Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>
224001
  Шпоть О.С. "Велесова книга"- як фрагмент з історії демократії : Науково-популярне видання / О.С. Шпоть. – Київ : Коронатор, 2006. – 62с. – ISBN 966-96555-1-Х
224002
  Дубров Я. "Велесова книга" - декодувальний ключ для релігійно-цивілізаційного коду української нації / Я. Дубров, В. Гаюк // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 110-120
224003
  Кралюк П. "Велесова книга" - предфілософія українців? // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 81-84. – ISBN 978-966-2254-74-7
224004
  Кухарський Володимир "Велесова книга": духовність, моральні чесноти праукраїнців у контексті 10 божих заповідей // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 29-33. – Бібліогр. в кінці ст.
224005
  Ющук І. "Велетень у царстві людської культури" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 3 (684). – С. 26-31. – ISSN 0130-5263


  "Cто років тому Іван Франко справедливо й точно сказав про Тараса Шевченка: "Він був сином мужика - і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком - і став велетнем у царстві людської культури".
224006
  Ісаюк О. "Велика блокада": як провести вибори у непокірному регіоні // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 березня (№ 10). – С. 15


  Наприкінці 1945 р. у Західній Україні різко побільшало радянських військ. У регіон ввели чотири піхотні дивізії внутрішніх військ НКВД і окремий мотострілецький полк — разом 7,5 тис. військових. Крім того, спішно перекидали частини 28-ї та 38-ї армій, ...
224007
  Гудзик К. "Велика брехня нашого часу". Костянтин Побєдоносцев та ідеологія "освіченого консерватизму" // Екстракт 150 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2009. – [1] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 823-830. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-16-0
224008
  Романова В. "Велика Вісімка" як альтернативний механізм глобального врегулювання // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 22-24
224009
  Портнов А. "Велика Вітчизняна війна" в політиках пам"яті Білорусі, Молдови та України: кілька порівняльних спостережень" // Україна модерна / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; Ін-т історичних досліджень. – Київ, 2009. – Число 15 (4) : Пам"ять як поле змагань. – С. 206-218. – ISBN 978-966-8978-37-1; 978-966-8978-38-8 (ч. 15)
224010
  Сербин Р. "Велика Вітчизняна війна" та "Голодомор" : зудар консолідуючих мітів України та Росії // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 9/10 (191/192). – С. 12-14
224011
  Пігідо-Правобережний "Велика Вітчизняна війна". Спогади та роздуми очевидця / Пігідо-Правобережний. – Київ : Смолоскип, 2002. – 288с. – ISBN 966-7332-78-0
224012
  Грабовський С. "Велика Вітчизняна" і кільце змарнованого Україною історичного часу // Гомін України. – Торонто, 2010. – Рік 62, 18 травня (№ 19). – С. 12
224013
  Орлова Т.В. "Велика депресія" / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 46-47. – ISBN 966-642-073-2
224014
   "Велика Литва": хто ми і куди йдемо // Світ. – Київ, 2013. – квітень (№ 15/16). – С. 4


  Посольство Литовської Республіки в Україні та НАН України презентували третю книгу Сигнатару Акту про незалежність Литви Бірутє Вальонітє "Велика Литва".
224015
  Васютинський В. "Велика логіка вчинку" Володимира Роменця як утвердження колективної феноменології // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 2 (44). – С. 143-147. – ISSN 1810-2131
224016
   "Велика прогулянка" із "Дзеркалои світу" // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 87 : фото
224017
  Яременко В. "Велика справа потребує великого серця" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 5 червня (№ 23). – С. 10, 11


  Презентеція двокнижжя "Іван Багряний: нове й маловідоме (есеї, документи, листи, спогади, нотатки, факти)".
224018
  Пляченко А.Г. "Велика ціль - річ більша від людини" // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 169-174. – ISBN 978-966-927-118-1


  Юрій Іванович Липа — громадський діяч, письменник, поет, публіцист, лікар, автор української геополітичної концепції, один з визначних ідеологів українського націоналізму.
224019
  Грабовський С. "Велика чистка" 1937 року, або Як більшовики укоськували Червону армію, і що з того вийшло // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 18 червня (№ 102/103)
224020
  Дідик О. "Велика шахівниця" Збігнєва Бжезінського та геополітичні орієнтири європейської України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 1 (46). – С. 248-254
224021
  Дідик О. "Велика шахівниця" Збігнєва Бжезінського та геополітичні орієнтири європейської України // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 136-141
224022
  Искендеров П.А. "Великая Албания": теория и практика // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 31-46. – ISSN 0042-8779
224023
  Герман А.А. "Великая война" и немцы Поволжья (1914 - 1917) // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2014. – [Вып. 40]. – С. 224-232. – ISSN 2313-1993
224024
  Александрова С.П. "Великая Ремонстрация" и требования английского парламента о контроле над исполнительной властью // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 12. – С. 32-37. – ISSN 1812-3805


  "Великая Ремонстрация" не раз являлась объектом научного исследования, в связи с этим следует обратить внимание на два основных момента при рассмотрении ее содержания: на значение положений этого документа для становления в Англии конституционной ...
224025
   "Великая Россия". Географические, этнографические и культурно-бытовые очерки современной России. – Москва : Типография Шнакенбург
Т. 1 : Сибирь. – 1912. – 236 с.
224026
   "Великая Россия". Географические, этнографические и культурно-бытовые очерки современной России. – Москва : Типография Шнакенбург
Т. 2 : Поволжье. Приуралье. – 1912. – 262, [2] с.
224027
   "Великая Россия". Географические, этнографические и культурно-бытовые очерки современной России. – Москва : Товарищество Дело
Т. 3 : Тундры. Северо-лесная область. – 1912. – 247, [2] с.
224028
   "Великая французская революция и пути русского освободительного движения" : Тезисы докладов науч. конф. "Великая французская революция и пути русского освободительного движения" 15-17 дек. 1989 г. – Тарту : ТГУ, 1989. – 110с. – Библиогр. в примеч. в конце докл.
224029
  Майоров А. "Великая Хорватия, называемая "белой" : к вопросу о происхождении и значении хорватских этнических названий // Княжа доба. Історія і культура / НАНУ; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича; [відп. ред. Я.Д. Ісаєвич]. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип`якевича НАНУ, 2007. – Вип. 1. – С. 13-44. – ISBN 966-02-3935-1(серія); 966-02-3935-Х(Вип.1)
224030
   "Великая хроника" о Польше, Руси и их соседях 11-13 вв.. – М., 1987. – 259с.
224031
  Брюховецька Л. "Велике кіно завжди національне..." // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2015. – № 305/306/307. – C. 208-223
224032
  Таранова Анна "Велике нечитоме" і академічний канон: проникнення масової літератури до парадигми літературознавства


  У статті розглядається процес змінення ставлення до "масової літератури" в академічному літературознавстві протягом другої половини XX ст. Протиставлення "елітарної", "високої" та "низької", "масової" словесності, яке переважало в науковій думці до ...
224033
  Таранова Анна "Велике нечитоме" і академічний канон: проникнення масової літератури до парадигми літературознавства


  У статті розглядається процес змінення ставлення до "масової літератури" в академічному літературознавстві протягом другої половини XX ст. Протиставлення "елітарної", "високої" та "низької", "масової" словесності, яке переважало в науковій думці до ...
224034
  Славинський Микола "Велике щастя - спостерігати, як літають ластівки" : членові редакційної ради "Наукового світу" Миколі Сороці - 75 років! // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 4 (141). – С. 11-12 : Фото
224035
  Карагацис М. [Велика химера : роман / М. Карагацис. – 21-е вид. – Афіни : Естія, 1998. – 322 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; № 17]). – ISBN 960-05-0148-3
224036
  Тхарев Е.Е. Вектор-параметр группы Лоренца и релятивистская кинематика : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Тхарев Е.Е.; Минский радиотехн. ин-т. – Минск, 1970. – 14л.
224037
   Вектор-функции Ляпунова и их построение. – Новосибирск, 1980. – 287с.
224038
  Казанова Г. Векторная алгебра / Г. Казанова. – Москва, 1979. – 119 с.
224039
  Либер С.А. Векторная алгебра / С.А. Либер. – Саратов, 1979. – 40 с.
224040
  Гусятников П.Б. Векторная алгебра в примерах и задачах / П.Б. Гусятников, С.В. Резниченко. – Москва, 1985. – 232 с.
224041
  Архангельская В.М. Векторная алгебра и аналитическая геометрия / В.М. Архангельская. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1968. – 94 с.
224042
   Векторная алгебра и аналитическая геометрия. – Москва
Ч. 1. – 1989. – 72 с.
224043
  Антимонов П.И. Векторная алгебра и линейная геометрия / П.И. Антимонов, Н.М. Сигалов. – Куйбышев, 1971. – 108 с.
224044
  Фридман М.И. Векторная алгебра. Элементы теории и методические указания к решению задач / М.И. Фридман. – Москва, 1964. – 64 с.
224045
  Маррей К.Э. Векторная астрометрия : пер. с англ. / К.Э. Маррей. – Киев : Наукова думка, 1986. – 326 с.
224046
  Кусраев А.Г. Векторная двойственность и ее приложения / А.Г. Кусраев. – Новосибирск : Наука, 1985. – 256 с.
224047
  Глотов В.А. Векторная стратификация / В.А. Глотов, В.В. Павельев. – Москва, 1984. – 94 с.
224048
  Димко С.С. Векторне керування асинхронними двигунами з максимізацією співвідношення момент-струм статора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Димко Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
224049
  Трандафілов В.М. Векторне керування асинхронними двигунами, інваріантне до варіацій активного опору ротора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Трандафілов Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
224050
  Король С.В. Векторне керування механічними координатами та реактивною потужністю в електромеханічних системах на основі машин подвійного живлення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.03 / Король С.В.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
224051
  Кочін Н.Є. Векторне числення і основи тензорного числення : Пер. з рос. / Навч.посібник / Н.Є. Кочін. – Харків; Київ : НТВ України, 1935. – 448 с.
224052
   Векторний аналіз та теорія поля : навчально-метод. вказівки до практичних занять / КНУТШ ; [ упоряд. І.Б. Романенко, А.П. Креневич ]. – Київ : Київський університет, 2008. – 16 с.
224053
   Векторний аналіз та теорія поля : метод. вказівки до практ. занять для студентів мех.-мат. ф-ту спеціальності "Механіка" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.П. Креневич, А.В. Ловейкін]. – Київ : Київський університет, 2012. – 18, [1] с. – Бібліогр.: с. 17
224054
  Корнєєв В.М. Векторний аналіз як чинник актуалізації прихованого впливу тексту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 23-27. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Аналізується метод і технологія векторного аналізу тексту з метою вияву функції прихованого впливу на реципієнта. Векторним аналізом називається такий аналіз публіцистичного тексту, в основі якого лежить дослідження однорідності смислової та емоційної ...
224055
  Сеньків М.Т. Векторний і тензорний аналіз : навч. посіб. / М.Т. Сеньків. – Львів, 1983. – 87 с.
224056
  Сеньків М.Т. Векторний і тензорний аналіз : лекції / М.Т. Сеньків. – Львів, 1991. – 144 с.
224057
  Гура К.О. Векторний магнітометр та його можливості : випуск 23 / К.О. Гура, П.І. Грищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 49-52. – (Геологія ; Вип. 23/24)


  Розглянуто математичну залежність для горизонтальної компоненти Hy магнітного джерела в класі призматичних тіл. Проведено аналіз впливу кожної грані на формування сумарного ефекту вздовж простягання джерела збудження.
224058
  Винцер О.М. Векторні задачі про остовні дерева з топологічними критеріями // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 149-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Досліджена екстремальна задача про остовні дерева в умовах багатокритеріальності. Якість розв"язку задачі оцінено критеріями вагового і топологічного типу. Одержано обгрунтування сукупності двокритеріальних задач, для яких знаходження множини ...
224059
  Костарчук В.М. Векторні простори і розв"язування задач лінійного програмування / В.М. Костарчук, Л.М. Вивальнюк. – К., 1972. – 208с.
224060
  Мащенко С.О. Векторні рівноваги та приклади їх застосування // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 87
224061
  Мащенко С.О. Векторні рівноваги у змішаних стратегіях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 171-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонуються необхідні та достатні умови векторної рівноваги у змішаному розширенні багатокритеріальної гри. Ключові слова: векторна рівновага, змішані стратегії, багатокритеріальна гра. The necessary and sufficient conditions of vectorial ...
224062
  Маджуга А.Г. Векторно-контекстуальная модель здоровьесозидающего потенциала личности / А.Г. Маджуга, В.Г. Калашников, Р.М. Давлетшина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 114-123. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
224063
  Тієкура І. Векторно-логічна інфраструктура вбудованого тестування цифрових систем на кристалах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Тієкура Ів ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
224064
  Стражева И.В. Векторно-матричные методы в механике полета. / И.В. Стражева, В.С. Мелкумов. – М., 1973. – 260с.
224065
   Векторно-фазовые методы в акустике. – Москва : Наука, 1989. – 223 с.
224066
  Болтянский В.Г. Векторное изложение геометрии. / В.Г. Болтянский. – Москва, 1982. – 143с.
224067
  Шпильрейн Я.Н. Векторное исчисление / Я.Н. Шпильрейн. – Москва-Ленинград, 1925. – 324 с.
224068
  Челомей В.Н. Векторное исчисление / В.Н. Челомей. – Киев, 1936. – 120 с.
224069
  Челомей В.Н. Векторное исчисление / В.Н. Челомей. – Киев, 1936. – 120 с.
224070
  Челомей В.Н. Векторное исчисление / В.Н. Челомей. – Киев, 1936. – 120 с.
224071
  Лагалли М. Векторное исчисление / М. Лагалли. – Москва-Ленинград, 1936. – 344 с.
224072
  Шпильрейн Я.Н. Векторное исчисление для инженеров электриков и физиков / Я.Н. Шпильрейн. – М.-Л.
1. – 1936. – 216с.
224073
  Кочин Н.Е. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления / Н.Е. Кочин. – 6-е изд. – Москва : Наука, 1938. – 456 с.
224074
  Кочин Н.Е. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления / Н.Е. Кочин. – 7-е изд. – Москва : Издательство АН СССР, 1951. – 427 с.
224075
  Кочин Н.Е. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления / Н.Е. Кочин. – 8-е изд. – Москва : Издательство АН СССР, 1961. – 426с.
224076
  Кочин Н.Е. Векторное исчисление и начала тензорного исчисления. / Н.Е. Кочин. – Москва : Наука, 1965. – 426 с.
224077
  Щербаков Л.Я. Векторное построение первых глав школьного курса стериометрии : Автореф... Канд.лпед.наук: 731 / Щербаков Л.Я.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1971. – 7л. – Бібліогр.:с.16-17
224078
  Майоров В.М. Векторное решение геометрических задач / В.М. Майоров, З.А. Скопец. – М, 1968. – 252с.
224079
  Причепий Т.И. Векторное тождество импедансного типа и эллипсы поляризации гармонического электромагнитного поля // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 5. – С. 124-142 : Рис., табл. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0203-3100
224080
  Новиков В.П. Векторность язіковой оценки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 18-21. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
224081
   Векторные поля на плоскости. – Москва : Физматлит, 1963. – 246 с.
224082
  Райков Д. Векторные пространства / Д. Райков. – Москва, 1962. – 211с.
224083
  Боковнев О.А. Векторные пространства и решение задач линейного программирования. / О.А. Боковнев. – 2 вып. – М., 1967. – 104с.
224084
  Боковнев О.А. Векторные пространства и решение задач линейного программирования. / О.А. Боковнев. – Вып. 2. – М., 1967. – 104с.
224085
  Боковнев О.А. Векторные пространства и решение задач линейного программирования. / О.А. Боковнев. – Вып. 1. – М., 1967. – 133с.
224086
  Улитко А.Ф. Векторные разложения в пространственной теории упругости / А.Ф. Улитко. – Киев : Академпериодика, 2002. – 342с. – ISSN 966-8002-43-1
224087
  Оконек К. Векторные расслоения / К. Оконек. – М, 1984. – 310с.
224088
  Мищенко А.С. Векторные расслоения и их применения / А.С. Мищенко. – Москва, 1984. – 208 с.
224089
   Векторные решетки и интегральные операторы. – Новосибирск : Наука, 1992. – 215с.
224090
  Иваськив Ю.Л. Векторные способ представления функций одной трехзначной алгебры и применение его для синтеза трехзначных цифровых цепей / Ю.Л. Иваськив. – Киев, 1954. – 42с.
224091
  Талдыкин А.Т. Векторные функции и уравнения (с приложениями к теории управления) / А.Т. Талдыкин. – Л., 1977. – 352с.
224092
  Фиников С.П. Векторный анализ / С.П. Фиников. – Москва-Ленинград, 1931. – 237 с.
224093
  Фиников С.П. Векторный анализ / С.П. Фиников. – Изд. 2-е. – Москва-Ленинград, 1932. – 244 с.
224094
  Либер А.Е. Векторный анализ / А.Е. Либер, Н.Ф. Ржехина. – Саратов, 1971. – 120с.
224095
  Борисенко А.И. Векторный анализ / А.И. Борисенко. – Харьков, 1972. – 253с.
224096
  Краснов М.Л. Векторный анализ : Учебное пособие / М.Л. Краснов, А.И. Киселев, Г.И. Макаренко. – Москва : Наука, 1978. – 159с.
224097
  Краснов М.Л. Векторный анализ : Задачи и примеры с подробными решениями. Учебное пособие для студ. высш. техн. учеб. заведений / М.Л. Краснов, А.И. Киселев, Г.И. Макаренко. – 2-е изд., исправл. – Москва : Едиториал УРСС, 2002. – 144с. – (Вся высшая математика в задачах). – ISBN 5-354-00014-9
224098
  Пчелин Б.К. Векторный анализ для инженеров-электриков и радистов / Пчелин Б.К. – Москва : Энергия,, 1968. – 225с. – Библиогр.: с. 252 (17 назв.)
224099
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления : учеб. пособие / А.И. Борисенко, И.Е. Тарапов. – Харьков : Вища школа, 1959. – 239 с.
224100
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления : учеб. пособие / А.И. Борисенко, И.Е. Тарапов. – 2-е изд., доп. – Москва : Высшая школа, 1963. – 262 с.
224101
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления : Учебное пособие / А.И. Борисенко, И.Е. Тарапов. – 3-е изд. – Москва : Высшая школа, 1966. – 252с.
224102
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления : учеб. пособие / А.И. Борисенко, И.Е. Тарапов. – 5-е изд. – Харьков : Вища школа, 1978. – 214 с.
224103
  Борисенко А.И. Векторный анализ и начала тензорного исчисления : Учеб.пособие / А.И. Борисенко, И.Е. Тарапов. – 6-е изд. – Харьков : Вища школа, 1986. – 216 с. : 90 ил. – Библиогр. в подстроч. прим.
224104
  Троицкая Н.А. Векторный анализ и теория поля / Н.А. Троицкая, 1967. – 87с.
224105
  Гольдфайн И.А. Векторный анализ и теория поля. / И.А. Гольдфайн. – М., 1962. – 132с.
224106
  Гольдфайн И.А. Векторный анализ и теория поля. : Учеб.пособие / И.А. Гольдфайн; Под ред. Р.С. Гутера. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1968. – 128с.
224107
   Векторный анализ поляризации нейтронов. – Ленинград : ЛИЯФ, 1974. – 24 с.
224108
  Григорьева А И. Векторный анализ. / А И. Григорьева. – К, 1961. – 36с.
224109
  Зенгин А.Р. Векторный метод изображения горных выработок / А.Р. Зенгин. – М., 1952. – 20с.
224110
  Крупянко В.И. Векторный метод представления ферментативных реакций / В.И. Крупянко. – Москва : Наука, 1990. – 141с. – ISBN 5-02-004080-9
224111
  Черноризов А.М. Векторный принцип преобразования информации о цвете в слое биполярных клеток сетчатки карпа / А.М. Черноризов, Е.Р. Соколов // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.12-34. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
224112
   Векторный фронтогенез как фактор генерации осадков / Н.И. Комасько, Н.П. Шакина, Е.Н. Скриптунова, А.Р. Иванова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 9. – С. 5-19 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0130-2906
224113
  Наумов М.М. Векторный характер биологического времени растений : агрометрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 226-234 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0130-2914
224114
  Васильев М.В. Векторы будущего. / М.В. Васильев. – Москва, 1974. – 318с.
224115
  Болтянский В.Г. Векторы в курсе геометрии средней школы. / В.Г. Болтянский, И.М. Яглом. – Москва, 1962. – 96с.
224116
  Гусев В.А. Векторы в школьном курсе геометрии / В.А. Гусев. – М, 1976. – 48с.
224117
  Зевин Л. Векторы внешнеэкономической политики России // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С. 136-143. – ISSN 0042-8736
224118
  Маньков Ю.У. Векторы здоровья. / Ю.У. Маньков. – М., 1992. – 206с.
224119
  Соляник А.А. Векторы модернизации библиотечно-информационного образования на Украине // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 5. – С. 20-27. – ISSN 0130-9765


