Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)291292293294295296297298299300(+10)В кінець >>
295001
  Коломієць О. "Вічний двигун" - вічна тема для винахідників // Юридична газета. – Київ, 2020. – 23 червня (№ 12). – С. 26-27
295002
  Сигалов А. "Вічний двигун" української науки // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 17 жовтня (№ 112). – С. 8-9


  До 100-річчя Бориса Євгеновича Патона.
295003
  Карасьов М. "Вічний календар" Василя Махна // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 13 лютого (№ 3)
295004
  Волгіна Т. "Вічний промінь спогшадів..." // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 346-353
295005
  Рева Л. "Вічний солдат" Платон Воронько: сторінки біографії // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (640). – С. 99-107. – ISSN 0236-1477
295006
  Ткаченко О.А. "Вічний сон" як семантична група оніричной лексики в різних лінгвокультурах (на матеріалі української, англійської та латинської мов) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 73-76
295007
   "Вічник" Мирослава Дочинця: книга, яка читає тебе // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 2/3 (999). – С. 32-40. – ISSN 0868-9644
295008
  Боярська Л. "Вічні сюжети" як засіб романтизації оповіді в прозі Олеся Гончара // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10


  Аналізуються основні сюжетно-конструктивні міфологеми "золотого віку" та "втраченого раю" як універсальні моделі для змалювання складних перипетій початку ХХ ст. і створення другого плану оповіді в романі О. Гончара "Твоя зоря". Basic subject and ...
295009
  Федорак Н. "Вічні" образи в інтерпретації Романа Іваничука // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 782-786. – ISSN 2223-1196
295010
  Зборовська Н. "Віщий сон" і драма "Блакитна троянда" Лесі Українки // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С.53-58. – ISBN 966-638-152-4
295011
  Неїло І. "Віщі" птахи у казках П.Іванова // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 146-151. – Бібліогр.: С. 150-151
295012
   "Вклад молодых ученых и специалистов в решение современных проблем океанологии и гидробиологии". – Севастополь, 1988. – 113с.
295013
  Степаненко М. "Вклоняємось землі Архипа Тесленка" (із життя Харківецького літературно-меморіального музею Архипа Тесленка) / М. Степаненко, Л. Яковенко // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 150-162. – ISBN 966-7653-03-5
295014
  Чернов В.А. "Влаготрон" - проект освоювання пустель // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 164-178 : рис. – Бібліогр.: 31 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
295015
  Гальчинський А. "Влада без стратегії не може бути конструктивною" / бесіду вів Ю. Сколотяний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 жовтня - 2 листопада (№ 40). – С. 7


  "Входження восени в активну фазу не лише президентської, а й парламентської передвиборних кампаній значно активізувало появу в медіа-просторі всіляких програмно-стратегічних заяв і виступів діючих українських політиків. Але слугують вони, як правило, ...
295016
  Хмара С. "Влада вимірює воєнні втрати у грошах, а не в кількості вбитих синів України" / розмовляла Марія Бойко // Міст : тижневик. – Торонто, 2017. – № 23, 8 июня
295017
  Чадюк М. "Влада не запанувала над ним" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 4


  1991 - 1994 рр. першого президента України Леоніда Кравчука під час презентації авторської книжки "Перший про Владу" назвали роками "українського відродження"...
295018
  Кукіна З. "Влада та інновації" - лекція в ІМВ // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Жовтень (№ 14/15)


  Інформація про зустріч студентів ІМВ зі спеціальним радником Голови держ. департаменту CША Алеком Россом, який прочитав лекцію студентам.
295019
  Цюпа І.А. Вічний вогонь : Роман / І.А. Цюпа. – Київ : Молодь, 1960. – 296 с.
295020
  Цюпа І.А. Вічний вогонь : роман / І.А. Цюпа. – Київ : Молодь, 1962. – 543 с.
295021
  Кузьменко В.Я. Вічний вогонь : поезії / В.Я. Кузьменко. – Одеса : Маяк, 1966. – 87 с.
295022
  Гущак І.В. Вічний вогонь : поезії / І.В. Гущак. – Львів : Каменяр, 1969. – 111 с.
295023
  Цюпа І.А. Вічний вогонь : роман / І.А. Цюпа. – Київ : Дніпро, 1972. – 655 с.
295024
  Кащук Н.О. Вічний вогонь : лірика / Н.О. Кащук. – Київ : Молодь, 1980. – 80 с.
295025
  Голованівський С.О. Вічний вогонь : вірші, поеми / С.О. Голованівський. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 141 с.
295026
   Вічний вогонь.. – К, 1975. – 190с.
295027
  Дроздовський Д.І. Вічний годинник людяності. Сторінками південнокорейського щоденника // Меридіан розуміння / Д.І. Дроздовський. – Київ : Пульсари, 2011. – С. 206-217. – ISBN 978-966-2171-97-6


  Про XIX Конгрес Міжнародної асоціації компаративістики в Сеулі.
295028
  Присяжний М. Вічний двигун» української ідеї. Петербург, Київ, Кам’янець-Подільський, Львів, Відень, Прага, Мюнхен — центри боротьби за українські університети // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 16-17 серпня (№ 145/146). – С. 11


  Михайло ПРИСЯЖНИЙ, доктор суспільно-економічних наук,професор Українського Вільного Університету (Мюнхен), декан факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, Мюнхен — Львів. Український Вільний Університет ...
295029
  Лиходід М.Х. Вічний Дніпробуд. Поезії. / М.Х. Лиходід. – Дніпропетровськ, 1977. – 63с.
295030
  Бровченко В.Я. Вічний жайвір : вірші та поеми / В.Я. Бровченко. – Київ : Молодь, 1977. – 112 с.
295031
  Міняйло В.О. Вічний Іван : [роман] / Віктор Міняйло ; [післясл. В. Іванціва]. – Київ : Український письменник, 2001. – 287, [1] с. : іл., портр. – На тит. арк. екслібрис Дмитра Міщенка. – (Сучасна українська література). – ISBN 966-579-090-0


  У пр. № 1725996 напис : Дорогому Дмитрові Олексійовичу Міщенку, колезі, доброзичливому редакторові й другові, з побажанням щастя, доброго здоров"я і нових блискучих успіхів, з незмінною симпатиєю. Підпис. Січень, 2002 р.
295032
  Міняйло В.О. Вічний Іван. Шпаргалка Езопа : вибрані твори / Віктор Міняйло ; [передм. Г. Штоня]. – Київ : Пульсари, 2011. – 460, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 461-. – (Бібліотека Шевченківського комітету / вид. рада: Б.І. Олійник (голова) та ін.). – ISBN 978-966-2171-99-0
295033
  Хмелінська Р. Вічний інтелектуал. Геній Івана Франка - у його працях // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 1 вересня (№ 109). – С. 12-13
295034
  Хоменко Н.К. Вічний квітень : повісті, оповідання / Н.К. Хоменко. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 184 с.
295035
  Пришутов Е. Вічний лише потяг людини до волі // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2013. – 4 червня (№ 99). – С. 6


  В історії визвольної боротьби народу з найяскравіших її сторінок є повстання гайдамаків на Правобережній Україні 1768 року проти польської шляхти, відоме під назвою Коліївщина.
295036
  Горбачов Д. Вічний мандрівець шукає оази серед пустелі. Поезія глухого кута // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С.51-53. – ISSN 0130-1799


  Художник Дмитро Нагурний
295037
  Козак С. Вічний мандрівник Тодось Осьмачка // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 96-104. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5
295038
  Кравченко І.Є. Вічний мир : роман / І.Є. Кравченко. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 224 с.
295039
  Кучерук О. Вічний надзвичайний і повноважний посол // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1/2 (77/78). – С. 129-137. – ISSN 0869-3595
295040
  Сергійчук В.І. Вічний об"єкт розробки радянських спецслужб // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2013 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – С. 23-26. – ISBN 978-966-2911-16-9


  До 100-річчя від дня народження Василя Кука.
295041
  Приходько І.Ф. Вічний острів душі Володимира Дрозда, своєрідність його "фантасмагорій": риси творчого портрету письменника (1939-2003) / І.Ф. Приходько, Д.А. Кобцев // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2018. – № 16/18 (524/526), червень 2018 р. – С. 88-95
295042
  Приходько І.Ф. Вічний острів душі митця Володимира Дрозда, своєрідність його "фантасмагорій": риси творчого портрету письменника (1939-2003) / І.Ф. Приходько, Д.А. Кобцев // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. К. Голобородько. – Харків, 2018. – № 19/21 (527/529), липень 2018 р. – С. 83-92


  "У щоденникових записах В. Дрозда (вересень 1984 р.) є думка, що «наче з глибини випливала: тішся цим дивним світом зеленим, коли ще втрапиш на Землю, таке буває раз на мільйон років. А може, ми - справді прилітаємо звідкілясь на Землю, і смерті ...
295043
  Гарматюк А.П. Вічний парубок : байки, гуморески / А.П. Гарматюк. – Одеса : Маяк, 1971. – 76 с.
295044
  Процюк С. Вічний парубок української літератури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 22-23 листопада (№ 215/216). – С. 31


  181 рік від дня народження Івана Нечуя-Левицького.
295045
  Кочевський В.В. Вічний подорожний / В.В. Кочевський. – К, 1975. – 47с.
295046
  Лігостов В.О. Вічний поєдинок : драма-містерія / В.О. Лігостов. – Київ, 1981. – 63 с.
295047
  Лігостов В.О. Вічний поєдинок / В.О. Лігостов. – Київ, 1987. – 333 с.
295048
  Іванов А.С. Вічний поклик : Роман / А.С. Іванов. – Київ : Дніпро, 1974. – 664с.
295049
  Іванов А.С. Вічний поклик / А.С. Іванов. – К.
2. – 1980. – 439с.
295050
  Іванов А. ВІчний поклик / А. Іванов. – Київ : Дніпро
2. – 1980. – 399 с.
295051
  Франко І.Я. Вічний революціонер : вірші / І. Франко. – Київ : Всеукр. Вид-во Київ. філія ; 2-а Рад. Друк., 1920. – 47 с. : портр. – (Універсальна бібліотека ; № 1)
295052
  Франко І.Я. Вічний революціонер : вірші / І. Франко. – Харьків ; Полтава : Всеукр. Держ. Вид-во ; 2-а Рад. друк.,, 1921. – 46 с. : порт. – (Народна бібліотека)
295053
  Франко І.Я. Вічний революціонер : поезії / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1969. – 127 с.
295054
  Франко І.Я. Вічний революціонер : мовами народів світу / Іван Франко. – Львів : Каменяр, 1970. – 87 с. – Мініатюрне видання
295055
  Франко І.Я. Вічний революціонер : Гімн: Мовами народів світу / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1975. – 94 с.
295056
  Франко І.Я. Вічний революціонер : Поезії / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1978. – 144 с. – Укр. та ісп. мовами
295057
  Франко І.Я. Вічний революціонер : Вірші та поеми: Для серед. та ст. шк. віку / І.Я. Франко. – Київ : Веселка, 1981. – 208 с.
295058
  Франко І.Я. Вічний революціонер : Поезії / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1986. – 117 с.
295059
  Франко І.Я. Вічний революціонер / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1986. – 182 с.
295060
  Кирилюк Є.П. Вічний революціонер. / Є.П. Кирилюк. – Київ, 1966. – 422с.
295061
  Нижник І.Й. Вічний рух : поезії / І.Й. Нижник. – Київ : Дніпро, 1984. – 163 с.
295062
  Черняк С.Я. Вічний слід : повість / С.Я. Черняк. – Київ, 1988. – 315 с.
295063
  Сюндюков І. Вічний сюжет: про зраду і зрадників в українській історії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 6-7 вересня (№ 161/162). – С. 21
295064
  Литвин В. Вічний урок Перемоги, як вічна і священна пам"ять про всіх, хто її здобував: Вітання Голови Верховної Ради України з нагоди 9 Травня. // Голос України, 2004. – 8 травня
295065
  Луків Микола Вічний учень у школі життя : вірші // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 55-61. – ISSN 0130-321Х
295066
  Еко Умберто Вічний фашизм // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5. – С. 40-45. – (Історичні науки)
295067
  Пастушенко Л.Т. Вічний хліб : роман / Л.Т. Пастушенко. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 311 с.
295068
  Веселовська Г. Вічний Швейк - Гнат Юра : маски для власної долі // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 412-420. – ISSN 1997-4264
295069
   Вічний як народ.Hе вмирає душа наша, не вмирає воля... : Сторінки до біографі Т.Г.Шевченка. – Київ : Либідь, 1998. – 272с. – ISBN 966-06-0051-8
295070
  Медвідь В. Вічний Янус = есеїстика // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 9/10. – С. 76-109. – ISSN 0130-1608
295071
  Баранов В. Вічний, як сам народ : До 200-річчя від дня народження Євгена Гребінки // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 2. – С. 168-169. – ISSN 0208-0710
295072
  Каменюк М. Вічний, як Україна // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 жовтня (№ 41). – С.1, 5


  200-річчя Тараса Шевченка і письменницькі організації
295073
  Дочинець М.І. Вічник : сповідь на перевалі духу / Мирослав Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2011. – 289, [1] с. : іл. – ISBN 966-8269-15-2
295074
  Кочевський В.В. Вічні багаття : поезії / В.В. Кочевський. – Київ, 1972. – 111 с.
295075
  Лауринчюкас А. Вічні берези / А. Лауринчюкас. – Москва, 1984. – 320 с.
295076
  Гуменна Д. Вічні вогні Алберти = Eternal flames of Alberta / Докія Гуменна. – Едмонтон : Видано заходом Петра А. Пауша, 1959. – 183, [ 1 ] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
295077
  Савич І. Вічні джерела / І. Савич. – Київ : Дніпро, 1978. – 174 с.
295078
  Рихтік А. Вічні дзвони подвигу й скорботи. До 30-річчя від дня аварії на Чорнобильській АЕС (1986) // Дати і події : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ, 2015. – № 1 (7), перше півріччя 2016. – С. 92-96. – ISSN 2306-3505


  В історії українського народу чимало скорботних дат, спогади про які пронизують серце гострим болем. Одна з них – найбільша техногенна радіоекологічна катастрофа ХХ ст. – аварія на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. Трагедія, ...
295079
  Войтович Л. Вічні дискусії навколо етноніма Русь // Археологічні дослідження Львівського університету : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 13. – С. 196-204. – ISSN 2078-6093
295080
  Собір Бозор Вічні камені. / Собір Бозор. – Київ, 1989. – 38 с.
295081
  Гречанюк С.С. Вічні книги / Сергій Гречанюк. – Київ : Молодь, 1988. – 326 с. : іл.
295082
  Гречанюк С.С. Вічні книги / С.С. Гречанюк. – К., 1991. – 320с.
295083
  Яворівський В. Вічні кортеліси : Повість / В. Яворівський. – Київ : Молодь, 1981. – 152с.
295084
  Яворівський В. Вічні Кортеліси : повість / В. Яворівський. – 2-е вид. – Київ, 1988. – 136 с.
295085
  Фарина І. Вічні мандри дитячої душі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 13 вересня (№ 18). – С. 19


  Книга "Домовичок і купа проблем" Марини Павленко.
295086
  Утєвська П.В. Вічні мандрівники / П.В. Утєвська. – 2-е вид., доп. й випр. – Київ, 1972. – 238с.
295087
  Дарницький Володимир Вічні на світі - тільки медузи! // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 6 (131). – С. 32
295088
  Жовтані Р. Вічні образи в німецькомовній поезії Юрія Клена // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 179- 183.
295089
  Дем"янівська Л. Вічні питання "Мойсеєвого" прологу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 100-103. – ISBN 966-594-298-0
295090
  Савчин Я.Д. Вічні рути : проза / Ярослав Савчин. – Київ : Ліра-К, 2018. – 243, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7605-03-3
295091
  Пахаренко В. Вічні суперниці (кілька зауваг про змагання елітарної та масової літератур) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 17-19. – (Філологічні науки)
295092
  Білокобильський О.В. Вічні форми пошуку змісту. Методологічні трансформації філософії С. Кримського: від онтологій до метафізики міфу // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 4-7. – ISSN 1728-3671
295093
  Сидоренко Віктор Вічні цінності "Zarina" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 2 (128), квітень - травень. – С. 12-13 : фото
295094
  Правура Л. Вічні цінності у романі Шолом-Алейхема "Пісня над піснями". 8 клас // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.9-13
295095
  Прилюк Д.М. Вічність : балади і сказання / Д.М. Прилюк. – Київ : Молодь, 1964. – 271 с.
295096
  Ткаченко Т. Вічність = Людина+ Мистецтво : (на матеріалі драми В. Винниченка "Чорна Пантера і Білий Медвідь" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 247-250. – ISBN 966-594-246-8
295097
  Зварич І. Вічність і абсолютна реальність у "Мертвих душах" М.В. Гоголя (до проблеми міфопоетичного в образі Плюшкіна) // Міф у генезі художнього мислення : Монографія / І. Зварич. – Чернівці : Золоті литаври, 2002. – С. 69-75. – ISBN 966-7577-96-1
295098
  Лещук Є.С. Вічність Івана Богуна : Поезіофотоальбом / Євгенія Лещук. – Львів : Ліга-Прес, 2004. – 176 с. – ISBN 966-8293-61-42
295099
  Лещук Є.С. Вічність Івана Богуна : поезіофотоальбом / Євгенія Лещук. – [2-е вид.]. – Львів : Ліга-Прес, 2006. – 176 с. – ISBN 966-8293-61-4
295100
  Торба В. Вічність Істини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 3 травня (№ 77). – С. 2


  "Заповіти Джеймса Мейса, присвячені Голодомору, і нині, на жаль, знову актуальні", - Юрій Щербак."
295101
  Гнатюк О.В. Вічність над обрієм / Олег Гнатюк. – Київ : Саміт-Книга, 2020. – 99, [4] с. : іл. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю !). – ISBN 978-966-986-139-9
295102
  Гуйванюк Н.В. Вічність нашої мови - в Шевченковім слові (Лінгвістичні інтерпретації творчості Тараса Шевченка на сучасному етапі) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 59-69


  У статті проаналізовані найфундаментальніші лінгвістичні дослідження творчості Тараса Шевченка. Згадано одного з найкращих дослідників, який започаткував наукові інтерпретації шевченкового слова і виробив спеціальний метод, що ліг в основу подальших ...
295103
  Мальченко А. Вічно актуальний Пантелеймон Куліш // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 131-138. – ISBN 978-966-306-020-4
295104
   Вічно жива = She who Lives forever. – Київ : Україна, 1976. – 56с.
295105
  Вовк Ф.М. Вічно жива фізично-духовна формула матерії : діалектика космічного буття / Ф.М. Вовк. – Кіровоград : Кіровоградське держ.вид-во, 1998. – 84 с. – Псевдонім авт.: Фемов. – ISBN 9667385140
295106
  Маковійчук І.М. Вічно живе ленінське слово / І.М. Маковійчук. – Київ : Політвидав України, 1971. – 120с.
295107
  Мусенко Я.В. Вічно живий (образ В.І. Леніна в український радянській поезії) // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 22-24
295108
  Южелевська А.М. Вічно живий Ленін / А.М. Южелевська. – Київ, 1968. – 142 с.
295109
  Лев А.Л. Вічно живий Ленін. Англ. яз. / А.Л. Лев. – 3-є вид. – К., 1980. – 108с.
295110
   Вічно живий.. – К, 1960. – 488с.
295111
   Вічно живий. Образ В.І. Леніна в українській радянській поезії, 1970
295112
   Вічно молодий. – Київ, 1982. – 286 с.
295113
  Сергійчук В.І. Вічно незручний для влади // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2013 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – С. 144-148. – ISBN 978-966-2911-16-9


  До 85-річчя від дня народження Сергія Плачинди.
295114
  Новиченко Л.М. Вічно новий реалізм... (Проблеми художнього розвитку сучасної радянської літератури та його наукового дослідження) / Л.М. Новиченко. – Київ, 1982. – 48с.
295115
  Гей В.С. Вічно пам"ятати : поеми, балади / В.С. Гей. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 120 с.
295116
   Вічно усміхнений д-р Суховерський // Новий шлях : український тижневик. – [Торонто], 2008. – Рік 79, 18 вересня (число 36). – С. 14


  Микола (Целестин) Суховерський — громадський і культурний діяч української імміграції та діаспори в Канаді. Заступник Голови Уряду УНР в екзилі.
295117
  Нагнибіда М.Л. Вічно цвіти, Батьківщино : поезії / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 188 с.
295118
  Крижанівський С.А. Вічнозелене дерево життя : поезії / С.А. Крижанівський. – Київ : Дніпро, 1967. – 191 с.
295119
  Радько П. Вічові традиції українського народу // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 2 (342). – С. 62-70. – ISSN 0869-3595
295120
   Віщий вогонь.. – Ужгород, 1974. – 304с.
295121
  Малишко А.С. Віщий голос : книга лірики / А.С. Малишко. – Київ : Радянський письменник, 1961. – 132 с.
295122
   Віщий гомін : Українська поезія другої половини 20 століття. – Київ : Грамота, 2003. – 368с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-8066-10-3
295123
  Бродяга-Бродецький Віщий знак : Поезії / Олесь Бродяга-Бродецький. – Запоріжжя : Полиграф, 2004. – 128 с. – ISBN 966-8268-64-4
295124
  Букіна Л. Віщий Олег-засновник держави Київська Русь // Історія України. – Київ, 2012. – липень (№ 25/26)
295125
  Чорногор В. Віщий промінь долі Зореслава // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 17 січня (№ 1). – С. 14


  До 110-річчя від народження Зореслава.
295126
  Лук"янчук Г. Віють вітри // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 6 жовтня - 20 жовтня (№ 39/40). – С. 18


