Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>
228001
  Оніщук Олексій "Ва-банк" по-київському : міністерство закордонних справ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 4 ( 88). – С. 146
228002
  Бевзюк-Волошина "Вавилон" починався з літературних вечорів і вертепів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 листопада (№ 218)


  Унікальний студентський театр Інституту української філології Національного педагогічного університету ім. Драгоманова — відзначає ювілей.
228003
  Шевченко Л.И. "Вавилонская повесть" Ямвлиха : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.14 / Шевченко Л. И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1978. – 21л.
228004
  Ткаченко О. "Вавилонські каїни" Василя Земляка як реалізація інтерпретаційної моделі "розбрату за землю" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 21-25. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто інтерпретацію образу Каїна в романі Василя Земляка "Лебедина зграя", що супроводжується такими концептами, як "зрада", "вбивство", "ворожнеча між братами". З"ясовано, що в художньому прочитанні образу Каїна письменник використовує кілька ...
228005
  Русаков С. "Вавілону" десять / С. Русаков, Ю. Сухенко // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 2011. – 28-31 грудня (№ 52)


  Ювілеї театра "Вавілон" - 10 років. З творчого угруповування,яке виникло в інституті української філології НПУ имені М.П.Драгоманова
228006
  Губар А. "Важав і вважаю себе членом УАПЦ" // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 160-163


  Володимир (Патріарх Київський) - Святіший Патріарх Київський і всієї Руси-України Володимир І (у миру Василь Омелянович Романюк (1925-1995).
228007
  Кулініч М. "Важке суспільство" і "бомба" з Канберри / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 29 листопада (№ 217). – С. 3


  Посол України в Австралії Микола Кулініч: "В Австралії відбулися дві події, які повернули українське питання у фокус внутрішньої політики". В Австралійському національному університеті (Канберра) відбулася презентація книги провідного австралійського ...
228008
  Ніколенко Д.Ф. "Важкий" вік / Д.Ф. Ніколенко, Л.М. Проколієнко. – Київ, 1966. – 44 с.
228009
  Ухач В.З. "Важкі" питання українсько-польських відносин у 1942–1944 роках: візії сучасних вітчизняних істориків // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 5/6 (310/311), вересень - грудень. – С. 189-198. – ISSN 0320-9466
228010
  Гінда В. "Важко було нам збагнути фанатизм Полковника" // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 23 (76). – С. 54-57


