Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>
228001
   " В ваших руках судьба возрождающейся Родины" // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2012. – № 5. – С. 128-140. – ISSN 0869-6322


  Документы РГВА о политике командования белых армий в отношении офицерства. 1918-1919 гг.
228002
  Александрова Г. "...В добрий час почнемо листуватися" // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 52-60. – ISSN 0130-5263


  Листи Олександра Кониського до Ганни Берло
228003
  Кобылянская О. "В воскресенье утром рано зелье копала" : повесть / Ольга Кобылянская ; пер. с укр. И. Добры и П. Карабан. – Киев : Дніпро, 1986. – 184 с.
228004
  Бойко Н.Т. "В гостях добре, а дома ліпше" Олександра Кониського: питання жанру й стилю // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 80-88


  Проаналізовано проблемно-тематичні, жанрові й стильові особливо-сті повісті О. Кониського "В гостях добре, а дома ліпше" в контексті української ідеологічної прози другої половини ХІХ ст. Обґрунтовано до-речність вважати її ідеологічною повістю, а не є ...
228005
  Митина Н. "В груду развалин живых превращенная...": хроника уничтожения Сухаревой башни // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 8 (68). – С. 58-71. – ISSN 1812-867Х


  В 1933 г. было принято решение о сносе Сухаревой башни, как мешающей уличному движению. В сущности, разрушение башни явилось частью общей волны, направленной на уничтожение "старой Москвы", лицом которой. прежде всего, были многочисленные храмы и ...
228006
  Максимова Екатерина "В Грузии нет коррупции" / Максимова Екатерина, Шульце Клаудиус // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 146 : фото. – ISSN 1029-5828
228007
  Семенюк Г.Ф. "В данный момент в университете имени Шевченко преподают 30 иностранных языков, причем каждый студент обязательно проходит стажировку за рубежом. Многие находят там работу" / Розмову вела Виолетта Киртока // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 29 января (№ 15). – С. 10


  "...Директор Института филологии КНУ имени Тараса Шевченко Григорий Семенюк рассказал о новых направлениях, которые наверняка заинтересуют выпускников школ и родителей, ведь уже сейчас пора определиться, куда подавать документы".
228008
  Степовик Д. "В десять років він знав напамять усі 150 псалмів" / Підготувала К. Константинова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 1-6 березня (№ 7). – С. 13
228009
  Гоян Я. "В дитинстві снились чудо-солов"ї" // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 59-74. – ISSN 2075-1222


  Слово про академіка Петра Кононенка
228010
  Костенко Л. "В дни, прожитые грустно и просто..." : перекад віршів // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 322


  "В дні, прожиті печально і просто...": переклад на російську мову.
228011
  Гончар О. "В Дніпропетровську я почав існувати для наших " / Абліцов В. // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 25 квітня - 1 травня (№ 17). – С. 14


  Нинішній рік є роком 95-ліття талановитого прозаїка Олеся Гончара. Відзначення ювілею відбулося у Києві, на Полтавщині, у Харкові, у Дніпропетровську та ін. містах і областях. І це закономірно, адже, незважаючи на гостросюжетні дискусії на теми життя і ...
228012
  Ирклий Е.Ю. "В душе первоутренне-чистой раскрылся невидимый цвет" : (Урок-практикум по анализу особенностей употребления имен прилагательных в художественной речи)
228013
  Погорельская Е. "В дыму и золоте парижского вечера..." : исторический и литературный контекст рассказа И. Бабеля "Улица Данте" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 1. – С. 277-302. – ISSN 0042-8795
228014
  Перепелиця Г. "В економічній сфері Україна намагається відстоювати інтереси, в гуманітарній - навпаки" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 4 червня (№ 94). – С. 5


  Коментар на статтю Ю. Райхеля "Боїмося гніву великого сусіда?" Україна відмовляється приймати політичних біженців.
228015
  Олещук П. "В економічному та соціальному плані ми залишаємося поганою копією Росії" : Голос із "Фейсбуку" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 26-27 травня (№ 88/89). – С. 7
228016
  Василенко О. "В житті все надто... До примітивності"; "Систематично без жалю вбиваю"; "Відкинувши плач недобитої совісті"; "Послухай, поговорімо тепер одверто"; "Нарцисс нагнувся до землі"; "Тишею бузковою зап"ята"; Розлучення з містом // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 51-55
228017
  Приставська О. "В житті є тільки праця, віра, честь та добра пам"ять..."


  Начерки до світлого образу відогмої львівської художниці-графіка Софії Караффи-Корбут
228018
  Сизык С. "В зависимости от важности для бизнеса и отстраивается система учета и расчета" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 3. – С. 44-45
228019
  Третьякова-Бертелсен "В захисті правди й справедливості": Микола Куліш та інші "слов"яни // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 5 вересня (№ 34). – С. 1, 11
228020
  Гук В. "В зотлілій темряві дерева" : поезія // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9/10. – С. 72-78. – ISSN 0208-0710
228021
  Гук В. "В зотлілій темряві дерева" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 2 (916), лютий. – С. 100-104. – ISSN 08-68-4790-1


  Поезія.
228022
  Коломиец П. ... В газетах ничего не пишут-9 // 2000 : еженедельник. – Киев, 2014. – 28 ноября - 4 декабря (№ 48). – С. А 5


  250 лет назад 21 нояб. (10-го по старому стилю) 1764 г. императрица Екатерина II ликвидировала украинское гетманство. Об этом напомнила российская газета "Культура" в статье "Украина. Разгетманизация" (21.11).
228023
  Скрипник А. ... В далеких і синіх морях // Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 189-195


  Спогади про Костянтина Кудієвського
228024
  Яковлев А.А. ...В геопоход за минеральным сырьем : руководство к проведению туристич. похода пионеров и школьников / А.А. Яковлев. – Москва ; Ленинград : ОНТИ, Глав. ред. геол.-развед. и геодезич. лит., 1935. – 112 с. – Библиогр.: с. 92-95
228025
  Кегель Г. В бурях нашего века / Г. Кегель. – Москва, 1987. – 462 с.
228026
  Метелкин Николай В Бутане не курят? : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 2. – С. 4
228027
  Стремоухов Н.П. В Бухаре : роман Н.П. Стремоухова. – Санкт-Петербург : Изд. В.В. Комарова, 1883. – [2], 273 с., 4 л. ил.
228028
  Севунц Г. В бухте : роман / Гегорян Севунц; пер. с арм. А.Севунца. – Москва : Советский писатель, 1970. – 456 с.
228029
  Новиков-Прибой В бухте"Отрада" / Новиков-Прибой. – Москва, 1977. – 383с.
228030
  Новиков-Прибой В бухте"Отрада" / Новиков-Прибой. – Одесса, 1988. – 215с.
228031
  Новіков-Прібой В бухті "Відрада" / Новіков-Прібой. – Харків, 1927. – 46с.
228032
  Новіков-Прібой В бухті "Відрада" / Новіков-Прібой. – 2-е вид. – Одеса, 1928. – 46с.
228033
  Никульков А.В. В буче. / А.В. Никульков. – Новосибирск, 1989. – 286с.
228034
  Неуважный Ф. В В. Маяковский и польская поэзия 1918-1939 гг. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Неуважный Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1959. – 18 с.
228035
  Гейнике Н. В вагоне, на пароходе, в лодке : Наблюдения туриста / Н. Гейнике. – Москва-Ленинград : Физкультура и туризм, 1931. – 79с.
228036
  Кожушко О.А. В Вас поєднуються любовь до природи з достоинством вченого-географа // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2008. – № 2
228037
  Кондратьев К.Н. В вашем саду / К.Н. Кондратьев. – Саратов, 1991. – 239с.
228038
  Григорашенко Л.П. В веках и поколениях вместе / Л.П. Григорашенко. – Кишинев, София, 1978. – 53с.
228039
  Химунина Т.Н. др. В Великобритании принято так / Т.Н. др. Химунина. – Ленинград, 1975. – 296 с.
228040
  Химунина Т.Н. др. В Великобритании принято так / Т.Н. др. Химунина. – Москва, 1984. – 239с.
228041
  Бражнин И.Я. В Великой Отечественной... / И.Я. Бражнин. – М., 1971. – 431с.
228042
  Лаврухин И. В великой стране победившего социализма. : Зарубежные гости о Советском союзе / И. М. Лаврухин, А. Куропатов. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 167 с, 1 л. карт.. + 1 карта
228043
  Слободянюк И.Н. В великом Китае. / И.Н. Слободянюк. – К., 1957. – 140с.
228044
  Кожевников В.М. В великом народном Китае / В.М. Кожевников. – Москва, 1952. – 48с.
228045
  Фоменко Л.И. В великом потоке(Советская литература в 1960 году) / Л.И. Фоменко. – Москва : Знание, 1961. – 48 с.
228046
  Дымшиц А.Л. В великом проходе / А.Л. Дымшиц. – М : Советский писатель, 1962. – 443 с.
228047
  Долматовский Е.А. В Венгрии весной 1957 года / Е.А. Долматовский. – Москва, 1957. – 98с.
228048
   В венке народов Эстонии : учебно-информационное пособие. – [ Б. м. ] : Disantrek, 2002. – 124 с. : илл. – Книга- "перевертыш". Переплетена с кн.: Eesti rahvastiku lilleparjas
228049
  Августин А. В верховьях Амазонки // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 15. – С.20-26. – ISSN 0234-1670


  [Путевые заметки. Перу.]
228050
  Кузнецов В.А. В верховьях Большого Зеленчука / В.А. Кузнецов. – Москва, 1977. – 167 с.
228051
  Павлов Н.К. В Верховьях Днепра / Н.К. Павлов, К.Л. Соловьев. – М, 1970. – 156с.
228052
  Розен Б.Я. В вечном движении. / Б.Я. Розен. – М, 1968. – 32с.
228053
  Акулов И.И. В вечном долгу : роман / И.И. Акулов. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 399 с.
228054
  Акулов И.И. В вечном долгу : роман / Иван Акулов. – Москва : Современник, 1977. – 368 с. – (Библиотека российского романа)
228055
   В вечном созвучии. – М, 1985. – 423 с.
228056
  Дегтярева Н. В вечности мы были вдвоем : книга стихов / Наталья Дегтярева. – Томск, 2007. – 104с. – ISBN 978-5-98428-018-1
228057
  Ненашев Г.А. В виде дождя и мокрого снега: Рассказы / Г.А. Ненашев. – М., 1984. – 236с.
228058
  Чернобаев А.А. В вихре века / А.А. Чернобаев. – Москва, 1987. – 205с.
228059
   В вихре революции. – М, 1977. – 254с.
228060
  Руханен У. В вихрях века / У. Руханен. – М, 1991. – 264с.
228061
  Майстренко Х. В вогні і крові : (Сілуети війни) / Х. Майстренко. – Київ : Вид. Т-ва "Час"
Зб. 3. – 1918. – 199 с.


  Зміст: І сміх - і гpіх; "Погасла лампада"; Кpовью забpизкані папіpчики; Вогні; "107"; "Геpої"; Безладдя; Люде; Hад Пpутом; Радикальні засоби; "Веселий твіp"; Петpо і Павло; Пеpемога; Політичною весною; Пpокляття; В огні і кpові; Щоденник; От і все; ...
228062
  Шумаускас М.Ю. В водовороте борьбы / М.Ю. Шумаускас. – М, 1975. – 335с.
228063
  Ким И.С. В водовороте века / И.С. Ким. – Пхеньян
1. – 1992. – 427с.
228064
  Ким И.С. В водовороте века / И.С. Ким. – Пхеньян
2. – 1992. – 522с.
228065
  Ким Ир Сен В водовороте века : мемуры / Ким Ир Сен. – Пхеньян : Изд-во лит. на иностр. яз.
Кн. 3. – 1993. – 560 с.
228066
  Ким И.С. В водовороте века / И.С. Ким. – Пхеньян
5. – 1994. – 559с.
228067
  Ким И.С. В водовороте века / И.С. Ким. – Пхеньян, 1995. – 520с.
228068
  Рубакин А.Н. В водовороте событий. / А.Н. Рубакин. – М, 1960. – 272с.
228069
  Писемский А.Ф. В водовороте. / А.Ф. Писемский. – Курск, 1959. – 463с.
228070
  Емельяненко В.Б. В военном воздухе суровом. / В.Б. Емельяненко. – М., 1972. – 416с.
228071
  Емельяненко В.Б. В военном воздухе суровом... / В.Б. Емельяненко. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1976. – 480с.
228072
  Емельяненко В.Б. В военном воздухе суровом...: (О 7-м гвард. Краснознам. Севастоп. штурмовм авиац. полке) / В.Б. Емельяненко. – М., 1985. – 556с.
228073
  Емельяненко В.Б. В военном воздухе суровом: Худож.-докум. повесть. / В.Б. Емельяненко. – М., 1979. – 108с.
228074
  Бондаренко Н.А. В воздухе - испытатели. / Н.А. Бондаренко. – Москва, 1975. – 302 с.
228075
  Гуляев В.Л. В воздухе "илы" / В.Л. Гуляев. – М., 1985. – 141с.
228076
  Заикин И.М. В воздухе и на арене / И.М. Заикин. – Куйбышев, 1965. – 184 с.
228077
  Гильярди Н.Ф. В воздухе Сафонов! / Н.Ф. Гильярди. – М., 1955. – 80с.
228078
  Самойлов Юрий В воздухе, как дома // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 26-27 : Фото
228079
  Рынин Н.А. В воздушном океане. / Н.А. Рынин. – Москва : Транспечать, 1924. – 116 с.
228080
  Астырев Н.М. В волостных писарях : очерки крестьянского самоуправления : с портретом автора / Н.М. Астырев. – 3-е изд. – Москва : Изд. маг. "Книжное дело", 1904. – [6], 351 с., 1 л. портр. – (Полное собрание сочинений Н.М. Астырева ; Т. 1)
228081
  Апиц Б. В волчьей пасти = Nackt unter Wolfen : роман / Апиц Б. ; пер. с нем. Д. Горфинкеля ; ред. В. Адмонд ; предис. З. Шейниса. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1961. – 392 с.
228082
  Зульфукаров З. В волчьей пасти : повести / З. Зульфукаров. – Махачкала, 1969. – 124 с.
228083
  Дрыжакова Е.Н. В волшебном мире поэзии. / Е.Н. Дрыжакова. – М, 1978. – 205с.
228084
  Кузнецов Н.И. В волшебном саду : Популярный путеводитель по Ботаническому или Акклиматизационному саду Императорского Никитского сада : с 30 рисунками в тексте / [соч.] Н.И. Кузнецова, проф., дир. Имп. Никит. сада. – СимфероЯлтаполь : Тип. К. Маттисена, 1916. – 58 с. – Без обл. – (Ботанический кабинет и Ботанический сад Императоского Никитского сада ; № 4)
228085
  Илиев П. В вольчьем логове / П. Илиев. – М., 1970. – 328с.
228086
  Кухарчук А.Г. В вопросу о структуре микромира // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 178-209. – ISSN 1028-9763


  Фотон являє собою компактне утворення, в якому діють сили, що відновлюють конфігурацію. На основі фотона, що обертається і прецесує, визначається структура елементарних часток. Фотон - це згусток електромагнітного поля, всі частини якого рухаються зі ...
228087
  Семенова Н.А. В воскресенье рано утром. / Н.А. Семенова. – М., 1977. – 288с.
228088
  Горький М. В воспоминаниях современников / М. Горький. – М. : Художественная литература, 1981. – 445 с.
228089
  Байков М.М. В восьми странах / М.М. Байков ; [лит. запись А. Кудряева]. – Москва : Моск. рабочий, 1960. – 128 с.
228090
  Баранов В. В ВТО - тройственным таможенным союзом: намерения и реальность // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 3. – С. 65-72. – ISSN 0131-2227
228091
  Кучкина А. В вузах появились решалы и торгуют шпаргалками // Вести. – Киев, 2016. – 20 января (№ 008). – С. 1, 4


  В учебных заведениях появились "решалы", которые берут себе процент за договоренность с преподавателями. Те же проят перечислить им деньги на чужую банковскую карточку. Эксперты утверждают, что больше всего взяток берут в медицинских и юридических ...
228092
  Захарова А. В вузах убрали треть профессий. Учебный год-2015 // Сегодня. – Киев, 2015. – 7 мая (№ 82). – С. 4


  Скоротили список спеціальностей, але обіцяють створити більше місць в популярних вузах. Скільки коштує освіта у вишах України. Згадується КНУ імені Тараса Шевченка, де найдорожче - навчання на юриста або дипломата.
228093
  Пирогова М. В вузы подали 780 тыс. заявлений // Сегодня. – Киев, 2018. – 24 июля (№ 129)


  По данным Минобразования, по состоянию на вчерашний день абитуриенты зарегистрировали более 157 тыс. электронных кабинетов и подали через них около 780 тыс. заявлений.
228094
  Леонов Л.И. В высоких широтах / Л.И. Леонов. – Москва, 1953. – 120с.
228095
  Леонов Л.И. В высоких широтах / Л.И. Леонов. – Москва, 1954. – 120с.
228096
  Аккуратов В.И. В высоких широтах. Записки о полетах 1936-1946гг / Аккуратов В.И. – Москва ; Ленинград : Главсевморпути, 1947. – 193 с.
228097
  Серрано Х.Т. В Гаване идут дожди : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 3-148. – ISSN 1130-6545
228098
  Зозуляк Д. В гавані тихих дій = Молода муза : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 9 (803). – С. 23-24. – ISSN 0868-4790
228099
  Немченко В.П. В Гане - новый президент // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 5 (670). – С. 53-54. – ISSN 0321-5075