  100-річчю місії Олександра Кошиця присвячується.
295127
  Шабатин П.Ю. Віялка / П.Ю. Шабатин. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1961. – 119 с.
295128
  Сидоров Є. Вйськовий суд: міжнародні стандарти правосуддя та кадрове забезпечення / Є. Сидоров, О. Полегенька // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (20). – С. 67-81
295129
   Вказівки до викладання іноземних мов у 5-7-х класах шкіл робітничої та сільської молоді. – Київ, 1959. – 27с.
295130
   Вказівки до організації методичної роботи в спеціальних школах.. – Київ, 1950. – 20с.
295131
   Вказівки до самостійної роботи над вивченням курсу історії української літератури. – Київ, 1954. – 40с.
295132
  Бобечко Н. Вказівки касаційного суду як засіб усунення виявлених недоліків крмінально-процесуальної діяльності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 140-143
295133
  Кушаков В.Ю. Вказівки на буттєві підвалини святості у Києво-Печерському патерику // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 20-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
295134
   Вказівки продюсерам Бі-Бі-Сі = BBC Producers" Guidelines. – Київ : К.І.С., 1998. – 287 с. : іл. – ISBN 966-7048-14-4
295135
  Тимченко Є.К. Вказівки, як записувати діалектичні матеріали на українськім язиковім обширі / Євг. Тимченко, проф. ; Українська Академія наук. Збірник Історично-філологічного віділу. – У Київї : З друк. УАН, 1925. – 18 с. – (Збірник Історично-філологічного віділу / Українська Академія наук)
295136
  Онанко А.П. Вказівна поверхня непружно-пружного тіла сплаву Ti3Al // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 217-219. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Досліджувалась температурна залежність внутрішнього тертя і модуля пружності (вказівної поверхні непружно-пружного тіла) сплаву Ті3AІ. Виявлено релаксаційний максимум внутрішнього тертя при - 390 К, обумовлений процесом переорієнтації втаєних атомів Н ...
295137
  Онанко А.П. Вказівна поверхня непружно-пружного тіла сплаву Тi0,5Аl0,5 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 359-361. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджувалась температурна залежність внутрішнього тертя і модуля пружності (вказівної поверхні непружно-пружного тіла) сплаву Ті0,5Аіа0,5. Визначено релаксаційний максимум внутрішнього тертя при - 400 К, обумовлений процесом переорієнтації втілених ...
295138
  Онанко А.П. Вказівна поверхня пружно-непружного тіла Mn15Si26 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 29-31. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Досліджувались температурні залежності внутрішнього тертя та модуля пружності Е (вказівна поверхня пружно-непружного тіла) термоелектричних напівпровідникових кристалів Mn15Si26. Виявлено домінуючій максимум при Тм [приблизно дорівнює] 440 К, який ...
295139
  Онанко А.П. Вказівна поверхня пружно-непружного тіла сплаву Ag0,8Zn0,2 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 276-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджувалась температурна залежність внутрішнього тертя і модуля пружності (вказівної поверхні пружно-непружного тіла) сплаву Ag0,8Zn0,2. Після електронного опромінення спостерігалося різке експоненціальне зростання фону внутрішнього тертя Q1 ...
295140
  Онанко А.П. Вказівна поверхня пружно-непружного тіла сплаву Ag0.9ZnO.l // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 267-270. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Досліджувалась температурна залежність модуля пружності і внутрішнього тертя і (вказівної поверхні пружно-непружного тіла) сплаву Ag0.9jZn0.1. Після електронного опромінення виявлені максимуми внутрішнього тертя Q1 m1 і Q1 m2 при температурах Тm1 = 485 ...
295141
  Онанко А.П. Вказівна поверхня пружно-непружного тіла сплаву Al0,5Be0.5 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 385-387. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджувались температурні залежності внутрішнього тертя та модуля пружності Е (вказівна поверхня пружно - непружного тіла) сплаву Al 0,5Be 0,5. Виявлені максимуми при Т(M1) = 330 К і Т(M2) = 500 К, які можливо обумовлені міграцією ...
295142
  Коцарев О. Вказівники, залишені Хорхе Луїсом Борхесом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 листопада (№ 205/206). – С. 31


  Опубліковано лекції-есеї видатного аргетинського письменника.
295143
  Шовковий В. Вказівні займенники у лінгвістичному висвітленні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 326-333
295144
  Дячук О. Вкалад українців в освоєнні Антарктиди вписано золотими літерами // Світ. – Київ, 2020. – Липень (№ 27/28). – С. 4
295145
   Вкарбовані в безсмертя.. – Київ : Молодь, 1968. – 231 с.
295146
   Вкарбовані в літопис науки : [кн. присвяч. вихованцям та викл. Харк. класич. ун-ту] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [уклад. Куделко С.М., Григор"єв А.В.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2009. – 199, [9]с. : іл., портр. – Кн. в обкл.- Алф. покажч.: с. 200-201. – Бібліогр.: с. 202-203. – ISBN 978-966-623-630-5
295147
   Вкарбовані в літопис науки : [збірка біографій діячів науки Харків. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [уклад.: О.І. Вовк, А.В. Григор"єв, С.М. Куделко ; голов. ред., вступ. ст. В.С. Бакіров]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2020. – 374, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 372-374. – ISBN 978-966-285-613-2
295148
  Майоров С.І. Вкарбовані у вічність / С.І. Майоров. – Сімферополь, 1974. – 207с.
295149
  Фреман Н. ВКБ-приближение. / Н. Фреман, П.У. Фреман. – М, 1967. – 168с.
295150
  Чижик Г. ВККС проти ГРД. Що відбувається за лаштунками судової реформи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 31 березня - 6 квітня (№ 12). – С. 1-2


  "Громадська рада доброчесності припинила свою участь у кваліфікаційному оцінюванні суддів. Про свій вихід з процесу члени ГРД заявили на брифінгу в понеділок, 26 березня. Таке рішення ГРД стало несподіваним для значної частини суспільства, однак ...
295151
  Никольников Г.Л. Вклад 14 съезда КПСС в теорию научного коммунизма / Г.Л. Никольников. – Киев, 1971. – 44с.
295152
  Курганова И.Н. Вклад абиотических факторов в усиление эмиссии СО2 из почв при процессах замораживания-оттаивания / И.Н. Курганова, Лопес, Гереню В.О. де // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 9. – С. 1145-1152 : рис., табл. – Библиогр.: 36 назв. – ISSN 0032-180Х
295153
  Яременко Д.А. Вклад академика А.А. Коржа в развитие отечественной ортопедии, травматологии и протезирования : (к 90-летию со дня рождения) / Д.А. Яременко, С.Д. Шевченко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2014. – № 2 (595), апрель - июнь. – C. 106-111. – ISSN 0030-5987
295154
   Вклад академика П.А.Тутковского в изучение геологического строения земной коры Белоруссии (125). – Минск : Наука и Техника, 1985. – 114 с., 1 л. портр. : ил.
295155
  Тучковенко Ю.С. Вклад антропогенных источников в эвтрофирование морской среды Одесского региона гидродинамического разбавления : екологія та охорона навколишнього середовища / Ю.С. Тучковенко, О.Ю. Сапко // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 298-303 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0130-2914
295156
  Казанцев А.М. Вклад астероидов групп Аполлонаи Амура в образование метеоритов / А.М. Казанцев, Л.М. Шербаум // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 66-71. – (Астрономия ; вып. 31). – ISSN 0201-7601


  По элементам орбит нумерованных малых планет построены поперечные сечения пояса астероидов на различных участках средней орбиты, получено пространственное распределение астероидов.
295157
  Иоффе Э.Г. Вклад белорусских евреев в мировую науку // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2019. – Вып. 2 : 2018 год. – С. 135-138. – ISSN 2616-700X
295158
  Гендина Н.И. Вклад библиотек в информационную подготовку граждан. Анализ деятельности образовательных учреждений библиотек России по информационной полготовке граждан // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 5. – С.30-47. – ISSN 0869-608Х
295159
   Вклад болгарского народа в разгром фашистской Германии.. – Москва, 1967. – 276с.
295160
  Аліман М.В. Вклад Бориса Мартоса в підготовку фахівців-кооператорів в Українській господарській академії // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 3 (42). – С. 105-112. – (Економічні науки)
295161
   Вклад в историю медицины ученых 1 ММИ им.И.М.Сеченова. – Москва, 1975. – 39с.
295162
  Напола А. Вклад в продвижение. Инвестиции в образование - одно из лучших капиталовложений: и денег, и времени, и сил // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 25 октября (№ 43). – С. 14


  Вступивший в силу с 1 сентября новый Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации” дает право студентам учиться по дополнительным профессиональным программам с получением официальных удостоверений и дипломов. Теперь за 4-6 лет учебы в ...
295163
  Горностай П.С. Вклад В. М. Бехтерева в развитие материалистической психологии : Автореф... канд. пед.наук: / Горностай П. С.; МП УССР, КГУ. – К., 1961. – 22л.
295164
  Толстой М. Вклад В.И. Вернадского в ядерную геологию и планетарную космоэнергетику : к 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 69-72. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена 150-річчю з дня народження видатного геолога-природознавця, натураліста та мислителя кінця XIX - початку ХХ сторіччя, знанням якого було затісно у рамках сучасних йому наук. У статті наводяться деякі факти з його ...
295165
  Жолобак Н.М. Вклад В.М. Глушкова в разработку основ применения математических методов в биологии // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 116-119. – ISBN 978-966-622-589-7
295166
  Томашевськии А.П. Вклад В.П. Петрова установлення вітчизняних еколого-господарських досліджень слов"яно-руської доби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 72-74. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
295167
  Коваленко И.Н. Вклад вероятностно-статистической школы Бориса Владимировича Гнеденко в развитие кибернетики и информатики // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 6. – C. 64-72. – ISSN 0023-1274
295168
  Голян-Нікольський Вклад вітчизняних вчених у розвиток світової науки і техніки / Голян-Нікольський. – К., 1954. – 31с.
295169
  Мазурмович Б.М. Вклад вітчизняних учених у зоологічну науку / Б.М. Мазурмович. – К, 1952. – 84с.
295170
  Матійко М.М. Вклад вітчизняних учених у науку про електрику / М.М. Матійко, С.І. Іноземцев. – Київ : Радянська школа, 1952. – 315 с.
295171
  Вильфанд Р.М. Вклад гидрометеорологов в победу в Великой Отечественной войне / Р.М. Вильфанд, А.А. Васильев // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 99-104. – ISSN 0130-2906
295172
  Осипова О. Вклад глобализации в региональную интеграцию на примере взаимодействия России и Украины // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 6. – С. 142-151. – ISSN 0042-8736
295173
  Брошеван В. Вклад греков Крыма в великую победу 1941-1944 гг. // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2010. – № 2 (122). – С. 78-101. – ISSN 1606-0219
295174
  Боровик А. Вклад громадських організацій, волонтерського руху України у зупинення агресії на сході України // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 128-132
295175
  Амиранашвили Ш.Я. Вклад Грузии в сокровищницу художественной культуры / Ш.Я. Амиранашвили. – Тбилиси : Накадули, 1963. – 78, [104] с. – (Государственный музей искусств Грузинской ССР)
295176
  Колесникова Л. Вклад Д.С. Лихачева в развитие когнитивной лингвистики // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 147-153. – (Серія "Філологічні науки")
295177
  Чеботарьова А. Вклад діяльності Надії Стасової у становленні вищої жіночої освіти Російської імперії на прикладі Бестужевських курсів // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 45-48. – ISBN 978-966-171-783-9
295178
  Рубцова Е.Л. Вклад доктора биологических наук, професора Л.И. Рубцова в создание ботанических садов / Е.Л. Рубцова, Е.И. Романец // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2016. – № 1 (69). – С. 41-49. – ISSN 1605-6574
295179
  Рубцова Е.Л. Вклад доктора биологических наук, профессора Л.И. Рубцова в проектирование и строительство парков Украины // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка ; редкол.: Т.М. Черевченко, Н.В. Заіменко, В.А. Дерев"янко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (71). – С. 64-74. – ISSN 1605-6574
295180
  Кастеллі Є.Ю. Вклад жінок-учених України в будівництво комунізму / Є.Ю. Кастеллі. – Київ, 1963. – 40с.
295181
  Дупленко Ю.К. Вклад И.И. Мечникова в развитие геронтологии : (к 100-летию со дня смерти) / Ю.К. Дупленко, С.Г. Бурчинский // Проблемы старения и долголетия : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины" ; глав. ред.: В.В. Безруков ; редкол.: Н.Ю. Бачинская, А.И. Божков, Г.М. Бутенко [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 25, № 3. – С. 493-503. – ISSN 0869-1703
295182
  Семячко Л.Н. Вклад И.И.Срезневского в развитие школьного образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 7. – С. 102-108. – ISSN 0869-561Х


  Статья посвящена педагогической деятельности первого доктора славяно-русской филологии в России академика И.И.Срезневского, огромной заслугой которого перед Отечеством является составление первой программы по русскому языку и словесности для русской ...
295183
  Атемасов А.В. Вклад И.С. Кона в развитие психологической науки // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 3. – С. 84-91. – ISSN 0042-8841
295184
  Курносов Юрий Алексеевич Вклад интеллигенции Украинской ССР в коммунистическое строительство (1959-1970 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.02 / Курносов Юрий Алексеевич; АН УССр. Ин-т истории. – Киев, 1973. – 84л. – Бібліогр.:с.82-84
295185
  Илек Б. Вклад Иржи Левого // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1969. – № 6 : 1969. – С. 393-405
295186
  Колесник М.П. Вклад Исторического общества Нестора-летописца в археографию истории Украины // Исследования по археографии и источниковедению отечественной истории XVI-XX вв. : межвуз. сб. науч. трудов / Гос. ком. СССР по нар. образованию, Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией, Днепропетр. отд-ние Археограф. комис. АН СССР ; [редкол.: Н.П. Ковальский (отв. ред.) и др.]. – Днепропетровск : ДГУ, 1990. – С. 123-129
295187
  Костюк Г.С. Вклад І.П. Павлова в розвиток матеріалістичної психології / Г.С. Костюк. – К., 1951. – 32с.
295188
  Мандрик Я.І. Вклад Івано-Франківського державного технічного університету нафти і газу у підготовку кадрів наф-тогазового комплексу України (1994-2001 рр.) // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – С. 239-244. – (Думка). – ISSN 2304-7410
295189
  Ли Жень Инь Вклад КНР в развитие нефтегазовых отношений с Россией и центральноазиатскими государствами в новых условиях // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 86-92. – ISSN 2076-1554
295190
  Тутхалян М.С. Вклад комсомола Армении в экономическое развитие республики в пятой пятилетке : Автореф... канд. ист.наук: 07.570 / Тутхалян М.С.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 24л.
295191
  Язвинская Елена Николаевна Вклад КПСС в развитие социалистической экономической интеграции стран-членов СЭВ в области машиностроения (1971-1975 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Язвинская Елена Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 24л.
295192
  Язвинская Елена Николаевна Вклад КПСС в развитие социалистической экономической интеграции стран -- членов СЭВ в области машиностроения (1917-1975 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.01 / Язвинская Елена Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 232л. – Бібліогр.:л.197-132
295193
  Мигунова Е.С. Вклад лесоводов в обоснование экосистемного строения природы и выделение агроэкосистем // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 72-81 : рис., табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0587-2596
295194
  Лицур І.М. Вклад лісового господарства у вирішенні питання продовольчої безпеки // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 110, Част.1. – С. 85-88
295195
  Пасічник Н. Вклад М.А. Балудянського в розвиток фінансово-правової науки і практики управління державним господарством // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 186-194. – ISSN 2518-7732
295196
  Лахно С.Н. Вклад М.А. Максимовича в изучение украинской национальной культуры // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 43-52. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
295197
  Смирнов В.Г. Вклад М.А. Рыкачева в развитие гидрологии (к 175-летию со дня рождения) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 97-102. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0130-2906
295198
  Щербакова М.В. Вклад М.В. Ломоносова в розвиток географічних наук / М.В. Щербакова, М.І. Щербань. – Київ, 1962. – 33с.
295199
  Кепин Д.В. Вклад М.И. Гладких в исследование палеолита // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ : ІА НАНУ, 2011. – Вип. 6 : До 70-річчя професора Михайла Івановича Гладких
295200
  Зинченко В.П. Вклад М.М. Бахтина в психологию сознания // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 3. – С. 3-22. – ISSN 0042-8841
295201
  Небрат В.В. Вклад М.Х. Бунге у розвиток теорії грошей, кредиту та кредитно-грошового обігу // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 253-264. – ISSN 0320-4421
295202
   Вклад магнитного последствия в индукционные переходные характеристики базальтов Витимского плато / А.Ю. Казанский, Г.Г. Матасова, Н.О. Кожевников, Е.Ю. Антонов, П.С. Максимов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 128-136 : рис., табл. – Библиогр.: с. 136. – ISSN 0203-3100
295203
  Голубкин Ю.А. Вклад Мартина Лютера в создании немецких духовных песен // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – № 908. – С. 272-280. – (Серія "Історія" ; вип. 42). – ISSN 0453-8048
295204
  Доценко С.І. Вклад математиків країн-союзників у перемогу над фашизмом // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (143). – С. 5-7. – ISSN 2518-7104
295205
  Маказан Е.В. Вклад международной экономики в развитие человеческого капитала предприятий: опыт и требование времени / Е.В. Маказан, Абреу Бастос, В.А. Кошулько // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 196-214. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 4)
295206
  Малышева Т.В. Вклад молекулярной биологии в развитие диалектико-материалестических представлений о здоровье и болезни // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии
295207
  Косташ В.М. Вклад молодежи в социалистическое строительство на Советской Буковине (1944-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Косташ В. М.; Черн.ГУ. – Черновцы, 1975. – 32л.
295208
   Вклад молодых ученых в развитие правовой науки Республики Беларусь : сборник материалов VII Респ. науч. конф. (г. Минск, 15 нояб. 2018 г.) / Нац. центр законодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь ; [редкол.: С.М. Сивец, Е.В. Семашко, Е.Ю. Кириллова и др.]. – Минск : Колорград, 2018. – 256, [1] c. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-985-596-261-9
295209
   Вклад молодых ученых Украины в интенсификацию сельскохозяйственного производства : Тезисы докладов 2-й республиканской научно-производственной конференции молодых учёных и специалистов. – Харьков
1 : Растениеводство, селекция, генетика, почвоведение и агрохимия. – 1986. – 222с.
295210
  Аксянова Г.А. Вклад Н.Н. Чебоксарова в антропологию: 100-летний юбилей ученого / Г.А. Аксянова, А.П. Пестряков // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С. 100-114. – ISSN 0869-5415
295211
   Вклад народов Якутии в деле победы.. – Якутск
1. – 1968. – 364с.
295212
  Лукс Г.А. Вклад научно и инженерно-технической интеллигенции Поволжья в укрепление тыла и оказание помощи фронту в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Лукс Г.А.; МВ и ССО СССР. Казан. гос. ун-тет. – Казань, 1980. – 20л.
295213
  Плесская Э.Г. Вклад немцев - выходцев из Санкт-Петербурга в экономику, культуру и благоустройство Одессы // Ежегодник Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев : научный журнал / Ин-т этнокультурного образования -BiZ. – Москва, 2015. – № 1. – С. 245-251
295214
  Пушкарь-Браунинг Вклад немцев в развитие Слобожанщины // Немецкое национальное меньшинство в Украине: история и современность : материалы науч.-практ. конф., г. Одесса, 20-22 ноября 2015 г. : [сборник докладов] / [сост. Э.Г. Плесская]. – Одесса : Астропринт, 2015. – С. 93-97. – ISBN 978-966-927-145-7
295215
  Рысс И.К. Вклад нижней ионосферы в поглощение радиоволн : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рысс И. К.; Рост. ГУ. – Ростов н/Д, 1969. – 16л.
295216
  Астахова Е.В. Вклад НУА в развитие образовательных процессов в Украине: наработки первого двадцатипятилетия // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 11-25. – ISSN 1993-5560


  "Четверть века – достаточно значимый временной отрезок для системы образования, особенно если она находится в стадии реформирования. Именно 25-летний период функционирования комплекса непрерывного образования, коим является ХГУ «НУА», дает основание ...
295217
  Кривенко Ю. Вклад О.В. Фоміна у створення гірських відділень Тифліського ботанічного саду // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 141-143
295218
  Чічелашвілі В. Вклад организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ в преодоление глобального кризиса // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 5-7
295219
  Соколова Т.А. Вклад отдельных реакций в формирование кислотно-основной буферности почв пойм ручьев (Центрально-лесной государственный заповедник) / Т.А. Соколова, И.И. Толпешта, Е.С. Русакова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 4. – С. 434-447 : табл. – Библиогр.: 50 назв. – ISSN 0032-180Х
295220
  Деницкий Ю.Б. Вклад отечественной науки в изучение истории Древнего Востока : Автореф... канд. ист.наук: / Деницкий Ю. Б.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 15 с.
295221
  Никберг И.И. Вклад отечественных ученых-медиков в теоретическую и клиническую диабетологию // Міжнародний ендокринологічний журнал : науково-практичний журнал. – Донецьк, 2013. – № 5 (53). – С. 132-137. – ISSN 2224-0721


  История эндокриналогии
295222
  Головин Г.И. Вклад отечественных ученых в создание проводной связи / Г.И. Головин. – М., 1951. – 24с.
295223
  Бармецкий П.П. Вклад отрасли монтажного производства в укрепление экономического потенциала в Украине / П.П. Бармецкий, В.П. Адрианов // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 11-13
295224
  Ариевич И.М. Вклад П. Я. Гальперина в теорию деятельности: интегральный подход к обучению и развитию // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.50-59. – ISSN 0042-8841
295225
  Зоркин В.И. Вклад политических ссыльных в изучение фольклора Сибири (вторая половина XIX - начало XX в.) / В.И. Зоркин. – Новосибирск, 1985. – 94с.
295226
  Лахижа М.І. Вклад полтавців у збирання, збереження та вивчення українських старожитностей у XVIII-ХІХ ст. // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 1999. – № 1/2. – С.168-172. – ISBN 966-7653-2-Х
295227
  Машкевич М. Вклад поляков в европейские и евроатлантические интеграционные проекты // Дриновський збірник : [збірник ст. за матеріалами Кирило-Мефодіївських читань, м. Харків (2014-2016 рр.)] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. Марина Дринова [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – [Вид. 1-ше]. – Софія ; Харків : Издательство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016. – Т. 9. – С. 287-302. – ISSN 2218-0567
295228
  Микитенко Д.А. Вклад природознавства в подолання антропоморфізму // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
295229
  Караіванов Н. Вклад професора Івана Огієнка у вивчення староболгаристики // Великі та видатні українці-болгаролюби : зб. ст., опублік. в газеті "Рідний край" - м. Одеса / Н. Караіванов. – 3-тє вид. – Дніпро : Середняк Т.К., 2021. – С. 74-76. – ISBN 978-617-7953-97-4


  Стаття написана українською та болгарською мовами.
295230
  Біленко Ю.І. Вклад професора Філіпенка А.С. у становлення та розвиток спеціальності "міжнародні економічні відносини" у Львівському національному університеті імені Івана Франка // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 101-103
295231
  Красикова Е.Ю. Вклад профессора В.И. Крокоса в историю учения о лессе (к 125-летию со дня рождения) // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 11 (95). – С. 131-134. – ISSN 2070-9773


