Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>
227001
  Приходько Х.В. "Взаємодія" як фактор реалізації Плану законодавчого забезпечення реформ в Україні в сфері децентралізації // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 1 (33), квітень. – С. 45-52
227002
  Осадчук П.І. Взаємодія : поезії / П.І. Осадчук. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 142 с.
227003
  Мищишин І. Взаємодія "дитина - медіа": позитиви, небезпеки, перспективи конструктивного діалогу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 151-157. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
227004
  Ткаченко Д. Взаємодія "партійної" влади або "бермудський трикутник" для верховенства права // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 40-44
227005
  Похоленко Олександр Анатолійович Взаємодія (2,1-а) ізоіндолу і 2,4-диметилпіримідо (2,1-а) ізоіндолу з малеїнімідами та синтез нових похідних конденсованих ізоіндолів : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Похоленко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 181с. + Додатки: л. 159 - 181. – Бібліогр.: л. 148 - 159
227006
   Взаємодія 2-гетарилацетонітрилів з ізатином та його похідними / Т.К. Фам, Д.С. Мілохов, О.В. Хиля, Ю.М. Воловенко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 121
227007
   Взаємодія 3-арилізокумаринів та їх похідних з гідроксиламіном / О.В. Шабликіна, В.В. Савченко, В.В. Іщенко, В.П. Хиля // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – С. 109-114. – ISSN 0041-6045
227008
  Затовський І.В. Взаємодія TiN з розплавами Li2О-Р2О5: закономірності кристалізації фосфатів титану та будова Li16ІТi2(РО4)З // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 3/4. – С. 21-26. – ISSN 0041-6045


  Досліджено взаємодію TiN з розплавами Li2O-Р2О5 для інтервалу співвідношень Li/P = 0.50-1.50 та встановлені області кристалізації фосфатів Ті(РО3)з, LiTiP2O7, Li3-xTi2(PO4)3 (х = 0 - 2.0) та ТіР2О7. З"ясовано вплив співвідношень вихідних компонентів і ...
227009
  Шевченко О.В. Взаємодія агентів в мережі. Аналіз та методи її представлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 291-293. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуті різні типи агентів мережі, їх взаємодія та засоби ініціації дій щодо кооперації, коаліції та спілкування агентів. Досліджено мову опису дій стосовно агентів, обгрунтовано можливість її використання для опису моделі взаємодії в ...
227010
  Духневич І. Взаємодія аграрних правовідносин та аграрного законодавства України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 203-205
227011
  Геращенко О.В. Взаємодія азолілпіруватів з N,N-динуклеофілами / О.В. Геращенко, П.В. Ходаківський, О.М. Шиванюк // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 47
227012
  Бджола В.Г. Взаємодія алкоксидів деяких металів з амідами імідафоасфенистаї кислоти : 02.00.01 ; Дис. ... кандидат хімічних наук / Бджола В. Г. ; НАН України. Ін-т пробл. реєстрації інформації ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 147л. – Бібліогр. : л. 128-141
227013
  Бджола Володимир Григорович Взаємодія алкоксидів деяких металів з амідами імідофосфенистої кислоти : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.01 / Бджола Володимир Григорович; КНУ. – К, 1998. – 16л.
227014
  Коваленко О.О. Взаємодія алкоксидів молібдену та вольфраму, що містять кратні зв"язки метал-метал і метал-ліганд зі сполуками низькокоординованого фосфору : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Коваленко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 175 л. – Додатки: л. 163-175. – Бібліогр.: л. 146-162
227015
  Брусиловець О.А. Взаємодія алкоксидів та алкоксихлоридів германію(IV) з сполуками двокоординованого фосфору, які містять подвійні зв"язки фосфор-нітроген : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Брусиловець О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
227016
  Брусиловець О.А. Взаємодія алкоксидів та алкоксихлоридів германію(IV) з сполуками двокоординованого фосфору, які містять подвійні зв"язки фосфор-нітроген : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Брусиловець О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 150 л. + Додаток: л. 144-150. – Бібліогр.: л. 131-143
227017
   Взаємодія амінокислот з бімолекулярними ліпідними мембранами / В.К. Рибальченко, Г.М. Шамоніна, О.М. Омельченко, Бовикін, Т.В. Ситник // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 70-72. – (Біологія ; Вип. 25)


  Дослідження взаємодії гліцину, лейцину, аргініну та фенілаланіну з азолектиновими бімолекулярними ліпідними мембранами встановлено, що амінокислоти здатні проникати в ліпідний бішар. При цьому збільшується діелектрична проникність гідрофобної зони ...
227018
   Взаємодія амоніаку з комплексами міді на вугіллі / Г.В. Яцимирський, С.В. Михайловський, В.В. Трачевський, О.В. Іщенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 49-54. – (Хімія ; Вип. 32)


  Вивчено фізико-хімічної властивості комплексів міді на поверхні вугілля. Показано, що окислене вугілля, як і мідно-аміачний комплекс, здатне до поглинання аміаку, але оптимальною є сформована у відповідних умовах система, де мідно-аміачний комплекс ...
227019
   Взаємодія Антимонопольного комітету України з іншими органами державної влади та місцевого самоврядування // Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ, 2001. – № 1 : Антимонопольне законодавство України. – С.63-68
227020
  Супрун Л.В. Взаємодія антропоцентричних категорій у науково-публіцистичному дискурсі Сергія Єфремова : монографія / Людмила Супрун. – Вінниця : Книга-Вега, 2007. – 184с. – ISBN 978-966-621-380-1
227021
   Взаємодія аргентуму (І) з адсорбованим на силікагелі тіокетоном Міхлера / О.А. Запорожець, Н.М. Зінченко, В.Б. Іщенко, В.В. Сухан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33-37. – (Хімія ; Вип. 37)


  Досліджено сорбцію силікагелем тіокетону Міхлера залежно від природи розчинника, концентрації реагенту, часу сорбції, маси сорбенту та об"єму розчину. Вивчено взаємодію іонів аргентуму з твердо фазним аналітичним реагентом на основі тіокетону, ...
227022
  Чепелик О.В. Взаємодія архітектурних просторів, сучасного мистецтва та новітніх технологій, або Мультимедійна утопія / Оксана Чепелик ; [Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва]. – Київ : Хімджест, 2009. – 269, [3] с. : іл. – Передм. парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 260-270 та в кінці розд. – ISBN 978-966-8537-71-4


  У монографії висвітлено технологічні, архітектурно-просторові та сутнісні характеристики взаємодії архітектурних просторів, сучасного мистецтва і новітніх технологій. Розглядаються закономірності формування суспільного простору та особливості процесів, ...
227023
  Тринчук В.В. Взаємодія банків та страхових компаній при транспортному страхуванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 18-24. – (Економіка ; Вип. 120). – ISSN 1728-3817


  Провідна роль банківських установ в процесі аквізиції продуктів транспортного страхування потребує детального вивчення самої економічної природи банкострахування. Виникає нагальна потреба в удосконаленні взаємовідносин між страховими компаніями та ...
227024
  Непран А.В. Взаємодія банківського і нефінансового секторів економіки: стимулювання інвестиційної активності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 12 (217). – С. 109-121 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
227025
  Старовойт К.І. Взаємодія банківського та промислового капіталу у складі промислово-фінансової групи // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац.банку України. – Суми, 2005. – Т. 13. – С. 135-141. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-566-284-8
227026
  Запорожець О.А. Взаємодія барвників аніонної природи з іммобілізованою четвертинною аміноамонієвою сіллю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 33-36. – (Хімія ; Вип. 38)


  Вивчено сорбцію пірату і флуоресцеїну натрію кремнеземом абсорбційно модифікованим дидециламіноетил-B-тридециламонія йодидом. Методом ядерного магнітного резонансу 1Н адсорбованих молекул води в умовах виморожування рідкої фазиз"ясовано природу ...
227027
  Мазуркевич А. Взаємодія бібліотек та музеїв України // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Київ, 2015. – № 2 (48). – С. 53-56. – ISSN 1811-377X


  Розкриваються напрями й форми взаємодії бібліотек та музеїв України. Висвітлюється досвід співпраці цих установ культури на базі інтернет-сайтів та матеріалів працівників, вказаних музеїв і бібліотек.
227028
  Василенко М. Взаємодія бібліотек у рамках створення єдиної інфораційно-бібліотечної системи "Бібліотека - XXI" // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 1. – С.54-55


  У статті розглядаються шляхи взаємодії та інтеграції у бібліотечній справі
227029
  Горічко Мар"ян Віталійович Взаємодія бромопохідних камфори з нуклеофільними реагентами : Дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Горічко Мар"ян Віталійович ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 102 л. – Бібліогр.: С. 91-102
227030
  Горічко М.В. Взаємодія бромопохідних кафори з нуклеофільними реагентами : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.03 / Горічко М. В.; КУ ім. Шевченка. – К., 2000. – 16л.
227031
  Сухан В.В. Взаємодія бромфенолового синього з катіонною комплексною ПАР / В.В. Сухан, Л.І. Горенштейн // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С.15-20. – (Хімія ; Вип. 32)


  Досліджено сумісний вплив солі барію та неіоногенної ПАР (НПАР) ОП-10 або тритону Х-305 (ТХ-305) на оптичні характеристики сульфофталеїнового барвника бромфенолового синього (БФС). Встановлено утворення при рН>4,5 асоціатів комплексних катіонних ПАР ...
227032
  Чигир О. Взаємодія в батьківській сім"ї як чинник спрямованості фінансової поведінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 78-80. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті розглядаються особливості міжособистісної взаємодії в батьківській сім"ї як чинника формування типу економічної спрямованості молодої людини, зокрема, для скнари, поміркованого типу та марнотрата. В статье рассматриваются особенности ...
227033
  Равлик Н.В. Взаємодія в інноваційній сфері держави, приватного сектора й університетів: досвід США та Японії // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 1 (179). – С. 20-26


  У статті розглянуто основні риси інноваційної діяльності розвинутих країн світу, характерною ознакою якої є партнерство держави, науки та виробництва. Виокремлено, що основний акцент ставиться на важливість співпраці між університетами і промисловістю, ...
227034
  Зінченко А.А. Взаємодія в межах науково-освітнього комплексу як основа збільшення попиту абітурієнтів на освітні послуги / А.А. Зінченко, О.Г. Тягушева // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 140-146. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті визначено причини виникнення ризику зниження попиту абітурієнтів на освітні послуги, досліджено впровадження безперервної багатоступеневої освіти в Україні, обґрунтовано необхідність створення науково-освітнього комплексу як елементу ...
227035
   Взаємодія в системах M2O-P2O5-NsO, де M-Li, K / П.Г. Нагорний, О.В. Петренко, М.С. Слободяник, В.В. Скопенко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 1997. – № 4. – С. 159-163. – ISSN 1025-6415
227036
  Ананко Т. Взаємодія вербальних і невербальних компонентів комунікації в англомовному корпоративному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – C. 1-6. – ISBN 966-581-481-8
227037
  Солощук Л.В. Взаємодія вербальних і невербальних компонентів комунікації у сучасному англомовному дискурсі : Дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 - германські мови / Солощук Л.В. ; КНУТШ. – Киев, 2009. – 469 л. – Бібліогр.: л. 398-469
227038
  Солощук Л.В. Взаємодія вербальних і невербальних компонентів комунікації у сучасному англомовному дискурсі : автореф. ... д-ра. філол. наук : 10.02.04 / Солощук Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 37 с. – Бібліогр.: 31 назва
227039
  Амеліна М.Ю. Взаємодія вербального та невербального компонентів в текстах іспаномовної реклами // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 12-19


  У статті йдеться про креолізовані тексти іспаномовної реклами, аналізується взаємодія вербального та невербального компонентів та їх вплив на сприйняття інформації адресатом, звертається особлива увага на різні типи технік переконання та мовні засоби, ...
227040
   Взаємодія Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України в умовах конституційних змін. – Київ, 2006. – 28с. – ISBN 966-7272-62-1
227041
  Малкіна Ганна Миколаївна Взаємодія виборчої і партійної систем: світовий досвід та проблеми України : Дис. ...канд. політичних наук: 23.00.02. / Малкіна Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 184л. – Бібліогр.: л. 169-184
227042
  Малкіна Ганна Миколаївна Взаємодія виборчої і партійної систем: світовий досвід та проблеми України : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.02 / Малкіна Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
227043
  Мазуренко Г.М. Взаємодія виборчої та партійної систем. Теоретичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 161-162. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
227044
  Фєфєлова В. Взаємодія видової характеристика дієслова-присудка та семантики сполучника (на матеріалі складних речень з підрядним часу сучасної французької мови) / В. Фєфєлова, Ю. Кардакова // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 75-78
227045
  Марінеско В.Ю. Взаємодія вимислу і факту в літературній біографії Вільяма Шекспіра (на прикладі роману Дж.Шапіро "1599: один рік із життя Вільяма Шекспіра") // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 13-19. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
227046
  Філіпов Віктор Климентійович Взаємодія військових рад Воронезького фронту з партизанськими формуваннями, місцевими органами влади під час визволення Лівобережної України (1943 р.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Філіпов Віктор Климентійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 15л.
227047
  Манджос О.П. Взаємодія вірусних та полінуклеотидних індукторів з клітиною як первинний сигнал продукції інтерферонів і типу : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.06 / Манджос О.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
227048
  Манджос О.П. Взаємодія вірусних та полінуклеотидних індукторів з клітиною як первинний сигнал продукції інтерферонів і типу : Дис. ...канд. біол. наук: 03.00.06 - вірусологія / Манджос О.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 127л. – Бібліогр.: л.109-127
227049
  Кукуруз О.В. Взаємодія влади й опозиції // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 50-51.
227050
  Шевченко О.В. Взаємодія влади та бізнесу в країнах західної демократії в контексті інформаційної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – Вип. 102, ч. 1. – С. 103-110


  В статті наголошується на тому, що питання взаємодії бізнесу і влади охоплює як аспекти лобістської діяльності бізнесу, так й діяльність влади щодо вибудовування відносин із бізнесом в своїх інтересах. Показано, що найпоширенішою американською ...
227051
  Кочубей Л.О. Взаємодія влади та опозиції у Франції: досвід для України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 2 (76), березень - квітень. – C. 40-63
227052
  Нікіша Д.О. Взаємодія внутрішньодержавного та міжнародного права // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 2 (68). – С. 65-69
227053
  Заболотний К.Ю. Взаємодія гексакарбонільних та арентрикарбонільних комплексів хрому з системою Me3SiCF3/F- / К.Ю. Заболотний, Н.В. Кирій, Ю.Л. Ягупольський // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 26
227054
  Клочков В. Взаємодія Генеральної прокуратури України з вищими органами державної влади щодо реалізації та захисту прав і свобод людини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 33-39
227055
  Путіліна О. Взаємодія граматичних форм дієслова й імені як визначальних компонентів формування структури українського й англійського речення з позицій відмінкової граматики // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 250-254. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
227056
  Петренко К.М. Взаємодія громадських об"єднань та держави в Україні (інституційний аспект) : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Петренко Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 192 арк. – Бібліогр.: арк. 167-192
227057
  Петренко К.М. Взаємодія громадських об"єднань та держави в Україні (інституційний аспект) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Петренко Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
227058
  Бараненко А.І. Взаємодія громадянського суспільства і держави в цивілізаційному контексті // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 92-101. – ISBN 966-628-132-5
227059
  Артем"єва О.В. Взаємодія громадянського суспільства та держави у зарубіжній та вітчизняній політико-правовій думці новітнього часу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 358-362. – ISSN 2219-5521


  У статті досліджено погляди зарубіжних та вітчизняних науковців новітнього часу на взаємодію громадянського суспільства та держави. Крізь дослідження сучасної наукової літератури автор статті розкриває проблематику такої співпраці, виявляє фактори, що ...
227060
  Ковальчук В. Взаємодія громадянського суспільства та державної влади // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С .90-99. – ISSN 0132-1331
227061
  Балл Г.О. Взаємодія гуманітарної та природничонаукової традицій в опрацюванні категорії особистості у психології // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 1 (3). – С. 6-21. – ISSN 2226-4078


  У статті наголошується на значенні опосередкувальних ланок (медіаторів) у взаємодії гуманітарної та природничонаукової традицій у психології, зокрема в опрацюванні категорії особистості. Розкривається роль системного підходу як такого медіатора. ...
227062
   Взаємодія двох університетських систем // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 18 лютого (№ 7). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Освіта не має кордонів. За останні два роки кількість іноземців в університетах України зросла із 44, 1 тіс. до 61 тис. осіб. Спілка ректорів України й Канадське бюро міжнародної освіти під егідою Монмолодьспорту організувли семінар "Зміцнення ...
227063
  Щербина О.І. Взаємодія держави з міжнародними фінансовими організаціями як інструмент покращення стану соціальної сфери України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 170-174
227064
  Васильєва Т.А. Взаємодія держави і банків при формуванні національної мережі венчурних фондів в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 204-212. – ISSN 1993-6788
227065
  Лясота А.Є. Взаємодія держави і громадянського суспільства в сфері зовнішньої політики України: діяльність неурядових організацій // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – С. 386-388. – ISSN 2076-1554
227066
  Серьогіна С.Г. Взаємодія держави й місцевого самоврядування: теоретико-правовии аналіз історичних моделей та новітніх тенденцій // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 83. – С. 3-14. – ISSN 0201-7245
227067
  Семьоркіна О. Взаємодія держави та інститутів громадянського суспільства // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 4 (106). – С. 71-73
227068
  Денисюк М.В. Взаємодія держави та інститутів громадянського суспільства / М.В. Денисюк ; за заг. ред. Н.М. Оніщенко. – Київ : Атіка, 2015. – 183, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-487-5
227069
  Заблоцький В.В. Взаємодія держави та місцевого самоврядування України в історичній ретроспективі : монографія / Володимир Заблоцький ; М-во освіти і науки України, Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка", Класичний приват. ун-т. – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2013. – 323, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 280-321. – ISBN 978-966-617-325-9
227070
  Білоусова О.С. Взаємодія держави та приватних інвесторів у реалізації пріоритетних проектів в Україні / О.С. Білоусова, Г.В. Єршова // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 7-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-7988
227071
  Королюк Т. Взаємодія держави та фінансових інститутів у контексті еволюції економічної думк та сучасної фінансової кризи // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 163-169. – ISSN 1818-2682
227072
  Дідич Т. Взаємодія державних і недержавних суб"єктів у правотворчій діяльності в сучасних // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 25-27. – ISBN 978-617-7069-15-6
227073
  Колесніков Борис Взаємодія державних, наддержавних та недержавних механізмів розбудови інформаційного суспільства в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 3 (3). – С. 128-135
227074
  Коломієць О.О. Взаємодія державної контрольно-ревізійної служби та оперативних підрозділів при розкритті розкрадань на об"єктах бюджетної сфери // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 156-164
227075
  Коломієць Алла Миколаївна Взаємодія дислокації з точковими та більш потужними локальними дефектами і її вплив на рух дислокації в кристалах кремнію : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.07 / Коломієць Алла Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 18л.
227076
  Коломієць Алла Миколаївна Взаємодія дислокацій з точковими та більш потужними локальними ефектами і її вплив на рух дислокацій в кристалах кремнію : Дис... канд.фіз-матнаук: 01.04.07 / Коломієць Алла Миколаївна; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1997. – 125л. – Бібліогр.:л.115-125
227077
  Черній В. Взаємодія дільничних інспекторів міліції з карним розшуком, ДСБЕЗ, патрульно - постовою службою в роботі по запобіганню правопорушенням, що посягають на громадський порядок // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.112-116
227078
   Взаємодія діоксиду германію з розтопленими системами Li4P2O7-Li4F4 i Li3PO3-Li3F3 / В.В. Скопенко, Н.С. Слободяник, П.Г. Нагорній, Ф.Ф. Григоренко // Вісн. Київськ. ун-ту. Сер. хім., 1980. – №21
227079
  Пахомов С.Ю. Взаємодія економіки і політики як фактор міжнародної конкурентоспроможності в контексті сучасного інституціоналізму // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 141-144
227080
  Рудакевич О. Взаємодія економіки, політики і культури в націєтворчому процесі // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 63-67
227081
  Моїсєєв О. Взаємодія експерта з іншими процесуальними суб"єктами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 119-122
227082
  Мороз Ігор Петрович Взаємодія електромагнітних хвиль високого рівня потужності з інтегральними Р-І-N- структурами : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.03 / Мороз І.П.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. + Додатки: л. 162 - 169. – Бібліогр.: 7 назв
227083
  Мороз Ігор Петрович Взаємодія електромагнітних хвиль високого рівня потужності з інтегральними Р-І-N- структурами : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.03 / Мороз Ігор Петрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 172л. + Додатки: л. 162 - 169. – Бібліогр.: л.146 - 162
227084
  Куницька Л.Ю. Взаємодія електромагнітного випромінення з наноструктурними системами різної природи на границі розділу фаз : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Куницька Л.Ю. ; Ін-т хімії поверхні ім. О.О.Чуйка Національної академії України. – Київ, 2008. – 171л. + Додатки л. 161- 171. – Бібліогр.: л. 143-160
227085
  Удод О. Взаємодія елементів культури та їх вплив на формування цивілізації / О. Удод, М. Юрій // Вища школа : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 2 (116). – С. 17-24. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366
227086
  Бохонько І.В. Взаємодія енергетичних підприємств із ВНЗ у підготовці інженерних кадрів / І.В. Бохонько, Т.С. Щербата // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 34-37. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150


  Розглянуто сучасний стан кадрового забезпечення енергетичних підприємств. Наведено схему взаємодії енергетичного підприємства з ВНЗ у навчанні студентів з подальшим працевлаштуванням.
227087
  Теличко Ф.Ф. Взаємодія енергоносіїв з енергопоглиначами : Медичні аспекти мікрорадіології та екології / Ф.Ф. Теличко; Ужгородський нац. ун-т; Закарпатська обласна держ. адміністрація. – Ужгород : Карпати, 2003. – 238с. – ISBN 966-671-039-0
227088
  Копил О.С. Взаємодія єврейських політичних партій з молодіжними організаціями на Півдні України (20-ті роки XX ст.) // Гілея: філософія, історія, політологія : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія наук. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 138-148
227089
  Сищук А.А. Взаємодія єврорегіону "Буг" із Європейським економічним простором (політекономічний аспект) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 77-82. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Аналіз напрямів, особливостей та проблем взаємодії господарського комплексу єврорегіону "Буг" із Європейським економічним простором.
227090
  Комзюк А.В. Взаємодія з громадськими об"єднаннями як принцип діяльності Національної поліції // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 147-155. – ISSN 1999-5717
227091
  Вільгушинський М. Взаємодія з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю як вид діяльності судів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 16-18. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються основні проблеми взаємодії судів з державними органами загальнодержавного та місцевого рівня, органами місцевого самоврядування та громадськістю як елемента судової діяльності; визначаються правові засади та основні напрямки такої ...
227092
  Кобзаренко А.М. Взаємодія з міжнародними організаціями держав Азії як механізм реалізації інтересів України у регіоні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (25). – С. 205-209
227093
  Загребельний І.А. Взаємодія з плазмою в коаксіальному хвилеводі мікрохвильового випромінювання зі стохастичними стрибками фази : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.04 / Загребельний Ігор Анатолійович ; НАН України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
227094
  Котлярчук Г. Взаємодія з природою та виховання в учнів дбайливого ставлення до неї у творчій спадщині В. Сухомлинського // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – C. 88-91. – ISSN 2309-9127
227095
   Взаємодія заміщених 6-метил-5,6-дигідроізоіндоло[2,1-а]хіназолін-5-онів з малеїнімідами за умов термодинамічного контролю / З.В. Войтенко, А.І. Кисіль, О.В. Туров, Ж.Ж. Вольф // Журнал органічної та фармацевтичної хімії / Національний фармацевтичний універси. – Харків, 2006. – Т. 4, вип. 4. – С. 36-40. – ISSN 0533-1153
227096
  Макарець М.В. Взаємодія заряджених частинок з твердим тілом та наноструктурами / М.В. Макарець. – Вінниця : Ніланд-LTD, 2014. – 171, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 168-172
227097
  Онанко А.Ф. Взаємодія зовнішнього електромагнітного поля з повітряними лініями електропередачі : Автореф... канд .техн.наук: 05.09.05 / Онанко А. Ф.; НАН Укр. Ін-т електродинам. – К., 1996. – 17л.
227098
  Шевчук В. Взаємодія зростання ВВП і рахунків платіжного балансу - поточного і фінансового // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 7. – С. 32-38
227099
  Шеремет Л.А. Взаємодія і взаємозв"язок права з освітою та наукою // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 (64). – С. 625-632. – ISSN 2078-3566
227100
  Тимошенко В. Взаємодія і механізм зрощування наркобізнесу й тероризму // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 75-80. – ISSN 0132-1331
227101
  Алейникова О.В. Взаємодія і розмежування функцій державного регулювання АПК на державному і регіональному рівнях // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 98-101
227102
  Зленко Анатолій. Взаємодія ідеального - методологічна основа витлумаченнякатегорії мови й культури // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях", Луганськ. нац. пед. ун-т.,Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2008. – № 3/4 (52/53). – С. 194-197


  Про співвідношення категорії матеріального й ідеального в аспекті обгрунтованої автором лінгвістичної парадигми, зокрема сенергетичного детермінізму. In the research the questior about the correlation of the mfterial and ideal categories in the ...
227103
  Яценко Б.П. Взаємодія індустрії туризму з народногосподарським комплексом території / Б.П. Яценко, О.О. Любіцева // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 87-90. – Бібліогр.: 1 назва. – ISBN 5-8238-D147-5
227104
  Копішинська К.О. Взаємодія інноваційних систем промислових підприємств у корпоративній структури // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 93-95 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
227105
  Прилуцька І. Взаємодія інституційного середовища та інноваційного підприємництва в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 78-81. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено взаємодію інституційного середовища та інноваційного підприємництва в Україні, визначено чинники, які впливають на його розвиток та виокремлено найбільш впливові інститути на розвиток інноваційного підприємництва в Україні. В ...
227106
  Вінійчук О.М. Взаємодія історизму та трагізму в драматургії Зигмунта Красінського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 105-111


