Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>
228001
  Габинский Г.А. "Верую, потому что нелепо / Г.А. Габинский. – Москва, 1963. – 87с.
228002
  Якель Р. "Верхи" не хочуть, "низи" не можуть або Чому освітяни та медики не побачать проіндексованих зарплат // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 листопада (№ 43). – С. 8


  Цього року місцеві бюджети спіткала чергова новація — у них бракує коштів не так на виплату зарплат бюджетним працівникам, як на індексацію заробленого.
228003
  Головатий С. "Верховенство закону" versus "верховенство права": філологічна помилка, професійна недбалість чи науковий догматизм? // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.96-113
228004
  Дудар С.К. "Верховенство права" у контексті проблеми інтеграції національних правових систем у межах європейського правового простору // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 53-56


  Стаття присвячена теоретичному аналізу терміна "верховенство права" на основі джерел права ЄС.
228005
  Тевельов М.Г. "Верховино, світку ти наш,,," / М.Г. Тевельов. – Ужгород, 1954. – 436с.
228006
  Лихоманов А. "Верю в будущее библиотек!" // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – апрель. – С. 17-21. – ISSN 1726-6726


  В библиотечном топ-менеджменте – очередные изменения. Назначен новый руководитель Российской национальной библиотеки. О приоритетных направлениях работы и развития, о будущем библиотечного дела в стране в условиях реформирования законодательства, о ...
228007
  Іваненко О. "Верю в Ваш талант. Передаю Вам эстафету сказок" // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 22
228008
  Кашперська Д. "Верю/Не верю" - детская игра? Художник. Кому-то летать, а кому-то ползать : есе // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 222-230
228009
  Гаврилюк І. "Весела людина з невеселої епохи" / розмову вів Михайло Маслій // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 28 лютого (№ 36)


  Актор Іван Гаврилюк згадує про колегу Борислава Брондукова.
228010
  Матвєєв І. "Весела" окупація // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 49 (214). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Естонці підійшли до власного музею з гумором. Вочевидь, щоб його відвідало якнайбільше росіян.
228011
  Елисеева О. "Веселися, храбрый росс!". Балы и маскарады Екатерининской эпохи // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 2 : Эпоха Екатерины Великой 18 век. – С. 123-128. – ISSN 0235-7089
228012
  Шаповал Марія "Веселі Боковеньки" Івана Михайлова та Максима Німенка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-29. – ISSN 0868-9644
228013
  Віннікова "Веселі дуелі" Петра Ребра - пародиста / Віннікова, (Кірієнко) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 142-151. – ISSN 0869-3595
228014
   "Веселка" - дітям : Бібл. показчик дит. літ-ри , 1934-1984. – Київ : Веселка, 1985. – 631 с.
228015
  Гоян Ярема "Веселка" живе Україною // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 320-338


