Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>
225001
  Пупышева Н.В. "Великие элементы" как знаковая система буддийской культуры // Религиоведение : научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2008. – № 4. – С. 73-78
225002
  Вдовиченко В. "Великий вибір" Італіїї та майбутнє Європейського Союзу // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 6-9. – (Історичні науки)
225003
  Муза Е.В. "Великий град Петра" / Е.В. Муза. – М., 1977. – 54с.
225004
  Каревин А. "Великий демократ" (памяти Ельцина) // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 19-25 апреля (№ 16). – С. F 2


  23 апреля исполняется 6-я годовщина со дня смерти Бориса Ельцина. Шесть лет назад его кончина породила множество откликов. Несмотря на все ошибки и недостатки, покойный был "выдающимся государственным деятелем". Политики и журналисты подчеркивали его ...
225005
  Зеркаль О. "Великий договір" - нюанси вирішують усе. Договір про дружбу вичерпав себе в усіх можливих сенсах / О. Зеркаль, Т. Качка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 14-20 квітня (№ 14). – С. 1, 4


  " Виступаючи на Київському безпековому форумі, президент Петро Порошенко заявив, що запропонує Верховній Раді припинити дію окремих положень Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією: "Наступним кроком буде ...
225006
  Енина Ю. "Великий и Возлюбленній Король" Рама V Чулалонгкорн // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 11 (83 ). – С. 56-77. – ISSN 1812-867Х
225007
  Воробьева Мария "Великий меценат России Петр Иванович Щукин" : Культпоход // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 80 : Іл.
225008
  Пушкарук Н. "Великий німець і великий європеєць" / Н. Пушкарук, В. Огризко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20 червня (№ 104)


  Світові лідери вшановують екс-канцлера Німеччини Гельмута Коля.
225009
  Кульчицький Станіслав Владиславович "Великий перелом": Україна в період 1923 - весни 1930 рр. Стаття третя "Курс на колективізацію" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-56. – Бібліогр. в кінці ст.
225010
  Кульчицький Станіслав Владиславович "Великий перелом": Україна в період 1923 - весни 1930 рр. Стаття третя "Курс на колективізацію" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 52-56. – Бібліогр. в кінці ст.
225011
  Кульчицький Станіслав Владиславович "Великий перелом": Україна в період 1923 - весни 1930 рр. Стаття четверта "Політика Кремля щодо України" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 54-56. – Бібліогр. в кінці ст.
225012
  Чепурда Г.М. "Великий план перетворення природи" (1948 - 1965 pp.) та його вплив на довкілля України // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукр. зб. наук. праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – Число 26. – С. 23-34. – (Серія : Історичні науки ; вип. 10)
225013
  Ржевська В.С. "Великий план", або проект Християнської Республіки Генріха IV - М. де Сюллі як проект "вічного миру" для Європи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 372-375


  Надається систематичний виклад положень "Великого плану" Генріха IV - М. де Сюллі зі створення в Європі Християнської Республіки, що мають міжнародно-правовий зміст, і встановлюється значення цього проекту "вічногомиру" у світлі розвитку міжнародного ...
225014
  Грабовський С. "Великий Путін": експортний варіант // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 26 вересня (№ 173). – С. 5


  Чи матиме всезагальний успіх демагогія російського президента?
225015
  Грабовський С. "Великий реформатор" без міфів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 8-9 лютого (№ 23/24). – С. 8


  Праління Петра Столипіна в українському та загальноімперському контексті.
225016
  Венедиктов Вячеслав "Великий русский путь" длинной в 105 дней : Экстрим / Венедиктов Вячеслав, Золотина Анна, Вейсман Лев // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 11. – С. 194-198 : Іл., карта
225017
  Орлова Т.В. "Великий стрибок" / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 49. – ISBN 966-642-073-2
225018
  Рафальська Т.Л. "Великий терор" на Житомирщині: специфіка та технологія // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 3. – С. 66-75. – ISSN 0130-5247
225019
  Тарнашинська Л. "Великий українець" та "націоналіст" Параджанов // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 17- 18 серпня (№ 145/146)
225020
  Грунин Михаил "Великий чайный путь": отдых по этапу : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 5. – С. 24-25
225021
   "Великий шелковый путь" и Северный Кавказ. – Л., 1972. – 12с.
225022
  Капітоненко М. "Великі держави" у світовій політиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-16. – (Міжнародні відносини ; Вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено аналізу концепції "великих держав" в політології. Розглянуто основні теоретичні підходи до визначення великої держави та стратифікації держав загалом. На основі дослідження сформульовано систему критеріїв для виокремлення великих ...
225023
  Сенченко М. "Великі книги" і як їх визначити - технологія Мортімера Адлера / Микола Сенченко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 6 (227)
225024
  Петров В.В. "Великі стратегії" Сполучених Штатів Америки та закономірності еволюції у період після закінчення "холодної війни" // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 181-197. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
225025
  Демченко Т. "Великі українці" на сторінках "Пам"яток України": новий формат / Т. Демченко, С. Іваницька // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 2 (199). – С. 56-61. – ISSN 0131-2685


  "...За два останні роки вийшло у світ декілька "меморіальних" чисел, присвячених постатям як "першого" так і "другого" ряду в українській історії XIX - початку XX століття. Так, у № 7 за 2012 рік у рубриці "Історія у світлинах" подано копії ...
225026
  Александрова Г. "Великі" і "другорядні" письменникі: взаємодія рядів і рівнів // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 58-64. – ISBN 978-966-171-392-4


  У статті йдеться про важливість вивчення "другорядних" письменників, твори яких цікаві для масового читача й іноді впливають на нього дужче, ніж класика. Наголошується, що художні твори "другого ряду" є показником літературних смаків доби, новаторство ...
225027
  Тегопулос-Фітракіс [Великий новогрецький словник / Тегопулос-Фітракіс ; під ред. Марії Мандали. – 3-є вид. – Афіни : Армонія, 2002. – XV, 1494 с. – Книга новогрецькою мовою. - Авт. зазнач. на обкл. та корінці. – ISBN 960-7598-04-0
225028
  Карагацис М. [Великий сон : роман / М. Карагацис. – 6-е вид. – Афіни : Естія, 1996. – 184 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 95]). – ISBN 960-05-0397-4
225029
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 17 : Эжен Делакруа. – 2004
225030
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 18 : Гюстав Курбе. – 2004
225031
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 19 : Теодор Жерико. – 2004
225032
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 20 : Джон Констебл. – 2004
225033
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 21 : Уильям Тернер. – 2004
225034
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 22 : Каспар Давид Фридрих. – 2004
225035
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 23 : Ж.О.Д. Энгр. – 2004
225036
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 25 : Оноре Домье. – 2004
225037
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 26 : Ян Матейко. – 2004
225038
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 27 : Прерафаэлиты. – 2004
225039
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 28 : Александр Мурашко. – 2004
225040
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 29 : Климт Густав. – 2004
225041
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 34. – 2004
225042
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 37 : Леонардо да Винчи. – 2004
225043
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 38 : Рафаэль. – 2004
225044
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 39 : Андреа Мантенья. – 2004
225045
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 43 : Якопо Понтормо. – 2004
225046
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 47 : Джорджоне. – 2004
225047
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 48 : Корреджо. – 2004
225048
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 49 : Тинторетто. – 2004
225049
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 50 : Тициан. – 2004
225050
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 53 : Иероним Босх. – 2004
225051
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 54 : Лукас Кранах. – 2004
225052
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 55 : Гольбейн Ганс. – 2004
225053
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 56 : Брейгель Питер Старший. – 2004
225054
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 57 : Ван дер Вейден Рогиль. – 2004
225055
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 58 : Пармиджанино. – 2004
225056
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 59 : Веронезе Паоло. – 2004
225057
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 60 : Рублев Андрей. – 2004
225058
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 61 : Вермеер Ян ван Делфт. – 2004
225059
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 62 : Рембрандт. – 2004
225060
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 63 : Рубенс. – 2004
225061
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 64 : Эль Греко. – 2004
225062
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 65 : Караваджо. – 2004
225063
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 66 : Веласкес Диего. – 2004
225064
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 67 : Жорж Де Латур. – 2004
225065
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 68 : Ван Дейк Антонис. – 2005
225066
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 69 : Франс Халс. – 2005
225067
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 70 : Никола Пуссен. – 2005
225068
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 71 : Франсиско Сурбаран. – 2005
225069
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 72 : Голландские пейзажисты 17 века. – 2005
225070
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 75 : Бартоломе Эстебан Мурильо. – 2005
225071
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 76 : Джованни Антонио Каналетто. – 2005
225072
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 77 : Врубель Михаил. – 2005
225073
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 78 : Буше Франсуа. – 2005
225074
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 79 : Гейнсборо Томас. – 2005
225075
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 80 : Ватто Антуан. – 2005
225076
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 81 : Шарден Жан Батист Симеон. – 2005
225077
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 104 : Нарбут. – 2005
225078
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 105 : Дали Сальвадор. – 2005
225079
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 106 : Сюрреализм. – 2005
225080
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 107 : Джорджо Де Кирико. – 2005
225081
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 108 : Поярков Сергей. – 2005
225082
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 109 : Миро Хуан. – 2005
225083
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 111 : Хоппер Эдвард. – 2005
225084
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 112 : Виллем Де Кунинг. – 2005
225085
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 113 : Татьяна Яблонская. – 2005
225086
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 115 : Сутин Хаим. – 2005
225087
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 116 : Футуризм. – 2005
225088
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 117 : Шагал Марк. – 2005
225089
  Голованов Я.К. Великие цифры великого плана / Я.К. Голованов, В.В. Орлов. – М., 1962. – 64с.
225090
  Липсон Г. Великие эксперименты в физике : пер. с англ. / Г. Липсон. – Москва : Мир, 1972. – 215 с.
225091
   Великие явления и очерки природы : по сочинениям. – С.-Петербург : Типография Н. Тиблена и Комп. (Н. Неклюдова)
Т.2. – 1867. – 424, [4] с. – Географическая хрестоматия
225092
  Бублейников Ф.Д. Великие явления природы / Ф.Д. Бублейников. – М., 1946. – 56с.
225093
  Бертельс Е. Великий азербайджанский поэт Низами / Е. Бертельс. – Баку, 1940. – 147с.
225094
  Араслы Гамид Таги оглы Великий азербайджанский поэт Физули : [к 400-летию со дня смерти ] / Араслы Гамид Таги оглы ; [пер. с азерб. Ю.З. Ширвани]. – Баку : Детюниздат, 1958. – 237 с., [8] л. ил.
225095
   Великий Акафіст // Псалтир = Псалтырь Давида пророка и царя, и Песни Мойсеевы с избранными псалмы. – Вільно (Vilnius) : Типографія П.Мстиславця в домі Мамоничів, 1576. – 17 арк.
225096
  Погадаев В.А. Великий актер Малайзии / В.А. Погадаев, П.В. Погадаева // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 4 (621). – С. 71-73. – ISSN 0321-5075


  Пі Рамлі - кіноактор, постановник фільмів, музикант, співак - він собою втілює частину національної культури Малайзії
225097
  Хох Эдвард Великий американский роман : рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2009. – № 7. – С. 75-81
225098
  Хох Эдвард Великий американский роман : повесть // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 7. – С. 75-81
225099
  Джадхав Нарендра Великий аналитик // Индия: перспективы. – Hью-Дели, 2016. – Т. 30, вып. 1. – С. 28-33. – ISSN 0970-5074


  Достижения Д-ра Бхимрао Рамджи Амбедкара, как экономиста, основываются на четкой и последовательной экономической философии.
225100
  Вейцман Е.М. Великий английский материалист Томас Гоббс / Е.М. Вейцман. – Москва, 1960. – 48с.
225101
   Великий английский материалист Томас Гоббс / Вейцман Е.М. – М., 1960. – с.
225102
  Тотомианц В. Великий англичанин / В. Тотомианц. – М. – 156с.
225103
   Великий англо-китайський словник = A new English-Chinese dictionary. – 2е вид, виправ. – Пекін : Шанву иншу, 1985. – 1613с.
225104
   Великий англо-український словник : Автор-укладач М.В. Адамчик. – Донецьк : Сталкер, 2002. – ISBN 966-596-977-3
225105
   Великий англо-український словник = A comprehensive English-Ukrainian dictionary : 112 000 слів та словосполучень. – Харків : Фоліо, 2006. – 790с. – (Бібліотека державної мови). – ISBN 966-03-3246-7
225106
   Великий антикварний салон 2012 : [каталог] / [кер. проекту: Наталія Заболотна ; ред. текстів та переклад: Т. Март, Л. Прокопенко ; фото М. Білоусов]. – Київ : Мистецький Арсенал, 2012. – 197, [9] с. : фотоіл. – Текст парал. укр., англ.
225107
  Дмитриевский В.Н. Великий артист. / В.Н. Дмитриевский. – Л., 1973. – 216с.
225108
  Шубинский Валерий Великий без оговорок / Шубинский Валерий, Пальцева Анастасия // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 148-154 : фото
225109
  Дронов Георгий Великий безрогий : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 20-22 : Іл. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
225110
  Славинський М. Великий бібліофіл // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 17 (373). – С. 58-59


  До 200-річчя Тараса Шевченка.
225111
  Сологуб Ф. Великий благовест / Ф. Сологуб. – М.-Птгр., 1923. – 70с.
225112
  Сиротюк М.Й. Великий благовіст / М.Й. Сиротюк. – К, 1983. – 511с.
225113
  Десятерик Д. Великий божевільний // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 11-12 січня (№ 3/4). – С. 22


  Лондон - Великий божевільний.
225114
  Северикова Н.М. Великий борец за справедливость // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 2. – С. 68-78. – ISSN 0235-1188
225115
  Берия Л.П. Великий вдохновитель и организатор побед коммунизма / Л. Берия. – Москва : Госполитиздат, 1950. – 22 с.
225116
  Терещенко Г.М. Великий вибух / Г.М. Терещенко. – Київ : Молодь, 1968. – 284 с.
225117
  Ніжинський М.П. Великий вихователь - труд / М.П. Ніжинський. – К., 1959. – 35с.
225118
  Острянін Д.Х. Великий вклад у марксистську фіолсофію / Д.Х. Острянін. – К., 1959. – 52с.
225119
  Павлов М.И. Великий водный путь в пустыне. / М.И. Павлов. – М., 1952. – 66с.
225120
  Очурова О. Великий вождь - кровавый гений / О. Очурова, Г. Щербак, Т. Иовлева // Личности. – Киев, 2007. – № 4. – С. 40-66. – ISSN 1819-6268
225121
   Великий вождь и друг трудящихся. – Л., 1960. – 40с.
225122
   Великий вождь і учитель. – К., 1937. – 52с.
225123
  Багиров М.Д. Великий вождь народов : [К 70-летию со дня рождения И. В. Сталина] / М.Д. Багиров. – Баку : Изд. и тип. Азернешр, 1950. – 40 с.
225124
  Дубов И.В. Великий волжский путь / И.В. Дубов. – Л, 1989. – 255с.
225125
  Кралюк П. Великий Волинянин // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 3 грудня (№ 227)


  Євген Серстюк. Щоб зрозуміти Сверстюка, певно, треба зрозуміти його малу батьківщину.
225126
  Губарев В.Г. Великий волшебник / В.Г. Губарев. – М, 1956. – 66с.
225127
  Мостовой С.Н. Великий воспитатель / С.Н. Мостовой. – М, 1965. – 49с.
225128
  Воскобойников В.М. Великий врачеватель: Авиценна / В.М. Воскобойников. – Москва, 1972. – 206с.
225129
  Воскобойников В.М. Великий врачеватель: Авиценна / В.М. Воскобойников. – 2-е изд. – Москва, 1980. – 206с.
225130
  Попова С. Великий Всеукраїнський фольклорний фестиваль "Калина об Різдві" // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 8


  Фольклорний фестиваль, організований КНУ імені Тараса Шевченка, Центром української культури й мистецтва, а також 7-і фольклористичні читання були присвячені пам"яті засновниці кафедри фольклористики, проф.ю Л.Дунаєвської. На фестивалі виступив ...
225131
  Никулин Н. Великий вьетнамский поэт Нгуен Зу. / Н. Никулин. – М, 1965. – 118с.
225132
  Мельников Л.Н. Великий Гагаринский старт // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 4. – С. 8-13. – ISSN 0130-7045
225133
  Кустодиев В. Великий Гектор // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 4. – С. 44-50


  Гектор Берлиоз (1803-1869) - французский композитор, дирижёр, музыкальный писатель периода романтизма. Член Института Франции (1856).
225134
  Эчегарай Х. Великий Гелеотто / Х. Эчегарай. – М. – 97с.
225135
  Дмитрієнко М. Великий Герб нашої держави / М. Дмитрієнко, Ю. Савчук // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2001. – Число 1. – С. 104-109


  До невiд"ємниx атрибутiв держави, якi є її iдентифiкацiйними символами, належать герб, прапор i гiмн. Kоли йдеться про державний герб, то у свiтовiй практицi не усталилося суворої регламентацiї засад його творення. Це, так би мовити, „нацiональний ...
225136
  Фіцджеральд Ф.С. Великий Гетсбі : Ніч лагідна; Романи / Ф.С. Фіцджеральд; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з англ. М.Пінчевського. – Харків : Фоліо, 2003. – 397с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2065-5
225137
  Фіцджеральд Ф.С. Великий Гетсбі : романи / Френсіс Скотт Фіцджеральд ; пер. з англ. Мара Пінчевського ; [передм., прим.: Т. Денисова] ; Ін-т літ. ім.Т.Г.Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2013. – 395, [5] с., [1] арк. портр. : іл. – У змісті також: Ніч лагідна. - Сер. засн. в 2001 р. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-6554-4


  Зміст: Великий Гетсбі ; Ніч лагідна
225138
  Фіцджеральд Ф.С. Великий Гетсбі = The great Gatsby : [роман] / Ф. Скотт Фіцджеральд ; пер. з англ. Андрія Пехника. – Київ : Знання, 2014. – 198, [2] с. – Сер. засн. в 2014 р. – (English Library). – ISBN 978966-346-708-5
225139
  Фіцджеральд Ф.С. Великий Гетсбі / Ф. Скотт Фіцджеральд ; пер. з англ. Андрія Пехника. – Київ : Знання, 2014. – 198, [2] с. – Сер. засн. у 2013 р. – (Серія "Lego ergo vivo" ) ( Скарби : передплатна серія ; № 1). – ISBN 978-617-07-0162-6
225140
  Фіцджеральд Ф.С. Великий Гетсбі. Ніч лагідна : Романи / Ф.С. Фіцджеральд. – Київ : Дніпро, 1982. – 472с.
225141
  Дудко Ф. Великий гетьман : історичний роман / Федір Дудко. – 3-є, виправл. авт. вид. – Авгсбург : Накладом гуртівні паперу, 1948. – 216 с.
225142
  Летунов Ю.А. Великий говорящий / Ю.А. Летунов. – М., 1966. – 96с.
225143
  Грицак Я. Великий голод // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 36 (289) 17 вересня 2015. – С. 34-36


  Історія Голодомору підводить до кількох важливих висновків. Перший стосується генези радянського тоталітаризму. Чи справді був Голодомор - окремий український голод?
225144
  Грицак Я. Великий Голод // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2015. – № 35 (288), 10 вересня 2015. – С. 35-37


