Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>
225001
  Гончаренко М. "Бюджет завдань" як інструмент управління місцевими фінансами : досвід Польщі // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 241-247
225002
  Гусєв В. "Бюджет інноваційного розвитку" як ресурс активізації інноваційних процесів в Україні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 149-157. – Бібліогр.: на 8 пунктів
225003
   "Бюджет розвитку" як засіб стимулювання підприємницької активності в Україні : Збірник наукових статей. – Київ : Сатсанга, 2001. – 107с. – (Безпека економічних трансформацій ; Вип.14). – ISBN 966-95452-7-3
225004
  Яценюк Арсеній "Бюджетний комітет повинен узгодити всі цифри" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 12
225005
  Яценюк Арсеній "Бюджетний комітет повинен узгодити всі цифри" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 12
225006
  Яценюк Арсеній "Бюджетний комітет повинен узгодити всі цифри" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 16. – С. 12
225007
  Гюго В. Бюг-Жаргаль / В. Гюго. – Х., 1928. – 261с.
225008
  Гюго В. Бюг-Жаргаль / В. Гюго. – Москва, 1958. – 166с.
225009
  Гюго В. Бюг-Жаргаль. Последний день приговоренного к смерти. Клод Ге. Драмы : [пер. с фр.] / Виктор Гюго ; [сост., вступ. ст. и примеч. М.С. Трескунова ; иллюстрации В.В. Лукашова]. – Москва : Правда, 1987. – 410, [2] с. – (Библиотека зарубежной классики)
225010
  Доценко-Білоус Бюджет-2002: балансування на межі реальності // Нова політика : Науково-публіцистичний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.2-5
225011
  Комаров В. Бюджет-2005: молочные реки и кисельные берега для избирателей // Інвестиції: практика та досвід. – Київ, 2004. – № 18. – С. 6-7
225012
  Бадрак В. Бюджет-2020: шлагбаум для розвитку армії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 5-11 жовтня (№ 37). – С. 3


  "У 2020 році Міноборони одержить ресурси на утримання армії і трохи на тактичну війну", - сказав мені генерал з 20-річним досвідом підготовки програм і документів у секторі безпеки після ознайомлення з проєктом бюджету програми уряду. Зітхнув і додав: ...
225013
  Шулікін Д. Бюджет-2021: освітній вимір // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 21 грудня (№ 49)
225014
   Бюджет - 2001 та розвиток міжбюджетних відносин. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 160с. – (Закон. Практика. Проблеми). – ISBN 966-611-078-4
225015
  Штурм Ренэ Бюджет : С прил. ст. доц. М.И. Фридмана: "Наше законодательство о бюджете" / Ренэ Штурма, чл. Ин-та, проф. Шк. полит. наук ; Пер. А.С. Изгоева с 5-го изд., пересмотр. и приведен. в соответствие с новейшими данными. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1907. – [8], 600 с. – (Библиотека "Общественной пользы")
225016
  Брюханов Н.П. Бюджет 1927-28 г. основные задачи нашего экономического строительства / Н.П. Брюханов. – М., 1928. – 96с.
225017
  Полозенко Д.В. Бюджет 2005 - новий етап соціального розвитку : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 25-31 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
225018
   Бюджет Агентства на 1969 год и программа на 1969-74 годы. – Вена, 1968. – 213с.
225019
  Самаєва Ю. Бюджет бідняка // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 листопада (№ 42). – С. 1, 9


  "Із 1195 млрд грн видатків держбюджету наступного року 424 млрд держава витратить на погашення боргів та їх обслуговування, 294 млрд - на соціальні виплати і пенсії, 258 млрд - на освіту й медицину, 246 млрд грн - на безпеку та оборону. І все. Якщо ...
225020
  Юкельсон М.Д. Бюджет буржуазной и Советской Литвы : Автореф... канд. экономич.наук: / Юкельсон М.Д.; Моск. финансовый ин-т. – Каунас, 1953. – 30 с.
225021
  Бойко А. Бюджет в системі управління страхової компанії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 35-37
225022
   Бюджет времени городского населення. – М, 1971. – 248с.
225023
  Чернов И.В. Бюджет времени и организация труда / И.В. Чернов. – Ростов -на-Дону, 1981. – 168с.
225024
  Думнов Д.И. и др. Бюджет времени населения / Д.И. и др. Думнов. – М., 1984. – 160с.
225025
  Агабекова Н.В. Бюджет времени населения Республики Беларусь: методология проведения обследования и анализ результатов / Н.В. Агабекова, С.В. Новоселова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 74-80 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
225026
  Фомин В.Г. Бюджет времени научного работника / В.Г. Фомин. – Новосибирск, 1967. – 116с.
225027
  Болгов В.И. Бюджет времени при социализме. / В.И. Болгов. – М, 1973. – 287с.
225028
   Бюджет времени сельского населения. – М, 1979. – 272с.
225029
   Бюджет времени студента. – Минск : Вышэйшая школа, 1971. – 92 с.
225030
   Бюджет времени студентов - одна из важнейших характеристик их образа жизни. – Каунас
Ч. 1. – 1983. – 162 с.
225031
   Бюджет времени студентов - одна из важнейших характеристик их образа жизни. – Каунас
Ч. 2. – 1983. – 137 с.
225032
  Супрун П.И. Бюджет времени трудящихся / П.И. Супрун. – Москва, 1972. – 175с.
225033
  Яшин Д.Я. Бюджет времени трудящихся и резервы роста производительности труда. (На примере металлургич. предприятия) : Автореф... кандидата эконом.наук: / Яшин Д.Я.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по экон. наукам. – Новосибирск, 1965. – 29л.
225034
   Бюджет времени трудящихся промышленности. – Москва, 1984. – 135 с.
225035
  Кропотов Д.Н. Бюджет времени учителя / Д.Н. Кропотов. – М, 1926. – 46с.
225036
   Бюджет времени: вопросы изучения и использования. – Новосибирск : Наука, 1977. – 287 с.
225037
  Поляк Г.Б. Бюджет гор. Москвы, его развитие и пути дальнейшего укрепления : Автореф... канд. экон.наук: 599 / Поляк Г.Б.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1972. – 19л.
225038
  Поляк Г.Б. Бюджет города / Г.Б. Поляк. – М., 1978. – 128 с.
225039
  Койфман Е.Г. Бюджет города Баку. : Автореф... Канд.экон.наук: / Койфман Е.Г.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1956. – 23л.
225040
  Чантладзе А.Э. Бюджет города Тбилиси и некоторые вопросы развития городского хозяйства. : Автореф... канд. экон.наук: / Чантладзе А.Э.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1958. – 33л.
225041
  Швецов Ю. Бюджет государства как общественное достояние // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 119-132. – ISSN 0207-3676
225042
  Тюлюндиева Н. Бюджет государства как политическая категория (концептуальные подходы) // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 17-24. – ISSN 0207-3676
225043
  Шарипов У.З. Бюджет и бюджетная система Ирана / У.З. Шарипов. – М., 1976. – 155с.
225044
   Бюджет и бюджетніе комиссии местных Советов. – М, 1965. – 143с.
225045
  Харченко В.А. Бюджет и его влияние на реализацию программы социально-экономического развития региона // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 9-13. – Бібліогр. в кінці ст.
225046
  Харченко В.А. Бюджет и его влияние на реализацию программы социально-экономического развития региона // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 9-13.
225047
  Котляревский С.А. Бюджет и местные финансы / С.А. Котляревский. – М, 1926. – 146 с.
225048
  Плотников К.Н. Бюджет и развитие тяжелой промышленности СССР / К.Н. Плотников. – Москва, 1955. – 95с.
225049
  Аднан Бюджет Ирака (1950-1958) : Автореф... канд. эконом.наук: / Аднан аль-Зухейри Ибрагим; АН Аз.ССР. Ин-т народов Ближнего и СРеднего Востока. – Баку, 1969. – 57л.
225050
  Павлюк К.В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України / Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів України; К.В. Павлюк. – Київ : НДФІ, 2006. – 584с. – ISBN 966-7675-31-9
225051
  Воробйов Ю.М. Бюджет і податки: взаємозв"язок і протиріччя // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 4 (9). – С. 6-12
225052
  Єпіфанов А.О. Бюджет і фінансова політика України : Навчальний посібник для студентів економічних факультетів вузів. / А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, І.І. Д"яконова. – Київ : Наукова думка, 1997. – 304с. – ISBN 966-00-00121-5
225053
  Єпіфанов А.О. Бюджет і фінансова політика України : Навч. посіб. / А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, І.І. Д"яконова. – 2-ге вид-ня. – Київ : Наукова думка, 1999. – 304с. – ISBN 966-00-0520-2
225054
  Падейский Н.А. Бюджет капиталистического государства / Н.А. Падейский. – М, 1957. – 56с.
225055
  Богачевский М.Б. Бюджет капиталистического государства / М.Б. Богачевский. – М, 1960. – 196с.
225056
  Сікора І. Бюджет Києва 2017: "ручні" пріоритети під прикриттям формальної прозорості // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 14-20 січня (№ 1). – С. 1, 7


  "Демонструючи певний прогрес у дотриманні нескладних законодавчих вимог щодо оприлюднення проекту та термінів затвердження столичного кошторису, Київрада навіть забезпечує фасадну прозорість процесу — публікує протоколи роботи постійних комісій і ...
225057
  Гэ Бюджет Китая в переходной период / Гэ, Чжи-Да. – М., 1958. – 252с.
225058
  Байрачний О.С. Бюджет колгоспної сім"ї / О.С. Байрачний. – Харків : Кн. вид-во, 1959. – 47 с.
225059
  Чуприна Л. Бюджет Конституційного Суду України - одна з гарантій здійснення конституційної юрисдикції в Україні // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 36-43
225060
   Бюджет крестьян Харьковской кубернии в 1922-23 году. – Х, 1924. – 78с.
225061
   Бюджет крестьян Харьковской кубернии в 1923-24 году. – Х, 1925. – 90с.
225062
  Студенский Г.А. Бюджет крестьянского хозяйства / Г.А. Студенский. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1927. – 166с.
225063
  Скачко А.Б. Бюджет мира и бюджет войны. / А.Б. Скачко. – М., 1958. – 32с.
225064
  Балацький Є.О. Бюджет міста у системі фінансів території : монографія / Є.О. Балацький. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – 301, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 274-286. – ISBN 978-966-8958-71-7
225065
   Бюджет міста Харкова на 1946 рік та виконання бюджету міста за 1945 рік. – Х, 1946. – 111с.
225066
   Бюджет міста Харкова на 1947 рік та виконання бюджету міста за 1946 рік. – Х, 1946. – 80с.
225067
  Поляк Г.Б. Бюджет Москвы / Г.Б. Поляк. – М., 1968. – 208с.
225068
  Черник Д.Г. Бюджет Москвы: взгляд сквозь столетие, 1890-1990 / Д.Г. Черник. – Москва, 1991. – 190 с.
225069
  Ипатов П.Ф. Бюджет Московской области в четвертой сталинской пятилетке. : Автореф... канд. эконом.наук: / Ипатов П.Ф.; Москов. фин. ин-тут. – Москва, 1953. – 16 л.
225070
  Ипатов П.Ф. Бюджет Московской области в четвертой сталинской пятилетке. : Автореф... канд. эконом.наук: / Ипатов П.Ф.; Москов. фин. ин-тут. – Москва, 1953. – 15 л.
225071
  Винокур Р.Д. Бюджет народного благополучия / Р.Д. Винокур, В.С. Куликов. – Москва, 1965. – 32с.
225072
   Бюджет Одеської округи на 1929-30 р.. – Одеса, 1930. – 35с.
225073
   Бюджет освіти і науки - 2018 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 15 січня (№ 1/2). – С. 6. – ISSN 2219-5793
225074
  Когут І. Бюджет освіти і науки 2018: що пропонує уряд / І. Когут, Є. Стадний // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 30 вересня - 6 жовтня (№ 36). – С. 12


  "Уряд підготував проект бюджету освіти і науки. П"ять років поспіль ми аналізуємо проект бюджетних видатків на освіту і науку на етапі його подачі Урядом та після прийняття парламентом. Озираючись назад, можемо сказати, що проект 2018 року більше ...
225075
  Огонь Ц.Г. Бюджет освіти: підсумки та напрями вдосконалення // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 20-27.
225076
   Бюджет Пенсійного фонду України на 2012 рік // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційно-аналітичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2012. – № 2 (116). – С. 8-9
225077
  Савченко А.Г. Бюджет повної зайнятості та фіскальна політика : фінансова політика й економічне регулювання / А.Г. Савченко, С.М. Соломенко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-12 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
225078
  Рябошлик Володимир Бюджет послабив оподаткування сигарет // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 2. – С. 76-79. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
225079
  Русское техническое общество. Постоянная комиссия по техническому образованию Бюджет Постоянной комиссии по техническому образованию. – Санкт-Петербург : [Б. и.]
На 1910 год. – 1910. – 21, 4 с.
225080
  Шулікін Д. Бюджет пристрасті // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 28 грудня (№ 52)


  Законопроект про держбюджет на 2016-й р., "під ялинку", а також низка інших законопроектів, які безпосередньо стосуються сфери освіти і науки, викликали великий резонанс у суспільстві. Як зміниться життя галузі?
225081
  Жук Л.А. Бюджет рабочего времени и его использование в органах внутренних дел / Л.А. Жук. – К., 1975. – 36с.
225082
  Татарская Н.Н. Бюджет рабочей семьи / Н.Н. Татарская, А.В. Гурьянов. – М., 1957. – 31с.
225083
  Ильинский В. Бюджет рабочих СССР в 1922-1926 годах / В. Ильинский. – Москва-Л., 1928. – 124с.
225084
  Алексеев В.П. Бюджет Разряда в 1650-52 гг. : Новый документ к истории земского собора 1648-49 г. / В. Алексеев. – Москва : Печатня А.И. Снегиревой,, 1900. – 23 с.
225085
  Буковинський С.А. Бюджет розвитку та пріоритети бюджетних інвестицій / С.А. Буковинський, В.А. Комаров // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 3-19
225086
  Запатріна І.В. Бюджет розвитку у контексті забезпечення економічного зростання в Україні // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 43-55 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
225087
  Ляхов П.А. Бюджет советского государства / П.А. Ляхов. – Л., 1951. – 32с.
225088
  Плотников К.Н. Бюджет Советского государства / К.Н. Плотников. – Москва, 1945. – 105с.
225089
  Плотников К.Н. Бюджет Советского социалистического государства / К.Н. Плотников. – Москва, 1950. – 32 с.
225090
  Лион В.Я. Бюджет советской семьи / В.Я. Лион. – Москва, 1965. – 32с.
225091
  Саенко О.П. Бюджет советской семьи / О.П. Саенко. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
225092
  Скачко А.Б. Бюджет Соединенных Штатов Америки на службу агрессии. : Автореф... Аанд.экон.наук: / Скачко А.Б.; МВО СССР.Моск.финанс.ин-т. – Москва, 1952. – 19 с.
225093
  Плотников К.Н. Бюджет социалистического государства / К.Н. Плотников. – Ленинград, 1948. – 372 с.
225094
  Шеховцов Г.К. Бюджет социалистического государства / Г.К. Шеховцов. – М., 1983. – 167с.
225095
  Брюханов Н. Бюджет социалистического строительства / Н. Брюханов. – М.0Л., 1929. – 64с.
225096
  Лавров В.В. Бюджет страны социализма / В.В. Лавров. – М., 1950. – 88с.
225097
  Субботович Ю. Бюджет у механізмі реалізації фінансової політики держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 11-13. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються специфічні риси бюджетних відносин притаманних вітчизняному розвитку економічної системи з огляду на необхідність реалізації тактичних та стратегічних цілей фінансової політики держави. Besides this article studies the specific ...
225098
  Скворцова С.Я. Бюджет у світлі теорій суспільного блага і суспільного вибору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 46-48. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається сутність бюджету в світлі теорій суспільного блага і суспільного вибору і світовий досвід теорії і практики його функціонування. The essence of the budget in the light of the theories of public good and public choice and world"s ...
225099
  Єпіфанов А.О. Бюджет України : монографія : у двох книках / А.О. Єпіфанов, І.І. Д"яконова, І.В. Сало. – Суми : УАБС НБУ. – ISBN 978-966-8958-61-8
Кн. 1 : Бюджет - головна ланка фінансів держави. – 2010. – 201 с.
225100
  Єпіфанов А.О. Бюджет України : монографія : у двох книгах / А.О. Єпіфанов, І.І. Д"яконова, І.В. Сало. – Суми : УАБС НБУ. – ISBN 978-966-8958-62-5
Кн. 2 : Виконання бюджету. – 2010. – 187 с.
225101
  Воробйов О.І. Бюджет України: стан та перспективи // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2013. – № 2 (21). – С. 12-18
225102
  Гай-Нижник Бюджет Української держави за гетьманату Павла Скоропадського // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 8. – С.55-59
225103
  Патриляк І. Бюджет університету... Як це було в 1834 // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 5/6). – С. 4