  Володимир Іванович Крокос — український геолог і палеонтолог, доктор геологічних наук з 1926 р., професор з 1927 р., дійсний член НТШ. З 1927 р. — професор кафедри геології і палеонтології Київського університету народної освіти, з 1933 р. — завідуючий ...
295232
  Торганс К. Вклад профессора Василия Синайского в формировании правовой системы независимой Латвийской Республики // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 39-43. – ISBN 978-966-7067-18-2
295233
  Ширяев М.В. Вклад профессора Г.Л. Бондаревского в укреплении советско-индийских отношений (40-е 80-е гг. XX века) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 281-284. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
295234
  Довгерт А.С. Вклад профессора Н.С.Кузнецовой в развитие цивилистической доктрины в Украине // Гражданское общество и развитие гражданского права : сб. статей к юбилею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН Украины, заслуж. деятеля науки и техники Украины Наталии Семеновны Кузнецовой / отв. ред.: проф. Р.А. Майданик и проф. Е.В. Кохановская. – Киев : Юридическая практика, 2014. – С. 17-45. – ISBN 978-966-2578-62-1
295235
  Сайпанова Алла Вклад профессора С.И. Сидельникова в изучении истории Болгарского революционного центрального комитета // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ; Харківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – Вип.10. – С. 214-223
295236
  Малько О.А. Вклад рабочего класса Украинской ССР в укрепление материально-технической базы сельского хозяйства (1959-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Малько О.А.; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1974. – 34л.
295237
  Кривонос В.М. Вклад рабочего класса Украины в завоевание технико-экономической независимости СССР (1926-1937 гг.) : Автореф. дис... канд. ист. наук: 07.00.02 / Кривонос В.М.; АН УССР, Ин-т истории. – Киев, 1980. – 24с.
295238
  Кривонос В.М. Вклад рабочего класса Украины в завоевание технико-экономической независимости СССР (1926-1937) / В.М. Кривонос. – Киев, 1982. – 171с.
295239
  Снежко І.Т. Вклад Радянської України / І.Т. Снежко. – К, 1966. – 78с.
295240
  Головко М.К. Вклад Радянської України в боротьбу волелюбних народів за мир і загальну безпеку / М.К. Головко. – К., 1957. – 36с.
295241
  Никифорук М.П. Вклад робітничих колективів Радянської Буковини у розвиток сільського господарства (друга половина 60-х років) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 15-20. – (Історичні науки ; вип. 32). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  Висвітлюються деякі питання шефської допомоги робітничих колективів Радянської Буковини колгоспам та радгоспам у другій половині 60-х років.
295242
  Плющ М.Р. Вклад робітничого класу Української РСР у прискорення науково-технічного прогресу в промисловості. / М.Р. Плющ. – Київ, 1981. – 247с.
295243
  Степанова Л.И. Вклад России в подготовку болгарской интеллигенции в 50-70-е гг / Л.И. Степанова. – Кишинев, 1981. – 214с.
295244
   Вклад Румынии в разгром фашистской Германии.. – Москва, 1959. – 375с.
295245
  Чаушеску Николае Вклад Румынии в создание прочной системы безопасности и сотрудничества в Европе / Чаушеску Николае. – Бухарест, 1979. – 216 с.
295246
  Артеменко Д.Т. Вклад русских и советских ученых в науку о геомагнетизме : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Артеменко Д.Т.;. – М, 1956. – 12л.
295247
  Артеменко Д.Т. Вклад русских и советских ученых в науку о геомагнетизме : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Артеменко Д.Т.;. – М, 1956. – 12л.
295248
  Щукина Н.М. Вклад русских исследователей 19 века в создании карты Центральной Азии : Автореф... Канд.геогр.наук: / Щукина Н.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1951. – 12 с.
295249
  Тронев В.Г. Вклад русских ученых в химию редких элементов / В.Г. Тронев. – М., 1952. – 24с.
295250
  Ярукова Л.И. Вклад Русского географического общества в изучение Мирового океана : География. Из истории географических исследований // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 30-32. – ISSN 0016-7207
295251
  Назаренко Л.М. Вклад русского народа в развитие мордовской культуры : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Назаренко Л.М. ; Ленингр. гос. ордена Ленан ун-т. – Ленинград, 1950. – 18 с.
295252
  Миронова Н.В. Вклад симбирского общественного деятеля и литератора В.Н. Назарьева в развитие и становление Карамзинской общественной библиотеки // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 6. – С. 248-251
295253
  Крывцова И.С. Вклад синергетики в развитие некоторых понятийно-терминологических конструкций сравнительного правоведения // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 55-59.
295254
  Кузин С.П. Вклад системы DORIS в построение общеземной системы координат (ITRF2013) / С.П. Кузин, С.К. Татевян // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 2-9 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0016-7126
295255
  Ильенко В.В. Вклад советских наций и народностей в обогащение русской и украинской языковых культур / В.В. Ильенко. – Днепропетровск, 1966. – 51с.
295256
  Фураев В.К. Вклад Советского Союза в теорию и практику современных международных отношений / В.К. Фураев, Н.И. Копычев. – Л., 1988. – 31с.
295257
  Самедов Т.Г. Вклад Советского Туркменистана в создание материально-технической базы развитого социалистического общества в СССР / Т.Г. Самедов. – Ашхабад, 1979. – 78 с.
295258
  Загладин В.В. Вклад советской внешней политики в дело Победы над фашизмом / В.В. Загладин. – М., 1985. – 27с.
295259
   Вклад стран - членов СЭВ в охрану окружающей среды.. – Москва, 1981. – 318с.
295260
   Вклад стран - членов СЭВ в охрану окружающей среды.. – Москва, 1982. – 318с.
295261
  Вартанян Светлана Аветисовна Вклад Тиграна Аветисовича Навасардяна в армянскую фольклористику. (Опыт количественного анализа наследия) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.09 / Вартанян Светлана Аветисовна; АН ГрССР. Ин-т истории грузинской литературы им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1981. – 17л.
295262
  Азизбекян А.А. Вклад трудящихся Армении в строительство крупных гидротехнических сооружений на реках Волга и Дон. : Автореф... канд. ист.наук: / Азизбекян А.А.; Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1954. – 23л.
295263
  Александров А.Н. Вклад трудящихся Коми АССР в победу советвского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Александров А.Н. ; АН СССР, Ин-т ист. – Москва, 1968. – 17 с.
295264
  Смолкина А.А. Вклад трудящихся Ленинграда в осуществлении культурной революции / А.А. Смолкина, Е.П. Алексеев. – Л., 1969. – 24с.
295265
  Куликов В.И. Вклад трудящихся Москвы и Московской области в освоение целинных и залежных земель (1954-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Куликов В.И.; Ин-т истории Акад. наук СССР. – М., 1961. – 18л.
295266
   Вклад трудящихся Поволжья в победу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. – Куйбышев, 1983. – 167с.
295267
  Богданов Х.А. Вклад Узбекистана в развитие экономических отношений Советского Союза з зарубежными странами : Автореф... канд. экон.наук: / Богданов Х. А.; Моск. гос. ин-т междунар. отнош. – М., 1964. – 16л.
295268
  Шпаковски Л. Вклад украинцев в развитие культуры Азербайджана // Кавказознавчі читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. семінару / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; НАН Азербайджану, Ін-т кавказознавства ; [упоряд.: О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Ніжин : НДУ ім. Миколи Гоголя, 2018. – С. 127-138


  Згадується А. Кримський.
295269
   Вклад Украины в создание европейского ракетоносителя легкого класса "Вега". История создания и перспективы дальнейшего сотрудничества / И.П. Селифонов, В.Г. Переверзев, П.В. Семененко, Р.В. Андрусенко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 145-151. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912


  Відображено процес становлення ДП «КБ «Південне» на світовому ринку двигунобудування в частині робіт за проектом «Вега». Розглянуто налагодження зв’язків з іноземними замовниками, у тому числі з італійськими колегами. Розглянуто історію створення ...
295270
  Міщенко П.О. Вклад України в роботу по підготовці реформи Організації Об"єднаних Націй // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 172-179.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
295271
  Ладивір І. Вклад українських вчених у розгромлення фашизму // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 41-45
295272
   Вклад Української РСР у науково-культурне співробітництво Радянського Союзу з Європейськими соціалістичними країнами. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1970. – 200 с.


  У монографії на нових, уперше введених у науковій обіг архівних джерелах і великому фактичному матеріалі досліджуються взаємовідносини між Радянською Україною та соціалістичними країнами Європи в період від кінця другої світової війни до наших днів у ...
295273
   Вклад української РСР у науково-культурне співробітництво Радянського Союзу з європейськими соціалістичними країнами.. – Київ, 1970. – 199с.
295274
  Кавецький Р.Є. Вклад учених Академії наук Української РСР в розвиток медицини. / Р.Є. Кавецький, К.П. Балицький. – Київ, 1957. – 104с.
295275
  Ладивір І.І. Вклад учених АН УРСР у перемогу над фашистською Німеччиною / І.І. Ладивір. – Київ, 1970. – 175с.
295276
  Мазурмович Б.М. Вклад учених Київського університету у розвиток зоології у ХІХ і на початку ХХ / Б.М. Мазурмович. – К
295277
  Рубенчик Л.Й. Вклад учених україни в розвиток солоноозерної мікробіології в СРСР // Нариси з історії техніки і природознавства / Акад. наук Української РСР [та ін.] ; редкол.: К.К. Хрєнов, В.Г. Бондарчук, А.О. Василенко [та ін.]. – Київ, 1962. – Вип. 1. – С. 120-130
295278
  Хруцкая Н.В. Вклад ученого в становление орфоэпической нормы русского литературного языка. (Р.И. Аванесов) // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2007. – № 5. – С. 44-48.
295279
  Оноприенко В.И. Вклад ученого как науковедческая проблема // Науковедение: поиск системных идей / В.И. Оноприенко. – Киев : Информационно-аналитическое агентство, 2008. – С. 64-74. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 978-966-2142-16-7
295280
  Духопельников В. Вклад ученых-историков кафедры истории России Харьковского императорского университета в разработку проблем истории России в XIX - начале XX столетия // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 87. – С. 171-175. – (Історичні науки ; № 8)
295281
  Ладывир И.И. Вклад ученых Академии наук Украинской ССР в борьбу советского народа против фашистских захватчиков (1941-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 571 / Ладывир И.И. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1968. – 24 с.
295282
  Мамедов Фуад Теюб оглы Вклад ученых в развитие химической и нефтехимической промышленности советского Азербайджана (1959-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Мамедов Фуад Теюб оглы; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1975. – 32л.
295283
  Чуфаров Г. Вклад ученых Урала в науку / Г. Чуфаров, А. Пятницкий. – Свердловск, 1948. – 40с.
295284
   Вклад физиков Одесского (Новороссийского) университета в развитие науки в Одессе, 1920-1933 : [монография] / [авт.-сост. : М.А. Подрезова, В.В. Самодурова, Е.С. Мурашко ; науч. ред. В.А. Смынтына ; библиогр. ред. Е.В. Суровцева] ; МОНУ ; Одесский нац. ун-т. им. И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2010. – 326 с. : илл. + Прил.: с. 225-301. – Библиогр.: с. 302-315. – (Развитие науки в Одесском (Новороссийском) университете / гл. ред. И.Н. Коваль ; редкол. : В.А. Иваница (зам. гл. ред.), С.М. Андриевский, Ю.Ф. Ваксман и др. ; Физика). – ISBN 978-966-190-357-8
295285
  Гамидли Г.Ш. Вклад Хатиба Табризи в арабскую филологию Средних веков // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 353-360. – ISSN 2522-493X
295286
  Денисюк О.Ю. Вклад художника Лева Геца у мистецьку скарбницю культур польського та українського народів // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 236-243


  Лев Львович Ґец (1896-1971) - український графік і живописець, педагог, громадський діяч. Коли замість "Ґец" писали "Гец", жартома просив не робити "геци-комедії" з його прізвища ("гец" по галицьки - жарт чи вибрик).
295287
  Ковальчук Г.И. Вклад члена-корреспондента АН УССР П.Н. Попова в изучение книжной культуры // Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – С. 188-193. – ISBN 978-5-02-039116-1


  Павло Миколайович Попов (1890-1971) - український літературознавець радянських часів, мистецтвознавець та фольклорист. З 1934 року - професор Київського університету.
295288
  Горбач С.І. Вклад ЧССР в ООН у боротьбу держав соціалістичної співдружності за зміцнення миру і роззброєння (1976-1980 pp.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 31-37. – (Історичні науки ; вип. 28). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье раскрывается вклад ЧССР в ООН в борьбу стран социалистического содружества за укрепление мира и разоружение (1976-1980 гг.).
295289
  Бєлова І. Вклад Шейдта, Міклера та Бессера у створення Кременецького ботанічного саду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 52-54. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено роль світових природознавців у закладанні та розширенні Кременецького ботанічного саду, показано співпрацю даного закладу з відомими ботанічними садами Росії та Європи.
295290
  Белозерцева Валерия Ивановна Вклад школы В.М.Бехтерева в патопсихологию : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Белозерцева Валерия Ивановна ; МГУ , Фак-т психологии. – Москва, 1975. – 28 с.
295291
  Гутік О.В. Вкладення топологічних інверсних напівгруп та структура іх в"язок з обмеженням на зсуви. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.06 / Гутік О.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 17л.
295292
  Гутік Олег Володимирович Вкладення топологічних інверсних напівгруп та структура їх в"язок з обмеженнями на зсуви : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Гутік Олег Володимирович; Мін-во освіти України. Львів. держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1996. – 94л. – Бібліогр.:л.89-94
295293
  Семко В.М. Вклади в банківські метали як перспективний напрямок залучення коштів вітчизняними банками // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 484-486. – ISBN 978-966-188-219-4
295294
  Сіренко І. Вклади до господарських товариств у проекті Цивільного кодексу України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 95-96


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
295295
   Вклади і вкладники Успенського собору Києво-Печерської лаври XVI - поч. XX століття : (сакральні тканини і вироби з металу у зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника) : каталог. – Київ : КВІЦ, 2005. – 103, [1] с., [12] арк. іл. : іл. – Слов. термінів: с. 101-102. - Імен. покажчики: с. 94-97. – Бібліогр.: с. 98-100. – (Пам"ятки культури). – ISBN 966-71-92-74-1
295296
  Суганяка М.В. Вклади населення, як джерело внутрішніх інвестицій та розвиток іпотечного кредитування // Вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту : Науково-теоретичний журнал / Дніпропетровський державний фінансово-економічний інститут. – Дніпропетровськ, 2004. – № 2 : Матеріали міжрегіональної наук.-практ. конференції "Проблеми розвитку інвестиційної діяльності у великому індустріальному регіоні та шляхи їх розв"язання". – С. 36-40. – (Економічні науки)
295297
  Кравчук В. Вклади статутного капіталу господарського товариства // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 7. – С. 57-61. – ISSN 0132-1331
295298
   Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря. – Москва, 1987. – 439с.
295299
  Свідло Є. Вкладники vs. власники / Є. Свідло, В. Чабан // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 10). – С. 9, 14-15
295300
   Вкладные книги Далматовского Успенского монастыря. – Свердловск, 1992. – 244с.
295301
  Седугин П.И. Вклады граждан в кредитных учреждениях / П.И. Седугин. – М, 1964. – 80с.
295302
  Литвин В. Вклонімося доземно... // Сільські вісті, 2005. – 6 травня


  [Поздоровлення Голови Верховної Ради України зі святом - Днем Перемоги]
295303
  Панченко О. Вклонімося пам"яті жінки-легенді // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 2-8 грудня (№ 48). – С. 12-13


  Зв"язкова генерала Тараса Чупринки (Романа Шухевича) Ірина (Савицька) Козак-"Бистра".
295304
   Вклоняємось доземно українському солдату / [над вид. працювали: Р. Драпак, Н. Ткачук ; фото: О. Клименко та ін.]. – [2-ге вид.]. – Київ : Народна армія, 2015. – 195, [1] с., [8] арк. фотоіл. : фотоіл. – ISBN 978-966-2726-28-2
295305
  Званцев С. Включаем без предупреждения / С. Званцев. – Ростов -на-Дону, 1964. – 159с.
295306
  Ильиченко М.Д. Включение 1-С14 -летучих жирных кислот в основные компоненты молока : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ильиченко М.Д. ; Львовский зоовет. ин-т. – Львов, 1966. – 19 с.
295307
  Кожух А.Е. Включение S35- метионина , С14-лизина и С14-аланина в компоненты яичного белка и белки сыворотки крови кур-несушек. : Автореф... Канд.биол.наук: 102 / Кожух А.Е.; Львов.зоовет.ин-т. – Львов, 1969. – 16л.
295308
  Марчукайтис А.С. Включение аминокислот в липоиды и белки изолированных хлоропластов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Марчукайтис А.С. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 15 с.
295309
  Богомазов С.В. Включение будущего бакалавра в решение информационно-поисковых задач эвристического характера. // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 10, октябрь. – C. 62-67. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена проблема включения будущего бакалавра в решение информационно-поисковых задач эвристического характера, что является начальным педагогическим условием, способствующим становлению творческой самоэффективности будущего бакалавра в процессе ...
295310
  Татанашвили Гиви Абрамович Включение и превращение экзогенного азота в почве и винограде : Автореф... кандид. биологич.наук: 03.00.04 / Татанашвили Гиви Абрамович; АН Гр.ССР. Ин-т биохимии растений. – Тбилиси, 1981. – 25л.
295311
  Матуленис А.А. Включение молодежи в социальную структуру : (на материале социологических исследований в Литовской ССР) / А.А. Матуленис. – Вильнюс, 1983. – 207с.
295312
  Шпортюк Г.А. Включение нулей операторов некоторыми проекционно-итеративными методами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Шпортюк Г.А.; АН УССР. Ин-т матем. – К., 1975. – 12л.
295313
  Шкаренкова Л.С. Включение О18 и Н2О18 в карбоксильные группы активного центра пепсина : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Шкаренкова Л.С.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1968. – 21л.
295314
   Включения в алмазе и алмазоносные породы. – Москва : Московский университет, 1991. – 239с.
295315
   Включения в вулканических породах Курило-Камчатской островной дуги. – Москва : Наука, 1978. – 221с.
295316
  Виноград М.И. Включения в легированныхх сталяхх и сплавах / М.И. Виноград. – Москва, 1972. – 215с.
295317
   Включения в хлоридных ксенолитах кимберлитовой трубки Удачная-Восточная / С.Н. Гришина, А.Г. Полозов, С.З. Смирнов, М.П. Мазуров, С.В. Горяйнов // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 654-662 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0016-7525
295318
  Геншафт Юрий Семенович Включения глубинных пород и минералов в магматических породах : Ретросп. библиогр. путеводитель: (Отеч. и пер. изд. на рус. яз.) / Геншафт Юрий Семенович; АН СССР; Ин-т физики Земли им. О. Ю. Шмидта; Отв. ред. Д. М. Печерский. – Москва : Наука, 1989. – 175с. – ISBN 5-02-002131-8
295319
  Геншафт Ю.С. Включения глубинных пород и минералов в магматических породах. / Ю.С. Геншафт. – М, 1989. – 176с.
295320
  Грищенко Жанна Михайловна Включенность личности в соревнование как предмет социологического исследования : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.09 / Грищенко Жанна Михайловна; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1980. – 19л.
295321
  Гармаш О.Л. Включення англомовних телескопних інновацій в процеси афіксальної деривації (лінгвокогнітивний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 191-199