  Раскрыты особенности реформирования системы подготовки кадров в контексте нового закона Украины "О высшем образовании" (2014); предложены подходы к размежеванию содержания и структуры бакалаврских и магистерских программ подготовки ...
224120
  Стрильчук Е. Векторы музыкального времени в произведениях О. Мессиана // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 257-265
224121
  Кузичева З.А. Векторы, алгебры, пространства / З.А. Кузичева. – М., 1970. – 63с.
224122
  Гудков Д.А. Вектрная алгебра и аналитическая геометрия / Д.А. Гудков, Х.Н. Шаврацкий. – Горький, 1978. – 81 с.
224123
  Гольдсмит О. Векфильдский священник : [роман] / О. Гольдсмит; Оливер Голсуорси ; пер. с англ. Т.М. Литвиновой. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 231 с.
224124
  Голдсмит О. Векфильдский священник // Путешествие Хамфри Клинкера : [романы] : пер. с англ / Т.Дж. Смоллет. – Москва : Художественная литература, 1972. – С. 379-540 : рис. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 60 ;Серия первая. Литература Древнего Востока, античного мира, средних веков, Возрождения XVII и XVIII вв.)
224125
  Голдсмит О. Векфильдский священник (The Vicar of Wakefield) / Гольдсмит ; Пер. с англ. Елиз. и Ек. Бекетовых // Сентиментальное путешествие по Франции и Италии / Стерн Лоренс. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. А.С. Суворина, 1892. – IV, 286 с. – (Дешевая библиотека ; № 238)


  Серия: Дешевая библиотека № 248
224126
  Комар Б.П. Векша : оповідання / Б.П. Комар. – Київ, 1969. – 134 с.
224127
  Комар Б.П. Векша : оповідання / Б.П. Комар. – Київ, 1984. – 176 с.
224128
  Поляков С. Векът изтича в деветдесетата минута / Степан Поляков. – София : Софийски университет, 1992. – 227 с. – (Литературна академия ; 92)
224129
   Вела нас партия. – Минск, 1984. – 447с.
224130
  Знамеровская Т.П. Велакас / Т.П. Знамеровская. – М, 1978. – 272с.
224131
  Гіляров С.А. Веласкез / С.А. Гіляров. – Киев, 1936. – 72с.
224132
  Каптерев Т.П. Веласкес / Т.П. Каптерев. – М., 1961. – 171с.
224133
  Заболотская Н.С. Веласкес / Н.С. Заболотская. – Ленинград-Москва, 1965. – 48с.
224134
  Ярошенко В. Веласкес // Вестник Европы : Журнал европейской культуры. – Москва, 2006. – Т. 19/20. – С. 273-277. – ISSN 1609-5359
224135
  Кеменов В.С. Веласкес в музеях СССР / В.С. Кеменов. – Л, 1977. – 179с.
224136
   Веласкес Диего Родригес Сильва де. – М, 1960. – 13с.
224137
  Каптерев Т.П. Веласкес и испанский портрет 17 века / Т.П. Каптерев. – М., 1956. – 263с.
224138
  Цоенв Кирил Веласкес. / Цоенв Кирил. – София, 1958. – 32с.
224139
  Дмитриенко М.Ф. Веласкес. / М.Ф. Дмитриенко. – М., 1965. – 253с.
224140
  Колпинский Ю.Д. Веласкес. 1599-1660 / Ю.Д. Колпинский. – М.-Л., 1947. – 24с.
224141
  Бунин И.А. Велга : Рассказы / И. А. Бунин. – Москва : Современник, 1989. – 60 с. – (Отрочество : Сер. кн. для подростков). – ISBN 5-270-00793-2
224142
  Сикорский В.В. Веление / В.В. Сикорский. – М., 1976. – 80с.
224143
   Веление времени. – М, 1961. – 207с.
224144
  Толченова Н.П. Веление времени / Н.П. Толченова. – Москва, 1972. – 232 с.
224145
  Вишняк А.И. Веление времени / А.И. Вишняк, Н.Н. Чурилов. – Киев, 1987. – 106с.
224146
  Сумманен Т.К. Веление памяти : стихи, поэмы / Тойото Сумманен; пер. с фин. О.Мишина. – Петрозаводск : Карелия, 1986. – 94 с.
224147
  Пузанов И.Е. Веление сердца / И.Е. Пузанов. – Курск, 1963. – 95с.
224148
  Рашидов Ш.Р. Веление сердца : повесть / Ш.Р. Рашидов. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 191 с.
224149
  Сафаров Р.А. Велено жить / Р.А. Сафаров, В.С. Шевченко. – Ташкент, 1979. – 95с.
224150
  Ханбеков Л.В. Веленьем совести и долга : Очерк творчества Федора Абрамова / Л.В. Ханбеков. – Москва : Современник, 1989. – 222 с.
224151
  Салтовська Н. Велеризм як жанр української усної народної творчості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-54. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Простежено історію дослідження велеризмів в українській фольклористиці, запропоновано визначення жанру, розглянуто класифікації, з"ясовано місце велеризмів у системі паремійних жанрів українського фольклору. The article is devoted to the history of ...
224152
  Писаренко Ю.Г. Велес-Волос в язичницькому світогляді давньої Русі / Ю.Г. Писаренко; НАНУ. Ін-т археології. – Київ, 1997. – 240с. – ISBN 966-7193-02-0
224153
  Кирков Н. Велес во ноб : велешките партизански одреди / Н. Кирков, J. Леов. – Скопjе : Култура, 1952. – 191, [3] с.
224154
   Велес и Велешко во народноослободителната воjна 1942 : материjали од научниот собир "Велес и Велешко во народноослободителна воjна 1942" одржан на 9 и 10 ноември 1967 година во Титов Велес. – Титов Велес : Нова Македониjа, 1969. – 284, [1] с.
224155
  Шевчук В.А. Велесич : роман / Василь Шевчук. – Київ : Молодь, 1980. – 245 с.
224156
  Шевчук В.А. Велесич : роман / В.А. Шевчук. – Київ : Радянський письменник, 1985. – 251 с.
224157
   Велесова книга - Волховник. – 3-тє вид. – Вінниця : Континент-Прим, 2007. – 504с. – (Пам"ятки релігійної думки Русі-України). – ISBN 978-966-516-252-0
224158
  Карпенко М. Велесова книга : Переспіви / М. Карпенко. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 180с. – ISBN 966-7276-17-1
224159
   Велесова книга : збірка праукраїнських пам"яток. 1 тис. до нової доби - 1 тис. нової доби. – [Київ], 2001. – 332с. – ISBN 966-647-004-7
224160
   Велесова книга : Волховник. – Київ : Сварог; Такі справи, 2002. – 367с. – (Пам"ятки релігійної думки України-Русі). – ISBN 966-7208-15-Х
224161
   Велесова книга : Збірка праукраїнських пам"яток 1 тис. до нової доби -1 тис. нової доби. – Київ : Велес, 2003. – 108с. – ISBN 966-8263-10-3
224162
  Карпенко М. Велесова книга : Переспіви / Микола Карпенко. – Київ : Вадим Карпенко, 2004. – 196с. – ISBN 966-7833-76-3
224163
  Карпенко М. Велесова книга : переспіви / Микола Карпенко. – Київ : Вадим Карпенко, 2006. – 196 с. – ISBN 966-8387-18-Х
224164
   Велесова книга : духовний заповіт предків / [ред.-упоряд. та худож. ред. М.І. Преварська ; пер. укр. мовою, передмова Б.І. Яценка]. – Київ : Велес, 2008. – 160 с. : іл. – Текст укр., англ. - На тит. арк. також: Нескореним українцям присвячується. – Бібліогр. : с. 156. – ISBN 966-8263-10-3
224165
   Велесова книга : прочтение и перевод Александра Асова / [составитель А. Асов]. – Москва : АСТ ; Полиграфиздат, 2010. – 503, [6] с. : ил. – (Веды Руси). – ISBN 978-5-17-068947-7
224166
  Карпенко М. Велесова книга : переспіви / Микола Карпенко. – Київ : Вадим Карпенко, 2013. – 196 с. : іл. – На обкл. авт. не зазнач. - Пояснення та прим.: с. 187-192. – ISBN 966-8387-18-X
224167
  Таранець В.Г. Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження) : монографія / Валентин Таранець ; Міжнар. гуманітар. ун-т. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2015. – 172, [1] с. : табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 158-169. – ISBN 978-617-637-091-8
224168
  Піддубний С.В. Велесова книга як заслін "руському міру" // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Теремко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (5). – С. 299-356. – ISSN 2518-7546
224169
   Велесова книга. Легенди. Міти. Думи : Скрижалі буття українського народу 1 тис. до нової доби - 1 тис. нової доби. – Київ : Велесич, 1995. – 316с. – (Індоєвропа. Етноосфера. Мітологія. Культура)
224170
  Федоренко Д. Велесова книга. Найдавніший літопис України : Навальний посібник з українознавства і рідної літератури / Д. Федоренко. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – 160с. – (Бібліотека українця). – ISBN 966-7419-38-Х
224171
  Шульман Л. Велесова книга: романтики проти фахівців // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2005. – № 4. – С.135-154. – Бібліогр.: в примітках (26 поз.). – ISSN 0585-8365
224172
  Дарницький Володимир Велет біля Аресібо // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 7 (144). – С. 14 : Фото
224173
  Маньковська Р. Велет гуманітарних знань // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 247-248. – ISSN 2222-5250


  Пам"яті академіка Сігурда Оттовича Шмідта.
224174
  Сагач Г.М. Велет Духу і Слова Сьорен К"єркегор / Г.М. Сагач. – Київ, 2011. – 26 с. – На тит.арк. (Сьорен К"єркегор. Гармонійний розвиток у людській особистості естетичних і етичних начал. Див: Серен Кьеркегор. Несчастнейший. - М., 2007)
224175
  Татаренко В. Велет новітньої історії [П.Тронько] // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька ; ред.: А. Сєриков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (231/232). – С. 6-11. – ISSN 0131-2685
224176
  Гранат К.Х. Велет розпалює ватру : повість / К.Х. Гранат. – Київ : Радянський письменник, 1967. – 261с.
224177
  Ткаченко В.І. Велет українського красного письменства як незламний оборонець рідної мови [Микола Олексійович Лукаш] // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2
224178
  Вірченко Н.О. Велет української математики / Н. Вірченко. – Київ : Задруга, 2007. – 80 с. – ISBN 978-966-432-019-8
224179
  Вірченко Н.О. Велет української математики / Н. Вірченко. – Київ : Задруга, 2008. – 80 с. – ISBN 978-966-432-019-8
224180
  Пазинич В.Г. велетенські селеві потоки завершальної стадії льодовикових періодів гірських країн // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 200-204.
224181
  Возняк М. Велетень думки і праці : шлях життя і боротьби Івана Франка / Михайло Возняк. – Київ : Держвидав. художньої літератури, 1958. – 403 с.
224182
  Сумцов М.Ф. Велетень думки і слова (О.П. Потебня) / проф. М. Сумцов. – Харків : Держвидав України, 1922. – 16 с.


  На тит. стор. підпис В. Данилевича
224183
  Погребенник В.Ф. Велетень думки. До 170-річчя від дня народження М.П. Драгоманова // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 4 (75) : вересень - жовтень. – С. 15-23
224184
  Пляченко А.Г. Велетень духу - Андрей Шептицький // Шануймо борців за державність України : [збірка статей] / А.Г. Пляченко. – Одесса : Астропринт, 2016. – С. 27-34. – ISBN 978-966-927-118-1
224185
  Ляхоцький В. Велетень духу - геній думки, слова і пензля у просторі Всесвіту і часу // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 1 (36). – С. 15-20


  Про пам"ятники Тарасові Григоровичу Шевченку.
224186
   Велетень науки : Матеріали Всеукраїнських науково-педагогічних читань, присвячених вивченню спадщині Івана Огієнка. – Київ : Четверта хвиля, 1996. – 234с.
224187
   Велетень науки : Науковий збірник. – Київ
Вип. 2. – 1997. – 105с.
224188
  Павлишин В. Велетень світової й української науки та культури : (до 170-річчя від дня народження Івана Пулюя) / Володимир Павлишин, Станіслав Довгий. – Київ : [б. в.], 2015. – 22, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 19-23


  В пр. №3239BR напис: Дорогому Леоніду Губерському. Автори. 2.10.2015. Підпис.
224189
  Біленчук П. Велетень українського державотворення. До 180-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка / П. Біленчук, Л. Круглова // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 26 квітня - 2 травня (№ 17). – С. 14. – ISSN 1992-9277
224190
  Тереверко О. Велетень українського театру та кіно // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2018. – 25 січня (№ 4). – С. 19


  Видатний майстер сцени Амвросій Бучма.
224191
  Горобець Л.В. Велетні, що вимерли // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (125). – С. 31-33. – ISSN 2518-7104
224192
  Гранат К.Х. Велетом покликана : Повість / К.Х. Гранат. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 230с.
224193
  Хайченко Г.А. Велиий волшебник театра / Г.А. Хайченко. – Москва, 1964. – 78 с.
224194
  Самойленко І.В. Великi вiдхилення для випадкової еволюцiї з незалежними приростами в схемi пуассонової апроксимацiї з розщепленням та подвiйним укрупненням / І.В. Самойленко, Ю.В. Шушарін // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 76-86. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  В роботi проведено асимптотичний аналiз проблеми великих вiдхилень для випадкової еволюцiї з незалежними приростами в схемi пуасcонової апроксимацiї з розщепленням та подвiйним укрупненням. Великi вiдхилення для випадкової еволюцiї з незалежними ...
224195
  Карунна Т.І. Велика біла порода в племінних господарствах Полтавщини // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 260-265 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
224196
  Яцків Я. Велика біографія: "Еталон професійної інженерної освіти". Національний університет "Львівська політехніка" відзначає 200-річчя. / розмову вела Ольга Харченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 7 грудня (№ 223). – С. 2


  Директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України, член наглядової ради НУ "ЛП" та його випускник Ярослав Яцків про роль вишу в системі освіти України.
224197
  Буцик А.К. Велика Бородінська битва / А.К. Буцик. – Київ, 1953. – 31с.
224198
  Слуцкис М. Велика борозна / М. Слуцкис. – Київ, 1953. – 119 с.
224199
   Велика Британиjа и Македониjа = The Great Britain and Macedonia : документи. – Скопjе : ИНИ. – ISBN 9989-624-41-0
Т. 3 : Македонското автономно движенье во северозападна Грциjа: неговата поставеност и сегашна историjа: 1941-1945. – 1999. – 208 c. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – Библиогр.: c. 193-194
224200
  Рудич Є.В. Велика Британія : культура і традиції / Є.В. Рудич. – Харків : Основа; Тріада+, 2007. – 128с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 11(59)). – ISBN 978-966-495-018-0
224201
  Грубінко А.В. Велика Британія біля витоків європейської політики безпеки і оборони: роль, пріоритети, суперечності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 18-28


  The article, deals with the analysis of reasons, pre-conditions and consequences concerning the transformation of UK approaches towards British participation in ESDP. The very idea ofESDP is analyzed considering its historical roots and particulars of ...
224202
  Грубінко А. Велика Британія в європейській політичній інтеграції: історичні витоки "особливої" позиції та сучасність (до 70-ї річниці промов У. Черчілля у Фултоні та Цюриху) // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 36-39. – (Історичні науки)
224203
  Яковенко Н.Л. Велика Британія в міжнародних організаціях : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.Л. Яковенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 400 с. + Додаток: с. 392-394. – Бібліогр.: с. 395-399. – ISBN 978-966-439-421-2
224204
  Яковенко Н.Л. Велика Британія в сучасній системі міжнародних відносин: заявка на європейське лідерство : Монографія / Н.Л. Яковенко. – Київ : Науковий світ, 2003. – 227с. – ISBN 966-675-180-1
224205
  Каспрук В. Велика Британія допомогатиме Україні в побудові демократичного суспільства // Надзвичайна ситуація : Київ, 2001


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
224206
  Діческул Віра Велика Британія і "мусульське питання" (1923-1926 рр.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1 (27). – С. 43-53
224207
  Крушинський В.Ю. Велика Британія і Європейське Економічне Співтовариство в 1970-і роки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.15-21
224208
  Крушинський В.Ю. Велика Британія і Конституція Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 2. – С. 3-10.
224209
  Швед О.В. Велика Британія і країни співдружності в контексті європейської інтеграції (1950-1970-і роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 94-97. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Досліджено деякі аспекти політики Великої Британії щодо країн Співдружності в контексті європейської інтеграції в 1950-1970-х роках. The article is studied some aspects of the Great Britain"s policy regarding the countries of the Commonweal"s in the ...
224210
  Крушинський В.Ю. Велика Британія і Маастрихтський договір про Європейський Союз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 245-249. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні фактори, які вплинули на можливість підписання та ратифікації Великою Британією Маастрихтського Договору про Європейський Союз. Особливу увагу приділено аналізу діяльності консервативного уряду Дж. Мейджора.
224211
  Черінько І.П. Велика Британія і розширення ЄС - 2004 // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 77-82. – ISSN 1728-3671
224212
  Великоречина О. Велика Британія на світовому ринку літератури // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 202-208.
224213
  Неприцький Олександр Анатолійович Велика Британія та європейська інтеграція (90-ті рр. 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.02. / Неприцький О.А.; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
224214
  Семеняк К. Велика Британія та Франція у сфері європейської безпеки у 90-ті роки XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 74-78. – ISBN 978-966-171-793-9
224215
  Захарченко В.І. Велика Ведмедиця : повісті, оповідання / В.І. Захарченко. – Дніпропетровськ, 1988. – 333 с.
224216
  Бугаєнко Н.І. Велика вигода від малих галузей. / Н.І. Бугаєнко. – К., 1968. – 48с.
224217
   Велика війна (1914 - 1918) Повсякденне життя населення України // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Вересень (№ 17). – С. 5-9