  Про фінансування університетської освіти з часів заснування університету. Про кошти, які виділяв уряд в різні роки існування університету та про оклади працівників. Проведено статистичний аналіз фінансування.
225104
  Сизоненко О. Бюджет участі в системі публічних фінансів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 111-120. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1818-5754
225105
  Іщйкін К.Є. Бюджет участі: особливості запозичення досвіду // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 145-152. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
225106
  Бова А.А. Бюджет часу київського студентства (досвід соціологічного дослідження) / А.А. Бова, О.А. Бєлєнок // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (57). – C. 8-18. – ISSN 1681-116Х


  Об"єктом дослідження є студентська молодь денних відділень чотирьох київських ВНЗ: КНУ ім. Т. Шевченка, НТУУ"КПІ", КНУ кльтури і мистецтв, НПУ ім. М. Драгоманова.
225107
  Абкин Г. Бюджет школьного времени : по материалам кружков по НОТ при базовых метод. об-ниях / Г. Абкин, Н. Жинкин. – Москва : Новая Москва, 1927. – 56 с. – (Центральная педагогическая лаборатория МОНО)
225108
  Качула С.В. Бюджет як джерело фінансового забезпечення розвитку людського потенціалу в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 26/1. – С. 176-183. – ISSN 2306-546X
225109
  Корягін М.В. Бюджет як економічна категорія та його значення у ринковій економіці // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С. 226-231. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
225110
  Макогон В.Д. Бюджет як інструмент економічного зростання // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 28/1. – С. 203-208. – ISSN 2306-546X
225111
  Гусаревич Н.В. Бюджет як інструмент соціально-економічного розвитку країни // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 212-216. – ISSN 2306-546X
225112
  Канєва Т.В. Бюджет як інструмент соціально-економічного розвитку країни // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. 45-51. – ISSN 2306-6814
225113
  Михайленко С.В. Бюджет як об"єкт управління // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 154-160. – ISSN 1993-6788
225114
  Юрій С. Бюджет, бюджетна доктрина та бюджетна політика держави: сучасна парадигма, іманентний детермінізм, реалії і перспективи / С. Юрій, В. Дем"янишин // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 7-27. – ISSN 1818-5754
225115
  Брюханов Н.П. Бюджет, финансы, хозяйство СССР в 1926-1927 г. / Н.П. Брюханов. – М., 1927. – 98с.
225116
  Огонь Ц.Г. Бюджет: взаємозалежність зобов"язань і фінансових можливостей держави // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 2 (219). – С. 7-18. – ISSN 2305-7645
225117
   Бюджет: цифри і новації // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 січня (№ 1). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Як прийнятий Закон України "Про держбюджет на 2017 рік" позначиться на розвитку освіти?
225118
   Бюджети домовлодінь Одеси за 1928 рік. – Одеса, 1929. – 20с.
225119
   Бюджети міських домоволодінь за 1925 - 26 рік. – Х, 1929. – 38с.
225120
  Саманцов О.П. Бюджети промислових робітників поч. XX ст. у дослідженні С. Прокоповича // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 248-258. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932


  Дослідження сімейних бюджетів робітників дозволяє фахівцям аналізувати реальне економічне становище та прогнозувати зміни у різних суспільних групах населення. Набувши свого поширення на поч. ХХ ст., вони стали головним джерелом інформації про ...
225121
   Бюджети робітників и службовців у 1928 - 29 р.. – Х, 1930. – 72с.
225122
  Сторонянська І.З. Бюджети розвитку місцевих бюджетів: проблеми формування та використання в контексті поглиблення фінансової децентралізації / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 5 (246). – С. 34-47. – ISSN 2305-7645
225123
  Запорожець И. Бюджетирование в системе управления судностроительным предприятием : суднобудівельна промисловість // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 46-47 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
225124
  Костырко Р.А. Бюджетирование денежных потоков предприятия / Р.А. Костырко, Н.В. Перловская // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 2. – С. 119-127. – Бібліогр.: на 14 пунктів
225125
  Волкова О.Н. Бюджетирование и финансовый контроль в коммерческих организациях / О.Н. Волкова. – Москва : Финансы и статистика, 2005. – 272с. – ISBN 5-279-02731-6
225126
  Бабин М.М. Бюджетирование как инструмент контроллинга в системе управления затратами сельскохозяйственных предприятий // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 31-33 : рис. – Библиогр.: 8 назв
225127
  Дикки Т. Бюджетирование малого бизнеса. Азбука предпринимательства. Практические советы, как достигнуть финансового успеха / Т. Дикки. – Санкт-Петербург : Полигон, 1999. – 240с. – ISBN 5-89173-057-Х
225128
  Романов П. Бюджетирование с чистого листа / Пётр Романов // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2009. – № 12. – С. 10-11. – ISSN 0869-4915


  В 1970 г. американский экономист Петер А. Пирр опубликовал статью, в которой впервые в истории управления финансами изложил концепцию "бюджетирования с нуля". Ее суть состояла в том, что все виды деятельности, а также относящиеся к ним расходы и доходы ...
225129
  Солоха Д.В. Бюджетна безпека держави як умова для економічного зростання // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 303 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 47-55. – (Серія "Економіка")
225130
  Тимчишин Ю.В. Бюджетна безпека регіонів України в умовах децентралізації державного управління // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 3 (93). – C. 106-114. – ISSN 1562-0905
225131
  Онищенко С.В. Бюджетна безпека України в умовах фінансової глобалізації : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Онищенко Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 475 арк. – Додатки: арк. 433-475. – Бібліогр.: арк. 381-432
225132
  Онищенко С.В. Бюджетна безпека України в умовах фінансової глобалізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Онищенко Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 39 с. – Бібліогр.: 60 назв
225133
  Кошіль А.П. Бюджетна безпека України: напрями вдосконалення / А.П. Кошіль, Ю.І. Пантак // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 63-64
225134
  Онищенко С.В. Бюджетна безпека Украни: сутність, загрози та шляхи забезпечення : монографія / С.В. Онищенко. – Київ : Знання України, 2017. – 403, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 340-372 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-316-411-3
225135
  Вудвуд В.В. Бюджетна безпека як важливий фактор соціально-економічного розвитку держави / В.В. Вудвуд, А.О. Рудько // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2 (78), лютий 2020 р. – С. 28-31. – ISSN 2304-5809
225136
  Бондарук Т.Г. Бюджетна безпека як фактор економічного розвитку держави / Т.Г. Бондарук, Л.Є. Момотюк, О.С. Бондарук // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (89/90). – С. 40-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
225137
  Сукач О.М. Бюджетна децентралізація в Україні: проблеми і перспективи / О.М. Сукач, Н.О. Луценко // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 120-127. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (23)). – ISSN 2078-1628
225138
  Корень Н.В. Бюджетна децентралізація в Україні: результати реформи та пріоритети розвитку // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 2 (43) : Серія "Економіка". – С. 81-88. – (Серія "Економіка" ; № 2 (43)). – ISSN 2306-5664
225139
  Наконечна Г. Бюджетна децентралізація в Україні: сутність та основні переваги реалізації реформи / Г. Наконечна, Н. Матвійчук // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 1 (13). – С. 39-44. – ISSN 2409-4544
225140
  Шапоренко О.О. Бюджетна децентралізація в Україні: сучасний стан та подальші кроки // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2016. – № 3 (59). – С. 13-22. – ISSN 2222-8810
225141
  Возняк Г. Бюджетна децентралізація й економічний ріст регіонів України: аналіз та оцінка // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 3. – С. 105-117. – ISSN 1818-5754
225142
  Субботович Ю. Бюджетна децентралізація та зміцнення фінансів органів місцевого самоврядування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 44-46. – (Економіка ; Вип. 132). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблеми та запропоновано шляхи розвитку системи управління фінансами на місцевому рівні, в контексті формування адекватної вимогам сучасності системи доходів місцевих бюджетів та підвищення ефективності здійснення видатків в Україні. ...
225143
  Тітенко З.М. Бюджетна децентралізація як фактор розвитку сільських територій України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, квітень. – С. 87-91 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
225144
  Возняк Г.В. Бюджетна децентралізація: європейський досвід та перспективи для України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 3 (119). – С. 56-62. – ISSN 2071-4653
225145
  Далєвська Т. Бюджетна децентралізація: передумови та напрями реалізації // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 149-159. – ISSN 1818-5754
225146
  Палкін А. Бюджетна децентралізація: самодостатність чи самоуправство? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 11-24 червня (№ 22/23)
225147
  Баранова В. Бюджетна децентралізація: стан та перспективи / В. Баранова, Г. Немченко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 6 (238). – C. 18-29. – ISSN 2409-9260
225148
  Гавриленко А.С. Бюджетна децентралізація: стан та проблеми в умовах України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 158-161. – ISSN 2220-1394
225149
  Чернадчук В.Д. Бюджетна діяльність як сфера виникнення та розвитку бюджетних правовідносин // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 3. – С. 65-70
225150
  Леонець А. Бюджетна дотація для сільськогосподарських товаровиробників // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 березня (№ 12). – С. 37
225151
  Никифоров А.Є. Бюджетна ефективність податкового стимулювання інноваційної діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (306). – С. 97-110 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2305-7645
225152
  Борзенкова О.Д. Бюджетна ефективність податку на прибуток в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 30-36


  Розглянуто методологічні підходи до аналізу бюджетної ефективності податків. Проаналізовано бюджетну ефективність податку на прибуток підприємств в Україні та обгрунтоване визначення бюджетоутворюючих елементів податку.
225153
  Полозенко Д. Бюджетна і кредитна політика України на сучасному етапі : макроекономіка / Д. Полозенко, К. Раєвський // Вісник Національного банку України. Додаток. Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності : спецвипуск / Національний банк України. – Київ, 2009. – Вип. 10 (163), ч. 2 : Бухгалтерський облік фінансових інструментів у банках України. – С. 7-11 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
225154
  Полозенко Д. Бюджетна і кредитна політика України на сучасному етапі / Д. Полозенко, К. Раєвський // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 10 (164). – С. 7-10
225155
   Бюджетна і податкова системи України у запитаннях і відповідях : навчальний посібник / [М.І. Бондар та ін. ; передм. Т.І. Єфименко] ; Держ. навч.-наук. установа "Академія фінансового управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 333, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 209-210. – (Бюджетна і податкова системи : методологія, організація, навчання / голов. ред. Т.І. Єфименко). – ISBN 978-966-2380-44-6
225156
  Тимошик М. Бюджетна інтелігенція, вихована колоніальною владою: Чому значна її частина все ще в неприхованій опозиції до українського національного відродження? // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 9-15 серпня (№ 32)


  "За свою більше ніж 45-літню журналістську практику не вперше стикаюся з випадками, коли мої публікації викликали в когось гнів і обурення. Здебільше йшлося про конкретних посадовців різних рівнів, неспростовні факти про неправедну діяльність яких ...
225157
  Ринзак В. Бюджетна класифікація та її роль у реформуванні бухгалтерського обліку та звітності // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2013. – № 3 (86). – С. 41-44


  Інтерв"ю з докт. філолог. наук, зав. кафедрою мови та стилістики Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Наталією Шумаровою про культуру мовлення.
225158
  Чеберяко О.В. Бюджетна комісія при ВУЦВК (1922 - 1929 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 420-426. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074


  У даній статті на основі документів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, нормативних актів і даних періодичних видань висвітлюється історія становлення та функціонування бюджетної комісії Всеукраїнського ...
225159
  Бандида М. Бюджетна компонента місцевої влади / М. Бандида, Д. Гризоглазов // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 39-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
225160
  Подвальникова О.А. Бюджетна незбалансованість як фактор фінансової нестабільності ЄС // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 18-20. – ISSN 1728-6220


  Аналізуються особливості бюджетної системи Європейського Союзу, а також специфіка формування національних бюджетів держав - члені ЄС.
225161
  Борщ А.Г. Бюджетна підтримка аграрного сектору в умовах трансформаційних процесів в економіці України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 2 (172). – С. 111-116
225162
  Маленька І.М. Бюджетна підтримка аграрного сектору економіки України: стан та проблеми / І.М. Маленька, С.Д. Лучик // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 294-303. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
225163
  Супіханов Б.К. Бюджетна підтримка сільського господарства // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 2. – С. 61-66.
225164
  Цибок В.О. Бюджетна підтримка сільськогосподарських підприємств України за рахунок спеціального режиму справляння ПДВ : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 71-79 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв
225165
  Запатріна І.В. Бюджетна підтримка як елемент розвитку публічно-приватного партнерства в житлово-комунальній сфері // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-10. – Бібліогр.: с. 6


  Проаналізовано підходи, що застосовуються до бюджетної підтримки житлово-комунального господарства України. Запропоновано шляхи поліпшення бюджетного регулювання реформування й розвитку цієї надзвичайно важливої для життєзабезпечення суспільства галузі ...
225166
  Запатріна І.В. Бюджетна підтримка як елемент розвитку публічно-приватного партнерства в житлово-комунальній сфері // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-10. – Бібліогр.: с. 6


  Проаналізовано підходи, що застосовуються до бюджетної підтримки житлово-комунального господарства України. Запропоновано шляхи поліпшення бюджетного регулювання реформування й розвитку цієї надзвичайно важливої для життєзабезпечення суспільства галузі ...
225167
  Запатріна І.В. Бюджетна підтримка як елемент розвитку публічно-приватного партнерства в житлово-комунальній сфері // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-10.
225168
  Палійчук Т.В. Бюджетна політика АПК України на сучасному етапі // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 72-73
225169
  Субботович Ю.Л. Бюджетна політика в забезпеченні соціально-економічного розвитку / Ю.Л. Субботович, Л.М. Демиденко, Г.В. Артамонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 22-25. – (Економіка ; вип. 102). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються актуальні питання реалізації бюджетної політики 2007 року. The article is devoted of some aspects of forming Ukrainian fiscal policy.
225170
  Заїчко І.В. Бюджетна політика в контексті макроекономічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 67-69
225171
  Мазуренко В.П. Бюджетна політика в розвинених країнах в умовах фінансово-економічної кризи 2008-2009 років: уроки для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 126-137. – ISSN 2308-6912


  У статті висвітлено світовий досвід реалізації бюджетної політики, зо- крема здійснено аналіз бюджетної політики в розвинених країнах, обґрунтовано напрями удосконалення бюджетної політики в Україні. This article deals with global experience in ...
225172
  Цицик Р.В. Бюджетна політика в структурній перебудові економіки України // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 226-227. – ISBN 978-966-188-293-4
225173
   Бюджетна політика в Україні в умовах ризиків сповільнення економічної динаміки : аналіт. доповідь / [Молдован О.О. та ін. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : Фенікс, 2012. – 75, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-287-2
225174
  Пасічник В.А. Бюджетна політика в умовах економічних перетворень // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 126-131. – ISSN 2222-4459
225175
  Чугунов І.Я. Бюджетна політика в умовах трансформації економіки / І.Я. Чугунов, К.В. Брижан // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 241-251. – ISSN 2306-546X
225176
  Возняк Г.В. Бюджетна політика в умовах трансформації фінансових основ місцевого самоврядування в Україні // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – С. 82-85. – ISSN 1728-6220
225177
  Сторонянська І. Бюджетна політика в умовах формування моделі конвергентного регіонального розвитку в Україні : фінанси. Податки. Кредит // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (580). – С. 43-52 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
225178
  Дишлева А.М. Бюджетна політика в умовах циклічного розвитку економіки // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 3 (52). – С. 59-68
225179
  Полинюк Н. Бюджетна політика держави в умовах децентралізаційних реформ в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 132-137. – ISSN 2078-5860