  Голодомор в Україні.
225145
   Великий голод в Україні 1932-1933 років : у 4-х томах / Ін-т історії України НАНУ ; [ наук. ред. Кульчицький С.В.; виконавчий директор Комісії Д. Мейс ]. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-474-4
Т. 2 : Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США. – 2008. – 814с.
225146
   Великий голод в Україні 1932-1933 років : у 4-х томах / Ін-т історії України НАНУ; [ наук. ред. Кульчицький С.В.; виконавчий директор Комісії Д. Мейс]. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-476-8
Т. 4 : Звіт Конгресово-президентської Комісії США з дослідження Великого голоду 1932-1933 рр. в Україні. – 2008. – 622с.
225147
   Великий голод в Україні 1932-33 років : у 4-х томах / Ін-т історії України НАНУ ; [ наук. ред. Кульчицький С.В.; виконавчий директор Комісії Д. Мейс ]. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-473-7
Т. 1 : Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США. – 2008. – 838с.
225148
   Великий голод в Україні 1932-33 років : у 4-х томах / Ін-т історії України НАНУ ; [ наук. ред. Кульчицький С.В.; виконавчий директор Комісії Д. Мейс]. – Київ : Києво-Могилянська академія. – ISBN 978-966-518-475-1
Т. 3 : Свідчення очевидців для Комісії Конгресу США. – 2008. – 782 с. – Шифр. дубл. 9у2 Вели. (доп. карт. по каб.)
225149
   Великий голод в Україні 1932-33 рр.. – Торонто, 1988. – 162с.
225150
  Васильєв В. Великий голод і велике начальство // Критика. – Київ, 2008. – Грудень, (число 12). – С. 11-14
225151
  Чорногуз О. Великий голодомор в... Росії, або "Правда" по-кремлівськи : Відповідь фальсифікаторам // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2007. – № 1/2. – С. 6-16. – ISSN 0130-1608
225152
  Кудрявцев А.А. Великий город на Каспии / А.А. Кудрявцев. – Махачкала, 1982. – 179с.
225153
  Сагайдак М.А. Великий город Ярослава / М.А. Сагайдак. – Киев : Наукова думка, 1982. – 96с.
225154
  Соловьев В.А. Великий государь / В.А. Соловьев. – М.-Л., 1945. – 207с.
225155
  Алексеев В.П. Великий государь и его власть. – С. 112-123. – Автор указ. в конце статьи. - Отд. оттиск.
225156
  Блейман М.Ю. Великий гражданин / М.Ю. Блейман. – Л.М.
1. – 1938. – 72с.
225157
   Великий гражданин. – Л., 1940. – 126с.
225158
  Тимошенко Е. Великий гражданин вселенной // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 12. – С. 19-23. – ISSN 0235-7089
225159
  Верменич Я. Великий громадянин [Євген Чикаленко] // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2004. – № 10. – С. 299-309. – ISBN 966-7522-09-1
225160
  Кекелидзе К. Великий грузинский поэт и гуманист средневековья / К. Кекелидзе. – 131с.
225161
  Евгеньев-Максимов Великий гуманист / Евгеньев-Максимов. – Петербург : Учитель, 1922. – 32 с.
225162
  Челышев Е. Великий гуманист Индии // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 5 (185). – С. 44-50. – ISSN 0869-7078
225163
  Булычев Кир Великий Гусляр / Булычев Кир. – Минск, 1987. – 266,2с.
225164
  Фицджеральд Ф.С. Великий Гэтсби : Роман. Последний магнат: Роман. Рассказы / Ф.С. Фицджеральд. – Москва : Художественная литература, 1990. – 335с.
225165
  Фицджеральд Ф.С. Великий Гэтсби : роман / Фрэнсис Скотт Фицджеральд ; [пер. с англ. Е. Калашниковой ; предисл. Ю. Ковалева]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2014. – 244, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-01995-9
225166
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна / С.Ф. Фицджеральд. – Кишинев, 1981. – 655с.
225167
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна / С.Ф. Фицджеральд. – Махачкала, 1990. – 670с.
225168
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна / С.Ф. Фицджеральд. – Томск, 1990. – 491с.
225169
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна : Романы / С.Ф. Фицджеральд. – Киев : Выща школа, 1990. – 493с. – ISBN 5-11-002035-3
225170
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна / С.Ф. Фицджеральд. – М, 1992. – 445с.
225171
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна ; Рассказы / С.Ф. Фицджеральд. – Фрунзе, 1989. – 668с.
225172
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна ; Рассказы / С.Ф. Фицджеральд. – Минск, 1989. – 685с.
225173
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; Ночь нежна ; Рассказы / С.Ф. Фицджеральд. – М, 1989. – 509с.
225174
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби ; По эту сторону рая / С.Ф. Фицджеральд. – Иркутск, 1987. – 382с.
225175
  Фицджеральд Ф.С. Великий Гэтсби. Ночь нежна : романы, рассказы / Ф. Скотт Фицджеральд ; [пер. с англ. Е. Калашниковой и др.]. – Москва : Мартин, 2014. – 510, [2] с. – На обл. также: Трагедии "потерянного поколения". – (Избранная классика). – ISBN 978-5-8475-0727-1
225176
  Фицджеральд С.Ф. Великий Гэтсби. Ночь нежна. Рассказы / С.Ф. Фицджеральд. – Москва : Художественная литература, 1985. – 703 с.
225177
  Дацюк Ф. Великий дар Петра й Дорис Кулів // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 38. – ISSN 0868-9644
225178
  Калганов М.И. Великий дар природы / М.И. Калганов, М.А. Коссовский. – М., 1968. – 256с.
225179
  Иовчук М.Т. Великий демократ патриот русского народа. / М.Т. Иовчук, В.Е. Евграфов. – К, 1940. – 79с.
225180
  Бануш М. Великий день / М. Бануш. – М, 1954. – 96с.
225181
  Левицкий В. Великий день / В. Левицкий. – М, 1990. – 174с.
225182
  Водопьянов П.А. Великий день гнева : Экология и эсхатология / П.А. Водопьянов, В.С. Крисаченко. – Минск : Университетское, 1993. – 282с. – ISBN 5-7855-0629-7
225183
  Бедзик Ю.Д. Великий день інків : Роман: Для серед. шк. віку / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Веселка, 1970. – 359 с.
225184
  Бедзик Ю.Д. Великий день інків : Фантаст. повість: Для сер. шк. віку / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Веселка, 1975. – 343 с.
225185
  Бедзик Ю.Д. Великий день інків : Пригодницька повість: Для сер. та ст. шк. віку / Ю.Д. Бедзик. – Київ : Веселка, 1989. – 285с.
225186
  Трегубова Я. Великий дивак і українофіл // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-14 лютого (№ 5/6). – С. 10


  "Радіо Свобода" зібрало спогади про дисидента, мовознавця та автора багатьох словників - Святослава Караванського. Серед інших згадується виступ канд. філол. наук, доцента Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка (кафедра теорії і практики ...
225187
  Новик К.О. Великий Донбасс : Історія становлення проблеми та результати досліджень / К.О. Новик, В.В. Пермяков; АН УРСР. Рада науково-технічної пропаганди. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – 52с. : Іл. – Бібліогр.: с.49-51
225188
  Сліпушко О. Великий дороговказ для Русі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 лютого (№ 23/24). – С. 20


  Про "Слово про Закон і Благодать" митрополита Іларіона.
225189
   Великий друг молодежи. – М., 1969. – 330с.
225190
   Великий друг молодежи. – Изд. 2-е, доп. – М., 1973. – 383с.
225191
   Великий друг молодежи. – 3-е изд., перераб и доп. – М., 1980. – 303с.
225192
  Руднев Д.Ф. Великий дубовий скрипун / Д.Ф. Руднев. – Київ, 1935. – 143с.
225193
  Капельгородська Н.М. Великий екран сьогодні / Н.М. Капельгородська. – Київ, 1970. – 48с.
225194
   Великий енциклопедичний ілюстрований словник : [18 000 : наук. статті та іл.] / Богатиренко В.В. [та ін.] ; [пер. з рос. Данилюк І.Г. ; ред. : Ю.Є. Єфременкова та ін.]. – Донецьк : БАО, 2012. – 767, [1] с. – На обкл. та коренці кн. зазнач. ВЕІС (Великий енциклопедичний ілюстрований словник). – ISBN 978-966-481-712-4
225195
   Великий енциклопедичний юридичний словник. – Київ : Юридична думка, 2007. – 992с. – (доп. карт.м/в.). – ISBN 978-966-8602-45-0
225196
   Великий енциклопедичний юридичний словник / [Азаров Д.С. та ін.] ; за ред. Ю.С. Шемшученка ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Київ. ун-т права. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Юридична думка, 2012. – 1017, [3] с. – Авт. зазнач. на с. 1018–1019. – ISBN 978-617-665-001-0
225197
   Великий Жовтень - прапор нашої епохи. – К., 1967. – 176с.
225198
   Великий Жовтень. – К., 1977. – 155с.
225199
   Великий Жовтень. – К., 1977. – 157с.
225200
   Великий Жовтень в українській радянській літературі. – К., 1966. – 54с.
225201
   Великий Жовтень і громадянська війна в народній творчості України. – Київ, 1957. – 408с.
225202
   Великий Жовтень і громадянська війна на Україні. – Київ : Наукова думка, 1973. – 255 с.
225203
   Великий Жовтень і громадянська війна на Україні. – К., 1987. – 630с.
225204
  Ткач А.П. Великий Жовтень і закономірності розвитку Радянської соціалістичної держави // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 3-8. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье на основе анализа исторического опыта раскрываются закономерности становления и развития Советского социалистического государства. Особо выделяются те из них, которые выкристаллизовались в результате победы Великой Октябрьской социалистической ...
225205
  Кондуфор Ю.Ю. Великий Жовтень і захист його завоювань / Ю.Ю. Кондуфор. – К, 1971. – 252с.
225206
  Курас І.Ф. Великий Жовтень і крах націоналістичного реформізму на Україні. / І.Ф. Курас. – К., 1985. – 46с.
225207
   Великий Жовтень і криза світового капіталістичного господарства. – Х., 1967. – 395с.
225208
   Великий Жовтень і криза світового капіталістичного господарства. – Харків : Харківський університет, 1967. – 395с.
225209
  Загородній В.І. Великий жовтень і матеріальний добробут народу / В.І. Загородній. – Київ, 1968. – 30с.
225210
   Великий Жовтень і міжнародний робітничий та національно-визвольний рух : 50-річчю великого жовтня присвячується. – Львів : Львівський ун-т, 1967. – 467 с.


  У книзі висвітлюються основні етапи світового розвитку після Великої Жовтневої соціалістичної революції, показано вплив успіхів соціалістичного будівництва в СРСР на робітничий, демократичний та національно-визвольний рух.
225211
   Великий Жовтень і міжнародний робітничий та національно-визвольний рух. – Львів, 1967. – 467с.
225212
  Патлажан Ю.І. Великий Жовтень і національно-визвольний рух / Ю.І. Патлажан. – Київ, 1966. – 46с.
225213
  Олійниченко Г.М. Великий Жовтень і некапіталістичний шлях розвитку / Г.М. Олійниченко. – Київ, 1968. – 16с.
225214
  Петерс І.А. Великий Жовтень і революційне перетворення світу / І.А. Петерс. – К, 1977. – 48с.
225215
  Пархомчук С.М. Великий Жовтень і революційне піднесення в Румунії (1917-1921) / С.М. Пархомчук. – Київ, 1967. – 264с.
225216
  Калениченко П.М. Великий Жовтень і революційний рух у Польщі / П.М. Калениченко. – Київ, 1971. – 344с.
225217
  Бойко В.А. Великий Жовтень і революційно-визвольна боротьба трудящих Північної Буковини. / В.А. Бойко. – Чернівці, 1957. – 79с.
225218
  Литвин В.М. Великий Жовтень і розвиток ленінських ідей у галузі вищої освіти на Україні // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 24-31. – (Історичні науки ; Вип. 29)
225219
   Великий Жовтень і розквіт воз"єднаного Закарпаття. – Ужгород, 1970. – 605с.
225220
  Корнієнко Є.А. Великий Жовтень і світовий комуністичний рух / Є.А. Корнієнко. – Київ, 1967. – 48с.
225221
  Уваров В.Д. Великий Жовтень і соціалістичне пперетворення сільського господарства на Київщині / В.Д. Уваров. – К, 1967. – 38с.
225222
  Цвєтков Г.М. Великий жовтень і сучасний світ: до 70-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції / Г.М. Цвєтков. – К, 1987. – 48с.
225223
   Великий Жовтень і Україна : 70-річчю великого жовтня присвячується. – Київ : Політвидав, 1987. – 350 с. – монографія


  Висвітлються основні етапи підготовки та здійснення соціалістичної революції на Україні, процес соціалістичних перетворень в республіці. Значна увага приділяється видкриттю буржуазних і буржуазно-націоналістичних фальсифікацій жовтневих подій, історії ...
225224
  Чирко В.А. Великий Жовтень і утверження нових міжнаціональних відносин / В.А. Чирко. – Київ, 1974. – 80с.
225225
  Дешинський Л.Є. Великий Жовтень на Волині. / Л.Є. Дешинський. – Львів, 1977. – 184с.
225226
   Великий Жовтень на Київщині. – К., 1957. – 355с.
225227
  Данишев С.О. Великий Жовтень на Полтавщині / С.О. Данишев. – Харків, 1969. – 235с.
225228
  Кондуфор Ю.Ю. Великий Жовтень на Україні / Ю.Ю. Кондуфор. – Київ : Радянська школа, 1977. – 135 с. : ыл.
225229
  Волошина Галина Григорівна Великий Жовтень на Україні : Рек. покажчик літератури / Уклад.: Г. Г. Волошина, А. М. Комська, Т. В. Кришевич. – Київ : Політвидав. Укр., 1978. – 55с.
225230
   Великий Жовтень на Україні та захист його завоювань : Бібліогр. покажч., 1977-1986 рр. – Київ, 1987. – 241с.
225231
  Стрельский Г.В. Великий Жовтень на Україні у спогадах учасників / Г.В. Стрельский. – Київ : Вища школа, 1989. – 62с.
225232
  Стрельский Г.В. Великий Жовтень на Україні у спогадах учасників. / Г.В. Стрельский. – К., 1989. – 60с.
225233
  Жданова Рона Станиславівна Великий Жовтень у працях, опублікованих на Україні : Покажчик літератури. 1967-1976 рр. / Жданова Рона Станиславівна, Скляренко Євген Михайлович; АН УРСР; Центр. наук. б-ка. – Київ : Наукова думка, 1978. – 185с.
225234
  Петрянов И.В. Великий закон / И.В. Петрянов. – М., 1976. – 128с.
225235
  Петрянов И.В. Великий закон / И.В. Петрянов, Д.Н. Трифонов. – 2-е изд. – М., 1984. – 128с.
225236
  Мерман С.А. Великий закон природы / С.А. Мерман. – М., 1969. – 16с.
225237
  Пугачев Е.М. Великий закон природы (о методол. значении закона сохранения и первращения энергии) / Е.М. Пугачев. – М, 1961. – 31с.
225238
  Поліщук Т. Великий зал консерваторії назвуть ім"ям Василя Сліпака // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 13 квітня (№ 65). – С. 7
225239
  Сюндюков І. Великий захисник беззахисних // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 11жовтня (№ 183). – С. 2


  Завдяки зусиллям Нансена були врятовані від жахливої смерті під час Великого Голоду 1921 - 1922 років мільйони українців.
225240
  Коптєлов П.Л. Великий зачин. / П.Л. Коптєлов. – К, 1966. – 335с.
225241
   Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики : [біля] 253 000 [слів]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2004. – 887 с. – ISBN 966-569-178-3


  Враховує лексичний матеріал, представленний майже в усіх орфографічних, тлумачних, енциклопедичних, термінологічних, фахових та галузевих словниках, виданних в україні у другій половині XX - у перши роки XXI століть
225242
  Тернопільська Н. Великий знак повернення // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5-6 квітня (№ 62/63). – С. 18


  Документальний фільм про Квітку Цісик, американську співачку українського походження.
225243
  Грищенко Арнольд Великий зодчий на ниві українського мовознавства / Грищенко Арнольд, Степаненко Микола


  До 100-річчя від дня народження Михайла Андрійовича Жовтобрюха
225244
  Крец Себастьян Великий золотой путь. По великому золотому пути // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 7 (184), июль. – С. 84-100 : фото. – ISSN 1029-5828
225245
  Мирано Адриано Великий и прекрасный Корелли // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 6. – С. 11-36
225246
  Гоппе Б Г. Верховский Великий и простой / Б Г. Верховский Гоппе. – Л., 1962. – 111с.
225247
  Алексеенко И. Великий и ужасный // Эксперт Украина : украинский деловой журнал. Спецвыпуск / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2010. – № 5 (245) : Как стать лидером нации?. – С. 50-53


  Шарль де Голь.
225248
  Шумилин С. Великий и ужасный. Большой адронный коллайдер // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2009. – № 8 (39). – С. 72-78.
225249
  Тельканов С. Великий или Тихий / С. Тельканов. – Хабаровск, 1959. – 88с.
225250
  Поженян Г.М. Великий или Тихий / Г.М. Поженян. – М, 1969. – 88с.
225251
  Федосеев П.Н. Великий интернациональный подвиг советского народа / П.Н. Федосеев. – М, 1973. – 78с.
225252
  Рутенбург В.И. Великий итальянский атеист Ванини / В.И. Рутенбург. – М, 1959. – 127с.
225253
  Бойко И. Великий історичний акт - приєднання України до Росії 1654 року / И. Бойко. – Київ, 1946. – 36с.
225254
  Сергієнко Г.Я. Великий історичний акт / Г.Я. Сергієнко. – К., 1978. – 47с.
225255
  Ярмиш Ю. Великий казкар [Г.-К. Андерсен] // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2005. – № 3/4. – С.134-136. – ISSN 0130-321Х
225256
   Великий каменяр : проза та драматургія Івана Франка. – Київ : Грамота, 2006. – 669, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Шкільна бібліотека ; Українська література). – ISBN 966-8066-04-9


  В кн. твори: Борислав сміється: повість ; Захар Беркут: образ громадського життя Карпатської Русі в XIII віці ; Грицева шкільна наука ; Ліси і пасовиська: оповідання бувшого пленіпотента ; Украдене щастя: драма з сільського життя ...
225257
  Франко Т.І. Великий Каменяр / Т.І. Франко. – Львів, 1966. – 79 с.
225258
  Дорошенко В. Великий Каменяр (життя і заслуги Івана Франка) : З нагоди 100-ліття народження й 40-ліття смерті / В. Дорошенко. – Вінніпег : Накладом Комітету Українців Канади, 1956. – 63 с.


