Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>
228001
  Царегородцева И.А. "Братья-мусульмане" и власть в Египте : диалог или противостояние? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 32-36. – ISSN 0321-5075
228002
  Краснопевцев В.П. "Братья меньшие" вчера и сегодня / В.П. Краснопевцев. – Ленинград, 1991. – 254с.
228003
  Маят Е.В. "Братья" и "сестры" во Христе / Е.В. Маят, И.Н. Узков. – М, 1960. – 72с.
228004
  Ананьева Е. "Брауновское движение" // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 7/8. – С. 17-28. – ISSN 0130-9625
228005
  Черепов Л. "Бре(н)довые патенты"- что они решают? // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 6. – С. 8-15. – ISSN 1608-6422
228006
  Полянская Екатерина "Бредя коридорами долгой ночи..." : стихи // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 11. – С. 84-85. – ISSN 0321-1878
228007
   "Брейн-ринг" з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності (Інтелектуально-розважальна гра) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 18-20
228008
  Кулініч О. "Бренд" як складний правовий засіб індивідуалізації учасників цивільного обороту товарів та послуг // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 5 (49). – С. 21-29
228009
  Бикова Т. "Брестська тема" в дискусіях кримських більшовиків // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Січень (№ 1/2). – С. 5
228010
  Бикова Т. "Брестська тема" в дискусіях кримських більшовиків // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Січень (№ 3/4). – С. 6-7
228011
  Самійленкко Л. "Брехати їм - це професія..." або вже криваво, брехні замало // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 20 жовтня (№ 42). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  Книга Алена Безансона "Святая Русь".
228012
  Несіна О. "Брехня" Винниченка, "Дика качка" Ібсена та німці // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 257, червень : червень. – C. 5-8
228013
  Хоменко І.В. "Брехня" як категорія сучасної теорії аргументації / І.В. Хоменко, В.В. Гаджиєв // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 14-18. – ISBN 966-7943-03-8


  У.статті робиться спроба окреслити поняття брехні як теми теорії аргументації, а також виявити особливості різновидів брехні, що використовують в різноманітних комунікативних ситуаціях.
228014
  Исакович И.В. "Бригадир" и "Недоросль" / И.В. Исакович. – Л, 1979. – 118с.
228015
  Селин А.И. "Бригадир" Фон- Визина и "Свои люди - сочтемся" Островского : две публичные леции, читанные профессором Селиным 9 и 13 апреля 1868 года, в пользу пострадавших от неурожая // Крылов, как высший представитель русской басни : речь, произнесенная на торжественном акте ординарным профессором русской словесноти А.И. Селиным / А.И. Селин. – [Киев] : В университетской тип., 1868. – 27 с.
228016
  Селин А.И. "Бригадир" Фон- Визина и "Свои люди - сочтемся" Островского : две публичные леции, читанные профессором Селиным 9 и 13 апреля 1868 года, в пользу пострадавших от неурожая. – Киев : В университетской тип., 1868. – 72 с. – Отд. оттиск из: Университетские Известия, (Киев), 1868
228017
  Селин А.И. "Бригадир" Фон-Визина и "Свои люди - сочтемся" Островского : Две публичные лекции, читанные проф. Селиным 9 и 13 апреля 1868 года, в пользу пострадавших от неурожая / Проф. Селин // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – Эпидемия возвратной горячки в Киеве. – 32 с.
228018
  Селин А.И. "Бригадир" Фон-Визина и "Свои люди - сочтемся" Островского : Две публичных лекции, читанные профессором Селиным 9 и 13 апреля 1868 года, в пользу пострадавших от неурожая / Проф. Селин // Cornelii Taciti Germania : Продолжение / Tacitus Cornelius. – [б.м.]. – Эпидемия возвратной горячки в Киеве. – 32 с.
228019
  Селин А.И. "Бригадир" Фон-Визина и "Свои люди - сочтемся" Островского : две публичные леции, читанные профессором Селиным 9 и 13 апреля 1868 года, в пользу пострадавших от неурожая // Крылов, как высший представитель русской басни : речь, произнесенная на торжественном акте ординарным профессором русской словесноти А.И. Селиным / А.И. Селин. – [Киев] : В университетской тип., 1868. – 32 с.
228020
  Некрасов Г.М. "Бригантина" / Г.М. Некрасов. – Москва, 1976. – 174с.
228021
  Колесник М. "Бриллиантовая рука" // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2019. – № 41 (643), 11.10.2019. – С. 50-53. – ISSN 2075-7093


  Как из Петрограда в Киев бежал личный секретарь Распутина Арон Симанович и почему под носом у гетмана Скоропадского он организовал работу подпольного казино с миллионными барышами.
228022
  Бутлицкий А.В. "Бриллиантовый" Гарри / А.В. Бутлицкий. – М., 1978. – 62с.
228023
  Сірук М. "Британія усвідомила небезпеку пропаганди РФ" / М. Сірук, Е. Лукас, С. Солодкий // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 16 лютого (№ 27). – С. 3


  Борис Джонсон створив фонд "м"якої сили" у 700 млн. фунтів стерлінгів для боротьби з Путіним.
228024
  Меренкова О.Н. "Британские бангладешцы" в поиске идентичности // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 5. – С. 109-117. – ISSN 0869-5415
228025
  Мороз С. "Британский лев" может спать спокойно... // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2021. – № 1 (175). – С. 18-25


  Британская империя вступила в мировую войну с устаревшей и малочисленной авиацией, бывшей на содержании сухопутных войск и флота, а вышла с мощными и современными Королевскими ВВС - самостоятельным видом вооруженных сил. И хотя их ожидало неизбежное ...
228026
  Бояр А.О. "Британський чек" у бюджеті Європейського Союзу: данина справедливості чи пережиток минулого? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 264-270


  Розглядаються передумови та сучасний стан функціонування у бюджеті ЄС механізму компенсацій Великобританії її надмірного негативного неттобалансу у комунітарному бюджеті. Розкривається методика розрахунку "британського чека", що використовується у ...
228027
  Павко А.І. "Бритва Оккама" як важливий гносеологічний принцип формування методологічної культури гуманітарного мислення // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 115-116
228028
  Фролова В. "Бродячая собака" // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2004. – № 10. – С. 35-66. – ISSN 0131-8136
228029
  Буй С. "Бронебійна публіцистика" як засіб пізнання мовного питання // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 10 квітня (№ 65). – С. 8


  У Львівському національному університеті ім. І. Франка відбувся всеукраїнський соціолінгвістичний семінар. Крім того, за програмою семінару відбувся також II тур Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики.
228030
   [Брауде Семен Яковлевич] // Радіофізика та електроніка : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2011. – Т. 2 (16), № 1. – С. 99-100. – ISSN 1028-821Х


  До 100-річчя від дня народження вченого з світовим ім"ям у галузі радіофізики та радіоастрономії, академіка НАНУ.
228031
  Игнатов П.К. Братья-герои / П.К. Игнатов. – Москва-Л., 1945. – 96с.
228032
  Игнатов П.К. Братья-герои / П.К. Игнатов. – Краснодар, 1962. – 188с.
228033
  Игнатов П.К. Братья-герои / П.К. Игнатов. – Краснодар, 1981. – 176с.
228034
  Барашев Р. Братья-композиторы = Декабрь юбилейный / Р. Барашев, А. Каревин, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 29 ноября - 5 декабря (№ 48). – С. С 1


  1 дек. с разницей в пять лет родились братья Майбороды - старший Георгий и младший Платон, выдающиеся украинские композиторы, лауреаты Госпремии УССР, народные артисты СССР.
228035
  Росин В.Е. Братья-медвежата / В.Е. Росин. – К., 1986. – 24с.
228036
  Коцюбинский М.М. Братья-месяцы / М.М. Коцюбинский. – Москва, 1966. – 20 с.
228037
  Солнцев Р. Братья-пасечники : Рассказы // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2007. – № 6. – С. 75-93. – ISSN 0130-7673
228038
  Зайцев Б.К. Братья-писатели / Б.К. Зайцев. – Москва, 1991. – 45с.
228039
  Пушкин А.С. Братья-разбойники / А.С. Пушкин. – М-Л, 1929. – 144с.
228040
   Братья-сатирики.. – Баку, 1966. – 163с.
228041
  Степанов Г. Братья-славяне против двух империй // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2013. – № 13 (1264). – С. 38-41 : фото. – ISSN 0234-1670
228042
  Фейхтвангер Л. Братья Лаутензак / Л. Фейхтвангер. – Москва, 1957. – 126с.
228043
  Крушинский А.С. Братья Ленинского комсомола / А.С. Крушинский. – Москва, 1964. – 32с.
228044
  Стародубова В.В. Братья Лимбурги "Времена года" / В.В. Стародубова. – М, 1974. – 110с.
228045
  Смеловский А.Н. Братья Лихуды и направление теории словесности в их школе. – [Санкт-Петербург], 1845. – 66 с. – Автор указ. в конце текста. - Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1845, т. 45, № 2-3
228046
   Братья Лю. Китайские народные сказки.. – М., 1955. – 96с.
228047
  Гофман Е. Братья Медведевы: близнецы у истоков Самиздата // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 10-16 декабря (№ 43)


  "До векового юбилея самых известных братьев-близнецов в истории Самиздата - Жореса и Роя Медведевых - осталось всего пять лет. Юбилей отпраздновал только Рой Александрович Медведев, 14 ноября ему исполнилось 95. Жорес не дожил до знаменательной даты ...
228048
  Перес-Гальдос Братья навеки: К 25-летию восстановления дипломат. отношений между СССР и Кубой / Перес-Гальдос, П. Сокорро. – М., 1985. – 111с.
228049
  Ступицын Антон Братья наши железные : Мозаика // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 16-18 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
228050
  Славский Р.Е. Братья Никитины / Р.Е. Славский. – Москва : Искусство, 1975. – 111 с.
228051
  Славский Р.Е. Братья Никитины / Р.Е. Славский. – Москва : Искусство, 1987. – 269 с.
228052
  Арзуманян А.М. Братья Орбели / А.М. Арзуманян. – Ереван : Айастан
Кн. 1 : Тайфун. – 1976. – 479 с. – Библиогр.: с. 476-478
228053
  Арзуманян А.М. Братья Орбели / А.М. Арзуманян. – Москва, 1988. – 446 с.
228054
  Вульфсон Г.Н. Братья по духу / Г.Н. Вульфсон, Ф.Ф. Нуреева. – Казань, 1989. – 195с.
228055
  Угай Д. Братья по крови : стихи / Дегук Угай ; пер. с корейск. Ю.Кушака. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1970. – 64 с.
228056
  Козловский В.Н. Братья по крови / В.Н. Козловский. – М., 1972. – 432с.
228057
  Джемс Д.Р. Братья по оружию : роман / Д.Р. Джемс. – Москва : Octo print, 1994. – 603, [3] с. : ил. – В кн. также: Святой : роман / Конрад Мейер ; Король шутов : роман / Жерар де Нерваль. - На кор. заголовок: Орден. – (Орден : собрание исторических романов ; вып. 10)
228058
   Братья по перу. – Кишинев, 1989. – 359с.
228059
   Братья по разуму.. – М., 1977. – 368с.
228060
  Зенкевич М.А. Братья Райт / М.А. Зенкевич. – Москва, 1933. – 199 с.
228061
  Макдермот А. Братья Райт: два капитана // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2012. – № 2 февраль. – С. 128-141. – ISSN 1726-6084
228062
  Сименон Ж. Братья Рико / Ж. Сименон. – Москва : Высшая школа, 1967. – 145 с.
228063
  Рыбко Н.Л. Братья Рогожины. / Н.Л. Рыбко. – Улан-Удэ., 1968. – 190с.
228064
   Братья родные.. – М., 1986. – 194с.
228065
  Серебровская Е.П. Братья с тобой. / Е.П. Серебровская. – Л, 1964. – 273с.
228066
  Грищенко Константин Братья с характером // Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 2009. – № 27 (5105). – С. 8-9. – ISSN 0131-0097


  Українсько-російські відносини.
228067
  Лясота Ю.Л. Братья Сибирцевы / Ю.Л. Лясота. – Владивосток, 1975. – 211с.
228068
  Гребцова И.С. Братья Сокальские в социокультурной жизни Одессы середины XIX ст. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2014. – С. 32-41. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 6)
228069
  Минх Н.А. Братья Феврали: Рассказы. / Н.А. Минх. – М., 1971. – 216с.
228070
  Минх Н.А. Братья Феврали: Рассказы. / Н.А. Минх. – Москва, 1980. – 592 c.
228071
  Келлерман Б. Братья Шелленберг / Б. Келлерман. – Петрозаводск, 1957. – 314с.
228072
  Алексеев А.И. Братья Шмалевы : исторический очерк / А.И. Алексеев. – Магадан : Книжное издательство, 1958. – 76 с., [5] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 74-75
228073
  Гринвальд Я.Б. Братья Щербаковы. / Я.Б. Гринвальд. – М.-Л., 1949. – 76,4с.
228074
   Братья. Окрябрь в сердцах болгар.. – М., 1967. – 536с.
228075
  Воскобойников В.М. Братья: Кирилл и Мефодий / В.М. Воскобойников. – Москва, 1979. – 174с.
228076
  Карцев А. Братьям Качиньским хотят устроить порку // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 32. – С. 22-23. – ISSN 0234-1670


  Позачергові парламентські вибори у Польщі
228077
  Боймстрахер Э. Братьям украинцам и белоруссам : сборник стихов / сост. Э. Боймстрахер. – [Б. м.] : Молодая гвардия, 1939. – 94 с.
228078
   Браун Олег Михайлович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 213 : фото
228079
   Браун Олег Михайлович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 50. – ISBN 978-966-439-754-1
228080
  Кедров Б.М. Браунер - сподвижник Менделеева / Б.М. Кедров, Т.Н. Ченцова. – Москва : АН СССР, 1955. – 128 с.
228081
  Войтенко В.П. Браунінг Лонг-07 : детективна повість / Володимир Войтенко. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-569-274-4
228082
  Эйнштейн А. Брауновское движение : пер.с англ. / сборник статей / А. Эйнштейн, М. Смолуховский. – Ленинград : ОНТИ, 1936. – 607 с.
228083
  Монахова Л.П. Брахиоподовая фауна ашлярикской свиты угленосной толщи Караганды. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Монахова Л.П.; МВО. Лен. горный ин-т. – Ленинград, 1951. – 10 с.
228084
  Смирнова Т.Н. Брахиоподы : учебн. пособ. / Т.Н. Смирнова. – Москва : Московский университет, 1990. – 69с. – ISBN 5-211-02389-7
228085
  Рубель М.П. Брахиоподы pentamerida и spiriferida силура Эстонии / М.П. Рубель. – Таллин : Валгус, 1970. – 76с.
228086
  Калашников Н.В. Брахиоподы верхнего палеозоя Европейского Севера СССР / Н.В. Калашников; Отв. ред. Степанов Д.Л. – Ленинград : Наука, 1980. – 136с.
228087
  Волгин В.И. Брахиоподы верхнекаменноугольных и нижнепермских отложений Южной Ферганы / В.И. Волгин. – Ленинград : Из-во Ленинградского ун-та, 1960. – 204с.
228088
  Абрамян М.С. Брахиоподы верхнефаменских и этренских отложений юго-западной Армении / М.С. Абрамян ; Акад. наук Арм. ССР, Ин-т геол. наук. – Ереван : Издательство АН Армянской ССР, 1957. – 143 с., 142 с., [4] л. табл. : ил. – Библиогр.: с. 137-140. – ([Стратиграфия и палеонтология ; 4])
228089
  Макридин В.П. Брахиоподы верхнеюрских отложений Донецкого кряжа / В.П. Макридин. – Харьков : Изд-во Харьковского ун-та, 1952. – 174с.
228090
  Волгин В.И. Брахиоподы газской свиты Южной Ферганы : (Междуречье Гараты - Карабулак) / В.И. Волгин. – Ленинград : Из-во Ленинградского ун-та, 1965. – 96с.
228091
   Брахиоподы и биостратиграфия нижнего девона Монголии. – Москва, 1981
228092
  Кленина Л.Н. Брахиоподы и биостратиграфия среднего и верхнего ордовика хребта Чингиз / Л.Н. Кленина, И.Ф. Никитин, Л.Е. Попов; Отв. ред. Бандалетов С.М. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1984. – 196с.
228093
  Нехрикова Н.И. Брахиоподы и их значение для стратиграфии мастрихтских, датских и нижнеплоегеновых отложений Закаспия : Автореф дис. ... канд. геол.-минер. наук / Нехрикова Н. И. ; ХГУ , Геол.-геогр. фак. – Харьков, 1966. – 19 с.
228094
   Брахиоподы и кораллы из эйфельских бокситоносных отложений восточного склона среднего и северного Урала. – Москва, 1959. – 284с.
228095
   Брахиоподы и кораллы из эйфельских бокситоносных отложений восточного склона Среднего и Северного Урала. – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 286с.
228096
  Грацианова Р.Т. Брахиоподы и стратиграфия нижнего девона Горного Алтая / Р.Т. Грацианова; Отв. ред. Кульков Н.П. – Москва : Наука, 1967. – 178с.
228097
  Алексеева Р.Е. Брахиоподы и стратиграфия нижнего девона Северо-Востока СССР / Р.Е. Алексеева; АН СССР, Сибирское отделение, Институт геологии и геофизики; Отв. ред. Безносова Г.А. – Москва : Наука, 1967. – 163с.
228098
  Алексеева Р.Е. Брахиоподы и стратиграфия нижнего девона Северо-Востока СССР / Р.Е. Алексеева. – Москва, 1967. – 163с.
228099
  Алексеева Р.Е. Брахиоподы и стратиграфия нижнего девона Северо-Востока СССР / Р.Е. Алексеева. – Москва, 1967. – 163с.
228100
  Гладченко А.Я. Брахиоподы и стратиграфия нижнего карбона Присонкульского района Киргизии / А.Я. Гладченко. – Фрунзе, 1960. – 213с.
228101
  Цегельнюк П.Д. Брахиоподы и стратиграфия нижнего палеооя Волыно-Подолии / П.Д. Цегельнюк; АН УССР. Ин-т геологич. наук. – Киев : Наукова думка, 1976. – 156с.
228102
  Симорин А.М. Брахиоподы Карагандинского бассейна / А.М. Симорин. – Алма-Ата
вып. 1. – 1949. – 83с.
228103
  Степанов Д.Л. Брахиоподы мшанковых известняков Колвинского района (Сев. Урал) / Д.Л. Степанов. – Ленинград : Ленинградский университет
Ч. 2. – 1937. – 103с. – Диссертация на соискание ученой степени кандидата геологических наук
228104
  Бубличенко Н.Л. Брахиоподы нижнего карбона Рудного Алтая : (свиты бухтарминская, ульбинская, праволоктевская) / Н.Л. Бубличенко. – Алма-Ата : "Наука" КазССР, 1976. – 211с.
228105
  Бубличенко Н.Л. Брахиоподы нижнего карбона Рудного Алтая : (тарханская свита) / Н.Л. Бубличенко. – Алма-Ата : "Наука" КазССР, 1976. – 189с.
228106
  Мисюс П.П. Брахиоподы ордовика Северной Киргизии / П.П. Мисюс; отв. ред. Королев В.Г. – Фрунзе : Илим, 1986. – 252с.
228107
  Зелинская В.А. Брахиоподы палеогена Украины / В.А. Зелинская; Отв. ред. Дидковский В.Я. – Киев : Наукова думка, 1975. – 148с.
228108
  Наливкин Д.В. Брахиоподы пограничных отложений турнейского и визейского ярусов западного склона Урала / Отв. ред. Наливкин Д.В. – Москва : Наука, 1973. – 119с.
228109
  Модзалевская Т.Л. Брахиоподы силура и раннего девона европейской части СССР : Отряд Athyridida / Т.Л. Модзалевская; Отв. ред. Афанасьева Г.А. – Москва : Наука, 1985. – 129с.
228110
  Бабанова Л.И. Брахиоподы средне- и верхнеюрских отложений восточной части Горного Крыма : Автореф... канд. геолог.наук: / Бабанова Л.И.; Харьк. гос. ун-т им А.М.Горького. – Харьков, 1965. – 16л.
228111
  Ротай А.П. Брахиоподы среднего карбона Донецкого бассейна : монография / А.П. Ротай. – Москва : Госгеолиздат
Ч. 1 : Spiriferidae. – 1951. – 179с.
228112
  Кузнецов Ю.И. Брахиоподы среднего карбона Татарии и их стратиграфическое значение : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Кузнецов Ю.И.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР. – Казань, 1961. – 20л.
228113
  Алихова Т.Н. Брахиоподы средней и верхней части нижнего силура Ленинградской области и их стратиграфическое значение / Т.Н. Алихова ; Всесоюз. науч.-исслед. геол. ин-т "ВСЕГЕИ" М-ва геологии. – Москва : Госгеолиздат, 1951. – 71 с. : ил. – Библиогр.: с. 70
228114
  Наливкин Д.В. Брахиоподы турнейского яруса Урала : монография / Д.В. Наливкин; АН СССР, Отделение геологии, геофизики и геохимии. – Ленинград : Наука, 1979. – 248с.
228115
  Макридин В.П. Брахиоподы юрских отложений Русской платформы и некоторых прилежащих к ней областей / В.П. Макридин; Министерство высшего и среднего-специального образования УССР; Харьковский Гос. ун-т, Отв. ред. Стерлин Б.П. – Москва : Недра, 1964. – 396с.
228116
  Тяжева А.П. Брахиоподы, остракоды и споры среднего и верхнего девона Башкирии / А.П. Тяжева, А.А. Рождественская, Е.В. Чибрикова; Отв. ред. Олли А.И. – Москва : АН СССР, 1962. – 479с.
228117
  Севергина Л.Г. Брахиподы и биостратиграфия ордовика западной части Саяно-Алтайской горной области : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Севергина Л. Г.; Том. политхен. ни-т. – Томск, 1965. – 23л.
228118
  Ільїн В.В. Брахман // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 35. – ISBN 966-316-069-1
228119
  Шохин В.К. Брахманистская философия / В.К. Шохин. – М., 1994. – 355с.
228120
  Сергійчук В. Брацлавець Петро Федорович (- основоположник космічного телебачення) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 106. – ISBN 978-966-8567-14-8
228121
  Петровський А.І. Брацлавський козацький полк (1648-1712 рр.): героїчна сторінка історії подільського краю // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 64-66. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
228122
  Петровський А.І. Брацлавський полк в обороні Поділля (1654 - 1655 рр.) // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 367-374. – ISBN 978-617-7107-21-6
228123
  Петровський А. Брацлавський полковник Михайло Зеленський: портрет військового та політичного діяча Гетьманщини // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 91-95. – ISBN 978-966-171-795-3