  У статті досліджується проблематика взаємодії історизму і тра- гізму в драматургії Зигмунта Красінського на прикладі його драм "Не- Божественна комедія" та "Іридіон". В статье исследуется проблематика взаимодействия историзма и трагизма в ...
227107
  Совгиря О. Взаємодія Кабінету Міністрів України та Президента України: конституційно-правові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 25-28. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються конституційно-правові аспекти взаємодії Кабінету Міністрів України та глави держави, що традиційно є об"єктом уваги вчених-адміністративістів, однак рідко є предметом дослідження з позицій конституційного права. Аналіз зазначених ...
227108
   Взаємодія каналів транзієнтного рецепторного потенціалу (TRPV4) і кальцій-активованих калієвих каналів (ВКСа) у регуляції судинного тонусу легеневих артерій щура / Д.О. Дринь, М.І. Мельник, І.В. Кізуб, О.В. Жолос, А.І. Соловйов // Фармакологія та лікарська токсикологія : науково-практичне видання / Нац. акад. мед. наук України ; Держ. установа "Ін-т фармакології та токсикології" Нац. акад.мед.наук України ; Держ. підпр. "Держ. експерт. центр М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2015. – № 6 (46). – С. 58-63. – ISSN 2227-7943
227109
  Островська Б.В. Взаємодія канонічного та міжнародного права у врегулюванні міжнародних правових відносин // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 493-498. – ISSN 0869-2491
227110
   Взаємодія кислих фосфатів кальцію з Сао (СаСО3) при їх нанесенні на поверхню титану в умовах газодетонаційного осадження / І.В. Затовський, І.О. Ніколенко, М.С. Слободяник, М.І. Клюй, В.П. Темченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 5. – С. 66-72. – ISSN 1025-6415
227111
  Слащук А.А. Взаємодія кінесичного та вербального компонентів комунікації в англомовному дискурсі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 449-452. – ISSN 1729-360Х


  Статтю присвячено питанням взаємодії вербального та невербального компонентівч в англомовному дискурсі. Особливу увагу придфлено "кінесиці" як одній зі складових частин невербальної комунікації і яка повною мірою відображає міміку, пози, жести і рухи ...
227112
  Вербовицький Юрій Володимирович Взаємодія компонентів у потрійних системах {Тi, Zr, Hf}-Ag-{Al, Ga} : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Вербовицький Ю.В.; Львівськ. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
227113
   Взаємодія кон"єгату наночастинок міді з цефтріаксоном з білковим, ліпідним та вуглеводним компонентами клітинної оболонки бактерій / П.В. Сімонов, Д.О. Ковальова, Т.О. Буско, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш, М.А. Заболотний, М.О. Кузьменко, І.С. Чекман // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – С. 125-131. – ISSN 1025-6415
227114
  Сінькевич О.В. Взаємодія конституційно-правових норм з нормами моралі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 179-182. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Розглядаються питання взаємодії норм конституційного права України і норм моралі, визначаються їх загальні риси та відмінності. Relationship and interaction of the rules of Constitutional law of Ukraine, moral norms and their common characteristics ...
227115
  Мартинюк Р. Взаємодія Конституційного Суду України з Верховною Радою України в контексті принципу поділу влади // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 146-152. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
227116
  Бахуринська М.М. Взаємодія контрольних органів з громадськими інспекторами у сфері охорони довкілля при реалізації каральної форми екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 360-364. – ISBN 978-617-566-151-2
227117
  Блошко В.Ю. Взаємодія концептів "time" та "love" у вірші "love songs in age" Філіпа Ларкіна // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 20-26. – ISSN 2313-500Х
227118
  Цікало Є. Взаємодія користувачів і проектувальників у процесі створення інформаційної системи обліку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 246-250. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
227119
  Зайцева М.В. Взаємодія країн БРІКС у постбіполярному світі: структура, тенденції, перспективи : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Зайцева Марія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 205 арк. – Бібліогр.: арк. 172-205
227120
  Зайцева М.В. Взаємодія країн БРІКС у постбіполярному світі: структура, тенденції, перспективи : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Зайцева Марія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
227121
  Алієв Р.В. Взаємодія кримінально виконавчих інспекцій державної кримінально-виконавчої служби України та громадськості у виправленні й ресоціалізаціїосіб, які звільнені від відбування покарання з випробуванням // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 91-95. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
227122
  Брило Ю.М. Взаємодія культур та цивілізацій у філософії Дж. Бентлі та Д. Уілкінсона // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 144-146
227123
  Мазін Д.М. Взаємодія культур як об"єкт художнього зображення в романах С. Рушді // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 139-144. – ISBN 966-594-420-7
227124
  Марчук О.В. Взаємодія культур як умова їхнього розвитку у феноменологічній герменевтиці П. Рікера // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 70 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 23-31
227125
  Ткачук Олександр Олександрович Взаємодія лантаноїдних зсуваючих реагентів з біфункціональними флавоноїдами : Автореферат дис. канд. хім. наук / Ткачук Олександр Олександрович; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с.
227126
  Ткачук Олександр Олександрович Взаємодія лантаноїдних зсуваючих реагентів з біфункціональними флавоноїдами : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Ткачук О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 202л. + Додаток: л.187-202. – Бібліогр.: л.151-186
227127
  Ткачук Олександр Олександрович Взаємодія лантаноїдних зсуваючих реагентів з біфункціональними флавоноїдами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Ткачук О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
227128
  Різниченко Т.М. Взаємодія літератур народів СРСР та ідейно-художнє збагачення радянської поезії / Т.М. Різниченко. – К, 1980. – 216с.
227129
  Олійник С. Взаємодія літератури й архітектури в романі Марини Соколян "Новендіалія" // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2016. – Вип. 19 : Інтермедіальність: теорія і практика. – С. 176-183. – ISBN 978-966-171-889-9
227130
  Мочернюк Н. Взаємодія літератури й мистецтва. Теоретичний досвід українського та польського літературознавства // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 76-80. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
227131
  Жодані І.М. Взаємодія літератури та орнаменту у книзі Віри Вовк "Вікно навстіж" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 17-22. – ISSN 1996-5931


  У статті на матеріалі збірки Віри Вовк "Вікно навстіж" розкрито механізми взаємодії двох вторинних моделювальних систем - літератури й орнаменту. In the article the author reveals the mechanisms of relationships between two secondary modeling systems ...
227132
  Курна О.С. Взаємодія людини, середовища та музею в концепції відкритого екомузею Т. Шоли // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 177-178
227133
  Яцкевич І. Взаємодія малого і великого підприємництва: венчурна форма / І. Яцкевич, А. Петрашевська, С. Новицька // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 171-174. – ISSN 1993-0259
227134
  Кіктенко З.П. Взаємодія маркетингу та закупівель при управлінні запасами / З.П. Кіктенко, І.В. Купа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 101-107. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (72)). – ISSN 1814-1161
227135
  Моісеєнко О.Ю. Взаємодія ментального простору глобальної лінгвокультури та етнолінгвокультурного ментального простору у вербалізації англійською мовою концепту Marriage в контексті Східної Африки // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 160-174. – ISSN 2311-2697


  Статтю присвячено аналізу особливостей вербалізації англійською мовою концепту MARRIAGE в полілінгвокультурному контексті Східної Африки. Дослідження засвідчило, що в сучасній Східній Африці система концепту MARRIAGE інтегрує в собі як ментальні ...
227136
  Кондратенко С.В. Взаємодія металів з гуміновими кислотами, іммобілізованими на поверхні модифікованого силікагелю: основні закономірності та аналітичне застосування / С.В. Кондратенко, Р.П. Линник, О.А. Запорожець // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 154
227137
  Скопенко В.В. Взаємодія металічної міді з солями амонію у піридині / В.В. Скопенко, В.М. Кокозей, М.Д. Невесенко // Доп. АН УРСР. Сер. Б : АН УРСР, 1987. – № 2
227138
  Гончарук Г.І. Взаємодія металічної міді зі сполуками Mo(VI) в присутності [...]-донорних лігандів / Г.І. Гончарук, В.Г. Маханькова // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 7
227139
   Взаємодія метил-3-[(диметиламіно)метиліден]- 4-оксо-6-фторо-3,4-дигідро-2H-хроман-2-карбоксилату з ароматичними амінами / А.І. Кисіль, В.С. Москвіна, А.В. Туров, З.В. Войтенко, В.П. Хиля // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 8
227140
  Сиваченко Г. Взаємодія мистецтв у творчості Володимира Винниченка-експресіоніста // Літературна компаративістика / НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3, Ч. 2. – С. 251-265. – ISBN 978-966-193-016-1
227141
  Радутний О.Е. Взаємодія між викладачем і студентом у світлі Болонської системи освіти // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 209-213. – ISSN 0201-7245
227142
   Взаємодія між міською владою та недержавними організаціями - запорука поглиблення демократичних реформ в Україні : Збірка мат-ів за результатами заходів, провед. у рамках проекту, що впроваджувався Ін-том трансфор. суспільства з 1 грудня 2001 р. за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні. – Київ, 2001. – 136с.
227143
  Заячук Ю. Взаємодія між Україною і Канадою в галузі освіти крізь призму діяльності українознавчих інституцій в канадських університетах // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року, Чернівці / Міжнародна конференція з Канадознавства. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – С. 204-213
227144
  Марга А. Взаємодія між університетами у Центральній та Південно-Східній Європі // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2003. – № 2/3. – С.91-96. – ISSN 1682-2366
227145
  Метельова Т.О. Взаємодія міжнародних організацій і сучасних протестних рухів у країнах світу: загальні тенденції і перспективи // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 94-103. – ISBN 978-966-02-7653-6
227146
  Передеріев Є. Взаємодія міжнародно-правових і національно-правових норм у сфері регулювання безпеки мореплавства у Сінгапурській протоці та практичні наслідки змін у системі розподілу руху суден / Є. Передеріев, О. Береза // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 93-95
227147
  Вовк Т. Взаємодія міжнародного договору та звичаю в доктрині англосаксонської системи права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 206-215. – ISSN 1026-9932
227148
  Дудоров О. Взаємодія міжнародного кримінального права на прикладі України: загальні засади / О. Дудоров, Т. Тертиченко // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 4 (16). – С. 44-48
227149
  Папаяні С.В. Взаємодія міжнародного та конституційного права у сфері надання освітніх послуг: проблеми теорії та практики // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2015. – С. 141-147. – (Серія: Право ; вип. 9/10). – ISSN 2226-3047


  У статті розглядаються теоретичні та практичні проблеми взаємодії та співвідношення міжнародного та конституційного права у сфері надання освітніх послуг, зроблено спробу пошуку оптимальних шляхів імплементації міжнародно-правових стандартів надання ...
227150
  Пархоменко Н. Взаємодія міжнародного, європейського та національного права: теоретичні засади // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5, спец. вип. : До 65-річчя Ін-ту Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – С. 52-61. – ISSN 1026-9932
227151
  Левченко С.О. Взаємодія міліції з населенням у напрямку профілактики правопорушень у сфері підприємницької діяльності // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 36-41. – ISBN 966-435-028-1
227152
  Степаненко К. Взаємодія міліції з поліцейськими організаціями іноземних країн // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.148-152. – ISSN 0132-1331
227153
  Котковський В.Р. Взаємодія місцевих і центральних органів влади щодо формування та реалізації державної політики: зарубіжний досвід // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 6, березень. – C. 78-81. – ISSN 2306-6814
227154
  Гончарук Н. Взаємодія місцевих органів влади в Україні (На прикладі Дніпропетровської області) / Н. Гончарук, Л. Рудвольга // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С.196-205. – ISBN 966-7800-15-6
227155
  Котенко Т.В. Взаємодія місцевого самоврядування та громадянського суспільства: функціональний аналіз // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 141-148


  У статті досліджується питання взаємодії місцевого самоврядування та громадянського суспільства.
227156
  Гриценко С.П. Взаємодія мов у світлі класифікацій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 103-107. – ISBN 966-581-295-6
227157
  Науменко Н.В. Взаємодія мовностильових концептів у поезії Т.С. Еліота // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 231-241. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
227158
  Коломієць А.Є. Взаємодія моралі та політики в умовах сучасної демократії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 18-19
227159
  Любинський М.А. Взаємодія надземних і підземних органів рослин / М.А. Любинський. – К., 1963. – 192с.
227160
  Вінницька Є.І. Взаємодія нації та держави у концепції В. Старосольського // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 116-118
227161
  Степанюк А. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права // Право України : ридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 10. – С. 111-114. – ISSN 0132-1331
227162
  Анісімов І.О. Взаємодія неоднорідної плазми з модульованим електронним пучком: формування ямки густини в області локального плазмового резонансу / І.О. Анісімов, С.В. Сорока // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 385-394. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Поведінка плазми з первісно лінійним профілем густини, крізь яку рухається модульований електронний пучок, досліджується шляхом комп"ютерного моделювання за методом крупних частинок. Показано, що при обраних параметрах моделювання поле підстроюється ...
227163
  Шведов В.Г. Взаємодія неперервних та імпульсних сингулярних оптичних пучків з мікро- та наночастинками : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Шведов В.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т фізичної оптики. – Львів, 2011. – 32 с. – Бібліогр. : 65 назв.
227164
  Тихонович Л.А. Взаємодія норм права і норм моралі в регулюванні трудових відносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Тихонович Лариса Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – 199 арк. – Бібліогр.: арк. 181-199
227165
  Тихонович Л.А. Взаємодія норм права і норм моралі в регулюванні трудових відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Тихонович Лариса Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
227166
  Якушев І. Взаємодія норм трудового права і правового регулювання // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 107-112. – ISSN 2409-4544
227167
  Бондар О.І. Взаємодія об"єктивного, суб"єктивного та віртуального у процесах текстотворення і текстосприиймання // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 3 : Філологія: мовознавство. – С. 22-30
227168
  Музиченко О.Є. Взаємодія одеського та київського книгознавчих осередків у листуванні одеситів С.Я. Борового, Ф.Є. Петруня, І.Я. Фааса з киянами Ю.О. Меженко та Б.І. Зданевичем // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 21. – С. 55-71. – (Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство)
227169
   Взаємодія оксидів [хімічна формула] з розплавами [хімічна формула] / Я.Ю. Ковба, Н.Ю. Струтинска, І.В. Затовський, В.М. Баумер, І.В. Огородник, А.А. Бабарик, М.С. Слободяник // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 17
227170
  Мельников Олександр Володимирович Взаємодія оксидів металів підгрупи титану з оксидами лантаноідів із зміною зарядністю у плівках : Дис... канд.хім.наук: 02.00.04 / Мельников Олександр Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1992. – 135л. – Бібліогр.:л.121-135
227171
  Мельников О.В. Взаємодія оксидів металів підгруппи титану з оксидами лантаноїдів із змінною зарядністю у плівках : Автореф... Канд.хім.наук: 02.00.04 / Мельников О.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1992. – 16л.
227172
  Лещенко В. Взаємодія оловохлоридних комплексів паладію з силікагелями, що містять сірковмісні функціональні групи / В. Лещенко, О. Циганович, А. Трохимчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-35. – (Хімія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сорбцію оловохлоридних комплексів Pd(II) на сілікагелі імпрегнованому полігексаметиленгуанідином та подальшим синтезом на його основі сорбентів, які містять комплексоутворювальні сірковмісні функціональні групи. Показано, що на даних ...
227173
  Скалозуб Л.П. Взаємодія оперативних підрозділів з органами контролю щодо протидії економічним злочинам / Л.П. Скалозуб, В.І. Василинчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 213-221
227174
  Бевз Т.А. Взаємодія опозиції, громадянського суспільства і влади у політичному полі України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 4-21
227175
  Колокольцев Олег Вікторович Взаємодія оптичних хвилеводних мод з магнітостатичними пучками в плівках ферит-гранатів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Колокольцев Олег Вікторович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 20 с.
227176
  Сохацький Володимир Петрович Взаємодія оптичного випромінювання з магнітними неоднорідностями ферит-гранатів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук:01.04.05 / Сохацький В.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 16 с.
227177
  Сохацький Володимир Петрович Взаємодія оптичного випромінювання з магнітними неоднорідностями ферит-гранатів : Дис....канд.фізико-математ.наук / Сохацький Володимир Петрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 135с. + Додаток: с.114-121. – Бібліогр.:с.123-133
227178
  Радовецька Л. Взаємодія органів держави та інститутів громадянського суспільства у забезпеченні безпеки України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 57-58
227179
  Гонюкова Л. Взаємодія органів державного управління і громадсько-політичних організацій // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 306-314
227180
  Міщенко В.І. Взаємодія органів державного управління як фактор подолання фінансової кризи : фінансова політика й економічне регулювання / В.І. Міщенко, Р.С. Лисенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 1 (158). – С. 50-57. – Бібліогр.: 8 назв
227181
  Лукаш О.Л. Взаємодія органів державної влади і реалізація конституційного принципу поділу влади в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 115-124.
227182
  Канавець М.В. Взаємодія органів державної влади та громадськості в рамках реалізації угоди про асоціацію // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 171-174
227183
  Тинкован О. Взаємодія органів державної влади та НДО в Україні: проблемні питання // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 4. – С.47-53. – ISBN 966-7800-10-5


  НДО=Неурядові дослідні організації
227184
  Пивоваров В.В. Взаємодія органів досудового слідства та дізнання при розслідуванні кримінальних справ : Монографія / В.В. Пивоваров, Л.І. Щербина. – Харків : Право, 2006. – 176с. – Бібліогр.: с. 158-174. – ISBN 966-8467-68-Х
227185
  Ганчук О. Взаємодія органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади щодо розвитку соціальної інфраструктури / О. Ганчук, Н. Гончарук // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 186-191
227186
  Галюк В. Взаємодія органів прокуратури та державної виконавчої служби / В. Галюк, О. Єршова // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 27-32
227187
  Комарницька О. Взаємодія органів прокуратури України їз засобами масової інформації та громадськістю: проблеми підвищення ефективності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (162). – C. 86-97
227188
  Гавкалова Н.Л. Взаємодія органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства / Н.Л. Гавкалова, М.В. Грузд // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 281-290 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
227189
  Таран О.В. Взаємодія органів розслідування з комісією з розслідування нещасного випадку на виробництві // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 3 (139). – С. 44-46
227190
  Набруско М.С. Взаємодія органів слідства і дізнання при розслідуванні злочинів, пов"язаних з торгівлею людьми, що вчинені організованими злочинними угрупуваннями // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – С. 363-369. – ISSN 1609-0462


  У статті досліджуються проблемні питання оскарження бездіяльності органів дізнання, слідства та прокурора у кримінальномупроцесі. Вносяться конкретні пропозиції щодо їх вирішення.
227191
  Селезньова О.М. Взаємодія освіти та юридичної науки як провідний принцип навчального процесу у вищих навчальних закладах // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 49-57. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
227192
  Лобановська І. Взаємодія освітянських бібліотек України у формуванні інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу: організаційний аспект / Інна Лобановська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 9 (216), вересень. – С. 16-20. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано форми міжбібліотечної взаємодії та інтегрування бібліотечних ресурсів і сервісів.
227193
  Курилюк В.В. Взаємодія п"єзоелектричних полів із двовимірним електронним газом у системі резонатор LiNbO3-шаруватий напівпровідник : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Курилюк В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 156 л. – Бібліогр.: л. 139-156
227194
  Воловенко О. Взаємодія паладію(ІІ) з іммобілізованою на силікагелі четвертинною амонійною сіллю / О. Воловенко, О. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 38-40. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сорбцію паладію(ІІ) з розбавлених водних розчинів тетрадециламоній нітратом, нековалентно іммобілізованим на поверхні на силікагелю (ТДАН-СГ) залежно від концентрації хлориду та кислотності середовища. Встановлено, що за умов утворення в ...
227195
   Взаємодія парламенту із суб"єктами державного управління: зарубіжний досвід : навч.-метод. матеріали / [В.А. Гошовська та ін. ; за заг. ред. В.А. Гошовської] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Каф. парламентаризму та політ. менеджменту. – Київ : НАДУ, 2012. – 45, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит арк. – Бібліогр.: с. 43-44. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Парламентаризм та парламентська діяльність)
227196
  Похоленко Олександр Анатолійович Взаємодія піридо [2,1-а] ізоіндолу і 2,4-диметилпіримідо [2,1-а] ізоіндолу з малеїнімідами та синтез нових похідних конденсованих ізоіндолів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Похоленко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
227197
   Взаємодія платино- та паладійвмісних комплексів похідних тіосечовини з ДНК / І.В. Коновченко, О.В. Сторожук, О.І. Руденко, О.В. Васильченко, Г.Г. Репіч, Л.В. Гарманчук, Л.Г. Пальчиковська, С.І. Орисик // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 54-54
227198
  Котельнікова А.С. Взаємодія поверхневих поодиноких хвиль з топографічними неоднорідностями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.05 / Котельнікова Анна Сергіївна ; Нац. акад. наук України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
227199
  Михальченко М.І. Взаємодія політики і економіки в умовах прискореної трансформації суспільств як предмет соціально-філософського дослідження / М.І. Михальченко, Хоанг Хай Банг. – Київ : Абрис, 1999. – 30с.
227200
  Хоанг Хай Банг Взаємодія політики і економіки в умовах прискореної трансформації суспільства (порівняльний аналіз досвіду України і В"єтнаму) : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.03 / Хоанг Хай Банг; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 18л.
227201
  Горло Н.В. Взаємодія політики і економіки як предмет наукових пошуків Менкура Олсона // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 32-34
227202
  Кирюшко М.І. Взаємодія політики і релігії: теоретичні аспекти дослідження // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 142-151. – ISBN 966-628-197-5
227203
  Карпенко С. Взаємодія політики та державної служби // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 39-45
227204
  Очколяс О.М. Взаємодія політичної ідеології зі сферами суспільного життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 271-277. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Йдеться про визначення поняття "політична ідеологія", про типологію ідеології та її функції в суспільному житті.
227205
  Оберемок Є.А. Взаємодія поляризованого електромагнітного випромінювання з однорідними анізотропними середовищами : Дис.... канд. фізико-математичних наук. Cпец. 01.04.05- оптика, лазерна фізика / Оберемок Є.А., КНУТШ. – Київ, 2005. – 145л. – Бібліогр.: л.133-145
227206
  Оберемок Є.А. Взаємодія поляризованого електромагнітного випромінювання з однорідними анізотропними середовищами : Автореф. дис.... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Оберемок Євген Анатолійович ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
227207
  Терещенко Т. Взаємодія понять "діалог" та "монолог" у турецькій мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 18-22. – (Східні мови та літератури ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Усне мовлення давно привертає увагу як вітчизняних, так і іноземних лінгвістів, оскільки є тим полем, де реалізуються можливості звукової системи мови. Під усною мовою ми розуміємо процес комунікації, в ході якої система мовних знаків виявляється ...
227208
  Охріменко Т.В. Взаємодія понять "першообразність", "алегоричність" і "міфопоетичність" у лінгвістичній теорії О.О. Потебні // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 81-86. – ISSN 0027-2833
227209
  Гаращенко В.В. Взаємодія потужного лазерного випромінювання із невпорядкованими конденсованими середовищами, активованими світлопоглинальними мікрочастинками : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Гаращенко Віктор Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 136 л. – Бібліогр.: л. 124-136
227210
  Гаращенко В.В. Взаємодія потужного лазерного випромінювання із невпорядкованими конденсованими середовищами, активованими світлопоглинальними мікрочастинками : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Гаращенко Віктор Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
227211
  Шибецький В.Ю. Взаємодія потужної ударної N-хвилі з пружною конструкцією підвісу гіроскопа та похибки вимірювань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.03 / Шибецький Владислав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 26 назв
227212
  Сипченко В.В. Взаємодія похідних 1-(2-(бромометил)феніл) метанону з амінами : автореф, дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Сипченко Володимир Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
227213
  Сипченко В.В. Взаємодія похідних 1-[2-(бромометил)феніл]метанону з амінами : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Сипченко Володимир Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 162 л. – Бібліогр.: л. 149-162
227214
  Самойленко Володимир Павлович Взаємодія похідних ізоіндоло [ 2, 1-а] хіназолін -5- ону із дієнофілами : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Самойленко Володимир Павлович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 173 л. + Додатки: л. 151 - 173. – Бібліогр.: л.141 - 151
227215
  Самойленко Володимир Павлович Взаємодія похідних ізоіндоло[ 2, 1-а] хіназолін-5-ону із дієнофілами : Автореф. дис. ... канд. хімічних нук: 02.00.03 / Самойленко В.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
227216
  Мелехова О.С. Взаємодія права та релігійно-моральнісних норм в сучасному суспільстві // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 120-122
227217
  Горбачевський В.Я. Взаємодія правоохоронних органів у запобіганні транснаціональній організованій злочинності в Україні / В.Я. Горбачевський, В.В. Топчій // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 21-28. – ISSN 1609-0462
227218
  Ілляшенко О.В. Взаємодія правоохоронних органів України та інших європейських країн з питань запобігання незаконній торгівлі органами і тканинами людини // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 126-135. – ISSN 2222-5374
227219
  Гриневич А. Взаємодія правоохоронних та контролюючих органів України у протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом / А. Гриневич, І. Бірюкова // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 38-40.
227220
  Бак В.І. Взаємодія Президента України та Верховної Ради України: конституційно-правове визначення та шляхи вдосконалення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 107-110
227221
  Хопта О. Взаємодія принципів судочинства та принципів права: теоретико-правовий аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 72-73


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
227222
  Ковальов С.М. Взаємодія природи і суспільства в контексті закономірного історичного процесу. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.03 / Ковальов С.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 24л.
227223
  Осадча О.С. Взаємодія природного і цивілізаційного в мові української фантастичної прози (на матеріалі творів О. Костюка, В. Маслова та Ю. Пригорницького) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 189-198. – ISSN 2311-2697
227224
  Сухонос В. Взаємодія прокуратури з органами виконавчої влади // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 89-94.
227225
  Спільник С. Взаємодія прокуратури з правоохоронними органами під час досудового розслідування розбійних нападів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10. – С. 63-67
227226
  Ткач А. Взаємодія прокуратури та інститутів громадянського суспільства у реалізації принципу гласності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (162). – C. 121-128
227227
  Тищенко С. Взаємодія прокурора та слідчого судді під час застосування запобіжних заходів у країнах Європи // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 1 (47). – С. 96-101. – ISSN 2311-6676
227228
  Малина А. Взаємодія протипухлинного цитокіна ЕМАР II з гідроксипропіл-В-циклодекстрином / А. Малина, О. Корнелюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 25-28. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження зі взаємодії протипухлинного цитокіну ЕМАР ІІ з гідроксипропіл-[beta]-циклодекстрином методами оптичної спектроскопії. Встановлено, що ГПЦД специфічно зв"язується з ЕМАР ІІ, причому найбільш вірогідним сайтом зв"язування є ...
227229
   Взаємодія пухлинних клітин та лімфоцитів онкологічних хворих: значення адгезивних молекул / С.І. Співак, Ю.Д. Вінничук, О.В. Ковальчук, В.Ф. Коноваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 15-17. – (Біологія ; Вип. 34)


  На пухлинних клітинах та лімфоцитах хворих з меланомою та м"якотканинними саркомами вивчалась експресія молекул адгезії CD54 та CD11b. Експресія CD54 на клітинах меланоми пов"язана із процесами метастазування. Високий рівень експресії молекул адгезії ...
227230
  Зубко Д.В. Взаємодія Ради Європи та Європейського Союзу як приклад співпраці міжнародних організацій та об"єднань держав у Європі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 137-142