  Євген Коновалець заснував Організацію українських націоналстів. Підсунути йому коробку цукерок із вибухівкою радянському агентові запропонував Йосип Сталін.
228011
  Студенець Н. [В.М. Зуммер] // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2006. – Ч. 3 : Архитектура. Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С. 115-117. – ISSN 1728-6875
228012
  Візандиос Д.К. [Вавілонія / Д. К. Візандиос ; за ред. Спіроса А. Евангелатоса. – 3-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 160 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека ; т. 20]). – ISBN 960-05-0671-Х
228013
  Сухарев В.В. В.И. Ленин - историк международного коммунистического и рабочего движения / В.В. Сухарев. – К., 1987. – 188с.
228014
  Горький М. В.И. Ленин / М. Горький. – Москва, 1980. – с.
228015
  Штернштейн А.М. В.И. Ленин и большевистская организация Одессы в 1905 году : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Штернштейн А.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 22 с.
228016
  Штернштейн А.М. В.И. Ленин и большевистская организация Одессы в 1905 году : Дис... канд. истор.наук: / Штернштейн А.М.; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1974. – 175л. – Бібліогр.:л.176-198
228017
  Александрова Л.П. В.И. Ленин и вопросы историзма в литературе социалистического реализма // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 49-51
228018
  Сидоров М.И. В.И. Ленин и вопросы истории русской материалистической философии / М.И. Сидоров. – Москва, 1962. – 406с.
228019
  Семенов Н.А. В.И. Ленин и вопросы национально-языковой политики в СССР // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 125-129
228020
  Матвеева Т.З. В.И. Ленин и Дальний Восток / Т.З. Матвеева. – Владивосток, 1971. – 216с.
228021
  Титаренко Яков Аврамович В.И. Ленин и защита Великого Октября: Выдающаяся роль В.И. Ленина в орг.борьбы трудящихся Украины против внешней и внутренней контрреволюции (1918-1920 гг.) / Титаренко Яков Аврамович. – К : Вища школа, Изд-во при Киев.гос.ун-те, 1986. – 168с. – (Б-ка для родителей)
228022
  Барановский Н.В. В.И. Ленин и И.В. Сталин о вооруженном восстании : автореф. дис. ... канд. истор.. наук / Барановский Н.В. – Ленинград, 1950. – 19 с.
228023
  Безносиков Н.П. В.И. Ленин и И.В. Сталин о революционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьянства : автореф. дис. ... канд. истор.. наук / Безносиков Н.П. – Москва, 1952. – 15 с.
228024
  Капустин В.А. В.И. Ленин и классическое наследие (русская литература XIX века) // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 8-10
228025
  Почкай И.Б. В.И. Ленин и научная информация / И.Б. Почкай, И.П. Чашников. – Москва, 1965. – 42 с.
228026
  Носов А.П. В.И. Ленин и некоторые вопросы исторической науки / А.П. Носов. – Ташкент, 1976. – 292с.
228027
  Кисляков В.С. В.И. Ленин и образование массовой пролетарской революционной партии в Германии (1918-1920 годы) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Кисляков В.С.; Ин-т обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1981. – 50 л.
228028
  Мельник С.К. В.И. Ленин и Одесская партийная организация / С.К. Мельник. – Одесса : Книжное изд=во, 1960. – 108 с.
228029
  Кулинич А.В. В.И. Ленин и проблемы развития русской советской поэзии первых лет революции // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 19-22
228030
  Пинхенсон Д.М. В.И. Ленин и пути развития Советского Севера / Д.М. Пинхенсон. – Ленинград, 1970. – 38 с.
228031
  Карпенко В.И. Ленин и русский литературный язык // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 90-94
228032
  Маслов К.П. В.И. Ленин и создание Нижегородской организации большевиков, 1893-1903 / К.П. Маслов. – Горький, 1979. – 272 с.
228033
  Мельниченко А.М. В.И. Ленин и становление народного образования на Украине : (деятельность Коммунистической партии по созданию советской системы народного образования на Украине. 1917-1920 гг.) / А М. Мельниченко. – Киев : Вища школа, 1982. – 184 с.
228034
  Щербина В.Р. В.И. Ленин и художественная литература / В.Р. Щербина. – Москва, 1974. – 256с.
228035
  Стеклов В.Ю. В.И. Ленин и электрификация / В.Ю. Стеклов. – 3-е изд., перераб. идоп. – Москва, 1982. – 512с.
228036
  Стеклов В.Ю. В.И. Ленин и электрификация. / В.Ю. Стеклов. – М., 1970. – 344с.
228037
  Белецкий А.А. В.И. Ленин о национальных языках // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 80-83
228038
  Микшин В.В. В.И. Ленин о нравственных началах в создании партии нового типа / В.В. Микшин. – Л., 1985. – 255с.
228039
  Петров Н.И. В.И. Ленин о положении и роли интеллигенции в капиталистическом обществе / Н.И. Петров. – Владимир, 1973. – 68 с.
228040
  Хромов П.А. В.И. Ленин о производительности труда / П.А. Хромов. – М, 1969. – 144с.
228041
  Слонимская М.М. В.И. Ленин о рабочем контроле / М.М. Слонимская. – Душанбе, 1970. – 75с.
228042
  Заренок Николай Николаевич В.И. Ленин о роли духовной культуры в научном управлении социалистическим обществом. (В трудах послеоктябрьского периода) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Заренок Николай Николаевич; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1975. – 30л.
228043
  Кочубеев А.Г. В.И. Ленин о роли народных масс в преодолении пережитков бюрократизма и совершенствовании социалистической государственности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кочубеев А.Г.; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1975. – 24л.
228044
  Пулатходжаев С.Х. В.И. Ленин о советском суде и социалистическом правосудии / С.Х. Пулатходжаев, Г.П. Саркисянц. – Ташкент : Фан, 1969. – 56 с.
228045
  Ямко Н.Н. В.И. Ленин о соотношении политики и морали в социальном управлении : Дис... канд. филоософ.наук: / Ямко Н.Н.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 218л. – Бібліогр.:л.I-XVIII
228046
  Сабанти Б.М. В.И. Ленин о социалистических финансах / Б.М. Сабанти. – М, 1986. – 103с.
228047
  Побережный И.Н. В.И. Ленин о социально-классовых, гносеологических корнях и политической сущности мелкобуржуазной революционности / И.Н. Побережный. – Киев, 1970. – 36 с.
228048
  Ефременко В.Л. В.И. Ленин о стратегии и тактике большевистской партии в годы нового революционного подъема (1910-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ефременко В.Л.; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии. Филиал института м.-л. при ЦК КПСС. – Минск, 1974. – 26л.
228049
  Богачева И.Е. В.И. Ленин о философском понятии материи / И.Е. Богачева. – Воронеж : Издателство Воронежского университета, 1970. – 70 с.
228050
  Мамалуй А.П. В.И. Ленин об аграрных отношениях в России в конце XIX-начале XX века / А.П. Мамалуй. – Харьков : Харьгосиздат, 1960. – 97 с.
228051
  Ленин В.И. В.И. Ленин об атеизме, религии и церкви / В.И. Ленин. – Москва : Мысль, 1969. – 317 с.
228052
  Матюгин А.А. В.И. Ленин об исторической роли рабочего класса / А.А. Матюгин. – Москва, 1974. – 342с.
228053
   В.И. Ленин, КПСС о производительности труда. – Москва : Политиздат, 1985. – 222 с.
228054
   В.И. Ленин, КПСС о работе партийного и государственного аппарата. – Москва : Политиздат, 1976. – 623 с.
228055
  Фрадкина З.Л. В.И. Межов : (1830-1894) / З.Л. Фрадкина ; под ред. А.Д. Эйхенгольца ; Все. кн. палата. – Москва : Всес. кн. палата, 1949. – 77 с. – Библиогр.: с. 60-77. – (Деятели книги)
228056
   В.И. Мешков. – Красноярск, 1970. – 48с.
228057
  Аксененко М.Б. В.И. Модестов и "школьный вопрос".Материалы к биографии // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2011. – № 1 (276). – С. 153-159. – ISSN 0321-0391
228058
   В.И. Немирович-Данченко ведет репетицию. "Три сестры" А.П. Чехова в постановке МХАТ 1940 года. – Москва : Искусство, 1965. – 556 с.
228059
  Равичер Я.И. В.И. Сафонов / Я.И. Равичер. – Москва : Музгиз, 1959. – 367 с.
228060
  Дьяконов М. В.И. Сергеевич и его ученые труды : (Библиогр. обзор) / М. Дьяконов. – Санкт-Петербург : Сенат. тип., 1912. – 44 с. – Отд. оттиск: Журн. М-ва нар. прос. 1912
228061
   В.И. Симаков и народное творчество : Межвуз. темат. сборник. – Калинин : КГУ, 1977. – 146 с. : портр. – "Исслед. В.И. Симакова и лит-ра о нем" : с.144-145; Список лит-ры: с. 143-144
228062
   В.И. Симаков и народное творчество. – Калинин, 1987. – 144с.
228063
  Голубева О.Д. В.И. Собольщиков / О.Д. Голубева, А.Л. Гольдберг. – М., 1983. – 232с.
228064
   В.И. Спицын. – Москва : Наука, 1976. – 157 с.
228065
  Ремезов И.И. В.И. Сук / И.И. Ремезов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1951. – 62 с.
228066
  Перепелкина Г.П. В.И. Суриков / Г.П. Перепелкина. – М., 1966. – 136с.
228067
  Кеменов В.С. В.И. Суриков / В.С. Кеменов. – Москва, 1987. – 567 с.
228068
  Кадышев А.Б. В.И. Чапаев - легендарный герой гражданской войны / А.Б. Кадышев. – Москва, 1948. – 24 с.
228069
  Артемов Е.Н. В.И. Чапаев на земле Саратовской : [краевед. очерк] / Артемов Е.Н. – Саратов : Прилож. кн. изд-во, 1974. – 125 с., [17] л. ил. : ил. – Список лит.: с. 124 (27 назв.)
228070
  Подольская Лариса Яковлевна В.И.Вагин как общественный деятель и историк Сибири : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Подольская Лариса Яковлевна ; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1979. – 29 с.
228071
  Бронский И.Н. В.И.Вернадский : К 100-летию со дня рождения / И.Н. Бронский, А. Резников, В. Яковлев. – Ростов, 1963. – 104с.
228072
  Баландин Р.К. В.И.Вернадский / Р.К. Баландин. – Москва : Просвещение, 1987. – 126с.
228073
  Сытник К.М. В.И.Вернадский: Жизнь и деятельность на Украине. / К.М. Сытник. – К., 1984. – 235с.
228074
  Сытник К.М. В.И.Вернадский: Жизнь и деятельность на Украине. / К.М. Сытник. – 2-е изд., испр. и доп. – К., 1988. – 365с.
228075
  Смирнова Вера Александровна В.И.Даль и натуральная школа : Автореф... канд. филол.наук: 640 / Смирнова Вера Александровна; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1972. – 16л.
228076
  Дарков В.В. В.И.Костылев / В.В. Дарков. – Горький, 1959. – 148 с.
228077
   В.И.Курдов. Выставка акварелей.. – Л., 1964. – 16с.
228078
  Васильев С.А. В.И.Лебедев-Кумач / С.А. Васильев. – Ленинград, 1950. – 26с.
228079
  Копяк Л. В.И.Ленин-редактор. / Л. Копяк. – Свердловск, 1969. – 48с.
228080
  Черных А.Г. В.И.Ленин -- историк пролетарской революции в России. / А.Г. Черных. – М, 1969. – 336с.
228081
  Евсеев М.П. В.И.Ленин -- критик псевдосоциализма / М.П. Евсеев. – Томск, 1970. – 144с.
228082
  Мироненко В.М. В.И.Ленин - вождь Великого Октября (март - октябрь 1917 год) : Автореф... д-ра ист.наук: / Мироненко В.М.; МГУ. – 44л.
228083
  Тараник В.П. В.И.Ленин - вождь Великого Октября. / В.П. Тараник. – К., 1990. – 149с.
228084
  Каданцев Петр Степанович В.И.Ленин - организатор и руководитель популярной партийной печати (1894-1904 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Каданцев Петр Степанович; МГУ. Фак-т журналистики. – М., 1972. – 18л.
228085
  Гладков И.А. В.И.Ленин - организатор социалистической экономики / И.А. Гладков. – М., 1960. – 384с.
228086
  Кукин Д.М. В.И.Ленин - основатель и вождь Коммунистической партии Советского Союза / Д.М. Кукин. – Москва, 1970. – 80с.
228087
  Тихун Анна Трофимовна В.И.Ленин - руковождитель Совета Труда и Обороны в 1920 глду / Тихун Анна Трофимовна. – Киев : КГУ, 1969. – 243с.
228088
  Малахинов П.И. В.И.Ленин - создатель аграрной программы большевизма. / П.И. Малахинов. – Улан-Удэ, 1969. – 128с.
228089
  Шапко В.М. В.И.Ленин - создатель социалистической законности / В.М. Шапко. – Москва, 1965. – 143с.
228090
  Бережной Александр Феодосеевич В.И.Ленин - теоретик, публицист и организатор печати нового типа (1895-1914) : Автореф... д-ра филол.наук: / Бережной Александр Феодосеевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
228091
  Стерник И.Б. В.И.Ленин - юрист / И.Б. Стерник. – Ташкент, 1969. – 271с.
228092
  Горький М. В.И.Ленин / М. Горький. – Москва, 1933. – 48с.
228093
  Горький М. В.И.Ленин / М. Горький. – Москва, 1966. – 56с.
228094
  Жуков Н.Н. В.И.Ленин / Н.Н. Жуков, 1966. – 24с.
228095
  Жуков Н.Н. В.И.Ленин / Н.Н. Жуков. – М., 1966. – 24с.
228096
  Горький М. В.И.Ленин / М. Горький. – Москва : Политиздат, 1968. – 63с.
228097
  Горький М. В.И.Ленин / М. Горький. – Москва : Политиздат, 1971. – 63с.
228098
  Горький М. В.И.Ленин / М. Горький. – Москва, 1976. – 95с.
228099
  Горький М. В.И.Ленин / М. Горький. – Москва, 1981. – 95с.
228100
  Федорина А.М. В.И.Ленин в борьбе за создание Коммунистического Интернационала / А.М. Федорина. – М., 1959. – 48с.
228101
  Балуев Б.П. В.И.Ленин в борьбе против русской буржуазной и оппортунистической прессы. / Б.П. Балуев. – Москва, 1968. – 58с.
228102
  Савицкая А.И. В.И.Ленин в изобразительном искусстве. / А.И. Савицкая. – М., 1966. – 33с.
228103
  Москалев М.А. В.И.Ленин в последние годы жизни. 1921-1924 гг. / М.А. Москалев. – М., 1956. – 100с.
228104
  Табачников В.И. В.И.Ленин в соотношении постепенности и скачка в развитии : Дис... канд. философ.наук: 09.622 / Табачников В.И.; МВ и ССО УССР. КГУ. Кафедра истории философии. – Киев, 1972. – 213 с. – Бібліогр.:л.193-213
228105
  Волков-Ланнит В.И.Ленин в фотоискусстве / Волков-Ланнит. – Изд. 2-е. – Москва, 1969. – 292с.
228106
   В.И.Ленин и "Правда" 1912-1962.. – Москва : Правда, 1962. – 736 с.
228107
   В.И.Ленин и "Союз борьбы". – Москва, 1978. – 303с.
228108
  Митин М.Б. В.И.Ленин и актуальные проблемы философии / М.Б. Митин. – Москва, 1971. – 407 с.
228109
  Белявцев Владимир Иванович В.И.Ленин и Белоруссия : Автореф... канд. ист.наук: 00.01 / Белявцев Владимир Иванович; Ин-т истории партии при ЦК КПБ - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1972. – 22л.
228110
  Белявцев В.И. В.И.Ленин и Белоруссия / В.И. Белявцев. – Минск : Беларусь, 1978. – 254 с.
228111
  Эсаиашвили В.Г. В.И.Ленин и большевистские организации Грузии. : Автореф... Доктора ист.наук: / Эсаиашвили В.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1959. – 75л.
228112
  Мамиконян Карапет Аветович В.И.Ленин и большевистские организации Закавказья (1893-1907 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мамиконян Карапет Аветович; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1963. – 27л.
228113
  Трифонов И.Я. В.И.Ленин и борьба с буржуазной идеологией в начале непа / И.Я. Трифонов. – М, 1969. – 48с.
228114
  Сахаров И.В. В.И.Ленин и внешняя политика Советского Союза. / И.В. Сахаров. – М., 1969. – 28с.
228115
  Апресян Г.З. В.И.Ленин и вопрос народности искусства : стенограмма публ. лекции ... / Г.З. Апресян. – Москва : Знание, 1955. – 32 с. – (Серия 6 / Всесоюз. о-во по распостранению полит. и науч. знаний ; № 22)
228116
  Сидоров М.И. В.И.Ленин и вопросы истории русской материалистической философии. : Автореф... доктор филос.наук: / Сидоров М.И.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1963. – 50л.
228117
  Рюриков Б.С. В.И.Ленин и вопросы литературы / Б.С. Рюриков. – Москва : Художественная литература, 1970. – 110 с.
228118
  Мирошхина Н.М. В.И.Ленин и вопросы научной абстракции / Н.М. Мирошхина. – Ташкент, 1964. – 195 с.
228119
  Варгатюк Петр Логвинович В.И.Ленин и деятельность большевистских организаций Донбасса, Приднепровья и Криворожья в дооктябрьский период : Автореф .дис. ... д-ра истро. наук : 570 / Варгатюк Петр Логвинович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 60 с. – Бібліогр.:с.59-60
228120
  Емченко Г.Я. В.И.Ленин и донецкий пролетариат / Г.Я. Емченко. – Сталино, 1959. – 62с.
228121
  Панчев И. В.И.Ленин и естествознание. (К 100-летию со дня рождения В.И.Ленина_. / И. Панчев. – К., 1971. – 183 с.
228122
  Саркисов А.А. В.И.Ленин и зарождение рабочей партии в Закавказье : Автореф... канд .ист.наук: / Саркисов А.А.; АН АзССР, Ин-т ист. – Баку, 1963. – 22л.
228123
  Духовный Т.Т. В.И.Ленин и зарубежная литература / Т.Т. Духовный. – К., 1990. – 76с.
228124
  Кулагин П.В. В.И.Ленин и И.В. Сталин о познании как диалектическом процессе / П.В. Кулагин. – Ленинград : Госфиниздат, 1952. – 43 с.
228125
  Шунденко С.Н. В.И.Ленин и И.В.Сталин о декабрьском вооруженном восстании 1905 года в Москве : Автореф. ... канд.ист. наук / Шунденко С.Н. – Ленинград, 1950. – 18 с.
228126
  Головко П.И. В.И.Ленин и И.В.Сталин о международном значении Великой Октябрьской социалистической революции : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / Головко П.И.; Ин-т повышения квалификации препод. марк.-ленин. при КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1953. – 20 с.
228127
  Погосов Е.А. В.И.Ленин и И.В.Сталин о об основах внешней политики Советского государства : автореф. дис. ... канд.ист. наук / Погосов Е.А. – Москва, 1951. – 16 л.
228128
  Король М.И. В.И.Ленин и И.В.Сталин о роли и задачах профессиональных союзов при диктатуре пролетариата в период иностранной военной интервенции и гражданской войны 1918-1920 гг. : автореф. дис. ... канд.истор.. наук / Король М.И. – Ленинград, 1951. – 20 с.
228129
  Кириллов В.С. В.И.Ленин и И.В.Сталин о роли массовых политических стачек в период подъема революции : автореф. дис. ... канд.истор.. наук / Кириллов В.С. – Москва, 1951. – 16 с.
228130
  Славнова Л.В. В.И.Ленин и И.В.Сталин о роли научных понятий в познании : автореф. дис. ... канд.филос.наук / Славнова Л.В. – Москва, 1951. – 20 л.
228131
  Кочура Д. В.И.Ленин и И.В.Сталин о роли революционной теории : автореф. дис. ... канд. / Кочура Д. – Ставрополь, 1953. – 25 с.
228132
  Шапочкин С.И. В.И.Ленин и И.В.Сталин о самоопределении нации (1912-1917 гг.) : Автореф. ... канд. филос. наук / Шапочкин С.И. – Москва, 1951. – 20 л.
228133
  Шавердян С.Д. В.И.Ленин и И.В.Сталин о советской социалистической федерации : Автореф... канд. юрид.наук: / Шавердян С.Д.; МГУ. Юрид. фак. – Москва, 1952. – 16 с.
228134
  Калюжный И.Ф. В.И.Ленин и И.В.Сталин о социалистической демократии и ее расцвете в СССР : Автореф... канд.истор.наук: / Калюжный И.Ф.. – Москва, 1952. – 16 с.
228135
  Бычек Н.Р. В.И.Ленин и И.В.Сталин о социалистическом планировании народного хозяйства СССР : автореф. дис. ... канд. эноном. наук / Бычек Н.Р. – Москва, 1950. – 26 л.
228136
  Сабуров Н.Н. В.И.Ленин и И.В.Сталин об укреплении союза рабочего класса с трудящимся крестьянством в востановительный период (1921-1925 гг.) : автореф. дис. ... канд. историч.. наук / Сабуров Н.Н. – Ленинград, 1953. – 21 с.
228137
   В.И.Ленин и изобразительное искусство. Документы. Письма. Воспоминания.. – М., 1977. – 554с.
228138
  Фриман А.Я. В.И.Ленин и искусство популярности в пропаганде : Автореф... канд. филол.наук: 678 / фриман А.Я.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. – М., 1969. – 19л.
228139
  Абдуллаев Шапулат Шаакбарович В.И.Ленин и исторические судьбы народов Средней Азии / Абдуллаев Шапулат Шаакбарович, Звелев Абрам Израилевич. – Москва, 1968. – 47с.
228140
  Федотов В.П. В.И.Ленин и исторический материализм (конец ХІХ - начало ХХ в.) / В.П. Федотов. – Л., 1960. – 152с.
228141
   В.И.Ленин и КПСС о социалистическом преобразовании сельского хозяйства. Сб.. – Москва, 1971. – 646с.
228142
  Гончаров А.Д. В.И.Ленин и крестьянство / А.Д. Гончаров, П.И. Луняков. – Москва, 1967. – 199с.
228143
  Гараджа В.И. В.И.Ленин и критика современного фидеизма / В.И. Гараджа. – М., 1970. – 64с.
228144
   В.И.Ленин и культурная революция на Северном Кавказе. Сб. ст.. – Ростов н/Д, 1971. – 202с.
228145
  Дубовская Е. В.И.Ленин и Латвия / Е. Дубовская, В. Элекс. – Рига, 1970. – 179с.
228146
   В.И.Ленин и литература зарубежного Востока. Сб. ст.. – М., 1971. – 272с.
228147
   В.И.Ленин и литература. Сб. ст.. – Москва, 1963. – 271с.
228148
  Копнин П.В. В.И.Ленин и материалистическая диалектика. / П.В. Копнин. – К, 1969. – 196с.
228149
   В.И.Ленин и методологические вопросы современной науки. – К., 1971. – 206 с.
228150
  Гнеденко Б.В. В.И.Ленин и методологические проблемы математики / Б.В. Гнеденко. – Москва, 1970. – 32с.
228151
   В.И.Ленин и молодежь. Указ лит-ры.. – М., 1976. – 19с.
228152
  Лунин Б.В. В.И.Ленин и народы Средней Азии / Б.В. Лунин. – Ташкент, 1967. – 248с.
228153
  Лунин Б.В. В.И.Ленин и народы Средней Азии / Б.В. Лунин. – Ташкент, 1983. – 248с.
228154
  Волкова Э.Я. В.И.Ленин и научная информация / Э.Я. Волкова. – Москва, 1970. – 44с.
228155
  Слепов И.А. В.И.Ленин и научная организация труда. / И.А. Слепов. – Баку, 1967. – 59с.
228156
  Васильев Ю.А. В.И.Ленин и некоторые вопросы научного предвидения в общественной жизни / Ю.А. Васильев. – Минск, 1962. – 181с.
228157
   В.И.Ленин и некоторые вопросы партийного и государственного строительства. Сб. ст.. – Москва, 1960. – 337с.
228158
   В.И.Ленин и некоторые вопросы развития науки. Мат. науч. конф.. – Уфа, 1971. – 192с.
228159
  Секерин А.И. В.И.Ленин и некоторые вопросы стратегии и тактики коммунистической партии после победы Великого Октября. / А.И. Секерин. – Челябинск, 1968. – 276с.
228160
   В.И.Ленин и некоторые вопросы строительства партии. Сб. ст.. – Москва, 1961. – 320с.
228161
   В.И.Ленин и некоторые вопросы теории познания.. – Горький, 1959. – 240с.
228162
  Каширин Г.А. В.И.Ленин и одесщина / Г.А. Каширин. – Одесса, 1970. – 40с.
228163
  Ашурков Е.Д. В.И.Ленин и охрана здоровья народа / Е.Д. Ашурков. – Москва, 1965. – 171с.
228164
  Водолазский В.Ф. В.И.Ленин и партия большевиков в борьбе за революционную программу по национальному вопросу на этапе буржуазно-демократической революции в России : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Водолазский В.Ф. ; Ленингр. гос. пед. ин-т , Кафедра истории КПСС. – Алма-Ата, 1966. – 23 с.
228165
  Гладков И.А. В.И.Ленин и план электрификации России / И.А. Гладков. – М., 1947. – 112с.
228166
   В.И.Ленин и Подмосковье. Метод. мат.. – М., 1960. – 30с.
228167
   В.И.Ленин и политическая экономия социализма.. – Ульяновск, 1971. – 248с.
228168
  Ирисбаева Т.Е. В.И.Ленин и проблемы единого антимонополитистического фронта в современных условиях. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Ирисбаева Т.Е.; МГУ. – М,, 1970. – 15л.
228169
  Красин Ю.А. В.И.Ленин и проблемы марксистской теории социалистической революции : Автореф... д-ра философ.наук: / Красин Ю.А.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1964. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
228170
   В.И.Ленин и проблемы народного образования. Сб. ст.. – Москва, 1961. – 270с.
228171
   В.И.Ленин и проблемы науки. Мат. юб. конф.. – Л., 1969. – 96с.
228172
   В.И.Ленин и проблемы научного коммунизма.. – Москва, 1969. – 496с.
228173
  Зайцев Н.И. В.И.Ленин и проблемы публицистики и литературной критики / Н.И. Зайцев. – К.-Донецк : Вища школа, 1978. – 160 с.
228174
  Павлюченков А.С. В.И.Ленин и проблемы развития советского изобразительного искусства (1917-1923 гг.) : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Павлюченков А.С.; АОН при ЦК КПСС. Каф. литературовед., искусствовед. и журналистики. – М., 1967. – 16л.
228175
   В.И.Ленин и проблемы современного капитализма. Тез. науч. конф.. – Л., 1969. – 132с.
228176
   В.И.Ленин и проблемы художественной культуры. Мат. науч.-теорет. конф.. – Донецк, 1969. – 185с.
228177
  Новиков В.И. В.И.Ленин и псковская группа содействия "Искре" (1900-1903 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Новиков В.И. ; АОН при ЦК КПСС , Каф. истории КПСС. – Москва, 1968. – 19 с.
228178
  Макаренкова Л.М. В.И.Ленин и Псковский край / Л.М. Макаренкова. – Л, 1970. – 30с.
228179
  Давыдов В.И. В.И.Ленин и развитие гражданского законодательства союзных республик / В.И. Давыдов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1970. – 252 с.
228180
   В.И.Ленин и развитие производительных сил Мурмана.. – Апатиты, 1969. – 45с.
228181
  Дудинский И.В. В.И.Ленин и развитие социалистического содружества / И.В. Дудинский. – Москва, 1969. – 64с.
228182
  Дризул А.А. В.И.Ленин и революционная Латвия / А.А. Дризул. – Рига, 1970. – 240с.
228183
   В.И.Ленин и революционная Одесса. Рекоменд. указ. лит.. – Одесса, 1961. – 44с.
228184
  Столяренко М.А. В.И.Ленин и революционные моряки / М.А. Столяренко. – М, 1970. – 144с.
228185
  Спиваковский Е.И. В.И.Ленин и румынское революционное движение (1900-1924 гг.) / Е.И. Спиваковский, В.И. Окунь. – Воронеж, 1968. – 49с.
228186
   В.И.Ленин и русская общественно-политическая мысль XIX - начала ХХ в.. – Л., 1969. – 400с.
228187
   В.И.Ленин и Самара. Сб. докум.. – Куйбышев, 1966. – 564с.
228188
   В.И.Ленин и советская внешняя политика.. – Москва, 1969. – 304с.
228189
  Дементьев А.Г. В.И.Ленин и советская литература / А.Г. Дементьев. – Москва, 1977. – 389с.
228190
  Дементьев А.Г. В.И.Ленин и советская литература / А.Г. Дементьев. – М., 1990. – 380с.
228191
   В.И.Ленин и Советские Вооруженные Силы. – 2-е изд., доп. – Москва, 1969. – 416с.
228192
  Познанский В.С. В.И.Ленин и Советы Сибири. / В.С. Познанский. – Новосибирск, 1977. – 317с.
228193
  Гнатенко П.И. В.И.Ленин и современная буржуазная история философии / П.И. Гнатенко. – К, 1968. – 52с.
228194
   В.И.Ленин и современная статистика.. – Москва : Статистика
1, 2, 3. – 1973. – 243 с.
228195
  Кораблев Ю.И. В.И.Ленин и создание Красной Армии. / Ю.И. Кораблев. – Москва, 1970. – 463с.
228196
  Кораблев Ю.И. В.И.Ленин и создание Советской Армии / Ю.И. Кораблев. – Москва, 1969. – 64с.
228197
  Ротштейн Э. В.И.Ленин и социалистическое движение в Великобритании / Э. Ротштейн. – М., 1970. – 112с.
228198
  Лаптин М.Н. В.И.Ленин и социалистическое хозяйствование / М.Н. Лаптин, Е.И. Пономарев. – Москва, 1968. – 332с.
228199
  Васильев Ю.А. В.И.Ленин и социальное предвидение / Ю.А. Васильев. – Минск, 1978. – 270с.
228200
  Орудина Л.Г. В.И.Ленин и Ставропольский край / Л.Г. Орудина, Т.И. Фунтикова. – Ставрополь, 1970. – 64с.
228201
  Гольдман В.С. В.И.Ленин и становление советской милиции / В.С. Гольдман. – М., 1970. – 35с.
228202
  Мерквиладзе В.Н. В.И.Ленин и строительство основ советской национальной государственности / В.Н. Мерквиладзе. – Тбилиси, 1959. – 160с.
228203
   В.И.Ленин и строительство партии в первые годы Советской власти.. – Москва, 1965. – 245с.
228204
  Уразаев Ш.З. В.И.Ленин и строительство советской государственности в Туркестане / Ш.З. Уразаев. – Ташкент, 1967. – 518с.
228205
   В.И.Ленин и трудящиеся Иваново-Вознесенского края.. – Ярославль, 1969. – 280с.
228206
  Шуляковский Е.Г. В.И.Ленин и трудящиеся Черноземного Центра / Е.Г. Шуляковский. – Воронеж, 1977. – 278с.
228207
  Лалабекян Б.А. В.И.Ленин и установление Советской власти в Закавказье : Автореф... д-ра ист.наук: / Лалабекян Б.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1963. – 55л.
228208
   В.И.Ленин и физико-математические науки.. – М., 1969. – 25с.
228209
  Серебряная Е.И. В.И.Ленин и философские вопросы естествознания. / Е.И. Серебряная. – М, 1969. – 68с.
228210
  Шугайлин А.В. В.И.Ленин и философские вопросы релятивистской механики / А.В. Шугайлин. – Киев, 1969. – 224с.
228211
  Куличенко М.И. В.И.Ленин и Харьковская большевистская организация (1895-1917 гг.) / М.И. Куличенко. – Х., 1963. – 263с.
228212
  Соколов С.А. В.И.Ленин и хозяйственной строительство в годы гражданской обороны / С.А. Соколов. – Саратов, 1969. – 72с.
228213
   В.И.Ленин и художественная литература.. – Минск, 1971. – 255с.
228214
  Колевский Васил Ламрев В.И.Ленин и художественная литература. / Колевский Васил Ламрев. – М., 1972. – 285с.
228215
  Тавадзе И.К. В.И.Ленин о "Науке логики" Гегеля. / И.К. Тавадзе, Г.М. Каландаришвили. – Тбилиси, 1959. – 315с.
228216
  Фонотов Г.П. В.И.Ленин о библиографии / Г.П. Фонотов. – М, 1962. – 56с.
228217
  Михлин Е.З. В.И.Ленин о возможности мирного развития революции в 1917 году / Е.З. Михлин. – Л., 1958. – 40с.
228218
  Барменков А.И. В.И.ленин о возможности мирного развития революции в России в 1917 году в условиях двоевластия. : Автореф... канд. ист.наук: / Барменков А.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1961. – 20л.
228219
  Куталия В.А. В.И.Ленин о возможности мирного развития социалистической революции в России (март-июль 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Куталия В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1962. – 20л.
228220
  Строков А.А. В.И.Ленин о войне и военном искусстве / А.А. Строков. – Москва, 1971. – 183с.
228221
  Фурманов Г.Л. В.И.Ленин о высшем типе государства. / Г.Л. Фурманов. – Москва, 1962. – 156с.
228222
  Вельцман В.Н. В.И.Ленин о гносеологических корнях идеализма. : Автореф... канд. филос.наук: / Вельцман В.Н.; Харьк. гос. ун-т. – Харьков., 1963. – 20л.
228223
   В.И.Ленин о государстве и праве.. – Л., 1961. – 252с.
228224
  Тадевосян Э.В. В.И.Ленин о государственных формах решения национального вопроса в СССР / Э.В. Тадевосян. – Москва, 1970. – 212с.
228225
  Мальцев В.И. В.И.Ленин о диалектике отражения внешнего мира. / В.И. Мальцев. – Москва, 1960. – 47с.
228226
  Скворцов Л.В. В.И.Ленин о единстве познания и практики. / Л.В. Скворцов. – Москва : Московский университет, 1961. – 170 с.
228227
  Колесников А.К. В.И.Ленин о единстве политики и органазационной рабты КПСС / А.К. Колесников. – М., 1961. – 46с.
228228
  Гурьев Н.М. В.И.Ленин о законе преимущественного роста производства средств производства сравнительно с ростом производства предметов потребления : Автореф... Канд.экон.наук: / Гурьев Н.М.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – М, 1962. – 24л.
228229
   В.И.Ленин о защите социалистического Отечества. – Москва : Военное издательство, 1977. – 159 с.
228230
  Куницын Г.И. В.И.Ленин о классовости и партийности литературы / Г.И. Куницын. – Москва, 1960. – 94с.
228231
  Кардашенко З.М. В.И.Ленин о коммунистической пропаганде / З.М. Кардашенко. – М, 1960. – 44с.
228232
  Воронцов Н.Б. В.И.Ленин о конкретном в действительности и познании : автореф. дис. ... канд. философ. наук / Воронцов Н.Б. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1961. – 16 с.
228233
  Варивончик В.И. В.И.Ленин о морально-политическом авторитете руководителя масс : Автореф... канд. философ.наук: 09.624 / Варивончик В.И.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра истории философии, логики и марксистско-ленинской этики. – Минск, 1969. – 16л.
228234
  Гребенников С.И. В.И.Ленин о моральном облике пролетарского революционера / С.И. Гребенников. – Москва, 1966. – 32с.
228235
  Волкогонов Д.А. В.И.Ленин о моральном факторе в войне / Д.А. Волкогонов. – Москва, 1970. – 24с.
228236
  Куталия В.А. В.И.Ленин о народном характере Октябрьской революции / В.А. Куталия, А.И. Лобанов. – Л., 1968. – 20с.
228237
  Архипцев Ф.Т. В.И.Ленин о научном понятии материи / Ф.Т. Архипцев. – Москва, 1957. – 142 с.
228238
  Федотов В.П. В.И.Ленин о некоторых особенностях процесса поэзии (по матер. "Философских тетрадей"). : Автореф... канд. филос.наук: / Федотов В.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 18 c.
228239
  Куницын Г.И. В.И.Ленин о партийности и свободе печати / Г.И. Куницын. – М, 1971. – 280с.
228240
  Куталия В.А. В.И.Ленин о политическйо армии социалистической революции : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.01 / Куталия В.А.; Моск. гос. ист.-арх. ин-т. – М., 1980. – 34л.
228241
  Куталия В.А. В.И.Ленин о политической армии социалистической революции / В.А. Куталия. – Л., 1978. – 240с.
228242
  Козенко Г.М. В.И.Ленин о политическом искусстве подведения масс к социалистической революции : Дис... канд. ист.наук: 09.00.02 / Козенко Г.М.; ИПК преподавателей общественных науук при КГУ. Кафедра науч. коммунизма. – К, 1972. – 185л. – Бібліогр.:л.175-185
228243
  Берцан Ф.М. В.И.Ленин о преемственной связи в главных сферах общественной жизни при переходе от капитализма к социализму. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.620 / Берцан Ф.М.; Кишинев.гос.ун-т,. – Кишинев, 1970. – 23л.
228244
  Бакуриа М.В. В.И.Ленин о природе категории. : Автореф... кандидата филос.наук: / Бакуриа М.В.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 16л.
228245
  Першина З.В. В.И.Ленин о революционно-демократическом этапе освободительного движения в России / З.В. Першина. – Одесса, 1970. – 134с.
228246
   В.И.Ленин о религии и церкви. – Москва : Политиздат, 1966. – 303 с.
228247
   В.И.Ленин о роли большевистской пропаганды и агитации в борьбе за массы. – Горький : Изд-во ГГУ, 1989. – 140 с.
228248
  Коган А.Б. В.И.Ленин о роли мировоззрения в художественном творчестве. : Автореф... Канд.филос.наук: 623 / Коган А.Б.; АН УССР. – К, 1971. – 54л. – Бібліогр.:с.53-54
228249
  Спиридонов Л.Н. В.И.Ленин о роли молодежи в революционном движении и современность. : Автореф... канд. филос.наук: / Спиридонов Л.Н.; Ин-т философии АН СССР. Сектор науч. ком. – М., 1971. – 20л.
228250
  Яровец Н.А. В.И.Ленин о роли социально-психологического фактора в деятельности рабочего класса : Автореф... канд. философ.наук: 09-620 / Яровец Н.А.; АН УССР. Объединен. совет ин-та философии и ин-та государства и права. – К., 1972. – 24л.
228251
  Тамазян А.Х. В.И.Ленин о роли субъективного фактора социалистической революции : Автореф... канд. философ.наук: / Тамазян А.Х.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 21л.
228252
  Дронь П.П. В.И.Ленин о руководстве народным хозяйством. / П.П. Дронь. – Минск, 1971. – 184с.
228253
  Иванов Р.Ф. В.И.Ленин о Соединенных Штатах Америки / Р.Ф. Иванов. – Москва, 1965. – 206с.
228254
  Кольцова В.В. В.И.Ленин о соотношении насильственных и мирных методов осуществления диктатуры пролетариата : Дис... канд. философ.наук: / Кольцова В.В.; КГУ. Кафедра научного коммунизма. – Киев, 1968. – 330л. – Бібліогр.:л.1-42
228255
  Кольцова В.В. В.И.Ленин о соотношении насильственных и мирных методов осуществления диктатуры пролетариата : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 621 / Кольцова В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 22 с.
228256
  Гендин А.М. В.И.Ленин о соотношении необходимости и случайности в общественно-историческом процессе революционного перехода от капитализма к коммунизму. : Автореф... Канд.филос.наук: / Гендин А.М.; Томский гос.ун-т. – Томск, 1962. – 23л.
228257
  Нечипуренко В.И. В.И.Ленин о социалистическом Отечестве и его защите / В.И. Нечипуренко. – Москва, 1971. – 87с.
228258
  Гладков И.А. В.И.Ленин о социалистическом планировании народного хозяйства / И.А. Гладков. – Москва, 1960. – 156с.
228259
  Кузнецов Ю.Н. В.И.Ленин о социальных и гносеологических корнях политического сектантства. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Кузнецов Ю.Н.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1972. – 16л.
228260
  Алексеев П.В. В.И.Ленин о союзе философии и естествознания / П.В. Алексеев. – Москва : Знание, 1964. – 40 с.
228261
  Локтев И.В. В.И.Ленин о стиле работы / И.В. Локтев. – Л., 1970. – 20с.
228262
  Хессин Н.В. В.И.Ленин о сущности и основных признаках товарного производства. / Н.В. Хессин. – Москва, 1968. – 192с.
228263
  Кпич Н.Ф. В.И.Ленин о творческой активности народных масс в строительстве коммунизма : Автореф... канд. филол.наук: / Кпич Н.Ф.; АН БССР. Отд. обществ. наук. – Минск, 1961. – 26л.
228264
  Рагимов О.С. В.И.Ленин о творческой роли народных масс в истории : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Рагимов О.С. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1961. – 20 с.
228265
  Груденко Г.А. В.И.Ленин о товарном производстве при социализме : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Груденко Г.А.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1970. – 18л.
228266
  Григорьян Г.С. В.И.Ленин о торговле. / Г.С. Григорьян. – М, 1969. – 95с.
228267
  Тюкавкин В.Г. В.И.Ленин о трех российских революциях / В.Г. Тюкавкин, Э.М. Щагин. – М, 1984. – 176с.
228268
  Маневич Е.Л. В.И.Ленин о труде при социализме и коммунизме / Е.Л. Маневич. – Москва, 1969. – 48с.
228269
  Соловьев М.Е. В.И.Ленин о февральской революции 1917 года в России / М.Е. Соловьев. – М., 1971. – 104с.
228270
  Шихашвили Ф.П. В.И.Ленин о формах социалистической революции : Автореф... канд. философ.наук: 09.620 / Шихашвили Ф.П.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 37л.
228271
  Паярели П.П. В.И.Ленин о формировании общественного мнения народных масс. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.620 / Паярели П.П.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 22л.
228272
  Хундадзе Е.С. В.И.Ленин о чертах коммунистического труда : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Хундадзе Е.С.; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 28л.
228273
  Македонская М.А. В.И.Ленин о языке / М.А. Македонская. – Москва, 1970. – 30с.
228274
  Котов В.Н. В.И.Ленин об историческом развитии России / В.Н. Котов. – Киев : Киевский университет, 1961. – 36 с.
228275
  Славин Л.М. В.И.Ленин об общественном прогрессе / Л.М. Славин. – Москва, 1960. – 32с.
228276
  Павлюченко А.М. В.И.Ленин об объективном характере закономерностей общественного развития / А.М. Павлюченко. – Минск, 1960. – 68с.
228277
  Павлюченко А.М. В.И.Ленин об объективном характере закономерностей общественного развития. : Автореф... канд. филос.наук: / Павлюченко А.М.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. истории филос. и логики. – Минск, 1961. – 20л.
228278
  Панюшкин И.Е. В.И.Ленин об организации управленческого труда в советском государственном аппрате. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.570 / Панюшкин И.Е.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1970. – 22л.
228279
  Федотов В.П. В.И.Ленин об организационных отношениях экономики переходного к социализму общества. / В.П. Федотов. – Л., 1969. – 80с.
228280
  Иголкин М.В. В.И.Ленин об основном противоречии современной эпохи и путях его разрешения : Автореф... канд. филос.наук: / Иголкин М.В.; Моск. энергетический ин-т. – М., 1967. – 24л.
228281
  Шамовский В.А. В.И.Ленин об основных принципах историко-философской концепции Гегеля. : Автореф... канд.филос.наук: / Шамовский В.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1958. – 17л.
228282
  Наумов В.П. В.И.Ленин об основных проблемах истории гражданской войны в СССР / В.П. Наумов. – М, 1969. – 47с.
228283
  Страшников В.М. В.И.Ленин об отражении в неорганической природе и некоторые философские вопросы современной техники. : Автореф... канд.филос.наук: / Страшников В.М.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1960. – 14л.
228284
  Ветров Р.И. В.И.Ленин об условиях мирного развития революции в России в 1917 году. : Автореф... канд. ист.наук: / Ветров Р.И.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1966. – 24л.
228285
  Лаговский А.Н. В.И.Ленин об экономическом обеспечении войны. / А.Н. Лаговский. – М, 1970. – 20с.
228286
  Лаговский А.Н. В.И.Ленин об экономическом обеспечении обороны страны. / А.Н. Лаговский. – М, 1976. – 184с.
228287
  Кравченко М.И. В.И.Ленин, 3 Интернационал и идейно-организационное укрепление французской Коммунистической партии (1920-1926 гг) : Дис... канд.истнаук: / Кравченко М.И.; КГУ. – К, 1970. – 249л. – Бібліогр.:л.1-17
228288
  Кравченко М.И. В.И.Ленин, III Интернационал и идейно-организационное укрепление Французской коммунистической партии (1920-1926 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 570 / Кравченко М.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 26 с.
228289
   В.И.Ленин, КПСС о коммунистической нравственности: для пропагандистов. – Л., 1984. – 319с.
228290
   В.И.Ленин, КПСС о партийной и государственной дисциплине: сб.. – Москва, 1977. – 831с.
228291
   В.И.Ленин, КПСС о партийной и государственной дисциплине: сб.. – 2-е изд., доп. – Москва, 1983. – 782с.
228292
   В.И.Ленин, КПСС о партийном руководстве комосомолом: сб.. – М., 1978. – 670с.
228293
   В.И.Ленин, КПСС об управлении народным хозяйством. – М., 1989. – 334с.
228294
  Чеботарева А.В. В.И.Ленина в борьбе за марксистскую теорию реализации против "легальных марксистов". : Автореф... канд. экон.наук: / Чеботарева А.В.; Лен. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1955. – 17л.
228295
  Панушкин Г.П. В.И.Ленина и газета "Экономическая жизнь" (1918-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Панушкин Г.П.; МГУ. – М., 1970. – 26л.
228296
  Квачев Я.Е. В.И.Ленина и заграничные секции большевиков в годы первой мировой войны. (1914 - февр. 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Квачев Я.Е.; Ин-т истории партии при ЦК КП Белоруссии - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Минск, 1972. – 24л.
228297
  Климов М.А. В.И.Ленина и становление советской печати на Украине в 1917-1920 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Климов М.А.; ВПШ при ЦК КПСС.. Каф. журналистики и лит. – М., 1971. – 25л.
228298
  Воробей Н.В. В.И.Ленина о сущности столыпинской аграрной реформы : Автореф... канд. экон.наук: / Воробей Н.В.; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра политической экономии. – Минск, 1953. – 16л.
228299
  Чегринец А.Е. В.И.Ленина об объективном характере и сознательном использовании экономических законов социализма. : Автореф... канд. экон.наук: / Чегринец А.Е.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1961. – 21л.
228300
  Квачахия М И. В.И.Ленина об экономическом развитии Грузии : Автореф... канд. экон.наук: / Квачахия И.М,; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 32л.
228301
  Персон Давид Михайлович В.И.Мурадели : Нотобиблиогр. справ. / Персон Давид Михайлович. – Москва : Советский композитор, 1983. – 160с.
228302
   В.И.Мухина: К 100-летию со дня рождения. – Л., 1989. – 16с.
228303
  Марков П.А. В.И.Немирович-Данченко / П.А. Марков. – Л, 1936. – 266 с.
228304
   В.И.Рахина. – Москва, 1986. – 15с.
228305
  Юсов Б.В. В.И.Роборовский. / Б.В. Юсов. – Москва, 1952. – 39с.
228306
   В.И.Смирнов - ученый и человек.. – М., 1991. – 134с.
228307
  Евдокимов И.В. В.И.Суриков / И.В. Евдокимов. – М., 1933. – 163с.
228308
  Титова Валентина Григорьевна и Титов Гай Аполлинариевич В.И.Суриков / Валентина Григорьевна и Титов Гай Аполлинариевич Титова. – Красноярск : Кн.изд., 1956. – 207с.
228309
  Радзимовская Н.А. В.И.Суриков / Н.А. Радзимовская. – Л, 1965. – 64с.
228310
  Розенвассер В.Б. В.И.Суриков / В.Б. Розенвассер. – М., 1988. – 56с.
228311
  Турунов А.Н. В.И.Суриков и его картины / А.Н. Турунов. – Иркутск, 1948. – 87с.
228312
  Дружинин С.Н. В.И.Суриков. / С.Н. Дружинин. – М, 1950. – 65с.
228313
  Ульянова-Елизарова В.И.Ульянов (Н.Ленин) / Ульянова-Елизарова. – Ленинград, 1934. – 176с.
228314
  Ульянова-Елизарова В.И.Ульянов (Н.Ленин). / Ульянова-Елизарова. – М., 1931. – 95с.
228315
  Кадишев А.Б. В.И.Чапаев - легендарный герой гражданской войны / А.Б. Кадишев. – М., 1948. – 24с.
228316
  Михайлов А. В.И.Чапаев в Пугачевске. / А. Михайлов. – М., 1936. – 46с.
228317
  Гончарук Г Т. В.І. Білий - людина, котра 1860 р. виголосила тост за українську одеську громаду / Г Т. Гончарук, К.І. Сорокіна // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 36. – С. 78-90. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
228318
  Толстой М. В.І. Вернадский та енергетична планетологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-28. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  Серед наукових досліджень В.І. Вернадського вагоме місце займають проблеми прояву енергетики Землі та Космосу. Серед них – "гелієве дихання" Землі, енергетичні впливи Сонця та Космосу, а також вперше вказана ним мантійна (ядерна) природа гелію, велика ...
228319
  Оніщенко О. В.І. Вернадський-засновник Національної бібліотеки Української Держави / О. Оніщенко, Л. Дубровіна // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (39). – С. 8-13. – ISSN 1819-7329