  Укр. видавництво "Веселка"
228016
  Небогатов Б.Н. "Весенние наступления" трудящихся Японии - эффективная форма классовой борьбы (1955-1974) / Б.Н. Небогатов. – Москва, 1979. – 112с.
228017
   "Весенний гром" и другие рассказы. – М., 1959. – 222с.
228018
  Лях М. ...Верю тебе, Килрой / М. Лях, З. Уберман. – Москва, 1985. – 237с.
228019
  Саввідис Г.П. [Верхні води : 19 журналістських оглядів, дві давні віхові праці та інші невідомі тексти Ав"єриса, Кавафіса, Сефериса та ін. / Г. П. Саввідис. – Афіни : Ерміс, 1973. – 168 с. – Видання новогрецькою мовою
228020
   Вертолёты. – М., 1966. – 456с.
228021
   Вертолёты. – М., 1967. – 424с.
228022
  Коцебу Август фон Вертопрах : комедия в 3 действиях // Сын любви : драма в 5 действиях / Коцебу Август фон. – Изд. 3-е. – Москва : В тип. С. Селивановского, 1816. – [2], 160 с.
228023
  Голден Н.Ф. Вертушка / Н.Ф. Голден. – Свердловск, 1973. – 87с.
228024
  Абылкасымова М. Веру в сердце храню : стихи и поэмы : ["Отчизна это знает", "Памятник не молчит" : пер. с кирг. / М. Абылкасымова.; [ил.: Л. Поджидаева]. – Фрунзе : Кыргызстан, 1968. – 120 с.
228025
  Абылкасымова М. Веру в сердце храню : стихи и поэмы : ["Отчизна это знает", "Памятник не молчит" : пер. с кирг. / М. Абылкасымова. – Фрунзе : Кыргызстан, 1971. – 96 с.
228026
  Богуславская Зоя Веруня и джентльмены : повесть // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2009. – № 7/8 (642/643). – С. 14-41. – ISSN 0132-2036
228027
  Величко В.А. Верую / В.А. Величко. – Москва, 1965. – 913с.
228028
  Величко В.А. Верую / В.А. Величко. – Москва
2. – 1976. – 608с.
228029
  Шкода В.Г. Верую в любовь / В.Г. Шкода. – Киев, 1990. – 108с.
228030
  Пантелеев Л. Верую...: Последние повести. / Л. Пантелеев. – Л., 1991. – 413с.
228031
  Рябинин Б Верх-Исетский завод / Б Рябинин. – Свердловск, 1948. – 176с.
228032
  Волошин М. Верхарн : судьба; творчество; переводы / Максимилиан Волошин. – Москва : Книгоиздат "Творчество", 1919. – 80 с.
228033
  Малаева Е.М. Верхеплиоценовые-плейстоценовые флоры Северной Камчатки и их значение для стратиграфии и палеогеографии : автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Малаева Е.М. ;. – Москва, 1965. – 19 с.
228034
  Помозов Ю.Ф. Верхзневолжье / Ю.Ф. Помозов. – М-Л, 1963. – 352с.
228035
  Будько Євген Верхи на великому слоні // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 2. – С. 52-54 : фото
228036
  Лагоза Ігор Вікторович Верхи на козі : Фейлетони різних років; Літературно-художнє видання / Лагоза Ігор Вікторович. – Харків : Майдан, 2000. – 128с. – ISBN 966-7077-82-9
228037
  Якуніна А.О. Верхівка російського суспільства початку XX століття та формування монархічних ідей // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 138-143. – ISSN 2077-1800
228038
  Клименко Ю.О. Верхівнянський парк: історія створення та сучасний стан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 44-47. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено відомості про історію створення, баланс площі, ландшафти, таксономічний склад та розподіл озелененої площі Верхівнянського парку за переважаючими видами. Відмічено, що у ландшафтах та насадженнях парку відбулися зміни, що викривили його ...
228039
  Багмут І.А. Верхівці засніжених тундр : нариси / І.А. Багмут. – Харків : Український робітник, 1935. – 207с.
228040
   Верхне-Волжская этнологическая экспедиция. – Л., 1926. – 176с.
228041
  Максименков Г.А. Верхне-Метляевский клад / Г.А. Максименков. – Иркутск, 1960. – 44с.
228042
  Ноинский М. Верхне-палеозойские отложения на правом берегу Волги между д.Галаашиной и с.Катунки / М. Ноинский, 1932. – 132с.
228043
  Рухин Л.Б. Верхне-силурийские Tabulata Туркестанского хребта и Хан-Тенгри : Диссертация на соискание ученой степени кандидата геологических наук / Л.Б. Рухин. – Ленинград : Ленинградский Государственный ун-т, 1937. – 100с.
228044
  Кипарисова Л.Д. Верхне-триасовые пластинчатожаберные Колымско-Индигирского края. / Л.Д. Кипарисова. – 71-136с.
228045
  Шварева Н.Я. Верхнебаденская флора Залесцев / Н.Я. Шварева; Отв. ред. Малиновский К.А. – Киев : Наукова думка, 1989. – 91с.
228046
  Скитова Ф.Л. Верхневишерские говоры Пермской области на современном этапе развития. : Автореф... Канд.филолс.наук: / Скитова Ф.Л.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР.Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1961. – 19л.
228047
   Верхневолжье. – Ярославль, 1966. – 191с.
228048
  Соловьев В.Н. Верхневолжье / В.Н. Соловьев. – М., 1969. – 79с.
228049
   Верхневолжье. – Москва, 1975. – 111с.
228050
  Васьковский О.А. Верхневолжье в период Октябрьской революции и в первые годы Советской власти / О.А. Васьковский, Л.И. Полесова. – Калинин, 1979. – 78с.
228051
  Васьковский О.А. Верхневолжье в период Октябрьской революции и в первые годы Советской власти (1917-1925 гг.) / О.А. Васьковский, Л.И. Полесова. – Калинин, 1979. – 78с.
228052
  Макарова Л.Л. Верхнеграничные решения задач теории вытяжки листовых анизотропных неоднородных материалов : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Макарова Л. Л.; Моск. ин-т электрон. маш. строен. – М., 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
228053
  Котович В.М. Верхнегунибское поселение - памятник эпохи бронзы горного Дагестана. / В.М. Котович. – Махачкала, 1965. – 256с.
228054
  Корзун В.П. Верхнедевонская щелочная вулканогенная формация Припятской впадины. / В.П. Корзун. – Минск, 1977. – 162с.
228055
  Быков И.Н. Верхнедевонские базальты юго-восточной части Воронежской антеклизы / И.Н. Быков. – Воронеж : изд-во ВГУ, 1975. – 136 с.
228056
  Водзинскас Э.В. Верхнедевонские доломиты Северной Литвы : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.120 / Водзинскас Э.В.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
228057
  Криштофович А.Н. Верхнедевонские растения из Северо-Восточной части ловозерских Тундр Кольского полуострова / А.Н. Криштофович. – 693-699с. – Известия Академии Наук СССР 1937
228058
   Верхнедокембрийские отложения Сибирской платформы и их нефтегазоносность. – М., 1990. – 130с.
228059
  Колосов П.Н. Верхнедокембрийские палеоальгологические остатки Сибирской платформы / П.Н. Колосов. – М., 1982. – 94с.
228060
  Лагутенкова Н.С. Верхнедокембрийскиме отложения Волго-Уральской области и перспективы их нефтегазоносности. / Н.С. Лагутенкова, И.К. Чепикова. – М, 1982. – 112с.
228061
  Букатчук П.Д. Верхнедокмбрийские образования осадочного сехла юго-западной окраины Восточно-Европейской платформы : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.01 / Букатчук П.Д.; АН УССР, Ин-т геол. наук. – К., 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
228062
   Верхнее и Среднее Поволжье в период феодализма : Межвузовский сборник. – Горький, 1985. – 96с.
228063
   Верхнее Поволжье в период разложения феодализма. – Ярославль, 1978. – 109с.
228064
  Тюрина И.М. Верхнее Поднепровье в эпоху неолита : Автореф... канд. ист.наук: / Тюрина И.М.; АН СССР. Ин-т археологии. – М., 1967. – 14л.
228065
   Верхнее Подонье. Археология. История : [сб.статей] / Гос. воен.-ист. и природ. музей-заповедник "Куликово поле" ; Тул. региональное отд-ние Всерос. обществ. орг. ВООПИиК ; отв. ред. А.Н. Наумов. – Тула : Государственный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-10-0
Вып. 4. – 2009. – 246 с. : ил.
228066
   Верхнее Подонье: Археология. История : [сборник статей] / Андреев С.И. [и др.] ; [предисл. : М.П. Гласко, М.И. Гоняный, И.Л. Чернай] ; редкол. : О.В. Бурова, А.Н. Наумов, Н.К. Фомин ; Гос. военно-ист. и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Тульское региональное отд-ние Всерос. обществ. орг. ВООПИиК. – Тула : Государственный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-03-2
Вып. 3. – 2008. – 320 с. : илл. – К 65-летию со дня рождения Б.А. Фоломеева (1942-2001) и 25-летию со дня начала археолого-географических работ на Куликовом поле (1982-2007)
228067
   Верхнее Подонье: природа, археология, история : [сб. статей] : в 2-х томах / С.А. Андреев, О.В. Бригадирова, О.В. Швец, Н.Н. Абакумова, Е.М. и др. Волкова; Андреев С.А. [и др.] ; редкол. : О.В. Бурова, А.Н. Наумов, Н.К. Фомин ; Гос. военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Тульское региональное отд-ние Всерос. общественной орг-ции ВООПИиК. – Тула : Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-03-2
Вып. 2, т. 1 : Природа. Археология. – 2007. – 208 с. : илл.
228068
   Верхнее Подонье: природа, археология, история : [сб. статей] : в 2-х томах / С.Н. Азбелев, Ю.В. Селезнев, А.В. Шеков, А.В. Журавель, А.А. и др. Булычев; Азбелев С.Н. [и др.] ; [редкол. : О.В. Бурова, А.Н. Наумов, Н.К. Фомин ; Гос. военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Тульское региональное отд-ние Всероссийской общественной орг. ВООПИиК. – Тула : Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-02-5
Вып. 2, т. 2 : История. – 2007. – 356 с. : илл.
228069
   Верхнее Подонье: Природа. Археология. История : [сб. статей] : в 2-х т. – Тула : ИНФРА. – ISBN 5-93869-043-9
Т. 1 : Природа. Археология. Музейная педагогика. – 2004. – 320 с. : илл., табл.
228070
   Верхнее Подонье: Природа. Археология. История : [сб. статей] : в 2-х т. – Тула : ИНФРА. – ISBN 5-93869-042-0
Т. 2 : История. Этнография. Искусствоведение. – 2004. – 319 с. : илл.
228071
  Зверуго Я.Г. Верхнее Понеманье в IX-XIII вв. / Я.Г. Зверуго. – Минск, 1989. – 207с.
228072
  Нечитайло А.Л. Верхнее Прикубанье в бронзовом веке / А.Л. Нечитайло. – Киев, 1978. – 151с.
228073
   Верхнее Прикубанье в эпоху средней бронзы : Автореф... канд. истнаук: 07.00.06 / Нечитайло А. Л,; АН УССР, Ин-т археол. – К., 1973. – 24л.
228074
  Кулева В Г. Верхнеказанские и татарские континентальные отложения Юго-Востока Русской платформы. / В Г. Кулева, . – Саратов, 1980. – 161с.
228075
  Кулева Г.В. Верхнеказанские и татарские континентальные отложения южной части Предуральского краевого прогиба. = (в пределах Оренбургского и юга Башкирского Приуралья) / Г.В. Кулева. – Саратов : Из-во Саратовского ун-та, 1975. – 165с.
228076
  Лаухин С.А. Верхнекайнозойские отложения и палеогеография Северного Приангарья в подземной кайнозое : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Лаухин С. А.; МГУ, Геол. фак. Каф. ист. и регион. геол. – Москва, 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
228077
  Дунаева Н.Н. Верхнекаменноугольные мшанки Донецкого бассейна и их стратиграфическое значение : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Дунаева Н.Н.; М-во выш.образование УССР. – Киев, 1955. – 17л.
228078
   Верхнекамский ТПК: проблемы формирования и развития : Сборник научных трудов. – Свердловск : УНЦ АН СССР, 1987. – 108 с.
228079
  Лермонтова Е.В. Верхнекембрийские трилобиты и брахиоподы Боще-куля : Северо-Восточный Казахстан / Е.В. Лермонтова. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 49с.
228080
  Лермонтова Е.В. Верхнекембрийские трилобиты и брахиоподы Боще-куля / Е.В. Лермонтова. – М., 1951. – 35с.
228081
  Ившин Н.К. Верхнекембрийские трилобиты Казахстана / Н.К. Ившин; Отв. ред. Борукаев Р.А. – Алма-Ата : АН КазССР
2 : Селетинский горизонт куяндинского яруса центрального Казахстана. – 1962. – 412с.
228082
   Верхнелатышский диалект. – Рига, 1989. – 149с.
228083
  Найдин Д.П. Верхнемеловые белемниты Русской платформы и сопредельных областей. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Найдин Д.П.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1965. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
228084
  Найдин Д.П. Верхнемеловые белемниты русской платформы и сопредельных областей. Антинокамансы, гониотейтисы и беломнеллокамаксы / Д.П. Найдин. – М., 1964. – 192с.
228085
  Никитин И.И. Верхнемеловые белемниты северо-восточного крыла Днепровско-Донецкой впадины : Автореф. дис. ... канд. геол. минер. наук / Никитин И.И. ; МВССО СССР, КГУ. – Киев, 1960. – 22 с.
228086
  Гранник В.М. Верхнемеловые вулкано генно-осадочные формации Восточно-Сахалинских гор. / В.М. Гранник. – М., 1978. – 164с.
228087
  Аскеров Ф.Г. Верхнемеловые и палеогеновые вулканические формации казахского прогиба (Малый Кавказ. : Автореф... наук: / Аскеров Ф.Г.; Совет Аз. инст. нефти и химии им.М.Азизбекова по прис. учен. степ. – Баку, 1966. – 25л.
228088
  Кузьмичева Е.И. Верхнемеловые и палеогеновые кораллы СССР / Е.И. Кузьмичева; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : Наука, 1987. – 186с.
228089
  Соломонов Б.М. Верхнемеловые и палеогеновые отложения Сиазаньского нефтеносного района и перспективы их нефтегазоносности. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Соломонов Б.М.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1964. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
228090
  Джабаров Г.Н. Верхнемеловые морские ежи Центрального Копет-Дага и их стратиграфическое значение / Г.Н. Джабаров; Под ред. Луппова Н.П. – Ашхабад : Туркменское из-во, 1964. – 115с.
228091
  Фогт Э. Верхнемеловые мшанки Европейской части СССР и некоторых сопредельных областей / Э. Фогт. – Москва : Московский университет, 1962. – 125с. – Перевод и редакция Найдина Д.П.
228092
  Оразбердыев Ч. Верхнемеловые остракоды Восточной Туркмении : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.09 / Оразбердыев Ч.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1975. – 24л.
228093
  Морозов Н.С. Верхнемеловые отложения междуречья Дона и Северного Донца и Южной части водно-донского водораздела. / Н.С. Морозов. – Саратов, 1962. – 178с.
228094
   Верхнемеловые отложения Южного Зауралья. – Свердловск, 1990. – 220с.
228095
  Криштофович А.Н. Верхнемеловые растения бассейна реки Колымы : Материалы по изучению Колымско-Индигирского края / А.Н. Криштофович; Гострест Дальстой. – Ленинград; Москва : ГОНТИ-НКТП-СССР, 1938. – 27с. – (Геология и геоморфология ; Вып. 15)
228096
  Ковалева А.Ф. Верхнемеловые спорово-пыльцевые комплексы Чулымо-Енисейской впадины. : Автореф... канд. биол.наук: / Ковалева А.Ф.; АН СССР. Зап.-Сиб. филиал. Томск. гос. ун-тет им. В.В.Куйбышева. – Новосибирск, 1953. – 15л.
228097
  Байковская Т.Н. Верхнемиоценовая флора Южного Приморья / Т.Н. Байковская. – Ленинград, 1974. – 142с.
228098
  Семененко В.Н. Верхнемиоценовые молассы Альминского прогиба // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 2. – С. 39-57 : рис. – Библиогр.: 59 назв. – ISSN 0367-4290
228099
  Богачев В.В. Верхнемиоценовые униониды Кавказа. – Санкт-Петербург : Типо-литография К.Биркенфельда, 1908. – С. 237-258, [2]. – Отд. оттиск из: Известия геологического комитета, Т. 27, № 140
228100
  Яцко И.Я. Верхненеогеновые униониды и палеогеография времени их обитания на Ю-З территории УССР : Дис... канд. геолого-минерад.наук: / Яцко И.Я.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1960. – 328л. – Бібліогр.:л.317-328
228101
  Сапельников В.П. Верхнеордовикские , силурийские и нижнедевонские пентамериды Казахстана : монография / В.П. Сапельников, Т.Б. Рукавишникова; Отв. ред. Ходалевич А.Н. – Москва : Наука, 1975. – 227с.
228102
  Налуцишин Б.Н. Верхнепалеозойская угленосная формация арктической части Тунгусского бассейна. (Общие закономерности строения, образования и изменения) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 135 / Налуцишин Б.Н. ; Ленингр. горный ин-т им. Г.В. Плеханова. – Ленинград, 1971. – 21с. – Бібліогр.:с.20-21
228103
  Горский И.И. Верхнепалеозойская фауна из Джунгарского Алатау / И.И. Горский, И.Л. Тимофеева; Отв. ред. Малявкин А.Н. – Петрозаводск : Карело-Финский Гос. ун-т, 1950. – 82с.
228104
  Черенков И.Н. Верхнепалеозойская флишевая формация Гиссаро-Алая. / И.Н. Черенков. – Душанбе, 1973. – 171с.
228105
  Черенков И.Н. Верхнепалеозойская флищевая формация Гиссаро-Алая. / И.Н. Черенков. – Душанбе, 1973. – 171с.
228106
  Нейбург М.Ф. Верхнепалеозойская флора Кузнецкого бассейна / М.Ф. Нейбург. – Москва-Ленинград
12, ч.3. – 1948
228107
  Хахлов В.А. Верхнепалеозойская флора севера Сибири / В.А. Хахлов; Ред. Ананьев А.Р. – Вып. 1. – Томск : Томский ун-т
Хвощевые. – 1964. – 114с.
228108
  Ярмолюк В.В. Верхнепалеозойские вулканогенные ассоциации и структурно-петрологические особенности их развития / В.В. Ярмолюк. – М., 1978. – 134с.
228109
   Верхнепалеозойские и мезозойские земноводные и пресмыкающиеся СССР : сборник. – Москва : Наука, 1968. – 144с.
228110
  Мороз В.Ф. Верхнепалеозойские магматические породы, метасоматиты и рудопроявления Нижнего Припрутья / В.Ф. Мороз. – Кишинев, 1984. – 100с.
228111
  Бетехтина О.А. Верхнепалеозойские неморские пелециподы (двустворки) Сибири и Восточного Казахстана / О.А. Бетехтина; Отв. ред. Рагозин Л.А. – Москва : Наука, 1966. – 222с.
228112
  Богомаз В.М. Верхнепалеозойские отложения павлодарского прииртышья и перспективы их угленосности : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.15 / Богомаз В. М.; М-во геол. СССР, Всес. науч. иссл. геол. ин-т. – Л., 1974. – 24л.
228113
  Миклухо-Маклай Верхнепалеозойские фузулиниды Средней Азии. Фергана, Дарваз и Памир / Миклухо-Маклай; Ленинградский государственный ордена Ленина университет имени А.А. Жданова; Институт земной коры. – Ленинград, 1949. – 128с.
228114
  Шинкарев Н Верхнепалеозойский магматизм Туркестано-Алтая / Н Шинкарев. – Л., 1966. – 152с.
228115
  Борзияк И.А. Верхнепалеолитическая стоянка Гординешты I в Попрутье / И.А. Борзияк. – Кишинев, 1984. – 84с.
228116
  Кетрару Н.А. Верхнепалеолитическая стоянка Рашков 7 / Кетрару Н.А., Григорьева Г.В., Коваленко С.И. ; АН - Республика Молдова, Ин-т культурного наследия ; Центр Археологии ; Нац. музей археологии и истории Молдовы. – Кишинев : [ Business-Elita ], 2007. – 185 с. – ISBN 978-9975-9812-0-0
228117
   Верхнепермские и нижнетриасовые отложения Московской синеклизы. – М., 1984. – 139с.
228118
  Демин В.М. Верхнепермские и нижнетриасовые пестроцветы северо-восточной окраины Большого Донбасса : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Демин В. М.; Рост.ГУ. – Ростов н/Д, 1956. – 21л.
228119
  Кочеткова Н.М. Верхнепермские остракоды Западной Башкирии и их стратиграфическое значение : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кочеткова Н.М.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. Горно-геол. ин-т Башкирского филиала АН СССР. – Уфа, 1960. – 21л.
228120
  Сувейздис П.И. Верхнепермские отложения Польско-Литовской синеклизы. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Сувейздис П.И.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1962. – 16л.
228121
  Молин В.А. Верхнепермские спорово-пыльцевые комплексы севера Русской платформы / В.А. Молин, Н.А. Колода; Отв. ред. Сиверцева И.А. – Ленинград : Наука, 1972. – 77с.
228122
   Верхнеплиоценовые структуры депрессионных зон Азербайджана. – Баку, 1965. – 196с.
228123
  Шварц Т.В. Верхнеплиоцентовая история тектонического развития складок Западно-Туркменской впадины. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: / Шварц Т.В.; Акад.наук Туркм.ССР.Отдел.физ-тех.геол.и хим.наук. – Ашхабад, 1962. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
228124
  Фаталиев Р.А. Верхнесарматская флора горы Катар в междуречье Куры и Иори. : Автореф... канд. биол.наук: / Фаталиев Р.А.; АН СССР. Ботан. ин-т им. В.Л.Комарова. – Л., 1964. – 18л.
228125
   Верхнесерпуховский подъярус Донецкого бассейна : (Палеонтологическая характеристика). – Киев : Наукова думка, 1983. – 163с.
228126
  Чернышева Н.Е. Верхнесилурийские и девонские трилобиты Кузнецкого бассейна / Н.Е. Чернышева. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 72с.
228127
  Жилина Т.И. Верхнесысольский диалект коми языка / Т.И. Жилина. – М, 1975. – 268с.
228128
  Шварева Н.Я. Верхнетортонская флора Предкарпатья и горы Кортумовой : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Шварева Н.Я. ; АН УССР. Ин-т ботаники. – Киев, 1965. – 23 с.
228129
  Дагис А.С. Верхнетриасовые брахиоподы Юга СССР / А.С. Дагис; Сиб.отд. АН СССР, Отв. ред. Макридин В.П. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – 248с. : 31 Таблица
228130
  Троицкий В.И. Верхнетриасовые и юрские отложения Южного Узбекистана / В.И. Троицкий. – Л, 1967. – 312с.
228131
  Михеев В.С. Верхнечарская котловина. : Опыт топологического изучения ландшафта. / В.С. Михеев; Отв.ред.В.Б.Сочава. – Новосибирск : Наука, 1973. – 143с.
228132
  Зыкина В.С. Верхнечетвертичные отложения и ископаемые почвы Новосибирского Приобья / В.С. Зыкина. – М., 1981. – 204с.
228133
  Химшиашвили Н.Г. Верхнеюрска фауна Грузии : Cephalopoda и Lamellibranchiata / Н.Г. Химшиашвили. – Тбилиси : АН ГССР, 1957. – 316с.
228134
  Сакс В.Н. Верхнеюрские и нижнемеловые белемниты Севера ССР / В.Н. Сакс, Т.И. Нальняева. – Л., 1964. – 168с.
228135
  Сакс В.Н. Верхнеюрские и нижнемеловые белемниты Севера ССР : Роды Pachyteuthis и Acroteuthis / В.Н. Сакс, Т.И. Нальняева. – Москва-Ленинград, 1966. – 215с.
228136
  Котигорошко В. Верхнє Потисся в давнину : 1 000 000 років тому - 10 сторіччя н.е. / Вячеслав Котигорошко ; МОН України ; Ужгород. нац. ун-т, Науково-дослід. ін-т карпатознавства. – Ужгород : Карпати, 2008. – 432 с. – ISBN 978-966-671-151-2
228137
  Калинаускайте Н. Верхние и нижние функции для устойчивых процессов с независимыми приращениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Калинаускайте Н.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 8л.
228138
  Калинаускайте Н. Верхние и нижние функции для устойчивых процессов с независимыми приращениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Калинаускайте Н.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1966. – 8л.
228139
  Исламова Х.Я. Верхние и нижние функции на топологических полуполях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.005 / Исламова Х.Я.; Ташкент. гос. ун-тет. – Ташкент, 1971. – 15л.
228140
  Коянто Владимир Верхние люди подождут / Коянто Владимир. – М., 1976. – 192с.
228141
  Косточка А.В. Верхние оценки хроматических характеристик графов : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.01.09 / Косточка А. В.; АН СССР, Сиб. от-ние Спец. сов. К002.2301 в Ин-те матем. – Новосибирск, 1978. – 6л. – Бібліогр.:с.5-6
228142
   Верхний горизонт толщи мерзлых пород : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1991. – 99с.
228143
  Шур Ю.Л. Верхний горизонт толщи мерзлых пород и термокарст / Ю.Л. Шур. – Новосибирск, 1988. – 209с.
228144
  Кальницкий М. Верхний город / М. Кальницкий. – Київ : Укрреклама, 1998. – 128 с. – (Знакомтесь: Киев : путеводитель). – ISBN 966-7006-05-0
228145
  Дрыгант Д.М. Верхний докембрий -- нижний палозой Среднего Приднепровья. / Д.М. Дрыгант. – К, 1982. – 108с.
228146
  Власов Борис Игнатьевич Верхний докембрий Волыни : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 04.00.01 / Власов Борис Игнатьевич; АН УССР. Ин-т геологических наук. – К., 1979. – 22л.
228147
  Таскин А.П. Верхний докембрий Восточного Присаянья. (Стратиграфия, структура и основные черты развития) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 120 / Таскин А.П.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
228148
   Верхний докембрий Европейского севера СССР. – Сыктывкар, 1986. – 38с.
228149
   Верхний докембрий и палеозой Южного Урала. – Уфа, 1982. – 135с.
228150
  Петров Б.В. Верхний докембрий области сочленения Северо-Байкальского и Патомского нагорий. (Стратиграфия, тектоника, метаморфизм) : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Петров Б.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 20л.
228151
  Постникова И.Е. Верхний докембрий Русской плиты и его нефтеносность. / И.Е. Постникова. – М., 1977. – 222с.
228152
  Бирюлин И.Ф. Верхний и Средний Дон в Великой Отечественной войне / И.Ф. Бирюлин. – Воронеж, 1970. – 223с.
228153
  Бирюлин И.Ф. Верхний и Средний Дон в Великой Отечественной войне / И.Ф. Бирюлин. – Воронеж, 1970. – 223с.
228154
  Гуслице Б.И. Верхний кайнозой Печорской низменности / Б.И. Гуслице, Э.И. Досева. – Сыктывкар, 1979. – 39-43с.
228155
   Верхний кайнозой Южного Сахалина. – Владивосток, 1988. – 76с.
228156
  Щеголев А.К. Верхний карбон Северного Кавказа в Зеленчук-Тебердинском междуречье : (флора, растительный покров, стратиграфия, палеогеография) / А.К. Щеголев. – Киев : Наукова думка, 1979. – 194с.
228157
  Фениксова В.В. Верхний койнозой юго-востока Западно-Сибирской низменности / В.В. Фениксова. – М, 1977. – 271с.
228158
  Цагарели А.Л. Верхний мел Грузии / А.Л. Цагарели. – Тбилиси, 1954. – 464с.
228159
  Трофимов Д.М. Верхний мел и палеоген юго-западной Сахары. (Стратиграфия и история развития) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 12 / Трофимов Д.М.; МГУ. – М., 1969. – 21л.
228160
  Алиюлла Х. Верхний мел и развитие фораминифер Малого Кавказа (Азербайджан) / Х. Алиюлла; Под. ред. Халилов Д.М. – Баку : Элм, 1977. – 233с.
228161
   Верхний мел юга СССР. – М., 1986. – 226с.
228162
   Верхний Олонец - поселок лесорубов. – М.-Л., 1964. – 196с.
228163
  Замаренов А.К. Верхний палеозой Антюбинского Приуралья / А.К. Замаренов. – Алма-Ата, 1962. – 91с.
228164
  Устрицкий Виталий Иванович Верхний палеозой Арктики. (Биостратиграфия и биогеография) : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: / Устрицкий Виталий Иванович; АН СССР. Геол. фак. – Москва, 1967. – 37л. – Бібліогр.:с.35-37
228165
  Моссаковский А.А. Верхний палеозой Монголии = Монголын дээд палеозой / А.А. Моссаковский. – М, 1976. – 127с.
228166
  Масумов А.С. и др. Верхний палеозой Срединного и Южного Тянь-Шаня. / А.С. и др. Масумов. – Ташкент, 1978. – 176с.
228167
  Миклухо-Маклай Верхний палеозой Средней Азии. / Миклухо-Маклай. – Л., 1963. – 330с.
228168
  Павлов С.Ф. Верхний палеозой Тунгусского бассейна / С.Ф. Павлов. – Новосибирск, 1974. – 170с.
228169
  Амирханов Х.А. Верхний палеолит Прикубанья / Х.А. Амирханов. – Москва, 1986. – 111с.
228170
  Васильевский Р.С. Верхний палеолит Южного Приморья / Р.С. Васильевский, С.А. Гладышев. – Новосибирск, 1989. – 181с.
228171
   Верхний плейстоцен. – Москва : Наука, 1966. – 284с.
228172
   Верхний плейстоцен : Стратиграфия и абсолютная геохронология. – Москва : Наука, 1966. – 284с.
228173
   Верхний плиоцен бассейна Верхнего Дона. – Воронеж : ВГУ, 1985. – 144 с.
228174
  Попов Г.И. Верхний плиоцен Туркмении. Стратиграфия, палеонтология, палеогеография и история геологического развития. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: / Попов Г.И.; Саратов. гос. ун-т. – Ашхабад, 1967. – 64л.
228175
  Герасимов П.А. Верхний подъярус волжского яруса центральной части Русской платформы : Палеонтолого-стратиграфическое и литологическое исследование / П.А. Герасимов; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : Наука, 1969. – 148с.
228176
  Махнач А.С. Верхний протерозой Припятской впадины. / А.С. Махнач. – Минск, 1980. – 91с.
228177
  Келлер Б.М. Верхний протерозой Русской платформы / Б.М. Келлер. – М, 1968. – 102с.
228178
   Верхний рифей и венд западного склона Среднего Урала / Б.Д. Аблизин, М.Л. Клюжина, Ф.А. Курбацкая, А.М. Курбацкий; [Б.Д. Аблизин и др. ; отв. ред. В.Е. Хаин, Б.И. Чувашов ; АН СССР, Урал. науч. центр, Ин-т геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого]. – Москва : Наука, 1982. – 140 с. : ил. + 1 отд. л. ил. – Библиогр.: с. 135-139
228179
  Козлов В.И. Верхний рифей и венд Южного Урала / В.И. Козлов. – Москва, 1982. – 128с.
228180
  Зосимович В.Ю. Верхний эоцен, олигоцен и миоцен субпаратетиса : Автореф... доктор геолого-минералог.наук: 04.00.09 / Зосимович В.Ю.; АН Украины. Ин-тут геологич. наук. – К., 1992. – 61л.
228181
  Власов А.Е. Верхний этаж / А.Е. Власов. – Ленинград, 1983. – 138с.
228182
  Шпирко В. Верхні оцінки ймовірності банкрутства страхових компаній для функцій розподілу з "важкими хвостами" / В. Шпирко, Ю. Рубаник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-51. – (Економіка ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У класичній моделі ризику нерівність Лундберга забезпечує і верхню межу, і апроксимацію до ймовірності банкрутства страхових компаній, але у випадку, коли існують моменти функції розподілу суми страхових виплат. У цій статті ми отримаємо верхню межу ...
228183
  Шпирко В. Верхні оцінки ймовірності банкрутства страхових компаній у випадку, коли страхові виплати мають розподіл Парето / В. Шпирко, Ю. Рубаник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 104-106. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Використовуючи метод чисельного інтегрування Григор"єва та Кукліна, визначено верхню межу ймовірності банкрутства у випадку, коли страхові виплати підлягають розподілу Парето. In this paper is derived an upper bound for the probability of ultimate ...
228184
  Куцир Т. Верхній полотняний одяг Опілля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 194-203. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2411-3271
228185
  Муравьев И.С. Верхнкаменноугольные и нижнепермские отложения / И.С. Муравьев. – Казань, 1983. – 127с.
228186
  Байцар Андрій Верхня межа лісу в ландшафті полонина Боржава її охорона та оптимізація / Байцар Андрій, Байцар Ірина // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 32-38. – Бібліогр.: 11 назв.
228187
  Тимошенко Ю. Верхня межа моїх прагнень - чорнова робота в уряді, а не президентство: Кілька цікавих пасажів з інтерв"ю пані Прем"єр-міністра журналістові Всесвіт. служби Бі-Бі-Сі С .Рейнсфорд // Україна молода. – 2005. - 16 квіт.
228188
  Козак І.С. Верхня та нижня оцінки розподілу числа сходинок у випадковому (ОД)-векторі // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 80
228189
  Митра С.К. Верхняя атмосфера / С.К. Митра. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 640с.
228190
  Месси Х.С. Верхняя атмосфера / Х.С. Месси, Ф Р.Л. Бойд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. – 376 с.
228191
  Харгривс Дж.К. Верхняя атмосфера и солнечно-земные связи / Дж.К. Харгривс. – Л., 1982. – 351с.
228192
   Верхняя Волга. – Ярославль, 1964. – 72с.
228193
  Гусаковская Л.А. Верхняя Вольта / Л.А. Гусаковская. – М, 1975. – 40с.
228194
  Пономаренко В.М. Верхняя граница леса в горах южного Сихотэ-Алиня. : Автореф... канд. биол.наук: / Пономаренко В.М.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1966. – 23л.
228195
  Уфимцев Г.Ф. Верхняя Лена: тихая река, красные скалы и церкви : География. Регионы России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 18-20 : Фото. – ISSN 0016-7207
228196
   Верхняя мантия. – Москва : Мир, 1975. – 310с.
228197
   Верхняя мантия Земли. – М., 1964. – 422с.
228198
  Кузнецов А.А. Верхняя Сванети / А.А. Кузнецов. – Москва, 1974. – 143 с.
228199
  Соболь Ф.Я. Верхняя Сванетия : Социально-экономический очерк / Ф.Я. Соболь. – Москва-Ленинград, 1933. – 120с.
228200
  Мурзалиев К. Верхняя струна домбры : стихи / К. Мурзалиев. – Москва : Советский писатель, 1976. – 160 с.
228201
   Верхняя юра и граница ее с меловой системой. – Новосибирск, 1979. – 215с.
228202
  Абдулкасумзаде М.Р. Верхняя юра Малого Кавказа в пределах Азербайджанской ССР : (стратиграфия и аммонитовая фауна) / М.Р. Абдулкасумзаде ; АН АзССР, Ин-т геологии им. И.М. Губкина. – Баку : Элм, 1988. – 184 с. – Библиогр.: с. 133-149
228203
   Верхняя юра побережья моря Лаптевых: межрегиональные корреляции и палеобстановки / Б.Л. Никитенко, В.Г. Князев, Е.Б. Пещевицкая, Л.А. Глинских // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 8. – С. 1496-1519 : рис. – Библиогр.: с. 1517-1519. – ISSN 0016-7886
228204
  Макогон В.В. Верхньовізейська глиниста товща - перпективний об"єкт пошуків сланцевого газу в Дніпровсько-Донецькій западині / В.В. Макогон, В.Т. Кривошеєв // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 1. – С. 73-82 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1682-3591
228205
   Верхньодніпровськ : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1980. – 142с.
228206
   Верхньоінгулецька зрощувальна система. – К., 1956. – 104с.
228207
  Клапчук В.М. Верхньокайнозойські відклади терасового комплексу долини гірського Пруту : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 115-120 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0201-4122
228208
  Трофимович К. Верхньолужицька мова: історія та сучасність / Сербський ін-тут будишині; Наук. ред.: А.Івченко, Д.Шольце; Костянтин Трофимович. – Львів : Українські технології, 2003. – 220с. – ISBN 966-666-091-1
228209
  Сятковська Є. Верхньолужицький та польський образи старших членів сім"ї у зіставному діахронічному висвітленні // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 173-185. – ISSN 0203-9494
228210
  Грубрін Ю.Л. Верхньоміоценові та пліоценові алювіальні відклади правобережжя середнього Придніпров"я / Ю.Л. Грубрін, А.А. Голубицька, Ліпкіна-Кучинська // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 22-28. – Бібліогр.: 12 назв. – (Географія ; Вип. 14)
228211
  Мельничук В.Г. Верхньоприп"ятський траповий комплекс нижнього венду та його міденосність // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 14-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
228212
  Дутка Г.І. Верховенство закону і верховенство права: взаємовиключення чи взаємопоєднання? // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 3-8. – ISSN 1563-3349
228213
  Дмитренко Т.С. Верховенство закону і режим законності // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 16-18. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
228214
  Костенко О. Верховенство закону чи моралі? Проблема правової футурології // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (17). – С. 173-178. – ISSN 2306-9082
228215
  Мяловицька Н.А. Верховенство Конституції в системі національного права / Н.А. Мяловицька, П.В. Пушкар // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-9. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Присвячено проблемам здійснення конституційного правосуддя, спрямованого на забезпечення верховенства Конституції. Зокрема, зосереджується увага на контролі за конституційністю нормативно-правових актів і процедурі офіційного тлумачення Конституції та ...
228216
  Подорожна Т. Верховенство Конституції у правовій системі держави: теоретичні аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 11 (215). – С. 72-75
228217
  Багрій О.І. Верховенство конституції України: принцип, концепція, доктрина (український підхід та європейський вимір) // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 59-63. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
228218
  Бориславська О. Верховенство конституції чи верховенство права: деякі питання відновлення дії окремих положень Конституції України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 48-57. – ISSN 2310-6158
228219
  Подорожна Т.С. Верховенство конституції як складова верховенства права: проблеми конституціоналізації правового порядку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 61-64. – ISSN 2219-5521
228220
  Зубарева А. Верховенство міжнародного права і права людини // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 111-122. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
228221
  Пелих Н. Верховенство права-вихідний принцип у діяльності працівників міліції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.88-91. – ISSN 0132-1331
228222
  Луспеник Д. Верховенство права - "новий" старий принцип цивільного судочинства: співвідношення із принципом законності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – C. 9-20. – ISSN 1026-9932
228223
  Малютін І.А. Верховенство права - верховенство справедливості // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2012. – № 6 (65). – С. 142-145
228224
  Дем"янова О.В. Верховенство права - імператив цивільного процесу // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 11-19