  В кн. твори: Борислав сміється: повість ; Захар Беркут: образ громадського життя Карпатської Русі в XIII віці ; Грицева шкільна наука ; Ліси і пасовиська: оповідання бувшого пленіпотента ; Украдене щастя: драма з сільського життя ...
225259
  Вишневська М. Великий Каменяр і Чернівці // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 11-17 серпня (№ 32). – С. 9


  27 серпня світова громадськість відзначатиме 160- річчя від дня народження Івана Яковича Франка.
225260
  Тебешевська О. Великий Каменяр у рецепції Зеновії Франко // Літопис Бойківщини : журнал, присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Товариство "Бойківщина". – Дрогобич, 2012. – Ч. 2/83 (94). – С. 87-98
225261
  Колесник П.Й. Великий каменяр. / П.Й. Колесник. – К., 1966. – 20с.
225262
  Задорожний М.П. Великий Каньйон // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 43-45 : фото
225263
   Великий каньйон Колорадо // Пульсар : Науково-популярний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С.53-54. – ISSN 1605-9875


  [Археологические раскопки на кургане Аржан-2. (Россия).]
225264
  Денисик Г.І. Великий каньйон Криму / Г.І. Денисик, А.М. Оліферов // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 2 (78). – С. 68-69. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
225265
  Сизиков В. Великий Карл // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 7. – С. 2-23.


  Карл Брюллов
225266
   Великий китайский народ в борьбе за социализм международную безопасность. – Київ, 1958. – 39с.
225267
  Федоренко Н.Т. Великий китайский писатель Лу Синь / Н.Т. Федоренко. – М., 1953. – 32с.
225268
   Великий китайський словник. – Шанхай : Шанхай цишу, 1986. – 1744с.
225269
  Корсакова Надія Великий киянин Олександр Вертинський // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 82-87. – ISSN 0130-5212
225270
  Астанков В. Великий князь Александр Александрович и Александр II // Российская история / Росс.акад. наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2013. – № 1. – С. 120-136. – ISSN 0869-5687
225271
  Маньков Сергей Великий князь в борьбе за это. Извилистые комбинации убийцы Распутина // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2009. – № 4 : 20 век Русская эмиграция первая волна. – С. 88-91. – ISSN 0235-7089
225272
  Сюндюков І. Великий князь Володимир Святий: велич, непідвладна часові // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 15 липня (№ 124). – С. 5


  Володимир Великий - Хреститель України-Руси.
225273
  Келембет С. Великий князь Роман Михайлович II - останній самостійний володар Чернігова // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. – Чернігів, 2016. – № 2 (128), квітень - березень. – С. 3-16


  Роман Михайлович II, великий князь Чернігівський, уперше згадується у 1372 р. як союзник Московської держави. Між 1372 та 1375 рр. він уступив Чернігівське князівство великому князю Литовському Ольгерду, отримавши взамін Брянське князівство. Наприкінці ...
225274
  Демиденко Г.Г. Великий князь Руси Ярослав Мудрый : научно-популярный очерк / Г.Г. Демиденко. – Харьков : Право, 2011. – 328 с., [16] с. илл. – Библиогр.: с. 305-309. – ISBN 978-966-458-220-6
225275
  Пєтков С. Великий князь Святослав Ігорович: у пам"ятних знаках та витворах мистецтва // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 467-479
225276
   Великий князь Ярослав Мудрий // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 4 (26), жовтень-грудень. – С. 5-6
225277
  Наєнко М. Великий Кобзар в імперських ГУЛАГах // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 9 березня (№ 10). – С. 1, 6-7


  Згадуються: акад. О. Білецький, який в 1957 р. говорив, що на виручку від щорічного продажу Шевченкового "Кобзаря" утримувалися практично три академічні інститути; щоденникові записки С. Єфремова, що свідчать як практично з радянських видань цензурою ...
225278
   Великий Кобзар в пам"яті народній : Збірник висловлювань про Т.Г. Шевченка. – Київ : Политиздат, 1961. – 180с.
225279
  Курченко О. Великий Кобзар в уявленні великого пісняра (на матеріалі поеми Янки Купали "Тарасова доля") // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 81-89


  В статті аналізується поема Янки Купали "Тарасова доля" з метою висвітлення особливостей презентації особи Тараса Шевченка в уявленні білоруського письменника. Здійснено огляд останніх досліджень та публікацій, в яких порушується проблема ...
225280
  Неживий О. Великий Кобзар і Луганщина // Слово просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2013. – 3-9 жовтня (№ 39). – С. 9


  У творчості Тараса Шевченка, особливо в головній книзі "Кобзар", нерозривно пов"язане минуле, сучасне та майбутнє українського народу, право кожної людини на вільне, щасливе життя. Бути гідними ймення Тараса Шевченка означає тепер постійно ...
225281
  Глущенко В. Великий Кобзар і Миронівщина : (краєзнавчий нарис про перебування Т.Г. Шевченка на території Миронівського району Київської області) / Віктор Глущенко. – Вид. 2-ге, доп. – Миронівка : Миронівський край, 1999. – 125 с. – До 185-річчя від дня народження Великого Кобзаря. – ISBN 966-7320-00-6
225282
  Поляков М.Я. Великий Кобзарь / М.Я. Поляков. – М., 1961. – 46с.
225283
  Фрай Н. Великий код: біблія і література = The great code. The Bible and literature / Нортроп Фрай ; з англ. пер. І. Старовойт. – Львів : Літопис, 2010. – 360, [2] с. – ISBN 978-966-8853-04-3


  "Великий код” – це книга про взаємозв’язки Біблії і західної літератури, про тисячолітні впливи Біблії на творчу уяву. Як і саму Біблію, книжку укладено за принципом дзеркального відображення. Друга її частина у зворотному порядку поглиблює і ...
225284
  Стойко А.Г. Великий композитор / А.Г. Стойко. – Л, 1972. – 335с.
225285
  Ільїн Я.Н. Великий конвеєр / Я.Н. Ільїн. – Харків; Одеса, 1934. – 327с.
225286
  Ільін Я.Н. Великий конвеєр / Я.Н. Ільін. – К.-Одесса, 1935. – 457с.
225287
  Гурев Г.А. Великий конфликт / Г.А. Гурев. – М., 1965. – 215с.
225288
  Лучининов С. Великий кораблестроитель. / С. Лучининов. – М., 1951. – 96с.
225289
   Великий корифей марксисстко-ленинской науки. – М., 1940. – 216с.
225290
   Великий Краббен. – Новосибирск, 1983. – 255с.
225291
   Великий крах или начало новой жизни! / Е.В. Магда, С.А. Черванчук, И.В. Шпак, В.А. Шумилкин. – Киев : АДЕФ-Украина, 2009. – 84 с. – ISBN 978-966-7936-97-6
225292
  Севриновский Владимир Великий курильщик // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 114-115 : фото
225293
  Мензбир М.А. Великий ледниковый период Евпропы / М.А. Мензбир. – Пг., 1923. – 120с.
225294
  Мензбир М.А. Великий ледниковый период Евпропы / М.А. Мензбир. – Пг., 1923. – 120с.
225295
  Кржижановский Г.М. Великий Ленин / Г.М. Кржижановский. – М., 1968. – 128с.
225296
  Саченко Б.И. Великий Лес / Б.И. Саченко. – Москва : Советский писатель, 1983. – 567 с.
225297
  Акопян Г. Великий летчик Валерий Чкалов / Акопян Г. – Москва : Военгиз, 1940. – 63 с. – (Библиотека красноармейца)
225298
  Ордин А. Великий летчик нашего времени Валерий Павлович Чкалов / А. Ордин. – Москва, 1949. – 24с.
225299
  Голобородько Ю.К. Великий лиман : роман / Ю.К. Голобородько. – Київ : Радянський письменник, 1987. – 313 с.
225300
  Кекилов А. Великий лирик / А. Кекилов. – Ашхабад, 1963. – 211 с.
225301
  Шкребтієнко Валерій Великий лікар і велика людина // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 157-159. – ISSN 0869-3595
225302
  Рябий М.О. Великий літній трикутник / М.О. Рябий. – К., 1978. – 240с.
225303
  Оне Ж. Великий Лом : повість фрацуска Юрія Онета / [пеpеложив з фpанцуского Александеp Боpковский]. – У Львові : Hакл. pед. "Діла" ; З дpук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1887. – 313 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Прим. дефектний, бракуэ с. 80-313. – (Бібліотека найзнаменнитших повістей : літературний додаток до "Діла" / під ред. І. Белея ; Т. 23)
225304
  Чумак Р.М. Великий Луг : роман / Р.М. Чумак. – Київ, 1979. – 384 с.
225305
  Чумак Р.М. Великий Луг : роман / Р.М. Чумак. – Київ, 1983. – 397 с.
225306
  Малявський Ю.К. Великий Любінь. / Ю.К. Малявський. – Львів, 1975. – 79с.
225307
  Кош Эрих Великий Маг и рассказы / Кош Эрих; Пер. с сербохорват. ; Предисл. Н. Яковлевой. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 216 с.
225308
  Борщак І. Великий мазепинець Григор Орлик // Пилип Орлик - Гетьман України / В. Різниченко. – Київ : Український письменник, 1996. – с.
225309
  Шлапак Я. Великий майстер епізоду // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 23 лютого (№ 8). – С. 12


  80 років від дня народження Борислава Брондукова, українського кіноактора.
225310
  Крупко О.І. Великий майстер малого жанру // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 156-165
225311
  Кош Е. Великий мак / Е. Кош. – Київ : Дніпро, 1989. – 479 с.
225312
  Зерницкий М.С. Великий мастер публицистики. / М.С. Зерницкий. – Минск, 1970. – 252с.
225313
   Великий мастер сатиры. – Душанбе, 1976. – 58с.
225314
  Туманина Н.В. Великий мастер. 1878-1893 / Н.В. Туманина. – Москва, 1968. – 488 с.
225315
  Каганович Л.М. Великий машиність локомотива історії / Л.М. Каганович. – К, 1940. – 16с.
225316
  Нихаус Мишель Великий Меконг. Обуздать Меконг иди убить его? / Нихаус Мишель, Гуттенфельдер Дэвид // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 120-135 : фото
225317
  Дмитрук Андрей Великий мечтатель из маленького Нанта // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 5. – С. 40-47 : Іл.
225318
  Дмитрук Андрей Великий мечтатель из маленького Нанта // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 40-45 : Іл.
225319
  Дмитрук А.В. Великий мечтатель из маленького Нанта // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 1 (76)
225320
  Дмитрук А. Великий мечтатель из маленького Нанта // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 2/3 (77)
225321
  Глазкова Н. Великий миротворец всех народов // Свет. Природа и человек : Научно-популярный иллюстрированный журнал для народного чтения / "Природа и человек" ("Свет"). – Москва, 2007. – № 12. – С. 70-71. – ISSN 0868-488Х


  Прообраз Санти Клауса святитель Микола Мирлікійський (Святий Миколай)
225322
  Ярмиш Ю.Ф. Великий мисливець / Ю.Ф. Ярмиш. – Київ, 1980. – 135 с.
225323
  Козаровецкий В. Великий мистификатор // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журн. – Москва, 2013. – № 5 (1256). – С. 24-27. – ISSN 0234-1670


  Наброски Пушкина на полях рукописей, были "задумчивой игрой", фантазированием.
225324
  Лишега О.Б. Великий міст / О.Б. Лишега. – Київ : Молодь, 1989. – 48 с.
225325
  Сергійчук В. Великий міф про "чесний" перепис 1937-го. І як у Москві користуються ним // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 10 лютого (№ 24). – С. 14-15
225326
  Усачев А.А. Великий могучий русский язык : [ стихи ] / Андрей Усачев. – Москва : Эгмонт Россия Лтд., 2006. – 112 с. : илл. – (Школа прикола). – ISBN 5-9539-1191-2
225327
  Винниченко В.К. Великий молох : П"єса на 3 розділи. – (Репертуар театра ім. Т. Шевченка). – Київ : Спілка, 1923. – 126с. – (Б-ка "Спілки". Сеp. дpаматична ; № 7)
225328
  Экштут С. Великий морской предводитель // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 2 : Эпоха Екатерины Великой 18 век. – С. 87-92. – ISSN 0235-7089


  Путеводная звезда адмирала Ушакова.
225329
  Красавин Ю.В. Великий мост / Ю.В. Красавин. – М., 1990. – 446с.
225330
  Антоновская А.А. Великий Моурави / А.А. Антоновская. – Москва : ГИХЛ. – (Исторические романы)
Часть 1. – 1939. – 223с.
225331
  Антоновская А.А. Великий Моурави / А.А. Антоновская. – Москва : Художественная литература
Ч. 2. – 1939. – 280 с.
225332
  Тбилели И. Великий Моурави / И. Тбилели. – М., 1945. – 82с.
225333
  Антоновская А.А. Великий Моурави / А.А. Антоновская. – Москва : ГИХЛ
Ч. 5-я. – 1947. – 511 с.
225334
  Антоновская А.А. Великий Моурави / А.А. Антоновская. – Тбилиси : Советский писатель. – (Б-ка избранных произведений Советской литературы)
Кн. 1-я. – 1949. – 552с.
225335
  Антоновская А.А. Великий Моурави / А.А. Антоновская. – Москва : Советский писатель. – (Б-ка избранных произведений Советской литературы 1917-1947)
Кн. 3-я. – 1949. – 489с.
225336
  Антоновская А.А. Великий Моурави : [Георгий Саакадзе. Грузия 16-17 вв.] / А.А. Антоновская. – Тбилиси : Гослитиздат
Ч. 6-7. – 1953. – 751с.
225337
  Антоновская А.А. Великий Моурави : [Георгий Саакадзе. Грузия 16-17 вв.] / А.А. Антоновская. – Тбилиси : Гослитиздат
Ч. 8. – 1957. – 586с.
225338
  Антоновская А.А. Великий Моурави : [Георгий Саакадзе. Грузия 16-17 вв.] / А.А. Антоновская. – Тбилиси : Гослитиздат
Ч. 9-10. – 1958. – 800с.
225339
  Антоновская А.А. Великий Моурави : Роман-эпопея: В 6-ти кн. / А.А. Антоновская. – Тбилиси : Литература да хеловнеба
Кн. 3-я : Жертва. – 1966. – 422с.
225340
  Антоновская А.А. Великий Моурави : Роман-эпопея: В 6-ти кн. / А.А. Антоновская. – Тбилиси : Литература да хеловнеба
Кн. 4-я : Ходи невредимым!. – 1967. – 676с.
225341
  Антоновская А.А. Великий Моурави : Роман-эпопея: В 6-ти кн. / А.А. Антоновская. – Тбилиси : Литература да хеловнеба
Кн. 5-я : Базалетское озеро. – 1967. – 510с.
225342
  Антоновская А.А. Великий Моурави : Роман-эпопея: В 6-ти кн. / А.А. Антоновская. – Тбилиси : Литература да хеловнеба
Кн. 6-я : Город мелодичных колокольчиков. – 1969. – 692с.
225343
  Антоновская А.А. Великий Моурави : Роман-эпопея: В 6-ти кн.: Стихи и коммент. Бориса Черного / А.А. Антоновская. – Тбилиси : Мерани
Кн. 1-я : Пробуждение барса. – 1977. – 584с.
225344
  Антоновская А.А. Великий Моурави : Роман-эпопея: Стихи и коммент. Б. Черного / А.А. Антоновская. – Тбилиси : Мерани
Кн.2-я : Жертва. – 1978. – 551с.
225345
  Антоновская А.А. Великий Моурави : Роман-эпопея: В 6-ти кн. / А.А. Антоновская. – Тбилиси : Мерани
Кн. 3-я : Время освежающего дождя. – 1978. – 496с.
225346
  Антоновская А.А. Великий Моурави : Роман-эпопея: В 6-ти кн. / А.А. Антоновская. – Тбилиси : Мерани
Кн. 4-я : Ходи невредимым!. – 1979. – 790с.
225347
  Антоновская А.А. Великий Моурави : Роман-эпопея: В 6-ти кн. / А.А. Антоновская. – Тбилиси : Мерани
Кн. 5-я : Базалетский бой. – 1980. – 600с.
225348
  Антоновская А.А. Великий Моурави / А.А. Антоновская. – Тбилиси
Часть 6. – 1981. – 824с.
225349
  Антоновская А.А. Великий Моурави : Роман-эпопея: В 6-ти кн. / А.А. Антоновская. – Тбилиси : Мерани
Кн. 6-я : Город мелодичных колокольчиков. – 1981. – 823с.
225350
  Погадаев В.А. Великий мусульманский правитель Явы султан Агунг // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 11. – С. 127-135. – ISSN 0042-8779


  Чакракусума Нгабдуррахман Агунг — султан (1613—1645) Матараму (Індонезія). Прагнув відродити імперію Маджапіхіт.
225351
  Сюндюков І. Великий мученик за віру // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 березня (№ 51/52). – С. 8


  До 150-річчя від дня народження митрополита Василя Липківського.
225352
  Сорока М. Великий мученик науки. До 115-річчя від дня народження Михайла Кравчука // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 851-860. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
225353
  Шарипов А. Великий мыслитель Абу Райхан Беруни / А. Шарипов. – Ташкент, 1972. – 175с.
225354
  Луначарський А.В. Великий народний поет (Т.Г.Шевченко) / А.В. Луначарський. – Киев, 1961. – 40с.
225355
  Луначарський А.В. Великий народний поет (Тарас Шевченко) / А. Луначарський ; Пеpеклав з pукопису [та авт. пеpедм.] Микола Богун [М. Чудінов]. – Львів : Hакладом В. Левинського ; Із Ставpопиг. дpук. під заpядом М. Рефця, 1912. – 40 с. – (Соціялістична бібліотека ; Ч. 1)
225356
  Луначарський А.В. Великий народний поет (Тарас Шевченко) / А. Луначарський ; Пеpеклав з pукопису [та авт. пеpедм.] [Микола Чудінов (М. Богун). – Полтава : Накладом Чудінова ; Друк. М.Г. Амчиславського, 1917. – 31 с.
225357
  Луначарський А.В. Великий народний поет (Тарас Шевченко) / А. Луначарський ; Пеpеклав з pукопису [та авт. пеpедм.] [Микола Чудінов (М. Богун) // Конспект Дополнительного курса теории словесности / Л. Кублановский. – [Одесса]. – 31 с.
225358
  Бурачек М.Г. Великий народный художник : [Альбом] : з 75 репродукциiями художнiх творiв Т.Г. Шевченка / М.Г. Бурачек. – Київ : Мистецтво, 1939. – [58] с., 75 ил., цв. ил.
225359
  Корсунская В.М. Великий натуралист Чарлз дарвин / В.М. Корсунская. – Ленинград : Детская литература, 1956. – 319 с. : ил.
225360
  Мельник С. Великий науковий потенціал, який поки що не до кінця оцінений // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 15 червня (№ 110). – С. 4