  Згадується В.О. Кордт, завідувач бібліотеки Університету Св. Володимира, запрошений В.І. Вернадським для участі в заснуванні Національної бібліотеки.
228320
  Онопрієнко В.І. В.І. Вернадський - історик Науки // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 7. – С. 53-60. – ISSN 0372-6436


  22 січня 2013 р. у Москві на базі Інституту історії природознавства і техніки ім. С.І. Вавилова Російської академії наук відбулася Міжнародна наукова конференція "В.І. Вернадський - історик науки", присвячена 150-річчю з дня народження видатного вченого.
228321
   В.І. Вернадський — вчений, мислитель, організатор науки // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 8-37. – ISSN 0372-6436
228322
  Онищенко О.С. В.І. Вернадський і його внесок у заснування та розвиток Національної бібліотеки української держави // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 34-43. – Бібліогр.: 42 назви. – ISSN 1726-5428
228323
  Павлишин В. В.І. Вернадський і Київський університет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-10. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена 150-річчю видатного вченого-мінералога, природознавця і організатора науки академіка Володими-ра Івановича Вернадського. Висвітлюється розмаїта науково-організаційна і наукова діяльність В.І. Вернадського в Києві й Київському ...
228324
  Онопрієнко В.І. В.І. Вернадський і ноосферна традиція в сучасній науці // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 1. – С. 70-78. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1726-5428
228325
  Онищенко О.С. В.І. Вернадський і Україна / О.С. Онищенко, В.А. Смолій, Л.А. Дубровіна // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 38-65. – ISSN 0372-6436


  Батько, Іван Васильович Вернадський, закінчив Університет св. Володимира, де в 28 років уже став професором і викладав політичну економію та статистику. Згодом він став працювати в Московському університеті, потім, переїхавши до Санкт-Петербургу, ...
228326
  Лобузіна К. В.І. Вернадський і Україна (світлини В.І. Вернадського з архіву Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (39). – С. 14-19. – ISSN 1819-7329


  Фотографії батька -Івана Васильовича Вернадського, мати - Ганни Петрівни Вернадської та інш.
228327
  Новохатський К. В.І. Вернадський і Україна: нововиявлене листування вченого // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 5 (223). – С. 34-38. – ISSN 1029-7200
228328
  Онищенко О. В.І. Вернадський та його концепція Національної бібліотеки України / Олексій Онищенко, Любов Дубровіна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 2 (214). – С. 3-11. – ISSN 1029-7200
228329
   В.І. Вернадський. Вчений. Мислитель. Громадянин : Праці вченого та література про нього з фондів НБУ ім.В.І.Вернадського. Бібліографічний покажчик. – 2-е вид., випр. і доповн. – Київ, 2003. – 260с. – ISBN 966-02-2840-6
228330
  Даниленко В.М. В.І. Вернадський. Простір життя і думки / Віктор Даниленко ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Академперіодика, 2019. – 348, [3] с. : іл., портр. – Імен. покажчик: с. 337-345. – Бібліогр.: с. 347-349 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-386-5
228331
  Шашкова Л. В.І. Вернадський: соціальні та культурно-історичні виміри науки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-40. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  Автор осмислює ідеї соціальної історії науки В.І. Вернадського, проблематику взаємозв"язку науки, філософії, релігії в культурно-історичному контексті. Автор осмысливает идеи социальной истории науки В.И. Вернадского, проблематику взаимосвязи науки, ...
228332
  Радзієвська Т.В. В.І. Григорович та його відрядження у слов"янські землі 1844-1847 рр.: дискурс наукових звітів // Віктор Іванович Григорович : [до 200-річчя від дня народження] : збірник наук. праць / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; [редкол.: В.Ю. Франчук (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – С. 147-163. – (Історія славістики). – ISBN 978-966-489-408-8
228333
  Федонюк В.Є. В.І. Григорович у його зв"язках з П.Й. Шафариком // Віктор Іванович Григорович : [до 200-річчя від дня народження] : збірник наук. праць / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; [редкол.: В.Ю. Франчук (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – С. 178-195. – (Історія славістики). – ISBN 978-966-489-408-8
228334
   В.І. Ленін - вождь і учитель трудящих усього світу. – Київ : Політвидав, 1960. – 59 с.
228335
  Окладний Г.М. В.І. Ленін - засновник і керівник КПРС і першої в світі соціалістичної держави / Г.М. Окладний. – Київ, 1970. – 76с.
228336
  Лось В.Є. В.І. Ленін - засновник марксистської партії в Росії / В.Є. Лось. – Київ, 1957. – 39с.
228337
   В.І. Ленін - засновник пролетарської партії нового типу, теоретик і вождь соціалістичної революції. – Київ, 1970. – 26с.
228338
  Котов В.Н. В.І. Ленін - історик Великого Жовтня // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 3-7. – (Історія ; вип. 19)
228339
  Лихолоб В.Г. В.І. Ленін - організатор і теоретик соціалістичного планового господарства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 37-43. – (Серія права ; № 11)


  В статье освещаются основные вопросы становления и развития в нашей стране планового хозяйства, рассматривается роль В.И. Ленина в разработке теоретических положений создания социалистической плановой экономики, его непосредственное участие в ...
228340
  Бачинський П.П. В.І. Ленін - організатор Союзу Радянських Соціалістичних Республік / П.П. Бачинський. – Київ, 1976. – 152с.
228341
  Котов В.Н. В.І. Ленін - основоположник радянської історіографії Великого Жовтня // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 3-16. – (Серія історії ; № 9)
228342
   В.І. Ленін - творець Комуністичної партиії, керівник Великої Жовтневої соціалістичної революції і засновник Радянської держави, вождь тіжнародного робітничого класу і всіх трудящих. – К., 1979. – 117с.
228343
  Дешевов К.М. В.І. Ленін : біографія для дітей / К.М. Дешевов. – Харків : Книгоспілка, 1926. – 59 с., 2 л. іл. : іл.
228344
   В.І. Ленін. – Київ, 1961
228345
  Горький Максим В.І. Ленін : [ Спогади / Горький М. ; Пер. з рос. Андрій Малишко ]. – Київ : Молодь, 1968. – 79 с. : іл.
228346
  Горький Максим В.І. Ленін / Горький М. ; Пер. з рос. Андрій Малишко. – Київ : Дніпро, 1969. – 76 с.
228347
  Волін Б. В.І. Ленін в Поволжі / Б. Волін. – Київ : Держполітвидав, 1955. – 102 с.
228348
   В.І. Ленін в українській народній поетичній творчості. – К., 1961. – 254с.
228349
   В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна. – Київ : [б. в.], 1970. – 155, [5] с.
228350
  Шморгун П.М. В.І. Ленін і більшовицькі організації України / П.М. Шморгун. – Київ : Вища школа, 1979. – 304 с.
228351
  Омельяновский М.Е. В.І. Ленін і боротьба проти ідеалізму в сучасній фізиці / М.Е. Омельяновский. – Київ : Изд-во АН СССР, 1949. – 26 с.
228352
   В.І. Ленін і будівництво комуністичного суспільства. – К., 1972. – 111с.
228353
  Капітон В.П. В.І. Ленін і деякі питання пізнання сутності матеріальних об"єктів у сучасній фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 28
228354
   В.І. Ленін і деякі питання сучасного суспільного розвитку. – К., 1970. – 164с.
228355
  Наумов А.Л. В.І. Ленін і деякі питання сучасної механіки і фізики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
228356
   В.І. Ленін і деякі проблеми соціології. – Київ, 1969. – 304с.
228357
  Заборський М. В.І. Ленін і Й.В. Сталін - натхненники і організатори перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції / М. Заборський. – Київ : Радянська Україна, 1953. – 34 с.
228358
  Зацепілін Г. В.І. Ленін і Й.В. Сталін про амеріканський хижацький імперіалізм / Г. Зацепілін. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1952. – 52 с.
228359
  Зеленов С.Г. В.І. Ленін і Й.В. Сталін про ідеологичні основи марксистської партії робітничого класу / С.Г. Зеленов ; Т-во для поширення політичних та наукових знань УРСР. – Київ : [Радянська Україна], 1951. – 44 с.
228360
  Капельгородська Н.М. В.І. Ленін і кіно / Н.М. Капельгородська. – Київ, 1969. – 183с.
228361
  Гутянський С.К. В.І. Ленін і культурне будівництво на Україні / С.К. Гутянський. – Київ, 1965. – 199с.
228362
  Жук Н.Й. В.І. Ленін і литературний процес на Україні кінця XIX - початку XX ст. // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 5-8
228363
  Дзеверін О.Г. В.І. Ленін і педагогічна наука / О.Г. Дзеверін. – Київ, 1970. – 80с.
228364
  Потєхін О.В. В.І. Ленін і перші радянські публікації таємних договорів // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 26-28. – (Серія історії ; № 13)
228365
   В.І. Ленін і питання вивчення історії української літератури: зб. ст.. – Київ, 1983. – 240с.
228366
  Буніч-Ремізов В.І. Ленін і проблеми англійської літератури середини XIX століття // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 3-5
228367
  Костюк Г.С. В.І. Ленін і психологічна наука / Г.С. Костюк. – Київ, 1970. – 63с.
228368
  Кошовий К.К. В.І. Ленін і психофізіологічна проблема / К.К. Кошовий, І.Г. Кошова // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
228369
  Десятерик В.І. В.І. Ленін і революційне виховання молоді / В.І. Десятерик. – К, 1986. – 151с.
228370
  Готт В.С. В.І. Ленін і сучасна фізика / В.С. Готт. – К, 1960. – 184 с.
228371
  Жмудський О.З. В.І. Ленін і сучасне природознавство / О.З. Жмудський. – Київ, 1970. – 48с.
228372
  Паламарчук М.М. В.І. Ленін і сучасні теоретичні проблеми територіальної організації соціального виробництва // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 3-8. – Бібліогр.: 6 назв
228373
  Шморгун П.М. В.І. Ленін і Україна // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 33-37
228374
  Кирилюк Є.П. В.І. Ленін і українське радянське літературознавство // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 11-15
228375
  Дубровіна А.Б. В.І. Ленін про антинародну контрреволюційну суть суду Росії в період імперіалізму і буржуазно-демократичних революцій // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 9-13. – (Серія права ; № 14)


  В статье дана характеристика реакционных изменений, внесенных в организацию и деятельность судебных органов царизмом. Показаны данные В.И. Лениным анализ и оценка этих изменений как усиливавших антинародный характер судебных органов и превращавших суд ...
228376
  Мулява В.С. В.І. Ленін про взаємозв"язок фізики з технікою і сучасна науково-технічна революція // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 18
228377
  Білан А.М. В.І. Ленін про віддачу в солдати 183 студентів Київського університету // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 108-118. – (Серія історії ; № 12)
228378
  Ганусець О.І. В.І. Ленін про встановлення радянсько. державою дипломатичних відносин з суміжними країнами Сходу // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 16
228379
  Решетнік С.Ф. В.І. Ленін про дві історичні тенденції в розвитку націй і національних взаємовідносин при капіталізмі // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 3. – С. 3-14. – (Серія історії та філософії ; № 3, вип. 2 за 1960 рік)
228380
  Бруз В.С. В.І. Ленін про деякі особливості радянської зовнішньої політики // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – № 3. – С. 78-86. – (Серія історії та філософії ; № 3, вип. 1)
228381
  Мартиненко А.К. В.І. Ленін про деякі питання історії балканських країн // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – № 3. – С. 87-97. – (Серія історії та філософії ; № 3, вип. 1)
228382
  Борисова О.І. В.І. Ленін про дисципліну / О.І. Борисова. – Київ, 1964. – 64 с.
228383
  Романенко В.В. В.І. Ленін про евристичний характер математики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
228384
   В.І. Ленін про економічні закономірності соціалістичного і комуністичного будівництва. – Київ, 1969. – 92с.
228385
  Мєзенцев В.В. В.І. Ленін про економічну роль радянської держави // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 84-89. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  В трудах В.И. Ленина нашли творческое развитие основные положения марксизма о государстве, о необходимости создания новой пролетарской социалистической государственности для построения коммунистического общества и, в частности, его экономического ...
228386
  Костриця Н.Ю. В.І. Ленін про єдність партії / Н.Ю. Костриця. – Київ, 1959. – 48с.
228387
  Солдатенко В.Ф. В.І. Ленін про єдність революційних дій українського і російського народів у Великій Жовтневій соціалістичній революції // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 3-9. – (Серія історії ; № 14)
228388
  Шугайлін О.В. В.І. Ленін про загальні властивості відображення і квантова механіка // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 13
228389
  Костюк Н.Т. В.І. Ленін про загальність методологічних основ кризи в фізиці та біології на рубежі XIX - XX ст. // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
228390
   В.І. Ленін про Захцдну Україну. – Львів, 1961. – 36с.
228391
  Мулява В.С. В.І. Ленін про зв"язок техніки з природознавством і проблема місця та функцій людини у виробництві // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
228392
  Пясковський Б.В. В.І. Ленін про значення матеріалістичних традицій для розвитку сучасного природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
228393
  Чеканюк А. В.І. Ленін про керівну роль Комуністичної партії в будівництві соціалізму і комунізму / А. Чеканюк. – Київ : Політліт України, 1970. – 99 с.
228394
  Миронець І.М. В.І. Ленін про кооперування селянських господарств // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 3-8. – (Серія права ; № 16)