  The article is dedicated to peculiarities of cooperation between the Council of Europe and the European Union in modern international environment. It examines legal frameworks as well as existing instruments of collaboration and provides brief ...
227231
  Пригодій М.І. Взаємодія радянських літератур / М.І. Пригодій. – К, 1966. – 379с.
227232
  Пригодій М.І. Взаємодія радянських літератур : Дис... канд.філол.наук: / Пригодій М.І.;. – Київ, 1966. – 380л.
227233
  Буткевич О. Взаємодія регіонального та універсального в класичному міжнародному праві // Український часопис міжнародного права : [науково-практичний журнал] / Ін-т міжнар.відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукр. громад. орг. "Українська асоціація міжнародного права"; Юрид. фірма "Проксен". – Київ, 2007. – № 3 : Міжнародне право. Порівняльне правознавство. – С. 9-14. – ISSN 1814-3385
227234
  Костюк Ю.В. Взаємодія регіональної радіостанції та аудиторії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 94-98. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (22)). – ISSN 2219-8741
227235
  Солов"яненко А.А. Взаємодія режисера й диригента у процесі образного вирішення оперної вистави // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 73-77
227236
  Лавриненко Л.М. Взаємодія реінжинірингу бізнес-процесів іі системи управління персоналом // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 170-173. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 2). – ISSN 0869-0782
227237
   Взаємодія ректорів // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 21-28 травня (№ 23). – С. 6 : фото


  У Казимирівському палаці Варшавського університету (Республіка Польща) відбулася офіційна зустріч Конференції ректорів академічних шкіл Польщі та Спілки ректорів вищих навчальних закладів України. Українську делегацію представляли: Президент Спілки ...
227238
  Старовойтова І.І. Взаємодія релігійної свідомості з соціальною реальностю при формуванні національної свідомості // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 140-143
227239
  Ільїч Л.М. Взаємодія ринків праці та освіти: сутність, характерні риси та модель функціонування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 69-74. – ISSN 2306-6806
227240
  Нікітіна І.В. Взаємодія ринку освіти і ринку праці як стратегічна складова науково-технологічної сфери національної безпеки України: гендерний аспект / І.В. Нікітіна, Ю.В. Нікітін // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 180-189. – ISSN 1993-6788
227241
  Єлісова М.О. Взаємодія різних семіотичних систем у міфопоетичному універсумі Бориса Пастернака // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 65-70
227242
  Бортник С.Ю. Взаємодія різнорангових систем морфоструктур центрального типу на території України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 85-89. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-95774-3-8
227243
  Скопенко В.В. Взаємодія роданіду і селеноціанату цинку, ртуті з аліфатичними амінами / В.В. Скопенко, С.М. Галицька // Вісник Київськ. ун - ту. Серія хімії, 1973. – №14
227244
  Висоцький В.І. Взаємодія рухомих нейтральних атомів з періодичною поверхневою структурою за умов резонансу / В.І. Висоцький, М.В. Висоцький, М.В. Максюта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 155-159. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто особливості взаємодії рухомих нейтральних атомів і молекул з полем надграток. Показано, що характер руху частинок залежить від співвідношення між частотою внутрішнього електромагнітного резонансу w21 і баунс-частотою Os [подано формулу], що ...
227245
  Кондратюк Тетяна В"ячеславівна Взаємодія світогляду та культури в процесі формування особистості : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.11 / Кондратюк Тетяна В"ячеславівна; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 15л.
227246
  Григор"єва Є.В. Взаємодія символу та свідомості у культурологічному аспекті // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – C. 137-140
227247
  Фєсік Олена Взаємодія сім"ї та освітніх закладів як необхідна умова продуктивності навчально-виховного процесу, виховання підростаючого покоління // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 203-206. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті висвітлено питання про важливість взаємодії сім"ї та навчального закладу в навчально-виховному процесі як необхідну умову виховання підростаючого покоління.
227248
  Старченко О.В. Взаємодія слідчого з правоохоронними структурами в розкритті і розслідуванні злочинів // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.197-205
227249
  Ковальов В. Взаємодія слідчого з працівниками експертно-криміналістичної служби МВС України під час розкриття та розслідування злочинів // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2003. – № 1. – С.51-57
227250
  Керевич О.В. Взаємодія слідчого та оперативних працівників під час розкриття і розслідування злочинів, вчинених організованими злочинними групами // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 288-293. – (Право. Економіка. Управління)
227251
  Цимбал П. Взаємодія слідчого та спеціаліста при розслідуванні злочинів, пов"язаних із неналежним виконанням професійних обов"язків медичними працівниками / П. Цимбал, В. Бондик, Л. Омельчук // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 134-137
227252
  Донська Наталія Дмитрівна Взаємодія Со (ІІ), Си (ІІ) та Ро (ІІ) з амінокремнеземами різної топографії : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.01 / Донська Наталія Дмитрівна; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 23л.
227253
  Донська Наталія Дмитрівна Взаємодія Со(П), Си(П) та Ро(П) з амінокремнеземами різної топографії : Дис... канд. хім.наук: 02.00.01. / Донська Наталія Дмитрівна; МО України, КУ ім.Т.Шевченка. – 156л. – Бібліогр.:л.120-156
227254
  Корольова А.С. Взаємодія Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу щодо формування енергетичної політики на глобальному і регіональному рівнях // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 121-129. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
227255
  Падалка Ю.М. Взаємодія способу та модальності в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 163-169. – ISSN 2413-5593
227256
  Бондарук Л.В. Взаємодія стилістичних тропів у реалізації символістського образу (на матеріалі драми М. Метерлінка "L"intruse" та її перекладів) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 229-234. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
227257
  Монахова Т.В. Взаємодія стратегій текстотворення у "Записках українського самашедшого" Ліни Костенко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
227258
  Пікус Р.В. Взаємодія страхових компаній і банків на ринку фінансових послуг України : монографія / Р.В. Пікус, Г.І. Олійник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Компринт, 2015. – 185, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 149-176. – ISBN 978-617-7202-62-1
227259
  Клименко В.В. Взаємодія страхового і банківського ринку: світовий досвід і Україна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 71-75. – (Економіка ; Вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано основні світові моделі співробітництва страхових компаній і банків. Охарактеризовано основні типи продуктів банківського страхування (bankassurance). Обґрунтовано перспективи формування і розвитку банківського страхування в ...
227260
  Пахненко О.М. Взаємодія страхового і фондового ринків при формуванні конвергентної моделі фінансового ринку / О.М. Пахненко, В.В. Роєнко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 59-69


  Досліджено особливості реалізації основних видів діяльності страхових компаній на фондовому ринку.
227261
  Правільєв О.В. Взаємодія структурних елементів державного мотиваційного механізму економічної активності населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 143-151.
227262
  Федь В. Взаємодія структурних елементів культуротворчого буття // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 151-155. – ISSN 1728-9343
227263
  Горяч М.П. Взаємодія суб"єкта і об"єкта в пізнанні та відтворенні природи // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ, 1974. – Вип. 35. – С. 70-75
227264
  Жадан І.В. Взаємодія суб"єктів соціалізації як чинник структурування політичної картини світу студентської молоді: теоретична модель дослідження // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 201-209
227265
  Савельєв Ю.Б. Взаємодія субкультур як фактор соціокультурного розвитку : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Савельєв Ю. Б. ; КУ. – Київ, 1997. – 26 с.
227266
  Вільгушинський М.Й. Взаємодія судів з органами державної влади, місцевого самоврядування та громадськістю: шляхи наукового пошуку // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 2 (5). – С. 55-64
227267
  Сергієнко Н.А. Взаємодія судів та органів державної виконавчої служби, що має маємісце під час забезпечення позову в цивільних справах // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 48-52
227268
  Селівон М. Взаємодія судової влади з міжнародним комерційним арбітражем // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 130-138. – ISSN 0132-1331
227269
  Драговоз В. Взаємодія суду та прокуратури в кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 26-32
227270
  Сергієнко Н.А. Взаємодія суду, органів державної виконавчої служби, суб"єктів, уповноважених державою на вчинення юридично значущих дій: окремі проблемні аспекти // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 10 (84). – С. 45-51
227271
  Олійник Я.Б. Взаємодія суспільства і природи - ключова проблема людства // Матеріали конференції
227272
  Савчук М.П. Взаємодія суспільства і природи як вид соціальної практики і його теоретичне забезпечення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 3-10. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Розглядається роль екологічної свідомості в контексті взаємодії суспільства та природи. Аналізуються функції екологічної свідомості, а також місце екологічних потреб у структурі суспільних потреб.
227273
   Взаємодія суфану з фосфоліпідними мембранами in vitro / А.В. Бичко, А.М. Ляхов, Р.А. Прокопенко, С.Є. Могилевич, І.В. Порало, В.К. Рибальченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 23-27. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 5)


  Досліджено взаємодію суфану з модельними фосфоліпідними мембранами методоми вольт-амперних характеристик та моношарів Ленгмюрра. Отримані результати дозволяють стверджувати, що мембранотропна дія суфану є вираженою лише з концентрації 10 -6 моль/л. ...
227274
  Панук О. Взаємодія сучасного бізнесу та освіти (за матеріалами всесвітнього економічного форуму-2010 у Давосі) / О. Панук, О. Романовський // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 1. – С. 133-142.
227275
  Лощихін О. Взаємодія сучасної держави та суспільства у сфері економіки: деякі проблеми // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 9-14. – ISSN 0132-1331
227276
  Матвіяс І. Взаємодія східноукраїнського й західноукраїнського варіантів літературної мови (словозміна) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 75. – С. 148-156. – ISSN 0201-419
227277
  Матвіяс І.Г. Взаємодія східноукраїнського й західноукраїнського варіантів літературної мови в усталенні норм у галузі синтаксису // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 3-8. – ISSN 0027-2833


  У статті розглядаються особливості синтаксису, які були спільними для східноукраїнського й західноукраїнського варіантів літ. мови і якими вони різнилися. Відзначається більша роль східноукраїнського варіанта порівняно із західноукраїнським в усталенні ...
227278
  Матвіяс І.Г. Взаємодія східноукраїнського й західноукраїнського варіантів літературної мови в усталенні норм у галузі словотвору // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 53-57. – ISSN 0027-2833
227279
  Симоненко Ю.М. Взаємодія та конфлікти ЗМІ з представниками правоохоронних органів у вирішенні проблем злочинності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 75-81


  Статтю присвячено аналізові особливостей взаємодії ЗМІ з правоохоронними органами і з"ясуванню причин конфліктів. The given article is devoted to the analysis of interaction between mass-media and the law enforcement bodies aimed at analysis of the ...
227280
   Взаємодія та кристалоутворення в системах Ме20 - Р2О5 - In2O3 (Me - Li, K) / З.І. Корнієнко, П.Г. Нагорний, Р.С. Бойко, М.С. Слободяник // Доповіді Національної академії наук України : Математика, природознавство, технічні науки / Національна академія наук України. – Київ, 2002. – № 8
227281
  Капустіна Н. Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному інформаційному просторі // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 2 (40). – С. 28-31. – ISSN 1811-377X


  Висвітлено хід проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції "Короленківські читання - 2012", присвяченої питанням взаємодії та партнерства наукових бібліотек України, зокрема корпоративному формуванню й інтеграції інформаційних ресурсів, ...
227282
  Денисюк Р.О. Взаємодія твердих розчинів Cd 1-х Mn х Te з іодвмісними (I 2 - метанол, I 2 - диметилформамід) та іодвиділяючими (Н2О2 -НI - розчинник) травильними композиціями : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.21 / Денисюк Р.О. ; МОНУ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
227283
  Зимомря М. Взаємодія творчих особистостей: Дмитро Чижевський та Едуард Вінтер // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 12 (672). – С. 74-85. – ISSN 0236-1477
227284
  Паламарчук М.О. Взаємодія територіальних спільнот у політичному процесі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 210-219. – ISBN 966-628-134-1
227285
  Мамутов В.К. Взаємодія трудового та господарського законодавства у забезпеченні управління підпрємством / В.К. Мамутов, Н.О. Орлова // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ, Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 1. – С. 5-8. – ISSN 1681-6277
227286
  Момотенко Т.Д. Взаємодія у заходах щодо протидії наркобізнесу між Службою безпеки України, правоохоронними органами та іншими державними органами України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 9. – С. 2-8.
227287
   Взаємодія у розчин-розплавах систем MI2O-P2O5-FeO, (MI - Na, K) / О.В. Лівіцька, Н.Ю. Струтинська, І.В. Затовський, М.С. Слободяник // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 35
227288
   Взаємодія у системах МІРО3-МІІО-МІNO3 (Vs - Ls, Na, K; VII - Mg, Co, Ni, Cu, ,Zn) / О.В. Лівіцька, Н.Ю. Струтинська, І.В. Затовський, М.С. Слободяник // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2014. – Т. 80, № 7/8, июль - август. – C. 84-87. – ISSN 0041-6045
227289
  Безрукова Н.В. Взаємодія Україна – ЄС: інвестиційний аспект / Н.В. Безрукова, В.А. Свічкарь // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 15-22. – ISSN 2222-4459
227290
  Гергель Ю.В. Взаємодія України та Сирії у політичній сфері у 1991 – першій половині 2011 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 85-89. – ISSN 2076-1554
227291
  Новікова Л.В. Взаємодія українського уряду з командуванням австро-німецьких окупаційних військ у квітні-грудні 1918 р. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 142-148. – ISBN 966-614-021-7
227292
  Костюк Є. Взаємодія Української асоціації робітників-винахідників (УАРВИН) із профіспілками підрадянської України: 20-ті рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 78-81
227293
  Герман К.Ф. Взаємодія української літературної мови з територіальними діалектами / К.Ф. Герман. – Чернівці, 1983. – 71с.
227294
  Лукінова Т. Взаємодія української мови з іншими (лексичний рівень) // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 37-41. – Бібліогр.: Літ.: С. 41; 12 поз. – ISBN 978-966-02-5639-2
227295
  Харченко С.Я. Взаємодія університету з органами й установами державної пенітенціарної служби України: досвід та перспективи // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 7. – С. 85-89. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито практичний досвід, результати і перспективи наукових досліджень із проблеми взаємодії вищого навчального закладу з установами пенітенціарної системи для підвищення ефективності ресоціалізації неповнолітніх правопорушників.
227296
  Бєляков Р.Г. Взаємодія управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України з іншими правоохоронними органами: питання сьогодення // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – С. 85-88. – ISSN 1727-1584
227297
  Совгиря О. Взаємодія уряду та парламенту у законодавчому процесі (вітчизняний та зарубіжний досвід) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 186-193. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168


  У статті досліджено проблемні питання щодо форм взаємодії Кабінету Міністрів та парламенту, які здійснюються у заонодавчому процесі. Охарактеризовано та проаналізовано законодавче регулювання та практику їх застосування в Україні та в зарубіжних ...
227298
   Взаємодія усних і писемних стилів мови. – К : Наукова думка, 1982. – 180 с.
227299
  Бибик С.П. Взаємодія усно-розмовного та народнопісенного в поетиці епічних творів Тараса Шевченка "Катерина", "Наймичка", "Петрусь" // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 33-44. – ISBN 978-617-7041-71-8
227300
  Гречанюк С.К. Взаємодія установ виконання покарань зі спеціальними державними інституціями по влаштуванню звільнених осіб (організаційно-правові аспекти) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 248-253. – ISSN 1563-3349
227301
  Хоменко Є.Г. Взаємодія учителя з учнями як необхідний компонент професійної діяльності педагога / Є.Г. Хоменко, Ю.І. Калюжна // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 278-285. – (Психологія ; вип. 48). – ISSN 2312-1599
227302
  Брицький Р.М. Взаємодія факторів у формуванні економічної безпеки України в умовах зовнішніх і внутрішніх загроз / Р.М. Брицький, О.Б. Мних // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 12 (162). – С. 161-168. – ISSN 1993-6788
227303
  Судак І. Взаємодія федерального центру та регіонів у Канадській федерації напередодні Другої світової війни // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 105-108
227304
  Слободян Н. Взаємодія філософських систем і художніх концепцій (на матеріалі прози українських письменників 20-х років ХХ ст.) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 48-59. – ISBN 966-7773-70-1
227305
  Малік М. Взаємодія фінансових установ - провідна тенденція сучасного ринку фінансових послуг // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (134). – С. 123-126. – ISSN 1605-2005


  Вийшла у світ монографія "Взаємодія страхових компаній і банків на ринку фінансових послуг України". Монографія, підготовлена викладачами економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка к.е.н., проф. Р.В. Пікус та ...
227306
  Пшик Б.І. Взаємодія фінансового і реального секторів економіки: теоретико-методологічні аспекти // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет, банківської справи Національного, банку України. – Київ, 2013. – № 3 (18). – С. 3-8. – ISSN 2221-755X
227307
  Біленко Ю. Взаємодія фінансового розвитку та економічного зростання Китаю / Ю. Біленко, О. Струк // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 190-195 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
227308
  Алімпієв Євген Володимирович Взаємодія фінансової та грошової політик у трансформаційній економіці післякризового періоду : Дис. ... канд. економічних наук: 08.01.01 / Алімпієв Є.В.; Університет економіки та права "КРОК". – Київ, 2005. – 244 л. + Додатки: л.222-244. – Бібліогр.: л.202-221
227309
  Алімпієв Євген Володимирович Взаємодія фінансової та грошової політик у трансформаційній економіці післякризового періоду : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.01.01 / Алімпієв Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
227310
  Сущенко О.М. Взаємодія фіскальних органів з великими платниками податків: досвід Австралії / О.М. Сущенко, А.В. Пислиця // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 2 (26). – С. 142-159. – ISSN 2310-9734
227311
  Судьїна О.Г. Взаємодія форм руху матерії в біологічній системі та шляхи її вивчення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 4
227312
  Мокін І. Взаємодія форми правління та політичного режиму Української держави гетьмана П.П. Скоропадського // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 48. – С. 468-477
227313
  Боцман А.В. Взаємодія футурального презенса і аналітичного футурама у сучасних германських мовах / А.В. Боцман, І.М. Моренець, Є.А. Галицька // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 22-37
227314
  Скопенко В.В. Взаємодія хлоридів кобальту (II) та міді (II) з 8-окси і 8-меркаптохіноліном, закріпленими на поверхні SiO2 в неводних середовищах / В.В. Скопенко, В.М. Янкович, А.К. Трофимчук // Вісн. Київськ. ун-ту. Сер. хім., 1980. – № 21
227315
   Взаємодія художнього і публіцистичного стилів української мови. – Київ : Наукова думка, 1990. – 216с. – ISBN 5-12-0006260-4
227316
  Біличенко О.Л. Взаємодія художнього та філософського в літературній свідомості ХХ—ХХI ст. як чинник впливу на розвиток інформаційно-комунікативного простору // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 25-29


  У статті розглянуто концептуальні підходи до процесу взаємодії художньої літератури та інформаційно-комунікативного простору. In the article it is analyzed the conceptual approach to the process of interaction of fiction and informational - ...
227317
  Молодорич О.М. Взаємодія циліндричних конструкцій з розминвим дном водоймищ у потоці рідини. : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.16 / Молодорич О.М.; МО України. Держ. тех. ун-т будівництва и архітектури. – К., 1994. – 19л.
227318
  Жук В.В. Взаємодія цитокініну I в індукції адаптивних процесів у рослин пшениці до дії природної посухи / В.В. Жук, М.М. Мусієнко // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 45
227319
  Чепелєв В.І. Взаємодія школи і культурно-освітніх установ / В.І. Чепелєв. – К, 1988. – 47с.
227320
  Проневич О.С. Взаємодія як елемент організації діяльності органів прокуратури // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (54). – С. 75-81. – ISSN 1727-1584
227321
  Козаков В. Взаємодія як організаційний принцип та ціннісний критерій державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 179-189.
227322
  Боднар П.І. Взаємодопомога в громадянському суспільстві // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 16-18
227323
  Рижков В.Л. Взаємодопомога серед живої природи. / В.Л. Рижков. – Харків, 1932. – 71с.
227324
  Ханкін А. Взаємодопомога студентів // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 9 травня (№ 14). – С. 4


  На 1 курсі філософського факультету створено два гуртки взаємодопомоги з математики.
227325
   Взаємодопомога, обмін досвідом - запорука порозуміння // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 125-128.
227326
  Тищенко Т.В. Взаємоз"вязок мотивації досягнення успіху та лояльності залежно від оптимізму особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 87-92. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
227327
  Семак О. Взаємоз"язок драматичної дії та конфлікту у драматичних творах діаспори першої оловини ХХ ст.(на матеріалах творів Є.Карпенка, Л.Полтави, В.Чапленка) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 9-12
227328
  Йоке-Кі Енг Взаємоз"язок між фінансовим розвитком та економічним зростанням: інший погляд на дані експертів з різних географічних регіонів / Йоке-Кі Енг, , Музафар Шах Хабібула // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 1. – С. 65-74. – ISSN 1998-6068
227329
  Ткач О.І. Взаємоз"язок політичної науки та мережі Інтернет // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 281-294. – ISBN 966-628-197-5
227330
  Семенов С.С. Взаємозалежність армії, війни та економіки як основа підготовки країни до оборони / С.С. Семенов, О.В. Гегечкорі, В.В. Рютін // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України ; голов. ред.: Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (59). – С. 4-9. – ISSN 2078-7480
227331
  Панфілова Т.О. Взаємозалежність економічної політики США, Китаю, країн Азійсько-Тихоокеанського регіону у розв"язанні глобальних проблем / Т.О. Панфілова, Л.В. Саакадзе // США і світ XXI століття / Ю.М. Пахомов, М.О. Васильєва, В.М. Вовк, С.П. Галака, В.І. [та ін.] Головченко. – Київ : Центр вільної преси, 2013. – С. 539-552. – ISBN 978-966-2123-41-8
227332
  Шемет Т.С. Взаємозалежність зовнішнього боргу та обмінного курсу у контексті загального макроекономічного балансу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – C. 67-69
227333
  Строган А. Взаємозалежність і взаємообумовленість громадянського суспільства та правової держави // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 14-16. – ISSN 0132-1331
227334
  Дешко Т.В. Взаємозалежність між виборчою системою та партійною структуризацією суспільства (на прикладі посткомуністичних країн та України) : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.02 / Дешко Т.В.; НАНУ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2007. – 15с. – Бібліогр.: 5 назв
227335
  Заліско О. Взаємозалежність між фондовими ринками різних країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 159-161.
227336
  Штука І.А. Взаємозалежність політичної культури із стратегічними пріоритетами держави // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10/1 (126), жовтень : Політологія. Соціологія. – -C. 11-15. – ISSN 2077-1800
227337
  Махмудов Х.З. Взаємозалежність попиту і пропозиції на аграрно-продовольчому ринку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 213-219
227338
  Стичинська А.Б. Взаємозалежність процесу демократизації суспільства і вітчизняної практики забезпечення прав людини // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 243-249


  Визначено роль держави, як гаранта забезпечення прав людини. Встановлено необхідність формування громадянського суспільства, як основного чинника демократизації. Також визначено важливість його взаємодії з державою для обмеження її всевладдя, оскільки ...
227339
  Ковтун Н.М. Взаємозалежність раціонального і вольового у соціальній активності індивіда і суспільства // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 67-69
227340
  Васюренко Л. Взаємозалежність розвитку банківського сектору та інвестиційної діяльності в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 24-28. – ISSN 1605-2005
227341
  Орендарчук О.Л. Взаємозалежність синтаксичної парадигми від смислової структури слова (на матеріалі англійських дієслів чуттєвої сфери) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 229-241. – Бібліогр.: Літ.: с. 241; 15 п.


  Досліджується смислова структура англійських дієслів, валентність та їх роль у складів синтаксичних конструкцій у сучасному англійскому мовленні. Исследуется смысловая структура английских глаголов, валентность и их роль в составе синтаксических ...
227342
  Осьмачко Л.С. Взаємозалежність структури і вмісту Бобринецького гранітоїдного масиву / Л.С. Осьмачко, Н.М. Лижаченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 52-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
227343
  Зварич І. Взаємозалежність успішного працевлаштування випускників та поглиблення інтеграційних зв"язків ВНЗ з потенційними роботодавцями // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С. 96-100. – ISSN 2308-4634


  Статтю присвячено новітнім підходам до побудови сучасної системи підготовки фахівців. Розглянуто взаємозалежність якості підготовки випускників та поглиблення інтеграційних зв’язків ВНЗ з потенційними роботодавцями. Основну увагу приділено умовам ...
227344
  Чекалюк В.В. Взаємозалежність формування іміджу держави та її лідера // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 57-63


  Імідж держави безпосередньо залежить від іміджу її лідера, зокрема від Президента. Обраний народом лідер відіграє провідну роль у політичному житті країни. У статті розглянуто основні принципи діяльності вітчизняних ЗМІ і методи формування іміджу ...
227345
  Сокольська Тетяна Вікторівна Взаємозалежність якості та конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 160-164. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано економічну сутність категорій "якість" та "конкурентоспроможність" аграрної продукції встановлено взаємозалежність між ними. Визначено якісні параметри сільськогосподарської продукції які прямо пропорційно впливають на її ...
227346
  Сокольська Т.В. Взаємозалежність якості та конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 160-164. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано економічну сутність категорій "якість" та "конкурентоспроможність" аграрної продукції встановлено взаємозалежність між ними. Визначено якісні параметри сільськогосподарської продукції які прямо пропорційно впливають на її ...
227347
   Взаємозбагачення і зближення літератур народів СРСР. – Київ, 1977. – 268 с.
227348
   Взаємозбагачення і зближення Українського мистецтва з мистецтвом братніх радянських народів. – К, 1977. – 260с.
227349
  Поліщук І.П. Взаємозбагачення культур соціалістичних націй / І.П. Поліщук, Є.Ф. Сластенко. – Київ, 1976. – 48с.
227350
  Комаринець С.О. Взаємозв"зки між ресурсними і системними параметрами організаційної гнучкості : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 17-25. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
227351
  Кузнєцов М.А. Взаємозв"зок психологічних особливостей переживання часу та особистісних характеристик у студентів / М.А. Кузнєцов, А.В. Поденко, Т.К. Білоусова // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 133-153. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
227352
  Рева Л.Г. Взаємозв"язки в царині культури між Україною та Словаччиною // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 216-. – ISSN 2075-437X


  У cmammi рoзкрuвaюmьcя взaємoвiднocuнu noмiж двoмa брamнiмu cлoв"янcькu.мu крaїнaмu - Укрaїнoю ma Cлoвaччuнoю, зoкрeмa, в цaрuнi кyльmyрu. Icmoрiя noмiж крaїнaмu cягaє бaгamьox cmoлimь. Aвmoр зynuнuлacя на влacнoмy дocвiдi перебування в бiблiomeцi ...
227353
  Мокряк В. Взаємозв"язки відносин власності та господарської влади в умовах організаційного підприємництва : управління економікою: теорія і практика / В. Мокряк, Е. Мокряк // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (591). – С. 38-48. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0131-775Х
227354
  Пашковський О. Взаємозв"язки Жаботинського Онуфріївського монастиря з українським козацтвом у XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 225-227. – ISBN 966-7865-75-4
227355
  Мушинка М. Взаємозв"язки Івана Чендея з українцями Словаччини та мої стосунки з ним // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 12 (624). – С. 41-57. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядаються взаємини закарпатоукраїнського письменника Івана Чендея (1922-2005) з русинами-українцями Словаччини. На думку автора, причиною репресій радянської влади проти Івана Чендея наприкінці 60-х та в 70-х рр. була не лише його ...
227356
   Взаємозв"язки літератур братніх народів : Збірник статей. – Київ : Вища школа пpи КДУ, 1978. – 256 с.


