Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)291292293294295296297298299300(+10)В кінець >>
294001
  Панасюк В. "Волинська політика" воєвод Г. Юзовського та А. Гавке-Новака 1928-1939 років: проблеми україно- та німецькомовної освіти // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 126-131


  Стаття присвячена дослідженню проблем україно- та німецькомовної освіти крізь призму розгляду так званої "волинської політики" польських воєвод Г. Юзевського та А. Гавке-Новака в 1928 - 1939 рр. Особлива увага приділяється аналізу політики колонізації ...
294002
  Федьков О.М. "Волинська тривога 1907 року" / О.М. Федьков, А.Ю. Хоптяр // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 530-541. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074


  З історії суспільно-політичного життя початку XX ст. Йдеться з історії України початку XX ст. , який засвідчив про гостре політичне протистояння соціалістичних та консервативно-монархічних сил, в орбіту якого потрапили Почаївська лавра, єврейська ...
294003
  Ільченко Руслана "Волинське Віче". Серпанок минулого / Ільченко Руслана, Максименко Олена // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 22-23 : фото
294004
  Оболончик Н. "Волинські Афіни": спроба відродження традицій у міжвоєнний період (20-30-ті роки ХХ ст.) // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник; спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Ін-т укр. археографїї та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. В.В. Кравченко. – Харків; Київ, 2005. – Вип. 7 : Університети та нації в Російській імперії. – С. 45-51. – ISBN 966-7679-64-0
294005
  Войчун Ю. "Волинські єпархіальні відомості" як джерело для вивчення історії чеської громади Волині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 8-13
294006
  Шемедюк І. "Волинські єпархіальні відомості" як друкований орган Волинської єпархії у Синодальний період // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф. 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 213-216
294007
  Лук"янчук Г. "Волинському братству" - 20! // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 5 червня - 20 червня (№ 23/24). – С. 13, 20
294008
  Якубович М. "Волиняна" і "Барасабніса" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 7 (535), 16-22.02.2018. – С. 42-44. – ISSN 1996-1561


  Що писали арабські мандрівники про давню Україну.
294009
  Синицын Ф. "Волков бояться, в лес не ходить" // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6. – С. 123-125. – ISSN 0235-7089


  Провал антирелигиозной политики СССР в конце 1930-х годов.
294010
  Бойніцький В.В. "Володар кілець" Дж.Р.Р. Толкієна: співвідношення окремості серединної землі та її подібності до реального світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 46-51. – ISBN 966-581-231-9
294011
  Бойницький В.В. "Володар Кілець" Дж.Р.Р.Толкієна: співвідношення окремості Серединної Землі та її подібності до реального світу // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
294012
  Донік О. "Володар у царстві духу": Тарас Шевченко // Україна: у переддень та в добу ліберальних реформ 1860-1870-х років / О.М. Донік. – Київ : КРІОН, 2012. – С. 23-42. – Бібліогр.: цв. фото. – (Україна: історія великого народу). – ISBN 978-966-1658-72-0


  Цв.фото: фрагмент панно із зображенням Т. Шевченка біля центрального входу в Київський нац. ун-т його імені.
294013
  Шаповал Ю. "Володимир Щербицький здивувався: у Драча квартира в центрі Києва є? Книги, тиражі й гонорари є? Навіщо ж він іще створює Рух, що цьому поетові потрібно?!" / розмовляв Ігор Сюндюков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26 липня (№ 131)
294014
   [Володимир Акимович Філіпенко] // Вісник ортопедії, травматології та протезування : український науцково-практичний журнал / ВГО "Укр. асоц. ортопедів-травматологів" ; ВГО "Укр. асоц. спорт. травматології, хірургії коліна та артроскопії" ; ДУ "Ін-т травматології та ортопедії НАМН України" ; голов. ред. Г.В. Гайко. – Київ, 2016. – № 4 (91). – C. 87-88. – ISSN 0132-2486


  "...1 січня 2017 року - ювілей професора Володимира Акимовича Філіпенка - провідного ортопеда-травматолога, талановитого хірурга і видатного вченого , Заслуженого діяча науки і техніки України, керівника відділу патології суглобів ім. проф. М.І. ...
294015
   [Володимир Антофійчук]
294016
   [Володимир Іконников] // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 194. – ISSN 0869-3595
294017
  Степура Л. [Володимир Костянтинович Високович (1854-1912)] / Л. Степура, О. Радченко, О. Моложава // Кафедрі мікробіології та загальної імунології 70 років (історія та сучасність) / Л.Г. Степура, О.С. Радченко, О.С. Моложава. – Київ : [Київський університет], 2003. – [С. 8-9] : фото. – ISBN 966-02-1457-X
294018
   [Володимир Лучицький] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 26. – ISBN 966-7060-92-6
294019
   [Володимир Наумович Денисов] // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 4 (71). – С. 401-403. – ISSN 1993-0909


  Привітання з ювілеєм.
294020
   [Володимир Підвисоцький] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 30. – ISBN 966-7060-92-6
294021
   [Володимир Підвисоцький] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 30. – ISBN 966-7060-92-6
294022
   [Володимир Фінн] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 47. – ISBN 966-7060-92-6
294023
  Лось В. Волинська "панна василіанк" в XVIII - XIX ст.: збірний образ на тлі доби // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (400). – С. 42-54. – ISSN 0869-3595
294024
  Ванат І. Волинська акція: задум, реалізація й наслідки // Дукля : літ.-мистец. та публіцистичний журнал. – Пряшів, 1995. – Рік вид. 43, № 2. – C. 55-73
294025
  Дем"янюк О. Волинська губернія в добу Української Центральної Ради: історіографія питання // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 14. – С. 18-23. – ISSN 2305-9389
294026
  Дем"янюк О. Волинська губернія на фоні українських державотворчих процесів улітку 1917 р. // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 25-29. – ISSN 1999-4966
294027
  Дем"янюк О.Й. Волинська губерня у всеросійських військовопідготовчих процесах напередодні Першої світової війни // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 21. – С. 15-26
294028
  Ліщук С.В. Волинська духовна семінарія у 1796–1825 рр. // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (291), травень - червень. – C. 170-179. – ISSN 0320-9466
294029
  Кучинко М.М. Волинська земля 10 - середини 14 ст.: археологія та історія / М.М. Кучинко. – Луцьк : Вежа, 2002. – 314с. – ISBN 966-600-065-2
294030
  Бурковська Л. Волинська ікона "Преображення Господнє" середини XVII століття зі збірки Національного музею народної архітектури та побуту України в контексті розвитку іконографії сюжету // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 4 (32) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 102-111. – ISSN 1728-6875


  Преображення Господнє - описане в Євангеліях таємниче преображення, явлення Божественної величі й слави Христа на горі Фавор (Табор); християнське свято (в укр. народ. традиції - Яблучний Спас), що відзначається 19 серпня
294031
  Слюсар А. Волинська Мавка


  Творчий портрет Валентини Штинько
294032
  Корецький Л.М. Волинська область : (географічний нарис) / Л.М. Корецький. – Київ : Радянська школа, 1960. – 134с. : Карти. – (Області Української РСР)
294033
   Волинська область. – Львів, 1966. – 120с.
294034
  Бондаренко Г. Волинська область. Краєзнавча хроніка 2015 року // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 274-275. – ISSN 2222-5250
294035
  Власенко Андрій Волинська проща // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 116-121 : фото
294036
  Великанов В.А. Волинська серія Поділля / В.А. Великанов, Заїка-Новацький, О.М. Ханисенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 3-8. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геології ; № 12)
294037
  Ричков Петро Волинська спадщина Адріана Прахова // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1 (158). – С. 38-49. – ISSN 0131-2685


  Прахов Адріан Вікторович (1846-1916) - професор, історик мистецтва, археолог, критик
294038
  Сюндюков І. Волинська трагедія - 1943: як розширити "простір згоди"? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 19 червня (№ 105). – С. 5
294039
   Волинська трагедія 1943-1944 рр. // Відгомін Волинської трагедії в історичній пам"яті польського й українського народів : монографія / Я.М. Антонюк, Д.В. Вєдєнєєв, Л.О. Зашкільняк, І.І. Ільюшин, О.М. [та ін.] Каліщук. – Київ : НВЦ "Пріоритети", 2013. – С. 45-53. – ISBN 978-966-8809-96-5
294040
  Дмитрук Б. Волинська трагедія 1943-1944 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 248-250. – ISBN 978-966-171-893-6
294041
  Ільюшин І. Волинська трагедія 1943 - 1944 років // Наше слово. – Варшава, 2013. – 21 квітня (№ 16). – С. 6-7. – ISSN 0027-8254
294042
  Бойко В. Волинська трагедія 1943 р. як об"єкт усної історії // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 187-194. – ISBN 978-966-600-651-9
294043
  Каліщук О. Волинська трагедія 1943 р.: усно-історичний аспект // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 89-92. – ISSN 2222-5250
294044
  Яблонський В. Волинська трагедія 1943 року // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (42). – С. 14-25. – ISSN 1819-7329
294045
  Боровська Г.С. Волинська трагедія: історико-правовий контекст // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 30-37
294046
  Царук Я. Волинська трагедія: свідчення очевидців // Україна Incognita. ТОП-25 / за заг. ред. Л. Івшиної ; [упоряд.: І. Сюндюков, А. Мотозюк]. – Київ : Українська прес-група, 2014. – С. 281-284. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-61-0
294047
   Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-600-651-9
294048
  Влад Марія Волинська фольклорна родина : Україна чудес / Влад Марія, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 90 : Фото
294049
  Довбищенко М. Волинська шляхта у релігійних рухах : (кінець (XVI - перша половина XVII ст.) / Михайло Довбищенко ; ( КНУТШ, Центр українознавства філософського факультету. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – 882 с. – ISBN 978-966-2911-22-0
294050
  Ковальчук Т.В. Волинське краєзнавче товариство і опіки над пам"ятками старовини та його внесок у розвиток туристичної справи на території Другої Речі Посполитиої в міжвоєнний період // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 41-46. – (Історія ; Вип. 24)
294051
  Заяць А. Волинське містечко Козлин у світлі міської книги початку ХVII століття // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (92/93). – С. 49-59. – ISSN 2222-5250
294052
  Погребной В. Волинське народне та релігійне верхів"я композиторської циклічності Ігоря Федоровича Стравінського // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали V наук.-практ. конф. 11 листоп. 2014 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2014. – С. 185-188
294053
  Кльок О. Волинське Полісся очима прот. М. Тучемського // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали [І] наук.-практ. конф. 13-14 груд. 2010 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – 2-ге вид. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ, 2013. – С. 215-218
294054
  Михальчук О.Л. Волинське село: культура, освіта, релігійне життя (1964-1985 рр.) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Михальчук О.Л. ; Волин. нац. ун-т ім. Л.Українки. – Луцьк, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
294055
  Дем"янюк О.Й. Волинське селянство у початковий період української революції 1917-1921 рр. // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 163-166. – ISBN 966-7686-12-8
294056
  Костриця М.Ю. Волинське церковно-археологічне товариство і його роль у розвитку краєзнавства // Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті / М.Ю. Костриця. – Житомир : М.А.К., 2001. – С. 38-52. – ISBN 966-7626-11-3
294057
  Костриця М.Ю. Волинське церковно-археологічне товариство та його роль у розвитку краєзнавства // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 43-50
294058
  Денисюк І. Волинський бард: лісовик, водяник і той, що греблі рве : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 123-128. – ISSN 0868-4790
294059
   Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Укр. Православної Церкви Київського Патріархату. – Луцьк, 2013-
№ 3. – 2015. – 367 с.
294060
   Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Укр. Православної Церкви Київського Патріархату. – Луцьк, 2013-
№ 4. – 2016. – 352 с.
294061
   Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Укр. Православної Церкви Київського Патріархату ; голов. ред. В. Вакін ; редкол.: В. Вепрук, Б. Гринів, Стецько В.А. [та ін.]. – Луцьк, 2013-. – ISSN 2519-4348
№ 5. – 2017. – 366 с.
294062
   Волинський благовісник : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Укр. Православної Церкви Київського Патріархату ; голов. ред. В. Вакін ; редкол.: В. Вепрук, Б. Гринів, Стецько В.А. [та ін.]. – Луцьк, 2013-. – ISSN 2519-4348
№ 6. – 2018. – 368 с.
294063
   Волинський благовісник = Volynskyi blahovisnyk : богословсько-історичний науковий журнал / Волинська православна богословська акад. Православної Церкви України ; редкол.: В. Вакін, В. Фульмес, В. Лозовицький [та ін.]. – Луцьк : Волинська православна богословська академія, 2013-. – ISSN 2519-4348
№ 7. – 2019. – 415, [1] с.
294064
  Шеломанова-Булавка Волинський дерев"яний храм XVII - XIX ст. у контексті діалогу культур // Матеріали науково-практичної конференції "Діалог культур: дослідження, практики, виклики" : 3-5 жовт. 2011 р. / "Діалог культур: дослідження, практики, виклики", наук.-теорет. конф. – Київ : НАКККіМ, 2011. – С. 193
294065
   Волинський короткий літопис (862 - 1541) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 50-71. – ISBN 978-617-7023-51-6
294066
  Кот С. Волинський краєзнавчий музей. / С. Кот, О. Ошуркевич. – К.
1. – 1996. – 71с.
294067
  Корнилович М. Волинський кріпацький селянський двір і громада у першій половині XIX віку / М. Корнилович. – Київ, 1930. – с. 263-320
294068
  Симакович Г.В. Волинський ліс / Г.В. Симакович, Д.А. Телішевський. – Л, 1975. – 63с.
294069
  Місило Є. Волинський міф "100 тисяч" // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2019. – 10 лютого (№ 6)


  Полемічна стаття польського історика Євгена Місила про трагічні 40-ві роки у польсько-українських відносинах.
294070
  Місило О. Волинський міф "100 тисяч" // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2019. – 17 лютого (№ 7)
294071
  Місило Є. Волинський міф "100 тисяч" // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2019. – 24 лютого (№ 8)
294072
  Місило Є. Волинський міф "100 тисяч" // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 3 березня (№ 9). – С. 9-10. – ISSN 0027-8254
294073
   Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник. – Луцьк
Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – 2004. – 394 с.
294074
   Волинський музейний вісник : науковий збірник / Управ. культури і туризму Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Каф. документознавства і музей. справи Волин. нац. ун-ту ім. Л. Українки ; відп. за вип. А. Силюк. – Луцьк : Пульс
Вип. 2. – 2010. – 215 с.
294075
  Костриця М.Ю. Волинський науково-дослідний музей - спадкоємець ТДВ // Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті / М.Ю. Костриця. – Житомир : М.А.К., 2001. – С. 111-130. – ISBN 966-7626-11-3
294076
   Волинський національний університет імені Лесі Українки / [редкол.: Коцан І.Я, Жулинський М.Г., Юхновський І.Р. та ін. ; кер. проекту С. Гаврилюк ; упоряд. А. Митко ; ред.: Л. Кух, О. Фесик, В. Корнійчук ; фото.: В. Лук"янчук]. – Луцьк : [ВАТ "Волинська обласна друкарня"], 2010. – 244, [2] с. : іл., фотогр. – Ювілейне видання до 70-річчя Волинського нац. ун-ту ім. Л. Українки
294077
   Волинський національний університет імені Лесі Українки став східноєвропейським // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 9 липня (№ 28)


  Волинський національний університет імені Лесі Українки буде перейменовано у Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.
294078
  Дем"янюк О. Волинський пантеон: Схід - 2014 / Олександр Дем"янюк, Геннадій Гулько. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Луцьк : [б. в.], 2015. – 132 с. : іл. – Авт. на обкл. не зазначені. – Бібліогр. наприкінці ст.
294079
  Радишевський Р. Волинський період життя та творчості // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 21 : Юзеф Ігнацій Крашевський: діалог із Україною/ Радишевський Р. – С. 17-25. – ISBN 978-966-2462-81-4


  Про письменницьку працю Ю.І. Крашевського на Волині.
294080
  Костянко О.П. Волинський період у творчості Т.Г. Шевченка / О.П. Костянко, О.М. Кузьмик // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 5-14. – ISBN 978-966-7359-72-0
294081
  Замлинський В.О. Волинський полк іде в революцію / В.О. Замлинський. – Львів : Каменяр, 1967. – 176 с.
294082
  Замлинський В.О. Волинський полк іде в революцію / В.О. Замлинський. – Вид. 2-е, доп. – Львів : Каменяр, 1972. – 272 с.
294083
  Замлинський В.О. Волинський полк іде в революцію / В.О. Замлинський. – Вид. 3-е. – Львів : Каменяр, 1977. – 192 с.
294084
  Замлинський В.О. Волинський полк іде в революцію / В.О. Замлинський. – Київ, 1986. – 440 с.
294085
  Возняк М.С. Волинський співаник Степана Білецького / Подав Михайло Возняк, 1929. – 13 с. – Окр. відб.: Матеріали до етнології й антропології, 1929 р., т. 21-22


  Піснь на рождество Христово («Запріг Юзеф кобилу в візок...»). — Вперше надруковано у статті Возняка М. «Волинський співаник Степана Білецького». — У кн.: Матеріали до етнології й антропології, Львів, 1929, т. XXI — XXII, с. 248 — 249, за рукописом ...
294086
  Дика Л.В. Волинський, західноволинський чи середньонадбужанський говір? // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 28-32. – ISSN 1996-9872
294087
  Лук"янчук Г. Волинським студіям - 70! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 26-31 грудня (№ 52). – С. 2


  У червоному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулося засідання Міжнародного громадського об"єднання "Волинське братство", присвячене 70-річчю від дня заснування унікальної наукової установи - Інституту дослідів ...
294088
  Лук"янчук Г. Волинським студіям - 70! // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 12-26 грудня (№ 47/48). – С. 18-19


  В червоному корпусі КНУ імені Тараса Шевченка зібралися київські волиняни, науковці, дослідники, вчені, письменники, академіки, представники земляцтв у місті Києві, щоб відзначити 70-річчя створення Інституту дослідів Волині у м. Вінніпег (Канада). ...
294089
  Сорока М. Волинські акценти Михайла Грушевського // Волинь моя / Міжнародне громадське об"єднання "Волинске братство" ; редкол.: В. Білан, М. Жулинський, Л. Кравчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 9. – С. 56-80. – ISBN 966-617-7381-44-9
294090
   Волинські Афіни 1805-1833 : Збірник наукових праць. – Тернопіль : Богдан, 2006. – 304с. – Парал. тит. арк. польською мовою. – ISBN 966-408-108-6
294091
   Волинські горизонти. – Львів, 1980. – 64с.
294092
   Волинські дороги Уласа Самчука : збірник. – Рівне : Азалія, 1993. – 108с. – (Серія книг "Реабілітовані історією"). – ISBN 5-7707-5254-8
294093
  Бортнікова А.В. Волинські замки - резиденції старост в XVI ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 454-461. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
294094
  Русов С. Волинські записки (? - 1842) // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 365-429. – ISBN 978-617-7023-51-6
294095
  Горін С.М. Волинські монастирі під патронатом князів Корецьких (до середини XVII століття) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – Т. 104 : Історичні науки. – С. 9-13. – ISSN 1996-5931
294096
  Ярмошик І. Волинські мотиви в історичних дослідженнях Юліана-Урсина Нємцевича (1758-1841) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С. 51-54. – ISSN 1999-4966
294097
  Суліменко О. Волинські німці в кінці XVIII - на початку XX століття (історіографічний огляд проблеми) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 160-163


  Статтю присвячено комплексному дослідженню стану розробки теми "Волинські німці в кінці XVIII - на початку XX ст." Розглядається історіографія проблеми та джерельна база, починаючи з XIX ст. і до кінця 90-х рр. XX ст. Der Artikel ist der komplexen ...
294098
  Левицький О.І. Волинські оповідання : : З житя XVI і XVII вв ; З портретом Анни Альоїзи Острозької / Орест Левицький. – [Київ] : Виданнє Т-ва прихильників укр. літ., науки і штуки ; [К.]: Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1914. – 214 с. – Прим. № 109313 дефектний відсутні с. 197-214


  Зміст: Ганна Монтовт; Пашквіль; Превелебний сват; Єзуїтська преподобниця
294099
  Олійник М.Я. Волинські оповідання / Олійник М.Я. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 107 с.
294100
   Волинські письменники в діаспорі : бібліограф. покажчик / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; [уклад. Л.П. Дейнека ; упоряд. Н.Г. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки. – (Серія "Літературна Волинь")
Вип. 1. – 2011. – 90, [2] с.
294101
  Козицький А. Волинські події 1943 р.: невдала спроба "геноцидної інтерпретації" // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 19-26. – ISBN 978-966-600-651-9
294102
  Єршов В.О. Волинські полоністичні студії : [зб. наук. статей] / Володимир Єршов ; [М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка]. – Житомир : Полісся, 2014. – 254, [2] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Серія "Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка"). – ISBN 978-966-655-740-0


  Зміст: Поетика звуку, кольору та слова Правобережжя ; Польськомовна Волиніка. Простір, час, епоха: портрети та сильветки ; Олізарознавство. Густав Олізар у просторі і часі.
294103
  Кондратович О. Волинські постові пісні // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 160-167


  Пісні, які виконуються у Великий піст
294104
  Міщук С.М. Волинські старожитності в наукових студіях українських учених другої половини ХІХ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 265-273. – ISSN 2222-4203
294105
  Дяченко Л. Волинські файли // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 106. – ISBN 978-617-7625-59-8


  Центр літературної творчості разом зі Спілкою письменників України та Міжнародним благодійним фондом національної пам"яті України взяв участь у Днях літератури та мистецтва на Волині.
294106
  Бондаренко Г. Волинській обласній організації національної спілки краєзнавців України — 20 років // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 113-121
294107
  Нємєц В. Волинсько-подільські паралелі у структурі сватання і оглядин (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 4-14


  У статті на основі польових етнографічних матеріалів і опублікованих джерел та історіографії здійснюється порівняльний аналіз етапів сватання і оглядин у структурі весільного обряду на теренах етнографічної Волині та Полісся. Автор проводить паралелі ...
294108
  Діяк І.В. Волинсько-Холмська трагедія / Іван Діяк. – Київ : Світ Успіху, 2010. – 182, [4] с. : мапи, іл. – ISBN 978-966-8352-42-3
294109
  Діяк І.В. Волинсько-Холмська трагедія / Іван Діяк. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Світ Успіху, 2016. – 317, [1] с. : іл., карти. – Бібліогр.: с. 184-188. – ISBN 978-617-7324-08-8


