 0869-1908
№ 5. – 2000. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295072
   Восток. Афро- Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука. – ISSN 0869-1908
№ 6. – 2000. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295073
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 1. – 2001
295074
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 2. – 2001
295075
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 3. – 2001
295076
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 4. – 2001
295077
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 5. – 2001
295078
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 6. – 2001
295079
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 1. – 2002
295080
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 2. – 2002
295081
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 3. – 2002
295082
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 4. – 2002
295083
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 5. – 2002
295084
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 6. – 2002
295085
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 1. – 2003
295086
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 2. – 2003
295087
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 3. – 2003
295088
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 4. – 2003
295089
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 5. – 2003
295090
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 6. – 2003
295091
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 1. – 2004
295092
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 2. – 2004
295093
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 3. – 2004
295094
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 4. – 2004
295095
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 5. – 2004
295096
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 6. – 2004
295097
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность : Юбилейный номер (1955-2005). – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 1. – 2005
295098
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 2. – 2005
295099
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 3. – 2005
295100
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 4. – 2005
295101
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 5. – 2005
295102
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 6. – 2005
295103
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 1. – 2006
295104
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 2. – 2006
295105
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 3. – 2006
295106
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 4. – 2006
295107
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 5. – 2006
295108
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 6. – 2006
295109
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 1. – 2007
295110
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 2. – 2007
295111
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 3. – 2007
295112
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 4. – 2007
295113
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 5. – 2007
295114
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 6. – 2007
295115
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 1. – 2008
295116
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 2. – 2008
295117
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 3. – 2008
295118
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 4. – 2008
295119
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 5. – 2008
295120
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 6. – 2008
295121
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 1. – 2009
295122
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 2. – 2009
295123
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 3. – 2009
295124
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 4. – 2009
295125
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 5. – 2009
295126
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 6. – 2009
295127
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 1. – 2010
295128
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 2. – 2010
295129
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 3. – 2010
295130
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 4. – 2010
295131
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 5. – 2010
295132
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 6. – 2010
295133
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 1. – 2011
295134
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 2. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
295135
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 3. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
295136
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 4. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
295137
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 5. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
295138
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 6. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
295139
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 1. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
295140
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 2. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
295141
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 3. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
295142
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 4. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
295143
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 5. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
295144
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 6. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
295145
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 1. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
295146
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 2. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
295147
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 3. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
295148
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 4. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
295149
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 5. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
295150
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Росс. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 6, ноябрь - декабрь. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
295151
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 1 : январь - февраль. – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
295152
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 2, март-апрель. – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
295153
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 3, май-июнь. – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
295154
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 4, июль - август. – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
295155
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 5, сентябрь -- октябрь. – 2014. – Резюме рос., англ. мовами
295156
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 6, ноябрь - декабрь. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
295157
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 1. – 2015. – Резюме рос., англ. мовами
295158
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 2. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
295159
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 3. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
295160
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 4. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
295161
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 5. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
295162
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 6. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
295163
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 1. – 2016. – 224 с. – Резюме рос., англ. мовами
295164
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 2. – 2016. – 224 с. – Резюме рос., англ. мовами
295165
   Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 3. – 2016. – 224 с. – Резюме рос., англ. мовами
295166
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 1. – 1991. – 1955-58 -"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295167
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 2. – 1991. – 1955-58 -"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295168
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 3. – 1991. – 1955-58 -"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295169
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 4. – 1991. – 1955-58 -"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295170
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 5. – 1991. – 1955-58 -"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295171
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 6. – 1991. – 1955-58 -"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295172
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 1. – 1993. – 1955/58р.р. назва "Советское востоковедение"; 1959/61р.р. назва "Проблемы востоковедения"; 1961/90р.р. назва "Народы Азии и Африки
295173
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 2. – 1993. – 1955/58р.р. назва "Советское востоковедение"; 1959/61р.р. назва "Проблемы востоковедения"; 1961/90р.р. назва "Народы Азии и Африки
295174
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 3. – 1993. – 1955/58р.р. назва "Советское востоковедение"; 1959/61р.р. назва "Проблемы востоковедения"; 1961/90р.р. назва "Народы Азии и Африки
295175
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 4. – 1993. – 1955/58р.р. назва "Советское востоковедение"; 1959/61р.р. назва "Проблемы востоковедения"; 1961/90р.р. назва "Народы Азии и Африки
295176
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 5. – 1993. – 1955/58р.р. назва "Советское востоковедение"; 1959/61р.р. назва "Проблемы востоковедения"; 1961/90р.р. назва "Народы Азии и Африки
295177
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 6. – 1993. – 1955/58р.р. назва "Советское востоковедение"; 1959/61р.р. назва "Проблемы востоковедения"; 1961/90р.р. назва "Народы Азии и Африки
295178
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 1. – 1994. – 1955/58р.р. назва "Советское востоковедение"; 1959/61р.р. назва "Проблемы востоковедения"; 1961/90р.р. назва "Народы Азии и Африки
295179
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 2. – 1994. – 1955/58р.р. назва "Советское востоковедение"; 1959/61р.р. назва "Проблемы востоковедения"; 1961/90р.р. назва "Народы Азии и Африки
295180
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 3. – 1994. – 1955/58р.р. назва "Советское востоковедение"; 1959/61р.р. назва "Проблемы востоковедения"; 1961/90р.р. назва "Народы Азии и Африки
295181
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 4. – 1994. – 1955/58р.р. назва "Советское востоковедение"; 1959/61р.р. назва "Проблемы востоковедения"; 1961/90р.р. назва "Народы Азии и Африки
295182
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 5. – 1994. – 1955/58р.р. назва "Советское востоковедение"; 1959/61р.р. назва "Проблемы востоковедения"; 1961/90р.р. назва "Народы Азии и Африки
295183
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 6. – 1994. – 1955/58р.р. назва "Советское востоковедение"; 1959/61р.р. назва "Проблемы востоковедения"; 1961/90р.р. назва "Народы Азии и Африки
295184
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 1. – 1995. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295185
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 2. – 1995. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295186
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 3. – 1995. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295187
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 4. – 1995. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295188
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 5. – 1995. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295189
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука, 1955-. – ISSN 0869-1908
№ 6. – 1995. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295190
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука. – ISSN 0869-1908
№ 1. – 1996. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295191
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука. – ISSN 0869-1908
№ 2. – 1996. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295192
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука. – ISSN 0869-1908
№ 3. – 1996. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295193
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука. – ISSN 0869-1908
№ 4. – 1996. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295194
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука. – ISSN 0869-1908
№ 5. – 1996. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295195
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука. – ISSN 0869-1908
№ 6. – 1996. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295196
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука. – ISSN 0869-1908
№ 1. – 1997. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295197
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука. – ISSN 0869-1908
№ 2. – 1997. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295198
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука. – ISSN 0869-1908
№ 3. – 1997. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295199
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука. – ISSN 0869-1908
№ 4. – 1997. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295200
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука. – ISSN 0869-1908
№ 5. – 1997. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295201
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука. – ISSN 0869-1908
№ 6. – 1997. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295202
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука. – ISSN 0869-1908
№ 1. – 1998. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295203
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука. – ISSN 0869-1908
№ 2. – 1998. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295204
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука. – ISSN 0869-1908
№ 3. – 1998. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295205
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука. – ISSN 0869-1908
№ 4. – 1998. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295206
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука. – ISSN 0869-1908
№ 5. – 1998. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295207
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука. – ISSN 0869-1908
№ 6. – 1998. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295208
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука. – ISSN 0869-1908
№ 1. – 1999. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295209
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука. – ISSN 0869-1908
№ 2. – 1999. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295210
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука. – ISSN 0869-1908
№ 3. – 1999. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295211
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука. – ISSN 0869-1908
№ 4. – 1999. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295212
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука. – ISSN 0869-1908
№ 5. – 1999. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295213
   Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. – Москва : Наука. – ISSN 0869-1908
№ 6. – 1999. – 1955-58-"Советское востоковедение"; 1959-61-"Проблемы востоковедения"; 1961-90-"Народы Азии и Африки
295214
  Полонская Л.Р. Восток: идеи и идеологии (критика буржуазных и мелкобуржуазные концепций "третьего пути" развития) / Л.Р. Полонская, А.Х. Вафа. – Москва, 1982. – 256с.
295215
   Восток: продовольствие и развитие. – М., 1986. – 342с.
295216
   Восток: рубеж 80-х годов: Освободившиеся страны в соврем. мире. – М., 1983. – 269с.
295217
  Гвелесиани С.И. Востоковед Георгий Церетели / С.И. Гвелесиани. – Тбилиси, 1976. – 100 с.
295218
  Акимова А.С. Востоковед Николай Японский // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1 (642). – С. 49-51. – ISSN 0321-5075
295219
   Востоковедение. – Ташкент, 1985. – 116с.
295220
   Востоковедение. – Ташкент, 1986. – 113с.
295221
   Востоковедение. – Ташкент, 1988. – 128с.
295222
  Ливотова О.Э. Востоковедение в изданиях Академии наук / О.Э. Ливотова, В.Б. Португаль. – Москва, 1966. – 144 с.
295223
  Соснина Е.Л. Востоковедение и роль России в современном восприятии Кавказа // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 3-9. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 3). – ISSN 2074-1227


  Ориенталистика в утверждении колониального господства Запада над Ближним Востоком и другими регионами.
295224
  Рашковский Е.Б. Востоковедная проблематика в культурно-исторической концепции А.Дж. Тойнби / Е.Б. Рашковский. – М., 1976. – 199с.
295225
  Скороходова Т.Г. Востоковедное значение трудов А.В. Меня: Идеологические аспекты // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5. – С. 116-125. – ISSN 0869-1908
295226
  Карпинский И.Ф. Востоковедные и африканские экономические исследования в Киевском государственном университете / И.Ф. Карпинский, Н.Н. Кисель // Народы Азии и Африки : история, экономика, культура. – Москва, 1985. – № 2. – С. 129-132. – ISSN 0130-6995
295227
   Востоковедные фонды крупнейших библиотек Советского Союза. – Москва, 1963. – 240с.
295228
   Востоковедные центры в СССР. – М., 1989. – 124с.
295229
  Сарычев С.С. Востоковеды Великобритании : Биобиблиографический справочник / ВГБИЛ; Сост.: С. С. Сарычев. – Москва, 1978. – 268с.
295230
  Исаев В.И. Востоковеды США (история, социология, политические науки) 1960-1975 гг. : Биобиблиографический справочник / В.И. Исаев; ВГБИЛ. – Москва, 1978. – 210с.
295231
  Кушке И.Г. Востоковеды Франции (1946-1976) : Биобиблиографический справочник / ВГБИЛ; Сост.: И. Г. Кушке. – Москва, 1978. – 138с.
295232
   Востоноевропейский форум фондовых бирж: Стенографический отчет. – К., 1993. – 99с.
295233
  Тухманов В. Восторг и отчаяние Гения // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 3. – С. 42-49
295234
  Кольцов М.е. Восторг и ярость / М.е. Кольцов. – М., 1990. – 477с.
295235
  Погосян Е. Восторг русской оды и решение темы поэта в русском панегирике 1730-1762 гг. / Е. Погосян. – Тарту : Kirjastus, 1997. – 158c.
295236
  Арго А.М. Восторги и водхновения. / А.М. Арго. – Москва, 1965. – 78с.
295237
   Восточная Азия. – М.-Л., 1964. – 28с.
295238
   Восточная Азия и соседние территории в средние века. – Новосибирск, 1986. – 110 с.
295239
  Арапова Е.Я. Восточная Азия: в поисках интеграции // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 10 (651). – С. 33-38. – ISSN 0321-5075
295240
  Бодянский В.Л. Восточная Аравия / В.Л. Бодянский. – М, 1986. – 338с.
295241
  Асоян Н.С. Восточная Африка = Очерки географии хозяйства Кении, Уганды, Танзании / Н.С. Асоян. – Москва : Мысль, 1976. – 252с.
295242
  Кузнецова М.А. Восточная Африка / М.А. Кузнецова. – Москва, 1977. – 112с.
295243
  Косухин Н.Д. Восточная Африка: борьба против колониализма и его последствий / Н.Д. Косухин. – Москва, 1970. – 224с.
295244
  Баранов С.С. Восточная Бенгалия: особенности экономического развития 1947-1971 / С.С. Баранов. – М, 1976. – 223с.
295245
  Александрова Наталья Восточная Венгрия: целебные бассейны наслаждений : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 70-71 : Фото
295246
  Богданович М.И. Восточная война 1853-1856 годов : в 4 т. / соч. М.И. Богдановича, ген.-лейт. – Санкт-Петербург : В тип. Ф. Сущинского
Т. 1. – 1876. – III, III, 278, 40 с., [6] л. карт. – Конволют. - Пер.: Восточная война 1853-1856 годов, т. 2


  Румянцев-Задунайский, Петр Александрович, 1755-1838 Потемкин, Григорий Александрович, 1739-1791 Суворов, Александр Васильевич, 1730-1800
295247
  Богданович М.И. Восточная война 1853-1856 годов. Т. 2 : в 4 т. / соч. М.И. Богдановича, ген.-лейт. // Восточная война 1853-1856 годов : в 4 т. / М.И. Богданович. – Санкт-Петербург : В тип. Ф. Сущинского, 1876. – Т. 1. – III, 271, 77 с., [11] л. карт


  Румянцев-Задунайский, Петр Александрович, 1755-1838 Потемкин, Григорий Александрович, 1739-1791 Суворов, Александр Васильевич, 1730-1800
295248
  Богданович М.И. Восточная война 1853-1856 годов : в 4 т. / соч. М.И. Богдановича, ген.-лейт. – Санкт-Петербург : В тип. Ф. Сущинского
Т. 3. – 1876. – IV, 418, 44 с., [3] л. карт. – Конволют. - Пер.: Восточная война 1853-1856 годов, т. 4


  Румянцев-Задунайский, Петр Александрович, 1755-1838 Потемкин, Григорий Александрович, 1739-1791 Суворов, Александр Васильевич, 1730-1800
295249
  Богданович М.И. Восточная война 1853-1856 годов. Т. 4 : в 4 т. / соч. М.И. Богдановича, ген.-лейт. // Восточная война 1853-1856 годов : в 4 т. / М.И. Богданович. – Санкт-Петербург : В тип. Ф. Сущинского, 1876. – Т. 3. – VI, 439, 71, III с., [3] л. карт.


  Румянцев-Задунайский, Петр Александрович, 1755-1838 Потемкин, Григорий Александрович, 1739-1791 Суворов, Александр Васильевич, 1730-1800
295250
  Косачевская Е.М. Восточная Галиция накануне и в период революции 1848 г. / Е.М. Косачевская. – Львов, 1965. – 153 с.
295251
  Отхмезури Т.К. Восточная Грузия в 1723-1735 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Отхмезури Т.К. ; АН ГрузССР , Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1975. – 29 с.
295252
  Пицхелаури К.Н. Восточная Грузия в конце бронзового века / К.Н. Пицхелаури. – Тбилиси, 1979. – 160с.
295253
   Восточная Европа в древности и средневековье. – М., 1978. – 367с.
295254
   Восточная Европа в древности и средневековье. Проблемы источниковедения. – М., 1990. – 157с.
295255
  Шестова Т.Л. Восточная Европа в системе мир-экономических связей в эпоху раннего металла // Вестник Московского университета. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 93-104. – (Глобалистика и геополитика ; № 1/2). – ISSN 0201-7385


  Восточноевропейское пространство рассматривается в статье как территория экспансии мир-экономических систем, начиная с эпохи неолита и заканчивая ранним железным веком. Eastern European space is considered in the article as an area of expansion ...
295256
  Орлик Игорь Восточная Европа в стратегии НАТО // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 4 (1599). – С. 125-140. – ISSN 0869-44435
295257
   Восточная Европа в эпоху камня и бронзы. – М., 1976. – 240с.
295258
  Орлик И.И. Восточная Европа и Евросоюз // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 5. – С. 3-19. – ISSN 0130-3864
295259
  Пах Ж.П. Восточная Европа и начальный период современной международной торговли в XV в. / Ж.П. Пах. – М., 1970. – 15с.
295260
  Медушевский А.Н. Восточная Европа и Россия: через 20 лет после падения Берлинской стены // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 110-118. – ISSN 0869-5687
295261
  Греков И.Б. Восточная Европа и упадок Золотой Орды (на рубеже XIV-XV вв.) / И.Б. Греков. – М., 1975. – 519с.
295262
  Кирхнер У. Восточная Европа как посредник в торговле между Россией и Соединенными Штатами в век парусных судов. Резюме / У. Кирхнер. – М., 1970. – 6с.
295263
  Шишелина Л.Н. Восточная Европа: два десятилетия между Москвой и Брюсселем // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 4. – С. 73-86. – ISSN 0201-7083
295264
   Восточная Европа: двадцать лет спустя // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 6. – С. 3-31. – ISSN 0130-3864