  Досліджено феномен верховенства права стосовно цивільного процесу. Аналізуються різні підходи до визначення місця верховенства права в правовій системі. Робиться висновок про необхідність розгляду верховенства права в якості імперативу цивільного ...
228225
  Ткачук О. Верховенство права - новий "старий" принцип цивільного судочинства: співвідношення із принципом законності / О. Ткачук, Д. Луспеник // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (20). – С. 50-66
228226
  Мелех Л.В. Верховенство права - основний принцип законності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 65-73. – (Юридична ; Вип. 2)
228227
  Котюк І. Верховенство права - традиційні уявлення та фактичний зміст / І. Котюк, О. Котюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Звертається увага на причини, що зумовлювали традиційне національне розуміння верховенства права, і розкривається його фактичний зміст та особливості впливу на подальший розвиток правової системи України. Освещаются причины, которые преобладали в ...
228228
  Головатий С. Верховенство права : у 3-х книгах / Сергій Головатий. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-397-0
Кн. 1 : Від ідеї - до доктрини. – 2006. – 30,624с.
228229
  Головатий С. Верховенство права : у 3-х книгах / Сергій Головатий. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-399-4
Кн. 2 : Від доктрини - до принципу. – 2006. – с.47-55,625-1276
228230
  Головатий С. Верховенство права : у 3-х книгах / Сергій Головатий. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-400-7
Кн. 3 : Український досвід. – 2006. – с.61-63,1277-1747
228231
  Таманага Б. Верховенство права = On the rule of law. History. Politics. Theory : Історія. Політика. Теорія / Браян Таманага; пер. з англ. А. Іщенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 208с. – ISBN 978-966-518-406-5
228232
   Верховенство права (доповідь, схвалена Венеційською Комісією на 86-му пленарному засіданні 25-26 березня 2011 року) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 168-184. – ISSN 0132-1331
228233
  Головатий С. Верховенство права (правовладдя): як його тлумачить Венеційська Комісія // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 155-167. – ISSN 0132-1331
228234
   Верховенство права в адвокатській діяльності // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 32-34.
228235
  Тимощук В. Верховенство права в адміністративній процедурі // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 285-288.
228236
  Пасенюк О. Верховенство права в адміністративному судочинстві // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 197-200.
228237
  Максимов С. Верховенство права в державному управлінні // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 288-295.
228238
  Кухенний Є. Верховенство права в діяльності Президента України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 295-298.
228239
  Гетьман А.П. Верховенство права в інституті управління природокористуванням та охороною довкілля // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 2-8. – ISSN 2413-7189
228240
  Рабінович П.М. Верховенство права в інтерпретації Страсбурзького Суду // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 9-11
228241
  Рабінович П. Верховенство права в інтерпретації Страсбурзького суду та Конституційного Суду України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 210-221.
228242
  Рабінович П. Верховенство права в інтерпретації Страсбурзького Суду та Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 37-46
228243
  Селіванов А.О. Верховенство права в конституційному правосудді = The supreme of law in the constitutional judgement : analysis of the constitutional jurisdiction : аналіз конституційної юрисдикції : [предмет конституційного права у вимірі конституційної юрисдикції] / професор А.О. Селіванов. – Київ ; Харків : Академія правових наук України, 2006. – 400 с. : іл. – Дані тит. арк. частково парал. англ. – Бібліогр.: с. 396-397. – ISBN 966-581-619-5
228244
  Рева Р. Верховенство права в конституційному судочинстві // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 361-366.
228245
  Петришин О.В. Верховенство права в системі дії права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 18-30. – ISSN 0201-7245
228246
  Колодій А. Верховенство права в системі законодавства / А. Колодій, Н. Пелих // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 139-147.
228247
  Петришин О. Верховенство права в системі правового регулювання суспільних відносин
228248
  Ноговіцина Ю. Верховенство права в Україні як складова інтеграційного процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 115-119. – (Міжнародні відносини ; Вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  У даній статті автор розглядає верховенство права як одну з політико-правових передумов вступу України до ЄС. Автор аналізує джерела цього принципу в європейському законодавстві, а також наводить різні доктринальні погляди на трактування таких понять ...
228249
  Пошва Б. Верховенство права в Україні: бути чи не бути? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 22-28 червня (№ 25). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
228250
  Серьогін С.В. Верховенство права в Україні: проблеми розуміння та застосування : монографія / С.В. Серьогін. – Дніпропетровськ : Грані, 2014. – 121, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 118-121. – ISBN 978-966-8841-95-8
228251
  Дем"янова О.В. Верховенство права в цивільному судочинстві: змістовні положення в контексті приватних та публічних засад регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 143-147. – ISSN 2219-5521
228252
  Рабінович П. Верховенство права з погляду Страсбурзького суду // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 40-44
228253
  Рабінович П.М. Верховенство права з позицій європейсько-міжнародного та українсько-конституційного судочинства // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 11-23
228254
  Паломбелла Джанлуиджи Верховенство права за рамками государства: неудачи, ожидаемые достижения и теория // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 2 (75). – С. 70-89. – ISSN 1812-7126


  В традиционном контексте международного права обращение к понятию "верховенство права" вызывает определённые сложности, особенно в тех случаях, когда обстоятельства требуют согласовать нормативные требования с правопорядками отдельных государств, ...
228255
  Скрипнюк О. Верховенство права і демократія концептуальні питання взаємозв"язку // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 13-23. – ISSN 1993-0909
228256
  Беляневич О.А. Верховенство права і законність як принципи господарського процесуального права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 13-20. – ISSN 0132-1331


  У статті досліджено співвідношення та взаємодія верховенства права і законності як принципів господарського процесуального права та проблеми їх реалізації у правозасто-совній діяльності господарських судів. В статье исследовано соотношение и ...
228257
  Тертишник В. Верховенство права і закону // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 87-92. – ISSN 0132-1331
228258
  Стрижак А. Верховенство права і конституційне судочинство в Україні
228259
  Футей Б. Верховенство права і незалежність судочинства // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 147-154.
228260
  Козюбра М. Верховенство права і Україна // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 30-63. – ISSN 0132-1331


  Методологічні проблеми дослідження правової системи суспільства.
228261
  Міхно О.І. Верховенство права і функції адвоката під час припинення юридичними особами цивільно-правових договорів // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-31.
228262
  Гаврилюк Р. Верховенство права людини на податки: філософсько-методологічні проблеми розуміння та обгрунтування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 84-95. – ISSN 1026-9932
228263
   Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Міжнар. студ. наук. конф., 14-15 травня 2010 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Студ. наук. т-во ; [уклад.: Лоджук М.Т. та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса : Фенікс, 2010. – 666, [2] с. – Текст: укр., рос., англ. – ISBN 978-966-438-263-9
228264
   Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література. – ISBN 978-966-419-279-5
Т. 1 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – 2016. – 441, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
228265
   Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література. – ISBN 978-966-419-280-1
Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – 2016. – 407, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
228266
  Крусян А.Р. Верховенство права та верховенство прав людини як принципи сучасного українського конституціоналізму // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 31-37. – (Правознавство ; Вип. 427)
228267
  Прівальцева М. Верховенство права та верховенство прав людини: теорія та сучасна практика // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 112-113. – ISBN 978-966-301-169-1
228268
  Тертишник В. Верховенство права та референдна демократія // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 79-83.
228269
  Добрянська Н.Л. Верховенство права та судова практика Європейського Суду з прав людини стосовно України із забезпечення виконання судових рішень / Н.Л. Добрянська, А.А. Мелешевич // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 77 : Юридичні науки
228270
  Пастухова Л. Верховенство права у забезпеченні реалізації міжнародно-правового статусу біжінців у країнах співдружності незалежних держав / Л. Пастухова, А. Шуміленко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 192-199. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
228271
  Кундельська С. Верховенство права у законодавстві України: онтологічні статуси // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 117-119. – ISSN 0132-1331
228272
  Прокопов Д. Верховенство права у контексті проблеми природного права
228273
   Верховенство права у новітніх законодавчих реформах: доктрина та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (11 груд. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – 176, [1] с. – У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-225-2
228274
  Полешко А. Верховенство права у процесі державотворення : (з ІХ Всеукраїнської конференції в Острозькій академії) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 154-156. – ISSN 0132-1331
228275
  Лобойко Л.М. Верховенство права у сфері кримінального судочинства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 264-265.
228276
  Котюк І. Верховенство права чи верховенство закону: що візме верх в Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 28 квітня - 4 травня (№ 17). – С. 5. – ISSN 1992-9277
228277
  Кияниця І. Верховенство права як засада застосування Конституційним Судом України норм міжнародного права та рішень міжнародних організацій // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 43-56
228278
  Котюк І. Верховенство права як морально-етичний імператив // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 12-25 травня (№ 19/20)
228279
  Федоренко В. Верховенство права як основний принцип системи конституційного права України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 91-100. – ISSN 1993-0909
228280
  Олещенко Ю. Верховенство права як основоположний принцип судочинства // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 357-361.
228281
  Братасюк М. Верховенство права як предмет осмислення у творчості А. Дайсі та Б. Кістяківського // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 225-231


  У статті висвітлюється в порівняльному аспекті принцип верховенства права у творчості А.Дайсі та Б. Кістяківського. Наголошено, що за суттю розуміння ними цього принципу збігається.
228282
  Петришин О. Верховенство права як принцип дії права. // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 49-58.
228283
  Безклубий І. Верховенство права як принцип сучасного правопорядку / І. Безклубий, К. Лукіша // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 117-127. – ISBN 978-966-306-020-4
228284
  Єресько Л. Верховенство права як результат судової практики: погляди А. Дайсі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 68-81. – ISSN 2308-9636
228285
  Демченко Сергій Верховенство права як складова ефективності судового контролю // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 145-150
228286
  Рабінович П. Верховенство права як соціально-природний феномен (контури ідеалу)
228287
  Лукаш О.Л. Верховенство права як фундаментальний принцип державної влади в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 94-102.
228288
  Константий О.В. Верховенство права як ціннісна основа спеціалізованого адміністративного судочинства в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 61-68
228289
  Горобець К. Верховенство права як ціннісно-нормативний феномен // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 207-214. – ISSN 2227-7153
228290
  Оборотов Ю. Верховенство права як шлях до правової гармонії в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 5-11.
228291
  Головатий С. Верховенство права, або ж Правовладдя: вкотре про доктринальні манівці вітчизняної науки : Початок у №4 за 2010 р. // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 64-76. – ISSN 0132-1331
228292
  Головатий С. Верховенство права, або ж Правовладдя: вкотре про доктринальні манівці вітчизняної науки // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 206-219. – ISSN 0132-1331
228293
  Головатий С.П. Верховенство права: глухі кути вітчизняної юридичної доктрини // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 77 : Юридичні науки
228294
  Рабінович П. Верховенство права: доктринальні інтерпретації в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 9. – С. 162-175. – ISSN 1026-9932
228295
  Шаповал В. Верховенство права: міфи і реалії пострадянського праворозуміння // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 24-30.
228296
  Максимов С.І. Верховенство права: сівтоглядно-методологічні засади // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 27-35. – (Серія: Філософія ; № 4 (31)). – ISSN 2075-7190
228297
  Рабінович П. Верховенство права: сучасні вітчизняні підходи до інтерпретації / П. Рабінович, О. Луців // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 2 (69). – С. 3-16. – ISSN 1993-0909
228298
  Козюбра М. Верховенство права: українські реалії та перспективи
228299
  Черемшина Марко Верховина / Черемшина Марко. – Київ
2. – 1929. – 204 с.
228300
  Патрус-Карпатський Верховина / Патрус-Карпатський. – К., 1978. – 88с.
228301
  Бурнашов Г.В. Верховина : путівник українською і російською мовами / Г.В. Бурнашов. – Ужгород : Карпати, 1986. – 71с.
228302
   Верховино, мати моя. – Ужгород, 1962. – 207с.
228303
   Верховино, мати моя. – Ужгород : Карпати, 1967. – 166с. : альбом
228304
  Гетьман В.І. Верховино, мати моя // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 29-31 : фото
228305
  Співак Б.І. Верховино, мати моя... / Б.І. Співак, О.І. Русин. – К., 1969. – 48с.
228306
  Вовчок В.Ю. Верховино, світку ти мій! : поезії / В.Ю. Вовчок. – Київ : Держвидав України, 1963. – 103 с.
228307
  Ломацький М. Верховино, світку ти наш : Нариси з Гуцульщини / Михайло Ломацький. – Ню Йорк : Говерля, 1960. – 288 с.
228308
  Ломацький М. Верховино, світку ти наш... / Михайло Ломацький. – Мюнхен
Частина 2. – 1960. – 288 с. : іл.
228309
  Древницкий В.Ю. Верховинская поэма. / В.Ю. Древницкий. – М., 1965. – 118с.
228310
  Гойда Ю.А. Верховинський край : поезії / Ю.А. Гойда. – Київ, 1950. – 116 с.
228311
  Поліщук В.П. Верховинські комісари / В.П. Поліщук. – Ужгород, 1978. – 314с.
228312
  Мусієнко Д.М. Верховинці / Д.М. Мусієнко. – Київ, 1959. – 124 с.
228313
  Мейгеш Ю.В. Верховинці : роман / Юрій Васильович Мейгеш. – Київ, 1961. – 396 с.
228314
  Мейгеш Ю.В. Верховинці / Ю.В. Мейгеш. – Київ, 1979. – 551 с.
228315
  Олексенко Г.С. Верховинці / Г.С. Олексенко. – Київ, 1979. – 182 с.
228316
  Мейгеш Ю.В. Верховинці / Ю.В. Мейгеш. – Ужгород : Карпати, 1987. – 606 с.
228317
  Мейгеш Ю.В. Верховинцы / Ю.В. Мейгеш. – Москва, 1968. – 407 с.
228318
  Пігуляк Єротей Верховиньскі згадки / Єротей Пігуляк. – Чернівці : З дpук. "Рускої Ради", під зарядом І. Захарка. – (Виданє "Рускої Бесїди" в Чернівцях ; Число 215-216 за 1910)
[Ч.] 2 : Над озером. – 1909. – 204 с. – На тит. арк.: Присвячую моїй донечцї Наталцї.