  У пр. №1721779 напис: Шановному Володимиру Івановичу з вдячністю від автора. Підпис. 14.11.2016
294110
  Тил Й.К. Волинщик із Стракониць : Народна казка з піснями на 3 дії / Й.К. Тил. – Київ : Мистецтво, 1954. – 96 с.
294111
  Федорчук Я.П. Волинянин / Ярослав Федорчук. – Київ : Просвіта. – ISBN 966-8547-89-6
Кн. 1 : Дитинство і юність. – 2007. – 176 с.
294112
  Федорчук Я.П. Волинянин / Ярослав Федорчук. – Київ : Міленіум. – ISBN 978-966-8063-66-4
Кн. 2 : Напередодні. – 2011. – 223, [1] с., XXIV с. фотоіл.
294113
  Стецюк Я.Н. Волинянка / Я.Н. Стецюк. – К., 1960. – 48с.
294114
  Яблонський В. Волинь-1943: погляд через 70 років = Напередодні 70-х роковин Волинської трагедії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 6-12 квітня (№ 13). – С. 1, 15


  Складнаісторія України ввібрала в себе низку подій співжиття польського та українського народів, де життя чи смерть часто ставали перепусткою в майбутнє, в якому вчорашні друзі, сусіди й навіть рідня виступали вже запеклими ворогами. Великого розголосу ...
294115
  Хмелюк М. Волинь - лейтмотив прозової творчості Лесі Українки // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 54-57. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
294116
  Сокирко Л. Волинь / Л. Сокирко. – Х, 1929. – 19с.
294117
  Харчук Б.М. Волинь : роиан / Борис Харчук. – Київ : Молодь, 1959. – 348 с.
294118
  Харчук Б.М. Волинь : роман / Борис Харчук. – Київ : Молодь
Кн. 2. – 1961. – 420 с.
294119
  Харчук Б.М. Волинь : роман / Борис Харчук. – Киев : Молодь
Кн. 3. – 1963. – 441 с.
294120
  Харчук Б.М. Волинь : роман / Борис Харчук. – Київ : Молодь
Кн. 4. – 1966. – 383 с.
294121
   Волинь. – Київ, 1971. – 175с.
294122
  Харчук Б.М. Волинь : роман / Б.М. Харчук. – Київ : Дніпро
Кн. 1-2. – 1988. – 567 с.
294123
  Харчук Б.М. Волинь : роман / Б.М. Харчук. – Київ : Дніпро
Кн. 3-4. – 1988. – 750 с.
294124
   Волинь : Щоквартальний суспільно-політичний, літературно-мистецький і науково-популярний ілюстрований часопис Анатолія Якубюка. – Луцьк, 1990-. – ISSN 0869-1142
№ 1. – 1991
294125
  Самчук У. Волинь : роман у 3 ч. / У. Самчук. – Київ
Ч. 1 : Куди тече та річка?. – 1993. – 573 с.
294126
  Самчук У. Волинь : роман у 3 ч. / У. Самчук. – Київ
Ч. 2 : Війна і революція. – 1993. – 334 с.
294127
  Івченко Андрій Волинь // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 55
294128
  Маркіш П. Волинь : поезія: уривки з поеми // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 260/261. – С. 295-312
294129
  Мотика Гжегож Волинь 1943 року // Критика. – Київ, 2003. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 10-12
294130
  Огієнко В. Волинь 1943 року: перспективи українсько-польського примирення // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 109-120. – ISBN 978-966-1594-12-7
294131
  Демченко О. Волинь 43: чи можливе примирення? / О. Демченко, В. Демченко // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 13 березня (№ 11). – С. 1, 9. – ISSN 0027-8254


  28 лютого в КНУ імені Тараса Шевченка відбулася публічна дискусія "Волинь 43". Доповідачами були дослідники Волинської трагедії 1943 року: з української сторони - В. В"ятрович, канд. істор. наук, голова Українського інституту національної пам"яті, ...
294132
  Констанкевич І. Волинь в автобіографічному наративі Євгена Сверстюка // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 16-21. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
294133
  Кучинко М. Волинь в державотворчих процесах XII - XIV століть // Пам"ятки України: національна спадщина / ГО "Українське т-во охорони пам"яток історії та культури" ; ВБО "Український фонд культури" ; Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред. Д. Чобіт. – Київ, 2017. – № 1 (6/7) : Українська Волинська держава XIV-XV століть. – С. 4-10
294134
  Дем"янюк О.Й. Волинь в добу Української Центральної Ради: військово-політичні аспекти // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 111-120. – ISSN 2313-5603
294135
  Примак А.Ф. Волинь в епістолярній спадщині М.Ф. Біляшівського // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 166-171. – ISBN 966-531-142-5
294136
  Кралюк П. Волинь в житті та творчості Тараса Шевченка : монографія / Петро Кралюк. – Луцьк : Твердиня, 2006. – 80 с. – ISBN 966-8770-38-2
294137
  Ярмошик Іван Іванович Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях XIX - XX століть : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Ярмошик Іван Іванович ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
294138
  Ярмошик Іван Іванович Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях ХІХ - ХХ століть : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.06 / Ярмошик Іван Іванович; Ярмошник Іван Іванович ; Житомир. інженер.-технолог. ін-т. – Житомир, 1998. – 286 л. – Бібліогр.:л.154-211
294139
  Мицик Ю.А. Волинь в роки визвольної війни українського народу середини ХVІІ століття : Документи і матеріали / Ю.А. Мицик, В.І. Цибульський. – Рівне : Перспектива, 1999. – 120с. – ISBN 966-95570-2-Х
294140
  Голіков А. Волинь зелена / А. Голіков. – Харків, 1927. – 38с.
294141
  Бондаренко Г. Волинь і Волинське Полісся в історичному краєзнавстві // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. 15-16 листоп. 2012 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [відп. ред. О. Федчук]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ ; Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 13-19
294142
   Волинь і Полісся у невідомій епістолярній спадщині ОУН і УПА, 1945-1954 / [упоряд.: В. Ковальчук, В. Огороднік] // Літопис УПА : нова серія / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [ та ін. ; ред. рада : П. Сохань (співголова), П.Й. Потічний (співголова) та ін.]. – Київ ; Торонто : Літопис УПА, 2011. – Т. 16 : Волинь і Полісся у невідомій епістолярній спадщині ОУН і УПА, 1944-1954 рр. – С. 1-1021. – ISBN 978-1-897431-33-7
294143
   Волинь і Полісся: УПА та запілля 1943-1944. Доументи і матеріали // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ. Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" та ін. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 1999. – Том 2 : Волинь і Полісся: УПА та Запілля 1943-1944: Документи і матеріали. – с.1-724. – ISBN 966-02-0474-4
294144
  Баженов Л.В. Волинь і Старокостянтинів в житті та дослідженнях Олексія Барановича / Л.В. Баженов, С.Е. Баженова // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 363-368. – (Історичні науки ; Вип. 5)


  До 120-річчя від дня народження українського історика.
294145
   Волинь і Холмщина 1938 - 1947 рр. Польсько-українське протистояння та його відлуння : Дослідження, документи, спогади. – Львів, 2003. – 813с. – (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАНУ. Ін-тут українознавства ім. І.Крип"якевича ; 10). – ISBN 966-02-2291-2
294146
   Волинь історична : Збірник наукових статей. – Рівне : видавець Олег Зень, 2007. – 98с. : іл. – ISBN 978-966-96738-1-7
294147
   Волинь моя. – Київ, 2001-
Вип. 1. – 2001
294148
   Волинь моя. – Київ : Київська правда, 2001-
Вип. 2. – 2002
294149
   Волинь моя. – Київ, 2001-
Вип. 3. – 2003
294150
   Волинь моя. – Київ : Видавництво "Київська правда", 2001-
Вип. 5. – 2005. – 287, [1] с.
294151
   Волинь моя / журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинске братство". – Київ, 2001-. – ISBN 966-97118-5-4
Вип. 7. – 2010
294152
   Волинь моя / Міжнародне громадське об"єднання "Волинске братство" ; редкол.: В. Білан, М. Жулинський, Л. Кравчук [та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Рута, 2001-. – ISBN 966-617-7381-44-9
Вип. 9. – 2017. – 384 с.
294153
   Волинь на зламі століть: історія краю (1989-2000 рр.). – Луцьк : Ред.-вид.відд."Вежа" Волин.держ.ун-ту ім.Лесі Українки, 2001. – 694с. – ISBN 966-600-064-4
294154
  Калита Ф.І. Волинь наша Радянська / Ф.І. Калита. – Львів, 1967. – 92с.
294155
   Волинь Радянська: документи і матеріали. – Львів
ч. 4. – 1984. – 227с.
294156
  Дем"янюк О.Й. Волинь та Галичина в українсько-польських стосунках у 1919 р. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 584 : Держава та армія. – С. 113-119. – ISSN 0321-0499
294157
  Дем"янюк Олександр Волинь та Галичина у державницьких поглядах Михайла Грушевського // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С. 71-80. – ISSN 0869-3595
294158
  Сорока Ю. Волинь та інші західноукраїнські землі в 1939-1941 роках // Волинь моя / Журнал Міжнародного громадського об"єднання "Волинске братство". – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 87-103.
294159
  Кралюк П.М. Волинь та Поділля у житті Тараса Шевченка : монографія, оповідання / Петро Кралюк. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 108 с. : іл. – ISBN 978-966-8770-73-9
294160
   Волинь туристська : путывник. – Львів : Каменяр, 1975. – 127с.
294161
  Міщук С.М. Волинь у біографії і творчості Павла Тутковського (кінець XIX - початок XX ст.) / С.М. Міщук, Г.А. Міщук // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 148-162


  У статті висвітлено волинський період життєвого та творчого шляху природознавця, основоположника української геологічної та географічної шкіл Павла Аполлоновича Тутковського (1858-1930). Увагу зосереджено на тому, що детальне вивчення Волині було ...
294162
  Карп"юк А. Волинь у житті і творчості Леоніда Мосендза // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 21 вересня (№ 37). – С. 7
294163
  Мардієва А. Волинь у житті і творчості польських письменників // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 31-34. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
294164
  Кралюк П. Волинь у житті і творчості Тараса Шевченка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 9. – С. 96-110. – ISSN 0042-9422
294165
  Кралюк П. Волинь у житті і творчості Тараса Шевченка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 10. – С. 92-106. – ISSN 0042-9422
294166
  Кралюк П. Волинь у житті і творчості Тараса Шевченка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 6. – С. 68-76. – ISSN 0042-9422
294167
  Кралюк П. Волинь у житті і творчості Тараса Шевченка. // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 4. – С.82-90. – ISSN 0042-9422
294168
  Кралюк П. Волинь у житті і творчрсті Тараса Шевченка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 7/8. – С. 120-140. – ISSN 0042-9422
294169
   Волинь у житті та творчості письменників : Збірник наукових праць. – Луцьк : Вежа, 1999. – 158с. – ISBN 966-7294-55-2
294170
   Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 254, [2] с. – Сер. засн. в 2005 р. – Бібліогр. в кінці ст. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
294171
  Кучеренко О. Волинь у житті українського письменника, педагога і громадського діяча М.П. Левицького // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 80-85. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
294172
  Мацелюх К.С. Волинь у наукових дослідженнях Петра Абрамовича // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 118-121. – ISBN 978-966-493-676-4


  Абрамович Петро Никандрович — український громадсько-освітній діяч, педагог, краєзнавець, бібліограф, магістр богослов"я
294173
  Сіпко Серж Волинь у Новому Світі: українські поселення в Парагваї / Сіпко Серж, Кашпіровська Ірина // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 289-293
294174
  Федько Г.Г. Волинь у піснях / Г.Г. Федько. – Львів, 1969. – 222с.
294175
  Оляндер Л. Волинь у поетичному світі Оксани Лятуринської // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 352-355
294176
  Кравченко С. Волинь у польсько-українському дискурсі Юзефа Лободовського // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – № 5/6 (5). – С. 113-116. – ISSN 2226-8669
294177
  Ярошинський О.Б. Волинь у роки Української національної революції середини 17 ст. / Ярошинський О.Б. – Київ : Стилос, 2005. – 460с. – ISBN 966-8518-22-5
294178
  Вернюк Я. Волинь у фольклорно-етнографічних студіях В"ячеслава Камінського // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.74-78
294179
   Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 16 : Мова і вірш. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
294180
   Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць]. – Луцьк : Вежа, 2006-
Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – 2007. – Резюме укр., англ. мовами
294181
   Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць. – Луцьк : Вежа, 2006-
Вип. 3 : Українська і польська література для дітей та юнацтва. – 2007. – 252 с. – Резюме укр., англ. мовами
294182
   Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2006-
Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
294183
   Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2006-
Вип. 12 : Імагологічні виміри національної літератури. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
294184
   Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 13 : Портрет кафедри української літератури у часі. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
294185
   Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
294186
   Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 15 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
294187
   Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 17 : Лінгвостилистика ХХІ століття: стан і перспективи. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
294188
   Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
294189
   Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – 2015. – 327 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
294190
   Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2006-. – ISSN 2304-9383
Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – 2016. – 572 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
294191
  Терський С. Волинь часів великого князя Дмитра-Любарта // Пам"ятки України: національна спадщина / ГО "Українське т-во охорони пам"яток історії та культури" ; ВБО "Український фонд культури" ; Ін-т археології НАН України [та ін.] ; голов. ред. Д. Чобіт. – Київ, 2017. – № 1 (6/7) : Українська Волинська держава XIV-XV століть. – С. 30-45
294192
  Вільний В.М. Волинь шахтарська : поезії / В.М. Вільний. – Київ, 1967. – 115 с.
294193
  Халак Н. Волинь, 1943 рік. Рубікон польської історіографії / розмову вів Богдан Гук


  Розмова з Надією Халак, істориком, працівником Інституту української археографії і джерелознавства НАН України у Львові. Згадуються дослідження українського історика, фахівця з історії українського націоналізму, доктора історичних наук, декана ...
294194
  Гук Б. Волинь, яку запам"ятали // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 8 січня (№ 2). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Книга Володимира В"ятровича "За лаштунками "Волині-43". Невідома польсько-українська війна" та усна історія. Яка роль спогадів та записів усної історії для волинських досліджень.
294195
  Стаховський Дмитро Волинь. Водяники та вугри Шацьких озер // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 36-41 : фото
294196
  Батюшков П.М. Волинь. Історичні долі південно-західного краю / П.М. Батюшков. – Дніпропетровськ : Січ, 2004. – 424с. – ISBN 966-511-405-0
294197
  Кучерепа М.М. Волинь: 1939-1941 рр. : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Микола Кучерепа, Валентин Вісин ; М-во освіти та науки Укр. ; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки ; Ред.-вид. група "Реабілітовані історією". – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2005. – 486 с., СХІІ с. іл. : табл. – (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією"). – ISBN 966-361-070-0
294198
   Волисполкомы и Сельсоветы по данным обследования ЦКК и РКП(б) и НКРКИ. – М., 1924. – 220с.
294199
  Браунер А. Волк / А. Браунер. – 7 с. – Отд. оттиск из: "Школьные Экскурсии и Школьный музей"
294200
  Дементьев Г.П. Волк / Г.П. Дементьев. – Москва-Ленинград : Внешторгиздат, 1933. – 51с.
294201
  Соколов А.А. Волк / А.А. Соколов. – Москва, 1951. – 88 с.
294202
  Такакура Т. Волк / Т. Такакура. – М., 1959. – 142с.
294203
  Соловьев Д. Волк и его истребление / Д. Соловьев. – Пг., 1919. – 72с.
294204
  Крылов И.А. Волк и журавель / И.А. Крылов. – Москва, 1944. – 7с.
294205
  Крылов И.А. Волк и журавль / И.А. Крылов. – Ленинград : Советский художник, 1947. – 8 с.
294206
  Акулинин В.И. Волк и звезды : басни / В.И. Акулинин ; илл. В.И. Ковалев. – Владимир : Владимирское книжное издательство, 1959. – 56 с., ил.
294207
   Волк и лиса. – Ташкент, 1975. – 256с.
294208
   Волк и Лиса. – Ташкент, 1970. – 255с.
294209
   Волк и Лиса. – изд. 2. – Ташкент, 1970. – 256 с.
294210
  Козлов В.Ф. Волк и Филин: Повесть: (Для сред. и ст. шк. возраста). / В.Ф. Козлов. – Л., 1989. – 142с.
294211
  Крылов И.А. Волк на псарне / И.А. Крылов. – Чебоксары, 1944. – 4с.
294212
  Крылов И.А. Волк на псарне / И.А. Крылов. – Свердловск, 1947. – 14с.
294213
  Фаллада Г. Волк среди волков : [роман] ; пер. с нем. / Ганс Фаллада. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1957. – 878 с.
294214
  Потапов П.А. Волк тундры / П.А. Потапов, К.Ф. Панферов. – Сыктывкар, 1965. – 200с.
294215
  Гурский И.Г. Волк юга Европейской части СССР. : Автореф... канд.биол.наук: 097 / Гурский И.Г.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1969. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
294216
   Волк: происхождение. систематика, морфология, экология. – М., 1985. – 606с.
294217
  Соколов Б. Волкер - Сурков: безкінечна дипломатія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 31 січня (№ 16). – С. 3


  Донбас: Кремль пропонує схему, яка є неприйнятною не тільки для України, а й для Америки.
294218
  Песков В. Волки : Закон стаи // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 1. – С. 104-114 : Фото. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 1029-5828
294219
  Соловьев А.К. Волки гибнут в капканах / А.К. Соловьев. – М., 1976. – 256с.
294220
  Каверзнев В.Н. Волки и их истребление. / В.Н. Каверзнев. – М.-Л., 1933. – 113с.
294221
  Миленушкин Ю.И. Волки и их истребление. Сб. ст. / Ю.И. Миленушкин. – М., 1950. – 112с.
294222
   Волки и овцы. – Москва, 1946. – 48 с.
294223
  Островский А.Н. Волки и овцы. Комедия / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1928. – 125с.
294224
  Островский А.Н. Волки и овцы. Комедия / А.Н. Островский. – Ленинград, 1935. – 158с.
294225
  Островский А.Н. Волки и овцы. Комедия / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1937. – 174с.
294226
  Островский А.Н. Волки и овцы. Комедия / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1949. – 144с.
294227
  Былинов А. Волки на Волчьей / А. Былинов. – Днепропетровск, 1965. – 228с.
294228
  Метелкин Николай Волки Норвегии должны жить : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 5-6
294229
   Волков Андрей Михайлович (1927-2015) // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 5. – С. 1028 : фото. – ISSN 0016-7886
294230
   Волков В.В.. – М., 1956. – 67с.
294231
   Волков Володимир Михайлович // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 2. – С. 40
294232
   Волков Сергій Васильович // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2016. – Т. 82 , № 3/4, март. – С. 128. – ISSN 0041-6045


  Присвячено світлій пам"яті Волкова Сергія Васильовича, засл. діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, академіка НАН України, доктора хімічних наук, професора.
294233
  Даниленко В. Волковинський Валерій Миколайович [1948] // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 60-61 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
294234
  Дука М.В. Волковинський Василь Іванович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 174. – ISBN 96966-8060-04-0
294235
   Волкович Віктор Леонідович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 226-227. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
294236
   Волковінський Василь Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 27. – ISBN 966-8352-11-4
294237
  Семенова М. Волкодав : [роман] / М. Семенова; Мария Семёнова. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2006. – 640с. – ISBN 5-91181-148-0
294238
   Волластонит. – Москва : Наука, 1982. – 111с.
294239
   Воллго-Дон. – М.
4. – 1956. – 427с.
294240
  Лиджиев Э. Волна / Э. Лиджиев. – Элиста, 1960. – 48с.
294241
   Волна. – Ярославль, 1963. – 72с.
294242
  Албогачиев М. Волна : сборник стихов / М. Албогачиев. – Грозный : Чечено-Ингушетское книжное издательство, 1968. – 20 с.
294243
   Волна за волной. – Владивосток, 1960. – 123с.
294244
  Йильсетер С. Волна за волной / С. Йильсетер. – Москва : Мысль, 1965. – 143с. – (Рассказы о природе)
294245
  Мин Е.М. Волна и камень. / Е.М. Мин. – М-Л, 1965. – 142с.
294246
  Калган А.Д. Волна Октября. : историч. драма в 4-х актах / А.Д. Калган; пер. с чуваш. А.Казакова. – Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 1967. – 168 с.
294247
  Кузькин М.Г. Волна сенокосная / М.Г. Кузькин. – Абакан, 1962. – 108с.
294248
  Котляров Б.И. Волна. / Б.И. Котляров. – Харьков, 1987. – 85с.
294249
  Биккулов Ш. Волнам навстречу : стихи / Ш. Биккулов; перевод. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1972. – 71 с.
294250
  Хаустов Л.И. Волне навстречу / Л.И. Хаустов. – Л, 1958. – 140с.
294251
  Ненароков А.П. Волней народов. / А.П. Ненароков, А.В. Проскурин. – М., 1983. – 238с.
294252
  Волгин И.Л. Волнение / И.Л. Волгин. – Москва, 1965. – 87с.
294253
  Гофман В.Г. Волнение звука / В.Г. Гофман. – М, 1990. – 141с.
294254
  Панкратов Ю.И. Волнение. / Ю.И. Панкратов. – М., 1966. – 112с.
294255
  Бонч-Бруевич В.Д. Волнения в войсках и военные тюрьмы» : предисловие; вступительная статья "Солдатчина" / Владимир Бонч-Бруевич. – Петроград : Книгоиздат "Жизнь и знание" ; [Тип. Д.П. Рузского], 1918. – XXII, 135 с. – (Книгоиздательство "Жизнь и знание" : Библиотека обществоведения ; Кн. 36)
294256
  Ляпин Д.А. Волнения в русских городах в середине XVII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 4. – С. 15-28. – ISSN 0042-8779
294257
  Хаким С.Т. Волнения и тревоги : стихи и поэмы / С.Т. Хаким; пер. с татар. – Казань : Таткнигоиздат, 1957. – 167 с.
294258
  Хонькин Д.Н. Волнения ижемских крестьян 1833-1838 гг. / Д.Н. Хонькин. – Сыктывкар, 1941. – 84с.
294259
  Горовой Ф.С. Волнения крестьян Пермского Предуралья в 60-х годах 19 в. / Ф.С. Горовой. – Молотов, 1951. – 155с.
294260
  Орлов А.С. Волнения на Урале в 50-60 годы 18 в. и экспедиция А.А.Вяземского - А.И.Бибикова. : Автореф... Канд.ист.наук: / Орлов А.С.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1971. – 23л.
294261
  Орлов А.С. Волнения на Урале в середине ХУШ в. / А.С. Орлов. – Москва, 1979. – 264с.
294262
  Ясинский М.Н. Волнения помещичьих крестьян Киевской губернии в 1855 году : [Чит. в заседании Ист. о-ва Нестора-Летописца 26 нояб. 1889 г.] / [соч.] М.Н. Ясинского // Главный Литовский трибунал, его происхождение, организация и компетенция / М.Н. Ясинский. – Киев, 1901. – Вып. 1 : Происхождение Главного Литовского трибунала. – [2], 54 с. – (Очерки по истории судоустройства в Литовско-Русском государстве)


