Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)291292293294295296297298299300(+10)В кінець >>
291001
  Заверталюк Н.І. "...Всього 700 правок" (останнє авторське відредагування "Собору") // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 221-228. – ISBN 978-966-551-315-5
291002
  Порудоминский В.И. "Вся жизнь моя - гроза!" / В.И. Порудоминский. – М., 1981. – 143с.
291003
  Дуткывський Л. "Вся правда про "Смерічку" - "карпатський The Beatles" / інтерв"ю взяла Марія Вишневська // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4 квітня (№ 61). – С. 11


  Новатор-музикант, педагог і композитор Левко Дутківський святкуватиме 70-річний ювілей.
291004
  Пастернак Н. "Вся сила моя і вся слабкість моя - сталеве перо і чорнило" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 19 травня (№ 20). – С. 4-5


  Львівщина готується відзначити 150-річчя Осипа Маковея, публіциста, педагога і громадсько-політичного діяча.
291005
  Белодед И.К. "Всяк сущий в ней язык..." / И.К. Белодед. – Киев, 1981. – 247с.
291006
  Папырина А.А. "Всякая вещь, исторгнутая из состояния покоя, звучит..." (мистификации Е. Васильевой) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 133-136. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2


  Одним из наиболее ярких литературных событий начала XX в. стали мистификации. Развитие в литературе этого жанра было обусловлено самой культурной атмосферой, поскольку "воздух времени был пронизан розыгрышами, театрализацией, маскарадом".
291007
  Слотнюк І. "Всякий повинен обіцяти лиш те, що в сфері його сил" // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2012. – № 11/12 (229/230). – С. 41-43


  Про Івана Труша — українського живописця-імпресіоніста, майстра пейзажу і портретиста, мистецького критика і організатора мистецького життя в Галичині.
291008
  Юречко О. "Втеча від свободи" як основа невротичної особистості в оповіданні Івана Франка "Довбанюк" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 85-89. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
291009
  Мазур І. "Втеча капіталу" з України у системі глобального перерозподілу фінансових ресурсів : проблеми макроекономіки // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 2. – С. 56-63. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
291010
  Серебрянський Д. "Втеча" капіталу і тіньова міжнародна торгівля в Україні: зв"язок, макроекономічні ефекти / Д. Серебрянський, А. Вдовиченко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 11 (201). – С. 26-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
291011
  Серебрянський Д. "Втеча" капіталу і тіньова міжнародна торгівля в Україні: зв"язок, макроекономічні ефекти / Д. Серебрянський, А. Вдовиченко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 12 (202). – С. 26-33 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
291012
  Киселев Г.С. "Вторая Вселенная" : драма свободы // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С.3-17. – ISSN 0042-8744
291013
  Щедрін А.Т. "Вторинна" міфотворчість як соціокультурний феномен : (проблеми релігієзнавчо-культурологічного аналізу): монографія / А.Т. Щедрін; Мін-во культури і туризму України; Харківська держ. академія культури. – Харків : ХДАК, 2007. – 430с. – ISBN 978-966-8308-03-1
291014
  Барыбина Е.Е. "Вторичное" обучение и установление правила // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 5-6
291015
  Оришака О. "Второе дыхание" классической версификации в лирике Арсения Тарковского // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 117-122
291016
  Скопенко В.В. [Вступне слово] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 9. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
291017
  Скопенко В.В. [Вступне слово] // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т.1. – С. 8. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
291018
  Наливайко Д.С. Вступне слово // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 6-9. – ISBN 966-8474-34-1


  Відповідальний редактор видання Д.С. Наливайко представляє українське видання - річник "Літературна компаративістика", дає стислий огляд історіїї української компаративістики
291019
  Шнирков О.І. Вступне слово // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 7-8.
291020
  Шнирков О.І. Вступне слово // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 2. – С. 4.


  Матеріали міжнародної наукової конференції "Асиметрія міжнародних відносин в умовах глобалізації", 6-7 жовтня 2005 р.
291021
  Русанівський В.М. Вступне слово // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-4. – ISSN 0027-2833
291022
  Гавчук Іван Вступне слово // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 1. – ISSN 1810-3944
291023
  Копійка В.В. Вступне слово // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 3
291024
  Копійка В.В. Вступне слово // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 3-4
291025
  Манжола В.А. Вступне слово // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 3
291026
  Магера А. Вступне слово // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2011. – № 1 (20). – С. 22-23


  21-25 лютого у Мехіко відбувся міжнародний семінар з організації виборчого процесу, проведений партнерами міжнародної програми навчання та досліджень з виборчих питань, а саме: Програмою розвитку ООН (ПРООН - Мексика) та виборчими органами Мексики - ...
291027
  Дубовик В. Вступне слово // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – Вип. 102, ч. 2. – С. 3


  Вступне слово директора проекту "ЄС як виникаючий актор у сфері європейської безпеки: у пошуках теоретичних парадигм", доцента кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені І.І. Мечникова Володимира Дубовика щодо випуску ...
291028
  Губерський Л.В. Вступне слово // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 6
291029
  Вергун В.А. Вступне слово // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 105, ч. 2 : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 3


  Вступне слово завідувача кафедри міжнародного бізнесу, проф. Вергуна В.А. Запропонований увазі читача збірник - це відображення позицій, точок зору, підходів і дискусій учасників міжнародної науково-теоретичної конференції "Україна у міжнародному ...
291030
  Литвин В. Вступне слово // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 8-15. – ISBN 978-966-611-826-7


  Звернення до учасників наукової конференції присвяченій 145-річчю від дня народження Михайла Грушевського.
291031
  Литвин В.М. Вступне слово // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 7, спецвип. : Павло Скоропадський - останній гетьман України (до 140-річчя від дня народження). – С. 4-8


  Стаття присвячена питанню функціонування Української держави та1918 р. та постаті П. Скоропадського.
291032
  Тацій В.Я. Вступне слово (Через півстолітт. Літопис випускників Харківського юридичного інституту 1963) // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 435-443. – ISBN 978-966-458-725-6
291033
  Руденко Л.Г. Вступне слово головного редактора // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 3-4. – ISSN 1561-4980
291034
  Кохановська О. Вступне слово головного редактора // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 13-14
291035
  Колесник Ф В. Вступне слово декана історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка д-ра іст. наук, члена-кореспондента НАН України,д-ра іст. наук, члена-кореспондента НАН України, проф. В.Ф. Колесника // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 16-17. – ISBN 978-966-171-651-2
291036
  Білецький О.І. Вступне слово директора інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка на 4 науковій Шевченківькій конференції академіка АН УРСР О.І.Білецького / О.І. Білецький. – Київ, 1956. – 1с. – Окремий відбиток
291037
  Гончар Б.М. Вступне слово завідувача кафедри нової та новітньої істopii зарубіжних країн історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка д-ра іст. наук, проф. Б.М. Гончара // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 48-50. – ISBN 978-966-171-651-2
291038
  Комаренка О.Ю. Вступне слово заступника декана історичного факультету Київського національного університету iмeнi Тараса Шевченка канд. icт. наук. доц. О.Ю. Комаренка // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 50-51. – ISBN 978-966-171-651-2
291039
  Богомолець О.О. Вступне слово на загальних зборах Академії наук УРСР, присвячених пам"яті Т.Г. Шевченка (10 березня 1943 року) // Світова велич Шевченка : Збірник матеріалів про творчість Т.Г. Шевченка. В 3-х томах. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1964. – Т.2 : Т.Г. Шевченко в радянському літературознавстві. – С. 120-121
291040
  Медведько О. Вступне слово на колегії Генеральної прокуратури 29 лютого 2008 р. з питань охорони праці // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-4.
291041
  Губерський Л.В. Вступне слово на конференції "Ідея університету: сучасний дискурс" [26 травня 2011 р.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 23-25. – ISBN 978-966-439-447-2
291042
  Губерський Л.В. Вступне слово на урочистостях з нагоди 150-ї річниці перепоховання Тараса Шевченка [23 травня 2011 р.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 26-29. – ISBN 978-966-439-447-2


  Про В. Антоновича. - С. 27; про О. Білецького. - С. 29; про В. Білозерського. - С. 26; про П. Вишневського. - С. 27; про М. Владимирського-Буданова. - С. 27; про М. Гоголя. - С. 26; про М. Горького. - С. 26; про М. Гулака. - С. 26; про М. Драгоманова. ...
291043
   Вступне слово президента ГО АПН Мироненка П.В. // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громадська орг. "Міжнар. ін-т гуманітарних технологій" ; Громадська орг. "Акад. політ. наук". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 285-288. – ISSN 2518-7546
291044
  Шемшученко Ю.С. Вступне слово. Концептуальні проблеми регіональної політики і децентралізації влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів // Регіональна політика і децентралізація влади в Україні в контексті євроінтеграційних процесів : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права ; [за ред. Ю.С. Шемшученка, І.О. Кресіної]. – Київ : Київський університет права НАН України, 2015. – С. 5-14. – ISBN 978-966-02-7635-2
291045
  Боднарчук Ю.В. Вступне тестування 1996 року в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" / Ю.В. Боднарчук, А.Я. Оленко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 40-43. – ISSN 1029-4171
291046
  Брюховецький В.С. Вступне тестування до "Києво-Могилянської академії" 1992-2009 рр. / В.С. Брюховецький, О.В. Кирієнко. – Київ : Києво-Могилян. акад., 2010. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 26 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-553-6
291047
  Боднарчук Ю.В. Вступне тестування з математики на природничому факультеті Національного універсиетту "Києво-Могилянська академія" / Ю.В. Боднарчук, А.Я. Оленко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 2. – С. 19-22. – ISSN 1029-4171
291048
  Лиховид І. Вступний "Армагеддон" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27 липня (№ 129). – С. 11


  "Через зникнення заяв абітурієнтів громадяни втрачають довіру до системи вищої освіти", - експерт.
291049
   Вступний курс з англійської = Let"s start : навч. посібник з англ. мови як другої іноземної для студентів ІІ курсу ф-ту перекладачів : для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т ; [уклад.:] Г.І. Сташко, Н.Ю. Титова. – Київ : Вид. центр КНЛУ, 2014. – 260 с. : іл., табл. – На тит. арк. та на обкл. уклад. зазнач. як авт. - Загол. обкл. англ. – Бібліогр.: с. 255-259. – ISBN 978-966-638-294-1
291050
   Вступний курс з української мови для студентів-іноземців : навч. посібник / [Волкова О.М. та ін.] ; за ред. Т.О. Дегтярьової. – Суми : Університетська книга, 2010. – 414, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-680-521-1


  Пропонований посібник є складовою частиною навчального комплексу для іноземних студентів, які вивчають українську мову з метою подальшого навчання у вищих навчальних закладах України
291051
  Зінченко Ю. Вступний курс з французької фонетики для шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 112-115
291052
  Шунда Н.М. та ін. Вступний курс математики / Н.М. та ін. Шунда. – Київ : Вища школа, 1990. – 151с.
291053
  Ставровський А.Б. Вступний курс програмування : Навч. посібн. для студ. ун-тету / А.Б. Ставровський, Коваль Юрій Віталійович; Київський ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 216с. – ISBN 966-594-066-6
291054
  Сунцова І.П. Вступний курс фонетики німецької мови / І.П. Сунцова. – Київ : Радянська школа, 1952. – 115 с.
291055
  Сунцова І.П. Вступний курс фонетики німецької мови / І.П. Сунцова. – 2-е ивид.., переробл. і доп. – Київ : Радянська школа, 1960. – 204 с.
291056
  Лисенко Е.І. Вступний курс фонетики німецької мови / Е.І. Лисенко. – 2-е вид. доп. и перероб. – Київ, 1975. – 110с.
291057
  Лисенко Е.І. Вступний курс фонетики німецької мови : Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Е.І. Лисенко. – 3-е вид., доп. й перероб. – Київ : А.С.К., 2001. – 96с. – ISBN 966-539-287-5
291058
  Лисенко Е.І. Вступний курс фонетики німецької мови : навч. посібник для студентів вищ. та серед. навч. закл. / Е.І. Лисенко. – 4-те вид., допов. та перероб. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 119, [1] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 116-119. – ISBN 978-966-382-109-2
291059
  Прокопова Л.І. Вступний курс фонетики німецької мови для вузів : Навчальний посібник / Л.І. Прокопова. – Київ : Грамота, 2004. – 136с. – ISBN 966-8066-47-2


  Для студентів та викладачів вищих і середніх навчальних закладів
291060
  Дем"яненко М.Я. Вступний курс фонетики французької мови / М.Я. Дем"яненко. – Київ, 1971. – 143 с.
291061
  Лисенко Е.І. Вступний курс фонєтики німецької мови : Навчальний посібник для студ. вищ. навчальних закладів / Е.І. Лисенко. – Київ, 1977. – 110с.
291062
  Лисенко Е.І. Вступний фонетико-графічний (корективний) курс німецької мови / Е.І. Лисенко. – Київ, 1964. – 100с.
291063
  Гудименко Г.Ф. Вступний фонетичний курс з французської мови / Г.Ф. Гудименко. – Київ : Київський університет, 1997. – 105с. – ISBN 966-594-008-2
291064
  Лисенко О.М. Вступний фонетичний курс французької мови / О.М. Лисенко. Н.В. Тертична, А.О. Чугай. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 96 с. – ISBN 966-1516-16-7
291065
  Лисенко О.М. Вступний фонетичний курс французької мови : [навч. посібник] / О.М. Лисенко, Н.В. Тертична, А.О. Чугай. – Київ : Вадим Карпенко, 2011. – 96 с. : табл. – ISBN 966-1516-49-5
291066
   Вступний фонетичний курс французької мови / [уклад.]: О.М. Лисенко, Н.В. Тертична, А.О. Чугай. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 96 с. : табл. – На обкл. та тит. арк. укладачі зазнач. як автори. – ISBN 966-1516-49-5
291067
  Григорьева Л.А. Вступникам до вузів / Л.А. Григорьева, І.Я. Харитонова. – Київ, 1971. – 262с.
291068
  Григорьєва Л.А. Вступникам до вузів / Л.А. Григорьєва, І.Я. Харитонова. – 2-е изд. – Київ, 1974. – 267с.
291069
   Вступникам на біологічний факультет. – К, 1970. – 8с.
291070
  Вишенський В.А. Вступні екзамени з математики в Київському університеті : Методичні розробки / В.А. Вишенський. – Київ : КДУ, 1968. – 30 с.
291071
  Наєнко М. Вступні зауваги: прогнози реальні і можливі // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 20-25. – ISBN 978-966-2133-74-5
291072
  Костенко С.О. Вступні зауваження до курсу сучасної китайської державної мови // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 19-21. – (Східні мови та літератури ; Вип. 1)


  Присвячено історії творення китайської літературної мови від найперших, відомих нам, пам"яток до сучасної китайської державної мови. Подано її коротку характеристику.
291073
   Вступні іспити в 1995 році. – Киев, 1995. – 120с.
291074
  Бурим В.М. Вступні іспити з математики до Київського університету у 1995 році / В.М. Бурим, В.Н. Нагорний // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 42-48. – ISSN 1029-4171
291075
  Сливко М.М. Вступні лекції до курсу "Геохімія" / М.М. Сливко. – Львів, 1966. – 138с.
291076
  Буцько М.О. та ін. Вступні лекції до курсу "Історія КПРС" / М.О. та ін. Буцько. – Київ, 1960. – 60с.
291077
  Таратута С.Л. Всупереч "буйволиному причастю". Груповий портрет німецької родини на тлі двох світових воєн у романі Г. Белля "Більярд о пів на десяту" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 2. – С. 42-43
291078
  Мельник В.І. Всупереч істині / В.І. Мельник. – Львів, 1987. – 150с.
291079
  Максименко О.І. Всупереч літам / О.І. Максименко. – К., 1995. – 318с.
291080
  Полторацький О.І. Всупереч правді життя : Нотатки про абстракціонізм / О.І. Полторацький. – Київ, 1963. – 34с.
291081
  Микитась В.Л. Всупереч правді життя. (Критика буржуазних фальсифікацій укр. рад. літератури). / В.Л. Микитась. – К., 1974. – 48с.
291082
  Микитась В.Л. Всупереч правді. Критика буржуазно-націоналіст. фальсифікацій укр. дожовтневої і рад. літературі / В.Л. Микитась. – Київ, 1976. – 319с.
291083
  Кошкин А.А. Всупление СССР в войну с Японией в 1945 году. Политический аспект // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 31-41. – ISSN 0130-3864
291084
  Чувакин А. Всходы / А. Чувакин. – Рязань, 1952. – 144с.
291085
  Голубев Б.Н. Всходы / Б.Н. Голубев. – Москва : Советский писатель, 1974. – 70 с.
291086
  Титов Иван Павлович Всходы / Титов Иван Павлович. – Ростов -на-Дону : Кн. изд-во, 1980. – 16с.
291087
  Викулов С.В. Всходы / С.В. Викулов. – Москва, 1982. – 271с.
291088
  Хуусконен Т. Всходы будущего / Т. Хуусконен. – Петрозаводск, 1964. – 189с.
291089
   Всходы вечности : ассиро-вавилон. поэзия / в пер. [с шумер. и аккад.] В.К. Шилейко ; [сост. Т.И. Шилейко, Вяч. Вс. Иванов ; науч. ред., вступ. ст., послеслов. (с. 129-158), примеч. Вяч. Вс. Иванова]. – Москва : Книга, 1987. – 157, [2] с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
291090
  Васильченко И.Т. Всходы деревьев и кустарников : Определитель / И.Т. Васильченко; Бобров Е.Г. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1960. – 302с.
291091
  Пухов В.А. Всходы. / В.А. Пухов. – Калуга, 1961. – 62с.
291092
  Партико З. Всю владу - народові! // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2010. – № 1/2 (195/196). – С. 17-24
291093
  Руссин Ю.С. Всю войну на "малютках": воспом. б. командира подлодки. / Ю.С. Руссин. – М., 1988. – 222с.
291094
  Бочек А.П. Всю жизнь с морем / А.П. Бочек. – Москва, 1969. – 304с.
291095
  Шогенцуков А. Всю ночь шел дождь / А. Шогенцуков. – М., 1991. – 173с.
291096
  Алиев Г.А. Всю организаторскую и политическую работу - на выполнение решений XXVI съезда КПСС : Доклад на Пленуме ЦК Компартии Азейбарджана 1 мая 1981 г. / Г.А. Алиев. – Баку, 1981. – 51с.
291097
  Карасаев Ю.И. Всюду- новь / Ю.И. Карасаев. – Ташкент, 1964. – 41с.
291098
  Ашкенази Людвиг Всюду встречались мне люди / Ашкенази Людвиг. – Москва, 1967. – 342с.
291099
  Бурков Б.С. Всюду друзья / Б.С. Бурков. – М., 1957. – 120с.
291100
  Волохов Ф.С. Всюду жизнь / Ф.С. Волохов. – Воронеж, 1964. – 304с.
291101
  Шевченко А.Д. Всюду жизнь / А.Д. Шевченко. – Москва, 1977. – 336с.
291102
  Жильберта Бернадет Всюду жизнь = Мир пустынь : Намиб // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 90-92 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
291103
  Неводов Б.С. Всюду жизнь. / Б.С. Неводов. – Саратов, 1955. – 148с.
291104
  Матвеев С.А. Вся английская грамматика за 4 недели : [для начинающих, которые не владеют англ. яз.] / С.А. Матвеев. – Москва ; Владимир : АСТ ; Астрель, 2010. – 254, [2] с. – На обл. авт. не указан. На обл. в подзаг.: Все времена английского глагола, основные и грамматические правила, наглядные примеры, материал в форме таблиц. – (Реальный самоучитель ) ( Просто и ясно). – ISBN 978-5-17-068003-0
291105
  Соломко И. Вся власть - Я! // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2011. – № 44 (481). – С. 20-22