  Досліджено роль бюджетної політики як важливої складової системи державного регулювання економіки. Здійснено аналіз основних аспектів формування та реалізації бюджетної політики України. Визначено пріоритетні напрями проведення фінансової ...
225180
  Лисяк Л.В. Бюджетна політика держави в умовах фінансової глобалізації // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 1. – С. 15-20.
225181
  Луніна І.О. Бюджетна політика держави та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-6. – (Економіка ; вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано динаміку та рівень доходів місцевих бюджетів України у контексті створення умов для соціально-економічного розвитку регіонів. Обґрунтовано середньострокові завдання щодо підвищення ефективності інвестиційних видатків місцевих бюджетів та ...
225182
  Дем"янишин В. Бюджетна політика держави: концептуальні засади, ефективність, розвиток стратегії і тактики // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 7-20. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
225183
  Мітал О.Г. Бюджетна політика європейських країн в умовах фінансово-економічної кризи // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 28-34
225184
  Пасічний М.Д. Бюджетна політика за умов економічної кризи // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – C. 28-32. – ISSN 2306-6814
225185
  Тарангул Л.Л. Бюджетна політика забезпечення місцевих інноваційних програм / Л.Л. Тарангул, О.А. Крамаренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 346-351. – ISSN 2222-4459
225186
  Мискін Ю.І. Бюджетна політика забезпечення соціально-економічного розвитку України : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.08 / Мискін Юрій Ігоревич ; М-во фінансів України, Ін-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь, 2020. – 35 с. – Бібліогр.: 51 назва
225187
  Лютий І.О. Бюджетна політика і стабільність соціально-економічного розвитку України / І.О. Лютий, Л.М. Демиденко, Ю.Л. Субботович // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 3-12
225188
  Захарін С.В. Бюджетна політика інвестиційної активності // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 50-62 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібілогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
225189
  Савчук С.В. Бюджетна політика на місцевому рівні в контексті забезпечення соціального розвитку регіону / С.В. Савчук, З.М. Комінко // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 103-105. – ISBN 978-966-654-490-5
225190
  Діденко Н.Г. Бюджетна політика нейтральних країн - членів ЄС в оборонній сфері: досвід для України / Н.Г. Діденко, В.В. Цвірова // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2013. – № 4 (29). – С. 176-182. – ISSN 2306-5664
225191
  Возняк Г.В. Бюджетна політика регіонів України у фокусі реформи фінансової децентралізації: концептуалізація та напрями вдосконалення / Г.В. Возняк, А.О. Пелехатий // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 170-177
225192
  Возняк Г.В. Бюджетна політика розвитку регіонів України: сучасна парадигма та орієнтири подальших реформ : монографія / Г.В. Возняк ; [наук. ред. Сторонянська І.З.] ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : ДУ "Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України", 2016. – 519, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 423-448 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7975-9
225193
  Пелехатий А.О. Бюджетна політика розвитку територій: методологія дослідження // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 476-484. – ISSN 2222-4459
225194
  Запатріна І.В. Бюджетна політика стимулювання економічного зростання та механізми її реалізації : бюджет / І.В. Запатріна, Т.Б. Лебеда // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 38-45 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
225195
  Василенко Д.В. Бюджетна політика США. Сучасний стан та актуальні проблеми // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 98-110. – ISSN 2221-5719
225196
   Бюджетна політика та боргова стратегія України у 2003 році. – Київ, 2002. – 96с. – ISBN 966-02-1591-6
225197
  Пасічний М.Д. Бюджетна політика та економічний розвиток // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 44. – С. 153-164. – ISSN 2306-546X
225198
  Сизов А.І. Бюджетна політика та її вплив на фінансову безпеку держави / А.І. Сизов, О.П. Остапенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-49. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються теоретичні основи бюджетної політики як складової фінансової системи держави з її цілями та механізмом реалізації. Також звертається увага на основні напрями реалізації бюджетної політики, що дозволять державі ефективно реагувати ...
225199
  Пушко-Цибуляк Бюджетна політика та контроль, як складові та інструменти соціального розвитку // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 133-135
225200
  Пелехатий А.О. Бюджетна політика у забезпеченні розвитку територій: концептуальні домінанти та напрями модернізації : монографія / А.О. Пелехатий ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 385, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-371 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0537-2
225201
   Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : У 6-ти томах. – Київ : НДФІ. – ISBN 966-7675-20-3; 966-7675-16-5 (т.1)
Т.1 : Пріоритети бюджетної політики та економічне зростання в Україні. – 2004. – 640с.
225202
   Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : У 6-ти томах. – Київ : НДФІ. – ISBN 966-7675-20-3; 966-7675-14-9 (т.2)
Т.2 : Соціальна спрямованість бюджетної політики. – 2004. – 376с.
225203
   Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : У 6-ти томах. – Київ : НДФІ. – ISBN 966-7675-20-3; 966-7675-12-2 (т.3)
Т.3 : Розвиток системи податків як основи зміцнення державних фінансів. – 2004. – 308с.
225204
   Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : У 6-ти томах. – Київ : НДФІ. – ISBN 966-7675-20-3; 966-7675-18-1 (т.4)
Т.4 : Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі. – 2004. – 368с.
225205
   Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : У 6-ти томах / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, О.І. Барановський, Ю.М. та ін. Пахомов; Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України; За ред. М.Я. Азарова та ін.; Авт.: М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, О.І. Барановський, Ю.М. Пахомов та ін. – Київ : НДФІ. – ISBN 966-7675-20-3; 966-7675-13-0 (т.5)
Т.5 : Реформування міжбюджетних відносин і зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування. – 2004. – 400с.
225206
   Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України : У 6-ти томах / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, О.І. Барановський, Ю.М. та ін. Пахомов; Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України; Редкол.: М.Я. Азаров, В.М. Геєць та ін.; Авт.: М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, О.І. Барановський, Ю.М. Пахомов та ін. – Київ : НДФІ. – ISBN 966-7675-20-3; 966-7675-15-7 (т.6)
Т.6 : Підвищення ефективності боргової політики держави. – 2004. – 348с.
225207
  Гаврилова Л.В. Бюджетна політика у системі державного регулювання економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 62-70. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
225208
  Григорська О.С. Бюджетна політика у системі соціально-економічного розвитку суспільства // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 183-184. – ISBN 978-966-188-219-4
225209
  Петраш С.Р. Бюджетна політика у системі управління місцевими фінансами // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 164-165
225210
  Лисяк Л. Бюджетна політика у сфері видатків в координатах соціального розвитку / Л. Лисяк, С. Качула, А. Абдін // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4 (65). – С. 39-55 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-5754
225211
  Сидор І. Бюджетна політика у функціонуванні соціальної сфери: проблеми визначення ефективності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 31-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1818-5754
225212
  Жибер Т.В. Бюджетна політика України // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 7-11
225213
  Воробей Г.М. Бюджетна політика України // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 49-51
225214
  Макієнко Н.В. Бюджетна політика України в умовах трансформації суспільства / Н.В. Макієнко, Я.О. Кисіль // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 68-70
225215
  Цицик Р.В. Бюджетна політика України на сучасному етапі: проблеми та перспективи // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 334-335. – ISBN 978-966-188-219-4
225216
  Чеберяко О. Бюджетна політика України у сфері видатків як базис перспективного економічного розвитку / О. Чеберяко, О. Клекота // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Досліджено основні тенденції бюджетної політики у сфері видатків як основної умови удосконалення системи управління бюджетними видатками. Проаналізовано структуру видатків бюджетів на різних рівнях та основні напрями використання бюджетних видатків. ...
225217
  Джура І.С. Бюджетна політика України, напрями визначення її розвитку // Матеріали міжнародної науково-практичної студентської конференції "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України" : 26 лют. 2014 р. / "Вплив глобалізаційних процесів на розвиток фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. студент. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2014. – С. 55-58
225218
  Петричко М.М. Бюджетна політика України: реалії та перспективи // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 247-256. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (3)). – ISSN 2313-8114
225219
  Височина А.В. Бюджетна політика України: сучасний стан, проблеми та перспективи // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2013. – № 2 (35). – С. 17-21. – ISSN 2077-6330
225220
  Рибалко Н.О. Бюджетна політика України: теоретико-методичні засади, мета та основні завдання в 2012-2013 роках // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 2 (141). – С. 24-26
225221
  Григорська О. Бюджетна політика як інструмент державного регулювання економіки // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 29-33


  Розглянуто роль та місце бюджетної політики в системі державного регулювання. Розкрито зміст понять бюджетна політика, бюджетне регулювання та державне регулювання економіки.
225222
  Онофрійчук І.Г. Бюджетна політика як інструмент економічного зростання України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 70-71
225223
  Собчук С.І. Бюджетна політика як інструмент економічного розвитку країни // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 156-162. – (Економічні науки ; вип. 4 (60)). – ISSN 2310-8185
225224
  Сокровольська Н.Я. Бюджетна політика як інструмент інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.12. – С. 318-324. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
225225
  Кухарська Г.З. Бюджетна політика як інструмент розвитку економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. 77-81. – ISSN 2306-6814
225226
  Гребеник К.В. Бюджетна політика як складова державного регулювання економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 193-198. – ISSN 2222-4459
225227
  Буряк О.В. Бюджетна політика, інноваційна спрямованість розвитку та соціалізація економіки США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 9-13. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті, з позицій використання в Україні при формуванні стратегічних цілей та інституціональних основ бюджетної політики постперехідного періоду, досліджуються методологічні, теоретичні та практичні засади взаємодії держави та корпоративного капіталу ...
225228
  Двігун А.О. Бюджетна політики у сфері вищої освіти як чинник розвитку конкуренції на ринку освітніх послуг України / А.О. Двігун, О.І. Дацко // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 3 (60). – С. 65-75
225229
  Кудряшов В.П. Бюджетна резолюція: пропозиції з удосконалення // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 21-32.
225230
  Мітюков І.О. Бюджетна реформа й основні напрями удосконалення бюджетної політики // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 8. – С.16-23
225231
   Бюджетна реформа: крок за кроком : дайджест аналітичних матеріалів. – Київ
№ 2. – 2001
225232
   Бюджетна реформа: крок за кроком : дайджест аналітичних матеріалів. – Київ
№ 3. – 2001
225233
   Бюджетна реформа: крок за кроком : дайджест аналітичних матеріалів. – Київ
№ 5. – 2001
225234
   Бюджетна реформа: крок за кроком : дайджест аналітичних матеріалів. – Київ
№ 6. – 2001
225235
  Сунцова О.О. Бюджетна реформа: особливості та перспективи формування місцевих бюджетів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.24-30
225236
  Іванов В.М. Бюджетна система : Конспект лекцій / В.М. Іванов; Міжрегіональна Академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 1999. – 80с. – ISBN 966-608-002-8
225237
  Опарін В.М. Бюджетна система : Навчально-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / В.М. Опарін, В.І. Малько, С.Я. Кондратюк; Мін-во освіти України.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 208с. – ISBN 966-574-083-0
225238
   Бюджетна система : Навчально-метод.посібникдля самост. вивчення дисц. / В.М. Опарін, В.І. Малько, С.Я. Кондратюк, Г.Б. Коломієць; МОіНУ; Київ. нац. економ. ун-тет. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002. – 336с. – ISBN 966-574-304-X
225239
  Старостенко Г.Г. Бюджетна система : Навчальний посібник / Г.Г. Старостенко, Ю.В. Булгаков. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 240с. – ISBN 966-364-280-7
225240
   Бюджетна система : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / К.М. Владимиров [та ін.]. – Київ : Кондор, 2009. – 220 с. – Бібліогр.: с. 215-219. – ISBN 978-966-8447-43-7
225241
  Чала Н.Д. Бюджетна система : навчальний посібник / Н.В. Чала, Л.В. Лазоренко. – Київ : Знання, 2010. – 223с. – ISBN 978-966-346-763-4
225242
   Бюджетна система = Budget system : підручник / [В.В. Бабіченко та ін.] ; за наук. ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – Київ ; Тернопіль : Центр учбової літератури ; Економічна думка, 2012. – 871, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм.-імен. покажч.: с. 862-871. – Бібліогр.: 826-836 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-674-088-0
225243
   Бюджетна система : навч. посібник для студентів ВНЗ напряму підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" / [Т.А. Говорушко та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Говорушко Т.А. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Львів : Магнолія 2006, 2014. – 288, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці тем. – (Вища освіта України). – ISBN 978-617-574-099-6
225244
  Чугунов І.Я. Бюджетна система в інституційному середовищі суспільства / І.Я. Чугунов, Л.В. Лисяк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 11 (168). – С. 3-11
225245
  Риков М.Г. Бюджетна система в Україні: історія та сучасність // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 17-26
225246
  Чеберяко О. Бюджетна система в УСРР (1919-1923 рр.): від "воєнного комунізму" до НЕПу // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 250-260. – ISBN 978-966-611-889-2


  Розкривається історія становлення бюджетної системи УСРР у 1919 - 1923 рр., значний вплив на формування якої здійснювали не лише фінансово-господарські відносини, а політика "воєнного комунізму" та перехід до нової економічної політики і так званий ...
225247
  Когут І.А. Бюджетна система та бюджетний устрій в умовах реформування системи публічного управління // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2018. – С. 284-292. – (Економічні науки ; № 1 (36)). – ISSN 2519-884X
225248
  Юрій С.І. Бюджетна система України : Навчальний посібник / С.І. Юрій, Й.М. Бескид. – Київ : НІОС, 2000. – 400с. – ISBN 966-95321-3-2
225249
  Василик О.Д. Бюджетна система України : Підручник для студ. вищих навч. закладів / О.Д. Василик, К.В. Павлюк; МОіНУ. КНУШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 544с. – ISBN 966-83651-43-7
225250
  Пасічник Ю.В. Бюджетна система України : Навчальний посібник / Ю.В. Пасічник. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 607с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-044-9


  Одна з перших праць, опублікованих на Україні. У кінці кожного розділу наводяться висновки і контрольні запитання.
225251
  Пасічник Ю.В. Бюджетна система України : навчальний посібник / Ю.В. Пасічник. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 672с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-373-5


  Одна з перших праць, опублікованих на Україні. У кінці кожного розділу наводяться висновки і контрольні запитання.
225252
  Фещенко Л.В. Бюджетна система України : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Л.В. Фещенко, П.В. Проноза, Н.В. Кузьминчук ; МОНУ. – Київ : Кондор, 2008. – 440 с. – ISBN 978-966-351-192-4
225253
  Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Ю.В. Пасічник. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 496с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7767-45-0


  Одна з перших праць, опублікованих на Україні. У кінці кожного розділу наводяться висновки і контрольні запитання.
225254
  Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн : Навчальний посібник / Ю.В. Пасічник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Пресс, 2003. – 523с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-311-007-4


  Одна з перших праць, опублікованих на Україні. У кінці кожного розділу наводяться висновки і контрольні запитання.
225255
  Нікітан Н.О. Бюджетна система України та її невід"ємна ланка - державна казначейська служба України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 74-76. – Бібліогр.: 19 назв
225256
  Грех Х.І. Бюджетна система України та шляхи її вдосконалення / Х.І. Грех, М.І. Кульчицький // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.7. – С. 194-198. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
225257
  Черпіцька Л. Бюджетна система України як об"єкт фінансово-правового регулювання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 1 (69). – С. 82-88
225258
  Перощук З.І. Бюджетна система України як складова фінансової системи держави // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 2 (16). – С. 29-31


