Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)291292293294295296297298299300(+10)В кінець >>
292001
  Базилевський В. "Вірш з архіву" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2023. – Червень (№ 6). – С. 18-19


  "Лист Солженіцину від українця" та інщі вірші.
292002
  Ем Світлана "Вірші від серця і душі" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 369
292003
  Сидорчук І. "Вірші для малечі" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 7 (921), липень. – С. 212-214. – ISSN 08-68-4790-1


  Дитяча поезія.
292004
  Самолевська О. "Вірші мої - полохливі метелики..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 5-18 жовтня (№ 40/41). – С. 8-9


  Вірші. Є вірш "Пам"яті Іллі Чернілевського".
292005
  Кралюк П. "Вірші на жалісний погреб Петра Конашевича-Сагайдачного" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 8-9 червня (№ 97/98)


  Видатна пам"ятка української ренесансної літератури: "Вірші..." Касіяна Саковича.
292006
  Семенюк Л. "Вірші на жалісний погреб... Петра Конашевича Сагайдачного" Касіяна Саковича крізь призму "козацького бароко" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 179-187. – ISSN 0130-528Х
292007
  Ісіченко І. "Вірші на жалосний погреб гетьмана Сагайдачного" о. Касіяна Саковича та проблеми витоків "козацького бароко" // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 3-8


  Панегірик-некролог ректора Київської братської школи о. Касіяна Саковича на похорон гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, виданий 1622 р., є першим свідченням інтегрування козацької субкультури до культурного контексту "сарматського бароко". Цей твір ...
292008
  Осока С. "Вірші приходять з неба, вони наче падають. Як яблука чи груші". Українські автори в контексті світової літератури / бесіду вела І. Горобченко // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / РА "Освіта України" ; голов. ред.: І. Горобченко, О. Каєнко ; редкол.: В. Бойко, Є. Волощук, Д. Наливайко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (450), березень 2019. – С. 53
292009
   "Вірю в могутный потенциал нації" (80 років виповнилося Юрію Щербаку - дипломату, державному діячеві, письменнику) // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 268. – ISBN 966-7522-07-5
292010
  Пилипчук С. "Вірю в силу духа...": маєстати Франкового слова // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 8 (814). – С. 111-113. – ISSN 0868-4790
292011
  Гриневич Л. "Вірю в українського вчителя" / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 4 вересня (№ 34). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  Про освітянську місію, пілотування нового Державного стандарту початкової школи, навчання сучасних методик викладання та перспективу ухвалення закону "Про освіту" розаовідає міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
292012
  Стех Я. "Вірю в Україну і в її народ" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 31 липня - 1 серпня (№ 142/143). – С. 13


  До 110-річчя народження та десятих роковин від смерті д-ра О. Дмитра Блажейовського.
292013
  Сорока В. "Вірю, що буде лікарський засіб" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 1 червня (№ 22). – С. 9. – ISSN 2219-5793


  Учені І. Комаров (Інститут високих технологій) і П. Михайлюк (хімічний факультет) та їхні німецькі колеги винайшли технологію керування активністю ліків з допомогою світла.
292014
  Плотніков Д. "Вісім останніх секунд" : добірка віршів // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 2 (10). – С. 154-155
292015
  Лук"яненко Л. "Вісла" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 3-9 липня (№ 27). – С. 6-7


  Про геноцид українців під назвою операції "Вісла".
292016
  Лук"яненко Л. "Вісла" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 10-16 липня (№ 28). – С. 6


  Про геноцид українців під назвою операції "Вісла".
292017
  Федик І. "Вісла": спекуляція на пам"яті // Гомін України. – Торонто, 2013. – Рік 65, 5 лютого (№ 6). – С. 6
292018
  Кабачій Р. "Вісляни" і "ваковані": розмови про втрачену Аркадію // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2019. – 24 березня (№ 12). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  "У дискусіях, чи можна приїхати "із батьківщини в батьківщину", розкривалася ідентичність українців Закерзоння: і тих, хто в Україні, і тих, хто на понімецьких землях."
292019
  Драч І. [Вірш присвячений Т. Шевченку] // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 4). – С. 1
292020
  Кавафіс К. [Вірші, яких зреклися / К.П. Кавафіс ; передмова : Маріос Маркідис. – Афіни : Іпсилон/Вівліа, 1990. – 67 с. – Видання новогрецькою мовою
292021
  Чекмишев О. [Вірші] // Пам"ять століть. – Київ, 1997. – № 2. – С. 100
292022
  Райхель Ю. Вірус сепаратизму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18 жовтня (№ 188)


  Лондон і Единбург домовилися про референдум. Каталонія і Фландрія йдуть тим самим шляхом.
292023
  Жунько Інна Давидіна Віруси- збудники захворювань винограду на півдні України ( діагностика і поширення ) : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук; 03. 00. 06 / Жунько І. Д.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 22с. – Бібліогр.: 10 назв
292024
  Жунько І.Д. Віруси - збудники захворювань винограду на півдні України (діагностика і поширення) : Дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.06 - вірусологія / Жунько І.Д.; Інна Давидіна; Одеський нац.ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса, 2006. – 158л. – Додатки: л.147-158. – Бібліогр.: л.120-146
292025
  Корнієнко Н.О. Віруси бактерій родин Enterobacteriaceae та Pseudomonadaceae як потенційні складові протимікробних препаратів : дис. ... д-ра філософії в галузі біології : 091, 09 / Корнієнко Наталія Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2023. – 145 арк. – Додатки: арк. 144-145. – Бібліогр.: арк. 119-143
292026
  Бучацький Л. Віруси в нанобіотехнологіях / Л. Бучацький, Ю. Прилуцький // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  У лабораторії фізико-хімічної біології ННЦ "Інститут біології" проводяться дослідження над найпростішими вірусами тварин в кооперації з науковцями фізичного факультету (група проф. В.М. Ящука). Запатентована оригінальна технологія (Ю.П. Рудь, С.В. ...
292027
   Віруси і вірусні хвороби бобових культур на Україні. – Київ : Наукова думка, 1971. – 136с. – Має 52 чорно-білих малюнка у додатку
292028
  Московець С.М. Віруси і вірусні хвороби картоплі / С.М. Московець. – Київ, 1973. – 166 с.
292029
   Віруси кактусових у колекціях ботанічних садів / Т. Мудрак, А. Бисов, Т. Компанець, Г. Коротєєва, К. Баглай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 57-59. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Проведено обстеження рослин родини Cactaceae Juss. колекцій ботанічних садів Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Харківського національного університету ім. Н.В. Каразіна на наявність вірусного ураження. Описано симптоми ...
292030
   Віруси перцю солодкого у агроценозах України та насіннєвому матеріалі / Т.О. Руднєва, Т.П. Шевченко, В.О. Цвігун, В.О. Шамрайчук, А.С. Бисов, В.П. Поліщук // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2012. – № 4 (20). – С. 29-35. – ISSN 2076-0558


  П"ятирічний моніторинг агроценозів України виявив циркуляцію семи вірусів на рослинах перцю солодкого (Capsicum annuum L.)
292031
  Шевченко Т.П. Віруси рослин: штамове різноманіття : Навч. посібник / Т.П. Шевченко, В.П. Поліщук, А.Л. Бойко; КНУШ; Інститут агроекології та біотехнології УААН. – Київ : Фітосоціоцентр, 2002. – 78с. – ISBN 966-7938-55-7
292032
  Бисов А.С. Віруси та вірусні захворювання чорного перцю (Piper nigrum L.) в умовах закритого грунту та тропічних і субтропічних агроценозів : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.06 / А.С. Бисов ; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ : [КНУТШ], 2002. – 125 л. – Бібліогр.: л.104 -125
292033
  Бисов Андрій Сергійович Віруси та вірусні захворювання чорного перцю (Piper nigrum L.) в умовах закритого грунту та тропічних і субтропічних агроценозів : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.06 / Бисов А.С.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с.
292034
  Данілова О.І. Віруси та вірусні інфекції томатів відкритого грунту в умовах лісостепу України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Данілова Олена Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
292035
  Данілова О.І. Віруси та вірусні інфекції томатів відкритого грунту в умовах лісостепу України : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Данілова Олена Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 150 л. – Бібліогр.: л. 129-150
292036
  Коротєєва Ганна Володимирівна Віруси та вірусні хвороби представників родини orchidaceae juss.- біологічні характеристики та розповсюдження на території України : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.06 / Коротєєва Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв.
292037
  Коротєєва Ганна Володимирівна Віруси та вірусні хвороби представників родини orchidaceale juss. - біологічні характеристики та розповсюдження на території України : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.06. / Коротєєва Ганна Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 166 л. – Бібліогр.: л. 145-166
292038
  Сенчугова Н. Віруси цукрового буряка, які поширюються за допомогою грибоподібних організмів / Н. Сенчугова, О. Постоєнко, В. Поліщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 15-17. – (Біологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ряд вірусів цукрового буряка, які останнім часом почали діагностуватися в Україні, що передаються за допомогою грунтових грибоподібних організмів. Several sugar beet viruses transmitted by soil fungi-like organisms that have started to be ...
292039
  Компанець Т.А. Віруси як векторні системи : курс лекцій / Т.А. Компанець ; КНУТШ. – Київ : Український фітосоціологічний центр, 2007. – 84 с.
292040
  Компанець Т.А. Віруси як векторні системи [Електронний ресурс] : Курс лекцій / Т.А. Компанець; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2007. – 84 с. : іл.
292041
  Комісаренко С. Віруси, виклики, вакцини / спілкувалася Лариса Остролуцька // Світ. – Київ, 2021. – Травень (№ 17/18)
292042
   Вірусіндуковані зміни активності мітохондріальних ферментів у личинок комарів / О.М. Філенко, Н.М. Лебединець, В.В. Макаров, Л.П. Бучацький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 67-69. – (Біологія ; Вип. 29)


  Показано суттєві зміни активності сухцинатдегідрогенази і цитохром оксидази мітохондрій личинок комарів під впливом денсовірусної інфекції. Встановлено, що на пізніх етапах вірусної репродукції вірус денсонуклеозу впливає на здатність мітохондрій ...
292043
  Підмогильний Сергій Вірусна криза: нові можливості українського туризму // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 18-20 : фото
292044
  Степанова О.А. Вірусна патологія ссавців, що живуть у неволі в бухтах Севастополя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-41. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Вірусологічними й серологічними дослідженнями виявлено контакти ссавців, що живуть у неволі в бухтах Севастополя, з вірусами гепатиту З, грипу і морбілівірусами. Serological and virological studies testified the contact of mammals, living in captivity ...
292045
   Вірусна природа скручування листків томатів / М.Д. Мельничук, Л.Т. Міщенко, А.А. Дуніч, І.О. Антіпов // Карантин і захист рослин : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин; Головна державна інспекція захисту рослин України; Головна державна інспекція з карантину рослин України. – Київ, 2014. – № 4 (213). – С. 1-4
292046
  Ткаченко Л.В. Вірусна хвороба / Л.В. Ткаченко. – Київ, 1968. – 187 с.
292047
  Тищенко Алла Вірусний гепатит А // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 3-4 : фото
292048
  Тринчук В. Вірусний маркетинг страхових компаній / В. Тринчук, В. Короленко // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 1. – С. 42-46. – ISSN 1810-7923
292049
  Булахова Г. Вірусний маркетинг у рекламній діяльності бібліотек // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 146-148
292050
  Скиба Т.В. Вірусний маркетинг як ефективний спосіб просування товару // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 142-143
292051
  Коротєєва Г.В. Вірусні захворювання в колекції орхідей Ботанічного саду ім. О.В. Фоміна / Г.В. Коротєєва, В.П. Поліщук // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 2
292052
   Вірусні інфекції людини та тварин : навч. посібник для студентів ВНЗ / [О.М. Андрійчук, Г.В. Коротєєва, О.В. Молчанець, А.В. Харіна] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 415, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. та звороті тит. арк. - Слов. термінів: с. 407-415. – Бібліогр.: с. 375-378. – ISBN 978-966-439-772-5
292053
   Вірусні інфекції пшениці озимої та їх вплив на урожайність культур за умов змін клімату / Л. Міщенко, А. Дуніч, І. Будзанівська, І. Міщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 11-21. – (Біологія ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-3817


