Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>
228001
  Святовець В. "...Велич розкривається не у великому, а в повсякденному" Мішель де Монтень про форми деталізації в житті і творчості
228002
  Кульчицький Станіслав Владиславович "Великий перелом": Україна в період 1923 - весни 1930 рр. Стаття третя "Курс на колективізацію" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-56. – Бібліогр. в кінці ст.
228003
  Кульчицький Станіслав Владиславович "Великий перелом": Україна в період 1923 - весни 1930 рр. Стаття третя "Курс на колективізацію" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 52-56. – Бібліогр. в кінці ст.
228004
  Кульчицький Станіслав Владиславович "Великий перелом": Україна в період 1923 - весни 1930 рр. Стаття четверта "Політика Кремля щодо України" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 54-56. – Бібліогр. в кінці ст.
228005
  Чепурда Г.М. "Великий план перетворення природи" (1948 - 1965 pp.) та його вплив на довкілля України // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – Число 26. – С. 23-34. – (Серія : Історичні науки ; вип. 10)
228006
  Ржевська В.С. "Великий план", або проект Християнської Республіки Генріха IV - М. де Сюллі як проект "вічного миру" для Європи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 372-375


  Надається систематичний виклад положень "Великого плану" Генріха IV - М. де Сюллі зі створення в Європі Християнської Республіки, що мають міжнародно-правовий зміст, і встановлюється значення цього проекту "вічногомиру" у світлі розвитку міжнародного ...
228007
  Грабовський С. "Великий Путін": експортний варіант // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 173). – С. 5


  Чи матиме всезагальний успіх демагогія російського президента?
228008
  Грабовський С. "Великий реформатор" без міфів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8-9 лютого (№ 23/24). – С. 8


  Праління Петра Столипіна в українському та загальноімперському контексті.
228009
  Венедиктов Вячеслав "Великий русский путь" длинной в 105 дней : Экстрим / Венедиктов Вячеслав, Золотина Анна, Вейсман Лев // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 194-198 : Іл., карта
228010
  Орлова Т.В. "Великий стрибок" / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 49. – ISBN 966-642-073-2
228011
   "Великий терор" в Україні: німецька операція 1937-1938 років = "Большой террор" в Украине: немецкая операция 1937-1938 годов : зб. документів / Галуз. держ. архів Служби безпеки України ; Ін-т культури та історії німців Північ.-Схід. Європи при ун-ті м. Гамбург (ФРН) ; [упоряд. : А. Айсфельд, Н. Сердюк ; редкол.: А. Айсфельд та ін.]. – Київ : Галузевий державний архів, 2018. – 1245, [3] с. : фотоіл. – Покажчики: с. 1164-1217. - Дод. тит. арк. рос. - Назва дод. тит. арк. і корінця : "Большой террор" в Украине: немецкая операция 1937-1938 годов. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-684-167-8
228012
  Рафальська Т.Л. "Великий терор" на Житомирщині: специфіка та технологія // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 3. – С. 66-75. – ISSN 0130-5247
228013
  Тарнашинська Л. "Великий українець" та "націоналіст" Параджанов // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 17- 18 серпня (№ 145/146)
228014
  Грунин Михаил "Великий чайный путь": отдых по этапу : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 24-25
228015
   "Великий шелковый путь" и Северный Кавказ. – Л., 1972. – 12с.
228016
  Капітоненко М. "Великі держави" у світовій політиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-16. – (Міжнародні відносини ; Вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено аналізу концепції "великих держав" в політології. Розглянуто основні теоретичні підходи до визначення великої держави та стратифікації держав загалом. На основі дослідження сформульовано систему критеріїв для виокремлення великих ...
228017
  Сенченко М. "Великі книги" і як їх визначити - технологія Мортімера Адлера / Микола Сенченко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)
228018
  Петров В.В. "Великі стратегії" Сполучених Штатів Америки та закономірності еволюції у період після закінчення "холодної війни" // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 181-197. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
228019
  Демченко Т. "Великі українці" на сторінках "Пам"яток України": новий формат / Т. Демченко, С. Іваницька // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 2 (199). – С. 56-61. – ISSN 0131-2685


  "...За два останні роки вийшло у світ декілька "меморіальних" чисел, присвячених постатям як "першого" так і "другого" ряду в українській історії XIX - початку XX століття. Так, у № 7 за 2012 рік у рубриці "Історія у світлинах" подано копії ...
228020
  Александрова Г. "Великі" і "другорядні" письменникі: взаємодія рядів і рівнів // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 58-64. – ISBN 978-966-171-392-4


  У статті йдеться про важливість вивчення "другорядних" письменників, твори яких цікаві для масового читача й іноді впливають на нього дужче, ніж класика. Наголошується, що художні твори "другого ряду" є показником літературних смаків доби, новаторство ...
228021
  Карпюк С.Г. "Великое землетрясение" в Спарте и общегреческая солидарность // Вестник древней истории / Росс. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук. – Москва, 2015. – № 1 (292), январь - февраль - март. – С. 27-36. – ISSN 0321-0391
228022
  Державина О.А. "Великое Зерцало" и его судьба на русской почве / О.А. Державина. – Москва : Наука, 1965. – 440 с.
228023
  Маклярский Б.И. "Великое общество": / Б.И. Маклярский. – М., 1969. – 160с.
228024
  Брагин А. "Великое сомалийское наступление" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 8 (637). – С. 60-62. – ISSN 0321-5075
228025
  Гончар Б.М. "Великої палиці" політика // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 181. – ISBN 966-316-039-X
228026
  Матвіїв А. "Великому Кобзареві присвячується" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 10 квітня (№ 15). – С. 1, 4


  26 березня у Національній бібліотеці України імені В.Вернадського розпочала роботу виставка до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка на якій експонувалося понад 600 документів із фондів бібліотеки.
228027
  Шарговська О. "Великороссийский язык есть дитя, и то не старшее, нашего языка" // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 32 (187). – С. 54-57


  Григорій Квітка-Основ"яненко радив петербурзькому видавцеві огляд української літератури подавати не разом із російською, а зробити "особое отделение между немцами, французами". Квітка був зразковим громадянином Російської імперії, однак мав ...
228028
  Волинка Г. "Велич духовності" : рецензія на наукове видання "Філософія: історія, людина, освіта" академіка НАН України Л. Губерського, академіка НАПН України В. Кременя та доктора філософських наук, професора В. Ільїна // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 120-121. – ISSN 2078-1016
228029
  Чирятьев М.Н. "Величие России только в ее культуре" / М.Н. Чирятьев, Г.Н. Фурсей // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2006. – № 4. – С. 217-247.


  До 100-річчя від дня народження Д.С. Ліхачева
228030
  Задорожна Л.М. "Велична простота звичаїв". Повість Г. Квітки-Основ"яненка "Маруся" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 233-239
228031
  Шуйський І. "Величний монумент" Шевченкові: історія з продовженням // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 4-10 квітня (№ 12). – С. 15


  "Звільнений пролетаріат встановив колишнього раба і панського кріпака Шевченка на вищий і щонайкращий п"єдестал", - тріумфували українські радянські газети з приводу відкриття пам"ятника Тарасові Шевченку в Харкові. 80 років тому, весняного дня 24 бер. ...
228032
  Швець А.І. "Вельми цікавими були мої відносини до Драгоманова" (Наталія Кобринська та Михайло Драгоманов: вектори життєтворчості) // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 4 (40) - 2017, 3 (47) - 2018. – С. 215-228. – (Слово). – ISSN 2304-7402


  "У статті на основі мемуарів та епістолярного матеріалу розглянуто життєтворчі взаємини Михайла Драгоманова та Наталії Кобринської".
228033
  Кахновіч В.А. "Вельмі ж мне надаела вайна за 4 гады…": до питання про виховну складову вивчення історії / В.А. Кахновіч, Н.О. Кахновіч // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 44. – С. 124-133. – ISSN 2307-5244


  "В статті порушується проблема виховного й дослідницького значення збору усних свідчень очевидців Другої світової війни для студентів вищих навчальних закладів (на прикладі Білоруського державного університету, Мінськ)."
228034
  Карагацис М. [Великий сон : роман / М. Карагацис. – 6-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 184 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 95]). – ISBN 960-05-0397-4
228035
  Мович Л. [Великое учередительное собрание 1789 года] : Интересные рассказы и повести ; читается с захватывающим интересом / [Лев Мович. – 3-е изд. – Санкт-Петербург, 1912. – 237 с. – Экз. без авт и назв. - Авт. установлен по изд.: Масанов И.Ф. Словарь псевдонимов... М., 1957, т. 2, с. 170
228036
  Кондилакіс Я. [Великоступ / Яніс Кондилакіс. – Афіни : Нефелі, 1989. – 249, [3] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 24]). – ISBN 960-211-033-3
228037
   [Вельмин С.П. 1909 р.] // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 388 : фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
228038
  Гринберг Л.Г. Великий Октябрь -- коренной поворот в нравственном развитии человечества. / Л.Г. Гринберг. – Л., 1967. – 28с.
228039
   Великий Октябрь. – М., 1957. – 279с.
228040
   Великий Октябрь. – М., 1958. – 744с.
228041
   Великий Октябрь. – М., 1961. – 428с.
228042
  Гаврилов Л.М. Великий Октябрь / Л.М. Гаврилов, В.В. Кутузов. – Москва, 1967. – 160с.
228043
   Великий Октябрь. – М., 1977. – с.
228044
   Великий Октябрь. – М., 1977. – 270с.
228045
   Великий Октябрь : Краткий справочник. – Москва : Политиздат, 1987. – 360с.
228046
   Великий Октябрь. – Москва, 1987. – 222с.
228047
   Великий Октябрь. – Москва, 1988. – 222с.
228048
  Герменчук В.В. Великий Октябрь в Белоруссии / В.В. Герменчук. – Минск, 1987. – 79с.
228049
   Великий Октябрь в исторических судьбах нардов Дагестана. – Махачкала, 1989. – 227с.
228050
   Великий Октябрь в Казахстане. – Алма-Ата, 1977. – 263с.
228051
   Великий Октябрь в произведениях советских художников. – Ленинград, 1960. – 10с.
228052
   Великий Октябрь в работах советских и зарубежных историков. – М., 1971. – 230с.
228053
  Аладина Н.В. Великий Октябрь в советской живописи : рек. библиогр. укз. изобраз. материала и лит. (за 1966-1977 гг.) / Н.В. Аладина, И.А. Ярушевич ; Акад. художеств СССР ; Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина ; Науч. б-ка Акад. художеств СССР. – Ленинград, 1979. – 47 с.
228054
   Великий Октябрь в советской и зарубежной исторической литературе. – Тбилиси, 1980. – 354с.
228055
   Великий Октябрь в советском изобразительном искусстве : К 70-летию Великой Октябрьской соц. революции: Рекоменд. библиогр. указ. / Сост.: Н.В.Аладина. – Ленинград, 1989. – 123с.
228056
   Великий Октябрь и Азербайджан (1917-1967). – Баку, 1967. – 172с.
228057
   Великий Октябрь и актуальние проблемы международных отношений. – Киев : Политиздат Украины, 1988. – 271 с. – монографія. – ISBN 5-319-00101-0


  Монография посвящена 70-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, исследуется наиболее актуальные вопросы международных отношений. Особое внимание уделено борьбе КПСС и советского государства за реализацию внешнеполитической программы ...
228058
   Великий Октябрь и актуальные проблеми арабского мира. – М., 1979. – 261с.
228059
   Великий Октябрь и актуальные проблемы научного коммунизма. – М., 1967. – 224с.
228060
   Великий Октябрь и Африка. – Москва, 1980. – 279 с.
228061
   Великий Октябрь и Болгария. – Ленинград, 1988. – 133с.
228062
   Великий Октябрь и борьба за Советскую власть в Азербайджане. – Баку, 1958. – 504с.
228063
  Казакова Л.А. Великий Октябрь и буржуазная "социология революции" / Л.А. Казакова, М.Л. Гавлидн. – М, 1987. – 221с.
228064
   Великий Октябрь и Венгерская Советская республика. – М., 1983. – 280с.
228065
   Великий Октябрь и Восточная Сибирь. – Иркутск, 1968. – 532с.
228066
   Великий Октябрь и гражданская война в Поволжье. – Куйбышев, 1986. – 127с.
228067
   Великий Октябрь и гражданская война в России: проблемы историографии. истониковедения, археографии. – Калинин, 1987. – 160с.
228068
   Великий Октябрь и зарубежный Восток. – Ташкент, 1977. – 174с.
228069
   Великий Октябрь и защита его завоеваний. – М.
1. – 1987. – 478с.
228070
   Великий Октябрь и защита его завоеваний. – М.
2. – 1987. – 407с.
228071
   Великий Октябрь и исторические завоевания советского народа. – Л., 1980. – 180с.
228072
   Великий Октябрь и исторический опыт организации и дальнейшего ускорения индустриального развития Сибири. – Кемерово, 1987. – 197с.
228073
   Великий Октябрь и исторический прогресс. – М., 1987. – 301с.
228074
   Великий Октябрь и коммунистические партии Латинской Америки. – М., 1978. – 224с.
228075
   Великий Октябрь и крах непролетарских партий в России. – Калинин, 1989. – 151с.
228076
   Великий Октябрь и кубинская революция. – М., 1977. – 298с.
228077
   Великий Октябрь и Кубинская революция. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 286с.
228078
   Великий Октябрь и Латинская Америка. – М., 1987. – 243с.
228079
   Великий Октябрь и Латинская Америка. – М., 1988. – 188с.
228080
   Великий Октябрь и литература. – Архангельск, 1965. – 59с.
228081
   Великий Октябрь и литературный процесс современной эпохи, 1917-1977. – М., 1979. – 375с.
228082
   Великий Октябрь и международное коммунистическое движение. – М., 1981. – 367с.
228083
   Великий Октябрь и мировая литература. – М., 1967. – 424с.
228084
   Великий Октябрь и мировое революционное движение. – М., 1967. – 502с.
228085
  Ветров М.В. Великий Октябрь и мировой революционный процесс / М.В. Ветров. – Москва, 1978. – 35с.
228086
  Гринберг Л.Г. Великий Октябрь и нравственный прогресс. / Л.Г. Гринберг. – Л., 1977. – 40с.
228087
  Арнольди А.И. Великий Октябрь и расцвет новой культуры в странах социализма. / А.И. Арнольди. – Москва, 1957. – 40с.
228088
   Великий Октябрь и русский язык. – Киев : Вища школа : С. : Лейпциг : Энциклопедия, 1977. – 294 с. – монографія


  В монографии освящается использование русского языка в качестве языка межнационального общения в СССР. Показана его роль в укреплении дружеских связей между СССР и другими социалистическими странами. Раскрывается мировое значение русского языка.
228089
  Иоффе Г.З. Великий Октябрь и современная идеологическая борьба / Г.З. Иоффе, Н.В. Романовский. – М, 1985. – 64с.
228090
  Баглай М.В. Великий Октябрь и современное международное профсоюзное движение / М.В. Баглай. – М., 1977. – 95с.
228091
  Воробьев А.И. Великий Октябрь и современные международные отношения / А.И. Воробьев. – Москва, 1977. – 63с.
228092
   Великий Октябрь и социалистическое содружество. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1987. – 245с.


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
228093
  Веселов В.Р. Великий Октябрь и становление народного образования / Веселов В.Р. – Москва, 1987. – 62 с.
228094
  Цветков Г.Н. Великий Октябрь и США: враждебные действия посольства США в России (1917-1918 гг.) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 9-15. – (Международные отношения и международное право ; № 25)
228095
  Иоффе Г.З. Великий Октябрь и эпилог царизма / Г.З. Иоффе. – М, 1987. – 364с.
228096
   Великий Октябрь, борьба за мир и нвоое политическое мышление. – М., 1989. – 286с.
228097
   Великий Октябрь, его влияние на общественный погресс и современность. – М., 1988. – 151с.
228098
  Яроцинский Д. Великий оптимист / Д. Яроцинский, Е. Андреева // Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 2007. – № 3. – С. 92-99.


  Микола Реріх
228099
  Апресян Г.З. Великий оратор революции.О некоторых чертах и особенностях ораторского искусства В.И.Ленина / Г.З. Апресян. – Москва, 1974. – 190с.
228100
   Великий освободительный поход. – М., 1970. – 312с.
228101
   Великий осяг ідеалізму в поезії Михайла Ореста // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 274-276. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
228102
  Марков С.Н. Великий охотник / С.Н. Марков. – Смоленск : ОГИЗ, 1946. – 106с.
228103
  Дубов В. Великий патріот України : (до 95-річчя з дня народження О.П. Ляшка) // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 12-17. – ISSN 0130-7037


  Життя Олександра Павловича Ляшка є зразком вірного служіння Вітчизні і своєму народові. Він пройшов великий трудовий шлях, від робітника до вищих посад у пролітичному і державному керівництві Української РСР та колишнього СРСР. Все його життя, трудова ...
228104
  Буцик А.К. Великий патріотичний подвиг / А.К. Буцик, В.І. Стрельський. – К., 1962. – 44с.
228105
  Нурмагамбетова О.А. Великий певец / О.А. Нурмагамбетова, А. Тажибаев. – Алма-Ата, 1972. – 55 с.
228106
  Опимах И. Великий певец и великий художник // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 1. – С. 114-125.


  Ф. Шаляпін і Б. Кустодієв
228107
  Луначарський А.В. Великий переворот / А.В. Луначарський. – Петербург
1. – 1919. – 100с.
228108
  Дейниченко Петр Великий переворот // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 1 (202), январь. – С. 108 : фото. – ISSN 1029-5828
228109
  Плохій С. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського = Unmaking imperial Russia: Mykhailo Hrushevsky and the writing of Ukrainian history / Сергій Плохій ; [авториз. пер. з англ. Миколи Климчука ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту ; Ін-т Критики]. – Київ : Критика, 2011. – 598, [2] c. – Парал. тит. арк. ориг. - Перекладено за вид.: Unmaking imperial Russia: Mykhailo Hrushevsky and the writing of ukrainian history / S. Plokhy. Univ. of Toronto press, 2005. - Покажч.: с. 573-593. – Бібліогр. в прим.: с. 423-572. – ISBN 978-966-8978-40-1
228110
  Чирсков Б.Ф. Великий перелом / Б.Ф. Чирсков. – М., 1947. – 148с.
228111
  Резніков П.Д. Великий перелом : роман / П.Д. Резніков. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 384 с.
228112
  Бахарев А.Н. Великий перетворювач природи Іван Володдимирович Мічурін, його життя і вчення / А.Н. Бахарев. – К., 1949. – 164 с.
228113
  Тихоплав В.Ю. Великий переход / Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С. – Санкт-Петербург : Весь, 2002. – 256 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 250-256. – ISBN 5-94435-078-4
228114
  Смолянов И.Д. Великий писатель-революционер А.Н.Радищев (К 200-летию со дня рождения) / И.Д. Смолянов. – Псков, 1949. – 32 с.
228115
   Великий писатель земли русской (к 150-летию со дня рождения Л.Н.Толстого). – Москва, 1978. – 43 с.
228116
  Якименко Л.Г. Великий писатель современности / Л.Г. Якименко. – М, 1975. – 64с.
228117
  Ковда В.А. Великий план преобразования прировы / В.А. Ковда. – М, 1952. – 112с.
228118
   Великий поборник свободи і гуманізму. – Вінниця, 1991. – 54с.
228119
  Али М.И. Великий поворот : роман / Мухаммед Ибрагим аль Али ; пер. м араб. Е. Сидорова. – Москва : Радуга, 1986. – 159, [1] с.
228120
  Котухов М.П. Великий подвиг / М.П. Котухов. – Москва : Географгиз, 1951. – 6с.
228121
  Котухов М.П. Великий подвиг : Открытие Антарктиды / М.П. Котухов. – 2-е изд. – Москва : Географгиз, 1955. – 127с.
228122
  Рыльский Великий подвиг / Рыльский, Ф. – М., 1957. – 23с.
228123
  Рябов В.С. Великий подвиг / В.С. Рябов. – М., 1970. – 287с.
228124
  Давыдова Н.С. Великий подвиг / Н.С. Давыдова, А.Н. Пономарев. – М., 1970. – 328с.
228125
  Рябов В.С. Великий подвиг / В.С. Рябов. – Москва : Военное издательство, 1975. – 318 с.
228126
   Великий подвиг. – Київ : Вища школа, 1975. – 312с.


