Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>
225001
  Мегела І.П. " Борітеся - Поборете !" (- неперіодичний орган Закордонної делегації Української партії соціалістів-революціонерів (УПСР)) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 319. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
225002
  Филиппова Н.Ф. "Борис Годунов " А.С. Пушкина / Н.Ф. Филиппова. – М : Просвещение, 1984. – 96 с.
225003
  Воскресенский Е.И. "Борис Годунов" А.С. Пушкина : (Опыт разбора трагедии) / Сост. Е. Воскресенский. – 3-е изд., доп. – Москва : Тип. А.А. Левенсон, 1888. – 145 с. – В надз.: Ученым Комит. Мин. нар. Просв. одобрено, как учебное пособие для учебных заведений
225004
   "Борис Годунов" А.С. Пушкина : сб. ст. Б.П. Городецкого, А.Л. Слонимского, М.П. Алексеева [и др.]. – Ленинград : [Б. м.], 1936. – 192 с. : 1 портр. – (Гос. акад. театр драмы. Историко-литерат. и театроведческие материалы к творческой работе театра)
225005
  Краюшкина Н.Н. "Борис Годунов" А.С. Пушкина: к вопросу о читательском восприятии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 124-132. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
225006
  Полякова О.А. "Борис Пастернак" Д. Быкова: элементы автометаописания // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  В статье литературная биография "Борис Пастернак" Д. Быкова исследуется как автометаописательный текст. Анализируются и сопоставляются концепция творчества, мотив свободы, поэтический хронотоп в творчестве Б. Пастернака и Д. Быкова. У статті ...
225007
  Походзило Н.У. "Борислав сміється" Ивана Франко : Автореф... канд. филолог.наук: / Походзило Н.У.; Киев. гос. учительский ин-т. – Київ. – 15 с.
225008
  Походзіло М.У. "Борислав сміється" Ів. Франка : Дис... канд.філолог.наук: / Походзіло М.У.;. – Київ, 1949. – 198л. – Бібліогр.:л.1-9
225009
  Дихне Євгеній "Бориспіль" - це повноцінний хаб! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 20 : фото. – ISSN 1998-8044
225010
  Левченко Анна "Бориспіль" змінює концепцію розвитку // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 24-26 : фото. – ISSN 1998-8044
225011
  Неправська Наталія "Бориспіль" реформує підвізну логістику // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 72-75 : фото. – ISSN 1998-8044
225012
  Самойлов Юрій "Бориспіль": кінець авантюризму? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 1, січень - лютий. – С. 36-39 : фото. – ISSN 1998-8044
225013
  Самойлов Юрій "Бориспіль": потяг наближається // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 3. – С. 68 : фото. – ISSN 1998-8044
225014
   "Бориспіль": чи є майбутнє? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 26-29 : фото. – ISSN 1998-8044
225015
  Коновалов Вячеслав "Борисполю" поменяли концепцию / Коновалов Вячеслав, Гаевой Александр // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 4. – С. 12-13 : фото. – ISSN 1998-8044
225016
  Самойлов Юрий "Борисполь" - "Жуляны": братья навек? : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 14-15 : Фото
225017
  Билкова В.П. "Борисфен найбільш корисний людям" : іхтіологічні дані з Білозерського поселення / В.П. Билкова, Є.Ю. Янін // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 3. – С. 75-81. – ISSN 0235-3490
225018
  Кралюк П. "Борисфеністська промова..." Діона Хризостома як джерело з історії культури та філософської думки Північного Причономор"я // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 712-720. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
225019
  Бродский Н.Л. "Бородино" М.Ю. Лермонтова и его патриотические традиции / Н.Л. Бродский. – Москва ; Ленинград : Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1948. – 68 с. – (Педагогическая библиотека учителя / Академия педагогических наук РСФСР)
225020
   "Боролись! Боремося! Поборемо!" / над матеріалами працювали співробітники Українського інституту національної пам"яті // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 13-31 жовтня (№ 36/38). – С. 8-9


  До 80-річчя створення Української повстанської армії.
225021
  Сюндюков І. "Боротися за свободу до перемоги..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17-18 травня (№ 84/85). – С. 15


  75 років тому сталінський режим здійснив депортацію кримських татар, яка має бути кваліфікована як геноцид.
225022
  Ярошенко М. "Боротьба з корупцією в Україні" // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 50-52
225023
  Громакова Н.Ю. "Боротьба за душі": польсько-російське протистояння в освітній сфері у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 270-276. – ISSN 2218-0567
225024
  Семенюк Г. "Боротьба за університет була боротьбою двох національних ідей - української та російської" (із спогадів про М. Зерова та П. Филиповича) // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2004. – № 3. – С. 48-52
225025
   "Боротьба між "Волтерами Дюранті" і "Гаретами Джонсами" триває" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 26 листопада (№ 217). – С. 4-5


  Під час вручення Премії імені Джеймса в газеті "День" обговорили політику пам"яті та сучасну журналістику.
225026
  Кононенко М.П. [Борис Якович Букрєєв] / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко // Українські вчені - натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посібник-довідник / М.П. Кононенко, Г.С. Сазоненко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 219. – (Сучасна освіта України). – ISBN 966-628-018-3
225027
  Шилов К.В. Борис-Мусатов / К.В. Шилов. – М., 1985. – 336с.
225028
  Тимошенко Н. Борис Бурда: нардепи мають сісти на дієту // ПІК. Політика і культура : всеукраїнський тижневик. – Київ, 2001. – № 3. – С.31-32
225029
  Максименко А.М. Борис Васильевич Бызов / А.М. Максименко, Ю.С. Мусабеков. – М., 1972. – 115с.
225030
   Борис Васильевич Ерофеев. – Минск, 1989. – 80с.
225031
  Платова Т.М. Борис Васильевич Кедровский 1898-1970 / Т.М. Платова. – Москва : Наука, 1983. – 80 с. – (Серия "Научные биографии")
225032
  Нумерова А.Б. Борис Васильевич Нумеров (1891-1941) / А.Б. Нумерова. – Ленинград : Наука, 1984. – 145 с.
225033
  Кордиани Б.Ф. Борис Васильевич Романицкий - Народный артист СССР / Б.Ф. Кордиани. – К., 1960. – 52с.
225034
  Новицкий П.И. Борис Васильевич Щукин / П.И. Новицкий. – М.-Л, 1945. – 51с.
225035
   Борис Васильевич Щукин. Статьи. Воспоминания. Материалы.. – М., 1965. – 234с.
225036
   Борис Васильович Год : біобібліографічний покажчикк / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка ; [укл.: Ю. Вільховий, О. Єрмак]. – Полтава : ПНПУ, 2010. – 95 c.
225037
  Прилепішева Ю.А. Борис Васильович Іваненко // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (287). – C. 253-257. – ISSN 0320-9466


  До 80-річчя від дня народження.
225038
  Сопоцинский О.И. Борис Викторович Иогансон / О.И. Сопоцинский. – М., 1973. – 47с.
225039
   Борис Викторович Суворов. – Алматы, 1980. – 88 с.
225040
   Борис Винокуров : графика. Выставка произведений. – Москва : Советский художник, 1991. – 10 с.
225041
  Смущинська І. Борис Віан та його творчий метод // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / редкол.: Б. Бабич (голов. ред.), А. Пучков, Ю. Гриник [та ін.]. – Київ, 1997. – Вип. 25. – С. 9-10
225042
   Борис Вікторович Гриньов / НАН України, Ін-т сцинтиляц. матеріалів ; [упоряд.: П.О. Стадник, В.О. Закоріна, Ж.В. Сльозова]. – Київ : Академперіодика, 2016. – 141, [3] с., [16] арк. фотоіл. – Сер. засн. у 1968 р. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 140-142. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-360-304-9
225043
  Финашина Г.М. Борис Владимирович Дерягин / Г.М. Финашина. – М, 1962. – 86с.
225044
  Михайлов А.И. Борис Владимирович Иогансон / А.И. Михайлов. – Москва-Л., 1945. – 28с.
225045
  Сокольников М.П. Борис Владимирович Йогансон. Жизнь и творчество / М.П. Сокольников. – Москва, 1957. – 202с.
225046
  Фармаковская Т.И. Борис Владимирович Фармаковский / Т.И. Фармаковская. – К, 1988. – 215с.
225047
  Мочалов Л.В. Борис Власов : графика / Л.В. Мочалов. – Москва : Советский художник, 1985. – 167 с.
225048
  Козирєва Т. Борис Возницький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28-29 грудня (№ 239/240)


  Борис Возницький - мистецтвознавець, директор Львівської галереї мистецтв.
225049
   Борис Володимирович Гнєденко // Теорія ймовірностей та математична статистика. – Київ : ТВіМС, 1995. – № 53
225050
  Барна М.М. Борис Володимирович Заверуха - видатний український вчений–ботанік, систематик рослин, флорист, філогеніст і популяризатор ботанічних знань : (до 90-річчя від дня народження) / М.М. Барна, Л.С. Барна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – C. 126-133. – (Серія: біологія ; № 4 (71), спецвип.). – ISSN 2078-2357
225051
   Борис Володимирович Малишев // Кафедра теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка: історія і сучасність / [уклад.]: Ковальчук О.М., Котенко Т.В., Середюк В.В. ; [за ред. Ковальчука О.М.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 132-133. – ISBN 978-966-924-219-8
225052
   Борис Володимирович Яковенко : біобібліографічний покажчик / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Наукова б-ка, Наук.-бібліогр. відділ ; [уклад. Л.А. Іполітова ; відп. ред. Г.Г. Макарова]. – Чернігів : [б. в.], 2011. – 24 с.
225053
   Борис Воробьев. Каталог выставки 1961. – Л., 1961. – 16с.
225054
  Фірсов О.В. Борис Ггригорович Луцький та Україна // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (100). – С. 111-120. – ISSN 0374-3896
225055
   Борис Генрихович Крейцер : віставка произведений. Каталог. – Ленинград : Художник РСФСР, 1962. – 8 с.
225056
   Борис Геогриевич Лазарев. – Киев, 1986. – 59с.
225057
   Борис Георгиевич Добронравов. – Москва : Искусство, 1983. – 210 с.
225058
  Строева М.Н. Борис Георгиевич Добронравов. 1896-1949 / М.Н. Строева. – М., 1950. – 72с.
225059
  Коржевский Б.Г. Борис Георгиевич Коржевский : Каталог выставки / Б.Г. Коржевский. – Москва, 1978. – 15с.
225060
  Беличко Н.Ю. Борис Гинзбург. Короткой жизни яркий след, 1933-1963 = Boris Ginsburg. A bright light of a short life, 1933-1963 : [ил. альбом] / Наталия Беличко ; [пер. с англ. под общ. ред. Е. Клименко-Хани]. – Київ : [б. и.], 2013. – 247, [1] с. – Авт. на обл. не указ. - Текст парал. рос., англ. – Библиогр.: с. 244 - 247
225061
  Собкович О. Борис Гінзбург: безсмертний талант короткого життя : мистецька спадщина // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2010. – № 2/3 (73). – С. 26-27. – ISSN 0130-1799


  Борис Гінзбург - обдарований художник, зірка якого нескінченним творчим запалом сяяла усього 30 років
225062
  Грицик М. Борис Гмиря - володар світу музики : сценарій літературно-мистецького вечора // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 34-36. – ISSN 0868-9644
225063
  Архімович Л.Б. Борис Гмиря : в оперному репертуарі / Л.Б. Архімович. – Київ : Музична Україна, 1981. – 120 с. : іл. – (Майстри мистецтв України)
225064
  Король В. Борис Гмиря і вічність // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 3. – С. 11-17
225065
   Борис Гмыря : Статьи.Дневники.Письма.Воспоминания. – М, 1988. – 235с.
225066
  Пушкин А.С. Борис Годунов / [соч.] Александра Пушкина // Гамлет : трагедия в 5 д. / В. Шекспир. – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : В тип. медицинского департамента Министерства внутренних дел, 1828. – [6], 142 с.
225067
  Пушкин А.С. Борис Годунов : Трагедия Александра Сергеевича Пушкина с примечаниями и с вопросами для изучения / Редакция и примечания В.Я.Стоюнина. – Санкт-Петербург : В тип. В.Безобразова и Комп., 1876. – XXVI, 116 с.
225068
  Пушкин А.С. Борис Годунов, 1915. – 202 с.
225069
  Платонов С.Ф. Борис Годунов / С.Ф. Платонов. – Птгр., 1921. – 157с.
225070
  Пушкин А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин. – М-Л, 1927. – 95с.
225071
  Мусоргский М.П. Борис Годунов / М.П. Мусоргский. – Москва : Музыкальный сектор, 1928. – 124 с.
225072
  Мусоргский Борис Годунов / Мусоргский. – Москва : Музыкальный сектор, 1930. – 260 с.
225073
  Богданов-Березовский Борис Годунов / В. Богданов-Березовский ; Гос. ордена Ленина акад. театр оперы и балета им. С.М. Кирова. – Ленинград : Издание Ленинградского академического театра оперы и балета им. С.М. Кирова, 1934. – 36 с.
225074
  Пушкин А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин. – М, 1936. – 132с.
225075
   Борис Годунов : народные сцены в 10 картинах, музыка М.П. Мусоргского : сб. ст. к постановке в Гос. ордена Ленина акад. Малом. оперном театре и полное либретто оперы. – Ленинград : Издательство Ленинградского государственного ордена Ленина Академии малого оперного театра, 1939. – 124 с. : ил.
225076
  Пушкин А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин. – М, 1949. – 80с.
225077
  Пушкин А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин. – М-Л, 1951. – 120с.
225078
  Пушкин А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин. – М-Л, 1960. – 191с.
225079
  Скрынников Р.Г. Борис Годунов / Р.Г. Скрынников. – Москва, 1978. – 192с.
225080
  Скрынников Р.Г. Борис Годунов / Р.Г. Скрынников. – Москва, 1983. – 191с.
225081
  Пушкин А.С. Борис Годунов / А.С. Пушкин. – Москва : Детская литература, 1987. – 125 с.
225082
  Федоров Ю.И. Борис Годунов / Ю.И. Федоров. – М., 1991. – 572с.
225083
  Скрынников Р.Г. Борис Годунов / Р.Г. Скрынников. – Москва, 1992. – 62с.
225084
  Филонов А.Г. Борис Годунов / А.С. Пушкина : Опыт разбора со стороны исторической и эстетической / [Соч.] Андрея Филонова. – Санкт-Петербург : Тип. Глазунова, 1899. – [2], 175 с. – Библиогр. в примеч.


  Экз. № 32091 - Из книг Турчинович, и печать кн.маг. В.Н. Болотникова
225085
   Борис Годунов М.П. Мусоргского : оперное либретто. – 4-е изд. – Москва : Музыка, 1982. – 80 с. – (Оперные либретто)
225086
   Борис Годунов М.П. Мусоргского. – 5-е изд. – Москва : Музыка, 1990. – 64 с. – (Опернок либретто)
225087
  Ионов А.В. Борис Горбатов / А.В. Ионов. – Сталино, 1956. – 184 с.
225088
  Галин Б.А. Борис Горбатов / Б.А. Галин. – Москва : Знание, 1964. – 48 с.
225089
  Колесникова Г.А. Борис Горбатов. / Г.А. Колесникова. – М. : Советский писатель, 1957. – 240 с.
225090
  Фірсов О.В. Борис Григорович Луцький (до 150-річчя від дня народження) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А. , Грачев О.О., Джозефсон П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (89). – С. 123-134. – ISSN 0374-3896
225091
  Богуслаев В.А. Борис Григорьевич Луцкий (Луцкой) - гений моторостроения / В.А. Богуслаев, А.В. Фирсов. – Запорожье : МОТОР СИЧ, 2017. – 107 с. : ил. – 150 лет со дня рождения Бориса Луцкого - гения моторостроения. – Библиогр.: с. 20. – ISBN 978-966-2906-64-6
225092
  Черхянховская-Старицкая Борис Гринченко / Черхянховская-Старицкая. – К.
1. – 1905. – 43с.
225093
  Яременко В.В. Борис Гринченко. Проза : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Яременко В.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 28 c.
225094
  Парамонов А.Ф. Борис Гринченко: материалы к истории рода / Андрей Парамонов. – Харьков : Типография Мадрид, 2017. – 43, [1] с. : ил., портр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-7450-57-0
225095
  Кузьменко Н. Борис Грінченко - автор шкільних підручників з читання на національній основі // Вісник Міжнародного інституту лінгвістики і права (Літературознавчі студії) / Міжнародний інститут лінгвістики і права. – Київ, 2000. – Вип. 2. – С. 86-92. – ISBN 5-7763-2385-1
225096
  Євтушенко С. Борис Грінченко - перекладач // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 5 (183). – С. 9-13
225097
  Яременко В. Борис Грінченко - редактор Кулішевого перекладу Біблії // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 7 травня (№ 9). – С. 4-5
225098
  Смілянський Л.І. Борис Грінченко : Крит.-біогр. нарис / Л.І. Смілянський. – Київ; Харків : Держвидав, 1930. – 104с.
225099
  Погрібний А.Г. Борис Грінченко : нарис життя і творчості / А.Г. Погрібний. – Київ : Дніпро, 1988. – 267 с. – ISBN 5-308-00032-8
225100
  Наулко В.І. Борис Грінченко // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 45-47. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
225101
  Беззуб Ю. Борис Грінченко в боротьбі за українську школу: стосунки з Христиною Алчевською // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 133-136


  У статті розкриваються взаємини Б. Грінченка з Х. Алчевською в кінці ХІХ – на початку ХХ ст., коли обоє активно працювали на ниві народної освіти, зокрема в школі с. Олексіївки Катеринославської губернії. Показано, що різниця світоглядних засад і ...
225102
  Мовчун А. Борис Грінченко в Києві: адреси, життя і діяльність // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 7/8 (117/118). – С. 21-24


  У статті дослуджуються київські адреси Бориса Грінченка. Автор "Словаря української мови" жив у Києві з 1902 по 1909 рік. Зазнав тут радості натхненної праці і звідав горе втрати рідних. Автор порушує також проблему збереження пам"яток культури
225103
  Євтушенко С.О. Борис Грінченко в літературно-критичному дискурсі 1890-1910 рр. // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 210-216


  У статті досліджена літературно-критична діяльність Б.Грінченка протягом 1890-1910 рр. Особлива увага приділена визначенню значення спадщини письменника в критичному дискурсі кінця ХІХ – початку ХХ століть. В статье исследуется литературно-критическая ...
225104
  Погрібний А.Г. Борис Грінченко в літературному русі кінця ХІХ - початку ХХ ст: питання ідейно-естетич. еволюції / А.Г. Погрібний. – Київ, 1990. – 232с.
225105
  Яременко В. Борис Грінченко в обороні спадщини Пантелеймона Куліша // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 7-13 березня (№ 10)
225106
  Яременко В. Борис Грінченко в обороні спадщини Пантелеймона Куліша // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 березня (№ 11). – С. 8-9
225107
  Мовчун А. Борис Грінченко в Чернігові: життя і діяльність // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: С. Караман. – Київ, 2017. – № 7/8 (171), липень - серпень. – С. 38-45
225108
  Александрова Г. Борис Грінченко і "другорядні" українські письменники // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 55-58


  На основі літературно-критичних статей та епістолярної спадщини Б. Грінченка аналізуються його погляди на творчість "другорядних" українських письменників, які засвідчували його небайдужість до розвитку рідної літератури на високохудожніх засадах. На ...
225109
  Неживий О. Борис Грінченко і грінченкознавці на Луганщині // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (81). – С. 140-144
225110
  Срібняк І. Борис Грінченко і журнал "Киевская Старина": обрії співробітництва // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 55-61. – ISSN 2300-1062
225111
  Пастух Б. Борис Грінченко і Київська "Просвіта" // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка ; [ред.-упоряд.: В. Герман ; редкол.: П. Мовчан та ін.]. – Київ : Просвіта ; Веселка, 1998. – С. 114-121. – ISBN 966-7551-00-8
225112
  Винник В.О. Борис Грінченко і процес становлення єдиної української літературної мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 13-23. – ISSN 0027-2833
225113
  Одінцова М.І. Борис Грінченко про журнал для детей. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 147-125.
225114
  Одінцова М. Борис Грінченко про становлення української преси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-54. – (Журналістика ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано погляди Б. Грінченка на становлення української преси, зазначено причини негативного впливу на її розвиток. The article under consideration analyses B.Grinchenko"s views on Ukrainian press formation, the causes of its negative ...
225115
  Опольська В. Борис Грінченко та питання права, свободи, відповідальності // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 67-78. – ISBN 978-966-306-020-4
225116
  Мовчун А. Борис Грінченко у спогадах // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 7/8 (127/128). – С. 31-36
225117
  Мовчун А. Борис Грінченко у спогадах батька та дружини // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 4-10 квітня (№ 14). – С. 6
225118
  Мовчун А. Борис Грінченко як біограф Євгена Гребінки // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3 (114). – С. 63-65
225119
  Вовк О. Борис Грінченко як теоретик і критик української дитячої літератури // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 7. – С. 150-159. – ISSN 2308-4855
225120
  Дорошенко Д. Борис Грінченко. Дещо з моїх споминів // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 37). – С. 6
225121
  Єфремов С. Борис Грінченко. Про життя його та діла = До 150-річчя Б. Грінченка // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 1/2 (64/65). – С. 3-20
225122
  Яременко В.В. Борис Грінченко. Проза : Дис... канд. філолнаук: / Яременко В.В.; КДУ. – Київ, 1969. – 311л. – Бібліогр.:л.301-310
225123
  Яременко В. Борис Грінченко: "Його "Кобзар" зробивсь моєю Євангелією..." // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 лютого (№ 7). – С. 12-13
225124
  Неживий О. Борис Грінченко: вартовий рідного слова : Педагогічна спадщина та проблеми сучасної освіти / Олексій Неживий. – Луганськ : Знання, 2003. – 124с. – ISBN 966-7915-73-5
225125
  Мовчун А. Борис Грінченко: з нових досліджень // Слово просвіти : всеукраънський культурологычний тижневик. – Київ, 2013. – 31 січня - 6 лютого (№5). – С. 8-9


  2013 року минає 150 років від дня народження Бориса Дмитровича Грінченка - виликого патріота, вірного невтомного сина України.
225126
  Мовчун А. Борис Грінченко: нові життєписні факти // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 1 (122). – С. 7-10
225127
  Світленко С. Борис Грінченко: Структура інтелектуальної біографії // Українське XIX століття : етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти : зб. наук. праць / С.І. Світленко. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 285-313. – ISBN 978-966-981-084-7
225128
  Мовчун А. Борис Грінченко: феномен Великого Трударя // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 5 (638). – С. 44-49. – ISSN 0130-5263
225129
  Платонов В. Борис Губанов : невичерпна енергія : Про діяльність генерального конструктора СП "Южній"] // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 11-20. – ISSN 1819-7329


