Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)291292293294295296297298299300(+10)В кінець >>
291001
  Радзіховський Л. "Виявилось, що Україна - держава, громадяни якої готові за неї вмирати" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 30 (233). – С. 24-26


  Путін загнав себе в глухий кут і не знає, як здати назад - вважає публіцист Леонід Радзіховський.
291002
  Пришляк В. "Вів свою лінію українську": гетьман Данило Апостол в оцінці Михайла Грушевського // Михайло Грушевський : студії та джерела / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [редкол.: Г. Бурлака та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 2019. – Кн. 1. – С. 101-114. – ISBN 978-966-02-8731-0
291003
  Іздрик Ю. "Від "Четверга" до "щодня" : інтерв"ю / бесіду вела К. Паньо // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 29 грудня (№ 50). – С. 12


  Кажуть, не кожного дня зустрінеш живого класика. Не вірте. Принаймні одного з живих класиків українського постмодерну можна зустріти майже кожного дня. І саме в тому вигляді, в якому має існувати майже ідеальний, в уявленнях доби Романтизму, поет — у ...
291004
  Полякова М. "Від бобра до фазана. Їжа західноєвропейського Середньовіччя" // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2024. – Січень - Лютий (число 1/2). – С. 24


  Книжка української дослідниці Стефанії Демчук про смаки та гастрономію епохи європейського Середньовіччя. Завдяки їй можна дізнатись, які приголомшливі дива кулінарії пішли у небуття, а які приносять нам насолоду й сьогодні.
291005
  Вовк І. "Від Боговиці до молодиці..." : із джерел слов"янської міфології про український весільний обряд // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 8 (849), серпень. – С. 130-135. – ISSN 0868-4790
291006
  Симчич М. "Від Вишенського до Сковороди": радянські дослідження української філософії XVI-XVIII ст. // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 1 : Антична філософія: тут і тепер?. – С. 71-80. – ISSN 0235-7941
291007
  Клімкін П. "Від відносин Києва та Берліна залежить майбутнє європейського проекту" : Інтерв"ю / Павло Клімкін ; [інтерв"ю взяв] Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 26 вересня (№ 172)


  Посол України в Німеччині Павло Клімкін вважає, що у Європі не було й немає політичної волі оприлюднити своє бачення європейського майбутнього України.
291008
  Мозговий Л. "Від демократичного федералізму до децентралізованої єдності націй" / Л. Мозговий, М. Худякова // Перші Міжнародні драгоманівські читання : [30 верес. – 2 жовт. 2003 р.] : матеріали : [до 170-річного ювілею] / Драгомановські читання. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2003. – Вип. 2 : / [уклад.: Г.І. Волинка та ін.]. – С. 170-175. – (Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова)
291009
  Зятьєв С. "Від дитячих криків ставало моторошно..." // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 29 вересня (№ 38). – С. 20


  75-ті роковини початку масових розстрілів. влаштованих нацистами в урочище Бабин Яр.
291010
  Стецик М.С. "Від душі поета - у душу слухача" (поетичний звукопис Ліни Костенко) / М.С. Стецик, Г.Й. Ковач // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 180-187. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 15). – ISSN 2312-6353
291011
  Якубовська М.С. "Від культури мислення до культури духовного переживання": дискурс літературного тексту у системі гуманітарної безпеки сучасності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 148-153. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
291012
  Борзенко О. "Від літературщини до літератури" (С. Єфремов про Григорія Квітку) // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 150-153. – ISBN 966-693-015-3
291013
  Сонях В. "Від любові" // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 5 (13). – С. 88-93


  Оповідання, що розкриває соціально-психологічні проблеми сучасної молоді.
291014
  Радзієвська В. "Від нас вимагали каяття, а ми ніяк не могли зрозуміти, чому маємо бути б...дями" // Газета по-українськи. – Київ, 2015. – 4 грудня (№ 97). – С. 20


  До 150-річчя від смерті Тараса Шевченка 1964-го Алла Горська разом із Людмилою Семикіною та Галиною Севрук створила в КДУ ім. Т.Г. Шевченка вітраж "Шевченко. Мати". Висновок комісії: "Витраж - идейно порочное произведение. Шевченко за решеткой...." ...
291015
  Кушнір В. "Від нас самих буде залежати, чи зуміємо ми вже нарешті як держава народитись" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 12-13 червня (№ 108/109). – С. 12


  Думки В"ячеслава Липинського в контексті сьогодення.
291016
  Дзюба С. "Від ненависті - до любові..." // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 3/4 (929/930), березень-квітень. – С. 268-271. – ISSN 08-68-4790-03-04


  Новели.
291017
  Харитонова Р. "Від ненависті до любові" // Буковинський журнал : громадсько-політичний, літературно-мистецький і науково-освітній всеукраїнський часопис / Чернівец.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Обл. орг. Т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка ; Обл. від-ня Укр. фонду культури ; голов. ред. М. Лазарук. – Чернівці, 2022. – Ч. 3/4 (125-126). – С. 116-126. – ISBN 966-7109-34-8


  Проза.
291018
  Шептицька Т. "Від полуднево-російського племені до свідомої нації!" (до 120-річчя від дня народження Дмитра Донцова) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 208-210. – ISBN 966-530-115-2
291019
   "Від початку до кінця": оптимізація законодавчого процесу та моніторинг реалізації прийнятих законів / [О.Л. Копиленко (керівник), Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш та ін.] ; Ін-т законодавства Верх. Ради України ; [переклад: І.В. Ворошилова та ін.]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – 148, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97599-9-3
291020
  Кнігніцька Т.В. "Від практики до теорії" або як зацікавити студентів математикою // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 199-204. – ISSN 2413-1571


  Розуміння студентами практичного застосування набутих знань – основна проблема методики викладання математики. Статтю присвячено висвітленню природного підходу, що описує процес навчання від постановки задачі, конкретного прикладу з життя, до освоєння ...
291021
  Мішалова О.В. "Від предмета до методу": передумови становлення сучасної філософії історії у герменевтичних філософських концепціях XIX - першої пол. XX ст. // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 36-40
291022
  Перепелиця Г. "Від Росії можна очікувати продовження бойових дій на Донбасі" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 30 жовтня (№ 203). – С. 3


  Про чергову гуманітарну допомогу Росії населенню Донбасу.
291023
  Дроздовський Д. "Від Світла Твого не стає пітьми..." // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Б. Акунін, М. Гош, П. Естергазі, [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/12 (1113/1116). – С. 254-258. – ISSN 0320-8370


  Поезія Фетхуллах Гюлена.
291024
  Матушек О. "Від свободи творчості до свободи сприйняття" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (684), грудень. – С. 108-109. – ISSN 0236-1477


  "12-13 жовтня 2017 р. в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразина проходила міжнародна наукова конференція "Свобода в українській літературі: від свободи творчості до свободи сприйняття",<...>, у який узяли участь Інститут ...
291025
  Гладишев В. "Від себе не втечеш" : Нотатки до вивчення казки Івана Франка "Фарбований Лис" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 4 (103). – С. 38-45
291026
  Яворська О. "Від серця - до зорі" : поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 7 (909), липень. – С. 80-87. – ISSN 08-68-4790-1
291027
  Заславський О. "Від спраги помираю над струмком". Як безглузді чиновницькі заборони добивають науку в Україні навіть за наявності грошей // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 11-17 травня (№ 17). – С. 1, 12


  "Ці нотатки присвячено одному, але принципово важливому питанню, що стосується фінансування науки в університетах. Ідеться про те, що: 1) нині, незважаючи на всі проблеми з фінансуванням науки, є реальна можливість поліпшити ситуацію (і насамперед ...
291028
  Лук"янчук Г. "Від Сяну до Дону...і далі!" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 11-23 лютого (№ 7/8)


  100-річчя Всеукраїнського національного пробудження і державотворення.
291029
  Капраль І.І. "Від твору до літератури, від літератури до твору": редакторське опрацювання художнього твору / І.І. Капраль, М.М. Кулинич, О.П. Михайлович // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; редкол.: Дурняк Б.В., Маїк В.З., Угрин Я.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (80). – С. 137-148. – ISSN 0554-4866
291030
  Лагіос І. [Від Алексія та Марії / Іліас Лагіос. – Афіни : Естія, 1990. – 28 с. – Видання новогрецькою мовою
291031
  Губерський Л. [Від колективу Київського національного університету імені Тараса Шевченка прийміть найщиріші вітання...] // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 10 (121). – С. 1


  З нагоди ювілею науково-популярного журналу для юнацтва "Країна знань".
291032
  Волков С. Вищі навчальні заклади мистецтва і культури - основа сталості культурно-освітнього розвитку // Інституалізовані соціокультурні системи : регіональна специфіка та динаміка : монографія / С.М. Волков. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – С. 189-201. – ISBN 978-966-2241-15-0
291033
   Вищі навчальні заклади України. – Київ
1. – 1995. – 318с.
291034
   Вищі навчальні заклади України. – Київ
2. – 1995. – 320с.
291035
  Шулик Т.В. Вищі навчальні заклади України як осередки профілактики адиктивної поведінки студентської молоді (1956-1991 рр.) // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 346-355. – ISBN 978-966-7359-77-5
291036
  Осипова Ю. Вищі навчальні заклади України як суб"єкти права інтелектуальної власності (на прикладі засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг та об"єктів суміжних прав) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С. 9-21
291037
  Осипова Ю. Вищі навчальні заклади України як суб"єкти права інтелектуальної власності (на прикладі об"єктів авторського, патентного права та нетрадиційних об"єктів права інтелектуальної власності) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 4 (66). – С. 17-24


  На сайті Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка можна знайти аудіо-та відеолекції; фонограми різноманітних засідань, що відбуваються у ВНЗ, відео культурно-виховних заходів, які пройшли в університеті тощо.
291038
   Вищі навчальні заклади Української РСР. – Київ, 1946. – 220с.
291039
  Давидова Н. Вищі навчальні заклади як суб"єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку (досвід України та США) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 8 (236). – С. 8-12
291040
  Ткаченко О. Вищі навчальні заклади як суб’єкти на ринку освітніх послуг // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С. 164-173. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 49). – ISSN 2410-5333
291041
  Галаган Л. Вищі органи державної влади в Україні (1991-2012): формування та взаємодія : монографія / Людмила Галаган ; [наук. ред. Т.Ю. Гранчак] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 174, [1] с. – Бібліогр. : с. 155-174. – ISBN 978-966-02-6871-5
291042
  Шаповал В. Вищі органи сучасної держави : Порівняльний аналіз / В. Шаповал. – Київ : Програма Л, 1995. – 136с. – ISBN 5-7707-8332-Х
291043
  Притика Д. Вищі спеціалізовані суди як конституційна гарантія демократизації судової влади // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 1. – С. 10-14.
291044
  Городовенко В.В. Вищі спеціалізовані суди: прогалини правового забезпечення // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 46-49. – ISBN 978-966-937-189-8
291045
  Глущенко С. Вищі спеціалізовані суди: сучасний стан забезпечення касаційного оскарження // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 109-113
291046
  Демічева І.О. Вищі спорові рослини : Розробка теми / І.О. Демічева. – Харків : Основа, 2004. – 128с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип.6(18)). – ISBN 966-333-015-5
291047
  Ханнанова О. Вищі спорові рослини регіонального ландшафтного парку "ГАДЯЦЬКИЙ": видовий склад, еколого-ценотичні особливості та стан збереження / О. Ханнанова, Н. Смоляр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 78-83. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (18)). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено інформацію щодо поширення, екологічних умов місцезростань та стану збереженості вищих спорових судинних рослин на території регіонального ландшафтного парку "Гадяцький" (Полтавська область). Проведено аналіз екологічних характеристик видів ...
291048
  Безсмертна О. Вищі спорові рослини у гербарії Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна (KWHU) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-8. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено ревізію колекції вищих спорових рослин у фондах гербарію Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна ННЦ "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (KWHU). Проаналізовано видовий склад та систематичну ...
291049
  Михайловський В. Вищі урядники руських воєводств Польського королівства у 1506-1572 рр. Відкрита / закрита група 1 // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 80-93
291050
   Вищі учбові заклади Української РСР. – Київ, 1947. – 200с.
291051
  Машина Н.І. Вищі фінансові обчислення : Навчальний посібник / Н.І. Машина; Мін-во освіти і науки України; Донецький економіко-гуманіт. ін-тут. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 238с. – ISBN 066-8253-61-2
291052
  Ніколаєнко С. Вищій школі - державну турботу // Дзеркало тижня : Дзеркало тижня, 2005. – 29 січ.- 4лют.
291053
  Щербак Ю. Вищість української культури над російською // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – 22 липня (№ 14)
291054
  Паасилінна А. Виючий мірошник = Ulvova myllari : Роман / З фінськ. перекл. Ю.Зуб/ Арто Паасилінна. – Львів : Кальварія, 2004. – 160 с. – ISBN 966-663-132-6
291055
  Сосновский И.Л. Вия Артмане / И.Л. Сосновский. – М., 1969. – 94с.
291056
   Вия Артмане / Сосновский И.Л. ; ред. Э.П. Болгарина ; Союз кинематографистов СССР ; Всес. бюро пропаганды киноискуства. – Москва : [б. и.], 1986. – 65 с. : ил.
291057
  Левицький В.А. Вияв актанта в офіційно-діловому спілкуванні // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 91-93
291058
  Ковальов В. Вияв духовних, матеріальних і суспільних засад перетворення соціально-трудових відносин // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 51-57 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-6912
291059
  Лопатюк Ю.О. Вияв експресіоністичного світогляду в новелах збірки "Земля" Василя Стефаника // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 308-312
291060
  Куценко Т. Вияв емоційного ефекту Струпа у студентів при реагуванні на слова із семантичного поля "алкоголь" / Т. Куценко, М. Вістизенко, Д. Насєдкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 51-55. – (Біологія ; вип. 4 (87)). – ISSN 1728-3817


  На практиці психологам, соціальним працівникам, криміналістам, рекламодавцям тощо доводиться стикатись із не- обхідністю виявлення у певної особи прихованої, неусвідомлюваної або й завідомо неправдивої інформації. Допомогти в цьому може емоційний тест ...
291061
  Островська М. Вияв етнокультурних особливостей британців у фразеологічній системі англійської // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах"
291062
  Островська М. Вияв етнокультурних особливостей британців у фразеологічній системі англійської мови // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 101-106
291063
  Бондаренко Г. Вияв загальнолюдських моральних цінностей у творчості О. Довженка // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 17 : Літературознавство. – С. 36-42. – ISSN 1728-9572
291064
  Левчук І. Вияв індивідуально-авторської специфіки у структурно-семантичній організації сучасних мовознавчих рецензій // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 218-221. – ISSN 0320-3077
291065
  Семак О. Вияв національної ідентичності у діалогічному мовленні персонажів у драматичних творах діаспори першої половини ХХ ст. : (на матеріалах творів Петра Ківшенка, Миколи Струтинського, Людмили Коваленко) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 273-283. – ISBN 966-7773-70-1
291066
  Михайліна Т.М. Вияв ніцшеанської філософії в повісті О.Кобилянської "Людина" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 22/23. – С. 21-24
291067
  Кіндрачук Н.М. Вияв нонконформізму у середовищі української творчої інтелігенції 60-х - 70-х рр. 20-го ст. // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 126-133. – ISSN 2312-1165


  "У статті досліджено передумови формування та основні причини виникнення нонконформізму в середовищі української творчої інтелігенції 60-х – 70-х рр. ХХ ст., яка активно проявляла неприйнят-тя тогочасного усталеного соціального порядку, радянських ...
291068
  Барабанова О.А. Вияв релігійної екзистенції в умовах літератури соціалістичного реалізму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 272-276. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
291069
  Ларіонов П. Вияв синівської любові і вдячності // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 26 червня (№ 121). – С. 6


  Вийшла друком нова повість Олександра Бакуменка "Захисник Чернечої гори", присвячена подіям Другої світової війни.
291070
  Гнатюк Л. Вияв чинника "збереження обличчя" у міжкультурному ракурсі (на матеріалі української, англійської, польської мов) // Восточноукраинский лингвистический сборник / М-во образования и науки Украины, Донецкий нац. ун-т. – Винница, 2015. – Вып. 16. – С. 109-123. – ISSN 2077-1932
291071
  Мерінов В. Вияви граматичної синоніміїв іменниках-неістотах у романі О.Кобилянської "Апостол черні" // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 129-137. – ISBN 966-7773-70-1
291072
  Работкіна С. Вияви двовір"я в християнських культах і обрядах Києворуської доби // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 379-387. – ISBN 966-7379-92-11
291073
  Макович Х. Вияви діалектного консонантизму в текстах Учительних євангелій XVI–XVII ст. / Христина Макович // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 111-122. – (Серія філологічна ; вип. 63). – ISSN 2078-5119
291074
  Салій О.Р. Вияви еросу в гуцульських текстах Ольги Кобилянської і Гната Хоткевича // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 272-284. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
291075
  Клименко Н. Вияви категорії демінутивності в науковому стилі // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (62). – С. 3-13. – ISSN 1682-3540
291076
  Свирида Р. Вияви культу предків у традиційному будівництві та будівельній обрядовості // Україна на межі тисячоліть: етнос, нація, культура : доп. та повідомлення / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України ; Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: В. Горленко та ін. ; ред.: Н. Мельник та ін.]. – Київ : Видавництво Асоціації етнологів, 2000. – Кн. 1-2. – С. 375-382. – ISBN 966-02-2032-4
291077
  Радчук О.В. Вияви принципів економії та надмірності в словотвірних моделях (на матеріалі дериватів із семою "відсутність") // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 56. – С. 124-140. – ISSN 2312-0665


  Підгрунтям для розвідки стала започаткована професором Г.Ф. Калашніковою наукова думка про кореляцію принципів економії та надмірності із синтаксичною моделлю. У статті запропоновано семантико-дериваційну типологію на базі вивчення словотвірних моделей ...
291078
  Петрушка А.І. Вияви трансформації наукового контенту // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 2. – С. 96-105. – ISSN 2409-9805


  Метою роботи є визначення чинників трансформації наукового контенту журналу "National Geographic Magazine" (NGM). Методологія дослідження полягає у використанні загальнонаукових методів і спеціальних методик: аналізу, синтезу, логічного і ...
291079
  Коваль О. Виявитель волі і характеру // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 106-108


  Г.Г. Ващенко.
291080
   Виявити потреби і впоратися з викликами / підготував Дмитро Шулікін // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Серпень (№ 29/30). – С. 6


  Скільки науковців були змушені залишити домівки і чи все райдужно у вчених, які знайшли прихисток за кордоном? Днями проєкту UAScience.Reload ("Українська наука: перезавантаження") виповнилось 100 днів. З цієї нагоди його ініціатори поділились з ...
291081
  Зарудня Ірина Виявити риси міфотворчості в романі "Пан" К. Гамсуна означає збагнути його суть : два уроки-діалоги за цим романом // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 51-56. – Бібліогр. в кінці ст.


  Кнут Гамсун посідає одне з чільних місць у світовій літературі і є засновником психологічної лінії в норвезькі літературі. Його кращі твори "Пан", "Вікторія", "Містерії" стали гімном красі, справжньому почуттю, коханню. Тож цілком справедливо можна ...
291082
  Семчук Л. Виявлені зміни у геномах мутантів фага 8573sm, здатних розмножуватись на резистентних клонах хазяїна Pseudomonas fluorescens / Л. Семчук, С. Ромашев, А. Бурхан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 20-22. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Аналізували взаємовплив фага 8573sm та хазяїна Pseudomonas fluorescens. До резистентних мутантів бактерії, що вижили після інфікування фагом, виявили h-мутанти останнього. Вони мали строгу специфічність до окремих клонів бактерій. Проводили порівняння ...
291083
  Москаленко С.О. Виявлення "повзучої" неоднорідності в рядах метеорологічних величин (на прикладі даних спостережень ОГМС Київ) / С.О. Москаленко, О В. Манукало, Т.Г. Митник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 3 (46). – C. 11-23. – ISSN 2306-5680
291084
  Федько О. Виявлення авторської свідомості у віршованому романі Л. Горлача "Мамай" // Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, А. Мартинець, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 7. – C. 190-197. – ISSN 2313-5921
291085
   Виявлення аномальної поведінки користувача системи контекстної реклами / О.Р. Чертов, Д.Г. Павлов, В.В. Мальчиков, М.В. Александрова // Штучний інтелект : науково-теоретичний журнал / НАНУ Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 476-483. – ISSN 1561-5359


  У статті розглядається ринок інтернет-реклами, зокрема контекстної, формалізується взаємодія об"єктів та суб"єктів процесу проведення рекламної кампанії в мережі. В результаті аналізу взаємозв"язків будуються моделі поведінки можливих зловмисників в ...
291086
   Виявлення атак в корпоративній мережі за допомогою правил нечіткої логіки / С.В. Толюпа, Р.С. Одарченко, І.І. Пархоменко, С.Ю. Даков // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. В.В. Козловський, ; редкол.: В.В. Бараннік, А.Я. Білецький, С.В. Бойченко, [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (48). – С. 470-477. – ISSN 2075-0781
291087
  Кулько А.А. Виявлення атак за допомогою методу опорних векторів / А.А. Кулько, С.В. Толюпа // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 105-108
291088
  Головач В. Виявлення аудитором шахрайства та інших викривлень фінансової звітності методами економіко-правового аналізу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 5. – С. 28-40
291089
  Соболєв А.М. Виявлення в глобальній мережі Інтернет інформаційних джерел, які розповсюджують недостовірну інформацію // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 21, № 3. – С. 56-68. – ISSN 1560-9189
291090
  Катаєв О. Виявлення внутрішніх резервів економії матеріальних і паливно-енергетичних ресурсів великих технологічних комплексів / О. Катаєв, А. Меліхов, О. Бородецька // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С. 46-49. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
291091
  Коваленко О.Г. Виявлення глікокон"югатів, специфічних до конканаваліну А, в апопласті листя тютюну, здорового та ураженого вірусом бронзовості томатів / О.Г. Коваленко, В.В. Шепелевич, Т.А. Телегеєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 20-21. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Досліджено кількісні та якісні зміни вмісту білків і вуглеводів в апопласті здорового й ураженого вірусом бронзовості томатів (ВВІ) листя тютюну. У дослідних рослинах на шосту добу в міжклітинній рідині спостерігалися зростання як білків, так і ...
291092
   Виявлення дефектних структур поверхні сенсором хвильового фронту Шека-Хартмана / М.М. Котов, В.Н. Курашов, Д.В. Поданчук, Т.В. Родіонова, В.М. Соловйов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 341-348. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі показана можливість визначення дефектів відбиваючої світло поверхні за допомогою сенсора хвильового фронту Шека-Хартманна. Для досягнення субмікронної просторової роздільної здатності сенсора пропонується класифікація мікро-областей поверхні ...
291093
  Дорофєєва Г.А. Виявлення діагностичних молекулярно-біологічних маркерів геному та мікробіома розвитку неспецифічного виразкового коліту у пацієнтів похилого віку : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.03.04 / Дорофєєва Ганна Андріївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
291094
   Виявлення електронних властивостей нанокомпозитів Si:SiO[нижній індекс X](Si[нижній індекс Z]O[нижній індексY]Al) у наноструктурах Pt вістря /Si нанокомпозит /n(p)-Si підкладинка / П.В. Золотаренко, А.І. Бенілов, Ю.В. Бойко, Г.Д. Попова, О.Д. Горчинський, Є.В. Бузанева // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 261-270. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  За допомогою тунельного скануючого мікроскопу досліджено зображення поверхні нанокомпозитів Si:SiO[нижній індекс X](Si[нижній індекс Z]O[нижній індексY]Al), зформованих з поруватого кремнію на n(p)-Si підкладинках, а також провідність наноструктур Pt ...
291095
   Виявлення загроз і ризиків в умовах ведення бойових дій за допомогою геопросторового та часового аналізу / П.А. Савков, І.В. Пампуха, М.М. Циба, Р.Ю. Акімов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2019. – Вип. № 65


  статті запропоновано шляхи виявлення загроз і ризиків під час ведення бойових дій за рахунок комплексного застосуваннягеопросторового та часового аналізу подій. Визначено найбільш важливі критерії подій, за якими проводиться аналіз, для ...
291096
  Беген Є.І. Виявлення закономірностей вчинення корупційних діянь в економіці України на підставі методів "data mining" / Є.І. Беген, І.П. Твердохліб // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 192-200. – ISSN 1993-6788
291097
  Садівничий В.О. Виявлення закономірностей процесу навчання на основі аналізу кращих зразків публіцистики (на прикладі памфлетів Миколи Хвильового та Івана Багряного) / В.О. Садівничий, В.В. Киба // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 89-93


  Глибоко зрозуміти суть і особливість публіцистики, осягнути її значення для суспільства, студент може лише в процесі вивчення доробку визначних публіцистів. Беручи для цього конфлікт, як безпосереднє, адекватне відображення суперечностей соціальної ...
291098
  Ламонова Наталія Сергіївна Виявлення змінення властивостей стохастичних послідовностей за допомогою штучних нейронних мереж : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.03 / Ламонова Н.С.; Харк. держ. тех. ун-тет радіоелектр. – Харків, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
291099
  Іванов С.М. Виявлення змінювання векторного поля за часовим рядом / С.М. Іванов, В.О. Яценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 67-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
291100
  Олексенко В.М. Виявлення і реалізація потенціалу студента при вивченні вищої математики // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інжинерно-педагогічна акад. – Харків, 2012. – № 2. – С. 49-55. – ISSN 2078-7782
291101
  Михайлишин О.Р. Виявлення й усунення слідчих помилок при попередньому розгляді кримінальної справи // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 224-231. – (Право. Економіка. Управління)
291102
  Опірський І.Р. Виявлення кібератак в інформаційних мережах / І.Р. Опірський, Ю.М. Ткач, В.О. Хорошко // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. А.А. Кобозєва ; редкол.: І.І. Бобок, Д. Джухар, А.А. Кобозєва [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 10, № 3/4. – С. 177-189. – ISSN 2223-5744
291103
  Кузнєцов О. Виявлення ключових понять з тексту за допомогою контент-аналізу // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 52-60. – ISSN 2224-9516
291104
   Виявлення комплексу проблем державного управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції України / В. Бакуменко, Д. Безсоненко, С. Криворучко, О. Шевченко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 128-141. – бібліогр. на 26 пунктів
291105
  Гріпцов В.І. Виявлення контекстуальних пресупозицій прямої мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 125-130. – ISBN 978-966-581-885-4
291106
  Стригун Д.Ю. Виявлення контрабандних вкладень наркотичних засобів і психотропних речовин в контейнерах і вантажах, які в них переміщуються // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 1. – С. 32-34
291107
  Мороз О.І. Виявлення контурів у цифрових зображеннях із використанням нечіткої логіки // Компьютерная математика : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова. – Киев, 2016. – Вып. 2. – С. 80-86
291108
  Артеменко А. Виявлення конфлікту інтересів як механізм запобігання вчиненню корупційних правопорушень // Юридична газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 34). – С. 20-21
291109
  Котляр О.Ю. Виявлення критеріїв сучасного положення південно-західної межі Східно-Європейської платформи за даними дистанційного зондування Землі / О.Ю. Котляр, В.Г. Верховцев // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 58-63 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
291110
  Лисенко М.В. Виявлення можливих напрямків удосконалення методики розрахунку індексу людського розвитку / М.В. Лисенко, О.С. Снітко, В.В. Брук // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 5 (151). – С. 45-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
291111
  Лєвтєров О.А. Виявлення надзвичайної ситуації техногенного характеру за акустичним випромінюванням осередку небезпеки // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 5 (151). – С. 100-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
291112
  Соколов О.М. Виявлення найбільш ефективного методу навчання в дистанційному курсі лабораторних робіт для майбутніх фізиків-експериментаторів // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 66-67. – ISBN 978-966-285-400-8
291113
  Мариньчак С.Ю. Виявлення найбільш інформативних ознак двофонемних та чотирифонемних складів у текстах художньої прози, поезії, науковій та суспільно-політичній літературі (на матеріалі американської англійської мови) / С.Ю. Мариньчак, О.А. Романова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 91, ч. 1. – С. 97-101