  У книзі розповідається про вікопомний подвиг радянського народу в смертельному двобої з фашизмом, про велику життєву силу непорушної дружби і взаємодопомоги народів СРСР. Показується, як разом з усім радянським народом трудящі України виборювали ...
228127
  Павлова В. Великий подвиг / В. Павлова. – Москва, 1975. – 64 с.
228128
  Селяничев А.К. Великий подвиг Балтики / А.К. Селяничев. – Москва, 1968. – 239с.
228129
   Великий подвиг во имя людей : о В.И. Ленине на уроках литературы. – Москва : Просвещение, 1988. – 190 с.
228130
   Великий подвиг народа - источник вдохновения. – Москва, 1985. – 79с.
228131
  Герасимов И.А. Великий подвиг народа / И.А. Герасимов. – Киев, 1985. – 49с.
228132
  Орлик О.В. Великий подвиг народный / О.В. Орлик. – М., 1981. – 48с.
228133
  Бескровный Л.Г. Великий подвиг народов нашей Родины. / Л.Г. Бескровный. – Москва, 1962. – 38с.
228134
   Великий подвиг партии и народа - массовое освоение целинных и залежных земель. – М., 1979. – 440с.
228135
   Великий подвиг партии и народа. – Москва, 1974. – 207с.
228136
  Сергеев В.М. Великий подвиг партии и народа / В.М. Сергеев. – М., 1978. – 176с.
228137
  Касьяненко В.И. Великий подвиг партии и народа (Завоевание советским народом техн.-экон. самостоятельности СССР) / В.И. Касьяненко. – Москва, 1962. – 48с.
228138
  Брежнєв Л.І. Великий подвиг партії і народу / Л.І. Брежнєв. – К, 1974. – 30с.
228139
  Брежнєв Л.І. Великий подвиг радянскього народу / Л.І. Брежнєв. – К, 1975. – 23с.
228140
  Володарский Л.М. Великий подвиг советского народа / Л.М. Володарский. – Москва, 1957. – 24с.
228141
   Великий подвиг советского народа. – М., 1965. – 46с.
228142
   Великий подвиг советского народа. – М., 1970. – 32с.
228143
  Горохов Н Великий подвиг советского народа и его армии / Н Горохов. – Москва, 1975. – 112с.
228144
  Бойко П.М. Великий подвиг Советского народа и его Вооруженных Сил / П.М. Бойко. – Л., 1980. – 36с.
228145
  Маркевич А.П. Великий подвиг. К 250-летию Полтавской битвы / А.П. Маркевич. – Киев : Киевский университет, 1959. – 160с.
228146
  Мінгазутдінов А. Великий подвижник музейної справи (до 90-річчя від дня народження М.І. Сікорського) / А. Мінгазутдінов, Ю. Латиш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 40-45. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена М.І.Сікорському (1923–2011) – засновнику і генеральному директору Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав". Статья посвящена М.И.Сикорскому (1923 – 2011) – основателю и генеральному директору Национального ...
228147
   Великий поет-революціонер. – Одеса, 1939. – 299с.
228148
  Лавров П.А. Великий поет революціонер-демократ. / П.А. Лавров. – с.
228149
  Нечипорук О.Д. Великий поет Шотландії / О.Д. Нечипорук. – К., 1973. – 46с.
228150
  Логинов Д. Великий полярный водоворот // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 897 (6). – С. 46-49. – ISSN 0320-331Х


  Історія покорення Арктики
228151
  Живов М. Великий польский поэт Адам Мицкевич / М. Живов. – Москва, 1949. – 31с.
228152
  Рыльский М.Ф. Великий польский поэт Адам Мицкевич / М.Ф. Рыльский. – Москва, 1955. – 16с.
228153
  Рильський М.Т. Великий польський поет Адам Міцкевич / М.Т. Рильський. – Київ, 1955. – 20 с.
228154
  Джалагония В. Великий портфельный передел // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 16. – С.12-13 : Фото. – ISSN 0234-1670
228155
   Великий пост. – Москва, 1991. – 174 с.
228156
  Кучма О.І. Великий потенціал маленьких часток (до питання засвоєння емоційно-експресивних часток німецької мови студентами-германістами)


  Емоційно-експресивні частки (ЕЕЧ) німецької мови довго навіть не виділялися в окремий розряд, і лише з виходом на перший план теорії мовленнєвого акту (60-ті рр.) вони опинились у центрі уваги завдяки своїм різноманітним властивостям у плані індикації ...
228157
  Залізняк Л. Великий потоп // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 10 (278). – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  Катастрофічні повені під час останнього великого танення льодовиків сформували контури сучасної Європи і створили природно-кліматичні передумови для активного заселення території України.
228158
  Кондратов А. Великий потоп. Мифы и реальность / А. Кондратов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 152с.
228159
  Куракін Олександр Великий похід камчатського краба / Куракін Олександр, Некрасов Андрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 114-120 : фото
228160
   Великий поход армии К.Е. Ворошилова от Луганска к Царицыну и героическая оборона Царицына. – М., 1938. – 298с.
228161
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – Москва, 1934. – 48с.
228162
  Ленін В.І. Великий почин / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 83с.
228163
  Ленін В.І. Великий почин / В.І. Ленін. – Київ, 1939. – 23с.
228164
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 40с.
228165
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – М., 1942. – 32с.
228166
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – М., 1944. – 28с.
228167
  Ленін В.І. Великий почин / В.І. Ленін. – Київ, 1944. – 31с.
228168
  Ленін В.І. Великий почин / В.І. Ленін. – Київ, 1946. – 40с.
228169
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – М., 1946. – 44с.
228170
  Ленін В.І. Великий почин / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 39с.
228171
  Ленін В.І. Великий почин / В.І. Ленін. – Київ, 1951. – 40с.
228172
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – Л., 1951. – 40с.
228173
  Біба П. Великий почин : поезії / П. Біба. – Київ, 1951. – 144 с.
228174
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – М., 1953. – 40с.
228175
  Ленін В.І. Великий почин / В.І. Ленін. – Київ, 1960. – 104с.
228176
  Ленін В.І. Великий почин / В.І. Ленін. – Київ, 1967. – 64с.
228177
  Казин В.В. Великий почин / В.В. Казин. – М. : Художественная литература, 1969. – 29 с.
228178
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – Москва, 1974. – 54с.
228179
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – М., 1980. – 60с.
228180
  Ленин В.И. Великий почин : (О героизме рабочих в тылу. По поводу "коммунистических субботников") / В.И. Ленин. – Москва : Книга, 1984. – 127 с. : ил. – Изд. выпускается к 65-летию со дня выхода брошюры в свет. -Миниатюрное издание
228181
   Великий почин. – М., 1989. – 54с.
228182
  Казин В.В. Великий почин. / В.В. Казин. – М. : Правда, 1958. – 32 с.
228183
  Казин В.В. Великий почин. / В.В. Казин. – М. : Гослитиздат, 1963. – 58 с.
228184
  Казин В.В. Великий почин. / В.В. Казин. – М. : Современник, 1978. – 269 с.
228185
  Курбан Р. Великий поэт-патриот Махтумкули : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Курбан Р. ; АН ТуркмССР , Отделение обществ. наук АН ТССР. – Ашхабад, 1965. – 24 с.
228186
  Наровчатов С.С. Великий поэт и гражданин. / С.С. Наровчатов. – Ереван, 1970. – 32 с.
228187
  Ауэзов М.О. Великий поэт казахского народа Абай Кунанбаев / М.О. Ауэзов. – Москва, 1954. – 24с.
228188
  Сагитов И.Т. Великий поэт каракалпакского народа / И.Т. Сагитов. – Нукус, 1977. – 36 с.
228189
  Сагитов И.Т. Великий поэт каракалпакского народа. / И.Т. Сагитов. – Нукус, 1977. – 36с.
228190
  Бельский А.А. Великий поэт немецкого народа Генрих Гейне / А.А. Бельский. – Челябинск, 1956. – 20с.
228191
  Кулов К.Д. Великий поэт осетинского народа / К.Д. Кулов. – Дзауджикау, 1947. – 23 с.
228192
  Евгеньев-Максимов Великий поэт революционной демократии Н.А.Некрасов / Евгеньев-Максимов. – Москва : Знание, 1952. – 32 с.
228193
  Стадніченко О.О. Великий правдомовець на запорізькій землі (О. Гончар у спогадах запорожців) // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 78-87. – ISBN 978-966-551-315-5


  Статтю присвячено дослідженню мемуарних нарисів, спогадів запорізьких письменників П. Ребра про Олеся Гончара та його стосунки із запорізьким краєм.
228194
   Великий праздник народов : [фотоальбом]. – Москва : Планета, 1973. – 153 с., ил. : ил.
228195
   Великий практикум з генетики, генетичної інженерії та аналітичної біотехнології мікроорганізмів : навч. посіб. для студ. біол. ф-тів ун-тів / В.О. Федоренко, Б.О. Осташ, М.В. Гончар, Ю.В. Ребець; В.О. Федоренко, Б.О. Осташ, М.В. Гончар, Ю.В. Ребець ; М-во освіти і науки України, Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 279 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-613-483-7
228196
   Великий практикум з гідробіології (розділ "Молюски"). – Чернівці, 1996. – 23с.
228197
  Бахарев А.Н. Великий преобразователь природы / А.Н. Бахарев. – М., 1949. – 19 с.
228198
  Булгакова З.П. Великий преобразователь природы И.В.Мичурин / З.П. Булгакова. – М., 1950. – 40с.
228199
  Фортунатов И.К. Великий преобразователь природы Иван Владимирович Мичурин / И.К. Фортунатов. – Алма-Ата, 1949. – 30 с.
228200
  Королев А.М. Великий пример / А.М. Королев. – М, 1973. – 64с.
228201
  Афанасьев В.Г. Великий принцип / В.Г. Афанасьев. – Москва, 1962. – 72с.
228202
  Попов В.О. Великий провидец, организатор отечественной биохимии. К 150-летию со дня рождения академика А.Н. Баха / В.О. Попов, Р.А. Звягильская, И.Е. Черменская // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2007. – Т. 77, № 6. – С. 534-542. – ISSN 0869-5873


  Алексей Николаевич Бах родился на Полтавщине, в Золотоноше. В 1875 г.поступил на отделение естественных наук физико-математического фак-та Ун-та Св. Владимира. Лекции читали видные химики - проф. Н.А. Бунге, доц. П.П. Алексеев
228203
  Миндилин И. Великий программный документ куммунизма / И. Миндилин, Я. Якобсон. – М., 1948. – 80с.
228204
   Великий пролетарский гимн : [альбом]. – Москва : Изобразительное искусство, 1975. – 94, [4] с. : ил.
228205
  Гудок В.С. Великий пролетарский писатель М, Горький / В.С. Гудок. – Винница, 1956. – 15 с.
228206
  Андрущенко В. Великий пророк-бунтівник // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9-10 грудня (№ 225/226). – С. 20


  Михайло Драгоманов у соціокультурному просторі України та Європи.
228207
  Головня И.В. Великий просветитель и гуманист Генри Фильдинг. 1707-1754 / И.В. Головня. – Москва, 1954. – 32с.
228208
  Козлов И.В. Великий путешественник : жизнь и деятельность Н.М. Пржевальского, первого исследователя природы Центр. Азии / И.В. Козлов. – Москва, 1985. – 144с.
228209
  Битюков Г.С. Великий путешественник и географ Н.М.Пржевальский / Г.С. Битюков. – Фрунзе, 1962. – 64с.
228210
  Битюков Г.С. Великий путешественник Н.М.Пржевальский : (К 120-летию со дня рождения) / Г.С. Битюков. – Пржевальск, 1959. – 64с.
228211
  Айбек Великий путь : роман / Айбек ; пер. с узб. В. Витковича ; [ил.: В.В. Красновский]. – Москва : Советский писатель, 1970. – 391 с. : ил.
228212
  Айбек Великий путь : роман / Айбек ; пер. с узб. В. Витковича ; [худож. C. Хализов]. – Москва : Известия, 1974. – 398 с. : ил. – (Библиотека "Дружбы народов")
228213
  Айбек Великий путь : роман / Айбек ; пер. с узб. В. Витковича ; [худож. В.В. Красновский]. – Москва : Советский писатель, 1980. – 375 с. : ил.
228214
   Великий путь борьбы и побед. – Москва, 1974. – 390с.
228215
  Лихачев Д.С. Великий путь. Становление рус. лит. XI-XVII в. / Д.С. Лихачев. – М., 1987. – 299с.
228216
  Мордовцев Д.Л. Великий раскол : Ист. роман / Д.Л. Мордовцев. – Ростов -на-Дону, 1987. – 621с. – В кн. также: Накануне воли: Арх. силуэты
228217
  Мордовцев Д.Л. Великий раскол : Ист. роман из эпохи царствования Алексея Михайловича / Д.Л. Мордовцев. – Саранск, 1990. – 366с.
228218
  Шанковський Л. Великий рейд УПА 1947 - 1948 рр. // Альманах "Гомону України" / "Гомін України", альманах. – Торонто, 1997. – 1997. – С. 91-96. – (Бібліотека видавництва "Гомін України" ; ч. 80)
228219
  Бондаренко К. Великий реформатор // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 36 (154). – С. 38-40
228220
  Крыжицкий Г.К. Великий реформатор сцены. К столетию со дня рождения К.С.Станиславского. 1863-1963 / Г.К. Крыжицкий. – Москва, 1962. – 110с.
228221
  Чанін С.В. Великий рід великої людини : науково-популярний нарис про Т.Г. Шевченка та його родовід / С.В. Чанін. – Київ : Елібре, 2008. – 160 с. : фотоіл. – На облкадинці : Великий рід людини. – ISBN 978-966-96925-1-1
228222
   Великий родоначальник социалистической литературы : Горьковский сборник. – Киев : КГУ, 1968. – 187с.


  Сборник разделен на 2 части: в первой из них напечатаны статьи, связанные с изучением художественного наследия писателя, его эстетических и литературно-критических взглядов, а также литературно-общественной деятеятельности; во второй - помещены работы, ...
228223
   Великий родоначальник социалистической литературы. – К., 1968. – 187с.
228224
  Соловьев В.С. Великий Розенкрейцер / В.С. Соловьев. – М., 1991. – 299с.
228225
  Дрофенко І. Великий розпродаж // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 7
228226
  Корзов Ю.И. Великий роман Льва Толстого в музыкальной интерпретации // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 341-352. – ISBN 966-8906-05-5
228227
  Турчинович Аф. Великий романтик Виктор Гюго, его жизнь и труды / Аф. Турчинович. – Санкт-Петербург : [Тип. т-ва А.С. Суворина - "Новое время"], 1914. – [2], 143 с. : ил.
228228
   Великий романтик і реаліст // Пам"ять століть відтворена у слові / Ред. кол.: А.В.Денисенко, М.П.Присяжний, В.П.Прокопенко та ін. – Київ : ІВЦ "Планета", 2004. – С. 88-90. – ISBN 966-7522-02-4


  Зіновій Володимирович Кулик — український тележурналіст, телевізійний менеджер, державний службовець.
228229
   Великий романтик. Байрон и мировая литература. – М., 1991. – 237с.
228230
  Маринич О.М. Великий російский географ М.М.Пржевальський / О.М. Маринич. – Київ, 1952. – 32с.
228231
  Корсунський С. Великий російський Близький Схід // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 жовтня (№ 37). – С. 9


  "Коли на початку 2000-х у США було озвучено концепцію "Великого Близького Сходу", навряд чи хтось міг припустити, що її кінцевим бенефіціаром через півтора десятка років виявиться Путін. Цього тижня вперше в історії король Саудівської Аравії Салман ібн ...
228232
  Протопопов В.П. Великий російський вчений І.П. Павлов / В.П. Протопопов. – К., 1948. – 40с.
228233
  Пртопопов В.П. Великий російський вчений І.П. Павлов / В.П. Пртопопов. – Київ, 1951. – 39с.
228234
  Федоров В.Ф. Великий російський льотчик П.М.Нестеров / В.Ф. Федоров. – Львів, 1954. – 140с.
228235
  Панкратова А. Великий російський народ. / А. Панкратова. – Київ, 1949. – 184 с.
228236
  Білецький О. Великий російський письменник М.В. Гоголь / О. Білецький
3. – 1952. – [10] с.
228237
  Слензак І.Є. Великий російський учений Олександр Петрович Карпінський / І.Є. Слензак. – Київ : АН УРСР, 1949. – 36с.
228238
  Власюк П.А. Великий російський учений революціонер-демократ Климент Аркадійович Тімірязев / П.А. Власюк. – Київ, 1948. – 62с.
228239
  Коштоянц Х.С. Великий російський фізіолог Іван Михайлович Сеченов / Х.С. Коштоянц. – К., 1951. – 46 с.
228240
  Грабар І.Е. Великий російський художник І.Є.Репін / І.Е. Грабар. – Львів, 1946. – 24с.
228241
  Поляков Ю.А. Великий рубеж истории. / Ю.А. Поляков. – М., 1967. – 120с.
228242
  Клинчин А.П. Великий русский артист М.С. Щепкин / А.П. Клинчин. – Москва, 1954. – 40с.
228243
  Благой Д.Д. Великий русский баснописец И.А.Крылов / Д.Д. Благой. – Москва, 1944. – 23 с.
228244
  Хрущев Г.К. Великий русский биолог И.И. Мечников / Г.К. Хрущев. – М, 1951. – 16с.
228245
  Мурзаев Э.М. Великий русский географ и путешественник Н.М.Пржевальский / Э.М. Мурзаев. – Москва : Правда, 1950. – 32с.
228246
  Орлов В.Н. Великий русский драматург А.С.Грибоедов / В.Н. Орлов. – Москва : Знание, 1954. – 32 с.
228247
  Филиппов В.А. Великий русский драматург Островский А.Н. / В.А. Филиппов. – Москва, 1948. – 20 с.
228248
  Мартынов И.И. Великий русский композитор М.И. Глинка / И.И. Мартынов. – Москва : Знание, 1954. – 32 с.
228249
  Белов Н.В. Великий русский кристаллограф и его детище. / Н.В. Белов. – М., 1949. – 586с.
228250
  Бельчиков Н.Ф. Великий русский критик и революционный демократ В.Г. Белинский / Н.Ф. Бельчиков. – Москва, 1948. – 24с.
228251
  Вахтин Б.М. Великий русский математик Н.И. Лобачевский / Б.М. Вахтин. – Москва, 1956. – 55с.
228252
  Щербань Т.А. Великий русский металлург Дмитрий Константинович Чернов. К 150-летию со дня рождения // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 348-352. – ISBN 5-12-000444-X
228253
  Дивин В.А. Великий русский мореплаватель А.И.Чириков / В.А. Дивин. – Москва, 1949. – 115с.
228254
  Дивин В.А. Великий русский мореплаватель А.И.Чириков / В.А. Дивин. – Москва, 1953. – 280 с.
228255
   Великий русский мыслитель В.Г. Белинский : сб. статтей. – [Москва] : ОГИЗ, 1948. – 200 с.
228256
   Великий русский народ. – М., 1945. – 46с.
228257
   Великий русский народ. – М., 1951. – 16с.
228258
  Панкратова А.М. Великий русский народ и его роль в истории. / А.М. Панкратова. – М., 1946. – 44 с.
228259
  Степанов Н.Н. Великий русский народ и народности Крайнего Севера. / Н.Н. Степанов. – Л, 1953. – 27с.
228260
  Панкратова А. Великий русский народ. / А. Панкратова. – М., 1948. – 192 с.
228261
  Кирбятьев С.С. Великий русский народ. / С.С. Кирбятьев, 1948. – 66 с.
228262
  Медынский Е.Н. Великий русский педагог К.Д.Ушинский / Е.Н. Медынский. – Москва, 1945. – 25 с.
228263
  Струминский В.Я. Великий русский педагог К.Д.Ушинский. / В.Я. Струминский. – М,, 1961. – 46с.
228264
  Политыко Д.А. Великий русский писатель-сатирик М.Е.Салтыков-Щедрин / Д.А. Политыко. – Минск, 1955. – 32 с.
228265
   Великий русский писатель А.М. Горький. – Москва, 1946. – 64 с.