  На тит. л. дарственная надпись от автора: Дорогой сестре Зинаиде Захар... Андриенко. бр. Киев 13 сент. 1890
294263
  Немцов В.И. Волнения, радости, надежды : Мысли о воспитании / В.И. Немцов. – 2-е, доп. – Москва : Политиздат, 1963. – 476, [3] c.
294264
   Волненко Олександр Анатолійович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 22 : Олександр Волненко. – С. 3-31.
294265
  Калецкий А.А. Волнистые попугайчики. / А.А. Калецкий. – М., 1959. – 24с.
294266
  Губей Г. Волні шумят / Г. Губей. – Казань, 1947. – 29с.
294267
  Карпенко М.Г. Волно-эффект и кислотность конценртированных кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Карпенко М.Г.;. – Х., 1972. – л.
294268
   Волноваха. – Донецк, 1972. – 60с.
294269
  Тетерюк В.С. Волновахская двухлетка / В.С. Тетерюк. – Донецк, 1968. – 52с.
294270
   Волновая диагностика приземной плазмы. – М., 1988. – 214с.
294271
  Накоряков В.Е. Волновая динамика газо- и парожидкостных сред / В.Е. Накоряков. – М., 1990. – 248с.
294272
  Зоммерфельд А. Волновая механика : пер. с нем. / А. Зоммерфельд. – Ленинград ; Москва : ГТТИ
Ч. 2 : Строение атома и спектры. – 1933. – 368 с.
294273
  Френкель Я.И. Волновая механика / Я.И. Френкель. – Ленинград; Москва : ОНТИ
Ч. 2. – 1934. – 716 с.
294274
  Мотт Н.Ф. Волновая механика и ее применения : Пер.с англ. / Н.Ф. Мотт, И.Н. Снеддон. – Москва : Наука, 1966. – 427 с.
294275
  Мотт Н. Волновая механика и ее применения = Wave mechanics and applications / Н. Мотт, И. Снеддон; пер. с англ. В.Л. Гуревича. – 3-е изд., стереотипное. – Москва : КомКнига, 2007. – 432с. – ISBN 978-5-484-00860-5
294276
  Мотт Н.Ф. Волновая механика и физика ядра : пеер. с нем. / Н.Ф. Мотт. – Ленинград-Москва : ОНТИ, 1936. – 112 с.
294277
  Френкель Я.И. Волновая механика. / Я.И. Френкель. – Ленинград; Москва : ГТТИ
Ч. 1. – 1934. – 388с.
294278
  Калитеевский Н.И. Волновая оптика / Н.И. Калитеевский. – М., 1971. – 376 с.
294279
  Калитеевский Н.И. Волновая оптика : Учеб.пособие / Н.И. Калитеевский. – Москва : Высшая школа, 1978. – 384с.
294280
  Калитеевский Н.И. Волновая оптика = Wave optics : учебное пособие для студ. вузов / Н.И. Калитеевский ; [оформ. обл.: С. Шапиро, А.Лапшин]. – Изд. 5-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2008. – 480 с. : илл. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература" / [ред. совет сер.: Ж.И. Алферов и др.] ; Классическая учебная литература по физике). – ISBN 978-5-8114-0666-1
294281
  Клинов В. Волновая природа научно-технического прогресса и большие циклы конъюнктуры мирового хозяйства // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.3-33. – ISSN 0207-3676
294282
  Паин Э.А. Волновая природа подъема традиционализма на рубеже XX-XXI веков // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 43-56. – ISSN 0869-0499
294283
  Годен М. Волновая функция Бете. / М. Годен. – Москва : Мир, 1987. – 352 с.
294284
   Волноводная оптоэлектроника / Т. Тамир, Х. Когельник, У. Бернс, А. Милтон, Р. Олфернес, И. Каминов, Р. Такер, Ф. Леонбергер, Дж. Доннелли; Аникин В.И. – Москва : Мир, 1991. – 574 с.
294285
  Покровский Ю.А. Волноводно-диэлектрические резонаторы с запредельными связями / Ю.А. Покровский, В.И. Афромеев. – Тула, 1987. – 72 с.
294286
  Капилевич Б.Ю. Волноводно-диэлектрические фильтрующие структуры / Б.Ю. Капилевич, Е.Р. Трубехин. – Москва, 1990. – 272 с.
294287
  Лебле С.Б. Волноводное распространение нелинейных волн в стратифицированных средах / С.Б. Лебле. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1988. – 200 с.
294288
  Яшнов Владимир Александрович Волноводное распространение низкочастотных электромагнитных волн в околоземной плазме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Яшнов Владимир Александрович; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1985. – 15л.
294289
  Очкин В.Н. Волноводные газовые лазеры / В.Н. Очкин. – Москва : Знание, 1988. – 63 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 1 : Физика)
294290
  Капилевич Б.Ю. Волноводные диэлектрические фильтры / Б.Ю. Капилевич. – Москва, 1980. – 137 с.
294291
  Короткий Г.Г. Волноводные и оптические линии связи / Г.Г. Короткий. – Москва
Ч. 5. – 1971. – 76 с.
294292
  Венгер Евгений Федорович Волноводные и поверхностные поляритоны в слоистых полупроводниковых структурах на основе карбида и кремния. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Венгер Евгений Федорович; АН УССР. – К., 1981. – 21л.
294293
   Волноводные линии предачи с малыми потерями : Сборн. статей. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1960. – 480с.
294294
  Надель Ж.М. Волноводные линии связи / Ж.М. Надель. – Москва, 1975. – 64 с.
294295
  Попов А.Ю. Волноводные процессы в сверхпроводящих пленках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Попов А.Ю.; Лен. электротехн. ин-т. – Л., 1981. – 18л.
294296
  Дмитриев В.М. Волноводные резонаторы с переменным поперечным сечением. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дмитриев В.М.; Харьков.гос.ун-т. – Харьков, 1967. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
294297
  Гончаренко А.М. Волноводные свойства Р-п переходов и электромагнитная теория индекционных лазеров / А.М. Гончаренко, В.А. Карпенко, С.Н. Столяров. – Минск, 1970. – 96 с.
294298
   Волноводные тракты СВЧ. – Москва, 1991. – 68 с.
294299
   Волноводные устройства и линии передачи. – Саратов, 1985. – 92 с.
294300
  Фогельсон Б.А. Волноводы / Б.А. Фогельсон. – Москва : Военное издательство, 1958. – 125 с.
294301
   Волноводы с поперечным сечением сложной формы. – Харьков, 1979. – 127 с.
294302
   Волноводы сложных сечений. – Ростов-на-Дону, 1979. – 79 с.
294303
   Волноводы сложных сечений. – Москва, 1986. – 123 с.
294304
  Гальченко Н.А. Волноводы сложных сечений и плосковые линии / Н.А. Гальченко. – Ростов -на-Дону, 1978. – 175с.
294305
  Бушманов В.К. Волновое течение тонких слоев вязкой жидкости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бушманов В.К.; Ярославский гос.пед.ин-т. – Иваново, 1961. – 12л.
294306
  Белоносов С.М. Волновое уравнение в конусе, усеченном концентрическими сферами : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Белоносов С.М.; Ленинградский гос.ордена Ленина университет им. А.АЖданова. – Ленинград, 1949. – 5 с.
294307
  Зиман Ю.Л. Волновой алгоритм и электрические соединения / Ю.Л. Зиман, Г.Г. Рябов. – М, 1965. – 128с.
294308
   Волновой климат Балтийского моря на основе результатов, полученных с помощью спектральной модели SWAN / А.Ю. Медведева, В.С. Архипкин, С.А. Мысленков, С.С. Зилитинкевич // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 12-22 : рис., табл. – Библиогр.: с. 21-22. – (География ; № 1). – ISSN 0201-7385
294309
  Добролюбов А.И. Волновой перенос вещества / А.И. Добролюбов; Акад. наук. Беларуси; Ин-тут техн. кибернетики. – Минск : Беларуская навука, 1996. – 304с. – ISBN 985-08-0013-5
294310
  Журавлев В.Ф. Волновой твердотельный гироскоп / В.Ф. Журавлев, Д.М. Климов. – Москва, 1985. – 125с.
294311
   Волновые возмущения в атмосфере. – Алма-Ата, 1980. – 196с.
294312
  Дробжев Виктор Иванович Волновые возмущения в ионосфере средних широт : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.12 / Дробжев Виктор Иванович; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1981. – 22л.
294313
  Добролюбов А.И. Волновые движения деформируемых тел и жидкостей: Кинематика и массоперенос / А.И. Добролюбов. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 94 с. – ISBN 5-343-00054-1
294314
  Каплун Юрий Маркович Волновые движения жидкости в упругой цилиндрической оболочке с сужением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Каплун Юрий Маркович; АН УССР. Ин-т гидромеханики. – К., 1991. – 10л.
294315
  Одесский И.А. Волновые движения земной коры / И.А. Одесский. – Л., 1972. – 208с.
294316
   Волновые задачи механики деформируемых сред. – М.
Ч. 1. – 1990. – 154с.
294317
   Волновые задачи механики деформируемых сред. – М.
Ч. 2. – 1990. – 139с.
294318
  Гринченко В.Т. Волновые задачи рассеяния звука на упругих оболочках / В.Т. Гринченко, И.В. Вовк. – Киев : Наукова думка, 1986. – 237 с.
294319
  Новацкий В.К. Волновые задачи теории пластичности. / В.К. Новацкий. – М., 1978. – 307с.
294320
  Чернышев К.В. Волновые задачи теории упругости / К.В. Чернышев. – М., 1985. – 111с.
294321
  Шевчик В.Н. Волновые и колебательные явления в электронных потоках на сверхвысоких частотах / В.Н. Шевчик, Г.Н. Шведов, А.В. Соболева. – Саратов : Саратовский университет, 1962. – 336 с.
294322
   Волновые и флуктуационные процессы в лазерах. – Москва, 1974. – 415 с.
294323
  Павленкова Н.И. Волновые поля и модели континентальной земной коры : Автореф. дис. ... док. физ.-мат. наук / Павленкова Н.И. ; АН СССР, Ин-т физики земли. – Москва, 1973. – 41с.
294324
  Павленкова Н.И. Волновые поля и модель земной коры (континентальной части) / Н.И. Павленкова. – Киев : Наукова думка, 1973. – 219с.
294325
  Геллер Б. Волновые процессй в электрических машинах / Б. Геллер. – Л, 1960. – 631с.
294326
  Иродов И.Е. Волновые процессы : основные законы: [ учеб. пособие для вузов ] / И.Е. Иродов. – 2-е изд., доп. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2004. – 263с. – (Технический университет ; Общая физика). – ISBN 5-94774-008-7
294327
  Иродов И.Е. Волновые процессы : основные законы / И.Е. Иродов. – 3-е изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 264 с. – (Технический университет). – ISBN 5-94774-519-4
294328
   Волновые процессы в двухфазных средах. – Новосибирск, 1980. – 129с.
294329
  Барбараш А. Волновые процессы в живом: основы стереогенетики и физиологии мышления / А. Барбараш. – Одеса : ОМ, ПОЛИС, 1998. – 352с. – ISBN 966-95071-3-8
294330
   Волновые процессы в ионосфере. – Алма-Ата, 1987. – 154с.
294331
  Филиппов И.Г. Волновые процессы в линейных вязкоупругих средах / И.Г. Филиппов. – Москва, 1983. – 269 с.
294332
  Бьюлей Л.В. Волновые процессы в линиях передачи и трансформаторах / Л.В. Бьюлей. – Москва-Ленинград, 1938. – 288 с.
294333
  Адаменко И.Н. Волновые процессы в Не II при частичном торможении нормальной компоненты : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Адаменко И.Н. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 11 с.
294334
  Романюк Л.И. Волновые процессы в плазменных системах пенниноговского типа с несамостоятельным разрядом : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.08 / Романюк Л. И.; ХГУ. – Харьков, 1986. – 30 с.
294335
  Мартыненко О.Н. Волновые процессы в полубесконечной полосе со смешанными граничными условиями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Мартыненко О.Н.; КГУ им. Т.Шевченко. – К., 1990. – 13л.
294336
  Мартыненко Ольга Николаевна Волновые процессы в полубесконечной полосе со смешанными граничными условиями : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.02.04 / Мартыненко Ольга Николаевна; Ин- гидромеханики. – К., 1990. – 148л. – Бібліогр.:л.134-148
294337
  Смирнов В.С. Волновые процессы в полярной ионосфере. / В.С. Смирнов, А.А. Остапенко. – Апатиты, 1988. – 113с.
294338
   Волновые процессы в приземной плазме. – М., 1988. – 124с.
294339
  Абдукадыров С.А. Волновые процессы в протяжных конструкциях взаимодействующих с укругой средой. : Автореф... Канд.физ.мат.наук: 01.02.04 / Абдукадыров С.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1981. – 16л.
294340
  Джандиери Г.В. Волновые процессы в различных случаях и регклярных плазменных средах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.08 / Джандиери Г. В.; МВиССО УССр, Хар. ГУ. – Х., 1990. – 28л.
294341
  Саникидзе Д.Г. Волновые процессы в сверхтекучей жидкости / Д.Г. Саникидзе. – Тбилиси : Мецниереба, 1981. – 152 с.
294342
  Мардонов Б. Волновые процессы в упругих насыщенных средах. / Б. Мардонов. – Ташкент, 1991. – 197с.
294343
  Новожилов Б.В. Волновые процессы в химической физике / Б.В. Новожилов. – М., 1986. – 31с.
294344
  Чечулин А.А. Волновые процессы. Оптика. Элементы атомной и ядерной физики : учеб.пособие / А.А. Чечулин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ГИФМЛ, 1959. – 396 с.
294345
  Чечулин А.А. Волновые процессы. Оптика. Элементы ядерной физики / А.А. Чечулин. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 360 с.
294346
  Иродов И.Е. Волновые процессы. Основные законы : учебное пособие для студентов физических специальностей высших учеб. заведений / И.Е. Иродов. – 4-е изд. – Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2007. – 264 с. – (Технический университет). – ISBN 978-5-94774-692-1
294347
  Иродов И.Е. Волновые процессы. Основные законы. : Учебное пособие для студ.высш. учеб.заведений / И.Е. Иродов. – Москва, Санкт-Петербург : Физматлит. Невский Диалект. Лаборатория базовых Знаний, 2001. – 256с. – (Общая физика). – ISBN 5-93208-031-0
294348
  Сысоев А.С. Волновые пучки дифракционного излучения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Сысоев А.С.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1973. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
294349
  Голайдо Станислав Иванович Волновые решения нелинейных уравнений параболического типа в задачах математической физики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Голайдо Станислав Иванович; ВНИИ оптико-физ. измерений. – Москва, 1978. – 18л.
294350
  Уразаков Э.И. Волновые электромагнитные процессы в направляющих системах / Э.И. Уразаков. – Алма-Ата : Наука, 1981. – 240 с.
294351
  Сичкарев В.И. Волновые энергетические станции в океане / В.И. Сичкарев, В.А. Акуличев. – М, 1989. – 131с.
294352
  Гершман Б.Н. Волновые явления в ионосфере и космической плазме / Б.Н. Гершман. – Москва : Наука, 1984. – 392 с.
294353
  Егоров В.А. Волновые явления в исследовании структуры сплавов / В.А. Егоров, Г.И. Русов. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1984. – 90 с.
294354
   Волновые явления в неоднородных линиях / В.К. Римский [и др.] ; АН Молдовы, Ин-т энергетики. – Кишинев : Тип. АН Молдовы. – ISBN 978-9975-62-227-1
Т. 4 : Параметрические цепи. – 2008. – 552 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 542-547
294355
  Перкальскис Б.Ш. Волновые явления и демонстрации по курсу физики / Б.Ш. Перкальскис. – Томск : Издательство Томского университета, 1984. – 280 с.
294356
  Бершадский В.А. Волнолом / В.А. Бершадский. – Москва, 1969. – 87с.
294357
  Пантюхов И.М. Волнолом. / И.М. Пантюхов. – Барнаул, 1966. – 95с.
294358
  Бранков Г.И. Волнообразные оболочки : Автореф... доктора техн.наук: / Бранков Г.И.; Ин-т механики АН СССР. – М., 1964. – 27л. – Бібліогр.:с.25-27
294359
  Чучкалов И.А. Волнообразование на поверхности пламени при вибрационном горении в трубах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.053 / Чучкалов И.А.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1970. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
294360
  Шелепов Волнослушатель / Шелепов, Ф. – М., 1962. – 72с.
294361
  Садовников В.Е. Волнуется синее море / В.Е. Садовников, М. Тронин. – Ижевск, 1953. – 56с.
294362
  Садовников В.Е. Волнуется синее море. / В.Е. Садовников, М. Тронин. – Ижевск, 1953. – 56с.
294363
  Панов А.С. Волнуюсь за тебя. / А.С. Панов. – Ташкент, 1964. – 285с.
294364
  Романов Ю. Волнующий мотив. Как стать чемпионом инноваций, если все сыты и ничего не боятся // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 6. – С. 64-67. – ISSN 0028-1263


  Завершился Всероссийский конкурс «Инновации в России глазами журналистов — 2011», организованный Российской венчурной компанией (РВК). Генеральный партнёр конкурса — Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково», ...
294365
   Волнующий праздник дружбы. – Якутск, 1976. – 175с.
294366
  Есенин С.А. Волнуясь сердцем и стихом / С.А. Есенин. – М., 1981. – 383с.
294367
  Ваншенкин К.Я. Волны / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1957. – 100с.
294368
  Пятницкий Б.А. Волны / Б.А. Пятницкий. – Х., 1966. – 16с.
294369
  Мухаметшин Г. Волны : рассказы / Гаиз Мухаметшин ; пер. с татар. – Казань : Таткнигоиздат, 1968. – 111 с.
294370
  Каноатов Мумин Волны : стихи, поэма / Каноатов Мумин; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1968. – 132 с.
294371
   Волны. – Уфа
1. – 1971. – 192с.
294372
  Збанацкий Ю. Волны : Роман / Ю. Збанацкий; Пер. с укр. А. Тонкеля. – Москва : Советский писатель, 1972. – 366с.
294373
  Крауфорд Ф. Волны // Берклеевский курс физики : [Для физ. спец. вузов. В 5-ти т.] / Пер с англ.; Под.ред А.И.Шальникова, А.О.Вайсенберга. – Москва : Наука, 1974. – Т. 3 : Волны/ Ф.Крауфорд. – С.1-528
294374
   Волны. – Уфа
2. – 1974. – 167с.
294375
  Крауфорд Ф. Волны // Берклеевский курс физики : [Для физ. спец. вузов. В 5-ти т.] / Пер с англ.; Под ред. А.И.Шальникова, А.О.Вайсенберга. – Изд. 2-е, стереотип. – Москва : Наука, 1976. – Т. 3 : Волны/ Ф.Крауфорд. – С.1-519
294376
  Крауфорд Ф. Волны // Берклеевский курс физики : [Для физ. спец. вузов. В 5-ти т.] / Пер с англ. под ред. А.И.Шальникова, А.О.Вайсенберга. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1984. – Т. 3 : Волны/ Ф. Крауфорд. – С.1-478
294377
   Волны Аргуна. – Грозный, 1957. – 183с.
294378
  Терентьев Н.Т. Волны бьют о берег : пьесы / Николай Терентьев. – Москва : Советский писатель, 1975. – 280 с.
294379
  Скотт Э. Волны в активных и нелинейных средах в приложении к электронике / Э. Скотт. – Москва : Советское радио, 1977. – 368 с.
294380
  Эллис В. Волны в анизотропной плазме : пер. с англ. / В. Эллис, С. Буксбаум, А. Берс. – Москва : Атомиздат, 1966. – 131с.
294381
  Госсард Э Э. Волны в атмосфере = Инфразвук и гравитационные волны в атмосфере-их возникновение и распространение / Э Э. Госсард, У.Х. Хук. – Москва : Мир, 1978. – 523с.
294382
  Брянский Н.А. Волны в безграничном океане эфира : популярное изложение : с 5 портр. и 20 рис. в тексте и на отд. таблице / [соч.] Н.А. Брянского. – Санкт-Петербург : Тип. Акц. о-ва Брокгауз-Ефрон, 1906. – 72 с. – (Брокгауз-Ефрон, Библиотека самообразования / Под ред. проф.: П.И. Броунова и В.А. Фаусека ; [Вып. 12])
294383
  Флеминг Дж. Волны в воде, в воздухе и в эфире : пер. с англ. / Дж. Флеминг. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1926. – 236с.
294384
  Лайтхилл Д. Волны в жидкостях / Д. Лайтхилл. – Москва, 1981. – 598с.
294385
  Мизун Ю.Г. Волны в космосе / Ю.Г. Мизун. – Москва : Наука, 1988. – 176 с.
294386
  Гинзбург В.Л. Волны в магнитоактивной плазме / В.Л. Гинзбург, А.А. Рухадзе. – Москва : Наука, 1970. – 208 с.
294387
  Гинзбург В.Л. Волны в магнитоактивной плазме. / В.Л. Гинзбург, А.А. Рухадзе. – 2-е изд. перераб. – Москва : Наука, 1975. – 256 с.
294388
  Селезов И.Т. Волны в магнитогидроупругих средах / И.Т. Селезов, Л.В. Селезова. – Киев : Наукова думка, 1975. – 163с.
294389
  Букатов А.Е. Волны в неоднородном море. / А.Е. Букатов, Л.В. Черкесов. – Киев, 1983. – 223с.
294390
  Чуешов И.Д. Волны в одномерных системах. Введение. : учеб.пособие / И.Д. Чуешов. – Харьков : ХГУ, 1991. – 60 с.
294391
  Никольский Э.В. Волны в одномерных средах / Э.В. Никольский, Д. Джалилов. – Новосибирск, 1982. – 84с.
294392
  Ле Блон Поль Волны в океане / Ле Блон Поль, Л.А. Мейсек. – М
Т. 1. – 1981. – 365с.
294393
  Ле Блон Поль Волны в океане / Ле Блон Поль, Л.А. Мейсек. – М
Т. 2. – 1981. – с.
294394
  Васильев А.Н. Волны в плазме твердого тела / А.Н. Васильев. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 99 с.
294395
   Волны в пограничных областях океана. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 280с.
294396
  Балакирев М.К. Волны в пьезокристаллах / М.К. Балакирев, И.А. Гилинский. – Новосибирск : Наука, 1982. – 239 с.
294397
  Игнатьев Юрий Геннадьевич Волны в релятивистском газе, находящемся в гравитационном поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Игнатьев Юрий Геннадьевич; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1977. – 19л.
294398
  Петрашень Г.И. Волны в слоисто-однородных изотропных упругих средах : Метод контурных интегралов в нестационарных задачах динамики / Г.И. Петрашень, Л.А. Молотков, П.В. Крауклис. – Ленинград : Наука, 1982. – 288с.
294399
  Петрашень Г.И. Волны в слоисто-однородных изотропных упругих средах / Г.И. Петрашень, Л.А. Молотков. – Ленинград : Наука, 1985. – 302 с.
294400
  Артиков Т.У. Волны в слоистых пористых средах / Артиков Т.У. ; АН УзССР, Ин-т сейсмологии. – Ташкент : Фан, 1987. – 267 с. : ил. – Библиогр.: с. 255-267 (140 назв.)
294401
  Бреховских Л.М. Волны в слоистых средах : учеб. пособие / Л.М. Бреховских. – Москва : Издательство АН СССР, 1957. – 502 с.
294402
  Бреховских Л.М. Волны в слоистых средах / Л.М. Бреховских. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1973. – 343 с.
294403
  Чернов Л.А. Волны в случайно-неоднородных средах / Л.А. Чернов. – Москва : Наука, 1975. – 171с.
294404
   Волны в сплошных средах. – Киев, 1978. – 171с.
294405
  Барыбин А.А. Волны в тонкопленочных полупроводниковых структурах с горячими электронами / А.А. Барыбин. – Москва : Наука, 1986. – 288 с.
294406
   Волны вечности в русской художественной литературе : [Сб. стихов и прозы]. – Киев : Изд. Киев. рел.-филос. об-ва ; [Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1914. – VIII, 519 c. – Изд. деф., без ориг. обл., тит. л. и с. 513-519