  Президентские выборы в Гане.
228100
  Артюхин Юрий В гареме у морского котика. Котики, которые любят воду // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – сентябрь (№ 96). – С. 46-50 : фото
228101
   В гармонии с миром : к юбилею Светланы Андреевны Езовой // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 23. – С. 31-33. – ISSN 1727-4893
228102
  Клюев Н.Н. В гармонии с природой / Н.Н. Клюев. – М., 1988. – 46с.
228103
  Киселев Н.Н. В гармонии с природой / Н.Н. Киселев. – Киев : Политическая литература, 1989. – 125с.
228104
   В гармонии с природой. Лучшие сафари-лоджи мира : тема номера Сафари // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 1. – С. 74-79 : Фото
228105
  Захаров Я.И. В гарнизоне ракетном / Я.И. Захаров. – М., 1964. – 75с.
228106
   В гастроном или в аптеку. 8 мифов о витаминах // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 3 (2918). – С. 80-81 : фото
228107
  Недбайло А.К. В гвардейской семье. / А.К. Недбайло. – Киев, 1975. – 206с.
228108
  Шаповалов В.Д. В Гвинее : Записки участника экспедиции / В.Д. Шаповалов. – Владивосток, 1962. – 40с.
228109
   В географической комиссии, 1915. – 7 с. – Отд. оттиск из : Львовский вестник, неофициальная часть, № 53, 1915 г.
228110
  Соболевский В.И. В геометрии навсегда // Университеты. Наука и просвещение. Альманах : научно-популярний ежеквартальный журнал. Альманах / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – за 2008 г. – С. 120-124.
228111
  Александрова Наталья В Германии делают акцент на комбинированные программы : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 42-43 : Фото
228112
  Корольков Ю.М. В Германии после войны / Ю.М. Корольков. – М, 1951. – 404с.
228113
  Корольков Ю.М. В Германии после войны ...и еще через двадцать лет / Ю.М. Корольков. – М, 1965. – 435с.
228114
  Артюшин О. В Германии родилась новая Левая партия // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 28. – С. 20-22. – ISSN 0234-1670
228115
  Маковецкий Е.А. В герменевтике искусства // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 92-100. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
228116
  Юрзанов В.В. В героической Корее / В.В. Юрзанов. – М, 1958. – 164с.
228117
  Киселев О.Н. В гидростате "Север-1" / О.Н. Киселев. – Л, 1970. – 126с.
228118
  Залесова И.А. и др. В главе технического прогресса / И.А. и др. Залесова. – Киров, 1980. – 80с.
228119
  Кроник А. В главных ролях: вы, мы, он, ты, я. : Психология значимых отношений / А. Кроник, Е. Кроник. – Москва : Мысль, 1989. – 204с. – ISBN 5-244-00263-5
228120
  Любовников О.М. В глаза смотрю. / О.М. Любовников. – Киров, 1964. – 64с.
228121
   В глазах любящих. – Красноярск, 1963. – 198с.
228122
  Казанцев В.И. В глазах моих небо / В.И. Казанцев. – Томск : Томское книжное, 1962. – 92 с.
228123
  Родіонов С.П. В глибинах надр радянської Укрнаїни / С.П. Родіонов. – Київ, 1958. – 48с.
228124
  Боярченко І.Х. В глибини Всесвіту / І.Х. Боярченко. – К., 1963. – 148с.
228125
  Васильєв М.В. В глибини невичерпного / М.В. Васильєв, К.П. Станюкович. – Київ : Техніка, 1978. – 200 с.
228126
  Вінграновський М.С. В глибині дощів : повість / М.С. Вінграновський. – Київ, 1985. – 255 с.
228127
  Колташов В. В глобальной паузе: экономика России, состояние и перспективы // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2010. – № 4 (42). – С. 16-21
228128
  Воронкова Л.Ф. В глуби веков / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1973. – 383с.
228129
  Воронкова Л.Ф. В глуби веков / Л.Ф. Воронкова. – Москва, 1977. – 400с.
228130
  Дмитриев В.И. В глубинах Балтики / В.И. Дмитриев, О.Г. Чемесов. – М., 1988. – 199с.
228131
  Харадзе Е.К. В глубинах Вселенной / Е.К. Харадзе. – Москва : Знание, 1956. – 32 с.
228132
  Болт Б.А. В глубинах Земли. О чем рассказівают землетрясения / Б.А. Болт; Под ред. Л.П.Винника. – Пер.с англ. – Москва : Мир, 1984. – 189с.
228133
  Зиммер Карл В глубинах мозга. Тайны мозга / Зиммер Карл, Кларк Роберт // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Февраль, № 125. – С. 60-79 : фото
228134
  Биб В. В глубинах океана : Спуск в батисфере на глубину 923 меров / В. Биб. – Москва; Ленинград, 1936. – 100с. : табл., рис.
228135
  Смирнов В.И. В глубинах пещер. / В.И. Смирнов. – Симферополь, 1964. – 103с.
228136
  Дублянский В.Н. В глубинах подземного мира / В.Н. Дублянский, В.П. Гончаров. – Симферополь : Крым, 1970. – 56 с.
228137
  Колышкин И.А. В глубинах полярных морей / И.А. Колышкин. – 2-е изд, испр. и доп. – М., 1970. – 328с.
228138
  Рогов А.А. В глубинах пяти морей / А.А. Рогов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 118с.
228139
  Пропп М.В. В глубинах пяти океанов : Тридцать лет под водой / М.В. Пропп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 255с.
228140
  Райт Х. В глубинах Тихого океана. / Х. Райт. – М, 1961. – 264с.
228141
  Сальников К.В. В глубине веков / К.В. Сальников. – Свердловск, 1949. – 112с.
228142
  Сальников К.В. В глубине веков / К.В. Сальников. – 2-е изд. – Свердловск, 1959. – 140с.
228143
  Абрамов И.В. В глубине обороны / И.В. Абрамов. – Москва : Московский рабочий, 1966. – 448 с.
228144
  Западов А.В. В глубине строки / А.В. Западов. – М : Советский писатель, 1972. – 279 с.
228145
  Западов А.В. В глубине строки / А.В. Западов. – Изд. 2-е, доп. – М, 1975. – 296с.
228146
  Салуцкий А.С. В глубинке / А.С. Салуцкий. – М, 1988. – 238с.
228147
  Кувалдин В.А. В глубинке. / В.А. Кувалдин. – Иваново, 1959. – 122с.
228148
  Лабынцев Ю.А. В глубинном Полесье (Турово-Пинская земля) / Ю.А. Лабынцев. – Москва, 1989. – 160 с.
228149
  Ефремов Ю.Н. В глубины Вселенной / Ю.Н. Ефремов. – Москва : Наука, 1973. – 200 с.
228150
  Ефремов Ю.Н. В глубины Вселенной / Ю.Н. Ефремов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Наука, 1977. – 224 с.
228151
  Ефремов Ю.Н. В глубины Вселенной / Ю.Н. Ефремов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1984. – 224 с.
228152
   В глубины микромира. – М, 1974. – 15с.
228153
  Печатин А.А. В глубины моря / А.А. Печатин, С.А. Аслезов. – Москва, 1960. – 60с.
228154
  Васильев М.В. В глубины неисчерпаемого / М.В. Васильев, К.П. Станюкович. – Москва : Атомиздат, 1975. – 239 с.
228155
  Воронов П.С. В глубины планеты / П.С. Воронов. – Ленинград, 1969. – 23с.
228156
  Черский Н.В. В глубины прошлого Якутии / Н.В. Черский. – Якутск, 1956. – 59с.
228157
  Черский Н.В. В глубины прошлого Якутии / Н.В. Черский. – 2-е, перераб. и доп. – Якутск, 1962. – 88с.
228158
  Рубан И.П. В глубь Антарктиды / И.П. Рубан. – М., 1966. – 159 с.
228159
   В глубь веков : книга о Государственном Эрмитаже. Пособие для учителей истории. – Ленинград : Типография № 2 им. Евг. Соколовой УПП Ленсовнархоза, 1961. – 278 с.
228160
  Гаджиев В глубь веков / Гаджиев, А.-Р.Г. – Махачкала, 1968. – 76с.
228161
   В глубь веков : Путеводитель // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 4. – С. 126 : Фото.Карта. – ISSN 1029-5828
228162
  Софронов А.В. В глубь времени : роман в стихах / А.В. Софронов. – Москва
Кн. 1. – 1980. – 173 с.
228163
  Софронов А.В. В глубь времени / А.В. Софронов. – М.
Кн.2. – 1984. – 239с.
228164
  Софронов А.В. В глубь времени / А.В. Софронов. – Москва, 1986. – 411с.
228165
  Воздвиженский Б.И. В глубь земли / Б.И. Воздвиженский, Б.М. Ребрик. – Москва, 1989. – 167с.
228166
  Уильямс А.Р. В глубь Земли. Покоряя пещеры // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – август, № 119. – С. 72-73 : фото
228167
  Стрельцов А. В глубь континента: исследование Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 12 (84 ). – С. 4-15. – ISSN 1812-867Х
228168
  Стрельцов А. В глубь континента: исследование Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 3 (87). – С. 4-23. – ISSN 1812-867Х
228169
  Стрельцов А. В глубь континента: исследование Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 4 (88). – С. 4-19. – ISSN 1812-867Х
228170
  Стрельцов А. В глубь континента: исследование Северной Америки // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 1 (85). – С. 4-21. – ISSN 1812-867Х
228171
  Пехов А.П. В глубь невидимого мира / А.П. Пехов. – Москва, 1962. – 32с.
228172
  Кафтор С. В глубь неисследованной Азии / С. Кафтор. – 2-е изд. – М.-Л., 1931. – 88 с.
228173
  Софронов А.В. В глубь памяти / А.В. Софронов. – Москва, 1979. – 328с.
228174
  Мокиенко В.М. В глубь поговорки / В.М. Мокиенко. – Москва, 1975. – 173с.
228175
  Мокиенко В.М. В глубь поговорки / В.М. Мокиенко. – Киев, 1989. – 220с.
228176
  Михневич А.Е. В глубь слова человеческого / А.Е. Михневич. – Минск, 1982. – 64с.
228177
  Юнусалиев М.Б. В глубь тысячелетий по долинам Киргизстана. / М.Б. Юнусалиев. – Фрунзе, 1970. – 36с.
228178
  Хмельницкая Т.Ю. В глубь характера / Т.Ю. Хмельницкая. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 253 .
228179
  Куратов Г.С. В глухой таежной стороне. / Г.С. Куратов. – Якутск, 1961. – 139с.
228180
  Снопков А.В. В глухой тайге. / А.В. Снопков. – Киев, 1956. – 194с.
228181
  Снегов С.А. В глухом углу / С.А. Снегов. – Калининград, 1962. – 395с.
228182
  Брыль Я. В глухую полночь / Янка Брыль ; авториз. пер. с белорус. А.Островского. – Москва : Воениздат, 1969. – 181 с.
228183
  Почивалин Н.М. В глуши / Н.М. Почивалин. – М, 1971. – 318с.
228184
  Добротворский П.И. В глуши Башкирии / П.И. Добротворский. – Уфа, 1989. – 253с.
228185
  Мерварт А.М. В глуши Цейлона. (Путевые заметки участников экспедиции Академии Наук в Индию и на Цейлонв в 1914-1918 гг.) / А.М. Мерварт, Л.А. Мерварт. – Ленинград, 1928. – 68с.
228186
  Кафтор С. В глуши экваториальной Америки / С. Кафтор. – М.-Л., 1930. – 136 с.
228187
  Черкасов В. В гоголевском коде : о "Записках" Г. Державина в освещении В. Ходасевича // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 3. – С. 73-94. – ISSN 0042-8795
228188
  Абдрашитов Х.Ш. В год великого пробуждения : повесть : [о М. Бекметове : для ст. шк. возраста] / Хаким Абдрашитов, Николай Узбаханов. – Алма-Ата : Жалын, 1987. – 101, [1] с.
228189
  Смирнов С. В год рождения Ландау (1908) // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 88-92. – ISSN 0130-1640
228190
  Солер Пуиг В год января / Солер Пуиг. – Москва, 1967. – 261 с.
228191
  Чарнецький С. В години задуми... : (поезії) / Степан Чарнецький. – Львів : [Дpук. Ставpопиг. Ін-та. Під упp. Ю. Сидоpака], 1917. – 46, [2] с. – В кн. також віpші Г. Гейне та уpив. з дpами "Іола" Ю. Жулавського в пеp. авт. – (Hовітня бібліотека ; Ч. 24)
228192
  Сосюра В. В годину гніву : Поезії / В. Сосюра. – Саратов : Укрвидав при ЦК КП /б/У, 1942. – 80 с. – (Українська художня література)
228193
  Заслоновский Н.С. В годину гроз / Н.С. Заслоновский. – Казань, 1960. – 103с.
228194
  Кит П.Г. В годину дозвілля / П.Г. Кит. – Київ, 1991. – 47с.
228195
  Клейн Б.С. В годину испытаний. / Б.С. Клейн. – Минск, 1986. – 156с.
228196
  Пашнев И Э. В году тринадцать месяцев / И Э. Пашнев, . – Воронеж, 1983. – 415с.
228197
  Пашнев Э.И. В году тринадцать месяцев. / Э.И. Пашнев. – Воронеж, 1967. – 291с.
228198
  Хачатрян А.Х. В году триста пять дней / А.Х. Хачатрян. – М, 1981. – 288с.
228199
  Никифоров П.М. В годы большевистского подполья / П.М. Никифоров. – Москва, 1952. – 327с.
228200
  Корольков Ю.М. В годы большей войны... / Ю.М. Корольков. – М, 1983. – 575с.
228201
  Корольков Ю.М. В годы большой войны... / Ю.М. Корольков. – Москва, 1981. – 575 с.
228202
  Дзержинская С.С. В годы великих боев / С.С. Дзержинская. – Москва, 1964. – 447с.
228203
  Дзержинская С.С. В годы великих боев / С.С. Дзержинская. – Москва, 1965. – 447с.
228204
  Левченко И.Н. В годы великой войны / И.Н. Левченко. – М, 1955. – 312с.
228205
   В годы Великой Отечественной войны. – Л, 1959. – 180с.
228206
  Кошевой П.К. В годы военные / П.К. Кошевой. – Москва, 1978. – 283 с.
228207
   В годы войны. – М, 1985. – 238с.
228208
  Леонов Л.М. В годы войны и после / Л.М. Леонов. – М, 1968. – 406с.
228209
  Леонов Л.М. В годы войны и после / Л.М. Леонов. – Ставрополь, 1974. – 318с.
228210
   В годы гражданской войны. – Иваново, 1957. – 252с.
228211
  Александров Ф.Л. В годы нового революционного подъема / Александров Ф.Л. ; Ин-т истории партии МК и КПСС - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва : Московский рабочий, 1960. – 128 с.
228212
  Бабко В.А. В годы подполья / В.А. Бабко. – Киев : Госполитиздат УССР, 1950. – 168 с.
228213
  Шимков И. В годы подполья. / И. Шимков. – Кишинев, 1963. – 127с.
228214
   В годы подполья. 1910 г. - февр. 1917 г. : Сборник воспоминаний. – Москва : Политиздат, 1964. – 383 с.
228215
  Ленин В.И. В годы реакции / В.И. Ленин. – М., 1925. – 77с.
228216
  Савинкова С.А. В годы старого режима / С.А. Савинкова. – Москва, 1918. – 285с.
228217
  Груздев К.А. В годы суровых испытаний / К.А. Груздев. – Минск, 1976. – 191с.
228218
   В годы суровых испытаний. – Тула, 1984. – 272с.
228219
   В годы суровых испытаний. – Л, 1985. – 422с.
228220
  Кузнецов Д.Н. В годы суровых испытаний / Д.Н. Кузнецов. – М., 1985. – 160с.
228221
  Гакаев Х.А. В годы суровых испытаний / Х.А. Гакаев. – Грозный, 1988. – 118с.
228222
  Иванов Г.П. В годы суровых испытаний. / Г.П. Иванов. – Краснодар, 1967. – 303с.
228223
  Гордеев А.Ф. В годы суровых испытаний: опыт и проблемы партийного руководства комсомолом Украины в 1941-1945 гг. / А.Ф. Гордеев. – Х, 1991. – 152с.
228224
  Дубина К.К. В годы тяжелых испытаний. / К.К. Дубина. – К., 1962. – 263с.
228225
  Кокорин А.В. В Голландии : путевой альбом / А.В. Кокорин. – Москва : Главполиграфпром, 1967. – 72 с.
228226
  Смольников И.Ф. В голубом небе жаворонок / И.Ф. Смольников. – Л., 1989. – 271с.
228227
  Ігнатенко М.І. В голубому ореолі : поезії / М.І. Ігнатенко. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 233 с.
228228
  Степанов В.А. В голубую стихию / В.А. Степанов. – Москва : Мысль, 1975. – 159с.
228229
  Корнаков В.В. В гольцах светает / В.В. Корнаков. – М., 1974. – 349с.
228230
  Корнаков В В. В гольцах светает. / В В. Корнаков, . – Улан-Удэ, 1962. – 390с.
228231
  Корнаков В.В. В гольцах светает. / В.В. Корнаков. – М., 1967. – 351с.
228232
  Корнаков В.В. В гольцах светает: Роман. / В.В. Корнаков. – 4-е изд. – Улан-Удє, 1979. – 317с.
228233
  Болдырев С.Н. В горах / С.Н. Болдырев. – Минск, 1960. – 238с.
228234
  Карим Х.К. В горах / Х.К. Карим. – Уфа, 1969. – 96 с.
228235
  Морчиладзе М. В горах : повести / Михо Морчиладзе ; пер. с груз. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 256 с.
228236
  Рагимов С. В горах Агбулага : роман / С. Рагимов. – Баку : Детюниздат, 1962. – 483 с.
228237
  Костюковский Б.А. В горах Акатуя. Книга о людях одного колхоза. / Б.А. Костюковский. – М., 1955. – 236с.
228238
   В горах Алтая. – Горно-Алтайск, 1950. – 47с.
228239
  Коптелов А. В горах Алтая. / А. Коптелов. – Москва : Молодая гвардия, 1937. – 138с.
228240
   В горах Афганистана. – Днепропетровск, 1988. – 140с.
228241
   В горах Афганистана. – Л, 1990. – 221с.
228242
  Васильченко И.И. В горах было неспокойно / И.И. Васильченко. – Орджоникидзе, 1988. – 197с.
228243
  Сейранян Б.М. В горах весна : новеллы и рассказы / Беник Сейранян ;. – Тбилиси : Заря Востока, 1958. – 451 с.
228244
  Нальский Я.И. В горах Восточной Бухары / Я.И. Нальский. – Душанбе, 1974. – 291с.
228245
  Козлов К.А. В горах голубого Алтая. / К.А. Козлов. – 1974. – Барнаул, 1952. – 84с.
228246
  Трунов Д. В горах Дагестана / Д. Трунов. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 351с.
228247
  Башаев М. В горах Дагестана : роман / М. Башаев; пер. с лакск. – Москва : Советский писатель, 1964. – 198 с.
228248
  Мележ И. В горах дожди : очерки и рассказы / И. Мележ. – Москва, 1966. – 46 с.
228249
  Возовиков В.С. В горах долго светает / В.С. Возовиков. – Москва, 1986. – 223с.
228250
  Возовиков В.С. В горах долго светает / В.С. Возовиков. – Москва, 1990. – 315с.
228251
  Алексеенко В.В. В горах Дордони / В.В. Алексеенко. – Волгоград, 1981. – 174с.
228252
  Светлая К. В горах Ештеда : Романы. Рассказы / К. Светлая. – Ленинград : Художественная литература, 1972. – 527с.
228253
  Лукницкий П.Н. В горах и в сердцах людей / П.Н. Лукницкий. – Душанбе, 1971. – 446с.
228254
  Поп И.И. В горах и долинах Закарпатья / И.И. Поп, Д.И. Поп. – Москва, 1971. – 135 с.
228255
  Резниченко В. В горах и кручах района Каневской дислокации / В. Резниченко. – Киев, 1926. – 84с.
228256
   В горах и лесах Крыма. – Симферополь, 1957. – 112с.
228257
  Бардин В.И. В горах и на ледниках Антарктиды / В.И. Бардин. – Москва : Знание, 1989. – 189с
228258
  Ена В.Г. В горах и на равнинах Крыма / В.Г. Ена. – Симферополь : Таврия, 1973. – 112с.
228259
   В горах и селах нового Китая. – Москва : Правда, 1957. – 375с.
228260
  Балаев Т.И. В горах Ира : стихи и поэма : пер. с осет. / Тембулат Балаев ; [ил. С.А. Соколов]. – Москва : Советская Россия, 1974. – 143 с.
228261
  Оленич-Гнененко В горах Кавказа / Оленич-Гнененко. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов -на-Дону, 1947. – 248с.
228262
  Оленич-Гнененко В горах Кавказа / Оленич-Гнененко. – М., 1949. – 253с.
228263
  Оленич-Гнененко В горах Кавказа / Оленич-Гнененко. – Ростов -на-Дону, 1952. – 267с.
228264
   В горах Кавказа. – М, 1954. – 32с.
228265
  Оленич-Гнененко В горах Кавказа / Оленич-Гнененко. – Москва, 1955. – 296с.
228266
  Промптов Ю.Г. В горах Кавказа. / Ю.Г. Промптов. – М, 1953. – 86с.
228267
  Улубабян Б. В горах Карабаха : повесть и рассказы / Баграт Улубабян; авториз. пер. с арм. В.Василевского. – Москва : Советский писатель, 1962. – 192 с.
228268
  Лялицкая С.Д. В горах Крыма / С.Д. Лялицкая. – Москва, 1960. – 184с.
228269
  Ма Ф. и Си Ж. В горах Люйляна / Ф. и Си Ж. Ма. – Москва, 1951. – 568с.
228270
  Гамзатов Р.Г. В горах мое сердце : стихотворения, поэмы / Р.Г. Гамзатов; авториз. пер. с авар. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 439 с.
228271
  Симонов Е.Д. В горах мое сердце / Е.Д. Симонов. – М., 1974. – 304с.
228272
  Моротская Стелла В горах мое сердце // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2019. – № 5 (2944). – С. 43-53 : фото
228273
  Никонов В.Г. В горах мое сердце. / В.Г. Никонов. – Иркутск, 1976. – 176с.
228274
  Вахрамеев К.В. В горах Олона / К.В. Вахрамеев. – Челябинск, 1958. – 259с.
228275
  Яценко В.С. В горах Памира : Путевые записки участника Памирской альпинистской экспедиции 1940 г. / В.С. Яценко. – Москва : Географиздат, 1950. – 187с.
228276
  Яценко В.С. В горах Памира / В.С. Яценко. – Москва : Географиздат, 1950. – 13с.
228277
  Станюкович К.В. В горах Памира и Тянь-Шаня / К.В. Станюкович. – Москва : Мысль, 1977. – 256с. – (Путешествия. Приключения. Поиск.)
228278
  Воскресенский С.В. В горах Путорана / С.В. Воскресенский. – Москва : Молодая гвардия, 1955. – 160с.
228279
  Шумаков Н.Д. В горах ранний снег / Н.Д. Шумаков. – Л, 1984. – 272с.
228280
  Пардо Хосе Льярда В горах Саерра-Моэстра / Пардо Хосе Льярда. – М., 1960. – с.
228281
  Гусев О.К. В горах Северного Прибайкалья : (записки путешественника-натуралиста) / О.К. Гусев. – Москва : Мысль, 1964. – 143 с. – (Рассказы о природе. Географическая серия)
228282
   В горах Северного Тянь-Шаня : туристский очерк. – Москва : Молодая гвардия, 1930. – 61 с. : 10 рис., карта
228283
  Арсеньев В.К. В горах Сихотэ-Алиня / Арсеньев В.К. – Москва : Молодая гвардия, 1937. – 273 с. : ил.
228284
  Арсеньев В.К. В горах Сихотэ-Алиня : [экспедиция Русского геогр. о-ва. 24/VI 1908 г.] / Арсеньев В.К. – Москва : Географгиз, 1955. – 327 с., [1] л. карт. – Библиогр. в примеч.: с. 252-254
228285
  Бабиков Ю.Н. В горах Словакии : повесть / Юрий Бабиков. – Москва : Воениздат, 1985. – 174 с. : ил.
228286
  Дорошенко І.І. В горах Словаччини / І.І. Дорошенко, В. Мандрик. – Братіслава, 1959. – 209 с.
228287
  Вергасов И.З. В горах Таврии : воспоминания [нач. штаба 4-го партизанского района в Крыму] / И. Вергасов. – Симферополь : Крымиздат, 1949. – 240 с.
228288
  Вергасов И.З. В горах Таврии / И.З. Вергасов. – Москва, 1956. – 280 с.
228289
  Вергасов И.З. В горах Таврии / И.З. Вергасов. – Київ, 1964. – 353с.
228290
  Вергасов И.З. В горах Таврии / И.З. Вергасов. – Київ, 1969. – 350с.
228291
  Гроссгейм А.А. В горах Талыша / А.А. Гроссгейм. – Москва, 1948. – 126с.
228292
  Гроссгейм А.А. В горах Талыша / А.А. Гроссгейм. – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – 120 с.
228293
  Куренцов А.И. В горах Тачин-Гуана. / А.И. Куренцов. – Владивосток, 1951. – 205с.
228294
  Басаргин И.У. В горах Тигровых / И.У. Басаргин. – М., 1975. – 335с.
228295
  Айлисли А. В горах туман : повести и рассказы / А. Айлисли. – Москва : Молодая гвардия, 1967. – 192 с.
228296
  Айлисли А. В горах туман... : повести и рассказы / А. Айлисли ; [пер. с азерб. Т. Калякиной ; вступ. ст. Л. Кассиля]. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 192 с. : ил.
228297
  Мариковский П.И. В горах Тянь-Шаня / П.И. Мариковский. – Алма-Ата : Казахстан, 1981. – 128 с. : ил.
228298
  Подъяпольский Г.А. В горах Центрального Кавказа : Записки натуралиста и краеведа / Г.А. Подъяпольский. – Нальчик, 1967. – 119с.
228299
  Мамакаев А.Ш. В горах Чечни : поэма / Арби Мамакаев ;. – Грозный, 1977. – 6 с.
228300
  Лу Чжу-го В горах Шанганьлина / Лу Чжу-го. – М., 1957. – 142с.
228301
  Пославская О.Ю. В горах Южного Узбекистана / О.Ю. Пославская. – Ташкент, 1967. – 108с.
228302
  Герасимов О.Г. В горах Южной Аравии / О.Г. Герасимов, Ю.В. Машин. – Москва : Мысль, 1966. – 86с. – (У карты мира)
228303
  Войстров Д.Ф. В горецком редколесье : [партизан. движение в Горец. р-не Могилев. обл.] / Войстров Д.Ф. – Минск : Беларусь, 1986. – 142, [2] с., [4] л. портр.
228304
  Бакаев Д.А. В горниле сражений : [Пенз. парт. орг. в годы Великой Отеч. войны] / Д.А. Бакаев. – Саратов : Приволжское кгижное издательство, 1989. – 141, [1] с.
228305
  Кациев Х.Х. В горном ауле : повести / Х.Х. Кациев; пер. с балкар. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1966. – 186 с.
228306
  Шомахов А. В горном краю / А. Шомахов. – Нальчик, 1960. – 136с.
228307
  Ермаков А.С. В город за счастьем. Из воспоминаний юности / А.С. Ермаков. – Оренбург, 1959. – 28с.
228308
  Немиро О.В. В город пришел праздник / О.В. Немиро. – Л., 1973. – 111с.
228309
  Богданова Светлана В город царской овцы за... кустодиевской красавицей : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 81 : Фото
228310
  Хирен З.А. В городе больше не стреляют / З.А. Хирен. – М., 1974. – 48с.
228311
  Снегин Д.Ф. В городе Верном / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата
1. – 1956. – 310с.
228312
  Снегин Д.Ф. В городе Верном / Д.Ф. Снегин. – Алма-Ата
2. – 1959. – 416с.
228313
   В городе дождь. – М, 1966. – 32с.
228314
  Антонов С.Ф. В городе древнем : роман / С.Ф. Антонов ; худож. О.П. Шамро. – Москва : Воениздат, 1985. – 366 с. : ил.
228315
  Новиков В.А. В городе дремлющих львов. /В старом магазине/. Повесть. / В.А. Новиков. – Алма-Ата, 1959. – 123с.
228316
  Уйда В городе и в деревне = (Puck) : (Puck) : Наблюдения непризнанного сатирика : Картины английской жизни : Роман : Пер. с англ. : [В 2-х т.] / Уйда [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Меркульева
Т. 2. – 1875. – 313 с.
228317
   В городе корабелов. – Одесса, 1989. – 229с.
228318
  Мунтяну Ф. В городе над Мурешем / Ф. Мунтяну. – Москва, 1956. – 360с.
228319
  Стонов Д.М. В городе наших отцов. / Д.М. Стонов. – Москва : Советский писатель, 1964. – 223 с.
228320
  Козлов И.А. В городе русской славы. / И.А. Козлов. – Москва, 1950. – 192с.
228321
  Козлов И.А. В городе русской славы. / И.А. Козлов. – Симферополь, 1950. – 232с.
228322
  Козлов И.А. В городе русской славы. (Главы из книги о севастопольской подпольной ком. организации в период нем.-фашист. оккупации). / И.А. Козлов. – Москва, 1952. – 72с.
228323
  Кан Г. В Городе Яблок. / Г. Кан. – Алма-Ата : Жалын, 1990. – 77 с.
228324
  Афанасьев А.В. В городе, в 70-х годах : повести и рассказы / А.В. Афанасьев. – Москва : Современник, 1976. – 286 с. – (Новинки "Современника")


