Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)281282283284285286287288289290(+10)В кінець >>
286001
  Анісімова Н.П. "...Все іще можна зіграти інакше...": театралізований "світ навиворіт" у поезії Оксани Забужко // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 7-13. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті на матеріалі лірики О. Забужко досліджуються основні аспекти театралізованої парадигми, зокрема визначається художня функція трансформованих мотивів і образів п"єси В. Шекспіра "Гамлет".
286002
  Роговский А.М. "Время - деньги : отношение к деньгам в различных культурах // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.79-83
286003
  Хакимов Г.А. "Время большой длительности " Фернана Броделя как методологический принцип социально-гуманитарного познания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С.135-146. – ISSN 0042-8744
286004
  Клокова Л. "Время! Я тебя миную" // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . сентябрь. – С. 34-41


  Творчість Марини Цвєтаєвої
286005
  Васенков А.В. "Врубель мне близок жизненно..." // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : Научно-методический журнал / УАПРЯЛ. Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2006. – № 3. – С. 77-78
286006
  Гессен А.И. "Все волновало нежный ум...": Пушкин среди книг и друзей / А.И. Гессен. – М., 1983. – 343с.
286007
  Пестерева Е. "Все выживет, в фонемах каменея..." // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 99-114. – ISSN 0042-8795


  Имя Алексея Цветкова (русский поэт, прозаик, эссеист, переводчик) принято связывать с поэтической группой "Московское время".
286008
  Чубаков С.Н. "Все дело жизни..." / С.Н. Чубаков. – Минск, 1978. – 174с.
286009
  Рябчук М. "Все довкола можна прочитати". Глобалізація Рябчука // Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2010. – № 3/4 (53/54). – С. 84-86


  Відомий публіцист, політолог, а також літературний критик і письменник Микола Рябчук розповідає Яні Дубинянській про наших письменників за кордоном, мобільні телефони і Оксану Забужко, московську попсу і втрачені традиції руконеподавання.
286010
  Ротач О.П. "Все життя я вірила в красу..." : Ганна Василівна Совачова - видатна українська актриса та громадський діяч // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ; Національна бібліотека України ім Вернадського .Інститут біографічних. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 186-219. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)


  Досліджено життєвий і творчий шлях Ганни Вікторівни Совачової (Совачевої) (24.11/06.12.1876 - 07.07.1954) - видатної української актриси та громадського діяча, Уперше, на основі матеріалів, опублікованих у виданнях української діаспори та власного ...
286011
  Белявцева Мария "Все забывается со временем" / Белявцева Мария, Савинцев Федор // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 9 (174). – С. 134-137 : фото. – ISSN 1029-5828
286012
  Соловей Т.Г. "Все звезды до единой тепло и кротко в душу смотрят вновь" : Урок внеклассного чтения по повести Н.В.Гоголя "Майская ночь, или Утопленница". // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2008. – № 6. – С. 19-25.
286013
  Нікітенко К. "Все идет по плану": репресії в Червоній армії - зміцнення обороноздатності по-сталінськи // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 19 - 28 грудня (№ 49). – С. 15


  Важко перебільшити руйнівну силу репресій, які прокотилися Радянським Союзом у 1930-ті роки. Сталінський терор, маніакальний пошук ворогів, така суто радянська вигадка, як "планові репресії", — усе це катастрофічно підірвало боєздатність армії і ...
286014
  Голяндин А. "Все люди - братья и сестры" // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал / АНО "Ред. журн. "Знание - сила". – Москва, 2012. – № 9 (1023). – С. 80-86. – ISSN 0130-1640


  В последние годы с развитием новых научных методов у ученых появилась возможность в поисках ответа проанализировать гены ныне живущих людей, реконструироовать ДНК наших давно вымерших родственников - неандертальцев и "людей Денисовой пещеры". Так ...
286015
  Шергина Н. "Все мы - продукт коллективного творчества" // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 27 (5105). – С. 38-40. – ISSN 0131-0097


  Дарвиновской теории эволюции - полтора века, и все это время она сама эволюционировала. Что идет ей на смену?
286016
  Мохов Георгий "Все недовольны, но жалоб в суд не подают" : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 22-23 : Фото
286017
  Жуковский В.А. "Все необъятное в единый вздох теснится"... / В.А. Жуковский. – Москва, 1986. – 315с.
286018
  Кальницкий М. "Все несут ответсвенность за город, в котором живут" / беседовала Анна Шерман // Антиквар : журнал об искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. Анна Шерман. – Киев, 2016. – № 5/6 (96), май - июнь : Город без архитектора. – С. 16-25. – ISSN 2222-436X


  Беседа с известным историком-архивистом, исследователем киевской старины М. Кальницким.
286019
  Большаков Л.Н. "Все он изведал..." : Тарас Шевченко: поиски и находки / Л.Н. Большаков. – Киев : Днипро, 1988. – 543с. – ISBN 5-308-00289-4
286020
  Козиенко Татьяна Михайловна "Всё от женщины на свете" : опыт информационной службы // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 37-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Сегодня "женская" тема постоянно звучит в СМИ. Много говорят и пишут о "возрастающем влиянии женщин". О перемене её традиционных и профессиональных ролей. В этой связи особую актуальность приобретает вопрос делового и досугового чтения в жизни ...
286021
  Козиенко Татьяна Михайловна "Всё от женщины на свете" : опыт информационной службы // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 5. – С. 37-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Сегодня "женская" тема постоянно звучит в СМИ. Много говорят и пишут о "возрастающем влиянии женщин". О перемене её традиционных и профессиональных ролей. В этой связи особую актуальность приобретает вопрос делового и досугового чтения в жизни ...
286022
  Міщенко Григорій "Все перед моїми очима" // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24. – ISSN 0868-9644
286023
  Елисеева О. "Все покойны, прощены..." Как растался с жизнью государь Петр Федорович // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 2 : Эпоха Екатерины Великой 18 век. – С. 17-22. – ISSN 0235-7089
286024
  Чернова А.Д. ... Все краски мира, кроме желтой / А.Д. Чернова. – М., 1987. – 219с.
286025
  Белявский М.Т. ...Все испытал и все проник : К 275-летию со дня рождения М.В.Ломоносова / М.Т. Белявский. – Москва : Московский университет, 1986. – 224с.
286026
  Белявский М.Т. ...Всё испытал и всё проник / М.Т. Белявский. – Москва : МГУ, 1990. – 221с. – ISBN 5-211-01352-2
286027
  Водовозов Алексей ...все на Земле были бы веганами / Водовозов Алексей, Водовозова Светлана, Капустин Владимир // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 8 (2899). – С. 92-93 : фото
286028
  Киселев Л. ...все на свете - только песня на украинском языке : Избранное к 60-летию поэта / Леонид Киселев. – Київ : Факт, 2006. – 264 с. – ISBN 966-359-117-X
286029
  Шушарін Д. ...Все по справедливості // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11 червня (№ 104). – С. 5


  Україна у 1991 році вирішила долю СРСР. Зараз у її руках доля Росії.
286030
  Свинцов В.Б. Временный вариант / В.Б. Свинцов. – Барнаул, 1988. – 327с.
286031
  Яковлев Ю. Временный жилец : рассказы / Ю. Яковлев. – Москва : Правда, 1985. – 47 с. – (Биб-ка "Огонек")
286032
   Временный каталог пунктов триангуляции 1 класса, определенных на территории Европейской части СССР Главным геодезическим управлением НКТП и Управлением военных топографов РККА : Эллипсоид Бесселя. – Москва-Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, 1935. – 264 с. + 3 карти
286033
  Выжутович В.В. Временщики и современники / В.В. Выжутович. – Москва, 1988. – 285с.
286034
  Яковлев О.Я. Времернный жилец / О.Я. Яковлев. – М., 1985. – 47с.
286035
  Шабшай Л.Л. Время-ветер / Л.Л. Шабшай. – Ташкент, 1980. – 127с.
286036
  Киевская А. Время-высший разум / А. Киевская, 1996. – 32с.
286037
   Время-импульсные вычислительные устройства.. – М., 1983. – 288с.
286038
   Время-импульсные системы автоматического управления. – М., 1991. – 288с.
286039
  Кочнев М. Время-полымя : Сказы и рассказы / М. Кочнев. – Москва : Советский писатель, 1956. – 682 с.
286040
  Ташбаев К. Время-скакун / К. Ташбаев. – М., 1985. – 78с.
286041
  Гукасян О.А. Время -- золото / О.А. Гукасян. – Москва, 1960. – 191 с.
286042
  Гукасян О.А. Время -- золото / О.А. Гукасян. – Москва, 1972. – 176 с.
286043
  Карим М. Время -- конь крылатый : стихи, поэма, сказки, трагедия / М. Карим. – Москва : Современник, 1978. – 439 с.
286044
  Карим М. Время -- конь крылатый. : стихи, поэма, сказки, трагедия / М. Карим. – Москва, 1972. – 328 с.
286045
  Шаталов С.Е. Время -- метод -- характер / С.Е. Шаталов. – М., 1976. – 159с.
286046
  Прудковский П.Н. Время -- молодым / П.Н. Прудковский. – Воронеж, 1980. – 168с.
286047
  Кирсанов С. Время -- наше! / С. Кирсанов. – М., 1950. – 148с.
286048
  Баландин Р.К. Время - Земля - мозг / Р.К. Баландин. – Минск : Вышэйшая школа, 1973. – 238с.
286049
  Баландин Р.К. Время - Земля - мозг / Р.К. Баландин. – 2-е изд. доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1979. – 238с.
286050
  Баранов В.И. Время - мысль - образ / В.И. Баранов. – Горький, 1973. – 271с.
286051
  Перец И.-Л. Время / И.-Л. Перец. – 291 с.
286052
  Хубиев О.А. Время : стихи / О.А. Хубиев. – Черкесск, 1957. – 32 с.
286053
  Слуцкий Б.А. Время / Б.А. Слуцкий. – М., 1959. – 126с.
286054
   Время : проза, поэзия, литературная критика. – Смоленск : Смоленское книжное издательство, 1962. – 112 с.
286055
  Дудин М.А. Время / М.А. Дудин. – Москва, 1969. – 255с.
286056
  Мухрат А. Время / А. Мухрат. – Москва, 1969. – 32 с.
286057
  Антокольский П.Г. Время / П.Г. Антокольский. – Москва, 1973. – 207с.
286058
  Дудин М.А. Время : Стихотворения 1964-1967 / М.А. Дудин. – Москва : Советская Россия, 1974. – 253с.
286059
  Сазонов М.Л. Время / М.Л. Сазонов. – Л., 1974. – 92с.
286060
  Лозовой Б.А. Время / Б.А. Лозовой. – М., 1975. – 96с.
286061
  Трифонов Ю.А. Время / Ю.А. Трифонов. – Свердловск, 1975. – 123с.
286062
  Тобольский И.Г. Время / И.Г. Тобольский. – Москва, 1978. – 64с.
286063
  Заславский Р.З. Время / Р.З. Заславский. – К., 1978. – 87с.
286064
  Веян А. Время : стихи / А. Веян. – Москва : Советский писатель, 1979. – 118 с.
286065
  Прокушев Ю.Л. Время / Ю.Л. Прокушев. – Москва, 1980. – 636 с.
286066
  Смирнов В.Л. Время / В.Л. Смирнов. – М., 1985. – 158с.
286067
  Тлегенов Б. Время : роман / Б. Тлегенов; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1985. – 400 с.
286068
  Бикбаев Р.Т. Время / Р.Т. Бикбаев. – М., 1986. – 238с.
286069
  Кодак Н.Ф. Время / Н.Ф. Кодак. – К, 1987. – 195с.
286070
  Хомич Н. Время : роман // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2014. – № 1/2. – С. 24-132. – ISSN 0131-8136
286071
  Калинин А.В. Время "Тихого Дона" / А.В. Калинин. – М., 1975. – 54с.
286072
  Калинин А.В. Время "Тихого Дона" / А.В. Калинин. – М., 1975. – 64с.
286073
  Калинин А.В. Время "Тихого Дона" / А.В. Калинин. – М., 1978. – 191с.
286074
  Калинин А.В. Время "Тихого Дона" / А.В. Калинин. – М., 1979. – 189с.
286075
  Калинин А.В. Время "Тихого Дона". О жизни и творчестве М.А. Шолохова / А.В. Калинин. – Ростов -на-Дону, 1975. – 71с.
286076
  Понизовский В.М. Время "Ч" / В.М. Понизовский. – М., 1968. – 174с.
286077
  Травьесо Х. Время "Ч" / Х. Травьесо. – М, 1988. – 159с.
286078
   Время "Ч": Публицист. очерки (о сегодняшнем дне Сов. Армии). – Нижний Новгород, 1991. – 191с.
286079
  Козлов И.Д. Время "Ч": Рассказы. / И.Д. Козлов. – М., 1987. – 268с.
286080
  Кутырев В.А. Время Mortido // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 7. – C. 18-29. – ISSN 0042-8744
286081
  Шелестов Д.К. Время Алексея Рыкова / Д.К. Шелестов. – М., 1990. – 349с.
286082
  Возовиков В.С. Время алых снегов / В.С. Возовиков. – Москва, 1976. – 224с.
286083
   Время алых снегов.. – М., 1973. – 96с.
286084
  Мердок А. Время ангелов. Единорог: Романы. / А. Мердок. – С.-Пб., 1995. – 552с.
286085
  Муратханов В. Время безветрия : проза: повесть // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 10 (1038). – С. 9-24. – ISSN 0130-7673
286086
  Больных А.Г. Время белых ночей / А.Г. Больных. – Свердловск, 1990. – 157с.
286087
  Тихоплав В.Ю. Время Бога : голос из далека / Виталий и Татьяна Тихоплав. – Москва : АСТ; Астрель, 2006. – 256 с. – ISBN 5-17-035836-9
286088
   Время больших дел.. – М., 1986. – 415с.
286089
  Полянкер Г.И. Время больших надежд : роман, рассказы о писателях / Г.И. Полянкер. – Киев : Радянський письменник, 1985. – 344 с.
286090
  Паустовский К.Г. Время больших ожиданий / К.Г. Паустовский. – Одесса : Кн. изд-во, 1961. – 212 с.
286091
  Паустовский К.Г. Время больших ожиданий : Повесть, рассказы / К.Г. Паустовский. – Одесса : Маяк, 1977. – 376 с. – (Морская библиотека ; Кн. 12)
286092
  Тепер Е.М. Время больших перемен / Е.М. Тепер. – Москва, 1975. – 31с.
286093
   Время больших перемен.. – М., 1973. – 159с.
286094
  Михайлов Эдуард Время больших рыб : В курсе // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 106-109 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
286095
  Самохин Н.Я. Время больших снегопадов. / Н.Я. Самохин. – Новосибирск, 1977. – 296с.
286096
  Поволяев В.Д. Время большой воды / В.Д. Поволяев. – М., 1982. – 319с.
286097
   Время борьбы. – М., 1987. – 45с.
286098
  Тычинин В.В. Время бросать камни / В.В. Тычинин. – Москва : Советский писатель, 1991. – 416с.
286099
  Стариков В.А. Время бросать камни. / В.А. Стариков. – М, 1977. – 272с.
286100
  Иванов А.М. Время было военное: Повести / А.М. Иванов. – Волгоград, 1988. – 270с.
286101
  Волошин А.Н. Время быть / А.Н. Волошин. – Кемерово, 1976. – 349с.
286102
  Сотник Л.А. Время быть красивой / Л.А. Сотник. – Донецк, 1966. – 32с.
286103
  Литвинцева Л.В. Время в естественном языке и в системах искусственного интеллекта / Л.В. Литвинцева, В.Н. Дембовская. – М., 1986. – 21с.
286104
  Клупт М.А. Время в жизни человека / М.А. Клупт. – М., 1985. – 78с.
286105
  Молчанов Ю.Б. Время в классической и релятивистской физике / Ю.Б. Молчанов. – Москва : Знание, 1969. – 48 с.
286106
  Шкерин М.Р. Время в лицах / М.Р. Шкерин. – М, 1981. – 67с.
286107
  Мухрат А. Время в моей судьбе : роман-исповедь / А. Мухрат. – Москва, 1967. – 303 с.
286108
  Моисеева Н.И. Время в нас и время вне нас / Н.И. Моисеева. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 154 с.
286109
   Время в начале жизни.. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 191с.
286110
   Время в неживой и живой природе.. – Одесса, 1987. – 68с.
286111
  Паньшина И.Н. Время в образах и красках: Для детей. / И.Н. Паньшина. – Минск, 1980. – 95с.
286112
  Земская М.И. Время в песках / М.И. Земская. – М.-Л., 1963. – 218с.
286113
  Земская М.И. Время в песках / М.И. Земская. – Ленинград : Советский писатель, 1983. – 416с.
286114
  Цуканов Б.И. Время в психике человека / Б.И. Цуканов ; Науковий центр психології часу Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова. – Одесса : АстроПринт, 2000. – 220 с. – ISBN 966-549-318-3
286115
  Рыбаков В.А. Время в развитии права (философско-юридический аспект) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 8. – С. 81-85. – ISSN 0132-0769


  Методы познания финансового права.
286116
  Чук Л. Время в романах Набокова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 1
286117
  Базалук О.А. Время в свете космологической концепции : Монография / О.А. Базалук; Мин-во образования и науки Украины. – Дніпропетровськ : Пороги, 2003. – 127с. – ISBN 966-525-406-5