  Михайло Зеленський герба Прус (? — після 1674) — м"ястківський сотник (1649), брацлавський полковник (1654—1657; 1659—1661; 1664; 1666), дипломат. Народився у шляхетській родині. Брав участь у боях проти польських і татарських військ 1654—1657.
228124
  Бужиев Александр Брачная церемония // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 26-30 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
228125
  Индыченко С.П. Брачно-семейное право в вопросах и ответах / С.П. Индыченко, В.С. Гопанчук. – Киев : Политиздат, 1990. – 190 с.
228126
  Оганесян С.А. Брачно-семейное право в раннефеодальной Армении (III-IX вв.) : Автореф... канд.юр.наук: 12.00.01 / Оганесян С. А.; Тбил.ГУ. – Ереван, 1973. – 47л.
228127
  Максимов Л.В. Брачно-семейные отношения и пути их совершенствования в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Максимов Л. В.; МГУ. – М., 1974. – 26л.
228128
  Соколова Галина Васильевна Брачно-семейные отношения как объект изучения в советской социологии 20-х годов (по материалам конкретно-эмпирических исследований) : Автореф... канд. социологическихнаук: 22.00.01 / Соколова Галина Васильевна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1990. – 24л.
228129
  Колокольников Виктор Тимофеевич Брачно-семейные отношения колхозного крестьянства. (На материалах западных областей Белорусской ССР) : Автореф... канд. философ.наук: 09.621 / Колокольников Виктор Тимофеевич; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1972. – 18л.
228130
  Кучберия Л.Е. Брачно-семейные отношения у современных абхазов : Автореф... канд. ист.наук: 576 / Кучберия Л.Е.; АН Груз. ССР. Ин-т истории, археол. и этнографии. – Тбилиси, 1967. – 22л.
228131
  Розанцева Д.Н. Брачно-семейные правоотношения с осужденными к лишению свободы. / Д.Н. Розанцева. – М, 1976. – 48с.
228132
  Осипов А.М. Брачное право Древнего Востока / [Соч.] А. Осипова. – Казань : Тип. Казанского ун-та
Вып. 1. – 1872. – [2], IV, [2], 207 с.


  Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I-XLIII Глава первая. Законы о церковных имуществах Общие основы юридической охраны церковной собственности в римско- византийской истории. Частнейшие собственники в ...
228133
  Оридорога М.Т. Брачное правоотношение / М.Т. Оридорога. – К., 1971. – 152с.
228134
  Оридорога М.Т. Брачное правоотношение : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.03 / Оридорога М.Т.; Киев.гос.ун-т. – Киев, 1974. – 40л.
228135
  Синельников А.Б. Брачность и рождаемость в СССР / А.Б. Синельников. – М., 1989. – 101с.
228136
   Брачность, рождаемость, семья за три века. – Москва, 1979. – 183с.
228137
  Кулишов В. Брачные и сексуальные отношения в Древнем Китае // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 70-87. – ISSN 1812-867Х
228138
  Кулишов В. Брачные и сексуальные отношения в Древнем Китае. Часть I // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 66-87. – ISSN 1812-867Х
228139
  Чернавин В.В. Брачные изменения скелета лососей : ( с 4 рис. в тексте и 12 табл.), 1918. – 80 с.


  На обл. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора 5.II.1919
228140
  Лагонда Г. Брачные экспектации как психологическая основа супружеских отношений // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2010. – № 3. – С. 84-98. – ISSN 2071-9788
228141
  Кирюшина С. Брачный договор в России // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2007. – № 9
228142
  Максимович Л.Б. Брачный контракт. Коментарии. Разъяснения / Л.Б. Максимович. – Москва : Ось-89, 1997. – 95 с. – ISBN 5-86894-136-5
228143
  Хенли В. Брачный приз : [ роман ] / Вирджиния Хенли ; [ пер. с англ. Т.А. Перцевой ]. – Москва : АСТ, 2002. – 348 с. – (Праздник любви). – ISBN 5-17-012632-8
228144
  Достоjевски Ф. Брачьа Карамазови / Ф. Достоjевски. – Београд : Просвета
1. – 1968. – 390 с.
228145
  Достоjевски Ф. Брачьа Карамазови / Ф. Достоjевски. – Београд : Просвета
1. – 1975. – 390 с.
228146
  Достоjевски Ф. Брачьа Карамазови / Ф. Достоjевски. – Београд : Просвета
2. – 1975. – 419 с.
228147
   Брашно духовное, сиречь Псалмы, м[о]л[и]твы, пения, благодарение, и каноны, и прочая. От многих св[я]тых книг собранныя, зело нужныя и душеполезныя.. – Ново типом издадеся [2-е изд.]. – Москва : В Монастыри общежителном Иверском, иже на святе Езере, В строении Святейшаго Никона Патриарха, 1661. – [5], 246, [20], 385, [12] л. – Листы 180-188 пронумерованы в издании как 160-168. Между 213 и 214 лл. первой пагинации вставлен пустой лист. 12 непронумерованных листов вставлены между лл. 375 и 376 второй пагинации


  "Брашно Духовное" — рукописный сборник XVII века. В нем заключаются молитвы, или плачи на всяк вечер блаженные памяти иноком Фикарою Святогорцем, собранный от божественного писания."Брашно Духовное" было потом напечатано в 1661 году в Иверском ...
228148
  Короткий В.А. Бреаль Мішель / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 214. – ISBN 966-06-0393-2
228149
  Евсеенко И.И. Бревенчатый дом / И.И. Евсеенко. – М., 1975. – 206с.
228150
  Князева Елена Бревно бревном / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 12 (2915). – С. 88-90 : фото
228151
   Брега Тавриды : литературно-художественный и пулицистический журнал Союза русских, украинских и белорусских писателей и Министерства культуры Автономной республики Крым. – Симферополь : [б. в.], 1991-
№ 1 (60). – 2002. – 295 с.
228152
  Емельянова И. Бреге: король часовщиков и часовщик королей // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 7 (79). – С. 30-59. – ISSN 1812-867Х
228153
  Михайлов И. Бред ангела : К 120-летию со дня рождения Осипа Мандельштама // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2011. – № 1 (660). – С. 11-15. – ISSN 0132-2036
228154
  Златан Б.Д. Бред: клиника и лечение / Б.Д. Златан. – Кишинев, 1989. – 140с.
228155
  Куприн А.И. Бред; Морская болезнь; Наталья Давыдовна : [рассказы] / А.И. Куприн. – 2-е изд. – Москва : Акц. О-во "Универсальная библиотека" ; [Типо-литогр. И. Ефимова, преемн. И.С. Ефимов], 1915. – 64 с. – (Универсальная библиотека ; 1040)


  Сборник товарищества «Знание» за 1903 г. Книга вторая Составитель: Максим Горький СПб.: Знание (паевое издательство) 1904 г., 319 с. Описание: Сборник, редактируемый М. Горьким. Первое издание пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад». Вместо обложки ...
228156
  Грибов Ю.Т. Бредень в мелкую ячейку / Ю.Т. Грибов. – М., 1984. – 64с.
228157
   Бредіхін Федір Олександрович (1831-1904) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 57. – ISBN 978-966-933-054-3
228158
   Бредлі (Bradley) Френсіс Герберт // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 684. – ISBN 966-316-069-1
228159
  Бондаренко В. Брежнєв "дав" Василенку заслуженого, а Ющенко - народного художника України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 23 листопада - 6 грудня (№ 45/46). – С. 15
228160
  Лунева И.В. Брейн-ринг "Знатоки русского языка" // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 6. – С. 62-64
228161
  Подранецька Н. Брейн-ринг "Літературний кругозір" : для учнів 9-х класів // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 52-53
228162
  Усик Світлана Брейн-ринг "Наша безпека - у наших руках" (Виховний захід для учнів молодшої школи) / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 15-17
228163
   Брейн-ринг на уроках країнознавства : Методика, практика, досвід / Ковалевич Ельвіра, Стрижак Микола, Белікова Наталія, Богданова Олена // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 27-29 : Іл.
228164
  Антипова Валентина Брейн-ринг на школьном поле : массовая работа становится интерактивной // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 10. – ISSN 1727-4893
228165
  Саренко Брейн-ринг. Жизнь и творчество М.А. Булгакова : поуровневая проверка знаний учащихся 11-го класса / Саренко, // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 4. – С. 58
228166
  Усик Світлана Брейн-рінг "Наша безпека - у наших руках" (Розробка виховного заходу для учнів початкової ланки) / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 15-17
228167
  Дельвайде Я. Брекзит: вихід, безглуздя і трагедія // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 18-21
228168
  Берлі Майкл Брекзіт vs. Ірландське питання, або Чому одну з ключових проблем британської історії досії не вирішено? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13 листопада (№ 205)
228169
  Фішер Йошка Брекзіт і європейський порядок, або Про те, що допоможе ЄС впоратися зі своїм перехідним періодом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 9 жовтня (№ 182). – С. 10
228170
  Пікула М. Брекзіт і перспективи формування європейської політичної свідомості в Україні // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2. – C. 134-144. – ISSN 2522-1663
228171
  Савон В.В. Брекзіт як прояв кризи ліберальної демократії у Сполученому Королівстві // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 79-83. – (Серія "Питання політології" ; вип. 35). – ISSN 2220-8089
228172
  Гісса О.К. Брекзіт: наслідки і перспективи (в контексті побудови нових відносин Британія-Україна - ЄС) / О.К. Гісса, Я.В. Кибіч // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Бурдяк В.І., Фісанов В.П., Монолатій І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Вип. 8 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 47-61. – ISSN 2522-4050


  У статті проаналізовані наслідки Брекзіту та їх вплив на відносини у межах трикутника Британія-Україна-ЄС. З’ясовано, що вихід Британії з Європейського Союзу став надзвичайною подією в історії ЄС та Європейського континенту в цілому. Вперше за час ...
228173
  Петренко Є. Брексіт: імперія переживає пат // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 22 березня (№ 15). – С. 5


  Західний світ переживає екзистенціональне випробування: обрання Дональда Трампа в Америці, прихід до влади коаліції Ліги і «Руху п’яти зірок» в Італії, безпрецедентний успіх правих популістів у ФРН - це приклади, які найкраще це ілюструють. Усі ці ...
228174
  Чекаленко Л. Брексіт: розлучення за британським сценарієм // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 11-15. – (Політичні науки)
228175
  Рябінін Є. Брексітизація Європейського Союзу // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 24-27. – (Політичні науки)
228176
  Бегишева Алия Бремен. "Деревня с трамваем" / Бегишева Алия, Кокошкин Константин // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 78-82 : фото. – ISSN 1029-5828
228177
  Гримм Я. Бременские музыканты. / Я. Гримм, В.К. Гримм. – Москва, 1982. – 16с.
228178
  Куркин Б.А. Бремя "мирного" атома. / Б.А. Куркин. – М., 1989. – 269с.
228179
  Гаррос Александр Бремя белого / Гаррос Александр, Понтинг Герберт // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 34-55 : фото
228180
  Каныгин Ю.М. Бремя белой расы / Юрий Каныгин. – Київ : Книга Роду, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-2186-08-6
228181
  Балашов Д.М. Бремя власти : роман / Д.М. Балашов ; худож. Б. Косульников. – Москва : Современник, 1983. – 416с. : ил.
228182
  Баруздин Д.М. Бремя власти : роман / Д.М. Баруздин ; худож. Б. Косульников. – Москва : Художественная литература, 1983. – 96 с. : ил. – (Роман-газета ; № 7 (965))
228183
  Балашов Д.М. Бремя власти : роман / Д.М. Балашов ; худож. Б. Косульников. – Москва : Современник, 1984. – 416 с. : ил.
228184
  Балашов Д.М. Бремя власти : роман / Д.М. Балашов ; худож. Б. Косульников. – Москва : Современник, 1989. – 415 с.
228185
  Феофанов Ю.В. Бремя власти / Ю.В. Феофанов. – М, 1990. – 285с.
228186
  Щеголихин И.П. Бремя выбора : Повесть о Владимире Загорском / И.П. Щеголихин. – Москва : Политиздат, 1979. – 351с. – (Пламенные революционеры)
228187
  Щеголихин И. Бремя выбора / И. Щеголихин. – Москва, 1985. – 351с.
228188
  Ясин Е. Бремя государства и экономическая политика (либеральная альтернатива) // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 11. – С.4-30. – ISSN 0042-8736
228189
  Никитин Ю.А. Бремя желаний / Ю.А. Никитин. – Волгоград, 1988. – 221с.
228190
  Высоцкий В.И. Бремя желаний / В.И. Высоцкий. – Минск, 1990. – 270с.
228191
  Вирк К.С. Бремя земли / К.С. Вирк. – Москва, 1974. – 223с.
228192
  Кожевникова Н.В. Бремя молодости / Н.В. Кожевникова. – М., 1978. – 80с.
228193
  Лиханов А.А. Бремя молодости. / А.А. Лиханов. – М., 1989. – 300с.
228194
  Степаненкова Н. Бремя московское. Ректоры столицы разделят с чиновниками заботы о нуждах города. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 12 октября (№ 41)


  Курс на активизацию вузовского участия в развитии регионов страны, набирающая полный ход оптимизация сети учреждений ВПО - все это сегодня создает особые условия для решения задач, которые ставит перед собой ректорское сообщество. Устав некоммерческой ...
228195
  Друцэ И.П. Бремя нашей доброты : роман / И.П. Друцэ; пер. с молдав. – Москва : Известия, 1968. – 311 с.
228196
  Друцэ П И. Бремя нашей доброты : роман / П И. Друцэ; пер. с молдав. – Москва, 1969. – 336 с.
228197
  Назаров В.А. Бремя равных / В.А. Назаров. – Красноярск, 1978. – 326с.
228198
  Назаров В.А. Бремя равных / В.А. Назаров. – Красноярск, 1985. – 424с.
228199
  Назаров В.А. Бремя равных : фантастические повести / В.А. Назаров. – Новосибирск : Детская литература, 1992. – 302 с.
228200
  Канарш Г.Ю. Бремя свободы. Социально-нравственные последствия для России // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 5 ( сентябрь-октябрь). – С. 21-33. – ISSN 0236-2007
228201
  Егоров Б. Бремя славы / Б. Егоров. – Москва : Правда, 1958. – 64 с.
228202
  Бурыличев В.П. Бремя славы / В.П. Бурыличев. – М., 1985. – 113с.
228203
  Канунников Сергей Бремя собирать : автодром // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 2 (2845). – С. 106-110 : Фото
228204
  Моэм В.С. Бремя страстей человеческих / В.С. Моэм. – Кишинев, 1976. – 766с.
228205
  Моэм В.С. Бремя страстей человеческих : роман / В.С. Моэм. – Минск : Мастацкая література, 1988. – 637с. – ISBN 5-340-00250-0
228206
  Моэм С. Бремя страстей человеческих : Роман / С. Моэм; Пер. с англ. Е. Голышевой. – Москва : АСТ.Люкс, 2005. – 685с. – (Мировая классика). – ISBN 5-17-022075-8
228207
  Сарнов Б.М. Бремя таланта / Б.М. Сарнов. – М., 1987. – 384с.
228208
  Длигач А. Бренд-консалтинг как направление аутсорсинга (тезисы к выступлению на круглом столе) // Маркетинг и реклама : Украинский профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2007. – № 3. – С. 28-31.
228209
  Дьякова М.С. Бренд-менеджмент - складова частина управління інтелектуальною власністю підприємства // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 48-54. – (Серія: Економічні науки ; вип. 27). – ISSN 2225-6725
228210
  Ястремська О.М. Бренд-менеджмент : навчальний посібник / Ястремська О.М., Ястремська О.О. ; МОНУ ; Харк. нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 164 с. – ISBN 978-966-676-412-9
228211
  Яцишина Л. Бренд-менеджмент і маркетингові технології // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 6 (93), листопад-грудень. – С. 12-13. – ISSN 1606-3732
228212
  Шедякова Т.Е. Бренд-менеджмент как маркер эффективности современного предприятия // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 129-132. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
228213
  Майборода Г.О. Бренд-менеджмент як складова комплексу маркетингу підприємства // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2018. – Т. 19, вип. 308 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 173-180. – (Серія "Економіка")
228214
  Кочкіна Н.Ю. Бренд-неймінг як чинник ефективності міжнародних маркетингових комунікацій // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 513-521. – ISSN 1811-9824


  Доведено вплив бренд-неймінгу на ефективність міжнародних маркетингових комунікацій. Аналітичний етап інтернаціоналізації брендів проілюстровано фонетичним, психолінгвістичним, фонографічним, семантичним та асоціативним аналізом бренду українського ...
228215
  Могилова А.Ю. Бренд-орієнтоване управління підприємством: особливості та перспективи на українському ринку // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 144-151. – ISSN 2306-546X
228216
  Шевченко О.В. Бренд-політика держави як основа зовнішньополітичної стратегії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 128-136
228217
  Шевченко Г.В. Бренд-стратегії уряду США у формуванні міжнародного іміджу країни // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 103-113


  There are analyzed in the article the elements of the model of USA "s state image forming, main devices of USA"s information and communicative influence, informational and communicational component of anti-terrorism activity of the country and the ways ...
228218
  Яцишина Л.К. Бренд-стратегії як інструмент управління конкурентоспроможністю торгово-розважальних центрів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 69-73. – ISSN 2306-6806
228219
  Сивун О. Бренд : поп-арт роман // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 12. – С. 7-71. – ISSN 0130-7673
228220
  Лозинський А. Бренд автора в епоху цифрових комунікаційних технологій // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 267-276. – ISSN 2524-0331
228221
  Темчур К.О. Бренд бібліотеки в системі територіального брендингу // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – C. 92-100. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 54). – ISSN 2410-5333


  Проаналізовано роль бібліотек у просуванні територій. Мета дослідження - узагальнити теоретичні підходи до використання бренду бібліотеки в територіальному брендингу. Запропоновано новий напрям територіального брендингу - "бібліотечна стратегія". ...
228222
  Єжижанська Т.С. Бренд видавництва як продукт комунікації // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 1 (54). – С. 238-248. – ISSN 1998-6912
228223
  Боровских Ю.А. Бренд вуза как объект социологического исследования / Ю.А. Боровских, Е.Э. Смирнова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 157-166. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047


  Статья посвящена недавно появившемуся в социологии феномену бренда вуза и подходам, конгруэнтным его изучению. Помимо «классических» экономико-маркетинговых аспектов, анализируются основные концепции социологии бренда (Markensoziologie), дается оценка ...
228224
  Грошев И. Бренд высших учебных заведений: особенности формирования / И. Грошев, Ю. Ермолов, Е. Степанычева // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 11/12. – С. 218-235. – ISSN 0207-3676
228225
  Штельмашенко А.Д. Бренд держави: визначення та проблеми інтерпретації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 95-97. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті подано визначення основних понять "бренд" та "імідж" держави на базі дослідження основних підходів і систематизації розрізнених досліджень в галузі брендингу та іміджелогії країн у західних і вітчизняних наукових розробках. Автор розглядає ...
228226
  Антонюк О. Бренд держави: особливості формування національного бренду // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 5 (63). – С. 52-54. – ISSN 1606-3732
228227
  Штельмашенко А.Д. Бренд держави: сутність та особливості формування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 71-74. – (Філософія. Політологія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Розкривається зміст поняття "бренд держави" та аналізуються особливості формування бренду держави у сучасному світі. Раскрывается содержание понятия "бренд государства" и анализируются особенности формирования бренда государства в современном ...
228228
  Заиченко А.И. Бренд как фактор максимизации стоимости бизнеса / А.И. Заиченко, Е.В. Гребеникова // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст.
228229
  Запесоцкий Юрий Александрович Бренд как фактор эволюции современной массовой культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 11. – С. 56-58. – ISSN 2073-9702