  Виктор Янукович отдаляет от себя сильные политические фигуры и начинает концентрировать власть в своих руках
291106
  Бонч-Бруевич Вся власть Советам / Бонч-Бруевич. – М., 1957. – 358с.
291107
  Бонч-Бруевич Вся власть Советам / Бонч-Бруевич. – М., 1958. – 358с.
291108
  Бонч-Бруевич Вся власть Советам / Бонч-Бруевич. – М., 1964. – 360с.
291109
   Вся власть Советам!. – Москва, 1977. – 200 с.
291110
  Буковский А.С. Вся Володькина жизнь / А.С. Буковский. – Москва, 1977. – 352с.
291111
  Прохоров В.А. Вся Воронежская земля / В.А. Прохоров. – Воронеж, 1973. – 367с.
291112
   Вся гордость мира -- от матерей!. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1985. – 96 с.
291113
  Магомедов М.М. Вся дорога : роман / М.М. Магомедов. – Москва : Советский писатель, 1983. – 415 с.
291114
   Вся Европа в Украине. – Киев, 2005-. – ISSN 1610-840X
№ 1. – 2006
291115
   Вся Европа в Украине. – Киев, 2005-. – ISSN 1610-840X
№ 2. – 2006
291116
   Вся Европа в Украине. – Киев, 2005-. – ISSN 1610-840X
№ 1. – 2007
291117
   Вся Европа в Украине. – Киев, 2005-. – ISSN 1610-840X
№ 2. – 2007
291118
   Вся Европа в Украине. – Киев, 2005-. – ISSN 1610-840X
№ 3. – 2007
291119
   Вся Европа в Украине. – Киев, 2005-. – ISSN 1610-840X
№ 4. – 2007
291120
   Вся Европа в Украине. – Киев, 2005-. – ISSN 1610-840X
№ 5. – 2007
291121
   Вся Европа в Украине. – Киев, 2005-. – ISSN 1610-840X
№ 6. – 2007
291122
   Вся Европа в Украине. – Киев, 2005-. – ISSN 1610-840X
№ 1. – 2008
291123
   Вся Европа в Украине. – Киев, 2005-. – ISSN 1610-840X
№ 2. – 2008
291124
   Вся Европа в Украине. – Киев, 2005-. – ISSN 1610-840X
№ 3. – 2008
291125
   Вся Европа в Украине. – Киев, 2005-. – ISSN 1610-840X
№ 4. – 2008
291126
   Вся Европа в Украине. – Киев, 2005-. – ISSN 1610-840X
№ 5. – 2008
291127
   Вся Европа в Украине. – Киев, 2005-. – ISSN 1610-840X
№ 6. – 2008
291128
  Белов Р.П. Вся его жизнь / Р.П. Белов. – Пермь : Пермское книжное издательство, 1964. – 24 с.
291129
  Злобин А.П. Вся его жизнь / А.П. Злобин, А.М. Верюжский. – Москва, 1970. – 255с.
291130
  Холендро Д.М. Вся его жизнь / Д.М. Холендро. – М., 1986. – 250с.
291131
  Холендро Д.М. Вся его жизнь / Д.М. Холендро. – М., 1988. – 538с.
291132
   Вся жизнь -- партии.. – Ярославль, 1980. – 215с.
291133
   Вся жизнь -- полет.. – М, 1977. – 79с.
291134
  Гужва В.Ф. и др. Вся жизнь - атака / В.Ф. и др. Гужва. – К, 1974. – 143с.
291135
  Мещеряков М.Т. Вся жизнь - борьба / М.Т. Мещеряков. – М, 1976. – 216с.
291136
   Вся жизнь - народу.. – Пермь, 1981. – 248с.
291137
  Резниченко Г.И. Вся жизнь - небу / Г.И. Резниченко. – Москва, 1983. – 95 с.
291138
   Вся жизнь - один чудесный миг. – М, 1969. – 271с.
291139
  Корж Е.С. Вся жизнь - Отчизне. / Е.С. Корж. – Минск, 1984. – 239с.
291140
  Островский А.Н. Вся жизнь - театру / А.Н. Островский. – Москва, 1989. – 366с.
291141
  Орлов В.А. Вся жизнь - экзамен / В.А. Орлов. – М., 1983. – 127с.
291142
  Каневский З.М. Вся жизнь - экспедиция / З.М. Каневский. – Москва : Мысль, 1982. – 108 с.
291143
   Вся жизнь – на алтарь науки : к 70-летию академика НАН Украины В.М. Гейца // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 4 (633). – С. 4-5. – ISSN 0131-7741
291144
  Кнебель М.О. Вся жизнь / М.О. Кнебель. – М., 1967. – 588с.
291145
  Чижевский А.Л. Вся жизнь / А.Л. Чижевский. – М., 1974. – 208с.
291146
  Петренко С.А. Вся жизнь / С.А. Петренко. – М, 1978. – 128с.
291147
  Резников Л.Я. Вся жизнь / Л.Я. Резников. – Петрозаводск, 1982. – 104с.
291148
  Городской Я.З. Вся жизнь / Я.З. Городской. – К., 1985. – 174с.
291149
  Платонов А.П. Вся жизнь / А.П. Платонов. – М., 1991. – 367с.
291150
  Кох З.Б. Вся жизнь в цирке / З.Б. Кох. – М, 1963. – 102с.
291151
  Алимкулов Т. Вся жизнь впереди : повести и рассказы / Т. Алимкулов; пер. с каз. М.Симашко, В.Григорьев. – Алма-Ата : Жазушы, 1974. – 312 с.
291152
  Кузьмина Л.А. Вся жизнь впереди / Л.А. Кузьмина. – М, 1979. – 143с.
291153
  Ругоев Я. Вся жизнь впереди : роман, рассказы, повесть / Я. Ругоев. – Москва : Современник, 1983. – 463 с.
291154
  Коринец Ю.И. Вся жизнь и один день / Ю.И. Коринец. – М., 1983. – 287с.
291155
  Давыдова Н.М. Вся жизнь плюс еще два часа : Роман / Н.М. Давыдова. – Москва : Советский писатель, 1967. – 232с.
291156
  Давыдова Н.М. Вся жизнь плюс еще два часа / Н.М. Давыдова. – М., 1968. – 288с.
291157
  Давыдова Н.М. Вся жизнь плюс еще два часа : Романы, рассказы / Н.М. Давыдова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 591с.
291158
  Савинио А. Вся жизнь: эссе. Рассказы. / А. Савинио. – Москва : Известия, 1990. – 192с.
291159
  Дихтярь А.Б. Вся Земля на ладони / А.Б. Дихтярь. – Алма-Ата, 1965. – 131с.
291160
  Брутане В. Вся золотая листва : стихи / В. Брутане; авториз. пер. с латыш. Л.Черевичника. – Рига : Лиесма, 1971. – 96 с.
291161
  Иткин Илья Вся Италия от PAC GROUP // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 73 : фото
291162
  Матвеев С.А. Вся итальянская грамматика за 4 недели : [для начинающих, которые не владеют итальянским языком : формы неправильных глаголов, основные грамматические правила, наглядные примеры, учебные материалы в форме таблиц] / С.А. Матвеев. – Москва ; Владимир : АСТ ; Астрель ; ВКТ, 2011. – 383, [1] с. : табл. – На обл. авт. не указ. – (Реальный самоучитель ) ( Просто и ясно). – ISBN 978-5-17-072614-1
291163
  Уорен Р.П. Вся королевская рать / Р.П. Уорен. – М, 1968. – 544с.
291164
  Уоррен Р.П. Вся королевская рать / Р.П. Уоррен. – Кишинев, 1978. – 815с.
291165
  Уоррен Р.П. Вся королевская рать / Р.П. Уоррен. – Москва, 1982. – 684 с.
291166
  Уоррен Р.П. Вся королевская рать / Р.П. Уоррен. – М, 1983. – 784с.
291167
  Уоррен Р.П. Вся королевская рать / Р.П. Уоррен. – Минск, 1987. – 495с.
291168
  Архипов Т.А. Вся красота твоя / Т.А. Архипов. – Ижевск, 1976. – 295 с.
291169
  Архипов Т.А. Вся красота твоя / Т.А. Архипов. – Ижевск, 1983. – 238 с.
291170
  Архипов Т.А. Вся красота твоя : роман / Т.А. Архипов. – Ижевск, 1983. – 238 с.
291171
  Авдеенко А.О. Вся красота человечества / А.О. Авдеенко. – Москва, 1976. – 520 с.
291172
   Вся Москва. – Москва, 1990
291173
   Вся Москва в кармане.. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1926. – 475с.
291174
  Лукьянов О.М. Вся мощь вселенной / О.М. Лукьянов. – Саратов, 1979. – 144с.
291175
  Богуславский И.Б. Вся моя надежда / И.Б. Богуславский. – Челябинск, 1969. – 112с.
291176
  Горбунчикова Татьяна Вся полнота ресурсов : от древних рукописей до скульптур эпохи соцреализма // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 16. – С. 10-11. – ISSN 1727-4893


  С 14 по 24 марта 2008 г. в Шанхае проводился семинар для руководителей российских библиотек "Перспективы развития библиотек в ХХІ веке". Кроме непосредственной программы, семинар включал в себя ознакомление участников с крупнейшими библиотеками Пекинаи ...
291177
  Фоер Джошуа Вся правда о шимпанзе : умные шимпанзе / Фоер Джошуа, Николс Ян // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 10. – С. 168-183 : Фото
291178
  Руденко С.В. Вся президентская рать : окружение Виктора Ющенко от "А" до "Я" / Сергей Руденко. – Киев : Саммит-книга, 2007. – 273, [1] с. : фотоил. – (Украинские политики от "А" до "Я"). – ISBN 966-7889-13-0
291179
   Вся страна - это наш стадион. – Москва, 1987. – 93с.
291180
  Ивченко А. Вся Украина : Путеводитель / Андрей Ивченко. – Киев : Картографія, 2005. – 656с. : 1097 ил. – ISBN 966-631-618-8
291181
  Ивченко А.С. Вся Украина : путеводитель / Андрей Ивченко. – Киев : Картографія, 2010. – 655, [1] с. : ил. – Имен. указ.: с. 646-652. – Библиогр.: с. 653-654. – ISBN 978-966-475-648-5
291182
   Вся Украина и АМССР на 1927/28 год.. – К, 1928. – 879с.
291183
   Вся Україна : інформаційно-адресний довідник. – Одеса, 1937. – 612 с.
291184
  Івченко А. Вся Україна : Путівник / Андрій Івченко. – Київ : Картографія, 2006. – 656с. – ISBN 966-631-774-5
291185
   Вся Україна та АМСРР.. – 6-е вид. – Одеса, 1931. – 895с.
291186
   Вся Україна та МПСРР. – Одеса, 1936. – с.
291187
  Беляев А.А. Вся чернильная рать / А.А. Беляев. – М., 1983. – 175с.
291188
  Заяц А.С. Вся эта жизнь : стихи / А.С. Заяц. – Москва : Советский писатель, 1982. – 111с.
291189
  Руденко С.В. Вся Юлина рать : окружение Юлии Тимошенко от "А" до "Я" / Сергей Руденко. – Киев : Саммит-книга, 2007. – 224 с. : илл. – (Украинские политики). – ISBN 966-7889-22-7
291190
  Анищенко В.В. Всяк по-своему / В.В. Анищенко. – Свердловск, 1977. – 79с.
291191
  Трунев Ю. Всякая всячина / Ю. Трунев. – Ленинград : Художник РСФСР, 1964. – [32] с.
291192
  Джамаль-Заде А С.М. Всякая всячина. / А С.М. Джамаль-Заде. – М., 1967. – 304с.
291193
  Кальницкий Я.И. Всякое бывает / Я.И. Кальницкий. – Х., 1927. – 160 с.
291194
   Всякое бывает : сборник сатиры и юмора. – Москва, 1943. – 64 с.
291195
  Благов Ю.Н. Всякое бывало : сатирические, юмористические и просто стихи / Ю.Н. Благов. – Москва : Советский писатель, 1975. – 118 с.
291196
  Циттлик В.Г. Всякое случается. / В.Г. Циттлик. – М., 1973. – 111с.
291197
  Камбулов Н.И. Всякому дню: Роман. / Н.И. Камбулов. – М. : Современник, 1981. – 495 с.
291198
  Прилежаєва М.П. Всьго кілька днів / М.П. Прилежаєва. – Київ, 1985. – 261 с.
291199
  Регідайло Надія Всього лише чотири дні, але які... : [IV Київська міжнародна книжкова виставка-ярмарок] / матеріал підгот. Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 50-52
291200
  Парубець В. Всьому початок є любов : вечір поезії / В. Парубець, О. Мєщанінова // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 37-39
291201
  Познанська М.А. Всьому свій час : поезії / М.А. Познанська. – Київ, 1983. – 20 с.
291202
  Борзенко С. Втамування спраги : роман / Сергій Борзенко. – Київ : Радянський письменник, 1952. – 255 с.
291203
  Гудич С. Втекти від альма-мачухи. Чому студенти наважуються знову пережити вступну кампанію, коли перший виш допік // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 12 жовтня (№ 129). – С. 12
291204
  Матвіїв-Сибіряк Втеча / Матвіїв-Сибіряк. – Харків, 1929. – 255 с.
291205
  Кононенко О.В. Втеча / О.В. Кононенко, 1943. – 14 с.
291206
  Девятаєв П М. Втеча / П М. Девятаєв, М А. Хорунжий, . – Київ, 1969. – 175с.
291207
  Галинський Л.Й. Втеча / Л.Й. Галинський, І.І. Засєда. – Київ, 1970. – 112с.
291208
  Довжик В.М. Втеча / В.М. Довжик. – Київ, 1982. – 78 с.
291209
  Джумагельдиєв Т. Втеча : роман, повість / Т. Джумагельдиєв. – Київ, 1990. – 400 с.
291210
  Багрянцев Ю. Втеча : проза : оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 9. – С. 22-27. – ISSN 0130-321Х
291211
  Ціватий В. Втеча "троянського коня" / В. Ціватий, Л. Чекаленко // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – С. 17-21. – (Історичні науки)


  Автори виклали власне бачення причин виходу Великої Британії з ЄС, намагались пояснити мотивацію самої Британії, спрогнозувати можливі наслідки цього кроку для ЄС і ВБ, заручившись висновками зарубіжних аналітиків.
291212
  Шкіль Л.Л. Втеча від життя: унікальність філософії Еміля Дюркгейма // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 108-112. – ISSN 2077-1800
291213
  Бісс Є. Втеча від мінотавра : новели / Ева Бісс ; упоряд. Богдан Бойчук. – Київ : Факт, 2007. – 352 с. – ISBN 978-966-359-188-9
291214
  Самчук Улас Втеча від себе = Escape from oneself : Роман / Самчук Улас. – Вінніпег : Волинь, 1982. – 428с. – (Інститут дослідів Волині ; Ч.49)
291215
  Матюшенко Анастасія Втеча до Індії : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 60-65 : Фото
291216
  Вайскопф Франц Втеча до Франції / Вайскопф Франц. – Харків, 1930. – 155 с.
291217
  Берус А.М. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 159-161. – ISBN 978-617-7363-14-8
291218
  Девятаєв М.П. Втеча з острова Узедом : докум. повість : для серед. та ст. шкільного віку / М.П. Девятаєв, А.М. Хорунжий ; іл. Д. Присяжнюк. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 301с.
291219
  Девятаєв М.П. Втеча з острова Узедом : докум. повість : для серед. та ст. шкільного віку / М.П. Девятаєв, А.М. Хорунжий ; іл. Д. Присяжнюк. – Київ : Веселка, 1974. – 264 с. : іл. – (Бібліотека "Мужність")
291220
  Девятаєв П М. Втеча з острова Узедом / П М. Девятаєв, М А. Хорунжий, . – К, 1985. – 240с.
291221
  Фунг К. Втеча з Пуло-Кондору / К. Фунг. – К, 1959. – 212с.
291222
  Якимчук Л. Втеча з українського "мордору" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 грудня (№ 234/235). – С. 21


  Таня Малярчук стала лауреатом Літературної премії імені Джозефа Конрада-Коженьовського.
291223
  Пазяк О. Втеча за межі форми // Дніпро : літературно-художній журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2011. – № 12. – С. 132-137. – ISSN 0130-321Х
291224
  Шумська С. Втеча капіталу з української економіки: аналіз та оцінка за даними платіжного балансу // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1811-3141
291225
   Втеча Короткова.. – Х, 1929. – 40с.
291226
  Мала Юлія Втеча у літо // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 24-27 : фото
291227
  Сєрошевський В. Втеча. / В. Сєрошевський. – Львів, 1962. – 244 с.
291228
  Гусєв В. Втечя з Лук"янівки // Історія України, 2002. – №35
291229
  Цмокаленко Д.Г. Втікачі : памфлети, кіноповість / Дмитро Цмокаленко. – Київ : Дніпро, 1969. – 196 с.
291230
  Ліндсей Д. Втікачі / Д. Ліндсей. – К., 1978. – 144с.
291231
  Захожий В.В. Втікачі з раю / В.В. Захожий. – Львів, 1966. – 112 с.
291232
  Пилипенко М.С. Втілені думки : поезія - скульптура / Міртала Пилипенко ; [ переклад з рос. мови А. Гумецької ]. – Львів : Місіонер, 2004. – 200 с. : іл. – ISBN 966-658-042-Х
291233
   Втіленість // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 702-703. – ISBN 966-316-069-1
291234
  Букрієнко А.О. Втілення архетипних тем матері-землі та ритуального жертвоприношення/ініціації у прозі Міядзава Кендзі [подано символи] [chu:mon-no o:i ryo:uriten] "Перевантажений роботою ресторан" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-38. – (Східні мови та літератури ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  На прикладі одного оповідання прослідковується втілення архетип них тем Матері та ритуального жертвоприношення (ініціацій у творчості японського письменника Міядзава Кендзі. Аналізуються символи, за допомогою яких ці архетипні теми знаходять своє ...
291235
  Фрицький О.Ф. Втілення в життя ленінських принципів підготовки, добору і розстановки кадрів - важлива умова вдосконалення радянського державного апарату // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 12-18. – (Серія права ; № 11)