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
227357
   Взаємозв"язки літератур країн соціалістичної співдружності. – К, 1981. – 176с.
227358
   Взаємозв"язки літератур країн соціалістичної співдружності : На прикладі літератур європейських соціалістичних країн. – Київ : Вища школа пpи КДУ, 1981. – 176с.


  У монографії досліджується проблема поетичного ліро-епічного жанру в українській літ-рі першої половини ХІХ ст. Проаналізовані такі поематичні шедеври, як "Гайдамаки", "Сон", "Неофіти", "Марія" - Т.Шевченка; та інш.
227359
  Медведєв Ю.Б. Взаємозв"язки між основними макроекономічними показниками / Ю.Б. Медведєв, А.П. Смаль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 44-47. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  В даній статті досліджуються взаємозв"язки між основними макроекономічними показниками у контексті відновлення економіки України. Розглядається вплив взаємозв"язків основних макроекономічних показників на економіку Держави. Розглядається можливі шляхи ...
227360
   Взаємозв"язки між показниками асоціативної і оперативної пам"яті у жінок та чоловіків / Н. Філімонова, М. Макарчук, Т. Мірошник, К. Качуріна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 6-9. – (Біологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розроблено комп"ютерний аналог відомих психологічних методик дослідження асоціативної пам"яті людини. Показано, що комп"ютерний тест асоціативної пам"яті за схожістю є валідним при співвідношенні 1 правильне слово до 3 "шумових". Тест асоціативної ...
227361
  Малиш Л.О. Взаємозв"язки між рівнями довіри українців до певних груп соціальних інституцій // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 135 : Соціологічні науки
227362
  Чернюк Л.Г. Взаємозв"язки між розвитком машинобудування і зростанням чисельності населення великих промислових центрів УРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 70-78 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
227363
  Крушельницька Л.І. Взаємозв"язки населення Прикарпаття і Волині з племенами Східної і Центральної Європи / Л.І. Крушельницька. – К., 1985. – 162с.
227364
  Федюк Л. Взаємозв"язки особистих немайнових прав у цивільному праві України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 53-57. – ISSN 0132-1331
227365
  Симулик В.М. Взаємозв"язки полів спінів 1 і 1/2 та їхня роль у побудові квантової електродинаміки в термінах напруженостей. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Симулик В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 32л.
227366
  Рабінович С.П. Взаємозв"язки природного та позитивного права: методологічні засади дослідження // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 64-72. – ISSN 1818-992Х
227367
  Косюта М. Взаємозв"язки у діяльності прокуратури та Конституційного Суду України: проблеми і перспетиви // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.102-108. – ISSN 0132-1331
227368
   Взаємозв"язки часу сенсомоторної реакції та розподілу статичних електричних потенціалів шкіри людини / В.Б. Богданов, Д.С. Горлов, С.В. Федорчук, Ю.П. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 16-17. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зв"язки між часом простої сенсомоторної реакції та асиметрією статичних електричних потенціалів (СТЕП) в біологічно активних зонах шкіри обличчя в різних групах обстежуваних, що підлягали психофізіологічному тестуванню. Показано існування ...
227369
  Дмитрук С. Взаємозв"язки чехів півдня України та Першої Чехословацької Республіки // Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі", Чесько-укр. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2014. – С. 34-37
227370
  Мозгова Л. Взаємозв"язки шкільного літературознавства і гендерної психології // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 5-9. – ISSN 0130-5263
227371
  Хмуляк М. Взаємозв"язок "особливих відносин" та європейської політики лейбористського уряду Г. Брауна // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 47
227372
  Булавін Л.А. Взаємозв"язок асиметрії рівняння стану розчинів в околі їх критичних точок з вибором параметра порядку системи. / Л.А. Булавін, Ю.Б. Мельниченко, М.П. Маломуж // УФЖ, 1994. – №9-10
227373
   Взаємозв"язок атеїстичного та морального виховання. – К, 1998. – 190с.
227374
  Жулінська К.М. Взаємозв"язок банківської системи та реального сектору економіки у процесі циклічного розвитку // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 150-157. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
227375
  Стебельська О.І. Взаємозв"язок біологічної та культурної еволюцій в рамках теорії еволюційної епістемології // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 117-118
227376
  Євдокимов В.В. Взаємозв"язок бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю в управлінській діяльності підприємства // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 42-45. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
227377
  Атаманюк Ю.А. Взаємозв"язок валютно-фінансових чинників євро інтеграції та конкурентоспроможності національної економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 190-197
227378
  Петров Г.С. Взаємозв"язок вегетативних, соматичних функцій та розумової працездатності у студентів різних спеціальностей : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Петров Г.С.; Дніпропетровський націон. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 156л. – Бібліогр.: л.138-156
227379
  Петров Г.С. Взаємозв"язок вегетативних, соматичних функцій та розумової працездатності у студентів різних спеціальностей : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13 / Петров Г.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
227380
  Альохін О.Д. Взаємозв"язок величин критичних показників кривої співіснування, теплоємності та кореляційної функції / О.Д. Альохін, Б.Ж. Абдікарімов, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 195-198. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  У роботі застосовано новий метод визначення величини критичних показників, оснований на введенні у рівняння флуктуаційної теорії фазових переходів малих параметрів. Це надало можливість запропонувати нові співвідношення між: критичними показниками ...
227381
  Колюх В.В. Взаємозв"язок виборчих систем і форм державного правління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
227382
  Скубеник Анастасія Взаємозв"язок видавець - споживач: аналіз споживчого попиту на книжкову продукцію / Скубеник Анастасія, Хітрова Тетяна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 5-8
227383
   Взаємозв"язок виробничого навчання і викладання основ наук в середній школі. – К, 1959. – 36с.
227384
   Взаємозв"язок відкритих систем. Базова еталонна модель. Терміни та визначення. ДСТУ 2230-93.. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 35 с. – (Системи оброблення інформаціїї)
227385
  Стрільчик Б. Взаємозв"язок віри та ідеології у кінотрилогії Крістофера Нолана "The Dark Knight Trilogy" / Б. Стрільчик, Б. Манчул // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – № 1 (5). – С. 36-41. – ISSN 2311-9896
227386
  Іванова В.М. Взаємозв"язок внутрішнього фінансування інвестиційних проектів в Україні з міжнародними фінансовими організаціями // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 84-89
227387
  Аврамченко Світлана Взаємозв"язок внутрішньої суперечливості психіки суб"єкта із феноменом едіпового комплексу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 2 (32). – С. 156-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
227388
  Пілат В. Взаємозв"язок громадянського суспільства, інформаційного суспільства та держави в контексті процесу глобальної інформатизації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 145-151. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
227389
  Карпунова Г.О. Взаємозв"язок демократії і освіти: концептуалізація освітніх теорій // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 65-67
227390
  Бубнова О.А. Взаємозв"язок деформацій контуру дільничних виробок з параметрами зсуву надвугільної товщі на шахтах Західного Донбасу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.09 / Бубнова О.А.; Націон. академія наук України; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
227391
  Алексюк А.М. Взаємозв"язок дидактичних методів в процесі вивчення нового матеріалу на уроці як засіб піднесення ефективності навчання. : Дис... канд. пед.наук: / Алексюк А.М.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1962. – 285л. – Бібліогр.:л.1-17
227392
  Шумська С. Взаємозв"язок дисбалансів у фінансовій сфері України // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2015. – № 1. – С. 74-88. – ISSN 1811-3141
227393
  Кривчик Геннадій Взаємозв"язок діалектики та принципів історизму й об"єктивності в дослідженні новітньої історії України / Кривчик Геннадій, Бараєв Володимир // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (45). – С. 107-117
227394
  Хороб С. Взаємозв"язок дії і композиції у драматичному творі (на матеріалі історичної драми Мирослави Ласовської-Крук "Володимир Великий") // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 30-34. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
227395
  Третько В.В. Взаємозв"язок дослідницько-орієнтованого навчання і викладання у вищій школі Великої Британії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 179-183. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
227396
  Лівенцова В.А. Взаємозв"язок дослідницької роботи та самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів / В.А. Лівенцова // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 1. – С. 167-175.
227397
  Камінська Т.Г. Взаємозв"язок доходів і витрат як категорій оціночних характеристик руху капіталу в обліку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 170-178. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
227398
  Загороднюк П.О. Взаємозв"язок екологічної й економічної безпеки та їх вплив на економічне зростання України // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 6. – С. 9-14. – Бібліогр.:17 назв. – ISSN 1726-5428
227399
  Карпенко К.І. Взаємозв"язок екологічної та гендерної освіти як умова сталого розвитку / К.І. Карпенко, В.І. Ростовська // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 62. – С. 181-191. – ISSN 2072-1692
227400
  Галушка З.І. Взаємозв"язок економічних і технологічних циклів у світлі теорії Й. Шумпетера / З.І. Галушка, В.О. Соболєв // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 7-11. – (Економіка ; вип. 777/778). – ISSN 2519-240Х
227401
  Федірко В.В. Взаємозв"язок економічних категорій у рамках клієнтоорієнтованого маркетингового підходу в банках // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 142-147.
227402
  Гавришко Н. Взаємозв"язок економічних понять: фінансовий стан підприємства, платоспроможність, фінансова стійкість, ліквідність / Н. Гавришко, С. Ярощук // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 107-110. – ISSN 1815-3232
227403
  Балакірєва О.М. Взаємозв"язок економічної нерівності, соціального відторгнення та соціальної мобільності / О.М. Балакірєва, А.М. Ноур // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 8 (609). – С. 86-96 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
227404
  Гончаренко О.О. Взаємозв"язок економічної та професійної складових освіти // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 344-348. – ISSN 0321-0499
227405
  Драпогуз В.П. Взаємозв"язок екстраполяції з іншими методами соціального пізнання // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 149-150
227406
  Семенько М.П. Взаємозв"язок електротранспортних властивостей невпорядкованих систем з їх електронною та атомною структурами : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Семенько М.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 35 назв
227407
  Семенько М.П. Взаємозв"язок електротранстпортних властивостей невпорядкованих систем з їх електронною та атомною структурами : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Семенько М.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 325 л. – Бібліогр. : л. 270-325
227408
  Пуц Н.В. Взаємозв"язок еліптичних і парцельованих речень (на матеріалі англійської мови) // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 297-302. – (Філологія)
227409
  Діковицька А.М. Взаємозв"язок емоційного інтелекту з конфліктністю особистості // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 152-157
227410
  Керик О.Є. Взаємозв"язок емоційного компоненту самосвідомості з переживанням психотравмуючих ситуацій : Автореф. дис. ... канд. психологічних наук. Спец. 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / КерикО.Є.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв
227411
  Керик О.Є. Взаємозв"язок емоційного компоненту самосвідомості з переживанням психотравмуючих ситуацій : Дис. ... канд. психологічних наук. Спец. 19.00.01 - загальна психологія , історія психології / Керик О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 201л. + Додатки : л.189-201. – Бібліогр. : л.171-188
227412
  Селіщев П.О. Взаємозв"язок емпіричної і феноменологічної теорій розпаду / П.О. Селіщев, Ю.В. Шерстенников // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 443-450. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Виконано розрахунки бінодалі і спінодалі для системи Ni-Au в околі 29% Au у рамках емпіричної і феноменологічної теорій. Проаналізовано взаємозв"язок зазначених теорій.
227413
  Бойченко Н.М. Взаємозв"язок етичних норм і освітніх практик згідно Л. Кольбергу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 148-150
227414
  Овчаренко В.П. Взаємозв"язок етнічних і державотворчих процесів у сучасній Україні (1991-2010 рр.): етнологічний вимір : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Овчаренко Володимир Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства. – Київ, 2015. – 219 л. – Бібліогр.: л. 185-219
227415
  Овчаренко В.П. Взаємозв"язок етнічних і державотворчих процесів у сучасній Україні (1991-2010 рр.): етнологічний вимір : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Овчаренко Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
227416
  Бутковська Н.Ю. Взаємозв"язок етнічної ідентичності та соціального статусу етнічної спільноти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 14-17. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему визначення соціального статусу етнічної спільноти в умовах функціонування поліетнічного суспільства. Досліджено один із чинників формування соціального статусу - етнічної ідентичності як теоретичного конструктора, який у перспективі ...
227417
  Виноградова Н. Взаємозв"язок законів і принципів у теорії державного управління // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 83-88.
227418
  Колісник В.П. Взаємозв"язок зобов"язань громадян з реалізацією ними політичних прав // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 84-90. – ISSN 0201-7245
227419
  Гнатюк М.М. Взаємозв"язок зовнішньополітичних компетенцій ЄС: горизонтальний та вертикальний рівні
227420
  Щипцов О.О. Взаємозв"язок і взаємодія національної політики і міжнародного права в контексті імплементації міжнародно-правових норм // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 157-162
227421
  Стрехова С.В. Взаємозв"язок і взаємообумовленість елементів системи управління персоналом // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 225-233. – ISSN 1993-6788
227422
  Романюк Є. Взаємозв"язок і протиріччя властивостей права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 40-41. – ISBN 978-617-7069-15-6
227423
  Брюханова О. Взаємозв"язок і тенденції взаємодії політики і релігії в сучасній Україні : соціально-філософський аналіз // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С.121-124. – ISSN 1728-9343
227424
  Саїнчук В Н. Взаємозв"язок інвестиційної та грошово-кредитної політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 38-39. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто питання розвитку кредитно-фінансової інфраструктури в контексті оновлення і розширення виробництва.
227425
  Єлець О.П. Взаємозв"язок інновацій та інвестицій / О.П. Єлець, Є.І. Нестеренко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 5 : Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом підприємств та менеджмент якості в умовах глобалізації. – С. 18-20. – ISBN 978-617-645-231-7
227426
  Гайванович Н.С. Взаємозв"язок інноваційних та інвестиційних процесів на підприємствах України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 256-261
227427
  Степанова А. Взаємозв"язок інноваційного фактору та економічного зростання в інноваційній теорії циклічного економічного розвитку Йозефа Шумпетера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-54. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  Виявлено вплив інноваційного фактору на темпи економічного зростання країн на різних стадіях економічного циклу. Розкрито роль інновацій в подоланні економічної кризи. Установлено влияние инновационного фактора на темпы экономического роста на разных ...
227428
  Косенко В.Д. Взаємозв"язок інтелектуально-етично-естетичних якостей людини у контексті феномену інтелігентності // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  У статті розкривається зв"язок інтелектуальних, етичних та естетичних якостей в філософській інтерпретації феномену інтелігентності. Робиться акцент на необхідності з"ясування ролі інтелігенції у сучасному суспільстві. Підкреслюється, що всезагальний ...
227429
  Юрченко О.В. Взаємозв"язок інтернальності та міжособистісної довіри студентів технічного ВНЗ // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 110-116. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (35))
227430
  Полук І.В. Взаємозв"язок інтернаціонального й атеїстичного виховання. / І.В. Полук. – К., 1980. – 64с.
227431
  Швець М. Взаємозв"язок інформаційної безпеки з правовою інформатикою / М. Швець, О. Гладківська, В. Цимбалюк // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні / Нац. тех. ун. України "КПІ". Мін.осв. і науки України. Департамент спец. телеком. сист. та захисту інформ. сл. безпеки. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 6-13
227432
  Заболотна Н.А. Взаємозв"язок ісламської релігійної та політичної доктрин як основа стабільності суспільно-політичного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується вплив ісламської релігії на характер класичної політичної концепції мусульманських держав в контексті дискусії щодо ролі ісламу як чинника сучасного суспільно-політичного життя. Акцентується увага на позитивних аспектах ...
227433
  Легкошкур О. Взаємозв"язок історії та ідеології Таїланду з Муай-Тай // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 429-432. – ISBN 978-966-171-793-9
227434
  Балагутрак М.П. Взаємозв"язок історіографічних і народознавчих студій Миколи Костомарова у дослідженні особливостей етнічної психології / Микола Балагутрак // Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект : монографія / М.П. Балагутрак. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. – С. 92-101. – ISBN 978-966-02-4577-8
227435
  Варналій З.С. Взаємозв"язок капіталізації та фінансової безпеки підприємств / З.С. Варналій, М.Я. Лотоцький // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 5 (144). – С. 96-101
227436
  Рудакова Н. Взаємозв"язок категорій "козацтво" та "лицарство" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 216-223
227437
  Єганов В.В. Взаємозв"язок категорій "стиль" та "діяльність" в державному управлінні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 70-72. – Бібліогр.: 9 назв
227438
   Взаємозв"язок когнітивних та особистісних чинників у розвитку обдарованності : монографія / Семенова Р.О. [ та ін] ; АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [ за ред. Р.О. Семенової ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 144с. – ISBN 978-966-644-114-3
227439
  Колодяжна А.В. Взаємозв"язок компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості залежно від ії творчих проявів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 148-154. – ISBN 978-966-171-498-3
227440
  Колодяжна А.В. Взаємозв"язок компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості залежно від її творчих проявів : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Колодяжна Алла Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 225 л. – Додатки: л. 188-225. – Бібліогр.: л. 169-187
227441
  Колодяжна А.В. Взаємозв"язок компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості залежно від її творчих проявів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Колодяжна Алла Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
227442
  Безбожний В.Л. Взаємозв"язок конкурентоспроможності та соціально-економічної безпеки країни в умовах інтенсифікації глобалізаційних процесів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 250-255
227443
  Білоскурська О.В. Взаємозв"язок конституційних обов"язків та конституційної відповідальності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 86-89
227444
  Мегрелішвілі М.О. Взаємозв"язок конструктивних і деструктивних аспектів реформцування суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 29-33. – ISSN 2077-1800
227445
  Соловей Л.А. Взаємозв"язок конструктивного і неконструктивного моментів у математичному пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 38
227446
  Альохін О.Д. Взаємозв"язок кореляційних, термічних та калоричних характеристик речовини поблизу критичної точки / О.Д. Альохін, Є.Г. Рудніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 472-474. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі флуктуаційної теорії фазових переходів досліджено взаємозв"язок термічних і калоричних рівнянь стану речовини поблизу критичної точки. Виходячи з флуктуаційних характеристик системи знайдено відношення амплітуд: параметра порядку: ентропії: ...
227447
  Даниленко В.А. Взаємозв"язок короткострокових бізнес-цикпів в промисловості України, Росії та СЄ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 311-317
227448
  Балабанюк Ж.М. Взаємозв"язок корпоративної соціальної відповідальності та політики руху персоналу організації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 25-28. – Бібліогр.: 8 назв
227449
  Чепелюк О. Взаємозв"язок корупції та рейдерства / О. Чепелюк, О. Крючкова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 98-103
227450
  Гега П.Т. Взаємозв"язок корупції та рейдерства: проблеми протидії / П.Т. Гега, К.М. Опак // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 2 (30). – С. 93-101. – ISSN 1609-0462
227451
  Даньшин М. Взаємозв"язок криміналістики та кримінально-процесуального права: завдання та тенденції у сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 32-34. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Досліджені тенденції подальшого розвитку та вдосконалення вітчизняної криміналістики, вплив на неї окремих факторів сучасної дійсності. Автором сконцентрована увага на можливостях криміналістичної науки та її практичної ролі у діяльності з протидії ...
227452
  Комарницька Т.К. Взаємозв"язок лінгвістичних та екстралінгвістичних факторов у будові терміносистеми права (на матеріалі юридичної термінології японської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 306-310
227453
  Проценко М. Взаємозв"язок логічних форм і категорій мислення // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2011. – Вип. 1. – С. 85-92
227454
  Макоцей І.Й. Взаємозв"язок людини і машини // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
227455
  Кошулько О.П. Взаємозв"язок людського й інтелектуального капіталів та їх значення для економічного піднесення підприємств / О.П. Кошулько, С.В. Сладка // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 6-9. – Бібліогр. в кінці ст.
227456
  Вінницька Є.І. Взаємозв"язок масової культури і політики // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 222-224
227457
  Дейнека О.В. Взаємозв"язок масштабів та ефективності функціонування державного сектору економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 58-64. – ISSN 1993-6788
227458
  Возняк С.В. Взаємозв"язок мислення і пам"яті у філософії Мартіна Гайдеггера // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 119-124. – (Серія: Філософські науки ; № 27 (276)). – ISSN 1729-360Х
227459
  Рубан Надія Владиславівна Взаємозв"язок між активністю оксидантного стресу, атерогенністю плазми та функціональним станом судинної стінки при системному запальному синдромі : Дис. ... канд. біол. наук: 03.00.13 / Рубан Н.В.; Ін-т кардіології ім. М.Д.Стражеска Академії медичних наук України. – Київ, 2005. – 144л. – Бібліогр.: л.124-144
227460
  Рубан Надія Владиславівна Взаємозв"язок між активністю оксидантного стресу, атерогенністю плазми та функціональним станом судинної стінки при системному запальному синдромі : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13 / Рубан Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с.. – Бібліогр.: 10 назв
227461
  Чіа-Сінь Хуань Взаємозв"язок між акціями біопаливних компаній і цінами на сільськогосподарську продукцію в Тайвані: два періоди / Чіа-Сінь Хуань, , Ліань-Чун Го // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 242-255. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено взаємозв"язок між індексом акцій біопаливних компаній і ф"ючерсами пшениці, інших зернових, сої, а також нафти та з Балтійським індексом. Дані беруться з 01.01.2005 до 11.03.2008, що є повним періодом; від 04.09.2007 до 11.03.2008 ...
227462
  Корнієнко О.В. Взаємозв"язок між виотами в крові холестерину , активністю в ній оксидантних процесів та атерогенністю сироватки у здорових людей та хворих на ІСХ : Дис... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Корнієнко О.В.; Мін-во охорони здоровья України. НДІ кардіології ім. ак. М.Д.Стражеско. – Київ, 1996. – 119л. – Бібліогр.:л.101-119
227463
  Закревський Д.В. Взаємозв"язок між витратами і мінералізацією води річок басейну Дніпра / Д.В. Закревський, С.І. Сніжко, І.О. Шевчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 25-30 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 31)
227464
  Молчанова Е.Ю. Взаємозв"язок між відсотками інтеграції та глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 33-34. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес зародження інтеграції, формування трьох полюсів розвитку Організації Економічної Співпраці та розвитку США/НАФТА, ЄС та Японія/Східна Азія, в яких стрімкими темпами розвиваються зовнішньоекономічні зв"язки. Наводиться механізм ...
227465
  Корнієнко Оксана Владиславівна Взаємозв"язок між вмістом в крові холестерину, активністю в ній оксидантних процесів та атерогенністю сироватки у здорових людей та хворих на ІХС : Автореф... кандид. біолог.наук: 03.00.13 / Корнієнко Оксана Владиславівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 22л.
227466
  Косюта М. Взаємозв"язок між діяльністю уповноваженого Верховної Ради з прав людини та органів прокуратури у сфері правозахисту // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.6-13
227467
   Взаємозв"язок між домішковим станом кристалів кремнію та динамічною поведінкою коротких дислокацій / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, О.В. Руденко, А.Н. Коломієць, Ю.Л. Кольченко, С.М. Науменко, В.М. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 358-364. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі запропонована фізична модель, яка описує вплив домішкових атмосфер на рухливість коротких дислокацій. На основі розвинутої моделі дислокаційно-домішкової взаємодії одержані формули, які встановлюють зв"язок між швидкістю коротких дислокацій в ...
227468
  Бандура О. Взаємозв"язок між економічними та фінансовими циклами // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 13-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
227469
  Коваленко А.А. Взаємозв"язок між інституціоналізацією політичних партій та демократичною консолідацією // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 395-400. – ISSN 0869-2491
227470
   Взаємозв"язок між накопиченням важких металів і водним потенціалом рослин при зростанні їх на забруднених територіях / Н.М. Воробець, В.І. Ніколайчук, В.І. Козловський, Н.В. Бойко, А.І. Колесник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-92. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що домінуючі види рослин, які зростають на забруднених грунтах, стійкі до одночасної дії різних солей важких металів, зокрема кадмію, свинцю, цинку. Їх можна вважати концентраторами цих металів. Поглинання та накопичення рослинами солей ...
227471
  Гетя А.А. Взаємозв"язок між окремими конституційними ознаками у молодняка свиней з його подальшою продуктивністю. : Автореф... Канд.сільськогосп.наук: 06.02.01 / Гетя А.А.; Укр.Акад.аграрних наук Ін-т.свинарства УААН. – Полтава, 1997. – 16л.
227472
  Грубі Т.В. Взаємозв"язок між особистісними чинниками та складовими професійного вигорання працівників державної фіскальної служби України // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 46-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-3190
227473
  Цибенко В.О. Взаємозв"язок між показниками серцево-судинної, соматичної та нервової систем людини / В.О. Цибенко, С.С. Костенко, Р.К. Локтєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 28-30. – (Біологія ; Вип. 34)


  У результаті аналізу показників серцево-судинної та нервової систем, а також маси тіла обстежуваних встановлено кореляційний зв"язок між ними в осіб з низькою працездатністю головного мозку.
227474
  Кім М. Взаємозв"язок між ступенем економічного розвитку і професійною освітою в Україні / М. Кім, І. Давидова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 4. – С. 19-26
227475
  Федотова Т.В. Взаємозв"язок міжособистісних взаємин та соціально-психологічного клімату в студентській групі // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 72-77. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
227476
  Череп А.В. Взаємозв"язок мотивації праці і показників ефективності використання персоналу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 117-122. – ISSN 1993-6788
227477
  Олексюк О.М. Взаємозв"язок навчальних та позанавчальних форм підготовки майбутнього фахівця в галузі культури // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 223-229. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
227478
  Лутай В.С. Взаємозв"язок науки і техніки. / В.С. Лутай, А.О. Рахманов. – К., 1984. – 48с.
227479
  Захаренко Л.М. Взаємозв"язок негативної агресивності особистості з типом міжособистісних відносин // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 67-73 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2411-3190
227480
  Захаренко Л.М. Взаємозв"язок негативної агресивності особистості з типом міжособистісних відносин // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 67-73. – ISSN 2411-3190
227481
  Павличко О.О. Взаємозв"язок одиниць різних рівнів мовної структури // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ. : С. 344; 10 поз.
227482
  Павличко О.О. Взаємозв"язок одиниць різних рівнів мовної структури // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 339-344. – ISBN 966-7890-03-1
227483
  Вітренко Ю. Взаємозв"язок освіти та зайнятості населення України в умовах ринкової економіки: пошук узгодженості // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 7-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366