  Рассмотрены вопросы организации и функционирования сознания Человека, основные этапы его формирования как личности. С философских позиций проанализирована деятельность Человека не только на уровне Цивилизации, но и в целостной системе Живого вещества.
286118
  Гайдис В. Время в социологических исследованиях / В. Гайдис. – Вильнюс, 1986. – 137с.
286119
  Ярская В.Н. Время в эволюции культуры / В.Н. Ярская. – Саратов, 1989. – 152с.
286120
  Матвеюк-Грановська Время В... Час В... / Ольга Матвеюк-Грановська, Олена Степова, Дзвінка Торохтушко. – Біла Церква : [б. в.], 2015. – 152 с. : іл. – Текст укр., рос. – ISBN 978-966-2449-77-8
286121
  Васильев С.А. Время ведет разговор / С.А. Васильев. – Москва, 1973. – 112с.
286122
  Наумов Г.Б. Время Вернадского // Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / "Природа и человек" ("Свет"). – Москва, 2007. – № 7. – С. 58-59. – ISSN 0868-488Х
286123
   Время весеннего равноденствия.. – М., 1978. – 80с.
286124
  Браткова Т.В. Время взросления. / Т.В. Браткова. – М., 1990. – 62с.
286125
   Время взрослеть.. – Симферополь, 1986. – 142с.
286126
  Рядченко И.И. Время винограда / И.И. Рядченко. – К., 1981. – 214с.
286127
  Бабаева Дина Время винограда. Молодость в вине / Бабаева Дина, Дроздов Дмитрий // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 52-60 : фото
286128
  Инжеватов И.К. Время водило его пером / И.К. Инжеватов. – Саранск, 1971. – 148 с.
286129
   Время воды / [Азманов В.И. и др. ; глава ред. совета Яковлева В.А.]. – Киев : Логос, 2012. – 286, [2] с. : фотоил. – Библиогр.: с. 283. – ISBN 978-966-171-595-9
286130
  Никитин Ю.М. Время возвращений / Ю.М. Никитин. – Сартов, 1980. – 208с.
286131
  Богданов В.В. Время восхода / В.В. Богданов. – Грозный, 1977. – 95с.
286132
  Лобанов М.П. Время врывается в книги. / М.П. Лобанов. – Москва, 1963. – 180с.
286133
  Абрагам А. Время вспять, или Физик, физик, где ты был. : пер. с фр.; под. ред. А.С. Боровика-Романова / А. Абрагам. – Москва : Наука, 1991. – 391с.
286134
   Время встреч.. – Симферополь, 1982. – 302с.
286135
  Башкирова Г.Б. Время выбора / Г.Б. Башкирова. – Москва, 1977. – 96с.
286136
  Мяло К.Г. Время выбора: Молодежь и общество в поисках альтернативы. / К.Г. Мяло. – М., 1991. – 251с.
286137
  Маляров В.К. Время выбора: Повести и рассказы. / В.К. Маляров. – Ставрополь, 1988. – 282с.
286138
   Время выбрало нас. – М., 1987. – 284с.
286139
  Лященко Н.Г. Время выбрало нас / Н.Г. Лященко. – М., 1990. – 527 с.
286140
   Время выбрало нас // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 10. – С. 112-154. – ISSN 0131-8136


  Фрагменты готовящейся книги бесед с Виктором Степановичем Черномырдиным Евгения Белоглазова
286141
   Время выбрало нас: Песни, рожденные в Афганистане.. – М., 1988. – 192с.
286142
  Черкасов П. Время выживания // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 1. – С. 103-120 : табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0131-2227
286143
  Киселев В.Г. Время газетной строкой / В.Г. Киселев. – Л., 1970. – 48с.
286144
  Шамхалов О. Время говорить / О. Шамхалов. – Москва, 1982. – 111с.
286145
  Пальчикова А. Время говорить глупости : сценарий // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2007. – № 10. – С.128-161.
286146
  Тарасевич И.П. Время года / И.П. Тарасевич. – Москва, 1985. – 223с.
286147
  Шубина В. Время года: сад : проза: рассказы // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. " Москва". – Москва, 2011. – № 12. – С. 8-36. – ISSN 0131-2332
286148
   Время города и условия его использования. Сборник научных трудов.. – Новосибирск, 1976. – 112с.
286149
  Левандовский А.А. Время Грановского: У истоков формирования русской интеллигенции / А.А. Левандовский. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 304с. – (Исторические портреты)
286150
  Галин Б.А. Время далекое - товарищи близкие / Б.А. Галин. – М., 1966. – 392с.
286151
  Галин Б.А. Время далекое - товарищи близкие / Б.А. Галин. – Москва, 1970. – 392с.
286152
  Коньков В.Ф. Время далекое и близкое. / В.Ф. Коньков. – М., 1985. – 208с.
286153
   Время действий, время практической работы : Сборник материалов о поездке М.С. Горбачева в Красноярский край 12-16 сентября 1988 года. – Москва, 1988. – 95 с.
286154
   Время действия -- наши дни.. – М., 1981. – 463с.
286155
   Время действия -- наши дни. Сборник многоактовых пьес.. – М., 1961. – 438с.
286156
  Шведов И.А. Время действия - 60-е годы. / И.А. Шведов. – К., 1963. – 334с.
286157
  Назаретян Карина Время действовать : наука // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 12 (153). – С. 46-52 : Фото. – ISSN 1029-5828
286158
  Ковалев В.В. Время деятельности личности / В.В. Ковалев. – Черновцы, 1991. – 127с.
286159
   Время деятельности личности: Психологические исследования.. – Черновцы, 1991. – 127с.
286160
  Балдин С.Н. Время для возвращения наступило // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 10. – С. 4-11. – ISSN 044-748Х


  Росія - Латинська Америка. Економічні і політичні зв"язки
286161
  Антошин К.Ф. Время добрых надежд / К.Ф. Антошин. – Москва : Современник, 1975. – 173 с.
286162
  Санги В.М. Время добыч / В.М. Санги. – Москва : Художественная литература, 1977. – 80 с.
286163
  Коноплин А.В. Время дождей. Роман / А.В. Коноплин. – Ярославль, 1968. – 351с.
286164
  Кравсенко В.В. Время долгих ночей / В.В. Кравсенко. – Воронеж, 1974. – 120с.
286165
  Худан Н.Д. Время долгих теней / Николай Худан // Не прикасайтесь к лезвию : повести / Н.С. Сватков. – Москва : Профиздат, 1988. – С. 149-341. – ISBN 5-255-00013-2
286166
  Худан Н.Д. Время долгих теней: повесть и рассказы. / Н.Д. Худан. – К., 1990. – 335с.
286167
  Минач В. Время долгого ожидания / В. Минач. – М., 1961. – 624с.
286168
  Ткаченко А.С. Время долгой зимы / А.С. Ткаченко. – М., 1978. – 720с.
286169
  Толстых Н.Н. Время думать о будущем // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 96-108. – ISSN 2073-8528
286170
  Абрамов С.А. Время его учеников / С.А. Абрамов. – Москва, 1989. – 296с.
286171
  Иконников В.С. Время Екатерины ІІ : специальный курс, составленный по лекциям В.С. Иконникова, ординарного профессора Университета св. Владимира : в 4 вып. – 1881-1882. – Киев : Лит. Г. Розенталя
Вып. 1. – 1881. – 278 с. – Подзаг.: Вып. 2-4. Специальный курс, составленный по лекциям профессора В. С. Иконникова, читанным в Университете св. Владимира и на высших женских курсах в Киеве. - Написано от руки. Литогр.