  Зміни клімату впливають на рівень шкодочинності хвороб рослин. Навколишнє середовище має значну дію не тільки на рослини, а й на патогенні організми та їхні вектори. Тому вивчення вірусів, урожайності та продуктивності рослин і агрокліматичних змін має ...
292054
  Компанець Тарас Анатолійович Вірусні хвороби гербери (gerbera jamensnii bolus ex hook) та біотехнологічні прийоми отримання її безвірусного посадкового матеріалу : дис. ... канд. біол. наук :03.00.06 / Компанець Тарас Анатолійович; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 146 л. – Бібліогр.:л.124-142
292055
  Компанець Тарас Анатолійович Вірусні хвороби гербери (gerbera jamesоnii bolus ex hook) та біотехнологічні прийоми отримання її безвірусного посадкового матеріалу : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.06 / КомпанецьТ.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв.
292056
  Компанець Т.А. Вірусні хвороби гербери та біотехнологічне отримання її безвірусного посадкового матеріалу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 18-20. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Виявлено не описаний раніше на гербері вірус. Модифіковано технологію культивування in vitro, клонального мікророзмноження та укорінення рослин гербери. Створено нові модифікації поживного середовища. Was revealed undocumented earlier on gerbera ...
292057
  Удовиченко К.М. Вірусні хвороби груші (Pyrus communis L.) та айви (Cydonia oblonga Mill.) і молекулярно-біологічна характеристика їх збудників : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Удовиченко Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
292058
  Удовиченко К.М. Вірусні хвороби груші (Pyrus communis L.) та айви (Cydonia oblonga Mill.) і молекулярно-біологічна характеристика їх збудників : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.06 / Удовиченко Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 135 л. – Додатки: л. 129-135. – Бібліогр.: л. 107-128
292059
  Мудрак Т.П. Вірусні хвороби кактусів (Cactaceae Juss.) / Т.П. Мудрак, Г.В. Коротєєва, В.П. Поліщук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 116-121. – ISSN 2077-4893
292060
   Вірусні хвороби лікарських рослин / Л.Т. Міщенко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Фітосоціоцентр, 2015. – 269, [3] с., XLVIII с. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 229-269. – ISBN 978-966-306-175-4


  В пр. № напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу Губерському з найкращими побажаннями та на добру згадку. З повагою - Підпис. (Міщенко Л.Т.)
292061
  Міщенко Л.Т. Вірусні хвороби озимої пшениці / Лідія Міщенко ; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2009. – 352 с. – Присвячується 175-річному ювілею Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – ISBN 966-306-013-1
292062
   Вірусні хвороби сільськогосподарських рослин на Україні. – Київ, 1959. – 116с.
292063
  Міщенко Л.Т. Вірусологічний моніторинг рослин томатів відкритого грунту України / Л.Т. Міщенко, О.І. Данілова, Т.О. Литвиненко // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 54-55
292064
  Панченко М.М. Вірусологія : навч. посібник / [М.М. Панченко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2015. – 227, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 226-227. – ISBN 978-617-689-110-9
292065
   Вірусологія : навч. посібник [для лаб. занять] / Поліщук В.П., Будзанівська І.Г., Шевченко Т.П. [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Компринт, 2017. – 241, [1] с., [2] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-929-671-9
292066
  Гудзь С.П. Вірусологія : підручник / С.П. Гудзь, Т.Б. Перетятко, А.А. Галушка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 534, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2009 р. - Покажчики: с. 503-535. – Бібліогр. в кінці частин. – (Серія "Біологічні Студії"). – ISBN 978-617-10-0472-6
292067
   Вірусологія : підручник / [І.Г. Будзанівська, Т.П. Шевченко, Г.В. Коротєєва та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 351, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-933-076-5
292068
  Бучацький Л.П. Вірусологія безхребетних = Invertebra virology / Л.П. Бучацький. – Київ : ДІА, 2020. – 223, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7785-11-7
292069
  Бойко А.Л. Вірусологія в електроннографіях : альбом / А.Л. Бойко, М.М. Зарицький, Ф.І. Товкач ; Ін-т мікробіології і вірусології ім акад. Д.К. Заболотного НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Ін-т агроекології і природокористування НААН ; Ін-т с.-г. мікробіології та агропром. вир-ва НААН. – Київ : ДІА, 2012. – 54, [2] с. : іл. – Додатки: с. 41-54. – Бібліогр.: с. 40


  Вельмишановному Олегу Калениковичу видатному Вченому, організатору науки та освіти! Ваш Бойко! 1.11.2012 р. КНУ. Київ
292070
  Хорунжий Ю.М. Вірую : роман (про Михайла Грушевського) / Ю.М. Хорунжий. – Київ : Бібліотека українця, 2001. – 368 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-73-8
292071
  Липа Ю.І. Вірую : Вибрані вірші / Ю.І. Липа. – Львів : Каменяр, 2001. – 102с. – Перевидання за збіркою 1938 р. – ISBN 5-7745-0902-8
292072
  Лук"яненко Л.Г. Вірую в Бога і в Україну / Л. Лук"яненко. – Київ : Софія-А, 2007. – 308с. – ISBN 978-966-8684-43-2
292073
  Мащенко С.Т. Віруючий у баптистській громаді. / С.Т. Мащенко. – К., 1990. – 47с.
292074
  Короткий В.А. Вірхов Рудольф Людвіг Карл / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 153. – ISBN 966-06-0393-2
292075
   Вірченко Володимир Віталійович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 68-69. – ISBN 978-966-439-757-2
292076
   Вірченко Ніна Опанасівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 75-76. – ISBN 978-966-439-754-1
292077
  Вірченко Н.О. Вірченко Ніна Опанасівна (- математик) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 163-164. – ISBN 978-966-8567-14-8
292078
   Вірченко Ніна Опанасівна (1930) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 84. – ISBN 978-966-933-054-3
292079
  Ткаченко О.П. Вірш-"стовп" Івана Величковського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 35-40. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 6)


  Досліджується вірш-"стовп" з рукописної збірки курйозної поезії Івана Величковського "Млеко". Вірш-"стовп" розглядається як езотеричний символ, подається його символічне значення та тлумачення.
292080
   Вірш-автограф. : [набір вкладиш-вірши українських письменників]. – Київ : Дніпро, 1968. – 12 л. : 12 вкл.-автограф + 1 обкл.
292081
  Хасхачик В. Вірш-дороговказ ["If" Р. Кіплінга] для багатьох поколінь // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 216-220. – ISSN 0868-4790-8
292082
  Романченко М. Вірш "Fratelli" (Брати") італійського поета Джузеппе Унгаретті у перекладах англійською, німецькою, російською та українською мовами // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 285-292


  Висвітлюються особливості перекладацьких трансформацій на прикладі перекладу вірша Джузеппе Унгаретті під назвою "Fratelli" ("Брати") з італійської на російську (переклад Є. Солоновича), українську (переклад Ю. Педана), німецьку (переклад І. Бахманн) ...
292083
  Циховська Е.Д. Вірш "Варшава" Є. Маланюка: питання атрибуції польських перекладів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 404-408. – ISBN 966-8188-10-1
292084
  Слухай Н. Вірш "Ми заспівали, розійшлись..." у лінгвопоетичному висвітлені // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 135-138
292085
  Костенко Н.В. Вірш (- повтор, поворот, повернення до початку) - 1) віршовий рядок, основна одиниця віршового ритму; 2) різновид художньої мови) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 592. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
292086
  Ткаченко Р.П. Вірш А. Малишка "Антитеза" в контексті української літератури другої половини ХХ ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 141-150


  У статті досліджено своєрідність авторської концепції у вірші А. Малишка "Антитеза" на тлі української поезії і прози другої половини ХХ століття. В статье исследуются особенности авторской концепции в стихотворении А. Малышко "Антитезис" на фоне ...
292087
  Пучков А. Вірш Василя Стуса "Дозволь мені сьогодні близько шостої...": спроба орфічно-просторового аналізу одного сновиддя // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (702), травень. – С. 58-73. – ISSN 0236-1477
292088
  Ласло-Куцюк Вірш Григорія Сковороди "Про Святу Вечерю або про вічність" // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць учасників Міжнар. конф. "XXI Сковородинівські читання", приурочених до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди / М-во освіти і науки України ; Ун-т Г. Сковороди в Переяславі, Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2022. – Вип. 9. – С. 477-481. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146
292089
  Сливка Ю. Вірш і гравюра у різдвяній збірці Памви Беринди: тотожність сенсу // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 82. – С. 207-221. – ISSN 0130-528Х
292090
  Костенко Н.В. Вірш і поезія : Зб. наук. ст. Віршознавство. Поетика / Наталія Костенко. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 689, [3] с., [1] арк. портр. : іл., табл., портр. – На тит. арк. також: З літературної критики і публіцистики. Супроти течії. - Імен. покажч.: 668-690. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-489-246-6
292091
  Гадамер Г.-Г. Вірш і розмова : есе / Ганс-Георг Гадамер ; пер. з нім., [передм., прим.] Тимофія Гавриліва. – Львів : Незалежний культурологічний журнал "Ї", 2002. – 185, [3] с. – На тит. арк. екслібрис часопису "Ї". - Пер. за вид.: Gedicht und Gesprach. Essays / Hans-georg Gadamer. Frankfurt am Main: Insel Verlag, 1990. – (Бібліотека журналу "Ї"). – ISBN 966-537-110-X
292092
  Пщоловська Л. Вірш і стиль у перекладі (на матеріалі першого повного українського перекладу "Дзядів" Адама Міцкевича) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 9 (597). – С. 87-96. – ISSN 0236-1477
292093
  Щукіна І. Вірш Лесі Українки "У путь! (на мотив Шумана)" - твір відомий і незнаний // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6 (594). – С. 61-77. – ISSN 0236-1477
292094
  Дорошенко Т.З. Вірш Ліни Костенко "Учора в дощ зайшов до мене Блок" та поезія Анни Ахматової "Я пришла к поэту в гости" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 10. – С. 46-47
292095
  Оляндер Л. Вірш Ліни Костенко "Я хочу на озеро Світязь" і роман-есе Віктора Лазарука "Світязь": координати волинського тексту // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 350-352
292096
  Костенко Н.В. Вірш Миколи Бажана "Дорога". Семантика ритму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 312-317. – (Б-ка Ін-ту філології)
292097
  Цимбал Б. Вірш Михайла Драй-Хмари "Провесінь": питання датування // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 101-108. – ISSN 2307-2261
292098
  Міяковський В.В. Вірш Павлина Свєнцицького на перші роковини смерти Шевченка. – с.


  Павлин Свєнціцький (псевд.: Павло Свій, Павлин Стахурський, Д. Лозовський та ін.; *1841, Варшиця. — †1876), українсько-польський письменник та громадський ...
292099
  Шевченко С. Вірш С. Шевченка "Кібернетик", присвячений В.М. Глушкову // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 114. – ISBN 978-617-571-085-2
292100
  Голікова О. Вірш Стуса: від семантичних універсалій до інтертексту // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 107-111. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "Стаття містить аналіз вірша В. Стуса «Сколок місяця висне…». Підкреслено інтертекстуальний зв’язок тексту з поезією О. Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека». Схарактеризовано номінативний ряд як засіб імпліцитного інтертекстуального зв’язку та ...
292101
  Харчук Р. Вірш Т. Шевченка "Якби-то ти, Богдане п"яний": трансформація образу гетьмана // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 2 (638). – С. 3-8. – ISSN 0236-1477


  Авторка статті доводить, що Шевченко у власній оцінці Б. Хмельницького розійщовся з потрактуванням цього образу в тогочасній історіографії, літературі й фольклорі. Це пояснювалося передусім кріпацьким походженням поета. Тут також розглянуто, як ...
292102
  Костенко Н.В. Вірш Т.Г. Шевченка "На батька бісового я трачу..." // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 20-23
292103
  Слухай Н. Вірш Тараса Шевченка "І небо невмите, і заспані хвилі..." у міфопоетичному висвітленні // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 100-104
292104
  Чамата Н. Вірш Тараса Шевченка "Ми восени такі похожі" // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси, 2009. – Вип. 2 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 78-82. – ISBN 978-966-493-248-3
292105
  Чамата Н. Вірш Тараса Шевченка "Муза" в контексті еволюції античного топосу // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7 (631). – С. 3-7. – ISSN 0236-1477


  Розглянуто одну з версій Шевченкової інтерпретації традиційного для літератури образу музи, сутність якої - у потужній ліризації й максимальній інтимізації міфологічного топосу, що зберігає свою ключову семантику (муза - натхненниця, помічниця, ...
292106
  Шепелюк В.М. Вірш Тараса Шевченка "Сон" ("На панщині пшеницю жала") // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – C. 135-137. – ISSN 0320-9466
292107
  Левицький В. Вірш Тараса Шевченка "Тече вода з-під явора...": особливості розгортання теми // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9 (633). – С. 20-24. – ISSN 0236-1477


  У статті поезію Тараса Шевченка, написану 1860 р. проаналізовано з позицій лінгвістики вірша, герменевтики та міфопоетики.
292108
  Калинчук А. Вірш Тараса Шевченка "У нашім раї на землі": інтерпретація тексту // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 219-222. – ISBN 978-966-02-7586-7
292109
  Заславський І.Я. Вірш Шевченка "Мені здається, я не знаю..." // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 113-120
292110
  Мовчанюк В. Вірш Шевченка "Росли укупочці, зросли..." в контексті філософії екзистенції // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 8 (584). – С. 3-12. – ISSN 0236-1477
292111
   Віршем і прозою оспівую тебе : зб. лірики юних поетів - учнів шкіл Шевченківського району м. Києва. – Київ : ЕксОб. – ISBN 966-7769-28-3
Кн. 2. – 2003. – 116, [4] с. : іл., портр.