  The article deals with the phonemic structure of English syllable and its functioning in the texts of three styles: fiction (prose and poetry), scientific prose and periodicals. Isomorphic and distinctive features in two-phonemic and four-phonemic ...
291114
  Казанцев А. Виявлення негравітаційного ефекту за великими масивами даних альбедо та розмірів астероїдів / А. Казанцев, Л. Казанцева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 45-49. – (Астрономія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  На основі бази WISE, що містить альбедо й розміри понад 100000 астероїдів, проведено коректний відбір сімейств астероїдів. Виявлено статистично значиме зменшення середнього значення альбедо при збільшенні великої півосі орбіт в середині сімейств, що ...
291115
  Юрченко Марина Євгеніївна Виявлення неоднорідності пружних властивостей тонкостінних елементів по зміні резонансних частот повздовжніх та згинних власних коливань (метод низькочастотної томографії) : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.02.04 / Юрченко М.Є.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
291116
  Орлова Т.В. Виявлення нетрадиційної теорії розвитку у модернізаційних процесах сучасного В"єтнаму // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 62-64. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
291117
   Виявлення об"єктів ПЗФ що не мають площі // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 25/26 (65/66) : Льодовиковий період у заповідній справі: 2014-2015 рр. – С. 58-59. – Бібліогр.: 23 назв.
291118
  Сингаєвська М.А. Виявлення ознак впливовості конструктивізму в сучасній архітектурі м. Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 199-202 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
291119
  Дудка А. Виявлення ознак вчинення злочину особами з фізичними або психічними вадами під час огляду місця події (злочину) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 94-97.
291120
  Писарчук І. Виявлення ознак нецільового використання бюджетних коштів вчинених службовими особами // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 529-536. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
291121
  Давиденко В. Виявлення ознак хабарництва та особливості початкового етапу розслідування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 106-111
291122
   Виявлення осередків опустелювання в Україні на основі розрахунків водних індексів за даними дистанційного зондування Землі / О.А. Апостолов, Л.О. Єлістратова, І.Ф. Романчук, В.М. Чехній // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 1 (109). – С. 16-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1561-4980
291123
   Виявлення основних проблем розвитку освіти та науки в Україні в умовах глобальної нестабільності / В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк, В.А. Зінченко, М.В. Криванич // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 131-143. – ISSN 2222-4459
291124
  Рева О. Виявлення основної домінанти в мотивації студентів на множині рівнів навчальних досягнень / О. Рева, І. Добрянський, Д. Марченко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 47-52. – ISSN 2078-1016
291125
  Максимова Н.Ю. Виявлення особистісної схильності підлітків до вживання психотропних речовин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 72-76. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Створено систему психологічної діагностики наявності особистої схильності до наркоманії у неповнолітніх та ступеня її сформованості. Така діагностика дає змогу своєчасно виявити підлітків, що потребують особливої уваги. Надалі з ними необхідно ...
291126
  Люта О. Виявлення особливих характеристик видань завдяки електронному каталогу бібліотечної програми "УФД/Бібліотека" // Нова модель інформаційного образу бібліотеки: зміна традиційного сприйняття її призначення та функцій : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 21 жовт. 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. бібліотека ; [редкол.: М.М. Медведь та ін.]. – Ужгород : Видавницво Олександри Гаркуші, 2021. – С. 93-99. – ISBN 978-617-531-243-8
291127
  Кіндратець О.М. Виявлення особливостей менталітету народу в умовах загрози його безпеці // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 268-270. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
291128
  Семчук Л.І. Виявлення особливостей н-мутантів, штучно отриманих від фагів P. syringae pv. atrofaciens, які циркулюють у рослинних екосистемах / Л.І. Семчук, О.М. Андрійчук, С.А. Ромашев // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал; спеціальний випуск / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2008. – червень. – С. 211-213.
291129
  Руденко М.С. Виявлення особливостей перекладу термінології та укладання тематичного словника як результат проектной методики навчання перекладу // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Украины ; Харк. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 21. – С. 152-159. – ISSN 2073-4379
291130
  Михалевич І.Л. Виявлення пасток неструктурного та комбінованого типів в мережах північного борту ДДЗ за допомогою сейсморозвідувальних методів : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Михалевич Ігор Любомирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 161 арк. – Бібліогр.: арк. 151-161
291131
  Михалевич І.Л. Виявлення пасток неструктурного та комбінованого типів в мережах північного борту ДДЗ за допомогою сейсморозвідувальних методів : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Михалевич Ігор Любомирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
291132
  Заболоцький А. Виявлення педагогічних умов і критеріїв розвитку пізнавальної діяльності студентів дистанційної форми навчання // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 6 (137), червень
291133
  Смаль В.А. Виявлення первинних порушень в структурі біоритмів студентів шляхом використання електронних діагностик на базі LMS Moodle / В.А. Смаль, Г.М. Тимченко // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 36-37. – ISBN 978-966-285-400-8
291134
   Виявлення плагіату // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 30 січня (№ 3). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  "...Перший етап роботи Національного репозитарію академічних текстів розпочнеться до кінця року і сприятиме виявленню академічного плагіату. Про це йшлося під час обговорення проекту Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року - ...
291135
  Хроль В.В. Виявлення пластів-колекторів за геолого-технологічними дослідженнями в малопотужних пісковиках на прикладі південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 81-83 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
291136
   Виявлення потреб у спорудах фітотехнологій для очищення господарсько-побутових стічних вод у сільській місцевості України / Ф.В. Стольберг, Ю.І. Вергелес, Я.О. Герасименко, К.М. Задорожний // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 167-171 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
291137
  Самчук І.М. Виявлення похованих антиклінальних структур за допомогою карт азимутів падіння порід // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 13-19 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1684-2189
291138
  Сосницький Ю. Виявлення принципів організації об"єктів реклами в предметно-просторовому середовищі міст // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1578-1583. – ISSN 1028-5091


  "Розглянуті сучасні тенденції та виявлені основні напрями в організації рекламних дизайн-об’єктів у світі, окреслені проблеми організації рекламного простору у м. Харкові, акцентована увага на необхідності впровадження новітніх екологічних технологій. ...
291139
   Виявлення природних популяцій фагів фітопатогенних бактерій Xanthomonas beticoia, Pseudomonas syringae pv. Iachrymans, Pseudomonas syrin-gae pv. tabaci в агроценозах України / А.Л. Бойко, Л.І. Семчук, С.А. Ромашев, Л.А. Коломійцева, О.М. Андрійчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 61-62. – (Біологія ; Вип. 31)


  Виявлено фагові популяції бактерій Xanthomonas beticoia, Pseudomonas syringae pv. Iachrymans, Pseudomonas syrin-gae pv. tabaci у деяких екологічних регіонах України. Із загального пулу виділених вірусів основну питому вагу становили вірулентні фаги ...
291140
  Жураковський Б.М. Виявлення прихованих періодичностей в моделях регресії з локально перетвореним гаусівським стаціонарним шумом : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Жураковський Богдан Михайлович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 146 арк. – Бібліогр.: арк. 133-146
291141
  Жураковський Б.М. Виявлення прихованих періодичностей в моделях регресії з локально перетвореним гаусівським стаціонарним шумом : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Жураковський Богдан Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
291142
  Затула В.І. Виявлення прихованих періодичностей сезонних коливань метеорологічних величин на території Волинського Полісся // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 101-105. – ISSN 0868-6939
291143
  Затула В.І. Виявлення прихованих періодичностей сезонних коливань метеорологічних величин на території Житомирського Полісся / В.І. Затула, Н.І. Затула // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 1 (44). – С. 114-120. – ISSN 2306-5680
291144
  Неймаш Т.В. Виявлення психологічних особливостей персонажів та автора шляхом аналізу тексту (на прикладі поеми Т. Шевченка "Відьма") // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 63-89


  У статті подано психолінгвістичний аналіз поеми Шевченка "Відьма". In a paper the psychological analysis of the Shevchenko"s a poem "Witch" is introduced.
291145
  Євграфов Д.В. Виявлення радіозакладних пристроїв у приміщеннях установ : наук.-практ. посібник з прикладами і завданнями / [Євграфов Д.В., Яковенко О.В., Смерницький Д.В.] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ : Людмила, 2021. – 97, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 97. – ISBN 978-617-8071-98-1
291146
  Ломоносов А.В. Виявлення резервів зменшення чисельності штатних посад науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів / А.В. Ломоносов, О.Е. Ломоносова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 114-122. – ISSN 1993-6788
291147
  Шинкаренко О.В. Виявлення самодостатності особистості через її мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 259-264. – Бібліогр.: Літ.: 164; 5 поз. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-8188-08-X
291148
  Лазаренко М.А. Виявлення сейсмічного сигналу з допомогою контрольованої нейронної мережі / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко, Н.М. Остапчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 47-52. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Прямопоточна, багатошарова, контрольована мережа штучних нейронів пропонується для використання в якості класифікатора для розділяння сейсмічного потоку в автоматичному режимі на два класи: шум та нешум. Демонструється практичне застосування алгоритму ...
291149
  Ситняк Р. Виявлення семантичних універсалій у мовознавстві другої половини XIX – початку XXI ст. // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 74-80. – ISSN 2411-6548
291150
  Литюга О.П. Виявлення сигналів від космічних телевізійних : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.12.17 - Радіотехнічні та телевізійні системи / Литюга О. П. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
291151
  Ващишин Л.В. Виявлення сигналів дефектів при магнітодинамічній діагностиці залізничних рейок шляхом використання вейвлет-перетворень та нейронних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Ващишин Любомир Володимирович ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2018. – 25 с. – Бібліогр.: 36 назв
291152
  Корсак В.І. Виявлення системних та структурних проблем регіональної роздрібної торговельної мережі за допомогою інтегрованого системного аналізу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 279-291 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788


  Розкрито особливості споживчих потреб як основи становлення інноваційної сфери.
291153
  Дзюба О. Виявлення слабких аномалій геофізичних полів на основі методів статистичної фільтрації / О. Дзюба, К. Нікітченко, Ю. Зеленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Мета. Виявлення слабких аномалій та локалізації аномальних об"єктів північно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини на основі методів статистичної фільтрації та кореляційного аналізу. Дослідження факторів соляного тектогенезу геологічного ...
291154
  Власова Т.Р. Виявлення соціально-економічних загроз для економічної безпеки України / Т.Р. Власова, О.Ю. Гордуни // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 10-13. – (Економічні науки ; вип. 3 (51)). – ISBN 966-7577-69-4
291155
  Ходукіна М.П. Виявлення стану зледеніння басейну р. Гізельдон Казбецького масиву на основі використання аерометодів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 45-55 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географії ; Вип. 12)
291156
  Топалова І. Виявлення структурних диспропорцій ресурсного забезпечення підприємницького сектору // Пріоритетні напрямки розвитку наукової думки в XXI столітті : до 25-річчя Одес. ін-ту МАУП : зб. наук. праць за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України, 19 трав. 2023 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т [та ін. ; редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2023. – С. 233-241. – ISBN 978-617-7768-39-4
291157
  Варданян К.Є. Виявлення суїцидальних схильностей особи за її власноручною графікою і малюнками // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 10 (139). – С. 50-53
291158
  Ортіна Г.В. Виявлення та аналіз чинників формування кризових явищ в економіці в умовах глобалізації як передумова розроблення антикризових стратегій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 40-44 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
291159
  Байрак Г.Р. Виявлення та дослідження сучасних екзогенних процесів України засобами ДЗЗ : геоморфологічний базис географічної науки // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 91-95 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0868-6939
291160
  Шевченко С Ю. Виявлення та інтерпретація слабких сигналів в управлінні економічними системами // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 280-284. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
291161
  Шипілова Л. Виявлення та нейтралізація загроз національним інтересам // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 34-37


  Методологічний аспект сучасної політики національної безпеки України.
291162
  Ієвлева В.П. Виявлення та облік пам"яток науки і техніки в Україні // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 106-117.
291163
  Соколенко Л.Ф. Виявлення та оцінка шахрайства у ході аудиту публічного сектору // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (97). – С. 95-103 : Рис., табл. – Бібліогр. : 15 назв. – ISSN 2519-1853
291164
  Баклан І.В. Виявлення та оцінювання слабких сигналів у середовиші машинобудівниго підприємства : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / І.В. Баклан, Ж.В. Поплавська, О.І. Цмоць // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 257-271 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
291165
  Дейнеко С.М. Виявлення та повернення старожитностей як елемент державної політики по відновленню музейного фонду у перші повоєнні роки (1946–1947) (на матеріалах Харківського історико-краєзнавчого музею ім. Г. Сковороди) // Сіверщина в історії України : наукове видання / Нац. заповідник "Глухів" , Ін-т історії України НАН України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка ; редкол.: І.В. Мошик, С.І. Білокінь, Г.В. Боряк [та ін.]. – Ніжин, 2023. – Вип. 16. – С. 184-189. – ISSN 2218-4805
291166
  Сахарова О.Б. Виявлення та реагування на кіберінциденти і кібератаки як заходи запобігання кіберзлочинності / О.Б. Сахарова, І.Л. Близнюк // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2 (60). – С. 220-231. – ISSN 2072-8670
291167
  Чиж М. Виявлення та розслідування злочинів у сфері оподаткування // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 27-31.
291168
  Романенко Р.Р. Виявлення та розслідування підрозділами Національної поліції України розкрадання лісодеревини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Романенко Роман Романович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
291169
  Апалькова В.В. Виявлення та узагальнення основних тенденцій розвитку електронної комерції в країнах ЄС // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/3. – C. 10-15. – (Серія "Менеджмент інновацій" ; вип. 3). – ISSN 9125-0912
291170
  Скриник О.А. Виявлення та усунення кліматологічної неоднорідності у часових рядах кліматологічних показників / О.А. Скриник, Д.О. Бойчук, В.П. Сіденко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (53). – C. 88-100. – ISSN 2306-5680


  Проведено огляд та аналіз літературних джерел (наукових публікацій, інтерне ресурсів), присвячених проблемі виявлення та усунення кліматологічної неоднорідності у часових рядах кліматологічних показників. Показано, що зазначена проблема є особливо ...
291171
  Жихарева Г.Б. Виявлення тенденцій захисту дисертацій у галузі науки "Держане управління" за основними напрямами екологізації // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 118-128. – (Серія "Управління" ; вип. 1)
291172
  Патракеєв Я.І. Виявлення теплових аномалій міст засобами геоінформаційних технологій / Я.І. Патракеєв, І.М. Патракеєв // Регіон - 2019 : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 16-17 жовт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова ) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 156-159. – ISBN 978-966-285-599-9
291173
   Виявлення територій, придатних для оголошення об"єктами природно-заповідного фонду : (інструктив. та метод. матеріали) / [О. Василюк та ін. ; за заг. ред. О. Кравченко] ; М-во екології та природ. ресурсів України, департамент заповід. справи, Міжнар. благодійна орг. "Екологія-Право-Людина" (ЕПЛ) [та ін.]. – Львів ; Київ : Манускрипт, 2015. – 79, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 55-57 та в підрядк. прим.
291174
   Виявлення трансегнів у рослин, що утворилися в результаті схрещувань генетично модифікованого ріпаку з представниками природної флори України родини BRASSICACEAE / Н.М. Пірко, А.В. Тимошенко, Я.В. Пірко, С.П. Ожерєдов, Д.О. Новожилов, О.Є. Краснопьорова // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 89-
291175
   Виявлення у воді мікроорганізмів у життєздатному некультурабельному стані // Прихована загроза в питній воді: життєздатні некультурабельні мікроорганізми / О.С. Болгова, М.М. Саприкіна, В.Р. Муравйов, В.В. Гончарук. – Київ : Академперіодика, 2022. – С. 29-51. – (Наука для всіх). – ISBN 978-966-360-459-6
291176
   Виявлення фагів фітопатогенних бактерій у зябрах риб Чорного моря / Л.І. Семчук, О.А. Степанова, А.Л. Бойко, О.М. Андрійчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 156-158. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено біологічну активність фагів, виділених із зябер риб Чорного моря, до фітопатогенних бактерій. Показано здатність використаних індикаторних культур деякий час підтримувати репродукцію фагів із поступовою інактивацією їх біологічної активності.
291177
  Василинчук В.І. Виявлення фактів торгівлі людьми підрозділами боротьби зі злочинами, пов"язаними з торгівлею людьми, Національної поліції // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 211-225. – ISSN 2410-3594
291178
  Фесенко А. Виявлення фінансових шахрайств засобами машинного навчання / А. Фесенко, Г. Папірна, М. Бауиржан // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 21, № 2. – С. 104-111. – ISSN 2221-5212
291179
  Орещенко А. Виявлення функцій муніципальних географічних інформаційних систем шляхом аналізу результатів їх використання // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 78. – C. 35-46. – ISSN 2413-7154
291180
  Коляда М.Г. Виявлення функціональних компонентів професійних компетенцій майбутніх фахівців з інформаційної безпеки // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 67. – С. 34-37
291181
  Данилов В.Я. Виявлення хаосу в задачах дослідження динаміки організації / В.Я. Данилов, А.Ю. Зінченко, О.Я. Яремчук // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 59-60
291182
  Козлова Т.В. Виявлення хвильових деформаційних процесів зсувних схилів північно-західного Причономор"я за даними інструментальних спостережнь / Т.В. Козлова, Є.А. Черкез // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – Т. 26, вип. 2 (39). – C. 149-164. – (Серія: Географічні та геологічні науки ; Т. 26, вип. 2 (39)). – ISSN 2303-9914
291183
   Виявлення, документування та розслідування злочинів, передбачених ст. 315 КК України, вчинених з використанням мережі Інтернет : навч.-практ. посібник / [В.М. Комарницький, В.О. Криволапчук, Б.І. Бараненко та ін.] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф. В.М. Комарницького [та ін.] ; М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім Е.О. Дідоренка, 2017. – 505, [3] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці кн. - Словник: с. 493-505. – Бібліогр. в кінці розділів та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-616-072-4
291184
   Виявлення, попередження і розгляд випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми : метод. матеріали для працівників освіти. – Київ : КАЛИТА, 2007. – 35, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-8879-53-1
291185
  Матвійчук В.В. Виявлення, фіксація та використання фактичних данних ОРД / В.В. Матвійчук, П.М. Павлик // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.209-215. – ISSN 1609-0462
291186
  Ахаладзе В.П. Вияние электростатического поля на акустические свойства жидкостей : Автореф... канд. фи.-мат.наук: / Ахаладзе В.П.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1964. – 7л.
291187
  Фурдичко А. ВІА "Червона рута" в контексті естрадно-ансамблевого виконавства України / А. Фурдичко, О. Ільєнко // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 2 (30). – С. 63-67. – ISSN 2311-9896
291188
  Борисенко Т. Віа Релігія - символ об"єднання Європи // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 2-7. – ISSN 1814-5078


  Віа Релігія - назва найстарішого та найдовшого сухопутного зв"язку між Східною і Західною Європою. Шлях існує вже понад дві тисячі років і поєднує вісім європейських держав, в тому числі і Україну.
291189
  Дегтярьов С.І. Віанор та Адріан Франковські: матеріали до біографій / С.І. Дегтярьов, В.В. Федчишина, Ю.Б. Форіс // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2014. – № 23. – С. 56-60. – ISSN 2227-183Х


  В даній роботі висвітлюються маловідомі сторінки біографій братів Віанора та Адріана Франковських. Віанор Франковський - дослідник, завідувач секцією хімічних і фізико-хімічних досліджень Київського інституту науково-судової експертизи. Адріан ...
291190
  Жуков С.А. Вібраторна антена для імпульсних несинусоїдальних сигналів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 250-255. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  У статті розглядається питання випромінювання сигналів поля радіохвиль наносекундної тривалості без несучої частоти за допомогою вібраторних випромінювачів і пропонується нове науково-технічне рішення з побудови такого випромінювача.
291191
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал. – Вінниця. – ISSN 2306-8744
№ 4 (68). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
291192
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал. – Вінниця. – ISSN 2306-8744
№ 1 (69). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
291193
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал. – Вінниця. – ISSN 2306-8744
№ 2 (70). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
291194
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрн. ун-т. – Вінниця. – ISSN 2306-8744
№ 3 (71). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
291195
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрн. ун-т. – Вінниця. – ISSN 2306-8744
№ 4 (72). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
291196
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Паламарчук І.П. ; редкол.: Адамчук В.В., Афтаназів І.С., Бобир М.І. [та ін.]. – Вінниця. – ISSN 2306-8744
№ 1 (73). – 2014. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
291197
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Паламарчук І.П. ; редкол.: Адамчук В.В., Афтаназів І.С., Бобир М.І. [та ін.]. – Вінниця. – ISSN 2306-8744
№ 2 (74). – 2014. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
291198
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Паламарчук І.П. ; редкол.: Адамчук В.В., Афтаназів І.С., Бобир М.І. [та ін.]. – Вінниця. – ISSN 2306-8744
№ 3 (75). – 2014. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
291199
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Паламарчук І.П. ; редкол.: Адамчук В.В., Афтаназів І.С., Бобир М.І. [та ін.]. – Вінниця. – ISSN 2306-8744
№ 4 (76). – 2014. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
291200
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрн. ун-т. – Вінниця. – ISSN 2306-8744
№ 2 (78). – 2015. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
291201
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрн. ун-т. – Вінниця. – ISSN 2306-8744
№ 3 (79). – 2015. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
291202
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрн. ун-т. – Вінниця. – ISSN 2306-8744
№ 4 (80). – 2015. – 212 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
291203
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Паламарчук І.П. ; редкол.: Адамчук В.В., Афтаназів І.С., Бобир М.І. [та ін.]. – Вінниця, 1994-. – ISSN 2306-8744
№ 2 (82). – 2016. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
291204
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Паламарчук І.П. ; редкол.: Адамчук В.В., Афтаназів І.С., Бобир М.І. [та ін.]. – Вінниця, 1994-. – ISSN 2306-8744
№ 3 (83). – 2016. – 228 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
291205
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Паламарчук І.П. ; редкол.: Адамчук В.В., Афтаназів І.С., Бобир М.І. [та ін.]. – Вінниця, 1994-. – ISSN 2306-8744
№ 1 (84). – 2017. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
291206
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; голов. ред. Котов Б.І. ; редкол.: Адамчук В.В., Анісімов В.Ф., Афтаназів І.С. [та ін.]. – Вінниця, 1994-. – ISSN 2306-8744
№ 2 (85). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
291207
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; голов. ред. Котов Б.І. ; редкол.: Адамчук В.В., Анісімов В.Ф., Афтаназів І.С. [та ін.]. – Вінниця, 1994-. – ISSN 2306-8744
№ 3 (86). – 2017. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
291208
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; голов. ред. Котов Б.І. ; редкол.: Адамчук В.В., Анісімов В.Ф., Афтаназів І.С. [та ін.]. – Вінниця, 1994-. – ISSN 2306-8744
№ 4 (87). – 2017. – 135 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
291209
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Паламарчук І.П. ; редкол.: Адамчук В.В., Афтаназів І.С., Бобир М.І. [та ін.]. – Вінниця, 1994-. – ISSN 2306-8744
№ 1 (88). – 2018. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
291210
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Адамчук В.В., Анісімов В.Ф., Афтаназів І.С. [та ін.]. – Вінниця, 1994-. – ISSN 2306-8744
№ 2 (89). – 2018. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
291211
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Адамчук В.В., Анісімов В.Ф., Афтаназів І.С. [та ін.]. – Вінниця, 1994-. – ISSN 2306-8744
№ 3 (90). – 2018. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
291212
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Адамчук В.В., Анісімов В.Ф., Афтаназів І.С. [та ін.]. – Вінниця : [б. в.], 1994-. – ISSN 2306-8744
№ 4 (91). – 2018. – 75 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
291213
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Адамчук В.В., Анісімов В.Ф., Афтаназів І.С. [та ін.]. – Вінниця : Вінницький національний аграрний університет, 1994-. – ISSN 2306-8744
№ 1 (92). – 2019. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
291214
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Адамчук В.В., Анісімов В.Ф., Афтаназів І.С. [та ін.]. – Вінниця : Вінницький національний аграрний університет, 1994-. – ISSN 2306-8744
№ 2 (93). – 2019. – 74, [1] c. – DOI: 10.37128/2306-8744-2019-2 - Резюме укр., рос., англ. мовами
291215
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Адамчук В.В., Булгаков В.М., Веселовська Н.Р.[та ін.]. – Вінниця : Вінницький національний аграрний університет, 1994-. – ISSN 2306-8744
№ 3 (94). – 2019. – 117, [1] c. – DOI: 10.37128/2306-8744-2019-3 - Резюме укр., рос., англ. мовами
291216
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Адамчук В.В., Булгаков В.М., Веселовська Н.Р.[та ін.]. – Вінниця : Вінницький національний аграрний університет, 1994-. – ISSN 2306-8744
№ 4 (95). – 2019. – 105 с. – DOI: 10.37128/2306-8744-2019-4 - Резюме укр., рос., англ. мовами
291217
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Адамчук В.В., Булгаков В.М., Веселовська Н.Р.[та ін.]. – Вінниця : Вінницький національний аграрний університет, 1994-. – ISSN 2306-8744
№ 1 (96). – 2020. – 151, [1] c. – DOI: 10.37128/2306-8744-2020-1 - Резюме укр., рос., англ. мовами
291218
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Адамчук В.В., Булгаков В.М., Веселовська Н.Р.[та ін.]. – Вінниця : Вінницький національний аграрний університет, 1994-. – ISSN 2306-8744
№ 2 (97). – 2020. – 163, [1] c. – DOI: 10.37128/2306-8744-2020-2 - Резюме укр., рос., англ. мовами
291219
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Адамчук В.В., Булгаков В.М., Веселовська Н.Р.[та ін.]. – Вінниця : Вінницький національний аграрний університет, 1994-. – ISSN 2306-8744
№ 3 (98). – 2020. – 119, [1] c. – DOI: 10.37128/2306-8744-2020-3 - Резюме укр., рос., англ. мовами
291220
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Адамчук В.В., Булгаков В.М., Веселовська Н.Р.[та ін.]. – Вінниця : Вінницький національний аграрний університет, 1994-. – ISSN 2306-8744
№ 4 (99). – 2020. – 115, [1] c. – DOI: 10.37128/2306-8744-2020-4 - Резюме укр., рос., англ. мовами
291221
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Булгаков В.М., Граняк В.Ф., Деревенько І.А. [та ін.]. – Вінниця : Вінницький національний аграрний університет, 1994-. – ISSN 2306-8744
№ 1 (100). – 2021. – 163, [1] c. – DOI: 10.37128/2306-8744-2021-1 - Резюме укр., рос., англ. мовами
291222
   Вібрації в техніці та технологіях : всеукраїнський науково-технічний журнал / Вінницький нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Булгаков В.М., Граняк В.Ф., Деревенько І.А. [та ін.]. – Вінниця : Вінницький національний аграрний університет, 1994-. – ISSN 2306-8744
№ 2 (101). – 2021. – 147, [1] c. – DOI: 10.37128/2306-8744-2021-2 - Резюме укр., рос., англ. мовами
291223
  Куліш Е.В. Вібраційна діагностика протизсувних анкерних споруд : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Куліш Едуард Володимирович ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
291224
  Налісний М.Б. Вібраційне горіння в низькоемісійних камерах згоряння газотурбінних установок : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.16 / Налісний М.Б.; НАН України Інститут проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
291225
  Іскович-Лотоцький Вібраційне та віброударне навантаження при механічних випробуваннях деталей і вузлів машин / Іскович-Лотоцький, Я.В. Іванчук, Є.О. Кобилянський // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 1. – C. 60-65 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
291226
  Кріль Т.В. Вібраційний вплив на геологічне середовище міст // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 91-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
291227
  Іванюк Н.І. Вібраційний контроль технічного стану лопатевого апарату газоперекачувальних агрегатів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Іванюк Наталія Іванівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
291228
  Марко В. Вібрація душі поета і світ : Поема Папла Тичини "Золотий гомін" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (644). – С. 53-57. – ISSN 0130-5263
291229
  Марко В. Вібрація душі поета і світ. Поема Павла Тичини "Золотий гомін" // Життя у світлі освіти : studia in honorem : наук. збірник на пошану Ярослава Грицковяна / Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки ; за ред.: проф. Ігор Добрянський, проф. Микола Зимомря]. – Кіровоград ; Кошалін ; Торонто ; Дрогобич : ПОСВІТ, 2011. – С. 62-71. – ISBN 978-966-2248-71-5


  У статті подається нова інтерпретація одного із шедеврів української літератури ХХ століття, відомої поеми П. Тичини «Золотий гомін». A new interpretation of one of the 20 th century literature masterpieces the famous poem by P. Tychyna “The Golden ...
291230
   Вібродинамічний моніторинг улаштування пальового фундаменту на зсувонебезпечній ділянці в умовах ущільненої міської забудови / Ю.І. Калюх, О.Г. Лебідь, В.А. Дунін, Н. Маргвелашвілі, Я.О. Берчун, С.М. Самойленко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 2 (26). – С. 54-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 2411-4049
291231
  Гераскін О.А. Вібродіагностика ушкоджень роторів потужних асинхронних двигунів на основі польових метематичних моделей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Гераскін Олександр Анатолійович ; НАН України ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
291232
  Доля О.В. Вібророзігрів шаруватої пружно-в"язкопружної прямокутної призми при високочастотному силовому навантаженні / О.В. Доля, О.П. Червінко, І.К. Сенченков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 54-58. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчено коливання і вібророзігрів прямокутної шаруватої метало-полімерної призми, яка збуджується нормальним силовим навантаженням на частині поверхні. Досліджено вплив інерціонних ефектів армуючих шарів на швидкість зміни і просторовий розподіл ...
291233
  Тараненко Ю.К. Віброчастотні методи контролю та визначення складу рідких та газоподібних речовин (теоретичні основи розробки та впровадження) : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.11.13 - прилади і методи контролю та визначення складу речовин / Тараненко Ю.К.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009. – 37с. – Бібліогр.: 46 назв
291234
  Немирована І. Вівальді; Для орнітологів; Суші во гробі // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: А.О. Ткаченко, О.Г. Астаф"єв, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 108-123
291235
   Віват Академія!. – Київ : МАУП, 2004. – 216с. – ISBN 966-608-410-4
291236
  Саєнко Юрій Віват, Донцов, віват!!! // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2008. – № 11/12. – С. 4-9
291237
  Олійник А. Віват, життя : поезії / Анатоль Олійник. – Москва, 2006. – 178с.
291238
  Дідок В. Віват, Італія! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Квітень (№ 5)


  На факультеті іноземної філології італійську мову викладає аташе з питань культури Посольства Італії в Україні проф. Франко Балоні.
291239
  Сакаль-Лісніченко Віват, Фізмат: УФМЛ КНУ - 60! // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2023. – Листопад (№ 9)