  Изд.представляет собой уникальную по замыслу хрестоматию русской религиозной поэзии. В книгу вошли лучшие образцы религиозно-философских сочинений ведущих поэтов за несколько веков. Среди авторов, чьи тексты представлены в сборнике – Балтрушайтис, ...
294407
  Коняев К.В. Волны внутри океана. / К.В. Коняев, К.Д. Сабинин. – СПб, 1992. – 271с.
294408
  Кадомцев Б.Б. Волны вокруг нас / Б.Б. Кадомцев, В.И. Рыдник. – Москва : Знание, 1981. – 151 с.
294409
  Сердюк А.С. Волны гаснут у берега / А.С. Сердюк. – М., 1973. – 144с.
294410
  Стругацкий А.Н. Волны гасят ветер / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Л, 1989. – 655с.
294411
  Попов О.Е. Волны давления в жидкости при детонации и быстром горении взрывчатых газообразных смесей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Попов О.Е.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1975. – 19л.
294412
  Лебедева Л.Н. Волны детонации, ионизующие газ в магнитоном поле, и некоторые автомодельные задачи с МГД-разрывами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Лебедева Л. Н.; МГУ,Мех. мат. фак. – М., 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.13
294413
  Бондарин С.А. Волны Дуная / С.А. Бондарин. – М, 1961. – 359с.
294414
  Ковусов А. Волны жизни : стихи / А. Ковусов. – Москва : Советский писатель, 1978. – 103 с.
294415
  Тула Тураб Волны жизни : стихи, поэмы, драмы / Тураб Тула ;. – Ташкент : Издательство литературы и искусства им. Гафура Гуляма,, 1982. – 302 с.
294416
  Олейник И.Н. Волны и взаимодействия в магнитных полупроводниках и диэлектриках : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.03 / Олейник И. Н.; Хар.ГУ. – Х. – 26л.
294417
  Платцман Ф. Волны и взаимодействия в плазме твердого тела : Пер. с англ. / Ф. Платцман, П. Вольф. – Москва : Мир, 1975. – 436 с.
294418
   Волны и изучение верхней атмосферы. – Алма-Ата, 1981. – 167с.
294419
  Альперт Я.Л. Волны и искусственные тела в приземной плазме / Я.Л. Альперт. – Москва : Наука, 1974. – 214 с.
294420
  Ханкина И С. Волны и их взаимодействия в ограниченной плазме твердого тела. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.08 / Ханкина С.И,; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1985. – 32л.
294421
  Бецкий О.В. Волны и клетки / О.В. Бецкий, В.В. Кислов. – Москва : Знание, 1990. – 64с. – (Новое в жизни, науке, технике; Физика / Об-во "Знание" СССР ; № 2)
294422
  Баском В. Волны и пляжи = Динамика морской поверхности / В. Баском. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 280с.
294423
  Хаус Х. Волны и поля в оптоэлектронике / Х. Хаус. – Москва : Мир, 1988. – 432 с.
294424
  Афанасьев А.П. Волны и травы / А.П. Афанасьев. – Ужгород, 1960. – 51с.
294425
  Бикчентаев А.Г. Волны Караидели / А.Г. Бикчентаев. – Уфа, 1949. – 80с.
294426
  Иванов В.В. Волны Кондратьева и история человечества // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 5-14. – ISSN 0869-0499
294427
  Шутько А.В. Волны конечной амплитуды в неоднородной плазме с магнитным полем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Шутько А.В.; Физ. ин-т АН СССР им. П.Н.Лебедева. – М., 1969. – 16л.
294428
  Соболева Татьяна Кирилловна Волны конечной амплитуды в плазме и их влияние на неустойчивость плазмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Соболева Татьяна Кирилловна; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
294429
  Гааз А. Волны материи и квантовая механика : пер. с нем. / А. Гааз; Тартаковский П.С. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. – 192 с.
294430
  Гааз А. Волны материи и квантовая механика / А. Гааз. – Москва ; Ленинград, 1933. – 166 с.
294431
  Стокер Дж.Дж. Волны на воде / Дж.Дж. Стокер. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1959. – 617 с.
294432
  Хлудова О.Ф. Волны над нами / О.Ф. Хлудова. – М, 1960. – 216с.
294433
  Кукуджанов В.Н. Волны напряжений в упруго-вязко-пластической и вязко-пластической средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кукуджанов В.Н.; М-во высш. образования.Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1958. – 5л.
294434
  Сагомонян А.Я. Волны напряжения в сплошных средах : учеб. пособие / А.Я. Сагомонян. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 416 с.
294435
  Сагомонян А.Я. Волны напряжения в сплошных средах. / А.Я. Сагомонян. – М.
Ч.1. – 1978. – 134с.
294436
  Сагомонян А.Я. Волны напряжения в сплошных средах. / А.Я. Сагомонян. – М.
Ч.2. – 1979. – 207с.
294437
  Кольский Г. Волны напряжения в твердых телах / Г. Кольский. – М., 1955. – 192с.
294438
  Куз В.Г. Волны носителей заряда в пленочных полупроводниковых структурах с отрицательной дифференциальной проводимостью : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Куз Владимир Геннадьевич ; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И. Ульянова (Ленина). – Ленинград, 1980. – 16 с. – Библиогр.: 13 назв.
294439
  Ильин М.В. Волны памяти versus сюжеты развития // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 4. – С.32-39. – ISSN 0321-2017
294440
  Мусаелян Ш.А. Волны препятствий в атмосфере / Ш.А. Мусаелян. – Л., 1962. – 144с.
294441
  Венда В.Ф. Волны прогресса / В.Ф. Венда. – Москва, 1989. – 64 с.
294442
  Бестужева Н.П. Волны разрывов на поверхности упругих и упруго-пластических сред. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Бестужева Н.П.; Куйбышевск.гос.ун-т. – Куйбышев, 1979. – 12л.
294443
   Волны рождаются ветром. – Калининград, 1985. – 253с.
294444
  Доровский В.Н. Волны Стоунли в теории Био-Джонсона и континуальной теории фильтрации / В.Н. Доровский, Ю.В. Перепечко, А.И. Федоров // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 5. – С. 621-632 : рис., табл. – Библиогр.: с. 631-632. – ISSN 0016-7886
294445
  Доровский В.Н. Волны Стоунли, радиальные колебания и метод измерения проницаемости и электроакустической постоянной пористых насыщеных формаций / В.Н. Доровский, Ю.В. Перепечко, А.И. Федоров // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 2. – С. 309-321 : рис. – Библиогр.: с. 321. – ISSN 0016-7886
294446
  Сулакаури А.С. Волны стремятся к берегу / Арчил Сулакаури ;. – Тбилиси : Мерани, 1973. – 480 с.
294447
  Понявин И.Д. Волны цунами / И.Д. Понявин. – Л., 1965. – 111с.
294448
  Катаев В.П. Волны Черного моря / В.П. Катаев. – Москва : Детская литература
Т. 1. – 1961. – 568 с.
294449
  Катаев В.П. Волны Черного моря / В.П. Катаев. – Москва : Детская литература
Т. 2. – 1961. – 653 с.
294450
  Катаев В.П. Волны Черного моря / В.П. Катаев. – Москва
1. – 1962. – 568с.
294451
  Катаев В.П. Волны Черного моря / В.П. Катаев. – Москва : Детская литература
Т. 2. – 1962. – 654с.
294452
  Катаев В.П. Волны Черного моря / В.П. Катаев. – Москва, 1976. – 543с.
294453
  Катаев В.П. Волны Черного моря / В.П. Катаев. – Москва, 1977. – 607с.
294454
  Катаев В. Волны Черного моря / В. Катаев. – Кишинев
2. – 1987. – 541с.
294455
  Лагарьков А.Н. Волны электрического пробоя в ограниченной плазме / А.Н. Лагарьков, И.М. Руткевич. – Москва : Наука, 1989. – 204 с.
294456
  Дэвис Д.А. Волны, атомы и твердые тела : пер. с англ. / Д.А. Дэвис. – Киев : Наукова думка, 1981. – 283 с.
294457
   Волны, течения и водные массы водоемов. – Л., 1980. – 57с.
294458
  Збанацкий Ю.О. Волны. Малиновый звон : Романы / Ю.О. Збанацкий. – Москва : Советский писатель, 1974. – 624с.
294459
  Пятков Г.И. Волны. Стихи / Г.И. Пятков. – М., 1970. – 125с.
294460
  Вулф В. Волны. Флаш : [роман, повесть] / Вирджиния Вулф ; [пер. с англ. Е. Суриц ; ст. Н. Морженкова]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2010. – 349, [3] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-9985-0995-7
294461
  Образцова Н.В. Волны: Стихи. / Н.В. Образцова. – Ростов -на-Дону, 1982. – 63с.
294462
  Мовчанюк Д. Волобуєва Анастасія Михайлівна / Дар"я Мовчанюк // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 85-87. – ISBN 978-966-2726-03-9
294463
   Воловенко Юліан Михайлович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 18-19
294464
  Олійник О. Волович Володимир Ілліч // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 495-496. – ISBN 978-966-418-286-4
294465
   Воловненко Тетяна Анатолівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 19
294466
  Фехнер М.В. Вологда / М.В. Фехнер. – Москва, 1958. – 216 с.
294467
  Баниге В. Вологда / В. Баниге, Н. Перцев. – Москва, 1970. – 168 с.
294468
  Вздорнов Г.И. Вологда / Г.И. Вздорнов. – Ленинград, 1972. – 131с.
294469
  Лукомский Г.К. Вологда в ее старине. – Санкт-Петербург : Изд. Северного кружка любителей изящных искусств,, 1914. – 364 с.
294470
   Вологда и окрестности. – Вологда, 1957. – 238с.
294471
  Бочаров Г.Н. Вологда, Кириллов, Ферапонтово, Белозерск / Г. Н. Бочаров, В. П. Выголов. – Москва : Искусство, 1966. – 295 с. : фото
294472
  Бочаров Г.Н. Вологда, Кириллов, Ферапонтово, Белозерск / Г.Н. Бочаров, В.П. Выголов. – 3-е изд. доп. – Москва, 1979. – 353 с.
294473
  Бернштейн Э.М. Вологда. / Э.М. Бернштейн. – Москва, 1972. – 13с.
294474
   Вологжане-генералы и адмиралы. – Вологда
1. – 1969. – 136с.
294475
  Пономарев В.А. Вологодская большевистская организация в период Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 годы). : Автореф... канд. ист.наук: / Пономарев В.А.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. истории ВКП(б). – Москва, 1951. – 16 с.
294476
   Вологодская областная картинная галерея. – Ленинград, 1989. – 218с.
294477
   Вологодская область. – Вологда, 1967. – 336с.
294478
   Вологодская область: инвестиции в туризм решают многие проблемы : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 78 : Фото
294479
  Озеринин Н.В. Вологодские большевики в борьбе за победу колхозного строя в сельсокм хозяйстве (1930-1934 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Озеринин Н. В.; ИПКП маркс. лен. при ЛГУ. – Ленинград, 1950. – 16 с.
294480
  Лебедев Н.В. Вологодские большевики в борьбе за Советскую власть / Н.В. Лебедев. – Вологда, 1957. – 232с.
294481
  Лебедев Н.В. Вологодские большевики в борьбе за Советскую власть (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лебедев Н. В.; ЛГУ, ИПКП маркс. лен. – Л., 1950. – 18л.
294482
  Копосов Л.Ф. Вологодские говоры XVI-XVII вв. по данным местной деловой письменности (Фонетика и морфология) : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Копосов Л.Ф.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 20л.
294483
  Кошелев Вячеслав Анатольевич Вологодские давности / Кошелев Вячеслав Анатольевич. – Архангельск, 1985. – 223с.
294484
   Вологодские зори. – М., 1987. – 477с.
294485
   Вологодские просторы. – М., 1987. – 239с.
294486
   Вологодские частушки, пословицы, поговорки. – Вологда, 1957. – 206с.
294487
   Вологодский архив. – Вологда, 1963. – 112с.
294488
   Вологодский архив : Сборник документов и материалов. – Вологда
Вып. 3. – 1968. – 72 с.
294489
   Вологодский государственный педагогический институт : Краткий справочник для поступающих. – Вологда, 1960. – 32с.
294490
   Вологодский государственный педагогический институт : К 50-летию со дня основания. – Вологда : Северо-Зап.кн.изд-во, 1968. – 152с.
294491
  Цыганов А. Вологодский конвой : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России . Литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 1. – С. 34-65. – ISSN 0027-8238
294492
   Вологодский край. – Вологда
2. – 1960. – 352с.
294493
   Вологодский край. – Вологда
3. – 1962. – 328с.
294494
   Вологодский натюрморт. – Вологда, 1978. – 52с.
294495
   Вологодский областной драматический театр. – Вологда, 1963. – 28с.
294496
   Вологодский фольклор. – Вологда, 1975. – 263с.
294497
  Камінчук Анатолій Вологодський заволока, або Соловейко в тернині : публіцистика // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 10-27. – ISSN 0208-0710
294498
   Вологозабезпеченість посівів сільськогосподарських культур у сівозмінах Північного Степу / М.С. Шевченко, Є.М. Лебідь, Ф.А. Льоринець, Л.М. Десятник // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 53-57 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0372-8498
294499
  Котович О.В. Вологообіг у байрачних дібровах степового Придніпров"я // Грунтознавство : scientific journal / Oles Honchar Dnipropetrovsk national university "Telepresinform" Agency. – Київ ; Дніпропетровськ, 2014. – Vol.15 no.1-2 (24). – С. 89-100 : рис., табл. – Бібліогр.: с.99-100. – ISSN 1684-9094
294500
  Горобець Ірина Володар "Сохо" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 54-57 : фото
294501
  Писаренко Ю. Володар віртуального скарбу (чернець у язичницькому сприйнятті) // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 44-50. – ISSN 2313-8505
294502
  Дашкієв М.О. Володар всесвіту : повість / М.О. Дашкієв. – Київ, 1955. – 176 с.
294503
  Вєтров І.Ю. Володар гір / І.Ю. Вєтров. – Київ : Наукова думка, 1973. – 174с. – (У вільний час)
294504
  Вєтров І.Ю. Володар гір / І.Ю. Вєтров. – Київ : Наукова думка, 1973. – 174с
294505
  Ситник К. Володар двох талантів : До 90-річчя Президента НАН України академіка Бориса Патона // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 12 (570). – С. 90-94
294506
  Костащук В.А. Володар дум селянських / В.А. Костащук. – 2-е вид., доп. – Ужгород, 1968. – 200с.
294507
  Костащук В.А. Володар дум селянських. / В.А. Костащук. – 2-е вид., доп. – Львів, 1959. – 184с.
294508
  Космолінська Наталя Володар звуків = Мирон Блощичак : Люди-легенди / Космолінська Наталя, Блощичак Мирон // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 118-119 : Іл.
294509
  Лубківський Р. Володар кам"яного персня // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20 грудня (№ 233)


  50 років тому Борис Возницький очолив Львівську національну галерею.
294510
  Пилип"юк В. Володар кам"яного персня. Борис Возницький / Василь Пилип"юк, Роман Лубківський. – Львів : Світло й тінь, 2012. – 149, [3] с. : фотоіл. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Постаті). – ISBN 978-966-7594-70-1
294511
  Ширшова Лариса Володар Київської Русі : (до 1030-річчя від дня народження Ярослава Мудрого (бл. 978-1054). Каталог книжкових видань / Держ. іст. б-ка України; авт.-уклад.: С. Газарянц, Л. Ширшова // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 214-218. – ISSN 0869-3595
294512
  Хільчук О. Володар Київщини отаман Зелений // Воєнна історія : науково-популярний журнал / Всеук. громадська орг. "Український ін-т воєнної історії". – Київ, 2006. – № 4/6 (28/30). – С. 105-109
294513
  Назарець В.М. Володар мрій:До вивчення повістей Рея Бредбері "Кульбабове вино" і "Марсіанські хроніки" // Зарубіжна література в навчальних закладах : Науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С. 60-64
294514
  Голдінг В. Володар Мух / Голдінг В. – Київ, 1988. – 326 с.
294515
  Голдінг В. Володар Мух / В. Голдінг. – Київ : Основи, 2000. – 254с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-027-6
294516
  Голдінг В. Володар Мух = Lord of the FLIES / Вільям Голдінг; Пер. з англ. С.Павличко. – 2-ге вид. – Київ : Основи, 2004. – 254с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-027-6
294517
   Володар надзвичайних ситуацій // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 45 (417), 13-19.11.2015 р. – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  Сєргєй Шойгу, перевірений міністр оборони - єдиний, хто працював при всіх російських владах із моменту розвалу Радянського Союзу. Він може стати наступним президентом.
294518
  Бахтамов Р. Володар окси-світу / Р. Бахтамов. – К, 1969. – 204с.
294519
  Кіслова Вікторія Володар осяйних усмішок.(Інтерв"ю з лікарями стоматологічного відділення Київського міського консультативно- діагностичного центру Р.М.Мустафаєвим) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 7, липень. – С. 7-8
294520
  Толкін Дж.Р.Р. Володар Перстенів = The lord of the rings / Дж.Р.Р.Толкін; Перекладач О. Фешовець; Перекладач віршів і літ. ред. Н.Федорак. – Львів : Астролябія, 2006. – 1088с. – ISBN 966-8657-18-7
294521
  Власенко В.П. Володар світу / В.П. Власенко, А.О. Ковтуненко. – Київ, 1965. – 175с.
294522
  Різник Л. Володар стихій // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 4. – С. 111-118. – ISSN 0868-4790


  Романові Безпалківу - 70!
294523
  Мельничук Б. Володар у царстві літературознавства (100 років від дня народження професора Василя Лесина)
294524
  Коваль Р. Володар чарівних звуків бандури // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2017. – Травень (число 5). – С. 2


  Кобзар Василь Литвин.
294525
  Афанасьєв Ю. Володарі-холопи : Інтерв"ю / Юрій Афанасьєв ; [інтерв"ю взяла] Олена Чекан // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 4 (221). – С. 36-38. – ISSN 1996-1561


  Російський історик Юрій Афанасьєв про драматичну міфологізацію Російської імперії та її володарів.
294526
   Володарі "Кубка ректора" // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  6 лютого у залі Національно-спортивного комплексу КНУ імені Тараса Шевченка відбулися ігри Фінальної частини щорічного "Кубка ректора" з футзалу серед студентів.
294527
   Володарі долі. – Ужгород, 1987. – 387с.
294528
  Ричка В. Володарі золотокутого київського престолу // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2002. – № 7. – С.38-39. – ISSN 0868-9644
294529
  Біленко Василь Володарі кольчуг : Україна/екскурсія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C 18-20 : фото
294530
  Сизов Ф. Володарі світла // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 12. – С.32-39. – ISSN 0372-6436