  У прим.№ 1697734 напис: Книгозбірня Дмитра Чистяка (2003. Авт. прим.)
292112
  Троцик О.А. Вірші-молитви: Біблійні мотиви в поезіїї Анни Ахматової // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 12. – С.48-49. – ISSN 0205-471Х
292113
  Москалець Г.А. Вірші / Г.А. Москалець. – Пирятин, 1918. – 11 с.
292114
  Веледніцький А. Вірші / А. Веледніцький : Укрдержнацменвидав, 1939
292115
  Шевченко Т.Г. Вірші / Т.Г. Шевченко. – Київ : Молодь, 1952. – 74 с. – (Домашня бібліотечка школяра)
292116
  Сосюра В. Вірші / В. Сосюра. – Київ : Радянська школа, 1954. – 60 с. – (Шкільна б-ка)
292117
  Малишко А.С. Вірші / А.С. Малишко. – Київ : Радянська школа, 1954. – 56 с. – (Шкільна б-ка)
292118
  Грабовський П.А. Вірші / П.А. Грабовський. – Київ, 1954. – 80 с.
292119
  Рильський М.Т. Вірші / М.Т. Рильський. – Київ, 1954. – 88 с.
292120
  Бажан М.П. Вірші / М.П. Бажан. – Київ : Радянська школа, 1954. – 83 с. – (Шкільна б-ка)
292121
  Тичина П.Г. Вірші / Павло Тичина. – Київ : Радянська школа, 1954. – 79 с. : іл. – (Шкільна бібліотека)
292122
  Кисельов Л.В. Вірші / Л.В. Кисельов. – Київ, 1970. – 151 с.
292123
  Дербуш М. Вірші / М. Дербуш; Ред.О.Костюкової,Обкл.М.Михалевича. – Вінніпег : Тризуб, 1975. – 111с.
292124
  Малкович І.А. Вірші / І.А. Малкович. – Київ, 1992. – 110 с.
292125
  Кикоть В.М. Вірші / В.М. Кикоть. – Черкаси, 1994. – 105 с.
292126
  Сіваченко С. Вірші : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 6-12
292127
  Германова О. Вірші : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 18-28
292128
  Переверзєва Н. Вірші : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 34-40
292129
  Ольхова О. Вірші : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 81-85
292130
  Полянчук Н. Вірші : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 91-93
292131
  Назарчук Н. Вірші : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 108
292132
  Бойко О. Вірші : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 112
292133
  Хижняк Ю. Вірші : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 113-115
292134
  Гвоздик О. Вірші : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 127-128
292135
  Бережко-Камінська Вірші : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 129-132
292136
  Мамчич О. Вірші : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 165-168
292137
  Кидисюк Л. Вірші : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 169
292138
  Проців Н. Вірші : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; голов. ред. І. Мегела. – Київ, 2004. – № 6. – С. 170-171
292139
  Маланюк Є. Вірші // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 142-161. – ISSN 0208-0710
292140
  Лесич В. Вірші // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 87-97. – ISSN 0208-0710
292141
  Орест М. Вірші // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 90-96. – ISSN 0208-0710
292142
  Веретенченко О. Вірші // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 136-143. – ISSN 0208-0710
292143
  Горлач Л. Вірші // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 6. – С. 64-69. – ISSN 0585-8365
292144
  Сіров І. Вірші // Сучасність : література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 10. – С.156-160. – ISSN 0585-8365
292145
  Стус В. Вірші // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С.7. – ISSN 0868-9644
292146
  Стус Василь Вірші // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7. – ISSN 0868-9644
292147
   Вірші = Gedichte / Шевченко Т.Г., Шіллер Ф., Українка Л., Гейне Г. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – 241 с. – Текст парал. укр. та нім. моввою. – ISBN 978-966-511-352-6
292148
  Войтенко В. Вірші 93 / В. Войтенко. – Київ, 1997. – 106 с.
292149
  Короткевич Ф.О. Вірші в прозі у творчості Миколи Вороного // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 89-91. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
292150
  Антонович В.Б. Вірші В. Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 225-226. – ISBN 966-7272-00-1
292151
  Некрасов М.О. Вірші для дітей / М.О. Некрасов. – К., 1951. – 111с.
292152
  Зінчук С.С. Вірші для Соломії : лірика / Станіслав Зінчук. – Київ : Сьоме небо, 2003. – 104 с. – ISBN 966-522-185-X
292153
  Гуменюк Б. Вірші з війни : [поезії] / Борис Гуменюк. – Київ : Ярославів Вал, 2015. – 135, [1] с. : іл. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-617-605-049-0
292154
  Андрусяк Іван Вірші з майбутньої збірки "Неможливості мови" : поезія // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 11. – С. 9-17
292155
  Павличко Д.В. Вірші з Майдану / Дмитро Павличко. – Київ : Основи, 2014. – 174, [2] с. – ISBN 978-966-500-354-0


  У пр. № 1734904 напис: Київському Університетові ім. Т. Шевченка Д. Павличко
292156
  Габович О. Вірші з окопу // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ : Академперіодика, 2022. – № 3 (95)
292157
  Короненко С. Вірші з осені : поезії / Світлана Короненко ; [ілюстрації О. Аханов]. – Київ : Ярославів Вал, 2017. – 152, [4] с. : іл. – Назва зазнач. на обкл. кн. – ISBN 978-617-605-020-9
292158
  Шевченко Т.Г. Вірші і поеми = Тарас Шевченко / Тарас Шевченко ; за ред. Шалва Радіані та Сімона Чіковані. – Тбілісі : Держвидав Грузії, 1939. – 429, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. укр. - Текст груз.
292159
  Твардовський А. Вірші і поеми / А. Твардовський; переклад А. Малишка. – Київ : Художня література, 1960. – 586с.
292160
  Снєгірьова В. Вірші ієрогліфами. Особливості вивчення китайської лірики // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; РА "Освіта України". – Київ, 2014. – № 12 (403). – С. 20-25
292161
  Сварник І. Вірші й епіграми 1945-1951 рр. // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 6 (920), червень. – С. 175-180. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезія.
292162
  Дмитерко Л. Вірші й поеми / Л. Дмитерко. – Київ, 1949. – 406 с.
292163
  Бажан М.П. Вірші й поеми / М.П. Бажан. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 216 с.
292164
  Катренко І. Вірші митрополита // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 лютого (№ 8). – С. 6


  У Рівному - у світлиці державної обласної бібліотеки - презентовано книжку митрополита Іліріона (Івана Огієнка) "Твою тільки луку ці руки косили"
292165
  Оглоблін О.П. Вірші Н. Поплонського р.1691 / [подав Олександр Оглоблін], 1928. – С. 310-318. – Окрем. відбиток з: Записки історично-філологічного відділу ВУАН, 1928 р., т. 21-22, с. 310 – 317
292166
  Франко І.Я. Вірші на громадські теми. – [Ювілейне вид.]. – [Львів] : [Вид-во Пpосвіт. кpужка пpи 3 Секції Укp. Студ. Союза. Hакладом О. Кучеpішки. Дpук. Ставpопігійська], 1913. – 24 с. : 1 портр. – Примірник без тит. арк., описаний за зовнішніми джерелами. – ([Дешева бібліотека] ; [Ч. 11])
292167
  Малкович І. Вірші на зиму / Іван Малкович. – Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2006. – 200 с. – (А-ба-ба-га-ла-ма-га-ПОЕЗІЯ). – ISBN 966-7047-67-9
292168
  Малкович І. Вірші на зиму // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 5/6. – С. 124-126. – ISSN 0130-1608
292169
  Вольвач П. Вірші на розі : поезія / Павло Вольвач. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 61, [3] с. : портр., іл. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-966-2151-56-5
292170
  Лермонтов М.Ю. Вірші про Батьківщину / М.Ю. Лермонтов. – Київ : Молодь, 1954. – 56с.
292171
  Маяковський В. Вірші про закордон : перекл. з російськ. / В. Маяковський. – Київ : Державне вид-во художньої літ-ри, 1950. – 94 с.
292172
  Маяковський В. Вірші про закордон. / В. Маяковський. – Київ, 1950. – 94с.
292173
  Турсун-заде М. Вірші про Індію / Мірзо Турсун-заде;. – Київ, 1950. – 80 с.
292174
  Токмань Г. Вірші про письменників на уроці літератури: концепція Ольги Куцевол // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (655). – С. 29-32. – ISSN 0130-5263
292175
  Стус В. Вірші різних років // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1989. – Вип. 23. – С. 404-409. – ISSN 0206-8001
292176
  Бедний Д. Вірші та байки / Д. Бедний; Пер. Миколи Терещенка. – Киев : Укр. робітник, 1930. – 196с. – (Дешева б-ка молописьменного)
292177
  Маковей О. Вірші та оповідання / Осип Маковей. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 283, [1] с. – ISBN 978-617-673-854-1
292178
  Масенко Т.Г. Вірші та поеми / Т.Г. Масенко. – Київ, 1939. – 91 с.
292179
  Гончаренко І.І. Вірші та поеми / І.І. Гончаренко. – Київ, 1955. – 359 с.
292180
  Соколов В. Вірші та поеми / В. Соколов. – Київ, 1957. – 200 с.
292181
  Упеник М. Вірші та поеми / М. Упеник. – Київ : Художественная литература, 1957. – 239 с.
292182
  Упеник М. Вірші та поеми / М. Упеник. – Київ, 1960. – 146 с.
292183
  Кулик І.Ю. Вірші та поеми : вибране / І.Ю. Кулик. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 326 с.
292184
  Шевченко Т.Г. Вірші та поеми : Антиреліг. твори / Т.Г. Шевченко. – Київ : Молодь, 1963. – 210 с.
292185
  Вихрущ В.П. Вірші та поеми / В.П. Вихрущ. – Київ : Дніпро, 1986. – 206 с.
292186
  Рильський М.Т. Вірші та поеми / М.Т. Рильський. – Київ, 1990. – 349 с.
292187
  Влад М.М. Вірші та поеми / М.М. Влад. – Київ, 1990. – 222 с.
292188
  Драч І.Ф. Вірші та поеми / І.Ф. Драч. – Київ, 1991. – 213 с.
292189
  Семенко М. Вірші та поеми // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах. / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 65/66 : Документи українського авангарду. – С. 58-495.
292190
  Малларме Стефан Вірші та проза / Малларме Стефан; Упор. та переклав з фран. М.Москаленко. – Київ : Юніверс, 2001. – 240с. – ISBN 966-7305-57-0
292191
  Мілош Ч. Вірші та проза Чеслава Мілоша [Електронний ресурс] = The Czeslaw Milosz Estate : Тарас Прохасько і Сергій Жадан читають Чеслава Мілоша : [аудіокнига] / Чеслав Мілош ; [у пер. укр. поетів : С. Жадан, Т. Прохасько ; муз. : О. Шмурак, Б. Сегін] ; Ін-т Адама Міцкевича (Варшава), Польський ін-т у Києві ; [муз. оформ.: ансамбль "Nostri Temporis"]. – Київ : Польський інститут ; Темпора, 2011. – 1 електрон. опт. диск (CD-DA) + буклет, [12] с. – Текст парал. укр., пол. - В комплект входить CD-диск, та брошура з віршами Мілоша укр. та пол. мовами. – Бібліогр.: іл.


  Зміст; "Будяк, кропива"; "Лінней"; "Дар"; "Притча"; "Геракліт"; "Капрі"; "Тіло"; "До Аллена Гінзберг"; "Чарівна гора"; "Чесний опис самого себе над склянкою віскі в аеропорту, скажімо, в Міннеаполісі"; "Бідний християнин дивиться на гетто"; "RUE ...
292192
   Вірші Теофілія Готьє в переккладах Тамари Кисільової // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 36-37.
292193
   Вірші Теофілія Готьє в перекладах Тамари Кисільової // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2007. – № 1. – С. 63-64.
292194
  Готьє Теофіль Вірші Теофіля Готьє в перекладах Тамари Кисільової // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 5 : Зарубіжна класика і українське письменство: переклади, впливи, запозичення. – С. 36-37
292195
  Міхальський В. Вірші як подання руки // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 11 листопада (№ 22). – С. 15


  "Слово про поезію Лесі Сеповички."
292196
   Вірші японських імператорів та імператриць : антологія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [пер. з яп., передм., та комент. І.П. Бондаренко]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2020. – 324, [4] с. : іл., портр. – Видання здійснюється за фінансового сприяння Міцубісі Корпорейшн. – Бібліогр.: с. 322-324 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-511-5
292197
  Хохлова Н.І. Вірші, інсценіровки, оповідання, ігри, пісні та хороводи. Для учнів 5-6 кл. / Н.І. Хохлова. – К., 1966. – 204с.
292198
  Яременко В. Вірші, надиктовані війною... // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 2 вересня (№ 17). – С. 17