  В квітні 2009 р. філіал "Міжнародні економічні і політичні дослідження" Інституту економіки РАН і редакційна колегія журналу "Новая и новейшая история" провели обговорення підсумків економічних і соціально-політичних перетворень в країнах Центральної ...
295265
  Бирюков С. Восточная Европа: евроскептицизм и правоконсервативный тренд / С. Бирюков, А. Коваленко // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 8. – С. 49-58. – ISSN 0131-2227
295266
  Дурнев В.А. Восточная Европа: развитие транснациональных форм сотрудничества: (Тенденции 80-х гг.) / В.А. Дурнев. – М., 1991. – 102с.
295267
  Ушкалов И.Г. Восточная Европа: реалии и пути обновления / И.Г. Ушкалов. – Москва, 1990. – 63 с.
295268
   Восточная коллекция : Журнал для всех, кому интересен Восток. – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 3. – 2005
295269
   Восточная коллекция : Журнал для всех, кому интересен Восток. – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 4. – 2005
295270
   Восточная коллекция : Журнал для всех, кому интересен Восток. – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 1. – 2006
295271
   Восточная коллекция : Журнал для всех, кому интересен Восток. – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 2 : Лето. – 2006
295272
   Восточная коллекция : Журнал для всех, кому интересен Восток. – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 3. – 2006
295273
   Восточная коллекция : Журнал для всех, кому интересен Восток. – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 4. – 2006
295274
   Восточная коллекция : Журнал для всех, кому интересен Восток. – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 1. – 2007
295275
   Восточная коллекция : Журнал для всех, кому интересен Восток. – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 2. – 2007
295276
   Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток. – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 3. – 2007
295277
   Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток. – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 4. – 2007
295278
   Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 1 (32). – 2008
295279
   Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 2 (33). – 2008
295280
   Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 3 (34). – 2008
295281
   Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 4 (35). – 2008
295282
   Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 1 (36) : весна. – 2009
295283
   Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 2 (37) : лето. – 2009
295284
   Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 3 (38) : осень. – 2009
295285
   Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 4 (39) : зима. – 2009
295286
   Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 1 (40) : весна. – 2010
295287
   Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 2 (41) : лето. – 2010. – + CD
295288
   Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 3 (42) : осень. – 2010
295289
   Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 4 (43) : зима. – 2010
295290
   Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 1 (44) : весна. – 2011
295291
   Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 2 (45) : лето. – 2011
295292
   Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 3 (46) : осень. – 2011
295293
   Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 4 (47) : зима. – 2011
295294
   Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 1 (48) : весна. – 2012
295295
   Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / ФГБУ "Российская гос. б-ка" ; НО "Фонд содействия розвитию Центра восточной лит. РГБ". – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 2 (49) : лето. – 2012
295296
   Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / ФГБУ "Российская гос. б-ка" ; НО "Фонд содействия розвитию Центра восточной лит. РГБ". – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 3 (50) : Осінь. – 2012
295297
   Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / ФГБУ "Российская гос. б-ка" ; НО "Фонд содействия розвитию Центра восточной лит. РГБ". – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 4 (51) : Зима. – 2012
295298
   Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 1 (52), весна. – 2013
295299
   Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская гос. б-ка ; НО "Фонд содействия развитию Центра восточной литературы РГБ". – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 2 (53), лето. – 2013
295300
   Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / ФГБУ "Российская гос. б-ка" ; НО "Фонд содействия развитию Центра восточной лит. РГБ". – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 3 (54), осень. – 2013
295301
   Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / ФГБУ "Российская гос. б-ка" ; НО "Фонд содействия развитию Центра восточной лит. РГБ". – Москва, 1999-. – ISSN 1681-7559
№ 4 (55), зима. – 2013
295302
  Мугуревич Э.С. Восточная Латвия и соседние земли в X-XIII вв. / Э.С. Мугуревич. – Рига, 1965. – 146с.
295303
  Асфандияров И.У. Восточная лексика в русском языке / И.У. Асфандияров. – Ташкент, 1991. – 121с.
295304
   Восточная литература древности и средневековья в зарубежных исследованиях 70-х годов. – М., 1982. – 195с.
295305
   Восточная луговая совка - вредитель зерновых культур. – Владивосток, 1987. – 81с.
295306
  Дьяченко В.В. Восточная медицина / В.В. Дьяченко. – М, 1991. – 62с.
295307
  Обручев В.А. Восточная Монголия : Географич. и геологич. описание / В.А. Обручев; АН СССР. Монгольская комиссия АН СССР. Всесоюзн. географич. о-во. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР
Части 1,2 : Обзор литературы, орфографич. и гидрографич. очерки. – 1947. – 351с.
295308
   Восточная новелла. – Москва, 1963. – 320с.
295309
  Жаркин Н.А. Восточная оздоровительная гимнастика / Н.А. Жаркин. – Волгоград, 1990. – 108с.
295310
  Ковтун И.В. Восточная периферия самусьской культуры и изображения медведей в западно-сибирской скульптурной миниатюре и металлопластике II тыс. до н. э. // Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2008. – № 3. – С. 97-104. – ISSN 1563-0102
295311
   Восточная плодожорка : Сборник научных трудов. – Москва, 1980. – 144с.
295312
  Сорокин А.Н. Восточная политика Аденауэра // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 8. – С. 162-170. – ISSN 0042-8779


  Анализ историографических источников, посвященных политике немецкого канцлера К. Аденауэра.
295313
  Шофман А.С. Восточная политика Александра Македонского / А.С. Шофман. – Казань, 1976. – 520с.
295314
  Мирончук Виктор Данилович Восточная политика правительства Кизингера (1966-1969 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 003 / Мирончук Виктор Данилович ; КГУ. – Киев, 1972. – 26 с.
295315
   Восточная поэтика. – М., 1983. – 261с.
295316
  Никольский И.В. Восточная Сибирь : лекции прочитанные в Высшей партийной школе при ЦК КПСС / Высшая партийная школа при ЦК КПСС ; Кафедра экономической и политической географии СССР и зарубежных государств ; И.В. Никольский. – Москва : Высшая партийная школа при ЦК КПСС, 1953. – 43 с.
295317
   Восточная Сибирь : Экономико-географическая характеристика. – Москва : Географгиз, 1963. – 888 с.
295318
  Тарасов Г.Л. Восточная Сибирь / Г.Л. Тарасов. – М., 1964. – 232с.
295319
  Григорьева А.А. Восточная Сибирь : Экономико-географический обзор. Учебное пособие / А.А. Григорьева. – Иркутск, 1977. – 88 с.
295320
  Струк Н.К. Восточная Сибирь в период русско-японской войны 1904-1905 гг. : Автореф... канд.ист.наук: 571 / Струк Н.К.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1971. – 22л.
295321
   Восточная сказка Турции в Paloma Grida Village : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 44-45
295322
  Аббасов Ш.М. Восточная тематика в журнале "Московский телеграф" : Автореф... Канд.филол. наук: 10.01.03 / Аббасов Ш.М.; Ин-т. литературы им. Низами АН АзССР. – Баку, 1979. – 18л.
295323
  Ильин Е.И. Восточная трибуна: Стихи. Эпиграммы. Миниатюры / Е.И. Ильин. – М., 1985. – 112с.
295324
   Восточная филология. Характерологические исследования. – М., 1971. – 232с.
295325
  Томпсон М. Восточная философия / М. Томпсон. – Москва : Фаир-пресс, 2000. – 384с. – (Грандиозный мир). – ISBN 5-8183-0175-3
295326
  Томпсон М. Восточная философия = Eastern philosophy / М. Томпсон; Пер. с англ.Ю.Бондарева. – Москва : Фаир-пресс, 2001. – 384с. – (Грандиозный мир). – ISBN 5-8183-0175-3
295327
   Восточная часть Балтийского щита: Геология и глубинное строение. – Л., 1975. – 162с.
295328
  Брузис Мартин Восточная, Центральная и Юго-Восточная Европа // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 7 (1614). – С. 125-144. – ISSN 0869-44435
295329
  Фоняков И.О. Восточней Востока / И.О. Фоняков. – Новосибирск, 1971. – 183с.
295330
  Фоняков И.О. Восточней Востока. Полгода в Японии / И.О. Фоняков. – Москва : Наука, 1977. – 239с.
295331
  Кряквин Е.Е. Восточний перекресток / Е.Е. Кряквин. – Владивосток, 1962. – 64с.
295332
  Семенюк И С. Восточніе мотиві в творчестве С. Есенина // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франків. обл. ін-т післядипл. пед.освіти. – Київ, 2005. – № 10 : Світло Сходу. Ч.1. – С. 29-30.
295333
   Восточно-Африканская рифтовая система. – Москва : Наука
Т.1 : Основные черты строения. Стратиграфия. – 1974. – 264с. + Карта
295334
   Восточно-Африканская рифтовая система. – Москва : Наука
Т.2 : Гипергенные образования. Геоморфология. Неотектоника. – 1974. – 260с. + Карта
295335
   Восточно-Африканская рифтовая система. – Москва : Наука
Т.3 : Геохимия.Сейсмология.Основные результаты. – 1974. – 288с. + Карта
295336
   Восточно-Европейская платформа в конце эдиакария: новые палеомагнитные и геохронологические данные / Н.М. Федорова, Н.М. Левашова, М.Л. Баженов, Дж.Дж. Меерт, Н.Д. Сергеева // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 11. – С. 1782-1794 : рис. – Библиогр.: с. 1792-1794. – ISSN 0016-7886
295337
   Восточно-Европейский кратон в конце палеопротерозоя: новый палеомагнитный полюс 1,79 - 1,75 млрд лет назад / Н.В. Лубнина, А.М. Пасенко, М.А. Новикова, А.Ю. Бубнов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 18-27 : рис., табл. – Библиогр.: с. 27. – (Геология ; № 6). – ISSN 0201-7385
295338
   Восточно-Казахстанской областной библиотеке им. А.С.Пушкина 70 лет (1896-1966 гг.). – Усть-Каменогорск, 1966. – 48с.
295339
  Завьялов А.С. Восточно-померанская наступательная операция советских войск, февраль - март 1945 г. / А.С. Завьялов, Т.Е. Калядин. – М., 1960. – 235с.
295340
  Пахалюк К.А. Восточно-прусская катастрофа 1914 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 2 (610). – С. 9-15. – ISSN 0321-0626
295341
   Восточно-прусская операция. – М., 1939. – 606с.
295342
  Храмов Ф.А. Восточно-прусская операция 1914 г. / Ф.А. Храмов. – Москва, 1940. – 112с.
295343
  Гацак В.М. Восточно-романский героический эпос / В.М. Гацак. – М., 1967. – 471с.
295344
   Восточно-Сибирская правда. – Иркутск, 1974. – 20с.
295345
  Мазуров С.Ф. Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие. 65 лет картографирования Восточной Сибири и Дальнего Востока / С.Ф. Мазуров, А.А. Егоршин, О.А. Валькова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 2. – С. 2-8 : фото, рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
295346
   Восточно-сибирское и Чукотское моря. Берингов пролив и Берингово море. – Ленинград; Москва, 1936. – 180с.
295347
   Восточно-славянская ономастика. – М., 1972. – 367с.
295348
   Восточно-славянская ономастика. – М., 1979. – 350с.
295349
  Опельбаум Е.В. Восточно-славянские элементы в немецком языке / Е.В. Опельбаум. – К, 1971. – 271с.
295350
  Жакова З.И. Восточно-смоленские говоры в их истории и современном состоянии : Автореф... канд. филол.наук: / Жакова З.И.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1954. – 16л.
295351
  Муравская О. Восточно-христианская культура в определении путей развития европейской музыкально-исторической традиции // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 47-59
295352
  Михеев В. Восточноазиатская "многополярность": треугольник Россия - Китай - США // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 1. – С. 17-25. – ISSN 0131-2227
295353
  Полаева Г. Восточноазиатский вектор внешнеэкономических связей Туркмении // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 55-63. – ISSN 2074-6040
295354
  Саркисян Н.Г. Восточноармянская педагогическая пресса (1850-1890 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Саркисян Н. Г.; Ерев. Армян. гос. пед. ин-т. – Ереван, 1969. – 28л.
295355
   Восточногерманский колониальный заповедник. – Изд. 2-е. – Варшава, 1957. – 29,17с.
295356
  Фрольцов В.В. Восточногерманский фактор и его влияние на внутреннюю и внешнюю политику ФРГ в 1990-е годы : Учебное пособие для студ.спец. Е 23 01 01 "Международные отношения" / В.В. Фрольцов. – Минск : БГУ, 2002. – 121с. – ISBN 985-445-786-9
295357
  Рутберг Г.Н. Восточное бюро ЦК РСДРП / Г.Н. Рутберг. – Куйбышев, 1965. – 100с.
295358
  Фазылов А. Восточное вращение / А. Фазылов. – Ташкент, 1983. – 135с.
295359
   Восточное гостеприимство : компания // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 3 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
295360
   Восточное крыло авангарда // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2007. – № 2. – С. 84-89.


  Художник Александр Волков
295361
  Кахидзе А.Ю. Восточное Причерноморье в античную эпоху. / А.Ю. Кахидзе. – Батуми, 1981. – 78с.
295362
  Кинк Хильда Августовна Восточное Средиземноморье в древнейшую эпоху. / Кинк Хильда Августовна. – М., 1970. – 204с.
295363
   Восточное Средиземноморье и Кавказ IV-XVI вв.. – Л., 1988. – 163с.
295364
  Гуревич Ф.Д. Восточное стекло в Древней Руси / Ф.Д. Гуревич. – Л., 1968. – 28с.
295365
   Восточное языкознание. – М., 1976. – 159с.
295366
   Восточное языкознание. – Ташкент, 1987. – 119с.
295367
   Восточное языкознание: грамматическое и актуальное членение предложения. – М., 1984. – 187с.
295368
   Восточное языкознание: факультетивность. – М., 1982. – 151с.
295369
  Коваль И.Н. Восточноевпропейская политика США после второй мировой войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Коваль И.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
295370
  Ларина Н.И. Восточноевропейская полевка Microtus subarvalis Meyer, Orlov, Scholl, 1972: (Скелет, пищевар., дыхат., кровенос. и нерв. системы) / Н.И. Ларина. – Саратов, 1982. – 79с.
295371
  Гордиенко В.Я. Восточноевропейская политика пратвительства Каприви (1890-1894 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Гордиенко В. Я. ; Львов. ГУ. – Львов, 1975. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
295372
  Кожокин М.М. Восточноевропейская политика США и Западной Европы: новые моменты // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1989. – № 3 (71) : Ученые, аналитики и мировая политика. Подходы к радикальным сокращениям стратегических наступательных вооружений. Внешнеполитическая команда нового президента США и Восточная Европа. Антитрестовское регулирование... – С. 81-98
295373
  Коваль Игорь Николаевич Восточноевропейская политика США после Второй Мировой войны. Критический анализ концепций американской буржуазной политологии : Дис... канд.ист.наук: 07.00.03 / Коваль Игорь Николаевич; МВ и ССО УССР. Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1982. – 208л. – Бібліогр.:л.189-208
295374
  Рубцов А.Ф. Восточноевропейская политика Франции (Прибалтика): Учеб. пособие / А.Ф. Рубцов. – Ярославль, 1985. – 80с.
295375
  Кузнецов А. Восточноевропейски страны ЕС: куда идут их инвестиции / А. Кузнецов, А. Четвертикова // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2007. – № 4 (32). – С. 70-84. – ISSN 0201-7083
295376
  Львова З.А. Восточноевропейские стеклянные украшения 8-12 вв. / З.А. Львова. – Л., 1961. – 24с.
295377
  Львова З.А. Восточноевропейские стеклянные украшения VIII-XII вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Львова З.А.;. – Л., 1961. – 23л.
295378
  Хайнрих Г.Х. Восточнопалеарктические перепончатокрылые насекомые подсемейства Ichnemoninae / Г.Х. Хайнрих. – Л., 1978. – 31с.
295379
   Восточносибирские угли. Материалы первой кревой научно-технич. и экономич. конференции по углм Восточносибирского края. – Москва-Иркустк, 1935. – 208с.
295380
   Восточнославяно-молдавские языковые взаимоотношения. – Кишинев, 1967. – 216с.
295381
   Восточнославяномолдавские языковые взаимоотношения. – Кишинев, 1961. – 96с.
295382
  Тимощук Б.А. Восточнославянская община VI - X вв. н.э. / Б.А. Тимощук. – Москва : Наука, 1990. – 184с.
295383
  Лемтюгова В.П. Восточнославянская ойконимия апеллятивного происхождения / В.П. Лемтюгова. – Минск, 1983. – 198с.
295384
   Восточнославянская филология : анализ одного произведения: И. Бунин "Ночь" : [ сборник научных работ ] / МОНУ ; Горловский гос. пед. ин-т иностранных языков ; [ редкол.: М.М. Гиршман, В.А. Глущенко и др.]. – Горловка : ГГПИИЯ, 2008. – 116 с.
295385
  Зеленин Д.К. Восточнославянская этнография / Д.К. Зеленин. – Москва, 1991. – 507с.
295386
  Василевич В.А. Восточнославянская юмористическая песня / В.А. Василевич. – Минск, 1979. – 141с.
295387
  Смирнов Ю.И. Восточнославянские баллады и близкие им формы / Ю.И. Смирнов. – М., 1988. – 116с.
295388
  Васченко В. Восточнославянские заимствования в румынском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Васченко В.; ЛГУ. – Л, 1958. – 19л.
295389
  Третьяков П.Н. Восточнославянские племена / П.Н. Третьяков. – М.-Л., 1948. – 184с.
295390
  Третьяков П.Н. Восточнославянские племена / П.Н. Третьяков. – 2-е изд., перераб. и расшир. – М., 1953. – 312с.
295391
  Крук И.И. Восточнославянские сказки о животных / И.И. Крук. – Минск, 1989. – 158 с.
295392
   Восточнославянские языки. – М., 1973. – 312с.
295393
  Булахов М.Г. Восточнославянские языки. / М.Г. Булахов. – М., 1987. – 304с.
295394
  Булахов Михаил Гапеевич Восточнославянские языковеды / Булахов Михаил Гапеевич. – Минск
Т.1. – 1976. – 319с.
295395
  Булахов Михаил Гапеевич Восточнославянские языковеды : Биобиблиогр. словарь / Булахов Михаил Гапеевич. – Минск
Т. 2 : А - К. – 1976. – 350с.
295396
  Булахов Михаил Гапеевич Восточнославянские языковеды : Биобиблиографический словарь / Булахов Михаил Гапеевич. – Минск
Т. 3 : Л - Я. – 1976. – 384с.
295397
  Неменский О.Б. Восточнославянский этнический сепаратизм: Русины и казаки // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 3 : Сепаратизм в современной Европе. – С. 149-174. – ISSN 0235-5620
295398
   Восточнославянское и общее языкознание. – М., 1978. – 288с.
295399
  Гонак М.И. Восточнословацкий экономический район ЧССР. (Экономико-географическое исследование) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Гонак М.И. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1968. – 24 с.
295400
  Липин Г.В. Восточность vs. Ориентализм: у истоков освоения японской культуры в литературе США // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 142-147
295401
   Восточноукраинский лингвистический сборник. – Донецк : Донеччина. – ISBN 966-639-037-Х
Вып. 7. – 2001. – резюме укр., рос., англ. мовами
295402
   Восточноукраинский лингвистический сборник. – Донецк : Донеччина. – ISBN 966-639-087-6
Вып. 9. – 2004. – резюме укр., рос., англ. мовами
295403
   Восточноукраинский лингвистический сборник. – Донецк : Юго - Восток. – ISBN 966-639-087-6
Вып. 10. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
295404
   Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Донецк : Донеччина. – ISSN 2077-1932
Вып. 12. – 2008. – 183 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
295405
   Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Винница, 1994-. – ISSN 2077-1932
Вып. 16. – 2015. – 187 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
295406
   Восточноукраинскому национальному университету 80 лет. – Луганск : ВНУ, 2001. – 48с.
295407
  Ламзин В.И. Восточные границы Римской империи в I-II вв. н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ламзин В.И.; МГУ. Ист. фак. – М., 1977. – 15л.
295408
   Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы. – М., 1964. – 304с.
295409
   Восточные источники по истории народов Юго-Восточной и Центральной Европы. – М.
3. – 1974. – 310с.
295410
  Высоцкий Б.П. Восточные Карпаты / Б.П. Высоцкий. – Москва, 1960. – 39с.
295411
  Сепеев Г.А. Восточные марийцы: ист.-этногр. исслед. материальной культуры (середина 19 - начао 20 вв.) / Г.А. Сепеев. – Йошкар-Ола, 1975. – 247с.
295412
  Письменний А.Г. Восточные меридианы / А.Г. Письменний. – Ленинград, 1948. – 296с.
295413
   Восточные мотивы. – М., 1985. – 507с.
295414
  Лебединская Т. Восточные мотивы в творчестве Т.Г.Шевченко // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 1/2. – С. 16-18
295415
  Чабров Г.Н. Восточные окраины России в русском изобразительном искусстве XVIII века / Г.Н. Чабров. – Ташкент : Издательство САГУ, 1957. – 71 с.
295416
  Флоровский Г.В. Восточные Отцы ХV-го Века : Изъ чтеній въ Православномъ богословскомъ институте въ Париже / Г.В. Флоровский. – Париж, 1931. – 240с.
295417
  Гидулянов П.В, Восточные патриархи в период четырех первых вселенских соборов : Историко-юридическое исследование П.В. Гидулянова, проф. Демидовского юридического лицея. – Ярославль : Тип. Губ. правл.,, 1908. – IV, 774 с., 1 л. табл. – На тит. л. дата: MCMVIII. - Отд. оттиск: Отт. из "Временника Демидовского юридического лицея". Кн. 95-96. – (Из истории развития церковно-правительственной власти)
295418
  Ранович А.Б. Восточные провинции Римской империи. / А.Б. Ранович. – М-Л, 1949. – 264с.
295419
  Хачатрян В.Н. Восточные провинции Хеттской империи / В.Н. Хачатрян. – Ереван, 1971. – 182с.
295420
  Воронин Б.Ф. Восточные психотренинговые системы / Б.Ф. Воронин. – Киев : Либідь, 1992. – 184 с.
295421
  Темирханов Л. Восточные пуштуны в новое время / Л. Темирханов. – М, 1984. – 88с.
295422
  Темирханов Л. Восточные пуштуны. / Л. Темирханов. – М, 1987. – 196с.
295423
  Гужин Г.С. Восточные районы Иссык-Кульской области. (Экон.-геогр. характеристика) : Автореф... канд. геогр.наук: / Гужин Г.С.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1954. – 12л.
295424
  Пьянков И.В. Восточные сатрапии державы Ахеменидов в сочинениях Ктесия : Автореф... Канд.ист.наук: / Пьянков И.В.; АН СССР.Ин-т истории. – Москва, 1966. – 23л.
295425
  Солоненко В.П. Восточные Саяны / В.П. Солоненко, И.А. Кобеляцкий. – Иркутск, 1947. – 99 с.
295426
  Седов В.В. Восточные славяне в VI-XIII вв. / Седов В.В. // Археология СССР / Редколл.: Рыбаков Б.А. (отв. ред.) и др. – Москва : Наука, 1982. – Восточные славяне в VI-XIII в.в. / Седов В.В. – С. 5-291
295427
   Восточные славяне в ХVІІ-ХVІІІ веках:этническое развитие и культурное взаимодействие. Материалы "круглого стола" // Славяноведение. – Москва, 2002. – № 2. – С.3-35. – ISSN 0132-1366
295428
   Восточные славяне: Языки. История. Культура. К 85-летию акад. В.И. Борковского. – М., 1985. – 300с.
295429
  Рагимов И.М. Восточные слова в "Восточных поэмах" Дж.Г.Байрона : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рагимов И.М. ; М-во высш. образования СССР, Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1958. – 16 с.
295430
  Степанянц М.Т. Восточные сценарии глобального мира // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С.35-43. – ISSN 0042-8744
295431
  Гусейнов Чингиз Гасан оглы Восточные сюжеты : роман, повести, рассказы / Гусейнов Чингиз Гасан оглы; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1980. – 463 с.
295432
  Менгес К.Г. Восточные элементы в "Слово о полку Игореве" / К.Г. Менгес. – Л,, 1979. – 267с.
295433
  Пак Б.С. Восточные этюды / Б.С. Пак. – Ташкент, 1970. – 119с.
295434
   Восточные языки. – М., 1971. – 252с.
295435
   Восточный вопрос во внешней политике России, конец XVIII - нач. XX в.. – М., 1978. – 434с.
295436
  Синклер Т. Восточный вопрос прошедшего и настоящего : Защита России / [соч.] сэра Т. Синклера, баронета, члена Британского парламента ; Пер. под ред. В.Ф. Пуцыковича. – Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Пуцыковича, 1878. – [6], VI, 356 с. – Экз 41649 деф., без обл.