  В статье изложены основные положения ленинского кооперативного плана - плана постепенного перевода мелких крестьянских хозяйств на рельсы коллективного хозяйствования, план перестройки сельского хозяйства нашей страны на социалистических началах. ...
228395
  Рудько М.П. В.І. Ленін про місце і роль народництва у революційно-демократичному русі // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 10-19. – (Серія історії ; № 12)
228396
  Сіренко П.М. В.І. Ленін про місце і роль письменника в суспільному житті // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 75-76
228397
   В.І. Ленін про мову і літературу. – Київ, 1969. – 36с.
228398
  Гуржій І.О. В.І. Ленін про найважливіші питання історії України / І.О. Гуржій, В.Г. Сарбей; АН УРСР. Інститут історії. – Київ : АН УРСР, 1960. – 55с.
228399
  Поважна В.М. В.І. Ленін про народництво і деякі аспекти вивчення української літератури другої половини XIX століття // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 27-28
228400
  Цвєтков В.В. В.І. Ленін про наукову організацію праці / В.В. Цвєтков. – К, 1970. – 96с.
228401
  Ткач А.П. В.І. Ленін про національну і державну незалежність українського народу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 96-102. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  В.И. Ленин еще задолго до победы Великой октябрьской социалистической революции непоколебимо стоял на позиции безоговорочного признания права украинского народа на национальную и государственную независимость. Он решительно боролся со всякими ...
228402
  Киридон А.М. В.І. Ленін про необхідність перебудови партійної роботи при переході до нової економічної політики // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 3-7. – (Історичні науки ; вип. 31). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
228403
   В.І. Ленін про освіту, навчання і комуністичне виховання. – Київ, 1970. – 215с.
228404
  Тарарухін С.А. В.І. Ленін про охорону громадського порядку / С.А. Тарарухін, С.С. Яценко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 19-24. – (Серія права ; № 11)


  В статье освящаются ленинские положения о сущности общественного порядка в условиях коммунистического строительства, его охране государственными органами и общественностью, о воспитании у трудящихся дисциплины и самодисциплины, укреплении ...
228405
  Костриця Н.Ю. В.І. Ленін про переважний розвиток важкої промилсовості / Н.Ю. Костриця. – Київ, 1958. – 100с.
228406
  Сургай Г.І. В.І. Ленін про передумови соціалістичної революції на Україні // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 7-14. – (Історія ; вип. 19)
228407
  Петрусенко А.М. В.І. Ленін про перспективи розвитку поняття матерії / А.М. Петрусенко, С.С. Теслюк // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
228408
  Васильєва Р.Х. В.І. Ленін про піднесення культурно-технічного рівня робітничого класу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 40-45. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  На основе изучения произведений В.И. Ленина автор показывает в статье объективную необходимость и возможность неуклонного роста культурно-технического уровня рабочего класса - главной производительной силы социалистического общества. Воплощение в жизнь ...
228409
  Павлов В.Т. В.І. Ленін про пізнавальне значення визначення понять // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
228410
  Гроза Я.І. В.І. Ленін про поняття розвитку та деякі питання сучасного природознавства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1964. – Вип. 2
228411
  Дмитренко І.А. В.І. Ленін про право як регулятор розподілу продуктів при соціалізмі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 90-95. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  В статье раскрывается содержание ленинских положений о распределении продуктов при социализме и роль, которую играет в этом советское право. В.И. Ленин писал, что право при социализме используется как регулятор распределения продуктов и что ...
228412
  Раєвський О.М. В.І. Ленін про предмет, завдання і значення психологічної науки // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – № 3. – С. 52-65. – (Серія історії та філософії ; № 3, вип. 1)
228413
  Ленін В.І. В.І. Ленін про пресу / В.І. Ленін. – 3-е вид., доп. – Київ : Політвидав України, 1986. – 481с.
228414
  Снітко Л.П. В.І. Ленін про пресу як знаряддя соціалістичного будівництва // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 5-7. – (Серія історії ; № 12)
228415
  Палкін Ю.І. В.І. Ленін про принцип матеріальної заінтересованості / Ю.І. Палкін, П.А. Тростянчук. – К, 1968. – 108с.
228416
  Шугайлін О.В. В.І. Ленін про процес пізнання і боротьбу проти позитивізму // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
228417
  Фролов Ю.О. В.І. Ленін про радянський суд і його зв"язки з масами // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 117-122. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  В статье излагаются взгляды В.И. Ленина по вопросам о путях развития, задачах и классовом характере органов социалистического правосудия. Автор освещает также ленинские принципы организации и деятельности советского суда: рассмотрение дел в судах с ...
228418
  Погорілко В.Ф. В.І. Ленін про Радянську державу як головне знаряддя побудови соціалізму і комунізму в нашій країні : До 50-річчя утворення СРСР / В.Ф. Погорілко. – Київ : [Б. в.], 1972. – 18 с. – (Сер. :Т-во "Знання" УРСР)
228419
  Станкевич Г.Л. В.І. Ленін про райони спеціалізації сільського господарства Європейської Росії : теорія. Історія // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 3-15
228420
   В.І. Ленін про розвиток соціалістичної економіки. – Київ, 1970. – 306с.
228421
   В.І. Ленін про розвиток соціально-класової структури радянського суспільства. – Харків, 1970. – 230с.
228422
  Скорик В.В. В.І. Ленін про розклад феодалізму та генезис капіталізму в сільському господарстві Росії // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 48-50. – (Серія історії ; № 13)
228423
  Михайловський І.М. В.І. Ленін про роль і місце молоді в революційному перетворенні суспільства / І.М. Михайловський. – Львів, 1974
228424
  Коросташ А.І. В.І. Ленін про роль мас у здійсненні режиму економії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 46-51. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  В статье рассматриваются основные положения В.И. Ленина о режиме экономии в условиях социализма и роли трудящихся масс в его осуществлении. На конкретном материале о борьбе новаторов металлургических заводов Украины за экономию материальных ресурсов и ...
228425
  Місуно А.В. В.І. Ленін про роль природознавства у формуванні ідейної спрямованості особи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
228426
  Коган А.Б. В.І. Ленін про роль світогляду в художній творчості / А.Б. Коган. – Київ : Мистецтво, 1970. – 291 с.
228427
  Недбайло П.О. В.І. Ленін про соціалістичне право і законність // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 3-11. – (Серія права ; № 11)


  В статье освещаются взгляды В.И. Ленина на социалистическое право и законность. В.И. Ленин рассматривал право и законность в неразрывной связи с экономической и политической структурой общества, подходил к их оценке с математических позиций. ...
228428
  Тихонова Є.А. В.І. Ленін про соціалістичну демократію і основні напрями її розвитку // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 3-10. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье рассматривается ленинское учение о социалистической демократии, раскрывается сущность и содержание демократии, особенности ее форм в социалистическом обществе. Особое внимание уделяется выявленным В.И. Лениным основным закономерностям развития ...
228429
  Макогон С.О. В.І. Ленін про соціалістичну державу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 3-9. – (Серія права ; № 10)


  Статья посвящена 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. В ней подчеркивается огромное значение ленинского наследия, в частности теории социалистического государства, для познания общественных процессов в СССР и других социалистических странах. Основное ...
228430
  Штанько Л.Т. В.І. Ленін про суспільно-політичну і культосвітню діяльність вчителя // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 7-14. – (Серія історії ; № 15)
228431
  Потарикіна Л.Л. В.І. Ленін про суть і значення контролю в соціалістичній державі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 10-17. – (Юридичні науки ; Вип. 21)


  В статье рассматриваются теоретические положения В.И. Ленина о сущности, значении и особенностях контроля в социалистическом государстве, а также разработанные им принципы организации и деятельности контрольных органов. Показано совершенствование ...
228432
  Ленін В.І. В.І. Ленін про Україну : у 2 ч. / Інститут історії партії ЦК КП України, Філіал Ін-ту марксизму-ленінізму при ЦК КПСС ; [підгот. І.Д. Назаренко (кер.) та ін.]. – Київ : Політвидав України
Ч.1 : 1893-1917. – 1969. – 720 с., [2] арк. фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
228433
  Ленін В.І. В.І. Ленін про Україну / Інститут історії партії ЦК КП України, Філіал Ін-ту марксизму-ленінізму при ЦК КПСС ; [підгот. І.Д. Назаренко (кер.) та ін.]. – Київ : Політвидав України
Ч. 2 : 1917-1922. – 1969. – 760 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
228434
  Станкевич Г.Л. В.І. Ленін про формування промислових районів Європейської Росії // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 9-17. – Бібліогр.: 21 назва
228435
  Сафонова Є.В. В.І. Ленін про шляхи переходу від соціалізму до комунізму // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція марксизма-ленінізма. – С. 3-6
228436
  Назаренко Є.В. В.І. Ленін про шляхи та умови відмирання держави // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1960. – С. 77-83. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 1)


  Статья рассматривает ленинские положения о необходимости государства в период перехода от капитализма к коммунизму, экономические и духовные предпосылки отмирания государства при коммунизме и основные пути развития социалистической государственности в ...
228437
  Пащенко В.І. В.І. Ленін у публіцистиці сучасної Франції // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – C. 25-26
228438
  Ісаєв В.Г. В.І. Ленін як історик Великого Жовтня // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 3-4. – (Серія історії ; № 12)
228439
   В.І. Ленін, КПРС про боротьбу з націоналізмом : документи і материали. – 3-є вид., допов. – К., 1985. – 274с.
228440
   В.І. Ленін, КПРС про радянську багатонаціональну державу. – Київ, 1982. – 548с.
228441
   В.І. Ленін, КПРС про роботу Рад. – Київ, 1980. – 767 с.
228442
   В.І. Ленін, КПРС про соціалістичне змагання. – Київ, 1982. – 490 с.
228443
   В.І. Ленін, КПРС про соціалістичну законність і правопорядок. – К., 1982. – 715с.
228444
   В.І. Ленін. Короткий біографічний очерк. – К., 1984. – 143с.
228445
  Шулякова Н.В. В.І. Липський (1863-1937) - видатний ботанік та президент Академії наук УРСР // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 166-167
228446
  Онопріенко В.І. В.І. Лучицький / В.І. Онопріенко. – К, 1991. – 190с.
228447
  Казьмирчук Г.Д. В.І. Маслов // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 70-75. – ISBN 978-617-7107-36-0
228448
  Копєйчиков В.В. В.І. Сливицький - видатний представник правової науки (1876-1957 рр.) / В.В. Копєйчиков, П.Т. Полежай, М.В. Цвік // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 9
228449
   В.І.Вернадський : Праці вченого та література про нього з фондів ЦНБ АН України. – Київ : Наукова думка, 1992. – 89с.
228450
  Котов В.Н. В.І.Ленін -- основоположник радянської історичної науки. / В.Н. Котов. – К, 1969. – 268с.
228451
  Бєляєва П. В.І.Ленін - вождь трудящих усього світу : Бібліографічні і методичні матеріали до 100-річчя з дня народження В.І.Леніна / П. Бєляєва. – Київ : Видавництво політичної літератури України, 1970. – 140 с.
228452
   В.І.Ленін - натхненник дружби народів СРСР.. – Київ, 1972. – 403с.
228453
   В.І.Ленін - натхненник і вождь Великої Жовтневої соціалістичної ревоюції. – К., 1977
228454
  Слободянюк І.Н. В.І.Ленін - редактор і журналіст. / І.Н. Слободянюк. – К., 1959. – 55с.
228455
  Горький М. В.І.Ленін / М. Горький. – Київ, 1920. – 16с.
228456
  Горький И. В.І.Ленін / И. Горький. – Киев, 1960. – 51с.
228457
  Горький М. В.І.Ленін / М. Горький. – Київ, 1968. – 79с.
228458
  Горький М. В.І.Ленін / М. Горький. – Київ, 1980. – 81с.
228459
  Кнюх О.Т. В.І.Ленін в радянському образотворчому мистецтві. / О.Т. Кнюх. – К., 1960. – 52с.
228460
  Супруненко М. В.І.Ленін і !.В.Сталін - творці Української Радянської держави / М. Супруненко. – К., 1952. – 96с.
228461
  Шморгун П. В.І.Ленін і більшовицькі організації на Україні (1907-1917 рр.) / П. Шморгун. – Київ, 1960. – 100 с.
228462
  Юрченко О.Т. В.І.Ленін і більшовицькі організації України. / О.Т. Юрченко. – К., 1970. – 624с.
228463
  Саженюк С.Н. В.І.Ленін і зміцнення обороноздатності соціалістичної країни (методична розробка) / С.Н. Саженюк. – Київ, 1970. – 31с.
228464
  Кравчук М.І. В.І.Ленін і київська партійна організація / М.І. Кравчук, П.М. Шморгун. – Київ, 1960. – 92с.
228465
   В.І.Ленін і книга. – К., 1991. – 109с.
228466
   В.І.Ленін і комуністичне виховання молоді. Мат. респ. конф.. – К,, 1971. – 259с.
228467
   В.І.Ленін і перемога Жовтневої революції на Україні.. – К., 1967. – 422с.
228468
   В.І.Ленін і питання діалектичного матеріалізму. Лекция. – Чернівці, 1969. – 104с.
228469
  Вороб`йов В.Ф. В.І.Ленін і питання естетики / В.Ф. Вороб`йов. – Київ : Політлітература України, 1965. – 92с.


  У брошурі коротко висвітлюються погляди ВІ.Леніна на деякі питання естетики, розповідається про загальні принципи ленінського підходу до літератури і мистецтва, які мають методологічне значення
228470
   В.І.Ленін і питання літератури (1920-1970). – К., 1970. – 338с.
228471
  Дубина М.І. В.І.Ленін і питання літературної критики / М.І. Дубина, 1970
228472
   В.І.Ленін і преса. Тези доповідей. – Київ, 1969. – 26с.
228473
   В.І.Ленін і проблеми науково-технічної революції.. – Київ, 1969. – 284с.
228474
  Кубланов Б.Г. В.І.Ленін і проблеми художньої творчості / Б.Г. Кубланов. – Київ, 1971. – 72с.
228475
   В.І.Ленін і революційний рух на західно-українських землях. – Львів, 1969. – 168с.
228476
  Куліченко М.І. В.І.Ленін і розв"язання національного питання на Україні / М.І. Куліченко, В.Ю. Маланчук. – Київ : Вид-во політ. літ-ри України, 1971. – 320 с.
228477
  Липовченко М.М. В.І.Ленін і розвиток наукового погляду на історію України / М.М. Липовченко. – Київ, 1967. – 47с.
228478
   В.І.Ленін і розвиток національних мов. – К., 1971. – 207 с.
228479
   В.І.Ленін і сучасність. Наук. сесія. – Львів, 1966. – 119с.
228480
  Мултих Г.М. В.І.Ленін і Україна / Г.М. Мултих. – К, 1960. – 30с.
228481
  Самофалов В.М. В.І.Ленін і Україна / В.М. Самофалов. – Київ, 1969. – 35с.
228482
  Рибалка І.К. В.І.Ленін і Україна / І.К. Рибалка. – Харків, 1969. – 123с.
228483
  Коломійченко І.І. В.І.Ленін і Україна / І.І. Коломійченко, П.М. Шморгун. – Київ, 1969. – 96с.
228484
  Волошина Г.Г. В.І.Ленін і Україна. / Г.Г. Волошина, А.М. Комська. – Київ, 1978. – 56с.
228485
  Шабліовський Є.С. В.І.Ленін і українська література. / Є.С. Шабліовський. – Київ, 1969. – 96с.
228486
   В.І.Ленін і український народ. Зб. докум.. – К., 1970. – 931с.
228487
   В.І.Ленін і філософські проблеми сучасності. – Київ, 1969. – 270 с.
228488
   В.І.Ленін і формування комуністичних суспільних відносин.. – Київ, 1971. – 251с.
228489
  Літошко О.М. В.І.Ленін і Чернігівщина. / О.М. Літошко, Л.В. Студьонова. – Чернігів, 1969. – 24с.
228490
  Вітрук М.В. В.І.Ленін про державну дисципліну в радянському суспільстві. / М.В. Вітрук, Б.Т. Базилєв. – Київ, 1969. – 24с.
228491
  Ільїна А.І. В.І.Ленін про єдність українського і російського народів в "Листі до робітників і селян України" / А.І. Ільїна, 1954. – [12] с. – Окр.відб. з : "Історичний збірник КДУ", № 5, 1954, с. 19-30
228492
  Замлинський В.О. В.І.Ленін про захист завоювань соціалістичної революції / В.О. Замлинський. – Київ, 1970. – 84с.
228493
  Веремеева О.П. В.І.Ленін про ідеологію революційного демократизму / О.П. Веремеева. – Львов, 1971. – 152с.
228494
  Зозуля І.А. В.І.Ленін про комуністичну партію / І.А. Зозуля. – Київ, 1963. – 120с.
228495
  Карнаухов І.М. В.І.Ленін про Комуністичну партію як керівну силу в системі диктатури пролетаріату / І.М. Карнаухов, 1958. – 14с.
228496
  Бортнічук М.Т. В.І.Ленін про культурну революцію і здійснення її в Українській РСР / М.Т. Бортнічук, Є.В. Сафонова, 1960. – 223с.
228497
  Нагорна Л.П. В.І.Ленін про непримиренність соціалістичної і буржуазної ідеологій / Л.П. Нагорна. – Київ, 1969. – 91с.
228498
  Петрович Н.Г. В.І.Ленін про поліпшення умов праці і підвищення життєвого рівня рудящих при соціалізмі / Н.Г. Петрович. – Київ, 1971. – 25 с.
228499
  Погрібний М.Г. В.І.Ленін про пролетарський інтернаціоналізм. / М.Г. Погрібний. – Київ, 1967. – 30с.
228500
   В.І.Ленін про пропаганду і агітацію. – Київ : Політвидав України, 1979. – 239 с.
228501
  Остапенко Ф.П. В.І.Ленін про роль профспілок в побудові соціалізму і комунізму в СРСР / Ф.П. Остапенко. – Окр. відб. з Збірника наук. праць Кафедри історії КПРС КДУ. № 5., 1960. – 236-249с.
228502
  Бершеда Р.В. В.І.Ленін про соціалістичну демократію / Р.В. Бершеда. – Київ, 1969. – 17с.
228503
  Гук В.К. В.І.Ленін про соціалістичну індустріалізацію країни, як необхідну умову перемоги комунізму / В.К. Гук; Т-во для поширен.політ і наукових знань УРСР. – Київ, 1957. – 31с. ; Сер.1№4
228504
  Рибачок І.М. В.І.Ленін про територіальний поділ праці у творі "Розвиток капіталізму в Росії" // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 3-8
228505
  Титаренко В.П. В.І.Ленін про Україну : Іст.-бібліогр.посібник / В.П. Титаренко. – Харків : Вид-во Книжкової палати УРСР, 1961. – 271с.
228506
  Липовченко М.М. В.І.Ленін та історіографія України. Становлення наук. погляду на історію укр. народу. / М.М. Липовченко. – Київ, 1965. – 48с.
228507
  Чернуха Г.О. В.І.Ленін у боротьбі за зміцення партії нового типу. / Г.О. Чернуха. – Х, 1969. – 176с.
228508
  Ленін В.І. В.І.Ленін, КПРС про боротьбу з націоналізмом / В.І. Ленін. – Київ, 1978. – 248с.
228509
   В.І.Ленін, КПРС про боротьбу за мир. – Київ, 1981. – 451 с.
228510
   В.І.Ленін, КПРС про підвищення життєвого рівня трудящих. Докум. і мат.. – К., 1977. – 370с.
228511
   В.І.Ленін, КПРС про пролетарський інтернаціоналізм. Зб. докум. (1894-1974). – Київ : Політвидав України
Т. 1. – 1975. – 342 с.
228512
   В.І.Ленін, КПРС про соціалістичне змагання.. – Київ : Політвидав України, 1974. – 431 с.
228513
  Сорін В. В.І.Ленін: 1870-1924 / В. Сорін. – Х., 1938. – 173с.
228514
  Коф Г.М. В.І.Мартиновський / Г.М. Коф. – Х, 1932. – 55с.
228515
  Вільчинська С.В. В.І.Шинкарук і постмодерністський потенціал філософської антропологічної радянської доби // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 270-282. – ISSN 2077-8309
228516
  Вільчинська С.В. В.І.Шинкарук про методологічні засади філософської антропології // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 7-21. – ISSN 2077-8309
228517
  Азадовский М.К. В.К. Арсеньев - путешественник и писатель : опыт характеристики : [к 25-летию со дня смерти]. / М.К. Азадовский. – Чита : Кн. изд-во, 1955. – 88 с. : портр.
228518
  Азадовский М.К. В.К. Арсеньев : кратко-биографический очерк / М.К. Азадовский; Дом дет. книги. – Москва : Детиздат, 1956. – 79 с. – (Дом детской книги)
228519
  Кабанов Н.Е. В.К. Арсеньев путешественник и натуралист 1872-1930 / Н.Е. Кабанов. – Москва, 1948. – 97 с.
228520
  Картунова А.И. В.К. Блюхер в Китае, 1924-1927 гг. / А.И. Картунова. – 2-е изд., доп. – М., 1979. – 223с.
228521
  Картунова А.И. В.К. Блюхер в Китае. 1924-1927 гг. / А.И. Картунова. – Москва, 1970. – 185с.
228522
  Траверсе О.О. В.К. Винниченко з погляду сучасників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66-69. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
228523
  Бежнар Г.П. В.К. Винниченко і В.П. Домонтович: типологія філософських пошуків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 10-12. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
228524
  Атрощенко Н.М. В.К. Винниченко. Життя і творчість, громадська і політична діяльність // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 7 (335). – С. 6-11
228525
  Гусєв В.І. В.К. Винниченко: до історіографії проблеми / В.І. Гусєв, Л.О. Лозинська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 29-33. – (Історія ; вип. 38)


  На основі аналізу низки досліджень зроблено спробу показати роль та місце В. Винниченка в державотворчому процесі в Україні доби визвольних змагань 1917-1920 рр.
228526
  Бойко О.Д. В.К. Винниченко: політичний портрет 1917 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 63-64. – (Історія ; вип. 63/64)