  В статье на основе ленинских принципов и решений Коммунистической партии излагаются конкретные предложения, направленные на повышение уровня общеобразовательной и специальной подготовки кадров государственного аппарата, в частности ...
291236
  Баліна К.Н. Втілення в образі Тараса Бульби в однойменній повісті Гоголя кращих рис запорзького козака : ( 7 клас) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 48-50.
291237
  Баліна К.Н. Втілення в образі Тараса Бульби в однойменній повісті Гоголя кращих рис запорозького козака : 7 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 48-50. – Бібліогр. в кінці ст.
291238
  Стефанчук М. Втілення європейських стандартів діяльності прокуратури поза сферою кримінальної юстиції у національному законодавстві України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (165). – С. 12-25
291239
  Стефанчук М.М. Втілення європейських стандартів діяльності прокуратури поза сферою кримінальної юстиції у національному законодавстві України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 77-85. – ISSN 2220-1394
291240
  Зленко А. Втілення європейського вибору // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах: суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С.7-9. – ISSN 0868-8273


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
291241
  Мороз Я.С. Втілення ідеалу доброго пастиря в середньовічному культі Св. Миколая // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 202-210
291242
  Рудько О.В. Втілення ідеї національної ідентичності у творчості Марка Вовчка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 225. – С.109-118. – (Серія "Філологічні науки")
291243
  Лісова К.С. Втілення ідеї парламентаризму в період Української революції (1917–1921 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 20-25. – ISSN 2219-5521
291244
  Козієва В.В. Втілення ідеї про моральну справедливість у новелі Р. Акутагави "Павутинка" // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 1. – С. 46-48
291245
  Плотнікова А.В. Втілення ідей гуманізації в норми щодо призначення покарання неповнолітнім в Україні // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 142-148. – (Право ; вип. 22). – ISSN 2312-1661
291246
  Костицький В.В. Втілення ідей європейської правової доктрини в конституційному процесі в Україні // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 31-40. – ISBN 978-966-7166-35-9
291247
  Корнієнко Л.Г. Втілення інтерактивних технологій в самостійну навчальну роботу студентів / Л.Г. Корнієнко, О.Т. Мар"юшкіна // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 146-151. – ISSN 2074-8922
291248
  Українець Л. Втілення концепції сталого розвитку в зовнішньоторговельній політиці кран-членів ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 288-293. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
291249
  Бойко В.Ф. Втілення кращих традицій коментування кримінального законодавства // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2002. – № 4. – С.48
291250
  Гавердовський А.С. Втілення ленінських ідей в принципі протиправності колоніалізму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 79-85. – (Серія права ; № 11)


  Идея преступности колониализма была выдвинута В.И. Лениным в работах, написанных в дореволюционный период. После Октябрьской революции советское государство повело борьбу за официальное международно-правовое запрещение колониальных отношений, за ...
291251
  Дзера О.В. Втілення ленінських ідей про шлюб та сім"ю в радянському законодавстві / О.В. Дзера, С.П. Індиченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 29-35. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье раскрывается значение и содержание ленинских идей о браке и семье, в частности о равноправии мужчины и женщины в личных и имущественных семейных отношениях, о свободе вступления в брак и расторжения его. Подчеркивается, что эти ленинские ...
291252
  Волошина Т.В. Втілення ленінських принципів фінансової діяльності в практику радянської держави // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 84-86. – (Серія права ; № 12)


  В работе рассматриваются ленинские принципы финансовой деятельности социалистического государства и претворение их в основных финансовых институтах советского государства.
291253
  Кукуруза Н.В. Втілення літературної композиції в українському сценічному мистецтві: жанрова й формотворча специфіка, історична динаміка : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.02 / Кукуруза Надія Вікторівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2016. – 20 c. – Бібліогр.: 12 назв
291254
  Льовочкін В. Втілення міжнародних стандартів з прав і свобод засуджених до позбавлення волі у кримінально-виконавче законодавство україни // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.24-25. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
291255
  Степанюк А.Х. Втілення міжнародних стандартів у практику діяльності кримінально-виконавчої системи України : монографія / А.Х. Степанюк, І.С. Яковець; Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків : Кроссроуд, 2007. – 184с. – ISBN 966-8759-26-5
291256
  Самусенко О. Втілення міфопоетичної картини світу в художніх текстах та їх телеверсіях: образи води і вогню // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 25-28. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Присвячено проблемам семіотики та міфопоетики. Здійснено аналіз образів води й вогню в міфопоетичній картині світу творів Є.Шварца, зосереджено увагу на особливостях передування вербально виражених образів творів Є.Шварца при міжсеміотичному перекладі ...
291257
  Інедеркіна Н. Втілення національної політики у книговиданні США, Канади, Південної Америки // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр". – Київ, 2015. – № 12 (16). – С. 44-47
291258
  Безродня Є. Втілення образу дзвонів в творчості українських композиторів // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 99-105
291259
  Гурська Г. Втілення положень "Керівних принципів з питання переміщення осіб всередині країни" у законодавстві України: реалії та перспективи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 132-133
291260
  Гурська Г. Втілення положень "Керівних принципів з питання переміщення осіб всередині країни" у законодавстві України: реалії та перспективи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 132-133
291261
  Ковальчук Л. Втілення принципів епічного театру в драмі Бертольда Брехта "Життя Галілея" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 60-64
291262
  Буткевич В. Втілення принципів і норм міжнародних договорів в українське внутрішнє законодавство з міжнародного приватного права // Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України / М. Баймуратов, В.Е. Батлер, Г. Бонн, М. Буроменський, В. [та ін.] Буткевич. – Київ : Юридична практика, 2013. – С. 219-232. – ISBN 978-966-2578-51-5
291263
  Погребняк С. Втілення принципу гуманізму в праві // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 33-42. – ISSN 1993-0909
291264
  Погребняк С. Втілення принципу добросовісності в праві // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 13-25. – ISSN 1993-0909
291265
  Процюк І.В. Втілення принципу поділу влади в дуалістичних і парламентських монархіях // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 3-13. – ISSN 2224-9281
291266
  Воронова А.О. Втілення принципу пріоритету прав людини як основоположної засади правової держави в Україні тау світі: порівняльно-правовий аспект // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 51-53. – ISBN 978-617-7041-84-8
291267
  Погребняк С. Втілення принципу рівності в юридичних актах // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 8-19.
291268
  Галушко М. Втілення рис "байронічної поеми" у творі Т. Шевченка "Слепая" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 15-17
291269
  Сварич Н.З. Втілення світоглядної концепції Івана Андрусяка в образній системі поетичної збірки "Повернення в Ґалапаґос" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті досліджено провідні мотиви збірки Івана Андрусяка "Повернення в Ґалапаґос" і розглянуто індивідуально-авторську образну систему для глибшого розуміння світоглядної концепції митця. В статье исследованы ведущие мотивы сборника. Ивана Андрусяка ...
291270
  Дідун Л. Втілення семантики інтенсивності у фразеологізмах з нумеративним компонентом // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2016. – Вип. 4. – С. 63-70. – ISSN 2413-0923
291271
  Сапон-Аблязова Втілення теорії романтичного вітаїзму в творчості М. Хвильового // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 223-235


  Стаття присвячена розгляду творів М. Хвильового з точки зору їх відповідно- сті теоретичним засадам проголошеного ним літературного стилю – романтич- ного вітаїзму. The article highlights the nature of the gothic subculture. Characterized by ...
291272
  Пахомова Є. Втілення традицій містеріальної драми в оперному театрі XX - XXI століть // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 105-117


  На прикладі хорової опери Лесі Дичко "Різдвяне дійство".
291273
  Базилевський В. Втішання "Чеським зошитом" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 16 лютого (№ 7). – С. 11-12


  "Чеський зошит" Станіслава Чернілевського.
291274
   ВТНП купрати Pb1-xAхSr2Y0,55Ca0,45Cu2Oy (A = Ag, Zn, In) / С.А. Неділько, І.В. Голубєва, О.Г. Зєнькович, А.Л. Мороз, Ю.О. Галаган // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-7. – (Хімія ; Вип. 37)


  Проведено синтез моно- та полікристалічних зразків складу Pb[нижній індекс 1-x]A[нижній індекс x]Sr[нижній індекс 2]Y[нижній індекс 0,55]Ca[нижній індекс 0,45]Cu[нижній індекс 2]O[нижній індекс y] (A = Ag, Zn, In; 0 [< або =] x [< або =] 0,5), що ...
291275
  Магєррамов А.М. оглы. ВТО в системе международных организаций по регулированию торгово-экономических и таможенных отношений // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 257-266. – ISSN 1563-3349
291276
  Тихонова Н.Б. ВТО: либерализация международной торговли и возможности экономического развития // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 46-54. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
291277
  Портанский А. ВТО: торговые переговоры между шахом и матом? // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 3 (43). – С. 110-118. – ISSN 0201-7083
291278
  Медведева Н.Б. Втома / Н.Б. Медведева. – К, 1932. – 38с.
291279
   Втора Югословенска ономастичка конферненция. : Скопье, 6-9 октомври 1977. – Скопье, 1977. – 425с.
291280
  Воротникова Т.А. Вторая "аграрная революция" // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 52-62. – ISSN 044-748Х


  Реформи в економіці в Болівії
291281
  Бэлза И.Ф. Вторая ("Богатырская") симфония Бородина / И.Ф. Бэлза. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1951. – 24 с.
291282
  Бэлза И.Ф. Вторая ("Богатырская") симфония Бородина / И.Ф. Бэлза. – Изд. 2-е. – Москва : Музгиз, 1960. – 19 с.
291283
  Попов А.А. Вторая администрация Барака Обамы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2013. – № 6 (522). – С. 17-40. – ISSN 0321-2068
291284
  Павлова Т.А. Вторая английская республика / Т.А. Павлова. – М., 1974. – 224с.
291285
  Соколов А.Я. Вторая англо-афганская война 1878-1880 г.г. как один из этапов английской агрессии в Афганистане : Автореф... канд. историч.наук: / Соколов А.Я.; Среднеазиатский государственый университет. – Ташкент, 1951. – 21л.
291286
  Осинин В.С. Вторая атака / В.С. Осинин. – М, 1975. – 511с.
291287
  Дезио А. Вторая вершина мира / А. Дезио. – М, 1984. – 253с. – В изд. также : Неприкосновенная Канченджанга / Ч. Эванс
291288
  Бауков И.П. Вторая весна / И.П. Бауков. – Ленинград : Советский писатель, 1946. – 114с.
291289
  Лошманов М. Вторая весна / М. Лошманов, Л. Широков. – Куйбышев, 1958. – 71с.
291290
  Зуев-Ордынец Вторая весна / Зуев-Ордынец. – М., 1959. – 328с.
291291
  Исаков А.М. Вторая весна / А.М. Исаков. – Ставрополь, 1960. – 36 с.
291292
  Прудковский Н.П. Вторая весна / Н.П. Прудковский. – Воронеж, 1961. – 154с.
291293
  Зуев-Ордынец Вторая весна / Зуев-Ордынец. – М., 1963. – 327с.
291294
  Рустам С. Вторая весна : стихи / С. Рустам. – Москва : Советский писатель, 1967. – 103 с.
291295
  Костин В.М. Вторая весна / В.М. Костин. – Волгоград, 1971. – 63с.
291296
  Скворцов В.Н. Вторая весна Вьетнама / В. Скворцов. – Москва : Изд-во политической литературы, 1977. – 173, [3] с. : ил.
291297
   Вторая Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике, Вильнюс, 28 июня-3 июля, 1977 : тезисы докладов. – Вильнюс
Т. 1 : (А - Л). – 1977. – 259 с. – Тит. л. и обл. парал. на англ. яз.
291298
   Вторая Вильнюсская конференция по теории вероятностей и математической статистике, Вильнюс, 28 июня-3 июля, 1977 : тезисы докладов. – Вильнюс
Т. 2 : (М - Я). – 1977. – 232 с. – Тит. л. и обл. парал. на англ. яз.
291299
  Косован Е.А. Вторая волна иммиграции украинцев в Германию (1945-1953 гг.): история, причины, последствия // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 4 (88). – С. 6-17. – ISSN 1812-8696
291300
  Оровецкий П.А. Вторая востреча / П.А. Оровецкий. – Москва, 1962. – 464 с.
291301
   Вторая Всероссийская выставка книжной иллюстрации. – М, 1986. – 143с.
291302
   Вторая Всероссийская выставка произведений художников маринистов 1955 года.. – М, 1955. – 43с.
291303
   Вторая Всероссийская выставка станковой графики. – М, 1990. – 40с.
291304
   Вторая Всероссийская выставка учебных и творческих работ учащихся и студентов педагогических учебных заведений РСФСР. – Москва, 1983. – 63с.
291305
   Вторая Всероссийская выставка эстампа. – Москва, 1979. – 78с.
291306
  Соколовский С. Вторая всероссийская перепись населения: категоризация населения и политика идентичности // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. – Казань, 2010. – № 4. – С. 393-413. – ISBN 978-5-89423-110-5
291307
   Вторая Всесоюзная выставка плаката : каталог. – Москва : Союз художников, 1963. – 53, [27] с.
291308
   Вторая Всесоюзная выставка рисунка. – Москва, 1984. – 28с.
291309
   Вторая Всесоюзная выставка эстампа : каталог. – Киев-Москва : Союз художников СССР, 1963. – 76, [2] с.
291310
   Вторая Всесоюзная конференци "Системные исследования проблем управления качеством и автоматизация процессов управления качеством".. – Львов, 1981. – 106с.
291311
   Вторая Всесоюзная конференция "Системное моделирование социально-экономических процессов".. – Таллин, 1983. – 295с.
291312
   Вторая Всесоюзная конференция "Системное моделирование социально-экономических процессов".. – Таллин, 1983. – 260с.
291313
   Вторая Всесоюзная конференция "Эллипсометрия - метод исследования физико-химических процессов на поверхности твердых тел" : тезисы докладов. – Новосибрск : СО АН СССР, 1981. – 146 с.
291314
   Вторая Всесоюзная конференция Алгориммические методы проектирования цифровых систем.. – Л, 1972. – 140с.
291315
   Вторая Всесоюзная конференция молодых ученых по вопросам сравнительной морфологии и экологии животных.. – М, 1975. – 196с.
291316
   Вторая Всесоюзная конференция по автоматизации анализа химического вещества.. – М, 1980. – 128с.
291317
   Вторая Всесоюзная конференция по аналитической химии радиоактивных элементов, Москва 2-4 дек. 1986 г.. – Москва : Наука, 1986. – 88 с.
291318
   Вторая Всесоюзная конференция по высшим водным и прибрежно-водным растениям : тезисы докладов. – Борок, 1988. – 137 с.
291319
   Вторая Всесоюзная конференция по классической филологии.. – Л, 1961. – 38с.
291320
   Вторая Всесоюзная конференция по методам аэтофизических исследований.. – Новосибирск, 1979. – 272с.
291321
   Вторая Всесоюзная конференция по новым методам спектрального анализа и их применениям : тезисы докладов. – Иркутск : СО АН СССР, 1981. – 215 с.
291322
   Вторая Всесоюзная конференция по проблемам теоретической кибернетики.. – Новосибирск, 1971. – 84с.
291323
   Вторая Всесоюзная конференция по физике и химии редкоземельных полупроводников : тезисы докладов. – Ленинград : ЛИЯФ, 1979. – 131 с.
291324
   Вторая Всесоюзная конференция по фотосинтезу. – Москва, 1957. – 168 с.
291325
   Вторая Всесоюзная конференция по химии нептуния и плутония.. – Л, 1982. – 104с.
291326
   Вторая Всесоюзная конференция по химии урана.. – М, 1978. – 140с.
291327
   Вторая Всесоюзная конференция сторонников мира.. – М, 1950. – 48с.
291328
   Вторая Всесоюзная конференция сторонников мира.. – М, 1951. – 172с.
291329
   Вторая Всесоюзная межвузовская научно-техническая конференция "Математическое, алгоритмическое и техническое обеспечение АСУ ТП.". – Ташкент, 1980. – 110с.
291330
   Вторая Всесоюзная межвузовская научно-техническая конференция "Математическое, алгоритмическое и техническое обеспечение АСУ ТП.". – Ташкент, 1980. – 92с.
291331
   Вторая Всесоюзная межвузовская научно-техническая конференция "Математическое, алгоритмическое и техническое обеспечение АСУ ТП.". – Ташкент, 1980. – 92с.
291332
   Вторая Всесоюзная межвузовская научно-техническая конференция "Математическое, алгритмическое и техническое обеспечение АСУ ТП".. – Ташкент, 1980. – 105с.
291333
   Вторая Всесоюзная межвузовская научно-техническая конференция "Математическое, алгритмическое и техническое обеспечение АСУ ТП".. – Ташкент, 1980. – 116с.
291334
   Вторая Всесоюзная научная конференция "Книга в России до середины 19 века. Библиотеки. Читатель".. – Л, 1981. – 66с.
291335
   Вторая Всесоюзная научно-техническая конференция "Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества продукции".. – Тарту, 1981. – 399с.
291336
   Вторая Всесоюзная орнитологическая конференция 18-25 августа 1959 года.. – М
1. – 1959. – 95с.
291337
   Вторая Всесоюзная орнитологическая конференция 18-25 августа 1959 года.. – Москва
3. – 1959. – 128с.
291338
   Вторая Всесоюзная художественная лотерея. – М, 1965. – 31с.
291339
   Вторая Всесоюзная художественная лотерея. – М, 1965. – 31с.
291340
   Вторая Всесоюзная художественная лотерея. – М., 1965. – 31с.
291341
   Вторая Всесоюзная художественная лотерея. – М, 1965. – 31с.
291342
   Вторая Всесоюзная художественная лотерея. – М, 1966. – 31с.
291343
   Вторая Всесоюзная художественная лотерея. 1965-1966 гг.. – М., 1965. – 31с.
291344
   Вторая Всесоюзная художественная лотерея.1965-1966гг.. – М., 1965. – 31с.
291345
   Вторая Всесоюзная художественная фотовыставка "Семилетка в действии".. – М, 1961. – 55с.
291346
   Вторая всесоюзная художетвенная лотерея. – М., 1965. – 31с.
291347
   Вторая Всесоюзная школа-семинар.. – М, 1983. – 368с.
291348
   Вторая Всесоюзная школа по имитационным моделям и диалоговым системам в управлении производством.. – Новосибирск, 1985. – 154с.
291349
   Вторая Всесоюзная школа по оптике рассеивающих сред. – Минск : ИФ АН БССР, 1980. – 40 с.
291350
   Вторая всеукраинская научно-практическая конференция по вопросам самоорганизации населения, Одесса. 3-4 марта 2007 г. : сборник материалов / Развитие органов самоорганизации населения в Украине: проблемы теории и практики. Всеукраинская научно-практическая конференция; Одес. гор. обществ. орг. "Лицом к лицу" ; [под ред. В.И. Брудного, А.С. Крупника, А.С. Орловского]. – Одесса : Хоббит Плюс, 2007. – 120 с.
291351
  Журавлев В.А. Вторая встреча / В.А. Журавлев. – Москва, 1954. – 164с.
291352
  Вергелис А.А. Вторая встреча : сборник стихов / А.А. Вергелис. – Ленинград, 1961. – 152 с.
291353
  Мостков Ю.М. Вторая встреча / Ю.М. Мостков. – Новосибирск, 1972. – 184с.
291354
  Собко В.Н. Вторая встреча : Рана моя - Берлин: Романы / В.Н. Собко; Авториз. пер. с укр. Н Крючковой. – Москва : Советский писатель, 1980. – 398 с.
291355
  Лакшин В.Я. Вторая встреча / В.Я. Лакшин. – М., 1984. – 366с.
291356
  Маяксем Л. Вторая встреча / Л. Маяксем. – Чебоксары, 1988. – 316с.
291357
  Пуклова Е. Вторая встреча с героями / Е. Пуклова. – М, 1981. – 224с.
291358
  Батурина Т.П. Вторая встреча с Кавказом : (Праздник барабанщика) / Т.П. Батурина. – Ставрополь : Книжное издательство, 1967. – 111 с.
291359
   Вторая встреча.. – Ярославль, 1967. – 198с.
291360
   Вторая выставка "Советская Россия".. – Л, 1967. – 216с.
291361
   Вторая выставка произведений московских художников -- ветеранов Великой Отечественной войны.. – М, 1968. – 22с.
291362
   Вторая выставка работ художников-журналистов.. – М, 1964. – 19с.
291363
   Вторая геологическая конференция "Степановские чтения".. – Артемовск, 1968. – 188с.
291364
  Маклаков В.А. Вторая Государственная дума : воспоминания современника / В.А. Маклаков. – London, 1991. – 258 с.
291365
  Луковский И.В. Вторая граница / И.В. Луковский. – М., 1950. – 34с.
291366
  Сильвестр Р. Вторая древнейшая профессия / Р. Сильвестр. – М., 1956. – 328с.
291367
  Милюков П.Н. Вторая Дума : Публицистическая хроника 1907 : 2-е продолж. сб. "Год борьбы" / П. Милюков. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1908. – XIII, [3], 302 с. – (Библиотека "Общественной пользы")
291368
  Адамян Н. Вторая жена / Н. Адамян. – Москва, 1967. – 232с.
291369
  Елизаветин Г.В. Вторая жизнь / Г.В. Елизаветин. – Москва, 1961. – 266с.
291370
  Ванюшин В.Ф. Вторая жизнь / В.Ф. Ванюшин. – Алма-Ата, 1962. – 258с.
291371
  Азимзаде Ю.А. оглы Вторая жизнь / Ю.А. оглы Азимзаде. – Москва, 1962. – 242с.
291372
  Мелешин С. Вторая жизнь / С. Мелешин. – Москва : Современник, 1981. – 335 с.
291373
  Аджба Т. Вторая жизнь / Т. Аджба. – Москва, 1983. – 88с.
291374
  Гребнев Н.И. Вторая жизнь / Н.И. Гребнев. – М., 1985. – 237с.
291375
  Досанов С.А. Вторая жизнь / С.А. Досанов. – М, 1988. – 421с.
291376
  Аникин А.В. Вторая жизнь / А.В. Аникин. – Москва, 1988. – 190с.
291377
  Балла О. Вторая жизнь академика Лихачева // Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 52-56. – ISSN 0130-1640
291378
  Сафроненко В.М. Вторая жизнь дерева / В.М. Сафроненко. – Минск, 1990. – 206с.
291379
  Лямин И.В. Вторая жизнь дерева. Дерево в искусстве. / И.В. Лямин. – М., 1970. – 135с.
291380
  Пестушко В. Вторая жизнь кораблей : Научная мозаика // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 72 : Іл.
291381
  Веретнова Юлия Вторая жизнь лубка // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 172-174. – ISSN 0235-7089