  Ред.: Пуцыкович, Виктор Феофилович (1843-1909)
295437
  Матевосян Р.И. Восточный Гугарк в IX-XIII вв. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Матевосян Р.И.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 22л.
295438
  Максютова Н.Х. Восточный диалект башкирского языка / Н.Х. Максютова. – М., 1976. – 292с.
295439
  Магарамов Ш.А. Восточный Кавказ в политике России, Турции и Ирана в конце XVI в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 4. – С. 149-152. – ISSN 0042-8779
295440
  Черников С.С. Восточный Казахстан в эпоху бронзы / Черников С.С. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1960. – № 88 : Восточный Казахстан в эпоху бронзы / Черников С.С. – С. 1-272, рис., вкл. л.
295441
   Восточный Китай : Приморские провинции. – Москва : Географгиз, 1955. – 312с
295442
   Восточный Китай. – М., 1962. – 394с.
295443
  Калицкий В.И. Восточный Краснознаменный / В.И. Калицкий, П.Д. Машковец. – Алма-Ата, 1984. – 160с.
295444
  Ханутин З.М. Восточный кризис 1875-78 гг. и общественное мнение в России. : Автореф... Канд.истор.наук: / Ханутин З.М.; Белорусск.гос.ун-т. – Минск, 1951. – 15 с.
295445
  Тоцкая А.К. Восточный Крым : Путеводитель / Сост.К.Тоцкая под ред. Н.М. Тоцкого. – Москва : Молодая гвардия, 1930. – 140с. – (Библиотека пролетарского туриста)
295446
  Адалис А.Е. Восточный океан : стихи / А.Е. Адалис. – Ленинград : Советский писатель, 1949. – 92 с.
295447
  Тринич Ф.А. Восточный Пакистан / Ф.А. Тринич. – М., 1959. – 224с.
295448
  Аманова Г.А. Восточный последователь Маяковского - основоположник корейской эпической поэзии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 148-162. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена первой корейской эпической поэме "Пектусан", которая была нап. в 1947 г. Чо Ги Чхоном. Идейное содержание, а также основные поэтические приемы и изобраз. средства, используемые автором, свидетельствуют о значительном влиянии сов. ...
295449
  Филатов Г.С. Восточный поход Муссолини. / Г.С. Филатов. – М., 1968. – 183с.
295450
  Ганиева Р.К. Восточный Ренессанс и поэт Кул Гали / Р.К. Ганиева. – Казань, 1988. – 170с.
295451
  Молчанов И.А. Восточный Саян / И.А. Молчанов. – Л., 1934. – 83с.
295452
  Ряшин В.А. Восточный Саян (Физ. географ. характер.) : Автореф... канд. геогр.наук: / Ряшин В. А.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1966. – 27л.
295453
   Восточный сборник. – М., 1972. – 150с.
295454
  Ольхон А.С. Восточный сектор Арктики / А.С. Ольхон. – М.-Л., 1949. – 132с.
295455
   Восточный театр. – Ленинград, 1929. – 407с.
295456
   Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. – М., 1988. – 455с.
295457
   Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. – М., 1992. – 684с.
295458
  Кляшторный С.Г. Восточный Туркестан глазами европейских путешественников. / С.Г. Кляшторный. – Алма-Ата, 1991. – 181с.
295459
  Кляшторный С.Г. Восточный Туркестан глазами русских путешественников / С.Г. Кляшторный, А.А. Колесников. – Алма-Ата, 1988. – 221с.
295460
   Восточный Туркестан и Средняя Азия: История. Культура. Связи. – М., 1984. – 239с.
295461
  Полторак С.Н. Восточный фронт Второй мировой войны в немецкой историографии / С.Н. Полторак, А.В. Тимченко // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2013. – № 6 (78). – С. 23-34. – ISSN 2070-9773
295462
  Хань Фэн Восточный фронт. / Хань Фэн. – М., 1959. – 552с.
295463
  Ненароков А.П. Восточный фронт. 1918 / А.П. Ненароков. – Москва, 1969. – 280с.
295464
  Гошко Ю.Г. Восточня Галиция в начале XIX века (По материалам Тернопольщины) : Автореф... канд. ист.наук: / Гошко Ю. Г.; Ин-т ист. АН УССР. – К., 1958. – 15л.
295465
  Марченко И.П. Востребованная политика в организации деятельности магистратуры // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 9, сентябрь. – С. 20-35. – ISSN 1609-4646