  Голова ВР України А. Порубій відкрив виставку наукових досягнень Національної академії наук України та національних галузевих академій наук.
225361
  Кравченко К.И. Великий национальный праздник Румынского народа / К.И. Кравченко, С.И. Петухов. – М., 1966. – 34с.
225362
  Коваль В. Великий невидимый / В. Коваль, П. Горжейш. – Л, 1966. – 163с.
225363
  Галацкая В.С. Великий немецкий композитор Роберт Шуман / В.С. Галацкая. – Москва : Знание, 1956. – 32 с.
225364
  Неустроев В.П. Великий немецкий поэт Фридрих Шиллер. (1759-1805). / В.П. Неустроев. – М., 1955. – 32с.
225365
  Форестье Луи Великий немой / Форестье Луи. – М, 1945. – 111с.
225366
   Великий неспокій: Друга половина ХІІ-ХІІ ст.. – К., 1992. – 431с.
225367
   Великий німецько-український словник : Близко 170 000 слів та словосполучень. – Київ : Чумацький шлях, 2005. – 792с. – ISBN 966-8272-04-8
225368
  Мюллер В. Великий німецько-український словник = Das grosse deutsch-ukrainische Worterbuch : близько 170 000 слів та словосполучень / В. Мюллер. – 3-тє вид., випр. та допов. – Київ : Чумацький шлях, 2008. – 787, [1] с. – ISBN 966-8272-14-5
225369
  Данилевский В.В. Великий новатор А.С. Попов / В.В. Данилевский. – Молотов, 1945. – 90 с.
225370
   Великий Новгород - культурно-исторический исток русского мира : филологический альбом / М-во образовования и науки Рос. Федерации, Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого ; [авт.-сост.: Гореликов Е.Л., Гореликов Л.А., Лисицына Т.А.]. – Великий Новгород : Новгород. гос. ун-т, 2011. – 98, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 89-98. – ISBN 978-5-89896-406-1
225371
  Тараканова-Белкина Великий Новгород / Тараканова-Белкина. – Москва, 1940. – 16 с.
225372
  Пронштейн А.П. Великий Новгород в XVI веке / А.П. Пронштейн. – Харьков, 1957. – 288с.
225373
  Некрасов А.И. Великий Новгород и его художественная жизнь / А.И. Некрасов. – Москва, 1924. – 96 с.
225374
  Бессуднова М.Б. Великий Новгород конца XV в. между Ливонией и Москвой // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 3-9. – (История ; вып. 2). – ISSN 1812-9323
225375
  Янин Валентин Великий Новгород. История независимости // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 9
225376
  Литвинцев Данил Великий Новгород. Россия в мировом наследии // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 6 (195), июнь. – С. 100-105 : фото. – ISSN 1029-5828
225377
  Потахин С.Б. Великий Новгород: комплексная географическая характеристика городской среды / С.Б. Потахин, С.П. Гриппа // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 63-64. – ISSN 0016-7207
225378
  Полонская Н.Д. Великий Новгородъ и XV археологический съезд : Доклад, читанный в заседании Исторической секціи Общества Любителей соціальных знаній, 21 января 1912 г. – Кіев : Тип. Киевк. военного округа, 1912. – 16 с.
225379
   Великий образ. – М., 1970. – 343с.
225380
   Великий образ в искусстве. – М., 1969. – 86с.
225381
   Великий озерній этап в неогеновой истории Зауралья и его палеоландшафты. – Л., 1979. – 121с.
225382
   Великий озерный этап в неогеновой истории Зауралья и его палеландшафты : (Сборник научных трудов). – Ленинград, 1979. – 121 с.
225383
  Кратт И.Ф. Великий океан / И.Ф. Кратт. – М., 1950. – 512с.
225384
  Кратт И.Ф. Великий океан / И.Ф. Кратт. – М., 1951. – 472с.
225385
  Кратт И.Ф. Великий океан / И.Ф. Кратт. – Л., 1955. – 556с.
225386
  Кратт И.Ф. Великий океан : Роман / И.Ф. Кратт. – Москва : Правда, 1989. – 412с.
225387
  Кратт И.Ф. Великий океан / И.Ф. Кратт. – Пермь, 1990. – 462с.
225388
  Гринберг Л.Г. Великий Октябрь -- коренной поворот в нравственном развитии человечества. / Л.Г. Гринберг. – Л., 1967. – 28с.
225389
   Великий Октябрь - 70 лет. Научно-технический и социальный прогресс. – М., 1987. – 434с.
225390
  Немцова В.И. Великий Октябрь - знаменосец мира / В.И. Немцова. – Москва, 1966. – 48с.
225391
   Великий Октябрь - источник силы и гарантия социалистического развития Чехословакии. – М., 1967. – 151с.
225392
   Великий Октябрь - коренной поворот в исторических судьбах нардов мира. – К., 1988. – 452с.
225393
   Великий Октябрь - наше прошлое, настоящее и будущее. – Таллин, 1988. – 52с.
225394
   Великий Октябрь - торжество идей марксизма-ленинизма. – Минск, 1970. – 240с.
225395
   Великий Октябрь - торжество идей марксизма-ленинизма. – М., 1987. – 236с.
225396
   Великий Октябрь - торжество идей марксизма-ленинизма : материалы конференции ; [16-18 сент. 1986 г. – Москва ; [Калинин]
2. – 1987. – 250 с. – Библиогр. в примеч. в конце докл.


  Минц, Исаак Израилевич (1896-1991)
225397
   Великий Октябрь : репертуарный сборник. – Москва : Госкультпросветиздат, 1952. – 112 с.
225398
   Великий Октябрь. – М., 1957. – 279с.
225399
   Великий Октябрь. – М., 1958. – 744с.
225400
   Великий Октябрь. – М., 1961. – 428с.
225401
  Гаврилов Л.М. Великий Октябрь / Л.М. Гаврилов, В.В. Кутузов. – Москва, 1967. – 160с.
225402
  Голиков Г.Н. Великий Октябрь / Г.Н. Голиков. – Москва, 1977. – 223с.
225403
   Великий Октябрь. – М., 1977. – с.
225404
   Великий Октябрь. – М., 1977. – 270с.
225405
   Великий Октябрь : Краткий справочник. – Москва : Политиздат, 1987. – 360с.
225406
   Великий Октябрь. – Москва, 1987. – 222с.
225407
   Великий Октябрь. – Москва, 1988. – 222с.
225408
  Герменчук В.В. Великий Октябрь в Белоруссии / В.В. Герменчук. – Минск, 1987. – 79с.
225409
  Малинкович В.П. Великий Октябрь в изображении советской художественной литературы / В.П. Малинкович. – Винница, 1957. – 43 с.
225410
   Великий Октябрь в исторических судьбах нардов Дагестана. – Махачкала, 1989. – 227с.
225411
   Великий Октябрь в Казахстане. – Алма-Ата, 1977. – 263с.
225412
  Зима А.Г. Великий Октябрь в Киргизии / А.Г. Зима. – Фрунзе, 1987. – 248с.
225413
  Минц И.И. Великий Октябрь в Москве / И.И. Минц. – М., 1947. – 95с.
225414
  Макарова В.Н. Великий Октябрь в Петрограде / В.Н. Макарова. – М., 1966. – 28с.
225415
   Великий Октябрь в произведениях советских художников. – Ленинград, 1960. – 10с.
225416
   Великий Октябрь в работах советских и зарубежных историков. – М., 1971. – 230с.
225417
  Аладина Н.В. Великий Октябрь в советской живописи : рек. библиогр. укз. изобраз. материала и лит. (за 1966-1977 гг.) / Н.В. Аладина, И.А. Ярушевич ; Акад. художеств СССР ; Ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина ; Науч. б-ка Акад. художеств СССР. – Ленинград, 1979. – 47 с.
225418
   Великий Октябрь в советской и зарубежной исторической литературе. – Тбилиси, 1980. – 354с.
225419
   Великий Октябрь в советском изобразительном искусстве : К 70-летию Великой Октябрьской соц. революции: Рекоменд. библиогр. указ. / Сост.: Н.В.Аладина. – Ленинград, 1989. – 123с.
225420
  Сербин П.К. Великий Октябрь в творчестве В.В.Маяковского. / П.К. Сербин. – Житомир, 1957. – 43 с.
225421
  Клюшин Г.И. Великий Октябрь в формирование нового человека. / Г.И. Клюшин, Мостовой, с.Н. – М., 1967. – 48с.
225422
  Воложенин А.П. Великий Октябрь в художественной литературе / А.П. Воложенин. – Москва, 1967. – 72с.
225423
   Великий Октябрь и Азербайджан (1917-1967). – Баку, 1967. – 172с.
225424
  Ушкевич Н.Ф. Великий Октябрь и активизация деятельности рабочего движения развитых капиталистических стран в области культуры / Н.Ф. Ушкевич. – Пермь, 1984. – 84 с.
225425
   Великий Октябрь и актуальние проблемы международных отношений. – Киев : Политиздат Украины, 1988. – 271 с. – монографія. – ISBN 5-319-00101-0


  Монография посвящена 70-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, исследуется наиболее актуальные вопросы международных отношений. Особое внимание уделено борьбе КПСС и советского государства за реализацию внешнеполитической программы ...
225426
   Великий Октябрь и актуальные проблеми арабского мира. – М., 1979. – 261с.
225427
   Великий Октябрь и актуальные проблемы научного коммунизма. – М., 1967. – 224с.
225428
   Великий Октябрь и Африка. – Москва, 1980. – 279 с.
225429
   Великий Октябрь и Болгария. – Ленинград, 1988. – 133с.
225430
   Великий Октябрь и борьба за Советскую власть в Азербайджане. – Баку, 1958. – 504с.
225431
  Антюхина-Московченко Великий Октябрь и борьба Советского Союза за прочный мир / Антюхина-Московченко. – Москва, 1977. – 51с.
225432
  Казакова Л.А. Великий Октябрь и буржуазная "социология революции" / Л.А. Казакова, М.Л. Гавлидн. – М, 1987. – 221с.
225433
   Великий Октябрь и Венгерская Советская республика. – М., 1983. – 280с.
225434
   Великий Октябрь и Восточная Сибирь. – Иркутск, 1968. – 532с.
225435
  Нгуен Кхань Тоан Великий Октябрь и Вьетнам. / Нгуен Кхань Тоан. – М., 1979. – 231с.
225436
   Великий Октябрь и гражданская война в Поволжье. – Куйбышев, 1986. – 127с.
225437
   Великий Октябрь и гражданская война в России: проблемы историографии. истониковедения, археографии. – Калинин, 1987. – 160с.
225438
  Новак А.Э. Великий Октябрь и зарождение коммунистического движения. / А.Э. Новак. – Кишинев, 1987. – 253с.
225439
   Великий Октябрь и зарубежный Восток. – Ташкент, 1977. – 174с.
225440
   Великий Октябрь и защита его завоеваний. – М.
1. – 1987. – 478с.
225441
   Великий Октябрь и защита его завоеваний. – М.
2. – 1987. – 407с.
225442
  Федюкин С.А. Великий Октябрь и интеллигенция / С.А. Федюкин. – М, 1972. – 472с.
225443
   Великий Октябрь и исторические завоевания советского народа. – Л., 1980. – 180с.
225444
  Фаворский А. Великий Октябрь и исторические судьбы Латвии. / А. Фаворский, В. Штейн. – Рига, 1968. – 96с.
225445
  Носов А.П. Великий Октябрь и исторические судьбы нашей Родины / А.П. Носов. – М, 1977. – 40с.
225446
   Великий Октябрь и исторический опыт организации и дальнейшего ускорения индустриального развития Сибири. – Кемерово, 1987. – 197с.
225447
   Великий Октябрь и исторический прогресс. – М., 1987. – 301с.
225448
   Великий Октябрь и коммунистические партии Латинской Америки. – М., 1978. – 224с.
225449
   Великий Октябрь и крах непролетарских партий в России. – Калинин, 1989. – 151с.
225450
  Модржинская Е.Д. Великий Октябрь и кризис буржуазной идеологии. / Е.Д. Модржинская. – М, 1967. – 48с.
225451
   Великий Октябрь и кубинская революция. – М., 1977. – 298с.
225452
   Великий Октябрь и Кубинская революция. – 2-е изд., доп. – М., 1987. – 286с.
225453
  Лукин Ю.А. Великий Октябрь и культурная революция в СССР / Ю.А. Лукин. – М., 1967. – 41с.
225454
  Сафонова О.В. Великий Октябрь и культурное строительство в БССР / О.В. Сафонова. – Минск, 1987. – 91с.
225455
  Сиволобов А.М. Великий Октябрь и Латинская Америка / А.М. Сиволобов. – Москва, 1967. – 30с.
225456
   Великий Октябрь и Латинская Америка. – М., 1987. – 243с.
225457
   Великий Октябрь и Латинская Америка. – М., 1988. – 188с.
225458
  Турченко Ф.Г. Великий Октябрь и ликвидация эксплуататорских классов на Украине / Ф.Г. Турченко. – К.-Одесса, 1987. – 199с.
225459
   Великий Октябрь и литература. – Архангельск, 1965. – 59с.
225460
   Великий Октябрь и литературный процесс современной эпохи, 1917-1977. – М., 1979. – 375с.
225461
   Великий Октябрь и международное коммунистическое движение. – М., 1981. – 367с.
225462
  Иванов Н.И. Великий Октябрь и международные экономические отношения нового типа. / Н.И. Иванов, А.И. Лощаков. – М, 1978. – 64с.
225463
   Великий Октябрь и мировая литература. – М., 1967. – 424с.
225464
   Великий Октябрь и мировое развитие. – Москва : Политиздат, 1988. – 180с.
225465
   Великий Октябрь и мировое революционное движение. – М., 1967. – 502с.
225466
  Крапивенский С.Э. Великий Октябрь и мировой революционный прогресс / С.Э. Крапивенский. – Волгоград, 1967. – 32с.
225467
  Платонов Р.П. Великий Октябрь и мировой революционный процесс / Р.П. Платонов. – Минск, 1967. – 40с.
225468
   Великий Октябрь и мировой революционный процесс. – М., 1967. – 464с.
225469
  Ветров М.В. Великий Октябрь и мировой революционный процесс / М.В. Ветров. – Москва, 1978. – 35с.
225470
  Александров С.В. Великий Октябрь и мировой революционный процесс / С.В. Александров. – Москва, 1978. – 64с.
225471
   Великий Октябрь и мировой революционный процесс. – М., 1987. – 180с.
225472
   Великий Октябрь и молодежь. – Л., 1978. – 139с.
225473
   Великий Октябрь и народы Востока. – М., 1957. – 419с.
225474
   Великий Октябрь и народы стан Центральной и Юго-Восточной Европы. – М., 1987. – 285с.
225475
  Бугреев А.Н. Великий Октябрь и наука. / А.Н. Бугреев. – Волгоград, 1967. – 32с.
225476
  Степанов С А. Великий Октябрь и национальная политика КПСС. / С А. Степанов. – М., 1982. – 94с.
225477
   Великий Октябрь и национально-государтсвенное строительство в Белоруссии. – Минск, 1987. – 174с.
225478
  Демидов В.А. Великий Октябрь и национальный вопрос в Сибири 1917-1923 гг. : Автореф... докт. ист.наук: 07.00.02 / Демидов В. А.; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т ист. филол. и фиос. – Новосибирск, 1978. – 39л.
225479
  Яблоньский Генрик Великий Октябрь и независимость Польши / Яблоньский Генрик. – Москва, 1967. – 125с.
225480
   Великий Октябрь и некоторые вопросы патриотического воспитания трудящихся. – Красноярск, 1977. – 33с.
225481
   Великий Октябрь и некоторые вопросы формирования Татарской социалистической нации. – Казань, 1989. – 124с.
225482
   Великий Октябрь и непролетарские партии. – Москва, 1982. – 255с.
225483
   Великий Октябрь и нравственные ценности человечества. – Москва, 1988. – 162с.
225484
  Гринберг Л.Г. Великий Октябрь и нравственный прогресс. / Л.Г. Гринберг. – Л., 1977. – 40с.
225485
  Крючков В.А. Великий Октябрь и обновление советского общества / В.А. Крючков. – М., 1989. – 30с.
225486
   Великий Октябрь и образование СССР в современной идеологической борьбе. – Фрунзе, 1984. – 295 с.
225487
   Великий Октябрь и опыт культурного строительства в СССР. – М., 1987. – 237с.
225488
  Лебади Великий Октябрь и освободительное движение в Южной Африке / Лебади. – Москва, 1967. – 64с.
225489
  Клецкий Л.Р. Великий Октябрь и освобождение Африки. / Л.Р. Клецкий. – Л, 1968. – 47с.
225490
  Лебедев Н.И. Великий Октябрь и перестройка международных отношений / Н.И. Лебедев. – Москва, 1978. – 455 с.
225491
  Еременко А.К. Великий Октябрь и перестройка международных экономических оношений / А.К. Еременко. – Киев, 1980. – 84с.
225492
  Жвания Г.К. Великий Октябрь и победа Советской власти в Грузии / Г.К. Жвания. – Тбилиси, 1987. – 360 с.
225493
   Великий Октябрь и победа социалистической революции в Закавказье : Указ. сов. литературы. – Москва : ИНИОН, 1977. – 222с.
225494
  Переверзев А.Я. Великий Октябрь и преобразование деревни / А.Я. Переверзев. – Воронеж, 1987. – 214с.
225495
   Великий Октябрь и Прибалтика. – Вильнюс, 1968. – 144с.
225496
   Великий Октябрь и проблемы построения социализма в СССР. – Л., 1987. – 271с.
225497
   Великий Октябрь и прогрессивная Америка. – М., 1967. – 350 с.
225498
  Шишкин В.Ф. Великий Октябрь и пролетарская мораль / В.Ф. Шишкин. – Москва : Мысль, 1976. – 123 с.
225499
   Великий Октябрь и пролетарский интернационализм. – Кишинев, 1989. – 150с.
225500
  Росс Э. Великий Октябрь и рабочее движение Австралии / Э. Росс. – Москва, 1967. – 144с.
225501
  Семенов В.С. Великий Октябрь и развитие новых общественных отношений / В.С. Семенов. – М., 1967. – 38с.
225502
   Великий Октябрь и развитие права в условиях совершенствования социализма. – Калинин, 1987. – 160 с.
225503
  Лукин Ю.А. Великий Октябрь и развитие социалистического искусства / Ю.А. Лукин. – М., 1977. – 103с.
225504
   Великий Октябрь и раскрепощение женщин Северного Кавказа и Закавказья, 1917-1936 гг.. – М., 1979. – 350 с.
225505
   Великий Октябрь и раскрепощение женщин Средней Азии и Казахстана (1917-1936 гг.). – М., 1971. – 463с.
225506
  Арнольди А.И. Великий Октябрь и расцвет новой культуры в странах социализма. / А.И. Арнольди. – Москва, 1957. – 40с.
225507
   Великий Октябрь и расцвет социалистической культуры Молдавии. – Кишинев, 1977. – 192с.
225508
   Великий Октябрь и реальный социализм. – М., 1988. – 240с.
225509
   Великий Октябрь и революции 40-х годов в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. – 2-е изд., перараб. и доп. – М., 1982. – 535с.
225510
  Калениченко Павел Михайлович Великий Октябрь и революционная борьба польских трудящихся (1917-1920 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 573 / Калениченко Павел Михайлович; АН УССР, Ин-т истории. – Киев, 1970. – 75л. – Бібліогр.:с.69-75
225511
  Аветисян Г.А. Великий октябрь и революционная Венгрия / Г.А. Аветисян. – Ереван : АН АрмССР, 1989. – 269 с.
225512
  Привалов В.Е. Великий Октябрь и революционная молодежь / В.Е. Привалов. – Л, 1968. – 32с.
225513
  Кобылянский К.В. Великий Октябрь и революционное движение в Италии / К.В. Кобылянский. – М, 1968. – 264с.
225514
   Великий Октябрь и революционное движение в Среднем Поволжье. – Куйбышев, 1978. – 130с.
225515
  Халипов В.Ф. Великий Октябрь и революционное обновление мира. / В.Ф. Халипов. – М., 1987. – 62с.
225516
   Великий Октябрь и решение национльного вопроса. – Ереван, 1982. – 268с.
225517
  Майер В.Ф. Великий Октябрь и рост материального благосостояния трудящихся СССР / В.Ф. Майер. – Москва : Знание, 1967. – 32 с.
225518
   Великий Октябрь и русский язык. – Киев : Вища школа, С., Лейпциг:Энциклопедия, 1977. – 294с. – монографія