  Збірка "Закрийте небо" Олександра Шугая.
292199
  Корнєєва З. Вірші, пісні, п"єси / З. Корнєєва. – Київ : Радянська школа, 1969. – 107 с.
292200
  Шевченко Т.Г. Вірші, поеми / Тарас Шевченко. – Харків : Аргумент Принт, 2012. – 366, [2] с. – Сер. засн. 2012 р. – (Українська класична література). – ISBN 978-617-570-436
292201
  Українка Л. Вірші. Драматичні поеми / Леся Українка. – Харків : Фоліо, 2005. – 351 с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-2916-4
292202
  Українка Л. Вірші. Драматичні поеми / Леся Українка. – Харків : Фоліо, 2006. – 351 с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3435-4
292203
  Українка Л. Вірші. Драматичні поеми / Леся Українка. – Харків : Фоліо, 2007. – 351 с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-3680-2
292204
  Українка Л. Вірші. Драматичні поеми / Леся Українка. – Харків : Фоліо, 2008. – 351с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4025-1
292205
  Сковорода Г.С. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи / Григорій Сковорода. – Київ : Наукова думка, 1983. – 542 с. – (Бібліотека української літератури / АН УРСР ; Дожовтнева українська література)
292206
  Климентій Зіновіїв Вірші. Повісті посполитії / Климентій Зіновіїв. – Київ : Наукова думка, 1971. – 392с.
292207
  Шевченко Т. Вірші. Поеми / Тарас Шевченко. – Харків : Фоліо, 2005. – 350с. – (Українська класика). – ISBN 966-03-2981-4
292208
  Кондратишин Ігор Миронович Віршова інтонація в оригіналі та перекладі (на матеріале поезій Т.Г.Шевченка в англомовних перекладах) : Дис... канд.філол.наук: 10.02.19 / Кондратишин Ігор Миронович; КУ ім Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 262л. – Бібліогр.:л.241-262
292209
  Кондратишин Ігор Миронович Віршова інтонація в оригіналі та перекладі (на матеріалі поезій Т.Шевченка та їх англомовних перекладів) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.19 / Кондратишин Ігор Миронович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 23 с.
292210
  Кукула С. Віршована драма Рудольфа Моха "Терпен-спасен" - "Пам"ятка 3. Мая 1848" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 244-259. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)


  У статті досліджено віршовану драму Рудольфа Моха "Терпен-спасен". Проаналізовано композицію драми, її сюжет, образну систему. Звернено увагу на ідейні аспекти твору
292211
  Гарачковська О. Віршована пародія на сторінках української періодики та окремих видань другої половини XX ст. // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 37-45


  Стаття присвячена аналізу віршованих пародій українських письменників, уміщених на сторінках періодики, а також окремих видань другої пол. ХХ століття. Зокрема, висвітлюється специфіка пародійного жанру, його місце і роль у розвитку гумористики та ...
292212
  Гарачковська О. Віршована сатира й гумор на шпальтах часопису "Літературний Чернігів" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 35-41


  Стаття присвячена аналізу гумористичних і сатиричних віршів І. Качуровського, О. Довгого, Д. Іванова та інших авторів, що побачили світ на сторінках журналу «Літературний Чернігів» упродовж 1992–2012 років. The article analyzes the humorous and ...
292213
  Скоць А. Віршоване пророцтво Тараса Шевченка "Ісая. Глава 35 (Подражаніє)" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 3 (660). – С. 8-11. – ISSN 0130-5263


  Автор статті здійснює порівняльно-типологічний аналіз твору-переспіву Т. Шевченка "Ісая. Глава 35", відзначаючи особливості його поетики, генетично-контактні зв"язки з Біблією й співзвучність поетовій сучасності соціальний сзіст і спрямованість у ...
292214
  Генова Є. Віршований роман "Скелька" Івана Багряного: особливості поетики // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 1 (26). – С. 115-121. – ISSN 2075-1222


  У статті розглянено особливості поетики віршованого роману Івана Багряного "Скелька" як твору-виклику радянській дійсності
292215
  Хавкіна Л. Віршований текст у рекламі як форма організації матеріалу: креативно-функціональна парадигма // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 219-224


  Статтю присвячено проблемі вивчення поетичної реклами як продукту сучасної рекламотворчості (у проекції на комунікативну сферу України). Розглядається також: використання поетичних моделей відтворення дійсності в рекламі як спосіб досягнення ії ...
292216
  Горошко Г.Ю. Віршовані загадки на уроках географії у 8 класі // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (132). – С. 22-23
292217
  Горошко Галина Віршовані загадки на уроках фізичної географії // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 20-21
292218
  Горошко Г.Ю. Віршовані загадки про країни світу // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 11 (177). – С. 24-25
292219
  Коломієць Л.В. Віршовий переклад як метапоетичне письмо: проблема творчого методу перекладача // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 245-254. – ISBN 966-581-388-9
292220
  Костенко Н. Віршознавча термінологія в "Словнику культури XX століття" Вадима Руднєва // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 65-69
292221
  Радько А. Віршознавчий аналіз в інтерпретації Б. Якубського // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 220-228. – ISSN 2304-9383
292222
  Моклиця М. Віршознавчий аналіз як ключ до поетики у працях Наталії Костенко // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 24-32
292223
  Костенко Н. Віршознавчий семінар // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 8 (632). – С. 7-8. – ISSN 0236-1477


  Про віршознавчі семінари в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка.
292224
  Афанасьєва В. Віршознавчий семінар // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (637). – С. 123. – ISSN 0236-1477


  5 листопада 2013 року в Інституті філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся науковий віршознавчий семінар на тему "Веселе віршознавство".
292225
  Муравецька Я. Віршознавчий семінар в Інституті літератури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, М. Бондар, О. Боронь [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (708), грудень. – С. 106. – ISSN 0236-1477
292226
  Муравецька Я. Віршознавчий семінар до 100-річчя Ігоря Качуровського в Інституті літератури // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 11 (695), листопад. – С. 123. – ISSN 0236-1477


  В Інституті літератури відзначили 100-річчя Ігоря Качуровського.
292227
  Костенко Н. Віршознавчий семінар пам"яті академіка РАН М.Л. Гаспарова / Н. Костенко, Н. Гаврилюк // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 73-74. – ISSN 0236-1477
292228
   Віршознавчі студії : збірник наукових праць конференції "Українське віршознавство XX - початку XXI століть. Здобутки і перспективи розвитку" / КНУТШ ; [упоряд. Н. В. Костенко, Я. В. Ходаківська]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2010. – 261, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Бібліотека Інституту філології)
292229
   Віршознавчі студії : зб. праць наук. семінару "Вірш у системі перекладу", 21 верес. 2010 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Н.В. Костенко, Я.В. Ходаківська]. – Київ : Київський університет, 2010. – 146, [1] с. : іл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – (Бібліотека Інституту філології)
292230
  Гуменюк М. Віршостилістика Андрія Чужого у поезії 20-х рр. Ерос і Танатос (на прикладі віршів Андрія Чужого "Я вас вмочив", "Невтішний шлюб" та поеми "Голосіння") // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 230-237
292231
  Бунчук Б. Віршувальна робітня Франка // Вісник Міжнародного інституту лінгвістики і права (Літературознавчі студії) / Міжнародний інститут лінгвістики і права. – Київ, 2000. – Вип. 2. – С. 147-152. – ISBN 5-7763-2385-1


  Аналіз існуючої літератури, пов’язаної з питанням віршування Івана Франка та українською версифікацією ХІХ століття загалом. З’ясування співвідношення класичних і некласичних форм у поезії Каменяра та виявлення типологічних рис основних розмірів.
292232
  Ткаченко А. Віршувальний універсум: етнічний пункт відліку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-33. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто дискусійні питання вживання віршознавчої термінології. The article considers some disputable questions of poetry terminology.
292233
  Костенко Н.В. Віршування - сукупність норм і принципів організації вірша, інша назва - версифікація // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 593. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
292234
  Сидоренко Галина Віршування в українській літературі / Сидоренко Галина. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 176 с.
292235
  Чуй С. Віршування Василя Слапчука в контексті еволюції його творчості // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 272-282. – ISSN 2304-9383
292236
  Шерякова О.В. Віршування Івана Верхратського // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.141-146. – ISBN 966-568-658-5
292237
  Мальцев В. Віршування Л. Боровиковського 20-х років ХІХ століття // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 141-152
292238
  Бунчук Б. Віршування Лесі Українки 1900-1909 років. Силабічні форми // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 19-24. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
292239
  Паладян К. Віршування Лучіана Благи в контексті румунського експресіонізму: гетероморфні форми // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 203-209. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Стаття присвячена вивченню особливостей віршованих форм Лучіана Благи, одного з найкращих представників румунського літературного експресіонізму. Показано, що його твори побудовані на основі гетероморфності, тобто вільного поєднання рядків різних ...
292240
  Івончак П. Віршування Олександра Павловича та Олександра Духновича 50-х років XIX століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 114-116
292241
  Бежук Н. Віршування Петра Карманського 1900-1909 років // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 304-308. – (Філологія ; Вип. 23/24)
292242
  Василевський С. Вірю - не вірю, або інформаційні війни навколо студентського Майдану // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 9 грудня (№ 49). – С. 4. – ISSN 2219-5793
292243
  Стецюк Я.Н. Вірю : повісті, оповідання / Я.Н. Стецюк. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 232 с.
292244
  Моцик О.Ф. Вірю в європейське майбутнє наших народів : доповіді, виступи, інтерв"ю Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Польща / Олександр Моцик ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа - Друк, 2020. – 439, [1] с. – Текст укр., пол., англ. – ISBN 978-966-940-294-3
292245
  Ярмиш Г.Г. Вірю в Людину : збірка нарисів / Г.Г. Ярмиш. – Київ : Політвидав України, 1972. – 134 с.
292246
  Подолян М.П. Вірю в молодість : поезії / М.П. Подолян. – Київ : Молодь, 1979. – 88 с.
292247
  Жулинський М.Г. Вірю в силу духа : Іван Франко, Леся Українка і Михайло Грушевський у боротьбі за піднесення політ. і нац. свідомості укр. людності / Микола Жулинський. – Луцьк : Медіа, 1999. – 101, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека "Волинського земляцтва" / Видавнича спілка: Б. Климчук, В. Микулич, В. Простопчук [та ін.] ; т. 1). – ISBN 966-95522-6-5


  У пр. № 1747212 напис: Шановному Михайлові Кузьмовичу - дружньо, з добрими сподіваннями на подальшу співпрацю і дружбу. Ваш Микола Жулинський. 19.08.99
292248
  Кучма Л.Д. Вірю в український народ : вибр. ст., виступи : [1994-2000] / Леонід Кучма ; [упоряд.: В.М. Литвин, В.А. Смолій]. – Київ : Альтернативи, 2000. – 494, [10] с. : портр. – Рез. англ. - На обкл. також: Україна. – ISBN 966-7217-25-6
292249
  Забашта Л.В. Вірю людині! / Л.В. Забашта. – Київ, 1963. – 126 с.
292250
  Скопенко В. Вірю у високий потенціал нашого колективу // Київський університет, 1995. – №10
292251
  Багряний І. Вірю! : хрестоматія / Іван Багряний ; [упоряд. і авт. післям. Вадим Усань ; вступ. сл. Анатолія Лисого ; відп. ред. Ольга Муромцева]. – Детройт ; Харків : Фундація імені Івана Багряного, 2000. – 543, [1] с. : портр. – ISBN 966-95486-7-5
292252
  Багряний Іван Вірю! : хрестоматія : до 95-річчя від дня народження І.П. Багряного / Іван Багряний ; упоряд. Вадим Усань. – 2-ге вид. – Чікаго ; Харків : ОДУМ, США-Канада : Фундація ім. Івана Багряного, 2001. – 544 с. – На тит. арк.: До 95-річчя від дня народження І.П. Багряного. – ISBN 966-7641-11-2
292253
  Багряний Іван Вірю! : хрестоматія / Іван Багряний ; упоряд. Вадим Усань. – 2-ге вид. – Чікаго ; Харків : ОДУМ, США-Канада : Фундація ім. Івана Багряного, 2001. – 176 с. – ISBN 966-7641-11-2
292254
  Багряний І.П. Вірю!.. : хрестоматія / Іван Багряний ; [упоряд., авт. післясл.: В. Усань]. – 2-ге вид. – Чікаго ; Харків : Фундація імені Івана Багряного, 2001. – 543, [1] с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 534-538. – ISBN 966-7641-11-2
292255
  Віртанен Юха Вірю, що Україна стане сильнішою // Дипломатія без кордонів / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (6). – С. 124-129


  Розмова з послом Фінляндії в Україні.
292256
   Вісім варіантів морського відпочинку : Україна // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (58). – С. 14-21 : Фото
292257
  Крушевський М. Вісім гімнів Рігведи / Миколай Крушевський. – Луцьк : Терен, 2004. – 137с. : фот. – Репринт. вид. 1879 р. – ISBN 966-8575-08-3
292258
  Ламонова О. Вісім гравюр Катерини Радько // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 13 березня (№ 5). – С. 12-14. – ISSN 2519-4429
292259
  Хоменська І. Вісім життів однієї вулиці // Дипломатія без кордонів / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; упоряд.: І. Хоменська, П. Хоменський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (3). – С. 225-229


  "Одну з центральних вулиць Києва, яку нині названо іменем Олеся Гончара, перейменовували вісім разів."
292260
  Іванова О. Вісім з половиною хвилин сучасного постмодернізму про постмодерну сучасність // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 109-117
292261
   Вісім законів про Державний Герб України - тризуб // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1975. – Рік 12, ч. 1 (31), січень-березень. – С. 48-53
292262
  Сергійчук В. Вісім катастрофічних першовереснів // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2020 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2020. – С. 180-185. – ISBN 978-617-7837-01-4