  Данная статья посвящена влиянию (новых для России) рекламных технологий на трансформации духовного мира людей и культуры в целом. В центре внимания – феномен брендов
228230
  Пустотин В. Бренд компании на B-to-B рынке строится на основе сервиса // Маркетинг в Україні / Всеукраїнська громад. орг. " Українська Асоціація Маркетингу" ; редкол.: Старостіна А.О., Лилик І.В., Бакушевич І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (115), липень - серпень. – С. 34-37. – ISSN 1606-3732


  "Бренд - это восприятие, набор положительных и негативных ассоциаций, живущих в головах людей. Эти ассоциации живут в памяти человека. На их основе человек формирует свои мысли, принимает решения, общается с другими людьми. Бренд компании в первую ...
228231
  Сагайдак М.П. Бренд контактного персоналу у забезпеченні внутрішнього маркетингу туристичної фірми // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 85-89. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
228232
  Штельмашенко А.Д. Бренд країни як конструктор глобалізаційних процесів // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 76-77
228233
  Гладунов О. Бренд Майдану в чотирьох вимірах // Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (81), листопад - грудень. – С. 20-21. – ISSN 1606-3732
228234
  Шевченко А.О. Бренд менеджмент як маркер ефективності в консалтингових та брокерських послугах / А.О. Шевченко, Л.І. Стаднік, Р.П. Задорожна // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень. – C. 68-73. – ISSN 2306-6806
228235
  Юник І.Д. Бренд науково-педагогічного працівника вишу : [монографія] / І.Д. Юник. – Київ : Аксіома, 2022. – 607, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 526-591. – ISBN 978-966-496-531-3
228236
  Родіонов О.В. Бренд підприємства: формування, діагностика, розвиток : монографія / О.В. Родіонов. – Луганськ : Ноулідж, 2012. – 268, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-232. – ISBN 978-617-579-288-9
228237
  Цимбалюк С. Бренд роботодавця: сутність, передумови поширення, аналіз практики формування // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5/6. – С. 10-16 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2411-6912
228238
  Залєтов О. Бренд страховика та його роль на ринку страхових послуг населенню // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 62-64 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-7923
228239
  Голобородько Ярослав Бренд Тараса Федюка // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 80-102


  Тарас Федюк є, безперечно, не лише знаковим, а й брендовим українським письменником кінця XX - початку XXI століття. Його вага в літературному соціумі постійно зростає, а роль посилюється. Без нього неможливо уявити розвій національної поезії. Тарас ...
228240
  Голобородько Я. Бренд Тараса Федюка // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 80-102.
228241
  Завгородній А. Бренд Тараса Шевченка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – № 13/18, липень - вересень 2021


  Портрети Тараса Шевченка.
228242
  Шандор Ф.Ф. Бренд території, як інноваційний фактор регіонального розвитку туристичної галузі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 129-134 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
228243
  Студінська Г.Я. Бренд у національній економіці України : монографія / Г.Я. Студінська ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Держ. НДІ інформатизації та моделювання економіки. – Київ : ДНДІІМЕ, 2016. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 317-343. – ISBN 978-617-7047-17-8
228244
  Курбан О.В. Бренд у системі сучасних соціальних комунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 56-58


  У статті проаналізовано комунікативний складник поняття "бренд" у контексті сучасних тенденцій розвитку суспільства. Запропоновано новий підхід до визначення бренда як соціального проекту. In the article a communication component of the concept ...
228245
  Москалюк С. Бренд у стратегічному управлінні підприємством // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 71-77. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1684-9949
228246
  Павлюк К.В. Бренд як засіб політичного впливу : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Павлюк Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 189 л. – Бібліогр.: л. 169-189
228247
  Павлюк К.В. Бренд як засіб політичного впливу : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Павлюк Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ.нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
228248
  Студінська Г.Я. Бренд як інструмент глобалізації // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 45. – С. 138-145. – ISSN 2306-546X
228249
  Предик Г. Бренд як інструмент для підвищення продаж / Г. Предик, П. Гатоматіс // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 163-172. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1684-9949
228250
  Студінська Г.Я. Бренд як інструмент реструктурізації національної економіки / Г.Я. Студінська, А.О. Ходжаян // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 16-22. – ISSN 2306-546X
228251
  Зозульов О. Бренд як нематеріальний актив у постіндустріальному суспільстві / О. Зозульов, Ю. Нестерова // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 4-11. – Бібліогр.: с. 5-6, 8. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано роль активів підприємства в індустріальному та постіндустріальному суспільстві. Досліджено зміни в ролі бренда як нематеріального активу підприємства з урахуванням специфіки українського ринку.
228252
  Зозульов О. Бренд як нематеріальний актив у постіндустріальному суспільстві / О. Зозульов, Ю. Нестерова // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 4-11. – ISSN 0131-775Х
228253
  Штельмашенко А.Д. Бренд як складова символічного капітал держави // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 125-126
228254
  Гомольська Л. Бренд як соціальний та соціально-психологічний феномен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 29-32. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду бренду як соціально-психологічного феномену. Висвітлено формування образу бренда як соціального об"єкта в процесі діяльності, частиною якої є комунікація. Взаємодія споживача з брендом - суть бренд- комунікації. Показано, що ...
228255
  Сторубльова С.О. Бренд як фактор розвитку ефективного бізнесу (на прикладі українського ринку споживчих товарів) // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 190-198
228256
   Брендам дали по заслугам // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 6 : Черный аист. – С. 39 : Фото. – ISSN 1029-5828
228257
  Павленко В.Н. Брендан Биэн - певец борющейся Ирландии : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.05 / Павленко В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 25 с.
228258
  Фоменко О.С. Бренди англомовних країн крізь призму прецендентних феноменів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 501-517


  У статті розглядаються структурно-семантичні та прагматичні особливості функціонування брендів англомовних країн у сучасних ЗМК крізь призму прецедентності: визначаються типи брендів – прецедентних феноменів, способи їхнього перетворення і функції у ...
228259
  Ястремська О.М. Бренди промислових підприємств: формування та єфективність використання : монографія / Ястремська О.М., Тімонін О.М., Тімонін К.О. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 243, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-202. – ISBN 978-966-676-575-1
228260
  Шрамко І. Бренди, про які ви не знали і навіть не було у кого запитати // Маркетинг в Україні / Українська Асоц. Маркетингу. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 45-46. – ISSN 1606-3732
228261
  Шевченко О.Л. Брендинг в епоху суспільства споживання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 405-409. – ISSN 2222-4459
228262
  Пустотин В. Брендинг в Украине: пройденные этапы и перспективы // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2008. – № 10. – С. 19-21.
228263
  Головко А.Я. Брендинг в Україні : генеза та перспективи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 82-85.
228264
  Пилипець Т. Брендинг і айдентика в бібліотеці // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (91). – С. 15-16
228265
  Пацюк В.С. Брендинг міст як невід"ємна складова розвитку туристичної діяльності (на прикладі м. Кривий Ріг) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 91-100 : рис. – Бібліогр.: 12 назв.
228266
   Брендинг міст: досвід країн Вишеградської групи для України / Ін-т трансформації суспільства ; [за заг. ред. О.І. Соскіна]. – Київ : Інститут трансформації суспільства, 2011. – 80 с. – Бібліогр.: с. 78. – ISBN 978-966-8534-09-6
228267
  Левицька О.Л. Брендинг міста – ключ до розуміння його ідентичності // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 154-156
228268
  Степанюк Н.А. Брендинг міста у сфері туризму: підхід менеджера / Н.А. Степанюк, С.І. Цюх, Ю.І. Цибульський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 103-105. – Бібліогр.: 9 назв
228269
  Котляр К.І. Брендинг міста як політичне явище // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 150-152
228270
  Пасєка А.С. Брендинг місць, як складова розвитку туризму / А.С. Пасєка, А.З. Помаз // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2012" : зб. матеріалів ХIV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 19-20 квіт. 2012, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О, Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2012. – С. 219-221. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
228271
  Павлюк К. Брендинг на сучасному політичному ринку України // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 238-240. – ISSN 2076-1554
228272
  Ілляш І. Брендинг поселень як складова маркетингу територій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 49-54
228273
  Павлова І.О. Брендинг сільських територій як міждисциплінарний науковий напрям // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 794. – С. 10-16. – (Економіка ; вип. 794). – ISSN 2519-240Х
228274
  Химиця Н. Брендинг та іміджування як основа успішного просування львівських кав"ярень у соціальній мережі instagram / Н. Химиця, К. Петрик // Культура і сучасність : альманах / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 193-199. – ISSN 2226-0285


  Мета дослідження – проаналізувати методи, прийоми, стратегії брендингу та іміджування, що практикуються львівськими кав’ярнями в соціальній мережі Instagram в контексті SSM діяльності; визначити специфіку іміджевих інструментів в умовах комунікативної ...
228275
  Нагорняк Т.Л. Брендинг територій у сучасній політиці : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Нагорняк Тетяна Леонтіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 500 л. – Додатки: л. 455-500. – Бібліогр.: л. 368-454
228276
  Нагорняк Т.Л. Брендинг територій у сучасній політиці : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Нагорняк Тетяна Леонтіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 37 с. – Бібліогр.: 45 назв
228277
  Добровольська К.А. Брендинг у виробничо-торговельних ланцюгах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Добровольська Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2019. – 21 с. з обкл. – Бібліогр.: 12 назв.
228278
  Самчук О.О. Брендинг у філософії мистецтва // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 117-119
228279
  Кіслов Д.В. Брендинг як вид державних маркетингових комунікацій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 136-140. – ISSN 2306-6814
228280
  Бєлікова Н.В. Брендинг як елемент стратегії соціально-економічного розвитку міста / Н.В. Бєлікова, Грецька-Миргородська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 155-161. – ISSN 2222-0712
228281
  Муллер М.В. Брендинг як інструмент стратегічного маркетингового управління: теорія і практика // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 5 (66). – С. 75-79. – ISSN 2218-1199
228282
  Янчева Л.М. Брендинг як інструмент формування привабливості закладу вищої освіти в умовах сучасних викликів / Л.М. Янчева, О.В. Жегус, М.В. Михайлова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 258-366. – ISSN 2222-4459
228283
  Данько Н.І. Брендинг як напрям вдосконалення рекламної стратегії туристичного підприємства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1086. – С. 131-134. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 2). – ISSN 2310-9513
228284
  Мельник І. Брендинг як особливий вид комунікації у сучасному медіа-світі // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 223-226
228285
  Крикун В.А. Брендинг як соціальна технологія управління в міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 113-122. – ISSN 2308-6912
228286
  Шкодіна І.В. Брендинг як фактор підвищення конкурентоспроможності банку на світовому ринку / І.В. Шкодіна, В.В. Лисак // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 348-353. – ISSN 2222-4459
228287
  Болотіна І.М. Брендинг: особливості використання інтернет-технологій та інформаційних систем підприємства / І.М. Болотіна, О.Ф. Шаповал, К.Г. Савкова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (188). – С. 72-75
228288
  Пендерецький О. Брендингова концепція розвитку промислового туризму // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 76-79. – ISBN 978-617-7069-36-1
228289
  Неретина Е. Брендинговая политика вуза в целях повышения конкурентоспособности / Е. Неретина, И. Гвоздецкая, Ю. Корокошко // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2015. – № 10. – С. 35-48. – ISSN 0201-7067


  Рассматриваются место и роль брендинговой политики вуза. Сильный бренд является условием формирования конкурентоспособности вуза на рынке образовательных услуг и выступает как один из важнейших и наиболее устойчивых нематериальных активов. Представлен ...
228290
  Терещук М.І. Брендингові технології у реалізації національних інтересів держав Центрально-Східної Європи на міжнародній арені : монографія / Терещук Марина Ігорівна ; [наук. ред. В.І. Терещук] ; Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Університет економіки та права "КРОК", 2017. – 152, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-152. – ISBN 978-966-170-010-8
228291
  Ткачова Ю. Брендінг Австралії у міжнародних відносинах (технологія просування національних інтересів) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 270-271
228292
  Неприцький О.А. Брендінг польської вищої освіти в Україні на початку XXI ст.: роль ВНЗ, регіонів і держави // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – Вип. 8/9. – С. 74-77. – ISBN 978-966-493-962-8


  Проаналізовані чинники, що на рівні держави, регіону та промоційної політики ВНЗ формували взаємозв"язки і взаємозалежності між брендінгом освіти та формуванням позитивного іміджу Польської держави в Україні.
228293
  Зозуля О.В. Брендінг та антибрендінг: що вибрати в Україні? // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2002. – № 4. – С.26-28. – ISSN 1606-3732
228294
  Мазуренко В.П. Брендінг як основа побудови комунікаційної концепції маркетингу / В.П. Мазуренко, В.А. Крикун // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 108-114.
228295
  Штельмашенко А.Д. Брендінг як складова державної політики незалежної України // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Донецьк, 2012. – Т. 13, вип. 243 : Формування єврологістичних систем в державному управлінні. – С. 157-165. – (Серія "Державне управління"). – ISBN 966-7917-00-2
228296
  Іванова Л.С. Брендінг як спосіб просування органічної продукції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 49-52. – ISSN 2306-6806
228297
  Шевченко Г.В. Брендінг як стратегія виходу на міжнародні ринки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 138-141
228298
  Доброжанська О.Л. Брендінгове супроводження республіки Польща як складова її інтеграції до ЄС / О.Л. Доброжанська, Ю. Чижик // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 278-281
228299
  Шевченко О.В. Брендінгові стратегії міжнародних організацій в контексті інформаційної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 73-80.
228300
  Булат Н.М. Брендовий кіберсквотинг та заходи боротьби з ним // Восьмі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В.Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (до 20-річчя заснування економіко-правового ф-ту Одес. нац. ун-ту імені І.І. Мечникова), м. Одеса, 18 трав. 2018 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2018. – С. 211-216. – ISBN 978-966-927-378-9
228301
  Воронова В.В. Брендолог vs брендмейкер: формування термінології геобрендингу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 81-87. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (40)). – ISSN 2219-8741
228302
  Гребеникова Є.В. Бренды коммерческих банков Украины, их оценка и использование в современных экономических условиях / Є.В. Гребеникова, И.А. Джум // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 35-39
228303
  Булгакова Н. Бренды не в тренде? Социальные сети меняют рейтинг университетов // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 13 декабря (№ 50). – С. 6


  Как известно, в одном из майских указов Президент РФ поставил задачу: к 2020 году не менее пяти российских университетов должны войти в первую сотню ведущих университетов мира, “согласно мировому рейтингу университетов”. На днях британский журнал Times ...
228304
  Грунин Михаил Бренды при параде : практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 40-41
228305
  Липатов Артем Бренды: казаться важнее, чем быть // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 182-184 : фото
228306
  Решетник М.Д. Брентано (Brentano) Франц // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 576-578. – ISBN 966-316-069-1
228307
  Марцинковская Т.Д. Брентано Франц (Brentano F.) (1838-1917) / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский // 50 выдающихся психологов мира : учеб. пособие для студентов / Т.Д. Марцинковская, М.Г. Ярошевский. – Москва : Междунар. пед. Академия, 1995. – С. 19-21. – (Труды членов Академии педагогических и социальных наук) (Библиотека школьного психолога). – ISBN 5-87977-030-3
228308
   Брест-Литовская конференция : заседания экономической и правовой комиссий / Под ред. и вст. словом Б.Е. Штейна. – Москва : Ид. Народ. комис. по иностр. д., 1923. – 156 с.
228309
  Мельников И.Д. Брест-Литовский мир и "верхи" гогенцоллерновской империи / И.Д. Мельников, 1939. – 91-151с.
228310
  Козакевич І.О. Брест-Литовський мирний договір як початковий етап українсько-болгарських міждержавних відносин у XX столітті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 99-102. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Подано стислий перебіг Брестських переговорів (грудень 1917 р. - лютий 1918 р.), під час яких відбувається перший офіційний контакт делегацій Болгарії та України у XX ст.
228311
  Сліпченко О. Брест-Литовський мирний договір: 1918 - 2018 // Дипломатія без кордонів / ген. директор ДП "Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв" П. Кривонос ; голов. ред. І. Хоменська [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (6). – С. 154-167
228312
  Олійник З. Брест-Литовські переговори як зовнішній чинник національної політики РКП(б) щодо України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 5 : Україна та Фінляндія: західні й східні впливи на історичний та культурний розвиток. – C. 110-112
228313
  Науменко В.Я. Брест / В.Я. Науменко. – Минск, 1970. – 144с.
228314
  Науменко В Брест : Историко-экономический очерк / В Науменко. – Минск : Наука и Техника, 1977. – 176 с. : ил.
228315
   Брест. – Минск, 1987. – 407с.
228316
   Брест (альбом). – Минск : Беларусь, 1964. – 112с.
228317
  Левичев И.А. Брест и окрестности / И.А. Левичев, В.И. Яскович. – Минск, 1982. – 142с.
228318
  Андреев И. Брест, 1941: взгляд с немецкой стороны // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2011. – № 21 (1186). – С. 20-23. – ISSN 0234-1670
228319
  Симоненко Р.Г. Брест. Двобій війни і миру / Р.Г. Симоненко. – К., 1988. – 278с.
228320
   Брестская крепость-герой. – М, 1973. – 93с.
228321
  Аникин В.И. Брестская крепость-герой / В.И. Аникин. – Москва : Стройиздат, 1981. – 181 с. : ил. – (Архитектура гродов-героев)
228322
  Хаметов М.И. Брестская крепость-герой. / М.И. Хаметов. – Москва, 1988. – 171с.
228323
  Аникин В.В. Брестская крепость - крепость-герой / Аникин В.В. – 2-е изд., доп. – Москва : Стройиздат, 1985. – 199 с. : ил. – Библиогр.: с. 198. – (Архитектура городов-героев)
228324
  Смирнов С.С. Брестская крепость : Краткий очерк героической обороны 1941 года / С.С. Смирнов. – Москва : Военное издательство, 1957. – 167с.
228325
   Брестская крепость. – Минск, 1959. – 108с.
228326
   Брестская крепость. – Изд. 4-е. испр. – Минск, 1964. – 127с.
228327
  Смирнов С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов. – Москва, 1964. – 407с.
228328
   Брестская крепость. – Изд. 5-е. испр. – М, 1965. – 119с.
228329
  Смирнов С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов. – Москва, 1965. – 495с.
228330
   Брестская крепость. – Изд. 7-е. испр. – Минск, 1967. – 80с.
228331
  Смирнов С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов. – Москва, 1969. – 382с.
228332
  Смирнов С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов. – Москва : Художественная литература, 1970. – 429 с.
228333
   Брестская крепость. – Изд. 8-е. испр. – Минск, 1970. – 95с.
228334
  Смирнов С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов. – Москва : Детская литература, 1970. – 430 с.
228335
  Князюк В.К. Брестская крепость / В.К. Князюк. – М., 1988. – 187с.
228336
  Смирнов С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов. – Москва, 1990. – 396с.
228337
  Смирнов С.С. Брестская крепость / С.С. Смирнов. – Минск, 1991. – 411с.
228338
   Брестская крепость. Война и мир / [автор концепции и текста А. Суворов ; фото : А. Суворов, В. Байковский, О. Бараньчикова и др.]. – 2-е изд. – Брест : Полиграфика, 2012. – 256 с. : фотоил. – Библиогр.: с. 253-255. – ISBN 978-985-6970-34-7
228339
  Акинчиц А.С. Брестская область : географический очерк / Акинчиц А.С. ; Области Белорусской ССР. – Минск : Изд-во М-ва высш., сред. спец. и проф.образования БССР, 1962. – 145 с.
228340
  Никольников Г.Л. Брестский мир -- победа ленинской стратегии и тактики : Автореф... докт. ист.наук: / Никольников Г. Л.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1967. – 68л. – Бібліогр.:с.67-68
228341
  Чубарьян А.О. Брестский мир / А.О. Чубарьян ; Акад. наук СССР, Ин-т истории. – Москва : Наука, 1964. – 245 с.
228342
  Фельштинский Ю. Брестский мир / Ю. Фельштинский. – М, 1992. – 656с.
228343
  Бердута М.З. Брестский мир в советской историографии (1918-1968 гг.) : Автореф. ... канд. ист. наук: 579 / Бердута М.З. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1972. – 28 л.
228344
  Тамразова И.И. Брестский мир и Закавказье : Автореф... кокт. ист.наук: / Тамразова И.И. – Ереван, 1950. – 19 с.
228345
  Никольников Г.Л. Брестский мир и Украина / Г.Л. Никольников. – Киев, 1981. – 176с.
228346
  Павлович М.П. Брестский мир и условия экономического возрождения России / М.П. Павлович. – М., 1918. – 88с.
228347
  Жукович П. Брестский собор 1591 года (по новооткрытой грамоте, содержащей деяния его). – [26] с.
228348
  Крижевський А.В. Брестська мирна конференція 1917-1918 рр.: міжнародно-правовий вимір української соборності // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 136-140. – ISBN 978-617-7777-14-3
228349
  Вєдєнєєв Д. Брестська угода як "точка біфуркації" дипломатичної діяльності України у 1917 - 1920 рр. // Україна та Німеччина: міждержавні відносини : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т історії України, Дипломат. акад.України ім. Геннадія Удовенка при МЗС України [та ін. ; редкол.: В. Верстюк (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – С. 27-40. – ISBN 978-617-7062-24-9
228350
  Сорока Ю.В. Брестська унiя : [1596]. – Харків : Фоліо, 2013. – 119 с. – Авт. на обкл. не зазнач. – (Знамениті події історії України : сер. засн. у 2009 р.). – ISBN 978-966-03-5280-3
228351
  Смирнов С.С. Брестська фортеця / С.С. Смирнов. – Київ : Дніпро, 1966. – 419 с.
228352
  Смирнов С.С. Брестська фортеця / С.С. Смирнов. – К., 1973. – 410с.
228353
  Лупаков Є. Брестська фортеця: правда і міфи // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 21 червня - 10 липня (№ 25/26). – С. 9
228354
  Канівець В.В. Брестський мир : політична п"єса / В.В. Канівець. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 115 с.
228355
  Дацків І.Б. Брестський мир у процесі становлення України суб"єктом міжнародної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 2. – С. 48-55
228356
  Дацків І. Брестський мир як юридична база для встановлення українсько-болгарських дипломатичних відносин // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 20-25. – ISSN 2524-0129
228357
  Мукомела О.Г. Брестський мир: дипломатія і преса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-72. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Через призму дипломатії і преси розглядається Брест-Литовська конференція 22 грудня 1917 р. Досліджується діяльність засобів масової інформації: аналізуються причини і наслідки їхньої роботи.
228358
  Притуляк П. Брестський мир: зміст і наслідки // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 392-400. – ISBN 966-02-0276-8
228359
  Сакір І.М. Брестський мирний договір 1918 р. та його наслідки для України // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 242-243
228360
  Дацків І.Б. Брестські угоди 1918 року й українсько-російські відносини // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 366-376
228361
  Капіруліна С.Л. Бретань - "край світу" // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 29-38 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
228362
  Крушинська Олена Бретань. Маленька Франція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 48-52 : фото
228363
  Лозенко Варвара Бретань. Там, где прошлое живо. Старики и море // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 12 (189), декабрь. – С. 92-105 : фото. – ISSN 1029-5828
228364
  Вейсберг Михайло Бретань. Французьке весілля : Франція/спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 72-75 : Фото
228365
  Любарт М.К. Бретонская этнология: от истоков к современности / М.К. Любарт, Ж.-Ф. Симон // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С. 78-100. – ISSN 0869-5415
228366
  Доманицький В. Брехати - не ціпом махати (з приводу одного "гениального открытия") // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси, 2010. – Вип. 3. – С. 28-33. – ISBN 978-966-493-266-7


