Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>
224001
  Головатий С. "Верховенство закону" versus "верховенство права": філологічна помилка, професійна недбалість чи науковий догматизм? // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.96-113
224002
  Дудар С.К. "Верховенство права" у контексті проблеми інтеграції національних правових систем у межах європейського правового простору // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 53-56


  Стаття присвячена теоретичному аналізу терміна "верховенство права" на основі джерел права ЄС.
224003
  Тевельов М.Г. "Верховино, світку ти наш,,," / М.Г. Тевельов. – Ужгород, 1954. – 436с.
224004
  Лихоманов А. "Верю в будущее библиотек!" // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – апрель. – С. 17-21. – ISSN 1726-6726


  В библиотечном топ-менеджменте – очередные изменения. Назначен новый руководитель Российской национальной библиотеки. О приоритетных направлениях работы и развития, о будущем библиотечного дела в стране в условиях реформирования законодательства, о ...
224005
  Іваненко О. "Верю в Ваш талант. Передаю Вам эстафету сказок" // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 3 : Присвячено 70-літтю від дня народження Ярмиша Ю.Ф. 25 травня 2005 р. – С. 22
224006
  Кашперська Д. "Верю/Не верю" - детская игра? Художник. Кому-то летать, а кому-то ползать : есе // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 222-230
224007
  Матвєєв І. "Весела" окупація // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 49 (214). – С. 46-47. – ISSN 1996-1561


  Естонці підійшли до власного музею з гумором. Вочевидь, щоб його відвідало якнайбільше росіян.
224008
  Елисеева О. "Веселися, храбрый росс!". Балы и маскарады Екатерининской эпохи // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 2 : Эпоха Екатерины Великой 18 век. – С. 123-128. – ISSN 0235-7089
224009
  Шаповал Марія "Веселі Боковеньки" Івана Михайлова та Максима Німенка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-29. – ISSN 0868-9644
224010
  Віннікова "Веселі дуелі" Петра Ребра - пародиста / Віннікова, (Кірієнко) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 142-151. – ISSN 0869-3595
224011
   "Веселка" - дітям : Бібл. показчик дит. літ-ри , 1934-1984. – Київ : Веселка, 1985. – 631 с.
224012
  Гоян Ярема "Веселка" живе Україною // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 320-338


  Укр. видавництво "Веселка"
224013
  Небогатов Б.Н. "Весенние наступления" трудящихся Японии - эффективная форма классовой борьбы (1955-1974) / Б.Н. Небогатов. – Москва, 1979. – 112с.
224014
   "Весенний гром" и другие рассказы. – М., 1959. – 222с.
224015
  Вовк І. "Весільне дерево", "вінці" та "коровай" як атрибути українського весільного обряду // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 607-619. – ISBN 966-7379-70-1
224016
  Лях М. ...Верю тебе, Килрой / М. Лях, З. Уберман. – Москва, 1985. – 237с.
224017
  Саввідис Г.П. [Верхні води : 19 журналістських оглядів, дві давні віхові праці та інші невідомі тексти Ав"єриса, Кавафіса, Сефериса та ін. / Г. П. Саввідис. – Афіни : Ерміс, 1973. – 168 с. – Видання новогрецькою мовою
224018
  Зыкина В.С. Верхнечетвертичные отложения и ископаемые почвы Новосибирского Приобья / В.С. Зыкина. – М., 1981. – 204с.
224019
  Химшиашвили Н.Г. Верхнеюрска фауна Грузии : Cephalopoda и Lamellibranchiata / Н.Г. Химшиашвили. – Тбилиси : АН ГССР, 1957. – 316с.
224020
  Сакс В.Н. Верхнеюрские и нижнемеловые белемниты Севера ССР / В.Н. Сакс, Т.И. Нальняева. – Л., 1964. – 168с.
224021
  Сакс В.Н. Верхнеюрские и нижнемеловые белемниты Севера ССР : Роды Pachyteuthis и Acroteuthis / В.Н. Сакс, Т.И. Нальняева. – Москва-Ленинград, 1966. – 215с.
224022
  Котигорошко В. Верхнє Потисся в давнину : 1 000 000 років тому - 10 сторіччя н.е. / Вячеслав Котигорошко ; МОН України ; Ужгород. нац. ун-т, Науково-дослід. ін-т карпатознавства. – Ужгород : Карпати, 2008. – 432 с. – ISBN 978-966-671-151-2
224023
  Калинаускайте Н. Верхние и нижние функции для устойчивых процессов с независимыми приращениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Калинаускайте Н.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1966. – 8л.
224024
  Калинаускайте Н. Верхние и нижние функции для устойчивых процессов с независимыми приращениями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Калинаускайте Н.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1966. – 8л.
224025
  Исламова Х.Я. Верхние и нижние функции на топологических полуполях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.005 / Исламова Х.Я.; Ташкент. гос. ун-тет. – Ташкент, 1971. – 15л.
224026
  Коянто Владимир Верхние люди подождут / Коянто Владимир. – М., 1976. – 192с.
224027
  Косточка А.В. Верхние оценки хроматических характеристик графов : Автореф... канд .физ. мат.наук: 01.01.09 / Косточка А. В.; АН СССР, Сиб. от-ние Спец. сов. К002.2301 в Ин-те матем. – Новосибирск, 1978. – 6л. – Бібліогр.:с.5-6
224028
   Верхний горизонт толщи мерзлых пород : Сборник научных трудов. – Москва : Наука, 1991. – 99с.
224029
  Шур Ю.Л. Верхний горизонт толщи мерзлых пород и термокарст / Ю.Л. Шур. – Новосибирск, 1988. – 209с.
224030
  Кальницкий М. Верхний город / М. Кальницкий. – Київ : Укрреклама, 1998. – 128 с. – (Знакомтесь: Киев : путеводитель). – ISBN 966-7006-05-0
224031
  Дрыгант Д.М. Верхний докембрий -- нижний палозой Среднего Приднепровья. / Д.М. Дрыгант. – К, 1982. – 108с.
224032
  Власов Борис Игнатьевич Верхний докембрий Волыни : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 04.00.01 / Власов Борис Игнатьевич; АН УССР. Ин-т геологических наук. – К., 1979. – 22л.
224033
  Таскин А.П. Верхний докембрий Восточного Присаянья. (Стратиграфия, структура и основные черты развития) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 120 / Таскин А.П.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
224034
   Верхний докембрий Европейского севера СССР. – Сыктывкар, 1986. – 38с.
224035
   Верхний докембрий и палеозой Южного Урала. – Уфа, 1982. – 135с.
224036
  Петров Б.В. Верхний докембрий области сочленения Северо-Байкальского и Патомского нагорий. (Стратиграфия, тектоника, метаморфизм) : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Петров Б.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 20л.
224037
  Постникова И.Е. Верхний докембрий Русской плиты и его нефтеносность. / И.Е. Постникова. – М., 1977. – 222с.
224038
  Бирюлин И.Ф. Верхний и Средний Дон в Великой Отечественной войне / И.Ф. Бирюлин. – Воронеж, 1970. – 223с.
224039
  Бирюлин И.Ф. Верхний и Средний Дон в Великой Отечественной войне / И.Ф. Бирюлин. – Воронеж, 1970. – 223с.
224040
  Гуслице Б.И. Верхний кайнозой Печорской низменности / Б.И. Гуслице, Э.И. Досева. – Сыктывкар, 1979. – 39-43с.
224041
   Верхний кайнозой Южного Сахалина. – Владивосток, 1988. – 76с.
224042
  Щеголев А.К. Верхний карбон Северного Кавказа в Зеленчук-Тебердинском междуречье : (флора, растительный покров, стратиграфия, палеогеография) / А.К. Щеголев. – Киев : Наукова думка, 1979. – 194с.
224043
  Фениксова В.В. Верхний койнозой юго-востока Западно-Сибирской низменности / В.В. Фениксова. – М, 1977. – 271с.
224044
  Цагарели А.Л. Верхний мел Грузии / А.Л. Цагарели. – Тбилиси, 1954. – 464с.
224045
  Трофимов Д.М. Верхний мел и палеоген юго-западной Сахары. (Стратиграфия и история развития) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 12 / Трофимов Д.М.; МГУ. – М., 1969. – 21л.
224046
  Алиюлла Х. Верхний мел и развитие фораминифер Малого Кавказа (Азербайджан) / Х. Алиюлла; Под. ред. Халилов Д.М. – Баку : Элм, 1977. – 233с.
224047
   Верхний мел юга СССР. – М., 1986. – 226с.
224048
   Верхний Олонец - поселок лесорубов. – М.-Л., 1964. – 196с.
224049
  Замаренов А.К. Верхний палеозой Антюбинского Приуралья / А.К. Замаренов. – Алма-Ата, 1962. – 91с.
224050
  Устрицкий Виталий Иванович Верхний палеозой Арктики. (Биостратиграфия и биогеография) : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: / Устрицкий Виталий Иванович; АН СССР. Геол. фак. – Москва, 1967. – 37л. – Бібліогр.:с.35-37
224051
  Моссаковский А.А. Верхний палеозой Монголии = Монголын дээд палеозой / А.А. Моссаковский. – М, 1976. – 127с.
224052
  Масумов А.С. и др. Верхний палеозой Срединного и Южного Тянь-Шаня. / А.С. и др. Масумов. – Ташкент, 1978. – 176с.
224053
  Миклухо-Маклай Верхний палеозой Средней Азии. / Миклухо-Маклай. – Л., 1963. – 330с.
224054
  Павлов С.Ф. Верхний палеозой Тунгусского бассейна / С.Ф. Павлов. – Новосибирск, 1974. – 170с.
224055
  Амирханов Х.А. Верхний палеолит Прикубанья / Х.А. Амирханов. – Москва, 1986. – 111с.
224056
  Васильевский Р.С. Верхний палеолит Южного Приморья / Р.С. Васильевский, С.А. Гладышев. – Новосибирск, 1989. – 181с.
224057
   Верхний плейстоцен. – Москва : Наука, 1966. – 284с.
224058
   Верхний плейстоцен : Стратиграфия и абсолютная геохронология. – Москва : Наука, 1966. – 284с.
224059
   Верхний плиоцен бассейна Верхнего Дона. – Воронеж : ВГУ, 1985. – 144 с.
224060
  Попов Г.И. Верхний плиоцен Туркмении. Стратиграфия, палеонтология, палеогеография и история геологического развития. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: / Попов Г.И.; Саратов. гос. ун-т. – Ашхабад, 1967. – 64л.
224061
  Герасимов П.А. Верхний подъярус волжского яруса центральной части Русской платформы : Палеонтолого-стратиграфическое и литологическое исследование / П.А. Герасимов; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : Наука, 1969. – 148с.
224062
  Махнач А.С. Верхний протерозой Припятской впадины. / А.С. Махнач. – Минск, 1980. – 91с.
224063
  Келлер Б.М. Верхний протерозой Русской платформы / Б.М. Келлер. – М, 1968. – 102с.
224064
   Верхний рифей и венд западного склона Среднего Урала / Б.Д. Аблизин, М.Л. Клюжина, Ф.А. Курбацкая, А.М. Курбацкий; [Б.Д. Аблизин и др. ; отв. ред. В.Е. Хаин, Б.И. Чувашов ; АН СССР, Урал. науч. центр, Ин-т геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого]. – Москва : Наука, 1982. – 140 с. : ил. + 1 отд. л. ил. – Библиогр.: с. 135-139
224065
  Козлов В.И. Верхний рифей и венд Южного Урала / В.И. Козлов. – Москва, 1982. – 128с.
224066
  Зосимович В.Ю. Верхний эоцен, олигоцен и миоцен субпаратетиса : Автореф... доктор геолого-минералог.наук: 04.00.09 / Зосимович В.Ю.; АН Украины. Ин-тут геологич. наук. – К., 1992. – 61л.
224067
  Власов А.Е. Верхний этаж / А.Е. Власов. – Ленинград, 1983. – 138с.
224068
  Шпирко В. Верхні оцінки ймовірності банкрутства страхових компаній для функцій розподілу з "важкими хвостами" / В. Шпирко, Ю. Рубаник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-51. – (Економіка ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У класичній моделі ризику нерівність Лундберга забезпечує і верхню межу, і апроксимацію до ймовірності банкрутства страхових компаній, але у випадку, коли існують моменти функції розподілу суми страхових виплат. У цій статті ми отримаємо верхню межу ...
224069
  Шпирко В. Верхні оцінки ймовірності банкрутства страхових компаній у випадку, коли страхові виплати мають розподіл Парето / В. Шпирко, Ю. Рубаник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 104-106. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Використовуючи метод чисельного інтегрування Григор"єва та Кукліна, визначено верхню межу ймовірності банкрутства у випадку, коли страхові виплати підлягають розподілу Парето. In this paper is derived an upper bound for the probability of ultimate ...
224070
  Куцир Т. Верхній полотняний одяг Опілля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 194-203. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2411-3271
224071
  Муравьев И.С. Верхнкаменноугольные и нижнепермские отложения / И.С. Муравьев. – Казань, 1983. – 127с.
224072
  Байцар Андрій Верхня межа лісу в ландшафті полонина Боржава її охорона та оптимізація / Байцар Андрій, Байцар Ірина // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 32-38. – Бібліогр.: 11 назв.
224073
  Тимошенко Ю. Верхня межа моїх прагнень - чорнова робота в уряді, а не президентство: Кілька цікавих пасажів з інтерв"ю пані Прем"єр-міністра журналістові Всесвіт. служби Бі-Бі-Сі С .Рейнсфорд // Україна молода. – 2005. - 16 квіт.
224074
  Козак І.С. Верхня та нижня оцінки розподілу числа сходинок у випадковому (ОД)-векторі // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 80
224075
  Митра С.К. Верхняя атмосфера / С.К. Митра. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 640с.
224076
  Месси Х.С. Верхняя атмосфера / Х.С. Месси, Ф Р.Л. Бойд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1962. – 376 с.
224077
  Харгривс Дж.К. Верхняя атмосфера и солнечно-земные связи / Дж.К. Харгривс. – Л., 1982. – 351с.
224078
   Верхняя Волга. – Ярославль, 1964. – 72с.
224079
  Гусаковская Л.А. Верхняя Вольта / Л.А. Гусаковская. – М, 1975. – 40с.
224080
  Пономаренко В.М. Верхняя граница леса в горах южного Сихотэ-Алиня. : Автореф... канд. биол.наук: / Пономаренко В.М.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1966. – 23л.
224081
  Уфимцев Г.Ф. Верхняя Лена: тихая река, красные скалы и церкви : География. Регионы России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 18-20 : Фото. – ISSN 0016-7207
224082
   Верхняя мантия. – Москва : Мир, 1975. – 310с.
224083
   Верхняя мантия Земли. – М., 1964. – 422с.
224084
  Кузнецов А.А. Верхняя Сванети / А.А. Кузнецов. – Москва, 1974. – 143 с.
224085
  Соболь Ф.Я. Верхняя Сванетия / Ф.Я. Соболь. – М - Л, 1933. – 120с.
224086
  Мурзалиев К. Верхняя струна домбры : стихи / К. Мурзалиев. – Москва : Советский писатель, 1976. – 160 с.
224087
   Верхняя юра и граница ее с меловой системой. – Новосибирск, 1979. – 215с.
224088
  Абдулкасумзаде М.Р. Верхняя юра Малого Кавказа в пределах Азербайджанской ССР : (стратиграфия и аммонитовая фауна) / М.Р. Абдулкасумзаде ; АН АзССР, Ин-т геологии им. И.М. Губкина. – Баку : Элм, 1988. – 184 с. – Библиогр.: с. 133-149
224089
   Верхняя юра побережья моря Лаптевых: межрегиональные корреляции и палеобстановки / Б.Л. Никитенко, В.Г. Князев, Е.Б. Пещевицкая, Л.А. Глинских // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 8. – С. 1496-1519 : рис. – Библиогр.: с. 1517-1519. – ISSN 0016-7886
224090
  Макогон В.В. Верхньовізейська глиниста товща - перпективний об"єкт пошуків сланцевого газу в Дніпровсько-Донецькій западині / В.В. Макогон, В.Т. Кривошеєв // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 1. – С. 73-82 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1682-3591
224091
   Верхньодніпровськ : фотоальбом. – Київ : Мистецтво, 1980. – 142с.
224092
   Верхньоінгулецька зрощувальна система. – К., 1956. – 104с.
224093
  Клапчук В.М. Верхньокайнозойські відклади терасового комплексу долини гірського Пруту : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 115-120 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0201-4122
224094
  Трофимович К. Верхньолужицька мова: історія та сучасність / Сербський ін-тут будишині; Наук. ред.: А.Івченко, Д.Шольце; Костянтин Трофимович. – Львів : Українські технології, 2003. – 220с. – ISBN 966-666-091-1
224095
  Сятковська Є. Верхньолужицький та польський образи старших членів сім"ї у зіставному діахронічному висвітленні // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 173-185. – ISSN 0203-9494
224096
  Грубрін Ю.Л. Верхньоміоценові та пліоценові алювіальні відклади правобережжя середнього Придніпров"я / Ю.Л. Грубрін, А.А. Голубицька, Ліпкіна-Кучинська // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 22-28. – Бібліогр.: 12 назв. – (Географія ; Вип. 14)
224097
  Мельничук В.Г. Верхньоприп"ятський траповий комплекс нижнього венду та його міденосність // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 14-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
224098
  Дутка Г.І. Верховенство закону і верховенство права: взаємовиключення чи взаємопоєднання? // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 3-8. – ISSN 1563-3349
224099
  Костенко О. Верховенство закону чи моралі? Проблема правової футурології // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (17). – С. 173-178. – ISSN 2306-9082
224100
  Мяловицька Н.А. Верховенство Конституції в системі національного права / Н.А. Мяловицька, П.В. Пушкар // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-9. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Присвячено проблемам здійснення конституційного правосуддя, спрямованого на забезпечення верховенства Конституції. Зокрема, зосереджується увага на контролі за конституційністю нормативно-правових актів і процедурі офіційного тлумачення Конституції та ...
224101
  Подорожна Т. Верховенство Конституції у правовій системі держави: теоретичні аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 11 (215). – С. 72-75
224102
  Багрій О.І. Верховенство конституції України: принцип, концепція, доктрина (український підхід та європейський вимір) // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 59-63. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
224103
  Бориславська О. Верховенство конституції чи верховенство права: деякі питання відновлення дії окремих положень Конституції України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 48-57. – ISSN 2310-6158
224104
  Подорожна Т.С. Верховенство конституції як складова верховенства права: проблеми конституціоналізації правового порядку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 61-64. – ISSN 2219-5521
224105
  Зубарева А. Верховенство міжнародного права і права людини // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 111-122. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
224106
  Пелих Н. Верховенство права-вихідний принцип у діяльності працівників міліції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.88-91. – ISSN 0132-1331
224107
  Луспеник Д. Верховенство права - "новий" старий принцип цивільного судочинства: співвідношення із принципом законності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – C. 9-20. – ISSN 1026-9932
224108
  Малютін І.А. Верховенство права - верховенство справедливості // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2012. – № 6 (65). – С. 142-145
224109
  Дем"янова О.В. Верховенство права - імператив цивільного процесу // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 11-19


