Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>
225001
  Агеєва В. "Біонік-хілл" - "Силіконова долина" в зелених легенях Біличанського лісу // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 17- 18 : фото
225002
  Семиволос Наталка "Біорегулятор" проти інвалідності. Рахунок 1:0 // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 44-45


  Після публікації в минулому числі "Віча" статті "Двісті хвороб - під прес" до редакції почали надходити листи, лунати дзвінки від читачів із проханням продовжити розповідь про наукову організацію "інститут технологій оздоровлення (ІТО) "Нове в ...
225003
  Семиволос Наталка "Біорегулятор" проти інвалідності. Рахунок 1:0 // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 44-45


  Після публікації в минулому числі "Віча" статті "Двісті хвороб - під прес" до редакції почали надходити листи, лунати дзвінки від читачів із проханням продовжити розповідь про наукову організацію "інститут технологій оздоровлення (ІТО) "Нове в ...
225004
  Поліщук В. "Біоресурси і віруси" // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  VI-та міжнародна конференція "Біоресурси й віруси", мета якої - розглянути питання біології вірусів та шляхи профілактики й боротьби з вірусними інфекціями XXI сторіччя. У роботі конференції взяли участь 89 учасників із 7 країн (України, Грузії, ...
225005
   "Біоресурси та віруси" // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 5


  VII Міжнародна конференція під такою назвою пройшла у ННЦ "Інститут біології", на якій обговорювалася пропозиція створити в Україні Національний інститут вірусології та заснувати "Український вірусологічний журнал".
225006
  Лукієнко О.І. "Біотитовий" кліваж у в"язкорозломних структурах Українського щита : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / О.І. Лукієнко, Д.В. Кравченко, Г.Г. Павлов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 8-10 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 20)


  У в"язкорозломних структурах раннього докембрію Українського щита на Середньому Побужжі виділено декілька типів кліважу, названого за мінеральний супровід "біотитовим". Такий кліваж сформувався за допомогою динамометаморфічної біотитизації та ...
225007
  Макушенко О.С. Біологічні властивості актуальних штамів бактерій роду Staphylococcus : автореф. дис. ... канд. медичних наук : 03.00.07 / Макушенко О.С. ; Нац. медичний ун-т ім. О.О. Богомольця МОЗ України. – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв.
225008
   Біологічні дослідження молодих учених в Україні : Матеріали 5 Всеукраїнської наукової конференції студентів та аспірантів (15-16 вересня 2005 року). – Київ : Київський університет, 2005. – 130 с.
225009
  Козар С.Ф. Біологічні елементи технології вирощування озимої пшениці, ярого ячменю і вівса в умовах Полісся України. : Автореф... канд.с-х.наук: 06.01.09 / Козар С.Ф.; Ін-т.землеробства укр. акад.аграрних наук. – К, 2000. – 16л.
225010
  Остапченко Л.І. Біологічні мембрани та основи внутрішньоклітинної сигналізації : теорет. аспекти : навч. посібник / Л.І. Остапченко, Т.Б. Синельник, І.В. Компанець ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 639, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 617-633. – Бібліогр.: с. 607-616. – ISBN 978-966-439-878-4
225011
   Біологічні мембрани як "молекулярні машини" / В.С. Циганков, Л.К. Охотнікова, Ю.Е. Черниш, Б.С. Лук"янов // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 2. – С. 40-45. – ISSN 1023-2427
225012
  Остапченко Л.І. Біологічні мембрани: методи дослідження структури та функцій : навчальний посібник / Л.І. Остапченко, І.В. Михайлик ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 215 с. – ISBN 966-594-837-7
225013
  Самохвалова В.Л. Біологічні методи ремедіації ґрунтів, забруднених важкими металами // Біологічні студії : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Т. 8, № 1. – С. 217-236. – ISSN 1996-4536


  На основі аналізу й узагальнення результатів ретроспективних інформаційно- аналітичних досліджень подано огляд наявної наукової інформації щодо біологічних методів ремедіації ґрунтів, забруднених важкими металами, як складової розробленої системи ...
225014
  Усик Г.Є. Біологічні основи агротехніки помідорів на Поділлі. / Г.Є. Усик. – К, 1962. – 104с.
225015
  Швець Ю.В. Біологічні основи інфекційних процесів бактеріальної етіології : підручник / Юлія Вікторівна Швець. – Київ : Ліра-К, 2022. – 243, [1] с. : іл., портр., табл. – Покажч. мікроорганізмів: с. 219-226. – Бібліогр.: с. 237-243. – ISBN 978-617-520-329-3
225016
  Третяк О.М. Біологічні основи розведення та вирощування великоротого буфало на базі водойм-охолджувачів енергетичних установок (на прикл. водойми-охолодж. Бурштинської ДРЕС). : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.00.24 / Третяк О.М.; Україн. акад. аграрн. наук. Ін-т рибного госп. – К., 1996. – 28л.
225017
  Березкіна В. Біологічні особливості Sedum kamtschaticum Fisch. (Crassulaceae DC.) в умовах Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна / В. Березкіна, Н. Нужина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 6-8. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень біологічних особливостей Sedum kamtschaticum Fisch. - представника секції Aizoon Koch Syn. роду Sedum L. в умовах інтродукції в Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна. The research results of the biological ...
225018
  Березкіна В. Біологічні особливості Sedum selskianum Regel & Maack (Crassulaceae DC.) при інтродукції у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-10. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень біологічних особливостей Sedum selskianum Regel & Maack - представника секції Aizoon Koch Syn. роду Sedum L. (Crassulaceae DC.) при інтродукції у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна. The research results of the ...
225019
  Грицина М. Біологічні особливості видів роду Verbascum L. флори заходу України в умовах культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-18. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Вивчено онтоморфогенез перспективних для озеленення видів роду Verbascum L. західного регіону України в умовах культури. In this article are described the life cycles perspective for gardening kinds of a genus Verbascum L of western region of Ukraine.
225020
  Могиляк М.Г. Біологічні особливості деяких злакових газоноутворюючих трав у західному лісостепу України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 15-16. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Подаються біологічні особливості шести видів і сортів газоноутворюючих трав з родів Festuca L. і Poa L. (Poaceae) при інтродукції в умовах Львівської області.
225021
  Глущенко Л. Біологічні особливості деяких лікарських видів роду Sedum L. / Л. Глущенко, Н. Корнілова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 78-79. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  В статті наведені результати вивчення біологічних особливостей 6 видів роду Sedum L: S. acre L., S. aizoon L., S. рurpureum (L.) Schult, S. ewersii Ledeb., S. hybridum L. та S. spectabile Boreau. Розглянуті перспективи їх використання в декоративному ...
225022
  Ткачук О.О. Біологічні особливості пересадки багаторічних кущів троянд // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 39-41. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень розвитку пересаджених багаторічних кущів троянд із застосуванням різних способів зрізування пагонів. The outcomes of researches of development of grafted perennial scrubs of roses with application of different ways ...
225023
  Кірмікчій П. Біологічні особливості плодоношення та розмноження Corylus в умовах Північного Лісостепу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 21-22. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані про врожайність деяких видів Corylus в умовах Північного Лісостепу України та вегетативного розмноження їх щепленням. The data about the harvest of some species of Corylus under the conditions of Northern Forest-steppe of Ukraine and ...
225024
  Ніколаєва Н.Я. Біологічні особливості поліантових троянд з колекції Ботанічного саду в умовах Одеси // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 80-81. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено дані біологічних особливостей 14 перспективних сортів поліантових троянд із тривалим терміном цвітіння (до морозів), які рекомендовано для озеленення.
225025
  Скибіцька М.І. Біологічні особливості розвитку Rhaponticum carthamoides (Willd.) iljin за умови культури / М.І. Скибіцька, Я.А. Федоровська, Н.М. Шувар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 56-57. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведено відомості про біологічні особливості розвитку Rhaponticum carthamoides (Wiltd.) iljin за умови культури. Зрі лено висновки про перспективність Інтродукції виду у Львівській області. There dates about the biological percularities of ...
225026
  Голубенко А. Біологічні особливості рослин Zygopetalum mackaii Hook. в умовах захищеного грунту Ботанічного саду ім. акад.О.В. Фоміна / А. Голубенко, Ю. Пахомова, В. Ступницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-36. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Представлено віковий склад, особливості морфології, онтогенезу та біологічних ритмів рослин Zygopetalum mackaii Hook. в умовах захищеного грунту Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. The age composition, morphology, ontogenesis and biological ...
225027
  Поліщук О.І. Біологічні особливості та використання декоративних рослин в оформленні територій вищих навчальних закладів // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: В.Я. Білоножко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 79-80. – (Серія "Природничо-математичні та комп"ютерні науки")


  На прикладі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
225028
   Біологічні особливості та морфологія кажанів // Праці Теріологічної школи / Теріологічна школа. – Київ, 2002. – Вип. 3 : Кажани України та суміжних країн: керівництво для польових досліджень / І. Загороднюк [та ін.]. – С. 7-29. – ISBN 966-02-0692-5 (сер.) ;966-02-2476-1 (вип. 3)
225029
  Паламар І.Т. Біологічні особливості та посівні якості насіння Lophanthus anizatus Benth. та шляхи їх поліпшення / І.Т. Паламар, І.А. Ковтун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Дослідженнями встановлено, що насіння Lophanthus anizatus Benth. має тривалий період спокою - до 180 днів. Визначено, що посів насіння L. anizatus під зиму у відкритий грунт сприяє підвищенню його посівних якостей. The research determined that the ...
225030
  Піка М.А. Біологічні резерви картоплі / М.А. Піка. – К, 1975. – 48с.
225031
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів. – ISSN 1996-4536
Т. 7, № 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225032
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів. – ISSN 1996-4536
Т. 7, № 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225033
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів. – ISSN 1996-4536
Т. 8, № 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225034
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів. – ISSN 1996-4536
Т. 8, № 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225035
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Г.Л. Антоняк, С.О. Гнатуш, М.В. Гончар [та ін.]. – Львів : [б. в.]. – ISSN 1996-4536
Т. 12, № 3/4. – 2018. – 166, [6] с. – Резюме укр., англ. мовами
225036
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Г.Л. Антоняк, С.О. Гнатуш, М.В. Гончар [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISSN 1996-4536
Т. 14 / № 1. – 2020. – 118, [6] c. – DOI: 10.30970/sbi.1401 - Резюме укр., англ. мовами
225037
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Г.Л. Антоняк, С.О. Гнатуш, М.В. Гончар [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISSN 1996-4536
Т. 14 / № 3. – 2020. – 122, [6] c. – DOI: 10.30970/sbi.1403 - Резюме укр., англ. мовами
225038
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Г.Л. Антоняк, С.О. Гнатуш, М.В. Гончар [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISSN 1996-4536
Т. 15 / № 4. – 2021. – 124, [4] с. – DOI: 10.30970/sbi.1504 - Резюме укр., англ. мовами
225039
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Г.Л. Антоняк, С.О. Гнатуш, М.В. Гончар [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISSN 1996-4536
Т. 15 / № 1. – 2021. – 92, [4] c. – DOI: 10.30970/sbi.1501 - Резюме укр., англ. мовами
225040
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Г.Л. Антоняк, С.О. Гнатуш, М.В. Гончар [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISSN 1996-4536
Т. 15 / № 2. – 2021. – 80, [4] c. – DOI: 10.30970/sbi.1502 - Резюме укр., англ. мовами
225041
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Г.Л. Антоняк, С.О. Гнатуш, М.В. Гончар [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISSN 1996-4536
Т. 15 / № 3. – 2021. – 88, [4] c. – DOI: 10.30970/sbi.1503 - Резюме укр., англ. мовами
225042
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Г.Л. Антоняк, С.О. Гнатуш, М.В. Гончар [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISSN 1996-4536
Т. 16 / № 1. – 2022. – 86, [6] c. – DOI: 10.30970/sbi.1601 - Резюме укр., англ. мовами
225043
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Г.Л. Антоняк, С.О. Гнатуш, М.В. Гончар [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISSN 1996-4536
Т. 16 / № 2. – 2022. – 58, [6] c. – DOI: 10.30970/sbi.1602 - Резюме укр., англ. мовами
225044
   Біологічні студії = Studia biologica : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Г.Л. Антоняк, С.О. Гнатуш, М.В. Гончар [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISSN 1996-4536
Т. 16 / № 3. – 2022. – 128, [4] c. – DOI: 10.30970/sbi.1603 - Резюме укр., англ. мовами
225045
  Совінська Р.С. Біологічні та молекулярні властивості вірусів, що уражають рослини Gladiolus hybridus : дис. ... д-ра філософії в галузі біології : 091, 09 / Совінська Роксолана Стефанівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2022. – 177 арк. + Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії. – Додатки: арк. 169-177. – Бібліогр.: арк. 146-168
225046
  Шевченко Тетяна Петрівна Біологічні та молекулярні особливості ізоляторів вірусу тютюнової мозаїки (Tobamovirus), виділених з різних регіонів України : Автореф. дис. ...канд. біолог. наук: 03.00.06 / Шевченко Т.П.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
225047
  Шугай Мирослава Олександрівна Біологічні та фізико-хімічні властивості фагів молочнокислих бактерій, виділених за умов виробництва молочних ферментованих продуктів : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.06 / Шугай М.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 156 л. – Бібліогр.: л.127-156
225048
   Біологічні характеристики бактеріофагів, виділених в Антарктиці / О.В. Пугач, О.В. Мась, О.М. Андрійчук, В.П. Поліщук // Український антарктичний журнал : наукове видання / Державне науково-виробниче підприємництво "Національний антарктичний науковий центр". – Київ, 2011. – № 10/11. – С. 296-301. – ISSN 1727-7485
225049
  Рудік Г. Біологічно-активні речовини (лектини) листкових пластинок представників роду Agave L. (Agavaceae) ex situ / Г. Рудік, Т. Єднак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 56-59. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати досліджень вмісту біологічно активних речовин (лектинів) у листкових пластинках представників роду Agave L. з колекції сукулентів Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Визначено оціночні показники вмісту лектинів у листках 11 ...
225050
   Біологічно-активні сполуки різних видів роду Magnolia L. / О. Дмитрієв, Р. Палагеча, О. Дзюба, О. Кочалова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 59-60. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Робота присвячена дослідженню вмісту та активності біологічно-активних сполук у насінні різних видів роду Magnolia L. The article deals with the investigation of content and activity of biological active compounds in seed of different species of the ...
225051
  Литвинюк К.О. Біологічно-правова проблематика у історичному дискурсі вчень про людину // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку" : 13 берез. 2020 р. / "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 13-19. – (Наукові конференції Одеської школи права). – ISBN 978-966-992-041-6
225052
  Хоменко А.Д. Біологічно активна добавка Spirulina platensis та її використання у перепелівництві // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (90), ч. 2. – С. 143-148 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
225053
   Біологічно активні поліуретанові композиції для ендопротезування кісткової тканини = Biologically active polyurethane compositions for bone tissue endoprosthesis / Н.А. Галатенко [та ін. ; відп. ред. Н.А. Галатенко ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук]. – Київ : Наукова думка, 2020. – 230, [2] с., [8] арк. іл. : іл., табл. – Парал. тит. арк., зміст англ. – Бібліогр.: с. 199-225. – (Проєкт "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1784-9
225054
  Ісаєнко Володимир Миколайович Біологічно активні речовини антипаразитарної дії в агроекосистемах : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.16 / Ісаєнко В.М.; Українська акад. аграрних наук; Ін-т агроеколог. та біотехнолог. – Київ, 2004. – 42с. – Бібліогр.: 51 назв.
225055
  Мельниченко Н.В. Біологічно активні речовини деяких представників роду Sorbus L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-70. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Наведено власні дані з вмісту біологічно активних речовин: вітамінів С, Е, В - каротину, флавоноїдів, глікозидів та дубильних речовин деяких інтродукованих видів горобин Лісостепу України.
225056
   Біологія - вчення про життя / М. Кучеренко, Ю. Вервес, М. Мусієнко, П. Балан // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 26 квітня - 3 травня (№ 21). – С. 2-3
225057
  Крепелинъ К. Біологія // Биологические беседы : науч.-попул. систематич. изложение всех отделов биологии : с. 163 ил. и 10 портр. ученых / М.А. Бубликов. – Петроград : Сеятель, 1923. – с.362
225058
  Заболотський П.Г. Біологія / П.Г. Заболотський : Наукова думка, 1930. – 13 с.
225059
   Біологія. – Київ : Радянська школа, 1947. – 136 с. – (Університет на дому)
225060
   Біологія. – Київ : Радянська школа. – (Університет на дому)
вип.1. – 1947. – 144с.