  Критична реакція В. Доманицького на публікацію в газеті "Новое врем"я" за 1909 р., в якій стверджувалося, що Т. Шевченко як поет є літературною фальсифікацією, вигаданою П. Кулішем.
228367
  Вишня Остап Брехнею світ пройдеш, та назад не вернешся / Вишня Остап. – Київ : Держлітвидав, 1952. – 20с. – Справжнє ім"я: Павло Михайлович Губенко
228368
  Головко Т. Брехнею світ... не пройдеш // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 9 лютого (№ 6). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  Книга французького історика Алена Безансона "Святая Русь".
228369
  Винниченко В.К. Брехня : П"єса на три дії / В.К. Винниченко. – Київ : Спілка, 1922. – 108с.
228370
  Отто Г. Брехня / Г. Отто. – К., 1961. – 279с.
228371
  Баришполець О.Т. Брехня в інформаційному просторі та міжособовій комунікації : монографія / О.Т. Баришполець ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. – 646, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 643-647. – ISBN 978-966-189-245-2
228372
  Басараб С. Брехня не може жити вічно // Військо України : центральний друкований орган Міністерства оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 10 (180). – С. 30-35


  Ракета, випущена з російського зенітного ракетного комплексу "Бук М-1" з території, підконтрольної терористам на Донбасі, забрала життя майже трьохсот пасажирів малазійського літака "Боїнг - 777", що здійснював рейс за маршрутом Амстердам - Кала-Лумпур.
228373
  Сюндюков І. Брехня, кров і утопія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18 червня (№ 102/103)


  Трагедія у Новочеркаську (1961-1964) - момент істини для Хрущова.
228374
  Сюндюков І. Брехня, тортури й інформаційна війна XVIII століття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7-8 лютого (№ 22/23). – С. 8


  Що насправді приховувала "Грамота" Петра I українському народові?
228375
  Райх Б.Ф. Брехт / Б.Ф. Райх. – Москва, 1960. – 416с.
228376
  Копелев Л.З. Брехт / Лев Копелев. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 432 с., 17 л. ил., портр. : ил., портр. – Библиогр.: с. 429-430. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 3 (420))
228377
  Москаленко А.Е. Бречкевич Митрофан Васильевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 84-85
228378
  Короткий В. Бречкевич Митрофан Васильович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 446. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
228379
  Шевченко Л.В. Бречкевич Митрофан Васильович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 161. – ISBN 96966-8060-04-0
228380
   Бречкевич Митрофан Васильович (1870-1963) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 50. – ISBN 978-966-439-754-1
228381
   Бречкевич Митрофан Васильович (1870-1963) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 57-58. – ISBN 978-966-933-054-3
228382
  Чичкина Светлана Бреша: новые предложения Старого Света : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 69 : Фото
228383
  Чернышев В. Брешь / Вадим Чернышев. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 214, [2] с. : ил. – ISBN 978-966378294-2
228384
  Черкашин Г.О. Бриг "Меркурій" / Г.О. Черкашин. – Київ, 1982. – 72с.
228385
  Маттсон У. Бриг "Три лилии". / У. Маттсон. – Москва, 1960. – 301с.
228386
  Стариков Бригада - школа мастерства. / Стариков, О.Н. Бестемьянова. – М., 1990. – 173с.
228387
  Собесяк Юзеф Бригада "Грюнвальд". / Собесяк Юзеф. – Москва, 1967. – 240 с.
228388
  Титков Иван Филиппович Бригада "Железняк" / Титков Иван Филиппович. – Минск : Беларусь, 1976. – 266с.
228389
  Попель Н.К. Бригада "Революционная Монголия" : [документальная повесть] / Н.К. Попель. – Москва : ДОСААФ СССР, 1977. – 176с.
228390
  Павлов В.В. Бригада "трижды уничтоженных" / В.В. Павлов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1973. – 192с.
228391
  Бронштейн В В. Бригада в зеркале социологии / В В. Бронштейн, . – М, 1988. – 173с.
228392
  Хряпченков В.Г. Бригада и интенсификация производства / В.Г. Хряпченков. – Минск, 1986. – 78с.
228393
  Петров Н.И. Бригада на подряде. Опыт промышленности : вопросы и ответы / Н.И. Петров. – Москва, 1989. – 221 с.
228394
  Чжен М.А. Бригада на хозрасчете / М.А. Чжен. – М., 1977. – 84с.
228395
  Койнов П.И. Бригада по кормодобыванию в колхозе "Ленинский завет" / П.И. Койнов. – Свердловск, 1952. – 19с.
228396
   Бригада сегодня. – М, 1989. – 142с.
228397
  Курочкин В.С. Бригада смышленых / В.С. Курочкин. – М, 1960. – 266с.
228398
  Коросташ А.І. Бригади комуністичної праці - вищий етап руху новаторів соціалістичного виробництва / А.І. Коросташ, А.А. Подаляк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 11-16. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  Настоящая статья является кратким изложением большого собранного и обобщенного авторами материала о первом опыте жизни и производственной деятельности бригад и ударников коммунистического труда, а также организации соревнования за эти звания на ...
228399
  Васильєва Р.Х. Бригади комуністичної праці і піднесення творчої активності мас / Р.Х. Васильєва, А.А. Подаляк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 3-11. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  Статья посвящена одному из важнейших теоретических и практических вопросов строительства коммунизма - изменению характера труда, формированию в нем коммунистических элементов под влиянием развития движения бригад и ударников коммунистического ...
228400
  Тургенев И.С. Бригадир / И.С. Тургенев. – Изд. 5-е. – Санкт-Петербург, 1908. – 36с.
228401
  Фонвизин Д.И. Бригадир Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М, 1950. – 120с.
228402
  Фонвизин Д.И. Бригадир Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М, 1953. – 132с.
228403
  Фонвизин Д.И. Бригадир Недоросль / Д.И. Фонвизин. – М, 1954. – 120с.
228404
  Корифиди А.П. Бригадир строительной бригады. / А.П. Корифиди. – М., 1989. – 93с.
228405
  Фонвизин Д.И. Бригадир. Недоросль. – 11-е изд. – Санкт-Петербург : Издание А.С.Суворина. – 159 с.
228406
  Фонвизин Д.И. Бригадир. Недоросль : комедии / Д.И. Фонвизин. – Москва : Правда, 1963. – 128 с.
228407
  Фонвизин Д.И. Бригадир. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Москва-Ленинград : Художественная литература, 1963. – 160 с.
228408
  Фонвизин Д.И. Бригадир. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Ленинград : Художественная литература, 1972. – 152 с.
228409
  Фонвизин Д.И. Бригадир. Недоросль / Д.И. Фонвизин. – Свердловск, 1972. – 104с.
228410
  Фонвизин Д.И. Бригадир. Недоросль. Сатирическая проза. Письма из Петербурга / Д.И. Фонвизин. – Москва : Советская Россия, 1987. – 272 с. – (Школьная библиотека)
228411
  Фонвизин Д.И. Бригадир: Императрица Екатерина II и Фонвизин : Комедия нравов. – Москва : Т-ва скоропечатня А.А. Левенсон, 1903. – [2], 196 с., 2 л. портр. : портр. – Перва кн. бесплатного приложения к журналу "Народное Благо". – (Библиотека "Народного Блага" ; Кн. 1)


  Изд.: Глазунов, Иван Ильич (1826-1889) Ред.: Ефремов, Петр Александрович (1830-1908)
228412
  Серебряков В.М. Бригадная огранизация труда ремонтных рабочих. / В.М. Серебряков. – М, 1988. – 78с.
228413
  Веллер М.В. Бригадная организация труда / М.В. Веллер, А.Я. Даугелло. – Москва, 1983. – 64с.
228414
  Павлов В.И. Бригадная организация труда в промышленности / В.И. Павлов. – Луцк, 1981. – 60с.
228415
   Бригадная организация труда и перспективы. – М.-София, 1986. – 255с.
228416
  Семенов С.М. Бригадная организация труда на предприятии: проектирование и внедрение.. / С.М. Семенов. – Москва, 1985. – 158с.
228417
  Стрейко В.Т. Бригадная организация труда рабочихл и пути ее совершенствования. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.07 / Стрейко В.Т.; Высшая школа проф.движения. – М, 1981. – 20л.
228418
  Уланов Г.И. Бригадная организация труда. / Г.И. Уланов. – М., 1984. – 48с.
228419
  Кацура П.М. Бригадная организация труда. / П.М. Кацура. – М, 1984. – 79с.
228420
  Михайлов С. Бригадная роща / С. Михайлов. – Ленинград, 1930. – 375с.
228421
   Бригадная форма организации и оплаты труда в промышленности. – Иваново, 1986. – 164с.
228422
   Бригадная форма организации и оплаты труда инженерно-педагогических работников. – Л, 1991. – 23с.
228423
  Цехош Н.А. Бригадная форма организации и оплаты труда. / Н.А. Цехош, Н.В. Рымар. – Львов, 1981. – 64с.
228424
  Матросова М.И. Бригадная форма организации и стимулирование труда в промышленности : Рекоменд. указ. лит. для работников по труду / М.И. Матросова, Л.Е. Сорокина. – Москва, 1984. – 56с.
228425
   Бригадная форма организации и стимулирования труда. – М, 1983. – 112с.
228426
  Макеев В.А. Бригадная форма организации и стимулирования труда в промышленности / В.А. Макеев. – Москва : Знание, 1986. – 56 с.
228427
  Сусак М.Ю. Бригадная форма организации и стимулирования труда в учебном процессе. / М.Ю. Сусак, А.С. Прокопюк. – К, 1990. – 36с.
228428
  Виноградский Н.Д. Бригадная форма организации труда в торговле / Н.Д. Виноградский. – Київ, 1985. – 112с.
228429
  Иньшин А.А. Бригадная форма труда в промышленности. / А.А. Иньшин, М.В. Веллер. – М., 1988. – 252с.
228430
   Бригадная формы труда в торговле. – Л, 1987. – 72с.
228431
  Абліцов В. Бригадний генерал США Степан Мельник відкрив світу таємницю Батаана // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 362-366. – ISBN 976-966-2279-07-8


  Виходець з України став героєм Другої світової війни.
228432
  Хірсін А.В. Бригадний метод розслідування правоохоронними органами зарубіжних країн багатоепізодних злочинв, вчинених організованими групами // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 177-182.
228433
  Колесникова И.В. Бригадное стимулирование труда: сущность и формы / И.В. Колесникова. – Минск, 1987. – 94с.
228434
  Кузьмин О.Е. Бригадные стимулы труда в условиях хозрасчета / О.Е. Кузьмин. – Львов : Камэняр, 1990. – 67 с.
228435
  Петрыкин Ю.Н. Бригадные формы организации и стимлирования труда: текст лекций / Ю.Н. Петрыкин. – Л., 1987. – 48с.
228436
  Сигиневич А.В. Бригадные формы организации и стимулирования труда / А.В. Сигиневич. – М, 1983. – 64с.
228437
   Бригадные формы организации труда на предприятиях в условиях самофинансирования. – Пенза, 1988. – 62 с.
228438
  Чмуль Н.П. Бригадный арендный подряд: комплексное внедрение. / Н.П. Чмуль. – М., 1990. – 150с.
228439
  Корбан В.И. Бригадный кум .Басни : басни / Владимир Корбан; авториз. пер. с белорус. – Москва ; Ленинград : Советский писатель,ЛО, 1962. – 165 с.
228440
  Алексеев Н.И. Бригадный метод организации труда / Н.И. Алексеев. – Москва, 1984. – 62с.
228441
  Зинченко Г.И. Бригадный подряд / Г.И. Зинченко. – М, 1987. – 75с.
228442
   Бригадный подряд в действии. – Саратов, 1985. – 51с.
228443
  Денчик Н.Б. Бригадный подряд в капитальном строительстве / Н.Б. Денчик. – Минск, 1988. – 136с.
228444
   Бригадный подряд в топографо-геодезическом производстве. – Москва : Недра, 1985. – 56с. – (Шаги бригадного подряда)
228445
  Азроянц Э.А. Бригадный подряд на геологоразведочных работах / Э.А. Азроянц. – Москва : Недра, 1982. – 73 с. – Библиогр.: с. 48
228446
   Бригадный подряд на геологоразведочных работах. – Москва : Недра, 1984. – 110с.
228447
   Бригадный труд и хозрасчет. – Л, 1983. – 69с.
228448
  Ковалев А.Н. Бригадный хозрасчет- метод эффективного хозяйствования / А.Н. Ковалев. – М, 1985. – 64с.
228449
  Петков Т.И. Бригадный хозрасчет / Т.И. Петков. – Москва, 1984. – 190 с.
228450
  Богатин Ю.В. Бригадный хозрасчет : методика орг. / Ю.В. Богатин. – Москва : Экономика, 1990. – 96, [1] с. : граф.
228451
   Бригадный хозрасчет в пищевой промышленности. – М, 1985. – 103с.
228452
  Гудсков А.К. и др. Бригадный хозрасчет: организация и внедрение / А.К. и др. Гудсков. – М, 1986. – 127с.
228453
  Макеев В.А. Бригады - в чем их сила / В.А. Макеев. – М, 1988. – 142с.
228454
  Коршунов И.В. Бригады нефтедобычи на хозрасчете / И.В. Коршунов, Р.В. Бурханов ; АН Азербайджанской ССР, сектор экономики. – Баку : АН Азербайджайской ССР, 1950. – 58 с.
228455
  Бабаев Б.Д. Бригады нового типа : создание, развитие, эффект / Б.Д. Бабаев, Е.Н. Виолетов, Ю.А. Соколов. – Москва : Сов. Россия, 1985. – 160 с.
228456
   Бригантина : сборник рассказов о путешествиях, поисках. открытиях. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 400 с.,с илл.
228457
   Бригантина : сборник рассказов о путешествиях, поисках, открытиях. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 368 с.,с илл.
228458
   Бригантина : сборник рассказов о путешествиях, поисках, открытиях. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 382с.
228459
   Бригантина : сборник рассказов о путешествиях, поисках, открытиях. – Москва : Молодая гвардия, 1973
228460
  Гончар О.Т. Бригантина : Повість / О.Т. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 293с.
228461
  Гончар О.Т. Бригантина : Повість / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро, 1973. – 187с. – (Романи й повісті ; 1973р. Вип. 4)
228462
  Гончар О.Т. Бригантина : Повість / О.Т. Гончар. – Київ : Дніпро, 1973. – 187с. – (Романий повісті ; 4-й вип. 1973р.)
228463
  Гончар О.Т. Бригантина : повесть / О.Т. Гончар. – Москва : Советский писатель, 1974. – 343 с.
228464
  Гончар О.Т. Бригантина : повесть / О.Т. Гончар. – Москва : Художественная литература, 1974. – 96 с.
228465
  Гончар О. Бригантина : повесть / О. Гончар. – Москва : Советский писатель, 1976. – 263 с.
228466
  Гончар О.Т. Бригантина : повесть / О.Т. Гончар. – Москва : Детская литература, 1977. – 287 с.
228467
  Гончар О.Т. Бригантина : повість / О.Т. Гончар. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 208 с. – (Шкільна б-ка)
228468
  Гончар О.Т. Бригантина : повість / О.Т. Гончар. – Київ : Веселка, 1981. – 272 с.
228469
  Гончар О.Т. Бригантина : повісті / О.Т. Гончар. – Київ : Радянська школа, 1982. – 311 с.
228470
  Гончар О.Т. Бригантина : повість / О.Т. Гончар. – Київ : Веселка, 1992. – 222 с. – ISBN 5-301-01422-6
228471
  Гончар О. Бригантина : Повісті, оповідання / Олесь Гончар. – Харків : Фоліо, 2006. – 383с. – (Українська література). – ISBN 966-03-3503-2
228472
  Гончар О.Т. Бригантина : повість : для середнього шкільного віку / Олесь Гончар ; художник К. Штанко. – Київ : Веселка, 2008. – 224 с. : іл. – ISBN 978-966-01-0468-6
228473
   Бригантина. 1977-1978 : сборник рассказов о путешествиях, поисках, открытиях. – Москва : Молодая гвардия, 1980
228474
   Бригантина. 1980 : сборник рассказов о путешествиях, поисках, открытиях. – Москва : Молодая гвардия, 1980
228475
  Упмале В. Бригантины и капитаны : повесть / Вия Упмале ; пер. с латыш. Л.Квин. – Москва, 1980. – 160 с.
228476
  Петрова Елеонора Бригите на централниот Балкан во 2 и 1 милениум пред н.е. = The Briges in the Central Balkans 2nd-1st Millenium BC / Петрова Елеонора. – Скопjе : Музеj на Македониja - Археолошки, етнолошки и историски, 1996. – 314,[71]XXIXр. : іл. – ISBN 9989-97-2-3
228477
  Філоненко С. Бридка принцеса і людяний дракон: інтерпретація традиційного сюжету в романі "Ритуал" Марини і Сергія Дяченків // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 221-229. – (Бібліотека інституту філології)
228478
  Шатобриан А. Бриера / А. Шатобриан. – Москва, 1936. – 269 с.
228479
  Робинсон Джеффри Брижит Бардо. Две жизни / Робинсон Джеффри. – Смоленск : Русич, 1997. – 480с. – (Женщина-миф). – ISBN 5-88590-749-8
228480
  Дубинянская Я. Брижит Бардо: ее мужья и другие звери // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 12 (76). – С. 6-27. – ISSN 1819-6268
228481
  Іскорко-Гнатенко Брижицька С.А. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 48-49. – ISBN 978-617-7442-69-0
228482
  Ефимов В.В. Бризовая циркуляция в районе Черного моря / В.В. Ефимов, А.В. Крупин // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С. 18-26 : рис. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 0130-2906
228483
  Разуванов В.Г. Бризы братского водохранилища и их влияние на метеорологические условия побережий. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.698 / Разуванов В.Г.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1970. – 21л.
228484
  Марченко А. БРИК : бразильский подход / А. Марченко, Брага Марченко // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2010. – № 3. – С. 20-25. – ISSN 044-748Х
228485
  Мартынов Б.Ф. БРИК и деградирующий миропорядок // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 4-20. – ISSN 044-748Х