  Видатний конструктор, один із головних творців ракет SS-18 ("Сатана") і "Енергія". Генеральний конструктор КБ "Південне" (1972-1982).
225130
  Сидоров А.А. Борис Данилович Королев / А.А. Сидоров. – Москва, 1934. – 96с.
225131
  Бубнова Л.С. Борис Данилович Королев / Л.С. Бубнова. – М., 1968. – 102с.
225132
  Бондар М. Борис Деркач - дослідник українського письменства // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, М. Бондар, О. Боронь [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (708), грудень. – С. 80-82. – ISSN 0236-1477
225133
   Борис Дехтерев. – Москва : Советский художник, 1967. – [16] с.
225134
   Борис Джонсон - Почесний доктор ЛНУ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 17 жовтня (№ 40/41). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Вчена рада Львівського університету присвоїла звання "Почесний доктор (Doctor Honoris Causa) Львівського національного університету імені Івана Франка»"видатному британському політику, великому другу України, Прем’єр-міністрові Великої Британії ...
225135
  Петров В.А. Борис Дмитриевич Греков / В.А. Петров. – М.-Л., 1947. – 31с.
225136
  Горская Н.А. Борис Дмитриевич Греков / Н.А. Горская ; РАН, Ин-т Российской истории. – Москва : Институт российской истории РАH, 1999. – 272 с. – ISBN 5-201-14745-3
225137
  Глазов А.Ф. Борис Дмитриевский / А.Ф. Глазов. – Москва, 1969. – 112с.
225138
  Старостенко В.И. Борис Евгеньевич Патон - национальное достояние Украины / В.И. Старостенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 2. – С. 154-157. – Библиогр.: с. 157. – ISSN 0203-3100
225139
  Добромыслова И.А. Борис Евгеньевич Патон / И.А. Добромыслова. – М, 1966. – 63с.
225140
   Борис Евгеньевич Патон : [90 : биография / авт. текста: И.К. Походня]. – Киев : [б. и.], 2008. – 39, [1] с. : цв. фотоил. – Назв. обл.: Борис Евгеньевич Патон 90
225141
  Коржаков А.В. Борис Ельцин: От рассвета дол заката / А.В. Коржаков. – М., 1997. – 477с.
225142
  Ефимов Б.Е. Борис Ефимов / Б.Е. Ефимов. – М, 1976. – 43с.
225143
   Борис Ефимов : каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1981. – [72] с.
225144
  Ефимов Б.Е. Борис Ефимов в "Известиях" : карикатуры за полвека / Б.Е. Ефимов. – Москва : Известия Советов депутатов трудящихся СССР, 1969. – 240 с.
225145
  Иоффе М.Л. Борис Ефимович Ефимов / М.Л. Иоффе. – М, 1952. – 43с.
225146
   Борис Ефимович Ефимов. – Москва : Советский художник, 1953. – 87 с.
225147
   Борис Євгенович Патон // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 203. – ISSN 0869-3595


  Биография.
225148
  Лялько В.І. Борис Євгенович Патон і розвиток аерокосмічного землезнавства в Україні // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 27-30 : фото. – ISSN 0367-4290
225149
  Коноваленко О.О. Борис Євгенович Патон і розвиток низькочастотної радіоастрономії в Україні // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 5 (114). – С. 68-76. – ISSN 1561-8889
225150
  Патон Б.Є. Борис Євгенович Патон: за підсумками року (інтерв"ю) / інтерв"ю журналу «Вісник Національної академії наук України // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 3-8. – ISSN 0372-6436
225151
   Борис Євгенович Патон: п"ятдесят років на чолі Академії (Урочисті збори наукової громадськості з нагоди відзначення 50-річчя обрання академіка Бориса Патона президентом Національної академії наук України) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 3-22. – ISSN 0372-6436


  27 лютого 2012 р. у Великому конференц-залі НАН України відбулися урочисті збори наукової громадськості з нагоди відзначення 50-річчя обрання академіка Бориса Євгеновича Патона президентом Національної академії наук України. В заході взяли участь ...
225152
  Кравцов Л.П. Борис Жаданівський (1885-1918) / Л.П. Кравцов. – Київ : Молодь, 1973. – 223с. – (Життя славетних)
225153
  Чуковская Л.К. Борис Житков / Л.К. Чуковская. – 2-е изд. – М : Советский писатель, 1955. – 124 с.
225154
  Чуковская Л.К. Борис Житков / Л.К. Чуковская. – 2-е изд. – М, 1957. – 79 с.
225155
  Борис Жутовский Борис Жутовский: Картины, рисунки : Каталог выставки / Борис Жутовский. – Москва, 1990. – 61с.
225156
  Соллогуб М. Борис Зайцев - русский европеец и христианский писатель // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2011. – № 2 (72). – С. 78-82
225157
  Нехорошев Ю.И. Борис Иванович Волков / Ю.И. Нехорошев. – М., 1956. – 46с.
225158
   Борис Иванович Волков. – М., 1958. – 123с.
225159
   Борис Иванович Горбунов, 1922-1989. – М, 1989. – 31с.
225160
  Фельштинский Ю.Г. Борис Иванович Николаевский / Ю.Г. Фельштинский, Г.И. Чернявский // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 18-45. – ISSN 0042-8779
225161
  Шурыгин Я.И. Борис Иванович Орловский / Я.И. Шурыгин. – Л-М, 1962. – 97с.
225162
   Борис Иванович Пророков. – Москва : Советский художник, 1953. – 96 с.
225163
  Герценберг В.Р. Борис Иванович Пророков / В.Р. Герценберг. – Ленинград : Художник РСФСР, 1962. – 47 с.
225164
   Борис Иванович Степанов. – Минск, 1973. – 112с.
225165
  Волков-Ланнит Борис Игнатович / Волков-Ланнит. – Москва, 1973. – 48с.
225166
   Борис Иеремиевич Веркин. – К., 1989. – 79с.
225167
   Борис Иеремиевич Веркин (1919-1990). К столетию со дня рождения // Фізика низьких температур : щомісячний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України ; редкол.: С.Л. Гнатченко, І.М. Адаменко, О.С. Бакай [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 45, № 8, спец. вип. (ч. 1). – С. 963-964. – ISSN 0132-6414
225168
   Борис Израилевич Медовар. – Киев : Наукова думка, 1986. – 134с. – (Биоблиография ученых УССР)
225169
  Салько О. Борис Иогансон / О. Салько. – М, 1970. – 35с.
225170
  Эйгель И.Ю. Борис Иофан / И.Ю. Эйгель. – Москва, 1978. – 192 с.
225171
  Калецкі А. Борис і його Брекзіт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 31 липня (№ 135). – С. 3


  Чому британський лідер упевнений в успіху переговорів з ЄС.
225172
  Пекаровський М.П. Борис Іванов / М.П. Пекаровський. – К, 1973. – 43с.
225173
   Борис Іванович Корольов : Біобібліографічний покажчик. – Київ, 2005. – 43 с. – На тит. листі: До 75-річчя від дня народження і 50-річчя роботи у вищій школі України. – ISBN 966-301-052-5
225174
   Борис Іванович Черняков. Чверть століття науково-педагогічної діяльності : Біобібліографічний покажчик. – Київ, 2003. – 28 с.
225175
   Борис Ілліч Михайловський (нар. 1929) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 32-33. – ISBN 966-594-277-8
225176
   Борис Ілліч Олійник : Біобібліографічний покажчик. – Київ : МАУП, 2005. – 448 с. – ISBN 966-608-496-1
225177
  Ганкина Э.З. Борис Каплянский / Э.З. Ганкина. – Москва, 1985. – 28с.
225178
  Ляленков В.Д. Борис Картавин / В.Д. Ляленков. – Москва-Л.
Кн.2. – 1962. – 308с.
225179
  Ляленков В.Д. Борис Картавин / В.Д. Ляленков. – М.-Л.
Кн.1. – 1963. – 307с.
225180
  Ляленков В.Д. Борис Картавин / В.Д. Ляленков. – Москва, 1967. – 383с.
225181
  Ляленков В.Д. Борис Картавин : Роман / В.Д. Ляленков. – Ленинград : Советский писатель, 1974. – 640с.
225182
  Ляленков В.Д. Борис Картавин : Роман / В.Д. Ляленков. – Л., 1989. – 622с.
225183
   Борис Кельберер. – М, 1986. – 24с.
225184
  Громыко Н.И. Борис Кетоев / Н.И. Громыко. – М., 1948. – 95с.
225185
   Борис Кириллович Мигаль - профессор Харьковского уничерситета : Библиографический указатель. – Харьков : ХГУ, 1987. – 11 с.
225186
   Борис Кирилович Мигаль : спогади, документи, матеріали : [збірник] / [Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; уклад.: Власенко В.М. та ін. ; відп. ред. С.І. Посохов]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 119, [1] с. – Зміст авт.: В.П. Бєздєтко, М.З. Бердута, В.М. Власенко, О.М. Головко, В.М. Духопельников, С.Є. Євсєєв, Б.П. Зайцев, В.І. Кадєєв, Ю.М. Кухтенко, М.С. Лисенко, Е.М. Мигаль та ін. - Спогади рос. мовою. – Бібліогр.: с. 110-119 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-623-855-2
225187
  Шилова Л.М. Борис Князев - создатель la barre a terre // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 218-219. – ISBN 978-966-8308-26-0
225188
  Кулик Н. Борис Ковальський: "Спорт і наука стали моїм життям" // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Вересень (№ 33/34). – С. 7


  Борис Павлович Ковальський - жива легенда НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". Відомий український історик, професор, у минулому - багаторічний завідувач кафедри, автор багатьох статей на історичні та історико-політичні ...
225189
  Скакальська І. Борис Козубський та його родина в історії Волині // Історія України в особах: волинська сторінка міжвоєнного періоду ХХ ст. / І. Скакальська. – Київ : КНТ, 2019. – С. 4-12. – ISBN 978-966-373-838-3
225190
   Борис Константинович Вайнштейн : материалы кбиблиографии ученых. – Москва, 1985. – 96 с.
225191
  Цурикова Г.М. Борис Корнилов / Г.М. Цурикова. – МоскваЛ. : Советский писатель, 1963. – 248 с.
225192
  Заманский Л.А. Борис Корнилов / Л.А. Заманский. – Москва : Советская Россия, 1975. – 109 с.
225193
  Павлова Т. Борис Косарев: 1920-ті роки. Від малярства до теа-кіно-фото / Тетяна Павлова, Валентина Чечик ; [ред.: Ольга Уліщенко та ін.]. – Київ : Родовід, 2009. – 285, [3] с. : іл., фотоіл. – ISBN 978-966-7845-48-3
225194
  Бондар-Терещенко Борис Косарев: останній з могікан футуризму // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 83-88. – ISSN 0130-1799
225195
   Борис Косульников : каталог. – Москва : Советский художник, 1989. – [32] с.
225196
  Оглоблин О. Борис Крупницький (1894-1956) // Гетьман Пилип Орлик / Б. Крупницький. – К, 1991. – С. 5-8
225197
  Дыко Л.П. Борис Кудояров / Л.П. Дыко. – М, 1975. – 49с.
225198
  Нестуля О.О. Борис Кузьмич Пилипенко // Зневажена Кліо / НАНУ; Ін-т історії України; Редкол.: Данилюк Ю.З., Даниленко В.М., Васильєв В.Ю., Верменич Я.В. та ін. – Київ, 2005. – С. 390-396. – ISBN 966-02-2441-9
225199
   Борис Кустодиев [Електронний ресурс]. – Москва : Unit Art Studio, 2003. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium II 233 MHz, 64 Mb RAM, SVGA 4 Mb, CD-ROM 12x, Direct X 7.0 или выше.-Русск., англ..-Загл. с этикетки видеодиска. – (Галерея изобразительного искусства)


  Русский талантливый бытописатель, мастер психологического портрета, автор книжных иллюстраций и театральный декоратор, Борис Кустодиев создал значительные произведения почти во всех областях изобразительного искусства. Однако, с наибольшей силой его ...
225200
   Борис Кустодиев: Альбом. – Москва, 1982. – 448 с.
225201
  Докучаева В.Н. Борис Кустодиев: Жизнь в творчестве / В.Н. Докучаева. – М., 1991. – 208с.
225202
  Докучаева В.Н. Борис Кустодиев: Жизнь в творчестве / В.Н. Докучаева. – М., 1991. – 205с.
225203
  Винниченко Т. Борис Кустодиев: страна, которой не было // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 11 (51). – С. 83-99. – ISSN 1819-6268
225204
  Эвентов И.С. Борис Лавренев / И.С. Эвентов. – Л : Советский писатель, 1951. – 143 с.
225205
  Лукин Ю.А. Борис Лавренев / Ю.А. Лукин. – Москва, 1959. – 36 с.
225206
  Вишневская И.Л. Борис Лавренев / И.Л. Вишневская. – Москва : Советский писатель, 1962. – 283 с.
225207
  Кардин В. Борис Лавренев / В. Кардин. – М : Советская Россия, 1981. – 173 с.
225208
  Рощин А.И. Борис Лавренко. / А.И. Рощин. – Л, 1979. – 112с.
225209
  Мишустин Е.Н. Борис Лаврентьевич Исаченко / Е.Н. Мишустин. – М.-Л., 1951. – 7-19с.
225210
  Береговий С. Борис Лазаревський - Галина Кузнєцова: київська ностальгія паризьких емігрантів (за матеріалами "щоденників" 1928-1933 рр.) // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 168-175. – ISBN 978-617-7399-39-0
225211
  Баландин Р.К. Борис Леонидович Личков, 1888-1966 / Р.К. Баландин; Отв. ред Флоренсов Н.А. – Москва : Наука, 1983. – 157с.
225212
   Борис Леонидович Пастернак, 29 января (10 февраля)1890 - 30 мая 1960 : [изоматериалы ; текст] / [авт.- сост. О.Н. Кондратьева ; гл. ред. Т.Д. Жукова]. – Москва : Русская школьная библиотечная ассоциация, 2009. – 40 с., [8] л. илл. – Библиогр.: с. 40. – (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря : приложение к журналу "Школьная библиотека" ; Сер. 2 : Выставка в школьной библиотеке ; вып. 10). – ISBN 978-5-91540-046-6
225213
  Степанов А.Я. Борис Леонидович Смирнов / А.Я. Степанов. – Ашхабад, 1968. – 48с.
225214
   Борис Ливанов. – М., 1983. – 214с.
225215
  Пищемуха В.Г. Борис Лисаневич и Александр Марк: одесситы "Поколения belle Epoque" часть II // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 22-28. – (Серія : Історія. Філософія. Політологія ; вип. 10)


  Статья посвящена памяти двух выдающихся одесситов, которые блестяще самореализовались в противоположных точках Земли: Париже и Катманду. С целью освещения и осмысления их сходных судеб разработана и введена концепция поколения «прекрасной эпохи».
225216
  Колодний А. Борис Лобовик - фундатор вітчизняної гносеології релігії // Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників : монографія / А.М. Колодний. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – С. 672-688. – ISBN 978-617-696-609-8
225217
  Самохвалов В.Я. Борис Лятошинський / В.Я. Самохвалов. – Київ : Музична Україна, 1972. – 42 с.
225218
  Самохвалов В.Я. Борис Лятошинський / В.Я. Самохвалов. – Київ : Музична Україна, 1974. – 47 с.
225219
  Набокова Н.М. Борис Лятошинський в проектах Культурно-інформаційного центру посольства України у Франції // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 328-346. – ISSN 2522-4190
225220
  Костура Д. Борис Лятошинський і Ворзель // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 13 квітня (№ 15). – С. 11. – ISSN 2519-4429
225221
  Савчук І.Б. Борис Лятошинський і польська культура. Комунікативні поля творчості : автореф. дис. … д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Савчук Ігор Борисович ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : НМАУ ім. П.І. Чайковського, 2021. – 34 с. – Бібліогр.: 27 назв
225222
  Савчук І.Б. Борис Лятошинський і польська культура: типологічні особливості // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 16-49. – ISSN 2522-4190


  "Характеристика аспектів польсько-українських культурних дифузій упродовж ХХ ст. Аналіз феномену творчого єднання Лятошинського з польськими композиторами Т.З. Кассерном, Ю. Коффлєром і Т. Маєрським. Полікультурний компонент в творчості Б. ...
225223
  Пальцевич Ю.М. Борис Лятошинський на конкурсі Чайковського // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 169-181. – ISSN 2522-4190


  "Участь Бориса Миколайовича Лятошинського в журі Першого і Другого міжнародних конкурсів піаністів імені П. І. Чайковського у Москві – факт відомий. Але у донедавніх дослідженнях життя і творчості Лятошинського він детально не вивчався – головне через ...
225224
  Астауров Б.Л. Борис Львович Астауров / Б.Л. Астауров; вступ. ст. П.Ф. Рокицкого ; библиогр. сост.: Р.И. Горячевой и А.Л. Тепеницыной. – Москва : Наука, 1972. – 67 с. – (АН СССР. Материалы к биобиблиографии ученых СССР . Серия биологических наук Генетика ; вып. 2)
225225
  Шахматов А. Борис Львович Модзалевский / А. Шахматов, Н. Котляревский. – Л, 1924. – 40с.
225226
   Борис Львович Модзалевский. – Л, 1924. – 40с.
225227
  Горохов П.К. Борис Львович Розинг - основоположник электронного телевидения / П.К. Горохов. – Москва-Ленинград, 1959. – 64 с.
225228
   Борис Маркевич : Каталог выставки. – Москва, 1988. – 55с.
225229
   Борис Миколаєвич Прохорів // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1969. – Рік 20, ч. 229, лютий : лютий. – С. 26-27
225230
   Борис Миколайлович Бублик // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 118-119. – ISBN 966-7419-44-4
225231
   Борис Миколайович Бублик (1936-1999) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 165-166. – ISBN 966-594-277-8
225232
  Паливода С.С. Борис Миколайович Дашкевич / С.С. Паливода, В.С. Радовський. – Львів : Каменяр, 1970. – 140 с.
225233
  Стрельбицка О.І. Борис Миколайовия Горбунов / О.І. Стрельбицка. – К., 1959. – 23с.
225234
   Борис Мирецкий. – М., 1989. – 6с.
225235
  Винниченко І.І. Борис Михайло Федорович (- військовик, громадський діяч) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 295. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
225236
  Дорошенко К. Борис Михайлов візуалізує тотальну брехливість політиків // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 червня (№ 22)


  "Венеційська бієнале-2017 триватиме до 26 листопада. Цього разу в ракурсі нотаток з місця події — тематика національних павільйонів і паралельних проектів. Тематика 57-ї Венеційської бієнале, всупереч запропонованому її куратором Крістін Марсель гаслу ...
225237
  Коцур А. Борис Михайлович Гончар - вчений-історик, педагог, наставник // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 102-103


  До 65-річчя від дня народження.
225238
   Борис Михайлович Гончар : (біобібліографічний покажчик) / КНУТШ, Наукова бібліотека ім. Михайла Максимовича, Історичний факультет ; [упоряд.: Б.М. Гончар, І.І. Тіщенко]. – Київ : Київський університет, 2010. – 52 с.
225239
  Эткинд М.Г. Борис Михайлович Кустодиев / М.Г. Эткинд. – Москва ; Ленинград, 1960. – 219 с.
225240
  Лебедева В.Е. Борис Михайлович Кустодиев / В.Е. Лебедева. – М., 1966. – 243с.
225241
  Эткинд М.Г. Борис Михайлович Кустодиев / М.Г. Эткинд. – Ленинград, 1968. – 56 с.
225242
  Турков А.М. Борис Михайлович Кустодиев / А.М. Турков. – Москва, 1986. – 159с.
225243
   Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927). Каталог выставки. – Л., 1959. – 180с.
225244
   Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927). Каталог выставки. – М., 1960. – 166с.
225245
   Борис Михайлович Кустодиев (1878-1927): Каталог выставки к 100-летию со дня рождения. – Л., 1978. – 80с.
225246
  Саутин Н.А. Борис Михайлович Кустодиев, 1878-1927 / Н.А. Саутин. – Л., 1987. – 86с.
225247
  Обнорский С.П. Борис Михайлович Ляпунов : к восьмидесятилетию со дня рождения / С.П. Обнорский. – С.83-85
225248
  Дмитриева Н.А. Борис Михайлович Неменский / Н.А. Дмитриева. – Москва, 1970. – 112с.
225249
  Симонов К.М. Борис Михайлович Неменский, лауреат Государственной премии СССР / К.М. Симонов. – Москва, 1980. – 6с.
225250
  Чигрин П. Борис Мозолевський знайшов золоту пектораль // Країна : тижневий журнал по-українськи. – Київ, 2011. – № 23 (76). – С. 18-19
225251
   Борис Моисеевич Бабий : Указ. лит. – Киев : Наукова думка, 1984. – 58 с. – (Биобиблиография ученых УССР)
225252
  Яновский О.А. Борис Моисеевич Беркенгейм // Интеллектуальная элита Беларуси : основоположники Белорусской науки и высшего образования (1919-1941) / С.В. Абламейко, П.И. Бригадин, И.Л. Грибко, О.И. Ершова, С.А. и др. Захаркевич. – Минск : БГУ, 2017. – С. 242-253. – (Белорусский государственный университет ;100лет университетскому образованию и науке в Беларуси). – ISBN 978-985-566-387-5


  Основоположник белорусской научной школы в области неорганической химии, профессор БГУ.
225253
  Шемшученко Ю. Борис Мусійович Бабій - видатний український правознавець та організатор академічної юридичної науки (до 100-річчя від дня народження) / Ю. Шемшученко, В. Нагребельний // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 7. – С. 267-274. – ISSN 1026-9932
225254
  Боронь О. Борис Навроцький в історії шевченкознавства // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.] ; відп. ред. В. Поліщук. – Черкаси, 2009. – Вип. 2 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 138-146. – ISBN 978-966-493-248-3
225255
  Базилевський В. Борис Нечерда (1939-1998). Саміший із найсаміших // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 7-13 березня (№ 10). – С. 8-9
225256
  Худояр О. Борис Нємцов // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2014. – № 9 (212). – С. 16-19


  Щоденник російського політика.
225257
  Фирсов А.В. Борис Никитич Воробьев - создатель первого авиационного мотора АО "МОТОР СИЧ" / А.В. Фирсов. – Запорожье : МОТОР СИЧ, 2017. – 116, [2] с. : портр., ил. – Библиогр.: с. 116. – ISBN 978-966-2906-66-0
225258
  Епифанова А.П. Борис Николаевич Делоне / А.П. Епифанова. – М., 1967. – 56с.
225259
  Иванова Е.А. Борис Николаевич Ливанов / Е.А. Иванова. – М, 1955. – 152с.
225260
   Борис Николаевич Лятошинский. – К., 1987. – 180с.
225261
  Смолевский А.М. Борис Николаевич Меншуткин / А.М. Смолевский, Ю.И. Соловьев. – М., 1983. – 230с.
225262
   Борис Николаевич Петров. (1913-1980). – Москва : Наука, 1984. – 126с. – (Материалы к библиографии ученых СССР.Сер.техн.наук.Механика ; Вып.16)
225263
   Борис Николаевич Тарусов, 1900-1977. – Москва
Выпуск 52. – 1983. – 93с.
225264
  Михеев В.Р. Борис Николаевич Юрьев / В.Р. Михеев, В.В. Кислов // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 387-394. – ISBN 5-12-000444-X
225265
   Борис Николаевич Юрьев, 1889-1957. – Второе изд.,доп. – Москва : Наука, 1990. – 71с. – ISBN 5-02-006814-4
225266
  Кауфман Р.С. Борис Николаевич Яковлев / Р.С. Кауфман. – М.-Л., 1950. – 14с.
225267
   Борис Олексійович Іванов (нар. 1948) // Радіофізичний факультет. 50 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.М. Левитський, О.Д. Горчинський]. – Київ : Київський університет, 2002. – С. 170-171. – ISBN 966-594-277-8
225268
  Синявський В.В. Борис Олексійович Федоришин (1930-2007) - засновник української школи професфйної орієнтації // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 1 (142). – С. 66-70
225269
  Міщенко Т.І. Борис Олійник. Поезії "Вибір", "Ринг" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 32 (288). – С. 24-27
225270
  Мельниченко В. Борис Олійник: "В останній бій виходимо при слові..." // Українська літературна газета. – Вишгород, 2022. – Березень (№ 5/6). – С. 6-7