  Досліджено феномен верховенства права стосовно цивільного процесу. Аналізуються різні підходи до визначення місця верховенства права в правовій системі. Робиться висновок про необхідність розгляду верховенства права в якості імперативу цивільного ...
224110
  Мелех Л.В. Верховенство права - основний принцип законності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 65-73. – (Юридична ; Вип. 2)
224111
  Головатий С. Верховенство права : у 3-х книгах / Сергій Головатий. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-397-0
Кн. 1 : Від ідеї - до доктрини. – 2006. – 30,624с.
224112
  Головатий С. Верховенство права : у 3-х книгах / Сергій Головатий. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-399-4
Кн. 2 : Від доктрини - до принципу. – 2006. – с.47-55,625-1276
224113
  Головатий С. Верховенство права : у 3-х книгах / Сергій Головатий. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-400-7
Кн. 3 : Український досвід. – 2006. – с.61-63,1277-1747
224114
  Таманага Б. Верховенство права = On the rule of law. History. Politics. Theory : Історія. Політика. Теорія / Браян Таманага; пер. з англ. А. Іщенка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – 208с. – ISBN 978-966-518-406-5
224115
   Верховенство права (доповідь, схвалена Венеційською Комісією на 86-му пленарному засіданні 25-26 березня 2011 року) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 168-184. – ISSN 0132-1331
224116
  Головатий С. Верховенство права (правовладдя): як його тлумачить Венеційська Комісія // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 155-167. – ISSN 0132-1331
224117
   Верховенство права в адвокатській діяльності // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 32-34.
224118
  Тимощук В. Верховенство права в адміністративній процедурі // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 285-288.
224119
  Пасенюк О. Верховенство права в адміністративному судочинстві // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 197-200.
224120
  Максимов С. Верховенство права в державному управлінні // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 288-295.
224121
  Кухенний Є. Верховенство права в діяльності Президента України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 295-298.
224122
  Гетьман А.П. Верховенство права в інституті управління природокористуванням та охороною довкілля // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 2-8. – ISSN 2413-7189
224123
  Рабінович П.М. Верховенство права в інтерпретації Страсбурзького Суду // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 9-11
224124
  Рабінович П. Верховенство права в інтерпретації Страсбурзького суду та Конституційного Суду України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 210-221.
224125
  Рабінович П. Верховенство права в інтерпретації Страсбурзького Суду та Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 37-46
224126
  Селіванов А.О. Верховенство права в конституційному правосудді = The supreme of law in the constitutional judgement : analysis of the constitutional jurisdiction : аналіз конституційної юрисдикції : [предмет конституційного права у вимірі конституційної юрисдикції] / професор А.О. Селіванов. – Київ ; Харків : Академія правових наук України, 2006. – 400 с. : іл. – Дані тит. арк. частково парал. англ. – Бібліогр.: с. 396-397. – ISBN 966-581-619-5
224127
  Рева Р. Верховенство права в конституційному судочинстві // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 361-366.
224128
  Петришин О.В. Верховенство права в системі дії права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 18-30. – ISSN 0201-7245
224129
  Колодій А. Верховенство права в системі законодавства / А. Колодій, Н. Пелих // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 139-147.
224130
  Петришин О. Верховенство права в системі правового регулювання суспільних відносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 24-36. – ISSN 0132-1331
224131
  Ноговіцина Ю. Верховенство права в Україні як складова інтеграційного процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 115-119. – (Міжнародні відносини ; Вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  У даній статті автор розглядає верховенство права як одну з політико-правових передумов вступу України до ЄС. Автор аналізує джерела цього принципу в європейському законодавстві, а також наводить різні доктринальні погляди на трактування таких понять ...
224132
  Серьогін С.В. Верховенство права в Україні: проблеми розуміння та застосування : монографія / С.В. Серьогін. – Дніпропетровськ : Грані, 2014. – 121, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 118-121. – ISBN 978-966-8841-95-8
224133
  Дем"янова О.В. Верховенство права в цивільному судочинстві: змістовні положення в контексті приватних та публічних засад регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 143-147. – ISSN 2219-5521
224134
  Рабінович П. Верховенство права з погляду Страсбурзького суду // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 40-44
224135
  Рабінович П.М. Верховенство права з позицій європейсько-міжнародного та українсько-конституційного судочинства // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 11-23
224136
  Паломбелла Джанлуиджи Верховенство права за рамками государства: неудачи, ожидаемые достижения и теория // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 2 (75). – С. 70-89. – ISSN 1812-7126


  В традиционном контексте международного права обращение к понятию "верховенство права" вызывает определённые сложности, особенно в тех случаях, когда обстоятельства требуют согласовать нормативные требования с правопорядками отдельных государств, ...
224137
  Скрипнюк О. Верховенство права і демократія концептуальні питання взаємозв"язку // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 13-23. – ISSN 1993-0909
224138
  Беляневич О.А. Верховенство права і законність як принципи господарського процесуального права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 13-20. – ISSN 0132-1331


  У статті досліджено співвідношення та взаємодія верховенства права і законності як принципів господарського процесуального права та проблеми їх реалізації у правозасто-совній діяльності господарських судів. В статье исследовано соотношение и ...
224139
  Тертишник В. Верховенство права і закону // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 87-92. – ISSN 0132-1331
224140
  Стрижак А. Верховенство права і конституційне судочинство в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 62-72. – ISSN 0132-1331
224141
  Футей Б. Верховенство права і незалежність судочинства // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 147-154.
224142
  Козюбра М. Верховенство права і Україна // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 30-63. – ISSN 0132-1331


  Методологічні проблеми дослідження правової системи суспільства.
224143
  Міхно О.І. Верховенство права і функції адвоката під час припинення юридичними особами цивільно-правових договорів // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 28-31.
224144
  Гаврилюк Р. Верховенство права людини на податки: філософсько-методологічні проблеми розуміння та обгрунтування // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 84-95. – ISSN 1026-9932
224145
   Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Міжнар. студ. наук. конф., 14-15 травня 2010 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Студ. наук. т-во ; [уклад.: Лоджук М.Т. та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса : Фенікс, 2010. – 666, [2] с. – Текст: укр., рос., англ. – ISBN 978-966-438-263-9
224146
   Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література. – ISBN 978-966-419-279-5
Т. 1 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – 2016. – 441, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
224147
   Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література. – ISBN 978-966-419-280-1
Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – 2016. – 407, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
224148
  Крусян А.Р. Верховенство права та верховенство прав людини як принципи сучасного українського конституціоналізму // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 31-37. – (Правознавство ; Вип. 427)
224149
  Тертишник В. Верховенство права та референдна демократія // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 4. – С. 79-83.
224150
  Добрянська Н.Л. Верховенство права та судова практика Європейського Суду з прав людини стосовно України із забезпечення виконання судових рішень / Н.Л. Добрянська, А.А. Мелешевич // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 77 : Юридичні науки
224151
  Пастухова Л. Верховенство права у забезпеченні реалізації міжнародно-правового статусу біжінців у країнах співдружності незалежних держав / Л. Пастухова, А. Шуміленко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 192-199. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
224152
  Кундельська С. Верховенство права у законодавстві України: онтологічні статуси // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 117-119. – ISSN 0132-1331
224153
  Прокопов Д. Верховенство права у контексті проблеми природного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 36-44. – ISSN 0132-1331
224154
   Верховенство права у новітніх законодавчих реформах: доктрина та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (11 груд. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – 176, [1] с. – У надзаг.: Legal Activity. - Статті укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-225-2
224155
  Полешко А. Верховенство права у процесі державотворення : (з ІХ Всеукраїнської конференції в Острозькій академії) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 154-156. – ISSN 0132-1331
224156
  Лобойко Л.М. Верховенство права у сфері кримінального судочинства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 264-265.
224157
  Котюк І. Верховенство права чи верховенство закону: що візме верх в Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 28 квітня - 4 травня (№ 17). – С. 5. – ISSN 1992-9277
224158
  Кияниця І. Верховенство права як засада застосування Конституційним Судом України норм міжнародного права та рішень міжнародних організацій // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 43-56
224159
  Котюк І. Верховенство права як морально-етичний імператив // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 12-25 травня (№ 19/20)
224160
  Федоренко В. Верховенство права як основний принцип системи конституційного права України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 91-100. – ISSN 1993-0909
224161
  Олещенко Ю. Верховенство права як основоположний принцип судочинства // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 357-361.
224162
  Братасюк М. Верховенство права як предмет осмислення у творчості А. Дайсі та Б. Кістяківського // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 225-231


  У статті висвітлюється в порівняльному аспекті принцип верховенства права у творчості А.Дайсі та Б. Кістяківського. Наголошено, що за суттю розуміння ними цього принципу збігається.
224163
  Петришин О. Верховенство права як принцип дії права. // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 49-58.
224164
  Безклубий І. Верховенство права як принцип сучасного правопорядку / І. Безклубий, К. Лукіша // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 117-127. – ISBN 978-966-306-020-4
224165
  Єресько Л. Верховенство права як результат судової практики: погляди А. Дайсі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 68-81. – ISSN 2308-9636
224166
  Демченко Сергій Верховенство права як складова ефективності судового контролю // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 145-150
224167
  Рабінович П. Верховенство права як соціально-природний феномен (контури ідеалу) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 19-24. – ISSN 0132-1331
224168
  Лукаш О.Л. Верховенство права як фундаментальний принцип державної влади в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 94-102.
224169
  Константий О.В. Верховенство права як ціннісна основа спеціалізованого адміністративного судочинства в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 61-68
224170
  Горобець К. Верховенство права як ціннісно-нормативний феномен // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 207-214. – ISSN 2227-7153
224171
  Оборотов Ю. Верховенство права як шлях до правової гармонії в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 5-11.
224172
  Головатий С. Верховенство права, або ж Правовладдя: вкотре про доктринальні манівці вітчизняної науки : Початок у №4 за 2010 р. // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 64-76. – ISSN 0132-1331
224173
  Головатий С. Верховенство права, або ж Правовладдя: вкотре про доктринальні манівці вітчизняної науки // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 206-219. – ISSN 0132-1331
224174
  Головатий С.П. Верховенство права: глухі кути вітчизняної юридичної доктрини // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 77 : Юридичні науки
224175
  Рабінович П. Верховенство права: доктринальні інтерпретації в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 9. – С. 162-175. – ISSN 1026-9932
224176
  Шаповал В. Верховенство права: міфи і реалії пострадянського праворозуміння // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 24-30.
224177
  Максимов С.І. Верховенство права: сівтоглядно-методологічні засади // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 27-35. – (Серія: Філософія ; № 4 (31)). – ISSN 2075-7190
224178
  Рабінович П. Верховенство права: сучасні вітчизняні підходи до інтерпретації / П. Рабінович, О. Луців // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 2 (69). – С. 3-16. – ISSN 1993-0909
224179
  Козюбра М. Верховенство права: українські реалії та перспективи // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 6-18. – ISSN 0132-1331
224180
  Черемшина Марко Верховина / Черемшина Марко. – Київ
2. – 1929. – 204 с.
224181
  Патрус-Карпатський Верховина / Патрус-Карпатський. – К., 1978. – 88с.
224182
  Бурнашов Г.В. Верховина : путівник українською і російською мовами / Г.В. Бурнашов. – Ужгород : Карпати, 1986. – 71с.
224183
   Верховино, мати моя. – Ужгород, 1962. – 207с.
224184
   Верховино, мати моя. – Ужгород : Карпати, 1967. – 166с. : альбом
224185
  Гетьман В.І. Верховино, мати моя // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 2 (168). – С. 29-31 : фото
224186
  Співак Б.І. Верховино, мати моя... / Б.І. Співак, О.І. Русин. – К., 1969. – 48с.
224187
  Вовчок В.Ю. Верховино, світку ти мій! : поезії / В.Ю. Вовчок. – Київ : Держвидав України, 1963. – 103 с.
224188
  Ломацький М. Верховино, світку ти наш : Нариси з Гуцульщини / Михайло Ломацький. – Ню Йорк : Говерля, 1960. – 288 с.
224189
  Ломацький М. Верховино, світку ти наш... / Михайло Ломацький. – Мюнхен
Частина 2. – 1960. – 288 с. : іл.
224190
  Древницкий В.Ю. Верховинская поэма. / В.Ю. Древницкий. – М., 1965. – 118с.
224191
  Гойда Ю.А. Верховинський край : поезії / Ю.А. Гойда. – Київ, 1950. – 116 с.
224192
  Поліщук В.П. Верховинські комісари / В.П. Поліщук. – Ужгород, 1978. – 314с.
224193
  Мусієнко Д.М. Верховинці / Д.М. Мусієнко. – Київ, 1959. – 124 с.
224194
  Мейгеш Ю.В. Верховинці : роман / Юрій Васильович Мейгеш. – Київ, 1961. – 396 с.
224195
  Мейгеш Ю.В. Верховинці / Ю.В. Мейгеш. – Київ, 1979. – 551 с.
224196
  Олексенко Г.С. Верховинці / Г.С. Олексенко. – Київ, 1979. – 182 с.
224197
  Мейгеш Ю.В. Верховинці / Ю.В. Мейгеш. – Ужгород : Карпати, 1987. – 606 с.
224198
  Мейгеш Ю.В. Верховинцы / Ю.В. Мейгеш. – Москва, 1968. – 407 с.
224199
  Пігуляк Єротей Верховиньскі згадки / Єротей Пігуляк. – Чернівці : З дpук. "Рускої Ради", під зарядом І. Захарка. – (Виданє "Рускої Бесїди" в Чернівцях ; Число 215-216 за 1910)
[Ч.] 2 : Над озером. – 1909. – 204 с. – На тит. арк.: Присвячую моїй донечцї Наталцї.


  На тит. арк. екслібрис-печатка Галини Сидоренко
224200
  Мисик В.О. Верховіття : поезії / Василь Олександрович Мисик. – Київ : Держлітвидав України, 1963. – 159 с.
224201
  Дмитренко О. Верховіть черещатого дуба : Глибини Шевченкового родоводу: Повість-пошук / О. Дмитренко, М. Шудря. – Київ : Бібліотека українця, 1998. – 120с. – (Бібліотека українця)
224202
  Савчук В. Верховна неповага або про деякі аспекти нівелювання Верховним Судом України питання рівності батьків у правах / В. Савчук, Я. Брич // Юридична газета. – Київ, 2017. – 31 січня (№ 4/5). – С. 20-21
224203
  Томенко М. Верховна Рада підтримала вимоги журналістів // Голос України, 2003. – 17 квітня