  У статті на основі архівних документів, газетних матеріалів часів Першої світової війни й спогадів сучасників подано реалії повсякдення українського суспільства в умовах війни.
224218
   Велика війна 1914-1918 рр. і Україна / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України ; упоряд. Олександр Реєнт ; [редкол.: В.А. Смолій (голова) та ін.]. – Київ : КЛІО, 2013. – 783, [1] с. : іл. – До 100-річчя від початку Першої світової війни. - Покажч.: с. 754-778. – Бібліогр.: с. 711-753 та в кінці ст. – ISBN 978-617-7023-08-0
224219
  Сюндюков І. Велика війна за Дунаєм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 27-28 травня (№ 91/92). – С. 19


  Болгарська кампанія князя Святослава: перебіг, підсумки, історичний контекст.
224220
  Нечаєва-Юрійчук Велика війна: зміни у суспільній свідомості як основа для формування нового світопорядку // Перша світова війна і революції: вектори соціокультурних трансформацій : колектив. монографія / С.С. Троян, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер, С.М. Гакман, Л.М. та ін. Жванко. – Київ : Кондор, 2017. – С. 260-275. – ISBN 978-617-7458-41-7
224221
  Стецюк Я.Н. Велика віра : повість / Я.Н. Стецюк. – Львів : Каменяр, 1954. – 96 с.
224222
  Лучик Ю. Велика вітчизняна вигадка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 6-7 вересня (№ 159/160). – С. 20


  Чому радянську інтерпретацію Другої світової війни досі міфологізує медійний простір України?
224223
  Кульчицький С. Велика вітчизняна війна (походження і суть терміна) // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2015. – № 3, (липень - вересень). – С. 10. – ISSN 1814-5078
224224
  Дерев"янкін Т. Велика Вітчизняна війна : витоки, ресурси і зброя перемоги // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5 (582). – С. 30-45. – ISSN 0131-775Х
224225
   Велика Вітчизняна війна 1941-1945 років: сучасні проблеми історичної освіти і науки : Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції, Дніпропетровський нац. ун-т, 12-13 травня 2005 року. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 341 с. – ISBN 966-525-652-1
224226
  Маньковська Р.В. Велика ВІтчизняна війна 1941-1945 рр. в музейних збірках України // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 73-75
224227
   Велика вітчизняна війна Радянського Союзу. – К, 1948. – 28с.
224228
  Кононенко О.А. Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу 1941 - 1945 рр. // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 10. – С. 40-41
224229
  Дерев"янкін Т. Велика Вітчизняна війна: велич перемоги в оцінках сучасників : До 60-річчя Великої Перемоги // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 45-57. – Бібліогр. 54 назви. – ISSN 0131-775Х
224230
  Партико З. Велика Вітчизняна? Друга світова? Чи...? // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2011. – № 7/8 (213/214). – С. 30-33


  Постулати й тези до оцінки участі українців у Другій світовій війні.
224231
  Чинго Живко Велика вода / Чинго Живко. – Београд : Неолит, 1973. – 172 с.
224232
  Желєзняк Й.А. Велика Волга / Й.А. Желєзняк. – К, 1956. – 48с.
224233
  Рева Леся Велика Волинь: на вістрі часу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 48-51. – Бібліогр. в кінці ст.
224234
  Кочевих О. Велика Володимирська вулиця


  170 років тому Микола І затвердив Другий генеральний план розвитку Києва
224235
  Степовик Д. Велика всенародна будова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 8 вересня (№ 160). – С. 11


  120 років тому було освячено Володимирський собор.
224236
  Антонич Б.- Велика гармонія : Поезії: Для старшого шкільного віку / Б.- Антонич; Упоряд., передмова, прим. Д. Павличка. – 2-ге вид., доповнене і перероб. – Київ : Веселка, 1993. – 271с. – ISBN 5-301-01662-8
224237
  Антонич Б.- Велика гармонія : Модернистична поезія 20 ст. / Б.- Антонич; Упоряд., передм., прим. Д.В. Павличка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Веселка, 2003. – 350 с. – (Шкільна бібліотека). – ISBN 966-01-0171-6
224238
  Левшунова О. Велика гармонія : (11 клас) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (631). – С. 10-14. – ISSN 0130-5263
224239
  Олійник М.Я. Велика Глуша : роман / М.Я. Олійник. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 213 с.
224240
  Романова В.О. Велика двадцятка як механізм глобального управління // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 36-38
224241
  Ільєнков В.П. Велика дорога. / В.П. Ільєнков. – К., 1952. – 304с.
224242
   Велика дружба. – Київ : Художня література, 1959. – 512 с.


  Сборник разделен на 2 части: в первой из них напечатаны статьи, связанные с изучением художественного наследия писателя, его эстетических и литературно-критических взглядов, а также литературно-общественной деятеятельности; во второй - помещены работы, ...
224243
  Лебідь С. Велика економічна рентабільність піратства-причина його живучості // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 35-40. – ISSN 1608-6422
224244
  Манжола В.А. Велика Європа та Україна // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 6-15.
224245
  Бобров В.Я. Велика єдність / В.Я. Бобров. – Київ, 1962. – 48с.
224246
  Грабовський В.К. Велика жовтнева соціалистична революція революція та формування соціалістичного базису в СРСР / В.К. Грабовський; МВО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1957. – 37с.
224247
  Одинцова В. Велика Жовтнева соціалістична революція / В. Одинцова. – К., 1946. – 19с.
224248
  Ципко К.Г. Велика Жовтнева Соціалістична революція і боротьба трудящих Буковини за владу рад та возз"єднання з Радянською Українеою / МВО УРСР.Чернівецький держ.ун-т ; К.Г. Ципко. – Чернівці, 1958. – 221 с.
224249
  Прокоф"єв В.І. Велика Жовтнева соціалістична революція і зародження радянсько-польських культурних зв"язків / В.І. Прокоф"єв, І.В. Прокоф"єва // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 24-29. – (Історичні науки ; Вип. 30)
224250
   Велика Жовтнева соціалістична революція і культура слов’янських народів. – Дніпропетровськ, 1966. – 274с.
224251
  Василенко В. Велика Жовтнева соціалістична революція і проблема формування наукового світогляду трудящих // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 1-5
224252
  Шило С. Велика Жовтнева соціалістична революція і розв"язання національного питання в СРСР // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 16-19
224253
   Велика Жовтнева соціалістична революція і розвиток світової системи соціалізму. – Київ : Київський університет, 1967. – 407с.


  Книга присвячена 50-річчу великої Жовтневої соціалістичної революції, розкриваються загальні закономірності розвитку соціалістичної системи, особливості міжнародного поділу праці та економічного співробітництва країн соціалізму.
224254
   Велика Жовтнева соціалістична революція і розвиток світової системи соціалізму. – К, 1967. – 407с.
224255
   Велика Жовтнева соціалістична революція і розвиток філософської науки. – К, 1967. – 60с.
224256
  Язвінський М.Г. Велика Жовтнева соціалістична революція і світовий революційний процес / М.Г. Язвінський. – К, 1967. – с.
224257
  Потарикіна Л.Л. Велика Жовтнева соціалістична революція і утворення Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 15-24. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье рассматривается интернациональный характер Великой Октябрьской социалистической революции. Освещены вопросы победы социалистической революции на Украине и образования Украинской ССР, показано историческое значение победы Великой Октябрьской ...
224258
   Велика Жовтнева соціалістична революція на Україні. – Х, 1957. – 68с.
224259
  Супруненко М. Велика Жовтнева Соціалістична революція на Україні / М. Супруненко. – Київ : Українське видавництво політичної літератури, 1948. – 117 с.
224260
   Велика Жовтнева соціалістична революція та її міжнародне значення. – Львів, 1967. – 165с.
224261
   Велика Жовтнева соціалістична революція та наука // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 7
224262
  Грабовський В.К. Велика Жовтнева Соціалістична революція та формування соціалістичного базису в СССР / В.К. Грабовський. – Київ, 1957. – 28с.
224263
  Нікольніков Г. Велика заслуга радянського народу перед історією людинства. / Г. Нікольніков. – К, 1945. – 28с.
224264
  Зінгер М. Велика земля : Якутські та чукотські нариси й оповідання / М. Зінгер. – Харків : Укрробітник, 1934. – 97с.
224265
  Лук’яненко О.В. Велика і мала політика у відображенні освітянської преси УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.1). // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 91-94. – ISSN 2076-1554
224266
  Лук’яненко О.В. Велика і мала політика у відображенні освітянської преси УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.2) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 78-81. – ISSN 2076-1554
224267
  Галата С. Велика ідея. Молоді науковці створюють інноваційні розробки, здатні змінити життя людства // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 5 жовтня (№ 40). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Про щорічний інноваційний форум Social Good Summit, який проводить програма розвитку Організації Об"єднаних Націй (ПРООН) і КНУ імені Тараса Шевченка. У стінах КНУ розповідали про свої ідеї, проекти і розробки, змагалися за право представляти Україну ...
224268
  Валтарі М. Велика ілюзія = Suuri illusioni / Міка Валтарі; Пер. з фінської Ю. Зуб. – Львів : Кальварія, 2003. – 160с. – ISBN 966-663-118-0
224269
   Велика історія України : у 2-х томах. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-016-1; 5-86248-015-3
Т. 1 : Від найдавніших часів. – 1993. – 352с.
224270
   Велика історія України : у 2 т. – Київ : Глобус. – ISBN 5-86248-017-Х; 5-86248-015-3
Т. 2 : Від найдавніших часів. – 1993. – 400 с.
224271
  Слабошпицький М. Велика історія через історію митця / М. Слабошпицький, О. Федорук // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 15-21червня (№ 24). – С. 8


  Документальний роман Богдана Гориня "Святослав Гординський на тлі доби. Книга I".
224272
  Шоу Б. Велика Катерина : (пєса) / Беpнаpд Шов ; З англійської мови пеpеклав Бой [Т. Бой-Желенський]. – Львів : Вид-во Донцових ; З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1922. – 31 с.
224273
  Коломицева А. Велика кільцева форма і пісні з рефренами // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 97-107. – ISSN 2310-0583


  Пісні з приспівами звичні для традиційної музики різних народів. У статті предметом розгляду стало унікальне явище українського фольклору – пісенні композиції непропорційної будови, в яких рефрен за масштабом переважає початковий розділ. Такі ...
224274
  Садикова В. Велика княгиня Ольга // Народна армія : центральний друкований орган Миністерства оборони України. – Київ, 2016. – 15 вересня (№ 36). – С. 20
224275
  Савчин М.В. Велика комерція та економічна безпека країни (окремі конституційні аспекти справи Vanco) // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (12). – С. 197-203.
224276
  Задоя К.П. Велика корупція (grand corruption) як злочин проти людяності: огляд основних позицій у міжнародно-правовому дискурсі // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 110-112. – ISBN 978-617-7220-89-2
224277
  Варга Є.С. Велика криза та її політичні наслідки / Є. Варга. – Київ : Державне соціально-економічне видавництво, 1935. – 183, [1] с.
224278
   Велика людина : Народні оповіді Українських Карпат про В.І. Леніна : [збірник / худ.-оформл. М.М. Таранов ; [упоряд., передм., прим., і словник В.В. Туряниці]. – Ужгород : Карпати, 1990. – 93 с. : іл. – Мініатюрне видання. – ISBN 5-7757-0237-9
224279
  Анісімов А. Велика людина. Великий учений // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Травень (№ 10/11)


  9 вересня виповниться 90 років з дня народження академіка НАН України Івана Івановича Ляшка, організатора й першого декана факультету кібернетики, видатного українського вченого та педагога, наукова й педагогічна діяльність якого нерозривно пов"язана ...
224280
  Седик Олена Велика Малопольща : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 76-79 : Фото
224281
  Мала Юлія Велика Малопольща // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 5 (107), жовтень - листопад. – С. 130-137 : фото
224282
  Малинська Н.А. Велика метафора вічного : (до творчого портрету письменника Володиира Селіванова-Буряка) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 137-143. – (Соціальні комунікації ; № 3)
224283
  Шановська О.А. Велика місія Михайла Гориня // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 35. – С. 220-232. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
224284
  Дмитрук А.В. Велика місія цивілізаторів / А.В. Дмитрук. – Київ, 1967. – 116 с.
224285
  Попеску П.И. Велика Октябрьская Социалистическая революция и рабочее движение в Румынии / П.И. Попеску. – М., 1967. – 128с.
224286
  Сірук М. Велика омана Європи. В умовах вакууму супротиву Росія досягає своїх цілей // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 18 листопада (№ 210). – С. 3


  Доктор політичних наук, конфліктолог, професор КНУ імені Тараса Шевченка Григорій Перепелиця вважає, що у Європі відбувається розкол, свідченням чого є те, як в Анталії приймали російського президента.
224287
  Уркевич В. Велика палата Верховного Суду: перший досвід функціонування // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 квітня (№ 14). – С. 28-29
224288
  Ульяновський В.І. Велика передсмертна молитва князя Іллі Острозького: форми і прояви релігійності та есхатологічні мотиви // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 72-91. – ISSN 0130-5247


  Аналізується заповіт князя Іллі Острозького, "велика молитва" людини на порозі переходу в інший світ. Робиться спроба прояснити картину релігійності ранньомодерного соціуму на прикладі одного з представників верхнього щабля соціальної піраміди. Не ...
224289
  Кургак Марія Михайлівна Велика перемога : Рекоменд. покажч. літ. / Кургак Марія Михайлівна, Лозовий Василь Дорофійович. – Київ : Політвидав України, 1980. – 57с.
224290
  Брежнєв Л.І. Велика перемога радянського народу / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1965. – 40с.
224291
  Онищук М. Велика Перемога у Другій світовій війні, або Як поєднати славу героїв // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 5 (250). – С. 36-37. – ISSN 2076-9326
224292
  Масалова І.І. Велика Печерська церква як екскурсійний об"єкт у другій половині 1920-х–1930-х рр. (за матеріалами краєзнавчо-довідкової літератури) / І.І. Масалова, А.С. Яненко // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2016. – Вип. 30. – C. 64-77. – ISSN 2078-0133
224293
  Тешаєва Міла Велика подорож до Індії : Вояж-колекція // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 5. – С. 40-47 : Іл.
224294
  Мельничук Оксана Велика подорож маленьких міс : Від свята до свята // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 4. – С. 122-123 : Іл.
224295
  Писаренко С. Велика політика маленької Литви // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 15 (395). – С. 12-14. – ISSN 2313-559X
224296
  Томак М. Велика політика: зменшена модель // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 10 квітня (№ 65). – С. 8


  Чи здатне студентське самоврядування на самозахист? Минулого тижня соціальними мережами та електронними ЗМІ поширилася петиція київських студентів до Президента Віктора Януковича. У своїй заяві студенти просять главу держави "вжити активних дій щодо ...
224297
  Сапеляк С. Велика правда Олени Теліги // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 375-378
224298
  Кухаренко Л.І. Велика програма електрифікації СРСР. / Л.І. Кухаренко. – К., 1951. – 36с.
224299
  Лущій С. Велика проза української еміграції 1950-х років: на перетині традицій і новаторства // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 4 (709). – С. 42-49. – ISSN 0130-5263
224300
  Логвин Ю. Велика Риба : для молодшого і середнього шк. віку / Юрій Логвин ; [іл.: Ю. Логвин]. – Київ : Ярославів Вал, 2012. – 23, [1] с. : іл. – (Бедрик). – ISBN 978-617-966-318-5
224301
  Стельмах М.П. Велика рідня / М.П. Стельмах. – Київ, 1951. – 932с.
224302
  Стельмах М.П. Велика рідня / М.П. Стельмах. – Київ, 1953. – 856с.
224303
  Стельмах М.П. Велика рідня / М.П. Стельмах. – Київ
Кн. 1. – 1963. – 662 с.
224304
  Стельмах М.П. Велика рідня / М.П. Стельмах. – Київ
Кн. 2. – 1963. – 465 с.
224305
  Стельмах М.П. Велика рідня / М.П. Стельмах. – Київ : Дніпро, 1968. – 967 с.
224306
  Стельмах М.П. Велика рідня / М.П. Стельмах. – Київ : Веселка, 1981. – 414с.
224307
  Мельник Ольга Велика ріка нашого народу // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 3 (152). – С. 10-11 : Фото
224308
  Околітенко Н.І. Велика річка : оповідання та повість / Н.І. Околітенко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 168 с.
224309
  Лискун Ю.Ф. Велика рогата худоба / Ю.Ф. Лискун. – К., 1953. – 451с.
224310
  Журахович С.М. Велика розмова : оповідання / С.М. Журахович. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 140 с.
224311
  Афонін Е.А. Велика розтока (глобальні проблеми сучасності: соціально-історичний аналіз) / Е.А. Афонін, О.М. Бандурка, А.Ю. Мартинов; Українське товариство сприяння соціальним інноваціям; Відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення апарату ВРУ. – Київ : Парапан, 2002. – 352с. – 1Афон Шифр дубл. – (Відкрита дослідницька концепція ; Вип. 2). – ISBN 966-8210-05-0
224312
  Грабовський С. Велика російська контрреволюція // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 7 листопада (№ 199). – С. 4


  Після більшовицького перевороту 7 листопада 1917 року демократичний уряд Керенського розігнали, а за місяць почалася агресія проти УНР.
224313
  Ромашов Б.С. Велика сила / Б.С. Ромашов. – К, 1952. – 112с.
224314
  Лазорик Ф. Велика сила / Ф. Лазорик. – Пряшів, 1955. – 107с.
224315
  Бабич Є.К. Велика сила дружби народів / Є.К. Бабич. – Київ, 1972. – 103с.
224316
  Тетерук І.М. Велика сила ленінізму / І.М. Тетерук. – Київ, 1972. – 24с.
224317
   Велика сила ленінських ідей. – Львів, 1960. – 240с.
224318
  Бойко О. Велика синагога в Бережанах // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 2 (191), спецвип. : Бережани - місто біля Раю. – С. 50-55. – ISSN 0131-2685
224319
  Драган Р. Велика сім"я : Індо-Європейці / Р. Драган. – Лондон, Гага : Млин, 1976. – 101с.
224320
  Кащенко А. Велика Січ. До слави, до смерті, до Бога : повісті та оповідання / Адріан Кащенко ; [ред.-уклад. О.В. Зав"язкін ; ред. Н.В. Хроменко]. – Донецьк : БАО, 2011. – 221, [3] с. – (Видатні українські твори. Історія в романах та повістях). – ISBN 978-966-481-499-4
224321
  Петрук В.І. Велика Скіфія - Оукраїна / В.І. Петрук. – Київ : Спалах, 2001. – 432с. – ISBN 966-512-126-Х
224322
  Василенко Г.К. Велика Скіфія / Г.К. Василенко. – Київ, 1991. – 48с.
224323
  Партицький О.О. Велика Славяньска держава пеpед двома тысячами лет (Велика Слов"янська держава перед двома тисячами літ) / Исторична студія Омеляна Партицкого. – Накладом автора. – Львов : З друкарні т-ва ім. Шевченка під зар. К. Беднарського, 1889. – 100 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос.мови старої орфографії. - Прим. № 109278 дефектний, без тит. стор. - Опис. за обкл.
224324
  Мінц І. Велика соціалістична революція в СРСР. / І. Мінц. – Київ : Держполітвидав при РНК УРСР, 1938. – 80с.
224325
  Бєлоусов С.М. Велика співдружність народів СРСР -- джерело сили і могутності Радянської соціалістичної держави. / С.М. Бєлоусов. – Київ, 1952. – 40с.
224326
  Гамрецький М. Велика споруда на Дніпрі // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 158-161
224327
  Косинська Юлія Велика справа Малопольщі // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 6 (114), грудень - січень. – С. 46-53 : фото
224328
  Костенко Олег Велика спрага людства : використайте на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 24
224329
  Рижков М.М. Велика стратегія Дж. Буша-молодшого щодо Європи, Росії, України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 1. – С. 106-110.
224330
  Бабюх В.А. Велика сумна повість Віктора Некрасова // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2006. – № 1/4. – С. 108-111