  Статтю присвячено вивченню сутності бюджетної системи України як складової фінансової системи держави. Розглянуто зміст правових та економічних категорій і понять, які є основоположними як для фінансової системи України у цілому, так і для бюджетної ...
225259
  Боголіб Т.М. Бюджетна система України: нова реальність і глобальні виклики // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 156 (1-2). – С. 41-43. – ISSN 1728-6220
225260
  Лободіна З. Бюджетна система України: проблеми функціонування та перспективи вдосконалення // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – C. 29-42. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
225261
  Пасічник Ю. Бюджетна система України: сучасні реалії та специфіка навчальної дисципліни // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 1. – С.34-44 : ф. автора. – ISSN 1682-2366
225262
  Арістов Ю.Ю. Бюджетна система як інструмент соціально-економічного розвитку країни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 154-159. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
225263
   Бюджетна система. Вишкіл студії : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / [С.І. Юрій та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С.І. Юрія, д-ра екон. наук, проф. О.П. Кириленко ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 423, [1] с. : іл., табл. – До 50-річчя Тернопіл. нац. екон. ун-ту. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк.та в кінці кн. - Словник: с. 391-398. - Предм. покажчик: с. 401-402. – Бібліогр.: с. 399-400 та в переліку тематики практ. занять: с. 206-232. – ISBN 978-966-654-261-1
225264
  Рибак С.О. Бюджетна стратегія в контексті структурних реформ // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 12 (181). – С. 32-43
225265
  Макогон В.Д. Бюджетна стратегія інвестиційно-інноваційної моделі розвитку економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 58-62. – ISSN 2222-4459
225266
  Макогон В. Бюджетна стратегія соціально-економічного розвитку країни // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 1 (90). – С. 74-82. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
225267
  Варналій З.С. Бюджетна стратегія України: формування в умовах посилення євроінтеграційних процесів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 6 (247). – С. 124-127. – ISSN 2305-7645
225268
  Рибак С. Бюджетна стратегія: українські реалії та зарубіжний досвід : фінанси, податки, кредит // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 8 (597). – С. 40-45. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
225269
  Чуприна Л.М. Бюджетна установа як особливий суб"єкт фінансових правовідносин // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 2 (88). – С. 103-110.
225270
   Бюджетна формула для вишів // Світ. – Київ, 2020. – Листопад (№ 43/44). – С. 2
225271
  Труш О.О. Бюджетна, сільськогосподарська, торговельна та конкурентна політики ЄС : модуль 7 : навчальний посібник / О.О. руш, Н.В. Мирна, В.Ю. Стрельцов ; за ред. М. Бойцуна, О. Рудіка, Я. Мудрого [та ін.] ; МОНУ ; НА держ. управління при Президентові Укр. ; Харк. рег. ін-т держ. упр. НАДУ ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобр.). – Харків : Магістр, 2009. – 168 с. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-390-067-4
225272
  Юшков А. Бюджетная децентрализация и региональный экономический рост: теория, эмпирика, российский опыт // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 2. – С. 94-110 : табл. – Библиогр.: 54 назв. – ISSN 0042-8736
225273
  Викулин А.Ю. Бюджетная политика в системе категорий финансового права / А.Ю. Викулин, Ю.А. Крохина // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 2. – С.41-49. – ISSN 0132-0769
225274
  Усков И.В. Бюджетная политика в условиях трансформации системы местных финансов в Украине : монография / И.В. Усков. – Симферополь : АРИАЛ, 2012. – 452 с. : табл. – Библиогр.: с.418-443. – ISBN 978-617-648-017-4
225275
  Боголиб Т.М. Бюджетная политика как инструмент макроэкономической стабильности // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 3/4 (1). – С. 84-87. – ISSN 1728-6220
225276
  Боголиб Т. Бюджетная политика Украины как основа макроэкономической стабильности // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 4 (318). – С. 13-16. – ISSN 1810-3944
225277
   Бюджетная резолюция 2001-избавление от бюджетной спирали : Аналитический доклад. – Київ, 2000. – 16с.
225278
  Якобсон Л. Бюджетная реформа: федерализм или управление по результатам? // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 8. – С. 31-45. – ISSN 0042-8736
225279
   Бюджетная система и единый финансовый план СССР. – М, 1932. – 320с.
225280
  Горегляд В. Бюджетная система и экономический потенциал страны // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.67-77. – ISSN 0042-8736
225281
  Дементьев Д.В. Бюджетная система РФ : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / Д.В. Дементьев, В.А. Щербаков. – Москва : Кнорус, 2008. – 256с. – ISBN 978-5-85971-583-1
225282
   Бюджетная система Союза ССР. – М, 1947. – 734с.
225283
  Ипатов П.Ф. Бюджетная система СССР / П.Ф. Ипатов. – М, 1957. – 30с.
225284
  Никитина Л.М. Бюджетная система СССР / Л.М. Никитина. – Кишинев, 1961. – 38с.
225285
   Бюджетная система: Беларусь, Украина : учебник для вузов / [И.А. Еремеева и др.] ; под общ. ред. Ю.В. Пасичника ; Белорус. гос. экон. ун-т ; Нац. ун-т ГНС Украины ; Черкас. гос. технол. ун-т. – Ирпень : Издательство НУГНСУ, 2013. – 549, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 527-537. – ISBN 978-966-337-329-4
225286
  Катасонов Ю.В. Бюджетная статистика Пентагона и реальности военного финансирования США // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1980. – № 24. – С. 129-153
225287
  Костицький В.В. Бюджетне адміністрування в системі управління державними фінансами // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 110-114.
225288
  Возняк Г.В. Бюджетне вирівнювання в системі фінансового забезпечення розвитку регіонів України: сучасний стан і вектор розвитку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 24-30. – ISSN 2222-0712
225289
  Возняк Г.В. Бюджетне вирівнювання: теоретико-методологічні аспекти // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (257). – С. 42-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
225290
  Зайва Ю.В. Бюджетне відшкодування ПДВ в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 54-58
225291
  Шевченко А. Бюджетне відшкодування податку на додану вартість: про застосування теорії на практиці // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 57-61.
225292
  Музика І.С. Бюджетне забезпечення галузі охорони здоров"я: стан та проблеми (на прикладі Львівської області) // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 111-120 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1562-0905
225293
  Пасічник Ю. Бюджетне забезпечення державних соціальних програм // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 4-9. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 2, т. 1). – ISSN 2306-4420
225294
  Білоусова О.С. Бюджетне забезпечення процесів активного старіння в контексті стійкості державних фінансів // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (87). – С. 72-85 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2519-1853
225295
  Колеснік В.І. Бюджетне забезпечення процесу формування статистичної інформаційної бази // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 45-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
225296
  Лободіна З. Бюджетне забезпечення соціальної сфери в умовах побудови соціально-орієнтованої економіки в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 69-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1818-5754
225297
  Сидор І. Бюджетне забезпечення соціальної функції держави // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 19-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1818-5754
225298
  Тропіна В.Б. Бюджетне забезпечення соціальної функції держави в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 15-31. – Бібліогр.: с. 17-19, 21-22, 26-29


  Розглянуто теоретичні засади фіскального регулювання соціального розвитку суспільства. Досліджено основні напрями бюджетного забезпечення реалізації соціальної функції держави в Україні в умовах суспільної трансформації. Запропоновано напрями ...
225299
  Кічурчак М.В. Бюджетне забезпечення сфери культури України : бюджетна політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 2 (171). – С. 36-45 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
225300
  Сторонянська І.З. Бюджетне забезпечення сфери освіти в територіальних громадах Карпатського регіону: виклики сучасних реформ / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (260). – С. 7-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
225301
   Бюджетне законодавство України / [уклад. І. С. Тимощук]. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – 370, [2] с. – (Законодавство). – ISBN 978-966-667-454-1
225302
  Опришко В.Ф. Бюджетне законодавство України : навчальний посібник / В.Ф. Опришко, А.Т. Ковальчук, Н.А. Фукс ; за заг. ред. В.Ф. Опришка ; Держ. навч.-наук. установа "Академія фінансового управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 238, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-216, в підрядк. прим. та в кінці розд. – (Бюджетна і податкова системи : методологія, організація, навчання / голов. ред. серії Т.І. Єфименко). – ISBN 978-966-2380-49-1
225303
   Бюджетне законодавство України: Збірник нормативних актів : Бюджетний кодекс. Бюджетний процес. Загальні положення. Пдготовка державного бюджету. Виконання державного бюджету. Відповідальність. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 416с. – ISBN 966-667-028-3
225304
  Ющенко І.М. Бюджетне законодавство України: сучасний стан та перспективи розвитку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 417-422. – ISSN 1563-3349
225305
  Латковська Т. Бюджетне законодавство: сучасний стан та перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 57-64. – ISSN 1026-9932
225306
  Письменний В. Бюджетне кредитування економіки в умовах ринкових перетворень // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 151-158. – ISSN 1818-5754
225307
  Дем"янишин В. Бюджетне нормування: прагматизм і проблематика // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 41-49. – ISBN 966-654-157-2
225308
  Мортиков В.В. Бюджетне обмеження держави як об"єкт економічного аналізу : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 25-29. – Бібліогр.: 5 назв
225309
  Мортіков В.В. Бюджетне обмеження домогосподарства: питання теорії та державної політики // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 19-26.
225310
  Мортіков В.В. Бюджетне обмеження підприємства та його кадрова політика : фінанси інституційних секторів економіки / В.В. Мортіков, А.М. Моклякова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 7 (176). – С. 109-117. – Бібліогр.: 3 назви
225311
  Васильченко З.М. Бюджетне планування видатків на утримання особового складу збройних сил України : бюджетна політика / З.М. Васильченко, С.М. Чімишенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 3-12 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
225312
  Хаймьонова Н.С. Бюджетне планування витрат у системі обліково-інформаційного забезпечення процесу управління підприємства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.5. – С. 287-291. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
225313
  Малиняк Б.С. Бюджетне планування і пріоритети розвитку громад: інструменти гармонізації та проблеми їх застосування // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (292). – Бібліогр.: 30 назв
225314
  Микитюк І.С. Бюджетне планування як елемент управління бюджетом // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 230-234. – ISSN 2306-546X


  Предметом роботи є теоретико-методологічні засади бюджетного планування як елемента управління бюджетом. Метою статті є визначення економічної сутності бюджетного планування як елемента управління бюджетом. Методологічною основою дослідження є ...
225315
  Панасюк М.Я. Бюджетне планування: теоретико-методологічний аспект // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 132-134
225316
  Костюченко О.А. Бюджетне податкове та митне законодавство України : Посібник / О.А. Костюченко, В.П. Жиромський, Т.М. Моторіна; Акад. адвокатури України; Школа адвокатської підготовки. – Київ : Прецедент, 2006. – 93c. – (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; Вип. 13). – ISBN 966-520-081-X
225317
  Бандурка О.М. Бюджетне право України : Підручник для вузів / О.М. Бандурка, О.П.Гетьманець; МВС України; Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Національний ун-т внутрішніх справ, 2003. – 156с. – ISBN 966-610-076-2
225318
  Бабін І.І. Бюджетне право України : навч. посібник / Ігор Бабін ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2010. – 295, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-423-118-0
225319
  Сікорська А І. Бюджетне правопорушення: поняття, склад, відповідальність за вчинення // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.96-101. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
225320
  Макогон В.Д. Бюджетне прогнозування як інструмент державного регулювання економічних процесів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 314-318. – ISSN 2222-4459
225321
  Пустоваров В.В. Бюджетне регулювання відтворювальних процесів у національній економіці // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 13, липень. – С. 98-103. – ISSN 2306-6814
225322
  Мельниченко С.І. Бюджетне регулювання економічного розвитку // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 82-88. – Бібліогр.: 12 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
225323
  Підгородецька С.М. Бюджетне регулювання регіонального розвитку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 381-385. – (Право. Економіка. Управління)
225324
  Козарезенко Л.В. Бюджетне регулювання розвитку людського потенціалу // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації, Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 1/2 (2). – C. 31-34. – ISSN 1728-6220
225325
  Макогон В.Д. Бюджетне регулювання у системі соціально-економічного розвитку країни // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 26-31 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
225326
  Присяжнюк А.Ю. Бюджетне стимулювання кластеризації інноваційної моделі розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 108-112 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
225327
  Пустоваров В.В. Бюджетне стимулювання розвитку галузей та секторів національної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 15, серпень. – С. 107-112. – ISSN 2306-6814
225328
  Крайник О.П. Бюджетне управління соціально-економічними процесами в регіоні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 16-22. – ISSN 1562-0905
225329
  Крамченко Р.А. Бюджетне фінансове забезпечення соціальної сфери України // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.9. – С. 372-377. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
225330
  Булат Г.В. Бюджетне фінансування - форма бюджетного механізму / Г.В. Булат, К.В. Іжицька // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 138-141. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
225331
  Кириченко А.В. Бюджетне фінансування агропромислового виробництва за регіонами України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 6 (176). – С. 73-77
225332
  Кобченко Л.С. Бюджетне фінансування загальної середньої освіти України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 97-98. – Бібліогр.: 5 назв
225333
  Свистун І.І. Бюджетне фінансування наукових та науково-дослідних установ в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 71-73
225334
  Бікулов Д.Т. Бюджетне фінансування проектів у сфері житлово-комунального господарства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 5-7. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  У статті досліджено актуальні проблеми енергозбереження та розроблено механізм бюджетного фінансування проектів у сфері житлово-комунального господарства. Запропоновано створити регіональні фонди енергоефективності та здійснювати їх фінансування у ...
225335
  Оприсок Мирослава Дмитрівна Бюджетне фінансування розвитку Тернопільської області: від "відомчих" до "проектних" критеріїв виділення коштів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 50-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто сутність та значення бюджетного фінансування для розвитку економіки регіону, а саме - формування дохідної частини бюджету. Проаналізована методологія програмно-цільового та традиційного методів формування бюджетів, яка полягає у різниці ...
225336
  Захожай К.В. Бюджетне фінансування сільського господарства в Україні / К.В. Захожай, І.Й. Кравченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 84-91 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
225337
  Лопушняк Г.С. Бюджетне фінансування соціальних видатків в умовах трансформації економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 10 (179). – С. 38-46
225338
  Сторонянська І.З. Бюджетне фінансування соціально-економічного розвитку регіону: програмно-цільовий підхід / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 1 (141). – С. 34-38. – ISSN 2071-4653
225339
  Лободіна З. Бюджетне фінансування соціального захисту в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – C. 7-19. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
225340
  Куценко Т.Ф. Бюджетне фінансування соціальної сфери в Україні: короткий аналітичний огляд // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 32-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
225341
  Степанюк Н.І. Бюджетне фінансування: принципи, форми, методи та шляхи вдосконалення // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2016. – Вип. 1 (27). – С. 107-119. – ISSN 2310-9734
225342
  Вітюк Н.П. Бюджетний дефіцит в умовах нестабільності економіки // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 54-55
225343
  Макаренко Є.В. Бюджетний дефіцит в умовах світової фінансової кризи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 72-74
225344
  Ярош Я. Бюджетний дефіцит держави в умовах соціальної, економічної та політичної кризи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 541-542. – ISBN 978-617-7069-28-6
225345
  Богдан Т.П. Бюджетний дефіцит і державний борг // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2013. – № 1. – С. 98-110 : табл. – ISSN 1811-3141
225346
  Величкін В.О. Бюджетний дефіцит і державний борг як чинники економічної небезпеки держави / В.О. Величкін, В.Я. Олійник, І.В. Дем"яненко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 108-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
225347
  Футерко О.І. Бюджетний дефіцит і державний борг: динаміка та основні проблеми управління // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 37-40. – ISSN 1728-6220
225348
  Кудряшов В.П. Бюджетний дефіцит і фінансування критичних послуг // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (715). – С. 59-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2522-9303
225349
  Роздобудько С.С. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування в сучасних умовах // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 80-81
225350
  Шевчук І.Л. Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування в сучасних умовах // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2013. – Вип. 1 (17), ч. 1. – С. 226-232
225351
  Дем"янишин В. Бюджетний дефіцит та його вплив на кризову ситуацію в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 120-123. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
225352
  Федина К.М. Бюджетний дефіцит та шляхи його подолання в Україні / К.М. Федина, М.М. Колеснікова // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 237-243. – (Економічні науки ; вип. 3 (83)). – ISSN 2306-5478
225353
  Пасічний М.Д. Бюджетний дефіцит у системі фінансової політики України // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 137-144 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
225354
  Полозенко Л.В. Бюджетний дефіцит України в державному бюджеті Росії в средині ХІХ - на початку ХХ століття / Л.В. Полозенко, Г.О. П"ятаченко, М.Д. Пасічний // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 11 (180). – С. 111-120
225355
  Оченаш І.П. Бюджетний дефіцит як чинник розвитку економіки країни в сучасних умовах / І.П. Оченаш, О.В. Скалецька // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2013. – № 2 (8). – С. 96-102
225356
  Колісник О.Я. Бюджетний дефіцит: причини, економічні ефекти та особливості управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 26-37. – ISSN 2306-6806
225357
  Снісаренко О. Бюджетний дисбаланс України та вплив на нього міжнародних фінансових регуляторів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 26-36. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Досліджено вплив інтеграційних процесів та наслідків світової економічної кризи на дисбаланс бюджетної системи України.
225358
   Бюджетний і податковий огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
І півр. 2001р. – 2001
225359
   Бюджетний і податковий огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
ІІІ кв. 2001р. : Аналіз проекту Бюджету - 2002. – 2001
225360
   Бюджетний і Податковий Огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
ІІІ кв. і жовтень. – 1999
225361
   Бюджетний і Податковий Огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
ІІ кв. – 1999
225362
   Бюджетний і Податковий Огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
січень - серпень 2000 : Аналіз проекту Бюджету - 2001. – 2000
225363
   Бюджетний і Податковий Огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
І кв. – 2002
225364
   Бюджетний і Податковий Огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
ІІ кв. – 2002
225365
   Бюджетний і Податковий Огляд : аналітичні статті, коментарі, таблиці. – Київ
січ.- груд. 2001р. : Аналіз бюджету - 2002. – 2002
225366
   Бюджетний кодекс України : Офіційне видання; Прийнятий 21 червня 2001р. – Київ : Парламентське видавництво, 2001. – 64с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-108-Х
225367
   Бюджетний кодекс України : Станом на 15 лютого 2003 року. – Київ : Атіка, 2003. – 80с. – ISBN 966-7714-63-2
225368
   Бюджетний кодекс України : Текст відповідає офіційному станом на 1 листопада 2003 р. – Київ : Школа, 2003. – 80с. – ISBN 966-661-122-8
225369
   Бюджетний кодекс України : Офіційний текст. – Київ : Кондор, 2004. – 92с. – ISBN 966-8251-49-0
225370
   Бюджетний кодекс України : [Cтаном на 12 квітня 2004 року]. – Київ : Велес, 2004. – 64с. – (Офіційний документ). – ISBN 966-8263-12-X
225371
   Бюджетний кодекс України : Офіційний текст зі змінами та доповненнями станом на 5 квітня 2004 року. – Київ : Атіка, 2004. – 88с. – ISBN 966-7714-63-2
225372
   Бюджетний кодекс України : За станом на 20 квітня 2004 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 84 с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 966-611-294-9
225373
   Бюджетний кодекс України : Офіційне видання. Текст із змінами та доповненями на 18 червня 2004 р. – Київ : ІнЮре, 2004. – 168с. – ISBN 966-313-162-4
225374
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 березня 2005 р. (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 84с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
225375
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на15 жовтня 2005 р. (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 84с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
225376
   Бюджетний кодекс України : За станом на 24 липня 2006 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 96с. – (Б-ка офіційних видань). – ISBN 966-611-487-9
225377
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 липня 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 84с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
225378
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 березня 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : Паливода А.В., 2006. – 84с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
225379
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 грудня 2006 року (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2006. – 84с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
225380
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 1 вересня 2007 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 84с. – Шифр. дубл. 34 (Код) Бюдж. доп. карт. юр. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
225381
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 20 березня 2007 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 84с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
225382
   Бюджетний кодекс України : Чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 жовтня 2007 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Видавець ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 84 с. – (Кодекси України). – ISBN 966-8037-51-0
225383
   Бюджетний кодекс України : за станом на 22 липня 2008 р. / Верховна Рада України. – офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2008. – 68с. – (Бібліотека офіційних видань). – ISBN 978-966-611-631-7
225384
   Бюджетний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 травня 2008 року. : (відповідає офіційному текстові) / [ відп. за вип. А.В. Паливода ]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2008. – 84 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-058-2
225385
   Бюджетний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 15 січня 2008 року: (відповідає офіційному текстові). – Київ : Паливода А.В., 2008. – 84 с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-437-058-2
225386
   Бюджетний кодекс України : із змінами і доповненнями станом на 2 вересня 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 116, [2] с. – ISBN 978-611-01-0129-5
225387
  Марковський А.І. Бюджетний кодекс України в контексті бюджетної реформи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 8 (165). – С. 3-18
225388
   Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року. – Київ : Атіка, 2001. – 80с. – ISBN 966-7714-63-2
225389
   Бюджетний кодекс України від 21 червня 2001 року. – Київ : Атіка, 2002. – 80с. – ISBN 966-7714-63-2
225390
   Бюджетний кодекс України. Митний кодекс України : офіційне видання: із змінами та доповненнями станом на 1 березня 2007 р. – Київ : Ін Юре, 2007. – 352с. – (Кодекси України). – ISBN 978-966-313-311-9
225391
   Бюджетний кодекс України. Науково-практичний коментар : станом на 1 березня 2011 року / [Л.К. Воронова та ін.] ; за ред. : Л.К. Воронової, М.П. Кучерявенка ; Нац. акад. правових наук України ; Науково-дослід. ін-т держ. будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України. – Харків : Право, 2011. – 608 с. – ISBN 978-966-458-234-3