  В монографии освящается использование русского языка в качестве языка межнационального общения в СССР. Показана его роль в укреплении дружеских связей между СССР и другими социалистическими странами. Раскрывается мировое значение русского языка.
225519
  Алпатова Г.М. Великий Октябрь и сдвиги в политической тактике английской буржуазии / Г.М. Алпатова. – Пермь, 1982. – 97 с.
225520
  Иоффе Г.З. Великий Октябрь и современная идеологическая борьба / Г.З. Иоффе, Н.В. Романовский. – М, 1985. – 64с.
225521
  Баранов В.И. Великий Октябрь и современная историко-революционная проза / В.И. Баранов. – Москва, 1977. – 64 с.
225522
   Великий Октябрь и современная эпоха. – М., 1977. – 223 с.
225523
   Великий Октябрь и современная эпоха. – М., 1978. – 360 с.
225524
   Великий Октябрь и современная эпоха. – М., 1978. – 447с.
225525
   Великий Октябрь и современная эпоха. – М., 1978. – 335с.
225526
  Баглай М.В. Великий Октябрь и современное международное профсоюзное движение / М.В. Баглай. – М., 1977. – 95с.
225527
  Тепер Е.М. Великий Октябрь и современность : Беседы о кн. / Е.М. Тепер; Под ред.: Ю.М.Чернецовского. – Москва : Книга, 1979. – 29с. – (Мир. Труд. Коммунизм ; Вып. 69)
225528
   Великий Октябрь и современность. – М., 1987. – 126с.
225529
   Великий Октябрь и современность. – М., 1988. – 383с.
225530
  Соловьев М.Д. Великий Октябрь и современные международные отношения / М.Д. Соловьев. – Л., 1967. – 40с.
225531
  Воробьев А.И. Великий Октябрь и современные международные отношения / А.И. Воробьев. – Москва, 1977. – 63с.
225532
  Почепко В.А. Великий Октябрь и современный мировой революционный процесс / В.А. Почепко. – Л, 1967. – 20с.
225533
  Чистяков О.И. Великий Октябрь и создание Советского государства / О.И. Чистяков. – М., 1968. – 71с.
225534
   Великий Октябрь и социалистическая культура. – Киев, 1987. – 299с.
225535
   Великий Октябрь и социалистическая структура советского общества.. – Минск, 1987. – 367с.
225536
   Великий Октябрь и социалистическая структура советского общества. Интеллигенция. – Минск, 1988. – 294с.
225537
   Великий Октябрь и социалистическая структура советского общества. Крестьянство. – Минск, 1987. – 237с.
225538
   Великий Октябрь и социалистические переобразования в с Чечено-Ингушетии. – Грозный, 1987. – 125с.
225539
   Великий Октябрь и социалистические переобразования в Сибири. – Новосибирск, 1980. – 352с.
225540
   Великий Октябрь и социалистические переобразования в Сибири. – Омск, 1987. – 158с.
225541
   Великий Октябрь и социалистические переобразования в советской деревне. – Горький, 1983. – 99с.
225542
   Великий Октябрь и социалистические преобразования в Сибири : секции 4, 5, 6. – Новосибирск, 1987. – 174 с.
225543
   Великий Октябрь и социалистические преобразования в Сибири : секции 7, 8. – Новосибирск, 1987. – 153 с.
225544
   Великий Октябрь и социалистические преобразования в Сибири : секции 1, 2, 3. – Новосибирск, 1987. – 163 с.
225545
   Великий Октябрь и социалистическое содружество. – Киев : Вища школа пpи КДУ, 1987. – 245с.


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
225546
   Великий Октябрь и социально-экономический прогресс. – М., 1987. – 245с.
225547
   Великий Октябрь и социально-экономический прогресс в Туркменистане. – Ашхабад, 1977. – 196с.
225548
   Великий Октябрь и социально-экономический прогресс Казахстана. – Алма-Ата, 1987. – 335с.
225549
  Веселов В.Р. Великий Октябрь и становление народного образования / Веселов В.Р. – Москва, 1987. – 62 с.
225550
  Гимпельсон Е.Г. Великий Октябрь и становление советской системы управления народным хозяйством / Е.Г. Гимпельсон. – М., 1977. – 312с.
225551
   Великий Октябрь и становление социалистической цивилизации. – Минск, 1987. – 205с.
225552
  Терещенко Ю.И. Великий Октябрь и становление социалистической экономики на Украине / Ю.И. Терещенко. – К., 1986. – 255с.
225553
  Парвизпур Б.Х. Великий Октябрь и суверенитет Ирана / Б.Х. Парвизпур. – Тбилиси, 1984. – 98с.
225554
  Нилов А. Великий Октябрь и творчество масс. / А. Нилов. – Элиста, 1967. – 196с.
225555
  Кулешов С.В. Великий Октябрь и торжество ленинской национальной программы партии: реальность истории и банкротство ее фальсификаций / С.В. Кулешов. – М., 1987. – 142с.
225556
   Великий Октябрь и триумф идей коммунизма. – М., 1980. – 367с.
225557
   Великий Октябрь и Турция. – Тбилиси, 1982. – 240с.
225558
  Хейфец А.Н. Великий Октябрь и угнетенные народы Востока / А.Н. Хейфец. – М, 1959. – 196с.
225559
   Великий Октябрь и художественная литература. – Минск, 1977. – 157с.
225560
  Доланский Юлиус Великий октябрь и чешская литература : (Стенограмма публичной лекции...) / Юлиус Доланский, Чл.-кор. Чехословацкой акад. наук Юлиус Доланский ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : [б. и.], 1957. – 16 с. – На првах рукописи
225561
  Иоффе Г.З. Великий Октябрь и эпилог царизма / Г.З. Иоффе. – М, 1987. – 364с.
225562
  Кондуфор Ю.Ю. Великий Октябрь на Украине : [пер. с укр. доп.] / Ю.Ю. Кондуфор. – Киев : Радянська школа, 1986. – 185 с.
225563
   Великий Октябрь, борьба за мир и нвоое политическое мышление. – М., 1989. – 286с.
225564
   Великий Октябрь, его влияние на общественный погресс и современность. – М., 1988. – 151с.
225565
  Потулов Б.М. Великий Октябрь, Ленин, здравоохранение / Б.М. Потулов. – Москва : Медицина, 1987. – 360 с.
225566
   Великий Октябрь, рабочий класс и современная буржуазная историография. – М., 1977. – 127с.
225567
  Голиков Г.Н. Великий Октябрь. / Г.Н. Голиков. – М, 1982. – 207с.
225568
   Великий Октябрь. История, историография, источниковедение. – М., 1978. – 311с.
225569
   Великий Октябрь. К 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции. – М., 1987. – 126с.
225570
   Великий Октябрь: право на спорт. – М., 1977. – 176с.
225571
   Великий Октябрь: проблемы истории. – М., 1987. – 286с.
225572
  Яроцинский Д. Великий оптимист / Д. Яроцинский, Е. Андреева // Управление компанией / Агентство "Стандарт". – Киев, 2007. – № 3. – С. 92-99.


  Микола Реріх
225573
  Апресян Г.З. Великий оратор революции.О некоторых чертах и особенностях ораторского искусства В.И.Ленина / Г.З. Апресян. – Москва, 1974. – 190с.
225574
   Великий освободительный поход. – М., 1970. – 312с.
225575
   Великий осяг ідеалізму в поезії Михайла Ореста // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 274-276. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
225576
  Марков С.Н. Великий охотник / С.Н. Марков. – Смоленск, 1946. – 106с.
225577
  Дубов В. Великий патріот України : (до 95-річчя з дня народження О.П. Ляшка) // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 12-17. – ISSN 0130-7037


  Життя Олександра Павловича Ляшка є зразком вірного служіння Вітчизні і своєму народові. Він пройшов великий трудовий шлях, від робітника до вищих посад у пролітичному і державному керівництві Української РСР та колишнього СРСР. Все його життя, трудова ...
225578
  Буцик А.К. Великий патріотичний подвиг / А.К. Буцик, В.І. Стрельський. – К., 1962. – 44с.
225579
  Нурмагамбетова О.А. Великий певец / О.А. Нурмагамбетова, А. Тажибаев. – Алма-Ата, 1972. – 55 с.
225580
  Опимах И. Великий певец и великий художник // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 1. – С. 114-125.


  Ф. Шаляпін і Б. Кустодієв
225581
  Луначарський А.В. Великий переворот / А.В. Луначарський. – Петербург
1. – 1919. – 100с.
225582
  Дейниченко Петр Великий переворот // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 1 (202), январь. – С. 108 : фото. – ISSN 1029-5828
225583
  Плохій С. Великий переділ. Незвичайна історія Михайла Грушевського = Unmaking imperial Russia: Mykhailo Hrushevsky and the writing of Ukrainian history / Сергій Плохій ; [авториз. пер. з англ. Миколи Климчука ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту ; Ін-т Критики]. – Київ : Критика, 2011. – 598, [2] c. – Парал. тит. арк. ориг. - Перекладено за вид.: Unmaking imperial Russia: Mykhailo Hrushevsky and the writing of ukrainian history / S. Plokhy. Univ. of Toronto press, 2005. - Покажч.: с. 573-593. – Бібліогр. в прим.: с. 423-572. – ISBN 978-966-8978-40-1
225584
  Чирсков Б.Ф. Великий перелом / Б.Ф. Чирсков. – М., 1947. – 148с.
225585
  Резніков П.Д. Великий перелом : роман / П.Д. Резніков. – Київ : Радянський письменник, 1957. – 384 с.
225586
  Бахарев А.Н. Великий перетворювач природи Іван Володдимирович Мічурін, його життя і вчення / А.Н. Бахарев. – К., 1949. – 164 с.
225587
  Тихоплав В.Ю. Великий переход / Тихоплав В.Ю., Тихоплав Т.С. – Санкт-Петербург : Весь, 2002. – 256 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 250-256. – ISBN 5-94435-078-4
225588
  Смолянов И.Д. Великий писатель-революционер А.Н.Радищев (К 200-летию со дня рождения) / И.Д. Смолянов. – Псков, 1949. – 32 с.
225589
   Великий писатель земли русской (к 150-летию со дня рождения Л.Н.Толстого). – Москва, 1978. – 43 с.
225590
  Якименко Л.Г. Великий писатель современности / Л.Г. Якименко. – М, 1975. – 64с.
225591
  Ковда В.А. Великий план преобразования прировы / В.А. Ковда. – М, 1952. – 112с.
225592
   Великий поборник свободи і гуманізму. – Вінниця, 1991. – 54с.
225593
  аль-Али Великий поворот / аль-Али. – Москва : Радуга, 1986. – 159 с.
225594
  Котухов М.П. Великий подвиг / М.П. Котухов. – Москва : Географгиз, 1951. – 6с.
225595
  Котухов М.П. Великий подвиг : Открытие Антарктиды / М.П. Котухов. – 2-е изд. – Москва : Географгиз, 1955. – 127с.
225596
  Рыльский Великий подвиг / Рыльский, Ф. – М., 1957. – 23с.
225597
  Рябов В.С. Великий подвиг / В.С. Рябов. – М., 1970. – 287с.
225598
  Давыдова Н.С. Великий подвиг / Н.С. Давыдова, А.Н. Пономарев. – М., 1970. – 328с.
225599
  Рябов В.С. Великий подвиг / В.С. Рябов. – Москва : Военное издательство, 1975. – 318 с.
225600
   Великий подвиг. – Київ : Вища школа, 1975. – 312с.


  У книзі розповідається про вікопомний подвиг радянського народу в смертельному двобої з фашизмом, про велику життєву силу непорушної дружби і взаємодопомоги народів СРСР. Показується, як разом з усім радянським народом трудящі України виборювали ...
225601
  Павлова В. Великий подвиг / В. Павлова. – Москва, 1975. – 64 с.
225602
  Селяничев А.К. Великий подвиг Балтики / А.К. Селяничев. – Москва, 1968. – 239с.
225603
   Великий подвиг во имя людей : о В.И. Ленине на уроках литературы. – Москва : Просвещение, 1988. – 190 с.
225604
   Великий подвиг народа - источник вдохновения. – Москва, 1985. – 79с.
225605
  Герасимов И.А. Великий подвиг народа / И.А. Герасимов. – Киев, 1985. – 49с.
225606
  Орлик О.В. Великий подвиг народный / О.В. Орлик. – М., 1981. – 48с.
225607
  Бескровный Л.Г. Великий подвиг народов нашей Родины. / Л.Г. Бескровный. – Москва, 1962. – 38с.
225608
   Великий подвиг партии и народа - массовое освоение целинных и залежных земель. – М., 1979. – 440с.
225609
   Великий подвиг партии и народа. – Москва, 1974. – 207с.
225610
  Сергеев В.М. Великий подвиг партии и народа / В.М. Сергеев. – М., 1978. – 176с.
225611
  Касьяненко В.И. Великий подвиг партии и народа (Завоевание советским народом техн.-экон. самостоятельности СССР) / В.И. Касьяненко. – Москва, 1962. – 48с.
225612
  Брежнєв Л.І. Великий подвиг партії і народу / Л.І. Брежнєв. – К, 1974. – 30с.
225613
  Брежнєв Л.І. Великий подвиг радянскього народу / Л.І. Брежнєв. – К, 1975. – 23с.
225614
  Володарский Л.М. Великий подвиг советского народа / Л.М. Володарский. – Москва, 1957. – 24с.
225615
   Великий подвиг советского народа. – М., 1965. – 46с.
225616
   Великий подвиг советского народа. – М., 1970. – 32с.
225617
  Горохов Н Великий подвиг советского народа и его армии / Н Горохов. – Москва, 1975. – 112с.
225618
  Бойко П.М. Великий подвиг Советского народа и его Вооруженных Сил / П.М. Бойко. – Л., 1980. – 36с.
225619
  Маркевич А.П. Великий подвиг. К 250-летию Полтавской битвы / А.П. Маркевич. – Киев : Киевский университет, 1959. – 160с.
225620
  Мінгазутдінов А. Великий подвижник музейної справи (до 90-річчя від дня народження М.І. Сікорського) / А. Мінгазутдінов, Ю. Латиш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 40-45. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена М.І.Сікорському (1923–2011) – засновнику і генеральному директору Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав". Статья посвящена М.И.Сикорскому (1923 – 2011) – основателю и генеральному директору Национального ...
225621
   Великий поет-революціонер. – Одеса, 1939. – 299с.
225622
  Лавров П.А. Великий поет революціонер-демократ. / П.А. Лавров. – с.
225623
  Нечипорук О.Д. Великий поет Шотландії / О.Д. Нечипорук. – К., 1973. – 46с.
225624
  Логинов Д. Великий полярный водоворот // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 897 (6). – С. 46-49. – ISSN 0320-331Х


  Історія покорення Арктики
225625
  Живов М. Великий польский поэт Адам Мицкевич / М. Живов. – Москва, 1949. – 31с.
225626
  Рыльский М.Ф. Великий польский поэт Адам Мицкевич / М.Ф. Рыльский. – Москва, 1955. – 16с.
225627
  Рильський М.Т. Великий польський поет Адам Міцкевич / М.Т. Рильський. – Київ, 1955. – 20 с.
225628
  Джалагония В. Великий портфельный передел // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 16. – С.12-13 : Фото. – ISSN 0234-1670
225629
   Великий пост. – Москва, 1991. – 174 с.
225630
  Кучма О.І. Великий потенціал маленьких часток (до питання засвоєння емоційно-експресивних часток німецької мови студентами-германістами)


  Емоційно-експресивні частки (ЕЕЧ) німецької мови довго навіть не виділялися в окремий розряд, і лише з виходом на перший план теорії мовленнєвого акту (60-ті рр.) вони опинились у центрі уваги завдяки своїм різноманітним властивостям у плані індикації ...
225631
  Залізняк Л. Великий потоп // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 10 (278). – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  Катастрофічні повені під час останнього великого танення льодовиків сформували контури сучасної Європи і створили природно-кліматичні передумови для активного заселення території України.
225632
  Кондратов А. Великий потоп. Мифы и реальность / А. Кондратов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 152с.
225633
  Куракін Олександр Великий похід камчатського краба / Куракін Олександр, Некрасов Андрій // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 114-120 : фото
225634
   Великий поход армии К.Е. Ворошилова от Луганска к Царицыну и героическая оборона Царицына. – М., 1938. – 298с.
225635
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – Москва, 1934. – 48с.
225636
  Ленін В.І. Великий почин / В.І. Ленін. – Київ, 1937. – 83с.
225637
  Ленін В.І. Великий почин / В.І. Ленін. – Київ, 1939. – 23с.
225638
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 40с.
225639
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – М., 1942. – 32с.
225640
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – М., 1944. – 28с.
225641
  Ленін В.І. Великий почин / В.І. Ленін. – Київ, 1944. – 31с.
225642
  Ленін В.І. Великий почин / В.І. Ленін. – Київ, 1946. – 40с.
225643
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – М., 1946. – 44с.
225644
  Ленін В.І. Великий почин / В.І. Ленін. – Київ, 1947. – 39с.
225645
  Ленін В.І. Великий почин / В.І. Ленін. – Київ, 1951. – 40с.
225646
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – Л., 1951. – 40с.
225647
  Біба П. Великий почин : поезії / П. Біба. – Київ, 1951. – 144 с.
225648
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – М., 1953. – 40с.
225649
  Ленін В.І. Великий почин / В.І. Ленін. – Київ, 1960. – 104с.
225650
  Ленін В.І. Великий почин / В.І. Ленін. – Київ, 1967. – 64с.
225651
  Казин В.В. Великий почин / В.В. Казин. – М. : Художественная литература, 1969. – 29 с.
225652
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – Москва, 1974. – 54с.
225653
  Ленин В.И. Великий почин / В.И. Ленин. – М., 1980. – 60с.
225654
  Ленин В.И. Великий почин : (О героизме рабочих в тылу. По поводу "коммунистических субботников") / В.И. Ленин. – Москва : Книга, 1984. – 127 с. : ил. – Изд. выпускается к 65-летию со дня выхода брошюры в свет. -Миниатюрное издание
225655
   Великий почин. – М., 1989. – 54с.
225656
  Казин В.В. Великий почин. / В.В. Казин. – М. : Правда, 1958. – 32 с.
225657
  Казин В.В. Великий почин. / В.В. Казин. – М. : Гослитиздат, 1963. – 58 с.
225658
  Казин В.В. Великий почин. / В.В. Казин. – М. : Современник, 1978. – 269 с.
225659
  Курбан Р. Великий поэт-патриот Махтумкули : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Курбан Р. ; АН ТуркмССР , Отделение обществ. наук АН ТССР. – Ашхабад, 1965. – 24 с.
225660
  Наровчатов С.С. Великий поэт и гражданин. / С.С. Наровчатов. – Ереван, 1970. – 32 с.
225661
  Ауэзов М.О. Великий поэт казахского народа Абай Кунанбаев / М.О. Ауэзов. – Москва, 1954. – 24с.
225662
  Сагитов И.Т. Великий поэт каракалпакского народа / И.Т. Сагитов. – Нукус, 1977. – 36 с.
225663
  Сагитов И.Т. Великий поэт каракалпакского народа. / И.Т. Сагитов. – Нукус, 1977. – 36с.
225664
  Бельский А.А. Великий поэт немецкого народа Генрих Гейне / А.А. Бельский. – Челябинск, 1956. – 20с.
225665
  Кулов К.Д. Великий поэт осетинского народа / К.Д. Кулов. – Дзауджикау, 1947. – 23 с.
225666
  Евгеньев-Максимов Великий поэт революционной демократии Н.А.Некрасов / Евгеньев-Максимов. – Москва : Знание, 1952. – 32 с.
225667
  Стадніченко О.О. Великий правдомовець на запорізькій землі (О. Гончар у спогадах запорожців) // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 78-87. – ISBN 978-966-551-315-5