  У посiбнику в фоpмi вiдповiдей на конкpетнi запитання пpогpами з бiологiї викладено вiдомостi, необхiднi абiтуpiєнтам. У наведених текстах узагальнено та систематизовано шкiльний куpс з бiологiї з уpахуванням найтиповiших помилок, яких пpипускаються ...
225061
  Білокінь І.П. Біологія / І.П. Білокінь. – Братіслава
8. – 1959. – 108с.
225062
  Власенко П.В. Біологія / П.В. Власенко. – Київ, 1964. – 586 с. : іл.
225063
   Біологія : посібник для вступників до вищих учбових закладів. – Львів : Львівський університет, 1970. – 418 с.
225064
   Біологія. – Київ : КДУ iм. Т.Г.Шевченка, 1976. – 68с.


  У посiбнику в фоpмi вiдповiдей на конкpетнi запитання пpогpами з бiологiї викладено вiдомостi, необхiднi абiтуpiєнтам. У наведених текстах узагальнено та систематизовано шкiльний куpс з бiологiї з уpахуванням найтиповiших помилок, яких пpипускаються ...
225065
   Біологія : навч. посібник для слухачів підготовчих відділень вузів. – Київ : Вища школа, 1991. – 503 с. : іл.
225066
  Коргагіна В.О. Біологія / В.О. Коргагіна. – 23-е вид. перероб. – К., 1991. – 256с.
225067
  Коргагіна В.О. Біологія : рослини, бактерії, гриби, лишайники: підручники для 6-7 класів середньої школи / В.О. Коргагіна; Переклад з російської. – 24-е вид. перероб. – Киев : Радянська школа, 1992. – 256 с. : іл. – ISBN 5-330-01534-0
225068
   Біологія : тварини : підруч. для 7-8 кл. серед. шк. : [пер. з рос.]. – 22-ге вид. – Київ : Радянська школа, 1992. – 240 с. : іл. – ISBN 5-330-01273-2
225069
  Цузмер Г.М. Біологія / Г.М. Цузмер, О.Л. Петришина. – К., 1992. – 223с.
225070
  Слюсарєв А.О. Біологія : Підручник для студ.медичних інститутів / А.О. Слюсарєв, С.В. Жукова; Пер.з рос.В.О.Мотузний. – Київ : Вища школа, 1992. – 422с. – ISBN 5-11-003792-2
225071
   Біологія : Посібник - довідник для вступників до вищих навчальних закладів. Завдання та тести (відповіді). – Київ : Генеза
Ч.2. – 1993. – 316с.
225072
   Біологія. – Київ : Либiдь, 1994. – 336c. – ISBN 5-325-00505-7


  У посiбнику в фоpмi вiдповiдей на конкpетнi запитання пpогpами з бiологiї викладено вiдомостi, необхiднi абiтуpiєнтам. У наведених текстах узагальнено та систематизовано шкiльний куpс з бiологiї з уpахуванням найтиповiших помилок, яких пpипускаються ...
225073
  Андріанов В.Л. Біологія : розв"язування задач з генетики / В.Л. Андріанов; Андрріанов В.Л. – Київ : Либідь, 1995. – 80 с. – ISBN 5-325-00608-8
225074
   Біологія : Загальна біологія. Ботаніка. Зоологія. Людина та іі здоров"я : навчальний посібник для учнів спеціаліз. шкіл, ліцеїв та гімназій. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вища школа, 1995. – 607 с. – ISBN 5-11-004613-1


  У другому виданні викладено основні положення загальноі біології, ботаники, зоології, анатомії та фізіології людини. Поглибшенний матеріал подано в еволюційному аспекті відповідно до навчальної програми старшої школи.
225075
  Мусієнко М.М. Біологія : Основні поняття / М.М. Мусієнко, П.С. Славний. – вид.3-тє. – Київ : Либідь, 1996. – 96с. – Кн. на Українською і російською мовами. – ISBN 5-325-00800-5
225076
  Морозюк С.С. Біологія : Підручник для 6-го класу середьої загальноосвітньої школи / С.С. Морозюк. – Київ : Генеза, 1996. – 160с. – ISBN 966-504-020-0
225077
   Біологія : загальна біологія : ботаніка : зоологія : людина та іі здоров"я / А.О. Слюсарев, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Ї.Ї. Федосова, А.П. Щеулов, В.П. Сисмїїв, Т.І. Самойленко; Авт.: А.О. Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Є.Є. Федосова, А.П. Щеулов [та ін.] ; за ред. В.О. Мотузного. – 2-ге вид. – Київ : Вища школа, 1997. – 608с. – ISBN 5-11-004613-1
225078
   Біологія : навч. посібник для учнів спец. шкіл, ліцеїв та гімназій. – 2-ге вид.. виправлене. – Київ : Вища школа, 1998. – 607 с. – ISBN 5-11-004613-1; 5-11-004722-7
225079
   Біологія : Загальна біологія. Ботаніка. Зоологія. Людина та її здоров"я : навчальний посібник / А.О. Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Є.Є. Федосова, А.П. Щеулов; за ред. В.О. Мотузного. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Вища школа, 2001. – 622 с. – Шифр дубл. – ISBN 966-642-027-9


  У словнику в стислій формі подаються тлумачення найрізноманітніших термінів і понять, уживаних у вітчизня-ній екологічній літературі, наведені усі можливі синоніми та тотожні поняття основних термінів. Видання має академічний характер.
225080
   Біологія : для вступників до вищих навчальних закладів / М.Є. Кучеренко, П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, В.М. Войціцький, О.П. Матишевська; М.Є. Кучеренко, П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес. – 4-е вид., перероб. і доповнене. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 372 с. – ISBN 966-7938-20-4
225081
   Біологія : Загальна біологія. Ботаніка. Зоологія. Людина та її здоров"я : навч. посібник для учнів спеціалізованих шкіл, ліцеїв та гімназій / А.О. Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Є.Є. Федосова, А.П. Щеулов; за ред. Мотузного В.О. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Вища школа, 2002. – 622 с. – ISBN 966-642-027-9


  Викладено основні положення загальної біології, ботаніки, зоології, анатомії та фізіології людини. Для учнів шкіл, ліцеїв та гімназій
225082
  Вервес Ю.Г. Біологія : Підручник для загальноосвітніх 7 класу / Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан, В.В. Серебряков. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Генеза, 2003. – 224c. – ISBN 966-504-320-X
225083
   Біологія : підручник для 6-го класу загальноосвіт. навч. закл. / М.М. Мусієнко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Славний. – Київ : Генеза, 2003. – 208 c. – ISBN 966-504-209-2
225084
   Біологія : довідник для абітурієнтів / М.Є. Кучеренко, Ю.Г. Вервес, П.Г. Балан, В.М. Войціцький, О.П. Матишевська. – Київ : Генеза, 2003. – 496 с. – ISBN 966-504-330-7
225085
   Біологія : навчальний посібник для учнів спец. шкіл, ліцеїв та гімназій. – 4-те вид., стереотип. – Київ : Вища школа, 2003. – 622 с. – ISBN 966-642-162-3
225086
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2003
225087
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2003
225088
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2003
225089
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2003
225090
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2003
225091
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2003
225092
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2003
225093
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2003
225094
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2003
225095
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2003
225096
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2003
225097
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2003
225098
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2003
225099
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2003
225100
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2003
225101
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16. – 2003
225102
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2003
225103
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/21. – 2003
225104
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23. – 2003
225105
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 24. – 2003
225106
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2003
225107
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26. – 2003
225108
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2003
225109
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2003
225110
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2003
225111
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2003
225112
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2003
225113
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2003
225114
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2003
225115
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2003
225116
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2003
225117
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2003
225118
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2004
225119
   Біологія : енциклопедичний довідник для вступників до вищих навчальних закладів / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, Л.І. Остапченко, В.А. Соломаха. – Київ : Фітосоціоцентр. – ISBN 966-306-019-0
Ч. 1 : Загальна біологія. – 2004. – 360 с.
225120
   Біологія : енциклопедичний довідник для вступників до вищих навчальних закладів / П.Г. Балан, Ю.Г. Вервес, Л.І. Остапченко, В.А. Соломаха. – Київ : Фітосоціоцентр. – ISBN 966-306-019-0
Ч. 2 : Різноманіття органічного світу. Людина. – 2004. – 376 с.
225121
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2004
225122
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2004
225123
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2004
225124
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2004
225125
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2004
225126
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2004
225127
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2004
225128
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2004
225129
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2004
225130
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2004
225131
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2004
225132
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2004
225133
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2004
225134
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2004
225135
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16. – 2004
225136
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2004
225137
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/21. – 2004
225138
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23. – 2004
225139
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 24. – 2004
225140
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2004
225141
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26. – 2004
225142
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2004
225143
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2004
225144
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2004
225145
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2004
225146
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2004
225147
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2004
225148
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2004
225149
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2004
225150
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2004
225151
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2004
225152
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2005
225153
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2005
225154
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2005
225155
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2005
225156
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2005
225157
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2005
225158
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2005
225159
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2005
225160
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2005
225161
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2005
225162
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2005
225163
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2005
225164
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2005
225165
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2005
225166
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2005
225167
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16. – 2005
225168
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2005
225169
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/20/21. – 2005
225170
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23/24. – 2005
225171
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2005
225172
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26. – 2005
225173
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2005
225174
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2005
225175
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2005
225176
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2005
225177
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2005
225178
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2005
225179
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2005
225180
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2005
225181
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2005
225182
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2005
225183
   Біологія : Загальна біологія. Ботаніка. Зоологія. Людина та ії здоров"я: навч. посібник для учнів спеціаліз. шкіл, ліцеїв та гімназій / А.О. Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Є.Є. Федосова, А.П. та ін. Щеулов; А.О.Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Є.Є. Федосова та ін.; за ред. та в перекладі В.О. Мотузного. – 8-ме вид., стер. – Київ : Вища школа, 2006. – 622 с. – ISBN 966-642-330-8
225184
   Біологія : Загальна біологія. Ботаніка. Зоологія. Людина та її здоров"я : навчальний посібник для учнів спец. шкіл, ліцеїв та гімназій / А.О. Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Є.Є. Федосова, А.П. Щеулов; А.О. Слюсарєв, О.В. Самсонов, В.М. Мухін, Є.Є. Федосова [та ін.] ; за ред. В.О. Мотузного. – 7-е вид., стереотип. – Київ : Вища школа, 2006. – 622 с. – ISBN 966-642-304-9


  У словнику в стислій формі подаються тлумачення найрізноманітніших термінів і понять, уживаних у вітчизня-ній екологічній літературі, наведені усі можливі синоніми та тотожні поняття основних термінів. Видання має академічний характер.
225185
  Шаламов Р.В. Біологія : Комплексний довідник / Р.В. Шаламов, Ю.В. Дмитрієв, В.І. Подгорний. – Харків : Ранок ; Веста, 2006. – 624с. – ISBN 966-08-1127-5
225186
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2006
225187
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2006
225188
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2006
225189
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2006
225190
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2006
225191
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2006
225192
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2006
225193
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2006
225194
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2006
225195
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2006
225196
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2006
225197
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2006
225198
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2006
225199
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2006
225200
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2006
225201
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16. – 2006
225202
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2006
225203
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/20/21. – 2006
225204
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23/24. – 2006
225205
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2006
225206
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26. – 2006
225207
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2006
225208
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2006
225209
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2006
225210
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2006
225211
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2006
225212
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2006
225213
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2006
225214
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2006
225215
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2006
225216
   Біологія : Науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2006
225217
   Біологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / З.М. Шелест, В.М. Войціцький, В.А. Гайченко, О.М. Байрак; М-во освіти і науки України ; З.М. Шелест, В.М. Войціцький, В.А. Гайченко, О.М. Байрак. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Кондор, 2007. – 760 с. – ISBN 978-966-351-176-4
225218
   Біологія : тести, 6-11 класи : абітурієнту : посібник. – Київ : Академія, 2007. – 400 с. – ISBN 978-966-580-236-5
225219
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2007
225220
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2007
225221
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2007
225222
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2007
225223
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2007
225224
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2007
225225
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2007
225226
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2007
225227
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2007
225228
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2007
225229
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2007
225230
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2007
225231
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2007
225232
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2007
225233
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2007
225234
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16. – 2007
225235
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 17/18. – 2007
225236
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/20/21. – 2007
225237
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23/24. – 2007
225238
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2007
225239
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26/27. – 2007
225240
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2007
225241
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2007
225242
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2007
225243
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2007
225244
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2007
225245
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2007
225246
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2007
225247
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2007
225248
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2007
225249
   Біологія : ботаніка, зоологія, біологія людини, загальна біологія : довідник для абітурієнтів та школярів : тестові завдання / Біда О.А. [ тіа ін.]. – 2-е вид. – Київ : Літера ЛТД, 2008. – 656 с. : іл. – ISBN 978-966-7543-68-6
225250
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2008
225251
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2008
225252
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2008
225253
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2008
225254
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2008
225255
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2008
225256
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2008
225257
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2008
225258
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2008
225259
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2008
225260
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2008
225261
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2008
225262
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2008
225263
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2008
225264
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2008
225265
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16/17/18. – 2008
225266
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/20/21. – 2008
225267
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/23/24. – 2008
225268
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2008
225269
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26/27. – 2008
225270
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2008
225271
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2008
225272
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2008
225273
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2008
225274
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2008
225275
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2008
225276
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2008
225277
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2008
225278
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2008
225279
  Трускавецький Є.С. Біологія : молекулярний, клітинний та організмовий рівні організації життя : навчальний посібник для 10 класу природничого профілю загальноосвітніх навч. закладів / Є.С. Трускавецький, Р.К. Мельниченко. – Київ : Освіта України, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-188-092-3
225280
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2009
225281
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2009
225282
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2009
225283
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2009
225284
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2009
225285
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2009
225286
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2009
225287
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2009
225288
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2009
225289
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2009
225290
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2009
225291
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2009
225292
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2009
225293
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2009
225294
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2009
225295
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16/18. – 2009
225296
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/21. – 2009
225297
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/24. – 2009
225298
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2009
225299
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26. – 2009
225300
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2009
225301
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2009
225302
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2009
225303
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2009
225304
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2009
225305
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2009
225306
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2009
225307
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 34. – 2009
225308
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 35. – 2009
225309
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 36. – 2009
225310
   Біологія : навчальний посібник / Воробець З.Д. [ та ін.] ; за ред. З.Д. Воробця. – Київ : Знання, 2010. – 436 с. – ISBN 978-966-346-721-4
225311
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 1. – 2010
225312
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 2. – 2010
225313
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 3. – 2010
225314
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 4. – 2010
225315
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 5. – 2010
225316
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 6. – 2010
225317
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 7. – 2010
225318
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 8. – 2010
225319
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 9. – 2010
225320
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 10. – 2010
225321
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 11. – 2010
225322
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 12. – 2010
225323
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 13. – 2010
225324
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 14. – 2010
225325
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 15. – 2010
225326
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 16/18. – 2010
225327
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 19/21. – 2010
225328
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 22/24. – 2010
225329
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 25. – 2010
225330
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 26. – 2010
225331
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 27. – 2010
225332
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 28. – 2010
225333
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 29. – 2010
225334
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 30. – 2010
225335
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 31. – 2010
225336
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 32. – 2010
225337
   Біологія : науково-методичний журнал. – Харків, 2002-
№ 33. – 2010
225338
   Біологія : тестові завдання для підгот. до вступ. випробувань з фаху за ОКР "Спеціаліст" та "Магістр" / за ред. проф. Л.І. Остапченко, доц. П.Г. Балана ; [упоряд.: Л.І. Остапченко та ін.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2013. – 252 с. : іл. – ISBN 978-966-306-170-2
225339
  Латишенко Л.А. Біологія : зб. задач і тест. завдань : навч.-метод. посіб. [для учнів і вчителів біології загальноосвіт. навч. закл.] / Л.А. Латишенко, Є.М. Решетнік ; за ред. д-ра біол. наук, проф., чл.-кор. НАН України Д.М. Говоруна та д-ра біол. наук, проф. Т.Л. Давидовської ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 194
225340
  Барна І.В. Біологія : комплекс. підгот. до зовніш. незалеж. оцінювання / Іван Барна, Антоніна Павліченко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2022. – 575, [1] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. один авт. – (ЗНО 2023). – ISBN 978-966-07-3686-3
225341
  Гродзинський Д.М. Біологія (-система наук про живі організми) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 24-25. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
225342
  Дзигун Л.П. Біологія базидієвих макроміцетів Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill та Cerioporus squamosus (Huds.) Quel. в культурі : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.21, 03 / Дзигун Лариса Петрівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
225343
  Коршевнюк Т. Біологія в завданнях: тема "Екологія. Сталий розвиток і раціональне природокористування" // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (144), січень - лютий - березень. – С. 7-13
225344
  Майстренко М.І. Біологія герпесвірусів риб / М.І. Майстренко, Л.П. Бучацький // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ, 2014. – Вип. 3 (123). – С. 19-35. – ISSN 2313-1780
225345
  Медведєв Д.Г. Біологія деяких видів роду Hypomyces (Fr.) Tul. & C. Tul. та його анаморф Cladobotryum - збудників павутинної цвілі печериці в Україні : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.21 / Медведєв Дмитрій Геннадійович ; Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
225346
  Филипченко Ю.А. Біологія для всіх / Ю.А. Филипченко. – Ленинград, 1929. – 211с.
225347
  Рашба О.Я. Біологія і біохімія лугоутворюючих бактерій кишкової групи / О.Я. Рашба. – Київ, 1961. – 132с.
225348
   Біологія і морфологія риб та санітарно-біологічний режим прісних водойм України : [Матеріали доповідей на II конференції молодих вчених, травень 1965 р.]. – Київ : Наука, 1966. – 184 с. : іл.
225349
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (101). – 2014. – До 2012 р, див, назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225350
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (102). – 2014. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225351
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (103). – 2014. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225352
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (104). – 2014. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225353
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (105). – 2014. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі". - Резюме укр., рос., англ. мовами
225354
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (106). – 2014. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі". - Резюме укр., рос., англ. мовами
225355
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (107). – 2015. – До 2012 р, див, назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225356
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (108). – 2015. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225357
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (109). – 2015. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225358
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (110). – 2015. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225359
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (111), вересень - жовтень. – 2015. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225360
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (112). – 2015. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225361
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (113), січень - лютий. – 2016. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225362
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (114), березень - квітень. – 2016. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225363
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (115), травень - червень. – 2016. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225364
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (116), липень - серпень. – 2016. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225365
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (117), вересень - жовтень. – 2016. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225366
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (118), листопад-грудень. – 2016. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225367
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: Н. Буринська, М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (119), січень - лютий. – 2017. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225368
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: Н. Буринська, М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (120), березень - квітень. – 2017. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225369
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (121), травень - червень. – 2017. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225370
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (122), липень - серпень. – 2017. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225371
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (123), вересень - жовтень. – 2017. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225372
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (124), листопад - грудень. – 2017. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225373
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: Н. Буринська, М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (125), січень - лютий. – 2018. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225374
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (126), березень - квітень. – 2018. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225375
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (126), травень - червень. – 2018. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225376
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (127), липень - серпень. – 2018. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225377
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (128), вересень - жовтень. – 2018. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225378
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (129), листопад - грудень. – 2018. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225379
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (130), січень - лютий. – 2019. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі". - Резюме укр., рос., англ. мовами
225380
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (131), березень - квітень. – 2019. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225381
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (132), травень - червень. – 2019. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225382
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (133), липень - серпень. – 2019. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225383
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5 (134), вересень - жовтень. – 2019. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225384
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6 (135), листопад - грудень. – 2019. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225385
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (136), січень - лютий - березень. – 2020. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225386
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (137), квітень - травень - червень. – 2020. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225387
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (138), липень - серпень - вересень. – 2020. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225388
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (139), жовтень - листопад - грудень. – 2020. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225389
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (140), січень - лютий - березень. – 2021. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225390
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (141), квітень - травень - червень. – 2021. – 48 c. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225391
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3 (142), липень - серпень - вересень. – 2021. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225392
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4 (143), жовтень - листопад - грудень. – 2021. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225393
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1 (144), січень - лютий - березень. – 2022. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225394
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2 (145), квітень - травень - червень. – 2022. – 48 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225395
   Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: Л. Ващенко, В. Вербицький, В. Ковтуненко [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3/4 (146/147), липень - грудень. – 2022. – 80 с. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі," до 2014 див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225396
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2012. – до 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
225397
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2012. – до 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
225398
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2012. – до 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
225399
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2012. – до 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
225400
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2012. – до 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
225401
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2012. – до 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
225402
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2013. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
225403
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2013. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
225404
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2013. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
225405
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2013. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
225406
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2013. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
225407
   Біологія і хімія в сучасній школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2013. – До 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в школі
225408
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225409
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225410
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225411
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225412
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225413
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225414
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225415
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225416
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225417
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225418
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225419
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225420
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225421
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225422
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225423
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225424
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225425
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225426
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225427
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225428
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225429
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2000