  До 80-річчя масових недоборів до перших класів українських шкіл.
292263
  Хінчин О.Я. Вісім лекцій з математичного аналізу / О.Я. Хінчин. – Київ, 1948. – 244 с.
292264
  Хорунжий Ю.М. Вісім місяців - лише мить : повість / Ю.М. Хорунжий. – Київ : Молодь, 1967. – 112 с.
292265
  Мирний М. Вісім міфів про членство України в Міжнародному кримінальному суді // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1 жовтня (№ 178). – С. 4-5


  Експерти розвінчують вигадки і нагадують про необхідність ратифікації Римського статуту.
292266
  Лебедик М. Вісім неординарних ідей Федора Моргуна...які варто взяти до уваги тим, хто реформує освіту / розмову вела Ольга Харченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 21 травня (№ 86). – С. 9


  Моргун Федір Трохимович — визначний радянський і український учений-аграрій, економіст, господарник, письменник і публіцист. Антропо-геоцентрична педагогічна концепція Ф. Моргуна чекає втілення.
292267
  Мельниченко В. Вісім нових прізвищ до "Шевченківської енциклопедії" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 12-18 березня (№ 11). – С. 12-13
292268
  Пугач О. Вісім пекельних рядків про війну // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 2 березня (№ 9). – С. 11


  Йон Лазаревич Деген — вчений-медик, педагог, поет, учасник Другої світової війни - автор одного з найпроникливіших віршів про війну.
292269
  Рубан В.І. Вісім подорожей по Полтавщині / В.І. Рубан, В.Л. Майорчик. – Харків, 1975. – 191с.
292270
  Карпенко М.М. Вісім подорожей по Черкащині / М.М. Карпенко. – Днепропетровск, 1978. – 72 с.
292271
  Малишева Ірина Вісім причин побувати в Таїланді : екзотика // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 44-45 : Фото
292272
  Овечко І. Вісім рецензій на одну книжку // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Дальний, О.Н. Гай-Головко [та ін.]. – Toronto, 1975. – Рік 26, ч. 311, грудень : грудень. – С. 23-26


  З нотаток автора рецензованої книжки "Чехов і Україна" - Видання Українського Вільного Університету. 1973 р.
292273
  Брюховецька Л. Вісім років української автономії. До 90-річчя ВУФКУ // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 2 (100). – С. 9-12. – ISSN 1562-3238


  13 березня 1922 р. було засновано Всеукраїнське фотокіноуправління. У наказі Народного комісаріату внутрішніх справ та Народного комісаріату освіти УРСР від 24 квітня йшлося про те, що ВУФКУ підпорядковано всі кінотеатри України і всі підприємства ...
292274
   Вісім сербських поетів : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 258/259. – С. 214-226


  Опубліковано вірші восьми сербських поетів : М. Павлович, Т. Мійович, А. Петров, Д. Драгойлович, Р. Андрич, С. Ігнятович, М. Тодорович, Й. Ніколич
292275
  Тарнавський Ю. Вісім снів : З роману "Три бльондинки і смерть" // Світо-вид : Літературно-мистецький збірник / Видання Київської Організації Спілки Письменників та Нью-Йоркської Групи. – Київ - Нью-Йорк, 1990. – Вип. 3. – С. 46-62
292276
  Сімакова В.С. Вісім точок на обрії, або графічне вираження архаїчної свідомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 171-172. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
292277
  Цедрак Я. Вісім фактів із життя Ельфріди Єлінек = Нобелівка - 2004 // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 2014. – № 6. – С. 118-122. – ISSN 0130-321Х
292278
  Воробкевич С.І. Вісім чи дев"ять? Сміховинки про Безглуздів / С.І. Воробкевич. – Ужгород, 1971. – 54 с.
292279
  Гужва В. Вісімдесят як вісімнадцять. Ювілей Юрія Щербака // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 9 жовтня (№ 39)
292280
   Вісімдесятий набір // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 вересня (№ 35). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  "...Донецький національний університет імені Василя Стуса, що нині працює у Вінниці, прийняв до лав студентів ювілейний - 80-й - набір першокурсників".
292281
   Вісімдесятники = Poets of the eighties : Антологія нової української поезії. – Едмонтон : Видавництво Канадського інституту українських студій; Альбертський університет, 1990. – 205с. – Тит. аркуш. парал. укр. та англ. мовами. – ISBN 0-920862-69-1
292282
  Соловйов О.А. Вісімнадцята конференція ВКП(б) / О.А. Соловйов. – Київ, 1950. – 68с.
292283
  Соловйов О.А. Вісімнадцята конференція ВКП(б) / О.А. Соловйов. – Київ, 1957. – 72с.
292284
  Маркс К. Вісімнадцяте брюмера Луї Бонапарта / К. Маркс. – Харків-Київ, 1931. – 131с.
292285
  Гаврилов Б.А. Вісімнадцятий з"їзд ВКП(б) / Гаврилов Б.А. – Київ, 1952. – 132 с.
292286
  Матвійчук М.М. Вісімнадцятий з"їзд КП України / М.М. Матвійчук. – К, 1962. – 151с.
292287
  Смолич Ю. Вісімнадцятилітні : роман / Ю. Смолич. – Київ : ДЛВ, 1938. – 575 с.
292288
  Ковтун Г. Вісімнадцятирічний президент Академії наук // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 60-65. – ISSN 0372-6436