  На тит. арк. екслібрис-печатка Галини Сидоренко
228319
  Мисик В.О. Верховіття : поезії / Василь Олександрович Мисик. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 159 с.
228320
  Дмитренко О. Верховіть черещатого дуба : Глибини Шевченкового родоводу: Повість-пошук / О. Дмитренко, М. Шудря. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 120с. – (Бібліотека українця)
228321
  Савчук В. Верховна неповага або про деякі аспекти нівелювання Верховним Судом України питання рівності батьків у правах / В. Савчук, Я. Брич // Юридична газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 4/5). – С. 20-21
228322
  Томенко М. Верховна Рада підтримала вимоги журналістів // Голос України, 2003. – 17 квітня


  Основні положення ухваленого Верховною Радою Закону України "Про внесення змін до деяких законодав. актів України з питань забезпечення та безперешкодної реалізації права людини на свободу слова"
228323
  Букач В.В. Верховна Рада та Президент України у механізмі забезпечення конституційних політичних прав і свобод людини і громадянина в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 172-181. – ISSN 1563-3349
228324
  Кривенко Л.Т. Верховна Рада України / Л.Т. Кривенко. – К., 1997. – 46с.
228325
   Верховна Рада України : Інформаційний довідник / М. Ярош, О. Анікеєв, Е. Афонін, І. Здзеба, В. Литвинчук, В. Онищенко, А. Пивовар, С. Питюк, А. Погорєлова; Апарат ВРУ; Головне організаційне управління; Авт.: М. Ярош, О. Анікеєв, Е. Афонін, І. Здзеба, В. Литвинчук, В. Онищенко та ін.; Упоряд.: М. Ярош, А. Пивовар, А. Погорєлова. – Вип.2. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 160с. – ISBN 966-611-171-3
228326
   Верховна Рада України : Інформаційний довідник / Ю.В. Ясенчук, А.В. Пивовар, Н.М. Адамович, О.Ю. Анікєєв, В.В. Гайдук, В.А. Граб, М.І. та ін. Єрофєєв; Апарат ВРУ; Редкол.: В.О. Зайчук, Н.Г. Бабченко, Ю.Ю. Гундарєв, Л.М. Задорожня та ін.; Авт.-упоряд.: Ю.В. Ясенчук; А.В. Пивовар, Н.М. Адамович, О.Ю. Анікєєв, В.В. Гайдук та інш. – Вип.3. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 264с. – ISBN 966-611-490-9
228327
   Верховна Рада України IV скликання. Предвиборні програми. – Київ : Український центр політичного менеджменту, 2002. – 576с. – ISBN 966-95832-3-3
228328
  Черпак Т.В. Верховна Рада України в системі відносин органів державної влади: компетенція, повноваження, функції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 161-169. – ISBN 966-628-132-5
228329
   Верховна Рада України восьмого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В. І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-018-9
Т. 1 : Перша сесія : 27 листоп. 2014 р. - 3 лют. 2015 р. / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2015. – 854, [2] с.
228330
   Верховна Рада України восьмого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-048-6
Т. 2 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 3-13 лют. 2015 р. № 1-11 та позачергового засідання 2 берез. 2015 р. – 2016. – 662, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
228331
   Верховна Рада України восьмого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-045-5
Т. 3 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 3 берез. - 10 квіт. 2015 р. № 12-27. – 2016. – 734, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
228332
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-049-3
Т. 4 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 21 квіт. - 20 трав. 2015 р. № 28-41. – 2016. – 727, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
228333
   Верховна Рада України восьмого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-053-0
Т. 5 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 21 трав. - 19 черв. 2015 р. № 42-55. – 2016. – 790, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
228334
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-076-9
Т. 6 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 30 черв. - 31 серп. 2015 р. № 56-67. – 2016. – 694, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
228335
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-073-8
Т. 7 : Третя сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 1 верес. - 8 жовт. 2015 р. № 1-16. – 2016. – 693, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
228336
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-066-0
Т. 8 : Третя сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 9 жовт. - 12 листоп. 2015 р. № 17-28. – 2016. – 630, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
228337
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-080-6
Т. 9 : Третя сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 13 листоп. - 11 груд. 2015 р. № 29-41 та позачергового засід. 17 груд. 2015 р. – 2016. – 631, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
228338
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-088-2
Т. 10 : Третя сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 22 груд. 2015 р. - 2 лют. 2016 р. № 42-53. – 2017. – 623, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
228339
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-091-2
Т.11 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 2 лют. - 17 берез. 2016 р. № 1-16. – 2017. – 749, [2] с. – Cер. засн. в 2007 р.
228340
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-092-9
Т. 12 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 18 берез. - 21 квіт. 2016 р. № 17-33. – 2017. – 878, [2] с. – Cер. засн. в 2007 р.
228341
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-095-0
Т. 13 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 22 квіт. - 2 черв. 2016 р. № 34-50. – 2017. – 838, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
228342
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-099-8
Т. 14 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 3 черв. - 15 лип. 2016 р. № 51-69. – 2017. – 766, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
228343
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-106-3
Т. 15 : П"ята сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 6-23 черв. 2016 р. № 1-12 та позачергового засідання 29 вересня 2016 р. – 2017. – 695, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
228344
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-104-9
Т. 16 : П"ята сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 4 жовт. - 1листоп. 2016 р. № 13-26. – 2017. – 758, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
228345
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-105-6
Т. 17 : П"ята сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 2 листоп. - 7 груд. 2016 р. № 27-39. – 2017. – 678, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
228346
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верх. Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-112-4
Т. 18 : П"ята сесія: зб. стеногр. бюлетенів : 8 груд. 2016 р. - 20 січ. 2017 р. № 40-53. – 2017. – 742, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
228347
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верх. Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-117-9
Т. 19 : Шоста сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 7 лют. - 15 берез. 2017 р. №1-15. – 2017. – 702, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
228348
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верх. Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-114-8
Т. 20 : Шоста сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 16 берез. - 6 квіт. 2017 р. №16-29. – 2017. – 726, [2] с. – Сер. засн. 2007 р.
228349
   Верховна Рада України восьмого скликання : офіц. збірник / [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів")
Т. 21 : Восьме скликання : шоста сесія : зб. стеногр. бюлетенів пленарних засідань Верховної Ради України : засідання 30-42 : 7 квіт. - 19 трав. 2017 р. – 2018. – 735, [1] с. – Сер. засн. в 2017 р.
228350
   Верховна Рада України восьмого скликання : офіц. збірник / [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів")
Т. 22 : Шоста сесія : зб. стеногр. бюлетенів пленарних засідань Верховної Ради України : засідання 43-55 : 23 трав. - 20 черв. 2017 р. – 2018. – 686, [1] с. – Сер. засн. в 2017 р.
228351
   Верховна Рада України восьмого скликання : офіц. збірник / [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів")
Т. 23 : Шоста сесія : зб. стеногр. бюлетенів пленарних засідань Верховної Ради України : засідання 56-65 : 21 черв. - 14 лип. 2017 р. – 2018. – 606, [2] с. – Сер. засн. в 2017 р.
228352
  Макогон О. Верховна Рада України дала команду - трудовій міграції рухатися на місці / О. Макогон, Л. Грузінова // Юридична газета. – Київ, 2016. – 11 жовтня (№ 41). – С. 26-27
228353
   Верховна Рада України дванадцятого скликання 1990-1994 роки. – Київ : Кий, 1998. – ISBN 9667161188
228354
  Штепа С. Верховна Рада України і вирішення проблем депортованих: парламентські слухання 2000 року // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 241-246. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
228355
   Верховна Рада України сьомого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-037-0
Т. 1 : Перша сесія. Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 12 груд. 2012 р. - 11 січ. 2013 р. №1-6 ; 22 лют. - 17 квіт. 2013 р. №1-13. – 2016. – 750, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
228356
   Верховна Рада України сьомого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-036-3
Т. 2 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів :18 квіт. - 24 трав. 2013 р. № 14-28. – 2016. – 783, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
228357
   Верховна Рада України сьомого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-039-4
Т. 3 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 4 черв. - 5 лип. 2013 р. № 29-46. – 2016. – 870, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
228358
   Верховна Рада України сьомого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-041-7
Т. 4 : Третя сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 3 верес. - 10 жовт 2013 р. № 1-16. – 2016. – 846, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
228359
   Верховна Рада України сьомого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-043-1
Т. 5 : Третя сесія. Позачергова сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 22 жовт. 2013 р. - 16 січ. 2014 р. №17-43 ; 28-29 січ. 2014 р. – 2016. – 783, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
228360
   Верховна Рада України сьомого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-044-8
Т. 6 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 4 лют. - 15 берез. 2014 р. № 1-11. – 2016. – 759, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
228361
   Верховна Рада України сьомого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-049-3
Т. 7 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 17 берез. - 15 квіт. 2014 р. № 12-28. – 2016. – 727, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
228362
   Верховна Рада України сьомого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-068-4
Т. 8 : Четверта сесія. : зб. стеногр. бюлетенів : 16 квіт. - 20 трав. 2014 р. № 29-43. – 2016. – 678, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
228363
   Верховна Рада України сьомого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-081-3
Т. 9 : Четверта сесія. : зб. стеногр. бюлетенів : 29 трав.- 20 черв. 2014 р. №44-56. – 2016. – 742, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
228364
   Верховна Рада України сьомого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-072-1
Т. 10 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 1 лип. - 2 верес. 2014 р. №57-73. – 2016. – 734, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
228365
   Верховна Рада України сьомого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-072-1
Т. 11 : П"ята сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 2 верес. - 20 жовт. 2014 р. № 1-5 та позачергові. – 2016. – 294, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
228366
  Литвин В. Верховна Рада України у дзеркалі вітчизняних ЗМІ: регіональний вимір // Голос України, 2004. – 20 квітня


  Із виступу Голови Верховної Ради України на коференції для регіональних ЗМІ "Відкритість парламенту України: регіональний вимір" 14 квіт. 2004 р.
228367
  Колесніченко-Братунь Верховна Рада України у розрізі гендерних проблем // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 70-72
228368
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-873-1
Т. 22 : IШоста сесія, 7 липня - 30 серпня 2010 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 645, [11] с.
228369
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-884-7
Т. 23 : Cьома cесія, 7 вересня - 6 жовтня 2010 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 689, [17] с.
228370
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське видавництвово. – ISBN 978-966-611-885-4
Т. 24 : Сьома сесія, 7 жовтня - 5 листопада 2010 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 671, [17] с.
228371
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт. / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-890-8
Т. 25 : Cьома сесія, 16 листопада - 3 грудня 2010 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 751, [14] с.
228372
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-895-3
Т. 26 : Сьома сесія, 14 грудня 2010 - 14 січня 2011 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 857, [29] с.
228373
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-902-8
Т. 27 : Восьма сесія, 1 лютого - 2 березня 2011 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 724, [24] с.
228374
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-908-0
Т. 28 : Восьма сесія, 3 березня - 6 квітня 2011 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 714, [17] с.
228375
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-917-2
Т. 29 : Восьма сесія, 7 квітня - 13 травня 2011 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 763, [19] с.
228376
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-918-9
Т. 30 : Восьма сесія, 17 травня - 14 червня 2011 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 753, [27] с.
228377
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-921-9
Т. 31 : Восьма сесія, 15 червня - 8 липня 2011 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 793, [19] с.
228378
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-934-9
Т. 32 : Дев"ята сесія, 6 вересня - 4 жовтня 2011 року : [засідання 1-12] / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2014. – 726, [22] с.
228379
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-939-4
Т. 33 : Дев"ята сесія, 5 жовтня - 2 листопада 2011 року : [засідання 13-25] / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2014. – 710, [20] с.
228380
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: В.О. Зайчук (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-005-9
Т. 34 : Дев"ята сесія, 3 листопада - 9 грудня 2011 р. / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2015. – 807, [1] с.
228381
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-013-4
Т. 35 : Дев"ята сесія, 20 груд. 2011 р. - 13 січ. 2012 р. / [ред.: Н.М. Молчанова]. – 2015. – 647, [1] с.
228382
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт : [офіц. видання] / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін. ]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-015-8
Т. 36 : Десята сесія, 7 лют. - 14 берез. 2012 р. / [ред.: Н.М. Молчанова]. – 2015. – 799, [1] с.
228383
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-019-6
Т. 37 : Десята сесія, 15 берез. - 11 квіт. 2012 р. / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2015. – 782, [2] с
228384
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-017-2
Т. 38 : Десята сесія, 12 квіт. - 18 трав. 2012 р. / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2015. – 798, [2] с.
228385
   Верховна Рада України шостого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-031-8
Т. 39 : Десята сесія : зб. стеногр. бюлетенів, 22 трав. - 8 черв. 2012 р. № 37-47. – 2016. – 679, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
228386
   Верховна Рада України шостого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-035-6
Т. 40 : Десята сесія. Позачергова сесія : зб. стеногр. бюлетенів, 19 черв. - 6 лип. 2012 р. № 48-59 ; 30 лип. 2012 р. – 2016. – 718, [2] с.
228387
   Верховна Рада України шостого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-039-4
Т. 41 : Одинадцята сесія : зб. стеногр. бюлетенів, 4 верес. - 6 груд. 2012 р. № 1-15. – 2016. – 934, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
228388
  Швець В. Верховна Рада України як суб"єкт земельних правовідносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 114-119. – ISSN 0132-1331
228389
  Швець В. Верховна Рада України як суб"єкт земельних правовідносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 114-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
228390
  Швець В. Верховна Рада України як суб"єкт земельних правовідносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 114-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
228391
  Словська І. Верховна Рада України як суб"єкт конституційно-правової відповідальності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 204-210. – ISSN 0132-1331
228392
  Жукова Т.В. Верховна Рада України: шляхи подальшого розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 51-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Окреслено характерні тенденції, що притаманні явищу парламентаризму в Україні, зокрема її парламенту - Верховній Раді України. Акцентується увага на таких моментах: в нашій державі конституційні повноваження та роль парламенту в політичній системі ...
228393
  Сас О. Верховна Рада Української РСР - безпосередня попередниця сучасного українсьеого парламенту // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 12 (297). – С. 20-22
228394
  Нижник В.Є. Верховна Рада Української РСР - найвищий орган державної влади Радянської України / В.Є. Нижник. – Київ, 1951. – 24с.
228395
  Яковенко Д.Т. Верховна Рада Української РСР - найвищий орган державної влади республіки. / Д.Т. Яковенко. – К., 1959. – 44с.
228396
  Гончаренко В. Верховна Рада УРСР за Конституцією Української РСР 1978 р. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 111-119. – ISSN 1993-0909
228397
   Верховна Рада УРСР. Сесія 5. ювілейна. – К., 1954. – 159с.
228398
  Самойленко Ю. Верховна рада: на порядку денному - проблеми екології // Рідна природа : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2000. – № 1. – С.12-13. – ISSN 0131-6001


  Проведення екологічної експертизи законотворчої, інвестиційної, управлінської та іншої
228399
  Чалий С. Верховна Рада: хроніка падіння // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 42-47. – ISSN 1812--514Х
228400
  Новоселова Е.В. Верховная власть древних держав Латинской Америки в отечественной исторической науке // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 8. – С. 86-96. – ISSN 044-748Х


  В статье анализируется процесс изучения верховной власти в державах доколумбовой Америки (у инков, ацтеков и майя) отечественной исторической наукой с момента возникновения интереса к данной тематике вплоть до наших дней. Рассматриваются основные ...
228401
  Воробйов М.П. Верховний голос / М.П. Воробйов. – Київ : Дніпро, 1991. – 303 с.
228402
  Рзаєв Р. Верховний Суд Азербайджанської Республіки в системі державної влади і судової влади // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 101-104. – ISSN 1026-9932
228403
  Ригіна О. Верховний суд США під головуванням Ч.Е. Хьюза (1930–1941) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 47-53. – (Серія юридична ; Вип. 49)
228404
  Ригіна О.М. Верховний Суд США як вища апеляційна інстанція держави: питання історії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 50-55. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
228405
  Саломатін О. Верховний Суд США: основні етапи захисту конституційних прав громадян // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 113-121
228406
   Верховний Суд України - 90 років = The supreme court of Ukraine 90th anniversary / [упоряд. А.Б. Бень ; редкол. : П.П. Пилипчук (голова колегії) та ін.]. – Київ : Істина. – ISBN 978-966-8909-93-1
Кн. 1. – 2012. – 231, [1] с. : іл. – На обкл. та корінці: 90 років 1923-2013. - Анотації в підрядк. прим. англ.
228407
   Верховний Суд України - 90 років = The supreme court of Ukraine 90th anniversary / [упоряд. А.Б. Бень ; редкол.: П.П. Пилипчук та ін.]. – Київ : Істина. – ISBN 978-966-8909-94-8
Кн. 2 : Повоєнна історія в особах і подіях. – 2012. – 201, [7] с. : іл. – На обкл. та корінці: 90 років 1923-2013 - Анотації в підрядк. прим. англ.
228408
  Сердюк В.В. Верховний суд України в системі розподілу функцій влади : монографія / В.В. Сердюк. – Київ : Істина, 2007. – 232с. – ISBN 966-7613-98-4
228409
  Сердюк В.В. Верховний Суд України і реформування системи правосуддя: організаційно-правовий аспект // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 6 (118). – С. 35-41
228410
   Верховний Суд України: історія і сьогодення, портрети й події. – Київ : ІнЮре, 2001. – 320с. – ISBN 966-7752-64-Х
228411
  Письменний Д.П. Верховний Суд України: питання вдосконалення діяльності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2013. – № 3 (88). – С. 117-124
228412
  Потильчак Б.О. Верховний Суд УРСР у 1943-1945 рр.: організаційна діяльність і структурна розбудова // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 2 (174). – С. 39-48
228413
  Галабала М. Верховний Суд. Очікування // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 3