  Нобелівську премію з фізики 2009 р. отримало троє вчених : Чарльз Куен Као, Віллард Стерлінг Бойль і Джордж Улвуд Сміт.
294531
   Володарі своєї долі. – Дніпропетровськ, 1970. – 190с.
294532
  Грінченко В.Ф. Володарі таємниць земних надр // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 39-41
294533
  Погребенник В. Володарка ніжності і пристрасті (до 105-річчя від дня народження Наталі Левицької-Холодної) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 220-223. – ISBN 966-7060-92-6
294534
  Косач Юрій Володарка Понтиди : (Regina Pontica): Роман / Косач Юрій. – Нью-Йорк : Нові обрії, 1987. – 445c. : портр.
294535
  Косач Ю.М. Володарка Понтиди : роман / Ю.М. Косач. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 259 с.
294536
  Косач Ю. Володарка Понтиди : роман мого прадіда / Юрій Косач ; [упоряд.: Володимир Даниленко]. – Київ : Преса України, 2013. – 431, [1] с. – Сер. засновано у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-149-0
294537
  Войцехівська І.Н. Володиимир Іконников про "скептичний напрям в історіографії : до проблеми критики історичних джерел" // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 16 : На пошану професора Ярослава Степановича Калакури. – С. 147-157.
294538
  Барбарич А.І. Володимиp Iполитович Липський / А.І. Барбарич; АН УРСР. – Київ : АH УРСР, 1958. – 40с. – (Вчені української РСР)
294539
  Чайківський Ю Володимиp Стебельський : житєпис і хаpактеpистика / Юліян Чайківський. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1905. – 52 с. – Відбитка: Літ.-наук. вістник.
294540
  Литвин В. Володимин Литвин: "Один день не розв"яже всі проблеми": Бесіда з Головою Верховної Ради України. // Сільські вісті, 2004. – 24 грудня


  [Про ситуацію у Верховній Раді Україні в період "помаранчевої" революції]
294541
  Якель Р. Володимир - могутня гілка Шухевичів // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 20-26 червня (№ 22). – С. 15


  Ціле століття віддаляє нас відтоді, коли відійшов у вічність визначний етнограф, фольклорист, публіцист, педагог, дід головного командира УПА Романа Шухевича (Тараса Чупринки) — Володимир Шухевич. У ті далекі квітневі дні 1915-го його соратник — ...
294542
  Кралюк П. Володимир - стольний град Волині // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [2] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 388-397. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-17-7
294543
  Чйон Г. Володимир - хреститель Русі // Русь вікінгів / Г. Чйон. – 4-те вид. – Ставангер ; Київ : Ант ; Saga Bok, 2011. – С. 54-67. – ISBN 978-966-432-087-7
294544
  Скляренко С.Д. Володимир : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. – 546 с.
294545
  Скляренко С.Д. Володимир : Роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Художня література, 1963. – 547с. – (Б-ка ист. романов народов СССР)
294546
  Скляренко С.Д. Володимир : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 542 с.
294547
  Скляренко С.Д. Володимир : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Дніпро, 1971. – 488 с.
294548
  Скляренко С.Д. Володимир : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Дніпро, 1975. – 430 с.
294549
  Скляренко С.Д. Володимир : роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Дніпро, 1985. – 678 с. – (Б-ка укр. класики "Дніпро")
294550
  Скляренко С.Д. Володимир : Роман / С.Д. Скляренко. – Київ : Дніпро, 1987. – 547 с.
294551
  Скляренко С.Д. Володимир : Роман: Для середн. та ст. шк. віку / С.Д. Скляренко. – Київ : Веселка, 1991. – 537 с. – (Золоті ворота: Іст. б-ка для дітей). – ISBN 5-301-00760-2
294552
  Скляренко С. Володимир : роман / Семен Скляренко. – Харків : Фоліо, 2007. – 542с. – Шифр. дубл. 8ут Скля. (доп. карт. ст.). – (українська література). – ISBN 978-966-03-3796-1
294553
   Володимир Андрійович Глущенко : біобібліогр. покажчик / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Донбас. держ. пед. ун-т", Бібліотека ; [упоряд. : Гайко О.К., Денисова О.А. ; наук. ред. Орел А.С. ; ред. Куліш П.В.]. – Слов"янськ : Маторін Б.І., 2012. – 54, [1] с., [1] арк. портр. – Покажч.: с. 42-53. – (Серія "Видатні професори університету" ; вип. 4)
294554
   Володимир Андрійович Глущенко : біобібліогр. покажчик (2012-2017 рр.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т", Бібліотека ; [упоряд.: Тищенко О.Г., Золотарьова О.М. ; наук. ред. Орел А.С. ; ред.: Маторін Б.І., Состін Р.Г. ; вступ. ст.: Голуб О.М. та ін.]. – Слов"янськ : Маторіна Б.І., 2017. – 55, [1] с. : портр. – Доп. покажч.: с. 50-55. – (Серія "Видатні професори університету" ; вип. 13)
294555
   Володимир Андрійович Журавель // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 469-470. – ISSN 1993-0917
294556
   Володимир Андрійович Роменець (1926-1998) : Бібліографічний покажчик. – Київ : Кн. палата України, 2001. – 24с.
294557
  Шевчук В. Володимир Антонович - автор "Звісток літописних" про Київ // Короткі українські регіональні літописи / упоряд. Валерій Шевчук. – Київ : Кліо, 2016. – С. 12-13. – ISBN 978-617-7023-51-6
294558
  Гирич І. Володимир Антонович - автор концепту нової України // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 59-64. – ISSN 0130-5263
294559
  Гирич І. Володимир Антонович - будівничий філософських засад нової України // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 47-49.
294560
  Баженов Л. Володимир Антонович - один із фундаторів української наукової історичної регіоналістики (до 100-річчя із дня смерті визначного вченого0 // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 215-222. – ISBN 978-966-02-4741-3
294561
  Некрилов І. Володимир Антонович - поляк з українським серцем // Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету)", наук.-практ. конф. – Київ, 2010. – С. 23-25
294562
  Кордуба М. Володимир Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 129-135. – ISBN 966-7272-00-1
294563
  Міяковський В. Володимир Антонович // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 69-76. – ISBN 966-7272-00-1
294564
  Доманицький В. Володимир Антонович : з нагоди 45-літнього ювилею наукової і громадянської діяльності // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 62-70. – ISBN 966-7272-00-1
294565
  Грушевський М. Володимир Антонович : основні ідеї його творчості і діяльности // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 75-79. – ISBN 966-7272-00-1
294566
   Володимир Антонович // Історія філософської думки в Україні : курс лекцій: навчальний посібник / І.В. Огородник, В.В. Огородник. – Київ : Вища школа ; Знання, 1999. – С. 389-392. – ISBN 5-11-004738-3, 966-7293-96-3
294567
   Володимир Антонович // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 421. : Фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
294568
   Володимир Антонович // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / [гол. ред.: О. Онопрієнко ; голова орг. комітету Л.М. Кравчук ; ред. рада: М. Азаров, Ю. Богуцький, Л. Губерський та ін.]. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А - К. – С. 96-97 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
294569
  Сокирко О.Г. Володимир Антонович // Видатні постаті в історії України (IX - XIX ст.) : Довідкове видання / В.І. Гусєв, В.П. Дрожжин, Ю.О. Калінцев, О.Г. Сокирко, В.І. Червінський. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 328-331. – ISBN 966-642-107-0
294570
   Володимир Антонович // Сто найвідоміших українців / [Х. Бедрик-Білан та ін. ; під заг. ред. Ю. Павленка]. – Київ : Автограф ; Орфей, 2005. – С. 254-261. – (100 найвідоміших). – ISBN 966-8349-01-6
294571
  Глизь І. Володимир Антонович // Історія України в особах XIX століття / В.С. Шандра, Т.Б. Ананьєва, С.Г. Біленький, І.І. Глизь, О.М. та ін. Донік. – Київ : Україна, 2015. – С. 199-210. – ISBN 978-966-524-429-5
294572
  Наулко В.І. Володимир Антонович // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 15-25. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
294573
  Крупницький Б. Володимир Антонович (1834-1908) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 140-142. – ISBN 966-7272-00-1
294574
   Володимир Антонович (1834-1908): історик, археограф, археолог, етнограф // Видатні діячі України минулих століть : меморіальний альманах / [гол. ред. О. Шокало ; редкол.: В. Абліцов, В. Антонів, М. Антонович та ін.]. – Київ : Компанія Євроімідж, 2001. – С. 28-29 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-05-6; 966-7867-06-4
294575
  Дорошенко Д. Володимир Антонович в українській історіографії // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 105-110. – Бібліогр. : с. 109-110. – ISBN 966-7272-00-1
294576
  Гирич І. Володимир Антонович за модель для України брав Ірландію. Історик у свідомому віці перейшов із польського табору до українського / записала розмову О. Шарговська // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 4 (207 ). – С. 52-57 : фото


  Розмова із завідувачем відділу в Інституті української археографії та джерелознавства НАНУ імені Михайла Грушевського Ігорем Гиричем.
294577
  Райківський І.Я. Володимир Антонович і Галичина // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 73-90. – ISSN 2312-1165


  "У статті проаналізовано роль В. Антоновича в розвитку українського національного руху в Галичині ХІХ ст. Особливу увагу звернуто на його погляди на підавстрійську Галичину, що знайшли відображення в публіцистиці, лекційному курсі в Київському ...
294578
  Киян О. Володимир Антонович і польсько-українська конфронтація в історіографії другої половини XIX ст. // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 61-71. – ISBN 5-7702-0821-X
294579
  Сакада Л. Володимир Антонович на сторінках "Українського історика" (історіографічний огляд) // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 156-170. – ISBN 5-7702-0821-X
294580
  Оглоблин О. Володимир Антонович та його історична школа // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 281-289 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
294581
  Брояковський О. Володимир Антонович у змаганнях за українську демократичну школу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 134. – C. 65-68. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
294582
  Пріцак О. Володимир Антонович як історіософ // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1996. – [Ч. 1]. – С. 9-16. – ISBN 5-7702-0821-X


  М. Максимович (С. 10)
294583
  Калакура Я.С. Володимир Антонович як фундатор українського джерелознавства // Історичні засади українознавства / Я.С. Калакура. – Київ, 2007. – С. 297-304
294584
  Томашівський С. Володимир Антонович. Його діяльність на поли історичної науки : (З нагоди ювілею). – Львів : З друкарні Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1906. – 67 с.
294585
  Томашівський С. Володимир Антонович. Його діяльність на поли історичної науки : (з нагоди ювилею) // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 29-61. – ISBN 966-7272-00-1
294586
  Білодід Володимир Дмитрович Володимир Антонович: недержавність українців // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 61-77. – Бібліогр.: с. 61-77. – ISSN 0235-7941
294587
  Ульяновський В.І. Володимир Антонович: образ на тлі епохи / Василь Ульяновський, Віктор Короткий. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1997. – 218 с. – Бібліогр.: с.199-218. – ISBN 966-7009-25-4
294588
  Боженко Л. Володимир Балух, засуджений у Криму за український прапор голодує вже два тижні // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 6 квітня (№ 14). – С. 2. – ISSN 2519-4429
294589
  Балух В. Володимир Балух: Мені "зеки" ребра ламали на замовлення адміністрації / розмову вела Валентина Самченко // Україна молода. – Київ, 2019. – 6 листопада (№ 124). – С. 4-5


  "Активіст - про приниження і знущання у російських тюрмах, часи "мєшковщини" в Криму, зв"язкову УПА, яка очолювала роздольнинських націоналістів, та миттєвості щастя з Адою Роговцевою".
294590
  Фігурний Ю. Володимир Баран - видатний дослідник вітчизняної праісторії і вчений-українознавець / Ю. Фігурний, О. Ярошинський // Світочі українознавства : монографія / Ю.С. Фігурний, О.Б. Ярошинський. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 31-76


  Пропонується бібліографічний покажчик праць В.Д. Барана.
294591
  Фігурний Юрій Володимир Баран - видатний дослідник української минувшини ( до 80-річчя з дня народження ) // Українознавство : науковий громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 14-21
294592
  Фігурний Ю. Володимир Баран - видатний український учений // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 15 : На пошану професора, чл.-кор. НАН України В.Д. Барана. – С. 12-44. – Бібліограф. : 324 назв.


  До 80-річчя.
294593
   Володимир Баран // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (382), листопад - грудень. – С. 113-114. – ISSN 2664-4282
294594
  Рева Л. Володимир Барвінок - автор зводу бібліографії українських рукописних книг і стародруків // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2012. – Вип. 14 (17). – С. 160-176. – (Серія: Пам"яткознавство Північного регіону України ; № 4). – ISSN 2078-063X
294595
  Маслій Н. Володимир Барвінський: між писанням і творінням історії // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 287-289. – ISBN 978-966-171-893-6
294596
  Гончаренко В.В. Володимир Бесфамільнов / В.В. Гончаренко, Н.М. Гончаренко. – К., 1984. – 46с.
294597
  Шендеровський В. Володимир Бец - засновник вчення про цитоархітектоніку кори головного мозку людини // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 6 (50). – С. 50-55. – ISSN 1819-7329


  До 180-річчя від дня народження.
294598
   Володимир Бец // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / [гол. ред.: О. Онопрієнко ; голова орг. комітету Л.М. Кравчук ; ред. рада: М. Азаров, Ю. Богуцький, Л. Губерський та ін.]. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А - К. – С. 190-191 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
294599
  Цимбалюк О. Володимир Бець - художник, скульптор, педагог: спогади про часи і події // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 5 (107), вересень - жовтень. – С. 923-929. – ISSN 1028-5091
294600
   Володимир Большаков // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 3 (59) : травень - липень. – С. 80-88.
294601
  Ляскоронський В. Володимир Боніфатієвич Антонович, як археолог // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 338-342 : фото. – ISBN 966-7272-00-1
294602
   Володимир Боніфатович Антонович / [псевд.] П.Б. // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 96-100. – ISBN 966-7272-00-1
294603
  Яручик О. Володимир Бончковський - речник польсько-українського культурного зближення // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2013. – Т. 2. – С. 117-119. – ISSN 2306-028X
294604
  Вергеліс О. Володимир Бородянський і міністерство пропаганди критичного мислення / О. Вергеліс, К. Константинова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 1, 10


  "Останнім часом Міністерство культури, молоді та спорту на чолі з Володимиром Бородянським стало системно постачати наш інформаційний простір актуальними та резонансними інформприводами, частенько пов"язаними саме з медійною сферою (боротьба з фейками, ...
294605
  Бугров В. Володимир Бугров: На результати хорошого рейтингу, як і на дзеркало, ображатися не варто / спілкувався М. Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 31 липня (№ 29). – С. 1, 6-7. – ISSN 2219-5793


  КНУ імені Тараса Шевченка став єдиним з українськиї ВНЗ, що увійшов до Шанхайського предметного рейтингу і посідає 401-500 місця в математиці. Університет також піднявся на 20 позицій у світовому рейтингу QS World University Rankings 2018.
294606
  Ковалів Ю. Володимир Булаєнко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (704), серпень. – С. 107-108. – ISSN 0236-1477
294607
  Буткевич Володимир Григорович Володимир Буткевич: "У системі Європа - Україна велика дистанція, і вона пов"язана з непрофесіоналізмом вітчизняних фахівців" : [інтерв"ю з доктором юридичних наук В.Г. Буткевичем] / Буткевич Володимир Григорович, Писаренко Світлана; інтерв"ю провела С. Писаренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 12-21
294608
   Володимир Василькович // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 37-40. – ISBN 978-966-8137-97-6
294609
  Кралюк П. Володимир Василькович: модель князя-філософа // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 115-123. – ISBN 978-966-2254-74-7
294610
  Кралюк П.М. Володимир Василькович: модель князя-філософа // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 115-123. – ISBN 978-966-373-777-5
294611
   Володимир Васильович Грабовецький : Бібліографічний покажчик. – Івано-Франківськ, 1988. – 60с.
294612
   Володимир Васильович Кузьменко (1926-2001) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 4/5. – С. 192-193 : Фото. – ISSN 0320-9466
294613
  Коць С.Я. Володимир Васильович Моргун - творець хлібного достатку : (до 80-річчя від дня народження) // Физиология растений и генетика : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, А.П. Бонжан, Н.В. Борисюк [та ін.]. – Киев, 2018. – Т. 50, № 1 (291), январь - февраль. – С. 3-22. – ISSN 2308-7099
294614
  Журавльов Д.В. Володимир Васильович Щербицький // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 401-404. – ISBN 978-966-14-1182-0
294615
  Власенко О. Володимир Васильович Щербицький // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 14-18. – ISSN 0130-7037
294616
  Ястребов О. Володимир Великий - "Ясне Сонечко" України-Русі // Український голос. – Winnipeg : Тризуб, 2005. – 25 липня (ч. 27/28)
294617
  Мукан В. Володимир Великий - державник і хреститель Київської Русі // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 2


  В Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл до Дня слов"янської писемності та 1000-ліття смерті князя Володимира Великого на тему "Князь Володимир Великий - державник і хреститель Київської Русі - України". Захід організувала ...
294618
  Грицюк І. Володимир Великий - каган і хреститель Руси // Матеріали круглого столу "Князь Володимир Великий - державник і хреститель Київської Руси-України" : [21 трав. 2015 р.] / "Князь Володимир Великий - державник і хреститель Київської Руси-України", круглий стіл. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 40-45
294619
  Сліпушко О. Володимир Великий - небесний покровитель Київського університету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  До 180-річчя alma mater. Про роки правління Володимира Великого. Є про історію заснування ун-ту, який носив ім"я Святого Володимира. Згадуються: перший ректор М. Максимович, М. Грушевський.
294620
  Ричка Володимир Володимир Великий // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 57-58. – ISSN 0130-7037
294621
   Володимир Великий // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 8-13. – ISBN 978-966-8137-97-6
294622
  Духопельников В. Володимир Великий / В. Духопельников. – Харків : ПЕТ, 2015. – 125, [3] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 125-126. – ISBN 978-617-7155-64-4
294623
  Гордієнко Д. Володимир Великий на сторінках часопису "Тризуб" (Париж, 1925-1940 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 1. – С. 73-79. – ISSN 1998-4634
294624
  Садикова В. Володимир Великий: завойовник і хреститель // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 27 жовтня (№ 42)
294625
  Білоніжка П. Володимир Вернадський - засновник Української академії наук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 8-17. – (Серія геологічна ; вип. 27). – ISSN 2078-6425
294626
   Володимир Вернадський - легендарний український вчений // Гетьман : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 36-39
294627
  Тома Л.В. Володимир Вернадський / Л.В. Тома. – Київ : Укрвидавполіграфія, 2012. – 126, [2] с. – ISBN 978-966-97243-0-4
294628
  Чабан В. Володимир Вернадський : до 150-річчя від дня народження. За матеріалами Міжнародної павутини // Технічні вісті : науковий часопис / Укр. інженерне т-во у Львові ; Н.-д. ін-т метрології, вимірювальних і управляючих систем. – Львів, 2013. – № 1 (37) , 2 (38). – С. 125-127. – ISSN 1992-8149
294629
  Ситник К.М. Володимир Вернадський : людина, громадянин, учений / Костянтин Ситник, Тетяна Бевз. – Київ : Наукова думка, 2017. – 362, [5] с., [1] арк. портр. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1577-7
294630
  Ситник К.М. Володимир Вернадський і Академія / К.М. Ситник, В.В. Шмиговська. – Київ : Наукова думка, 2006. – 312 с. – (Президенти Академії наук України). – ISBN 966-00-0427-Х
294631
  Будзанівська Н. Володимир Вернадський і Київ // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 311-315. – ISBN 978-966-95419-8-7
294632
  Ємець Т. Володимир Вернадський і Київський університет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 6-9. – (Українознавство ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті зв"язки родини Вернадських з Київським університетом св. Володимира. Робиться висновок, що особисте знайомство Володимира Вернадського з багатьма викладачами університету стало йому допоміжним у процесі заснування Української ...
294633
  Білоніжка П. Володимир Вернадський і національно-визвольний рух в Україні // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 4 (70) : вересень - жовтень. – С. 34-38
294634
  Даниленко В. Володимир Вернадський про російсько-українське єднання // Історія України. – Київ, 2013. – березень (№ 6). – С. 17-21
294635
  Даниленко В. Володимир Вернадський про українсько-російські взаємини // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2005. – Вип. 5 : за 2004 рік. – С. 605-616. – ISBN 966-7522-07-5
294636
  Чернов А. Володимир Вернадський: "Мені дорога всіляка вісточка про Україну" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 22-28 травня (№ 21). – С. 9, 13
294637
  Зубрицька Л.Й. Володимир Винниченко - видатний діяч української соціал-демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41-43. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
294638
  Мовчан Юл. Володимир Винниченко - Григорій Костюк // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: М. Дальний, Т. Горохович, В.І. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1982. – Рік 33, ч. 7-8 (389-390), липень-серпень : липень-серпень. – С. 21-23


  З нагоди їхніх знаменитих 80-річних ювілеїв.
294639
  Солдатенко В.Ф. Володимир Винниченко - лідер УСДРП, лідер національно-державного відродження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 5-16. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
294640
   Володимир Винниченко - письменник, філософ, публіцист, політик : бібліографічний покажчик / НБ Кіровогр. держ. пед. ун-ту ім. В.Винниченка ; Кіровогр. обл. універсальна наук. б-ка ім. Д.І. Чижевська ; [укл.: О.Є. Тронза, Т.М. Резанова]. – Кіровоград, 2010. – 68 с. – До 130-річчя від дня народження
294641
  Касян Л. Володимир Винниченко - ренесансна особистість на тлі епохи (До 130-річчя з дня народження) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 37-42
294642
   Володимир Винниченко - Розалія Ліфшиць: епістолярний діалог (1911-1918 роки) / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; упоряд., [вступ. ст., комент. та прим.] Надія Миронець. – Дрогобич : Коло, 2012. – 286, [2] с., [4] арк. фотогр. – Покажч. імен : с. 279-283. – Бібліогр. в прим.: c. 229-278. – ISBN 978-617-642-038-5
294643
   Володимир Винниченко - художник = Volodymyr Vynnychenko the artist : Альбом. – Київ : Мистецтво, 2007. – 224с. : іл. – Переднє слово і текстівки парал. англ., рез. і перелік іл. рос. та фр. – ISBN 978-966-577-073-2
294644
  Миронець Н. Володимир Винниченко - Юрій Тищенко: епістолярна дискусія про сутнсть більшовицького режиму в Україні на початку 1930-х років // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 153-162. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
294645
   Володимир Винниченко = Volodymyr Vynnychenko : (статті й матеріяли). – Нью-Йорк : [б. в.], 1953. – 70, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 68-69 та в підрядк. прим.
294646
   Володимир Винниченко = Volodymyr Vynnychenko : (Статті й матеріяли). – Нью Йорк, 1953. – 72с. : іл.
294647
  Неуважний Ф. Володимир Винниченко // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 182-184
294648
  Кульчицький С. Володимир Винниченко / Станіслав Кульчицький, Валерій Солдатенко. – Київ : Альтернативи, 2005. – 376с. – (Особистість і доба). – ISBN 966-7217-99-Х
294649
  Тагліна Ю.С. Володимир Винниченко / Ю. Тагліна. – Харків : Фоліо, 2010. – 120, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Сер. засн. в 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-5059-5
294650
  Безродний Є.Ф. Володимир Винниченко / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський // Світова класична думка про державу і право / Є.Ф. Безродний, В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 227-230. – ISBN 978-966-667-690-3
294651
  Ковалів Ю. Володимир Винниченко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (691), липень. – С. 84-89. – ISSN 0236-1477
294652
  Сюндюков І. Володимир Винниченко в анфас і профіль // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 31 січня - 1 лютого (№ 17/18). – С. 21