  Кирило Григорович Розумовський (1728-1803). Менше відомо, що він був безпосередньо причетним до процесу становлення й розвитку Російської академії наук, президентом якої став у 18 років і понад півстоліття її очолював.
292289
  Фан Дунмей Вісімнадцять філософських трактатів нових конфуціанців / Фан Дунмей. – Тайбей, 1974. – 308с. – Видання китайською мовою
292290
  Козаченко В.П. Вісімсот мільйонів / В.П. Козаченко. – Київ : Молодь, 1953. – 160 с.
292291
  Шарговська О. Віслава Шимборська // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 5. – С. 138-141. – ISSN 0130-321Х
292292
  Радишевський Р. Віслава Шимборська (1923) : лауреат Нобелівської премії 1996 р. // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / редкол.: О.Г. Астаф"єв, Ю.Л. Булаховська, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2009. – Т. 13 : Польські письменники - Нобелівські лауреати /Радишевський Ростислав. – С. 430-473. – ISBN 966-8126-40-8
292293
  Савенець А. Віслава Шимборська: розфасовано в Україні // Критика. – Київ, 2003. – Червень, (число 6). – С. 24-26
292294
   Вісник : Квартальник літератури, науки, мистецтва і суспільно-політичного життя. – New York. – ISSN 0042-7004
Рік 50, № 3. – 1997. – іл.
292295
   Вісник = Visnyk = The herald : квартальник літератури, науки, мистецтва і суспільно-політичного життя. – New York : [б. в.]. – ISSN 0042-7004
Рік 53, ч. 1, весна. – 2000
292296
   Вісник = Visnyk = The herald : квартальник літератури, науки, мистецтва і суспільно-політичного життя. – New York. – ISSN 0042-7004
Рік 53, ч. 2, літо. – 2000. – 128 с.
292297
  Тарковський А. Вісник = Вестник : вірші / Арсеній Тарковський ; пер. з укр. Валерії Богуславської. – Київ, 2008. – 310 с. – Текст парал. рос. та укр. мовою. – ISBN 978-966-378-091-7
292298
  Обушний М. Вісник "Українознавство" в становленні українознавства як науки та навчальної дисципліни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 4-6. – (Українознавство ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  У статті подано загальний огляд усіх випусків щорічника, починаючи з 1994 р., окреслено значення цього видання в системі українознавчої науки. The article presents a general review of all issues of the yearbook "Ukrainoznavstvo" since 1994 and shows ...
292299
   Вісник аграрної історії : зб наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ
Вип. 2. – 2011. – 280 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292300
   Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ
Вип. 3. – 2012. – 272 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292301
   Вісник аграрної історії : збірик наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ
Вип. 4/5. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292302
   Вісник аграрної історії : збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Нац. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ
Вип. 6/7. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292303
   Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 7, 9, 10, 11. – 1996
292304
   Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 12. – 1996
292305
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 1. – 1997
292306
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 2. – 1997
292307
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 3. – 1997
292308
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 4. – 1997
292309
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 5. – 1997
292310
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 6. – 1997
292311
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 7. – 1997
292312
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 8. – 1997
292313
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 9. – 1997
292314
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 10. – 1997
292315
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 11. – 1997
292316
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 12. – 1997
292317
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
січень, спецвипуск. – 1998
292318
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
вересень, спецвипуск. – 1998
292319
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 1. – 1998
292320
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 2. – 1998
292321
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 3. – 1998
292322
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 4. – 1998
292323
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 5. – 1998
292324
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 6. – 1998
292325
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 7. – 1998
292326
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 8. – 1998
292327
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 9. – 1998
292328
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 10. – 1998
292329
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 11. – 1998
292330
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 12. – 1998
292331
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
вересень, спецвипуск. – 1999
292332
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 1. – 1999
292333
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 2. – 1999
292334
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 3. – 1999
292335
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 4. – 1999
292336
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 5. – 1999
292337
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 6. – 1999
292338
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 7. – 1999
292339
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 8. – 1999
292340
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 9. – 1999
292341
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 10. – 1999
292342
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 11. – 1999
292343
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ
№ 12. – 1999
292344
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 1. – 2000
292345
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 2. – 2000
292346
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 3. – 2000
292347
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 4. – 2000
292348
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 5. – 2000
292349
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 6. – 2000
292350
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 7. – 2000
292351
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 8. – 2000
292352
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 9. – 2000
292353
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 10. – 2000
292354
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 11. – 2000
292355
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 12. – 2000
292356
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал: спецвипуск. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
15 років від дня Чорнобильської катастрофи. – 2001
292357
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 1. – 2001
292358
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 2. – 2001
292359
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 3. – 2001
292360
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 4. – 2001
292361
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 5. – 2001
292362
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 6. – 2001
292363
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 7. – 2001
292364
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 8. – 2001
292365
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 9. – 2001
292366
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 10. – 2001
292367
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 11. – 2001
292368
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 12. – 2001
292369
   Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 1. – 2002
292370
   Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 2. – 2002
292371
   Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 3. – 2002
292372
   Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 4. – 2002
292373
   Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 5. – 2002
292374
   Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 6. – 2002
292375
   Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 7. – 2002
292376
   Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 8. – 2002
292377
   Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 9. – 2002
292378
   Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 10. – 2002
292379
   Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 11. – 2002
292380
   Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
№ 12. – 2002
292381
   Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. Спец. вип. – Київ, 1922-. – ISSN 0868-8532
Квітень : Інституту гідротехніки і меліорації - 75. – 2005
292382
   Вісник аграрної науки : науково-теоретичний журнал / Нац. укад. аграрних наук України ; редкол.: Я. Гадзало, М. Бащенко, А. Балян [та ін.]. – Київ : Аграрна наука, 1922-. – ISSN 2308-9377
№ 1. – 2018. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292383
   Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – 2015. – 210 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292384
   Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 2 (84), т. 2. – 2015. – 284 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292385
   Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 3 (86). – 2015. – 259 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292386
   Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 4 (87). – 2015. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292387
   Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 1 (88). – 2016. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292388
   Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 2 (89), ч. 1. – 2016. – 215 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292389
   Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 2 (90), ч. 2. – 2016. – 198 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292390
   Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв : Миколаїв. нац. аграр. ун-т, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 3 (91). – 2016. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292391
   Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв : Миколаїв. нац. аграр. ун-т, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – 2016. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292392
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian black sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв : Миколаївський нац. аграрний ун-т, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – 2017. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292393
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian black sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв : Миколаївський нац. аграрний ун-т, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – 2017. – 230 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292394
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian black sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв : Миколаївський нац. аграрний ун-т, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 3 (95) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – 2017. – 234 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292395
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian black sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв : Миколаївський нац. аграрний ун-т, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 4 (96) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – 2017. – 215 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292396
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian black sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв : Миколаївський нац. аграрний ун-т, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 1 (97) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – 2018. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292397
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian black sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв : Миколаївський нац. аграрний ун-т, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 2 (98) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – 2018. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292398
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian black sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв : Миколаівський національний аграргний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 3 (99). – 2018. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292399
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian black sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв : Миколаівський національний аграргний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 4 (100). – 2018. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292400
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian Black sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв : Миколаівський національний аграрний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 1 (101). – 2019. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
292401
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian Black sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв : Миколаівський національний аграрний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 2 (102). – 2019. – 106 с. – Резюме укр., рос, англ. мовами
292402
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian Black sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв : Миколаівський національний аграрний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 3 (103). – 2019. – 119 с. – DOI: 10.31521/2313-092X/2019-3(103) - Резюме укр., рос, англ. мовами
292403
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian Black Sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв : Миколаівський національний аграрний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 4 (104). – 2019. – 133 с. – DOI: 10.31521/2313-092X/2019-4(104) - Резюме укр., рос, англ. мовами
292404
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian Black Sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 1 (105). – 2020. – 125 с. – DOI: 10.31521/2313-092X/2020-1(105) - Резюме укр., рос, англ. мовами
292405
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian Black Sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 2 (106). – 2020. – 132 с. – DOI: 10.31521/2313-092X/2020-2(106) - Резюме укр., рос, англ. мовами
292406
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian Black Sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 3 (107). – 2020. – 125 с. – DOI: 10.31521/2313-092X/2020-3(107) - Резюме укр., рос, англ. мовами
292407
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian Black Sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 4 (108). – 2020. – 108 с. – DOI: 10.31521/2313-092X/2020-4(108) - Резюме укр., рос, англ. мовами
292408
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian Black Sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 1 (109). – 2021. – DOI: 10.31521/2313-092X/2021-1(109) - Резюме укр., рос, англ. мовами
292409
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian Black Sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 2 (110). – 2021. – 123, [1] c. – DOI: 10.31521/2313-092X/2021-2(110) - Резюме укр., рос, англ. мовами
292410
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian Black Sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 3 (111). – 2021. – 113, [1] c. – DOI: 10.31521/2313-092X/2021-3(111) - Резюме укр., рос, англ. мовами
292411
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian Black Sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Вип. 4 (112). – 2021. – 109 с. – DOI: 10.31521/2313-092X/2021-4(112) - Резюме укр., рос, англ. мовами
292412
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian Black Sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Т. 26, № 1. – 2022. – 88, [2] c. – DOI: 10.56407/2313-092X/2022-26(1) - Резюме укр., рос, англ. мовами
292413
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian Black Sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Т. 26, № 2. – 2022. – 78, [2] c. – DOI: 10.56407/2313-092X/2022-26(2) - Резюме укр., рос, англ. мовами
292414
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian Black Sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Т. 26, № 3. – 2022. – 96, [2] c. – DOI: 10.56407/2313-092X/2022-26(3) - Резюме укр., рос, англ. мовами
292415
   Вісник аграрної науки Причорномор"я = Ukrainian Black Sea region agrarian science : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 1997-. – ISSN 2313-092X
Т. 26, № 4. – 2022. – 90, [2] c. – DOI: 10.56407/2313-092X/2022-26(4) - Резюме укр., рос, англ. мовами
292416
   Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2004-. – ISBN 966-8159-01-2
Вип. 1. – 2004
292417
   Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2004-
Вип. 2. – 2005. – Мова резюме англійська та російська
292418
   Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2004-
Вип. 3. – 2005. – Мова резюме англійська та російська
292419
   Вісник Академії адвокатури України : науковий журнал / Академія адвокатури України; редкол.: Гончаренко В.Г., Захарова О.С., Бояров В.І. [та ін.]. – Київ : Академія адвокатури України, 2004-
Вип. 5. – 2006. – 156 с. – Резюме англ., рос. мовами
292420
   Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2004-
Вип. 7. – 2006. – Мова резюме англійська та російська
292421
   Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання. – Київ, 2004-
Вип. 3 (22). – 2011. – резюме англ., рос. мовами
292422
   Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання. – Київ, 2004-
Вип. 3 (25). – 2012. – Резюме англ., рос. мовами
292423
   Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання. – Київ, 2004-
Вип. 1 (26). – 2013. – 216 с. – Резюме англ., рос. мовами
292424
   Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика : наукове фахове видання. – Київ, 2004-
Число 2 (27). – 2013. – 172 с. – Резюме англ., рос. мовами
292425
   Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика : наукове фахове видання. – Київ, 2004-
Число 3 (28). – 2013. – 96 с. – Резюме англ., рос. мовами
292426
  Академія Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання ; рецензований науково-практичний журнал / редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ : APress, 2004-. – ISSN 2310-9769
Т. 11, № 1 (29). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292427
  Академія Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ : APress, 2004-. – ISSN 2310-9769
Т. 11, № 2 (30). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292428
  Академія Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ : APress, 2004-. – ISSN 2310-9769
Т. 11, № 3 (31). – 2014. – 191 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292429
  Академія Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ : APress, 2004-. – ISSN 2310-9769
Т. 12, № 1 (32). – 2015. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292430
  Академія Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ : APress, 2004-. – ISSN 2310-9769
Т. 12, № 3 (34). – 2015. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292431
  Академія Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ : APress, 2004-. – ISSN 2310-9769
Т. 12, № 2 (33). – 2015. – 283 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292432
  Академія Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ : APress, 2004-. – ISSN 2310-9769
Т. 13, № 1 (35). – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292433
  Академія Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ : APress, 2004-. – ISSN 2310-9769
Т. 13, № 3 (37). – 2016. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292434
  Академія Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ : APress, 2004-. – ISSN 2310-9769
Т. 13, № 2 (36). – 2016. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292435
   Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ : APress, 2004-. – ISSN 2310-9769
Т. 14, № 2 (39). – 2017. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292436
  Академія Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ : APress, 2004-. – ISSN 2310-9769
Т. 14, № 1 (38). – 2017. – 300 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292437
   Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ : APress, 2004-. – ISSN 2310-9769
Т. 15, № 1/2 (40/41). – 2018. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292438
   Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / редкол.: Бірюкова А.М., Блажівська Н.Є., Бояров В.І. [та ін.]. – Київ : APress, 2004-. – ISSN 2310-9769
Т. 16, № 1 (42). – 2019. – 86 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
292439
   Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / редкол.: Бірюкова А.М., Блажівська Н.Є., Бояров В.І. [та ін.]. – Київ : APress, 2004-. – ISSN 2310-9769
Т. 16, № 2 (43). – 2019. – 102 с., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
292440
   Вісник Академії економічних наук України : Науковий щорічник. – Донецьк
№ 1. – 2002
292441
   Вісник Академії економічних наук України : Науковий щорічник. – Донецьк, 2002-. – ISSN 1729-7206
№ 1. – 2003
292442
   Вісник Академії економічних наук України : Науковий щорічник. – Донецьк, 2002-. – ISSN 1729-7206
№ 2. – 2003
292443
   Вісник Академії економічних наук України : Науковий щорічник. – Донецьк, 2002-. – ISSN 1729-7206
№ 1. – 2004. – З № 2 -"Вісник економічної науки України"
292444
  Академія Вісник Академії митної служби України. Серія: "Право" : науковий збірник / Акад. митної служби України. – Дніпропетровськ
  № 2(11). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292445
  Академія Вісник Академії митної служби України. Серія "Економіка" : науковий журнал. – Дніпропетровськ
  № 2 (50). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292446
  Академія Вісник Академії митної служби України. Серія "Право" : [науковий збірник]. – Дніпропетровськ
  № 1 (10). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292447
  Академія Вісник Академії митної служби України. Серія "Право" : науковий збірник / Акад. митної служби України. – Дніпропетровськ
  № 1 (12). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292448
   Вісник Академії митної служби України. Серія "Економіка" : науковий журнал. – Дніпропетровськ
  № 1 (51). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292449
   Вісник Академії митної служби України. Серія "Право" : науковий збірник. – Дніпропетровськ
  № 2 (13). – 2014. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292450
   Вісник Академії митної служби України. Серія : "Державне управління" : науковий збірник / редкол.: Івашова Л.М., Решетніченко А.В., Корх О.М. [та ін.]. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України
  № 1 (10). – 2014. – 168 с. – Резюме укр., англ. мовами
292451
  Академія Вісник Академії митної служби України. Серія "Право" : науковий збірник / Акад. митної служби України. – Дніпропетровськ
  № 1 (14). – 2015. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292452
   Вісник Академії митної служби України. Серія "Економіка" : науковий журнал. – Дніпропетровськ
  № 2 (54). – 2015. – 180 с. – Резюме укр., англ. мовами
292453
   Вісник Академії митної служби України. Серія: "Право" : науковий збірник. – Дніпропетровськ
  № 2 (15). – 2015. – 209 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292454
   Вісник Академії митної служби України. Серія "Економіка" : науковий журнал. – Дніпропетровськ
  № 1 (53). – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
292455
  Академія Вісник Академії наук України / Академія, наук України. – Київ
№№ 1-12. – 1991. – до 1991 р. - "Вісник Академії наук УРСР"
292456
  Академія Вісник Академії наук України / Академія, наук України. – Київ
№№ 1-12. – 1992. – до 1991 р. - "Вісник Академії наук УРСР"
292457
  Академія Вісник Академії наук України / Академія, наук України. – Київ
№№ 1-12. – 1993. – до 1991 р. - "Вісник Академії наук УРСР"
292458
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1950. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
292459
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1951. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
292460
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1952. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
292461
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1953. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
292462
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1954. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
292463
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1955. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
292464
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1956. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
292465
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-11. – 1957. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
292466
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1958. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
292467
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-9. – 1959. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
292468
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-8. – 1969. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
292469
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1970. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
292470
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1971. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
292471
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1972. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
292472
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1973. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
292473
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1974. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
292474
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1975. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
292475
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1976. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
292476
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1977. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