  Автор аналізуючи творчість відомого письменника акцентує увагу на особливо плідний період в його творчій біографії - 50-60 роки. У статті підкреслюється, що у низці праць В.П. Некрасов демонструє глибоку повагу до історії, незалежність і вільність ...
224331
  Колісник Г.А. Велика твердь : роман / Григорій Колісник. – Київ, 1980. – 288 с.
224332
   Велика трійця : Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка. – Київ : Етнос, 2005. – 336с. – ISBN 966-522-064-0
224333
  Задорожна Л. Велика туга на роздоріжжі краси й любові : (поетичний образок Т. Шевченка "N.N." ("Така як ти, колись лілея...") // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 22-29


  У статті на прикладі одного поетичного образка Т. Шевченка здійснено спробу довести, як важливо зрозуміти значення часопросторової парадигми, закладеної у творі, для прочитання імпліцитного коду художнього мислення поета
224334
  Бикова Т. Велика Україна і "мала" батьківщина у поетичних візіях Тараса Шевченка і Юрія Федьковича // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 133-142


  У статті на основі творчості Тараса Шевченка і Юрія Федьковича розкрито найважливіші значеннєві вектори поняття "батьківщина", особливості її інтерпретації у поезії двох митців, зроблено висновок про значення творчості письменників у процесі ...
224335
   Велика українська енциклопедія / наук.-ред. рада: В.М. Локтєв (голова) [та ін.]. – Київ : Енциклопедичне видавництво. – ISBN 978-617-7238-39-2
Т. 1 : А-Акц / голов. редкол.: В.М. Локтєв (голова) [та ін. ; уклад.: В.Л. Бабка, О.М. Березовський, Н.В. Вергельська та ін.]. – 2016. – 590, [2] с. : іл., карт., портр. – Шифр. дубл. 03 Вели.
224336
  Коваленко Л.А. Велика французька буржуазна революція і грамодянсько політичні рухи на Україні в кінці 18 ст. / Л.А. Коваленко. – Київ : Київський університет, 1973. – 168с.
224337
  Пивовар С.Ф. Велика хартія вольностей / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 47. – ISBN 966-642-073-2
224338
   Велика хімія - народному господарству. – К, 1964. – 44с.
224339
  Стець Н.С. Велика хімія та її вивчення в школі / Н.С. Стець. – К., 1968. – 110с.
224340
  Мішкова О.Л. Велика чеська письменниця Божена Нємцова (1820-1862). / О.Л. Мішкова. – К., 1962. – 43 с.
224341
  Жайворонок В.В. Велика чи мала літери? : Словник-довідник: Близько 10 000 номінацій / В.В. Жайворонок; Нац. акад. наук Україна; Ін-т мовознавства ім.О.О.Потебні. – Київ : Наукова думка, 2004. – 204 с. – (Словники України). – ISBN 966-00-0179-7
224342
  Бжезінський Збігнев Велика шахівниця = The Grand Chessboard : Американська першість та її стратегічні імперативи / Бжезінський Збігнев; З англ. пер.О.Фешовець. – Львів; Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. – 236с. – ISBN 966-7263-41-Х
224343
  Липовецький С. Велика шахівниця: українсько-польське протистояння // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 9/10 (537/538), 2-15.03.2018. – С. 46-49. – ISSN 1996-1561
224344
   Велика Ялта. – Київ : Мистецтво, 1965. – 24с.
224345
   Велика Ялта. – Київ : Мистецтво, 1967. – 48с.
224346
  Брошкевич Є. Велика, більша і найбільша / Є. Брошкевич. – К, 1966. – 195с.
224347
   Великан Арчибальд. – М, 1986. – 157с.
224348
  Новотны И. Великан в лесу / И. Новотны. – Москва, 1975. – 207 с.
224349
  Паустовский К.Г. Великан на Каме / К.Г. Паустовский. – Москва ; Ленинград, 1934. – 50 с.
224350
   Великан над Донцом. – Донецк, 1969. – 126с.
224351
  Бошкоски М. Великаните на македонскиот среден век / Милан Бошкоски. – Скопjе : Македонска реч. – (Библиотека Македоника). – ISBN 9989-163-47-2
книга 1. – 2007. – 225 с. : ил.
224352
   Великанова купель. – М, 1989. – 670с.
224353
  Литцман Вальтер Великаны и карлики в мире чисел / Литцман Вальтер. – Москва, 1959. – 67с.
224354
   Великаны и пигмеи : [Сборники. Переводы]. – Алма-Ата : Кайнар, 1984. – 480 с. : илл.
224355
  Кондратов А.М. Великаны осторва Пасхи / А.М. Кондратов. – М, 1966. – 186с.
224356
  Антокольский А.А. Великаны с улицы Праздников / А.А. Антокольский. – Москва, 1976. – 128с.
224357
  Мотильова Т. Великата октомврийска революция и световната литература / Т. Мотильова. – София, 1947. – 68 с.
224358
  Дамянов С. Великата френска революция / С. Дамянов. – София, 1987. – 156 с.
224359
  Нарышкин А. Великая Албания. Сделан лишь первый шаг // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2008. – № 12. – С. 18-19. – ISSN 0234-1670


  Нова республіка Косово (з 17 лютого 2008 р.)
224360
  Семенов В.Ф. Великая английская революция / В.Ф. Семенов // Нидерландская революция XVI века / Н.М. Пакуль. – Москва : Акц. изд. о-во "Огонек", 1931. – С. 97-205. – (Популярно-иллюстрированная библиотека Всемирная история)
224361
  Барг М.А. Великая английская революция в портретах ее деятелей / М.А. Барг. – Москва : Мысль, 1991. – 397с. – ISBN 5-244-00418-2
224362
  Кудрявцев А.Е. Великая английская революция. / А.Е. Кудрявцев. – Л., 1925. – 232с.
224363
  Литовченко С.Д. Великая Армения во времена третьей войны Рима с Митридатом VI // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник; Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков, 2009. – Вып. 8. – C. 107-115. – ISBN 978-966-86-03-89-1
224364
  Ивашина Марина Вячеславовна Великая библиотечная мечта, или Оптимистический крик о помощи // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 23-27. – ISSN 1727-4893


  Как видят библиотечные работники будущее библиотек, чтения, да и свое собственное будущее? Осуществится ли мечта о библиотечном Эльдорадо? И что нужно для того, чтобы мечты стали явью?
224365
  Самсонов А.М. Великая битва на Волге / А.М. Самсонов. – Москва, 1963. – 48 с.
224366
  Колесник А.Д. Великая битва на Волге. 1942-1943 / А.Д. Колесник. – М., 1958. – 111с.
224367
  Моисеев О.В. Великая битва на Днепре. / О.В. Моисеев. – К, 1963. – 248с.
224368
   Великая битва под Москвой. – М, 1961. – 303с.
224369
  Самсонов А.М. Великая битва под Москвой. 1941-1942 / А.М. Самсонов. – Москва, 1958. – 224 с.
224370
  Панку-Яш Октав Великая битва у малого пруда. / Панку-Яш Октав. – М., 1957. – 224с.
224371
  Нексе М.А. Великая борьба / М.А. Нексе. – М, 1924. – 160с.
224372
  Реми Т. Великая борьба / Т. Реми. – М, 1938. – 176с.
224373
  Реми Т. Великая борьба / Т. Реми. – М, 1938. – 47с.
224374
  Уайт Е. Великая борьба / Е. Уайт. – Заокский : Источник жизни, 2006. – 704с. – ISBN 5-86847-581-X
224375
  Штремпель Йоханнес Великая Византия. Мечом и крестом : история // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 12 (153). – С. 114-127 : Фото. – ISSN 1029-5828
224376
  Новосельский В.В. Великая война 1409-1411 годов. Грюнвальдская битва / В.В. Новосельский. – Минск : Элайда, 2010. – 290 с. – Библиогр.: с. 275-280. – ISBN 978-985-6753-80-3
224377
   Великая война и Великая Победа народа : в 2-х кн. / Ин-т рос.истории. РАН, Науч. совет РАН "История межд. отношений и военной полит. Рос." ; [редкол. : Сахаров А.Н. (отв. ред.), Христофоров В.С., Колодникова Л.П. (ред.-сост.) и др.]. – Москва : Академкнига. – ISBN 978-5-94628-347-2
Кн. 1. – 2010. – 480 с. – изд. подготовлено к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
224378
   Великая война и Великая Победа народа : в 2-х кн. / Ин-т рос. истории РАН, Науч. совет РАН "История межд. отношений и военной полит. Рос." ; [редкол. : Сахаров А.Н. (отв. ред.), Христофоров В.С., Колодникова Л.П. (ред.-сост.) и др.]. – Москва : Академкнига. – ISBN 978-5-94628-348-9
Кн. 2. – 2010. – 520 с. – изд. подготовлено к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
224379
  Грот К. Великая война и Карпато-дунайская монархия / К. Грот. – 15с.
224380
  Найденко В.В. Великая Волга на рубеже тысячелетий : от экологического кризиса к устойчивому развитию / В.В. Найденко. – Нижний Новгород : Промграфика. – ISBN 5-901915-01-2
Т.1. – 2003. – 432с. : илл., фот.
224381
  Найденко В.В. Великая Волга на рубеже тысячелетий : от экологического кризиса к устойчивому развитию / В.В. Найденко. – Нижний Новгород : Промграфика. – ISBN 5-901915-04-6
Т.2 : Практические меры преодоления экологического кризиса и обеспечения перехода Волжского бассейна к устойчивому развитию. – 2003. – 368с. : илл., фот.
224382
  Георгиу М. Великая встреча / М. Георгиу. – Бухарест, 1970. – 48с.
224383
  Зубкова А. Великая Гарбо // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 10. – С. 50-65
224384
  Кирпичников А.Н. Великая государева крепость / А.Н. Кирпичников, И.Н. Хлопин. – Ленинград, 1972. – 254 с.
224385
  Левитина С. Великая граница / С. Левитина. – Киев, 1940. – 86с.
224386
  Катасонов В.Ю. Великая держава или экологическая колония? / В.Ю. Катасонов. – М., 1991. – 222с.
224387
  Коменский Я.А. Великая дидактика / Я.А. Коменский. – Харьков. – 282с.
224388
  Дмитрук Андрей Великая древнерусская стена / Дмитрук Андрей, Дмитрук Игорь // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 6-19 : Іл., карта
224389
  Кузнецов П.Н. Великая дружба / П.Н. Кузнецов. – М., 1948. – 180с.
224390
  Рыльский М.Ф. Великая дружба / М.Ф. Рыльский. – М., 1954. – 256с.
224391
  Осипов К. Великая дружба / К. Осипов. – М, 1954. – 40с.
224392
  Дягилев Д.В. Великая дружба / Д.В. Дягилев. – М., 1954. – 64с.
224393
   Великая дружба. – Чкалов, 1954. – 108с.
224394
   Великая дружба. – Ереван, 1954. – 240с.
224395
  Йосипенко М.К. Великая дружба / М.К. Йосипенко. – К., 1961. – 200с.
224396
   Великая дружба азербайджанского и русского народов. – Баку
1. – 1964. – 419с.
224397
   Великая дружба азербайджанского и русского народов. – Баку
2. – 1964. – 480 с.
224398
  Арутюнян Ю.В. Великая дружба народов Советского Союза и Китайской Народной Республики-прочная опора мира во всём мире / Ю.В. Арутюнян. – Москва, 1954. – 31с.
224399
  Капица М.С. Великая дружба народов Советского Союза и Китая / М.С. Капица. – Москва, 1954. – 64с.
224400
  Молотов В.М. Великая дружба народов СССР / В.М. Молотов. – М., 1936. – 64с.
224401
  Молотов В.М. Великая дружба народов СССР : Речь на совещании передовых колхозников и колхозниц Таджикистана и Туркменистана 4 декабря 1935 года / В.М. Молотов. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1936. – 64с.
224402
  Казаков С.В. Великая дружба народов СССР : Краткий рекомндательный обзор литературы / С.В. Казаков; Гос би-ка СССР имени В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 67с.
224403
  Мелконян М.Д. Великая дружба народов СССР в период Отечественной войны 1941-1945 годов. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мелконян М.Д.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1954. – 20л.
224404
  Ефремов А И. Великая дуга / А И. Ефремов, . – М, 1957. – 741с.
224405
  Любимов Л.Д. Великая живопись Нидерландов / Л.Д. Любимов. – М., 1963. – 160с.
224406
  Пономарев Б.Н. Великая жизненная сила ленинизма / Б.Н. Пономарев. – М., 1980. – 32с.
224407
  Цвейг С. Великая жизнь / С. Цвейг; Пер. с нем. Ст. Веткина. – Ленинград : Красная газета, 1928. – 144с.
224408
  Весос Т. Великая игра / Т. Весос. – Москва, 1970. – 231с.
224409
  Весос Т. Великая игра / Т. Весос. – Москва : Радуга, 1983. – 524 с.
224410
  Весос Т. Великая игра / Т. Весос. – Москва, 1988. – 587с.
224411
  Михалев М.С. Великая Иллюзия // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2011. – № 2 (45) : лето. – С. 53-67. – ISSN 1681-7559


  "Кажется, что пять букв, составляющих слово "Тибет", несут в себе код, способный вернуть душу нашему давно расколдованному и скучному миру", - считает автор. "Нам нужна сказка, Великая Иллюзия, и Тибет подходит для этой роли идеально...". Путешествуя ...
224412
  Рябчук П.И. Великая интернациональная задача / П.И. Рябчук. – Москва : Знание, 1963. – 46 с.
224413
  Леонидов Ф.М. Великая историческая миссия коммунизма / Ф.М. Леонидов. – М, 1963. – 88с.
224414
  Саенко Н. Великая Китайская стена // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 8. – С. 2-15
224415
  Кириллов А. Великая Китайская стена как "чудо застенчивости" / А. Кириллов, Е. Соловьев // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 6. – С. 32-33. – ISSN 0234-1670
224416
  Божерянов И.Н. Великая княгиня Екатерина Павловна четвертая дочь имп. Павла І герцогиня Ольденбургская, королева Виртембергская. 1788-1818. / И.Н. Божерянов. – С-Пб, 1888. – 87с.
224417
  Афонин Э.А. Великая коэволюция : Глобальные проблемы современности: историко-социологический анализ / Э.А. Афонин, А.М. Бандурка, А.Ю. Мартынов. – 2-е изд., перер. и доп. – Киев : Парламентское издательство, 2003. – 384с. : Открытая исследовательская концепция ; Вып. 2. – ISBN 966-611-212-4
224418
  Баумгарнер Э. Великая крестьянская война (1525) / Э. Баумгарнер. – Москва, 1925. – 259 с.
224419
  Кожевников В. Великая крестьянская война в Германии / В. Кожевников. – Изд. 2-е, испр. – М.-Л., 1925. – 136с.
224420
  Кожевников В. Великая крестьянская война в Германии (1524-1525 гг.) : историческая литература / В. Кожевников. – Санкт-Петербург : Изд. Н. Глаголева, 1907. – 132 с.
224421
  Дучинский Н.П. Великая крестьянская реформа при царе-освободителе / Н.П. Дучинский. – Санкт-Петербург : Изд. Всер. нац. клуба ; [Тип. А.С. Суворина], 1911. – 105 с., вкл. обл. ил., портр. – (Отечественная библиотека ; № 14)
224422
  Журов А.Е. Великая культурная революция / А.Е. Журов. – Минск, 1964. – 80с.
224423
  Курукин Игорь Великая Литва или "альтернативная" Русь? : Загадки истории // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 36-47 : Фото, карти
224424
  Граф Юрген Великая ложь 20 века : Миф о геноциде евреев в период 2 Мировой войны / Юрген Граф; МАУП. – Киев : МАУП, 2005. – 320с. – (Библиотека журнала "Персонал"). – ISBN 966-608-433-3