  В статье рассмотрены актуальные вопросы стратегии и тактики в организации успешной деятельности института магистратуры в современной России. Теория и практика деятельности по подготовке магистров далеки от совершенства. Завтрашний день магистерского ...
295466
  Лапшина И.А. Востребованность духовной культуры вузовского преподавателя // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 6 (326 ). – С. 89-93. – ISSN 0132-1625
295467
  Харитонова Е.В. Востребованность личности: постановка проблемы и обоснование понятия // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 6. – С. 30-37. – ISSN 0205-9592
295468
  Гуртовой Е.С. Востроизводство квалифицированной рабочей силы и роль в этом процессе общего и профессионального образования. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Гуртовой Е.С.; Высш.комс.школа при ЦК ВЛКСМ. – М, 1976. – 19л.
295469
  Усеинов Т.Б. Восхваление местности в средневековой крымскотатарской поэзии // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 152-158. – ISSN 1682-671Х
295470
   Восхитительная Австрия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 11 (221), ноябрь. – С. 88-93 : фото. – ISSN 1029-5828
295471
  Жернаков Н.К. Восход / Н.К. Жернаков. – Архангельск, 1957. – 172с.
295472
  Ошейко В.П. Восход / В.П. Ошейко. – Калининград, 1958. – 391с.
295473
  Замойский П.И. Восход / П.И. Замойский. – М., 1959. – 437с.
295474
   Восход. – Воронеж, 1961. – 171с.
295475
  Вахидов Эркин Восход : поэма / Вахидов Эркин; пер. с узб. В.Савельева. – Ташкент : Еш гвардия, 1961. – 31 с.
295476
   Восход. – Фрунзе, 1978. – 404с.
295477
  Йосуфи А.Б. Восход и консолидация Исламского государства: внешняя интервенция и сектантский конфликт // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 4, Осень. – С. 101-124. – ISSN 1812-1101
295478
  Кешоков А.П. Восход луны : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Советский писатель, 1977. – 391 с.
295479
  Кешоков А.П. Восход луны : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Советский писатель, 1979. – 368 с.
295480
  Кешоков А.П. Восход луны / А.П. Кешоков. – М., 1979. – 128с.
295481
  Шкетан М. Восход солнца / М. Шкетан. – М, 1954. – 167с.
295482
  Кондратенко В.А. Восход солнца / В.А. Кондратенко. – К, 1975. – 75с.
295483
  Диавара Г. Восход солнца / Г. Диавара. – Ташкент, 1978. – 104с.
295484
  Атабаев А. Восход солнца : стихи / А. Атабаев; авториз. пер. с туркм. Ю.Кузнецова. – Москва : Советский писатель, 1981. – 63 с.
295485
  Любченко К.Д. Восход. / К.Д. Любченко. – Таллин, 1954. – 280с.
295486
  Вургун Самед Восходит солнце : драм. поэма / Вургун Самед; пер. с азерб. П.Антоколского. – Москва ; Ленинград : детгиз, 1953. – 88 с.
295487
  Бурлаков Ю.Б. Восходитель. / Ю.Б. Бурлаков. – М., 1979. – 279с.
295488
   Восходишь ты.... – Омск, 1985. – 303с.
295489
   Восходы лун на стоянках веселья. – Л., 1983. – 350с.
295490
  Давыдов В.М. Восходяшие страны-гиганты на современной мировой арене // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 7-20. – ISSN 044-748Х
295491
  Вишнякова Е. Восходящие токи // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 14-17. – ISSN 0869-8171
295492
  Позднеев А.А. Восходящий поток / А.А. Позднеев. – М, 1954. – 160с.
295493
  Караваева А.А. Восхождение / А.А. Караваева. – М., 1938. – 216с.
295494
  Маргиани Р. Восхождение : стихи / Р. Маргиани. – Москва : Советский писатель, 1957. – 208 с.
295495
  Подобедов М.М. Восхождение / М.М. Подобедов. – Воронеж, 1959. – 358с.
295496
  Шогенцуков А.О. Восхождение : стихи / А.О. Шогенцуков; пер. с кабард. – Москва : Советский писатель, 1959. – 144 с.
295497
  Запорожец С.В. Восхождение : стихи / С.В. Запорожец. – Київ : Художня література, 1963. – 44с.
295498
  Борин А.Б. Восхождение / А.Б. Борин. – М., 1965. – 64с.
295499
  Богданов П.Ф. Восхождение : стихи / П.Ф. Богданов. – Москва : Советский писатель, 1968. – 96 с.
295500
  Гербачевский В.П. Восхождение / В.П. Гербачевский. – М, 1976. – 224с.
295501
  Кудаш С. Восхождение : избранные стихи / С. Кудаш; пер. с башкир. – Москва : Советская Россия, 1977. – 271 с.
295502
  Серман Б.Е. Восхождение / Б.Е. Серман. – Симферополь : Таврия, 1977. – 160с.
295503
  Подобедов М.М. Восхождение / М.М. Подобедов. – Воронеж, 1978. – 480с.
295504
  Хатунцев Н.Б. Восхождение / Н.Б. Хатунцев. – Баку, 1978. – 98с.
295505
  Медников А.М. Восхождение / А.М. Медников. – М, 1978. – 591с.
295506
  Минутко И. Восхождение / И. Минутко. – Москва : Политиздат, 1983
295507
  Краско В.Л. Восхождение / В.Л. Краско. – М., 1985. – 94с.
295508
   Восхождение. – М., 1987. – 587с.
295509
  Туркевич М.М. Восхождение / М.М. Туркевич. – Донецк, 1987. – 127с.
295510
  Романенко Б.П. Восхождение / Б.П. Романенко. – Л., 1989. – 117с.
295511
  Петелин В.В. Восхождение / В.В. Петелин. – М, 1989. – 557с.
295512
  Зайцев С.И. Восхождение / С.И. Зайцев. – Л., 1991. – 96с.
295513
  Бродецкий М А. Восхождение / М А. Бродецкий, . – Запорожье, 1996. – 103с.
295514
  Коротяев Б.И. Восхождение / Б.И. Коротяев, В.С. Курило, А.А. Чаусов; МОиНУ. Украинская инженерно-педагогическая академия. Луганский госуд. педагог. ун-тет им.Т.Шевченко. – Луганск : Альма-матер, 2003. – 205с. – ISBN 966-617-134-1
295515
  Афанасьева В. Восхождение : рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 4. – С. 118-124. – ISSN 0130-7673
295516
  Макиннис Х. Восхождение в затеряный мир / Х. Макиннис. – Москва, 1982. – 208с.
295517
  Поггенполь Н.В. Восхождение в Тироль : Посвящается памяти Сергея Ивановича Иловайского. – Одесса : Тип. Л. Нитче, 1913. – 32 с.
295518
  Хробостов В.П. Восхождение к боевой зрелости / В.П. Хробостов. – М, 1983. – 56с.
295519
   Восхождение к гармонии. – М., 1989. – 381с.
295520
  Громов Е.С. Восхождение к герою: (Экран и молодежь) / Е.С. Громов. – М., 1982. – 192с.
295521
  Дзюба В. Восхождение к гуманизму / В. Дзюба, А. Степанов. – Київ : Либідь, 1997. – 448с. – ISBN 5-325-00858-7
295522
  Аскаров Тендик Восхождение к зрелости / Аскаров Тендик. – Фрунзе, 1976. – 312с.
295523
  Токмань В.И. Восхождение к идее : Коммунистическая пропаганда и молодежь / В.И. Токмань. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 206, [2] с.
295524
  Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности / Ю.М. Орлов. – М., 1991. – 286с.
295525
  Варламов В.Ф. Восхождение к истине / В.Ф. Варламов. – Москва, 1981. – 160с.
295526
  Губарев В.С. Восхождение к подвигу / В.С. Губарев. – М, 1985. – 367с.
295527
  Букин В.Р. Восхождение к прекрасному. / В.Р. Букин. – Ленинград, 1979. – 176с.
295528
  Дейниченко Петр Восхождение к свету // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 124 : фото. – ISSN 1029-5828
295529
  Полоцк И.Е. Восхождение коней на небо / И.Е. Полоцк. – Рига, 1977. – 118с.
295530
  Волгин С. Восхождение молодости / С. Волгин. – Ташкент, 1950. – 24с.
295531
  Марков Е.Л. Восхождение на Большой Арарат / Е.Л. Марков. – 6с.
295532
  Вольф Я. Восхождение на Макалу / Я. Вольф. – Москва, 1983. – 302с.
295533
  Палийчук Б.Д. Восхождение на облака / Б.Д. Палийчук. – Киев : Радянський письменник, 1967. – 335с.
295534
  Палийчук Б.Д. Восхождение на облака / Б.Д. Палийчук. – Киев, 1971. – 440с.
295535
  Палийчук Б.Д. Восхождение на облака / Б.Д. Палийчук. – Киев : Дніпро, 1981. – 536с.
295536
  Горина Л. Восхождение на Фудзи // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 7 (67). – С. 60-73. – ISSN 1812-867Х
295537
  Хант Джон Восхождение на Эверест. / Хант Джон. – М., 1956. – 294с.
295538
  Покрытан А.К. Восхождение от абстактного к конкретному в политической экономии социализма / А.К. Покрытан, С.В. Новиков. – М, 1982. – 120с.
295539
  Галкина Раиса Максимовна Восхождение от абстрактного к конкретному в процессе построения системы математических знаний : Дис... канд. филос.наук: 09.00.08 / Галкина Раиса Максимовна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1978. – 163л.
295540
  Галкина Раиса Максимовна Восхождение от абстрактного к конкретному в процессе простроения смстемы мытематических знаний : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Галкина Раиса Максимовна;. – К., 1978. – 16л.
295541
  Куличенко В.В. Восхождение от абстрактного к конкретному как принцип организации теоретической системы / В.В. Куличенко, Н.А. Тарасенко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 55 : Философские вопросы физики, математики, кибернетики
295542
  Коптелов А.Л. Восхождение. / А.Л. Коптелов. – Иркутск, 1948. – 175с.
295543
  Трушкин В.П. Восхождение. / В.П. Трушкин. – Иркутск, 1978. – 328с.
295544
  Смердов А.И. Восхождение. / А.И. Смердов. – М., 1980. – 160с.
295545
  Новокшенов Н.С. Восхождение. Стихи / Н.С. Новокшенов. – Днепропетровск, 1973. – 63с.
295546
  Титов Юрий Евлампиевич Восхождение: Гимнастика на Олимпиадах / Титов Юрий Евлампиевич. – Москва : Советская Россия, 1978. – 191с.
295547
   Восхождение: Статьи, воспоминания о Флоре Васильеве. – Ижевск, 1984. – 348с.
295548
  Михановский В.Н. Восхождение: Стихи. / В.Н. Михановский. – М., 1989. – 206с.
295549
  Костин А.Ф. Восхождение: Страницы биографии молодого Ленина / А.Ф. Костин. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1986. – 285 с.
295550
  Улуг-зода С. Восэ : роман / Сатым Улуг-зода; авториз. пер. с тадж. П.Лукницкого. – Москва : Советский писатель, 1980. – 400 с.
295551
  Добко Т. Восьма загальноросійська науково-практична конференція "Сучасні користувачі автоматизованнх інформаційно-бібліотечних систем: проблеми обслуговування, вивчення та навчання" // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 38-39. – ISSN 1029-7200
295552
  Бардадим В. Восьма міжнародна олімпіада школярів з інформатики // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 43-51. – ISSN 1029-4171
295553
  Антонишин С. Восьма нота : поезія: вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 19-28. – ISSN 0208-0710
295554
   Восьма сесія Верховної Ради СРСР, 25 лютого - 1 березня 1941 р. : Стенографічний звіт. – Москва : Видання Верховної Ради СРСР, 1941. – 559 с.
295555
   Восьма сесыя Верховної Ради СРСР /Десяте скликання/. – М, 1983. – 170с.
295556
  Полторацкий В.В. Восьмая атака. -- (Именем Родины. Рассказы). / В.В. Полторацкий. – Иваново, 1954. – 16с.
295557
  Дорофеев Э.Д. Восьмая версия / Э.Д. Дорофеев. – Тула, 1984. – 177с.
295558
  Губин Б.А. Восьмая воздушная / Б.А. Губин, В.А. Киселев. – М, 1986. – 237с.
295559
   Восьмая Всесоюзная конференция по калориметрии и химической термодинамике, 25-27 сент. 1979 г.. – Иваново
1. – 1979. – 250с.
295560
   Восьмая Всесоюзная конференция по калориметрии и химической термодинамике, 25-27 сент. 1979 г.. – Иваново
2. – 1979. – 522с.
295561
   Восьмая Всесоюзная конференция по локальным рентгеноспектральным исследованиям и их применению : расширен. тезисы докладов. – Черноголовка : ОИХФ АН СССР
кн. 1. – 1982. – С. 1-209
295562
   Восьмая Всесоюзная конференция по локальным рентгеноспектральным исследованиям и их применению : расшир. тезисы докладов. – Черноголовка : ОИХФ АН СССР
кн. 2. – 1982. – С. 210-402
295563
   Восьмая Всесоюзная научная конференция по современным проблемам дифференциальной геометрии. – Одесса, 1984. – 186с.
295564
   Восьмая высота. – М, 1971. – 223с.
295565
   Восьмая выставка произведений членов Академии художеств СССР. Живопись, скульптура, графика. – М, 1966. – 30с.
295566
   Восьмая конференция молодых научных работников института неорганической химии. – Рига, 1979. – 59с.
295567
   Восьмая конференция молодых учёных. – Иркутск, 1990. – 139с.
295568
   Восьмая конференция молодых ученых института физиологии им. А.А. Богомольца АН УССР : (Тезисы докладов). – Киев : Наукова думка, 1972. – 60 с.
295569
  Сусляева О.Л. Восьмая конференция РКП(б) / О.Л. Сусляева. – М., 1958. – 64с.
295570
   Восьмая конференция РКП(б). Декабрь 1919 года. – М, 1961. – 316с.
295571
  Подгородников М.И. Восьмая муза / М.И. Подгородников. – М, 1978. – 175с.
295572
   Восьмая научная конференция Белоцерковского сельскохозяйственного института, 18-20 марта 1954 г. : Авторефераты докладов. – Киев : Сельхозгиз, 1955. – 84с.
295573
   Восьмая научная конференция Ярославского технологического института : Тезисы докл. – Ярославль, 1956. – 40с.
295574
   Восьмая научно-техническая конференция Всесоюзного заочного энергетического института, 23-26 октября 1957 года : Тезисы докл. – Москва, 1957. – 104с.
295575
   Восьмая научно-техническая конференция Научного студенческого общества Московского нефтяного института. – Москва : Гостоптехиздат, 1954. – 132с.
295576
   Восьмая сессия (Академии художеств СССР) 26-31 марта 1957. – М, 1957. – 442с.
295577
   Восьмая сессия Верховного Совета Азербайджанской ССР 15-17 августа 1946 г. : Стенограф. отчет. – Баку : Изд-во ВС АзССР, 1949. – 212 с.
295578
  СССР Верховный Совет. Созыв 11 Восьмая сессия Верховного Совета СССР (одиннадцатый созыв) 19-20 октября 1987 г. / Верховный Совет. Созыв 11 СССР, 8 сессия. – стенографический отчет. – Москва, 1987. – 286 с.
295579
  Печерский П.Л. Восьмая симфония Яниса Иванова / П.Л. Печерский. – Москва : Советский композитор, 1961. – 32 с.
295580
  Таяновский И.А. Восьмая струна / И.А. Таяновский. – Кишинев, 1988. – 263с.
295581
  Белов М.П. Восьмая тайна моря / М.П. Белов. – Хабаровск, 1963. – 192с.
295582
   Восьмая Украинская республиканская конференция по органической химии. – К, 1963. – 130с.
295583
   Восьмая юбилейная Всесоюзная пушкинская конференция 7-8 июня 1956 года. – Л, 1956. – 23с.
295584
  Борунь К. Восьме коло пекла / К. Борунь. – К., 1968. – 170с.
295585
  Польовий М.І. Восьме літо : роман-спогади / М.І. Польовий. – Київ : Молодь, 1963. – 239 с.
295586
  Польовий М.І. Восьме літо : Роман-спогади / М.І. Польовий. – Київ : Веселка, 1967. – 237 с.
295587
  Польовий М.І. Восьме літо / М.І. Польовий. – Київ, 1974. – 213 с.
295588
  Польовий М.І. Восьме літо / М.І. Польовий. – Київ, 1984. – 197 с.
295589
  Польовий М.І. Восьме літо / М.І. Польовий. – Київ, 1988. – 363 с.
295590
  Козловский В. Восьмерка : три рассказа и повесть / Владимир Козловский. – Киев : Киеворгстрой, 2012. – 99, [1] с.
295591
  Комаров А.В. Восьмерка дружных. / А.В. Комаров, Е. Самсонов. – М., 1957. – 96с.
295592
   Восьмеро. – Пряшев, 1963. – 321с.
295593
   Восьмидесятые годы в искусстве и искусствознании Прибалтики. – Рига, 1989. – 161с.
295594
   Восьмизначные таблицы тригонометрических функций. – Москва, 1950. – 279 с.
295595
  Хренов Л.С. Восьмизначные таблицы тригонометрических функций содержащие натуральные значения шести тригонометрических функций через каждые 10" от 0 до 360 и значения котангенсов и косекансов через 1" от 0 до 14 05" / Л.С. Хренов. – 2-е испр. изд. – Москва : Наука, 1973. – 464 с. : табл.
295596
  Маняк В. Восьмий день тижня : подільска повість / В. Маняк. – Київ, 1983. – 256 с.
295597
  Ігнатьєв В.Л. Восьмий з"їзд РКП(б) (1919 р.) / В.Л. Ігнатьєв. – К., 1949. – 80 с.
295598
  Бардадим В.О. Восьмий міжнародний конгрес з математичної освіти // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 92-94. – ISSN 1029-4171
295599
  Прушковська І.В. Восьмий Міжнародний конгрес тюркологів (Стамбул, 30 вересня - 4 жовтня 2013 р.) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 4. – С. 212. – ISSN 1608-0599


  Україну на Восьмому Міжнародному конгресі тюркологів було представлено доповіддю "Українсько-турецькі літературні взаємини", яку виголосила доц. кафедри тюркології КНУ імені Тараса Шевченка Ірина Прушковська.
295600
  Пасемко Іван Восьмий Міжнародний семінар "Україна у світовому культурному просторі" : (короткий звіт) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 360-362
295601
   Восьмий Надзвичайний Великий Збір Організації Українських Націоналістів (ОУН) : матеріяли й постанови / Організація Українських Націоналістів (ОУН). Великий Збір. – [ Б. м. ] : Видання Організації Українських Націоналістів, 1991. – 261 с. – (Бібліотека Українського Підпільника ; ч. 17)
295602
  Задерей Н.М. Восьмий рейтинг вузів України у проекті "Топ 200 Україна" / Н.М. Задерей, Г.Д. Нефьодова, І.Ю. Мельник // Шістнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : 14-15 травня 2015 р., Київ : матеріали конф. / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – Т. 3 : Теорія ймовірностей та математична статистика. Історія та методика математики. – С. 154-157. – ISBN 978-617-7021-29-1


  Рейтинг "Топ-200 Україна" складається шляхом інтегральної оцінки за трьома основними показниками - оцінки науково-педагогічного потенціалу, якість навчання та міжнародне визнання вузів. Дана методика рейтингу базується на основі міжнародних принципів ...
295603
  Ходак І. Восьмий том повного зібрання творів Тараса Шевченка: спроба реконструкції проекту (1923-1934) // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2011. – Ч. 2 (34) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. До 197-ї річниці від дня народження і 150-х роковин від дня смерті Тараса Шевченка. – С. 67-105. – ISSN 1728-6875


  У статті простежено історію підготовки в 1923-1934 роках присвяченого пластичній спадщині Т. Шевченка восьмого тому Повного зхібрання його творів. На основі літературних джерел і вперше введених у науковий обіг архівних матеріалів здійснено спробу ...
295604
  Станчек Н.А. Восьмиклассники читают "Евгения Онегина" / Н.А. Станчек. – М. : Просвещение, 1968. – 127 с.
295605
  Селиванов Г.И. Восьмилитровая водородно-дейтериева пузырьковая камера и ее использование в экспериментах по изучению ПП-взаимодействия : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 1254 / Селиванов Г.И.; Объед.ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1963. – 17л. – Бібліогр.:с.10
295606
  Зорин Виталий Восьминоги : adventure // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 7. – С. 66-71 : Фото
295607
  Луцишина Оксана Восьминоги : повість // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 12 (570). – С. 115-137
295608
  Альшиц Д.Н. Восьмисотлетие Москвы. 1147-1947. / Д.Н. Альшиц. – Ленинград, 1947. – 48 с.
295609
   Восьмиязычный сельскохозяйственный словарь : русский, болгарский, чешский, польский, венгерский, румынский, немецкий, английский : [25 780 терминов]. – Москва : Колос
[Т. 1]. – 1970. – VIII с., 1047 с. – Совместн. изд.
295610
   Восьмиязычный сельскохозяйственный словарь : [указатель болгарский, чешский, польский, венгерский, румынский, немецкий, английский, латинский : 25 780 терминов]. – Москва : Колос
[Т. 2]. – 1970. – 676 с. – Совместн. изд.
295611
  Галабурда Ю.А. Восьмі наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2014. – Т. 11. – С. 91-93. – ISSN 2218-7472
295612
  Матковський О. Восьмі наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка "Мінералогія: сьогодення і майбуття" : присвячено 150-річчю заснування кафедри мінералогії у Львівському університеті / О. Матковський, І. Мисяк, Є. Сливко // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 1. – С. 184-195. – ISSN 2078-6220
295613
   Восьмі наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898) : 14 жовт. 2012 р. : матеріали доп. / М-во транспорту та зв"язку України, Держ. екон.-технол. ун-т трансп., Центр дослідж. з історії науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; [редкол.: О.Я. Пилипчук та ін.]. – Київ : РВЦ ДЕТУТ, 2012. – 72, [1] с. : портр., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
295614
   Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В.Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя заснування економіко-правового ф-ту Одес. нац. ун-ту імені І.І. Мечникова), м. Одеса, 18 трав. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Екон.-прав. ф-т ; [упоряд. і відп. ред.: І.С. Канзафарова]. – Одеса : Астропринт, 2018. – 321, [2] с. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-927-378-9
295615
   Восьмое Всесоюзное совещание по кинетике и механизму химических реакций в твердом теле. 7-9 сентября 1982 года. – Черноголовка, 1982. – 337с.
295616
   Восьмое дополнение к первому изданию общего каталога переменых звезд, содержащих сведения о 629 переменных звездах, обозначенных в 1956 г.. – Москва : Издательство АН СССР, 1956. – 63 с.
295617
   Восьмое консультативное совещание академии наук социалистических стран по физике Солнца. 21-25 июня 1976 г. : тезисы докладов. – Москва : Наука, 1976. – 60 с.
295618
  Полевой М. Восьмое лето / М. Полевой. – Москва, 1982. – 206 с.
295619
  Злобин А.П. Восьмое море : документальная повесть / А.П. Злобин, А.М. Верюжский. – Москва : Профиздат, 1967. – 255с.
295620
  Халдар А. Восьмое небо Андижана : стихи. баллады, легенды / Алимджан Халдар; пер. с узб.В.Цыбина. – Москва : Советский писатель, 1976. – 134 с.
295621
  Кублицкий Г.И. Восьмое чудо света / Г.И. Кублицкий. – Москва : Детская литература, 1966. – 184с.
295622
  Спасский О.Д. Восьмое чудо света / О.Д. Спасский. – М, 1971. – 104с.
295623
   Восьмое чудо света. – Л, 1982. – 128с.
295624
  Коржук В. Восьмое чудо света : з нагоди 75-річчя утворення Житомир. обл. / Виктор Коржук. – Житомир : Рута, 2012. – 370, [2] с. : ил., фот. – На тит. арк. та обкл. також: Старий і сучасний Бердичів / Анатолій Горобчук. - Текст рос., укр. – ISBN 978-617-581-126-9