  Основні положення ухваленого Верховною Радою Закону України "Про внесення змін до деяких законодав. актів України з питань забезпечення та безперешкодної реалізації права людини на свободу слова"
224204
  Букач В.В. Верховна Рада та Президент України у механізмі забезпечення конституційних політичних прав і свобод людини і громадянина в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 172-181. – ISSN 1563-3349
224205
  Кривенко Л.Т. Верховна Рада України / Л.Т. Кривенко. – К., 1997. – 46с.
224206
   Верховна Рада України : Інформаційний довідник / М. Ярош, О. Анікеєв, Е. Афонін, І. Здзеба, В. Литвинчук, В. Онищенко, А. Пивовар, С. Питюк, А. Погорєлова; Апарат ВРУ; Головне організаційне управління; Авт.: М. Ярош, О. Анікеєв, Е. Афонін, І. Здзеба, В. Литвинчук, В. Онищенко та ін.; Упоряд.: М. Ярош, А. Пивовар, А. Погорєлова. – Вип.2. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 160с. – ISBN 966-611-171-3
224207
   Верховна Рада України : Інформаційний довідник / Ю.В. Ясенчук, А.В. Пивовар, Н.М. Адамович, О.Ю. Анікєєв, В.В. Гайдук, В.А. Граб, М.І. та ін. Єрофєєв; Апарат ВРУ; Редкол.: В.О. Зайчук, Н.Г. Бабченко, Ю.Ю. Гундарєв, Л.М. Задорожня та ін.; Авт.-упоряд.: Ю.В. Ясенчук; А.В. Пивовар, Н.М. Адамович, О.Ю. Анікєєв, В.В. Гайдук та інш. – Вип.3. – Київ : Парламентське видавництво, 2006. – 264с. – ISBN 966-611-490-9
224208
   Верховна Рада України IV скликання. Предвиборні програми. – Київ : Український центр політичного менеджменту, 2002. – 576с. – ISBN 966-95832-3-3
224209
  Черпак Т.В. Верховна Рада України в системі відносин органів державної влади: компетенція, повноваження, функції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 161-169. – ISBN 966-628-132-5
224210
   Верховна Рада України восьмого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В. І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-018-9
Т. 1 : Перша сесія : 27 листоп. 2014 р. - 3 лют. 2015 р. / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2015. – 854, [2] с.
224211
   Верховна Рада України восьмого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-048-6
Т. 2 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 3-13 лют. 2015 р. № 1-11 та позачергового засідання 2 берез. 2015 р. – 2016. – 662, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
224212
   Верховна Рада України восьмого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-045-5
Т. 3 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 3 берез. - 10 квіт. 2015 р. № 12-27. – 2016. – 734, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
224213
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-049-3
Т. 4 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 21 квіт. - 20 трав. 2015 р. № 28-41. – 2016. – 727, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
224214
   Верховна Рада України восьмого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-053-0
Т. 5 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 21 трав. - 19 черв. 2015 р. № 42-55. – 2016. – 790, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
224215
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-076-9
Т. 6 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 30 черв. - 31 серп. 2015 р. № 56-67. – 2016. – 694, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
224216
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-073-8
Т. 7 : Третя сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 1 верес. - 8 жовт. 2015 р. № 1-16. – 2016. – 693, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
224217
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-066-0
Т. 8 : Третя сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 9 жовт. - 12 листоп. 2015 р. № 17-28. – 2016. – 630, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
224218
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-080-6
Т. 9 : Третя сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 13 листоп. - 11 груд. 2015 р. № 29-41 та позачергового засід. 17 груд. 2015 р. – 2016. – 631, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
224219
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-088-2
Т. 10 : Третя сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 22 груд. 2015 р. - 2 лют. 2016 р. № 42-53. – 2017. – 623, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
224220
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-091-2
Т.11 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 2 лют. - 17 берез. 2016 р. № 1-16. – 2017. – 749, [2] с. – Cер. засн. в 2007 р.
224221
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-092-9
Т. 12 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 18 берез. - 21 квіт. 2016 р. № 17-33. – 2017. – 878, [2] с. – Cер. засн. в 2007 р.
224222
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-095-0
Т. 13 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 22 квіт. - 2 черв. 2016 р. № 34-50. – 2017. – 838, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
224223
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-099-8
Т. 14 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 3 черв. - 15 лип. 2016 р. № 51-69. – 2017. – 766, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
224224
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-106-3
Т. 15 : П"ята сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 6-23 черв. 2016 р. № 1-12 та позачергового засідання 29 вересня 2016 р. – 2017. – 695, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
224225
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-104-9
Т. 16 : П"ята сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 4 жовт. - 1листоп. 2016 р. № 13-26. – 2017. – 758, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
224226
   Верховна Рада України восьмого скликання / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-105-6
Т. 17 : П"ята сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 2 листоп. - 7 груд. 2016 р. № 27-39. – 2017. – 678, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
224227
  Макогон О. Верховна Рада України дала команду - трудовій міграції рухатися на місці / О. Макогон, Л. Грузінова // Юридична газета. – Київ, 2016. – 11 жовтня (№ 41). – С. 26-27
224228
   Верховна Рада України дванадцятого скликання 1990-1994 роки. – Київ : Кий, 1998. – ISBN 9667161188
224229
  Штепа С. Верховна Рада України і вирішення проблем депортованих: парламентські слухання 2000 року // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 241-246. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
224230
   Верховна Рада України сьомого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-037-0
Т. 1 : Перша сесія. Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 12 груд. 2012 р. - 11 січ. 2013 р. №1-6 ; 22 лют. - 17 квіт. 2013 р. №1-13. – 2016. – 750, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
224231
   Верховна Рада України сьомого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-036-3
Т. 2 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів :18 квіт. - 24 трав. 2013 р. № 14-28. – 2016. – 783, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
224232
   Верховна Рада України сьомого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-039-4
Т. 3 : Друга сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 4 черв. - 5 лип. 2013 р. № 29-46. – 2016. – 870, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
224233
   Верховна Рада України сьомого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-041-7
Т. 4 : Третя сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 3 верес. - 10 жовт 2013 р. № 1-16. – 2016. – 846, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
224234
   Верховна Рада України сьомого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-043-1
Т. 5 : Третя сесія. Позачергова сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 22 жовт. 2013 р. - 16 січ. 2014 р. №17-43 ; 28-29 січ. 2014 р. – 2016. – 783, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
224235
   Верховна Рада України сьомого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-044-8
Т. 6 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 4 лют. - 15 берез. 2014 р. № 1-11. – 2016. – 759, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
224236
   Верховна Рада України сьомого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-049-3
Т. 7 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 17 берез. - 15 квіт. 2014 р. № 12-28. – 2016. – 727, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
224237
   Верховна Рада України сьомого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-068-4
Т. 8 : Четверта сесія. : зб. стеногр. бюлетенів : 16 квіт. - 20 трав. 2014 р. № 29-43. – 2016. – 678, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
224238
   Верховна Рада України сьомого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-081-3
Т. 9 : Четверта сесія. : зб. стеногр. бюлетенів : 29 трав.- 20 черв. 2014 р. №44-56. – 2016. – 742, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
224239
   Верховна Рада України сьомого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-072-1
Т. 10 : Четверта сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 1 лип. - 2 верес. 2014 р. №57-73. – 2016. – 734, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
224240
   Верховна Рада України сьомого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: П.О. Боднар та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-072-1
Т. 11 : П"ята сесія : зб. стеногр. бюлетенів : 2 верес. - 20 жовт. 2014 р. № 1-5 та позачергові. – 2016. – 294, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
224241
  Литвин В. Верховна Рада України у дзеркалі вітчизняних ЗМІ: регіональний вимір // Голос України, 2004. – 20 квітня


  Із виступу Голови Верховної Ради України на коференції для регіональних ЗМІ "Відкритість парламенту України: регіональний вимір" 14 квіт. 2004 р.
224242
  Колесніченко-Братунь Верховна Рада України у розрізі гендерних проблем // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 70-72
224243
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-873-1
Т. 22 : IШоста сесія, 7 липня - 30 серпня 2010 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 645, [11] с.
224244
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-884-7
Т. 23 : Cьома cесія, 7 вересня - 6 жовтня 2010 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 689, [17] с.
224245
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське видавництвово. – ISBN 978-966-611-885-4
Т. 24 : Сьома сесія, 7 жовтня - 5 листопада 2010 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 671, [17] с.
224246
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт. / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-890-8
Т. 25 : Cьома сесія, 16 листопада - 3 грудня 2010 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 751, [14] с.
224247
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-895-3
Т. 26 : Сьома сесія, 14 грудня 2010 - 14 січня 2011 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 857, [29] с.
224248
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-902-8
Т. 27 : Восьма сесія, 1 лютого - 2 березня 2011 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 724, [24] с.
224249
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-908-0
Т. 28 : Восьма сесія, 3 березня - 6 квітня 2011 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 714, [17] с.
224250
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-917-2
Т. 29 : Восьма сесія, 7 квітня - 13 травня 2011 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 763, [19] с.
224251
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-918-9
Т. 30 : Восьма сесія, 17 травня - 14 червня 2011 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 753, [27] с.
224252
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-921-9
Т. 31 : Восьма сесія, 15 червня - 8 липня 2011 року / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2013. – 793, [19] с.
224253
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-934-9
Т. 32 : Дев"ята сесія, 6 вересня - 4 жовтня 2011 року : [засідання 1-12] / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2014. – 726, [22] с.
224254
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: Зайчук В.О. (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське вид-во. – ISBN 978-966-611-939-4
Т. 33 : Дев"ята сесія, 5 жовтня - 2 листопада 2011 року : [засідання 13-25] / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2014. – 710, [20] с.
224255
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: В.О. Зайчук (голова) та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-005-9
Т. 34 : Дев"ята сесія, 3 листопада - 9 грудня 2011 р. / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2015. – 807, [1] с.
224256
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-013-4
Т. 35 : Дев"ята сесія, 20 груд. 2011 р. - 13 січ. 2012 р. / [ред.: Н.М. Молчанова]. – 2015. – 647, [1] с.
224257
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт : [офіц. видання] / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін. ]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-015-8
Т. 36 : Десята сесія, 7 лют. - 14 берез. 2012 р. / [ред.: Н.М. Молчанова]. – 2015. – 799, [1] с.
224258
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-019-6
Т. 37 : Десята сесія, 15 берез. - 11 квіт. 2012 р. / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2015. – 782, [2] с
224259
   Верховна Рада України шостого скликання : стеногр. звіт / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – ISBN 978-966-922-017-2
Т. 38 : Десята сесія, 12 квіт. - 18 трав. 2012 р. / [ред. Н.М. Молчанова]. – 2015. – 798, [2] с.
224260
   Верховна Рада України шостого скликання / Верховна Рада України ; [редкол.: В.І. Слишинський та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-031-8
Т. 39 : Десята сесія : зб. стеногр. бюлетенів, 22 трав. - 8 черв. 2012 р. № 37-47. – 2016. – 679, [1] с. – Сер. засн. в 2007 р.
224261
   Верховна Рада України шостого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-035-6
Т. 40 : Десята сесія. Позачергова сесія : зб. стеногр. бюлетенів, 19 черв. - 6 лип. 2012 р. № 48-59 ; 30 лип. 2012 р. – 2016. – 718, [2] с.
224262
   Верховна Рада України шостого скликання : зб. стеногр. бюлетенів / Верховна Рада України ; [редкол.: Слишинський В.І. та ін.]. – Київ : Парламентське видавництво. – (Серія "Збірник стенографічних бюлетенів"). – ISBN 978-966-922-039-4
Т. 41 : Одинадцята сесія : зб. стеногр. бюлетенів, 4 верес. - 6 груд. 2012 р. № 1-15. – 2016. – 934, [2] с. – Сер. засн. в 2007 р.
224263
  Швець В. Верховна Рада України як суб"єкт земельних правовідносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 114-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
224264
  Швець В. Верховна Рада України як суб"єкт земельних правовідносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 114-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
224265
  Швець В. Верховна Рада України як суб"єкт земельних правовідносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 114-119. – ISSN 0132-1331
224266
  Словська І. Верховна Рада України як суб"єкт конституційно-правової відповідальності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 204-210. – ISSN 0132-1331
224267
  Жукова Т.В. Верховна Рада України: шляхи подальшого розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 51-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  Окреслено характерні тенденції, що притаманні явищу парламентаризму в Україні, зокрема її парламенту - Верховній Раді України. Акцентується увага на таких моментах: в нашій державі конституційні повноваження та роль парламенту в політичній системі ...
224268
  Сас О. Верховна Рада Української РСР - безпосередня попередниця сучасного українсьеого парламенту // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 12 (297). – С. 20-22
224269
  Нижник В.Є. Верховна Рада Української РСР - найвищий орган державної влади Радянської України / В.Є. Нижник. – Київ, 1951. – 24с.
224270
  Яковенко Д.Т. Верховна Рада Української РСР - найвищий орган державної влади республіки. / Д.Т. Яковенко. – К., 1959. – 44с.
224271
  Гончаренко В. Верховна Рада УРСР за Конституцією Української РСР 1978 р. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 111-119. – ISSN 1993-0909
224272
   Верховна Рада УРСР. Сесія 5. ювілейна. – К., 1954. – 159с.
224273
  Самойленко Ю. Верховна рада: на порядку денному - проблеми екології // Рідна природа : науково-популярний екологічний журнал. – Київ, 2000. – № 1. – С.12-13. – ISSN 0131-6001


  Проведення екологічної експертизи законотворчої, інвестиційної, управлінської та іншої
224274
  Чалий С. Верховна Рада: хроніка падіння // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2008. – № 3. – С. 42-47. – ISSN 1812--514Х
224275
  Новоселова Е.В. Верховная власть древних держав Латинской Америки в отечественной исторической науке // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 8. – С. 86-96. – ISSN 044-748Х


  В статье анализируется процесс изучения верховной власти в державах доколумбовой Америки (у инков, ацтеков и майя) отечественной исторической наукой с момента возникновения интереса к данной тематике вплоть до наших дней. Рассматриваются основные ...
224276
  Воробйов М.П. Верховний голос / М.П. Воробйов. – Київ : Дніпро, 1991. – 303 с.
224277
  Рзаєв Р. Верховний Суд Азербайджанської Республіки в системі державної влади і судової влади // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 101-104. – ISSN 1026-9932
224278
  Ригіна О. Верховний суд США під головуванням Ч.Е. Хьюза (1930–1941) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 47-53. – (Серія юридична ; Вип. 49)
224279
  Ригіна О.М. Верховний Суд США як вища апеляційна інстанція держави: питання історії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 50-55. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
224280
  Саломатін О. Верховний Суд США: основні етапи захисту конституційних прав громадян // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 113-121
224281
   Верховний Суд України - 90 років = The supreme court of Ukraine 90th anniversary / [упоряд. А.Б. Бень ; редкол. : П.П. Пилипчук (голова колегії) та ін.]. – Київ : Істина. – ISBN 978-966-8909-93-1
Кн. 1. – 2012. – 231, [1] с. : іл. – На обкл. та корінці: 90 років 1923-2013. - Анотації в підрядк. прим. англ.
224282
   Верховний Суд України - 90 років = The supreme court of Ukraine 90th anniversary / [упоряд. А.Б. Бень ; редкол.: П.П. Пилипчук та ін.]. – Київ : Істина. – ISBN 978-966-8909-94-8
Кн. 2 : Повоєнна історія в особах і подіях. – 2012. – 201, [7] с. : іл. – На обкл. та корінці: 90 років 1923-2013 - Анотації в підрядк. прим. англ.
224283
  Сердюк В.В. Верховний суд України в системі розподілу функцій влади : монографія / В.В. Сердюк. – Київ : Істина, 2007. – 232с. – ISBN 966-7613-98-4
224284
  Сердюк В.В. Верховний Суд України і реформування системи правосуддя: організаційно-правовий аспект // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 6 (118). – С. 35-41
224285
   Верховний Суд України: історія і сьогодення, портрети й події. – Київ : ІнЮре, 2001. – 320с. – ISBN 966-7752-64-Х
224286
  Письменний Д.П. Верховний Суд України: питання вдосконалення діяльності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2013. – № 3 (88). – С. 117-124
224287
  Потильчак Б.О. Верховний Суд УРСР у 1943-1945 рр.: організаційна діяльність і структурна розбудова // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2015. – № 2 (174). – С. 39-48
224288
  Галабала М. Верховний Суд. Очікування // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 2-8 грудня (№ 46). – С. 3