  Рассматриваются антропологический и этнолингвистические особенности формирования славянского суперэтноса
224425
   Великая магистраль : Павел Пясецкий. Панорама Транссиба // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – декабрь (№ 99). – C. 71-73 : фот, карта
224426
  Колесников М.С. Великая мелодия: Повести. / М.С. Колесников. – М., 1988. – 238с.
224427
   Великая Моравия, ее историческое и культурное значение. – М, 1985. – 287с.
224428
   Великая Моравия. Тысячелетняя традиция государственности и культуры / Я. Бем, Б. Гавранек, Й. Колейка, Й. Поулик, В. Ванечек. – Прага : Издательство Чехословацкой Академии Наук, 1963. – 97, [2] с.
224429
  Федотов Г. Великая награда. / Г. Федотов. – Пенза, 1951. – 184с.
224430
  Конисси Д.П. Великая наука Конфуция / Д.П. Конисси. – 25-40с.
224431
  Корнеев Анатолий Великая неумышленная "загадка" Ферма : (великая теорема) // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3
224432
  Заревой С. Великая новь / С. Заревой. – М, 1920. – 31с.
224433
  Мозгова Г.Н. Великая Октябрская социалистическая революция и оборона Советской республики : Указ. карт. / Г.Н. Мозгова. – Москва, 1977. – 60с.
224434
  Батарина А.Ф. Великая Октябрськая Социалистическая революция - начало перехода от капитализма к социализму. / А.Ф. Батарина. – Днепропетровск, 1964. – 18с.
224435
   Великая Октябрськая социалистическая революция. – Москва, 1961. – 372 с.
224436
   Великая Октябрськая социалистическая революция. – М, 1968. – 480с.
224437
  Брюнин В.Г. Великая Октябрськая социалистическая революция и рабочее движение в Германии (конце 1917 -- начало 1918 гг) : автореф. дис. ... докт. ист. наук / Брюнин В.Г. ; МГУ. – Москва, 1961. – 43 с. – Бібліогр.:с.42-43
224438
  Поляков Ю.А. Великая Октябрьская / Ю.А. Поляков. – М., 1977. – 143с.
224439
   Великая Октябрьская. – Калининград, 1983. – 238с.
224440
  Поляков Ю.А. Великая Октябрьская / Ю.А. Поляков. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1987. – 133с.
224441
  Крестинин Н.А. Великая Октябрьская революция в творчестве советских писателей. / Н.А. Крестинин, И.Т. Крук. – К., 1966. – 68с.
224442
   Великая Октябрьская революция и мировое освободительное движение. – М
1. – 1958. – 570с.
224443
   Великая Октябрьская революция и мировое освободительное движение. – М
2. – 1958. – 644с.
224444
  Малинкович В.П. Великая Октябрьская Социалистическая револцюия в изображении советской литературы / В.П. Малинкович. – М., 1957. – 38с.
224445
  Рыженко Ф.Д. Великая Октябрьская социалистическая революция -- триумф марксистско-ленинской теории / Ф.Д. Рыженко. – Москва, 1967. – 32с.
224446
  Дейнега А.И. Великая Октябрьская социалистическая революция - класиическое осущетсвление на практие марксистско-ленинской теории пролетарской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Дейнега А.И.; Ин-т повш. квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 16л.
224447
   Великая Октябрьская социалистическая революция - коренной перелом в истории человечества. – Л, 1969. – 272с.
224448
   Великая Октябрьская социалистическая революция - начало коренного преобразования мира. – М, 1987. – 289с.
224449
  Бромберг Я М. Великая Октябрьская социалистическая революция - торжество идей марксизма ленинизма / Я М. Бромберг, . – Волгоград, 1967. – 28с.
224450
  Кумаченко Я.С. Великая Октябрьская социалистическая революция / Я.С. Кумаченко. – Москва, 1942. – 68с.
224451
  Ким М.П. Великая Октябрьская социалистическая революция / М.П. Ким. – М., 1950. – 64с.
224452
  Тищенко Д.И. Великая Октябрьская социалистическая революция : Популярная лекция / Д.И. Тищенко. – Москва : Правда, 1950. – 40 с.
224453
  Голиков Г.Н. Великая Октябрьская социалистическая революция / Г.Н. Голиков. – Москва, 1954. – 196с.
224454
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М, 1957. – 515с.
224455
  Павлов Я.К. Великая Октябрьская социалистическая революция / Я.К. Павлов. – Чебоксары, 1957. – 187с.
224456
  Эльчибекян А.М. Великая Октябрьская социалистическая революция / А.М. Эльчибекян. – Ереван, 1957. – 218с.
224457
  Филагина В.В. Великая Октябрьская социалистическая революция / В.В. Филагина. – Москва, 1957. – 240 с.
224458
   Великая Октябрьская социалистическая революция : февраль-октябрь 1917. – Киев
Т.1 : Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине. – 1957. – 741 с.
224459
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М
1. – 1960. – 228с.
224460
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М
2. – 1960. – 327с.
224461
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М
Т.3. – 1960. – 590 с.
224462
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М
Т.4. – 1961. – 670 с.
224463
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – Москва
1. – 1962. – 212 с.
224464
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – Москва
2. – 1962. – 405 с.
224465
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М
3. – 1962. – 597с.
224466
  Наумов Н.В. Великая Октябрьская социалистическая революция / Н.В. Наумов. – М, 1975. – 192с.
224467
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М, 1977. – 712с.
224468
   Великая Октябрьская социалистическая революция. – М, 1986. – 510с.
224469
   Великая Октябрьская социалистическая революция : Энциклопедия. – 3-е, доп. – Москва : Советская энциклопедия, 1987. – 638с.
224470
  Кучкин А.П. Великая Октябрьская Социалистическая революция / А.П. Кучкин. – М., 1938. – 104с.
224471
   Великая Октябрьская Социалистическая Революция. – М, 1967. – 58с.
224472
   Великая Октябрьская социалистическая революция .. – Москва
Т.2. – 1959. – 688 с.
224473
   Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии. – Минск
1. – 1957. – 1007с.
224474
   Великая Октябрьская социалистическая революция в Белоруссии. – Минск
2. – 1957. – 1071с.
224475
  Семьянинов В.П. Великая Октябрьская социалистическая революция в деревне: вопросы истории, источниковедения, историографии: уч. пособие / В.П. Семьянинов. – Куйбышев, 1986. – 71с.
224476
   Великая Октябрьская социалистическая революция в зарубежной художественной литературе и публицистике. – М, 1967. – 56с.
224477
   Великая Октябрьская социалистическая революция в Казахстане. – Алма-Ата, 1967. – 459с.
224478
   Великая Октябрьская социалистическая революция в мемуарной и художественной литературе. – М, 1957. – 39с.
224479
   Великая Октябрьская социалистическая революция в произведениях советских писателей. – М, 1967. – 408с.
224480
  Харин В.П. Великая Октябрьская социалистическая революция в Узбекистане : Автореф. дис. ... док. ист. наук / Харин В.П. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1962. – 43 с.
224481
   Великая Октябрьская социалистическая революция в Эстонии. – Таллинн, 1958. – 623с.
224482
  Грибов П.П. Великая Октябрьская социалистическая революция и борьба коммунистической партии за мир. : Автореф... канд. ист.наук: / Грибов П. П.; ИПКП маркс. ленин. при МГУ. – Москва, 1953. – 16 с.
224483
  Софинов П.Г. Великая Октябрьская социалистическая революция и борьба Советского государства за мир / П.Г. Софинов. – М., 1952. – 32с.
224484
  Коньо Ж. Великая Октябрьская социалистическая революция и борьба трудящихся Франции за социальный прогресс / Ж. Коньо. – Москва, 1967. – 110с.
224485
   Великая Октябрьская социалистическая революция и венгерская литература. – М, 1979. – 301с.
224486
   Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война : Указ. сов. литературы (1972-1976 гг.). – Москва : ИНИОН, 1977. – 390с.
224487
   Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война : К 70-летию Великого октября; Указ. сов. лит., 1977-1986 [В 2-х частях]. – Москва
Ч. 1. – 1987. – 347с.
224488
   Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война : К 70-летию Великого октября; Указ. сов. лит., 1977-1986 [В 2-х частях]. – Москва
Ч. 2. – 1987. – 327с.
224489
  Скрипниченко И.И. Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Донбассе / И.И. Скрипниченко, В.А. Якименко. – Ворошиловград, 1974. – 63с.
224490
   Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в Киргизии (1917-1920 гг.). – Фрунзе, 1957. – 428 с.
224491
  Гуль С.М. Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в СССР / С.М. Гуль. – М., 1968. – 104с.
224492
  Симкин М.П. Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война в экспозиции краеведческого музея / М.П. Симкин. – М., 1966. – 112с.
224493
   Великая Октябрьская социалистическая революция и Греция. – Ташкент, 1968. – 110с.
224494
  Голиков Г.Н. Великая Октябрьская социалистическая революция и ее значение в судьбах народов России. / Г.Н. Голиков. – Москва, 1955. – 40с.
224495
  Минц И.И. Великая Октябрьская социалистическая революция и ее международное значение / И.И. Минц. – Москва, 1955. – 56с.
224496
  Киргизбаев А. Великая Октябрьская социалистическая революция и ее решающее влияние на завоевание Афганистаном независимости : Автореф... канд. ист.наук: / Киргизбаев А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 15 с.
224497
  Кристьянссон С. Великая Октябрьская социалистическая революция и Исландия / С. Кристьянссон. – М, 1957. – 16с.
224498
  Ойзерман Т.И. Великая Октябрьская социалистическая революция и кризис буржуазной идеологии / Т.И. Ойзерман. – Москва, 1977. – 63с.
224499
  Тимофеев Т.Т. Великая Октябрьская социалистическая революция и международное рабочее движение / Т.Т. Тимофеев. – М. : Мысль, 1967. – 119 с.
224500
  Тимофеев Т.Т. Великая Октябрьская социалистическая революция и международное рабочее движение. / Т.Т. Тимофеев. – М., 1967. – 119с.
224501
   Великая Октябрьская социалистическая революция и мировая литература. – М, 1970. – 552с.
224502
   Великая Октябрьская социалистическая революция и мировая социалистическая система : Мат. науч. конф. – Москва : Наука, 1969. – 472 с.
224503
  Данилов В.А. Великая Октябрьская социалистическая революция и мировой революционный процесс / В.А. Данилов. – Тюмень, 1967. – 37с.
224504
  Зихерл Б. Великая Октябрьская социалистическая революция и народы Югославии / Б. Зихерл. – М, 1958. – 32с.
224505
   Великая Октябрьская социалистическая революция и национально-освободительное движение. – М, 1968. – 63с.
224506
   Великая Октябрьская социалистическая революция и национально-освободительное движение народов Азии, Африки и Латинской Америки. – М, 1969. – 400с.
224507
   Великая Октябрьская социалистическая революция и национально-освободительное движение народов Азии, Африки и Латинской Америки. – М, 1977. – 174с.
224508
   Великая Октябрьская социалистическая революция и некоторые вопросы развития советского общества. – Минск, 1957. – 243с.
224509
  Барсуков М.И. Великая Октябрьская социалистическая революция и организация здравоохранения / М.И. Барсуков. – Москва, 1951. – 316 с.
224510
   Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти в Армении. – Ереван, 1957. – 684с.
224511
   Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине. – Киев
1. – 1977. – 711с.
224512
   Великая Октябрьская социалистическая революция и победа Советской власти на Украине. – Киев
2. – 1982. – 959 с.
224513
  Глезерман Г.Е. Великая Октябрьская социалистическая революция и проблема соотношения объективных условия и субъективного фактора / Г.Е. Глезерман. – М., 1967. – 24с.
224514
  Деборин Г.А. Великая Октябрьская социалистическая революция и прогресс человечества. / Г.А. Деборин. – М., 1967. – 25с.
224515
  Минц И И. Великая Октябрьская социалистическая революция и прогресс человечества. / И И. Минц, . – М., 1967. – 78с.
224516
  Гуляев Н.А. Великая октябрьская Социалистическая революция и пути развития реализма в зарубежной литературе / Н.А. Гуляев. – Томск, 1957. – 33с.
224517
  Момунбаев И.М. Великая Октябрьская социалистическая революция и равноправные Советско-Китайские отношения. / И.М. Момунбаев. – Фрунзе, 1957. – 51с.
224518
  Немеш Д. Великая Октябрьская социалистическая революция и развитие революционных сил в Венгрии в 1917-1918 годах. / Д. Немеш. – М., 1957. – 72с.
224519
  Елисеев Д.А. Великая Октябрьская социалистическая революция и распад колониальной системы империлизма. / Д.А. Елисеев. – Челябинск, 1958. – 28с.
224520
   Великая Октябрьская социалистическая революция и свобода Чехословакии. – М, 1951. – 124с.
224521
   Великая Октябрьская социалистическая революция и современность. – М., 1968. – 480 с.
224522
   Великая Октябрьская социалистическая революция и современность. – Тарту, 1987. – 85с.
224523
  Калинин Г.С. Великая Октябрьская социалистическая революция и создание советского государства / Г.С. Калинин. – Москва, 1959. – 160с.
224524
  Городецкий Е.Н. Великая Октябрьская социалистическая революция и союздание Советского государства : Автореф... докт. ист.наук: / Городецкий Е. Н.; Ин-т ист. АН СССР. – М., 1964. – 49л.
224525
   Великая Октябрьская социалистическая революция и становление советской культуры, 1917-1927. – Москва, 1985. – 526 с.
224526
   Великая Октябрьская социалистическая революция и страны Западной Европы. – М, 1978. – 219с.
224527
  Ежов В.А. Великая Октябрьская социалистическая революция и установление Советской власти в Новгородской губрении. / В.А. Ежов, Ю.С. Афанасьев. – Новгород, 1957. – 27с.
224528
  Сапронова Н.Т. Великая Октябрьская социалистическая революция и учительское движение в Болгарии (1917-1923) / Н.Т. Сапронова. – Воронеж, 1981. – 200с.
224529
  Копецкий В. Великая Октябрьская социалистическая революция и Чехословакия. / В. Копецкий. – М., 1957. – 47с.
224530
   Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине. – К
Т. 1. – 1957. – 1009с.
224531
   Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине : октябрь - декабрь 1917. – Киев
Т. 2. – 1957. – 732с.
224532
   Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине : декабрь 1917 - апрель 1918. – К
Т. 3 : борьба за распространение и упрочение Советской власти на Украине. – 1957. – 1000 с.
224533
  Тараманов Д.Д. Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине в исторических журналах 20-х годов : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Тараманов Д.Д.; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 20л.
224534
  Ноткина Ольга Юдовна Великая Октябрьская социалистическая революция(март 1917 - март 1918) : Навстречу 60-й годовщине: Указатель литературы / Ноткина Ольга Юдовна. – Одесса, 1977. – 54с.
224535
  Ким Ир Сен Великая освободительная война корейского народа / Ким Ир Сен. – Пхеньян, 1951. – 198с.
224536
  Шенин А.Д. Великая освободительная миссия / А.Д. Шенин. – К, 1965. – 48с.
224537
   Великая оссийская Федерация. – Ростов -на-Дону, 1947. – 72с.
224538
   Великая Отечественаня война 1941-1945 : Указатель литературы изданной на Украине в 1970-1983 годах. – Киев, 1983. – 74с.
224539
  Васильев С.А. Великая Отечественная : стихи и поэмы / С.А. Васильев. – Москва : Молодая гвардия, 1944. – 71 с.
224540
   Великая Отечественная : Стихотворения и поэмы. – Москва
Т. 1. – 1970. – 592с.
224541
   Великая Отечественная : Стихотворения и поэмы. – Москва
Т. 2. – 1970. – 512с.
224542
   Великая Отечественная : Стихотворения и поэмы. – Изд. 2-е, доп. – Москва
Т. 1. – 1975. – 590с.
224543
   Великая Отечественная : Стихотворения и поэмы. – Изд. 2-е, доп. – Москва
Т. 2. – 1975. – 590с.
224544
  Чуйков В.И. Великая Отечественная / В.И. Чуйков. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 391с.
224545
  Лавреньев В.В. Великая Отечественная / В.В. Лавреньев, П.Д. Казаков. – Москва, 1984. – 400с.
224546
   Великая Отечественная ... : краткая, иллюстрированная история войны для юношества. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 572, [3] с. : фотоил., карты
224547
   Великая Отечественная в письмах. – М, 1980. – 288с.
224548
   Великая Отечественная в письмах. – 2-е изд., доп. – М, 1982. – 351с.
224549
   Великая Отечественная в письмах. – 2-е изд., доп. – М, 1983. – 351с.
224550
  Широков В. Великая Отечественная в цифрах и фактах // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 1. – С. 75. – ISSN 0321-0626
224551
  Андрианов П.М. Великая Отечественная война : (по поводу 100-летия юбилея) / сост. П.М. Андрианов, д. чл. Имп. Рус. воен.-ист. о-ва. – Санкт-Петербург : Т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1912. – 80 с., ил., портр., карт. – Экз. деф., без обл.
224552
   Великая Отечественная война. – М, 1943. – 116с.
224553
   Великая Отечественная война. – М., 1943. – 81с.
224554
   Великая Отечественная война. – М., 1943. – 76с.
224555
   Великая Отечественная война. – М., 1943. – 102с.
224556
   Великая Отечественная война. – М., 1944. – 136с.
224557
   Великая Отечественная война. – М., 1948. – 107с.
224558
   Великая Отечественная война. – М, 1970. – 638с.
224559
   Великая Отечественная война : краткий научно-популярный очерк. – Изд. 2-е. – Москва, 1973. – 542с.
224560
   Великая Отечественная война. – М, 1984. – 430с.
224561
   Великая Отечественная война. – Москва, 1985. – 430с.
224562
   Великая Отечественная война : энциклопедия / Асташин Н.А. [и др.] ; [сост. Ю.А. Никифоров] ; [отв. ред. Чубарьян А.О.] ; [ред. рук. авт. кол. : Мягков М.Ю.]. – Москва : Медиа Групп, 2010. – 672 с. – На тит. лист. 65-летию Великой Победы посвящается. – ISBN 978-5-373-03030-4
224563
  Томсинов В.А. Великая Отечественная война (1941-1945): что это было? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 16-34. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
224564
   Великая Отечественная война 1941-1945 в произведениях советской живописи : К 40-летию великой Победы: Библиогр. указ. – Ленинград
Вып. 2, Ч. 2. – 1986. – 89с.
224565
   Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах. – Москва
1. – 1975. – 477с.
224566
   Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах. – Москва
2. – 1976. – 450 с.
224567
   Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах. – Москва, 1978. – 350с.
224568
   Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах. – Москва
4. – 1979. – 455с.
224569
   Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах. – Москва, 1980. – 455с.
224570
   Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и кинодокументах. – Москва, 1985. – 400с.
224571
   Великая Отечественная война 1941-1945 в фотографиях и фотодокументах. – Москва
3. – 1987. – 400с.
224572
   Великая Отечественная война 1941-1945 гг.. – Москва-Киев
Ч. 1. – 1985. – 270с.
224573
   Великая Отечественная война 1941-1945 гг.. – Москва-Киев
Ч. 2. – 1985. – 214с.
224574
   Великая Отечественная война в диломных работах выпускников института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина и Государственного художественного института имени В.Й.Сурикова. – Л., 1975. – 41с.
224575
   Великая Отечественная война в живописи, скульптуре, графике. – М., 1950. – с.
224576
  Иваненко В.В. Великая Отечественная война в интерпретации современного "украиноцентризма" / В.В. Иваненко, В.К. Якунин // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 173-181. – ISSN 0869-5687
224577
  Мерцалов А.Н. Великая Отечественная война в историографии ФРГ. / А.Н. Мерцалов. – М., 1989. – 287с.
224578
  Ткаченко Г.С. Великая Отечественная война в кривом зеркале манипуляторов сознания / Г.С. Ткаченко. – Київ : Україна, 2009. – 48 с. – (Правда історії про Велику Вітчизняну війну). – ISBN 978-966-524-393-9
224579
  Дзуццати Х.А. Великая Отечественная война в осетинской советской поэзии. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Дзуццати Х.А.; АН ГССР. – Тбилиси, 1970. – 18л.
224580
  Дробов Л.Н. Великая Отечественная война в произведениях белорусской живописи / Л.Н. Дробов. – Минск, 1987. – 38с.
224581
  Полищук Э.А. Великая Отечественная война в произведениях изобразительного искусства / Э.А. Полищук. – Москва, 1969. – 40с.
224582
   Великая Отечественная война в произведениях советских художников. – Москва, 1965. – 26 с.
224583
   Великая Отечественная война в произведениях советских художников. – М., 1979. – 296с.
224584
   Великая Отечественная война в русской и зарубежной литературе. – Одесса, 1966. – 88 с.
224585
  Перечнев Ю.Г. Великая Отечественная война в советской историографии / Ю.Г. Перечнев. – М., 1984. – 64с.
224586
   Великая Отечественная война в советской литературе. – М., 1985. – 154с.
224587
  Попов И.Е. Великая Отечественная война в советской музыке. / И.Е. Попов. – М, 1970. – 48с.
224588
  Таганов Л.Н. Великая Отечественная война в советской поэзии 40-70-х годов: уч. пособие. / Л.Н. Таганов. – Иваново, 1978. – 180с.
224589
   Великая Отечественная война в современной литературе. – М., 1982. – 334с.
224590
   Великая Отечественная война в творчестве московских рабочих. – М., 1945. – 104с.
224591
   Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой. – Киров, 1945. – 15с.
224592
  Кулиев Наджаф Ислам оглы Великая Отечественная война и азербайджанская советская поэзия (основные этапы и тенденции развития темпы войны в поэзии: общее и основное в поэтических поисках) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Кулиев Наджаф Ислам оглы; АН АзССР. Ин-т литературы. – Баук, 1982. – 59л.
224593
  Лацис В.Т. Великая Отечественная война и задачи интеллигенции советской Латвии / В.Т. Лацис. – Рига, 1945. – 39с.
224594
  Ванеева И.М. Великая Отечественная война и коми литература. / И.М. Ванеева. – Сыктывкар, 1975. – 112с.
224595
  Дулов В.И. и др. Великая Отечественная война и Сибирь / В.И. и др. Дулов. – Иркутск, 1944. – 68с.
224596
  Александров Г.Ф. Великая Отечественная война советского народа / Г.Ф. Александров. – Алма-Ата, 1941. – 14с.
224597
  Ярославский Е. Великая Отечественная война советского народа / Е. Ярославский. – К, 1941. – 16с.
224598
  Чеснокова Великая Отечественная война советского народа / Чеснокова, А.Б. Велижева. – М, 1942. – 328с.
224599
   Великая Отечественная война советского народа. – М, 1942. – 108с.
224600
   Великая Отечественная война советского народа в диссертационных исследованиях : Библиогр. указ. докт. и канд. дис., поступивших в ГБЛ в 1964-1984 гг. [В 2-х ч. ]. – Москва : ГБЛ
Ч. 1. – 1985. – 83с.
224601
   Великая Отечественная война советского народа в диссертационных исследованиях : Библиогр. указ. докт. и канд. дис., поступивших в ГБЛ в 1964-1984 гг. [В 2-х ч. ]. – Москва : ГБЛ
Ч. 2. – 1985. – 91с.
224602
   Великая Отечественная война советского народа и современность : Сборник статей на арабском языке. – Москва, 1985. – 318 с. – (История СССР:новые исследования ; 2)
224603
  Недзведская В.Н. Великая Отечественная война советского народа. / В.Н. Недзведская. – М., 1943. – 112с.
224604
  Крутиков А.Н. Великая Отечественная война Советского Союза / А.Н. Крутиков. – Москва, 1947. – 208 с.
224605
   Великая Отечественная война Советского Союза. – М., 1947. – 47 с.
224606
   Великая Отечественная война Советского Союза. – Таллин, 1948. – 27с.
224607
  Тельпуховский Б.С. Великая Отечественная война Советского Союза : (1941-1945). Лекции, прочитанные на Историческом факультете Московского универсиетта / Б.С. Тельпуховский. – Москва : Московсий университет, 1952. – 251с.
224608
  Бурджалов Э.Н. Великая Отечественная война Советского Союза (1941-1945 гг.) / Э.Н. Бурджалов. – М., 1953. – 164с.
224609
   Великая Отечественная война Советского Союза (1941-1945 гг.). – М., 1960. – 137с.
224610
   Великая Отечественная война Советского Союза (1941-1945 гг.). – М., 1965. – 250с.
224611
   Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 : Рекомендательный указатель литературы. – Киев : КГУ, 1975. – 91с.
224612
   Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1984. – 560 с.
224613
  Тельпуховский Б.С. Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 гг / Б.С. Тельпуховский. – М., 1959. – 575с.
224614
   Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 гг.. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Воениздат, 1970. – 627с.
224615
  Мнацаканян А.Н. Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945 гг. и участие Армянского народа : Автореф... доктор ист.наук: / Мнацаканян А.Н.; МВО СССР. Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1951. – 32 с.
224616
  Анисимов И.В. Великая Отечественная война Советского Союза 1941-1945гг. : краткий исторический очерк / И.В. Анисимов, Г.В. Кузьмин (полк.). – Москва : Минвоениздат СССР, 1952. – 191 с.
224617
  Кожевников И Ф. Великая Отечественная война Советского Союза и некоторые вопросы международного права / И Ф. Кожевников, . – М., 1954. – 222с.
224618
  Воробьев Ф.Д. Великая Отечественная война Советского Союза. / Ф.Д. Воробьев, В.М. Кравцов. – Москва, 1961. – 456с.
224619
   Великая Отечественная война Советского Союза. 1941-1945 гг.. – М., 1967. – 622с.
224620
   Великая Отечественная война, 1941-1945 : словарь-справочник. – Москва : Политической литературы, 1985. – 527с.
224621
   Великая Отечественная война, 1941-1945 : Энциклопедия. – Москва : Советская энциклопедия, 1985. – 832 с.
224622
   Великая Отечественная война, 1941-1945. – 2-е изд., доп. – М, 1988. – 559с.
224623
   Великая Отечественная война, 1941-1945. – Москва, 1990. – 463 с.
224624
   Великая Отечественная война. Юбилейное издание / [авт.-состав. О.А. Ржешевский, Ю.А. Никифоров] ; [науч. ред. Ржешевский О.А.] ; [науч.-ред. совет : Чубарьян А.О. (председ.) и др.]. – Юбилейное изд. – Москва : Медиа Групп, 2010. – 624 с. – На тит. лист. 65-летию Великой Победы посвящается. – ISBN 978-5-373-03105-9
224625
  Балика З.С. Великая Отечественная война: пробуждение архетипов // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (55). – С. 86-88. – ISSN 2070-9773
224626
  Санин Алексей Великая отечественная ВОНА // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2009. – № 52 (164). – С. 14-17. – ISSN 2075-7093
224627
  Марей А. Великая отечественная глазами учителя истории // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2010. – № 5 (1612). – С. 131-140. – ISSN 0869-44435
224628
   Великая Отечественная народная, 1941-1945. – Москва, 1985. – 368 с.
224629
   Великая Отечественная. Фотоальбом. – Москва, 1982. – 388 с.
224630
   Великая Отечественная. Фотоальбом. – 3-е изд., доп. – Москва : Планета, 1985. – 391 с.
224631
   Великая партия Ленина. – М., 1963. – 528с.
224632
  Клинов В. Великая перестройка мировой экономики : ( О книге А.А. Акаева "От эпохи Великой дивергенции к эпохе Великой конвергенции" ) // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 11. – С. 144-155. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0042-8736
224633
  Нидал Лама Оле Великая печать : Взгляд Махамудры. Буддизм Алмазного Пути / Нидал Лама Оле; Пер. с агл. В. Рагимов. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Алмазный Путь, 2000. – 248с. – ISBN 5-94303-002-6
224634
   Великая победа. – Смоленск, 1975. – 233с.
224635
   Великая Победа. – М., 1971. – 131с.
224636
   Великая Победа. – М.
3. – 1987. – 171 с.
224637
  Поляков Ю.А. Великая Победа 1945 г. и как ею распоряжались // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 3. – С. 3-8. – ISSN 0869-5687
224638
  Ван Тиен Зунг Великая победа весной семьдесят пятого = Dai thang mua xuan / Ван Тиен Зунг. – Москва : Военное издательство, 1980. – 247 с.
224639
  Ломов Н.А. Великая Победа и ее историческое значение // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 5 (485). – С. 3-6. – ISSN 0321-2068
224640
   Великая победа и мировой революционный процесс. – Минск, 1985. – 172с.
224641
   Великая победа на Волге. – М., 1965. – 527с.
224642
  Артамонов В.А. Великая победа над Полтавой // Проблемы национальной стратегии : научный журнал / Российский институт стратегических исследований. – Москва, 2009. – № 1. – С. 148-165
224643
  Сорокин А.И. Великая Победа народа и армии / А.И. Сорокин. – М., 1984. – 128с.
224644
  Васильев А.В. Великая победа под Москвой / А.В. Васильев. – Москва, 1952. – 96с.
224645
  Васильев А.В. Великая победа под Москвой / А.В. Васильев. – Москва, 1953. – 96с.
224646
   Великая победа под Сталинградом : Рекомендованій указатель литературі. – Москва, 1952. – 54с.
224647
  Молочко А.Д. Великая победа советского народа / А.Д. Молочко. – Минск, 1965. – 38с.
224648
  Брежнев Л.И. Великая Победа советского народа / Л.И. Брежнев. – М, 1965. – 48с.
224649
   Великая победа советского народа (1941-1945) : Материалы научной конференции посвященной 30-летию победы советского народа в великой отечественной войне 1941-19450. – Москва : Наука, 1976. – 648с.
224650
  Шатагин Н.Н. Великая победа советского народа над гитлеровской Германией / Н.Н. Шатагин. – М., 1947. – 39с.
224651
  Осипов З.С. Великая победа советского народа над империалистической Японией / З.С. Осипов. – М, 1947. – 48с.
224652
   Великая Победа, 1941-1945 : Рек.библиогр.указ. – Москва : Книга, 1979. – 255с.
224653
  Мацуленко В.А. Великая Победа. / В.А. Мацуленко. – М., 1985. – 64с.
224654
   Великая Победа. К 40-летию победы сов. народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. : Советская историография. – Москва : ИНИОН
Ч. 1. – 1985. – 250 с.
224655
   Великая победа: 1941-1945 : Рек. библиогр. указ. – Москва : Книга, 1985. – 223с.
224656
   Великая Победа: К 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. : Советская историография. – Москва : ИНИОН
Ч. 2. – 1985. – 207 с.
224657
  Супруненко Ю.Л. Великая полярная гонка // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 1 (49). – С. 92-107. – ISSN 1812-867Х
224658
  Супруненко Ю. Великая полярная гонка // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 1 (49). – С. 92-108. – ISSN 1812-867Х
224659
  Буйлова Л. Великая поэтесса и знаменитая любовница // Япония сегодня. – Москва, 2010. – № 2. – С. 16-17.