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225430
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225431
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225432
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225433
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225434
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225435
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2001


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225436
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2002
225437
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2002
225438
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2002
225439
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2002
225440
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2002
225441
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2002
225442
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225443
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225444
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225445
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225446
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225447
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2003


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225448
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225449
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225450
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225451
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225452
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225453
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2004


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225454
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2005
225455
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2005
225456
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2005
225457
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2005
225458
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2005
225459
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2005
225460
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2006
225461
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2006
225462
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2006
225463
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2006
225464
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2006
225465
   Біологія і хімія в школі : Науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2006
225466
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2007
225467
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2007
225468
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2007
225469
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2007
225470
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5/6. – 2007
225471
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2008
225472
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2008
225473
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2008
225474
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2008
225475
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5/6. – 2008
225476
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2009
225477
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2009
225478
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2009
225479
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2009
225480
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2009
225481
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2009
225482
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 1. – 2010
225483
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2010
225484
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2010
225485
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2010
225486
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2010
225487
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2010
225488
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 2. – 2011
225489
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 3. – 2011
225490
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 4. – 2011
225491
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 5. – 2011
225492
   Біологія і хімія в школі : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПН України. – Київ : Педагогічна преса, 1995-
№ 6. – 2011. – з 2012 р. див. назву "Біологія і хімія в сучасній школі"
225493
   Біологія індивідуального розвитку : практикум : навч. посібник [для студентів ВНЗ, які навч. за освіт.-кваліфікац. рівня бакалавра за напряму підгот. "Біологія"] / М.Е. Дзержинський, Н.В. Скрипник, О.К. Вороніна, Л.М. Пазюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 271, [1] с., [23] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 261-265. – Бібліогр.: с. 258-260. – ISBN 978-966-439-787-9
225494
   Біологія індивідуального розвитку тварин : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / [Черник Я.І. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 165, [3] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2009 році. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Понятійно-термінол. покажч.: с. 159-165. – Бібліогр.: с. 157-158. – (Серія "Біологічні Студії"). – ISBN 978-966-613-752-7 (серія) ; 978-617-10-0005-6
225495
   Біологія корисних та шкідливих тварин України : (Матеріали III конференції молодих вчених-зоологів). – Київ : Наукова думка, 1966. – 168 с. : іл.
225496
  Ліновицька В.М. Біологія лікарських базидієвих макроміцетів Schizophyllum commune Fr. та Grifola frondosa (Dicks.) Gray в умовах культури : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.21 / Ліновицька Віта Михайлівна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2020. – 28 с. – Бібліогр.: 22 назви
225497
  Делеган І.В. Біологія лісових птахів і звірів : Навчальний посібник / Іван В. Делеган, Ірина І. Делеган, Іван І. Делеган; За ред. канд. с.-г. н. І.В. Делегана. – Львів : ПОЛЛІ, 2005. – 600с. – ISBN 5-7763-1487-9
225498
  Шабатура М.Н. Біологія людини : Підручник для учнів 8-9-х класів / М.Н. Шабатура, Н.Ю. Матяш, В.О. Мотузний. – Київ : Генеза, 1997. – 432с. – ISBN 966-504-031-6
225499
  Присяжнюк М.С. Біологія людини : Підручник для 8 класу. / М.С. Присяжнюк. – Київ : Феникс, 1999. – 447с. – ISBN 966-7558-51-7
225500
   Біологія людини : Методичні рекомендації для студентів факультету психології та соціології. – Київ : Київський університет, 2003. – 53 с.
225501
  Сидорова Л.В. Біологія людини. Лабораторні і практичні роботи. 8-9 класи / Л.В. Сидорова. – Харків : Основа, 2003. – 80с. – (Бібліотека журналу "Біологія" ; Вип. 2 (2) лютий 2003). – ISBN 966-8245-10-5
225502
  Махинько В.І. Біологія на службі комунізму / В.І. Махинько. – К., 1963. – 40с.
225503
  Бонюк З.Г. Біологія плодів та насіння інтродукованих таволг (Spiraea L.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 9-10. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведено морфобіологічну характеристику плодів та насіння видів роду Spiraea L. Визначено біометричні показники насіння, лабораторну схожість та енергію проростання для 70 таксонів таволги. Зроблено висновок, що насіння таволги має високі посівні ...
225504
  Гарматіна С.М. Біологія розвитку (- біологічна дисципліна, що вивчає закономірності індивідуального розвитку живої системи) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 26-27. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
225505
  Буюн Л.І. Біологія розвитку Cattleya aclandiae Lindl. (Orchidaceae Juss.) в умовах оранжерейної культури / Л.І. Буюн, Л.А. Ковальська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 32-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наведено результати вивчення особливостей розвитку рослин Cattleya aclandiae Lindl. в умовах оранжерейної культури.
225506
  Садовниченко Ю.О. Біологія рослин у підготовці майбутнього лікаря (на прикладі медичної біології) / Ю.О. Садовниченко, Н.Л. Пастухова, В.В. М"ясоєдов // IV Міжнародна наукова конференція "Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти" : 09-10 жовт., 2018 р., м. Харків (Україна) : тези доповідей / "Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти", міжнар. наук. конф. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 91-92. – ISBN 978-966-285-463-3
225507
  Фурсова Ганна Кіндратівна Біологія сім"яутворення та формування урожаю соняшнику : Автореф... д-ра с.-г.наук: 06.01.09 / Фурсова Ганна Кіндратівна; Укр. академія аграрних наук, ін-т рослинництва ім. В.Юр"єева. – Х., 1994. – 48л.
225508
   Біологія та валеологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 14. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225509
   Біологія та валеологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2312-2218
Вип. 15. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225510
   Біологія та валеологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2312-2218
Вип. 16. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225511
   Біологія та валеологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2312-2218
Вип. 17. – 2015. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225512
   Біологія та валеологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Л.П. Харченко, О.З. Злотін, Т.Ю. Маркіна [та ін.]. – Харків : Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – ISSN 2312-2218
Вип. 18. – 2016. – 183 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225513
   Біологія та валеологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Л.П. Харченко, О.З. Злотін, Т.Ю. Маркіна [та ін.]. – Харків : Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – ISSN 2312-2218
Вип. 19. – 2017. – 212 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225514
   Біологія та валеологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Леонтьєв Д.В., Маркіна Т.Ю., Мамотенко А.В. [та ін.]. – Харків : Харківській національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – ISSN 2312-2218
Вип. 20. – 2018. – 68, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
225515
   Біологія та валеологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Леонтьєв Д.В., Маркіна Т.Ю., Твердохліб О.В. [та ін.]. – Харків : Харківській національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – ISSN 2312-2218
Вип. 21. – 2019. – 130, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
225516
   Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. С.В. Гапон ; члени редкол.: О.М. Байрак, С.М. Білаш, Д.В. Дубина [та ін.]. – Полтава, 2015-. – ISSN 2414-9810
Т. 1, № 1. – 2015. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225517
   Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. С.В. Гапон ; члени редкол.: О.М. Байрак, С.М. Білаш, Д.В. Дубина [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015-. – ISSN 2414-9810
Т. 2, № 1. – 2016. – 118 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225518
   Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: С.В. Гапон, Л.Д. Орлова, О.В. Харченко [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015-. – ISSN 2414-9810
Т. 2, № 2. – 2016. – 122 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225519
   Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: С.В. Гапон, Л.Д. Орлова, О.В. Харченко [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015-. – ISSN 2414-9810
Т. 3, № 1/2. – 2017. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225520
   Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: С.В. Гапон, Л.Д. Орлова, О.В. Харченко [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015-. – ISSN 2414-9810
Т. 4, № 1. – 2018. – 136, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225521
   Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: С.В. Гапон, Л.Д. Орлова, О.В. Харченко [та ін.]. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2015-. – ISSN 2414-9810
Т. 4, № 2. – 2018. – 116 с. – Резюме укр., англ. мовами
225522
   Біологія та екологія грунтів : матеріали I-ї Всеукр. конф. з міжнар. участю (Львів, 14-16 жовт. 2015 р.) / НАН України, Ін-т екології Карпат, Держ. природознавчий музей. – Львів : Інститут екології Карпат НАН України, 2015. – 87, [1] с. : іл., табл. – Авт. матеріалів конференції. - Окр. ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7721-2
225523
  Тимчишин Галина Василівна Біологія та особливості культури рододендронів ( Rhododendron L.) на Західному Поділлі : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.05 / Тимчишин Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 25 с. – Бібліогр.: 21 назв.
225524
  Тимчишин Галина Василівна Біологія та особливості культури рододентронів (Rhododendron l.) на Західному Поділлі : Дис. ...канд. біологічних наук: 03.00.05. / Тимчишин Галина Василівна; Львівський націон. ун-тет ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – 306 л. + Додатки: л. 262-306. – Бібліогр.: л. 247-261
225525
   Біологія тварин = The animal biology : науково-теоретичний журнал. – Львів. – ISSN 16-81-0015
Т. 3, № 1. – 2001
225526
  Драган Григорій Іванович Біологія хермесів тріби , Dreyfusiini (Homoptera, adelgidae), що пошкоджують ялицю у центральному лісостепу України : Автореф... канд. біологічнихнаук: 03.00.09 / Драган Григорій Іванович; Національний аграрний ун-тет. – К., 1997. – 21л.
225527
  Сидоренко Л.І. Біологія ХХІ ст. : методологічні пропозиції в контексті постнекласичної раціональності // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.3-9
225528
  Гайдаржи М. Біологія цвітіння деяких представників родини Vitaceae / М. Гайдаржи, О. Зуєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 18-20. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено дані з особливостей цвітіння та будови суцвіть рослин родини Vitaceae аридних зон Африканського континенту і о. Мадагаскар. The data of peculiarities of blossoming and structure of plant inflorescences of the family Vitaceae of arid zones ...
225529
  Меньшова В.О. Біологія цвітіння та плодоношення Echinacea atrorubens Nutt. - ехінацеї темночервоної в умовах культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 34. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати вивчвення біологічних особливостей Echinacea atrorubens Nutt при інтродукції в Ботанічний сад імені акад. О.В. Фоміна. The results of investigations ofЬіоіодіШ peculiarities of representatives of the Echinacea atrorubens Nutt. ...
225530
  Ткачук О.О. Біологія цвітіння троянд у закритому грунті в районі Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 70-74. – (Біологія ; Вип. 30)


  Проведено дослідження біології цвітіння троянд у закритому ґрунті в районі Києва. Виявлено сорти, що цвітуть 4-5 разів упродовж одного вегетаційного періоду, які характеризуються високою продуктивністю квіткоутворення. Виділено сорти троянд для ...
225531
  Кондратюк О.А. Біологія, медицина та культура прадавнини: взаємодіяння в українському національному контексті / О.А. Кондратюк, В.К. Рибальченко, В.І. Малюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-58. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 6)