  Сборник разделен на 2 части: в первой из них напечатаны статьи, связанные с изучением художественного наследия писателя, его эстетических и литературно-критических взглядов, а также литературно-общественной деятеятельности; во второй - помещены работы, ...
228266
  Водовозов Н.В. Великий русский писатель А.П. Чехов / Н.В. Водовозов. – Москва, 1954. – 32с.
228267
  Петров С.М. Великий русский писатель И.С.Тургенев / С.М. Петров. – Москва, 1968. – 48с.
228268
  Гудзий Н.К. Великий русский писатель Л.Н, Толстой / Н.К. Гудзий. – М, 1950. – 72с.
228269
  Успенский И.Н. Великий русский писатель Л.Н.Толстой. / И.Н. Успенский. – М, 1953. – 56с.
228270
  Костин Г.А. Великий русский писатель Н.В. Гоголь / Г.А. Костин. – Воронеж, 1952. – 32с.
228271
  Беднов А. Великий русский писатель Н.В. Гоголь / А. Беднов. – Архангельск, 1952. – 34с.
228272
  Степанов Н.Л. Великий русский писатель Н.В.Гоголь / Н.Л. Степанов. – М. : Знание, 1952. – 40с.
228273
   Великий русский полководец. – Владимир, 1969. – 20с.
228274
  Крастилевская А.Л. Великий русский полководец А.В.Суворов. К 150-летию со дня смерти / А.Л. Крастилевская. – М., 1949. – 45с.
228275
  Потемкин А.Н. Великий русский полководец Александр Невский: лекция / А.Н. Потемкин. – М., 1952. – 40с.
228276
  Крастилевская А.Л. Великий русский полководец М.И.Кутузов / А.Л. Крастилевская. – М., 1950. – 32с.
228277
  Пушкин А.С. Великий русский поэт / А.С. Пушкин, 1937. – с.
228278
  Благой Д.Д. Великий русский поэт / Д.Д. Благой. – М.
1. – 1949. – 27с.
228279
  Ашукин Н. Великий русский поэт А.С. Пушкин / Н. Ашукин. – Москва, 1939. – 80с.
228280
   Великий русский поэт А.С. Пушкин. – Ставрополь, 1949. – 72с.
228281
  Бабушкин Н.Ф. Великий русский поэт А.С.Пушкин / Н.Ф. Бабушкин. – Томск, 1949. – 24с.
228282
   Великий русский революционный демократ Н.Г. Чернышевский. – М., 1953. – 8с.
228283
  Жигулев А.М. Великий русский революционный демократ Н.Г.Чернышевский. / А.М. Жигулев. – М., 1953. – 35с.
228284
  Чибиряев С.А. Великий русский реформатор: : Михаил Михайлович Сперанский / С.А. Чибиряев. – М., 1989. – 213с.
228285
  Баранов С.Ф. Великий русский сатирик - Салтыков-Щедрин / С.Ф. Баранов. – Иркутск, 1950. – 72с.
228286
  Вострышев И.В. Великий русский сатирик М.Е.Салтыков-Щедрин / И.В. Вострышев. – Москва, 1949. – 32с.
228287
  Вострышев И.В. Великий русский сатирик М.Е.Салтыков-Щедрин / И.В. Вострышев. – Москва, 1950. – 32с.
228288
  Бушмин А.С. Великий русский сатирик Салтыков-Щедрин / А.С. Бушмин. – Л, 1976. – 32с.
228289
  Крупениковы И.А. и Великий русский ученый В.В. Докучаев / И.А. и Крупениковы. – Москва : Воениздат, 1950. – 112с.
228290
  Абалин С.М. Великий русский ученый и пламенный революционер : (к 50-летию со дня смерти Н.Г. Чернышевского) / С.М. Абалин, 1939. – 61 с.
228291
  Кузнецов Б.Г. Великий русский ученый Ломоносов / Б.Г. Кузнецов. – Москва, 1945. – 19с.
228292
  Кузнецов Б.Г. Великий русский ученый Ломоносов / Б.Г. Кузнецов. – Москва, 1949. – 56с.
228293
  Шишаков В.А. Великий русский ученый М.В. Ломоносов и его работы по астрономии / В.А. Шишаков. – Москва : Правда, 1951. – 30 с.
228294
  Курсаков Г.А. Великий русский ученый материалист / Г.А. Курсаков. – Свердловск, 1952. – 32с.
228295
  Каган В.Ф. Великий русский ученый Н.И. Лобачевский / В.Ф. Каган. – М-Л, 1948. – 84с.
228296
  Каган В.Ф. Великий русский ученый Н.И. Лобачевский и его место в мировой науке / В.Ф. Каган. – М-Л, 1943. – 56с.
228297
  Корниенко Д.И. Великий русский флотоводец адмирал Ф.Ф.Ушаков / Д.И. Корниенко. – Москва, 1951. – 32с.
228298
  Руфанов И.Г. Великий русский хирург и ученый Н.И.Пирогов (1810-1881) / И.Г. Руфанов. – Москва, 1952. – 32с.
228299
  Грабарь И.Э. Великий русский художник И.Е.Репин / И.Э. Грабарь. – М, 1944. – 24с.
228300
  Федоров-Давыдов Великий русский художник И.Е.Репин / Федоров-Давыдов. – М., 1951. – 24с.
228301
  Виноградов В.В. Великий русский язык / В.В. Виноградов. – Москва : ОГИЗ.Государственное издательство художественной литературы, 1945. – 172 с.
228302
  Расмуссен Кнуд Великий санный путь / Расмуссен Кнуд. – Ленинград, 1935. – 252с.
228303
  Расмуссен Кнуд Великий санный путь / Расмуссен Кнуд. – Иркутск, 1987. – 494с.
228304
  Расмуссен Кнуд Великий санный путь. / Расмуссен Кнуд. – М., 1958. – 182с.
228305
  Возняк Т. Великий Санта - Пьотр Вайль // Критика. – Київ, 2009. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 39
228306
  Шалагінов Борис Великий світ маленького дитинства / Шалагінов Борис, Назаров Назарій // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 166-171. – ISSN 0320 - 8370
228307
   Великий світ сучасника. – К., 1975. – 183с.
228308
  Боднарский М.С. Великий северный морской путь : историко-географический очерк открытия Северо-восточного перехода / М.С. Боднарский. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1926. – 251с. – (Библиотека путешествий)
228309
  Винниченко В.К. Великий секрет : Комедія на 4 дії / В.К. Винниченко. – Харків : Рух, 1928. – 104с.
228310
  Голубев Г.Н. Великий сеятель / Г.Н. Голубев. – М., 1979. – 175с.
228311
  Алексеев М.Н. Великий сеятель земли / М.Н. Алексеев. – Москва, 1970. – 48с.
228312
  Гордиенко Е. Великий сказочник // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 2. – С. 140-145.
228313
  Матійко Г.С. Великий скарб / Г.С. Матійко. – Одеса : Маяк, 1965. – 199 с.
228314
  Степовик Д. Великий Скит у Маняві в духовному й культурному житті України // Карпати: людина, етнос, цивілізація : науковий журнал з проблем карпатознавства / Видавництво Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 3 : Матеріали Міжнародної наукової конференції "Скит Манявський у духовному і культурному житті України та Зарубіжжя: до 400-річчя заснування" (29-30 вересня 2011 р.). – С. 4-7


  Розглянуто історичні умови зародження і формування Манявського духовного осередку. Автор з"ясовує суть української чернечої традиції.
228315
  Ланге П.В. Великий скиталец : жизнь Христофора Колумба / П.В. Ланге. – Москва : Мысль, 1984. – 224 с.
228316
  Гримайло Я.В. Великий следопыт / Я.В. Гримайло. – Москва, 1959. – 381 с.
228317
  Гримайло Я.В. Великий слідопит : повість / Я.В. Гримайло. – Київ : Молодь, 1957. – 371 с.
228318
  Гримайло Я.В. Великий слідопит : повість / Я.В. Гримайло. – 2-е вид. перероб доп. – Київ : Молодь, 1989. – 314 с.
228319
  Бачелис Т.И. Великий советский артист Б.В. Щукин / Т.И. Бачелис. – Москва, 1956. – 39с.
228320
  Шепилов Д.Т. Великий советский народ / Д.Т. Шепилов. – М, 1950. – 88с.
228321
   Великий советский народ. – Киев, 1976. – 503с.
228322
  Антипов-Каратаев Великий советский почвовед Василий Робертович Вильямс / Антипов-Каратаев. – Сталинабад : Изд-во Таджикского Филиала Академии Наук СССР, 1950. – 46с.
228323
  Юдасина Л.Г. Великий солдат-полководец : К 250-летию со Дня рождения А.В.Суворова: Рекоменд. указ. лит. / Л.Г. Юдасина. – Москва, 1980. – 15с.
228324
   Великий сонник та багатий збірник вичерпуючих порад як збагнути штуку ворожіння з карт, з руки, з лиця та з письма; Тайна Соломона; Оригінальні магічні штуки. – Репр. вид. – Київ : Рад. Україна, 1991. – 154с. – (Українська народна бібілотека ; №17)
228325
  Калениченко Н.Л. Великий сонцепоклонник : життя і творчість Михайла Коцюбинського / Н.Л. Калениченко. – Київ : Дніпро, 1967. – 252 с.
228326
  Никоненко С.С. Великий соратник Маркса / С.С. Никоненко, Ф.Г. Рябов. – Москва, 1970. – 96с.
228327
  Саркисян С.А. Великий социалист-утопист Роберт Оуэн / С.А. Саркисян. – Ереван, 1974. – 128с.
228328
  Левіна М. Великий соціаліст-утопіст Шарль Фур"є / М. Левіна. – Х, 1930. – 48с.
228329
  Алексеенко И.И. Великий союз созидателей / И.И. Алексеенко. – Краснодар, 1971. – 160с.
228330
   Великий союз шестнадцати республик. – Ростов на Дону, 1940. – 100с.
228331
  Домбровский А.И. Великий стагирит / А.И. Домбровский. – М., 1981. – 191с.
228332
  Перепеляк І.М. Великий степ : повість / І.М. Перепеляк. – Харків, 1987. – 135 с.
228333
  Балашов Д.М. Великий стол / Д.М. Балашов. – Москва, 1982. – 464с.
228334
  Балашов Д.М. Великий стол / Д.М. Балашов. – Петрозаводск, 1991. – 463с.
228335
  Балашов Д.М. Великий стол / Д.М. Балашов. – Москва, 1991. – 462с.
228336
  Шот М. Великий страдник за віру й Україну. Сьогодні 150 років від дня народження Блаженнішого Йосифа Сліпого // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 17 лютого (№ 31). – С. 7


  Про достойника України також розповідає професор, директор Центру українознавства КНУ імені Тараса Шевченка Шевченка В.І. Сергійчук.
228337
  Лозовский А. Великий стратег классовой войны / А. Лозовский. – Москва : Издание ВЦСПС, 1924. – 69 с.
228338
  Горбулін В. Великий сусід визначився. Що Україні робити далі? / В. Горбулін, О. Литвиненко // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 9/10 (191/192). – С. 25-29
228339
   Великий сучасний англо-український, українсько-англійський словник-довідник : 80 000 слів та виразів сучасної англійської і української мови / [ укладач С.Д. Романов ]. – Донецьк : БАО, 2008. – 512 с. – ISBN 978-966-481-208-2
228340
  Загнітко А.П. Великий сучасний англо-український, українсько-англійський словник : [200 000] / Загнітко А.П., Данилюк І.Г. ; [ред. : Ю.В. Жиронкіна, Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2012. – 1007, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-338-773-4
228341
  Зелов Д. Великий сын Суоми: Карл Густав Маннергейм // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 12 (72). – С. 4-34. – ISSN 1812-867Х
228342
  Зелов Д. Великий сын Суоми: Карл Густав Маннергейм // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 11 (71). – С. 40-58. – ISSN 1812-867Х
228343
  Зелов Д. Великий сын Суоми: Карл Густав Маннергейм // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 1 (73). – С. 4-29. – ISSN 1812-867Х
228344
  Зелов Д. Великий сын Суоми: Карл Густав Маннергейм // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 2 (74). – С. 4-27. – ISSN 1812-867Х
228345
  Зелов Д. Великий сын Суоми: Карл Густав Маннергейм // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 3 (75). – С. 4-33. – ISSN 1812-867Х
228346
  Сычев П.А. Великий тайфун : Повесть / П.А. Сычев. – Москва : Советский писатель, 1966. – 371с.
228347
  Рогозинский Виктор Великий талант и тоталитарный режим : очерк об Осипе Мандельштаме // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 12 : Література у в"язниці тоталітаризму. – С. 14-18
228348
  Ганічев В. Великий твір безкомпромісної історичної правди // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 31 травня (№ 11). – С. 5


  Виступ голови Спілки письменників Росії Валерія Ганічева у Національній парламентській бібліотеці України де відбулася презентація роману "Тихий Дон" видатного російського письменника Михайла Шолохова, що побачив світ українською мовою
228349
   Великий теоретик комунізму. – Львів, 1970. – 180с.
228350
  Конквест Р. Великий терор = The great terror : сталінські чистки тридцятих років / Роберт Конквест ; пер. з англ.: Наталії Волошинович та Зорини Корабліної ; [упоряд. А. Криштальський]. – Луцьк : Волинська мистецька агенція "Терен ", 2009. – 879, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 862-876. - Вих. дан. ориг.: New York : Collier Books, 1973. – Бібліогр.: с. 858-861 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-2276-00-8
228351
   Великий терор в Україні. "Куркульська операція" 1937-1938 рр. : у 2-х частинах / упоряд. : С. Кокін, М. Юнге. – Київ : Києво-Могилянська акад. – ISBN 987-966-518-534-5
Ч. 1. – 2010. – 614 с.
228352
   Великий терор в Україні. "Куркульська операція" 1937-1938 рр. : у 2-х частинах / упоряд. : С. Кокін, М. Юнге. – Київ : Києво-Могилянська акад. – ISBN 987-966-518-545-1
Ч. 2. – 2010. – 598 с.
228353
  Війон Ф. Великий Тестамент та інші поезії / Ф. Війон. – Київ : Дніпро, 1973. – 186с.
228354
  Чайковський М. Великий технік // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 223-225
228355
   Великий тлумачний словник сучасної української мови : 170 000. – Ірпінь : Перун, 2001. – 1440с. – ISBN 966-569-013-2
228356
   Великий тлумачний словник сучасної української мови : Понад 170 000 слів. – Ірпінь : Перун, 2004. – 1440с. – ISBN 966-569-013-2
228357
   Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250 000 [слів та словосполучень] : (з дод., допов. та CD) / [автор проекту та голов. ред. В.Т. Бусел ; ред.-лексикографи : В.Т. Бусел, М.Д. Василега-Дерибас, О.В. Дмитрієв та ін. ]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2009. – VIII, 1728 с. : іл. + CD. – ISBN 966-569-013-2


  Універсальний довідник із сучасної української мови. Об"єднано академічну повноту мовної лексики з лаконічною формою однотомного видання. Містить 170 тис.слів. Наводяться загальновживанні слова, основні терміни сучасної науки і техніки, ін.
228358
   Великий тлумачний словник української мови = A comprehensive English-Ukrainian dictionary : Близько 40 000 слів. – Харків : Фоліо, 2005. – 767с. – (Бібліотека державної мови). – ISBN 966-03-2698-X
228359
  Сердюк О.М. Великий торгівельний шлях "із варяг у греки" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 186-189.
228360
   Великий трудівник і геній у науці. До 175-річчя від дня народження Д. І. Менделєєва (1834-1907) // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2009. – № 2, 2 квартал. – С. 50-58. – ISSN 0130-2043


  Почесни член Київського університету ім. Т. Шевченка.
228361
  Карпенко В. Великий трудівник пера // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 9 грудня (№ 24). – С. 17


  Український письменник Валентин Чемерис. Некролог.
228362
  Захидов В.Ю. Великий узбекский поэт и мыслитель Алишер Навои / В.Ю. Захидов. – Ташкент, 1948. – 34с.
228363
  Павлова Т.Г. Великий украинец, великий харьковчанин (К 150-летию Д.И. Багалея) // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – № 1. – С. 94-97.
228364
  Бондаренко К. Великий украинский композитор // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 1/2 (170/171). – С. 58-60
228365
  Пархоменко М.Н. Великий украинский писатель Иван Франко / М.Н. Пархоменко. – Москва, 1956. – 32с.
228366
  Кирилюк Е.П. Великий украинский поэт революционер-демократ Т.Г.Шевченко. / Е.П. Кирилюк. – М., 1954. – 32с.
228367
  Калакура Я. Великий украінєць [М.С. Грушевський] // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2002. – № 8. – С. 361-371. – ISBN 966-7522-09-1
228368
  Капітонова Ю.В. Великий українець В.М. Глушков та його наукова школа / Ю.В. Капітонова, Ю.О. Храмов // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 75-86. – ISSN 0374-3896
228369
  Пляченко А.Г. Великий українець Іван Пулюй // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 220-225. – ISBN 978-966-927-118-1
228370
  Головко Т. Великий українець із татарським корінням // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 23 червня (№ 25). – С. 12. – ISSN 2519-4429


  Книга "Виривки з мемуарів одного старого гріховоди. Вибране" видатного українського історика, перекладача, письменника Агатангела Кримського. Передмову до книги написав доктор філологічних наук Ю. Ковалів.
228371
  Федоренко Тетяна Великий українець Микола Амосов // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 100-104. – ISSN 0130-5212
228372
  Федоренко Т. Великий українець Микола Амосов // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 100-104. – ISSN 0130-5212
228373
  Гариаш Ю. Великий українець. Тисяча снопів вітру. Фрагменти - уламки // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 червня (№ 25). – С. 8-9


  Іван Миколайчук - український кіноактор, кінорежисер, сценарист. Лауреат Шевченківської премії 1988 (посмертно).
228374
   Великий Українець: матеріали з життя та діяльності М.С. Грушевського. – Київ : Веселка, 1992. – 549 с. – ISBN 5-301-01290-8
228375
  Пасхавер О.Й. Великий український капітал: взаємовідносини з владою і суспільством / О.Й. Пасхавер, Л.Т. Верховодова, К.М. Агеєва; Центр економічного розвитку. – Київ : Дух і Літера, 2007. – 130с. – Автори книги вказані на зворотній стор. титул. аркушу. – ISBN 978-966-378-048-1
228376
  Славінська І. Великий український роман wanted! // Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2010. – № 11/12 (61/62). – С. 4-12
228377
   Великий українсько-англійський словник = Comprehensive ukrainian-english dictionary : Понад 150 000 слів та словосполучень. – Київ : Чумацький Шлях, 2001. – 643с. – ISBN 966-95747-6-5
228378
   Великий українсько-англійський словник = Comprehensive ukrainian-english dictionary : Понад 150 000 слів та словосполучень. – 2-е вид., виправл. та доп. – Київ : Чумацький Шлях, 2003. – 636с. – ISBN 966-95747-5-7
228379
   Великий українсько-англійський словник = Comprehensive ukrainian-english dictionary : Понад 175 000 слів та словосполучень. – 4-е вид., випр. та доп. – Київ : Чумацький Шлях, 2006. – 704с. – ISBN 966-95747-9-X
228380
  Безабах С.А. Великий урок / С.А. Безабах. – Л, 1934. – 174с.
228381
  Тельтевский П.А. Великий Устюг / П.А. Тельтевский. – Москва, 1960. – 154 с.
228382
   Великий Устюг. – Вологда, 1969. – 16 с.
228383
  Тельтевский П.А. Великий Устюг / П.А. Тельтевский. – Москва, 1977. – 179 с.
228384
  Булкин В.А. Великий Устюг / В.А. Булкин, Г.И. Чугунов. – Ленинград, 1978. – 71 с.
228385
  Шильниковская В.П. Великий Устюг / В.П. Шильниковская. – 2-е изд. – Москва, 1987. – 254 с.
228386
  Батаков Н.М. Великий Устюг. / Н.М. Батаков. – 3-е изд. доп. – Архангельск, 1976. – 157с.
228387
  Панькова С. Великий учений і патріот // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2011. – № 8 (110). – С. 42-43
228388
   Великий ученый средневековья ал-Хорезми. – Ташкент, 1985. – 272с.
228389
   Великий ученый, борец и мыслитель. – М.-Л., 1943. – 60с.
228390
  Джаббаров И. Великий ученый, открывший миру Академию Маъмуна, или Жизнь, сполна отданная науке // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 167-171. – ISSN 0869-5415