292477
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1978. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
292478
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1979. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
292479
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1980. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
292480
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1981. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
292481
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1982. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
292482
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1983. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
292483
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1984. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
292484
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1985. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
292485
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1986. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
292486
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1987
292487
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1988
292488
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1989. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
292489
  Академія Вісник Академії наук УРСР / Академія, наук УРСР. – Київ
№№ 1-12. – 1990. – з 1991 р. – "Вісник Академії наук України"
292490
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 6. – 1996
292491
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 7. – 1996
292492
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 1. – 1997
292493
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 2. – 1997
292494
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 3. – 1997
292495
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 4. – 1997
292496
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 1. – 1998
292497
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 2. – 1998
292498
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 3. – 1998
292499
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 4. – 1998
292500
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 1. – 1999
292501
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 2. – 1999
292502
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 3. – 1999
292503
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 4. – 1999
292504
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 1. – 2000
292505
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 2. – 2000
292506
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 3. – 2000
292507
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків
№ 4. – 2000
292508
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 1. – 2001
292509
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 2. – 2001
292510
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 3. – 2001
292511
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 4. – 2001
292512
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 1. – 2002
292513
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 2. – 2002
292514
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 3. – 2002
292515
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 4. – 2002
292516
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 1. – 2003
292517
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – 2003
292518
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 4. – 2003
292519
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 1. – 2004
292520
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 2. – 2004
292521
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 3. – 2004
292522
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 4. – 2004
292523
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 1. – 2005
292524
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 2. – 2005
292525
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 3. – 2005
292526
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 4. – 2005
292527
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 1. – 2006
292528
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 2. – 2006
292529
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 3. – 2006
292530
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-
№ 4. – 2006
292531
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 1. – 2007
292532
   Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 2. – 2007
292533
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 3. – 2007
292534
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 4. – 2007
292535
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 1. – 2008
292536
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 2 (53). – 2008
292537
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 3 (54). – 2008
292538
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 4 (55). – 2008
292539
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 1 (56). – 2009
292540
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 2 (57). – 2009
292541
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 3 (58). – 2009
292542
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 4 (59). – 2009
292543
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 1 (60). – 2010
292544
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 2 (61). – 2010
292545
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 3 (62). – 2010
292546
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 4 (63). – 2010
292547
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 2 (65). – 2011
292548
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 3 (66). – 2011
292549
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 4 (67). – 2011
292550
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків : Право, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 1 (68). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
292551
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків : Право, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 2 (69). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
292552
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків : Право, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 3 (70). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
292553
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків : Право, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 4 (71). – 2012. – резюме рос., англ. мовами
292554
   Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків : Право, 1993-. – ISSN 1993-0909
№ 1 (72). – 2013. – З № 2 "Вісник Національної академії правових наук України"; Резюме укр., рос., англ. мовами
292555
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації прфспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-7184-28-5
№ 1. – 2000
292556
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації прфспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-7184-28-5
№ 4. – 2000
292557
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації прфспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-7184-28-5
№ 5. – 2000
292558
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації прфспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-7184-28-5
№ 6. – 2000
292559
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 1. – 2001
292560
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-
№ 2. – 2001
292561
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 3. – 2001
292562
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 4. – 2001
292563
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 1. – 2002
292564
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 4. – 2002
292565
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 5 : Спец.випуск "До 4 З"їзду Федерації профспілок України: Єдність. Солідарність. Справедливість !9-21 листопада 2002 р.". – 2002
292566
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 6. – 2002
292567
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 1. – 2003
292568
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Акдемія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-
№ 2. – 2003
292569
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-
№ 3. – 2003
292570
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-
№ 4. – 2003
292571
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-
№ 5. – 2003
292572
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 1. – 2004
292573
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 2. – 2004
292574
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 3. – 2004
292575
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 4. – 2004
292576
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 1. – 2005
292577
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 2. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
292578
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 3. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
292579
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 4. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
292580
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 5. – 2005. – резюме рос., англ. мовами
292581
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник. Спецвипуск / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 1 : До 5 з"їзду Федерації професійних спілок України. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
292582
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 2. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
292583
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 3. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
292584
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 4. – 2006. – резюме рос., англ. мовами
292585
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 1. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
292586
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 2. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
292587
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 3. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
292588
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 4 : Матеріали другого щорічного Всеукраїнського форуму "Соціально спрямований бізнес-бізнес з турботою про людей". – 2007. – резюме рос., англ. мовами
292589
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 5. – 2007. – резюме рос., англ. мовами
292590
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 1. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
292591
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 2. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
292592
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 3, ч. 2. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
292593
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 4. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
292594
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 5. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
292595
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 1 (48). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
292596
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 2 (49). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
292597
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 3 (50). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
292598
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 4 (51). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
292599
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 5 (52). – 2009. – резюме рос., англ. мовами
292600
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 1 (53). – 2010. – резюме рос., англ. мовами
292601
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 2 (54). – 2010. – резюме рос., укр., англ. мовами
292602
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 3 (55). – 2010. – резюме рос., укр., англ. мовами
292603
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 4 (56). – 2010. – резюме рос., укр., англ. мовами
292604
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Право та державне управління : науковий збірник. – Київ
  № 4 (4). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
292605
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Право та державне управління : науковий збірник. – Київ
  № 3 (3). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
292606
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Право та державне управління : науковий збірник. – Київ
  № 1 (1). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
292607
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Право та державне управління : науковий збірник. – Київ
  № 2 (2). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
292608
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-. – ISBN 966-614-021-7
№ 1 (57). – 2011. – резюме рос., англ. мовами
292609
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник. – Київ, 1998-
№ 2 (58). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
292610
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник. – Київ, 1998-
№ 3 (59). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
292611
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник. – Київ, 1998-
№ 4 (60). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
292612
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Право та державне управління : науковий збірник. – Київ
  № 1 (5). – 2012. – 162 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
292613
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Право та державне управління : науковий збірник. – Київ
  № 2 (6). – 2012. – 164 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
292614
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Право та державне управління : науковий збірник. – Київ
  № 3 (7). – 2012. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292615
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Право та державне управління : науковий збірник. – Київ
  № 4 (8). – 2012. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292616
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-
№ 1 (61). – 2012. – 148 с. – резюме рос., англ. мовами
292617
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-
№ 2 (62). – 2012. – 144 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
292618
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-
№ 3 (63). – 2012. – 106 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
292619
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-
№ 4 (64). – 2012. – 112 с. – Резюме рос., англ., укр. мовами
292620
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія "Право та державне управління" : науковий збірник. – Київ
  № 1 (9). – 2013. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292621
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія : Право та державне управління : науковий збірник. – Київ
  № 2/3 (10). – 2013. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292622
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія : Право та державне управління : науковий збірник. – Київ
  № 4 (11). – 2013. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292623
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник. – Київ, 1998-
№ 1 (65). – 2013. – 148 с. – Резюме рос., англ. мовами
292624
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник. – Київ, 1998-
№ 2 (66). – 2013. – 110 с. – Резюме рос., англ. мовами
292625
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник. – Київ, 1998-
№ 3 (67). – 2013. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292626
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник. – Київ, 1998-
№ 4 (68). – 2013. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292627
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія : Право та державне управління : науковий збірник. – Київ
  № 3/4 (14). – 2014. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292628
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія : Право та державне управління : науковий збірник. – Київ
  № 1 (12). – 2014. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292629
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія : Право та державне управління : науковий збірник. – Київ
  № 2 (13). – 2014. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292630
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник. – Київ, 1998-
№ 1 (69). – 2014. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292631
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник. – Київ, 1998-
№ 2 (70). – 2014. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292632
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник. – Київ, 1998-
№ 3/4 (71). – 2014. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292633
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія : Право та державне управління : науковий збірник. – Київ
  № 1/2 (15). – 2015. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292634
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія : Право та державне управління : науковий збірник. – Київ
  № 3/4 (16). – 2015. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292635
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник. – Київ, 1998-
№ 1/2 (72). – 2015. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292636
   Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник. – Київ, 1998-
№ 3/4 (73). – 2015. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292637
   Вісник Академії прокуратури України / Академія прокуратури України. – Київ, 2005-
№ 1. – 2007. – резюме укр., англ. мовами; з 2008р. див. назву "Вісник Національної академії прокуратури України"
292638
   Вісник Академії прокуратури України / Академія прокуратури України. – Київ, 2005-
№ 3. – 2007. – резюме укр., англ. мовами; з 2008р. див. назву "Вісник Національної академії прокуратури України"
292639
   Вісник Академії прокуратури України / Академія прокуратури України. – Київ, 2005-
№ 4. – 2007. – резюме укр., англ. мовами; з 2008р. див. назву "Вісник Національної академії прокуратури України"
292640
   Вісник Асоціації правників України / ВГО "Асоціація правників України". – Київ, 2006-
№ 1. – 2008. – редакційна передплата
292641
   Вісник Асоціації правників України / ВГО "Асоціація правників України". – Київ, 2006-
№ 2. – 2008. – редакційна передплата
292642
   Вісник Асоціації правників України / ВГО "Асоціація правників України". – Київ, 2006-
№ 3. – 2008. – редакційна передплата
292643
   Вісник Асоціації правників України / ВГО "Асоціація правників України". – Київ, 2006-
№ 4. – 2008. – редакційна передплата
292644
   Вісник Асоціації правників України / ВГО "Асоціація правників України". – Київ, 2006-
№ 5. – 2008. – редакційна передплата
292645
  Асоціація Вісник Асоціації слідчих суддів України / Редкол.: Чванкін С.А,, Голубєва Н,Ю., Мішин М.І. [та ін.]. – Одеса
№ 1 (2). – 2017. – 59 с.
292646
   Вісник Астрономічної школи, 2000-
Т. 1, № 1. – 2000
292647
   Вісник Астрономічної школи, 2000-
Т. 1, № 2. – 2000
292648
   Вісник Астрономічної школи, 2000-
Т. 2, № 1. – 2001
292649
   Вісник Астрономічної школи, 2000-
Т. 3, № 2. – 2002
292650
   Вісник Астрономічної школи, 2000-
Т. 4, № 1. – 2003
292651
   Вісник Астрономічної школи, 2000-
Т. 5, № 1/2. – 2004
292652
   Вісник Астрономічної школи, 2000-
Т. 6, № 1/2. – 2009
292653
   Вісник Астрономічної школи, 2000-
Т. 7, № 1/2. – 2010
292654
   Вісник Астрономічної школи, 2000-
Т. 8, № 1/2. – 2012
292655
   Вісник Астрономічної школи : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; Харк. нац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1607-2855
Т. 10, № 1/2. – 2014. – Резюме укр., рос., анг. мовами
292656
   Вісник Астрономічної школи, 2000-
Т. 11, № 1/2. – 2015
292657
   Вісник Астрономічної школи, 2000-
Т. 12, № 1/2. – 2016
292658
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал. – Бердянськ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 1 (25). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292659
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал. – Бердянськ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 3 (27). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292660
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал. – Бердянськ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 3 (31). – 2015. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292661
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал. – Бердянськ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 4 (32). – 2015. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292662
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал. – Бердянськ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 1 (33). – 2016. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292663
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал. – Бердянськ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 2 (34). – 2016. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292664
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / редкол.: Л.І. Антошкіна, В.Ф. Столяров, І.В. Комарова [та ін.]. – Бердянськ : УСПІХ ПРИНТ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 2 (38). – 2017. – 115, [1] с.
292665
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / редкол.: Л.І. Антошкіна, В.Ф.Столяров, І.В. Комарова [та ін.]. – Бердянськ : УСПІХ ПРИНТ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 3 (39). – 2017. – 113, [1] с.
292666
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / редкол.: Л.І. Антошкіна, В.Ф. Столяров, Н.В. Рунчева [та ін.]. – Бердянськ : УСПІХ ПРИНТ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 4 (40). – 2017. – 97, [1] с.
292667
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / редкол.: Л.І. Антошкіна, В.Ф. Столяров, Н.В. Рунчева [та ін.]. – Бердянськ : УСПІХ ПРИНТ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 1 (41). – 2018. – 106, [1] с.
292668
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / редкол.: Л.І. Антошкіна, В.Ф. Столяров, Н.В. Рунчева [та ін.]. – Бердянськ : УСПІХ ПРИНТ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 2 (42). – 2018. – 89, [1] с.
292669
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / редкол.: Л.І. Антошкіна, В.Ф. Столяров, Н.В. Рунчева [та ін.]. – Бердянськ : УСПІХ ПРИНТ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 3 (43). – 2018. – 108, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
292670
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / редкол.: Л.І. Антошкіна, В.Ф. Столяров, Н.В. Рунчева [та ін.]. – Бердянськ : УСПІХ ПРИНТ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 4 (44). – 2018. – 97, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
292671
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / редкол.: Л.І. Антошкіна, В.Ф. Столяров, Н.В. Рунчева [та ін.]. – Бердянськ : УСПІХ ПРИНТ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 1 (45). – 2019. – 99, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
292672
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / редкол.: Л.І. Антошкіна, Ю.І. Осєнін, Н.В. Рунчева [та ін.]. – Бердянськ : УСПІХ ПРИНТ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 2 (46). – 2019. – 146, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
292673
   Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / редкол.: Л.І. Антошкіна, Ю.І. Осєнін, Н.В. Рунчева [та ін.]. – Бердянськ : УСПІХ ПРИНТ, 2008-. – ISSN 1997-4167
№ 1 (47). – 2020. – 147, [1] с. – DOI: 10.33783/1977-4167-2020-47-1 - Резюме укр., англ. мовами
292674
   Вісник бухгалтера і аудитора України. – Київ
№ 15. – 1997
292675
   Вісник бухгалтера і аудитора України. – Київ
№ 1. – 1998
292676
   Вісник бухгалтера і аудитора України. – Київ
№ 2. – 1998
292677
   Вісник бухгалтера і аудитора України. – Київ
№ 3. – 1998
292678
   Вісник Верховного Суду України. – Київ
№ 2. – 1996
292679
   Вісник Верховного Суду України. – Київ
№ 1. – 1997
292680
   Вісник Верховного Суду України. – Київ
№ 2. – 1997
292681
   Вісник Верховного Суду України. – Київ
№ 3. – 1997
292682
   Вісник Верховного Суду України. – Київ
№ 4. – 1997
292683
   Вісник Верховного Суду України. – Київ
№ 1. – 1998
292684
   Вісник Верховного Суду України. – Київ
№ 2. – 1998
292685
   Вісник Верховного Суду України. – Київ
№ 3. – 1998
292686
   Вісник Верховного Суду України. – Київ
№ 4. – 1998
292687
   Вісник Верховного Суду України. – Київ
№ 1. – 1999
292688
   Вісник Верховного Суду України. – Київ
№ 2. – 1999
292689
   Вісник Верховного Суду України. – Київ
№ 3. – 1999
292690
   Вісник Верховного Суду України. – Київ
№ 4. – 1999
292691
   Вісник Верховного Суду України. – Київ
№ 5. – 1999
292692
   Вісник Верховного Суду України. – Київ
№ 6. – 1999
292693
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 1. – 2000
292694
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 2. – 2000
292695
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 3. – 2000
292696
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 4. – 2000
292697
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 5. – 2000
292698
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 6. – 2000
292699
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 1. – 2001
292700
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 2. – 2001
292701
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 3. – 2001
292702
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 4. – 2001
292703
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 5. – 2001
292704
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 6. – 2001
292705
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 1. – 2002
292706
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 2. – 2002
292707
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 3. – 2002
292708
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 4. – 2002
292709
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 5. – 2002
292710
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 6. – 2002
292711
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 1. – 2003
292712
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 2. – 2003
292713
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 3. – 2003
292714
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 4. – 2003
292715
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 5. – 2003
292716
   Вісник Верховного Суду України. – Київ, 1994-
№ 6. – 2003
292717