  Розкривається роль Національної рамки кваліфікацій як дієвого інструменту подолання неузгодженості розвитку освіти та визначення потреб ринку праці у кваліфікованих кадрах. Висловлюється переконання, що Національна рамка кваліфікацій повинна містити ...
227484
  Степанець І.О. Взаємозв"язок освітнього і наукового потенціалу у контексті науково-методичної роботи педагогічного ВНЗ // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – C. 266-274. – ISSN 2074-8167


  У статті розкриваються теоретико-методологічні питання виховної роботи з розвитку соціальної компетентності студентів з особливими потребами. Аналізуються зміст такої роботи, визначаються їх особливості. В статті детально розкривається зміст форм та ...
227485
  Губерський Л.В. Взаємозв"язок основних компонентів змісту поняття "науковий світогляд" // Єдність світоглядної і методологічної функції марксисько-ленінської філософії. Респ. наук. конф.
227486
  Чорна М.В. Взаємозв"язок основних понять теорії куонкурентноспроможності // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2009. – С. 186-191. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
227487
  Філоненко Д.В. Взаємозв"язок особистісних детермінант стратегії досягнення успіху // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 354-358
227488
  Тітов Ю.О. Взаємозв"язок особливостей будови та меж існування п"ятишарових сполук і фаз типу А5В5О17 / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, В.В. Чумак // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки: науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 6
227489
   Взаємозв"язок патологічного ожиріння і хронічної запальної реакції тонкої кишки / О. Плиска, О. Добростан, В. Лазоришинець, О. Тивончук, Л. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 38-41. – (Біологія ; вип. 2 (70)). – ISSN 1728-3817


  Досліджені біоптати тонкої кишки людини в контролі (отриманих в результаті травм тонкої кишки) та в умовах хірургічного лікування патологічного ожиріння. При патологічному ожирінні, у порівнянні з нормальною масою, спостерігалось зменшення висоти ...
227490
  Духовна-Кравченко Взаємозв"язок патріотизму та національної ідеї у становленні сучасної держави : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Духовна-Кравченко Олеся Сергіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
227491
  Айвазян Л.Ю. Взаємозв"язок переживання самотності та психологічної беспеки особистості // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 3-11. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
227492
  Коломієць Л.В. Взаємозв"язок перекладознавчих і культурологічних поглядів Езри Паунда в контексті його поетичного новаторства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 57-61. – (Іноземна філологія ; Вип. 31)


  Йдеться про перекладознавчі й культурологічні погляди Езри Паунда, висловлені ним у літературних есе та втілені в поемі "Кантос". Розуміння Паундом своєї власної поетичної місії було щільно пов"язано з його концепцією перекладу як культурного оновлення ...
227493
  Федоришин Д.Д. Взаємозв"язок петрофізичних параметрів із показаннями свердловинної апаратури / Д.Д. Федоришин, О.А. Гаранін, С.Д. Федоришин // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 135-138 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0203-3100
227494
  Новак Андрій Яремович Взаємозв"язок податково-бюджетних та грошово-кредитних важелів в стратегії економічного зростання України : Дис. канд. економічних наук: 08.01.01 / Новак Андрій Яремович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 183 л. – Бібліогр.: л.164-176; Додат.: л. 176-183
227495
  Новак Андрій Яремович Взаємозв"язок податково-бюджетних та грошово-кредитних важелів в стратегії економічного зростання України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Новак А.Я.;КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.:13 назв.
227496
  Вітер В.І. Взаємозв"язок подолання бідності та соціально—економічного розвитку держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 211-220
227497
  Блудова Т.В. Взаємозв"язок показників міграції та міжнародної інвестиційної позиції України / Т.В. Блудова, О.О. Корнієнко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 130-137. – ISSN 2222-4459
227498
  Фігурний Ю.С. Взаємозв"язок поколінь. Володимир Баран - невтомний дослідник праісторії України // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – Т. 31. – С. 13-37


  Володимир Данилович Баран брав активну участь у відродженні і розвитку етнології в Україні. В Інституті українознавства КНУ ім. Тараса Шевченка (ННДІУВІ) з 1992 р. розпочав діяльність відділ української етнології, який досліджував етнічну історію ...
227499
  Кондратюк А.О. Взаємозв"язок політичної відповідальності та легітимності влади: український вимір // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 57-60
227500
  Стукаленко Вікторія Віталіївна Взаємозв"язок поляризаційних та частотних флуктуацій квазіізотропного резонатора : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Стукаленко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв.
227501
  Стукаленко Вікторія Віталіївна Взаємозв"язок поляризаційних та частотних флуктуацій мод квазіізотропного резонатора : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Стукаленко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 155л. – Бібліогр.: л.144-155
227502
  Марченко Н. Взаємозв"язок понять "мова - культура - суспільство" у сучасній мовній картині світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-36. – (Іноземна філологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто взаємозв"язок понять "мова - культура - суспільство" у сучасній мовній картині та в життєдайності індивідуума й суспільства в цілому. Особлива увага приділяється взаємодії цих понять у мультикультурному суспільстві, в якому ...
227503
  Капустинський В. Взаємозв"язок понять "судова влада", "правосуддя", і "судочинство" у контексті сучасного реформування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 363-368. – ISSN 1026-9932
227504
  Ладиченко В. Взаємозв"язок права і свободи // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 4-9
227505
  Васечко И.О. Взаємозв"язок права та економіки в умовах глобалізації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 39-45. – ISSN 1563-3349
227506
  Львова О.Л. Взаємозв"язок права та релігії як чинник удосконалення механізму реалізації прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 15-21
227507
  Бражник І.І. Взаємозв"язок правового і атеїстичного виховання / І.І. Бражник; Т-во "Знання" УРСР. – Київ, 1982. – 47с. – (Науково-атеїстична. Сер.5 ; №12)
227508
  Сербин Р.А. Взаємозв"язок правової культури і правомірної поведінки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 155-159. – ISBN 966-7196-06-2
227509
  Скуратівський А. Взаємозв"язок правової культури і соціального буття в процесі суспільної трансформації // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.118-122. – ISSN 0132-1331
227510
  Калюжний Р. Взаємозв"язок приватного та публічного в цивільному та адміністративному праві України / Р. Калюжний, О. Крупчан // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 10. – С. 31-40.
227511
  Сипленко О.В. Взаємозв"язок приватноправної і публічно-правової складових у правовому регулюванні біржової діяльності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 394-397. – ISSN 1563-3349
227512
  Ніколенко Л. Взаємозв"язок принципів змагальності, диспозитивності та процесуальної рівності учасників у господарському судочинстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 51-54.
227513
  Пілецький Є.А. Взаємозв"язок принципу (архетипу) самості та релігійного ("нумінозного") досвіду в антропологічній моделі К.Г. Юнга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Пропонується аналіз взаємозв"язку релігійно-психологічних інтуїцій К.Г. Юнга (теорія архетипів та індивідуації) і особистого релігійного переживання. Ключові слова: Самість, архетип, Бог, нумінозне, індивідуація, Юнг. Предлагается анализ взаимосвязи ...
227514
  Мохонько О. Взаємозв"язок принципу публічності і змагальності у кримінальному процесі України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 81-84.
227515
  Брінцов А.І. Взаємозв"язок природоресурсного права з кодифікацією аграрного законодавства України // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 33-35
227516
  Полікарпов Г.О. Взаємозв"язок простору й часу як структурна проблема // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
227517
  Слозанська Г.І. Взаємозв"язок професійної підготовки студентів спеціальності "соціальна робота" у ВНЗ з можливістю їхнього працевлаштування // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 240-243. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (39)). – ISSN 2524-0609
227518
  Унковська Т. Взаємозв"язок процентних ставок у контексті монетарної трансмісії та оптимізації політики рефінансування // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 35-38. – Бібліогр.: на 7 пунктів
227519
  Панченко К.В. Взаємозв"язок процесів міжнародного бізнесу і структурних зрушень в економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 87-89
227520
  Бабіч І.Л. Взаємозв"язок процесів на поверхні електродів та в плазмі електричної дуги, що вільно горить у повітрі / І.Л. Бабіч, А.М. Веклич, В.Є. Осідач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 9-16. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Проведено спектроскопічні дослідження просторової структури параметрів плазми електричної дуги, що вільно горить між плавкими мідними та мідно-залізними електродами. Розраховано радіальний розподіл температури на поверхні електродів. Показано вплив ...
227521
  Пістун М.Д. Взаємозв"язок процесів розселення та агропромислової інтеграції у Київському столичному регіоні / М.Д. Пістун, В.М. Пересекін, В.О. Гуцал // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 36-40
227522
  Коловський А.С. Взаємозв"язок процесу прийняття рішень та аналітичних процедур у структурі стратегічного управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 52-58. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
227523
  Войтко С.В. Взаємозв"язок прямих іноземних інвестицій та кризових явищ в економіках країн світу / С.В. Войтко, А.А. Кугій // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 104-111. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (1)). – ISSN 2312-6779
227524
  Дідик Н.М. Взаємозв"язок психічного здоров"я і професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 58-68. – ISSN 2227-1376
227525
  Гасюк Олена Миколаївна Взаємозв"язок психофізіологічних функцій з показниками серцево-судинної та респіраторної систем у дітей молодшого шкільного віку із слуховою депривацією : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Гасюк О.М.; КНУТШ. – Херсон, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв.
227526
  Гасюк Олена Миколаївна Взаємозв"язок психофізіологічних функцій з показниками серцево-судинної та респіраторної систем у дітей молодшого шкільного віку із слуховою депривацією : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Гасюк О.М.; Херсон. держ. ун-тет. – Херсон, 2004. – 229 л. + Додатки: л. 173 - 229. – Бібліогр.: л. 153 - 173
227527
  Данильчук О.М. Взаємозв"язок реальності і фантазії як основа художніх творів Стівена Кінга (за романами "Керрі" та "Мертва зона") // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 72-78. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
227528
  Дадівєріна Н.І. Взаємозв"язок релігії та економіки: методологічні аспекти дослідження : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Дадівєріна Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 187 л. – Бібліогр.: л. 169-187
227529
  Журавка О. Взаємозв"язок релігії та права та духовні засади викладання юридичних дисциплін // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.75-77
227530
  Вовк М В. Взаємозв"язок релігії, магії і права в римській культурі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 24-29.
227531
  Заруцька О.А. Взаємозв"язок релігійних та економічних чинників в ісламському віровченні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 8-11. – (Філософія. Політологія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається ряд важливих економічних чинників, через призму ісламського віровчення. This article evolves the row of important economic factors through the prism of Islamic religion.
227532
  Білецька Б.Г. Взаємозв"язок релігійної ідентифікації та символізація // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2012. – С. 58-64. – (Серія "Філософія" ; № 11 (224)). – ISSN 2076-5894
227533
  Хомінський С.Й. Взаємозв"язок релігійної та екологічної проблематики в системі соціальних комунікацій (на матеріалі природоохоронної, релігієзнавчої і релігійної преси) : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Хомінський С.Й ; КНУТШ.Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 315с. – Додатки л. 242 - 315. – Бібліогр.: л. 184 - 241
227534
  Хомінський С.Й. Взаємозв"язок релігійної та екологічної проблематики в системі соціальних комунікацій (на матеріалі природоохоронної, релігієзнавчої і релігійної преси) : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Хомінський С.Й. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр. : 9 назв
227535
  Майданевич Л.О. Взаємозв"язок релігійної та правової свідомості: релігієзнавчий аспект // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 196-198
227536
  Зайцева І.П. Взаємозв"язок ризик-менеджменту та бюджетування у банківській діяльності // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 69-73. – ISBN 966-614-021-7
227537
  Фадєєв В.І. Взаємозв"язок ринку освітніх послуг та освітніх ресурсів при управлінні вищою школою України // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 128-140. – (Серия "Проблемы педагогики средней и высшей школы"). – ISSN 1606-3716
227538
  Колотілова Н.А. Взаємозв"язок риторики та логіки в другій половині ХХ ст. // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 91-98


  У статті розглянуто питання взаємозв"язку риторики та логіки в другій по- ловині ХХ ст. через семіотичні основи цих дисциплін та вчення про аргументацію. The article deals with the relationship of rhetoric and logic in the second half of ...
227539
  Юрченко О.В. Взаємозв"язок рівня довіри та локусу контролю студентів технічного ВНЗ // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 204-208. – (Серія : Психологічні науки)
227540
  Буник Ю.О. Взаємозв"язок рівня доходів та рівня щастя місцевого населення та мігрантів // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 59-60
227541
  Іляш О.І. Взаємозв"язок рівня життя населення та оплати праці в умовах соціалізації економіки / О.І. Іляш, І.І. Радюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.13. – С. 392-397. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
227542
  Дяченко Т.О. Взаємозв"язок розвитку корпорацій із застосуванням корпоративної культури // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 7-10.
227543
  Новицька С.Р. Взаємозв"язок розвитку перспективних рекреаційних територій з формуванням регіональної екомережі (на матеріалах Тернопільської області) // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 302-304. – ISBN 978-966-285-361-2
227544
  Яручик А.І. Взаємозв"язок розумового та емоційного начал у філософсько-антропологічній концепції М. Монтеня // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 27. – С. 32-37. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
227545
  Федь В. Взаємозв"язок світоглядніх парадигм в історії української культури // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 137-141. – ISSN 1728-9343
227546
  Бандура О.О. Взаємозв"язок свободи і власності та перспективи їх розвитку // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 86-92
227547
  Вовк П.С. Взаємозв"язок систем морфем і фонем // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 76-81. – ISBN 966-581-295-6
227548
  Луцан Л. Взаємозв"язок системно-структурного та функціонального підходів до вивчення граматичної семантики розширених дієслівних основ арабської мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 112-115. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
227549
  Ковбень М.М. Взаємозв"язок складності структури та флуктуативності постбіполярних регіональних міжнародних систем // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 56-65. – ISSN 2308-6912


  В статті досліджуються основні причини урізноманітнення флуктуацій в регіональних системах. Визначено основні напрямки впливу складності систем на флуктуації, їх кількість та інтенсивність. Вивчено особливості стабільності та флуктуативності ...
227550
  Мельник І.А. Взаємозв"язок соціальних і національних завдань в історії українського народу: обгрунтування В. Старосольського і проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Постановку питання про взаємозв"язок соціальних і національних завдань В. Старосольський обґрунтовує на трагічному досвіді української історії. При аналізі цього питання він спирається на дослідження відомих українських учених. Ігнорування інтересів ...
227551
  Оржеховський С.П. Взаємозв"язок соціальних наук з іншими науками в соціальному дослідженні // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 41-43
227552
  Березін О.В. Взаємозв"язок соціально-економічної та продовольчої безпеки у формуванні відносин підприємств АПК / О.В. Березін, Л.М. Березіна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 104-109. – ISSN 2221-1055
227553
  Ласукова А. Взаємозв"язок соціально-етичного маркетингу та корпоративної соціальної відповідальності // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 81-91. – (Економічні науки ; Вип. 3 липень-вересень). – ISSN 1993-0240


  Запропоновано розглядати цей взаємозв"язок у двох випадках - коли соціально-етичний маркетинг є причиною, а корпоративна соціальна відповідальність - наслідком, та у зворотному напрямку.
227554
  Гавкалова Н.Л. Взаємозв"язок соціального капіталу та трансакційних витрат / Н.Л. Гавкалова, В.В. Гришина // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (75). – С. 56-65. – ISSN 1683-1942
227555
  Ковальчук О.С. Взаємозв"язок соціальної відповідальності як цінності з психологічним благополуччям української молоді / О.С. Ковальчук, О.В. Канциренко // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 37-44. – ISSN 2411-3190
227556
  Ковальчук О.С. Взаємозв"язок соціальної відповідальності як цінності з психологічним благополуччям української молоді / О.С. Ковальчук, О.В. Канциренко // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 37-44 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2411-3190
227557
  Савчук М.Т. Взаємозв"язок соціальної політики і соціальної роботи // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 183-183
227558
  Кузенко О.В. Взаємозв"язок соціокультурного та методологічного аспектів структуралізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 32. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
227559
  Юрків Н.Я. Взаємозв"язок стану банківської системи і забезпечення економічної безпеки реального сектору економіки / Н.Я. Юрків, О.В. Дубровін // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – C. 56-61. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2306-5664
227560
  Брюховецька О.В. Взаємозв"язок стилю управління і управлінської емпатії керівників загальноосвітніх навчальних закладів // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 15-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2411-3190
227561
  Ліпич Л.Г. Взаємозв"язок стратегії оплати праці та стратегії розвитку підприємства / Л.Г. Ліпич, М.А. Кушнір, О.А. Хілуха // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 61-67. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
227562
  Білокінь О.М. Взаємозв"язок структурного та історичного підходів у біологічному дослідженні / О.М. Білокінь, Т.Я. Старченко // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
227563
  Вдовиченко Г.Г. Взаємозв"язок та взаємозалежність структури і відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
227564
  Клименко О.О. Взаємозв"язок та взаємозумовленість еміграційних процесів та економічного розвитку держави // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 44-46. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
227565
  Федчук С.І. Взаємозв"язок та взаємообумовленність політики та права // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 18-22.
227566
  Шевчук В. Взаємозв"язок тектонічного розвитку та проявів неогенового магматизму Закарпаття / В. Шевчук, А. Василенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 15-20. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  Інтенсивні тектонофізичні дослідження в Закарпатті почалися в другій половині ХХ століття і використовували кінематичний, а також структурно-парагенетичний аналіз. У ході дослідження Закарпатського прогину був зафіксований ряд субширотних та ...
227567
  Лубська М.В. Взаємозв"язок теології і права в ранньому ісламі // Вісник Національного авіаційного університету : Збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2006. – С. 67-71. – (Філософія. Культурологія ; № 2)
227568
  Возняк Г.М. Взаємозв"язок теорії з практикою в процесі вивчення математики : Посібник для вчителів / Г.М. Возняк, М.П. Маланюк. – Київ : Радянська школа, 1989. – 128с.
227569
  Гнєзділова О.М. Взаємозв"язок теорії та методології бухгалтерського обліку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 40-44. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (90)). – ISSN 1814-1161
227570
  Терещенко К.В. Взаємозв"язок толерантності педагогічних працівників із рівнем організаційного розвитку закладів освіти // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 1 (4). – С. 70-77 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2411-3190
227571
  Петрощук Є.В. Взаємозв"язок точності прогнозування електроспоживання // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 533-535. – ISBN 978-966-188-219-4
227572
  Пультер С.О. Взаємозв"язок у викладанні української і російської літератур / С.О. Пультер. – К, 1982. – 89с.
227573
  Стеценко В. Взаємозв"язок українського персоналізму та феноменологічної філософії релігії О. Кульчицького / В. Стеценко, Р. Галуйко // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2016. – Ч. 2, 3. – С. 90-101. – ISBN 978-966-7379-86-5
227574
   Взаємозв"язок фазового і конформаційного станів в бензофеноні / В. Погорелов, О. Лізенгевич, І. Дорошенко, О. Веретенніков, Л. Березовчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 538-542. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено спектри комбінаційного розсіяння бензофенону в різних агрегатних станах і виявлено, що деякі смуги змінюються при цьому радикально. Доведено, що зсув і зміна форми смуги коливання карбоксильної групи є індикатором зміни конформаційного стану ...
227575
  Конева Е.В. Взаємозв"язок феномену "нестатутніих взаємін" із суміжними психологічними феноменами. Засоби діагностики явища / Е.В. Конева, А.А. Пелевина // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 11 (176). – С. 68-77
227576
  Попандопуло І.Л. Взаємозв"язок фізичних теорій як відображення єдності предметної галузі фізики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
227577
  Пастух М.С. Взаємозв"язок філософії і політики / М.С. Пастух. – Київ, 1971. – 47с.
227578
  Смольницька О.О. Взаємозв"язок філософії історії Й. Гейдера, теорії Г. Вьольфліна та дискурсу Д. Чижевського // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 426-428
227579
  Бабкін В.Д. Взаємозв"язок філософії права та загальної теорії держави та права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.56-61. – ISBN 966-568-656-9
227580
  Шкодіна Л.Г. Взаємозв"язок фінансових і логістичних фінансових потоків / Л.Г. Шкодіна, О.М. Сумець // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 3 (46). – С. 20-27. – Бібліогр.: 17 назв
227581
  Наконечна Н.В. Взаємозв"язок фінансового контролінгу з економічною безпекою держави // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.8. – С. 262-267. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
227582
  Трофімова Л.В. Взаємозв"язок фінансової та економічної політики у розвитку суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 138-142
227583
  Коломицева М. Взаємозв"язок фольклору і літератури в наукових студіях Г. Нудьги // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 41-44. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  У статті осмислено теоретико-методологічний вимір праць Г. Нудьги "Пісні та романси українських поетів" і "Пісні та романси українських радянських поетів"; з"ясовано апробовані на сторінках його досліджень принципи збагачення культурно-історичного ...
227584
  Тищенко А.Ю. Взаємозв"язок хронічної втоми та сили волі особистості музиканта // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 351-352
227585
  Грішнова О.А. Взаємозв"язок цінностей людини й цінностей організації в системі соціальної відповідальності // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електр. зб. наук. праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 109-116. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633


  Висвітлено роль та місце цінностей у сучасному бізнесі та визначено напрями взаємовпливу людини та організації в корпоративній системі.
227586
  Яремко І.В. Взаємозв"язок цінностей науки і цінностей культури // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 196-197
227587
  Салига С.Я. Взаємозв"язок часткових показників економічної ефективності функціонування регіональної економіки / С.Я. Салига, Я.В. Книш // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 33-34. – Бібліогр.: 3 назв.
227588
  Кравченко Оксана Взаємозв"язок Шкільної Ради США з освітніми та науковими центрами України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 282-286. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано основні напрямні освітньої діяльності Шкільної Ради при Українському конгресовому комітеті Америки на сучасному етапі розвитку українського шкільництва США та взаємозв"язок цієї діаспорної громадської організації з освітніми ...
227589
  Дмитренко Е. Взаємозв"язок юридичної відповідальності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 103-109
227590
  Буян І. Взаємозв"язок, взаємозумовлення та взаємодія природи і людини як чинники задоволення нужд // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 2 (60). – С. 84-101. – ISSN 1810-2131


  Повне задоволення біологічних форм нужденності людини в їстівних речовинах, одязі, взутті та житлових умовах, а також широкого спектру її духовних і соціальних нужд є позаісторичною, вічною проблемою. У статті різнобічно доводиться, що ця проблемність ...
227591
  Васильєв О.А. Взаємозв"яок процесів модернізації у геополітичному трикутнику: Казахстан, Росія, Китай // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 217-222. – ISBN 978-966-02-7653-6
227592
  Сокирянська Р.М. Взаємозв`язок атеїстичного і морального виховання / Р.М. Сокирянська. – К, 1973. – 48с.
227593
  Мерза Н.З. Взаємозв’язок екології та торгівлі в умовах лібералізації відносин між Україною і ЄС // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 277-283. – ISSN 1729-360Х
227594
  Комаха Л.Г. Взаємозв’язок епістемологічного і соціокультурного аспектів науки в аргументах С. Тулміна // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 157-160. – ISSN 2076-1554
227595
  Гурик М.І. Взаємозв’язок етики і політики в інтенціях Ярослава Стецька / М.І. Гурик, М.Л. Шумка // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 ( 84). – С. 48-50. – ISSN 2077-1800
227596
  Відьма Б.О. Взаємозв’язок змісту і форми у скіфському анімалістичному мистецтві // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 155-159. – ISSN 2226-0285


  Стаття присвячена дослідженню залежності художньо-стилістичних особливостей скіфського анімалістичного мистецтва від його семантичного наповнення та функцій, які воно виконувало в громаді степових кочівників.
227597
  Сербін С.М. Взаємозв’язок між радіожурналістикою і національними цінностями // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті проаналізовано взаємозв"язок між фактами, які журналіст висвітлює в радіопрограмах, інаціональними цінностями, визначено профіль ідентифікаційної матриці за опублікованими в радіопрограмі фактами і відгуками на них. This paper examines the ...
227598
  Кагановська Т.Є. Взаємозв’язок між юридичною освітою і юридичною професією: українсько-європейський контекст // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – С. 7-12. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834


  У статті наголошено на вагомості та значимості ролі юриста в сучасному суспільстві; визначено існуючі проблеми юридичної освіти і професії; встановлено принципи універсальності вищої юридичної освіти; сформульовано вимоги до фаху правника; наведено ...
227599
  Новіков Д.О. Взаємозв’язок функцій оплати праці у трудовому праві з класичною економічною теорією // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 43-51. – ("Право" ; вип. 24). – ISSN 2312-1661
227600
  Семенченко Ф. Взаємозвязок політичних та соціально-економічних цінностей як фактор консолідації українського суспільства // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 34-38
227601
  Дадівєріна Н.І. Взаємозвязок релігії та економіки: методологічні аспекти дослідження : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Дадівєріна Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
227602
  Ковбень М. Взаємозвязок складності структури та флуктуативності регіона міжнародних систем // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 30-33
227603
  Лакіза-Сачук Взаємозумовленість демографічної та економічної безпеки України у контексті підтримання сталого розвитку держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 216-220
227604
  Максимюк О.Д. Взаємозумовленість принципу невідворотності та інших принципів юридичної відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 5-10. – (Правознавство ; Вип. 461)
227605
  Поліщук Н.В. Взаємозумовленість революційного й духовного зростання суспільства в епоху інформаційно–високотехнологічного прогресу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 290-295. – ISSN 2076-1554
227606
  Мазур Т.В. Взаємозумовленість феноменів его-ідентичності та особистісної зрілості // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 41-48
227607
  Голік О.В. Взаємокореляція та взаємозбагачення жанрів : новітні тенденції розвитку журналістської творчості : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04. / Голік О.В. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 22 назви
227608
  Голік О.В. Взаємокореляція та взаємозбагачення жанрів: новітні тенденції розвитку журналістської творчості : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Голік О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 283л. + Додатки : л.200-283. – Бібліогр. : л.170-199
227609
  Євтух О.Т. Взаємокредитне суспільство як умова багатства людини і нації : макроекономіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 3-13. – Бібліогр.: 22 назви
227610
   Взаємонавчання учнів. Метод Рівіна. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 128с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-8070-80-1; 966-356-018-5
227611
  Чередніченко Г.О. Взаємообгрунтування моралі та права у філософії П.Д. Юркевича : Дис. ... канд. філос. наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Чередніченко Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 207л. – Бібліогр.: л. 190 - 207
227612
  Чередніченко Г.О. Взаємообгрунтування моралі та права у філософії П.Д. Юркевича : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.05 / Чередніченко Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 5 назв
227613
  Гетьман Д. Взаємообмін музейними цінностями між РСФРР та УСРР в 1931-1936 р.р. // Пам"ять століть. Планета : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 211-229. – ISSN 0869-3595
227614
  Ситник С.В. Взаємообумовленість політико-соціальних процесів та етнічної самосвідомості українців кінця 70-х - 80-х років XX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 77-82. – (Історія ; вип. 45)