  Популярний історик, археолог, етнограф-сходознавець Сергій Павлович Толстов
228391
  Низова А.М. Великий учитель - природа / Низова А.М. – Москва : Знание, 1971. – 80 с. – (Народный университет. Педагогический факультет ; 5)
228392
  Рахман Д.А. Великий учитель рабочего класса / Д.А. Рахман. – М, 1969. – 543с.
228393
  Фасоля А.М. Великий учитель свого народу. Вивчення творчості Уласа Самчука в середній школі (7-8 кл.;10-11класи) : Волинь.Марія.Нарід чи чернь.Крути.Так було- так буде.Жінка.Він був моїм другом / А.М. Фасоля. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 96с. – ISBN 966-7520-39-0
228394
  Питаевский Л.П. Великий физик. К 100-летию со дня рождения академика Л.Д. Ландау // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 1. – С. 48-59. – ISSN 0869-5873
228395
  Ухтомский А.А. Великий физиолог / А.А. Ухтомский. – Вырезка из журн. "Природа", 1936. – 10-14с.
228396
  Барулина Л.Г. Великий философ-материалист / Л.Г. Барулина. – М., 1961. – 80с.
228397
  Смердов А.А. Великий хірург - технічний керівник заводу // Український журнал медичної техніки і технології : Науково-практичний журнал / Укр. науково-інженерний центр медичної техніки і промислових технологій. – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 82-83. – ISSN 0131-0194
228398
  Панченко В. Великий Хорс // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 січня (№ 8/9). – С. 15


  Чому українські культурні проекти кінця XIX - початку XX століть мали присмак цукру? Великим Хорсом у колах української інтелігенції Києва називали Василя Федоровича Симиренка, відомого цукрозаводчика і мецената.
228399
  Ричка В. Великий хреститель України-Руси та його слід в історії // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 24-47. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
228400
   Великий художник. – Ростов -на-Дону, 1959. – 370с.
228401
   Великий художник современности. – М., 1983. – 214с.
228402
  Михальченко Н.И. Великий цивилизационный взрыв на рубеже XX-XXI веков / Николай Михальченко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т полит. и этнонац. исслед. им. И.Ф. Кураса. – Киев : Парламентское издательство, 2016. – 501, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-922-078-3


  У пр. № 1710709 напис: Ув. Л.В. Губерському з повагою від автора. Підпис.
228403
  Миронов А.В. Великий чародей в стране берендеев / А.В. Миронов. – Ярославль, 1973. – 160 с.
228404
  Блон Ж. Великий час океанов ...Индийский / Ж. Блон. – Москва : Мысль, 1983. – 205с. – (Путешествия. Приключения. Поиск)
228405
  Блон Ж. Великий час океанов : Полярные моря / Ж. Блон. – Москва : Мысль, 1984. – 191с. – (Путешествия. Приключения. Поиск)
228406
  Блон Ж. Великий час океанов : Средиземное море / Ж. Блон. – Москва : Мысль, 1982. – 124с. – (Путешествия. Приключения. Поиск)
228407
  Блон Ж. Великий час океанов: Атлантический : Путешествия. Приключения. Поиск / Ж. Блон. – Москва : Мысль, 1978. – 218с
228408
  Морган Э. Великий человек / Э. Морган. – Москва, 1971. – 272 с.
228409
   Великий человек Ким Чен Ир. – Пхеньян
1. – 1989. – 170с.
228410
   Великий человек Ким Чен Ир. – Пхеньян
2. – 1995. – 103с.
228411
  Коваленко С. Великий чех з українським серцем // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 218-226. – ISSN 0869-3595
228412
  Лордкипанидзе Д.О. Великий чешский педагог Ян Амос Коменсикй / Д.О. Лордкипанидзе. – М, 1957. – 31с.
228413
  Плавский З.И. Великий чилийский поэт Пабло Неруда / З.И. Плавский. – Ленинград, 1976. – 40с.
228414
  Ребрик Н. Великий Чин Миколи Мушинки // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 54-55. – ISSN 2520-6419
228415
  Лозовицький О. Великий Чорноморський регіон - геополітична перспектива України // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 41-45
228416
  Брюханов В.А. Великий шаг человечества / В.А. Брюханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1959. – 101с.
228417
  Эрлихман Вадим Великий Шахиншах // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 106-112
228418
  Смирноа А.В. Великий шейх суфизма / А.В. Смирноа. – Москва, 1993. – 330 с.
228419
  Дергачев В.А. Великий шелковый путь : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 21-27 : Фото, карта. – Бібліогр.: 4 назви
228420
  Аржанцева Ирина Великий шелковый путь. Торговцы чудесами / текст: Ирина Аржанцева ; фот.: Сергей Прокудин-Горский // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – февраль № 101. – С. 148
228421
  Аржанцева Ирина Великий шелковый путь. Торговцы чудесами / текст: Ирина Аржанцева ; фот.: Сергей Прокудин-Горский // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – февраль № 101. – С. 126-147 : фото
228422
   Великий шкільний словник української мови : синонімів, антонімів, омонімів, паронімів, фразеологізмів, орфографічний, мовознавчих термінів, літературознавчих термінів, граматичний коментар / [упоряд.: Співак Т.К.]. – Харків : Весна ; Співак Т.К., 2009. – 623, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 621-622. – (Словникова скарбничка : АБВ ) ( 9 в 1). – ISBN 978-966-2192-35-3
228423
  Пономарев В.И. Великий шлях. Докум. повесть. / В.И. Пономарев. – Ставрополь
кн. 1. – 1974. – 247с.
228424
  Кошовий С. Великий шовковий шлях Китаю: територія процвітання і розвитку // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (6), спец. вип. : 65 років Китайської Народної Республіки. – С. 39-41
228425
  Матвіїшина Ж. Великий Шолес - нове місцезнаходження нижнього палеоліту на Закарпатті (результати палеопедологічних та археологічних досліджень) / Ж. Матвіїшина, С. Рижов, С. Кармазиненко // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 158-172
228426
  Франко І.Я. Великий шум : Повість / Іван Франко. – 2-е вид. – Черкаси : Видавн. Т-во "Сіяч", 1918. – 104 с. – Прим. № 36058 дефектний, бракує стор. 97-104
228427
  Франко І.Я. Великий шум : повість / Іван Франко ; [Обкл. худож. П.М. Ковжуна]. – 3-е вид. – Львів; Київ : [Hакладом Кpаєвого союза кpедит.] ; Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1923. – 133 с.
228428
  Іваненко О.Д. Великий шум : повість та оповідання / О.Д. Іваненко. – Київ, 1967. – 163 с.


  На форзаце дарчий надпис: Клекцыъ Науковый быб-ки К. Університета ім. Т.Г. Шевченка, вітаю з великим святом 50-річчя жовтня, бажаю успіхів, щатя! Від щирого серця, з подякую за посильну допомогу в роботі. Оксана
228429
  Іваненко О.Д. Великий шум : повість та оповідання / О. Іваненко ; худож. Є. Гончаренко. – Київ : Веселка, 1983. – 224 с.
228430
  Муминов И. Великий энциклопедист из Хорезма / И. Муминов. – Ташкент, 1973
228431
  Муминов И.М. Великий энциклопедист из Хорезма / И.М. Муминов. – М, 1974. – 48с.
228432
  Мамедов Р. Великий эталон безобразия // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 20 (1139). – С. 36-37. – ISSN 0234-1670
228433
  Каррэ Ж.-М. Великий язычник / Ж.-М. Каррэ. – Москва, 1930. – 302 с.
228434
  Ричка В. Великий Ярославів двір середньовічного Києва // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2008. – Вип. 20 : Присвячений пам"яті відомого українського археолога - славіста Олега Васильовича Сухобокова. – С. 67-74. – ISBN 978-966-308-311-7
228435
  Людвинская Т.Ф. Великий, близкий, простой / Т.Ф. Людвинская. – Москва, 1964. – 78с.
228436
  Людвинская Т.Ф. Великий, близкий, простой / Т.Ф. Людвинская. – М., 1969. – 96с.
228437
  Лидин В.Г. Великий, или Тихий / В.Г. Лидин. – М., 1956. – 191с.
228438
   Великим Лениным вдохновленные. – Мурманск, 1971. – 22с.
228439
  Тихонов Николай Семенович Великим океанам нашей жизни / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1979. – 352с.
228440
   Великим путем Октября. Из истории Крымской парторганизации. – Симферополь, 1967. – 135с.
228441
  Шнейдеров В.А. Великим Северным / В.А. Шнейдеров. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Географгиз, 1963. – 200с.
228442
   Великите сили и Балканите в ново и най-ново време : международна научна конференция, посветена на паметта на Людмила Живкова (София, 27-28 септември 1983). – София : Издателство на българската академия на науките, 1985. – 298, [1] с.
228443
   Великия и достохвальныя деяния Российских государей, полководцев, гражданских чиновников и других людей. – Санкт-Петербург : В типографии Шнора, 1803. – 132с. – Видання старою орфографією.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХ ст.- картон, шкіра
228444
  Зеленська Валентина Великі Андріївські вечорниці : сценарії // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 344-348
228445
  Гонтарук П. Великі Бережці - село над Іквою // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 11 (181). – С. 4-11. – ISSN 0131-2685
228446
   Великі будови комунізму : (Методичні і бібліографічні матеріали на допомогу бібліотекам). – Київ : АН УРСР, 1951. – 70 с.
228447
  Гак Д.В. Великі будови комунізму і перетворення природи / Д. Гак і Н. Рономаренко ; АН УРСР, Ін-т економіки. – Київ : АН УРСР, 1952. – 120 с.
228448
  Самойленко І.В. Великі відхилення для випадкових еволюцій з незалежними приростами в схемі пуасонової апроксимації // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ : ТВ і МС, 2011. – № 85


  В роботі проведено асимптотичний аналіз проблеми великих відхилень для випадкових еволюцій з незалежними приростами в схемі пуасонової апроксимації. Великі відхилення для випадкових еволюцій в схемі пуасонової апроксимації визначаються експоненційним ...
228449
  Самойленко І.В. Великі відхилення для імпульсних процесів в схемі апроксимації Леві // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 88. – С. 135-143. – ISSN 0868-6904


  Asymptotic analysis of large deviation problem for impulsive processes in the scheme of Levy approximation is realized. Large deviations for random evolutions in the scheme of Levy approximation are defined by exponential generator for jump process ...
228450
  Пивовар С.Ф. Великі географічні відкриття / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 49-51. – ISBN 966-642-073-2
228451
  Насєдкін П.І. Великі голодранці. Повість. / П.І. Насєдкін. – К., 1972. – 269с.
228452
  Гончар Б.М. Великі держави і Україна по закінченні Першої світової війни / Б.М. Гончар, Н.Д. Городня // Вісник Київського міжнародного університету : збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2003
228453
  Місюра Є.Ю. Великі деформації кусково-однорідних анізотропних гіперпружних тіл обертання : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.02.14 / Євгенія Юріївна Місюра; НАН України; Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М.Підгорного. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв.
228454
   Великі друзі маленької людини // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 7 (483), 17-23.02.2017 р. – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  Чому округи Алабами, де у 1860-х було менше рабів, голосували за Дональда Трампа.
228455
  Грабовський С. Великі європейські проекти для України та їхня загибель // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 грудня (№ 234/235). – С. 11


  250 років українського парламентаризму: непомічена дата. Кирило Розумовський намагався перебудувати Гетьманщину на самостійну українську державу європейського типу, яка б перебувала в особистій унії з Росією.
228456
  Мовчанюк Л.В. Великі європейські та євроатлантичні перспективи для найменшої балканської країни - Чорногорії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 68-72
228457
   Великі звершення. – К., 1967. – 354с.
228458
  Катамадзе Грігол Великі зміни треба робити сьогодні // Дипломатія без кордонів / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (6). – С. 130-137


  Гозмова з послом Грузії в Україні.
228459
  Сухомозський Микола. Аврамчук Надія Великі інтегратори народів. Українська еліта з іноземним статусом // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2008. – № 4. – С. 72-82
228460
   Великі кроки хімії Карпат. – Ужгород, 1965. – 60с.
228461
  Крижанівський Б.М. Великі митці кіно. / Б.М. Крижанівський. – К., 1970. – 88с.
228462
  Нестайко О.В. Великі міфи імперії : (Втеча від власної ідентичності) / О. Нестайко. – Львів : Афіша, 2003. – 104с. – ISBN 966-8013-13-1


  Розглядається походження російського народу, його мову, етнонім "руссий", про форми господарювання і співжиття, обряди, звичаї, ідеологію. Висвітлюється етнічні процеси на північно-східних землях.
228463
  Нестайко О.В. Великі міфи імперії : ( Втеча від власної ідентичності ) / Омелян Нестайко. – Вид. 3-тє, доп. – Львів : Піраміда, 2008. – 186 с. – ISBN 978-966-441-045-5
228464
  Карабович Т. Великі міфічні надії та очікування Нью-Йоркської групи виражені у змісті журналу "Світо-вид" (1990-1999) // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 38-49. – ISSN 2411-4146
228465
  Олтаржевський Д. Великі можливості "малоі" преси // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 5. – С. 26-28


  Стаття про те, чим є сьогодні корпоративні медіа та про їхнє майбутнє.
228466
  Юзич М. Великі можливості маленького наносупутника // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24-25 червня (№ 110/111). – С. 15


  У столмчному технічному виші, НТУУУ "Київський політехнічний інститут" виготовили супутник, який уже два роки перебуває на земній орбіті, і готують до запуску ще два.
228467
  Буркинський Б.В. Великі можливості та недосяжні мрії // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 8 (657). – С. 109-117. – ISSN 0131-775Х
228468
  Левандовський А.П. Великі мрійники: повісті. / А.П. Левандовський. – К., 1979. – 207с.
228469
  Гжицький В.З. Великі надії / В.З. Гжицький. – Київ
2. – 1963. – 337 с.
228470
  Гжицький В.З. Великі надії / В.З. Гжицький. – Київ, 1966. – 619 с.
228471
  Серебрянский Д. Великі наслідки маленьких змін, або Трансфертне ціноутворення по-українськи / Д. Серебрянский, О. Рубцов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 грудня (№ 50). – С. 6


  "Одним з основних каналів формування незаконних фінансових потоків, неофіційного припливу/відпливу капіталу та ухилення від оподаткування є тіньова зовнішня торгівля. Лібералізація зовнішньоторговельних режимів створює широкі можливості для ...
228472
  Іваненко О.Д. Великі очі : казки / О. Іваненко ; портр. О. Іваненко та мал. худож. Л. Іванової. – Київ : Веселка, 1971. – 266 с., [6] арк. ілюстр
228473
  Петров О.І. Великі переваги радянського соціалістичного ладу над капіталізмом / О.І. Петров. – Київ : Держвидав України, 1951. – 187, [1] с.
228474
  Стельмах М.П. Великі перелоги / М.П. Стельмах. – Київ, 1951. – 484с.
228475
  Самаєва Ю. Великі перемоги і поразки малого бізнесу. Чого очікують і чого бояться підприємці? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 квітня - 12 травня (№ 16). – С. 8


  "Меморандум із МВФ говорить про посилення спрощеного режиму оподаткування. Природно, численні захисники малого бізнесу стають за нього горою, обвинувачуючи донорів і уряд у всьому. Втім, жодної крамоли в плані уряду немає, ба більше, на Грушевського не ...
228476
  Громозова О. Великі першовідкривачі космосу. Час яскравих осяянь. Микола Іванович Кибальчич, Костянтин Едуардович Ціолковський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (131). – С. 18-21. – ISSN 2518-7104
228477
  Громозова О.М. Великі першовідкривачі космосу. Час яскравих осяянь. Ч. 2 // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (132). – С. 37-43. – ISSN 2518-7104


  Юрій Васильович Кондратюк — український вчений-винахідник, один із піонерів ракетної техніки й теорії космічних польотів.
228478
  Протасов І.В. Великі підмножини в розбиттях груп та однорідних просторів / І.В. Протасов, В.О. Васільєва // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 287-296. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Нехай Х - нескінченний топологічний простір, G - група гомеоморфізмів Х, така що: а) G діє транзитивно на Х, b) для кожної відкритої підмножини [подано формулу] знайдеться скінченна підмножина [подано формулу], така що К(V)=Х, де К(V)=[подано ...
228479
  Бутко Е.Ф. Великі права, почесні обов"язки / Е.Ф. Бутко. – К., 1976. – 119с.
228480
  Іщенко Н. Великі проблеми "малої" журналістики. Чого чекати регіональним медіа в часів реформ і виборів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17-18 серпня (№ 147/148). – С. 25, 29
228481
  Притула С. Великі проблеми маленьких українців у Грузії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 28 січня - 3 лютого (№ 4). – С. 10
228482
  Ханчерліоглу Орхан Великі риби. / Ханчерліоглу Орхан. – К., 1958. – 84с.
228483
  Гурладі М.С. Великі роки / М.С. Гурладі. – Київ, 1968. – 231с.
228484
  Пільгук І.І. Великі російські революціонери-демократи і українська література (Бєлінський, Чернишевський, Добролюбов, Некрасов) / І.І. Пільгук. – Київ, 1952. – 76с.
228485
  Бойко И. Великі соціалістичні перемоги українського народу / И. Бойко. – К., 1948. – 41с.
228486
  Діккенс Ч. Великі сподівання : роман / Чарлз Діккенс ; пер. з англ. Ростислава Доценка. – Київ : Веселка, 1986. – 477 с. : іл.
228487
  Діккенс Ч. Великі сподівання : Роман / Чарлз Діккенс; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з англ. Р.Доценка. – Харків : Фоліо, 2003. – 476с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1964-9
228488
  Байор П. Великі сподівання та розчарування в українсько-польських відносинах // Зовнішня політика України - 2013 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / С.В. Андрущенко, П. Байор, В.М. Мовчан, Г.М. Перепелиця, О.В. [та ін.] Потєхін. – Київ : Стилос, 2014. – С. 176-201. – ISBN 978-966-193-094-9
228489
   Великі ссавці Карпат : матеріали міжнар. екол. конф., Івано-Франківськ, 8 верес. 2000 р. – Івано-Франківськ : Сіверсія, 2000. – 68 с. – ISBN 966-7515-05-2
228490
  Гладких Д. Великі та малі банки: диспропорції посилюються : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 6. – С. 49
228491
  Ванюга Л. Великі та малі ролі Сусанни Коваль // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – № 3(25)за 2009/№ 1(26)за 2010. – С. 133-137


  Сусанна Васильевна Коваль (1909-1978) - укр. советская театральная актриса. Заслуженная артистка Украинской ССР (1955)
228492
  Пипич А. Великі та малі соціальні машини // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 6 : Інтелектуальна біографія: продовження теми. – С. 49-65. – ISSN 0235-7941


  "... Поняттєвий статус словосполучень "соціальна техніка" і "соціальна машина" в контексті зіставлення "фізики" і метафізики соціального.
228493
  Самойлов Юрій Великі турки. Російсько-турецький гамбіт: українські наслідки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 52-53 : фото. – ISSN 1998-8044
228494
  Бевз Тетяна Великі українці революційної доби : [рецензія] // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 179-184
228495
  Волошин М. Великі шахти Донбасу / М. Волошин. – Харків, 1932. – 64с.
228496
  Муранов О.П. Великі, могутні, живі... / О.П. Муранов. – Київ : Веселка, 1984. – 262 с.
228497
  Салига Т. Великій руїні він прагнув протиставити велику літературу // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.47-48