  Статтю присвячено дослідженню мемуарних нарисів, спогадів запорізьких письменників П. Ребра про Олеся Гончара та його стосунки із запорізьким краєм.
225668
   Великий праздник народов : [фотоальбом]. – Москва : Планета, 1973. – 153 с., ил. : ил.
225669
   Великий практикум з генетики, генетичної інженерії та аналітичної біотехнології мікроорганізмів : навч. посіб. для студ. біол. ф-тів ун-тів / В.О. Федоренко, Б.О. Осташ, М.В. Гончар, Ю.В. Ребець; В.О. Федоренко, Б.О. Осташ, М.В. Гончар, Ю.В. Ребець ; М-во освіти і науки України, Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – 279 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-613-483-7
225670
   Великий практикум з гідробіології (розділ "Молюски"). – Чернівці, 1996. – 23с.
225671
  Бахарев А.Н. Великий преобразователь природы / А.Н. Бахарев. – М., 1949. – 19 с.
225672
  Булгакова З.П. Великий преобразователь природы И.В.Мичурин / З.П. Булгакова. – М., 1950. – 40с.
225673
  Фортунатов И.К. Великий преобразователь природы Иван Владимирович Мичурин / И.К. Фортунатов. – Алма-Ата, 1949. – 30с.
225674
  Королев А.М. Великий пример / А.М. Королев. – М, 1973. – 64с.
225675
  Афанасьев В.Г. Великий принцип / В.Г. Афанасьев. – Москва, 1962. – 72с.
225676
  Попов В.О. Великий провидец, организатор отечественной биохимии. К 150-летию со дня рождения академика А.Н. Баха / В.О. Попов, Р.А. Звягильская, И.Е. Черменская // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2007. – Т. 77, № 6. – С. 534-542. – ISSN 0869-5873


  Алексей Николаевич Бах родился на Полтавщине, в Золотоноше. В 1875 г.поступил на отделение естественных наук физико-математического фак-та Ун-та Св. Владимира. Лекции читали видные химики - проф. Н.А. Бунге, доц. П.П. Алексеев
225677
  Миндилин И. Великий программный документ куммунизма / И. Миндилин, Я. Якобсон. – М., 1948. – 80с.
225678
   Великий пролетарский гимн : [альбом]. – Москва : Изобразительное искусство, 1975. – 94, [4] с. : ил.
225679
  Гудок В.С. Великий пролетарский писатель М, Горький / В.С. Гудок. – Винница, 1956. – 15 с.
225680
  Андрущенко В. Великий пророк-бунтівник // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 9-10 грудня (№ 225/226). – С. 20


  Михайло Драгоманов у соціокультурному просторі України та Європи.
225681
  Головня И.В. Великий просветитель и гуманист Генри Фильдинг. 1707-1754 / И.В. Головня. – Москва, 1954. – 32с.
225682
  Козлов И.В. Великий путешественник : жизнь и деятельность Н.М. Пржевальского, первого исследователя природы Центр. Азии / И.В. Козлов. – М., 1985. – 144с.
225683
  Битюков Г.С. Великий путешественник и географ Н.М.Пржевальский / Г.С. Битюков. – Фрунзе, 1962. – 64с.
225684
  Битюков Г.С. Великий путешественник Н.М.Пржевальский : (К 120-летию со дня рождения) / Г.С. Битюков. – Пржевальск, 1959. – 64с.
225685
  Айбек Великий путь : роман / Айбек ; пер. с узб. В. Витковича ; [ил.: В.В. Красновский]. – Москва : Советский писатель, 1970. – 391 с. : ил.
225686
  Айбек Великий путь : роман / Айбек ; пер. с узб. В. Витковича ; [худож. C. Хализов]. – Москва : Известия, 1974. – 398 с. : ил. – (Библиотека "Дружбы народов")
225687
  Айбек Великий путь : роман / Айбек ; пер. с узб. В. Витковича ; [худож. В.В. Красновский]. – Москва : Советский писатель, 1980. – 375 с. : ил.
225688
   Великий путь борьбы и побед. – Москва, 1974. – 390с.
225689
  Лихачев Д.С. Великий путь. Становление рус. лит. XI-XVII в. / Д.С. Лихачев. – М., 1987. – 299с.
225690
  Мордовцев Д.Л. Великий раскол : Ист. роман / Д.Л. Мордовцев. – Ростов -на-Дону, 1987. – 621с. – В кн. также: Накануне воли: Арх. силуэты
225691
  Мордовцев Д.Л. Великий раскол : Ист. роман из эпохи царствования Алексея Михайловича / Д.Л. Мордовцев. – Саранск, 1990. – 366с.
225692
  Бондаренко К. Великий реформатор // Профиль : украинский еженедельник / ООО "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 36 (154). – С. 38-40
225693
  Крыжицкий Г.К. Великий реформатор сцены. К столетию со дня рождения К.С.Станиславского. 1863-1963 / Г.К. Крыжицкий. – Москва, 1962. – 110с.
225694
  Чанін С.В. Великий рід великої людини : науково-популярний нарис про Т.Г. Шевченка та його родовід / С.В. Чанін. – Київ : Елібре, 2008. – 160 с. : фотоіл. – На облкадинці : Великий рід людини. – ISBN 978-966-96925-1-1
225695
   Великий родоначальник социалистической литературы : Горьковский сборник. – Киев : КГУ, 1968. – 187с.


  Сборник разделен на 2 части: в первой из них напечатаны статьи, связанные с изучением художественного наследия писателя, его эстетических и литературно-критических взглядов, а также литературно-общественной деятеятельности; во второй - помещены работы, ...
225696
   Великий родоначальник социалистической литературы. – К., 1968. – 187с.
225697
  Соловьев В.С. Великий Розенкрейцер / В.С. Соловьев. – М., 1991. – 299с.
225698
  Дрофенко І. Великий розпродаж // Юридична газета. – Київ, 2018. – 23 січня (№ 2/3). – С. 7
225699
  Корзов Ю.И. Великий роман Льва Толстого в музыкальной интерпретации // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 341-352. – ISBN 966-8906-05-5
225700
  Турчинович Аф. Великий романтик Виктор Гюго, его жизнь и труды / Аф. Турчинович. – Санкт-Петербург : [Тип. т-ва А.С. Суворина - "Новое время"], 1914. – [2], 143 с. : ил.
225701
   Великий романтик і реаліст // Пам"ять століть відтворена у слові / Ред. кол.: А.В.Денисенко, М.П.Присяжний, В.П.Прокопенко та ін. – Київ : ІВЦ "Планета", 2004. – С. 88-90. – ISBN 966-7522-02-4


  Зіновій Володимирович Кулик — український тележурналіст, телевізійний менеджер, державний службовець.
225702
   Великий романтик. Байрон и мировая литература. – М., 1991. – 237с.
225703
  Маринич О.М. Великий російский географ М.М.Пржевальський. / О.М. Маринич. – К., 1952. – 32с.
225704
  Корсунський С. Великий російський Близький Схід // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 7-13 жовтня (№ 37). – С. 9


  "Коли на початку 2000-х у США було озвучено концепцію "Великого Близького Сходу", навряд чи хтось міг припустити, що її кінцевим бенефіціаром через півтора десятка років виявиться Путін. Цього тижня вперше в історії король Саудівської Аравії Салман ібн ...
225705
  Протопопов В.П. Великий російський вчений І.П. Павлов / В.П. Протопопов. – К., 1948. – 40с.
225706
  Пртопопов В.П. Великий російський вчений І.П. Павлов / В.П. Пртопопов. – Київ, 1951. – 39с.
225707
  Федоров В.Ф. Великий російський льотчик П.М.Нестеров / В.Ф. Федоров. – Львів, 1954. – 140с.
225708
  Панкратова А. Великий російський народ. / А. Панкратова. – Київ, 1949. – 184 с.
225709
  Білецький О. Великий російський письменник М.В. Гоголь / О. Білецький
3. – 1952. – [10] с.
225710
  Слензак І.Є. Великий російський учений Олександр Петрович Карпінський / І.Є. Слензак. – Київ : АН УРСР, 1949. – 36с.
225711
  Власюк П.А. Великий російський учений революціонер-демократ Климент Аркадійович Тімірязев / П.А. Власюк. – Київ, 1948. – 62с.
225712
  Коштоянц Х.С. Великий російський фізіолог Іван Михайлович Сеченов / Х.С. Коштоянц. – К., 1951. – 46 с.
225713
  Грабар І.Е. Великий російський художник І.Є.Репін / І.Е. Грабар. – Львів, 1946. – 24с.
225714
  Поляков Ю.А. Великий рубеж истории. / Ю.А. Поляков. – М., 1967. – 120с.
225715
  Клинчин А.П. Великий русский артист М.С. Щепкин / А.П. Клинчин. – Москва, 1954. – 40с.
225716
  Благой Д.Д. Великий русский баснописец И.А.Крылов / Д.Д. Благой. – Москва, 1944. – 23 с.
225717
  Хрущев Г.К. Великий русский биолог И.И. Мечников / Г.К. Хрущев. – М, 1951. – 16с.
225718
  Мурзаев Э.М. Великий русский географ и путешественник Н.М.Пржевальский / Э.М. Мурзаев. – Москва : Правда, 1950. – 32с.
225719
  Орлов В.Н. Великий русский драматург А.С.Грибоедов / В.Н. Орлов. – Москва : Знание, 1954. – 32 с.
225720
  Филиппов В.А. Великий русский драматург Островский А.Н. / В.А. Филиппов. – Москва, 1948. – 20 с.
225721
  Мартынов И.И. Великий русский композитор М.И. Глинка / И.И. Мартынов. – Москва : Знание, 1954. – 32 с.
225722
  Белов Н.В. Великий русский кристаллограф и его детище. / Н.В. Белов. – М., 1949. – 586с.
225723
  Бельчиков Н.Ф. Великий русский критик и революционный демократ В.Г. Белинский / Н.Ф. Бельчиков. – Москва, 1948. – 24с.
225724
  Вахтин Б.М. Великий русский математик Н.И. Лобачевский / Б.М. Вахтин. – Москва, 1956. – 55с.
225725
  Щербань Т.А. Великий русский металлург Дмитрий Константинович Чернов. К 150-летию со дня рождения // Юбилеи науки : ежегодник / Акад. наук УССР ; Центр исследований научно-технич. потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва. – Киев, 1990. – за 1989 год. – С. 348-352. – ISBN 5-12-000444-X
225726
  Дивин В.А. Великий русский мореплаватель А.И.Чириков / В.А. Дивин. – Москва, 1949. – 115с.
225727
  Дивин В.А. Великий русский мореплаватель А.И.Чириков / В.А. Дивин. – Москва, 1953. – 280 с.
225728
   Великий русский мыслитель В.Г. Белинский : сб. статтей. – [Москва] : ОГИЗ, 1948. – 200 с.
225729
   Великий русский народ. – М., 1945. – 46с.
225730
   Великий русский народ. – М., 1951. – 16с.
225731
  Панкратова А.М. Великий русский народ и его роль в истории. / А.М. Панкратова. – М., 1946. – 44 с.
225732
  Степанов Н.Н. Великий русский народ и народности Крайнего Севера. / Н.Н. Степанов. – Л, 1953. – 27с.
225733
  Панкратова А. Великий русский народ. / А. Панкратова. – М., 1948. – 192 с.
225734
  Кирбятьев С.С. Великий русский народ. / С.С. Кирбятьев, 1948. – 66 с.
225735
  Медынский Е.Н. Великий русский педагог К.Д.Ушинский / Е.Н. Медынский. – Москва, 1945. – 25 с.
225736
  Струминский В.Я. Великий русский педагог К.Д.Ушинский. / В.Я. Струминский. – М,, 1961. – 46с.
225737
  Политыко Д.А. Великий русский писатель-сатирик М.Е.Салтыков-Щедрин / Д.А. Политыко. – Минск, 1955. – 32 с.
225738
   Великий русский писатель А.М. Горький. – Москва, 1946. – 64 с.


  Сборник разделен на 2 части: в первой из них напечатаны статьи, связанные с изучением художественного наследия писателя, его эстетических и литературно-критических взглядов, а также литературно-общественной деятеятельности; во второй - помещены работы, ...
225739
  Водовозов Н.В. Великий русский писатель А.П. Чехов / Н.В. Водовозов. – Москва, 1954. – 32с.
225740
  Петров С.М. Великий русский писатель И.С.Тургенев / С.М. Петров. – Москва, 1968. – 48с.
225741
  Гудзий Н.К. Великий русский писатель Л.Н, Толстой / Н.К. Гудзий. – М, 1950. – 72с.
225742
  Успенский И.Н. Великий русский писатель Л.Н.Толстой. / И.Н. Успенский. – М, 1953. – 56с.
225743
  Костин Г.А. Великий русский писатель Н.В. Гоголь / Г.А. Костин. – Воронеж, 1952. – 32с.
225744
  Беднов А. Великий русский писатель Н.В. Гоголь / А. Беднов. – Архангельск, 1952. – 34с.
225745
  Степанов Н.Л. Великий русский писатель Н.В.Гоголь / Н.Л. Степанов. – М. : Знание, 1952. – 40с.
225746
   Великий русский полководец. – Владимир, 1969. – 20с.
225747
  Крастилевская А.Л. Великий русский полководец А.В.Суворов. К 150-летию со дня смерти / А.Л. Крастилевская. – М., 1949. – 45с.
225748
  Потемкин А.Н. Великий русский полководец Александр Невский: лекция / А.Н. Потемкин. – М., 1952. – 40с.
225749
  Крастилевская А.Л. Великий русский полководец М.И.Кутузов / А.Л. Крастилевская. – М., 1950. – 32с.
225750
  Пушкин А.С. Великий русский поэт / А.С. Пушкин, 1937. – с.
225751
  Благой Д.Д. Великий русский поэт / Д.Д. Благой. – М.
1. – 1949. – 27с.
225752
  Ашукин Н. Великий русский поэт А.С. Пушкин / Н. Ашукин. – Москва, 1939. – 80с.
225753
   Великий русский поэт А.С. Пушкин. – Ставрополь, 1949. – 72с.
225754
  Бабушкин Н.Ф. Великий русский поэт А.С.Пушкин / Н.Ф. Бабушкин. – Томск, 1949. – 24с.
225755
   Великий русский революционный демократ Н.Г. Чернышевский. – М., 1953. – 8с.
225756
  Жигулев А.М. Великий русский революционный демократ Н.Г.Чернышевский. / А.М. Жигулев. – М., 1953. – 35с.
225757
  Чибиряев С.А. Великий русский реформатор: : Михаил Михайлович Сперанский / С.А. Чибиряев. – М., 1989. – 213с.
225758
  Баранов С.Ф. Великий русский сатирик - Салтыков-Щедрин / С.Ф. Баранов. – Иркутск, 1950. – 72с.
225759
  Вострышев И.В. Великий русский сатирик М.Е.Салтыков-Щедрин / И.В. Вострышев. – Москва, 1949. – 32с.
225760
  Вострышев И.В. Великий русский сатирик М.Е.Салтыков-Щедрин / И.В. Вострышев. – Москва, 1950. – 32с.
225761
  Бушмин А.С. Великий русский сатирик Салтыков-Щедрин / А.С. Бушмин. – Л, 1976. – 32с.
225762
  Крупениковы И.А. и Великий русский ученый В.В. Докучаев / И.А. и Крупениковы. – Москва : Воениздат, 1950. – 112с.
225763
  Абалин С.М. Великий русский ученый и пламенный революционер : (к 50-летию со дня смерти Н.Г. Чернышевского) / С.М. Абалин, 1939. – 61 с.
225764
  Кузнецов Б.Г. Великий русский ученый Ломоносов / Б.Г. Кузнецов. – Москва, 1945. – 19с.
225765
  Кузнецов Б.Г. Великий русский ученый Ломоносов / Б.Г. Кузнецов. – Москва, 1949. – 56с.
225766
  Шишаков В.А. Великий русский ученый М.В. Ломоносов и его работы по астрономии / В.А. Шишаков. – Москва : Правда, 1951. – 30 с.
225767
  Курсаков Г.А. Великий русский ученый материалист / Г.А. Курсаков. – Свердловск, 1952. – 32с.
225768
  Каган В.Ф. Великий русский ученый Н.И. Лобачевский / В.Ф. Каган. – М-Л, 1948. – 84с.
225769
  Каган В.Ф. Великий русский ученый Н.И. Лобачевский и его место в мировой науке / В.Ф. Каган. – М-Л, 1943. – 56с.
225770
  Корниенко Д.И. Великий русский флотоводец адмирал Ф.Ф.Ушаков / Д.И. Корниенко. – Москва, 1951. – 32с.
225771
  Руфанов И.Г. Великий русский хирург и ученый Н.И.Пирогов (1810-1881) / И.Г. Руфанов. – Москва, 1952. – 32с.
225772
  Грабарь И.Э. Великий русский художник И.Е.Репин / И.Э. Грабарь. – М, 1944. – 24с.
225773
  Федоров-Давыдов Великий русский художник И.Е.Репин / Федоров-Давыдов. – М., 1951. – 24с.
225774
  Виноградов В.В. Великий русский язык / В.В. Виноградов. – Москва : ОГИЗ.Государственное издательство художественной литературы, 1945. – 172 с.
225775
  Расмуссен Кнуд Великий санный путь / Расмуссен Кнуд. – Ленинград, 1935. – 252с.
225776
  Расмуссен Кнуд Великий санный путь / Расмуссен Кнуд. – Иркутск, 1987. – 494с.
225777
  Расмуссен Кнуд Великий санный путь. / Расмуссен Кнуд. – М., 1958. – 182с.
225778
  Возняк Т. Великий Санта - Пьотр Вайль // Критика. – Київ, 2009. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 39
225779
  Шалагінов Борис Великий світ маленького дитинства / Шалагінов Борис, Назаров Назарій // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 166-171. – ISSN 0320 - 8370
225780
   Великий світ сучасника. – К., 1975. – 183с.
225781
  Боднарский М.С. Великий северный морской путь : историко-географический очерк открытия Северо-восточного перехода / М.С. Боднарский. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1926. – 251с. – (Библиотека путешествий)
225782
  Винниченко В.К. Великий секрет : Комедія на 4 дії / В.К. Винниченко. – Харків : Рух, 1928. – 104с.
225783
  Голубев Г.Н. Великий сеятель / Г.Н. Голубев. – М., 1979. – 175с.
225784
  Алексеев М.Н. Великий сеятель земли / М.Н. Алексеев. – Москва, 1970. – 48с.
225785
  Гордиенко Е. Великий сказочник // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2008. – № 2. – С. 140-145.
225786
  Матійко Г.С. Великий скарб / Г.С. Матійко. – Одеса : Маяк, 1965. – 199 с.
225787
  Степовик Д. Великий Скит у Маняві в духовному й культурному житті України // Карпати: людина, етнос, цивілізація : науковий журнал з проблем карпатознавства / Видавництво Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 3 : Матеріали Міжнародної наукової конференції "Скит Манявський у духовному і культурному житті України та Зарубіжжя: до 400-річчя заснування" (29-30 вересня 2011 р.). – С. 4-7