  Присвячено аналізу трансформації етнічної самосвідомості українців 70-х - 80-х років XX століття
227615
  Журба Я.М. Взаємообумовленість форми правління держави та способу формування і відповідальності уряду // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 196-202. – ISSN 1563-3349
227616
  Гапонова С.В. Взаємопов"язане навчання видів мовленнєвої діяльності у процесі навчання іноземної мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – № 2. – С. 13-16. – ISSN 1817-8510
227617
  Ковпік С.І. Взаємопов"язаність літературного та кулінарного дискурсів // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 121-132


  У статті мова йде про те, що смакові відчуття та відтінки присмаків виникають при читанні творів літератури тоді, коли митці не "механічно" описують страви, а знайомлять читачів із рецептами страв й процесами їх приготування та зі способами ...
227618
  Зубко Д.В. Взаємопов"язанність інтересів Європейського Союзу та України як основний чинник поглиблення двосторонньої співпраці // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 82 : Політичні науки
227619
  Устенко О. Взаємопосилення інфляційних та девальваційних процесів в Україні: визначення причин та шляхи їх усунення / О. Устенко, М. Зименко // Сучасна валютна політика та особливості її реалізації в Україні / Укр. центр екон. та політ. дослідж. ім. Олександра Разумкова ; [наук. ред. В. Юрчишин]. – Київ : Заповіт, 2016. – С. 95-100. – (Бібліотека Центру Разумкова. Серія "Дискусії про економічний розвиток"). – ISBN 978-966-7272-80-7
227620
  Budniak D. Взаємопроникання структурних елементів у слов"янських мовах на різних рівнях // Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego. – Wroclaw, 2000. – С. 137-143. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISBN 83-229-1991-3
227621
  Пазинич В.Г. Взаємопроникнення мас гірських порід в умовах застійних вод - як ландшафтноутворюючий фактор / В.Г. Пазинич, Н.В. Пазинич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 11-12 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 48)


  В ландшафтах, які характеризуються незначною швидкістю руху підземних та поверхневих вод, переміщення гірських порід може відбуватися за рахунок руху іонів та катіонів. Під час сезонних змін температур розчинені речовини з закономірною циклічністю ...
227622
  Пазинич В.Г. Взаємопроникнення мас гірських порід в умовах застійних вод на ландшафтоутворюючий фактор : додаток 2 / В.Г. Пазинич, Н.В. Пазинич // Супутник Київського географічного щорічника : науковий альманах / Укр. геогр. т-во, Київський відділ ; КНУТШ, Географічний ф-т. – Київ, 2004. – Вип. 2 : Подніпров"я в перигляціалі. Ч.1. Зміни водності річок.\Пазинич В.Г.\. – С. 138-142 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва. – ISBN 966-340-047-1
227623
  Павко А. Взаємопроникнення художнього мистецтва і музики у творчості М. Чюрленіса / А. Павко, Л. Курило // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 52-53. – ISSN 2520-6419
227624
  Янкович О. Взаєморозвиток та взаємовплив польськогшо, російського та українського романтизму : Матеріал и до проведення факультативу "РОмантизм у контексті світового літературного процесу" / О. Янкович, І. Ханчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 3 : Романтизм у літературі та мистецтві. – С. 222


  А. Міцкевич і Т. Шевченко. Генетичні зв"язки й топологічні відповідності. Постать А. Міцкевича у контексті української літератури. Романтичні насрої О. Пушкіна. Вплив творчості О. Пушкіна на поезію М. Рильського. Місце творчості М. Лермонтова у ...
227625
  Авер"янов В. Взаємостосунки Президента і Уряду у змішаній формі державного управління в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 3. – С. 4-11. – ISSN 1561-4999
227626
  Наконечний В. Взаємоузгодження національного та міжнародного права: сучасні реінтерпретації проблеми // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 38-40. – ISBN 978-617-7069-14-9
227627
  Шеломенцева З.С. Взаимаодействие русского и тюркских языкво / З.С. Шеломенцева. – Краснодар, 1980. – 87с.
227628
   Взаимная безопасность : новый подход к советско американским отношениям. – Москва : Международные отношения, 1991. – 422с.
227629
  Гуров К.П. Взаимная диффузия в многофазных металлических системах / К.П. Гуров. – Москва, 1981. – 350 с.
227630
  Сиденко В.Р. Взаимная дополняемость экономик стран-членов СЭВ в условиях социалистической интеграции (полит.-экон. аспект). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Сиденко В.Р.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1981. – 22л.
227631
  Вдовин С.С. Взаимная индуктивность в электрических цепях / С.С. Вдовин. – Днепропетровск, 1981. – 76 с.
227632
  Фазылова М.Ф. Взаимная коагуляция золей Fe(OH)3, V2O5, SiO2, As2S2, суспензий лесса и глины и структурно-механические свойства их коагулянтов : Автореф... канд. хим.наук: / Фазылова М.Ф.; МВО СССР. Среднеазиат. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1957. – 14л.
227633
  Ливен А. Взаимная ответственность и безответственность Запада и России // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 7/8. – С. 43-59. – ISSN 0130-9625
227634
  Филатов В.П. Взаимная поддержка КПСС и коммунистических партий стран капиталистического лагеря в послевоенный период (1946-1952 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Филатов В.П.; Моск. ин-т нар. хозва им. Г.В.Плеханова. – Москва, 1955. – 16л.
227635
  Кропоткин П.А. Взаимная помощь как фактор эволюции. – Москва, 1918. – 214 с. – (Научно-анархисткая библиотека)
227636
  Наймушина Р.Ф. Взаимная растворимость в системе Н3BO3--MgSO4--H2SO4--H2O при различных температурах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Наймушина Р.Ф.; Каз.гос.ун-ит. – Алма-Ата, 1966. – 24л.
227637
  Бланк М.Г. Взаимная растворимость в тройных жидких системах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бланк М.Г.; АН УССР. – Львов, 1964. – 30л.
227638
  Марченко В.И. Взаимная растворимость молибдатов AI, In, Bi и некоторых 3-d - элементов : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Марченко В.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1989. – 192 л. + Приложение: л. 164-192. – Библиогр.: л. 141-163
227639
  Марченко В.И. Взаимная растворимость молибдатов AI, In, Bi и некоторых 3-d - элементов : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Марченко В.И. ; М-во высшего и среднего спец. образ. УССР ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 22 с. – Библиогр.: 21 назв.
227640
  Степуро И.М. Взаимная связь в процессе изучения понятий алгебраической функции, алгебраического уравнения и алгебраического функционального неравенства действительного переменного : Автореф... канд. пед. наук: 13.731 / Степуро И.М.; Моск. обл. пед. ин-т. – М, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
227641
  Геюшов В.М. Взаимная связь изучения физики и производсвтенного обучения в области животноводства. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Геюшов В.М.; НИИ педагогики УССР. – К, 1986. – 16л.
227642
  Бугаев А.И. Взаимная связь изучения физики и производственного обучения в средней школе (На материале подготовки механиз. с.х.) : Автореф... канд. пед.наук: / Бугаев А. И.; МП УССР, Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1963. – 21л.
227643
  Жук Я. Взаимная связь между организмами / Я. Жук. – 260с.
227644
  Зверев И.Д. Взаимная связь учебных предметов / И.Д. Зверев. – Москва, 1977. – 64с.
227645
  Марченко Ю.И. Взаимная синхронизация автоколебательных систем при наличии волновых и запаздывающих связей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Марченко Ю.И.; АН СССР. Ин-т механики. – К., 1967. – 9л.
227646
  Чумаков В.А. Взаимная торговля и инвестиции в контексте антикризичных экономических мер в России, Европейском Союзе и СНГ / В.А. Чумаков, А.Г. Чумаков // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 1 : Европа в условиях мирового экономического кризиса. – С. 181-196. – ISSN 0235-5620
227647
  Кравченко Э.А. Взаимно-эквивалентные имена-образы в трагедии В. Шекспира "Hamlet, Prince of Denmark" // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 71-74


  В трагедии В. Шекспира «Hamlet, Prince of Denmark» использована система попарно эквивалентных имен, обозначающих диахронных, типа «отец – сын», персонажей-двойников. В шекспироведении стало общим местом утверждение о том, что достоинством композиции ...
227648
  Грюммер Г. Взаимное влияние высших растений - аллелопатия / Г. Грюммер. – М., 1957. – 262с.
227649
  Овчаров Ю.В. Взаимное влияние отражённых сигналов в многочастотных фазовых методах локационного распознавания / Ю.В. Овчаров, Р.О. Задорожий, Р.Ю. Кольцов // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 85
227650
  Серопегин И.М. Взаимное влияние рабочих и дыхательных движений при циклической и ациклической мышечной деятельности. : Автореф... доктор биол.наук: 102 / Серопегин И.М.; Казан. гос. ун-т. – М., 1968. – 40л.
227651
  Прокошев А.А. Взаимное влияние элементов при их экстракции из иодидных растворов кислородсодержащими растворителями. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Прокошев А.А.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии. – М., 1973. – 20л.
227652
  Султанова З.Х. Взаимное влияние элементов при их экстракции из роданидных растворов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Султанова З.Х.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1973. – 19л.
227653
  Голованов В.И. Взаимное влияние элементов при их экстракции из хлоридных растворов : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Голованов В.И.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналитической химии. – М., 1971. – 22л.
227654
  Ремизов А.Л. Взаимное вытеснение ароматических аминов из азометинов и влияние основности аминов на эту реакцию : Автореф... кандид. химич.наук: / Ремизов А.Л.; Ленингр. ордена Трудового Красного Знамени технологический ин-т им. Ленсовета. Кафедра технологии органиче. – Л., 1952. – 14л.
227655
  Скороход О.Р. Взаимное вытеснение кислот и избирательная адсорбция. : Автореф... Канд.хим.наук: / Скороход О.Р.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1953. – 9л.
227656
  Колычев А.А. Взаимное земское страхование : Сборник узаконений, судебных и административных распоряжений : Законы о страховании от огня, филоксеры, градобития; пошлины с застрахований гербовый сбор с страховых документов и проч. / Сост. А.А. Колычев. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Изд-е юрид. кн. маг-а В. П. Анисимова ; [Тип. В. Безобразов и К*], 1911. – 72, VIII с.
227657
  Зайцев Л.М. Взаимное исполнение иностранных судебных решений и русско-германский торговый договор : [Доклад, сдел. на Экспорт. съезде в Киеве 21 февр. 1914 г.] / Л.М. Зайцев. – Киев : Тип. А.И. Гроссмана, 1914. – 16 с. – Библиогр. в примеч. – (Труды Юго-западного отдела Российской экспортной палаты ; Вып. 18)


  На экз. № 118213 дарственная надпись от автора
227658
   Взаимное использование единого библиотечного фонда Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск, 1987. – 142с.
227659
  Панюшкина О.В. Взаимное признание и исполнение приговоров государствами Евросоюза в европейском и национальном праве = Mutual recognition and enforcement of final decisions in criminal matters by European Union member states in European and national law : монография / О.В. Панюшкина. – Воронеж : Воронежский гос. ун-т, 2011. – 249, [2] с. – Текст рус., англ. – Библиогр.: с. 215-249 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9273-1856-8
227660
  Ивановский И.А. Взаимное содействие государств в производстве сведений по делам уголовным / иссл. И. Ивановского, приват-доц. Новороссийского ун-та. – Одесса : Тип. "Одесский вестник", 1889. – VIII, 150, II с. – Напеч. также в: Записки Новорос. ун-та, 1898, Т. 49, с. 491-639. – Библиогр.: "Список источников и пособий, на которые в тексте сделаны сокращенные ссылки" (с. III-VIII)


  Магистерская диссертация по международному праву «Взаимное содействие государств в производстве следствий по делам уголовным» защищена в Киевском университете им. Св. Владимира 27 мая 1889 года.
227661
  Логвинова И.Л. Взаимное страхование ответственности российских вузов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 7. – С. 24-29. – ISSN 0869-3617


  Одним из стандартных условий функционирования рынка образовательных услуг может стать страхование ответственности учебного заведения за невыполнение обязательств по договору об оказании услуг. В качестве оптимального решения возникающих при этом ...
227662
  Ибадова Л.Т. Взаимное страхование: история и современность // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 12. – С. 85-91. – ISSN 0132-0769
227663
   Взаимность. – Тула, 1970. – 278с.
227664
  Кривощеков Л.Д. Взаимность / Л.Д. Кривощеков. – Алма-Ата, 1973. – 159с.
227665
  Линник Ю.В. Взаимность / Ю.В. Линник. – Петрозаводск, 1976. – 127с.
227666
  Гоппе Г.Б. Взаимность / Г.Б. Гоппе. – Л., 1983. – 88с.
227667
  Дьяченко Р.А. Взаимность микроэлементов меди, марганца и цинка с витамином С и организме животных : Автореф... Канд.биол.наук: / Дьяченко Р.А.; АН УССР. – Киев, 1964. – 19л.
227668
  Лазоренко М.В. Взаимность процессов структурной и механической релаксации и молекулярная подвижность в эластомерах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Лазоренко М. В.; КГПИ им. А. Горького. – К., 1986. – 206л. – Бібліогр.:л.194-206
227669
  Храброва Н.С. Взаимность. / Н.С. Храброва. – М., 1970. – 48с.
227670
  Рывлин А.И. Взаимность. / А.И. Рывлин. – Київ, 1971. – 159с.
227671
  Мамедова Н.М. Взаимные интересы России и Ирана и их эволюция // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 4. – С. 129-135. – ISSN 0869-1908
227672
  Щербинин В.В. Взаимные превращения циклопропил-, аллил- и винилсиланов : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.08 / Щербинин В.В.; М-во хим.пром-сти.24-25. – Москва, 1975. – 25л.
227673
  Кремон Л. Взаимные фигуры в графической статике. / Л. Кремон. – Л.-М., 1936. – 135с.
227674
  Бардина С.М. Взаимовлияние болезни и творчества: случай Ницше // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 63-64
227675
  Василенко С.Л. Взаимовлияние водонесущих коммуникаций и подтопления урбанизированных территорий как проблема экологической безопасности водоснабжения городских агломераций / С.Л. Василенко, В.Д. Колотило // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 2. – С. 63-70 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1726-5428
227676
   Взаимовлияние и взаимообогащение литератур народов СССР. – Фрунзе, 1978. – 176с.
227677
  Кутушев Р.Н. Взаимовлияние и взаимообогащение национальных культур в советском обществе : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Кутушев Р.Н.; АН СССР. Ин-т философии. Сектор филос. проблем пролетарского интернационализма и нац. отношений. – М., 1971. – 16л.
227678
   Взаимовлияние и взаимообогащение языков народов СССР. – М, 1987. – 318с.
227679
  Василенко Г.Л. Взаимовлияние контактирующих говоров двух близкородственных языков : Автореф... канд. филол.наук: / Василенко Г.Л.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л, 1978. – л.
227680
  Губарева В.А. Взаимовлияние некоторых древесных растений в широколиственных лесах лесостепи и роль атмосферных осадков в этом процессе : Автореф... канд. биол.наук: 03.094 / Губарева В.А.; АН БССР. Ин-т экспериментальной ботаники. – Минск, 1970. – 31л.
227681
  Кружилин А.С. Взаимовлияние привоя и подвоя растений / А.С. Кружилин. – М, 1960. – 272с.
227682
   Взаимовлияние форм культуры в духовной жизни общества. – Л, 1986. – 174с.
227683
  Романова А.В. Взаимовлияние эвенкийского и якутского языков / А.В. Романова. – Л., 1975. – 211с.
227684
  Юрченко Е.Н. Взаимовлияние языка священного писания и культуры народа (на материале библейской фразеологии) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 552-1, ч. 1 : Наука, теологія, постмодерн. – С.111-120. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
227685
  Булаховский Л.А. Взаимовлияния славянских литературных языков // Наукова сесія, 6-а. Тези доповідей. Філологія. – Київ, 1948. – С. 3-4
227686
  Шпотов Б.М. Взаимовосприятие американцев и русских в годы первой пятилетки (по материалам прессы и деловой переписки) // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 135-140. – ISSN 0869-5687
227687
  Кротов М. Взаимовыгодная интеграция - условие модернизации в Содружестве // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 9 (1616). – С. 39-52. – ISSN 0869-44435
227688
  Герус С.В. Взаимодейсвие магнитоупругих волн с носителями заряда в магнитных пьезополупроводниках и слоистых структурах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.04 / Герус С.В.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1974. – 20л.
227689
  Ситько С.П. Взаимодействие -- нейтронов с ядрами и его аномалии в лантаноидной области. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Ситько С.П.; АН УССР.Ин-т ядерн.исслед. – К, 1978. – 32л.
227690
  Романцевич М.К. Взаимодействие -- окисленных соединений с органохлорсиланами : Автореф... канд. хим.наук: / Романцевич М. К.; МВО СССР, ЛьвГУ, Каф. орган. хим. – Львов, 1956. – 12л.
227691
  Бачинский Т.П. Взаимодействие 0,0-диалкилдитифосфорных кислот с альдегидами и кетонами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Бачинский Т.П. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1969. – 16 с.
227692
  Горбан И.Я. Взаимодействие 2-ариломидо-4,5-бензо-1, 3, 2-диофасксафосфанов с альдегидами и кетонами поиск новых пестицидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Горбан И. Я.; АН УзССР, Ин-т химии растительных веществ. – Ташкент, 1980. – 18л.
227693
  Андреев Евгений Александрович Взаимодействие DD-нейтронов с ядрами 144Nd и 152Sm : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Андреев Евгений Александрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 17 с. – Бібліогр.:с.17
227694
  Шаранин Ю.А. Взаимодействие а-галоген- и а-оксикарбонильных соединений с малононитрилом. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шаранин Ю.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 14л.
227695
  Динь Х.Н. Взаимодействие а-меркурированныхж карбонильных соединений с кемни-, германий- и оловоорганическими сульфидами. : Автореф... Канд.хим.наук: 077 / Динь Х.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 13л.
227696
  Кудряшов Н.И. Взаимодействие а-окисей ацетиленового и винилацетиленового ряда с сероводородом. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кудряшов Н.И.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 12л.
227697
  Войтов А.П. Взаимодействие а-окисей ацетиленового ряда с азотистоводородной кислотой и азидом натрия : Автореф... кандидата хим.наук: / Войтов А.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Хим. фак. – Л., 1965. – 30л.
227698
   Взаимодействие автоматизированных систем управления. – Рига, 1989. – 70с.
227699
  Стриженко А.А. Взаимодействие авторской речи и речи персонажей в современной драматургии. : Автореф... канд.филол.наук: 10.663 / Стриженко А.А.; Моск.гос.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1972. – 32л.
227700
  Григорян Левон Аршалуйсович Взаимодействие адронов и фотонов высоких энергий с легкими ядрами в теории комплексных моментов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Григорян Левон Аршалуйсович ; Ереванский физ. ин-т. – Ереван, 1979. – 12 с.
227701
  Алакоз Анатолий Владимирович Взаимодействие адронов с ядрами в области энергий 30+300 Гэв : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Алакоз Анатолий Владимирович ; АН СССР, Физический ин-т. – Москва, 1972. – 22 с.
227702
   Взаимодействие академической, отраслевой и вузовской науки. – М, 1991. – 45с.
227703
  Новиков Б.К. Взаимодействие акустических волн и теория парметрических излучателей ультразвука. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.06 / Новиков Б.К.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
227704
   Взаимодействие акустических волн с упругими телами. – Таллин, 1989. – 178с.
227705
  Чичканова Т.В. Взаимодействие амидов и тиоэфиров кислот трехвалентного фосфора - замещенными аминами и амидами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Чичканова Т.В.; Казан. хим.-техн. ин-т. – Казань, 1986. – 15л.
227706
  Введенская Л.А. Взаимодействие анабазина с кислотами : Автореф... канд. хим.наук: / Введенская Л.А.;. – Ташкент, 1952. – 8л.
227707
  Гранитова О.И. Взаимодействие анабазина с некоторыми солями двухвалентной меди : Автореф... канд. хим.наук: / Гранитова О. И.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1967. – 27л.
227708
  Алексеенко Б.А. Взаимодействие арилпаровиноградных кислот с некоторыми тиазолидонами и превращение полученных продуктов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Алексеенко Б. А.; ДГУ. – Донецк, 1973. – 22л.
227709
  Фарка П. Взаимодействие атактического полипропилена и полистирола с серой и применение полученных продуктов в качестве ингибиторов окисления. : Автореф... канд. хим.наук: / Фарка П.; Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 19л.
227710
   Взаимодействие атомных частиц в веществе и на поверхрности твердого тела. – Ташкент, 1972. – 122 с.
227711
   Взаимодействие атомных частиц с твердым телом. – Харьков : Издательство Харьковского университета
Ч. 1. – 1976. – 180 с.
227712
   Взаимодействие атомных частиц с твердым телом : материалы 5 Всесоюз. конференции. – Минск : МРИ
Ч. 3. – 1979. – 204 с.
227713
   Взаимодействие атомных частиц с твердым телом : материалы 6 Всесоюзн. конференции. – Минск : МРИ
Ч. 1. – 1981. – 270с.
227714
  Сурин А.И. Взаимодействие атомов внедрения с дислокациями в легированном феррите : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 320 / Сурин А.И. ; Воронеж. политехн. ин-т. – Воронеж, 1971. – 31 с.
227715
  Чеховский А.А. Взаимодействие атомов водорода, кислорода и азота на поверхностях монокристаллов окислов магния, кремния, алюминия и поликристаллических нитридов переходных металлов IV-VI групп. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Чеховский А.А.; АН Укр. ССР. Ин-т проблем материаловедения. – К., 1973. – 21л.
227716
  Дузь В.А. Взаимодействие атомов углерода и азота с дефектами кристаллического строения вd- и h- железе. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 0.04.07 / Дузь В.А.; Ан УССР. – К, 1990. – 15л.
227717
  Шевченко В.И. Взаимодействие ашаритовых руд с перегретым водяным паром : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Шевченко В. И.; АН СССР, Сиб. отд. Дальневост. филиал. – Владивосток, 1969. – 20л.
227718
   Взаимодействие базисных и надстроечных явлений развитого социализма. – Свердловск, 1998. – 221с.
227719
  Веселовская И.К. Взаимодействие бефенила с хлористым метилом на окиси алюминия : Автореф... канд. хим.наук: / Веселовская И.К.; Моск. хим.-техн. ин-т. – Москва, 1955. – 8л.
227720
  Газизова А.И. Взаимодействие бизнес-сообщества и вузов как фактор конкурентоспособности // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 25-29. – ISSN 2073-8536
227721
   Взаимодействие биотических компонентов и среды в некоторых экосистемах Тянь-Шаня. – Фрунзе : Илим, 1983. – 153 с.
227722
  Бравичева Энергина Максимовна Взаимодействие близкородственных фонетических систем. (На материале двух говоров села Канаевки Пензенской обл.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Бравичева Энергина Максимовна; М-во просвещения РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1975. – 27л.
227723
  Наурузова Галина Хаировна Взаимодействие боратов с водными растворами органических кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Наурузова Галина Хаировна; АН Казахской ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1975. – 29л.
227724
  Кушков В.Д. Взаимодействие в вакуумных конденсатах бинарных оксидных систем на основе диоксида циркония : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Кушков В.Д.; Ин-т проблем материаловедения АН УССР. – Киев, 1984. – 17л.
227725
  Качур А.В. Взаимодействие в вакуумных конденсатах бинарных оксидных систем на основе оксида гафния : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Качур А.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 286 л. + Приложение: л. 1-119. – Библиогр.: л. 155-167
227726
  Качур А.В. Взаимодействие в вакуумных конденсатах бинарных оксидных систем на основе оксида гафния : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Качур А.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 23 с. – Библиогр.: 7 назв.
227727
  Заславский А.М. Взаимодействие в вакуумных конденсатах бинарных оксидных систем на основе оксида циркония, полученных излучением ОКГ : Дисс. ... канд. хим. наук : спец.: 02.00.04 - физ. химия / Заславский А.М. : КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – 250с. – Бббиблиогр.: л. 216-250
227728
  Капитан А.В. Взаимодействие в вакуумных конденсатах системы никель-хром-алюминий : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Капитан А.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 17 с. – Библиогр.: 3 назв.
227729
  Капитан А.В. Взаимодействие в вакуумных конденсатах системы никель-хром-алюминий : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Капитан А.В. ; М-во высш. и сред. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 185 л. – Библиогр.: л. 171-185
227730
  Шехата Лоис Наим Взаимодействие вихревых нитей с поверхностью сверхпроводников второго рода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.09 / Шехата Лоис Наим; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.20
227731
  Богомолов В.А. Взаимодействие вихрей на сфере и модели геофизической гидродинамики : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.02.05 / Богомолов В. А.; Моск. физико-технол. ин-т. – Долгопрудный, 1979. – 16л.
227732
  Навроцкий В.В. Взаимодействие внутренних волн и тонкой структуры в океане. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Навроцкий В.В.; АН УССР.Морской гидрофизический ин-т. – Владивосток, 1988. – 39л.
227733
   Взаимодействие водоворотов с металлами. – М, 1987. – 294с.
227734
   Взаимодействие водорастворимых полиэлектролитов с дисперсными системами. – Ташкент, 1970. – 128с.
227735
   Взаимодействие волн в деформируемых средах. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 166 с.
227736
  Горшков А.С. Взаимодействие волн в нелинейных периодических неоднородных системах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горшков А. С.; Физ. фак. – М., 1971. – 24л.
227737
  Красильник З.Ф. Взаимодействие волн в полупроводниках с дрейфом носителей заряда : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Красильник З.Ф.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1977. – 13л.
227738
  Панкратов И.М. Взаимодействие волн конечной амплитуды с частицами плазмы в магнитном поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Панкратов И.М.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 14л.
227739
  Королевич Владимир Юрьевич Взаимодействие волн с пластинами и оболочками сложной структуры : Дис... канд. физ-матнаук: 01.02.04 / Королевич Владимир Юрьевич; АН УССР. ИН-т гидромеханики. – Киев, 1987. – 93л. – Бібліогр.:л.85-93
227740
  Сорокина О.В. Взаимодействие вольфраматов элементов первой и третьей групп периодической системы. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Сорокина О.В.; АН СССР. Ин-т общей и неорган. химии им. Н.С.Курнакова. – М., 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.18
227741
  Рагим-Заде Взаимодействие врожденных и условных рефлексов в связи с биологической (климатической специализацией медоносной пчелы (Apis mellifera) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Рагим-Заде М.С. ; Акад. наук СССР, Ин-т физиологии. – Ленинград, 1963. – 20 с.
227742
  Бородай А.Д. Взаимодействие вузов с работодателями в подготовке кадров для рекламной индустрии // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 6. – С. 95-100. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается опыт взаимодействия вузов с работодателями из сферы рекламной индустрии. Развитие российской экономики стимулирует высокие темпы роста затрат на рекламу. Рынок труда в сфере рекламы требует притока квалифицированных ...
227743
  Тавзарашвили Тамара Антоновна Взаимодействие вызванной и спонтанной активности в ритмоводительном нейроне моллюска : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Тавзарашвили Тамара Антоновна; Каунас. мед. ин-т. – Каунас, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
227744
   Взаимодействие выразительных средств и семантики в истории древнерусского и русского языков. – Горький, 1987. – 103с.
227745
  Чмутина Л.А. Взаимодействие высокомолекулярных веществ с красителями и пигментами. : Автореф... канд. хим.наук: / Чмутина Л.А.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1964. – 17л.
227746
  Басович Андрей Яковлевич Взаимодействие высокочастотных волн с низкочастотными волнами и неоднородными потоками : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Басович Андрей Яковлевич; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1981. – 19л.
227747
  Арцимович Л.Л. Взаимодействие высокочастотных электромагнитных полей с потенциальными неустойчивостями плазмы. : Автореф... наук: 01.04.08 / Арцимович Л.Л.; Инст. атомн. энергии им.И.В.Курчатова. – М., 1975. – 11л.
227748
  Никитина Л.В. Взаимодействие гадразина с соединениями элементов у группы периодической системы (мышьяка, сурьмы, вимута и ваннадия) : Автореф... канд. хим.наук: / Никитина Л. В.; Казах.ГУ, Хим. фак. – Алма-Ата, 1967. – 19л.
227749
   Взаимодействие газов с металлами. – М, 1973. – 222с.
227750
  Хайруллин Р.С. Взаимодействие галогенидов трехвалентного фосфора с кетонами. : Автореф... канд.хим.наук: 077 / Хайруллин Р.С.; Казан.хим.-технол.ин-т. – Казань, 1971. – 16л.
227751
  Юн П.Т. Взаимодействие галогенидов цинка, кадмия и ртути с ацетамидом в водной среде при 25 оС : Автореф... канд. хим.наук: / Юн П.Т.; Кирг. гос. ун-т. – Фрунзе, 1967. – 12л.
227752
  Слив Л.А. Взаимодействие гамма-излучения с атомными электронами. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Слив Л.А.; Акад.наук СССР.Ленингр.физ-техн.ин-т. – Л, 1955. – 10л.
227753
  Митрофанов В.Г. Взаимодействие генов при отдаленной гибридизации : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 103 / Митрофанов В.Г. ; АН СССР, Ин-т биологии развития. – Москва, 1969. – 24 с.
227754
   Взаимодействие географической среды и хозяйственной деятельности человека : Курс лекций. – Иркутск : Иркутский университет им. А.А. Жданова
Вып.1. – 1970. – 56 с.
227755
  Полисар Людмила Михайловна Взаимодействие гибких дислокаций и их прохождение через плоские дислокационные скопления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Полисар Людмила Михайловна; МГУ. – М., 1980. – 16л.
227756
  Будник С.В. Взаимодействие гидродинамических и гидрохимических факторов склонового стока // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 38-48. – Бібліогр.: 5 назв
227757
  Радынов А.Г. Взаимодействие гравитационного, электромагнитного и скалярного статистических полей. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Радынов А.Г.; Ун-т дружбы народов. – М, 1977. – 10л.
227758
   Взаимодействие дефектов кристаллической решетки и свойства металлов. – Тула, 1978. – 139 с.
227759
  Двуреченский Анатолий Васильевич Взаимодействие дефектов, введенных ионной бомбардировкой в кремний, между собой и с примесью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Двуреченский Анатолий Васильевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. – Новосибирск, 1973. – 22л.
227760
  Ожогин В.И. Взаимодействие Дзялошинского в антиферромагнетиках : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.11 / Ожогин В. И.; Ин-т атомн. энерг. – М., 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.21-22
227761
  Лишневская Л.А. Взаимодействие диазосоединений с сульфаминовой кислотой и ее N-арилзамещенными. : Автореф... Канд.хим.наук: / Лишневская Л.А.; Гос.ордена Труд.Красного Знамени ин-т прикладной химии. – Л, 1966. – 14л.
227762
  Студзинський О.П. Взаимодействие диазоусксусного эфира и дифинил-диазомета cd-дикетонами. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Студзинський О.П.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 18л.
227763
  Середницкий Я.А. Взаимодействие дикарбоновых кислот, склонных к образованию циклических ангидридов, с тионилхлоридом. : Автореф... канд. хим.наук: 05.343 / Середницкий Я.А.; МВ и ССО УССР. Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1970. – 20л.
227764
  Крутский Л.Н. Взаимодействие диэтиламиноэтилхлорфосфина с некоторыми электрофильными и нуклеофильными реагентами и сравнение его реакционной способности с другими галогенидами трехвалентного фосфора. : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.077 / Крутский Л.Н. ; Казан. хим.-техн. ин-т. – Казань, 1970. – 18 с.
227765
  Политова Валерия Вячеславовна Взаимодействие Дома пионеров и пионерской дружины школы в воспитании самодеятельности пионеров (на материале Татарской республиканской пионерской организации) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Политова Валерия Вячеславовна; Науч.-иссл. ин-т общих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1979. – 22л.
227766
  Моисеев А.Ф. Взаимодействие дорожных дегтей с минеральными порошками. : Автореф... канд. хим.наук: / Моисеев А.Ф.; МВО СССР. Харьков. политехн. ин-т. – Харьков, 1954. – 12л.
227767
  Прохоров Е.Ф. Взаимодействие дрейфовой и рекомбинационной неустойчивостей в : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Прохоров Е.Ф.; ОГУ. – Одесса, 1979. – 17л.
227768
  Санин А.Л. Взаимодействие дрейфовых носителей тока с поверхностными электромагнитными волнами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Санин А.Л.; Ленингр. политехнич. ин-т. – Л., 1972. – 10л.
227769
   Взаимодействие единиц разных уровней языковой структуры. – Саранск, 1984. – 170с.
227770
  Гордиенко И.И. Взаимодействие ели и дуба в смешанных культурах на Украине : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Гордиенко И.И. ; АН УССР, Ин-т лесоводства. – Киев, 1951. – 15 с.
227771
  Гордиенко И.И. Взаимодействие ели и дуба в смешанных культурах на Украине : Автореф... канд. биол.наук: / Гордиенко И. И.; АН УССР, Ин-т лесоводства. – К., 1951. – 15л.
227772
   Взаимодействие жанра и метода в зарубежной литературе XVIII-XX веков. – Воронеж, 1982. – 155с.
227773
   Взаимодействие жанров в художественной системе писателя. – М, 1982. – 177с.
227774
   Взаимодействие жанров,художественных направлений в русской драматургии XVIII-XIX веков. – Куйбышев, 1988. – 132 с.
227775
  Казакова Э.Х. Взаимодействие з-карена и его окисей с некоторыми электрофильными и нуклеофильными реагентами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Казакова Э.Х.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1973. – 20л.
227776
  Шокол Т.В. Взаимодействие замещенных ацетонитрилов с производными - и - аминокислот : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Шокол Т.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 18 с. – Библиогр.: 8 назв
227777
  Шокол Т.В. Взаимодействие замещенных ацетонитрилов с производными - и - аминокислот : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Шокол Т.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 140 л. + Приложение: л. 133-140. – Библиогр.: л. 119-132
227778
  Осташевская Л.А. Взаимодействие замещенных пентаметилбензолов с электрофильными реагентами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Осташевская Л.А.; Ан СССР.Сибирск.отд.Новосиб.ин-т.орг.химии. – Новосибирск, 1980. – 17л.
227779
  Мухин А.И. Взаимодействие заряженных П-мезонов с водородом и дейтерием в интервале энергий от 140 до 400 Мэв. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мухин А.И.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1959. – 12л.
227780
  Пятигорский Л.М. Взаимодействие заряженных частиц с медленными электромагнитными волнами в плазменных волноводах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Пятигорский Л.М.; М-во высш.образования УССР. – Харьков, 1955. – 12л.
227781
   Взаимодействие заряженных частиц с плазмой. – Киев : Наукова думка, 1967. – 195 с.
227782
   Взаимодействие заряженных частиц с твердыми телами. – Москва : МИФИ, 1979. – 73 с.
227783
  Титов А.И. Взаимодействие заряженных частиц средних энергий с монокристаллическим германием : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Титов А. И.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1970. – 12л.
227784
   Взаимодействие и взаимообогащение социалистических культур. – М, 1980. – 318с.
227785
   Взаимодействие и взаимообогащение социалистических литератур. – Братислава, 1981. – 270с.
227786
   Взаимодействие и взаимообогащение языков народов СССР. – М, 1969. – 280с.
227787
   Взаимодействие и взаимообогащение.Русская литература и литературы народов СССР. – Л : Наука, 1988. – 251 с.
227788
  Захаренко Н.И. Взаимодействие и магнитное состояние компонентов в некоторых бинарных сплавах на основе Fe, Co, Ni и Pd : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Захаренко Н.И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с.
227789
  Кессених А.В. Взаимодействие и противостояние академических и университетских физиков в 1940-1950-х гг. и "студенческий бунт" на физфаке в 1953 г. // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2011. – № 1. – С. 83-92. – ISSN 0205-9606