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
228498
   Велико Търново 1185-1985 = Окръжен исторически музей - Велико Терново. – София : Издателство на отечествения фронт, 1985. – 470, [2] с.
228499
   Велико Тырново. – София, 1970. – 107с.
228500
  Рева М.Л. Великоанадольский лес. Иллюст. проспект. / М.Л. Рева. – Донецк, 1976. – 32с.
228501
  Жигалина О.И. Великобpитания на Сpеднем Востоке ХIX - начало ХХ в. : Анализ внешнеполитических концепций / О. И. Жигалина ; АН СССР, Ин-т востоковедения, отв. ред. Л. Р. Полонская. – Москва : Наука. Гл. ред. вост. литерат., 1990. – 166 с. – ISBN 5020168947
228502
  Жагалина О.И. Великобратиния на Среднем Востоке, XIX-нач. XX в. / О.И. Жагалина. – Москва, 1990. – 166 с.
228503
  Яковлев Н.Н. Великобритания - Ирландия / Н.Н. Яковлев. – Москва, 1958. – 24с.
228504
  Матковский Н.В. Великобритания / Н.В. Матковский. – Москва, 1950. – 180с.
228505
  Добров А.С. Великобритания / А.С. Добров. – М, 1955. – 436с.
228506
  Добров А.С. Великобритания / А.С. Добров. – Москва, 1959. – 72с.
228507
   Великобритания. – Москва : Мысль, 1972. – 478с.
228508
  Городецкая И.Е. Великобритания / И.Е. Городецкая. – М., 1974. – 223с.
228509
  Кельнер Виктор Ефимович Великобритания : Рекоменд.указатель литературы / Кельнер Виктор Ефимович; Гос.публ.б-ка им.М.Е.Салтыкова-Щедрина;Географ.об-во СССР; Об-во СССР-Великобритания; Под ред.: К.Е.Виноградова. – Москва : Книга, 1979. – 142с.
228510
   Великобритания. – Москва : Мысль, 1981. – 429с.
228511
  Сванадзе Л.Н. Великобритания / Л.Н. Сванадзе. – Москва, 1984. – 345 с.
228512
  Польская Н.М. Великобритания / Н.М. Польская. – Москва : Мысль, 1986. – 150с. – (У карты мира)
228513
  Матвеев В.М. Великобритания / В.М. Матвеев. – М., 1986. – 63с.
228514
   Великобритания : (Наши деловые партнеры). – Москва : Международные отношения, 1990. – 157с.
228515
   Великобритания : Пособие по страноведению для старших классов гимназий и школ с улгубленным изучением английского языка. – Санкт-Петербург : Каро, 2000. – 478с.
228516
  Рум У А.Р. Великобритания : Лингвострановедческий словарь.Около 10 000 словарных статей / У А.Р. Рум. – 2-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 2000. – 560с. – ISBN 5-200-02807-8
228517
  Айрленд Тим Великобритания // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 50-51 : фото
228518
   Великобритания в годы войны : цифры и факты. – Москва : Изд. Британского союзника, 1945. – 56 с. : 14 диаграмм
228519
  Левенец А.В. Великобритания в системе современных политических отношений восток-запад (1979-1989 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Левенец А. В.; Ин-т социальн. и экон. проблем заруб. стран АН УССР, отд. зарубж. внешнеполит. концепции. – К., 1989. – 177л. – Бібліогр.:л.165-177
228520
  Левенец А.В. Великобритания в системе современных политических отношений Восток-Запад (1979-1989 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Левенец А. В.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1989. – 15л.
228521
   Великобритания выбирает "сарафанное радио" : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 34-35 : Фото
228522
  Костусяк А.В. Великобритания и "общий рынок": от противостояния к сближению. 1957-1973 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 4. – С. 47-62. – ISSN 0130-3864
228523
  Виноградов В.Н. Великобритания и Балканы / В.Н. Виноградов. – Москва, 1985. – 336 с.
228524
  Болдырева О.В. Великобритания и вызовы современности: к вопросу о национальной общности в Соединенном Королевстве // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 116-123. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
228525
  Бурнашов И. Великобритания и евро // Мировая экономика и международные отношения. – Москва, 2002. – № 9. – С.70-75. – ISSN 0131-2227
228526
  Андреева Т. Великобритания и европейские интеграционные процессы после еврокризиса // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2014. – № 11. – C. 40-47. – ISSN 0131-2227
228527
  Стрежнева М.В. Великобритания и Западная Европа: политические аспекты / М.В. Стрежнева. – М., 1988. – 188с.
228528
  Сокиркин Д.Н. Великобритания и итало-турецкая война (1911-1912 гг.) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 158-166. – (История ; вып. 1). – ISSN 1812-9323
228529
  Журков А. Великобритания и проблемы западно-европейской интеграции / А. Журков, И. Фаминский. – М., 1970. – 108с.
228530
  Малкин С.Г. Великобритания и умиротворение Горной Шотландии в 1715-1745 годах ( система лорд-лейтенантств ) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 4. – С. 163-176. – ISSN 0130-3864
228531
  Пинюгина Е.В. Великобритания и ФРГ : правительственные стратегии интеграции мусульман // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2008. – № 1 : Формирование нации и государства в современном мире. – С. 178-194
228532
  Соколов В.В. Великобритания на пути ко Второй мировой войне // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 5. – С. 70-82. – ISSN 0130-3864
228533
  Карой Л. Великобритания о Лакорно. / Л. Карой. – М., 1961. – 144с.
228534
  Бугашев С.И. Великобритания против "фамильного пакта". Англо-франко-испанские отношения после окончания Семилетней войны (1763-1765) // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 53-60
228535
  Котов Павел Великобритания, СССР / Котов Павел, Шифрин Михаил // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 3 (2858). – С. 28 : фото
228536
  Джордан В.М. Великобритания, Франция и германская проблема в 1918-1939 гг. : анализ англо-французских отношений в период создания и проведения в жизнь Версальского договора / В.М. Джордан ; вступ. ст. Б.Е. Штейна ; пер. с англ. под ред. И.С. Звавича. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство политической литературы, 1945. – 303 с. – (Библиотека внешней политики)
228537
   Великобритания, Франция и США в международных отношениях нового и новейшего времени : межвузовский сборник научных трудов. – Москва, 1985. – 122 с.
228538
  Вильямс Б. Великобритания. / Б. Вильямс. – Ленинград, 1931. – 96с.
228539
  Рабинович И.Е. Великобритания. / И.Е. Рабинович. – М., 1959. – 53с.
228540
  Мартынов Семен Великобритания. Викторианские эмодзи // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 8 (2935). – С. 26-27 : фото
228541
  Веретенников Владимир Великобритания. Владыка морской // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 10 (2937). – С. 42-47 : фото
228542
  Насонова Алла Великобритания. Золотая жила // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 70 : фото
228543
  Рабинович И.Е. Великобритания. Ирландия / И.Е. Рабинович. – М., 1966. – 171 с.
228544
  Воронихина Л.Н. Великобритания. Искусство (живопись, скульптура, архитектура) = Glimpses of British Art : учебное пособие / Л.Н. Воронихина, Т.М. Михайлова. – Ленинград : Просвещение, 1978. – 149 с.
228545
  Зеленский Святослав Великобритания. Легкие шаги: 7 пар национальной обуви
228546
  Зеленский Святослав Великобритания. Легкие шаги: 7 пар национальной обуви // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 8 (2935). – С. 38-42 : фото
228547
  Федоров Николай Великобритания. Настоящий детектив // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 94-101 : фото
228548
  Новикова Маргарита Великобритания. Овсянка, сер! // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 11 (2938). – С. 84-85 : фото
228549
  Сехина Екатерина Великобритания. Одежды ангелов // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 7 (2934). – С. 40-51 : фото
228550
  Милейковский А.Г. Великобритания. Политико-экономический очерк. / А.Г. Милейковский. – Л., 1947. – 232с.
228551
  Овчинникова Наталия Великобритания. Проповедник // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 7 (2934). – С. 92-98 : фото
228552
  Овчинникова Наталия Великобритания. Хозяева подземелья
228553
  Овчинникова Наталия Великобритания. Хозяева подземелья // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 8 (2935). – С. 74-79 : фото
228554
   Великобритания. Черно-белый путеводитель // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 98-103 : Фото


  Місто Оксфорд, Великобританія
228555
  Новак Стас Великобритания. Четыре гуру клубу одиноких сердец // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 4 (2907). – С. 30-33 : фото
228556
  Мартынов Семен Великобритания. Шифр Бэнкси. Тайные знаки вандала-гения. Улыбка соучасницы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 7 (2934). – С. 20-21 : фото
228557
  Польская Н.М. Великобритания. Экономические районы и города. / Н.М. Польская. – Москва : Мысль, 1974. – 408с.
228558
   Великобритания. Экономический обзор. – М., 1960. – 660с.
228559
  Студенцов В.Б. Великобритания: государство и накопление основного капитала / В.Б. Студенцов. – М, 1987. – 132с.
228560
  Марк Эллиотт Великобритания: двухпалатный парламент, суверенитет и неписаная конституция // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 3. – С. 31-36. – ISSN 1812-7126
228561
  Карпов Г.А. Великобритания: демография против мигрантов и мультикультурализма // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2014. – № 2 (58). – С. 106-120. – ISSN 0201-7083
228562
  Кондратьева Т.С. Великобритания: Иммиграция и предвыборная кампания 2010 г. // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 4 : Иммиграция: влияние на европейский социум. – С. 71-97. – ISSN 0235-5620
228563
  Тимошенкова Т.М. Великобритания: концепция обучения в течение всей жизни / Т.М. Тимошенкова, Е.В. Карпенко // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 79-84. – ISSN 1993-5560
228564
   Великобритания: лингвострановедческий словарь. – Москва, 1978. – 479с.
228565
   Великобритания: лингвострановедческий словарь. – 2-е изд., стереотип. – М., 1980. – 480с.
228566
  Громыко А. Великобритания: модернизация на фоне традиций // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2006. – Т. 19/20. – С. 47-55. – ISSN 1609-5359
228567
  Жигалов И.И. Великобритания: народ и внешняя политика. / И.И. Жигалов. – М., 1967. – 280с.
228568
  Кондратьева Т.С. Великобритания: провал политики мультикультурализма // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 4 : Европа: кризис мультикультурализма?. – С. 35-78. – ISSN 0235-5620


  Мультикультуралізм - явище суспільного життя, яке полягає в співіснуванні у рамках одного суспільства багатьох культур.
228569
  Суслопарова Елена Алексеевна Великобритания: реформы и модернизация // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 183-189. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
228570
  Волков Ф.Д. Великобритания: трудные времена / Ф.Д. Волков. – Москва, 1977. – 64с.
228571
  Бурлакова В В. Великобритания: Физ. и экон. география. / В В. Бурлакова. – Л., 1977. – 151с.
228572
  Гарнер Д. Великобритания: Центр и мест. управление / Д. Гарнер. – М., 1984. – 367с.
228573
  Вольчук Р. Великобританія - на роздоріжжі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 31 травня (№ 93). – С. 3


  Brexit сильно ослабить ЄС і матиме серйозні наслідки для Центральної Європи та України.
228574
  Супричов Олексій Великобританія // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 49-52 : Карта
228575
  Захарчук О.М. Великобританія в антикоаліційній боротьбі Наполеона (1800-1814 pp.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 26-29. – (Історія ; Вип. 40)


  Розглядається анти коаліційна політика наполеонівської Франції.
228576
  Крушинський Вадим Юрійович Великобританія в європейських інтеграційних процесах : Автореф. дис. ... доктора політ. наук:23.00.04 / Крушинський В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 22 назв.
228577
  Крушинський Вадим Юрійович Великобританія в європейських інтеграційних процесах : Дис. ... доктора політичних наук: 23.00.04 / Крушинський В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 471л. – Бібліогр.: л. 422-571
228578
  Крушинський В. Великобританія і Договір Ніцци в контексті розширення Європейського Союзу // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 168-176. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
228579
  Крушинський Вадим Великобританія і Договір Ніцци в контексті розширення Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 234-240
228580
  Бейдик О.О. Великобританія та Ірландія: дві подорожі - безліч вражень // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 2 (180). – С. 27-36 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
228581
  Копійка В.В. Великобританія у Європейському Союзі: очікування та наслідки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 169-176. – ISBN 966-7196-06-2
228582
  Біньовська Л. Великобританія у зовнішньополітичній стратегії адміністрації Р. Ніксона // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 14-17
228583
  Сірук М. Великобританія як "піддослідна свинка" / М. Сірук, Р. Фройденштайн, А. Умланд // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 30 червня (№ 112). – С. 3


  Експерти "Дня" - про реакцію ЄС на Brexit і як Україні готуватись до нового "вікна можливостей".
228584
  Олійник Хельга Великобританія. Машина часу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 66-72 : фото
228585
  Олійник Хельга Великобританія. Ніч багать // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 20-24 : фото
228586
  Будько Євген Великобританія. Розгадка Стоунхенджа // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 70-77 : фото
228587
  Сидоренко Вікторія Великобританія. Червона гвардія королеви // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 3 (129), червень - липень. – С. 118-124 : фото
228588
  Вернигора С.М. Великобританія. Шлях крізь віки : Наукова праця переможця конкурсу / С.М. Вернигора; Інститут ім. Грінченка. Конкурс "Історія виникнення європейських держав". – Київ, 2003. – 52с.
228589
  Дубич К.В. Великобританська та американська моделі надання соціальних послуг: євро інтеграційні орієнтири трансформації системи соціальних послуг в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 24, грудень. – С. 161-165. – ISSN 2306-6814
228590
  Шухевич Ю. Великого Батька - Великий Син / інтерв"ю взяла Тетяна Козирєва // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29-30 березня (№ 57/58). – С.10


  Синові головнокомандувача УПА Юрію Шухевичу минуло 80 років.
228591
  Баграмян И.Х. Великого народа сыновья / И.Х. Баграмян. – М., 1984. – 360с.
228592
  Рожіцин В. Великодень / В. Рожіцин. – Харків : Пролетарий, 1930. – 73 с.
228593
   Великодержавная политика маоистов в национальных районах КНР. – М., 1975. – 126с.
228594
  Терещенко О. Великоднє христування з Підлісного: текст і контекст // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Каф. історії української музики та музичної фольклористики. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 119-145
228595
  Карабович Т. Великодні писанки на Холмщині з історичної перспективи // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 8 квітня (№ 14). – С. 4. – ISSN 0027-8254
228596
  Гоцалюк А.М. Великодні свята та їх трансформування у процесі відродження національних культурних надбань українського народу // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 162-165
228597
  Карабович Т. Великодні традиції і звичаї на Холмщині // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 16 квітня (№ 16). – С. 10. – ISSN 0027-8254
228598
  Савенко О. Великодній парафраз у "Повісті минулих літ" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 3 (663). – С. 60-64. – ISSN 0236-1477
228599
  Манжос Б. Великодня казка / Б. Манжос. – Вид. 2-е. – К., 1925. – 31с.
228600
  Пальгуева Галина Михайловна Великодушие и милосердие, или Толерантность по-русски // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 41-44. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  В августе 2008 года в Нижегородской государственной областной детской библиотеке состоялась пятая Всероссийская летняя библиотечная школа "Лидер" по теме: "Толерантность. Классическая и современная художественная литература как средство воспитания ...
228601
  Пальгуева Галина Михайловна Великодушие и милосердие, или Толерантность по-русски // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 41-44. – Библиогр. в конце ст. – ISSN 1727-4893


  В августе 2008 года в Нижегородской государственной областной детской библиотеке состоялась пятая Всероссийская летняя библиотечная школа "Лидер" по теме: "Толерантность. Классическая и современная художественная литература как средство воспитания ...
228602
  Кроммелинк Ф. Великодушный рогоносец / Ф. Кроммелинк. – М, 1926. – 125с.
228603
  Зейтунцян П.А. Великое безмолвие : пьесы / П.А. Зейтунцян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1990. – 493 с.
228604
  Шалдыбин П.Я. Великое братство / П.Я. Шалдыбин. – Симферополь, 1962. – 23с.
228605
  Шалдыбин П.Я. Великое братство / П.Я. Шалдыбин. – Симферополь, 1962. – 23с.
228606
  Барковская А.Ф. Великое братство / А.Ф. Барковская. – Минск, 1982. – 176с.
228607
  Евдокименко И.И. Великое братство народов / И.И. Евдокименко, О.А. Ярыгина. – М., 1982. – 223с.
228608
  Жестев М. Великое в малом / М. Жестев. – Л, 1959. – 48с.
228609
  Осипов А.М. Великое восстание в Индии / А.М. Осипов. – Москва, 1957. – 143с.
228610
  Кондратенко В.А. Великое время / В.А. Кондратенко. – К, 1952. – 73с.
228611
  Золотарев Т.Л. Великое гидротехническое строительство / Т.Л. Золотарев. – М., 1952. – 144с.
228612
  Давыдов М.М. Великое гидротехническое строительство в СССР / М.М. Давыдов. – М, 1951. – 32с.
228613
  Сухова Надежда Великое дао скромного боба : дело вкуса / Сухова Надежда, Шамсутдинов Кирилл // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 196-200 : Фото
228614
  Артоболевский И.И. Великое двадцатилетие / И.И. Артоболевский. – Москва, 1962. – 39с.
228615
  Береговой Я. Великое дело Ивана Зязюна // Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний щоквартальник українською та російською мовами для вихователів, вчителів, викладачів, науковців, організаторів освіти, батьків та юнацтва / Київ. громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 2014. – № 3/4 (69/70). – С. 43-62
228616
   Великое дело мира. Кто его отстаивает и кто его тормозит. – Прага, 1978. – 152с.
228617
  Багдасарян А.М. Великое десятилетие творческого взлета советского народа / А.М. Багдасарян. – Грозный, 1964. – 24с.
228618
   Великое достояние социализма. – Киев : Вища школа, 1986. – 333с. – монографія