  Содерж.: Повести: Мелодия на два голоса; Не везет; Операция; Рассказы: Долгое возвращение; Поздно или рано; Без любви; В моей жизни много счастья; Только так; У каждого - свое; Поликарпов, и др. произведения.
228325
  Богушевич Ю.К. В городке над Неманом / Ю.К. Богушевич. – Минск, 1973. – 95с.
228326
  Куликов А.П. В городке сибирском. / А.П. Куликов. – Новосибирск, 1960. – 68с.
228327
   В городской гостинице. – М, 1966. – 32с.
228328
  Кеслер А. В городском саду / А. Кеслер. – Москва, 1954. – 47с.
228329
  Мордвинов Р.Н. В горозные годы гражданской войны / Р.Н. Мордвинов. – Москва, 1971. – 286с.
228330
  Васильев И.М. В гору - под гору / И.М. Васильев. – Москва, 1958. – 234с.
228331
  Саксе А.О. В гору : роман / Анна Саксе ;. – Рига : Латгосиздат, 1948. – 968 с.
228332
  Саксе А.О. В гору : роман / Анна Саксе ; пер. с латыш.Л.Блюмфельд. – Москва : Советский писатель, 1949. – 438 с.
228333
  Саксе А.О. В гору : роман / Анна Саксе ; авториз. пер. с латыш.Л.Блюмфельд. – Москва : Гослитиздат, 1951. – 448 с.
228334
   В гору. – Москва, 1955. – 527с.
228335
  Саксе Анна В гору : роман / Анна Саксе ; авториз. пер. с латыш. Д.Глезера. – Москва : Известия, 1968. – 519 с.
228336
  Стингл М. В горы к индейцам Кубы / М. Стингл. – М., 1974. – 102с.
228337
  Джапаров К. В горы пришла весна : повести и рассказы / Кудайберген Джапаров; пер. с кирг. Н.А.Губаревой, В.Я.Вакуленко. – Фрунзе : Кыргызстан, 1979. – 236 с.
228338
  Харебаты Л.П. В горы, в горы... / Л.П. Харебаты. – М., 1980. – 134с.
228339
   В горячих сердцах сохраняя.... – М, 1986. – 429с.
228340
   В гости к акулам // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 26-30 : фото
228341
  Адаменко Наталья В гости к духам Монголии : тайны мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 8. – С. 30-37
228342
  Хайдеманн Кристина В гости к йогам : Здоровье // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 9. – С. 192-206 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
228343
  Плескачевская Инесса В гости к королеве : Путушествие // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 78-83 : Фото


  Місто Оксфорд, Великобританія
228344
  Задорожный Олег В гости к кхмерам с ветерком // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 1. – С. 80-83 : фото
228345
  Клименко Татьяна В гости к морским гигантам : один кадр // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 8 (2851). – С. 32 : Фото
228346
  Аршинник Татьяна В гости к Мстиславу Тмутараканскому, проездом через Демьяна Многогрешного = Вперед, в прошлое : Украина. Автодор // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 38-46 : Іл.
228347
   В гости к Пацюку, Куму и Голове // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 3. – С. 88-92 : фото
228348
  Гриневская Дарья В гости к хоббитам и гномам : Кино // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 118 : Фото. – ISSN 1029-5828
228349
  Белоножкина Татьяна В гости к чаморро // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 60-61 : фото
228350
  Зубавин Б.М. В гостинице лесного города / Б.М. Зубавин. – М, 1966. – 408с.
228351
  Гуцало Є.П. В гості до білого світу : оповідання / Є.П. Гуцало. – Київ, 1989. – 285 с.
228352
  Іванченко Н. В гості до Вікентія Хвойки // Музеї України : науково-популярний журнал. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С.13
228353
  Меркулов В.А. В гостях / В.А. Меркулов. – Воронеж, 1990. – 156с.
228354
  Шарова Т.С. В гостях в китайской семье // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 10 (651). – С. 57-59. – ISSN 0321-5075
228355
  Смирнов С.В. В гостях и дома / С.В. Смирнов. – Москва, 1958. – 183с.
228356
  Ждан О.А. В гостях и дома / О.А. Ждан. – М., 1977. – 246с.
228357
  Песков В.М. В гостях и дома / В.М. Песков. – Воронеж, 1985. – 543с.
228358
  Балашов Д.М. В гостях и дома : три поездки за рубеж / Д.М. Балашов. – Москва : Патриот, 1991. – 176 с.
228359
  Яхонтов В.Д. В гостях и морских и оленных людей / В.Д. Яхонтов. – М, 1973. – 456с.
228360
   В гостях КПІ Посол України в Японії // Світ. – Київ, 2020. – Липень (№ 23/24). – С. 3
228361
  Біленко Василь В гостях у "бобиків" : Україна / хобі // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (50), травень. – С. 30-34 : Фото
228362
  Гривінський Р. В гостях у "естетичного дисидента" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 27-28 березня (№ 53/54). – С. 22-23


  З ініціативи "Дня" відбувся знаковий діалог Михайла Слабошпицького з Василем Голобородьком. Говорили про український Луганськ, "неофіційну" поезію та "неперекладні" рядки...
228363
  Искендеров Мамед Абдул оглы В гостях у австрийцев / Искендеров Мамед Абдул оглы. – Баку, 1958. – 119 с.
228364
  Рыбичка Э. В гостях у афганского эмира / Эмиль Рыбичка; Пер. с немецк., ред., предисл. и прим. Ниалло А. – Москва : Молодая гвардия, 1935. – 175с. : Ил.
228365
  Волиняк П. В гостях у братів-словенців // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1968. – Рік 19, ч. 220, травень : травень. – С. 21-22
228366
  Пасемко Іван В гостях у Велета української літератури Олеся Гончара // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 263-266. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розповідається про відзначення 90-ї річниці від дня народження Олеся Гончара у Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка, про відвідини історичних та родинних місць на Полтавщині, що пов"язані з іменем цього ...
228367
  Буров Г.М. В гостях у далеких предков / Г.М. Буров. – [Сыктывкар] : Коми кн. изд-во, 1968. – 80 с. : ил.
228368
  Козлов И.И. В гостях у декабристов. / И.И. Козлов. – Иркутск, 1975. – 120с.
228369
  Горчаков О.А. В гостях у дяди Сэма / О.А. Горчаков. – М., 1965. – 223с.
228370
  Клычков С.А. В гостях у журавлей / С.А. Клычков. – Москва, 1985. – 253с.
228371
  Туберовская О.М. В гостях у картин. / О.М. Туберовская. – Л., 1964. – 158с.
228372
  Туберовская О.М. В гостях у картин. / О.М. Туберовская. – Изд. 2-е. – Л., 1973. – 162с.
228373
  Жуков А. В гостях у Кельтського тигра // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 січня (№ 8/9). – С. 16