  Книга професора Станіслава Кульчицького про голову Директорії УНР.
294653
  Пастух Богдан Володимир Винниченко і Дмитро Донцов: онтологічний конфлікт


  У статті зосереджено увагу на протиставленні двох бачень розвитку літератури, що сформувались у письмі Д. Донцова і В. Винниченка. Простежено також їхній зв"язок із традицією та орієнтири в українському духовно-культурному просторі. До розвідки ...
294654
  Пастух Б. Володимир Винниченко і новий тиg роману // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 225-231
294655
  Голуб А.І. Володимир Винниченко про репресивну складову радянського тоталітаризму / А.І. Голуб, А.Ю. Шевченко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2006. – № 6. – С. 52-58. – (Історія та археологія ; Вип. 14)
294656
  Юнак М.Й. Володимир Винниченко про роль зовнішньополітичних чинників в українському державотворенні / М.Й. Юнак, В.М. Юнак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-79. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Аналізується зовнішньополітична діяльність глави уряду УНР і Директорії УНР В. Винниченка з утвердження української державності, його погляди на місце і роль України у світовому співтоваристві. The article deals with the external political activity of ...
294657
  Павлишин Л.Г. Володимир Винниченко про трагедійність дисгармонійного життя особистості // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 33-37
294658
  Житков О.А. Володимир Винниченко про українську демократію у лютневій революції 1917 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
294659
  Рева-Лєвшакова Володимир Винниченко про українську культурну самоідентичність (на матеріалі книги Відродження нації") // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 135-139. – (Серія "Філологічні науки")
294660
  Кучер В.І. Володимир Винниченко проти сталінської і гітлерівської диктатури // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй : [збірник статей] / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса, Укр. акад. політ. наук, Ін-т політ. наук ; [редкол.: О.О. Рафальський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : ЕксОб, 2006. – Т. 1. – С. 65-70. – ISBN 966-7769-54-2
294661
  Реєнт О.П. Володимир Винниченко та його роль у створенні Генерального Секретаріату (підходи, погляди, події) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
294662
  Чубата М.В. Володимир Винниченко та Універсали Української Центральної Ради: проблема автентичності текстів // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 386-390. – ISBN 978-617-7133-95-6
294663
  Гайда Л. Володимир Винниченко у Кіровограді. Екскурсія вулицями міста // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 3, лютий. – С. 23-27
294664
  Павлова О.В. Володимир Винниченко як активний громадсько-політичний діяч // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2002. – Вип. 16. – С. 113-116.
294665
  Братусь І. Володимир Винниченко як дитячий письменник // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 36-40. – ISBN 966-594-246-8
294666
  Федорчук О. Володимир Винниченко як художник // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Інтертехнологія, 2008. – Кн. 3 : Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. – С. 138-154. – ISBN 978-966-96714-9-3
294667
  Балабко О. Володимир Винниченко, забута могила у Провансі // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2018. – № 3/4 (247/248). – С. 42-51. – ISSN 0131-2685
294668
  Гнідан О.Д. Володимир Винниченко. Життя, діяльність, творчість : Навч.посібник для студ.філол. / О.Д. Гнідан, Л.С. Дем"янівська. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – 256 с. – ISBN 966-529-010-Х
294669
  Дем"янівська Л.С. Володимир Винниченко. Нар. 1880 р.
294670
  Наєнко М.К. Володимир Винниченко: знаний і незнаний // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 3-7. – ISBN 966-594-246-8
294671
  Панченко В.Є. Володимир Винниченко: парадокси долі і творчості : Книга розвідок та мандрівок / Володимир Панченко. – Київ : Твім інтер, 2004. – 288с. – ISBN 966-7430-27-8
294672
  Панченко Володимир Євгенович Володимир Винниченко: портрет на тлі епохи // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48-53
294673
  Голомб Л. Володимир Винниченко: прагнення художнього синтезу // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С.145-155. – ISBN 966-8547-61-6
294674
  Гундорова Т. Володимир Винниченко: Революція і Життя // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Листопад - Грудень (число 11/12). – С. 18-29
294675
  Головченко В. Володимир Винниченко: спроба політичного портрета // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 106-108.


  [Рецензія]: Солдатенко В.Ф. Три Голгофи: політична доля Володимира Винниченка.- К.: Світогляд, 2005. - 349 с.
294676
  Кучерук О. Володимир Винниченко: сторінки державно-політичної діяльності : сторінки держ.-політ. діяльності : [до 130-ліття з дня народж. В. Винниченка] / [Олександр Кучерук ; вступ. слово, наук. ред.: В. Солдатенко] ; Укр. ін-т нац. пам"яті, Музей Укр. Нар. Республіки. – Київ : Грета, 2010. – [16] с. : іл. – Авт. зазнач. в кінці кн.
294677
  Миронець Н. Володимир Винниченко: таємниці кохання : хронологія інтимів : документ. розповідь / Надія Миронець. – Київ : Ярославів Вал, 2013. – 251, [2] с. : іл. – Сер. засн. у 2011 р. – (Persona grata). – ISBN 978-617-605-024-7
294678
   Володимир Винниченко: трансформація образу у дискурсі новітньої історіографії // Доля як історія / Ю. Шаповал. – Київ : Генеза, 2006. – С. 111-122. – ISBN 966-504-514-8
294679
  Петрів О.В. Володимир Винниченко: філосовський дискурс : [монографія] / Оксана Петрів. – Дрогобич : Вимір, 2007. – 164с. – ISBN 978-966-8260-80-3
294680
  Бегей І.І. Володимир Винниченко: штрихи до портрету людини і політика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-55. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
294681
   Володимир Винниченко; Грицько Григоренко: Штрихи до портретів. – Київ : Вища школа, 1995. – 224с. – ISBN 5-11-004235-7


  У посібнику зроблено спробу по-новому осмислити життя і деякі аспекти літературної діяльності видатних українських письменників Володимира Винниченка та Грицька Григоренка (Олександри Євгенівни, Судовщикової-Косач). Складна політична і творча доля цих ...
294682
   Володимир Високович (1854-1912) // Народжені Україною : меморіальний альманах : у 2 т. / [гол. ред.: О. Онопрієнко ; голова орг. комітету Л.М. Кравчук ; ред. рада: М. Азаров, Ю. Богуцький, Л. Губерський та ін.]. – Київ : Євроімідж, 2002. – Т. 1 : А - К. – С. 330-331 : Фото. – (Золоті імена України). – ISBN 966-7867-26-9; 966-7867-24-2
294683
   Володимир Вікторович Калініченко - професор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : Біобібліографічний покажчик. – Харків, 2007. – 44с.
294684
   Володимир Вікторович Колесов // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5. – С. 83-84. – ISSN 0027-2833
294685
  Берзін П.С. Володимир Вікторович Сокольський: історик законознавства і забутий доктор кримінального права // Київська школа кримінального права (1834-1960) : іст.-правові дослідж. / П.С. Берзін. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Дакор, 2013. – С. 424-433. – ISBN 978-617-7020-05-8
294686
  Михайлин І.Л. Володимир Владимиров: журналістика як герменевника // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 153-158. – ISBN 978-966-680-459-7
294687
   Володимир Володимирович Копєйчиков // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 93-94. – ISBN 978-966-924-219-8
294688
  Луняк Є.М. Володимир Володимирович Кривошея // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 329-331. – ISSN 2078-0133


  Кривошея Володимир Володимирович — історик, дослідник ранньомодерної історії України, фахівець з персонального складу та генеалогії українського козацтва. Перший заступник директора Українського інституту національної пам"яті (2012). Був членом двох ...
294689
   Володимир Володимирович Немошкаленко. – Київ : Наукова думка, 2003. – 224с. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 966-00-0167-3


  Теория литературы освещается в учебнике в ее специфичности и в ее связях с другими гуманитарными дисциплинами: эстетикой, историей общества, культурологией, аксиологией, семиотикой, лингвистикой, теорией межличностного общения, религиоведением
294690
   Володимир Володимирович Сташис - видатний вчений-правознавець, / В. Тацій, В. Борисов, М. Панов, Л. Демидова // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 176-182. – ISSN 1026-9932
294691
   Володимир Володимирович Сташис - Герой України, академік Національної академії правових наук України, професор, заслужений прауівник вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 8-12
294692
   Володимир Володимирович Сташис : до 85-річчя від дня народження та 60-річчя науково-педагогічної і громадської діяльності / Нац. акад. правових наук України ; [упоряд. : В.І. Борисов, В.І. Тютюгін, Л.М. Демидова]. – Харків : Право, 2010. – 116 с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 95-106. – (Біографія і бібліографія вчених-правознавців). – ISBN 978-966-458-182-7
294693
  Тацій В. Володимир Володимирович Сташис. його ідеї у справах учнів // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 2 (81). – С. 146-157. – ISSN 1993-0909
294694
  Осипов О.К. Володимир Володимирович Тельнюк-Адамчук / О.К. Осипов, М.І. Буромський // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 113-117. – ISBN 966-594-644-7
294695
  Казанцева Л.В. Володимир Володимирович Тельнюк-Адамчук (1936-2003) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 10 (121). – 3 с. обкл., С. 48
294696
   Володимир Гаврилович Бондарчук: вчений, педагог, громадський діяч, людина : збірник наукових праць Ін-ту геологічних наук НАН України. – Киев : Ін-т геологічних наук НАН України, 2005. – 194 с. – ISBN 966-7731-15-4
294697
  Ковалів Ю. Володимир Гадзінський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (692), серпень. – С. 61-63. – ISSN 0236-1477
294698
  Тернюк Володимир Герасимович Магар / Тернюк, Ю.М. Ягнич. – К, 1962. – 43 с.
294699
  Мовчан Р. Володимир Гжицький // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 23). – С. 9


  Життєпис Володимира Гжицького
294700
  Яценко М.Т. Володимир Гнатюк : Життя і фольклористична діяльність / М.Т. Яценко. – К. : Наукова думка, 1964. – 288 с.
294701
  Лесів М. Володимир Гнатюк // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 188-191
294702
  Мушинка М. Володимир Гнатюк = Volodymyr Hnatiuk : життя та його діяльність в галузі фолькльористики, літературознавства та мовознавства / Микола Мушинка. – Париж ; Нью Йорк ; Сідней ; Торонто, 1987. – 332 с. – Парал. тит. арк. фр. мовою. – (Записки Наукового Товариства ім. Шевченка ; т. 207 : Праці Філологічної Секції)
294703
  Куца О.П. Володимир Гнатюк на "перехресних стежках" української літератури // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 6-11. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
294704
  Голованов В.Ф. Володимир Голованов: альбом / В.Ф. Голованов. – Київ, 1983. – 20с.
294705
  Пасічник В. Володимир Гошовський на кафедрі української фольклористики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 21-43. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 10)
294706
  Пасічник В. Володимир Гошовський про польову роботу фольклориста // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 100-105. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
294707
  Сигидин М.В. Володимир Грабовецький - дослідник історії українського козацтва 15 - 18 ст. : Присвячується 80-річчю з дня народження професора В. Гробовецького / Михайло Сигидин ; каф-ра історії України Прикарпатського національного ун-ту ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – 38с.
294708
  Михайлина П. Володимир Грабовецький - історик України / П. Михайлина, М. Вуянко. – Івано-Франковськ, 1993. – 97с.
294709
   Володимир Грабовецький у спогадах і листах : До 75-річчя від дня народження. – Ужгород, 2003. – 176с.
294710
   Володимир Григорович Матвіїшин


  Некролог Володимира Григоровича Матвіїшина (1935-2012) - відомого українського літературознавця, лінгвіста, доктора філологічних наук, професора, академіка Академії наук вищої школи України
294711
  Чижевський Б. Володимир Григорович Мордань (1937-2017) // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 1-8 лютого (№ 5/6). – С. 7
294712
   Володимир Григорович Рутківський : біобібліогр. покажчик / М-во культури і туризму України, Одес. нац. наукова б-ка ім. М. Горького ; упоряд. О.Г. Нуньєс. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2012. – 77, [3] с. – Покажч. імен: с. 75-78. - Сер. засн. 1980 р. – (Серія біобібліографічних покажчиків "Письменники Одеси" ; вип. 30)
294713
  Гайдабура В.М. Володимир Грипич / В.М. Гайдабура. – К., 1984. – 159с.
294714
   Володимир Грицевич = Volodymyr Hrycevych : Біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2005. – 70 с.
294715
  Тарасенко А.К. Володимир Гуманенко. / А.К. Тарасенко. – К.Х., 1944. – 23с.
294716
  Іваннікова Л. Володимир Данилов - дослідник фольклору і фольклористики Півдня України // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 1(335) січень - лютий. – С. 43-51. – ISSN 0130-6936
294717
  Тримбач С. Володимир Денисенко: Осяяння // Чуєш, брате мій ! : спогади, фотодокументи / Г.Т. Денисенко. – Київ : Укр. письменник, 2013. – С. 7-13. – ISBN 978-966-579-398-4
294718
  Рогожа М.М. Володимир Дзедушицький – організатор першого приватного природознавчого музею та пам’яткознавець // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 127-133. – ISSN 2078-0133
294719
   Володимир Дмитрович Шищук // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2016. – № 4 (605), октябрь - декабрь. – C. 98-99. – ISSN 0030-5987


  "8 листопада 2016 року відзначив 60 років від дня народження завідувач кафедри ортопедії та травматології, керівник клініки травматології Медичного інституту Сумського державного університету, доктор медичних наук, професор Шищук Володимир Дмитрович".
294720
  Орловський В.Д. Володимир Донатович Орловський, 1842-1914 / В.Д. Орловський. – Київ : Мистецтво, 1968. – 114 с.
294721
  Микитка С. Володимир Дорошенко : з нагоди 75-річчя визнач. вчен. й громадянина / Степан Микитка ; з передм. Олександра Оглоблина. – Філадельфія : Накладом гypткa Приятелів, 1955. – 36 с., [1] арк. портр. : портр. – Доповнена відбитка із щоденника “Америка” з 1955 р. – Бібліогр.: с. 15-26
294722
  Коцюбинська М. Володимир Дрозд / М. Коцюбинська, А. Ріпенко // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [редкол.: С. Білокінь та ін. ; відп. ред. Г. Бурлака]. – Київ : Стилос, 2010. – Т. 5. – С. 540-548. – ISSN 1887-8618


  Дрозд Володимир Григорович (1939–2003) – український письменник.
294723
  Ткач А. Володимир Дрозд та Ірина Жиленко: творчий "діалог" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 173-179. – ISSN 1728-9572
294724
  Ісаєва О. Володимир Дрозд, "Білий кінь Шептало". Проблема людини в суспільстві, її знеособлення // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 4 (661). – С. 16-19. – ISSN 0130-5263
294725
  Даниленко В. Володимир Дурдуківський - видатний педагог, публіцист, громадський діяч // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2009. – № 5/6 (81/82). – С. 71-88. – ISSN 0869-3595
294726
  Подольський А. Володимир Жаботинський та українські національні змагання першої чверті XX ст.: цінності міжетнічних відносин // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 6 (130). – С. 41-43
294727
  Сорока П. Володимир Жила : Життя і творчість / П. Сорока. – Тернопіль-Збараж : Лілея, 1999. – 300 с. – ISBN 966-7298-37-Х
294728
  Кілессо Сергій Володимир Заболотний - архітектор, вчений, педагог // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 140-142. – ISSN 0869-3595
294729
  Півень А. Володимир Загайкевич в національно-визвольних змаганнях українців // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 119-123. – ISSN 0321-0499
294730
  Рудик М.С. Володимир Здоровега та українське журналістикознавство // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 147-151.


  Автор досліджує значення наукових здобутків відомого публіциста, багаторічного декана факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка, патріарха української журналістики і журналістикознавства Володимира Йосиповича ...
294731
  Гусарова О.В. Володимир Золотухін / О.В. Гусарова. – Київ : Музична Україна, 1988. – 38 с.
294732
  Полтавчук В.Г. Володимир Іванович : літ.-крит. нарис / Василь Полтавчук. – Одеса : Астропринт, 2017. – 79, [1] с., [4] арк. фотоіл. : іл. – Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр. в дод.: с. 76-78 та в прим. в кінці ст. – (Одеса літературна). – ISBN 978-966-927-225-6
294733
   Володимир Іванович Андрейцев - 60 років! // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 282-283. – ISSN 1993-0909
294734
  Щербак М.П. Володимир Іванович Вернадський / М.П. Щербак. – Київ, 1979. – 91с.
294735
   Володимир Іванович Лаврик : біобібліогр. покажчик. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 62, [2] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 59-62. – Бібліогр.: с. 56-58. – (Серія "Вчені НаУКМА" / редкол. сер.: М.Т. Брик (голова) [та ін.])
294736
  Коваленко К.О. Володимир Іванович Лучицький / К.О. Коваленко. – Київ, 1968. – 51с.
294737
  Онопрієнко В.І. Володимир Іванович Лучицький / В.І. Онопрієнко. – Київ : Наукова думка, 1991. – 192с. – ISBN 5120019706
294738
  Білокінь І.П. Володимир Іванович Палладін / І.П. Білокінь, 1960. – 3с. – Окр. відбиток
294739
  Білокінь І.П. Володимир Іванович Палладін (До 100-річчя з дня народження) / І.П. Білокінь. – Київ : АН УРСР, 1960. – 3с. – Окр.відбиток з: Український ботанічний журнал Т.17, №1
294740
   Володимир Іванович Полохало. Пам"ятаємо! // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2011. – № 9. – С. 54. – ISSN 1608-6422


  23 вересня 2011 року пішов із життя, народився 28 квітня 1949 року в Києві, понад 20 років працював в КНУТШ.
294741
  Домановська М.Є. Володимир Іванович Савва як візантиніст (до 150-річчя від дня народження) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – C. 112-117. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 20). – ISSN 2227-6505


  Акцентовано увагу на тому, що його студії, присвячені рецепції візантійських державотворчих традицій у Московському царстві, стали помітним явищем для розвитку візантинознавства та русистики у Харківському університеті, а також розпочато вивчення його ...
294742
  Галаган О.К. Володимир Іванович Чопик : (з нагоди 80-річчя) / О.К. Галаган ; Кременецький обл. гуманітарно-педагогічний ін-т ім. Тараса Шевченка. – Кременець : Видавничий центр КОГПІ ім.Тараса Шевченка, 2010. – 40 с., [20] с. іл.
294743
  Войцехівська І. Володимир Іконников - бібліотекознавець та бібліофіл // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 1998. – № 1. – С. 39-42. – ISSN 1029-7200


  В. Іконнников зокрема виділяє бібліотеку Університету Св. Володимира, укомплектовану з колекції Кременецького ліцею, досить багатою та відомою в науковому світі. Іконников визначає, що університетська бібліотека мала укладені пересувні каталоги та ...
294744
  Верба І.В. Володимир Іконников - дослідник історії Росії / Ігор Верба, Людмила Жицька ; Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 149, [3] с. – Бібліогр.: с. 139-142 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-527-016-5
294745
  Верба І. Володимир Іконников про Петра І і його добу / І. Верба, Л. Жицька // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 63-70
294746
  Войцехівська І.Н. Володимир Іконников: джерелознавчі студії / Ірина Войцехівська ; НАН України, Археограф. комісія, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : [Б. в.], 1999. – 358 с. – ISBN 966-02-1199-6
294747
   Володимир Іларіонович Луговий - віце-президент НАПН України, директор інституту вищої освіти НАПН України : матеріали до біобібліографії / НА пед наук України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пєєва С.П., Айвазова Л.М.]. – Київ : Знання, 2010. – 63 с. – (Академіки НАПН України ; 17). – ISBN 978-966-618-263-3
294748
   Володимир Ілліч Бошко // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 64-66. – ISBN 978-966-924-219-8
294749
  Маяковський В.В. Володимир Ілліч Ленін / В.В. Маяковський. – Київ, 1969. – 133с.
294750
  Крупська Н.К. Володимир Ілліч Ленін / Н.К. Крупська. – Київ, 1977. – 13с.
294751
   Володимир Ілліч Ленін. – Київ, 1983. – 684с.
294752
  Шугайлін О.В. Володимир Ілліч Ленін і розробка філософських питань сучасного природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 15
294753
  Маяковський В.В. Володимир Ілліч Ленін. / В.В. Маяковський. – Київ, 1939. – 94с.
294754
  Маяковський В.В. Володимир Ілліч Ленін. / В.В. Маяковський. – Київ, 1947. – 79с.
294755
  Маяковський В.В. Володимир Ілліч Ленін. / В.В. Маяковський. – Київ, 1950. – 80с.
294756
   Володимир Ілліч Паніотто : біобібліографічний покажчик. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 76с. – (Вчені НаУКМА / редкол. серії: В.П. Моренець, В.Є. Панченко та ін. ; Вип. 17)
294757
  Кульчицький С. Володимир Ілліч Ульянов-Ленін: погляд з XXI століття // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 29-76. – ISSN 0869-2556
294758
  Цехер Є.А. Володимир Ільїч Ленін / Є.А. Цехер. – Київ : Партвидав, 1933. – 155 с.
294759
  Крецул Н.І. Володимир Іполитович Липський (до 150-річчя від дня народження) / Н.І. Крецул, М.М. Федорончук // Український ботанічний журнал / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2013. – Т. 70, № 1. – С. 113-117. – ISSN 0372-4123