  Видання розраховане на юристів і економістів, працівників фінансових, податкових та контрольно-ревізійних органів, суддів, депутатів місцевих рад та народних депутатів України, працівників підприємств, установ, організацій, пов’язаних з використанням ...
225392
   Бюджетний кодекс України: закон, засади, коментар. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 320с. – ISBN 966-611-170-5
225393
  Чорноус Н. Бюджетний Кодекс України: зміни в зарахуванні до бюджетів місцевих податків і зборів та окремих неподаткових надходжень // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 18. – С.28-32
225394
  Доценко Н. Бюджетний кодекс: чи всі фінансові проблеми вирішено? // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 8. – С.9-11
225395
  Теремцова Н. Бюджетний контроль за дотриманням бюджетного законодавства України і відповідальність за бюджетні правопорушення // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 361-366. – ISBN 978-966-306-020-4
225396
  Теремцова Н. Бюджетний контроль за дотриманням бюджетного законодавства України і відповідальність за бюджетні правопорушення // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 126-128
225397
  Кириленко О. Бюджетний контроль при плануванні місцевих бюджетів / О. Кириленко, О. Вацлавський // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (57). – С. 40-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1818-5754
225398
  Андрющенко І.Є. Бюджетний контроль та аналіз бюджетних відхилень на підприємстві / І.Є. Андрющенко, А.І. Парапанова // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 203-209. – ISSN 2308-1988
225399
  Глущенко Ю.А. Бюджетний контроль як важливий інструмент управління коштами територіальних громад // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 116-122. – ISSN 2220-1394
225400
  Гузар Б.С. Бюджетний контроль як складова бюджетного менеджменту та напрями його удосконалення // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 66-70. – ISSN 2306-6806
225401
  Душечкіна В.І. Бюджетний контроль: не залякування, а виховання відповідальності // Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2006. – № 2. – С.61-63
225402
  Сафонова Л.Д. Бюджетний менеджмент : Навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л.Д. Сафонова; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 186с. – ISBN 966-574-206-Х
225403
   Бюджетний менеджмент : Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова, О. Романенко, В. Андрущенко та ін.; За заг.ред. В.Федосова; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 864с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-637-5
225404
  Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.Є. Клець ; МОН України ; Донбаська держ. машинобуд. акад. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 640 с. – ISBN 966-364-414-1
225405
   Бюджетний менеджмент : тренінг-курс : навчальний посібник / [Л.Д. Сафонова та ін.] ; за заг. ред. Є.О. Малік ; Держ. навч.-наук. устнова "Академія фінансовго управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 398, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 305-311 та в підрядк. прим. – (Бюджетна і податкова системи : методологія, організація, навчання / голов. ред. Т.І. Єфименко). – ISBN 978-966-2380-47-7
225406
  Клець Л.Є. Бюджетний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. внз / Л.Є. Клець ; МОНУ ; Донбаська держ. машинобудівна акад. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 640 с. – ISBN 966-364-414-1


  Навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають нормативну дисципліну „Бюджетний менеджмент”. В посібнику наведена детальна характеристика бюджету, його функції та складові; розглянуто ...
225407
  Фролов С.М. Бюджетний менеджмент прикордонних територій : (теорія і практика) : навч. посібник / С.М. Фролов, І.Д. Скляр ; [ред. : Н.А. Гавриленко, Н.В. Лисогуб, С.М. Симоненко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 339, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-657-410-0
225408
  Михайленко С.В. Бюджетний менеджмент: визначення, принципи, функції : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 223-229. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
225409
  Воробйов Ю.М. Бюджетний метод регулювання фінансового капіталу підприємницьких структур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 24-27. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Досліджується процес формування фінансового капіталу за рахунок використання бюджетного методу.
225410
  Косарев О.Й. Бюджетний метод управління як інструмент забезпечення стійкого розвитку авіакомпанії : бюджет / О.Й. Косарев, У.М. Пліс // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 75-78 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви
225411
  Гордей О.Д. Бюджетний механизм забезпечення зростання суспільного добробуту : бюджет / О.Д. Гордей, Д.О. Василик // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 29-32 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви
225412
  Крикун Т.І. Бюджетний механізм видатків розвитку // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 33-39


  Розкрито сутність бюджетного механізму видатків розвитку як складової економічного зростання. Визначено основні напрями формування цих видатків з урахуванням пріоритетності державної підтримки галузей економіки, необхідності створення відповідних ...
225413
  Дем"янишин В.Г. Бюджетний механізм держави: сутність та роль у регулюванні соціально-економічних процесів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 3-11.
225414
  Єрошкіна О.О. Бюджетний механізм державного регулювання розвитку депресивних регіонів: світовий досвід // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 136-139. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
225415
  Малярчук О.В. Бюджетний механізм забезпечення інноваційного розвитку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 43-51. – ISSN 2309-1533


  Бюджетні програми щодо фінансування наукової сфери. Подається динаміка планових видатків державного бюджету на науку.
225416
  Чугунов І.Я. Бюджетний механізм регулювання економічного розвитку / І.Я. Чугунов; Мін-во фінансів України. Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ : НІОС, 2003. – 488с. – ISBN 966-96315-0-5
225417
  Батіщева С.М. Бюджетний механізм стимулювання соціально-економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 193-197
225418
  Гуменюк В.В. Бюджетний механізм туристичної галузі // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 105-111
225419
  Наумова Л.Ю. Бюджетний механізм фінансової стабілізації економіки : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 19-28 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
225420
  Чімишенко С.М. Бюджетний механізм фінансування особового складу Збройних Сил України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Чімишенко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 257 л. – Додатки: л. 235-257. – Бібліогр.: л. 219-234
225421
  Чімишенко С.М. Бюджетний механізм фінансування особового складу Збройних Сил України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Чімишенко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
225422
  Онищенко С.В. Бюджетний механізм: методологічні підходи та практика бюджетної децентралізації / С.В. Онищенко, А.Ю. Бережна, О.М. Філонич // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (47). – С. 107-122. – ISSN 2222-0712
225423
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за 2010 рік : контракт № 121-А-00-08-00708-00, жовт. 2008 / Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД), Проект "Зміцнення місц. фін. ініціативи", Агентство США з міжнар. розв. (USAID) ; [упоряд.: Щербина І.Ф. та ін.]. – Київ : Нора-друк, 2011. – 144 с. : іл., табл.
225424
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за січень - червень 2012 року / Ін-т бюджету та соц.-екон. досліджень (ІБСЕД) ; [упоряд.: Щербина І.Ф. та ін.]. – Київ : Нора-друк, 2012. – 72 с. : іл., табл. – На обкл.: USAID від американського народу. – (Проект "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження"). – ISBN 978-617-688-000-4
225425
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за січень - червень 2013 року / Ін-т бюджету та соц.-екон. досліджень (ІБСЕД) ; [упоряд.: Зубенко В.В. та ін.]. – Київ : Нора-друк, 2013. – 72 с. : іл., табл. – На обкл.: USAID від американського народу. – (Проект "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження"). – ISBN 978-966-8659-32-4
225426
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за 2013 рік / Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД), Проект "Зміцнення місцевої фін. ініціативи (ЗМФІ-ІІ) впровадження", Агентство США з міжнар. розвитку (USAID) ; [упоряд.: Зубенко В.В. та ін.]. – Київ : Нора-друк, 2014. – 79, [1] с. : іл., табл. – На обкл.: USAID від американського народу. – ISBN 978-966-8659-36-2
225427
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за січень - червень 2016 року / Ін-т бюджету та соц.-екон. досліджень (ІБСЕД) [та ін.] ; [упоряд.: Зубенко В.В. та ін.]. – Київ : Клименко Ю.Я., 2016. – 80 с. : іл., табл. – На обкл.: USAID від американського народу. – (Проект "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження")
225428
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за 2015 рік / Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД) [та ін.] ; [створили та впоряд.: В.В. Зубенко, І.В. Самчинська, А.Ю. Рудик та ін.]. – Київ : Клименко Ю.Я., 2016. – 80 c. : іл., табл. – Проект: "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження", проект; USAID від американського народу". - Точка доступу: ibser.org.ua. – Бібліогр. в підрядк. прим.
225429
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за січень-червень 2017 року / Ін-т бюджету та соц.-екон. дослідж. (ІБСЕД) [та ін.] ; [створили та впоряд.: В.В. Зубенко, І.В. Самчинська, А.Ю. Рудик та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – 88 с. : іл., табл. – На обкл.: USAID від американського народу. - Точка доступу: ibser.org.ua. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II))
225430
   Бюджетний моніторинг : аналіз виконання бюджету за 2016 рік / Ін-т бюджету та соц.-екон. досліджень (ІБСЕД) [та ін.] ; [упоряд.: Зубенко В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – 92 с. – На обкл.: USAID від американського народу. – (Проект "Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ-II) впровадження")
225431
  Свірко С.В. Бюджетний облік в Україні: новації ХХI ст. / С.В. Свірко, М.Ю. Самчик // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Замула І.В. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 1 (36). – C. 221-246. – ISSN 1994-1749
225432
  Ющенко В. Бюджетний обман // Без цензури, 2004


  Пробл. бюджет. політики: Ст. лідера блоку "Наша Україна"
225433
   Бюджетний огляд за 1999 рік : бюджет / М.М. Шаповалова, О.В. Сердюк, Т.В. Каракай, О.П. Шитко // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 86-101 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
225434
  Третяк Д.Д. Бюджетний потенціал місцевого соціально-економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 180-183
225435
  Волковський Є.І. Бюджетний потенціал та потенціал бюджету території: методичні аспекти / Є.І. Волковський, Г.М. Котіна, М.М. Степура // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 357-362 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-0712
225436
  Скрипник А.В. Бюджетний потенціал українських національних лотерей / А.В. Скрипник, Е.К. Букін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 59-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
225437
  Лобова Н.С. Бюджетний процес в забезпеченні макроекономічної стабільності України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 256-257. – ISBN 978-966-188-219-4
225438
  Бобро А. Бюджетний процес в Україні в 1998-2000 роках: спроба реформ / А. Бобро, Є. Жовтяк. – Київ : Просвіта, 2001. – 320с. – ISBN 966-7551-38-5
225439
  Януль І.Є. Бюджетний процес в Україні та напрями його вдосконалення : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 25-29. – Бібліогр.: 6 назв
225440
  Варналій З.С. Бюджетний процес в Україні: стан та проблеми інституційного забезпечення : монографія / З.С. Варналій, Т.В. Бугай, С.В. Онищенко. – Київ ; Полтава : ПолтНТУ, 2014. – 270, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., зміст парал. укр., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-616-127-0
225441
  Конончук І. Бюджетний процес Європейського Союзу // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 50-54. – ISSN 2409-4544
225442
  Теремцова Н.В. Бюджетний процес за законодавством України : дис. ... канд. юрид. наук:12.00.07 / Теремцова Н.В.; Одес. нац. юрид. академія. – Одеса, 2009. – 224 л. + Додатки: л.196-199. – Бібліогр.: л. 200-224
225443
  Теремцова Н.В. Бюджетний процес за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. / Теремцова Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Біблдіогр.: 15 назв
225444
  Короленко А.В. Бюджетний процес та бюджетний календар // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С. 74-78
225445
  Януль І.Є. Бюджетний процес як фактор фінансової стабілізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 8. – С.68-70
225446
  Ніщимна С. Бюджетний процес: деякі принципи // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 101-105. – ISSN 1561-4999
225447
   Бюджетний процес: спеціфіка передвиборчого обговорення // Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ, 2001. – № 11. – С.29-36
225448
  Міронова Л.О. та інш. Бюджетний процес: сутність, стадії здійснення та методи управління // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (28) : До 35-річчя Дніпропетровської державної фінансоваої академії. – С. 129-133. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
225449
  Шляхов І.С. Бюджетний регламент як важливий елемент системи правового регулювання бюджетного процесу на місцевому рівні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 46-50. – ISSN 2312-1831
225450
  Чеберяко О.В. Бюджетний унітаризм: деякі теоретичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 42-46. – (Економіка ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Теоретичні питання бюджетного унітаризму. Зокрема, зроблена спроба сформулювати визначення бюджетного унітаризму, а також сутність розподілу доходів і видатків між бюджетами різних рівнів в унітарній державі. The theoretical issues of budgetary ...
225451
  Педченко Н.С. Бюджетний федералізм у фінансовій системі держави: моделі та принципи / Н.С. Педченко, С.І. Заворотній // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2013. – С. 320-327. – (Економічні науки ; вип. 24)
225452
  Бутурлакіна Т.О. Бюджетний федералізм як концепція організації міжурядових фінансових відносин / Т.О. Бутурлакіна, В.Т. Мінкович // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 93-99. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
225453
  Тарасюк М.В. Бюджетний цикл торговельного підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 124-130 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
225454
  Малиновська О.Ю. Бюджетні авіакомпанії (low cost): специфіка діяльності та географія перевезень // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 155-161 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
225455
  Пасічник Ю.В. Бюджетні важелі управління національним господарством // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 176-179. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
225456
  Мазур Г.Ф. Бюджетні важелі фінансово-економічного механізму розвитку агропромислового виробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 3 (209). – С. 59-63. – ISSN 2221-1055
225457
  Кириленко О.П. Бюджетні видатки на розвиток інфраструктури держави: теоретичне обгрунтування, вітчизняний досвід / О.П. Кириленко, Б.С. Малиняк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 3-16. – Бібліогр.: с. 5-7, 10, 12-13, 15