  На тит. л. о руки: П.В. Голубовский
286172
  Иконников В.С. Время Екатерины ІІ : специальный курс, составленный по лекциям В.С. Иконникова, читанным в Университете св. Владимира и на высших женских курсах в Киеве : в 4 вып. – 1881-1882. – Киев : Литогр. Г. Розенталя
Вып. 2. – 1881. – С. 279-565 ; 7 с.
286173
  Иконников В.С. Время Екатерины ІІ : специальный курс, составленный по лекциям В.С. Иконникова, читанным в Университете св. Владимира и на высших женских курсах в Киеве : в 4 вып. – 1881-1882. – Киев : В унив. тип. (И.И. Завадского)
Вып. 3. – 1882. – 270 с. – Подзаг.: Вып. 2-4. Специальный курс, составленный по лекциям профессора В. С. Иконникова, читанным в Университете св. Владимира и на высших женских курсах в Киеве. - Написано от руки. Литогр.
286174
  Романенко Л.Н. Время жатвы / Л.Н. Романенко. – М., 1973. – 95с.
286175
  ЧАшечников Время жатвы. / ЧАшечников. – М., 1982. – 64с.
286176
  Чижова Елена Время женщин : роман // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 3. – С. 7-102. – ISSN 0321-1878
286177
  Стишова Л.И. Время живет в нас / Л.И. Стишова. – М., 1981. – 222с.
286178
  Чиковани Г.Е. Время жизни -гиперонов, генерированных космическими лучами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чиковани Г.Е.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1960. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
286179
  Пахомовский П.Г. Время жизни / П.Г. Пахомовский. – Кишинев, 1959. – 60с.
286180
  Блохинцев Д. Время жизни частиц в адсорбированном состоянии / Д. Блохинцев, Ш. Шехтер. – Москва, 1935. – Статья из журнала "Журнал экспериментальной и теоретической физики" Том 5, Вып. 9 за 1935 г.
286181
  Гусев А. Время жить / А. Гусев. – Таллин : Эстонское государственное издательство, 1962. – 112 с.
286182
  Ремакль А. Время жить : Роман / А. Ремакль. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 159с.
286183
  Тобагабылов Т. Время жить / Т. Тобагабылов. – Алма ата, 1980. – 264 с.
286184
  Тобагабылов Т. Время жить / Т. Тобагабылов. – Алма ата, 1982. – 264 с.
286185
  Нагибин Ю.М. Время жить / Ю.М. Нагибин. – М., 1987. – 510с.
286186
  Богачук А.И. Время жить / А.И. Богачук. – Донецк, 1988. – 173 с.
286187
  Ремарк Э.М. Время жить и время умирать : [роман] / Эрих Мария Ремарк ; [пер. с нем. И. Каринцевой и В Станевич]. – Вильнюс : Художественная литература, 1957. – 455 с.
286188
  Ремарк Э.М. Время жить и время умирать / Э.М. Ремарк. – Минск, 1981. – 287с.
286189
  Ремарк Э.М. Время жить и время умирать / Э.М. Ремарк. – Горький, 1983. – 287с.
286190
  Ремарк Э.М. Время жить и время умирать / Э.М. Ремарк. – М
6. – 1992. – 320с.
286191
  Ремарк Эрих Мария Время жить и время умирать : Роман: В 2 кн. / Ремарк Эрих Мария; Пер. с немецкого И.Н.Каринцевой, В.О.Станевич. – Москва : АСТ. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-005137-9
Кн.1. – 2000. – 224с.
286192
  Ремарк Эрих Мария Время жить и время умирать : Роман: В 2 кн. / Ремарк Эрих Мария. – Москва : АСТ. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-17-005138-7
Кн.2. – 2000. – 256с.
286193
  Ремарк Э.М. Время жить и время умирать. Жизнь взаймы : Романы / Э.М. Ремарк. – Москва, Харьков : АСТ, 1998. – 668с. – ISBN 966-03-0148-0, 5-237-01328-7
286194
  Репин П.И. Время за горизонтом / П.И. Репин. – М., 1990. – 205с.
286195
  Лукницкий П.Н. Время за нас / П.Н. Лукницкий. – Сталинабад, 1960. – 538с.
286196
  Сагань Ю.П. Время зажигать звезды. / Ю.П. Сагань. – К., 1987. – 118с.
286197
  Лихоносов В.И. Время зажигать светильники / В.И. Лихоносов. – М, 1991. – 446с.
286198
  Акматов К Время земное / К Акматов. – Москва, 1982. – 359 с.
286199
  Борисков П.С. Время зовет / П.С. Борисков. – Петрозаводск, 1966. – 232с.
286200
   Время зовет: шаги перестройки. – Алма-Ата : Жазушы, 1989. – 189 с.
286201
  Вершвовский М.А. Время золотое / М.А. Вершвовский. – Ленинград, 1990. – 220с.
286202
  Числов М.М. Время зрелости - пора поэмы / М.М. Числов. – Москва, 1982. – 256 с.
286203
  Числов М.М. Время зрелости - пора поэмы / М.М. Числов. – Москва, 1986. – 396с.
286204
  Цукасов С.В. Время зрелости. / С.В. Цукасов. – М., 1979. – 228с.
286205
  Зиборова Д.А. Время и антропология: память, диалог и другой // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 55-64. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
286206
  Новомеский Л. Время и безвременье: худ. публицистика. / Л. Новомеский. – М., 1985. – 302с.
286207
   Время и Библия.. – Челябинск, 1978. – 97с.
286208
  Хайдеггер М. Время и бытие / М. Хайдеггер. – М., 1993. – 445с.
286209
  Хайдеггер М. Время и бытие : Статьи и выступления / М. Хайдеггер. – Москва : Республика, 1993. – 447с. – (Мыслители ХХ века). – ISBN 5-250-01496-8
286210
  Ривош Я.Н. Время и вещи / Я.Н. Ривош. – М., 1990. – 303с.
286211
  Громов М.Н. Время и его восприятие в Древней Руси // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 2 (36). – С. 7-17. – ISSN 2071-9574
286212
  Чарный М.Б. Время и его герои. / М.Б. Чарный. – М., 1973. – 447с.
286213
  Россовская В.А. Время и его измерение / В.А. Россовская; Центральное управление мер и весов. – Ленинград - Москва : Гос.Изд-во Стандартизация и рационализация, 1933. – 96с. – (Время и его измерение ; 108)
286214
  Баринов В.А. Время и его измерение / В.А. Баринов. – Москва, 1949. – 24с.
286215
  Кузьмин Б.С. Время и его измерение (о методологических основаниях изучения времени) / Б.С. Кузьмин. – Москва : Издание ВИА, 1947. – 33 с.
286216
  Завельский Ф.С. Время и его измерение (от биллионных долей секунды до миллиардов лет) : От библионных долей секунды до миллиардов лет / Ф.С. Завельский. – 3-е изд., испр. – Москва : Наука, 1972. – 272 с.
286217
  Завельский Ф.С. Время и его измерение (от биллионных долей секунды до миллиардов лет) / Ф.С. Завельский. – 4-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1977. – 287 с.
286218
  Завельский Ф.С. Время и его измерение (от биллионных долей секунды до миллиардов лет) / Ф.С. Завельский. – 5-е изд., испр. – Москва : Наука, 1987. – 253 с.
286219
  Завельский Ф.С. Время и его измерение (от миллиардных долей секунды до миллиардов лет) / Ф.С. Завельский. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 175 с.
286220
  Волошин В.В. Время и его образы: эпистемологический ракурс // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 70-80. – ISSN 1728-3671
286221
  Григорьев А. Время и звук / А. Григорьев. – Москва : Диалог-Мифи, 1991. – 64 с.
286222
  Сарымсаков Т.С. Время и ислам / Т.С. Сарымсаков. – Грозный, 1968. – 124с.
286223
  Полак И.Ф. Время и календарь / И.Ф. Полак. – 2-е изд. – Москва; Ленинград : ГТТИ, 1934. – 80 с.
286224
  Полак И.Ф. Время и календарь / И.Ф. Полак. – Москва-Ленинград : ОГИЗ, 1947. – 44с.
286225
  Полак И.Ф. Время и календарь / И.Ф. Полак. – Чита : Читиздат, 1948. – 44 с.
286226
  Полак И.Ф. Время и календарь / И.Ф. Полак. – 3-е изд. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1949. – 40 с.
286227
  Полак И.Ф. Время и календарь / И.Ф. Полак. – Кишинев : Госиздат Молдавии, 1951. – 40 с.
286228
  Продан Ю.И. Время и календарь / Ю.И. Продан. – Москва : Знание, 1959. – 31с.
286229
  Буткевич А.В. Время и календарь / А.В. Буткевич. – Москва : Высшая школа, 1961. – 121 с.
286230
   Время и Календарь. – Москва : Госиздат, 1946. – 16 с.
286231
  Панков А.В. Время и книги / А.В. Панков. – М., 1988. – 317с.
286232
  Панков В.К. Время и книги. / В.К. Панков. – М., 1964. – 400с.
286233
  Панков В.К. Время и книги. / В.К. Панков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1974. – 528с.
286234
  Ванеев А.Е. Время и коми поэзия / А.Е. Ванеев. – Сыктывкар, 1974. – 136с.
286235
  Анисов А.М. Время и компьютер. Негеометрический образ времени / А.М. Анисов. – Москва : Наука, 1991. – 151 с.
286236
  Поликарпов В.С. Время и культура / В.С. Поликарпов. – Харьков, 1987. – 159с.
286237
  Магид А.С. Время и люди / А.С. Магид. – М., 1961. – 286с.
286238
  Волк И. Время и люди / И. Волк. – Душанбе, 1965. – 256с.
286239
  Джураева Г. Время и люди : стихи / Г. Джураева. – Москва : Советский писатель, 1975. – 119 с.
286240
  Осмиев Х.С. Время и люди : стихи / Х.С. Осмиев. – Москва : Современник, 1978. – 63 с.
286241
  Кравченко Ю.М. Время и люди / Ю.М. Кравченко, Т.К. Пересунько. – К., 1990. – 178с.
286242
  Лустиг К. Время и люди / Карл Лустиг ; Закарпатский Благотворительный областной фонд "Хэсэд Шпира". – Ужгород : Издательство В. Падяка, 2007. – 92 с. : илл. – ISBN 978-966-387-008-3
286243
  Юдович И.М. Время и люди. / И.М. Юдович. – Ростов -на-Дону, 1949. – 80с.
286244
  Серебров А. Время и люди. / А. Серебров. – М, 1949. – 288с.
286245
  Серебров А. Время и люди. / А. Серебров. – М, 1955. – 252с.
286246
  Серебров А. Время и люди. / А. Серебров. – М, 1960. – 268с.
286247
   Время и люди. Очерки.. – М., 1960. – 32с.
286248
  Кремлев И.Л. Время и люди. Роман в 2-х кн. / И.Л. Кремлев. – Москва, 1959. – 512с.
286249
  КлягинВ.С Время и молодежь / КлягинВ.С, В.И. Николаев. – Минск, 1979. – 207с.
286250
  Серов Н.К. Время и мы. / Н.К. Серов. – Л, 1980. – 128с.
286251
  Кутуев П. Время и общественная модернизация: случай ленинизма // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 1. – С.41-61
286252
  Листвина Нонна Ивановна Время и общественное развитие : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Листвина Нонна Ивановна ; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского , Кафедра философии. – Саратов, 1975. – 22 с.
286253
   Время и песни: Репертуар для самостоятельных вокально-инструмент. ансамблей.. – М., 1986. – 160с.
286254
   Время и преемственность в развитии культуры. – Саратов, 1991. – 173с.
286255
  Ярская-Смирнова Время и пространство / Ярская-Смирнова. – Саратов, 1969. – 49с.
286256
  Петров И.Г. Время и пространство материального взаимодействия и вневременное, непространственное нематериальное отношение ( парадокс, его смысл и значение ) // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 1 (57). – С.16-24
286257
  Абрамов Р.Н. Время и пространство ностальгии // Социологический журнал / РАН, Институт социологии. – Москва, 2012. – № 4. – С. 5-24. – ISSN 1562-2495
286258
  Задорожный В.Н. Время и решения / В.Н. Задорожный. – М., 1982. – 175с.
286259
  Авдонин А.Н. Время и сердце / А.Н. Авдонин. – Калуга, 1963. – 48с.
286260
  Чапчахов Ф. Время и слово / Ф. Чапчахов. – Москва : Современник, 1979. – 335 с.
286261
  Панкин Б.Д. Время и слово. / Б.Д. Панкин. – М., 1973. – 286с.
286262
  Панкин Б.Д. Время и слово. / Б.Д. Панкин. – М., 1976. – 271с.
286263
  Козинцев Г.М. Время и совесть / Г.М. Козинцев. – М., 1981. – 303с.
286264
   Время и современная физика. – Москва : Мир, 1970. – 152 с.
286265
  Молчанов В.И. Время и сознание / В.И. Молчанов. – Москва, 1988. – 144 с.
286266
  Кожемяко В.С. Время и стиль / В.С. Кожемяко. – М., 1986. – 254с.
286267
  Ляпоров Н.Д. Время и стиль. / Н.Д. Ляпоров, М.И. Степичев. – М., 1969. – 157с.
286268
  Иванов Н.И. Время и стих. / Н.И. Иванов. – Чебоксары, 1981. – 191с.
286269
  Литвинов В.М. Время и судьбы / В.М. Литвинов. – Москва, 1962. – 47с.
286270
  Константиновский И.Д. Время и судьбы / И.Д. Константиновский. – М., 1988. – 480с.
286271
   Время и судьбы = Военно-мемуарный сборник. – Вып.1. – Москва : Воениздат, 1991. – 384с.
286272
   Время и судьбы русских писателей. – Москва : Наука, 1981. – 342 с.
286273
   Время и судьбы: Очерки горьковских и кировских публицистов.. – Горький, 1982. – 190с.
286274
   Время и творческая индивидуальность писателя. – Ярославль, 1990. – 162с.
286275
  Ярмак В.И. Время и творческое наследие академика Л.А. Булаховского // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2009. – № 2. – С. 23-31.
286276
  Зубков Ю.А. Время и театр / Ю.А. Зубков. – Москва, 1968. – 56с.
286277
  Зубков Ю.А. Время и театр / Ю.А. Зубков. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Знание, 1971. – 112 с.
286278
  Шуіица Б. Время и темели / Б. Шуіица. – Београд, 1966. – 52с.
286279
  Тарасова Е.В. Время и темпоральность. / Е.В. Тарасова. – Харьков, 1992. – 135с.
286280
  Николаев Б.С. Время и темпы / Б.С. Николаев. – М, 1959. – 48с.
286281
  Пруденский Г.А. Время и труд / Г.А. Пруденский. – М., 1964. – 352с.
286282
  Пруденский Г.А. Время и труд / Г.А. Пруденский. – М., 1965. – 344с.
286283
  Россиус А.А. Время и труды Пиамы Павловны Гайденко // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 162-166. – ISSN 0042-8744
286284
   Время и ты. – М., 1987. – 364с.
286285
   Время и частота : пер. с англ. – Москва : Мир, 1973. – 213 с.
286286
  Бодров М.С. Время и человек 20-х годов в поэзии Маяковского / М.С. Бодров. – Рига, 1987. – 116с.
286287
  Де Яко Альдо Время идти / Де Яко Альдо. – Москва, 1988. – 495 с.
286288
   Время измеряя Октябрем.. – Минск, 1977. – 68с.
286289
  Долгоруков П.В. Время Императора Петра II и Императрицы Анны Иоановны : из записок князя П.В. Долгорукова : пер. с фр. С.М. – [Москва] : Моск. кн. т-во "Образование", 1909. – 184 с., [5] л. ил., портр. ил., факс. – (Русская быль ; № 10)
286290
   Время искать. – М., 1990. – 254с.
286291
   Время искать себя : Черты нравственного облика молодого современника в художественной прозе последних лет: Рек. указ. лит. – Москва, 1977. – 29с.
286292
   Время искать.. – М., 1985. – 350с.
286293
  Воронин С.А. Время итогов / С.А. Воронин. – Москва, 1978. – 302с.
286294
  Воронин С.А. Время итогов / С.А. Воронин. – Ленинград, 1987. – 447с.
286295
  Берденников В.К. Время к вечеру : повести / В.К. Берденников. – Алма-Ата : Жазушы, 1980. – 272 с.
286296
  Березина Т.Н. Время как вероятность // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 3 (67). – С. 30-42. – ISSN 2073-8528
286297
  Сучкова Г.Г. Время как проблема гносеологии / Г.Г. Сучкова. – Ростов -на-Дону, 1988. – 201 с.
286298
  Никонова А.А. Время как ресурс и/или как мудрость жизни // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С.81-86. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
286299
  Осокина Е.А. Время как субъективно воспринимаемое и личностно значимое ("Время" в творчестве Ф.М. Достоевского) // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 3 (67). – С. 87-92. – ISSN 2073-8528
286300
  Рихтерман Т.Д. Время как фактор регуляции деятельности детей старшего школьного возрста : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Рихтерман Т. Д.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1974. – 21л.
286301
  Алиев Ш.Г. Время как философская категория : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Алиев Ш. Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
286302
  Алиев Шамсутдин Гаджиевич Время как философская категория : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Алиев Шамсутдин Гаджиевич; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 181л. – Бібліогр.:л.164-181
286303
  Патрушев В.Д. Время как экономическая категория / В.Д. Патрушев. – Москва, 1966. – 238с.
286304
  Чан Динь Ши Время как элемент целостности художественного образа (на матер. соврем. советской прозы о В.И.Ленине). : Автореф... канд. филолог.наук: / Чан Динь Ши; АН УССР. Ин-т литературы. – К., 1980. – 26л.
286305
  Артюх Анжелика Время конгломератов = Последствия глобализации американской киноиндустрии // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 79-87
286306
  Папченко Анна Время кормить камни : традиции // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 160-172
286307
  Бахвалов А.А. Время лгать и праздновать / А.А. Бахвалов. – М, 1990. – 330с.
286308
  Кабанов А.М. Время летающих рыб. / А.М. Кабанов. – К, 1994. – 80с.
286309
  Токомбаев А. Время летит : Рассказы и повести / А. Токомбаев. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 208 с.
286310
  Рекемчук А.Е. Время летних отпусков : повести и рассказы / А.Е. Рекемчук. – Ленинград : Советский писатель, 1959. – 270с.
286311
  Рекемчук А.Е. Время летних отпусков / А.Е. Рекемчук. – М., 1986. – 108с.
286312
  Майор М.Н. Время логоса, или заметки о "началах"философского мышления / М.Н. Майор, В.Ю. Сухачев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 15-21. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 2). – ISSN 1995-0055
286313
  Ойфа П.Н. Время любви / П.Н. Ойфа. – М.-Л., 1962. – 74с.
286314
  Савельев В.С. Время любви / В.С. Савельев. – М., 1983. – 126с.
286315
  Эриа Ф. Время любить / Ф. Эриа. – М, 1971. – 152с.
286316
  Козлов В.Ф. Время любить : роман / В.Ф. Козлов. – Л.
Кн. 3. – 1988. – 590с.
286317
  Эриа Ф. Время любить / Ф. Эриа. – М, 1992. – 252с.
286318
  Лукина Ирина Время любить себя или СПА по - азиатски = Азия : По странам. Подробно // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 4. – С. 90-95 : Іл.
286319
  Орешкин Д.Б. Время льдов / Д.Б. Орешкин. – Москва : Недра, 1987. – 123с.
286320
  Гикиш А. Время мастеров / А. Гикиш. – М., 1989. – 542с.
286321
  Рядченко С.И. Время мира / С.И. Рядченко. – Москва, 1986. – 254 с.
286322
  Скородумов М. Время мое / М. Скородумов. – Псков, 1959. – 87с.
286323
  Харчиков А.Т. Время моей любви / А.Т. Харчиков. – Тула, 1975. – 385с.
286324
  Семенов Б.Ф. Время моих друзей / Б.Ф. Семенов. – Л., 1982. – 302с.
286325
  Слуцкий Б.А. Время моих ровесников / Б.А. Слуцкий. – М., 1977. – 160с.
286326
  Прудковский Н.П. Время молодым / Н.П. Прудковский. – Воронеж, 1964. – 168с.
286327
  Иванов А.С. Время молодых / А.С. Иванов. – М., 1960. – 301с.
286328
  Иванов А.С. Время молодых / А.С. Иванов. – М.
1-2. – 1967. – 511с.
286329
  Иванов А.С. Время молодых / А.С. Иванов. – М., 1972. – 487с.
286330
  Иванов Н.А. Время мужества / Н.А. Иванов. – Москва, 1978. – 112с.
286331
  Цуров Р. Время мужчин : поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 10. – С. 83-84. – ISSN 0012-6756
286332
  Давиденко И.В. Время на ждет / И.В. Давиденко. – Мурманск, 1970. – 95с.
286333
   Время на крыльях летит... Избранные переводы Николая Чуковского.. – М., 1967. – 160с.
286334
   Время на мечту. (Из жизни молодых офицеров).. – М., 1968. – 32с.
286335
  Ямпольский М.М. Время надежд / М.М. Ямпольский. – Москва : Физкультура и спорт1984. – 176 с.
286336
  Силаев Б.Д. Время надежд : Роман / Б.Д. Силаев. – Харьков : Прапор, 1971. – 243с.
286337
  Русый И. Время надежд / И. Русый. – М
1. – 1978. – 576с.
286338
  Раковский М. Время надежд и разочарований / М. Раковский. – М, 1988. – 22с.
286339
  Артемов В.А. Время населения города: планирование и использование / В.А. Артемов ; отв. ред. В.Д. Патрушев. – Новосибирск : Наука, 1982. – 198, [2] с.
286340
  Гоголадзе Т.Г. Время нашей жизни / Т.Г. Гоголадзе. – Москва, 1978. – 223 с.
286341
  Ярмагаев Е. Время нашей зрелости / Е. Ярмагаев. – Л., 1962. – 274с.
286342
  Ярмагаев Е. Время нашей зрелости / Е. Ярмагаев. – Л., 1968. – 405с.
286343
  Ярмагаев Е. Время нашей молодости / Е. Ярмагаев. – Л., 1968. – 405с.
286344
  Торопыгин В.В. Время наших забот / В.В. Торопыгин. – Л, 1964. – 110с.
286345
  Ортенберг Д.И. Время не властно / Д.И. Ортенберг. – М, 1975. – 359с.
286346
  Ортенберг Д.И. Время не властно / Д.И. Ортенберг. – М, 1979. – 623с.
286347
  Семенов Н.С. Время не властно / Н.С. Семенов. – М., 1988. – 414с.
286348
  Робертс Н. Время не властно = Times change : роман / Нора Робертс ; [пер. с англ. И.И. Мансурова]. – Москва : Центрполиграф, 2010. – 318 с. – Парал. тит. л. на англ. яз. – (№1 New York times - bestselling author). – ISBN 978-5-227-02051-2
286349
  Костюковский Б.А. Время не властно: повесть о Дмитрии Курском / Б.А. Костюковский, С.М. Табачников. – М., 1989. – 398с.
286350
  Смольников А. Время не выбирают / А. Смольников. – М., 1972. – 72с.
286351
  Апресян В.З. Время не ждет / В.З. Апресян. – Москва, 1952. – 344с.
286352
  Апресян В.З. Время не ждет : роман / В.З. Апресян. – 2-е доп. изд. – Москва : Профтехиздат, 1961. – 359с.
286353
  Апресян В.З. Время не ждет / В.З. Апресян. – 3-е изд. – Москва, 1977. – 347с.
286354
  Сотников И.В. Время не останавливается / И.В. Сотников. – Уфа, 1962. – 278с.
286355
  Белан О.К. Время непростых вопросов / О.К. Белан. – М., 1990. – 109с.
286356
  Козловский Евгений Время нетбуков // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 11. – С.: 134-135 : Фото
286357
  Темчин Е.А. Время новых открытий / Е.А. Темчин. – М., 1979. – 176с.
286358
  Лещинский А.Н. Время новых подходов / А.Н. Лещинский. – М., 1990. – 79с.
286359
  Кузнецова Людмила Михайловна Время новых технологий : Рек.указ.лит. / Кузнецова Людмила Михайловна. – Москва : Знание, 1984. – 31с. – (В помощь лектору / Всесоюз.о-во "Знание"; Центр.политехн.б-ка)
286360
  М"Боу Амаду-Махтар Время нородов / М"Боу Амаду-Махтар. – М, 1985. – 335с.
286361
  Виалар П. Время обманщиков / П. Виалар. – Ленинград : Просвещение, 1968. – 216с.
286362
  Вавилин В.А. Время оборота биомассы и деструкция органического вещества в системах биологической очистки / В.А. Вавилин. – Москва : Наука, 1986. – 144 с. – Бібліогр.: с. 130-140
286363
  Данилевич В.Е. Время образования Слободских черкасских полков. – [Моква], 1909. – С. 632-639. – На заг. XXIV. - Отд. оттиск: Сборник статей, посвященный В.О.Ключевскому, М.: Б.и, 1909.
286364
  Елизарьев А Э. Время общества : (Философский аспект и социально-экономический аспект) / А Э. Елизарьев. – Новосибирск : Наука, Сибирское отд., 1969. – 192 с.
286365
  Аборский А.И. Время оглянуться : записки литератора / А.И. Аборский; предисл. Д. Халдурды. – Москва : Сов. писатель, 1988. – 320, [2] с.
286366
  Блинов А.Д. Время ожиданий / А.Д. Блинов. – М, 1968. – 508с.
286367
  Блинов А.Д. Время ожиданий / А.Д. Блинов. – М, 1972. – 495с.
286368
  Гордейчев В.Г. Время окрыленных / В.Г. Гордейчев. – М, 1977. – 118с.
286369
  Гогуа А.Н. Время оленьего зова : повести и рассказы / А.Н. Гогуа; авториз. пер. с абхаз. С.Шевелева. – Москва : Советский писатель, 1981. – 488 с.
286370
  Грачев Н.Г. Время осенних костров : стихи / Н.Г. Грачев. – Москва : Советский писатель, 1981. – 71с.
286371
  Рыжаков М.В. Время осмыслить сделанное и предстоящее // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 3 : Портрет. – ISSN 0016-7207
286372
  Ярхо А.В. Время отдыха / А.В. Ярхо. – М., 1987. – 252с.
286373
  Возлинская Светлана Время открывать балы : Спецвыпуск. Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 16-17 : Фото
286374
   Время открывать тайны. Танжер, Марокко : тренди // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 7/8. – С. 28-29 : Фото
286375
   Время открытий.. – Алма-Ата, 1973. – 96с.
286376
  Шухов И.И. Время открытий. / И.И. Шухов. – Алма-Ата, 1980. – 288с.
286377
  Гришковец В.Ф. Время отправления / В.Ф. Гришковец. – Минск, 1981. – 62с.
286378
   Время Павла и его смерть : Записки современников и участников события 11 марта 1801 г. – Москва : Моск. книгоизд. т-во Образование ; [Типо-лит. "Русского Т-ва печ. и изд. дела"]. – (Русская быль ; Серия 1; № 4; 8)
Ч. 2 : Записки князя Адама Чарторыйского; [Из записок графа Ланжерона]: с 6 потретами. – 1908. – [1], 161-315 с., 6 л. портр. – Подзаг. ч. 2 не указан
286379
  Шубина Т.Г. Время памяти. Стихи. / Т.Г. Шубина. – Петропавловск-Камчатский, 1981. – 39с.
286380
  Житнигор С.Б. Время пародий : юмор, сатира, публицистика, театр, кино, случайные стихи, эстрадные рассказы / Семен Житнигор ; Украинская Академия наук ; Академия социального прогресса и творчества. – Одесса ; Тирасполь : [Полиграфист], 2008. – 276 с. – (Для домашнего чтения). – ISBN 978-9975-9974-4-7
286381
  Новикова Т.В. Время первой пашни / Т.В. Новикова. – М., 1983. – 80с.
286382
  Сматаев Софы Время первой травы. / Сматаев Софы. – Алма-Ата, 1989. – 285с.
286383
  Мацкевич Э.О. Время первой тропы / Э.О. Мацкевич. – Алма-Ата, 1972. – 152с.
286384
  Махалов В.В. Время первых дождей / В.В. Махалов. – Кемерово, 1969. – 139с.
286385
  Низская Л. Время перемен // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно- политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 3. – С.18-23. – ISSN 0321-5075


  [Президент Сенегала, лидер Сенегальской демократической партии Абдулай Вад, внутренняя политика страны.]
286386
  Невский Б. Время перемен: Фантастика "новой волны" // Мир фантастики : фэнтэзи и фантастика во всех проявлениях / ООО "Техномир". – Москва, 2007. – № 8. – С. 50-53.
286387
  Низская Л. Время перемен? // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 4. – С.45-50. – ISSN 0321-5075


  [Политическая жизнь Сенегала.]
286388
  Анисимов Е.В. Время петровских реформ 18 век 1-я четверть / Е.В. Анисимов. – Ленинград, 1989. – 495с.
286389
  Пулат А. Время петь : стихи / А. Пулат; пер. с узб. З.Тумановой. – Ташкент, 1968. – 158 с.
286390
   Время пламенеющих деревьев.. – М., 1961. – 244с.
286391
  Измайлов А.Н. Время платить : Романы / А.Н. Измайлов. – Москва : Локид, 1996. – 445с. – (Белый лебедь). – ISBN 5320000685
286392
  Уинфри А.Т. Время по биологическим часам / А.Т. Уинфри. – Москва : Мир, 1990. – 208с.
286393
  Стуруа М. Время по Гринвичу и по существу. / М. Стуруа. – М., 1969. – 672с.
286394
  Сокольский М. Время по цене золота // Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 2009. – № 6. – С. 28-33