  Як бюджетно, пізнавально й цікаво провести день у Дубліні.
228374
  Шерфиг Х. В гостях у киргизов / Х. Шерфиг. – Фрунзе, 1969. – 74с.
228375
  Витухновский А.Л. В гостях у Клио: История: чем она рпассказывает, чему учит, как помогает преобразовывать мир / А.Л. Витухновский. – 2-е перераб.и доп. изд. – Петрозаводск, 1986. – 180с.
228376
   В гостях у Корнелії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 3 (141), червень - липень. – С. 58-59 : фото
228377
  Архангельский В.В. В гостях у Курбана / Архангельский В.В. – Москва : Физкультура и спорт, 1951. – 108 с.
228378
  Майборода Наталя В гостях у Кустуріци : Сербія // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 6 (53), вересень - жовтень. – C. 76-77 : Фото
228379
  Мар Е.П. В гостях у Ленина / Е.П. Мар. – М., 1971. – 160с.
228380
  Промптов Ю.Г. В гостях у людей ущелий / Ю.Г. Промптов. – Москва, 1939. – 119с.
228381
  Воронин Н.К. В гостях у матери / Н.К. Воронин. – Ярославль, 1974. – 63с.
228382
  Стреляный А.И. В гостях у матери / А.И. Стреляный. – М., 1984. – 352с.
228383
  Стреляный А.И. В гостях у матери / Анатолий Стреляный. – Москва : Правда, 1989. – 478 с. – В изд. также: Что человеку надо? / Г. Лисичкин
228384
  Дашевський О.Г. В гостях у матері : оповідання / О.Г. Дашевський. – Дніпропетровськ : Промінь, 1974. – 142 с.
228385
  Далекий М.О. В гостях у мільйонерів / М.О. Далекий. – Львів, 1947. – 88 с.
228386
  Баранчеева Ирина В гостях у младенца Христа / Баранчеева Ирина, Торнелло Марио // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 12 (60). – С. 50-59. – ISSN 1812-867Х


  Из истории праздника Рождества
228387
  Гехт С.Г. В гостях у молодежи / С.Г. Гехт. – Москва, 1960. – 176с.
228388
  Речкалов Г.А. В гостях у молодости. / Г.А. Речкалов. – М., 1968. – 32с.
228389
  Филиппов Б.Т. В гостях у моря / Б.Т. Филиппов. – Астрахань, 1964. – 52с.
228390
  Сухов Ф.Г. В гостях у незабудок. / Ф.Г. Сухов. – М, 1975. – 38с.
228391
  Пасемко І. В гостях у Олеся Гончара // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 80-84. – ISSN 0131-2561
228392
   В гостях у принца // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 2. – С. 34-37 : фото
228393
  Свиридова И.Н. В гостях у разных народов. / И.Н. Свиридова. – М., 1970. – 104с.
228394
   В гостях у ректора // Демократична Україна. – Київ, 2000. – 31 березня (№ 38). – С. 1


  Зустріч ректора В. Скопенка і членів вченої ради КНУ імені Тараса Шевченка з редакторами провідних засобів масової інформації.
228395
   В гостях у ректора // Сільські вісті. – Київ, 2000. – 30 березня (№ 36). – С. 3


  Звіт про засідання гільдії головних редакторів, яке пройшло в стінах рідного для більшості журналістів КНУ імені Тараса Шевченка. Про зустріч з ректором В. Скопенком.
228396
   В гостях у ректора [В.В. Скопенка] // Молодь України : незалежна загальнополітична газета. – Київ, 2000. – 30 березня (№ 40). – С. 1 : фото
228397
   В гостях у ректора [Віктора Скопенка] // Вечірній Київ : улюблена гезета киян. – Київ, 2000. – 30 березня (№ 64). – С. 1, 2


  Головні редактори газети "Вечірній Київ" в гостях у ректора КНУ імені Тараса Шевченка В. Скопенка.
228398
  Симаненков И.К. В гостях у северного бора / И.К. Симаненков. – Петрозаводск, 1968. – 103с.
228399
  Ерхов Е. В гостях у солнца / Е. Ерхов. – Томск, 1963. – 76с.
228400
  Дружинин П.Д. В гостях у солнца. / П.Д. Дружинин. – М, 1965. – 171с.
228401
  Агнаев Г. В гостях у сына : повести и рассказы / пер. с осет. Гастан Агнаев. – Москва : Современник, 1982. – 239 с.
228402
  Рубинштейн Р.И. В гостях у Хнумхотепа : рассказы о древне-египетских художниках, скульпторах и мастерах / Р.И. Рубинштейн. – Москва : Просвещение, 1970. – 143 с.
228403
  Панов В.А. В гостях у чехословацких и румынских охотников. / В.А. Панов. – М., 1960. – 64с.
228404
  Смолан Рик В гостях у эксцентриков : на своем поле. Англичане / Смолан Рик, Эрвитт Дженифер // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 11. – С. 86-105 : фото. – ISSN 1029-5828
228405
   В гостях у Эола и Гефеста // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 1. – С. 58-65 : фото
228406
  Баева Светлана В гостях хорошо, а дома..? // Турбизнес. – Москва, 2012. – № 5 (259). – С. 39 : рис.
228407
  Водопшин А. В гостяху академика Харитона // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 5. – С. 98-104. – ISSN 0869-7078
228408
  Бычков Ю.А. В государственном масштабе / Ю.А. Бычков. – М, 1980. – 142с.
228409
   В граните вечности. – Рига, 1969. – 120с.
228410
   В граните и бронзе. – Краснодар, 1975. – 146с.
228411
   В Грецию - за гармонией духа и тела // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 6 (2897). – С. 32-33 : фото
228412
  Финк Л.А. В гриме и без грима. Актеры нашего театра / Л.А. Финк. – Куйбышев, 1965. – 235с.
228413
  Почанин С.З. В грозном восемнадцатом / С.З. Почанин. – Минск, 1969. – 352с.
228414
  Дельва В.А. В грозном зареве сорок первого / В.А. Дельва. – Харьков, 1990. – 260с.
228415
  Коноплин Н.Т. В грозном зареве. Роман. / Н.Т. Коноплин. – Воронеж, 1959. – 306с.
228416
   В грозные годы. – Омск, 1973. – 397с.
228417
  Гофштейн Д. В грозные дни : пер. с еврейс. / Давид Гофштейн; : Союз сов. писателей Украины, 1942. – 28 с. – (Фронт и тыл = Б-ка Союза сов. писателей Украины)
228418
  Глуховский С.Д. В грозный час / С.Д. Глуховский. – М, 1956. – 135с.
228419
  Ревунов В.С. В грозный час / В.С. Ревунов. – М., 1958. – 40с.
228420
  Лыков И.С. В грозный час / И.С. Лыков. – 2-е изд., испр. – Москва, 1986. – 319с.
228421
  Акимов К.И. В грозовые годы : [сб. очерков боевой жизни юных партизан : для сред. шк. возраста] / К.И. Акимов. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 111 с. : ил. – (Юные герои)
228422
  Василевский Л.М. В грозу. – Санкт-Петербург : Голос. – 44 с.
228423
  Апушкин Я.В. В грозу : сб. одноактных пьес / Я.В. Апушкин. – Москва : Искусство, 1973. – 144 с. – (Авторские сборники одноактных пьес ; 1)
228424
  Галин Б.А. В грозу и бурю: Очерки 30-70-х годов / Б.А. Галин. – М., 1976. – 518с.
228425
  Ермолова В.И. В грозу на качелях : Повесть / В.И. Ермолова. – Київ : Дніпро, 1986. – 179с.
228426
  Неводов Б.С. В грозу. / Б.С. Неводов. – Саратов, 1945. – 134с.
228427
  Неводов Б.С. В грозу. / Б.С. Неводов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Саратов, 1956. – 248с.
228428
  Наровчатов С.С. В грозу. (Стихи). / С.С. Наровчатов. – М., 1966. – 47с.
228429
  Дягилев В.Я. В грудь навылет. / В.Я. Дягилев. – Л., 1983. – 112с.
228430
  Катамадзе Г. В Грузии произошла ментальная революция : Інтерв"ю / Григол Катамадзе ; [інтерв"ю взяла] Наташа Влащенко // Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2012. – № 3 (101). – С. 10-19


  Розмова з Надзвичайним і Повноважним Послом Грузії в Україні Григолом Катамадзе.
228431
   В Грузії офіційно перевідкрили меморіальну дошку визначній українській письменниці / повідомила пресслужба посольства України в Грузії // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 9 жовтня (№ 20). – С. 2
228432
  Мар"янова І. В групі : [Вище рівень агітаційної роботи !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 1


  На 3 курсі факультету західних мов і літератури регулярно проводятся політінформації. Політінформації часто проводяться англійською та німецькою мовами.
228433
  Буйлина А. В губернии "терминатора" // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 67-70. – ISSN 0869-4915


  Про бібліотеки США
228434
  Кантаев Р.С. В гуще масс / Р.С. Кантаев. – Грозный, 1989. – 34с.
228435
  Цигаль В.Е. В Дагестане / В.Е. Цигаль. – Москва : Советский художник, 1963. – 301 с.
228436
   В далекие времена. – Л, 1979. – 144с.
228437
  Угляренко П.В. В далекий світ : оповідання / П.В. Угляренко. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 327 с.
228438
  Гайдаєнко І. В далеких гаванях / І. Гайдаєнко. – Київ : Молодь, 1949. – 148 с.
228439
  Мурзаев Э.М. В далекой Азии : Очерки по истории изучения Средней и Центральной Азии в XIX- XX веках / Э.М. Мурзаев. – Москва : АН СССР, 1956. – 224с.
228440
  Баранов П.А. В далекой Африке : [для сред. и старш. возраста / П.А. Баранов ; ред. М. Иванина; рис. С. Спицина. – Ленинград : Детгиз, 1957. – 160 с., [5] л. ил. и карт, [1] отд. л. карт.
228441
  Зайцев Л.М. В далекой гавани / Л.М. Зайцев, Г.М. Скульский. – Москва : Военно-морское изд-во, 1952. – 464 с.
228442
  Зайцев Л.М. В далекой гавани / Л.М. Зайцев, Г.М. Скульский. – Таллин : Эстонское гос. изд-во, 1952. – 452 с.
228443
  Зайев Л.М. В далекой гавани / Л.М. Зайев, Г.М. Скульский. – М., 1953. – 95с.
228444
  Зайев Л.М. В далекой гавани / Л.М. Зайев, Г.М. Скульский. – М., 1954. – 492с.
228445
  Зайев Л.М. В далекой гавани / Л.М. Зайев, Г.М. Скульский. – М., 1954. – 544с.
228446
  Зайцев Л.М. В далекой гавани / Л.М. Зайцев, Г.М. Скульский. – Таллин : Эстонское гос. изд-во, 1955. – 478 с.
228447
  Доможаков Н.Г. В далеком аале : роман / Николай Доможаков ; пер. с хакас., Г.Сысолятина. – Москва : Художественная литература, 1970. – 80 с.
228448
  Доможаков Н.Г. В далеком аале : роман / Николай Доможаков ; пер. с хакас.,. – Москва : Современник, 1972. – 207 с.
228449
  Доможаков Н.Г. В далеком аале : роман / Николай Доможаков ; пер. с хакас., Г.Сысолятина. – Москва : Современник, 1974. – 287 с.
228450
  Доможаков Н.Г. В далеком аале : роман / Николай Доможаков ; пер. с хакас., Г.Сысолятина. – Москва : Советская Россия, 1977. – 204 с.
228451
  ГабышевН.А В далеком Амычане : повесть / ГабышевН.А; Николай Габышев; авториз. пер. с якут. В.Авдеева. – Якутск : Якуткнигоиздат, 1955. – 64 с.
228452
  Тавров Я.М. В далеком Кавалерово. / Я.М. Тавров. – М., 1963. – 123с.
228453
  Кулешов А.П. В далеком Мельбурне / А.П. Кулешов, П.А. Соболев. – М., 1957. – 360с.
228454
  Илларионов В.Т. В далеком прошлом Горьковской области / В.Т. Илларионов. – Горький, 1941. – 64с.
228455
  Мусаев Д. В далеком селе : повести и рассказы / Д. Мусаев. – Алма-Ата : Жазушы, 1974. – 88 с.
228456
  Дроткевич В. В далеком тылу. / В. Дроткевич. – Свердловск, 1945. – 86с.
228457
  Блюмин Г.З. В дали неизведанной земли : Труды и жизнь Григория Карелина / Г.З. Блюмин. – Челябинск, 1982. – 265с.
228458
  Ганчо А.В. В дальнее плавание / А.В. Ганчо. – М, 1973. – 112с.
228459
  Осипов Г.О. В дальней разведке / Г.О. Осипов. – Москва, 1956. – 77с.
228460
  Воронин П.И. В дальней стороне / П.И. Воронин. – Новосибирск, 1953. – 407с.
228461
  Воронин П.И. В дальней стороне / П.И. Воронин. – Новосибирск, 1957. – 392с.
228462
  Капица П.О. В дальнем дозоре / П.О. Капица. – Л., 1954. – 196с.
228463
  Никитин Г.М. В дальнем плавании / Г.М. Никитин. – М, 1950. – 88с.
228464
  Воробьев А.М. В дальнем походе: о работе заместителем командира корабельного подразделения по политчасти / А.М. Воробьев. – Москва, 1984. – 166с.
228465
  Яблонский Д. В дальнем рейсе / Д. Яблонский. – Чита, 1955. – 48с.
228466
  Беляев А.А. В дальнем рейсе / А.А. Беляев. – Мурманск, 1959. – 56с.
228467
  Зенкович В.П. В дальнем синем море / В.П. Зенкович. – Москва : Мысль, 1969. – 264с.
228468
  Гоголев И.М. В дальний путь / И.М. Гоголев. – Якутск : Якуткнигоиздат, 1957. – 95 с.
228469
  Антонов С. В дальний путь : повесть и рассказы о Ленине / С. Антонов. – Москва : Советская Россия, 1969. – 272 с. : ил.
228470
  Антонов С.Ф. В дальний путь : повесть и рассказы о Ленине : для сред. и ст. школ. возраста / С.Ф. Антонов ; худож. В. Панов. – Переизд. – Ижевск : Удмуртия, 1980. – 262 с. : ил.
228471
  Кауров В. В дальний путь. / В. Кауров. – М.-Л., 1951. – 224с.
228472
  Капица П.О. В дальних дозорах / П.О. Капица. – Москва, 1955. – 164с.
228473
  Гнеушев В.Г. В дальних морях / В.Г. Гнеушев. – Ленинград, 1954. – 48с.
228474
  Демин Л.М. В дальних странствиях : Рассказ о путешественниках Щербатовіх / Л.М. Демин. – Москва : Наука, 1984. – 110 с.
228475
  Долгополова Н.А. В два сердца / Н.А. Долгополова, М.П. Толмачев. – М., 1971. – 93с.
228476
  Ремизов Г.Д. В двадцати шагах от дома / Г.Д. Ремизов. – Воронеж, 1987. – 159с.
228477
  Аксиоти М. В двадцатом веке / М. Аксиоти ; перев. с франц. М. Мошенко ; Н. Ветошкина. – Москва : Иноиздат, 1950. – 143 с.
228478
  Зорин Э.П. В двадцать лет / Э.П. Зорин. – Ташкент, 1960. – 56с.
228479
  Кузменко С.Е. В дверь стучится друг / С.Е. Кузменко. – М., 1960. – 110с.
228480
  Аршинник Татьяна В движении : Киев. Автодор // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 8. – С. 48-53 : Іл., карта
228481
  Аршинник Татьяна В движении : Автодор : Киев // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 8. – С. 48-53 : Іл.
228482
  Поляков И.В. В движении здоровье. / И.В. Поляков, Д.И. Васильев. – Л., 1989. – 16с.
228483
  Никольский Н.С. В двух битвах. / Н.С. Никольский. – М, 1985. – 443с.
228484
  Друнина В двух измерениях. / Друнина, ЮВ. – М, 1970. – 102с.
228485
  Зверев И. В двух километрах от Счастья : рассказы, повести,очерки / И. Зверев. – Москва : Советский писатель, 1976. – 496 с.
228486
  Палецкис Ю.И. В двух мирах / Ю.И. Палецкис. – М, 1974. – 527с.
228487
  Вересаев В.В. В двух планах : статьи о Пушкине / В. Вересаев. – Москва : Изд. Т-ва "Недра", 1929. – 205, [2] с.
228488
  Макаров П.В. В двух схватках / П.В. Макаров. – Симферополь, 1956. – 215с.
228489
  Фролов В.Г. В двух шагах от войны. / В.Г. Фролов. – 2-е изд. – Л, 1986. – 158с.
228490
  Чемеданов Н.И. В двух шагах от Северного полюса / Н.И. Чемеданов. – Магадан, 1968. – 65с.
228491
  Чемеданов Н.И. В двух шагах от Северного полюса / Н.И. Чемеданов. – Магадан, 1968. – 65с.
228492
  Куприянов И.П. В двух шагах от экватора / И.П. Куприянов. – М, 1968. – 71с.
228493
  Губарев В.С. В двух шагах от эпицентра / В.С. Губарев. – М, 1979. – 219с.
228494
  Барков Л.И. В дебрях Абвера / Л.И. Барков. – Таллин : Ээсти раамат, 1971. – 126 с. : ил., 8 л. ил. – Библиогр. в примеч.: с. 123-125
228495
  Стенли Г. В дебрях Африки / Г. Стенли. – Москва, 1948. – 403с.
228496
  Стенли Г. В дебрях Африки / Г. Стенли; Пер. с англ. Потехина И.И. – 3-е изд. – Москва, 1958. – 446с.
228497
  Стенли Г. В дебрях Африки. / Г. Стенли
2. – 446с.
228498
  Рид В дебрях Борнео. Белая перчатка / Рид, Майн. – Тула : Приок.кн.изд-во, 1989. – 382с. – ISBN 5-7639-075-4
228499
  Чижевский Г.М. В дебрях времени / Г.М. Чижевский. – М., 1963. – 158с.
228500
   В дебрях времени. – Н.Новгород, 1995. – 544с.
228501
  Жаколио Л. В дебрях Индии / Л. Жаколио. – Л.
1. – 1929. – 187с.
228502
  Сова П.П. В дебрях Карпат / П.П. Сова. – Ужгород, 1975. – 95с.
228503
  Де-Вер-Стэкпул В дебрях Конго / Де-Вер-Стэкпул. – М, 1924. – 82с.
228504
  Балабанов В.Ф. В дебрях названий : [геогр. названия Забайкалья : справочник] / Виктор Балабанов. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1977. – 78 с.
228505
  Арсеньев В.К. В дебрях Приморья / В.К. Арсеньев. – 2. – Москва : Молодая гвардия, 1934. – 282 с.
228506
  Арсеньев В.К. В дебрях Приморья / Арсеньев В.К. – Москва : Молодая гвардия, 1936. – 213 с. : ил.
228507
   В дебрях Севера. – Сыктывкар, 1983. – 334с.
228508
  Кервуд Дж.О. В дебрях Севера / Дж.О. Кервуд. – Ижевск, 1983. – 270с.
228509
  Арсеньев В.К. В дебрях Уссурийского края / Арсеньев В.К. – Москва : Географгиз, 1949. – 547, [4] с. : портр. – В изд. также: Владимир Клавдиевич Арсеньев / Кабанов Н.Е.
228510
  Арсеньев В.К. В дебрях Уссурийского края / В.К. Арсеньев. – Москва, 1952. – 544с.
228511
  Арсеньев В.К. В дебрях Уссурийского края / Арсеньев В.К. – Москва : Современник, 1983. – 349 с. : ил.
228512
  Арсеньев В.К. В дебрях Уссурийского края / Арсеньев В.К. – Москва : Мысль, 1987. – 491, [1] с. : ил.
228513
  Арсеньев В.К. В дебрях Уссурийского края / В. Арсеньев. – Москва : Детская литература, 1988. – 400 с. : ил. – (Школьная библиотека для средней школы)
228514
  Обручев В.А. В дебрях Центральной Азии : Повесть / В.А. Обручев. – Новосибирск, 1988. – 299с.
228515
  Обручев В.А. В дебрях Центральной Азии. : (Записки кладоискателя) / В.А. Обручев. – 3-е изд. – Москва : Географгиз, 1953. – 320с.
228516
  Обручев В.А. В дебрях Центральной Азии. / В.А. Обручев. – 3-е изд. – М., 1955. – 320с.
228517
  Бутовская Марина В дебрях чувств : Животные // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 7. – С. 31-42 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
228518
  Рид В дебрях Южной Африки : Повести / Рид, Майн. – Воронеж : Центр.-Чернозем.изд-во, 1989. – 414с. – ISBN 5-7458-0062-3
228519
  Рид В дебрях Южной Африки. Юные охотники. Охотники за жирафами : Романы / Рид, Майн. – Москва : Правда, 1991. – 669с. – ISBN 5-253-00287-1
228520
  Фольц В. В девственных лесах Самутры / В. Фольц. – Москва, 1935. – 135с.
228521
  Винников Н.Г. В девятом "А" / Н.Г. Винников. – Москва, 1955. – 95с.
228522
  Коничев К.И. В девятьсот пятом. / К.И. Коничев. – Архангельск, 1952. – 124с.
228523
  Володин Г.Г. В действующей армии / Г.Г. Володин. – Київ, 1985. – 239с.
228524
  Володин Г.Г. В действующей армии / Г.Г. Володин. – Киев, 1986. – 240с.
228525
  Полторацкий В.В. В действующей армии. Из записок воен. корреспондента. / В.В. Полторацкий. – Москва, 1973. – 191с.
228526
  Степанов Е.П. В дельте Волги. / Е.П. Степанов. – Астрахань, 1961. – 71с.
228527
  Стерликов Е А. В дельте Сырдарьи / Е А. Стерликов, . – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 127с.
228528
  Калчев К. В деня на наградите / К. Калчев. – София, 1965. – 80с.
228529
  Мовчан П.М. В день молодого сонця : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1981. – 97 с.
228530
  Тешкин Ю.А. В день первого снега / Ю.А. Тешкин. – М, 1980. – 221с.
228531
  Андреев М В. В день первой любви : повести / Владимир Андреев ; [худож. А.И. Василевская]. – Москва : Военное издательство, 1989. – 301, [2] с.
228532
  Дайлида В.Б. В день Победы : рассказы / Виктор Дайлида; пер. с белорус. Г.Ашаниной. – Москва : Детская литература, 1985. – 110 с.
228533
  Карышев А.И. В День Победы : рассказы и повести / А.И. Карышев. – Москва : Современник, 1981. – 271 с. – (Новинки "Современника")
228534
  Копанева Е. В день самоубийства прыгнувшей с моста Патона студентке в деканате сообщили об отчислении из университета // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 22-28 февраля (№ 8). – С. 2
228535
  Розов В.С. В день свадьбы / В.С. Розов. – Москва : Искусство, 1964. – 112 с.
228536
  Машкин Г. В день суда / Г. Машкин. – Иркутск, 1987. – 557 с.
228537
  Потрч И. В деревне / Иван Потрч // Лиственницы над долиной : [роман] : пер. со словенского / М. Кранец. – Москва : Прогресс, 1977. – С. 217-443. – (Библиотека югославской литературы)
228538
  Зубенко И.А. В деревне дождь / И.А. Зубенко. – Краснодар, 1969. – 160с.
228539
  Замфиреску Д. В деревне; Тэнасе Скатиу; На войне / Д. Замфиреску. – Москва, 1988. – 363 с.
228540
  Чернішева Т. В деревню, к Пушкину // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 10. – С. 46-50. – ISSN 1818-2968
228541
  Виноградов С.Ф. В дерзновенном полёте : ( ОБ.Г.Чухновском) / С.Ф. Виноградов. – Москва : Политиздат, 1975. – 120с. – (Герои советской Родины)
228542
   В десанте служим мы крылатом. – М, 1980. – 78с.
228543
  Волчкова Н. В деталях - дьявол? Новый законопроект Минобрнауки встревожил Профсоюз РАН // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 5 апреля (№ 14). – С. 5