  Досліджено теоретичні основи спрямування бюджетних видатків на розвиток інфраструктури держави. Детально проаналізовано сучасну практику використання ресурсів державного і місцевих бюджетів України для інвестування в інфраструктуру, з"ясовано наявні ...
225458
  Затонацька Т.Г. Бюджетні видатки на розвиток людського капіталу // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 53-60. – Бібліогр.: с. 53-55, 58-59


  Досліджено сучасний стан фінансування людського капіталу в Україні. Показано участь бюджетних видатків у розвитку людського капіталу та наведено пропозиції щодо підвищення ефективності цих видатків.
225459
  Пашинська В.В. Бюджетні видатки та бюджетне фінансування державних цільових програм // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 78-87
225460
  Макогон В. Бюджетні видатки у системі соціально-економічного розвитку країни // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (86). – С. 114-124. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
225461
  Самошкіна О.А. Бюджетні видатки як інструмент економічного зростання // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 21, листопад. – С. 50-56. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
225462
  Бутук О. Бюджетні виклики сучасності та пошук відповідей на них // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 3 (105). – С. 122-127. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1605-2005
225463
  Сищук Олексій Бюджетні гроші люблять владну тишу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 4-5


  Перед тим, як приступити до внесення змін до головного кошторису держави, Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк провів серію консультацій із радою коаліції та опозицією!
225464
  Сищук Олексій Бюджетні гроші люблять владну тишу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 4-5


  Перед тим, як приступити до внесення змін до головного кошторису держави, Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк провів серію консультацій із радою коаліції та опозицією!
225465
  Сищук Олексій Бюджетні гроші люблять владну тишу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 4-5


  Перед тим, як приступити до внесення змін до головного кошторису держави, Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк провів серію консультацій із радою коаліції та опозицією!
225466
  Шульга Т.М. Бюджетні доходи від природокористування та їх класифікація // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 57-62. – ISSN 0201-7245
225467
  Луніна І. Бюджетні доходи та податкові повноваження місцевих органів влади / І. Луніна, Н. Фролова // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 37-47. – Бібліогр.: с. 37, 40, 44, 46-47. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано рівень податкових доходів місцевих бюджетів України та унітарних держав Європи. Акцентовано увагу на податкових повноваженнях місцевих органів влади. Обгрунтовано пропозиції щодо напрямів розширення податкових гарантій для місцевих ...
225468
  Луніна І. Бюджетні доходи та податкові повноваження місцевих органів влади : Фінанси. Податки. Кредит / І. Луніна, Н. Фролова // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 37-47 : Таб., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
225469
  Биндю В.А. Бюджетні доходи, як джерело інвестиційного розвитку територіальних громад / В.А. Биндю, Л.А. Попель // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 224-233. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185


  "Бюджетні доходи є важливою складовою місцевих бюджетів. Саме вони створюють фінансову основу виконання видаткових потреб територіальних громад. Доходи місцевих бюджетів - це грошові надходження, які формуються в процесі розподілу і перерозподілу ...
225470
  Шулікін Д. Бюджетні закони: цифри і новації // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 18 січня (№ 1/2). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  25 грудня парламент ухвалив Закон України "Про Державний бюджет на 2015 рік". Як відповідні рішення вплинуть на галузь освіти та науки?
225471
  Шулікін Д. Бюджетні закони: що далі? // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 12 грудня (№ 49). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Парламент розглянув низку бюджетних законів, які безпосередньо стосується сфери освіти: оплати праці, стипендіального забезпечення, фінансування закладів освіти.
225472
  Слободянюк Н.О. Бюджетні інвестиції в системі стратегічного розвитку національної економіки // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 270-280. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
225473
  Рожко О. Бюджетні інвестиції та ефективність бюджетних програм // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 80-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1818-5754
225474
  Малиняк Б.С. Бюджетні інвестиції як інструмент прискорення реформування реального сектора економіки України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 82-90
225475
  Романенко А.Л. Бюджетні інвестиції, їх вплив на економіку та фактори ефективного використання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 36-40
225476
  Куйбіда С.В. Бюджетні інструменти стимулювання інноваційного розвитку як засіб структурної перебудови економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 41-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
225477
  Бондарук О.С. Бюджетні інтереси в системі економічної безпеки держави : (публікується англійською мовою) // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (77). – С. 90-95 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-1853
225478
  Поліщук С. Бюджетні кошти потребують посиленого прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 11-16.
225479
  Радіонов Ю.Д. Бюджетні кошти як інвестиційний ресурс України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 9 (634). – С. 35-53. – ISSN 0131-775Х


  Розкрито роль бюджетних коштів у соціально-економічному розвитку України. Встановлено причини низької ефективності та результативності інвестиційних програм і проектів. Визначено системні вади інвестиційної діяльності держави та підкреслено ...
225480
  Василик О.Д. Бюджетні методи регулювання економічного й соціального розвитку / О.Д. Василик, Д.О. Василик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – C. 4-8. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Рзглядається сутність бюджетних методів регулювання економічного й соціального розвитку, їх види, вказуються шляхи вдосконалення бюджетного регулювання. The article demonstrates the essence of budget methods for regulation of economic and social ...
225481
  Возняк Г.В. Бюджетні механізми підтримки розвитку регіонів в умовах модернізації економіки України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 205-216. – ISSN 1562-0905
225482
  Цехановський І.Л. Бюджетні механізми та соціально-економічний розвиток територіальних громад // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 28-34
225483
  Козловський П.А. Бюджетні механізми фінансування розвитку об"єднаної територіальної громади // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 82-83
225484
  Бережнюк О. Бюджетні місця - для найкращих університетів? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 29 квітня (№ 77)


  Міністерство освіти планує перерозподіл державного замовлення на підготовку фахівців, що дозволить скоротити кількість вищих навчальних закладів. Коментар директора Центру тестових технологій і моніторингу якості освіти Ігора Лікарчука.
225485
  Геєць В.М. Бюджетні можливості України щодо фінансування вакцинації проти COVID-19 в умовах розвитку глобального ринку вакцин / В.М. Геєць, І.О. Луніна, О.В. Степанова // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (715). – С. 3-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2522-9303
225486
  Мортиков В.В. Бюджетні обмеження діяльності підприємства : фінанси підприємств / В.В. Мортиков, А.М. Моклякова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 15-20. – Бібліогр.: 8 назв
225487
  Сідельникова Л. Бюджетні обмеження та їх вплив на фінансову забезпеченість регіону / Л. Сідельникова, Н. Костіна // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 27-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1818-5754
225488
  Шулікін Д. Бюджетні питання // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 7 жовтня (№ 39/40). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На черговому засіданні парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій розглянули законопроекти про Державний бюджет України на 2020 рік, а також про внесення змін до Бюджетного кодексу. Які ж зміни пропонують нардепи до проекту головного ...
225489
  Кириченко П.В. Бюджетні пільги дітям, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС / П.В. Кириченко, Т.В. Жибер // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – вип. 1 (23). – С. 57-68. – ISSN 2310-9734
225490
  Сідор М.І. Бюджетні повноваження Державної фіскальної служби України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 182-186
225491
  Нікітіна Л.О. Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 354-361. – ISSN 1563-3349
225492
  Заверуха Олег Богданович Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування в Україні : Дис...канд.юрид.наук:12.00.07 / Заверуха Олег Богданович; ЧДУ ім.Ю.Федьковича. – Київ, 2001. – 235л. + Додатки:л.224-235. – Бібліогр.:л.194-223
225493
  Заверуха Олег Богданович Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Заверуха Л.Б.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
225494
   Бюджетні повноваження Парламенту. – Київ, 1997. – 143с.
225495
  Джемесюк А. Бюджетні порушення - втрати фінансових можливостей // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т Держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [и др.]. – Київ, 2013. – № 11 (94). – С. 49-51
225496
  Воронова Л.К. Бюджетні права союзної республіки за новою Конституцією СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 23-31. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  В статье раскрывается конституционное установление демократически централизованного руководства бюджетной деятельностью в условиях возросшей роли Союза ССР. Рассматриваются конституционные нормы, регулирующие бюджетные полномочия союзной республики как ...
225497
   Бюджетні права України : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.07 / Горун О. В,; Горун О. В,; КУ ім. Шевченка. – К., 1998. – 22л.
225498
  Горун Ольга Віталіївна Бюджетні права України : Дис... канд. юридичн.наук: 12.00.07 / Горун Ольга Віталіївна; Мін-во освіти України. Чернівецький держ. ун-тет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 1998. – 207л. – Бібліогр.:л.196-207
225499
  Воронова Л.К. Бюджетні права Української РСР : Дис... канд. юрид.наук: / Воронова Л. К.; КДУ ім. Т. Шевченка, Юрид.-єконом. фак-т. – К., 1963. – 302л. – Бібліогр.:л.I-XXI
225500
  Харенко М.В. Бюджетні правовідносини на стадії виконання державного бюджету // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 96-104
225501
  Чернадчук В.Д. Бюджетні правовідносини як об"єкт правової охорони // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 45-50. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
225502
  Дем"янюк А. Бюджетні пріоритети в умовах ринкових та демократичних трансформацій // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 25-32. – ISSN 1818-5754
225503
  Волощук В. Бюджетні програми як об"єкт державного фінансового аудиту // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 11 (231). – С. 16-26. – ISSN 2409-9260
225504
  Луніна І.О. Бюджетні ризики соціально-економічної політики держави // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 146-148. – ISBN 978-617-571-143-9
225505
  Мельник О.Л. Бюджетні ризики та методи управління ними / О.Л. Мельник, Я.В. Кудря // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 117-122
225506
  Апарова О.В. Бюджетні системи країн Європи та СНД в умовах економічних коливань // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 5, березень. – С. 41-46. – ISSN 2306-6814
225507
  Кириленко О.П. Бюджетні слухання як елемент бюджетного процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 28-29. – (Економіка ; вип. 45)


  Розглядаються питання бюджетного слухання в бюджетному процесі.
225508
  Музика О Бюджетні субсидії як джерело доходів місцевих бюджетів (порівняльно- правовий аспект) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.64-66
225509
  Фрич А.О. Бюджетні та податкові важелі впливу на розвиток житлово-комунального господарства України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 202-206. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
225510
   Бюджетні хроніки // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 28 жовтня (№ 43). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Верховна Рада підтримала проект Державного бюджету на 2020 рік, в якому передбачено "за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою "Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка" (код 2201280) обсягом 47, 5 ...
225511
   Бюджетно-інвестиційна спрямованість податкового регулювання діяльності постійних лісокористувачів як фактор конкурентоспроможності лісового сектора / А.І. Карпук, О.М. Дзюбенко, Ю.М. Марчук, О.М. Кватирко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 47-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
225512
  Шакарян Г. Бюджетно-кредитная система и хозяйственно-культурное строительство в Армянской ССР / Г. Шакарян. – Ереван, 1955. – 255с.
225513
  Шакарян Г.Л. Бюджетно-кредитная система и хозяйственно-культурное строительство в Армянской ССР / Г.Л. Шакарян. – Ереван, 1955. – 255с.
225514
  Горник В.Г. Бюджетно-податкова політика в стратегії забезпечення конкурентоспроможності держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 120-122
225515
  Тарангул Л.Л. Бюджетно-податкова політика України: реалії та перспективи // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 105-113. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (23)). – ISSN 2078-1628
225516
  Максимова Л. Бюджетно-податкова політика як чинник економічної безпеки України / Л. Максимова, Н. Костіна // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 97-101. – ISSN 1818-2682
225517
  Лосєва С.О. Бюджетно-податкова реформа і підвищення ефективності місцевого оподатковування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 174-175. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Прямий зв"язок між реформуванням бюджетно-податкового законодавства і ефективністю місцевого оподаткування проводиться з метою прискорення становлення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування і чіткого розуміння ролі у цьому процесі ...
225518
   Бюджетно-податкова реформа як каталізатор соціально-економічного розвитку в Україні : збірник наук. праць за матеріалами круглого столу та наук.-практ. інтернет-конференції / Держ. податк. служба України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України, НДІ фін. права ; [редкол.: Мельник П.В. та ін.]. – Київ : Алерта, 2012. – 311, [1] с. – Бібліогр в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-186-4
225519
  Кириченко А.В. Бюджетно-податкове регулювання в системі державного регулювання економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 78-82
225520
  Тропіна В.Б. Бюджетно-податкове регулювання економіки України в кризових умовах // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2013. – P. 82-89. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (4)). – ISSN 2223-1633


  Накопичувальне пенсійне забезпечення в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
225521
  Кириченко А.В. Бюджетно-податкове регулювання розвитку агропромислового виробництва України : монографія / А.В. Кириченко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : ЦП "Компринт", 2012. – 243, [1] с. : табл. – Додатки: с. 161-230. – Бібліогр.: с. 231-243. – ISBN 978-966-2719-12-3
225522
  Січняк О.О. Бюджетно-податкове регулювання соціально-економічного розвитку в Україні: проблеми та стратегічні перспективи // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 9/2. – C. 23-28. – ISSN 2409-1944
225523
  Ігнатова О.А. Бюджетно-податкове стимулювання розвитку вітчизняної економіки / О.А. Ігнатова, О.М. Сидоренко // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 2. – С. 89-96. – ISSN 1813-1271
225524
  Шушкова Ю. Бюджетно-податкові інструменти підтримки конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва в Україні // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред.: Башнянин Г.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 137-144. – ISSN 2410-0919
225525
  Грицюк В І. . Бюджетно-податкові інструменти регулювання дефіциту бюджету // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 146-152. – ISSN 1993-0259
225526
  Дишлева А.М. Бюджетно-податкові інструменти стимулювання зайнятості населення в рамках реалізації антикризової політики держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 92-95 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
225527
  Булана О.О. Бюджетно-податкові механізми стимулювання посткризової активізації підприємницької діяльності // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С. 53-62. – ISSN 1605-7988
225528
  Лившиц Б. Бюджетно-сдельная система оплаты труда / Б. Лившиц. – М., 1922. – 34с.
225529
  Бояр А.А. Бюджетно-финансовые последствия интеграции Украины в ЕС // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 11 (640). – С. 71-86. – ISSN 0131-7741
225530
  Батажок С.Г. Бюджетно-фінансова децентралізація як фактор зміцнення місцевого самоврядування в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (206/207). – С. 36-45
225531
  Бояр А.О. Бюджетно-фінансові наслідки інтеграції України в ЄС // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 11 (648). – С. 71-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
225532
  Жадобина Н.Н. Бюджетно - правовой статус муниципального образования и его структура // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 1. – С.135-141. – ISSN 1608-8794
225533
   Бюджетное жилье : Архитектура // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 154-166 : Фото. – ISSN 1029-5828
225534
  Карасева М.В. Бюджетное право в контексте теории права собственности // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 2. – С. 52-62. – ISSN 0132-0769
225535
  Бекерская Д.А. Бюджетное право и бюджетный процесс в Украине : Учебно-методическое пособие / Д.А. Бекерская. – Одесса : Юридична література, 2004. – 208с. – ISBN 966-8104-71-4
225536
  Котляревский С.А. Бюджетное право СССР / С.А. Котляревский ; Институт Советского права. – 2-е изд. – Москва : Госиздат, 1925. – 134 с. – (Учебники и учебные пособия для ВУЗОВ)


  На обороте тит. л.: "Все труды Ин-та сов. права изд. под общ. ред. дир. Ин-та проф. А. Г. Гойхбарга"
225537
  Агабекова Ф.Д. Бюджетное устройсво и бюджетный процесс союзной республики. : Автореф... Канд.юрид.наук: 711 / Агабекова Ф.Д.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1970. – 25л.
225538
   Бюджетное устройство в Российской Федирации. – М, 1997. – 87с.
225539
  Ишина И.В. Бюджетное финансирование образования:назначение, состояние,проблемы. // Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования : обзорная информация / Мин. образования Российской Федерации. Научно-исследовательский институт высшего образования. – Москва, 2001. – № 3 : Бюджетное финансирование образования: назначение, состояние, проблемы. – C.1-78. – (Экономика высшей школы). – ISSN 0202-3083
225540
  Воронова Л.К. Бюджетноправове регулювання в СРСР / Л.К. Воронова. – Київ : Радянська школа, 1975. – 184с.