  Антикризисный тайм-менеджмент и повышение личной продуктивности.
286395
  Капельчук К.А. Время повторения: память и импульс // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 101-107. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
286396
  Филимонов О.В. Время поиска и обновления / О.В. Филимонов. – М, 1989. – 62с.
286397
  Мудрик А.В. Время поисков и решений, / А.В. Мудрик. – М., 1990. – 189с.
286398
   Время показывает - побеждают лучшие! : Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 10
286399
  Проханов А.А. Время полдень / А.А. Проханов. – М., 1982. – 400с.
286400
  Проханов А.А. Время полдень / А.А. Проханов. – М., 1986. – 557с.
286401
  Стекольников Л.Б. Время полной листвы. / Л.Б. Стекольников. – М.Л., 1966. – 91с.
286402
  Поляков Ю.М. Время прибытия: стихи / Ю.М. Поляков. – М., 1980. – 31с.
286403
  Чемыхин В.А. Время производства при социализме / В.А. Чемыхин. – М, 1971. – 152 с.
286404
  Крокос В.И. Время происхождения украинского лесса / В.И. Крокос. – Одесса, 1922. – 75с.
286405
  Крокос В.И. Время происхождения украинского лесса / В.И. Крокос. – Москва, 1926. – 6-18с. – Отд. оттиск из: Почвоведение, 1926, №1
286406
  Камянов В.И. Время против безвременья: Чехов и современность. / В.И. Камянов. – М., 1989. – 378с.
286407
  Карнаухов В.С. Время прощаний: Роман. / В.С. Карнаухов. – М., 1987. – 182с.
286408
  Русаков Г.А. Время птицы: стихи / Г.А. Русаков. – М., 1985. – 111с.
286409
  Гранов В.Д. Время работает на нас. / В.Д. Гранов. – М., 1959. – 46с.
286410
  Ведькал А.М. Время работать - время творить / А.М. Ведькал. – Днепропетровск, 1987. – 79с.
286411
  Топорков В.Ф. Время раздумий и перемен / В.Ф. Топорков. – М, 1989. – 173с.
286412
  Егоров Б.А. Время ранних разлук / Б.А. Егоров. – М, 1968. – 310с.
286413
  Силаев Б.Д. Время расставаний / Б.Д. Силаев. – Харьков, 1969. – 244с.
286414
  Силаев Б. Время расставания - время надежд : роман / Б. Силаев. – Харьков : Прапор, 1984. – 429с.
286415
  Чирва Ф.Е. Время рассудит / Ф.Е. Чирва. – Алма-Ата, 1961. – 330с.
286416
  Абрамов И. Время рассудит / И. Абрамов. – Тула, 1969. – 192с.
286417
  Посвежинный Е.Г. Время рассудит / Е.Г. Посвежинный. – Воронеж, 1989. – 268с.
286418
  Олык И. Время расцвета / И. Олык. – Йошкар-Ола, 1979. – 128с.
286419
  Бойко Е.И. Время реакции человека : Автореф... докт. пед.наук: / Бойко Е. И.; Ин-т психол. АПН РСФСР. – М., 1963. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
286420
  Бойко Е.И. Время реакции человека / Е.И. Бойко. – М., 1964. – 442с.
286421
  Егоров Н.М. Время решать / Н.М. Егоров. – Ростов -на-Дону, 1978. – 109с.
286422
   Время решений. – М., 1987. – 174с.
286423
  Соломенцев М.С. Время решений и действитй / М.С. Соломенцев. – М., 1985. – 558с.
286424
  Максимова В.А. Время рождает героя. / В.А. Максимова. – М., 1975. – 112с.
286425
  Ниссинен Йоуко Время руководителя: эффективность использования. / Ниссинен Йоуко, Воутилайнен Ээро. – М., 1988. – 192 с.
286426
  Привалихин В.И. Время сбора папоротника / В.И. Привалихин. – М, 1986. – 271с.
286427
  Личутин В.В. Время свадеб / В.В. Личутин. – М., 1975. – 271с.
286428
  Калашников С.Б. Время свадеб: повести и рассказы / С.Б. Калашников. – Волгоград : Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1983. – 352 с.
286429
   Время свершений: Человек труда в соврем. сов. лит.. – Л., 1984. – 365с.
286430
  Грицкевич Д. Время света / Дмитрий Грицкевич. – Южно-Сахалинск : Сахалинское книжное издательство, 2004. – 108с. – ISBN 5-88453-016-1
286431
  Гревцов Н.А. Время сврешений / Н.А. Гревцов. – Донецк, 1985. – 239с.
286432
  Иванов А.М. Время сгущается в образ / А.М. Иванов. – Ташкент, 1967. – 143с.
286433
  Батров А.М. Время синего цвета / А.М. Батров. – Одесса, 1978. – 262с.
286434
  Хавкин О.А. Время скажет / О.А. Хавкин. – Новосибирск, 1963. – 131с.
286435
  Чосич Добрица Время смерти / Чосич Добрица. – М., 1985. – 752с.
286436
  Палагута Н.С. Время снегиря / Н.С. Палагута. – Ужгород, 1990. – 184с.
286437
   Время сновидений.. – М., 1987. – 142с.
286438
   Время собирать виноград.. – М., 1982. – 560с.
286439
  Кулиш С.Л. Время собирать камни / С.Л. Кулиш. – Ташкент, 1982. – 407с.
286440
  Бакланов Г.Я. Время собирать камни : Статьи, портреты, беседы / Г.Я. Бакланов. – Москва : Издательство АПН, 1989. – 364 с.
286441
  Швидковский Д.О. Время собирать камни / Д.О. Швидковский. – Москва, 1990. – 56 с.
286442
  Козько В. Время собирать кости : Повесть // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 12. – С. 8-64. – ISSN 0012-6756
286443
  Столпаков Б.В. Время созданния первого отечественного учебного пособия по криптографии - 1633 год // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 4 (93). – С. 82-88. – ISSN 1818-4243


  Представлен комплекс документов XVII столетия из архивов Посольского приказа. Предлагается обоснование комплекса как первого отечественного учебного пособия по криптографии.
286444
  Ла Гума Время сорокопута : роман ; пер. с английского / Ла Гума, Алекс. – Москва : Прогресс, 1980. – 136 с.
286445
  Мартьянов В.А. Время спинальной компоненты двигательной реакции у человека. : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Мартьянов В.А.; Москов. гос.п ед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 23л.
286446
  Кичеев А.Г. Время среди фундаментальных характеристик мира и проблемы его познания // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 3 (67). – С. 55-61. – ISSN 2073-8528
286447
  Сидорова Л.А. Время становления / Л.А. Сидорова. – М., 1990. – 206с.
286448
  Кадулин В.И. Время страрого счета / В.И. Кадулин. – Москва, 1968. – 94с.
286449
  Шастин А.М. Время стрекоз / А.М. Шастин. – М., 1983. – 367с.
286450
  Шаханов М. Время стреляет из лука / М. Шаханов. – М., 1988. – 140с.
286451
  Медников А.М. Время строить / А.М. Медников. – М, 1980. – 303с.
286452
  Шпак Г.А. Время суток / Г.А. Шпак. – Новосибирск, 1978. – 112с.
286453
  Искандер Фазиль Время счастливых находок / Искандер Фазиль. – Москва, 1970. – 230 с.
286454
  Искандер Фазиль Время счастливых находок / Искандер Фазиль. – Москва, 1973. – 431с.
286455
  Наумов С.М. Время талых снегов / С.М. Наумов. – М, 1982. – 175с.
286456
  Архипов В.С. Время танковых атак / В.С. Архипов. – Москва, 1981. – 272с.
286457
  Рытхэу Ю. Время таяния снегов : роман / Ю. Рытхэу. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 591 с.
286458
  Рытхэу Ю. Время таяния снегов : роман / Ю. Рытхэу. – Москва, 1989. – 623 с.
286459
  Остер Г.Б. Время твое / Г.Б. Остер. – Мурманск, 1974. – 87с.
286460
  Леонтович В.Н. Время твое / В.Н. Леонтович. – Тбилиси, 1986. – 214с.
286461
  Грибачев Н.М. Время твое и мое / Н.М. Грибачев. – М., 1986. – 366с.
286462
  Баженов Г.В. Время твоей жизни / Г.В. Баженов. – Новосибирск, 1975. – 208с.
286463
  Татьяничева Л.К. Время теплых дождей / Л.К. Татьяничева. – М., 1963. – 107с.
286464
  Виноградов В.В. Время требует песни / В.В. Виноградов. – Москва, 1960. – 83с.
286465
  Горчаков П.А. Время тревог и побед / П.А. Горчаков. – М., 1977. – 272с.
286466
  Горчаков П.А. Время тревог и побед / П.А. Горчаков. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1981. – 296с.
286467
  Мелешко А.И. Время труда промышленных рабочих при социализме : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Мелешко А.И.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 26л.
286468
   Время трудных забот. – Минск, 1987. – 285с.
286469
  Миллер Г. Время убийц : [эссе] / Генри Миллер; [пер. с англ.: И. Стам, А. Зверев, З. Артемова]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2001. – 288с. – (Азбука-классика). – ISBN 5-352-00025-7


  Одна из самых известных книг автора, посвящена биографии Артюра Рембо
286470
  Горбачев Н.А. Время ураганов / Н.А. Горбачев. – Москва : Современник, 1989. – 750с.
286471
   Время учеников : Предисл.Бориса Стругацкого;Сост.Андрей Чертков. – Москва-Санкт-Петербург : АСТ, Terra Fantastica, 1997. – 606с. – (Миры братьев Стругацких). – ISBN 5-15-000253-4
286472
  Прокопович Наталья Время учить китайский : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 22-24 : Фото
286473
   Время формирования залежей нефти и газа.. – М., 1976. – 304с.
286474
   Время формирования первой биостратиграфической зоны венда в сибирском гипостратотипе / В.И. Рогов, В.В. Карлова, В.В. Марусин, Б.Б. Кочнев, К.Е. Наговицин, Д.В. Гражданкин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 4. – С. 735-747 : рис. – Библиогр.: с. 746-747. – ISSN 0016-7886
286475
  Мамедов М.Г. Время формирования электрического пробоя в германии и закиси меди : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мамедов М.Г.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1965. – 16л.
286476
  Кэлугэряну Владимир Время химии прошло // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 3. – С. 50-51 : фото
286477
  Горес Д. Время хишников // Каскадер из Сингапура / Р. Томас. – Москва : Терра-Книжный клуб, 1999. – С. 183-338. – (ТЕРРА-Детектив). – ISBN 5-300-02472-4
286478
  Герчик М.Н. Время хозяев : повести / М.Н. Герчик. – Москва, 1986. – 262 с.
286479
  Довнар-Запольский М.В. Время царя Ивана Грозного. – [Москва], 1910. – С. 155-223. – Автор указ. в конце статьи. - Отд. оттиск: Русская история в очерках и статьях / под ред. М. В. Довнар-Запольского. — [2?изд.]. — [М., 1910] (Тип. И. Люндорф). — Т. 2. — С. 155—223
286480
  Фесенко А.Я. Время цветения / А.Я. Фесенко. – М., 1963. – 183с.
286481
  Маслов И.С. Время цветения звезд : рассказы, повесть / И.С. Маслов. – Киев, 1984. – 208с.
286482
  Майборода Наталья Время цветов. Интервью с главным садовником Голландии. Нескучный сад // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 5 (2908). – С. 40-49 : фото
286483
  Трубников Н.Н. Время человеческого бытия. / Н.Н. Трубников. – М., 1987. – 255с.
286484
  Володина Анжелика Станиславовна Время читать классику : пути сближения подростка и Книги // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 34-36. – ISSN 1727-4893


  Классика не устаревает с годами. С годами она становится лишь прекрасней, и было бы опрометчиво ставить на ней крест; всё, что требуется, - правильно её подать.
286485
  Володина Анжелика Станиславовна Время читать классику : пути сближения подростка и Книги // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 7. – С. 34-36. – ISSN 1727-4893


  Классика не устаревает с годами. С годами она становится лишь прекрасней, и было бы опрометчиво ставить на ней крест; всё, что требуется, - правильно её подать.
286486
  Белов В. Время Эйнштейна: трудно не быть богом // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 11(87). – С. 6-31. – ISSN 1819-6268
286487
  Беличенко Ю.Н. Время ясеня / Ю.Н. Беличенко. – Москва, 1978. – 78с.
286488
  Федоров В.В. Время, атом, молекула / В.В. Федоров, С.В. Богун. – Запорожье : Дикое Поле, 1999. – 442с. – ISBN 9667037-09-6
286489
  Финогенов В.Н. Время, бытие, человек / В.Н. Финогенов. – Уфа, 1992. – 220с.
286490
  Брэдбери Р. Время, вот твой полет / Р. Брэдбери. – М., 1991. – 349с.
286491
  Катаев В.П. Время, вперед / В.П. Катаев. – М., 1933. – 421с.
286492
  Катаев В.П. Время, вперед / В.П. Катаев. – М., 1935. – 314с.
286493
   Время, вперед!. – М., 1978. – 335с.
286494
  Катаев В.П. Время, вперед! / В.П. Катаев. – Л., 1980. – 287с.
286495
  Катаев В.П. Время, вперед! / В.П. Катаев. – М., 1984. – 303с.
286496
   Время, вперед!. – М., 1986. – 662с.
286497
   Время, вперед!. – М., 1987. – 460с.
286498
   Время, вперед. Вторая Всесоюзная художественная фотовыставка "Семилетка в действии".. – М., 1963. – 208с.
286499
  Гурина Н.Н. Время, врезанное в камень / Н.Н. Гурина. – Мурманск, 1982. – 120с.
286500
  Громов Е.С. Время, герой, зритель / Е.С. Громов. – М., 1965. – 112с.
286501
  Виноградов В.Б. Время, горы, люди / В.Б. Виноградов. – Грозный, 1980. – 168с.
286502
  Анибал Б. Время, дела и люди / Б. Анибал. – Москва, 1930. – 135с.
286503
  Приснякова Л.М. Время, информация, энтропия в физике, психологии, экономике : Монография / Л.М. Приснякова, В.Ф. Присняков. – Днепропетровск, 1998. – 207с.
286504
  Стрелер Б.Л. Время, клетки и старение / Б.Л. Стрелер. – М., 1964. – 253с.
286505
  Бондарь Таиса Время, когда нас не любили... : повести / Бондарь Таиса; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1990. – 430 с.
286506
  Добродеев Б.Т. Время, которое всегда с нами. - Письма из прошлого. - М. Горький. Последние годы / Б.Т. Добродеев. – М., 1973. – 159с.
286507
  Калиновский Э.Я. Время, которое он обгоняет / Э.Я. Калиновский. – М : Изд-во политической литературы, 1973. – 120 с.
286508
  Яковлев Е.В. Время, которое тебе отведено / Е.В. Яковлев. – М, 1979. – 285с.
286509
  Рабкин И.Г. Время, люди, самолеты / И.Г. Рабкин. – М., 1985. – 256с.
286510
  Сидоров Ю Е. Время, писатель, стиль / Ю Е. Сидоров. – Москва, 1978. – 263с.
286511
  Сидоров Е.Ю. Время, писатель, стиль / Е.Ю. Сидоров. – 2-е изд. доп. испр. – Москва, 1983. – 320с.
286512
  Жаботинский М.Е. Время, по которому мы живём / М.Е. Жаботинский, И.Л. Радунская. – Москва : Знание, 1962. – 47 с.
286513
  Овечкин К.С. Время, полное тревог / К.С. Овечкин. – Хабаровск, 1985. – 270с.
286514
  Никулин Л. Время, пространство, движение. / Л. Никулин. – М
1. – 1933. – 232с.
286515
  Тилле А.А. Время, пространство, закон. Действие сов. закона во времени и пространстве. / А.А. Тилле. – М., 1965. – 203с.
286516
  Степанова И.С. Время, события, люди / И.С. Степанова. – М., 1983. – 208с.
286517
   Время, события, люди.: Книга для учителя английского языка.. – 2-е изд., дораб. – М., 1987. – 224с.
286518
  Толченова Н.П. Время, сцена, герой / Н.П. Толченова. – М., 1975. – 64с.
286519
  Дорофеева В.Б. Время, учёные, свершения... / В.Б. Дорофеева. – М., 1975. – 288с.
286520
  Демидов В.Е. Время, хранимое как драгоценность / В.Е. Демидов. – Москва : Знание, 1977. – 175 с.
286521
  Лейзеров Н.Л. Время, человек, искусство / Н.Л. Лейзеров. – Москва, 1965. – 32с.
286522
  Панков В.К. Время, человек, литература. / В.К. Панков. – М., 1972. – 112с.
286523
  Бадаев А.Д. Время, что ли, такое... : стихи / А.Д. Бадаев. – Москва : Советская Россия, 1969. – 111 с.
286524
  Бондарева Е.М. Время, экран, критика / Е.М. Бондарева. – Минск, 1975. – 255с.
286525
  Сидоров Е. Время,писатель,стиль / Е. Сидоров. – Москва : Советский писатель, 1983. – 320 с.
286526
  Никулин Л.В. Время. / Л.В. Никулин. – М, 1933. – 383с.
286527
  Рыжова В.Ф. Время. Герой. Артист / В.Ф. Рыжова. – М., 1979. – 128с.
286528
   Время. Его экономия и использование.. – М., 1970. – 189с.
286529
  Летунов Ю.А. Время. Люди. Микрофон / Ю.А. Летунов. – Москва, 1974. – 279с.
286530
  Петров А.П. Время. Музыка. Музыканты / А.П. Петров. – Л., 1987. – 133с.
286531
   Время. Пафос. Стиль. : Художественные течения в современной советской литературе. – М.-Л. : Наука, 1965. – 272 с.
286532
   Время. Родина. Мы.. – М., 1976. – 188с.
286533
   Время. События. Люди. – М., 1990. – 142с.
286534
  Криванчиков Н.Г. Время. Стихи. / Н.Г. Криванчиков. – Симферополь, 1965. – 175с.
286535
  Агамирзян Р.С. Время. Театр. Режиссер : монолог о жизни и профессии / Р.С. Агамирзян. – Ленинград : Искусство, 1987. – 308 с.
286536
  Полторацкий В.В. Время: Стихи. / В.В. Полторацкий. – М., 1977. – 191с.
286537
  Белокобыльский А.В. Времявороты абсолюта: религиозно-метафизические идеи в позднем творчестве Сергея Борисовича Крымского // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (54). – С. 109-116
286538
   Времяимпульсные элементы дискретной техники. – Киев, 1978. – 224 с.
286539
   Вретік Людмила Олександрівна // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 19-20
286540
  Красносельский Г.И. Вречебный контроль за физическим воспитанием в школе / Г.И. Красносельский. – М., 1964. – 214с.
286541
  Трифонов Ю.В. Врея и место / Ю.В. Трифонов. – М, 1988. – 571с.
286542
   Врівень з життям : Альбом (За матеріалами Республіканської художньої виставки "Ми будуємо комунізм", присвяченої 26-му з"їзду Компартії України. живопис. Скульптура. Графіка). – Київ : Мистецтво, 1983. – 87с.
286543
  Гулиев Г.М. Вровень с веком / Г.М. Гулиев. – Москва, 1981. – 192 с.
286544
  Пухов Ю.С. Вровень с веком. / Ю.С. Пухов. – М., 1983. – 304с.
286545
  Варустин Л.Э. Вровень с героем. / Л.Э. Варустин. – Москва, 1987. – 267с.
286546
  Карапетян Б.К. Вровень с жизнью / Б.К. Карапетян. – Москва : Советский писатель, 1982. – 119 с.
286547
  Полухин Ю.Д. Вровень с птицами. / Ю.Д. Полухин. – М., 1966. – 224с.
286548
  Чучалин А. Вровень с сильными. АИОР – полноправный член Вашингтонского соглашения // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 7 сентября (№ 36)