  Минобрнауки подготовило ряд поправок в Закон о науке и научно-технической деятельности, а также в Трудовой и Налоговый кодексы. Они призваны существенно изменить организацию и финансирование научной деятельности, а также условия труда научных ...
228544
   В детские годы. – Ташкент, 1960. – 195с.
228545
   В детские годы. – М, 1965. – 192с.
228546
   В детские годы. – Киев, 1979. – 157с.
228547
  Гилянцева Е.Н. В детском саду / Е.Н. Гилянцева. – М., 1948. – 235с.
228548
  Регель О.В. В детском саду / О.В. Регель. – Минск, 1965. – 31с.
228549
  Кіплінг Р. В джунглях / З англійскої мови Ред"ярда Кіплінга переклав [та авт. пеpедм.] Киpило Веpбин [К. Кахникевич]. – У Львові (Львів) : З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1905. – IV, 163 с. – (Виданє Руского педагогічного товариства ; Ч. 115)
228550
  Мукерджи Д.Г. В джунглях / Д.Г. Мукерджи. – М., 1962. – 160с.
228551
  Лендж Э. В джунглях Амазонки / Э. Лендж. – Москва, 1958. – 96с.
228552
  Куаммен Дэвид В джунглях Конго. Бонобо выбирают любовь, а не войну / Куаммен Дэвид, Зиглер Кристиан // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – март, № 114. – С. 124-137 : фото
228553
  Храбрый О. В джунглях пустыни // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 44. – С. 65-69
228554
  Зиой Д. В джунглях Юга / Д. Зиой. – 2-е изд. – М, 1977. – 175с.
228555
   В диапазоне современности. – М, 1985. – 335с.
228556
  Кент Рокуэлл В диком краю : Дневник мирных приключений на Аляске / Кент Рокуэлл. – Москва : Мысль, 1965. – 191с. : ил. – (Путешествия. Приключения. Фантастика)
228557
  Косогляд Э.И. В динамике твордого тела в псеводоевклидовом пространстве и на плоскости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Косогляд Э. И.; Казан. ГУ. – Казань, 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
228558
  Глобенко М. В дисгармонії // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 78 : Пантелеймон Куліш: письменник, філософ. громадянин. До 190-річчя від дня народження П.О.Куліша. – С. 316-329
228559
   В дитячі роки. – К, 1975. – 120с.
228560
  Ліндер Е.Р. В дитячі роки / Е.Р. Ліндер, М.Н. Кравченко. – К., 1984. – 113с.
228561
  Сухомлинська Л. В діалозі з сучасністю. До 30-річчя Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського (пам"яті О.Я. Савченко присвячується) // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 24-31 березня (№ 9/10). – С. 3


  Відбулося 13-те засідання українсько-німецької робочої групи з науково-технологічного співробітництва. Під час заходу перший заступник міністра освіти і науки України Микола Кизим підписав Боннську заяву - спільну декларацію країн Європейського ...
228562
  Корняну Е Л. В Днестровой долине : стихи / Е Л. Корняну, ; авториз. пер. с молд. – Кишингев : Школа-Советикэ, 1956. – 106 с.
228563
  Шарыпина Е.Т. В дни блокады / Е.Т. Шарыпина. – Л., 1960. – 104с.
228564
  Шарыпина Е.Т. В дни блокады / Е.Т. Шарыпина. – Л., 1966. – 112с.
228565
  Шумилов Н.Д. В дни блокады / Н.Д. Шумилов. – М, 1974. – 255с.
228566
  Шумилов Н.Д. В дни блокады / Н.Д. Шумилов. – 2-е перераб. доп. – М, 1977. – 302с.
228567
   В дни великого сражения. – Сталинград, 1958. – 266с.
228568
  Гнетов А.Т. В дни великой битвы / А.Т. Гнетов. – Волгоград, 1989. – 190с.
228569
  Макарова О. В дни войны / О. Макарова. – Омск, 1953. – 196с.
228570
  Асанов Н.А. В дни войны и в дни мира : рассказы / Асанов Н.А. – Молотов : Книжное издательство, 1957. – 291 с.
228571
  Петров М.И. В дни войны и мира / М.И. Петров. – М., 1982. – 191с.
228572
  Улаев Г.Ф. В дни годины горькой / Г.Ф. Улаев. – Воронеж, 1986. – 140 с.
228573
  Ленин В.И. В дни годовщины Великой Пролетарской революции / В.И. Ленин. – М., 1936. – 183с.
228574
   В дни испытаний. – Одесса, 1984. – 159с.
228575
  Ладинский А.П. В дни Каракаллы / А.П. Ладинский. – Москва, 1961. – 460с.
228576
  Ладинский А.П. В дни Каракаллы / А.П. Ладинский. – Минск, 1987. – 381с.
228577
  Митерев Г.А. В дни мира и войны : [лит. запись и обраб. Н.И. Смирнова] / Г.А. Митерев. – Москва : Медицина, 1975. – 256 с., [12] л. ил.
228578
   В дни мирного труда. – Свердловск, 1954. – 296с.
228579
  Чернин О. В дни мировой войны / О. Чернин. – М.-Петроград, 1923. – 296с.
228580
  Мечев К. В дни на ратни беди / К. Мечев. – София, 1983. – 214с.
228581
   В дни Октября. – Москва, 1957. – 216 с.
228582
  Васильев С.Д. В дни Октября / С.Д. Васильев, Н.Д. Оттен. – Москва, 1957. – 143с.
228583
   В дни Октября. – Ленинград, 1982. – 406 с.
228584
  Вилкс Э. В дни осенние : рассказы / Э. Вилкс; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1958. – 280 с.
228585
  Капица П.О. В дни разлуки / П.О. Капица. – Ленинград, 1955. – 296с.
228586
  Мельник Е. В дни суровых испытаний / Мельник Е. – Москва, 1947. – 123 с.
228587
   В дни суровых испытаний. – Волгоград, 1966. – 478с.
228588
   В дні Великої Пролетарської революції. – К, 1938. – 192с.
228589
  Коваленко-Коломацький Г.А. В дні журби і печалі : До п"ятих pоковин смеpти Михайла Коцюбинського. (З тpьома поpтpетами і автогpафом) / Г. Коваленко-Коломацький (Гp. Гетьманець) [псевд.]. – Київ : Hакладом авт ; Дpук. Польська, 1918. – 32 с. – Hа тит. аpк. та обкл. епігpаф з віpша В.І. Самійленка. - В кн. також віpш "Hад могилою М.М. Коцюбинського" О. Олеся та уpив. з віpшів Лесі Укpаїнки


  КОВАЛЕНКО Григорій Андрійович [псевдо і кріпт. — Коваленко-Коломацький Г., Сьогобічній Гр., Гетьманець Гр., Смутний Гр., Южнорусс, Ко-Ко-, Г. та ін. 28.І. (9.ІІ) 1867, слобода Коломак, тепер смт Валківського р-ну Харків. обл. — 1938, Київ] —
228590
  Капіца П. В дні розлуки / П. Капіца. – К., 1957. – 256с.
228591
  Капіца П.Й. В дні розлуки / П.Й. Капіца. – К., 1966. – 339с.
228592
  Павлюченко Э.А. В добровольном изгнании / Э.А. Павлюченко. – М, 1976. – 159 с.
228593
  Павлюченко Э.А. В добровольном изгнании / Э.А. Павлюченко. – Москва, 1986. – 157с.
228594
  Каралина Е.М. В добрый путь / Е.М. Каралина. – М., 1951. – 223с.
228595
  Капутикян С.Б. В добрый путь : сборник стихов / С.Б. Капутикян. – Москва : Гослитиздат, 1954. – 208 с.
228596
  Фофанова М.П. В добрый путь / М.П. Фофанова. – Москва, 1957. – 135с.
228597
   В добрый путь. – Воронеж, 1958. – 204с.
228598
  Есиков В.П. В добрый путь / В.П. Есиков. – М, 1958. – 139с.
228599
  Есиков П В. В добрый путь / П В. Есиков, . – М, 1958. – 139с.
228600
   В добрый путь. – Москва, 1959. – 247 с.
228601
   В добрый путь. – Грозный, 1961. – 96с.
228602
  Тищенко Яков Васильевич В добрый путь! / Я.В. Тищенко. – Львов : Кни жно-журнальное изд., 1952. – 80 с.
228603
  Софронов Л.С. В добрый путь! / Л.С. Софронов. – Москва, 1956. – 96с.
228604
   В добрый путь!. – Новосибирск, 1957. – 176с.
228605
  Гуро И.Р. В добрый путь,Кумриниса! / И.Р. Гуро. – Москва, 1950. – 48 с.
228606
  Стекольников Л.Б. В добрый путь. / Л.Б. Стекольников. – Л., 1953. – 84с.
228607
  Леваковская Е.В. В добрый путь. Рассказы / Е.В. Леваковская. – Москва, 1958. – 48 с.
228608
  Шамякин И.П. В добрый час -- Криницы : романы / И.П. Шамякин. – Москва : Советский писатель, 1962. – 650 с.
228609
  Дар Д.Я. В добрый час / Д.Я. Дар. – Ленинград, 1948. – 292с.
228610
  Шамякин И.П. В добрый час : роман / И.П. Шамякин. – Ленинград : Лениздат, 1955. – 404 с.
228611
  Шамякин И.П. В добрый час : роман / И.П. Шамякин. – Минск : Госиздат БССР, 1955. – 356 с.
228612
  Розов В.С. В добрый час / В.С. Розов. – М, 1955. – 195с.
228613
  Розов В.С. В добрый час / В.С. Розов. – Москва, 1956. – 195 с.
228614
  Розов В.С. В добрый час / В.С. Розов. – М, 1956. – 112с.
228615
  Розов В.С. В добрый час / В.С. Розов. – Москва, 1959. – 118 с.
228616
  Истру Б. В добрый час : стихи / Б. Истру; пер. с молдав. – Москва : Советский писатель, 1959. – 150 с.
228617
  Мищик А.В. В добрый час / А.В. Мищик. – Краснодар, 1968. – 128с.
228618
  Фиксин С.А. В добрый час / С.А. Фиксин. – М, 1979. – 215с.
228619
  Холкин В. В дожде непонимания = Эрнест Хемингуэй и Юрий Казаков: "Кошка под дождем" и "Вон бежит собака!" // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2013. – № 2. – С. 182-196. – ISSN 0321-1878