  "У судовій системі України посади голови суду та його заступників називаються адміністративними, а не керівними. Пояснюється це тим, що при здійсненні правосуддя суддя є незалежною та має керуватися тільки верховенством права. Отже, жоден голова суду ...
224289
  Десятсков С.Г. Верховники / С.Г. Десятсков. – М, 1980. – 262с.
224290
  Милюков П.Н. Верховники и шляхетство / [П. Милюков]. – Ростов-на-Дону : Изд. "Донская речь" Н. Парамонова, 1905. – 74 с. – Авт. указан на обл.
224291
  Дочинець М. Верховні млини. Уривок з нового роману Мирослава Дочинця "Матфей". Книга написана сухим пером" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 жовтня (№ 40). – С. 8-9
224292
  Дадамян Г. Верховній шаман // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 4. – С. 46-53. – ISSN 0130-6405
224293
  Погью Ф.С. Верховное командование. / Ф.С. Погью. – М., 1959. – 528с.
224294
  Дюмезиль Ж. Верховные боги индоевропейцев / Ж. Дюмезиль. – Москва, 1986. – 234с.
224295
  Махненко А.Х. Верховные органы народного представительства социалистических стран. / А.Х. Махненко. – М., 1972. – 264с.
224296
  Сидоров А.И. Верховный орган КПСС / А.И. Сидоров. – М., 1964. – 152с.
224297
  Аполлонов Леонид Алексеевич Верховный орган ленинской партии / Аполлонов Леонид Алексеевич. – Москва : Политиздат, 1976. – 2398с. – (Очерки истории партийного строительства)
224298
  Цейтлин В. Верховный правитель : Траги-шутка в одном действии / В. Цейтлин. – Петроград : Издание журнала "Коммунар", 1919. – 14 с.
224299
  Богданова Н.А. Верховный Совет автономой республики / Н.А. Богданова. – М, 1983. – 153с.
224300
  Касумов З.М. Верховный Совет Азербайджанской ССР - законодательный орган республики. : Автореф... канд. юрид.наук: 711 / Касумов З. М.; Азерб. гос. ун-т им. С. М. Кирова. – Баку., 1969. – 24л.
224301
  Джинджолава З.В. Верховный Совет Грузинской Советской Социалистической республики : Автореф... канд. юр.наук: / Джинджолава З. В.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1973. – 24л.
224302
  Мухамедшинд К.Д. Верховный Совет Казахской ССР.. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Мухамедшинд К.Д.; Казахский гос.ун-т. – Алма-Ата, 1963. – 24л.
224303
  Струмбина Э.Я. Верховный Совет Латвийской ССР / Э.Я. Струмбина. – Рига, 1988. – 187с.
224304
   Верховный Совет союзной республики и его конституционные полномочия. – Алма-Ата, 1979. – 319с.
224305
  Рудзицкий Л. Верховный Совет СССР -- высший орган государственной власти СССР. / Л. Рудзицкий. – Минск, 1950. – 20с.
224306
  Ислюков С.М. Верховный Совет СССР - высший орган государственной власти в СССР. : Автореф... канд. юридич.наук: / Ислюков С.М.; Акад. обществ. наук при ЦК ВКП(б). – Москва, 1950. – 30 л.
224307
  Акентьева Е.М. Верховный Совет СССР - высший орган государственной власти СССР : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Акентьева Е.М. ; Ленингр. юридич. ин-т им. М.И. Калинина. – Ленинград, 1953. – 13 с.
224308
  Кравцов Б.П. Верховный Совет СССР / Б.П. Кравцов. – М., 1954. – 128с.
224309
   Верховный Совет СССР. – М., 1976. – 416с.
224310
  Барабашев Г.В. Верховный Совет СССР / Г.В. Барабашев. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
224311
  Златопольский Д.Л. Верховный Совет СССР / Д.Л. Златопольский. – Москва, 1982. – 280с.
224312
  Королев Ю.А. Верховный Совет СССР / Ю.А. Королев. – М, 1986. – 61с.
224313
   Верховный Совет СССР восьмого созыва. – М., 1970. – 52с.
224314
   Верховный Совет СССР девятого созыва : статистический сборник. – Москва : Известия, 1974. – 52 с.
224315
   Верховный Совет СССР десятого созыва. – М., 1979. – 56с.
224316
   Верховный Совет СССР одиннадцатого созыва.. – М., 1984. – 49с.
224317
   Верховный Совет СССР седьмого созыва. – М., 1966. – 47с.
224318
  Кириченко М.Г. Верховный Совет СССР. (К итогам деятельности Верховного Совета СССР пятого созыва). / М.Г. Кириченко. – М., 1962. – 96с.
224319
  Явич Л.С. Верховный Совет Таджикской ССР. / Л.С. Явич. – М., 1958. – 100с.
224320
  Златопольский Д.Л. Верховный Советы союзных республик / Д.Л. Златопольский. – Москва, 1967. – 48с.
224321
  Гагиев М.Ф. Верховный суд автономной советской социалистической республики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.715 / Гагиев М.Ф. ; МГУ. Юридич. фак-т. – Москва, 1972. – 36 с.
224322
  Зайцева Л.Л. Верховный суд БССР как суд первой инстанции по уголовным делам : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.09 / Зайцева Л.Л.; В надзаг.: МВ и ССО БССР. Беларусский гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск, 1986. – 18 с.
224323
  Хасебе Я. Верховный Суд в Японии: решения избирательной системе и экономическим свободам // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 173-182. – ISSN 1812-7126
224324
  Джинджер Э.Ф. Верховный суд и права человека в США. / Э.Ф. Джинджер. – М., 1981. – 392с.
224325
  Леошкевич Д.И. Верховный Суд Молдавской ССР-как высший судебный орган союзной республики / Д.И. Леошкевич. – Кишинёв, 1969. – 144с.
224326
  Бородин С.В. Верховный суд союзной республики / С.В. Бородин, Т.Н. Добровольская. – М., 1960. – 112с.
224327
  Добровольская Т.Н. Верховный суд СССР / Т.Н. Добровольская. – М, 1964. – 164с.
224328
   Верховный суд СССР. – М., 1974. – 424с.
224329
  Чистяков Н.Ф. Верховный суд СССР / Н.Ф. Чистяков. – М., 1984. – 184с.
224330
  Берков А.А. Верховный суд США - средство разрушения буржуазной законности, орудие фашизации американского государства : Автореф. дис... канд. юрид. наук: / Берков А.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – Москва, 1955. – 16с.
224331
  Саломатин А.Ю. Верховный суд США как инициатор и координатор правовой жизни (конец ХVIII-середина ХІХ вв.) // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.22-32. – ISSN 1608-8794
224332
  Евсеев А. Верховный суд США сегодня // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2014. – № 3 (100). – С. 115-134. – ISSN 1812-7126
224333
  Жидков О.А. Верховный суд США: право и политика / О.А. Жидков. – Москва, 1985. – 221с.
224334
   Верховье. – Ярославль, 1966. – 161с.
224335
  Демченко М.А. Верховье ледника Иныльчек и ледник Каинды / М.А. Демченко. – Б.м. – с.482-524. – Оттиск
224336
  Николаев В.А. Верховья / В.А. Николаев. – Горький, 1985. – 272с.
224337
  Черевченко А.И. Верховья разлуки. / А.И. Черевченко. – Магадан, 1978. – 80с.
224338
  Кубик М.І. Верхогір""я / М.І. Кубик. – Ужгород, 1970. – 86с.
224339
   Верходный совет эстонской ССР. Сессия 5-я. – Таллин, 1954. – 166с.
224340
   Верхои на урагане. – М., 1980. – 256с.
224341
  Быстров Б.Н. Верхолазы / Б.Н. Быстров. – Саратов, 1959. – 16с.
224342
  Аксенов М.П. Верхоленская гора-памятник каменного века Сибири : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Аксенов М.П.; Сибирск. отд. объединен. учен. совет по ист.-филол. и филос. наукам. – Новосибирск, 1969. – 25л.
224343
  Окладников А.П. Верхоленский могильник - памятник древней культуры народов Сибири / А.П. Окладников. – Новосибирск, 1978. – 288с.
224344
  Горбунов В.А. Верхом на белом коне / В.А. Горбунов. – М, 1973. – 287с.
224345
   Верхом на звезде : увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 4. – C. 48-51 : Фото
224346
  Привалов К.Б. Верхом по волнам / К.Б. Привалов. – М, 1983. – 120с.
224347
  Дюсуше Жиль Верхом сквозь века : Всадники. Верхом сквозь века. История // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 92-94 : Іл. – ISSN 1029-5828
224348
  Марина В.И. Верхотуров против меломана: Повесть. / В.И. Марина. – Иркутск, 1987. – 217с.
224349
   Верхотурские грамоты конца XVI - начала XVII. – М.
1. – 1982. – 160с.
224350
   Верхотурские грамоты конца XVI - начала XVII. – М.
2. – 1982. – 297 с.
224351
  Залуцкая Л.И. Верхотурский очаг клещевого энцефалита : Автореф... канд. биол.наук: / Залуцкая Л.И.; Ин-т эпидемиологии и микробиологии им. М.Ф.Гамалеи. АМН СССР. – Ростов -на-Дону, 1966. – 19л.
224352
  Капгер А.А. Верхоянская ссылка / А. Капгер // Декабрист Павел Иванович Пестель / М.Я. Маркелов. – Москва : Изд. Всесоюз. о-ва политкаторжан и СС поселенцев, 1925. – 32 с. – (Дешевая библиотека журнала "Каторга и ссылка" ; N 50 - 51)
224353
  Смирнов В.Н. Верхоянско-Чукотская область новейшего горообразования: зональность и основные этапы формирования // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 5. – С. 610-620 : рис. – Библиогр.: с. 619-620. – ISSN 0016-7886
224354
  Ростовцева З.П. Верхушечная меристема / З.П. Ростовцева. – М, 1969. – 80с.
224355
  Карпюк А.Н. Вершалинский рай / А.Н. Карпюк. – М., 1976. – 367с.
224356
  Карпюк А.Н. Вершалинский рай : роман-быль / А.Н. Карпюк; пер. с белорус. – Минск : Мастацкая літаратура, 1986. – 349 с.
224357
   Вершигора Аполлінарій Юхимович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 21. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
224358
  Зарубин И.И. Вершикское наречие канджутского языка = Le diialecte Vershik de la langue Kandjoute / И.И. Зарубин. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1927. – [89] с. – Отд. оттиск из: Записки Коллегии востоковедов, 1926, т. 2, вып. 2
224359
  Вишневецький Л.М. Вершина : повість / Л.М. Вишневецький. – Одеса : Маяк, 1987. – 134 с.
224360
   Вершина. – Х., 1992. – 223с.
224361
  Лещук Євгенія Вершина = La sommita : Поезії / Лещук Євгенія; Пер. італ. мовою В.Янцур. – Ареццо : Де Філіппіса, 1999. – 56с.
224362
  Новацкая А.Н. Вершина "Гордость" : лирическая поэзия : [сборник стихов] / Анастасия Новацкая. – Одесса : Астропринт, 2016. – 191, [1] с. : ил. – ISBN 978-966-927-149-5
224363
  Фирсов В.И. Вершина братства : поэтическая кантата / Владимир Фирсов, Геннадий Серебряков. – Москва : Современник, 1974. – [112] c. : ил.
224364
  Берзин А.А. Вершина и два перевала / А.А. Берзин. – М, 1955. – 63с.
224365
  Дриз О.О. Вершина лета / О.О. Дриз. – М., 1961. – 92с.
224366
  Демчук Р. Вершина молитвенного восхождения // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2007. – № 6 : Три Софии Киев- Новгород- Полоцк. – С. 20-22. – ISSN 0235-7089
224367
  Дадиани Ш. Вершина радости : пьеса в одном акте / Ш. Дадиани. – Москва : Гос. изд. л-ры и градостроительства, 1950. – 28 с.
224368
  Дадиани Ш. Вершина сильных / Ш. Дадиани, С. Евлахов. – Москва : Искусство, 1951. – 23 с.
224369
  Шуртаков С.И. Вершина Столетова / С.И. Шуртаков. – Москва, 1983. – 409с.
224370
  Коваль П.Д. Вершина суспільного прогресу / П.Д. Коваль. – Київ, 1964. – 44с.
224371
  Шоу И. Вершина холма / И. Шоу. – Москва, 1991. – 253с.
224372
  Блинов Б.Н. Вершина Ян Майена / Б.Н. Блинов. – Мурманск, 1972. – 173с.
224373
  Кудерин С. Вершина. : стихи и очерки / С. Кудерин. – Алма-Ата : Жалын, 1977. – 51 с.
224374
  Тудэв Лодонгийн Вершина. / Тудэв Лодонгийн. – М., 1978. – 111с.
224375
  Кирсанов С. Вершина. Поэма. / С. Кирсанов. – М., 1955. – 88с.
224376
  Шеремет М.С. Вершини / М.С. Шеремет. – Харків, 1938. – 51 с.
224377
   Вершини. – Одеса, 1975. – 132с.
224378
  Дімаров А.А. Вершини : повісті / А.А. Дімаров. – Київ : Дніпро, 1985. – 213с.
224379
  Дімаров А.А. Вершини : повісті / А.А. Дімаров. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 189с.
224380
   Вершини долають сильні. – Дніпропетровськ, 1988. – 150с.
224381
  Карасьов М. Вершини і провалля Тані Малярчук // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2017. – 19 січня (№ 3). – С. 12-13


  Роман "Забуття" Тані Малярчук.
224382
  Рекут О. Вершини італійської поезії XX століття: несплачені балади чи геніальність, сплачена ціною божевілля // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12 (983/984). – С. 236-239. – ISSN 0320-8370
224383
  Кешоков А.П. Вершини не сплять : роман / А.П. Кешоков. – Київ : Дніпро, 1974. – 463 с.
224384
  Кешоков А.П. Вершини не сплять : роман / А.П. Кешоков. – Київ : Дніпро
2. – 1975. – 349 с.
224385
  Різун В. Вершини професора Б.І. Чернякова // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 4-8
224386
  Різун В. Вершини професора Б.І. Чернякова // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 300-305
224387
   Вершини світу Luxury. Топ -10 найрозкішніших готелів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 4 (118), серпень-вересень. – С. 80-85 : фото
224388
  П"ятковський П. Вершинна функція у тривимірній квантовій електродинаміці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 42-45. – (Фізика ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Знайдено аналітичний вигляд для електрон-фотонної вершинної функції у 2+1-вимірному просторі в першому порядку теорії збурень по 1/N для безмасового випадку. The analytic form of electron-photon vertex in 2+1-dimensional space is obtained to the first ...
224389
  Хазри Н. Вершинное облако. Стихи / Н. Хазри. – М, 1968. – 31с.
224390
  Абдель Х Р.А. Вершинные функции в диаграммной теории прямых ядерных реакций : автореф. дис. ... канд. физ.-мат наук : 055 / Абдель Р.А.Х. ; МГУ. – Москва, 1969. – 7 с.
224391
  Белолипецкий Сергей Николаевич Вершинные функции для системы трех нуклонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Белолипецкий Сергей Николаевич; АН Уз.ССР. Ин-т ядерной физики. – Ташкент, 1989. – 12л.
224392
  Барышников Алексей Гаврилович Вершинные части в теории ядерных рекаций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Барышников Алексей Гаврилович; МГУ. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
224393
  Лозово Д.И. Вершинный короекд в сосняках Закавказья / Д.И. Лозово. – Ереван, 1947. – 185-187с.
224394
   Вершины : литературно-критические и философско-публицистические сборники / тд. беллетристики заведует Семен Юшкевич, отд. ст. - П. Юшкевич. – Санкт-Петербург : Кн-во "Прометей" ; [Тип. т-ва "Общественная польза"]
Кн. 1 : [Деньги /. – 1909. – [4], 424, [5] с. – В кн. также: Стихи: И. Бунин, А. Гликберг, А. Федоров, В. Кранихфельд


  Содержание: Утешительница / Д. Крачковский Старухина земля / В. Муйжаль Федор Сологуб : (Крит. этюд) / В. Кранихфельд Еще о театре и социализме / А. Луначарский Ужас бесцельности : М. Морозов К кризису парламентаризма на Западе / П. ...
224395
  Кайтуков Г.Х. Вершины : стихи / Г.Х. Кайтуков. – Москва : Советский писатель, 1952. – 100 с.
224396
  Бекхожин Х.Н. Вершины : избр. стихи и поэмы / Х.Н. Бекхожин; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1976. – 343 с.
224397
  Арсанукаев Ш.А. Вершины / Ш.А. Арсанукаев. – Грозный, 1977. – 88 с.
224398
   Вершины : [сборник стихов : переводы / сост. В. Портнов ; предисл. М.-З. Аминова ; худож. В. Логачев]. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1977. – 318 с. : ил. ; 11х8 см. – Миниатюрное издание в суперобл.


  Авт.: Батырай ; Махмуд из Кахабросо ; Ирчи Казак ; Етим Эмин ; Щаза из Куркли
224399
   Вершины. – М. : Детская литература, 1978. – 432 с.
224400
  Кудаш С. Вершины : стихи / С. Кудаш; пер. с башкир. – Уфа : Башкир. кн. идд-во, 1978. – 479 с.
224401
  Кудажи Вершины : стихи, поэмы / Кудажи, К-Э; пер. с тувин. – Кызыл, 1978. – 168 с.
224402
  Сармен Вершины : стихи / Сармен; пер. с арм. Н.Горохова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 152 с.
224403
   Вершины. – М. : Детская литература, 1981. – 368 с.
224404
  Исаев Е.А. Вершины / Е.А. Исаев. – М, 1981. – 63с.
224405
   Вершины. – М. : Детская литература, 1983. – 430 с.
224406
  Дудин М.А. Вершины / М.А. Дудин. – Л., 1986. – 188с.
224407
  Светиков В.Н. Вершины / В.Н. Светиков. – М., 1989. – 235с.
224408
  Уилкинсон Фредди Вершины Антарктиды. Дикая Антарктика / Уилкинсон Фредди, Ричардс Кори // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – сентябрь, № 120. – С. 110-125 : фото
224409
  Каратаев М.К. Вершины впереди / М.К. Каратаев. – Алма-Ата, 1972. – 480с.
224410
  Каратаев М.К. Вершины впереди / М.К. Каратаев. – Москва, 1977. – 376с.
224411
  Гиппенрейтер В.Е. Вершины впереди / В.Е. Гиппенрейтер. – Москва, 1978. – 160с.
224412
  Серебрякова Г.И. Вершины жизни. / Г.И. Серебрякова. – К, 1988. – 455с.
224413
  Миколайтис-Путинас В. Вершины и бездны : стихи : пер. с литов. / Винцас Миколайтис-Путинас ; [ил. Г. Шляктавичюса]. – Вильнюс : Waga, 1985. – 118 с. : ил. – Миниатюрное издание
224414
  Матвеев А.К. Вершины каменного пояса / А.К. Матвеев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Челябинск, 1990. – 287с.
224415
  Хохлов Н.П. Вершины Кореи. / Н.П. Хохлов. – М., 1958. – 216с.
224416
  Ванюшев В.М. Вершины корнями сильны / В.М. Ванюшев. – Устинов, 1987. – 262 с.
224417
  Калинин Г.В. Вершины ледника Бивачного / Г.В. Калинин. – Ташкент, 1985. – 70с.
224418
  Захарян С.Н. Вершины мировой поэзии ХХ века / С.Н. Захарян. – Иркутск, 1990. – 78с.
224419
  Кешоков А.П. Вершины не спят : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Советская Россия
1. – 1970. – 447 с.
224420
  Кешоков А.П. Вершины не спят / А.П. Кешоков. – М.
2. – 1970. – 347 с.
224421
  Кешоков А.П. Вершины не спят : роман / А.П. Кешоков. – Москва : Советский писатель, 1973. – 736 с.
224422
  Тарба И.К. Вершины отзовутся эхом : стихи / И.К. Тарба. – Тбилиси : Мерани, 1977. – 135 с.
224423
  Ушаков Н.Н. Вершины перед нами. / Н.Н. Ушаков. – М., 1951. – 224с.
224424
  Ветров И Вершины снежных барсов / И Ветров. – Київ, 1978. – 94с.
224425
  Дос Пассос Джон Вершины счастья / Дос Пассос Джон. – Л, 1934. – 136с.
224426
  Залиханов Ж.Ж. Вершины чувств : стихи / Ж.Ж. Залиханов. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 80 с.
224427
  Нефедов П.П. Вершины: Поэмы. / П.П. Нефедов. – М., 1975. – 63с.
224428
  Кирпотин В.Я. Вершины: Пушкин. Лермонтов. Некрасов / В.Я. Кирпотин. – М., 1970. – 375с.
224429
  Смирнов А.В. Вершки и корешки / А.В. Смирнов. – М., 1986. – 284с.
224430
  Рід Т.М. Вершник без голови : Дивовижна техаська історія: Роман / Майн Рід. – Київ : Веселка, 1983. – 550с. – (Бібліотечна серія)
224431
  Рід Вершник без голови : Дивовижна техаська історія: Роман / Майн Рід. – Київ : Веселка, 1993. – 533с.
224432
  Рід Т.М. Вершник без голови : дивовижна техаська історія: [ роман ] / Томас Майн Рід; [ пер. з англ. В.І. Митрофанова; художник-ілюстратор Є.В. Вдовиченко ]. – Харків : Фоліо, 2007. – 510с. – (Бібліотека пригод). – ISBN 978-966-03-4015-2
224433
  Пароваткіна Г. Вершник неба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9-10 червня (№ 97/98 ). – С. 24