  Лубок — вид изобразит. искусства, которому свойственна доходчивость и емкость образа. Лубок называют также народной (фольклорной) картинкой и связывают с раскрашенным графическим изображением
291382
  Анрио Э. Вторая жизнь Мартена Крамуазана / Э. Анрио. – Ленинград, 1927. – 179 с.
291383
  Лихоманова Е. Вторая жизнь редких изданий // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 10. – С. 10-13. – ISSN 0869-4915
291384
  Захарова Е. Вторая жизнь системы Брайля // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 1. – С. 41-43. – ISSN 0869-4915
291385
  Ефимов В.В. Вторая жизнь телевизора / В.В. Ефимов. – Москва, 1971. – 96с.
291386
  Бланк А.С. Вторая жизнь фельдмаршала Паулюса / А.С. Бланк, Б.Л. Хавкин. – Москва : Патриот, 1990. – 206 с.
291387
  Адамович В.Н. Вторая жизнь цветных кинескопов / В.Н. Адамович. – Москва, 1992. – 112 с.
291388
  Якутенко Ирина Вторая жизнь. Бег по кругу / Якутенко Ирина, Деннисс Кармел // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 132-138 : фото
291389
  Шутова Мария Вторая жизнь. Модель для сборки // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 11 (2878), ноябрь. – С. 142-147 : фото
291390
  Яковлев И.Д. Вторая житрница страны / И.Д. Яковлев. – М, 1957. – 88с.
291391
  Абу Дулаф Мисар Вторая записка Абу Дулафа / Абу Дулаф Мисар; Акад. наук СССР, Ин-т народов Азии ; изд. текста, пер., введ. и коммент. П.Г. Булгакова, А.Б. Халидова. – Москва : Издательство восточной литературы, 1960. – 113 с., [77] с. староараб. паг. – (Памятники литературы народов Востока. Малая серия ; № 5)
291392
  Белавин М.Ю. Вторая заря / М.Ю. Белавин. – М., 1986. – 253с.
291393
   Вторая зональная художественная выставка "В едином строю".. – М, 1969. – 164с.
291394
   Вторая зональная художественная выставка "Край Черноземный" посвященная 50-летию Великой Октябрьской соцалиалестической революции.. – Тула, 1967. – 139с.
291395
   Вторая зональная художественная тематическая выставка "Урал социалистический.". – Пермь, 1967. – 119с.
291396
   Вторая зоологическая конференция Литовской ССР.. – Вильнюс, 1962. – 157с.
291397
  Висьневска-Рошковска Кинга Вторая и третья молодость женщины / Висьневска-Рошковска Кинга. – 2-е изд. – Минск, 1988. – 144с.
291398
   Вторая империалистическая война. – Москва, 1938. – 28 с.
291399
  Изаков Б.Р. Вторая империалистическая война / Б.Р. Изаков. – М, 1939. – 48с.
291400
  Лемин И.М. Вторая империалистическая война началась. / И.М. Лемин. – М., 1939. – 96с.
291401
   Вторая итоговая научная конференция : Тезисы докл. и сообщ. – Новосибирск, 1961. – 43с.
291402
  Ваксель С. Вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга / С. Ваксель; Пер. с рукописи на нем. Ю.И. Бронштейна, Под. ред. А.И. Андреева. – Ленинград; Москва : Главсевморпути, 1940. – 172с : карты
291403
  Мандельштам Н.Я. Вторая книга : Воспоминания / Н.Я. Мандельштам. – М, 1990. – 560с.
291404
  Бем А. Вторая книга о любви / А. Бем. – Минск, 1984. – 63 с.
291405
  Гаршин В.М. Вторая книжка рассказов / Всеволод Гаршин // Первая книжка рассказов / В.М. Гаршин. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Изд. ком. "Общ. для пособ. нужд. лит. и ученым ; "Тип. И.И. Скороходова, 1891. – 295 с.


  Содержание: Деньщик и офицер; Из воспоминаний рядового; Красный цветок; Медведи; Сказка о жабе и розе; Надежда Николаевна
291406
  Душенькин В.В. Вторая Конная / В.В. Душенькин. – М, 1968. – 215с.
291407
   Вторая конференция межпарламентского союза.. – Белград, 1975. – 71с.
291408
   Вторая конференция молодых геологов Украины при Институте геологических наук АН УССР.. – К, 1962. – 190с.
291409
   Вторая конференция молодых ученых. – Иркутск
Ч. 1. – 1984. – 151с.
291410
   Вторая конференция молодых ученых. – Иркутск
Ч. 3. – 1984. – 162с.
291411
   Вторая конференция писателей Чечено-Ингушетии.. – Грозный, 1961. – 106с.
291412
   Вторая конференция по оптимальному планированию и управлению народным хозяйством.. – Москва
Секция 1. – 1983. – 224 с.
291413
   Вторая конференция по оптимальному планированию и управлению народным хозяйством.. – Москва
Секция 3. – 1983. – 292 с.
291414
   Вторая конференция по оптимальному планированию и управлению народным хозяйством.. – Москва
Секция 4. – 1983. – 263 с.
291415
   Вторая конференция по оптимальному планированию и управлению народным хозяйством.. – Москва
Секция 5. – 1983. – 213 с.
291416
   Вторая конференция по оптимальному планированию и управлению народным хозяйством.. – Москва
Секция 6. – 1983. – 146 с.
291417
  Караваев П.Н. Вторая конференция РСДРП / П.Н. Караваев. – М., 1949. – 44с.
291418
  Караваев П.Н. Вторая конференция РСДРП / П.Н. Караваев. – М., 1950. – 48с.
291419
  Семенов В.Г. Вторая конференция РСДРП ("Первая Всероссийская") / В.Г. Семенов. – М., 1956. – 24с.
291420
   Вторая летняя математическая школа : Кацивели, июнь-июль 1964 г. – Киев
Ч. 1. – 1965. – 197с.
291421
   Вторая летняя математическая школа : Кацивели, июнь-июль 1964 г. – Киев
Ч. 2. – 1965. – 228с.
291422
  Томаева А. Вторая любовь / А. Томаева. – Орджоникидзе, 1966. – 128с.
291423
  Малыгина Н.П. Вторая любовь.- (Мужчины.- Грусть). / Н.П. Малыгина. – Волгоград, 1962. – 48с.
291424
  Родин Н.А. Вторая любовь. / Н.А. Родин. – Рязань, 1963. – 200с.
291425
   Вторая межвузовская научно-методическая конференция "Преподавание иностранных языков в вузах неязыковых специальностей.". – Минск, 1971. – 332с.
291426
   Вторая Межвузовская научно-методическая конференция преподавателей иностранных языков 3-5 мая 1967 г.. – Саратов, 1967. – 25с.
291427
   Вторая межвузовская студенческая геологическая конференция.. – Львов, 1962. – 100с.
291428
   Вторая межвузовская студенческая научная филологическая конференция. – Ленинград, 1969. – 156с.
291429
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях.. – 6с.
291430
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 15 с.
291431
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях.. – Чехословакия, 1958. – 11с.
291432
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 18 с.
291433
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 7 с.
291434
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 6 с.
291435
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 12 с.
291436
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 11 с.
291437
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 11 с.
291438
   Вторая Международная конференция Организации Объединенных Наций по применению атомной энергии в мирных целях., 1958. – 22 с.
291439
  Постан М.Я. Вторая Международная научно-практическая конференция по проблемам развития транспортной логистики " Интер-Транслог"2010" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 5. – С. 8-9 : фото
291440
  Сомин Н.И. Вторая мировая война / Н.И. Сомин. – М, 1951. – 67с.
291441
  Сомин Н.И. Вторая мировая война / Н.И. Сомин. – М, 1954. – 72с.
291442
  Деборин Г.А. Вторая мировая война : военно-политический очерк / Г.А. Деборин; под ред. Зубкова И.И. – Москва : Военное изд-во М-ва обороны СССР, 1958. – 430, [2] с.
291443
   Вторая мировая война : материалы научной конференции, посвященной 20-й годовщине Победы над фашистской Германией : в 3 кн. – Москва : Наука. – (Вторая мировая война в исследованиях, воспоминаниях, документах)
Кн. 1 : Общие проблемы / [ред. кол. кн. : В.Л. Исраэлян (отв. ред.), Р.М. Илюхина, А.В. Карасев и др.]. – 1966. – 438, [2] с.
291444
  Лиддел Гарт Вторая мировая война / Лиддел Гарт. – Москва, 1976. – 679с.
291445
   Вторая мировая война : краткая история / Д. Айххольц, Н.Г. Андронников, А.И. Бабин, А.В. Басов, Т.С. и др. Бушуева; [междунар. ред. кол. : П.А. Жилин, Е.М. Жуков (председ.), Д. Сирков и др. ; ред. А.С. Савин (руков. ред.), Бахман П., Т.С. Бушаева и др.]. – Москва : Наука, 1985. – 586, [6] с.
291446
  Фуллер Ч Д.Ф. Вторая мировая война 1939 - 1945 гг. : стратегический и тактический обзор / Дж. Фуллер ; пер. с англ. В.А. Герасимова, Н.Н. Яковлева ; под ред. А.Д. Багреева. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1956. – 550 с.
291447
   Вторая мировая война в воспоминания Уинстона Черчиля, Шарля де Голля, Корделла Хэлла, Уильяма Леги, Дуайта Эйзенхауэра.. – Москва, 1990. – 558с.
291448
   Вторая мировая война в литературе зарубежных стран. – Москва, 1985. – 616с.
291449
  Васильев В.И. Вторая мировая война в общественном мнении современной Германии // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 3. – С. 85-99. – ISSN 0130-3864
291450
  Атлас З.В. Вторая мировая война и денежное обращение в капиталистических странах. / З.В. Атлас. – Москва, 1946. – 32с.
291451
  Оришев А.Б. Вторая мировая война и проблема сохранения независимости афганского государства в постановлениях Лоя Джирги // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 5. – С.61-64
291452
  Злобин И.Д. Вторая мировая война и проблемы международных валютно-кредитных операций / И.Д. Злобин. – М., 1949. – 499с.
291453
   Вторая мировая война и современность.. – Москва, 1972. – 355с.
291454
   Вторая мировая война, 1939-1945.. – Москва, 1989. – 414с.
291455
   Вторая мировая война.. – Москва
2. – 1966. – 403с.
291456
   Вторая мировая война.. – Москва
3. – 1966. – 342с.
291457
  Самсонов А.М. Вторая мировая война. 1939-1945 : очерк важнейших событий / А.М. Самсонов. – Москва : Наука, 1985. – 584 с.
291458
  Самсонов А.М. Вторая мировая война. 1939-1945 / А.М. Самсонов. – Москва, 1990. – 637 с.
291459
   Вторая мировая война. 1939-1945 гг. : военно-исторический очерк. – Москва : Воен. изд-во М-ва обороны СССР, 1958. – 930, [2] с. – (Библиотека офицера)
291460
  Черчилль Уинстон Вторая мировая война. В 3-х кн. / Черчилль Уинстон. – Москва : Воениздат. – ISBN 5-203-00706-3
Кн. 2, т. 3-4. – 1991. – 671 с.
291461
  Черчилль У. Вторая мировая война. В 3-х кн. / У. Черчилль. – Москва : Воениздат
Кн. 3, т. 5-6. – 1991. – 702 с.
291462
  Черчилль У. Вторая мировая война. В 3 - х кн. / У. Черчилль. – Москва : Воениздат
кн.1. Т.1-2. – 1991. – 590 с.
291463
  Иванова Л.А. Вторая мировая война. Великая Отечественная война : аннотированный библиографический указатель // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2010. – № 1 (19). – С. 118-203
291464
   Вторая мировая война: : Список предметных рубрик. – Москва, 1984. – 212с.
291465
   Вторая мировая война: итоги и уроки. – Москва, 1985. – 447с.
291466
   Вторая мировая война: краткая история. – М. : Наука, 1984. – 592 с.
291467
  Суржик Д.В. Вторая мировая война: образы союзников США в американской прессе // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 9 (93). – С. 32-36. – ISSN 2070-9773
291468
   Вторая мировая и Великая Отечественная войны в учебниках истории стран СНГ и ЕС: проблемы, подходы, интерпретации // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2010. – № 3 (4). – С. 162-185. – ISSN 2079-3359