  Теплі споминки до 5-ї річниці з часу смерті.
225271
  Славинський М. Борис Олійник: "Поезія - це таїна" : Видатному українському поетові й громадському діячеві, Героєві України - 75! // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 21 (282). – С. 10-11
225272
  Наєнко М. Борис Олійник: на сторожі людяності : з пам"яті про Бориса Олійника / Михайло Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – 88, [2] с. : портр., іл. – ISBN 978-617-7862-69-6
225273
  Моренець В.В. Борис Олійник: Нарис творчості / В.В. Моренець. – К., 1987. – 185с.
225274
  Фалькович Г. Борис Олійник: Трагічний оксюморон на зламі епох // Українська літературна газета. – Вишгород, 2017. – 30 червня (№ 13). – С. 4
225275
  Митрофанова А.А. Борис Осипович Корман // Мир русского слова : науно-методический иллюстрированный журнал / Некоммерческое партнерство "Общество преподавателей русского языка и литературы". – Санкт-Петербург, 2007. – № 4. – С. 91-92. – ISSN 1811-1629
225276
  Пастернак Е.Б. Борис Пастернак : мат. для биогр. / Е.Б. Пастернак. – М., 1989. – 685с.
225277
   Борис Пастернак : Библиограф. указ. – Одесса, 1990. – 88с.
225278
  Пастернак Е.Б. Борис Пастернак : мат. для биогр. / Е.Б. Пастернак. – М. : цитадель, 1997. – 728 с.
225279
  Быков Д.Л. Борис Пастернак / Дмитрий Быков. – 2-е изд., испр. – Москва : Молодая гвардия, 2006. – 893с. – (Жизнь замечательных людей: Серия биографий ; Вып. 1177 (977)). – ISBN 5-235-02883-Х
225280
  Быков Д.Л. Борис Пастернак / Дмитрий Быков. – Изд. 9-е. – Москва : Молодая гвардия, 2008. – 896с., [ 16 л. фот. ] : фот. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 1309 (1109)). – ISBN 978-5-235-03113-5


  Эта книга - о жизни, творчестве - и чудотворстве - одного из крупнейших русских поэтов ХХ века Бориса Пастернака
225281
  Кацис Л. Борис Пастернак и "шекспировские силы" на "культурном фронте" холодной войны. К предистории "нобелевского" скандала // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 56-96. – ISSN 0042-8795
225282
  Клинг О. Борис Пастернак и символизм // Вопросы литературы / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2002. – № 2. – С.25-59. – ISSN 0042-8795
225283
  Иванова Н.Б. Борис Пастернак. Времена жизни / Наталья Иванова. – Москва : Время, 2007. – 464с. – (Диалог). – ISBN 978-5-94117-170-51-07743-8
225284
   Борис Пастернак: открытки. – Москва, 1990. – 18с.
225285
  Винниченко Т. Борис Пастернак: страшно свободен // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2012. – № 7 (47). – С. 44-64. – ISSN 1819-6268
225286
  Міхно О. Борис Патон і українська гуманітаристика // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 5 квітня (№ 13). – С. 1, 14-15. – ISSN 2219-5793
225287
  Смілянська А. Борис Патон: "Наука має бути визнана одним із найперших державних пріоритетів" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 23 листопада (№ 222). – С. 1, 5


  У Національній академії наук Укаїни вручили дипломи та нагрудні знаки лауреатам Державної премії у галузі науки і техніки 2017 року. Ректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академікові Національної академії наук України ...
225288
  Ілляш І. Борис Патон: "Треба працювати та жити!" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 27 листопада (№ 223). – С. 10-11


  Президенту Національної академії наук України, директору Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона академіку НАН України академіку Борису Євгеновичу Патону 27 листопада 2013 р. виповнилося 95 років від дня народження.
225289
  Патон Б. Борис Патон: В нашої держави викривлена система пріоритетів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 31 серпня (№ 33/34). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  З інтерв"ю Бориса Патона ("Урядовий кур"єр", 7 липня 2020 р.)
225290
  Згуровський М. Борис Патон: провісник ери космічних технологій. До дня народження Б.Є. Патона // Світ. – Київ, 2021. – Листопад (№ 43/44)


  Стаття ректора Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" академіка Михайла Згуровського про цікаве життя і видатні наукові здобутки людини-легенди - багаторічного Президента Національної ...
225291
  Александров Ю.В. Борис Петрович Герасимович // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 61-66. – ISBN 5-12-000444-X
225292
  Литвак Ю.С. Борис Петрович Жаданівський : Історико-біографічний нарис / Ю.С. Литвак. – Київ : Радянська школа, 1962. – 63 с.
225293
   Борис Петрович Зайцев (к 80-летию со дня рождения) : биобиблиографический указатель. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2007. – 60 с.
225294
   Борис Петрович Никольский. – М, 1982. – 89с.
225295
   Борис Петрович Чернышев, 1906-1969. – Москва, 1989. – 63с.
225296
   Борис Плотников. – Москва, 1986. – 72 с.
225297
  Галанов Б.Е. Борис Полевой / Б.Е. Галанов. – Москва-Ленинград : ДЕТИЗД, 1953. – 56 с.
225298
  Галанов Б.Е. Борис Полевой / Б.Е. Галанов. – Москва : Советский писатель, 1957. – 123 с.
225299
  Железнова Н.Л. Борис Полевой / Н.Л. Железнова. – М : Советский писатель, 1984. – 272 с.
225300
   Борис Преображенский. – М., 1970. – 47с.
225301
  Кислякова И.В. Борис Пророков - художник борец / И.В. Кислякова. – Ленинград, 1985. – 144с.
225302
  Герценберг В.Р. Борис Пророков / В.Р. Герценберг. – Москва : Знание, 1963. – 32 с.
225303
  Пророков Б.И. Борис Пророков. О времени и о себе / Авт. вступ. ст.: Ю.А. Жуков; сост.: С.А. Пророкова. – Москва : Изобразительное искусство, 1979. – 447 с.
225304
   Борис Пророков: репродукции // Художники на Малой земле / Автор-сост. М. Черняховский ; Худ. М. Аникст. – Москва : Советский художник, 1978. – 16 л : 16 л. репродукций. – (Из серии: Я прошел по той земле)
225305
  Прокушев Г.И. Борис Пушков / Г.И. Прокушев. – М., 1991. – 55с.
225306
  Кульова В. Борис Рогоза: непокірний редактор і його уроки державної мови // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 5. – С. 34-36
225307
  Завадка Б.В. Борис Романицький / Б.В. Завадка. – К, 1978. – 144с.
225308
  Голубев П.В. Борис Романович Гмыря / П.В. Голубев. – М., 1959. – 60с.
225309
  Стариков Д.В. Борис Ручьев / Д.В. Стариков. – М, 1969. – 72с.
225310
  Фролова Е.И. Борис Савинков: террор как трагедия // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 81-99. – ISSN 0042-8779
225311
  Гильярди Н. Борис Сафонов / Н. Гильярди. – М., 1950. – 128с.
225312
   Борис Семенович Зіменковський : біобібліогр. вид. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; [уклад.: А.В. Магльований, О.Д. Луцик, Н.В. Кучумова та ін.]. – Львів : Кварт, 2015. – 218, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 168-178. – ISBN 978-966-8792-90-8


  У пр. № 1740852 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з глибокою повагою і найкращими побажаннями. 15.12.15. р. Підпис.
225313
  Радовский М.И. Борис Семенович Якоби / М.И. Радовский. – Ленинград-Москва : Госэнергоиздат, 1953. – 264 с.
225314
  Новлянская М.Г. Борис Семенович Якоби / М.Г. Новлянская. – М.-Л, 1953. – 319с.
225315
  Яроцкий А.В. Борис Семенович Якоби 1801-1874 / А.В. Яроцкий. – Москва : Наука, 1988. – 236 с.
225316
   Борис Сергеевич Соколов : [Геолог]. – Москва : Наука, 1986. – 127с. – (Материалы к библиографии ученых СССР ; Вып. 32 ; Сер. геол. наук)
225317
   Борис Сергеевич Стечкин. – Москва : Наука, 1983. – 54с. – (Материалы к биобиблиографии ученых СССР; ; Вып.15 : Сер.техн.наук.Механика)
225318
  Леняшин В.А. Борис Сергеевич Угаров / В.А. Леняшин. – Ленинград, 1984. – 192с.
225319
   Борис Сергійович Драч : доктор хімічних наук, професор // Ukrainica bioorganica acta : журнал біоорганічної та біологічної хімії / НАН України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2007. – Т. 5, № 2. – С. 70.
225320
  Халаминская М.Н. Борис Серебрянский / М.Н. Халаминская. – Москва : Советский художник, 1965. – 45, [33] с.
225321
   Борис Смотров. – М., 1989. – 9с.
225322
  Сорочинський Б. Борис Сорочинський: "Національний фонд досліджень створили, щоб розвіяти зневіру в українській науці" / спілкувався Олег Фея // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 47 (627), 22-28.11.2019. – С. 50-51. – ISSN 1966-1561
225323
  Бондаревский И.З. Борис Спасский штурмует Олимп / И.З. Бондаревский. – Калуга : [Приокское книжное издательство], 1966. – 163 с. : ил.
225324
  Косовець Олександр Борис Срезневський - перший академік-метеоролог в Україні // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 39-40
225325
  Березарк И.Б. Борис Сушкевич (1887-1946) : очерк / И.Б. Березарк. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1967. – 187 с. : ил.
225326
  Костина О.В. Борис Тальберг / О.В. Костина. – Москва, 1982. – 18, 16с.
225327
  Стріха М. Борис Тен - перекладач для оперного театру (на прикладі перекладу лібрето "Балу-маскараду" Джузеппе Верді) // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (391), липень - вересень. – С. 65-71. – ISSN 2664-4282
225328
   Борис Тен. (1897-1983) // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2002. – № 7/8. – С.106-107. – ISSN 0131-2561


  Борис Тен - справжнє ім"я Хомичевський Микола Васильович, інші псевдоніми Т.Вернивол, В.Томашевський,- літературознавець, перекладач, поет. Вступне слово до добірки віршів
225329
  Шахов Г.А. Борис Тенин / Г.А. Шахов. – М, 1973. – 145с.
225330
  Викторов В.И. Борис Терентьев / В.И. Викторов. – Москва, 1987. – 100,2с.
225331
  Рудницкая Ю.Л. Борис Тихонович Спорыхин / Ю.Л. Рудницкая. – Л., 1986. – 14с.
225332
  Сидоренко З.Д. Борис Тягно / З.Д. Сидоренко. – Киев : Мистецтво, 1984. – 124 с., [8] л. іл. – (Майстри сцени та екрана)
225333
  Холопова Н.Т. Борис Федорович Добрынин (1885-1951) / Н.Т. Холопова. – Москва : Московский университет
№43. – 1973. – 54с.
225334
  Голованов Н.Н. Борис Федорович Домашников / Н.Н. Голованов. – Ленинград, 1965. – 40с.
225335
   Борис Федорович Егоров : К 60-летию со дня рождения: Библиогр. указ. – Ленинград, 1986. – 29с.
225336
  Половка С.Г. Борис Федорович Зернецький : (до 90-ї річниці з дня народження) / С.Г. Половка, С.М. Довбиш // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (34). – С. 167-172. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914


  Матеріал статті вміщує біографічні відомості з життя, педагогічної та громадської і науково-організаційної діяльності доктора геолого-мінералогічних наук Б. Ф. Зернецького. Значне місце приділено його експедиційній діяльності в різні частини акваторії ...
225337
   Борис Федорович Зернецький (До 75-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 105-106 : фото. – ISSN 0367-4290
225338
  Ковалев И.Г. Борис Филимонович Данильченко / И.Г. Ковалев. – Элиста : Калмыцкое книжное издательство, 1980. – 48 с.
225339
   Борис Харчук : бібліогр. покажчик / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: Р. Харчук]. – Київ : Ліра-К, 2022. – 59, [3] с. : портр., іл. – ISBN 978-617-520-229-6
225340
  Буряк О. Борис Харчук "Планетик": жанрово-композиційна специфіка, проблематика, образна система // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 12. – С. 2-6


  У статті висвітлюються художні особливості твору Бориса Харчука "Планетик" : визначено риси легенди, притчі, повісті в його жанровій структурі, з"ясовано характер сюжету й функції позасюжетних елементів, окреслено ключові проблеми,схарактеризовано ...
225341
  Василишин О.В. Борис Харчук в умовах тоталітарного режиму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 39-44. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
225342
   Борис Черняков. – Львів, 2003. – 12 с. – Окр. відбиток з: Науково-дослідний центр періодики (1993-2003 рр.): У 2 т. - Львів, 2003. - Т.2. - С.626-634. – ISBN 966-02-2787-6; 966-02-2939-9
225343
   Борис Черняков : Портрет науковця у виданні "Наукові записки Інституту журналістики", 2005, т. 18 (Бібліографія). – Київ, 2006. – 86 с.
225344
  Фризман Л.Г. Борис Чичибабин - идеолог дружбы народов // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 27-33
225345
  Фризман Л.Г. Борис Чичибабин - идеолог дружбы народов // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 2. – С. 27-33
225346
  Карась Л.С. Борис Чичибабин / Л. Карась. – Харьков : Фолио, 2016. – 119, [2] с. – Авт. на обл. не указ. – Библиогр.: c. 119-120 и в подстроч. примеч. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-7341-9
225347
   Борис Чичибабин в статьях и воспоминаниях / Сост.М.И.Богословский,Л.С.Карась-Чичибабина и др. – Харьков : Фолио, 1998. – 465с. – ISBN 9660303254
225348
  Сон О.М. Борис Шахлін / О.М. Сон. – К., 1982. – 128с.
225349
  Шейнес Б.И. Борис Шейнес : Каталог выставки / Б.И. Шейнес. – Москва : Советский художник, 1978. – 17 с.
225350
  Галкин Ю.Ф. Борис Шергин / Ю.Ф. Галкин. – Москва, 1982. – 172с.
225351
  Скирда В.В. Борис Шрамко — дослідник широкого хронологічного діапазону (до 100-річчя з дня народження) // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1. – C. 134-141. – ISSN 0235-3490
225352
  Коннов А.П. Борис Штоколов : творческий портрет / А.П. Коннов. – Ленинград : Музыка, 1987. – 28 с.
225353
   Борис Шульженко. Особистість і час : Документи, спогади, матеріали. – Київ : АДЕФ-Україна, 2006. – 440с. – ISBN 966-7936-44-9
225354
  Багаев Б.Ф. Борис Шумяцкий : очерк жизни и деятельности / Б.Ф. Багаев. – Красноярск : Книжное изд-во, 1974. – 205 с., [6] л. ил. : ил. – (Борцы за великое дело)
225355
  Новицкий П.И. Борис Щукин / П.И. Новицкий. – М.-Л, 1948. – 312с.
225356
  Херсонский Х.Н. Борис Щукин / Х.Н. Херсонский. – Москва, 1954. – 276с.
225357
  Задерей Н.М. Борис Якович Букреєв (06.ІХ.1859-02.Х.1962) - український математик, педагог, творець та керівник київської школи математиків / Н.М. Задерей, Г.Д. Нефьодова, І.Ю. Мельник // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 251-261. – ISBN 978-617-7021-58-1
225358
  Бєлоусова В. Борис Якович Букрєєв // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – С. 357-359. – ISBN 5-7707-1061-6
225359
   Борис Яковлевич Воробьев. Скульптор. – Л., 1960. – 16с.
225360
   Борис Яковлевич Левин // Журнал математичної фізики, аналізу, геометрії : щокварнальний науковий журнал / НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна ; редкол.: Л.А. Пастур, Ю.А. Амінов, О.А. Борисенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 15, № 4, жовтень - грудень. – С. 543-546. – ISSN 1812-9471
225361
  Немировская М.А. Борис Яковлевич Ряузов / М.А. Немировская. – М., 1958. – 56с.
225362
  Радько А. Борис Якубовський – "філолог і естет" // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 89-96. – ISSN 2300-1062
225363
  Радько А.В. Борис Якубський - дослідник, текстолог і видавець Лесі Українки : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Радько Антоніна Володимирівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
225364
  Костенко Н. Борис Якубський - теоретик українського вірша // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 182-186
225365
  Костенко Н.В. Борис Якубський - теоретик українського вірша // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2006. – Вып. 10. – С. 39-46
225366
   Борисенко Валентин Назарович : [альбом : біогр. довідка : с. 2]. – Київ : Мистецтво, 1971. – 14 с. : портр., 10 л. іл.
225367
   Борисенко Валентин Назарович : альбом. – Київ : Мистецтво, 1987. – 120 с. : іл. – (Художники України)
225368
  Юсов С. Борисенко Валентина Кирилівна // Українські історики 20 століття : Біобібліографічний довідник / НАНУ. Ін-тут іст. Укра.ни; Ред. кол.: В.А.Смолій, В.М.Даниленко С.Л.Юсов та ін.; Авт.: О.Г.Бажан, С.І.Білокінь та ін. – Київ. Львів, 2003. – С. 30 : фото. – (Українські історики ; Вип.2. Ч.1). – ISBN 966-02-0021-8
225369
  Черевичний Г. Борисенко Валентина Кирилівна // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 159. – ISBN 96966-8060-04-0
225370
   Борисенко Валентина Кирилівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 46. – ISBN 978-966-439-754-1
225371
  Наулко В.І. Борисенко Валентина Кирилівна (- етнограф) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 297. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
225372
   Борисенко Валентина Кирилівна (1945) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 54. – ISBN 978-966-933-054-3
225373
  Даниленко В.М. Борисенко Володимир Йосипович (- історик) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 298. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
225374
  Васильєва Н. Борисенко Мирослав Володимирович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 22-23. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
225375
   Борисенко Мирослав Володимирович (1974) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 54. – ISBN 978-966-933-054-3
225376
  Бойко Г.М. Борислав : [Львів. обл.] : соц.-екон. нарис / Г.М. Бойко, В.С. Дмитрієнко, Р.І. Соловчук. – Львів : Каменяр, 1986. – 62 с., [8] арк. іл.
225377
  Франко Иван Борислав смеется : Повесть / Франко Иван; Пер. с укр. В.Ф.Дуткевича; Под ред Е.С.Приходченко. – Москва; Ленинград : ГИЗ, 1929. – 287с. – (Творчество народов СССР)
225378
  Франко И.Я. Борислав смеется : Повесть / И.Я. Франко; Пер. с укр. Е. Мозолькова. – Москва : ГИХЛ, 1940. – 354с.
225379
  Франко И.Я. Борислав смеется : Повесть / И.Я. Франко; Пер. с укр. Е.Мозолькова. – Киев : Гослитиздат Украины, 1953. – 244с.
225380
  Франко И.Я. Борислав смеется / И.Я. Франко; Пер. с укр. Е.Мозолькова. – Симферополь : Крымиздат, 1955. – 240с.
225381
  Франко И.Я. Борислав смеется / И.Я. Франко; Пер. Е.Мозолькова; Илл.: А.Сафонов. – Смоленск : Смоленское кн. изд-во, 1956. – 251с.
225382
  Франко И.Я. Борислав смеется : Рассказы. Повесть. пер. с укр. / И.Я. Франко; Предисл. С.Стефаника; Илл. И.Царевич. – Москва : Художественная литература, 1969. – 527с.
225383
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / Іван Франко ; [Обкл. худож. П. Ковжуна]. – Перше книижкове видання. – Львів ; Київ : Hакладом Кpаєвого Союза Кpедит. ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1922. – 280 с.
225384
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / Іван Франко ; ред. С. Пилипенка, стаття Ол. Дорошенка. – Харків ; Київ : Книгоспілка, 1926. – XLV, 336 с. – У прим. вилучені с. I- XLV. – (Літературна бібліотека)
225385
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / І.Я. Франко. – Харків : Український робітник, 1928. – 330с. – (Дешева літературна бібліотека)
225386
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / І.Я. Франко. – Харків : Український робітник, 1929. – 206с. – (Романи і повісті ; №5 (травень))
225387
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / Іван Франко. – Харків : Держвидав України, 1930. – 25-306 с. – У прим. вилучені с. 1-25. – (Художня бібліотека молодого робітника ; Кн. 4)
225388
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / І.Я. Франко; За ред. М. В.Матвієнка-Сибіряка; Ілюстр. з офортів В. Касіяна. – Харків; Київ : Молодий більшовик, 1931. – 222с.
225389
  Франко І.Я. Борислав сміється / І.Я. Франко. – Харків : ЛіМ, 1932. – 291с. – (Бібліотека соціальної повісті)
225390
  Франко І.Я. Борислав сміється / І.Я. Франко. – Харків : ЛіМ, 1934. – 272с. – (Бібліотека робітника)
225391
  Франко І.Я. Борислав сміється / І.Я. Франко. – Харків; Київ : ЛіМ, 1934. – 174с.
225392
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / І.Я. Франко. – Київ; Харків : ДЛВ, 1935. – 282с. – (Бібліотека художньої літератури)
225393
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / І.Я. Франко. – Київ : Молодий більшовик, 1936. – 343с. – (Українська класична література)
225394
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повість / І.Я. Франко. – Київ : Молодь, 1953. – 260с.
225395
  Франко І.Я. Борислав сміється : повість / Іван Франко ; [іл. М.Маринюк]. – Львів : Каменяр, 1975. – 248 с. – (Шкільна бібліотека)
225396
  Франко І.Я. Борислав сміється : Повісті / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1981. – 397с.
225397
  Франко І.Я. Борислав сміється. Захар Беркут : Повісті / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1990. – 350с. – (Шкільна бібліотека)
225398
  Петльований В.І. Бориславка / В.І. Петльований. – Львів : Вільна Україна, 1950. – 156 с.
225399
  Франко И.Я. Бориславские рассказы : Пер. с укр. под ред. П.Опанасенко / И.Я. Франко. – Москва; Ленинград : ГИЗ, 1930. – 240с. – (Творчество народов СССР)
225400
  Дольд-Михайлик Бориславська трагедія : українська радянська п"єса / Юрій Петрович Дольд-Михайлик. – Київ : Мистецтво
Т.5. – 1954. – 96 с.
225401
  Франко І.Я. Бориславські оповідання / І.Я. Франко. – Харків : Український робітник, 1930. – 135с. – (Романи й повісті = №12(24))
225402
  Франко І.Я. Бориславські оповідання / І.Я. Франко. – Харків : ДЛВ, 1937. – 247с. – (Бібліотека класиків)
225403
  Франко І.Я. Бориславські оповідання / І.Я. Франко; Іл. І.С. Їжакевича. – Харків : ДЛВ, 1937. – 203с. : З портр.
225404
  Франко І.Я. Бориславські оповідання : До 100-річчя з дня народження (1856-1966) / І.Я. Франко; Іл. І.С. Їжакевича. – Київ : Дніпро, 1966. – 342с.
225405
  Евдокимов И.В. Борисов-Мусатов / И.В. Евдокимов. – М., 1924. – 70с.
225406
  Русакова А.А. Борисов-Мусатов / А.А. Русакова. – Л., 1974. – 111с.
225407
   Борисов Вадим Анатолійович (1940-2002) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 46-47. – ISBN 978-966-439-754-1
225408
   Борисов Вадим Анатолійович (1940-2002) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 54. – ISBN 978-966-933-054-3
225409
   Борисова Кира Филипповна (1929-2007) : [некролог] // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 3. – С. 102. – ISSN 0131-2227
225410
   Борисові Семеновичу Панову - 75! [геолог, Донецький нац. тех. ун-т] // Мінералогічний збірник : Збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – № 53, вип. 1/2. – С. 184-186
225411
  Постоев М. Борисоглебск : Очерк / М. Постоев, А. Тихов. – Воронеж, 1949. – 84 с.
225412
  Орловский И. Борисоглебский монастырь в Смоленске, на Смядыни и раскопки его развалин / И. Орловский // Смоленская старина. – Смоленск : Изд. Смолен. учен. архивной комиссии., 1909. – Вып. 1. – С. 196-312 : ил.
225413
  Орловский И. Борисоглебский монастырь в Смоленске, на Смядыни и раскопки его развалин / И. Орловский // Смоленская старина. – Смоленск : Изд. Смолен. учен. архивной комиссии, 1909. – Вып. 1. – С. 195-312 : ил.
225414
  Зиль А.С. Бориспільська Голгофа: 30 кривавих літ (1920-1950) / Андрій Зиль, Валентина Стрілько-Тютюн. – Київ ; Кам"янець-Подільський : Правда Ярославичів, 2020. – 911, [9] с. : іл. – Бібліогр.: с. 910-911. – ISBN 978-617-7887-25-5
225415
  Михайленко Т.І. Бориспільська об"єднана територіальна громада (ОТГ): соціально-економічний осередок розвитку Бориспільського району. - / Т.І. Михайленко, А.І. Січка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – C. 40-47. – (Географія ; вип. 1/2 (78/79)). – ISSN 1728-3817
225416
   Бористен : літературно-мистецький, публіцистичний та науково-популярний щомісячник / Дніпропетровська міська громад. організація "Товариства шанувальників журналу "Бористен" ; Нац. гірничий ун-т ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 1991-
№ 1 (282). – 2015
225417
   Борису Джонсону пасує мантія почесного доктора Львівського національного університету // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2023. – 12 вересня (№ 183)
225418
  Шевчук П.М. Борису Дмитровичу Лепетюку - 70 років // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (92). – С. 44-45 : фото. – ISSN 2311-9780
225419
   Борису Ивановичу Кочурову - 60 лет! : Информируем читателя // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 70. – ISSN 0016-7207
225420
   Борису Павловичу Яценку - 65! : Ювілеї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 57-58. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817
225421
   Борису Павловичу Яценку - 70 // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – С. 302
225422
  Таран С. Борису Патону - 100 лет! // КП в Украине. – Київ, 2018. – 27 ноября (№ 174). – С. 1, 7. – ISSN 1997-1249