  В монографии анализируются тенденции социально-классового развития общества, раскрываются объективные основы упрочнения союза рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции, развития экономического и культурного сотрудничества советских наций.
228619
   Великое древо. – М., 1984. – 607с.
228620
  Лихолат А.В. Великое единение / А.В. Лихолат, Д.А. Чугаев. – Москва, 1972. – 135с.
228621
  Владимиров Г.П. Великое единство / Г.П. Владимиров. – Ташкент, 1972. – 398с.
228622
  Нишанов Р.Н. Великое завоевание Октября. / Р.Н. Нишанов. – М., 1967. – 56с.
228623
  Суворов К.И. Великое завоевание советского народа в области труда. / К.И. Суворов. – М., 1965. – 32с.
228624
  Владимиров П.В. Великое зерцало : (из истории русской переводной литературы XVII века) : Исследование П.В. Владимирова. – Москва : Изд. Имп. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; В Унив. тип. (М. Каткова), 1884. – [2], XIV, 106, 79 с. – Отд. оттиск: Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1883 г., кн. 2-3. – Библиогр. в примеч.
228625
  Владимиров П.В. Великое зерцало : (из истории русской переводной литературы XVII века) : Исследование П.В. Владимирова. – Москва : Изд. Имп. О-ва истории и древностей рос. при Моск. ун-те ; В Унив. тип. (М. Каткова), 1884. – [2], XIV, 106, 79 с. – Отд. оттиск: Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете. 1883 г., кн. 2-3. – Библиогр. в примеч.
228626
  Голиков Г.Н. Великое идейное наследие / Г.Н. Голиков. – Москва, 1969. – 46 с.
228627
  Елисеева Валерия Великое исчезновение : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 11 (2830). – С. 134-142
228628
  Казакевич А. Великое княжество Литовское как идеологическая реальность // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2008. – № 1. – С. 61-79. – ISSN 1822-5136
228629
  Таганцев Н.С. Великое княжество Финляндия : відержка из лекций по Русскому уголовному праву, т. 1, 2-е изд., 1902 г., с. 245-252 / Н.С. Таганцев. – Санкт-Петербург : Гос. тип., 1910. – 14 с.
228630
   Великое княжество Финляндское. – Санкт-Петербург : Типография В.А. Александрова, 1872. – 61, II с.
228631
  Кан А. Великое княжество Финляндское в освещении финских историков // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 161-170. – ISSN 0869-5687
228632
  Лыскин Александр Великое кочевье северного оленя : Зоосфера // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 2. – С. 112-118 : Фото
228633
  Коптелов А.Л. Великое кочевье. / А.Л. Коптелов. – Новосибирск, 1960. – 468с.
228634
  Коптелов А.Л. Великое кочевье. / А.Л. Коптелов. – Барнаул, 1985. – 543с.
228635
  Коптелов А.Л. Великое кочевье. / А.Л. Коптелов. – Новосибирск, 1990. – 427с.
228636
  Крячко Иван Великое молчание Вселенной // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 6-11 : Іл.
228637
  Штерн Х. Великое наследие / Х. Штерн, Д. Вольф. – М, 1976. – 208с.
228638
  Лихачев Д.С. Великое наследие : Классич. произведения лит. Древ. Руси / Д.С. Лихачев. – 2-е изд. доп. – Москва, 1980. – 412 с.
228639
  Колпинский Ю.Д. Великое наследие античной Эллады и его значение для современности / Ю.Д. Колпинский. – Москва, 1977. – 161с.
228640
  Колпинский Ю.Д. Великое наследие Античной Эллады и его значение для современности / Ю.Д. Колпинский. – Москва, 1988. – 160с.
228641
  Труш Великое наследие. / Труш, С.Д. Джусупбеков. – Алма-Ата, 1967. – 112с.
228642
  Исаев Ф.М. Великое наступление Красной Армии / Ф.М. Исаев. – М, 1945. – 26с.
228643
  Трофимов Ж.А. Великое начало / Ж.А. Трофимов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1979. – 239с.
228644
  Трофимов Ж.А. Великое начало / Ж.А. Трофимов. – М, 1990. – 333с.
228645
  Силин А.А. Великое обретение / А.А. Силин. – М., 1989. – 63с.
228646
  Равинский Д. Великое общественное пространство. Путешествие в иные миры / Дмитрий Равинский // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 4 (94). – С. 10-17. – ISSN 1727-4893
228647
  Лебедев Н.К. Великое оледенение Земли / Н.К. Лебедев. – Москва ; Ленинград, 1928. – 52 с.
228648
  Темерев Александр Великое опреснение : ярмарка идей / Темерев Александр, Юнгерман Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 5. – С. 118-125 : Фото
228649
  Афанасьев В.С. Великое открытие Карла Маркса / В.С. Афанасьев. – Москва, 1980. – 267 с.
228650
   Великое переселение народов // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 8 (173). – С. 38 : карта. – ISSN 1029-5828
228651
  Синцеров Л.М. Великое переселение народов из Европы в Новый Свет (вторая половина XIX - начало XX в.) : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 3. – С. 3-9. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
228652
  Артемов Станислав Великое переселение народов: новейшая история / Артемов Станислав, Денисенко Михаил // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 209-214 : фото
228653
  Шульга Н.А. Великое переселение: репатрианты, беженцы, трудовые мигранты / Шульга Н.А. ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т социологии. – Киев : Институт социологии НАН Украины, 2002. – 687, [13] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 605-654 и в конце разд. – ISBN 966-02-2279-3
228654
  Шишова З.К. Великое плавание / З.К. Шишова. – М, 1972. – 187с.
228655
  Шишова З.К. Великое плавание / З.К. Шишова. – М, 1972. – 187с.
228656
  Шишова З.К. Великое плавание / З.К. Шишова. – М, 1972. – 187с.
228657
  Рыкачев Я.С. Великое посольство / Я.С. Рыкачев. – М., 1960. – 346с.
228658
  Нагибин Ю.М. Великое посольство. / Ю.М. Нагибин, Я.С. Рыкачев. – М., 1959. – 182с.
228659
  Саушкин Ю.Г. Великое преобразование природы Советского Союза / Ю.Г. Саушкин. – 2-е изд., доп. – Москва, 1952. – 239с.
228660
  Бать Л.Г. Великое призвание / Л.Г. Бать. – М, 1958. – 296с.
228661
  Бать Л.Г. Великое призвание / Л.Г. Бать. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – М, 1963. – 304с.
228662
  Бать Л. Великое призвание : повесть о русском актере М.С.Щепкине / Л. Бать. – Москва : Детская литература, 1972. – 304 с.
228663
   Великое произведение воинствующего материализма. – М., 1959. – 494с.
228664
  Панухина Н.Б. Великое пророчество / Н.Б. Панухина. – Москва, 1981. – 158 с.
228665
  Уроева А.В. Великое пророчество русского рабочего-революционера Петра Алексеева / А.В. Уроева. – М., 1977. – 96с.
228666
  Кассиль Л. Великое противостояние / Л. Кассиль. – М.-Л., 1941. – 205с.
228667
  Кассиль Л.А. Великое противостояние / Л.А. Кассиль. – М.-Л., 1948. – 159с.
228668
  Кассиль Л. Великое противостояние / Л. Кассиль. – Рига, 1948. – 181с.
228669
  Кассиль Л.А. Великое противостояние / Л.А. Кассиль. – М., 1957. – 415с.
228670
  Кассиль Л.А. Великое противостояние // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1971. – Т. 1. – С. 297-631. – (Б-ка пионера)
228671
  Кассиль Л.А. Великое противостояние : повесть / Л.А. Кассиль. – Москва : Детская литература, 1976. – 400с.
228672
  Кассиль Л.А. Великое противостояние / Л.А. Кассиль. – Киев, 1979. – 335с.
228673
  Кассиль Л.А. Великое противостояние / Л.А. Кассиль. – М., 1980. – 399с.
228674
  Кассиль Л.А. Великое противостояние / Л.А. Кассиль. – Горький, 1985. – 270с.
228675
  Сытинская Н.Н. Великое противостояние Марса / Н.Н. Сытинская. – Москва : ГИТТЛ, 1956. – 52 с.
228676
  Шапошникова Л.В. Великое путешествие / Л.В. Шапошникова. – Москва : Междунар. Центр Рерихов [и др.]. – ISBN 5-86988-065-3
Кн. 2, [ч. 1] : По маршруту Мастера. – 1999. – 391, [9] с. : цв. ил. – Библиогр. в примеч.: с. 396-397
228677
  Шапошникова Л.В. Великое путешествие / Л.В. Шапошникова. – Москва : Междунар. Центр Рерихов [и др.]. – ISBN 5-86988-066-1
Кн. 2, [ч. 2] : По маршруту Мастера. – 2000. – 531, [13] с. : цв. ил.
228678
  Шапошникова Л.В. Великое путешествие / Л.В. Шапошникова. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – ISBN 5-86988-162-5
Кн. 3 : Вселенная Мастера. – 2005. – 1083, [3] с. : цв. ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
228679
  Попа В.И. Великое распутье / В.И. Попа. – Бухарест, 1975. – 47с.
228680
  Петропавловская Юлия Великое расселение // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 1 (2904). – С. 20-21 : фото
228681
  Яковлев А.И. Великое сердце / А.И. Яковлев. – Краснодар, 1962. – 236с.
228682
  Хузангай П. Великое сердце : поэмы / П. Хузангай. – Москва : Советская Россия, 1964. – 79 с.
228683
  Люфанов Е.Д. Великое сидение / Е.Д. Люфанов. – Воронеж
1. – 1982. – 335с.
228684
  Люфанов Е.Д. Великое сидение / Е.Д. Люфанов. – Воронеж
2. – 1984. – 478с.
228685
  Босев А. Великое слово / А. Босев, С.П. Алексеев. – М., 1980. – 79с.
228686
  Бялик Б.А. Великое слово / Б.А. Бялик. – М : Советский писатель, 1981. – 375 с.
228687
  Багликов Б.Т. Великое содружество В.И.Ленина и И.В.Сталина : стенограмма публичной лекции, проч. в центр. лек. О-ва в Москве / Б.Т. Багликов ; Всесоюзное об-во по распростр. полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1953. – 40 с. – (Знание : Серия 1 ; №10)
228688
  Фивейская М.С. Великое содружество государства и народа / М.С. Фивейская. – Москва, 1974. – 64с.
228689
   Великое содружество народов-братьев: к 60-летию образования Союза ССР. – К., 1982. – 328с.
228690
  Санакоев Ш.П. Великое содружество свободных и суверенных народов / Ш.П. Санакоев. – М., 1964. – 182с.
228691
  Шервашидзе А. Великое содружество украинского и грузинского народов / А. Шервашидзе. – Батуми, 1954. – 58с.
228692
  Шервашидзе А. Великое содружество украинского и грузинского народов / А. Шервашидзе. – Батуми, 1954. – 58с.
228693
  Карский Ю.М. Великое содружество. Стихи. -- Жизнь и любовь Николоза Бараташвили. (Главы из поэмы). / Ю.М. Карский. – Тбилиси, 1953. – 76с.
228694
  Таленский Н. Великое сражение под Сталинградом. / Н. Таленский. – М., 1943. – 32с.
228695
   Великое счастье жить в Сталинскую эпоху. – Москва : Профиздат, 1950. – 112 с.
228696
  Клавель Б. Великое терпение / Бернар Клавель ; Пер. с фр. Я. Лесюка и Ю. Уварова. – Москва : Прогресс
Кн 1 : В чужом доме : роман. – 1966. – 383 с.
228697
  Клавель Б. Великое терпение / Б. Клавель. – М
2. – 1966. – 250с.
228698
  Клавель Б. Великое терпение / Б. Клавель. – М
3. – 1968. – 269с.
228699
  Клавель Б. Великое терпение : Плоды зимы: Роман / Б. Клавель. – Москва : Прогресс
Кн. 4. – 1972. – 318с.
228700
  Довженко А.П. Великое товарищество / А.П. Довженко. – Москва : Правда, 1942. – 40с.
228701
   Великое торжество идей ленинизма. – М., 1960. – 485с.
228702
  Дементьев В.В. Великое устье / В.В. Дементьев. – Москва, 1972. – 352с.
228703
   Великое утро Фотиса Загориса : рассказы европейских писателей о судьбах молодежи во время Второй мировой войны. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 416 с.
228704
  Мович Л. Великое учередительное собрание 1789 года / Лев Мович. – (2-е изд.). – Санкт-Петербург : Книгоиздат "Голос", 1906. – 237 с. – (Отдел исторический ; № 26-29)
228705
  Окулов А.Ф. Великое философское произведение творческого марксизма / А.Ф. Окулов, В.В. Мшвениерадзе. – М., 1959. – 80с.
228706
  Лондон Джек Великое чудо. Язычник У черты : рассказы / Джэк Лондон ; Перевод с анг. З. Львовского. – 2-е изд. – Москва : Универсальная биб., 1915. – 98 с. – (Универсальная библиотека ; № 928)
228707
   Великої втрати зазнала освітянська галузь. Пішов з життя корифей вищої школи, Герой України Анатолій Федорович Павленко / Л. Гриневич, О. Співаковський, П.М. Куліков, Т.В. Деетерова, В.Г. Бук, М.М. Кадука, А.П. Тітенко // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 30 листопада - 7 грудня (№ 48/50). – С. 10


  Анатолію Шостаку - доценту кафедри технічного сервісу та інженерного менеджменту ім. М.П. Момотенка НУБіП України Указом Президента України присвоєно Почесне звання "Заслужений працівник освіти".
228708
   Великой партии отряд: Из истории большевистских организаций Украины. – Киев : Политиздат Украины, 1983. – 309с. – сборник статей


  В сборнике статей приуроченном к 80-летию II съезда РСДРП, освящается история становления и развития большевистских организаций Украины - от возникновения первых социал-демократических групп до образования КПУ - одного из боевых отрядов великой ...
228709
   Великой Победе - 40. – Рига, 1985. – 91с.
228710
   Великой Родины сыны. – М., 1958. – 591с.
228711
   Великой французской революции посвящается. – Москва : Художественная литература, 1989. – 558 с.
228712
  Аронов Г.Е. Великолепная восьмерка / Г.Е. Аронов. – Москва, 1971. – 104 с.
228713
  Патерсон К. Великолепная Гилли Хопкинс / К. Патерсон. – М., 1982. – 127с.
228714
  Симпсон Дж.Г. Великолепная изоляция : История млекопитающих Южной Америки / Дж.Г. Симпсон; Под ред. Татаринова Л.П. – Москва : Мир, 1983. – 256с.
228715
  Романович М. Великолепная китайщина. Стиль шинуазри // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 3. – С. 13-20
228716
  Бондарев А. Великолепная пятерка // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 10 (498). – С. 64-66
228717
   Великолепная пятерка // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 5. – С. 52-59 : фото
228718
   Великолепная семерка // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 164-165 : фото
228719
  Александрова Наталья Великолепная семерка... вин : По самым "вкусным" маршрутам Европы. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 44 : Фото
228720
  Андай Великолепная шутка. / Андай, , Мелих Джевдет. – Москва, 1965. – 88с.
228721
   Великолукская земля. – Великие Луки, 1956. – 208с.
228722
   Великолукская земля. – Великие Луки, 1957. – 238с.
228723
  Бершадский Р.Ю. Великолукские записи / Р.Ю. Бершадский. – Москва, 1956. – 48с.
228724
  Лизунова В.А. Великолукской центральной библиотеке 100 лет / В.А. Лизунова. – Л., 1968. – 32с.
228725
   Великомасштабна будова Всесвіту та властивості позагалактичних об"єктів : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 384 с. : 64 таб., 130 рис. – Бібліогр.: с. 370 (293 джерела)


  Об"єкт дослідження - галактики, квазари, їх розподіли, гравітаційні лінзи. Мета роботи - Дослідження великомасштабних рухів та побудова поля швидкостей плоских галактик. Вивчення Місцевого об"єму на базі повних виборок галактик. Побудова моделей ...
228726
  Жданов В.І. Великомасштабна будова Всесвіту та властивості позагалактичних об"єктів / В.І. Жданов, В.Ю. Караченцева, С.Л. Парновський // Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. : 160 років / КНУТШ ; Редкол.: Б.І. Гнатик, С.П. Парновський, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало, Д.П. Дума, В.М. Єфіменко та ін. ; Відп. ред. В.М. Єфіменко. – Київ : Киевский университет, 2005. – С. 42-54. – ISBN 966-594-644-7
228727
  Вавілова І. Великомасштабна структура Всесвіту: спостереження і методи дослідження : Навч. посібн. для спецкурсу "Позагалактична астрономія" / І. Вавілова. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 107с.
228728
  Ковальчук І.П. Великомасштабне атласне картографування земель навчально-дослідних господарств : монографія / Ковальчук І.П., Богданець В.А., Михальчук Н.С. – Київ : Компринт, 2016. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 131-147. – ISBN 978-966-929-392-3
228729
   Великомасштабне картування ділянок моніторингу у НПП "Слобожанський" / В.П. Пастернак, Г.В. Корнієнко, В.Ю. Яроцький, М.І. Букша // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 113-122 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 121-122. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
228730
  Парновський С. Великомасштабні рухи галактик: перевірка моделі Dipole Repeller за даними про RFGC галактики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 46-48. – (Астрономія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Показано, що дані про колективні рухи галактик каталогу RFGC не підтверджують і не суперечать гіпотезі про існування двох атракторів, які домінують у полі колективних швидкостей нехабблівських рухів галактик, один з яких є відштовхувачем. Відхилення ...
228731
  Тугай Анатолій Володимирович Великомасштабні рухи спіральних галактик каталогу RFGC : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.03.02 / Тугай А.В.; НАНУ; Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 35 назв
228732
  Агапітов О.В. Великомасштабні хвилі Россбі в антарктичній стратосфері / О.В. Агапітов, А.В. Грицай, Д.А. Салюк // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Національне космічне агенство України. – Київ, 2010. – Т. 16, № 5. – С. 5-11. – ISSN 1561-8889
228733
   Великому Жовтню-слава! : репертуарний збірник. – Київ : Мистецтво, 1967. – 160 с.
228734
   Великому Каменяреві : Тези доповідей і повідомлень Наукової конференції, присвяченої 110-річчю з дня народження і 50-річчю з дня смерті І.Я Франка. – Вінниця, 1966. – 95с.
228735
   Великому Октябрю. – Тбилиси, 1957. – 895с.
228736
   Великому подвигу посвящено. – М., 1985. – 223с.
228737
  Дмитерко Л.Д. Великому Сталіну слава! / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 28 с.
228738
  Закусило О.К. Великому українському вченому 90 років / О.К. Закусило, А.В. Анісімов, О.С. Бичков // Глушковські читання : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – С. 18-21. – ISBN 978-966-622-589-7
228739
  Верещагина Н.В. Великомученик Пантелеимон: Византия - Афон - Киев // Афонское наследие : научный альманах / Ин-т Русского Афона ; Междунар. ин-т афонского наследия в Украине ; Междунар. о-во "Friends of Mount Athos" ; Центр ислледов. ист. религии и Церкви ; Чернигов. нац. пед. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев ; Чернигов, 2015. – Вып. 1/2 : Материалы международной научной конференции "Русь и Афон: тысячелетие духовно-культурных связей", Чернигов, 28-29 ноября 2014 г. – С. 232-247
228740
  Котов Павел Великомученик революции : культурный код // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 20-21 : Фото
228741
  Марисюк Маркыян (отець) Великопосні проповіди : Найважніше питання життя / написав о. Маркіян Марисюк ЧСВВ. – Жовква : Печатня ОО. Василіян, 1922. – 70 с. – (Видавництво Чина Св. Василія В. у Жовкві ; Кн. 137)
228742
  Гузар Л. Великопосні роздуми з Блаженнішим Любомиром Гузарем. Молитва св. Єфрема / [упоряд. та богословська ред.: О. Жаровська ; відп. редакторка: М. Лемик]. – Львів : Свічадо, 2017. – 111, [1] с. – Єфрем Сирін (християнський святий , преподобний ; IV ст.) (про нього). – Бібліогр. в підрядк. прим.
228743
  Стороженко Л.І. Великопролітні структурно-вантові сталезалізобетонні покриття для будівель і споруд аеропортів / Л.І. Стороженко, Г.М. Гасій // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 72-79 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
228744
  Бєлінський В. Великороси - міфи та релігії // Матеріали III науково-практичної конференції "Буття українців. Історія Землі нашої" : рік 7514 (2006 н. д.) числа 11 тижня гостича місяця студеча (листопада) / "Буття українців. Історія Землі нашої", наук.-практ. конф. – Київ : АП АКФ, 2007. – С. 133-136
228745
  Лескинен М.В. Великороссы/ великоруссы в росийской научной публицистике (1840-1890) // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 6. – С. 3-17. – ISSN 0132-1366
228746
  Шейн П.В. Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п. : материалы собранные и привденные в порядок П.В. Шейнином ; в 2 т. – Санкт-Петербург : Тип. имп. Акад. наук
Т. 1, вып. 1. – 1898. – [2], XVIII, 835 с. с нот. – Конволют. Пер.: Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п., т. , вып. 2, 1900, с. XXVII-LVIII, 377-835
228747
  Шейн П.В. Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п.. Т. 1, вып. 2 : материалы собранные и привденные в порядок П.В. Шейнином ; в 2 т. // Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п. : материалы собранные и привденные в порядок П.В. Шейнином ; в 2 т. / П.В. Шейн. – Санкт-Петербург : Тип. имп. Акад. наук, 1898. – Т. 1, вып. 1. – с. XXVII-LVIII, 377-835
228748
  Халанский М.Г. Великорусские былины Киевского цикла / М. Халанский. – Варшава : В тип. Михаила Земкевича, 1885. – [2], 236, III с. – Указ.: с. 230-235. - Отд. оттиск: Русский филологический вестник. - Экз. без ориг. тит. л.


  Содержание: Введение Храбор-богатырь; поленица Ряд первый: Богатыри периода до-татарского Добрыня Никитич Иван Данилович Демьян Куденевич Олеша Попович Ряд второй: Богатыри татарского периода Идолище поганое Илья Муромец Василий ...
228749
  Соболевский А.И. Великорусские народные песни : в 7 т. – изданы проф. А. И. Соболевским ; 1895-1902. – Санкт-Петербург : [Гос. тип.]
Т. 1 : [Низшие эпические песни» (т. е. баллады)]. – 1895. – [8], XII, [2], 628 с. – Экз. в разных тип. переплетах и на разной тип. бумаге


  Тексты систематизированы по жанрово-тематичному принципу (в свод не вошли былины, духовные стихи, обрядовые и исторические песни).
228750
  Соболевский А.И. Великорусские народные песни : в 7 т. – изданы проф. А. И. Соболевским ; 1895-1902. – Санкт-Петербург : [Гос. тип.]
Т. 2 : ["Семейные песни, которые имели своим предметом положение женщины в семье" и "положение в семье мужчины"]. – 1896. – [4], XVI, [2], 588 с.