  У книзі розглядається діюче законодавство, що регулює велике коло суспільних відносин у галузі бюджетної діяльності Радянської держави, розмежування повноважень суб"єктів радянської союзної федерації і місцевих Рад дипутатів трудящих та їх виконавчих ...
225541
  Ипатов П.Ф. Бюджетные комиссии местных Советов / П.Ф. Ипатов, П. Никольский. – М, 1956. – 48с.
225542
   Бюджетные места в вузах в этом году сокращать не будут // Факты и комментарии. – Київ, 2014. – 27 марта (№ 54). – С. 1


  Министр образования С. Квит : крымским студентам сохраняются бюджетные места.
225543
  Балаева Т. Бюджетные места в вузах сократят до минимума // Вести. – Киев, 2014. – 21 ноября (№ 213). – С. 3


  "...В проекте "Стратегии реформирования высшего образования до 2020 года" на сайте МОН содержатся довольно радикальные пункты.<...> Мнения экспертов по поводу целесообразности таких изменений разделились. Проректор КНУ имени Тараса Шевченко Владимир ...
225544
  Теплов Л.Ф. Бюджетные методы финансирования Англией второй мировой войны : Автореф... канд. экон.наук: / Теплов Л. Ф.; МГИМО МИД СССР. – Москва, 1950. – 35 л.
225545
  Бокарев Ю.П. Бюджетные обследования крестьянских хозяйств 20-х годов как исторический источник. / Ю.П. Бокарев. – Москва, 1981. – 309 с.
225546
  Кореневская Н.Н. Бюджетные обследования крестьянских хозяйств в дореволюционной России / Н.Н. Кореневская. – Москва, 1954. – 156с.
225547
  Лашковас И.М. Бюджетные обследования семей Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лашковас И.М.; Моск. экон. ин-т. – Москва, 1968. – 24 с.
225548
   Бюджетные отели от Travelodge - теперь в Amadeus // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 3 (прилож.). – ISSN 1998-8044
225549
  Пискотин М.И. Бюджетные права местных Советов депутатов трудящихся / М.И. Пискотин. – М, 1961. – 332с.
225550
  Ровинский Е.А. Бюджетные права местных Советов депутатов трудящихся. Уч. пособие для студ. 4 курса / Е.А. Ровинский, О.Н. Горбунова. – М., 1972. – 82с.
225551
  Горбунова О.Н. Бюджетные права местных Советов народных депутатов / О.Н. Горбунова, И.Г. Кутафина. – М, 1987. – 84с.
225552
  Химичева Н.И. Бюджетные права областных /краевых/ Советов депутатов трудящихся. / Н.И. Химичева. – Москва, 1966. – 120с.
225553
  Химичева Н.И. Бюджетные права районного, городского Совета. / Н.И. Химичева. – Москва, 1973. – 95с.
225554
  Матвеев В.И. Бюджетные права районных Советов депутатов трудящихся / В.И. Матвеев. – М., 1956. – 75с.
225555
  Химичева Н.И. Бюджетные права сельского, поселкового Совета. / Н.И. Химичева. – Москва, 1969. – 54с.
225556
  Коган М.Л. Бюджетные права союзных республик / М.Л. Коган. – Москва, 1960. – 132с.
225557
  Коган М.Л. Бюджетные права союзных республик. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Коган М.Л.; Моск.юрид.ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
225558
  Воронова Л.К. Бюджетные права Украинской Советской Социалистической Республики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Воронова Л.К. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1963. – 20 с.
225559
  Гурвич Е. Бюджетные правила: избыточное ограничение или неотъемлемый инструмент бюджетной устойчивости? / Е. Гурвич, И. Соколов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 4. – С. 5-29 : рис. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0042-8736
225560
  Васильев В.С. Бюджетные приоритеты республиканцев: от Р.Рейгана до Дж. Буша-мл. / В.С. Васильев, Н.М. Травкина // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 11. – С. 3-20. – ISSN 0321-2068
225561
   Бюджетный кодекс Российской Федерации. – Москва : ИНФРА-М, 2007. – 224 с. – (Библиотека кодексов ; Вып. 3 (119)). – ISBN 978-5-16-002936-8
225562
  Бессон Э. Бюджетный контроль во Франции и за границей : Ист. и критич. исслед. фин. контроля первостеп. государств Европы Э. Бессона / Пер. с фр. [и вступ. ст.] гл. контролера Николаев. ж. д. С.Л. Халютина. – Санкт-Петербург : Тип. Дома призрения малолет. бедных, 1901. – 382, IX с.
225563
  Шаститко А. Бюджетный процесс в стратегиях социально-экономического развития : (постановка проблемы) / А. Шаститко, М. Овчинников // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 134-151. – Бібліогр.: с. 134, 136-143, 145-148. – ISSN 0042-8736
225564
  Горюнов Е. Бюджетный разрыв: оценка для России / Е. Горюнов, Л. Котликофф, Синельников-Мурылев // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 7. – С. 5-26 : табл., рис. – Библиогр.: 35 назв. – ISSN 0042-8736
225565
  Голощапов В.А. Бюджетный учет / В.А. Голощапов. – Москва, 1963. – 256с.
225566
  Андреев И.А. Бюджетный учет : учеб. пособие / И.А. Андреев ; Казан. финансово-экономич. ин-т. – Казань : Издательство Казанского университета, 1966. – 284 с.
225567
  Голощапов В. Бюджетный учет / В. Голощапов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1969. – 288с.
225568
   Бюджетный учет. – М, 1975. – 336с.
225569
  Дедков П Е. Бюджетный учет / П Е. Дедков, . – М, 1978. – 238с.
225570
  Дедков П Е. Бюджетный учет / П Е. Дедков, . – 2-е изд доп и перераб. – М, 1983. – 232с.
225571
  Жутова З.У. Бюджетный учет в СССР (в банках и бюджетных учреждениях) / З.У. Жутова. – Л., 1967. – 160с.
225572
  Жутова З.У. Бюджетный учет и отчетность / З.У. Жутова. – Москва, 1970. – 215с.
225573
  Дедков П Е. Бюджетный учет и отчетность / П Е. Дедков, . – М, 1975. – 221с.
225574
  Підгорний А.З. Бюджетування - ефективний засіб управління фінансами ВНЗ / А.З. Підгорний, Т.С. Корольова, І.С. Лапіна // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. економічний ун-т. – Одеса, 2013. – № 2 (49), ч. 1. – С. 155-162


  Обгрунтовано необхідність впровадження у ВНЗ нових принципів управління фінансовими ресурсами в умовах бюджетного дефіциту.
225575
  Лісовенко В. Бюджетування в системі охорони здоров"я / В. Лісовенко, Р. Корнацька // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 197-207. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
225576
  Курташова І.В. Бюджетування в системі управління операційною діяльністю інтернет-представництв : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 122-126 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
225577
  Бердар М.М. Бюджетування в системі управління фінансовими ресурсами підприємства // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 5 (40). – С. 82-88. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто теоретичні та методологічні засади формування та розвитку систем комплексного управління фінансовими ресурсами підприємствами на основі розроблених методичних рекомендацій з упровадження та організації на них процесу бюджетування. ...
225578
  Попович В. Бюджетування в системі управлінського обліку // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 338-343. – ISSN 1815-3232
225579
  Корінько М.Д. Бюджетування в системі управлінського обліку корпоративних об"єднань // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 79-87. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
225580
  Пилипів Н.І. Бюджетування в управлінні діяльністю підприємств нафтогазової промисловості // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 170-173
225581
  Сажинець С.Й. Бюджетування в управлінні діяльностю підприємства з капітального інвестування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 244-253. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
225582
  Михальська О.Л. Бюджетування витрат виробничих підрозділів олійно-жирових підрозділів як умова вдосконалення їх обліку // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – Вип. 1 (10). – С. 183-188
225583
  Білик М.Д. Бюджетування діяльності суб"єктів господарювання : навч. посібник / М.Д. Білик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 689, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 522-529. – Бібліогр.: с. 530. – ISBN 978-966-483-670-5
225584
  Коноваленко В.М. Бюджетування закупівельної діяльності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 38-47. – ISSN 1993-6788
225585
  Бобало О. Бюджетування маркетингової діяльності вищих навчальних закладів // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 21-25. – ISSN 1728-9343


  Розглянуто види бюджетів відповідно до строковості бюджету, особливості і специфіку бюджетування маркетингової діяльності вузів. Проведено аналіз позитивних і негативних сторін двох методів бюджетування.
225586
  М"ягков Є. Бюджетування на промисловому підприємстві: досвід ВАТ "Дніпроспецсталь" / Є. М"ягков, С. Кийко, В. Баликін // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 23-31 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
225587
  Демчук А.В. Бюджетування підприємства в умовах започаткування зовнішньоекономічної діяльності: сутність, технологія, проблеми // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 41-46. – ISSN 0321-0499
225588
  Новицька О. Бюджетування природоохоронної діяльності у контексті її фінансового управління // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 58-60. – ISSN 1728-9343
225589
  Пойда Ю.М. Бюджетування та його роль у системі обліку і контролю // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 9. – С. 92-97
225590
  Лебідь О.В. Бюджетування у банках : навч. посібник / Лебідь О.М. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-242. – ISBN 978-966-676-511-9
225591
  Жилінський А.І. Бюджетування у комерційному банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-64. – (Економіка ; вип. 47)


  Розглядається методика формування бюджету комерційного банку. Основна мета статті - визначення і обгрунтування найпринятнішого погляду автора методики формування бюджету комерційного банку. Основним завданням статті є способи розв"язання проблем ...
225592
  Партин Г.О. Бюджетування у системі управління витратами підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 50-53 : Рис.
225593
  Проць Н.В. Бюджетування у системі управління фінансами підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 5 (144). – С. 188-193
225594
  Білик М.Д. Бюджетування у системі фінансового планування // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 3. – С.97-109
225595
  Коркуна Д. Бюджетування у системі фінансового планування підприємства // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 330-334. – ISSN 0201-758Х
225596
  Носвіт В. Бюджетування фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 15-18. – ISSN 1728-9343
225597
  Шумило Ю.О. Бюджетування як важливий елемент операційного планування : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 105-111 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
225598
  Безверхий К. Бюджетування як дієвий інструмент управління непрямими витратами промислових підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 4. – С. 31-47
225599
  Подолянчук О.А. Бюджетування як елемент внутрішньогосподарського контролю // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 3 (197). – С. 55-58. – ISSN 2221-1055
225600
  Бовцаревська Н. Бюджетування як елемент управління підприємством / Н. Бовцаревська, П. Кузьмович // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 138-142. – ISSN 1993-0259
225601
  Колосок В. Бюджетування як інструмент стратегічного управління підприємствами металургійного холдингу / В. Колосок, М. Верескун, К. Дроботіна // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (607). – С. 30-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
225602
  Бень Т.Г. Бюджетування як інструмент удосконалення системи фінансового менеджменту підприємств : фінанси підприємств / Т.Г. Бень, С.Б. Довбня // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 48-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
225603
  Гомонай І.В. Бюджетування як інструмент управління підприємством в сучасних ринкових умовах // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2009. – № 7 (2). – С. 128-135
225604
  Сіра Ю.В. Бюджетування як інструмент управлінського обліку при виробництві молочної продукції : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 176-182 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
225605
  Котова С.О. Бюджетування як один з інструментів підвищення якості управління сільськогосподарським підприємством : економіка і управління АПК // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 152-158 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
225606
  Бузак Н.І. Бюджетування, облік і контроль затрат на впровадження сучасних інформаційних технологій : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С.185-189. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
225607
  Бєльська О.І. Бюджетування, орієнтоване на результат: чилійський досвід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 75-78 : рис. – Бібліогр.: 17 назв
225608
  Белоусова І.А. Бюджетування: місце в системі управління підприємством // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2004. – С. 29-34. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
225609
  Ермакова Н.А. Бюджеты жизненного цикла семьи / Н.А. Ермакова, В.М. Жеребин, В.Н. Землянская // Вопросы статистики : Научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2006. – № 11. – С. 39-43. – ISSN 0320-8168
225610
   Бюджеты крестьян Харьковской губернии в 1922-23 году. – Х, 1924. – 168 с.
225611
   Бюджеты крестьян Харьковской губернии в 1922-23 году. – Х, 1925. – 64с.
225612
   Бюджеты ленинградских рабочих и служацих в 1922-1926 гг.. – Ленинград, 1927. – 177 с.
225613
  Маркузон Ф.Д. Бюджеты населения в капиталистических странах в 1918-1932 гг. / Ф.Д. Маркузон. – М, 1962. – 88с.
225614
   Бюджеты рабочих и служащих. – М, 1929. – 715с.
225615
  Лопаков И.Г. Бюджеты районных Советов депутатов трудящихся : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лопаков И.Г. ; МВО СССР, Моск. финанс. ин-т. – Москва, 1950. – 14 л.
225616
  Богомолов В.Е. Бюжет сельского Совета / В.Е. Богомолов. – Тула, 1963. – 96с.
225617
  Пасічник Ю.В. Бюлджетні важелі регулювання демографічних процесів // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – № 4 (8). – С. 139-144. – ISSN 2221-8440
225618
   Бюлетень : січень. 1933. Національна картинна галерея. – Київ : Київський Облліт, 1933. – 24 с.
225619
   Бюлетень / Наукове товариство ім. Шевченка. Канадійний відділ; Канадійний від. Наук. т-ва ім. Шевченка. – Торонто : [б. в.]
Рік 3, ч. 1(3), Липень/Серпень. – 1952
225620
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 1. – 2001. – (Митний кур"єр)


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225621
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 2. – 2001. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 1 (36))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225622
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 3. – 2001. – (Митний кур"єр ; № 2 (30))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225623
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 4. – 2001. – (Податки та платежі ; № 1 (35))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225624
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 5. – 2001. – (Митний кур""єр ; № 3 (31))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225625
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 6. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225626
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 7. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225627
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 8. – 2001. – (Судова практика та економіка ; № 1 (19))
225628
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 9. – 2001. – (Податки та платежі ; № 2 (36))
225629
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 10. – 2001. – (Нове в бухобліку та звітності ; № 1 (15))
225630
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 11. – 2001. – (Митний кур"єр ; № 5 (33))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225631
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 12. – 2001. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій. ; № 3 (38))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225632
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 13. – 2001. – (Митний кур"єр ; № 6/34/)


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225633
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 14. – 2001. – (Податки та платежі ; №3/37/)
225634
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 15. – 2001. – (Митний кур"єр ; № 7)
225635
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 16. – 2001. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій. ; № 4(39))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225636
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 17. – 2001. – (Митний кур"єр ; № 8(36))