  Висвітлюється політична діяльність В.К. Винниченка в 1917 р.
228527
  Воронов Н.В. В.К. Замков / Н.В. Воронов. – Ленинград, 1983. – 160с.
228528
  Приймак О.О. В.К. Липинський : штрихи до портрета // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 153-159. – Бібліогр. : 28 назв. – (Історія ; Вип. 22)
228529
   В.К. Лисиченку - 85 // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 3. – С. 83. – ISSN 0132-1331
228530
  Дерюгин А.А. В.К. Тредиаковский - переводчик / А.А. Дерюгин. – Саратов, 1985. – 191с.
228531
  Шевченко Г.І. В.К.Аверін / Г.І. Шевченко. – Дніпропетровськ, 1970. – 121с.
228532
  Малов В.И. В.К.Арсентьев : Книга для учащихся. / В.И. Малов. – Москва : Просвещение, 1986. – 93с.
228533
  Карпов Г.В. В.К.Арсеньев / Г.В. Карпов. – Москва, 1956. – 46с.
228534
  Дайнес В.О. В.К.Блюхер - страницы жизни / В.О. Дайнес. – М., 1990. – 63с.
228535
  Планельес Хуан Хуанович В.К.Высокович / Планельес Хуан Хуанович. – М., 1953. – 204с.
228536
  Паламарчук О. В.К.Житник – дослідник чеської Шевченкіани // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
228537
  Воронов Н.В. В.К.Замков / Н.В. Воронов. – Ленинград, 1983. – 159с.
228538
   В.К.Тетерин. Каталог выставки. – Л, 1967. – 16с.
228539
  Новикова О.И. В.Каверин / О.И. Новикова, В.И. Новиков. – Москва : Советский писатель, 1986. – 284 с.
228540
  Козлинский В.И. В.Козлинский / В.И. Козлинский. – М., 1978. – 30с.
228541
  Тимчик Н.П. В.Л. Беренштам (до 100-річчя з дня смерті) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 117-119. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  На основі архівних джерел, спогадів сучасників, вивчення наукової літератури здійснено спробу реконструювати основні віхи життя, громадсько-культурну діяльність В.Л. Беренштама. On the base of archives sources, memories of contemporaries, studing ...
228542
  Чеканов А.А. В.Л. Кирпичев / А.А. Чеканов. – М, 1982. – 176с.
228543
  Карамаш С. В.Л. Модзалевський – в’язень Київської фортеці // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства; Європейський університет. – Київ, 2007. – Т. 15. – С. 206-207
228544
  Клименко С.В. В.Л. Симиренко і видатні його сучасники - вчені-плодівники // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – Вип. 180. – С. 34-44. – (Серія "Агрономія"). – ISSN 2223-0815
228545
  Гвоздецкий Н.А. В.Л.Комаров / Н.А. Гвоздецкий; Под ред. Э.М. Мурзаева. – Москва : Географгиз, 1953. – 46с.
228546
  Чернов А.Г. В.Л.Комаров / А.Г. Чернов. – М, 1969. – 95с.
228547
  Коваленко А.Б. В.Л.Модзалевский как историк и источниковед : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Коваленко А.Б.; АН УССР. Ин-тут ист. – К., 1980. – 24л.
228548
  Чубинский В.В. В.Либкнехт - солдат революции / В.В. Чубинский. – М, 1968. – 216с.
228549
  Казьмирчук Г.Д. В.М. Базилевич - фундатор краєзнавчого руху в Києві / Г.Д. Казьмирчук, А.В. Сілкін // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 231-233. – ISBN 978-966-171-565-2
228550
   В.М. Базилевич // Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, Ю. Латиш. – Київ ; Черкаси : Брама, 2002. – С. 120-134. – ISBN 966-8021-18-5
228551
  Казьмирчук Г.Д. В.М. Базилевич // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 112-127. – ISBN 978-617-7107-36-0
228552
  Никифоров А.С. В.М. Бехтерев / А.С. Никифоров. – М, 1988. – 125с.
228553
  Лазуко А.К. В.М. Васнецов / А.К. Лазуко. – Л., 1985. – 79с.
228554
  Тарасова Н. В.М. Верховинець і Полтавщина / Н. Тарасова, Н. Дем"янко // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 122-125. – ISBN 966-7576-12-4
228555
  Эк Е. В.М. Гаршин / Е. Эк. – М. – 47с.
228556
  Клевенский М.М. В.М. Гаршин / М.М. Клевенский; М. Клеваенский. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1925. – 96 с. – (Критико-биографическая серия)
228557
  Бялый Г.А. В.М. Гаршин / Г.А. Бялый. – М, 1955. – 108с.
228558
  Бялый Г.А. В.М. Гаршин и литературная борьба восьмидесятых годов / Г.А. Бялый. – М-Л, 1937. – 211с.
228559
  Петрук В.І. В.М. Глушков і Київський університет : до 90-ліття з дня народження видатного українського вченого, засновника факультету кібернетики / Володимир Петрук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2013. – 171, [1] с., [1] арк. портр. : фотоіл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-571-085-2
228560
  Летичевський О.А. В.М. Глушков і сучасна інформатика (від теорії автоматів до когнітивних архітектур) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 8. – С. 21-33. – ISSN 0372-6436
228561
   В.М. Глушков. Минуле, що лине у майбутнє = В.М. Глушков. Прошлое, устремленное в будущее : до 90-річчя від дня народження вченого / Нац. акад. наук України ; [упоряд. Т. Мар"янович]. – Київ : Академперіодика, 2013. – 284, [3] с. : фотоіл. – Парал. тит. арк. рос. - Текст рос. мовою. – Бібліогр.: с. 286. – ISBN 978-966-360-227-1
228562
  Деркач В.П. В.М. Глушков: государственный подход к делу // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (76). – С. 154-161. – ISSN 0374-3896
228563
  Цвик М.В. В.М. Гонцов і сучасні уявлення про кенезис середньонаддніпрянського говору // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 14-17
228564
  Гаскевич Д.Л. В.М. Даниленко та періодизація неоліту Південного Бугу: нові запитання до старих джерел // Археологія : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ, 2013. – № 4. – С. 3-17. – ISSN 0235-3490
228565
  Бобошко Ю.Н. В.М. Добровольський / Ю.Н. Бобошко. – К, 1964. – 48с.
228566
   В.М. Дубасу - сімдесят! // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 4. – С. 99. – ISSN 1726-5428
228567
  Ковган М. В.М. Жаботинський - видатний гігієніст України (до 120-річчя від дня народження) // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 79 : фото. – ISSN 2077-7477
228568
  Губка О.О. В.М. Ковтуненко - основоположник аеродинамічного напряму в Інституті технічної механіки // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 48-50
228569
  Молок Ю. В.М. Конашевич / Ю. Молок. – Л., 1969. – 336с.
228570
  Лошаков А.Ю. В.М. Ламздорф и острые вопросы российско-американских отношений в 1890-1900-е годы // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 2, март - апрель. – С. 3-23. – ISSN 0130-3864


  В статье рассматривается вклад В.Н. Ламздорфа, министра иностранных дел России, в развитие и нормализацию российско-американских отношений на рубеже ХК-ХХ вв. The article discusses the contribution of V.N. Lamsdorf, the minister of foreign affairs ...
228571
  Олійник О.А. В.М. Лігін (1846-1900), як історик науки і техніки // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 1 (12). – С. 31-38. – ISSN 2415-7422
228572
  Глинка М.Е. В.М. Ломоносов (опыт иконографии) / М.Е. Глинка. – Москва-Л., 1961. – 132с.
228573
  Дядечко Л.П. В.М. Мокиенко, Г.А. Лилич, О.И. Трофимкина. Толковый словарь библейских выражений и слов: Москва, изд-ва "АСТ" и "Астрель", 2010 г., 640 с. // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоц. преподавателей рус. языка и литературы ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Киев, 2013. – Вып. 13. – С. 74-78


  Целью Словаря является максимально полное описание слов, устойчивых выражений и афоризмов различного типа, которые восходят к Библии и употребляются в переносном значении. Каждый библеизм квалифицируется в Словаре стилистически и сопровождается ...
228574
  Бутаков А. В.М. Молотов: маршал дипломатии // Русское слово : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 2010. – № 5 (86). – С. 7-9


  О наркоме иностранных дел СССР в годы Великой Отечественной войны Вячеславе Михайловиче Молотове (25.02.1890 - 8.11.1986)
228575
  Кузнецов Ю.И. В.М. Орешников / Ю.И. Кузнецов. – Ленинград, 1985. – 158с.
228576
  Пудченко В.О. В.М. Осадча - дослідник народнопісенної традиції Слобожанщини // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 124-125. – ISBN 978-966-8308-26-0
228577
  Иванов А.А. В.М. Пуришкевич и В.В. Шульгин: два полюса "черной сотни" / А.А. Иванов, В.В. Михайлов, А.С. Пученков // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 7 (58). – С. 124-127. – ISSN 2070-9773
228578
  Жадин В.И. В.М. Рылов / В.И. Жадин. – М.-Л., 1948. – 3-6с.
228579
  Бикова О. В.М. Філоретов як наставник студентської молоді: спогади випускників 2006 р. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 3-5. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)


  Віктор Миколайович Філоретов - учений-історик.
228580
  Буланова М.Б. В.М. Хвостов и социологическое образование в 1-м Московском университете (1917-1920 гг.) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 11 (307). – С. 134-137. – ISSN 0132-1625
228581
   В.М. Челомей. 100-річчя від дня народження // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва. – Київ, 2014. – № 4 (86) : Спец. вип., присвячений XXVI Київському міжнародному симпозіуму з наукознавства та історії науки "Наука, технології та інновації як найважливіші сучасні чинники національної безпеки". – С. 149. – ISSN 0374-3896


  Відомий конструктор ракетно-космічної техніки.
228582
  Широкорад Л.Д. В.М. Штейн и кампания "борьбы с космополитизмом": драматическая судьба одной книги // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 60-71. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
228583
  Широкорад Л.Д. В.М. Штейн о денежном обращении в период первой мировой войны // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 74-87. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
228584
  Мунипов В.М. В.М.Бехтерев и его место в истории русской педагогики и педагогической психологии : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Мунипов В.М.; МГУ. – М., 1968. – 25л.
228585
  Нестеренко А.И. В.М.Бонч-Бруевич (Величкина) - видный деятель советского здравоохранения и санитарного просвещения / А.И. Нестеренко. – Москва, 1967. – 40с.
228586
  Яровинский М.Я. В.М.Бонч-Бруевич (Величкина), 1868-1918 / М.Я. Яровинский. – Москва, 1990. – 91с.
228587
   В.М.Васнецов. – Л, 1948. – 8с.
228588
   В.М.Гаршин. – М., 1931. – 165с.
228589
  Чистиков Е.И. В.М.Гаршин и художники-передвижники. : Автореф... канд. филолог.наук: / Чистиков Е.И.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 11л.
228590
  Селявская А.П. В.М.Гаршин. : Автореф... Канд.филол.наук: / Селявская А.П.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1953. – 20л.
228591
  Дивин В.А. В.М.Головнин / В.А. Дивин. – Москва : Географгиз, 1951. – 40с.
228592
  Дивин В.А. В.М.Головнин / В.А. Дивин. – 2-е изд. – М., 1952. – 40 с.
228593
  Звонцов В.М. В.М.Звонцов. / В.М. Звонцов. – Л, 1982. – 9с.
228594
  Ревуцький Є.Л. В.М.Іванов / Є.Л. Ревуцький, А.П. Пелещук. – Київ, 1974. – 54с.
228595
  Проскуряков А.К. В.М.Лохтин и Н.С.Лелявский основатели учения о формировании русла. / А.К. Проскуряков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1951. – 64с.
228596
  Замошкин А.И. В.М.Максимов / А.И. Замошкин. – М., 1950. – 34с.
228597
  Фигнер В.Н. В.М.Новорусский. 1961-1925 / В.Н. Фигнер. – М., 1925. – 16с.
228598
  Вайнер А.Л. В.М.Хрущов / А.Л. Вайнер, М О. Мілях. – Київ, 1957. – 24с.
228599
  Бабаев В.Маяковский в Азербайджан е / Бабаев, , Габиб. – Баку, 1960. – 199 с.
228600
   В.Маяковский в воспоминаниях современников. – М : Художественная литература, 1963. – 731 с.
228601
  Мартынец Т.Д. В.Маяковский как детский писатель : Автореф... канд. филол.наук: / Мартынец Т.Д.; М-во высш. образования СССР. Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1955. – 19л.
228602
  Мельников В.В. В.Мельников / В.В. Мельников. – Москва, 1984. – 125 с.
228603
   В.Мельников Каталог выставки. – М., 1991. – 48с.
228604
  Ланкутис И.И. В.Миколайтис-Путинас / И.И. Ланкутис. – Москва, 1967. – 163с.
228605
   В.Н. Дени. – М.-Л., 1950. – 25с.
228606
   В.Н. Дени. – М., 1958. – 127с.
228607
  Розова Е.О. В.Н. Ильин о смысле русской культуры // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 2. – С. 131-140. – ISSN 0235-1188


  Статья посвящена проблемам философии культуры в творчестве В.Н. Ильина. Автор анализирует концепции мыслителя, связанные с вопросом о религиозных основаниях культуры. Особое внимание уделяется исследованию русской культуры, проведенному В.Н. Ильиным на ...
228608
   В.Н. Каразин 1773 - 1842 : Биобиблиография. – Харьков : Издательство ХГУ, 1953. – 116 с.
228609
  Абрамов Я.В. В.Н. Каразин, (основатель Харьковского университета) : Его жизнь и обществ. деятельность : биогр. очерк Я.В. Абрамова / с портр. В.Н. Каразина, грав. в Лейпциге Геданом. – Санкт-Петербург : Типография товарищества "Обществ. польза", 1891. – 96 с., [1] л. портр. : портр. – (Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Флорентия Павленкова ; Вып. 78)
228610
   В.Н. Каразін. Діалоги у часі й просторі : дослідж. і матеріали / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [уклад.: О.І. Вовк, С.М. Куделко]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 271, [1] с., [8] арк. іл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – (Харківський університет). – ISBN 978-966-285-047-5
228611
  Горячева Р.И. В.Н. Кондратьев / Р.И. Горячева. – Москва, 1964
228612
  Сироткин А.И. В.Н. Нахабин / А.И. Сироткин. – Киев : Мистецтво, 1964. – 60 с.
228613
  Дмитриев А. В.Н. Перетц и русская филология // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 148-154. – ISBN 978-966-02-6227-0


  Статья посвящена жизни, научному и творческому наследию известного русского и украинского ученого-филолога и слависта Владимира Николаевича Перетца
228614
  Белоусов В.Н. В.Н. Семенов / В.Н. Белоусов, О.В. Смирнова. – Москва, 1980. – 144 с.
228615
  Спицын В.И. В.Н. Спицын / В.И. Спицын, Н.К. Ламан. – М, 1981. – 167с.
228616
  Гагин И.А. В.Н. Татищев и российская историография о походе князя Владимира на болгар в 985 г. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 45-52. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
228617
  Филонович И.Н. В.Н. Телин / И.Н. Филонович. – Ленинград, 1991. – 123с.
228618
  Ильина О.Н. В.Н. Тукалевский - библиотекарь, библиограф, библиофил // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2008. – № 2. – С. 88-101. – ISSN 0869-6020
228619
   В.Н. Шнякин – видный конструктор, ученый и организатор в области ракетного двигателестроения / Р.В. Андрусенко, В.Г. Переверзев, В.А. Шульга, В.Ф. Смирнов. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 158-164. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912


  Відображено становлення вченого, керівника і конструктора рушійних установок ДП «КБ «Південне» В. М. Шнякіна. Показано його міжнародну діяльність. Зазначено його заслуги перед вітчизною та світовим двигунобудуванням.
228620
  Рокитянский И.И. В.Н. Шуман - ученый, гражданин, патриот (к 75-летию со дня рождения) // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 1. – С. 144-146. – ISSN 0203-3100
228621
  Сокольников М.И. В.Н.Бакшеев. Жизнь и творчество. / М.И. Сокольников. – М., 1972. – 168с.
228622
  Слюсарский А.Н. В.Н.Каразин, его научная и общественная деятельность / А.Н. Слюсарский. – Харьков, 1955. – 157с.
228623
  Морозова Ольга Михайловна В.Н.Майков - критик : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Морозова Ольга Михайловна ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1979. – 16 с.
228624
  Барановская Лидия Алексеевна В.Н.Майков и натуральная школа : Автореф... канд. филол.наук: / Барановская Лидия Алексеевна; Ин-т литературы. – К., 1982. – 23л.
228625
  Никандров В.Я. В.Н.Оболенский - выдающийся исследователь в области экспериментальной метеорологии / В.Я. Никандров. – Л., 1982. – 28с.
228626
  Шапот Е.Г. В.Н.Татащев и его деятельность в области русской географии. : Автореф... канд.ист.наук: / Шапот Е.Г.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 20 с.
228627
  Шакинко И.М. В.Н.Татищев / И.М. Шакинко. – Москва : Мысль, 1987. – 125с. – (Замечательные географы и путешественники)
228628
  Маргорин Е.М. В.Н.Шевкуненко. 1872-1952. / Е.М. Маргорин. – Л., 1963. – 100с.
228629
  Савчук В.С. В.О. Біднов та Д.І. Яворницький у Катеринославі: 1917-1918 рр. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 328-340. – ISBN 978-966-551-327-8


  Василь Олексійович Біднов (1874 — 1935) — український громадський і культурний діяч, історик української церкви, член Української Центральної Ради.
228630
  Орищенко І. В.О. Більбасов та його внесок у становлення медієвістики у Київському університеті Св. Володимира // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 36-38. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розвитку медієвістики у Київському університеті у другій половині ХІХ ст. на прикладі наукової діяльності В.О. Більбасова. This article deals with the development of historiography of Middle Ages in the Kiev University during the ...
228631
  Островерхов Анатолій Степанович В.О. Галібін і його внесок у вивчення давнього скла : (до 75-річчя від дня народження) // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 79-93. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Розглянуто основні життєві віхи відомого російського вченого В.О. Галібіна, наведено розгорнуту рецензію на його монографію "Состав стекла как археологический источник" (СПб., 2001).
228632
  Пістоленко І.О. В.О. Добровольський. Служіння науці і Вітчизні / І.О. Пісколенко ; М-во культури і туризму України ; Полтавський музей авіації та космонавтики. – Полтава : ПМАК, 2010. – 35 с. : іл.
228633
  Гармасар В.Г. В.О. Караваєв. 150 років від дня народження // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва. – Київ, 2014. – № 4 (86) : Спец. вип., присвячений XXVI Київському міжнародному симпозіуму з наукознавства та історії науки "Наука, технології та інновації як найважливіші сучасні чинники національної безпеки". – С. 142-143. – ISSN 0374-3896


  Професор Університету Св. Володимира.
228634
   В.О. Кістяківський (150 років від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (89). – С. 164. – ISSN 0374-3896


  Володимир Олександрович - відомий фізико-хімік, академік УАН (1919) та АН СРСР (1929), представник яскравої української династії вчених і громадських діячів Кістяківських.
228635
   В.О. Ключевский : Характеристики и воспоминания. – Москва : Научное слово, 1912. – [4], 217 с., 3 л. портр.
228636
  Давиташвили Л.Ш. В.О. Ковалевский : (1842 - 1883) / Л.Ш. Давиташвили. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1946. – 419с. – (Научно-популярная серия "Биографии")
228637
  Давиташвили Л.Ш. В.О. Ковалевский / Л.Ш. Давиташвили. – 2-е, доп. изд. – Москва : АН СССР, 1951. – 583с. – (Биографии)
228638
  Решетов В.Ю. В.О. Ковалевский : кн. для учащихся / В.Ю. Решетов. – Москва : Просвещение, 1986. – 128с. – (Люди науки)
228639
  Шовкопляс Т. В.О. Кордт та його науковий доробок в історії картографії / Т. Шовкопляс, А. Герус // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 686-690. – ISSN 2224-9516


  У 1894 р. В. О. Кордт переїхав до Києва, де минули всі подальші роки його життя. Тут він зайняв посаду бібліотекаря (директора) бібліотеки Університету Св. Володимира, в якій плідно працював протягом багатьох років. В. О. Кордт запроваджує нові методи ...
228640
  Рудь М. В.О. Маркіна (1910-1990) та її внесок у розвиток української медієвістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 48-49. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано заслуги проф. В.О. Маркіної перед вітчизняною медієвістикою. Prof. V.A. Markina"s merits are analyzed in article in front of domestic Medieval Studies.
228641
  Ластовський В.В. В.О. Пархоменко - дослідник історії Православної церкви в Україні XVIII століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 153-155. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто життєвий шлях і наукова творчість В.О. Пархоменка - дослідника історії Православної церкви в Україні XVIII ст. In the article is observed the life and scientific works of V.O.Parhomenko - the researcher of orthodox church history in Ukraine ...
228642
  Мага І. В.О. Романовський - фундатор навчальних посібників з архівознавства // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий науковий збірник / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2000. – № 2. – С. 164-172. – ISBN 966-625-009-8
228643
   В.О. Сухомлинський : бібліографія творів. – Київ : Радянська школа, 1978. – 110 с.
228644
   В.О. Сухомлинський : біобібліографія: 1987- 2000 рр. – Київ : КНЕУ, 2001. – 127, [1] с. – ISBN 966-574-255-8
228645
   В.О. Сухомлинський : біобібліографія: 2001-2008 рр. / АПН України; Українська асоціація Василя Сухомлинського; Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В.О. Сухомлинського; упоряд. Л.М. Заліток; наук. консультант О.В. Сухомлинська. – Київ : Богданова А.М., 2008. – 196с. – Присвячується 90-річчю від дня народження В.О. Сухомлинського. – (Видатні педагоги світу ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2184-01-3
228646
  Ткаченко Г. В.О. Сухомлинський про заохочення і покарання в педагогічній діяльності і сучасна українська школа / Г. Ткаченко, Ю. Лінник // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2019. – С. 102-112. – (Серія "Культурологія" ; вип. 20)
228647
  Буринська Н.М. В.О. Сухомлинський про застосування навчальних завдань / Н.М. Буринська, В.І. Староста // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 89-93. – Бібліогр. в кінці ст.