  Взаємодія природничих наук, медицини та культури розглядаються у зв"язку з їх розвитком у давній українській історії. Свідчення археології, антропології, порівняльного мовознавства, соціології та права, а також біблійної етнології, апокрифів і східних ...
225532
  Кондратюк О.А. Біологія, медичина та культура прадавнини: взаємодіяння в українському національному контексті / О.А. Кондратюк, В.К. Рибальченко, В.І. Малюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
225533
  Наумов Сергій Юрійович Біологія, селекція і сортова агротехніка однорічного білого буркуну (melilotus albus medik.) на південному сході України : Автореф... канд. сільськогосп.наук: 06.01.05 / Наумов Сергій Юрійович; Укр. академія аграрних наук, ін-т рослинництва. – Харків, 1994. – 16л.
225534
  Заболотський П.Г. Біологія. / П.Г. Заболотський. – 13с.
225535
  Заболотський П.Г. Біологія. / П.Г. Заболотський. – 15с.
225536
  Заболотський П.Г. Біологія. / П.Г. Заболотський, 1930. – 11с.
225537
  Савицька Н.І. Біологія. 11клас. Випускний екзамен 2000 р. : Відповіді на екзаменаційні білети / Н.І. Савицька. – Харків : Торсінг, 2000. – 80с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-25-3
225538
  Савицька Н.І. Біологія. 9 клас. Випускний екзамен 2000 р. : Відповіді на екзаменаційні білети / Н.І. Савицька. – Харків : Торсінг, 2000. – 64с. – (Екзамен 2000). – ISBN 966-7661-25-3
225539
  Зуй В.Д. Біологія. Тестові завдання для 10-11 класів середніх загальноосвітніх шкіл / В.Д. Зуй. – Київ : Вирій, 1999. – 224c. – ISBN 966-7295-08-7
225540
   Біологія: від молекули до біосфери : матеріали 3 Міжнародної конференції молодих науковців (18-21 листопада 2008 р.) / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [ред. кол.: Воробйова Л.І., Авксентьєва О.О. та ін.]. – Харків : СПД ФО Михайлов Г.Г., 2008. – 496 с. – ISBN 978-966-96957-6-5
225541
   Біологія: від молекули до біосфери = Biology: from a molecule up to the biosphere : тези доп. XIV Міжнар. конф. молодих науковців (27-29 листоп. 2019) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [редкол.: О.Ю. Акулов та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – 216, [2] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. - Загол. обкл. : 2019, XIV. Biology: from a molecule up to the biosphere. Abstracts of the XIV International young scientists" conference, (November 27th-29th). – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-608-8
225542
   Біологія: завдання та тести (питання) : посібник- довідник для вищих навчальних закладів із спец. "Біологія". – Київ : Генеза. – (Серія тематичних випусків з науки та освіти)
Ч. 1. – 1993. – 144 с.
225543
  Матат Д. Біологія: орієнтир на практику // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 12 червня (№ 23)


  Уже вдруге журі Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року" в номінації "Біологія" очолює професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Галина Островська.
225544
  Мусієнко М.М. Біологія: Основні поняття / М.М. Мусієнко, П.С. Славний. – Київ : Либідь, 1994. – 98 с.
225545
   Біологія: тварини : підруч. для 7-8-х кл. серед. шк. : переклад. – 20-те вид., перероб., з 19-го рос., перероб. – Київ : Радянська школа, 1990. – 240 с. : іл. – ISBN 5-330-00895-6
225546
   Біологія: тварини : підручник для 7-8-х кл. серед. школи : пер. з рос. – 21-ше вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1991. – 240 с. : іл.
225547
  Галевич О.Є. Біолого-екологічні засади формування рослинних композицій плоских зелених дахів екстенсивного типу (на прикладі м. Львова) : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.01 / Галевич Оксана Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
225548
  Буйдіна Т.О. Біолого-екологічні особливості ліан роду Rosa L. в умовах Правобережного лісостепу України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Буйдіна Тетяна Олександрівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
225549
  Скакун В.О. Біолого-екологічні особливості представників роду Buddleja L. у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Скакун Вікторія Олександрівна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
225550
  Голубкова І.М. Біолого-екологічні особливості представників роду Persica Mill. у Правобережному Лісостепу України, використання : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Голубкова Ірина Миколаївна ; НАН України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2019. – 21 с. з обкл. – Бібліогр.: 21 назва
225551
  Макогон І.В. Біолого-популяційні аспекти інтродукції двох видів роду Picea A. Dietr. на південому сході України : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Макогон Інна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 29 назв
225552
  Бондарчук Ю.В. Біомайнінг - екологічна технологія при видобутку металів / Ю.В. Бондарчук, О.О. Вовк // Технічна інженерія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомир. політехніка" ; редкол.: Подчашинський Ю.О., Мельничук П.П., Левицький В.Г. [та ін.]. – Житомир, 2022. – № 2 (90). – С. 144-152. – ISSN 2706-5847
225553
  Демиденко Г.В. Біомаркери ремоделювання міокарду лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу з надмірною масою тіла // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 45-49. – ISSN 1029-4244
225554
  Азнакаєв Е.Г. Біомедична інженерія (фундаментальні та прикладні аспекти) : навч. посібник / Е.Г. Азнакаєв. – Київ : НАУ, 2007. – 392 с. – 75-річчю Національного авіаційного університету присвячується. – ISBN 978-966-598-380-4
225555
  Перегудов С.М. Біомедичні прилади міліметрового діапазону на основі генераторів низькоінтенсивного шуму : автореф. дис. ... канд. техн. наук. :спец. 05.11.17 - біологічні та медичні прилади і системи / Перегудов С. М. ;Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2009. – 19с. – Бібліогр. : 18 назв.
225556
   Біомедичні сигнали та їх обробка : навч. посіб. для студ., за спец. "Фізична та біомедічна електроніка" / В.Г. Абакумов, В.О. Геранін, О.І. Рибін, Й. Сватош; В.Г. Абакумов, В.О. Геранін, О.І. Рибін, Й. Сватош. – Київ : ВЕК+, 1997. – 352 с. – ISBN 966-7140-06-7
225557
  Курський М.Д. Біомембранологія : навч. посібник / М.Д. Курський, С.М. Кучеренко. – Київ : Вища школа, 1993. – 260 с. – ISBN 5-11-004173-3
225558
  Мішалова К.М. Біометеорологія - наука про вплив клімату на людину // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2013. – № 5 (94)
225559
  Русин Б.П. Біометрична аутентифікація та криптографічний захист / Б.П. Русин, Я.Ю. Варецький; НАНУ; Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів : Коло, 2007. – 287с. – ISBN 978-966-7996-52-9
225560
  Фесенко А.О. Біометрична ідентифікація - підвищення рівня безпеки підприємства / А.О. Фесенко, О.О. Кузьменко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 328-329
225561
  Безсонна Т. Біометричний паспорт як спосіб запобігання міжнародному тероризму // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 44-45. – ISBN 978-617-7220-78-6
225562
  Самойлов Юрій Біометричний паспорт: чи все гаразд? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 1, січень - лютий. – С. 50-51 : фото. – ISSN 1998-8044
225563
  Єжель І. Біометричні властивості Calluna vulgaris (L.) Hill. (Ericaceae Juss.) Правобережного Полісся України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-22. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Стаття містить огляд історії становлення біометрії та ствердження її значення і використання у прикладній ботаніці. Шляхом експериментальних досліджень з"ясовано біометричні показники Calluna vulgaris (L.) Hill., завдяки чому встановлено оптимальні ...
225564
  Сичов Б. Біометричні дані в контексті захисту прав людини // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 132-133
225565
  Сичов Б. Біометричні дані як засіб захисту прав людини у сучасному світі // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 144-145
225566
  Бригинець С. Біометричні дані: збір і захист у Європі, США та Україні // Юридична газета. – Київ, 2019. – 1 жовтня (№ 40). – С. 9, 16-17
225567
  Бондаренко М.С. Біометричні методи ідентифікації користувачів в інформаційно-комунікаційних системах / М.С. Бондаренко, Р.В. Зюбіна // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 254-255
225568
  Мацера О.О. Біометричні параметри перезимівлі рослин озимого ріпаку за різних строків посіву та рівнів основного удобрення // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 15-22 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2476626
225569
  Ярмакі К.П. Біометричні паспорти: захист чи обмеження прав і свобод громадян? // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 114-118. – ISSN 2312-928X
225570
  Горошко М.П. Біометрія : Навчальний посібник / М.П. Горошко, С.І. Миклуш, П.Г. Хомлюк; Мін-во освіти і науки України; Український держ. лісотехнічний ун-т. – Львів : Камула, 2004. – 236с. – ISBN 5-7763-1486-0; 966-8343-11-5
225571
  Атраментова Л.О. Біометрія : підручник для студентів вищих навч. закладів / Л.О. Атраментова, О.М. Утєвська. – Харків : Ранок. – ISBN 978-966-637-137-2
Ч. 1 : Характеристики розподілів. – 2007. – 176 с.
225572
  Атраментова Л.О. Біометрія : підручник для студентів вищих навч. закладів / Л.О. Атраментова, О.М. Утєвська. – Харків : Ранок. – ISBN 978-966-637-136-5
Ч. 2 : Порівняння груп і аналіз зв"язку. – 2007. – 176 с.
225573
  Францевич Л.І. Біомеханіка (- галузь біофізики, що вивчає структури та явища в живих організмах з погляду механікки) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 28-29. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
225574
   Біомеханічна та біохемічна аналізи зміни рівня запального процесу в травмованому muscle soleus щурів за комбінованої ментольної та C60-фуллеренової терапії / Д.М. Ноздренко, Т.Ю. Матвієнко, О.В. Виговська, В.М. Сорока, К.І. Богуцька, Ю.І. Прилуцький, О.В. Жолос // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.А. Татаренко, Б.М. Мордюк, В.В. Лізунов [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 19, вип. 1. – С. 221-230. – ISSN 1816-5230
225575
  Квітковський Ю.В. Біомеханічні передумови конструювання захисних бронешоломів // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 99-106. – ISSN 2078-7480
225576
  Москаленко Р.А. Біомінералізація у тканинах людського організму // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 1 (57). – С. 307-312. – ISSN 2077-1096
225577
  Кутова О.Ю. Біомолекулярні і хімічні сенсори на основі кремнієвих польових структур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Кутова Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
225578
  Морозова Тетяна Біомоніторинг як необхідна складова досліджень в зоні проведення операції об"єднаних сил // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ : Всеукраїнська екологічна ліга, 2019. – № 5 (117), вересень - жовтень. – Бібліогр.: 3 назв.
225579
  Голубовська І.О. Біоморфний код китайської лінгвокультури // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 221-233
225580
  Сиплива Н. Біоморфологічна характеристика дендрофлори ботанічного саду "Поділля" (Вінниця) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 28-30. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Подано коротку історію створення та териториальну структуру ботанічного саду. Зроблено біоморфологічний аналіз дендрофлори. Вказано кількісне співвідношення життєвих форм дендрофлори, а також зроблено її анліз за величиною росту. The brief history of ...
225581
  Дідух Д.Я. Біоморфологічна характеристика родини Menyanthacea (Dumort). Колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна та їх практичне використання / Д.Я. Дідух, Т.П. Мазур, М.Я. Дідух // Природничий альманах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.: Зав"ялов В.П., Бойко М.Ф., Волох А.М. [та ін.]. – Херсон, 2017. – С. 18-32. – (Серія: Біологічні науки ; вип. 24). – ISSN 2524-0838
225582
  Джус Л.Л. Біоморфологічні ознаки плодів та насіння MOEHRINGIA HYPANICA GRYNJ ET KLOK / Л.Л. Джус, Т.Д. Ковальчук, І.П. Діденко // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції "Наукові тренди постіндустріального суспільства" : 21 жовт. 2022 р., м. Дніпро, Україна / "Наукові тренди постіндустріального суспільства", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 102-105. – ISBN 978-617-8037-94-9
225583
  Рудік Т.О. Біоморфологічні особливості Iberis Taurica DC // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-25. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати досліджень біоморфологічних особливостей lberis taurica DCв умовах ex situ та in situ.
225584
  Мамонтова О.М. Біоморфологічні особливості насіння ірисів та їх схожість в умовах інтродукції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 40-41. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Были определены размеры и вес 1000 семян. Изучалось влияние температурных условий на прорастание семян дикорастущих и интродуцированных растений. The seed size and mass parameters were studied for introduced Iris species. The influences of temperature ...
225585
  Порада О.А. Біоморфологічні особливості насіння родини Apiaceae в Полтавській області / О.А. Порада, Т.Л. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 49-50. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Наведені дані біоморфологічних особливостей насіння родини Аріасеае в умовах Полтавської області, встановлені характерні відмінності плодів за формою, поверхнею, забарвленням, розмірами насіння. Вивчена лабораторна схожість насіння, енергія ...
225586
  Дідух А. Біоморфологічні особливості роду Utricularia L. у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна / А. Дідух, Т. Мазур, М. Дідух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – C. 14-18. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження біоекологічних особливостей роду Utricularia L. з колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Розглянуто географічне поширення, біоморфологічні особливості в умовах інтродукції, методи догляду та розмноження. ...
225587
  Кралюк П. Біон Борисфеніт - філософ-авантюрник // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 67-70. – ISBN 978-966-2254-74-7
225588
  Кралюк П.М. Біон Борисфеніт – філософ-авантюрник // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 67-70. – ISBN 978-966-373-777-5
225589
   Біонегативні техногенні ландшафти Чорного моря. Підводні візуальні спостереження : Науково-технічний журнал / В.Х. Геворк"ян, О.В. Омельчук, С.Б. Ковальов, О.М. Сокур, Д.В. Семенов; Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 34-39 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
225590
  Гомонай В. Біонеорганічна хімія : Навчальний посібник / Василь Гомонай, Степан Мільович; МОН України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород : Патент, 2006. – 200с. – ISBN 966-8760-24-7
225591
  Яцимирський К.Б. Біонеорганічна хімія (- розділ неорганічної хімії) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 29-30. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
225592
  Літинецький І.Б. Біоніка / І.Б. Літинецький. – Київ, 1967. – 248с.
225593
  Єневич Б.Ф. Біоніка без гіпербол. / Б.Ф. Єневич, Е.Г. Черняєв. – К., 1971. – 47с.
225594
  Стеценко М.Д. Біоніка і радіотехніка / М.Д. Стеценко. – К., 1974. – 48с.
225595
  Тімохін В.О. Біонічні принципи архітектурно-планувальної організації міських підземних просторів / В.О. Тімохін, М.В. Гарбар, В.А. Щурова // Просторовий розвиток : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. Ковальчук О.Ю. ; редкол.: Андреєв С.О., Анненков А.О., Бєлєнкова О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2023. – Вип. 5. – С. 110-120. – ISSN 2786-7269


  Проаналізовано біонічні принципи, доцільні для використання при формуванні архітектурного середовища, та врахована специфіка проєктування підземних просторів з використанням оптимальних зв’язків, та закономірностей, котрі використовуються в природі. ...
225596
  Стеценко О.В. Біоорганічна хімія / О.В. Стеценко, Р.П. Виноградова. – Київ : Вища школа, 1992. – 327с. – ISBN 5110020264
225597
   Біоорганічна хімія : навчальний посібник для студ виш. навч. закл. / Лендєл В.Г. [ та ін. ] ; ОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгород. нац. ун-т". – 2-ге вид., перероб. та доп. – Ужгород : Патент, 2008. – 360 с. – ISBN 978-966-8760-61-7


  Посібник рекомендований для студ. медичних спеціальностей вищих навчальних закладів
225598
  Миронович Л.М. Біоорганічна хімія : (скорочений курс) : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.М. Миронович. – Київ : Каравела, 2008. – 184с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96076-7-6


  Посібник рекомендований для студ. медичних спеціальностей вищих навчальних закладів
225599
  Миронович Л.М. Біоорганічна хімія : (скорочений курс) : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / Л.М. Миронович. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2010. – 181, [3] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 174-180. – Бібліогр.: с. 181. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 966-96076-7-6
225600
  Мехед О.Б. Біоорганічна хімія : навч. посібник для студ. хім. та біол. спец. вищ. навч. закл. / О.Б. Мехед, Б.В. Яковенко, О.П. Третяк. – Чернігів : РВВ ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2013. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 206. – ISBN 978-611-507-012-1
225601
   Біоорганічна хімія : практикум : навч. посібник / [Л.І. Остапченко, І.В. Компанець, О.В. Скопенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 399, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 397-399. – ISBN 978-966-933-031-4
225602
  Питель С.М. Біопаливна стратегія країн Європейського Союзу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 4 (174). – С. 152-156
225603
  Назаренко А.В. Біопаливний потенціал України на світовому ринку сільськогосподарської продукції // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 72-77
225604
  Пестушко Валерій Біопаливо // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 17
225605
  Кривецька О. Біопіратство. Міжнародно-правова позиція щодо співвідношення інтересів людства, держави, корінних народів і транснаціональних компаній // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 156--157


  Комерціалізація традиційних препаратів або Біопіратство — практика патентування транснаціональними корпораціями різних медичних, сільськогосподарських та інших ноу-хау, що є надбанням аборигенних культур.
225606
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 11, № 1. – 1995


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225607
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 11, № 2. – 1995


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225608
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 11, № 5. – 1995


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225609
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 11, № 6. – 1995


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225610
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 11, № 3/4. – 1995


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225611
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 12, № 2. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225612
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 12, № 3. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225613
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 12, № 4. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225614
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 12, № 5. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225615
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 12, № 6. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225616
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 12, № 1. – 1996


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225617
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 13, № 1. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225618
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 13, № 2. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225619
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 13, № 3. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225620
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 13, № 4. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225621
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 13, № 5. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225622
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 13, № 6. – 1997