  БРІК - Бразилія, Росія, Індія і Китай.Загальною межею для "четвірки" є те, що із закінченням холодної війни всі вони почали розвивати і застосовувати методики радикальних реформ, повністю інтегруючись в систему світової економіки
228486
   БРИК как новая форма многосторонней дипломатии // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 45-63. – ISSN 0130-9625
228487
  Архангельская А.А. БРИК становится БРИКС // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 9 (650). – С. 2-5. – ISSN 0321-5075
228488
  Хейфен Б. БРИК: миф или реальность? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 9. – С. 72-80. – ISSN 0131-2227
228489
  Кореновська Л. Бриколаж як архітектоніка художнього тексту ("Любаска мого чоловіка" Надії Ковалик) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 1 (625). – С. 83-89. – ISSN 0236-1477
228490
  Лавров С. БРИКС - глобальный форум нового поколения // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 3 март. – С. 1-7. – ISSN 0130-9625


  Для России сотрудничество в формате БРИКС - одно из ключевых направлений внешней политики на долгосрочную перспективу.
228491
  Дейч Т.Л. БРИКС - новый игрок на африканском континенте / Т.Л. Дейч, Е.Н. Корендясов // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 6 (659). – С. 18-23. – ISSN 0321-5075
228492
  Дейч Т.Л. БРИКС - новый игрок на африканском континенте / Т.Л. Дейч, Е.Н. Корендясов // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 4 (657). – С. 24-28. – ISSN 0321-5075
228493
  Давыдов В.М. БРИКС - предпосылка нового миропорядка / беседу вела Любовь Люлько // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 3. – С. 4-8. – ISSN 0444-748Х


  Борьба за многополярный мир обостряется. Запад опасается усиления БРИКС. И опасается даже несмотря на то, что БРИКС переживает сложные времена из-за санкционного удара по России. Главную угрозу США и их союзники видят в том, что «пятерка» нацелилась на ...
228494
  Луков В. БРИКС - фактор глобального значения // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 30-37. – ISSN 0130-9625
228495
  Шемякин Я.Г. БРИКС в свете цивилизационного подхода // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 1. – С. 28-38. – ISSN 0130-3864


  В статье показывается, что при всех различиях у стран - членов БРИКС имеется фундаментальная общность подхода к миру и к жизни. Это позволяет сделать вывод о наличии важнейших предпосылок для достижения взаимопонимания на самом глубоком цивилизационном ...
228496
  Эминов Р.Д. БРИКС в системе геополитических координат ХХІ в: современность, будущее // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 515-519. – ISSN 2076-1554
228497
  Ларионова М. БРИКС в системе глобального управления // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2012. – № 4 апрель. – С. 2-14. – ISSN 0130-9625
228498
  Трофимова И.Н. БРИКС и быстроразвивающиеся страны на пути к информационному обществу: развитие ИКТ и цифровое неравенство // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2013. – № 10. – С. 41-53. – ISSN 0320-8168
228499
  Трофимова И.Н. БРИКС и развивающиеся страны в системе мирохозяйственных связей: сдвиги в международном движении капитала // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 3. – С. 54-63. – ISSN 0320-8168
228500
  Дробот Г.А. БРИКС как международно-политическое пространство // Вестник Московского университета. Серия 27 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 33-47. – (Глобалистика и геополитика ; № 3/4). – ISSN 0201-7385
228501
  Грициани Т. БРИКС: основа мультиполярного мира // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2012. – № 2 (48). – С. 31-34
228502
   Бриллиант безупречной огранки, или Все грани отдыха в Хорватии : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 64-65
228503
  Батенин Э. Бриллиант Кон-и-Гута : роман / Э. Батенин. – Москва ; Ленинград : ЗиФ, 1926. – 287 с.
228504
   Бриллиантовая свадьба. – М., 1989. – 476с.
228505
  Шатуновский И.М. Бриллиантовое полено. / И.М. Шатуновский. – Москва : Правда, 1966. – 64с.
228506
  Парахина Наталья Бриллиантовые тенденции российского туризма : Лидеры / Парахина Наталья, Шутова Наталья // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 10-15 : Фото
228507
  Неводов Б.С. Бриллиантовый князь / Б.С. Неводов. – Саратов, 1960. – 223с.
228508
  Супрун Эмилия Бриллиантовый оптимизм // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 141 : Фото
228509
  Буренков М.И. Бриллиантовый туман / М.И. Буренков. – Харьков : Прапор, 1970. – 110 с.
228510
   Бриллианты для диктатуры качества : Спецвыпуск. Лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 27 : Фото
228511
  Семенов Ю.С. Бриллианты для диктатуры пролетариата / Ю.С. Семенов. – Москва, 1991. – 558с.
228512
  Семенов Ю.С. Бриллианты для диктатуры пролетариата. / Ю.С. Семенов. – Кишинев, 1986. – 510с.
228513
  Велигжанина А. Бриллианты Зыкиной принесли несчастья всем, кто хотел прибрать их к рукам // КП в Украине (Четверг). – Київ, 2019. – 16-23 мая (№ 71). – С. 24-25. – ISSN 1997-1249


  "КП" узнала, что стало с сокровищами артистки. "В этом году исполнится 10 лет, как не стало известной исполнительницы народных песен Людмилы Зыкиной. Многие помнят скандалы вокруг пропавших после ее смерти бриллиантов. Мы решили выяснить: чем ...
228514
  Педа П.М. Бринить весна : поезії / П.М. Педа. – Одесса, 1992. – 108 с.
228515
  Галінська Ольга Бринить душа // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 7. – ISSN 0868-9644


  Про фестиваль бандурного мистецтва в Україні
228516
  Камінецький Я. Бринлива променя струна... : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2010. – № 9 (791). – С. 2-5. – ISSN 0868-4790
228517
   Бринцев Василь Дмитрович // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 102-103


  Привітання з 60-річчям.
228518
  Партыка Л.Я. Бриофлора главной гряды Крымских гор. : Автореф... Канд.биол.наук: / Партыка Л.Я.; АН УССР.Ин-т ботаники. – К, 1966. – 25л.
228519
  Дильдарян Б.И. Бриофлора лесов северо-восточной Армении : Автореф... канд.биол.наук: 03.094 / Дильдарян Б.И.; Ереванский гос.ун-т. – Ереван, 1971. – 23л.
228520
  Чиковани Н.В. Бриофлора южного склона Циви-Гомборского хребта и Гаре-Кахетского плоскогорья. : Автореф... канд. биол.наук: / Чиковани Н.В.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 22л.
228521
  Куприянова В.Р. Британия : Книга для чтения / В.Р. Куприянова, И.В. Арнольд, М.А. Боровик. – 2-е изд., испр. – Л., 1977. – 438с.
228522
  Симонов В.А. Британия без туманов / В.А. Симонов. – Москва, 1985. – 311с.
228523
  Ананьева Е. Британия в зоне турболентности // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 52-63. – ISSN 0130-9625
228524
  Черчилль У.С. Британия в Новое время : XVI-XVII века / Уинстон Черчилль ; [пер. с англ. О.Ю. Ивановой, С.Н. Самуйлова]. – Смоленск : Русич, 2006. – 411, [3] с., [16] л. фот. : ил. – Сер. осн. в 2000 г. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Популярная историческая библиотека). – ISBN 5-8138-0601-6
228525
   Британия возьмет всех взглядом // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 17 : фото
228526
  Матвеев В.А. Британия вчера и сегодня / В.А. Матвеев. – Москва, 1989. – 252 с.
228527
  Терех Н. Британия выйдет из Евросоюза в марте 2019 года, но еще на протяжении 21 месяца после этого будет платить взносы Брюсселю // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 22-28 марта (№ 12). – С. 3


  "Выход Великобритании из Евросоюза состоится через год - в конце марта 2019-го. Затем Лондон и Брюссель вступят в переходный период, который продлится еще 21 месяц. До 31 декабря 2020 года ряд соглашений ЕС будет применяться к Британии. Лондон и ...
228528
  Осипов В. Британия глазами русского / В. Осипов. – Москва : АПН, 1977. – 208с.
228529
  Терентьев А. Британия Дэвида Камерона // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 1. – С. 81-88. – ISSN 0131-2227
228530
  Церцвадзе И. Британия и Общая политика безопасности и обороны Европейского Союза // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2017. – T. 16, № 3, Лето. – С. 83-98. – ISSN 1812-1101


  "В этой статье анализируется позиция Британии в отношении Общей политики безопасности и обороны (ОПБО) Европейского Союза в периоде с 1998 по 2016. Рассматривается логика британской позиции по отношению к ОПБО путем поиска ответа на исследовательский ...
228531
  Айзенштат М.П. Британия нового времени. Политическая история : учеб. пособие для ист. фак. ун-тов / М.П. Айзенштат ; РАН ; Ин-т всеобщей истории ; Гос. ун-т гуманитарных наук ; Научно-образовательный центр по истории. – Москва : КДУ, 2007. – 204 с. – ISBN 978-5-98227-145-7
228532
  Денисова Анастасия Британия под градусом // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 8 (173). – С. 75-77 : фото. – ISSN 1029-5828
228533
  Мамаев Ш. Британия под ударом // Политический журнал : Будущая история уже сегодня / ЗАО "Издательский дом "Политический журнал". – Москва, 2007. – № 19/20. – С. 59-61
228534
  Малаховский К.В. Британия южных морей / К.В. Малаховский. – Москва : Наука, 1973. – 168с.
228535
  Осипов В.Д. Британия. 60-е годы / В.Д. Осипов. – Москва : Политическая литература, 1967. – 304с.
228536
  Кобыш В. Британия: великая и малая / В. Кобыш. – Москва : Известия, 1973. – 256 с.
228537
  Шальнев А.А. Британия: меж строк "неписаной" конституции / А.А. Шальнев. – Москва, 1982. – 286с.
228538
  Хеймс Дункан Британія - жертва чи бенефіціар ТОП-корупції? / розмову вела Алла Дубровик-Рохова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17-18 березня (№ 46/47). – С. 10-11


  "Ми не хочемо, щоб Лондон і його нерухомість були "сейфом" для злодіїв".
228539
  Власенко М.В. Британія в лабетах монополій : державно-монополістичний капіталізм в Англії / М.В. Власенко. – Київ : Знання, 1968. – 47, [1] с.
228540
   Британія. Зелений день календаря // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 100-105 : фото
228541
  Павленко Л.В. Британія. Політичне життя та уряд = Britain. Political life and government : навч. посібник для слухачів системи підгот., перепідгот. та підвищення кваліфікації держ. службовців / Л.В. Павленко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетров. регіон. ін-т держ. упр. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2008. – 158, [1] с. : іл., табл. – На обкл. та тит. арк. назва парал. укр., англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 158. – ISBN 978-966-7800-41-3
228542
  Горбик В.О. Британія: суперечності і проблеми / В.О. Горбик. – К, 1980. – 103с.
228543
  Андреева Т. Британо-американские "особые отношения" при Д. Кэмероне // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 5. – С. 61-72. – ISSN 0131-2227
228544
  Бани Насер Абдулла Британо-иорданские отношения (1921-1957 гг). : дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Бани Насер Абдулла ; М-во образования Украины ; Киев. ун-т им.Т. Шевченко, Ин-т междунар. отношений. – Киев, 1995. – 179 л. – Библиогр.: л. 176-179
228545
  Бани Насер Абдулла Британо-иорданские отношения (1921-1957 гг.) : автореф. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Бани Насер Абдулла ; Киев. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 1995. – 28 с.
228546
  Роуз К.Б. Британо-иранское взаимодействие по ядерной проблеме. Опыт кризисного урегулирования в рамках ЕС и НАТО. // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 3. – С. 187-216. – ISSN 0235-5620


  Реферативный обзор.
228547
  Соколова В.А. Британо-російські відносини і стратегія Девіда Кемерона щодо політики Російської Федерації відносно України та Сирії (2014¬2016 рр.) // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (27). – C. 57-69. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
228548
  Андреева Т. Британо-российские отношения при правительстве Д. Кэмерона - Н. Клегга // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 9. – С. 20-33. – ISSN 0131-2227
228549
  Бузукашвили Илья Британская библиотека : Тема номера: Сокровищница человечества // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 4. – С. 28-31. – ISSN 1818-2968
228550
   Британская библиотека оцифровала и опубликовала древние рукописи // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2013. – № 3 (189). – С. 5. – ISSN 1727-4893
228551
  Матвеев В.М. Британская дипломатическая служба / В.М. Матвеев. – Москва, 1984. – 160 с.
228552
  Матвеев В.М. Британская дипломатическая служба / В.М. Матвеев. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Международные отношения, 1990. – 224с. – ISBN 5-7133-0203-2
228553
  Портнягин Д.И. Британская дипломатия на Парижской мирной конференции 1919 г. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 162-169. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
228554
  Федоров С.Е. Британская идентичность / идентичности в раннее Новое время // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 75-81. – (История ; вып. 3). – ISSN 1812-9323
228555
   Британская империя. – Москва : Советская энциклопедия, 1943. – 463 с.
228556
   Британская империя в ХХ веке : [сб. статей] / Российская акад. наук, Ин-т всеобщ. истории, Центр "XX век: социально-политические и экономические проблемы" ; [редкол.: А.М. Пегушев и др.]. – Москва : ИВИ РАН, 2010. – 295, [1] c. : табл. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-94067-299-9
228557
  Потемкин М.П. Британская империя во второй мировой войне / Потемкин М.П. – Киров : Кировское областное издательство, 1942. – 40 с.
228558
  Соколов В.В. Британская империя как геоэкономическая система (1603-1972) / Вячеслав Соколов. – Москва : Экономика, 2012. – 158, [2] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-282-03211-6
228559
  Черешнева Л.А. Британская Индия в 1942 г.: миссия Криппса // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 2. – С. 24-36. – ISSN 0869-1908


  Стаффорд Криппс (1889-1952) - британський держ. діяч, рицар
228560
  Шаповал В.Н. Британская конституция : политико-правовой анализ / В.Н. Шаповал. – Київ : Либідь, 1991. – 135с. – ISBN 5-325-00113-2
228561
  Шаповал В.Н. Британская Конституция (политико-правовой анализ). : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.02 / Шаповал В.Н.; МО Укр.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 32л.
228562
  Девель Л.А. Британская лексикография ХХІ века (толковые учебные/педагогические словари английского языка/ // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 55-67. – ISSN 0130-9730
228563
  Кондратьева Т.С. Британская национальная партия и проблема иммиграции // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 4 : Иммиграция и политические партии в Европе. – С. 123-150. – ISSN 0235-5620
228564
  Искюль Сергей Британская подножка французской интриге : наполеоника // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 102-107 : Фото
228565
  Гогитидзе И.В. Британская политика " к востоку от Суэца ", 70-е - первая половина 80-х гг. / И.В. Гогитидзе. – Москва : Наука, 1989. – 167 с.
228566
  Мельникова С.В. Британская политика в Ирландии в 1918-1920 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 71-90. – ISSN 0042-8779


  О том, какие культурные и политические факторы определяли направление британской политики в Ирландии в 1918-1920 гг.
228567
  Трухановский В.Г. Британская политика в области ядерных вооружений. / В.Г. Трухановский. – М., 1987. – 150с.
228568
  Гарелик М.В. Британская политика по вопросу о заключении государственного договора с Австрией в 1954-1955 годах // Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск, 2018. – Вып. 1 : 2017 год. – С. 106-110. – ISSN 2616-700X
228569
  Поляков Н.В. Британская система ниверситетского образования / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 206-215. – ISBN 978-966-551-249-3
228570
  Шумилин С. Британская танковая классика 1920-х гг. Vickers Medium Tank Mk.I и Mk.II // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / глав. ред. Сальникова И.Н. ; редкол.: Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф., Митюков Н.В. [и др.]. – Киев, 2020. – № 3 (165), март 2020. – С. 39-43
228571
  Кривогуз М.И. Британская энергетика: 50 лет реформ / М.М. Кривогуз ; Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Экслибрис-Пресс, 2004. – 116 с. – ISBN 5-88161-143-8
228572
  Кринберг Р.Я. Британские архаизмы в литературном американском варианте английского языка // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 15. – С. 83-91. – (Філологічні науки)
228573
  Гюльмамедов С.А. Британские библиотеки пересмотрят принцип работы с э-книгами / Саттар Алеклерович Гюльмамедов // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – июль - август. – С. 90. – ISSN 1726-6726
228574
  Романова М. Британские виги и борьба североамериканских колоний за независимость (1760-е гг.) // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 117-125. – ISSN 0042-8779
228575
  Юг Британские колонии в Восточной Африке. / Юг. – М-л, 1931. – 194с.
228576
  Суслопарова Е.А. Британские лейбористы: испытание кризисом 1931 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 5-25. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
228577
  Стамп Д. Британские острова / Д. Стамп, С. Бевер. – Москва, 1948. – 701с.
228578
  Чолганская В.Л. Британские парламентские и ведомственные издания / В.Л. Чолганская. – М., 1974. – 288с.
228579
  Куликов А. Британские партии и американское влияние в 1990-е - 2000-е годы // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 58-65. – ISSN 0201-7083
228580
  Байков А.Н. Британские профсоюзы и классовая борьба (вторая половина 60-х - начало 70-х годов) / А.Н. Байкова ; отв. ред. М.В. Баглай ; АН СССР, Ин-т междунар. раб. движения. – Москва : Наука, 1976. – 375 с.
228581
  Каторин Ю. Британские сверхдредноуты // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 11 (173). – С. 16-23


  Следующие после "Колоссусов" британские линкоры были спроектированы в рамках кораблестроительной программы 1909 г., когда в Адмиралтействе пришли к выводу о недостаточной мощности 305-мм орудий ранних дредноутов, кроме того, новое британское ...
228582
  Рахшмир П.Ю. Британские тори: возрождение или угасанние? // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 132-138. – ISSN 0130-3864
228583
  Пичугин Б.Ф. Британские тред-юнионы после второй мировой войны / Б.Ф. Пичугин. – Москва, 1958. – 152 с.
228584
  Малецке Британские тропики / Малецке, Эльза-Мари, Цан Клеменс // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 3 (180), март. – С. 128-137 : фото. – ISSN 1029-5828
228585
  Барбарига А.А. Британские университеты : [учебное пособие для пед. ин-тов по спец. "Иностр. яз."] / А.А. Барбарига, Н.В. Федорова. – Москва : Высшая школа, 1979. – 127 с. : ил. – Библиогр.: с. 126-127 (33 назв.). – (Библиотека преподавателя)
228586
  Воробьев-Обухов Алексей Британский "Жук" или немецкий "Мини"? : Наезд // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 5. – С. 91-93 : Фото
228587
  Калашников В.М. Британский взгляд на Крым (хроники, мемуары, дневники XVII - первой четверти XIX столетия) : монография / В.М. Калашников. – Днепропетровск : Нова Ідеологія, 2013. – 332 с. : ил., портр. – ISBN 978-617-7068-14-2
228588
  Лабутина Т.Л. Британский дипломат и разведчик Чарльз Уитворт при дворе Петра I // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 124-135. – ISSN 0042-8779
228589
  Чочиев Г.В. Британский документ о кавказско-ориентированной деятельности черкесской политической элиты в Турции после Первой мировой войны // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 11 (95). – С. 106-109. – ISSN 2070-9773