  Международная конференция, приуроченная к 65-летию Победы, состоялась 8-9 апреля 2010 г.
291469
  Суржик Д.В. Вторая мировая: противники глазами американской прессы // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 11 (95). – С. 42-48. – ISSN 2070-9773
291470
  Патрикеев В.П. Вторая модель хозрасчета / В.П. Патрикеев, А.В. Мигаль. – М., 1989. – 108с.
291471
   Вторая молодость Аполлона. – Киев, 1995. – 420с.
291472
  Ларк С. Вторая молодость женщины / С. Ларк. – С.-Пб, 1996. – 256с.
291473
  Невежин М.П. Вторая молодость. / М.П. Невежин. – 90с.
291474
  Шаблин А.П. Вторая молодость. / А.П. Шаблин. – Ярославль, 1968. – 48с.
291475
  Шабалин А.П. Вторая молодость. / А.П. Шабалин. – Ярославль, 1968. – 48с.
291476
  Соколов В.Н. Вторая молодость. / В.Н. Соколов. – М., 1971. – 192с.
291477
  Наумов А. Вторая муза / А. Наумов. – Ташкент, 1982. – 572с.
291478
   Вторая научная конференция Института цитологии АН СССР.. – Л, 1962. – 88с.
291479
   Вторая научная конференция молодых ученых. – Иркутск, 1972. – 280с.
291480
   Вторая научная сессия по вопросам германского языкознания.. – Москва, 1959. – 38с.
291481
   Вторая научно-техническая конференция по картографии 26-29 января 1966 г. : тезисы докладов. – Ленинград, 1966. – 119с.
291482
   Вторая научно-техническая конференция профессорско-преподавательского состава (Таганрогского радиотехнического ин-та) : Программа и тезисы докладов. – Таганрог, 1956. – 38с.
291483
  Умеров Э. Вторая невеста: рассказы и повесть. / Э. Умеров. – М., 1984. – 368с.
291484
  Некрасов В.П. Вторая ночь / В.П. Некрасов. – М., 1965. – 120с.
291485
  Кирюхин А.В. Вторая ночь. / А.В. Кирюхин. – М., 1963. – 48с.
291486
   Вторая объединенная научнаяконференция кафедр физиологии человеа и животных Кутаисского Педагогического ин-та им.А.Цулукидзе, Тбилисского пед.ин-та им.А.С.Пушкина, Армянского гос.пед.ин-та им.Х.Абов. – Баку, 1955. – 51с.
291487
   Вторая оранжевая книга.. – Птгр. – 62с.
291488
  Клименко В.Г. Вторая основная задача теории упругости для тел сложной формы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Клименко В.Г. ; Донецкий гос. ун-тет. – Донецк, 1969. – 11с.
291489
  Шефнер В.С. Вторая память / В.С. Шефнер. – Л., 1981. – 272с.
291490
  Шрила Прабхупада Вторая песнь "Космическое проявление" / Шрила Прабхупада. – Москва, 1992. – 750 с.
291491
  Шримад Бхагаватам Вторая песнь. "Космическое проявление" / Шримад Бхагаватам, 1992. – 750с.
291492
  Розанова Ю.А. Вторая половина 19 века / Ю.А. Розанова. – М
2. – 1981. – 11-297с.
291493
  Барышев М.И. Вторая половина года / М.И. Барышев. – М., 1973. – 351с.
291494
  Барышев М.И. Вторая половина года / М.И. Барышев. – М., 1977. – 383с.
291495
  Хелемский Я.А. Вторая половина дня / Я.А. Хелемский. – М, 1967. – 144с.
291496
  Долинский Д.М. Вторая половина дня / Д.М. Долинский. – Элиста, 1980. – 124с.
291497
  Якушев Н.М. Вторая половина дня. / Н.М. Якушев. – Ярославль, 1973. – 112с.
291498
  Некрасов Г.А. Вторая половина лета / Г.А. Некрасов. – Л., 1971. – 120с.
291499
  Андреев А А. Вторая попытка / А А. Андреев, . – Ижевск, 1990. – 302с.
291500
  Гранова Г.Н. Вторая природа. (Материалы и вещества, созд. химией). / Г.Н. Гранова. – М., 1974. – 48с.
291501
  Леонтьева Т.К. Вторая программа / Т.К. Леонтьева. – М, 1970. – 276с.
291502
  Леонтьева Т.К. Вторая программа / Т.К. Леонтьева. – М, 1976. – 279с.
291503
  Ряскин Н.Д. Вторая программа Комммунистической партии / Н.Д. Ряскин. – Л, 1980. – 152с.
291504
   Вторая просьба.. – Москва, 1966. – 32с.
291505
  Полянцев А.В. Вторая профессия / А.В. Полянцев. – М., 1965. – 192с.
291506
  Романюк В.Я. Вторая профессия завода / В.Я. Романюк. – Москва : Знание, 1985. – 64 с.
291507
  Леонтьев А. Вторая пятилетка / А. Леонтьев, 1932. – 30с.
291508
  Ринк И.А. Вторая разведка / И.А. Ринк. – М., 1962. – 80с.
291509
  Демидова А.С. Вторая реальность / А.С. Демидова. – М, 1980. – 223с.
291510
  Хейфец М.И. Вторая революционная ситуация в России / М.И. Хейфец. – М, 1963. – 240с.
291511
   Вторая республиканская выставка Советская Россия.. – Москва, 1965. – 153с.
291512
   Вторая республиканская выставка.. – Москва, 1989. – 160с.
291513
   Вторая Республиканская конференция по агрогидромеханике, теплообмену и массообмену.. – Киев, 1969. – 64с.
291514
   Вторая Республиканская конференция по аэрогидромеханике, теплообмену и массобмену.. – Киев, 1969. – 109с.
291515
   Вторая Республиканская конференция по аэрогидромеханике, теплообмену и массообмену.. – Киев, 1969. – 229с.
291516
   Вторая республиканская конференция по аэрогидромеханике,теплообмену и массобмену. – Киев, 1969. – 33с.
291517
   Вторая республиканская конференция по электрохимии.. – Тбилиси, 1982. – 208с.
291518
   Вторая республиканская научная конференция по изучению и использованию производительных сил Подолья : Пленарное заседание (материалы конференции). Февраль 1972 г. – Киев, 1972. – 115с.
291519
   Вторая республиканская художественная выставка "Советская Россия" 6 февраля - 11 апреля 1965 года.. – Москва, 1966. – 130с.
291520
  Рассадин С. Вторая родина (Кайсын Кулиев и его переводчики) // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 15-41
291521
  Калоев Б.А. Вторая родина Коста / Б.А. Калоев. – Ставрополь, 1988. – 317с.
291522
  Гольдберг А.Я. Вторая роса / А.Я. Гольдберг. – Челябинск, 1964. – 174с.
291523
  Черменский Е.Д. Вторая российская революция, февраль 1917 / Е.Д. Черменский. – М., 1986. – 173с.
291524
  Вежинов П. Вторая рота / П. Вежинов. – Москва, 1951. – 104с.
291525
  Вежинов П. Вторая рота / П. Вежинов. – Москва, 1977. – 288с.
291526
  Филатов Л.И. Вторая рота. / Л.И. Филатов. – М., 1953. – 190с.
291527
  Бурджалов Э.Н. Вторая русская революция. Восстание в Петрограде / Э.Н. Бурджалов. – М., 1967. – 407с.
291528
  Бурджалов Э.Н. Вторая русская революция. Москва.Фронт. Периферия. / Э.Н. Бурджалов. – М., 1971. – 456с.
291529
  Почивалин Н.М. Вторая семья / Н.М. Почивалин. – Пенза, 1959. – 247с.
291530
  Чиковани Г.С. Вторая семья : повесть / Г.С. Чиковани. – Москва : Детгиз, 1960. – 64 с.
291531
  Ябс Густав Вторая семья / Ябс Густав. – Москва, 1965. – 192с.
291532
   Вторая сессия VIII Всекитайского съезда Коммунистическойпартии Китая.. – Пекин, 1958. – 100с.
291533
   Вторая сессия Верховного Совета Азербайджанской ССР 28-29 июля 1947 г. : Стенограф. отчет. – Баку : Изд-во ВС АзССР, 1949. – 150 с.
291534
   Вторая сессия Верховного Совета Казрельской АССР 7-10 августа 1939 г. : стенографический отчет. – Петрозаводск : Издание Верховного Совета Карельской АССР, 1939. – 183, [5]с.
291535
   Вторая сессия Верховного Совета Литовской ССР (пятого созыва) 24-25 ноября 1959 года.. – Вильнюс, 1960. – с.
291536
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 1 : 25 сентября - 2 октября 1989 г. – 1990. – 223, [1] с.
291537
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 2 : 3 - 10 октября 1989 г. – 1990. – 271, [1] с.
291538
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 3 : 16-23 октября 1989 г. – 1990. – 252, [1] с.
291539
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 5 : 1-14 ноября 1989 г. – 1990. – 299, [1] с.
291540
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 6 : 15 - 21 ноября 1989 г. – 1990. – 285, [1] с.
291541
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 7 : 22-24 ноября 1989 г. – 1990. – 239, [1] с.
291542
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00159-7
Ч. 8 : 27-28 ноября 1989 г. – 1990. – 247, [1] с.
291543
   Вторая сессия Верховного Совета СССР / СССР. Верховный Совет (1989-1994). Сессия (2 ; 1989). – Москва : Верховный Совет СССР ; Известия. – ISBN 5-206-00157-0
Ч. 4 : 24-31 октября 1989 г. – 1992. – 285, [1] с.
291544
   Вторая сессия Верховного Совета СССР 10-21 августа 1938 г. : стенографический отчет. – Москва : Издание Верховного Совета СССР, 1938. – 815 с.
291545
   Вторая сессия Верховного Совета УССР 25-28 июля 1939 г. : стенографический отчет. – Киев : Издание Верховного Совета УССР, 1940. – 314 с.
291546
   Вторая сессия Верховного Совета Эстонской ССР четвертого созыва 31-31 января 1956 года.. – Таллин, 1956. – с.
291547
   Вторая сессия Всемирного Совета Мира.. – 32с.
291548
   Вторая сессия Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Х созыва. : стенографический отчет. – Москва : Издание ВЦИК, 1923. – 261, 46с.
291549
   Вторая сессия ЗакЦИК VI созыва.. – Тифлис, 1932. – 124с.
291550
   Вторая сессия Центрального Исполнительного Комитета СССР 6 июля 1923 г.. – Москва, 1923. – с.
291551
   Вторая сессия Центрального Исполнительного Комитета, 3 созыва.. – Москва, 1926. – с.
291552
   Вторая сибирская научно-практическая конференция по надежности научно-технических прогнозов.. – Новосибирск, 1981. – 188с.
291553
  Шичко Г.А. Вторая сигнальная система и ее физиологические механизмы : Вторая сигнальная система и рефлекторная деятельность / Г.А. Шичко; Академия медицинских наук СССР. – Ленинград : Медицина, 1969. – 223с.
291554
  Дараган Д.Г. Вторая симфония А. Эшпая / Д.Г. Дараган. – Москва : Музыка, 1964. – 36 с.
291555
  Емельянов Е.П. Вторая смена / Е.П. Емельянов. – Ташкент, 1979. – 52с.
291556
  Титов Анатолий Федорович Вторая смена : Стихи / Титов Анатолий Федорович. – Москва : Мол.гвардия, 1979. – 112с. + с портр.
291557
  Наумов И. Вторая смена // Реальность фантастики : литературный журнал. – Киев, 2007. – № 6. – С. 121-129. – ISSN 1728-8568
291558
  Ливанова А.М. Вторая степень понимания: Академик Л.И.Мандельштам / А.М. Ливанова, В.А. Ливанов. – Москва : Знание, 1988. – 192 с.
291559
  Лесс А.Л. Вторая стихия / А.Л. Лесс. – М., 1969. – 224с.
291560
  Финн К.Я. Вторая столица / К.Я. Финн. – М, 1971. – 184 с.
291561
  Ушаков Н.Н. Вторая стрелкования. / Н.Н. Ушаков. – Грозный, 1955. – 168с.
291562
  Родионов С.В. Вторая сущность / С.В. Родионов. – Л., 1985. – 368с.
291563
  Кривошапкин П.А. Вторая сферическая гармоника в распределении космических лучей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кривошапкин П.А.; НИИ ядерной физики МГУ. – М., 1971. – 16л.
291564
  Перестюк М.О. Вторая теорема Боголюбова Н.Н. для систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием / М.О. Перестюк, А.М. Самойленко // Дифф. уравн., 1974
291565
  Тихоокеанская Вторая тихоокеанская шклда по морской геологии и геофизике, 13-15 сент. 1985г. / Тихоокеанская, по морской геологии и геофизике (2 ; Южно-Сахалинск ; 1985) школа. – Южно-Сахалинск : Б.и., 1985. – 203 с.
291566
   Вторая угольная база СССР Кузбасс.. – Новосибирск-Москва-Ленинград-Грозный
1/2. – 1936. – 209с.
291567
   Вторая ударная в битве за Ленинград.. – Ленинград, 1983. – 376с.
291568
  Палкин Ю.И. Вторая Харьковская гимназия // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2009. – № 1 (32). – С. 78-82.


  Выделение и образование 2-й гимназии прошло во время директорства в 1-й гимназии (1838-1846 гг.) польского писателя О.В. Корженевского, выпускника Львовского ун-та.
291569
   Вторая хрестоматия по истории теории вероятностей и статистики. – Берлин : NG Verlag, 2007. – 264 с. – ISBN 3-938417-45-5
291570
   Вторая экологическая конференция по проблеме: массовые размножения животных и их прогнозы 24-30 ноября 1950г.. – Киев, 1950. – 28 с.
291571
   Вторая экологическая конференция по проблеме:Массовые размножения животных и их прогнозы. – Киев
1. – 1950. – 264с.
291572
   Вторая экологическая конференция по проблеме:Массовые размножения животных и их прогнозы. – Киев
2. – 1950. – 139 с.
291573
   Вторая экологическая конференция по проблеме:Массовые размножения животных и их прогнозы. – Киев
3. – 1950. – 331 с.
291574
  Кондратенко В.А. Вторгнення / В.А. Кондратенко. – Київ, 1970. – 254 с.
291575
  Кульчицький С. Вторгнення // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 3/4 (58/59). – С. 137-142


  Автор статті переконливо розвінчує радянські міфи про Другу світову війну та радянізацію західноукраїнських земель, розкриває сутність пакту Молотова - Ріббентропа 1939 р. про сферу обопільних інтересів СРСР і нацистської Німеччини.
291576
  Місаковський С. Вторгнення землі : вибранне / Станіслав Місаковський ; пер. з польської А. Глущака. – Київ : Факт, 2008. – 176 с. – (Зона Овідія). – ISBN 978-966-359-269-5
291577
  Тамір Муаффак Зіяд Вторгнення Іраку до Кувейту як підстава для накладення на нього міжнародно-правових санкцій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 251-256.
291578
  Джером Джером Клапка Вторем на велосипедах / Джером К. Джером ; С рис. Л. Рэвен-Гилля ; Пер. с англ. Л.Б. Хавкиной. – Киев ; Харков : Южно-русское книгоиздат. Ф.А. Иогансона ; [Тип. И.И. Чоколова, Киев], 1900. – 259, [5] с. : ил. – Пер. также под загл.: В гостях у немцев, Втроем на четырех колесах, Трое на двух велосипедах
291579
  Першин В.И. Вторжение / В.И. Першин. – Магадан, 1968. – 62с.
291580
  Кузнецов А.В. Вторжение / А.В. Кузнецов. – Рига, 1987. – 142с.
291581
  Бегун В.Я. Вторжение без оружия / В.Я. Бегун. – М., 1977. – 174с.
291582
  Бегун В.Я. Вторжение без оружия / В.Я. Бегун. – 2-е изд., испр. – М., 1979. – 175с.
291583
  Бегун В.Я. Вторжение без оружия / В.Я. Бегун. – 3-е изд., испр. и доп. – Минск, 1980. – 206с.
291584
  Бегун В.Я. Вторжение без оружия / В.Я. Бегун. – Саратов, 1980. – 175с.
291585
  Ашин Г.К. Вторжение без оружия / Г.К. Ашин. – Москва, 1985. – 160с.
291586
  Лот Г. Вторжение в Восточную Африку / Г. Лот. – Москва, 1971. – 196с.
291587
  Тарасенко Н.Д. Вторжение в клетку. / Н.Д. Тарасенко. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1968. – 62с.
291588
   Вторжение в Персей.. – Ленинград, 1968. – 469с.
291589
   Вторжение в природную среду. – Москва : Прогресс, 1983. – 192с.
291590
  Блинкин С.А. Вторжение в тайны невидимок : пособие для учащихся / С.А. Блинкин. – Москва : Просвещение, 1971. – 255 с. : ил.
291591
  Фролов В.А. Вторжение в тайны погоды / В.А. Фролов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. – 63с.
291592
  Лабарка Годдард Вторжение в Чили / Лабарка Годдард, Эдуардо. – Москва, 1972. – 325с.
291593
  Морисон С.Э. Вторжение во Францию и Германию. 1944-1945. (Из истории действий флота США во второй мировой войне) / С.Э. Морисон. – М., 1963. – 352с.
291594
  Арисменди Р. Вторжение доллара в Латинскую Америку / Родней Арисменди ; под ред. А Штрахова. – Москва : Иностранная литература, 1948. – 194, [2] с.
291595
  Захматова М.Р. Вторжение доллара. (Монополии США в Зап. Европе) / М.Р. Захматова. – Москва, 1964. – 40с.
291596
  Петровская Е.В. Вторжение и гостеприимство ( Ж.-Л. Нанси и Ж. Деррида) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 3. – С. 108-115. – ISSN 0235-1188
291597
  Боярский В.А. Вторжение империалистов США в Советскую Россию и его провал / В.А. Боярский. – М., 1961. – 173с.
291598
  Козлов П.М. Вторжение мифа / П.М. Козлов. – М, 1960. – 80с.
291599
  Виноградов А.В. Вторжение немецко-фашистских войск глазами жителей Ленинградской области // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 174-186. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3, ч. 1). – ISSN 1995-0047
291600
  Лем С. Вторжение с Альдебарана / С. Лем. – М., 1960. – 235с.
291601
  Гусев А.И. Вторжение солнечных энергичных частиц в магнитосферу Земли, эффекты их воздействия на верхнюю атмосферу по наземным изменениям : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.12 / Гусев А.И. ; Ин-т прикл. геофизики. – Москва, 1978. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
291602
  Самуйлов С. Вторжение США в Ирак // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2012. – № 3/4 (1632). – С. 26-42. – ISSN 0869-44435
291603
  Артамонов В.А. Вторжение шведской армии на Гетманщину в 1708 г. : [образы и трагедия гетмана Мазепы] / В.А. Артамонов, К.А. Кочегаров, И.В. Курукин ; РАН, Ин-т Рос. истории. – Санкт-Петербург : Русская симфония [и др.], 2008. – 207, [1] с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-91041-033-0
291604
  Гашек Я. Вторжение Швейка в мировую войну : [Текст] / Ярослав Гашек ; [Ил. Бор. Ефимов]. – [Москва] : Воен. изд-во ; [Тип. им. Сталина], 1945. – 66 с., включ. 2 с. обл., без тит. л. – Первая книжка отрывков из книги "Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны". – (Библиотечка журнала "Красноармеец" / Глав. полит. упр. Красной Армии ; № 19 (44))
291605
  Мельников А.О. Вторжение энергичных электронов в зависимости от состояния магнитосферы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Мельников А.О.; ЛГУ. – Л, 1978. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
291606
   Вторжение.. – Москва, 1992. – 413с.
291607
  Соколов В.Д. Вторжение. Роман. / В.Д. Соколов. – М., 1963. – 512с.
291608
  Соколов В. Вторжение. Роман. / В. Соколов. – М., 1972. – 549с.
291609
  Гай Д. Вторжение: неизвестные страницы необъявленной войны / Д. Гай, В. Снегирев. – М., 1991. – 380с.
291610
  Соколов В.Д. Вторжение: роман / В.Д. Соколов. – М., 1988. – 488с.
291611
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
3 : Съвременен български език. – 1987. – 644 с.
291612
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
6 : Българските земи в древността България през средновековието. – 1987. – 757 с.
291613
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
10 : Етнография. – 1987. – 478 с.
291614
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
11 : Стара българска литература. Литература на българското възраждане. – 1987. – 572 с.
291615
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
17 : Театър и кино. Музика. – 1987. – 425 с.
291616
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
19 : Държава и право. – 1987. – 354 с.
291617
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
8 : България след освобождението (1878). – 1988. – 600 с.
291618
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
12 : Българската литература след освобождението (1878). Съвременна българска литература. – 1988. – 576 с.
291619
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
14 : Развитие на обществената мисъл, науката и образованието в България. – 1988. – 464 с.
291620
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
15 : Фолклор. – 1988. – 522 с.
291621
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
16 : Изобразително изкуство и архитектура. – 1988. – 342 с.
291622
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
20 : Международни отношения. – 1988. – 258 с.
291623
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
22 : Българистиката. Състояние и перспективи. Кръгла маса. – 1988. – 244 с.
291624
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
4 : Сравнително и съпоставително езикознание. – 1989. – 396 с.
291625
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
7 : България през XV-XIX век. – 1989. – 610 с.
291626
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
9 : България през социализма. – 1989. – 312 с.
291627
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
13 : Превод и рецепция на българската литература в чужбина и на чуждестранната литература в България. – 1989. – 440 с.
291628
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
18 : Икономика социални отношения. – 1989. – 442 с.
291629
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
21 : Кирило-Методиевистика симпозиум. – 1989. – 470 с.
291630
   Втори международен конгрес по българистика : София, 23 май - 3 юни 1986 г. Доклади. – София : Българска Академия на науките
23 : Млади българисти колоквиум. – 1989. – 676 с.
291631
   Втори международен конгрес по българистика. София, 23 май - 3 юни 1986 г. : доклади. – София : Българска академия на науките
Т. 2 : История на българския език. – 1987. – 391 с.
291632
   Втори международен конгрес по българистика. София, 23 май - 3 юни 1986 г. : доклади. – София : Българска академия на науките
Т. 5 : Диалектология и ономастика. – 1988. – 330, [1] с.
291633
   Втори подготовителенъ славянски съборъ въ София. – София : Печатница на П.М. Бжзайтовъ, 1911. – [7], 257 с.
291634
  Четверикова О.С. Вторина класифікація засуджених до позбавлення волі за характером вчиненого злочину // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 168-172. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
291635
  Костич Л. Вториннa функція флексії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 45-47. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто генералізацію та пов"язані з нею функції флексії з позицій морфології і словотвору. Дослідження здійснено на матеріалі іменників (власних і загальних назв) у формі множини. The article is devoted to the research of generalization and other ...
291636
  Політова О.А. Вторинна документальна інформація з історії України в бібліографічних посібниках і архівних довідниках 90-х рр. 20 ст.- поч. 21ст. : автореф. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Політова О.А.; М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
291637
  Старостіна А. Вторинна інформація в національних і міжнародних маркетингових дослідженнях / А. Старостіна, О. Пригара // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 4 (73). – С. 4-9. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1606-3732
291638
  Четверикова О.С. Вторинна класифікація засудженних до позбавлення волі, індивідуалізація й диференціація виконання покарання // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 199-203. – ISSN 0201-7245
291639
  Гунчик М.В. Вторинна кодифікація цифр-ідеограм у мовній системі / М.В. Гунчик, А.Д. Шкаровецька // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 267-271. – ISSN 1729-360Х
291640
  Дзера О. Вторинна метакомунікація біблійного мотиву в медійних заголовках: перекладацькі проекції // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 118-126. – ISSN 2078-340X
291641
  Шинкаренко Оксана Вікторівна Вторинна номінація в художній мові (на матеріалі творчості М.В.Гоголя) : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.02.02 / Шинкаренко Оксана Вікторівна; НАН України. Ін-тут мовознавства ім. О.О.Потебні. – К., 1997. – 19л.
291642
  Приблуда Л.М. Вторинна номінація у мовотворчості Володимира Лиса // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 409-413