  "У судовій системі України посади голови суду та його заступників називаються адміністративними, а не керівними. Пояснюється це тим, що при здійсненні правосуддя суддя є незалежною та має керуватися тільки верховенством права. Отже, жоден голова суду ...
228414
  Десятсков С.Г. Верховники / С.Г. Десятсков. – М, 1980. – 262с.
228415
  Милюков П.Н. Верховники и шляхетство / [П. Милюков]. – Ростов-на-Дону : Изд. "Донская речь" Н. Парамонова, 1905. – 74 с. – Авт. указан на обл.
228416
  Дочинець М. Верховні млини. Уривок з нового роману Мирослава Дочинця "Матфей". Книга написана сухим пером" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 жовтня (№ 40). – С. 8-9
228417
  Дадамян Г. Верховній шаман // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 4. – С. 46-53. – ISSN 0130-6405
228418
  Погью Ф.С. Верховное командование. / Ф.С. Погью. – М., 1959. – 528с.
228419
  Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев / Ж. Дюмезиль. – Москва, 1986. – 234с.
228420
  Махненко А.Х. Верховные органы народного представительства социалистических стран. / А.Х. Махненко. – М., 1972. – 264с.
228421
  Сидоров А.И. Верховный орган КПСС / А.И. Сидоров. – М., 1964. – 152с.
228422
  Аполлонов Леонид Алексеевич Верховный орган ленинской партии / Аполлонов Леонид Алексеевич. – Москва : Политиздат, 1976. – 2398с. – (Очерки истории партийного строительства)
228423
  Цейтлин В. Верховный правитель : Траги-шутка в одном действии / В. Цейтлин. – Петроград : Издание журнала "Коммунар", 1919. – 14 с.
228424
  Богданова Н.А. Верховный Совет автономой республики / Н.А. Богданова. – М, 1983. – 153с.
228425
  Касумов З.М. Верховный Совет Азербайджанской ССР - законодательный орган республики. : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Касумов З. М.; Азерб. гос. ун-т им. С. М. Кирова. – Баку., 1969. – 24л.
228426
  Джинджолава З.В. Верховный Совет Грузинской Советской Социалистической республики : Автореф... канд. юр.наук: / Джинджолава З. В.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1973. – 24л.
228427
  Мухамедшинд К.Д. Верховный Совет Казахской ССР.. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Мухамедшинд К.Д.; Казахский гос.ун-т. – Алма-Ата, 1963. – 24л.
228428
  Струмбина Э.Я. Верховный Совет Латвийской ССР / Э.Я. Струмбина. – Рига, 1988. – 187с.
228429
   Верховный Совет союзной республики и его конституционные полномочия. – Алма-Ата, 1979. – 319с.
228430
  Рудзицкий Л. Верховный Совет СССР -- высший орган государственной власти СССР. / Л. Рудзицкий. – Минск, 1950. – 20с.
228431
  Ислюков С.М. Верховный Совет СССР - высший орган государственной власти в СССР. : Автореф... канд. юридич.наук: / Ислюков С.М.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1950. – 30 л.
228432
  Акентьева Е.М. Верховный Совет СССР - высший орган государственной власти СССР : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Акентьева Е.М. ; Ленингр. юридич. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград, 1953. – 13 с.
228433
  Кравцов Б.П. Верховный Совет СССР / Б.П. Кравцов. – М., 1954. – 128с.
228434
   Верховный Совет СССР. – М., 1976. – 416с.
228435
  Барабашев Г.В. Верховный Совет СССР / Г.В. Барабашев. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
228436
  Златопольский Д.Л. Верховный Совет СССР / Д.Л. Златопольский. – Москва, 1982. – 280с.
228437
  Королев Ю.А. Верховный Совет СССР / Ю.А. Королев. – М, 1986. – 61с.
228438
   Верховный Совет СССР восьмого созыва. – М., 1970. – 52с.
228439
   Верховный Совет СССР девятого созыва : статистический сборник. – Москва : Известия, 1974. – 52 с.
228440
   Верховный Совет СССР десятого созыва. – М., 1979. – 56с.
228441
   Верховный Совет СССР одиннадцатого созыва.. – М., 1984. – 49с.
228442
   Верховный Совет СССР седьмого созыва. – М., 1966. – 47с.
228443
   Верховный Совет СССР шестого созыва : Статистический сборник. – Москва, 1962. – 38 с.
228444
  Кириченко М.Г. Верховный Совет СССР. (К итогам деятельности Верховного Совета СССР пятого созыва). / М.Г. Кириченко. – М., 1962. – 96с.
228445
  Явич Л.С. Верховный Совет Таджикской ССР. / Л.С. Явич. – М., 1958. – 100с.
228446
  Златопольский Д.Л. Верховный Советы союзных республик / Д.Л. Златопольский. – Москва, 1967. – 48с.
228447
  Гагиев М.Ф. Верховный суд автономной советской социалистической республики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.715 / Гагиев М.Ф. ; МГУ. Юридич. фак-т. – Москва, 1972. – 36 с.
228448
  Зайцева Л.Л. Верховный суд БССР как суд первой инстанции по уголовным делам : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.09 / Зайцева Л.Л.; В надзаг.: МВ и ССО БССР. Беларусский гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск, 1986. – 18 с.
228449
  Хасебе Я. Верховный Суд в Японии: решения избирательной системе и экономическим свободам // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 173-182. – ISSN 1812-7126
228450
  Джинджер Э.Ф. Верховный суд и права человека в США. / Э.Ф. Джинджер. – М., 1981. – 392с.
228451
  Леошкевич Д.И. Верховный Суд Молдавской ССР-как высший судебный орган союзной республики / Д.И. Леошкевич. – Кишинёв, 1969. – 144с.
228452
  Бородин С.В. Верховный суд союзной республики / С.В. Бородин, Т.Н. Добровольская. – М., 1960. – 112с.
228453
  Добровольская Т.Н. Верховный суд СССР / Т.Н. Добровольская. – М, 1964. – 164с.
228454
   Верховный суд СССР. – М., 1974. – 424с.
228455
  Чистяков Н.Ф. Верховный суд СССР / Н.Ф. Чистяков. – М., 1984. – 184с.
228456
  Берков А.А. Верховный суд США - средство разрушения буржуазной законности, орудие фашизации американского государства : Автореф. дис... канд. юрид. наук: / Берков А.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1955. – 16с.
228457
  Саломатин А.Ю. Верховный суд США как инициатор и координатор правовой жизни (конец ХVIII-середина ХІХ вв.) // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.22-32. – ISSN 1608-8794
228458
  Евсеев А. Верховный суд США сегодня // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2014. – № 3 (100). – С. 115-134. – ISSN 1812-7126
228459
  Жидков О.А. Верховный суд США: право и политика / О.А. Жидков. – Москва, 1985. – 221с.
228460
   Верховье. – Ярославль, 1966. – 161с.
228461
  Демченко М.А. Верховье ледника Иныльчек и ледник Каинды / М.А. Демченко. – Б.м. – с.482-524. – Оттиск
228462
  Николаев В.А. Верховья / В.А. Николаев. – Горький, 1985. – 272с.
228463
  Динник Н.Я. Верховья Большой Лабы и перевал Цагеркер / Н.Я. Динник. – Тифлис : Типография К.П. Козловского, 1905. – 32 с. – Отдельный оттиск из XVIII тома Известий Кавказского Отдела Императ. Русс. Географ. Общества
228464
  Черевченко А.И. Верховья разлуки. / А.И. Черевченко. – Магадан, 1978. – 80с.
228465
  Кубик М.І. Верхогір""я / М.І. Кубик. – Ужгород, 1970. – 86с.
228466
   Верходный совет эстонской ССР. Сессия 5-я. – Таллин, 1954. – 166с.
228467
   Верхои на урагане. – М., 1980. – 256с.
228468
  Быстров Б.Н. Верхолазы / Б.Н. Быстров. – Саратов, 1959. – 16с.
228469
  Аксенов М.П. Верхоленская гора-памятник каменного века Сибири : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Аксенов М.П.; Сибирск. отд. объединен. учен. совет по ист.-филол. и филос. наукам. – Новосибирск, 1969. – 25л.
228470
  Окладников А.П. Верхоленский могильник - памятник древней культуры народов Сибири / А.П. Окладников. – Новосибирск, 1978. – 288с.
228471
  Горбунов В.А. Верхом на белом коне / В.А. Горбунов. – М, 1973. – 287с.
228472
   Верхом на звезде : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 4. – C. 48-51 : Фото
228473
  Привалов К.Б. Верхом по волнам / К.Б. Привалов. – М, 1983. – 120с.
228474
  Дюсуше Жиль Верхом сквозь века : Всадники. Верхом сквозь века. История // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 92-94 : Іл. – ISSN 1029-5828
228475
  Марина В.И. Верхотуров против меломана: Повесть. / В.И. Марина. – Иркутск, 1987. – 217с.
228476
   Верхотурские грамоты конца XVI - начала XVII. – М.
1. – 1982. – 160с.
228477
   Верхотурские грамоты конца XVI - начала XVII. – М.
2. – 1982. – 297 с.
228478
  Залуцкая Л.И. Верхотурский очаг клещевого энцефалита : Автореф... канд. биол.наук: / Залуцкая Л.И.; Ин-т эпидемиологии и микробиологии им. М.Ф.Гамалеи. АМН СССР. – Ростов -на-Дону, 1966. – 19л.
228479
  Капгер А.А. Верхоянская ссылка / А. Капгер // Декабрист Павел Иванович Пестель / М.Я. Маркелов. – Москва : Изд. Всесоюз. о-ва политкаторжан и СС поселенцев, 1925. – 32 с. – (Дешевая библиотека журнала "Каторга и ссылка" ; N 50 - 51)
228480
  Смирнов В.Н. Верхоянско-Чукотская область новейшего горообразования: зональность и основные этапы формирования // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 5. – С. 610-620 : рис. – Библиогр.: с. 619-620. – ISSN 0016-7886
228481
  Ростовцева З.П. Верхушечная меристема / З.П. Ростовцева. – М, 1969. – 80с.
228482
  Карпюк А.Н. Вершалинский рай / А.Н. Карпюк. – М., 1976. – 367с.
228483
  Карпюк А.Н. Вершалинский рай : роман-быль / А.Н. Карпюк; пер. с белорус. – Минск : Мастацкая літаратура, 1986. – 349 с.
228484
   Вершигора Аполлінарій Юхимович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 21. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
228485
  Зарубин И.И. Вершикское наречие канджутского языка = Le diialecte Vershik de la langue Kandjoute / И.И. Зарубин. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1927. – [89] с. – Отд. оттиск из: Записки Коллегии востоковедов, 1926, т. 2, вып. 2
228486
  Вишневецький Л.М. Вершина : повість / Л.М. Вишневецький. – Одеса : Маяк, 1987. – 134 с.
228487
   Вершина. – Х., 1992. – 223с.
228488
  Лещук Євгенія Вершина = La sommita : Поезії / Лещук Євгенія; Пер. італ. мовою В.Янцур. – Ареццо : Де Філіппіса, 1999. – 56с.
228489
  Новацкая А.Н. Вершина "Гордость" : лирическая поэзия : [сборник стихов] / Анастасия Новацкая. – Одесса : Астропринт, 2016. – 191, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-927-149-5
228490
   Вершина Барселони // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 3 (140), червень - липень. – С. 64-65 : фото
228491
  Фирсов В.И. Вершина братства : поэтическая кантата / Владимир Фирсов, Геннадий Серебряков. – Москва : Современник, 1974. – [112] c. : ил.
228492
  Берзин А.А. Вершина и два перевала / А.А. Берзин. – М, 1955. – 63с.
228493
  Дриз О.О. Вершина лета / О.О. Дриз. – М., 1961. – 92с.
228494
  Демчук Р. Вершина молитвенного восхождения // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 6 : Три Софии Киев- Новгород- Полоцк. – С. 20-22. – ISSN 0235-7089
228495
  Дадиани Ш. Вершина радости : пьеса в одном акте / Ш. Дадиани. – Москва : Гос. изд. л-ры и градостроительства, 1950. – 28 с.
228496
  Дадиани Ш. Вершина сильных / Ш. Дадиани, С. Евлахов. – Москва : Искусство, 1951. – 23 с.
228497
  Шуртаков С.И. Вершина Столетова / С.И. Шуртаков. – Москва, 1983. – 409с.
228498
  Коваль П.Д. Вершина суспільного прогресу / П.Д. Коваль. – Київ, 1964. – 44с.
228499
  Шоу И. Вершина холма / И. Шоу. – Москва, 1991. – 253с.
228500
  Блинов Б.Н. Вершина Ян Майена / Б.Н. Блинов. – Мурманск, 1972. – 173с.
228501
  Кудерин С. Вершина. : стихи и очерки / С. Кудерин. – Алма-Ата : Жалын, 1977. – 51 с.
228502
  Тудэв Лодонгийн Вершина. / Тудэв Лодонгийн. – М., 1978. – 111с.
228503
  Кирсанов С. Вершина. Поэма. / С. Кирсанов. – М., 1955. – 88с.
228504
  Шеремет М.С. Вершини / М.С. Шеремет. – Харків, 1938. – 51 с.
228505
   Вершини. – Одеса, 1975. – 132с.
228506
  Дімаров А.А. Вершини : повісті / А.А. Дімаров. – Київ : Дніпро, 1985. – 213с.
228507
  Дімаров А.А. Вершини : повісті / А.А. Дімаров. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 189с.
228508
   Вершини долають сильні. – Дніпропетровськ, 1988. – 150с.
228509
  Карасьов М. Вершини і провалля Тані Малярчук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 3). – С. 12-13


  Роман "Забуття" Тані Малярчук.
228510
  Рекут О. Вершини італійської поезії XX століття: несплачені балади чи геніальність, сплачена ціною божевілля // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12 (983/984). – С. 236-239. – ISSN 0320 - 8370
228511
  Кешоков А.П. Вершини не сплять : роман / А.П. Кешоков. – Київ : Дніпро, 1974. – 463 с.
228512
  Кешоков А.П. Вершини не сплять : роман / А.П. Кешоков. – Київ : Дніпро
2. – 1975. – 349 с.
228513
  Різун В. Вершини професора Б.І. Чернякова // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 4-8
228514
  Різун В. Вершини професора Б.І. Чернякова // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 300-305
228515
   Вершини світу Luxury. Топ -10 найрозкішніших готелів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 80-85 : фото
228516
  П"ятковський П. Вершинна функція у тривимірній квантовій електродинаміці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 42-45. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Знайдено аналітичний вигляд для електрон-фотонної вершинної функції у 2+1-вимірному просторі в першому порядку теорії збурень по 1/N для безмасового випадку. The analytic form of electron-photon vertex in 2+1-dimensional space is obtained to the first ...
228517
  Хазри Н. Вершинное облако : стихи / Наби Хазри; авториз. пер. с азерб. – Москва : Правда, 1968. – 31 с.
228518
  Абдель Х Р.А. Вершинные функции в диаграммной теории прямых ядерных реакций : автореф. дис. ... канд. физ.-мат наук : 055 / Абдель Р.А.Х. ; МГУ. – Москва, 1969. – 7 с.
228519
  Белолипецкий Сергей Николаевич Вершинные функции для системы трех нуклонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Белолипецкий Сергей Николаевич; АН Уз.ССР. Ин-т ядерной физики. – Ташкент, 1989. – 12л.
228520
  Барышников Алексей Гаврилович Вершинные части в теории ядерных рекаций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Барышников Алексей Гаврилович; МГУ. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
228521
  Лозово Д.И. Вершинный короекд в сосняках Закавказья / Д.И. Лозово. – Ереван, 1947. – 185-187с.
228522
   Вершины : литературно-критические и философско-публицистические сборники / тд. беллетристики заведует Семен Юшкевич, отд. ст. - П. Юшкевич. – Санкт-Петербург : Кн-во "Прометей" ; [Тип. т-ва "Общественная польза"]
Кн. 1 : [Деньги /. – 1909. – [4], 424, [5] с. – В кн. также: Стихи: И. Бунин, А. Гликберг, А. Федоров, В. Кранихфельд


  Содержание: Утешительница / Д. Крачковский Старухина земля / В. Муйжаль Федор Сологуб : (Крит. этюд) / В. Кранихфельд Еще о театре и социализме / А. Луначарский Ужас бесцельности : М. Морозов К кризису парламентаризма на Западе / П. ...
228523
  Кайтуков Г.Х. Вершины : стихи / Г.Х. Кайтуков. – Москва : Советский писатель, 1952. – 100 с.
228524
  Бекхожин Х.Н. Вершины : избр. стихи и поэмы / Х.Н. Бекхожин; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1976. – 343 с.
228525
   Вершины : [сборник стихов : переводы / сост. В. Портнов ; предисл. М.-З. Аминова ; худож. В. Логачев]. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1977. – 318 с. : ил. ; 11х8 см. – Миниатюрное издание в суперобл.


  Авт.: Батырай ; Махмуд из Кахабросо ; Ирчи Казак ; Етим Эмин ; Щаза из Куркли
228526
  Арсанукаев Ш.А. Вершины / Ш.А. Арсанукаев. – Грозный, 1977. – 88 с.
228527
   Вершины. – М. : Детская литература, 1978. – 432 с.
228528
  Кудаш С. Вершины : стихи / С. Кудаш; пер. с башкир. – Уфа : Башкир. кн. идд-во, 1978. – 479 с.
228529
  Кудажи Вершины : стихи, поэмы / Кудажи, К-Э; пер. с тувин. – Кызыл, 1978. – 168 с.
228530
  Сармен Вершины : стихи / Сармен; пер. с арм. Н.Горохова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 152 с.
228531
   Вершины. – М. : Детская литература, 1981. – 368 с.
228532
  Исаев Е.А. Вершины / Е.А. Исаев. – М, 1981. – 63с.
228533
   Вершины. – М. : Детская литература, 1983. – 430 с.
228534
  Дудин М.А. Вершины / М.А. Дудин. – Л., 1986. – 188с.
228535
  Светиков В.Н. Вершины / В.Н. Светиков. – М., 1989. – 235с.
228536
  Уилкинсон Фредди Вершины Антарктиды. Дикая Антарктика / Уилкинсон Фредди, Ричардс Кори // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – сентябрь, № 120. – С. 110-125 : фото
228537
  Каратаев М.К. Вершины впереди / М.К. Каратаев. – Алма-Ата, 1972. – 480с.
228538
  Каратаев М.К. Вершины впереди / М.К. Каратаев. – Москва, 1977. – 376с.
228539
  Гиппенрейтер В.Е. Вершины впереди / В.Е. Гиппенрейтер. – Москва, 1978. – 160с.
228540
  Серебрякова Г.И. Вершины жизни. / Г.И. Серебрякова. – К, 1988. – 455с.
228541
  Миколайтис-Путинас В. Вершины и бездны : стихи : пер. с литов. / Винцас Миколайтис-Путинас ; [ил. Г. Шляктавичюса]. – Вильнюс : Waga, 1985. – 118 с. : ил. – Миниатюрное издание
228542
  Матвеев А.К. Вершины каменного пояса / А.К. Матвеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Челябинск, 1990. – 287с.
228543
  Хохлов Н.П. Вершины Кореи. / Н.П. Хохлов. – М., 1958. – 216с.
228544
  Ванюшев В.М. Вершины корнями сильны / В.М. Ванюшев. – Устинов, 1987. – 262 с.
228545
  Калинин Г.В. Вершины ледника Бивачного / Г.В. Калинин. – Ташкент, 1985. – 70с.
228546
  Захарян С.Н. Вершины мировой поэзии ХХ века / С.Н. Захарян. – Иркутск, 1990. – 78с.
228547
  Кешоков А.П. Вершины не спят : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Советская Россия
1. – 1970. – 447 с.
228548
  Кешоков А.П. Вершины не спят / А.П. Кешоков. – М.
2. – 1970. – 347 с.
228549
  Кешоков А.П. Вершины не спят : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Советский писатель, 1973. – 736 с.
228550
  Тарба И.К. Вершины отзовутся эхом : стихи / И.К. Тарба. – Тбилиси : Мерани, 1977. – 135 с.
228551
  Ушаков Н.Н. Вершины перед нами. / Н.Н. Ушаков. – М., 1951. – 224с.
228552
  Ветров И Вершины снежных барсов / И Ветров. – Київ, 1978. – 94с.
228553
  Дос Пассос Джон Вершины счастья / Дос Пассос Джон. – Л, 1934. – 136с.
228554
  Залиханов Ж.Ж. Вершины чувств : стихи / Ж.Ж. Залиханов. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 80 с.
228555
  Нефедов П.П. Вершины: Поэмы. / П.П. Нефедов. – М., 1975. – 63с.
228556
  Кирпотин В.Я. Вершины: Пушкин. Лермонтов. Некрасов / В.Я. Кирпотин. – Москва : Художественная литература, 1970. – 375 с.
228557
  Смирнов А.В. Вершки и корешки / А.В. Смирнов. – М., 1986. – 284с.
228558
  Рід Т.М. Вершник без голови : Дивовижна техаська історія: Роман / Майн Рід. – Київ : Веселка, 1983. – 550с. – (Бібліотечна серія)
228559
  Рід Вершник без голови : Дивовижна техаська історія: Роман / Майн Рід. – Київ : Веселка, 1993. – 533с.
228560
  Рід Т.М. Вершник без голови : дивовижна техаська історія: [ роман ] / Томас Майн Рід; [ пер. з англ. В.І. Митрофанова; художник-ілюстратор Є.В. Вдовиченко ]. – Харків : Фоліо, 2007. – 510с. – (Бібліотека пригод). – ISBN 978-966-03-4015-2
228561
  Пароваткіна Г. Вершник неба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9-10 червня (№ 97/98 ). – С. 24