  Сегодня 27 ноября 2018 года Б. Патон празднует свое 100-летие.
225423
   Борису Петровичу Сергієнку - 70! // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 212-213. – ISBN 966-631-331-6
225424
  Кулаков В. Борисфеніти - хто вони?.. // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18-19 травня (№ 86/87). – С. 15


  Географічний підхід у дискурсі націєтворення.
225425
  Семенов М.И. Борись с полевым слизнем. / М.И. Семенов. – М.Л., 1931. – 31с.
225426
  Землянская М.Е. Борись с потерями рабочего времени. / М.Е. Землянская. – Новосибирск, 1961. – 35с.
225427
  Либединская Л.Б. Боритесь за свободу! : Повесть об Александре Цулукидзе / Л.Б. Либединская. – Москва : Политиздат, 1990. – 366с.
225428
  Богуславська В. Боричів тік : вірші, переклади, інше / Валерія Богуславська. – Київ : [ Б.в.], 2009. – 180 с. – ISBN 978-966-328-095-5
225429
  Самойлов Юрій Борімося за в"їзні турпотоки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 52-53 : фото. – ISSN 1998-8044
225430
  Чепурний В. Боріс Джонсон - се козак Чуприна // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 2-8 червня (№ 15/19). – С. 1


  Козацька громада в Чернігові, яка об"єднана навколо храму святої Катерини, вирішила зааписати прем"єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Боріса Джонсона в реєстр українського козацтва.
225431
  Родик К. Боріс Джонсон: Черчилль і ми // Україна молода. – Київ, 2022. – 7 липня (№ 17)


  2014-го, будучи мером Лондона, Боріс Джонсон написав книжку, нещодавно перекладену українською: «Фактор Черчилля: як одна людина змінила історію» (Х.: Віват, 2019). Спонук до написання мав декілька. І всі вони, хоч як дивно, корелюють з українською ...
225432
  Рашковська М. Боріс Пастернак про Шевченка: невідомі рядки // Відкритий архів : щорічник матеріялів та досліджень з історії модерної української культури / Укр. науковий ін-т Гарвардського ун-ту ; Ін- критики. – Київ, 2004. – Т. 1. – С. 350-356. – ISBN 966-7679-57-8
225433
  Мазур П. Борітеся - поборете! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 грудня (№ 229/230). – С. 13


  Чому так сталося, що Шаміль читав "Кобзар" Шевченка в Києві?
225434
   Борітеся - поборете! : поетика революції / [уклад. та авт. передм.: О.М. Уліщенко; фото М.А. Чернов, Я.В. Казаков; текст: В.С. Бойко та ін.]. – Харків : Vivat, 2014. – 95, [1] с. : кольор. іл., фот. – ISBN 978-617-7186-56-3
225435
   Борітеся - Поборете.... : огляд діяльності Спортового Товариства "Україна" в Торонті, Канада за роки 1948-1949. – Торонто : [б. в.], 1950. – 91 с. : іл., фот.
225436
  Турцевич И.Г. Борк и Бокль : Об одном замечательном произведении политической литературы XVIII века / Ив. Турцевич, проф. – Нежин : Типо-литогр. М.В. Глезера, 1912. – [2], II, 44 с. – Библиогр. в предисл.


  На тит. л. автограф автора
225437
  Межиров А.П. Бормотуха / А.П. Межиров. – М, 1991. – 144с.
225438
  Межиров А.П. Бормотуха. / А.П. Межиров. – М, 1989. – 29с.
225439
  Винниченко І. Борнгаупт Карл Георг / І. Винниченко, Р. Винниченко // Німці в історії Київського університету (XIX - половина XX ст.) / І. Винниченко, Р. Винниченко. – Київ : Геопринт, 2009. – С. 271-272. – ISBN 978-966-7863-77-7
225440
  Ступак Ф.Я. Борнгаупт Федір Карлович // Київські благодійні медичні товариства (др. пол. XIX - поч. XX ст.) / Ф.Я. Ступак. – Київ : [б. в.], 1998. – С. 83. – ISBN 5770702958
225441
  Москаленко В.Ф. Борнгаупт Федір Карлович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 19-21 : фото. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Лікар-хірург, доктор медицини(1867), екстраординарний професор кафедри теоретичної хірургії з госпітальною клінікою (1883-1903).
225442
   Борнгаупт Федір Карлович (1842-1905) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 47. – ISBN 978-966-439-754-1
225443
   Борнгаупт Федір Карлович (1842-1905) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 54. – ISBN 978-966-933-054-3
225444
  Ланге Антон Борнео, колыбель эволюции : Большое путешествие / Ланге Антон, Шакуров Иван // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 81-111 : Іл. Карта
225445
  Мазелев Л.Я. Борно-битиевые стекла / Л.Я. Мазелев. – Минск, 1957. – 83с.
225446
  Куц М. Бороба большевиков Черниговщины за коллективизацию сельского хозяйства (1928-1935 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Куц М.; МВО СССР, ИПКП маркс.-лен. при КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1951. – 287л. – Бібліогр.:л.I-XXII
225447
  Алимерзоев Х.О. Бороба Коммунистической партии Азербайджана за социалистическое преобразование деревни (1929-1937 гг.) : Автореф. дис. ... докт. ист. наук / Алимерзоев Х. О.; Ком. ВССО СМ АзСС, АзГУ им. Кирова. – Баку, 1961. – 110 с. – Бібліогр.:с.107-108
225448
  Шаров Н.И. Бороба Коммунистической партии за укрепление своего руководства в системе диктатуры пролетариата. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шаров Н.И.; Ин-т повышения квалификации препод.марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1953. – 16л.
225449
  Окулов Я.Г. Бороба Коммунистической партии Советского Союза за укрепление оборонной мощи страны (1938-- июнь 1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Окулов Я. Г.; ЛГУ, ИПКП маркс. лен. – Ленинград, 1955. – 16л.
225450
  Гречухин А.А. Бороба Коммунистической партии США против ревизионизма и за преодоление его последствий (1955-1960 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Гречухин А. А.; ВПШ при ЦК КПС. – М., 1962. – 17л.
225451
  Ласковая М.П. Бороба марксистской философии против утонченных форм религии в годы столыпинской реакции : Автореф... канд. филос.наук: / Ласковая М. П.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 28л.
225452
  Долбин М.С. Боровая дичь (научно-популярный очерк) / М.С. Долбин. – Минск, 1964. – 64с.
225453
  Ткаченко А.О. Боровий Василь Іванович (- поет, перекладач) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 324. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
225454
   Боровий Микола Олександрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 47. – ISBN 978-966-439-754-1
225455
   Боровий Микола Олександрович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 49. – ISBN 978-617-7530-19-9
225456
   Боровий Микола Олександрович (1957) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 55. – ISBN 978-966-933-054-3
225457
  Швидкий В. Боровик Анатолій Миколайович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 23-24. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
225458
  Іскорко-Гнатенко Боровик В.Г. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 45. – ISBN 978-617-7442-69-0
225459
  Ким М.Н. Боровик и компас. Записки туриста и грибника / М.Н. Ким. – Харьков : [ Б.и. ], 2007. – 160 с. – ISBN 978-966-7641-34-4
225460
  Архангельская А.И. Боровиковский / Архангельская А.И. ; Гос. Третьяковская галлерея. – [Б. г.] : ГТГ, 1946. – 61 с., [24] ил.
225461
  Алексеева Т.В. Боровиковский / Т.В. Алексеева. – Москва, 1960. – 42с.
225462
  Алексеева Т.В. Боровиковский / Т.В. Алексеева. – Москва, 1960. – 42с.
225463
  Скворцов А.М. Боровиковский В.Л..1757-1825. / А.М. Скворцов. – М.-Л., 1944. – 15с.
225464
  Кузнецова Н.М. Боровиковский. [Изоиздание] / Н. Кузнецова ; ред. Е. Барламова. – Москва : Изобразительное искусство, 1982. – 16 л. : 16 откр. + 1 обл.
225465
   Боровиковський В.Л. : альбом малюнків. – Харків : Рух, 1931. – 25 с. – (Українське малярство : Альбом малюнків)
225466
  Щербатюк О. Боровиковський Володимир Лукич // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000дакції. – Київ, 2013. – 2012. Вип. 4 (94) : До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. – С. 190-194. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-73-2
225467
  Шупта-В"язовська Боровиковський та Шевченко: традиція і новаторство // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 13-19


  У статті простежуються визначальні постаті українського літературного процесу першої половини ХІХ ст. - Л. Боровиковський та Т.Г.Шевченко
225468
  Петренко М.Є. Боровиця : поезії / М.Є. Петренко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 94 с.
225469
  Середа О. Борович Борис Осипович // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопедичного словника / НАНУ ; Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, відділення "Науково-дослідний центр періодики" ; за ред. М.М. Романюка. – Львів, 2007. – Вип. 14. – С. 40-44. – ISBN 978-966-02-4201-3(Вип. 14); 966-02-2344-7
225470
   Боровичи : [очерк]. – Ленинград : Лениздат, 1968. – 84 с. : ил.
225471
  Никитин С.И. Боровое / С.И. Никитин. – Алма-Ата, 1970. – 100с.
225472
  Сейтхазин С. Боровое : стихи / Саттар Сейтхазин ; пер. с каз. В.Парфентьев. – Москва : Советский писатель, 1991. – 142 с.
225473
  Благовещенский В.В. Боровск : ист.-краевед. очерки / В.В. Благовещенский, В.А. Пухов. – Тула : Приокское книжное издательство, 1973. – 167 с. : ил. – Библиогр.: с. 165-16 (36 назв.)
225474
  Белоцерковский Г.М. Боровская "разборная" десятня 1622 года / Г.М. Белоцерковский // Юбилейный сборник статей / Университет, Владимира св., Студ. (Киев)., историко-этнографический кружок. – Киев : Тип. 2-й Артели, 1914. – С. 243-273
225475
  Белоцерковский Г.М. Боровская "разборная" десятня 1622 года / Г.М. Белоцерковский. – Киев : Тип. 2-й Артели, 1914. – 33 с. – Отд. оттиск: Юбилейный сборник Историко-этнографического кружка при Университете св. Владимира
225476
   Боровский Владимир Михайлович : АН КазССР, материалы к библиографии ученых Казахстана. – Алма-Ата : Наука КазССР, 1987. – 68 с.
225477
  Козирєва Т. Боровся за Незалежність словом // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 28 травня (№ 91). – С. 2


  У Львові вшановують пам"ять Романа Іваничука.
225478
   Боровський (Боровський - Бродський Давид Львович (1934-2006) // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 108-109. – ISSN 0130-1799
225479
  Москаленко В.Ф. Боровський Василь Костянтинович / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова // Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 1841-2011 : у 2 кн. / В.Ф. Москаленко, Я.В. Цехмістер, І.М. Полякова. – Вид 4-те допов. – Київ : Авіцена, 2011. – Кн. 1 : Вчені медичного факультету Університету Св. Володимира - засновники вітчизняної медицини та вищої медичної школи. 1841-1919. Короткі біографічні нариси та бібліографія. – С. 21-23 : фото. – ISBN 978-966-2144-34-5


  Дерматовенеролог, доктор медицини (1889), професор, завідувач кафедри дерматовенерології Університету Св. Володимира(1916-1917; 1919-1923) Учень М.І. Стуковенкова.
225480
  Головко О. Боровський Сергій Леонідович // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 13 : Сергій Боровський. – С. 3-15
225481
  Мальцева Н.Н. Борогидрид натрия. Свойства и применение / Н.Н. Мальцева, В.С. Хаин. – Москва : Наука, 1985. – 207 с.
225482
  Новикова И.С. Борогидриды натрия и калия в органическом анализе. : Автореф... канд. хим.наук: / Новикова И.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1967. – 23л.
225483
  Мирсаидов У. Борогидриды переходных металлов / У. Мирсаидов, Т.Н. Дымова. – Душанбе, 1985. – 123с.
225484
  Мальцева Н.Н. Борогидриды щелочных металлов / Н.Н. Мальцева, В.С. Хаин. – Москва : Знание, 1991. – 31 с.
225485
  Седов И.П. Борода в капроне / И.П. Седов. – Пенза, 1962. – 100с.
225486
  Богданова Т. Борода із вати // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 26 грудня (№ 99/100)


  Два погляди на підсумки року в освітній галузі. прес - конференція за підсумками освітнього року професійної освітянської опозиції в особі Павла Полянського та Ігоря Лікарчука. Хто, як не освітянська опозиція підперта табачникофобами від політики, ...
225487
  Манина Л.И. Бородавчатая тля как вредитель люцерны : Автореф... канд. биол.наук: / Манина Л.И.; М-во культуры СССР. Среднеазиат. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1954. – 11л.
225488
  Глушан О. Бородаєвський: документи до біографії // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 124-137
225489
  Скоблікова М. Бородай Юлія Олександрівна // Художники України / ТОВ "Нікітін та партнери". – Київ, 2006. – № 10 : Бородай Юлія. – С. 3-15
225490
  Новокшонов Д.Е. Бородатые еврейские казаки светлейшего князя Потемкина -Таврического // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 7 (58). – С. 109-114. – ISSN 2070-9773
225491
  Шатров С.М. Бородатый внук. : юмористические рассказы и фельетоны / С.М. Шатров. – Москва : Советский писатель, 1972. – 336с.
225492
  Иванов А.А. Бородачи, или Гром и молния / А.А. Иванов. – Воронеж, 1966. – 247с.
225493
  Попова Т.В. Бородин / Т.В. Попова. – Москва : Музгиз, 1953. – 224 с.
225494
  Дианин С.А. Бородин : жизнеописание, материалы и документы / С.А. Дианин. – Москва : Музгиз, 1955. – 372 с.
225495
  Дианин С.А. Бородин : жизнеописание, материалы и документы / С.А. Дианин. – Москва : Музгиз, 1960. – 404 с.
225496
  Попова Т.В. Бородин / Т.В. Попова. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1960. – 228 с.
225497
  Попова Т.В. Бородин / Т.В. Попова. – Москва : Музыка, 1972. – 189 с.
225498
  Берберова Н. Бородин. Мыс бурь. Повелительница. Набоков и его " Лолита " / Н. Берберова; Оформл. Олег Осинин; Ред. Антон Обрезчиков. – Москва : Изд. им. Сабашниковых, 1998. – 368 с. – ISBN 5-8242-0062-9
225499
  Федоров В. Бородино - слава России / В. Федоров. – М.
1. – 1975. – 56с.
225500
   Бородино : путеводитель 1812-1912 : Армия и флот в Отечественной войне. – [Б. м.] : Издательство общества ревнит. военных знаний. – [12], 227 с. : 50 схем и 1 план Бородинского поля сражения
225501
   Бородино : путеводитель по местам боев Бородинского сражения 1812 г. – Москва : Оборонгиз, 1939. – 68 с. : карта, схемы карт в тексте
225502
  Лермонтов Ю М. Бородино / Ю М. Лермонтов. – Москва : Детгиз, 1944. – 16с.
225503
  Лермонтов Ю М. Бородино / Ю М. Лермонтов. – Воронеж, 1947. – 12с.
225504
  Лермонтов Ю М. Бородино / Ю М. Лермонтов. – Москва : Детгиз, 1962. – 16с.
225505
  Тарле Е.В. Бородино / Е.В. Тарле. – Москва, 1962. – 95с.
225506
   Бородино : гос. военно-исторический музей. – Москва : Издательство государственного Бородинского военно-исторического музея, 1966. – 10 с. : ил.
225507
  Лермонтов Ю М. Бородино / Ю М. Лермонтов. – Москва : Малыш, 1967. – 63с.
225508
  Лермонтов Ю М. Бородино : Поэма; Для мл. шк. возраста / Ю М. Лермонтов. – Киев : Веселка, 1974. – 16с.
225509
  Лермонтов Ю М. Бородино / Ю М. Лермонтов. – Москва : Детская литература, 1977. – 24с. – (Школьная б-ка)
225510
  Лермонтов Ю М. Бородино : Стихотворение; Для мл. школ. возраста / Ю М. Лермонтов. – Киев : Веселка, 1980. – 16с.
225511
  Лермонтов Ю М. Бородино / Ю М. Лермонтов. – Москва : Советская Россия, 1983. – 55с.
225512
   Бородино : Гос. Бородин. воен-ист. музей-заповедник : фотопутеводитель. – Москва : Планета, 1991. – 191 с. : ил., цв. ил. – ISBN 5-85250-395-9
225513
  Челышев Е.П. Бородино ("времен связующая нить") // Вопросы филологии : Научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2005. – № 1. – С. 11-18. – ISSN 1562-1391
225514
   Бородино 1812-1962 : документы, письма, воспоминания. – Москва : Советская Россия, 1962. – 413 с. : ил. и карт.
225515
   Бородино 1941-1942 : из истории битвы за Москву в Великой Отечественной войне 1941-1945 : [фотоальбом]. – Москва : Советская Россия, 1980. – 239 с. : ил.
225516
  Абалихин Б.С. Бородино, 1812 : [175 лет Бородинской битвы / Б.С. Абалихин и др.]. – Москва : Мысль, 1987. – 380, [2] с. : ил.
225517
  Кудряшова А.С. Бородино: путеводитель / А.С. Кудряшова. – М., 1975. – 159с.
225518
  Бородин И.П. Бородинская Биологическая станция Императорского Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей = Borodin"sche biologische Susswasserstation der Kaisertiche Naturforscher-Gesellschaft zu St-Petersburg / J. Borodin / И. Бородин. – Юрьев : Типография К. Маттисена, 1912. – [2], LXII с. : ил., карт. – Загл. на рус. и нем. яз. - Отд. оттиск: Труды Пресноводной биологической станции Императорского Санкт-Петербургского общества естествоиспытателейТ. 3, с. I-LXII. – С. XX-LXII: "Библиотека" - каталог книг Б-ки Станции, представляющий лишь доп. к напеч. в первых двух томах трудов Станции
225519
  Бородин И.П. Бородинская биологическая станцция Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей / И.П. Бородин. – [Б. м. : б. .и.], 1912. – 12 с. : ил., карта. – Оттиск из: "Труды биол. стан. Спб., общ., ест. Ш, 1912"
225520
  Шульгин П.М. Бородинская битва 1812 г. в художественной открытке // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2012. – № 3. – С. 30-32. – ISSN 0869-6322
225521
   Бородинская панорама : [сб. ст. – Москва : Московский рабочий, 1966. – 128 с. : ил., 1 л. портр.
225522
   Бородинская панорама : путеводитель : [музей панорама "Бородинская битва"] / "Бородинская битва 1812 г.", музей-панорама. – 2-е изд., доп. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 159 с., [4] л. цв. ил. : ил.
225523
   Бородинская панорама : путеводитель. – 3-е изд., доп. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 160 с. : ил.
225524
   Бородинская панорама : [путеводитель] / "Бородинская битва 1812 г.", музей-панорама; Л.В. Ефремова. – 4-е изд., перераб. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 157 с., [4] л. цв. ил. : ил.
225525
  Толстой Л.Н. Бородинский бой : отрывок из романа "Война и мир" / Л.Н. Толстой. – Москва : Госвоениздат Наркомата Обороны Союза ССР, 1939. – 48 с. – (Библиотека красноармейца)
225526
   Бородинский музей : путеводитель. – Москва : Советская Россия, 1962. – 82 с. : 6 л. ил.
225527
   Бородинское поле : путеводитель. – [3-е изд.]. – Москва : Советская Россия, 1966. – 102 с., [9] л. ил. : схем. – Библиогр.: с. 97-100
225528
  Шевцов И.М. Бородинское поле / И.М. Шевцов. – Москва, 1977. – 429с.
225529
   Бородинское поле : 1812 г. в рус. поэзии : [сборник : для ст. шк. возраста. – Москва : Детская литература, 1984. – 254 с. : ил. – (Поэтическая библиотечка школьника)
225530
  Шевцов И.М. Бородинское поле : Роман / И.М. Шевцов. – Москва : Московский рабочий, 1985. – 656с.
225531
   Бородинское поле : 1812 г. в рус. поэзии : [сборник : для ст. шк. возраста. – 2-е изд. – Москва : Детская литература, 1989. – 254, [1] с. : ил. – ISBN 5-08-000914-4
225532
   Бородинское поле в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов / А.И. Ельчанинов, А.А. Парамонова, А.Н. Лазарева, А.В. Горбунов, А.А. Суханов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 50-61 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7126
225533
  Шевцов И.М. Бородинское поле. / И.М. Шевцов. – М, 1981. – 608с.
225534
  Сергиенко К.К. Бородинское пробуждение / К.К. Сергиенко. – М., 1977. – 209с.
225535
  Сергиенко К.К. Бородинское пробуждение / К.К. Сергиенко. – 2-е изд. – М., 1981. – 206с.
225536
  Сергиенко К.К. Бородинское пробуждение / К.К. Сергиенко. – 3-е изд. – М., 1990. – 205с.
225537
  Прунцов В.В. Бородинское сражение / В.В. Прунцов. – М., 1947. – 72с.
225538
  Гарнич Н.Ф. Бородинское сражение / Н.Ф. Гарнич. – Москва : Правда, 1949. – 32 с.
225539
  Жилин П. Бородинское сражение / П. Жилин, А. Ярославцев. – М, 1952. – 100с.
225540
  Жилін П. Бородинська битва / П. Жилін, О. Ярославцев. – Київ, 1954. – 104с.
225541
  Латиш Ю.В. Бородін Олексій Артемович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 160. – ISBN 96966-8060-04-0
225542
  Латиш Ю.В. Бородін Олексій Артемович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 28-29. – ISBN 978-966-96992-6-8
225543
   Бородін Олексій Артемович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 166. – ISBN 978-966-581-772-1