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225637
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 18. – 2001. – (Нове в бухобліку та звітностіі ; № 2 (16))
225638
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 19. – 2001. – (Податки та платежі ; № 4 (38))
225639
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 20. – 2001. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій (все про банкрутство) ; № 5 (40))
225640
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 2. – 2002. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 1 (41))
225641
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 3. – 2002. – (Податки та платежі ; № 1)
225642
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 4. – 2002. – (Митний кур"єр ; № 2)
225643
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 6. – 2002. – (Судова практика та економіка ; № 1 (20))
225644
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 7. – 2002. – (Правове регулювання господарської діяльності підприємств та організацій ; № 2 (42))
225645
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 8. – 2002
225646
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 9. – 2002. – (Нове в бухобліку та звітності ; № 1)
225647
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 10. – 2002. – (Податки та платежі ; № 2)
225648
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 13. – 2002. – (Податки та платежі ; № 3 (41))
225649
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 14. – 2002. – (Митний кур"єр ; № 6 (42))
225650
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 19. – 2002. – (Податки та платежі ; № 4(42))
225651
   Бюлетень "Бізнес: законодавство та практика". – Київ
№ 20. – 2002. – (Нове в бухобліку та звітності ; № 2(18))
225652
   Бюлетень № 2.10 сесії Верховної Ради УРСР 6 скликання. – К., 1966. – 44с.
225653
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 1996
225654
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 1996
225655
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 1996
225656
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 1996
225657
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 1996
225658
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10. – 1996
225659
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 11. – 1996
225660
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 12. – 1996
225661
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 1997
225662
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 1997
225663
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 1997
225664
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 1997
225665
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 1997
225666
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 6. – 1997
225667
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 7. – 1997
225668
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 8. – 1997
225669
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 9. – 1997
225670
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10. – 1997
225671
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 11. – 1997
225672
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 12. – 1997
225673
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 1998
225674
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 1998
225675
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 1998
225676
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 1998
225677
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 1998
225678
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 6. – 1998
225679
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 7/9. – 1998
225680
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10. – 1998
225681
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 11. – 1998
225682
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 12. – 1998
225683
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 1999
225684
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 1999
225685
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 1999
225686
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 1999
225687
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 1999
225688
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 6. – 1999
225689
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 7. – 1999
225690
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 8. – 1999
225691
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 9. – 1999
225692
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10. – 1999
225693
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 11. – 1999
225694
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 12. – 1999
225695
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 2000
225696
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 2000
225697
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 2000
225698
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 2000
225699
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 2000
225700
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 6. – 2000
225701
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 7. – 2000
225702
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 8. – 2000
225703
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 9. – 2000
225704
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10. – 2000
225705
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 11. – 2000
225706
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 12. – 2000
225707
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 2001
225708
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 2001
225709
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 2001
225710
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 2001
225711
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 2001
225712
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 6. – 2001
225713
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 8. – 2001
225714
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 9. – 2001
225715
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10/12. – 2001
225716
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 2002
225717
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 2. – 2002
225718
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 3. – 2002
225719
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 4. – 2002
225720
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 5. – 2002
225721
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 6. – 2002
225722
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 7. – 2002
225723
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 8. – 2002
225724
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 9. – 2002
225725
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 10. – 2002
225726
   Бюлетень А. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
№ 1. – 2003
225727
   Бюлетень Б. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
Квітень. – 1997
225728
   Бюлетень Б. Українського центру визначення параметрів орієнтації Землі. – Київ
Вересень. – 1997
225729
   Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні / Рада Європи. – Київ
№ 7. – 2001
225730
   Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні / Рада Європи. – Київ
№ 8. – 2001
225731
   Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні / Рада Європи. – Київ
№ 9. – 2002
225732
   Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні / Рада Європи. – Київ
№ 10. – 2003
225733
   Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні / Рада Європи. – Київ
№ 11. – 2005
225734
   Бюлетень Бюро інформації Ради Європи в Україні / Рада Європи. – Київ
№ 12. – 2005
225735
   Бюлетень Виконавчого комітету Київської міської ради народних депутатів. – Київ
№ 1. – 1984
225736
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 1. – 1997
225737
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 2. – 1997
225738
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 3. – 1997
225739
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 4. – 1997
225740
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 1. – 1998
225741
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 2. – 1998
225742
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 3. – 1998
225743
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 4. – 1998
225744
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 1. – 1999
225745
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 2. – 1999
225746
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 3. – 1999
225747
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 4. – 1999
225748
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 5. – 1999
225749
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 6. – 1999
225750
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 1. – 2000
225751
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України : спецвипуск. – Київ
№ 2. – 2000
225752
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 3. – 2000
225753
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 4. – 2000
225754
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 5. – 2000
225755
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ
№ 6. – 2000
225756
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2001
225757
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2001
225758
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2001
225759
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2001
225760
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2001
225761
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2001
225762
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2002
225763
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2002
225764
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2002
225765
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2002
225766
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2002
225767
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2002
225768
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2002
225769
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2002
225770
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2002
225771
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2002
225772
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2002
225773
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2002
225774
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2003
225775
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2003
225776
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2003
225777
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2003
225778
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2003
225779
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2003
225780
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2003
225781
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2003
225782
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2003
225783
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2003
225784
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2003
225785
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2003
225786
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2004
225787
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2004
225788
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2004
225789
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2004
225790
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2004
225791
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2004
225792
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2004
225793
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2004
225794
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2004
225795
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2004
225796
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2004
225797
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2004
225798
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2005
225799
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2005
225800
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2005
225801
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2005
225802
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2005
225803
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2005
225804
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2005
225805
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2005
225806
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2005
225807
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2005
225808
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2005
225809
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2005
225810
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2006
225811
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2006
225812
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2006
225813
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2006
225814
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2006
225815
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6 : Сімейні правовідносини.Законодавство.Позовні заяви. – 2006
225816
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2006
225817
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2006
225818
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2006
225819
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2006
225820
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2006
225821
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2006
225822
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2007
225823
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2007
225824
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2007
225825
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2007
225826
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2007
225827
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2007
225828
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2007
225829
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2007
225830
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2007
225831
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2007
225832
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2007
225833
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2007
225834
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 1. – 2008
225835
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 2. – 2008
225836
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 3. – 2008
225837
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 4. – 2008
225838
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 5. – 2008
225839
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 6. – 2008
225840
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 7. – 2008
225841
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 8. – 2008
225842
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 9. – 2008
225843
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 10. – 2008
225844
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 11. – 2008
225845
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 12. – 2008
225846
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 1 (111). – 2009
225847
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 2 (112). – 2009
225848
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 3 (113). – 2009
225849
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 4 (114). – 2009
225850
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 5 (115). – 2009
225851
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 6 (116). – 2009
225852
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 7 (117). – 2009
225853
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 8 (118). – 2009
225854
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 9 (119). – 2009
225855
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 10 (120). – 2009
225856
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 11 (121). – 2009
225857
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 12 (122). – 2009
225858
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 1 (123). – 2010
225859
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 2 (124). – 2010
225860
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 3 (125). – 2010
225861
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 4 (126). – 2010
225862
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 5 (127). – 2010
225863
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 6 (128). – 2010
225864
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 7 (129). – 2010
225865
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 8 (130). – 2010
225866
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 9 (131). – 2010
225867
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 10 (132). – 2010
225868
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 11 (133). – 2010
225869
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 12 (134). – 2010
225870
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 1 (135). – 2011
225871
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 2 (136). – 2011
225872
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 3 (137). – 2011
225873
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 4 (138). – 2011
225874
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 5 (139). – 2011
225875
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 6 (140). – 2011
225876
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 7 (141). – 2011
225877
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 8 (142). – 2011
225878
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 9/10 (143/144). – 2011
225879
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 11 (145). – 2011
225880
   Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 1997-
№ 12 (146). – 2011
225881
   Бюлетень відділу КУК у Торонті. – Торонто, 1995
225882
   Бюлетень військово-технічної інформації : науково-інформаційне видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; ред. Г.В. Пєвцов. – Харків
Вип. 5. – 2017. – 148 с.
225883
   Бюлетень військово-технічної інформації : науково-інформаційне видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; ред. Г.В. Пєвцов. – Харків
Вип. 6. – 2017. – 176 с.
225884
   Бюлетень військово-технічної інформації : науково-інформаційне видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; ред. Г.В. Пєвцов. – Харків : [б. в.]
Вип. 7. – 2019. – 189, [1] c.
225885
   Бюлетень військово-технічної інформації : науково-інформаційне видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; ред. Г.В. Пєвцов. – Харків : [б. в.]
Вип. 8. – 2020. – 195, [1] c.
225886
   Бюлетень геофізичних явищ [Електронний ресурс] : грудень 2017 р. / Держ. космічне агентство України, Нац. центр упр. та випроб. косміч. засобів. – Київ : [б. в.], 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-R) + Систем. вимоги: Data. Music. Video ; Patron 700Mb, 80 min., 52xspeed ; CD-R ; Назва з етикетки диску
225887
   Бюлетень геофізичних явищ [Електронний ресурс] : листопад 2017 р. / Держ. космічне агентство України, Нац. центр упр. та випроб. косміч. засобів. – Київ : [б. в.], 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-R) + Систем. вимоги: Data. Music. Video ; Patron 700Mb, 80 min., 52xspeed ; CD-R. - Назва з етикетки диску
225888
   Бюлетень геофізичних явищ [Електронний ресурс] : вересень 2017 р. / Держ. космічне агентство України, Нац. центр упр. та випроб. косміч. засобів. – Київ : [б. в.], 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Систем. вимоги: Data. Music. Video ; Patron 700Mb, 80 min., 52xspeed ; CD-R ; Назва з етикетки диску
225889
   Бюлетень геофізичних явищ [Електронний ресурс] : жовтень 2017 р. / Держ. космічне агентство України, Нац. центр упр. та випроб. косміч. засобів. – Київ : [б. в.], 2017. – 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Систем. вимоги: Data. Music. Video ; Patron 700Mb, 80 min., 52xspeed ; CD-R ; Назва з етикетки диску
225890
   Бюлетень Державного Нікітського ботанічного саду / Державний Нікітський ботанічний сад. – Ялта
Вип. 83. – 2001
225891
   Бюлетень Державного Нікітського ботанічного саду / Державний Нікітський ботанічний сад. – Ялта
Вип. 84. – 2001
225892
   Бюлетень Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки / Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН. – Київ
Вип. 4. – 2004
225893
  Державна Бюлетень Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки. – Київ
Вип. 1. – 2011
225894
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ
№ 1 (6). – 1996
225895
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ
№ 12. – 1998
225896
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ
№ 14. – 1999
225897
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ
№ 15. – 2000
225898
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ
№ 16. – 2000
225899
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1993-
№ 17. – 2001
225900
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ
№ 18. – 2001. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
225901
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1(19). – 2002. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
225902
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 2 (20). – 2002. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
225903
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1(21). – 2003. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
225904
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 2 (22). – 2003. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
225905
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1 (23). – 2004. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
225906
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1993-
№ 2 (24). – 2004. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
225907
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1 (25). – 2005. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
225908
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 2 (26). – 2005. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
225909
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1. – 2006. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
225910
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1 (27). – 2006. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
225911
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 2 (28). – 2006. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
225912
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення. – Київ, 1994-
№ 1 (29). – 2007. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
225913
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильский науковий вісник. – Київ, 1994-
№ 2 (30). – 2007. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
225914
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильский науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 1 (31). – 2008. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
225915
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильский науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 2 (32). – 2008. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
225916
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильський науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 1 (33). – 2009. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
225917
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильський науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 2 (34). – 2009. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
225918
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильський науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1994-
№ 1(35). – 2010. – З 2011 р. назва Чорнобильський науковий вісник
225919
   Бюлетень екологічного стану зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення : чорнобильський науковий вісник / Міністерство України з питань надз. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. – Київ, 1999-
№ 2 (36). – 2010. – З 2011 р. назва "Чорнобильський науковий вісник"
225920
   Бюлетень економічної кон"юнктури України. – Київ
№ 3. – 1999
225921
   Бюлетень економічної кон"юнктури України. – Київ
№ 4. – 1999
225922
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 1. – 1995
225923
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 2. – 1995
225924
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 3. – 1995
225925
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 4/5. – 1995
225926
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 1. – 1996
225927
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 1/2. – 1997
225928
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 1. – 1998
225929
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – Київ
№ 1. – 1999
225930
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 2. – 2000
225931
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 3. – 2000
225932
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 4. – 2000
225933
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 5. – 2000
225934
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 6. – 2000
225935
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 7. – 2000
225936
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 10. – 2000
225937
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ
№ 2 : Орендні відносини в Україні. – 2001
225938
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 1 : Державна служба в Україні. – 2002
225939
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 3 : Законодавство України про сім"ю. – 2002
225940
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 4 : Законодавство України про банкрутсво. – 2002
225941
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 5 : Державна та комунальна власність в Україні. – 2002
225942
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 7 : Судові експертизи в Україні. – 2002
225943
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 8 : Приватна власність в Україні. – 2002
225944
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 9 : Митна справа в Україні. – 2002
225945
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 10 : Місцеве самоврядування в Україні. – 2002
225946
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 11 : Торговельна діяльність в Україні. – 2002
225947
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 12 : Законодавство України про надзвичайні ситуації. – 2002
225948
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 2 : Експортно-імпортні операції в Україні. – 2003
225949
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 3 : Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика. – 2003
225950
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 4 : Господарський кодекс України. Господарський процесуальний кодекс України. – 2003
225951
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 6 : Законодавство України про адміністративну відповідальність. – 2003
225952
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 8 : Законодавство України про стандартизацію, метрологію і сертифікацію. – 2003
225953
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 11 : Пенсійне забезпечення в Україні: законодавство та судова практика. – 2003
225954
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 12 : Житлове будівництво в Україні: законодавство та судова практика. – 2003
225955
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 2 : Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами. Частина 1. – 2004
225956
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 3 : Житло та комунальні послуги : законодавство. судова практика. – 2004
225957
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 4 : Бухгалтерський облік. Правове регулювання. стандарти. контроль. – 2004
225958
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 1992-
№ 7 : Пільги. Регулювання та захист. – 2004
225959
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 1 : Право на вибір місця проживання: від прописки до реєстрації. Коментар. законодавство, судова практика. – 2005
225960
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 2 : Кримінальний кодекс України. Кримінально-процесуальний кодекс України. – 2005
225961
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 3 : Кримінально-виконавче законодавство України. – 2005
225962
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4 : Законодавство України про адміністративні правопорушення. – 2005
225963
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 5 : Регулювання ринку цінних паперів в Україні. – 2005
225964
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 6 : Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. – 2005
225965
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7 : Працевлаштування громадян за кордоном. – 2005
225966
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 8 : Кодекс адміністративного судочинства України. – 2005
225967
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 1 : Пенсія в Україні. Коментар до Закону України "Про загальнообов"язкове державне пенсійне страхування"/Надточий Б.,Демчук Л./. – 2006
225968
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4 : Аудит в Україні. – 2006
225969
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 5 : Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра, Водний кодекс України, Закон України "Про охорону навколишнього середовища". – 2006
225970
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 6 : Лісовий кодекс України. Кодекс України про надра, Водний кодекс України, Закон України "Про охорону навколишнього середовища". – 2006
225971
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7 : Компесанційні виплати за листками непрацездатності, Страхування. – 2006
225972
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 8 : Єдині та державні реєстри Міністерства юстиуії України. – 2006
225973
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 9 : Банківське законодавство України. – 2006
225974
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 12 : Судова практика Вищого адміністративного суду України. – 2006
225975
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4 : Житлове законодавство. Комунальні послуги. Тарифи та пільги. – 2007
225976
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 5 : Земельний кодекс України з постатейними матеріалами. – 2007
225977
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7 : Транспортні послуги. Законодавство і судова практика. – 2007
225978
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 9 : Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. – 2007
225979
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 10 : Кримінальна відповідальність за порушення порядку здійснення господарської діяльності. – 2007
225980
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 12 : Митна справа в Україні. – 2007
225981
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 1 : Правове регулювання об"ектів нерухомого майна в Україні. – 2008
225982
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 2 : Туристичні послуги в Україні. – 2008
225983
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7 : Цивільне судочинство. Судова практика. – 2008
225984
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 1 : Відповідальність за адміністративні правопорушення. – 2009
225985
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 2 : Податкові спори. – 2009
225986
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 5 : Нотаріат в Україні. Законодавство. Судова практика. – 2009
225987
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 6 : Обіг цінних паперів в Україні /Ю.М. Крупка, О. М. Гав"яз . – 2009
225988
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 6 : Компетенція місцевих органів виконавчої влади, регіональних і міських органів місцевого самоврядування у сфері гоподарювання. – 2010
225989
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 9 : Закон України " Про судоустрій і стасус суддів". Цивільний процесуальний кодекс України. Кодекс адміністративного судочинства України. – 2010
225990
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 12 : Податковий кодекс України. Набирає чинності з 1 січня 2011 року. – 2010
225991
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Вид-во правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7/10 : Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 2015. – 1063 с.
225992
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: В.Г. Гончаренко, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 9 : Кодекс адмін. судочинства України. Закон України про внесення змін до закону України "Про судоустрій і статус суддів" та ін. законодавчих актів України. Закон України "Про держ. реєстрацію юрид. осіб, фіз. осіб-підприємців та громадських формувань". – 2017. – 330, [2] с.
225993
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4/6 : Практика застосування законодавства в цивільному судочинстві України. – 2018. – 1075, [5] с.
225994
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7 : ІТ-сфера в Україні. Законодавство. Судова практика. Коментар. – 2018. – 354, [6] с.
225995
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 4 : Кримінальний кодекс України, Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству". – 2019. – 326, [2] с.
225996
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 5 : Кримінальний процесуальний кодекс України. – 2019. – 414, [2] с.
225997
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання: науково-практичний посібник / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; шеф-ред. В.С. Ковальський. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 1 : Помилки в юридичних документах: попередження та уникнення: Коментар. Роз"ясненя. Судова практика /С.О. Теньков. – 2020. – 254, [2] с.
225998
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 2/3 : Практика проваджень в антикорупційних справах. – 2020. – 451, [1] c.
225999
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 5/6 : Аліменти. Законодавство. Коментар. Судова практика. – 2020. – 397, [3] с.
226000
   Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавнича орг. "Юрінком Інтер" ; редкол.: О.П. Орлюк, О.М. Джужа, О.В.Дзера [та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 1992-
№ 7 : Порядок здійснення протиепідемічних заходів під час організації та проведення виборів. – 2020. – 479, [1] с.
<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,