  У Національному музеї літератури України вперше за часів незалежності представлили виставку живопису Василя Барки.
228562
  Яновський Ю. Вершники / Ю. Яновський. – Харків, 1935. – 164 с.
228563
  Яновський Ю. Вершники / Ю. Яновський. – Харків, 1936. – 132 с.
228564
  Яновський Ю.І. Вершники : роман / Ю. Яновський. – Київ : Держлітвидав, 1937. – 107 с. – (Бібліотека художньої літератури)
228565
  Яновський Ю. Вершники / Ю. Яновський. – Київ, 1939. – 94 с.
228566
  Яновський Ю. Вершники / Ю. Яновський. – Київ, 1946. – 128 с.
228567
  Яновський Ю. Вершники / Ю. Яновський. – Київ, 1950. – 128 с.
228568
  Яновський Ю. Вершники : роман / Юрій Яновський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1958. – 84 с.
228569
  Яновський Ю.І. Вершники / Ю.І. Яновський. – Київ, 1962. – 85 с.
228570
  Яновський Ю.І. Вершники / Ю.І. Яновський. – Київ, 1964. – 127 с.
228571
  Яновський Ю.І. Вершники / Ю.І. Яновський. – Київ, 1987. – 141 с.
228572
  Яновський Ю.І. Вершники : романи, оповідання / Юрій Яновський. – Харків : Фоліо, 2006. – 320с. – (Українська література). – ISBN 966-03-3609-8
228573
  Яновський Ю.І. Вершники. Мир / Ю.І. Яновський. – Київ, 1967. – 288 с.
228574
  Яновський Ю.І. Вершники. Мир : романи / Юрій Яновський ; [вступ. ст. П.Д. Моргаєнка]. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 287 с. – (Шкільна бібліотека)
228575
  Яновський Ю.І. Вершники. Мир : романи / Юрій Яновський. – Київ : Молодь, 1980. – 280 с. – (Джерело)
228576
  Ибрагимова М. Верю / М. Ибрагимова. – Махачкала, 1973. – 54 с.
228577
  Додолев Ю.А. Верю / Ю.А. Додолев. – М., 1978. – 384с.
228578
  Дягилев Е.В. Верю беспредельно... / Е.В. Дягилев. – Харьков, 1981. – 142с.
228579
  Золотин А.П. Верю в доброту / А.П. Золотин. – Тула, 1972. – 88с.
228580
  Золотин А.П. Верю в доброту / А.П. Золотин. – Тула, 1972. – 88с.
228581
  Марысаев Е.К. Верю в Жар-птицу / Е.К. Марысаев. – Кемерово, 1968. – 142с.
228582
  Храмцов В. Верю в жизнь / В. Храмцов. – Львов, 1969. – 40с.
228583
   Верю в жизнь. – Пермь, 1984. – 380с.
228584
  Барбас Л.Г. Верю в любовь / Л.Г. Барбас. – Л, 1962. – 110с.
228585
  Васильев П.Н. Верю в неслыханное счастье / П.Н. Васильев. – Москва, 1988. – 158с.
228586
  Дош А.А. Верю в тебя / А.А. Дош. – Алма-Ата, 1963. – 119с.
228587
  Гасилова Х. Верю в тебя : повести / Х. Гасилова; авториз. пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1986. – 413 с.
228588
  Гузь Р. Верю в тебя, человек / Р. Гузь. – Ташкент, 1963. – 96с.
228589
  Самойлов Л.С. Верю в тебя. / Л.С. Самойлов, Б.П. Скорбин. – Калуга, 1962. – 231с.
228590
  Романенко Л.Н. Верю в человека / Л.Н. Романенко. – Рига, 1962. – 107с.
228591
   Верю в человека. – М., 1986. – 574с.
228592
  Лядов А.И. Верю в чудо. / А.И. Лядов. – Саратов, 1965. – 124с.
228593
  Буравкин Г.М. Верю полдню / Г.М. Буравкин. – Москва, 1981. – 192 с.
228594
  Разумов Н.П. Верю светло / Н.П. Разумов. – Новосибирск, 1978. – 39с.
228595
  Быкадоров М.Д. Верю сердцу моему / М.Д. Быкадоров. – Волгоград, 1979. – 80с.
228596
  Константинова В. Верю тебе / В. Константинова. – Баку, 1971. – 80с.
228597
  Зорич А.А. Верю тебе, Фарид! / А.А. Зорич. – К., 1965. – 255с.
228598
  Миронов В.Н. Верю тебе, человек / В.Н. Миронов. – Уфа, 1965. – 80с.
228599
  Доризо Н.К. Верю, люблю, пою! / Н.К. Доризо. – М., 1959. – 118с.
228600
  Землянский А.Ф. Верю, люблю, тревожусь / А.Ф. Землянский. – Москва, 1966. – 128с.
228601
  Девятова С.В. Верю, чтобы знать / С.В. Девятова. – М, 1992. – 62с.
228602
  Лобанов Л.Г. Верю. люблю, утверждаю / Л.Г. Лобанов. – Киев, 1969. – 166с.
228603
  Коноплин Н.Т. Верю. Роман. / Н.Т. Коноплин. – Воронеж, 1964. – 210с.
228604
  Куликова В.Н. Верю... Надеюсь... Люблю... : [стихи] / Валентина Куликова. – Одесса : Юридична література, 2017. – 123, [1] с. – ISBN 978-966-419-289-4
228605
  Чистяков А.Ф. Веря, ревнуя, любя. / А.Ф. Чистяков. – Калинин, 1961. – 108с.
228606
  Петров В.Н. Верь в свои крылья / В.Н. Петров. – Х., 1966. – 243с.
228607
   Верь людям. – Челябинск, 1963. – 350с.
228608
  Попков Ю.А. Верь маякам! / Ю.А. Попков, В.В. Смирнов. – Мурманск, 1964. – 127с.
228609
  Кугультинов Д.Н. Верь, верь себе... : стихи / Д.Н. Кугультинов; пер. с калм. – Москва : Детская литература, 1967. – 126 с.
228610
   Верьте людям. – Тула, 1980. – 311с.
228611
  Платек Я.М. Верьте музыке / Я.М. Платек. – Москва : Советский композитор, 1989. – 352 с. – ISBN 5-85285-083-7
228612
  Крючкин М.А. Верьте, вас любят! / М.А. Крючкин. – Душанбе : Ирфон, 1967. – 278с.
228613
  Илюшин И.А. Вес аргумента: О проп. мастерстве В.И.Ленина / И.А. Илюшин. – М., 1983. – 120с.
228614
  Пошелюжная К. Вес дела // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2016. – 1 ноября (№ 44). – С. 25. – ISSN 1563-6755


  "...Парламентариям рекомендуют пересмотреть "закон Савченко" и отказаться от формулы "день за два" для уголовных производств относительно тяжелых преступлений".
228615
  Товстик В.Ф. Вес и упитанность, как показатели биологического обоснования стандарта посадочного материала карпа. (На прим. рыбоводных хозяйств колхозов Харьков. обл.). : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Товстик В.Ф. ; Харьков. зоовет. ин-т. – Харьков, 1965. – 18 с.
228616
  Борисов И.Б. Вес мужества / И.Б. Борисов. – Москва, 1963. – 104с.
228617
  Соловей П.С. Вес рабочего диплома / П.С. Соловей. – М., 1980. – 96с.
228618
  Воронин Е.Г. Веса фотограмметрических измерений. Влияние на точность и надежность уравнения // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 38-42. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
228619
  Воронин Е.Г. Веса фотограмметрических измерений. Обеспечение основного критерия надежности уравнивания // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 12. – С. 22-31 : табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
228620
  Куусініємі М.В. Весела година. Англ. мовою. Посібник для вчителів з позакласної роботи для V-VIII класів. / М.В. Куусініємі, К. Виноградова. – К., 1963. – 36с.
228621
  Копиленко О. Весела історія / О. Копиленко. – Харків, 1925. – 39 с.
228622
   Весела книжка. – К., 1961. – 143с.
228623
  Чередниченко В.І. Весела компанія : оповідання / В.І. Чередниченко. – Харків, 1928. – 291 с.
228624
  Мартич Ю.М. Весела людина / Ю.М. Мартич. – Київ : Радянський письменник, 1941. – 234 с.
228625
  Іванович В.І. Весела прополка : гумор, сатира / В.І. Іванович. – Одеса, 1956. – 76 с.
228626
  Паранчеєв М.І. Весела прополка / М.І. Паранчеєв. – Вінниця, 1962. – 43 с.
228627
   Весела розвага : Збірка гуморесок. – Вид. 3-є. – Київ - Львів : Друкарня 1-ої Київськ. Друк. Спілки. – 95с.
228628
  Глазовий П.П. Весела розмова : гумор та сатира / П.П. Глазовий. – Київ : Молодь, 1979. – 111 с.
228629
   Весела Січ : часопис міжнародної асоціації гумористів і сатириків. – Запоріжжя
№ 9. – 2002
228630
  Анпілогов Юрій Весела Хургада // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 68-73 : фото
228631
  Виеру Г. Веселая азбука : стихи / Г. Виеру; пер. с молд. В.Берестов. – Москва : Лит. артистикэ, 1979. – 71 с.
228632
   Веселая азбука Кирилла и Мефодия [Електронний ресурс] : курс "Веселой азбуки". – Москва : Кирилл и Мефодий, 2002. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows 95, процессор Pentium 75 МГц, 16 Мб ОЗУ, 4-скоростн. дисковод CD-ROM, SVGA-видеокарта 1 Мбайт, MS Windows совместим. зв. карта, MS Windows совместим мышь.-Заглавие с этикетки диска. – (Интерактивные мультфильмы - уроки для детей)


  Веселый заяц и другие персонажи любимых мультфильмов станут добрыми спутниками и советчиками в путешествии по стране Знаний.Фильмы - уроки познакомят с основами русского языка, а оригинальные игры - упражнения научат малышей 3 - 6 лет читать ...
228633
  Кежун Б.А. Веселая азбука от А до Я / Б.А. Кежун. – М, 1960. – 124с.
228634
  Кологривова С.В. Веселая азбука: Азбука в картинках. Прописи. Тексты для чтения. Словарь: (Для зарубеж. школьников) / С.В. Кологривова, Т.С. Залманова. – Москва, 1986. – 111с.
228635
  Неверов И.М. Веселая Антарктика. / И.М. Неверов. – Одесса, 1970. – 136с.
228636
  Рыбас Т.М. Веселая гора / Т.М. Рыбас. – К., 1968. – 294с.
228637
  Паншин Г.И. Веселая дорога: Повесть, рассказы. / Г.И. Паншин. – Тула, 1984. – 189с.
228638
  Машков В.Г. Веселая дюжина / В.Г. Машков. – Минск, 1968. – 148с.
228639
  Кежун Б.А. Веселая книга / Б.А. Кежун. – Л, 1964. – 111с.
228640
  Закани Обейд Веселая книга / Закани Обейд. – Москва : Наука, 1965. – 176 с.
228641
   Весёлая книга для маленьких. – 24с.
228642
  Крупа Т. Веселая могила // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2007. – № 10. – С. 70-75. – ISSN 0208-0621


  Що ми знаємо про половців?
228643
   Веселая мудрость. – М., 1991. – 472с.
228644
  Ницше Ф. Веселая наука / Ф. Ницше. – Москва
Т.1Х. – 1912. – 464с.
228645
  Акусба Ш. Веселая ночь : рассказы / Ш. Акусба ; пер. с абхаз. – Сухуми : Алашара, 1972. – 158 с.
228646
  Иванович В.И. Веселая прополка / В.И. Иванович. – Москва, 1958. – 47 с.
228647
   Веселая россыпь : татарский народный юмор. – Москва : Наука, 1974. – 118с.
228648
   Весёлая россыпь. – Казань, 1978. – 128с.
228649
  Бердинских К. Веселая семейка // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 44 (532). – С. 26-28


  Родственные связи во власти
228650
  Бояринов В.Г. Веселая сила / В.Г. Бояринов. – М., 1982. – 78с.
228651
  Георгиев К. Веселая смесь / К. Георгиев. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 28 с.
228652
  Щербаков С.А. Веселая судьба / С.А. Щербаков. – Москва, 1986. – 76с.
228653
  Хардель Лило Веселая Сусанна : кн. для чтения на нем. яз. в 6-м кл. сред. шк. / по Л. Хардель ; обраб. В.М. Шаповаловой, В.М. Корнеевой. – Москва : Просвещение, 1984. – 62 с. – На обл. авт. не указан. – (Читаем по-немецки)
228654
  Мизин Н.И. Веселая тоска / Н.И. Мизин. – Волгоград, 1963. – 103с.
228655
  Подмайстрович В.И. Веселая шрапнель / В.И. Подмайстрович. – Ужгород, 1971. – 53с.
228656
   Весёлая эстрада. – Л., 1964. – 136с.
228657
   Веселая ярмарка. – М., 1992. – 364с.
228658
  Добрянський П.К. Веселе гроно : гумор, сатира / П.К. Добрянський. – Ужгород : Карпати, 1976. – 120 с.
228659
  Білоус Д. Веселе слово : поезія: вірші
228660
  Легащич А. Веселе сонце : поезія: вірші // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 1/2 (56/57). – С. 54


  Молоді голоси.
228661
  Динник А.Л. Веселенькі були! : гумор та сатира / А.Л. Динник. – Київ : Дніпро, 1983. – 155 с.
228662
  Дагаева Надежда Веселие на Руси есть Масленица : Актуальна тема / Дагаева Надежда, Бахарев Владимир // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 19-23 : Фото
228663
   Веселий букет. – Львів, 1978. – 135с.
228664
   Веселий вітряк : Сатира та гумор Придніпров"я. – Дніпропетровськ : Промінь, 1973. – 190с.
228665
   Веселий день. – К., 1977. – 95с.
228666
  Гарченко Г.М. Веселий дует / Г.М. Гарченко, В.Н. Тищенко. – Днепропетровск, 1978. – 54с.
228667
  Гарматюк А.П. Веселий залп : сатира, гумор / А.П. Гарматюк. – Одеса : Маяк, 1985. – 135 с.
228668
  Махнюк П.В. Веселий Кут : оповідання, повість / П.В. Махнюк. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 216 с.
228669
  Левін Б.Н. Веселий мудрець : повісті з життя Івана Петровича Котляревського / Б.Н. Левін. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 312 с.
228670
  Левін Б.Н. Веселий мудрець : повісті / Б.Н. Левін. – Київ
2. – 1978. – 390 с.
228671
  Левін Б.Н. Веселий мудрець : повісті / Б.Н. Левін. – Київ
3. – 1987. – 293 с.
228672
  Левін Б.Н. Веселий мудрець : роман / Б.Н. Левін. – Київ, 1990. – 795 с.
228673
   Веселий оповідач. – К., 1977. – 166с.
228674
  Сочивець І.Й. Веселий пасажир : гуморески / І.Й. Сочивець. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 131 с.
228675
  Годованець М.П. Веселий Педант / М.П. Годованець. – Львів, 1965. – 127 с.
228676
  Каминіна Наталія Веселий Першотравень // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 58-61 : фото
228677
  Кислеьов В.Л. Веселий роман / В.Л. Кислеьов. – К., 1970. – 207с.
228678
  Кисельов В.Л. Веселий роман / В.Л. Кисельов. – Київ : Дніпро, 1970. – 207 с.
228679
  Кисельов В.Л. Веселий роман / В.Л. Кисельов. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 275 с.
228680
  Мокрієв Ю.О. Веселий салют : гумористична збірка / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Радянський письменник, 1945. – 77 с.
228681
  Глазовий П.П. Веселий світ і чорна книга : гумор, лірика, проза / П.П. Глазовий. – Київ : Український письменник, 1993. – 366 с.
228682
  Яровий М.П. Веселий старт : гумор і сатира / М.П. Яровий. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 80 с.
228683
  Мамонтов Я.А. Веселий хам : Драма в трьох актах / Я. Мамонтів. – New York : Вид. "Молота" ; З друк. "Робітника", 1923. – 60 с.
228684
  Мамонтів Я.А. Веселий хам : драма в 3-х актах / Я.А. Мамонтів. – Харків : Рух, 1926. – 60 с. – (Театральна бібліотека)
228685
  Ткач М.М. Веселий Штанько, або Сторінки щоденника Грицька Селезня з Качківки : романтич.-пригодн. повість / Михась Ткач. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 218, [2] с. : іл. – Загол. обкл., корінця : Веселий Штанько. – ISBN 978-966-340-181-2
228686
   Веселий ярмарок. – К., 1983. – 319с.
228687
   Веселий ярмарок. – Київ, 1984. – 431 с.
228688
   Веселий ярмарок : гумор та сатира. – Київ : Радянський письменник
Вип. 2. – 1984. – 424с.
228689
   Веселий ярмарок. – Київ : Радянський письменник
В. 2. – 1984. – 432с.
228690
   Веселий ярмарок : Гумор та сатира. – Київ : Радянський письменник
Вип.3. – 1985. – 543с.
228691
   Веселий ярмарок : Гумор та сатира. – Київ : Радянський письменник
Вип. 5. – 1987. – 384с.
228692
   Веселий ярмарок : Гумор та сатира. – Київ : Радянський письменник
Вип. 7. – 1989. – 459 с.
228693
  Шевченко Г.П. Веселики / Г.П. Шевченко. – Дніпропетровськ, 1970. – 46с.
228694
   Веселим дозвіллям охопимо дітей на вулиці, кварталі, дворі. – Одеса, 1934. – 7с.
228695
   Веселим пером. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 135 с.
228696
  Крамаренко В.С. Веселі Боковеньки / В.С. Крамаренко. – Дніпропетровськ, 1971. – 23с.
228697
  Гаца О.О. Веселі діалоги / О.О. Гаца. – Київ, 1992. – 113 с.
228698
  Глазовий П.П. Веселі казки : для дошк. та мол. шк. віку / П.П. Глазовий. – Київ : Веселка, 1990. – 73 с.
228699
  Біленко Василь Веселі канікули на яхті : пригода // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 22-25 : Фото
228700
  Білецький М.С. Веселі обжинки : вибране / М.С. Білецький. – Київ : Дніпро, 1980. – 160 с.
228701
  Білоус Д. Веселі обличчя : збірка гумору та сатири / Д. Білоус. – Київ, 1953. – 104 с.
228702
  Козланюк П.С. Веселі оповідання / П.С. Козланюк. – Львів, 1965. – 88 с.
228703
   Веселі оповідання. – К., 1968. – 164с.
228704
  Гарматюк А.П. Веселі паралелі : гумор та сатира / А.П. Гарматюк. – Київ : Дніпро, 1990. – 174 с.
228705
  Чорногуз О.Ф. Веселі поради : Гумористичні повісті та оповідання. Літературні пародії / О.Ф. Чорногуз. – Київ, 1980. – 464 с.
228706
  Прилюк Д.М. Веселі пригоди з доброї нагоди : оповідання для дітей / Д.М. Прилюк. – Київ : Веселка, 1987. – 56 с.
228707
   Веселі свята на "Хуторі Тихому" : Україна/готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 24-25 : Фото
228708
   Веселі співаночки : українські народні жартівливі пісні / мал. А.Д. Базилевича ; [укладач Ю.Ф. Таранченко]. – Київ : Мистецтво, 1963. – 256 с. : іл. – Мініатюрне видання
228709
   Веселі, колючі, сердиті слова-читає Андрій Сова. – К., 1965. – 75с.
228710
  Бичко В. Веселка / В. Бичко. – Київ, 1946. – 40 с.
228711
  Бандуренко Є. Веселка / Є. Бандуренко. – Київ, 1957. – 367 с.
228712
  Мао Дунь Веселка / Мао Дунь. – К., 1959. – 246с.
228713
   Веселка : антологія української радянської художньої літератури для дітей. – К. : Державне видавництво дитячої літератури
1. – 1960. – 422 с.
228714
   Веселка : антологія української радянської художньої л-ри для дітей. – К. : Державне видавництво дитячої літератури
2. – 1960. – 452с.
228715
  Зарудний М.Я. Веселка : комедія / М.Я. Зарудний. – Київ, 1962. – 115 с.
228716
  Зарудний М.Я. Веселка : комедія / М.Я. Зарудний. – Київ : Дніпро, 1967. – 115 с. – (Бібліотека драматурга та кінодраматурга)
228717
   Веселка. – К.
1. – 1967. – 6с.
228718
   Веселка. – К.
2. – 1968. – 425с.
228719
   Веселка. – К.
3. – 1969. – 439с.
228720
   Веселка : Антологія української літератури для дітей у 3-х т. – Київ : Веселка
Том 1 : Твори дожовтневого періоду. – 1984. – 551с.
228721
   Веселка : Антологія української літератури для дітей в 3-х т. – Київ : Веселка
Том 2 : Твори радянського періоду. Поезія. – 1984. – 504с.
228722
   Веселка : Антологія української літератури для дітей в 3-х т. – Київ : Веселка
Том 3 : Твори радянського періоду. Проза. – 1985
228723
   Веселка : Антология русской советской детской литературы на Украине. Поэзия проза. – К. : Веселка, 1988. – 510с.
228724
  Мао Дунь Веселка / Мао Дунь. – К., 1988. – 230с.
228725
   Веселка від Дніпра до Єнісею. – Дніпропетровськ, 1975. – 164с.
228726
   Веселка Іссик-Кулю. – К., 1986. – 159с.
228727
  Омельяненко Ю. Веселка країн // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  Інститутська традиція, що має назву "Веселка країн" - конкурс, серед студентів 1 та 2 курсів, присвячений Міжнародному дню толерантності. Оцінювали виконавців професійне та неупереджене журі: заступник директора з навчально-виховної роботи Т. М. ...
228728
  Вовчок В.Ю. Веселка на камені : повість / В.Ю. Вовчок. – Ужгород : Карпати, 1979. – 240 с.
228729
   Веселка над берегами. – Одеса, 1981. – 184 с.
228730
  Когут В.С. Веселка над селом / В.С. Когут. – Львів, 1965. – 27 с.
228731
   Веселка Татр. – К., 1982. – 238с.
228732
  Гордасевич Г.Л. Веселки на тротуарах : поезії / Г.Л. Гордасевич. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 75 с.
228733
  Підсуха О.М. Веселки над Поліссям : поема / О.М. Підсуха. – Київ : Молодь, 1957. – 95 с.
228734
  Бєдронь Р. Веселкова абетка, або (майже) все, що ви б хотіли знати про геїв та лесбійок / Роберт Бєдронь ; [ пер. з пол.]. – Київ : Наш світ, 2009. – 154 с.
228735
  Кащук Н.О. Веселкова брама : нариси / Н.О. Кащук. – Київ : Молодь, 1978. – 135 с.
228736
   Веселкові барви. – К., 1971. – 156с.
228737
  Братан М.І. Веселку - людям : лірика / М.І. Братан. – Одеса : Маяк, 1966. – 99 с.
228738
  Марочко В.І. Веселова Олександра Михайлівна // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 235-236. – ISSN 0130-5247