  На июньском заседании участников Вашингтонского соглашения (Washington Accord), которое прошло этим летом в Сиднее (Австралия) в рамках мероприятий Международного инженерного альянса (IEA Interim Meeting - 2012), Ассоциация инженерного образования ...
286549
  Воложин С. Вроде дневника / С. Воложин; Отв.за вып.Л.И.Штекель. – Одесса : Негоциант, 2000. – 127с. – (Книги прошлого ; Кн.5). – ISBN 966-7423-38-7
286550
  Діденко В.І. Вродливий день / В.І. Діденко. – Київ, 1979. – 109с.
286551
  Ягольник О.Г. Врожайне поле Алукі. / О.Г. Ягольник. – Ужгород, 1976. – 63с.
286552
  Пасенко А.В. Врожайність сільськогосподарських культур на грунтах із застосуванням шламу водопідготовки ТЕС як добрива // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 6. – С. 76-80 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
286553
  Николаев Д.Л. Врожденные пороки развития в системе негетического мониторинга популяций человека : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.14 / Николаев Д. Л.; АН БССР, Ин-т генет. и цитолог. – Минск, 1986. – 20л.
286554
  Меженина Е.П. Врожденные уродства [Електронний ресурс] / Е.П. Меженина. – Киев : Здоров"я, 1974. – 172 с. : ил. – (Библиотека практикующего врача)
286555
  Янович Б. Вролинська трагедія: пам"ять і примирення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7-8 липня (№ 115/116). – С. 13


  Спогади очевидців тих подій.
286556
   Вроцлав. – Варшава, 1975. – 80 с.
286557
  Бартош Ю. Вроцлав / Ю. Бартош. – Вроцлав, 1979. – 55с.
286558
  Володарский Ю. Вроцлав собирает Европу // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 26 октября-1 ноября (№ 43)


  В польском Вроцлаве определили очередного лауреата центрально- европейской литературной премии "Ангелус". Австрия, Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Германия, Латвия, Литва, Македония, Молдова, Польша, Россия, Румыния, Сербия, ...
286559
  Сидоренко Віктор Вроцлав. Історія багатьох народів : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 16 : Іл.
286560
  Вороніна Леся Вроцлав. Посидіти верхи на свині й стати кращим : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 9. – С. 64-70 : Фото
286561
  Русинська-Гєртих Вроцлавський Інститут наукової інформації і бібліотекознавства: історія та діяльність // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 145–152. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
286562
  Бондаренко Олена ВРОЦЛАВські гноми : Технологія дива // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 36-37 : Фото
286563
  Юзвікевич П. Вроцлавській україністиці - 15 років // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 32. – С. 109-118. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070


  "Крім кадрової підтримки процесу навчання української мови на кафедрі україністики, мовленнєвої практики польських студентів-україністів у Львові та полоністів Львівського університету у Вроцлаві, на щорічне наукове стажування до Львова і Вроцлава ...
286564
   Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник = Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний ун-т ім.І.Франка. – ISSN 2082-4939
N 2. – 2011. – Виходить також під назвою: Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze
286565
   Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник = Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний ун-т ім.І.Франка. – ISSN 2082-4939
N 6. – 2015. – 354 с. – Виходить також під назвою: Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze. - Резюме укр., пол. мовами
286566
  Белянкин И.И. Вроятность повторных событий. – Стеклографическое изд. – [Киев] : [Тип. Имп.У-та Св. Владимира; Тип. Н.Т.Корчак-Новицкого], 1901. – 4 с. – Отд. оттиск : Университетские известия, 1901 г.
286567
  Бєляєва К. ВРП: коли чекати на реальні зміни? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 січня (№ 1). – С. 6-7
286568
  Мурадян Л.Г. Вртанес Папазян - критик и историк армянской литературы : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Мурадян Л.Г.; АН Арм.ССР. Ин-т лит-ры. – Ереван, 1971. – 22л.
286569
  Оганян А.К. Вртанес Папазян : Автореф... докт. филолнаук: 01.01.03 / Оганян А. К.; АН Арм.ССР, Ин-т лит. – Ереван, 1977. – 17л.
286570
  Гомберг-Вержбинская Врубель / Гомберг-Вержбинская. – М., 1959. – 75с.
286571
  Суздалев П.К. Врубель / П.К. Суздалев. – М., 1991. – 368с.
286572
  Суздалев П.К. Врубель : Личность. Мировоззрение. Метод. / П.К. Суздалев. – М., 1984. – 480с.
286573
  Суздалев П.К. Врубель : Музыка. Театр. / П.К. Суздалев. – М., 1983. – 367с.
286574
  Суздалев П.К. Врубель и Лермонтов. / П.К. Суздалев. – 2-е изд., испр. – М., 1980. – 240с.
286575
  Суздалев П.К. Врубель и Лермонтов. / П.К. Суздалев. – 2-е изд., испр. – М., 1991. – 237с.
286576
   Врубель Михаил Александрович. (Альбом репродукций).. – Л., 1975. – 214с.
286577
   Врубель Михаил Александрович. (Альбом репродукций).. – Л., 1975. – 214с.
286578
   Врубель.. – М., 1981. – 48с.
286579
   Врубель. (Переписка. Воспоминания о художнике).. – Л.-М., 1963. – 362с.
286580
   Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике.. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1976. – 384с.
286581
  Зельвин М.Я. Врубовая машина "Самсон" фирмы мэворкоулсон / М.Я. Зельвин. – Х-К., 1934. – 144с.
286582
  Зельвин М.Я. Врубовая машина С Е. / М.Я. Зельвин. – Х, 1929. – 132с.
286583
  Мах П.П. Вруна / П.П. Мах. – Київ, 1978. – 208 с.
286584
   Вруна.. – Одеса, 1978. – 140с.
286585
  Чорноус Ю. Вручення документів у порядку надання правової допомоги у кримінальних справах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 96-99
286586
  Ткаченко В. Вручення літературної премії імені Григорія Кочура // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 20 листопада (№ 23). – С. 3


  Премію імені Григорія Кочура отримав Тарас Шмігер, відомий перекладознавець, кандидат філологічних наук, доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка, ...
286587
  Кочур М. Вручення літературної премії імені Григорія Кочура 2012 року / М. Кочур, М. Ткач // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 1 (819). – С.155-156. – ISSN 0868-4790


  Лауреатами премії 2012 року стали: відома поетеса і перекладач О.Г.Бросаліна літ.псевд. Олена О"Лір) та відомий перекладач, поет і перекладознавець В.І. Ткаченко. Вітали лауреатів викладачі київських і львівського університетів, де є кафедри ...
286588
   Вручення Нобелівському лауреату О.О. Абрикосову найвищої нагороди НАН України // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 10. – C. 31-33. – ISSN 1027-3239


  22 лютого 2015 р. в головному корпусі Аргонавської нац. лабораторії (Чикаго) відбулося урочисте вручення Золотої медалі імені В.І. Вернадського, найвищої нагороди НАН за результатами конкурсу 2014 року лаутеату Нобелівської премії О.О. Абрикосову. Його ...
286589
  Антонюк Н. Вручення премії Дмитра Яворницького 2012 року // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 189-191


  24 листопада у приміщенні Гуманітарного корпусу Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова відбулося урочисте нагородження лауреатів Премії імені Дмитра Яворницького Національної спілки краєзнавців України 2012 року: директора ...
286590
  Шпиталь А. Вручення Премії ім. О.І. Білецького // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (649). – С. 122. – ISSN 0236-1477


  За різножанрові літературно-критичні матеріали, присвячені сучасному красному письменству Миколі Славинському присуджено і вручено літературну Премію в галузі критики ім. О.І. Білецького.
286591
  Клепак Г. Вручення премії імені Дмитра Яворницького-2010 // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 170-172
286592
   Вручення Премії Ліги українських меценатів імені Євгена Чикаленка в Берліні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 7 лютого (№ 6). – С. 2


  25 січня в Берліні було вручено Премію Ліги українських меценатів імені Євгена Чикаленка письменниці Тетяні Куштевській й підприємцю Дітеру Карренбергу
286593
  Комарницька О Вручення прокурором повідомлення про підозру окремим категоріям осіб / О Комарницька, В. Мазур // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 78-90
286594
   Вручення професорові М.К.Грунському квитка почесного члена НТС // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 1 травня (№ 12/13). – С. 2
286595
   Вручено Відзнаку КНУ Послові Японії Тоічі Саката // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 2


  На жовтневому засіданні Вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка відбулося ушанування Надзвичайного й Повноважного Посла Японії в Україні пана Тоічі Саката. Протягом свого перебування на посаді Посла Тоічі Саката налагодив активну співпрацю Посольства ...
286596
   Вручено нагороди // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Жовтень (№ 8)


  На зісіданні Вченої ради в.о. ректора Л.В. Губерський вручив нагороди професорам та викладачам університету: Нагрудний знак "Петро Могила" Кузнєцовій В.Ф., Закусило О.К. ,Колеснику В.Ф., Матвієнку В.М.; Нагрудний знак "За наукові досягнення" ...
286597
   Вручено нагороди іноземним учасникам Конгресу // Київський університет. – Київ, 2014. – Березень (№ 5). – С. 3


  "...11 березня в Залі прийому іноземних делегацій Червоного корпусу ректор університету академік Леонід Губерський зустрівся з гостями Шевченківського міжнародного літературного конгресу, що прибули з інших країн. Серед них: Петро Фединський - ...
286598
   Вручено премії імені Лесі Українки та імені Максима Рильського // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 16 червня (№ 11). – С. 5


  У номінації "Літературні твори для дітей та юнацтва" перемогу отримала Надія Гуменюк, у номінації "Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва" -Вікторія Ковальчук.
286599
  Конончук Т. Вручено премію імені Ірини Калинець // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 2 квітня (№ 14). – С. 2


  Міжнародний освітній фонд імені Ярослава Мудрого 17 березня нагородив лауреатів премії Ірини Калинець за 2014 рік в актовій залі Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка в присутності викладачів, студентів, журналістів. Професор Інституту ...
286600
  Донець Г. Вручено премію імені Павла Тичини // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 2-9 травня (№ 18/19). – С. 3


  Цьогорічною лауреаткою премії імені Павла Тичини стала поетеса Тетяна Крижанівська
286601
   Вручено сертифікати учасникам Єврошколи // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 3 : фото


  Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні пан Пятрас Вайтєкунас вручив сертифікати студентам-міжнародникам, які взяли участь у Єврошколі "Литва: історія успішного вибору". Урочиста церемонія відбулася в Посольстві Литовської ...
286602
  Наумчук Т. Вручили літературну премію імені Юрія Горліса-Горського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 3 січня (№ 1). – С. 5


  Письменнику Михайлові Іванченку вручили диплом Літературної премії імені Юрія Горліса-Горського за роман-хроніку "Дума про вільних козаків" Біографічна довідка про лауреата
286603
  Чайка С. Вручили мистецьку премію "Київ" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 6 червня (№ 23). – С. 7


  Напередодні святкування Дня Києва голова Київської міської державної адміністрації О. Попов вручив мистецьку премію "Київ". У галузі літератури премію ім. Євгена Плужника отримав Микола Славинський
286604
  Майоров М.К. Вручіть адресату : гуморески / М.К. Майоров. – Одеса : Маяк, 1958. – 92 с.
286605
  Романов В.И. Врывалась в бурю / В.И. Романов. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 181с.
286606
  Жданова К.О. Врядування у вищій освіті на засадах лідерства: погляд вітчизняних і зарубіжних науковців // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 80-84. – ISSN 2078-1016


  У статті розглянуто основні складові врядування - автономія та відповідальність через призму лідерства, що стає ключовим поняттям у процесах реформування та модернізації Європейського простору вищої освіти.
286607
   Врядування у Сполучених Штатах : Нарис. – [Б.м.] : Інформаційне агентство Сполучених Штатів, 1989. – 128 с. : іл.
286608
   Врятована пам"ять. Голодомор 1932-33 рр. на Луганщині : свідчення очевидців / упоряд. Ірина Магрицька. – Луганськ : Промдрук, 2008. – 463, [1] с., [8] арк. фотоіл. – Інформація про записувачів текстів: с. 450-451. – Бібліогр. зазнач. на обкл. – ISBN 978-966-8606-26-7
286609
  Іхенгейзер А. Врятований скарб / А. Іхенгейзер. – К., 1958. – 230с.
286610
   Врятовані скарби = Rescued treasure : каталог реставрованих ікон 17-20 ст. з колекції Івано-Франківського краєзнавчого музею : [ альбом ] / Упр. культури Івно-Франківської ОДА ; Івано-Франківський краєзнавчий музей ; реставратор В. Твердохліб ; [ керівник проекту В. Твердохліб ; авт. мистецтвознав. розвідки та наук. каталогу М. Гелитович ; наук. ред. Б. Мисюга ]. – Львів : Манускрипт-Львів, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-2067-06-4
286611
   Врятовані скарби Італії = Tesori Italiani salvati : 17 картин з колекції Музею Костельвеккіо у Вероні. Червень 2016 / [Нац. музей мистецтв ім. Богдана та Варвари Ханенків ; упоряд.: О. Живкова]. – Київ : Музей Ханенків, 2016. – 22, [1] с., включ. обкл. : іл. – Текст парал. укр., італ.
286612
   Врятовані. Збережені. Повернені / Мін-во культури і туризму України ; Держ. служба контролю за переміщ. культурних цінностей через держ. кордон України ; [ ред. кол.: Савчук Ю.К., Шкляр С.М., Білаш П.М. ; упоряд.: Юрченко-Микита О.В., Четверікова І.Д. ]. – Київ, 2010. – 64 с. – до 10-річчя Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України
286613
   Врятувати озеро Гарячка // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2017. – Лютий (№ 2)


  Науковий підхід зі складною назвою «нерівноважна плазмохімія», розроблений університетськими радіофізиками, може врятувати не тільки озеро Гарячка, яке Дарницька ТЕЦ перетворила на відстійник. Продукти життєдіяльності станції – зола, шлак, кокс – ...
286614
  Ішінгер В. Врятувати Україну // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 7 липня (№ 117). – С. 9


  Настав час повністю реалізувати принцип європейської інтеграції в оборонній сфері.
286615
  Співаковський О. Врятувати якість, врятувати освіту // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 26 жовтня (№ 203). – С. 10


  Функції Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти.
286616
  Яворський В. Врятуємо мистецтво книги України! // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 3. – С.10-11
286617
  Ющенко В. Врятуємо українське село разом // Україна молода, 2004


  Звернення кандидата у президенти до укр. селян
286618
  Ткач Врятуймо пам"ятку / Ткач, Врятуймо, пам"ятку // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 19 листопада (№ 44). – С. 1, 9