  У Національному музеї літератури України вперше за часів незалежності представлили виставку живопису Василя Барки.
224434
  Яновський Ю. Вершники / Ю. Яновський. – Харків, 1935. – 164 с.
224435
  Яновський Ю. Вершники / Ю. Яновський. – Харків, 1936. – 132 с.
224436
  Яновський Ю.І. Вершники : роман / Ю. Яновський. – Київ : Держлітвидав, 1937. – 107 с. – (Бібліотека художньої літератури)
224437
  Яновський Ю. Вершники / Ю. Яновський. – Київ, 1939. – 94 с.
224438
  Яновський Ю. Вершники / Ю. Яновський. – Київ, 1946. – 128 с.
224439
  Яновський Ю. Вершники / Ю. Яновський. – Київ, 1950. – 128 с.
224440
  Яновський Ю. Вершники : роман / Юрій Яновський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1958. – 84 с.
224441
  Яновський Ю.І. Вершники / Ю.І. Яновський. – Київ, 1962. – 85 с.
224442
  Яновський Ю.І. Вершники / Ю.І. Яновський. – Київ, 1964. – 127 с.
224443
  Яновський Ю.І. Вершники / Ю.І. Яновський. – Київ, 1987. – 141 с.
224444
  Яновський Ю.І. Вершники : романи, оповідання / Юрій Яновський. – Харків : Фоліо, 2006. – 320с. – (Українська література). – ISBN 966-03-3609-8
224445
  Яновський Ю.І. Вершники. Мир / Ю.І. Яновський. – Київ, 1967. – 288 с.
224446
  Яновський Ю.І. Вершники. Мир : романи / Юрій Яновський ; [вступ. ст. П.Д. Моргаєнка]. – Київ, 1976. – 287 с. – (Шкільна бібліотека)
224447
  Яновський Ю.І. Вершники. Мир : романи / Юрій Яновський. – Київ : Молодь, 1980. – 280 с. – (Джерело)
224448
  Ибрагимова М. Верю / М. Ибрагимова. – Махачкала, 1973. – 54 с.
224449
  Додолев Ю.А. Верю / Ю.А. Додолев. – М., 1978. – 384с.
224450
  Дягилев Е.В. Верю беспредельно... / Е.В. Дягилев. – Харьков, 1981. – 142с.
224451
  Золотин А.П. Верю в доброту / А.П. Золотин. – Тула, 1972. – 88с.
224452
  Золотин А.П. Верю в доброту / А.П. Золотин. – Тула, 1972. – 88с.
224453
  Марысаев Е.К. Верю в Жар-птицу / Е.К. Марысаев. – Кемерово, 1968. – 142с.
224454
  Храмцов В. Верю в жизнь / В. Храмцов. – Львов, 1969. – 40с.
224455
   Верю в жизнь. – Пермь, 1984. – 380с.
224456
  Барбас Л.Г. Верю в любовь / Л.Г. Барбас. – Л, 1962. – 110с.
224457
  Васильев П.Н. Верю в неслыханное счастье / П.Н. Васильев. – Москва, 1988. – 158с.
224458
  Дош А.А. Верю в тебя / А.А. Дош. – Алма-Ата, 1963. – 119с.
224459
  Гасилова Х. Верю в тебя : повести / Х. Гасилова; авториз. пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1986. – 413 с.
224460
  Гузь Р. Верю в тебя, человек / Р. Гузь. – Ташкент, 1963. – 96с.
224461
  Самойлов Л.С. Верю в тебя. / Л.С. Самойлов, Б.П. Скорбин. – Калуга, 1962. – 231с.
224462
  Романенко Л.Н. Верю в человека / Л.Н. Романенко. – Рига, 1962. – 107с.
224463
   Верю в человека. – М., 1986. – 574с.
224464
  Лядов А.И. Верю в чудо. / А.И. Лядов. – Саратов, 1965. – 124с.
224465
  Буравкин Г.М. Верю полдню / Г.М. Буравкин. – Москва, 1981. – 192 с.
224466
  Разумов Н.П. Верю светло / Н.П. Разумов. – Новосибирск, 1978. – 39с.
224467
  Быкадоров М.Д. Верю сердцу моему / М.Д. Быкадоров. – Волгоград, 1979. – 80с.
224468
  Константинова В. Верю тебе / В. Константинова. – Баку, 1971. – 80с.
224469
  Зорич А.А. Верю тебе, Фарид! / А.А. Зорич. – К., 1965. – 255с.
224470
  Миронов В.Н. Верю тебе, человек / В.Н. Миронов. – Уфа, 1965. – 80с.
224471
  Доризо Н.К. Верю, люблю, пою! / Н.К. Доризо. – М., 1959. – 118с.
224472
  Землянский А.Ф. Верю, люблю, тревожусь / А.Ф. Землянский. – Москва, 1966. – 128с.
224473
  Девятова С.В. Верю, чтобы знать / С.В. Девятова. – М, 1992. – 62с.
224474
  Лобанов Л.Г. Верю. люблю, утверждаю / Л.Г. Лобанов. – Киев, 1969. – 166с.
224475
  Коноплин Н.Т. Верю. Роман. / Н.Т. Коноплин. – Воронеж, 1964. – 210с.
224476
  Куликова В.Н. Верю... Надеюсь... Люблю... : [стихи] / Валентина Куликова. – Одесса : Юридична література, 2017. – 123, [1] с. – ISBN 978-966-419-289-4
224477
  Чистяков А.Ф. Веря, ревнуя, любя. / А.Ф. Чистяков. – Калинин, 1961. – 108с.
224478
  Петров В.Н. Верь в свои крылья / В.Н. Петров. – Х., 1966. – 243с.
224479
   Верь людям. – Челябинск, 1963. – 350с.
224480
  Попков Ю.А. Верь маякам! / Ю.А. Попков, В.В. Смирнов. – Мурманск, 1964. – 127с.
224481
  Кугультинов Д.Н. Верь, верь себе... : стихи / Д.Н. Кугультинов; пер. с калм. – Москва : Детская литература, 1967. – 126 с.
224482
   Верьте людям. – Тула, 1980. – 311с.
224483
  Платек Я.М. Верьте музыке / Я.М. Платек. – Москва : Советский композитор, 1989. – 352 с. – ISBN 5-85285-083-7
224484
  Крючкин М.А. Верьте, вас любят! / М.А. Крючкин. – Душанбе : Ирфон, 1967. – 278с.
224485
  Илюшин И.А. Вес аргумента: О проп. мастерстве В.И.Ленина / И.А. Илюшин. – М., 1983. – 120с.
224486
  Пошелюжная К. Вес дела // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2016. – 1 ноября (№ 44). – С. 25. – ISSN 1563-6755


  "...Парламентариям рекомендуют пересмотреть "закон Савченко" и отказаться от формулы "день за два" для уголовных производств относительно тяжелых преступлений".
224487
  Товстик В.Ф. Вес и упитанность, как показатели биологического обоснования стандарта посадочного материала карпа. (На прим. рыбоводных хозяйств колхозов Харьков. обл.). : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Товстик В.Ф. ; Харьков. зоовет. ин-т. – Харьков, 1965. – 18 с.
224488
  Борисов И.Б. Вес мужества / И.Б. Борисов. – Москва, 1963. – 104с.
224489
  Соловей П.С. Вес рабочего диплома / П.С. Соловей. – М., 1980. – 96с.
224490
  Воронин Е.Г. Веса фотограмметрических измерений. Влияние на точность и надежность уравнения // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 38-42. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
224491
  Воронин Е.Г. Веса фотограмметрических измерений. Обеспечение основного критерия надежности уравнивания // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 12. – С. 22-31 : табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7126
224492
  Куусініємі М.В. Весела година. Англ. мовою. Посібник для вчителів з позакласної роботи для V-VIII класів. / М.В. Куусініємі, К. Виноградова. – К., 1963. – 36с.
224493
  Копиленко О. Весела історія / О. Копиленко. – Харків, 1925. – 39 с.
224494
   Весела книжка. – К., 1961. – 143с.
224495
  Чередниченко В.І. Весела компанія : оповідання / В.І. Чередниченко. – Харків, 1928. – 291 с.
224496
  Мартич Ю.М. Весела людина / Ю.М. Мартич. – Київ : Радянський письменник, 1941. – 234 с.
224497
  Іванович В.І. Весела прополка : гумор, сатира / В.І. Іванович. – Одеса, 1956. – 76 с.
224498
  Паранчеєв М.І. Весела прополка / М.І. Паранчеєв. – Вінниця, 1962. – 43 с.
224499
   Весела розвага : Збірка гуморесок. – Вид. 3-є. – Київ - Львів : Друкарня 1-ої Київськ. Друк. Спілки. – 95с.
224500
  Глазовий П.П. Весела розмова : гумор та сатира / П.П. Глазовий. – Київ : Молодь, 1979. – 111 с.
224501
   Весела Січ : часопис міжнародної асоціації гумористів і сатириків. – Запоріжжя
№ 9. – 2002
224502
  Анпілогов Юрій Весела Хургада // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 68-73 : фото
224503
  Виеру Г. Веселая азбука : стихи / Г. Виеру; пер. с молд. В.Берестов. – Москва : Лит. артистикэ, 1979. – 71 с.
224504
   Веселая азбука Кирилла и Мефодия [Електронний ресурс] : курс "Веселой азбуки". – Москва : Кирилл и Мефодий, 2002. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows 95, процессор Pentium 75 МГц, 16 Мб ОЗУ, 4-скоростн. дисковод CD-ROM, SVGA-видеокарта 1 Мбайт, MS Windows совместим. зв. карта, MS Windows совместим мышь.-Заглавие с этикетки диска. – (Интерактивные мультфильмы - уроки для детей)


  Веселый заяц и другие персонажи любимых мультфильмов станут добрыми спутниками и советчиками в путешествии по стране Знаний.Фильмы - уроки познакомят с основами русского языка, а оригинальные игры - упражнения научат малышей 3 - 6 лет читать ...
224505
  Кежун Б.А. Веселая азбука от А до Я / Б.А. Кежун. – М, 1960. – 124с.
224506
  Кологривова С.В. Веселая азбука: Азбука в картинках. Прописи. Тексты для чтения. Словарь: (Для зарубеж. школьников) / С.В. Кологривова, Т.С. Залманова. – Москва, 1986. – 111с.
224507
  Неверов И.М. Веселая Антарктика. / И.М. Неверов. – Одесса, 1970. – 136с.
224508
  Рыбас Т.М. Веселая гора / Т.М. Рыбас. – К., 1968. – 294с.
224509
  Паншин Г.И. Веселая дорога: Повесть, рассказы. / Г.И. Паншин. – Тула, 1984. – 189с.
224510
  Машков В.Г. Веселая дюжина / В.Г. Машков. – Минск, 1968. – 148с.
224511
  Кежун Б.А. Веселая книга / Б.А. Кежун. – Л, 1964. – 111с.
224512
  Закани Обейд Веселая книга / Закани Обейд. – Москва : Наука, 1965. – 176 с.
224513
   Весёлая книга для маленьких. – 24с.
224514
  Крупа Т. Веселая могила // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2007. – № 10. – С. 70-75. – ISSN 0208-0621


  Що ми знаємо про половців?
224515
   Веселая мудрость. – М., 1991. – 472с.
224516
  Ницше Ф. Веселая наука / Ф. Ницше. – Москва
Т.1Х. – 1912. – 464с.
224517
  Акусба Ш. Веселая ночь / Ш. Акусба. – Сухуми, 1972. – 158с.
224518
  Иванович В.И. Веселая прополка / В.И. Иванович. – Москва, 1958. – 47 с.
224519
   Веселая россыпь : татарский народный юмор. – Москва : Наука, 1974. – 118с.
224520
   Весёлая россыпь. – Казань, 1978. – 128с.
224521
  Бердинских К. Веселая семейка // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 44 (532). – С. 26-28


  Родственные связи во власти
224522
  Бояринов В.Г. Веселая сила / В.Г. Бояринов. – М., 1982. – 78с.
224523
  Георгиев К. Веселая смесь / К. Георгиев. – Ленинград : Художник РСФСР, 1967. – 28 с.
224524
  Щербаков С.А. Веселая судьба / С.А. Щербаков. – Москва, 1986. – 76с.
224525
  Хардель Лило Веселая Сусанна : кн. для чтения на нем. яз. в 6-м кл. сред. шк. / по Л. Хардель ; обраб. В.М. Шаповаловой, В.М. Корнеевой. – Москва : Просвещение, 1984. – 62 с. – На обл. авт. не указан. – (Читаем по-немецки)
224526
  Мизин Н.И. Веселая тоска / Н.И. Мизин. – Волгоград, 1963. – 103с.
224527
  Подмайстрович В.И. Веселая шрапнель / В.И. Подмайстрович. – Ужгород, 1971. – 53с.
224528
   Весёлая эстрада. – Л., 1964. – 136с.
224529
   Веселая ярмарка. – М., 1992. – 364с.
224530
  Добрянський П.К. Веселе гроно : гумор, сатира / П.К. Добрянський. – Ужгород : Карпати, 1976. – 120 с.
224531
  Білоус Д. Веселе слово : поезія: вірші // Студії з україністики : науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАНУ. Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 4 : У ріднім слові - духовність народу. Антологія: статті, есеї, поезії. – С. 372-385. – ISBN 966-95452-3-7
224532
  Легащич А. Веселе сонце : поезія: вірші // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2010. – № 1/2 (56/57). – С. 54


  Молоді голоси.
224533
  Динник А.Л. Веселенькі були! : гумор та сатира / А.Л. Динник. – Київ : Дніпро, 1983. – 155 с.
224534
  Дагаева Надежда Веселие на Руси есть Масленица : Актуальна тема / Дагаева Надежда, Бахарев Владимир // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 19-23 : Фото
224535
   Веселий букет. – Львів, 1978. – 135с.
224536
   Веселий вітряк : Сатира та гумор Придніпров"я. – Дніпропетровськ : Промінь, 1973. – 190с.
224537
   Веселий день. – К., 1977. – 95с.
224538
  Гарченко Г.М. Веселий дует / Г.М. Гарченко, В.Н. Тищенко. – Днепропетровск, 1978. – 54с.
224539
  Гарматюк А.П. Веселий залп : сатира, гумор / А.П. Гарматюк. – Одеса : Маяк, 1985. – 135 с.
224540
  Махнюк П.В. Веселий Кут : оповідання, повість / П.В. Махнюк. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 216 с.
224541
  Левін Б.Н. Веселий мудрець : повісті з життя Івана Петровича Котляревського / Б.Н. Левін. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 312 с.
224542
  Левін Б.Н. Веселий мудрець : повісті / Б.Н. Левін. – Київ
2. – 1978. – 390 с.
224543
  Левін Б.Н. Веселий мудрець : повісті / Б.Н. Левін. – Київ
3. – 1987. – 293 с.
224544
  Левін Б.Н. Веселий мудрець : роман / Б.Н. Левін. – Київ, 1990. – 795 с.
224545
   Веселий оповідач. – К., 1977. – 166с.
224546
  Сочивець І.Й. Веселий пасажир : гуморески / І.Й. Сочивець. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 131 с.
224547
  Годованець М.П. Веселий Педант / М.П. Годованець. – Львів, 1965. – 127 с.
224548
  Каминіна Наталія Веселий Першотравень // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 1 (103), лютий - березень. – С. 58-61 : фото
224549
  Кислеьов В.Л. Веселий роман / В.Л. Кислеьов. – К., 1970. – 207с.
224550
  Кисельов В.Л. Веселий роман / В.Л. Кисельов. – Київ : Дніпро, 1970. – 207 с.
224551
  Кисельов В.Л. Веселий роман / В.Л. Кисельов. – Київ : Радянський письменник, 1971. – 275 с.
224552
  Мокрієв Ю.О. Веселий салют : гумористична збірка / Ю.О. Мокрієв. – Київ : Радянський письменник, 1945. – 77 с.
224553
  Глазовий П.П. Веселий світ і чорна книга : гумор, лірика, проза / П.П. Глазовий. – Київ : Український письменник, 1993. – 366 с.
224554
  Яровий М.П. Веселий старт : гумор і сатира / М.П. Яровий. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 80 с.
224555
  Мамонтов Я.А. Веселий хам : Драма в трьох актах / Я. Мамонтів. – New York : Вид. "Молота" ; З друк. "Робітника", 1923. – 60 с.
224556
  Мамонтів Я.А. Веселий хам : драма в 3-х актах / Я.А. Мамонтів. – Харків : Рух, 1926. – 60 с. – (Театральна бібліотека)
224557
  Ткач М.М. Веселий Штанько, або Сторінки щоденника Грицька Селезня з Качківки : романтич.-пригодн. повість / Михась Ткач. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 218, [2] с. : іл. – Загол. обкл., корінця : Веселий Штанько. – ISBN 978-966-340-181-2
224558
   Веселий ярмарок. – К., 1983. – 319с.
224559
   Веселий ярмарок. – Київ, 1984. – 431 с.
224560
   Веселий ярмарок : гумор та сатира. – Київ : Радянський письменник
Вип. 2. – 1984. – 424с.
224561
   Веселий ярмарок. – Київ : Радянський письменник
В. 2. – 1984. – 432с.
224562
   Веселий ярмарок : Гумор та сатира. – Київ : Радянський письменник
Вип.3. – 1985. – 543с.
224563
   Веселий ярмарок : Гумор та сатира. – Київ : Радянський письменник
Вип. 5. – 1987. – 384с.
224564
   Веселий ярмарок : Гумор та сатира. – Київ : Радянський письменник
Вип. 7. – 1989. – 459 с.
224565
  Шевченко Г.П. Веселики / Г.П. Шевченко. – Дніпропетровськ, 1970. – 46с.
224566
   Веселим дозвіллям охопимо дітей на вулиці, кварталі, дворі. – Одеса, 1934. – 7с.
224567
   Веселим пером. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 135 с.
224568
  Крамаренко В.С. Веселі Боковеньки / В.С. Крамаренко. – Дніпропетровськ, 1971. – 23с.
224569
  Гаца О.О. Веселі діалоги / О.О. Гаца. – Київ, 1992. – 113 с.
224570
  Глазовий П.П. Веселі казки : для дошк. та мол. шк. віку / П.П. Глазовий. – Київ : Веселка, 1990. – 73 с.
224571
  Біленко Василь Веселі канікули на яхті : пригода // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (49), квітень. – С. 22-25 : Фото
224572
  Білецький М.С. Веселі обжинки : вибране / М.С. Білецький. – Київ : Дніпро, 1980. – 160 с.
224573
  Білоус Д. Веселі обличчя : збірка гумору та сатири / Д. Білоус. – Київ, 1953. – 104 с.
224574
  Козланюк П.С. Веселі оповідання / П.С. Козланюк. – Львів, 1965. – 88 с.
224575
   Веселі оповідання. – К., 1968. – 164с.
224576
  Гарматюк А.П. Веселі паралелі : гумор та сатира / А.П. Гарматюк. – Київ : Дніпро, 1990. – 174 с.
224577
  Чорногуз О.Ф. Веселі поради : Гумористичні повісті та оповідання. Літературні пародії / О.Ф. Чорногуз. – Київ, 1980. – 464 с.
224578
  Прилюк Д.М. Веселі пригоди з доброї нагоди : оповідання для дітей / Д.М. Прилюк. – Київ : Веселка, 1987. – 56 с.
224579
   Веселі свята на "Хуторі Тихому" : Україна/готель // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 7 (54), листопад - грудень. – С. 24-25 : Фото
224580
   Веселі співаночки : українські народні жартівливі пісні / мал. А.Д. Базилевича ; [укладач Ю.Ф. Таранченко]. – Київ : Мистецтво, 1963. – 256 с. : іл. – Мініатюрне видання
224581
   Веселі, колючі, сердиті слова-читає Андрій Сова. – К., 1965. – 75с.
224582
  Бичко В. Веселка / В. Бичко. – Київ, 1946. – 40 с.
224583
  Бандуренко Є. Веселка / Є. Бандуренко. – Київ, 1957. – 367 с.
224584
  Мао Дунь Веселка / Мао Дунь. – К., 1959. – 246с.
224585
   Веселка : антологія української радянської художньої літератури для дітей. – К. : Державне видавництво дитячої літератури
1. – 1960. – 422 с.
224586
   Веселка : антологія української радянської художньої л-ри для дітей. – К. : Державне видавництво дитячої літератури
2. – 1960. – 452с.
224587
  Зарудний М.Я. Веселка : комедія / М.Я. Зарудний. – Київ, 1962. – 115 с.
224588
  Зарудний М.Я. Веселка : комедія / М.Я. Зарудний. – Київ : Дніпро, 1967. – 115 с. – (Бібліотека драматурга та кінодраматурга)
224589
   Веселка. – К.
1. – 1967. – 6с.
224590
   Веселка. – К.
2. – 1968. – 425с.
224591
   Веселка. – К.
3. – 1969. – 439с.
224592
   Веселка : Антологія української літератури для дітей у 3-х т. – Київ : Веселка
Том 1 : Твори дожовтневого періоду. – 1984. – 551с.
224593
   Веселка : Антологія української літератури для дітей в 3-х т. – Київ : Веселка
Том 2 : Твори радянського періоду. Поезія. – 1984. – 504с.
224594
   Веселка : Антологія української літератури для дітей в 3-х т. – Київ : Веселка
Том 3 : Твори радянського періоду. Проза. – 1985
224595
   Веселка : Антология русской советской детской литературы на Украине. Поэзия проза. – К. : Веселка, 1988. – 510с.
224596
  Мао Дунь Веселка / Мао Дунь. – К., 1988. – 230с.
224597
   Веселка від Дніпра до Єнісею. – Дніпропетровськ, 1975. – 164с.
224598
   Веселка Іссик-Кулю. – К., 1986. – 159с.
224599
  Омельяненко Ю. Веселка країн // Міжнародник / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 34 : 20 років незалежності