  "Український фізико-математичний ліцей КНУ імені Тараса Шевченка відзначив своє 60-річчя 4 листопада 2023 року Історія створення УФМЛ починається з другої половини XX століття - періоду бурхливого розвитку природничих наук. Саме тоді, коли поширилась ...
291240
  Стоєцький В. Віват, юні пожежні! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 10-12 : фото
291241
  Титов М.П. Вівсяна дієта : гумористичні оповідання / М.П. Титов. – Донецьк : Донбас, 1964. – 68с.
291242
  Кремінярівська М. Вівці, вовки і люди : [літопис] / Марія Кремінярівська. – Торонто : Новий шлях, 1989. – 644 с. : іл., портр., фот. – Б-ка Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада. – ISBN 0-920-365-58-2
291243
  Франко І.Я. Вівчар : Бориславські оповідання / І. Франко. – Київ : Всеукр. Держ. Вид-во ; 2-а Рад. Друк., 1920. – 95 , [2] с. : порт. – (Універсальна бібліотека ; № 6)


  Зміст: Вівчар; Ріпник.
291244
  Франко І.Я. Вівчар. Ріпник. Полуйка / І.Я. Франко. – Харків : Література і мстецтво, 1931. – 132с.
291245
  Даниленко В.М. Вівчарик Михайло Миколайович (- політолог) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України, 2005. – Т. 4 : В - Вог. – С. 488. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-3354-X (Т.4)
291246
  Павленко В. Вігська концепція подій англійської революції середини XVII ст. у британській історіографії ХІХ ст. / В. Павленко, Н. Шевченко // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С. 294-303. – ISBN 966-625-033-0
291247
  Скорик М.М. Від "WID" до "GAD": міжнародний досвід упровадження гендерних питань в управлінні та його критика / М.М. Скорик, Н.С. Педченко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 99-107. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
291248
  Колесник Р.С. Від "а" до "я" чи "р" та "с"? (Відтворення комічного на прикладі поезії Крістіана Моргенштерна) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 216-215
291249
  Гельц М. Від "білого хреста- до червоного прапора". / М. Гельц. – Харків, 1929. – 176с.
291250
  Гельц М. Від "Білого хреста" до червоного прапора. / М. Гельц. – Харків; Київ, 1933. – 208с.
291251
  Шаповал В. Від "богословськогої бесіди монахів" до "націоналних зборів" // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 52-54
291252
  Канівець А. Від "бонапартика" до "мученика": образ Петлюри в кіно // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (162). – С. 39-42. – ISSN 1562-3238


  Розмову про Петлюру в кіно слід почати з того, як загалом відображалися в кінематографі Перші визвольні змагання. В радянському кіно вони були складовою ключової теми революції і т. зв. «громадянської війни» – тож увага до них була особливою. ...
291253
  Верстюк В.Ф. Від "Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны на Украине (1917-1920)" до "Нарисів історії Української революції" й далі: трансформації дослідницької парадигми // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 3 (534), травень - червень. – С. 8-23. – ISSN 0130-5247
291254
  Верстюк В. Від "Великой Октябрьской социалистической революции и гражданской войны на Украине (1917 - 1929) до "Нарисів історії Української революції" і далі: історія змін дослідницької парадигми" // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – C. 11-30. – ISBN 978-617-7062-20-1
291255
  Держипільський Р. Від "Вишиваного" до "Гуцульського весілє" // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 19-20 листопада (№ 139/140). – С. 22-23


  Режисер Ростислав Держипільський - про його дві крайні гучні прем"єри у Харкові та Івано-Франківську, активне творче життя прославленого колективу навіть під час локдауну.
291256
  Кобченко К. Від "війни пам"ятників" до боротьби пам"ятей: минуле як політичний аргумент // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 18-22. – (Українознавство ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено огляд та аналіз змісту "війни пам"ятників" в Україні на його сучасному етапі як прояву ширшого процесу переосмислення минулого в умовах конкуренції і протистояння різних моделей історичної пам"яті. Наголос зроблено на викликах, які висувають ...
291257
  Макаренко Н.Г. Від "вічного миру" до "збройного миру": історія та сучасність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 82-86. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячується історії становлення концепції "вічного миру" від античності до ХХ століття. Аналізуються технократично-імперіалістичний та технократично-демократичний підходи до концепцій миру на сучасному етапі. The article is devoted to history ...
291258
  Гринько С.В. Від "Глобальної середземноморської політики ЄС" 70-х до євро-середземноморського партнерства 90-х років // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 7-14. – (Міжнародні відносини ; Вип. 11)


  Досліджено взаємозв"язок таких значних за розмірами географічних регіонів, як Європа та Середземномор"я, а також динаміка взаємовідносин між ними. Розкрито фактори, що сприяли поглибленню відносин між регіонами або їх дистанціюванню. Подано аналіз ...
291259
  Жижек С. Від "Джойс-симптому" до симптому влади // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.63-75
291260
  Миколенко Д. Від "диктатора" і "користолюбного буржуа" до виразника державних інтересів: трансформація образу Стефана Стамболова в історіографії НРБ // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – Вип. 27. – C. 47-78. – ISSN 2415-8003
291261
  Мойсеїв І. Від "Є" до "Я" : етюди та інтерпретації / Ігор Мойсеїв. – Київ : УкрСіч, 2020. – 345, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Текст частково рос. - Імен. покажч.: с. 344-345. – ISBN 978-617-7107-72-8
291262
  Просалова В. Від "Записок божевільного" Миколи Гоголя - до нотаток на айфонах: поетика жанрової номінації // Філологічні семінари / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, Н.І. Бернадська, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 21 : Фінал постмодернізму: новий історизм і масова література. – С. 110-121. – ISBN 978-966-933-136-6
291263
  Дзьомба Н.М. Від "інтернаціоналізму чи русифікації?" до "демократії чи москалізації?": політична думка українських дисидентів-журналістів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 8-12. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741


  Окреслено політичний дискурс шістдесятників у його еволюційному розвитку: від виявлення патологій українського радянського суспільства (альтернативна журналістика самвидаву) до проблем молодої Української держави (офіційна преса). Синтезовано політичні ...
291264
  Даниленко А. Від "казащини" до "старорущини", або про мовні суперечки М. Костомарова з П. Кулішем // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського ; редкол.: О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 9 : XVІ Міжнародний з"їзд славістів. – С. 400-410
291265
  Тимошик М. Від "книжкового" арешту врятував материн рушник // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 24 квітня (№ 17). – С. 10-11


  "...Нещодавнє наукове стажування професора Микои Тимошика в Італії, під час якого він досліджував витоки й етапи побутування у тамтешніх краях української преси і книги, було багате на несподівані відкриття. Про одне з таких відкритів - давній гурток ...
291266
  Салига Т. Від "Кобзаря" до нації (Тарас Шевченко у світогляді Євгена Маланюка) // Вогонь, що не згаса ... / Т.Ю. Салига. – Київ : Либідь, 2017. – С. 225-237. – ISBN 978-966-06-0747-7
291267
  Салига Т. Від "Кобзаря" до нації... (Тарас Шевченко у світогляді Євгена Маланюка) // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 238-247. – ISBN 966-7759-23-7
291268
  Рудяков П.М. Від "колоніальної" модернізації до суверенної архаїзації (Балкани, Східна Європа) // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 173-182. – ISBN 978-966-02-8033-5
291269
  Огризко В. Від "країни-цивілізації" до "країни-фортеці". А далі?.. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 січня (№ 14). – С. 9


  Цивілізаційний розвиток Росії.
291270
  Ревчун Б. Від "креативної економіки" до "креативного суспільства" // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 11 (588). – С. 70-78. – ISSN 0131-775Х
291271
  Троян С.С. Від "культуртрегерства" до "Міттельєвропи": дискурс еволюції німецької ідеології // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 37-43. – ISBN 966-628-197-5
291272
  Тесленко Л. Від "людей у кожухах" до українських геніїв. Хто вони - українці, які покинули Батьківщину багато років тому і чому зважилися на це, - розповідає столичний Музей української діаспори // Україна молода. – Київ, 2021. – 20 серпня (№ 86). – С. 14


  "Історія українських емігрантів починається в другій половині XIX століття. У пошуках кращого життя за океан потягнулися десятки тисяч українських родин. «Їхали по омріяну землю, - каже провідний науковий співробітник музею Назар Розлуцький. - ...
291273
  Артимишин П. Від "Малоросії" до "Новоросії" // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Січень - Лютий (число 1/2). – С. 10-21


  Розгляд ідей про нібито винятковість Донбасу і Криму на історико-ментальні мапі України в публіцистиці Дмитра та Володимира Корнілових, О. Бузини, П. Губарєва та П. Бєсєдіна.
291274
  Парахіна М.Б. Від "мирного непорозуміння" до конфронтації: 1993-2012 рр. в історії українсько-російських відносин // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 221-225. – ISSN 2226-3209


  Проблема розв"язання формату відносин між двома країнами пострадянського простору - України та Росії - є досить складною та суперечливою. Непоступливість обох сторін в перші роки незалежності, взаємні звинувачення на різних рівнях - все це зумовило ...
291275
  Малаков Д.В. Від "міста Ярослава" до Либеді : (вулиця Олеся Гончара - площа Перемоги - Старовокзальна) / Дмитро Малаков ; [сучас. світлини О. Малакової-Білоус]. – Київ : Либідь, 2017. – 68, [4] с. : іл., портр. – Сер. засн. 2014 р. – (Серія "Твій Київ"). – ISBN 978-966-06-0748-4
291276
  Тихолоз Н. Від "Молодої України" до "Розстріляного Відродження": Іван Франка та Михайло Лозинський на творчих перехрестях // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 217-228. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
291277
  Демещенко В.В. Від "музики кольору" до абстрактного кіно // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 223-231
291278
  Пилипчук С.М. Від "Надії" до чину Антея: еволюція світогляду Лесі Українки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київ. ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 2 (61). – С. 101-111. – ISSN 2520-6346


  Проаналізовано еволюцію світогляду Лесі Українки крізь призму її творчості та громадянської поведінки. Наголошено на виразному поступовому поглибленні ціннісних орієнтирів письменниці, повсякчасному переважанні в аксіологічній ієрархії авторки "Лісової ...
291279
  Мікульонок І.О. Від "нано" до "гіга" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 8 (119). – С. 23-24
291280
  Гай-Нижник Від "націократії" до "нового ладу": соціально-господарчий лад майбутньої української держави у політичній концепції ОУН(б) під час ІІ світової війни (1940-1945 рр.) // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 40-53. – ISBN 978-966-668-405-2
291281
  Беренда С.В. Від "оверхенг" до розширення "полісі спейс" у рамках перемовин у СОТ / С.В. Беренда, А.В. Панова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 30-35 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2222-0712
291282
   Від "Ощадбанку" з перших уст // Київський університет. – Київ, 2019. – Червень (№ 6). – С. 2


  "Секретами успіху у справі державної компанії України проти Російської Федерації щодо збитків, отриманих внаслідок окупації Криму, поділився зі студентам юридичного факультету КНУ Голова правління АТ "Ощадбанк" Андрій Пишний під час відкритої лекції".
291283
  Комар-Марцинська Від "пані професор" до "пані Славці"... // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 20 травня (№ 20). – С. 6-7. – ISSN 0027-8254


  Поповська Ярослава Іванівна — громадська та культурна діячка післявоєнної Перемищини.
291284
  Іванишин П. Від "письма" до літератури, або істина як сутність мистецтва слова // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9 (630). – С. 45-50. – ISSN 0130-5263
291285
  Вільичинський О.К. Від "Поступу" до "Post-Поступу": національна ідея і становлення української незалежної преси // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 203-206


  У статті на прикладі газети "Post-Поступ" розглянуто особливості становлення незалежної преси в Україні кінця 80-х - початку 90-х рр.Простежено етапи еволюції,проаналізовано тематичне та мовностилістичне новаторство досліджувального видання.
291286
  Мироненко О. Від "праведного автономізму" до виникнення ідеї конституційного суду (межа ХІХ-ХХ століть) // Вісник Конституційного Суду України. – Київ, 2001. – № 6. – С.73-88
291287
  Мироненко О Від "праведного автономізму" до виникнення ідеї Конституційного Суду (межа ХІХ-ХХ століть) // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.86-99
291288
  Павленко І. Від "русского мира" до мультикультуралізму // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 6-12 липня (№ 26). – С. 3


  Росія мріє відновитися як імперія. Царська чи радянська?
291289
  Головченко В.І. Від "Самостійної України" до Союзу визволення України / В.І. Головченко. – К., 1996. – 189с.
291290
   Від "ситцевих балів" до "Печерських каштанів" // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 10


  З 1955 р. покази мод студентів Київського національного університету технологій та дизайну мали назву "Ситцеві бали", з 2001 р. - "Печерськи каштани".
291291
  Колодій А. Від "Сірої зони" до кольору сонця: помаранчева революція і демократичний перехід в Україні // Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ, 2005. – Вип. 1 : Україна - нові перспективи. – С. 9-24.
291292
  Яців Р. Від "Спокою" до венеційського Бієнале: творча доля Івана Кураха // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1511-1520. – ISSN 1028-5091


  "Розглядаються етапи становлення і творчого розвитку визначного живописця і графіка, уродженця с. Сердиця на Львівщині Івана Кураха (1909-1968). У зв’язку з відсутністю точних документальних відомостей щодо окремих епізодів життя художника подаються ...
291293
  Зборовська Н. Від "старшого боярина" до "нареченого": психосоціальна проблематика повістей Тодося Осьмачки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5 (638). – С. 50-54. – ISSN 0130-5263
291294
  Кавалеров В.А. Від "техносфери" до "ноосфери": філософсько-освітній аспект // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 24-28. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (33))
291295
  Богуславська К.П. Від "трьох братніх народів" до "повернення в європейську родину": постать Анни Ярославни в історичній політиці України // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2019. – С. 5-13. – (Історія і теорія культури ; т. 2). – ISSN 2617-8907
291296
  Урсу Г. Від "української школи" до "Зевонії": І. Франко про тяглість романтичної традиції // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 485-493
291297
  Бєлоколос О.Є. Від "Фаїни" до "Дельвіни", або Невигадана історія про сомалійських піратів / Олег Бєлоколос. – Київ : Саміт-Книга, 2019. – 191, [1] с. : кольор. фотоіл. – (САМІТ-КНИГА : із книгою - по життю !). – ISBN 978-966-986-014-9
291298
  Пастух Т. Від "химери" до "бережі": в творчому просторі Василя Рубана // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 53-59. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  Автор статті розглядає творчість представника Київської школи поетів В. Рубана. Він досліджує поезію, прозу та драматургію письменника в духовних та естетичних аспектах. Таким чином, творчість В. Рубана вписується в історію української літератури ...
291299
  Шудря Микола Від "хлорофілових зерен" Федора Вовка - до "Історії Подолинського" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 7 (132). – С. 8-12
291300
  Туренко В. Від "червоної" до "нової" культури: традиція та інновації у "китаїзованому" марксизмі // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. М. Рогожа ; редкол.: Р. Сапенько, С. Кетуракіс, Р. Пучетайте [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (12). – С. 21-24. – ISSN 2616-9967


  Детально розглядається розуміння культури та культурних практик у контексті таких концептів китаїзованого марксизму, як "червона" та нова культура. Виявлено, що культура, як і естетичні студії, була в центрі уваги китайських марксистських кіл. ...
291301
  Філатова О. Від "чесності з собою" до чесності з "іншим": (анти) моральні імперативи героїв роману Г. Брасюка "Донна Анна" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (91). – С. 86-95
291302
  Карасьов М. Від "Чорного ворона" до "Трощі" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 4 травня (№ 9). – С. 6-7


  "Про книгу В. Шкляра «Троща», попри широку рекламну компанію і тури автора по всій Україні, критичних статей написано зовсім мало. Більше того, книга навіть не потрапила до короткого списку рейтингу «ЛітАкцент року - 2017». І жоден з рецензентів (у ...
291303
  Пересунько Т. Від "Щедрика" до "Carol of the Bells" або 100 років культурної дипломатії України // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (1103/1104). – С. 261-279. – ISSN 0320-8370
291304
  Тихомиров В. Від "Юнацьких братств" до ЦеССу (до 95-річчя створення в еміграції Центрального союзу українського студентства) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 7 жовтня (№ 187). – С. 12


  "...Після поразки національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. українські студенти опинилися в еміграції. <...> Молоді українці за кордоном не втрачали надії отримати вищу освіту. Однак виші повоєнної Європи не могли задовольнити всіх охочих. Отож ...
291305
  Прокопчук В.С. Від „зоряності" - до занепаду: українське краєзнавство кінця 20-х - початку 30-х років XX ст.. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 40-44
291306
  Божко С. Від 1929 року до сучасних днів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 14 січня (№ 4). – С. 6


  Які вони, дружини Провідників ОУН?
291307
  Гаврилів О.С. Від 1944 - до 1949 : навчальний посібник на тему написання дипломної роботи з української філології (Столярчук Віри Микитівни) / Гаврилів О.С. ; Львівський державний ун-т ім. І. Франка, філологічний фак-т. – Львів : Сорока С.В., 2008. – 84с. – ISBN 978-966-8460-59-3
291308
  Крайняк Ю. Від 3 до 5: строки невикористання ТМ як привід розібратися з дією Угоди про асоціацію // Юридична газета. – Київ, 2018. – 19 червня (№ 24/25). – С. 40-41
291309
  Почепцов Г. Від Facebook"y і гламуру до Wikileaks: медіакомунікації / Георгій Почепцов. – Київ : Спадщина, 2012. – 462, [2] с. – Бібліогр. в кінці ч. – (Бібліотека Фундації "Суспільність"). – ISBN 978-966-2685-04-6
291310
  Почепцов Г. Від Facebook"y і гламуру до Wikileaks: медіакомунікації : медіакомунікації / Георгій Почепцов. – Вид. 2-ге. – Київ : Спадщина, 2014. – 462, [2] с. – Бібліогр. в кінці ч. – (Бібліотека Фундації "Суспільність"). – ISBN 978-966-2685-04-6
291311
   Від I X з"їзду до I конференції КП(б)У : Резолюції і постанови. – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У, 1934. – 96 с.
291312
  Буквич А.В. Від lex rei sitae в угодах з цінними паперами до Гаазької конвенції про право, що застосовується до цінних паперів, які знаходяться у посередника // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 292-296
291313
  Петренко К.І. Від STEM-освіти до STEM-кар"єри // Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти : зб. тез до I-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 24 жовт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти", КВНЗ "Дніпропетров. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти" [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Ватковська, О.О. Патрикеєва, О.В. Бутурліна]. – Дніпро ; Київ : Ліра, 2017. – С. 93-97. – (STEM: Science. Technology. Engineering. Math). – ISBN 978-966-383-937-0
291314
  Липовецький С. Від The greatest generation до покоління прямої дії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 45 (677), 6-12.11.2020. – С. 38-43. – ISSN 1996-1561


  У другій половині ХХ століття голосом України на Заході стала молодь, народжена в еміграції.
291315
  Куйбишев В.В. Від VI до VII з"їзду Рад СРСР / В.В. Куйбишев : Партвидав ЦК КП(б), 1935. – 48 с.
291316
   Від X з"їзду до II конференції КП(б)У : Резолюції. – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У, 1934. – 96 с.
291317
   Від XIV з"їзду до XV конференції ВКП(б) : Резолюції. – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У, 1933. – 128 с.
291318
   Від XIX до XXI століття. Трансформація бібліотек у контексті розвитку суспільства : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, Харків, 12-14 жовтня 2011 р. / М-во культури України ; Держ. закл. "Харків. держ. наукова б-ка ім. В.Г. Короленка" ; [редкол. : В.Д. Ракитянська, І.Г. Левченко, І.Я. Лосієвський та ін. ; уклад. О.П. Куніч] ;. – Харків : Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка ; ІРІС, 2011. – 368 с. : фотоіл. – До 125-річчя Харків. держ. наукової б-ки ім. В.Г. Короленка. – Бібліогр. в кінці доповідей
291319
   Від XV з"їзду до XVI конференції КП(б) : Резолюції. – Київ : Партвидав ЦК КП(б), 1933. – 192с.
291320
   Від XV конференції до XV з"їзду ВКП(б) : Резолюції. – Київ : Партвидав ЦК КП(б)У, 1933. – 242 с.
291321
  Ворошило М. Від абітурієнта до професійної самостійності // Юридична газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 43/44). – С. 24-25


  Приклад Австрії.
291322
  Коцарев О. Від авангардистських ігор до містики // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 11-12 червня (№ 93/94)


  Побачила світ збірка "Цебер без дна" Вано Крюгера.
291323
  Терещенко Ю. Від автономізму до державності // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 34 (458), 26.08-1.09.2016 р. – С. 14-19. – ISSN 1996-1561


  Місце і роль еліт в українському суспільстві мають свою історію.Важливо, щоб ми добре завчили її уроки.
291324
  Іскорко-Гнатенко Від автора // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 5. – ISBN 978-617-7442-69-0
291325
  Яременко В. Від автора "теорії малих діл" до Великого Просвітника українського народу (народопросвітня діяльність Бориса Грінченка) / закінчення. Поч. у ч. 21, 22 за 2014 р. // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 червня (№ 23). – С. 10
291326
  Маркова В. Від автора і читача до користувача // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 3 (188). – С. 9-11. – ISSN 2076-9326
291327
  Дуда А. Від авторитаризму до втрати суверенітету // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 32 (197). – С. 22-25. – ISSN 1996-1561


  Приклад Білорусі переконує, що жодні ідеологічні та економічні поступки не здатні задовольнити апетити кремлівської Росії.
291328
  Цьомик Т.І. Від авторитаризму до демократії: основні моделі переходу // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 34-35
291329
  Ідаятов В. Від агронома до художника. Малодосліджена сторінка біографії Олександра Богомазова // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2022. – № 2/3 (126) : Спадок і доля. – С. 102-105. – ISSN 2222-436X
291330
  Киченко О.С. Від Адама до бравого вояка Швейка: традиційні сюжети та образи у компаративному висвітленні : [рецензія] // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 39
291331
  Лозовий В. Від адвоката до прокурора. Історична політика Польщі щодо України / В. Лозовий, В. Яблонський // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 жовтня (№ 37). – С. 1, 15


  "За задумом влади, консервативна революція, частиною якої є наступальна історична політика, повинна cтати основою переформатування польської ідентичності. Її сутність зводиться до повернення неоконсерватизму й етнічного патріотизму XIX століття. Метою ...
291332
  Гриценко І.С. Від адміністративного припису до індивідуального акта управління: деякі питання розвитку адміністративно-правової термінології / І. Гриценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 64-66. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлюються питання становлення інституту індивідуального акта управління. Визначаються особливості виникнення та розвитку зазначеної правової категорії. The article deals with the problem of establishment of the institution of the ...
291333
  Гриценко І.С. Від адміністративного припису до індивідуального акта управління: деякі питання розвитку адміністративно-правової термінології // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 63-67. – (Правознавство ; Вип. 385)


  Аналіз наукових розробок щодо індивідуального акта управління, встановлення особливостей виникнення та розвитку зазначеної правової категорії.
291334
  Кошак О.М. Від азбуки Морзе до цифрового радіо: розвиток регіонального мовлення // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 31-36


  Розглянуто і проаналізовано особливості розвитку радіомовлення на регіональному рівні, взаємозв"язок творчого сегмента мовлення з технічним прогресом. In the article are examined and analyzed the special features of the development radiobroadcasting ...
291335
  Рижко Л.В. Від академічної до постакадемічної науки: трансформації професії вченого // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій ; голов. ред. Т.Д. Суходуб ; редкол.: М.В. Попович, B. Waldenfels, W. Lugowski [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 34. – С. 140-154. – ISSN 2077-8309


  "Поширення в науці міждисциплінарності і трансдисциплінарності, стирання відмінностей між фундаментальними і прикладними дослідженнями і формування т.з. технонауки, мегатехнологій, роблять необхідним узгодження епістемологічних норм з вимогами етичних ...
291336
  Коханівський О.П. Від алгоритму до ЕОМ / О.П. Коханівський. – Київ : Радянська школа, 1990. – 171 с.
291337
  Марголіна І. Від альфи до омеги: монастир у XVIII ст. / І. Марголіна, В. Ульяновський // Дзеркало вічності : Київська Кирилівська церква та Свято-Троїцький монастир / І.Є. Марголіна, В.І. Ульяновський. – Київ : Либідь, 2019. – С. 181-186. – ISBN 978-966-06-0781-1
291338
  Копійка В.В. Від Амстердаму до Ніцци: на шляху до комунітарних реформ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 236-243. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Досліджено кроки, що здійснювалися Європейськими Співтовариствами на шляху до впровадження найбільш важливих внутрішніх реформ. The article examines the arrangements implemented within the EU to promote essential internal reforms.
291339
  Сивокінь Г.М. Від аналізу до прогнозу : літ.-худ. пошук і позиція критика / Г.М. Сивокінь. – Київ : Дніпро, 1990. – 445 с. – ISBN 5-308-00553-2
291340
  Дніпровська Євгенія Володимирівна Від аналітичної естетики до постмодернізму: аналіз американських теорій (США) : Дис. ...канд. філософськ. наук: 09.00.08. / Дніпровська Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 177л. – Бібліогр.: л. 166-177
291341
  Дніпровська Євгенія Володимирівна Від аналітичної естетики до постмодернізму: аналіз американських теорій (США) : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Дніпровська Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
291342
  Догузов В.Д. Від анатомічного театру до Національного музею медицини України // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 395-403


  У 1853 році молодий медичний факультет Університету св. Володимира одержав нову окрему будівлю для анатомічного театру.
291343
  Шкуратенко Ю. Від анекдоту до гуморески: літературна обробка фольклорного жанру на матеріалі творчості Павла Глазового // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 2. – С. 252-261


  Розглядаються особливості впливу фольклору на літературну творчість П. Глазового. На матеріалі гуморесок письменника досліджується ступінь літературного опрацювання анекдотів. Аналізуються особливості ідіостилю автора на всіх рівнях художнього ...
291344
  Доценко А.О. Від антимілітаризму до парамілітарних організацій. Зміна парадигми українськими політичними партіями в Галичині (1890-1914 роки) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 80-85. – (Історія ; вип. 38)


  На тлі загальноєвропейських суспільно-політичних процесів розглядається еволюція поглядів українського політичного проводу в Галичині на початку ХХ ст. щодо комплексу військових питань, аналізуються відповідні зміни в політичній риториці та партійній ...
291345
   Від античності до християнства = From antiquity to christianity : зб. наук. статей, присвяч. 70-річчю Віталія Михайловича Зубаря / Ін-т археології НАН України ; [відп. ред.: А.В. Буйських, Н.О. Сон ; редкол.: Т.М. Шевченко та ін.]. – Київ : ІА НАН України, 2020. – 246, [2] с. : кольор. іл., портр., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7810-13-0
291346
  Харлаш Л.М. Від антропологічної інтерпретації до сучасного розуміння відкритої освіти // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 31-34. – ISSN 2226-3209
291347
  Харлаш Л.М. Від антропологічної інтерпретації до сучасного розуміння откритої освіти // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 39. – С. 208-215. – ISSN 2077-7450
291348
  Анікєєва Г.О. Від апейрона до кварка : наука і релігія про структурність матерії / Г.О. Анікєєва ; Т-во "Знання" УРСР. – Київ, 1971. – 48 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія 4 ; № 3)
291349
  Рижков В. Від аріїв та скіфів - до космічних ракет // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 липня (№ 124). – С. 8


  Фонди Дніпропетровського історичного музею імені Дмитра Яворницького налічують 250 тисяч експонатів.
291350
  Ковалко Н. Від архаїки до античності: заснування держав / Н. Ковалко, В. Мельник // Навіщо нам податки : держава як спільний бізнес / О.О. Белов, Ю.П. Гаврильченко, К.Є. Іщейкін, О.Б. Келлер, Ф.М. та ін. Кирилюк. – Київ : Столична правова фундація, 2019. – С. 24-43. – ISBN 978-617-7544-31-8
291351
  Корчова О. Від архаїки до Голлівуда // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 52 (269) 28 грудня 2012-10 січня 2013. – С. 58-60. – ISSN 1996-1561


  Культурні мандри українського "Щедрика". Хорову обробку "Щедрика" Миколи Леонтовича популяризував Олександр Кошиць. 1916 -го року в урочистий різдвяний вечір 25 грудня вперше прозвучала хорова обробка "Щедрика" в стінах Київського університету ім. ...
291352
  Кононенко П.П. Від археології до українознавства. Володимиру Даниловичу Барану - 85 років // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 8-12


  В.Д. Баран належить до тих, хто стояв біля витоків створення в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка українознавчого інституту.
291353
   Від асистента до академіка // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 41, ч. 1. – С. 3
291354
  Канигін Ю. Від Аскольда до Ярослава. Маловідомі сторінки нашої історії // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 1. – С.38-40. – ISSN 0868-9644


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
291355
  Казьмирчук Г.Д. Від аспіранта до ректора // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 64