  У пр. 1717261 відбиток печатки: Подарунок від Фонду Миколи Томенка "Рідна Країна"
295625
  Козлова О. Восьмое чудо света, или Титипуля в шестом измерении / О. Козлова. – Хабаровск, 1990. – 124с.
295626
  Азбукин Б.П. Восьмой бастион : рассказы и повесть / Б.П. Азбукин ; ил.: Ю. Ребров. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 416 с., [4] л. ил. : ил.
295627
   Восьмой Всероссийский съезд Российской Коммунистической партии (большевиков). – Казань, 1919. – 155с.
295628
   Восьмой Всесоюзный гляциологический симпозиум. Льды и климат: реконструкция и прогноз. Таллинн, 29 мая - 1 июня 1984 г.. – М, 1984. – 98с.
295629
  Баюканский А.Б. Восьмой день недели : роман / А.Б. Баюканский. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное издательство, 1975. – 236, [2] с.
295630
  Баюканский А.Б. Восьмой день недели / А.Б. Баюканский. – М, 1985. – 320с.
295631
  Когинов Ю.И. Восьмой день... / Ю.И. Когинов, Е Яковлев. – М., 1963. – 112с.
295632
   Восьмой Ленинградский международный семинар : материалы международного семинара "Активные процессы на Солнце и проблема солнечных нейтрино". Ленинград, 25-27 сентября 1976 г. / VІІІ Ленинградский международный семинар. – Ленинград : ЛИЯФ, 1976. – 227 с.
295633
  Кови С.Р. Восьмой навык = The 8th habit : от эффективности к величию : пер. с англ. / Стивен Р. Кови. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 406, [4] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – (Библиотека MTI). – ISBN 5-9614-0384-X
295634
   Восьмой Пленум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов. – М, 1961. – 252с.
295635
  Алиева Ф.Г. Восьмой понедельник : роман / Ф.Г. Алиева ; пер. с авар. Л. Румарчук. – Москва : Современник, 1978. – 288 с. – (Новинки "Современника")
295636
   Восьмой праздник песни в Сочи. – Краснодар, 1966. – 84с.
295637
  Федичев Р.И. Восьмой причал / Р.И. Федичев. – Москва, 1986. – 172с.
295638
   Восьмой съезд коммунистической партии Греции. Август 1961 г.. – М, 1962. – 212с.
295639
  Игнатьев В.Л. Восьмой съезд Коммунистической партии и его историческое значение в дальнейшем укреплении союза рабочего класса и трудового крестьянства / В.Л. Игнатьев. – Москва, 1955. – 32с.
295640
   Восьмой съезд писателей СССР (24 июня - 28 июня 1986). – М, 1988. – 512с.
295641
  Игнатьев В.Л. Восьмой съезд РКП(б) / В.Л. Игнатьев. – М., 1949. – 84с.
295642
  Игнатьев В.Л. Восьмой съезд РКП(б) / В.Л. Игнатьев. – М., 1950. – 84с.
295643
  Игнатьев В.Л. Восьмой съезд РКП(б) / В.Л. Игнатьев. – М., 1955. – 120с.
295644
  Лихенко М.Д. Восьмой съезд РКП(б). Лекция для студентов-заочников по курсу истории КПСС. / М.Д. Лихенко. – Х., 1961. – 33с.
295645
   Восьмой съезд РКП(б). Март 1919 года. – М, 1959. – 602с.
295646
  Мемедов А. Восьмой сын / А. Мемедов. – Москва, 1969. – 192 с.
295647
  Ольшанский И.Г. Восьмой цвет радуги / И.Г. Ольшанский. – М., 1967. – 72с.
295648
  Любцов А. Восьмой цвет радуги. / А. Любцов. – М., 1969. – 104с.
295649
  Алексеев В.П. Вот в чем соль : сатирические стихи / В.П. Алексеев ; ил. М. Мазрухо. – Ленинград : Художник РСФСР, 1964. – 36 с. : ил. – (Библиотечка Боевого карандаша)
295650
  Дробиз Г.Ф. Вот в чем фокус / Г.Ф. Дробиз. – Свердловск, 1988. – 395с.
295651
  Иванов Сергей Вот ето стул, на нем сидят : История вещей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 3. – С. 176-177. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
295652
  Сириос-Гира Вот и все / Сириос-Гира. – М, 1964. – 262с.
295653
  Зотов А.Ф. Вот и всё... [Философия религии] // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.43-49. – ISSN 0042-8744
295654
  Лесных А.С. Вот и встретились мы. / А.С. Лесных. – Тула, 1978. – 223с.
295655
  Бакланов Г.Я. Вот и кончилась война / Г.Я. Бакланов. – М., 1987. – 315с.
295656
  Инин А.Я. Вот и лето прошло... / А.Я. Инин. – М., 1990. – 408с.
295657
  Милюнас В. Вот как случилось! : комедия в 1-м д. / В. Милюнас; пер. с литов. – Москва : Искусство, 1954. – 20 с.
295658
  Брюханов А.И. Вот как это было / А.И. Брюханов. – М., 1958. – 208с.
295659
  Гренье Ф. Вот как это было / Ф. Гренье. – Москва, 1960. – 207 с.
295660
  Герман Ю.П. Вот как это было / Ю.П. Герман. – Москва, 1976. – 79с.
295661
  Малышев А.В. Вот какая история. Рассказы. / А.В. Малышев. – М., 1980. – 286с.
295662
  Рыклин Г.Е. Вот какие дела!.. / Г.Е. Рыклин. – М., 1963. – 339с.
295663
  Меджид Г. Вот камень. вот весы / Г. Меджид. – М, 1974. – 135с.
295664
  Логунов Л. Вот когда президентом станет Прачанда... // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 13. – С.34-37. – ISSN 0234-1670


  [Непал - внутреннее положение в стране, путевые заметки.]
295665
  Чиладзе Т.И. Вот кончилась зима : роман / Тамаз Чиладзе; пер. с груз. А. Беставашвили. – Тбилиси : Мерани, 1969. – 288 с.
295666
  Генатулин А.Ю. Вот кончится война / А.Ю. Генатулин. – Москва : Советский писатель, 1988. – 368 с.
295667
  Генатулин А. Вот кончится война / А. Генатулин. – Москва, 1988. – 464с.
295668
  Никулин Л. Вот Москва. / Л. Никулин. – М, 1935. – 48с.
295669
  Никулин Л.В. Вот Москва. / Л.В. Никулин. – М, 1937. – 271с.
295670
  Красавин Ю.В. Вот моя деревня... / Ю.В. Красавин. – М., 1978. – 272с.
295671
  Гаузнер Ж. Вот мы и дома... / Ж. Гаузнер. – Ленинград, 1948. – 204с.
295672
  Степанов И.Н. Вот мы и познакомились! / И.Н. Степанов. – Ярославль, 1963. – 99с.
295673
  Цзе Сян-линь Вот мы какие! - Навстречу буре / Цзе Сян-линь. – Москва, 1962. – 240с.
295674
  Толпинский В.А. Вот он, советский характер / В.А. Толпинский. – Тамбов, 1961. – 28с.
295675
  Кублицкий Г.И. Вот она , наша Сибирь! / Г.И. Кублицкий. – М, 1985. – 287с.
295676
  Лапин К.К. Вот она какая, любовь! -- (Военный ужин. -- Сердце сержанта. Рассказы.) / К.К. Лапин. – М., 1961. – 48с.
295677
   Вот она, весна!. – М., 1954. – 360с.
295678
   Вот она, их "правда". – Х., 1972. – 103с.
295679
   Вот она, их "Правда". – 2-е изд. доп. – Х., 1973. – 111с.
295680
  Кобринский А.Е. Вот они - роботы / А.Е. Кобринский. – М, 1972. – 176с.
295681
  Лихачева З.А. Вот они какие. Повести и рассказы для детей. / З.А. Лихачева. – Магадан, 1968. – 95с.
295682
  Можаев А.Н. Вот предет Ванечка. / А.Н. Можаев. – Ростов -на-Дону, 1989. – 206с.
295683
  Осадчий О.М. Вот придет Белемей... / О.М. Осадчий. – Куйбышев, 1966. – 62с.
295684
  Леонов Ю.Н. Вот придет большая волна... / Ю.Н. Леонов. – Хабаровск, 1974. – 215с.
295685
  Горбунов В.А. Вот приедет генерал / В.А. Горбунов. – М, 1980. – 367с.
295686
  Воробьев К.Д. Вот пришел великан... / К.Д. Воробьев. – Москва, 1976. – 223с.
295687
  Воробьев К.Д. Вот пришел великан... / К.Д. Воробьев. – Воронеж, 1984. – 591с.
295688
  Воробьев К.Д. Вот пришел великан... / К.Д. Воробьев. – Москва : Известия, 1987. – 601, [2] с. : ил. – (Библиотека журнала "Дружба народов")
295689
  Антонов В.В. Вот публика! / В.В. Антонов. – Алма-Ата, 1961. – 59с.
295690
  Карпец А. Вот стою, держу весло... Украину массово покидают ученые с мировым именем и талантливая молодежь // Вечерние вести : всеукраинская обществено-политическая газета. – Киев, 2013. – 7-13 мая (№ 18). – С. 8


  Материалы недавнего общего собрания Национальной академии наук Украины (НАНУ) говорят о том, что через несколько лет наука в нашей стране перестанет существовать как таковая. Как заявил на собрании президент НАНУ Борис Патон, в 2012 году число научных ...
295691
  Щигленко Евгений Вот так артисты : Мозаика // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 20-22 : Іл. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
295692
  Резниченко В. Вот так Бокаж, талантом одарен! // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2005. – № 12. – С. 77-78. – ISSN 044-748Х


  200 років з дня смерті відомого португальського поета Мануела Марії Барбози дю Бокажа (1765-!805).
295693
  Чернышевский С. Вот так встреча! Общению ученых помогут профессионалы // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 27 сентября (№ 39). – С. 13


  Организация научных конференций - дело нетривиальное. Необходимо не только принять и разместить исследователей, предоставить им площадку для выступлений, но и учесть специфику той или иной области науки, а также многолетние традиции научных встреч. ...
295694
  Сергеев М.Д. Вот так дождик! / М.Д. Сергеев. – Иркутск, 1955. – 16с.
295695
  Супруненко Павел Вот так и воевали = Записки невольного добровольца : К 65-летию победы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 1. – С. 76-116. – ISSN 0012-6756


  Публикуемые заметки - часть мемуарной книги "Жизнь под вопросами"
295696
  Вишня Остап Вот так и пишу : Рассказы, фельетоны, юморески / Вишня Остап. – Москва : Правда, 1984. – 255с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
295697
  Киплинг Р. Вот так сказки! / Р. Киплинг. – М., 1991. – 110с.
295698
  Озеров Г.В. Вот такие мгновения / Г.В. Озеров. – Вильнюс, 1979. – 144с.
295699
  Насадюк А. Вот такое КИМО // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2013. – 24 сентября (№ 39). – С. 8. – ISSN 1563-6755


  О профессиональных достижениях выпускников КИМО 2000 года на рынке юридических услуг Украины.
295700
  Рубин Р.Р. Вот такой день / Р.Р. Рубин. – М, 1982. – 325с.
295701
  Волчкова Н. Вот тебе порог! Институтам добавят барьеров // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 23 августа (№ 33/34). – С. 5


  Не завершив проект “Карта российской науки” (на него потрачено 90 млн рублей, а обещанная интерактивная информационная система, содержащая данные по публикациям и патентам не менее половины отечественных ученых, до сих пор и не заработала), ...
295702
  Благов Ю.Н. Вот то-то и оно-то! / Ю.Н. Благов. – Куйбышев, 1959. – 88с.
295703
  Дрилинга А. Вот уж солнышко : роман / А. Дрилинга; пер. с лит. Е.Мальцаса. – Вильнюс : Вага, 1988. – 266 с.
295704
  Зверева М.А. Вот что называется весною / М.А. Зверева. – Киев, 1987. – 32с.
295705
  Сахнин А Я Вот что произошло / А Я Сахнин. – М., 1968. – 36с.
295706
  Сахнин А Я Вот что произошло / А Я Сахнин. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 303с. – (Ровесник)
295707
  Чарквиани Д. Вот я и вернулся : стихотворения и поэмы / Д. Чарквиани; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1989. – 365 с.
295708
  Благов Ю.Н. Вот я и говорю... / Ю.Н. Благов. – М., 1973. – 207с.
295709
  Гореликова Н.М. Воткинское водохранилище : текст лекций / Н.М. Гореликова, М.С. Алексевнина. – Пермь, 1986. – 56 с. – Бібліогр.: с. 52-56
295710
  Стучевский И.А. Воточные корни мифа о Христе. / И.А. Стучевский. – М., 1957. – 63с.
295711
  Слюсаренко Ю.А. Вотум / Ю. Слюсаренко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 65-66. – ISBN 966-642-073-2
295712
  Мордвінцев В.М. Вотчина / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 66. – ISBN 966-642-073-2
295713
  Новосельский А.А. Вотчинник и его хозяйство в XVII веке / А.А. Новосельский. – Москва-Ленинград, 1929. – 192с.
295714
  Юрчук К.И. Вотчинно-посессионные мануфактуры в России в XVIII-XIX веках: уч. пособие. / К.И. Юрчук. – Ярославль, 1989. – 84с.
295715
  Прокофьева Л.С. Вотчинное хозяйство в XVII веке : По материалам Спасо-Прилуцкого монастыря / Л.С. Прокофьева; Отв. ред. И.И.Смирнов. – Москва - Ленинград, 1959. – 177 с.
295716
  Алланина Л.М. Вотчинные выдачи в Концепции совершенствования Гражданского кодекса // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 15. – С. 2-4. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена праву вотчинных выдач, соотношению указанного права с правами на доходы и ренту применительно к проекту Концепции развития гражданского законодательства о вещных правах. С учетом историко-правового развития анализируется ...
295717
  Юрчук К.И. Вотчинные мануфактуры в стекольной промышленности России в конце XVIII - первой половине ХІХ века / К.И. Юрчук. – Воронеж, 1988. – 193с.
295718
   Вотчинные хозяйственные книги XVI в.. – М.-Л.
1. – 1976. – 188с.
295719
   Вотчинные хозяйственные книги XVI в.. – М.-Л.
2. – 1976. – 364с.
295720
   Вотчинные хозяйственные книги XVI в.. – М.-Л.
3. – 1976. – 526с.
295721
   Вотчинные хозяйственные книги XVI в.. – М.-Л.
1. – 1978. – 188 с.
295722
   Вотчинные хозяйственные книги XVI в.. – М.-Л.
2. – 1978. – 190-307 с.
295723
   Вотчинные хозяйственные книги XVI в.. – М.-Л.
1. – 1979. – 218с.
295724
   Вотчинные хозяйственные книги XVI в.. – М.-Л.
2. – 1979. – 219-418 с.
295725
   Вотчинные хозяйственные книги XVI в.. – М.-Л.
1. – 1983. – 132с.
295726
   Вотчинные хозяйственные книги XVI в.. – М.-Л.
2. – 1983. – 133-310 с.
295727
   Вотчинные хозяйственные книги XVI в.. – М.-Л.
3. – 1983. – 311-495 с.
295728
   Вотчинные хозяйственные книги XVI в.. – М.-Л.
1. – 1987. – 167с.
295729
   Вотчинные хозяйственные книги XVI в.. – М.-Л.
2. – 1987. – 171-279 с.
295730
  Базанов И.А. Вотчинный режим в России : Его происхождение, современное состояние и проект реформы / И.А. Базанов. – Томск : Типо-лит. Сиб. т-ва печ. дела,, 1910. – [2], IV, 2, 303 с.
295731
  Индова Е.И. Вотчины и крепостные крестьяне Вороцовых в первой трети ХІХ века. : Автореф... канд. ист.наук: / Индова Е.И.; Ин-тут истории АН СССР. – Москва, 1950. – 10 с.
295732
  Шапошников В.И. Вохомский хоровод / В.И. Шапошников. – М., 1970. – 80с.
295733
  Большаков В.А. Воцарение Хатшепсут: новая версия // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 1. – С. 14-21. – ISSN 0869-1908


  Історія Єгипту (пр.1504-1483 рр. до н. е.) . Фараони.
295734
  Іздрик Воццек& воццекургія / Іздрик. – Львів : Кальварія, 2002. – 204с. – (Сер.Бібліотека журналу "Четвер"). – ISBN 966-663-030-3
295735
  Задорожная Н.Ф. Вошедшие в бессмертие / Н.Ф. Задорожная. – Симферополь, 1972. – 91с.
295736
  Коваль Д.В. Вошедшие в легенду / Д.В. Коваль. – Кишинев, 1974. – 119с.
295737
  Сергієнко Г.Д. Воші / Г.Д. Сергієнко. – К., 1974. – 1-112с.
295738
  Люба Є. Воші : проза: повість // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2012. – № 1/2. – С. 122-126. – ISSN 0130-1608
295739
  Маркевич О.П. Воші (Anoplura) свійських тварин / О.П. Маркевич. – Київ : АН УРСР, 1947. – 64 с.
295740
  Столбов Н.Ф. Воыное поло / Н.Ф. Столбов. – М, 1956. – 144с.
295741
  Греченко Г.Є. Воювали, не лічили ран... : Бойові подвиги освітян України у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. / Г.Є. Греченко. – Чернігів, 1995. – 92с.
295742
  Селис Р. Воют ветры : роман / Р. Селис; пер. с латыш. М.Крупниковой. – Рига : Латгостиздат, 1956. – 440 с.
295743
  Дудин В. Воющее средство // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 30 января (№ 5). – С. 23. – ISSN 1563-6755


  Законопроект Минфина о противодействии отмыванию средств заставит субъектов финмониторинга чаще заявлять о нарушениях.
295744
  Маринина А. Воющие псы одиночества : [роман] / Александра Маринина. – Москва : Эксмо, 2004. – 448 с. – ISBN 5-699-08044-9
295745
  Швець В. Воюють не правителі, воюють народи // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 25 травня (№ 21). – С. 4


  "Коли пишеш про інший народ, то завжди існує великий ризик упередженого ставлення до нього, особливо, якщо твій народ з цим іншим народом знаходиться у стані війни. Краще послуговуватись авторитетними свідченнями представників того іншого народу. ...
295746
  Швець В. Воюють не правителі, воюють народи // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 червня (№ 22). – С. 7
295747
  Сливинський О. Вояк на дзвіниці // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2014. – Березень - Квітень, (число 3/4). – С. 13-14


  До 100-річчя початку Першої світової війни.
295748
  Риженко В.О. Вояк поневоленої нації. : Урок-конференція за творчістю Олега Ольжича // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 26 (210). – С. 19-26
295749
  Юхвід Л.А. Вояка. : повість / Л.А. Юхвід. – Харків : Харківське книжкове видавництво, 1963. – 179 с.
295750
  Онищук В.О. Впарви учнів на уроках у 5-8 класах / В.О. Онищук. – Київ, 1966. – 115 с.
295751
  Ковязіна К. Впевнена в завтрашньому дні // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Червень (№ 6)


  Враження випускниці факультету соціології КНУТШ Ковязіної К. про часи навчання.
295752
   Впевнені кроки. – К., 1956. – 91с.
295753
  Фещенко П.С. Впевнені кроки агрофірми "Зоря" / П.С. Фещенко. – К., 1990. – 31с.
295754
  Горська С. Впевнені та наполегливі - столицю відвідали юні дослідники // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 1 - 8 лютого (№ 5)


  Із 30 січня до 3 лютого 2012 р. тривала зимова сесія заочних профільних шкіл Малої академії наук України. Урочисте відкриття відбулося в Київському нац. ун-ті ім. Т. Шевченка. Зустрілися з учнями та випускниками МАН Міністр освіти Д. Табачник, ...
295755
   Впевненою ходою. – К., 1966. – 84с.
295756
  Фазин З.И. Впервые / З.И. Фазин. – М, 1962. – 414с.
295757
  Фазин З.И. Впервые / З.И. Фазин. – М, 1962. – 414с.
295758
  Фазин З.И. Впервые / З.И. Фазин. – М, 1962. – 416с.
295759
  Шалев М. Впервые в Библии : проза : главы из книги // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 7. – С. 123-194. – ISSN 1130-6545
295760
  Третьяков А.А. Впервые в жизни. / А.А. Третьяков. – Волгоград, 1978. – 80с.
295761
   Впервые в Сибири: турбизнес делают профессионалы : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 61 : Фото
295762
  Сиренко В.А. Впервые в Украине отметили День степи // Степной бюллетень : рабочий бюллетень о сохранении степных экосистем и неразрушительном природопользовании в степях / ООО "Сибэкоцентр" ; Благотворительный фонд "Центр охраны дикой природы" ; редкол.: А. Антончиков, Т.М. Брагина, А.В. Василюк [и др.]. – Москва ; Новосибирск, 2017. – № 50, осень. – С. 64. – ISSN 1684-8438
295763
  Пигафетта А. Впервые вокруг света : Путешествие Магеллана / А. Пигафетта. – Ленинград, 1928. – 165с.
295764
  Кармалито С. Впервые женщина стала в Индии президентом // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 30. – С. 14-15. – ISSN 0234-1670
295765
  Нилин П.Ф. Впервые замужем: Повести и рассказы. / П.Ф. Нилин. – М., 1985. – 205с.
295766
  Стромилов Н.Н. Впервые над полюсом : (Из записок полярника) / Н.Н. Стромилов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 141с.
295767
  Стромилов Н.Н. Впервые над полюсом: из записок полярника / Н.Н. Стромилов. – 2-е изд., стер. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 133с.
295768
  Головская М.А. Впервые по-русски : Учебное пособие / М.А. Головская, Н.В. Луцюк ; МАУП. – Киев : МАУП. – ISBN 966-608-460-0
Ч. 1. – 2005. – 296 с.
295769
  Иванов А. Впервые: Записки ведущего конструктора / А. Иванов. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 288 с.
295770
  Кравец В. Вперед - к Сковороде и Галагану? // Правда Украины. – Киев, 2000. – 29 февраля. – С.