  Життєвий шлях доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри історії партії для гуманітарних факультетів, декана історічного факультету КДУ ім. Т. Шевченка Олексія Артемовича Бородіна.
225544
  Латиш Ю.В. Бородін Олексій Артемович // Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936-2016 рр.) / Г.Д. Казьмирчук, Т.В. Орлова, О.В. Вербовий, Заболотна, (Мороз), Г.Г. та ін. Коцур. – Київ : КП УкрСІЧ, 2016. – С. 26-27. – ISBN 978-617-7107-25-4
225545
  Латиш Ю.В. Бородін Олексій Артемович // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С. 120-121. – ISBN 978-617-7107-52-0
225546
   Бородін Олексій Артемович (1908-1995) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 47-48. – ISBN 978-966-439-754-1
225547
   Бородін Олексій Артемович (1908-1995) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 55. – ISBN 978-966-933-054-3
225548
   Бородін Олексій Артемович (1908-1995) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 55. – ISBN 978-966-933-054-3
225549
   Бородін Станислав Володимирович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 33-37. – ISBN 978-617-573-038-6


  Доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист РРФСР.
225550
  Король В. Бородінська битва 1812 р. (Нові аспекти проблеми) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 36-40
225551
  Лукс В.К. Борозда : стихи и поэма / В.К. Лукс. – Ленинград : Советский писатель, 1969. – 144 с.
225552
  Кононов Э.Ф. Борозда / Э.Ф. Кононов. – М., 1974. – 287с.
225553
  Лесняк В. Борозда : стихи / В. Лесняк. – Москва : Советский писатель, 1981. – 95 с.
225554
  Каныкин А.И. Борозда. / А.И. Каныкин. – Алма-Ата, 1981. – 135с.
225555
  Альбов М.Н. Бороздовое механическое опробование кернов разведочных скважин / М.Н. Альбов, В.Л. Челышев. – Москва, 1963. – 68с.
225556
  Константинов Е.И. Борозды / Е.И. Константинов. – М., 1967. – 94с.
225557
  Мартынов Н.И. Борозды / Н.И. Мартынов. – М, 1985. – 95с.
225558
  Матвеев К.Г. Борозды войны. Начало дня : [стихи] / К.Г. Матвеев, М.А. Абрамов. – Тула : Приокское книжное издательство, 1976. – 106, [6] с. : ил.
225559
  Иванов В.И. Борозды и межи : опыты эстет. и крит. / Вячеслав Иванов. – Москва : Мусагет, 1916. – [8], 351 с.
225560
  Лісняк В.А. Борозна : поезії / В.А. Лісняк. – Дніпропетровськ, 1969. – 140 с.
225561
  Стрельник Л.П. Борозна : поезії / Л.П. Стрельник. – Харків, 1989. – 53 с.
225562
   Борозна Микола Якович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 64. – ISBN 978-966-2726-03-9
225563
  Ярош Я.Є. Борозна обрію / Я.Є. Ярош. – Київ, 1987. – 178 с.
225564
  Калініченко В.Л. Борозна через століття / В.Л. Калініченко, Г.П. Щербина. – Дніпропетровськ, 1970. – 132с.
225565
  Мисик В.О. Борозни : лірика / В.О. Мисик. – Харків, 1962. – 100 с.
225566
  Маняк В.А. Борозни : роман / В.А. Маняк. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 254 с.
225567
  Ле І.Л. Борозною віку / І.Л. Ле. – Київ, 1973. – 191 с.
225568
  Марчук Г. Борозною любові : [роман] / Галина Марчук. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 301, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-2151-32-9


  У пр. № 1722898 напис: Глибокошановному і любимому мною Ігорю Завадському з найкращими побажаннями. Якщо є такі як ти, то світ має бути прекрасним. 10.04.2010 р. Підпис.
225569
  Семаковська Т. Боролася за можливість малювати і сама робила фарби: якою була Катерина Білокур // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2022. – 8 травня (№ 19). – С. 9. – ISSN 0027-8254
225570
  Татаренко Л.С. Боромля : Стихотворения, поэмы / Л.С. Татаренко. – Киев : Дніпро, 1972. – 198с.
225571
  Яровицкая В.И. Боромукаты металлов I и II групп периодической системы Д.И.Менделеева : Автореф... канд. хим.наук: / Яровицкая В.И.; АН Латвийск. ССР. Отд. хим. и биол. наук. – Рига, 1967. – 15л.
225572
  Бакуменко О. Боронити правду // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 17 листопада (№ 44). – С. 15


  До 80-річчя Миколи Сингаївського.
225573
  Лизанчук В. Боронімо, оберігаймо українську цивілізацію від зовнішніх і внутрішніх агресорів! // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 27 вересня - 3 жовтня (№ 39). – С. 4


  Згадується дослідження проф. Я.С. Калакури "Ментальний вимір української цивілізації" (2017).
225574
  Анастасенко Г.Ф. Бороносность траппов северо-запада Сибирской платформы / Анастасенко Г.Ф. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : ЛГУ, 1978. – 136 с. – Список лит.: с. 132-135
225575
  Яржемский Я.Я. Бороносные галогенные породы / Я.Я. Яржемский. – Новосибирск, 1984. – 80с.
225576
  Іскорко-Гнатенко Боронь О.В. // Університетська шевченкіана : довід. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; [авт.-упоряд.] Валентина Іскорко-Гнатенко ; за заг. ред. проф. О.М. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 45-47. – ISBN 978-617-7442-69-0
225577
  Коршак В.В. Борорганические полимеры / В.В. Коршак, В.А. Замятина, Н.И. Бекасова. – Москва : Наука, 1975. – 254 с.
225578
  Михайлов Б.М. Борорганические соединения в органическом синтезе / Б.М. Михайлов. – Москва : Наука, 1977. – 515 с.
225579
  Шевчук М.В. Борорганічні та кремнійорганічні методології в синтезі високофункціоналізованих амінофосфонатів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Шевчук М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 150 л. – Бібліогр.: л. 126-150
225580
  Шевчук М.В. Борорганічні та кремнійорганічні методології в синтезі високофункціоналізованих амінофосфонатів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Шевчук Михайло Валерійович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
225581
  Лозюк М.Й. Боротба країн Латинської Америки за економічну незалежність / М.Й. Лозюк. – К., 1959. – 48с.
225582
  Квіт С. Боротися з корупцією / шпальти підготовив Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 5 жовтня (№ 40). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Під час брифінгу, який відбувся в Будинку Уряду, міністр освіти і науки України С. Квіт розповів про кроки подолання корупції у закладах освіти. Він зупинився на двох питаннях - забезпечення якості освіти для іноземних студентів та недопущенні ...
225583
  Вайштен Р. Боротися з порушниками статуту ВЛКСМ ! // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 3


  Комсомольські збори механіко-математичного факультету провели рейд по наявності комсомольських квитків. Не всі комсомольці мають при собі комсомольські квитки.
225584
  Винниченко В.К. Боротьба : З листів студента засланого в солдати / В.К. Винниченко. – Вид.3. – Київ; Харків, 1920. – 75с.
225585
  Винниченко В.К. Боротьба : З листів студента засланого в солдати / В.К. Винниченко. – Вид.2-е. – Київ; Харків : Український робітник, 1929. – 160с.
225586
  Світличанин І. Боротьба "кремлівських татар" з "українським геноцидом" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 9 червня (№ 23). – С. 4-5
225587
  Марчук Р.П. Боротьба FATF з відмиванням брудних грошей // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 270-274
225588
  Сущенко В. Боротьба антикорупційних органів... один з одним // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 23 лютого - 1 березня (№ 8). – С. 4. – ISSN 1992-9277
225589
  Прокопенко М. Боротьба Балуха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8 лютого (№ 22). – С. 11


  Український політв"язень Володимир Балух. Чому навіть за гратами він - переможець.
225590
  Кір’яков О. Боротьба Беотійського союзу з Спартанською гегемонією в 379–371 рр. до Р.Х.. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 133-138. – ISSN 2076-1554
225591
  Лось В.Є. Боротьба більшвиків на чолі з В.І. Леніним за скликання і проведення 3 з"їзду РСДРП / В.Є. Лось. – Київ, 1960. – 104с.
225592
  Тишківський В.М. Боротьба більшовиків за єдність революційних дій українського і російського народів у соціалістичній революції / В.М. Тишківський. – Київ : КДУ, 1957. – 16 с. – Окр. відб. із : "Зб. каф. історіїї КПРС КДУ", №2, 1957, c.77-92
225593
  Мацегора Н.А. Боротьба більшовиків Катеринославщини за селянські маси в період підготовки і проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції / Н.А. Мацегора. – Дніпропетровськ, 1957. – 44с.
225594
  Березняк Я З. Боротьба більшовиків на чолі з В.І. Леніним за чистоту марксистської теорії в роки реакції : матеріали до вивчен. теми історії КПРС / З.Я. Березняк, Є.Т. Шиян ; МВО УРСР. – Київ : Радянська школа, 1959. – 44 с.
225595
  Головань В.П. Боротьба більшовиків Ровенщини за владу Рад. 1917-1920 / В.П. Головань, Т.І. Михайлюта. – Львів, 1968. – 70с.
225596
  Рубцов Г.О. Боротьба більшовиків України за армію і флот. (Лип. 1907-- берез. 1917 р.) / Г.О. Рубцов. – Київ, 1971. – 88с.
225597
  Ремезовський Й.Д. Боротьба більшовиків України за зміцнення військово-політичного союзу радянських республік в роки грамадянської війни / Й.Д. Ремезовський, І.І. Шевченко. – К, 1957. – [23] с.
225598
  Миронець Н.І. Боротьба більшовицьких організацій Поділля за селянські та солдатські маси в період підготовки Великої Жовтневої соціалістичної революції // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 27-34. – (Серія історії ; № 10)
225599
  Величков О.С. Боротьба болгарського народу проти німецької агресії / О.С. Величков, 1943. – 44с.
225600
  Бикова Т. Боротьба в Криму після жовтневого перевороту
225601
  Бикова Т. Боротьба в Криму після жовтневого перевороту // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 16 листопада (№ 46). – С. 6
225602
  Бикова Т. Боротьба в Криму після жовтневого перевороту // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 листопада (№ 47). – С. 6
225603
  Самофалов Боротьба В. І. Леніна і Сталіна / Самофалов. – Київ, 1950. – с.
225604
  Побережний І.М. Боротьба В. І. Леніна проти "лівого" опортунізму в міжнародному комуністичному русі / І.М. Побережний. – Київ, 1971. – 212с.
225605
  Буцько М.О. Боротьба В.І. Леніна за єдність дій українського і російського народів в період підготовки і проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції / М.О. Буцько. – Окр. відб. з збірника наукових праць Кафедри історії КПРС КДУ, №. – 100-118с.
225606
  Климко М.С. Боротьба В.І. Леніна за єдність і чистоту партійних рядів (1920-1923 рр.) / М.С. Климко. – Киев, 1975. – 150с.
225607
  Брагінець А.С. Боротьба В.І. Леніна проти буржуазної реакційної філософії : до 50-ліття виходу в світ твору В.І. Леніна "Матеріалізм і емпіріокритицизм" / А.С. Брагінець ; Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1959. – 84 с.
225608
  Дніпровський П.В. Боротьба В.І.Ленина проти ревізіонізму і догматизму / П.В. Дніпровський. – Київ, 1966. – 185с.
225609
  Зашкільняк А.С. Боротьба В.І.Леніна за зміцнення більшовицької партії після II з"їзду РСДРП / А.С. Зашкільняк. – Львів, 1960. – 152с.
225610
  Зінчук Д. Боротьба Василя Романюка за права радянських політв"язнів (1972-1979 рр.) // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 3. – С. 73-76. – ISSN 1728-9343
225611
  Машевський О. Боротьба великих держав за "османську спадщину" після Першої світової війни // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 217-221. – ISBN 978-966-171-651-2


  Проаналізовано суперечності великих держав на Сході під час повоєнного врегулювання 1918-1923 років. Головна увага приділяється боротьбі Великої Британії, Франції, США, султанського уряду та кемалістського руху, а також російської білогвардійської ...
225612
  Ковальчук М. Боротьба військових сил Центральної Ради з радянськими частинами на Південно-Західному фронті (грудень 1917 р.) // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2013. – Річник 14, ч. 1/2 (25/26). – С. 9-27
225613
  Соболєв В.В. Боротьба військової юстиції Російської імперії проти суспільно-політичних рухів та кримінальних злочинів на початку 20 століття (на матеріалах Київського військово-окружного суду) : автореф. дис ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Соболєв В.В.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
225614
  Соболєв В.В. Боротьба військової юстиції Російської імперії проти суспільно-політичних рухів та кримінальних злочинів на початку 20 століття (на матеріалах Київського військово-окружного суду) : дис. ...канд. істор. наук: 07.00.01 / Соболєв В.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 241 л. + Додатки: л. 200-210. – Бібліогр.: л. 211-241
225615
  Кучабський О.Ю. Боротьба віруючих Львівщини за релігійні права в період правління Л.І. Брежнєва (1964-1982 рр.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 42-44. – (Історія ; вип. 44)


  Розглядається розвиток політики державних органів щодо релігійних конфесій на Львівщині 1964-1982 рр.
225616
  Уваров В.Д. Боротьба Г.В. Плеханова проти народництва // Наукова сесія, присвячується 100-річчю з дня народження Г. В. Плеханова. – Київ, 1956. – С. 3-4
225617
  Пашкова А.О. Боротьба Г.В. Плеханова проти філософського ревізіонізму в 90-ті роки і на початку 900-х років // Наукова сесія, присвячується 100-річчю з дня народження Г. В. Плеханова. – Київ, 1956. – С. 10-14
225618
  Гавришків Б.М. Боротьба Г.Е.Лессінга за збагачення німецької літературної мови / Б.М. Гавришків. – Львів, 1957. – 44с.
225619
  Гавришків Б.М. Боротьба Г.Е.Лессінга проти зловживання іншомовними словами / Б.М. Гавришків. – Львів, 1957. – 24с.
225620
  Половинчак Ю.М. Боротьба Газети "Киевлянин" з українством наприкінці 19 - початку 20 століття : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / КНУТШ; Половинчак Ю.М. – Київ, 2007. – 251л. – Бібліогр.:л.193-251
225621
  Половинчак Ю.М. Боротьба газети "Киевлянин" з українством наприкінці 19 - почату 20 століття : автореф. дис. ...канд. іст. наук: спец. 07.00.01 / Половинчак Ю.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 5 назв
225622
  Загорулько Р. Боротьба газети "Киевлянин" з українським національним відродженням (1905-1914 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 23-28


  У статті здійснено аналіз антиукраїнської політики київської провладної газети "Киевлянин": проаналізовано її історію, з"ясовано, які аспекти "українського питання" були об"єктами критики з боку редакції видання, виявлено жанрову специфіку та авторство ...
225623
  Вітик І. Боротьба галицьких та наддніпрянських українців за українську державу на початку XX століття // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 11 (73). – С. 2-8
225624
  Пилипчук Я.В. Боротьба Гіреїв та ногайців проти Російської імперії у 1783-1812 рр. // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ, 2016. – № 73/74. – С. 160-180. – ISSN 1682-671Х
225625
  Швидько А.К. Боротьба городов Украины за осуществление решений Переяславской Рады. / А.К. Швидько. – Днепропетровск, 1983. – 84с.
225626
  Денисова Т.Н. Боротьба гуманізму і антигуманізму в сучасній літературі Заходу / Т.Н. Денисова. – Київ, 1976. – 48с.
225627
  Бабенко Р.В. Боротьба Данила Галицького проти Золотої Орди за незалежність та її наслідки // Всесвітня історія очима українських істориків : присвячена науковому і педагогічному доробку фундаторів кафедри, професорів М.Ф. Александри та А.Ф. Трубайчука : [зб. наук. статей учасників конференцій (Київ, 8 груд. 2011 р.)] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. всесвіт. історії ; [редкол.: Андрусишин Б.І. та ін. ; відп. ред.: О.С. Черевко, О.С. Осмоловський, Ю.Б. Гончар]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – С. 38-47
225628
  Борисенко В.Й. Боротьба демократичних сил за народну освіту в Україні 60-90-х років ХІХ ст. / В.Й. Борисенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – 161, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-660-731-0


  У пр. №1700242 напис: Бібліотеці КНУ імені Тараса Шевченка від автора. Підпис. 20.Х.15 р.
225629
  Борисенко В.Й. Боротьба демократичних сил за народну освіту на Україні в 60-90-х роках ХІХ ст / В.Й. Борисенко ; АН УССР, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1980. – 155 с. – Бібліогр. в підрядк. приміт.
225630
  Стопчак М.В. Боротьба Директорії УНР з ліворадикальними українськими політичними силами: радянська історіографія // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 31-35. – ISBN 978-966-493-676-4
225631
  Карпенко Віра Боротьба довжиною в життя... // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 16
225632
  Лясковська С. Боротьба економічних підрозділів ДПУ УСРР з фальшивомонетництвом у 1920-ті рр. // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Голов. ред. колегія науково-документальної серії книг "Реабілітовані історією" ; редкол.: О. Рубльов (голов. ред.), С. Кокін, О. Бажан [та ін.]. – Харків, 2011. – № 1 (36). – C. 7–33. – ISBN 978-617-587-051-8
225633
  Савчук С.В. Боротьба Ерліха за новий професійний статус судді: в світлі публікації українських перекладів його творів // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 246-249. – ISBN 978-617-7096-97-8
225634
  Степаненко А. Боротьба з "відмиванням" грошей у банківському секторі економіки : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 5. – С. 3-10. – ISSN 1605-2005
225635
  Кулініч О. Боротьба з "відмиванням" грошей: міжнародний досвід // Стратегія розвитку України : Науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / Мін. осв. і науки України; Нац.авіац. ун-т; Ін-т міжн. відн. та інш. – Київ, 2005. – № 1. – С. 69-73. – ISSN 1729-7036
225636
  Сьомін С. Боротьба з "тінню" і справжні загрози // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 4. – С.3-9. – ISSN 0868-8273