  Стаття присвячена дослідженню явищ включення англомовних неологізмів, утворених за допомогою телескопії, в процеси подальшої афіксальної деривації. Формування лексичних інновацій в англійській мові висвітлюється з позиції лінгвокогнітивного ...
295322
  Шнюкова Катерина Включення в цирконі з вулканічних порід підводного масиву Ломоносова // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 85-88 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2078-6220
295323
  Вахонєва Т.М. Включення до кадрового резерву як засіб для здійснення професійної (службової) кар"єри // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 448-452. – ISBN 978-617-7450-09-1
295324
  Биканова О.Г. Включення західноукраїнських земель до складу Австрійської імперії : (9 клас) // Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2011. – № 6 (250). – С. 16-18
295325
  Ковальчук М.В. Включення нових територій до складу Османської імперії та формування її адміністративного устрою у ХІV-XVI ст. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 107-111. – ISSN 2076-1554
295326
  Карвацька С.Б. Включення норм міжнародних договорів до національного законодавства України: проблеми та пошуки шляхів вирішення // Правова держава : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.І. Миколенко, В.І. Труба, Б.С. Бачур [та ін.]. – Одеса, 2019. – № 33. – С. 155-161. – ISSN 2411-2054
295327
  Виноградова Г.М. Включення питань етики громадського здоров"я в навчальні програми підготовки медичних кадрів / Г.М. Виноградова, В.І. Висоцький // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 308-309. – ISSN 2077-6594
295328
  Царенко Максим Включення польських орденів до нагородної системи Російської імперії як спроба дискредитації атрибутів польської державності // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2005. – № 2 (34). – С. 23-29. – ISSN 1811-542Х
295329
  Бровчак Л.С. Включення студентів в організаторську діяльність за програмою "Школа молодого лікаря" // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 173. – С. 81-86. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
295330
  Підлісецький Л. Включення Шенгельських угод до правової системи Європейського Союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 104-110. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
295331
  Погодин Р.П. Включите северное сияние / Р.П. Погодин. – Л., 1972. – 303с.
295332
  Волноходец Г.И. Включите, пожалуйста, солнце / Г.И. Волноходец. – Київ, 1991. – 21с.
295333
  Меркель М.М. Включить полный свет! / М.М. Меркель. – Москва : Мейерхольд В.Э., 1962. – 77 с.
295334
  Вовчук С.Г. Вкотре про небезпеку радіації / С.Г. Вовчук, Н.Т. Кособуцька // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 4, квітень. – С. 35-38 : фото
295335
  Одуха П.Ю. ВКП (б) в борьбе за развертывание массового социалистического соревнования рабочих промышленности в годы первой пятилетки (На матер. Донбасса) : Автореф... канд. ист.наук: / Одуха П. Ю.; ИПКП маркс. лен. при КГУ. – К., 1953. – 19л.
295336
   ВКП(б) - керівна і спрямовуюча сила радянського суспільства. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1950. – 33 с.
295337
   ВКП(б) - организатор и руководитель комсомола. – [Москва] : Молодая гвардия, 1946. – 55 с. – ([В помощь изучающим Устав ВЛКСМ] ; Вып. 1)
295338
   ВКП(б) - организатор и руководитель комсомола. – [Иркутск] : Иркут. обл. изд-во, 1948. – 60 с. – (В помощь изучающим Устав ВЛКСМ)
295339
   ВКП(б) - организатор и руководитель комсомола. – Ленинград : Молодая гвардия, 1948. – 56 с. – (В помощь изучающим Устав ВЛКСМ ; Вып. 1)
295340
   ВКП(б) - организатор и руководитель комсомола. – [Саратов] : Сарат. обл. изд-во, 1948. – 44 с. – (В помощь изучающим Устав ВЛКСМ / Отд. пропаганды и агитации Сарат. обкома ВЛКСМ ; Вып. 1)
295341
   ВКП(б) - организатор и руководитель комсомола : материалы по первой теме. – Москва : Молодая гвардия, 1949. – 24 с. – (В помощь изучающим Устав ВЛКСМ ; Вып. 1)
295342
   ВКП(б) - организатор и руководитель комсомола. – [Куйбышев] : Куйбышевское обл. гос. изд-во, 1949. – 19 с. – (В помощь изучающим Устав ВЛКСМ ; Вып. 1)
295343
   ВКП(б) - организатор и руководитель комсомола. – [Молотовск] : Молотовское обл. гос. изд-во, 1949. – 20 с. – (В помощь изучающим Устав ВЛКСМ ; Вып. 1)
295344
   ВКП(б) - организатор и руководитель комсомола. – [Саратов] : Сарат. обл. изд-во, 1949. – 20 с. – (В помощь изучающим Устав ВЛКСМ / Отд. пропаганды и агитации Сарат. обкома ВЛКСМ ; Вып. 1)
295345
  Михайлов Н.А. ВКП(б) - организатор и руководитель комсомола / Н.А. Михайлов. – Москва, 1951. – 31с.
295346
  Михайлов М.О. ВКП(б) - організатор і керівник комсомолу / М.О. Михайлов. – Київ : Молодь, 1952. – 30 с.
295347
  Пономарев Б. ВКП(б) - партия нового типа / Б. Пономарев, С. Абалин. – М., 1947. – 59с.
295348
   ВКП(б) - руководящая и направляющая сила советского общества : Материалы по восьмой теме. – Москва : Правда, 1949. – 28 с. – (В помощь слушателям политшкол)
295349
   ВКП(б) о комсомоле и молодежи. – [Б. м.] : [Б. и.]. – 120 с.
295350
  Коротков П. ВКР-підсилювач світла з терагерцовою смугою робочих частот / П. Коротков, Г. Фелінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 37-44. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано спектроскопічну модель аналізу спектра підсилення при комбінаційному розсіянні (КР) і представлено методику розрахунку волоконно-оптичних КР підсилювачів з робочою смугою понад 12 ТГц. Модель застосовано до аналізу волоконного КР ...
295351
  Асанов М.О. Вкрадена душа : маленька повість з прологом та епілогом / М.О. Асанов ; пер. з рос. вид. 1961 р. В. Лисенко. – Київ : Дніпро, 1961. – 151 с.
295352
   Вкрадене дитинство: діти в роки Голодомору 1932-1933 / [Нац. музей Голодомору-геноциду]. – [Київ : б. в., 2020. – [26] с., включ. обкл. : фотоіл. – Бр. підгот. на основі одноймен. виставки Нац. музею Голодомору-геноциду. - Описано за обкл.
295353
  Зятьєв С. Вкрадене дитинство: діти в роки Голодомору 1932 - 1933 років... // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 вересня (№ 39). – С. 3
295354
  Коршунов В.О. Вкрай небезпечний феномен // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 32-33. – ISSN 0868-8117


  Деякі аспекти організаційної й законодавчої протидії тероризмові на території країн Співдружності Незалежних Держав
295355
  Куліда С. Вкрай чуйний... // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 14 листопада (№ 43/44)


  Київський інженер Олексій Термен став ініціатором багатьох міських проєктів.
295356
  Джигун Л.М. Вкраплення літературного матеріалу в мемуарній прозі української еміграції // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 50-53
295357
  Ощепкова В.В. Вкратце об Австралии и Новой Зеландии = Australia and new Zealand in brief : Книга для чтения на английском языке / В.В. Ощепкова. – Москва : Лист, 1998. – 224с. – (Школа в клеточку). – ISBN 5-7871-0047-6
295358
  Винник А.Г. Вкус "золотой" воды / А.Г. Винник. – Магадан, 1980. – 96с.
295359
  Белаш Б.Ф. Вкус борьбы : стихи / Борис Белаш ; [худож. Н. Маркова]. – Москва : Советский писатель, 1979. – 78 с. : ил.
295360
  Гогуа А.Н. Вкус воды : повести и рассказы / А.Н. Гогуа; пер. с абхаз. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 270 с.
295361
  Гилл У. Вкус греха : Роман / У.Гилл; Пер. с англ. А.А.Загорского. – Москва : ООО Издательство АСТ, 2000. – 432с. – (Интрига). – ISBN 5-237-05445-5
295362
  Аксенов К.И. Вкус дикой вишни : стихи / К.И. Аксенов. – Ташкент : Еш гвардия, 1974. – 45 с.
295363
  Ибрагимов И.М. Вкус дикой смородины / И.М. Ибрагимов. – Москва, 1979. – 254с.
295364
  Велиев С. Вкус жизни : повести, рассказы / С. Велиев; пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1982. – 431 с.
295365
  Никонов Н.Г. Вкус жизни. / Н.Г. Никонов. – Свердловск, 1971. – 364с.
295366
  Артамонов Ю.М. Вкус земляники : рассказы / Юрий Артамонов; пер. с марийск. А. Шавкуты. – Москва : Современник, 1979. – 204 с. – (Новинки "Современника")
295367
  Голыбина А.Г. Вкус и мода. / А.Г. Голыбина. – М., 1974. – 159с.
295368
  Бронштейн А.И. Вкус и обоняние / А.И. Бронштейн. – Москва; Ленинград, 1950. – 308 с.
295369
   Вкус Индии: познать за один день // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 4 (2871), апрель. – С. 24-25 : фото
295370
  Суслопарова Ф. Вкус лимонника / Ф. Суслопарова. – М., 1969. – 110с.
295371
  Дилэйни Ш. Вкус меда / Ш. Дилэйни. – Новосибирск, 1968. – 240с.
295372
  Уинспир В. Вкус меда горек : роман / Вайолет Уинспир ; [пер. И. Черниковой, М. Черниковой] // Вкус меда горек : романы / [сост. Н. Резанова] ; художник А. Тарасов. – Нижний Новгород : Флокс, 1994. – С. 339-476 : ил. – ISBN 5-87198-055-4
295373
   Вкус меда горек : романы. – Нижний Новгород : Флокс, 1994. – 475, [3] с. : ил. – Содерж.: Над тихими водами Босфора / Энн Хампсон. Позови меня, дорогой / Люси Уолкер. Вкус меда горек / Вайолет Уинспир. – ISBN 5-87198-055-4
295374
  Черкашин Г.А. Вкус медной проволоки : рассказы : [для сред. и ст. школьного возраста] / Г.А. Черкашин. – Ленинград : Дет. лит., 1973. – 94 с.
295375
   Вкус моря, гор и долин // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 4. – С. 50-55 : фото
295376
  Калич Д. Вкус пепла / Д. Калич. – М, 1984. – 123с.
295377
  Якутенко Ирина Вкус перемен // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 6 (2933). – С. 82-87 : фото
295378
  Панченко В.И. Вкус познанья: Стихи. / В.И. Панченко. – Рига, 1977. – 143с.
295379
  Кара С.С. Вкус правды / С.С. Кара. – Л., 1979. – 336с.
295380
  Саклакова Юлия Вкус праздника из Саксонии // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2021. – № 6. – С. 36-39 : фото
295381
  Грызлова Ариадна Вкус Рождества : традиции // Вокруг света : украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 12. – С. 110-117
295382
  Давыдов И. Вкус своего хлеба / И. Давыдов. – Свердловск, 1967. – 238 с.
295383
  Маркова Д. Вкус слова : Марина Вишневецкая // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 176-190. – ISSN 0042-8795
295384
  Васильев Ф.И. Вкус солнца : стихи / Ф.И. Васильев; пер. с удм. – Москва : Современник, 1983. – 302 с.
295385
  Пронский В. Вкус терентьевки : проза: рассказ // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Межд. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2011. – № 10. – С. 130-136. – ISSN 0027-8238
295386
  Ким А.А. Вкус терна на рассвете / А.А. Ким. – М., 1985. – 351с.
295387
  Поцюс А. Вкус тмина : рассказы / А. Поцюс; пер. с литов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 407 с.
295388
  Усольцев А.Х. Вкус хлеба / А.Х. Усольцев. – М., 1962. – 125с.
295389
  Чепасов Ю.П. Вкус хлеба : стихи и поэма / Ю.П. Чепасов. – Петрозаводск : Карельское кн.изд., 1968. – 135 с.
295390
  Ольховская Б. Вкус хлеба / Б. Ольховская. – Москва, 1969. – 288 с.
295391
  Борин К.А. Вкус хлеба / К.А. Борин. – М., 1978. – 255с.
295392
   Вкус хризантемы.. – Москва, 1976. – 191с.
295393
  Куратова Н.Н. Вкус цветущего клевера : повести / Нина Куратова; пер с коми В.Чукреева. – Москва : Современник, 1982. – 304 с.
295394
   Вкус.. – Москва, 1991. – 480с.
295395
  Грибова Татьяна Вкусен мед в Катериновке : Путешествия, приключения, отдых // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 20-21 : Іл.
295396
   Вкусная история // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 3(2786). – С. 166-167 : ил.
295397
  Рыков Дмитрий Вкусная рука // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 10 (2901). – С. 76-79 : фото
295398
   Вкусно и полезно : орг. питания в системе военторга и в домаш. условиях. – Москва : Воениздат, 1990. – 302, [1] с. : ил. – ISBN 5-203-00803-5
295399
   Вкусно как дома // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 11 (2914). – С. 98-99 : фото
295400
  Тычинский В.Т. Вкусно, полезно, рационально / В.Т. Тычинский. – К., 1989. – 253с.
295401
  Лосев А.Ф. Вл. Соловьев / А.Ф. Лосев. – Москва : Мысль, 1983. – 208с. – (Мыслители прошлого : МП)
295402
  Бессчетнова Е.В. Вл. Соловьев и Данте: Рим как проблема русской мысли // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 96-104. – ISSN 0042-8744
295403
  Тройно-Фунтусова Вл. Соловьев и личный бог // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 216-218
295404
  Артеменко Н.А. Вл. Соловьев: деконструкция субъекта-собственника // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 3-8. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
295405
  Ефимов С.С. Влага гигроскопических материалов / С.С. Ефимов. – Новосибирск, 1986. – 157с.
295406
  Старк Н. Влаги леса / Н. Старк. – 2-е изд. – М.-Л., 1931. – 230с.
295407
  Ардия Мурман Михайлович Влагообеспеченность и водопотреление сельскохозяйсвтенных культур на мелиорируемых замлях : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Ардия Мурман Михайлович; Гос. гидрол. ин-т. – Л., 1974. – 28л. – Бібліогр.:с.28
295408
  Повзик М.М. Влагообеспеченность и продуктивность озимой пшеницы в связи со сроками посева в условиях Днепропетровской области : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Повзик М.М.; Укр. науч.-исслед. ин-т растениеводства, селекции и генетики им. В.Я.Юрьева. – Харьков, 1966. – 28л.
295409
  Струнников Э.А. Влагообеспеченность некоторых культурных растений в природных условиях Северо-Западных провинций СССР. : Автореф... канд.геогр.наук: 690 / Струнников Э.А.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1969. – 29л.
295410
  Бурова Л.П. Влагооборот в атмосфере Арктики / Л.П. Бурова; Под ред.А.И.Воскресенского. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 128с.
295411
  Корниенко В.И. Влагооборот в Забайкалье : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Корниенко В.И.; Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1969. – 16л.
295412
   Влагооборот в природе и его роль в формировании ресурсов пресных вод.. – Москва, 1973. – 349с.
295413
   Влагооборот и микроклимат лесных биогеоценозов. – Владивосток, 1980. – 124с.
295414
  Врублевская Александра Александровна Влагооборот на Украине : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Врублевская Александра Александровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 25 с. – Бібліогр.:с.24-25
295415
  Врублевская А.А. Влагооборот на Украине. : Дис... канд. геогр.наук: / Врублевская А. А.; МВиССО УССР, Одесск. гидромеоролог. ин-т. – Одесса, 1973. – 237л. – Бібліогр.:л.217-237
295416
  Алпатьев А.М. Влагообороты в природе и их преобразования / А.М. Алпатьев. – Ленинград : Гидрометеорология, 1969. – 324 с. : ил. – Библиогр.: с. 304-319
295417
  Ершов Э.Д. Влагоперенос и криогенные текстуры в дисперсных породах / Э.Д. Ершов. – Москва : Московский университет, 1979. – 214с.
295418
  Селютин В.С. Влагосодержание почвы на территории Брянской области в условиях изменяющегося климата // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 3. – С. 89-91 : рис. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0130-2906
295419
  Новиков М.И. Влагостойкость радиоэлектронной аппаратуры / М.И. Новиков, А.М. Федоров. – Москва, 1981. – 81 с.
295420
  Тарасевич В. Влада-власність і держава в епоху перших цивілізацій // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2018. – № 1. – С. 21-44. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
295421
  Тарасевич В. Влада-власність у племінному союзі // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 18-32 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1811-3141
295422
  Тарасевич В. Влада-власність у племінному союзі: особливості привласнення інститутів // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 65-76 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1811-3141


  Згадуються українські вчені-економісти М. Бунге, О. Миклашевський, М. Туган-Барановський.
295423
  Бадзьо Ю. Влада - опозиція - держава в Україні сьогодні : думки проти течії / Юрій Бадзьо. – Київ : Смолоскип, 1994. – 29 с.
295424
  Софронов А.В. Влада / А.В. Софронов. – К., 1976. – 74с.
295425
  Бойченко М.І. Влада / М. Бойченко, Т. Кононенко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 62-63. – ISBN 966-642-073-2
295426
  Смородинський В.С. Влада в громадянському суспільстві: вступ до дослідження засад суддівської діяльності // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 86. – С. 3-11. – ISSN 0201-7245
295427
  Дементьев В. Влада в економічній системі // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 2. – С. 17-27. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1811-3141
295428
  Рудич Ф.М. Влада в незалежній Україні як сучасне суспільне явище // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 252-264. – ISBN 978-966-02-7888-2
295429
  Рудич Ф. Влада в незалежній Україні: методологічний контекст // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 212-229. – ISSN 2524-0137
295430
  Заболотна Н. Влада в опозиції до Леонтовича // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 лютого (№ 6). – С. 14


  "Будинку Леонтовича - бути. Його постать - недосяжна вершина для багатьох теперішніх політичних пігмеїв. На Вінниччині довкола будинку геніального українського композитора Миколи Леонтовича склалася неприпустима ситуація: місцева влада намагається ...
295431
  Томенко М. Влада в Україні навмисне деморалізує народ // Персонал плюс, 2004. – 15-21 березня


  Ст.нар. депутата, голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації про депутатські запити Генеральному прокурору України, голові Держкомітету України у справах національностей і міграції щодо вжиття невідкладних заходів у ...
295432
  Калініченко М. Влада громадянського суспільства : монографія / Михайло Калініченко. – Суми : Університетська книга, 2006. – 175с. – ISBN 966-680-285-6
295433
   Влада для громадян : (відповіді на запитання). – Київ
№ 1. – 2005. – 97 с.
295434
   Влада для громадян. – Київ
№ 2 : Відповіді на запитання у сфері соціального захисту. – 2006. – 22с.
295435
   Влада для громадян. – Київ
№ 3 : Питання власності та житлово-комунальної сфери у відповідях фахівців. – 2006. – 18с.
295436
   Влада для громадян. – Київ
№ 4 : Відповіді на запитання у сфері підприємницької діяльності. – 2006. – 22с.
295437
   Влада для громадян. – Київ
№ 5 : Відповіді на запитання у сфері митного нормативно-правового регулювання. – 2006. – 22с.
295438
   Влада для громадян. – Київ
№ 6 : Питання житлово-комунальної сфери. – 2007. – 26с.
295439
   Влада для громадян. – Київ
№ 7 : Питання митної справи. – 2007. – 26с.
295440
   Влада для громадян. – Київ
№ 8 : Питання пенсійного забезпечення та соціального захисту. – 2007. – 31с.
295441
  Томенко М. Влада загострює ситуацію : З виступу нар. депутата України (на сесії Верховної Ради України, 24 верес. ц.р.) // Сільські вісті, 2004. – 30 вересня


  Про брудні технології на президент. виборах 2004 р.]
295442
  Шумак Н. Влада землі у повісті Ольги Кобилянської "Земля" // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 299-300
295443
  Бех Ю. Влада ЗМІ в системі соціального управління : монографія / Юлія Бех, Богдан Калініченко ; [за наук. ред. В.П. Беха]. – Черкаси : Гордієнко Є.І., 2014. – 337, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-9730-20-6
295444
  Приятельчук А.О. Влада і бізнес: економічні, ідеологічні та політичні засади взаємозв"язку і взаємодії // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 127-132


  У статті автор аналізує особливості взаємозв"язку влади та бізнесу та їх взаємодію у різних сферах. Наголошується на виробленні механізмів взаємної відповідальності влади та бізнесу. В статье автор анализирует особенности взаимосвязи власти и бизнеса, ...
295445
  Ковчак В.О. Влада і воля до влади у контексті семіотичного конструювання дійсності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 76-78
295446
  Бойчук М.А. Влада і громадянське суспільство : механізми взаємодії / М.А. Бойчук. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 2007. – 208 с. – ISBN 978-966-8968-13-6
295447
  Толстоухов А.В. Влада і екополітика: сучасні взаємовідношення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 9-12. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)


  Розглядається проблема необхідності нового стилю політичного мислення на основі усвідомлення зв"язку влади та екополітики.
295448
  Флах К.-Г. Влада і злиденність преси = Macht und Elend der Presse / Карл-Германн Флах ; [ред.-упоряд. В.Ф. Іванов ; пер. В. Климченка]. – Київ : Академія української преси ; Центр вільної преси, 2015. – 186 с. – Пер. за вид.: Macht und Elend der Presse / K.-H. Flach. Mainz: Hase & Koehler, 1967. - Перший тит. арк. нім. – Бібліогр. у прим.: с. 176–186. – (Бібліотека масової комунікації та медіаграмотності Академії Української Преси). – ISBN 978-966-2123-68-5
295449
  Шакун В.І. Влада і злочинність / В.І. Шакун. – Київ : Пам`ять століть, 1997. – 225с. – ISBN 966-7236-10-2
295450
   Влада і ЗМІ // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – № 1. – С. 18
295451
  Копилов В.О. Влада і знання: генезис ідеї епістемократії : монографія / В.О. Копилов ; МОНУ ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.С. Жуковського "Харківський авіац. ін-т". – Харків, 2009. – 514 с. – ISBN 978-966-662183-5
295452
  Чума Б. Влада і касикізм в Іспанії часу Реставрації (1875-1923 рр.) у світлі сучасної іспанської історіографії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 252-272. – (Серія історична ; Вип. 46). – ISSN 2078-6107
295453
  Бек У. Влада і контрвлада у добу глобалізації = Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter : нова світова політ. економія / Ульрих Бек ; [пер. з нім. та наук. ред. О. Юдіна]. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 407, [1] с. : ил., табл. – Імен. покажч. : с. 403-405. - Парал. тит. арк. нім. - Сер. засн. у 2001 р. - Пер. за вид.: Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter. Neue weltpolitische Оkonomie / Ulrich Beck, 2002. – Бібліогр.: с. 378-402 та у підрядк. прим. – (Серія "Зміна парадигми"). – ISBN 978-966-521-577-6
295454
  Суржик Л. Влада і мізки: match not found // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 15-21 червня (№ 21). – С. 1, 12


  Про користь науки в економічному та суспільному розвитку. Про програму економічних реформ президента України на 2010–2014 рр. Цікаво, якими будуть "індикатори успіху" - у програмі їх два: підвищення частки інноваційно активних промислових підприємств ...
295455
   Влада і насильство : Збірка наукових статей. – Харків : Ун-тет внутр. справ, 1997. – 198с.
295456
  Мачуський В.В. Влада і опозиція в державах Закавказзя // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 2 (76), березень - квітень. – C. 161-184
295457
  Карпенко В.О. Влада і преса: колізії навколо свободи слова // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С.73-79
295458
  Олсон М. Влада і процвітання. Подолання комуністичних і капіталістичних диктатур = Power and prosperity. Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships / Менкур Олсон; пер. з англ. А. Іщенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 176с. – (Актуальні світові дискусії). – ISBN 966-518-403-2
295459
  Валлє В. Влада і свобода : реквієм за Нікколо Мак"явеллі / Віра Валлє. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 231, [1] с. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 225-231 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-721-4
295460
  Зборовська Н. Влада і свобода в романах Павла Загребельного // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 10 (610). – С. 3-23. – ISSN 0236-1477


  Із залученням психоаналітичного інструментарію розглядаються історичні романи П. Загребельного, насамперед "Первоміст" і "Я, Богдан". Авторка увиразнює гендерні, антиколоніальні й психологічні аспекти творів, культурне тло зображених подій і постатей, ...
295461
  Приступенко Т.О. Влада і свобода преси в Україні // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – Вип. 18


  У статті проаналізовано стан свободи преси в Україні на сучасному етапі. На прикладах конкретних правопорушень розглянуто втручання влади у роботу українських ЗМІ. Статистичні дані "Репортерів без кордонів" використані для визначення місця України у ...
295462
   Влада і суспільство : діалог через громадські ради / [Шайгородський Ю.Ж. та ін. ; наук. ред. Шайгородський Ю. Ж.] ; USAID: від американського народу ; Програма сприяння Парламенту II: Програма розвитку законотворчої політики ; Укр. центр політ. менедж. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – 148 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 140-147 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-437-218-0
295463
  Пролеєв С.В. Влада і суспільство: постмодерна перспектива : монографія / Пролеєв С.В. ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Дух і Літера, 2021. – 360 с. – Бібліогр.: с. 344-359. – ISBN 978-966-378-836-4
295464
   Влада і церква в Україні (перша половина ХХ століття) : Збірник наукових праць. – Полтава, 2000. – 135 с. – ISBN 966-02-1566-5
295465
  Цуріна І. Влада інвестує в активного бібліотекаря // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-23
295466
  Сащук Г.М. Влада інформації як фактор еволюції цивілізації // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Бех, Ю.В. Бех, І.Г. Григоренко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 118 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 108-117
295467
  Копиленко О.Л. Влада інформації. / О.Л. Копиленко. – К, 1991. – 106с.
295468
  Смоляр А. Влада й географія пам"яті // Критика. – Київ, 2010. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 20-25
295469
  Прудник М.М. Влада й засоби масової інформації США: аспекти впливу на громадську думку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20-22. – (Журналістика ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються аспекти впливу на громадську думку, взаємостосунки у цьому процесі влади та ЗМІ у Сполучених Штатах. Проблематика цієї статті ґрунтується на окремих дослідженнях українських і закордонних науковців, які розгля-дають питання з різних ...
295470
  Тихоміров С.І. Влада й опозиція: припустимі межі політичної активності в контексті модернізаційного процесу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 220-225. – ISBN 966-628-134-1
295471
  Лук"янчук Г. Влада Литовченко і посол Індії відкрили археологічну виставку про Вишгород в Національному історичному музеї України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 червня - 4 липня (№ 26). – С. 11
295472
  Татаренко Ірина Влада Литовченко. Подорожі - моя пристрасть, та Україну не проміняю ні на що : Інформаційно-рекламний блок UM Air // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 30-32 : фото
295473
  Кінах А. Влада має бути рівновіддаленою від бізнесу та фінансово-промислових груп // Робітнича газета, 2003. – 4 вересня