  Интервью с доцентом КНУ имени Тараса Шевченко Виктором Кравцем о том, как выживают преподаватели-гуманитарии, о коммерческих вузах, о престижном образовании.
295771
   Вперед : сборник стихотворений и песен / сост. М.Л. [Михаил Львович]. – Ростов-на-Дону : Изд. Н.Е. Парамонова "Донская речь", 1906. – IV, 162 с.


  Запрещенное издание, находившееся под судебным арестом в царское время
295772
  Голунов С. Вперед в прошлое? Пограничные стены в Азии и Африке // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – №11. – С. 85-93. – ISSN 0131-2227
295773
  Хало Виталий Вперед гардейцы : Украина. Фестиваль. Знай наших // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 74-78 : Іл.
295774
  Иваненко Анна Вперед за грибами : Письмо грибника // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 22-23 : Іл.
295775
  Харламова Татьяна Вперед и без потерь : конгрессный туризм глазами экспертов: Германия, Дубаи, Англия, Чехия, Хорватия, Швейцария, Тайланд, Албена, Тунис. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 76
295776
  Сенчин Р. Вперед и вверх на севших батарейках : Повесть // Всесвіт : Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2004. – № 3/4. – С.13-66. – ISSN 0320 - 8370
295777
  Банкевич Л.В. Вперед и вперед. Сборник упражнений на употребление предлогов и послелогов / Л.В. Банкевич, М.Я. Калиновская. – М, 1972. – 175с.
295778
  Бедный Д. Вперед и выше / Д. Бедный. – Москва : Молодая гвардия, 1931. – 71с. – (За большое искусство большевизма)
295779
  Бедный Д. Вперед и выше / Д. Бедный. – Москва : Профиздат, 1933. – 93с. – (Мой творческий опыт - рабочему автору)
295780
   Вперед и выше! : Юбилей Надежды Чуприной // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 25-26. – ISSN 1727-4893
295781
   Вперед и выше! : Юбилей Надежды Чуприной // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 17. – С. 25-26. – ISSN 1727-4893
295782
  Лукьянов Д Л. Вперед к обезьяне ! / Д Л. Лукьянов, . – М, 1980. – 158с.
295783
  Снегирев Н.А. Вперед смотреть / Н.А. Снегирев. – М., 1960. – 69с.
295784
  Рубашкина Л.С. Вперед смотрящие / Л.С. Рубашкина, Е.А. Перова. – Москва, 1969. – 64с.
295785
  Нгуен Динь Тхи Вперед, в атаку! / Нгуен Динь Тхи. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 142 с.
295786
  Тарасов А.С. Вперед, Верный, вперед! / А.С. Тарасов. – Алма-Ата, 1990. – 110с.
295787
  Селянкин О.К. Вперед, гвардия! / О.К. Селянкин. – Пермь
Ч.2. – 1958. – 364с.
295788
  Селянкин О.К. Вперед, гвардия! / О.К. Селянкин. – 2-е изд., доп. – Пермь, 1975. – 367с.
295789
   Вперед, до нових перемог соціалістичного землеробства. – К., 1940. – 16с.
295790
  Мартынов Л.Н. Вперед, за наше Лукоморье! / Л.Н. Мартынов. – Омск, 1942. – 31с.
295791
  Безыменский А.И. Вперед, заре навстречу! / А.И. Безыменский. – М, 1958. – 157с.
295792
  Кованов В.В. Вперед, заре навстречу... / В.В. Кованов. – Москва : Политиздат, 1981. – 318с.
295793
  Синельникова Л.Н. Вперед, к Далю! // Русский язык и литература в учебных заведениях / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2002. – № 1. – С.3-6


  К 200-летию со дня рождения В .И.Даля. Значение Словаря В.И.Даля в наши дни
295794
  Ибрагим Тауфик Вперед, к кораническому исламу (опыт аутентичного прочтения Корана) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 4. – С. 70-83. – ISSN 0869-1908
295795
  Ибрагим Тауфик Вперед, к кораническому исламу (опыт аутентичного прочтения Корана) : о каком искажении Библии говорил Пророк? // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 6. – С. 42-55. – ISSN 0869-1908


  Відношення Корану до Біблії
295796
  Ибрагим Т. Вперед, к кораническому исламу (опыт аутентичного прочтения Корана) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2006. – № 3. – С. 58-70. – ISSN 0869-1908
295797
   Вперед, к победе. – М., 1944. – 72с.
295798
  Черчилль У. Вперед, к победе! / У. Черчилль. – М., 1944. – 20с.
295799
  Эгарт М. Вперед, капитаны. / М. Эгарт. – М,-Л., 1947. – 208с.
295800
   Вперед, комсомольское племя. – Йошкар-Ола, 1968. – 232с.
295801
   Вперед, комсомольское племя!. – Симферополь, 1948. – 139с.
295802
  Шмагин Е. Вперед, культур-атташе! // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 13-30. – ISSN 0130-9625


  Атташе (фр. attache) — нижча дипломатична посада. У Росії також перший дипломатичний ранг. Слово походить від фр. дієслова «додавати», тобто історично це було «прикомандирована» до дипломатичного представництва особа.Культур-атташе - обов"язки по ...
295803
  Моуэт Фарли Мак-Гилл Вперед, мой брат, вперед! / Моуэт Фарли Мак-Гилл. – М, 1983. – 126с.
295804
  Викстрем У.К. Вперед, народ трудовой! / У.К. Викстрем. – Петрозаводск
1. – 1958. – 243с.
295805
   Вперед, народе, йди!. – К., 1960. – 88с.
295806
   Вперед, народе, йди!. – Київ, 1961. – 80 с.
295807
  Зак А. Вперед, отважные! / А. Зак, И. Кузнецов. – М, 1952. – 124с.
295808
  Замфиреску Д. Вперед, ребята! / Д. Замфиреску. – Бухарест, 1967. – 38с.
295809
  Хесслер Питер Вперед, Фулин. Унесенные рекой / Хесслер Питер, Тейлор-Линд Анастасиа // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – март, № 114. – С. 140-157 : фото
295810
  Черная Т.К. Впереди -- детство / Т.К. Черная. – Ставрополь, 1990. – 159 с.
295811
  Попель Н.К. Впереди - Берлин! : Документальная повесть / Н.К. Попель. – Москва : ДОСААФ, 1970. – 381с.
295812
  Омельченко В.М. Впереди - день / В.М. Омельченко. – Харьков, 1973. – 154 с.
295813
  Маркин И.И. Впереди - Днепр! / И.И. Маркин. – Новосибирск, 1962. – 472с.
295814
  Стругацкий В.И. Впереди - ледовая разведка / В.И. Стругацкий. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 128с.
295815
  Пасецкий В.М. Впереди - неизвестность пути / В.М. Пасецкий. – Москва, 1969. – 176с.
295816
  Смердов А Впереди - огни. / А Смердов. – М., 1978. – 223с.
295817
  Ионов В.Б. Впереди - огонь. / В.Б. Ионов. – Ярославль, 1962. – 143с.
295818
   Впереди - Харьков. – 2-е изд. – Харьков, 1988. – 124 с.
295819
  Воробьев В.П. Впереди атакующих / В.П. Воробьев. – Москва, 1983. – 159с.
295820
  Юрков И.Ф. Впереди атакующих эскадронов: о подвигах разведчиков 3-го Укр. фронта. / И.Ф. Юрков. – Одесса, 1988. – 239с.
295821
  Лихач Р.К. Впереди было лето... / Р.К. Лихач. – М., 1984. – 47с.
295822
  Алтаев Ал. Впереди веков / Ал. Алтаев. – Москва, 1959. – 496с.
295823
  Кнорре Е.С. Впереди времени / Е.С. Кнорре. – М., 1989. – 238с.
295824
  Корбач И.М. Впереди грома: Повести. / И.М. Корбач. – Киев, 1990. – 253с.
295825
  Стариков В.А. Впереди дальняя дорога. / В.А. Стариков. – М, 1976. – 495с.
295826
  Новиков А.Н. Впереди идущие. Роман. / А.Н. Новиков. – Москва : Советский писатель, 1965. – 567с.
295827
  Денеш И. Впереди Килиманджаро : (Такой я видел Африку) / И. Денеш. – Москва : Мысль, 1964. – 359 с.
295828
  Итигин А.С. Впереди коммунисты / А.С. Итигин. – Л., 1961. – 66с.
295829
   Впереди океан. – Владивосток, 1960. – 88с.
295830
  Павлов А.Е. Впереди океан. / А.Е. Павлов. – Куйбышев, 1965. – 88с.
295831
  Баева А.А. Впереди перегоны / А.А. Баева. – Курган, 1961. – 51с.
295832
  Цыганов И.В. Впереди пехоты. / И.В. Цыганов. – М., 1971. – 96с.
295833
  Мясников В.Н. Впереди пограничных застав: Рассказы. Повесть. / В.Н. Мясников. – М., 1979. – 206с.
295834
  Каневский А.Д. Впереди разведка шла. / А.Д. Каневский. – К, 1991. – 540с.
295835
  Сердюков Н.И. Впереди река Дунай / Н.И. Сердюков. – К., 1977. – 147с.
295836
   Впереди своего века. – М., 1970. – 310с.
295837
  Леваковская Е.В. Впереди счастье. Рассказы / Е.В. Леваковская. – М., 1958. – 160с.
295838
  Блинов В.Н. Впереди танков / В.Н. Блинов. – М, 1980. – 176с.
295839
  Земляк В.С. Впереди фронта / В.С. Земляк. – Москва, 1979. – 256с.
295840
  Обрант С.Е. Впередсмотрящие. / С.Е. Обрант. – 2-е изд. – Л., 1974. – 235с.
295841
  Вишневский В.В. Впередсмотрящий / В.В. Вишневский. – Москва, 1971. – 367с.
295842
  Брандис Е.П. Впередсмотрящий / Е.П. Брандис. – М., 1976. – 223с.
295843
  Кучерук О.С. Вперше // Кам"яна чума : Повість. Оповідання / М.К. Василенко. – Київ : Молодь, 1990. – С. 220-337. – (Перша книжка прозаїка)
295844
   Вперше в КНУ пройшов конкурс з реклами на екологічну тематику "Green Ads" // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (101), березень - квітень. – С. 69-69. – ISSN 1606-3732


  "Green Ads" - конкурс, який надав можливість студентам не тільки вдосконалити навички створення реклами, а найголовніше - привернути увагу молоді до екологічно важливих проблем.
295845
  Качинський А. Вперше в Україні - унікальна система автоматизованого контролю прав на об"єкти інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 9. – С. 36-39. – ISSN 1608-6422
295846
   Вперше в Україні. У ВКП відбулись вітчизняні раунди судових дебатів з міжнародного комерційного арбітражу ім. В. Віса // Юридична газета. – Київ, 2016. – 8 березня (№ 11). – С. 42


  27.02.2016 р. вперше в Україні відбулися судові дебати ім. Віса. Організаторами заходу стали ЮФ "Василь Кісіль і Партнери" та Національний університет "Києво-Могилянська Академія". Участь у дебатах взяли команди із чотирьох провідних вишів України: ...
295847
  Бразов Л.П. Вперше і востаннє : повісті / Л.П. Бразов. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 288 с.
295848
  Лебедєв М.К. Вперше навколо Землі / М.К. Лебедєв. – Київ, 1950. – 48с.
295849
   Вперше у статусі національного / інформація Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 51
295850
  Тарасов Н.А. Впечатление. / Н.А. Тарасов. – М., 1976. – 103с.
295851
  Тенишева М.К. Впечатления моей жизни / М.К. Тенишева. – Ленинград, 1991. – 285с.
295852
  Попова Г. Впечатления о музыкальной жизни Китая // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2010. – Вип. 1 (83) : Кетяг калини і цвіт сливи: Україна - Китай. – С. 784-791. – ISBN 978-966-579-271-0
295853
   Впечатления о Румынии. – Бухарест. – 84с.
295854
  Вейнберг Б.П. Впечатления от первого международного физического конгресса. – Одесса : Тип. Бланкоиздательства, 1900. – 5 с. – Отд. оттиск из: Вестник опытной физики и элементарной математики
295855
  Погорелов Алексей Впечатления по-Малайски : Малайзия. Путешествия // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 4. – С. 76-81 : Фото
295856
  Писаревский Г.Г. Впечатления русского путешественника от поездки по Германии в 1824-м году. (Материалы к истории германской революции 20-х годов XIX в.) / Г.Г. Писаревский. – Баку, 1928. – 53-62с.
295857
  Киселев К.В. Впечатления,встречи / К.В. Киселев. – Минск, 1980. – 206с.
295858
  Пулатов Т. Впечатлительный Алишо / Т. Пулатов. – М, 1979. – 271с.
295859
  Исакина Юлия Впечатляющие храмы Египта // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 6. – С. 54-57 : фото
295860
  Чурюмов К. Вписано яскраву сторінку в золотий фонд науки // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2015. – № 1/8. – С. 41-43 : фото. – ISSN 0868-8117


  Про відкриття комети Чурюмова-Герасименко в кометній експедиції професора КНУ імені Тараса Шевченка К. Чурюмова та аспірантки С.К. Всехсвятського - С.І. Герасименко.
295861
  Журженко Т. Вписывая(сь) в дискурс "национального": украинский феминизм или феминизм в Украине? // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2008. – № 2/4. – С. 122-153. – ISSN 1822-5136
295862
  Будаговский А.И. Впитывание воды в почву. / А.И. Будаговский. – Москва, 1955. – 140с.
295863
  Черечукіна Л. Впізнання особи поза візуальним спостереженням: кримінально-процесуальний і криміналістичний аспекти // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.75-77. – ISSN 0132-1331
295864
  Белоусов С. ВПК Израиля : экспорт вооружений // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 2. – С. 57-63. – ISSN 0131-2227
295865
  Файзуллаев Д. ВПК Ирана : состояние и перспективы развития // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 8. – С. 29-32. – ISSN 0321-5075


  Оброноздатність Ірану; зовнішньополітичний курс влади країни
295866
  Хеншель Ута Вплетенные в мир : Пауки // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 30-44 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
295867
  Найдовська Інеса Валентинівна Вплив / Найдовська Інеса Валентинівна. – Київ, 2002
295868
  Кияниця Л.Л. Вплив "Арабської весни" на співвідношення сил на Близькому Сході : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Кияниця Леонід Леонідович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ, 2015. – 205 арк. – Бібліогр.: арк. 170-205
295869
  Кияниця Л.Л. Вплив "Арабської весни" на співвідношення сил на Близькому Сході : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Кияниця Леонід Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
295870
  Чабан Є.Г. Вплив "блатної пісні" на формування естрадного російського шансону // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 137-139
295871
  Васильєв Валерій Вплив "великого терору" 1937-1938 рр. на економічні процеси в УРСР // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2004. – № 1/2 (22/23). – С. 35-58
295872
  Антонюк Я. Вплив "Волинської трагедії" на формування етнічних стереотипів українця та поляка // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 46-54. – ISSN 2222-5250
295873
  Марчак В.Я. Вплив "дефектів" волі на здатність особи усвідомлювати свої дії та керувати ними // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 117-121. – (Правознавство ; Вип. 492)