  Як події 11 вересня 2001 року вплинули на міжнародні відносини та проблеми безпеки
225637
  Даниленко В.М. Боротьба з "українським буржуазним націоналізмом" // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 707-724. – ISBN 966-00-0025-1
225638
  Телійчук В.Г. Боротьба з бандитизмом та розбійними нападами в Україні в післявоєнні (1946-1953) роки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 18-23. – (Серія: Право ; № 1 (43)). – ISSN 1813-338Х
225639
  Малолєткова О. Боротьба з безкарністю стосується всіх // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2023. – 6 травня (№ 91)
225640
   Боротьба з безпілотними літальними апаратами (за досвідом проведення ООС (раніше АТО) : [навч.-метод. публкація] / Центр оператив. стандартів і методики підгот. Збройних Сил України спільно з Голов. упр. підгот. Збройних Сил України. – Київ : Центр учбової літератури, 2022. – 42, [2] с. : іл., табл. – На тит. арк.: Обмеження розповсюдження: обмежень для розповсюдженння немає. – Бібліогр.: с. 42. – ISBN 978-611-01-2801-8
225641
  Остроушко Ю. Боротьба з безпритульністю та бездоглядністю в Російській імперії за правління Катерини II (аналіз законодавчих джерел) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 524-527. – ISBN 978-966-171-783-0
225642
  Байлема Т. Боротьба з безробіттям у добу національних урядів 1917-1921 рр. на Поділлі // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 161-162
225643
  Шевченко О. Боротьба з бідністю як пріоритне завдання євроінтеграційної політики України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 12 (314). – С. 39-41. – ISSN 1810-3944
225644
  Мельниченко О. Боротьба з бідністю як складова передвиборчих програм на парламентських перегонах у 2006 р. // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 4. – С. 123-131.
225645
  Сіньова Л. Боротьба з бідністю як функція соціальної держави // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 337-338. – ISBN 978-617-7069-15-6
225646
  Ковальчук А.Т. Боротьба з відмиванням брудних капіталів: міжнародні стандарти та національні реалії = Anti-money laundering: international standards and national fundamentals / Андрій Ковальчук. – Київ : Знання, 2016. – 318, [2] с., 8 с. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 190-206. - Додатки укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0396-5
225647
  Качка Т. Боротьба з відмиванням грошей : Комплекс. порівняльно-правовий аналіз відповідності законодав. України acguis Європ. Союзу в сфері боротьби та запобіг. легаліз. доходів, отриманих злочинним шляхом / За участю М. Парапана; Тарас Качка. – Київ : Реферат, 2004. – 288с. – ISBN 966-8058-02-Х
225648
  Жвалюк В. Боротьба з відмиванням грошей: Україна в контексті міжнародних зусиль // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 38. – С. 3-5
225649
   Боротьба з відмиванням коштів : правовий, організаційний та практичний аспекти / С.Г. Гуржій, О.Л. Копиленко, Янушевич, , , О.Ю. Фещенко, А.Т. Ковальчук; С.Г. Гуржій, О.Л. Копиленко, Я.В. Янушевич, О.Ю. Фещенко, А.Т. Ковальчук ; Державний комітет фінансового моніторингу України ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; [за ред. М.Я. Азарова]. – Київ : Парламентське видавництво, 2005. – 216 с. – ISBN 966-611-363-5
225650
  Вавричин М.Г. Боротьба з возз"єднання Західної України з Українською РСР 1917-1939 : збірник документів та матеріалів / [упоряд. М.Г. Вавричин, Н.Ф. Врадій, Н.П. Гусєва [та ін.] ; відп. ред. Д.А. Яремчук] ; Ін-т історії партії при ЦК Компартії України, філіал ін-ту марксизму ленінізму при ЦК КПРС, Ін-т суспільних наук АН УРСР [та ін.]. – Київ : Наукова думка, 1979. – 559 с.
225651
  Усенко Г.П. Боротьба з втратами - важливий резерв збільшення виробництва зерна / Г.П. Усенко. – Х., 1955. – 20с.
225652
   Боротьба з гайдамацьким рухом // Петро Калнишевський: нескорений духом : монографія / Г.Г. Коцур, Ю.І. Шовкун. – Київ ; Переяслав-Хмельницьки : Книга-XXI, 2012. – С. 68-77. – ISBN 978-617-614-027-6
225653
   Боротьба з господарськими злочинами. – Донецьк, 1997. – 160с. – ISBN 5120045340
225654
  Дашкевич Я. Боротьба з Грушевським та його Львівською школою за радянських часів // Український історик : Журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [та ін.], 1996. – Рік 33, N 1/4 (128/131) : Михайло Грушевський: студії і матеріяли з нагоди 130-річчя від дня народження. – С. 88-141. – ISSN 0041-6061
225655
  Новакова О.В. Боротьба з дезінформацією як сучасний тренд розвитку медіасередовища // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Виклики та можливості в системі МЕВ в умовах глобальних трансформацій" : 24-25 черв. 2021 р. / "Виклики та можливості в системі МЕВ в умовах глобальних трансформацій", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 117-120. – ISBN 978-617-8046-20-0
225656
  Андрухів О.І. Боротьба з дитячою безпритульністю та бездоглядністю в західних областях УРСР у 1940-1950-х роках: історико-правове дослідження : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Андрухів Олег Ігорович ; Приват. ВНЗ Ун-т Короля Данила. – Івано-Франківськ, 2019. – 36, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 36 назв
225657
  Клець М.В. Боротьба з економічною злочинністю: проблема ефективності / М.В. Клець, Д.В. Клець // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 40-41. – Бібліогр.: 13 назв
225658
  Волошенко А.В. Боротьба з економічною корупцією в системі оподаткування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління" ; голова ред. ради С.А. Єрохін ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (186). – С. 40-50. – ISSN 1993-6788
225659
  Міронова І. Боротьба з жебрацтвом у Херсонській губернії (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 4 (28), жовтень - грудень. – С. 21-33. – ISSN 1998-4634
225660
  Сванідзе Е. Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю : права затриманих і обов"язки працівників правоохоронних органів : 11 ключових запитань та відповідей / Ерік Сванідзе ; [пер. Сергій Колесник] ; Генеральний директорат з прав людини і правових питань ; Рада Європи. – Київ : К.І.С., 2009. – 40 с. – Бібліогр.: с. 37-39
225661
  Мардох Д. Боротьба з жорстоким поводженням і безкарністю та ефективне розслідування жорстокого поводження : доповідь по Україні / Джім Мардох ; [переклад С. Колесника ; Відділ реформування правосуддя і поліції ; Департамент правових питань і питань сприяння розвитку прав людини ; Директорат з техн. співробітництва та ін.]. – Київ : К.І.С., 2010. – 108 с.
225662
  Тригубенко Г Боротьба з злочинністю як засіб подолання правового нігілизму // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.127-129. – Бібліогр.: 20 н. – ISSN 0132-1331
225663
  Візір П.Е. Боротьба з ідеалізмом в мікробіології / П.Е. Візір. – Київ, 1950. – 43с.
225664
  Ніколаєць Ю.О. Боротьба з інакомисленням у роки хрущовської "відлиги" у працях українських дослідників // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 4 (51). – С. 130-134. – ISBN 966-614-021-7
225665
  Данилишин Б. Боротьба з інфляцією чи економічне зростання. Що важливіше? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 1, 6


  "Після того, як НБУ у 2016 р. перейшов на режим таргетування інфляції та того ж року успішно "влучив у ціль", подальші успіхи в досягненні запланованих темпів зростання цін скромні. Як 2017-го, коли споживча інфляція становила 13,7% при цілі 8%±2 ...
225666
  Козерод О. Боротьба з іудаїзмом в радянській Україні у першій половині 20-х років ХХ ст. // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна Академія наук України. – Київ, 2000. – С. 242-250. – (Політологія і етнологія ; Вип. 12). – ISBN 966-02-1643-0
225667
  Кончаковська В. Боротьба з катуваннями-шлях до правової та демократичної держави // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 112-115.
225668
  Безнесюк А. Боротьба з кіберзлочинністю: досвід ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 155-158
225669
  Данів Р.І. Боротьба з контрабандною діяльністю як один із пріоритетів Державної прикордонної служби України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 19, жовтень. – С. 137-140. – ISSN 2306-6814
225670
  Єршов Р.В. Боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил на морському транспорті // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 4. – С. 17-22.
225671
  Передало Х.С. Боротьба з контрабандою як один із методів забезпечення економічної безпеки держави / Х.С. Передало, Н.В. Стасів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 206-211. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
225672
  Пахаренко О. Боротьба з контрафактом: питання моралі чи фінансування оргзлочинності? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 15-28 жовтня (№ 41/42)
225673
  Шпакова О.С. Боротьба з контробандою зброї в Україні: напрямки, способи, аналіз боротьби, можливі реформи // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.,Криворізький навч. центр. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 27-31. – ISBN 966-594-145-Х
225674
  Чередниченко А.М. Боротьба з контрреволюцією в українських музеях у 1920-1930 роках. Трагічна доля М.О. Макаренка // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 180-187. – ISBN 978-966-651-576-9
225675
  Кучма Л.Д. Боротьба з корупцією - життєво необхідна справа / Л.Д. Кучма. – Київ : ІАЕ УААН, 2004. – 36с. – ISBN 966-669-095-0
225676
  Каращук Е. Боротьба з корупцією - основне завдання державної політики // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 5. – С. 78-80.
225677
  Головкін О. Боротьба з корупцією - пріоритет на шляху зміцнення законності // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 80-85.
225678
  Мельничук І. Боротьба з корупцією - пріоритетний напрям у діяльності прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 9-14
225679
  Пришко А. Боротьба з корупцією // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 22-28.
225680
  Матіас Гржезек Боротьба з корупцією в німецькій системі охорони здоров"я // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 85-87. – ISBN 978-3-8305-3271-2
225681
  Бйорн Крузе Боротьба з корупцією в Німеччині // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 73-75. – ISBN 978-3-8305-3271-2
225682
  Сьомін С.В. Боротьба з корупцією в секторі безпеки і оборони: світовий досвід і Україна / С.В. Сьомін, С.В. Дрьомов // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 19-24. – ISSN 2306-5664
225683
  Вітик І. Боротьба з корупцією в Україні крізь призму реформування правоохоронних органів: окремі нотатки до Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції" // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 39-43. – ISSN 0132-1331
225684
  Федорчук О. Боротьба з корупцією в україні. Реалії сьогодення очима адвокатів // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 лютого - 24 березня (№ 8/11). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
225685
  Присяжнюк В. Боротьба з корупцією вимагає не балачок, а рішучих дій // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 12-17.
225686
  Кульчицький Н. Боротьба з корупцією захлинається через конкуренцію силовиків // Юридична газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 20/21). – С. 22
225687
  Пасіка С.П. Боротьба з корупцією у воєнній сфері України : навч. посібник / С.П. Пасіка, Н.В. Слободян ; за ред. генерал-майора В.В. Балабіна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 767, [1] с. – Бібліогр.: с. 762-767 та в кінці ст. – ISBN 978-966-439-782-4
225688
  Холодницький Н. Боротьба з корупцією у Наддніпрянській Україні в роки національно-визвольних змагань (1917-1921) // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10. – С. 28-34
225689
   Боротьба з корупцією у сфері державних послуг : хроніка реформ у Грузії. – Вашингтон : Світовий банк, 2012. – XII, 116 с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 115-116
225690
  Ільєнок Т.В. Боротьба з корупцією: міжнародний досвід // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 71-77. – ISSN 2222-5374
225691
  Молєв Є.В. Боротьба з кровососними комахами в тваринництві / Є.В. Молєв. – К., 1963. – 102с.
225692
  Андрущенко І. Боротьба з легалізацією (відмивааням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.61-65
225693
  Зеленецький В.С. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму : (економіко-правовий аналіз): науково-практичний посібник / В.С. Зеленецький, В.Л. Кротюк, Д.А. Файєр; Академія правових наук України, Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків : Кроссроуд, 2007. – 668с. – ISBN 966-8759-28-1
225694
  Онісьєв В.А. Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом: міжнародна нормативно-правова регламентація // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 151-160.
225695
  Дребот Н.П. Боротьба з легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 26-33
225696
  Азаров Ю.Ю. Боротьба з легалізацією коштів, отриманих протиправним шляхом: стан і перспективи розвитку // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2011. – № 2/3 (25/26). – C. 345-352. – ISSN 1609-0462
225697
  Гетманцев Д. Боротьба з лупою через усікновення голови. Податкореформатори борються з неправильним виконанням закону шляхом виправлення закону, а не його виконавців // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 9


  "Інколи в труднощах взаєморозуміння людей винні не одвічні егоїзм та дурість, а щира віра людей у те, чого не існує. Наприклад, в істину і справедливість. Шукану, абсолютну цінність, досконалу форму, яка, звісно ж, існує, однак, на жаль, тільки в нашій ...
225698
   Боротьба з міжнародним тероризмом : нормативна база. – Київ : КНТ, 2007. – 248 с. – (Національна і міжнародна безпека). – ISBN 966-373-177-Х
225699
  Слободян Н. Боротьба з міжнародним тероризмом як системоутворюючий фактор зовнішньої політики США // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 454-458. – ISBN 978-966-171-793-9
225700
  Бошицька К.Ю. Боротьба з міжнародним тероризмом: сучасний стан та перспективи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 333-336. – ISSN 2219-5521
225701
  Лисенко В.О. Боротьба з мобінгом як інструмент втілення принципу гуманізму в трудовому законодавстві // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 102-104. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
225702
  Сидоренко Н. Боротьба з надмірним споживанням алкоголю (за матеріалами преси Наддніпрянщини кінця ХІХ - початку ХХ ст.) // Образ : науковий журнал / Сум. держ. ун-т ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики ; редкол.: В. Різун, Н. Сидоренко, В. Садівничий [та ін.]. – Суми ; Київ, 2022. – Вип. 1 (38). – C. 100-111. – ISSN 2415-8496
225703
  Шинкаренко І.Р. Боротьба з наркозлачинністю у США / І.Р. Шинкаренко, Л.С. Верченко // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 86-88.
225704
  Янушевич Я. Боротьба з незаконним відшкодуванням ПДВ // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 20. – С.18-22
225705
  Бублейник В.А. Боротьба з незаконним збутом наркотичних засобів: кримінально-правовий і кримінологічний аспекти : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право / Дніпропетровськ. держ. ун-т внутрішніх справ; Бублейник В.А. – Днепропетровск, 2007. – 239л. + Додатки: л.209-239. – Бібліогр.: л.183-208
225706
  Бублейник В.А. Боротьба з незаконним збутом наркотичних засобів: кримінально-правовий і кримінологічний аспекти : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Бублейник В.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
225707
  Пірлік А. Боротьба з незаконним обігом наркотичних речовин у діяльності ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 107-110
225708
  Безногих В.С. Боротьба з нелегальними доходами в США: від Аль Капоне до Патріотичного Акту // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 243-247
225709
  Озерова К.О. Боротьба з нелегальною імміграцією в межах Європейського Союзу // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Ю.Л. Бошицький [та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького [та ін.]]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 271-274. – ISBN 978-617-7363-7-0
225710
   Боротьба з нелегальною міграцією та торгівлею людьми : міжнародна конференція. – Київ : Національна академія внутрішніх справ України, 2004. – 194 с. – ISBN 966-96280-4-0
225711
  Маркевич А. Боротьба з нестатутними взаємовідносинами в армії // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 2. – С.90-95
225712
  Смирнов А.А. Боротьба з організованною злочинністю: теоретико-прикладні шляхи вдосконалення нормативно-правової бази // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 403-409. – ISSN 1563-3349
225713
  Пономаренко І. Боротьба з організованою злочинністю - під контролем прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 7-11.
225714
  Маматюк Ю. Боротьба з організованою злочинністю і корупцією - елемент стратегії держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 62-64. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено актуальним питанням кримінологічного аспекту боротьби зі злочинністю на території Придністровсько-Молдавської Республіки. Висвітлено актуальні проблеми державної політики боротьби зі злочинністю. Надано конкретні пропозиції щодо ...
225715
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 3. – 2001
225716
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 4. – 2001
225717
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 2/3 (25/26). – 2011. – 391 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225718
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 2 (28). – 2012. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225719
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 1 (29). – 2013. – 383 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225720
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 2 (30). – 2013. – 307 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225721
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 3 (31), спецвипуск. – 2013. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225722
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 1 (32). – 2014. – 171 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225723
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 2 (33), спецвипуск. – 2014. – 213 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225724
   Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Рада Національної безпеки і оборони України ; Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2000-. – ISSN 1609-0462
№ 1 (34). – 2015. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225725
  Медведько О. Боротьба з організованою злочинністю та корупцією // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.6-11
225726
  Невзоров І.Л. Боротьба з організованою злочинністю у Китайській Народній Республіці / І.Л. Невзоров, А.О. Расюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 2 (30). – С. 170-180. – ISSN 1609-0462
225727
  Ущаповський В. Боротьба з організованою злочинністю: напрями та проблеми та потреби нормативного визначення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.118-120. – ISSN 0132-1331
225728
  Усатий Г. Боротьба з організованою злочинністю: нові шляхи // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С. 72-75


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
225729
  Усик Світлана Боротьба з осінньою втомою / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 11, листопад. – С. 5-6 : фото
225730
  Репік С.В. Боротьба з офшорами як елемент державної антикризової політики // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 54-62
225731
  Чеботарьов Р.С. Боротьба з паразитарними захворюваннями сільськогосподарських тварин. / Р.С. Чеботарьов. – К., 1957. – 48с.
225732
  Сахаров О.Б. Боротьба з пережитками - боротьба за нову людину. / О.Б. Сахаров. – К., 1963. – 36с.
225733
  Козина Д.В. Боротьба з піратством в сфері авторського права в Україні та в США // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 58-60. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
225734
  Рижко О.М. Боротьба з плагіатом у контексті проблеми академічної чесності: соціальнокомунікаційний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 40-47. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
225735
  Бєльський Б. Боротьба з польовими мишами / Б. Бєльський ; А.С. Деревянченко ; Наркомпостачання СРСР, Всесоюз. н.-д. ін-т цукрової промисловості. – Харків ; Київ : Вид-во Наркомпостачання УССР, 1934. – 31 с.
225736
  Мигулін О. Боротьба з польовими шкідниками весною / О. Мигулін. – Х, 1931. – 48с.
225737
  Індиченко П.Д. Боротьба з порушеннями колгоспної демократії / П.Д. Індиченко, 1952. – 23с. – Окр. відб. з Юридичного збірника КДУ №5. 1952
225738
  Киренко С.Г. Боротьба з посяганнями на права неповнолітніх під приводом здійснення релігійної чи громадської діяльності // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.14-15
225739
  Сенчик М.О. Боротьба з правопорушеннями в торгівлі у світлі ленінських ідей // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 73-78. – (Серія права ; № 11)


  Широкое использование в наше время теоретического наследия В.И. Ленина способствует дальнейшему совершенствованию хозяйственных органов советского государства, в том числе и торговли. В.И. Ленин отмечал, что посягательство на советскую торговлю ...
225740
  Цибуленко Т.Д. Боротьба з рекетом за умов встановлення громадянського суспільства // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 212-218.
225741
  Тарапон О. Боротьба з релігією в Україні 1920-1930-х рр.: феномен культурного шоку і втрата цінносних орієнтирів українського сусупільства // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 23-27
225742
  Лугова О.В. Боротьба з релігійним підпіллям на Донеччині після Великої Вітчизняної війни // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2012. – № 1. – С. 19-23. – ISSN 1728-3671
225743
  Рябчинська Олена Павлівна Боротьба з розповсюдженням порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства і жорстокості : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.08 / Рябчинська Олена Павлівна; Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя, 2002. – 211л. + Додатки: л. 212 - 211. – Бібліогр.: л. 192 - 212
225744
  Рябчинська Олена Павлівна Боротьба з розповсюдженням порнографічних предметів і творів, що пропагують культ насильства і жорстокості : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Рябчинська О.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. + Додатки: л. 212 - 211. – Бібліогр.: 5 назв
225745
  Музичко О. Боротьба з російським тоталітаризмом як духовний імператив діяльності представника другої хвилі української еміграції художника Віктора Цимбала // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 188-192. – ISBN 978-617-7196-23-4
225746
  Дехтярьов М.С. Боротьба з садовими шкідниками / М.С. Дехтярьов. – Харків : Радянський селянин, 1929. – 52 с.
225747
  Светлов О.Я. Боротьба з службовими злочинами / О.Я. Светлов. – Київ, 1976. – 48с.
225748
  Тітенко І. Боротьба з сутенерством і втягненням у заняття проституцією: міжнародно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 115-118
225749
  Ліпкан В.А. Боротьба з тероризмом / В.А. Ліпкан, Д.Й. Никифорчук, М.М. Руденко. – Київ : Знання України, 2002. – 254с. – ISBN 966-7999-13-0
225750
  Ліпкан В.А. Боротьба з тероризмом : у визначеннях та поняттях / В.А. Ліпкан. – Київ : Магістр - 21 сторіччя, 2009. – 162с. – ISBN 966-8817-38-10
225751
  Пономарьова Г. Боротьба з тероризмом і міжнародне гуманітарне право // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 53-63. – ISSN 1814-3385


  Можливості боротьби з тероризмом.
225752
  Дьомін Ю. Боротьба з тероризмом та проблеми, що виникають при цьому // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 119-123.
225753
  Сербіна К. Боротьба з тероризмом як інформаційна технологія контролю над простором // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 157-162
225754
  Ростов Є.Ф. Боротьба з тіньовою економікою: напруга не спадає / Є.Ф. Ростов, І.І. Левківський // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 530-533
225755
  Ілікчієва К.І. Боротьба з торгівлею людьми у фокусі європейської співпраці України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 206-210
225756
  Ченцов В.В. Боротьба з українським націоналізмом / В.В. Ченцов, Д.В. Архієрейський // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 259-283. – ISBN 966-00-0025-1
225757
  Неборак В. Боротьба з Франком // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С.257-262.
225758
   Боротьба з шкідниками зернових культур. – Київ : Держсільгоспвидав, 1953. – 140 с. : ил.
225759
  Звєрезомб-Зубовський Боротьба з шкідниками сільськогосподарських рослин / Звєрезомб-Зубовський. – С. 139-204. – 63
225760
  Матвієвський О.С. Боротьба з шкідниками та хворобами в колективних і присадибних садах / О.С. Матвієвський. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – К, 1977. – 144 с.
225761
  Савковський П.П. Боротьба з шкідниками та хворобами в садах і ягідниках / П.П. Савковський. – Київ, 1954. – 12 с.
225762
  Комір О. Боротьба з ярами / О. Комір. – Х.-К., 1932. – 56с.
225763
  Яворська В. Боротьба за "Київські фрески" - кінострічку про події Великої Вітчизняної війни: архівна розвідка // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 782-788. – ISBN 978-966-97201-1-5
225764
  Мушинка М. Боротьба за "минуле" / розмову вів Володимир Гула // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 28-29 травня (№ 89/90). – С. 6-7


  Про дослідника русинсько-українського національного грунту Миколу Мушинку.
225765
  Брюховецька Л. Боротьба за великий фільм. Пам"яті Івана Миколайчука з нагоди його 70-річчя // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – № 1 (24). – С. 158-167. – ISSN 2075-1222
225766
  Галамай С. Боротьба за визволення України 1929-1989 = The Struggle to liberate Ukraine 1929-1989 / Степан Галамай ; Канадське наукове товариство ім. Шевченка. – Торонто : Канадське наук. т-во ім. Шевченка, 1991. – 343 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою .- На тит. арк. : Канадське наукове товариство ім. Шевченка ; т. 35. – ISBN 0-919502-23-7
225767
  Галамай С. Боротьба за визволення України 1929-1989 : Степан Галамай / С. Галамай. – Репринтне видання. – Львів : Каменяр, 1993. – 343с. – Вих. даны оригыналу: Торонто ; Нью-Йорк, 1991. – ISBN 5-7745-0573-1
225768
  Машкова В. Боротьба за владні повноваження та реформи як головний вектор гетьманування Данила Апостола // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 109-110
225769
  Ковальчук М. Боротьба за владу й політична конфронтація в Полтаві наприкінці грудня 1917 р. - на початку січня 1918 р. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 343-354
225770
  Ковальчук М. Боротьба за владу й українізація на Румунському фронті наприкінці 1917 - на початку 1918 років // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 323-337. – (Нова серія ; вип. 19/20)
225771
  Москвін П.П. Боротьба за владу Рад на Волині в 1919 році / П.П. Москвін. – Житомир, 1957. – 36с.
225772
  Кириченко І.І. Боротьба за владу Рад на Поділлі : (березень 1817 р. - лютий 1918 р.) : документи й матеріали / І.І. Кириченко, І.В. Гарнага, Ц.М. Фірштейн. – Хмельницький : Обласне газетне видавництво, 1957. – 308 с. – (Державний архів Хмельницької області)
225773
  Воловик В.П. Боротьба за Владу Рад на Поділлі (1917-1920 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Воловик В. П.; КДУ. – К., 1968. – 436л. – Бібліогр.:л.1-42
225774
  Зарецький І.І. Боротьба за владу Рад на Україні / І.І. Зарецький. – Київ, 1966. – 47с.
225775
   Боротьба за владу Рад на Україні : [1917-1920 р.] : зб. ст. – Київ : Наукова думка, 1977. – 199 с. – Бібліогр. посилання в підрядк. приміт.
225776
  Роні Старший Боротьба за вогонь / Ж.А. Роні Старший. – Київ, 1957. – 182 с.
225777
  Сергійчук В.І. Боротьба за волю освятилася іменем // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2017 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2016. – С. 156-162. – ISBN 978-966-2911-81-7


  До 330-річчя обрання Івана Мазепи гетьманом України.
225778
  Сергійчук Володимир Боротьба за волю, а не колаборація / Сергійчук Володимир. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – 42с. – ISBN 966-7060-14-4
225779
  Щербак І.П. Боротьба за встановлення і утвердження Радянської влади на Запоріжжі. / І.П. Щербак. – Запоріжжя, 1957. – 47с.
225780
  Дубина К.К. Боротьба за встановлення Радянської влади на Україні. / К.К. Дубина. – Київ, 1948. – 30с.
225781
  Дзюба І. Боротьба за Галичину - боротьба за Україну // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 4 (94), липень - серпень. – С. 14-21
225782
  Магась В.О. Боротьба за демократизацію освіти та суспільства організацій Всеросійського загальносемінарського союзу в Україні (1907-1908 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 41-45. – ISSN 2076-1554
225783
  Пушкарук Н. Боротьба за державність не завершена // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23-24 червня (№ 107/108). – С. 19