  Бесіда з президентом Укр. спілки примисловців та підприємців про Х з"їзд УСПП
295474
  Мустафін О. Влада Майдану. Хто і навіщо винайшов демократію / Олексій Мустафін. – Київ : Юстініан, 2016. – 110, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-7039-32-6
295475
  Костиря І.О. Влада мас-медіа та соціальна комунікація // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 4. – С. 296-302. – ISSN 2226-3209
295476
  Колотуха Я.Я. Влада народу - для народу / Я.Я. Колотуха. – К., 1985. – 33с.
295477
  Бершеда Р.В. Влада народу / Р.В. Бершеда. – Київ, 1962. – 48с.
295478
  Погорілко В.Ф. Влада народу / В.Ф. Погорілко. – К., 1983. – 92с.
295479
  Максакова Р. Влада народу як першооснова забезпечення ефективного державного управління // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 90-96. – ISSN 1026-9932
295480
  Марусяк О. Влада народу, або Референдум як спосіб зняти відповідальність // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 13-19 грудня (№ 50). – С. 7. – ISSN 1992-9277
295481
  Максакова Р.М. Влада народу: аналіз суспільно-політичної думки та конституційно-правове регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 20-27.
295482
  Кучерук О. Влада очима історії // Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 23-26. – ISSN 0130-7037


  Українська фалеристика початку ХХ століття
295483
  Томенко М. Влада переконує в неминучості фальсифікацій // Львівівска газета, 2004. – 1 червня
295484
  Баркар Д. Влада приховує злочини режиму Сталіна? Дослідники знайшли раніше невідомі поховання тисяч жертв НКВС // Українське слово. – Київ, 2001. – С. 1
295485
  Гай-Нижник Влада продукує спротив // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 травня (№ 90)


  Народ не хоче, щоб ним керували по-старому, тоді як еліти живуть по-новому.
295486
  Крупина В.О. Влада радянської України в оцінці громадян ( друга половина 1940-х - початок 1950 -х рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 6 (489). – С. 124-135. – ISSN 0130-5247
295487
  Ніколаєнко С. Влада робить освіту недосяжною // Сіл. вісті, 2004


  [Освіта в Україні: Ст. голови Ком. Верховної Ради України з питань науки й освіти, секр. політради СПУ]
295488
  Следзь С. Влада сіла на шпагат // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 березня (№ 11). – С. 9


  "Нескладно зрозуміти, що призупинення до липня дії антидемпінгових заходів (які мали розпочатись у березні 2017-го) в момент, коли в Україні на повну йде підготовка до посівної, — це прецедент, за яким цілком може піти фактично скасування вже прийнятих ...
295489
  Довгий О. Влада сонця : поезії / О. Довгий. – Київ : Молодь, 1982. – 104 с.
295490
  Стрельцов Є. Влада та відповідальність: "синоніми" чи "антоніми" // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 1-7 вересня (№ 35)
295491
  Сушинський О. Влада та інститут президенства: концептуальні аспекти // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 1. – С.27-33. – ISBN 966-73-53-51-Х
295492
  Ткач Д.І. Влада та опозиція в Угорщині – зміна облич чи зміна курсу? // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (70), березень - квітень. – С. 75-90
295493
  Кочубей Л.О. Влада та опозиція в Україні у період Євромайдану (листопад 2013-лютий 2014 рр.): аспекти взаємодії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (70), березень - квітень. – С. 55-74
295494
  Кукуруз О.В. Влада та опозиція в умовах демократизації українського суспільства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 733-739. – ISSN 1563-3349
295495
  Волков С. Влада та освітня система: поліваріантність взаємин // Інституалізовані соціокультурні системи : регіональна специфіка та динаміка : монографія / С.М. Волков. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – С. 37-43. – ISBN 978-966-2241-15-0


  Дослідження архівних матеріалів показує, що розвиток професійної освітньої діяльності в Україні був протягом усього часу її формування залежний від ставлення до національних інтересів українців уряду тих країн, в складі яких вона перебувала.
295496
   Влада та політика : всеукраїнський суспільно-політичний тижневик. – Київ
№ 1. – 2001
295497
   Влада та політика : всеукраїнський суспільно-політичний тижневик. – Київ
№ 2. – 2001
295498
   Влада та політика : всеукраїнський суспільно-політичний тижневик. – Київ
№ 3. – 2001
295499
   Влада та політика : всеукраїнський суспільно-політичний тижневик. – Київ
№ 4. – 2001
295500
   Влада та політика : всеукраїнський суспільно-політичний тижневик. – Київ
№ 5. – 2001
295501
   Влада та політика : всеукраїнський суспільно-політичний тижневик. – Київ
№ 6. – 2001
295502
  Кагальна М. Влада та соціальний контроль в повсякденному житті селянства України в 1953-1964 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 27-29. – (Історія ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі архівних та усних джерел досліджено вплив органів радянської системи влади - колгоспів, сільських рад, партійних організацій на повсякденне життя селян та проаналізовано механізми соціального контролю в селянському повсякденні ...
295503
  Шудря К.П. Влада творчості / К.П. Шудря. – К, 1976. – 245с.
295504
  Щербак Ю. Влада темряви // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 5/6 (199/200). – С. 38-40


  Роздуми про політичну ситуацію в Україні
295505
  Толстой Л.М. Влада темряви, або кігтик застряв, усій пташці загин / Л.М. Толстой. – Київ, 1954. – 116с.
295506
   Влада Тьми і Темників : Хрестоматія з політичної цензури в Україні. 2001-2004. – Львів; Київ; Харків : Просвіта, 2005. – 308с. – ISBN 966-537-140-1
295507
  Мірошниченко Ю. Влада Українського народу та шляхи забезпечення конституційності його рішень // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 21 (306). – С. 8-11


  "..." Влада Українського народу" – категорія, через яку Конституційний Суд України у своєму рішенні від 5 жовтня 2005 року (справа про здійснення влади народом) [4] розтлумачив принцип народного суверенітету, що закріплений у частині 2 статті 5 ...
295508
  Томенко М. Влада формує суспільну думку щодо неминучості фальсифікації результатів виборів Президента // Народна газета, 2004. – 10-16 червня


  З приводу оприлюднення в засобах мас. інформації результатів соціол. опитувань, згідно з якими понад третини потенційних виборців вважають, що результати президент. виборів буде сфальсифіковано
295509
  Волковинська В.О. Влада як мехінізм самовідтворення соціальної системи // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 11-13
295510
  Мацола М.І. Влада як об"єкт дослідження правової науки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 34-40.
295511
  Валова Л.М. Влада як потреба особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-52. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Потреба влади розглядається як самостійне явище, яке складається з базових потреб людини. Ставлення особистості до влади визначається домінуючою потребою. Як будь-яка потреба людини, потреба функціонує в динамічній послідовності та повинна мати ...
295512
  Домбровська О. Влада як правова категорія: поняття, види та функції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 19-23.
295513
  Дементьєв В. Влада як проблема економічної теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 5. – С.28-32. – ISSN 0131-775Х
295514
  Ситник О.І. Влада як проблема політичної філософії: аналітичний огляд концепції // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 12 : Філософські науки. – С. 113-117. – ISSN 1729-360Х
295515
  Воронянський О.В. Влада як системний елемент економічних відносин: механізм відтворюваності / О.В. Воронянський, Т.Ю. Кулішенко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 174 : Економічні науки. – С. 109-117. – (Економічні науки)
295516
  Вербицька І.В. Влада як феномен екзистенції : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Вербицька І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 201л. – Бібліогр.: л.178-201
295517
  Вербицька І.В. Влада як феномен екзистенції : автореф. дис. ...канд. філос. наук : спец.: 09.00.04 - філос. антропол., філос. культура / Вербицька І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
295518
   Влада, економіка і суспільство (перше півріччя 2008 р.) : інформаційний бюлетень / Центр економічного розвитку; керівник проекту О. Пасхавер; автори проекту: Л. Верховодова, К. Агеєва, Д. Згортюк. – Київ, 2008. – 28с.
295519
  Ільїн В. Влада, інтелект, мораль // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 1. – С. 88-91. – ISSN 1812--514Х
295520
  Брик О.М. Влада, сила й відповідальність як передумови прийняття рішень і відображення стилю керівництва в менеджменті / О.М. Брик, М.С. Кочаровський // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: В. Чорнобровкін, І. Бушай, С. Богданов [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 1. – С. 15-19. – ISSN 2617-2348
295521
  Гловацький І. Влада, суд, адвокатура : в афоризмах, сентенціях та прислів"ях / Іван Гловацький. – Варшава, 2007. – 564 c. – ISBN 83-7512-859-7
295522
   Влада. Банки. Бізнес: політекономія взаємодії і розвітку : Наукова монографія / С.К. Реверчук, О.М. Ковалюк, Л.М. Стрельбицька, М.І. Крупка; За ред. С.К. Реверчука; ЛНУ ім.І.Франка. – Київ : Атіка, 2002. – 320с. – ISBN 966-8074-20-3
295523
  Сердюк В В. Влада: суб"єкти та ознаки // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 48-53. – (Правознавство ; Вип.286)
295524
  Сокульський І. Владар каменю. / І. Сокульський. – К., 1993. – 158с.
295525
  Дилан Б. Владарі війни / з англійської переклав Микола Байдюк // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 8-10. – ISSN 0320-8370
295526
  Тріска О.О. Владарюючі суб"єкти фінансових правовідносин: поняття та види // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 89-95. – (Правознавство ; Вип.311)
295527
   Владас Микенас: советский шахматист. – М., 1987. – 158с.
295528
  Анастасьев Н.А. Владелец Йокнапатофы / Н.А. Анастасьев. – Москва : Книга, 1991. – 413 с. – (Писатели о писателях)
295529
  Жадан С. Владелец лучшего клуба для геев // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 10. – С. 65-84. – ISSN 0130-7673
295530
  Цыбулевский А.С. Владелец шарманки. / А.С. Цыбулевский. – Тбилиси, 1973. – 309с.
295531
  Грунин Михаил Владельцы игорного бизнеса требуют сдвинуть сроки активации игорных зон. Вне игры : игорный бизнес // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 24-25
295532
  Аленичев В.В. Владельцы Пушкинской вотчины в историко-генеалогическом исследовании / В.В. Аленичев, В.В. Аленичева, В.Н. Аленичев // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 5 (55 ). – С. 19-25. – ISSN 1684-2618
295533
  Агеев Л.М. Владение : стихотворения и поэма / Леонид Агеев ; худож. Н.И. Кофанов. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 110, [1] с., ил.
295534
  Рольф Книпер Владение и собственность // Гражданское общество и развитие гражданского права : сб. статей к юбилею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН Украины, заслуж. деятеля науки и техники Украины Наталии Семеновны Кузнецовой / отв. ред.: проф. Р.А. Майданик и проф. Е.В. Кохановская. – Киев : Юридическая практика, 2014. – С. 471-483. – ISBN 978-966-2578-62-1
295535
  Евсеева О.В. Владение как право и как факт // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 111-113. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
295536
  Вознесенская Е.Д. Владение компьютером и иностранными языками в структуре образовательного капитала молодых рабочих // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 2013. – № 7. – С. 11-40. – ISSN 1561-2465


  Компьютерная грамотность, знание иностранных языков (в основном английского) сегодня представляются ресурсами, неотъемлемыми от успешного позиционирования личности в обществе. В структуре образовательных накоплений рабочей молодежи эти ресурсы занимают ...
295537
  Пулатов Т. Владения / Т. Пулатов. – Москва : Известия, 1976. – 364с.
295538
  Пулатов Т. Владения / Т. Пулатов. – Москва, 1986. – 541 с.
295539
   Владения и крепостные крестьяне русской церкви в конце XVII века. – Москва, 1988. – 167с.
295540
   Владенная выпись с судного дела 1672-1674 данная чувашам деревень Бурундуковы и Чабыр-Горы Симбирского уезда / Изд. под ред. В.В. Майкова. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева и К*, 1894. – [2], II, 18 с.
295541
  Влахов-Мицов Владетели в Примка : (книга за княз Батенберг, цар Фердинанд и цар Борис III) / С. Влахов-Мицов : Лице, 1992. – 219, [5] с.
295542
  Стивенсон Р.Л. Владетель Баллантрэ / Р.Л. Стивенсон. – Х., 1992. – 523с.
295543
  Стивенсон Р.Л. Владетель Баллантрэ. Рассказы и повести / Р.Л. Стивенсон. – Москва : Правда, 1987. – 588с.
295544
  Монтепен Ксавье Владетель Мессиака. Двоеженец. / Монтепен Ксавье. – М., 1993. – 512с.
295545
  Визе В.Ю. Владивосток - Мурманск на "Литке" / В.Ю. Визе. – Ленинград : Главсевморпути, 1936. – 154с. – (Полярная библиотека)
295546
   Владивосток = Wladiwostock : [почтовые открытки]. – Владивосток : Изд. магазина Густ. А. Порна. – [6] л. ил. : 6 ил., 1 л. карта. – Обл. половинная. – (Всемирный почтовый союз. Россия)
295547
  Левицкий В.Л. Владивосток / В.Л. Левицкий. – Москва : Советский художник, 1967. – 41с.
295548
  Николаев С.Н. Владивосток / С.Н. Николаев. – Владивосток, 1977. – 224с.
295549
  Галенович Ю. Владивосток : стук в дверь // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 1 (1608). – С. 71-78. – ISSN 0869-44435


  Російсько-китайські відносини.
295550
  Торопов А.А. Владивосток как зарубежный корейский центр антияпонского освободительного движения (1905-1916) // Вестник Центра корееведческих исследований : сборник научных трудов: спецвыпуск / Дальневосточный государственный университет. – Владивосток, 2000. – № 1 : 100 лет корееведения в ДВГУ. Материалы Международной научной конференции. Тезисы и доклады. – С. 86-88. – ISBN 5-7444-1174-7
295551
   Владивосток., 1960. – 272с.
295552
   Владивосток. : справочник-путеводитель. – Владивосток, 1972. – 152с.
295553
  Клех Игорь Владивосток. Владивосточная долгота : Краеведение / Клех Игорь, Мэтр Паскаль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 6. – С. 88-102 : Фото. – ISSN 1029-5828
295554
   Владивосток. Город у океана. – 2-е изд., доп. – Москва : Планета, 1985. – 207с. : фото
295555
  Шмидт П.Ю. Владивостокская Зоологическая станция / П.Ю. Шмидт. – Москва : Университетская тип., 1902. – 5 с. – Отд. оттиск из: Дневник зоологического отделения, т. 3, № 3, 1902
295556
  Ильин А.А. Владивостокский отряд : Повесть / А.А. Ильин. – Владивосток, 1988. – 317с.
295557
   Владивостокское бюро путешествий и экскурсий. Жемчужина Приморья : "Лидеры туриндустрии 2007", ХІ премия // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 26 : Фото
295558
  Г"яцо Тензин Владика - вигнанець : Люди-пам"ятки // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 68-74 : Фото
295559
  Лосєв І. Владика - державник // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 26 (243). – С. 14-16. – ISSN 1996-1561


  Позиція Філарета врятувала Київський патріархат від розколу й розчинення в "Русском мірє".
295560
  Треньов К. Владика / К. Треньов. – Киев, 1958. – 68с.
295561
  Распопович Р. Владика Василій III Петрович і проект переселення чорногорців до Російської імперії у другій половині XVIII ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (502). – С. 67-78. – ISSN 0130-5247
295562
  Патриляк І. Владика Галицький // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 14 (179). – С. 48-51. – ISSN 1996-1561


  Андрея Шептицького як митрополита греко-католиків сприйняли спершу з недовірою, наприкінці життя він став авторитетом навіть для ворогів
295563
  Масан О.М. Владика Євген (Гакман) - визначний діч православної Церкви на Буковині в XIX столітті : нарис життя і діяльності / Олександр Масан. – Чернівці : Місто, 1999. – 75, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 74-75. – ISBN 966-7366-27-8
295564
  Цуньовський О. Владика Іван: апокрисарій української греко-католицької церкви при апостольській столиці // Alma mater : журнал студентів Папської Української Колегії св. Йосафата в Римі. – Roma, 2016. – № 77 : Академічний рік 2015-2016. – С. 71-75
295565
  Вишневська Г. Владика Іларіон - архієпископ Холмський і Підляський (Іван Огієнко) / Г. Вишневська, Ю. Ковальський // Холмщина і Підляшшя: обереги пам"яті : історія, культура, спомини / упорядник Галина Вишневська. – Львів : Пульсари, 2010. – С. 60-66. – ISBN 978-966-2171-59-4
295566
  Міщенко Т. Владика історичних ролей: в Івано-Франківську помер 65-річний актор Сергій Романюк : некролог // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 5 березня (№ 25)


  "Відійшов у засвіти в Івано-Франківську 65-річний актор Сергій Романюк. Славу і впізнаваність акторові у 1990-ті принесло українське кіно".
295567
  Бортник С. Владика Калліст Уер: від еклезіології до антропології // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 371-383
295568
  Павленко П. Владика Мечислав Мокшицький - дзеркало польського шовінізму в Україні // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: А.М. Колодний та ін.]. – Київ : УАР, 2019. – С. 170-176. – ISBN 978-966-02-8853-9


  "В інтерв’ю польському тижневику “Niedziela” (21/2017) Львівський архієпископ-митрополит Римо-Католицької Церкви Мечислав Мокшицький зауважив, що на українському народі лежить гріх “геноциду поляків” і допоки він (народ) не очиститься від цього гріха - ...
295569
  Завалій В. Владика Никон, єпископ Чернігівський і Ніжинський: матеріали до біографії // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 878-883.
295570
  Салига Т. Владика степу (Ідейно-естетичний модус образу) // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – С. 367-376. – ISBN 978-966-06-0747-7
295571
  Сигер Ф Владилен Шабельников / Ф Сигер. – М, 1973. – 24с.
295572
  Сокирська В. Владилена Сокирська: "Сучасний педагог формується на стику високих професійних вимог до соціальної ролі вчителя в нашому складному суспільстві" / спілкувався Віктор Ковальський // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 2-8 жовтня (№ 39). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
295573
  Бланк А.С. Владимир / А.С. Бланк. – М., 1954. – 92с.
295574
  Скляренко С.Д. Владимир : Роман / С.Д. Скляренко; Авториз. пер. с укр. А Дейча. – Москва : Художественная литература, 1965. – 494 с.
295575
   Владимир. – Москва, 1970. – 60 с.
295576
  Столетов Владимир / Столетов, В.М. Маслов. – Москва : Советская Россия, 1971. – 14с.
295577
  Маслов В.М. Владимир / В.М. Маслов, И.А. Столетов. – Москва, 1976. – 36с.
295578
   Владимир : Фотоальбом / Сост.: Маслов В., Столетов И. – Москва : Советская Россия, 1980. – 223с.
295579
  Скляренко С.Д. Владимир : Роман / С.Д. Скляренко; Авториз. пер. с укр. А Дейча. – Москва : Художественная литература, 1981. – 543 с.
295580
  Скляренко С.Д. Владимир : Роман / С.Д. Скляренко; Авториз. пер. с укр. А. Дейча. – Киев : Дніпро, 1986. – 519 с. – (Сер. произв. укр. сов. писателей в пер. на русс. яз. "Радуга")
295581
  Скляренко С.Д. Владимир : Роман / С.Д. Скляренко. – Минск : Нар. асвета, 1990. – 541 с. – ISBN 5-341-00480-9
295582
  Скляренко С.Д. Владимир : Роман / С.Д. Скляренко; Авториз. пер. с укр. А Дейча. – Москва : Дружба народов, 1991. – 510 с. – ISBN 5-285-00119-6
295583
  Скляренко С.Д. Владимир : Роман / С.Д. Скляренко; Авториз. пер. с укр. А Дейча. – Москва : Дружба народов, 1992. – 510 с. – ISBN 5-285-00183-8
295584
  Скляренко С.Д. Владимир : Роман / С.Д. Скляренко; Авториз. пер. с укр. А Дейча. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1992. – 496 с.
295585
  Царьков И.И. Владимир I и серебряные ложки, или внеправовые принципы единства // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 11 (77). – С. 49-68. – ISSN 1812-8696
295586
  Галенко Е.Д. Владимир А лександрович Емельяов / Е.Д. Галенко. – Ленинград : Художник РСФСР, 1987. – 80 с.
295587
  Дарсалия В.В. Владимир Агрба / В.В. Дарсалия. – Сухуми, 1974. – 90с.
295588
   Владимир Азин : [1895-1920 : очерк о командире 28 стрелковой дивизии]. – Ижевск : Удмурт. кн. изд-во, 1958. – 96 с., 1 л. портр. : ил., портр.
295589
  Захаров С.А. Владимир Азин / С.А. Захаров. – Свердловск, 1960. – 52с.
295590
   Владимир Акимович Филиппенко // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (606), январь - март. – C. 111-112. – ISSN 0030-5987


  "1 января 2017 года отметил юбилей выдающийся ученый, талантливый хирург, известный ортопед-травматолог, заслуженный деятель науки и техники Украины, заведующий отделом патологии суставов ГУ "Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. ...
295591
  Разумовская С.В. Владимир Александрович Васильев / С.В. Разумовская. – М, 1962. – 83с.
295592
  Васильев В.А. Владимир Александрович Васильев / В.А. Васильев. – Москва, 1973. – 45с.
295593
   Владимир Александрович Ветрогонский : выставка произведений, каталог. – Ленинград : Художник РСФСР, 1974. – 32, [36] с.
295594
   Владимир Александрович Владиславский. – М, 1949. – 12с.
295595
  Гальба В.А. Владимир Александрович Гальба : карикатуры. Иллюстрации. Зарисовки. Шаржи / В.А. Гальба; ред.: А. Купецян. – Москва : Советский художник, 1971. – [42] с.
295596
  Базиянц А.П. Владимир Александрович Гордлевский / А.П. Базиянц ; АН СССР, Ин- востоковедения. – Москва : Наука, 1979. – 80 с., [1] л. портр.
295597
  Голованов Н.Н. Владимир Александрович Игошев / Н.Н. Голованов. – Л., 1961. – 34с.
295598
   Владимир Александрович Игошев. Каталог выставки. Живопись. – М., 1964. – 18с.
295599
  Нестерова Н.М. Владимир Александрович Кистяковский. / Н.М. Нестерова. – М.-Л., 1948. – 46с.
295600
  Фигуровский Н.А. Владимир Александрович Кистяковский. 1865-1952 / Н.А. Фигуровский, Ю.И. Романьков. – М., 1967. – 136с.
295601
   Владимир Александрович Кондратьев. К семидесятилетию со дня рождения // Труды семинара имени И.Г. Петровского : научное издание / Московский университет. – Москва, 2007. – Вып. 26. – С. 5-28. – Бібліогр. : с.13-28. – ISSN 0321-2971


  К 70-летию выдающегося математика, засл. проф. МГУ, докт. физико-матем. наук. Библиография на 217 назв.
295602
   Владимир Александрович Марченко / НАН Украины ; Физико-техн. ин-т низких температур им. Б.И. Веркина ; [отв. ред. В.П. Котляров]. – Киев : Академпериодика, 2012. – 53, [3] с., 7 с. ил. : ил. – (Биобиблиография ученых Украины). – ISBN 978-966-360-199-1
295603
   Владимир Александрович Марченко // Журнал математической физики, анализа, геометрии : ежеквартальный научный журнал / НАН Украины, Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины ; глав. ред. Л.А. Пастур. – Харьков, 2017. – Т. 13, № 3. – С. 314. – ISSN 1812-9471


  Марченко Владимир Александрович - Советский и украинский учёный-математик, академик РАН (академик АН СССР с 1987), академик АН УССР (1969).
295604
  Балышев М.А. Владимир Александрович Михайлов / М.А. Балышев, П.В. Федоров // Университеты. Наука и просвещение : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2006. – № 3. – С. 80-88.