  Некролог. Олександра Михайлівна Веселова — український історик, дослідниця історії України XX століття, спеціаліст з вивчення сталінщини та українського суспільства, Голодоморів 1932–1933 та 1946–1947 років в Україні, діяльності ОУН і УПА. Заслужений ...
228739
  Короткий В.А. Веселовський Костянтин Степанович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 142. – ISBN 966-06-0393-2
228740
  Гроссман М.С. Веселое горе - любовь / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1966. – 590с.
228741
  Шахнюк В.П. Веселое и грустное / В.П. Шахнюк. – Симферополь, 1980. – 80с.
228742
  Литцман Вальтер Веселое и занимательное о числах и фигурах / Литцман Вальтер. – Москва, 1963. – 264 с.
228743
  Званцев С. Веселое и не очень / С. Званцев. – Ростов -на-Дону, 1968. – 294с.
228744
  Бродицкая Ю.В. Веселое лето / Ю.В. Бродицкая. – Л, 1955. – 176с.
228745
  Коржиков В. Веселое мореплавание Солнышкина : повесть / Виталий Коржиков. – Москва : Астрель; АСТ; Хранитель, 2006. – 192с. – (Любимое чтение). – ISBN 5-17-037850-5
228746
   Весёлое общежитие. – Симферополь, 1978. – 80с.
228747
   Весёлое слово. – Алма-Ата, 1960. – 134с.
228748
   Весёлое слово. – Уфа, 1964. – 143с.
228749
   Весёлое слово. – Саранск, 1967. – 138с.
228750
  Михалков С.В. Веселое сновидение в трех действиях, семи картинах, пяти интермедиях, с прологом / С.В. Михалков. – М., 1947. – 86с.
228751
  Филипчук А.В. Веселое солнце / А.В. Филипчук. – М, 1959. – 111с.
228752
   Веселочка. – К., 1963. – 112с.
228753
  Сивоконь С.И. Веселые ваши друзья / С.И. Сивоконь. – 2-е изд., испр. и доп. – М, 1986. – 268с.
228754
  Шекспир В. Веселые виндзорские кумушки / В. Шекспир. – М.-Л., 1937. – 135с.
228755
  Пьецух В.А. Веселые времена / В.А. Пьецух. – М., 1988. – 239с.
228756
  Громов Д. Весёлые запорожцы // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 44 (532). – С. 62-64


  Самое знаменитое изображение запорожских казаков - полотно Репина Запорожцы пишут письмо турецкому султану - стало не только атласом смеха, но и галереей реальных персонажей
228757
  Леви Ядид Веселые змеи острова Бали // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 18-20 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
228758
  Гецадзе А. Веселые и грустные истории из жизни Карамана Кантеладзе : роман / А. Гецадзе; пер. с груз. Л.Баазовой и Э.Нейман. – Тбилиси : Мерани, 1972. – 431 с.
228759
   Весёлые и невесёлые приключения Чагу Чацбы. – Сухуми, 1990. – 244с.
228760
   Весёлые и поучительные истории. – М., 1960. – 104с.
228761
  Васильева И.Б. Веселые картинки / И.Б. Васильева. – Ленинград, 1970. – 136с.
228762
   Веселые картинки для взрослых. – М., 1959. – 64с.
228763
   Весёлые картинки для взрослых. – М., 1959. – 64с.
228764
  Лебедев В.Б. Веселые минутки / В.Б. Лебедев. – М., 1983. – 96с.
228765
  Алексин А.Г. Веселые повести / А.Г. Алексин. – Москва, 1971. – 350с.
228766
  Златогорская Р.Л. Веселые прибаутки для чтения / Р.Л. Златогорская. – Ленинград, 1966. – 87с.
228767
  Фекен К. Веселые проделки / К. Фекен. – М., 1974. – 48с.
228768
   Веселые рассказы. – М., 1945. – 64с.
228769
  Ангелевич А.Е. Веселые рассказы / А.Е. Ангелевич. – Москва, 1972. – 80с.
228770
  Ангелевич А.Е. Веселые рассказы / А.Е. Ангелевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1979. – 144 с.
228771
  Лемешек И.Ф. Веселые рассказы. / И.Ф. Лемешек. – Челябинск, 1964. – 84с.
228772
  Чорногуз О.Ф. Веселые советы : сатира, юмор / О.Ф. Чорногуз. – Москва, 1982. – 287 с.
228773
  Соколов В.А. Веселые соревнования. / В.А. Соколов. – М., 1960. – 46с.
228774
  Михалков С.В. Веселые стихи / С.В. Михалков. – М., 1946. – 92с.
228775
  Барто А.Л. Веселые стихи / А.Л. Барто. – Москва, 1948. – 60с.
228776
   Веселые стихи и песни. – М., 1964. – 151с.
228777
   Веселые страницы : юмористическая хрестоматия : избранные юмористические рассказы русских писателей. – Петроград : [Тип. т-ва "Обществ. польза"]
Т. 2. – 1914. – 128 с., 2 л. фронт. (портр.)


  Авторы: А.И. Куприн, Л.А. Андреев, А.В. Амфитеатров, А.П. Каменский, В.М. Дорошевич, Н.Н. Телешов, М.К. Первухин, В.А. Рышков, Т.Л. Щепкина-Куперник, Н. Тэффи и др.
228778
  Чеповецкий Е.П. Веселые ступени / Е.П. Чеповецкий. – К, 1987. – 167с.
228779
   Веселый английский. – Дубна
1. – 1991. – 114с.
228780
   Веселый английский. – Дубна
2. – 1992. – 104с.
228781
   Веселый антракт. – Киев, 1989. – 182с.
228782
  Окуджава Б.Ш. Веселый барабанщик / Б.Ш. Окуджава. – М., 1964. – 105с.
228783
   Веселый буксир. – Ярославль, 1973. – 120с.
228784
  Мечетная Наталия Веселый вдовец // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 28 (367). – С. 38-39


  Зардарі Асиф Алі - пакистанський політик. Став президентом Пакистану з 9 вересня 2008 року після загибелі своєї дружини Беназир Бхутто.
228785
  Шнейдер Л.М. Веселый ветер / Л.М. Шнейдер. – Харьков, 1959. – 316с.
228786
  Егоров Б.А. Веселый вечер / Б.А. Егоров. – М, 1967. – 48с.
228787
  Кривцов Никита Веселый город Тарту : Путешествие // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 76-81 : Фото
228788
  Мухтаров Г.М. Веселый гость : комедия / Г.М. Мухтаров. – Москва : Искусство, 1954. – 100 с.
228789
  Ионов А.В. Веселый двор. / А.В. Ионов. – Донецк, 1965. – 145с.
228790
   Веселый зоопарк. – М., 1990. – 125с.
228791
   Веселый камертон. – К., 1975. – 191с.
228792
   Веселый камертон. – Изд. 2-е. – К., 1976. – 190с.
228793
  Ногай А. Веселый мед / А. Ногай. – Ставрополь, 1978. – 119с.
228794
  Халилецкий Г.Г. Веселый месяц май. / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1970. – 168с.
228795
   Веселый мичман. – М., 1959. – 48с.
228796
  Привалов Б.А. Веселый мудрец / Б.А. Привалов. – Ташкент, 1963. – 447с.
228797
  Левин Б.Н. Веселый мудрец : роман / Б.Н. Левин. – Москва, 1975. – 391 с.
228798
  Левин Б. Веселый мудрец / Б. Левин. – Москва : Советский писатель, 1977. – 383 с.
228799
  Левин Б.Н. Веселый мудрец / Б.Н. Левин. – кн. 2. – Москва, 1981. – 375 с.
228800
  Левин Б.Н. Веселый мудрец : роман / Б.Н. Левин. – Москва, 1986. – 575 с.
228801
  Левин Б.Н. Веселый мудрец : роман / Б.Н. Левин. – Москва, 1988. – 605 с.
228802
  Левин Б.Н. Веселый мудрец : роман / Б.Н. Левин. – Москва
Кн. 3. – 1990. – 366 с.
228803
  Полянкер Г.И. Веселый пассажир : рассказы и юморески / Г.И. Полянкер. – Киев : Держлітвидав, 1962. – 255 с.
228804
   Веселый перекур. – М., 1962. – 155с.
228805
  Старшинов Н.К. Веселый пессимист / Н.К. Старшинов. – М, 1963. – 95с.
228806
  Василевский И.М. Весёлый поезд / И.М. Василевский. – Минск, 1977. – 62с.
228807
  Ленч Л.С. Веселый попуткик / Л.С. Ленч. – М, 1971. – 198с.
228808
  Семенов М.Г. Веселый поток. / М.Г. Семенов. – М., 1972. – 167с.
228809
   Веселый привал. – М., 1962. – 144с.
228810
  Левитин М.Е. Веселый разговор / М.Е. Левитин. – Ленинград, 1959. – 235с.
228811
  Праг Э.И. Веселый разговор: юморист. рассказы и повесть / Э.И. Праг. – Фрунзе, 1976. – 91с.
228812
  Зацаринная А. Веселый родничок / А. Зацаринная. – Симферополь, 1982. – 16с.
228813
  Киселев В.Л. Веселый роман / В.Л. Киселев. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 256с.
228814
  Ладонщиков Г.А. Веселый самовар : стихи, басни, сказки / Георгий Ладонщиков. – Москва : Русская книга - 21 век, 2007. – 256с., [ 8 ] л. илл. – (Читаем на ночь). – ISBN 978-5-91123-018-0
228815
  Беляков С. Веселый солдат. "Я был один под вечной вьюгой" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 5 сентябрь - октябрь. – С. 95-134. – ISSN 0042-8795


  Норильская каторга Льва Гумилева
228816
  Бородушкин Г.С. Весёлый сосед / Г.С. Бородушкин. – Волгоград, 1965. – 38с.
228817
   Веселый состав : литературно-эстрадный сборник. – Москва, 1939. – 279 с.
228818
   Веселый спутник. – М., 1959. – 128с.
228819
   Веселый спутник. – М., 1960. – 187с.
228820
  Смирнов С.В. Веселый характер / С.В. Смирнов. – Москва : Советская Россия, 1963. – 286 с.
228821
  Кабиров Л. Веселый хашар. / Л. Кабиров. – Ташкент, 1981. – 39с.
228822
  Гершензон М.А. Веселый час / М.А. Гершензон. – М., 1961. – 79с.
228823
  Куусиниеми М.В. Веселый час. На англ. яз. Пособие для учителей по внеклассной работе для V-VIII классов. / М.В. Куусиниеми, Е.Д. Виноградова. – 2-е изд. – М., 1965. – 36с.
228824
   Веселый экран. – Киев, 1990. – 189с.
228825
  Богуславская Н.Е. Веселый этикет : развитие коммуникативных способностей ребенка / Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина. – 3-е изд.. исправл. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 176с. – ISBN 978-5-9765-0264-2
228826
  Петров С.К. ВеселыйФедя / С.К. Петров. – Челябинск, 1969. – 136с.
228827
  Васильев П.А. Веселыми и светлыми глазами / П.А. Васильев. – Ленинград, 1981. – 175с.
228828
  Ильф И.А. Веселящаяся единица / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Мурманск, 1990. – 223с.
228829
  Туров И.В. Веселье и радость в вероучении хасидов // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 134-142. – ISSN 1608-0599