  В ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл "100 років української революції 1917 - 1923 рр.: міжнародно-політичний вимір". У дискусії взяли участь доктор політичних наук і директор ІМВ В. Копійка, народний депутат України Г. Гопко, голова ...
225784
  Адамчук І. Боротьба за державно-територіальний статус Північної Буковини, Акерманського, Ізмаїльського і Хотинського повітів Бессарабії, острова Зміїного та Закарпатської України у 1917-1947 рр. : історико-правове дослідження: [монографія] / Ігор Адамчук; Львівськ. держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Атіка, 2007. – 160с. – ISBN 978-966-326-284-0
225785
  Мирний М. Боротьба за дітей у окупації // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 26-27 лютого (№ 34/35). – С. 14-15


  Як полегшити абітурієнтам із ОРДЛО та Криму вступ до українських вишів.
225786
   Боротьба за єдиний національний антияпонський фронт в Китаї : збірник. – Київ : Держполітвидав, 1938. – 136 с.
225787
  Короденко М. Боротьба за зміни : [відбулося засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технологій] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 листопада (№ 45). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  На засіданні з доповіддю виступив голова Наукового комітету Національної ради України О. Колежук.
225788
  Комишанченко М. Боротьба за ідейність та реалізм української літератури у 50-70-х роках 19 століття / М. Комишанченко. – К., 1953. – 68с.
225789
  Галушко К. Боротьба за ім"я та спадщину // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 324-348. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Історичні долі русинів та українців.
225790
  Воскресенський М. Боротьба за існування / М. Воскресенський. – Харків; Київ, 1930. – 60с.
225791
  Гирич І. Боротьба за Київ як ключове питання української ідеї // Київ в українській історії / І.Б. Гирич. – Київ : Смолоскип, 2011. – С. 48-82. – ISBN 978-966-2164-39-8
225792
  Демкович-Добрянський Боротьба за Київську Митрополію // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2013. – Травень [№] 10. – С. 4
225793
  Лазебний Л. Боротьба за конкуренцію. Чи багато назбиралось картельних змов за 2021 р.? // Юридична газета. – Київ, 2022. – 8 лютого (№ 3)
225794
  Герасименко В.Я. Боротьба за критичний реалізм в українській літературі / В.Я. Герасименко. – К, 1958. – 44с.
225795
  Лисиціна О.О. Боротьба за матеріалістичне тлумачення квантової механіки на Україні за останні 20 років / О.О. Лисиціна, В.С. Семерик, О.В. Шугайлін // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1968. – Вип. 10


  В статье показана борьба за материалистическое истолкование философских проблем естествознания, которая проводилась учеными университета под руководством КПСС и КП Украины, естествоиспытателями и философами Киевского университета акад. В.П. Затонским, ...
225796
  Острянін Д.Ф. Боротьба за матеріалістичні ідеї у вітчизняній біології в прешій половині XIX століття / Д.Ф. Острянін. – Київ, 1952. – 36с.
225797
  Гайдуцький А. Боротьба за мігрантів. Україні приготуватися. Що робити Україні в епоху високого попиту на українців? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 36). – С. 1, 3


  "Проблема трудової міграції для України справді набирає дедалі серйозніших обертів. Але конструктивних підходів до її вирішення не спостерігається. Ба більше, запуск безвізового режиму тільки прискорив цей процес. Розв"язати цю проблему заважають як ...
225798
  Сюндюков І. Боротьба за місце в історії. Гаряча фаза // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 15-16 квітня (№ 67/68). – С. 19


  Чому українській громадськості важливо звернути увагу на тези III Всеросійського з"їзду викладачів історії та суспільствознавства.
225799
   Боротьба за мову триває : матеріали врочистого зібрання в Ніжин. держ. ун-ті ім. Миколи Гоголя (25 лют. 2019 р.) / [літ. та наук. ред. І. Бурковський ; відп. ред. М. Шкурко]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2019. – 107, [1] с., [2] арк. фотоіл. : іл., портр. – До 30-ліття створення Ніжин. т-ва укр. мови ім. Т.Г. Шевченка і 150-річного ювілею "Просвіти". – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-640-458-3
225800
  Барчан О. Боротьба за мову у структурі культурологічної проблематики в публіцистиці В. Гренджі-Донського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 103-120. – (Серія журналістика ; Вип. 31)


  Автор аналізує публіцистику В. Нренджі-Донського 20-30-х років ХХ ст. і вказує на єдність боротьби за українську мову і формування національної свідомості українців Карпатської України
225801
  Білоус О. Боротьба за наше буття чи небуття // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (915), січень. – С. 135-137. – ISSN 08-68-4790-1
225802
  Косик В. Боротьба за незалежність України в 1938-1941 роках : втрати України у Другій світовій війні / Володимир Косик. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 173, [2] c. : іл., портр. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-611-01-2115-6
225803
  Іваницький І.В. Боротьба за незалежність України в праці Лонгина Цегельського "Русь-Україна і Московщина" // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 24-25. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
225804
  Марусик Т. Боротьба за непаперовий статус української мови триває // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 11-17 травня (№ 19). – С. 2
225805
  Кіслов Д.В. Боротьба за новий світовий порядок і гібрідні кризи // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Сопотська Вища Школа (Польща) ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя [та ін.] ; редкол. : Некряч А.І., Судак І.І., Абакумова В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 15. – С. 15-37. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
225806
  Сільченко А. Боротьба за Олега Сенцова триває // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 3 листопада (№ 44). – С. 2
225807
  Лавріненко Ю. Боротьба за освітній центр відродження України (Василь Каразин) // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 499-542.
225808
  Пруниця С.Ю. і Хланта О.В. Боротьба за перемогу пролетарського інтернаціоналізму в чехословацьму робітничому русі / С.Ю. і Хланта О.В. Пруниця. – К., 1974. – 239с.
225809
   Боротьба за перемогу Радянської влади на Україні : збірник спогадів учасників Великої Жовтневої соціалістичної революції. – Київ : Держполітвидав, 1957. – 584 с.
225810
  Винниченко В. Боротьба за перші підвалини автономії // Історичний календар : науково-популярний альманах / упоряд.: А. Денисенко, С. Грабар, П. Орленко ; гол. ред. А Денисенко. – Київ, 2001. – Вип. 7 (на 2001) : 10-річчю незалежності України присвячується. – С. 154-164. – ISSN 0869-3587
225811
  Буряченко В О. Боротьба за політичне поле: пандемія як драйвер політичних технологій // Сучасні політичні технології: досвід та перспективи реалізації в Україні : матеріали Всеукр. відкритої наук.-практ. конф. : [збірник] / [Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; редкол.: І. Дегтярьова та ін.]. – Київ : ДСК Центр, 2021. – С. 59-62. – ISBN 978-617-7300-93-8
225812
  Буднак О. Боротьба за політичні права жінок у Російській імперії (за матеріалами різнопланових форумів) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С. 209-216. – ISSN 1998-4634


  Здійснена спроба аналізу питань, пов"язаних з легітимацією політичних прав жінок на основі аналізу програмних документів різнопланових організацій і партій на початку XX ст. у Російській імперії. Серед перших політичних партій та організацій, які ...
225813
  Теремцова Н. Боротьба за права жінки, в оповіданнях Ольги Кобилянської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 284-285
225814
  Александров О. Боротьба за права української мови у сфері судочинства в другій половині XIX ст.: голос Олександра Кониського // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 9-14.
225815
  Огнева Л. Боротьба за правду про великий Голод // Україна козацька : занальнаціональна газета Українського реєстрового козацтва. – Донецьк, 2013. – жовтень (№ 17/18). – С. 12


  До 80-ї річниці Голодомору в Україні.
225816
  Сухих А.Ю. Боротьба за продовольство як форма протистояння між українськими повстанцями та радянськими партизанами у 1943 – на початку 1944 рр. (на прикладі військової округи УПА "Заграва") // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 60-73. – ISSN 2313-5603
225817
  Ленін В.І. Боротьба за пролетарську партію / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 249с.
225818
  Компанієць В.І. Боротьба за Радянську Владу на Буковині / В.І. Компанієць. – К., 1950. – 64с.
225819
  Шевченко Ф. Боротьба за Радянську владу на Закарпатській Україні / Ф. Шевченко. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1950. – 93 с.
225820
  Горбенко А.А. Боротьба за реалізацією ідеалу Соборної України в добу Директорії // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 232-234. – ISBN 978-617-7777-14-3
225821
  Бабишин О.К. Боротьба за реалізм в українській літературі кінці ХІХ - початку ХХ ст. : (на матеріалах літ. критики) / О.К. Бабишин; О.К. Бабишкін ; Акад. наук УРСР, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во Акад наук УРСР, 1961. – 179 с.
225822
  Лавров П.А. Боротьба за реконструкцію народного господарства України. / П.А. Лавров, П.С. Загорський. – К., 1957. – 59с.
225823
  Плекан Ю.В. Боротьба за реформу виборчого законодавства до Австрійського парламенту та Галицького сейму (кінець 19 - початок 20 ст.) : монографія / Юрій Плекан ; МОНУ ; Коломийський ін-т Держ. вищого навч. закладу Прикарпатського нац. ун-ту ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Третяк І.Я., 2008. – 204 с. – ISBN 978-966-1521-25-3
225824
  Кралюк П. Боротьба за руську спадщину в середині й другій половині XIV ст. // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 січня (№ 2). – С. 15


  "В українській історіографії, як і в російській, литовській та польській, мало звертають уваги на півстолітню війну на нинішніх західноукраїнських землях, яка велася одночасно зі Столітньою війною — з 1340-го по 1392 рік. У горнилі цієї війни загинуло ...
225825
  Требін М.П. Боротьба за свідомість людей в епоху постправди / М.П. Требін, Т.О. Чернишова // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – № 3 (50). – С. 153-171. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
225826
  Якименко А. Боротьба за свободу в творчості Жуль Верна // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 269-274. – ISBN 978-966-306-020-4
225827
  Слабченко М.Є. Боротьба за системи землеволодіння і форми господарки в Україні ХІХ-ХХ ст / М.Є. Слабченко. – Одеса, 1927. – 62с.
225828
  Леп"явко С. Боротьба за Сіверщину на початку Лівонської війни // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 3. – С.123-125
225829
  Боригорець І. Боротьба за славян і за народні права. – (Елосоветград) Кіровоград : Друкарня Бр. Броун., у Елосоветграді, 1915. – 85 с.
225830
  Головченко В. Боротьба за соборність України в контексті Другої світової війни // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 802-824. – ISBN 966-7522-07-5
225831
  Преловська І. Боротьба за Софію Київську // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2003. – Т. 4. – С. 86-110. – ISBN 966-625-040-3
225832
  Молотов В.М. Боротьба за соціялізм і боротьба за мир : Доповідь VI з"їздові Рад СРСР / В Молотов. – Київ : Пролетар, 1931. – 128 с.
225833
  Миколенко Д. Боротьба за спадщину Стефана Стамболова: внутрішнє протистояння в Народно-ліберальній партії Болгарії (1907–1912 рр.) // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2019. – Т. 16. – С. 23-36. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-45-0
225834
  Дубина М.І. Боротьба за спадщину Т.Г.Шевченка на західноукраїнських землях у 20-30-х роках ХХ ст. / М.І. Дубина, 1961. – [12] с.
225835
  Козак С. Боротьба за спадщину Шевченка в першій половині 1860-х років // Шевченкознавчі та порівняльні студії : статті, розвідки, лекції / С. Козак. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 110-129. – ISBN 978-966-02-6612-4
225836
   Боротьба за створення марксиської партії в Росії. Утворення РСДРП. виникнення більшовізму як течії політичної думки і як політичної партії. (1894-1904 рр.). - Матеріали на допомогу вивчаючим історію К / В.Є. Лось, В.П. Столяренко, В.М. Тишківський, С.Г. Фіногеєв; МВ і ССО УРСР. Відділ викладання суспільних наук. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченко, 1960. – 88с.
225837
   Боротьба за створення марксиської партіїв Росії. Утворення РСДРП. Виникнення більшовізму як течії політичної дулітичної партії. (1894-1904 рр.) : - Матеріали на доп. вивчаючим історію КПРС / В.Є. Лось, В.П. Столяренко, В.М. Тишківський, С.Г. Фіногеєв; МВО УРСР. Відділ викладання суспільних наук. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченко, 1957. – 96с.
225838
  Адамов І.Г. Боротьба за створення матеріально-технічної бази комунізму / І.Г. Адамов. – Київ : Держ.вид.політичної літератури УРСР, 1960. – 90с.


  Характеристика основних рис матеріально-технічної бази комуністичного суспільства, розповідається про боротьбу радянського народу за її створення в період розгорнутого будівництва комунізму.
225839
  Гриценко І. Боротьба за створення флоту УНР у листопаді 1917 - лютому 1918 років / Ігор Гриценко ; [за ред. А. Сєрикова]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2018. – 71, [1] с. – Сер. засн. в 1990 р. – Бібліогр.: с. 69-71. – (Народна бібліотека "Пам"ятки України" ; вип. 10-11) ( Бібліотека журналу "Пам"ятки України" ; кн. 57). – ISBN 978-617-7548-05-7
225840
  Ткач С. Боротьба за суцільну колективізацію і робота серед бідноти / С. Ткач. – К., 1931. – 40с.
225841
  Бодашко В. Боротьба за таланти на ринку праці юристів // Юридична газета. – Київ, 2021. – 21 грудня (№ 24) : Юридичний бізнес
225842
  Ромоданов А.П. Боротьба за тверезість : досвід і проблеми / А.П. Ромоданов. – Київ, 1990. – 32с.
225843
  Дівак В.В. Боротьба за територіальну цілісність України. Пошук шляхів виходу з кризи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 72-81. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
225844
  Гельман В.М. Боротьба за технічний прогрес у сільському господарстві України / В.М. Гельман, Г.Г. Іванов; АН УРСР. Інститут економіки. – Київ : АН УРСР, 1958. – 73с.
225845
  Тяпченко С. Боротьба за торжество ленінсько-сталінської національної політики на Україні / С. Тяпченко. – Київ : Українське видавництво політичної літератури, 1948. – 51 с.
225846
  Шпонтак К.О. Боротьба за угорський трон між Габсбургами та Ягеллонами й позиція Яна Іскри (1440-1444) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 123-134. – (Історія ; Вип. 24)
225847
  Тригуб О. Боротьба за українізацію православ"я у Херсонсько-Одеській єпархії часів національно-визвольних змагань (1917-1920 pp.] // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 1. – С. 24-29. – ISSN 1998-4634
225848
  Мельник Л.Г. Боротьба за українську державність (XVII ст.) / Л.Г. Мельник. – Київ : Освіта, 1995. – 192 с. – ISBN 5-330-02319-X
225849
  Квітковський Д. Боротьба за українську ідею : збірник публіцистичних творів / Денис Квітковський ; упорядкував і зредагував Василь Верига ; Науково-дослідний ін-т ім. О. Ольжича ; Дослідна фундація ім. О. Ольжича у ЗСА. – Детройт ; Нью-Йорк ; Торонто : Прешовська друкарня, 1993. – 603 с. – Накладом і коштом Родини. Парал. тит. арк. анг. мовою. – ISBN 80-967053-1-8 (у м"як. обкл.)
225850
  Захожай З.В. Боротьба за українську освіту у Східній Галичині в 20-30 pp. XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 62-63. – (Історія ; вип. 63/64)


  Проаналізовано стан розвитку української освіти у Східній Галичині в 1920-1930-рр.
225851
  Коряк В.Д. Боротьба за Шевченка / В. Коряк. – Харьків : Дервидав України, 1925. – 115 с.
225852
  Комишанченко М.П. Боротьба за Шевченка / М.П. Комишанченко. – Київ : Знання, 1964. – 48с.
225853
  Міронова І.С. Боротьба за юридичні права жінок у Російській імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2019. – Vol. 2 (27), Lib. 2. – С. 163-175. – ISSN 2664-9950
225854
  Журавель В. Боротьба зі злочинами з ознаками корупції у військових формуваннях - пріоритетний напрям діяльності військових прокуратур // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 12. – С. 12-14.
225855
  Некрасов В.А. Боротьба зі злочинами у сфері грального бізнесу: (оперативно-розшуковий аспект) / В.А. Некрасов, Є.В. Айдемський ; Держ. фіск. служба України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Київ : КНТ, 2015. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 144-163. – (Серія: Проблеми оперативно-розшукової діяльності). – ISBN 978-966-373-787-4
225856
  Мусієнко А. Боротьба зі злочинами у сфері трансплантації органів або тканин людини // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 89-91.
225857
  Бандурка О.М. Боротьба зі злочинністю в аспекті її організації / О.М. Бандурка, О.М. Литвинов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 9-19. – ISSN 2304-4556
225858
  Садиков М.А. Боротьба зі злочинністю в банківській сфері // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 37-39
225859
  Екхарт Боротьба зі злочинністю на інституційному рівні в ЄС / Екхарт, фон Бубнофф // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.41- 50. – ISBN 966-667-078-Х
225860
  Тацій В.Я. Боротьба зі злочинністю на межі XXI століття - проблема сьогодення // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 300-318. – ISBN 978-966-458-148-3
225861
  Тацій В.Я. Боротьба зі злочинністю на межі ХХІ століття - проблема сьогодення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 3-18. – ISSN 0201-7245
225862
  Анісімов О. Боротьба зі злочинністю у Збройних силах України / О. Анісімов, Ю. Бобров // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.110- 112
225863
  Тацій В. Боротьба зі злочинністю у сфері економічних відносин як вирішальний напрямок діяльності правоохороних органів // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.13-18


  проблеми невідповідності окремих норм чинного законодавства України Конституції
225864
   Боротьба зі злочинністю у сфері підприємницької діяльності : (кримінально-правові, кримінологічні, кримінально-процесуальні та криміналістичні проблеми). – Харків : Право, 2001. – 264 с. – ISBN 966-7146-47-2
225865
  Левицька М.Б. Боротьба зі злочинністю як одна з основних функцій ОВС по забезпеченню національної безпеки України // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 6. – С. 3-7. – Бібліогр.: 5 н.
225866
  Гросгейм Н.О. Боротьба зі шкідниками плодових культур / Н.А. Гросгейм ; Всесоюзний досл. ін-т плодово-ягідного господарства ; пер. з рос. М. Жуковського. – Київ : ДВОУ Держсільгоспвидав. – 16 с.
225867
  Щоголів І.М. Боротьба зі шкідниками рослин у колгоспах / І.М. Щоголів. – Харків ; Київ, 1932. – 180 с.
225868
  Романець Н.Р. Боротьба зі шкідництвом в аграрному секторі України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 54-59. – ISSN 2077-1800
225869
  Комишанченко М.П. Боротьба І. Франка за реалізм української літератури в 90-х рр. ХІХ ст. // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 27-28
225870
  Острянін Д.Х. Боротьба І.І. Мечнікова Проти ідеалізму та метафізики в біології / Д.Х. Острянін. – 85-128с.
225871
  Острянін Д.Х. Боротьба І.І. Мечнікова проти філософського ідеалізму та релігії / Д.Х. Острянін. – К., 1951. – 31с.
225872
  Комишанченко М.П. Боротьба Івана Франка за високу ідейність, реалізм та народність української літератури у 70-х роках XIX ст. / М.П. Комишанченко. – Київ, 1952. – [22 с]. – Окр. відбітиок з: Наукові записки Київ. держ. пед. ін-ту, Т. 14, філологічна серія, № 4 (с. 77-98)
225873
  Ряшко О.В. Боротьба Івана Франка за соціально-правовий стан жінки в Україні / О.В. Ряшко, Л.О. Остапенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 86-96. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
225874
  Сербин Р. Боротьба Івана Химки з "українськими мітами": хибні методи // Критика. – Київ, 2012. – Червень, (число 6). – С. 15-18. – ISSN 1563-6461
225875
  Капельгородська Н.М. Боротьба ідеологій в сучасному кіномистецтві / Н.М. Капельгородська. – Київ, 1974. – 48с.
225876
  Лабоженко Д.Б. Боротьба із загальнокримінальним бандитизмом в Україні в роки війни (1941-1945 рр.) // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 308-316. – ISSN 2072-8670
225877
  Капля О. Боротьба із злочинністю-одне з основних завдань Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 135-138
225878
  Комар С. Боротьба із корупцією: міжнародний досвід // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 425-426. – ISBN 978-966-301-169-1
225879
  Столяр О.П. Боротьба із наркоторгівлею як основний напрямок співробітництва між Мексикою та США у безпековій сфері // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 438-442. – ISSN 2076-1554
225880
  Рой А.Т. Боротьба із нелегальним обігом культурних цінностей як фактор співробітництва між країнами Латинської Америки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 473-478
225881
   Боротьба із плагіатом // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 10 квітня (№ 14). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки України підписало меморандум з компанією Plagiat.pl, що дасть можливість українським вишам протягом п"яти років безоплатно використовувати сучасну систему для виявлення плагіату.
225882
  Солодко Є. Боротьба із рейдерством на законодавчому рівні-доцільність і перспективи // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 110-112.
225883
  Лінда С.М. Боротьба із символами: зелений міст у Вільнюсі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 82-89. – ISSN 2077-3455
225884
  Шаригін Н. Боротьба індонезійського народу за незалежність на сучасному етапі / Н. Шаригін. – К., 1950. – 27с.
225885
  Войтенко О. Боротьба індонезійського народу за свою незалежність : стенограма публічної лекції / О. Войтенко. – Київ, 1950. – 49 с.
225886
  Сіренко В.Ф. Боротьба К. Маркса, Ф. Енгельса, В.І. Леніна проти анархізму і сучасність // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 81-83. – (Серія права ; № 12)