  Мужчина и женщина. Вековечно простая завязь чувств и собирание жизни… Героям рассказов Хемингуэя "Кошка под дождем" (1925) и Казакова "Вон бежит собака!" (1961), к которым и обращены все эти вопросы, дышится трудно и сбивчиво. И хотя между написанием ...
228620
  Соколов Н.Н. В дождик под радугой / Н.Н. Соколов. – М., 1963. – 104с.
228621
  Нагибин Ю.М. В дождь: Рассказы. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1988. – 46с.
228622
  Павличенко Е.М. В дозоре. Стихи / Е.М. Павличенко. – Новосибирск, 1967. – 50с.
228623
  Онищенко В.Є. В дозорі - "голубі патрулі" / В.Є. Онищенко. – К, 1987. – 31с.
228624
  Грезин В.Н. В долгах и шелках / В.Н. Грезин. – Чебоксары, 1984. – 112с.
228625
  Савчук В.С. В долговой петле неоколонизаторов. / В.С. Савчук. – К., 1988. – 48с.
228626
  Хлебников Г.Н. В долиге Желтуги / Г.Н. Хлебников. – М., 1959. – 200с.
228627
  Гейман Л.М. В долинах золотого песка / Л.М. Гейман, М.С. Сальцовский. – М., 1963. – 160с.
228628
  Робертс Ч. В долинах Рингваака. / Ч. Робертс. – Москва, 1963. – 152с.
228629
  Вежинов П. В долине / П. Вежинов. – Москва, 1951. – 127с.
228630
  Усачев П.А. В долине августа / П.А. Усачев. – К., 1972. – 115с.
228631
  Ривкин Б.И. В долине Алфея / Б.И. Ривкин. – М., 1969. – 79с.
228632
  Музаев Н. В долине Аргуна : сатирич. повесть / Нурдин Музаев ; авториз. пер. с чечен. В.Бушина. – Москва : Современник, 1974. – 220 с.
228633
  Муталиев Х.Б. В долине Ассы : сборник стихов / Хаджи-Бекир Муталиев; переводы. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд., 1961. – 150 с.
228634
  Лаврик А.Г. В долине Белых черемух / А.Г. Лаврик. – Тула, 1966. – 288с.
228635
  Мелихов А. В долине блаженных : Роман // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2005. – № 7. – С. 13-60. – ISSN 0130-7673
228636
  Мелихов А. В долине блаженных : роман // Новая библиотека : Профессиональный журнал / Красносельское Агентство "Союзпечать". – Москва, 2005. – № 7. – С. 13-60
228637
  Агишев Р.К. В долине Буреи / Р.К. Агишев. – Хабаровск : Дальгиз, 1950. – 120 с.
228638
  Сатхе А. В долине Вараны / А. Сатхе. – М., 1969. – 112с.
228639
  Фатуев Р.М. В долине Дагестана / Р.М. Фатуев. – Москва, 1972. – 496с.
228640
  Сенчин Р. В долине Дагестана : проза: рассказ из цикла "Информация" // Новый мир : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Нивый мир". – Москва, 2011. – № 12 (1040). – С. 6-27. – ISSN 0130-7673
228641
  Колыхалов В. В долине золотых ключей / В. Колыхалов. – Благовещенск, 1962. – 159с.
228642
  Иваненко В.Т. В долине Копсан / В.Т. Иваненко. – Краснодар, 1968. – 215с.
228643
  Иваненко В.Т. В долине Копсан / В.Т. Иваненко. – Краснодар, 1979. – 384с.
228644
  Бенюк М. В долине кукушки / М. Бенюк. – М, 1960. – 116с.
228645
  Гу Хуа В Долине лотосов / Гу Хуа. – М, 1986. – 380с.
228646
  Рытхэу Ю. В долине маленьких зайчиков : роман / Юрий Рытхэу ;. – Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1963. – 359 с.
228647
  Рытхэу Ю. В долине маленьких зайчиков : роман / Юрий Рытхэу ;. – Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1972. – 472 с.
228648
  Эльгар К. В долине нарзанов : стихи и поэма / Кашиф Эльгар ; пер. с кабард. – Москва : Советский писатель, 1969. – 123 с.
228649
  Менделе В долине плача : комедия в 5-ти действиях / Мойхер-Сфорим Менделе ;. – Москва
ч. 1. – 1912. – 240 с.
228650
  Бурлака С.В. В долине под вербами : повесть и рассказы / С.В. Бурлака. – Кишинев : Литература артистикэ, 1978. – 271 с.
228651
  Тах А.М. В Долине роз / А.М. Тах. – Изд. 2-е, доп. – М., 1975. – 271с.
228652
  Баррозо М.А. В долине Серра-Алта : роман / М.А. Баррозо ; пер. с португ. [В.Житкова и Н. Тульчинской, послесл. В. Ермолаева, илл. А. Дерявский]. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 416 с. : ил.
228653
  Потушняк Ф.М. В долине синей реки / Ф.М. Потушняк. – М., 1977. – 192с.
228654
  Козлов К.И. В долине снежного барса. / К.И. Козлов. – Барнаул, 1965. – 67с.
228655
  Лозовой В. В долине Стрипы : повесть / В. Лозовой. – Киев : Художественной литературы УССР, 1951. – 128 с.
228656
  Никитин П.А. В долине трех рек / П.А. Никитин. – М, 1952. – 200с.
228657
  Чуяко Д. В долине чудес : книга об Адыгее / Джафар Чуяко ; пер. с адыг. – Москва : Детская литература, 1976. – 127 с.
228658
  Лозовий В. В долині Стрипи : повість / В. Лозовий. – Київ : Радянська Україна, 1950. – 96 с.
228659
  Журавель В. В долину щастя увійти... : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 10. – С. 25. – ISSN 0868-4790
228660
  Барна В.А. В долонях всесвіту : поезії / Володимир Барна ; [худож. оформ. П.А. Крисаченка]. – Київ : Молодь, 1991. – 68, [2] с. : іл., портр. – (Перша книга поета : Сер. засн. в 1965 г.). – ISBN 5-7720-0639-8
228661
  Мекшен С.В. В дом войди / С.В. Мекшен. – М, 1977. – 104с.
228662
  Куртлін Жорож В домашнім затишю. Примірне подружжа : Сміховонка в 1-ій дії / Куртлін Жорож. – Jersey City : Свобода, 1932. – 24 с.
228663
  Уортон Э. В доме веселья : роман / Эдит Уортон ; [пер. с англ. Е. Калявиной]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2015. – 445, [2] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-10336-8
228664
  Куржиямская А.М. В доме весь мир. / А.М. Куржиямская. – М., 1975. – 88с.
228665
  Чернов Е.Е. В доме живет отец / Е.Е. Чернов. – Москва, 1991. – 319с.
228666
   В доме на Малой Никитской. – М : Московский рабочий, 1968. – 144 с.
228667
  Сименон Ж. В доме напротив / Ж. Сименон. – Л, 1991. – 121с.
228668
  Шалев М. В доме своем в пустыне // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2004. – № 7. – С. 30-97. – ISSN 1130-6545
228669
  Теодоряну И. В доме у дедушки и бабушки / И. Теодоряну. – Бухарест, 1968. – 48с.
228670
  Прилежаева М.П. В доме Ульяновых / М.П. Прилежаева. – Москва, 1985. – 79 с.
228671
  Галін Б.А. В Донбасі / Б.А. Галін. – Київ, 1949. – 179с.
228672
  Галин Б.А. В Донбассе / Б.А. Галин. – М., 1947. – 64с.
228673
  Галин Б.А. В Донбассе / Б.А. Галин. – Москва : Советский писатель, 1948. – 262 с.
228674
  Галин Б.А. В Донбассее / Б.А. Галин. – Сталино, 1947. – 255с.
228675
  Домашова Ю. В Донецке подсчитали первокурсников : один будущий переводчик и три менеджера // Комсомольская правда : киевский выпуск. – Киев, 2014. – 1 октября (№ 216). – С. 6. – ISSN 1997-1249


  Вступительная кампания в местных вузах получилась провальной. Так, сообщает официальный портал "Конкурс" в ДонНУ на первый курс зачислен всего один переводчик, и это на 18 бюджетных мест. В целом - 0,5 абитуриента на место.
228676
  Ралль Ю.М. В донских степях / Ю.М. Ралль. – К., 1952. – 64с.
228677
  Егоров А.В. В донских степях / А.В. Егоров. – М, 1988. – 163с.
228678
  Закруткин В.А. В донской степи / В.А. Закруткин. – Москва : Советская Россия, 1974. – 72с.
228679
  Караваев П.Н. В дооктябрьские годы : На партийной работе, в тюрьме и ссылке / П.Н. Караваев. – Москва : Госполитиздат, 1948. – 155 с.
228680
  Караваев П.Н. В дооктябрьские годы / П.Н. Караваев. – Москва, 1953. – 160с.
228681
   В допомогу дошкільному робітникові. – Х, 1931. – 208с.
228682
  Ганабин И. В дороге / И. Ганабин. – Владимир, 1951. – 94с.
228683
  Леберехт Г. В дороге : повесть / Ганс Леберехт;. – Ленинград : Советский писатель, 1951. – 168 с.
228684
  Леберехт Г. В дороге : повесть / Ганс Леберехт;. – Таллин : Эстон. гос. изд, 1951. – 180 с.
228685
  Гордиенко В. В дороге / В. Гордиенко. – Алма-Ата, 1954. – 80с.
228686
  Николаев А.М. В дороге / А.М. Николаев. – М, 1956. – 119с.
228687
  Левин Б.Н. В дороге / Б.Н. Левин. – Харьков, 1957. – 100с.
228688
  Щипахина Л.В. В дороге / Л.В. Щипахина. – Сталинград, 1957. – 55с.
228689
  Федоренко И.В. В дороге / И.В. Федоренко. – Орел, 1961. – 110с.
228690
  Фесенко А.Я. В дороге / А.Я. Фесенко. – М., 1962. – 48с.
228691
  Прохоров А.С. В дороге / А.С. Прохоров. – Барнаул, 1975. – 127с.
228692
  Володарский Н В дороге / Н Володарский. – Сыктывкар, 1978. – 95с.
228693
  Самарец А.Я. В дороге / А.Я. Самарец. – Воронеж, 1984. – 92с.
228694
  Лурье Нотэ В дороге : повесть, рассказы / Ноте Лурье; пер. с евр. – Одесса : Маяк, 1986. – 200 с.
228695
  Вяземский П.А. В дороге и дома : собрание стихотворений князя П.А. Вяземского. – Москва : В тип. Бахметева, 1862. – [4], 420 с.
228696
  Полторацкий В.В. В дороге и дома / В.В. Полторацкий. – Изд. доп. – Москва, 1957. – 423с.
228697
  Поповкин Е.Е. В дороге и дома / Е.Е. Поповкин. – Ташкент, 1964. – 247с.
228698
  Журавлев Т.К. В дороге и дома / Т.К. Журавлев. – Казань, 1983. – 224с.
228699
   В дороге и дома. – Ташкент, 1985. – 120с.
228700
  Полторацкий В.В. В дороге и дома. / В.В. Полторацкий. – Москва, 1950. – 200с.
228701
  Полторацкий В.В. В дороге и дома. / В.В. Полторацкий. – 2-е изд., доп. – Москва, 1952. – 292с.
228702
  Полторацкий В.В. В дороге и дома. / В.В. Полторацкий. – Москва, 1952. – 220с.
228703
  Полторацкий В.В. В дороге и дома. / В.В. Полторацкий. – Иваново, 1953. – 316с.
228704
  Полторацкий В.В. В дороге и дома. / В.В. Полторацкий. – Москва, 1966. – 384с.
228705
  Уманец М. В дороге на работу : поэзия: стихотворения // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2012. – № 3 (77). – С. 8-9
228706
  Кан Т. В дороге. / Т. Кан. – Алама-Ата, 1981. – 55с.
228707
  Окатова Н.Т. В дорогой моему сердцу Корее // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2017. – T. 13, № 4 : Провинция Канвон-до: земля гор, мифов и воспоминаний. – С. 64-65. – ISSN 1738-8252
228708
  Підпалий В.О. В дорогу - за ластівками : книжка лірики / В.О. Підпалий. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 115с.
228709
  ПогребецькийМ.Т В дорогу / ПогребецькийМ.Т. – К., 1953. – 184с.
228710
  Серман Б.Е. В дорогу / Б.Е. Серман. – Симферополь, 1953. – 80с.
228711
  Квитченко И. В дорогу / И. Квитченко. – К, 1955. – 54с.
228712
  Клейменов К.Г. В дорогу . / К.Г. Клейменов. – Краснодар, 1960. – 48с.
228713
  Тимошик М. В дорогу виходь з добротою і професіоналізмом // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 8 : Присвячено 50-літтю від дня народження Т.О. Приступенко 4 вересня 2006 р. – С. 21-23


  Вітання Т. О. Приступенко з ювілеєм !
228714
  Тихий Наум Миронович В дорогу виходь на світанні : роман / Тихий Наум Миронович. – Київ : Молодь, 1959. – 500 с. : іл.
228715
  Тихий Наум Миронович В дорогу виходь на світанні : роман / Тихий Наум Миронович. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1962. – 476 с.
228716
  Тихий Наум Миронович В дорогу виходь на світанні : роман / Тихий Наум Миронович. – Київ : Дніпро, 1965. – 476 с.
228717
  Тихий Наум Миронович В дорогу виходь на світанні : роман / Тихий Наум Миронович. – Київ : Дніпро, 1973. – 447 с.
228718
  Тихий Наум Миронович В дорогу виходь на світанні : роман / Тихий Наум Миронович. – Київ : Дніпро, 1985. – 442 с. : іл.
228719
  Тихий Наум В дорогу выходи на рассвете : роман / Тихий Наум; авториз. пер. с укр. П. Никитича. – Москва : Советский писатель, 1960. – 558 с.
228720
  Нікольський В.В. В дорогу, друзі! / В.В. Нікольський. – К, 1963. – 44с.
228721
  Мишин О. В дорогу. / О. Мишин. – Петрозаводск, 1961. – 100с.
228722
  Кривенко Л.А. В дорожном зеркале : роман в рассказах и повесть / Лев Кривенко ; [предисл. Ю. Трифонова]. – Москва : Сов. писатель, 1983. – 543 с.
228723
  Рибак Н.С. В дорозі : Оповідання / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ, 1939. – 171 с.
228724
  Одрач Ф. В дорозі = En el camino / Федір Одрач. – Буенос-Айрес : Перемога, 1954. – 151 с. – Парал. тит. ісп.
228725
  Панч П. В дорозі : Оповідання, нариси, фейлетони / П. Панч. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 336 с.
228726
  Збанацький Ю.О. В дорозі : Оповідання / Ю.О. Збанацький. – Київ : ДЛВ, 1960. – 36 с.
228727
  Рибак Н.С. В дорозі : Оповідання / Н.С. Рибак. – Київ : Молодь, 1960. – 212 с.
228728
  Сумишин М.Ф. В дорозі : повість та оповідання / М.Ф. Сумишин. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 164 с.
228729
  Лур"є Ноте В дорозі / Ноте Лур"є. – Київ, 1978. – 216 с.
228730
  Колесникова Л.М. В дорозі : поезії / Л.М. Колесникова. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 86 с.
228731
  Демидюк Л. В дорозі // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 10. – С. 23-24. – ISSN 0868-4790
228732
  Хоменко І.Є. В дорозі до вершин : лірика, байки, легенди та драматичні поеми / І.Є. Хоменко. – Київ : Дніпро, 1969. – 363 с.
228733
  Малюта І. В дорозі до Свідзинського // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 20 жовтня (№ 40). – С. 7, 15