  Статтю присвячено дослідженню вторинної номінації у мовотворчості Володимира Лиса. Здійснено аналіз семантичних особливостей антропоморфних метафор, зокрема зооморфізмів, охарактеризовано роль метафори у творенні мовної картини світу ...
291643
  Скідченко О.А. Вторинна номінація як засіб вираження соціального статусу в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – С. 95-105. – ISBN 966-581-102-9
291644
  Ковальчук А.О. Вторинна номінація як спосіб творення термінів у галузі жіночої моди (на матеріалі іспанських журналів моди) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 222-228


  У статті аналізуються іспанські терміни в галузі жіночої моди, утворені способом вторинної номінації. Також розглядаються метонімічне та метафоричне переосмислення існуючих слів для творення термінів у цій сфері. В статье анализируются испанские ...
291645
  Ашиток Н.І. Вторинна номінація як фактор номінативної класифікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 36-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  На основі узагальнення значного обсягу матеріалу розглянуто проблему вторинної номінації як одного із факторів номінативної класифікації.
291646
  Становихіна О.С. Вторинна соціалізація як чинник динаміки соціальних здібностей особистості : автореф. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Становихіна О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
291647
  Становихіна О.С. Вторинна соціалізація як чинник динаміки соціальних здібностей особистості : дис. ... канд. псих. наук: 19.00.05 / Становихіна О. С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 223 л. + Додатки: л. 168-203. – Бібліогр.: л. 204-223
291648
  Олійник М.П. Вторинна сукцесія рослинного покриву перелогів Південно-Західного Опілля : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Олійник Мар"ян Петрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
291649
  Довжук О.В. Вторинне законодавство та практика Суду ЄС в сфері регулювання трудової діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 79-84. – (Європейські дослідження)
291650
  Процак В.П. Вторинний підйом радіоактивних аерозолів при виконанні агротехнічних операцій, осушенні водойм, лугових та лісових пожежах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Процак В.П.; Національна академія України, Інститут проблем безпеки атомних електростанцій. – Київ, 2009. – 24с. – Бібліогр.: 23 назв
291651
  Рєпін К. Вторинний ринок земель несільськогосподарського призначення: цінові пропозиції і реальний продаж // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 11. – С. 18-19
291652
  Гура К.М. Вторинні ефекти в гальваномагнітних перетворювачах електромагнітного поля. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.12.07 / Гура К.М.; КПІ. – Київ, 1998. – 16с.
291653
  Чоботар Л. Вторинні засоби вираження дієслівної множинності у старогрецькій мові (на матеріалі "Іліади" Гомера) // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 1-179. – ISSN 2078-340X
291654
  Покровська І.Л. Вторинні значення номінацій мусульманського літочислення у сучасній турецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 255-261


  Стаття присвячена дослідженню та опису вторинної номінації лексем мусульманського літочислення в турецькій мові на рівні слова та фразеологізму (у широкому розумінні). Більшість одиниць наведена в різножанрових контекстах. Статья посвящена ...
291655
  Сябряй В.Т. Вторинні каоліни та вуглисті глини Дніпровського буровугольного басейну УРСР / В.Т. Сябряй. – Київ : АН УРСР, 1948. – 211с.
291656
  Скибицька Н.В. Вторинні назви фітонімів як наслідок міжстильових переходів лексики сучасної англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 290-295


  У статті розглянуто міжстильові переходи лексики у сучасній англійській мові, зокрема фітонімів, а також процеси метафоризації, детермінування як передумови творення вторинних номінацій в словниковому складі сучасної англійської мови. В статье ...
291657
  Соломонова О.Б. Вторинність оперної традиції як чинник іронічної дескрипції культур // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 60-69
291658
  Гиленко Е.В. Вторичная занятость: специфика теоретического моделирования // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 26-35. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
291659
  Пивоваров А.Л. Вторичная ионная эмиссия аморфных металлических сплавов на основе железа : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Пивоваров Александр Львович ; АН Украинской ССР, Ин-т металлофизики. – Киев, 1986. – 16 с. – Библиогр.: 15 назв.
291660
  Герепин В.Т. Вторичная ионная эмиссия и масс- спектральная микроскония металлов и сплавов. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.06 / Герепин В.Т.; АН УССР. – К, 1972. – 36л.
291661
  Хаджимухамедов Х.Х. Вторичная ионная эмиссия при бомбардировке нагретых металлов полодительными ионами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хаджимухамедов Х.Х.; Акад.наук УзССР.Отдел.физ-мат.наук. – Ташкент, 1962. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
291662
  Груич Д.Д. Вторичная ионная эмиссия с металлов при бомбардировке ионами малых энергий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Груич Д.Д.; АН УзССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
291663
  Черепин В.Т. Вторичная ионно-ионная эмиссия металлов и сплавов. / В.Т. Черепин, М.А. Васильев. – К., 1975. – 239с.
291664
   Вторичная концентрация минералов при флотации.. – Москва, 1961. – 76с.
291665
   Вторичная концентрация минералов при флотации.. – Москва, 1961. – 76с.
291666
   Вторичная номинация в современном английском языке.. – Пятигорск, 1987. – 197с.
291667
  Амирова С.З. Вторичная номинация как фактор усиления экспрессии в текстах И.А. Бунина // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (39). – С. 87-89. – ISSN 1684-2618
291668
  Смехов Е.М. Вторичная пористость горных пород-коллекторов нефти и газа / Е.М. Смехов, Т.В. Дорофеева. – Ленинград : Недра, 1987. – 95с.
291669
   Вторичная структура в рабочем слое электрических контактов из композиционных материалов и их функциональные свойства / Р.В. Минакова, Е.В. Хоменко, Г.Е. Копылова, М.Е. Головкова, А.Н. Веклич, П.В. Сорока // Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины / Институт, материаловедения им. Францевича И.Н. НАН Украины проблем. – Киев, 2012. – С. 38-47. – (Серия " Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия. Электрические контакты и электроды")


  Oбобщены представления об особенностях вторичной структуры, формирующейся в рабочем слое электрических контактов из композиционных материалов различных составов под влиянием дугового разряда. Установлено, что рост взаимодействия составляющих материала ...
291670
  Бронштейн И.М. Вторичная электронная эмиссия / И.М. Бронштейн, Б.С. Фрайман. – Москва : Наука, 1969. – 408 с.
291671
  Алиев Б.З. Вторичная электронная эмиссия монокристаллов W и Мо : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алиев Б. З.; Аз.ГУ им. Кирова. – Баку, 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.12
291672
  Бубнов Л.Я. Вторичная электронная эмиссия некоторых молекулярных кристаллов : Автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Бубнов Л.Я. ; АН СССР , Ин-т химич. физики. – Москва, 1973. – 16 с.
291673
  Летунов Н.А. Вторичная электронная эмиссия щелочно-галоидных соединений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Летунов Н.А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Вологда, 1966. – 11л.
291674
  Векслер В.И. Вторичная эмиссия атомных частиц при бомбардировке металлов положительными ионами малых и средних энергий : Автореф... д-р физ.-мат.наук: / Векслер В.И.; Физ.-тех. ин-т. – Л, 1966. – 21л.
291675
  Векслер В.И. Вторичная эмиссия атомных частиц при бомбардировке металлов положительными ионами малых и средних энергий / В.И. Векслер. – Ташкент : Фан, 1970. – 244 с.
291676
  Романовский В.А. Вторичная эмиссия и неупругое рессеяние электронов в тонких пленках некоторых металлов и полупроводников : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Романовский В. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 9 с.
291677
  Мороз Л.П. Вторичная эмиссия пленок щелочно-галоидных солей на металлических подложках при бомбардировке ионами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мороз Л.П.; АН УзССР. Объедин. учен. свет Отд-ния физ.-мат. наук. – Ташкент, 1965. – 14л. – Бібліогр.:с.14
291678
  Хашимов Н.М. Вторичная эмиссия при босмбардировке металлов отрицательными ионами. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.04 / Хашимов Н.М.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по физике Отдел.физ-мат.наук. – Ташкент, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
291679
  Клейн Г.А. Вторичная эмиссия проводников под действией бомбардировки положительными ионами ртути средних энергий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Клейн Г.А. ; АН УзССР, Физ.-технич. ин-тут. – Ташкент, 1950. – 8 с.
291680
  Гуртовой М.Е. Вторичная эмиссия электронов под действием положительных ионов и нейтральных (возбужденных и нормальных) атомов : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Гуртовой М.Е.;, 1940. – 81л. – Бібліогр.:л.78-81
291681
  Дубровская Н.А. Вторично-предикативные структуры с причастием 1 в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дубровская Н.А.; МП РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1974. – 32л.
291682
  Кубецкий Л.А. Вторично-электронные проборы / Л.А. Кубецкий. – М, 1951. – 32с.
291683
  Айнбунд М.Р. Вторично-электронные умножители открытого типа и их применение / М.Р. Айнбунд, Б.В. Поленов. – Москва, 1981. – 139 с.
291684
  Красногорская Н.В. Вторично-электронный умножитель, как индикатор магнитного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Красногорская Н.В.;. – 5л.
291685
  Шульман А.Р. Вторично-эмиссионные методы исследования твердого тела / А.Р. Шульман, С.А. Фридрихов. – Москва : Наука, 1977. – 551с.
291686
  Вахидов У.В. Вторично-эмиссионные свойства металлических монокристаллов Ni, Nb, Mo, Ta, W, Re : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Вахидов У.В.; Такентск. гос. ун-т. – Ташкент, 1974. – 24л.
291687
  Нормурадов Мурадулла Вторично-эмиссионные свойства монокристаллов кремния и германия, легированных ионной бомбардировкой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Нормурадов Мурадулла; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.20
291688
   Вторичное гамма-излучение в радиационной защите.. – Москва, 1984. – 177с.
291689
  Клубович В.В. Вторичное зародышеобразование в растворах / В.В. Клубович, Н.К. Толочко. – Минск, 1992. – 160с.
291690
   Вторичное использование полимерных материалов.. – Москва, 1985. – 192с.
291691
  Винчаков В.Н. Вторичное квантование в физике твердого тела : учеб. пособие / В.Н. Винчаков. – Ленинград : Ленинградский политехнический институт, 1989. – 23 с.
291692
  Джадд.Б.Р Вторичное квантование и атомная спектроскопия. : Пер.с англ. / Джадд.Б.Р. – Москва : Мир, 1970. – 136с.
291693
  Елохина С.Н. Вторичное минералообразование в природно-техногенных гидрогеологических системах колчеданных месторождений. Моделирование образования фазы (Fe,Mg)SO4-7H2О при окислении сульфидов дегтярского медно-колчеданного месторождения / С.Н. Елохина, Б.Н. Рыженко // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 2. – С. 178-192 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7525
291694
  Эммонс В. Вторичное обогащение рудных месторождений. / В. Эммонс. – М.Л., 1935. – 480с.
291695
  Михолик С. Вторичное обогащение ураном в осадочных отложениях / С. Михолик. – М., 1961. – 10с.
291696
  Колодин С.М. Вторичное олово / С.М. Колодин. – М., 1963. – 222с.
291697
  Ребане К.К. Вторичное свечение примесного центра кристалла : Конспект лекции, прочит. в летней школе по люминесц., Байкал, Бухта Песчаная, июль 1969 / К.К. Ребане; АН Эст.ССР, Ин-т физики и астрономии. – Тарту : Институт физики и астрономии, 1970. – 98с.
291698
  Шукшенцева В.А. Вторичное серебро / В.А. Шукшенцева. – М, 1990. – 63с.
291699
  Устиновщиков Ю.И. Вторичное твердение конструкционных легированных сталей. / Ю.И. Устиновщиков. – М., 1982. – 128с.
291700
  Бутовский А.Н. Вторичное требование платежа, как уголовно наказуемое деяние : 1. О взыскании пошлин при утверждении раздельных актов // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 79-96
291701
  Аккерман А.Ф. Вторичное электронное излучение из твердых тел под действием гамма-квантов / А.Ф. Аккерман. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 165 с.
291702
  Сает Ю.Е. Вторичные геохимические ореолы при поисках рудных месторождений. / Ю.Е. Сает. – М., 1982. – 168с.
291703
  Сает Ю.Е. Вторичные геохимические ореолы при поисках рудных месторождений. / Ю.Е. Сает. – М., 1982. – 168с.
291704
   Вторичные заимствования в говорах Среднего Приобья.. – Томск, 1981. – 179с.
291705
  Пань Ц.-х. Вторичные зеркала телескопов и оптические схемы для контроля формы их поверхности. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Пань Ц.-х.; Акад.наук СССР. – Л, 1960. – 8л.
291706
  Ковалев В.П. Вторичные излучения ускорителей электронов / В.П. Ковалев. – Москва : Атомиздат, 1979. – 189 с.
291707
   Вторичные изменения бокситов из месторождений СССР.. – Москва, 1980. – 327с.
291708
  Бацман В.Ф. Вторичные изменения и коллекторские свойства кайнозойских отложений Юго-Восточной Ферганы : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Бацман В.Ф.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Фрунзе, 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.20-22
291709
  Сахибгареев Р.С. Вторичные изменения коллекторов в процессе формирования и разрушения нефтяных залежей / Р.С. Сахибгареев. – Ленинград : Недра, 1989. – 260с.
291710
   Вторичные изменения коллеторов в процессе формирования и разрушения залежей углеводородов и их значение для оптимизации геологоразведочных работ. / Сахибгареев Р.С., Капченко Л.Н. – Ленинград, 1990. – 175с.
291711
  Малинин С.И. Вторичные изменения пород, вмещающих ископаемые угли / С.И. Малинин. – М., 1963. – 134с.
291712
  Прошляков Б.К. Вторичные изменения терригенных пород-коллекторов нефти и газа / Б.К. Прошляков. – М., 1974. – 233с.
291713
  Левандовский Е.А. Вторичные источники питания. / Е.А. Левандовский, В.И. Скотников. – М., 1974. – 32с.
291714
  Алексева Л.К. Вторичные кварциты Северного Прибалхашья и их рудоносность : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Алексева Л.К. ; АН Каз. ССР , Ин-т геол. наук. – Алма-Ата, 1969. – 23 с.
291715
  Селимханов Н.М. Вторичные кварциты Северо-Восточной части Малого Кавказа. : Автореф... кандю.геол-минерал.наук: / Селимханов Н.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1950. – 20л.
291716
  Наковник Н.И. Вторичные кварциты СССР и связанные с ними месторождения полезных ископаемых / Н.И. Наковник. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Недра, 1968. – 335 с. : ил. – Библиогр.: с. 321-333
291717
  Ерджанов К.Н. Вторичные кварциты юго-восточной части Центрального Казахстана / К.Н. Ерджанов. – Алма-Ата, 1945. – 104с.
291718
  Петраченко Р.И. Вторичные кварциты, пропилиты и оруденение в мезозойских и кайнозойских эффузивах Приморья / Р.И. Петраченко. – Новосибирск : Наука, 1974. – 170с.
291719
  Кордыш Л.И. Вторичные колебания / [соч.] Л.И. Кордыша. – [Санкт-Петербург] : [Тип. В.Ф. Киршбаума], 1908. – 16 с. – Отд.оттиск из: Журнал Русского физико-химического общества. Физический отдел, 1908 г.
291720
  Кордыш Л.И. Вторичные колебания : (Окончание) / [соч.] Л.И. Кордыша. – [Санкт-Петербург] : [Тип. В.Ф. Киршбаума], 1908. – 26 с. – Отд.оттиск из: Журнал Русского физико-химического общества. Физический отдел, № 6, 1908 г.