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
291356
  Писаржевский Л.В. Від атома до електрона. / Л.В. Писаржевский. – Х., 1929. – 63с.
291357
  Цвєткова Ю.В. Від Аугсбургу до Аугсбургу: загальноімперські нормативно-правові акти, що регулювали свободу протестантського віросповідання в середині XVI ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 54-57. – ISSN 2219-5521
291358
  Колодізнер Я.Й. Від Афін до Москви / Я.Й. Колодізнер. – Київ, 1980. – 128с.
291359
  Казакова Л. Від багатомірності художнього простору — до взаємодії жанрових форм: Дж. Джойс „Портрет митця замолоду”, Дж. Хеллер „Портрет митця в старості” // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 309-319. – ISBN 978-966-359-360-9
291360
   Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ. – ISSN 978-966-551-401-5
Вип. 17, т. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
291361
   Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ
Вип. 17, т. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
291362
   Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ : Ліра. – ISSN 2312-3036
Вип. 18. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
291363
   Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ : Ліра. – ISSN 2312-3036
Вип. 19. – 2015. – 287 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
291364
   Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ : Ліра. – ISSN 2312-3036
Вип. 20. – 2016. – 217 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
291365
   Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро : Ліра. – ISSN 2312-3036
Вип. 21. – 2017. – 202 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
291366
   Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури ; редкол.: Т.М. Потніцева, Л.І. Скуратовська, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро : Ліра. – ISSN 2312-3036
Вип. 22. – 2018. – 202, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
291367
   Від бароко до постмодерну : зб. праць кафедри укр. та світ. літ. / М-во освіти та науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. Сковороди ; [редкол.: Л.В. Ушкалов (голова) та ін.]. – Харків : Майдан. – (Кафедра). – ISBN 978-966-372-255-9
Т. 6. – 2008. – 302, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
291368
  Ушкалов Л. Від бароко до постмодерну : [есеї] / Леонід Ушкалов. – Київ : Грані-Т, 2011. – 549, [3] с. : іл. – Покажч. імен.: 528. - Сер. засн. 2007 р. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія "De profundis"). – ISBN 978-966-465-340-1
291369
  Мороз Л. Від бароко до романтизму (з історії української драматургії кінця ХVІІІ - початку ХІХ ст.) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 228-232. – ISBN 966-8110-14-5
291370
  Фурсова Ю. Від Батурина - до Відня. Андрій Розумовський вписав гетьманське прізвище до світового музичного мистецтва // Україна молода. – Київ, 2022. – 26 жовтня (№ 32). – С. 6


  Цього року виповнилося 270 років від дня народження сина українського гетьмана - Андрія Розумовського, що є гарною нагодою вкотре згадати його зв"язки з Батурином та розвінчати міфи російської історіографії, яка постійно замовчує українське походження ...
291371
  Тесленко Л. Від Батурина до Бахчисарая. Яке спільне минуле пов"язує два древні народи, що навіть національні прапори у синьо-жовтих кольорах // Україна молода. – Київ, 2021. – 5 листопада (№ 116). – С. 5


  Ще задовго до того, як Микита Хрущов нібито "подарував" Крим Україні, два народи - український і кримськотатарський - мали тісні дипломатичні, торговельні та оборонні зв"язки. І нагадувати про це особливо важливо й актуально зараз - на тлі російської ...
291372
  Петасюк О.І. Від Батурина до Варниці / Олена Петасюк. – Київ : [Славутич-Дельфін], 2009. – 36 с. – До 300-х роковин трагічних сторінок української історії
291373
  Ільницька Н.Д. Від безпеки людини - до безпеки України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 39 : фото
291374
   Від берегів Азова. – К, 1979. – 223с.
291375
  Григоренко Д. Від берегів Тороцьких - до степового Приазов"я // Україна козацька : загальнонаціональна газета Українського реєстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – березень (№ 5/6). – С. 8-9


  Уже стало доброю традицією для українських реєстрових козаків зустрічати гостя з Країни вранішнього сонця - нащадка давнього дворянського роду, представника Гетьмана Українського Реєстрового Козацтва в Японії, барона Йошіхіко Окабе.
291376
   Від бересту - до "цифри" // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 2


  КНУ традиційно долучився до написання радіо диктанту національної єдності. В аудиторії імені Михайла Максимовича у Головному корпусі. Перевірити правильність написання диктанту можна було вже за 15 хвилин після прочитання - текст оприлюднили на сайтах ...
291377
   Від бересту – до «цифри» // Київський університет. – Київ, 2019. – Листопад (№ 9). – С. 6


  "Київський національний університет імені Тараса Шевченка долучився до написання радіодиктанту національної єдності. Традиційно в аудиторії імені Михайла Максимовича у Головному навчальному корпусі КНУ було багато студентів та викладачів, а також ...
291378
  Довбищенко М. Від Берестя до Закарпаття: особливості унійних процесів (до 360-річчя Ужгородської унії) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 118-123. – ISBN 966-7060-98-5
291379
  Сухов А. Від біблії до дарвінізму. / А. Сухов. – Х-Одеса, 1930. – 187с.
291380
  Попроцька В. Від бібліотеки Ярослава Мудрого - до Національної бібліотеки України / В. Попроцька, Н. Солонська // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.66-70. – ISSN 0130-5263
291381
  Пилипака О. Від бібліотечного краєзнавства до бібліотечної регіоналістики: стан та перспективи досліджень // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 50 : Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору. – С. 498-508. – ISSN 2224-9516
291382
  Денисенко А.В. Від бібліцизму до пост-фундаменталізму: короткий екскурс в сучасний стан герменевтики протестантського середовища на пост-радянському просторі // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 1 (55). – С. 150-166
291383
   Від білих хорватів до українців : за матеріалами наук. конф. "Русини Закарпаття - хто ми?", 21 жовтня 2012 р., м. Ужгород / Всеукр. т-во "Лемківщина", Закарпат. обл. орг. ВУТЛ ; [упоряд.: В.В. Мулеса ; наук. ред. Р.А. Офіцинський]. – Ужгород : Патент, 2013. – 63, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-589-054-7
291384
  Гомон Н.М. Від біології і біотехнології до генної інженерії : навчальний посібник для студентів 2-го та 3-го курсів біологічного факультету / Н.М. Гомон, О.К. Курдіш, В.І. Снопченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 207 с. – ISBN 978-966-439-350-5


  Посібник призначається для студентів 2-3 курсів біологічних факультетів і відділень ун-тів та інших вищих навчальних закладів. Метою посібника є розвиток практичних навичок володіння англ. мовою в обсязі, необхідному для роботи з фаховою літературою, ...
291385
  Топчій А. Від Богдана до Івана не було гетьмана // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 13-26 березня (№ 11/12). – С. 1-4
291386
  Лукаш М.О. Від Боккаччо до Аполлінера : переклади / М.О. Лукаш. – Київ : Дніпро, 1990. – 510 с.
291387
  Цвих В. Від Болоньї до Бергена: Болонський процес і профспілки // Профспілки України : всеукраїнський науково-популярний журнал для профспілкових працівників та активу профорганізацій країни / Федерація профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 32-34.
291388
  Колос Ю. Від боргу не втечеш: 7 важливих змін у кредитуванні та забезпеченні зобов"язань / Ю. Колос, А. Подолєва // Юридична газета. – Київ, 2018. – 30 серпня (№ 35). – С. 18-19
291389
  Зніщенко Микола Від Бородянки до Судака, від Судака до Білої Церкви // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 47-50
291390
  Гарань О. Від Брежнєва до Зеленського: дилеми українського політолога / Олексій Гарань. – Київ : Стилос, 2021. – 249, [1] с. : іл. – Імен. покажчик: с. 224-239. – Бібліогр.: с. 240-249. – ISBN 978-966-2399-67-7
291391
  Таратухін В.А. Від бронзи до золота світу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 8. – С. 15
291392
  Кудінська І. Від Брюселю II до Риму III: еволюція та значення для розірвання шлюбу // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 243-246
291393
  Черняк Ю. Від Брюссельської конвенції 1998 року до Регламенту Європейського Союзу Brussels II шлях європейської уніфікації норм міжнародної підсудності справ зі спорів про батьківську відповідальність // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2/4. – С. 226-234. – ISSN 2304-1773


  У статті подано аналіз одного із декількох регламентів ЄС, які змінили обличчя цивільного процесу ЄС, - Брюссельського регламенту № 2201/2003 про міжнародну підсудність та визнання і виконання судових рішень у шлюбно-сімейних справах і справах про ...
291394
  Павлик Г.У. Від Бугу до Волги. / Г.У. Павлик. – К., 1973. – 107с.
291395
  Олійник О. Від будівництва соціалізму з китайською специфікою до проголошення політики реформ і зовнішньої відкритості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 49-61. – (Історія ; вип. 1/2 (152/153)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено концептуальне оформлення соціально-економічного розвитку Китаю від початку утворення країни до сьогодення. З"ясовано історичні передумови формування концепції будівництва соціалізму з китайською специфікою. Установлено основні принципи ...
291396
  Свобода Л. Від Бузулука до Праги. Спогади. / Л. Свобода. – К., 1964. – 426с.
291397
  Волівач В.С. Від Буковини до Парижа / В.С. Волівач. – Ужгород, 1966. – 118 с.
291398
  Гирич Я. Від Буковини до Піднебесної // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 51(579), 21- 27.12.2018. – С. 46-51. – ISSN 1996-1561


  Далекі мандри і громадська діяльність Ярослава Окуневського.
291399
  Свірко С. Від бухгалтерського обліку виконання кошторису до бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 5. – С. 11-12
291400
  Дашкевич В.І. Від Вахшу до Дніпра. / В.І. Дашкевич. – 2-е изд., испр. и доп. – Київ, 1982. – 128с.
291401
  Усенко П.М. Від вашого війського кореспондента / П.М. Усенко. – Київ, 1980. – 240 с.
291402
  Холодницький В. Від великого Голодомору в Україні до Голодомору в Буковині / В. Холодницький, Т. Долинянська // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 2008. – Т.45, N 3/4 (179/180) : У 75-ліття голодомору : 1932-1933 / ред. Л. Винар. – С. 169-193. – ISSN 0041-6061
291403
  Івакін Ю.О. Від великого до смішного : гумор і сатира / Ю.О. Івакін. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 179 с.
291404
  Юссіла О. Від Великого Князівства до сучасної держави : Політична історія Фінляндії від 1809 року / О. Юссіла, С. Гентіля, Ю. Неваківі. – Київ : Унісерв, 2002. – 407с. – ISBN 966-95788-2-5
291405
  Логвиненко О. Від Вергілія до Барки й далі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С.14
291406
  Субачова О. Від верлібра до рими: шлях натхнення в ліриці Іванни Шкромиди // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 2. – С. 170-173. – ISSN 0130-321Х
291407
  Рябошапко Леонід Від верховенства закону до верховенства права: зміна світоглядної парадигми // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 4 (265). – С. 21-24.
291408
  Бєлкін Л. Від верховенства права до правового нігілізму: небезпеки деяких тлумачень // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 56-65. – ISSN 0132-1331
291409
  Ільницький М. Від весільного перевізника до човна Харона // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 32-36. – (Серія філологічна ; Вип. 51)


  На основі порівняння Франкового запису народної пісні з іншими записами цього сюжету простежено наявність елементів символу перевізництва і процес десимволізації у фольклорі під впливом суспільних обставин
291410
  Валько В.В. Від вина - до вини / В.В. Валько, І.В. Валько. – Київ, 1973. – 38с.
291411
   Від витоків до середини ХІХ століття : Короткий довідник з історії філософії. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : МАУП, 1998. – 152с. – ISBN 966-7312-40-2
291412
  Стасюк Ю.С. Від витоків до сучасності - самоврядні органи на території України // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 86. – С. 110-125
291413
   Від Вишенського до Сковороди : З історії філософської думки на Україні XVI - XVIII ст. – Київ : Наукова думка, 1972. – 143с.
291414
  Стеценко Л.Л. Від Відродження до Нового часу: становлення гедоністичних ідей // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 143-148. – ISSN 2076-1554
291415
  Хара О. Від війни до великої угоди. Чому Трамп звільнив свого радника з питань національної безпеки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 вересня (№ 34). – С. 3


  "10 вересня президент США Дональд Трамп повідомив про рішення звільнити свого радника з питань національної безпеки Джона Болтона, з яким він та інші члени адміністрації "не погоджувалися щодо багатьох тактик та ідей". Одразу після президентського ...
291416
  Корнат М. Від війни між імперіями до геополітичної революції у Центрально-Східній Європі // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (545), березень - квітень. – С. 172-188. – ISSN 0130-5247
291417
  Десятерик Д. Від війни на Донбасі до приборкання саду в Грузії // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 9-10 квітня (№ 63/64). – С. 30-31


  Українське кіно добре виступило на Вісімнадцятому міжнародному фестиваль документалістики Docudays UA.
291418
  Коцур В.В. Від війни на Кавказі до нестійкого миру (До 10-ї річниці початку другої чеченської війни) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 436-442. – ISSN 2076-1554
291419
  Атар Т. Від війни плачуть : [літ.-художнє видання] / Тірца Атар ; з івриту пер. Аня Хромова ; [намалювала Катерина Садовщук]. – Львів : Видавництво Старого Лева, 2015. – 16, [3] с. : іл. – Пер. за вид.: Оцаат А-кібуц А-меюхад, 2001
291420
  Мартинюк С. Від військових з"їздів до широкого громадського руху // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 25 жовтня - 9 листопада (№ 41/42)


  27 жовтня 2021 року в Центральному Будинку офіцерів відбулася науково-практична конференція "Всеукраїнські військові з"їзди та їх значення для державотворення України", організатором якої виступила Спілка офіцерів України.
291421
   Від військової контррозвідки до вивчення таємниць тисячоліть / [авт.-упоряд. В.Г. Заєць ; наук. ред. В.А. Косаківський]. – Вінниця : Нова книга, 2010. – 711, [1] с. : фотоіл., табл. – ISBN 978-960-382-248-8
291422
  Плахта Д. Від віртуальної реальності до "розумного міста" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 40). – С. 2


  У "Львівській політехніці" представили декілька інновацій.
291423
  Яблонський Василь Від влади п"ятьох до диктатури одного : Історико- політичний аналіз Директоріїї УНР. / Яблонський Василь; Мін-во освіти та науки України. – Київ : Альтерпрес, 2001. – 160с. – ISBN 966-542-038-0
291424
  Борейчук О. Від влучного слова - до точного змісту // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 4 (661). – С. 43. – ISSN 0130-5263
291425
  Зленко А. Від внутрішніх потреб до зовнішніх пріоритетів : Виступи. Промови. Інтерв"ю. Статті. / Анатолій Зленко; Збірник підготовлений Кабінетом Міністра закордонних справ України; Упорядник: К.П. Єлісєєв. – Київ : Преса України, 2002. – 346с. – ISBN 966-7084-59-0
291426
  Мотика Гжегож Від Волині до акції "Вісла" // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 4. – С. 24-28. – Бібліогр. в кінці ст.
291427
  Мотика Г. Від Волинської різанини до операції "Вісла" = Od rzezi Wolynskiej do akcji "Wisla" : польсько-український конфлікт 1943-1947 рр. / Гжеґож Мотика ; [авт. пер. з пол. А. Павлишин ; післямова та наук. ред. І. Ілюшин]. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 351, [4] с. – Парал. тит. арк. пол. - Покажч.: с. 333-351. – Бібліогр.: с. 293-328. – ISBN 978-966-378-302-4
291428
  Шепель Ф. Від Володимира Боська // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2016. – № 317/318/319. – С. 281-284
291429
  Сюндюков І. Від Володимира Святого до Павла Скоропадського. 23 серпня Україна відзначає День Державного Прапора // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22 серпня (№ 147)


  "Атрибут державної незалежності — це поняття воістину багатовимірне. Це і юридична категорія, що засвідчує цілковиту «непідлеглість» (використаємо тут слово польського коріння) людей тієї чи іншої країни будь-яким чужоземним урядам або законам. Це ...
291430
  Іскін А. Від Волховбуду до Волгобуду. / А. Іскін, 1933. – 68с.
291431
  Каркоць-Вовк Від Вороніжа до Українського легіону самооборони / Михайло Каркоць-Вовк ; передмова А. Семенюка ; [ упоряд. Н. Мисечко-Каркоць]. – Рівне : Каркоць М.І.
2-ге вид. із допов. – 2002. – 248 с. : фот. – Парал. тит. арк. англ. мов.
291432
  Отвага Дарина Від Вронського до Сірано де Бержерака // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 3 (990). – С. 22-23. – ISSN 0868-9644


  Актор Київ. держ. акад. театру на Лівому березі Дніпра Микола Боклан став заслуженим артистом України
291433
  Кулик В.В. Від всеобучу до світових рекордів. / В.В. Кулик. – К., 1971. – 183с.
291434
  Рябчук М. Від ВЧК до СБУ: тяглість та модифікація "антинаціоналістичних" дискурсів і політик // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 9/10 (239/240). – С. 16-22
291435
  Зорін А. Від Галича до Прігова (реконструкція інтелігентської свідомості 70-х років) // Критика. – Київ, 2001. – Жовтень, (число 10). – С. 14-18
291436
  Даниленко Н. Від Галшки Гулевичівни до "Інформаційного центру " Українських Жіночих Організацій в Національному університеті "Києво-Могилянська Академія" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – C. 4-5
291437
  Бенюх О. Від Ганга до Дніпра : записки прочан / О. Бенюх, Сінгх Даршан; авториз. пер. з англ. В. Дубенка. – Київ : Молодь, 1972. – 191 с. : іл.
291438
  Меншун В.І. Від гарних слів - до конкретних дій. Нотатки із загальних зборів Національної Академії наук України // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2007. – № 3/4. – С.12-14. – ISSN 0868-8117
291439
  Чужанський Ф. Від Генуї до Керчі // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 8). – С. 7


  "Кримське національне розмаїття формувалося віками. В переліку народів, що пройшли півостровом, залишаючи більш-менш виразний слід, італійці посідають окреме місце."
291440
  Нємець Л. Від географії захворюваності до географії здоров"я: сучасні акценти наукового пошуку. : [відгук на книгу] // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 80. – С. 42. – ISSN 2413-7154
291441
  Мацибок-Стародуб Від герої Крут // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 22-29 січня (№ 3/4). – С. 1


  Громада КНУ імені Тараса Шевченка вшанувала пам"ять Героїв Крут покладанням квітів біля Пам"ятного Хреста на Аскольдовій Могилі. З промовою-привітанням виступив ректор Леонід Губерський.
291442
  Гюнай У. Від героїчного турецького народного оповідання до панегіричних оповідань меддах // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 5 : Турецька фольклористика. – С. 86-89. – ISSN 0130-6936
291443
  Дубровський В. Від гідності до успіху : як побудувати економічне диво на українському грунті / Володимир Дубровський. – Київ : ДУХ І ЛІТЕРА, 2017. – 197, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-378-515-8
291444
  Піскун В. Від глибин етнографічного пізнання - до міжнаціонального порозуміння (до 70-річчя від дня народження Всеволода Наулка) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 228-229. – ISBN 966-530-115-2
291445
  Рябінін Є. Від глобалізації до багатополюсного світу через регіоналізм // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 32-35
291446
  Артеменко А.П. Від глобалізації до індивідуалізації: топологія міжкультурної взаємодії : монографія / А.П. Артеменко, О.Ю. Бобловський. – Харків : Видавництво ТОВ "Щедра садиба плюс", 2014. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 207-215. – ISBN 978-617-7188-96-3
291447
   Від говіння до зеленої неділі : звичаї, традиції, ігри, пісні весняного циклу, які записав упродовж 1975-2003 років Микола Савчук у селі Великому Ключеві Коломийського району Івано-Франківської області. – Коломия : Вік, 2007. – 120c. – (Золота стежка). – ISBN 966-550-164-X
291448
  Чиж О. Від головного ландшафтного рубежу до серединного ландшафтного поясу // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 117-119. – ISBN 978-617-7069-36-1
291449
  Казьмирчук Г.Д. Від головного редактора // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос, 2007. – Вип. 1
291450
  Дзюбенко-Мейс Від Голодомору до сьогоднішніх днів через поезію / розмову вела Анна Свентах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27 серпня (№ 153. – С. 11


  Наталія Дзюбенко-Мейс - про свою нову книжку:"Неможливо осмислити і усвідомити все те, що відбувається без історичних ретроспектив".
291451
  Ніколаєнко С. Від Голосіївської весни - до весни загальноукраїнської: [до 120-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 23 травня (№ 93). – С. 4
291452
  Остапа С. Від Гонгадзе до Климентьєва.(Журналістів в Україні вбивають, викрадають і б"ють, а правоохоронці роблять усе, щоб довести, що це не пов"язано із професійною діяльністю) // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2010. – № 11/12 (76). – С. 66-71
291453
  Лозовий В. Від Горині до Пруту : спогади, нариси / В. Лозовий. – Київ : Радянський письменник, 1974. – 175 с.
291454
  Максименко О. Від готів до "індіанців" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 4 (221). – С. 62-64. – ISSN 1996-1561


  Поміж усіх печерних міст Криму Мангул-Келл став рідною домівкою не лише для давніх народів, а й для деяких наших сучасників.
291455
  Абліцов В. Від Гранади до Львова // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 106-114. – ISBN 976-966-2279-07-8


  Богдан -Ігор Антонич і Федеріко Гарсіа Лорка.
291456
  Юдін Олександр Від Гренуя до Зоммера, або Від планів підкорити світло прагнення спокою : про повість Патріка Зюскінда "Пан Зоммер" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 47
291457
  Пацера М. Від гривні Київської Русі - до валюти України : центральний банк // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 9 (187). – С. 3-5
291458
  Канюка О. Від Гужівки до Біломор-каналу : свідчення концтабірника 1930-х рр. / Олександр Канюка. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 183, [1] с. – ISBN 978-611-01-1923-8
291459
  Канюка О. Від Гужівки до Біломор-Каналу : Свідчення концтабірника 1930-их рр. / О. Канюка. – Нью-Йорк : Науково-Дослідне Товариство Української Термінології, 1988. – 204 с. : Іл.
291460
  Кушніренко І. Від Гуляй-Поля до Нью-Йорка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 7 червня (№ 22). – С. 14


  До 125-річчя від дня народження Анатоля Гака.
291461
  Шувалова І.Л. Від Гуссерля - до самих речей: шлях Густава Шпета // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 9-12. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Розглядається поняття "річ" у доробку Едмунда Гуссерля та Густава Шпета. Досліджується еволюція поглядів Шпета, його поступовий відхід від розуміння речі, пропонованого Гуссерлем, та формування Шпетом власної концепціїї. Рассматривается понятие "вещь" ...
291462
  Сенченко М. Від Гутенберга до ери комп"ютерів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3/4 (200). – С. 7-27. – ISSN 1682-2366


  У статті наведені різні точки зору учених на своєрідність читацької діяльності у різних форматах, ефективність сприйняття друкованого і електронного тексту; аналізуються й узагальнюються результати досліджень, що проводяться в багатьох країнах світу, з ...
291463
  Сенченко М. Від Гутенберга до ери комп"ютерів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (201). – С. 65-79. – ISSN 1682-2366
291464
  Пащенко В.І. Від демократичної держави до демократичного суспільства // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 36 : Курасівські читання - 2007. Влада і суспільство в сучасній Україні: механізми взаємодії. – С. 144-151. – ISBN 978-966-02-4604-1
291465
   Від депортації до депортації = Od deportacji do deportacji = От депортации до депортации = From deportation to deportation =Von Deportation bis Deportation : cуспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915-1947) : Дослідження. Спогади. Документи : у 3 т. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-360-7
Т. 1 : Дослідження / Юрій Макар, Михайло Горний, Віталій Макар, Анатолій Салюк. – 2011. – 879, [1] с. : іл. – Тит. арк., зміст та післямова парал. укр., рос., пол. та нім. мовами. – Бібліогр. в прим. в кінці розд.
291466
  Макар Ю.І. Від депортації до депортації = Od deportacji do deportacji = От депортации до депортации = From deportation to deportation = Von Deportation bis Deportation : cусп.-політ. життя холмсько-підляських українців (1915-1947) : Дослідження. Спогади. Документи : у 3 т. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-577-9
Т. 2 : / Юрій Макар, Михайло Горний, Віталій Макар. – 2014. – 899, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., зміст та післямова парал. укр., пол., рос., англ. та нім. мовами. - Індекси: с. 823-888. – Бібліогр. в підрядк. прим.
291467
   Від депортації до депортації = Od deportacji do deportacji = От депортации до депортации = From deportation to deportation =Von Deportation bis Deportation : cуспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915-1947) : Дослідження. Спогади. Документи : у 3 т. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-668-4
Т. 3 : / Юрій Макар, Михайло Горний, Віталій Макар. – 2015. – 959, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., зміст та післямова парал. укр., пол., рос., англ. та нім. мовами. - Імен. індекс: с. 866-944. – Бібліогр. в підрядк. прим.
291468
  Єщенко П.С. Від депресії до активізації зростання в економічній і соціальній сферах України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 2 (675). – С. 3-20. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2522-9303
291469
  Апрелько К. Від дервішів до модерну // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 6 лютого (№ 22). – С. 10


  Побачила світ монографія "Незамкненість канону: поетика турецької драматургії" (Київ, "Український письменник", 2015). Автор, Ірина Прушковська - перекладач, літературознавець, доцент кафедри тюркології КНУ ім. Т.Г. Шевченка.
291470
  Паньківський К. Від держави до комітету : [літо 1941 року у Львові] / Кость Паньківський. – Нью-Йорк ; Торонто : Ключі, 1957. – 160 с. – (Життя і мислі ; кн. 4)
291471
  Сіленко А. Від держави загального добробуту до держави можливостей // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.120-129. – ISSN 1609-5499
291472
  Шестак В. Від державного управління культурою до адміністративно-правового забезпечення реалізації культурної функції держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 27-29. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються питання адміністративно-правового забезпечення реалізації культурної функції держави. The aspects of administrative and legal ensurance of realization of a state function in the sphere are examined.
291473
  Кокта М.Д. Від Десни до Дону / М.Д. Кокта. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 134 с.
291474
  Федоненко О.В. Від джерел до сьогодення... / О.В. Федоненко, О.Ю. Клименко, Ю.М. Драган // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: В.М. Зверковський, В.А. Горбань, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 46. – С. 40-45. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2073-8331
291475
  Нефедова О. Від дидаскалів до магдебурзьського права: шляхи освіти // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2011. – № 5 (78). – С. 30-31
291476
  Владимиров В.М. Від дискурсу до інтеркурсу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 68-69
291477
  Кислиця Д. Від дискусії до діла! // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 291, квітень : квітень. – С. 14-15, 18


  З приводу дискусії на тему: "Чому відчужується від нас наша молодь", 10 лютого, Торонто.
291478
  Козирєва Т. Від дискусій до справ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7 травня (№ 81). – С. 8


  У Львівському національному університеті ім. Івана Франка створено "Університетський Майдан".
291479
  Коваленко С. Від дистанційної освіти до "освіти у смартфоні": цифрова освіта та роль освітянських бібліотек в її розвитку / С. Коваленко, Л. Пономаренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (289), серпень. – С. 30-37. – ISSN 2076-9326
291480
  Мозолюк-Боднар Від дисципліни до самодисципліни в сучасних умовах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 69-73
291481
  Горак Г.І. Від диявола до ангела? / Г.І. Горак. – Київ, 1991. – 48с.
291482
  Кремень В. Від діалектики до людини: філософський концепт В.І. Шинкарука // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України. – Київ, 2013. – № 9/10, вересень - жовтень. – С. 6-18. – ISSN 0130-7037


  Про наукову діяльність професора, першого декана філософського факультету КДУ ім. Т.Г. Шевченка Шинкарука Володимира Іларіоновича.
291483
   Від діалектики до людини: філософський концепт В.І. Шинкарука // Київська світоглядно-гносеологічна школа другої половини XX ст. : монографія : до 185-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, А.Є. Конверський, В.П. Андрущенко, В.А. та ін. Бугров. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – С. 44-66. – ISBN 978-611-01-1949-8
291484
  Столяров Ю.М. Від діловодства - до документознавства, від документознавства - до документології // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 14. – С. 96-104. – ISBN 966-7352-66-8


  Науково обґрунтовується закономірність формування нової наукової дисципліни документології на базі діловодства і документознавства, уточнюється її терміносистема.
291485
   Від Дніпра до Дунаю. – Київ-Софія, 1977. – 160с.
291486
  Кобринський О. Від Дніпра до Йордану. Від Йордану до Дніпра : поезії / Олександр Кобринський. – Дніпро : Журфонд, 2018. – 197, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-934-142-6
291487
  Чуткий А.І. Від долі студентства до долі імперії: реконструкція "портрету" студентів-росіян у Києві на початку XX ст. // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, О.Л. Баженов ; В.П. Газін [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 127-139. – (Серія історична ; вип. 15). – ISSN 2309-7086


  Реконструється збірний "портрет" студентів, котрі походили з Росії і на початку XX ст. навчалися в Україні. За основу взяті архівні справи студентів Київського комерційного інституту, які походили з різних регіонів Росії, що вперше вводяться до ...
291488
  Гомонай П. Від Донбасу до Сирії // Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ, 2016. – № 1 (3), січень - березень 2016 року. – С. 8-10
291489
  Демко Т.В. Від досвіду до невинності: поема Вільяма Блейка "Тіріель" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 72-75. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (39)). – ISSN 1813-341X
291490
  Кучеренко М. Від досягнень біології залежить прогрес // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Декан біологічного ф-ту розповідає про підготовку спеціалістів на ф-ті, дає характеристику кафедрам ф-ту.
291491
  Хоменко І.А. Від драматичних мініатюр до аудіобуктрейлерів з елементами тизерної соціальної реклами: інноваційні концепти кафедри телебачення та радіомовлення Інституту журналістики / І.А. Хоменко, В.І. Фоменко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Стаття присвячена розробці і впровадженню нових форм художньої комунікаційної продукції: драматичної мініатюри і звукового буктрейлера. The article is sanctified to development and introduction of new forms of artistic communication: dramatic ...
291492
  Мірчук П. Від другого до четвертого універсалу / Петро Мірчук. – Торонто : Ліга визволення України, 1955. – 70, [1]. – (Політична бібліотека Ліги визволення України ; ч. 8)
291493
  Коноваленко О. Від Дунаю до Днепра // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 19-26 лютого (№ 7/8). – С. 5 : фото
291494
  Байкєніч Г. Від духовності до державності. Пам"яті Андрія Шептицького / Г. Байкєніч, О. Охрімчук // Збірка методичних рекомендацій : до відзначення пам"ятних дат у загальноосвітніх навч. закл. / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [розроб. і упоряд.: Г. Байкєніч]. – Дніпро : Ліра, 2017. – С. 151-160. – ISBN 978-966-383-893-9
291495
  Воскрекасенко С.І. Від душі / Сергій Воскрекасенко. – Київ, 1951. – 64 с. – (Бібліотека перцю ; № 2)
291496
  Орел С. Від душі до знань, а не навпаки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 листопада (№ 42/43). – С. 10