  Поет Володимир Свідзинський.
228734
  Голота П. В дорозі змагань / П. Голота. – Харків, 1925. – 32 с.
228735
  Полторацький В.В. В дорозі і дома. / В.В. Полторацький. – К., 1953. – 271с.
228736
  Андреева М.В. В Древне Египте : для детей среднего возраста / М.В. Андреева, Г.П. Вейц; ред.: Л.И. Бріленко. – 2-е изд. – Ленинград : Совецкий художник, 1968. – 44 с. : ил. – (Путешествия в прошлое. По залам Эрмитажа)
228737
  Андреева М.В. В Древнем Египте = Путешествия в прошлое по залам Эрмитажа : для детей среднего возраста / М.В. Андреева, Г.П. Вейц; ред.: М.Э. Матье. – Ленинград : Издательство Госсударственного Эрмитажа, 1960. – 52 с. : ил. – (Путешествия в прошлое. По залам Эрмитажа)
228738
  Прилежаева-Барская В древнем Киеве / Прилежаева-Барская. – М, 1951. – 112с.
228739
  Прилежаева-Барская В древнем Киеве / Прилежаева-Барская. – М, 1953. – 129с.
228740
  Моисеева К.М. В древнем царстве Урарту / К.М. Моисеева. – М, 1955. – 144с.
228741
  Моисеева К.М. В древнем царстве Урарту. / К.М. Моисеева. – М-Л, 1953. – 152с.
228742
  Заварихин С.П. В древнем центре Сибири / С.П. Заварихин. – Москва, 1987. – 191 с.
228743
  Новиков-Прибой В дрейфе / Новиков-Прибой. – Москва, 1936. – 48с.
228744
  Каллахэн С. В дрейфе: Семьдесят шесть дней в плену у моря / С. Каллахэн. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1990. – 261с.
228745
  Бядуля З. В дремучих лесах : повести / З. Бядуля; пер. с бел. П.Кобзаревского. – Москва : Советский писатель, 1948. – 220 с.
228746
  Бядуля Эмитрок В дремучих лесах / Эмитрок Бядуля ;. – Москва, 1975. – 431 с.
228747
  Субботин В. В другой стране. Подорожники / В. Субботин. – М., 1987. – 254с.
228748
  Селищев И.П. В дружбе - сила / И.П. Селищев. – М, 1954. – 80с.
228749
  Муртазаев К.М. В дружбе - сила / К.М. Муртазаев. – М., 1959. – 32с.
228750
  Шарифли Т.М. В дружбе наша сила / Т.М. Шарифли. – Баку, 1972. – 144 с.
228751
  Непомнящий Т.А. В дружбе с городами мира: о городах-побратимах / Т.А. Непомнящий, М.М. Песляк. – М., 1987. – 366с.
228752
  Музыченко Н. В дружбе с книгой / Н. Музыченко. – Симферополь, 1959. – 32с.
228753
  Лапина Е.И. В дружбе с книгой / Е.И. Лапина. – Л, 1962. – 176с.
228754
  Кренева Е.И. В дружбе с книгой. Из опыта работы Оленецкой детской библиотеки. / Е.И. Кренева. – Петрозаводск, 1963. – 24с.
228755
  Прокофьев Ф.И. В дружбе с красотой / Ф.И. Прокофьев. – Днепропетровск, 1975. – 71с.
228756
  Букин А.П. В дружбе с людьми и природой. / А.П. Букин. – Москва, 1991. – 156с.
228757
  Рождественский В.А. В дружбе с мечтой / В.А. Рождественский. – Л., 1959. – 87с.
228758
  Цветков Л.А. В дружбе с наукой / Л.А. Цветков. – М, 1978. – 64с.
228759
  Игин И.И. В дружеском ключе : шаржи и эпиграммы / И.И. Игин, А.Я. Рейжевский. – Москва : Музыка, 1964. – 100 с.
228760
  Кириченко М. В дружній Індії. / М. Кириченко. – К., 1957. – 136с.
228761
  Ванюшкин К.И. В дружной семье братских культур / К.И. Ванюшкин. – Чебоксары, 1972. – 88с.
228762
  Мирер Р.И. В друзину пришло искусство. / Р.И. Мирер, И.Н. Мороз. – М., 1964. – 96с.
228763
  Немирович-Данченко В.И. В дудке : [рассказ] / Вас. Немирович-Данченко. – Петроград : Изд. Петрогр. сов. р. и к. д. ; Госиздат, 1919. – 56 с.
228764
  Короленко В.Г. В дурном обществе / В.Г. Короленко. – М, 1939. – 87с.
228765
  Короленко В.Г. В дурном обществе / В.Г. Короленко. – Молотов, 1946. – 327с.
228766
  Короленко В.Г. В дурном обществе / В.Г. Короленко. – М, 1951. – 64с.
228767
  Короленко В.Г. В дурном обществе / В.Г. Короленко. – М, 1958. – 64с.
228768
  Юхновская Виктория В духе английской классики // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 1. – C. 30-31 : фото
228769
   В духе дружбы. – Минск, 1989. – 142с.
228770
  Херсонский Борис В духе и истине = Цикл стихотворений // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 4 (1020 ). – С. 124-135. – ISSN 0130-7673
228771
  Джанибеков У.Д. В духе морального кодекса строителя коммунизма. / У.Д. Джанибеков. – Алма-Ата, 1967. – 51с.
228772
  Мараш Я.Н. В духе непримиримости: Кн. для учителя. / Я.Н. Мараш. – Минск, 1986. – 93с.
228773
  Коновалюк О.И. В духе преданности коммунистическим идеалам: обзор. рец. по пробл. науч. коммунизма. / О.И. Коновалюк. – М., 1984. – 40с.
228774
  Горский Антон В дыму варяжских баталий / Горский Антон, Тонконогий Евгений // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 10 (2853). – С. 152-160 : Фото
228775
  Папп Ф. В дыму и в огне : Повести. Рассказы / Ф. Папп. – Москва : Прогресс, 1972. – 320с.
228776
  Бражнев Е. В дыму костров. / Е. Бражнев. – М., 1926. – 171с.
228777
   В Европе - евро // Наука и жизнь : Научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2002. – № 1. – С.10-11. – ISSN 0028-1263


  [Археологические раскопки на кургане Аржан-2. (Россия).]
228778
   В Европу - без виз? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 7 : Фото
228779
   В Египет на подзарядку // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 19 : фото
228780
   В едемі Африки // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2021. – № 1/2 (155), квітень - травень. – С. 30-33 : фото
228781
  Амиров К.В. В единой боевой семье / К.В. Амиров. – Москва : Воениздат, 1972. – 48 с. : ил. – (Библиотека солдата и матроса)
228782
  Лысенко В.Г. В единой семье - к единой цели. / В.Г. Лысенко. – Кишинев, 1971. – 248 с.
228783
  Бармичев В.Д. В единой семье братских культур : межреспубликанские культурные связи Белоруссии / В.Д. Бармичев. – Минск : Наука и Техника, 1965. – 140 с.
228784
   В единой семье братских народов. – Баку, 1964. – 437с.
228785
   В единой семье братских народов. – М, 1972. – 21с.
228786
  Чижова Л.М. В единой семье к великой цели / Л.М. Чижова. – М., 1982. – 252с.
228787
  Лихолат А.В. В единой семье народов : дружба и сотрудничество народов СССР в условиях развитого социализма / А.В. Лихолат, В.Ф. Панибудьласка. – Москва : Мысль, 1979. – 334 с.
228788
   В единой семье советских народов. 1922-1982. – Таллинн, 1983. – 62с.
228789
  Багров Н.В. В едином комплексе : крымский эксперимент по перестройке пропаганды: опыт, проблемы) / Н.В. Багров. – Москва : Знание, 1988. – 62, [2] с. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике ; 2/1988 ; Серия "Методика и организация лекционной пропаганды")
228790
   В едином порыве. – М, 1971. – 240с.
228791
  Булгакова Н. В едином прорыве. От сети федеральных университетов ждут синергетического эффекта // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 20 декабря (№ 51). – С. 4


  Федеральные университеты могут действовать как сеть, дополняя и усиливая друг друга.
228792
  Бармичев В.Д. В едином союзе : историко-публицистич. очерк о развитии многонациональной социалистической культуры в СССР / В.Д. Бармичев ; науч. ред. И.М. Игнатенко. – Минск : Наука и Техника, 1972. – 248 с. – Библиогр.: с. 217-235
228793
   В едином строю - к новым победам. – К, 1973. – 147с.
228794
   В едином строю. – М, 1960. – 368с.
228795
   В едином строю. – М, 1962. – 447с.
228796
   В едином строю : живопись, скульптура, графика. Монументальное, декоративно-прикладное, театрально-декорационное искусство. Каталог. – Москва : Московский рабочий, 1964. – 140 с.
228797
  Тарновский О.И. В едином строю / О.И. Тарновский. – М., 1964. – 31с.
228798
   В едином строю. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 511с.
228799
   В едином строю. – Минск, 1970. – 531с.
228800
   В едином строю. – М, 1981. – 159с.
228801
  Брыжинский А.И. В едином строю / А.И. Брыжинский. – Саранск, 1984. – 120с.
228802
   В едином строю борцов за мир. – Минск, 1989. – 204с.
228803
  Косыгин А.Н. В едином строю защитников Отчизны. / А.Н. Косыгин. – Москва, 1980. – 47с.
228804
  Мельников А Е. В едином строю интернационалистов / А Е. Мельников, . – Л., 1982. – 163с.
228805
  Панксеев А.К. В едином строю к общей цели. / А.К. Панксеев. – Таллин, 1970. – 80с.
228806
  Реджепов П.П. В едином строю народов-братьев / П.П. Реджепов, Н.П. Чирков. – М., 1980. – 183с.
228807
  Гришкявичус П.П. В едином строю народов СССР / П.П. Гришкявичус. – Вильнюс, 1980. – 517 с.
228808
  Янке Карл Хайнц В едином строю. / Янке Карл Хайнц. – М., 1988. – 188с.
228809
  Гаврилов Б.А. В единстве - сила коммунистов / Гаврилов Б.А. – Москва, 1964. – 48 с.
228810
  Долгин В.Г. В единстве - сила содружества соц. стран / В.Г. Долгин. – М., 1977. – 200с.
228811
   В единстве - успех дела. – М, 1980. – 80с.
228812
  Левинсон З.И. В единстве / З.И. Левинсон. – Тула, 1979. – 223 .
228813
  Тищенко В.П. В единстве и взаимодействии : Комплексн. использ. идеол. средств в интернационалист. воспит. трудящихся / В.П. Тищенко. – Киев : Политиздат Украины, 1985. – 135с.
228814
  Поляков К.П. В единстве народа - могучая сила. / К.П. Поляков. – Саратов, 1962. – 32с.
228815
  Снастин В.И. В единстве теории и практики / В.И. Снастин. – Москва, 1963. – 128с.
228816
  Матлина С.Г. В единстве технологий. (О гуманитаризации библиотечного пространства) // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 6. – С. 60-69. – ISSN 0130-9765


  Обоснованы значимость виртуальных коммуникаций, их взаимоиспользование и библиотечной среде.
228817
  Нестроїв Г. В еміграції (1904-1914). / Г. Нестроїв, 1932. – 48 с.
228818
  Кочергін І.О. В епіцентрі громадського служіння. Гесберг Костянтин Дмитрович // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 340-355. – ISBN 978-966-551-327-8
228819
  Копійка В. В епіцентрі дипломатичного вишколу Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка виповнюється 75 років // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 799-810. – ISBN 978-617-7631-10-0


  "За останні роки Інститут розгорнув широку мережу міжнародної проєктної діяльності , а у 2019 році ІМВ виборов надважливу перемогу в конкурсі на створення Центру Досконалості напряму Жана Моне в рамках програми Європейського Союзу "Еразмус+", що стане ...
228820
  Копійка В. В епіцентрі дипломатичного вишколу. Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка виповнюється 75 років // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 21 серпня (№ 158). – С. 4
228821
  Хара О. В епіцентрі імпічменту. Трамп вважає "гру закінченою", проте демократи готові до тривалої облоги Білого дому // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 23-29 листопада (№ 45). – С. 1, 3


  "Показання свідків у справі імпічменту президента цього тижня стали потужним ударом по стратегії захисту республіканців. Незаперечною зіркою став посол США в ЄС Гордон Сондланд, чиї висловлювання розібрали на цитати. Склалася доволі похмура картинка ...
228822
  Дроздовський Д. В епіцентрі нової галактики // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2007. – № 8. – С.130-139. – ISSN 0585-8365
228823
   В епіцентрі подій-журналіст. – Дніпропетровськ : Журфонд, 2005. – 400с. – ISBN 966-8125-11-85
228824
  Ковалець Л. В епоху Федьковича, в епоху ранньої Кобилянської ...До проблеми актуалізації спадщини інших учасників літературного процесу на Буковині // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 6 (666). – С. 63-67. – ISSN 0236-1477
228825
  Астахов В.И. В есенинском Константинове : путеводитель / Астахов В.И. – Москва : Московский рабочий, 1980. – 63 с., [8] л. ил.
228826
  Астахов В.И. В есенинском Константинове : путеводитель (по Лит.-мемор. музею-заповеднику С.А. Есенина) / Астахов В.И. – 2-е изд. – Москва : Московский рабочий, 1984. – 79 с. : ил. – Библиогр.: с. 79
228827
  Астахов В.И. В есенинском Константинове : путеводитель [по Лит.-мемор. музею-заповеднику С.А. Есенина] / Астахов В.И. – [3-е изд.]. – Рязань : Московский рабочий, 1988. – 63, [1] с. : ил.
228828
  Хиля О. В ефірі «Лекторій для юних хіміків» // Київський університет. – Київ, 2021. – Лютий (№ 2). – С. 6


  "У грудні 2020 р. свій четвертий старт взяв навчальний проєкт хімічного факультету «Лекторій для юних хіміків». Для факультету Лекторій став цінним досвідом – це справжній марафон пізнання, унікальна можливість для учнівської молоді осягнути хімічний ...
228829
  Коробка Т.С. В ефірі хор українського радіо / Тетяна Коробка. – Київ : Музична Україна, 2015. – 157, [3] с., [8] арк. фот. : іл. – Бібліогр.: с. 141-156 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8259-75-3
228830
  Карташова І В Європейському Союзі буде створено єдину патентну систему // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.60-61. – ISSN 1608-6422
228831
  Ющенко В. В Європі народилася нова українська нація і держава: Виступ Президента України на Держ. прийомі з нагоди вступу на пост Президента України (Маріїнський палац, 23 січ. 2005 р.) // Президент. вісн., 2005
228832
   В єдиній братній сім’ї - до нових звершень : матеріали про святкування на Україні 60-річчя утворення СРСР. – Київ : Порлітвидав України, 1983. – 66,[4]с. : іл.
228833
   В єдиній братній сім’ї. – К, 1980. – 60с.
228834
  Шаповал Ю.Г. В єдиній Радянській державі / Ю.Г. Шаповал. – Львів, 1980. – 17с.
228835
  Бачинський П.П. В єдиній сім’ї радянських народів / П.П. Бачинський. – К, 1975. – 160с.
228836
  Масол В.А. В єдиному народногосподарському комплексі / В.А. Масол. – К., 1977. – 112с.
228837
  Обушний М.І. В єдиному потоці боротьби / М.І. Обушний. – Київ, 1989. – 45 с.
228838
  Горшков В.П. В єдності - партії сила / Горшков В.П. – Київ, 1971. – 47 с.
228839
  Міщенко Г. В єдності зі світом і рідним соціюмом // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 9. – С. 110-115. – ISSN 0042-9422
228840
  Горшков В.П. В єдності партії. (До 50-річчя 10 з"їзду РКП(б) ) / В.П. Горшков. – Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1971. – 47с. ; Сер.1№3
228841
  Хрізман Елеонора В Єрусалим - по рейках! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 66 : фото. – ISSN 1998-8044
228842
  Тужанський Д. В ЄС і НАТО через Закарпаття: що може й має бути зроблено на регіональному рівні? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 28 травня - 10 червня (№ 20/21)
228843
  Кашуба Н.Н. В єтом "свободном" мире / Н.Н. Кашуба. – Симферополь, 1987. – 84с.
228844
  Штриттматтер Э. В жаворонковой стране / Э. Штриттматтер. – М, 1980. – 16с.
228845
  Городецкий И.М. В жаркий день / И.М. Городецкий. – М., 1957. – 13с.
228846
  Шишов А.Ф. В жаркий день / А.Ф. Шишов. – М, 1963. – 67с.
228847
  Шишов А.Ф. В жаркий день / А.Ф. Шишов. – М, 1963. – 67с.
228848
  Преображенский С.А. В жарких схватках. / С.А. Преображенский. – М, 1979. – 188с.
228849
  Александров П В. В желуде-целое дерево : (из опыта современой совецкой многонациональной децкой литературы) / В.П. Александров. – Москва : Децкая литература, 1981. – 159 с.
228850
  Наумов А. В Женеве все рушится // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6. – С. 117-120. – ISSN 0235-7089


  Лига Наций, СССР и кризис Версальской системы.
228851
  Делягин М. В жерновах глобальной депрессии. От либерализма - к технологическому социализму // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2013. – № 1 (1637). – С. 5-18. – ISSN 0869-44435
228852
  Рыклин Г.Е. В жестком вагоне / Г.Е. Рыклин, 1950. – 64с.
228853
  Ольга Штефан В жестокой схватке с алкоголем : научно-популярная литература / Ольга Штефан; О. Штефан ; пер. со словац. М. Ф. Солодухиной, предисловие Г. Морозов. – Москва : Юридическая литература, 1987. – 158, [2] с.


  158, [2] с.
228854
  Панков В.К. В живом потоке / В.К. Панков. – Москва : Современник, 1979. – 399с.
228855
  Динеков П. В живота и литературата / П. Динеков. – София, 1982. – 296с.
228856
  Осипов И.З. В Жигулях / И.З. Осипов. – М.-Л, 1948. – 64с.
228857
  Одинцов А. В Жигулях. / А. Одинцов, Л. Федорова. – М., 1952. – 78с.
228858
  Иванов Андрей В жизни Берлускони становится все больше женщин // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2009. – № 25 (1096). – С. 30-31. – ISSN 0234-1670
228859
  Сгибнев А.А. В жизни всегда есть место подвигу. / А.А. Сгибнев. – М., 1958. – 129с.
228860
  Куденко О.И. В жизни всегда есть место подвигу. / О.И. Куденко. – М, 1963. – 72с.
228861
  Сопотова Людмила В жизни города раз бывает 1000 лет // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 28-30 : фото
228862
  Иванова В.С. В жизни и в кино / В.С. Иванова. – М, 1988. – 191с.
228863
  Некрасов В.П. В жизни и в письмах / В.П. Некрасов. – Москва, 1971. – 256с.
228864
  Толченова Н.П. В жизни и на сцене. / Н.П. Толченова. – М., 1967. – 63с.
228865
  Синев Н.М. В жизни и на эстраде / Н.М. Синев. – К. : Мистецтво, 1983. – 183 с.
228866
  Куценко Я.Г. В жизни и спорте / Я.Г. Куценко. – 2-е изд. доп. – М., 1975. – 335с.
228867
  Лебеденко А.М. В жизни мне везло на хороших людей : розмову вела Лілія Циганенко // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 61-64