  В октябре 1953 г. молодежь физического факультета МГУ устами своих представителей, избранных на IV отчетно-выборную комсомольскую конференцию факультета, строго официально (и, как выяснилось, безнаказанно) подняла голос против научно-педагогической ...
227790
   Взаимодействие и распад ядерных систем. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 98 с.
227791
   Взаимодействие и самовоздействие волн в нелинейных средах. – Душанбе : Дониш
Ч. 1. – 1988. – 233 с.
227792
   Взаимодействие и самовоздействие волн в нелинейных средах. – Душанбе : Дониш
Ч. 2. – 1988. – 214 с.
227793
   Взаимодействие и синтез искусства. – Л, 1978. – 269с.
227794
   Взаимодействие и совместимость в РАСУ УССР. – К, 1988. – 203с.
227795
  Никулин А.И. Взаимодействие идеологии и социальной психологи в интернациональном воспитании : Автореф... канд. филос.наук: 09.02.00. / Никулин А. И.; АН СССР, ин-т филос. – Москва, 1979. – 22л.
227796
  Стародубец В.А. Взаимодействие идеологического и общественно-психологического факторов в развитии деятельности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Стародубец В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1988. – 23л.
227797
   Взаимодействие излучений с веществом. – Алма Ата : Издательство Казахского университета, 1980. – 113 с.
227798
  Жмудский А.А. Взаимодействие изулчаемых волн в ограниченной плазме и точные нелинейные решения : Автореф. дис. ... канд .физ.-мат. наук : 01.04.08 / Жмудский А.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
227799
  Богданова М.В. Взаимодействие импульсного лазерного излучения с электронно-коллебательными переходами молекул : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Богданова М.В. ; МГУ. – Москва, 1977. – 14 с.
227800
  Чухрий Ф.Н. Взаимодействие индола с (а)-дикарбонильными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Чухрий Ф.Н.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Кишинев, 1971. – 18л.
227801
  Канецян Эгине Гургеновна Взаимодействие интенсивного излучения с резонансными средами : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.02 / Канецян Эгине Гургеновна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1976. – 1л. – Бібліогр.:с.10-11
227802
  Божко А.И. Взаимодействие интенсивного оптического излучения с поверхностью прозрачных жидкостей : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.03 / Божко А.И.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
227803
  Ящук Василий Павлович Взаимодействие интенсивного светового излучения с ртутоподобными активаторами в растворах электролитов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Ящук Василий Павлович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 15 с.
227804
  Мотусевич Виктор Антонович Взаимодействие ионов 3Не с изотопами углерода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Мотусевич Виктор Антонович;. – К., 1977. – 15л.
227805
  Джемилев Н.Х. Взаимодействие ионов средних энергий с тонкими пленками металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Джемилев Н. Х.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по физ. отд-ния физ. техн. и математ. наук. – Ташкент, 1972. – 22л.
227806
   Взаимодействие искусств в педагогическом процессе. – Л, 1989. – 155с.
227807
   Взаимодействие искусств в современном художественном процессе. – Л, 1988. – 84с.
227808
  Лиманский Николай Николаевич Взаимодействие кальцитонина и гормонов гипоталамо-гипофизарно-адрено-кортикальной системы при мышечной деятельности : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Лиманский Николай Николаевич; Московский гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1981. – 16л.
227809
  Калаева Х.И. Взаимодействие карбамида с нитратами некоторых переходных металлов и бериллия : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Калаева Х.И.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1969. – 28л.
227810
  Мягков В.А. Взаимодействие кислот и оснований с полиамидным волокном. : Автореф... Канд.техн.наук: / Мягков В.А.; Иванов.хим.-технол.ин-т. – Иваново, 1954. – 14л.
227811
  Дятчина Ж.М. Взаимодействие классного руководителя и комсопмольской организации класса и формирование общественной активности старшеклассников. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Дятчина Ж.М.; Науч-исслед.ин-т. – М, 1979. – 16л.
227812
  Кравчук Н.В. Взаимодействие количественного и качественного аспектов в структуре предложения английского языка (к исследованию активных тенденций в синтаксисе современного английского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10663 / Кравчук Н.В.; МВ и ССО СССР. БГУ. – Минск, 1972. – 28л.
227813
  Кручинин С.П. Взаимодействие коллективных и внутренних степеней свободы в системах с небольшим числом нуклонов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кручинин С. П.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1986. – 86л. – Бібліогр.:л.78-86
227814
  Кручинин С.П. Взаимодействие коллективных и внутренних степеней свободы в системмах с небольшим числом нуклонов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Кручинин С.П.; КГУ им. ТарасаШевченко. – Киев, 1986. – 8 с.
227815
  Белобородова Елена Арсеньевна Взаимодействие компонентов бинарных жидких сплавов германия С р-, d- и f-металлами периодической системы : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.04 / Белобородова Елена Арсеньевна; АН УССР, Ин-т проблем материаловедения. – К., 1987. – 34л.
227816
  Олексин О.Я. Взаимодействие компонентов в системах Е -- (е,Со і) -- е (фазовые равновесия, кристаллическая структура некоторые физико-химические свойства соеднений) : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Олексин О. Я.; ЛьвГУ. – Львов, 1990. – 17л.
227817
  Григорьева Ираида Александровна Взаимодействие компонентов интонации во французской повествовательной фразе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Григорьева Ираида Александровна; КГУ. – К., 1979. – 17л.
227818
  Григорьева И.А. Взаимодействие компонентов интонации во французской повестовательной фразе : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Григорьева И.А.; Иркутск. пед. ин-т ин. яз. – Иркутск, 1978. – л.
227819
  Александрова Т.Н. Взаимодействие контекстных средств при выражении аспектуальных значений (на материале современного немецкого языка) : Автореф... канд. филол.наук: / Александрова Т. Н.; Калининский гос. пед. ин-т. – 26л.
227820
  Файферлик В. Взаимодействие Кориолиса в нечетных деформированных ядрах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Файферлик В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Каф. ядерной спектроскопии. – Л., 1966. – 15л.
227821
  Мурзин В.С. Взаимодействие космических протонов разных энергий с веществом (генерация сильно ионизущих частиц) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мурзин В.С.; МГУ. Физич. фак. – Москва, 1953. – 9л.
227822
  Ву Ван Ань Взаимодействие коферментных пируватдегидрогеназе витаминов в животном организме : Автореф... канд. биол.наук: 03.093 / Ву Ван Ань; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 24л.
227823
  Нестеренко Ю.А. Взаимодействие кристаллического и расплавленного йодида натрия с парами воды, кислородом и их смесью : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Нестеренко Ю. А.; ХГУ. – Х., 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.19
227824
  Белинцева И.В. Взаимодействие культур в польский период творчества архитектора Марианна Лялевича // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2007. – № 6. – С. 153-157.
227825
  Зеленский С.Е. Взаимодействие лазерного изучения с центрами люминесценции в щелочноборотных стеклах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Зеленский С.Е. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 15 с.
227826
  Дианова Е.М. Взаимодействие лексико-семантических вариантов в семантической структуре слова. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Дианова Е.М.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1979. – 15л.
227827
  Воскресенская И.В. Взаимодействие лексических и грамматических значений в категории вида современного русского глагола. (На материале глаголов с частичной видовой соотносительностью) : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Воскресенская И.В. ; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К. Крупской. – Москва, 1965. – 16 с.
227828
  Иванова С.В. Взаимодействие лингвистисеских и экстралингвистических средств актуализации высказываний / С.В. Иванова, Н.А. Плахотнюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 51-56.
227829
  Егорова Е.М. Взаимодействие липосом с плоскими липидными мембранами : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00,05 / Егорова Е.М. ; МГУ. – Москва, 1984. – 22 с.
227830
  Циндрик Н.М. Взаимодействие литиевых и натриевых, литевых и калиевых солей жирных кислот и нитратов этих же металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Циндрик Н. М.; Рост.ГУ, Хим. фак. – Ростов -на-Дону, 1965. – 16л.
227831
  Коваленко В.Ф. Взаимодействие магнитной и электрической подсистем в железоиттриевом гранате : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Коваленко В.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 18 с.
227832
  Вайткус И.П. Взаимодействие между двуокисью титана и карбонатами щелочноземельных элементов. : Автореф... Канд.техн.наук: / Вайткус И.П.; Акад.наук СССР. – Л, 1956. – 13л.
227833
  Понировская Л.И. Взаимодействие между окисью кальция и окисью алюминия в твердой фазе. : Автореф... канд. хим.наук: / Понировская Л.И.; МВО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1958. – 11л.
227834
  Мамедов А.И. Взаимодействие международного и внутригосударственного права в сфере страхования // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 2. – С.12-16. – ISSN 1812-3910
227835
  Гарипов Р.Ш. Взаимодействие международных организаций в области обеспечения европейской безопасности // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 2. – С. 31-34. – ISSN 1812-3910
227836
  Исаченко Т.М. Взаимодействие международных организаций в процессе формирования торговой политики // Вестник МГИМО - Университета / Московский гос. ин-т международных отношений (университет) МИД РФ. – Москва, 2010. – № 6 (15). – С. 215-221. – ISSN 20718160
227837
  Шушкова В.Б. Взаимодействие мелких метеоритных тел с атмосферой Земли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Шушкова В.Б.; Ин-т эксперим. метеорологии. – Обнинск, 1972. – 18л.
227838
  Марчук В.А. Взаимодействие мелких фракций частиц минералов, встречающихся в золе энергетических топлив, и элементов проточной части газовых турбин. : Автореф... канд. техн.наук: 189 / Марчук В.А.; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1969. – 15л.
227839
  Пашкуров Н.Г. Взаимодействие меркапто- оксипиримидинов с хлоргидринами и а, w-дигалогеналканами. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Пашкуров Н.Г.; Казан.хим.-технол.ин-т. – Казань, 1969. – 27л.
227840
  Невесенко Н.Д. Взаимодействие металлических кобальта и никеля с неводными растворами тиоцианата и галогенидов аммония : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Невесенко Н.Д. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 21 с. – Библиогр.: 17 назв.
227841
  Невесенко Н.Д. Взаимодействие металлических кобальта и никеля с неводными растворами тиоцианата и галогенидов аммония : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Невесенко Н.Д. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – 180 л. + Прил.: л. 156-180
227842
  Зализинский Г.Г. Взаимодействие металлического молибдена с расплавами хлоридов щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Зализинский Г.Г.; В надзаг.: АН СССР. Уральский науч. центр ин-т электрохимии. – Свердловск, 1974. – 20л.
227843
  Панов А М. Взаимодействие меченого тритием бенз(а)пирена с белками и нуклеиновыми кислотами в культуре нормальных и опухолевых клеток : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Панов М.А,; МГУ. – М., 1969. – 17л.
227844
   Взаимодействие милиции и населения: к итогам харьковского эксперимента : [ научно-практическое пособие ] / А.М. Бандурка, А. Бек, М.В. Голованова, Д.А. Кобзин, Т.Н. и др. Лазарева; Бандурка А.М. [ и др. ] ; МВД Украины, Нац. ун-т внутренних дел. – Харьков : Национальный университет внутренних дел, 2003. – 286с. – ISBN 966-610-041-Х
227845
  Салах Мохамед Хассанейн Взаимодействие многоатомных спиртов с четырехфтористой серой : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Салах Мохамед Хассанейн; АН УССР. Физико-хим. ин-т им. А.В.Богатского. – Одесса, 1986. – 15л.
227846
  Янкаускас З.К. Взаимодействие модулированного электромагнитного излучения с резонансной средой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Янкаускас З.К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
227847
  Швецов Ю.А. Взаимодействие молекулярного азота и некоторых азотсодержащих соединений с комплексами переходных металлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Швецов Ю. А. ; АН СССР , Филиал ин-та хим. физики. – Черноголовка Моск. обл., 1971. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
227848
  Машезов В.Х. Взаимодействие молибдат-ионов с роданид-ионами в нейтральных и кислых средах в зависимости от природы и концентрации кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Машезов В.Х.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 17л.
227849
  Дорогов М.Э. Взаимодействие молибдена и вольфрама кальция с карбонатами щелочных металлов и аммония в водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Дорогов М.Э.; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 21л.
227850
  Чикалова Е.С. Взаимодействие морали и права : социально-философский анализ // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С.185-192. – ISSN 1728-3671
227851
  Сандровская Лидия Ивановна Взаимодействие морали и права в формировании коммунистического сознания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Сандровская Лидия Ивановна; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1975. – 26л.
227852
  Сулайманкулов К. Взаимодействие мочевины с солями в растворах и расплавах. : Автореф... канд. хим.наук: / Сулайманкулов К.; Ростов. гос. ун-т. – Фрунзе, 1957. – 14л.
227853
  Еремин Б.Г. Взаимодействие мощных электромагнитных волн с электронными пучками и плазмой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Еремин Б.Г.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.13
227854
  Кефли Александр Абрамович Взаимодействие насыщенных полимеров и модельных соедиений с озоном : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Кефли Александр Абрамович; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
227855
  Шишкин Е.А. Взаимодействие научного и философского творчества: коммуникация через мифологические конструкции // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 2 (53). – С. 16-25. – ISSN 1560-7488
227856
  Нгуен Сик Чыонг Взаимодействие национального и интернационального в культурной революции во Вьетнаме : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Нгуен Сик Чыонг; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1989. – 18л.
227857
  Цымбалюк Владимир Герасимович Взаимодействие национальных и интернациональных интересов как фактор упрочения социально-политического единства мирового социалистического сотрудничества : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Цымбалюк Владимир Герасимович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1984. – 218л. – Бібліогр.:л.195-218
227858
  Макознак Е. Взаимодействие национальных культур в процессе глобализации: перспективы диалога // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.68-71
227859
  Кобко Г.Л. Взаимодействие национальных культур как проявление процесса интернационализации духовной жизни советских наций в период развитого социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Кобко Г.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1976. – 21 с.
227860
  Соколов К.В. Взаимодействие недокиси углерода с аминокислотами и некоторыми их производными : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Соколов К.В.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1970. – 18л.
227861
  Кириллова Е.Н. Взаимодействие недокиси углерода с соединениями, содержащими теомидную группу : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кириллова Е.Н.; Ленингр. хим.-фармац. ин-т. – Л., 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.27
227862
  Баранова Н.А. Взаимодействие недокисиуглерода с замещенными тиомочевинами : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Баранова Н.А.; Ленингр. хим.-фарм. ин-т. – Л., 1972. – 19л.
227863
  Блаженнова-Микулич Взаимодействие нейтральных, гравитационных и электромагнитных полей в общей теории относительности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05.,01.04.02 / Блаженнова-Микулич Л.Ю.; МГУ им.Ломоносова. – М, 1983. – 16л.
227864
  Богоносцева Н.П. Взаимодействие некоторых галоидопроизводных с эфирами фосфористой кислоты : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Богоносцева Н. П. ; Каз. ГУ , Науч. исслед. химич. ин-т. – Казань, 1953. – 13 с.
227865
  Матуляускене Люда Юстино Взаимодействие некоторых добавок с электроосаждаемым железом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Матуляускене Люда Юстино; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1974. – 24л.
227866
  Морозова Нина Петровна Взаимодействие неполных эфиров и амидов кислот трехвалентного фосфора с галогенидами элементов 4 группы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Морозова Нина Петровна; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1985. – 17л.
227867
  Марчик Э.Ф. Взаимодействие несимметричных бета, -спиртоокисей с нуклеофильными реагентами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Марчик Э.Ф.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
227868
  Горшунова В.П. Взаимодействие нитрата лантана с нитратами аминов в водных растворах : Автореф... канд. хим.наук: / Горшунова В. П.; МВиССО РСФСР Башкир.ГУ. – Уфа, 1971. – 24л.
227869
  Бообекова С. Взаимодействие нитрата никеля с карбамидом и тиокарбамидом в водной среде : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Бообекова С.; Кирг. гос. ун-т. – Фрунзе, 1969. – 25л.
227870
  Баышевский Сергей Олегович Взаимодействие обменных спиновых и упругих волн в эпитаксильных пленках железо-иттриевого граната : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Баышевский Сергей Олегович; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 13л.
227871
  Чибисова Н.Г. Взаимодействие образования и культуры как социальных явлений // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С45-54..
227872
  Сердобинцев К.С. Взаимодействие общества и власти в контексте проблем модернизации и развития институтов гражданского общества в России // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 31-40. – ISSN 0042-8744
227873
  Козленко Т.А. Взаимодействие окисей бария и стронция с кислородом при малых давлениях. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Козленко Т.А.; Моск.хим.-технол.ин-т. – М, 1969. – 15л.
227874
  Яндовский В.Н. Взаимодействие окисей с альдегидами и бензонитрилом : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Яндовский В.Н.; Ленинград. гос. ун-т. – Л., 1969. – 27л.
227875
  Петров Ю.И. Взаимодействие окислов азота с водяным паром : Автореф... канд. техн.наук: / Петров Ю.И.; Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1967. – 21л.
227876
  Мамедов Аслан Мамедали оглы Взаимодействие окружения и ядра наречных фразеологизмов с общим значением качественной характеристики действия в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Мамедов Аслан Мамедали оглы; Азерб. пед. ин-т русск. яз. и лит. им. М.Ф.Ахундова. – Баку, 1987. – 17л.
227877
  Усталова Ольга Николаевна Взаимодействие оксида ванадия (V) с оксидами редкоземельных элементов иттриевой подгруппы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Усталова Ольга Николаевна; АН СССР. Ин-т общей и неорг. химии. – М., 1980. – 23л.
227878
  Бялковский Г.Д. Взаимодействие оксидов Т1О2,ZrO2G2O3 с расплавленными фосфатами щелочных металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Бялковский Г.Д.; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 22л.
227879
  Синкевич Александр Викторович Взаимодействие окситриизотиоцианата фосфора с галогенидами некоторых элементов : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Синкевич Александр Викторович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 138л. – Бібліогр.:л.122-138
227880
  Сенкевич В А. Взаимодействие окситриизотиоцианата фосфора с галогенидами некоторых элементов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Сенкевич А.В,; МВ и ССО УССР.КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 24 с.
227881
  Колокольцев Олег викторович Взаимодействие оптических волноводных мод с магнитостатическими пучками в пленках феррит-гранатов : Дис... канд. физ-матнаук: 01.04.03 / Колокольцев Олег викторович; КУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1995. – 171л. – Бібліогр.:л.160-171
227882
  Семенов А.В. Взаимодействие оптических колебаний решетки с полупроводниковой плазмой и электронными потоками : Автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук : 01.04.02 / Семенов А.В.;. – Киев, 1987. – 16 с.
227883
  Хейфец М.И. Взаимодействие оптических фононов с плазменными колебаниями в ионных полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Хейфец М.И.; АН УССР. Физ.-техн. ин-т низких температур. – Харьков, 1967. – 14л.
227884
  Полетуха Василий Васильевич Взаимодействие органических перекисей с кремнеземом и их инициирующая способность в сорбированном состоянии : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 00.06 / Полетуха Василий Васильевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 22 с. – Бібліогр.:с.22
227885
  Хрущ Н.Е. Взаимодействие органических производных переходных металлов с основаниями и ненасыщенными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Хрущ Н.Е.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1971. – 20л.
227886
  Тагиров Т.Т. Взаимодействие органов милиции и общественности в предупреждении и раскрытии преступлений. (По материалам Дагест. АССР) : Автореф... канд. юрид.наук: / Тагиров Т.Т.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 22л.
227887
  Зинуров Р.Н. Взаимодействие органов уголовной юстиции в пореформенный период (1864-1917 гг.) // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 1. – С.2-8
227888
  Майкова А.И. Взаимодействие ортоэфиров и ацеталей с форсорорганическими соединениями, содержащими подвижный водород или галиод : Автореф... канд .хим.наук: / Майкова А. И.; Казан. хим. технол. ин-т. – Казань, 1970. – 14л.
227889
  Воробьева Галина Владимировна Взаимодействие оснований шиффа с циклическими кетонами : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Воробьева Галина Владимировна; АН БССР. Отд-ние хим. и геол. наук. Объедин. совет ин-тов физ.-орган. химии, общей и неор. – Минск, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
227890
  Боклан Д.С. Взаимодействие отраслевых принципов международного экологического и междунардного экономического права // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2009. – № 1 (37). – С. 46-60. – ISSN 1560-2893
227891
  Суслин Л.А. Взаимодействие парамагнитных центров с плазмой твердого тела. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Суслин Л.А.; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1977. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
227892
  Карпович Н.А. Взаимодействие парламента и органов судебной власти в республике Беларусь // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2009. – Вып. 20. – С. 42-58. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
227893
  Костылева Светлана Александровна Взаимодействие партийных комитетов с органами печати в формировании мировоззрения трудящихся (1976-1985 гг) : Дис... канд.ист.наук: / Костылева Светлана Александровна; КПИ. – Киев, 1991. – 219л. – Бібліогр.:л.187-219
227894
  Аубакирова Л.Р. Взаимодействие педагогического коллектива и комсомольской организации педвуза в подготовке будущего учителя и организаторской деятельности. : Автореф... наук: 113.03.02 / Аубакирова Л.Р.; Казах. пед инст. – Алма-Ата, 1981. – 26л.
227895
  Лапшина И.К. Взаимодействие первой администрации Р.Никсона с конгрессом по вопросам внутренней политики: проблема разделенного правления // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 201-208. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
227896
  Власова Лариса Васильевна Взаимодействие перекисей бензоила и пентафторбензоила с ароматическими и полифторароматическими соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Власова Лариса Васильевна; Сиб. отд-ние АН СССР. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1973. – 22л.
227897
  Симонов И.В. Взаимодействие плоских волн с включениями в упругой среде. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Симонов И.В.; Ин-т проблем механики. АН СССР. – М., 1968. – 8л.
227898
  Демченко Раиса Ивановна Взаимодействие поверхностных длинных волн с жесткими и упругими границами : Дис... канд. физико-математическихнаук: 01.02.05. / Демченко Раиса Ивановна; Ин-т гидромеханики АН УССР. – К., 1984. – 129л. – Бібліогр.:л.118-129
227899
  Корнилов Владимир Иванович Взаимодействие пограничных слоев в области сопряжения аэродинамических поверхностей : Автореф... канд. технич.наук: 01.02.05 / Корнилов Владимир Иванович; АН СССР. Ин-т теоретич. и прикладной физ. – Новосибирск, 1979. – 24л.
227900
  Лоскутов В.А. Взаимодействие полигалогенантрахинонов с нуклеофильными реагентами. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Лоскутов В.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1969. – 19л.
227901
  Соколова Л.В. Взаимодействие полиизопрена с бромом и йодом : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Соколова Л.В.; РСФСР. МВ и ССО. Моск. ин-т тонкой химической технологии. – М., 1970. – 24л.
227902
  Хоанг Хай Банг Взаимодействие политики и экономики в условиях ускоренной трансформации обществ (сравнит. анализ опыта Украины и Вьетнама) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.03 / Хоанг Хай Банг; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1999. – 178л. – Бібліогр.:л.164-178
227903
  Папенина Ю.А. Взаимодействие политической культуры и СМИ // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 208-273. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
227904
  Пророк В. Взаимодействие политической культуры на интенсификацию экономического развития Чехословакии. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Пророк В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 24л.
227905
  Саленко Вячеслав Леонидович Взаимодействие полифторароматических соединений с радикальными реагентами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Саленко Вячеслав Леонидович; АН СССР. Сибирское отделение. Новосиб. ин-т органической химии. – Новосибирск, 1978. – 17л.
227906
  Мирсон Игорь Михайлович Взаимодействие полициклических углеводородов с ДНК и их влияние на процесс репарации повреждений ДНК, индуцированных ультрафиолетовым излучением : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Мирсон Игорь Михайлович;. – Пущино, 1974. – л.
227907
  Перевезенцева С.П. Взаимодействие полных эфиров, амидоэфиров и смешанных ангидридов фосфористой кислоты с а-альдегидокарбоновыми, а-кетокарбоновыми и а-кетофосфоновыми эфирами : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Перевезенцева С.П.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1969. – 16л.
227908
  Слабоспицкий Р.П. Взаимодействие поляризованных пучков протонов и дейтронов с атомными ядрами. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.16 / Слабоспицкий Р.П.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – 28л.
227909
  Хоанг Ван Фонг Взаимодействие поляризованных электронов и моонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Хоанг Ван Фонг; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1976. – 11л.
227910
  Спицын И.П. Взаимодействие потоков основного русла и поймы при условии параллельности их осей. : Автореф... канд. техн.наук: / Спицын И.П.; МВ и ССО РСФСР. Лен. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1963. – 9л.
227911
  Сергейко П.Н. Взаимодействие права и нравственности в судебной деятельности в период развернутого строительства коммунизма. : Автореф... канд. юрид.наук: / Сергейко П.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1964. – 19с.
227912
  Лысенко Л.П. Взаимодействие природы и общества в условиях социализма. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Лысенко Л.П.; БГУ им. В.И.Ленина. Каф. маркс.-лен. филос. – Минск, 1969. – 24л.
227913
  Коваль А.А. Взаимодействие продуктов фосфорилировния нитрилов со спиртами и фенолами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Коваль А.А. ; АН УССР. – Киев, 1968. – 18 с.
227914
  Симукова Н.А. Взаимодействие производных ферроцена с арилдиазониями. : Автореф... канд. хим.наук: / Симукова Н.А.; АН СССР. Ин-т элементоорган. соед. – М., 1960. – 10л.
227915
  Гусакова Ю.С. Взаимодействие прокуратуры и органов расследования в пореформенной России второй половины XIX в. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 5. – С. 17-19. – ISSN 1812-3805
227916
  Взоров И.К. Взаимодействие протонов с энергией 660-675 МЭВ с легкими ядрами и некоторые модельные представления о структуре ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Взоров И.К.; Моск. гос. ун-т. – Дубна, 1962. – 13л.
227917
  Серебренников Ю.И. Взаимодействие протонов с энергией 660 Мэв с легкими ядрами (C, N и O). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Серебренников Ю.И.; МВО СССР. Лен. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1959. – 9л.
227918
  Кузьмин В.Н. Взаимодействие протонов с энергиями 340 и 660 Мэв с легкими ядрами (z<3). : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузьмин В.Н.; Радиевский ин-т. – Л, 1968. – 12л.
227919
   Взаимодействие профессионального образования и производства как фактор модернизации подготовки компетентных специалистов / В. Сучков, Р. Сафин, Е. Корчагин, И. Айтуганов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 12. – С. 10-19. – ISSN 0869-3617