  Нинішня осінь в наших краях проходить під знаком 100-річчя Василя Сухомлинського.
291497
  Ігнатенко І. Від душі до тіла: історіографічний огляд народознавчих праць середини XIX - початку XX ст. / Ірина Ігнатенко // Українці й народи Центрально-Східної Європи: культура та історична спадщина : зб. наук. праць на пошану професора Михайла Тиводара / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ", Каф. історії стародав. світу і серед. віків ; [упоряд. І. Ліхтей]. – Ужгород : Карпати, 2015. – С. 228-239. – ISBN 978-966-671-417-9
291498
  Грубов В.М. Від Евіану до Мюнхену: Європа потребує нової філософії безпеки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 400-411
291499
  Мельник І.А. Від ейдосу до символу або О.Ф. Лосев про сутність діалектики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 48-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Розглядається вчення А.Ф. Лосєва про діалектичну єдність у символі мислення та факту, смислу та інобуття. За цією проблемою проводиться порівняльний аналіз концепції діалектики Лосєва з теоріями Г.В.Ф. Гегеля, Е. Гуссерля, Е. Кассірера.
291500
  Науменко Г.Г. Від екологізації освіти і просвіти до екологічної культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 70-78. – ISBN 966-628-132-5
291501
  Яровенко Т. Від експериментів В.Винниченка до "Експерименту" О.Жовни (полемічна інтерпретація повісті та її кіноверсії) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2013. – № 10. – С. 41-46


  У статті робиться спроба окреслити коло проблемних питань у творах сучасного прозаїка О.Жовни через їх кінематографічну версію, орієнтуючи реципієнтів на проведення аналогій з історією сприйняття й оцінки сучасниками експериментальних творів ...
291502
   Від експерименту - до норм закону [Докторська школа імені родини Юхименків Національного університету "Києво-Могилянська академія"] / підготувала С. Галата // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 15 жовтня (№ 40). – С. 11. – ISSN 2219-5793
291503
   Від експрес-тесту до громадського проекту // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 лютого (№ 7). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Круглий стіл "Виклики і досягнення молодих учених київських університетів" відбувся в Національному авіаційному університеті. Успішні молоді вчені діляться досвідом і розповідають про методи досягнення результатів.
291504
  Мариненко І. Від Електрифікації до Роксолани... // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10 (117). – С. 60-62
291505
  Пересада В. Від Ельби до Дніпра // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 21-28 листопада (№ 47/48). – С. 6


  Міжнародний проект "Тендем-партнерство Німеччина-Україна - академічне самоуправління" на базі НТУ "Дніпровська політехніка".
291506
  Ткаченко С.І. Від Еміля Верхарна до Михася Ткача : критика // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12. – С. 177-180. – ISSN 0208-0710
291507
  Сенченко М. Від ери Гутенберга до ери Цукерберга // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 10 (315), жовтень. – С. 3-5. – ISSN 2076-9326
291508
  Сенченко М. Від ери Гутенберга до ери Цукерберга // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 8 (313), серпень. – С. 3-5. – ISSN 2076-9326
291509
  Сенченко М. Від ери Гутенберга до ери Цукерберга // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9 (314), вересень. – С. 3-4. – ISSN 2076-9326
291510
  Сенченко М. Від ери Гутенберга до ери Цукерберга // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6 (311), червень. – С. 3-6. – ISSN 2076-9326
291511
  Сенченко М. Від ери Гутенберга до ери Цукерберга // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7 (312), липень. – С. 3-4. – ISSN 2076-9326
291512
  Сенченко М.І. Від ери Гутенберга до ери Цукерберга... : переваги і недоліки сприйняття друкованого та електрон. тексту / Микола Сенченко, Оксана Сенченко. – Київ : Ліра-К, 2021. – 127, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 120-125. – ISBN 978-617-520-057-5
291513
  Ужченко Д.В. Від етнографічних джерел до сучасної фіксації діалектної фразеології // Студії з діалектології. Матеріали і дослідження : [зб. наук. праць] / НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КММ, 2017. – Вип. 1 : / [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.), М.М. Ткачук, Н.С. Вербич та ін.]. – С. 136-143. – ISBN 978-966-1673-30-3
291514
  Железняк М.Г. Від ЕУ – до ЕСУ // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – C. 259-264. – ISSN 0320-9466


  Черговий, дев"ятий том Енциклопедія Сучасної України.
291515
  Перепелиця Г.М. Від європейської окупації до російської окупації // Зовнішня політика України - 2013 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / С.В. Андрущенко, П. Байор, В.М. Мовчан, Г.М. Перепелиця, О.В. [та ін.] Потєхін. – Київ : Стилос, 2014. – С. 202-266. – ISBN 978-966-193-094-9
291516
  Головаха Є. Від євроцентричного модерну до плюралістичних модернів: еволюція історичної соціології Ш. Ейзенштадта // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2016. – № 3, липень - вересень. – С. 8-9. – ISSN 1563-3713
291517
  Андрей Від Єрусалиму починаючи = Beginning from Jerusalem : православіє, римо-католицтво, протестанство / Архиєпископ Андрей. – Едмонтон : [б. в.], 1967. – 90, [4] с.
291518
  Андрей Від Єрусалиму починаючи = Beginning from Jerusalem : Православіє, римо-католицтво, протестанство. Додаток 1: Екуменізм. Додаток 2: Дерево-церква / Андрей. – 2-ге вид. – Вінніпег : Волинь, 1980. – 90, [4] с. – Тит. аркуш парал. укр. та англ. мовами
291519
  В"язовський Г.А. Від життя до художнього твору / Г.А. В"язовський. – Київ, 1979. – 239с.
291520
   ВІд Жовтня до Вересня. – Ужгород, 1989. – 662с.
291521
  Коваленко А. Від Жовтого моря до Сивих Карпат // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 27 січня - 2 лютого (№ 3)


  Побачив світ історично-пригодницький роман Івана Канівця "Циндао-Відень-Київ". Автор - режисер кількох документальних фільмів на тему Української революції 1917 - 1921 рр.; наразі працює над документальним проєктом у 3D "Генерація волі". Зібрані для ...
291522
   Від з"їзду до з"їзду. – Київ, 1980. – 263с.
291523
  Гончар О. Від заборон до державності // Студії з україністики : науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАНУ. Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 4 : У ріднім слові - духовність народу. Антологія: статті, есеї, поезії. – С. 170-172. – ISBN 966-95452-3-7


  Відразу після Переяславської ради царський уряд розпочав наполегливий наступ на українську духовність, вважаючи її ліквідацію запорукою знищення історичної окремішності української нації. Особливо нищівної наруги зазнавала мова як головний чинник ...
291524
  Вербич С. Від загальної назви до гідроніма // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 86. – С. 260-266. – ISSN 0201-419
291525
  Вагапов В.Б. Від задекларованого нейтралітету до вимушеної позаблоковості : наук. видання / Володимир Вагапов. – Київ : Стилос, 2012. – 150, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 144-150 та в підрядк. прим. – (Бібліотека журналу "Наука і оборона"). – ISBN 978-966-193-084-0
291526
  Новицький В. Від задимлення до штучного інтелекту-2. Реіндустріалізація України: кошти і зміни // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 14-20 февраля (№ 7)


  "За оцінками експертів, для модернізації і оновлення виробничо-технологічного комплексу України потрібні сотні мільярдів доларів. Жодних спеціальних міжнародних програм оновлення економіки України не передбачається, отже стратегію слід формувати ...
291527
  Десятник Г.О. Від задуму до екрана : лекції з курсу "Технологія творчо-виробничих відносин в кіно і телебаченні" / Г.О. Десятник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : САММІТ-КНИГА, 2015. – 225, [1] с. – Бібліогр.: с. 224-225
291528
  Дузь І.М. Від задуму до прем"єри / І.М. Дузь. – Київ, 1985. – 204 с.
291529
   Від заснування до сьогодення. 10 років // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2020. – Дод. до газ. Червень (№ 3) : Інститут Управління державної охорони України. – С. 1


  Про заснування Інституту Управління державної охорони України - самостійного військового структурного підрозділу КНУ імені Тараса Шевченка, першого в Україні закладу вищої освіти з підготовки фахівців із охоронної діяльності та безпеки.
291530
  Лівій Тит Від заснування Міста / Тит Лівій ; пер. Наталі Яковенко. – Вид. 1-ше. – Київ : Laurus. – ISBN 978-617-8209-00-1
Кн. I-V. – 2022. – 382, [2] с. : іл., портр. – Пер. за вид.: Titi Livii Ab urbe condita libri. Recognovit Wilh.Weissenborn. Pars I, lib. I-VI. Lipsiae: Sumptibus et typis B.G. Teubneri, 1853. - Покажч. імен, етнонімів, топонімів, геогр. назв та соц. і військ. понять / термінів: с. 337-381


  У пр. № 1745713 напис: Бібліотеці Київського університету з повагою перекладачка.
291531
  Лівій Тит Від заснування Міста / Тит Лівій ; пер. Наталі Яковенко. – Вид. 2-ге. – Київ : Laurus. – ISBN 978-617-8209-07-0
Кн. VI-X. – 2023. – 325, [3] с. : іл., портр. – Пер. за вид.: Titi Livii Ab urbe condita libri. Recognovit Wilh. Weissenborn. Pars I, lib. VI-X. Lipsiae: Sumptibus et typis B.G. Teubneri, 1853. - Покажч. імен, етнонімів, топонімів, геогр. назв та соц. і військ. понять / термінів: с. 261-316. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  У пр. № 1750896 напис: Бібліотеці Київського університету з повагою перекладачка.
291532
  Кореньков О. Від захоплення території до війни на виснаження. "Ісламська держава" змінює свою стратегію // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 25-31 травня (№ 19). – С. 5


  "Лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді вперше за останні п"ять років з"явився перед камерами. Неодноразово "знищений" іракськими силовиками та російською авіацією "халіф Ібрагім", як іменує себе аль-Багдаді, не тільки продемонстрував власну ...
291533
  Дрьомов А.В. Від збитковості - до прибутковості / А.В. Дрьомов. – К, 1990. – 47с.
291534
   Від звука до тексту: Аналіз мовних одиниць різних рівнів : навч. посіб. / [Т.П. Беценко, І.І. Брага, С.В. Воропай, В.В. Герман, Н.В. Громова та ін.] ; за ред. А.А. Силки. – 2-ге вид., випр. і допов. – Суми : Університетська книга, 2013. – 347, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.:с. 339-347. – ISBN 978-966-680-599-0
291535
   Від Зеленої неділі до Пилипівки : звичаї, традиції, пісні, роботи літньо-осіннього циклу, які записав упродовж 1975-2009 років Микола Савчук у селі Великому Ключеві Коломийського району Івано-Франківської області. – Коломия : Вік, 2012. – 109, [3] с. : фот., ноти. – ISBN 966-550-06-7


  У пр. № 1696087 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка - від автора. Підпис, січень 2015 р., м. Коломия
291536
  Рєзнік М. Від земельної реформи до експертної грошової оцінки земель // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 31-34
291537
  М"ястківський А.П. Від землі : поезії / А.П. М"ястківський. – Київ : Молодь, 1957. – 104 с.
291538
  Верн Ж. Від Землі до Місяця / Ж. Верн. – Харків ; Одеса, 1935. – 284 с.
291539
  Березюк Н. Від земського бібліотекаря до ученого: до 120-річчя від дня народження видатного українського бібліотекознавця Н. Фрідьєвої // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 4 (66). – С. 34-37


  Простежується складний життєвий і творчий шлях видатного українського бібліотекознавця, фундатора вищої бібліотечної освіти в Україні, одного з найяскравіших представників харківської бібліотечної школи Н. Фрідьєвої.
291540
   Від зернини до хлібини. – К, 1983. – 318с.
291541
  Нитченко Д. Від Зінькова до Мельборну = From Zinkiv to Melbourne : із хроніки мого життя / Д. Нитченко. – Мельборн : Байда, 1990. – 407 с. : портр., фотоіл. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 0-908480-23-7


  У пр. № 1732590 напис: ВПоважному М.К. Наєнкові, літературознавцеві й проф. універистету, на знак щирої пошани і вдячности. Д. Нитченко. Мельборн. 9.1.1992
291542
  Кононенко М. Від Зміїного до Криму // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 березня (№ 10). – С. 5


  Як використати рішення Міжнародного суду ООН у справі "Румунія проти України" для судового переслідування РФ.
291543
  Голик Р. Від знаку - до душі і від села - до міста: іпостасі Франкової поетики у синхронії та діахронії // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 35-44. – (Серія філологічна ; вип. 62). – ISSN 2078-5534
291544
  Пхиденко С.С. Від знань до переконання / С.С. Пхиденко. – Львів, 1984. – 48с.
291545
  Дорошко П.О. Від зорі до зорі / П.О. Дорошко. – Київ, 1987. – 325 с.
291546
  Косенко О. Від зростання до уповільнення // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 19 квітня (№ 16). – С. 7


  Економіка України у 2019 році.
291547
  Плеханов Г.В. Від ідеалізму до матеріалізму / Г.В. Плеханов. – Харків : Пролетар, 1931. – 83 с.
291548
  Баган О. Від ідеалістичної націософії до наступальної геополітики // Український націоналізм: історія та ідеї : науковий збірник / Центр нац. відродж. ім. С. Бандери ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І Франка, Каф. нової і новітньої іст. України ; Н.-ідеолог. центр ім. Д. Донцова. – Дрогобич, 2014. – Вип. 2. – С. 320-323


  Характер і напрямки націоналістичної публіцистики міжвоєнної доби.
291549
  Старовойтенко О. Від ідеї В.А. Роменця до культурної персонології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 3 (49). – С. 49-56. – ISSN 1810-2131
291550
  Шило О.Г. Від ідеї до конституційної норми: аналіз наукового доробку академіка В.Я. Тація // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Спеціальний випуск. – С. 52-62. – ISSN 2224-9281
291551
  Завальнюк О. Від ідеї до спроби заснування Кам"янець-Подільського державного університету в добу Української Центральної Ради (січень–квітень 1918 р.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 30. – С. 27-32


  У статті розглядається історія заснування Кам"янець-Подільського державного університету за часів Української Центральної Ради. В статье рассматривается история основания Каменец-Подольского государственного университета во времена Украинской ...
291552
   Від ідеї до успішного бізнес-проєкту // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2023. – Березень (№ 3)


  "Про генерацію ідей ішлося на першому заході програми з розвитку навичок підприємництва Business Start, що відбувся у Центрі Дія.Бізнес КНУ імені Тараса Шевченка 16 березня 2023 року. Курс розрахований до 23 травня Першим спікером проєкту Business ...
291553
  Черепанов М. Від ідеї до успішного бізнесу – один крок // Київський університет. – Київ, 2015. – Грудень (№ 16). – С. 5


  Ідея виконання інноваційних стартап-проектів об’єднала молодих науковців та студентів на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка в молодіжну бізнес-платформу Start-up Business Incubator KNU (скорочено SBI) . Команда SBI ...
291554
  Чорна Л.В. Від ідеї до утопії: шлях Платона до осягнення ідеальної держави // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 4 (79). – С. 5-12. – (Серія "Філософія"). – ISSN 2310-2837
291555
  Малярчук О. Від ідеї національно-культурного відродження другої половини 1980-х до незалежності України // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 389-402. – ISBN 978-617-7235-56-8
291556
  Колодко Г.В. Від ідеології неолібералізму до нового прагматизму // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 9 (586). – С. 4-11. – ISSN 0131-775Х
291557
  Коваленко Б.О. Від ідіолекту до літературної мови: Поділля кінця XIX - початку XX ст. : монографія / Борис Коваленко ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський : Рута, 2020. – 383, [7] с. : іл. – Бібліогр.: с. 348-382. – ISBN 978-617-7887-79-8
291558
   Від Ізидора до Йосифа Сліпого / на основі журн. "Наша Церква" та кн. А. Драгана "Маємо Кардинала" // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Липень [№] 14. – С. 4-5
291559
  Бльомерс В. Від ізоляції до включення: нова "соціальна граматика" - новий соціальний клімат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 9-13. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  The article reveals the essence of the "new wave" of European psychology that refuses practice leybelizatsii and isolation of individuals that do not meet the norm of the majority in favor of the practice, of active inclusion in community life. Key ...
291560
  Остроушко Л. Від ілюзії до реальності // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 140-143. – ISSN 0130-321Х
291561
  Цілий В.П. Від імені батька : поезії / В.П. Цілий. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 172 с.
291562
   Від імені горян я промовляю : вірші / [упор. Ш.А. Арсанукаєв, М.І. Братан] ; худож.В.М. Євтушенко. – Сімферополь : Таврія, 1984. – 145 с. – Мініатюрне видання
291563
  Гущак І.В. Від імені земляків : поезії / І.В. Гущак. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 70 с.
291564
  Іщенко М.Г. Від імені мільйонів. Роздуми про високе покликання і майстерність рад. журналіста / М.Г. Іщенко. – Київ, 1969. – 124с.
291565
  Помяновський Є. Від імперії до імперії // Критика. – Київ, 1999. – Грудень, (число 12). – С. 5-9


  Зауваження Річарда Пайпса щодо "Історії російської імперії" Михайла Геллера.
291566
  Лосєв І. Від імперського шовінізму до російського націоналізму? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 39 (307). – С. 26-27. – ISSN 1996-1561


  Для Росії еволюція імперського шовінізму в нормальний державотворчий націоналізм є явищем загалом позитивним, принаймі меншим злом.
291567
  Харченко П. Від індививіда до Боголюдини : Монографія / П. Харченко. – Київ, 1993. – 135с. – ISBN 5-7707-4045-0
291568
  Харченко П. Від Індивіда до Боголюдини / П. Харченко. – Київ, 1993. – 132 с.
291569
  Гладкий О. Від індивідуалізації свідомості до "макдональдизації" уподобань: нове обличчя сучасного студента // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (184). – С. 91-96. – ISSN 1682-2366
291570
  Залізняк Л. Від індоєвропейців українських степів до аріїв Індії // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 62-63
291571
  Родіонова Л.А. Від індустріалізму до інформаціоналізму: теорії трансформації // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 6 (44). – С. 27-31
291572
  Бойчук М. Від інквізиційності до змагальності: зміни в антимонопольному процесі / М. Бойчук, Є. Сенченко // Юридична газета. – Київ, 2019. – 9 квітня (№ 15). – С. 22-23
291573
  Наєнко М.К. Від Інституту високих технологій до інституту літературної творчості // Теорія і літ-творчість : 50-ліття теоретичної кафедри плюс... / М.К. Наєнко. – Київ : [Логос], 2011. – С. 108-119. – (Науково-популярна література). – ISBN 978-966-171-452-5


  Про кафедру теорії літератури на філологічному факультеті, яку було відкрито в 1962 році в КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
291574
   Від інсурекції Костюшка до 1830 р. Поляки на Правобережній Україні: від міфів до фактів : колективна монографія / [Ю. Земський, Є. Чернецький, О. Петренко та ін.] ; за ред. Ігоря Кривошеї, Норберта Моравця ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини [та ін.]. – Київ : КНТ, 2017. – 216, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-850-5
291575
  Узунова Н.Д. Від інтер– до контр–тексту: критика поглядів Ю. Крістєвої канадськими дослідницями (І. Буасклер, Д. Бурк) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 240-243. – ISSN 2076-1554
291576
   Від інформації до енциклопедії // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1988. – Vol. 39, № 463, вересень : вересень. – С. 20-22


  Проф. д-р Богдан Кравченко - директор Канадського інституту українських студій Альбертського університеті в Едмонтоні прочита в ряд лекцій у Варшавському університеті.
291577
  Коваленко Р. Від Іосифа до Максима: історія роду Рильських у документах Державного архіву Київської області // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6 (387/388), жовтень - грудень. – С. 88-97. – ISSN 2664-4282
291578
  Ведрін Юбер Від історичного минулого - до майбутніх звершень // Діалог. Історія, політика, економіка. – Київ, 2002. – № 2 : Україна і Франція. – С.12-13 : Кол. фото. – ISSN 1607-6451
291579
  Приходько В.В. Від історичної епістемології до етики історії (на матеріалах філософсько-історичної концепції Р. Дж. Колінгвуда) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 27-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про те, що зміна епістемологчного поля історичного пізнання веде до нового формулювання сенсу історії в етичній перспективі. The article deals that the change of epistemological field of historical knowledge leads to the new ...
291580
  Ворожбит О. Від історії до безпеки. Які аспекти у відносинах Польщі та України нині найважливіші // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 15 (699), 16.04- 22.04.2021. – С. 30-31. – ISSN 1996-1561
291581
  Дяконесу Й. Від історії до історії : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 182. – ISSN 0320-8370
291582
  Христан Н. Від історії до політики: князь та король Русі Данило Романович у народницькій історичній уяві // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2022. – С. 23-33. – (Історія ; № 1 (55)). – ISSN 2414-9012
291583
  Панченко В. Від історії моральнісної культури до прикладної етики: етичні дослідження Т.Г. Аболіної в Київському університеті / В. Панченко, М. Рогожа // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. М. Рогожа ; редкол.: Р. Сапенько, С. Кетуракіс, Р. Пучетайте [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (11). – С. 18-23. – ISSN 2616-9967


  У статті розглядається творча спадщина доктора філософських наук, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Тетяни Георгіївни Аболіної (1950-2015). Етика складно торувала шлях у вітчизняному академічному середовищі середини ...
291584
  Бибик С. Від історіографії мови художньої прози до кодифікації термінів лінгвостилістики // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (68). – С. 22-33. – ISSN 1682-3540
291585
  Ібрагімова Н. Від її іграшок ішло тепло / Н. Ібрагімова, С. Пругло // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 15 червня (№ 113)
291586
  Поліщук В. Від її поезії - високо й хороше... (Валентина Коваленко) // Про класиків, неокласиків і сучасників / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2007. – С. 335-338. – ISBN 978-966-2980-81-3
291587
  Горпенюк Максим Від Кавказу до Дубаю // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 48-57 : фото
291588
  Кракауер З. Від Калігарі до Гітлера - психологічна історія німецького кіна / Зігфрід Кракауер ; [пер. з нім. Ігора Андрущенка]. – Київ : Грані-Т, 2009. – 381, [3] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 332-381. – (De profundis). – ISBN 978-966-465-260-2
291589
   Від кандидатів наук до PhD // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 1 квітня (№ 13). – С. 2. – ISSN 2219-5793
291590
  Шкляр Леонід Від каплі роси до космосу : (Харі Мартінсон) / Шкляр Леонід, Шпиталь Анатолій // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 68-69. – ISSN 0869-3595
291591
   Від Карпат до Адріатики і назад // Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ, 2015. – № 2, вересень - жовтень 2015 року. – С. 40-41
291592
  Мелещенко О.К. Від кафедри історії журналістики до кафедри міжнародної журналістики: шлях довжиною у 54 роки // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Журналістика" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2007. – Вип. 1 (6). – С. 6-66.
291593
   Від кафедри професійної гігієни Київського медичного інституту до кафедри гігієни та екології №2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця / О.П. Яворовський, Ю.О. Паустовський, О.А. Нікітюк, В.М. Шевцова, В.І. Зенкіна // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (89). – С. 58-67 : фото. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2077-7477
291594
   Від кафедри професійної гігієни КМІ до кафедри гігієни та екології №2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця : наукові й освітні пріоритети протягом 95 років / О.П. Яворовський, Ю.О. Паустовський, О.А. Нікітюк, В.М. Шевцова, В.І. Зенкіна // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (91). – С. 74-79 : табл., фото. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
291595
  Сейфулліна І.Й. Від кафедри фізико-хімії полімерів та колоїдів до кафедри загальної хімії та полімерів / І.Й. Сейфулліна, Ю.М. Анісімов // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 148-158. – ISBN 978-617-689-150-5
291596
  Просалова В. Від Кембриджа - до Варшави. Спомин про світи за залізною завісою у книзі "Озон зарубіжжя" // Україна молода. – Київ, 2020. – 13 жовтня (№ 98). – С. 12


  Для людей, що проживали в недавніх радянських умовах, чужина свого часу була справжнім озоном, адже відкривала інший світ - незвіданий і бажаний, більшою мірою налаштований на спілкування, ніж багато наших співвітчизників, яких із дитинства так ...
291597
  Рахно К. Від Керамганджу до докторської дисертації // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14-21 березня (№ 9/10). – С. 6


  Дискусія щодо книги Олени Щербань "Глиняний посуд у традиційній культурі харчування українців Наддніпрянщини (друга половина XIX - початок століття)".
291598
  Марухняк Й. Від Керчі до Львова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 26 лютого (№ 35). – С. 2


  У містечку Вінники вшанували пам"ять громадського і політичного діяча, письменника й лікаря за фахом Івана Липи, а також його сина Юрія.
291599
   Від Києва - Гранаді // Київський університет. – Київ, 2023. – Лютий (№ 2). – С. 4


  "Всеукраїнський навчально-науковий центр шевченкознавства передав праці бібліографічної шевченкіани для Universidad de Granada. Київський національний університет імені Тараса Шевченка вже понад 20 років співпрацює з Гранадським університетом. Зокрема, ...
291600
  Бернадська Н. Від Києва до Мукачева, або як вписатися у сучасний літературний процес // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 297-304. – ISBN 978-617-7442-48-5
291601
  Мушкетик Ю. Від Києва до Тмутаракані // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 6 листопада (№ 43). – С. 2
291602
  Бабина Т.Г. Від Києва до Черкес / Т.Г. Бабина, С.Г. Натрошвілі // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 8-9


  Про факультет ринкових інформаційних та інноваційних технологій Київського національного університету технологій та дизайну, який функціонує в Черкесах.
291603
  Сосса Р.І. Від Київської картографічної фабрики до Державного науково-виробничого підприємства "Картографія": історія та сучасність // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 3-10 : фото, мал. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-9780
291604
  Наумова Н. Від Київської рисувальної школи Миколи Мурашка до Академії мистецітв України // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 1-9 листопада (№ 39). – С. 12-13
291605
  Белей Л. Від Кирзака до Оксфорда, або Культурні тенденції центрально-східноєвропейських держав // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 3 (375), 23-29.01.2015 р. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561
291606
  Скрипник О. Від Кіотського протоколу до Паризького договору // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 листопада (№ 42). – С. 1, 12


  21-а Конференція сторін рамкової конвенції ООН зі змін клімату - СОР 21, яка відкривається 30 лист. в Парижі. Очікують, що СОР 21 завершиться підписанням нової міжнародної угоди щодо проблем клімату, яка має на меті не допустити підвищення температури ...
291607
  Культенко О.В. Від класифікації правової системи до кваліфікаційної характеристики та професіограми інспектора РА НЦБ Інтерполу в Україні // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 301-302. – ISBN 978-966-171-322-1
291608
  Сидоренко Г.К. Від класичних нормативів до верлібру / Г.К. Сидоренко. – Київ : Вища школа Изд. при КДУ, 1980. – 184 с.
291609
  Гарагонич В. Від Климовиці до Парижа: міжнародний фактор у житті і творчості Адальберта Ерделі // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 122-124. – ISSN 2520-6419
291610
   Від клітинних мембран до вивчення космосу // Світ. – Київ, 2019. – Червень (№ 21/22). – С. 3


  Про це йшлося на черговому засідання Президії НАН України.
291611
  Самар В. Від кого ховається страус? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 2


  "Ціна страусової позиції Мінфіну та уряду загалом у питанні "кримського боргу" вже три роки як державного ПриватБанку зростає день у день і вже сягнула кількох десятків мільярдів гривень. Шахрайська оборудка колишніх власників і менеджменту може бути ...
291612
  Понятишин Н. Від козаків до кіборгів. Українські воїни всіх часів. Якими вони були, за що, проти кого та як боролись // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 квітня (№ 15). – С. 10-11
291613
  Гармаш Ю.Т. Від кольорової символіки до драматургії кольору в екранних мистецтвах / Ю.Т. Гармаш, О.М. Прядко // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 1. – C. 36-41. – ISSN 2226-0285
291614
  Савіна В.В. Від командира взводу розвідки до академіка, видатного організатора вітчизняної науки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (132). – С. 2-3, 8. – ISSN 2518-7104


  Ю.О. Митропольський - всесвітньо-відомий вчений-математик. Більш 40 років на викладацькій роботі в КНУ імені Тараса Шевченка.
291615
   Від Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 11 липня (№ 122). – С. 14-15


  Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки повідомляє, що завершено перший етап розгляду робіт, поданих на здобуття Державних премій України. Комітет звертається до наукових та науково-технічних організацій, наукових установ, ...
291616
   Від Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки [оголошення] // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2020. – 18 січня (№ 10). – С. 11
291617
   Від Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки повідомляє // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2015. – 28 липня (№ 135). – С. 10-11


  Комітет з державних премій України в галузі науки і техніки повідомляє, що завершен перший етап розгляду робіт, поданих на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки 2015 року. До участі у конкурсі на здобуття Державних премій України в ...
291618
   Від Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки. Оголошення // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 17 липня (№ 131)


  Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки повідомляє, що завершено перший етап розгляду робіт, висунитих для участі у конкурсі зі здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки та премій Президента України для молодих ...
291619
  Кудлай О.С. Від комуністичних суботників до бригад комуністичної праці / О.С. Кудлай. – Київ, 1962. – 147с.
291620
  Навроцький А. Від конкурентів до спільників / А. Навроцький, І. Дронов // Юридична газета. – Київ, 2019. – 9 квітня (№ 15). – С. 36-37
291621
  Горська К.О. Від конкуренції до партнерства: модний медіатренд чи ринкова необхідність? // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 80-87. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (45)). – ISSN 2219-8741
291622
   Від контролю до культури якості: перезавантаження процесів забезпечення якості в українській вищій школі = От "что такое плохо?" к культуре качества: перезагрузка процессов обеспечения качества в украинской высшей школе = "We share because we care": reloading the processes of quality assurance in the Ukrainian higher education : практ. посібник / [за ред. С. Гришко, Т. Добка, О. Кайкової та ін.]. – Львів : Манускрипт, 2014. – 166, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – (Темпус-проект 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR "Towards Trust in Quality Assurance Systems"). – ISBN 978-966-2400-38-0
291623
  Франчук Т.Й. Від контролю якості до упраління якістю - сучасна парадигма реформаційних процесів в освіті // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 140-141
291624
  Порубаєв О.В. Від конфронтації до нового мислення / О.В. Порубаєв, Є.Є. Шеремет. – К., 1989. – 205с.
291625
  Різник Л. Від коренів - до конарів та крони // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 1 (891), січень. – С. 221-227. – ISSN 08-68-4790-1


  Роздуми над прозою Віктора Грабовського з нагоди виходу його роману “Любові не буває забагато”.
291626
  Форкош І.М. Від кореня до крони. Матеріали до уроку з вивчення творчості Леся Курбаса // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 10. – С. 25-30.
291627
  Кушнарьова М.Б. Від користі до задоволення: мотиваційний спектр читачів раннього італійського Ренесансу // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 43-52. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333


  Аналізується мотивація читача раннього італійського Ренесансу в її ста- новленні та витоках, які простежуються в часи давньоримської античності та середньовіччя. На основі аналізу текстів давньоримських та середньо- вічних авторів висвітлюється ...
291628
  Чадюк М. Від королів до Селін Діон // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 14-15 травня (№ 85/86). – С. 30


  Значення Анни Київської для європейської історії та маловідомі факти її життя у Франції.
291629
  Басарія Е. Від Короля-Сонце до маленького принца. Антуан де Сент-Екзюпері // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М., В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (140). – С. 36-40. – ISSN 2518-7104
291630
  Март"янова Т. Від короткометражки до двогодинного сеансу: історія створення перших українських кінофільмів / Т. Март"янова, К. Сердюк // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 108-110. – ISBN 978-966-285-572-2
291631
  Васильчук І.П. Від корпоративної соціальної відповідальності до корпоративної сталості: особливості фінансування сталого розвитку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 243-250. – ISSN 2222-0712
291632
  Шубравський В.Є. Від Котляревського до Шевченка : проблема народності української літератури / В.Є. Шубравський. – Київ : Наукова думка, 1976. – 291 с.
291633
  Десятерик Д. Від кохання до тепломереж // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 29 жовтня (№ 197). – С. 7


  Друга національна премія кінокритиків КІНОКОЛО оголосила переможців.
291634
  Балабко О. Від Кочубеїв до Кочубеїв: Марія Башкирцева // Пам"ятки України: історія та культура : всеукраїнський незалежний позавідомчий науково-популярний ілюстрований журнал про національну спадщину / Видавничий дім журн. "Пам"ятки України" ; голов. ред. А. Сєриков. – Київ, 2018. – № 3/4 (247/248). – С. 20-29. – ISSN 0131-2685
291635
  Гарбар Р. Від країни-прохача до країни-лідера // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10 вересня (№ 163)


  Відгук на статтю доктора історичних наук, професора історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Т. Орлової "Пострадянський простір: зіткнення цивілізацій" ("День" 12.08.2015 р.).
291636
  Десятніков О. Від краху "франка жерміналь" до загибелі "франка пуанкаре" (монети Франції у 1914-1940 рр.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (64). – С. 34-44. – ISSN 1811-542X
291637
  Остролуцька Л. Від креативних новаторів - до країни-новатора! / Л. Остролуцька, А. Петровський // Світ. – Київ, 2019. – Травень (№ 19/20). – С. 1, 2


  Торгово-промисловій палаті України відбувся Всеукраїнський фестиваль інновацій. У межах заходу було проведено конкурс стартап-проектів, журі якого сформовано з представників венчурного бізнесу, бізнес-інкубаторів, асоціацій промислових підприємств. ...
291638
  Пшенична Л. Від креативного студента до неординарного фахівця / Л. Пшенична, В. Мотречко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 9 (93). – С. 216-235. – ISSN 2312-5993
291639
  Антонюк Л. Від Кременецького ліцею до Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Тези учнівської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету) / "Актуальні проблеми розвитку правничої думки у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (до 175-ї річниці заснування Київського університету)", наук.-практ. конф. – Київ, 2010. – С. 12-15
291640
  Лукіянович Д.Я. Від кривди / Денис Лукіянович -. – [У Львові (Львів)] : Накладом Укр.-Руської Видавн. Спілки ; [З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1904. – 135 с. – Hа окp. аpк.: Тим, що в далеку пішли доpогу, що тужать за pуською землею пpисвячую. – (Літітературно-Hаукова Бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничьої Спілки ; Сеp. 1 ; Ч. 64)
291641
  Шара А. Від Криму до Донбасу. Легендарна розвідрота // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 18 (390), 8-14.05.2015 р. – С. 36-37. – ISSN 1996-1561


  Про розвідроту 25-ї окремої повітряно-десантної бригади.
291642
  Верховський В. Від Кубані до Уссурі // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 10 серпня (№ 32). – С. 3


  Проголошена після 1922 року коренізація охоплювала не лише територію Української СРР. У 1920 - 1930-ті роки в Російській Федерації було створено національні райони, три десятки з яких були українськими національними. Лідирували Воронезька та ...
291643
  Малаков Д.В. Від Кудрявця до Лук"янівки / Дмитро Малаков ; [голов. ред. С. Головко ; [сучас. світлини О. Малакової-Білоус]. – Київ : Либідь, 2015. – 75, [5] с. : іл. – Сер. засн. 2004 р. – (Твій Київ). – ISBN 978-966-06-0705-7
291644
  Зеров М. Від Куліша до Винниченка : нариси з новітнього українського письменства / М. Зеров, проф. ; Передмова. Поетична діяльність Куліша. Я. Щоголів. "Непривітаний співець". – Київ : Вид-во "Культура", 1929. – 192 с.
291645
  Тхорук Р. Від Куліша до Лесі Українки, від Куліша у Лесі Українки (Про деякі перегуки у творчості) // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 321-343. – ISBN 978-966-600-358-7


  Описано текстуальні збіжності (картина світу, образність) у таких творах, як „На перелозі”, “Contra spem spero!”, „Магомет і Хадиза” та „Айша і Мохаммед”, деякі місця „Записок о Южной Руси” та „Лісова пісня”. Долучаються біографічні коментарі. In the ...
291646
  Серажим К.С. Від культури тексту до культури видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті зроблено спробу дослідити сутність поняття культури тексту як сутності будь-якого видання, як феномена людського буття, як свідчення прогресу суспільства, що формує видавничу культуру книги. The article attempts to research the essence of ...
291647
  Пажо Д.-А. Від культурних кліше до імажинарного / Данієль-Анрі Пажо // Літературна компаративістика / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Наливайко Д.С., Грицик Л.В., Гром"як Р.Т. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 4, Ч. 2 : Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – С. 396-430. – ISBN 978-966-193-068-0. – ISSN 2225-3564
291648
  Малес Л. Від культурної заангажованості до рефлексії культурного // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 32-39. – ISBN 978-966-2241-22-8
291649
  Костельнюк М. Від лицаря до ченця: пошуки особистості Петра Могили // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 98-105. – ISBN 978-966-8878-10-7. – ISSN 1810-5270
291650
  Лісогорова К. Від Ліги Націй до ООН: історія становлення універсальних міжнародних організацій колективної безпеки / К. Лісогорова, Д. Свистун // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 5-11. – ISSN 2524-0129
291651
  Герасимчук В. Від літери до цифри: світові нумерації в українських числівниках // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2013. – № 7/8 (676/677), липень - серпень. – С. 49-54. – ISSN 0130-5263
291652
  Осипчук Н. Від ліцеїста - до кваліфікованого ІТ-фахівця // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 6-13 листопада (№ 47). – С. 8-9


  Про ліцей інформаційних технологій № 79. У ліцеї створений експериментальний 10 клас, який навчається за індивідуальним планом, затвердженим МОН України, розробленими та узгодженими з КНУ імені Тараса Шевченка та Асоціацією "ІТ-України" програмами ...
291653
  Сапіга Р.І. Від логістики кризових ситуацій до гуманітарної логістики / Р.І. Сапіга, Є.В. Крикавський // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 3 (40). – С. 22-27 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
291654
  Лященко В.І. Від лучини до сучасного освітлення / В.І. Лященко. – К., 1948. – 30с.
291655
   Від любові до болю : творчий портрет Михася Ткача : літературозн. нариси, критичні ст., рецензії / [упоряд. В. Сапон]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2013. – 223, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2646-55-9


  Серед авторів критичних статей, рецензій, відгуків, що увійшли до книги, бачимо таких відомих письменників, як лауреати Шевченківської премії Анатолій Дімаров, Володимир Дрозд, а також Микола Адаменко, Станіслав Реп"ях, Петро Сорока, Леся Степовичка
291656
  Федорів Л.М. Від людини до постлюдини: способи (пере)творення // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 151-153
291657
  Вакуленко С. Від Люнду до Львова: з історії спростування Юрієм Шевельовим мовної "вібчоруськости" // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2019. – Т. 16. – С. 185-228. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-45-0
291658
  Ленін В.І. Від лютого до жовтня / В.І. Ленін. – Київ : Партвидав ЦК КП(б) України, 1937. – 235с.
291659
  Олесь О.І. Від льоду до льоду / О.І. Олесь. – Київ, 1959. – 40с.
291660
  Горкіна Л.П. Від М. Бунге до М. Тугана-Барановського: еволюція поглядів на теорію розподілу // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 193-211. – ISSN 0320-4421
291661
   Від Магдебурга до твого міста: очима тих, хто небайдужий / [ред. : Л. Кудіна, С. Герасимчук, Є. Рибчинський та ін.]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2012. – 259, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-2157-69-7
291662
  Грищенко Г. Від магії чисел - до таємниць зірок // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 21 -28 червня (№ 28). – С. 6-7


  До 80-річчя НПУ ім. М.П. Драгоманова.
291663
  Жеваженко І. Від Мазепи до Скоропадського: дискурс гетьманства в історичних студіях і художній літературі 1930-х рр. // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 170-194. – ISSN 2524-0315
291664
  Любіцева О. Від Майдану до АТО // Київський університет : дайджест. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 8). – С. 3


  "18 лютого 2014-го з пам’яті Дмитра не вивітриться ніколи: того дня він ледь не загинув на Грушевського. А 19 лютого наступного року підписав контракт на проходження військової служби в Збройних Силах України. Яка почалася (і закінчилася майже за 28 ...
291665
  Якубович М.М. Від Майдану до АТО: українські мусульмани в умовах військово-політичної кризи : [2013-2020 рр.] / Михайло Якубович. – 2-ге допов. вид. – Київ : Зеленський В.Л., 2020. – 153, [2] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 139-152. – (Бібліотека ісламознавства). – ISBN 978-617-7557-13-4
291666
  Литвиненко В. Від Майдану до Майдану // Київський університет. – Київ, 2022. – Грудень (№ 10). – С. 4


  "Викладачі та випускники КНУ імені Тараса Шевченка стали авторами посібника "Від Майдану до Майдану: новітня історія української журналістики" . Протягом грудня відбулося 2 презентації книги - у Національній спілці журналістів України та Інформаційній ...
291667
  Нестеряк Ю.В. Від Майдану до Майдану. Новітня історія української журналістики (1989-2019) : навч. посібник / Юрій Нестеряк, Юлія Нестеряк, Олександр Клименко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Академія, 2022. – 191, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 14-15 та в кінці розд. – ISBN 978-966-580-655-4
291668
  Рябчук М. Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення / Микола Рябчук. – Київ : Критика, 2000. – 303 с. – Бібліогр.:с.296-299. – ISBN 966-7679-11-Х
291669
  Яковлєв І.В. Від маніфесту до конгресу // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 39. – С. 197-208. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  На основі комплексного аналізу джерел та спеціальної літератури висвітлити політичну, ідеологічну, науково- публіцистичну та громадську діяльність І.Ф. Драча, його державницьку позицію, дати оцінку творчій спадщині поета, поглибити і розширити уявлення ...
291670
  Кирилов А. Від маоїзму до технократії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20 листопада (№ 211)


  Днями в Китаї до влади прийшло п’яте покоління політиків з часів створення республіки Мао Цзедуном у 1949 році. Ху Цзіньтао на посту генерального секретаря Комуністичної партії Китаю (КПК) змінив Сі Цзіньпін, син одного із засновників КПК. Чого ...
291671
  Дзюба І. Від маргінальності до універсальности // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 53-65.
291672
  Проценко І. Від Маркеса до Маркоса / І. Проценко, О. Тараненко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28-29 листопада (№ 224/225). – С. 23


  Викладачі Донецького національного університету, який нещодавно відновив свою роботу, знайомлять українського читача із сучасним парагвайським романом: Хуан Мануель Маркос "Зима Гюнтера" .
291673
  Білян П. Від Марни до Різдва // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2014. – № 6 (136). – С. 31-34. – ISSN 1230-2759


  Перша світова війна. Як німецьке начальство програло війну, але не наважилось сказати про це німцям.
291674
  Мачушко Наталя Від Масляної до Великодня : Подорож на подію // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-17 : Фото
291675
  Владимиров В.М. Від масового незнання до масового розуміння: шлях герменевтики через терени журналістики // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С.47-55
291676
  Сорока Є. Від математичних боїв - до великої науки // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 7


  Дев"ятий рік поспіль під егідою КНУ імені Тараса Шевченка проводяться математичні змагання для провідних математичних навчальних закладів - Київський турнір математичних боїв імені Лесі Рубльової. Цього року команда юних українських математиків під ...
291677
  Дубровик-Рохова Від МАУП до Кабміну: Хто такий прем"єр Гончарук? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 3 вересня (№ 158). – С. 8
291678
  Маркіш Д. Від межі до межі : [іст. оповідь] / Давид Маркіш. – Київ : Пенмен, 2017. – 388, [4] с. – ISBN 978-617-7443-03-1


  Зміст: Дорогою на схід, Валіза, День перемоги, Суперфінал, Тіні на сходах / С. Демчук ; Завтра не існує / В.Третяк ; Брак № 138, Мансарда чоловіка в циліндрі / М. Варзар ; Проект / О. Севрук ; Садівниця, Сіль Озера, Причастя / М. Григоров ; ...
291679
  Кортгаазе В. Від Меланхтона до Коменського та Чижевського = From Melanchthon to Comenius and Cyzevs""kyj : [вибрані праці] / Вернер Кортгаазе ; за ред Р. Мниха і Є. Пшеничного. – Вид. 2-ге, допов. – Дрогобич ; Київ : КОЛО, 2005. – 378, [2] с., [4] арк. іл. : іл. – Парал. тит. арк. нім. - З нагоди присудження Авторові почесного звання Доктора Honoris cauca у Дрогобицькому державному педагогічному університеті ім. Івана Франка. - Текст вид. укр, нім., англ., рос. - Імен. покажч.: с. 359-378. – Бібліогр.: с. 45-56 в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 966-7996-56-5
291680
  Десятерик Д. Від мелодрами до високої трагедії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 22-23 травня (№ 94/95). – С. 30-31


  Тема Бабиного Яру в українському й світовому кіні.
291681
  Коваленко В. Від меркантилізму до фізіократії у фінансах: уроки історії та сучасний стан ринку України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 286-291. – ISSN 2078-5860


  Формування ринкової поведінки економічних суб"єктів без урахування досвіду наукових шкіл та практики розвинених країн обертається для України значними економічними витратами.
291682
  Усенко П. Від Мессінської протоки до Одеської затоки: як "чорноморська Пальмира" опинилася в епіцентрі розпалу Світової війни // Свобода : громадсько-політичне видання. – Київ, 2013. – 1 квітня (№ 13). – С. 7


  100 років тому Османська імперія безславно програла локальну війну сусіднім країнам Балканського союзу, але невдовзі, коли навіть не встиг завершитися 1913 р., певною мірою реваншувала підключившись до Другої Балканської війни, де обернулась на одну з ...
291683
  Смірнова В.О. Від Микити Хрущова до Олександра Лукашенка: системні прояви політичного волюнтаризму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 266-276


  У статті здійснено спробу розгляду системних проявів політичного волюнтаризму як невід"ємної ознаки персоніфікованого авторитарного політичного режиму на прикладі вивчення діяльності Микити Хрущова й Олександра Лукашенка. В статье предпринята попытка ...
291684
   Від Миколи Гоголя до Івана Багряного : літературними шляхами рідної країни : Багряний Іван Павлович, про нього / [упоряд. С. Козак]. – Київ : Літературна Україна, 2015. – 233, [2] с. – (Серія "Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-336-6
291685
  Салига Т. Від Миколи Костомарова до Василя Стуса // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 19-20 жовтня (№ 189/190)


  Думки щодо появи книжкової серії "Дня" "Бронебійна публіцистика", що укомплектована з класичних праць українських майстрів полум’яного слова. Зокрема — це найяскравіші праці М. Костомарова, П. Куліша, І. Франка, М. Драгоманова, Є. Маланюка, У. ...
291686
  Філатович О. Від минулого та сьогодення в світле майбутнє українського народу // Матеріали 3 науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", науково-практична конференція. – Київ : АП АКФ, 2007. – С. 235-236
291687
  Семенко С.В. Від Михайла Драгоманова до Юрія Косача: проєвропейська тема в публіцистиці відомого роду // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 60, липень – вересень


  The aim of the proposed article is to highlight the pro-European model of journalism in creative practice of the Drahomanovs-Kosachs dynasty, which found expression in journalistic works of different genres and epistolary heritage of M. Drahomanov, ...
291688
  Плачинда Сергій Від Мізина до Індо-Європи : (до 100-річчя відкриття Мізинської пізньопалеолітичної стоянки) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 262-263
291689
  Чистяков П.М. Від міліції до поліції: європейський підхід управління внутрішніми справами // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 212-218. – ISSN 2078-3566
291690
  Пономаренко О.М. Від мінералогічної колекції до мінералогічного музею імені В.І. Вернадського / О.М. Пономаренко, В.І. Павлишин, Л.О. Соломатіна // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 4. – С. 66-74. – ISSN 2519-2396
291691
  Коцарев О. Від місії літератури до "Іспанського світу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 листопада (№ 214/215). – С. 23 : фото


  Про зустріч з визначним культурним і громадським діячем, письменником, лауреатом Нобелівської премії 2010 року Маріо Варгасом Льосою. Зустріч відбулася в КНУ імені Тараса Шевченка.
291692
  Гармазій Н. Від містерії творення до містерії самоосягнення // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 28 листопада (№ 45/46)


  "Містерії поезії" Світлани Короненко.
291693
  Донцов Д. Від містики до політики = From mysticism to politics / Д. Донцов. – Торонто : Спілка визволення України, 1957. – 61с.
291694
  Бикова Т. Від місцевого до універсального: парадигма величі жінки-матері ("Марія" Т. Шевченка і "Марія" В. Стефаника) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 151-160


  У статті розкривається ступінь співвіднесення на текстуальному рівні понять місцевого і універсального у тлумаченні парадигми величі образу жінки-матері в однойменних творах Т. Шевченка і В. Стефаника
291695
  Шевчук О. Від міського побутового романсу до "Червоної рути" // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац.ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2002. – [на 2003 рік]. – С. 92-97. – ISBN 966-530-115-2
291696
   Від міту до гламуру // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 8. – С. 146-159


  Художник Іван Семесюк
291697
  Ярмоленко Н.М. Від міфічних опозиційних концептів до епічних: синтегматична вісь // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – C. 464-468


  Мета дослідження - з"ясувати процесуально-динамічні зміни у структурі та смисловому наповнені міфологічних бінарних опозицій в ході їх трансформації у фольклорні - епічні
291698
  Онопрієнко В.І. Від міфу до логосу: пранаука в давніх цивілізаціях / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко // Історія, філософія, соціологія науки і технологій : навч. посібник для магістрантів та аспірантів / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – С. 18-29. – ISBN 978-617-571-105-7
291699
  Бондар-Терещенко Від Міхновського до Дерріди: роман ідей у жанрі "революційної" прози // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 6 листопада (№ 22)


  Роман "Твоя" Ігоря Опадчого .
291700
   Від мобілізації можуть звільнити ще одну категорію чоловіків // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 грудня (№ 48/49). – С. 46. – ISSN 1992-9277
291701
  Андросова Д.В. Від модерного до постмодерного дискурсу фортепіанного мистецтва XX - початку XXI ст.: виконавська специфіка : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03 / Андросова Дарія Володимирівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – 32 с. – Бібліогр.: 32 назви
291702
  Свербілова Т.Г. Від модерну до авангарду: жанрово-стильова парадигма української драматургії першої третини 20 століття / Тетяна Свербілова, Наталя Малютіна, Людмила Скорина ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Черкаси : [ Б. в. ], 2009. – 598 с. – ISBN 978-966-493-166-0
291703
  Балакірова С. Від модерну до постмодерну // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 1999. – Вип. 13. – С. 79-92.
291704
  Семиноженко В. Від молекул до ліків. Уперше в Україні запропоновано ефективний інструментарій для органічного синтезу за рахунок гнучкого і широкого варіювання реакційних умов // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 19 листопада (№ 221). – С. 7


  На здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки висунута праця колективу українських хіміків-органіків і фармацевтів В. С. Броварця, М. В. Вовка, С. М. Десенка, Р. Б. Лесика, В. В. Ліпсон, М. О. Ляпунова, М. Д. Обушака та В. А. Чебанова, ...
291705
  Комаренко В. Від молекули до Всесвіту, або біологія психології / Віктор Комаренко ; питання ставила Юлія Паламарчук // Колесо жизни : научно-популярный журнал : журнал-тренинг / ООО "Изд-во "Колесо жизни" ; глав. ред. Е. Буткевич. – Киев, 2017. – № 4 (107). – С. 24-26
291706
  Зайченко О. Від Монпарнасу до Лук"янівської тюрьми. У травні 1938 року влада Сталіна знищила Миколу Касперовича - художника-"бойчукіста" і реставратора // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 21 травня (№ 55)


  "Між Києвом і сусідніми Броварами стоять біля траси чорні хрести. Нагадують про тих, кого вже не повернеш. Кого до 60-х років поминали в молитві лише биківнянські сосни. Серед них - художник і реставратор європейського рівня Микола Касперович. Як ...
291707
  Гуменюк О. Від морського міністра до ректора університету / стаття підготовлена за матеріалами архівів та інтернет-ресурсів // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 2 грудня (№ 48). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  "Такий незвичний шлях пройшов Дмитро Антонович..."
291708
  Магда Є. Від моря до моря // Кореспондент / ТОВ "Видавництво Український Медіа Дім" ; в. о. ред. О. Крамаренко. – Київ, 2022. – № 3 (891), 11 лютого 2022. – С. 6-10. – ISSN 2305-3364
291709
  Трегуб Г. Від моря до... гір // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 31 (507), 4-10.08.2017 р. – С. 26-27. – ISSN 1996-1561


  Останнє дослідження центру Ipsos Polska свідчить, що 70% поляків, які планують відпочинок цього року, проведуть його в межах своєї країни.
291710
  Воронько П.М. Від Москви до Карпат : Поезії / П.М. Воронько. – Київ : ДЛВ, 1951. – 330с.
291711
  Лосєв І. Від Мюнхена до Ялти // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 18 (390), 8-14.05.2015 р. – С. 16-17. – ISSN 1996-1561


  Початок і кінець Другої світової війни в Європі означилися великими політичними змовами, які значною мірою дискредитували лідерів західних демократій.
291712
  Гурак Р. Від нагляду до співпраці / підготувала Наталія Кулик // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 березня (№ 9/10). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак підбив підсумки діяльності ДІНЗ у 2017 році.
291713
  Бєляєва М. Від нанотехнологій до ядерної енергетики // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 22 квітня (№ 16). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Про щорічні загальні збори НАН України, що відбулися в Інституті міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка.
291714
  Грудка О. Від напівпублічних щоденників до соціальних мереж: історія та трансформації персонального письма // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 80. – С. 34-42. – ISSN 2410-5325
291715
  Шевчук С. Від народної казки до всеукраїнських та європейських обріїв // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 23-28


  У статті "Від народної казки до всеукраїнських та європейських обріїв" розглядається питання про формування Л.Ф. Дунаєвської як педагога, науковця, людини гуманістичних поглядів і практичних дій спершу на базі народної казки, досліджень її до висоти ...
291716
   Від нас пішов Майстер - Борис Довгань, відомий скульптор, шістдесятник... / П. Мовчан, О. Пономарів, Л. Голота, І. Ющук, Г. Філіпчук, М. Цимбалюк // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 (№ 19). – С. 5
291717
  Білоус Н. Від Наталки Полтавки до Наталки Веркович: специфіка творення жіночого характеру в українській літературі XIX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 20-29
291718
  Кобзей Н. Від натуралізму до неонатуралізму: естетичні шукання Володимира Винниченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 4 (661). – С. 57-61. – ISSN 0130-5263


  Стаття присвячена теоретичному обгрунтуванню феномену натуралізму в художній спадщині В. Винниченка. Авторка звертає увагу на тяглість традиції, запропонованої в українській літературі І. Франком і продовженої у творчих шуканнях В. Винниченка, ...
291719
  Волинка Г. Від натурфілософії до філософії одкровення // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд. А. Денисенко, В. Туркевич ; гол. ред. А. денисенко. – Київ, 2005. – Вип. 11 (на 2005). – С. 69-76. – ISBN 966-7522-04-0
291720
  Білокобильський О.В. Від науки до міфу. Онтологічні дослідження / О. Білокобильський. – Донецьк : Апекс, 2004. – 204 с. – ISBN 966-8242-22-Х
291721
  Костицький В.В. Від наукової ідеї до наукової правової доктрини // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 13-15. – ISBN 978-966-7166-36-6
291722
  Боєчко В. Від наукової роботи до практичної дипломатії // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2018. – Вип. 19. – С. 169-185. – ISBN 978-617-7446-57-5
291723
   Від Національної академії наук України // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 3 лютого (№ 24). – С. 15


  У списку серед кандидатів у дійсні члени ( академіки) НАН України і кандидатів у члени-кореспонденти НАН України - А.В.Анісімов та Л.І.Шевченко.
291724
  Голованівський С.О. Від нашого кореспондента : оповіді, портрети, репортажі / С.О. Голованівський. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 183 с.
291725
   Від Неба до Землі : антологія п"єс за біблійними сюжетами : [збірка] / упоряд. Ярослав Верещак. – Київ : Фенікс, 2018. – 446, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-136-588-8
291726
  Сюндюков І. Від небесного до земного // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 16-17 травня (№ 87/88). – С. 8


  Іван Павло II думки про долю людства.
291727
  Чайка С. Від невідомих - до коронованих // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 12 червня (№ 24). – С. 1, 16


  Про нагородження лауреатів "Коронації слова". Серед переможців не тільки представники України, а й чимало авторів інших держав, із діаспори.
291728
  Черній А.М. Від недовір"я до вершин атеїстичної культури / А.М. Черній. – К., 1984. – 47с.
291729
  Азнавур Ш. Від ненависті до кохання / з французької переклав Віктор Мотрук // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 63-70. – ISSN 0320-8370
291730
  Бораковський Л. Від ненависті до любові один крок: релігійна проблематика повісті Леопольда фон Захер-Мазоха "Єврейський Рафаель" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 219-224. – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано релігійну проблематику твору Леопольда фон Захер-Мазоха “Єврейський Рафаель”. Визначено особливості літературного зображення міжконфесійного конфлікту, описано його ідейно-змістові, інтерпретаційні та мовностилістичні аспекти.
291731
  Падірякова О. Від ненависті до поваги. Як протидіяти злочинам на грунті нетерпимості // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 березня (№ 11). – С. 12


  "Членство України в РЄ вимагає ефективної протидії всім видам дискримінації, включно з дискримінацією за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності (СОГІ). Крім того, гармонізація антидискримінаційного законодавства з правовими актами ...
291732
  Вергунов В. Від ненаркотичних посівних до нових медичних конопель торують шлях українські селекціонери // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 5 (67). – С. 39-45. – ISSN 1819-7329