  Інститутська традиція, що має назву "Веселка країн" - конкурс, серед студентів 1 та 2 курсів, присвячений Міжнародному дню толерантності. Оцінювали виконавців професійне та неупереджене журі: заступник директора з навчально-виховної роботи Т. М. ...
224600
  Вовчок В.Ю. Веселка на камені : повість / В.Ю. Вовчок. – Ужгород : Карпати, 1979. – 240 с.
224601
   Веселка над берегами. – Одеса, 1981. – 184 с.
224602
  Когут В.С. Веселка над селом / В.С. Когут. – Львів, 1965. – 27 с.
224603
   Веселка Татр. – К., 1982. – 238с.
224604
  Гордасевич Г.Л. Веселки на тротуарах : поезії / Г.Л. Гордасевич. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 75 с.
224605
  Підсуха О.М. Веселки над Поліссям : поема / О.М. Підсуха. – Київ : Молодь, 1957. – 95 с.
224606
  Бєдронь Р. Веселкова абетка, або (майже) все, що ви б хотіли знати про геїв та лесбійок / Роберт Бєдронь ; [ пер. з пол.]. – Київ : Наш світ, 2009. – 154 с.
224607
  Кащук Н.О. Веселкова брама : нариси / Н.О. Кащук. – Київ : Молодь, 1978. – 135 с.
224608
   Веселкові барви. – К., 1971. – 156с.
224609
  Братан М.І. Веселку - людям : лірика / М.І. Братан. – Одеса : Маяк, 1966. – 99 с.
224610
  Марочко В.І. Веселова Олександра Михайлівна // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 3 (522), травень - червень. – С. 235-236. – ISSN 0130-5247


  Некролог. Олександра Михайлівна Веселова — український історик, дослідниця історії України XX століття, спеціаліст з вивчення сталінщини та українського суспільства, Голодоморів 1932–1933 та 1946–1947 років в Україні, діяльності ОУН і УПА. Заслужений ...
224611
  Короткий В.А. Веселовський Костянтин Степанович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 142. – ISBN 966-06-0393-2
224612
  Гроссман М.С. Веселое горе - любовь / М.С. Гроссман. – Челябинск, 1966. – 590с.
224613
  Шахнюк В.П. Веселое и грустное / В.П. Шахнюк. – Симферополь, 1980. – 80с.
224614
  Литцман Вальтер Веселое и занимательное о числах и фигурах / Литцман Вальтер. – Москва, 1963. – 264 с.
224615
  Званцев С. Веселое и не очень / С. Званцев. – Ростов -на-Дону, 1968. – 294с.
224616
  Бродицкая Ю.В. Веселое лето / Ю.В. Бродицкая. – Л, 1955. – 176с.
224617
  Коржиков В. Веселое мореплавание Солнышкина : повесть / Виталий Коржиков. – Москва : Астрель; АСТ; Хранитель, 2006. – 192с. – (Любимое чтение). – ISBN 5-17-037850-5
224618
   Весёлое общежитие. – Симферополь, 1978. – 80с.
224619
   Весёлое слово. – Алма-Ата, 1960. – 134с.
224620
   Весёлое слово. – Уфа, 1964. – 143с.
224621
   Весёлое слово. – Саранск, 1967. – 138с.
224622
  Михалков С.В. Веселое сновидение в трех действиях, семи картинах, пяти интермедиях, с прологом / С.В. Михалков. – М., 1947. – 86с.
224623
  Филипчук А.В. Веселое солнце / А.В. Филипчук. – М, 1959. – 111с.
224624
   Веселочка. – К., 1963. – 112с.
224625
  Сивоконь С.И. Веселые ваши друзья / С.И. Сивоконь. – 2-е изд., испр. и доп. – М, 1986. – 268с.
224626
  Шекспир В. Веселые виндзорские кумушки / В. Шекспир. – М.-Л., 1937. – 135с.
224627
  Пьецух В.А. Веселые времена / В.А. Пьецух. – М., 1988. – 239с.
224628
  Громов Д. Весёлые запорожцы // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 44 (532). – С. 62-64


  Самое знаменитое изображение запорожских казаков - полотно Репина Запорожцы пишут письмо турецкому султану - стало не только атласом смеха, но и галереей реальных персонажей
224629
  Леви Ядид Веселые змеи острова Бали // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 6. – С. 18-20 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
224630
  Гецадзе А. Веселые и грустные истории из жизни Карамана Кантеладзе : роман / А. Гецадзе; пер. с груз. Л.Баазовой и Э.Нейман. – Тбилиси : Мерани, 1972. – 431 с.
224631
   Весёлые и невесёлые приключения Чагу Чацбы. – Сухуми, 1990. – 244с.
224632
   Весёлые и поучительные истории. – М., 1960. – 104с.
224633
  Васильева И.Б. Веселые картинки / И.Б. Васильева. – Ленинград, 1970. – 136с.
224634
   Веселые картинки для взрослых. – М., 1959. – 64с.
224635
   Весёлые картинки для взрослых. – М., 1959. – 64с.
224636
  Лебедев В.Б. Веселые минутки / В.Б. Лебедев. – М., 1983. – 96с.
224637
  Алексин А.Г. Веселые повести / А.Г. Алексин. – Москва, 1971. – 350с.
224638
  Златогорская Р.Л. Веселые прибаутки для чтения / Р.Л. Златогорская. – Ленинград, 1966. – 87с.
224639
  Фекен К. Веселые проделки / К. Фекен. – М., 1974. – 48с.
224640
   Веселые рассказы. – М., 1945. – 64с.
224641
  Ангелевич А.Е. Веселые рассказы / А.Е. Ангелевич. – Москва, 1972. – 80с.
224642
  Ангелевич А.Е. Веселые рассказы / А.Е. Ангелевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1979. – 144с.
224643
  Лемешек И.Ф. Веселые рассказы. / И.Ф. Лемешек. – Челябинск, 1964. – 84с.
224644
  Чорногуз О.Ф. Веселые советы : сатира, юмор / О.Ф. Чорногуз. – Москва, 1982. – 287 с.
224645
  Соколов В.А. Веселые соревнования. / В.А. Соколов. – М., 1960. – 46с.
224646
  Михалков С.В. Веселые стихи / С.В. Михалков. – М., 1946. – 92с.
224647
  Барто А.Л. Веселые стихи / А.Л. Барто. – Москва, 1948. – 60с.
224648
   Веселые стихи и песни. – М., 1964. – 151с.
224649
   Веселые страницы : юмористическая хрестоматия : избранные юмористические рассказы русских писателей. – Петроград : [Тип. т-ва "Обществ. польза"]
Т. 2. – 1914. – 128 с., 2 л. фронт. (портр.)


  Авторы: А.И. Куприн, Л.А. Андреев, А.В. Амфитеатров, А.П. Каменский, В.М. Дорошевич, Н.Н. Телешов, М.К. Первухин, В.А. Рышков, Т.Л. Щепкина-Куперник, Н. Тэффи и др.
224650
  Чеповецкий Е.П. Веселые ступени / Е.П. Чеповецкий. – К, 1987. – 167с.
224651
   Веселый английский. – Дубна
1. – 1991. – 114с.
224652
   Веселый английский. – Дубна
2. – 1992. – 104с.
224653
   Веселый антракт. – Киев, 1989. – 182с.
224654
  Окуджава Б.Ш. Веселый барабанщик / Б.Ш. Окуджава. – М., 1964. – 105с.
224655
   Веселый буксир. – Ярославль, 1973. – 120с.
224656
  Мечетная Наталия Веселый вдовец // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины. Спецвыпуск / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2009. – № 28 (367). – С. 38-39


  Зардарі Асиф Алі - пакистанський політик. Став президентом Пакистану з 9 вересня 2008 року після загибелі своєї дружини Беназир Бхутто.
224657
  Шнейдер Л.М. Веселый ветер / Л.М. Шнейдер. – Харьков, 1959. – 316с.
224658
  Егоров Б.А. Веселый вечер / Б.А. Егоров. – М, 1967. – 48с.
224659
  Кривцов Никита Веселый город Тарту : Путешествие // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 76-81 : Фото
224660
  Мухтаров Г.М. Веселый гость : комедия / Г.М. Мухтаров. – Москва : Искусство, 1954. – 100 с.
224661
  Ионов А.В. Веселый двор. / А.В. Ионов. – Донецк, 1965. – 145с.
224662
   Веселый зоопарк. – М., 1990. – 125с.
224663
   Веселый камертон. – К., 1975. – 191с.
224664
   Веселый камертон. – Изд. 2-е. – К., 1976. – 190с.
224665
  Ногай А. Веселый мед / А. Ногай. – Ставрополь, 1978. – 119с.
224666
  Халилецкий Г.Г. Веселый месяц май. / Г.Г. Халилецкий. – Владивосток, 1970. – 168с.
224667
   Веселый мичман. – М., 1959. – 48с.
224668
  Привалов Б.А. Веселый мудрец / Б.А. Привалов. – Ташкент, 1963. – 447с.
224669
  Левин Б.Н. Веселый мудрец : роман / Б.Н. Левин. – Москва, 1975. – 391 с.
224670
  Левин Б. Веселый мудрец / Б. Левин. – Москва : Советский писатель, 1977. – 383 с.
224671
  Левин Б.Н. Веселый мудрец / Б.Н. Левин. – кн. 2. – Москва, 1981. – 375 с.
224672
  Левин Б.Н. Веселый мудрец : роман / Б.Н. Левин. – Москва, 1986. – 575 с.
224673
  Левин Б.Н. Веселый мудрец : роман / Б.Н. Левин. – Москва, 1988. – 605 с.
224674
  Левин Б.Н. Веселый мудрец : роман / Б.Н. Левин. – Москва
Кн. 3. – 1990. – 366 с.
224675
  Полянкер Г.И. Веселый пассажир : рассказы и юморески / Г.И. Полянкер. – Киев : Держлітвидав, 1962. – 255 с.
224676
   Веселый перекур. – М., 1962. – 155с.
224677
  Старшинов Н.К. Веселый пессимист / Н.К. Старшинов. – М, 1963. – 95с.
224678
  Василевский И.М. Весёлый поезд / И.М. Василевский. – Минск, 1977. – 62с.
224679
  Ленч Л.С. Веселый попуткик / Л.С. Ленч. – М, 1971. – 198с.
224680
  Семенов М.Г. Веселый поток. / М.Г. Семенов. – М., 1972. – 167с.
224681
   Веселый привал. – М., 1962. – 144с.
224682
  Левитин М.Е. Веселый разговор / М.Е. Левитин. – Л, 1959. – 235с.
224683
  Праг Э.И. Веселый разговор: юморист. рассказы и повесть / Э.И. Праг. – Фрунзе, 1976. – 91с.
224684
  Зацаринная А. Веселый родничок / А. Зацаринная. – Симферополь, 1982. – 16с.
224685
  Киселев В.Л. Веселый роман / В.Л. Киселев. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 256с.
224686
  Ладонщиков Г.А. Веселый самовар : стихи, басни, сказки / Георгий Ладонщиков. – Москва : Русская книга - 21 век, 2007. – 256с., [ 8 ] л. илл. – (Читаем на ночь). – ISBN 978-5-91123-018-0
224687
  Беляков С. Веселый солдат. "Я был один под вечной вьюгой" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 5 сентябрь - октябрь. – С. 95-134. – ISSN 0042-8795


  Норильская каторга Льва Гумилева
224688
  Бородушкин Г.С. Весёлый сосед / Г.С. Бородушкин. – Волгоград, 1965. – 38с.
224689
   Веселый состав : литературно-эстрадный сборник. – Москва, 1939. – 279 с.
224690
   Веселый спутник. – М., 1959. – 128с.
224691
   Веселый спутник. – М., 1960. – 187с.
224692
  Смирнов С.В. Веселый характер / С.В. Смирнов. – Москва : Советская Россия, 1963. – 286 с.
224693
  Кабиров Л. Веселый хашар. / Л. Кабиров. – Ташкент, 1981. – 39с.
224694
  Гершензон М.А. Веселый час / М.А. Гершензон. – М., 1961. – 79с.
224695
  Куусиниеми М.В. Веселый час. На англ. яз. Пособие для учителей по внеклассной работе для V-VIII классов. / М.В. Куусиниеми, Е.Д. Виноградова. – 2-е изд. – М., 1965. – 36с.
224696
   Веселый экран. – Киев, 1990. – 189с.
224697
  Богуславская Н.Е. Веселый этикет : развитие коммуникативных способностей ребенка / Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина. – 3-е изд.. исправл. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 176с. – ISBN 978-5-9765-0264-2
224698
  Петров С.К. ВеселыйФедя / С.К. Петров. – Челябинск, 1969. – 136с.
224699
  Васильев П.А. Веселыми и светлыми глазами / П.А. Васильев. – Ленинград, 1981. – 175с.
224700
  Ильф И.А. Веселящаяся единица / И.А. Ильф, Е.П. Петров. – Мурманск, 1990. – 223с.
224701
  Туров И.В. Веселье и радость в вероучении хасидов // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 134-142. – ISSN 1608-0599