  Установление тесной взаимосвязи между профессиональным образованием и производственной сферой является одной из ниболее острых и актуальных проблем.
227920
  Морозова Галина Сергеевна Взаимодействие профсоюзов и комспомола в развитии трудовой активности рабочей молодежи текстильной промышленности центральных областей Российской федерации (1971-1975 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Морозова Галина Сергеевна ; Высш. школа профсоюзного движения им. Н.М. Шверника. – Москва, 1979. – 23 с.
227921
  Дербенев Я.С. Взаимодействие пучков заряженных частиц : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Дербенев Я. С.; АН СССР, Сиб. отд., Уч. сов. ин-та ядерной физики. – Новосибирск, 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.11
227922
  Полуяхтов Борис Константинович Взаимодействие пучков интенсивного электромагнитного излучения с плазмой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Полуяхтов Борис Константинович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1975. – 11л.
227923
  Хайновская В.В. Взаимодействие радиационных дефектов с дислокациями в германии. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 049 / Хайновская В.В.; Ан СССР.Сиб.отдел. – Новосибирск, 1968. – 14л.
227924
  Чумак Юрий Васильевич Взаимодействие радиоволн с плазмой метеорного следа : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Чумак Юрий Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 188л.
227925
  Черкашина Р.А. Взаимодействие разных видов внутреннего торможения. : Автореф... канд. мед.наук: / Черкашина Р.А.; Ин-т высшей нервной деятельности АН СССР. – М., 1957. – 15л.
227926
  Ефимов В.Н. Взаимодействие резонансных нейтронов с выстроенными ядрами : Р - 1369 / В.Н. Ефимов. – Дубна, 1963. – 15 c.
227927
  Лучников Л.А. Взаимодействие релятивистских бозонов с двухуровневой системой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Лучников Л.А.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
227928
  Жуковский В.Ч. Взаимодействие релятивистских частиц с интенсивными электромагнитными полями : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.02 / Жуковский В. Ч.; МГУ, Физ. фак. – Москва, 1978. – 25л.
227929
  Каламкарян Р.А. Взаимодействие России и Европейского Союза: позитив международно-правового опыта // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 12. – С. 51-59. – ISSN 0132-0769
227930
  Антонов А.А. Взаимодействие ряда диенов с триизобутилалюминием : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Антонов А.А. ;. – Москва, 1970. – 26л.
227931
  Янкелевич Р.П. Взаимодействие света со спиновыми и звуковыми колебаниями в ферродиэлектричках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Янкелевич Р.П.; АН УССР. Физ.-технич. ин-т низких температур. – Харьков, 1970. – 10л.
227932
  Остапкевич Н.А. Взаимодействие селена и селеносульфатов щелочных металлов с водными растворами солей кадмия : Автореф... Канд.хим.наук: / Остапкевич Н.А.; Ленингр.хим.-фармацевт.ин-т. – Л, 1963. – 16л.
227933
  Василенко Л.С. Взаимодействие сильного электромагнитного поля с колебательно-вращательными переходам молекулы СО2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01042 / Василенко Л.С.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1971. – 12л.
227934
  Березин А.К. Взаимодействие сильнотехнических электронных импульсных пучков с плазмой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Березин А.К.; М-во высш.и сред.образования УССР. – Харьков, 1963. – 15л.
227935
  Мартынова В.Ф. Взаимодействие симметричных ароматических соединений ртути с фенолами. : Автореф... канд. хим.наук: / Мартынова В.Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 10л.
227936
  Афонская И.А. Взаимодействие синтаксических и просодических средств выражения побудительной модальности в структуре повтора в современном английском языке : Автореф... канд.филол.наук: / Афонская И.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1979. – 16л.
227937
  Волконская М.А. Взаимодействие скандинавизмов и галлицизмов в поэме "Сэр Гавейн и зеленый рыцарь" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 119-128. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
227938
  Восканян К.В. Взаимодействие слова и геометрического образа при построении чертежей геометрических задач на доказательсво (VI - VII классы) : Автореф... канд. пед.наук: / Восканян К.В.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 30л.
227939
  Джантаев Х.М. Взаимодействие Совета Европы и Европейского Союза в области прав человека: основные проблемы // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 4 (36). – С. 179-195. – ISSN 1560-2893
227940
  Бабабанова Г.П. Взаимодействие содержания и формы труда в системе общественного способа производства (философско-социологический аспект). : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Бабабанова Г.П.; Киевск. пед. инст-т им. А.М.Горького. – К., 1988. – 143л. – Бібліогр.:л.127-143
227941
  Буряк В.Ю. Взаимодействие сопряженных хромофоров в дисазокрасителях и бисгемицианинах : Автореф... канд. хим.наук: / Буряк В. Ю.; КГУ. – К., 1969. – 21л.
227942
  Буряк В.Ю. Взаимодействие сопряженных хромофоров в дисакзокрасителях и бисгемицианинах : Дис... канд. хим.наук: / Буряк В. Ю.; КГУ. – К., 1969. – 93л. – Бібліогр.:л.87
227943
  Субчински В.К. Взаимодействие спиновых зондов с мембранами хлоропластов и митохондрий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Субчински В.К.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – Москва, 1976. – 16л.
227944
  Шмит Э.Я. Взаимодействие средних и ливонских говоров в Даугули. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шмит Э.Я.; МВО СССР. Латв. гос. ун-т. – Рига, 1954. – 25л.
227945
  Баркаускайте Мариона Ионо Взаимодействие статуса и участие подростков в малой группе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Баркаускайте Мариона Ионо; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1975. – 44л.
227946
  Шмидт Ю.А. Взаимодействие стеклообразных силикатов и алюмосиликатов натрия с водой и растворами солей. : Автореф... канд. хим.наук: / Шмидт Ю.А.; АН СССР. Ин-т химии силикатов. – Л., 1954. – 20л.
227947
  Проценко А.Н. Взаимодействие сфокусированного пучкаэнергий с поверхностью твердого тела. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Проценко А.Н.; ВНИИ монокристаллов спинтиляционных материалов и особо чистых хим. веществ науч.-производ. объед. "Монокр. – Харьков, 1987. – 16л.
227948
  Шалаевский С.И. Взаимодействие таллия (III) с некоторыми комплексонами в координированном и свободном состоянии. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Шалаевский С.И.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1971. – 21л.
227949
  Вильчинский С.С. Взаимодействие терминологии, номенклатуры и общелитературной лексики (на материале патентной документации) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Вильчинский С. С.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1987. – 200л. – Бібліогр.:л.187-200
227950
  Вильчинский С.С. Взаимодействие терминологии, номенклатуры и общелитературной лексики. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Вильчинский С.С.; КГУ. – К., 1987. – 24л.
227951
  Бурляй С.А. Взаимодействие терминологической и общеупотребительной лексики в современном французском языке (на матер. терминологий медицины, биологии и психологии) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Бурляй С. А.; МВиССО СССР, Моск. гос. ин-т иностр. яз. – М., 1974. – 35л.
227952
  Хананашвили Л.М. Взаимодействие тетраалкокси- и алкилалкоксисиланов и их производных лс некоторыми неорганическими соединениями. : Автореф... Канд.хим.наук: / Хананашвили Л.М.; Моск.ордена Ленина хим.-технол.ин-т. – М, 1957. – 12л.
227953
  Косоруков А.А. Взаимодействие тетрафторидов циркония и гарния с фторидами щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Косоруков А. А.; МГУ, Хим. фак. – М., 1973. – 19л.
227954
  Балог И.М. Взаимодействие тетрахлор-и тетрабромтеллура с непредельными соединениями : Дис... канд. хим.наук: 02.00.03 / Балог И.М.; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1985. – 127л. – Бібліогр.:л.112-127
227955
  Джибладзе Л.И. Взаимодействие третичных аллиларбинолов с фенолами в присутствии фосфорной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Джибладзе Л. И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1972. – 20л.
227956
  Русецкий О.И. Взаимодействие треххлористого бора с водородом в электрическом разряде. : Автореф... канд. хим.наук: / Русецкий О.И.; МВ и ССО РСФСР. Казан. хим..-технол. ин-т. – Казань, 1967. – 16л.
227957
  Южакова О.А. Взаимодействие трехчленных циклов с ПI-электронными заместителями : Автореф... канд. хим.наук: / Южакова О.А.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1966. – 17л.
227958
  Гомилко Ольга Евгеньевна Взаимодействие труда и искусства в процессе общественного производства : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гомилко Ольга Евгеньевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 24л.
227959
  Гомилко Ольга Евгеньевна Взаимодействие труда и искусства в процессе общественного производства : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Гомилко Ольга Евгеньевна; Киевск. технолог. ин-т пищевой промышленности. – К., 1985. – 161л. – Бібліогр.:л.143-161
227960
  Султанов М.Б. Взаимодействие ультразвука с квазинейтральными колебаниями плотности носителей тока в полуметаллах и полупроводниках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Султанов М.Б.; МВ и ССО СССР. Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1974. – 14л.
227961
  Сизов И.В. Взаимодействие ускоренных ионов трития с дярами углерода. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сизов И.В.; ОИЯИ. Лаборат. нейтронной физики. – Дубна, 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.15-16
227962
  Бегларашвили О.П. Взаимодействие участников бизнес-процесса как цепочка создания ценности товара // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 3. – С. 68-73 : рис., фото. – Библиогр.: 4 назв
227963
  Пешков М.А. Взаимодействие федерального атторонея ( обвинителя) и федеральных агентов при проведении досудебного расследования в уголовном процессе США // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 10. – С.88-97
227964
  Гунько В.М. Взаимодействие фенолов, тиолов и аминов с атомами углерода двойных с=с-связей. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.13 / Гунько В.М.; АН УССР. – К, 1983. – 22л.
227965
  Панфилов В.А. Взаимодействие философии и математики: генезис и структура. : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.08 / Панфилов В.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 32л.
227966
  Кондратьева Е.В. Взаимодействие философии и художественной литературы : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Кондратьева Е.В.; Моск. гос. ун-т. Филос. фак. – М., 1971. – 21л.
227967
  Колесникова В.Ю. Взаимодействие фосфопротеинов и серусодержащих белков с метиламином : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Колесникова В.Ю.; МГУ. – М., 1973. – 19л.
227968
  Никонова В.Г. Взаимодействие фразеологических конфигураций и их смысловых коррелятов в диалогической речи (на матер. траг. Шекспира) : Автореф... канд филол.наук: 10.02.04 / Никонова В. Г.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1978. – 24л.
227969
  Русин Ю Л. Взаимодействие фтора с некоторыми галогеносодержащими соединениями в газовой фазе. : Автореф... канд. хим.наук: / Русин Л.Ю; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1966. – 16л.
227970
  Гамбург Наталья Шнейровна Взаимодействие фторидов цинка и кадмия со фторидами некоторых металлов в сводных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Гамбург Наталья Шнейровна; Ин-т химии им. В.И.Никитина. – Душанбе, 1978. – 19л.
227971
  Краснонос Н.А. Взаимодействие фундаментальных и прикладных исследований в современной науке // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1983. – Вып. 54 : Социальная обусловленность развития фундаментальных и прикладных наук
227972
  Шевченко З.А. Взаимодействие фунциональных групп в молекулах фосфазосоединений и производных бисиминодвуокиси серы : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Шевченко З. А.; Хар. политехн. ин-т. – Х., 1969. – 22л.
227973
  Ямпольская Валентина Викторовна Взаимодействие халькогенидов фосфора и молибдена с халькогенидами редкоземельных элементов и их молибдатов и фосфатов с сероводородом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Ямпольская Валентина Викторовна; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1974. – 16л.
227974
  Петров А.С. Взаимодействие хлоральоксима с ароматическими диаминами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Петров А.С. ; Ленингр. гос. ун-т , Хим. фак. – Ленинград, 1967. – 18 с.
227975
  Хаскин А.Н. Взаимодействие хлорангидридов фосфоритных кислот с нуклеофильными реагентами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Хаскин А.Н.; Ленингр.хим.-фармацевт.ин-т. – Л, 1971. – 22л.
227976
  Рубан Екатерина Михайловна Взаимодействие хромофоров в ряду производных пятичелынных гетероциклов - аналогов бисцианинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Рубан Екатерина Михайловна; КГУ. – Киев, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
227977
  Широкова Н.Л. Взаимодействие частиц аэрозоля в звуковом поле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Широкова Н.Л.; Акуст. ин-т АН СССР. – М., 1969. – 11л.
227978
  Малюта Станислав Станиславович Взаимодействие чужеродных вирусов с клетками многоклеточных организмов : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.15 / Малюта Станислав Станиславович; Ин-т генетики и цитологии АН БССР. – Минск, 1985. – 38л.
227979
  Муратов Юрий Иванович Взаимодействие школы и комсомола в коммунистическом воспитании старшеклассников в условиях развитого социализма : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Муратов Юрий Иванович; Научно-иссл. ин-т обхих проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – 24л.
227980
  Кузьмина М.Н. Взаимодействие школьной комсомольской организации и пионерской дружины как фактор активизации их воспитательных фукнций. : Автореф... Канд.пед.наук: 730 / Кузьмина М.Н.; Каз.гос.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22
227981
  Димотикалиев С.А. Взаимодействие школьных и производственных комсомольских организаций в процессе подготовки старшеклассников к труду. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Димотикалиев С.А.; Науч-исслед.ин-т. – М, 1980. – 24л.
227982
  Гоголин О.В. Взаимодействие экситонов в германии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Гоголин О.В.; Моск. гос. ун-т. Физ. фак. – М., 1970. – 14л.
227983
  Челядин А.В. Взаимодействие электромагнитного излучения с волнами объемного заряда Bn-CaAs. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Челядин А.В.; ХГУ. – Харьков, 1984. – 17л.
227984
  Полуэктов Павел Петрович Взаимодействие электромагнитного излучения с малыми количествами вещества : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Полуэктов Павел Петрович; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
227985
  Панеш А.М. Взаимодействие электронов и возбужденных атомов с поверхностью окисных полупроводников и с адсорбированным слоем. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Панеш А.М.; НИИ физ.-хим. им. Л.Я.Карпова. – М,, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
227986
  Находкин Н.Г. Взаимодействие электронов и мягких рентгеновских лучей с веществом в тонком слое : автореф. ... д-ра физ.- мат. наук / Находкин Н.Г. ; М-во высшего и среднего спец. образования УССР; Киев. ордена Ленина гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко. – Киев. – 35 с. – Библиогр.: 32 назв.
Глава V : Взаимодействие электронов средних энергий с тонкими слоями термопластических материалов. – 1966. – 35 с. – Библиогр.: 32 назв.
227987
  Находкин Н.Г. Взаимодействие электронов и мягких рентгеновских лучей с веществом в тонком слое : дис. ...д-ра физ.-мат наук / Находкин Н.Г. ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1966. – 327с. – Библиогр.: л. 304-327
227988
  Находкин Н.Г. Взаимодействие электронов и мягких рентгеновских лучей с веществом в тонком слое : Дисс. ...д-ра физ.-мат наук / Находкин Н.Г. ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев. – 99 л. – Бібл.: л.94-99
Глава 5 : Взаимодействие электронов средних энергий с тонкими слоями термопластических материалов. (Исследование термопласт. записи информации). – 1966. – 99 л. – Бібл.: л.94-99
227989
  Панченко О.А. Взаимодействие электронов проводимости с атомно чистой поверхностью металлических кристаллов : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.07 / Панченко О.А.; АН УССР. Ин-т физики. – Киев, 1979. – 41л.
227990
  Шанцев И.П. Взаимодействие элетрических, магнитных и упругих колебаний в условиях интенсивного возбуждения ферромагнетика. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 04.03 / Шанцев И.П.; Ан СССР.Ин-т радиотехники и электроники. – М, 1972. – 17л.
227991
  Савинцева Р.Н. Взаимодействие эпигалоидгидринов с производными трехвалентного фосфора : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Савинцева Р. Н. ; Казан. ГУ. – Казань, 1969. – 13 с.
227992
  Москва Н.А. Взаимодействие эфиров диэтилтиофосфинистой и этлдитиофосфонистой кислот с некоторыми карбонильными калоидкарбонильными соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Москва Н.А.; Казн. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1970. – 17л.
227993
  Калинина Л.В. Взаимодействие ядер в гетерокарионах у амеб : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Калинина Л.В. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1965. – 23 с.
227994
  Крепель В.И. Взаимодействие языковых и неязыковых факторов в процессе фразеологической номинации (на матер. нем. фразеологич. единиц с цветообозначающим компонентом) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Крепель В.И.; Киев. гос. ин-тут ин. языков. – К., 1986. – 24л.
227995
  Рябченко Ю.П. Взаимодействие, детерминизм, причинность : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Рябченко Ю. П.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1972. – 18л.
227996
  Веркин Б.И. Взаимодействия биомолекул : Новые экспериментальные подходы и методы / Б.И. Веркин, К И. Суходуб Янсон, А.Б. Теплицкий; АН УССР; Физико-технический ин-т низких температур. – Киев : Наукова думка, 1985. – 164 с.
227997
  Владимиров Сергей Владимирович Взаимодействия поверхностных волн в органических плазменных системах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Владимиров Сергей Владимирович; Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1987. – 16л.
227998
  Чабан А.А. Взаимодействия ультразвуковых волн в кристаллах с учетом электрических полей. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.06 / Чабан А.А.; Акустич. ин-т. – М., 1981. – 23л.
227999
  Морозов Леонид Леонидович Взаимодействия хиральных фрагментов и спектры состояний стереоизомерных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.17 / Морозов Леонид Леонидович ; АН СССР, Ин-т хим. физики. – Москва, 1974. – 31с. – Бібліогр.:с.25-26
228000
  Козырева Н.В. Взаимодействия этнических групп в ранней истории Месопотамии // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2011. – № 3 (278). – С. 3-29. – ISSN 0321-0391
<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,