  Показано современность, актуальность и научность наследия В.А. Сухомлинского относительно применения учебных заданий. На отдельных примерах показана роль комплексного подхода к применению учебных заданий с целью гармоничного развития всех субъектов ...
228648
   В.О. Сухомлинський. Біобібліографія: 2008-2013 рр. : [біобібліогр. покажч.] / Нац. акад. пед. наук України, Укр. асоц. В. Сухомлинського, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського ; упоряд. Л.М. Заліток ; наук. консультант О.В. Сухомлинська ; [наук. ред. П.І. Рогова ; бібліогр. ред. Л.О. Пономаренко]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – 255, [1] с. – Присвяч. 95-річчю від дня народж. В.О. Сухомлинського. – (Серія "Видатні педагоги світу" ; вип. 10)
228649
  Гетьман Д.І. В.О. Щавинський - сподвижник музейної справи, мистецтвознавець, колекціонер // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 247-252. – ISBN 978-966-651-576-9
228650
  Чумаченко Э.Г. В.О.Ключевский - источниковед / Э.Г. Чумаченко. – Москва : Наука, 1970. – 224с.
228651
  Смирнов П.П. В.О.Ключевский / П.П. Смирнов. – К. – 21с.
228652
  Киреева Р.А. В.О.Ключевский как историк русской исторической науки. / Р.А. Киреева. – М., 1966. – 232с.
228653
  Мейстер І.М. В.О.Сухомлинський : Бібліографічний покажчик / І.М. Мейстер, Г.В. Горька. – Мелітополь, 1975. – 23с.
228654
  Антонець М. В.О.Сухомлинський і боротьба ідей у радянській педагогіці 60-70-х років ХХ ст. // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 8-12. – ISSN 0131-6788
228655
  Сухомлинська О. В.О.Сухомлинський і моральне виховання: трансформація педагогічних цінностей // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3 (963). – С. 3-7. – ISSN 0131-6788
228656
  Антонець М. В.О.Сухомлинський про оцінювання навчальних досягнень учнів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.11-13. – ISSN 0131-6788
228657
  Виденский И.Г. В.Овечкин / И.Г. Виденский. – Курск, 1954. – 24с.
228658
  Горячева И Р. В.П. Адрианова-Перетц / И Р. Горячева, . – М, 1963. – 57с.
228659
   В.П. Беляев. – Львов, 1956. – 56с.
228660
   В.П. Бородаю - 80 // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. ; редкол.: Бойко А.Л., Бородай В.П., Булигін С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 101-102 : фото. – ISSN 2077-4893
228661
  Сергеев И.П. В.П. Бузескул и "революционный захват" Харьковского университета в октябре 1905 г. // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 965. – С. 229-236. – (Серія "Історія" ; Вип. 43). – ISSN 0453-8048
228662
  Вахтерова Э.О. В.П. Вахтеров, его жизнь и работа / Э.О. Вахтерова. – Москва, 1961. – 368с.
228663
  Ланков А.В. В.П. Ермаков // К истории развития передовых идей / А.В. Ланков. – М, 1951. – С. 104-106
228664
  Савчук В.С. В.П. Карпов - перший виборний ректор Катеринославського університету // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 14. – С. 199-208. – ISSN 2312-2587


  Життя і діяльність видатного гістолога і філософа проф. В.П. Карпова у період , коли він перебував на посаді ректора Катеринославського університету (1918 - 1920).
228665
   В.П. Ландіну - 70 // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 161 : фото. – ISSN 2077-4893
228666
  Горячева Р.И. В.П. Линник / Р.И. Горячева. – М, 1963. – 36с.
228667
   В.П. Лучинин [Некролог]. – 4 с. – Отд.отт.
228668
  Никифорак М.В. В.П. Марчук - дослідник творчості Євгена Ерліха / М.В. Никифорак, Л.А. Марчук // Ерліхівський збірник : наукові доповіді та повідомлення / Юридич. ф-т Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2012. – Вип. 6. – С. 88-91


  С 1970 до 1993 року його життя пов"язане з юридичним факультетом Київського університету. Працював на посадах асистента, старшого викладача, доцента кафедри теорії та історії держави і права, заступника декана факультету.
228669
  Міяковський В. В.П. Науменко (1852-1919) // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 629-634.
228670
  Рогозовский Т.А. В.П. Некрасов и М.А. Булгаков // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2011. – № 3. – С. 39-51
228671
  Губергриц А.Я. В.П. Образцов и его школа / А.Я. Губергриц. – М, 1990. – 67с.
228672
  Губергриц А.Я. В.П. Образцов и его школа / А.Я. Губергриц. – М, 1990. – 72с.
228673
  Куровська О.С. В.П. Петров - "Проблема епохи: середньовіччя та ренесанс (апологія заперечення)" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 30. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
228674
  Абашина Н.С. В.П. Петров про взаємодію античної цивілізації з варварським світом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-10. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
228675
  Руденко С.В. В.П. Петров як історик філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-45. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817
228676
  Вільчинська С. В.П. Петров: "Шевченкізм" (філософсько-антропологічний зріз) = До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2014. – № 3. – С. 47-52. – ISSN 2227-1503
228677
  Сохор А.Н. В.П. Соловьев-Седой / А.Н. Сохор. – Ленинград ; Москва : Музгиз, 1952. – 176 с.
228678
  Сохор А.Н. В.П. Соловьев-Седой / А.Н. Сохор. – Москва : Музыкальный фонд СССР, 1955. – 54 с.
228679
  Сохор А.Н. В.П. Соловьев-Седой / А.Н. Сохор. – Москва : Советский композитор, 1959. – 45 с.
228680
  Ланков А.В. В.П. Шереметевский // К истории развития передовых идей / А.В. Ланков. – М, 1951. – С. 106-108
228681
  Бухарин А.А. В.П.Боткин.(Из истории формирования буржуазного либерализма в России в предреформ.эпоху) : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Бухарин А.А.; Воронеж гос.ун-т. – Воронеж, 1972. – 23 с.
228682
  Набатова В.А. В.П.Бузескул как историк античности. : Автореф... Канд.ист.наук: 70.00.00.,07.00.03 / Набатова В.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1974. – 22л.
228683
  Сокольников М.П. В.П.Бычков. - Е.И.Камзолкин. / М.П. Сокольников. – М., 1950. – 34с.
228684
  Ядренко М.Й. В.П.Єрмаков - засновник "Журнала элементарной математики" // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 1. – С. 65-66. – ISSN 1029-4171
228685
  Бояджиев Г.Н. В.П.Марецкая. Творческий путь актрисы / Г.Н. Бояджиев. – Москва, 1954. – 240 с.
228686
  Бондарчук О.Б. В.П.Науменко - вчитель, педагог, просвітній діяч / О.Б. Бондарчук, Р.І. Палійчук // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 134-141
228687
  Мангельдина А.С. В.П.Щеглов / А.С. Мангельдина, И.В. Захарова. – Ташкент, 1979. – 24с.
228688
  Пугачева Э.Н. В.Павлоцкий / Э.Н. Пугачева. – М, 1987. – 61с.
228689
  Белоглазова Н.М. В.Поленов и Е.Поленова в Абрамцеве / Н.М. Белоглазова. – Ленинград, 1980. – 71с.
228690
  Брагин М. В.Путин - Дж.Буш. "Сыграть в одну и ту же игру" // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 7/8. – С. 3-16. – ISSN 0130-9625
228691
  Смирнов В.П. В.Р. Вильямс / В.П. Смирнов. – М., 1948. – 160с.
228692
  Айрапетова Р.А. В.Р. Волобуев : библиография / [сост.: Р.А. Айрапетова ; ред.: Т.Д. Гаджиева] ; Акад. наук Азерб. ССР, Фундамет. б-ка. – Баку : Элм, 1970. – 100, [2]. – Парал. тит. л. на азерб. языке. - Указатели: 82-99. – (Деятели науки и культуры Азербайджана)
228693
   В.Р.Вильямс. – Москва, 1949. – 8 с.
228694
   В.Рогачев, Т.Садыков, А.Усубалиев. Живопись. Скульптура. Графика. Каталог.. – Фрунзе, 1967. – 18с.
228695
   В.С. Алиев : библиогр. – Баку, 1969. – 72 с. – (Фундаментальная библиотека. Деятели науки и культуры Азербайджана)
228696
  Андреєв А. В.С. Василько. Народний артист СРСР / Андреєв А., Віхрев В. – Київ : Мистецтво, 1949. – 47 с. : іл. – (Майстри мистецтва Радянської України)
228697
   В.С. Высоцкий: исследования и материалы. – Воронеж, 1990. – 190с.
228698
  Лапунова Н.Ф. В.С. Иванов / Н.Ф. Лапунова. – М, 1967. – 88с.
228699
   В.С. Иконников : [автобиография], 1917. – С. 304-311. – Отд. оттиск: Материалы для биографического словаря действительных членов имп. Академии наук, ч. 2, Пг. 1917, с. 304–311 (список трудов Иконникова за 1865–1916 гг.)
228700
  Казьмирчук Г.Д. В.С. Іконников // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – [Перевид. 2002 р.]. – Київ : УкрСІЧ, 2016. – Т. 7 : Українське декабристознавство / Г. Казьмирчук, [Ю. Латиш ; передм. М.Г. Казьмирчук]. – С. 47-50. – ISBN 978-617-7107-36-0
228701
  Радзивілл О. В.С. Іконніков та В.Б. Антонович: єдність протилежностей? // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 177-187
228702
  Пасхалов В. В.С. Калинников / В. Пасхалов. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 31 с.
228703
  Довженко В.Д. В.С. Косенко : нарис / В.Д. Довженко. – Київ : Мистецтво, 1949. – 140 с.
228704
  Довженко В.Д. В.С. Косенко / В.Д. Довженко. – Киев : Мистецтво, 1951. – 126 с.
228705
  Вергунов В. В.С. Костенко (1912-2001) - державний діяч і вчений-історик (до 100-річчя від від дня народження) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 298-302. – ISSN 0869-2556


  Згадується донька В.С. Костенка - літературознавець, доктор філологічних наук, професор Київського національного університету ім. Т. Шевченка Наталія Костенко.
228706
  Вергунов В. В.С. Костенко (1912-2001) - дослідник та популяризатор спадщини Великого Кобзаря // Восьмі наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898) : 14 жовт. 2012 р. : матеріали доп. / Наукові читання, присвячені життю та діяльності Олександра Парфенійовича Бородіна (1848-1898). – Київ : РВЦ ДЕТУТ, 2012. – С. 47-50
228707
  Вергунов В.А. В.С. Костенко та його творча спадщина з "Полтавським" наповненням на благо України (до 100-річчя від дня народження) // Історична пам"ять : наук. збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 28. – С. 174-187. – ISSN 2075-1451


  Полтавський період діяльності вченого-історика, дослідника спадщини "Великого Кобзаря" - В.С. Костенка (26.04.1912-22.04.2001). Із тексту: "...за багато років зібрав унікальну колекцію різних вид. тв. Т.Г. Шевченка та мат-лів про життя і творчість ...
228708
  Ругаль В. В.С. Петров - курсант Сумського артилерійського училища ім. М.В. Фрунзе (1939-1941 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 38-42


  У статті схарактеризовано початковий період становлення Василя Степановича Петрова як відомого військового діяча - навчання в Сумському артилерійському училищі ім. М.В. Фрунзе.
228709
  Кухарук О.В. В.С. Печерін про Одесу та майбутнє Росії (на матеріалах епістолярної спадщини) // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 10. – C. 88-97. – ISBN 978-617-7261-66-6
228710
  Холодный Н.Г. В.С. Рождественский / Н.Г. Холодный, 1946. – 553-554 с. – Отд. оттиск
228711
  Половинкин С.М. В.С. Соловьев и русское неолейбницианство // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 2. – С.90-96. – ISSN 0042-8744
228712
  Антонова А.З. В.С. Чернецов (1907-1969) / А.З. Антонова, Э.Я. Логвинская. – Москва : Советский художник, 1987. – 207 с. : ил.
228713
  Мельничук-Лучко В.С. Яременко народный артист СССР / Мельничук-Лучко. – К., 1960. – 40с.
228714
  Длугач Т.Б. В.С.Библер как феномен философской культуры XX века // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 154-166. – ISSN 0042-8744
228715
  Кравчук П.І. В.С.Василько -- режисер (1893-1972 рр.) / П.І. Кравчук. – К., 1980. – 246с.
228716
  Криштофович А.Н. В.С.Доктуровский / А.Н. Криштофович, 1936. – 7с.
228717
   В.С.Косенко. – 2-е изд. доп. – К., 1975. – 295с.
228718
   В.С.Косенко у спогадах сучасників. – К., 1967. – 180с.
228719
  Шапошников Л.Е. В.С.Соловьев и православное богословие / Л.Е. Шапошников. – М., 1990. – 62с.
228720
  Гольдштейн С.Н. В.Суриков. / С.Н. Гольдштейн. – М., 1950. – 40с.
228721
  Ожерельєва В.М. В.Т. Манзюк (1929–2012): життєвий і творчий шлях науковця // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – С. 68-71. – ISSN 2076-1554


  Державний і громадський діяч, видатний генетик, селекціонер і біотехнолог, умілий організатор, доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Премії ім. В.Я. Юр"єва Віталій Тимофійович Манзюк.
228722
  Комбай В.А. В.Т.Нарежный и его кавказский роман : Автореф... канд. филол.наук: / Комбай В.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 17л.
228723
  Комбай В.А. В.Т.Нарежный и его кавказский роман : Автореф... канд. филол.наук: / Комбай В.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 17л.
228724
  Лазарев М.П. В.Токарев / М.П. Лазарев. – Москва, 1988. – 47 с.
228725
  Соколов В.В. В.Ф. Асмус и драматические моменты его философского творчества и философской жизни // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 2. – С.97-102. – ISSN 0042-8744
228726
   В.Ф. Быковский в Якутии. – Якутск, 1966. – 46с.
228727
  Жуков А.И. В.Ф. Илюшин / А.И. Жуков, К.В. Зеленой. – Челябинск, 1974. – 68с.
228728
  Бернандт Г.Б. В.Ф. Одоевский и Бетховен / Г.Б. Бернандт. – Москва : Советский композитор, 1971. – 52 с.
228729
  Базанов В.Г. В.Ф. Раевский / В.Г. Базанов. – Л.-М., 1949. – 216с.
228730
  Годованюк О. В.Ф. Ходасевич - критик "формального метода" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 44. – С. 26-31
228731
  Заикина Е.В. В.Ф. Шишмарев / Е.В. Заикина. – М., 1957. – 44с.
228732
  Нгуен Ань Туан В.Ф.Асмус как историк философии: опыт исследования мировоззрения Л.Н.Толстого : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.03 / Нгуен Ань Туан; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1993. – 19л.
228733
  Нгуен Ань Туан В.Ф.Асмус как историк философии: Опыт исследования мировоззрения Л.Н.Толстого : Дис... канд. филос.наук: 09.00.03 / Нгуен Ань Туан; КУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра истории зарубежной философии. – К., 1993. – 149л. – Бібліогр.:л.137-149
228734
  Марков П.А. В.Ф.Комиссаржевская / П.А. Марков. – М, 1950. – 80с.
228735
  Калоев Б.А. В.Ф.Миллер - кавказовед / Б.А. Калоев. – Орджоникидзе, 1963. – 199с.
228736
   В.Ф.Негреев : Ученый-химик - специалист в бол. коррозии металов);Библиография. – Баку : Элм, 1986. – 96с. – (Деятели накуки и культуры Азербайджана)
228737
  Колесников А.Г. В.Ф.Раевский: полит. и лит.деят. / А.Г. Колесников. – Ростов н/Д, 1977. – 190с.
228738
  Батрименко О. В.Ф.Цвиху - 60 / О. Батрименко, Д. Неліпа // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Травень (№ 5)


  Щиро вітаємо з шістдесятирічним ювілеєм голову профспілкової організації університету, шановного науковця і педагога, завідувача кафедри політології філософського факультету, доктора політичних наук, професора Володимира Федоровича Цвиха.
228739
  Романов Н.И. В.Фалилеев / Н.И. Романов. – Москва-Петроград : Мосполиграф, 1923. – 93 с.
228740
  Гнатив Т.Ф. В.Фемелиди и вопросы становления украинской советской оперы и балета в 20-е годы : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 821 / Гнатив Т.Ф.; Киев. гос. консерватория им. П.И.Чайковского. – Киев, 1971. – 23л.
228741
  Андрощук О.В. В.Чорновіл та ідея федералізації України: еволюція поглядів // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 22-34. – ISSN 0130-5247


  В статті простежено еволюцію поглядів В. Чорновола на ідею запровадження федералізму в Україні, окреслено чинники, які зумовили зміну думок політика щодо згаданої проблеми
228742
  Григорьев С.И. В.Шукшин: забвение или рост востребованности? // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1 (321). – С. 96-101. – ISSN 0132-1625
228743
  Якубець О.А. В.Щербицький та ідеологія: до питання щодо причин "маланчуківщини" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 107-125. – ISSN 0130-5247
228744
  Шевчук Н.А. В.Э. Крусман и его научно-педагогическая деятельность // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.91-99. – ISBN 966-551-070-3
228745
  Воронцов Д.С. В.Ю. Чаговець - основоположник сучасної електрофізіології / Д.С. Воронцов. – Київ, 1957. – 53с.
228746
  Дзюбенко Н.В. В.Ю. Чаговець - перший мембранолог України: життєвий і творчий шлях / Н.В. Дзюбенко, С.М. Опанасенко, Т.В. Рибальченко // Біологічні студії : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Т. 7, № 2. – С. 239-248. – ISSN 1996-4536
228747
  Ющенко В. В.Ющенко: "Наш шлях до Європи у жодному разі не суперечить відносинам з Росією": Бесіда з лідером фрації "Наша Україна", нар. депутатом України // Закон і бізнес, 2005
228748
  Ющенко В. В.Ющенко: "Попередня влада була "дахом" для вбивць" // Закон і бізнес, 2005


  [Заява Президента України В.Ющенка під час зустрічі з журналістами щодо розслідування вбивства журналіста Г.Гонгадзе]
228749
  Бродский И.А. В.Я. Боголюбов. В.И. Иингал / И.А. Бродский. – М.Л., 1950. – 76с.
228750
  Григорьян К.Н. В.Я. Брюсов и армянская поэзия. / К.Н. Григорьян. – М, 1962. – 135с.
228751
  Соколов Н. В.Я. Брюсов как переводчик (из писем поэта) // Мастерство перевода. : сб. ст. / [Ред. кол. П.Г. Антокольский, В.А. Дынник, И.А. Кашкин и др. ]. – Москва : Советский писатель, 1959. – С. 368-388
228752
  Клинг О.А. В.Я. Брюсов: от идеи жизнетворчества к пересозданию действительности и творческой личности в духе большевизма // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь. – С. 53-59. – ISSN 0130-9730


  Не стоит винить Брюсова и других символистов во всех смертных грехах - чуть ли не в самой Октябрьской революции. На самом деле большевики в первую очередь уничтожили символизм как старую школу, а в своих опытах по селекции деятелей новой культуры ...
228753
  Демосфенова Г.Л. В.Я. Коновалов / Г.Л. Демосфенова. – М., 1962. – 94с.
228754
  Миздренко О. В.Я. Підгаєцький – вчений-гігієніст: історіографія проблеми // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 11. – C. 86-90. – ISSN 2518-7732
228755
   В.Я. Тацію - 75 // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 4 : фото


  Колектив КНУ імені Тараса Шевченка вітає почесного доктора Університету, ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого В.Я. Тація з 75-річчям.
228756
  Дробижев В.З. В.Я. Чубарь / В.З. Дробижев, Н.Г. Думова. – Москва, 1963. – 72с.
228757
  Бэлза И.Ф. В.Я. Шебалин / И.Ф. Бэлза. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1945. – 60 с.
228758
  Шебалина А.М. В.Я. Шебалин / А.М. Шебалина. – Москва : Советский композитор, 1990. – 300 с.
228759
  Иванов Д.А. В.Я. Шишков и русское народно-поэтическое творчество : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Иванов Д.А. ; Томский гос. ун-т. – Томск, 1960. – 16 с.
228760
  Кочетов В.Н. В.Я. Шишков и устное народное поэтическое творчество / В.Н. Кочетов. – Москва : Издательство Московского университета, 1981. – 64 с.
228761
   В.Я. Шишков, выдающийся писатель - наш земляк : (К 80 - летию со дня рождения). – Калинин, 1953. – 11 с.
228762
  Крижевський А. В.Я. Шульгін та його внесок у розвиток антикознавства в Університеті Св. Володимира // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 89-95. – ISSN 2309-9356


  В статті проаналізовано викладацьку та наукову діяльність екстраординарного професора Імператорського університету Св. Володимира Віталія Яковича Шульгіна. Головну увагу зосереджено на його внеску в становлення антикознавства в стінах університету та ...
228763
  Мясников А.Л. В.Я.Брюсов. Стенограмма лекций... / А.Л. Мясников. – М., 1949. – 31с.
228764
   В.Я.Струминский (1880-1967) : Библиография. – Москва : Педагогика, 1980. – 32с.
228765
  Лобанова Т.К. В.Ян. / Т.К. Лобанова. – Москва, 1975. – 56с.
228766
  Разгон Л.Э. В.Ян. критико-биогр. / Л.Э. Разгон. – М, 1969. – 183с.
228767
  Крымова Н.А. В.Яхонтов / Н.А. Крымова. – М, 1978. – 318с.
228768
  Січкаренко Л. В`язання крючком / Л. Січкаренко, З. Попель. – К, 1957. – 112с.
228769
  Шпик І.Є. В’язь болгарських та українських рукописних книг ХІІІ – XV ст.: ознаки спорідненості // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 66. – C. 41-53. – ISSN 0203-9494
228770
  Чернядьева М.Ф. В12 коэнзим и гемы клубеньков люпина. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Чернядьева М.Ф.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1971. – 26л.
228771
  Николаев Андрей В2С: полис от ERV в 3 клика! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 76 : фото. – ISSN 1998-8044
228772
  Сигалов А. Вiд антисемiтизму до українофобiї: ганебний шлях ненависті Росії // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 4 червня (№ 61). – С. 8-9