  В статье охарактеризованы основне этапы борьбы К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина против анархизма и показано, как используются анархистские идеи некоторыми современными буржуазными философами и социологами, а также оппортунистами, ревизионистами и ...
225887
  Казьмирчук Г.Д. Боротьба кальничан за земельні права (70-ті роки XIX - початок XX ст.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 30-47. – ISBN 978-966-171-277-4
225888
  Гордійчук О. Боротьба Київського товариства грамотності за українську культуру та освіту // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 34-37. – ISBN 978-966-485-045-9
225889
  Ван Мін Боротьба китайського народу проти японського агресора і Велика Соціалістична революція в СРСР / Ван Мін. – б.м.в. : Партвидав ЦК КП(б)У, 1938. – 14 с.
225890
  Спиридонова К. Боротьба КНР з міжнародним тероризмом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 52-53
225891
  Дем"янюк О.Й. Боротьба князя Любарта-Дмитра Гедиміновича за волинську спадщину // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 3-13. – ISSN 2313-5603
225892
  Ісакова В.Т. Боротьба комбідів України за хліб у 1919 р. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 51-56. – (Серія історії ; № 9)
225893
  Матвійчук М.М. Боротьба комсомольсько-молодіжного підпілля Житомирщини проти німецько-фашистських загарбників / М.М. Матвійчук, Г.П. Міщенко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – № 2. – С. 40-51. – (Серія історії та філософії ; № 2, вип. 2)
225894
   Боротьба комуністичних і робітничих партій проти сучасного ревізіонізму : (збірник статей). – Київ : Держполітвидав УРСР, 1959. – 760 с.
225895
  Цеткін К. Боротьба комуністичних партій проти війни й військової небезпеки : з передмовою М. Попова / Клара Цеткін. – Харків : Головполітосвіта; вид. "Щлях освіти" при наркомосвіті УСРР, 1923. – 94 с.
225896
  Калюжний І.Ф. Боротьба Комуністичногої партії за розвиток соціалістичної революції і зміцення Радянської влади / І.Ф. Калюжний. – Київ, 1960. – 80с.
225897
  Мілюкова Н.О. Боротьба Комуністичної партіі України за підвищення культурно-технічного рівня робітночого класу / Н.О. Мілюкова. – Київ : Держполітвидав України, 1960. – 127с.
225898
  Бородін О.А. Боротьба Комуністичної партії за відбудову і розвиток народного господарства в післявоєнний період (1946-1953 р.) : матеріали на допомогу вивчаючим історію КПРС / О.А. Бородін, Г.І. Продан, А.П. Черченко ; МВО УРСР, Відділ викладання суспільних наук. – Київ : Видавництво КДУ, 1957. – 111 с. – Бібліогр.: с. 109-110
225899
  Шкварець В.П. Боротьба Комуністичної партії за дальше зміцнення колгоспного ладу в період між ХХ і ХХІ з"їздами КПРС : Дис... канд. істор.наук: / Шкварець В.П.; КДУ. Каф. історії КПРС. – Київ, 1967. – 349, ХХІл. – Бібліогр.:л.І-ХХІ
225900
  Хижняк В.П. Боротьба Комуністичної партії за зміцнення Радянської влади на Україні (лист. 1918 р. - липень 1919 р.) : Дис... канд. історич.наук: / Хижняк В.П.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Каф. історії КПРС. – Київ, 1958. – 254л. – Бібліогр.:л.242-254
225901
  Герасименко В.І. Боротьба Комуністичної партії за підготовку і виховання інженерно-технічних кадрів вузами і технікумами України в роки четвертої п"ятирічки (1946-1950) : Дис... канд. іст.наук: / Герасименко В.І.; МВ і ССО УРСР. КДУ. – К., 1975. – 189л. – Бібліогр.:л.I-XVII
225902
  Мазило В.М. Боротьба Комуністичної партії за посилення виховання трудящих в дусі інтернаціоналізму і держави народів у післявоєнний період // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція марксизма-ленінізма. – С. 13-14
225903
  Хижняк В.П. Боротьба Комуністичної партії за утворення комітетів бідноти на Україні (1918-1919 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 12-23. – (Серія історії ; № 5, вип. 1)
225904
  Ковальчук А.С. Боротьба Комуністичної партії Радянського Союзу за підвищення культурно-технічного рівня робітничого класу в роки четвртої п"ятирічки (на матеріалах важкої промисловості України) : Дис... канд. іст.наук: / Ковальчук А.С.; Ровенський держ. пед. ін-т. – К, 1969. – 251л. – Бібліогр.:л.238-251
225905
  Кос В.І. Боротьба комуністичної партії Радянського Союзу за поліпшення роботи МТС як вирішальної матеріальної технічної бази колгоспного виробництва у п"ятій п"ятрічці : Дис... канд. іст.наук: / Кос В.І.; КДУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1956. – 294л.
225906
  Хайнас В.С. Боротьба Комуністичної партії Угорщини за єдиний робітничий і народний фронт, проти фашизму і війни 1933-39 рр. / В.С. Хайнас. – Львів, 1969. – 210с.
225907
  Крикуненко О.М. Боротьба Комуністичної партії України за здійснення ленінського кооперативного плану / Крикуненко О.М. – Львів, 1970. – 164 с.
225908
  Лихолат А.В. Боротьба Комуністичної партії України за інтернаціональну єдність трудящих. / А.В. Лихолат. – Київ : Знання, 1978. – 48 с. – (Суспільно-політична)
225909
  Александра М.Ф. Боротьба Комуністичної партії України за піднесення матеріального і культурного рівня робітничого класу у відбудовний період./1921-1925 рр/ : Дис... канд. іст.наук: / Александра М.Ф.; Кам"янець-ПОдільський пед. інститут. – Кам"янець-Подільський, 1963. – 258л. – Бібліогр.:л.І-ХХІ
225910
  Зубань О.К. Боротьба Комуністичної партії України за розвиток освіти і підготовку кадрів для народного господарства (1945-1952 рр.) / О.К. Зубань. – Львів, 1967. – 232 с.
225911
  Поліщук М.М. Боротьба Комуністичної партії України за створення і виховання інженерно-технічних кадрів : Дис... канд. іст. наук / Поліщук М.М. ; КДУ. – Київ, 1971. – 204 л.
225912
  Місюра В.П. Боротьба Комуністичної партії Чехословаччини за союз робітничого класу і селянства 1929-1938 рр. / В.П. Місюра. – Львів, 1975. – 184с.
225913
  Бортнічук М.Т. Боротьба Комуністичної партіїза соціалістичну індустріалізацію країни і підготовку суцільної колективізації сільского господарства (1926-1929) / М.Т. Бортнічук, І.А. Зозуля; МВ і ССО УРСР. Відділ викладання суспільних наук. – Київ : Київський університет, 1959. – 103с.
225914
  Баламуш М.А. Боротьба концепцій у процесі становлення та розвитку міграційного законодавства України // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 118-120. – ISBN 978-966-927-199-0
225915
  Юрчук В.И. Боротьба КП України за відбудову і розвиток народного господарства (1945-1952 рр.) / В.И. Юрчук. – К., 1965. – 256с.
225916
  Бачинський П.П. Боротьба КП України проти троцькізму, за єдність рядів партії (1918-1927 рр.) / П.П. Бачинський, О.А. Бородін. – Київ : Політвидав України, 1968. – 186 с. – Бібліогр. в підрядк. приміт.
225917
  Панчук М.І. Боротьба КПЗУ за ідейне й організаційне зміцнення партійних лав і посилання впливу на маси. / М.І. Панчук. – К., 1982. – 200с.
225918
   Боротьба КПРС за втілення в життя ленінських ідей : навч.-метод. посібник для семінарських занять з історії КПРС. – Київ : Вища школа, 1973. – 214 с. – Бібліогр. в кінці розділів
225919
  Кудрицький А.В. Боротьба КПРС за втілення в життя положень заключного ака загальноєвропейської наради. / А.В. Кудрицький. – Київ, 1979. – 48с.
225920
  Тимченко В.В. Боротьба КПРС за соціалістичну перебудову сільского господарства в післявоєнний період (1946-1950 рр.) : Дис... канд. історич.наук: / Тимченко В.В.; Ін-т підвищ. кваліф. виклад. маркс.-лен. при КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Киев, 1954. – 232л. – Бібліогр.:л.215-232
225921
  Щусь В.І. Боротьба КПСР за виховання колгоспних кадрів у післявоєнний період // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція марксизма-ленінізма. – С. 11-13
225922
  Коновалов М.А. Боротьба КПУ за зміцнення созу робітничих і селян / М.А. Коновалов. – Київ, 1959. – с.
225923
  Волошин В.В. Боротьба країн, що розвиваються,за встановлення нового міжнародного економічного порядку / В.В. Волошин. – Київ : Знання, УРСР, 1987. – 48с.


  Розглядаються сучасні тенденції боротьби держав, що визволилися, за перебудову міжнародних економічних відносин, зміну концепції нового міжнародного економічного порядку під впливом колективної позиції країн, що розвиваються, і руху неприєднання. ...
225924
  Бараннік В. Боротьба кримських татар за національно–державне самовизначення у 1917 році: історико–правовий аспект // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 151-152
225925
  Кульчицький С. Боротьба кримських татар за повернення на Батьківщину (1956-1989 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 2 (539), березень - квітень. – C. 75-109. – ISSN 0130-5247
225926
  Макаренко Н.Ю. Боротьба кримських татар за поновлення соціально-політичних прав (50-80-ті рр. XX ст.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 79-85. – ISBN 978-966-581-930-1
225927
  Повторева С.М. Боротьба магнатів Острозьких при підтримці протестантів за збереження Православної Церкви: уроки історії / С.М. Повторева, І.І. Старовойтова // Актуальні проблеми філософії та соціології : наукове фохове видання / М-во освіти і наука України ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; редкол.: Е.А. Гансова, І.В. Голубович, О.М. Дікова-Фаворська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 25. – С. 82-90. – ISSN 2410-3071
225928
  Павленко Г.В. Боротьба марксизму проти опортунізму по селянському питанню у німецькій соціал-демократії / Г.В. Павленко. – Ужгород, 1969. – 68с.
225929
  Пясковский Б.В. Боротьба матеріалізму з ідеалізмом в сучасній математиці / Б.В. Пясковский. – Київ, 1960. – 40 с.
225930
  Мельников Г.Б. Боротьба матеріалізму з ідеалізмом у біології / Г.Б. Мельников. – К., 1959. – 32с.
225931
  Медведєва М.П. Боротьба матеріалізму і ідеалізму на Україні в роки столипінскької реакціх : Дис... канд.філософ.наук: / Медведєва М.П.; КДУ. – К., 1965. – 307л. – Бібліогр.:л.1-14
225932
  Олексюк М.М. Боротьба матеріалізму проти ідеалізму в домарксистській філософії / М.М. Олексюк. – Львів, 1966. – 208с.
225933
   Боротьба матеріалізму проти ідеалізму та релігії. – Львів : Львівський університет, 1964. – 103 с.
225934
  Іваницька Л. Боротьба між виробничими колективами - творцями ЕОМ першого покоління як процес наукового та позанаукового суперництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 20-23. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються процеси, що стали однією із причин хронічного відставання в розвитку вітчизняної обчислювальної техніки від зарубіжних аналогів - позанаукове втручання та суперництво між різними науковими колективами, що брали участь у створенні ...
225935
  Ласло-Куцюк Боротьба між добром і злом у Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць учасників Міжнар. конф. "XXI Сковородинівські читання", приурочених до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди / М-во освіти і науки України ; Ун-т Г. Сковороди в Переяславі, Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2022. – Вип. 9. – С. 437-440. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146
225936
  Макарова Т.М. Боротьба між духовністю та бездуховністю у п"єсі В. Винниченка "Пригвождені" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 67-71
225937
  Гайнетдінов Д.Р. Боротьба між київським та харківським центрами в Українській автокефальній православній церкві в другій половині 1920-х рр. // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2014. – Вип. 37. – С. 108-117
225938
  Роздимаха Є. Боротьба між Кримським ханством і Росією за вплив на казанську зовнішню політику (1515 - 1521 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 30-31
225939
   Боротьба між матеріалізмом та ідеалізмом на Україні в 19 ст.. – Київ : Наукова думка, 1964. – 244 с. – Бібліогр.: с. 241-243
225940
  Рой А.Т. Боротьба між релігійною та світською владами за вплив на політичну культуру Ізраїля // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 308-312
225941
  Греченко В.А. Боротьба міліції з проституцією в УСРР у добу непу (1921–1929 рр.) // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (68). – C. 22-33. – ISSN 1999-5717
225942
  Головко О.М. Боротьба міліції з самогоноварінням в УСРР у роки НЕПу (1921–1929 рр.) / О.М. Головко, В.А. Греченко // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – C. 20-29. – ISSN 1727-1584
225943
  Капцан М. Боротьба на два фронти / М. Капцан. – Харків : Держвидав України, 1930. – 41 с.
225944
  Зятьєв С. Боротьба на два фронти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 10 жовтня (№ 185). – С. 5


  Як Українська Повстанська Армія боролася за незалежність України проти гітлерівців та більшовиків.
225945
  Капсамун І. Боротьба на полі противника // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 1-2 жовтня (№ 125/126). – С. 4-5


  "Україна продовжує формувати і просувати власний порядок денний щодо корінних народів Російської Федерації", - експерт.
225946
  Іванов О. Боротьба навколо прийняття надзвичайних законів та її вплив на розвиток молодіжного руху у ФРН в 1966-1968 рр. / О. Іванов, Н. Гусєва // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 5. – С. 74-79. – ISSN 1728-9343
225947
  Передерко Л.С. Боротьба навколо скорочення американської військової присутності в Європі на початку 1970-х рр. з погляду Генрі Кіссінджера // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 298-300. – ISBN 966-2980-20-2
225948
  Губаржевський І. Боротьба навколо української загальнотехнічної термінології в УРСР (III) // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Т. Горохович, В.І. Гришко, Д. Кислиця [та ін.]. – Toronto, 1986. – Vol. 37, № 434, квітень : квітень. – С. 24-26
225949
  Губаржевський І. Боротьба навколо української загальнотехнічної термінології в УРСР (V) // Нові дні : українськи універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1987. – Vol. 38, № 443, січень : січень. – С. 20-24
225950
  Шевченко О.О. Боротьба народів Близького Сходу проти неоколоніалізму / О.О. Шевченко. – Київ, 1973. – 46 с.
225951
  Джеджула А.О. Боротьба народів В"єтнаму, Лаосу і Камбоджі за свою свободу і незалежність / А.О. Джеджула. – Київ, 1955. – 39с.
225952
  Броз-Тіто Боротьба народів поневоленої Югославії / Йосип Броз-Тіто. – Київ : Українське державне видавництво, 1945. – 33 с.
225953
  Троян М.В. Боротьба народних мас Закарпаття за своє соціальне і національне визволення та возз"єднання з Радянською Україною в 1918-1919 роках : Дис... канд. історич.наук: / Троян М.В.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – Ужгород, 1953. – 339л.
225954
  Чирков С.Ю. Боротьба НАТО з загрозами нового типу: попередження, виявлення і захист від кібернетичних атак // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 316-324
225955
  Тітуніна К.В. Боротьба національної поліції з корупцією в Україні / К.В. Тітуніна, Ф.О. Кіріленко // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 152-160. – ISSN 2524-0064
225956
  Бутирська Н. Боротьба несумісностей. У Гонконзі тривають масові акції протесту // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 21-27 вересня (№ 35). – С. 5


  "У Гонконзі не припиняються безпрецедентні за своєю тривалістю масові демонстрації. За три з половиною місяці мирні протести проти ухвалення владою регіону закону про екстрадицію до Китаю і Тайваню підозрюваних осіб, які переховуються від правосуддя, ...
225957
  Кремер Г. Боротьба німецьких банків з відмиванням грошей - результати емпіричного дослідження // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 3. – С. 11-17. – ISSN 1998-6068
225958
  Папенко Н.С. Боротьба Німецької комуністичної партії за права західнонімецької молоді в кінці 60-х - середині 70-х років // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 82-93. – (Історичні науки ; вип. 25). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье исследуется одна из важнейших проблем деятельности Германской коммунистической партии - отношение коммунистов к молодежному движению ФРГ. На основе программных документов ГКП анализируется деятельность западногерманских коммунистов, ...
225959
  Серебрянников В.В. Боротьба нового з старим у процесі будівництва комунізму / В.В. Серебрянников. – Київ, 1966. – 48с.
225960
  Дончик Віталій Боротьба нового і старого чи витіснення національного? : (постмодернізм - український варіант сьогодні й завтра) / Дончик Віталій, Дроздовський Дмитро, Іванишин Петро // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6 (570). – С. 16-34. – ISSN 0236-1477
225961
   Боротьба нового і старого чи витіснення національного? Постмодернізм - український варіант сьогодні і завтра // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 6 (570). – С. 16-35. – ISSN 0236-1477
225962
  Бодрухін В. Боротьба Ольговичів за гегемонію в Південній Русі // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 5. – С. 53-58
225963
  Галака С.П. Боротьба ООН проти розповсюдження ядерної зброї // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 1. – С. 30-35


  У статті розглядається роль ООН у галузі нерозповсюдження ядерної зброї.
225964
  Пономаренко Р. Боротьба ОУН-УПА з німецькими окупантами в роки Другої Світової війни // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 3. – С. 95-107. – ISSN 0869-3595
225965
  Ясько Р.О. Боротьба ОУН-УПА з окупаційними режимами в роки Другої світової війни та в післявоєнний період // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 313-322
225966
  Павлів Б. Боротьба ОУН-УПА на просторах Архипелагу концентраційних таборів СССР : кінця 40-х - першої половини 50-х років / Богдан Павлів. – Київ : [б. в.], 1998. – 55, [2] с., включ. обкл.
225967
  Медведенко І.В. Боротьба ОУН Бандери за незалежність України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 92-94. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
225968
  Боднарюк Б. Боротьба палестинського чернецтва з єретичними рухами у 4 - 5 ст. // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 94-96. – ISBN 978-966-485-023-7
225969
  Голіченко В.Д. Боротьба партії за зміцнення чекістських органів України (1918-1922 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 24-36. – (Серія історії ; № 5, вип. 1)
225970
  Безпалко М.Г. Боротьба партійних організацій України за більшовизацію Рад в період підготовки і проведення Великої Жовтневої соціалістичної революції (лютий 1917 р. -- січень 1818 р.) : Дис... канд. іст.наук: / Безпалко М. Г.; КДУ. – К., 1964. – 319-34л. – Бібліогр.:л.1-34
225971
  Ткач Н.І. Боротьба партійних організацій України за дальший розвиток і зміцнення колгоспного ладу в період завершення соціалістичної реконструкції народного господарства і перемоги соціалізму в СРСР, 1933-193 : Дис... канд. історич.наук: / Ткач Н.І.; КДУ ім. Т.Шевченка. – К., 1963. – 334л. – Бібліогр.:л.303-334
225972
   Боротьба Південно-Західної Русі і України проти експансії Ватікану та унії (10-початок 17 ст.) : зб. докум. і матеріалів ; АН УРСР, Ін-т сусп. наук, Центр. держ. іст. архів УРСР у м. Львові ; [упоряд. Є.А. Гринів та ні. ; редкол. Є.А. Гринів (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Наукова думка, 1988. – 286, [2] с. – ISBN 5-12-000113-0
225973
  Свідерський Ю.Ю. Боротьба Південно-Західної Русі проти католицької експансії в Х-ХІІІ ст / Ю.Ю. Свідерський. – К., 1983. – 127с.
225974
  Ковальчук М. Боротьба повстанської армії Н. Махна проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна в листопаді - грудні 1919 р. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 79-95. – ISSN 0869-3595
225975
  Ковальчук М. Боротьба повстанської армії Нестора Махна проти білогвардійських військ генерала Антона Дєнікіна в листопаді-грудні 1919 р. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2010. – № 6 (90) листопад - грудень. – С. 24-32
225976
  Куликовський М.Д. Боротьба Польської робітничої партіх за союз робітничого класу і селянства (144-1948 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Куликовський М. Д.; КДУ, каф. іст. КПРС. – К., 1967. – 334л.
225977
  Прокіпчак І. Боротьба починається. / І. Прокіпчак. – Пряшев, 1956. – 86с.
225978
  Магась-Демидас Боротьба принципів централізму та децентралізації у розвитку кооперативного руху н а ІІ Всеросійському кооперативному з"їзді 1913 р // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 68-73. – ISSN 1998-4634
225979
  Уваров В.Д. Боротьба прити куркульства в період хлібозаготівель / В.Д. Уваров. – К, 1954
225980
  Пащук В.В. Боротьба прогресивних сил Латинськох Америки за незалежність і суверенітет / В.В. Пащук. – Київ, 1983. – 48с.
225981
  Кюлявков К. Боротьба продовжується / К. Кюлявков. – Київ, 1946. – 104с.
225982
  Ісакович С.В. Боротьба проти апартеїду і расизму / С.В. Ісакович. – К, 1979. – 48с.
225983
  Греченко В.А. Боротьба проти бандитизму в Україні в перші повоєнні роки (1945-1946 рр.) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 25-32. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 29). – ISSN 2227-6505
225984
  Калантаєвська Г.П. Боротьба проти більшовизму в працях І. Багряного // Історія публіцистики : навч. посібник / Г.П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – С. 151-158. – ISBN 978-966-657-737-8
225985
  Лукіянчук В. Боротьба проти дискримінації ромів у Великій Британії (1945-1994 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 2. – С. 44-49. – ISSN 1998-4634
225986
  Почапський А.М. Боротьба проти ідеології українського буржуазного націоналізму : Дис... канд.філос.наук: / Почапський А.М.; КДУ. – Київ, 1965. – 268л.
225987
  Білокінь Сергій Боротьба проти історії. Спецфонди // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 1 (988). – С. 34-35. – ISSN 0868-9644
225988
  Головачко В.М. Боротьба проти корупції в Україні, Румунії, Угорщині та Словаччині / В.М. Головачко, Д.В. Максименко, В.В. Шершун // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2019. – С. 27-32. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (12)). – ISSN 2313-8114
225989
  Шліхтер О. Боротьба проти націоналістичних ухилів на сучасному етапі / О. Шліхтер, 1933. – 80с.
225990
  Тичина Владислав Євгенович Боротьба проти німецьких окупантів і внутрішньої контрреволюції на Україні у 1918 році / Тичина Владислав Євгенович. – Харків : ХГУ, 1969. – 284с.
225991
  Тичина В.Є. Боротьба проти німецьких окупантів на Чернігівщині в 1918 році / В.Є. Тичина. – Харків : ХГУ, 1959. – 104 с.
225992
  Гончар Ю. Боротьба проти підривної та шпигунської діяльності: досвід США у роки Першої світової війни // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 175-183
225993
   Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 3 // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ. Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" та ін. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 2003. – Том 6 : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 3:1948. – с.1-509. – ISBN 966-02-2846-6, 0-920092-75-6
225994
   Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: Інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 2 // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ. Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" та ін. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 2002. – Том 5 : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 2:1946- 1947. – с.1-573. – ISBN 966-02-2627-6,966-022846-5
225995
   Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959.. Книга 1 // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ. Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" та ін. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 2002. – Том 4 : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959. Книга 1: 1943-1945. – С. 1-596. – ISBN 966-02-0627-6,966-02-2628-4
225996
   Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ. 1943-1959.. Книга 4 // Літопис УПА : Нова серія / НАНУ. Ін-т української археографії та джерелознавства; Вид-во "Літопис УПА" та ін. – Київ; Торонто : Літопис УПА, 2003. – Том 7 : Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, обкомів партії, НКВС-МВС, МДБ-КДБ; Кн.4: 1949-1959. – с.1-705. – ISBN 966-02-3087-7, 0-920092-80-2
225997
  Кастеллі Є. Боротьба радянського народу під керівництвом КПРС за перетворення в життя істричних рішень XX з"їзду в галузі зовнішньої політики / Є. Кастеллі. – Київ, 1958. – 48с.
225998
  Карнаух Г.П. Боротьба революційних мас за встановлення Радянської влади на Україні / Г.П. Карнаух. – Київ, 1958. – 64 с.
225999
  Кулик І. Боротьба робітників і селян за встановлення і зміцнення радянської влади на Україні (1917-1920 рр.) / І. Кулик. – К., 1947. – 32с.
226000
  Шарлай Г.М. Боротьба робітничого класу України за створення нової технічної бази соціалістичного землеробства (1927 - 1932 рр.) / Г.М. Шарлай. – Х., 1974. – 134с.
<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,