  Відкритий лист віце-прем"єр-міністру, Міністру культури України В. А. Кириленку: про намір перенесення національної пам"ятки, старовинного дерев"яного храму з с. Городище Менського району Чернігівської області до Музею народної архітектури в Пирогові. ...
286619
  Сопронюк М. Врятуймося від гіповітамінозу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 5-6 : рис.
286620
  Бедзик Ю.Д. Врятуйте доктора Рейча : Драма на 2 д. / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Мистецтво, 1986. – 61с.
286621
  Стрельцов А. Вс глубь континента: исследование Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 2 (86). – С. 4-21. – ISSN 1812-867Х
286622
  Хубиев Н. Всадник : лирич. стихи / Н. Хубиев; пер. с карачаев. – Ставрополь, 1965. – 48 с.
286623
  Хубиев Н. Всадник : стихи / Н. Хубиев. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 32 с.
286624
  Дзантиев А.А. Всадник : рассказы / А.А. Дзантиев. – Орджоникидзе : Ир, 1980. – 142 с.
286625
  Привалов Б.А. Всадник без бороды / Б.А. Привалов. – М, 1964. – 175с.
286626
  Рид Всадник без головы / Майн Рид; Сокращ. пер. А. Макаровой. – 3-е изд. – Москва; Ленинград : Детгиз, 1943. – 364с.
286627
  Рид Всадник без головы / Рид, Майн. – Москва : Московский рабочий, 1955. – 436с.
286628
  Рид Всадник без головы : Роман / Рид, Майн. – Киев : Молодь, 1955. – 388с.
286629
  Майн-Рид Всадник без головы / Майн-Рид. – Киев : Молодь, 1955. – 388с.
286630
  Рид Всадник без головы / Майн-Рид. – Чита : Кн. изд-во, 1956. – 363с.
286631
  Рид Всадник без головы / Майн Рид; Сокр. пер. А. Макаровой. – Ташкент : Укитувчи, 1972. – 406с. – (Библиотека приключений)
286632
  Рид Всадник без головы : Роман / Рид, Майн. – Москва : Детская литература, 1975. – 461с.
286633
  Рид Всадник без головы : Роман / Рид, Майн. – Кызыл : Тувинское кн. изд-во, 1975. – 456с.
286634
  Рид Всадник без головы / Майн-Рид; Сокр. пер. А.Макаровой. – Баранаул : Алтайское кн. изд-во, 1976. – 389с.
286635
  Рид Всадник без головы : Роман / Майн Рид. – Переизд. – Минск : Народна асвета, 1977. – 495с.
286636
  Рид Всадник без головы : Роман / Рид, Майн. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1978. – 512с.
286637
  Рид Всадник без головы / Рид, Майн. – Москва : Детская литература, 1978. – 606с. – В кн. также: Остров сокровищ / Р.Л. Стивенсон. – (Библиотека мировой литературы для детей ; Т. 39)
286638
  Рид Всадник без головы : Роман / Рид, Майн. – Фрунзе : Мектеп, 1979. – 528с.
286639
  Рид Всадник без головы : Роман / Рид, Майн. – Владивосток : Дальневост. кн. изд-во, 1983. – 413с.
286640
  Рид Всадник без головы : Роман / Рид, Майн. – Орджоникидзе : Ир, 1984. – 432с.
286641
  Рид Всадник без головы / Рид, Майн. – Минск : Мастацка лытература, 1984. – 446с.
286642
  Рид Всадник без головы : Роман / Рид, Майн. – Переизд. – Ленинград : Лениздат, 1984. – 509с.
286643
  Рид Всадник без головы : Роман / Майн Рид ; перев. с англ. А. Макаровой ; Предисл. Д. Урнова ; Ил. И. Кускова. – Москва : Правда, 1984. – 528 с.
286644
  Рид Всадник без головы : Роман / Рид, Майн. – Горький : Волго-Вятск.кн.изд-во, 1989. – 431с. – ISBN 5-7420-0147-9
286645
  Рид Всадник без головы : Роман / Рид, Майн. – Иркутск : Изд-во Иркутского ун-та, 1989. – 463с. – ISBN 5-7430-0231-2
286646
  Рид Всадник без головы : Роман / Рид, Майн. – Пермь : Кн. изд-во, 1989. – 476с. – ISBN 5-7625-0122-1
286647
   Всадник без головы. Дарья Князева - об историческом споре фламандцев с валлонами, толерантности и картофеле-фри // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 2 (167). – С. 134-135 : фото. – ISSN 1029-5828
286648
  Тарасенко О. Всадник К.С. Петрова-Водкина в пространстве искусства "большого времени": Постижение смысла образа композиции "Купание красного коня" // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 324-335. – ISBN 978-966-8911-9
286649
  Давыдов М. Всадник на арене / М. Давыдов. – М, 1970. – 40с.
286650
  Кушхаунов А.Ш. Всадник на белом коне : повести / А.Ш. Кушхаунов. – Москва : Современник, 1982. – 318 с.
286651
  Кугультинов Д.Н. Всадник на быке : стихи и поэмы / Д.Н. Кугультинов; пер. с калм. – Москва : Советский писатель, 1987. – 301 с.
286652
  Егоров Н. Всадник на вороном коне / Н. Егоров. – Ростов -на-Дону : Ростовское кн. изд-во, 1983. – 272 с.
286653
  Ашинов Х. Всадник переходит бурную реку : роман / Х. Ашинов. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 237 с.
286654
  Ашинов Х. Всадник переходит бурную реку : роман / Х. Ашинов. – Москва : Советская Россия, 1975. – 188 с.
286655
  Котов М.И. Всадник, скачущий впереди / М.И. Котов, В.Г. Лясковский. – М., 1967. – 256с.
286656
  Богданов Н.В. Всадник, скачущий впереди / Н.В. Богданов. – М, 1980. – 48с.
286657
  Принцев Ю.Я. Всадник, скачущий впереди! / Ю.Я. Принцев. – М.-Л., 1950. – 132с.
286658
  Принцев Ю.Я. Всадник, скачущий впереди: Пьесы. / Ю.Я. Принцев. – Л., 1982. – 288с.
286659
  Макаренко Я.И. Всадник, скачущий к солнцу / Я.И. Макаренко. – М, 1958. – 166с.
286660
  Яковлев О.Я. Всадник, скачущий над городом / О.Я. Яковлев. – М., 1962. – 48с.
286661
  Аристофан Всадники / Аристофан. – Петербург, 1923. – 158с.
286662
  Яновский Ю.И. Всадники : роман / Юрий Яновский ; пер. с укр. И. Добра. – Москва : Художественная литература, 1958. – 110 с.
286663
  Соснора В.А. Всадники / В.А. Соснора. – Л., 1969. – 111с.
286664
  Шестаков Л.Е. Всадники / Л.Е. Шестаков. – Л, 1976. – 141с.
286665
  Яновский Ю.И. Всадники : роман ; пер. с укр. / Юриф Яновский. – Киев : Дніпро, 1977. – 107 с. : ил. – (Школьная библиотека)
286666
  Яновский Ю.И. Всадники : романы ; пер. с укр. / Юрий Яновский. – Москва : Художественная литература, 1982. – 303 с. : ил.
286667
  Яновский Ю.И. Всадники / Ю.И. Яновский. – Киев : Дніпро, 1984. – 118 с.
286668
  Яновский Ю.И. Всадники : роман : пер. с укр. / Ю. Яновский. – Киев : Дніпро, 1988. – 349 с. – В изд. также: Кровь людская не водица : роман / М. Стельмах ( с. 91-349). – (Библиотека советского романа). – ISBN 5-308-00214-2
286669
   Всадники : Породы. Взгляд. Карта. История. Дубай. Камерун. Индия. Португалия. Россия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 76-122 : Іл., карта. – ISSN 1029-5828
286670
  Энтелис Н.Я. Всадники без головы / Н.Я. Энтелис. – М, 1986. – 166с.
286671
  Федоров П.И. Всадники и кони / П.И. Федоров. – М., 1962. – 300с.
286672
  Лукницкий П.Н. Всадники и пешеходы / П.Н. Лукницкий. – Изд. 2-е. – М., 1935. – 384с.
286673
  Абрамов А. Всадники ниоткуда / А. Абрамов, С. Абрамов. – Москва, 1968. – 336с.
286674
  Абрамов А.И. Всадники ниоткуда / А.И. Абрамов, С.А. Абрамов. – Москва, 1988. – 558с.
286675
  Налоев А.Х. Всадники рассвета / А.Х. Налоев. – Нальчик, 1981. – 367с.
286676
  Хорошилова О. Всадники, несущие смерть Германии // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 63-67. – ISSN 0235-7089


  Штрихи к истории отряда особой важности атамана Пунина (1915-1918).
286677
  Долматовский Е.А. Всадники, песни, дороги : Стихи и песни / Е.А. Долматовский. – Москва : Воениздат, 1973. – 470с.
286678
  Яновский Ю. Всадники. / Ю. Яновский. – Симферополь, 1955. – 136с.
286679
  Яновский Ю.И. Всадники. / Ю.И. Яновский. – М, 1960. – 96с.
286680
  Яновский Ю.И. Всадники. / Ю.И. Яновский. – М, 1968. – 11с.
286681
  Яновский Ю. Всадники. / Ю. Яновский. – М, 1968. – 1-106с.
286682
   Всадники.. – Алма-Ата, 1990. – 494с.
286683
  Демичев К. Всадницы Ранджит Сингха // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2008. – № 3 (34). – С. 138-144. – ISSN 1681-7559


  Легенди про амазонок
286684
  Петрашкевич Станислав Францевич Всаливание - высаливание органических оснований при растворении и экстракции и его аналитическое применение : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Петрашкевич Станислав Францевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 23л.
286685
  Гурфинкель А.И. Всасывание в желудке во время мышечной деятельности различного характера и интенсивности. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.102 / Гурфинкель А.И.; Ярославск.гос.пед.ин-т. – Ярославль, 1971. – 16л.
286686
  Файтельберг Р.О. Всасывание в пищеварительном аппарате / Р.О. Файтельберг. – М, 1960. – 300с.
286687
  Шамин В.И. Всасывание железа в кишечнике. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.0013 / Шамин В.И.; Львов.гос.ун-т. – Л, 1978. – 21л.
286688
   Всасывание и обмен патительных веществ в организме животных.. – Рига, 1975. – 256с.
286689
  Байтолоев Э.Б. Всасывание кальция, фосфора , калия, натрия и их влияние на моторику тощей кишки овец. : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Байтолоев Э.Б.; АН КазССР. – Алма-Ата, 1972. – 17л.
286690
  Ермакова Тамара Алексеевна Всасывание комплексных соединений марганца с аминокислотами в тонком кишечнике собак : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Ермакова Тамара Алексеевна; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1973. – 28л.
286691
  Ермакова Тамара Алексеевна Всасывание комплексных соединений марганца с аминокислотами в тонком кишечнике собак : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Ермакова Тамара Алексеевна; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1973. – 28л.
286692
  Сливицкий М.Г. Всасывание летучих жирных кислот и их солей в сычуге овец. : Автореф... Канд.биол.наук: / Сливицкий М.Г.; Львов.зоовет.ин-т. – Львов, 1966. – 16л.
286693
  Азизбекова К.Х. Всасывание солевых растворов из брюжной и лимфатической полостей лягушки : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Азизбекова К.Х. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1953. – 16 с.
286694
  Попова А.М. Всасывание стрептомицина из плевры при воздействии физическими агентами : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Попова А.М. ; Одес. сельхоз. ин-т. – Одесса, 1975. – 23 с.
286695
  Семик-Фролова Всасывание хлористых солей микроэлементов и их смесей в тонком кишечнике собак. : Автореф... Канд.биол.наук: 102 / Семик-Фролова Л.И.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1969. – 23л.
286696
  Нгуен Тай Лыонг Всасывательная деятельность тонкого кишечника при патологии и экстирпации отдельных внутренних органов : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 102 / Нгуен Тай Лыонг ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1969. – 44 с.
286697
  Богренцова М.А. Всасывательная и секреторная деятельность тонкого кишечник сбоак при кровопотерях : Автореф... канд. биол.наук: / Богренцова М. А.; Одеск.ГУ. – Одесса, 1970. – 29л.
286698
  Башев В.Д. Всасывательная и секреторная деятельность тонкого кишечника при экстремальных состояниях организма: гипотермии, эпилепсии. : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Башев В.Д.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
286699
  Хахиашвили Ф.А. Всасывательная функция брюшины и плевры в норме и в условиях плеврита при воздействии синусоидальными модулированными токами. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.13 / Хахиашвили Ф.А.; АН Молд.ССР. – Кишинев, 1974. – 23л.
286700
  Жарков В.Г. Всасывательная функция пищеварительного аппарата под влиянием динамических нагрузок в плавании. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Жарков В.Г.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22
286701
  Перевощиков Юрий Алексеевич Всасывательная функция синовиальной оболочки коленного сустава под влиянием импульсных синусоидально-модулированных токов в норме и при экспериментальном артрите : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Перевощиков Юрий Алексеевич; АН МолдССР. – Кишинев, 1973. – 24л.
286702
   Все -- даже свою жизнь!. – М., 1983. – 287с.
286703
  Коваль М.В. Все - для перемоги / М.В. Коваль. – Київ, 1970. – 195с.
286704
  Блок А.А. Все - музыка и свет : избранная лирика / А.А. Блок. – Иркутск : Восточно-Сибирское книжное издательство, 1980. – 64 с.
286705
  Бондар В.Т. Все - правда; Листя летить проти вітру / В.Т. Бондар. – К, 1984. – 342с.
286706
  Зеленина Татьяна Все - ради туриста : Золотая корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 68-69 : Фото
286707
  Хеллевиг Й. Все - творчество : о социальной практике и толковании чувств. О демократическом соревновании / Йон Хеллевиг ; [ пер.с англ. В. Черняковой ]. – Москва : Зерцало, 2009. – 240 с. – ISBN 978-5-8078-0175-3
286708
  Костецький А.Г. Все - як насправді : повісті-казки / А.Г. Костецький. – Київ, 1980. – 112 с.
286709
  Арканов А.М. Все / А.М. Арканов. – Москва, 1990. – 461с.
286710
   Все : общественный научно-производственный журнал. – Донецк
№ 2/3. – 2001
286711
  Бердикулов С. Все беру на себя : повести / С. Бердикулов. – Алма-Ата : Жалын, 1983. – 255 с.
286712
  Марчук А. Все больше львов - людоедов : Путешествия. Открытия. Приключения // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 7 : Іл.
286713
  Бак Д. Все будет в порядке, если не нарушать традиции / беседу вела И. Прусс // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 10 (988). – С. 20-25. – ISSN 0130-1640


  О кризисе и образовании рассказывает проректор Российского Государственного Гуманитарного университета Дмитрий Бак.
286714
  Филиппова Татьяна Все будет по-брежнему? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 1. – ISSN 1727-4893
286715
  Степова О. Все будет Украина или Истории из зоны АТО / Олена Степова. – Белая Церковь : [б. и.], 2014. – 207, [1] с. : ил. – ISBN 98-966-460-053-5
286716
  Гранин Даниил Все было не совсем так : фрагменты из книги // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2010. – № 4. – С. 6-60. – ISSN 0321-1878
286717
  Карчяускас М.А. Все было свято : Повесть / Карчяускас М.А. – Москва, 1988. – 192 с.
286718
   Все было так.... – М., 1991. – 300с.
286719
   Все в газетной строке отразилось: Белоруссия глазами собкоров.. – Минск, 1990. – 252с.
286720
  Ляховецкий М.Б. Все в крыле / М.Б. Ляховецкий. – Х., 1986. – 184с.
286721
  Плаксюк Ю.О. Все в минулому / Юрій Плаксюк. – Київ : Дніпро. – ISBN 978-966-578-245-2
Кн. 1 : В тенетах долі. – 2014. – 630, [2] с. : іл.
286722
  Воробьева Мария Все в мире относительно : культпоход // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 76 : Іл.
286723
  Щигленко Евгений Все в наших руках : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 8. – С. 22-24 : Фото, карта. – Библиогр.: Біліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
286724
  Волков О.В. Все в ответе / О.В. Волков. – Москва, 1986. – 445с.
286725
  Лунина Л. Все в парк! // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . октябрь. – С. 62-67


  Летом 2011 г. в Москве произошла революция: кардинально изменился парк Горького. Главным инвестором парка стал небезызвестный Роман Абрамович.
286726
  Гаврилин В Е. Всё в порядке / В Е. Гаврилин, . – Тула, 1964. – 32с.
286727
  Гевелинг А.Ф. Все в твоем сердце / А.Ф. Гевелинг. – Калинин, 1958. – 107с.
286728
  Юровская О.Ф. Все в той же Галактике. / О.Ф. Юровская. – Алма-Ата, 1969. – 159с.
286729
   Все важнейшие определения по истории римского права // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 409-428. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
286730
  Шереметева М.Е. Все венки да поверх воды. / М.Е. Шереметева. – Тула, 1984. – 157с.
286731
  Иванов В. Все вернутся : поэзия // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 7. – С. 30-32. – ISSN 0130-7673
286732
   Все взоры - на Геленджик : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 78-79 : Фото
286733
  Макарський О. Все вирішує глядач // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11. – С. 3-6


  На запитання "Журналіста України" відповідає заступник голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Лариса Мудрак
286734
  Дудин М.А. Все вместе / М.А. Дудин. – Л., 1972. – 312с.
286735
  Осеева В.А. Все вместе / В.А. Осеева. – М, 1979. – 143с.
286736
  Дудин М.А. Все вместе / М.А. Дудин. – М., 1980. – 272с.
286737
  Легась И. Все во имя человека / И. Легась. – Кишинев, 1962. – 51с.
286738
  Беликов М.С. Все во имя человека, для блага человека / М.С. Беликов. – Саратов, 1963. – 28с.
286739
  Тихонов Николай Макарович Все во имя человека, для блага человека! / Тихонов Николай Макарович. – Ленинград : Б.и., 1962. – 88с.
286740
  Тихонович Всеволод Олександрович Все во ім"я людини / Тихонович Всеволод Олександрович. – Київ : Політвидав, 1976. – 48с.
286741
  Икрамов К. Все возможное счастье : повесть об Амангельды Иманове / К. Икрамов. – Москва : Политиздат, 1979. – 383 с.
286742
  Икрамов К. Все возможное счастье : повесть об Амангельды Иманове / К. Икрамов. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1983. – 383 с.
286743
  Джеймс П. Все возможные миры : история географических идей / П. Джеймс, Д. Мартин. – Москва : Прогресс, 1988. – 671с. – ISBN 5-01-001075-5
286744
  Дашевский Ю.С. Все возрасты покорны... / Ю.С. Дашевский. – Баку, 1973. – 88с.
286745
  Гессен А.И. Все волновало нежный ум... Пушкин среди книг и друзей / А.И. Гессен. – Москва : Наука, 1965. – 509с.
286746
  Рекемчук А.Е. Все впереди / А.Е. Рекемчук. – М., 1959. – 68с.
286747
  Рекемчук А.Е. Все впереди / А.Е. Рекемчук. – М., 1963. – 354с.
286748
  Якименко Л.Г. Все впереди / Л.Г. Якименко. – М, 1973. – 279с.
286749
  Якименко Л.Г. Все впереди / Л.Г. Якименко. – М, 1974. – 423с.
286750
  Алешкин П.Ф. Все впереди / П.Ф. Алешкин. – Киев, 1977. – 88с.
286751
  Белов В.И. Все впереди / В.И. Белов. – Москва, 1987. – 96 с.
286752
  Белов В.И. Все впереди / В.И. Белов. – М., 1987. – 236с.
286753
  Шишкан Б К. Все времена сердца / Б К. Шишкан, . – М, 1973. – 160с.
286754
  Ахматов С.Н. Все время в пути / С.Н. Ахматов. – Днепропетровск, 1956. – 191с.
286755
  Алаяров Р.Х. Все глубже в недра / Р.Х. Алаяров. – Уфа, 1962. – 24с.
286756
  Алаяров Р.Х. Все глубже в недра / Р.Х. Алаяров. – Уфа, 1962. – 24с.
286757
   Все государства мира. Основные справочные сведения.. – Москва : Московский рабочий, 1927. – 147с.
286758
   Все грани оздоровительного отдыха в "Чувашии" : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 11 : Фото
286759
  Чичкина Светлана Все грани островной Греции в программах "Арт-тур" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 44 : Фото
286760
  Палді А. Все далі від Москви // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9/10 : Спеціальний угорський номер. – С. 101-108. – ISSN 0320-8370
286761
  Дубинин С.К. Все дальше на "Дальний Запад" / С.К. Дубинин. – М, 1990. – 189с.
286762
  Литвинова А.В. Все девушки любят бриллианты : Повесть, рассказы / А.В. Литвинова, С.В. Литвинова; Литвиновы Анна и Сергей. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2001. – 416с. – (Русский Сидни Шелдон). – ISBN 5-04-007380-1
286763
  Стомахин Игорь Все дело в зубе : Сферы жизни // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 3. – С. 76-81 : Фото
286764
  Лью Роберт Все дело в эксперименте. Будущее университетского кампуса зависит от правильного сочетания цифровых технологий и традиционных занятий // В мире науки : ежемесячный научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 10, октябрь. – С. 80-82. – ISSN 0208-0621