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225623
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 14, № 2. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225624
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 14, № 3. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225625
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 14, № 4. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225626
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 14, № 5. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225627
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 14, № 6. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225628
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 14, № 1. – 1998


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225629
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 15. № 1. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225630
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 15. № 2. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225631
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 15. № 3. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225632
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 15. № 4. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225633
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 15. № 5. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225634
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 15. № 6. – 1999


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
225635
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 16, № 2. – 2000
225636
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 16, № 3. – 2000
225637
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 16, № 4. – 2000
225638
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 16, № 5. – 2000
225639
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 16, № 6. – 2000
225640
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 16, № 1. – 2000
225641
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 17, № 1. – 2001
225642
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 17, № 2. – 2001
225643
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 17, № 3. – 2001
225644
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 17, № 4. – 2001
225645
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 17, № 5. – 2001
225646
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 17, № 6. – 2001
225647
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 18, № 1. – 2002
225648
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 18, № 2. – 2002
225649
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 18, № 3. – 2002
225650
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 18, № 4. – 2002
225651
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 18, № 5. – 2002
225652
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 18, № 6. – 2002
225653
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 19, № 1. – 2003
225654
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 19, № 2. – 2003
225655
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 19, № 3. – 2003
225656
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 19, № 4. – 2003
225657
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 19, № 5. – 2003
225658
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 19, № 6. – 2003
225659
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 20, № 6. – 2004
225660
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 20, № 5. – 2004
225661
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 20, № 4. – 2004
225662
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 20, № 3. – 2004
225663
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 20, № 1/2. – 2004
225664
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 21, № 1. – 2005
225665
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 21, № 2. – 2005
225666
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 21, № 3. – 2005
225667
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 21, № 4. – 2005
225668
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 21, № 5. – 2005
225669
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 21, № 6. – 2005
225670
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 22, № 1. – 2006
225671
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 22, № 2. – 2006
225672
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 22, № 3. – 2006
225673
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 22, № 4. – 2006
225674
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 22, № 5. – 2006
225675
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 22, № 6. – 2006
225676
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 23, № 6. – 2007
225677
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 23, № 5. – 2007
225678
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 23, № 1. – 2007
225679
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 23, № 2. – 2007
225680
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 23, № 3. – 2007
225681
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 23, № 4. – 2007
225682
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 24, № 1. – 2008
225683
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 24, № 2. – 2008
225684
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 24, № 6. – 2008
225685
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 24, № 3. – 2008
225686
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 24, № 4. – 2008
225687
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 24, № 5. – 2008
225688
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 25, № 2. – 2009
225689
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 25, № 1. – 2009
225690
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 25, № 6. – 2009
225691
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 25, № 5. – 2009
225692
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 25, № 3. – 2009
225693
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 25, № 4. – 2009
225694
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 26, № 1. – 2010
225695
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 26, № 5. – 2010
225696
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 26, № 2. – 2010
225697
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 26, № 3. – 2010
225698
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 26, № 4. – 2010
225699
   Біополімери і клітина. – Київ. – ISSN 0233-7657
Т. 26, № 6. – 2010
225700
   Біополімери і клітина. – Київ, 1985-. – ISSN 0233-7657
Т. 28, № 1. – 2012
225701
   Біополімери і клітина. – Київ, 1985-. – ISSN 0233-7657
Т. 28, № 6. – 2012
225702
   Біополімери і клітина. – Київ, 1985-. – ISSN 0233-7657
Т. 28, № 3. – 2012
225703
   Біополімери і клітина. – Київ, 1985-. – ISSN 0233-7657
Т. 28, № 4. – 2012
225704
   Біополімери і клітина. – Київ, 1985-. – ISSN 0233-7657
Т. 28, № 2. – 2012
225705
   Біополімери і клітина. – Київ, 1985-. – ISSN 0233-7657
Т. 28, № 5. – 2012
225706
  Тукаленко І.А. Біополітика в контексті теорії поколінь прав людини // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 81-83
225707
  Стегній О. Біополітика в період пандемії COVID-19: дилеми суспільної безпеки та свободи // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, квітень - червень. – С. 181-196. – ISSN 1563-3713
225708
  Чабан О. Біополітика та ризики сучасності // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 407-408
225709
  Костючков С.К. Біополітичне підгрунтя філософсько-освітньої концепції в умовах громадянського суспільства : монографія / С.К. Костючков. – Херсон : Айлант, 2015. – 319, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 281-319. – ISBN 978-966-630-101-0
225710
  Кравець А.Ю. Біополітичні школи в контексті розвитку сучасної політичної науки // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 43-47. – ISSN 2519-2949
225711
  Гудзенко О. Біополярне я в естетиці розстріляного відродження: роздвоєння особистості як модель виходу з онтологічної пастки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 541-547


  У статті осмислено тему деструктивного впливу установок тоталітарного режиму на масову свідомість, результатом якого є розхитування психіки особистості, що сприяє роздвоєнню її свідомості. Біполярне Я постає в творах періоду Розстріляного Відродження ...
225712
  Чуйкова О.В. Біополярність концепції ноосфери В.І. Вернадського: пасіонарність та нооетика // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 34-37. – ISSN 2077-1800
225713
  Іванюк Г. Біопродуктивність грунтів = Bioproductivity of soils : навчальний посібник / Галина Іванюк ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 350 с. – ISBN 978-966-613-717-6
225714
  Лакида П.І. Біопродуктивність лісових фітоценозів України в умовах глобальних викликів / П.І. Лакида, Р.Д. Василишин, І.П. Лакида // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 169-173 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1991-606X
225715
  Дубровський Ю.В. Біопродуктивність руслових ставків лісостепової зони України та їх природоохоронне значення : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.17 / Дубровський Юрій Володимирович ; НАН України, Ін-т гідробіології. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
225716
  Ловинська В.М. Біопродуктивність соснових насаджень Байрачного Степу України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.03.02 / Ловинська Вікторія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 45 с. – Бібліогр.: 61 назва
225717
  Ситник С.А. Біопродуктивність, екологічний та енергетичний потенціал деревостанів Robinia pseudoacacia L. Байрачного степу України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.03.02 ; 06.03.03 / Ситник Світлана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 50 с. – Бібліогр.: 69 назв
225718
  Гандзюра В.П. Біопродукційні особливості гідроекосистем різного ступеня токсичного забруднення // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 201-211
225719
   Біопрофілактика у вирішенні проблем хімічної безпеки / П.І. Демченко, І.М. Трахтенберг, В.Ф. Демченко, К.П. Козлов // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 55-59
225720
  Осетян Андрій Біопруд для релаксу та естетичної насолоди / Осетян Андрій, Лагутіна Ольга // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 5. – С. 54-57 : фото
225721
  Свєтлова Н.Б. Біорегулятори росту рослин нового покоління та формування адаптивних властивостей пшениці / Н.Б. Свєтлова, М.В. Драга // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 37-39. – (Біологія ; Вип. 28)


  Досліджено ефективність екзогенної регуляції адаптивних властивостей озимої пшениці за рахунок використання нових видів біорегуляторів. На основі вивчення параметрів фізіологічного стану рослин, які дозволяють визначити межі адаптивної мінливості та ...
225722
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал. – Київ : Фенікс, 2009-
Т. 1, № 1/2. – 2009. – резюме рос., англ. мовами
225723
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 2, № 3/4. – 2010. – резюме рос., англ. мовами
225724
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ : Фенікс, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 2, № 1/2. – 2010. – резюме рос., англ. мовами
225725
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 3, № 1/2. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
225726
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 3, № 3/4. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
225727
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 4, № 3/4. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225728
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 4, № 1/2. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
225729
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 4, № 5/6. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225730
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 5, № 1/2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225731
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 5, № 3/4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225732
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 5, № 5/6. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225733
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 6, № 5/6. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225734
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 6, № 1/2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225735
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 6, № 3/4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225736
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 7, № 3/4. – 2015. – 75 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225737
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 7, № 5/6. – 2015. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225738
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 7, № 1/2. – 2015. – 189 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225739
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, Л.Д. Валовненко [та ін.]. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 8, № 5/6. – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225740
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, Л.Д. Валовненко [та ін.]. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 8, № 1/2. – 2016. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225741
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, Л.Д. Валовненко [та ін.]. – Київ, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 8, № 3/4. – 2016. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225742
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ : ПРІНТЕКО, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 9, № 1/2. – 2017. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225743
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ : ПРІНТЕКО, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 9, № 3/4. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225744
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ : ПРІНТЕКО, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 9, № 5/6. – 2017. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225745
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ : ПРІНТЕКО, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 10, № 5/6. – 2018. – 243 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225746
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ : ПРІНТЕКО, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 10, № 3/4. – 2018. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225747
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ : ПРІНТЕКО, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 10, № 1/2. – 2018. – 151, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225748
   Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ : ПРІНТЕКО, 2009-. – ISSN 2078-9912
Т. 11, № 1/2. – 2019. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225749
   Біоресурси та віруси : Тези ІІ Міжнародної конференції 7-10 вересня 1998 року Україна.Київ. – Київ : Фітосоціоцентр, 1998. – 244с. – ISBN 9667459088
225750
  Федорейко В.С. Біоресурсна диверсифікація джерел енергії в Україні / В.С. Федорейко, І.С. Іскерський, В.М. Шульга // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 7-13. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
225751
  Ткачук О.О. Біоритми розвитку троянд в умовах Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 75-76. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Наведено результати вивчення біоритмів розвитку троянд у сучасних умовах глобального потепління клімату.
225752
  Зарубенко А. Біоритми, зимостійкість та деякі інші властивості інтродукованих в умовах Києва рододендронів гімалайського та тібетського походження / А. Зарубенко, Т. Антонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 107-109. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  На основі багаторічних досліджень візуальних спостережень наведено статистично опрацьовані дані про ритми росту і розвитку, зимостійкість та здатність до збереження біоморф для інтродукованих в умовах Києва рододендронів гімалайського та тібетського ...
225753
  Головань В.В. Біорізноманіття вірусів бактерій, поширених на аргентинських островах, Антарктида : дис. ... д-ра філософії в галузі біології : 091, 09 / Головань Вікторія Валеріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2022. – 167 арк. + Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії. – Бібліогр.: арк. 122-167
225754
  Мальцев В.І. Біорізноманіття водно-болотних угідь Бієнкових плавнів = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України / В.І. Мальцев, Г.О. Карпова, Л.М. Зуб // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 179-184. – Бібліогр.: 5 назв
225755
  Галушко Р.В. Біорізноманіття деревних екзотів на Південному березі Криму // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 55-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Виявлено видове і формове різноманіття деревних екзотів на Північному березі Криму. Парки ПБК розглядаються як генофонд рідкісних деревних рослин.
225756
  Пожилов І.М. Біорізноманіття емаравірусів рослин родин Rosaceae та Poaceae в Україні та їх властивості : дис. ... д-ра філософії в галузі біології : 091, 09 / Пожилов Ілля Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і нуки України. – Київ, 2023. – 159 арк. – Бібліогр.: арк. 139-159
225757
  Несторяк Ю. Біорізноманіття лісів: функціональні виміри та детермінанти нарощення // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум" ; редкол.: Є. Бельтюков, Т. Богдан, М. Бутко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (374), грудень. – С. 40-44. – ISSN 1810-3944
225758
   Біорізноманіття пропонованого ландшафтного заказника місцевого значення "Обрічки" (Маневицький район, Волинська область) / Л.О. Коцун, К.Б. Сухомлін, І.І. Кузьмішина, Т.П. Лісовська, Б.Б. Коцун // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 128-132 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2227-3220
225759
  Бонюк З.Г. Біорізноманіття роду Spiraea L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 10-12. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  На прикладі біорізноманіття поліморфного роду Spiraea L. Описано найбільш декоративні гібриди, форми та культи вари колекції Ботанічного саду ім. акад.. О.В. Фоміна, яких нараховується 57 із 113 найменувань, їх стан та перспективи використання в ...
225760
   Біорізноманіття та біоресурсний потенціал екосистем дніпровських водосховищ в умовах кліматичних змін і розвитку біологічної інвазії = Biodiversity and bioresource potential of the Dnieper water reservoirs" ecosystems under conditions of climate change and biological invasion / [В.Д. Романенко, В.М. Якушин, В.І. Щербак та ін. ; НАН України, Ін-т гідробіології]. – Київ : Наукова думка, 2019. – 254, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. - Рез. англ. – Бібліогр.: с. 239-251. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1715-3
225761
   Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Леонтьєв Д.В., Маркіна Т.Ю., Твердохліб О.В. [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2009-. – ISSN 2708-583X
Т. 22, № 1. – 2019. – 122, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
225762
   Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія = Biodiversity ecology and experimental biology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Леонтьєв Д.В., Маркіна Т.Ю., Твердохліб О.В. [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2009-. – ISSN 2708-583X
Т. 22, № 2. – 2020. – 97, [1] с. – З 2009 по 2019 під назвою "Біологія та валеологія" - Резюме укр., англ. мовами
225763
   Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія = Biodiversity ecology and experimental biology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Леонтьєв Д.В., Маркіна Т.Ю., Твердохліб О.В. [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2009-. – ISSN 2708-583X
Т. 23, № 1. – 2021. – 88, [1] c. – З 2009 по 2019 під назвою "Біологія та валеологія" - Резюме укр., англ. мовами
225764
   Біосенсор аналізу фізиологічних рідин з використанням фулеренових структур / В.Й. Грицай, В.П. Гачок, О.П. Матишевська, О.Д. Горчинський, Є.В. Бузаньова, С.В. Прилуцька // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 393-396. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано практичні рекомендації для підвищення чутливості біосенсорів, при контролі фізіологічних рідин.
225765
  Мруга Д.О. Біосенсор для визначення АЛТ / Д.О. Мруга, С.В. Дзядевич, О О. Солдаткін // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 19, № 1/2. – С. 30-44. – ISSN 1815-7459
225766
   Біосенсор на основі креатиніндеімінази та рН-чутливого польового транзистора для аналізу креатиніну в сироватці крові / С.В. Марченко, О.А. Зінченко, Л.С. Поляков, А.М. Герешко, С.В. Дзядевич, О.П. Солдаткін // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2013. – Vol. 6, № 5. – С. 79-86. – ISSN 1995-5537


  Креатинін - один із найважливіших аналітів у сучасному клінічному аналізі. Визначення цього метаболіту в різних фізіологічних рідинах організму є суттєвим для оцінювання ниркової, м"язової та тиреїдної дисфункції.
225767
  Єльська Г.В. Біосенсор: миттєвий діагноз / Г.В. Єльська, В.І. Стріха // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1989. – Вип. 23. – С. 174-178. – ISSN 0206-8001
225768
   Біосенсори для визначення деяких найпоширеніших вуглеводів / О.Є. Дудченко, В.М. Пєшкова, О.О. Солдаткін, С.В. Дзядевич // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 11, № 4. – С. 81-96. – ISSN 1815-7459