  В статье рассматривается обращение группы влиятельных черкесских диаспорных политиков к правительству Великобритании с целью обеспечения признания независимости СевероКавказской (Горской) Республики и организации репатриации ближневосточных черкесов на ...
228590
  Ященко А. Британский естественно-исторический музей и другие зоологические учреждения западной Европы / А. Ященко. – С. 47-164. – Отд. оттиск
228591
  Залевский В. Британский издательский дом Osprey 1968-2008 гг. ( к 40-летию со дня основания) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С, 37-39
228592
  Денстервиль Британский империализм в Баку и Персии 1917-1918 / Денстервиль. – Тифлис, 1925. – 281 с.
228593
  Глухов А.М. Британский империализм в Восточной Африке (1945-1960) / А.М. Глухов. – М, 1962. – 255с.
228594
  Киселев Б.Н. Британский империализм в Западной Африке : Автореф... канд. экономич.наук: / Киселев Б.Н.; АН Союза ССР. Ин-т экономики. – М., 1951. – 21 л.
228595
  Маздур И. Британский империализм в Индии и подготовка интервенции против СССР / И. Маздур. – Москва, 1933. – 72 с.
228596
  Зарина Л.Л. Британский империализм в Китае / Л.Л. Зарина. – Москва, 1970. – 248с.
228597
  Варславан А.Я. Британский империализм и буржуазная Латвия в годы мирового экономического кризиса. / А.Я. Варславан, А.Л. Зунда. – Рига, 1981. – 199с.
228598
  Сиснева Т.И. Британский империализм и Малайзия 1961-1965 гг. : Автореф... канд.ист.наук: 573 / Сиснева Т.И.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1969. – 27л.
228599
  Шпаковский В.О. Британский историк С. Тернбулл о японских воинах асигару // Вопросы истории : ежемесячный журнал / "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2013. – № 2. – С. 153-158. – ISSN 0042-8779


  О работе британского историка С. Тернбулла, посвященной исследованию книги "Зобьо Моноготари", написанной самураем М. Набуоки и рассказывающей об японских пехотинцах асигару.
228600
  Ричардс Д. Британский капитализм и рационализация / Д. Ричардс. – М.Л,, 1930. – 160с.
228601
  Скрипникова Л.В. Британский колониальный режим в Вест-Индии в первом трети 19 в. и освободительное движение рабов. : Автореф... канд.ист.наук: 578 / Скрипникова Л.В.; Воронеж.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1972. – 21л.
228602
  Виноградов В.Н. Британский лев на Босфоре / В.Н. Виноградов. – Москва, 1991. – 159 с.
228603
  Рыжиков В.А. Британский лейборизм сегодня: теория и практика. / В.А. Рыжиков. – М, 1984. – 279с.
228604
  Ааронович С. Британский монополистический капитал / С. Ааронович; пер. с англ. В.М. Коллонтай ; ред. И.А. Соколов. – Москва : Иноиздат, 1956. – 212 с. : табл.
228605
   Британский музей. Лондон. – Москва, 1980. – 256с.
228606
  Карпов Г.А. Британский мультикультурализм: мина замедленного действия? // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 5 (658). – С. 26-32. – ISSN 0321-5075
228607
  Степанова Н.М. Британский неоконсерватизм и трудящиеся / Н.М. Степанова. – Москва, 1987. – 239 с.
228608
  Сергеев Е.Ю. Британский политик лорд Керзон // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 6. – С. 154-168. – ISSN 0130-3864
228609
  Лабутина Т.Л. Британский посланник Роберт Кейт и Екатерина II о перевороте 1762 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 7. – С. 123-135. – ISSN 0042-8779


  О том, как Екатерина II пришла к власти и как это событие представлено в её письмах к С. Понятовскому и в воспоминаниях английского дипломата Роберта Кейта.
228610
  Бодрунова С.С. Британский рынок прессы и политический процесс: символический и медиакратический смысл "таблоидных поворотов" // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 188-206. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921
228611
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 4. – 2005
228612
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 5. – 2005
228613
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 6. – 2005
228614
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 7. – 2006
228615
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 8. – 2006
228616
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 9/10. – 2006
228617
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 11. – 2006
228618
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 12. – 2006
228619
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 1 (13). – 2007
228620
   Британский стиль = British Style : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 2/3 (14/15). – 2007
228621
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2004-. – ISSN 1742-2388
№ 4 (16). – 2007
228622
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 17. – 2008
228623
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 18. – 2008
228624
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 19. – 2008
228625
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 20. – 2008
228626
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 21. – 2009
228627
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 22. – 2009
228628
   Британский стиль = British Style : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005-. – ISSN 1742-2388
№ 23. – 2009
228629
   Британский тред-юнионизм. – М., 1956. – 206с.
228630
  Хатт А. Британский тред-юнионизм / А. Хатт. – М, 1981. – 269с.
228631
  Гинзбург Н. Британский университет : путь к цели // Британский стиль : информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2009. – № 23. – С. 79-84. – ISSN 1742-2388
228632
  Кирпичев Юрий Британский фактор // Знание - сила : научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 11 (989). – С. 85-92. – ISSN 0130-1640
228633
  Битрин П.С. Британский электорат: концепции "упадка двухпартийности" / П.С. Битрин. – М., 1987. – 46с.
228634
  Абсава Георгий Британский яд для русского царя // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2010. – № 917 (02). – С. 48-52. – ISSN 0320-331Х


  Попытка произвести ретроспективное расследование, опираясь на косвенные улики относительно возможного отравления русского царя Петра Первого
228635
   Британските воени мисии во Македониjа = The British military missions in Macedonia : документи 1942 - 1945. – Скопje : Државен арх. на Реп. Македониjа, Матица Македонска, 2000. – 502, [1] с. – На другому тит. арк. та корінці: Велика Британиjа и Македониjа: документи 1941-1945. На обкл. назва: Британски воени мисии во Македониjа 1942-1945. – ISBN 9989-622-22-1
228636
  Дьяченко А.Д. Британское государство над Египтом и борьба египетского народа за независимость. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Дьяченко А.Д.; Ужгород.гос.ун-т. – Ужгород, 1986. – 21л.
228637
  Харвей Джеймс Британское государство. / Харвей Джеймс, ХУд Кэтрин. – М., 1961. – 388с.
228638
  Ефимова Е.С. Британское содружество наций / Е.С. Ефимова. – Ленинград, 1967. – 27 с.
228639
  Потапов В.И. Британское судостроение и его современная конкурентоспособность. : Автореф... канд. экон.наук: 603 / Потапов В.И.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – М,, 1970. – 19л.
228640
  Копилова О.М. Британська англійська як мова-еталон для регіональних варіантів англійської мови // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 81-84. – ISSN 2077-804X
228641
  Мартинов А. Британська виборча кампанія // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 29 листопада (№ 48). – С. 4


  "Три поспіль спроби Терези Мей ратифікувати угоду про умови виходу Великої Британії з Євросоюзу, потім дві спроби її наступника Бориса Джонсона зробити це ж саме привели до закономірного результату — розпуску палати громад. Однак нинішня позачергова ...
228642
  Русанова М.І. Британська геополітична школа про кордони як основний чинник, що впливає на геополітику (початок XX століття) // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 130-134
228643
  Кузнецов О. Британська енергетична стратегія в контексті економіки зміни клімату : економічні проблеми природокористування // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (580). – С. 53-63 : Рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 0131-775Х
228644
  Крушинський В.Ю. Британська Європа чи європейська Британія. Великобританія в європейських інтеграційних процесах : Монографія / В.Ю. Крушинський; КНУТШ; Інститут міжнародних відносин. – Київ : Київський університет, 2003. – 214 с. – ISBN 966-594-374-Х
228645
  Матюша В. Британська і американська драматургія ХХ ст. в Україні: постанови та публікації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 54-57. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 7)
228646
  Семеняк К. Британська історична наука про формування європейської системи безпеки та роль Великої Британії у цьому процесі у 1920-1930-х роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 49-54. – (Історія ; вип. 3 (126)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлений огляд основних етапів розвитку британської історіографії щодо питання формування європейської системи безпеки у міжвоєнний період. Загалом виділено три хронологічні етапи розвитку історичних праць стосовно теми європейської ...
228647
  Дробіт І. Британська історіографічна металітература кінця XX-початку XXI століть: гібридизація історичного роману в межах постмодерністської парадигми // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 338-347. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
228648
  Бовсунівська Т.В. Британська історіографічна метапроза та роман Грема Свіфта "Земля води" / Т.В. Бовсунівська, О.С. Бойніцька // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 33-37
228649
  Гребенюк М. Британська історіографія війни в Перській затоці 1990-1991 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-21. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу стану британської історіографії війни в Перській затоці 1990-1991 років, визначенню її загальних тенденцій та особливостей британського підходу до висвітлення цієї війни. Було виявлено найбільш впливових та авторитетних ...
228650
  Пічугіна М.В. Британська історіографія інтеграційних процесів у західній Європі у другій половині ХХ ст. : Автореф. ... канд. істор. наук: 07.00.06 / Пічугіна М.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 15 с.
228651
  Пічугіна Маріанна Володимирівна Британська історіографія інтеграційних процесів у західній Європі у другій половині ХХ ст. : Дис....канд. істор. наук: 07.00.06 / Пічугіна Маріанна Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 204л. – Бібл.: л.173-204
228652
  Павленко В. Британська історіографія політики умиротворення: головні підходи та напрямки / В. Павленко, С. Крутько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 40-43. – (Історія ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано головні концепції щодо вивчення англійської політики умиротворення на основі аналізу праць представників різних історичних шкіл. З"ясовано спільність та відмінність їх підходів до даної проблематики. Analyzed the basic concepts of the ...
228653
  Брайлян Є. Британська колоніальна адміністрація на Ямайці та марунський рух: проблема взаємовідносин (XVIII ст.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 11-12
228654
  Кулачинський М.М. Британська консервативна партія кінця XX - початку XXI ст.: віхи конструктивних змін // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 313-320
228655
  Грубінко А. Британська концепція зовнішньополітичного і безпекового виміру євроінтеграції в європейській політико-правовій думці // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 14-20. – ISSN 2524-0129
228656
  Шевченко Н. Британська криза першої половини XVII століття як "проблема багатоскладового королівства" (за матеріалами праць К. Расселла) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 73-74. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано концепцію британської національної історії першої половини XVII ст., викладену в працях сучасного британського історика К. Расселла. Спеціальну увагу приділено дослідженню особливостей застосування істориком системного підходу для ...
228657
  Корчова О.В. Британська Лейбористська партія під час Першої світової війни // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 201-205
228658
  Олійник Х. Британська машинерія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 106-111 : фото
228659
  Глазов Д.В. Британська модель мультикультуралізму: успіхи та прорахунки // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 100-107. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Розглядаються питання політики мультикультуралізму у Великій Британії, її ефективність в межах британського соціуму. В колі уваги — історичні передумови політики мультикультуралізму; етапи та сутність цієї політики відповідно до загальноєвропейських ...
228660
  Черновол О.П. Британська модель правового забезпечення та реалізації обов"язків людини і громадянина // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 57-67. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
228661
  Харламова Г. Британська модель фінансування вищої освіти: уроки для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Сучасна система вищої освіти постійно наголошує на нестачі державних фондів фінансування для забезпечення високої конкурентоспроможності освітянських послуг. Стаття звертається до основної та найбільшої складової бюджету європейських університетів - ...
228662
  Оніпко Т.А. Британська наукова школа кластерного розвитку економіки // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 10 (26). – С. 142-155. – ISSN 2411-4413
228663
  Мартинов А. Британська невизначеність // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 4 жовтня (№ 39/40). – С. 4


  "Традиції етикету свідчать, що піти по-англійському — це залишити товариство без прощання. Саме так намагався вийти з Євросоюзу британський прем’єр-міністр Борис Джонсон. Заради того, аби йому не завадили, він навіть спробував призупинити роботу ...
228664
  Кіцак В. Британська позиція щодо узгодження Радянсько-Польського кордону під час Другої Світової війни: на матеріалах радянських опублікованих документів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 126-140. – (Історичні науки ; т. 35). – ISSN 2309-2254
228665
  Трофименко М. Британська Рада як інструмент публічної дипломатії Великої Британії // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 35/36. – С. 305-312. – ISSN 2519-4518
228666
  Чекаленко Л. Британська та американська системи підготовки дипломатів в умовах глобалізаційних змін / Л. Чекаленко, В. Ціватий // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 570-584. – ISBN 978-617-7631-10-0
228667
  Карбашевська О.В. Британська фольклорна балада Чайлда: типізація образу-персонажа // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 397-405. – (Слово). – ISSN 2304-7402
228668
  Холмогорцева І.С. Британська фольклорна п"єса як джерело прецедентності в англійській літературі кінця XIX - початку XX століття / І.С. Холмогорцева, Н.М. Савченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – C. 113-117. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864


  Стаття присв. дослідженню автентичного британського фольклорного жанру британської фольклорної п"єси як прецедентного тексту у творах англ. письменників 19-20 ст. У роботі обгрунтовується актуальність вивчення прецедентних текстів у ключі діалогізму, ...
228669
  Макаров Р.В. Британське мандатне управління в Іраку (1920-1932 рр.) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (95), березень. – С. 112-118. – ISSN 2077-1800
228670
  Фішер Й. Британський вихід у нікуди? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 11 липня (№ 117). – С. 11


  Євросоюз втратить другу за розмірами економіку Союзу, а також головного гаранта безпеки.
228671
  Яковенко Н.Л. Британський досвід демократичної взаємодії влади та Опозиції // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 63-80
228672
  Першукова О. Британський досвід забезпечення якості середньої освіти // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 56-58
228673
  Нестерович В. Британський досвід конституційно-правового регулювання інституту лобіювання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 135. – ISSN 0132-1331
228674
  Ганущак В. Британський досвід контролю за держфінансами // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (169), лютий. – С. 42-46
228675
  Пилипенко М.М. Британський досвід надання невідкладної допомоги постраждалим з тяжкою політравмою // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 68-74. – ISSN 2224-0586
228676
  Максимчук-Макаренко Британський досвід організації освітнього процесу для університетів України // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 200-202. – ISBN 978-617-7263-79-0
228677
  Удовенко Ю. Британський досвід соціально-психологічної реабілітації людей з інвалідністю / Ю. Удовенко, О. Гончаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 63-67. – (Соціальна робота ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто досвід Великобританії щодо системи соціально-психологічної реабілітації людей з інвалідністю. Проаналізовано законодавче забезпечення захисту та підтримки людей з інвалідністю у Великій Британії, розкрито зміст поняття "реабілітація", ...
228678
  Андрощук Г. Британський досвід створення та управління технопарками // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 9. – С. 46-54. – ISSN 1608-6422
228679
  Шаповалова О. Британський досвід управління якістю освітніх послуг у системі середньої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 9 (63). – С. 13-23. – ISSN 2312-5993
228680
  Локгартом-Маммері Британський експерт про збереження земельних ресурсів та поліпшення їх захисту і охорони // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 7. – С. 21
228681
  Гужва О. Британський жіночий роман як царина дослідження особистості ідеального чоловіка // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 129-132. – ISSN 2307-633Х
228682
  Кулачинський М.М. Британський захист сучасної України: гуманітарна допомога та "холодний розрахунок" // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 115-123
228683
  Лозова О.Ю. Британський і американський національний психотип // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 8 (144). – С. 116-124
228684
  Шевченко Н.І. Британський історик К. Расел про деякі проблеми Англійської революції XVII ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 110-114. – (Історія ; вип. 59/60)


  Розглядаються деякі важливі аспекти політичної історії Англії епохи ранніх Стюартів.
228685
  Козерод О.В. Британський консервативний політик Стефан Терлецький (1927-2006) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 5 (494). – С. 202-207. – ISSN 0130-5247


  Стаття є першим в українській історіографії дослідженням, присвяченим громадсько-політичній діяльності члена британського парламенту Стефана Терлецького. Автор на підставі офіційних документів та мемуарів політика аналізує основні етапи політичної ...
228686
  Бініон Майкл Британський консерватизм: історія успіху // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 12 (229). – С. 16-17. – ISSN 1996-1561
228687
  Лиман І.І. Британський консул і промисловець Джон Грієвз = British сonsul and industrialist John Edward Greaves / Ігор Лиман, Вікторія Константінова, Євген Данченко ; Бердян. держ. пед. ун-т, Наук.-дослід. ін-т Історичної урбаністики, Громад. орг. "Урбаністичні ініціативи". – Бердянськ : Ткачук О.В., 2017. – 199, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 192-198 та в підрядк. прим. – (Серія "Історія іноземних консульств на Півдні України" = Series "History of Fpreign Consulates in the South of Ukraine" ; вип. 1). – ISBN 978-617-7291-96-0
228688
  Бойніцька О.С. Британський новоісторичний роман // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 34-38. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розглядаються історичні та соціальні причини, які зумовлюють відродження у сучпсній Британії інтересу як до історії, так і до історичного роману, контекстуалізується полеміка щодо репрезентації історії, аналізуються деякі теорії, що стосуються ...
228689
  Асланян Г. Британський парламент: історія і сучасність // Парламент : інформаційно-аналітичне видання / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001. – № 6. – С. 55-61
228690
   Британський план депутінізації світової економіки // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 17-30 червня (№ 24/25). – С. 13. – ISSN 1992-9277


  Міністр торгівлі Великої Британії Енн-Марі Тревельян збирається представити план, згідно з яким "зелені" торговельні угоди зможуть допомогти покласти край залежності світу від російських нафти і газу та "депутінізувати" світову економіку.
228691
  Борділовська О.А. Британський радж та індійська демократія // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 3. – С. 38-48. – ISSN 1608-0599
228692
  Гарлицька Т. Британський сленг як частина мови міста: соціокультурний аспект // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 248-252. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
228693
  Сіромський Р. Британський чинник у конституційних суперечках між Федеральним урядом Канади та провінцією Квебек (1976–1982 рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 459-465. – ISSN 2078-6077
228694
   Британські адреси Півдня України = British addresses of Southern Ukraine : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, Київ, 26 листоп. 2021 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. країнознавства та туризму [та ін. ; упоряд.: І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2021. – 145, [1] с. – На обкл. та тит. арк. назва парал. укр., англ. – ISBN 978-617-674-058-2
228695
  Кріль М. Британські військові місії в Югославії (штаб Драже Михайловича) у 1941–1944 роках / М. Кріль, М. Яремко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 171-181. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107
228696
   Британські поети XVI-XVIII століть // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2016. – № 11/12. – С. 143-153. – ISSN 0208-0710
228697
  Мрака І. Британські правлячі кола щодо майбутнього Польської держави (вересень - листопад 1939 р.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 12. – С. 109-119. – ISSN 2078-6077
228698
  Морозова Тетяна Британські професійні та академічні стандарти у сфері ІКТ // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  У статті проаналізовано особливості британських професійних і академічних стандартів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Джерельною базою дослідження є британська кваліфікаційна рамка "Стандарти компетенцій для інформаційної епохи" ...
228699
  Каленюк Д. Британські союзники "маленьких українців" накрили перший банк // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 31 березня-6 квітня (№ 12)
228700
  Хмуляк М.В. Британсько-американські протиріччя щодо політики в Іраці з приходом до влади уряду Г.Брауна // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 12/13. – С. 166-173. – ISSN 2227-183Х
228701
  Папенко Н. Британсько-німецькі відносини в 30-ті рр. XX ст.: історичний аспект / Н. Папенко, Є. Папенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 31-35. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання співробітництва Англії та Німеччини. Визначені рівні, форми та механізми співпраці, проаналізований політичний курс обох країн, розкриті чинники відносин. Анализируются вопросы сотрудничества Англии и Германии. Определены ...
228702
  Садикова В. Британсько-радянська культурна співпраця 1979 - 1991 рр. (за мемуарами Джона Робертса) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 38-40
228703
  Садикова В. Британсько-радянське співробітництво в галузі культури в кінці 1980-х - на початку 1990-х рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 75-80