  Тексты систематизированы по жанрово-тематичному принципу (в свод не вошли былины, духовные стихи, обрядовые и исторические песни).
228751
  Соболевский А.И. Великорусские народные песни : в 7 т. – изданы проф. А. И. Соболевским ; 1895-1902. – Санкт-Петербург : [Гос. тип.]
Т. 3 : ["Семейные песни, которые имели своим предметом положение женщины в семье" и "положение в семье мужчины"]. – 1897. – [4], XVI, [2], 512 с.


  Тексты систематизированы по жанрово-тематичному принципу (в свод не вошли былины, духовные стихи, обрядовые и исторические песни).
228752
  Соболевский А.И. Великорусские народные песни : в 7 т. – изданы проф. А. И. Соболевским ; 1895-1902. – Санкт-Петербург : [Гос. тип.]
Т. 4 : ["Любовные песни"]. – 1898. – [4], XXIV, [2], 722 с.


  Тексты систематизированы по жанрово-тематичному принципу (в свод не вошли былины, духовные стихи, обрядовые и исторические песни).
228753
  Соболевский А.И. Великорусские народные песни : в 7 т. – изданы проф. А. И. Соболевским ; 1895-1902. – Санкт-Петербург : [Гос. тип.]
Т. 6 : ["Рекрутские, солдатские, казацкие, полоняничные, разбойничьи и темничные (арестантские), с прибавлением к ним очень немного матросских, фабричных, бурляцких и др."]. – 1900. – [4], XVI, [2], 544 с.


  Тексты систематизированы по жанрово-тематичному принципу (в свод не вошли былины, духовные стихи, обрядовые и исторические песни).
228754
  Соболевский А.И. Великорусские народные песни : в 7 т. – изданы проф. А. И. Соболевским ; 1895-1902. – Санкт-Петербург : [Гос. тип.]
Т. 7 : ["Юмористические, сатирические, часть игровых"]. – 1902. – [4], XVI, [2], 544 с.


  Тексты систематизированы по жанрово-тематичному принципу (в свод не вошли былины, духовные стихи, обрядовые и исторические песни).
228755
  Линева Е.Э. Великорусские песни в народной гармонизации : [в 2-х вып.] / записаны Е. Линевой ; текст под ред. Ф.Е. Корша. – 1904-1909. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Акад. наук
Вып. 1. – 1904. – [6], XLVIII, [2], 90 с., 2 л. табл. нот.
228756
  Яворский Ю.А. Великорусские песни на старинных карпато-русских записях / [публ. и предисл.] Ю.А. Яворский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1912. – [1], 84 с. – Отд. оттиск из: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. 1912, т. 17, кн. 1


  На тит. л. № 109384 дарственная надпись: Многоуважаемому Ф.Ф. Миловодову от автора 8 ноября 1913 г.
228757
  Худяков И.А. Великорусские сказки : в 3 вып. / соч. И.А. Худякова. – 1860-1862. – Санкт-Петербург : В воен. тип.
Вып. 3. – 1862. – [8], 168 с.
228758
  Худяков И.А. Великорусские сказки в записях И.А. Худякова / И.А. Худяков. – Москва ; Ленинград, 1964. – 301 с.
228759
   Великорусские сказки Пермской губернии. – М., 1991. – 543с.
228760
  Виноградов Н.Н. Великорусский вертеп // К вопросу об отражении апокрифов в народном творчестве / Н.А. Янчук. – Санкт-Петербург, 1907. – [22] с.
228761
  Драгоманов М.П. Великорусский интернационал и польско-украинский вопрос / М.П. Драгоманов. – Казань : Типо-литография Окружного штаба, 1906. – 135 с.
228762
   Великосорочинский литературно-мемориальный музей Н.В. Гоголя : путеводитель / Литературно-мемориальный музей Н.В. Гоголя. с. Великие Сорочинцы (Полтав. обл.); [авт. текста: П.С. Брайко, Н.О. Литвин]. – Изд. 2-е , перераб. – Харьков : Прапор, 1975. – 67 с.
228763
   Великосорочинский литературно-мемориальный музей Н.В. Гоголя : путеводитель / Литературно-мемориальный музей Н.В. Гоголя. с. Великие Сорочинцы (Полтав. обл.); [авт. текста: Н.О. Литвин, Г.С. Брайко]. – Изд. 4-е. – Харьков : Прапор, 1981. – 61, [3] с. : ил.
228764
   Великосорочинский литературно-мемориальный музей Н.В. Гоголя. – 5-е изд., перераб. и доп. – Харьков, 1984. – 62с.
228765
  Довгаль И.Ф. Великосорочинский литературно-мемориальный музей Н.В. Гоголя / И.Ф. Довгаль, Н.О. Литвин. – Харьков, 1987. – 76 с.
228766
  Брайко Ю.С. Великосорочинский литературно-меториальный музей Н.В.Гоголя / Ю.С. Брайко. – Х., 1970. – 116с.
228767
  Темелески Х. Великотърновските манастири в националноосвободителната борба : (Исторически очерци) / Х. Темелески. – София : Св. Кл. Охридски, 1992. – 279 с.
228768
  Ворожея Р.П. Великоустюжские тайны // Что нового в науке и технике. – Москва, 2007. – № 12. – С. 32-37. – ISSN 1684-6869


  Загадковий персонаж Діда Мороза
228769
  Степанов Н.Л. Велимир Хлебников / Н.Л. Степанов. – М., 1975. – 280с.
228770
  Дуганов В Р. Велимир Хлебников : природа творчества / В Р. Дуганов, . – М, 1990. – 348с.
228771
  Вишницкая Ю.В. Велимир Хлебников как творец "нового языка": анализ словообразовательной семантики / Ю.В. Вишницкая, М. Гусидзе // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2012. – № 2 (44). – С. 31-35
228772
  Брайко Г.С. Велиосорочинский литературно-мемориальный музей Н.В.Гоголя / Г.С. Брайко, Н.О. Литвин. – Изд. 3-е, переаб. – Х., 1979. – 63с.
228773
  Мармонтель Г. Велисарий, 1769
228774
  Сахатмурадов А. Велиткий Октябрь - переломная веха в судьбе туркменского дайханства. / А. Сахатмурадов. – Ашхабад, 1987. – 127с.
228775
  Горюнов И. Велихов Е.П., Петелин В.В., Кушниренко А.Г. Промышленная политика, инновации, массовые информационные технологии, отечественные системообразующие компании. - М.: Энергоиздат, 2007. - 100 с. : [рецензія] // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 152-153. – ISSN 0042-8736
228776
  Нечипуренко Володимир Григорович Велич Ай-Петрі й інженерної думки : [інтерв"ю з головним інженером проекту (ГІП) канатної дороги Місхор - Ай-Петрі В.Г. Нечипуренком] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 31-32
228777
  Нечипуренко Володимир Григорович Велич Ай-Петрі й інженерної думки : [інтерв"ю з головним інженером проекту (ГІП) канатної дороги Місхор - Ай-Петрі В.Г. Нечипуренком] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 31-32
228778
  Нечипуренко Володимир Григорович Велич Ай-Петрі й інженерної думки : [інтерв"ю з головним інженером проекту (ГІП) канатної дороги Місхор - Ай-Петрі В.Г. Нечипуренком] // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 31-32
228779
  Тихолоз Б. Велич без пафосу, або Франко в цифрах // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 151)


  156 років від дня народження Івана Франка, письменника-мислителя, який здобув у нащадків славу Великого Каменяра та Українського Мойсея.
228780
  Якименко А. Велич веж Олега Ольжича // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 165-170. – ISBN 978-966-306-020-4
228781
  Карамаш С. Велич генія // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Вересень (№ 7)


  До 140-річчя від дня народження Івана Франка. Про його творчі надбання, зв"язок із Києвом.
228782
  Самченко В. Велич Головного отамана УНР // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 11 вересня (№ 98). – С. 11-12


  «Таємний щоденник Симона Петлюри» вийшов на екрани зі скандалом у Запоріжжі. Стартувавши 6 вересня у прокаті, фільм Кіностудії імені Олександра Довженка «Таємний щоденник Симона Петлюри» встиг обзавестися як симпатиками, серед яких, скажімо, третій ...
228783
  Олещук І. Велич і безсмертя героїв Крут // Зона : громадський та літературний часопис всеукраїнського товариства в"язнів і репресованих. – Одеса, 2011. – Вип. 27. – С. 288-291. – ISBN 978-966-2601-32-9
228784
  Федяніна О. Велич і гордість // Коза Настя : щомісячний студентський журнал: ювілейна / КНУШ Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5 : 60 Інституту журналістики. – С. 4-5.
228785
  Вілкул Юрій Велич і краса індустріального туризму // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 16 : фото. – ISSN 1998-8044
228786
  Ніколюк Л. Велич і краса людини - у поєднанні з природою та творчою працею за оповіданням "Король Карл" Олеся Ільченка
228787
  Гудзій М.К. Велич і світове значення російської літератури / М.К. Гудзій. – Київ, 1947. – 24 с.
228788
  Кагарлицький М. Велич і трагедія "українського Шаляпіна" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 23 січня (№ 11). – С. 10


  Минає 130 років від дня народження видатного оперного співака Михайла Донця. Михайло Іванович Донець — український співак (бас), народний артист УРСР (з 1930). У 1913 — 1941 роках був (з перервою) одним із провідних солістів Київського театру опери ...
228789
  Ковалевська О. Велич і трагедія гетьмана Мазепи // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2013. – 27 березня - 2 квітня (№ 13). – С. 7
228790
  Головко Т. Велич і трагедія Йозефа Рота // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 березня (№ 11). – С. 11. – ISSN 2519-4429
228791
  Кагарлицький М. Велич і трагедія Михайла Донця / публікація Ольги Кагарлицької // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 1-7 лютого (№ 5). – С. 14


  До 135-річчя від дня народження велета національної оперної сцени (1883 - 1941). Український співак (бас), народний артист УРСР (з 1930). У 1913 — 1941 роках був (з перервою) одним із провідних солістів Київського театру опери та балету. Убитий в ...
228792
  Шкурка М. Велич і трагедія Павла Полуботка = До 350-річчя від дня народження гетьмана України Павла Полуботка // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 167-173. – ISSN 2075-1222


  Павло Полуботок (1660-1724) - укр. козацький державний і політичний діяч, військовик, чернігівський полковник, наказний гетьман Війська Запорозького (1722—1724). Один з лідерів автономістської партії. За наказом Петра І був ув"язнений у ...
228793
  Левківський П.Т. Велич людини - у величі всесвіту / П.Т. Левківський, А.П. Левківський // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 4/5 (78)
228794
  Безгін О. Велич митця : до 100-річчя від дня народження І.С. Корнієнка / О. Безгін, В. Корнієнко // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 216-224. – ISSN 1997-4264


  Корнієнко Іван Сергійович (1910-1975) - укр. кінознавець, Засл. працівник культури України (1968), доктор мистецтвознавства (1964), член Спілки кінематографістів України.
228795
  Литвин В. Велич Михайла Драгоманова в історії // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; АПНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – № 4. – С. 104
228796
  Жулинський М. Велич національного обов"язку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20/21 липня (№ 125/126)


  Юзеф Пілсудський - фундатор оновленої Польської держави, людина, яка розуміла велич національного обов"язку.
228797
  Жулинський М. Велич національного обов"язку // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 3-4 серпня (№ 135/136)


  Національним лідером ніколи не стане людина, яка не є органічним патріотом своєї землі, яка не знає, не любить національної історії, культури, мови, яка свою політичну і державну діяльність не будує на національних пріоритетах і цінностях. Такої ...
228798
  Безклубий І. Велич нескорених лицарів (за творчістю Шота Руставелі) // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 255-262. – ISBN 978-966-306-020-4
228799
  Іванова О. Велич подвигу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Вересень (№ 12)


  70 років тому, у вересні німецько-фашистськіі війська ввійшли в Київ. Стаття студентки хімічного фак-ту Ольги Іванової.
228800
  Шаблій Олег Велич постаті фундатора української географії Степана Рудницького : Визначні дати та видатні імена // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-47 : Фото. – Бібліогр.: 8 назв
228801
   Велич соціалістичних завоювань. – Львів, 1978. – 192с.
228802
  Погребенник В. Велич Тараса Шевченка
228803
   Велич творення. Нарис про розвиток соціалістичної культури Азербайджанської РСР. – К., 1981. – 216с.
228804
  Шиллер Фрідріх Велич творіння : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11/12 (971/972). – С. 10-14. – ISSN 0320 - 8370
228805
   Велич творчої праці : художньо-документальні нариси про Героїв Соціалістичної Праці. – Київ : Вища школа, 1986. – 167 с.
228806
  Жулинський М. Велич трудів і днів майстра


  Ювілейна стаття присвячена творчій долі та визначному науковому доробку знаного вченого - літературознавця-україніста, славіста, критика, бібліографа, іноземного академіка НАН України Миколи Неврлого
228807
  Бабіров Ю. Велич Чеслова Мілоша // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 20 квітня (№ 16). – С. 12
228808
  Славутич Я. Велич Шевченка = Shevchenko"s greatness / Яр Славутич. – Вінніпег : накладом УВАН, 1961. – 30 с. – (Серія "Література" / Укр. Вільна Акад. Наук ; за ред. М.Ї. Мандрики ; ч. 7)
228809
  Погребенник В.Ф. Велич Шевченка // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 5-9
228810
  Попик Е. Величаевские молодогвардейцы / Е. Попик. – Ставрополь, 1950. – 39с.
228811
   Величаймо Отця Миколая : Зимовий цикл свят у Надзбруччі: Збірка віршів, пісень з нотами, легенд, сценаріїв; Методична рекомендація проведення свята Миколая. – Тернопіль, 2001. – 144с. – ISBN 966-7768-17-1
228812
  Гареев М.А. Величайшая битва Второй мировой войны // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 5. – С. 7-20. – ISSN 0130-3864


  К 70-летию Великой Победы под Сталинградом.
228813
  Карпинский В. Величайшая из революций : Краткая история Великой Октябрськой революции в России 25 октября (7 ноября) 1917 г. - начало 1921 г. / В. Карпинский. – Изд. 3-е исп., доп. – Москва : Госиздат, 1925. – 56с.
228814
  Бекасова Е. Величайшее обновление жизни в "Повести временных лет" (к 900-летию создания памятника) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 19 : Присвячується 90-річчю від дня народження професора В.І. Добоша. – С. 144-149
228815
   Величайшие гении русского искусства : мастера живописи, графики, скульптуры и архитектуры 18-20 веков. – Москва ; Санкт-Петербург : АСТ ; Полигон, 2007. – 320 с. : илл. – ISBN 978-5-17-043301-8
228816
  Пономарев В.Т. Величайшие монархи: с древности до наших дней / Пономарев В.Т. ; [ред. Ю.Е. Ефременкова]. – Донецк : БАО, 2012. – 703, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-481-783-4
228817
  Бирюков Д.А. Величайший физиолог мира : Очерк о работе и учении И.П. Павлова / Д.А. Бирюков. – Воронеж, 1948. – 71с.
228818
  Бриняк О. Величальна естетика хрестинної поезії українців // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 653-660. – ISSN 1028-5091
228819
  Прокофьев А.А. Величальная песня России / А.А. Прокофьев. – М, 1971. – 367с.
228820
  Шурко Л. Величальні пісні українського народу / Л. Шурко, О. Івановська // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Грудень (№ 10)


  Рубрику новорічних та різдвяних свят ведуть викладачі філологічного фак-ту: Колядки та щедрівки.
228821
  Чуев Ф.И. Величальное слово / Ф.И. Чуев. – М, 1982. – 206с.
228822
  Градовський А. Величезної ваги робота: Сергій Єфремов про українське письменство першої половини XIX ст. // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 142-146. – ISBN 966-693-015-3
228823
  Полянский Д.С. Величественный план подъема экономики и культуры Российской Федерации. / Д.С. Полянский. – М., 1959. – 111с.
228824
  Марсель Г. Величие Бергсона // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 12. – С. 82-91. – ISSN 0235-1188
228825
  Софронов А.В. Величие духа / А.В. Софронов. – М., 1969. – 79с.
228826
  Печерникова И.А. Величие души: о воспитании в семье Ульяновых / И.А. Печерникова. – Москва, 1970. – 128с.
228827
  Печерникова И.А. Величие души: о воспитании в семье Ульяновых / И.А. Печерникова. – 3-е изд. – М., 1977. – 128с.
228828
  Печерникова И.А. Величие души: о воспитании в семье Ульяновых / И.А. Печерникова. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 1978. – 120с.
228829
   Величие здравого смысла. – М., 1992. – 287с.
228830
  Виноградов В.В. Величие и мощь русского языка : учеб. пособ. по русскому языку / проф. В.В. Виноградов ; Центр. газетные курсы при ЦК ВКП(б). – Вып. 1. – Москва : Правда, 1944. – 30, [2] с. – Библиогр.: с. 28-30
228831
  Ферреро Г. Величие и падение Рима : в 3 т. / Г. Ферреро. – Москва : Сабашниковы М. и С.
Т. 2 : Юлий Цезарь. – 1916. – 346 с.
228832
  Ферреро Г. Величие и падение Рима : в 3 т. / Г. Ферреро. – Москва : Сабашниковы М. и С.
Т. 3 : От Цезаря до Августа. – 1916. – 507 с.
228833
  Ферреро Г. Величие и падение Рима / Г. Ферреро. – М.
3. – 1920. – 256 с.
228834
  Ферреро Г. Величие и падение Рима / Г. Ферреро. – М.
4. – 1920. – 234 с.
228835
  Феррейро Г. Величие и падение Рима / Г. Феррейро. – М.
5. – 1923. – 375с.
228836
  Ферреро Г. Величие и падение Рима / Г. Ферреро. – Санкт-Петербург : Наука. – (Историческая библиотека). – ISBN 5-02-026758-9 (т.3-4); 5-02-026756-2
Т. 2. – 1998. – 748с.
228837
  Ферреро Г. Величие и падение Рима. : в 3 т. / Г. Ферреро. – Москва : Сабашниковы М. и С.
Т. 1 : Создание империи. – 1915. – 361с.
228838
  Ферреро Г. Величие и падение Рима. Республика Августа / Г. Ферреро. – Москва : Сабашниковы М. и С., 1922. – 224 с.
228839
  Делюсин Л. Величие и трагедия Дэн Сяопина // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 4. – С.7-14. – ISSN 0321-5075


  [Споры вокруг наследия Дэн Сяопина.]
228840
  Малафеев Л.Ф. Величие Октября и банкротство его критиков / Л.Ф. Малафеев. – М., 1982. – 160с.
228841
  Малиновский Р.Я. Величие победы / Р.Я. Малиновский. – Москва, 1965. – 32с.
228842
  Вербило А.Н. Величие победы советского народа в Великой Отечественной войне и бессилие фальсификаторов истории / А.Н. Вербило. – Київ, 1970. – 40с.
228843
  Мелентьев В.Д. Величие победы советского народа и бессилие фальсификаторов истории / В.Д. Мелентьев, П.Л. Щербаков. – Л, 1975. – 39с.
228844
  Иванова Л.В. Величие подвига / Л.В. Иванова. – М : Знание, 1974. – 64 с.
228845
   Величие подвига. – Тбилиси, 1985. – 319с.
228846
   Величие подвига Москвы. – М., 1985. – 223с.
228847
  Ширяева М.В. Величие подвига Николая Островского. / М.В. Ширяева, В.И. Тимофеев. – М. : Просвещение, 1964. – 175 с.
228848
   Величие подвига советского народа. – М., 1985. – 383с.
228849
   Величие пришедших зорь // Наука и религия : Научно-популярный журнал / ООО "НИР Лтд". – Москва, 2007. – № 11. – С. 14-15. – ISSN 0130-7045