  В даній роботі розглянуто традиційні та новітні підходи до створення біосенсорів для кількісного визначення деяких з найпоширеніших вуглеводів. Висвітлено сучасні методи іммобілізації біологічного матеріалу на поверхні твердих носіїв (фізичних ...
225769
  Сергеєва Т.А. Біосенсори. З"єднання живого з неживим / Т.А. Сергеєва, Г.В. Єльська // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (93). – С. 60-70. – ISSN 0374-3896
225770
   Біосенсорне визначення афлатоксину В1 в сільськогосподарській продукції / В.М. Архипова, К.В. Степурська, К.С. Циганенко, Я.І. Савчук, Г.В. Єльська, С.В. Дзядевич // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 16, № 4. – С. 37-52. – ISSN 1815-7459
225771
  Романовська В.О. Біосинтез білка / В.О. Романовська. – Київ : Знання, 1976. – 32с.
225772
   Біосинтез наночастинок срібла з антибактеріальним ефектом проти Micrococcus Lutrus - збудника нозокоміальних інфекцій / О.Є. Смірнов, П.П. Зелена, Ю.М. Юміна, В.Є. Калиновський, Н.Ю. Таран, В.В. Швартау // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2022. – № 5. – С. 94-101. – ISSN 1025-6415
225773
  Матвєєва Н. Біосинтез пребіотика інуліну в рослинах цикорію в культурі in vitro / Н. Матвєєва, Т. Берегова, О. Кваско // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-8. – (Біологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Визначено умови культивування in vitro цикорію Cichorium intybus L., які сприяють впливають, як концентрація збільшенню маси коренів і підвищенню концентрації в них інуліну. Показано, що на ріст кореневої системи цикорію та вміст інуліну впливають, як ...
225774
  Данилович Г.В. Біосинтез та регуляторна роль оксиду азоту в мітохондріях гладенького м"яза : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 ; 091 / Данилович Ганна Вікторівна ; НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 51 назва
225775
  Гандзюра В.П. Біосистеми в токсичному середовищі : монографія / В.П. Гандзюра, М.О. Клименко, О.О. Бєдункова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2021. – 261, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 222-261. – ISBN 978-966-327-484-3
225776
   Біостатистика: роль та значення у формуванні світогляду магістра громадського здоров"я / І.І. Фейса, В.П. Маркович, А.Т. Яцина, Н.Й. Потокій, І.Я. Гуцол // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Миронюк І.С. – Київ, 2020. – № 3 (60). – С. 92-95. – ISSN 2077-6594
225777
  Коц Л.С. Біостійкі безбіоцидні фасадні керамічні матеріали : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Коц Лев Савелійович ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
225778
   Біостійкість поліестерної тканини, модифікованої нано дисперсною суспензією срібла / Л.Д. Кістерська, О.Б. Логінова, Т.О. Кондратюк, Т.В. Берегова, Н.В. Бошицька // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2022. – № 1. – C. 124-134. – ISSN 1025-6415
225779
  Матлай Л.М. Біостратиграфічне розчленування верхньотитонських і бериаських відкладів Східного Криму за вапняковим нанопланктоном // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 24-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
225780
  Соколов І.П. Біостратиграфічне розчленування і міжрегіональна кореляція палеоценових відкладів платформенної України / І.П. Соколов, Н.М. Іванченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-120. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  В області розвитку палеоценових відкладів Північної Украни виділяються три страторегіони: Лузанівський, Сумський, Деснянський, які характеризуються показниками статотиповими та опорними розрізами. Стратони, які виділяються, обгрунтовуються та ...
225781
  Дикань Н.І. Біостратиграфічне розчленування неоплейстоценових відкладів України за фауною остракод = The biostratigraphic subdivision of the neopleistocene deposits of Ukraine by ostracodes // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С. 114-120 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0367-4290
225782
  Макаренко Д.Є. Біостратиграфічні дослідження в Інституті геологічних наук НАН України // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 80-83 : фото. – ISSN 0367-4290
225783
  Зосимович В.Ю. Біостратиграфічні і палеонтологічні дослідження кайнозойських відкладів України в Інституті геологічних наук НАН України - основні досягнення та перспективи / В.Ю. Зосимович, О.А. Сіренко // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Багрій І.Д., Веліканов В.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (366). – С. 27-44 : рис. – Бібліогр.: с. 39-44. – ISSN 1025-6814
225784
  Киселевич Л. Біостратиграфічні та палеоекологічні характеристики фаціальних утворень альба Наддністрянщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 9-11. – Бібліогр.: 16 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні фації морських відкладів середнього та верхнього під"ярусів альбського ярусу крейдової системи Наддністрянщини. Наведено біостратиграфічні характеристики цих утворень та палеоекологічні особливості морських басейнів їх ...
225785
  Шумник А.В. Біостратиграфія верхньо-крейдових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря і кримського континентального схилу за нанофосиліями : Upper Cretaceous nannofossil biostratigraphy of the Black Sea north-west shelt and Crimea continental slope // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 96-104 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв.
225786
  Пастернак С.І. Біостратиграфія крейдових відкладів Волино-Подільської плити / С.І. Пастернак; Відп. ред. Ладиженський М.Р. – Київ : АН УРСР, 1959. – 99с.
225787
  Венглінський І.В. Біостратиграфія міоцену Закарпаття за фауною форамініфер / І.В. Венглінський; Відп. ред. Порфір"єв В.Б. – Київ : АН Української РСР, 1962. – 120с.
225788
  Супрун І.С. Біостратиграфія палеогенових відкладів України за нанопланктоном (історія вивчення, стратифікація) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 4. – С. 23-31 : рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 0367-4290
225789
  Шевчук О.А. Біостратиграфія середньої юри центральної та східної частини платформної України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 86-99. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 45). – ISSN 2410-7360
225790
  Жабіна Н.М. Біостратиграфія та кореляція відкладів верхньої юри-нижньої крейди тетичної палеопровінції за тинтинідами // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 54-62 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
225791
  Трофимович Наталія Анатоліївна Біостратиграфія та форамініфери верхніх молас більче-волицької зони передкарпатського прогину : Автореф... кандид. геолог.наук: 04.00.09 / Трофимович Наталія Анатоліївна; НАН України. Ін-тут геологічних наук. – К., 1996. – 22л.
225792
  Логвиненко В.А. Біоструми : оповідання і повісті / В.А. Логвиненко. – Одеса : Маяк, 1970. – 232 с.
225793
  Уварова І.В. Біосумісні матеріали для медичних виробів : [навч. посібник] / І.В. Уварова, В.Б. Максименко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Акад. мед. наук України, Нац. ін-т серцево-судин. хірургії ім. М.М. Амосова. – Київ : КіМ, 2013. – 231, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. 100-річчю з дня народж. акад. М. М. Амосова, засновника серцево-судин. хірургії і біомед. кібернетики в Україні, видатного вчен., хірурга, письменника і громад. діяча. – Бібліогр.: с. 230-231. – ISBN 978-617-628-013-2
225794
   Біосурфактанти морських мікроорганізмів: ІІІ. Застосування у промислових технологіях / Б.М. Галкін, М.О. Фіногенова, М.Б. Галкін, А.С. Семенець, Т.О. Філіпова // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голов. ред. В.О. Іваниця ; редкол.: А. Анадон, Л.Д. Варбанець, А.І. Вінніков [та ін.]. – Одеса, 2022. – № 2 (55). – C. 6-18. – ISSN 2076-0558
225795
  Кравчук А. Біосфера - феномен геологічної природи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 32-35. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  У статті коротко проаналізовано еволюцію уявлень про біосферу, її філософське осмислення та сприйняття, перспективи переходу біосфери в ноосферу. В статье кратко проанализирована еволюция представлений о биосфере, ее философское осмысление и ...
225796
  Кравчук А.А. Біосфера – феномен геологічної природи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-25. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  У статті коротко проаналізована еволюція уявлень про біосферу, її філософське осмислення і сприйняття, перспективи переходу біосфери у ноосферу. В статье кратко проанализирована эволюция представлений о биосфере, ее философское осмысление и ...
225797
  Дишловий В.Д. Біосфера і екосистема / В.Д. Дишловий, В.М. Плєхов. – Киев : Наукова думка, 1980. – 199 с. – (Людина і природа)
225798
  Голубець М.А. Біосфера і охорона навколишнього середовища / М.А. Голубець. – Киев, 1982. – 48 с.
225799
  Пестушко Валерій Біосфері потрібні донори // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 6. – С. 20
225800
  Гетьман В.І. Біосферна роль НПП "Черемоський" у збереженні біотичного і ландшафтного різноманіття // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 42-50. – ISSN 0868-6939


  У статті наголошується, що в руслі виконання Всеєвропейської стратегії збереження біологічного і ландшафтного різноманіття національний природний парк "Черемоський" увійде до складу створюваного транскордонного українсько-румунського природоохоронного ...
225801
  Гетьман Володимир Біосферний заповідник "Асканія-Нова" : охорона довкілля // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 31-35 : Іл.
225802
   Біосферний заповідник "Асканія-Нова" НААН - природоохоронна, науково-дослідна установа міжнародного значення (минуле, сьогодення, майбутнє) : навч.-метод. посіб. для екскурсоводів / [В.С. Гавриленко та ін. ; редкол.: В.С. Гавриленко (голов. ред.) та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник "Асканія-Нова". – Вид. 2-ге. – Асканія-Нова : Біосферний заповідник "Асканія-Нова", 2015. – 237, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд.
225803
  Єгорова Т.М. Біосферні ідеї В.І. Вернадського як теоретичні засади аграрної екології // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 1. – С. 7-13. – ISSN 2077-4893
225804
  Дмитрук Ю. Біосферні перспективи ринку землі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 30 листопада - 6 грудня (№ 46). – С. 7


  "Велику увагу ЗМІ приділяють обговоренню моделей і концепції ринку землі, залишаючи за рамками цього дискурсу становище земель (грунтів) як компонента біосфери. Крім деяких спеціалістів, людство має сформовану думку, що грунт - це щось вічне, незмінне ...
225805
  Яцина Г.С. Біотероризм - проблема сучасності / Г.С. Яцина, В.М. Загуровський, А.М. Шкурат // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2012. – Вип. 21, кн. 4. – С. 556-560. – ISSN 2227-7404
225806
  Холодова О.А. Біотероризм: витоки та сучасні загрози // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 257-263
225807
  Єфремова О.О. Біотестування питної води у моніторингу стану екологічної безпеки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 21.06.01 - екологічна безпека / Єфремова О.О.; Державна екологічна академія пілядипломної освіти і управління мінприроди України. – Київ, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 13 назв
225808
  Шаріфан З Біотестування проб води з Перської затоки на наявність вірусів водоростей відділу CHLOROPHYTA / З Шаріфан, Ю.А. Зубик, Т.П. Шевченко // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 91
225809
   Біотестування стану грунтів на територіях, прилеглих до аеропортів / Л.М. Черняк, О.М. Міхєєв, О.В. Лапань, Т.І. Дмитруха, Т. Маnіесkі, Л.Г. Овсяннікова // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : науковий журнал / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2023. – Вип. 2 (43). – С. 170-176. – ISSN 2519-2884
225810
  Аристархова Е.О. Біотестування токсичності питної води // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – C. 96–101. – ISSN 2077-4893
225811
  Тригуб В.І. Біотестування як метод дослідження токсичності грунтів / В.І. Тригуб, С.В. Домусчи // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – Т. 25, вип. 2 (37). – С. 112-127. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
225812
  Гродзинський Д.М. Біотехніка (- галузь промисловості, основним видом діяльності якої є вирощування різноманітних мікроорганізмів // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 35. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
225813
  Нікітчук Т.М. Біотехнічна система аналізу пульсограм на основі фазових портретів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Нікітчук Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
225814
  Огородник І.М. Біотехнічна система для неінвазивного діагностування та корекції функціонального стану людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Огородник Ігор Миколайович ; М-во науки і освіти України, Харків. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. Петра Василенка. – Харків, 2021. – 25 с. – Бібліогр.: 14 назв
225815
  Левкін А.В. Біотехнічна система лазерного ділення ембріонів у тваринництві : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.17 / Левкін А.В.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 17 назв
225816
  Шигимага В.О. Біотехнічний комплекс імпульсної кондуктометрії і електроманіпуляції з клітинами тварин : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.17 / Шигимага Віктор Олександрович ; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
225817
  Бондаренко В.Д. Біотехнія : навч. посібник [для студентів вузів за спец. "Мислив. госп-во", "Ліс. гос-во"] / В.Д. Бондаренко ; Ін-т змісту і методів навчання, Укр. держ. лісотехн. ун-т. – Львів : ТзОВ "Престиж Інформ". – ISBN 5-7763-1679-0
Ч. 1. – 1998. – 260 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 257-258 (39 назв)
225818
  Бондаренко В.Д. Біотехнія : навч. посібник / В.Д. Бондаренко ; МОНУ. Український держ. лісотехн. ун-т. – Львів : [б. в.]. – ISBN 5-7763-1679-0
Ч. 2. – 2002. – 352 с.
225819
  Бондаренко В.Д. Біотехнія (- майстерність, -наука про активний цілеспрямований вплив людини на природні комплекси) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 35-36. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
225820
  Бугайцов С.Г. Біотехнології в онкології - новий і перспективний напрям в державному управлінні системою надання онкологічної допомоги населенню України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 67-69. – Бібліогр.: 14 назв
225821
  Таширев Олександр Борисович Біотехнології очищення промислових стічних вод на основі термодинамічного прогнозування взаємодії мікроорганізмів з металами та радіонуклідами : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 03.00.20 / Таширев О.Б.; Нац. ун-тет харч. технол. Мін-ва освіти та науки України. – Київ, 2005. – 33с. – Бібліогр.: 27 назв.
225822
  Шкуров Є.В. Біотехнології та людина в науковій фантастиці (на матеріалі циклу "Геном" Сергія Лук"яненка) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 275-281
225823
  Дубровна О. Біотехнологічна лабораторія - зернова нива України / О. Дубровна, Б. Моргун // Світ. – Київ, 2020. – Червень (№ 17/18). – С. 3
225824
  Зубченко Л.С. Біотехнологічне отримання водню в біопаливному елементі з фотоелектрохімічним катодом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Зубченко Людмила Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 19 назв
225825
  Самаруха І.А. Біотехнологічне отримання електричної енергії за використання асоціації хемоорганотрофних мікроорганізмів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Самаруха Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 26 с. – Бібліогр.: 32 назви
225826
  Герасименко В.Г. Біотехнологічний словник / В.Г. Герасименко. – Київ : Вища школа, 1991. – 167с.
225827
   Біотехнологічний університет в Харкові // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 5-12 травня (№ 16/18)
225828
  Штапенко О.В. Біотехнологічні аспекти регуляції гаметогенезу для корекції раннього ембріонального розвитку тварин : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.20 / Штапенко Оксана Всеволодівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" МОН України. – Київ, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 53 назви
225829
  Кравченко О.В. Біотехнологічні засади підвищення енергоресурсоефективності та екологічної безпеки процесів на об"єктах комунальної інфраструктури : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 03.00.20 / Кравченко Олександр Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 47 с. – Бібліогр.: 29 назв
225830
  Безусов Анатолій Тимофійович Біотехнологічні основи зберігання кормової рослинної сировини з використанням аміаквмісних сполук : Автореф... д-ра техн.наук: 05.18.03 / Безусов Анатолій Тимофійович; Одеський технологічн. ін-т харчової про-ті. – Одеса, 1993. – 32л.
225831
  Гейко Л.М. Біотехнологічні особливості підрощування личинок коропових риб за обмеженого водопостачання : монографія / Л.М. Гейко, М.В. Алексієнко, В.Р. Алексієнко ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т риб. госп-ва. – Київ : Український фітосоціологічний центр, 2011. – 134, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 112-132. – ISBN 978-966-306-158-6
225832
  Ніколаєнко Н.В. Біотехнологічні практики в контексті синергетичної методології // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.10-15
225833
  Ніколаєнко Н.В. Біотехнологічні практики в перспективі людського буття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 33-37. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті автор розглядає цілісну картину новітніх біотехнологічних практик та аналізує, які наслідки в бутті людини вони здатні породити. The authors of the article examine integral (complex) picture of the newest biotechnological practices and ...
225834
   Біотехнологічні препарати: особливості структури та властивостей і методологія викладання їх фармакології студентам профільних вищих навчальних закладів / Г.В. Зайченко, Н.О. Горчакова, О.В. Шумейко, О.В. Клименко, О.В. Ходаківська // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т [та ін.] ; редкол.: Чернозуб А.А., Хвисюк О.М., Павлов С.Б. [та ін.]. – Миколаїв, 2019. – Т. 4, № 4 (20). – С. 224-229. – ISSN 2415-3060
225835
   Біотехнологічні прийоми оздоровлення посадкового матеріалу лаванди / Т.М. Латушкіна, Л.О. Бугаєнко, О.В. Шевченко, В.П. Поліщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 21-23. – (Біологія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати тестування рослин лаванди на вірусоносійство методом ІФА. У дослідних зразках детектовано вірус некротичної плямистості бальзаміну (INSV, Tospovirus). Показано ефективність методів культури апікальних меристем. термо- і хемотерапії ...
225836
   Біотехнологія - інноваційний шлях розвитку селекції рослин : тези доповідей Міжнар. наук. конф. , м. Одеса, Україна 8-10 жовт. 2018 р. / М-во аграр. політики та продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України, Селекц.-генет. ін-т [та ін. ; уклад.: І.С. Замбріборщ, О.О. Молодченкова, А.Є. Солоденко]. – Одеса : Астропринт, 2018. – 153, [3] с. – ISBN 978-966-927-427-4
225837
  Никифоренко Л.І. Біотехнологія - основа ресурсозбереження / Л.І. Никифоренко. – К., 1989. – 47 с.
225838
  Пугач А. Біотехнологія - це можливість втілювати в життя найбожевільніші ідеї / А. Пугач, Д. Шабшай // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 24-26. – ISSN 2518-7104