  Статтю присвячено дослідженню проблеми співпраці в галузі культури між Великою Британією та Радянським Союзом у кінці 80-х - на початку 1990-х рр. Побіжно звертається увага на політичні та економічні умови розвитку двох країн як сприятливе підґрунтя ...
228704
  Машевський О. Британсько-радянське співробітництво в торговельно-економічній галузі в другій половині 1980-х рр. / О. Машевський, В. Садикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 44-47. – (Історія ; вип. 2 (120)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості торговельно-економічних відносин Великої Британії та Радянського Союзу в другій половині 1980-х рр. Проаналізовано поглиблення британсько-радянських економічних зв"язків шляхом зміцнення особистісних контактів М. ...
228705
  Садикова В.В. Британсько-радянські відносини (1979-1991 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Садикова Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
228706
  Садикова В.В. Британсько-радянські відносини (1979-1991 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Садикова Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 235 л. – Додатки: л. 222-235. – Бібліогр.: л. 190-221
228707
  Крутько С.О. Британсько-радянські відносини в роки прем"єрства Н. Чемберлена (1937-1940 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Крутько Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 226 л. – Бібліогр.: л. 199-226
228708
  Крутько С.О. Британсько-радянські відносини в роки прем"єрства Н. Чемберлена (1937-1940 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Крутько Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
228709
  Садикова В. Британсько-радянські торговельно-економічні відносини (1979 р. - перша половина 1980-х рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 53-54. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості торговельно-економічних відносин Великої Британії та Радянського Союзу в 1979 р. – у першій половині 1980-х рр. Автор аналізує проблеми торговельної політики обох країн та їхньої співпраці в цій галузі. В статье ...
228710
  Машевський О. Британсько-російські відносини напередодні Першої світової війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 31-36. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Досліджено відносини Великої Британії та Росії в період квітня-червня 1914 р. Особлива увага звертається на переговори стосовно укладання британсько-російської військово-морської конвенції. This paper discusses the UK - Russia relationship during the ...
228711
  Крушинський В.Ю. Британсько-українські відносини з питань євроінтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 103-112.
228712
  Машевський О. Британсько-французьке суперництво в Карибському басейні у XVII-XVIII століттях / О. Машевський, Є. Брайлян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 48-51. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано боротьбу Великої Британії та Франції в Карибському басейні. Визначено причини загострення відносин між Англією та Францією в Новий час. Розглянуто економічний, дипломатичний, військовий аспекти суперництва. Першопочатково обидві ...
228713
  Дроботун В.М. Британці та індійці: автостереотипи та гетеростереотипи в англомовній літературі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 79-84. – ISBN 966-581-623-3
228714
  Бреховских А.А. Британцы в Иракском Курдистане: попытка установления контроля над оккупированными территориями и ее результаты в 1918-1920 гг. // Вестник Московского университета. Серия 13 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 56-71. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385
228715
  Шешунова С.В. Британцы и русские как враги по Крымской войне: литературные образы // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 79–90. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
228716
  Аверченко А.Т. Бритва в киселе : избр. произведения / Аркадий Аверченко ; [сост., вступ. ст., с.5-24 и примеч. С.С. Никоненко ; ил. Е.О. Ведерникова]. – Москва : Правда, 1990. – 475, [1] с. : ил.
228717
   Бритійська Колумбія і українці = British Columbia and Ukrainians : З нагоди 30-річчя існування 20 відділу Товариства Взаїмної Помочі у Ванкувері, Б.К. :1927-1957. – Вінніпег : Trident, 1957. – 200с. : іл.
228718
   Бритов У.Н./Репродукции/. – Ленинград, 1960. – 6с.
228719
  Зозуля Д.Р. Бритолитовые руды Zr-Y-REE месторождения Сахарйок (Кольский полуостров): геохимия, минералогия и стадийность образования / Д.Р. Зозуля, Л.М. Лялина, Е.Э. Савченко // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 913-924 : рис., табл. – Библиогр.: с. 923-924. – ISSN 0016-7525
228720
  Светлов И.А. Бритый еж. / И.А. Светлов. – Тула, 1961. – 31с.
228721
  Мариенгоф А.Б. Бритый человек / А.Б. Мариенгоф. – М, 1991. – 63с.
228722
  Калінцев Ю.О. Брифінг / Ю. Калінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 39. – ISBN 966-642-073-2
228723
   Брифінг ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка академіка НАН України Леоніда Губерського // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8 (110). – С. 7-10. – ISSN 1682-2366
228724
   Брихадараньяка упанишаде. – Москва : Наука, 1964. – 238 с.
228725
  Іскорко-Гнатенко Брицин (Бріцин) В.М. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 49. – ISBN 978-617-7442-69-0
228726
  Аделунг П.С. Бричмуллинский диалект таджикского языка : Автореф... канд. филологич.наук: / Аделунг П.С.; Таджикский гос. ун-т. – Сталинабад, 1953. – 16л.
228727
  Яровий М. Бриючим польотом / М. Яровий. – Київ, 1959. – 62 с.
228728
  Яковенко І. Брігелла та П"єро російської політики // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 квітня (№ 72-73). – С. 18


  Російська політика дедалі більше нагадує італійську комедію дель арте. У ролі Брігелли виступає В. Путін. У ролі П"єро - Дмитро Медвєдєв.
228729
   Брігіт Вандербеке // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С. 117. – ISSN 0320 - 8370


  [Коротка довідка про сучасну німецьку письменницю (нар. 1956 р.). Зараз живе у Франції поблизу Лангедока]
228730
  Охрименко Б.О. Брідж-банк як новий механізм роботи з нежиттєздатними банками в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 172-174
228731
  Вавшко І.В. Брідж у композиції рок-балади // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірка наукових статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – Вип. 120 : Історія музики: проблеми, процеси, персони. – С. 209-224. – ISSN 2522-4190


  "Аналізується рок-балада як синтетичне явище – поширений, але малодосліджений феномен у жанровій системі рок-музики. Розглядається поетика жанру (у значенні дослідження прийомів, техніки творчості, способів творення мистецького об’єкта), опираючись на ...
228732
  Швечникова Я. БРІК як інститут міжнародного співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 103-105
228733
  Вакарчук К.В. БРІКС в системі міжнародних відносин ХХІ ст. // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (29). – С. 18-24. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
228734
  Зайцева М.В. БРІКС як сучасна форма політичної взаємодії у системі міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 39-43


  У статті проаналізовано взаємодію Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР в рамках об"єднання БРІКС та визначено підходи провідних авторів світу до політичної співпраці названих країн, також встановлено, що країни БРІКС зацікавлені у розвитку ...
228735
  Пасмор М.С. БРІКС як феномен розвитку сучасних світогосподарських інтеграційних процесів // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1042. – С. 35-40. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 1). – ISSN 2226-0994


  У статті представлені результати вивчення питання міжнародної економічної інтеграції та її впливу у глобальному масштабі на світову політику та торговельні відносини на основі аналізу об"єднання БРІКС. Його члени - Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР ...
228736
  Самойлова Л. БРІКС: можливості й перспективи / Л. Самойлова, Т. Кузьмич // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 9. – С. 26-31. – (Історичні науки)
228737
  Коваль О. БРІКС: цеглини у фундамент нового світопорядку? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 жовтня (№ 38/39). – С. 5


  Восьмому саміту БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР), що відбувся 15—16 жовтня в індійському штаті Гоа, передувала гаряча дискусія експертів і ЗМІ. Чи варто взагалі говорити про перспективи для організації, котра на десятому році існування ...
228738
  Вірченко В.М. Бріологічні дослідження А.Й. Рошаль у Кримському заповіднику // Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Л. Вагнера (14-16 трав. 2015 р., Берегово, Україна) / Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II [та ін.]. – Берегово ; Ужгород : [б. в.], 2015. – С. 178-183. – ISBN 978-966-2303-13-1


  "...Однією з бріологів-аматорів можна вважати Аліну Йосипівну Рошаль (1932-1996). Згадується професор Д.К. Зеров (КУ).
228739
  Савицька А.Г. Бріофіти в структурі лісових фітоценозів карпатської частини басейну річки Дністер : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Савицька Анастасія Григорівна ; НАН України, Ін-т екології Карпат. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
228740
  Зілгалов В. Брітанського свідка Голодомору вбили за вказівкою Москви? // Гомін України. – Торонто, 2009. – Рік 61, 24 листопада (№ 44). – С. 6


  Британський журналіст Гарет Джоунс в деталях описав Голодомор українців.
228741
  Будько Євген Бріюнські о-ви. На острові тім сад... : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 94-98
228742
  Поспишил И. Брненская судьба Романа Якобсона в призме vota separata // Питання літературознавства : науковий журнал / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2016. – Вип. 94. – C. 68-81. – ISSN 2306-2908
228743
   Брно : путеводитель. – Прага, 1958. – 102с.
228744
  Воронкіна Алла Брно. Місто з неправильним часом : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 6 (груд.-січень). – С. 72-75 : Фото
228745
  Петренко Ігор Бровари. Непровінційна провінція // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 16-18 : фото
228746
  Гамалій Д.М. Броварські шляхи Кобзаря / Дмитро Гамалій. – Бровари : [б. в.], 1994. – 78, [2] с. : іл.
228747
  Иоффе С.А. Брод / С.А. Иоффе. – Иркутск, 1968. – 52с.
228748
  Чачхалиа Д.К. Брод одинокой ольхи : рассказы и драма / Денис Чачхалиа ;. – Сухуми : Алашара, 1988. – 153 с.
228749
  Кикнадзе А.В. Брод через Арагоа : роман / Александр Кикнадзе;. – Тбилиси : Мерани, 1980. – 232 с.
228750
  Кикнадзе А.В. Брод через реку Арагоа / А.В. Кикнадзе. – М, 1983. – 430с.
228751
   Бродвей. – Минск : Парадокс, 1995. – 431 с.
228752
  Ніжнік В.Ю. Бродвейський мюзикл. Процес формування жанру у 10-20-ті рр. XX ст. // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 263-264. – ISBN 978-966-8308-26-0
228753
   Броди : Збірник статей и нарисів. – Мюнхен : Видання Братства кол.вояків Першої УД УНА, 1951. – 147с. : Фотогр.
228754
   Броди : збірник статей і нарисів. – доп. – Дрогобич; Львів : Відродження, 2003. – 176с. – ISBN 966-538-136-9
228755
   Броди : зб. ст. і нарисів / ред. Олега Лисяка. – Репр. видання. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 164, [2] с. : іл. – ISBN 978-611-01-2032-6
228756
   Броди і Брідщина : статті, дослідження, документи : [зб. наук. праць] / Нац. спілка краєзнавців України, Ін-т українознавства НАН України, Львів. обл. і Бродівська р-на орг. Укр. т-ва охорони пам"яток іст. та культури [та ін.] ; [відп. ред. Д.В. Чобіт ; літ. ред. С.П. Орлюк]. – Броди : Просвіта, 2014. – 695, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 680-681, 611 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7544-73-7


  У пр. № 1704710 напис: Науковій бібліотеці Київського університету ім. Тараса Шевченка від редактора цього видання і випускника 1979 р. Підпис. Д. Чобіт. 2016 р.
228757
  Чобіт Д.В. Броди та його округа княжих часів Русі-України. X-XV ст. : воєн.-іст. дослідження / Дмитро Чобіт ; [за заг. ред. П.Т. Тронька] ; Нац. спілка краєзнавців України. – Броди : Просвіта, 2008. – 236, [1] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 191-214 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7544-43-0
228758
  Москалець В. Броди: центральне містечко імперської периферії // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2019. – Липень - Серпень (число 7/8). – С. 7-10
228759
  Канделаки Р.Е. Бродил художник по городу / Р.Е. Канделаки. – Тбилиси : Заря Востока, 1960. – 178 с.
228760
  Канделаки Р.Е. Бродил художник по городу / Р.Е. Канделаки. – М : Советский писатель, 1964. – 171с.
228761
  Канделаки Е Р. Бродил художник по городу / Е Р. Канделаки. – М : Детская литература, 1979. – 255 с.
228762
   Бродин Михайло Семенович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 214 : фото
228763
   Бродин Михайло Семенович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 50-51. – ISBN 978-966-439-754-1
228764
   Бродин Михайло Семенович (1931) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 58. – ISBN 978-966-933-054-3
228765
  Матанова Т. Бродираната риза като обединителен елемент на украинците // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 373-380. – ISSN 2218-0567
228766
  Куштум Н.А. Бродит молодость кудрявая / Н.А. Куштум. – Свердловск, 1968. – 80с.
228767
  Присяжнюк Бродівська гімназія ім. І. Труша як громадсько-активна школа / Присяжнюк, , Надія // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 19-22
228768
   Бродовий Володимир Антонович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 214-215 : фото
228769
   Бродовий Володимир Антонович (1928-2009) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 51. – ISBN 978-966-439-754-1
228770
   Бродовий Володимир Антонович (1928-2009) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 58. – ISBN 978-966-933-054-3
228771
   Бродовский котел. Воспоминания.Очерки. Документы. – Львов, 1974. – 271с.
228772
   Бродская Л.И. : Альбом. – Москва, 1986. – 158с.
228773
   Бродская Л.И. :Выставка произведений. – М, 1973. – 29с.
228774
   Бродский : альбом. – Москва, 1986. – 4с.
228775
   Бродский И.И. : выставка произведений. – Л, 1984. – 88с.
228776
   Бродский И.И.: альбом. – Ленинград, 1988. – 41с.
228777
   Бродский И.И.: альбом репродукций. – Москва, 1956. – 4с.
228778
   Бродский И.И.: выставка скульптуры. – Москва. – 92с.
228779
  Баршева И.Н. Бродский Исаак Израилевич : каталог выставки произведений к 90-летию со дня рождения : заслуженный деятель искусств РСФСР Исаак Израилевич Бродский, 1884-1939 / И.Н. Баршева. – Москва ; Ленинград : [б. и.], 1974. – с.
228780
  Терентьева М.К. Броды-переходы : стихи / М.К. Терентьева. – Москва : Советский писатель, 1989. – 126 с.
228781
  Мирбо Октав Бродяга / Мирбо Октав. – [Ростов -на-Дону] : Изд. "Донская речь" [Электро0печатня А.И. Тер-Абрамиан] ", 1905. – 8 с.
228782
  О"Флаєрти Бродяга / О"Флаєрти. – Ленінград, 1927. – 173с.
228783
  Вальфрідссон В. Бродяга / В. Вальфрідссон. – Київ, 1964. – 183с.
228784
  Хедаят С. Бродяга Аколь. / С. Хедаят. – М., 1960. – 392с.
228785
  Эрлихман Вадим Бродяга, создавший империю : люди и судьбы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 10 (2829). – С. 144-151
228786
  Бельченко Н. Бродяга/Беглец : [стихи] / Наталья Бельченко. – Дрогобич : Коло, 2010. – 90, [1] с. – Окремі вірші укр. – (Бібліотека газети "Майдан"). – ISBN 978-966-2405-52-1


  У пр. № 1746525 напис: Михайлові Кузьмовичу на згадку - від випускниці філології. Підпис. 25 грудня 2013
228787
  Кервуд Дж.О. Бродяги Півночи / Дж.О. Кервуд. – Харьков, 1928. – 97 с.
228788
  Кервуд Дж.О. Бродяги Севера / Дж.О. Кервуд. – Москва, 1971. – 190с.
228789
  Кервуд Дж.О. Бродяги Севера // Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе / Д.Ф. Купер. – Москва : Правда, 1979. – С. 291-600
228790
  Кервуд О. Бродяги Севера. В дебрях Севера : повести / Джейм Оливер Кервурд // Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе : роман / Д.Ф. Купер. – Москва : Детская литература, 1981. – С. 291-600
228791
  Кервуд Дж.О. Бродяги Севера. В дебрях Севера : повести / Джеймс Оливер Кервуд // Последний из могикан, или Повесть о 1757 годе : роман / Дж.Ф. Купер. – Москва : Детская литература, 1990. – С. 291-606. – (Библиотека мировой литературы для детей). – ISBN 5-08-002568-9
228792
  Максимов С.В. Бродячая Русь. – [Санкт-Петербург], 1874. – [361] разд. паг.