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 1. – 2004
292718
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 2. – 2004
292719
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 3. – 2004
292720
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 4. – 2004
292721
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 5. – 2004
292722
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 6. – 2004
292723
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 7. – 2004
292724
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 8. – 2004
292725
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 9. – 2004
292726
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 10. – 2004
292727
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 11. – 2004
292728
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 12. – 2004
292729
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 1. – 2005
292730
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 2. – 2005
292731
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 3. – 2005
292732
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 4. – 2005
292733
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 5. – 2005
292734
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 6. – 2005
292735
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 7. – 2005
292736
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 8. – 2005
292737
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 9. – 2005
292738
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 10. – 2005
292739
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 11. – 2005
292740
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 12. – 2005
292741
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 1. – 2006
292742
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 2. – 2006
292743
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 3. – 2006
292744
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 4. – 2006
292745
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 5. – 2006
292746
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 6. – 2006
292747
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 7. – 2006
292748
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 8. – 2006
292749
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 9. – 2006
292750
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 10. – 2006
292751
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 11. – 2006
292752
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 12. – 2006
292753
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 1. – 2007
292754
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 2. – 2007
292755
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 3. – 2007
292756
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 4. – 2007
292757
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 5. – 2007
292758
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 6. – 2007
292759
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 7. – 2007
292760
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 8. – 2007
292761
   Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 9. – 2007
292762
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 10. – 2007
292763
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 11. – 2007
292764
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 1994-
№ 12. – 2007
292765
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 1. – 2008
292766
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 2. – 2008
292767
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 3. – 2008
292768
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 4. – 2008
292769
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 5. – 2008
292770
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 6. – 2008
292771
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 7. – 2008
292772
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 8. – 2008
292773
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 9. – 2008
292774
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 10. – 2008
292775
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 11. – 2008
292776
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 12. – 2008
292777
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 1 (101). – 2009
292778
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 2 (102). – 2009
292779
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 3 (103). – 2009
292780
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 4 (104). – 2009
292781
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 5 (105). – 2009
292782
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 6 (106). – 2009
292783
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 7 (107). – 2009
292784
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 8 (108). – 2009
292785
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 9 (109). – 2009
292786
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 10 (110). – 2009
292787
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 11 (111). – 2009
292788
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 12 (112). – 2009
292789
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 1 (113). – 2010
292790
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 2 (114). – 2010
292791
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 3 (115). – 2010
292792
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 4 (116). – 2010
292793
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 5 (117). – 2010
292794
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 6 (118). – 2010
292795
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 7 (119). – 2010
292796
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 8 (120). – 2010
292797
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 9 (121). – 2010
292798
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 10 (122). – 2010
292799
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 11(123). – 2010
292800
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 12 (124). – 2010
292801
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 2 (126). – 2011
292802
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 3 (127). – 2011
292803
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 4 (128). – 2011
292804
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 5 (129). – 2011
292805
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 6 (130). – 2011
292806
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 7 (131). – 2011
292807
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 8 (132). – 2011
292808
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 9 (133). – 2011
292809
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 10 (134). – 2011
292810
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 11 (135). – 2011
292811
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України ; ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ : Істина, 1994-
№ 12 (136). – 2011
292812
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 1 (137). – 2012
292813
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 2 (138). – 2012
292814
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 3 (139). – 2012
292815
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 4 (140). – 2012
292816
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 5 (141). – 2012
292817
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 6 (142). – 2012
292818
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 7 (143). – 2012
292819
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 8 (144). – 2012
292820
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 9 (145). – 2012
292821
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 10 (146). – 2012
292822
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 11 (147). – 2012
292823
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 12 (148). – 2012
292824
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 1 (149). – 2013
292825
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 2 (150). – 2013
292826
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 3 (151). – 2013
292827
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 4 (152). – 2013
292828
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 5 (153). – 2013
292829
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 6 (154). – 2013
292830
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 1994-
№ 7 (155). – 2013
292831
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 8 (156). – 2013
292832
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 9 (157). – 2013
292833
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 10 (158). – 2013
292834
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 11 (159). – 2013
292835
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ : Істина, 1994-
№ 12 (160). – 2013
292836
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 1 (161). – 2014
292837
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 2 (162). – 2014
292838
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 3 (163). – 2014
292839
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 4 (164). – 2014
292840
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 5 (165). – 2014
292841
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 6 (166). – 2014
292842
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 7 (167). – 2014
292843
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 8 (168). – 2014
292844
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 9 (169). – 2014
292845
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 10 (170). – 2014
292846
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 11 (171). – 2014
292847
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 12 (172). – 2014
292848
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 1 (173). – 2015
292849
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 2 (174). – 2015
292850
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 3 (175). – 2015
292851
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 4 (176). – 2015
292852
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 5 (177). – 2015
292853
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 6 (178). – 2015
292854
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 7 (179). – 2015
292855
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 8 (180). – 2015
292856
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 9 (181). – 2015
292857
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 10 (182). – 2015
292858
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 11 (183). – 2015
292859
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 12 (184). – 2015
292860
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 1 (185). – 2016. – 48 с.
292861
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 2 (186). – 2016. – 48 с.
292862
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 3 (187). – 2016. – 48 с.
292863
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 4 (188). – 2016. – 48 с.
292864
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 5 (189). – 2016. – 48 с.
292865
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 6 (190). – 2016. – 48 с.
292866
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 7 (191). – 2016. – 48 с.
292867
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
№ 8 (192). – 2016. – 48 с.
292868
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України ; редкол.: Романюк Я.М., Андрушко П.П., Беляневич О.А. [та ін.]. – Київ, 1994-
№ 1 (197). – 2017. – 44 с.
292869
   Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України ; редкол.: Романюк Я.М., Андрушко П.П., Беляневич О.А. [та ін.]. – Київ, 1994-
№ 2 (198). – 2017. – 48 с.
292870
   Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 2006-
№ 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292871
   Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 2006-
№ 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292872
   Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 2006-
№ 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292873
   Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 2006-
№ 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292874
   Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 2006-
№ 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292875
   Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 2006-
№ 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292876
   Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 2006-
№ 4. – 2015. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292877
   Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 2006-
№ 1. – 2016. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292878
   Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 2006-
№ 2. – 2016. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292879
   Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання. – Київ, 2006-
№ 3. – 2016. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292880
   Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Голов. ред. О.М. Нечитайло ; ред.: В.П. Базов, Ф.К. Іллюк [та ін.]. – Київ, 2006-
№ 4. – 2016. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292881
   Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Голов. ред. О.М. Нечитайло. – Київ, 2006-
№ 1/2. – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
292882
   Вісник Вищого арбітражного суду України / Вищий арбітражний суд України. – Київ
№ 1. – 1998
292883
   Вісник Вищого арбітражного суду України / Вищий арбітражний суд України. – Київ
№ 2. – 1998
292884
   Вісник Вищого арбітражного суду України / Вищий арбітражний суд України. – Київ
№ 3. – 1998
292885
   Вісник Вищого арбітражного суду України / Вищий арбітражний суд України. – Київ
№ 4. – 1998
292886
   Вісник Вищого арбітражного суду України / Вищий арбітражний суд України. – Київ
№ 1. – 1999
292887
   Вісник Вищого арбітражного суду України / Вищий арбітражний суд України. – Київ
№ 2. – 1999
292888
   Вісник Вищого арбітражного суду України / Вищий арбітражний суд України. – Київ
№ 3. – 1999
292889
   Вісник Вищого арбітражного суду України / Вищий арбітражний суд України. – Київ
№ 4. – 1999
292890
   Вісник Вищого арбітражного суду України / Вищий арбітражний суд України. – Київ, 1998-
№ 1. – 2000. – з 2001 р. назва "Вісник господарського судочинства"
292891
   Вісник Вищого арбітражного суду України / Вищий арбітражний суд України. – Київ, 1998-
№ 2. – 2000. – з 2001 р. назва "Вісник господарського судочинства"
292892
   Вісник Вищого арбітражного суду України / Вищий арбітражний суд України. – Київ, 1998-
№ 3. – 2000. – з 2001 р. назва "Вісник господарського судочинства"
292893
   Вісник Вищого арбітражного суду України / Вищий арбітражний суд України. – Київ, 1998-
№ 4. – 2000. – з 2001 р. назва "Вісник господарського судочинства"
292894
   Вісник відділень Асоціації правників України. – Київ, 2011-
№ 1 (2). – 2012
292895
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут. – ISSN 1997-9266
№ 1. – 1993
292896
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут
№ 1. – 1994
292897
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут. – ISSN 1997-9266
№ 2. – 1994
292898
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут. – ISSN 1997-9266
№ 3. – 1994
292899
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут. – ISSN 1997-9266
№ 4. – 1994
292900
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут. – ISSN 1997-9266
№ 1. – 1995
292901
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут. – ISSN 1997-9266
№ 2. – 1995
292902
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут. – ISSN 1997-9266
№ 3/4. – 1995
292903
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут
№ 1/2. – 1996
292904
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут
№ 3. – 1996
292905
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут
№ 4. – 1996
292906
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут
№ 1. – 1997
292907
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут
№ 2. – 1997
292908
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут. – ISSN 1997-9266
№ 4. – 1997
292909
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут
№ 2. – 1998
292910
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут
№ 3. – 1998
292911
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут
№ 4. – 1998
292912
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 1. – 1999
292913
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 2. – 1999
292914
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 3. – 1999
292915
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 4. – 1999
292916
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 5. – 1999
292917
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 6. – 1999
292918
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 1. – 2000
292919
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 2. – 2000
292920
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 3. – 2000
292921
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 4. – 2001
292922
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 5. – 2001
292923
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 6. – 2001
292924
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 2. – 2002
292925
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 3. – 2002
292926
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 4. – 2002
292927
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 5. – 2002
292928
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 6. – 2002
292929
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 1. – 2003
292930
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 2. – 2003
292931
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 3. – 2003
292932
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 4. – 2003
292933
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 5. – 2003
292934
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький політехнічний інститут. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 6. – 2003
292935
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 1. – 2004
292936
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 2. – 2004
292937
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 3. – 2004. – и
292938
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 4. – 2004
292939
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 5. – 2004
292940
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 6. – 2004
292941
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 1. – 2005
292942
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 2. – 2005
292943
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 3. – 2005
292944
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 4. – 2005
292945
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 5. – 2005
292946
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 6. – 2005
292947
   Вісник Вінницького політехнічного інституту = Вестник Винницкого политехнического ин-та=Visnyk of Vinnytsia polytecnical in-t : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 1. – 2006. – резюме рос.та укр. мовами
292948
   Вісник Вінницького політехнічного інституту = Вестник Винницкого политехнического ин-та=Visnyk of Vinnytsia polytecnical in-t : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 2. – 2006. – резюме рос. та укр. мовами
292949
   Вісник Вінницького політехнічного інституту = Вестник Винницкого политехнического ин-та=Visnyk of Vinnytsia polytecnical in-t : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 3. – 2006. – резюме рос. та укр. мовами
292950
   Вісник Вінницького політехнічного інституту = Вестник Винницкого политехнического ин-та=Visnyk of Vinnytsia polytecnical in-t : Науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 4. – 2006. – резюме рос. та укр. мовами
292951
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал. Спецвипуск / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 5 : Спецвип. за матеріалами Міжн. наук.-практ. конф. "1-й Всеукр. з"їзд екологів". – 2006
292952
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : Науковий журнал. Спецвип. / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 6 : Спецвип. за матер. 13 Міжн. конференції з автоматичного управління (Автоматика-2006). – 2006
292953
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 1 (70). – 2007. – мова резюме укр.,англ.
292954
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 2 (71). – 2007. – мова резюме укр..англ.
292955
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 3 (72). – 2007. – мова резюме укр., англ.
292956
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 4 (73). – 2007. – мова резюме англ.,укр.
292957
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 5 (74). – 2007. – мова резюме укр.. англ.
292958
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-
№ 6 (75). – 2007. – мова резюме укр., англ.
292959
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 1 (76). – 2008. – мова резюме укр.. англ.
292960
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 2 (77). – 2008. – мова резюме укр.. англ.
292961
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 3 (78). – 2008. – мова резюме укр.. англ.
292962
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 4 (79). – 2008. – мова резюме укр.. англ.
292963
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 5 (80). – 2008. – мова резюме укр.. англ.
292964
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 6 (81). – 2008. – мова резюме укр.. англ.
292965
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 1 (82). – 2009. – мова резюме укр.. англ.
292966
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 2 (83). – 2009. – мова резюме укр.. англ.
292967
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 3 (84). – 2009. – мова резюме укр.. англ.
292968
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 4 (85). – 2009. – мова резюме укр.. англ.
292969
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 5 (86). – 2009. – мова резюме укр.. англ.
292970
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 6 (87). – 2009. – мова резюме укр.. англ.
292971
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 1 (88). – 2010. – резюме укр., англ. мовами
292972
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця : Вінницький політехнічний інститут, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 2 (89). – 2010. – мова резюме укр., англ.
292973
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 3 (90). – 2010. – мова резюме укр., англ.
292974
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Б.І. Мокін ; редкол.: О.Д. Азаров, В.О. Багацький, Й.Й. Білинський [та ін.]. – Вінниця, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 1 (100). – 2012. – 222 с.
292975
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Б.І. Мокін ; редкол.: О.Д. Азаров, В.О. Багацький, Й.Й. Білинський [та ін.]. – Вінниця, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 2 (101). – 2012. – 228 с.
292976
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 6 (111). – 2013
292977
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 1 (112). – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
292978
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал. – Вінниця, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 2 (113). – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
292979
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Вінниця : ВНТУ, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 3 (114). – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
292980
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Вінниця : ВНТУ, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 4 (115). – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
292981
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Вінниця : ВНТУ, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 5 (116). – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
292982
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Вінниця : ВНТУ, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 6 (117). – 2014. – Резюме укр., англ., рос. мовами
292983
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Вінниця : ВНТУ, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 1 (118). – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
292984
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Вінниця : ВНТУ, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 2 (119). – 2015. – Резюме укр., англ., рос. мовами
292985
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Вінниця : ВНТУ, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 3 (120). – 2015. – 143 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
292986
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Вінниця : ВНТУ, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 4 (121). – 2015. – 149 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
292987
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Вінниця : ВНТУ, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 5 (122). – 2015. – 161 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
292988
   Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Вінниця : ВНТУ, 1993-. – ISSN 1997-9266
№ 6 (123). – 2015. – 167 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
292989
   Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 1. – 1994
292990
   Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 2. – 1994
292991
   Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 1. – 1995
292992
   Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 2. – 1995
292993
   Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 2. – 1996
292994
   Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 1. – 2005
292995
   Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 2. – 2005
292996
   Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 3. – 2005
292997
   Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 4. – 2005
292998
   Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 2. – 2009
292999
   Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 1. – 2010
293000
   Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 1993-
№ 2. – 2010
<< На початок(–10)291292293294295296297298299300(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,