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
228868
  Просекин А. В жизни справедливо все / Алексей Просекин, Марина Хмеловская. – Киев : Саммит-Книга, 2015. – 182, [2] с. : ил., портр. – ISBN 978-617-7182-53-4
228869
  Ласкин Б.С. В жизни так случается / Б.С. Ласкин. – М, 1955. – 210с.
228870
  Грувман М.И. В жизнь влюблен / М.И. Грувман. – Л, 1986. – 85с.
228871
  Николаев В.Л. В жизнь идущим : (Очерк творчества Л.Ф. Воронковой) / В.Л. Николаев. – Москва : Детская литература, 1968. – 136 с.
228872
  Косинка Г.М. В житах : оповідання / Григорій Косинка. – Авсбург : Авгсбург, 1946. – 64 с.
228873
  Мачківський М.А. В житах : поезії / М.А. Мачківський. – Київ, 1974. – 55 с.
228874
  Гурова Р.Г. В житті завжди є місце для подвигу / Р.Г. Гурова. – К., 1958. – 32с.
228875
  Рильський Т. В житті ніколи неправді не служив : [наук. ст., вибр. листування, спогади сучасників, дослідж. наук. та літ. спадщини] / Тадей Рильський ; [упоряд. М. Рильський ; наук. ред. В. Колесник ; редкол.: В.Л. Колесник та ін. ; авт. передм. та комент. Н.М. Пазяк]. – Київ : Успіх і кар"єра, 2013. – 558, [2] с., [8] арк. фотоіл. – Бібліогр.: с. 568 та в прим.: c. 546-558. – ISBN 978-966-2082-14-2
228876
  Насимович А.А. В Забайкалье : Записки натуралиста / А.А. Насимович. – Москва : МОИП, 1951. – 104с. – (Среди природы ; Вып. 39)
228877
  Брыль Я. В Заболотье светает / Я. Брыль. – Москва, 1951. – 252 с.
228878
  Брыль Я. В Заболотье светает / Я. Брыль. – Москва, 1952. – 264 с.
228879
  Брыль Я. В Заболотье светает / Янка Брыль ; авториз. пер. с белорус. А.Островского. – Минск : Гос. изд. БССР, 1953. – 144 с.
228880
  Брыль Я. В Заболотье светает : повесть / Янка Брыль ; авториз. пер. с белорус. А.Островского. – Москва : Гослитиздат, 1955. – 144 с.
228881
   В заботе о доброй славе. – М, 1962. – 158с.
228882
  Санкритяян Рахул В забутій країні / Санкритяян Рахул. – Київ, 1963. – 263 с.
228883
  Санкритьяян Рахул В забытой стране / Санкритьяян Рахул. – М., 1959. – 174с.
228884
  Наумов Н. В забытом краю : рассказы из быта сибирских крестьян. – Санкт-Петербург : Тип. С.Добродеева, 1882. – 314, 4 с.
228885
   В завтрашний день вступая. – Донецк, 1981. – 160с.
228886
  Бобров С. В Загір"ї / С. Бобров. – Львів, 1954. – 200 с.
228887
  Топорова Е.М. В заграничном плавании / Е.М. Топорова. – М, 1976. – 328с.
228888
  Некрасов В.П. В заданом районе / В.П. Некрасов. – Хабаровск, 1965. – 96с.
228889
  Некрасов В.П. В заданом районе / В.П. Некрасов. – Хабаровск, 1965. – 96с.
228890
  Костров Н. В зажиточной стороне. / Н. Костров. – Ульяновск, 1948. – 46с.
228891
  Буало П. В заколдованном лесу / П. Буало, Т. Нарсежак. – М., 1990. – 210с.
228892
  Муза Е.В. В залах московского пушкинского музея : Путеводитель / Е.В. Муза, С.Т. Овчинникова. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 79 с.
228893
  Тимонен А.Н. В заливе ветров : повесть / Антон Тимонен ;. – Москва : Советский писатель, 1956. – 247 с.
228894
  Тимонен А.Н. В заливе ветров : повесть / Антти Тимонен ; авториз. пер. с фин. Н.Асанова. – Москва : Советский писатель, 1959. – 271 с.
228895
  Немцова Б. В замке и около замка / Б. Немцова. – Л., 1970. – 335с.
228896
  Лэмминг Д. В замке моей кожи / Д. Лэмминг. – Москва, 1988. – 378с. – ISBN 5-05-002228-2
228897
  Станюкович К.В. В заоблачных высях / К.В. Станюкович. – Душанбе : Ирфон, 1980. – 302с.
228898
  Тарновський М.М. В заокеанській гущі / М.М. Тарновський. – Київ, 1964. – 121 с.
228899
  Дузь І.М. В заокеанській стороні / І.М. Дузь. – Одеса, 1985. – 112с.
228900
  Полянский А. В западне. / А. Полянский. – М., 1987. – 96с.
228901
  Кессель Ж. В заповеднике Амболези / Ж. Кессель. – М., 1979. – 104с.
228902
  Кессель Ж. В заповеднике Амболези / Ж. Кессель. – М., 1984. – 99с.
228903
  Кораблинов В.А. В заповедном лесу. / В.А. Кораблинов. – Воронеж, 1953. – 100с.
228904
  Худяков В.К. В заречном городке. / В.К. Худяков. – Кишинев, 1960. – 224с.
228905
  Девятьяров Н.А. В Заречье / Н.А. Девятьяров. – Иваново, 1958. – 64с.
228906
  Гаузнер К. В застенках Гитлера / К. Гаузнер. – Москва, 1937. – 143с.
228907
  Сахаров В.И. В застенках маутхаузена / В.И. Сахаров. – 3-изд. – Симферополь : Крым, 1969. – 216 с.
228908
  Рильский М. В затінку жайворонка / М. Рильский. – Київ : Художня література, 1961. – 54 с.
228909
  Рильський М.Т. В затінку жайворонка / М.Т. Рильський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1961. – 55 с.
228910
  Десятерик Д. В затінку Олдмена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25 січня (№ 12). – С. 6


  У прокат вийшла біографічна драма, присвячена найзнаменитішому прем"єр-міністрові Британії.
228911
  Верховская П Н. В затоне / П Н. Верховская. – Горький, 1952. – 208с.
228912
  Белоусов М.М. В затяжном конфликте с правдой / М.М. Белоусов. – К, 1988. – 267с.
228913
  Бхагвати Д. В защиту глобализации = In Defense of Globalization / Джагдиш Бхагвати; Центр исследований постиндустриального общества. Журнал "Свободная мысль-21"; Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. – Москва : Ладомир, 2005. – 448с. – ISBN 5-86218-391-4
228914
  Савелов Л.М. В защиту губернских ученых архивных комиссий : (По поводу кн. проф. Д.Я. Самоквасова. "Архивное дело в России". М. 1902 г.) : Докл. Твер. обл. археол. съезду 12 авг. 1903 г. Секция архивоведения / Л. М. Савелов. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1904. – 16 с.
228915
  Арно Ж. В защиту Джамилы Бухиред / Арно Ж., Вержес Ж. ; пер. с франц. предисл. И. Бирюкова. – Москва : Соцэкгиз, 1959. – 55 с.
228916
  Раквиашвили А. В защиту евро: подход австрийской школы (комментарий) // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 3. – С. 152-160. – ISSN 0042-8736
228917
  Коровина В.Я. В защиту живого слова / В.Я. Коровина. – Москва, 1966. – 271с.
228918
  Книпович Е.Ф. В защиту жизни : лит.-критич. статьи / Е.Ф. Книпович. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1959. – 493 с.
228919
  Тизенгаузен В. В защиту Ибн-Фадлана. – С-Пб. : Тип. имп. АН, 1900. – с.24-32
228920
   В защиту имени и наследия Рерихов : материалы Международной научно-общественной конференции. 2001. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк, 2002. – 345, [3] с. : фот. – Библиогр. в конце ст. – (Рериховская научно-популярная библиотека / редкол.: В.В. Фролов, Е.Н. Черноземова, Л.В. Шапошникова). – ISBN 5-86988-126-9
228921
   В защиту искусства. – М, 1979. – 478с.
228922
  Лайнсдорф Э. В защиту композитора / Э. Лайнсдорф. – М., 1988. – 302с.
228923
  Пеунов В.К. В защиту Кручинина / В.К. Пеунов. – Донецк, 1984. – 304с.
228924
  Манн Г. В защиту культуры : сб. ст. ; пер. с нем. / Генрих Манн ; сост. и пред. Г. Знаменской. – Москва : Радуга, 1986. – 412 с. – (Писатель и время)
228925
  Хруцкая В защиту литературных норм современного русского языка / Хруцкая, // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 4. – С. 2-7. – Бібліогр. в кінці ст.
228926
  Стил И. В защиту мира / И. Стил. – М., 1949. – 52с.
228927
   В защиту мира. – Ярославль, 1950. – 56с.
228928
   В защиту мира. – Уфа, 1951. – 112с.
228929
  Любищев А.А. В защиту науки: Ст. и письма, 1953-1972 : статьи и письма / А.А. Любищев. – Ленинград : Наука, 1991. – 295 с. – ISBN 5-02-025833-4
228930
  Бехер И.Р. В защиту поэзии / И.Р. Бехер. – М., 1959. – 373с.
228931
  Риган Т. В защиту прав животных / Т. Риган; Киевский эколого-культурный центр; Пер. с англ.: А.Елагина и Е.Мигуновой. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 2004. – 104 с. – (Серия "Охрана дикой природы" ; Вып. 37). – ISBN 966-581-473-7
228932
  Кистяковский Б.А. В защиту права (интеллигенция и правосознание) // Вехи. Интеллигенция в России. – М, 1991. – C. 109-135
228933
  Арбатов А.А. В защиту природных ресурсов планеты / А.А. Арбатов. – Москва, 1985. – 64с.
228934
  Тяжкова И.М. В защиту природы / Тяжкова И.М. – Москва : Знание, 1986. – 63, [1] с. – Библиогр.: с. 64. – (Библиотечка "Борьба с нарушениями социалистических норм жизни")
228935
  Таран И.В. В защиту природы родного края. / И.В. Таран. – Новосибирск, 1961. – 36с.
228936
   В защиту революции. – К, 1977. – 262 с.
228937
  Плеханов Г.В. В защиту революционного марксизма / Г.В. Плеханов. – Москва, 1922. – 160с.
228938
  Николсон Гарольд В защиту робости // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 269-272. – ISSN 1130-6545
228939
  Ленин В.И. В защиту социалистического отечества / В.И. Ленин. – М., 1939. – 88с.
228940
  Ленин В.И. В защиту социалистического отечества / В.И. Ленин. – Москва, 1941. – 108с.
228941
  Краковский А.И. В защиту среды обитания / А.И. Краковский. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 170 с.
228942
  Корнфорт М. В защиту философии / М. Корнфорт. – М, 1951. – 304с.
228943
  Багрий А.В. В защиту ценностей духа : (из отчета по сохранению памятников старины, искусства и культуры в р-не военных действий) / проф. А.В. Багрий. – Самара : Тип. "Русский печатник", 1918. – 20 с.
228944
  Беляева Н.В. В защиту школьного гуманитарного образования / Н.В. Беляева, А.И. Захаров // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 6. – С. 53-58. – ISSN 0869-561Х
228945
  Одинцова Лада В званье поэта : Однотомник избранных сочинений (1967 - 1992 год) / Одинцова Лада. – Прага : Art-impuls, 2002. – 458с. : илл. – ISBN 5-318-00171
228946
  Максимачев Б.А. В звездных лабиринтах: Ориентирование по небу / Б.А. Максимачев, В.Н. Комаров. – Москва : Наука, 1978. – 199 с.
228947
  Штыпель Аркадий В зеленоватой оболочке смысла : вірші // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 1 (1005). – С. 102-104. – ISSN 0130-7673
228948
  Войцекян А. В зеленом кольце / А. Войцекян. – Москва-Ленинград, 1928. – 120с.
228949
  Галкин Н. В земле полуночного солнца / Н. Галкин. – Москва; Ленинград : Молодая гвардия, 1929. – 221с. : илл. – (Библиотека экспедиций и путешествий)
228950
  Буртовой В.И. В земли неведомые / В.И. Буртовой. – Куйбышев, 1984. – 237с.
228951
  Жариков А.Д. В землянках не гасли светильники / А.Д. Жариков. – М., 1982. – 223с.
228952
  Маевский В.В. В землях польских / В.В. Маевский. – М, 1968. – 128с.
228953
  Стриженюк С.С. В зеніті літа : поезії / С.С. Стриженюк. – Одеса : Маяк, 1980. – 136 с.
228954
  Богомолов Н.А. В зеркале "серебряного века" : Русская поэзия начала ХХ века / Н.А. Богомолов. – Москва : Знание, 1990. – 40 с.
228955
  Степанов Л.Л. В зеркале голубого Дуная / Л.Л. Степанов. – Москва : Мысль, 1964. – 312с.
228956
  Семин А.В. В зеркале исследований китайских ученых // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 12 (641). – С. 2-7. – ISSN 0321-5075
228957
   В зеркале критики. – М, 1985. – 278с.
228958
  Кузнецов В.В. В зеркале моей души / В.В. Кузнецов. – М., 1977. – 128с.
228959
  Конрад Д. В зеркале морей: повести и рассказы / Д. Конрад. – Одесса, 1979. – 224с.
228960
  Исмагилов Казбек Хамитович В зеркале обратного вида / Исмагилов Казбек Хамитович. – Алма-Ата, 1980. – 104 с.
228961
  Соловьев С.В. В зеркале отца / С.В. Соловьев. – К., 1987. – 37с.
228962
  Горев А.Т. В зеркале памяти / А.Т. Горев. – Днепропетровск, 1983. – 31с.
228963
  Крамов И.Н. В зеркале рассказа / И.Н. Крамов. – М., 1979. – 294с.
228964
  Крамов И.Н. В зеркале рассказа / И.Н. Крамов. – Москва : Советский писатель, 1986. – 271 с.
228965
  Семенов М.Г. В зеркале сатиры / М.Г. Семенов. – Волгоград, 1974. – 350с.
228966
  Олейник Б.И. В зеркале слова : Стихотворения и поэмы / Б.И. Олейник. – Москва : Советский писатель, 1984. – 136с.
228967
  Кауфов Х. В зеркале социальной жизни. / Х. Кауфов. – Нальчик, 1980. – 255с.
228968
  Широкий В. В зеркале экрана. / В. Широкий. – Кишинев, 1971. – 128с.
228969
  Светина Б. В знак признания. В Национальной академии наук США - наш человек! [В. Фортов] // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 16 мая (№ 19/20). – С. 8-9


  Президент Российской академии наук Владимир Фортов избран иностранным членом Национальной академии наук США.
228970
  Жигалов С.А. В зной на крутом льду / С.А. Жигалов. – Куйбышев, 1982. – 224с.
228971
  Отрощенко В.І. В зозулиній тиші : поезії / В.І. Отрощенко. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 101 с.
228972
  Дмитерко Л.Д. В золотой раме / Л.Д. Дмитерко. – Москва, 1958. – 159 с.
228973
  Машкин Г.Н. В зоне вечной мерзлоты / Г.Н. Машкин. – М., 1986. – 303с.
228974
  Падерин Г.Н. В зоне невиданных глубин / Г.Н. Падерин. – Новосибирск, 1980. – 287с.
228975
  Макарова Н.В. В зоне поражения / Н.В. Макарова. – Новосибирск, 1973. – 112с.
228976
  Гененко А.Т. В зоне циклона / А.Т. Гененко. – Донецк, 1982. – 240с.
228977
  Чемерис В. В зоні змієносця : Роман // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2004. – № 3/4. – С. 14-69. – ISSN 0131-2561
228978
  Бережний В. В зоряні світи : науково-фантастична повість / В. Бережний. – Київ, 1956. – 143 с.
228979
  Бережний В. В зоряні світи : науково-фантастична повість / В. Бережний. – Київ : Молодь, 1958. – 152 с.
228980
  Гриб К.К. В зоряну ніч : оповідання / К.К. Гриб. – Київ, 1970. – 163 с.
228981
  Парамонова К.К. В зрительном зале -- дети / К.К. Парамонова. – М., 1967. – 190с.
228982
  Дрейден С.Д. В зрительном зале - Владимир Ильич / С.Д. Дрейден. – 3-е изд., доп. – Москва
Кн.1. – 1986. – 381с.
228983
  Дрейден С.Д. В зрительном зале - Владимир Ильич / С.Д. Дрейден. – 3-е изд., доп. – Москва
Кн.2. – 1986. – 543с.
228984
  Дрейден С.Д. В зрительном зале - Владимир Ильич. Новые страницы / С.Д. Дрейден. – Москва, 1970. – 415с.
228985
  Сергель С. В Зырянском крае / С. Сергель. – Москва-Ленинград, 1928. – 80с.
228986
  Засодимский П. В Зырянском краю : (Путевые очерки) / П. Засодимский. – Москва : Типо-литография Товарищества И.Н. Кушнерев и К, 1901. – 52 с.
228987
  Сафронов В.М. В зятьях / В.М. Сафронов. – Тула, 1969. – 144с.
228988
  Никитин Ю.З. В игре слова / Ю.З. Никитин. – Киев, 1988. – 112с.
228989
  Скрипко А.В. В игре стремительный волан / А.В. Скрипко, В.С. Шульман. – Минск, 1990. – 141с.
228990
  Литвин В. В идеале Конституция должна быть "без права переписки // Известия, 2003. – 24 декабря


  [Беседа с главой Верховной Рады В. Литвином по поводу конституционной реформы в Украине и итогах встречи с Президентом Российской Федерации В.Путиным /Беседу вела Е.Григорьева]
228991
  Целищев Н.Н. В идейном наступлении / Н.Н. Целищев, Б.М. Морозов. – М., 1987. – 190с.
228992
  Советов Н.М. В изгибе развития / Н.М. Советов. – Саратов, 1991. – 318с.
228993
  Цветков-Просвещенский В изгнании / Цветков-Просвещенский. – М., 1924. – 117с.
228994
  Лебеденко П.П. В излучине Дона / П.П. Лебеденко. – М., 1965. – 173с.
228995
  Зелинский К.Л. В изменяющемся мире / К.Л. Зелинский. – Москва, 1969. – 423с.
228996
   В Израиль - через Хайфу! : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 44-45 : Фото. – ISSN 1998-8044
228997
  Напалков С.Н. В империи доллара / С.Н. Напалков. – Л., 1954. – 224с.
228998
  Бонзельс В. В Индии / В. Бонзельс. – Москва-Пг., 1923. – 167с.
228999
  Черкасов Н.К. В Индии : Путевые заметки / Н.К. Черкасов. – Ленинград : Советский писатель, 1952. – 148с.
229000
  Гвоздецкий Н.А. В Индии : впечатления географа / Н.А. Гвоздецкий. – Москва : Географгиз, 1960. – 184с.
<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,