  Отчественные записки: 1874: Том CCXVI - отд. 1, сентябрь № 9, с. 67-100, 295-326 1875: Том - отд. 1, с. 101-140 ; Том CCXIX - отд. 1, с. 385-455 1876: Том CCXXVII- отд. 1, с. 147-208, с. 321-376 ; Том CCXXVIII - отд. 1, с. 463-496 ; Том CCXXIX - ...
228793
  Максимов С.В. Бродячая Русь Христа-Ради : сочинение С.В. Максимова ; в 2 т. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. Т-во "Просвещение"
Т. 1. – 1907. – 282 с.
228794
  Зиновьев Н.Н. Бродячее дерево / Н.Н. Зиновьев. – М, 1984. – 119с.
228795
  Калабалин С.А. Бродячее детство / С.А. Калабалин. – М. : Молодая гвардия, 1968. – 94 с.
228796
  Клочко С.Н. Бродячие визяти: басни. Эпиграммы. Фельетоны / С.Н. Клочко. – Краснодар, 1985. – 63с.
228797
  Таран А.В. Бродячий дощ : поезії / А.В. Таран. – Київ : Дніпро, 1995. – 228 с.
228798
  Кузьмин Г.М. Бродячий сюжет / Г.М. Кузьмин. – М, 1989. – 46с.
228799
  Филатов Л.А. Бродячий театр. / Л.А. Филатов. – Москва, 1990. – 270с.
228800
  Стуруа М.Г. Брожение : Очерки / М.Г. Стуруа. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 224с.
228801
  Штрайх С.Я. Брожение в армии при Александре 1-м / С.Я. Штрайх. – Птгр, 1922. – 48с.
228802
  Опря А.П. Брожение виноградного сусла в непрерывном потоке и некторые особености изменения в нем биолоически активных веществ : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Опря А.П. ; АН МССР. – Кишинев, 1970. – 18 с.
228803
  Ротмистров М.Н. Брожение целлюлозы и изменчивость его возбудителей / М.Н. Ротмистров. – Киев, 1958. – 264с.
228804
  Садов А.А. Брожения их роль в природе и применение в технике / А.А. Садов. – Ленинград : Госиздат, 1925. – 79 с.
228805
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Малый энциклопедический словарь : С прилож. кратких руководств по различн.отраслям знания и словарей иностр. яз. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 2 : Гебдон - Лангеланд. – 1900. – Разд. паг.
228806
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Малый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Изд. 2-ое, вновь переработ. и знач. доп. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон. – ISBN 2215 с.
Том 2 : Почва - V ссопъ. – 1909
228807
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 1 : А - Александр Михайлович. – 980 стлб., 6 табл.
228808
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 2 : Александр Ягеллон - Антидор. – 920 стлб., 10 табл.
228809
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 3 : Антидот - Асканий. – 960 стлб., 14 табл.
228810
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 4 : Аскания - Балюз. – 952 стлб., 16 табл.
228811
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 5 : Балюстрада - Беранже. – 960 стлб., 18 табл.
228812
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 6 : Берар - Бобровникова. – 960 стлб., 20 табл.
228813
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 7 : Бобровников - Брачное право. – 976 стлб., 26 табл.
228814
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 8 : Брачный наряд - Белоруссы. – 964 стлб., 34 табл.
228815
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 9 : Белорыбица - Вельможа. – 960 стлб.
228816
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 10 : Вельнер-Власть дисциплинарная. – 960 стлб., 40 табл.
228817
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 11 : Власть карательная - Выгорание всходов растений. – 960 стлб., 26 табл.
228818
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Изд. Брокгауз-Ефрон
Том 12 : Выгорецкая пустынь - Генеральный атторней. – 960 стлб., 50 табл.
228819
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Изд. Брокгауз-Ефрон
Том 13 : Генеральный двор - Головнин. – 960 стлб., 2 табл.
228820
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Изд. Брокгауз-Ефрон
Том 14 : Головнин - Гривица. – 940 стлб., 1 табл.
228821
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Изд. Брокгауз-Ефрон
Том 15 : Гривна - Десмургия. – 960 стлб., 16 табл.
228822
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 16 : Десна - Душевнобольные. – 960 стлб., 80 табл.
228823
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 17 : Душевные болезни - Жуки. – 964 стлб., 38 табл.
228824
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 19 : Ивовые - Итальянское искусство. – 980 стлб., 58 табл.
228825
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 20 : Итамарака - Каринский. – 960 стлб., 58 табл.
228826
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 21 : Каринтин - Кнорринг. – 960 стлб.
228827
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Птгр. : Брокгауз-Ефрон
Том 22 : Кнорр-Которосль. – 960 стлб.
228828
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Птгр. : Брокгауз-Ефрон
Том 23 : Котошихин - Ламберт. – 960 стлб.
228829
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Птгр. : Брокгауз-Ефрон
Том 24 : Ламберт - Лубоеды. – 960 стлб., 10 стр.
228830
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Птгр. : Брокгауз-Ефрон
Том 25 : Луб - Мах. – 960 стлб.
228831
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Птгр. : Брокгауз-Ефрон
Том 26 : Мацеевский - Молочная кислота. – 960 стлб.
228832
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Птгр. : Брокгауз-Ефрон
Том 27 : Молочница - Наручи. – 960 стлб.
228833
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Новый энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Птгр. : Брокгауз-Ефрон
Том 28 : Нарушевич - Ньютон. – 1916. – 960 стлб.
228834
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 1 (1) : А - Алтай. – 1890. – 480 с., илл.
228835
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 1а (2) : Алтай - Арагвай. – 1890. – с.481-954, илл.
228836
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 2 (3) : Араго - Аутка. – 1890. – 479 с., илл.
228837
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 3(5) : Банки - Бергер. – 1891. – 480 с., илл.
228838
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 5(9) : Буны - Вальтер. – 1891. – 468 с., илл.
228839
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 3а(6) : Бергер - Бисы. – 1892. – с.481-952, илл.
228840
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Издатели:: Ф. А. Брокгауз (Лейпциг), И.А. Ефрон ( С.-Петербург). – Санкт-Петербург : Типо-литогр.И.А Ефрона
Том 7А : Выговский - Гальбан. – 1892. – С.481-952, : Табд., рис., карт.
228841
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 3(5) : Банки - Бергер. – 1894. – 480 с., илл.
228842
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 4(7) : Битбург - Босха. – 1894. – 472 с., илл.
228843
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 15а(30) : Коала - Конкордия. – 1895. – с.479-960, илл.
228844
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 16(31) : Конкорд - Коялович. – 1895. – 480 с., илл.
228845
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 16а(32) : Коялович - Кулон. – 1895. – с.481-960, илл.
228846
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 17(33) : Култагой - Лед. – 1896. – 482 с., илл.
228847
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 17а(34) : Ледье - Лопарев. – 1896. – с.483-960, илл.
228848
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 18(35) : Лопари - Малолетние преступники. – 1896. – 480 с., илл.
228849
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 18а(36) : Малолетство - Мейшагола. – 1896. – с.481-958, илл.
228850
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 19(37) : Мекенен - Мифу-Баня. – 1896. – 476 с., илл.
228851
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 19а(38) : Михаила орден - Московский телеграф. – 1896. – с.477-960, илл.
228852
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 20(39) : Московский университет - Наказания исправительные. – 1897. – 480 с., илл.
228853
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 20а(40) : Наказный атаман - Неясыти. – 1897. – с.481-960, илл.
228854
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 21(41) : Нибелунги - Нэффцер. – 1897. – 480 с., илл.
228855
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 21а(42) : Нэшвилль - Опацкий. – 1897. – с.481-957, илл.
228856
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 22(43) : Опека - Оутсайдер. – 1897. – 480 с., илл.
228857
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 22а(44) : Оуэн - Патент о поединках. – 1897. – с.481-960, илл.
228858
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 23(45) : Патенты на изобретения - Петропавловский. – 1898. – 474 с., илл.
228859
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 23а(46) : Петропавловский - Поватажное. – 1898. – с.475-958, илл.
228860
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 24 (47) : Повелительное наклонение - Полярные координаты. – 1898. – 474 с., илл.
228861
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 24а(48) : Полярные сияния - Прая. – 1898. – с.474-958, илл.
228862
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 25(49) : Праяга - Просрочка отпуска. – 1898. – 478 с., илл.
228863
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 25а(50) : Простатит - Работный дом. – 1898. – с.479-958, илл.
228864
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 26(51) : Рабочая книжка - Резолюция. – 1899. – с.479-958, илл.
228865
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 26а(52) : Резонанс и резонаторы - Роза ди-Тиволи. – 1899. – с.481-963, илл.
228866
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 27(53) : Розавен - Репа. – 1899. – 480с., илл.
228867
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 27а(54) : Репина - Рясское и Россия. – 1899. – с.481-532 с., илл.
228868
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 28(55) : Россия и С - Саварна. – 1899. – с.421-874, илл.
228869
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 28а(56) : Саварни - Сахарон. – 1900. – 497 с., илл.
228870
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 29(57) : Сахар - Семь мудрецов. – 1900. – 468 с., илл.
228871
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 29а(58) : Семь озер - Симфония. – 1900. – с.469-954, илл.
228872
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 30(59) : Сим - Слюзка. – 1900. – 480 с., илл.
228873
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 30а(60) : Слюз - София Палеолог. – 1900. – с.481-960, илл.
228874
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 31(61) : София - Статика. – 1900. – 472 с., илл.
228875
  Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 32(63) : Судоходные сборы - Таицы. – 1900. – 480 с., илл.
228876
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 31а(62) : Статика-Судоустройство. – 1901. – с.473-954 илл.
228877
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 32(63) : Судоходные сборы-Таицы. – 1901. – 480c., илл.
228878
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 32а(64) : Тай - Термиты. – 1901. – с.481-960, илл.
228879
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 33(65) : Термические ощущения - Томбази. – 1901. – 478 с., илл.
228880
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 33а(66) : Томбигби - Трульский собор. – 1901. – с.479-960, илл.
228881
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 34(67) : Трумп - Углеродистый кальций. – 1902. – 482 с., илл.
228882
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 34а(68) : Углерод - Усилие. – 1902. – с.483-961, илл.
228883
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 35(69) : Усинский пограничный округ - Фенол. – 1902. – 476 с., илл.
228884
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 35а(70) : Фенолы - Финляндия. – 1902. – с.477-961, илл.
228885
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 36(71) : Финляндия - Франкония. – 1902. – 478 с., илл.
228886
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 36а(72) : Франконская династия - Хаки. – 1902. – с.479-956, илл.
228887
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 37(73) : Хаким - Ходоров. – 1903. – 478 с., илл.
228888
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 37а(74) : Ходский - Цензура. – 1903. – с.479-962, илл.
228889
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 38(75) : Цензурный комитет - Человек. – 1903. – 482 с., илл.
228890
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 38а(76) : Человек - Чугуевский полк. – 1903. – с.483-958, илл.
228891
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 39(77) : Чугуев - Шен. – 1903. – 480 с., илл.
228892
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 39а(78) : Шенье - Шуйский монастырь. – 1903. – с.481-962, илл.
228893
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 40(79) : Шуйское - Электровозбудимость. – 1904. – 468 с., илл.
228894
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 40а(80) : Электровозбудительная сила - Эрготин. – 1904. – с.469-952., илл.
228895
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 41(81) : Эрдан - Яйценошение. – 1904. – 576 с., илл.
228896
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Том 41а(82) : Яйцепровод -. – 1904. – с.577-957, илл.
228897
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Дополнительный том .1(1д) : Аа - Вяхирь. – 1905. – 478 с., илл.
228898
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Дополнительный том .1а(2д) : Гаагская конференция - Кочубей. – 1905. – с.481-956, илл.
228899
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – Санкт-Петербург
Том 2, Доп.,(3/Д) : Кошбух-Прусик. – 1906. – 480с.
228900
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Дополнительный том .2 : Пруссия - Фома. Россия. – 1907. – с.481-934, илл.
228901
  Брокгауз Ф.А. Брокгауз-Ефрон. Энциклопедический словарь / Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – С-Пб : Брокгауз-Ефрон
Дополнительный том 2 (4)д : Пруссия - Фома. Росск. – 1907. – с.481-934, илл.
228902
  Ульрих Х. Брокер и товарная биржа: Принципы работы, терминология, документы / Х. Ульрих, И.Б. Егорова, В.Г. Новицкий. – Київ : Випол, 1992. – 155с. – ISBN 5-8238-0073-8
228903
  Верховская И.Н. Бром в животном организме и механизм его действия / И.Н. Верховская. – Москва : АН СССР, 1962. – 308 с.
228904
   Бром в соляных отложениях и рассолах как геохимический индикатор их генезиса, истории и поисковый признак. – Москва : МГУ, 1976. – 455 с.
228905
   Бром в сояных отложениях и рассолах как геохимический индикатор их генезиса. – М, 1976. – 456с.
228906
  Шестак В.И. Бромелиевые / В.И. Шестак. – Кишинев, 1989. – 60с.
228907
  Коровин С.Е. Бромелии в природе и культуре / С.Е. Коровин, В.Н. Чеканова. – Москва : Наука, 1984. – 168с.
228908
  Коломієць Т.В. Бромелійні в колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / Т.В. Коломієць, В.О. Ступницький // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 47-48. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наводяться відомості про об"єм і видовий склад колекції бромелійних. Розглядаються напрями подальшого комплектування колекції бромелійних у захищеному грунті.
228909
  Першина Л.А. Бромирование ароматических соединений в присутствии различных катализаторов : Автореф... кандид. химич.наук: / Першина Л.А.; МВО-СССР. Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени С.М.Кирова. – Томск, 1950. – 12 с.
228910
  Гурбанов П.А. Бромирование и гидробромирование окисей циклогексанового и циклопентенового рядов. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Гурбанов П.А.; Совет.по присуждению учен.степеней хим-технол.фак.Азерб.ин-та нефти и химии. – Баку, 1970. – 38л.
228911
  Избеков В.А. Бромистый алюминий как растворитель / В.А. Избеков, 1961
228912
   Бромування вуглецевих волокон як спосіб одержання активних прекурсорів / А.В. Вакалюк, Л.М. Гріщенко, Т.М. Безугла, В.В. Трачевський, В.Є. Діюк // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 90
228913
   Бромування як спосіб дослідження функціонального складу поверхні активованого вугілля / А.М. Задерко, В.Л. Бударін, А.О. Горлова, В.К. Яцимирський // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 191-194. – ISBN 966-594-601-3
228914
   Брона Юлія Йосипівна // Кафедра теорії та технології програмування / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т кібернетики ; уклад. І.А. Антонова]. – Київ : Науковий світ, 2012. – С. 99. – (Історія. Викладачі. Навчальні плани). – ISBN 978-966-675-707-7
228915
  Козловська В. Брондзові прикраси з с. Підгірці на Київщині / В. Козловська. – Київ, 1927. – 8 с., 2 таб. – Відбиток із Збірника "Український Музей", в. I, видання Укранауки УСРР


  В пр. № 1480877 : Високошановному учителю проф. Василю Юхимовичу Данилевичу на добрий спомин від. автора. 3.02.1928 р. м. Київ.
228916
  Моргун М.В. Бронеавтомобілі та бронепоїзди українських армій періоду національно-визвольної боротьби 1917-1920 рр.: історіографічний аналіз / М.В. Моргун, Н.М. Курклінська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 752 : Держава та армія. – С. 96-100. – ISSN 0321-0499
228917
  Зиборов Е.А. Бронебойщики / Е.А. Зиборов. – Тула, 1971. – 129с.
228918
  Борзенко С.А. Броневая волна на Днепре : [из дневника корреспондентов "Правды"] / С.А. Борзенко, Н.Н. Денисов. – Москва : Воениздат, 1968. – 47 с. : ил. – (Библиотечка журнала "Советский воин" / Глав. полит. упр. Советской Армии и Воен.-Мор. Флота ; [№ 7 (578)])
228919
  Иванов А.С. Броневая рапсодия / А.С. Иванов. – Москва, 1987. – 123с.
228920
  Фоменко В. Бронежилет робить людину мішенню // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. А. Скоропадський. – Київ, 2022. – № 7 (610), 17 лютого 2022. – С. 26-29
228921
  Лагин Л.И. Броненосец "Анюта". / Л.И. Лагин, 1946. – 88с.
228922
  Фельдман К.И. Броненосец "Потемкин" / К.И. Фельдман. – Москва, 1938. – 109с.
228923
  Фельдман К.И. Броненосец "Потемкин" / К.И. Фельдман. – Москва, 1964. – 255с.
228924
   Броненосец "Потемкин". – М, 1969. – 370с.
228925
  Максимихин И.А. Броненосец "Потемкин" / И.А. Максимихин. – М., 1981. – 96с.
228926
  Юренев Р.Н. Броненосец "Потемкин" Сергея Эйзенштейна / Р.Н. Юренев. – Москва, 1965. – 151с.
228927
  Томилов С.А. Броненосец "Потемкин". / С.А. Томилов. – Одесса, 1975. – 102с.
228928
  Ростовцев И.Г. Броненосец Потемкин / И.Г. Ростовцев. – М : Искусство, 1962. – 212 с.
228929
  Черненко А.М. Броненосец революции / А.М. Черненко, А.Б. Шляхов. – Киев, 1985. – 49с.
228930
  Скворцов Д. Броненосец уходит подбитым // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 15-21 февраля (№ 7). – С. В 1, В 6


  К моменту вступления на папский престол за Йозефом Ратцингером закрепилось прозвище Panzerkardinal (кардинал-броненосец), свидетельствующее о его твердости в отстаивании традиционных христианских ценностей и неизменности догматов латинской веры. Но, ...
228931
  Григорьев Н.Ф. Бронепоезд "Гандзя". / Н.Ф. Григорьев. – Л., 1965. – 246с.
228932
  Григорьев Н.Ф. Бронепоезд "Гандзя". / Н.Ф. Григорьев. – Л., 1977. – 238с.
228933
  Полупанов А.В. Бронепоезд "Свобода или смерть" №4 Полупановцы. Воспоминания командира бронепоезда. / А.В. Полупанов. – Л., 1939. – 64с.
228934
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 / В.В. Иванов. – Москва, 1924. – 120с.
228935
  Иванов В. Бронепоезд 14-69 / В. Иванов. – 2-е изд. – Москва; Ленинград, 1931. – 112с.
228936
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 / В.В. Иванов. – Москва, 1935. – 83с.
228937
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 / В.В. Иванов. – Москва, 1936. – 91с.
228938
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 : Пьеса в 4-х действ. / В.В. Иванов. – Москва : Художественная литература, 1937. – 88 с.
228939
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 / В.В. Иванов. – Москва, 1938. – 96с.
228940
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 : Пьеса в четырех действиях, восьми картинах / В.В. Иванов. – 2-е изд., перераб. – Москва; Ленинград, 1947. – 91с.
228941
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 : Пьеса в 4-х действ. / В.В. Иванов. – Москва, 1952. – 77с.
228942
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 : Пьеса в 4-х действ. 8 картинах / В.В. Иванов. – Москва, 1952. – 88с.
228943
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 / В.В. Иванов. – Москва, 1964. – 191с.
228944
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 : роман / Всеволод Иванов ; [ил.: В. Чеботарев]. – Владивосток : Дальневосточное книжное издательство, 1973. – 118, [2] с. – (Повести пламенных лет)
228945
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 // Любовь Яровая / К.А. Тренев. – Москва : Мистецтво, 1976. – С. 68-172. – (Школьная библиотека)
228946
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 : Повесть / В.В. Иванов. – Москва, 1978. – 192с.
228947
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 : Рассказы / В.В. Иванов. – Москва : Правда, 1983. – 368 с.
228948
  Иванов В.В. Бронепоезд 14-69 : Повесть / В.В. Иванов. – Владивосток, 1988. – 134с.
228949
  Иванов В. Бронепоезд №14-69 / В. Иванов. – Москва, 1925. – 30с.
228950
  Виногоров Н.А. Бронепоезд имени В.И. Ленина / Н.А. Виногоров. – Минск, 1977. – 196с.
228951
  Силанов А.Н. Бронепоезд сражается / А.Н. Силанов. – Грозный, 1990. – 60с.
228952
  Григор"єв М.Ф. Бронепоїзд "Гандзя". / М.Ф. Григор"єв. – К., 1983. – 207с.
228953
  Іванов В.В. Бронепоїзд 14-69. П"єса на 4 дії. / В.В. Іванов. – К., 1952. – 92с.
228954
  Нерсесян М.Г. Бронетанковая техника армий США, Англии и Франции. / М.Г. Нерсесян, Ю.В. Каменцева. – М., 1958. – 268с.
228955
  Буше Ж. Бронетанковое оружие в войне / Ж. Буше. – М., 1956. – 331с.
228956
   Бронетанковые войска армии США. – М, 1956. – 337с.
228957
   Бронетанковые и механизированные войска Советской армии. – Москва, 1958. – 265с.
228958
   Бронетанковые и механизированные войска.Указатель литературы за 1942-1943 гг. – М, 1945. – 64с.
228959
   Бронетанковые и механизированные войска.Указатель литературы за 1944-1945 гг. – М, 1946. – 48с.
228960
  Письменна Л.М. Бронза / Л.М. Письменна. – Київ, 1963. – 211 с.
228961
  Крушинська Олена Бронза без пафосу : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 3. – С. 92-93 : Фото
228962
  Дюбин В.В. Бронзовая Коса / В.В. Дюбин. – Кишинев, 1955. – 220с.
228963
  Тревер К.В. Бронзовая ножка канделября из Нажчавана / К.В. Тревер. – с.
228964
  Билимович З.А. Бронзовая пластика Греции с середины 6 по 4 в. до н.э. : Автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук / Билимович З.А. ; Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры. – Ленинград, 1969. – 17 с.
228965
  Катерли Е.И. Бронзовая прялка. / Е.И. Катерли. – Л, 1950. – 308с.
228966
  Катерли И Е. Бронзовая прялка. / И Е. Катерли. – Л, 1953. – 300с.
228967
  Рыбаков А.Н. Бронзовая птица / А.Н. Рыбаков. – М, 1956. – 272с.
228968
  Рыбаков А.Н. Бронзовая птица / А.Н. Рыбаков. – М, 1957. – 272с.
228969
  Ковальчук В. Бронзовая птица счастья Марии Капнист // Публичные люди : общественно- публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2010. – № 11 (86). – С. 92-96


  Мария Ростиславовна Капнист (1914-1993) - советская и украинская актриса, Засл. артистка Украинской ССР (1988). Потомственная дворянка, графиня
228970
  Парнов Е.И. Бронзовая улыбка / Е.И. Парнов. – М., 1971. – 320с.
228971
  Березанська С.С. Бронзовий вік на Україні / С.С. Березанська. – Київ : Наукова думка, 1964. – 70 с. – Бібліогр.: с. 69. – (Науково-популярна література)
228972
  Рибаков А.Н. Бронзовий птах / А.Н. Рибаков. – Київ, 1958. – 226с.
228973
  Вишневський Д.К. Бронзовий сокіл / Д.К. Вишневський. – Київ ; Харків, 1941. – 172 с.
228974
  Самбук Р.Ф. Бронзовий чорт : роман-дилогія / Р.Ф. Самбук. – Київ : Радянський письменник, 1983. – 485 с.
228975
  Коцюба Г.М. Бронзові люди : справжнє прізвище Коцегуб / Г.М. Коцюба. – Харків, 1931. – 222 с.
228976
  Асатрян Э.В. Бронзовость табака в Армении и разработка мер борьбы с нею : Автореф. дис. ... наук / Асатрян Э.В. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 29 с.
228977
  Нгуен Ван Риен Бронзовые барабаны как исторический источник по изучению культуры древнего Вьетнама : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Нгуен Ван Риен ; Ин-т стран Азии и Африки. – Москва, 1972. – 20л.
228978
  Землянский А.Ф. Бронзовые ветры / А.Ф. Землянский. – Москва, 1978. – 400с.
228979
  Бреза Тадеуш Бронзовые врата. Римский дневник / Бреза Тадеуш. – Москва, 1964. – 518с.
228980
  Илюшин Андрей Михайлович Бронзовые игольники у средневекового населения Кузнецкой котловины // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 1. – С. 69-72. – ISSN 2073-9702


  Исследуются редкие находки бронзовых изделий, которые были в употреблении у средневекового населения Кузнецкой котловины и интерпретируются современными исследователями как игольники или "зажимы для кистей". Обобщаются результаты поиска изучаемых ...
228981
  Кривошеенко Л.С. Бронзовые облака / Л.С. Кривошеенко. – Сталинград, 1960. – 68с.
228982
  Дергачев В.А. Бронзовые предметы ХIII-VIII вв. до н.э. из Днстровско-Прутского междуречья / В.А. Дергачев. – Кишинев, 1975. – 95с.
228983
  Жуков В.Н. Бронзовый ангел / В.Н. Жуков. – Москва, 1978. – 496с.
228984
  Го Бронзовый век / Го, Мо-Жо. – М., 1959. – 457с.
228985
  Кирюшин Ю.Ф. Бронзовый век Васюганья / Ю.Ф. Кирюшин, А.М. Малолетко. – Томск, 1979. – 182с.
228986
  Диков Н.Н. Бронзовый век Забайкалья : Автореф... Канд.ист.наук: / Диков Н.Н.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1953. – 16 с.
228987
  Косарев М.Ф. Бронзовый век Западной Сибири / М.Ф. Косарев. – М., 1981. – 278с.
228988
  Станкевич И.Л. Бронзовый век Ирана и Южной Туркмении. : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Станкевич И.Л.; МГУ. Ист. ф-тет. Каф. археологии. – М., 1970. – 16л.
228989
  Иноземцев Г.А. Бронзовый век Нижнего Дона. : Автореф... канд. ист.наук: / Иноземцев Г.А.; Ростов. гос. ун-тет им. В.М.Молотова. – Ростов н/Д, 1955. – 20л.
228990
   Бронзовый век Приангарья.Могильник Шумилиха. – Иркутск, 1981. – 105с.
228991
   Бронзовый век степной полосы Урало Иртышского междуречья. – Челябинск, 1983. – 160с.
228992
   Бронзовый век степной полосы Урало Иртышского междуречья. – Челябинск, 1984. – 160с.
228993
  Зданович Г.Б. Бронзовый век Урало-Казахстанских степей / Г.Б. Зданович. – Свердловск, 1988. – 176с.
228994
   Бронзовый век Южного Приуралья. – Уфа, 1985. – 123с.
228995
  Кафаров В. Бронзовый ветер. / В. Кафаров. – Баку, 1958. – 140с.
228996
  Джорджадзе А. Бронзовый голубь / А. Джорджадзе. – М., 1985. – 350с.
228997
  Белокобыльский Ю.Г. Бронзовый и ранний железный век Южной Сибири : история идей и исследований XVIII- первая треть ХХ века / Ю.Г. Белокобыльский ; отв. ред. Ю.С. Худяков ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука : Сибирское отд-ние, 1986. – 166, [2] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 157-165
228998
  Гришин Ю.С. Бронзовый и ранний железный века Восточного Забайкалья / Ю.С. Гришин. – М., 1975. – 135с.
228999
  Телегин Д.Я. Бронзовый идол, найденный на Труханом острове в Киеве // Археологические открытия 1966 года / редкол. Б.А. Рыбаков, М.А. Карповская, Т.В. Равдина [и др.]. – Москва, 1967. – С. 250-251
229000
   Бронзовый топор. – Н.Новгород, 1995. – 544с.
<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,