  Розглянуто історичні умови зародження і формування Манявського духовного осередку. Автор з"ясовує суть української чернечої традиції.
225788
  Ланге П.В. Великий скиталец : жизнь Христофора Колумба / П.В. Ланге. – Москва : Мысль, 1984. – 224 с.
225789
  Гримайло Я.В. Великий следопыт / Я.В. Гримайло. – Москва, 1959. – 381 с.
225790
  Гримайло Я.В. Великий слідопит : повість / Я.В. Гримайло. – Київ : Молодь, 1957. – 371 с.
225791
  Гримайло Я.В. Великий слідопит : повість / Я.В. Гримайло. – 2-е вид. перероб доп. – Київ : Молодь, 1989. – 314 с.
225792
  Бачелис Т.И. Великий советский артист Б.В. Щукин / Т.И. Бачелис. – Москва, 1956. – 39с.
225793
  Шепилов Д.Т. Великий советский народ / Д.Т. Шепилов. – М, 1950. – 88с.
225794
   Великий советский народ. – Киев, 1976. – 503с.
225795
  Антипов-Каратаев Великий советский почвовед Василий Робертович Вильямс / Антипов-Каратаев. – Сталинабад : Изд-во Таджикского Филиала Академии Наук СССР, 1950. – 46с.
225796
  Юдасина Л.Г. Великий солдат-полководец : К 250-летию со Дня рождения А.В.Суворова: Рекоменд. указ. лит. / Л.Г. Юдасина. – Москва, 1980. – 15с.
225797
   Великий сонник та багатий збірник вичерпуючих порад як збагнути штуку ворожіння з карт, з руки, з лиця та з письма; Тайна Соломона; Оригінальні магічні штуки. – Репр. вид. – Київ : Рад. Україна, 1991. – 154с. – (Українська народна бібілотека ; №17)
225798
  Калениченко Н.Л. Великий сонцепоклонник : життя і творчість Михайла Коцюбинського / Н.Л. Калениченко. – Київ : Дніпро, 1967. – 252 с.
225799
  Никоненко С.С. Великий соратник Маркса / С.С. Никоненко, Ф.Г. Рябов. – Москва, 1970. – 96с.
225800
  Саркисян С.А. Великий социалист-утопист Роберт Оуэн / С.А. Саркисян. – Ереван, 1974. – 128с.
225801
  Левіна М. Великий соціаліст-утопіст Шарль Фур"є / М. Левіна. – Х, 1930. – 48с.
225802
  Алексеенко И.И. Великий союз созидателей / И.И. Алексеенко. – Краснодар, 1971. – 160с.
225803
   Великий союз шестнадцати республик. – Ростов на Дону, 1940. – 100с.
225804
  Домбровский А.И. Великий стагирит / А.И. Домбровский. – М., 1981. – 191с.
225805
  Перепеляк І.М. Великий степ : повість / І.М. Перепеляк. – Харків, 1987. – 135 с.
225806
  Балашов Д.М. Великий стол / Д.М. Балашов. – Москва, 1982. – 464с.
225807
  Балашов Д.М. Великий стол / Д.М. Балашов. – Петрозаводск, 1991. – 463с.
225808
  Балашов Д.М. Великий стол / Д.М. Балашов. – Москва, 1991. – 462с.
225809
  Шот М. Великий страдник за віру й Україну. Сьогодні 150 років від дня народження Блаженнішого Йосифа Сліпого // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 17 лютого (№ 31). – С. 7


  Про достойника України також розповідає професор, директор Центру українознавства КНУ імені Тараса Шевченка Шевченка В.І. Сергійчук.
225810
  Лозовский А. Великий стратег классовой войны / А. Лозовский. – Москва : Издание ВЦСПС, 1924. – 69 с.
225811
  Горбулін В. Великий сусід визначився. Що Україні робити далі? / В. Горбулін, О. Литвиненко // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 9/10 (191/192). – С. 25-29
225812
   Великий сучасний англо-український, українсько-англійський словник-довідник : 80 000 слів та виразів сучасної англійської і української мови / [ укладач С.Д. Романов ]. – Донецьк : БАО, 2008. – 512 с. – ISBN 978-966-481-208-2
225813
  Загнітко А.П. Великий сучасний англо-український, українсько-англійський словник : [200 000] / Загнітко А.П., Данилюк І.Г. ; [ред. : Ю.В. Жиронкіна, Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2012. – 1007, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-338-773-4
225814
  Зелов Д. Великий сын Суоми: Карл Густав Маннергейм // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 12 (72). – С. 4-34. – ISSN 1812-867Х
225815
  Зелов Д. Великий сын Суоми: Карл Густав Маннергейм // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 11 (71). – С. 40-58. – ISSN 1812-867Х
225816
  Зелов Д. Великий сын Суоми: Карл Густав Маннергейм // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 1 (73). – С. 4-29. – ISSN 1812-867Х
225817
  Зелов Д. Великий сын Суоми: Карл Густав Маннергейм // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 3 (75). – С. 4-33. – ISSN 1812-867Х
225818
  Зелов Д. Великий сын Суоми: Карл Густав Маннергейм // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 2 (74). – С. 4-27. – ISSN 1812-867Х
225819
  Сычев П.А. Великий тайфун : Повесть / П.А. Сычев. – Москва : Советский писатель, 1966. – 371с.
225820
  Рогозинский Виктор Великий талант и тоталитарный режим : очерк об Осипе Мандельштаме // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 12 : Література у в"язниці тоталітаризму. – С. 14-18
225821
  Ганічев В. Великий твір безкомпромісної історичної правди // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 31 травня (№ 11). – С. 5


  Виступ голови Спілки письменників Росії Валерія Ганічева у Національній парламентській бібліотеці України де відбулася презентація роману "Тихий Дон" видатного російського письменника Михайла Шолохова, що побачив світ українською мовою
225822
   Великий теоретик комунізму. – Львів, 1970. – 180с.
225823
  Конквест Р. Великий терор = The great terror : сталінські чистки тридцятих років / Роберт Конквест ; пер. з англ.: Наталії Волошинович та Зорини Корабліної ; [упоряд. А. Криштальський]. – Луцьк : Волинська мистецька агенція "Терен ", 2009. – 879, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 862-876. - Вих. дан. ориг.: New York : Collier Books, 1973. – Бібліогр.: с. 858-861 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-2276-00-8
225824
   Великий терор в Україні. "Куркульська операція" 1937-1938 рр. : у 2-х частинах / упоряд. : С. Кокін, М. Юнге. – Київ : Києво-Могилянська акад. – ISBN 987-966-518-534-5
Ч. 1. – 2010. – 614 с.
225825
   Великий терор в Україні. "Куркульська операція" 1937-1938 рр. : у 2-х частинах / упоряд. : С. Кокін, М. Юнге. – Київ : Києво-Могилянська акад. – ISBN 987-966-518-545-1
Ч. 2. – 2010. – 598 с.
225826
  Війон Ф. Великий Тестамент та інші поезії / Ф. Війон. – Київ : Дніпро, 1973. – 186с.
225827
  Чайковський М. Великий технік // Український календар. – Варшава, 1969. – 1970. – С. 223-225
225828
   Великий тлумачний словник сучасної української мови : 170 000. – Ірпінь : Перун, 2001. – 1440с. – ISBN 966-569-013-2
225829
   Великий тлумачний словник сучасної української мови : Понад 170 000 слів. – Ірпінь : Перун, 2004. – 1440с. – ISBN 966-569-013-2
225830
   Великий тлумачний словник сучасної української мови : 250 000 [слів та словосполучень] : (з дод., допов. та CD) / [автор проекту та голов. ред. В.Т. Бусел ; ред.-лексикографи : В.Т. Бусел, М.Д. Василега-Дерибас, О.В. Дмитрієв та ін. ]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2009. – VIII, 1728 с. : іл. + CD. – ISBN 966-569-013-2


  Універсальний довідник із сучасної української мови. Об"єднано академічну повноту мовної лексики з лаконічною формою однотомного видання. Містить 170 тис.слів. Наводяться загальновживанні слова, основні терміни сучасної науки і техніки, ін.
225831
   Великий тлумачний словник української мови = A comprehensive English-Ukrainian dictionary : Близько 40 000 слів. – Харків : Фоліо, 2005. – 767с. – (Бібліотека державної мови). – ISBN 966-03-2698-X
225832
  Сердюк О.М. Великий торгівельний шлях "із варяг у греки" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 186-189.
225833
   Великий трудівник і геній у науці. До 175-річчя від дня народження Д. І. Менделєєва (1834-1907) // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2009. – № 2, 2 квартал. – С. 50-58. – ISSN 0130-2043


  Почесни член Київського університету ім. Т. Шевченка.
225834
  Карпенко В. Великий трудівник пера // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 9 грудня (№ 24). – С. 17


  Український письменник Валентин Чемерис. Некролог.
225835
  Захидов В.Ю. Великий узбекский поэт и мыслитель Алишер Навои / В.Ю. Захидов. – Ташкент, 1948. – 34с.
225836
  Павлова Т.Г. Великий украинец, великий харьковчанин (К 150-летию Д.И. Багалея) // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – № 1. – С. 94-97.
225837
  Бондаренко К. Великий украинский композитор // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2011. – № 1/2 (170/171). – С. 58-60
225838
  Пархоменко М.Н. Великий украинский писатель Иван Франко / М.Н. Пархоменко. – Москва, 1956. – 32с.
225839
  Кирилюк Е.П. Великий украинский поэт революционер-демократ Т.Г.Шевченко. / Е.П. Кирилюк. – М., 1954. – 32с.
225840
  Калакура Я. Великий украінєць [М.С. Грушевський] // Історичний календар : Науково-популярний альманах. – Київ, 2002. – № 8. – С. 361-371. – ISBN 966-7522-09-1
225841
  Капітонова Ю.В. Великий українець В.М. Глушков та його наукова школа / Ю.В. Капітонова, Ю.О. Храмов // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 75-86. – ISSN 0374-3896
225842
  Пляченко А.Г. Великий українець Іван Пулюй // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 220-225. – ISBN 978-966-927-118-1
225843
  Головко Т. Великий українець із татарським корінням // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 23 червня (№ 25). – С. 12. – ISSN 2519-4429


  Книга "Виривки з мемуарів одного старого гріховоди. Вибране" видатного українського історика, перекладача, письменника Агатангела Кримського. Передмову до книги написав доктор філологічних наук Ю. Ковалів.
225844
  Федоренко Т. Великий українець Микола Амосов // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 100-104. – ISSN 0130-5212
225845
  Федоренко Тетяна Великий українець Микола Амосов // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 100-104. – ISSN 0130-5212
225846
  Гариаш Ю. Великий українець. Тисяча снопів вітру. Фрагменти - уламки // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 21-27 червня (№ 25). – С. 8-9


  Іван Миколайчук - український кіноактор, кінорежисер, сценарист. Лауреат Шевченківської премії 1988 (посмертно).
225847
   Великий Українець: матеріали з життя та діяльності М.С. Грушевського. – Київ : Веселка, 1992. – 549 с. – ISBN 5-301-01290-8
225848
  Пасхавер О.Й. Великий український капітал: взаємовідносини з владою і суспільством / О.Й. Пасхавер, Л.Т. Верховодова, К.М. Агеєва; Центр економічного розвитку. – Київ : Дух і Літера, 2007. – 130с. – Автори книги вказані на зворотній стор. титул. аркушу. – ISBN 978-966-378-048-1
225849
  Славінська І. Великий український роман wanted! // Шо : журнал культурного сопротивления / ООО Издательский Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2010. – № 11/12 (61/62). – С. 4-12
225850
   Великий українсько-англійський словник = Comprehensive ukrainian-english dictionary : Понад 150 000 слів та словосполучень. – Київ : Чумацький Шлях, 2001. – 643с. – ISBN 966-95747-6-5
225851
   Великий українсько-англійський словник = Comprehensive ukrainian-english dictionary : Понад 150 000 слів та словосполучень. – 2-е вид., виправл. та доп. – Київ : Чумацький Шлях, 2003. – 636с. – ISBN 966-95747-5-7
225852
   Великий українсько-англійський словник = Comprehensive ukrainian-english dictionary : Понад 175 000 слів та словосполучень. – 4-е вид., випр. та доп. – Київ : Чумацький Шлях, 2006. – 704с. – ISBN 966-95747-9-X
225853
  Безабах С.А. Великий урок / С.А. Безабах. – Л, 1934. – 174с.
225854
  Тельтевский П.А. Великий Устюг / П.А. Тельтевский. – Москва, 1960. – 154 с.
225855
   Великий Устюг. – Вологда, 1969. – 16 с.
225856
  Тельтевский П.А. Великий Устюг / П.А. Тельтевский. – Москва, 1977. – 179 с.
225857
  Булкин В.А. Великий Устюг / В.А. Булкин, Г.И. Чугунов. – Ленинград, 1978. – 71 с.
225858
  Шильниковская В.П. Великий Устюг / В.П. Шильниковская. – 2-е изд. – Москва, 1987. – 254 с.
225859
  Батаков Н.М. Великий Устюг. / Н.М. Батаков. – 3-е изд. доп. – Архангельск, 1976. – 157с.
225860
  Панькова С. Великий учений і патріот // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційне, нормативне, виробничо- практичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2011. – № 8 (110). – С. 42-43
225861
   Великий ученый средневековья ал-Хорезми. – Ташкент, 1985. – 272с.
225862
   Великий ученый, борец и мыслитель. – М.-Л., 1943. – 60с.
225863
  Джаббаров И. Великий ученый, открывший миру Академию Маъмуна, или Жизнь, сполна отданная науке // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 5. – С. 167-171. – ISSN 0869-5415


  Популярний історик, археолог, етнограф-сходознавець Сергій Павлович Толстов
225864
  Низова А.М. Великий учитель - природа / Низова А.М. – Москва : Знание, 1971. – 80 с. – (Народный университет. Педагогический факультет ; 5)
225865
  Рахман Д.А. Великий учитель рабочего класса / Д.А. Рахман. – М, 1969. – 543с.
225866
  Фасоля А.М. Великий учитель свого народу. Вивчення творчості Уласа Самчука в середній школі (7-8 кл.;10-11класи) : Волинь.Марія.Нарід чи чернь.Крути.Так було- так буде.Жінка.Він був моїм другом / А.М. Фасоля. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 96с. – ISBN 966-7520-39-0
225867
  Питаевский Л.П. Великий физик. К 100-летию со дня рождения академика Л.Д. Ландау // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 1. – С. 48-59. – ISSN 0869-5873
225868
  Ухтомский А.А. Великий физиолог / А.А. Ухтомский. – Вырезка из журн. "Природа", 1936. – 10-14с.
225869
  Барулина Л.Г. Великий философ-материалист / Л.Г. Барулина. – М., 1961. – 80с.
225870
  Смердов А.А. Великий хірург - технічний керівник заводу // Український журнал медичної техніки і технології : Науково-практичний журнал / Укр. науково-інженерний центр медичної техніки і промислових технологій. – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 82-83. – ISSN 0131-0194
225871
  Панченко В. Великий Хорс // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 січня (№ 8/9). – С. 15


  Чому українські культурні проекти кінця XIX - початку XX століть мали присмак цукру? Великим Хорсом у колах української інтелігенції Києва називали Василя Федоровича Симиренка, відомого цукрозаводчика і мецената.
225872
  Ричка В. Великий хреститель України-Руси та його слід в історії // Повернення в Царгород / [упоряд. Ігор Сюндюков ; відп. ред. Анна Мотозюк ; за заг. ред. Лариси Івшиної]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2016. – С. 24-47. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-67-2
225873
   Великий художник. – Ростов -на-Дону, 1959. – 370с.
225874
   Великий художник современности. – М., 1983. – 214с.
225875
  Михальченко Н.И. Великий цивилизационный взрыв на рубеже XX-XXI веков / Николай Михальченко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т полит. и этнонац. исслед. им. И.Ф. Кураса. – Киев : Парламентское издательство, 2016. – 501, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-922-078-3


  У пр. № 1710709 напис: Ув. Л.В. Губерському з повагою від автора. Підпис.
225876
  Миронов А.В. Великий чародей в стране берендеев / А.В. Миронов. – Ярославль, 1973. – 160 с.
225877
  Блон Ж. Великий час океанов ...Индийский / Ж. Блон. – Москва : Мысль, 1983. – 205с. – (Путешествия. Приключения. Поиск)
225878
  Блон Ж. Великий час океанов : Полярные моря / Ж. Блон. – Москва : Мысль, 1984. – 191с. – (Путешествия. Приключения. Поиск)
225879
  Блон Ж. Великий час океанов : Средиземное море / Ж. Блон. – Москва : Мысль, 1982. – 124с. – (Путешествия. Приключения. Поиск)
225880
  Блон Ж. Великий час океанов: Атлантический : Путешествия. Приключения. Поиск / Ж. Блон. – Москва : Мысль, 1978. – 218с
225881
  Морган Э. Великий человек / Э. Морган. – Москва, 1971. – 272 с.
225882
   Великий человек Ким Чен Ир. – Пхеньян
1. – 1989. – 170с.
225883
   Великий человек Ким Чен Ир. – Пхеньян
2. – 1995. – 103с.
225884
  Коваленко С. Великий чех з українським серцем // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" [та ін.]. – Київ, 2011. – № 5/6 (93/94). – С. 218-226. – ISSN 0869-3595
225885
  Лордкипанидзе Д.О. Великий чешский педагог Ян Амос Коменсикй / Д.О. Лордкипанидзе. – М, 1957. – 31с.
225886
  Плавский З.И. Великий чилийский поэт Пабло Неруда / З.И. Плавский. – Ленинград, 1976. – 40с.
225887
  Ребрик Н. Великий Чин Миколи Мушинки // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 54-55. – ISSN 2520-6419
225888
  Лозовицький О. Великий Чорноморський регіон - геополітична перспектива України // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 41-45
225889
  Брюханов В.А. Великий шаг человечества / В.А. Брюханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1959. – 101с.
225890
  Эрлихман Вадим Великий Шахиншах // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 106-112
225891
  Смирноа А.В. Великий шейх суфизма / А.В. Смирноа. – Москва, 1993. – 330 с.
225892
  Дергачев В.А. Великий шелковый путь : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С. 21-27 : Фото, карта. – Бібліогр.: 4 назви
225893
  Аржанцева Ирина Великий шелковый путь. Торговцы чудесами / текст: Ирина Аржанцева ; фот.: Сергей Прокудин-Горский // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – февраль № 101. – С. 148
225894
  Аржанцева Ирина Великий шелковый путь. Торговцы чудесами / текст: Ирина Аржанцева ; фот.: Сергей Прокудин-Горский // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – февраль № 101. – С. 126-147 : фото
225895
   Великий шкільний словник української мови : синонімів, антонімів, омонімів, паронімів, фразеологізмів, орфографічний, мовознавчих термінів, літературознавчих термінів, граматичний коментар / [упоряд.: Співак Т.К.]. – Харків : Весна ; Співак Т.К., 2009. – 623, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 621-622. – (Словникова скарбничка : АБВ ) ( 9 в 1). – ISBN 978-966-2192-35-3
225896
  Пономарев В.И. Великий шлях. Докум. повесть. / В.И. Пономарев. – Ставрополь
кн. 1. – 1974. – 247с.
225897
  Кошовий С. Великий шовковий шлях Китаю: територія процвітання і розвитку // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (6), спец. вип. : 65 років Китайської Народної Республіки. – С. 39-41
225898
  Матвіїшина Ж. Великий Шолес - нове місцезнаходження нижнього палеоліту на Закарпатті (результати палеопедологічних та археологічних досліджень) / Ж. Матвіїшина, С. Рижов, С. Кармазиненко // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 158-172
225899
  Франко І.Я. Великий шум : Повість / Іван Франко. – 2-е вид. – Черкаси : Видавн. Т-во "Сіяч", 1918. – 104 с. – Прим. № 36058 дефектний, бракує стор. 97-104
225900
  Франко І.Я. Великий шум : повість / Іван Франко ; [Обкл. худож. П.М. Ковжуна]. – 3-е вид. – Львів; Київ : [Hакладом Кpаєвого союза кpедит.] ; Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1923. – 133 с.
225901
  Іваненко О.Д. Великий шум : повість та оповідання / О.Д. Іваненко. – Київ, 1967. – 163 с.