  Документально-биографический очерк. Настоящая публикация имеет целью в какой-то мере восполнить пробелы в истории отечественной астрономии
295605
  Черняховский Ф.И. Владимир Александрович Русанов / Ф.И. Черняховский. – Архангельск, 1958. – 52с.
295606
  Корякин В.С. Владимир Александрович Русанов, 1875-1913 / В.С. Корякин; Отв.ред.В.М.Пасецкий. – Москва : Наука, 1987. – 127с.
295607
   Владимир Александрович Серов - Народный художник СССР лареат Гос.премий.. – Москва, 1964. – 42 с.
295608
   Владимир Александрович Серов. – Москва, 1964. – 52 с.
295609
  Коровкевич С.В. Владимир Александрович Серов / С.В. Коровкевич. – Л, 1967. – 62с.
295610
   Владимир Александрович Серов.. – М, 1953. – 92с.
295611
   Владимир Александрович Туманов (1926-2011) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 8. – С. 128. – ISSN 0132-0769


  Некролог.
295612
  Вреден-Кобецкая Владимир Александрович Фок / Вреден-Кобецкая. – Москва, 1956. – 96с.
295613
  Смирнова Н.В. Владимир Александрович Энгельгардт / Н.В. Смирнова. – Москва, 1955. – 44с.
295614
  Батурин А.П. Владимир Александрович Якубский - ученый, педагог, человек (1924-2013) // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 5. – С. 87-91. – ISSN 0132-1366
295615
   Владимир Алексеевич Бец (1834-1894) // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 13 (628). – С. 21-22
295616
   Владимир Алексеевич Васин. – М., 1978. – 10с.
295617
   Владимир Алексеевич Виноградов. – Москва : Наука, 1982. – 63с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР. Сер. экономики ; Вып. 12)
295618
   Владимир Алексеевич Милашевский 1893-1976 : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1978. – 68 с.
295619
   Владимир Алексеевич Танькут // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 1 (606), январь - март. – C. 109-110. – ISSN 0030-5987


  "23 марта 2017 года - юбилей у одного из ведущих ортопедов-травматологов Украины, талантливого ученого, клинициста и хирурга, главного научного сотрудника клиники патологии суставов ГУ "Институт патологии позвоночника и суставов им. проф. М. И. Ситенко ...
295620
  Кауфман С.А. Владимир Алексеевич Щуко / С.А. Кауфман. – Ленинград, 1946. – 67 с.
295621
  Мчедлов-Петросян Владимир Андреевич Дыбский. (К 140-летию со дня рождения) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 731. – С. 245-246. – (Хімія ; Вип. 14 (37)). – ISSN 0453-8048
295622
  Рыбаков С.И. Владимир Андреевич Оппель: ученый, хирург, эндокринолог, педагог, генерал, историк, музыкант // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія : рецензований науковий спеціалізований медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. Н.Б. Зелінська ; редкол.: В.В. Васько, З.Ф. Веселовська, Мено Врієнс [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (66). – С. 88-97. – ISSN 1818-1384
295623
  Владимиров В.С. Владимир Андреевич Стеклов -- ученый и организатор науки. / В.С. Владимиров, И.И. Маркуш. – Москва, 1981. – 95с.
295624
  Маркуш И.И. Владимир Андреевич Стеклов // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 9-17. – ISBN 5-12-000444-X
295625
   Владимир Андреенков : живопись, скульптура, графика : [каталог выставки. – Москва : МОСХ, 1980. – 13 с., портр., [7] л. ил.
295626
   Владимир Андрушкевич : графика. Каталог выставки / Андрушкевич Владимир Ильич. Выставка графики; Авт. вступ. ст.: Н. Скворцова; сост.: Ю. Гольденберг. – Москва : Советский художник, 1984. – [25] с. : ил. – В надзаг.: Гл. упр. культуры Мособлисполкома, Моск. обл. орг. Союза художников РСФСР
295627
   Владимир Антонович (1834-1908): историк, археограф, археолог, этнограф // Сто великих украинцев / М Гнатюк, Л. Громовенко, О. и др. Ламонова. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва ; Киев : Вече ; Орфей, 2002. – С. 261-268 : Фото. – (100 великих...). – ISBN 5-7838-1077-0
295628
   Владимир Аполлонович Лосский. – М, 1959. – 367с.
295629
   Владимир Аркадьевич Каширцев (К 70-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 8. – С. 1280 : фото. – ISSN 0016-7886
295630
  Нестьева М.И. Владимир Атлантов: Творч. порт. / М.И. Нестьева. – М., 1987. – 31с.
295631
  Мурзаев Э.М. и др. Владимир Афанасьевич Обручев : Жизнь и деятельность / Э.М. и др. Мурзаев. – Москва : Изд-во АН СССР, 1959. – 303с.
295632
  Мурзаев Э.М. Владимир Афанасьевич Обручев, 1863-1956 / Э.М. Мурзаев, В.В. Обручев, Г.Е. Рябухин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1986. – 207с.
295633
  Обручев В.В. Владимир Афанасьевич Обручев. / В.В. Обручев, Н.М. Асафова. – М.-Л., 1946. – 87с.
295634
  Обручев В.В. Владимир Афанасьевич Обручев. / В.В. Обручев, Г.Н. Финашина. – М., 1965. – 232с.
295635
  Никич Г.А. Владимир Барайнин / Г.А. Никич. – М., 1991. – 79с.
295636
  Миксон И. Владимир Барановский. / И. Миксон. – Саратов, 1965. – 136с.
295637
  Кагарлицкая А.В. Владимир Басов / А.В. Кагарлицкая. – Минск, 1986. – с.
295638
  Башева К. Владимир Башев - какъвто живее в мен / К. Башева. – София, 1983. – 246с.
295639
  Иноземцева Е. Владимир Башлыков: чистое визуальное переживание // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 3. – С. 64-71.
295640
  Разумневич В.Л. Владимир Беляев / В.Л. Разумневич. – Москва : Детская литература, 1983. – 126 с.
295641
  Коган Д.З. Владимир Бехтеев 1878-1971 / Д.З. Коган; Д.З. Бехтеев. – Москва : Советский художник, 1977. – 319 с.
295642
  Наджафов А.Р. Владимир Боборыкин / А.Р. Наджафов. – М., 1977. – 111с.
295643
  Линниченко И. Владимир Бонифатьевич Антонович. 1830-1908 // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 342-351 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
295644
  Цымбал Г. Владимир Бортко: мистичность Булгакова сильно преувеличена / Г. Цымбал, Е. Лазутина // Час. UA : Всеукраинский иллюстрированный еженедельник / ООО "Час-Украина". – Киев, 2006. – № 1. – С. 52-54.
295645
  Богаткин В.В. Владимир Валерианович Богаткин 1922-1970 : каталог выставки / В.В. Богаткин; ред.: И Сорвина. – Москва : Советский художник, 1972. – 56 с.
295646
  Богаткин В.В. Владимир Валерьянович Богаткин : рисунок, акварель, автолитография, офорт. Каталог выставки / В.В. Богаткин; ред.: И. Березина. – Москва : Советский художник, 1964. – 20, [29] с.
295647
  Протасова Л.А. Владимир Васильевич Голубев. / Л.А. Протасова, И.А. Тюлина. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 110 с.
295648
   Владимир Васильевич Голубев: К 100-летию со дня рождения. – М., 1984. – 64с.
295649
   Владимир Васильевич Гольцов: Живопись: Кат. выст.. – М., 1989. – 31с.
295650
  Кузина М.Н. Владимир Васильевич Ельчанинов / М.Н. Кузина. – Ленинград, 1988. – 34с.
295651
  Колесников В.В. Владимир Васильевич Колесников 1921-1977 : графика. Каталог выставки / В.В. Колесников; Авт. вступ. ст.: Н.М. Иванов; сост.: Н.Н. Изюмская; отв. ред.: Г.В. Плетнева. – Москва : Советский художник, 1982. – [24] с.
295652
   Владимир Васильевич Лебедев : каталог выставки. – Ленинград : Русский музей, 1972. – 56, [32] с.
295653
  Петров В.Н. Владимир Васильевич Лебедев. 1891-1967 / В.Н. Петров. – Л., 1972. – 304с.
295654
   Владимир Васильевич Лебедев: "Натурщицы" : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1967. – [32] с.
295655
  Эвентова С М. Платэ Владимир Васильевич Марковников / С М. Платэ Эвентова. – М, 1949. – 56с.
295656
   Владимир Васильевич Меннер. – Москва : Наука, 1980. – 65с. – (Материалы к библиогрфии ученых СССР ; Вып. 29 ; Сер. геол. наук)
295657
  Шадрин Н.В. Владимир Васильевич Меншуткин: живой классик математического моделирования биологических систем // Морський екологічний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біології південних морів. – Севастополь, 2011. – Т. 10, № 1. – С. 104-105. – ISSN 1684-1557


  До 80-річчя від дня народження.
295658
   Владимир Васильевич Панасюк. – Киев, 1986. – 82с.
295659
   Владимир Васильевич Стасов. – Москва ; Ленинград, 1949. – 96 с.
295660
  Исаков С.К. Владимир Васильевич Стасов / С.К. Исаков. – Москва ; Ленинград, 1950. – 26 с.
295661
   Владимир Васильевич Стасов. – М, 1956. – 283с.
295662
  Лебедев А.К. Владимир Васильевич Стасов / А.К. Лебедев. – Ленинград, 1965. – 61 с.
295663
  Лебедев А.К. Владимир Васильевич Стасов : жизнь и творчество / А.К. Лебедев, А.В. Солодовников. – Москва : Искусство, 1976. – 400 с.
295664
  Лебедев А.К. Владимир Васильевич Стасов: Жизнь и творчество / А.К. Лебедев, А.В. Солодовников. – Ленинград, 1982. – 127 с.
295665
  Рущук И.М. Владимир Васильевич Татаринов (1878-1941) / И.М. Рущук; АН СССР. – Ленинград : Наука, 1976. – 84 с. – (Научно-биографическая серия)
295666
  Марьин В.И. Владимир Васильевич Челинцев / В.И. Марьин. – Саратов, 1985. – 158с.
295667
   Владимир Вахрамеев, 1930-1979. – М, 1989. – 55с.
295668
  Кутузова Н Владимир Вахромеев / Н Кутузова. – Москва : Советский художник, 1984. – 95 с.
295669
   Владимир Вениаминович Козлов (1904-1975). – Москва : Наука, 1981. – 104 с.
295670
  Чепак В. Владимир Вернадский. Выдающийся мыслитель планеты Земля // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 23. – С. 1, 4-5


  В этом году исполнилось 75 лет со дня смерти академика Владимира Ивановича Вернадского (1863-1945гг.), украинского и советского естествоиспытателя, выдающегося мыслителя, основоположника учения о биосфере и ноосфере.
295671
  Яницкий О. Владимир Вернадский: политик, историк, общественный деятель // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2013. – № 2 (194). – С. 40-47. – ISSN 0869-7078


  В марте 2013 г. исполняется 150 лет со дня рождения нашего великого соотечественника, академика АН СССР Владимира Вернадского (1863–1945). Эта дата отмечается и в России, и в мире. Так, ЮНЕСКО назвала 2013 г. «годом Вернадского». К настоящему моменту ...
295672
  Черепанова О.А. Владимир Викторович Колесов / О.А. Черепанова, М.Б. Попов // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 125-127. – ISSN 0130-9730


  75 років доктору філологічних наук, професорк кафедри російської мови Санкт-Петербургського університету Володимиру Вікторовичу Колесову
295673
  Белоконь И.П. Владимир Вильгельмович Финн / И.П. Белоконь. – М.-Л., 1958. – 3с.
295674
  Яковина И. Владимир Виссарионович // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2018. – № 17 (194), 10 мая 2018. – С. 34-39


  " По окончании нового президентского срока Владимиру Путину, останется всего пять лет, чтобы догнать по продолжительности правления Иосифа Сталина."
295675
   Владимир Владимиров, Константин Кузгинов, Юрий Хмелецкий. – Москва, 1986. – 35с.
295676
   Владимир Владимирович Дмитриев. – М., 1953. – 74с.
295677
  Насонов Н.В. Владимир Владимирович Заленский / Н. Насонов. – 552с.
295678
  Ющенко А.П. Владимир Владимирович Каврайский. / А.П. Ющенко. – Л.
1. – 1956. – 5-12с.
295679
  Бондарева Е.Л. Владимир Владимирович Корш-Саблин / Е.Л. Бондарева. – Минск, 1960. – 40с.
295680
   Владимир Владимирович Маяковский. – М, 1943. – 19с.
295681
  Залесская Л.И. Владимир Владимирович Маяковский / Л.И. Залесская. – М, 1950. – 33с.
295682
   Владимир Владимирович Маяковский. – М, 1955. – 16с.
295683
  Владимиров С.В. Владимир Владимирович Маяковский. / С.В. Владимиров, Д.М. Молдавский. – Ленинград, 1961. – 133с.
295684
   Владимир Владимирович Немошкаленко. – Киев, 1993. – 94с.
295685
  Орлов Г.А. Владимир Владимирович Щербачев / Г.А. Орлов. – Ленинград : Советский композитор, 1958. – 128 с.
295686
  Бутов Н.Г. Владимир Волгин / Н.Г. Бутов. – Курск, 1960. – 176с.
295687
  Волков В. Владимир Волков : графика, живопись, скульптура. Каталог выставки / В. Волков; Авт. вступ. ст.: И.В. Голицын, В.В. Жуков, В.П. Поварова; сост.: Е.И. Захарова. – Москва : Советский художник, 1990. – 25 с.
295688
  Экслер И. Владимир Воронин / И. Экслер. – Москва-Л., 1933. – 30с.
295689
   Владимир Воронин (1870-1960). – Тбилиси, 1987. – 72с.
295690
  Сытина Т.Г. Владимир Ворошин. / Т.Г. Сытина. – Москва, 1952. – 152с.
295691
  Дмитриев Ю.А. Владимир вчера, сегодня, завтра / Ю.А. Дмитриев, А.А. Зенкович, Р.Ф. Савинова. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1981. – 272 с., [8] л. ил.
295692
  Георгиев Любен Владимир Высоцкий - знакомый и незнакомый / Георгиев Любен. – М, 1989. – 139с.
295693
  Георгиев Любен Владимир Высоцкий / Георгиев Любен. – М, 1991. – 266с.
295694
  Зубрилина С.Н. Владимир Высоцкий : страницы биографии / С.Н. Зубрилина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 347, [3] с., [8] л. фот. – Библиогр.: с. 347-348 и в подстроч. примеч. – (Мужчина-миф). – ISBN 5222003507
295695
   Владимир Высоцкий в кино. – М, 1990. – 224с.
295696
  Осевич Б. Владимир Высоцкий и Польша // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 5 (117). – С. 258-264
295697
  Демидова А.С. Владимир Высоцкий, каким знаю и люблю / А.С. Демидова. – М, 1989. – 174с.
295698
  Эртель Д. Владимир Высоцкий: связующая нить // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности" ; глав. ред.: Ю. Белецкий ; редкол.: А. Агаларов, А. Афонин, О. Барамия [и др.]. – Киев, 2016. – № 8 (96). – С. 7-29. – ISSN 1819-6268
295699
  Лапшин В.П. Владимир Гаврилов / В.П. Лапшин. – М, 1965. – 41с.
295700
   Владимир Галактионович Короленко. – М, 1946. – 20с.
295701
  Гноевых А.В. Владимир Галактионович Короленко // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 12. – С. 113-129. – ISSN 0042-8779


  О жизни и деятельности русского писателя, публициста, общественного деятеля В. Г. Короленко.
295702
  Котов А.К. Владимир Галактионович Короленко. / А.К. Котов. – М, 1953. – 40 с.
295703
  Асенова П. Владимир Георгиев / Петя Асенова. – София : Издательство "Св. Климент Охридски", 1990. – 98 с.
295704
  Евдокимова Н.П. Владимир Георгиевич Ревуненков (1911-2004) / Н.П. Евдокимова, А.А. Петрова // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 4. – С. 177-188. – ISSN 0130-3864
295705
  Винниченко Т. Владимир Гиляровский: Профессия - репортер // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 11 (75). – С. 60-79. – ISSN 1819-6268


  Гіляровський Володимир Олексійович - російський журналіст, прозаїк, поет.
295706
   Владимир Голицын.. – М, 1973. – 159с.
295707
  Гененский М. Владимир Горовиц // Україна - Ізраїль. Вісник / Тов-во "Україна - Ізраїль". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 36-38.
295708
  Соколов В.В. Владимир Грибиниченко. / В.В. Соколов. – Москва, 1972. – 103с.
295709
  Ливанова Т.Н. Владимир Григорьевич Захаров / Т.Н. Ливанова. – Москва : Советский композитор, 1962. – 51 с.
295710
  Костина Е.М. Владимир Григорьевич Одинцов / Е.М. Костина. – Москва, 1958. – 59с.
295711
  Рогачев В.Г. Владимир Григорьевич Рогачев : книжная графика, гравюры, акварели, рисунки. Каталог выставки / В.Г. Рогачев. – Москва : Советский художник, 1978. – 17 с.
295712
   Владимир Григорьевич Чирков (к 85-летию) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2010. – № 2 (68). – С. 124-125. – ISSN 0374-3896


  Известный экономист.
295713
  Васильев И.Г. Владимир Григорьевич Шухов -- выдающийся ученый-инженер. / И.Г. Васильев. – Москва, 1954. – 32с.
295714
  Конфедератов И.Я. Владимир Григорьевич Шухов / И.Я. Конфедератов. – М.-Л., 1950. – 116с.
295715
  Бессараб М.Я. Владимир Даль / М.Я. Бессараб. – Москва : Московский рабочий, 1968. – 264 с. : ил. – Библиогр.: с. 259
295716
   Владимир Даль в социокультурном пространстве 21 столетия : Восьмые Международные Далевские чтения посвященные 203-летию со дня рождения Владимира Даля / Междунароные Далевские чтения; МОН Украины, Восточноукр. нац. унив. им. В.Даля, Луганский нац. пед. институт; Редколл.: А.Л.Голубенко, Ю.И.Осенин, С.Я.Харченко и др. – Луганск, 2004. – 280с.
295717
  Бессараб М.Я. Владимир Даль. Книга о доблестном гражданине России и великом борце за русский язык / М.Я. Бессараб. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Современник, 1972. – 288 с. : ил. – Библиогр.: с. 271-272 (42 назв.). – (Библиотека "Любителям российской словесности")
295718
  Ливанова М. Владимир Даль: Слова, слова, слова... // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 1 (65). – С. 88-103. – ISSN 1819-6268
295719
  Колев Б. Владимир Димитров-Майстора. / Б. Колев. – М., 1961. – 68с.
295720
  Нестерова Н.М. Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. / Н.М. Нестерова, К.Б. Сурикова. – М., 1958. – 123с.
295721
  Червонная С.М. Владимир Дмитриевич Илюхин / С.М. Червонная. – Саранск, 1974. – 79с.
295722
  Илюхин Владимир Дмитриевич. Выставка произведений. Москва. Владимир Дмитриевич Илюхин: Каталог выставки / Владимир Дмитриевич. Выставка произведений. Москва. Илюхин, 1980. – М., 1980. – 13с.
295723
  Аксенова Н.Н. Владимир Дмитриевич Кузнецов / Н.Н. Аксенова, В.А. Филимонова ; Томский гос. ун-т ; Научная б-ка, Материалы к библиографии ученых ТГУ. – Томск : Издательство Томского университета, 1972. – 64 с.
295724
  Соколов Д.В. Владимир Дмитриевич Соколов : (жизнь и деятельность) 1855-1917 / Д.В. Соколов. – Москва, 1940. – 36с.
295725
   Владимир Дмитриевич Тимаков (1905-1977). – Москва : Наука, 1983. – 102 с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып. 9 ; Сер. мед. наук)
295726
  Сотников Н.А. Владимир Дуров / Н.А. Сотников. – М., 1963. – 32с.
295727
  Островский Я.И. Владимир Дуров и его артисты / Я.И. Островский. – Изд. 2-е. – Москва, 1969. – 43с.
295728
   Владимир Евгеньевич Гурьев: Каталог выставки. – Звенигород, 1989. – 20с.
295729
  Куманьков Е.И. Владимир Евгеньевич Егоров / Е.И. Куманьков. – М., 1965. – 123с.
295730
   Владимир Евгеньевич Фортов- новый президент РАН // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (80). – С. 102-105. – ISSN 0374-3896