  ННЦ "Інститут біології та медицини" КНУ ім. Т.Шевченка проводить набір студентів на програму підготовки "Біотехнологія".
225839
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnology : науковий журнал / НАНУ, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 2, № 1. – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
225840
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 3, № 1. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225841
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 3, № 2. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225842
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 3, № 3. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225843
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 4, № 4. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225844
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnology : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 4, № 6. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225845
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 5, № 1. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225846
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 5, № 2. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225847
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 5, № 5. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225848
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 5, № 6. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225849
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / НАНУ, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 6, № 1. – 2013. – 157 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225850
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / НАНУ, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 6, № 3. – 2013. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225851
   Біотехнологія = Биотехнология=Biotechnologia : науковий журнал / НАНУ, Ін-т біохіміїї ім. О. В. Палладіна. – Київ. – ISSN 1995-5537
Т. 6, № 2. – 2013. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225852
   Біотехнологія = Biotechnology : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Каф. мікробіології, вірусології та біотехнології. – Дніпро : Ліра. – ISBN 978-966-383-994-3
Т. 1 : Загальна та мікробна біотехнологія / [Воронкова О.С., Скляр Т.В., Воронкова Ю.С., Зубарева І.М.]. – 2018. – 199, [1] с. : іл. – Авт. т. зазнач. на звороті тит. арк. - Дод. тит. арк. англ. - Предм. покажч.: с. 197. – Бібліогр.: с. 198-199
225853
   Біотехнологія = Biotechnology : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Каф. мікробіології, вірусології та біотехнології, Каф. сучас. технологій діагност.-лікувального процесу. – Дніпро : Ліра. – ISBN 978-966-981-159-2
Т. 2 : Генетична та клітинна інженерія. Екобіотехнологія / [О.С. Воронкова, Т.В. Скляр, Ю.С. Воронкова, І.М. Зубарева]. – 2019. – 155, [1] с. : іл. – Авт. т. зазнач. на обкл. та в кінці книги. - Парал. тит. арк. англ. - Предм. покажчик: с. 153-154. – Бібліогр.: с. 155
225854
  Ковальов О.В. Біотехнологія вилучення іонів важких металів та інших домішок сухим магнітоміченим біосорбентом на основі Saccharomyces cerevisiae : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 03.00.20 / Ковальов Олексій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ун-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
225855
  Григор"єва М.А. Біотехнологія іммобілізованого гідролітичного ферментного препарату Циторецифен-М : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 03.00.20 - біотехнологія / Григор"єва М.А.; МОНУ; Національний ун-т харчових технологій. – Київ, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 13 назв
225856
  Маляр Д.Д. Біотехнологія конверсії рослинної сировини, одержання комплексу пребіотиків і пробіотиків та його використання для перепелів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.20 / Маляр Дмитро Дмитрович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2014. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 21 назва
225857
  Левтун І.І. Біотехнологія культивування мікроводоростей Chlorella vulgaris з підвищеним вмістом ліпідів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Левтун Ігор Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
225858
  Дичко А.О. Біотехнологія локального очищення жировмісних стічних вод : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 03.00.20 / А.О.Дичко; Укр. держ. ун-т харчових технологій. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
225859
  Карпенко Ю.В. Біотехнологія магнітомічення дріжджів Saccharomyces cerevisiae як біосорбенту катіонів важких металів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Карпенко Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 20 назв
225860
  Дігтяр С.В. Біотехнологія метаногенезу на основі біомаси ціанобактерій // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100), ч. 2. – С. 94-99 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
225861
  Декіна С.С. Біотехнологія мукоадгезивних лізоцим-полімерних систем медичного призначення : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.20 / Декіна Світлана Сергіївна ; НАН України, Фіз.-хім. ін-т ім. О.В. Богатського ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
225862
  Козловець О.А. Біотехнологія одержання біогазу при коферментації посліду птахів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Козловець Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 29 назв
225863
  Злочевський М.В. Біотехнологія одержання і застосування екзогенної імобілізованої глюкоамілози у годівлі молодняку великої рогатої худоби : Автореф... канд. сільскогосп.наук: 03.00.20 / Злочевський М.В.; Мін-во агропром. комплексу України. Білоцерківський держ. аграрн. ун-тет. – Біла Церква, 1999. – 19л.
225864
  Болоховський В.В. Біотехнологія одержання поліферментної кормової добавки Мацераза-БТУ та її використання за відгодівлі свиней : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.20 / Болоховський Владислав Вікторович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2014. – 20 с. – бібліогр.: 16 назв
225865
  Вічко О.І. Біотехнологія одержання пробіотичної кисломолочної добавки на основі природної асоціації "тибетський грибок" : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Вічко Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
225866
  Антоненко Л.О. Біотехнологія отримання біомаси вищих базидіальних грибів роду Coriolus : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Антоненко Лариса Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
225867
  Собчук Лілія Олексіївна Біотехнологія очищення стічних вод виробництва синтетичних жирних кислот : Автореф... кандид. техн.наук: 11.00.11 / Собчук Лілія Олексіївна; КПІ. – К., 1994. – 16л.
225868
  Покиньброда Т.Я. Біотехнологія поверхнево-активних продуктів бактерій роду Pseudomonas, їх властивості та застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Покиньброда Тетяна Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 38 назв
225869
  Корецька Н.І. Біотехнологія поверхнево-активних продуктів штаму Rhodococcus erythropolis AU-1, властивості та застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Корецька Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
225870
  Єрохін В.А. Біотехнологія поверхнево-активних рамноліпідів штаму Pseudomonas sp. PS-17 у ферментері : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Єрохін Володимир Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
225871
  Пристай М.В. Біотехнологія поверхнево-активних речовин бактерій родів Gordonia i Rhodococcus : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Пристай Мар"яна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
225872
  Луценко Т.М. Біотехнологія препаратів рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини та їх стандартизація : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Луценко Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
225873
  Карпенко І.В. Біотехнологія рамноліпідних поверхнево-активних продуктів штаму pseudomonas sp. PS-17 та їх застосування для олійних рослин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Карпенко Ілона Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
225874
   Біотехнологія рекультивації залізорудних відвалів шляхом створення стійких трав’янистих рослинних угруповань / А.Ю. Мазур, В.В. Кучеревський, Г.Н. Шоль, М.О. Баранець, Т.В. Сіренко, О.В. Красноштан // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 4. – C. 41-52. – ISSN 1815-2066
225875
   Біотехнологія ризосфери овочевих рослин = Biotechnology of vegetable plants phizosphere / В.П. Патика [та ін.] ; за ред. акад. НААН України В.П. Патики ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного, Нац. акад. аграр. наук України [та ін.]. – Київ : Едельвейс і К, 2015. – 264, [2] с. : іл., табл. – Тит. арк., анот та зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 198-233. – ISBN 978-617-7237-04-3
225876
  Мусієнко М.М. Біотехнологія рослин : Навч. посіб. для студ. біол. спец. внз / М.М. Мусієнко, О.О. Панюта ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 114 с. – ISBN 966-594-662-5
225877
   Біотехнологія рослин = Plant biotechnology : навч. посібник / Т.М. Сатарова, О.Є. Абраімова, А.І. Вінніков, А.В. Черенков ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. установа "Ін-т зерн. культур" [та ін.]. – Дніпропетровськ : Адверта, 2016. – 136, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Покажч.: с. 128-132. – Бібліогр.: с. 133-136 та в кінці розд. – ISBN 978-966-97549-0-5
225878
  Рудишин С.Д. Біотехнологія рослин : навч. посібник / С.Д. Рудишин. – Суми : Корпункт, 2024. – 198, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 194-198. – ISBN 978-966-7402-92-1
225879
  Мусієнко М.М. Біотехнологія рослин [Електронний ресурс] : Посібник для студ. біол. спец. внз / М.М. Мусієнко, О.О. Панюта. – Київ : КНУТШ, 2004. – 112 с. : табл.
225880
  Сторож Л.А. Біотехнологія функціональних фосфопептидів з білків казеїнового комплексу коров"ячого молока : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Сторож Людмила Анатоліївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т продовольчих ресурсів. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
225881
  Таран М. Біотит кристалічних порід Новополтавської ділянки Чернігівської зони розлому (Західне Приазов"я) / М. Таран, Н. Юрченко, С. Шнюков // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 2. – C. 95-103. – ISSN 2078-6220


  Проаналізовано склад, температуру кристалізації та поляризовані оптичні спектри біо-титу із кристалічних порід рами Новополтавської ділянки Чернігівської зони розлому За-хідного Приазов"я. У мінералі виявлено два типи оптичних спектрів. Перший - тільки ...
225882
  Кривдік С.Г. Біотити гранітів кіровоградського і новоукраїнського комплексів (центральна частина Українського щита) / С.Г. Кривдік, Н.М. Коновал // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 58-65 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
225883
  Назарко І.С. Біотичне виховання учнів як педагогічна проблема // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 27-30
225884
  Загороднюк І.В. Біотичне різноманіття та екобезпека в зоні АТО: аналіз ситуації та ризиків // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 2 (102), березень - квітень. – С. 19-21 : фото
225885
  Зюман Б.В. Біотичний контроль хімічного складу поверхневих вод / Б.В. Зюман, А.В. Пасенко, О.Є. Алфімов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 178-184. – Бібліогр.: 5 назв
225886
  Рябоконь О.В. Біотичні типи натурально-антропогенних ландшафтів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 277-283. – Бібліогр.: 12 назв.
225887
   Біотопи (оселища) України: наукові засади їх дослідження та практичні результати інвентаризації = Biotopes (habitats) of Ukraine: scientific basis of research and inventory results : матеріали робочого семінару, (Київ, 21-22 берез. 2012 р.) / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного [та ін.] ; [наук. ред.: Я.П. Дідух, О.О. Кагало, Б.Г. Проць]. – Київ ; Львів : [б. в.], 2012. – 193, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - На тит. арк.: За підтримки Всесвітнього фонду природи (WWF). - Рез. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-6615-5
225888
  Некрасова О.Д. Біотопічний розподіл та склад герпетокомплексів Київської області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 182-189 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2227-3220
225889
  Калінін І.В. Біотрансформація важких металів у тканинах щурів : монографія / Калінін І.В. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – 291, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 250-291. – ISBN 978-966-931-069-9
225890
  Стоцька О.В. Біотрансформація відходів пивоварного виробництва з отриманням біогазу та кормової біомаси : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Стоцька Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій ; Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т продовольчих ресурсів. – Київ, 2023. – 23 с. – Бібліогр.: 25 назв
225891
  Панченко Д.І. Біотрон: лікування без ліків. / Д.І. Панченко. – Київ, 1971. – 48с.
225892
  Сіренко Л.Я. Біофабрика (- підприємство, на якому в контрольованому й регульованому режимах вирощують мікроорганізми, гриби, рослини, птахів) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 37. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
225893
   Біофармацевтичниий аналіз взаємодії мелоксікаму та метилпреднізолону - компонентів фармакотерапії больового синдрому та демієлінізуючої патології / О.О. Нефьодов, В.Б. Ларіонов, М.Я. Головенко, В.Й. Мамчур // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 398-403. – ISSN 2413-7944
225894
  Огієнко О.С. Біофаціальна характеристика за діатомовими водоростями донних відкладів шельфу Антарктичного півострова // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2015. – № 3 (41). – С. 82-90. – ISSN 1999-7566
225895
  Рева О.Д. Біофізика - нова галузь науки / О.Д. Рева. – Київ, 1962. – 39с.
225896
   Біофізика : практикум: навчальний посібник для студентів біологічного факультету. – Київ : Київський університет, 1997. – 190 с.
225897
   Біофізика : підручник для студ. біолог., медич. та фіз. фак-тів вищих навч. закладів. – Київ : Обереги, 2001. – 544с. – (Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-513-021-8
225898
  Азнакаєв Е.Г. Біофізика : навч. посібник для студентів ВНЗ / Е.Г. Азнакаєв. – Київ : НАУ, 2005. – 308 с. – ISBN 966-598-250-8
225899
   Біофізика : підручник для студентів біологічних спецільностей вузів / П.Г. Костюк, В.Л. Зима, І.С. Магура, М.С. Мірошніченко, М.Ф. Шуба ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 568 с. – ISBN 978-966-439-064-1
225900
  Посудін Ю.І. Біофізика : підручник / Ю.І. Посудін ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2019. – 471, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 454-460. – Бібліогр.: с. 448-453. – ISBN 978-617-7320-25-7
225901
  Зима В.Л. Біофізика (- наука, що використовує принципи і методи фізичних наук у біології) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 38. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
225902
   Біофізика мембран : навчально-методичні розробки / КНУТШ ; Навчально-науковий центр "Інститут біології" ; упоряд. : К.І. Богуцька, Ю.І. Прилуцький, Ю.П. Скляров. – Київ : Видавництво Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова, 2011. – 86 с. – Бібліогр.: с. 80-81
225903
  Бура М.В. Біофізика сенсорних систем : навч. посібник / М.В. Бура, Д.І. Санагурський ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 191, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2009 р. - Слов. термінів: с. 170-182. - Покажч.: с. 183-189. – Бібліогр.: с. 190-191. – (Серія "Біологічні Студії"). – ISBN 978-617-10-0144-2
225904
  Доброва В.Є. Біофізика та медична апаратура : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / МОНУ; Мін-во охорони здоров"я України; В.Є. Доброва, В.О. Тіманюк. – Київ : Професіонал, 2006. – 200с. – ISBN 966-370-003-3
225905
  Зима В.Л. Біофізика. Збірник задач : Навчальний посібник для студ.біолог.мед.та фіз.фак-тів вищ.навч.закл. / В.Л. Зима. – Київ : Вища школа, 2001. – 124с. – ISBN 966-642-050-3
225906
   Біофізика. Практикум : навчальний посібник / Київ. нац. ун-т Тараса Шевченка ; авт. В.Л. Зима, М.С. Мірошниченко, Т.Л. Давидовська, В.В. Ганчурін, Ю.І. Прилуцький. – Київ : Київський університет, 2003. – 139 с. – ISBN 966-594-358-8
225907
   Біофізика. Спецпрактикум з електробіофізики / Т.Л. Давидовська, Р.В. Ляховецький, О.В. Жолос, Ю.І. Прилуцький, М.С. Мірошниченко, О.В. Цимбалюк; Т.Л. Давидовська, Р.В. Ляховецький, О.В. Жолос, Ю.І. Прилуцький, М.С. Мірошниченко, О.В.Цимбалюк ; Київ. нац. ун-т Тараса Шевченка. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 139 с. – ISBN 966-306-057-5
225908
   Біофізика. Фізичні методи аналізу та метрологія : підручник / Е.І. Личковський, В.О. Тіманюк, О.В. Чалий [та ін.] ; за ред. Е.І. Личковського, В.О. Тіманюка. – Вінниця : Нова Книга, 2014. – 463, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Предм. покажчик: с. 459-462. – Бібліогр.: с. 463. – ISBN 978-966-382-541-0
225909
   Біофізична та колоїдна хімія / А.С. Мороз, Л.П. Яворська, Д.Д. Луцевич, В.В. Огурцов, В.Й. Роговик, А.Б. Зіменковський, Т.Г. Калинюк; А. С. Мороз, Л. П. Яворська, Д. Д. Луцевич, В. В. Огурцов, В. Й. Роговик, А. Б. Зіменковський, Т. Г. Калинюк; за ред. А.С. Мороза. – Вінниця : Нова Книга, 2007. – 600 с. : іл. – ISBN 978-966-382-024-8
225910
  Зима В.Л. Біофізичне товариство Українське (-УБФТ - всеукраїнська добровільна, самоврядна науково-громадська організація біофізиків-фахівців) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2004. – Т. 3 : Біо - Бя. – С. 38. – ISBN 966-02-2074-Х; 966-02-2682-9 (Т.3)
225911
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin. – Харків. – ISSN 0453-8048
№ 1. – 1998
225912
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin. – Харків. – ISSN 0453-8048
№ 2. – 1998
225913
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin. – Харків. – ISSN 0453-8048
Вип. 17 (1). – 2006
225914
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin. – Харків, 1998-. – ISSN 0453-8048
Вип. 18. – 2007
225915
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin. – Харків, 1998-. – ISSN 0453-8048
Вип.19 (2). – 2007
225916
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 0453-8048
Вип. 20 (1). – 2008
225917
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 0453-8048
Вип. 22 (1). – 2009
225918
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 23 (2). – 2009
225919
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 0453-8048
Вип. 24 (1). – 2010
225920
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 0453-8048
Вип. 25 (2). – 2010
225921
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 26 (1). – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225922
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 27 (2). – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225923
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 28 (1). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225924
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 29 (1). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225925
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 30 (2). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225926
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 31 (1). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225927
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 32 (2). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225928
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 33 (1). – 2015. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225929
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 34 (2). – 2015. – 56 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225930
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Горбенко Г.П., Катрич В.О., Баранник Є.О. [та ін.]. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 35 (1). – 2016. – 48 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225931
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Горбенко Г.П., Катрич В.О., Баранник Є.О. [та ін.]. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 36 (2). – 2016. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225932
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Горбенко Г.П., Катрич В.О., Баранник Є.О. [та ін.]. – Харків, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 37 (1). – 2017. – 52 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225933
   Біофізичний вісник = Biophysical bulletin : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Горбенко Г.П., Катрич В.О., Берест В.П. [та ін.]. – Харків : ХНУ іммені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 38 (2). – 2017. – 78, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225934
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Горбенко Г.П., Катрич В.О., Баранник Є.О. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 39 (1). – 2018. – 82, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225935
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Горбенко Г.П., Катрич В.О., Берест В.П. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 40. – 2018. – 69, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225936
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Горбенко Г.П., Катрич В.О., Берест В.П. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 41. – 2019. – 73, [3] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225937
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Косевич М.В. ; редкол.: Аврунін О.Г., Баранник Є.О., Бондаренко В.А. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 42. – 2019. – 79, [3] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
225938
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Косевич М.В. ; редкол.: Аврунін О.Г., Баранник Є.О., Бондаренко В.А. [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 43. – 2020. – 187, [3] c. – DOI: 10.26565/2075-3780 - Резюме укр., рос., англ. мовами
225939
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Косевич М.В. ; редкол.: Аврунін О.Г., Баранник Є.О., Горбенко Г.П. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 44. – 2020. – 39, [3] c. – DOI: 10.26565/2075-3810 - Резюме укр., рос., англ. мовами
225940
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Косевич М.В. ; редкол.: Аврунін О.Г., Баранник Є.О., Горбенко Г.П. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 45. – 2021. – 47, [3] c. – DOI: 10.26565/2075-3810 - Резюме укр., рос., англ. мовами
225941
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Косевич М.В. ; редкол.: Аврунін О.Г., Баранник Є.О., Горбенко Г.П. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 46. – 2021. – 45, [3] c. – DOI: 10.26565/2075-3810 - Резюме укр., рос., англ. мовами
225942
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Косевич М.В. ; редкол.: Аврунін О.Г., Andrushcchenko V., Bednarczyk P. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 47. – 2022. – 59, [3] c. – DOI: 10.26565/2075-3810 - Резюме укр., англ. мовами
225943
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Косевич М.В. ; редкол.: Аврунін О.Г., Andrushcchenko V., Bednarczyk P. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 48. – 2022. – 32, [3] c. – DOI: 10.26565/2075-3810 - Резюме укр., англ. мовами
225944
   Біофізичний вісник = Biophysical Bulletin / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Косевич М.В. ; редкол.: Аврунін О.Г., Andrushcchenko V., Bednarczyk P. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 1998-. – ISSN 2075-3810
Вип. 49. – 2023. – 60, [3] c. – DOI: 10.26565/2075-3810 - Резюме укр., англ. мовами
225945
  Каспіржний А.В. Біофізичний механізм та параметрична чутливість електричної передачі у дендритах нейронів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Каспіржний Антон Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
225946
  Дринь Д.О. Біофізичні властивості TRPC4 і TRPV4 каналів та їх роль у регуляції скорочення гладеньких м"язів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Дринь Дарія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 149 арк. – Бібліогр.: арк. 132-149
225947
  Дринь Д.О. Біофізичні властивості TRPC4 і TRPV4 каналів та їх роль у регуляції скорочення гладеньких м"язів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Дринь Дарія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
225948
  Кадурін О.К. Біофізичні властивості компактної кісткової тканини / О.К. Кадурін, О.Є. Вирва, Ф.С. Леонтьєва ; за ред. М.О. Коржа. – Харків : Прапор, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-8690-63-1
225949
  Берест В.П. Біофізичні властивості природних мембранотропних пептидів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Берест Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 41 назва
225950
  Цимбалюк О.В. Біофізичні механізми дії нанорозмірних матеріалів на механокінетику вісцеральних гладеньких м"язів : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.02 / Цимбалюк Ольга Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 457 арк. – Додатки: арк. 450-457. – Бібліогр.: арк. 12-17, 374-449 та в додатках: арк. 450-457
225951
  Цимбалюк О.В. Біофізичні механізми дії нанорозмірних матеріалів на механокінетику вісцеральних гладеньких м"язів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.02 / Цимбалюк Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
225952
  Чуян О.М. Біофізичні параметри біологічно активних точок здорових людей та їх зміни під впливом ЕМВ НВЧ / О.М. Чуян, Н.А. Темур"янц, О.Б. Московчук // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2002. – Т. 10, № 2. – С. 73-81. – ISSN 1023-2427
225953
  Богуцька К.І. Біофізичні та екологічні аспекти викладання курсу "Радіаційна біофізика" / К.І. Богуцька, Ю.І. Прилуцький // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 517-518