  Хасидизм (послідовник) - містичне відгалуження юдаїзму, що виникло на території України у першій пол. 18 ст. як опозиція до догматично-обрядового формалізму і рабинської ортодоксії.
224702
  Горький Максим Весельчак : Воспоминания / Горький М. – Берлин. – 77 с.
224703
  Усенко П.М. Весен незвіяний цвіт : поезії / П.М. Усенко. – Київ : Молодь, 1960. – 176 с.
224704
  Соколова В.К. Весенне-летние календарные обряды русских, украинцев и белоруссов 19- нач.20 вв. / В.К. Соколова. – М., 1979. – 287с.
224705
  Соловьев В.Д. Весенне-летний клещевой энцефалит / В.Д. Соловьев. – М., 1944. – 112с.
224706
  Айдамиров З. Весенне обновление / З. Айдамиров. – Москва, 1986. – 331с.
224707
  Суханова Н.А. Весенне солнце зимы / Н.А. Суханова. – Ростов -на-Дону, 1981. – 223с.
224708
  Саакова В.Г. Весеннее беспокойство / В.Г. Саакова. – М, 1975. – 32с.
224709
  Шик О. Весеннее возрождение - иллюзии и действительность / О. Шик. – М., 1991. – 390с.
224710
  Жигулин А.В. Весеннее имя / А.В. Жигулин. – Москва, 1987. – 159,1с.
224711
  Ермилов Е.М. Весеннее настроение / Е.М. Ермилов. – Тамбов, 1960. – 48с.
224712
  Киличичаков М.Е. Весеннее настроение / М.Е. Киличичаков. – Красноярск, 1972. – 87с.
224713
  Павлов Ю.Н. Весеннее облако / Ю.Н. Павлов. – Кишинев, 1976. – 119с.
224714
   Весеннее обследование сельского хозяйства Киевской губернии 27-30 мая 1921г.. – Київ, 1921. – 36с.
224715
  Зедгинидзе Э.К. Весеннее половодье : роман / Э.К. Зедгинидзе. – Москва : Советский писатель, 1972. – 239 с.
224716
  Усачев П.А. Весеннее равновесие : стихи / П.А. Усачев. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 103с.
224717
   Весеннее равноденствие. – Калининград, 1976. – 104с.
224718
  Барышев М.И. Весеннее равноденствие / М.И. Барышев. – М., 1983. – 416с.
224719
  Каз З.М. Весеннее равноденствие. / З.М. Каз. – Х., 1965. – 107с.
224720
  Яшин Д.А. Весеннее разноцветье : стихи / Д.А. Яшин. – Ижевск : Удмуртия, 1975. – 86 с.
224721
  Реут К.Ф. Весеннее сердцебиение. / К.Ф. Реут. – Свердловск, 1963. – 67с.
224722
  Кратт И.Ф. Весеннее солнце / И.Ф. Кратт. – Л., 1961. – 192с.
224723
  Моро А.М. Весеннее эхо : стихи / А.М. Моро; пер. с морд. Э.Дедовой и др. – Москва : Современник, 1980. – 94 с.
224724
  Кошечкин Сергей Петрович Весенней гулкой ранью...: Этюды-раздумья о С.Есенине / Кошечкин Сергей Петрович. – М., 1984. – 224с.
224725
  Кошечкин Сергей Петрович Весенней гулкой ранью...: Этюды-раздумья о С.Есенине / Кошечкин Сергей Петрович. – Минск, 1989. – 237с.
224726
  Разин Г. Весенней ночью / Г. Разин. – Казань, 1947. – 47с.
224727
  Воронов Н.П. Весенней порой / Н.П. Воронов. – Свердловск, 1956. – 174с.
224728
  Киласония Н.Г. Весенней тропой / Н.Г. Киласония. – Тбилиси, 1957. – 74с.
224729
  Киласония Н.Г. Весенней тропой / Н.Г. Киласония. – Тбилиси, 1957. – 74с.
224730
  Маликова М. Весенние венки : повести / М. Маликова; пер. с татар. Т.Петелиной. – Москва : Советская Россия, 1984. – 287 с.
224731
   Весенние ветви. – Грозный, 1962. – 166с.
224732
  Наджми К.Г. Весенние ветры : роман / К.Г. Наджми; авториз. пер. с татар. А.Садовского. – Москва : Советский писатель, 1950. – 468 с.
224733
  Наджми К.Г. Весенние ветры : роман / К.Г. Наджми; авториз. пер. с татар. А.Садовского. – Москва : Советский писатель, 1954. – 478 с.
224734
  Наджми К.Г. Весенние ветры : роман / К.Г. Наджми; авториз. пер. с татар. А.Садовского. – Москва, 1956. – 456 с.
224735
  Нажимеденов Ж. Весенние ветры : стихи и поэма / Ж. Нажимеденов; пер. с каз. А.Сендыка. – Алма-Ата : Жазушы, 1969. – 80 с.
224736
  Айдинов Г.И. Весенние ветры приносят дожди / Г.И. Айдинов. – Москва, 1974. – 223с.
224737
  Хохлов В.К. Весенние ветры. / В.К. Хохлов. – М., 1978. – 303с.
224738
  Эмин Г. Весенние воды / Г. Эмин. – М, 1953. – 183с.
224739
  Оппоков Е.В. Весенние воды р.Днепра / Е.В. Оппоков, 1936. – с.
224740
  Баталов В.Я. Весенние всходы : роман / В.Я. Баталов. – Пермь : Пермское кн. изд-во, 1985. – 280 с.
224741
  Тютчев Ф.И. Весенние годы / Ф.И. Тютчев. – М., 1972. – 174с.
224742
  Тютчев Ф.И. Весенние годы / Ф.И. Тютчев. – Москва, 1989. – 126с.
224743
  Карим М. Весенние голоса : стихи / М. Карим; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1954. – 96 с.
224744
  Расих Атилла Весенние голоса : роман / Расих Атилла; авториз. пер. с тат. А.Жукова и А.Зеленова. – Москва : Современник, 1977. – 284 с.
224745
  Усова Н.Т. Весенние голоса / Н.Т. Усова. – Тула, 1981. – 238с.
224746
   Весенние голоса. – М., 1985. – 431с.
224747
  Межелайтис Э. Весенние гости : стихи / Э. Межелайтис. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 328 с.
224748
  Рашидов Р. Весенние гости. / Р. Рашидов. – М., 1959. – 72с.
224749
  Речмедин В.Е. Весенние грозы: Роман. / В.Е. Речмедин. – М., 1976. – 488с.
224750
  Минутко И.А. Весенние деревья: Повести и рассказы. / И.А. Минутко. – М., 1977. – 415с.
224751
  Далекий А Н. Весенние дни / А Н. Далекий. – Львов : Книжно-журнальное издательство, 1963. – 543с.
224752
  Далекий А Н. Весенние дни / А Н. Далекий. – Львов, 1964. – 544с.
224753
  Руденко В.И. Весенние дороги. / В.И. Руденко. – К., 1962. – 83с.
224754
  Масенко Т.Г. Весенние журавли : стихи / Т.Г. Масенко. – Москва, 1958. – 79 с.
224755
  Кобзев И.И. Весенние заботы : Новые стихи / И.И. Кобзев. – Москва : Советский писатель, 1985. – 128с.
224756
  Коробов А.И. Весенние заметки об осенних впечатлениях. Наука и образование в университете Кембриджа / А.И. Коробов, Ю.В. Холин // Университеты. Наука и просвещение. Альманах : научно-популярний ежеквартальный журнал. Альманах / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – за 2008 г. – С. 156-167.
224757
  Блауман Р. Весенние заморозки : рассказы / Р. Блауман; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1958. – 413 с.
224758
  Блауман Р. Весенние заморозки : рассказы / Р. Блауман; пер. с латыш. – Рига : Лиесма, 1966. – 312 с.
224759
  Боотур Б. Весенние заморозки : роман / Б. Боотур; авториз. пер. с якут. В.Дудинцева. – Москва : Современник, 1974. – 375 с.
224760
  Блауман Р. Весенние заморозки : рассказы / Р. Блауман; пер. с латыш. – Москва : Художественная литература, 1975. – 272 с.
224761
  Боотур Б. Весенние заморозки : роман / Б. Боотур; авториз. пер. с якут. В.Дудинцева. Н.Гордеевой. – Москва : Советская Россия, 1982. – 335 с.
224762
  Витвицкая З.М. Весенние заморозки на Украине. : Автореф... канд. геогр.наук: / Витвицкая З.М.;. – Одесса, 1955. – 13л.
224763
  Витвицкая З.М. Весенние заморозки на Украине. Ч. 1 : Дис... канд. геогр.наук: / Витвицкая З. М.; Одесский гидрометорологический ин.-т. – Одесса, 1955. – 212л. – Бібліогр.:л.205-210
224764
  Витвицкая З.М. Весенние заморозки на Украине. Ч. 2 : Дис... канд. геогр.наук: / Витвицкая З. М.; Одесский гидрометорологический ин.-т -- МВО. – Одесса, 1955. – 48л.
224765
  Боков В.Ф. Весенние звоны / В.Ф. Боков. – Москва, 1989. – 238с.
224766
  Кутов Н. Весенние зори / Н. Кутов. – Л., 1957. – 116с.
224767
  Перегудов А.В. Весенние зори / А.В. Перегудов. – М, 1966. – 112с.
224768
   Весенние зори. – Воронеж, 1970. – 34с.
224769
  Ревнивых Н.Е. Весенние и летние типы погоды для г. Уральска за период 1944-57 гг. / Н.Е. Ревнивых. – Уральск, 1958. – 83-88с.
224770
   Весенние и летние экскурсии на природу. – М., 1927. – 147с.
224771
  Винничук Ю.П. Весенние игры в осенних садах / Юрий Винничук ; [пер. с укр. В. Крикуненко]. – Харьков : Фолио, 2012. – 346, [2] с. – Кн. року Бі-Бі-Сі 2005. – ISBN 978-966-03-5915-4
224772
  Курбанов Ташли Весенние капли : повести и рассказы / Курбанов Ташли. – Москва : Советский писатель, 1979. – 456 с.
224773
  Гилязов А.М. Весенние караваны : повести / А.М. Гилязов; пер. с татар. – Москва : Советская Россия, 1987. – 239 с.
224774
   Весенние клавиши. – Кишинев, 1966. – 116с.
224775
  Лаффит Ж. Весенние ласточки : роман / Ж. Лаффит; Пер. с франц. И. Эрбург. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 266 с.
224776
  Карпов В.Б. Весенние ливни : роман / В.Б. Карпов. – Москва, 1961. – 438 с.
224777
  Карпов В.Б. Весенние ливни : роман / В.Б. Карпов. – Минск, 1969. – 431 с.
224778
  Бугорков С.С. Весенние ливни / С.С. Бугорков. – Донецк, 1973. – 54с.
224779
  Карпов В.Б. Весенние ливни; Сотая молодость : романы. / В.Б. Карпов. – Москва, 1977. – 830 с.
224780
  Голубев В.П. Весенние метели / В.П. Голубев. – Москва, 1984. – 112с.
224781
  Элляй Весенние напевы / Элляй. – Якутск, 1948. – 83с.
224782
  Юй Весенние ночи / Юй, Да-Фу. – М., 1972. – 206с.
224783
  Тендряков В.Ф. Весенние перевертыш / В.Ф. Тендряков. – Л., 1988. – 206с.
224784
  Тендряков В.Ф. Весенние перевертыши : Повесть / В.Ф. Тендряков. – Москва : Детская литература, 1974. – 96с.
224785
  Тендряков В.Ф. Весенние перевертыши / В.Ф. Тендряков. – 2-е изд. – М., 1977. – 95с.
224786
  Тендряков В.Ф. Весенние перевертыши / В.Ф. Тендряков. – М., 1980. – 91с.
224787
  Тендряков В.Ф. Весенние перевертыши / В.Ф. Тендряков. – 3-е изд. – М., 1983. – 95с.
224788
  Ляшенко В.Г. Весенние перегоны / В.Г. Ляшенко. – Брянск, 1964. – 32с.
224789
  Кэраре П. Весенние переливы : лирич. и сатирич. стихи / П. Кэраре. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1979. – 107 с.
224790
  Гюльгюн М. Весенние песни / М. Гюльгюн. – Баку, 1959. – 97с.
224791
  Дашабылов Г.Ц. Весенние письма. / Г.Ц. Дашабылов. – М., 1979. – 108с.
224792
  Каплинская Е.С. Весенние порядки / Е.С. Каплинская. – М., 1963. – 23с.
224793
  Каримов М.Н. Весенние почки / М.Н. Каримов. – М., 1961. – 64с.
224794
  Лукашевич В.К. Весенние причалы : стихотворения / В.К. Лукашевич. – Калининград, 1982. – 80с.
224795
  Сладков Н.И. Весенние радости. / Н.И. Сладков. – Л., 1991. – 191с.
224796
  Мейбаум В.В. Весенние радуги / В.В. Мейбаум. – Таллин, 1981. – 103с.
224797
  Юдаев В.П. Весенние разливы / В.П. Юдаев. – Тула, 1982. – 352с.
224798
  Карпенко Л.П. Весенние растения как индикаторы лесорастительных условий левобережной лесостепной Украины : Автореф... канд. биол.наук: / Карпенко Л. П.; АН МССР. – Кишинев, 1972. – 16с.
224799
  Козловская Н.В. Весенние растения окрестностей Минска / Н.В. Козловская. – Минск, 1961. – 52с.
224800
   Весенние родники. – Донецк, 1965. – 174с.
224801
  Овчинников М.И. Весенние ручьи / М.И. Овчинников. – Хабаровск
ч.2. – 1969. – 335с.
224802
  Овчинников М.И. Весенние ручьи / М.И. Овчинников. – Хабаровск, 1985. – 318с.
224803
   Весенние соки. – М., 1968. – 271с.
224804
  Мариан Б.Т. Весенние телеграммы / Б.Т. Мариан. – Кишинев, 1974. – 68с.
224805
  Щипахина Л.В. Весенние тропы. / Л.В. Щипахина. – Свердловск, 1959. – 136с.
224806
  Эралиев С. Весенние цветы / С. Эралиев. – Фрунзе, 1958. – 156с.
224807
   Весенние цветы. – М., 1978. – 208с.
224808
  Ищенко Л.Е. Весенние цветы Туркменистана / Л.Е. Ищенко, Б. Дурдыев. – Ашхабад, 1988. – 44с.
224809
  Паули Е.Е. Весенние экскурсии / Е.Е. Паули. – Х., 1924. – 52с.
224810
  Киле П.А. Весенний август : повести / П.А. Киле. – Москва : Современник, 1981. – 430 с.
224811
  Зорин Виталий Весенний аВЬЕТНАМиноз // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 1. – С. 94-101 : фото
224812
  Суворов Н.А. Весенний вальс. Эстрадно-спортивный танец / Н.А. Суворов. – М., 1963. – 39с.
224813
  Алиева Ф. Весенний ветер / Ф. Алиева. – Москва, 1964. – 91 с.
224814
  Федоров В.И. Весенний ветер / В.И. Федоров. – М., 1966. – 92с.
224815
  Далада Н.Ф. Весенний ветер / Н.Ф. Далада. – М. : Московский рабочий, 1968. – 296 с.
224816
  Ли Весенний ветер над древним городом. / Ли, Ин-Жу. – М., 1961. – 504с.
224817
  Вайнерман Х.А. Весенний говор / Х.А. Вайнерман. – Москва, 1962. – 119с.
224818
  Рывлин А. Весенний горизонт. / А. Рывлин. – К, 1950. – 84с.
224819
  Примеров Б.Т. Весенний гость / Б.Т. Примеров. – М., 1972. – 96с.
224820
  Канович Григорий Весенний гром.
224821
  Шутов И.Н. Весенний гром. / И.Н. Шутов. – К, 1974. – 384с.
224822
  Шутов И.Н. Весенний гром. / И.Н. Шутов. – К, 1978. – 511с.
224823
  Скачков И.С. Весенний гром: роман / И.С. Скачков. – Львов, 1976. – 231с.
224824
  Космач Ц. Весенний день : роман ; Баллада о трубе и облаке: роман ; Новеллы ; пер. со словенского / Цирил Космач ; [Составл. и предисл. Н. Вагаповой]. – Москва : Радуга, 1988. – 457 с. – (Мастера современной прозы ; Югославия)
224825
  Лужанин А.В. Весенний дождь / А.В. Лужанин. – Ижевск, 1954. – 38с.
224826
  Волынин Г.И. Весенний дождь / Г.И. Волынин. – Симферополь, 1960. – 56с.
224827
  Губай Гариф Весенний дождь : повесть / Губай Гариф. – Казань, 1965. – 208 с.
224828
   Весенний дождь. – Алма-Ата, 1969. – 112с.
224829
  Шакенов Н. Весенний дождь : стихи и поэмы / Н. Шакенов; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы, 1977. – 108 с.
224830
  Фет А.А. Весенний дождь / А.А. Фет. – Тула, 1983. – 367с.
224831
  Рыбочкин А.И. Весенний дождь. / А.И. Рыбочкин. – Хабаровск, 1961. – 72с.
224832
  Яндиев Джемалдин Весенний зов : стихи разных лет / Яндиев Джемалдин; пер. с ингуш. – Москва : Советская Россия, 1986. – 108 с.
224833
  О" Нил Том Весенний карнавал для тупиков. Лечение тупиками / О" Нил Том, Грин Дэнни // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Июль, № 130. – С. 134-147 : фото
224834
  Сергин В.В. Весенний лед / В.В. Сергин. – М., 1988. – 270с.
224835
  Иванникова Е.В. Весенний лед / Е.В. Иванникова. – Волгоград, 1989. – 110с.
224836
  Бударов Г.И. Весенний ледоход / Г.И. Бударов. – Москва, 1969. – 335с.
224837
   Весенний ночной пролет птиц над аридными и горными пространствами Средней Азии и Казахстана. – Л., 1985. – 296с.
224838
  Чичкина Светлана Весенний оптимизм к осеннему "Отдыху" : Актуальная тема (top-события) // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 10-11 : Фото
224839
  Астафьев В.П. Весенний остров / В.П. Астафьев. – Пермь, 1964. – 263с.
224840
  Мишон В.М. Весенний поверхностный сток рек Центральных черноземных областей, его распределение по территории, изменчивость и методы расчета : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Мишон В.М. ; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 25 с.
224841
  Байрамукова Х. Весенний полдень : стихи / Х. Байрамукова. – Черкесск : Ставроп. кн. изд-во, 1966. – 272 с.
224842
  Чеприн Ю.П. Весенний поток / Ю.П. Чеприн. – М, 1954. – 115с.
224843
  Липатов А.А. Весенний поток / А.А. Липатов. – Днепропетровск, 1958. – 102с.
224844
  Акобия Ш. Весенний поток / Ш. Акобия. – Тбилиси, 1963. – 72 с.
224845
  Мугуев Х.-М. Весенний поток / Х.-М. Мугуев. – Орджоникидзе, 1983. – 446с.
224846
  Миндадзе А.А. Весенний призыв / А.А. Миндадзе. – М., 1978. – 79с.
224847
  Иванова В.С. Весенний призыв / В.С. Иванова. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 159с.
224848
  Гублер Н.Я. Весенний рейс / Н.Я. Гублер. – Минск, 1979. – 158с.
224849
  Карим Х.К. Весенний сад : стихи и поэмы / Х.К. Карим. – Москва, 1951. – 128 с.
224850
  Дремов И.А. Весенний свет / И.А. Дремов. – М., 1956. – 102с.
224851
  Егоров С.А. Весенний свет / С.А. Егоров. – Ярославль, 1977. – 24с.
224852
  Кулиев К. Весенний свет : стихотворения, поэма / К. Кулиев; пер. с балкар. – Москва : Советский писатель, 1979. – 142 с.
224853
  О"Флаэрти Лайам Весенний сев / О"Флаэрти Лайам; Лиэм О"Флахерти ; автор. пер. с англ. П. Охрименко. – Москва : Огонек, 1929. – 40 с.
224854
  Татаев Н.А. Весенний сев и организация труда и производства в колхозах / Н.А. Татаев. – М.-Л., 1932. – 47с.
224855
  Уваров А.Г. Весенний смотр / А.Г. Уваров. – К, 1954. – 80с.
224856
  Щербак Ю.Н. Весенний снег / Ю.Н. Щербак. – Краснодар, 1957. – 43с.
224857
  Анисимов В.Р. Весенний снег / В.Р. Анисимов. – Хабаровск, 1968. – 16с.
224858
  Тарба И. Весенний снег. / И. Тарба. – Сухуми, 1970. – 176с.
224859
  Дягилев В.Я. Весенний снег. / В.Я. Дягилев. – Л., 1978. – 230с.
224860
  Дягилев В.Я. Весенний снег. / В.Я. Дягилев. – Л., 1979. – 528с.
224861
  Георгиу Г. Весенний снегопад : роман / Г. Георгиу. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1979. – 272 с.
224862
  Фучеджиев Д. Весенний сок / Д. Фучеджиев. – София, 1964. – 180с.
224863
  Паршин В.Н. Весенний сток в бассейне реки Дона и его предвычисление / В.Н. Паршин, М.С. Салов. – Л., 1955. – 104с.
224864
  Комаров В.Д. Весенний сток равнинных рек Европейской части СССР, условия его формированяи и методы прогнозов. / В.Д. Комаров. – М., 1959. – 296с.
224865
  Салазанов В.В. Весенний сток рек бассейна Верхнего Днепра. : (Условия формирования и методы прогнозов) / В.В. Салазанов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1964. – 143с.
224866
  Великанова Т.И. Весенний сток рек северного края Европейской части СССР и методика его прогноза : Автореф... канд. геогр.наук: / Великанова Т.И.; Глав. упр. гидрометеорологич. службы при Совете Министров Союза ССР. – М., 1956. – 7л.
224867
  Золотарев Л.А. Весенний уход за озимыми посевами / Л.А. Золотарев. – Петроград, 1917. – 28с.
224868
  Мауров А.Н. Весенний шторм / А.Н. Мауров. – Днепропетровск, 1957. – 43с.
224869
  Серебровская Е.П. Весенний шум. / Е.П. Серебровская. – Л, 1958. – 347с.
224870
  Никитин С.К. Весенним утром / С.К. Никитин. – М, 1966. – 464с.
224871
   Весення выставка 1976. – М., 1976. – 90с.
224872
   Весення выставка поизведений ленинградских художников. – Л., 1974. – 82с.
224873
   Весення выставка произведений ленинградских художников. – Ленинград, 1972. – 48 с.
224874
   Весення выставка произведений московских художников. – М., 1975. – 64с.
224875
  Горышин Г.А. Весення охота на боровую дичь / Г.А. Горышин. – М., 1986. – 447с.
224876
  Крапчан Б. Весення песня / Б. Крапчан. – Кишинёв, 1964. – 120с.
224877
  Жуков А.Н. Весення поверка / А.Н. Жуков. – Саратов, 1968. – 102с.
224878
  Мординов Н.Е. Весення пора : роман / Н.Е. Мординов. – Москва, 1970. – 718 с.
224879
  Мординов Н.Е. Весення пора : роман / Н.Е. Мординов. – Москва, 1978. – 541 с.
224880
  Жимбиев Ц.-Ж. Весення степь : стихи и поэма / Ц.-Ж. Жимбиев; пер. с бурят. – Москва : Советский писатель, 1959. – 103 с.
224881
  Костин Павел Весенняя аллергия : Если у вас аллергия // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 22-24 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
224882
  Горяинов А.А. Весенняя борьба с вредителями сада / А.А. Горяинов. – Москва; Ленинград, 1930. – 32 с.
224883
  Кавач В. Весенняя буря / В. Кавач. – М, 1963. – 96с.
224884
  Черномор Я. Весенняя быль / Я. Черномор. – М, 1927. – 178с.
224885
  Смоляницкий С.В. Весенняя быль / С.В. Смоляницкий. – М., 1981. – 88с.
224886
   Весенняя ветка. – Челябинск, 1962. – 154с.
224887
  Граши А.Б. Весенняя галактика : лирические путешествия / А.Б. Граши. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 223 с.
224888
  Тютчев Ф.И. Весенняя гроза / Ф.И. Тютчев. – Тула, 1984. – 415с.
224889
  Хрилев Л.С. Весенняя жажда / Л.С. Хрилев. – Иркутск, 1963. – 104с.
224890
  Гончаров Н.И. Весенняя завязь / Н.И. Гончаров. – Минск, 1962. – 39с.
224891
  Кожухарь Ф.Л. Весенняя закладка пришкольного сада. / Ф.Л. Кожухарь. – Свердловск, 1947. – 8с.
224892
  Хохлов С.Н. Весенняя зорька. / С.Н. Хохлов. – Краснодар, 1957. – 61с.
224893
  Катков Н.И. Весенняя капель. / Н.И. Катков. – Пенза, 1959. – 142с.
224894
  Красиловец Ю.Г. Весенняя капустная муха и борьба с нею в условиях орошения Донецкой области : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Красиловец Ю.Г.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Х., 1969. – 19л.
224895
   Весенняя колонна. – Алма-Ата, 1958. – 296с.
224896
  Подольский С.Я. Весенняя мастерская / С.Я. Подольский. – Ставрополь, 1982. – 79 с.
224897
  Саулит Б.Р. Весенняя метель : повесть / Б.Р. Саулит. – Москва : Советский писатель, 1961. – 76 с.
224898
  Тэсс Т.Н. Весенняя метель. / Т.Н. Тэсс. – М, 1976. – 287с.
224899
  Куваев О.М. Весенняя охота на гусей. / О.М. Куваев. – Новосибирск, 1968. – 246с.
224900
  Тириков Анатолий Гаврилович Весенняя песня : Рассказы / Тириков Анатолий Гаврилович. – Улан-Удэ : Бурят. кн. изд., 1963. – 31с.
224901
   Весенняя песнь. – Брно, 1985. – 107с.
224902
  Гукасян О.А. Весенняя повесть / О.А. Гукасян; авториз. пер. с арм. Л.Алмазовой и В.Хегумяна. – Москва : Советский писатель, 1963. – 142 с.
224903
  Щербиновский Н.С. Весенняя подготовка к борьбе с вредителями. / Н.С. Щербиновский. – М., 1925. – 40с.
224904
  Щербиновский Н.С. Весенняя подготовка к борьбе с вредителями. / Н.С. Щербиновский. – М.Л., 1930. – 48с.
224905
  Ларин М.П. Весенняя почка. Лирика. / М.П. Ларин. – К., 1962. – 119с.
224906
  Божилов Б. Весенняя поэзия. / Б. Божилов. – М., 1968. – 95с.
224907
  Безыменский А.И. Весенняя прелюдия / А.И. Безыменский. – М-Л, 1929. – 141с.
224908
  Александров Е.В. Весенняя просека : Стихи / Е.В. Александров. – Ленинград : Советский писатель, 1980. – 71с.
224909
  Кнорре Ф.ф. Весенняя путевка / Ф.ф. Кнорре. – М., 1976. – 640с.
224910
   Весенняя радуга. – К., 1976. – 167с.
224911
  Лазарев А. Весенняя распродажа по-сегунски // Япония сегодня. – Москва, 2008. – № 3. – С. 16-20