  Художник Константин Юон
228850
  Платонов А.П. Величие простых сердец / А.П. Платонов. – М., 1976. – 407с.
228851
  Еголин А. Величие русской литературы / А. Еголин. – Москва : Советский писатель, 1943. – 102 с.
228852
  Иванова Л.В. Величие свершаемого / Л.В. Иванова. – М, 1981. – 64с.
228853
   Величие труда. – Алма-Ата, 1964. – 102с.
228854
   Величие человека. – М., 1981. – 159с.
228855
   Величието на Търновград : сборник. – София, 1985. – 428, [4] с.
228856
  Щербань М.І. Величина параметра шорсткості водної поверхні Дніпра // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 99-102 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології та географії ; № 7)
228857
  Альохін О.Д. Величини критичних індексів неоднорідних рідин в гравітаційному полі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 340-342. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі експериментальних даних немонотонної температурної залежності інтенсивності розсіяного світла і часу встановлення рівноваги в рідині в гравітаційному полі запропоновано ряд нерівностей між критичними індексами в просторово ...
228858
  Альохін О.Д. Величини критичних показників в двовимірних системах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 360-362. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі флуктуаційної теорії фазових переходів і нерівностей для величин критичних показників знайдені рівняння для визначення величин критичних показників для 2-вимірних систем. На основі цих рівнянь розраховані величини критичних ...
228859
  Альохін О.Д. Величини критичних показників теплоємності і кореляційної функції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 381-383. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі на основі рівнянь флуктуаційної теорії фазових переходів за допомогою введення в ці рівняння малих параметрів розраховані величини критичних показників польової і температурної залежностей радіуса кореляції, теплоємності, кореляційної функції ...
228860
  Биккол Ш. Величиной с мое сердце : стихи и поэмы / Ш. Биккол. – Москва, 1974. – 95 с.
228861
  Кутепов В.М. Величины и распределение естественных напряжений в массивах трещиноватых кристаллических пород склонов речных долин : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кутепов В.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геол. фак. – М., 1967. – 20л.
228862
  Петринка Л.В. Величка - соляне диво // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (144). – С. 21
228863
  Передерій В.Ф. Велична гармонія / В.Ф. Передерій. – Київ, 1974. – 158с.
228864
  Гайковський М. Велична дорога у вічність / М. Гайковський, О. Гайова // Гомін України. – Торонто, 2012. – Рік 64, 13 листопада (№ 43). – С. 6-7


  Митрополит Андрій Шептицький.
228865
   Велична Жульєна : Новели та оповідання французьких письменників. – Київ : Задруга, 2001. – 191с. – ISBN 966-7405-81-8
228866
  Павлюк С. Велична місія вченого // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2014. – № 4 (118), липень - серпень. – C. 639-641. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091


  Василь Васильович Сокіл — завідувач відділом в Інституті народознавства НАН України, доктор філологічних наук, професор, завідувач відділом в Інституті народознавства НАН України.
228867
  Городенська К. Велична постать Марії Яківни Плющ // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 151-158. – ISSN 1682-3540
228868
  Городенська К. Велична постать Марії Яківни Плющ. До 90-річчя від дня народження // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 3 (155), березень. – С. 56-56
228869
  Мазуркевич О.Р. Велична тема братніх літератур / О.Р. Мазуркевич. – Київ, 1954. – 84с.
228870
  Окань Ярославна Величний Дрогобич : подорож листоноші / Окань Ярославна, Фецяка Ігор // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 150-151
228871
  Кисельов Й.В. Величний образ. Ленініана укр. драматургії / Й.В. Кисельов. – Київ, 1970. – 170с.
228872
  Сергійчук В. Величний патріарх і великий українець (до 150-річчя від дня народження Андрея Шептицького ) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 4 (356), липень - серпень. – С. 7-21. – ISSN 0130-6936


  У статті йдеться про релігійний і державницький чин видатного українця Митрополита Андрея Шептицького, який понад сорок років очолював Українську греко-католицьку церкву.
228873
  Вольский С.А. Величний подвиг / С.А. Вольский. – Київ, 1967. – 232с.
228874
  Меншун В.І. Величний храм освіти і науки та його самобутній ректор


  До 175-річчя Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Про ун-т і його ректора - В.В. Скопенка.Фото на стр.4, 5, 6, 7, 8. Є про Наукову бібліотеку ун-ту.
228875
  Власюк П.А. Величні будови комунізму і дальший розквіт сільського господарства / П.А. Власюк. – Київ-Москва, 1951. – 32с.
228876
  Стефаник С.В. Величні перетворення / С.В. Стефаник. – Львів, 1953. – 32 с.
228877
  Ольжич О. Величність = Majesty : поезії й поеми / Олег Ольжич ; зред. Теодор Курпіта ; вступ. ст. написав Володимир Державин. – Чікаго : Фонди 2 Відділу ОДУ в Чікаго ім. О. Ольжича, 1969. – 176 с. : портр.
228878
   Велігура Іван Михайлович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 75. – ISBN 978-966-2726-03-9
228879
   Веліканов Авенір Акімович // Хіміки Київського університету : [довідник] : 70-річчю хімічного факультету присвячується / [М.С. Слободяник, В.М. Кокозей, Н.О. Щаркіна [та ін.]] ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – С. 17
228880
  Шмигельський А.І. Веління серця : поезії / А.І. Шмигельський. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1955. – 185 с.
228881
  Майстренко Я.В. Веління серця : п"єси / Я.В. Майстренко. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 231 с.
228882
  Вихрущ В.П. Веління серця : поезії / В.П. Вихрущ. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 96 с.
228883
  Невесенко В.І. Веління часу / В.І. Невесенко. – К., 1985. – 89с.
228884
  Ільченко Руслана Велнес у Чехії. Скидаємо все зайве // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 62-64 : фото
228885
  Полещук А.Л. Велникое Делание, или Удивительная история доктора Меканикуса и Альмы, которая была собакой / А.Л. Полещук. – М, 1959. – 191с.
228886
  Полещук А.Л. Велникое Делание, или Удивительная история доктора Меканикуса и Альмы, которая была собакой / А.Л. Полещук. – М, 1965. – 192с.
228887
  Любенко Олександр ВелоАфрика : Троянда вітрів / Любенко Олександр, Рафаловський Євген // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 6. – С. 52-58 : Фото
228888
  Любенко Олександр ВелоАфрика : Троянда вітрів / Любенко Олександр, Рафаловський Євген // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 26-31 : Фото
228889
  Любенко Олександр ВелоАфрика : Троянда вітрів / Любенко Олександр, Рафаловський Євген // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 1. – С. 48-59 : Фото
228890
  Завірюхіна Марія Веловікенд для киян і не тільки // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 116-121 : фото
228891
  Будько Євген ВелоКіноМузики // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 134-138 : фото
228892
  Павлусь Тетяна Велосипед - як стиль життя // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 29 : фото
228893
   Велосипед без спиц // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 30 : фото. – ISSN 1029-5828
228894
  Шукевич Ю. Велосипед із квадратними колесами, або Парадокси української шкільної освіти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 9 лютого - 15 лютого (№ 5). – С. 12


  Різні країни мають свої власні системи управління школами та якістю освіти, схеми їх фінансування. Водночас на території Євросоюзу діють і певні спільні закономірності та тенденції, розуміння яких допоможе мінімізувати ризики на шляху до підвищення ...
228895
  Конев Б. Велосипед. : Уход за велосипедом, ремонт, велосипедный спорт, экскурсии, прогулки, пробеги / Б. Конев. – Ленинград, 1926. – 54с.
228896
  Мелконян О. Велосипед; Допрос / Оганес Мелконян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1982. – 224 с.
228897
   Велосипеди відкриють нам Сирію : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 5. – С. 122 : Фото
228898
  Гоголева Е. Велосипедная эпопея // Мир музея : Иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С. 8-12. – ISSN 0869-8171


  Приватний музей історії велосипедної справи в Росії
228899
  Вьонцек Александр Велосипедний туризм: шанс для України // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 6. – C. 68-71 : фото. – ISSN 1998-8044
228900
  Ипполитов И.В. Велосипедные гонки на треке / И.В. Ипполитов. – М, 1953. – 168с.
228901
  Архипов Е.М. Велосипедные гонки по шоссе / Е.М. Архипов, А.В. Седов. – Москва, 1968. – 168с.
228902
  Шелешнев Л.М. Велосипедные гонки с лидерами / Л.М. Шелешнев. – М., 1953. – 64с.
228903
  Осадчая М.М. Велосипедный кросс / М.М. Осадчая, Ф.П. Осадчий. – М, 1954. – 43с.
228904
  Ипполитов П. Велосипедный спорт / П. Ипполитов. – М.-Л, 1927. – 126с.
228905
  Шелешнев Л.М. Велосипедный спорт / Л.М. Шелешнев, Г.И. Сасин. – М., 1951. – 168с.
228906
  Миронов П.Д. Велосипедный спорт / П.Д. Миронов. – М., 1952. – 40с.
228907
  Ипполитов И.В. Велосипедный спорт / И.В. Ипполитов. – М, 1952. – 88с.
228908
  Музис В.П. Велосипедный спорт / В.П. Музис. – М, 1956. – 204с.
228909
   Велосипедный спорт. – М., 1957. – 63с.
228910
  Минаков С.М. и Власова Н.Н. Велосипедный спорт / С.М. и Власова Н.Н. Минаков. – М., 1964. – 200с.
228911
   Велосипедный спорт. – М., 1966. – 256с.
228912
   Велосипедный спорт. – М., 1967. – 400с.
228913
   Велосипедный спорт. – М., 1971. – 144с.
228914
   Велосипедный спорт. – М., 1972. – 159с.
228915
   Велосипедный спорт : Спортивные термины на пяти языках. – Москва : Русский язык, 1979. – 96 с.
228916
  Синани Н.Д. Велосипедный спорт в школе / Н.Д. Синани. – М., 1957. – 67с.
228917
  Семенов М.И. Велосипедный спорт. / М.И. Семенов. – М., 1956. – 24с.
228918
   Велосипедный спорт. Правила соревнований. – М.-Л., 1949. – 64с.
228919
   Велосипедный спорт. Правила соревнований. – М., 1956. – 63с.
228920
  Булгаков А.А. Велосипедный туризм для всех / А.А. Булгаков. – М., 1984. – 128с.
228921
   Велосипедных дел мастер // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 70-73 : фото
228922
  Дудкін І. Велосипедом по Бродвею // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.14-21
228923
  Завірюхіна Марія Велосипедом по кризі : троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 112-115
228924
  Миронов П.П. Велоспипедный спорт / П.П. Миронов. – М., 1956. – 407с.
228925
  Файнберг А.А. Велотреки / А.А. Файнберг. – Ташкент, 1965. – 95с.
228926
  Шестоперов Я. Велотуризм / Я. Шестоперов. – Х., 1931. – 47с.
228927
  Хаткевич Василий Велоэргометры на Эвересте : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 3
228928
  Балюнас В.М. Велта Лине / В.М. Балюнас, Н.Р. Войткевич. – М : Искусство, 1955. – 83 с.
228929
  Жечев Н. Велчовата завера 1835 : исторически очерк / Н. Жечев. – София : Наука и изкуство, 1985. – 85, [2] с.
228930
  Бошицький Ю.Л. Вельмишановний Віталію Івановичу! // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 566-567. – ISBN 978-617-7021-00-0


  Про зав. кафедри цивільного права юрид. ф-ту КНУ імені Тараса Шевченка - Н.С. Кузнецову. - С. 528.
228931
  Фащенко В. Вельмишановний Михайле Кузьмовичу? // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 408-409. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
228932
  Бобыкина И.А. Вельмо Тормис / И.А. Бобыкина. – Москва : Советский композитор, 1989. – 256 с.
228933
  Кудрявцев Лев Вельможа - меценат із козаків // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 59-61. – ISSN 0130-7037
228934
   Вельтер Мечислав. Выставка произведений. – М., 1975. – 21с.
228935
  Короткий В.А. Вельямінов-Зернов Володимир Володимирович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 255. – ISBN 966-06-0393-2
228936
  Райх Б.Ф. Вена - Берлин - Москва - Берлин / Б.Ф. Райх. – Москва, 1972. – 455с.
228937
   Вена : сборник-путеводитель с планом города и планами музеев. – Москва : Образовательные экскурсии, 1911. – XI, [5], 422 с.
228938
  Ледовских С.И. Вена / С.И. Ледовских, И.Е. Рабинович. – Москва, 1959. – 61с.
228939
  Сененко М.С. Вена / М.С. Сененко. – Москва, 1970. – 223 с.
228940
   Венгеро-американские отношения. 19117-1960. – Будапешт, 1961. – 151с.
228941
   Венгерская Академия наук. – Будапешт : [б. в.], 1964. – 125 с.
228942
  Гусарова Т.П. Венгерская деревня конца XV - середины XVI века и крестьянская война 1541 года / Т.П. Гусарова. – М., 1990. – 86с.
228943
  Фехер Венгерская живопись XX века / Фехер, Жужа. – Будапешт : Корвина, 1973. – 24 с.. 48 ил.
228944
   Венгерская и западно-европейская графика ХІХ века. – М., 1985. – 26с.
228945
  Каллаи Д. Венгерская контрреволюция в освещении марксизма-ленинизма / Д. Каллаи. – Будапешт. – 37 с.
228946
  Стыкалин А.С. Венгерская культура в середине XX века / А.С. Стыкалин. – Москва, 1991. – 214 с.
228947
  Сидорова Наталия Венгерская кухня: две стороны одной медали // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 5. – С. 66-73 : фото
228948
  Шахова К.А. Венгерская литература 20-40-х годов 19 века. : Автореф... Доктора филол.наук: 10.01.04 / Шахова К.А.; КГУ. – К, 1975. – 44л.
228949
  Шахова Кира Александровна Венгерская литература 20-40-х годов ХІХ века. : Дис... доктор филолог.наук: 10.01.04 / Шахова Кира Александровна; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1974. – 386, 21л. – Бібліогр.:л.1-21
228950
  Шахова К.А. Венгерская литература 20 - 40-х годов XIX века : некоторые идейно-художественные проблемы / К. Шахова. – Киев : Вища школа, 1973. – 206 с. – Библиогр. в прим. : с.201-206
228951
  Россиянов О.К. Венгерская литература просле 1917 года / О.К. Россиянов. – М, 1961. – 108с.
228952
  Фомин В.И. Венгерская народная армия / В.И. Фомин. – М, 1965. – 111с.
228953
  Кодай З. Венгерская народная музыка / З. Кодай. – Будапешт, 1961. – 186с.
228954
  Бодрин В.В. Венгерская Народная Республика / В.В. Бодрин. – Москва : Географгиз, 1952. – 96с. – (У карты мира)
228955
  Бодрин В.В. Венгерская Народная Республика : географический очерк / В.В. Бодрин. – Москва : Географгиз, 1955. – 80с. – (У карты мира)
228956
  Якимович Я.В. Венгерская Народная Республика / Я.В. Якимович. – М, 1960. – 171с.
228957
  Орлик И.И. Венгерская Народная Республика / И.И. Орлик. – Москва, 1962. – 87 с.
228958
   Венгерская Народная Республика. – М., 1968. – 280с.
228959
  Иванов К.И. Венгерская Народная Республика : справочник / К.И. Иванов, В.И. Пунтус. – М., 1974. – 112с.
228960
   Венгерская Народная Республика. – М., 1975. – 198с.
228961
   Венгерская Народная Республика : конституция и законодательные акты. – Москва : Прогресс, 1982. – 392 с.
228962
   Венгерская Народная Республика. – Москва : Наука, 1983. – 384с.
228963
  Пунтус В.И. Венгерская Народная Республика : Справочник / В.И. Пунтус, И.С. Савольский. – 3-е изд. – Москва : Политиздат, 1985. – 127с.
228964
  Иванов К.И. Венгерская Народная Республика. : Справочник / К.И. Иванов, В.И. Пунтус. – 2-е изд., доп. – М. : Политиздат, 1980. – 111с.
228965
  Лапоногов И.С. Венгерская народная. / И.С. Лапоногов. – М., 1955. – 128с.
228966
   Венгерская новелла. – М., 1965. – 668с.
228967
  Холопов Г.К. Венгерская повесть; Иванов день; Долгий путь возвращения; Достоинство; Путешествие в Буркут / Г.К. Холопов. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 480с.
228968
   Венгерская поэзия ХХ век. – М., 1982. – 558с.
228969
  Иллеш Б. Венгерская рапсодия / Б. Иллеш. – Москва, 1934. – 88 с.
228970
  Ковтун А.И. Венгерская рапсодия / А.И. Ковтун. – Симферополь, 1968. – 64с.
228971
   Венгерская революционная поэзия. – М.-Л., 1925. – 180 с.
228972
  Ботка Ф. Венгерская революционно-социалистическая литература в Советском Союзе. (Журнал и б-ка "Шарло эш калапач") 1929-1933 : Автореф... канд. филол.наук: / Ботка Ф.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Кафедра истории рус. советской литературы. – М., 1968. – 14л.
228973
  Орлик И.И. Венгерская революция 1848-1849 годов и Россия // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2008. – № 2. – С. 21-40. – ISSN 0130-3864
228974
  Андич Е. Венгерская советская республика // Основные вехи истории I Интернационала., 1934. – 177-210 с.
228975
  Кун Б. Венгерская советская республика 1919 года / Б. Кун. – М., 1959. – 62с.
228976
  Нежинский Л.Н. Венгерская советская республика 1919 года / Л.Н. Нежинский. – М., 1959. – 32с.
228977
  Николаенко К.А. Венгерская Советская республика 1919 года / К.А. Николаенко. – М, 1989. – 61с.
228978
  Лебов М.Ф. Венгерская советская республика 1919 года. / М.Ф. Лебов. – М., 1959. – 274с.
228979
  Липтаи Э. Венгерская Советская республика. / Э. Липтаи. – М., 1970. – 391с.
228980
   Венгерская социалистическая рабочая партия. с.13. Будапешт. 1985. – М., 1985. – 238с.
228981
   Венгерская социалистическая рабочая партия. Съезд 12-й. Будапешт. 1980. – Москва, 1981. – 232с.
228982
   Венгерские авиалинии Malev // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 5. – С. 21
228983
  Репринцев Ф.С. Венгерские антифашисты в партизанской борьбе советского народа (1941-1944) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Репринцев Ф.С. ; АН УССР , Ин-т истории. – Киев, 1966. – 17 с.
228984
   Венгерские военнопленные в СССР. Документы 1941-1953 гг. // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – Вип. 3 (89) : Україна - Угорщина Ч.2. – С. 282-318. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-52-7
228985
  Мокань А.А. Венгерские заимствования в мараморошском украинском диалекте Закарпатской области : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Мокань А.А. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1966. – 21 с.
228986
  Лизанец П.Н. Венгерские заимствования в украинских говорах Закарпатья / П.Н. Лизанец. – Будапешт, 1976. – 683 с.
228987
  Йожа А. Венгерские интернационалисты в борьбе за победу Октября / А. Йожа. – Москва, 1977. – 384 с.
228988
  Держалюк Н.С. Венгерские интернационалисты в Великой Отечественной войне / Н.С. Держалюк. – К., 1985. – 127с.
228989
  Жилак А. Венгерские коммунистические группы в Советской России и их роль в создании Компартии Венгрии : Автореф... канд. ист.наук: / Жилак А.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1961. – 17л.
228990
  Унгвари Кристиан Венгерские оккупационные войска на Украине в 1941-1942 гг. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 (53). – С. 56-62. – ISSN 2070-9773
228991
  Унгвари К. Венгерские оккупационные войска на Украине в 1941-1942 гг. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 52-58. – ISSN 2070-9773
228992
  Гагнидзе Джумбер Серапионович Венгерские переводчики и переводы "Витязь в тигровой шкуре" : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Гагнидзе Джумбер Серапионович; АН ГССР. Ин-т истори груз. литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.23
228993
   Венгерские повести и рассказы. – М., 1953. – 472с.
228994
  Мегела И.П. Венгерские пролетарские писатели и советская литература 20-30-е гг. : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.04 / Мегела И.П.; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 21л.
228995
  Ровинский О. Венгерские рассказы / О. Ровинский. – Москва, 1946. – 232с.
228996
  Вайда Э. Венгерские растения / Э. Вайда. – Будапешт, 1956. – 49с.
228997
  Лебович М.Ф. Венгерские революции 1918-1919 гг. : Автореф... докт. ис.наук: / Лебович М. Ф.; АН СССР, Ин-т ист. – М., 1959. – 45л.
228998
   Венгерские сказки. – М., 1989. – 414с.
228999
  Братенков Б.Г. Венгерские события 1956 года // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 3. – С. 22-24. – ISSN 0321-0626


  Революція в Угорщині 1956 р.
229000
  Птицын А.Н. Венгерские специалисты в Российской империи // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 9. – С. 143-147. – ISSN 0042-8779


  С 1830 по 1914 год в Российскую империю переселилось 774 тысячи австро-венгерских граждан.
<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,