  Японська поетеса Ідзумі Сікібу
224660
  Жук Н.И. Великая поэтесса Украины / Н.И. Жук, В.Ф. Передерий. – Москва, 1963. – 32с.
224661
  Ермолаев А.И. Великая преобразующая сила / А.И. Ермолаев, Н.В. Романовский. – М., 1986. – 153с.
224662
   Великая программа борьтбы за коммунизм. – Х., 1962. – 68с.
224663
  Вишневский Ю. Великая пустота. Почему индийцы смогли открыть нуль // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 2 октября (№ 40). – С. 21


  "Компьютеры перерабатывают информацию в двоичном коде, состоящем из нулей и единиц. По сути, весь цифровой мир, включая телепередачи и наше общение по скайпу, представляет собой не более чем мельтешение этих двух цифр. Понятие о единице сформировалось ...
224664
  Эфруси Е. Великая революция во Франции / Е. Эфруси. – 2-е изд. – М. – 126с.
224665
   Великая реформа : 1861 - 19 февраля - 1911 : Сб. ст.: А.И. Яковлева, В.И. Семевского, В.Я. Уланова, В.Е. Чешихина-Ветринского. – Москва : Изд. Т-ва "Образование", 1911. – 192 с., 8 л. ил.


  Авторы: Яковлев Алексей Иванович; Семевский Василий Иванович (1848/49-1916); Уланов Василий Яковлевич; Чешихин-Ветринский, Василий Евграфович (1866/67-1923) Содерж.: Очерк истории крепостного права до половины 18 века / А.И. Яковлев. Правительство, ...
224666
   Великая реформа : [19 февраля 1861-1911] : русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. ; ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. – Юбилейное изд. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т.1. – 1911. – XVI, 261, [2] с. : ил., портр.


  Помещичьи крестьяне в Великороссии; Крестьянские волнения до XIX в.; Законодательство о крестьянах при императорах Павле I и Александре I; Военные поселения; Противники крепостного права в начале XIX в.; Масонство и крепостное право; Декабристы и ...
224667
   Великая реформа : [19 февраля 1861-1911] : русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. ; ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. – Юбилейное изд. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 2. – 1911. – 254, [5] с., [20] л. ил. : ил., портр.


  Помещичьи крестьяне в Великороссии; Крестьянские волнения до XIX в.; Законодательство о крестьянах при императорах Павле I и Александре I; Военные поселения; Противники крепостного права в начале XIX в.; Масонство и крепостное право; Декабристы и ...
224668
   Великая реформа : [19 февраля 1861-1911] : русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. ; ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. – Юбилейное изд. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 3. – 1911. – 266, [6] с., [22] л. ил. : ил., портр.


  Эпоха «официальной народности» и крепостное право; Быт помещичьих крестьян; Крестьянские волнения; Крепостная интеллигенция; Помещичье хозяйство накануне реформы; Крепостная фабрика; Дворянские проекты по крестьянскому вопросу при Николае I; ...
224669
   Великая реформа : [19 февраля 1861-1911] : русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. (Общество распространения технический знаний (Москва)) ; ред. А.К. Дживелегова, С.П. Мельгунова, В.И. Пичета. – Юблейное изд. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 4. – 1911. – 280, [4] с., [22] л. ил., портр


  Крепостное право в народной поэзии; Изображение крепостного права в произведениях Т.Г. Шевченко; Крепостное право в поэзии Н.А. Некрасова: Крепостное право в сатире М.Е. Салтыкова-Щедрина; Из воспоминаний о крепостном праве; Крестьянский вопрос в ...
224670
   Великая реформа : [19 февраля 1861-1911] : русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. ; ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. – Юбилейное изд. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 5. – 1911. – 308, [4] с., [30] л. ил. ил., портр.
224671
   Великая реформа : [19 февраля 1861-1911] : русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем / Ист. комис. Учеб. отд. О.Р.Т.З. ; ред. А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова, В. И. Пичета. – Юбилейное изд. – Москва : Изд. и тип. Т-ва И.Д. Сытина
Т. 6. – 1911. – 352, [4] с., [30] л. ил. ил., портр.
224672
  Кублицкий Г.И. Великая речная держава / Г.И. Кублицкий. – 2-е изд. – М, 1952. – 336с.
224673
  Майоров С.М. Великая Российская Федерация / С.М. Майоров, Н. Михайлов. – М, 1947. – с.
224674
  Власов И.А. Великая Российская Федерация / И.А. Власов. – Москва, 1947. – 35с.
224675
  Казин А.Л. Великая Россия : Религия. Культура. Политика / А.Л. Казин. – Санкт-Петербург : Петрополис, 2007. – 612 с. – ISBN 978-5-9676-0074-4
224676
  Рыленков Н.И. Великая Росстань / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1949. – 192с.
224677
  Рыленков Н.И. Великая Росстань / Н.И. Рыленков. – Смоленск, 1963. – 360с.
224678
  Пиксанов Н.К. Великая русская литература / Н.К. Пиксанов. – М, 1946. – 72 с.
224679
  Яников Г.В. Великая северная экспедиция / Г.В. Яников. – Москва, 1949. – 164с.
224680
  Островский Б.Г. Великая северная экспедиция. 1733-1743 / Б.Г. Островский. – Архангельск, 1937. – 208с.
224681
  Ромашов Б.С. Великая сила / Б.С. Ромашов. – М Л,, 1948. – 136с.
224682
  Ромашов Б.С. Великая сила / Б.С. Ромашов. – М, 1950. – 198с.
224683
   Великая сила братского единства : Материалы республиканской научной конференции, посвященной 60-летию образования союза СССР. – Киев : Политиздат, 1983. – 318с.


  Книга подготовлена по материалам состоявшейся 1-2 октября 1982 года в Киеве республиканской научной конференции, посвященной 60-летию образования СССР. В докладах и сообщениях раскрыто непереходящее значение 60-летнего опыта Союза ССР - цитадели дружбы ...
224684
  Верховцев И.П. Великая сила дружбы народов СССР / И.П. Верховцев. – Москва, 1954. – 96с.
224685
  Азизян А.К. Великая сила идей пролетарского интернационализма : стенограмма публ. лекции / А.К. Азизян. – Москва : Знание, 1954. – 40 с. – (Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. Серия 1 ; № 9)
224686
  Тимофеев Т.Т. Великая сила интернационалистской солидарности / Т.Т. Тимофеев. – М. : Знание, 1983. – 59 с.
224687
   Великая сила интернационального единства. – Киев, 1979. – 335с.
224688
  Марков В.С. Великая сила коммунистических идей / В.С. Марков. – М, 1978. – 64с.
224689
  Андреев А.А. Великая сила ленинских идей дружбы трудящихся / А.А. Андреев. – Москва, 1960. – 69с.
224690
  Исаченко М С. Великая сила ленинских идей защиты Отечества / М С. Исаченко, . – М, 1975. – 48с.
224691
  Целищев Н.Н. Великая сила пролетарского интернационализма / Н.Н. Целищев. – М., 1978. – 182с.
224692
  Бекижев М.М. Великая сила пролетарского интернационализма. / М.М. Бекижев. – Черкесск, 1984. – 135с.
224693
   Великая сила советской демократии. – М., 1954. – 42с.
224694
  Костин А.Ф. Великая сила союза рабочих и крестьян / А.Ф. Костин. – Москва, 1954. – 72с.
224695
   Великая сила труда. – Л., 1954. – 468с.
224696
  Васильева Н.И. Великая Скифия / Н.И. Васильева // Русская Скифия. – Москва : Мегагалактика, 2006. – с. 5-460. – (Подлинная история). – ISBN 5-85141-111-2
224697
  Омельченко А. Великая смута / А. Омельченко. – Ленинград. – 166 с.
224698
  Волин Б.М. Великая совнтская держава / Б.М. Волин, 1943. – 120 с.
224699
  Раева С.Н. Великая сокровищница науки / С.Н. Раева. – Москва, 1954. – 88с.
224700
  Дронов О.Н. Великая степь / О.Н. Дронов. – Москва, 1984. – 352 с.
224701
  Ананьев М.Н. Великая стройка коммунизма на Днепре / М.Н. Ананьев. – Москва, 1952. – 23с.
224702
  Яхневич В. Великая стройка на Волге / В. Яхневич. – М, 1951. – 109с.
224703
  Яхневич В. Великая стройка на Волге. / В. Яхневич. – Куйбышев, 1951. – 104с.
224704
  Лутошкин Г.Д. Великая стройка нашего времени. / Г.Д. Лутошкин. – М., 1982. – 64с.
224705
  Удвал С. Великая судьба / С. Удвал. – Москва : Прогресс, 1977. – 341 с.
224706
  Удвал С. Великая судьба // Тревожные годы / Д. Намдаг. – Москва : Радуга, 1982. – С. – (Библиотека монгольской литературы)
224707
  Барятинский М. Великая танковая война 1939-1945 / Михаил Барятинский. – Москва : Яуза , Эксмо, 2009. – 413, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 412-414. – (Великая Отечественная. Танки в бою). – ISBN 978-5-699-33087-4
224708
  Хинчин А.Я. Великая теорема Ферма / А.Я. Хинчин. – 3-е. – Москва-Ленинград, 1934. – 55 с.
224709
  Колодко Г. Великая трансформация. Могло ли быть лучше? Будет ли лучше? // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 4. – С. 3-14. – ISSN 0131-2227
224710
  Гавриличев Валентин Андреевич Великая Францезская революция в немецкой буржуазно-юнкерской историографии 50-60-х гг. XIX века. : Автореф... канд. ист.наук: / Гавриличев Валентин Андреевич; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1964. – 23л.
224711
   Великая французская буржуазная революция : Указ. рус. и сов. лит. – Москва, 1987. – 216с.
224712
  Манфред А.З. Великая французская буржуазная революция XVIII века / А.З. Манфред. – Москва : Политиздат, 1956. – 286 с.
224713
  Джеджула К.Е. Великая французская буржуазная революция и Европа 1789-1799 гг. : Сокращенный курс лекций, прочитанных в Киевском ордена Ленина государственном университете им. Т.Г. Шевченко / К.Е. Джеджула. – Киев : Изд-во Киев. ун-та, 1965. – 96 с.
224714
  Бакс Б. Великая французская революция / Б.Б. ; Пер. с англ. [Смирнова]. – 2-е изд. – Ростов -на-Дону : Изд. Н. Парамонова ; Донская речь ; [Элетропечатня Г.М. Пуховича], 1905. – 99 с.
224715
  Бакс Б. Великая французская революция / Б.Б. ; Пер. с англ. [Смирнова]. – 2-е изд. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Т-ва "Народная польза"], 1906. – 96 с.
224716
  Захер Я.М. Великая французская революция / Я.М. Захер. – Л., 1927. – 146с.
224717
  Захер Я.М. Великая французская революция / Я.М. Захер. – Изд. 7-е, совершенно перераб. – Л., 1927. – 146с.
224718
  Захер Я.М. Великая французская революция / Я.М. Захер. – Изд. 7-е, совершенно перераб. – Л., 1927. – 146с.
224719
  Лотте С.А. Великая французская революция / С.А. Лотте. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1933. – 307 с.
224720
  Манфред А.З. Великая французская революция / А.З. Манфред. – Москва : Наука, 1956. – с.
224721
  Манфред А.З. Великая французская революция / А.З. Манфред; АН СССР. Ин-т всеобщей истории; Отв. ред. В.М.Далин. – Москва : Наука, 1983. – 429 с.
224722
  Линдов Г. Великая Французская революция / Г. Линдов. – Пг., 1919. – 84с.
224723
  Линдов Г. Великая Французская революция / Г. Линдов. – М., 1919. – 78с.
224724
  Кропоткин П.А. Великая Французская революция / П.А. Кропоткин. – Птгр-М, 1922. – 608с.
224725
  Кропоткин П.А. Великая Французская революция / П.А. Кропоткин. – М, 1979. – 575с.
224726
  Кропоткин П.А. Великая Французская революция 1789-1793 / [Соч.] П. Кропоткина ; Пер. с фр. под ред. авт. – Лондон : Тип. листков "Хлеб и воля", 1914. – VIII, 703 с.
224727
   Великая Французская революция XVIII в. в освещении зарубежной историографии : реф. сборник. – Москва : ИНИОН, 1981. – 330, [1] с. – Библиогр.: с. 324-330, в нач. ст. и в подстроч. примеч. – (Серия "Проблемы всеобщей истории")
224728
  Кулишер И.М. Великая французская революция и еврейский вопрос / И.М. Кулишер. – Л., 1924. – 120с.
224729
  Домнич М.Я. Великая Французская революция и католическая церковь / М.Я. Домнич. – М, 1960. – 196 с.
224730
   Великая французская революция и литературная жизнь Европы. – Куйбышев, 1989. – 168с.
224731
   Великая французская революция и Россия. – М., 1989. – 550с.
224732
  Семенова А.В. Великая французская революция и Россия. / А.В. Семенова. – М., 1991. – 63с.
224733
   Великая французская революция и русская литература. – Л. : Наука, 1990. – 405 с.
224734
  Михайлов Я. (Захер) Великая французская революция и церковь : в 2-х т. / Я.Михайлов [псевд.] (Захер). – Москва ; Ленинград : ОГИЗ ; Московский рабочий
Т. 1. – 1930. – 276 с.
224735
  Михайлов Я. (Захер) Великая французская революция и церковь : в 2-х т. / Я.Михайлов [псевд.] (Захер). – Москва ; Ленинград : ОГИЗ ; Московский рабочий
Т. 2. – 1931. – 184 с.
224736
   Великая французская революция, 1789-1799. – Л., 1989. – 119с.
224737
  Петрушевский Д.М. Великая хартия вольностей / Д. Петрушевский. – Ростов-на-Дону : Донская речь, 1904. – 54 с.
224738
  Петрушевский Д Великая хартия вольностей : с приложением переревода текста Великой хартии / Д. Петрушевский // Англия и англичане, их прошлое и настоящее / А. Быкова. – Ростов-на-Дону : Изд. : Н. Парамонова "Донская речь" ; [Электро-печатня А. Тер-Абрамиан], 1906. – 55, 12 с.
224739
  Петрушевский Д.М. Великая хартия вольностей : с приложением перевода текста Великой хартии / Д. Петрушевский. – 3-е изд. – Ростов-на-Дону : Донская речь ; [С.-Петербург. Коммерч. скороп. А Гольдберга], 1906. – 54, 12 с.
224740
  Крашенинникова Н.А. Великая хартия вольностей 1215г.(современная интерпретация) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.86-108. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
224741
  Петрушевский Д.М. Великая хартия вольностей и конституционная борьба в английском обществе во второй половине ХІІІ века. : С приложением латинского и русского текста Великой хартии и др. документов / Д.М. Петрушевский. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Типо-литогр. И.Н. Кушнерев и К*], 1915. – 176 с.