  Прослеживается научный путь известного ботаника, флориста, организатора работы ботанических садов, академика и президента (1922-1928) Всеукраинской академии наук, член.-кор. АН СССР В.И. Липского.
294760
  Крецул Н. Володимир Іполитович Липський . Нарис про життя та наукову спадщину // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (40). – С. 11-15. – ISSN 1819-7329
294761
  Барбарич А.І. Володимир Іполітович Липський / А.І. Барбарич. – К, 1958. – 40с.
294762
  Литвиненко А.І. Володимир Кабачок: лабіринтами професійної долі // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 213-226. – ISSN 2522-4190


  "Висвітлено основні етапи життя та творчості Володимира Андрійовича Кабачка (1892–1957). Сучасне українське національно зорієнтоване суспільство має безліч аргументів задля усвідомлення власних духовних витоків. Особлива роль у зв’язку з цим належить ...
294763
  Казарін В. Володимир Казарін: Кримська молодь обирає Україну! / спілкувалася Світлана Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 12 червня (№ 23). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  "Рік тому Таврійський національний університет імені Володимира Вернадського відновив роботу на материковій частині України. Яким був цей рік для кримчан, котрі обрали українське майбутнє, з якими труднощами вони зіткнулись і що планують робити далі? ...
294764
  Мороз О. Володимир Калиниченко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 18 лютого (№ 6). – С. 12


  Володимир Григорович Калиниченко - поет, лауреат літературно-митстецької премії ім. Г. Сковороди. "Унікальний талантом та долею, в"язень двох концтаборів - фашистського і сталінського "...ставши вдруге "емігрантом у власній країні", послав подалі тих, ...
294765
   Володимир Калінін - третьокурсник філософського факультету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  Володимир Калінін - третьокурсник філософського факультету, одержав диплом I ступеня за кращу доповідь на Міжнародній науковій конференції " V Харківські студентські філософські читання" (секція "Політологія та філософія політики"). Науковий керівник - ...
294766
  Суярко В. Володимир Карлович Танчер // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Жовтень (№ 8)


  Некролог: філософський факультет попрощався з докт. філософ. наук, проф. В.К. Танчером. Коротко про творчу діяльність.
294767
  Журавльов Д.В. Володимир Кирилович Винниченко // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 304-308. – ISBN 978-966-14-1182-0
294768
  Винниченко Р. Володимир Кирилович Винниченко (біографічна канва) // Володимир Винниченко : (статті й матеріяли) / Укр. Вільна Академія Наук у США, Коміс. для охорони і збереження літ. та мистец. спадщини В.К. Винниченка ; [редкол.: Б. Подоляк, В. Порський, В. Чапленко]. – Нью-Йорк : [б. в.], 1953. – С. 9-15
294769
   Володимир Киричанський // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.59-60
294770
  Ротач П. Володимир Короленко // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 231-235
294771
  Ігнатенко Г.Г. Володимир Короленко / Г.Г. Ігнатенко. – К., 1986. – 294с.
294772
  Омельчук О. Володимир Коряк і його критика культури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (703), липень. – С. 18-26. – ISSN 0236-1477
294773
  Посівнич М. Володимир Косик. Коротка біографія // Українське слово. – Париж, 2017. – 01.09.2017 (число 3087). – С. 3


  Володимир Косик — український історик, фахівець з історії французько-українських взаємин, історії УНР та історії України періоду Другої світової війни. Псевдонім — Борис Марченко.
294774
   Володимир Костянтинович Гавриш // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 107 : фото. – ISSN 0367-4290
294775
   Володимир Костянтинович Житник : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Академія, 2000. – 60с. – (Вчені НаУКМА)
294776
  Горбатов Б.Л. Володимир Костянтинович Коккінакі / Б.Л. Горбатов. – К., 1938. – 22с.
294777
   Володимир Костянтинович Кухалашвілі
294778
   Володимир Кохан // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 198/199, липень/серпень : липень/серпень. – С. 23-25


  Некролог: Володимир Кохан - громадсько-політичний діяч. 1948 виїхав до Канади. 1948–66 – викoнав. дир. КУКу (кер. усіх масштаб. проектів, здійснюваних під егідою цієї орг-ції, зокрема встановлення пам"ятника Т. Шевченку в Вінніпезі), дир. Укр. канад. ...
294779
  Розгін І. Володимир Кубійович // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1958. – Рік 9, ч. 99, квітень : квітень. – С. 16-19
294780
  Корнійчук Л. Володимир Кубійович: нарис життя та діяльності : (до 110-річчя з дня народження ) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 202-205. – ISBN 966-8126-27-0
294781
  Аксьонов В.С. Володимир Кузьмич Міхеєв (1937-2008 рр.) / В.С. Аксьонов, В.В. Скирда, Тортіка // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник; Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков, 2009. – Вып. 8. – С. 318-321. – ISBN 978-966-86-03-89-1
294782
  Гривнак Н. Володимир Кучер - дійсний член НТШ, український вчений, педагог : життя і діяльність (18 жовтня 1885 - 29 серпня 1959) // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 599-606. – ISSN 1563-3969
294783
   Володимир Ладижець : Бібліогр. покажч. – Ужгород, 1985. – 88с.
294784
   Володимир Лановий. – К., 1994. – 192с.
294785
  Мельничук М.Д. Володимир Левкович Симиренко - титан українського садівництва // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 180. – С. 11-14. – (Серія "Агрономія"). – ISSN 2223-0815
294786
   Володимир Левченко // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 29 : Володимир Левченко. – С.3-22
294787
   Володимир Леонідович Оссовський : біобібліогр. покажчик. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 25, [3] с. – (Серія "Вчені НаУКМА")
294788
   Володимир Леонідович Савельєв : біобібліогр. покажчик : до 70-річчя від дня народж. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Наук. бібліотека ; [упоряд.: Н.І. Тарасова ; наук. ред.: Л.Л. Макаренко, Л.В. Савенкова]. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 42, [1] с. : портр. – Імен. покажчик: с. 40-41. – Бібліогр.: с. 17-37. – (Серія "Вчені НПУ імені М.П. Драгоманова")
294789
  Леонтович О. Володимир Леонтович - письменник і меценат // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 8 (178). – с.14-25. – ISSN 0131-2685
294790
  Шумило Н. Володимир Леонтович - тверезий реаліст // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 187-190.
294791
  Гирич І. Володимир Леонтович в українському громадсько-політичному житті // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 268-299. – (Нова серія ; вип. 16/17)
294792
  Гирич І. Володимир Леонтович в українському громадському житті // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 8 (178). – С. 2-13. – ISSN 0131-2685
294793
  Гирич І. Володимир Леонтович: дилема засадничого консерватизму і демократичної тактики // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 320-341. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
294794
  Леонтович О. Володимир Леонтович: повернення із забуття // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 146-147. – ISBN 966-7551-00-8
294795
  Вербич В. Володимир Лис: "Це і є промінчик, який дає надію" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 15 грудня (№ 25). – С. 14
294796
  Литвин В. Володимир Литвин: "Верховна Рада має стати гарантом відкритості й демократичності президентських виборів": Бесіда з Головою Верховної Ради України // Дзеркало тижня, 2004. – 26 червня-2 липня
294797
  Литвин В. Володимир Литвин: "Парламент працює у штатному режимі": Бесіда з Головою Верховної Ради України . // Сільські вісті., 2004. – 8 жовтня
294798
  Литвин В. Володимир Литвин: "Я взяв собі за правило - говорити правду": Бесіда з Головою Верховної Ради України // Сіл.ьські вісті, 2004. – 2 липня
294799
  Литвин В. Володимир Литвин: "Я думаю, що в українській політиці нічого не можна виключати". // Час, 2004. – 8-14 липня


  [Комент. Голови Верховної Ради України телеканалу "Ера" щодо підсумків 5-ї сесії Верховної Ради 4-го скликання та розвитку політ. подій напередодні президент. виборів]
294800
  Литвин В. Володимир Литвин: "Якщо хтось, використувуючи владні повноваження, грубо порушував закон, він обов"язково має відповісти за скоєне...": Бесіда з Головою Верховної Ради України // Дзеркало тижня, 2005. – 15-21 січня
294801
   Володимир Личковах : (До 30-річчя науково-педагогічної діяльності в Чернігівському державному педагогічному університеті ім. Т.Г. Шевченка): Біобібліографічний покажчик. – Чернігів, 2006. – 56с.
294802
   Володимир Личковах. Біобіліографічнийчний покажчик : (До 25-річчя науково-педагогічної діяльності в Черніг. держ. педагог. ун-теті ім.Т.Г.Шевченка). – Чернігів, 2002. – 28с.
294803
  Васильченко К.Б. Володимир Львович Васильєв. (1868-1912) / К.Б. Васильченко. – Дніпропетровськ, 1972. – 99с.
294804
  Довгань Тетяна Володимир Магар. Гра уяви // Український театр : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 2-6. – ISSN 0207-7159


  Володимир Магар, генер. директор, художній керівник Севастопольського акад. рос. драм. театру ім. А. В. Луначарського
294805
  Малахов В. Володимир Мазепа: до згадки // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 130-136. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
294806
  Федорук О. Володимир Макарович Яцюк (1946 - 2012) // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 761-765. – (Нова серія ; вип. 16/17)
294807
  Шаповал І.М. Володимир Маковський / І.М. Шаповал. – К., 1974. – 227с.
294808
  Петренко М. Володимир Маняк - шукач правди про Голодомор // Гомін України. – Торонто, 2012. – Рік 64, 20 листопада (№ 44). – С. 6
294809
   Володимир Масик : Альбом : Живопис. Графіка.. – К., 1990. – 79с.
294810
  Левченко А. Володимир Матвієнко презентував нові книги і став козацьким маршалом // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 7 грудня (№ 45/46). – С. 23
294811
  Овчаров Г. Володимир Маяковський -- співець дружби народів / Г. Овчаров. – К. : Художественная литература, 1956. – 196 с.
294812
  Алексєйцев С. Володимир Маяковський - українець / С. Алексєйцев, П. Волиняк // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1963. – Рік 14, ч. 166, листопад : листопад. – С. 13-14
294813
  Адельгейм Є. Володимир Маяковський / Є. Адельгейм, 1941. – 32 с.
294814
  Тростянецький А.А. Володимир Маяковський / А.А. Тростянецький. – Київ - Львів, 1950. – 68 с.
294815
   Володимир Маяковський: "Разучите эту мову" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 26 січня (№ 11). – С. 9


  Як Володимир Маяковський свій могутній талант спрямував на захист не російської, як передбачалося, а української мови.
294816
  Добрін Н. Володимир Мельниченко / Н. Добрін, О. Моторній. – Дніпропетровськ, 1966. – 24с.
294817
   Володимир Мельниченко : біобібліографія / [упоряд.: В. Стеценко ; вступ. ст.: С. Гальченко]. – Київ : Либідь, 2018. – 182, [2] с., [24] арк. фот. : іл., фотоіл. – ISBN 978-966-06-0758-3
294818
  Гордійчук М.Г. Володимир Менчиць (1837–1916) і Київська Стара громада // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 122-126. – ISSN 2076-1554


  Вагомість постаті В. Менчиця посеред київських громадівців визначається його причетністю до поширення українофільської літератури через власну мережу книжкових магазинів. Більшість згадок в історіографії імені В. Менчиця пов"язані із згадуванням його ...
294819
  Щербань Т. Володимир Миколайович Перетц // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 1 (90), січень - лютий. – С. 150-169


  Стаття написана на основі доповіді Ніколаса Балабакінса, виголошеної на Другому Міжнародному конгресі Української Економічної Асоціації (Одеса, 23-27 травня 1994 р.)
294820
  Рева Л. Володимир Миколайович Перетц як славіст і його наукова школа // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 155-160. – ISBN 978-966-02-6227-0
294821
   Володимир Миколайович Семененко. – Київ, 2004. – 26с. – ISBN 966-8555-16-3
294822
   Володимир Миколайович Семененко (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 101-102 : фото. – ISSN 0367-4290
294823
   Володимир Миколайович Семененко (До 75-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 114-115 : фото. – ISSN 0367-4290
294824
  Юхименко П.І. Володимир Миколайович Твердохлєбов: життєвий шлях та внесок у розвиток фінансової науки : теорія та історія фінансів / П.І. Юхименко, С.В. Бойко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 4 (173). – С. 114-125. – Бібліогр.: 22 назви
294825
   Володимир Миколайович Толмачов. До 100-річчя від дня народження // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 60-63. – (Серія "Хімія" ; вип. 25 (48)). – ISSN 2220-637X


  Володимир Миколайович Толмачов – видатний український хімік, доктор хімічних наук, професор, багаторічний завідувач кафедри технічної хімії Харківського державного університету імені О.М. Горького.
294826
   Володимир Миколайович Чисніков : біобібліографічний покажчик / Міжнар. асоц. іст. права ; [упоряд. В.В. Буран ; відп. ред. О.Н. Ярмиш]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2008. – 59 с. – До 60-річчя з дня народження і 30-річчя наукової діяльності
294827
   Володимир Миколайович Шаповал // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 292-293. – ISSN 1993-0909
294828
  Снєгірьова Н.М. Володимир Михайлович Дальський / Н.М. Снєгірьова. – К., 1965. – 36с.
294829
  Денисов В. Володимир Михайлович Корецький - видатний вітчизняний юрист-міжнародник // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 529-533. – ISSN 1026-9932
294830
  Денисов В. Володимир Михайлович Корецький у літописі юридичної науки України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 131-136. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
294831
  Манукало В.О. Володимир Михайлович Лило – відомий вчений-гідролог та діяч гідрометеорологічної служби України: 100 років з дня народження / В.О. Манукало, В.М. Бойко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (51). – С. 143-145. – ISSN 2306-5680
294832
   Володимир Михайлович Литвин : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Книжкова палата України, 2006. – 184с. – ISBN 966-96599-2-2
294833
   Володимир Михайлович Литвин : [55] : біобібліогр. покажч. / [НАН України, Ін-т історії України ; Кн. палата України ім. Івана Федорова ; уклад.: О.М. Устіннікова та ін. ; відп. ред. В.А. Смолій]. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : КММ, 2011. – 294 с., [4] арк. кольор. фот. + 1 DVD : Історія України / авт. і упоряд. В.М. Литвин. 3-тє допов. та доопр. вид. 2011. – ISBN 978-966-1673-11-2
294834
   Володимир Михайлович Половець : (біобібліографічний покажчик) / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наук. б-ка, Наук.-бібліогр. відділ ; [уклад. Н.Ф. Головатенко ; відп. ред. Г.Г. Макарова]. – Чернігів : Наукова бібліотека Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка, 2012. – 40 с.
294835
  Беззуб Ю.В. Володимир Міяковський - дослідник українського національного руху 40-80-х років XIX ст. // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – C. 76-82


  Сучасні дослідники українського національного руху XIX ст. значною мірою спираються на джерелознавчу та аналітичну спадщину двох "історичних шкіл" - дослідників 1920-х рр., згуртованих навколо Всеукраїнської академії наук, та істориків-емігрантів, які ...
294836
  Сидоренко О. Володимир Міяковський - історик української преси // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 73-75
294837
  Сидорова О.М. Володимир Міяковський (1888-1972): життєвий шлях, діяльність та наукова спадщина : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Сидорова Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 254 арк. – Додатки: арк. 242-254. – Бібліогр.: арк. 194-241
294838
  Сидорова О.М. Володимир Міяковський (1888-1972): життєвий шлях, діяльність та наукова спадщина : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Сидорова Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
294839
  Кулаковський В.М. Володимир Мономах : історичний роман / В.М. Кулаковський. – Київ : Український письменник, 1992. – 317 с.
294840
  Демков М.И. Володимир Мономах // Український педагогічний календар : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Упор. Л.О.Калмикова, Т.Ф.Баєва; За заг. ред. В.П.Коцура. – Київ, 2002. – С. 98-100. – ISBN 5-7763-1258-2
294841
  Сліпушко О.М. Володимир Мономах // Література Київської Русі : Нариси / О.М. Сліпушко. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2005. – С. 51-57. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-07-3
294842
  Яременко В. Володимир Мономах // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2006. – № 3/4 (44/45). – С. 70-84
294843
  Іщенко О.С. Володимир Мономах в українській історичній пам"яті // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 1 (520), січень - лютий. – С. 11-25. – ISSN 0130-5247
294844
   Володимир Мономах наказав порубати полоненого хана на частини // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 12 (415), 29 березня 2018. – С. 15
294845
  Сліпушко О. Володимир Мономах, що залишив по собі гучну славу і добру пам"ять // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 8-14 червня (№ 21). – С. 15


  "Великий князь київський Володимир Мономах (1053–1125) - надзвичайно діяльна, харизматична, творча і з колосальною силою волі постать. У "Повісті минулих літ" під 1053 роком записано: "У Всеволода народився син Володимир від цариці грецької". ...
294846
  Валер"єва М. Володимир Мостовий - про перспективи Комісії з журналістської етики // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 11. – С. 44
294847
   Володимир Моторний : До 70-річчя від дня народження : Бібліограф. покажч. – Львів : ЛДУ ім. Івана Франка, 1999. – 104с. – ISBN 966-613-015-7
294848
  Преловська І. Володимир Мусійович Чехівський (1876-1937) - головний ідеолог УАПЦ (до 140-ої річниці з дня народження) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 1 : Церковна історія. – С. 507-518. – ISBN 978-966-7379-86-5
294849
  Шостацький М. Володимир Назарович Павлович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2007. – № 21 : Володимир Павлович. – С. 3-31.
294850
  Бикова Н.М. Володимир Нарбут - поет, видавець, журналіст // Українська періодика: історія і сучасність. – Львів, 1993. – С. 260-261
294851
  Кирик Л.М. Володимир Науменко про народну освіту та мову викладання // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 210
294852
  Сулима М. Володимир Новиченко і Нобелівська премія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 234-239. – ISBN 966-594-246-8
294853
   Володимир Оврах // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 38 : Володимир Оврах. – С.3-22
294854
  Бросаліна О. Володимир Овсійчук = До 80-річчя від дня народження / О. Бросаліна, Ю. Іванченко // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 85-88. – ISBN 966-7170-47-0


  Володимир Антонович Овсійчук (1924 р.) - укр. мистецтвознавець, педаго, засл. діяч мистецтв України, доктор мистецтв-ва, проф., член спеціалізованих Вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій, завідувач відділу мистецтвознавства ...
294855
  Ігнатенко О. Володимир Овсійчук: "Тарас Шевченко - руський Рембрандт" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17-18 травня (№ 82/83). – С. 12


  Лекція доктора мистецтвознавства Володимира Овсійчука "Маленький геній Тараса Шевченка", присвячена 200-річчю від дня народжєення Тараса Шевченка.
294856
  Пастернак Н. Володимир Одрехівський: "Мої улюблені теми - Антоничівські" // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 159-160. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122


  "Львівська національна академія мистецтв вибрала на конкурсі 29 березня ректора. Став ним Володимир Одрехівський – скульптор і народний художник України, заслужений діяч мистецтв України, лауреат мистецьких премій і переможець багатьох конкурсів. А ще ...
294857
  Щусь О.Й. Володимир Олександрович Антонов-Овсієнко / О.Й. Щусь. – Київ, 1965. – 101с.
294858
   Володимир Олександрович Котюк // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 96-97. – ISBN 978-966-924-219-8
294859
   Володимир Олександрович Пащенко // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (343). – С. 144-149. – ISSN 0869-3595
294860
  Короткий В.А. Володимир Олександрович Романов / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 267. – ISBN 966-06-0393-2
294861
  Кононенко М.П. Володимир Олексійович Бец / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко // Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 276. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
294862
   Володимир Олексійович Водяницкий. – К, 1972. – 35с.
294863
  Юсов С.Л. Володимир Олексійович Голобуцький (1903-1993 рр.) : біобібліографія / Юсов Святослав; НАНУ, Ін-т історії України. – Київ, 2006. – 160с. – ISBN 966-02-3874-6
294864
  Скоблікова М. Володимир Олексійович Черватюк // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 25 : Володимир Черватюк. – С. 3-22
294865
  Шкоба В.Я. Володимир Олексійович Шкорботун : (до 60-річчя з дня народження) // Журнал вушних, носових і горлових хвороб : науково-практичний двомісячний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. наукове мед. т-во лікарів-оториноларингологів ; ДУ "Ін-т отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України" ; редкол.: Заболотний Д.І., Абизов Р.А., Гукович В.О. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4, липень - серпень. – С. 93-94. – ISSN 0044-4650


  "17 липня виповнюється 60 років Володимиру Олексійовичу Шкорботуну - доктору медичних наук, професору, Заслуженому лікарю України, талановитому, досвідченому педагогу".
294866
   Володимир Павлович Горбулін / Нац. акад. наук України ; [ред. З.А. Болкотун]. – Київ : Академперіодика, 2013. – 124, [3] с., [8] арк. іл., [1] арк. портр. – Сер. засн. в 1968 р. - Ст. укр., рос. – Бібліогр.: с. 18-41. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-231-8
294867
   Володимир Пархоменко: історик та його історіографічні образи // Історії істориків : обличчя й образи української історіографії ХХ століття / А. Портнов. – Київ : Критика, 2011. – С. 39-98. – ISBN 978-966-8978-46-3
294868
  Астаф"єв О. Володимир Перетц - "один із фундаторів формальної школи в Україні" : [відгук восьмий] // Філологічний семінар - школа наших традицій 20 років / М.К. Наєнко. – Київ : Маслаков, 2017. – С. 199-201. – ISBN 978-617-7480-98-2
294869
  Струмінський Б. Володимир Перетц // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 175-176
294870
  Александрова Г.А. Володимир Перетц і теоретико-методологічні проблеми порівняльного літературознавства першої третини ХХ ст // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 1. – С. 3-13


  У статті розглядаються теоретико-методологічні проблеми порівняльного літературознавства першої третини ХХ ст., порушені в працях В. Перетца та В. Жирмунського, М. Яковлєва, Б. Якубського. Простежується перехід до розуміння порівняльно-історичного ...
294871
  Симонова М. Володимир Петренко - фундатор національної системи стандартів вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 9 (146). – С. 7-8. – ISSN 1682-2366