  Если лекция доступна для просмотра онлайн, то аудиторное время можно использовать для обсуждения материала, концентрированного обучения или исследования, возглавляемого профессором. Онлайн-курсы - это не только распространение дидактических материалов ...
286765
   Все для блага народу : Рек. бібліогр. покажч. 1982-1984 рр. – Київ, 1985. – 20с.
286766
  Брежнєв Л.І. Все для блага народу, в ім"я радянської людини / Л.І. Брежнєв. – К, 1974. – 31с.
286767
  Брежнев Л.И. Все для богатства народа, во имя советского человека / Л.И. Брежнев. – М, 1974. – 32с.
286768
   Все для вчителя. – Київ, 2000
286769
   Все для вчителя. – Київ
№ 1. – 2001
286770
   Все для вчителя. – Київ
№ 2-3. – 2001
286771
   Все для вчителя. – Київ
№ 4. – 2001
286772
   Все для вчителя. – Київ
№ 5. – 2001
286773
  Юдина Антонина Все для гостя : Серебряная корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 95 : Фото
286774
  Бреус Е.М. Все для жизни на том свете = Поэтические фестивали в традиционной культуре Дальнего Востока // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 149-156. – ISSN 1681-7559


  В Китае самые последние достижения науки и техники уживаются с тысячелетними представлениями о загробном мире, восходящие к древнейшему культу предков. Как и много веков назад, усопшего обеспечивают для жизни в потустороннем мире символическими ...
286775
  Моренець В. Все для народу: концтабори 1919-1922 років // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (233). – С. 6-11. – ISSN 0131-2685
286776
  Мухачева В.В. Все для обществ с ограниченной ответственностью / В.В. Мухачева. – М., 1991. – 30с.
286777
  У Юнь-до Все для партии / Юнь-до У. – М, 1956. – 167с.
286778
  У Юнь-до Все для партії / Юнь-до У. – К, 1956. – 208с.
286779
   Все для перемоги! // Київський університет. – Київ, 2013. – Травень (№ 9/10). – С. 3


  Про участь вихованців та вихователів нашого університету у великій вітчизняній війні як на фронті, так і в тилу. Про наукові дослідження університетських науковців хімічного та фізичного факультетів під час евакуації. На фото - ветерани війни ...
286780
   Все для сада и огорода. Каталог-справочник по садоводству и огородничеству, садово-огородному инвентарю, удобрениям и ядохимикатам.. – Л., 1960. – 64с.
286781
   Все для фронта. – Владивосток, 1985. – 272с.
286782
   Все для фронта, все для отпора врагу!. – Алма-Ата, 1941. – 29с.
286783
  Панов В.П. Все для фронта, все для Победы: Великий труд. подвиг сов. народа в Вел. Отеч. войне. / В.П. Панов. – М., 1985. – 80с.
286784
  Шрайбман И.И. Все дни недели / И.И. Шрайбман. – Кишинев, 1963. – 279с.
286785
  Сабило И.И. Все дни прощания / И.И. Сабило. – Алма-Ата, 1984. – 288с.
286786
  Зверев И.Ю. Все дни, включая воскресенье... / И.Ю. Зверев. – М., 1964. – 383с.
286787
  Перец Павел Все до лампочки : Сферы // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 20 : Скандинавия. – С. 62-67 : Фото
286788
  Хомяков О.М. Все до последнего слова. / О.М. Хомяков. – М., 1976. – 240с.
286789
  Абрамов А.И. Все дозволено / А.И. Абрамов, С.А. Абрамов. – Москва, 1973. – 271с.
286790
  Ермаков Дмитрий Все дороги ведут в Екатеринбург : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 80-81 : Фото
286791
  Ермаков Дмитрий Все дороги ведут в Екатеринбург : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 80-81 : Фото
286792
   Все дороги ведут в Канны // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 54-59 : фото
286793
  Иллеш Б. Все дороги ведут в Москву / Б. Иллеш. – Москва, 1937. – 96 с.
286794
  Распопов А. Все дороги ведут к людям. / А. Распопов. – Ставрополь, 1968. – 87с.
286795
  Бай Е. Все дуэли Пушкина // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2013. – № 5 (1256). – С. 35. – ISSN 0234-1670


  Биографы поэта и знатоки его творчества до сих пор спорят о том, сколькоо всего дуэлей было в жизни Пушкина.
286796
  Свистунов И.И. Все его сыновья / И.И. Свистунов. – М., 1955. – 152с.
286797
  Борзунов С.М. Все его сыновья / С.М. Борзунов. – М., 1986. – 451с.
286798
  Целищев Виталий Все есть число? : наука // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 9. – С. 110-118 : Фото
286799
  Мочалов Л.В. Все еще в апреле / Л.В. Мочалов. – М.-Л, 1962. – 160с.
286800
  Малых Е.Ф. Все еще впереди. Повесть. / Е.Ф. Малых. – Ижевск, 1971. – 156с.
286801
  Асоян Б.Р. Все еще удивительная Африка / Б.Р. Асоян. – Москва, 1987. – 174с.
286802
  Джалагония В. Все же Восток- дело тонкое // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2001. – № 4. – С.14-15. – ISSN 0234-1670
286803
  Андроников И.Л. Все живо... / И.Л. Андроников. – М. : Советский писатель, 1990. – 492 с.
286804
  Амлинский В.И. Всё живое-особой метой / В.И. Амлинский. – Москва, 1975. – 79с.
286805
  Рокицкий П.Ф. Все живое из одного корня / П.Ф. Рокицкий. – М.Л,, 1937. – 76с.
286806
  Нгуен Зу Все живое. / Нгуен Зу. – М., 1965. – 135с.
286807
  Саймак Клиффорд Дональд Все живое... / Саймак Клиффорд Дональд. – М., 1967. – 303с.
286808
  Саймак Клиффорд Дональд Все живое... / Саймак Клиффорд Дональд. – Алма-Ата, 1990. – 302с.
286809
  Саймак Клиффорд Все живое... / Клиффорд Саймак. – Москва : Все для вач, 1992. – 429, [2] с. – (Американская фантастика : в 14 т. ; Т. 2). – ISBN 5-86564-003-8
286810
  Пінчук Т.Д. Все життя -- улюбленій справі. (З досвіду робои Героя Соціалістичної Праці І.А.Коровая). / Т.Д. Пінчук. – К., 1983. – 48с.
286811
  Чернобай Л. Все життя - під захистом? // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Березень (№ 4)


  Про цікаві звичаї та традиції Індії, які можна отримати з Вед (священних писань, носіїв знань та культури прадавньої цивілізації), зокрема про роль батьків та жінки, її місці в суспільстві.
286812
  Воловець Л. Все життя - то постійна обнова : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 9 (803). – С. 5-7. – ISSN 0868-4790
286813
  Скрябин М. Все за одного / М. Скрябин. – Л., 1969. – 200с.
286814
  Шевелева Е.В. Все зависит от вас! / Е.В. Шевелева. – Москва, 1972. – 87с.
286815
  Альошин С.Й. Все залишається людям / С.Й. Альошин. – Київ, 1961. – 99с.
286816
   Все звезды Дубая // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 2 (2857). – С. 32-33 : фото
286817
  Радичков Й. Все и никто / Й. Радичков. – М., 1977. – 141с.
286818
  Радичков Й. Все и никто / Й. Радичков. – Москва, 1979. – 455 с.
286819
   Все из одного города.. – Минск, 1989. – 492с.
286820
  Рагимов О.К. Все из птицы / О.К. Рагимов. – Л, 1990. – 62с.
286821
  Томас Г. Все изменяет тебе. / Г. Томас. – М., 1959. – 342с.
286822
  Шиманович М. Все і трішки більше про торговельну марку ЄС // Юридична газета. – Київ, 2016. – 27 грудня (№ 52). – С. 1, 15
286823
  Магдалова К. Все йде за планом: журналісти гинуть - пам"ятники встановлюють // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 6. – С. 31-32
286824
  Шелиго Р. Все к лучшему // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 4. – С. 103-118. – ISSN 0130-7673
286825
  Тарасенкова Н.Н. Все как у людей : рассказі и повесть / Н.Н. Тарасенкова. – Москва : Советский писатель, 1975. – 255с.
286826
  Устинов С.Л. Все колеса : Повести / С.Л. Устинов. – Киев : Астарта, 1997. – 342 с. – (Детективная серия "Кобра"). – ISBN 966-523-080-8
286827
  Мирошниченко Н.А. Все кончается добром / Н.А. Мирошниченко. – М., 1984. – 79с.
286828
  Прайсман Л.Б. Все кончится апрелем: стихи / Л.Б. Прайсман. – Ставрополь, 1979. – 31с.
286829
  Уоррен Р.П. Все королівське військо : роман / Роберт Пенн Уоррен ; пер. з анг. Володимир Митрофанов. – Київ : Дніпро, 1986. – 536 с.
286830
  Балцан И.Л. Все краски : стихи / И.Л. Балцан. – Кишинев, 1981. – 198 с.
286831
   Все краски бытия: духовный мир советского человека. – М., 1985. – 176с.
286832
  Фомин В.И. Все краски сюжета / В.И. Фомин. – М, 1971. – 167с.
286833
  Земцова Юлия Все краски Черного моря : Украина / Земцова Юлия, Некрасов Андрей // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 8 (149). – С. 54-67 : Фото. – ISSN 1029-5828
286834
  Хмелевская И. Все красное, или преступление в Аллероде / И. Хмелевская. – М, 1991. – 267с.
286835
  Даєн Л.А. Все краще в людях / Л.А. Даєн. – Київ : Політвидав України, 1981. – 159 с. – (Людина серед людей)
286836
  Тихоходов Василий Васильевич Все круги ада / Тихоходов Василий Васильевич. – Кишинев : Лумина, 1969. – 52с.
286837
  Биссет Д. Все кувырком / Д. Биссет. – М., 1968. – 256с.
286838
  Давиденко О. Все ли активы активны // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 43-45.
286839
  Комаров Ю.М. Все ли вы знаете о курении? / Ю.М. Комаров, О.С. Радбиль. – К., 1989. – 61с.
286840
  Дейч Г.М. Все ли мы знаем о Пушкине? / Г.М. Дейч. – М, 1989. – 268с.
286841
  Богачук А.И. Все ли ты помнишь. Мария? / А.И. Богачук. – Изд. 3-е, доп. – Донецк, 1975. – 96с.
286842
  Гремяцкий М.А. Все ли целесообразно в природеа / М.А. Гремяцкий. – М., 1933. – 111с.
286843
  Саймак Клиффорд Дональд Все ловушки Земли. / Саймак Клиффорд Дональд. – М., 1990. – 45с.
286844
  Гуин Питер Все лучшее - гольфу : экология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 36 : Фото
286845
  Олдингтон Р. Все люди - враги / Р. Олдингтон. – М., 1959. – 551с.
286846
  Олдингтон Р. Все люди - враги / Р. Олдингтон. – М., 1983. – 558с.
286847
  Олдингтон Р. Все люди - враги / Р. Олдингтон. – Минск, 1989. – 425с.
286848
  Олдингтон Р. Все люди - враги / Р. Олдингтон. – Минск, 1990. – 558с.
286849
  Лопухин А.В. Все меняется даже а Англии... / А.В. Лопухин. – М, 1985. – 159с.
286850
  Демирчян К.С. Все меры энергосбережения / Демирчян К.С. – Москва, 1988. – 148 с.
286851
  Васильев А.С. Все минуты войны / А.С. Васильев. – Москва, 1974. – 158с.
286852
  Миронов П И. Все минуты войны / П И. Миронов, . – М., 1989. – 172с.
286853
  Сушко К.И. Все могло быть иначе: Встречи с верующими и неверующими / К.И. Сушко. – Днепропетровск, 1984. – 86с.
286854
  Мыльцев П. Все могут короли. Во всяком случае, в Свазиленде // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 38. – С. 26-28. – ISSN 0234-1670


  Єдина в Африці абсолютна монархія святкувала 40-річчя незалежності країни і 40-річчя короля Мсваті ІІІ. Королевство Свазіленд — невелика держава на півдні Африки, межує з ПАР на заході і Мозамбіком на сході
286855
  Симкин Борис Все мое - в Рош Ха-Шана / Симкин Борис, Дондюк Максим // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 9 (2852). – С. 52-67 : фото


  Впервые путевые очерки Александра Дюма, посвященные Каказу, были изданы в России в 1861 г. в сокращенном виде. 150 лет спустя вышел их новый перевод для стотомного собрания сочинений. В статье собраны отрывки из очерков.
286856
  У Даюй Все моє життя / У Даюй. – Тайбей : Чженчжуншу, 1981. – 367 с. : іл. – Видання китайською мовою
286857
  Фелисова В.М. Все мои братья / В.М. Фелисова. – Л., 1977. – 256с.
286858
  Миллер А. Все мои сыновья. -- Смерть коммивояжера. -- Суровое испытание. -- Вид с моста. / А. Миллер. – М., 1960. – 388с.
286859
  Рыжов К. Все монархи мира. Западная Европа / К. Рыжов. – Москва : Вече, 1999. – 656c. – (Энциклопедия). – ISBN 5-7838-0374-Х
286860
  Рыжов К. Все монархи мира. Россия : 600 кратких жизнеописаний / К. Рыжов : Вече, 1999. – 640с. – ISBN 5-7838-0268-9
286861
   Все мы -- друзья.. – Одесса, 1957. – 88с.
286862
  Прокушев Ю.Л. Все мы - дети России / Ю.Л. Прокушев. – Москва : Современник, 1990. – 511 с.
286863
  Кублицкий Г.И. Все мы - открыватели! / Г.И. Кублицкий. – Москва : Мысль, 1968. – 271с.
286864
  Софронов Л.С. Все мы были мальчишками / Л.С. Софронов. – М., 1965. – 192с.
286865
  Сайко В.И. Все мы в ответе за мир. / В.И. Сайко, В.Х. Запорожец. – Симферополь, 1986. – 49с.
286866
  Балуева Г.А. Все мы дома химики. / Г.А. Балуева, Д.Н. Осокина. – Москва : Химия, 1980. – 128 с. : ил.
286867
  Радин В.И. Все мы люди : повесть / В.И. Радин; пер. с мордов.- мокша Л.Хавбекова. – Москва : Советская Россия, 1985. – 124 с.
286868
  Попов В.Г. Все мы не красавцы. / В.Г. Попов. – Л, 1970. – 102с.
286869
  Ленин В.И. Все на борьбу с Деникиным! / В.И. Ленин. – Ленинград, 1939. – 20с.
286870
  Ленин В.И. Все на борьбу с Деникиным! / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1954. – 20 с.
286871
  Ленин В.И. Все на борьбу с Деникиным! / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1966. – 24 с.
286872
  Ленин В.И. Все на борьбу с Деникиным! / В.И. Ленин. – М., 1980. – 23с.
286873
  Ленин В.И. Все на борьбу с Деникиным! / В.И. Ленин. – М., 1984. – 23с.
286874
  Полищук С.И. Все на борьбу с хохляцким жлобством ! : превратности жизни и твои ориентиры / Сергей Полищук. – Симферополь : Таврія, 2007. – 175с. – ISBN 978-966-366-082-0
286875
   Все на выборы! : литературно-эстрадный сборник. – Воронеж : Воронежское областное книгоиздательство, 1939. – 76 с.
286876
  Елин И.М. Все на земле / И.М. Елин. – Челябинск, 1976. – 55с.
286877
  Кириллов О.Е. Все на земле: Роман. / О.Е. Кириллов. – М., 1980. – 424с.
286878
  Шаталова Н. Все на штурм! Национальную доктрину инженерного образования только предстоит сформировать. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 21 декабря (№ 51)