  Про можливості широкого використання конопель у різних галузях промисловості та в медицині.
291733
  Стоєцький В. Від необережності до біди... // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 2. – С. 12 : фото
291734
  Марченко С. Від неоліту до ... нашого часу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 20 листопада (№ 213). – С. 6-7


  "Невідома Україна", або Забутий ювілей (140 серій тривалістю понад тридцять годин)!
291735
  Коломієць Л.В. Від неоромантичної до необуквалістичної концепції поетичного перекладу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 195-203. – Бібліогр.: 13 назв. – ISBN 978-966-581-958-5
291736
  Ковцун В.М. Від нервів / Володимир Ковцун. – Кам"янець-Подільський : Рута, 2023. – 255, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-8323-05-9
291737
  Рейкін В.С. Від неформального сектора до тіньової економіки: ретроспектива та термінологічний аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 28-33 : табл. – Бібліогр.: 37 назв
291738
  Новіков Г.Б. Від низової ініціативи до локальної спільноти в університеті // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 203-206. – ISSN 2076-1554
291739
  Литвинюк К. Від Нідерландів до Афганістану. Пандемія домашнього насильства під час Covid-19 // Юридична газета. – Київ, 2021. – 7 грудня (№ 23) : Адвокатура. – С. 18-19
291740
  Козак С. Від Нового Ульма - до Детройта // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 11 грудня (№ 48). – С. 12


  Про українську діаспору. В 2015 р. виповниться 70 років легендарному часопису "Українські вісті" (1945 - 2000).
291741
  Горбатенко І.А. Від номенклатури до персоналу адміністрацій:проблеми еволюції вітчизняної бюрократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 298-306


  Розглядаються еволюція та сучасні проблеми подолання рецидивів адміністративно-командної системи і вдосконалення вітчизняної бюрократії - подолання корупції в її системі, суперечностей між центральною і регіональною елітами, утвердження критеріїв ...
291742
  Барабаш К. Від нуля. Як Путін безпечне майбутнє собі готував // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 28 (660), 10-16.07.2020. – С. 34-35. – ISSN 1996-1561
291743
  Князева К.В. Від нульового зростання до збалансованого еколого-економічного розвитку: еволюція концепцій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 93-101. – ISSN 2308-6912
291744
  Мочернюк Н. Від обпразотворчого мистецтва до літератури: фактор першої збірки у творчості поетів-художників // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 63-66


  У статті простежено особливості поетики перших збірок західноукраїнських митців-універсалістів 20-30-х років ХХ століття. Поетичний дебют художників С. Гординського, В. Гаврилюка, І. Крушельницькоговідображає їхні пошуки власного голосу в поезії, тісні ...
291745
  Курганова О.Ю. Від образу до художньої структури: стиль бароко в українській богослужбовій книзі XVII-XVIII ст. : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 27.00.03 / Курганова Олена Юріївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2023. – 50 с. – Бібліогр.: 38 назв
291746
  Курганова О.Ю. Від образу до художньої структури: стиль бароко в українській богослужбовій книзі XVII-XVIII ст. = From image to artistic structure: the baroque style in ukrainian church book from the 17th to 18th centuries / Олена Курганова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т книгознавства. – Київ : [б. в.], 2023. – 356, [2] с. : іл. – Додатковий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 246-293. – ISBN 978-617-14-0073-3
291747
  Коломієць В.Р. Від обрію до обрію : поезії / В.Р. Коломієць. – Київ : Дніпро, 1981. – 231 с.
291748
  Малиновський Б.М. Від обчислювальної техніки до інформаційних технологій // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4/5 (136). – С. 1-6. – ISSN 2518-7104


  "Згадується В.М. Глушков".
291749
   Від Одеси до Батумі : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1968. – 104с.
291750
  Лук"янчук Г. Від одинокого голосу українки до 33-х мов світу про Голодомор в Україні // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 25 листопада - 14 грудня (№ 45/46). – С. 14


  Доктор філософії та голова Світового союзу українок Мілена Рудницька - єдина, хто домігся аби питання Голодомору в Україні у 1932 - 1933 рр. винесли на розгляд Ліги Націй та Міжнародного Червоного Хреста.
291751
  Константинов В. Від океану до океану. Як Китай будує новий світ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 грудня (№ 47). – С. 1, 5


  "Один пояс, один шлях" - наймасштабніший міжнародний проект КНР. Хоча запущений він був порівняно недавно, у 2013-му, пов"язані з ним інвестиції Пекіна вже склали майже 60 млрд дол. В основі китайської ініціативи - мережа торгових угод і проектів зі ...
291752
  Удод О. Від оновлення змісту освіти до підручників на випередження / беседу вів М. Короденко // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 14 січня (№ 2). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Директор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Олександр Удод - про досягнення і проблеми в роботі інституту.
291753
  Зеленько А.С. Від описового давньогрецького мовознавства до когнітвної концептології (про становлення паралінгвістики в українському мовознавстві) / А.С. Зеленько, Г.О. Хенкіна // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 281-287


  Автори відзначають два періода у розвитку давньогрецького мовознавства: філософський та граматичний. Підкреслюється, що саме на основі давньогрецького та римського мовознавства сформувалась і функціонувала описова парадигма. Констатується також, що ...
291754
  Ярославський Є. Від опозиції до контрреволюції / Є. Ярославський. – К, 1935. – 32с.
291755
   Від оприлюднення списків - до зарахування / підготував Д. Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 7 серпня (№ 30). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Як повідомили в МОН до зарахування на місця державного замовлення рекомендації отримали 60 928 абітурієнтів.
291756
  Дейнегіна Т. Від оріїв до козака // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2023. – 14-20 грудня (№ 50). – С. 11


  "Дивись під ноги! Уважніше дивись під ноги! Дивись під ноги, а то впадеш!" - кому з нас у різних варіаціях (і хіба тільки в дитинстві?) не доводилось чути ці вказівки, поради, побажання? Неусвідомлено, непомітно, але суттєво, а іноді й визначально ...
291757
  Дереч Д.Г. Від Орші до Німану : повість / Д.Г. Дереч. – Одеса : Маяк, 1990. – 174 с.
291758
  Мосьпан Н. Від освіти до ринку праці // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 50-55. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
291759
  Ніколаєнко С. Від освіти масової до освіти якісної (нова стратегія розвитку освіти України) / [Станіслав Ніколаєнко] ; Громадська рада освітян і науковців України. – Київ : [б. в.], 2011. – 36 с.
291760
  Опришко В.Ф. Від освітянських законів до Освітянського кодексу // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 7-19


  Стаття присвячена дослідженню нового етапу реформування вищої освіти в Україні та новелам Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII. Проаналізовані перспективи інтеграції вітчизняної системи освіти і науки в європейський ...
291761
  Неживий О. Від основного авторського тексту до академічного видання // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 12 (600). – С. 68-76. – ISSN 0236-1477


  Методологія визначальних теоретичних понять текстології, як основний текст твору, творча воля автора, розглядається на прикладі текстологічних проблем художньої спадщини видатного українського письменника Григора Тютюнника.
291762
  Комаров І. Від Офелії до Мони Лізи / спілкувалася Л. Кіт // Київський університет. – Київ, 2021. – Травень (№ 5). – С. 4


  Одним із перших отримав нагороду "Міжнародна наукова досконалість", запроваджену німецькими дослідницькими закладами Товариства Гельмгольца, професор Інституту високих технологій КНУ Ігор Комаров.
291763
  Осипчук Н. Від оцінки стану науки і техніки в Україні - до експертизи проектів законів України // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 4 травня (№ 18). – С. 4. – ISSN 2219-5793
291764
  Полянський Ю. Від оцінювання адміністративної діяльності державного службовця до оцінювання організацій з виконання державних політик і програм // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.26-32. – ISBN 966-73-53-51-Х
291765
  Брехуненко В. Від Очакова до Білгорода: українські козаки в турецьких фортецях Північного Причорномор"я (XVI - середина XVII ст.) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 6 : На пошану професора Л.А. Коваленка. – С. 108-117. – ISSN 2309-2262
291766
  Семена М. Від Пакту Реріха - до Другого протоколу Гаазької конвенції // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 28-29 січня (№ 5/6). – С. 10-11


  Про захист культурних цінностей Криму, які страждають від незаконного поводження окупаційної адміністрації.
291767
   Від палеоліту до козацької України = From palaeolithic to cossack Ukraine : анот. Міжнар. конф. до століття Дмитра Яковича Телегіна : Київ, 21-23 листоп. 2019 р. / НАН України, Ін-т археології, Нац. ун-т "Києво-Могилян. Акад.", Каф. археології ; [наук. ред.: Л.Л. Залізняк, І.Д. Потєхіна ; ред.-упоряд.: Д.Л. Гаскевич, Т.І. Слободян]. – Київ : Олег Філюк, 2019. – 119, [1] с. : портр. – Назва парал. укр., англ. - Ст. укр., англ. – ISBN 966-452-229-13
291768
  Пустовалов С.Ж. Від палеоліту до козацької України / С.Ж. Пустовалов, О.М. Титова, І.Д. Потєхіна // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Буйських А.В., Горбаненко С., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 4 (37). – С. 7-15. – ISSN 2227-4952


  Про Дмитра Яковича Телегіна, українського археолога.
291769
  Конча С. Від палеоліту до незалежної української нації (до 55-річчя від дня народження Леоніда Залізняка) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 257-259. – ISBN 966-7060-98-5
291770
  Панченко С. Від паломництва до релігійного туризму: історія і сучасність // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2022. – Вип. 32. – С. 12-19. – ISSN 2312-5160


  This material is submitted for discussion on the pages of the journal. It has the status of a working version, a draft of a possible article, a pre-print. Anyone can participate in the discussion by submitting their ma-terials with a link to this ...
291771
   Від парадигми фінансової стабілізації до ідеології зростання : Збірник наук. статей. – Київ : Сатсанга, 2002. – 125с. – (Безпека економічних трансформацій ; Вип.20). – ISBN 966-554-044-0
291772
  Кузьменко Ю.В. Від партійної дисципліни до політичної кон"юктури: "перебудова" в рецепції партійно-радянської номенклатури УРСР // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 4 (523), липень - серпень. – С. 113-126. – ISSN 0130-5247
291773
  Алексєєнко Т.М. Від педагогічного контролю, корекції та оцінки до самоконтролю, самокорегування та самооцінювання / Т.М. Алексєєнко, О.Ю. Фадєєва // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 35. – С. 13-23. – ISSN 2073-4379
291774
  Грицак Н. Від педагогічного коучингу до формування професійно-мовленнєвої компетентності здобувачів освіти // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11, № 9. – С. 21-26. – ISSN 2616-650X


  У статті розкрито особливості використання інструментарію коучингу у формуванні професійно-мовленнєвої компетентності здобувачів освіти. Проаналізовано поняття коучинг у педагогічних дослідженнях. Описано основні принципи педагогічного коучингу. На ...
291775
  Черниш В.В. Від педагогічної практики до педагогічної майстерності: співпраця Київського національного лінгвістичного університету із закладами загальної середньої освіти / В.В. Черниш, Т.Л. Посадська, В.О. Калько // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (108). – С. 3-7. – ISSN 1817-8510
291776
  Пічкуров Р.В. Від пенсійного забезпечення до пенсійного страхування // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 94-103
291777
  Кулик Н. Від перевірок - до партнерства // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 січня (№ 1). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  Підсумки діяльності Державної інспекції навчальних закладів за 2016 рік та пріоритетні напрями роботи на 2017 рік.
291778
   Від перекладача : Передмова до книжки: Поль Верлен. 5 віршів у перекладі Ігоря Костецького // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 167-170
291779
   Від перекладача // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 232/233. – С. 212-217
291780
  Чернієнко Галина Від перекладача : Жан Марі Гюстав Ле Клезіо // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8 (979/980). – С. 146-151. – ISSN 0320 - 8370


  Жан-Марі Ґюстав Ле Клезіо (1940, Ніцца) - класик сучасної французької та маврикійської літератури, лауреат Нобелівської премії з літератури 2008 р.
291781
  Стасюк Богдан Від перекладача про повість Чарльза Штросса // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 140. – ISSN 0320 - 8370
291782
  Тишко Ф. Від перса Абу Алі Ібн Сіни до українського Степана Руданського - дорога в 1200 літ // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 71-73
291783
   Від перших цивілізацій до модерної доби // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Травень (№ 5) : Історичний факультет. – С. 2


  "Що робить кафедру історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету особливою? Її студенти та викладачі. Незважаючи на те, що нинішня назва кафедри була закріплена у 1947 році, вона продовжує традиції антикознавства та медієвістики ...
291784
  Гордій О.Г. Від першої до десятої / О.Г. Гордій. – Київ, 1977. – 64с.
291785
  Братан М.І. Від першої особи : поезії / М.І. Братан. – Сімферополь : Таврія, 1977. – 96 с.
291786
  Грабар С.В. Від першої особи / Сергій Грабар. – Київ : Генер. дирекція по обслуговуванню інозем. представництв, 2000. – 93 с. : іл. – (Бібліотека Міжнародного історичного клубу "Планета"). – ISBN 966-7825-16-7
291787
  Литвин В. Від першої особи // Юриичний вісник України, 2004. – 17 - 23 січня


  [Комент. Голови Верховної Ради України В.Литвина щодо дострокового закриття четвертої сесії]
291788
  Коротич В.О. Від першої особи : вибране / Віталій Коротич ; упоряд., [авт. післямови] Л.В. Череватенко. – Київ : Криниця, 2012. – 782, [2] с. : портр. – Серія засн. в 2002 р. – Бібліогр.: с. 775-777 та в підрядк. прим. – (Бібліотека Шевченківського комітету / вид. рада: Б.І. Олійник (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-2434-04-0
291789
  Пономарьов О.М. Від першої публікації – до археографічного відтворення рапорту Коша Нової Запорозької Січі генерал-губернатору Малоросії, президенту Малоросійської колегії графу П. О. Рум"янцеву (1765 р.) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 3/4 (308/309), травень - серпень. – С. 193-208. – ISSN 0320-9466
291790
  Бахур В.Т. Від першої цигарки до раку / Бахур В.Т. – Київ : Здоров"я, 1988. – 96 с. – (Поради лікаря)
291791
  Довженко В. Від Петра I до Кіборга / розмова з Алла Підлужна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 26-27 січня (№ 13/14). – С. 16-17


  Актор В"ячеслав Довженко: "Ми всі робимо одну справу, наші хлопці - на передовій, актори - на екрані".
291792
  Верба І. Від Петра I до Петра II, або студії з історії палацових переворотів в Росії у 1720-х роках // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 184-207
291793
  Козак С. Від Петрівців до Флориди з Україною в серці // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 16 листопада (№ 45). – С. 15


  Дослідник української діаспори, публіцист, літературознавець - Олексій Коновал.
291794
   Від Пилипівки до Говіння : Звичаї, традиції, колядки, щедрівки зимового циклу, які записав упродовж 1975-2003 років Микола Савчук у селі Великому Ключеві Коломийського району Івано-Франківської області. – Коломия : Вік, 2003. – 110с. – (Золота стежка). – ISBN 966-550-183-6
291795
   Від пиття нема пуття. – Ужгород, 1987. – 168с.
291796
  Анісов В.Ф. Від підмайстра до академіка : нарис про Шевченка-художника / В.Ф. Анісов, Є.О. Середа. – Київ : Мистецтво, 1967. – 78 с. : іл.
291797
  Ковальчук В. Від підпілля ОУН до запілля УПА: еволюція оунівської мережі на північно-західних українських землях // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 381-409. – (Нова серія ; вип. 8/9)
291798
  Шемшученко Ю.С. Від Платона - до Патона : До 90-річчя Національної академії наук України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 5-8.
291799
  Борділовська О.А. Від плюралізму до демократії (до 55-ї річниці Республіки Індія) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 1. – С. 16-23. – ISSN 1608-0599
291800
  Слотюк Т. Від повної заборони українського слова до відродження національної преси на Наддніпрянській Україні / Т. Слотюк, В. Шемет // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 13-14 листопада (№ 215/216). – С. 31


  Предісторія виникнення газети "Хлібороб".
291801
  Слотюк Т. Від повної заборони українського слова до відродження національної преси на Наддніпрянській Україні / Т. Слотюк, В. Шемет // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 20-21 листопада (№ 220/221). – С. 30-31


  Передісторія виникнення газети "Хлібороб".
291802
  Якимчук Л. Від поетроніки до відеопоезії // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 5. – С. 152-156. – ISSN 0130-321Х
291803
  Листопад О. Від пожеж нас рятували тільки дощі // Світ. – Київ, 2021. – Вересень (№ 35/36)


  Інтерв"ю директора Регіонального Східноєвропейського центру моніторингу пожеж доктора біологічних наук Сергія Зібцева - про боротьбу з пожежами та мінімізацію пожежної небезпеки в Україні з використанням світового досвіду і рекомендацій науки.
291804
  Горак Р. Від поивань юності до вистражданої мети : До 125-річчя від дня народження Леся Курбаса // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 10 (816). – С. 80-93. – ISSN 0868-4790


  Іван Франко в долі Леся Курбаса
291805
  Маліцький Б.А. Від політики „перетягування" влади до реальної політики інноваційного розвитку // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-6. – ISSN 0374-3896
291806
  Лебедєв В.С. Від політики державного атеїзму до релігійної та релігієзнавчої освіти // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 24-29. – ISSN 2226-3209
291807
  Колпаков В.К. Від поліцеістики до адміністративного права: еволюція і сучасне розуміння // Права людини та публічне врядування : матеріали міжрегіон. круглого столу / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 15-25. – ISBN 978-617-7096-88-6
291808
  Нагірний М.З. Від поліції до армії: до питання становлення хорватських збройних сил (19990-1991) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 555 : Держава та армія. – С. 138-144. – ISSN 0321-0499
291809
  Чернов А. Від Полтави - до Бавнд-Брука // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 18 квітня (№ 16). – С.15
291810
  Філянський М. Від порогів до моря / М. Філянський. – Х, 1928. – 99с.
291811
  Гребенюк Т. Від порятунку до спасіння (концепти порятунку й спасіння в "альтернативній" прозі) // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С. 153-162
291812
  Рудий В. Від потавського коріння (до 130-річчя від дня народження Олексія Чичибабіна) // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
291813
  Воронков В. Від початку пандемії телефон психологічної служби вишу не замовкає // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 15 лютого (№ 29). – С. 14


  В Одесі при ОНУ ім. І. І. Мечникова вже багато років працює психологічна служба, покликана допомогти студентам подолати кризу розлуки з батьківським домом та входження до самостійного життя.
291814
  Бережнюк О. Від пошуку зниклих - до боротьби з корупцією // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 4-5 квітня (№ 61/62). – С. 5


  Слідчий комітет Майдану трансформувався в громадську організацфію та планує розшитирт поле діяльності. Яким чином?
291815
  Ткач А.П. Від правового забезпечення економічного експерименту до нових методів господарювання / А.П. Ткач, К.В. Жудра, Є.М. Колош // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 72-77. – (Юридичні науки ; Вип. 30)
291816
  Шульга М.В. Від правової охорони природи до природоресурсного права // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 24-28. – ISBN 978-966-7957-20-9
291817
   Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – 352 с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7957-20-9
291818
  Колодій О. Від прагнення добра і чистоти // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 5 (883), травень. – С. 146-153. – ISSN 0868-4790


  Вінок сонетів Віталія Колодія.
291819
  Колодій О. Від прагнення добра і чистоти // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 25 січня (№ 2). – С. 6-7


  Пам"яті українського поета, прозаїка, драматурга Віталія Колодія.
291820
  Колодій О. Від прагнення добра і чистоти // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 2 лютого (№ 5). – С. 6


  Віталію Колодію - відомому українському поетові, прозаїку, драматургу виповнилося б 80.
291821
  Опейда Л. Від праксеології до технологій ефективної діяльності // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (5). – С. 18-23. – ISSN 2306-3974
291822
  Нахлік Є.К. Від преромантизму до постмодернізму : сильветки письменників, літературно-критичні статті та рецензії, екскурси до класики, теоретико-компаративістичний уступ / Євген Нахлік ; НАН України, ДУ "Ін-т Івана Франка". – Львів : Львівська політехніка, 2016. – 405, [3] с. – Покажч. осіб і творів без авторства: с. 394-406. – Бібліогр.: с. 388-393 та в підрядк. прим. – (Серія "Літературна критика й есеїстика" ; вип. 4). – ISBN 978-966-02-6074-0
291823
  Райхель Ю. Від Придністров"я до Нагірного Карабаху і назад // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 31 (196). – С. 32-33. – ISSN 1996-1561
291824
  Зуєв В.А. Від природоресурсного до ресурсного права: оцінка перспектив та потенціалу // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 74-76
291825
  Баловсяк Н. Від пристрасті до інвестицій. Як можуть змінитися заробітку для онлайн-проєктів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 15 (699), 16.04- 22.04.2021. – С. 34-37. – ISSN 1996-1561
291826
  Шкрабалюк Ю. Від проблеми глобального моделювання до інтегральної проблеми глобального управління // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 82-86
291827
  Осипчук Н. Від пробних завдань - до "бойового" тестування // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 2-9 жовтня (№ 43). – С. 5


  Директор департаменту вищої освіти МОН України Ю.М. Коровайченко та директор Українського центру оцінювання якості освіти І.П. Зайцева про зовнішнє незалежне оцінювання. Про пробне тестування розповідає студентка КНУ імені Тараса Шевченка.
291828
  Басара-Тиліщак Від провінційної глибинки до революційного центру: політичні та соціокультурні аспекти розгортання Української революції в повітових містах // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 513-527. – ISBN 978-617-7062-20-1
291829
  Бегей І. Від Прокоповича через Гоголя до Віктюка // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2022. – № 5/6 (931/932), травень-червень. – С. 175-177. – ISSN 08-68-4790-03-04
291830
  Титаренко В.В. Від пророцтв у релігії до прогнозування в релігієзнавстві: історія, теорія, перспективи : монографія / Віта Титаренко ; НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Киев : Центр європи, 2017. – 322, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 284-321 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-464-013-5
291831
  Новицька Л.В. Від професійного вигорання рятує любов // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 27-28 : фото
291832
  Петрук В. Від професора до академіка [Глушков В.М.] // В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / В.І. Петрук. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – С. 67-83. – ISBN 978-617-571-085-2
291833
  Якуніна І.В. Від профільного до мультипрофільного навчання / І.В. Якуніна, Г.А. Єрофеєва // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 4 (194). – С. 7
291834
  Рікер Поль Від психоаналізу до питання про ""Я" або тридцять років філософської праці / пер. з франц. О. Сирцової // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 94-123. – Бібліогр.: с. 94-95, 97, 100, 105, 110,. – ISSN 0235-7941
291835
  Ковпак С.А. Від Путівля до Карпат / С.А. Ковпак. – Київ, 1946. – 129с.
291836
  Ковпак С.А. Від Путівля до Карпат / С.А. Ковпак. – Київ, 1973. – 185с.
291837
  Ковпак С.А. Від Путівля до Карпат / С.А. Ковпак. – Київ : Політвидав України, 1975. – 184 с.
291838
  Козлюк С. Від Ради до Майдану: як депутати намагалися відновити Конституцію // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 8 (328). – С. 12-13. – ISSN 1996-1561


  18 лютого, поза сумнівом, увійде в історію. Якщо не поворотним етапом протестів у Києві, то жорсткими силовими діями просто під стінами Верховної Ради.
291839
  Анісімов І. Від радіохвиль - до фізики нових технологій // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2016. – Дод. до газ. Квітень (№ 4) : Факультет радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем. – С. 1


  Історія та сьогодення радіофізичного факультету Університету (з березня 2014 р. - факультет радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем).
291840
  Львова О.Л. Від радянського тоталітарного державоцентризму до людиноцентристського реформування правової системи України // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 186-193. – ISSN 2524-017X
291841
  Швець І.Т. Від ракети до реактивного двигуна : стенограмма публічної лекції / І.Т. Швець, дійсний член АН УРСР. – Київ : Радянська Україна, 1955. – 44 с. : мал. – Бібліогр.: Література с. 43 (6 назв.). – (Товариство для поширення політичних та наукових знань Української РСР)
291842
  Зуєнко М. Від раю до пекла як традиційний бароковий мотив ("Втрачений рай" Дж. Мільтона, "Мертві душі" М. Гоголя) // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 16. – С. 24-30. – ISSN 2075-1486
291843
  Родик К. Від реалізму містифікації до реалізму "житія" // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 9. – С. 100-103.
291844
  Резнікова Н.В. Від ревізії економічної теорії до ревізії економічної політики: пастки нового макроекономічного консенсусу / Н.В. Резнікова, В.Г. Панченко, О.А. Іващенко // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 3 (712). – Бібліогр.: 31 назв.
291845
  Грицак Я. Від Революції Гідності до справедливого суспільства // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 30 листопада - 6 грудня (№ 48). – С. 4
291846
  Кульчицький С. Від Революції розпаду до Революції Гідності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15-16 листопада (№ 210/211). – С. 20
291847
  Кульчицький С. Від Революції розпаду до Революції Гідності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 1-2 листопада (№ 200/201). – С. 20
291848
  Кульчицький С. Від Революції розпаду до Революції Гідності... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 8-9 листопада (№ 205/206). – С. 21
291849
  Шалиганова А. Від регіональних до всеукраїнських Короленківських читань (з історії наукових досліджень кадрово-управлінської політики бібліотек) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 2 (20). – С. 2-7. – ISSN 2518-7341


  Викладено історію науково-дослідної роботи з вивчення проблем сучасної бібліотечної професії, а також кадрового менеджменту та управління бібліотекою. Розкрито шляхи становлення та зміни статусу Короленківських читань з регіонального до всеукраїнського ...
291850
  Радзієвський В.О. Від регіональних субкультур до глобальної культури // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 42-47. – ISSN 2226-0285
291851
   Від редакції // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – № 1. – С. 3-4. – (Серія історії та філософії ; № 1, вип. 1)
291852
   Від редакції // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
291853
  Ковальський В. Від редакції // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (165/166 ). – С. 28. – ISSN 2308-9636


  Про Яценко Станіслав Сергійовича, українського науковця-криміналіста, фахівця із порівняльного кримінального права, професора, член-кореспондента Національної академії правових наук України. З 1968 р. працював на юридичному факультеті КДУ/КНУ імені ...
291854
   Від редакції // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (4). – С. 7-8.