  Науково-творча діяльність в Інституті інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.
294872
  Морозов В.А. Володимир Петрович Затонський / В.А. Морозов. – Київ, 1964. – 134с.
294873
  Морозов В.А. Володимир Петрович Затонський / В. Морозов. – Киев : Політична література України, 1967. – 243 с.
294874
  Гловацький М.Т. Володимир Петрович Затонський / М.Т. Гловацький. – Київ, 1984. – 47с.
294875
  Журавльов Д.В. Володимир Петрович Затонський // Хто є хто в українській історії / Д.В. Журавльов. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. – С. 360-363. – ISBN 978-966-14-1182-0
294876
   Володимир Петрович Макрідін // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 147-148 : фото. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
294877
   Володимир Пилипович Моренець : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Видавничий дім "КМ Academia", 2003. – 59 с. – (Вчені НаУКМА). – ISBN 966-518-242-0
294878
  Пузік В.К. Володимир Пилипович Патика : (до 70-річчя від Дня народження) // Вісник Харківського національного аграрного університету / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – C. 89-90. – (Серія "Біологія" ; вип. 3 (39)). – ISSN 1992-4917


  "10 вересня 2016 року виповнилося 70 років від дня народження доктора біологічних наук, професо-ра, академіка НААН України, академіка Академії наук Вищої школи, лауреата Державної премії Укра-їни в галузі науки і техніки, відомого вченого у галу-зі ...
294879
   Володимир Пилипович Патика (до 70-річчя від дня народження) // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 169-170. – ISSN 2077-4893
294880
  Назаренко О.І. Володимир Підгорний / О.І. Назаренко, О.В. Кононова. – К., 1992. – 45с.
294881
  Третяченко А. Володимир Підпалий // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко. – Київ, 2018. – № 2 (731), лютий. – С. 55-61. – ISSN 0130-5263
294882
  Третяченко А. Володимир Підпалий у контексті "Тихої лірики"


  У статті проаналізовано "тиху лірику" поетів-шістдесятників, зокрема Володимира Підпалого.
294883
   Володимир Підпалий: "Усе, що в серці виплекав я доброго, належить Вам" : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Котигорошко, 2001. – 112 с.
294884
  В"яла О. Володимир Піскорський (до 140-річчя з дня народження) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет ; Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 2 : Історія. – С. 140-143.
294885
  В"яла О. Володимир Піскорський (до 140-річчя з дня народження) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 396-399


  Про видатного вченого-історика, дослідника середньовічних Іспанії, Португалії, Італії та інших європейських країн. Його вчитель професор І. Лучицький одразу помітив і оцінив здібного студента. Після закінчення університету в 1980 р. В. Піскорського ...
294886
  Кузьменко С. Володимир Плотніков // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 168
294887
  Табачніков С. Володимир Погребенник : постаті // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2010. – № 3 (69) : травень - серпень. – С. 80-84
294888
   Володимир Полтавець : Збірник на пошану пам"яті. – Київ : Видавничий дім "КМ Academia", 2000. – 80с. – (Вчені НаУКМА). – ISBN 966-518-112-2
294889
  Степанков В.С. Володимир Прокопович Газін: кілька штрихів до портрета Людини, вченого, педагога (до 80-річчя від дня народження Володимира Прокоповича Газіна) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 7-26. – ISSN 2309-2262
294890
  Пузаков Володимир Тихонович Володимир Пузаков: "У затишному домі й настрій святковий!" : [інтерв"ю з міським головою Кіровограда В.Т. Пузаковим] / Пузаков Володимир Тихонович, Кобець Олена // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 55-56
294891
  Аслунд А. Володимир Путін втрачає хватку? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 25 жовтня (№ 190). – С. 3


  Про тріщини у броні російського режиму.
294892
  Стех Я. Володимир Радзикевич - людина, яку з шаною треба згадити // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1991. – Vol. 42, № 501, листопад : листопад. – С. 15-16


  Володимир Петрович Радзикевич — український письменник, літературознавець, педагог.
294893
  Палинський В. Володимир Радовський, мастак добирати "ключі" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2016. – № 8 (862). – С. 178-181. – ISSN 0868-4790
294894
  Палинський В. Володимир Радовський, мастак добирати "ключі" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 93-96. – ISSN 0236-1477
294895
  Шакура Ю.О. Володимир Рєзанов: поезія скальдів у рецепції "Слова о полку Ігоревім" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 415-421


  У статті розглядається зв"язок найдревнішої пам"ятки києво-руської літератури "Слова о полку Ігоревім" з поезією скальдів. В статье рассматривается связь древнего текста киево-русской литературы "Слова о полку Игореве" с поэзией скальдов. Ancient ...
294896
   Володимир Різниченко // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 222-223
294897
  Бідзіля Ю. Володимир Різун - почесний доктор Ужгородського університету // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 146-148. – (Філологія ; Вип. 15)
294898
   Володимир Різун - про хвороби української журналістики та їх лікування / Розмовляла В. Черемних // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 1. – С. 6-11 : Фото
294899
   Володимир Різун, директор Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 5. – С. 13
294900
   Володимир Різун: "Жоден український медіахолдинг не вкладає гроші в журналістську освіту" // Телекритика : Для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 62-65
294901
  Різун В. Володимир Різун: "Медіа показали себе четвертою владою" / розмову вела Олена Монзолевська // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 5-12 червня (№ 21/22). – С. 1


  Розмова з директором Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка щодо підготовки сучасних кадрів для засобів масової інформації.
294902
  Ліцька О. Володимир Романенко // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  Володимир Романенко - студент першого курсу відділення "міжнародна інформація". У свої 17 років вже має звання кандидата у майстри спорту з академічного веслування.
294903
  Мороз В. Володимир Романюк: Ще багато терня до щасливої зорі України // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – № 4. – С.34-36


  Один з редакорів найстарішого у світі українського часопису "Свобода", газети "Галичина", лауреат премії НСЖУ "Золоте перо".
294904
  Кириленко Т. Володимир Роменець про зміст переживань у процесі самопізнання особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 2 (64). – C. 84-89. – ISSN 1810-2131


  Абульханова К. Пам’яті Володимира Андрійовича Роменця
294905
  Фурман А. Володимир Роменець як методолог психософійного духу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 7-14. – ISSN 1810-2131
294906
  М"ясоїд П. Володимир Роменець: від психології творчості до творчості у психології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 64-91. – ISSN 1810-2131
294907
  Клочек Г. Володимир Рутківський - творець другої реальності // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 21 квітня (№ 8). – С. 6
294908
  Кобець С.В. Володимир Рутківський "Джури козака Швайки": твір про волелюбних та сміливих героїв // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 12 (448), квітень. – С. 20-23
294909
   Володимир Рутківський: дещо з біографії // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 5 (722), травень. – С. 59-60. – ISSN 0130-5263
294910
  Пилипенко О. Володимир Самійленко - "сміливий чоловік" та "ідеальний публіцист" // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 25-27
294911
  Стріха М. Володимир Самійленко - перекладач: спроба деконструкції міфу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (664). – С. 93-98. – ISSN 0236-1477
294912
  Бабишкін О.К. Володимир Самійленко : літературно-критичний нарис / О.К. Бабишкін. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1963. – 168 с.
294913
  Погребенник В.Ф. Володимир Самійленко / В.Ф. Погребенник. – К., 1988. – 47с.
294914
  Ковалів Ю. Володимир Самійленко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 2 (698), лютий. – С. 64-69. – ISSN 0236-1477
294915
  Будний В. Володимир Самійленко та "Плеяда" / В. Будний, М. Ільницький // Порівняльне літературознавство : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. Будний, М. Ільницький. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 95-96. – ISBN 978-966-518-485-0
294916
  Петраускайте О. Володимир Самійленко у Боярці: маловідомі факти // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 4 (152), квітень. – С. 45-47
294917
  Тетеріна О. Володимир Самійленко: переклад як стимул художньо-естетичних пошуків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 27- 29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто літературознавчу концепцію В. Самійленка. Осмислено стимулюючу роль художнього перекладу творів світової літератури у творчому зростанні письменника. Літературну постать В. Самійленка потрактовано як предтечу творчості Лесі Українки. The ...
294918
  Степула Н. Володимир Свідзинський // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 292-293. – ISBN 966-7379-16-7
294919
  Наєнко Михайло Володимир Свідзинський: засвітився від себе й від Бога // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 51-53. – ISSN 0130-5263
294920
  Ковалів Ю. Володимир Свідзінський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 100-105. – ISSN 0236-1477
294921
  Ковалів Ю. Володимир Свідзінський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (706), жовтень. – С. 103-110. – ISSN 0236-1477
294922
   Володимир Свідзінський (1885-1941) : Біобібліографічний покажчик. – Київ : Наукова думка, 2006. – 56с. – ISBN 966-00-0670-5
294923
  Рарицький О. Володимир Свідзінський і шістдесятники: контексти осягання проблеми // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 10 (694), жовтень. – С. 34-47. – ISSN 0236-1477
294924
  Кінь О. Володимир Свідзінський у спогадах Никифора Щербини: кілька тез про віднайдений рукопис 1947 року // Спадщина : літературне джерелознавство : текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім.Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь та ін.]. – Київ : Laurus, 2015. – Т. 10 : Пам"яті Віктора Дудка. – С. 437-439. – ISBN 978-966-2449-92-1
294925
  Маврін О. Володимир Святий та його доба в оцінці Михайла Грушевського // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ, 2011. – [Вип. 1] : Збірка статей на пошану доктора історичних наук професора Надії Миколаївни Нікітенко. – С. 86-101. – ISBN 978-966-02-6215-7
294926
  Толочко П. Володимир Святий. Ярослав Мудрий / П. Толочко. – Київ : АртЕк, 1996. – 216с. – ISBN 966-505-015-Х
294927
   Володимир Семенович Королюк / А.М. Самойленко, А.В. Скороход, І.М. Коваленко, Д.В. Гусак, І.В. Самойленко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 1-4. – ISSN 0868-6904
294928
  Козаченко Ю.В. Володимир Семенович Королюк : (до 90-річчя від дня народження) / Ю.В. Козаченко, Ю.С. Мішура, І.В. Самойленко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 93. – С. 1-3. – ISSN 0868-6904
294929
  Бойко І.Й. Володимир Семенович Кульчицький – видатний український вчений-правознавець у галузі історії держави і права України та основоположник львівської історико-правової школи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 9-13. – ISSN 2219-5521
294930
   Володимир Семиноженко. Живопис. – Київ : ВХ(студіо), 2007. – 68с.
294931
   Володимир Сергійович Покровський // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 68. – ISBN 978-966-924-219-8
294932
   Володимир Сергійович Токовенко (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С. 126 : фото
294933
  Вольвач П. Володимир Симиренко повернувся на свою малу батьківщину // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30 листопада - 1 грудня (№ 218/219). – С. 13


  У Платоновому хуторі на Черкащині встановили меморіальну дошку видатному українському вченому.
294934
  Соловйова М. Володимир Сіренко - поет із серцем борця // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 2 (659). – С. 40-45. – ISSN 0130-5263
294935
  Луніна А.Є. Володимир Сіренко: "Ідеї, утілені в опері, сьогодні дуже актуальні..." (про оперу-ораторію Віталія Губаренка "Згадайте, братія моя") // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (23) : До 80-річчя від дня народження Віталія Сергійовича Губаренка. – С. 102-110
294936
  Кейван І. Володимир Січинський = Volodymyr Sichynsky : архітект, мистець-графік, мистецтвознавець, дослідник / Іван Кейван. – Торонто : Євшан-зілля, 1957. – 79, [1] с. : портр., іл. – На обкл. авт. не зазнач., назва парал. укр., англ. - Парал. тит. англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 39-64. – (Українські митці в монографіях ; Вип. 1 ; Українська спілка образотворчих мистців у Канаді)
294937
  Шафран Р. Володимир Січинський (вступна розвідка) // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Бондар О.Я., Голод І.В. [та ін.]. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 255-264. – ISBN 978-966-8734-15-1
294938
  Гордієнко Д. Володимир Січинський як епіграфіст // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / НАН України ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: Ю.А. Мицик, Г.В. Папакін, О.О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Збірка наукових праць присвячена 170-літтю з дня народження Федора Івановича Успенського (1845-1928). – C. 391-394. – ISSN 2310-3310
294939
  Бень А.Б. Володимир Следнєв: Кучма, мафія і я : (За матеріалами депутат. об-ня "Антимафія" та ЗМІ) / Анатолій Бень. – Київ : б. в., 2002. – 169 с. : іл. – (Серія "Правда і суд"). – ISBN 987-632-076-9
294940
  Велігоцька Н. Володимир Смирнов: "Думками разом..." // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 84-85. – ISSN 0130-1799
294941
  Ахутін А. Володимир Соломонович Біблер та його діалогіка культури / А. Ахутін, І. Берлянд // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 : Держава і громадянські протести. – С. 56-65. – ISSN 2522-9338
294942
  Соколов Б. Володимир Сорокин: від Москви до Берліна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 13-14 грудня (№ 230/231). – С. 31


  "Письменник із сумом спостерігає, як на його очах російська столиця перетворюється зовсім на інше місто."
294943
  Килимник О.В. Володимир Сосюра / О.В. Килимник. – Київ, 1948. – 39с.
294944
  Кудін О.І. Володимир Сосюра / О.І. Кудін. – К, 1956. – 86с.
294945
  Бурляй Ю. Володимир Сосюра / Ю. Бурляй. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 204с.
294946
   Володимир Сосюра // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 181, лютий : лютий. – С. 3-4
294947
  Багрич М.І. Володимир Сосюра / М.І. Багрич, В.М. Скачков. – Харків, 1966. – 180с.
294948
  Моренець В.В. Володимир Сосюра / В.В. Моренець. – К., 1990. – 262с.
294949
  Коляда І.А. Володимир Сосюра / І. Коляда, Ю. Коляда ; [худож.-оформлювач Л.П. Вировець]. – Харків : Бібколектор, 2015. – 117, [5] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 117-118. – ISBN 978-617-7013-22-7
294950
  Куриліна О. Володимир Сосюра (1898-1965) // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11 (15), листопад. – С. 37-45
294951
  Пашко О.В. Володимир Сосюра та Сергій Єсенін в українській критиці 1920-х років // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  Стаття є роконструкцією того, що писали про С. Єсеніна та В. Сосюру в українській критиці 1920-х роках. Побудована винятково на історико-літературних фактах, робота унаочнює розмаїття контекстів, у яких відбувалась рецепція С. Єсеніна в Україні та ...
294952
  Багрій М.Г. Володимир Сосюра як творець канону соцреалізму: до ідейно-естетичних засад творчості письменника // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – C. 58-76


  У статті досліджено особливості художнього світу В. Сосюри 1920-1940-х рр., головних їх ідейно-темат. та художньо-естетичних здобутків, коли автор перебував у центрі літ. процесу в УРСР і на вістрі творення головних ідеологем, естетичних засад та ...
294953
   Володимир Сосюра. Життя і творчість у документах, фотографіях, ілюстраціях. – Київ, 1978. – 144с.
294954
  Сівер Л.А. Володимир Сосюра. Інтимна лірика // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 25 (209). – С. 10-16
294955
  Стецюк Н. Володимир Старосольський і його дослідження конституційно-правового статусу політичних партій // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – № 3 (29). – С. 99-103
294956
  Андрусяк Т.Г. Володимир Старосольській - адвокат, учений, політик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 4-6. – (Філософія. Політологія ; вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано аналіз життя та творчості Володимира Старосольського як яскравої постаті української історії. Продемонстровано індивідуальність та самобутність поглядів громадського діяча та його вагомий внесок у розбудову української державності.
294957
  Табачніков С.І. Володимир Стецюк // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2008. – № 4 (60) : вересень - жовтень. – С. 92-99
294958
  Миронець Н. Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки)
294959
   Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки)
294960
   Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки)
294961
   Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки)
294962
   Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки)
294963
   Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки) / упорядкування, примітки та коментарі Надії Миронець
294964
  Миронець Н. Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки)
294965
  Миронець Н. Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки)
294966
   Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 роки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10 (670). – С. 102-113. – ISSN 0236-1477
294967
   Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949 рр.) / упорядкування , примітки та коментарі Надії Миронець // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8 (668). – С. 113-121. – ISSN 0236-1477
294968
   Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921-1949)
294969
  Головацький Іван Володимир Темницький і його рід / Головацький Іван. – Львів : Свічадо, 2002. – 272с. – ISBN 966-561-275-1
294970
  Ковальова В. Володимир Терський давав літакам і льотчикам путівку в життя // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 24 квітня (№ 47). – С. 7


  Відійшов у вічність командир першого екіпажу "Руслана", заслужений льотчик- випробувач СРСР Володимир Терський.
294971
   Володимир Тимофійович Чупрун // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харк. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – Вип. 16. – С. 475-476. – ISSN 1993-0917
294972
  Бурдейний А. Володимир Тимочко - недописані картки життя // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 10 (888), жовтень. – С. 217-221. – ISSN 0868-4790-8
294973
  Шевченко С. Володимир Удовенко: дві дати розстрілу // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 січня (№ 1). – С. 15


  Про книжку "Соловецький реквієм", згадується "Ленінградський мартиролог", з якого взято архівні документи. У списку розстріляних є і прізвище героя цієї публікації - організатора охорони здоров"я Української Народної Республіки проф. Володимира ...
294974
  Андріяшко Василь Володимир Федько: багатогранність таланту // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 19-20. – ISSN 0868-9644
294975
  Гнатів Т.Ф. Володимир Фемеліді / Т.Ф. Гнатів. – Київ : Музична Україна, 1974. – 39 с.
294976
  Трахтенберг І. Володимир Фролькіс - це була епоха // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 58-65. – ISSN 1819-7329


  Володимир Фролькіс - доктор медичних наук, професор, академік, автор визначних праць у галузі сучасної фізіології.
294977
  Давидова Є.Д. Володимир Християнович Заузе / Є.Д. Давидова. – К., 1966. – 77с.
294978
  Котляр М.С. Володимир Хрістіанович Заузе. / М.С. Котляр. – Х. – 96с.
294979
  Максим"юк Г. Володимир Цісик - скрипаль і педагог (до 100-річчя від дня народження) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 82-95. – ISSN 2224-0926
294980
  Ільченко М.Ю. Володимир Челомей - видатний творець ракетно-космічної техніки // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 286-293. – ISBN 978-966-622-690-0
294981
  Горбулін В. Володимир Челомей. Через терни до зірок // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2014. – № 5 (49). – С. 44-57. – ISSN 1819-7329


  До 100-річчя від дня народження видатного ученого і конструктора ракетно-космічної техніки.
294982
  Трембіцький А.М. Володимир Чехівський - голова уряду Директорії // Формування та діяльність українських національних урядів періоду Української революції 1917-1921 рр. : матеріали Всеукр. наук. конф., Кам"янець-Подільський, 6-7 груд. 2007 р. / О. Бойко, В. Верстюк, Гай-Нижник, В. Гудима, Л. [та ін.] Єпик. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2008. – С. 249-268. – ISBN 978-966-2187-00-7
294983
  Бульбенко Ф. Володимир Чехівський // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / голов. ред. Д.В. Кислиця. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 254, березень : березень. – С. 9-12


  Володимир Чехівський — український політичний і громадський діяч, прем"єр-міністр УНР. Один із засновників УАПЦ.
294984
   Володимир Чуйко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 14 червня (№ 12). – С. 2
294985
  Гайдабура В. Володимир Шашаровський - фанатик театру (спогад Ростислава Василенка) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 54-58. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
294986
  Фігурний Ю. Володимир Шевченко - непересічний національний філософ і вчений-українознавець / Ю. Фігурний, О. Ярошинський // Світочі українознавства : монографія / Ю.С. Фігурний, О.Б. Ярошинський. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 124-132


  Пропонується бібліографічний покажчик праць Володимира Шевченка.
294987
  Малишевський І.Ю. Володимир Шевченко / І.Ю. Малишевський. – К., 1988. – 158с.
294988
  Андрос Є. Володимир Шинкарук: антропологічний поворот в українській філософії другої половини XX сторіччя // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 : Філософія у публічному просторі. – С. 66-73. – ISSN 0235-7941
294989
  Козловський В. Володимир Шинкарук: існую, отже, мислю // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 67-75. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
294990
  Наулко В.І. Володимир Шухевич // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 54-57. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
294991
   Володимир Шухевич (1849-1915) = Volodymyr Shukhevych biobibliographical Guide : Біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – (Українська біобібліографія ; Ч. 18, ч. 1 ; Нова серія). – ISBN 966-613-321-0(Ч.1); 966-613-317-2
Ч. 1. – 2004. – 204с.
294992
   Володимир Шухевич (1849-1915) = Volodymyr Shukhevych biobibliographical Guide : Біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – (Українська біобібліографія ; Ч. 18, ч. 2 ; Нова серія). – ISBN 966-613-312-1(Ч.2); 966-613-317-2
Ч. 2. – 2004. – 204с.
294993
  Желєзко А.М. Володимир Щербина - дослідник київської старовини // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 178-186. – ISSN 2078-0133
294994
   Володимир Щербицький : Спогади сучасників. – Київ : Ін Юре, 2003. – 588с. – (Зірки і терни долі). – ISBN 966-8088-30-1
294995
  Шаповал Ю. Володимир Щербицький: "У московські ігри я не граю" (17 лютого виповнилося 100 років найближчому соратнику, але не наступнику Леоніда Брежнєва) // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 лютого (№ 6). – С. 1, 10


  "...На початку 1980-х років у приймальні Комітету державної безпеки УРСР пролунав телефонний дзвінок. Відчувалося, що людина, яка подзвонила, - на солідному підпитку. І все ж ініціатор дзвінка цілком виразно повідомив: його хотів завербувати ...
294996
  Юринець Я. Володимир Юринець: роки студентства у Львівському університеті // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 39 : Історико-філософські студії. – С. 86-90
294997
  Лещух Р. Володимир Юрійович Зосимович : до 80-річчя від дня народження / Роман Лещух // Палеонтологічний збірник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – № 45. – С. 125-126. – ISSN 0131-2634


  Відомий український учений, доктор геолого-мінералогічних наук Володимир Зосимович народився 4 грудня 1933 р. у с. Залізне Дзержинського (до 1936 р. Щербинівка) р-ну Донецької обл. Після закінчення школи вступив на геологічний факультет Київського ...
294998
  Яблонська О.В. Володимир Янів - поет і науковець // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 12. – С. 276-282. – ISSN 1729-360Х
294999
  Ковалів Ю. Володимир Ярошенко // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (702), травень. – С. 94-95. – ISSN 0236-1477
295000
  Руденко Н. Володимир Ястребов // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 71-74. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
<< На початок(–10)291292293294295296297298299300(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,