  Дисципліна спеціалізації "Радіаційна біофізика" викладається для магістрів 1-року навчання кафедри біофізики ННЦ "Інститут біології та мдицини" КНУ імені Тараса Шевченка. Підготовка студентів-біофізиків в галузі радіаційної біофізики є необхідною ...
225954
  Костючков С.К. Біофілософія як теоретична і практична основа підвищення рівня ефективності сучасної системи освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 193-196. – ISSN 2076-1554
225955
  Костючков С.К. Біофілософські засади формування філософсько-освітньої концепції освіти в сучасних цивілізаційних умовах. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7 (123), липень. – C. 98-102. – ISSN 2077-1800
225956
  Котельніков Валерій Біофільна архітектура для масштабної забудови // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 2. – С. 26-32 : фото
225957
  Степура Л.Г. Біофлотаційне збагечення руд, до складу яких входить золото. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.17.18 / Степура Л.Г.; НАН Укр.Ін-т біоколоїдної хіміі. – К, 1995. – 24л.
225958
  Палладін О.В. Біохемія : Підручник для студентів і лікарів / О.В. Палладін. – 5-е вид., виправл. і доп. – Дніпропетровськ : Держмедвидав, 1938. – 483с.
225959
  Костерін С.О. Біохімічна кінетика = Biochemical kinetics / С.О. Костерін, С.О. Карахім ; [НАН України, Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна]. – Київ : Наукова думка, 2021. – 309, [2] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 286-304. – (Проєкт "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1779-5
225960
  Роїк М.В. Біохімічна модель зберігання якості листків стевії / М.В. Роїк, І.В. Кузнєцова // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 77-83 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2476626
225961
  Войцехівський В.І. Біохімічна та технологічна оцінка сортових яблучних соків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-48. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Подано результати аналізу деяких перспективних та поширених сортів яблуні на придатність виробництва з них сортових яблучних соків. The authors present the results of the analysis on the suitability of some perspective and widespread apple cultivars ...
225962
  Михалюк В.В. Біохімічна характеристика кератинів та створених на їх основі моделей біоматеріалів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Михалюк Василина Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біології тварин. – Львів, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
225963
  Усатюк Петро Володимирович Біохімічна характеристика плазматичної мембрани та особливості регуляції епітелію тонкого кишечника великої рогатої худоби в онтогенезі та при порушенні функції : Автореф... докт. біолог.наук: 03.00.04 / Усатюк Петро Володимирович; Національна АН України, Ін-т біохімії. – Київ, 1994. – 43л.
225964
  Галяс В. Біохімічний і біотехнологічний словник / Віктор Галяс, Анатолій Колотницький. – Львів : Оріяна-Нова, 2006. – 468с. – ISBN 5-8326-0154-8
225965
   Біохімічний склад Polymnia sonchifolia Poepp. [and] Endl за різних агроекологічних умов / Л.Т. Міщенко, О.О. Молодченко, О.Б. Лихота, Н.Ю. Таран, А.В. Дащенко // Геноміка та біохімія сільськогосподарських рослин : тези доп. Міжнар. наук. конф., Одеса, Україна, 12 верес. 2017 р. / М-во аграр. політики та продовольства України, Нац. акад. аграр. наук України [та ін. ; уклад.: Волкова Н.Е., Молодченкова О.О. ; відп. за вип. Файт В.І.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 98-99. – ISBN 978-966-927-289-8
225966
  Цудзевич Б.О. Біохімічні аспекти метаболізму ксенобіотиків в організмі / Б.О. Цудзевич, І.В. Калінін // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології УААН. – Київ, 2011. – № 3. – С. 81-86. – ISSN 2077-4893
225967
   Біохімічні дії кофеїну (огляд літератури) / І.С. Чекман, Н.О. Горчакова, В.А. Туманов, Г.О. Сирова, Беленічєв, , М.І. Загородний, І.Ю. Яковлева // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т" ; голов. ред. Гарник Т.П. – Київ, 2018. – № 1. – С. 4-8
225968
   Біохімічні зміни в сироватці крові щурів за умов експериментальної опікової хвороби та їх корекція меланіном / Н. Чорненька, Я. Раєцька, О. Савчук, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  При моделюванні лужного опіку стравоходу 1 та 2 ступеняу статевонезрілих щурів спостерігалися порушення різних систем метаболізму, введення меланіну сприяло нормалізації біохімічних показників. Було показано, що за умовопіку стравоходу відбувалось ...
225969
  Нетлюх А.М. Біохімічні маркери ускладненого перебігу аневризматичного субарахноїдального крововиливу в сироватці крові та лікворі хворих // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 40-47. – ISSN 2304-9359
225970
  Палиця Л.М. Біохімічні механізми впливу C60 фулеренових наночастинок на токсичність толуолу в різних біологічних системах : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Палиця Лілія Михайлівна ; М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. – Тернопіль, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
225971
  Гаділія О.П. Біохімічні механізми дії похідних піролідин-2-карбонової кислоти на клітини слизової оболонки шлунка щурів за умов експериментальної виразки : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.04 / Гаділія Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
225972
  Раєцька Я.Б. Біохімічні механізми за хімічного опіку стравоходу : дис. … д-ра біол. наук : 03.00.04 / Раєцька Яна Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 327 арк. – Додатки: арк. 314-327. – Бібліогр.: арк. 273-314
225973
  Раєцька Я.Б. Біохімічні механізми за хімічного опіку стравоходу : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Раєцька Яна Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 55 назв
225974
  Калінін І.В. Біохімічні механізми знешкодження важких металів у тканинах щурів : автореф. дис. … д-ра біол. наук : 03.00.04 / Калінін Ігор Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
225975
  Франскевич Д.В. Біохімічні механізми комбінованої дії цисплатину та фулерену С60 на нормальні та злоякісно трансформовані клітини : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Франскевич Дар"я Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 134 арк. – Бібліогр.: арк. 107-134
225976
  Франскевич Д.В. Біохімічні механізми комбінованої дії цисплатину та фулерену С60 на нормальні та злоякісно трансформовані клітини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Франскевич Дар"я Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 15 назв
225977
  Макаренко О.А. Біохімічні механізми остеотропної дії флавоноїдів : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Макаренко О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – 40 с. – Бібліогр.: 75 назв
225978
  Толстанова Г.М. Біохімічні механізми патогенезу запальних захворювань кишечника : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Толстанова Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 323 л. – Бібліогр.: л. 266-323
225979
  Толстанова Г.М. Біохімічні механізми патогенезу запальних захворювань кишечника : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Толстанова Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 32 с. – Бібліогр.: 45 назв
225980
  Савко У.В. Біохімічні механізми пошкодження епітеліоцитів дванадцятипалої кишки щурів за умов тривалого пригнічення секреції гідрохлоридної кислоти у шлунку : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Савко Ульяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
225981
  Савко У.В. Біохімічні механізми пошкодження епітеліоцитів дванадцятипалої кишки щурів за умов тривалого пригнічення секреції гідрохлоридної кислоти у шлунку : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Савко Ульяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 164 л. – Бібліогр.: л. 131-164
225982
  Котляр І.П. Біохімічні механізми протизапальної дії похідних піролу при виразковому коліті : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Котляр Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 122 арк. – Бібліогр.: арк. 102-122
225983
  Котляр І.П. Біохімічні механізми протизапальної дії похідних піролу при виразковому коліті : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Котляр Ірина Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
225984
  Андрійчук Т.Р. Біохімічні механізми реалізації радіаційно-індукованого апоптозу : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Андрійчук Тетяна Ростиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 37 с. – Бібліогр.: 36 назв
225985
  Андрійчук Т.Р. Біохімічні механізми реалізації радіаційно-індукованого апоптозу : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.04 / Андрійчук Тетяна Ростиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 317 арк. – Додатки: арк. 300-317. – Бібліогр.: арк. 255-299
225986
  Короткий О.Г. Біохімічні механізми розвитку запалення в щурів з тривалою шлунковою гіпоацидністю та за умов введення мультипробіотика "Симбітер R" : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Короткий О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 165 л. – Бібліогр.: л. 132-165
225987
  Галенова Т.І. Біохімічні механізми розвитку клітинної інсулінорезистентності за умов експериментального цукрового діабету 2 типу : автореф. дис. ... канд. біол. наук.: 03.00.04 / Галенова Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв
225988
  Харченко О.І. Біохімічні механізми розвитку хронічної алкогольної інтоксикації та за умов дії оцтовокислого цинку : дис. ... канд. біол. наук: 03.00.04 / Харченко О. І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 217 л. – Бібліогр.: л. 187-217
225989
  Харченко О.І. Біохімічні механізми розвитку хронічної алкогольної інтоксикації та за умов дії оцтовокислого цинку : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04. / Харченко О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
225990
  Рахметов А.Д. Біохімічні механізми специфічної взаємодії білків пероксиредоксинів з креатинфосфокіназою головного мозку людини за дії стресорів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Рахметов Анар Джамалович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
225991
  Сумбаєв В.В. Біохімічні механізми цитотоксичної та / Сумбаєв В.В. – Одеса, 2003. – 304 л.
225992
  Сумбаєв Вадим В"ячеславович Біохімічні механізми цитотоксичної та проміногенної дії активних форм кисню та оксиду азоту : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.04. / Сумбаєв В.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 40с. – Бібліогр.: 38 назв.
225993
  Рибальченко Тарас Володимирович Біохімічні особливості безрецепторної міжклітинної сигналізації : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.04 / Рибальченко Т.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 16 с.
225994
  Рибальченко Тарас Володимирович Біохімічні особливості безрецепторної міжклітинної сигналізації : Дис.... канд.біолог.наук: 03.00.04 / Рибальченко Тарас Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 159 л. – Бібліогр.: л.136-159
225995
   Біохімічні параметри печінки за наявності у кровотоці анти-SARS-CoV-2 IgG / Д. Креницька, А. Рачковська, Ю. Павлівський, Ю. Чижик, В. Карбовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – C. 33-40. – (Біологія ; вип. 1 (88)). – ISSN 1728-3817


  COVID-19 - системне захворювання, спричинене інфікуванням вірусом SARS-CoV-2, що на початкових етапах ви- кликає дисфункцію респіраторних органів, але становить загрозу для життя навіть після одужання через можливі ускладнення. Багато клінічної ...
225996
   Біохімічні параметри функціонального стану печінки у хворих на гепатит В за умови коінфекції SARS-CoV-2 / Д. Креницька, А. Рачковська, О. Савчук, В. Карбовський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 12-17. – (Біологія ; вип. 4 (87)). – ISSN 1728-3817


  Пандемія COVID-19, що розпочалася наприкінці 2019 року в Китаї, за кілька місяців поширилася на всі континенти, триває донині та становить вагому загрозу для системи охорони здоров"я в усьому світі, адже необхідно надавати інтенсивну допомогу раніше ...
225997
  Блохіна О.Г. Біохімічні показники крові за розвитку експериментального запалення суглобу та за умов профілактичного введення хондроїтин сульфату : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04, 09 / Блохіна Оксана Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 162 арк. – Додатки: арк. 161-162. – Бібліогр.: арк. 134-160
225998
  Шулько О.П. Біохімічні показники м"яса молодняку кролів за різних доз сульфуру в раціоні // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 210-215 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2410-1125
225999
   Біохімічні показники сироватки крові риб Антарктики / В. Войціцький, С. Хижняк, О. Маніло, А. Павлович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 66-67. – (Біологія ; вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Результати дослідження біохімічних показників крові різних видів антарктичних риб (N. coriiceps, Т. eemacchii, P. charcoti ma C. aceratus) свідчать про відмінності у протіканні метаболічних процесів, які пов"язані з особливостями пристосування до ...
226000
  Берник О.О. Біохімічні реакції гепатоцитів на розвиток тривалої гіпохлоргідрії шлунка : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Берник Оксана Орестівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,