  На форзаце дарчий надпис: Клекцыъ Науковый быб-ки К. Університета ім. Т.Г. Шевченка, вітаю з великим святом 50-річчя жовтня, бажаю успіхів, щатя! Від щирого серця, з подякую за посильну допомогу в роботі. Оксана
225902
  Іваненко О.Д. Великий шум : повість та оповідання / О. Іваненко ; худож. Є. Гончаренко. – Київ : Веселка, 1983. – 224 с.
225903
  Муминов И. Великий энциклопедист из Хорезма / И. Муминов. – Ташкент, 1973
225904
  Муминов И.М. Великий энциклопедист из Хорезма / И.М. Муминов. – М, 1974. – 48с.
225905
  Мамедов Р. Великий эталон безобразия // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 20 (1139). – С. 36-37. – ISSN 0234-1670
225906
  Каррэ Ж.-М. Великий язычник / Ж.-М. Каррэ. – Москва, 1930. – 302 с.
225907
  Ричка В. Великий Ярославів двір середньовічного Києва // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2008. – Вип. 20 : Присвячений пам"яті відомого українського археолога - славіста Олега Васильовича Сухобокова. – С. 67-74. – ISBN 978-966-308-311-7
225908
  Людвинская Т.Ф. Великий, близкий, простой / Т.Ф. Людвинская. – Москва, 1964. – 78с.
225909
  Людвинская Т.Ф. Великий, близкий, простой / Т.Ф. Людвинская. – М., 1969. – 96с.
225910
  Лидин В.Г. Великий, или Тихий / В.Г. Лидин. – М., 1956. – 191с.
225911
   Великим Лениным вдохновленные. – Мурманск, 1971. – 22с.
225912
  Тихонов Николай Семенович Великим океанам нашей жизни / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1979. – 352с.
225913
   Великим путем Октября. Из истории Крымской парторганизации. – Симферополь, 1967. – 135с.
225914
  Шнейдеров В.А. Великим Северным / В.А. Шнейдеров. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Географгиз, 1963. – 200с.
225915
   Великите сили и Балканите в ново и най-ново време : международна научна конференция, посветена на паметта на Людмила Живкова (София, 27-28 септември 1983). – София : Издателство на българската академия на науките, 1985. – 298, [1] с.
225916
   Великия и достохвальныя деяния Российских государей, полководцев, гражданских чиновников и других людей. – Санкт-Петербург : В типографии Шнора, 1803. – 132с. – Видання старою орфографією.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХ ст.- картон, шкіра
225917
  Зеленська Валентина Великі Андріївські вечорниці : сценарії // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – Ч. 4 (9). – С. 344-348
225918
  Гонтарук П. Великі Бережці - село над Іквою // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 11 (181). – С. 4-11. – ISSN 0131-2685
225919
   Великі будови комунізму : (Методичні і бібліографічні матеріали на допомогу бібліотекам). – Київ : АН УРСР, 1951. – 70с.
225920
  Гак Д.В. Великі будови комунізму і перетворення природи / Д.В. Гак, І.Н. Романенко. – К., 1952. – 120с.
225921
  Самойленко І.В. Великі відхилення для випадкових еволюцій з незалежними приростами в схемі пуасонової апроксимації // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ : ТВ і МС, 2011. – № 85


  В роботі проведено асимптотичний аналіз проблеми великих відхилень для випадкових еволюцій з незалежними приростами в схемі пуасонової апроксимації. Великі відхилення для випадкових еволюцій в схемі пуасонової апроксимації визначаються експоненційним ...
225922
  Самойленко І.В. Великі відхилення для імпульсних процесів в схемі апроксимації Леві // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 88. – С. 135-143. – ISSN 0868-6904


  Asymptotic analysis of large deviation problem for impulsive processes in the scheme of Levy approximation is realized. Large deviations for random evolutions in the scheme of Levy approximation are defined by exponential generator for jump process ...
225923
  Пивовар С.Ф. Великі географічні відкриття / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 49-51. – ISBN 966-642-073-2
225924
  Насєдкін П.І. Великі голодранці. Повість. / П.І. Насєдкін. – К., 1972. – 269с.
225925
  Гончар Б.М. Великі держави і Україна по закінченні Першої світової війни / Б.М. Гончар, Н.Д. Городня // Вісник Київського міжнародного університету : збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2003
225926
  Місюра Є.Ю. Великі деформації кусково-однорідних анізотропних гіперпружних тіл обертання : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 01.02.14 / Євгенія Юріївна Місюра; НАН України; Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М.Підгорного. – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв.
225927
   Великі друзі маленької людини // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 7 (483), 17-23.02.2017 р. – С. 36-39. – ISSN 1996-1561


  Чому округи Алабами, де у 1860-х було менше рабів, голосували за Дональда Трампа.
225928
  Грабовський С. Великі європейські проекти для України та їхня загибель // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 грудня (№ 234/235). – С. 11


  250 років українського парламентаризму: непомічена дата. Кирило Розумовський намагався перебудувати Гетьманщину на самостійну українську державу європейського типу, яка б перебувала в особистій унії з Росією.
225929
  Мовчанюк Л.В. Великі європейські та євроатлантичні перспективи для найменшої балканської країни - Чорногорії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 68-72
225930
   Великі звершення. – К., 1967. – 354с.
225931
  Сухомозський Микола. Аврамчук Надія Великі інтегратори народів. Українська еліта з іноземним статусом // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2008. – № 4. – С. 72-82
225932
   Великі кроки хімії Карпат. – Ужгород, 1965. – 60с.
225933
  Крижанівський Б.М. Великі митці кіно. / Б.М. Крижанівський. – К., 1970. – 88с.
225934
  Нестайко О.В. Великі міфи імперії : (Втеча від власної ідентичності) / О. Нестайко. – Львів : Афіша, 2003. – 104с. – ISBN 966-8013-13-1


  Розглядається походження російського народу, його мову, етнонім "руссий", про форми господарювання і співжиття, обряди, звичаї, ідеологію. Висвітлюється етнічні процеси на північно-східних землях.
225935
  Нестайко О.В. Великі міфи імперії : ( Втеча від власної ідентичності ) / Омелян Нестайко. – Вид. 3-тє, доп. – Львів : Піраміда, 2008. – 186 с. – ISBN 978-966-441-045-5
225936
  Карабович Т. Великі міфічні надії та очікування Нью-Йоркської групи виражені у змісті журналу "Світо-вид" (1990-1999) // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 38-49. – ISSN 2411-4146
225937
  Олтаржевський Д. Великі можливості "малоі" преси // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 5. – С. 26-28


  Стаття про те, чим є сьогодні корпоративні медіа та про їхнє майбутнє.
225938
  Юзич М. Великі можливості маленького наносупутника // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 24-25 червня (№ 110/111). – С. 15


  У столмчному технічному виші, НТУУУ "Київський політехнічний інститут" виготовили супутник, який уже два роки перебуває на земній орбіті, і готують до запуску ще два.
225939
  Буркинський Б.В. Великі можливості та недосяжні мрії // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 8 (657). – С. 109-117. – ISSN 0131-775Х
225940
  Левандовський А.П. Великі мрійники: повісті. / А.П. Левандовський. – К., 1979. – 207с.
225941
  Гжицький В.З. Великі надії / В.З. Гжицький. – Київ
2. – 1963. – 337 с.
225942
  Гжицький В.З. Великі надії / В.З. Гжицький. – Київ, 1966. – 619 с.
225943
  Серебрянский Д. Великі наслідки маленьких змін, або Трансфертне ціноутворення по-українськи / Д. Серебрянский, О. Рубцов // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 29 грудня (№ 50). – С. 6


  "Одним з основних каналів формування незаконних фінансових потоків, неофіційного припливу/відпливу капіталу та ухилення від оподаткування є тіньова зовнішня торгівля. Лібералізація зовнішньоторговельних режимів створює широкі можливості для ...
225944
  Іваненко О.Д. Великі очі : казки / О. Іваненко ; портр. О. Іваненко та мал. худож. Л. Іванової. – Київ : Веселка, 1971. – 266 с., [6] арк. ілюстр
225945
  Петров О.І. Великі переваги радянського соціалістичного ладу над капіталізмом / О.І. Петров. – Київ : Держвидав України, 1951. – 187, [1] с.
225946
  Стельмах М.П. Великі перелоги / М.П. Стельмах. – Київ, 1951. – 484с.
225947
  Самаєва Ю. Великі перемоги і поразки малого бізнесу. Чого очікують і чого бояться підприємці? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 28 квітня - 12 травня (№ 16). – С. 8


  "Меморандум із МВФ говорить про посилення спрощеного режиму оподаткування. Природно, численні захисники малого бізнесу стають за нього горою, обвинувачуючи донорів і уряд у всьому. Втім, жодної крамоли в плані уряду немає, ба більше, на Грушевського не ...
225948
  Протасов І.В. Великі підмножини в розбиттях груп та однорідних просторів / І.В. Протасов, В.О. Васільєва // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 287-296. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Нехай Х - нескінченний топологічний простір, G - група гомеоморфізмів Х, така що: а) G діє транзитивно на Х, b) для кожної відкритої підмножини [подано формулу] знайдеться скінченна підмножина [подано формулу], така що К(V)=Х, де К(V)=[подано ...
225949
  Бутко Е.Ф. Великі права, почесні обов"язки / Е.Ф. Бутко. – К., 1976. – 119с.
225950
  Притула С. Великі проблеми маленьких українців у Грузії // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 28 січня - 3 лютого (№ 4). – С. 10
225951
  Ханчерліоглу Орхан Великі риби. / Ханчерліоглу Орхан. – К., 1958. – 84с.
225952
  Гурладі М.С. Великі роки / М.С. Гурладі. – Київ, 1968. – 231с.
225953
  Пільгук І.І. Великі російські революціонери-демократи і українська література (Бєлінський, Чернишевський, Добролюбов, Некрасов) / І.І. Пільгук. – Київ, 1952. – 76с.
225954
  Бойко И. Великі соціалістичні перемоги українського народу / И. Бойко. – К., 1948. – 41с.
225955
  Діккенс Ч. Великі сподівання : роман / Чарлз Діккенс ; пер. з англ. Ростислава Доценка. – Київ : Веселка, 1986. – 477 с. : іл.
225956
  Діккенс Ч. Великі сподівання : Роман / Чарлз Діккенс; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Пер. з англ. Р.Доценка. – Харків : Фоліо, 2003. – 476с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-1964-9
225957
  Байор П. Великі сподівання та розчарування в українсько-польських відносинах // Зовнішня політика України - 2013 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / С.В. Андрущенко, П. Байор, В.М. Мовчан, Г.М. Перепелиця, О.В. [та ін.] Потєхін. – Київ : Стилос, 2014. – С. 176-201. – ISBN 978-966-193-094-9
225958
   Великі ссавці Карпат : матеріали міжнар. екол. конф., Івано-Франківськ, 8 верес. 2000 р. – Івано-Франківськ : Сіверсія, 2000. – 68 с. – ISBN 966-7515-05-2
225959
  Гладких Д. Великі та малі банки: диспропорції посилюються : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 6. – С. 49
225960
  Ванюга Л. Великі та малі ролі Сусанни Коваль // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – № 3(25)за 2009/№ 1(26)за 2010. – С. 133-137


  Сусанна Васильевна Коваль (1909-1978) - укр. советская театральная актриса. Заслуженная артистка Украинской ССР (1955)
225961
  Пипич А. Великі та малі соціальні машини // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 6 : Інтелектуальна біографія: продовження теми. – С. 49-65. – ISSN 0235-7941


  "... Поняттєвий статус словосполучень "соціальна техніка" і "соціальна машина" в контексті зіставлення "фізики" і метафізики соціального.
225962
  Самойлов Юрій Великі турки. Російсько-турецький гамбіт: українські наслідки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 52-53 : фото. – ISSN 1998-8044
225963
  Бевз Тетяна Великі українці революційної доби : [рецензія] // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 179-184
225964
  Волошин М. Великі шахти Донбасу / М. Волошин. – Харків, 1932. – 64с.
225965
  Муранов О.П. Великі, могутні, живі... / О.П. Муранов. – Київ, 1984. – 262 с.
225966
  Салига Т. Великій руїні він прагнув протиставити велику літературу // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 1. – С.47-48


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
225967
   Велико Търново 1185-1985 = Окръжен исторически музей - Велико Терново. – София : Издателство на отечествения фронт, 1985. – 470, [2] с.
225968
   Велико Тырново. – София, 1970. – 107с.
225969
  Рева М.Л. Великоанадольский лес. Иллюст. проспект. / М.Л. Рева. – Донецк, 1976. – 32с.
225970
  Жигалина О.И. Великобpитания на Сpеднем Востоке ХIX - начало ХХ в. : Анализ внешнеполитических концепций / О. И. Жигалина ; АН СССР, Ин-т востоковедения, отв. ред. Л. Р. Полонская. – Москва : Наука. Гл. ред. вост. литерат., 1990. – 166 с. – ISBN 5020168947
225971
  Жагалина О.И. Великобратиния на Среднем Востоке, XIX-нач. XX в. / О.И. Жагалина. – Москва, 1990. – 166 с.
225972
  Яковлев Н.Н. Великобритания - Ирландия / Н.Н. Яковлев. – М, 1958. – 24с.
225973
  Матковский Н.В. Великобритания / Н.В. Матковский. – М., 1950. – 180с.
225974
  Добров А.С. Великобритания / А.С. Добров. – М, 1955. – 436с.
225975
  Добров А.С. Великобритания / А.С. Добров. – Москва, 1959. – 72с.
225976
  Городецкая И.Е. Великобритания / И.Е. Городецкая. – М., 1974. – 223с.
225977
  Матвеев В.М. Великобритания / В.М. Матвеев. – М., 1986. – 63с.
225978
  Рум У А.Р. Великобритания : Лингвострановедческий словарь.Около 10 000 словарных статей / У А.Р. Рум. – 2-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 2000. – 560с. – ISBN 5-200-02807-8
225979
  Левенец А.В. Великобритания в системе современных политических отношений восток-запад (1979-1989 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Левенец А. В.; Ин-т социальн. и экон. проблем заруб. стран АН УССР, отд. зарубж. внешнеполит. концепции. – К., 1989. – 177л. – Бібліогр.:л.165-177
225980
  Левенец А.В. Великобритания в системе современных политических отношений Восток-Запад (1979-1989 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Левенец А. В.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1989. – 15л.
225981
   Великобритания выбирает "сарафанное радио" : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 34-35 : Фото
225982
  Костусяк А.В. Великобритания и "общий рынок": от противостояния к сближению. 1957-1973 годы // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 4. – С. 47-62. – ISSN 0130-3864
225983
  Стрежнева М.В. Великобритания и Западная Европа: политические аспекты / М.В. Стрежнева. – М., 1988. – 188с.
225984
  Малкин С.Г. Великобритания и умиротворение Горной Шотландии в 1715-1745 годах ( система лорд-лейтенантств ) // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 4. – С. 163-176. – ISSN 0130-3864
225985
  Бугашев С.И. Великобритания против "фамильного пакта". Англо-франко-испанские отношения после окончания Семилетней войны (1763-1765) // Клио : Журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 53-60
225986
  Котов Павел Великобритания, СССР / Котов Павел, Шифрин Михаил // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 3 (2858). – С. 28 : фото
225987
  Джордан В.М. Великобритания, Франция и германская проблема в 1918-1939 гг. : анализ англо-французских отношений в период создания и проведения в жизнь Версальского договора / В.М. Джордан ; вступ. ст. Б.Е. Штейна ; пер. с англ. под ред. И.С. Звавича. – Москва : ОГИЗ ; Государственное издательство политической литературы, 1945. – 303 с. – (Библиотека внешней политики)
225988
  Милейковский А.Г. Великобритания. Политико-экономический очерк. / А.Г. Милейковский. – Л., 1947. – 232с.
225989
   Великобритания. Черно-белый путеводитель // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 6. – С. 98-103 : Фото


  Місто Оксфорд, Великобританія
225990
  Марк Эллиотт Великобритания: двухпалатный парламент, суверенитет и неписаная конституция // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 3. – С. 31-36. – ISSN 1812-7126
225991
  Кондратьева Т.С. Великобритания: Иммиграция и предвыборная кампания 2010 г. // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 4 : Иммиграция: влияние на европейский социум. – С. 71-97. – ISSN 0235-5620
225992
  Громыко А. Великобритания: модернизация на фоне традиций // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2006. – Т. 19/20. – С. 47-55. – ISSN 1609-5359
225993
  Жигалов И.И. Великобритания: народ и внешняя политика. / И.И. Жигалов. – М., 1967. – 280с.
225994
  Кондратьева Т.С. Великобритания: провал политики мультикультурализма // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 4 : Европа: кризис мультикультурализма?. – С. 35-78. – ISSN 0235-5620


  Мультикультуралізм - явище суспільного життя, яке полягає в співіснуванні у рамках одного суспільства багатьох культур.
225995
  Волков Ф.Д. Великобритания: трудные времена / Ф.Д. Волков. – Москва, 1977. – 64с.
225996
  Гарнер Д. Великобритания: Центр и мест. управление / Д. Гарнер. – М., 1984. – 367с.
225997
  Супричов Олексій Великобританія // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 2. – С. 49-52 : Карта
225998
  Захарчук О.М. Великобританія в антикоаліційній боротьбі Наполеона (1800-1814 pp.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 26-29. – (Історія ; Вип. 40)


  Розглядається анти коаліційна політика наполеонівської Франції.
225999
  Крушинський Вадим Юрійович Великобританія в європейських інтеграційних процесах : Дис. ... доктора політичних наук: 23.00.04 / Крушинський В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 471л. – Бібліогр.: л. 422-571
226000
  Вернигора С.М. Великобританія. Шлях крізь віки : Наукова праця переможця конкурсу / С.М. Вернигора; Інститут ім. Грінченка. Конкурс "Історія виникнення європейських держав". – Київ, 2003. – 52с.
<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,