  У 1881 р. він вступив до Університету Св. Володимира на природниче відділення фізико-математичного факультету. Під керівництвом зав. каф. систематики і морфології рослин І.Ф. Шмальгаузена досліджував флору Київської губернії і Поділля, впорядкував ...
295731
   Владимир Евсеевич Зуев. – М., 1986. – 111с.
295732
   Владимир Егорович Маковский. – М., 1955. – 47с.
295733
  Журавлева Е.В. Владимир Егорович Маковский. 1846-1920 / Е.В. Журавлева. – Москва, 1972. – 159с.
295734
   Владимир Ефимович Шор // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 297-298
295735
  Невада И. Владимир Жаботинский: вехи жизни / Иосиф Невада ; [пер. с иврита: Дов Таубина, Татьяны Груз] // Теодор Герцль: человек, проложивший путь политическому сионизму / Шепс Юлиус. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – С. 133-282. – (Серия "Исторические силуэты"). – ISBN 5-222-00029-X
295736
  Замков В. Владимир Замков: Монум. искусств. Живопись. Рисунок / В. Замков. – Москва, 1979. – 9с.
295737
  Георгиев А. Владимир Зографов : (биографичен очерк) / Ангел Георгиев. – София : Издателство на Българската КП, 1956. – 35 с.
295738
   Владимир Зотов: ювелир : Каталог. – Москва : Искусство:, 1990. – 31с.
295739
  Вирен В.Н. Владимир и Анатолий Дуровы / В.Н. Вирен. – Москва, 1964. – 32с.
295740
   Владимир и Суздаль.. – Москва, 1967. – 112с.
295741
  Суханова Е.М. Владимир Иванович Бауман / Е.М. Суханова. – Москва : Углетехиздат, 1952. – 69с.
295742
  Пржевальская Л.Н. Владимир Иванович Вернадский / Л.Н. Пржевальская. – М.-Л, 1947. – 55с.
295743
  Личков Б.Л. Владимир Иванович Вернадский : : 1863-1945 / Б.Л. Личков. – Москва, 1948. – 103с.
295744
  Мочалов И.И. Владимир Иванович Вернадский / И.И. Мочалов. – Москва : Наука, 1982. – 488с.
295745
  Щербак Н.П. Владимир Иванович Вернадский / Н.П. Щербак. – 2-е изд., доп. и перераб. – Киев : Наукова думка, 1988. – 104 с. – ISBN 5-12-000441-5
295746
   Владимир Иванович Вернадский : Материалы к библиографии ученых. – 2-е изд. доп. – Москва : Наука, 1992. – 232с. – (Серия геологических наук ; Вып. 44)
295747
  Леонова Л.С. Владимир Иванович Вернадский // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.44-71 : Фото. – ISSN 0042-8779
295748
   Владимир Иванович Вернадский : библиографический указатель, 1992-2005. – Київ : Либідь, 2007. – 191 с. – В изд. также: В.И. Вернадский и Крым: биобиблиографический указатель, 1899-2005. – ISBN 978-966-8649-30-1
295749
  Дырда В.И. Владимир Иванович Вернадский / В.И. Дырда, И.А. Воловик // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, Б.О. Блюсс, В.І. Дирба [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 108. – C. 39-42. – ISSN 1607-4556
295750
  Мочалов И.И. Владимир Иванович Вернадский и реликия / И.И. Мочалов. – М, 1991. – 63с.
295751
  Лукин А.Е. Владимир Иванович Вернадский: жизнь, судьба, свершения // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 2. – С. 95-134. – ISSN 0203-3100
295752
  Охрименко О.П. Владимир Иванович Даль // Русский язык и литература в учебных заведениях / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2002. – № 1. – С.6-9


  К 200-летию со дня рождения В .И.Даля. Значение Словаря В.И.Даля в наши дни
295753
  Гордиенко В.А. Владимир Иванович Даль // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : Научно-методический журнал / УАПРЯЛ. Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2006. – № 5. – С. 2-4.
295754
  Модестов Н.Н. Владимир Иванович Даль в Оренбурге : Исторический очерк / сост. действ. чл. оренбургской ученой архивной комиссии священник Николай Модестов. – Оренбург : Тип. Тург. обл. правления, 1913. – 92, IV с., 1 л. портр. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. Вып. 27. – Библиогр.: "Указатель литературы о жизни и деятельности В.И. Даля, его произведениях и научных трудах" (с. I-III)
295755
   Владимир Иванович Даль и современные филологические исследования : Сборник научных работ. – Київ : Київський університет, 2002. – 382с.
295756
   Владимир Иванович Кадеев - профессор Харьковскго университета. – Харьков, 1987. – 16с.
295757
   Владимир Иванович Кадеев. Воспоминания : [сборник] / Харьк. нац. ун-т имени В.Н. Каразина, Харьк. обл. историко-археол. об-во ; [редкол.: Дьячков С.В. (отв. ред.) и др.]. – Харьков : НТМТ, 2013. – 142, [2] с., [8] л. цв. ил. – В содерж. также: Воспоминания о В.И. Кадееве Дьячкова С.В., Молева Е.А., Моневой Стелы, Попандопуло З.Х., Посохова С.И., Ручинской О.А., Сергеева И.П., Сорочана С.Б., Чередниченка А.Г., Чернецкого Юрия, Шевченко А.В., Янка А.Л. – Библиогр.: c. 79-94. – ISBN 978-978-617-578-135-7
295758
  Дьячков С.В. Владимир Иванович Кадеев: вехи жизни и научного творчества / С.В. Дьячков, А.П. Мартемьянов // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во. – Харьков, 2013. – Вып. 12. – С. 366-370. – ISSN 2309-6608
295759
  Фрейдкина Л.М. Владимир Иванович Немирович-Данченко / Л.М. Фрейдкина. – Москва : Искусство, 1945. – 56 с.
295760
  Фролова Л.А. Владимир Иванович Палладин 1859-1922 / Л.А. Фролова. – Москва : Наука, 1986. – 176с.
295761
  Дукор Е.Я. Владимир Иванович Пичета : Биобиблиографический указатель / Белорусский гос. ун-т им. В. И. Ленина; Фунд. б-ка; Справочно-библиогр. отд.; Сост.: Е. Я. Дукор; Глав. ред. д-р ист. наук Д. Б. Мельцер; Ред. И. В. Ореховская, З. И. Рахманник. – Минск : Изд-во БГУ, 1978. – 112с.
295762
  Яновский А.Я. Владимир Иванович Пичета // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 22-41. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Первый ректор БГУ.
295763
  Кормилицын А.И. и др. Владимир Иванович Попов / Ташкентский гос. ун-т; Научн. б-ка; Сост.: А. И. Кормилицын, И. Л. Капустянский, Е. Н. Соколова. – Ташкент, 1977. – 119с. – (Деятели науки и культуры Узбекской ССР)
295764
   Владимир Иванович Попов : [Один из основоположников учения о геол. формациях]. – Ташкент : Фан, 1987. – 63с. – (Материалы к библиографии ученых Узбекистана)
295765
  Томпакова О.М. Владимир Иванович Ребиков: Очерки жизини и творчества. / О.М. Томпакова. – М., 1989. – 77с.
295766
   Владимир Иванович Сифоров. – Москва : Наука, 1974. – 108 с. – (Материалы к библиографии ученых СССР)
295767
  Кузьменко Р.И. Владимир Иванович Смирнов / Р.И. Кузьменко. – М, 1966. – 80с.
295768
  Епифанова А.П. Владимир Иванович Смирнов. / А.П. Епифанова. – М.-Л., 1949. – 44с.
295769
  Круглова О. Владимир Иванович Соколов / О. Круглова. – М, 1958. – 79с.
295770
  Щедрина Т.Г. Владимир Ивановский и Густав Шпет: методологический проект "истории понятий" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 11. – С. 10-18. – ISSN 0042-8744
295771
   Владимир Ивашов. – М, 1965. – 14с.
295772
  Берков П.Н. Владимир Игнатьевич Лукин. 1737-1794 / П.Н. Берков. – Москва ; Ленинград : Искусство, 1950. – 96 с. – Библиогр.: с. 94-95. – (Русские драматурги. Научно-популярные очерки)
295773
  Романенко С.А. Владимир Израилевич Фрейдзон (1922-2004) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 1. – С. 223-232. – ISSN 0130-3864
295774
   Владимир Илларионович Шинкарук. – Киев, 1988. – 81с.
295775
  Костринский Е. Владимир Ильич Ленин / Е. Костринский. – Киев : Сорабкоп, 1924. – 15 с.
295776
  Маяковский В. Владимир Ильич Ленин : Поэма / В. Маяковский. – Москва : Художественная литература, 1935. – 126 с.
295777
   Владимир Ильич Ленин. – Москва, 1960. – 6с.
295778
   Владимир Ильич Ленин. – Москва, 1960. – 25с.
295779
  Жуков Н.Н. Владимир Ильич Ленин / Н.Н. Жуков. – Москва, 1961. – 10с.
295780
  Маяковский В.В. Владимир Ильич Ленин / В.В. Маяковский. – Москва : Советская Россия, 1963. – 117с.
295781
   Владимир Ильич Ленин. – Москва, 1965. – 5с.
295782
   Владимир Ильич Ленин. – Изд. 3-е. – М., 1967. – 695с.
295783
   Владимир Ильич Ленин. – Москва, 1967. – 368 с.
295784
  Маяковский В.В. Владимир Ильич Ленин : поэма / В. Маяковский ; [ил.: Д. Бисти]. – [Москва : Художественная литература, 1967. – 143 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
295785
   Владимир Ильич Ленин. – Москва, 1968. – 40с.
295786
  Маяковский В.В. Владимир Ильич Ленин : поэма / В. Маяковский ; [ил.: Д. Бисти]. – [Москва : Художественная литература, 1969. – 143 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
295787
  Маяковский В.В. Владимир Ильич Ленин / В.В. Маяковский. – Москва, 1970. – 211с.
295788
  Жуков Н.Н., Лебедев Б.И. Владимир Ильич Ленин : альбом рисунков художников Н.Н. Жукова и Б.И. Лебедева. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 176 с. – Миниатюрное издание
295789
  Маяковский В.В. Владимир Ильич Ленин / В.В. Маяковский. – Москва, 1970. – 211с.
295790
   Владимир Ильич Ленин : биографическая хроника. – Москва : Политиздат
Т. 1 : 1870-1905. – 1970. – 628 с.
295791
   Владимир Ильич Ленин : биографическая хроника. – Москва : Политиздат
Т. 2 : 1905-1912. – 1971. – 720 с.
295792
   Владимир Ильич Ленин. – Изд. 5-е. – М., 1972. – 769с.
295793
   Владимир Ильич Ленин : биографическая хроника. – Москва : Политиздат
Т. 3. – 1972. – 646 с.
295794
   Владимир Ильич Ленин : биографическая хроника. – Москва : Политиздат
Т. 4. – 1973. – 460 с.
295795
   Владимир Ильич Ленин : биографическая хроника. – Москва : Политиздат
Т. 5 : октябрь 1917 - июль 1918. – 1974. – 740 с.
295796
   Владимир Ильич Ленин : биографическая хроника. – Москва : Политиздат
Т. 6. – 1975. – 666 с.
295797
   Владимир Ильич Ленин : биографическая хроника. – Москва : Политиздат
Т. 7 : Март-ноябрь 1919. – 1976. – 700 с.
295798
   Владимир Ильич Ленин : биографическая хроника. – Москва : Политиздат
Т. 8. – 1977. – 704 с.
295799
   Владимир Ильич Ленин : биографическая хроника. – Москва : Политиздат
Т. 9. – 1978. – 744 с.
295800
   Владимир Ильич Ленин. – Москва, 1979. – 183с.
295801
   Владимир Ильич Ленин : биографическая хроника. – Москва : Политиздат
Т. 10. – 1979. – 743 с.
295802
   Владимир Ильич Ленин : биографическая хроника. – Москва : Политиздат
Т. 11. – 1980. – 784 с.
295803
   Владимир Ильич Ленин. – 6-е изд. – Москва, 1981. – 770с.
295804
   Владимир Ильич Ленин : биографическая хроника. – Москва : Политиздат
Т. 12. – 1982. – 733 с.
295805
   Владимир Ильич Ленин. – Москва, 1983. – 179с.
295806
   Владимир Ильич Ленин. – Москва : Политиздат
Справочный том. – 1985. – 502 с.
295807
   Владимир Ильич Ленин : в 2-х томах. – 7-е изд. – Москва
Т. 1. – 1985. – 385с.
295808
   Владимир Ильич Ленин : в 2-х томах. – 7-е изд. – Москва
Т. 2. – 1985. – 364с.
295809
   Владимир Ильич Ленин : биография. – Москва : Политиздат
Т. 1. – 1986
295810
   Владимир Ильич Ленин : биография. – Москва : Политиздат
Т. 2. – 1986
295811
   Владимир Ильич Ленин. – Москва : Политиздат
Т. 1. – 1987. – 401 с.
295812
   Владимир Ильич Ленин : биография. – Москва : Политиздат
Т. 2. – 1987. – 364 с.
295813
   Владимир Ильич Ленин в произведениях советских художников. – Москва, 1967. – 159с.
295814
   Владимир Ильич Ленин и Владимирский край. – Москва, 1967
295815
  Зенченко К.Я. Владимир Ильич Ленин и революционное движение в Крыму : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Зенченко К.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 20 с.
295816
  Оридорога М.Т. Владимир Ильич Ленин о браке и семье / М.Т. Оридорога. – Киев, 1969. – 28с.
295817
  Меркуров Г.С. Владимир Ильич Ленин о Советах 1905 года. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Меркуров Г.С.; АН СССР.Ин-т права. – Москва, 1952. – 16 с.
295818
   Владимир Ильич Ленин о строительсте социализма и коммунизма. – Саратов, 1960. – 254с.
295819
  Староносов П.Н. Владимир Ильич Ленин. / П.Н. Староносов. – Москва, 1967. – 57с.
295820
   Владимир Ильич Ленин. Живопись, скульптура, графика. – Москва, 1986. – 183с.
295821
   Владимир Ильич Ленин. Календарь 1970. – Москва, 1969. – 31с.
295822
  Маяковский В.В. Владимир Ильич Ленин. Поэма / В.В. Маяковский. – Москва, 1955. – 79с.
295823
  Маяковский В.В. Владимир Ильич Ленин. Поэма / В.В. Маяковский. – Москва, 1967. – 216с.
295824
  Маяковский В.В. Владимир Ильич Ленин. Поэма / В.В. Маяковский. – Москва, 1969. – 119с.
295825
  Маяковский В.В. Владимир Ильич Ленин. Поэма / В.В. Маяковский. – Москва, 1977. – 216с.
295826
  Маяковский В. Владимир Ильич Ленин. Поэма. / В. Маяковский. – 124 с.
295827
  Маяковский В. Владимир Ильич Ленин. Поэма. / В. Маяковский. – Москва-Л., 1937. – 71с.
295828
  Маяковский В. Владимир Ильич Ленин. Поэма. : поэма / В. Маяковский. – Москва : Художественная литература, 1938. – 93 с.
295829
  Маяковский В. Владимир Ильич Ленин. Поэма. : поэма / В. Маяковский. – Москва : Правда, 1939. – 112 с.
295830
  Маяковский В. Владимир Ильич Ленин. Поэма. / В. Маяковский. – Москва, 1945. – 96с.
295831
  Маяковский В.В. Владимир Ильич Ленин. Поэма. Хорошо! / В.В. Маяковский. – К., 1954. – 152с.
295832
  Маяковский В.В. Владимир Ильич Ленин. Поэма. Хорошо! Октябрьская поэма. / В.В. Маяковский. – Москва, 1949. – 152с.
295833
  Маяковский В.В. Владимир Ильич Ленин. Поэма. Хорошо! Октябрьская поэма. / В.В. Маяковский. – Красноярск, 1953. – 152с.
295834
  Маяковский В.В. Владимир Ильич Ленин. Хорошо! / В.В. Маяковский. – Москва, 1985. – 220с.
295835
   Владимир Ильич Ленин. Художник Николай Жуков. Писатель Валерий Осипов. – Москва, 1970. – 238с.
295836
   Владимир Ильич Ленин: Жизнь и деятельность. – Москва, 1985. – 488 с.
295837
  Маяковский В.В. Владимир Ильич Ленин: поэма / В.В. Маяковский. – Москва, 1981. – 110с.
295838
  Маяковский В.В. Владимир Ильич Ленин: поэма / В.В. Маяковский. – Москва, 1987. – 134с.
295839
  Маяковский В.В. Владимир Ильич Ленин: поэма. / В.В. Маяковский. – Москва, 1975. – 310с.
295840
  Маяковский В.В. Владимир Ильич Ленин: поэма. / В.В. Маяковский. – Москва, 1976. – 95с.
295841
  Маяковский В.В. Владимир Ильич Ленин: поэма. Стихи / В.В. Маяковский. – Ростов-на-Дону, 1980. – 126с.
295842
  Цехер А.Е. Владимир Ильич Ленинць / А.Е. Цехер. – Москва : Молодая гвардия, 1933. – 112 с.
295843
  Боровский А.Д. Владимир Ильич Малагис / А.Д. Боровский. – Л, 1987. – 88с.
295844
  Гамов Н.С. Владимир Ильич просил передать... / Н.С. Гамов. – 2-е изд., испр. и доп. – Воронеж, 1985. – 192с.
295845
  Доброчаева Д.Н. Владимир Ипполитович Липский / Д.Н. Доброчаева, Г.А. Мокрицкий. – Киев : Наукова думка, 1991. – 214с.
295846
  Добринова Татьяна Михайловна Владимир Ипполитович Липский, 1863-1937 : Библиографический указатель / Добринова Татьяна Михайловна, Кушнир Ольга Георгиевна; Одесская гос. научная б-ка им. А. М. Горького. – Одесса, 1981. – 44 с.
295847
   Владимир Исаакович Баранов / Н.Г. Афанасьева, В.Т. Шаландина, Н.П. Арискина, К.В. Николаева. – Казань, 1989. – 73с.
295848
  Казенин И И. Владимир Канделаки / И И. Казенин, . – М., 1987. – 253с.
295849
  Бородина О.К. Владимир Киршон. Очерк жизни и творчества / О.К. Бородина; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Киевский университет, 1964. – 139с.


  Книга посвящена творчеству талантливого драматурга Владимира Михайловича Киршона (1902-1938), незаслуженно забытого в годы культа личности. Дан критический разбор пьес в тесной связи с литературной и театральной борьбойконца 20-х и начале 30-х годов.
295850
  Тамашин Л.Г. Владимир Киршон. Очерк творчества / Л.Г. Тамашин. – М : Советский писатель, 1965. – 200 с.
295851
  Кабанов Н.Е. Владимир Клавдиевич Арсеньев // В дебрях Уссурийского края / В.К. Арсеньев. – Москва : Географгиз, 1949. – С. 3-8
295852
  Тарасова А.И. Владимир Клавдиевич Арсеньев / А.И. Тарасова. – Москва : Наука, 1985. – 344с.
295853
  Кабанов Н.Е. Владимир Клавдиевич Арсеньев. Путешественник и натуралист.(1872-1930) / Н.Е. Кабанов. – Москва, 1947. – 96с.
295854
  Резник С.Е. Владимир Ковалевский / С.Е. Резник. – Основана в 1933 году М.Горьким. – Москва : Молодая гвардия. – (Жизнь замечательных людей ; Вып. 5 (576) ; Серия биографий)
Трагедия нигилиста. – 1978. – 335с.
295855
  Белова А.И. Владимир Ковальский : скульптура, декор, прикл. искусство, графика : кат. выставки / А.И. Белова. – Москва : [б. и.], 1991. – 31 с.
295856
  Рябинянц Н.А. Владимир Кожич / Н.А. Рябинянц. – М.-Л., 1964. – 154с.
295857
  Кувшинская Л.А. Владимир Козьмин / Л.А. Кувшинская. – Йошкар-Ола, 1987. – 64с.
295858
  Генин А. Владимир Козьмич Зворыкин - изобретатель телевидения // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 3. – С. 51-69


  Владимир Козьмич Зворыкин (1888-1982) - рус. инженер, проживший полжизни в Америке, один из изобретателей современного телевидения
295859
   Владимир Конашевич : Советский художник. – [20] с.
295860
  Нестерова Н.М. Владимир Константинович Аркадьев. / Н.М. Нестерова, Е.И. Миклашевская. – 48с.
295861
   Владимир Константинович Милославский профессор Харьковского государственного университета. – Харьков, 1988. – 23с.
295862
  Милославский В.К. Владимир Константинович Милославский: "Главное - интерес к науке" [Харьковский университет глазами выпускников] / беседу вела Виктория Круглова // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; гл. ред. И.Е. Тарапов ; редкол.: Холип Ю.В., Тарапова Е.И., Круглова В.В. [и др.]. – Харків, 2018. – № 1/2 (66/67). – С. 30-35. – ISSN 1811-2404
295863
  Коукаль В.Ф. Владимир Константинович Сорокин : очерк жизни и творчества / В.Ф. Коукаль. – Ленинград : Музыка, 1964. – 48 с.
295864
   Владимир Лемпорт. Николай Силис. – М., 1987. – 16с.
295865
   Владимир Леонтьевич Комаров. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1946. – 100 с.
295866
  Павлов Н.В. Владимир Леонтьевич Комаров / Н.В. Павлов. – Москва : Изд-во АН СССР, 1951. – 292с. – (Биографии)
295867
  Литвин В. Владимир Литвин, председатель Верховной Рады Украины: Ракетный скандал нанес новый удар по имиджу страны: Спикер парламента ответил на десятки звонков со всей Украины. // Комсомольская правда в Украине, 2005. – 25-31 марта


  Прямая телефонная линия с Председателем Верховной Рады Украины
295868
  Литвин В. Владимир Литвин. Информационный оптимист: Беседа с Председателем Верховной Рады. // Аргументы и факты в Украине, 2005. – № 8 (февр.)