  На тит. стр. № 40946 дарственная надпись: Дорогому Николаю Прокофьевичу Василенко от любящего его автора 19. I.15
224742
  Петрушевский Д.М. Великая хартия вольностей и конституционная борьба в английском обществе во второй половине ХІІІ века. / Д.М. Петрушевский. – 2-е изд. – М., 1918. – 176с.
224743
  Филюшкин А. Великая хозяйка маленького хозяйства. Анекдоты о Екатерине Великой // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 2 : Эпоха Екатерины Великой 18 век. – С. 27-28. – ISSN 0235-7089
224744
  Бжезинский З. Великая шахматная доска : Господство Америки и его геостратегические императивы / З. Бжезинский. – Москва : Международные отношения, 1998. – 256с. – ISBN 5-7133-0967-3
224745
  Бжезинский З. Великая шахматная доска = The Grand Chessboard : Господство Америки и его геостратегические императивы / Збигнев Бжезинский. – Москва : Международные отношения, 2005. – 256с. – ISBN 5-7133-0967-3
224746
  Бжезинский З. Великая шахматная доска = The Grand Chessboard : Господарство Америки и его геостратегические императивы / Збигнев Бжезинский. – Москва : Международные отношения, 2006. – 256с. – ISBN 5-7133-0967-3
224747
  Рыльский М. и Арцимович В. Великая эпопея Мицкевича // Собрание сочинений : в 5 т. ; [пер. с пол.] ; под ред. Д.Д. Благого и др. / А. Мицкевич. – Москва : Гос. изд. Художественной литературы, 1949. – Т. 2 : Под ред. М.В. Рыльского, Н.А. Славятинского. – С. 2-27
224748
  Цамерян И. Великая эпоха формирования и развития социалистических наций в СССР. / И. Цамерян. – М., 1951. – 55с.
224749
  Андроников И.Л. Великая эстафета / И.Л. Андроников. – Москва, 1975. – 303с.
224750
  Андроников И.Л. Великая эстафета / И.Л. Андроников. – 3-е изд. – Москва, 1988. – 355с.
224751
  Андроников И.Л. Великая эстафета / И.Л. Андроников. – Москва, 1988. – 333с.
224752
  Соегов М. Великая Яса Чингисхана и туркменская народная мудрость: к вопросу об основах тенгрианства // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; голов.ред. Д.А. Радівілов. – Київ, 2015. – № 71/72. – С. 87-98. – ISSN 1682-671Х
224753
  Стадник С. Великдень - миле свято: Сценарій проведення свята Великодня // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.25-26. – ISSN 0131-6788
224754
   Великдень [Електронний ресурс] : мультимедійне видання. – Київ : Всеукраїнське товариство "Просвіта" ім. Т. Шевченка : World musik, 2006. – 1 CD. – Системні вимоги : звичайний CD програвач, комп"ютер.-Заголовок з етикетки диску


  Мультимедійне видання про Весняний цикл святкувань в Україні, що дозволяє як слухання музики в звичайному CD пргравачі, так і перегляд диску на будь-якому комп"ютері за допомогою Microsoft Internet Explorer без додаткової інсталяції. -Етнографічна ...
224755
   Великдень в українській поезії / упоряд. - Надія Данилевська ; [ред. М. Ткач]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 135, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-340-324-3


  Збірник "Великдень в українській поезії" - перше зібрання віршів українських поетів, у яких висвітлюється одне з найвеличніших свят українців - Великдень. Зібрані поезії охоплюють період від XII до XXI ст.
224756
  Коцоєв А. Великдень Гіго / А. Коцоєв. – К., 1963. – 20с.
224757
  Дерев"яний І. Великдень за гратами // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20-21 квітня (№ 70/71)


  Великдень для в"язнів-українців у роки поневірянь був не лише стовпом національної ідентичності та моральної стійкості, а й елементом опору системі.
224758
  Демірська Г.К. Великдень у Романівці / Ганна Демірська. – Київ : Верещинські [та ін.], 2011. – 156, [4] с. : іл. – Без тит. арк. – ISBN 978-966-95771-6-0
224759
  Старков В. Великдень у традиційній календарній обрядовості українців // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 2. – С.93-96. – ISSN 0869-3595
224760
  Середюк О. Великдень, чи Паска, Паска, чи Воскресіння? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 28 березня - 10 квітня (№ 13/14). – С. 8-9, 17
224761
  Ковалів Ю. Великдень: відлуння у слові (розмова про те, як відбивається світло Воскресіння Христового у слові, з відомим літературознавцем, лауреатом премії імені Тараса Шевченка, професором Юрієм Ковалівим) / бесіду вела Н. Степула // Говорить радіо "Свобода". В ефірі - Каламар" / Н.І. Степула. – Львів : [б. в.], 1999. – С. 161-170. – ISBN 966-7379-16-7
224762
  Андрієнко Л.В. Велике багатство України / Андрієнко Л.В. – Київ, 1968. – 132с.
224763
  Гринько Валерій Володимирович Велике біле братство як неорелігійний феномен : Автореф... канд. філософ.наук: 09.00.11 / Гринько Валерій Володимирович; НАН Укр. Ін-тут філософії ім. Г.С.Сковороди. – К., 1998. – 20л.
224764
  Прокопенко М. Велике будівництво у зоні відчуження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 28 квітня (№ 74). – С. 10


  Кореспонденти "Дня" побачили, які об"єкти зараз зводять навколо ЧАЕС і для чого.
224765
  Ракитевит Т.Л. Велике воде на Дунаву код Новог Сада. / Т.Л. Ракитевит. – Нови Сад, 1957. – 8с.
224766
  Пришляк К.О. Велике життя // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 7-13
224767
  Динкова М. Велике життя маленької Лілії / М. Динкова. – К., 1965. – 140с.
224768
  Динкова М. Велике життя маленької Лілії / М. Динкова. – К., 1976. – 127с.
224769
  Шило С.Й. Велике завоювання соціалізму / С.Й. Шило. – К., 1964. – 68с.
224770
  Хаустов П.П. Велике Запоріжжя / П.П. Хаустов. – Харків ; Одеса : Молодий більшовик, 1931. – 24 с. – (Дітям про п"ятирічку)
224771
  Острянин Д.Х. Велике історичне значення твору В.І. Леніна "Матеріалізм і емпіріокритицизм" / Д.Х. Острянин. – Київ, 1959. – 3-51с.
224772
  Толмацький І. Велике князівство Литовське в період правління князя Вітовта // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 37 : Історія. – С. 19-29. – ISSN 1728-9572
224773
  Мілош Ч. Велике князівство літератури : вибрані есеї / Чеслав Мілош ; [пер. з пол. : О. Коваленко, І. Ковальчук, А. Павлишин ; упоряд. : О. Коваленко, І. Ковальчук ; наук. ред. А. Павлишин]. – Київ : Дух і Літера, 2011. – 439, [1] с. – Кн. видано до 100-річчя з дня народження Чеслава Мілоша. – Бібліогр.: с. 437-439. – ISBN 978-966-378-219-5
224774
  Наконечний В. Велике місто як об"єкт управління і самоврядування: світовий досвід і Україна // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С.84-94. – ISSN 1609-5499
224775
   Велике п"ятдесятиріччя. – К., 1967. – 110с.
224776
   Велике переселення видів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 20 : фото
224777
  Пивовар С.Ф. Велике переселення народів / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 47-49. – ISBN 966-642-073-2
224778
  Методієв Димитр Велике переселення. / Методієв Димитр. – К., 1975. – 123с.
224779
  Шишова З.К. Велике плавання / З.К. Шишова. – К, 1963. – 471с.
224780
  Шишова З.К. Велике плавання / З.К. Шишова. – К, 1965. – 471с.
224781
  Шишова З.К. Велике плавання / З.К. Шишова. – К, 1965. – 471с.
224782
  Шишова Зинаїда Велике плавання : Історичний роман / Шишова Зинаїда. – Київ : Веселка, 1966. – 470, [1] с.
224783
  Дробаха О. Велике серце Гетьманщини : художньо-документальна повість / Олександр Дробаха. – Київ : Просвіта, 2008. – 176с. – ISBN 978-966-2133-12-7
224784
  Грищенко І. Велике таїнство творення : Урок вивчення роману Павла Загребельного "Диво" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7/8 (628/629). – С. 68-70. – ISSN 0130-5263
224785
  Пилипенко О.В. Велике таїнство творення в романі П. Загребельного "Диво" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 26 (246). – С. 14-17
224786
  Гуменна Д. Велике цабе / Д. Гуменна. – Нью-Йорк, 1952. – 155с.
224787
  Мірошниченко О.А. Велике щастя маленького чоловічка : гумористичні оповідання та повість / О.А. Мірошниченко. – Київ : Радянський письменник, 1981. – 176 с.
224788
  Станчев С. Велики Преслав / С. Станчев. – София, 1966. – 92с.
224789
  Гальский Д. Великие авантюры = История создания Суэцкого и Панамского каналов / Д. Гальский. – Москва : Прогресс, 1986. – 438с.
224790
  Гальский Д. Великие авантюры / Д. Гальский. – М, 1990. – 438с.
224791
   Великие акты 18 февраля 1905. Их значение, основы избирательной системы. Государева Дума. – Санкт-Петербург : Тип. Тов. М.О.Вольф, 1905. – 16 с. – Экз. дефектн., отсутств. посл.стр.
224792
  Трент В., Эрскин Дж. Великие американские писатели : пер. с англ. / В. Трент и Дж. Эрскин. – Санкт-Петербург : Изд. П.И. Певина, 1914. – 143, [1] с. – (Библиотека современника)


  Авт.: Эрскин Джон (05.10.1879, Нью-Йорк, США -02.06. 1951) Содержание: Франклин, Брокден, Броун и Ирвинг . - С . 3-14 Вильям Кулем Брайян . - С . 15-23 Джемс Финимор Купер . - С . 24-37 Эдгар Аллен По . - С . 55-73 Трансцендталисты . - С . ...
224793
  Трент В., Эрскин Дж. Великие американские писатели : пер. с англ. / В. Трент и Дж. Эрскин. – Санкт-Петербург : Изд. П.И. Певина, 1914. – 143, [1] с.


  Авт.: Эрскин Джон (05.10.1879, Нью-Йорк, США -02.06. 1951) Содержание: Франклин, Брокден, Броун и Ирвинг . - С . 3-14 Вильям Кулем Брайян . - С . 15-23 Джемс Финимор Купер . - С . 24-37 Эдгар Аллен По . - С . 55-73 Трансцендталисты . - С . ...
224794
  Дмитревский Ю.Д. Великие африканские озера. / Ю.Д. Дмитревский, И.Н. Олейников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1969. – 215с.
224795
  Дикси Ф. Великие африканские разломы / Ф. Дикси. – Москва : Иностранная л-ра, 1959. – 123с.
224796
  Смирнов К.А. Великие болгары / К.А. Смирнов. – М., 1960. – 36с.
224797
  Айдаров С.С. Великие Булгары / С.С. Айдаров. – Казань, 1971. – 68с.
224798
  Айдаров С.С. Великие Булгары : путеводитель по Булгар. ист.-архитектур. заповеднику / С.С. Айдаров, Н.Д. Аксенова. – 3-е изд., испр. и доп. – Казань : Татарское книжное издательство, 1983. – 71 с. : ил. – Библиогр.: с. 70-71
224799
  Фехнер М.В. Великие Булгары. Казань. Свияжск / М.В. Фехнер. – Москва, 1978. – 279 с.
224800
   Великие версты. – М., 1976. – 112с.
224801
   Великие версты. – М., 1976. – 254с.
224802
  Титок Е. Великие военные руководители // Российский кто есть кто : журнал биографий / Русский биографический институт. – Москва, 2008. – № 2. – С. 40-41.
224803
  Яброва М.М. Великие географичеие открытия и начало колониальных захватов. / М.М. Яброва. – Саратов, 1987. – 50с.
224804
   Великие географы и путешественники России XV-XVIII вв. : Состав. И.А.Ерофеев Частина: Вип.1. – Москва : Школа-Пресс, 1993. – 64с : География в школе
224805
  Хэллем Э. Великие геологические споры / Э. Хэллем. – Москва : Мир, 1985. – 216с.
224806
   Великие годы. – М., 1957. – 207с.
224807
  Наседкин Ф.И. Великие голодранцы : Повесть. / Ф.И. Наседкин. – М., 1979. – 383с.
224808
  Таубе В.О. Великие дела маленьких существ / В.О. Таубе. – М.-Л., 1948. – 115с.
224809
  Листиков С.В. Великие державы и "русский вопрос": решения Версальской мирной конференции 1919-1920 годов и их последствия // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С. 15-29. – ISSN 0869-5687


  О Версальской мирной конференции 1919 года и обсуждении "русской темы", включающей анализ внутригосударственной борьбы в России и определение собственной политики держав-победителей.
224810
  Писарев Ю.А. Великие державы и Балканы накануне первой мировой войны. / Ю.А. Писарев. – М., 1985. – 285с.
224811
  Пресняков А.З. Великие державы и послевоенное урегулирование в Венгрии (1918-1921 годы) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 3. – С. 39-56. – ISSN 0130-3864
224812
  Пресняков А.З. Великие державы и решение Адриатической проблемы в 1918-1920 годах // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 5. – С. 20-36. – ISSN 0130-3864
224813
  Чертан Е.Е. Великие державы и формирования Румынского независимого государства / Е.Е. Чертан. – Штиинца, 1980. – 283с.
224814
   Великие дни. – М., 1967. – 527с.
224815
  Богданович Т.А. Великие дни революции 23 февраля - 12 марта 1917 г. : 23 февраля - 12 марта 1917 г. / Т. Богданович. – Петроград : Временный ком. Гос. думы, 1917. – 36 с.
224816
  Горянов Л.Б. Великие дуэли / Л.Б. Горянов. – М., 1974. – 135с.
224817
  Шахова К.А. Великие европейские живописцы ХV - ХVII вв / К.А. Шахова. – Київ : Вища школа, 1988. – 191с.
224818
  Варшавский А.С. Великие еретики / А.С. Варшавский, К.М. Поничева. – Москва, 1965. – 224с.
224819
   Великие естествоиспытатели. – М., 1980. – 94с.
224820
   Великие естествоиспытатели. – Москва : Знание, 1983. – 95с. – (Человек и природа ; 10)
224821
   Великие естествоиспытатели. – Москва : Знание, 1985. – 95 с. – (Нар. ун-т. Фак. Человек и природа ; № 6)
224822
   Великие естествоиспытатели и природа. – М., 1988. – 94с.
224823
   Великие естествоиспытатели и природа. – М., 1989. – 93с.
224824
   Великие завоевания. – Симферополь, 1958. – 88с.
224825
  Кукал З. Великие загадки Земли = Атлантида в свете современных знаний. Загадка бермудского треугольника / З. Кукал. – Москва : Прогресс, 1989. – 396 с. – ISBN 5-01-001077-1
224826
  Вилкинсон Ф. Великие зодчие : Иллюстрации Роберта Ингпена / Ф. Вилкинсон, М. Поллард. – Москва : Лик пресс, 1998. – 92с. – (Мистические места мира). – ISBN 5-7839-0057-5
224827
  Володин А. Великие и грозные явления природы. / А. Володин. – Москва, 1945. – 29с.
224828
  Бутромеев В.П. Великие и знаменитые / В.П. Бутромеев. – М., 1995. – 302с.
224829
  Половко И.К. Великие и малые явления природы / И.К. Половко. – Киев : Киевский университет, 1957. – 32с.
224830
  Акимов В.М. Великие и трудные судьбы / В.М. Акимов. – Ленинград, 1990. – 67с.
224831
   Великие идеалы коммунизма. – М., 1962. – 416с.
224832
  Резанов И.А. Великие катастрофы в истории Земли / И.А. Резанов. – 2-е , перераб. и доп. – Москва : Наука, 1980. – 175с.
224833
  Резанов И.А. Великие катастрофы в истории Земли / И.А. Резанов. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Наука, 1984. – 175с.
224834
  Резанов И.А. Великие катастрофы и истории Земли / И.А. Резанов. – Москва : Наука, 1972. – 162с.
224835
  Фанк Маккензи Великие китайские пещеры. Империя скал / Фанк Маккензи, Питер Карстен // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Август, № 131. – С. 92-111 : фото
224836
  Блон Ж. Великие кочевья / Ж. Блон. – Москва : Мысль, 1975. – 158с.
224837
  Шапошников В.Н. Великие литературные открытия / В.Н. Шапошников. – 1-е изд. – Новосибирск, 1981. – 111с.
224838
   Великие Луки. – Л., 1976. – 352с.
224839
  Иванова П.Е. Великие Луки / П.Е. Иванова. – Л, 1978. – 118с.
224840
   Великие Луки. 800 лет. – Л., 1966. – 375с.
224841
  Дюринг Е. Великие люди в литературе : критика современной литературы с новой точки зрения / Е. Дюринг ; пер. с нем. Ю.М. Антоновского. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. О.Н. Поповой ; Тип. учил. глухонемых, 1897. – [4], VIII, 553 с.
224842
   Великие мастера : январь юбилейный / Р. Барашев, А. Каревин, А. Костенко, А. Трофимова // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 27 декабря - 2 января (№ 52). – С. С 1-2