  У статті досліджено вплив психічного розладу на вольову сферу особи, що в момент вчинення злочину може обмежити здатність такої особи усвідомлювати свої дії та керувати ними. Автор розкриває поняття волі, вольових, індивідуально-психологічних ...
295874
  Павлюк Р. Вплив "енергетичної зброї" Росії на відносини з ЄС у сфері енергетики на початку XXI ст. // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 69-70
295875
  Олінкевич В. Вплив "інструментального розуму" на розвиток творчої персони у контексті міста // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Макарчук С. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 1 (115), січень - лютий. – C. 10-17. – (Серія історична). – ISSN 1028-5091
295876
  Сергієнко О.П. Вплив "ісламського фактора" на економічний розвиток країн Перської затоки // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 147-151 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
295877
  Коршук Р.М. Вплив "Історії Русів" на формування української національної ідеї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 220-223. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються погляди невідомого автора "Історії Русів" на українську національну ідею, розглядаються аргументи на користь тези про першість України (у порівнянні з Росією) щодо історичної спадщини Київської Русі, аналізуються відмінні риси ...
295878
  Федулова С.О. Вплив "капіталу" як фактора економічного зростання на економічну безпеку України шляхом "валютизації" економіки // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 81-84
295879
  Семеніст І. Вплив "Комісії Хігучі" на модифікацію безпекової та оборонної політики Японії // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 40-42
295880
  Акімова А. Вплив "культурної революції" на новітню китайську драматургію // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 5-8. – ISSN 2410-0927
295881
  Удалов І.В. Вплив "мокрої" консервації шахт на еколого-радіаційний стан навколишнього природного середовища (на прикладі Луганської області) : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Удалов І.В.; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
295882
  Фокс Р. Вплив "нової" німецької східної політики на форму відносин Європейського Союзу і України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 1. – С. 29-33. – (Європейські дослідження)
295883
  Хмуляк М. Вплив "особливих відносин" США та Великої Британії на формування оборонної складової в Євросоюзі // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 199-200. – ISBN 978-966-623-745-6
295884
  Адаменко І.І. Вплив "пентанового ефекту" на поглинання ультразвуку в рідинах, що складаються з ланцюгових молекул / І.І. Адаменко, А.М. Григор"єв, Ю.Г. Кузовков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 467-471. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі багаторівневої моделі визначено поворотно-ізомерний внесок у коефіцієнт поглинання ультразвуку в рідких н-апканах від н-пентана до н-нонана на лінії рівноваги рідина-пapa як з урахуванням "пентанового ефекту" так і без нього. Показано, що ...
295885
  Дорошко М.С. Вплив "перезавантаження" американсько-російських відносин на зовнішню політику держав пострадянського простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 97-102


  У статті йдеться про можливі наслідки для держав пострадянського простору й, зокрема, України, політики "перезавантаження" відносин США з Російською Федерацією. This article is about the possible consequence for the post-Soviet countries and Ukraine ...
295886
   Вплив "Поліфітолу-1" на гостру токсичність сульфату міді / В.А. Барабой, С.А. Олійник, В.М. Войціцький, В.А. Туманов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 7-8. – (Біологія ; Вип. 36/37)
295887
  Требін М.П. Вплив "Революції гідності" на політичну та правову культуру українського суспільства // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 37-58. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
295888
  Діденко Н.Г. Вплив "російського чинника" на фінансування оборонної сфери країн ЄС // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 2 (35). – С. 26-36. – ISSN 2306-5664
295889
  Машевський О.П. Вплив "східного питання" на діяльність міжнародних союзів в кінці 80-х - на початку 90-х років XIX ст. // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 39/40. – С. 81-92. – ISSN 1682-671Х
295890
  Башлик Д.О. Вплив "холодної війни" на японсько-китайські відносини в період біполярної системи міжнародних відносин // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 512-515. – ISSN 2076-1554
295891
  Радченко Д.В. Вплив "цифрового розриву" на функціонування електронної демократії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 61-64
295892
  Чайкіна Н.О. Вплив "Я"-базового і "Я"-ситуаційного на адаптивну стратегію особистості // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 1 (3). – С. 45-59. – ISSN 2226-4078
295893
  Вишньов В.М. Вплив "ядерного шантажу" КНДР на динаміку системи безпеки Східної Азії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 373-383
295894
   Вплив (omega)-3 ПНЖК на деякі ланки ліпідного обміну у кролів при експериментальній гіперхолестеринемії / Т.В. Осадчук, В.І. Коржов, В.К. Гаврисюк, С.П. Весельський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 33-34. – (Біологія ; Вип. 29)


  Встановлено, що введення (omega)-3 ПНЖК кролям з експериментальною гіперхолестеринемією сприяє нормалізації ліпідного обміну. Гіполіпідемічна дія даних кислот не супроводжується накопиченням холестерину (ХС) в печінці і пов"язана з підвищенням синтезу ...
295895
  Андрієвська Е. Вплив [e] випадного на якість рецепції французького тексту на слух // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 11-13. – Bibliogr.: Лит.: С. 13; 8 поз. – ISBN 966-7825-79-5
295896
  Фалалєєва Т. Вплив 10-, 20- та 30-ти денного введення мононатрій глутамату на шлункову секрецію кислоти у щурів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 6-9. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Вивчали вплив тривалого введення мононатрій глутамату на базальну шлункову секрецію кислоти у щурів. Встановлено, що 10 , 20-, 30-ти денне введення мононатрій глутамату в дозах 15 і 30 мг/кг (відповідає 1 і 2 г / середньостатистичну людину) призводить ...
295897
   Вплив 18[бета]-гліцирретинової кислоти на скоротливі реакції гладеньких м"язів судинної стінки при гіпоксії / І.В. Кізуб, О.О. Павлова, О.М. Пасічніченко, А.І. Соловйов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 127-129. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено зміни скоротливої активності легеневих артерій та грудної аорти щурів під дією гіпоксії на ізольованих судинних сегментах за умов порушення міоендотеліального електричного зв"язку.
295898
   Вплив 2-(2-гідроксифенокси)-L- пролінату натрію на процеси деградації білків слизово-епітеліального бар"єру шлунка щурів за умов експериментального виразкоутворення / А. Маркевич, О. Вірченко, Т. Фалалєєва, К. Непорада // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 5-8. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (18)). – ISSN 1728-3817


  В статті дослідженно профілактичну та лікувальну дії 2-(2-гідроксифенокси)ацетил)-L-пролінату натрію при стресовій, етаноловій, індометациновій та аспіриновій виразці на стан слизового бар"єру за вмістом оксипроліну, фукози та гексуронових кислот. В ...
295899
   Вплив 3-ариламіно-1,2-дигідро-3H-1,4-бенздіазепін-2-онів на брадикінін-індуковане скорочення гладеньких м"язів / П.А. Вірич, О.В. Шелюк, Т.А. Кабанова, О.І. Халімова, В.С. Мартинюк, В.І. Павловський, С.А. Андронаті // Regulatory mechanisms in biosystems / Oles Honchar Dnipropetrovsk National University ; editor-in-chief O.Y. Pakhomov. – Дніпро, 2017. – Vol. 8 (1). – С. 30-35. – ISSN 2519-8521
295900
  Марійко В.В. Вплив 5-фторурацилу на білу пульпу селезінки за умов хімічно індукованого раку товстого кишечника у щурів / В.В. Марійко, О.М. Гурняк, Т.В. Рибальченко // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 73
295901
   Вплив 7-гідроксикумарину на поведінкові реакції щурів / Н.О. Карпезо, О.В. Линчак, Є.А. Сластья, М.Л. Зінов"єва // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 127-129
295902
  Джага А. Вплив ALBA на інтеграційні процеси в Латинській Америці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 48-49
295903
  Русько О.М. Вплив Artemisia absinthium на ацетоно-бутилове шумування при зброжуванні житнього борошна : [досліди, експерементальні частини] / О.М. Русько, М.Н. Чернобильсбька ; Мын-во освыти УРСР, Киъвськи держ пед ын-т ым. О.М. Горького. – [Київ], 1948. – С. 138-152, 6 с. ил. – Окр. відб.: Наукові записки Київського держ. пед. ін-ту , т. 4, Фізико-мат. серія, № 3 (ч. 1, 2)
295904
  Расшивалов Д. Вплив Brexit на британський та с віковий страховий ринок: функціональний та інституційний аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Стаття присвячена питанням впливу на світовий страховий ринок рішення про вихід Великої Британії зі складу ЄС (Brexit) та майбутніх рішень про формат і механізм цього виходу. Аналізуються функціональні та інституційні аспекти, зокрема, пов"язані з ...
295905
  Гандзюра В.П. Вплив Cr[верхній індекс 6+], Ni[верхній індекс 2+], Pb[верхній індекс 2+] на біопродукційні параметри риб / В.П. Гандзюра, Ашфак Ахмад // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 55-56. – (Біологія ; Вип. 28)


  Вивчено вплив шестивалентного хрому, нікелю і свинцю на біопродуктивні параметри молоді риб. Встановлено, що дані токсиканти у концентраціях, що становлять кілька ГДК (гранично-допустимих концентрацій) призводять до збільшення питомої швидкості росту ...
295906
  Любимов М. Вплив E-бізнесу на розвиток системи бухгалтерського обліку / М. Любимов, В. Кулик // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 4. – С. 33-38
295907
  Захаренко М.І. Вплив Fe та Ni на електроопір металевого скла Co80B20 / М.І. Захаренко, Г.В. Єрьоменко, М.П. Семенько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 459-465. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Досліджено вплив легування Fe (до 10 ат.%) та Ni (до 6 ат.%) на електричний опір металевого скла Со[нижній індекс 80]В[нижній індекс 20]. Результати обговорюються в рамках дифракційної моделі Фабера-Займана. Показано, що питомий опір, і його ...
295908
  Гаркава К.Г. Вплив G[нижній індекс 1]- і G[нижній індекс 2]-лімфоцитарних кейлонів на ліпідний комплекс мембран лімфоцитів за умов розвитку імунної відповіді організму // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 39-42. – (Біологія ; Вип. 27)


  У дослідах на лімфоцитах мишей, яких імунізували антигеном еритроцитами барана, у різні строки імунної відповіді вивчали стан ліпідного комплексу мембран імуноцитів після дії на них G[нижній індекс 1]- і G[нижній індекс 2]-кейлонів, одержаних із ...
295909
  Харебава Т. Вплив GDPR на договірні відносини з IT-аутсорсингу / Т. Харебава, В. Збризька // Юридична газета. – Київ, 2018. – 15 травня (№ 19/20). – С. 14-15
295910
  Дмитрієв О. Вплив He-Ne лазера на насіння та сіянці роду Magnolia L / О. Дмитрієв, Р. Палагеча, О. Дзюба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Робота присвячена дослідженню активності лектинів та стимуляції насіння і сіянців He-Ne лазером у різних видів роду Magnolia L. The article deals with the investigation of activity of lectins and seeds and seedlings stimulation with He-Ne laser in ...
295911
  Дмитрієв О. Вплив He-Ne лазера на фізіологічні показники проростаючого насіння та сіянці роду Magnolia L / О. Дмитрієв, Р. Палагеча, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 38-40. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Робота присвячена дослідженню вмісту й активності лектинів у насінні, а також стимуляції проростання насіння і росту сіянців у різних видів роду Magnolia L., вплинувши на них He-Ne лазером. Работа посвящена исследованию содержания и активности ...
295912
  Бондзик О.В. Вплив L-аргініну на кисневий баланс та зовнішньосекреторну функцію печінки : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Бондзик Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
295913
  Бондзик О.В. Вплив L-аргініну на кисневий баланс та зовнішньосекреторну функцію печінки : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Бондзик Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 158 л. – Бібліогр.: л. 133-158
295914
  Салига Н. Вплив L-глутамінової кислоти на деякі біохімічні параметри крові щурів за дії нітриту натрію / Н. Салига, Р. Іскра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 74-77. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив різних доз L-глутамінової кислоти на активність антиоксидантних ензимів та окремих біохімічних показників крові щурів за дії нітриту натрію. Показано, що введення нітриту натрію приводить до зниження активності антиоксидантних ензимів ...
295915
  Горенко З.А. Вплив L-тироксину на зовнішньосекреторну функцію печінки / З.А. Горенко, П.С. Лященко, С.П. Весельський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 9-12. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 8)