  Вихід четвертого випуску наукового журналу "Стиль і переклад" присвячено 110-річному ювілею українського перекладача і літературознавця Василя Мисика (24.07.1907 - 3.03.1983), чий чималий доробок зробив великий внесок у розвиток української перекладної ...
291855
   Від редакції [звернення редакції газети "Київський університет" до першокурсників] // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 1


  Привітання ректора Л. Губерського першокурсників із вступом до КНУ імені Тараса Шевченка.
291856
   Від редакції. Дорогі першокурсники! // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 11). – С. 1


  "...На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з географічних наук, що проходив у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, студентка першого року навчання магістратури географічного факультету нашого університету ...
291857
  Яцків Я. Від редакції: війна Росії проти України // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ : Академперіодика, 2022. – № 3 (95)
291858
   Від редколегії // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 3. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096
291859
  Козаченко Ю.В. Від редколегії / Ю.В. Козаченко, О.Г. Кукуш, Р.Є. Майборода // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (100). – С. 5-6. – ISSN 0868-6904
291860
   Від Рейхстагу до Іводзіми. У полум"ї війни : Україна та українці у Другій світовій / [В. В"ятрович, С. Громенко, М. Майоров та ін. ; під заг. ред. Я. Примаченко]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2017. – 352 с., [8] арк. кольор. іл. – Громад. просвітн. проект "LІКБЕЗ. Історичний фронт". - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 347-349. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-1686-0
291861
   Від рекомендацій до дорожньої карти // Київський університет. Спец. випуск. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Березень (№ 3) : QUAERE - прект Еразмус +. – С. 2


  З 27 лютого по 3 березня 2017 р. у КНУ імені Тараса Шевченка тривали робочі зустрічі у рамках проекту QUAERE «Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на основі європейських стандартів та рекомендацій» . Участь у зустрічах узяли ...
291862
  Бен-Рафаель Елієзер Від релігії до націоналізму : трансформація єврейської ідентичності // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 4 : Ізраїльська етнологія. – С. 14-22. – ISSN 0130-6936
291863
  Солдатська Т.І. Від респонзивності у філософії до філолсофії респонзивності // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 234-239. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглянуто основні аспекти феномена респонзивності, де останній передбачає логіку відповіді як складову теорій досвіду чужого. Іншим моментом, на якому зосереджено увагу, є роль респонзивності у комунікативній практиці.
291864
  Ковальчук О. Від реформування освіти до реструктуризації школи: досвід країн Західної Європи // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Дічек Н.П. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 2 (12), квітень - червень. – С. 124-134
291865
  Голубкін Ю.О. Від Римсько-католицької церкви до демократичної християнської громади (Мартін Лютер про духовне правління і християнську організацію) (1517-1524 рр.) // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Східний ін-т українозн. ім. Ковальских; Харків. держ. ак. культури та інш. – Харків, 1999. – Вип. 2. – С. 99-117. – ISBN 966-7077-81-0
291866
  Ковалко Н. Від Риму до Візантії: цивілізація і податки / Н. Ковалко, В. Мельник // Навіщо нам податки : держава як спільний бізнес / О.О. Белов, Ю.П. Гаврильченко, К.Є. Іщейкін, О.Б. Келлер, Ф.М. та ін. Кирилюк. – Київ : Столична правова фундація, 2019. – С. 44-59. – ISBN 978-617-7544-31-8
291867
  Табачник Д. Від риторичних констатацій до конкретних кроків назустріч // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.16-18


  Україна - НАТО
291868
  Александрович С.Х. Від рідної землі : повість про дит. та юнац. літа Якуба Коласа : для серед. шк. віку / С.Х. Александрович ; пер. з білорус.: Г. Вігурської ; іл.: Г. Скамарохов. – Київ : Дитвидав УРСР, 1964. – 240 с. : іл.
291869
  Яременко В. Від рідної хати ключі збереглися (поет Олег Зуєвський) / В. Яременко; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Фотовідеосервіс, 1992. – 128 с. – (Бібліотека українця ; 1 серія). – ISBN 5-7707-2141-3
291870
  Форостій Т. Від Різдва до Йордану // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.56-60


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
291871
  Бєлов А.В. Від різдва Христового : атеїст. нариси для серед. та ст. шк. віку / Анатолій Бєлов ; пер. с рос. В. Хопти. – Київ : Веселка, 1985. – 200 с. – (Бібл. сер.)
291872
  Петренко М. Від робкора - до викладача університету // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 8-9
291873
  Мельничук Л.С. Від роду до народу, від народу до роду : народознавчі студії : спогади друзів, колег, однодумців / Лідія Мельничук ; [упоряд.: І.П. Мельничук]. – Вінниця : Книга-Вега. – ISBN 966-621-263-3
Кн. 1. – 2006. – 239, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 223-226 та наприкінці ст.
291874
  Лазуренко В.М. Від роду до роду : Громадське життя і побут українського селянства у другій половині 19 століття / В.М. Лазуренко, С.С. Крохмаль. – Черкаси : Ваш дім, 2004. – 92 с. – (Джерела вічності). – ISBN 966-8751-01-9


  Автори розповідають про особливості чумацького промислу в Україні у 16-19 ст. Показано історію появи чумацтва, особливості побуту, традиції та звичаї чумаків. Це друге видання цієї науково-популярної книги про неповторне українське чумацтво, яке ...
291875
  Мотика Г. Від роззброєння Армії крайової на Люблінщині до операції "Захід": винищення польського й українського підпілля підрозділами радянської 64-ї дивізії внутрішніх військ у 1944- 1948 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (552), травень - червень. – С. 54-65. – ISSN 0130-5247
291876
  Сацький П.В. Від розкладу колоніального режиму до генези молодої Української Держави (рецензія на роботу В. Даниленка "Україна в 1985–1991 рр.: остання глава радянської історії") // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т іст. укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. ; редкол.: Зайцева З.І., Студінський В.А., Чуткий А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (9). – С. 124-136. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х
291877
   Від розробки до комерціалізація // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 26 липня (№ 28/29). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  В освітньо-науковому просторі Київського академічного університету МОН та НАН України відбулася урочиста церемонія створення Асоціації академічного співробітництва "Академ.Сіті" та підписання меморандуму науковими установами НАН України.
291878
  Віднянський С.В. Від розрядки до закінчення "холодної війни" в Європі. Гельмут Шмідт / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 195-212. – ISBN 978-966-02-5494-7
291879
  Пелех У. Від розстрілянного до замученого відродження / У. Пелех. – Торонто, 1988. – 266 с.
291880
  Ясева М.О. Від ролі інформації в економіці до вартості інформаційного продукту // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 29-34.
291881
  Фещенко Є. Від Роліту - до Арсеналу: У Києві стартує "Книжковий арсенал" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 22 травня (№ 56). – С. 1, 3


  "Від 22 по 26 травня Київ знову перетвориться на мiсто письменників і читачів - проходитиме IX Міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». Цього року його гостями стануть 80 письменників із 30 країн світу, «Мистецький арсенал» більш ніж тисячею ...
291882
  Бондар Л. Від романтизму до модернізму: "непричесані думки" професора Івана Денисюка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 127-136. – ISSN 0130-528Х


  Подано тези лекцій професора Івана Овксентійовича Денисюка про Пантелеймона Куліша та про теоретичні засади модернізму з деякими коментарями
291883
  Мельник Л. Від романтизму до модернізму: Федір Заревич і його готична проза // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11 (587). – С. 84-88. – ISSN 0236-1477
291884
   Від романтизму до натуралізму в французькому театрі. – Харків, 1939. – 294 с.
291885
  Голик Р. Від романтизму до постмодернізму: лектура й література галицьких українців XIX - поч. XXI ст. // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 5 (722), травень. – С. 51-58. – ISSN 0130-5263
291886
  Біленький С. Від романтичного народолюбства до великодержавного шовінізму // Критика. – Київ, 1999. – Квітень, (число 4). – С. 22-23


  Структурне дослідження генези російського слов"янофільства як цілісної світоглядної доктрини XIX ст. в роботі Анджея Валіцького "В полоні консервативної утопії".
291887
  Ляшко С.М. Від російського "Историко-культурного стандарта" до "Истории Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Краткий курс" // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Т.В. Котлярова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 16. – С. 117-139. – ISSN 2520-2855
291888
  Зятьєв С. Від російського генерала до українського гетьмана // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 27 квітня (№ 17). – С. 9


  Про Павла Скоропадського.
291889
  Носаль І.М. Від рослини - до людини / І.М. Носаль. – Київ, 1992. – 606с.
291890
  Кухта Б. Від Руїни до відродження / Б. Кухта. – Львов, 1992. – 97с.
291891
  Ленін В.І. Від руйнування віковічного укладу до творчости нового / В.І. Ленін. – Київ, 1932. – 12с.
291892
  Ленін В.І. Від руйнування віковічного укладу до творчости нового / В.І. Ленін. – Київ, 1932. – 8с.
291893
  Сокирко О. Від русифікації до бідності. Нав"язування російської мови - лише один з аспектів експорту Росією свого способу життя // Суверенітет в Україні: від радянської федерації - до незалежної держави : [монографія] / Г. Рябошапко. – Львів : [Простір-М], 2012. – С. 467-475. – ISBN 978-966-397-158-5
291894
  Бойда А. Від рядового до генпрокурора: політична кар"єра й доля Василя Порайка // Краєзнавець Прикарпаття : регіональний науково-методичний альманах / Івано-Франк. обл. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, Івано-Франк. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; редкол.: М. Косило, І. Косило, Є. Баран [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – № 36, липень - грудень. – С. 47-51
291895
  Салтовська Н. Від сакрального до ігрового (на прикладі українських народних загадок) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 288-292
291896
  Власенко В. Від саміту НАТО очікуємо амбітних безпекових рішень // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2023. – 2 травня (№ 87). – С. 2
291897
  Десятерик Д. Від світанку до світанку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 31 січня - 1 лютого (№ 17/18). – С. 15


  Хроніка Майдану.
291898
  Невмержицька Від світлини - до фотографічності художнього твору (Е.Золя - теоретик натуралізму) / Невмержицька, о. // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 7/8 (369). – С. 33-37
291899
  Хонін В.М. Від світу націй до світу людства / В.М. Хонін, А.В. Котова, А.П. Пашинський // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 107-113


  У статті йде мова про глобальні виклики, які найближчим часом поста- нуть перед Людством, та запропоновано шлях вирішення цих проблем – створення Конфедерації Об’єднаних Націй Землі (КОНЗ) та Світового Парламенту. У праці розглянуто можливу структуру ...
291900
  Олійник М.Я. Від світу цього : роман / М.Я. Олійник. – Київ, 1986. – 271 с.
291901
  Олійник М.Я. Від світу цього : роман / М.Я. Олійник. – Київ, 1988. – 253 с.
291902
  Артюх Л. Від святвечора до масниці / записала Д. Денис, ілюстрації Драчківська О. // Локальна історія : журнал про минуле і сучасне / голов. ред. В. Ляска ; редкол.: І. Спринь, Ю. Пуківський, І. Березніцька [та ін.]. – Львів, 2023. – № 10 : Різдво. – С. 48-53. – ISSN 2663-9572
291903
  Борділовська Олена Від священної географії до геополітики: традиції індійського світогляд // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 187-195
291904
  Борділовська О.А. Від священної географії до геополітики: традиції індійського світогляду // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 1. – С. 49-56. – ISSN 1608-0599
291905
  Кричанів М. Від селюків до українців: уявляючи українців, долаючи маргінальність // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 5 : До 20-ї річниці незалежності України. – С. 149-160


  Регіональні дискурси формування української модерної нації.
291906
  Мунтян В.Л. Від селянина до академіка права (Віталію Івановичу Семчику - 85) / В.Л. Мунтян, В.В. Носік // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 560-562. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
291907
  Свенсон О.М. Від семафорного телеграфа до електронного екскурсовода / О.М. Свенсон. – Київ : Знання, 1963. – 64 с.
291908
  Буяк Я. Від сепаратизму до соборності. Крихітна республіка закарпатських українців у 1918-1919 роках // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 8-14 грудня (№ 47). – С. 15


  "Сто років тому реалії Європи були насичені подіями, які кардинально змінили її обличчя. Перша Світова війна, її перебіг і завершення породили безліч змін у житті народів. Поворотним той час був і для українців. 1 листопада 1918 року проголошено ...
291909
  Шевченко О. Від Середньовіччя до Відродження = From the middle ages to the renaissance : посібник для асп. та студ. гуманіт. спец. / Ольга Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – 504 с. – ISBN 978-966-439-278-2
291910
  Борисова К.О. Від Середньовіччя до Відродження: готика як осередок витонченості (Стефано де Верона; Джентіле да Фабріано) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – C. 62-64
291911
  Шинкаренко В. Від серця - до серця : поезії / Віктор Шинкаренко. – Запоріжжя : Тандем, 2015. – 99, [1] с. : портр. – ISBN 978-966-488-143


  У пр. № 1750967 напис: Творчому колективу телепрограми "Фольк-Magic" від Автора. 13.09.2016 рік /підпис/
291912
   Від серця до серця. – Київ, 1969. – 363с.
291913
  Федоренко Д.Т. Від серця до серця : Популярний посібник з українознавства (Етнологічні, фольклорні та етнопедагогічні проблеми) / Д.Т. Федоренко. – Київ, 1997. – 172 с. – (Бібліотека українця ; Сер. "Українознавство")
291914
  Федоренко Д.Т. Від серця до серця / Д.Т. Федоренко. – К., 1997. – 171с.
291915
  Олійник І. Від серця до серця : Поезії / Ірина Олійник. – Дніпропетровськ : Ліра, 2005. – 56с. – ISBN 966-383-001-8
291916
  Талалєвський М.А. Від серця до серця. / М.А. Талалєвський. – К., 1978. – 263с.
291917
  Кравченко Я. Від Сибіру до Полісся // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 30-31 травня (№ 97/98). – С. 24


  Творчий портрет художника-монументаліста Григорія Довженка.
291918
   Від сильних духом // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  Курсанти ВІКНУ дивилися стрічку "Сильні духом". Фільм розповідає про перші 20 днів незаконного затримання Ю. Яценко у РФ. Юрій став першим українським політв"язнем у Росії, якого вдалося визволити.
291919
  Федина С. Від символічної "ватри" до дієвого гуртування лемків у Іспанії / розмову вів Андрій Якубов-Трембач // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 24 червня (№ 25). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Розмова з співачкою, головою Світової федерації українських лемківських об"єднань 2012 - 2017 років.
291920
  Ісак Н.Ю. Від симетричного відношення відповідальності між "я" і "ти" М. Бубера до асиметричного відношення "я" та "інший" Е. Левінаса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 113. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
291921
  Гуйванюк Н. Від синтаксеми до надфразної єдності: учення про предмет синтаксису // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 57-63. – ISSN 0320-3077
291922
  Резнікова Н.В. Від синтезу економічних теорій до політичного консенсусу: монетарно-фіскальні дилеми макроекономічної стабілізації в умовах коронакризи / Н.В. Резнікова, В.Г. Панченко, О.А. Іващенко // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (713). – С. 3-29 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2522-9303
291923
  Мікуліна М.М. Від системи до структури системи особистих немайнових прав фізичних осіб // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 253-258. – ISSN 1563-3349
291924
  Гайдин А.М. Від сірчаних кар"єрів до синіх озер // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 2. – С. 48-55 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
291925
  Танцюра М. Від сіткового електроінтегратора - до персонального комп"ютера // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Грудень (№ 10)


  Перший директор ІОЦ Київського ун-ту згадує про створення в університеті першого в Україні Обчислювального центру (До 40-річчя від дня створення).
291926
  Паталах О. Від Січі до Чорноморії : запороз. та чорномор. козацтво в російсько-турецьких війнах другої половини XVIII ст. / Олексій Паталах ; худож. Сергій Шаменков. – Київ : TEMPPORA, 2020. – 322, [2] с., [7] вдвоє склад. арк. кольор. іл. : іл. – Бібліогр.: с. 265-279. – (MILITARIA UCRAINICA). – ISBN 978-617-569-440-4
291927
  Шевченко С. Від скіфів і слов"ян - до "іносвіту" й сьогодення // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 28 березня (№ 6). – С. 16
291928
  Залізняк Л. Від склавинів до української нації : Hавч. посібник з етнології українців / Л. Залізняк. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 256с. – ISBN 9667419002
291929
  Залізняк Л.Л. Від склавинів до української нації / Леонід Залізняк; КНУТШ, Центр українознавства. – 2-е вид., доповнене. – Київ : Бібліотека українця, 2004. – 256с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-94-0
291930
  Ушкалов Л. Від Сковороди - до Маркса, від Маркса - до Сковороди // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 12 (672). – С. 57-72. – ISSN 0236-1477
291931
  Михайлин І. Від Сковороди до Сковороди через Шевченка й Леніна // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 8-9 червня (№ 97/98)


  "П"ятий Харків" у журналістиці пізнього Юрія Шевельова.
291932
  Артемова Л.В. Від скульптури до змісту: реформуючи культурну та історичну спадщину // Сіверщина в історії України : наукове видання / Нац. заповідник "Глухів" , Ін-т історії України НАН України, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка ; редкол.: І.В. Мошик, С.І. Білокінь, Г.В. Боряк [та ін.]. – Ніжин, 2023. – Вип. 16. – С. 159-163. – ISSN 2218-4805


  Стаття присвячена реформам культурної пам"яті в Україні під час трагічних подій російсько-української війни, а саме деколонізації та дерусифікації. Наголошується, що Росія протягом століть наступала на Україну не тільки силою зброї, але й культурною ...
291933
  Кримчук Г. Від слави роду до віковічності народу // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048 ). – С. 137-147. – ISSN 0320-8370
291934
  Глущенко В.В. Від славного минулого до впевненого майбутнього // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 91-95. – (Серія "Економічна" ; вип. 95). – ISSN 2311-2379


  До 85-річчя економічного факультету Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.
291935
  Шаповалова О. Від слів до справи: здобутки та проблеми європейської інтеграції України // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 15-19
291936
  Куций І. Від слов"янщини до Європи: генеза цивілізаційної ідентичності Володимира Антоновича // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2019. – Вип. 30. – С. 271-286. – ISSN 2415-8003
291937
  Неживий О.І. Від слова - до пісні / О.І. Неживий. – Луганськ, 1996. – 87 с.
291938
  Попова Л. Від слова до тексту: теоретико-практичний аспект використання стилістичних вправ // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (192), травень 2019. – С. 42-44


  "Проаналізовано наукову літературу з обраної проблеми, узагальнено й систематизовано сформульовані науковцями визначення понять "вправи" й "стилістичні вправи", подано лінгвометодичний коментар до використання стилістичного конструювання, стилістичного ...
291939
  Вежель Л.М. Від слова, що було першим // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 28-32


  У статті на архівних документах та публікаціях у газеті "Краківські вісті", зокрема "Св. Письмо під літературним поглядом", викладено міркування Г. Костельника про походження, естетичний рівень, мовний характер та ідеологічні засади Книги Книг. The ...
291940
  Сіренко М.П. Від сонця жито половіє / М.П. Сіренко. – Київ, 1959. – 51 с.
291941
  Черняков Б.І. Від сорока до сорока п"яти: Автобіографія / Б.І. Черняков, 1990
291942
  Соколов Д.І. Від соціалістичних виробничих відносин до комуністичних. / Д.І. Соколов. – К., 1964. – 88с.
291943
  Нахлік Є. Від соціалістичного федералізму до національного державництва // Віражі Франкового духу. Світогляд. Ідеологія. Література : Світогляд. Ідеологія. Література / Є.К. Нахлік. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 265-308. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1668-2


  "Про українську державність, її перспективи й форми, а також про інститут держави як такий Іван Франко висловлювався у поетичних творах і політично-публіцистичних та політично-філософських працях. На відміну від прозового публіцистичного та наукового ...
291944
  Щербатюк В. Від соціальних протестів до вільнокозачого руху та масових повстань: боротьба селян України в 1917-1919 роках (сучасна вітчизняна історіографія проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 52-56. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  У статті розкритий стан висвітлення в сучасній вітчизняній історіографії боротьби селян України в 1917-1919 рр. На основі досліджень сучасних українських істориків показана еволюція боротьби селян від соціальних виступів до вільнокозачого руху та ...
291945
   Від соціального діалогу до кіберсоціалізації // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 5-12 лютого (№ 5/6). – С. 4
291946
   Від соціального забезпечення до соціальної політики : Збірник наукових статей. – Київ : Сатсанга, 2001. – 123с. – Наукові дослідження, опубліковані у збірнику, виконано в рамках діяльності "круглого столу" "Безпека економ. трансормацій". Засновники "круглого столу": Нац. ін-т стратегічних досліджень; Центр антикризових досліджень та ін. – (Безпека економічних трансформацій ; Випуск 16). – ISBN 966-5452-7-9
291947
  Резнік О. Від соціальної напруженості до протестної поведінки: мотивація участі в колективних діях // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: М. Алексеєв, В. Бакіров, О. Вишняк, [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, квітень - червень. – С. 43-63. – ISSN 1563-3713
291948
  Трошина Світлана Від спалювання сміття до масштабної пожежі - один крок // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 19-20 : фото
291949
   Від спецгоспів до агропромислових об"єднань. – К, 1978. – 151 с.
291950
  Нагнибіда О. Від співпраці до протистояння. Одна із сторінок історії ОУН-УПА // Наука і суспільство : щомісячний науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Правління Т-ва "Знання" України. – Київ, 2013. – № 3/4, березень - квітень. – С. 25-31. – ISSN 0130-7037
291951
  Богомолов О.В. Від спокуси до розбрату: концепт FITNA в дискурсі "Арабської весни" // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 3-8. – ISSN 0027-2833
291952
  Чаплінська О.В. Від спортивного тіла до кіберспорту // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 163-165
291953
  Жуйкова М. Від сприйняття до знання: полісемія перцептивно-ментальних предикатів / М. Жуйкова, О. Свідзинська // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 268-276. – ISBN 966-603-098-5
291954
  Гриценко А.А. Від стабільності грошової одиниці до стійкості соціально-економічної системи // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (704). – С. 3-4. – ISSN 2522-9303
291955
  Бичко І.В. Від сталiнiзму до гуманiзму / І.В. Бичко. – Київ : Знання, 1988. – 48 с. – (Товариство "Знання" УРСР ; 2 ; №12 : Теорія і практика комунізму)


  У праці розвінчується буржуазний міф про капіталізм як "вільний світ", показується неспроможність тверджень буржуазних ідеологів про нібито об"єктивний характер їх теорій.
291956
  Мечник С. Від Сталіна до Горбачова / С. Мечник. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 241, [1] с. – Справжнє ім"я авт.: Степан Мудрик. - Показник імен: с. 234-241. – ISBN 978-611-01-1576-6
291957
  Чуйков В.І. Від Сталінграда до Берліна / В.І. Чуйков. – Київ : Політвидав України, 1982. – 703с.
291958
  Бичко І.В. Від сталінізму до гуманізму / І.В. Бичко. – К., 1988. – 47с.
291959
  Чорна С. Від Стародубщини до Кубані: як етнічні українські землі стали "ісконно русскімі" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2024. – 16 лютого (№ 33)
291960
  Гончаров В. Від старої теорії тлумачення до нової: основні виклики та рішення // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 53-69. – ISSN 2227-7153
291961
  Остролуцька Л. Від стартапів - до високотехнологічної країни! // Світ. – Київ, 2017. – Жовтень (№ 39/40). – С. 1, 2


  На базі Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" відбувся VІ Фестиваль інноваційних проектів "Sikorsky Challenge 2017".
291962
  Гарань О.В. Від створення Руху до багатопартійності / О.В. Гарань. – К, 1992. – 47с.
291963
  Смертенко П. Від створення штучних матеріалів до освоєння квантового світу. До 60-річчя Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України / П. Смертенко, В. Солнцев // Світ. – Київ, 2021. – Січень (№ 1/2). – С. 3
291964
  Бахвалова А. Від стереотипів до критичного мислення // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (127). – С. 46-49. – ISSN 2518-7104
291965
  Лоран-Катріс Від столу до престолу : [вибр. поезія] / Ніколь Лоран-Катріс ; [пер. з фр. Дмитра Чистяка]. – Київ : Саміт-Книга, 2018. – 119, [1] с. : портр. – (Європейська академія наук, мистецтв і літератури). – ISBN 978-617-7672-15-8
291966
  Крамар О. Від стримування до знищення // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 40 (568), 5-11.10.2018. – С. 23-26. – ISSN 1996-1561


  Чому потрібна кардинальна зміна підходів до антиросійських санкцій і якими вони мали би бути.
291967
  Позур В.К. Від структури та властивостей окремих антигенів стафілокока до експресії рекомбінантного пластівцевоутворюючого фактора // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 198-207
291968
  Ахрамович Я. Від студента до адвоката: формула успіху // Юридична газета. – Київ, 2018. – 26 грудня (№ 51/52). – С. 40
291969
  Ободовський О. Від студента до професора Alma Mater (до 60-річчя від дня народження професора Олександра Ободовського) : інтерв"ю // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (89). – С. 120-125. – ISSN 0868-6939
291970
  Губерський Л. Від студентів до професіоналів // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2008. – Вип. 9 : за 2008 рік. – С. 31-41. – ISBN 966-7522-07-5
291971
  Губерський Л.В. Від студентського штабу до міністра // Шлях до себе - шлях до людей : привітання, спогади, враження від співпраці та зустрічей : до 70-річчя В.Г. Кременя / [упоряд.: С.О. Сисоєва ; голов. ред. і наук. ред. В.І. Кушерець]. – Київ : Знання України, 2017. – С. 79-85. – ISBN 978-966-316-412-0


  Про Василя Григоровича Кременя.
291972
  Куц В. Від суб"єкта злочину до суб"єкта кримінального правопорушення // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 4 (46). – С. 66-71. – ISSN 2311-6676
291973
  Оленко А.Я. Від субгауссовості до стохастичної апроксимаціїі моделювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 84-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
291974
  Гойко О. Від судового захисту до альтернативних методів вирішення спорів // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 6 (56). – С. 54-60
291975
  Коцур В.П. Від Сули до Білого моря: шлях через три століття : (До 200-річчя від дня смерті останнього кошового отамана Запорізької Січі П.І. Калнишевського) / В.П. Коцур, А.П. Коцур; КНУТШ. Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Київ - Переяслав-Хмельницький : Книги - XXI, 2004. – 360 с. – ISBN 966-8029-13-5
291976
   Від сумо не зарікайся : спецрепортаж. Японія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 3 (43), травень. – С. 88-91 : Фото
291977
  Паливода В.О. Від Сунь Цзи до таємних війн сучасності: генеза арсеналу гібридних воєн // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Богомолов О.В. ; редкол.: Веселовський А.І., Года С., Донай Л. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2. – С. 120-123. – ISSN 2616-9460
291978
  Смаглій К. Від Суслова до Суркова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 09-10 листопада (№ 203/204). – С. 10-11


  Як влаштована та діє кремлівська експертна пропаганда?
291979
  Овчаренко Е. Від сучасних краєвидів до стародавнього Єгипту // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 17-23 серпня (№ 33)


  174-та персональна виставка народного художника України Валерія Франчука "Незайманий рай".
291980
  Юдкін-Ріпун Від сценічної репетиції до літературного тексту: прояви "струменя свідомості" у творах Володимира Винниченка // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Число 2 (50) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 7-23. – ISSN 1728-6875
291981
  Гаврилюк Ю. Від Сяну до дому // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 42 (310), 18-24 жовтня. – С. 48-49. – ISSN 1996-1561


  "Тиждень" мандрував місцями дитинства й ранньої молодості Богдана -Ігоря Антонича.
291982
  Крушельницька Л.І. Від сьогодні до завтра... / Лариса Крушельницька ; упоряд. Валерій Трипачук ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. – Львів : Астролябія, 2012. – 249, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-664-007-3


  У пр. № 1747256 напис: Вельмишановному Пану проф. Наєнку. Підпис
291983
  Кондратов О.М. Від таємниць до знання / О.М. Кондратов. – К, 1972. – 207с.
291984
   Від тактики "нічогного сторожа" до стратегії держави-реформатора : Матеріали десятого засідання 1 червня 2000 р. – Київ, 2000. – 70с. – (Круглий стіл "Безпека економічних трансформацій")
291985
  Адамець Л. Від творчих переказів до мовної дизайн-освіти / Л. Адамець, В. Тименко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 7-9
291986
   Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. (з міжнар. участю) : (приуроч. 140-річчю від Дня народж. Івана Огієнка) / М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Каф. теорії та методик дошкільної освіти [та ін. ; редкол.: Т.Й. Бабюк та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Ковальчук О.В., 2021. – 369, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-8105-00-6
291987
  Лукашевич А. Від Тебаїди до Александрії = From Thebaid to Alexandria : польська археологічна діяльність в Єгипті / Адам Лукашевич ; [пер. з англ. О.О. Романова] ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2013. – 183, [1] с., [10] арк. іл. : іл. – Покажчики: с. 169-183. - Дод. тит. арк. пол. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6830-2
291988
  Терещенко В.І. Від Тейлора до наших днів // Менеджмент в історичному розвитку як теорія / А.І. Кредісов. – Київ : Знання України, 2009. – С. 430-435. – ISBN 978-966-316-239-3
291989
  Черемних І.В. Від телевізійного маркетингу до менеджменту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 164-169


  У статті розглядається комплексний підхід до з"ясування аспектів доцільності виробництва товарної лінії на телебаченні відповідно до кон"юнктури медіаринку. Для цього телекомпаніям необхідно проводити цільовий аналіз асортименту продукції, цінової ...
291990
  Колчинський І.Г. Від телескопа Галілея до орбітальних обсерваторій / І.Г. Колчинський. – Київ : Наукова думка, 1966. – 100 с.
291991
  Ільницька Л. Від тематичних збірників статей — до "Записок Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника" (1972–2007) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 253-271. – ISSN 1591-6223
291992
  Холевчук В.М. Від темряви до світла / В.М. Холевчук. – К., 1979. – 125с.
291993
  Касьянова О. Від теорії до візуалізації образів // Київський університет. – Київ, 2018. – Грудень (№ 10). – С. 4


  "У рамках заліку студенти-фольклористи здійснили реконструкцію обряду «дівич-вечір» за мотивами картини Володимира Маковського. Художник на картині зобразив традиційний весільний обряд – дівич-вечір, на якому на молоду одягали вінок, після чого вона ...
291994
  Скрипник Н. Від теорії до практики – один крок // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 7


  В ННЦ «Інститут біології» пройшла V Всеукраїнська біологічна літня школа, для навчання в якій на основі попередніх заявок було відібрано 56 учнів 8–11 класів з усієї України. Більшість із них – учасники й переможці Всеукраїнських біологічних олімпіад, ...
291995
  Єфремова В. Від теорії до практики один крок // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  Про Другу Всеукраїнську біологічну школу "Від теорії до практики один крок", яка проведена в ННЦ "Інститу біології"
291996
   Від теорії до практики один крок // Київський університет. – Київ, 2016. – Грудень (№ 11). – С. 4


  На кожному з Днів відкритих дверей, що пройшли на більшості факультетів та інститутів КНУ імені Тараса Шевченка, потенційні абітурієнти могли дізнатися чимало цікавого і обрати напрямок собі до вподоби.
291997
  Кулик Н. Від теорії до практики, або як це працює // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 3 лютого (№ 5). – С. 13. – ISSN 2219-5793
291998
   Від теорії міжнародного права до практики захисту прав людини = From theory of international law to protecting human rights in practice : Liber Amicorum до 60-річчя проф. Всеволода Всеволодовича Мицика / [С.С. Андрейченко, М.М. Антонович, М.О. Баймуратов та ін.] ; за ред. Олесандра Задорожнього та Ольги Поєдинок. – Київ ; Одеса : Фенікс, 2016. – 716, [2] с.,[1] арк. портр. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на с. 712-716. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-928-003-9
291999
  Белград Д. Від теорій до методів - нові інтерпретаційні стратегії у літературознавстві та культурології : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; за наук. ред. Д. Белграда. – Київ : НаУКМА, 2010. – 118 с. : іл. – ISBN 978-966-2410-05-1
292000
  Дубровський В. Від термінового до важливого. Чому помирає українське підприємництво і як його реанімувати // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 9


  "Уряд проголосив завдання прискорити зростання ВВП до 7% на рік і тепер гарячково шукає якісь швидкі рецепти для цього. А оскільки економіка в нас ринкова, то вони зводяться до створення умов для бізнесу, вітчизняного й іноземного".
<< На початок(–10)291292293294295296297298299300(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,