  Історія проституції в Японії
224912
  Венцлова А. Весенняя река : повесть / А. Венцлова; авториз. пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1967. – 344 с.
224913
  Венцлова А. Весенняя река : повесть, воспоминания / А. Венцлова; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1977. – 527 с.
224914
  Мальцев О.М. Весенняя свежесть. / О.М. Мальцев. – Белгород, 1961. – 148с.
224915
  Пискунов И.А. Весенняя сельдь западного побережья Южного Сахалина : Автореф... канд. биол.наук: / Пискунов И.А.; Акад. наук Союза ССР. Дальневосточный филиал им. В.Л.Комарова. – Владивосток, 1951. – 16л.
224916
  Богданова Светлана Весенняя сказка Костромской земли : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 60-61 : Фото
224917
  Маевский П.Ф. Весенняя флора / П.Ф. Маевский. – М, 1934. – 117с.
224918
  Маевский П.Ф. Весенняя флора / П.Ф. Маевский. – Москва, 1962. – 104с.
224919
  Чернов В.Н. Весенняя флора Калеро-Финской ССР / В.Н. Чернов. – Петрозаводск, 1955. – 156с.
224920
  Ероховец А.С. Весенняя черемуха / А.С. Ероховец. – Красноярск, 1959. – 87с.
224921
   Весілля : у 2 кн. – Київ : Наукова думка. – (Українська народна творчість)
Кн. 1. – 1970. – 455 с.
224922
   Весілля : у 2 кн. – Київ : Наукова думка. – (Українська народна творчість)
Кн. 2. – 1970. – 479 с.
224923
  Сидоренко Вікторія Весілля deluxe // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 3 ( 87). – С. 146-149 : Фото
224924
  Дем"ян Л. Весілля без жениха / Л. Дем"ян. – Ужгород, 1956. – 158 с.
224925
  Гнатюк В.М. Весілля в Керестурі (Бач-Бодpоїськоїстолиці в полудневій Угоpщини) / записав Володимир Гнатюк // Малорусские вирши и песни в записях XVI-XVIII вв / В.Н. Перетц. – Киев : Тип. Имерат. Акад. наук, 1899. – 1-14. – 53, [3] с.
224926
  Колцуняк М. Весілля в Ковалівці, тепер Коломийського району Івано-Франківської області = Весїлє в Ковалївцї (в повітї Коломийськім) : етногр. записки Николи Колцуняка. (1889 р.) / Микола Колцуняк ; [упоряд. і авт. передм.: М. Савчук]. – Коломия : Вік, 2015. – 126, [2] с., XVI с. : іл. – На обкл. назва: Весілля в Ковалівці. - Текст мовою діалекту. – (Бібліотека Коломийщини / редкол.: М. Васильчук [та ін.] ; вип. 1). – ISBN 966-550-050-3


  В пр. № 1702940 напис: Наукоій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка - з повагою упорядник. Підпис. 23.12.2015 р. м. Коломия
224927
  Юхвід Л.А. Весілля в Малинівці : героїчна комедія / Л.А. Юхвід. – Київ : Мистецтво, 1941. – 131 с.
224928
  Танцюра Гнат Весілля в селі Зятківцях / Танцюра Гнат. – Київ : Народознавство, 1998. – 404 с. – (Бібліотека часопису "Народознавство"). – ISBN 966-7421-03-1
224929
  Іваничук Роман Весілля в Теребіжі = не зовсім потішна історія : повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 46-67. – ISSN 0208-0710
224930
  Мартиневич В. Весілля з поправками / В. Мартиневич. – Ленинград, 1924. – 16 с.
224931
  Дьяконов М.М. Весілля з приданим / М.М. Дьяконов. – Харків, 1952. – 108 с.
224932
  Сухово-Кобилін Весілля Кречинського / Сухово-Кобилін. – Київ, 1950. – 91 с.
224933
  Червяк К. Весілля мерція / К. Червяк. – Харків, 1930. – 140 с.
224934
  Коцюбинський А.Ф. Весілля на Венері / А.Ф. Коцюбинський. – Київ, 1987. – 200с.
224935
  Нахбар Г. Весілля на Леннекені / Г. Нахбар. – Київ, 1963. – 247с.
224936
  Гончарук П.С. Весілля скасовано // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 88-92. – ISBN 978-966-452-148-9
224937
  Паньків М. Весілля у селі Вербівцях на Городенківщині / М. Паньків; Ін-т народознавства НАН України ; Івано-Франківський сектор народознавства. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2000. – 108 с. – Видання присвячується 625-річчю першої згадки про село Вербівці (15 грудня 1373 р.). – ISBN 966-7263-53-3
224938
  Петрова Н. Весілля українців Добруджі: до питання структури та варіативності // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 25. – С. 127-132


  Добруджа - історична область в Європі, розташована між нижньою течією р. Дунай і узбережжям Чорного моря. Північна частина входить до складу Румунії, південна — до складу Болгарії
224939
  Бугайова В.О. Весілля як феномен української культури: обрядовість і театралізація : автореф. ... дис. канд. мистецтвознавства : 26.00.04 / Бугайова Вікторія Олександрівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
224940
  Прокопенко В. Весілля: грузинські фрагменти вітчизняної кіноісторії // Кіnо-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2002. – № 14, (літо). – С. 26-37
224941
  Костенко Л. Весільна комора у контексті обрядів господарської магії // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 29-36. – ISSN 0130-6936
224942
  Матушенко В.Б. Весільна модель світоустрою та її функції // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 48-52
224943
  Лозко Галина Весільна обрядовість // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 17-19. – ISSN 1814-5078


  Походження слова "весілля" та інше про весільну магію
224944
  Леньо Т. Весільна обрядовість бойків Закарпаття на початку XXI століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 4 (356), липень - серпень. – С. 83-90. – ISSN 0130-6936
224945
  Леньо Т. Весільна обрядовість бойків Закарпаття у ХХ столітті // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 103-113


  У статті розглядаються весільні звичаї бойків Закарпаття. Незважаючи на глибоку самобутність культури бойківсько-закарпатського люду, весільний обряд залишається традиційним українським, хоча й має ряд регіональних особливостей. В статье ...
224946
  Соболєва О.В. Весільна обрядовість кримських татар у другій половині 20 - на початку 21 століття : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.05 / Соболєва О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 255 л. + Додатки: л. 224-255. – Бібліогр.: л. 201-223
224947
  Соболєва О.В. Весільна обрядовість кримських татар у другій половині 20 - на початку 21 століття : автореф. ... канд. іст. наук 07.00.05 / Соболєва О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
224948
  Лук"яненко О. Весільна обрядовість українців в 50–60-ті роки XX століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 61-67
224949
  Бугайова В.О. Весільна церемонія Харківщини в контексті сучасної культури міста // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 79-86
224950
  Марченко Н.В. Весільне обрядове дійство західних слов"ян на німецькомовній території за етнографічними матеріалами ХІХ ст. Франца Тецнера // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С.331-342. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається весільне обрядове дійство кашубів, мазурів, моравців, словінців, полабів, поляків, філіпонців та чехів, які проживали у ХІХ ст. на території Німеччини. Весілля описано німецьким етнографом Францом Тецнером, завдяки матеріалу ...
224951
  Бех К. Весільне печиво: традиційне обдарування та нові практики частування // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 5 (363), вересень - жовтень. – С. 90-95. – ISSN 0130-6936
224952
  Верещак Ярослав Весільний злодій : п"єса // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 110-131. – ISSN 0130-321Х
224953
  Коваль В. Весільний ладканковий прототип 5+3 на Підгорганні: модифікаційно-трансформаційні процеси // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблемна н.-д. лаб. по вивч. і пропаганді народ. муз. творчості ; ред.-упоряд. М.В. Скаженик ; редкол.: Рожок В.І., Амбразявічус Р., Грица С.Й. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 66-80


  "...У статті на матеріалах локальної народновокальної тридиції Підгоргання розглядається весільний ладканковий прототип 5+3. Окрім визначення загальних типологічних характеристик цих наспівів, вказується на модифікаційно-трансформаційні процеси цього ...
224954
  Герасимчук М. Весільний обряд / Марія Герасимчук. – Київ : Вадим Карпенко, 2012. – 44 с. : іл. – ISBN 978-966-1516-62-4


  Українська весільна обрядовість на прикладі весільного обряду села Мочулище у дослідженні Марії Герасимчук
224955
  Шворак І.Ю. Весільний обряд на Потур"ї в контексті традиційної культури Західної Волині // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 131-142. – ISSN 2226-2180


  Весільна обрядовість є однією зі сфер української традиційної культури, які відносно добре збереглися до нашого часу. Саме весільні пісні становлять левову частку матеріалів, зібраних автором статті упродовж 2011–2015 рр. на території Потур’я ...
224956
  Шевченко-Савчинська Весільний портрет на тлі міста Лева: латиномовна епіталама в Україні XVII ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 10 (610). – С. 73-86. – ISSN 0236-1477


  На матеріалі лдатиномовної епіталами XVII ст., що належить перу Михайла Злоторовича, досліджено процес художнього освоєння дійсності, трансформації, за законами етикетного жанру, реальних осіб в літературні образи. Шляхом порівняння та аналізу ...
224957
  Несен І. Весільний ритуал Середнього Полісся : традиційна структура та реліктові форми (середина XIX - XXст.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 261-319. – (Серія історична ; Вип. 43)
224958
  Несен І.І. Весільний ритуал Центрального Полісся: традиційна структура та реліктові форми (середина 19-20 ст.) / І.І. Несен ; МУПНС та СЗНН ЧК ; Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій ; ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАНУ ; Держ. музей народної архітектури та побуту України. – Київ : Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій, 2005. – 278 с. – ISBN 966-96489-1-2
224959
  Скиба О.В. Весільний фольклор Луганщини в науковій інтерпретації : монографія / О.В. Скиба ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 218, [1] с. : фотоіл. – На тит. арк. помилк.: інтерепретаціїi. - Резюме парал. укр., рос. та англ. – Бібліогр.: с. 152-163 та в кінці розд. – ISBN 978-966-617-314-3
224960
  Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди на Україні : (Історико-етнографічне дослідження) / В.К. Борисенко; АН УРСР. Ін-т Мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1988. – 192с. – ISBN 5-12-000155-6
224961
  Борисенко Валентина Кирилівна Весільні звичаї та обряди на Україні : Автореф... докт. іст.наук: 07.00.07 / Борисенко Валентина Кирилівна; АН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М.Рильського. – К., 1992. – 33л.
224962
  Рибак Ю. Весільні передладканки на Західному Поліссі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 148-154. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 10)
224963
   Весільні пісні. – Київ : Наукова думка
Ч. 1 : Полісся, Наддніпрянщина, Слобожанщина, Степова Україна. – 1982. – 866 с.
224964
   Весільні пісні. – Київ : Наукова думка
Ч. 2. – 1982. – 678 с.
224965
   Весільні пісні. – К., 1988. – 475с.
224966
  Єфремова Л. Весільні пісні села Мелені Коростенського району Житомирської області у всеукраїнському контексті // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 156-164. – ISBN 978-96602-6551-6


  Сучасний запис весільних пісень с. Мелені Коростенського району Житомирської області відбиває основні закономірності музично-поетичного компонента українського весілля . Тут представлені головні етапи весільної драми: випікання короваю, розплітання ...
224967
  Саварин Т. Весільні пісні та звичаї Лемківщини на українсько-словацькому суміжжі // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 1/2 (20). – С. 112-116. – ISSN 2225-5095
224968
  Пшенічкіна Г. Весільні тиради правобережної Черкащини з 6-7-складовою основою: особливості компонування // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Проблемна н.-д. лаб. по вивч. і пропаганді народ. муз. творчості ; ред.-упоряд. М.В. Скаженик ; редкол.: Рожок В.І., Амбразявічус Р., Грица С.Й. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 10. – С. 81-103


  "...Весільні пісні правобережної Черкащини - показовий жанр для виявлення збереженості місцевої народно-вокальної традиції та окреслення музичної стилістики регіону. У супроводі весільних обрядів цього краю домінантну роль відіграють тирадні мелоформи ...
224969
  Яновський М.В. Весільної грали музики : повість та оповідання / Микола Яновський. – Київ : Молодь, 1979. – 200 с.
224970
  Пеунов В.К. Веские доводы / В.К. Пеунов. – Киев, 1977. – 335с.
224971
   Веские доказательства. – М.
1. – 1987. – 588с.
224972
  Глушков В.А. Веское слово общественности / В.А. Глушков. – Киев : Політвидав України, 1987. – 80с.
224973
  Нестерова Е.В. Весла / Е.В. Нестерова. – Ротов н/Д, 1964. – 48с.
224974
  Дмитренко О.М. Весло : повісті, оповідання, нариси / О.М. Дмитренко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 222 с.
224975
  Куршин Олена ВеслоВелоПрикарпаття : Україна чудес // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 142-144
224976
   Весловой спорт. – К., 1971. – 260с.
224977
   Веслоногие ракообразные. – Л.
1. – 1983. – 357с.
224978
  Монченко В.И. Веслоногие ракообразные (Copepoda) бассейна среднего Днепра. : Автореф... канд. биол.наук: / Монченко В.И.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1962. – 20л.
224979
  Бродский А К. Веслоногие рачки calanoida дальневосточных морей СССР и полярного бассейна / А К. Бродский, . – М.Л,, 1950. – 442с.
224980
   Веслування. – К., 1968. – 120с.
224981
  Бородин Н. Весна : русская жизнь и природа : сборник для детского чтения / Н. Бородин. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1892. – 349 с.
224982
   Весна. – Свердловск, 1934. – 144с.
224983
  Ткачук В. Весна : оповідання / В. Ткачук. – Київ, 1940. – 78 с.
224984
   Весна. – Ужгород, 1947. – 47с.
224985
  Антонов С.П. Весна / С.П. Антонов. – Ленинград, 1947. – 131с.
224986
  Зарудний М.Я. Весна : п"єса / М.Я. Зарудний. – Київ : Мистецтво, 1950. – 90 с.
224987
  Горецький П. Весна / П. Горецький. – Львів, 1954. – 44 с.
224988
  Ваншенкин К.Я. Весна / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1955. – 32с.
224989
  Ба Цзинь Весна / Ба Цзинь. – Москва, 1957. – 422 с.
224990
  Богданов Е.Ф. Весна / Е.Ф. Богданов. – Архангельск, 1957. – 67с.
224991
  Антонов С.П. Весна / С.П. Антонов. – Москва, 1958. – 166с.
224992
  Бруштейн А.Я. Весна / А.Я. Бруштейн. – М, 1961. – 319с.
224993
  Каралийчев А. Весна / А. Каралийчев. – М., 1961. – 383с.
224994
  Каралийчев А. Весна / А. Каралийчев. – М., 1961. – 383с.
224995
  Каралийчев А. Весна / А. Каралийчев. – М., 1961. – 383с.
224996
  Иванов В.М. Весна : повести / В.М. Иванов; пер. В.Муравйова. – Йошкар-Ола : Маркнигоиздат, 1962. – 164 с.
224997
  Гордон С.В. Весна : роман, повести и рассказы / С.В. Гордон. – Москва : Советский писатель, 1966. – 439 с.
224998
  Раджаби Т. Весна : стихотворения и поэма / Т. Раджаби; пер. с узб. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1974. – 71 с.
224999
   Весна. – М., 1977. – 176с.
225000
  Скорик М.Т. Весна : хроніка укр. спротиву / Михайло Скорик. – Київ : Український пріоритет, 2012. – 619, [5] с., [8] арк. фот. : портр. – ISBN 978-966-2669-15-2
<< На початок(–10)221222223224225226227228229230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,