  Подходы к формированию Национальной доктрины инженерного образования России в условиях новой индустриализации стали главной темой общероссийской научно-практической конференции, организованной и проведенной Ассоциацией инженерного образования России ...
286879
  Олесь О. Все навколо зеленіє : вірші, поеми, казки : для молод. та серед. шкільного віку / Олександр Олесь. – Київ : Веселка, 1990. – 317 с. – ISBN 5-301-00626-6
286880
   Все народы едино суть.. – М., 1987. – 682с.
286881
  Стаут Р. Все началось в Омахе / Р. Стаут. – Москва : Юридическая литература, 1989. – 384 с. – Загл. пер.: Американский детектив. - В изд. также: Покушение на Леди / Э. Макбейн ; Горячий ветер. Свидетель / Р. Чандлер. – ISBN 5-7260-0292-X
286882
  Стаут Р. Все началось в Омахе / Р. Стаут. – Саратов, 1991. – 302с.
286883
  Иэрион Роберт Все началось с хаоса. Земля под ударом / Иэрион Роберт, Тиессе Марк, Берри Дана // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – июль, № 118. – С. 60-77 : фото
286884
  Михалков С.В. Все начинается с детства / С.В. Михалков. – М., 1968. – 160с.
286885
  Михалков С.В. Все начинается с детства / С.В. Михалков. – Изд. 2-е, доп. – М., 1969. – 126с.
286886
  Михалков С.В. Все начинается с детства / С.В. Михалков. – Изд. 3-е, доп. – М., 1971. – 193с.
286887
  Михалков С.В. Все начинается с детства / С.В. Михалков. – Изд. 3-е, доп. – М., 1972. – 193с.
286888
  Долецкий Я С. Все начинается с детства / Я С. Долецкий, . – М., 1983. – 208с.
286889
  Владиславский В.З. Все начинается с детства / В.З. Владиславский. – Минск, 1989. – 188 с.
286890
  Михалков С.В. Все начинается с детства... / С.В. Михалков. – М., 1980. – 179с.
286891
  Михалков С.В. Все начинается с детства... / С.В. Михалков. – 6-е изд. – М., 1983. – 128с.
286892
  Корельский В.М. Все начинается с дисциплины. / В.М. Корельский. – М., 1985. – 204с.
286893
  Хонинов М. Все начинается с дороги. / М. Хонинов. – М., 1972. – 126с.
286894
  Якоб Б. Все начинается с женщины / Б. Якоб. – Нижний Новгород, 1996. – 64с.
286895
  Голуб Людмила Все начинается с комплектования // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 41-44. – ISSN 0869-4915
286896
  Рождественский Р.И. Все начинается с любви / Р.И. Рождественский. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 167 с.
286897
  Дмитриева Т.В. Все начинается с любви. / Т.В. Дмитриева. – Ярославль, 1979. – 23с.
286898
  Усланов В.И. Все начинается с мечты... / В.И. Усланов. – Петрозаводск, 1961. – 136с.
286899
  Софронов А.В. Все начинается с тебя / А.В. Софронов. – М., 1966. – 126с.
286900
  Помозов Н.К. Все начинается с тебя / Н.К. Помозов. – Днепропетровск, 1986. – 48с.
286901
  Соболев Л.И. Все начинается с урока / Л.И. Соболев. – М, 1980. – 95с.
286902
  Каныкин И А. Все начиналось с любви... / И А. Каныкин, . – М., 1985. – 143с.
286903
  Макаров Я. Все начиналось с ткацкого станка // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС. – Москва, 2014. – № 24 (1321). – С. 14-17. – ISSN 0234-1670


  Сакити Тоеда в 1890 году разработал инновационный ткацкий станок, успех которого позволил изобретателю через несколько лет основать собственную компанию. Так начинался японский автоконцерн "Тойота".
286904
  Грешнов М.Н. Все начиналось... / М.Н. Грешнов. – М., 1968. – 248с.
286905
  Мольєр Д. Все не в лад / Д. Мольєр. – Харків, 1924. – 56 с.
286906
  Маринина А.Б. Все не так : роман / Александра Маринина. – Москва : Эксмо, 2007. – 448с. – ISBN 978-5-699-21125-8
286907
  Липунов В.М. Все нейтронные звезды : кн. для внеклас. чтения учащихся 8-10-х кл. сред. шк. / В.М. Липунов. – Москва : Просвещение, 1988. – 59 с.
286908
   Все новинки высшего образования / По материалам МОН Украины и портала "Простоправа" // Сегодня. – Киев, 2014. – 26 сентября (№ 210). – С. 6


  6 сентября 2014 года вступил в силу Закон Украины "О высшем образовании" в новой редакции. Какие изменения ждут систему высшего образования в Украине узнавал PROSTOPRAVO.
286909
  Кулешов А.П. Все новые горизонты / А.П. Кулешов. – М., 1975. – 215с.
286910
  Сенчин Роман Все нормально : Рассказ // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 1 (1017). – С. 87-104. – ISSN 0130-7673
286911
  Суслопарова Л.Д. Все о бабушках / Л.Д. Суслопарова. – М., 1984. – 80с.
286912
  Суниц Е.Я. Все о балете / Е.Я. Суниц. – М-Л, 1966. – 455с.
286913
  Коробов А.И. Все о Великобритании : Общие сведения. История. Наука. Культура. Образование. Спорт. Достопримечательности. Полезные мелочи и советы / А. Коробов, Ю. Иванова; предисл. Ю. Макарова. – Харьков : Фолио, 2007. – 544с. – (Страны мира). – ISBN 966-03-3471-0
286914
  Коробов А.И. Все о Великобритании / А. Коробов, Ю. Иванова ; предисл. Ю. Макарова. – Харьков : Фолио, 2008. – 537, [6] с. : ил., табл., портр. – Содерж.: Общие сведения; История; Наука. Культура. Образование. Спорт; Достопримечательности; Полезные мелочи и советы.- Авт. на обл. не указан. – Библиогр.: с. 538. – (Страны мира). – ISBN 978-966-03-4336-8
286915
   Все о Венгрии. – М., 1985. – 288с.
286916
  Хайтов С.С. Все о газе / С.С. Хайтов, 1980. – 64 с.
286917
  Буковский К.И. Все о деревне / К.И. Буковский. – Москва, 1965. – 220с.
286918
   Все о Донецке.. – Донецк : Донбасс, 1975. – 270с.
286919
  Пучеров Н.Н. Все о кофе. / Н.Н. Пучеров. – 3-е изд., стер. – Киев : Наукова думка, 1988. – 102с.
286920
  Теффи Н.А. Все о любви / Н.А. Теффи. – Москва, 1991. – 430с.
286921
  Журавлев Андрей Все о мамонтах. Белые мамонты // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Май. – С. 118-133 : фото
286922
   Все о маркетинге: Сборник материалов для руководителей предприятий, экономических и коммерческих служб.. – М., 1992. – 366с.
286923
  Зубков А.Е. Все о море / А.Е. Зубков. – Киев, 1986. – 255с.
286924
   Все о Московском университете (1755-2001) : Библиографический указатель. – Москва : Московский университет, 2002. – 640 с. – (Архив Московского университета). – ISBN 5-211-04482-7
286925
  Скворцов Н.Н. Всё о налогах в Украине : Как избежать финансовых санкций? Как воспользоваться льготами? / Н.Н. Скворцов. – Киев : Конкорд. – ISBN 5-7707-7426-6
Ч.1. – 1995. – 96с.
286926
  Бобров Р.В. Все о национальных парках / Р.В. Бобров. – М, 1987. – 221с.
286927
  Соколов О.А. Все о нитратах / О.А. Соколов. – М., 1992. – 54с.
286928
  Сирота И.М. Все о пенсиях, пособиях, социальной защите граждан Украины : (Научно-практический комментарий и сборник нормативных актов) / И.М.Сирота. – 6-е изд., переработ. и дополн. – Харьков : Одиссей, 2006. – 752с. – ISBN 966-633-542-5
286929
   Все о пенсиях: Вопр. и ответы. Основные нормат. акты.. – М., 1992. – 110с.
286930
   Все о России / Д. Табачник, В. Духопельников, О. Таглина, Ю. Белочкина ; [под ред. Д. В. Табачника ; предисл. С. В. Лаврова]. – Харьков : Фолио, 2009. – 556, [1] с. : ил., табл., портр. – В содерж.: Общие сведения; История; Наука. Культура. Образование. Спорт; Достопримечательности; Советы путешественнику.- Авт. на обл. не указаны. – Библиогр.: с. 552-554. – (Страны мира). – ISBN 978-966-03-4515-7
286931
  Литвинов Л.А. Все о рубине / Л.А. Литвинов. – Харьков : Прапор, 1991. – 148с.
286932
  Росситер Ф. Все о сексе / Ф. Росситер. – И, 1990. – 94с.
286933
  Хавин Б.Н. Все о советских олимпийцах / Б.Н. Хавин. – Москва, 1985. – 464 с.
286934
  Сехина Екатерина Все о специях. Яды, которые мы любим. Пряности и страсти // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 4 (2919). – С. 67-77 : фото
286935
   Все о спорте.. – М.
1. – 1978. – 520с.
286936
   Все о спорте.. – 2-е изд., доп. – М.
1. – 1978. – 520с.
286937
   Все о спорте.. – 2-е изд., доп. – М.
2. – 1978. – 220с.
286938
   Все о спорте.. – 2-е изд., доп. – М.
3. – 1978. – 288с.
286939
   Все о спорте. Справочник.. – М.
1. – 1972. – 383с.
286940
   Все о спорте. Справочник.. – М.
2. – 1974. – 223с.
286941
  Бессон Р. Все о стереофонии / Р. Бессон. – Москва-Ленинград, 1963. – 128 с.
286942
  Козак В.Т. Все о съедобных грибах / В.Т. Козак, С.Н. Козьяков. – К., 1987. – 160с.
286943
  Столяров В.П. Все о тебе / В.П. Столяров. – Куйбышев, 1967. – 143с.
286944
  Журавлев Н.А. Все о тебе / Н.А. Журавлев. – Архангельск, 1975. – 111с.
286945
  Стадников Г.З. Все о том же только по-другому. / Г.З. Стадников. – К., 1995. – 88 с.
286946
  Акопян А.А. Все о фокусах / А.А. Акопян. – Москва, 1971. – 190с.
286947
  Бариловская В.М. Всё о фондоведении // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 2 (373). – С. 112-113. – ISSN 0869-6020
286948
  Иванова Ю.А. Все о Франции : Общие сведения. История. Наука. Культура. Образование. Спорт. Достопримечательности. Полезные мелочи и советы / Ю. Иванова; предисловие Ю. Макарова. – Харьков : Фолио, 2007. – 543с. : илл. – (Страны мира). – ISBN 966-03-3409-5
286949
  Зэлдин Т. Всё о французах / Т. Зэлдин. – Москва : Прогресс, 1989. – 440с.
286950
   Все о футболе: Справочник. – М., 1990. – 237с.
286951
  Хохлачев В.В. Все о чае / В.В. Хохлачев. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 207с.
286952
  Бондарь А.И. Все о Японии : Общие сведения. История. Наука. Культура. Образование. Спорт. Достопримечательности. Полезные мелочи и советы / А. Бондарь ; предисловие Ю. Макарова. – Харьков : Фолио, 2007. – 544 с. : илл., фото. – (Серия "Страны мира"). – ISBN 966-03-3711-6
286953
  Бондарь А.И. Все о Японии : Общие сведения. История. Наука. Культура. Образование. Спорт. Достопримечательности. Полезные мелочи и советы / А. Бондарь ; [предисловие Ю.В. Макарова]. – Харьков : Фолио, 2008. – 544 с. : илл., фото. – Библиогр.: с. 536-540. – (Серия "Страны мира"). – ISBN 978-966-03-4333-7
286954
  Крол Э. Все об Internet / Э. Крол. – Киев : Торгово-издательское бюро BHV, 1995. – 590 с.
286955
  Фельтина А.Н. Все об Испании / А.Фельтина; предисл. Ю.Макарова. – Харьков : Фолио, 2008. – 537, [7] с. : ил., табл., портр. – Содерж.: Общие сведения; История; Наука. Культура. Образование. Спорт; Достопримечательности; Полезные мелочи и советы.- Авт. на обл. не указан. – (Страны мира). – ISBN 978-966-03-4334-4
286956
  Рапопорт А.Я. Все об Италии : Общие сведения. История. Наука. Культура. Образование. Спорт. Достопримечательности. Полезные мелочи и советы / А. Рапопорт; под ред. Н.Ф. Баллони; предисл. Ю. Макарова; Итальянский ин-т культуры в Украине. – Харьков : Фолио, 2007. – 543с. – (Страны мира). – ISBN 966-03-3274-2
286957
  Хавин Б.Н. Все об олимпийских играх / Б.Н. Хавин. – Москва : Физкультура и спорт, 1974. – 575 с.
286958
  Хавин Б.Н. Все об олимпийских играх / Б.Н. Хавин. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1979. – 607 с.
286959
  Джинова Зоя Петровна Все об Олимпийских играх : Рекомендательный указатель литературы / Джинова Зоя Петровна. – Москва, 1979. – 62с.
286960
  Васильева И. Все об отпусках // Энциклопедия бухгалтера и экономиста / ООО Центр экономических исследований и управленческого консультирования "Консульт". – Харьков, 2006. – № 10 : Все об отпусках / Васильева И. – С. 5-199
286961
  Гулий Н. Все об отпусках // Заработная плата : Ежемесячный специализированный журнал / ООО "Професійні видання". – Киев, 2007. – № 5. – С. 54-61.
286962
  Реутова Н. Все об отпусках (Окончание) // Заработная плата : Ежемесячный специализированный журнал / ООО "Професійні видання". – Киев, 2007. – № 6. – С. 18-25.
286963
  Голицын М.В. Все об угле / М.В. Голицын, А.М. Голицын. – М, 1989. – 188с.
286964
   Все обо всех. – Москва : Слово, АСТ, 1998. – 480с. – ISBN 5-900411-46-Х, 5-237-00749-Х
286965
  Гришанов В.М. Все океаны рядом / В.М. Гришанов. – М., 1984. – 256с.
286966
  Полякова Н.М. Все остается в нас: кн. новых стихов / Н.М. Полякова. – М., 1985. – 92с.
286967
  Исангулов Ф. Все остается на земле : повести и рассказы / Ф. Исангулов; пер. с башк. М.Чванва. – Москва : Современник, 1986. – 172 с.
286968
  Ларин В.И. Все остается нам: Докум. повести. / В.И. Ларин. – Алма-Ата, 1982. – 288с.
286969
  Краснов Г.В. Всё от любви / Г.В. Краснов. – Чебоксары, 1986. – 302с.
286970
   Все от матери.. – Красноярск, 1980. – 232с.
286971
  Андреева Н. Все оттенки красного : роман / Наталья Андреева. – Москва : АСТ ; Астрель, 2003. – 318, [2] с. – (Детектив). – ISBN 5-17-017866-2
286972
  Шаталова А. Всё очень просто? Российским ученым предлагают циркулировать // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 28 сентября (№ 39)


  В середине сентября Россию посетила делегация Европейского исследовательского совета (ЕИС) с целью укрепления отношений с российскими партнерами и информирования ведущих отечественных исследователей о привлекательных возможностях получения ...
286973
  Казанцева Л.В. Все пізнається в порівнянні - рекордсмени Сонячної системи // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (123). – С.15-16
286974
  Кузан В.В. Все по 14 копійок, або Сонетний двір / Василь Кузан. – Ужгород : Карпати, 2013. – 214, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-671-369-1
286975
  Тельпугов В.П. Все по местам! / В.П. Тельпугов. – Москва : Советский писатель, 1973. – 342с.
286976
  Пелевин В.О. Все повести и эссе / Виктор Пелевин. – Москва : Эксмо, 2005. – 416 с. – ISBN 5-699-13735-1
286977
  Земцова Юлия Все под контролем! Кореспондент GEO отправился в путешествие по Лазурному беоегу на новом Volvo XC-60 // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 12 (189), декабрь. – С. 128-129 : фото. – ISSN 1029-5828
286978
   Все Подмосковье : Географический словарь Московской области. – Москва : Мысль, 1967. – 384с
286979
  Кабаков А.А. Все поправимо : хроники частной жизни / Александр Кабаков. – Москва : Вагриус, 2008. – 480 с. – ISBN 978-5-9697-0538-8
286980
  Кабаков А.А. Все поправимо: хроники частной жизни / Александр Кабаков. – Москва : Вагриус, 2005. – 480с. – ISBN 5-9697-0091-6
286981
  Сюндюков І. Все починається з власності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7 березня (№ 40)


  Якою мірою є "націоналістичною" економічна програма українських націоналістів?
286982
  Барвінок О. Все починається з любові : вірші / Олена Барвінок, Наталья Кнот. – Київ : [б. в.], 2014. – 130, [2] с. : іл. – В кінці кн. авт.: Олена Жеведь (Барвінок), Наталья Жеведь (Кнот). – ISBN 978-966-7801-37-0
286983
  Чередниченко В.І. Все починається з любові. / В.І. Чередниченко. – Дніпропетровськ, 1989. – 148с.
286984
  Тимошик М. Все починається зі столиці // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 2-8 липня (№ 26). – С. 3


  Декомунізація.
286985
  Коваль І. Все починалося на Залуківських височинах // Галич : збірник наукових праць / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Науков. ред.: М.М. Волощук. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 7-26. – (Серія 2 ; вип. 1). – ISBN 978-966-668--390-1
286986
   Все правила русского языка / под ред. И.О. Родина, Т.М. Пименовой; [ сост. И.М. Гиндлина ]. – Москва : АСТ; Астрель, 2008. – 415с. – (Школьникам и абитуриентам). – ISBN 978-5-17-007450-1
286987
  Журавская О.В. Все правила современного русского языка : [орфография, пунктуация] / Журавская О.В. ; [ред. Н.В. Хроменко]. – Донецк : БАО, 2012. – 223, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-481-723-0
286988
  Слуцкая Т.Г. Все прекрасно, и точка! / Т.Г. Слуцкая. – М., 1982. – 335с.
286989
  Телешов Н.Д. Все приходит / Н.Д. Телешов. – 96с.
286990
  Кнут Д.Э. Все про TEX / Д.Э. Кнут; Пер. с англ. Л.Ф. Козаченка. – Москва;Санкт-Петербург;Киев : Вильямс, издательский дом, 2003. – 560. – (Компьютеры и верстка). – ISBN 5-8459-0382-3


  Система TEX представляет собой высшее достижение человечества в области книгопечатания. В книге изложены базовые знания по системе в ее оригинальном виде
286991
   Все про бухгалтерський облiк. – Київ, 2000
286992
   Все про бухгалтерський облiк. – Київ
№ 1. – 2001
286993
   Все про бухгалтерський облiк. – Київ
№ 2. – 2001
286994
   Все про бухгалтерський облiк. – Київ
№ 3. – 2001
286995
   Все про бухгалтерський облiк. – Київ
№ 4. – 2001
286996
   Все про бухгалтерський облiк. – Київ
№ 5. – 2001
286997
   Все про бухгалтерський облiк. – Київ
№ 6. – 2001
286998
   Все про бухгалтерський облiк. – Київ
№ 7. – 2001
286999
   Все про бухгалтерський облiк. – Київ
№ 8. – 2001
287000
   Все про бухгалтерський облiк. – Київ
№ 9. – 2001
<< На початок(–10)281282283284285286287288289290(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,