  На с. 1 печать: физико-мат. библиотека А.Н. Зарубина
291721
  Григорян С.В. Вторичные литохимические ореолы при поисках скрытого оруденения / С.В. Григорян, В.И. Морозов. – Москва : Наука, 1985. – 238с.
291722
  Бобков Л.В. Вторичные материальные ресурсы иэфективность их использования / Л.В. Бобков. – Москва, 1982. – 64 с.
291723
   Вторичные материальные ресурсы номенклатуры Госснаба СССР.. – Москва, 1987. – 244с.
291724
  Ермолова Е.П. Вторичные минералогические процессы в нефтеносных отложениях олигоцена и миоцена Грузии : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Ермолова Е.П.; ин-т нефти Акад. наук СССР. Лаборатория литологии нефтяных месторождений. – М., 1952. – 18л.
291725
   Вторичные минералы кимберлитов. – Киев : Наукова думка, 1987. – 284 с.
291726
   Вторичные моделирующие системы.. – Тарту, 1979. – 116с.
291727
  Поликарпочкин В.В. Вторичные ореолы и потоки рассеяния / В.В. Поликарпочкин. – Новосибирск : Наука, 1976. – 407с.
291728
  Питулько В.М. Вторичные ореолы рассеяния в криолитозоне / В.М. Питулько. – Л, 1977. – 197с.
291729
  Москвитин В.В. Вторичные пластические деформации в полых толстостенных цилиндрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Москвитин В.В.; МГУ. Научно-исслед. ин-т механики и мат. – М., 1951. – 3л.
291730
  Небрат С.Г. Вторичные погребения ингульской катакомбной культуры // Донецький археологічний збірник : науковий щорічник. – Донецьк, 2013. – № 17. – С. 7-23. – ISSN 2218-2284
291731
  Крылов В.Н. Вторичные преобразователи сигналов изображений / В.Н. Крылов, М.В. Максимов. – Одесса, 1997. – 176с.
291732
   Вторичные приборы.. – Москва, 1965. – 376с.
291733
  Бушуев В.А. Вторичные процессы в рентгеновской оптике / В.А. Бушуев, Р.Н. Кузьмин. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 110 с.
291734
  Куров Валерий Сергеевич Вторичные процессы и излучение атомных частиц в отрицательном свечении тлеющего разряда в инертных газах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Куров Валерий Сергеевич;. – Томск, 1980. – 18л.
291735
  Колобов Г.А. Вторичные рассеянные и легкие редкие металлы : монография / Г.А. Колобов ; М-во образования и науки Украины, Запорож. гос. инженер. акад. – Запорожье : ЗГИА, 2014. – 233, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 205-233. – ISBN 978-617-685-001-4
291736
  Бербец Николай Андреевич Вторичные реакции в потенциостатическом электролизе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бербец Николай Андреевич; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1976. – 26л.
291737
   Вторичные ресурсы. – Москва, 1988. – 461с.
291738
  Савченко А.П. Вторичные ресурсы и безотходное производство / А.П. Савченко. – Москва : Знание, 1986. – 64 с.
291739
  Красновский А. Вторичные ресурсы экономики / А. Красновский. – М., 1990. – 62с.
291740
  Пирогов Н.Л. Вторичные ресурсы: автоматизированная система планирования. / Н.Л. Пирогов, В.К. Михно. – М., 1989. – 109с.
291741
  Одесс В.И. Вторичные ресурсы: хозяйственный механизм использования / В.И. Одесс. – М., 1988. – 159с.
291742
  Пирогов Н.Л. Вторичные ресурсы: эффективность, опыт, перспективы. / Н.Л. Пирогов. – М., 1987. – 197с.
291743
  Офицеров А.С. Вторичные течения / А.С. Офицеров. – М., 1959. – 164с.
291744
  Гречаниченко Ю.В. Вторичные течения в решетках турбомашин / Ю.В. Гречаниченко, В.А. Нестеренко. – Харьков, 1983. – 120с.
291745
  Елшин В.Ю. Вторичные течения вязкой жидкости при вращении в нейтел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Елшин В.Ю.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 10л.
291746
   Вторичные цветные металлы и сплавы.. – Москва, 1964. – 95с.
291747
   Вторичные цветные металлы.. – Москва
1. – 1950. – 476с.
291748
   Вторичные цветные металлы.. – Москва
3. – 1956. – 544с.
291749
   Вторичные цветные металлы.. – Москва, 1971. – 207с.
291750
  Ковалев В.П. Вторичные электроны / В.П. Ковалев. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 175с.
291751
  Бережинский А.И. Вторичные энергетические ресурсы в промышленности / А.И. Бережинский. – М, 1972. – 32с.
291752
  Сушон С.П. Вторичные энергетические ресурсы промышленности СССР / С.П. Сушон. – М., 1978. – 320с.
291753
  Семененко Н.А. Вторичные энергоресурсы и энерготехнологическое комбинирование в металлургии. / Н.А. Семененко. – М., 1962. – 240с.
291754
  Минасян Р.С. Вторичные эффекты при взаимодействии кручения и изгиба поперечной силой составного бруса призматической формы : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Минасян Р.С.; Министерство Высшего образования СССР. Азербайджанский гос. университет им. С.М.Кирова. – Баку, 1949. – 10л.
291755
  Каушанская П.И. Вторичные явления в осадочной хроматографии и их роль в образовании рудных жил : Автореф... канд. хим.наук: / Каушанская П.И.; АН СССР. Сиб. отд. Объедин. ученый совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1963. – 26л.
291756
  Малинин А.Б. Вторичные ядерные реакции при получении радиоактивных изотопов. (Их значение и использование) : Автореф... канд. техн.наук: 341 / Малинин А.Б.; Ин-т биофизики. – М., 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
291757
  Проценко М.И. Вторичный гиперальдостернизм при вазоренальной гипертонии и его подавление усилением метаболизма альдестерона в печени. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Проценко М.И.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1980. – 20л.
291758
  Лукнер М. Вторичный метаболизм у микроорганизмов, растений и животных / М. Лукнер; Под ред. проф. М.Н. Запрометова. – Москва : Мир, 1979. – 548 с.
291759
  Гаргер Е.К. Вторичный подъем радиоактивного аэрозоля в приземном слое атмосферы : монография / Е.К. Гаргер ; НАНУ, Ин-т проблем безопасности атомных электростанций. – Чорнобыль : [ Б. и.], 2008. – 192 с. – ISBN 978-966-02-4900-4
291760
  Гроссман Л.П. Вторник у Каролины Павловой / Л.П. Гроссман. – Одесса, 1919. – 55с.
291761
  Гроссман Л.П. Вторник у Каролины Павловой / Л.П. Гроссман. – Изд. 2-е. – М., 1922. – 52с.
291762
  Вебер Ю.Г. Вторник, седьмое мая / Ю.Г. Вебер. – Изд. 2-е, поп. и переребот. – Москва, 1970. – 269 с.
291763
  Вебер Ю.Г. Вторник, седьмое мая / Ю.Г. Вебер. – Москва, 1985. – 256с.
291764
   Второго не дано.. – Москва, 1965. – 32с.
291765
   Второго эшелона не будет.. – Москва, 1986. – 326с.
291766
  Куусберг П. Второе "я" Энна Кальма : роман / П. Куусберг; пер. с эст. И.Кононова. – Москва : Художественная литература, 1969. – 272 с.
291767
  Куусберг П.А. Второе "я" Энна Кальма. / П.А. Куусберг. – М., 1962. – 314с.
291768
  Поляков А.С. Второе 1-е марта. Покушение на императора Александра ІІІ-го в 1887 г. / А.С. Поляков. – М., 1919. – 64с.
291769
   Второе акарологическое совещание. – К., 1970. – 304с.
291770
   Второе акарологическое совещание. – Киев, 1970. – 304с.
291771
   Второе акарологическое совещание. – К, 1970. – 304с.
291772
   Второе акарологическое совещание.. – К., 1970. – 304с.
291773
   Второе акарологическое совещание., 1970. – 304с.
291774
   Второе акарологическое совещание.. – Киев
2. – 1970. – 257с.
291775
   Второе акарологическое совещание. Тезисы докладов. – К.
1. – 1970. – 304с.
291776
   Второе акарологичческое совещание
Часть 1. – 1970. – 304с.
291777
  Зверев И.Ю. Второе апреля / И.Ю. Зверев. – М., 1968. – 448с.
291778
  Байбаков Н.К. Второе Баку / Н.К. Байбаков. – М., 1939. – 40с.
291779
   Второе Баку.. – Ленинград, 1940. – 8с.
291780
  Поликутин Е.А. Второе воскресенье августа / Е.А. Поликутин. – Воронеж, 1988. – 142с.
291781
   Второе Всесоюзное совещ.по комплексному проектированию.. – Москва, 1983. – 124 с.
291782
   Второе Всесоюзное совещание по органической кристаллохимии и сессия секции кристаллохимии по проблеме "Современное состояние биоорганической кристаллохимии".. – Черноголовка, 1978. – 154с.
291783
   Второе всесоюзное совещание по теории инвариантности и ее применению в автоматических устройствах.. – Киев, 1962. – 60с.
291784
   Второе Всесоюзное совещание по химии карбенов и их аналогов. – Тезисы докладов. – Москва, 1977. – 80с.
291785
   Второе Всесоюзное совещание по химии карбенов и их аналогов. – Москва, 1977. – 80с.
291786
   Второе Всесоюзное совещание по химии карбенов и их аналогов. – М, 1977. – 80с.
291787
   Второе Всесоюзное совещание по химии карбонов и аналогов. Тезиси докладов. – М., 1977. – 80с.
291788
   Второе Всесоюзное совещание по хмии карбенов и их аналогов. – М, 1977. – 80с.
291789
   Второе всесоюзное совещание по электрокатализу : Тезисы докладов. – Москва, 1978. – 80с.
291790
   Второе Всесоюзное совещание по электрокатализу. – М, 1978. – 80с.
291791
   Второе Всесоюзное совещание по электрокатализу. Москва, 21-23 марта 1978г.. – М., 1978. – 80с.
291792
   Второе Всесоюзное совещание.. – Москва, 1971. – 72с.
291793
   Второе Всесоюзноесовещание по электрокатализу. – М, 1978. – 80с.
291794
   Второе Всеукраинское совещание по просвещению 17-25 августа 1920 г.. – Харьков, 1920. – 743с.
291795
  Мирошникова А. Второе высшее вне закона? // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 19 сентября (№ 206). – С.10. – ISSN 1997-1249


  "Комсомолка" разбиралась, как связаны между собой переподготовка, перекрестная магистратура и второе высшее образование.
291796
  Бойко Н.Г. Второе высшее образование как особый сегмент рынка образовательных услуг // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 164-169. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
291797
  Ярыжко В. Второе высшее: где и почем // Сегодня. – Киев, 2013. – 18 июня (№ 130). – С. 12


  О цене второго диплома проректор по научно-педагогической работе КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Бугров.
291798
  Кузнецова С. Второе гадание Светланны : Новая кн. стихов / С. Кузнецова. – Москва : Советский писатель, 1989. – 192с.
291799
  Кузнецова С.А. Второе гадание Светланы / С.А. Кузнецова. – М, 1989. – 189с.
291800
   Второе дополнение к третьему изданию общего каталога переменных звезд. – Москва, 1974. – 415с.
291801
  Ильенков В.П. Второе дыхание / В.П. Ильенков. – Москва, 1943. – 56с.
291802
  Ильенков В.П. Второе дыхание / В.П. Ильенков, 1949. – 64с.
291803
  Пронский В.Г. Второе дыхание / В.Г. Пронский. – Сталино, 1952. – 252с.
291804
  Пронский В.Г. Второе дыхание / В.Г. Пронский. – Киев
1. – 1955. – 307с.
291805
  Крон А.А. Второе дыхание / А.А. Крон. – М, 1957. – 118с.
291806
  Раевский Б.М. Второе дыхание / Б.М. Раевский. – Л., 1961. – 256с.
291807
  Тушнова В.М. Второе дыхание / В.М. Тушнова. – Москва, 1961. – 138с.
291808
  Сорокин Л.Л. Второе дыхание / Л.Л. Сорокин. – Свердловск, 1966. – 94с.
291809
  Глебов Б. Второе дыхание / Б. Глебов. – Ярославль, 1966. – 176с.
291810
  Даен Л.А. Второе дыхание / Л.А. Даен. – К, 1967. – 63с.
291811
  Лисовский К.Л. Второе дыхание / К.Л. Лисовский. – Новосибирск, 1972. – 168с.
291812
  Канубриков А.В. Второе дыхание / А.В. Канубриков. – Одесса, 1975. – 32с.
291813
  Зеленов А.Д. Второе дыхание / А.Д. Зеленов. – Москва, 1981. – 383с.
291814
  Пушкин В.В. Второе дыхание / В.В. Пушкин. – М, 1983. – 192с.
291815
  Голубев В.Ф. Второе дыхание / В.Ф. Голубев. – Москва, 1984. – 253с.
291816
  Осадчук П. Второе дыхание / П. Осадчук. – М, 1987. – 144с.
291817
  Мельников Е.З. Второе дыхание / Е.З. Мельников. – Саратов, 1987. – 294с.
291818
  Голубев В.Ф. Второе дыхание / В.Ф. Голубев. – Ленинград, 1988. – 268с.
291819
  Того В. Второе дыхание : книга стихов / В. Того. – Ленинград : Художественная литература ; Редактор, 1990. – 103 с.
291820
  Фрэнсис Д. Второе дыхание : Роман / Д. Фрэнсис. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 320с. – (Мастера детектива). – ISBN 5-04-005371-1; 5-04-005238-3
291821
  Григ К. Второе дыхание : Роман / Кристин Григ; Пер. с англ. Л.М. Данько. – Москва : Панорама, 2002. – 192с. – ISBN 5-7024-1380-6
291822
  Кондратьев В. Второе дыхание государственного капитализма // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 6. – С. 3-18. – ISSN 0131-2227
291823
  Лебедев Ю.А. Второе дыхание марафонца / Ю.А. Лебедев. – М., 1984. – 120с.
291824
  Лебедев Ю.А. Второе дыхание марафонца / Ю.А. Лебедев. – М., 1990. – 139с.
291825
  Лушников Л.А. Второе дыхание: Повесть. / Л.А. Лушников. – Уфа, 1982. – 232с.
291826
  Филоненко-Алексеев Второе закрепощение в Чехии и крестьянское восстановление 1679-1680 годов : Автореф... канд. ист.наук: / Филоненко-Алексеев Н.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 16л.
291827
  Горулев Н.А. Второе знакомство / Н.А. Горулев. – Минск, 1961. – 79с.
291828
  Александрова Э.Б. Второе зрение / Э.Б. Александрова. – Москва, 1965. – 143с.
291829
   Второе зрение. – Москва, 1986. – 93с.
291830
  Мишин О. Второе зрение. / О. Мишин. – Петрозаводск, 1973. – 70с.
291831
  Слепов Л. Второе издание биографии товарища И.В.Сталина. / Л. Слепов, Д. Шепилов, 1947. – 32с.
291832
  Россия. Редакционные комис. для составления положений о крестьянах выходящих из крепостной зависимости Второе издание материалов Редакционных комиссий, для составления Положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости : в 3 т. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад наук
Т. 2, Кн. 1 : Доклады Юридического отделения; Доклад соединенных отделений Юридического и Хозяйственного : № 1-11. – 1860. – VII, 545 с. – Конволют. - Пер.: Второе издание материалов Редакционных комиссий, для составления Положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, Т. 2, кн. 2
291833
  Россия. Редакционные комис. для составления положений о крестьянах выходящих из крепостной зависимости Второе издание материалов Редакционных комиссий, для составления Положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. Т. 2, Кн. 2 : в 3 т. // Второе издание материалов Редакционных комиссий, для составления Положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости : в 3 т. / Редакционные комис. для составления положений о крестьянах выходящих из крепостной зависимости Россия. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : В тип. Имп. Акад наук, 1860. – Т. 2, Кн. 1 : Доклады Юридического отделения; Доклад соединенных отделений Юридического и Хозяйственного : № 1-11. – [7], 340 с.
291834
  Инфантьев В.Н. Второе кипение / В.Н. Инфантьев. – Л., 1962. – 330с.
291835
  Кук Д. Второе кругосветное плавание капитана Джеймса Кука. / Д. Кук. – М, 1964. – 624с.
291836
  Мазурин В.И. Второе лето / В.И. Мазурин. – М, 1984. – 208с.
291837
   Второе научное совещание по проблемам медицинской географии. – Ленинград
1. – 1965. – 263 с.
291838
   Второе начало термодинамики : сборник работ / С. Карно, Томсон-Кельвин, Р. Клаузиус, Л. Больцман, М. Смолуховский; Тимирязев А.К. – Москва ; Ленинград : ГТТИ, 1934. – 311 с.
291839
  Стругацкий А.Н. Второе нашествие марсиан / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – Л, 1990. – 79с.
291840
  Полетаев С.Е. Второе небо / С.Е. Полетаев. – М, 1972. – 190с.
291841
  Куклин М.М. Второе небо (Челябинский планетарий) / М.М. Куклин. – Челябинск : Челябинск. книжн. изд-во, 1960. – 20 с.
291842
  Кансузян Л.В. Второе образование в техническом вузе: достоинства и перспективы // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 57-61. – ISSN 0869-3617


  В статтье раскрываются наиболее общие вопросы организации второго высшего образования на примере МГТУ им.Н.Э.Баумана, в частности, на примере факультета социальных и гуманитарных наук.
291843
  Верн Жюль Второе отечество. – Санкт-Петербург : П.П. Сойкин. – (Полное собрание сочинений Жюля Верна ; Т. 74-75)
[Ч. 2]. – 1907. – 296 с. : ил. – На обл. назв. сер.: Библиотека романов : (приключения на суше и на море)
291844
  Скоробогатов В.П. Второе открытие Донбасса. / В.П. Скоробогатов. – М, 1967. – 32с.
291845
   Второе открытие спорта.. – Москва, 1963. – 103с.
291846
  Салениек Э. Второе пальто. / Э. Салениек. – М., 1977. – 480с.
291847
  Львов М.Д. Второе письмо в молодость / М.Д. Львов. – М., 1986. – 144с.
291848
  Уильямс Р. Второе поколение / Р. Уильямс. – М., 1975. – 400с.
291849
  Калиниченко М.М. Второе поколение американских романтиков // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 12-16.
291850
  Карабчевский Н.П. Второе прибавление к книге "Речи" : (Дело бывшего студента московского университета Егора Сергеева Сазонова, обвиняемого в убийстве статс-секретаря Плеве и речь в защиту Сазонова) / Н.П. Карабчевский // Речи 1832-1902 / Н.П. Карабчевский. – 2- изд. доп. 5 речами. – Санкт-Петербург : [Тип. Спб. т-ва печ. и изд. дела "Труд"], 1902. – 27 с.
291851
  Карабчевский В.П. Второе прибавление к книге "Речи" : (Дело бывшего студента московского университета Егора Сергеева Сазонова, обвиняемого в убийстве статс-секретаря Плеве и речь в защиту Сазонова). – 2-е изд., испр. и доп. судебным приговором. – Санкт-Петербург : Изд. М.В. Пирожкова, 1906. – [1], 27 с.
291852
  Строев П. Второе прибавление к описанию славяно-российских рукописей : 2-ое прибавление к описанию славяно-российских рукописей,хранящихся в биб-ке тайного советника,сенатора,двора его императорского величества действительного каммергера и кавалера графа Ф.А.Толстова / П. Строев. – Москва : Тип.С.Селивановского, 1827. – 100с. – Видання старою орфографією
291853
  Строев, Павел Второе прибавление к описанию славяно-российских рукописей, хранящихся в библиотеке... Федора Андреевича Толстова. – М., 1827. – 100с.
291854
  Кондрашова М.М. Второе призвание : Очерки / М.М. Кондрашова. – Москва : Профиздат, 1957. – 141с.
291855
  Балдина О.Д. Второе призвание / О.Д. Балдина. – М, 1983. – 126с.
291856
   Второе призвание.. – Новокузнецк, 1963. – 66с.
291857
   Второе призвание.. – Москва, 1965. – 111с.
291858
   Второе призвание.. – Москва, 1975. – 223с.
291859
   Второе приложение к программе шестого археологического съезда в Одессе : 15-го Августа 1884 года. – Одесса : Типография А. Шульце, 1884. – 8, [2] c.
291860
  Королев Д. Второе пришествие Карла Маркса // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 15-21 марта (№11). – С. А 1, А 4-5