  "Улiтку 1990 року будинок Львiвської центральної синагоги «Цорi Гiлод», що на вулицi братiв Мiхновських, 4, вiдвiдав голова Львiвської обласної ради В’ячеслав Чорновiл. Нiколи за всю багаторiчну iсторiю синагоги тут не бував жоден керiвник такого ...
228773
  Шевченко Г.М. Вiд редакцiї // У світі математики : український математичний журнал для школярів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (23). – С. 3-5. – ISSN 1029-4171
228774
  Шевченко Г.М. Вiд редакцiї // У світі математики : журнал : українське науково-популярне видання з математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (24). – С. 3-4. – ISSN 1029-4171
228775
  Prochazka Radovan Вoure nad Poresinem / Prochazka Radovan. – Praha, 1975. – 171с.
228776
  Рябека О.Г. Вrеxit у дзеркалі провідних тенденцій глобалізації сучасного планетарного світу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 179-183. – ISSN 2076-1554
228777
  Мальчик Н. Ваадим Писарев: " Мечтаю создавать шедевры не в Париже, а на родине" // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2005. – № 6. – С. 54-71.
228778
  Чобанян С.С. Ваан Агабекович Миракян. (Жизнь и деятельность). : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Чобанян С.С.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 35л.
228779
  Батикян Л.М. Ваан Миракян : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Батикян Л.М. ; АН Арм. ССР. Ин-т литературы им. М. Абегяна. – Ереван, 1964. – 16 с.
228780
  Алиханян С.Т. Ваан Терян : обществ.-полит. и гос. деятельность / С.Т. Алиханян. – Ереван : Армгосиздат, 1960. – 150 с., [1] л. портр.
228781
  Кочевський В.В. Ваан Терян / В.В. Кочевський. – Київ, 1985. – 47 с.
228782
  Григорьян К.Н. Ваан Терьян / К.Н. Григорьян. – 2-е изд. – Л, 1985. – 208с.
228783
  Меликян С.О. Ваан Терьян и русская литература : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Меликян С.О. ; АН АрмССР , Ин-т литературы. – Ереван, 1966. – 24 с.
228784
  Григорьян К.Н. Ваан Терьян. / К.Н. Григорьян. – Москва, 1957. – 195с.
228785
  Романовський В.Є. Ваба Забав : паліндроми, зорові вірші, орфоепіки / В"ячеслав Романовський. – Харків : Федорко М.Ю., 2011. – 94, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-2920-62-8
228786
  Моргун В.В. Вавилов Микола Іванович / В.В. Моргун, О.В. Дубровна // Физиология растений и генетика : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т физиологии растений и генетики ; глав. ред. В.В. Моргун ; редкол.: А. Атанасов, А.П. Бонжан, Н.В. Борисюк [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 49, № 6 (290), ноябрь - декабрь. – С. 541-547. – ISSN 2308-7099
228787
   Вавилов С.И. : Рекомендательный указ. лит. в помощь лектору. – Москва : Знание, 1986. – 15 с.
228788
   Вавиловское наследие в современной биологии. – Москва : Наука, 1989. – 368 с. – ISBN 5-02-004010-X
228789
  Земляк В. Вавилон - XX. Кіноповість / В. Земляк, І. Миколайчук // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 35-59. – ISSN 0208-0710
228790
  Фигули М. Вавилон / М. Фигули. – Минск : Беларусь. – ISBN 5-338-00363-5
Кн. 1. – 1988. – 381 с.
228791
  Фигули М. Вавилон / Фигули М. – Минск : Полымя. – ISBN 5-345-00344-0
Кн. 2. – 1988. – 381 с.
228792
  Саггс Х. Вавилон и Ассирия = Everyday life in Babylonia & Assyria : быт, религия, культура / Х. Саггс ; [пер. с англ. Л.А. Карповой]. – Москва : Центрполиграф, 2004. – 232, [3] с., [8] л. ил. : ил. – Парал. тит. л. англ. – (Загадки древних цивилизаций). – ISBN 5-9524-1461-3
228793
  Козин Р.А. Вавилон или социон? : Продолжение. Начало в №№ 6-9/13 // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 10 (130), октябрь. – С. 38-48. – ISSN 2226-7549
228794
  Козин Р.А. Вавилон или Социон? // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 9 (129), сентябрь. – С. 43-55. – ISSN 2226-7549
228795
  Белявский В.А. Вавилон легендарный и Вавилон исторический / В.А. Белявский. – М., 1971. – 319с.
228796
  Денисова Анастасия Вавилон на Альбионе. От Вавилона до Уимблдона // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 5 (215), май. – С. 66-85 : фото. – ISSN 1029-5828
228797
  Винклер Гуго Вавилон, его история и культура / Гуго Винклер, проф. Берлин. ун-та ; [пер. с нем.] Г.Г. Генкеля дир. Батум. гимназии. – Санкт-Петербург : Изд. П.П. Сойкина, 1913. – 170, [1] с. портр. – Беспл. прил. к журн. "Природа и люди" за 1913 г. – Библиогр. в послесл. – (Библиотека знания ; Кн. 13-14)


  Переводчик: Генкель, Герман Германович (1865-1940)
228798
  Винклер Гуго Вавилон, его история и культура / Д-р Гуго Винклер, проф. Берлин. ун-та; Пер. Г.Г. Генкеля дир. Батум. гимназии // Доисторическая Греция : (Эгейская культура) : Со вступительным очерком автора к русскому изданию / Лихтенберг, фон.-. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. П.П. Сойкина, 1913. – 170, [1] с. портр. – Библиогр. в послесл. – (Библиотека знания ; Кн. 9, 15)
228799
  Веллард Дж. Вавилон. Расцвет и гибель города Чудес = Babylon / Дж. Веллард ; [пер. с англ. О.И. Перфильева]. – Москва : Центрполиграф, 2003. – 267, [2] с., [4] л. ил. : ил. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 267. – (Загадки древних цивилизаций). – ISBN 5-9524-0133-3
228800
  Кленгель-Брандт Вавилонская башня / Кленгель-Брандт. – М, 1991. – 156с.
228801
   Вавилонская башня и другие древние легенды. – Москва, 1990. – 124 с.
228802
  Винклер Гуго Вавилонская культура в ее отношении к культурному развитию человечества / Гуго Винклер, проф. Берлин. ун-та ; пер. с нем. А.И. Певзнера, под ред. [и с предисл.] Н.М. Никольского. – Москва : Изд. "Фарос", 1913. – [4], IV, 170 с.


  Авт. предисл., ред.: Никольский, Николай Михайлович (1877-1959)
228803
  Веселовский И.Н. Вавилонская математика : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Веселовский И.Н.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1951. – 8 с.
228804
  Дандамаев М.А. Вавилонские писцы / М.А. Дандамаев. – Москва : Наука, 1983. – 245с.
228805
  Громова Т. Вавилонский зверь и археолог // Исторический журнал : научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка Росси. – Москва, 2013. – № 6 (102). – С. 100-107. – ISSN 1812-867Х


  Роберт Йоганн Колдевей - німецький архітектор , викладач і археолог , який визначив місце і за допомогоюрозкопок, що тривали з 1898 - 1899 по 1917 підтвердив існування біблійного Вавилона .
228806
  Українка Л. Вавилонський полон на руїнах
228807
  Франко И.Я. Вавилонські гімни й молитви / И.Я. Франко. – Львів : Накл. Ольги Франкової, 1911
228808
  Фігулі М. Вавілон / М. Фігулі. – Київ, 1985. – 688 с.
228809
  Чорногуз О.Ф. Вавілон на Гудзоні : сатирико-публіцистичний роман / Олег Федорович Чорногуз. – Київ : Молодь, 1985. – 304 с.
228810
  Чорногуз О.Ф. Вавілон на Гудзоні / О.Ф. Чорногуз. – Київ : Молодь, 1985. – 304 с.
228811
  Чорногуз О.Ф. Вавілон на Гудзоні : сатирико-публіцистичний роман / Олег Федорович Чорногуз. – Київ : Молодь, 1988. – 252 с.
228812
  Карнаух А.Л. Вавілоно-український лексикон / Карнаух А.Л. – Дніпропетровськ : Академія історії, 2010. – 191, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-2286-00-7
228813
  Дюренмат Ф. Вавілонська вежа = Turbau : Тексти 4-9: Зустрічі. На манівцях. Міст. Будинок. Фінтер. Мозок / Фрідріх Дюренмат; З нім. переклав Олекса Логвиненко. – Київ : Юніверс, 2006. – 224с. – ISBN 966-8118-33-2
228814
  Шерман О.М. Вага в системі фізичних параметрів іміджу політичного лідера // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 191-201
228815
  Сумцов М.Ф. Вага і краса української народної поезії / проф. Н. Сумцов. – Харків : Дpук. "Печатне Діло", 1910. – 31 с.
228816
  Сумцов М.Ф. Вага і краса української народної поезії / проф. М. Сумцов. – Вид. друге. – [Черкаси] : [Сіяч ; Дpук. Вид-ва "Сіяч"], 1917. – 64, [2] с. – (Видавництво "Сіяч" ; № 16)


  В кн. також уpив. з твоpів Т.Г. Шевченка, І.П. Котляpевського, Г.С. Сковоpоди, укp. наp. віpші, пісні, колядки.
228817
  Власенко І.М. Вага порожнечі : байки, анекдоти, притчі / І.М. Власенко. – Київ : Молодь, 1988. – 136 с.
228818
  Забаштанський В.О. Вага слова : поезії / В.О. Забаштанський. – Київ : Молодь, 1981. – 112 с.
228819
  Воловець Л. Вага створеного : До 80-річчя Івана Гущака // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 5/6 (787/788). – С. 134-139. – ISSN 0868-4790
228820
  Таланчук П. Вага устремлінь перемагає цинізм і непорядність // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 24 березня (№ 56). – С. 4-5


  Президент Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" доктор технічних наук, академік НАПН України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки про Університет.
228821
  Артамонов М.Д. Ваганьково / Артамонов М.Д. – Москва : Московский рабочий, 1991. – 178, [14] с., [12] л. ил. : схем. – (Московский некрополь)
228822
  Арутюнян С.С. Вагарш Богданович Вагаршян / С.С. Арутюнян. – Москва, 1956. – 68с.
228823
  Шариф А.А. Вагиф - певец любви и красоты / А.А. Шариф. – М., 1968. – 48с.
228824
  Вургун Самед Вагиф : драм. хроника / Вургун Самед; пер. с азерб. А.Адалис. – Москва : Гослитиздат, 1945. – 135 с.
228825
  Вургун Самед Вагиф : драм. хроника / Вургун Самед; пер. с азерб. А.Адалис. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 159 с.
228826
  Вургун Самед Вагиф : драм. хроника / Вургун Самед; пер. с азерб. А.Адалис. – Москва : Гослитиздат, 1969. – 183 с.
228827
   Вагітність і пухлини придатків: клініко-діагностична тактика / О.П. Гнатко, А.І. Чубатий, С.Я. Сольський, П.М. Коврига // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 1 (7). – С. 71-74. – ISSN 2413-550Х
228828
  Швець О.А. Вагітність та пологи як чинник зміни смисложиттєвих орієнтацій жінки : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.04 / Швець О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 201 л. + Додаток: л. 173-180. – Бібліогр.: л. 181-201
228829
  Швець О.А. Вагітність та пологи як чинники зміни смисложиттєвих орієнтацій жінки : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Швець О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 4 назв.
228830
  Москаленко В.Ф. Вагнер Конрад Едуардович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 24-25 : фото. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Лікар-терапевт, доктор медицини(1889), екстраординарний (1897), ординарний (1903), Заслужений ординарний професор (1916), завідувач кафедри лікарської діагностики з пропедевтичною клінікою (1897-1904). З 1897 р. по 1913 р. працював на медичному ...
228831
  Поліщук Т. Вагнерівський "Летючий голландець" у форматі 3 D! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 7-8 грудня (№ 224/225)


  Вперше в Україні Донбас-Опера представляє масштабний міжнародний творчий проект.
228832
  Тананаев М. Вагова аналіза. / М. Тананаев. – Х.-К., 1933. – 191с.
228833
  Павліков В.В. Вагова обробка сигналів і зображень у радіотехнічних системах на основі атомарних функцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.12.17 - радіотех. та телевізійні системи / Павліков В.В.; Павлліков В.В. ; МОНУ ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.С. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
228834
  Тананаев М.О. Ваговий аналіза. / М.О. Тананаев. – 4-е вид., доп. та вип. – Харків-Київ : Науково-технічне вид. України, 1936. – 262 с.
228835
  Шапран В. Ваговитий колос Слобожанщини // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 11 січня (№ 1)


  "Урочиста академія", яка відбулася в Інституті літератури ім. Т. Шевченка за участі Інституту історії України з нагоди 160-річчя від дня народження видатного історика, академіка Д. Багалія стала помітною культурною подією.
228836
  Зубко А. Вагові міри цивілізацій Давнього Сходу // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 175-183
228837
  Зубко Андрій Вагові системи античних держав Північного Причорномор"я VII-I ст. до н. е. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (44). – С. 91-99
228838
  Зубко Андрій Вагові системи давніх цивілізацій Далекого Сходу // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 84-94
228839
  Зубко А.М. Вагові системи Іспанії і Португалії в ХVІІІ-ХІХ ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 189-192. – ISSN 2076-1554
228840
  Франдюк І.В. Вагома віддача робітничого слова / І.В. Франдюк. – К., 1985. – 47с.
228841
  Довбенко М. Вагома оцінка "нової міжнародної економіки" // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 78-89. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1811-3141
228842
  Геращенко М. Вагоме надбання вітчизняного документознавства : [рецензія] / М. Геращенко, Т. Новальська // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 38
228843
  Геращенко М. Вагоме надбання вітчизняного документознавства : [рецензія] / М. Геращенко, Т. Новальська // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 38
228844
  Марченко І. Вагомий виразник творчої філософії // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна спілка художників України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 46-47. – ISSN 0130-1799
228845
  Іваннікова Л. Вагомий внесок в історію української фольклористики / Людмила Іваннікова // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 1 (97), січень - лютий. – C. 179-181. – ISSN 1028-5091
228846
  Юхимець Г. Вагомий внесок в українське галузеве бібліографознавство // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 56-57. – ISSN 1029-7200
228847
  Зорівчак Р. Вагомий внесок до кулішезнавства // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 307-313. – ISSN 0320-8370
228848
  Кухар В. Вагомий внесок Петра Кононенка як головного редактора журналу "Українознавство" у поступальний розвиток Суверенної України та вітчизняного етнонаціодержавотворення // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 105-107
228849
  Фігурний Юрій Вагомий внесок співробітників НДІУ МОН України в дослідження української минувшини // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 231-234. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті аналізується вагомий внесок співробітників НДІУ МОН України в дослідження української минувшини.
228850
  Кульчицька Г.Щ. Вагомий внесок у вивчення вугільної, вуглегазової та нафтогазової геології / Г.Щ. Кульчицька, С.О. Мачуліна // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 1. – С. 97-98. – ISSN 0367-4290
228851
  Геращенко М. Вагомий внесок у вітчизняне документознавство та книгознавство : [рецензія] / Михайло Геращенко, Людмила Добровольська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 2 (223). – С. 9-10. – ISSN 2076-9326
228852
  Конет І.М. Вагомий внесок у дидактику фізики / І.М. Конет, Р.М. Білик // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 190-192. – (Серія педагогічна ; вип. 22). – ISSN 2307-4507
228853
  Федишин В.О. Вагомий внесок у дослідження геології та нафтогазоносності Українських Карпат // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 117-118. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
228854
  Ковальчук Галина Вагомий внесок у дослідження української еміграції : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 6-8
228855
  Фріланд Г. Вагомий внесок у правничу освіту України // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 8-9


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
228856
  Кушнаренко Н. Вагомий внесок у розвиток документознавства : [рецензія] // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 1. – С. 36-37. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн.: Швецова-Водка Г.М. Документознавство: навч. посібник / Г.М. Шевцова-Водка.- К.: Знання, 2007.- (Вища освіта ХХІ століття).
228857
  Котюк І.І. Вагомий внесок у розвиток науки кримінального процесу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 181-183. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 84)
228858
  Башун О. Вагомий внесок у розвиток українського бібліотекознавства: до виходу у світ монографії Надії Стрішенець "Сучасна американська бібліотечно-інформаційна терміносистема: бібліотекознавчий аспект" // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2011. – № 4 (34). – С. 2-4. – ISSN 1811-377X


  Стаття розкриває зміст і значення біббіотекознавчого дослідження американської терміносистеми та його роль у становленні сучасної української бібліотечної термінології.
228859
  Стеценко С. Вагомий внесок у розвиток української адміністративно-правової науки : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 164-165. – ISSN 0132-1331
228860
  Вольвач П. Вагомий внесок у семиренкознавство // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 10 серпня (№ 32). – С. 7-11. – ISSN 2519-4429


  Монографчгі праці черкаського дослідника Юрія Юхимовича Мариновського, присвячені вивченню знакового для України роду Симиренків.
228861
  Вольвач П. Вагомий внесок у семиренкознавство // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 22-23 червня (№ 110/111). – С. 13


  Побачило світ дослідження Юрія Мариновського "Семиренки/Симеренки з славної Городищини".
228862
  Ребошапка І. Вагомий захід по входженню Тараса Шевченка у свідомість румунів // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 179-182. – ISBN 978-606-745-014-9


  "Усвідомлення громадськістю величі, цінності і ролі видатних особистостей в історії суспільства осягається різними заходами. Один з них – це спорудження їм пам’ятників, які спричинюються до того, що та чи інша з особистостей, будучи повсякчас, так би ...
228863
  Кузьменко В. Вагомий здобуток у царині грінченкознавства // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7 (667). – С. 123-125. – ISSN 0236-1477
228864
  Єфименко Т.І. Вагомий успіх української наукової школи глобалістики / Т.І. Єфименко, С.С. Гасанов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (275). – С. 128-130. – ISSN 2305-7645
228865
  Немирович І.О. Вагомі аргументи : гумор і сатира / І.О. Немирович. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 123 с.
228866
  Статєєва В. Вагомі етапи запровадження української мови та прогресивного письма в сферу освіти на Закарпатті в другій половині 18 - на початку 19 ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2005. – С. 27-42. – (Філологія ; Вип. 11)
228867
   Вагомі зазіхання на невагомість = Свій погляд на туристичні події світу : Тур-новини // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 108 : Іл.
228868
  Лучук В.І. Вагомість : поезії / В. І. Лучук. – Львів, 1967. – 104 с.
228869
  Де Олександр Вагомість весни / Де Олександр. – Лондон : Чайка, 1976. – 156с.
228870
  Фізер І. Вагомість гуманітарних дисциплін у системі вищої освіти / Іван Фізер. – Київ : КМ Академія, 2004. – 21с. – ISBN 966-518-267-6
228871
  Лактіонова А. Вагомість знання як досвіду // Досвід та його інтерпретації : тези дев"ятої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія: нове покоління" : [Київ, 20-21 берез. 2014 р.] / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [упоряд.: Саковська А.Ю., Богачов М.А.]. – Київ : НвУКМА, 2014. – С. 53-58. – ISBN 978-966-518-670-0
228872
  Берладин О. Вагомість ідей британського педагогічного досвіду кінця ХХ – початку ХХІ століття в модернізації професійної підготовки вчителів початкової школи сільської місцевості в Україні // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2017. – Т. 7, вип. 1. – C. 146-151. – ISSN 2308-4081
228873
  Мариняк С. Вагомість налагодження тристоронніх відносин (Канада-США-Мексика) у формуванні північноамериканської системи безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 18-20
228874
  Ажаев В.Н. Вагон : роман / Василий Ажаев ; авт. вступ. ст. К. Симонов. – Москва : Современник, 1988. – 222, [1] с.
228875
  Ажаев В.Н. Вагон : роман, повести, рассказы / В.Н. Ажаев. – Москва : Известия, 1990. – 361с. : ил. – (Библиотека советской прозы)
228876
  Первомайський Л.С. Ваграмова ніч : трагедія / Л.С. Первомайський. – Харків : Радянська література, 1934. – 102 с.
228877
  Ільїн В.В. Вада // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 38. – ISBN 966-316-069-1
228878
   Вадемекум : для практичних вправ по біохімії: для студ. другого курсу мед. ін. – Одеса : Медичний інститут, 1936. – 75 с.
228879
  Эфенди Р.С. оглы Ваджия Самедова / Р.С. оглы Эфенди. – М., 1970. – 64с.
228880
  Пиотровский Б.Б. Вади Аллаки - путь к золотым рудникам Нубии: древнеегипетские наскальные надписи : результаты работ археолог. экспедиции АН СССР в Егип. Араб. Респ., 1961-1962, 1962-1963 гг. / Пиотровский Б.Б. – Москва, 1983. – 183 с.
228881
  Давидова І.В. Вади волі в правочині як умова його недійсності: від римського права до сьогодення // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 1 (9). – С. 144-152. – ISSN 2524-101X
228882
  Долгополова Л. Вади договорів, укладених на торгах // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 1 (68). – С. 250-257. – ISSN 1993-0909
228883
  Примак В. Вади і переваги основних теоретичних концепцій цивільної вини // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 5. – С. 54-59
228884
  Овсієнко О.В. Вади матеріального стимулювання трудової діяльності в Україні як передумова деструкції соціальної держави // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 73-83. – (Серія "Економічна теорія та право" ; № 2 (9)). – ISSN 2218-8010
228885
  Липницький Д. Вади проекту ЦК в регулюванні відповідальності // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 178-179