  У хронічних дослідах на собаках з комбінованою холецисто-дуоденальною фістульною трубкою при обмурованій загальній жовчній протоці вивчали вплив L-тироксину на рівень жовчоутворення і хімічний склад жовчі. Установлено, що тироксин при курсовому ...
295916
   Вплив N-ГІДРОКСИ-4-({[(E)-2ФЕНІЛЕТЕНИЛ]СУЛЬФОНІЛ}АМІНО)БУТАНАМІДУ на показники клітинного циклу та адгезивні характеристики трансформованих клітин / О. Джус, Л. Гарманчук, О. Сторожук, В. Орисик, Ю. Зборовський, М. Вовк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Досліджено зміни показників клітинного циклу, адгезивних властивостей та морфологічних ознак на різних типах пухлинних клітин в моно шаровому, суспензійному та модельній системі сфероїдного росту за дії хімічно синтезованого похідного амінооцтової ...
295917
   Вплив N-стеароїлетаноламіну в різних дозах на поведінкові реакції хронічно алкоголізованих щурів у тесті відкрите поле / О. Бондаренко, Н. Гула, М. Макарчук, Т. Горідько // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 327-336. – (Серія біологічна ; вип. 64). – ISSN 0206-5657
295918
  Бондаренко О.В. Вплив N-стеароїлетаноламіну на вроджену та набуту поведінку алкоголізованих щурів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Бондаренко Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 147, [1] л. – Додатки: [1] л. – Бібліогр.: л. 110-147
295919
  Бондаренко О.В. Вплив N-стеароїлетаноламіну на вроджену та набуту поведінку алкоголізованих щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Бондаренко Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
295920
   Вплив N-стеароїлетаноламіну та хронічної алкоголізації на поведінку щурів у тесті "відкрите поле" / О. Бондаренко, Н. Гула, М. Макарчук, Т. Горідько, В Бабан, О. Коваленко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 285-293. – (Серія біологічна ; вип. 62). – ISSN 0206-5657
295921
  Зима В.Л. Вплив pH білкового оточення на флуоресентні параметри індо-1 / В.Л. Зима, О.М. Дячок, О.П. Вєтров // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1995. – Т. 3, № 1. – С. 74-80. – ISSN 1023-2427
295922
   Вплив Pt та Cs+ на стан приповерхневого шару та каталітичну активність Nb2O5 в реакції окиснення водню / В. Яцимирський, В. Лісняк, Т. Кіндер, О. Болдирєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 29-31. – (Хімія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Досліджено каталітичну активність у реакції окиснення H2 для Pt та Cs+/Pt каталізаторів, нанесених на Nb2O5. Показано, що композитні каталізатори проявляють вищу активність, ніж традиційні каталізатори з таким же вмістом нанесеної платини. методами ...
295923
  Данько В.П. Вплив аберацій голографічних мікролінз на параметри сенсора хвильового фронту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 179-181. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Проведена теоретична оцінка величини первинних аберацій та викликаних ними поперечних зміщень дифракційного фокусу голографічних мікролінз, що застосовуються в сенсорі хвильового фронту Шека-Хартмана. Показано, що зміщення дифракційного фокусу значно ...
295924
   Вплив абіотичних факторів на продуктивність та здоров"я корів і резистентність телят / М.В. Чорний, Ю.О. Щепетільніков, А.О. Бондар, Є.О. Панасенко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 161-170 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2313-092X
295925
  Трофименко П.І. Вплив абіотичних чинників на інтенсивність продукування СО2 грунтами перехідної зони Центрального Полісся в холодний період / П.І. Трофименко, Н.В. Трофименко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 212-221 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 221. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
295926
  Івахненко І.С. Вплив аварії на ЧАЕС на економічний розвиток України // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 188-191
295927
  Нестеренко О. Вплив австрійської суб"єктивно-психологічної школи на українську економічну думку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 28-32. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні ідеї М.Тугана-Барановського та Є.Слуцького в контексті поширення маржиналістських ідей в Україні. Виявлено вирішальний вплив австрійського суб"єктивно-психологічного варіанту теорії граничної корисності на формування поглядів ...
295928
  Дегорський М. Вплив автомобільного транспорту на властивості грунту (на прикладі Польщі) / М. Дегорський, І. Савіцька // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2017. – № 2 (98). – С. 34-39 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
295929
  Вороніна О. Вплив агоніста PPARy-рецепторів піоглітазону на слизову оболонку пілоричного відділу шлунка щурів при тривалій гіпергастринемії / О. Вороніна, Т. Берегова, М. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 54-57. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Досліджували вплив агоніста PPARy-рецепторів піоглітазону на слизову оболонку пілоричного відділу шлунка щурів. При тривалій гіпергастринеміх спостерігаються явища дисплазії в слизовій оболонці пілоричного відділу щурів. Введення агоніста ...
295930
   Вплив агоністів та антагоністів Н3-гістамінових рецепторів на періодичну моторну активність шлунка та дванадцятипалої кишки у собак / Ю.О. Годун, Т.В. Берегова, Г.М. Толстанова, М.М. Харченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 12-13. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Досліджено балонографічним методом вплив агоністів та антагоністів Н3-гістамінових рецепторів (ГР) на періодичну моторну активність шлунка та дванадцятипалої кишки у собак з фістулами шлунка та дванадцятипалої кишки в умовах хронічного експерименту. ...
295931
  Нагірна В.П. Вплив аграрного сектору України на стан сільської місцевості (трансформаційні процеси та їх наслідки) // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 92-94. – ISBN 978-617-7069-75-8
295932
  Гуртовий М.Є. Вплив агрегатного стану речовини на іоно-електронну емісію / М.Є. Гуртовий, Б.К. Курликівський, 1960. – С.33-35. – Окр.відбиток: Вісник Київськго університету №3, 1960. Серія астрономії, фізики та хімії В.2
295933
  Колодницька Руслана Вплив агровикористання на просторову динаміку та розвиток гірських місцевостей в межах субальпійського високогір"я Карпатського національного природного парку // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 239-247 : фото, рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
295934
   Вплив агроекологічних чинників на врожайність пшениці озимої в степовій зоні України / О.Л. Романенко, С.Р. Конова, М.М. Солодушко, С.В. Бальошенко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 106-114 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
295935
  Прус Л.І. Вплив агротехнічних заходів на продуктивність сої // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 62-67 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-4893
295936
  Макуха О.В. Вплив агротехнічних заходів на продуктивність фенхелю звичайного в Південному Степу / О.В. Макуха, М.І. Федорчук // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2015. – Вип. 4. – С. 127-134 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
295937
  Скурятін Ю.М. Вплив агротехнічних факторів на забур"яненість культур польових сівозмін в умовах Полісся України. : Автореф... Канд.с-г.наук: 06.00.01 / Скурятін Ю.М.; Ін-т землеробства Укр.акад.аграрн.наук. – К, 1995. – 24л.
295938
  Якименко Г.М. Вплив агрохімічних показників дерново-підзолистих грунтів на міграцію радіонуклідів ланкою "грунт-рослина" // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 65-69 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0587-2596
295939
  Філімончук Я.С. Вплив агрохімічного фону чорнозему типового та безпосередньо внесених добрив на мінеральне живлення рослин гречки // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 83. – С. 97-100 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0587-2596
295940
  Залізко В.Д. Вплив агрохолдингізації сільськогосподарських підприємств на соціально-економічний розвиток сільських територій // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 6 (619). – С. 71-78. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
295941
   Вплив адіахрому на поведінку щурів після іммобілізаційного стресу / І. Тубальцева, М. Макарчук, В. Хиля, Н. Горбуленко, В. Лозова, А. Васильєва, О. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 12-13. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив біофлавоноїду адіахрому на відновлення природної поведінкової активності щурів після гострого іммобілізаційного стресу. Показано, що з часом у тварин, які приймали адіахром, швидше відновлюються локомоторна та дослідницька активність, ...
295942
  Мельник М.М. Вплив адміністрування податків на регулюючі ефекти оподаткування в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 39-43
295943
  Клевець М.Ю. Вплив адреналіну і норадреналіну на електричні властивості гладких м"язів. / М.Ю. Клевець, 1966. – С. 763-767
295944
  Пелюх П.Ф. Вплив адреналіну, ацетилхоліну та серотоніну на електричну й моторну активність тонкого кишечнику в собак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 48-53. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  У хронічних дослідах на собаках досліджували вплив адреналіну, ацетилхоліну та серотоніну на електричну (макроелектроди й відповідна підсилювальна електронна апаратура) та моторну (балонографічна, механотронна та підсилювальна апаратура) діяльність ...
295945
   Вплив адренолітиків на скоротливі реакції ізольованої ворітної вени печінки щурів під дією ацетилхоліну / О.М. Пасічніченко, Т.П. Приходько, В.І. Комаренко, П.І. Янчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 16-17. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив адренолітиків на скорочення ізольованих препаратів ворітної вени печінки щурів під дією ацетилхоліну. Установлено, що [альфа]- і [бета]-адреноблокатори пригнічують такі реакції ворітної вени, що свідчить про залучення адренорецепторів ...
295946
   Вплив адсорбованих атомів калію на енергетичний спектер графену / С.П. Репецький, І.Г. Вишивана, С.П. Кручинін, В.Б. Молодкін, В.В. Лізунов // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 2017. – Т. 39, № 8, серпень. – С. 1017-1022. – ISSN 1024-1809
295947
  Іванов І.І. Вплив адсорбційно-десорбційних явищ на спектральні характеристики Бреггівських дзеркал на основі поруватого кремнію / І.І. Іванов, В.А. Скришевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 233-237. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Була досліджена адсорбційно-десорбційна кінетика молекул етилового спирту в Бреггівському дзеркалі на основі поруватого кремнію. Ширина, інтенсивність та положення Бреггівського піку були використані як параметри, що визначають поведінку структури як ...
295948
  Кхмаль Вассеф Абдала Вплив азіатської фінансової кризи на формування європейського валютного союзу : Автореф... канд. екон.наук: 08.05.01 / Кхмаль Вассеф Абдала; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 20л.
295949
  Акмаль Вассеф Абдала Вплив Азіатської фінансової кризи на формування Європейського валютного союзу : 08.05.01:Дис. ... канд. екон. наук / Акмаль Вассеф Абдала; КУ ім. Т. Шевченко. – Киев, 2000. – 171л. – Бібліогр.: С. 166-171
295950
  Калтаєв Халіл Шамсаддин-огли Вплив азотвмісного відновного середовища на об"ємні та поверхневі характеристики сапфіру : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Калтаєв Халіл Шамсаддин-огли ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 18 назв.
295951
  Татомир І.Л. Вплив академічного капіталізму на спін-офф-активність дочірніх компаній // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (267 ). – С. 93-108 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2305-7645
295952
  Нестеренко Л.О. Вплив акмеологічних умов на становлення професіоналізму викладача ВНЗ // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 11-13
295953
  Вишивана Б. Вплив активізації інвестиційної діяльності на зміцнення конкурентоспроможності національної економіки // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 230-236. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
295954
  Цимбалюк Ольга Володимирівна Вплив активних субстанцій золотистого стафілококу на механокінетичні параметри скорочення-розслаблення гладеньких м"язів : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.02 / Цимбалюк О.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв.
295955
  Цимбалюк Ольга Володимирівна Вплив активних субстанцій золотистого стафілококу на механокінетичні параметри скорочення-розслаблення гладеньких м"язів : Дис....канд.біолог.наук: 03.00.02 / Цимбалюк Ольга Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 146 л. – Бібліогр.: л.121-146
295956
  Гавриловська Н.І. Вплив активності суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності на економічну безпеку макрорівня // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 145-148. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
295957
  Шпакович О.М. Вплив актів міжнародних організацій на внутрішні правопорядки держав-членів: теорія і практика : монографія / О.М. Шпакович ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 416 с. – Бібліогр.: с. 387-414. – ISBN 978-966-439-489-2
295958
  Дмитрик О. Вплив актів судової влади на формування і застосування фінансово-правових норм // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 4. – С. 178-188.
295959
  Андрусів Р.Р. Вплив акумуляції зовнішніх запозичень на економічне зростання у посттрансформаційних економіках: функціональні зв"язки та емпіричні оцінки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 100-107
295960
   Вплив акустоелектронної взаємодії на розповсюдження поперечних акустичних хвиль в пластинах / П.В. Бурлій, В В. Козаченко, О.О. Коробкіна, Я Г. Кучеров, П.П. Ільїн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 329-331. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджується вплив акустоелектронної взаємодії на швидкість розповсюдження поперечних акустичних хвиль в пластинах кристалу C6v. Показано, що в області низьких частот і при малих товщинах пластин він набагато більший ніж для об"ємних ...
295961
  Запухляк О.З. Вплив акцентуацій характеру особистості на агресивність у підлітковому віці : Автореф. дис. ...канд. психол. наук: Спец. 19.00.07 / Олег Зіновійович Запухляк; Нац. акад. Держ. прикорд. служби України ім. Б.Хмельницького. – Хмельницький, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
295962
  Перетокін А.Г. Вплив акціонерного підприємництва на розвиток галузей важкої промисловості Наддніпрянщини у другій половині XIX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 15. – С. 121-134. – ISSN 2312-2587


  Проаналізовано етапи розвитку акціонерного підприємництва в Наддніпрянщині та його вплив на стан галузей важкої промисловості у другій половині ХІХ ст. В дослідженні використано матеріали галузевої преси.
295963
  Городнича Ю.О. Вплив аланів на формування європейської середньовічної культури // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 156-158
295964
  Ільців Л.В. Вплив Алека Дугласа-Х"юма на зовнішню політику Великобританії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
295965
  Никифорова О.А. Вплив аліментарного навантаження на динаміку гормонального статусу та функціональний стан аорти щурів : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Никифорова О.А.; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 143л. – Бібліогр.: л. 125 - 143
295966
  Никифорова О.А. Вплив аліментарного навантаження на динаміку гормонального статусу та функціональний стан аорти щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : спец. 03.00.13 - фізіол. людини і тварин / О.А. Никифорова ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
295967
   Вплив алкалоїдів опію та декскетопрофену на рівень періопераційної імуносупресії у хворих на рак нирки / Р.І. Сидор, І.І. Лісний, Н.М. Храновська, О.В. Скачкова, О.І. Горбач, М.О. Катриченко // Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2015. – № 2 (18). – С. 79
295968
  Стрюк М.В. Вплив алкоголю на жіночу злочинність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 67-74. – (Юридичні науки ; Вип. 37)


  На основі дослідження кримінальних справ про злочини, вчинені жінками за 1996-1997 рр., розглянуті районними судами м. Києва, аналізується проблема визначення ролі алкоголю, його впливу на жіночу злочинність. On the base of the surveys of the women"s ...
295969
  Омельченко Ю. Вплив алкоголю на систему оксиду азоту в організмі / Ю. Омельченко, М. Миленко, Я. Максимович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 51-52. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  На основі опрацьованої літератури показано різні підходи до проблеми впливу етилового спирту на пул оксиду азоту в організмі. Також висвітлено можливу поведінку молекули NO при екзогенному надходженні в організм алкоголю. On the basis of the ...
295970
   Вплив алогенної плазми на морфо-фізіологічні характеристики лінії клітин RK-13 / К. Лапшина, Н. Скрипник, О. Дерябіна, М. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 36-37. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  В роботі було проведено комплексний порівняльний морфологічний та морфометричний аналіз клітин культури RK-13, культивованих на скляному та пластиковому субстратах у середовищі DMEM з додаванням ембріональної телячої сироватки або інактивованої та ...
295971
   Вплив алоксану на деякі характеристики вуглеводного та енергетичного обміну у щурів / Н. Данченко, В. Полякова, В. Бабак, С. Весельський, І. Салата, Б. Цудзевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 56-57. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Досліджувався вплив алоксану в дозі модулюючій діабет на деякі характеристики вуглеводного та енергетичного обміну у щурів. Исследовалось влияние аллоксана в дозе модулирующим диабет на некоторые характеристики углеводного и энергетического обмена у ...
295972
  Смірнов О. Вплив алюмінію на ацидофікуючу активність проростків гречки / О. Смірнов, О. Косик, Н. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 46-48. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зміни ацидофікуючої активності та питомої ацидофікуючої активності кореневої системи як інтегральних показників функціонального стану Н+-АТФазної помпи клітин кореня проростків двох видів гречки – гречки звичайної (Fagopyrum esculentum ...
295973
  Іванюшко О.В. Вплив альтерації гомеостазу глюкози на водно-електролітний баланс та кислотно-основний стан у пацієнтів із цукровим діабетом // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – С. 16-26. – ISSN 2224-0586
295974
  Скоробогатова Н.Є. Вплив альтернативних джерел фінансування на вартість проекту // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 247-251. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Проаналізовано переваги та недоліки альтернативних джерел фінансування інвестиційних проектів.
295975
  Бузань В. Вплив американсько-радянського суперництва на перебіг арабсько-ізраїльського конфлікту // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 138-141. – ISBN 978-966-171-651-2
295976
  Кирюшко Н.В. Вплив американської наукової фантастики на розвиток французької // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 243-250


  В статті представлено порівняльний аналіз типологічних особливостей та основних жанрових домінант американської та французької наукової фантастики ХХ століття. Авторка звертається до вивчення генези жанру, основних сюжетних моделей, взаємовпливу ...
295977
   Вплив аміаку на фізичні характеристики контактів нікель - n-арсенід галію / О.Й. Бомк, Ю.А. Васильченко, В.В. Ільченко, Г.В. Кузнєцов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 223-234. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглядаються закономірності газової чутливості до аміаку структур Ni - n-GaAs з бар"єром Шоткі та побудована фізична модель чутливості, яка не протирічить експериментальним результатам.
295978
   Вплив аміносилану на особливості формування органосилікатних систем / В.Л. Будзінська, О.В. Слісенко, І.М. Бей, Н.М. Юхименко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 183 : Хімічні науки і технології. – С. 42-47. – ISSN 1996-5931


  Синтезовано органосилікатні композити, які містять функціоналізований реагент – аміносилан. Методом ІЧ-спектроскопії та термогравіметрії визначено хімізм формування органосилікатних композитів. Встановлено, що введений аміносилан виступає в ролі ...
295979
  Аристархова Е.О. Вплив амоніаку на формування токсичності вод поверхневих джерел водопостачання, визначеної на Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782) // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Грициняк І.І. – Київ, 2018. – № 1 (43). – С. 26-35. – ISSN 2075-1508
295980
  Проскура К.П. Вплив амортизації на фінансування вітчизняних підприємств : економіка та управління підприємствами / К.П. Проскура, Г.О. Зінов"єв, О.М. Капустян // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 144-150 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
295981
  Козик В.В. Вплив амортизаційних відрахувань на інвестиційну ефективність продуктових інноваційних проектів машино- та приладобудування : економіка та управління підприємствами / В.В. Козик, О.Л. Політанська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 112-120 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
295982
  Баб"як Н.Д. Вплив амортизаційних відрахувань на результати фінансово-господарської діяльнгості підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 11. – С.34-40
295983
   Вплив анальгетиків омнопону та декскетопрофену на ендоцитарну активність фагоцитів різної локалізації на моделі хірургічного видалення моделі / Н. Храновська, О. Скачкова, Р. Сидор, Л. Сківка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 69-73. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Метою даного дослідження було порівняти вплив знеболення із застосуванням опіоїдного анальгетика омнопону та неселективного інгібітора ЦОГ-2 декскетопрофену на ендоцитарну активність фагоцитів різної локалізації на моделі хірургічного видалення ...
295984
  Заіменко Н.В. Вплив анальциму на екзометаболітів гриба Penicillium roseopureum на стійкість томатів до фузаріозу, мікробіологічні та алелопатичні властивості грунту // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 11. – С. 93-98. – ISSN 1025-6415
295985
  Бабляк О.Д. Вплив анатомічних і генетичних факторів на результати радикальної корекції конотрункальних вад із великими аортолегеневими колатеральними артеріями // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 1 (20). – С. 42-48. – ISSN 2312-7015


  Радикальна корекція можлива в пацієнтів із різними анатомічними та генетичними особливостями. З огляду на негативний вплив певних анатомічних і генетичних факторів вони мають бути враховані під час планування хірургічного лікування.
295986
  Охріменко Б.А. Вплив ангармогнізму нормальних коливань на девіацію зв"язків Н-Х молекул типу Н2Х / Б.А. Охріменко, К.С. Яблочкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 449-458. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття присвячена дослідженню девіації хімічного зв"язку молекул Н2S, H2Se Н2Tе. З метою дослідження у роботі було розглянуто обернену спектральну задачу коливальної спектроскопії. Розрахунки виконано методом 3N - матриць, який не потребує використання ...
295987
  Кокайло В. Вплив ангармонізму на дифузійні характеристики анізотропних кристалів / В. Кокайло, С. Репецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 26-28. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Для металів з ГЩУ граткою проведено розрахунки впливу ангармонізму коливання атомів на коефіцієнт дифузії уздовж осей c і a. Встановлено, що анізотропія частот коливань кристалічної гратки призводить до анізотропії коефіцієнта дифузії. Показано, що для ...
295988
  Кокайло В.С. Вплив ангармонізму на коливний спектр та повзучість гексагональних щільноупакованих сплавів на основі Ti : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Кокайло В.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 152 л. – Бібліогр.: л. 135-152
295989
  Кокайло В.С. Вплив ангармонізму на коливний спектр та повзучість гексагональних щільноупакованих сплавів на основі Ті : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.07 - фізика твердого тіла / Кокайло В.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв.
295990
  Охріменко Б.А. Вплив ангармонізму нормальних коливань на девіацію N-H зв"язку молекули NH3 / Б.А. Охріменко, К.С. Яблочкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 388-393. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використано модельні потенціали Морзе та Меннінга для вивчення впливу ангармонізму коливань на явище девіації хімічного зв"язку. Показано, що на відміну від гармонічного наближення кут девіації приймає різні значення для стискання та розтягування ...
295991
  Яблочкова К.С. Вплив ангармонізму нормальних коливань на девіацію хімічного зв"язку молекул симетрії С2, С2v, C3v : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.05 - оптика, лазерна фізика / Яблочкова К.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 161л. + Додатки: л.155-161. – Бібліогр.: л.143-154
295992
  Яблочкова К.С. Вплив ангармонізму нормальних коливань на девіацію хімічного зв"язку молекул симетрії С2, С2v, C3v : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.05 / Яблочкова К.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
295993
   Вплив ангіоліну на показники енергетичного обміну в міокарді щурів з експериментальною хронічною серцевою недостатністю / О.О. Нагорна, І.Ф. Бєленічев, Н.О. Горчакова, Л.І. Кучеренко, І.А. Мазур, І.С. Чекман // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 1. – С. 273-276. – ISSN 2077-1096
295994
  Волосенко І.В. Вплив англійських запозичень на розвиток німецької молодіжної мови (на матеріалі щоденників молодіжних блогерів) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 22 (247). – С. 195-198. – (Філологічні науки ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто соціолінгвальну специфіку англомовного впливу на розвиток молодіжної мови блогерів. Досліджено вплив англомовних запозичень на лексичні та синтаксичні особливості німецької мови. В статье рассматривается социолингвальная специфика ...
295995
  Оришич Т.В. Вплив англійської мови на новогрецьку як важливий чинник появи неологізмів-запозичень // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 82-90. – ISBN 966-581-295-6
295996
  Михалевич О.М. Вплив англіцизмів на функціонування та розвиток та розвиток української економічної терміносистеми // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 153-156. – Бібліогр.: Літ.: с. 156; 12 назв. – ISSN 1729-360Х
295997
  Нагорна Ю.А. Вплив англіцизмів та американізмів на сучасну українську мову // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 291-299. – ISSN 2313-4437
295998
  Крюкова С.В. Вплив англомовних запозичень на сучасну українську мову // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків, 2017. – № 28/29 (542/543), жовтень. – С. 32-43
295999
  Кульбіда Д.П. Вплив англомовних запозичень на туристичний сектор іспанських публіцистичних видань // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 145-153


  У статті досліджуються проблеми англійських запозичень в іспанській мові в умовах глобалізації. Аналізуються тенденції процесу запозичень в сучасній іспанській публіцистиці, представлений журналами про подорожі. Дається визначення поняття "туристичний ...
296000
  Іщак А. Вплив Андрея Шептицького на формування особистості Йосипа Сліпого // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 241-242
<< На початок(–10)291292293294295296297298299300(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,