  14 марта - 130 лет со дня смерти великого мыслителя. У Карла Маркса удивительная посмертная судьба. Его то "заново хоронили", объявляя "устаревшим" и "не исполнившим свои пророчества", то он, напротив, "воскресал", утверждая свою правоту, на изломе ...
291861
  Жуков Борис Второе пришествие леопардов на Кавказ : зоосфера // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 1(2844). – С. 94-99 : Фото


  Альпака - домашнее парнокопытное животное, произошедшее от викуньи (вигони). Разводят в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), выращивают альпака для стрижки шерсти, из которой делают теплые и мягкие одеяла, пледы и одежду. А из меха делают предметы ...
291862
  Пулатов Т. Второе путешествие : романтич. повести / Т. Пулатов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 222 с.
291863
   Второе республиканское совещание молодых историков-архивистов Украинской ССР // Научно-информационный бюллетень / Архивное, управление МВД УССР. – Киев, 1957. – № 1 (27). – С. 3-19


  17-19 октября 1956 г. в г. Киеве состоялось республиканское совещание молодых историков-архивистов Украинской ССР. В работе совещания приняли участие управления кадров МВД УССР, кафедры архивоведения КГУ им. Т.Г. Шевченко и др.
291864
  Константинов В. Второе рождение / В. Константинов. – Молотов, 1951. – 484с.
291865
  Константинов В. Второе рождение / В. Константинов. – Молотов, 1953. – 583с.
291866
  Ляшко Н.Н. Второе рождение / Н.Н. Ляшко. – М., 1958. – 103с.
291867
  Жуков В.Н. Второе рождение / В.Н. Жуков. – М., 1963. – 136с.
291868
  Жуков В.Н. Второе рождение / В.Н. Жуков. – М., 1977. – 111с.
291869
  Нойнер Г. Второе рождение / Г. Нойнер. – Москва : Педагогика, 1981. – 128 с.
291870
  Жанузакова Ф. Второе рождение / Ф. Жанузакова. – Алма-Ата, 1987. – 348с.
291871
   Второе рождение. – Москва, 1988. – 416с.
291872
  Калганов М.И. Второе рождение (проблема рекультивации земель) / М.И. Калганов, Л.Л. Лифшиц. – Москва : Знание, 1975. – 95с. – (Человек и природа ; Вип.№12)
291873
  Поршнев В. Второе рождение Александрийского Мусея // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 42-47. – ISSN 0869-8171


  У Єгипті відродили колись побудований Птолемеями Александрійський Мусей, храм Муз
291874
  Хоботова Любовь Второе рождение жемчуга : феномен / Хоботова Любовь, Авантюрье Патрик // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 12 (2831). – С. 12-19
291875
  Шомоди Тот Второе рождение Жолта Керекеша / Шомоди Тот. – М, 1976. – 238с.
291876
  Левашева Г.Я. Второе рождение музыки / Г.Я. Левашева. – Л., 1966. – 109с.
291877
   Второе рождение отеля "Минск" : "За активную работу по развитию международного туризма" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 32-33
291878
  Бертильсон М. Второе рождение природы: последствия для категории социальное // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 9. – С.118-127. – ISSN 0132-1625
291879
  Пастернак Б. Второе рождение. / Б. Пастернак. – М., 1934. – 98с.
291880
  Моисеенко П Н. Второе рождение. / П Н. Моисеенко, . – К, 1979. – 46с.
291881
   Второе рождение.. – Москва, 1983. – 336с.
291882
   Второе рождение.. – Ленинград, 1984. – 432с.
291883
  Шошин М.Д. Второе свидание / М.Д. Шошин. – Иваново, 1963. – 40с.
291884
  Осинин В.С. Второе свидание / В.С. Осинин. – М, 1964. – 191с.
291885
  Собко В.Н. Второе свидание : Пьесы / В.Н. Собко; Пер.с укр. – Москва : Советский писатель, 1983. – 424 с.
291886
  Агеев Л.М. Второе сердце / Л.М. Агеев. – Ленинград, 1986. – 276с.
291887
  Нестерова Е.В. Второе слово / Е.В. Нестерова. – Ротов н/Д, 1975. – 39с.
291888
   Второе совещание пе газовой кинетике, 30 мая-1 июня 1978. – Ереван, 1978. – 94с.
291889
   Второе совещание по газовой кинетике.. – Ереван, 1978. – 94с.
291890
   Второе совещание по газофазной кибернетике. – Ереван, 1978. – 94с.
291891
   Второе совещание по газофазной кинетике. – Ереван, 1978. – 94с.
291892
   Второе совещание по газофазной кинетике. – Ереван, 1978. – 94с.
291893
   Второе совещание по газофазной кинетике, 30 мая - 1 июня 1978 г.. – Ереван, 1978. – 94с.
291894
   Второе совещание по газофазной кинетике, 30 мая - 1 июня 1978 г., Ереван. – Черноголовка, 1978. – 94с.
291895
   Второе совещание по ландшафтоведению : тезисы докладов. – Львов : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1956. – 64с.
291896
   Второе совещание по минералогии, геохимии, генезису и возможностям комплексного использования вольфрамовых месторождений СССР.. – Ленинград, 1968. – 110с.
291897
   Второе совещание по паразитологическим проблемам. : тезисы докладов (наружные паразиты, перенощики, природная очаговость и паразитологическая профилактика трансмиссивных болезней). – Москва : Ленинград : Изд-во АН ССР, 1940. – 46 с.
291898
   Второе совещание по электрохимии органических соединений.. – Москва, 1959. – 54с.
291899
   Второе совещание повопросам геронтологии и гериатрии.. – Москва, 1960. – 132с.
291900
   Второе совещание поподземным водам и инженерной геологии Восточной Сибири.. – Чита
2. – 1958. – 68с.
291901
   Второе совещание поподземным водам и инженерной геологии Восточной Сибири.. – Чита
3. – 1958. – 80с.
291902
  Назаренко В.А. Второе солнце / В.А. Назаренко. – М., 1972. – 383с.
291903
   Второе угольное геологическое совещание при лабоработии геологии угля АН СССР.. – Ленинград, 1955. – 35с.
291904
   Второе угольное геологическое совещание при лаборатории геологии угля АН СССР.. – М.-Л., 1955. – 196с.
291905
   Второе уральское петрографическое совещание.. – Свердловск
5. – 1966. – 51с.
291906
   Второе Уральское петрографическое совещание.. – Свердловск
1. – 1966. – 100с.
291907
   Второе Уральское петрографическое совещание.. – Свердловск
2. – 1966. – 75с.
291908
   Второе Уральское петрографическое совещание.. – Свердловск
3. – 1966. – 162с.
291909
   Второе Уральское петрографическое совещание.. – Свердловск
4. – 1966. – 120с.
291910
  Уварова Л.З. Второе цветение / Л.З. Уварова. – М, 1964. – 64с.
291911
  Кочербитов А.М. Второе цветение / А.М. Кочербитов. – Воронеж, 1973. – 127с.
291912
  Медников А.М. Второе чудо / А.М. Медников. – М, 1965. – 431с.
291913
   Второевсесоюзное совещание по элентрокатализму. – М., 1978. – 80с.
291914
  Волькович Л.Е. Второй "Пролетариат" в польском социалистическом движении (1888-1893) / Л.Е. Волькович. – Львов, 1991. – 366с.
291915
  Петров Н.И. Второй азиатский кризис // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 2 (619 ). – С. 8-13. – ISSN 0321-5075
291916
   Второй антифашистский митинг советских учёных в Москве . 11 июля 1943 года. – Москва : Огиз-Госполитиздат, 1943. – 56 с.
291917
  Зяблин Л.П. Второй буддийский храм Ак-Бещимского городища / Л.П. Зяблин. – Фрунзе, 1961. – 74с.
291918
  Штейн А.П. Второй вариант / А.П. Штейн. – М.
Кн.2. – 1976. – 432с.
291919
  Теплов Ю.Д. Второй вариант / Ю.Д. Теплов. – М, 1988. – 365с.
291920
  Северский Г.Л. Второй вариант / Г.Л. Северский. – Киев, 1990. – 334с.
291921
  Казанова А. Второй Ватиканский собор / А. Казанова. – М, 1973. – 371с.
291922
   Второй вечер современной песни в исп. Е.И. Мусатовой-Кульженко с участ. пианистки М.В. Польгейм : [программа]. – Киев : Зал Двор. собр., 1910. – [30] с.


  Польгейм Мария Анна
291923
  Верхова В.П. Второй вириальный коэффициент паров и их смесей. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Верхова В.П.; Гос. науч.-исслед. и проект. ин-т азотной промышленности и продуктов орган. синтеза. – М., 1972. – 27л.
291924
  Можгинская Л.В. Второй вириальный коэффициент паров и их смесей. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Можгинская Л.В.; Гос. науч.-исслед. и проектный ин-т азотной пром. и продуктов орган. синтеза. – М,, 1974. – 19л.
291925
  Кашук Ю.И. Второй виток / Ю.И. Кашук. – Владивосток, 1981. – 96с.
291926
   Второй Всемирный конгресс профсоюзов.. – Москва, 1949. – 32с.
291927
   Второй Всемирный конгресс сторонников мира.. – Москва, 1950. – 14с.
291928
   Второй Всемирный конгресс сторонников мира.. – Москва, 1950. – 48с.
291929
   Второй Всемирный конгресс сторонников мира.. – Москва, 1951. – 543с.
291930
   Второй Всемирный конгресс сторонниов мира.. – Москва, 1950. – 48с.
291931
  Антропов Н.П. Второй Всеросcийский съезд профсоюзов / Н.П. Антропов. – Москва, 1957. – 71с.
291932
  Дедов Н.Н. Второй Всероссийски съезд Советов и его исторические решения : Автореф... канд. юрид.наук: / Дедов Н.Н.; Ленингр. юридич. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1953. – 13л.
291933
   Второй Всеславянский митинг в Москве 4 апреля 1942 г.. – М.-Л., 1942. – 56с.
291934
   Второй Всесоюзный биохимический съезд : тезисы секционных сообщений. 23 секция биохимия с-х животных, проблемы кормления, продуктивности / Всесоюзное биохимическое общество; АН СССР, Всесоюзное биохимическое общество. – Ташкент : Фан, 1969. – 126 с.
291935
   Второй Всесоюзный биохимический съезд.. – Ташкент
11. – 1969. – 96с.
291936
   Второй Всесоюзный биохимический съезд.. – Ташкент
13. – 1969. – 186с.
291937
   Второй Всесоюзный биохимический съезд.. – Ташкент
21. – 1969. – 124с.
291938
   Второй всесоюзный семинар "Методы синтеза и планирования развития структур сложных систем".. – Ташкент, 1981. – 117с.
291939
   Второй Всесоюзный семинар "Методы синтеза и планирования развития структур сложных систем".. – Ташкент
2. – 1981. – 148с.
291940
   Второй Всесоюзный семинар по автоматизации научных исследований в ядерной физике и смежных областях : пленарные доклады. – Новосибирск : ИЯФ СО АН СССР, 1982. – 238 с.
291941
   Второй Всесоюзный семинар по исторической демографии.. – Рига, 1977. – 115с.
291942
   Второй Всесоюзный симпозиум по биологическим повреждениям и обрастаниям материалов, изделий и сооружений.. – Москва, 1972. – 144с.
291943
   Второй Всесоюзный симпозиум по экспериментальному исследованию эндогенного рудообразования.. – Черноголовка, 1981. – 108с.
291944
   Второй всесоюзный съезд кинематографистов СССР.. – Москва, 1972. – 264с.
291945
  Натко Р.И. Второй Всесоюзный съезд колхозников-ударников : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Натко Р.И. ; Ин-т истории Академии наук СССР. – Москва, 1953. – 16 с.
291946
   Второй Всесоюзный съезд колхозников-ударников 11-17 февраля 1935 г.. – Москва, 1935. – 302с.
291947
   Второй Всесоюзный съезд научно-технических обществ.. – Москва, 1964. – 256с.
291948
  Дементьев А.Г. Второй Всесоюзный съезд писателей - важнейшая веха в истории советской литературы / А.Г. Дементьев. – Москва, 1955. – 32с.
291949
   Второй Всесоюзный съезд советских архитекторов 26 ноября - 3 декабря 1955 г.. – Москва, 1956. – 395 с.
291950
   Второй Всесоюзный съезд советских писателей.. – Москва, 1956. – 607с.
291951
  Никитин М. Второй гигант / М. Никитин. – М, 1931. – 131с.
291952
  Белинский А.И. Второй год войны / А.И. Белинский. – Л., 1984. – 95с.
291953
  Трошин П. Второй год пятилетки / П. Трошин. – Москва, 1957. – 63с.
291954
   Второй год семилетки.. – Красноярск, 1960. – 87с.
291955
  Гиззатуллин И.Г. Второй гром / И.Г. Гиззатуллин; авториз. пер. с башк. – Москва : Современник, 1976. – 205 с.
291956
   Второй групповой космический полет и некоторые итоги полетов советских космонавтов на кораблях "Восток".. – Москва, 1965. – 228с.
291957
  Сирота Г.П. Второй дивизион, или рассказы о войне / Г.П. Сирота. – Рига, 1978. – 125с.
291958
  Белянкин И.И. Второй дифференциальный параметр квадратичной в дифференциалах формы n независимых переменных / [Иван Белянкин]. – [Казань] : [Типо-лит. Имп. ун-та], 1900. – 6 с. – Авт. указан в конце текста. - Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск
291959
  Черноусов А. Второй дом / А. Черноусов. – Новосибирск, 1984. – 343с.
291960
  Кривогуз И.М. Второй Интернационал. 1889-1914 / И.М. Кривогуз. – М., 1964. – 494с.
291961
  Кривогуз И.М. Второй Интернационал. 1889-1914 гг. / И.М. Кривогуз. – Москва, 1959. – 79с.
291962
  Преображенский С.К. Второй инфинитив в средневерхненемецкий период и дальнейший характер его использования. : Автореф... канд. филолог.наук: / Преображенский С.К.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ин. языков. – Л., 1956. – 19л.
291963
  Медведева Н.М. Второй ключ / Н.М. Медведева. – Свердловск, 1963. – 92с.
291964
   Второй Конгресс Всемирной Федерации Демократической Молодежи.. – Москва, 1950. – 219с.
291965
   Второй конгресс Коминтерна.. – Москва, 1934. – 754с.
291966
  Виноградова М.И. Второй конгресс Коммунистического Интернационала / М.И. Виноградова. – Москва, 1975. – 80с.
291967
   Второй Конгресс польских ученых 26-29 июня 1973 г.. – Вроцлав, 1974. – 206с.
291968
   Второй круг.. – Москва, 1951. – 80с.
291969
  Старостин А.С. Второй круг. / А.С. Старостин. – М., 1981. – 448с.
291970
  Зарецкий Виктор Кириллович Второй Международный конгресс ISCAR / Зарецкий Виктор Кириллович, Д.В. Лубовский, И.А. Корепанова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 169-173. – ISSN 0042-8841
291971
   Второй международный конкурс артистов балета в Москве. – Москва : Искусство, 1973
291972
   Второй Международный конкурс пианистов, скрипачей и виолончелистов имени П.И.Чайковского.. – Москва, 1962. – 181с.
291973
   Второй Международный Океанографический Конгресс 30 мая - 9 июня 1966 г.. – Москва, 1966. – 76с.
291974
   Второй Международный океанографический конгресс.. – Москва, 1966. – 456с.
291975
   Второй Международный Океанографический конгресс.. – Москва, 1968. – 324с.
291976
  Челпанов Г.И. Второй международный философский конгресс в Женеве // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 2. – С. 144-158. – ISSN 0235-1188
291977
  Кутахов В. Второй межкорейский саммит - надежды и сомнения // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 39. – С. 22-23. – ISSN 0234-1670
291978
  Зонненштраль А.А. Второй Менделеевский съезд : Отдел мнтодов преподавания физики и химии, 1912. – 15 c. – Отд. оттиск из : Физическое обозрение, Т. 13, 1912 г.
291979
  Мазко А.Г. Второй метод Ляпунова в задачх управления спектром : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.01 / Мазко А. Г.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1980. – 14л.
291980
  Гургула С.І. Второй метод Ляпунова в системах с импульсным воздействием. / С.І. Гургула, М.О. Перестюк // Докл. АН УССР : АН УССР, 1982. – №10
291981
  Иноземцев В. Второй мир в XXI веке: взгляд первооткрывателя : [рецензія] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 8. – С. 113-119. – ISSN 0131-2227
291982
   Второй московский праздник песни.. – Москва, 1961. – 48с.
291983
  Лаптев И.Д. Второй номер / И.Д. Лаптев. – М, 1973. – 118с.
291984
  Зернов С.А. Второй отчет по исследованию рыболовства Таврической губернии, произведенному, согласно постановлению Таврического губернсого земского собрания 36-й очередной сессии / С.А. Зернов. – Севастополь, 1903. – 39с.
291985
  Руденко С.И. Второй пазырыкский курган. / С.И. Руденко. – Л., 1948. – 64с.
291986
  Самойлов Д.С. Второй перевал. / Д.С. Самойлов. – М, 1963. – 123с.
291987
   Второй период революции.. – Москва
1. – 1957. – 1146с.
291988
   Второй период революции.. – Москва
Ч.2,Кн.1. – 1961. – 704 с.
291989
   Второй период революции.. – Москва
2. – 1962. – 564с.
291990
   Второй период революции.. – Москва
1. – 1963. – 588с.
291991
   Второй период революции.. – Москва
Ч.2 Кн.3. – 1963. – 772с.
291992
   Второй период революции.. – Москва
3. – 1963. – 650с.
291993
   Второй период революции.. – Москва
2. – 1965. – 524с.
291994
  Колесниченко В.В. Второй периодический Общественный отчет об исполнении Украиной положений Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств: тенденции нарушения прав человека усилились / Вадим Колесниченко, Руслан Бортник. – Киев : [Золотые ворота], 2012. – 516 с. : табл. – Библиогр. в подстроч. прим. – (Серия "Права человека"). – ISBN 978-966-2246-18-6
291995
   Второй пленум Всесоюзного совета научно-технических обществ.. – Москва, 1961. – 160с.
291996
   Второй Пленум Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов.. – Москва, 1964. – 212с.
291997
   Второй пленум ВЦСПС 19-22 августа 1949 года.. – Москва, 1949. – 28с.
291998
   Второй пленум Комитета по химизации народного хозяйства СССР при СНК СССР 28 мая - 2 июня 1930 года.. – Ленинград, 1932. – 384, 54с.
291999
   Второй праздник песни Советской Латвии.. – Рига, 1950. – 112с.
292000
  Марьина В.В. Второй президент Чехословакии Эдвард Бенеш: политик и человек 1884-1948 / В.В. Марьина ; Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения. – Москва : Индрик, 2013. – 486, [2] с. – Резюме англ. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-91674-243-5
<< На початок(–10)291292293294295296297298299300(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,