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
228886
  Сікорська З. Вади слововживання в українському професійному мовленні // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 70-79. – ISBN 978-2-919320-35-6
228887
  Савінова Н.А. Вади сучасної правової комунікації // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 40-48
228888
  Бутук О. Вади фіскально-монетарної політики спекулятивно-олігархічної глобалізації // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 33-39. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
228889
  Чиковани Г.С. Вадилаи-вадила : рассказы. повесть / Григол Чиковани ;. – Москва : Художественная литература, 1972. – 575 с.
228890
  Большак В.Г. Вадим / В.Г. Большак. – Москва, 1965. – 48 с.
228891
   Вадим Александрович Топачевский. – Киев : Наукова думка, 2005. – 80с. – (Биобиблиография ученых Украины). – ISBN 966-00-0457-5
228892
   Вадим Балицкий: журналистам надо переучиваться // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 11. – С. 12-14
228893
  Віленський Ю. Вадим Богомолець: драматична доля законодавчого творця українського флоту // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 30-31 березня (№ 56/57). – С. 14-15
228894
   Вадим Величко. Живопись. – М., 1989. – с.
228895
  Рошко В.Г. Вадим Владиков - дослідник фауністичного різноманіття Підкарпатської Русі / В.Г. Рошко, А.А. Крон, В.В. Рошко // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 516-521. – ISBN 978-966-2303-13-1
228896
   Вадим Воликов: цветное стекло. – М., 1989. – 32с.
228897
   Вадим Григорьевич Манжелий / Нац. акад. наук Украины, Физико-техн. ин-т низких температур им. Б.И. Веркина ; [отв. ред.: В.А. Константинов, В.Н. Самоваров]. – Киев : Академперіодика, 2013. – 50, [3 ] с., [4] л. фот., [1] л. портр. : фот. – Сер. осн. в 1968 г. - На обл. назв. сер. на укр. языке. - Указ.: с. 32–51. – (Библиография ученых Украины). – ISBN 978-966-360-219-6
228898
  Нечипоренко Микола Вадим Гуров зажадав відсоток / підгот. М. Нечипоренко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 18-20


  Вадим Гуров, заслужений металург України із Кривого Рогу, народний депутат трьох поспіль попередніх скликань Верховної Ради України, - чоловік, цікавий тим, що сповідує не зовсім звичний принцип. Я, каже Вадим Миколайович, завжди стараюся домагатися ...
228899
   Вадим Дмитриевич Фалилеев : каталог выставки. – Ленинград : Государственный Русский музей, 1971. – 38, [2] с.
228900
  Чесноков В.К. Вадим Дмитриевич Фалилеев / В.К. Чесноков. – Москва : Изобразительное искусство, 1985. – 23 с.
228901
  Самойленко Г.В. Вадим Доброліж - художник із Ніжина // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 35 : Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. – С. 278-283


  Йдеться про складний життєвий шлях укр. художника В. Доброліжа, який в повоєнні часи жив і творив у Канаді
228902
   Вадим Дуда: «Я понимаю, чем могу быть полезным библиотеке на сегодняшнем этапе её развития» // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 9, ноябрь. – С. 10-16. – ISSN 1726-6726


  С появлением новых технологий, цифровых проектов, информационных возможностей и э-ресурсов, видимо, пришёл новый период активного развития библиотеки. О новой концепции развития «Иностранки» и ситуации с культурными центрами, о перспективных ...
228903
  Лень А. Вадим Євгенович Лашкарьов - засновник наукової школи з фізики напівпровідників : (до 105-річчя від дня народження) / А. Лень, О. Бєляєв // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2007. – [на 2008 рік]. – С. 210-218. – ISBN 966-628-104-X
228904
   Вадим Иванович Казанский. 27.05.1926 - 4.01.2013 / В.И. Старостенко, О.Б. Гинтов, Н.И. Попов, А.А. Трипольский, Г.М. Дрогицкая // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 195-196 : фото. – ISSN 0203-3100
228905
  Бистрицький Є. Вадим Іванов: онтологія радянського марксизму (стаття 1) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2016. – № 6 : Інститут філософії - 70 років. – C. 76-86. – ISSN 0235-7941


  Інститут філософії НАН України.
228906
  Бистрицький Є. Вадим Іванов: онтологія радянського марксизму (стаття друга) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 : Філософія у публічному просторі. – С. 57-65. – ISSN 0235-7941
228907
   Вадим Іванович Лісовський // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 69-70. – ISBN 978-966-924-219-8
228908
   Вадим Іоанович Недоступ : біобібліогр. покажч. літератури / М-во культури України, Одес. нац. наук. б-ка ; упорядник Т.В. Солоненко ; [ред. М.Л. Десенко ; ред. англ. тексту Н.М. Диба]. – Одеса : [б. в.], 2017. – 70, [2] с., включ. обкл. : портр. – Сер. засн. 1957 р. – (Вчені Одеси ; вип. 48)
228909
  Карандій В. Вадим Карандій: "Викликали зтурбованість результати з української мови" // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 20-27 червня (№ 24/26). – С. 2


  Коментар директора Українського центру оцінювання якості освіти щодо результатів ЗНО.
228910
  Світлицький Д. Вадим Кіпа // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1962. – Рік 13, ч. 155, грудень : грудень. – С. 26-32


  Вадим Веремійович Кіпа — піаніст, композитор і педагог. Член-корисподент Української вільної академії наук у Нью-Йорку (від 1962). До 25-річчя його музичної діяльності.
228911
  Леонов Б.А. Вадим Кожевников / Б.А. Леонов. – М : Художественная литература, 1985. – 255 с.
228912
  Гринберг И.Л. Вадим Кожевников. / И.Л. Гринберг. – Москва, 1972. – 174 с.
228913
  Крушинский В. Вадим Крушинский: "За находку золотой пекторали Борису Мозолевскому вручили... пятьсот рублей" / Записала Н. Мальчик // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2011. – № 7/8. – С. 116-129. – ISSN 1726-6084
228914
  Закржевская Л.Ф. Вадим Курчевский / Л.Ф. Закржевская. – М, 1987. – с.
228915
  Левшин Л.В. Вадим Леонидович Левшин (1896-1969) / Л.В. Левшин. – Москва : Издательство Московского университета, 1977. – 130 с.
228916
  Левшин Л.В. Вадим Леонидович Левшин (1896 - 1969) / Л.В. Левшин. – Москва : Наука, 1981. – 160 с.
228917
  Коваль О. Вадим Львович Модзалевський // Студії з архівної справи та документознавства / Головне архів. управ. при Каб. Мін. України, Укр. держ. н.-д. ін-т архів. справи та документознавства. – Київ, 1997. – Т. 2. – С. 110-115. – ISBN 966725001-6


  До 115-ої річниці від дня народження відомого історика-джерелознавця, генеалога, архівіста.
228918
  Кучеренко З.В. Вадим Меллер / З.В. Кучеренко. – Киев, 1975. – 79с.
228919
   Вадим Михайлович Локтєв / НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова ; [відп. ред.: Л.С. Брижик, О.О. Понєжа]. – Київ : Академперіодика, 2015. – 189, [3] с., [8] арк. фот. – Сер. засн. в 1968 р. – Бібліогр.: с. 89-117. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-278-3
228920
  Курінний Петро Вадим Михайлович Щербаківський : (З нагоди 70 років життя) / Курінний Петро; Український морський інститут. – Женева, 1947. – 10с. – На правах рукопису. – (Видання Українського морського університету ; 60)
228921
  Матяш І. Вадим Модзалевський і Володимир Міяковський: співпраця на ниві архівістики // Особа в українській архівістиці : Біографічні нариси / Матяш Ірина. – Київ, 2001. – С. 31-56 : Фото. – ISBN 966-02-2001-4
228922
  Посохова А. Вадим Модзалевський як видатний архівознавець // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 527-531. – ISBN 978-966-171-783-0
228923
  Арановский М.Г. Вадим Николаевич Салманов : очерк из жизни и творчества / М.Г. Арановский. – Ленинград : Советский композитор, 1960. – 76 с.
228924
  Рубцова В.В. Вадим Николаевич Салманов / В.В. Рубцова. – Ленинград : Музыка, 1979. – 100 с.
228925
  Княжнин Я.Б. Вадим Новгородский : трагедия [в стихах, в 5-ти д.] Я. Княжина / с предисл. В. Саводника. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1914. – XXIV, 64 с., 1 л. фронт. (портр.). – На 2 тит. л. воспроизведен тит. л. изд. 1793 г.


  Авт. предисл.: Саводник, Владимир Федорович (1874-1940)
228926
  Ванслов В.В. Вадим Рындин / В.В. Ванслов. – Москва, 1965. – 103 с.
228927
  Березкин В.Г. Вадим Рындин / В.Г. Березкин. – М, 1974. – 197с.
228928
  Костина Е.М. Вадим Федорович Рындин / Е.М. Костина. – М., 1955. – 116с.
228929
  Рындин В.Ф. Вадим Федорович Рындин, народный художник СССР. / В.Ф. Рындин. – М, 1971. – 199с.
228930
  Фролов В.А. Вадим Фролов / В.А. Фролов. – Москва : Советский художник, 1983. – 31с.
228931
  Кузьмичев И.С. Вадим Шефнер / И.С. Кузьмичев. – Л, 1968. – 203с.
228932
  Алпатов М.А. Вадимка : для сред. шк. возраста / М.А. Алпатов ; вступ. ст. З. Удальцова ; худож. В. Шубов. – Москва : Детская литература, 1985. – 126 с. : ил.
228933
  Нагаев А. Вадиму Козину посвящается // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 2. – С. 47-50
228934
  Герасименко Любов Ваді-Рам. Місце, де зупиняється час / Герасименко Любов, Кресс Микита // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 1 (133), лютий - березень. – С. 85 : фото
228935
  Чикваидзе И. Важа-Пшавела как детский писатель : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Чикваидзе И. ; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С. Пушкина. – Тбилиси, 1963. – 29 с.
228936
  Джибладзе Г. Важа Пжавела. / Г. Джибладзе. – Тбилиси, 1961. – 60с.
228937
  Лундберг Е.Г. Важа Пшавела / Е.Г. Лундберг, Е.Д. Гогоберидзе. – 3-е переработ. изд. – Тбилиси, 1959. – 311с.
228938
  Натадзе Н.Р. Важа Пшавела / Н.Р. Натадзе. – Тбилиси, 1966. – 27с.
228939
  Лундберг Е.Г. Важа Пшавела / Е.Г. Лундберг, Е. Гогоберидзе. – Изд. 4-е. – М., 1969. – 288с.
228940
  Гольцев В. Важа Пшавела и его поэмы. / В. Гольцев. – Л., 1947. – 7-16с.
228941
  Богомолов И.С. Важа Пшавела и русская действительность / И.С. Богомолов. – Тбилиси, 1980. – 200с.
228942
  Лундберг Е.Г. Важа Пшавела. 1861-1915 / Е.Г. Лундберг, Е. Гогоберидзе. – Тбилиси, 1947. – 256с.
228943
  Лундберг Е.Г. Важа Пшавела. 1861-1915 / Е.Г. Лундберг, Е. Гогоберидзе. – М., 1948. – 216с.
228944
  Гринкевич С.С. Важелі державного регулювання ринку праці в Україні / С.С. Гринкевич, І.О. Смолярчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2006. – Вип. 16.3. – С. 141-144. – ISBN 5-7763-2435-1
228945
  Фесенко А. Важелі заохочення громадської активності на прикладі вручення звання "Почесний громадянин міста" П.І. Кислинському // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 20-23. – ISSN 1998-4634
228946
  Любіч Олександр Важелі макроекономічної політики для регулювання економічного зростання та інфляції / Любіч Олександр, Харазішвілі Юрій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 18-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Пропонується аналітична модель економічного зростання, яка поєднує фактори зростання попиту та пропозиції в одній моделі. Визначаються важелі макроєкономічної політики для регулювання економічного зростання й інфляції та розраховані коефіцієнти ...
228947
  Алейнікова О.В. Важелі макроекономічної стабілізації в умовах нестабільності національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 13-17. – ISSN 2306-6806
228948
  Розметова О.Г. Важелі прямого державного впливу на розвиток курортно-оздоровчої та туристичної сфер // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 83-85.
228949
  Заклекта О. Важелі фінансово-кредитної підтримки розвитку малого підприємництва / О. Заклекта, М. Фролова // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 111-120. – Бібліогр.: на 13 пунктів. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1684-9949
228950
   Важка атлетика. – К, 1966. – 36с.
228951
   Важка атлетика. – К, 1973. – 48с.
228952
  Горіловський Л.Л. Важка атлетика / Л.Л. Горіловський. – К, 1977. – с.
228953
  Мушкетик Ю. Важка булава гетьмана // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 10 (147). – С.20-23
228954
  Пахор Б. Важка весна = Spopad s pomladjo : роман / Борис Пахор ; [пер. зі словен. О. Дзюби-Погребняк]. – Харків : Фоліо, 2016. – 282, [3] с. – Пер. вид.: Sporad s pomladjo / Boris Pahor. - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу. Словенія). – ISBN 978-966-03-7529-1
228955
  Логвиненко В.А. Важка вода : роман / В.А. Логвиненко. – Київ : Молодь, 1972. – 296 с.
228956
  Логвиненко В.А. Важка вода : роман / В.А. Логвиненко. – Київ, 1978. – 623 с.
228957
  Петруччі Маріо Важка вода : Поезії // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 119-124. – ISSN 0320 - 8370
228958
  Петруччі М. Важка вода : вибрані поезії про Чорнобиль // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 3/4 (987/988). – С. 5-19. – ISSN 0320 - 8370
228959
  Лось В.Є. Важка вода // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Червень (№ 10/11)


  Спогади учасника війни, українського історика , викладача КНУ Лося Василя Євдокимовича.
228960
  Островський С.Б. Важка індустрія Укараїнської РСР в новому п"ятиріччі / С.Б. Островський. – К., 1967. – 27с.
228961
  Поліщук Т. Важка основа легкості // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17-18 квітня (№ 67/68). – С. 22


  Чим унікальна і цікава всьому світу українська балетна школа?
228962
  Степаненко Ю.О. Важка промисловість - основа крутого піднесення соціалістичного сільського господарства. / Ю.О. Степаненко. – Вінниця, 1957. – 34с.
228963
  Орджонікідзе С. Важка промисловість перед новими завданнями / С. Орджонікідзе. – Київ, 1935. – 32с.
228964
  Синявська Л.І. Важка промисловість Сходу і Півдня України під час Першої світової війни : монографія / Синявська Л.І. ; [наук. ред.: О.П. Реєнт] ; Ін-т історії України НАН України. – Київ : Лисенко М.М., 2014. – 475, [2] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 460-473. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-640-196-4
228965
  Синявська Л.І. Важка промисловість Сходу України в роки Першої світової війни: радянська історіографія // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 26-34. – ISBN 978-966-353-452-7
228966
  Лисенко Ю.М. Важке відрядження / Ю.М. Лисенко. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 182 с.
228967
  Курильчук М.М. Важке призначення / М.М. Курильчук. – Київ, 1962. – 34 с.
228968
  Кондратюк А.І. Важке прозріння / А.І. Кондратюк. – Київ, 1990. – 364 с.
228969
  Вакулюк П.Г. Важке прозріння / Павло Вакулюк. – Київ : Бібліотека українця, 2004. – 300 с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-52-6
228970
  Троханяк О. Важке становище Галичини в роки Першої свтової війни в періоди російської окупації (на прикладі Бережанського повіту) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 71-76. – ISSN 1728-9343
228971
  Нагибін Ю.М. Важке щастя. / Ю.М. Нагибін. – К., 1958. – 216с.
228972
  Стецюк Я.Н. Важкий день : роман / Я.Н. Стецюк. – Львів : Каменяр, 1981. – 302 с.
228973
  Лебеденко О.Г. Важкий дивізіон / О.Г. Лебеденко. – К., 1959. – 748с.
228974
  Бєляєв О.С. Важкий колос / О.С. Бєляєв, І.П. Трегубов. – Київ, 1972. – 32с.
228975
  Бевк Ф. Важкий крок / Ф. Бевк. – К, 1987. – 357с.
228976
  Біденко М. Важкий метал / М. Біденко. – Київ, 1993. – 99 с.
228977
  Куюн А. Важкий підліток. Ринок скрапленого газу в пошуках стабільності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 3-9 лютого (№ 4). – С. 9


  "У 2017 р. сталося неймовірне: автогаз вийшов переможцем із сутички з бензином. Газа було спожито на 13% більше, ніж бензину, або 2806 млн л. Секрет простий - газ дешевший за бензин більш як удвічі. У рейтингу моторних палив він поступається лише ...
228978
  Юсип Д. Важкий плуг орача // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 12 (890), грудень. – С. 187-191. – ISSN 08-68-4790-12


  Атор розгядає постать відомого педагога, дослідника класичної філології, перекладача антики - Юрія Федоровича Мушака.
228979
  Муратов І.Л. Важкий прогін : поема / І.Л. Муратов. – Київ : Держлітвидав України, 1935. – 147 с.
228980
  Кулиняк В. Важкий тягар чорнобильського неба // Військо України : центральний друкований орган Мін. оборони України / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 40-41.
228981
  Вакалюк М.І. Важкий хліб / М.І. Вакалюк. – Львів : Каменяр, 1976. – 224 с.
228982
  Науменко І.Я. Важкий час правди : документально-публіцистичні розповіді про репресії на Запоріжжі / Іван Науменко. – Запоріжжя : Юридичний ін-т МВС України, 2001. – 158с. : іл. – ISBN 966-7552-07-1
228983
  Савчин І.П. Важкий шлях : історичний роман / І.П. Савчин. – Львів : Каменяр, 1985. – 222 с.
228984
  Трофимович В.В. Важкий шлях до Варшавського договору 1920 року // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; голов. ред. Ткачук П. – Львів, 2017. – Вип. 28. – С. 110-128. – ISSN 2313-5603
228985
  Лисенко О.Є. Важкий шлях до миру: українське суспільство та влада у середині 1940 - на початку 1950-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 5 (524), вересень - жовтень. – С. 19-42. – ISSN 0130-5247
228986
  Моторний М. Важкий шлях до олімпу // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 22 травня (№ 20)


  Відбулися змагання 13-ї літньої Універсіади України з шести видів спорту. Команду Києва на змаганнях представляли студенти і студентки Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського", Національного ...
228987
  Кожевніков В. Важкий шлях до рідної мови / Валентин Кожевніков. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – 128с. – ISBN 966-7060-38-1
228988
  Одрехівська І. Важкий шлях націоутворення. Українські різночитання драми П.Б. Шеллі "Прометей розкутий" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; вид. Ю. Николишин ; голов. ред.: Ю. Коваль [та ін.]. – Львів, 2017. – № 3 (869). – С. 204-208. – ISSN 0868-4790
228989
  Нікіфоров О.П. Важкі бетони на шлаковміщуючих в"яжучих з комплексними модифікаторами на основі дикарбонових кислот : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.05 / Нікіфоров О. П.; Дніпроп. держ. акад. буд. та архіт. – Дніпропетровськ, 1994. – 48л.
228990
  Нечитайло І.Я. Важкі борозни : оповідання / І.Я. Нечитайло. – Харків, 1985. – 142 с.
228991
  Сіденко В.Р. Важкі дилеми оновлення глобальної інституційної архітектоніки // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 4 (665). – С. 3-21. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
228992
  Шаталов В.О. Важкі дороги космосу / В.О. Шаталов. – К., 1985. – 224с.
228993
   Важкі кроки соціального діалогу : Документи і матеріали про конфлікт уряду і профспілок в Україні (лютий-вересень 2006 р.). – Київ, 2006. – 48с.
228994
  Насєдкін Є.І. Важкі метали в атмосферному аерозолі південного берега Криму / Є.І. Насєдкін, С.М. Довбиш // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 5. – С. 71-77 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
228995
  Митропольський О.Ю. Важкі метали в донних відкладах північно-західного шельфу Чорного моря : Науково-технічний журнал / О.Ю. Митропольський, Є.І. Насєдкін; Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 15-22 : Табл., карта-схема. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1726-5428
228996
  Васенко О.Г. Важкі метали в донних відкладах р. Дунай на території України / О.Г. Васенко, А.Ю. Мельников // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (25). – С. 26-31. – ISSN 2073-5057
228997
  Кошарна С. Важкі метали на техногенних об"єктах гірничо-збагачувальних комбінатів Криворізького басейну / С. Кошарна, С. Коржнев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 92-97. – (Геологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  Мета. Визначити та пояснити закономірності розподілу важких металів на територіях техногенних об"єктів гірничозбагачувальних комбінатів (ГЗК) у Кривому Розі та обґрунтувати правомірність застосування методу напівякісного атомно-емісійного спектрального ...
228998
  Громик О.М. Важкі метали у лімносистемах Західного Полісся (на прикладі водойм зони радіоактивного забруднення Волинської області) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 268-276 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
228999
   Важкі метали: надходження в грунти, транслокація у рослинах та екологічна небезпека = Heavy metals: entering to soils, translocation in plant and ecological danger / В.М. Гришко [та ін.] ; [Нац. акад. наук України, Криворіз. ботан. сад, Укр. т-во грунтознавців та агрохіміків, Укр. т-во фізіологів рослин]. – Донецьк : Донбас, 2012. – 302, [4] с. : іл. – Надзаг. данні, тит. арк., зміст та підсумки парал. укр. та англ. мовами. – Бібліогр.: с. 267-299. – ISBN 978-617-638-153-2
229000
  Левицький В. Важкі сни трубадурів // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 24 листопада (№ 45). – С. 11


  Нова поетична збірка Сергія Жадана "Тамплієри".
<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,