  Хасидизм (послідовник) - містичне відгалуження юдаїзму, що виникло на території України у першій пол. 18 ст. як опозиція до догматично-обрядового формалізму і рабинської ортодоксії.
228830
  Горький Максим Весельчак : Воспоминания / Горький М. – Берлин. – 77 с.
228831
  Усенко П.М. Весен незвіяний цвіт : поезії / П.М. Усенко. – Київ : Молодь, 1960. – 176 с.
228832
  Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белоруссов 19- нач.20 вв. / В.К. Соколова. – М., 1979. – 287с.
228833
  Соловьев В.Д. Весенне-летний клещевой энцефалит / В.Д. Соловьев. – М., 1944. – 112с.
228834
  Суханова Н.А. Весенне солнце зимы / Н.А. Суханова. – Ростов -на-Дону, 1981. – 223с.
228835
  Саакова В.Г. Весеннее беспокойство / В.Г. Саакова. – М, 1975. – 32с.
228836
  Шик О. Весеннее возрождение - иллюзии и действительность / О. Шик. – М., 1991. – 390с.
228837
  Жигулин А.В. Весеннее имя / А.В. Жигулин. – Москва, 1987. – 159,1с.
228838
  Ермилов Е.М. Весеннее настроение / Е.М. Ермилов. – Тамбов, 1960. – 48с.
228839
  Киличичаков М.Е. Весеннее настроение / М.Е. Киличичаков. – Красноярск, 1972. – 87с.
228840
  Павлов Ю.Н. Весеннее облако / Ю.Н. Павлов. – Кишинев, 1976. – 119с.
228841
  Айдамиров З.А. Весеннее обновление : повести и рассказы / Зияутдин Айдамиров ; [худож. Э.Соловьева]. – Москва : Советский писатель, 1986. – 331, [2] с. : ил.
228842
   Весеннее обследование сельского хозяйства Киевской губернии 27-30 мая 1921г.. – Київ, 1921. – 36с.
228843
  Зедгинидзе Э.К. Весеннее половодье : роман / Э.К. Зедгинидзе. – Москва : Советский писатель, 1972. – 239 с.
228844
  Усачев П.А. Весеннее равновесие : стихи / П.А. Усачев. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 103с.
228845
   Весеннее равноденствие. – Калининград, 1976. – 104с.
228846
  Барышев М.И. Весеннее равноденствие / М.И. Барышев. – М., 1983. – 416с.
228847
  Каз З.М. Весеннее равноденствие. / З.М. Каз. – Х., 1965. – 107с.
228848
  Яшин Д.А. Весеннее разноцветье : стихи / Д.А. Яшин. – Ижевск : Удмуртия, 1975. – 86 с.
228849
  Реут К.Ф. Весеннее сердцебиение. / К.Ф. Реут. – Свердловск, 1963. – 67с.
228850
  Кратт И.Ф. Весеннее солнце / И.Ф. Кратт. – Л., 1961. – 192с.
228851
  Моро А.М. Весеннее эхо : стихи / А.М. Моро; пер. с морд. Э.Дедовой и др. – Москва : Современник, 1980. – 94 с.
228852
  Кошечкин Сергей Петрович Весенней гулкой ранью...: Этюды-раздумья о С.Есенине / Кошечкин Сергей Петрович. – М., 1984. – 224с.
228853
  Кошечкин Сергей Петрович Весенней гулкой ранью...: Этюды-раздумья о С.Есенине / Кошечкин Сергей Петрович. – Минск, 1989. – 237с.
228854
  Разин Г. Весенней ночью / Г. Разин. – Казань, 1947. – 47с.
228855
  Воронов Н.П. Весенней порой / Н.П. Воронов. – Свердловск, 1956. – 174с.
228856
  Киласония Н.Г. Весенней тропой / Н.Г. Киласония. – Тбилиси, 1957. – 74с.
228857
  Киласония Н.Г. Весенней тропой / Н.Г. Киласония. – Тбилиси, 1957. – 74с.
228858
  Маликова М. Весенние венки : повести / М. Маликова; пер. с татар. Т.Петелиной. – Москва : Советская Россия, 1984. – 287 с.
228859
   Весенние ветви. – Грозный, 1962. – 166с.
228860
  Наджми К.Г. Весенние ветры : роман / К.Г. Наджми; авториз. пер. с татар. А.Садовского. – Москва : Советский писатель, 1950. – 468 с.
228861
  Наджми К.Г. Весенние ветры : роман / К.Г. Наджми; авториз. пер. с татар. А.Садовского. – Москва : Советский писатель, 1954. – 478 с.
228862
  Наджми К.Г. Весенние ветры : роман / К.Г. Наджми; авториз. пер. с татар. А.Садовского. – Москва, 1956. – 456 с.
228863
  Нажимеденов Ж. Весенние ветры : стихи и поэма / Ж. Нажимеденов; пер. с каз. А.Сендыка. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 80 с.
228864
  Айдинов Г.И. Весенние ветры приносят дожди : [о звеньевой кубан. рисосовхоза "Славянский" М. Барановой] / Г.И. Айдинов ; [ил.: А.Е. Скородумов]. – Москва : Профиздат, 1974. – 223 с. : ил. – (Повести о героях труда)
228865
  Хохлов В.К. Весенние ветры. / В.К. Хохлов. – М., 1978. – 303с.
228866
  Эмин Г. Весенние воды / Г. Эмин. – М, 1953. – 183с.
228867
  Оппоков Е.В. Весенние воды р.Днепра / Е.В. Оппоков, 1936. – с.
228868
  Баталов В.Я. Весенние всходы : роман / В.Я. Баталов. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1985. – 280 с.
228869
  Тютчев Ф.И. Весенние годы / Ф.И. Тютчев. – М., 1972. – 174с.
228870
  Тютчев Ф.И. Весенние годы / Ф.И. Тютчев. – Москва, 1989. – 126с.
228871
  Карим М. Весенние голоса : стихи / М. Карим; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1954. – 96 с.
228872
  Расих Атилла Весенние голоса : роман / Расих Атилла; авториз. пер. с тат. А.Жукова и А.Зеленова. – Москва : Современник, 1977. – 284 с.
228873
  Усова Н.Т. Весенние голоса / Н.Т. Усова. – Тула, 1981. – 238с.
228874
   Весенние голоса. – М., 1985. – 431с.
228875
  Межелайтис Э. Весенние гости : стихи / Э. Межелайтис. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 328 с.
228876
  Рашидов Р. Весенние гости. / Р. Рашидов. – М., 1959. – 72с.
228877
  Речмедин В.Е. Весенние грозы: Роман. / В.Е. Речмедин. – М., 1976. – 488с.
228878
  Минутко И.А. Весенние деревья: Повести и рассказы. / И.А. Минутко. – М., 1977. – 415с.
228879
  Далекий А Н. Весенние дни / А Н. Далекий. – Львов : Книжно-журнальное издательство, 1963. – 543с.
228880
  Далекий А Н. Весенние дни / А Н. Далекий. – Львов, 1964. – 544с.
228881
  Руденко В.И. Весенние дороги. / В.И. Руденко. – К., 1962. – 83с.
228882
  Масенко Т.Г. Весенние журавли : стихи / Т.Г. Масенко. – Москва, 1958. – 79 с.
228883
  Кобзев И.И. Весенние заботы : Новые стихи / И.И. Кобзев. – Москва : Советский писатель, 1985. – 128с.
228884
  Коробов А.И. Весенние заметки об осенних впечатлениях. Наука и образование в университете Кембриджа / А.И. Коробов, Ю.В. Холин // Университеты. Наука и просвещение. Альманах : научно-популярний ежеквартальный журнал. Альманах / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – за 2008 г. – С. 156-167.
228885
  Блауман Р. Весенние заморозки : рассказы / Р. Блауман; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1958. – 413 с.
228886
  Блауман Р. Весенние заморозки : рассказы / Р. Блауман; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1966. – 312 с.
228887
  Боотур Б. Весенние заморозки : роман / Б. Боотур; авториз. пер. с якут. В.Дудинцева. – Москва : Современник, 1974. – 375 с.
228888
  Блауман Р. Весенние заморозки : рассказы / Р. Блауман; пер. с латыш. – Москва : Художественная литература, 1975. – 272 с.
228889
  Боотур Б. Весенние заморозки : роман / Б. Боотур; авториз. пер. с якут. В.Дудинцева. Н.Гордеевой. – Москва : Советская Россия, 1982. – 335 с.
228890
  Витвицкая З.М. Весенние заморозки на Украине. : Автореф... канд. геогр.наук: / Витвицкая З.М.;. – Одесса, 1955. – 13л.
228891
  Витвицкая З.М. Весенние заморозки на Украине. Ч. 1 : Дис... канд. геогр.наук: / Витвицкая З. М.; Одесский гидрометорологический ин.-т. – Одесса, 1955. – 212л. – Бібліогр.:л.205-210
228892
  Витвицкая З.М. Весенние заморозки на Украине. Ч. 2 : Дис... канд. геогр.наук: / Витвицкая З. М.; Одесский гидрометорологический ин.-т -- МВО. – Одесса, 1955. – 48л.
228893
  Боков В.Ф. Весенние звоны / В.Ф. Боков. – Москва, 1989. – 238с.
228894
  Кутов Н. Весенние зори / Н. Кутов. – Л., 1957. – 116с.
228895
  Перегудов А.В. Весенние зори / А.В. Перегудов. – М, 1966. – 112с.
228896
   Весенние зори. – Воронеж, 1970. – 34с.
228897
  Ревнивых Н.Е. Весенние и летние типы погоды для г. Уральска за период 1944-57 гг. / Н.Е. Ревнивых. – Уральск, 1958. – 83-88с.
228898
   Весенние и летние экскурсии на природу. – М., 1927. – 147с.
228899
  Винничук Ю.П. Весенние игры в осенних садах / Юрий Винничук ; [пер. с укр. В. Крикуненко]. – Харьков : Фолио, 2012. – 346, [2] с. – Кн. року Бі-Бі-Сі 2005. – ISBN 978-966-03-5915-4
228900
  Курбанов Ташли Весенние капли : повести и рассказы / Курбанов Ташли. – Москва : Советский писатель, 1979. – 456 с.
228901
  Гилязов А.М. Весенние караваны : повести / А.М. Гилязов; пер. с татар. – Москва : Советская Россия, 1987. – 239 с.
228902
   Весенние клавиши. – Кишинев, 1966. – 116с.
228903
  Лаффит Ж. Весенние ласточки : роман / Ж. Лаффит; Пер. с франц. И. Эрбург. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 266 с.
228904
  Карпов В.Б. Весенние ливни : роман / В.Б. Карпов. – Москва, 1961. – 438 с.
228905
  Карпов В.Б. Весенние ливни : роман / В.Б. Карпов. – Минск, 1969. – 431 с.
228906
  Бугорков С.С. Весенние ливни / С.С. Бугорков. – Донецк, 1973. – 54с.
228907
  Карпов В.Б. Весенние ливни; Сотая молодость : романы. / В.Б. Карпов. – Москва, 1977. – 830 с.
228908
  Голубев В.П. Весенние метели / В.П. Голубев. – Москва, 1984. – 112с.
228909
  Элляй Весенние напевы / Элляй. – Якутск, 1948. – 83с.
228910
  Юй Весенние ночи / Юй, Да-Фу. – М., 1972. – 206с.
228911
  Тендряков В.Ф. Весенние перевертыш / В.Ф. Тендряков. – Л., 1988. – 206с.
228912
  Тендряков В.Ф. Весенние перевертыши : Повесть / В.Ф. Тендряков. – Москва : Детская литература, 1974. – 96с.
228913
  Тендряков В.Ф. Весенние перевертыши / В.Ф. Тендряков. – 2-е изд. – М., 1977. – 95с.
228914
  Тендряков В.Ф. Весенние перевертыши / В.Ф. Тендряков. – М., 1980. – 91с.
228915
  Тендряков В.Ф. Весенние перевертыши / В.Ф. Тендряков. – 3-е изд. – М., 1983. – 95с.
228916
  Ляшенко В.Г. Весенние перегоны / В.Г. Ляшенко. – Брянск, 1964. – 32с.
228917
  Кэраре П. Весенние переливы : лирич. и сатирич. стихи / П. Кэраре. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1979. – 107 с.
228918
  Гюльгюн М. Весенние песни / М. Гюльгюн. – Баку, 1959. – 97с.
228919
  Дашабылов Г.Ц. Весенние письма : стихи / Г.Ц. Дашабылов; пер. с бурят. – Москва : Современник, 1979. – 108 с.
228920
  Каплинская Е.С. Весенние порядки / Е.С. Каплинская. – М., 1963. – 23с.
228921
  Каримов М.Н. Весенние почки / М.Н. Каримов. – М., 1961. – 64с.
228922
  Лукашевич В.К. Весенние причалы : стихотворения / В.К. Лукашевич. – Калининград, 1982. – 80с.
228923
  Сладков Н.И. Весенние радости. / Н.И. Сладков. – Л., 1991. – 191с.
228924
  Мейбаум В.В. Весенние радуги / В.В. Мейбаум. – Таллин, 1981. – 103с.
228925
  Юдаев В.П. Весенние разливы / В.П. Юдаев. – Тула, 1982. – 352с.
228926
  Карпенко Л.П. Весенние растения как индикаторы лесорастительных условий левобережной лесостепной Украины : Автореф... канд. биол.наук: / Карпенко Л. П.; АН МССР. – Кишинев, 1972. – 16с.
228927
  Козловская Н.В. Весенние растения окрестностей Минска / Н.В. Козловская. – Минск, 1961. – 52с.
228928
   Весенние родники. – Донецк, 1965. – 174с.
228929
  Овчинников М.И. Весенние ручьи / М.И. Овчинников. – Хабаровск
ч.2. – 1969. – 335с.
228930
  Овчинников М.И. Весенние ручьи / М.И. Овчинников. – Хабаровск, 1985. – 318с.
228931
   Весенние соки. – М., 1968. – 271с.
228932
  Мариан Б.Т. Весенние телеграммы / Б.Т. Мариан. – Кишинев, 1974. – 68с.
228933
  Щипахина Л.В. Весенние тропы. / Л.В. Щипахина. – Свердловск, 1959. – 136с.
228934
  Эралиев С. Весенние цветы / С. Эралиев. – Фрунзе, 1958. – 156с.
228935
   Весенние цветы. – М., 1978. – 208с.
228936
  Ищенко Л.Е. Весенние цветы Туркменистана / Л.Е. Ищенко, Б. Дурдыев. – Ашхабад, 1988. – 44с.
228937
  Паули Е.Е. Весенние экскурсии / Е.Е. Паули. – Х., 1924. – 52с.
228938
  Киле П.А. Весенний август : повести / П.А. Киле. – Москва : Современник, 1981. – 430 с.
228939
  Зорин Виталий Весенний аВЬЕТНАМиноз // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 1. – С. 94-101 : фото
228940
  Суворов Н.А. Весенний вальс. Эстрадно-спортивный танец / Н.А. Суворов. – М., 1963. – 39с.
228941
  Алиева Ф. Весенний ветер / Ф. Алиева. – Москва, 1964. – 91 с.
228942
  Федоров В.И. Весенний ветер / В.И. Федоров. – М., 1966. – 92с.
228943
  Далада Н.Ф. Весенний ветер / Н.Ф. Далада. – М. : Московский рабочий, 1968. – 296 с.
228944
  Ли Весенний ветер над древним городом. / Ли, Ин-Жу. – М., 1961. – 504с.
228945
  Вайнерман Х.А. Весенний говор : стихи / Х.А. Вайнерман; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1962. – 119 с.
228946
  Рывлин А. Весенний горизонт. / А. Рывлин. – К, 1950. – 84с.
228947
  Примеров Б.Т. Весенний гость / Б.Т. Примеров. – М., 1972. – 96с.
228948
  Канович Григорий Весенний гром.
228949
  Шутов И.Н. Весенний гром. / И.Н. Шутов. – К, 1974. – 384с.
228950
  Шутов И.Н. Весенний гром. / И.Н. Шутов. – К, 1978. – 511с.
228951
  Скачков И.С. Весенний гром: роман / И.С. Скачков. – Львов, 1976. – 231с.
228952
  Космач Ц. Весенний день : роман ; Баллада о трубе и облаке: роман ; Новеллы ; пер. со словенского / Цирил Космач ; [Составл. и предисл. Н. Вагаповой]. – Москва : Радуга, 1988. – 457 с. – (Мастера современной прозы ; Югославия)
228953
  Лужанин А.В. Весенний дождь / А.В. Лужанин. – Ижевск, 1954. – 38с.
228954
  Волынин Г.И. Весенний дождь / Г.И. Волынин. – Симферополь, 1960. – 56с.
228955
  Губай Гариф Весенний дождь : повесть / Губай Гариф. – Казань, 1965. – 208 с.
228956
   Весенний дождь. – Алма-Ата, 1969. – 112с.
228957
  Шакенов Н. Весенний дождь : стихи и поэмы / Н. Шакенов; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 108 с.
228958
  Фет А.А. Весенний дождь / А.А. Фет. – Тула, 1983. – 367с.
228959
  Рыбочкин А.И. Весенний дождь. / А.И. Рыбочкин. – Хабаровск, 1961. – 72с.
228960
  Яндиев Джемалдин Весенний зов : стихи разных лет / Яндиев Джемалдин; пер. с ингуш. – Москва : Советская Россия, 1986. – 108 с.
228961
  О" Нил Том Весенний карнавал для тупиков. Лечение тупиками / О" Нил Том, Грин Дэнни // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Июль, № 130. – С. 134-147 : фото
228962
  Сергин В.В. Весенний лед / В.В. Сергин. – М., 1988. – 270с.
228963
  Иванникова Е.В. Весенний лед / Е.В. Иванникова. – Волгоград, 1989. – 110с.
228964
  Бударов Г.И. Весенний ледоход / Г.И. Бударов. – Москва, 1969. – 335с.
228965
   Весенний медосбор : рассказы. – Симферополь : Таврия, 1979. – 256 с.
228966
   Весенний ночной пролет птиц над аридными и горными пространствами Средней Азии и Казахстана. – Л., 1985. – 296с.
228967
  Чичкина Светлана Весенний оптимизм к осеннему "Отдыху" : Актуальная тема (top-события) // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 10-11 : Фото
228968
  Астафьев В.П. Весенний остров / В.П. Астафьев. – Пермь, 1964. – 263с.
228969
  Мишон В.М. Весенний поверхностный сток рек Центральных черноземных областей, его распределение по территории, изменчивость и методы расчета : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Мишон В.М. ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 25 с.
228970
  Байрамукова Х. Весенний полдень : стихи / Х. Байрамукова. – Черкесск : Ставроп. кн. изд-во, 1966. – 272 с.
228971
  Чеприн Ю.П. Весенний поток / Ю.П. Чеприн. – М, 1954. – 115с.
228972
  Липатов А.А. Весенний поток / А.А. Липатов. – Днепропетровск, 1958. – 102с.
228973
  Акобия Ш. Весенний поток : стихи / Ш. Акобия. – Тбилиси : Литература и искусство, 1963. – 72 с.
228974
  Мугуев Х.-М. Весенний поток / Х.-М. Мугуев. – Орджоникидзе, 1983. – 446с.
228975
  Миндадзе А.А. Весенний призыв / А.А. Миндадзе. – М., 1978. – 79с.
228976
  Иванова В.С. Весенний призыв / В.С. Иванова. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 159с.
228977
  Гублер Н.Я. Весенний рейс / Н.Я. Гублер. – Минск, 1979. – 158с.
228978
  Карим Х.К. Весенний сад : стихи и поэмы / Х.К. Карим. – Москва, 1951. – 128 с.
228979
  Дремов И.А. Весенний свет / И.А. Дремов. – М., 1956. – 102с.
228980
  Егоров С.А. Весенний свет / С.А. Егоров. – Ярославль, 1977. – 24с.
228981
  Кулиев К. Весенний свет : стихотворения, поэма / К. Кулиев; пер. с балкар. – Москва : Советский писатель, 1979. – 142 с.
228982
  О"Флаэрти Лайам Весенний сев / О"Флаэрти Лайам; Лиэм О"Флахерти ; автор. пер. с англ. П. Охрименко. – Москва : Огонек, 1929. – 40 с.
228983
  Татаев Н.А. Весенний сев и организация труда и производства в колхозах / Н.А. Татаев. – М.-Л., 1932. – 47с.
228984
  Уваров А.Г. Весенний смотр / А.Г. Уваров. – К, 1954. – 80с.
228985
  Щербак Ю.Н. Весенний снег / Ю.Н. Щербак. – Краснодар, 1957. – 43с.
228986
  Анисимов В.Р. Весенний снег / В.Р. Анисимов. – Хабаровск, 1968. – 16с.
228987
  Тарба И. Весенний снег / Иван Тарба; пер. с груз. – Сухуми, 1970. – 176 с.
228988
  Дягилев В.Я. Весенний снег. / В.Я. Дягилев. – Л., 1978. – 230с.
228989
  Дягилев В.Я. Весенний снег. / В.Я. Дягилев. – Л., 1979. – 528с.
228990
  Георгиу Г. Весенний снегопад : роман / Г. Георгиу. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1979. – 272 с.
228991
  Фучеджиев Д. Весенний сок / Д. Фучеджиев. – София, 1964. – 180с.
228992
  Паршин В.Н. Весенний сток в бассейне реки Дона и его предвычисление / В.Н. Паршин, М.С. Салов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1955. – 104с.
228993
  Комаров В.Д. Весенний сток равнинных рек Европейской части СССР, условия его формированяи и методы прогнозов. / В.Д. Комаров. – М., 1959. – 296с.
228994
  Салазанов В.В. Весенний сток рек бассейна Верхнего Днепра. : (Условия формирования и методы прогнозов) / В.В. Салазанов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. – 143с.
228995
  Великанова Т.И. Весенний сток рек северного края Европейской части СССР и методика его прогноза : Автореф... канд. геогр.наук: / Великанова Т.И.; Глав. упр. гидрометеорологич. службы при Совете Министров Союза ССР. – М., 1956. – 7л.
228996
  Золотарев Л.А. Весенний уход за озимыми посевами / Л.А. Золотарев. – Петроград, 1917. – 28с.
228997
  Мауров А.Н. Весенний шторм / А.Н. Мауров. – Днепропетровск, 1957. – 43с.
228998
  Серебровская Е.П. Весенний шум. / Е.П. Серебровская. – Л, 1958. – 347с.
228999
  Никитин С.К. Весенним утром / С.К. Никитин. – М, 1966. – 464с.
229000
   Весення выставка поизведений ленинградских художников. – Л., 1974. – 82с.
<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,