  [Про формування нового складу Кабінету Міністрів; Політична ситуація в Україні]
295869
  Литвин В. Владимир Литвин: "Буду баллотироавться только под угрозой виселицы": Интервью с председателем Верховной Рады Украины. // Столичные новости, 2004. – 15-21 июня
295870
  Литвин В. Владимир Литвин: "Главное - не допустить сезонной распродажи Украины". // Кіевскій телеграфъ, 2004. – 17-23 сентября


  [З виступу Голови Верховної Ради України під час відкриття 6-ї сесії Верховної Ради України 4 скл.]
295871
  Литвин В. Владимир Литвин: "Если хотят сделать из меня второго Ющенко, то своими руками и выпестуют его": Беседа с Пред. Верховной Рады Украины // Кіевскій телеграфъ, 2005. – 25 февр.-3 марта


  [Пробл. формування парлам. більшості; Розстановка сил у Верховній Раді України; Пробл. розподілу повноважень між Кабінетом Міністрів, Серетаріатом Президента України і Радою нац. безпеки та оборони; Пробл. формування опозиції до нині діючої влади; ...
295872
   Владимир Литвин: "Народу лучше не знать, как делаеться украинская колбаса и украинская политика" // Публичные люди : Общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2007. – № 1/2. – С. 10-15 : Фото


  [Интервью]
295873
  Литвин В. Владимир Литвин: "О Кучме вообще скоро забудут!..": Интервью с Председателем Верховной Рады Украины: // Столичные новости, 2005. – 15 - 21 марта


  ЇЩодо плівок М.Мельниченка; майбутніх парламент. вибоів 2006 р.Ї
295874
  Литвин В. Владимир Литвин: "Такой политический скандал, который пережила Украина, может быть только в странах, имеющих демократические основы": Интервью. // Факты, 2004. – 14 декабря


  Пробл. виходу з політ. кризи, що склалася після другого туру президент. виборів
295875
  Литвин В. Владимир Литвин: Мы подошли к грани, за которой была пропасть: Беседа с Председателем Верховной Рады // Комсомольская правда в Украине, 2004. – 11 декабря


  [Зустріч Голови Верховної Ради України В.Литвина з журналістами інформаційного агенства "Інтерфакс-Україна", телекомпанії "Ера"]
295876
   Владимир Логвинович Рвачев. – Киев, 1988. – 49с.
295877
  Мещаников И.И. Владимир Лоентьевич Комаров / И.И. Мещаников, А.Г. Чернов. – М, 1944. – 123с.
295878
  Турков А.М. Владимир Луговской / А.М. Турков. – Москва : Знание, 1958. – 31 с.
295879
  Левин Л.И. Владимир Луговской. Книга о поэте. / Л.И. Левин. – 2-е изд., доп. – Москва, 1963. – 400 с.
295880
  Левин Л.И. Владимир Луговской. Книга о поэте. / Л.И. Левин. – 2-е изд., доп. – М., 1972. – 407с.
295881
  Машковцев Н.Г. Владимир Лукич Боровиковский / Н.Г. Машковцев. – Москва, 1950. – 28с.
295882
  Михайлова К.В. Владимир Лукич Боровиковский / К.В. Михайлова. – Л., 1968. – 43с.
295883
  Алексеева Т.В. Владимир Лукич Боровиковский и русская культура на рубеже 18-19 веков / Т.В. Алексеева. – Москва : Искусство, 1975. – 421, [3]с., 216 фотоил. : фотоил.
295884
  Асриян В.А. Владимир Макогонов : шахматист / В.А. Асриян. – Москва : Физкультура и спорт, 1991. – 157 с.
295885
  Соколов В.А. Владимир Максимилианович Тимофеев, 1884-1935 / В.А. Соколов. – Ленинград : Наука, 1984. – 123с.
295886
  Гловацкий Б.С. Владимир Максимов / Б.С. Гловацкий. – Л.-Москва, 1961. – 192 с.
295887
   Владимир Маренич: Сценография, живопись. Каталог.. – Москва, 1980. – 13 с.
295888
   Владимир Маяковский. – Москва : Полиграфкнига, 1932. – 287с.
295889
   Владимир Маяковский. – М.-Л : Изд. Акад.наук СССР, 1940. – 364 с.
295890
  Трегуб С.А. Владимир Маяковский / С.А. Трегуб. – Москва, 1940. – 72 с.
295891
  Усиевич Е.Ф. Владимир Маяковский / Е.Ф. Усиевич. – Москва : Советский писатель, 1950. – 312 с.
295892
   Владимир Маяковский. – М, 1953. – 36 с.
295893
  Прокушев Ю.Л. Владимир Маяковский / Ю.Л. Прокушев. – М., 1955. – 84 с.
295894
   Владимир Маяковский. – М., 1986. – 17с.
295895
  Ромащенко Л.И. Владимир Маяковский и украинские футуристы // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / Укр. ассоц. препод. рус. яз. и литератури ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2013. – № 5 (53). – С. 6-16. – ISSN 2305-7319
295896
  Певзнер А.И. Владимир Маяковский. / А.И. Певзнер. – М, 1945. – 32с.
295897
  Маслин Н.Н. Владимир Маяковский. / Н.Н. Маслин. – М. : Художественная литература, 1949. – 168 с.
295898
  Григорян Р.Г. Владимир Маяковский. / Р.Г. Григорян. – Ереван, 1952. – 440 с.
295899
  Никулин Л.В. Владимир Маяковский. / Л.В. Никулин. – М : Правда, 1955. – 40 с.
295900
  Друженкова Г.А. Владимир Маяковский. / Г.А. Друженкова. – М, 1962. – 136с.
295901
  Смола О.П. Владимир Маяковский. Жизнь и творчество : Книга для чтения с комментарием на английском языке / О.П. Смола. – Москва : Русский язык, 1977. – 231с.
295902
  Маслин Н.Н. Владимир Маяковский. Стенограмма публичной лекции / Н.Н. Маслин. – Москва : Правда, 1948. – 24 с.
295903
  Дубинянская Я. Владимир Маяковский: левый марш // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 12 (88). – С. 6-25. – ISSN 1819-6268
295904
  Плеханова И.И. Владимир Маяковский: Трагедия сверхчеловечности : Учебн. пособ. / И.И. Плеханова; Иркутск. гос. ун-тет. – Иркутск, 1994. – 48с.
295905
  Минаев В.Н. Владимир Минаев : каталог выставки / В.Н. Минаев. – Москва : Советский художник, 1974. – 62 с.
295906
  Минаев В. Владимир Минаев / В. Минаев. – Москва, 1984. – 47с.
295907
  Чегодаева М.А. Владимир Минаев. / М. Чегодаева. – Москва : Советский художник, 1975. – 143 с.
295908
   Владимир Михайлович Бейлис и развитие востоковедения в Украине / М.С. Бурьян, И.В. Грицких, В.В. Савенков, З.А. Саидов // Проблемы историографии, источниковедения и истории Востока : сборник научных статей памяти проф. В.М. Бейлиса / Гос. учрежд. "Луган. нац. ун-т им. Т. Шевченко" ; Ин-т Востоковед. РАН ; Ин-т Востоковед. им. А.Ю. Крымского НАНУ ; Науч.-исслед. центр им. В.М. Бейлиса... ; [ ред. кол. : М.С. Бурьян, В.В. Савенков, З.А. Саидов ]. – Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2008. – С. 10-19
295909
  Виленский Ю.Г. Владимир Михайлович Бехтерев: портрет в свете современной невролгии : (к 90-летию со дня ухода из жизни) / Ю.Г. Виленский, А.Л. Сиделковский // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2017. – № 5 (91). – С. 135-140. – ISSN 2224-0713
295910
  Гедикян В.М. Владимир Михайлович Гедикян : выставка произведений, графики, живописи. Каталог / Авт. ст.: В.М. Гедикян; сост.: Т. Блавацкая. – Москва : Советский художник, 1991. – 62, [2] с.
295911
  Голицын В.М. Владимир Михайлович Голицын 1901-1943 : графика, роспись по дереву. Каталог выставки / В.М. Голицын; Сост.: Н.П. Мальцева. – Москва : Советский художник, 1981. – [56] с.
295912
   Владимир Михайлович Грузинов (к 80-летию со дня рождения) // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 126. – ISSN 0130-2906
295913
   Владимир Михайлович Конашевич 1888-1963 : каталог выставки. – Ленинград : Советский художник, 1967. – 29, [19] с.
295914
   Владимир Михайлович Корецкий : Библиогр. указ. – Киев, 1984. – 60с. – (Биобиблиография ученых УССР)
295915
  Денисов В.Н. Владимир Михайлович Корецкий (1890-1984) // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 1. – С. 5-40. – ISBN 5-12-001050-4


  Про выдающегося ученого, внесшего большой вклад в развитие советской юридической науки, прежде всего международного права в всеобщей истории государства и права .
295916
  Нестерова Н.М. Владимир Михайлович Родионов. / Н.М. Нестерова. – М.-Л., 1948. – 36с.
295917
  Сахаров А.Н. Владимир Моновах / А.Н. Сахаров. – Красноярск, 1991. – 349с.
295918
  Голубовская Н.П. Владимир Мономах / Н.П. Голубовская. – Киев, 1915. – 120 с. – Кн. без тит. листа
295919
  Орлов А.С. Владимир Мономах / А.С. Орлов. – Москва-Ленинград, 1946. – 191с.
295920
  Сахаров А.Н. Владимир Мономах // Полководцы Древней Руси / В.В. Каргалов, А.Н. Сахаров. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – С. 199-574. – (Жизнь замечательных людей)
295921
  Сахаров А.Н. Владимир Мономах / А.Н. Сахаров. – М., 1989. – 416с.
295922
  Лашманов И. Владимир Мономах и его время / И. Лашманов. – 44с.
295923
  Ляскоронский В.Г. Владимир Мономах и его заботы о благе Русской Земли : Исторический очерк. – Киев : Типография К.Н.Милевскаго, 1892. – 43с. – Мзвдечено из отчета за 1890-1891 гг. по постан. Пед.Совета Киевской 3-й гимназии
295924
   Владимир Мочалов : мастера советской карикатуры. – Москва : Советский художник, 1987. – [38] с.
295925
  Казакова Л.В. Владимир Муратов / Л.В. Казакова. – Москва, 1980. – 81с.
295926
   Владимир Набоков: из книги "Другие берега" // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 2 (40). – С. 128-137
295927
   Владимир Николаевич Воеводин (К 70-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 146-147. – ISSN 0367-4290
295928
  Вишняков Б.В. Владимир Николаевич Гаврилов / Б.В. Вишняков. – Ленинград, 1989. – 177с.
295929
  Дьяконолицын Л.Ф. Владимир Николаевич Корбаков / Л.Ф. Дьяконолицын, С.Г. Ивенский. – Л, 1964. – 40с.
295930
  Корбаков В.Н. Владимир Николаевич Корбаков. Живопись. / В.Н. Корбаков. – Вологда, 1972. – 41с.
295931
  Корбаков В.Н. Владимир Николаевич Корбаков: Живопись, графика. / В.Н. Корбаков. – Вологда, 1982. – 72с.
295932
   Владимир Николаевич Никитин. – Киев : Наукова думка, 1982. – 77с. – (Библиография ученых УССР)
295933
  Ерофалов-Пилипчак Владимир Николаевич Николаев: Целый город // Архитектура имперского Киева / Ерофалов-Пилипчак. – Киев : А.С.С.; НИИТИАГ, 2001. – С. 101-114. – ISBN 966-7452-22-0
295934
  Шаульский Ф.И. Владимир Николаевич Образцов (1874-1949 гг.) / Ф.И. Шаульский. – М.
1. – 1955. – 7-20с.
295935
  Адрианова-Перетц Владимир Николаевич Перетц // Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI-XVIII веков / В.Н. Перетц. – Москва ; Ленинград, 1962. – С. 248–249
295936
  Малюгин О.И. Владимир Николаевич Перцев // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 181-189. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Професор БГУ, академик и академик-секретар АН БССР.
295937
   Владимир Николаевич Страхов. 03.05.1932 - 30.11.2012 // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 3 : фото. – ISSN 0203-3100
295938
   Владимир Николаевич Сукачев : Очерки, воспоминания современников. – Ленинград : Наука, 1986. – 221с. – (Ученые СССР. Очерки, воспоминания, материалы)
295939
  Зонн С.В. Владимир Николаевич Сукачев, 1880-1967 / С.В. Зонн; Отв. ред. В.А. Ковда. – Москва : Наука, 1987. – 252с.
295940
  Епифанова А.П. Владимир Николаевич Сукачев. / А.П. Епифанова. – Москва-Л. : Издательство АН СССР, 1947. – 44 с.
295941
  Северцев Н.А. Владимир Николаевич Челомей // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 72-76. – ISBN 5-12-000444-X
295942
   Владимир Николаевич Черниговский (1907-1981). – Москва : Наука, 1983. – 87с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР ; Вып. 11 ; Сер. биол. наук. Физиология)
295943
  Артамонов И.Д. Владимир Николаевич Чикалев / Артамонов И.Д. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1948. – 79 с. : портр. – Библиогр.: с. 74-78
295944
   Владимир Николаевич Шелкопляс (К 80-летию со дня рождения) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 124 : фото. – ISSN 0367-4290
295945
   Владимир Николаевич Шуман (18.02.1942 - 05.11.2016) // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 6. – С. 202-203 : фото. – ISSN 0203-3100
295946
  Малиновская Э.Л. Владимир Николаевч Ивановский // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 278-284. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Организатор научных школ педагогики и психологии. Профессор, заместитель ректора БГУ.
295947
  Максимов Н.А. Владимир Оттонович Таусон (1894-1946) / Н.А. Максимов. – М.-Л., 1950. – 3-7с.
295948
   Владимир Павлович Беляев : библиографический указатель. – Львов : [б. и.], 1956. – 56 с. : портр.
295949
  Федюкин К.Ф. Владимир Павлович Врасский / К.Ф. Федюкин. – Л, 1970. – 107с.
295950
  Якушкина Е.И. Владимир Павлович Гудков // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 238-239. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
295951
  Духопел И.И. Владимир Павлович Линник / И.И. Духопел, Л.С. Шелихова // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 134-142. – ISBN 5-12-000444-X
295952
  Лаппо Г.М. Владимир Павлович Максаковский : География и экология // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 4. – С. 29-32 : Фото. – ISSN 0016-7207
295953
  Паршиков Владимир Паршиков: Театр. Живопись. Графика / Паршиков, Выставка, 1984 произвдений.Ленинград. – Л., 1984. – 11с.
295954
   Владимир Петрович Бушинский. – М, 1955. – 32с.
295955
  Голубев В.В. Владимир Петрович Ветчинкин // Избранные труды / В.П. Ветчинкин. – Москва, 1956. – Т. 1. – С. 1-122
295956
  Новоминский А.Н. Владимир Петрович Воробьев / А.Н. Новоминский, В.Н. Попов. – Киев : Наукова думка, 1976. – 280с.
295957
   Владимир Петрович Воробьев (1876-1937). Библиографический указатель. – Х., 1957. – 23с.
295958
   Владимир Петрович Высоцкий (1911-1983) графика : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1987. – 29 с.
295959
  Морозов В.А. Владимир Петрович Затонский / В.А. Морозов. – К., 1988. – 155с.
295960
   Владимир Петрович Маркин-профессор Харьковского ун-та : Библиографический указатель. – Харьков, 1992. – 39 с.
295961
   Владимир Петрович Томиловский.. – Иркутск, 1977. – 15с.
295962
  Кальфа С.В. Владимир Петрович Филатов / С.В. Кальфа, В.Е. Шевелев. – Одесса, 1950. – 84с.
295963
   Владимир Петрович Шереметев 1668-1737 / Гр. Павел Шереметев
№ 1-2 : Родословные таблицы. – 1914. – 2 л. табл.
295964
  Фенина З.Н. Владимир Платонович Цесевич, или Золотой век Одесской астрономической обсерватории / З.Н. Фенина, Ю.С. Романов. – Киев : Логос, 2004. – 92 с. – ISBN 966-581-444-3
295965
  Коваленко Л.М. Владимир Попов / Л.М. Коваленко. – К : Радянський письменник, 1951. – 72 с.
295966
  Черненко А.Г. Владимир Правик : [о Герое Сов. Союза, нач. караула пожарных, участвовавшем в ликвидации аварии на Чернобыл. АЭС] / А.Г. Черненко. – Москва : Политиздат, 1988. – 140, [3] с., [8] л. ил. – (Когда им было по двадцать)
295967
  Алпатов С.В. Владимир Прокопьевич Аникин // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 235-236. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
295968
  Медведев Р.А. Владимир Путин / Рой Медведев. – Изд. 2-е. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 688с., [ 8 ] л. илл. – (Жизнь замечательных людей : Биография продолжается : серия биографий ; Вып. 7). – ISBN 978-5-235-03088-6
295969
   Владимир Путин : лучшие работы 33 фотографоф, работавших с Президентом России в 2000-2008 гг. : [ фотоальбом ] / [авторы фотографии : Д. Азаров, А. Астафьев, Д. Астахов, С. Величкин, С. Гунеев и др. ; ред. В. Викторов ; художник В. Гусейнов ]. – Москва : Художественная литература, 2008. – 224с. + Два мультимедийных DVD диска "Владимир Путин. 8 лет работы". – ISBN 978-5-280-03453-2
295970
  Влодарчик Б. Владимир Путин. С любовью к женщинам // Viva! Украина : лучший журнал о звёздах / ООО "Эдипресс Украина". – Киев, 2014. – № 8 (247). – C. 20-26. – ISSN 1811-8984


  Факты из жизни президента России Владимира Путна.
295971
  Джалагония В. Владимир Путин: "Я не правлю, я просто работаю" // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 6. – С. 16-18. – ISSN 0234-1670
295972
  Добржинский Г. Владимир равноапостольный / Г. Добржинский. – Москва-Л., 1931. – 349с.
295973
  Бурлачук Ф.Ф. Владимир Раевский / Ф.Ф. Бурлачук. – М., 1987. – 203с.
295974
  Щеголев П.Е. Владимир Раевский и его время / П.Е. Щеголев. – [53] с. – Отд. оттиск
295975
   Владимир Рафеенко // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 46
295976
  Авдеенко С.И. Владимир Резник. Прикосновение к душе / Сергей Авдеенко. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольскої міської друкарні, 2021. – 124 с. : портр., фотоил. – Вип. дан. укр.: Авдєєнко С.І. Володимир Різник. Дотик до душі. – ISBN 978-966-197-791-3
295977
  Пасецкий В.М. Владимир Русанов -- выдающийся исследователь Севера. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пасецкий В.М.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1962. – 15л.
295978
  Островский Б.Г. Владимир Русанов / Б.Г. Островский. – Архангельск, 1938. – 76с.
295979
  Пасецкий В.М. Владимир Русанов / В.М. Пасецкий. – Москва, 1955. – 164с.
295980
  Вуколов Л.И. Владимир Санги / Л.И. Вуколов. – Москва, 1990. – 150 с.
295981
  Шапошников В.Н. Владимир Сапожников / В.Н. Шапошников. – Новосибирск, 1982. – 67с.
295982
  Соловьев В. Владимир Святой и христианское государство и ответ на корреспонденцию из Кракова / В. Соловьев. – М., 1913. – 51с.
295983
  Голубовская Н.П. Владимир Святой, Великий князь Киевский / Н.П. Голубовская. – Симферополь : Тип. Твр. Губ. Земства, 1916. – 35 с. – Экз. без обл. – (Сборник студенческого историко-этнографического кружка при Императорском университете Св. Владимира / под рук. проф. М.В. Довнар-Запольского ; Вып. 8)
295984
   Владимир Святой.. – Спб., 1991. – 16с.
295985
  Карамзин В.С. Владимир Семенович Карамзин : графика. Каталог выставки / В.С. Карамзин; Авт. вступ. ст.: З.И. Иванова; отв. ред. и сост.: Н.Н. Мазуренко. – Москва : Советский художник, 1980. – [22] с.
295986
  Загорский Ф.Н. Владимир Сергеевич Кнаббе. 1849-1914 / Ф.Н. Загорский. – М.-Л., 1965. – 92с.
295987
  Ефимов С.В. Владимир Сергеевич Новиков : к 75-летию со дня рождения / С.В. Ефимов, К.В. Киселева, А.В. Раппопорт // Ботанический журнал / Рос. акад. наук, Отд-ние биол. наук РАН ; Русское ботаническое общество. – Санкт-Петербург, 2015. – Т. 100, № 12. – С. 1332-1335. – ISSN 0006-8136


  Видному московскому ботанику, директору Ботанического сада биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктору биологических наук, профессору Владимиру Сергеевичу Новикову исполнилось 75 лет.
295988
  Шаншашвили Г Д. Владимир Серов / Г Д. Шаншашвили. – Л., 1954. – 280с.
295989
  Шаншашвили Г Д. Владимир Серов / Г Д. Шаншашвили. – Л., 1958. – 323с.
295990
  Мартынов А.В. Владимир Соловьев и Василий Розанов: противоборство как диалог // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 2. – С.161-171. – ISSN 0869-0499
295991
  Цвык И.В. Владимир Соловьев и духовно-академическая философия ХІХ в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.3-21. – (Философия ; № 1). – ISSN 0201-7385
295992
  Шлегерис Владимир Соловьев и идеалистическая философия в Литве : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Шлегерис Мариюс-Арвидас Броняус; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 38л.
295993
  Кульпин Э.С. Владимир Соловьев и мысли наших дней // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.145-150. – ISSN 0869-0499
295994
  Лагунов А.И. Владимир Соловьев как поэт "школы Фета" // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; редколл.: Л.А. Кудрявцева, Е.А. Андрющенко, Л.Г. Бабенко [и др.]. – Київ, 2001. – Вып. 1. – С.72-78
295995
  Венедиктов В.Ю. Владимир Соловьев: между Логосом и Софией / В.Ю. Венедиктов, Е.В. Никольский // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 70-86. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  В статье рассмотрена творческая эволюция известного российского философа и поэта с украинскими корнями Владимира Сергеевича Соловьева. Авторы приходят к выводу, что Соловьев не был в полном смысле ни славянофилом, ни западником, ни консерватором, ни ...
295996
  Веленгурин Н. Владимир Ставский / Н. Веленгурин. – Краснодар, 1958. – 128с.
295997
  Каренин В. Владимир Стасов / В. Каренин. – Петроград
Ч. 1. – 1922. – 393 с.
295998
  Каренин В. Владимир Стасов / В. Каренин. – Ленинград
Ч. 2. – 1927. – 393 с.
295999
   Владимир Степанович Соболев : Материалы к библиографии ученых. – Москва : Наука. – 111с. – (Серия геол. наук ; Вып.38). – ISBN 5-02-002231-4
296000
  Фатьянов А.Д. Владимир Сукачев. / А.Д. Фатьянов. – Иркутск, 1990. – 344с.
<< На початок(–10)291292293294295296297298299300(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,