  6 янв. - 75 л. со дня рождения Валерия Лобановского, выдающегося футбольного тренера; 1 янв. - 165 л. со дня рождения Василия Образцова, выдающегося терапевта, новатора в диагностике заболеваний пищеварительной и сердечно-сосудистой систем; 5 янв. - 85 ...
224843
  Флекель М.И. Великие мастера рисунка - Рембрандт , Гойа , Домье / М.И. Флекель. – Москва, 1974. – 271с.
224844
  Никифоровский В.А. Великие математики Бернулли / В.А. Никифоровский. – М., 1984. – 177с.
224845
  Петров М.Т. Великие месяцы. / М.Т. Петров. – Саранск, 1972. – 311с.
224846
  Левандовский А.П. Великие мечтатели. Повести. / А.П. Левандовский. – М., 1973. – 240с.
224847
  Куамен Дєвид Великие миграции / Куамен Дєвид, Сартури Джоул // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 144-163 : Фото
224848
  Григорович В.Б. Великие музыканты Западной Европы: И.С. Бах, Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. Бетховен / В.Б. Григорович. – М., 1982. – 224с.
224849
   Великие мысли великих людей : Антология афоризма в 3-х томах. – Москва : Рипол классик
Том 1 : Древний мир. – 1999. – 512с.
224850
   Великие мысли великих людей : Антология афоризма в 3-х томах. – Москва : Рипол классик
Том 2 : От Средневековья до Просвещения. – 1999. – 736с.
224851
   Великие мысли великих людей. – Москва : Рипол классик
Том 3 : 19-20 века. – 1999. – 736с.
224852
   Великие мыслители 20 века. – Москва : Мартин, 2002. – 512с. – ISBN 5-8475-0127-7
224853
  Григорян С.Н. Великие мыслители Арабского Востока. / С.Н. Григорян. – М, 1960. – 24с.
224854
   Великие мыслители Востока. – Москва : Крон-Пресс, 1999. – 656с. – ISBN 5-232-01079-4
224855
   Великие мыслители Запада. – Москва : Крон-Пресс, 1999. – 656с. – ISBN 5-232-01087-5
224856
   Великие мыслители о великих вопросах : Современная западная философия. – Москва : Гранд, 2000. – 400с. – (Грандиозный мир). – ISBN 5-8183-0183-4
224857
  Григорян С.Н. Великие мыслители Средней Азии / С.Н. Григорян. – Москва, 1958. – 32с.
224858
  Уитц Р. Великие обещания перед лицом больших надежд:социально-экономические права в практике венгерского конституционного правосудия // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 77-99. – ISSN 1812-7126
224859
  Погодин Н.Ф. Великие образы / Н.Ф. Погодин. – Москва, 1962. – 32 с.
224860
  Келлер Б.М. Великие оледенения в истории Земли / Б.М. Келлер, Ю.А. Лаврушин. – Москва : Знание, 1970. – 64с.
224861
  Иванов Н.Н. Великие основоположники марксизма / Н.Н. Иванов, Н.В. Матковский. – 2-е изд. – Москва, 1967. – 200с.
224862
  Аугуста И. Великие открытия / И. Аугуста. – Москва, 1967. – 227с.
224863
  Левитан Е. Великие открытия Галилео Галилея // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2009. – № 7
224864
  Шварцбах М. Великие памятники природы : (Известные места геолгических исследований) / М. Шварцбах. – Москва : Мир, 1973. – 335с.
224865
  Делюсин Л.П. Великие перемены в китайской деревне / Л.П. Делюсин. – Москва, 1957. – 176с.
224866
  Николаев Т. Великие перемены во Вьетнаме / Т. Николаев. – М., 1953. – 144с.
224867
  Кубиков И.Н. Великие писатели России / И.Н. Кубиков, 1925. – 84 с.
224868
  Кошелев Ф.П. Великие победы советского народа в борьбе за послевоенную Сталинскую пятилетку / Ф.П. Кошелев, проф. – Москва, 1950. – 112с.
224869
  Арутинян А. Великие победы страны социализма / А. Арутинян. – Москва, 1939. – 96с.
224870
   Великие полотна [Електронний ресурс] : живопись эпохи Возрождения / "Цифровой архив", ЗАО "Новый диск". – Екатеринбург : "Цифровой архив", 2008. – 1 DVD. – DVD ROM, интерактивный.-Мультимедийный программный продукт.-Игра, в которую можно играть на DVD-плеере или компьютере.-Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. – (DVD викторина)


  На диске представлены картины 30 художников эпохи Возрождения. Полотна анимированы, их просмотр сопровождается классической музыкой. Игровой тур подразумевает вопросы на знание европейской культуры 14-16 веков.Игра предназначена всем, кто ...
224871
  Шюре Э. Великие посвященные : Очерк эзотеризма религий / Э. Шюре. – 2-е испр. изд.Репринтное воспроизведение издания 1914г. – Калуга, 1990. – 419с. – ISBN 5-7160-0007-Х
224872
  Пагирев Г.В. Великие права / Г.В. Пагирев, А. Чепуров. – Ленинград, 1950. – 52 с.
224873
  Уманский Я.Н. Великие права и основные обязанности граждан СССР / Я.Н. Уманский. – Москва, 1952. – 32с.
224874
   Великие права советских людей. – Ярославль, 1951. – 36с.
224875
  Зарубаев Н.В. Великие преобразования на юге Украины и в Крыму / Н.В. Зарубаев. – Л., 1952. – 108с.
224876
  Радзиевский В.В. Великие противостояния Марса / В.В. Радзиевский. – Москва : Знание, 1971. – 48 с.
224877
   Великие путешествия. – Москва : Либрос, 1997. – 222с. – (Атлас чудес света). – ISBN 5-80340001-7
224878
  Гуэрра Тонино Великие путешествуют по Италии : Абориген // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 15 : Италия. – С. 42-45 : Фото
224879
  Гречишникова А.Д. Великие революционеры-демократы о детской литературе / А.Д. Гречишникова. – М.-Л., 1952. – 24с.
224880
   Великие революционные декларации. – М., 1958. – 39с.
224881
  Борсук О.А. Великие реки - мировые цивилизации // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 77-78. – ISSN 0016-7207
224882
  Миркина З.А. Великие религии мира / З.А. Миркина, Г.С. Померанц. – М., 1995. – 416с.
224883
  Понтелеймонов В. Великие религиозные системы мира: буддизм, христианство, ислам // Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2004. – № 1. – С. 38-47.
224884
  Сироткин В.Г. Великие реформаторы России / В.Г. Сироткин. – М, 1991. – 61с.
224885
   Великие реформы в России 1856-1874. – М., 1992. – 333с.
224886
   Великие российские династии / составил почетный вольный общник Императорской академии художеств и действительный член Императорского русского археологического общества П.Н. Петров. – Москва : Иллюстрированная энциклопедия русский мир, 2008. – 304с. : илл. – Текст печатается по изданию: История родов русского дворянства : 2-х томах. - Санкт-Петербург, 1886. – ISBN 978-5-359-00035-2
224887
  Савицкая А.И. Великие русские актеры и выдающиеся мастера русской драматической сцены / А.И. Савицкая. – Москва, 1948. – 68 с.
224888
  Ефимов А.В. Великие русские географические открытия (в XVII и первой половине XVIII в.) / А.В. Ефимов. – Москва; Ленинград : Правда, 1949. – 24с.
224889
  Сухов А.Д. Великие русские естествоиспытатели-атеисты. / А.Д. Сухов. – М, 1974. – 64с.
224890
  Львова Л. Великие русские изобретатели / Л. Львова. – М., 1948. – 39с.
224891
   Великие русские люди. – 2-е изд. – М., 1985. – 416с.
224892
  Дюринг Е. Великие русские люди в литературе : [извлечения] / [предисл. К.И. Попов] ; Перевод [gер. с нем. ]Ю. М. Антоновского // Две поэтессы народного горя (Ада Негри и Мария Кононицкая) / Л.Н. – Санкт-Петербург : Тип. Монтвида, 1902. – V, 64 с. – (Свобода и христианство ; Кн. 10)
224893
  Прокофьев В.И. Великие русские мыслители в борьбе против идеализма и религии / В.И. Прокофьев. – М., 1951. – 32с.
224894
  Прокофьев В.И. Великие русские мыслители в борьбе против идеализма и религии / В.И. Прокофьев. – М., 1952. – 198с.
224895
  Прокофьев В.И. Великие русские мыслители в борьбе против идеализма и религии / В.И. Прокофьев. – М., 1952. – 64с.
224896
  Кружков В. Великие русские мыслители и революционные демократы - Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов / В. Кружков. – М, 1946. – с.
224897
  Кружков В.С. Великие русские мыслители и революционные демократы / В.С. Кружков. – М, 1946. – 96с.
224898
  Тихомиров О.Н. Великие русские полководцы и флотоводцы / Олег Тихомиров ; художник Л.В. Козлов. – Москва : Дрофа-Плюс, 2007. – 112 с. : илл. – (Наше Отечество). – ISBN 978-5-9555-1166-5
224899
  Ракушева Л.Ф. Великие русские просветители о естественно-научной пропаганде. / Л.Ф. Ракушева. – Л, 1947. – 112с.
224900
  Берг Л.С. Великие русские путешественники : для старшего и среднего возраста / Л.С. Берг. – Москва; Ленинград : Детгиз, 1950. – 296с.
224901
  Гаджиев В.Г. Великие русские революционеры демократы о борьбе горцев Дагестана и Чечни / В.Г. Гаджиев, А.М. Пикман. – Махачкала, 1972. – 76с.
224902
  Сельчук В.В. Великие русские революционные демократы Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов / В.В. Сельчук. – М., 1954. – 84с.
224903
  Фриш Александр Самойлович Великие русские революционные демократы о роли народных масс в истории : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Фриш Александр Самойлович ; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1958. – 16 с.
224904
  Прокофьев В.И. Великие русские ученные в борьбе с религиозными предрассудками / В.И. Прокофьев. – Москва : Госкультпросветиздат, 1952. – 62 с.
224905
  Фигуроский Н.А. Великие русские химики-патриоты: Ломоносов, Бутлеров, Менделеев / Н.А. Фигуроский. – М., 1950. – 20с.
224906
  Антонов В.С. Великие сибирские реки / В.С. Антонов. – Москва : Знание, 1976. – 46с. – (Наука о Земле ; №10 1976)
224907
   Великие сооружения сталинской эпохи, 1951
224908
  Перегудов В.С. Великие сосны / В.С. Перегудов. – Москва : Художественная литература, 1990. – 494с.
224909
  Барг М.Г. Великие социальные революции XVII-XVIII веков: В структуре переход. эпохи от феодализма к капитализму / М.Г. Барг, Е.Б. Черняк. – М., 1990. – 254с.
224910
  Дубровский Игорь Великие спартанцы : Загадки истории // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 152 : Іл.
224911
  Вильмонт Н.Н. Великие спутники / Н.Н. Вильмонт. – Москва, 1966. – 590с.
224912
  Кухаренко Л.И. Великие сталинские стройки на Днепре: К 20-ти летию Днепровской гидроэлектростанции им. В.И.Ленина (1932-1952). / Л.И. Кухаренко. – К., 1952. – 115с.
224913
  Куманёв Г.А. Великие стратеги ХХ века - Маршалы Победы Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 8 (628). – С. 65-73. – ISSN 0321-0626


  На основе воспоминаний о встрече с Маршалами Советского Союза Г.К. Жуковым и К.К. Рокоссовским автор освещает их вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
224914
  Касимовский Е.В. Великие стройки коммунизма / Е.В. Касимовский. – М., 1951. – 104с.
224915
  Молоденков Л.В. Великие стройки коммунизма / Л.В. Молоденков. – Новосибирск, 1951. – 38с.
224916
  Винтер А.В. Великие стройки коммунизма / А.В. Винтер. – Москва, 1951. – 88с.
224917
   Великие стройки коммунизма : Рекомендованый указатель литературы. – Ленинград, 1952. – 85с.
224918
   Великие стройки коммунизма. – М., 1952. – 357с.
224919
  Морозова В.К. Великие стройки коммунизма / В.К. Морозова. – М., 1952. – 35с.
224920
  Мезенин М. Великие стройки коммунизма / М. Мезенин. – Иваново, 1952. – 75с.
224921
   Великие стройки коммунизма : репертуарный сборник. – Москва : Госкультпросветиздат, 1952. – 64 с.
224922
   Великие стройки коммунизма : литературно-художественный сборник. – Киров : Кировское областное государственное издательство, 1952. – 304 с.
224923
   Великие стройки коммунизма : литературно-художественный сборник. – Киров : Кировское книжное издательство, 1953. – 280 с.
224924
  Гак Д.В. Великие стройки коммунизма и преобразование природы / Д.В. Гак, И.Н. Романенко. – Симферополь, 1952. – 116с.
224925
  Звонков В.В. Великие стройки коммунизма и транспорт. / В.В. Звонков. – М, 1952. – 96с.
224926
  Листов П.Н. Великие стройки коммунизма и электрификация сельского хозяйства / П.Н. Листов. – М, 1951. – 19с.
224927
   Великие стройки коммунизма на Юге Украинской ССР и в Северном Крыму : Сборник статей. – Киев : АН УССР, 1951. – 55с.
224928
  Цунц М.З. Великие стройки на реках Сибири. / М.З. Цунц. – М., 1956. – 78с.
224929
  Хотон Б. Великие тайны и загадки истории / Брайан Хотон. – Харьков ; Белгород : Книжный клуб семейного досуга, 2008. – 412, [3] с. : ил. – Алф. указ.: с. 151-409. – Библиогр.: с. 386-403. – ISBN 978-966-343-882-5
224930
  Михайлов М.А. Великие тайны собачьей азбуки / М.А. Михайлов. – М, 1972. – 56с.
224931
  Карская Т.Я. Великие традиции русского классического театра / Т.Я. Карская. – Л., 1955. – 32с.
224932
  Бельчиков Н.Ф. Великие традиции русской классической литературы / Н.Ф. Бельчиков. – Л., 1953. – 36 с.
224933
  Семанов С.Н. Великие уроки / С.Н. Семанов. – М., 1979. – 48с.
224934
  Волгин В.П. Великие утописты / В.П. Волгин. – Москва, 1936. – 28с.
224935
  Кадыров А.А. Великие ученые-медики средневековья / А.А. Кадыров, У.Т. Саипов. – Ташкент, 1988. – 42с.
224936
   Великие ученые Средней Азии и казахстана (VIII-XIX вв.). – Алма-Ата, 1965. – 238с.
224937
  Блинников Л.В. Великие философы : Словарь-справочник / Л.В. Блинников. – 2-е издание, переработанное и дополненное. – Москва : Логос, 1999. – 432с. – ISBN 5-88439-027-0
224938
  Блинников Л.В. Великие философы : Словарь-справочник для студ. высш. учеб. зав. / Л.В. Блинников. – 2-е изд., перераб. и дополненное. – Москва : Логос, 2000. – 432с. – ISBN 5-88439-027-0
224939
   Великие химики. – М., 1972. – 80с.
224940
  Манолов К.Р. Великие химики : в 2-х т. / К.Р. Манолов. – М.
Т. 1. – 1985. – 468с.
224941
  Манолов К.Р. Великие химики : в 2-х т. / К.Р. Манолов. – М.
Т. 2. – 1985. – 438с.
224942
  Манолов К.Р. Великие химики : в 2-х т. / К.Р. Манолов. – М.
Т. 1. – 1986. – 467с.
224943
  Манолов К.Р. Великие химики : в 2-х т. / К.Р. Манолов. – М.
Т. 2. – 1986. – 438с.
224944
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 17 : Эжен Делакруа. – 2004
224945
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 18 : Гюстав Курбе. – 2004
224946
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 21 : Уильям Тернер. – 2004
224947
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 22 : Каспар Давид Фридрих. – 2004
224948
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 23 : Ж.О.Д. Энгр. – 2004
224949
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 24 : Тарас Шевченко. – 2004
224950
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 25 : Оноре Домье. – 2004
224951
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 26 : Ян Матейко. – 2004
224952
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 27 : Прерафаэлиты. – 2004
224953
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 30 : Франсиско Гойя. – 2004
224954
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 31 : Джотто Ди Бондоне. – 2004
224955
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 33 : Паоло Уччело. – 2004
224956
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 35 : Пьеро Делла Франческа. – 2004
224957
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 36 : Микеланджело Буонарроти. – 2004
224958
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 40 : Мазаччо. – 2004
224959
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 41. – 2004
224960
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 47 : Джорджоне. – 2004
224961
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 48 : Корреджо. – 2004
224962
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 49 : Тинторетто. – 2004
224963
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 50 : Тициан. – 2004
224964
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 52 : Ханс Мемлинг. – 2004
224965
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 53 : Иероним Босх. – 2004
224966
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 54 : Лукас Кранах. – 2004
224967
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 55 : Гольбейн Ганс. – 2004
224968
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 56 : Брейгель Питер Старший. – 2004
224969
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 59 : Веронезе Паоло. – 2004
224970
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 60 : Рублев Андрей. – 2004
224971
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 61 : Вермеер Ян ван Делфт. – 2004
224972
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 64 : Эль Греко. – 2004
224973
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 66 : Веласкес Диего. – 2004
224974
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 68 : Ван Дейк Антонис. – 2005
224975
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 69 : Франс Халс. – 2005
224976
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 70 : Никола Пуссен. – 2005
224977
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 72 : Голландские пейзажисты 17 века. – 2005
224978
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 73 : Аннибале Карраччи. – 2005
224979
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 74 : Лоррен Клод. – 2005
224980
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 77 : Врубель Михаил. – 2005
224981
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Часть 79 : Гейнсборо Томас. – 2005
224982
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 80 : Ватто Антуан. – 2005
224983
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 86 : Робер Юбер. – 2005
224984
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 87 : Французские портретисты 18 века. – 2005
224985
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 88 : Джошуа Рейнолдс. – 2005
224986
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 90 : Русские и украинские портретисты 18-19 вв. – 2005
224987
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 91 : Пикассо. – 2005
224988
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 108 : Поярков Сергей. – 2005
224989
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 109 : Миро Хуан. – 2005
224990
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 110. – 2005
224991
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 111 : Хоппер Эдвард. – 2005
224992
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 112 : Виллем Де Кунинг. – 2005
224993
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 113 : Татьяна Яблонская. – 2005
224994
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 114 : Немецкие экспрессионисты. – 2005
224995
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 115 : Сутин Хаим. – 2005
224996
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 116 : Футуризм. – 2005
224997
   Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев
Ч. 117 : Шагал Марк. – 2005
224998
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 118 : Русский конструктивизм. – 2005
224999
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 119 : ПОП--АРТ. – 2005
225000
   Великие художники : Их жизнь,вдохновение и творчество. – Киев
Часть 120 : Купка Франтишек. – 2005
<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,